Skip to main content

Full text of "Česko-moravska kronika"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make ihe worlďs books discoverable online. 

It has survived iong enough for tlie copyiight to expire and the book to entei' the public doiiiain. A public domain book is one thal was nevěr subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vaiy country to counti^y. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thaťs often difficult to discover. 

Marks. notalions and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's Iong journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely Iheir custodians. Neveitheless. this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on aulomated queiying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial tise ofihe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-cojnjnercial purposes. 

+ Refrain from aulomaíed querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducling research on machine 
translation, optical character recognilion or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contacl iis. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain atliibiitioii The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use. remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that Ihe work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whelher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do nol assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere inthe world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Goog!e"s mission is to organize the worlďs Information and lo make il universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover ihe worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web al |http : //books . google . com/ Stanford Uí 
ČESKO-MORAVSKA KRONIKA SLOŽIL KAREL VLADISLAV ZAP. KNIHA DRUHA. 
•Skatkort pMM* lniA«i dilosboii 
i Tfitrthoa potonkůinN PRAHA 

NAKLADATEL B. KOČf 

19O0 \ 


ÍÍ i" 

í ■ h. 
>, 


Titki* E. BMufurt* * Prua. KNIHA DRUHÁ. 

HLAVA I. 
Hnuti a zmatky v Čechách až do )ana Luxenburského. 

U(l«— 1319. |«h<m lUvu nalézaly •« Cech/ a Mo- 
rava po vyhynuti PíeinyslowlcAvT 

dwenovnl. panxkf. rytiPaký a méat- 
ský. 

íl rtii1*(!nl l'r«<cRyatoTlc. Vftrlav 
IT! , nrrri rinrmi luuUnl |k>i) dýkuii 
>vAJ (Dlwl^ tWolskon- 
-.jfA kiáloTAi roďluA X 
ili ůac»: p.'«dji$ tu !>?:» ilvř 
íovaktí Vilový. AlSbfita <Ht^J. 
'oUkA po V&':1avovl II. a PUla 
[aaliA po VAclavirvI ni.. — Dotoro pAt 
l^b ilner. lotfi dc«ra pr«iny£la 
n.. K u a ti u I a. ayat od r. 1S02 
■ av Jl/I riiilq [letKMlDtiIriákého. 
H C1«tn krlloviKMio iloniu. himoí- 
riT ď^tTy krUa Vlctava II.. IMII 
ina fivitnictili-Ul, provdanA la .IladN- 
■Ojvoflii Konitanskt^ho. Aitboin 
íliaka. ^imflpilInlA. .Markem 
a Antika / dmliého niaaJt«l- 
UrprT UfoiiletiL NcJblIUf pfibusaý 
JIcI liyl Jan. Hyii Annftky Coaki^. 
ahat!'iU> KHnbiitj-. vmílt Př/Mny»Ui 
II. a c-Isafír Rodolía. oya! iwA- 
lí; vidAIrnřjSI pflbiiKiiI po pfejtl- 
irkhralwia HranIborAtf. Kii 
10 douiii uo[f<i6ItaU 8« dva kri- 
tivfkav*. Uitít MIkuUé hni- 
O pa v n h $. rfn Ph*Biy«ta Otakara II.. 
LV. pnimtn V a I « k, nya Václava II . 
|t ítniboŘi Vyhebradský a potom W- NArod sftm poPal e« teprve v minula 
^toteK ua JIMt dédičnfi slávy ruitflďova- 
U. 

Ducbovnl atav byl aloe Jli ilávoo 
od oatauilho národu oddAlea a d^iNtaU 00 
KvlUUS v xjlWltxwtccb lemAfťh. u.r^ak 
svlAftinfch imlitjckycli prAv a orednosU 
utíral J«n dohid. iiokitd byl v i1rC«ral letn- 
akjícli atatkúv; v it«Jvy^&)u zemak(n 
SDUd$ JlS proto iáúaý dui-brivnl nťZASfr- 
dal. le se co knr-z nemohl ď^aatjilU u vj* 
tlflv£]i( ii&l«rúv v(! jifflph. v kimých J(lo O 
linilo. Kyníiai Prafaht blsjíup, Jaa IV. 
Dratlcký. byl mat oeoliyi^ejnébo do- 
vUpii. m&l inamcnltA vubVIinl. byt et]> 
UdoMlvý'. podnliiavf, um6iil a nidberr 
mlluvDf. t>^t toiu ulkoliv innmiitrMJif: 
re ireF«Jnji'b i/ibt2l uminc-b mnohu pfteobll. 
NaprolJ lomu Olomoii4'hř bfOcnp, Jas V., 
|i'D ^vébo ducboTnflra úfadu al bledél, 
K dn vrfrjnýťh v^-cl roént^ se tnlcbal. oet 
Joho prpdrhítdoové. Vy A o h řádek pm probo- 
6ton a spolu D«JvyaůIm kanclórvm ma 
byl lelidejůt Praiskf prntioM. nilair Petr 
X Lotaaice^ pozdc^jl bukiip Olomoiioli?. 
kítirf iMch&ttil X nidii Rioravftk^rb pánfiv 
£ Lomalw. Z nmob^cli ovu4t vynikali 
vefrinoii ClnnoMU svou J I n d r I c b eill 
H c I dwu reich Sedlecký. Konrád 
Zbřft»lav»'kř. Bavor, Bfevaov- 
Ah9 a ian Plask^. 

í^lechu. m nynf flm d«l lim urflLíJl 
na dra aiary dAUla, na Mftv panský a 
ry Ifřak j. 

K nrtoké AlecbU. to jaat kn stavo 

1* Karel 

paaskéma d&IoZMÍ vltlekni k d ? o u> 
bevDl p&Dové. ktcM w BTj^l manr 
poí T)*9tiit korouhn ito vojny <ihll, Kdo 
Ic fiánfim n&tcjlctl cbt^l, Tnuft«1 ododávnx 
DÍktvrf Mim»t(^ ilr»(l iW^MOvutl a totak- 
hlfch sUthAv mltl: nyul vAmk safalo w 
od DAbo tahí iiojmloviitl. abjr vzftcnAlio. 
starobylého rodu byl V tom m> uhašo- 
valo u dAs p6soben1 n^mccK(. nobot u 
Nfincft rzAcDost rodu ^111 nroxeoost od 
pnulflrna mívala nejvíce platnosti. Avfialc 
ui do krák Karla bylo ii uáa obyfcjaé. Že 
kdo X ploClv v Jniftnf Mvém sedel, te ze 
ma.Tn panslcého l<yl vyloučoa a ve stavu 
rylttakdax w octnul. bytl>y k rodu icbe 
mamenHejAnio pocbůzcl. Uílvint urbA 
bylo nyní .IĚ4lPnř: na lacliovaVost a ne- 
poru>>«iost rodního trbu svúho byl kaidý 
pfto a ryilt vcltal Urllvf-; nikdo cizí no- 
Bin«l ee cvoTftlitl. JIkiMm xiiauienl v erbu 
uttvaU. ktpr^ Jit n^ktorttmu Jluímu Šle- 
chtickému rodu nAlc^olo. 17č1nlU &isaku 
eill eíru pte» Knamenl v erbu byla nej- 
vJVUl hanba, která ae filwbticl utitl mo- 
hla. n«Jr£lil1 pobanMI celého rodu jotio. 
Takoví pohaotal erbu bjvalo bmpochyby 
příčinou, proC n&kterf vélve snamírrh. 
moAnfťk rodil poiťlfljl ort> kvďJ prom€«llr 
an^o prom&niti muslly. 

N^JtoamenHAJAf imiiovť z paoskélio 
fttavii byli tobo «m»u nilaledujlct: pan 
Jlsdf-lcb K RoKiintiorka. to!ulB]6t 
blava rodu VltkovlcAv. aejvy^I komorník 
ttmsks. syn patw Voka x Roseoberka. byl 
n&m nyní neao&ntfm sptaobeia spffbn- 
snéa aclínřmn Albr*cli1*m a umřel v. 
laiO. Jeho Mln^, vUtoCnJ Hyn. I*etr s 
ROBonberka. otemil se s krfilovakou 
vdovou. FI6I0U TMtnakou. a umfpl r 1347. 
Z oatatolch VítkovkŮr vynikali pínoT* 
Olriflch I Hradce, Sexima s 
trati. KvIAMé pak Vítek z Land- 
fi i o I n a, bratr paaa Snila z Novf ch 
Hradf^. 

S Vííhoiici o (přwtnwrt, TFrftvft («lula£ «ft- 
vodili Hronovk-i. a tn byli předu ř CtyM bf»- 
W z Llcb'tr'nbitrka, llyook, Suli. 
Oldřich a Raimund. kt«H J«*t6 v«t- 
ftfin iraAotin %'Udll nelit Ro8enb«rkov6. 
majtee atMbm* horj- Nómeckobrodské a 
v CDlim okolí; na «vjcb atatclcb vl&dli 
jako Bamonatnl koltata. oaobujrce aobK 
TTchBÍch prftv krftlovakřPh; pan Hynek 
latolo Drod K^qnrK-kf ohntdll & r. 1276 
tvlá&lnf óbécnf a honil Afad mu dal. Ny- 
ní byli )IS Jen pan Oldftch a Ral- 
mund oa »iv*, potom synové pfin* Hyn- 
kovi, tom U }■ A e k prijalm K r u i I n a V. Zap: 

na bichtenburcft. pan Václav « « 
2 I e b I c h. pan S m i I a pan C a n * k. 
Stnll nabyl po eaee lorAIovBkébo brado 
Bytovn au Moravé. a stal ao praotcem 
Moravských Llrhtenbarkfiv na Bytová. 
Njmi přivé zmobl s« t nad Llcht«nlnirkr 
Jiní* Hronovic. pan Jindřich z Llpé, 
udoinf vttdce a ainamcnUf ai-ým pftso- 
bonlm v celé Óeské řlM až do «ré amrtl. 
kterfl naMouplla r. 1329. JoAté Jln^ Hro- 
novlc. faato spomlnanf pan Hynek z 
D u b É. pnotftfrtavU tf I syny. z kierírii 
nejstartii Hynek pMJmím Berka s. 
Dubí. nyní prftvé ne)\-y4M purkhimbf. 
dal po^itlAk linii Berkův i Dnbó. 

Z tclidcjílch RuilcAv vynikal pfede 
vaonil pan Vilém Zajíc z Valdeka. 
a to udatnosti, vlaatoncctvfm, pollllckým 
vfihlaaem a rozAatnoall; e MarkvarUcúv 
pak oba bratrt z Letnberka. Hefman 
na Zvlfettclcb a Markvart z 
Jahloaného, potom pao B e n e A z 
Micbalovlc. pan BeneS z W»r> 
t c a b eir k a a Jeho «yn J e * e k ffill Jan 
z Wartoaborka éill ze Stráie. 
soudruh a vřm.f pMtel pana JladNcha z 
IJp«. D^•a braCM z. Warlenberka. Jana 
Van«ik (U> Jest Vfcctav) z Warten- 
bcrka dosuil od poalcdnfho kr&1« Vfi- 
clava m. krůlovský hrad DWtn ve apup- 
nfi vlastnictví, a psali »» pak ..s DMIna." 
AvHúí vftlcknt WartonboPkové xamfinlli 
lva v erbu Murltvartlcav tuto nedivno sa 
Jiný orb « pHf.lny mim neznámé, a 

E rodu Marlcv-artlcftv ae vylou«IÍ. 

Četní rod Janovlcftv poíin«| nyní We- 
aaU. a co Jcdlnf snauMtiUf mui toho n>- 
du slynul nyní pan Plic h ta z Žlrotl- 
na. n(>Ju4Ktn^]£I ryiIP >rého čawi. TaV* 
Kůnlcl a Hrabiaicl, roKnxllvfie se velmi, 
ztratili avé snamenltosU, a pAaové z Po- 
děbrad, postoupirfie za r^latii hrad 
SVŮJ PoMbnMly krAU Př«.my8lo\-i ll., ayul 
dokonce zmizeli. Mftzi BoneSovIcl vynikal 
arnt predevftlm Toblá.l z Bechyně, 
nojvyflél zemský motrAAlek. «yDov»c Praí- 
akého blalnipa toho Jména. Z BvTtm>\-i- 
cflv, pánOv Strakonických, ill nyní Ba- 
vor III. a Jeíio bratr Vilém, synor* 
Aneílky, boCné dceo' krtlo Přemysla Ota- 
kara II. 

Hlava p&nův z KunStstn byl nyol 
Smll z KunAtatu aObtan: nejma- 
moolt^JSI mttiové z péoťkv ze Šternberka 
byli t«ď Zdlalftv aDl>-téze8tern- 
b o r k a. Jeden -ze synův Zdltdavovýcli. 
Stépln ze Šternberka, byl a ne- 
boltlkem krftlem V&ciavem III. v Ubřlc no sa , C«6)co-Moraf8ká Krooikii. 
xiíOukl tam SeeMlin *■ H«lie, • potomci 

Ivbo paall se iMk ..HoUCtl so dtcniber- 

k3k': Z pftnflT ňKanskfcb rrnlkftl privt 

p«o Oldricb z Stcan. který V]1<Ib.IuJ« 

_»e rtoch pollOckřPh pletett po dvacet lol. 

do r 1324, p«atov&1 dfad noJvrUIbo 

emtkélto Muli. ruTnUtiaaký rod vrollutl 

Kt4 puina {''tlltinm t FernStei' 

ktorf bfl purktirablm Hodvalnským, 

Qtom nojvyídlm komornfkeoi aaorav- 

ín. Z Jinoch niorBTskfrli rodfk ry-nlkalt 

Bernard t Clmburk«, potom 

nepokojní a uteUnl Ud€ A r k 1 e b a 

I m r a. m brvtff sBoikoTlc a )e][ch 

luxoj- Oldrtch I Brand^fia nad 

>idtcl. r&nav£ z b r a ft I c, tnajtce v erbu 

*6m tíi ilní tlM^. pmliill dvéma. blahu- 

Praiakjral a ftehor«m x Dr&2lc. 

byl mllAAkMa Ptomyfila Otakara II.: 

rtak b^lii-m 14. stololt rod jejich 

Vml1« ilooiAclch paiurfi^ch rodA vyaky 
tnjl ao Dj'iil Jidt tak« cizí némeck^ rodiny 
ťvakfcb zcmlcfa do penskéha stavu přl- 
té. a to naelcxtkMn prfzné. které docttft- 
u pDcIijúnlrh krllův Kr^mjBlavlGŮV 
Dh ptedalcb ůfMlnlkbv. Za poal»dnIcti 
kůyl MReA k Ceakí korunfi jta- 
třlbi, prulUilo do ivmě nejvíce «a)ik$ota 
Jfl. usedli ade a slatkĎv nabyli, zalniena 
>v« a Sc-bůoburka £111 3 o m b u r- 
la. o kterých jame ne Jit k rtdtu 138(i 
lit. pinovtf cni iHirkATaboTft x Do- 
iroft, p«nov4 z SAub^rhe řlU Jak M 
CMtu psali z 2eberka, pinuvfi s 
itbT^telna na FYtedlaudĚ: nyní při 
byli jttfiť jt«1 pnst^o\-&ll p&nové z MiJtnJt 
a I l.uAlo«, lotlt Reuaové x Plavná, 

IpAoavi t Koldlc, z Lobde burka 
KdJ K DerjcoTa, z llburka. z Tur- 
KDTK. t&t p&oov£ z Kamence v Lutt> 
H, ktert byli epUo ze ^taroCcBkibo rodu. 
IB Raknw (iHi&blI do Č«ch hrabau z H a r- 
deku. Jirbtto lidové z mladaf v^ve tea- 
^^.ráte s« Prosinkové:- svalí, potom 
^■.IcbtvnftielDOTř. kletí JlS Jak apo- 
f«MOSlo. po r. 1243 Mikulov na MoravA 
Dltdrtell. V paiDO<5aIcb dtrauftcb Moravy, 
T HVDi Oparak4 oeedli llerburlovft 
a Paliteloa a innozr )itif n«močU a 
iMttl rwlove. Jed hlavní!! Olomoucký bl- 
Bruao Ee Scluuimburka do zemé u- 
Zi>au«aati sluil, ic kromé piirltbra' 
Ir a Donba a Ucbtcn&telnfiT vaickoJ 
iůatU pajiMI rodové z ciziny k nftm 
2*íiitiS nedloubo u nás panovali. 

Rf Kttaít itAv poCaJ &o nyaf aklA- 
co iraucb lakových UechUcOr, JlcliCto 

statky nebyly tak velké, aby pod vtaatol 
Koroabvf a a vlaotal druilnou do pole mo- 
hli táhnout), ktefl T^h pfcdcv mdXl tolik 
poaamkftv. te Jich sami osobné vzdžfalvatl 
Demotil) a kmetj na atcb 06az«né mUL 
Slocbdc byvll podlu pravidel rytifatk^ch 
na rytll^ivl pmiovUn. m#1 JakonsJ pfod- 
nosi pfed Jinými Sladitlct. a zval «« 
r y t ( f e m. Jlnf &l«c)itJei>v<. ktefl se sami 
k dniilní horouhovnldi p&nAv i>Mkazo- 
rall a od nirb lak£ Oasio poecraky oo 
výluhy aneb léna drtell. naaývaU n 
obyficjai po^ealoT pano6l. VMSl po- 
čet poidftJMth rytířských rodft kT«l Jit 
v této dobé. Jako ryllfl z C b 1 a m u. so 
Souti e. z Roupova, ze Smlflc, a 
Ultrovlr, e NemyéU. *« 3olé- 
vlc. z Janovic a Klonovfc Pflu- 
gové z RebfitelDa. Malovcové 
a Jejich pHbuznl rytlH a po»lé>AI pAnoré 
z Porilublc (nyafj&fch Pardubic). ly 
tlM z Pab«iilc. i« Smojna (pozdíh 
M Pancéfové), x VI alt I ml. Haracbo- 
vé. kteH poadiji do IUkou» i»t> dostali, a 
co pAnové a hrabata zit-t et* do Cech vrá- 
tili, rytftl ze Vchynlc. z Sedeic a 
maoxl Jlai. RyitH z Nostle bylt JU ta- 
hdlt v Luklcl oeedír, která brsy potom k 
feaké koruna se dostala. 

Posemnf Hiatky. JlrotJt áleetata vládla, 
byly dvojí, buď vý^luhy a Wna buď vpup- 
ný í^iU vla*tal majUek. Výsluhy a poédOJ- 
fil léna pocházely otl králův, a lioatávaly 
8« ftlechtlcfim a pAsám za alutby králi a 
zemi konané, a Ui buif do tlvota bnď M- 
dlfné. v mutskéni potomstvu. Po smrtt 
poalednlbo roultakébo potomka připadaly 
na krált:, ktorýf }c zauč jlnřoia nákW 
buď prodal. Spupné Matky rink byly at- 
zavazsným. svobodným majilkrm a pf*' 
chátoly dMiotvfm Jak na :tyny lak i na 
ilcory auobo na ncJblUSr pffbuzoé. 

Ponftiadi se Cfliito sxňvalo. íe spUpQý 
statek. Jehol majetnfk bezdétak umtal. 
od hTálo\-«Jt<'ch úfťdufkúr Jako na krále 
apadlý byl xabaven a nejblltftf pttítAŮ a 
d«dlcové oA ae bláaitl n«inoh>l. tu unábal 
se vády vlco fHaroelOTaiiitký obyčej oedll- 
aébo drivof atatikův, to vUckttl Cle&oré 
rodiny Maicav svých apoleťoé £111 ve spol- 
ku nebo v hromadé oatvall. Tn oebyto ae 
toho báti, tetty takový společný a nedíl- 
ný statek tak brzo odumřel. 

Star méataký povznenl se nynf 
nalednou k veliké poliUeké xnamonltosU. 
Výsady a práva od králáv mfivtám tiddto- 
aé dávaly a>MteoAm bojnýcb proolftHlkftT 
k nahý * kml bohatatvl do rtikou. má^ví e Karel V 

lelldAi v>-rl£v«Jy ^Hbrnt Uqit Ku(o&ftb« 
ucjveiilbo stUitu, » uunfvwif ue dťlial 
tuir Ku(eiu$k}cli naléiHlu v nikou néKoUks 
riKtlD Qi^^Afao^lřcb T Prfu« A na Kutala 
Hofc osedipctt. mbyl]' ijio tak T«lfkfibt> 
JiDřnl !« «« EQameolij^n lemak^ pá- 
Dúm rotiiati ptK^Inal.v a ttUsúra ini~fm na 
Kemshjoli Hu^uilcb tititč vt<ly yUdi !>!»<- 
SAdLl iliibýť^Ij. 2r \i#!t iu)i král Ph-mr»l 
Q(«k«r II.. kiiTjt iii-i-iil i>oiiI«nre mMi 
40 {ín<>mův pi'i[x>iiU$l, a.iti Jeho cftittuiicf- 
Vádftv II. í^tj} ooUtivké prAro méítanům 
oIUOdou peannu Iteiinoii DepoJlHill). odpl- 
rnn s noi^Attiti plUiove takovOmu prAru mOfil 
ťroto re i-ftftli m<.-íCBai( (tw vkc- pfifiAov^I. 
aliy «!?■ Řlerlitř rovnatt a JI k axvíai po- 
imckfcb |i:»v e\-^ch nutiti niQtiM, I datt- 
to Bo Jim 10. s ninobe ro<llnj- nCAlui^kť 
T^^foi dltem půvtjtlu nfmťťk^lro v Pnac 
■ r Kutné Hofe. uatiyv.^ nMtfIiko v»ltk^ 
bo iměnl. kupovaly venkoraké itlsiky. eu- 
vtly lvrv« a brady. z«kU<Ialy klMLi>rr. • 
kODefrué I re Altictilickýml rody t pTtba- 
tenstn nijni S9 anatlty. Ph tom el pt- 
slov&nl m«M(i*)(.C'cb ů^«dbv velice vAXtU. 
a tlm velikí moci prorofiovail. Nffjtilovili- 
D^JM mMriuie a m^AranMi rodOTé tohn 
ř&au byli v Praie, v Kutné Hotp a tak'i 
v nřkiprícb Jliií<A ioíM»i|vch náelcdojlcf: 
Vclřlovlcl od Vťíc. Jlcližto předek. 
Voiniu řlll Vnlll, URiful pfod rakem 1U6. 
JJcti roilnr diim s \'éAl «tftva1 na mfjti^ 
tiya>-i&lho krajluakébo eoudu r CcIrtaC 
nilcl TP starám tnSotf PraS^kfm O I h r •- 
uoTlrl. pcnnmol Maahur.a z Chitw a 
j^bo srnn Otbrama C. WoUroiua: dtutco' 
vlci. Liiitomol SlmOQa< Slukn. ji>ho* Alan 
aCAval aa v^llkíoi Starumtaukřm oám^ 
¥tS: FridlnKcrorř. sntul půvorin ra- 
Icoiutk^^tio; Roik>caD6tI. x aUihl nej- 
pNylnřJĚI byl prftvA nyní HontiAn Roky- 
miiKkř: JunoAové, pQvndu itoniioitio: 
oil Kunioac l>nittf Btv«-rllD, Koarad a 
JUmLHi-1<. kletí r 1301 kouiitll dAm aftnd- 
nf na SutrnniAaixk^in uAmiHU. nynřjf^f 
ndUcl: KDkntoTlrl n\i od Kokcv 
10; Sťlbotb z B«ncřova a Je&o 
ayaort^: Kornptibtovf pflvodem z 
Chobii : MlkiilAe TB(«>lrungo v 
Pn«p M KniaO Hofp; Ge utiah* r* vt; 
r u fi o T 1 cl. a^loiena Pereerln PuA r 
Prato I T Kuui6 Hírfo: Mlkul*» Tau- 
• catmark n l«bo nynorí; Ol r Vi- 
jí o t a I b a l«lio svQoví K o D I a d t 
Iiltnmfrric a ]ebo syaoré. r Fraz? I 
.v Uloméflťfťb: Klurlr. rodUJ- Vlscb z 
Flor«ACio, VrtUovtAf urbumlk a mine- 
inlsU: Rutbarl a Jeho potomci R ii.t- Kc ZM> 

bvrtovlřl v Kutn« I?oFc « 
Ottrtolt Plrknar v Kutné 

miu»! Jlaf- 

.lakfttl^ krAlovnkA m^gt*' ^í 
CocÍ)&cfa. kX&ré »« Tlactotm oifiatokfai 
právem riiUlv. n<l právomocnoisU tstidej- 
Slch liipnicb Afoilfiv TyjQiiiia Jsouon. krdt- 
1s t-r!biis2 icTomt* utK>u m(«t Praívkfcli 
Kutná Hora Doroiin. fliid^Jorl' 
■; e, C- Ailtv. D g 01 a 1 11 r v. H t a ti « r 
sad UUi«'Bi, (Ihrudim, Jarnmír 
Kadas^. KouMm, Koltn nad La 
Ikíbi. 1. f> II n >', li 1 T o Bi f f I c c. U é 1 □ I k. 
UoBi. U^to V>-»ok«, Kynburk. 
Plšek. Plieft PolUlta, Rakov 
al!i. dtribro. Oetfnait I^t>etn. Vod 
taay. Žat»i;, j>uu>m tak* 1^1 1 umy (I 
a 9 las 4, klor>í jlt krtllo%-iiKf'ail tMtJoou. 

Na i|loniv£ p«k byla m6>t« královakiL 
Olomouc. Brno. Znnjmo. Jlbla 
v a. Hrailláte Uh(>r(k«. Uulúo 
K y 3 o T. potota íe«* P ř í r o r, Uí 
íe. iwíéko. Bteaec. IvanElf' 
tflavonlce. Jennírp. Hodonín & 
Uberukf Hrotí. lci«rátto ikmIpOaI ni^- 
3tii vivlí bi-bcm 6a<u sví tatDOfftataoatJ 
lioibyln VV vftorti t«vhtn mfeeipcli aiiíH 
liitaci tIcc mdne ptf^v^ii. s^nSak I ^lomlrf 
v těchto ni^MoDi tlj[ťr>, II Jnjicb v^aad a 
cv»boÍ ŮGaetul Mouce poaalu vr<dle Nétn- 
rttv -\-\iM ptaUKKtl nab^TiLtl, tak le vfi 
uplynuti urholo II. století, etIůM^ t Ac- 
xkfcb niitocli, nad Ndnci pFvvabn do- 
stali, 


klen Obyvateli, 
zvláátnich peiltickýoh práv J OsULuf obyvalvK, Vtofl k •tarůo) na- 
liořn vyUaiut/m nrtUUrJíoJi. arpolfvnll 
r\'lá3=(sli-b DOlUlckých prAi-. a nnnnbii 
lirT>t.-> /vinnké snAmy obsfUti Oni skláiA' 
U ortkra dalako vúlAI £áai v^cho národu 
n délltl SA na áeartera mcliruítlj uid. K 
Ičtntú náleželi pfetlm^ dťdinnlr^t ^lll «vti- 
boddtcl, toacm'^ k bradOm pHkAuttiI, mé- 
M&afi \ mCsiecb a méttyKÍah poddaofcá. 
potom sedtácl podle Ceekíbo. Jtnl podle 
ofimecJcSba práva cctaxanf, konoon^ ffe- 
niMlafd, slufobnld a. aluMiná felfidKa. 
DJ^dl-uolci Clil BToUoůalei tyti 
KbytkovA stai^cb ai-obodofcii nXln viá- 
Ayckích. ktftří m L«p<írínc»U ku MAm 
ftlochll<4itaiu. aTF^ak tak^ ne«tali '~ -"' 
danými kterákoIiT Tirbnosil: 
pro Mfio lidem srohodnt^. fidlll č.: ^nmt 
tUetiumÚ svá obecni a bydleli porfi .40 itA ^> J<«| rln r. IS4K, Slil- 

, !»:<' " . Jnfco od ppČiUlta ve- 

:. ^ . -. .. ^ í. p r a v n I c I bytt pH- 
íqI It. stiKiaoolt^j-jQi h-rftil&Di hrfilav- 
•-'■■ 'vt fmMl PmřaVí, Vj-ňPhrart. 

5j iirftd, I>*íV iívn«>v DohM*, 
n BdlctMj Hn(. jikkof i po- 

Taknv<'")i njanilv b>lo velnU mnobo. 

mwilrtrh. t, bjll v Kuchto 

■rt T.avAzAní: 

I rttM, panp^t 

1. majíri tt-n,> a dvory sví c) 

aobA )^n«t^ iKlílonC. a porIoikIid' 

19DM kiůtav^étiQ imrkliralil. ktf>rýl 

i£ k o<íh^»o•^ hiftda ul:fval. I oni 

'^il^tl ppd Supnl Orsdy, a krtrt 

BMaaqvray byly ivLUtiit brati- 

#9 Jenom K ]l<'b pnMTft^dkft 

tMk fr* rovpf i>ol>(rorQtSbo aou- 

lir&r* tvnnllio Zftp1a>- tftchlo 

t»k xrspjrii dvorskfoh dt>- 

eU •j- iifalSiUlr. 

:**ř«nř v I ■'. ■ 

ycb milosti JirALiíVou J; itoi^L.' 

»i»tf, (o j««at krílo všitých ú 

jWknAT. ryllrrtv a rnlwftv Jim 

touMI Kvú m'jřta hradbami a 

(AAhtinfl. rychtSlP a ůbřt-nl 

sftfTil flnť* voliti. lUda mCfftitkA n 

Ji>a >i)..-vTiI jiklMlioai) a tnlíta imň 

iť. 1 iiíffi t^oixinidvl JI nmt- 

-..-•■.■;. ■ ■■ iKtvolcno, iiCTna- 
Jakdlij ]>tilivn)ii moři hrdťltilbo 
■" 'rraiíMi-jiiíj;- kraJsVJ' poprsTť« 
j->nIbo Koiidu irkonáral. nf- 
iirr: ■ ■ -i; tím rojiotařlo, řc T mrsUf 
ř i' ■•ifi také v třmte itilst<> tře- 
li tniL 

Ifiri tlil hniT I- HUrýrii nmdAi-li, 

' 1 atttí muAlll. ttuď r 

luutvanj-m l^tkfm 

Jati Jsme to v 1, k»l 

f>)řtl YTlHÍiili, ítnspo 

< ■Irí.lTvl! Wtch Stu- 

-.«!bI, n moliH jkx! jl- 

il týmmKhnii "t»lky arfi pnxUtl a 

... i.;iK- .iptUI; Dmciwc breinnita JI* 

' velIkS. elofeii Tituly Jejllfi 

;- ni»íit >i..,ii!.-i, ''iřa.lňv, ae- 

ni tato p:.' p4ffoUi)tn] lila prv«T)t^M>na. Toprv zt hr&)e Jaaa po- 
rn! Kk' FfiKialnl MI4 a fntatíe a IMtnec 
likltf k uim prokr&dati. a p&n»T« ar&Utf 
I dodioviif. pdkládallco s? nytil na pány 
pOdř. na kloré lid seMiř dle Jlrli DbosU 
(B^ ii^^uxon. taM sani Jali ee pte )«ba 
w)U<Ilil. os(dnijrr« aoM posavadnl imnor- 
uHcovo (trúva 80U<hi nad (io(Maii>inl svý- 
mi. Aríiak dlouho Jctt^ ncxtrattl Ud spt- 
alty orotfDt 5vobodj hv£. a !>tarodůri)& 
prftva kinciAv ^Hkjrb EůstAv^a t plot- 
noetl ai do kpnce IS století, kdyl tataU 
lAlcffnfi {lorcbn p(ich&z«JIrM takA a Pyaofh* 
H t Nínint. Po(jí)m <n'Aeiii ka&lf pán a xe- 
toaji. iRxJM iřet>a Jea jHlnobo podrlaat- 
ha, M4)'' :[B kotisok maj^vtt&lu králaTalcAhO 
pokUdal, dooialvajc a«. te jemu aálcif 
pr&vp J:ik k n^obO tak I k maj^-tku pod- 
dso^bo (MoT^ka 

S<>(t1fi<-t Travein iiAin««b^, Mntj- 
1<-iitfckjin ^111 lakttpiilin naazeot, o kto- 
r^ck jKaK* lak« Jí2 v i. kalie na str 37S. 
smltiltii iiruillí. n4>byll v ttldném po-litan- 
*lrí. iij'l>rf jc^lcb portnnonll k |iAiiu zi 
klii}alj >v> rm novtd, urCtifcIi n pMnijd 
HnloUTflob. ku klprtm Jennio krti avé 
vMonf d&vnl. !{«aiaonat1 sltiM, iP to nrbjtll 
n-in*-''tl osa"lDlrl. níbrí í* I ícskř 
U<t TiiimioT.e o [Q se anattl. alaj bjl 
piilvvtr K&kupntm rfKaxra Ktkupnlcl no- 
podl/^bajl t»ké íiiptilm flfml^fn. iiv**'! wvft 
dMidiť rjrclitWť a. vv ('■"' 
kazovall c« soudům nejbh. 1 . 

lŮVSlíJTll. 

2uDnf noudy ):tT£ceI]> nynf vidy rte a 
vfi^ Wíau«U & i>flM>IniOKli tvé, irmin te 
sp kai!ili>rpí*ift vfr » vipt lkl( ij'iakonilv 
z pfbluátiwM i*jiťh. N« mW* JuJIrt. vj- 
vBtáralj Botii); pRQtfkť (lil imirlmunlalDf. 
pAopvé. Sioclkla a prE>láll ťtAvall fc lim 
na.mfcti ^tatrfcii vrt-bpoetml. 

KilyS puí; nriil ktilovít uejedea iupaf 
bml i H liTl|otM:i>u prtivomocooslf Jebo 
tqu'n^tn pHubtn do i^LfaM^y dalt, lii orsem 
irlnt^ Auynl orady upttďsly r Joitř vílřl 
zlOliCoul Zllrovi^d Etrli-rl; fic tét nfktťró 
etaro&lovaach^ obyCpJe při soudn. iraropta 
a sltlinl soutty. ti kicrýrti v I.' kalfie na 
sir. 129- Iff ťyla, pteslaly, tak* olu^cni p» 
rula f capomeautl pMcblx^la. slaTAl ai> t 
PQi$lonnI<'h Oaxfch JI* awnosH^inJtii bfi^ 
muwra; l^aooí ku vtAV^tif brailftv byl 
poddAnf nejvíce ifMfi poLaliovánt , kdel 
)Ia» fHanxUvtié lenuki robotjr iMké 
nAlila pooiKml)'- dBatfA Karel V. Zap: Kterak a« dotud v Čechách a na MoravA 
zmohlo vxdilinl, nauky a uménl. 

N&rod xActAval tloeud Yér«o STtoiu sta- 
hioalOTUukéina ínii, spAsobu a zvyku: 
}ea p&novA ch)rt«.11 so podle pKhtaďu kr&- 
lOTskíbo dvora clKfch krojft. cizího Jaiyka 
A clxlcb obytoJAv. Avteh [ oni xx^molill 
rod BT&j xaprftl, a byli doma inmd vrýinl 
Ttd}> slovaaek^l velmotl. N«fc(«ff e nicti 
př«d jlaýml prosluli láBkou k rlasU a k 
ftvfimti n&rodu, aC od KT^ch otc&T 1 dé- 
dAv id^Ui JmtiiuL n^meckA. 

Jak aaaneaKA oe jeáM r prAvfi mlnu- 
■ Mm Ktolťil Evoleboval Hcyk £«akf. toho 
r iie}slavii«jAfia dQkaxvni J»oii nuiotaé t>&Hi(i 
^▼8 alilrco tak xviLtiébo tCralodvorakébo 
nikoplau. Jmaoovitó brdinftk* ptact o ry- 
hnAnl PolAk&Y t Prahy m. Boto- 
•laya ChnibrAlto r. 1004, o pobiti 3 a- 
afkAv pod Urubou Skalou B«' 
^'n«ft«m Meťmanovým r. 1203, o slav- 
ném aeú4DÍ u knicete Zňlabakfi- 
ho a o alatmfim pobiti Tatarův bb 
Morav4 r, 1S41, potom Aratoro krtenjcli. 
Dilloetdiýcti ptaní. tottS Kjrtfcv, Jaho- 
ŮJ. Rútě. 2ezbti1Ic«. OpufttAoA 
a Skfir&Boli. Tyto bAsoí, vyjma Jin6 
Jefrti tíMrU v feten«m rukoph«, byly v 
, beba 13. AtoteU BloCeoy, a mohou w vfttnn 
.podobném sfcIadbAm Jlnýcb oAroda d&stoj- 
t* po boku poataTttL Proto byly takA ]1t 
Xétakt do vSoch Jln^rb vxdftlanýQh Jaxykflv 
prelolmy, a v 4'«Al(n^ ]l< mnohokrftte U- 
gkeon na svéUo vydány. TaJcov^i bilMiI- 
okfch BklAdAní tnéll Ceclov« i<^té iudoí- 
«tTl veUkA. m dokazuje lo Kraloilvorakj- ru- 
kopU. ktAr^ ]est Jenom malý zbytek 
•birtty mnohem bojnf-jai. Ze n^Jon Itd obecni 
■vfi aárodnt plnn^ HkládaJ, ale £e 1 miiíové 
Tvdíhuif a vyMfch stavů v CMkem pHro- 
zacCm Jazyc« svém zdařilí básnA sptoo- 
valí, k tomu ukazuje zaamr^nltý obaa h 
samfcb t««ďito okl&deb. a ilt Jámo iw v 
I. kolie na sir. 488. o tom zmlolll, t« 
ZAviee z PatksBfitelna byl akladatel&m 
ouiob^ch dobrývb pfmif. a aaad «Am také 
DAklTi^ í poiúBtaIfch planí Často r-oťeaébo 
ruknpljtu aklAdal. 

V domActcb iUcolách pfi kapilulicb a 
UA6toMch uSilo se posavad latini a oa- 
Ukám knétim potrebtifm; kdo vyMIho 
vxdél&nl cbtdl nabyti. miuAl do Itali« a do 
JPraade putovaU, a na tamSl&lcb vysokých 
Skolftcb mnobá )«ta h« uCUI. coft ae také 
v tauJnA mfr« dák>, V N&mcícb nebylo co 
afBkkatl, QoboC tam Lakorfcb Akol lakA ne- 
bylo, a na sr&m mhrt£ rypravovall isme Jli. kterak fioftU pAnovA králi V: 
radili, aby v Praze zamy&len^cb 
k^ch akol nezakládal, pon^vadl by dle 
mylného dounůnl aejvlcd Jen kné£l uJU- 
tek K nich m6U. VAak Ceďiové a Mora- 
vané nabjTSe v ulzlni vyftUbo visd^IAnl 
aesnanovall <• také « plody cUfcb laCln- 
ských aplnovatolftv. a ui navrátlvSe se do 
vlasti lall se takové cizí knihy buď na 
Cesk^ Jazyk převAdMl, buď podobné knihy 
aaml peUl. A tak zAfay seanamovall u- 
Cení ČecborA krajany utA b pékn^ Ctě- 
ním rosllCafcb aibavnfch a pouínjteh 
pHbébň o Alexandru, králi Ma«odonskéai, 
o Tritttramori, o l^uidaTlASovi a Floribetl 
a a mmili^ml Jinými knihami, ktvr* t«h- 
dái v yj^Midnlob zemfcb byly obllboaýn 
ženini. Mimo to pak rxdM&vall CochovA 
B\-AJ Jaiyk pTedíládoJIoe do cCbo svatá 
pfsma.. tesesidy a Jloé avaté fteal*. také 
Jii lékařské kniby do Ceůtíny a latiny 
překládaly ae a prral laUosho-£wké alov 
niky. Prftv« oynl Zil také Jeden feaký ry- 
tlf. ktorý národ svfij vřwlo miloval, a vité- 
(^ky staré pffbfthy K«m6 Co^é ai do avého 
éaHu r Jedno snosí a Cosk^m vcrftem popML 
Nev&douce. kdo vlastné byl. oaz^vánie 
Jménem Dalimil. 

PH dvofe kr&tovském panovala v 
sledním století nfrmflna. krAlavé nejrad^jt 
a N&ract obcovali a némecké zpéváky u 
sebe AtMřo hostili. S králi I miwMl pázu>- 
Té če&lt v Němcích voltkč zain>onf mřll. 
a NAmcftm vdecbny brány semé olevTeny 
byly do kof&n. AI dotud rycházoly váa- 
cky vefe>aé aplsy z kaac«láKlY v latine i 
nyní pravé počaly ae objevovati prmt 
spisy Démetďíé, a pokud mámo vydati v 
CoobAcb paa JlndHcb a Ro»e«ibei'kii (la« 
12. dubna 1300, a na Mtoravé pan RaJniund 
s Licbteoburka roku 1310 první Iltly aé- 
mcvké: z knUovaké kancoláFvt pak vtAoI 
první IwC aífnocký t«prv r. 1313 jli za 
krAlo Jana. PH radách mfstských počala 
Jit dflVB DéroCIna býti Jazykem úředním 
Cechové na toto zlehtiyvAnl a Utracovánl 
práv avého Jazyka ňlc.ti louilli, av.tak ke 
zjevnému odporu prutl vetřelému cizin- 
štvu teprv po stu leieob pHAIo. 

V provozováni krásného uméal atalj- 
se za posledních sto let znamenité p(^ 
kroky. Ve atavItviHtvi pt^ei staro- 
kř4w(aaaký apltoob staveni podle tak ava- 
aAko rom&iwkéko a byzantlaakébo kloku 
nyní tlplné ve sloh tak zraný gotický. 
polokruhové oblouky v klenbách, v okseeli 
a dveMch promi^lly ae t oblouky lomccká 
fllt ApUMé: stavby doa«Araly podobu Sllh- i Ce^kďMoravRkft Kro&lka. » 
Jftt, ohfiA Ml roxAINUt a hn&la se do výMqr. 
ta« kloauU Deapoilvata JIC rtft po- 
ifoh zdccb. n^bríí muncir s« x vei>£f 
opOracf plIIre bUitMí, Bb)* s« o b^ kltnby 
Oplntl motaly. Bysaatltwkí oidob/ o« 
at*rb6fh xtrifrely ee. i>oeiui>u}Icc místo 
(Mdotikci uoticMnt, které hlavni aHKO- 
dobomty f*Mky roeUlnDí, to Jmt rtoll- 
Kk« luppnt a Usly -vint, típor*. dubové 
krřtlDove Tůboc. Tlm se vyvinovalo vo- 
Jk« bobautvl B. tnXé veUA. r(>xiiiat>Ítoat t 
cti ve <-hrAiiifcb k KvAtKkfcli etav- 
Idi sloha gotlckébo. N«}KDmiQoaÍt61l1 
suvunf slohti KomáiMkébD ale ]ll vnlnf^ do 
■tobu eotlcU«lia pfechflzejlct. proto t» v 
li<>in již lomcDÍ obkmkjr pf«r!ftda]l, ]«sl 
cdt koruně ť^kf b^valf kllAt«ra[ 
im Tr«bfCskJ- na Moravé. On atojl 
nro»J&f 8v4 podobí <k1 Kabátku 13. Mo- 
tahHta ua roshrao! obou ata-Tltel- 
Mkjvh apAdoiifi. ataráltao ramAnBktho a 
jKrrJi^JlIbo goUckObo. O mnohř Jiné a anad 
!>tí tak vticéci pamfkiky toho dmbu 
mplly aám války a \iv knzleA tub řasu. 
ITe 1S. Mnlwll Wav«Io a« t4Kly u n&a Jll 
)1e «]obu gotMtAba a to »]&« a t a r o- 
I <■ 1 1 c k é b o CUt procbodolbo. v 
ítn JeA(« lonofaé OAsthr bfral]^ roniAn- 
■k; ak>b pNpomEnaJI- Tii ae ozdobila naiv 
B«laM tnamvnllj^l chrftmy klAaternlmi. 
lonimtl, ClstATciant. Johanltfi, Doml- 
lOixnl. MlnrirHé a. AiiriaUaitl. vílctml v 
tom Eávwllil a pomorf íiAiir^ob pMsalfcA 
^BbrAmy avé co nojvtce moioi ivolebovall. 
^^B pOKdaialých t^htn Maveb aeJslavD^ai 
^KÍm kliUternt chrAm Tiánovaký na Mo- 
^Kav4. Clat«r«1anl vflb«c atavéll veliké cbrft- 
" my. a iloMárali vaory kti evým »tavbin 
» tnéba lilaviitbit klftitora v Cltraux. ve 
Praou-M. V UKnti) poNl«dalin Motoif po- 
taly M r u&etecb aUvétl Tftllcé fanil ko- 
stely. > nlcbl pOBOd Kourltnefc^, Kolliwký 
I»l«*lUkř vynikají- Také mnoho kri- 
tycb I paaakfch bradflv v xémíe aki- 
lil goUckétc ae stavilo, rtak m&to calých 
ae nAm Ifch ;tachovato: třlífflilny 
InHlQ Zvfkova, B«i«lAt», fííat zilmku Stra- 
toai'.'t:ého a aOnBCAo )infch aa to uka- 
JKk nAdhemf- byly u&kd)r ntartay. 
ZArvfeA se Bta.vlt plst vím vsdél&valo 8« 

Íl unfiof fesb&fské: t^dojat karao- 
btcl vytkcdobltl aloupy. Mnuir a br&ny Uk 
aHnřml a rŤietaými reibami. 1« »e >e- 
íU;h aaiMoBtí a ptlaobtl podnoe rauatrao 
dlvHl. Z Jclicb ao<!h a nUtrobkA ac alce 
mUu carboralo, aváak I to JoM namjioc« 
dUaaeai. tp »<• l v (ahovfcb vAcacIi vf- 
UUUI Staré, BlavDé mhicovniotTl BKy ai 

|L«lMt 
fpBká v tomto posledním atoletf. iok jMse 
Jli v 1. bDlz« na alr. G(H potiuim«iiall. 
velmi Icleato, a krAt Virlav II, musel pro 
iTolefrMit Jedlo mlnrlfr i Doraacla po- 
volati; aa to vtuk zvoloMto e« taaracoHA 
umtal alatnlcké, zvUMě v oové po- 
vstalých obcích meatskfcb: r Pnue byl 
jll za kr«lo Pťemjsla Otakara II. oeoli 
xlatoickř, a kronJkAH čaato s aadSeafm 
poplaujl boJnoM akvoMafch tlat^cb a atlf- 
brn^tďi kMnotůr. nflíacll * n&dob. Jlmll 
8« Z7lá«« za poBlsdalCb kiUIQv flkv« 
dvftr krftlonký. M&lo p«mAl<^ oAm a to- 
ho vieha zbylo. avSak předce tolik, to a to- 
ho o anamealté vptofSnoetl t^dejfiiah umel- 
ctr přeflvťwitti ae mOSeme. 

RomH talc avelobovalo s« vSdy vico 
Htar* C«ak« m a I f f s t v f ; JU iiojwiom 
knUt, n;fbn l laikové raallhikí <imtof pro- 
voxoratl za^oJl. jako BobuSe Lltomí^ 
flek;. iHQTS r. 1259 Jarom«rakoii blbli 
(V Českému Museu) drobaam&lbainl oodo- 
blL Na pergemoné psanfr knihy koelclnf & 
Jio6 knihy obaabu pubofného v2dy hoj- 
oéii a akvoautíjt malovfuifmt ObrtUky M 
oidobovaly. lualtfi nabývali vtiBy vAtftf 
obratnoatl a počali avobodiičjl pracovati. 
ncMdlce ao Jit tak sleii« podle atorýolt 
vaorův feckřch a. lta1Miý«h. Proto tak6 
vic« pMrouoé pravdlvoMi a sanoMaUt^J- 
Alho ducha Jvjlch obraxy uliaxujf. 

2 velikého mnoiMvl lakorýrh obtasy 
ozdobeních sHirttíi Imlh z tobo véklt o- 
v&em atk) akta ibylo. v Praxe máme le- 
icendu o Bv. vacIavu e oltrazy od V e 1 1- 
a 1 a v a a blbli v obracích od nsjmano- 
raoébo lun^lcc, ol>6 v hibllotoro kofSeto 
I Lobkovic, zrlAiítf^ vfcak iDamuoitý Jest 
paaalaa&l knMiiy-Hliaty*e Kunhuty od 
vť. JIH, \í\erý oe nyní v rfs. knlboviií 
Frateké chovA, Jebolto obraay ii«Jalav- 
QřJSf důkaz podAvaJf. jek vrsoko se lit 
tenkráte (cské mallfské amfinf povcnoalo. 
to a toho iaaa ani v ItaJll výtA&DftJUcb 
pamAtok oecnajf. V tomto Btotetf 13. také 
Jit vidy vfco oxdolMnraly s« atény v ko- 
«t«if«b. kaplích a aAmcIch Uvfmt óbnoT- 
jen ie ae jtch Jíl velmi mAlo aacltovalo; 
»pnMU Hdé tntIS myall o takovém maJo- 
vint, kdrt JeM lo ataré, vybledlé a po- 
roitcfaaaé, le to za nic naatojl a kat! rou- 
havou mkou £aato tou DcjvzácDf)&f zby- 
tt>k HtarořMkého umtaí. Avtak pf«dc« 
zbylo nám nSkolIk obrasfiv na dtevda^b 
doek&cb malovaných, a to a pfUlay veliká 
Q&boaenaké Qcty k nim od lidu chované: 
jaou to v^eCtié obraxy Boborodlce v Ui- 
Mernicli cbr&mfcb podnes a velikou ctf I a K«ra1 choruií, }u)io vn Vysním Brode, v Kruin- 
l«r*, v Zl»W Kor-iQi^ II ?ř Zbrsalaví. Mi- 
lunUKMl Marie Dotinrodlct;. ktoift t XňKU 
otirazáv i&n, od tallku virkúv )U mvDC- 
pQaobf Jak na. Tzdvlanáho Clov^kt, Lftk 
H Uil (ibi-in^, kUrf k tňiu oltraxQn DuUiJ«> 
í<« rftí-ln lolui viilfmR. *« Cecbové a 
Voniwió Jit m loLo tstnix t^ov^iKi «tui>> 
rA ilttAťTnt wilí-hnnstl <l.>*áhli. iařio JtW- 
ríkMl oArml v Jc-JIcti eoHiwdelvI. I>a Su. 
Jaku Jli odudima na<t rychodnl »ou£«<ly 
»yA eliLFiifi 1'yatkal!, Illariil Jcjlcti 2l\-ini- 
«U brlo nolni lioBtiod&futi-I; inxJ- 
IA<-J. mfrMKif. i>Iinov«. rytUi o. muUU. 
rtilekal ad htavtií^ orliy a cli9vu dohyika 
lilMíll, byl lo K&fcla<1 nftrwliinw) u spol*- 
f^Bskébo llvota. na kierím ^povlťal sdar 
a blUtiu DilroLii!. {^v^htifé 3, MuravAiiť' oby- 
í»jBfl í pddy své rifo tj".oíIII, nrtilí »Mnl 
inubli Binpf-VWTatl; utillf & dobytfk >gaiM!' 
diUu iiroO^v^iii n 7.íí to «l hlnvnó eůl od 
nicli huin/i-;!!!. JutHxn T)r4Al prtltDjrsl Jíra 
^'Mxcl tnu nt*ti iilwiwft sAmdkjr >n1m 
pMomlI N { m o I du i^einC-, arAak »arnrveů 
■P '■■'- r"- -^flařm eolVílvlm. » olitlvcwtf 
a v ťo* «-ml [icAv." ku f>rtMip-^- 

fhli uri^; KJ Že -vialí ( i>rťiin>-sl tčrtato 
NviorilT Ri-bTl [)^Avl^ xnAninuJ'?. loltn 
ilOkax vi<li'ii«t v tum. 9m imfAil Jeftt^ k. niiin 
prijflilčtí ni^r>rn«nttf kupct <i tf^jm.l suk- 
ar B C< Mni i> kof^Um. Jlftiilm 

oToctiii tnjju tlK>Uiu. a St «•> 

fniOťoi;r.l;i n i.aronkiV rnuká plitna po- 
vaů>vá;^ ía '.tií'1 výrobhůr dom&efch 
frftmTslivi' 'fn^iihy » Cseti a llorevy 
mwJiiTi;! Sf £ ■títikom ilo Uher. ín IW- 
«l«^ * Au R|)4. u vBaJc < Riis knpOTiUI IMil 
kiipet ouldW bcdeaifi. ktrrčitd m iiavidy Votfta Riidoifa a r«du Habiburshého u 

lo^ta Českého. 

110$. 

▼njvwla. Jindřich Koniunak; uaU- 
I t |.ř«d TíiinivDii ilo Pulaka tni 

i V»cl9l'0 ni,, stfAlKl STaltS, M 

' ^hff na Cm Jetio 
' < nymt i#nta pAo 

lakoíto iiuii/.'-i iií.')- ' lirtry pnnujCrt 

rodiny sut 1 ;-. Tiii', i"'. ,-.■,.-;, y dováliiuniLl 
»i»oU. J<^ ]c (ludia dtul) 6U6Í10 

'■Uni (*'v . 1^ ;.<-.i,ri>(e prUeílUwl 

k í 

^'' J- . ■' í' -.-.-tib /loraBkřch 

■ nyní rAXfAtAát. noRířlA-l) Kranř 
11' .1 -i^.i.ioKni fmm krdKivoci pol«^ 
káni. 40 iieJrřtůTbo xautUiu uiMutuovtJ. V. Zao: 

Vypaaii ^ : a&mda CokitlD 

n, Mofav!ii. > n od sa 090^)1 

don i<v .mutU l(r<Vl\(v.'i, toU2 "lí- orixMt, 
ae os, D^Ri ui(it<?4«al sl»]o. kdaby mil 
ř^í' IriVi Pi^enuyElovlc&v ayní TaJmoutí. 
ťiaoi*' i'i»-iii, í* Um?iiécli9mn«JI6f 
l»tf '1 mlrh&at se do vulby 1 

Oiwk<^'> <-'''> j,iki>l Ut byla TýbrailoA 
skft utl^^itoBt n vlaatnt pr&vo nfirodu, 
uúl ani ('taof' ftfimltý pť&va. v ta ac 
cliall- 

Avíak cljap Atm^f lychlu s« o u- 
pr&xduAot IrOnu (#«kébn dotviMól; evOU 
v !':•'< li iif6t&l a i nidi 

b>l . . .■■! a^euiak^ nwr- 

ěAK'1(, iMut TobiU^ sHoohytiíV Tito 
jfinu niprodíwiř o rAuoi, co »u v ťVclil'^*! 
líCJe. tprivy dAvall Claaf Allm' 
lobo ťaáu pr4v^ v kmJUiAch porjn 
iMui pM pravý i; vojenakécau 1a2«al 
m».rklfiat}atůiH MtiiťftAhfm, a kilyS 
mC4 Jklov KfH'AHu, b' krAI VArlov III. I 
.i,,ii... tL,,f.] kr&loraívt Co(^< xa odví 
'-ck« ff^ rybíd«ll. Ks tedy 
'11 ni':i'ii». u a&stodaTaů í» on. cfl 
prfiv-i tuu, loLo krAJor«tv] Icotnii sa am 
blii1« l!bíl>, lénem dAU. Ttidti taiié bll«d 
srétKi iiPjMAr^flto oyna. (luilolfa. vn 
rodu RAkoiMkdlio. za knUa Cmk^íJio 
novll, 

Wttibt-^tií *níia nUiAJan jest r Pr 
1 iiKlauoren^ daa 2!í. Éirptw lS4fi. 1 ieil 
Ée oa nčm pF«d«vilm o tocn. ];ik^k 
.-f^Sí^in by iw tiovf krAl volili mífl. 
privu h lahorémn krokti al nlkohp aa- 
DKililo tirá.Do hítt v porbybnoBl. A Ui 
nioxl g;i4inúi'Btky tfi utraiiy udolaly, t ab 
kalila n)>')a i1r>0 mln^-nf. Jedna d.r 
klamu iiitrod npjvlr*) i*oubbu(1l. t-rr 
Iv tifJIiHUt pr&va k^ trůnu pc 
knVIoTiíUfiii dcerfim pMntu^l. Drali 
na, v které taJnl priiif>l# rfsaforl' 
Blora pruQAAcli. tvrOlIn. Xtitiy rUar Jat 
nřjvySřl v*rř«ak.f p6n- v ktcafanstvÝ 
rg Tii^l. krAte Ccak^bo Jmtniovati. K M 
Mimoi) vě«k nikdo í nArodu se DE>t>riil&f 
Tř«f i^Mrasia koPOíMír- xa iirivu in^la, 
ei i>iav«vA acebi tKKllr tr. •' á" 

Ir inotioii roUU Toto tiii:< -n 

iDOTOlcl sami nnjvtn! xanuivall. I bjrio 
v akxilku itnive, iieboC Jit Sob^tiaT 
IIS'iťIff.^1 Lotharovi IL v hltvů (nd i 
(OHI <Iuka.ui. há Tolba panovníka af 
Kaiti^mii n&l<A\. a cboi- že ho jcoom po- 
Ivnlltl má; sUli Itully rímto BtnUir' - " 
v IťtM-li 1£13 u 13IG 1(1 pnlrrdily f) 
a poidAjI tokii ťfaar Knrol IV. pTij^L lo 
do stavnat ilAtft bully vSun knltatůai mte. fUc ftEnrtř rr<1aité Tomu oríem nyní 
kAm otnř Aibr(>'^h1 tlnth! [»x^im'^i. n itfu4o 
ni taí^ (utuoutai syna tvi-ho Rtittoira liocd 
vt,k Kbolft Coak^nt ktátem ImnaoTktl, t 
Kt BKiifeil ťohé stavy saiiainloUI. 
by si tolio Hudoira z» kr&la zrollIL 
>>'.«'t ^ ic toimi vvltylorftlo, iobr vo 
' I VDltiť lrTdJ« RA krůlovBtti^ llc•^ 
aU rrxlu Pf8ftu'Bli>rak4bo otilQdii 
Jt, apHaoliUI to t>^^<e>4 duinu krA- 
te abf- kr&luvslié doery. Msr 
:Alm Sk AllUňtk. cestiv solioXtlka 
Vádsva Ul., mez) inémamfkr 
R na fcolvuou la [rroall?. aby 
Itú ilroIkAT z i)tniy»k6hi> ilMIctvf 
Dély. ■.■izDio hrAle n^ollli, DýtMt 
ims. vojvodti Koriitaniilt^ho. na |ir&- 
pMlail. Tak« pflaasU a f«boii Ja- 
U rtalBliJ» Ba tx) prf feclian 
Bt. káySby erndv krlUcivUcf-ch ne- 
ftbf ilcery |irž]o*»h£ téboi prAra, Ja- 
tt u£[ral>-, a to prato, aby rail krA- 
tr»l« eoxaliyiiiil. a kdyi br ne- 
balí po dMtci aby aíipoft po <ie 
Iniiilovfi pMJImiSnl byli. Tanlo nu- 
byl krUcrr&kfm dcerAm orSem od 
ioa podstr^n. i^rMD b> tmkovtho 
■ " ' ' ■ ■ ; tvtak t«oto Tý- 

!-n na an^moi-nihr 
1 na í\\í alUuil u.úl. a tiyll by enad 
4 tanua irdco mrébo iiiioalncjill. 
««ht«M povtunvBJfil mulové nebyli 
pFcmluvllI. atiy aif aa^tVkxiiJpO- 
radr-Jt telou ttt rfc a3 n* n. xftrf 
J»l(OiU> Kvfttkit naroKcnl Panor Ma- 
llfiifl. Tak xfshiiao )iit H dní prú- 
artak rbaf AJl>r«c-lil iimct tubo Oa- 
«alP)U«ni>nl ftrfrti r-imi^a 4obt« 
: vrBtT<QjIlt£ x Héraei- slavní po- 
li aukvafn českým ilu Prnby. htr- 
•nNdU. aby vA«tUe^ epOsohma. roz- 
« pni&tiatiil, vf'liríi£kiunl. cnlponifio 
4srr a slthy fxtchy k tomu pTl- 
ll. a^y vpia ]oha RuůolCb. vojTodu 
■kUho. m kr&Ie k wriié pHJall. S&tn 
(Ofskem i*k Hkal proU UtftrftaUřm 
sebraném v paiAcb lohit 
do Cách tuhl. a srlSoiu 
rl do RiU(i»ugi vKkiul. alty 
rojskera w zdrilil. a k í\xíka\u> 
(to Č*(Oi po«tout>n. 
iUklKHUtb; mAI bIflA do Cefli, 
ttho na R^j- itojlcl, a t akutku 
,^ra UFos i lil lávu do f^eeti pD- 
mu DB odpor neaiAVftl a ]e- 
néll *f DepíAtelnky clienraU. 
LŤteh otrivajtcf ee. Irby raobt 

'■■■ [uj tirwiiTiw -invorall Atísíí ftililolf XTédfrr 

/(if^l do Sa- 
f.)) Jako tto- 
pak B attn- 
.-..., ..■ _Lj .. ! I. jj . . . . -.ij riasKí, a pf»l 
m**tBm tAborcot «e poloftll g úriitiA «třa- 
ny pHlálil aaJin tak^ Jtjbo otoč, Cfsa/ 
A 1 1> r R ť h t. * vojakfm »v jm 2«. tátt áa 
Ctixba, & (tne 8. Mina JU u Loun ■• 
poloiíll. o^BtcAvaJc liiť> vf«l«ii<*k volb; r 
Praae 

Ttita (tdliodl&né, ryoblé a ildrazní po- 
řUiAnl clBtLtovo mesl saémovnlky y Pntt» 
velký auiaíck apAsoblki. JmrlHrb Konitan- 
bkf preb$Y«}e iKMavad na hiwfd prMt- 
Kkřoi. liboval eo pfi (nm » vcltknu opa- 
zdllostr a KVr&cel vidy ^tcc nadffj«. 8im< 
na llabsburkftm pfíohylni am^a na ané- 
mi! I n<''JtnTrÍI ťA)M vIaM«-nťv ukooeJMU bm- 
'ii^Jl. t9 k<lyžby RuJolta RaAcongk^e «a 
krftlo pHjall, rTA« n»h-ly I'F¥>iiiyel« Ota- 
kara li. a 9ia.va Óf^k^ nta^ t&se by (h 
dhnovltl mnhla a Zi*hy »i Rudolf, J«i Tdov> 
CDtn. nNítoroii kmiavxkoii Ati*rn Ceakoa 
na iiiaaiťlkit tuU. 7/akutJbtlvt volÍCor6 
rocralovall, tnby )tm Rinlotr RaKouak^, 
jukoltto pin Rnkuua a Siyr^ba b&}nft]l 
noSll JlndMfh Konitanfikf nioDI 86 ciml 
tUtt. Utzlfvf nfaArnll En Yf^lik^ moci <la«na 
Hahítni- Jířlw. proti líiorř tiy intlovml nu- 
allí. k-1ylby pH Jtndriebovt atitrvatí rhU- 
II; [ďo Jliidrirb « ftusotit>»rks. 
iieJm»rj)L>JA| pAn v polml n Irli fWfalcfe. 
iIjU srn Riitlotr»v| tt" - íim RAdolT 

hralifitwt R«t«H<íi v lifitl ■Ifbll. 

klcrfiXa dar tAKť sAni i-l*ac puivrdll a r« 
DOJ ni£ll, ai-kail iKiiom i;»ii JlndMob ni- 
febo LfVTli-^ial Tak I mni^lif iíaf tilb st(- 
ho vypliiMnr □•'Ooítl. ftibal prý cJaaf Ať 
liirrlit »ynu «vr-mu: ,J4«lllti] Jim. (totU 
púnňm (•nk.fmi ttOlpuctaa (to Josi p«rfa- 
moiut) ft í*riitdlři. napiauj w jim, ío lim 
Ů&&, Cebo al ]en í&<l&]f. vAak jlm ta sm- 
vpzinaft a S1J(> Jhm tci^Vui ubolM." 

Tu klamný) fiadřjfjnl ftv^l<-ttl »bodII 
av volkov6 toAK au &ofuiii vřt^iuou blaall 
v tom. fa- Kudolta ItakouBkébo 
pod takovou výminkou za itralr pf^irum. 
jMMilfr s» s uí-kUTon i>*kcKi lirtlorakov 
dncrou saeaoulil. K torna Kuilritr pHTolll. 
a lak na aoArnnriiIin (it.,<vlAnf vů $. ůa 
15. ffjna I-1l)It ut ť':rFUMo kri.!» evoIoo Ilji 
Budolf Aakouakl. vnuk cfaaf* Hu- 
itolTa ílihbBliurskAho. Vyplitllu ne, po teta 
Jli jeJio il6d lak Bllut^ loiiU). aby konian 
fie^& £at*kv6'a te &a blavé potomka ra- 
du Tfababurakého It Kare) Kr4l Rudolf I. I 1308 15. rýna — 1307 t. ftervenc*. 

PH uzmrteaí smlouvy meii Albrecbtom, 
Rudolfein a. stavy ťeskfml musel RudoU 
féDŮaíxa pánAtn, ktcFf nejvíce k Joho vDl- 
bé pHipi-lí. ju to B^kterA bnutj' a krá- 
laridtř statky upsat), a tét otviiním mé- 
txmntim Prai«kým ro7.Ilfn« ilary a mlIosU 
etibitl. Oylof sobstvl u maobych Jli ro- 
Uké. Jindflcl) Korutauský imk 
vida. le Jtůio aailéje na uita CeaOcý smafe- 
na, ujel s maatolkou svou Annou spU- 
iiA a r Dojv^t^i tajnosti a Prahy, a narri- 
til eo přcv Bavory do Konitao. 

Na lu vjelt cfauf Albrectil a nový 
krAl Rudolf do Pimby a nemeAkaJI. u- 
dolil vů«cko. Jakby 8« tlm i>evué]l Itu- 
dolf na ^ea4«^Ri Urftnu iisaillti mohl. Sta- 
vová fe«U a tnMCaat^ ťrntAtl atroJlH nynf 
hltifia^ radovánky, it krAl Rudolf svolil 
dle tfrífao £llviuiku ki'i»aou A 1 JÍ b £ t u 
Polskou, vdovu krftid Yiclava II.. >• 
STOU niant«lku. Zasnoubeni bned b« sta- 
lo, a Jit 1(. HJuA Ul}6 oddal J« arclLítskup 
Konrád Salzbursky ve hlavním cíirtmí^ u 
»T. Vfta. Tu vbLk volkf nAfok vedly oli6 
mladil sestry neboitJka kr4l*> Vliclava IlI., 
vlduucv, ktemk dslnvc vuéol co pdn do 
domu Mkb obcorakíbo, ve kterém ortem 
octnuly se obé )«b )ako r podrali: zrláfité 
pak čtrn&cUlet& A I i b « t a Phuu>'s)uvDa 
bofce plakala. •pMfnJíc »t» optiUéiia oů« 
vfoho krevního pMteinva. 

Clnf A 1 h ro (; h t potvrdil potom svo- 
body kr&lovstvi Coskébo. uiMan£ od přo- 
deeifcb ttUaékfcb cfsaTúv. uk&E8l. >• a 
tlm. Cetiot posud dosihl, není Jelté spo- 
kojen. a2« ao mu o to JvdnA, aby králov- 
ství ČonkA piv vMctmu budoucnoet svému 
rudu HalMbiímkému poJfMlI. PnH!«A dal si 
J«*i* od e«Akých a moravských staví pK- 
sbIkhi a pefell pojlslkl uaianorenl takové, 
le kdyby krAI Rudolf bMdAUik svunrel. 
nftstupnlctvl v Coaké fl*l Jeho brattfm a 
JeJIcli poiomk&m pfUluSotl ruÍ. Stavové 
(O b« otrttte uřlalll, oddftvajl)^ se klamné 
naduji. i» spojeafm České Hte a xemAml 
rodu Hab»burskfiho obaovf «e slíva Jc]I 
Jako byla 2* PAnnysUi Otakara II. 

Potoui tefirv odojHl v listopadu ťlsaf 
AlhrM^ht t Prahy do RaJcous. a Rudolf 
pořal v OecbAch a na Moravé r'U>ovánf 

své. 

MlftdAI Jeho bratr. Bedflcb. pMJmim 
S 11 e o ý. Jsa eiK>hivlidaf em uuml Ra^ 
konských. tédal 'uynf. aby ae RudoU vA«- 
bo panov4af v Rakousfoli zFekl, a Je Je- Dtoo^l V. Zap: 

mu a mladším bratflm postoupil, 
pánové vidoooo, UOiy ss Jim tlm sptoo*' 
b«m Jojich blahé nadéje ae«plally. k to- 
mu kroku Ruciolfovl aeraditl. avAak kdyt 
otec I bratr Jefao oafl vidy vlc« naléhali, 
u£lall ilm »o vAU. Po několika aedéUdt 
oiletiml se kr&l Rudolf ca Hořavu a tu 
•s v lodnu 1807 «d«l s« svým ot<<flm a 
svýraf bratnml re Z no] mé. Cfsot Al- 
brocht Stic ta hrade Znojemském udBlll 
dne IH. led. Rudolfovi a Jetio bratflm. 
slavným obřadem krfliovnvi Ceaké a 
markbrahvtrrf Moravské v léno, neeapo- 
mcDa podotknuti takové, te kdyby Ru- 
dolf bm potomkův semřel. toto léno na 
Joho bratM a Jich potomstvo pP«eh£a«U 
má. 

Nový krll Ceoký maje pri nastouponT 
panUTl svého v Cecb&cb přtmecluna let. 
byl JiU( (O xd&. mui výborných vla^tnoMl. 
kterých ov&em v téchut nyoéjftfcb povA- 
ilivých Caslch T xe ml velíc* sai>ocreIif 
m^I Pfftl o n«ro kronikAH, 1a býl dudia 
TtlpDéfao a pevné vůle. pfl tom dobronysl- 
Dý a v obcovftnl milý. Přední Jeho péée 
ovAecn byla o to. aby dAchody x^mské v 
pofftdek uvedeny byly. Pro zaplaceol ko- 
runních dlnbft, které rsrostly %& posloil- 
nlcb vAlek krftle Václava IL a ApaUn^m 
hospadfciwvlm V&clara III., aafldll a vel- 
kým zapřonfm acbp. oby se kaZdf týden 
vydávalo z dĎchodův Kumohorské urbury 
£111 Z ulltkúv bor 1000 hřiven stříbra na 
arálku véHtelCun koruny; i byla to. Jak 
palroo. vétél auma. nejlll obnáíel sedmý 
dít královské urbury. kt«rý2 neboKtlk 
král Václav II. synu svému es smrtelném 
laSku vAHtelAm il&vaU byl poručil. Ta 
suma se pak skulefoé at do Rudolfovy 
smrti vyplácela. Tím byl ováem Jeden s 
neJdéleSiléiifcb a4Alfch pHJmfi králov- 
ských velice uskromén. aváak Rudolf. 
aé mél I korunnfrh I rodních stalkér do- 
sti dflcbodAv, ztenfoval potom Jak nejrf- 
co motná polfeby svého dvora králorriiA- 
ho. a soaill se, jak neJtaclnéJSIm spOao- 
bem Je] odbýsmtl. I dával sobe vlno. oblil, 
olei * JLné plodiny z Rakous do' 
kileí Je la levoéjáf ceny mohl dostati? 
bnwl 1 [KiCAlku ke mnohým nelibost 
pHétnu zavdalo. Dvořané svykll hojnosti 
a skvostaosU, délall si úsm^ky <o spro- 
sté stravy os stole královském: Ud naaý- 
val Rudolfa potupné .Jcrflierm kane." a Da- 
limil nopéeje tomu králi, proto ie byl Ná- 
roec. aapeal o ném: „knéžeky se u stďa 
mfral. obyčejné kaAI vaTIval. a to pra Mk 
einll, nob mdlého álvota byl." Pralátl mě- 3. oblil, , 

bosteor^H 
lojnoetl ^H 

arnié pnk. ktorým oliy^pjnft kup«clc6 zl- 

aky uchUelj-. kilyi potK>by pro dvflr t 

RttJious s« dcxl&valy anebo Jta&k 8 velkou 

Cotmoetl 3« o n^ smlouvalo. DM^valI krl- 

^^e potupné ,.«a«abovaťMn". N^JhorM do- 

^Bcm vtek »půtK>l>lIn v lidu. kdr2 najednou 

^K Denam^cA pM^ia a 1 1 b » t a. krfllovBkft 

^Kem Prmnyolovnn. dotud v klAAtofe u 

^Bv. Jlff u své rtrýnf aboityí© Kuntuty 

cfaoTsná. X rmkazu krfltova vystébov&na 

Jeflt E Iiradu Praíekého & rykAztoo ]t 

fd\i 'loto V6 ta&BXf^. ii\i Jak lt<l Mkal „v 

MoCoA to v^, 9e »e to atalo s 

té zUU AMMty Pols)i«. manlolky 

'RudoirovT, nntior Al£hf>ta Prflmyakjvaa 

iřla MlUtft pfcdaí^tM právo, Dt&tl ac man- 

stlroti novt^bo kvAle. aet oon. JakoS po- 

AuivOnť oM ty Altb^ty at do %mni 

Dlu (lobfe n^yly. Kril itndolf osadil 

^nUlD]^ lid rakou&kj a fivábek^. který2 s 

ůo řech pHtfthl, ns roiIlCných hra- 

cb krdilOTak^ob. a pánové ^eůxí znaine- 

ie HalcuiaB&m, kteří * nim do t^mň 

i. rád srŘho otuchu propflKuJc a ilft- 

Jl 8 nimi obctijo. 

mnonl jtm^li toiiJlUl a krftlnintk^ch 
WemjtBkřTím. a rodnllio sídla wvUm 
rfen^h, litovati; proto také mnozí 
[panové Divrdlll se v odporu svím proti 
ttoTímu rodti. kterf-í t«k n&odbylné te- 
ohMio trftau ae domáhal, a nepfoatall přá- 
li JtndficliOYl KoruianHkMni). Sám btakup 
,Pr»lskf, Jan tV odvrátil w od krftln 
Difa, akonteie ni to od aébo mnoho 
rf: Hudotf vrf Koatelii Pra£k6ma ta- 
kt relikviftf 8 blavoii av. Markéty, pak 
li kl6notr a svátosti odclsH. Od euat- 
mMtku puk Q^^tL-ff fiuéU pánové ne- 
stoupl vSe k voll>é tohoto nového krá- 
«. drtice se JlndNcha KorutanakÝho. 
Itndolfa w. neptl(«1e národu Oeakfbo po- 
ttttdati A ve ejem? odpor proti němu se po- 
nt. Tu byl pfe«ln1 mezi nimi Bavor 
i« Strahoolc. manleJ -vnuftky Pf*- 
Otakara 11,, purkhi-atif krAlovakfiho 
Zívlkora, potům itao V i 1 ^ ni Z a- 
pfe t Valdeka, pan OJf ^t l^nmnt- 
; t ^^tkovlc. a innor.f Jiní páDOvfi a tyttfi 
X kni)t* PhteJlakého a z ostatních Cech «A- 

^B I muM<l •« král Kudolt konečD^ k 

^^utlsfMiI této nepfálwlaké strany ilo pole 

vypraviti. VyUhi Ml v m^tít-l máji 1307 

Prahy a Jal m hrady odpfirrflv avffih 

silou oblehati a jich ilobfvaU. Do- 

pak několika IvteI. oblehl Uorai- 

faTlc4>. méato pana Bavora s» Strm' 

Zi{« vftah přebývaje r poli pod aU- 
creST 

nem nenadále na ilplavlel on^moeníl a r 
krátce ac4>ylo mu nadOe, aby ťr tMucdra- 
vll, 

Rychlil posly obeslal oputy J 1 n d f 1- 
c h a S«dle(*keiio a Konvádlk 
Zbraslavského píenl avS \ůťim aarttl- 
ne a uflnil poirtednl poMsMil tvá prav^ 
RpDaobera křesCMnMtJFm. Svá maatelee. 
Alibeti Polské, kterou velmi miloval, ke 
dracttl tislcbm bl-lren střfbra. Jet od avfr- 
ho prvního maoiíela. Václava II.. TAnem 
mília sapsané. druh^eh dvacet tisíc Itfi- 
TOo přidal: ffvému otd dat rskásatl. aby 
lomu nevAM), kdyby mii kdo namluvili 
cbiAl. Jakoby byl otrftv<>n. lakO mil potlal 
viaatnorutel xrpsáat vivcb iinftv, který- 
mi avfidoml e.vf obtltll. prose ho. aby U' 
ktlvd^nfm od ného dal náhradu. I umfei 
král Rudolf v l«ftMif před Horaíďovlcl 
dne 4, ^rveoce 1307, právfi před tamf- 
Alenou korunovaci avou. maje tepnr 29 let 
veku avebo a i>anoTav v Oechficfa nmplaa 
9 n^slcflv. 

T41o Jeho [iHmeno JeBt do Prahy, a 
ponřvailá blsknp Jan Jak se xdft z Amystu 
m odstranil, vykonal pohfvtbnf obtad Zbra- 
slanký ot>nt Konrád. Král Rudolf byl 
Itochován vedle svého r. 1290 v Praze 
zemfeieho strýce Rudolfa u proatfed oia- 
rdho chrámu u isv. vita na hrade PraZ- 
ek4m. Za krále Karla byly pak r. 1978 
oatatky obou RudolfAv Rakou«kýcfa 1 * 
oatatky královny Guty do kaple ss. Simo- 
na a Judy v noi-im chráme přeaeAeny a 
tam noře pochovány. Na Jejich hroblcb 
pomníky postaveny nebyly. Valba jIndHeha Korutanskéha zn krále 
Ďeskáhe. 

U07. 

Král Rudolf ttepoi&stavll potomka, a 
(rún Ooský do roka podruha osiřel. Podl4' 
smlouvy e domem Habsboi-sk^ro zavřenO, 
od feskiícb a rooravskřch siav6 pečeti a 
pflsahoo stvrzené mei nyní Bedřich 
Rakouský ijMJmlm Sliint 1>řtl ni- 
stupitim evébo bratra v Cechách, a v 
skutku také morarnt mavová bned se fc 
totnu raJtli a i>rávo Jeho iiKiiávaU. VftaK 
Jinak to bylo r Cechách. 

Tu nastalo nyní mnohem rétftf pohnati 
n«dll po smrti po«ledn(ho Přemyslovlc«. 
ponévadS byly strany na 9ebe jll mnohem 
vlče rozezleny a ve zbrani v rvice proU 
sobe atály. Vátta totlá. kteroa neboátTk Kn- 
dolf proti pánAm sobe odporný*!!! EdriU. I K^tal V. to Jtho unrij )•jll^ n^joliý tes trvdJ«. 

ttíttt yttítina > ut^tio stt nyní od 

ftrjinjr itumu li • udtluiA odvrft- 

t-U. a IM> >^- II Viilckni Kndolfory flOrt) 

J«kutU> vl.trAr.í- pMleiltuxil uiiti. Jak by 

TS«b» sitiiiMil n r.Avuv.kAv )f Habvbur- 

tktta X[itviilIjI!, ik^nť^vKrilt v \iwli v«lkA 

n«<hnť t nim junocnita. ..Nochc^mno *ícc 

Uo fbikitňnnii. sifbtil. te ftakouAS so- 

aé spojt a ť*eskOii korunou, a. neaploll) 

^etlbn nMo!" Tahoron llřsnoQ ptfélan 

vénmM pAunT^ a ryttM prmiá&eti. 1 hned 

V» amrli RndolfOvA punrAno dii Knnitnn 

K vojTiuInvI Jlndflctiuvi « potvíatm. 

se <lo Cft^h aavrfttU. I v pnnMvu I v 

ifiteaiit-Tii Prainkfin OiH Jhidfivh Koni- 

tuiiricf mnolitMn rlc« i>filt«>i. Ittefl nyní 

byl) odhodlAm n>'<Ai<bu |>roft se odvUitt; v 

tl^ ink rmhiiiliúi se ttni v1c« odda- 

k suu^iuii rodu Danonilckému a k 

týnili Jeho [KTioDiEtvu. Anna Pře- 

riby&lorna. majitelka JiudHchova, vidéla 

He v&evlinO-Ri bi^U praruii a přulnt dřdl- 

>''koti trtmn fv»kého. 

Ktíri **^ tukovft hlasy osívati a takové 
vřci dfli po<'aH-. tn vy«téliOTali ae rakou- 
ští drofaiK^ citbolilka Hudolfa bned bniy 
no ]elu> iMhfebii te bradu Pralakéhu a 
dali ae »a Bp<^-Uiý dUk x« xemf-. Pan V i- 
Ifim Zajlť E Valdnka dobyl hradu 
Krivoklftln a Ambaltdii pofiftdkii x n^ 
vyptidll. Orilud pNlftbl liood do MmCIio 
lolf blavttdio mftsU Prahy » osadil hlá- 
Jier ZbraslavAhf. Tti ae néco přl- 
tiodllo, teho lamlCetl neKniImH. proUite 
!o podiví pFtkiad t«<lid<^Ji^IhA amfAleal a 
mravu, lín:! lidům paiiii Vilinia naťh&xttl 
tw Ukii n-Jský ílwlilli- xlt )o(t|«3tiift. 
,ktor^. kdyt i1iti/.[ okoia lm>bii krftle Vác- 
iTa li. 8Uli a )ej oplakňvnll. králi U>mu 
ražlir^ po^al se rouhati a ElofeCIU, 
.J^ukud )>l ty. krftM. íllv byl. uetmiMl 
iin« B nikoho kofIsUK, nikobo uraxŤt.l. 
v aii^ai asou xHH proroitl; a hltí. njtif 
tu Itttfg. prach a popel, a my Xllente a eo 
w nftm IDil délůnif," a naptůhna ruk» 
lil i<n1l/-«ic v -tvAf kamemit Bocby 
Jory. salt pfeatal ae dAle rouliail. Á. 
~wtak prý ueod^sol itRji trmta. a kronikař 
Petr Zbraalavak^ doklUá s« Dv^Ooctrim 
ueKbo ohoII, te ten pa<l«Hich nct z klft- 
kt«ra vy4rf]. ndopl. Vot&l prf Boudmhy a 
pacholky STé. prose jich. aby niu ruky 
podali a c««tou Jej vedli, Ti však, majíce 
dHrc piu.^bii >ehn ea lert, zpozorovali 
prf teiprv pn ciiTili. lo vrávorA a ía o- 
pravdn nrvldf. \ uUc prý byl slRpf x kU- 
ktera Tyvcdon. %im pak M avibo ronbiof prod Jln^mt M vymal a lOatat prý po 
cviý m-A) vík jieridom. Sooha králova 
timto n>*šlechf<Utlki.in Uklu anMu:t^& by- 
la pak « hr«)>u hrftlovakthu viata a na 
piliri v kůra Itoetcia Zbraelavakého puata- 
tena: po l^och pak dala ki31iivna Allb6- 
ta, ř«!ft«i6ho kraie Vflclava IJ, dcara, na 
ten broti jiaou sochu z trrouiu od mistra 
Jana s Bmbxnta ulili. 

Po dti^fcu KaAuAsnQv x bradu Prafta 
bo opanovali hnd C«<-tiovC Jindřichu K4 
rutKiwb«iau phijfrl, a pMnoUli krále 
vdovu. AUbetu Polahon. KíerA drah^ 
ho raaoCcIa inféhn vroiumř mllovavU ahi 
tečně ntran'> riUKniiUié zc«ls byla odd 
itt RiuMila hiiKd opusilU a dolů dn Mil 
.4fbi) RiSsm PraCakObn do domu btoktl 
aliého mm pfMt^taovati. Bl^tip Jan, b) 
proti vnfkMU Rudoirovfni. dal il tU 
IHjcbyhy pilné slTellU. 

O t«ii> kr&lovoé vduTí> xluM pozoai 
nail. tv }«Jf (IvoJnUaúbnt^ v<-ao 40tl 
hťiven stříbra. Jci txl obou kr&lovakýe 
niaolelfiv svSct mMu. pojláU-ao bylu 
iI(krhod«>cb i lu^^ Hradce nad 1. 1 
hom, Vy«9k6hoMtt«, Chrudlmj 
PoliOky. Bydtova a JaromftťJj 
kterftjitu tnť«ta poinm, jako at do ůvai 
ka. vPnnřmi m^ety králttvny 
naxvima Jsou. 

Jak mile rliiar Albr«cbt o smrti ayna 
MT^bo. kr&le Rudutfa. ipravcn byl, netnt 
ňkal hUsJU e« o prftv« ofi«tupolctvl pr 
osUiLol ayny sv6. Bylo jcStí 5 synův 
QB llvft, Bwdřich. Lwpold. Albrf-oht. Jli 
drif^li a Ola, a ne>3tar3t liúdřich ni 
nyní v 0»cb(U;b panovati. VyitravU tt 
rfcwiř poselEivo h přAlelAm xvým do 
a ku krAlovBlc^^ vdoviV Al'íbf'<t/i. hi^nnií 
alové jit v biahup«k£nt dooti'- nalhali. V 
Lom dorn^, Mdle proliTJilka straay rmkou^ 
Aké, bUkii|Mi Jana. prj^aki m> ve scbflzli! 
aiavAv o volaní jiovAho krále jednati. 
!»* královny Alib^ty byl xtůy J«žti no] 
vyUf KKmaký nmrAAIck. Toliláfi t Di 
cbyní*. iiifMluI obhiljce prAv domu Ht 
iMimkObo mexl panatTem Coikfra. v tt 
íMk mMCanalva RakiiJ^anQm oddaníti 
stál Olbrám <Mli Wolfram « bra 
ml a irv^m nolfm rod^m OlbrámovicOl 
V ^le dnibA atnmy mABfanův PraiskJ 
kltiřl k JladMcbovl KortUaoakJ 
nvfi ifMil meii. byl Jakub WeifloTli 
Ji^io bratři a celf mocnf rod. 

Jakkoliv etrana rakoa»k& «iln4 ae 
bála a ptl volbS nového krflie avftbo cJ 
doaAhnoutl se snallla. podiiali ni pHUeW 
JindMcba Kofutaaafeiábo phod<:r« řrt^Í>L-ii m-ikSi m siT.r !<■ it n se x(ti, Bkin býfliip Jan Vf. t 
^lle rdi J«diiAnI Mdli. * \*vr<])« D«Í)0 
ila na králbvak^ utollcl kráim-a vdi>- 
"A 11 li ti a, Kromé [lanau-a » tyUh 
byl in*ai M»ry lake poalaaw V«»I- 
a««te Pra£9hlHio. Ulbr&tb, Dtóíl- 
_ ay nkoiiské m«t tiiMftny I>ni- 
~ti4í*lofli Blrony ntkoMrtf. yn« latrtil- 
Toliláft j Bíchynř- milní *« »al 
léleaaou tral^eti zdrtornl. aby ee 
fedaftnl uieať'&6tait: iípé na dnu 
''Vnti&eh dtvaJ <íe na lútku lia ^liromat- 
n.ir.HJ i f činil Jvdaou kii pi-ottpívbu 
i.iok^bn aiíl v tonitn *my- 
-dá [WaňUcňv nafeloh VrftliiT 
ka^l) >Inl^'tnl jRinc, (rroloi nyaf t^ 
bf ic-t, takoVřho pioa sůbi^ evůIUI. 
réboJ [•aoa^tnf mohli byrbom po- 
liti b.ni. Ale naMůJtcr trllovat\l 
pro xttb>iiu(1 roilu krilovakého 
té tiU pKmdlo: pnMot slTarh 
[%e od tO t1bt> vjMy viUkstnl stfltánl 
tlKn to h ní noobTAtintc » s 
a». K ineOle. hilet jeni knlJte 
■iy ťtsařt a ttioti Jeho 
.íi? Jřrtlii* iMy JlB- 
in> t« l<rAk- Ulili butlc- 
Br; 1 rt^ařskíl bromítnl A 

Ijlmi i)0)l Iwx pfvEtAnl tryjinll) n 
I, Zft eluBoé t»i)r a nUni v3«n kA 
ii< býti soudím, abychom Bcdri- 
(Wa ctMJora. Eobf: xa krAle zvolili. 
u, aby nailm KMUmd byl. ik- 
I dAtnc icniu dceru krile Václava 
nuuSrtkii, ■ mám ks to. Žr tntc »a bu- 
r««y bialťn^ho foVujc v túm toml 
b»d«D«." Nelfblla •« ta F«e 
fn, xrU£té třra htcM Jlitdflcha Ko- 
ttítA krlleni mlU cbtéll, a Icdyl 
MĚ v n&alPd ujlelm rokovflnf lasň 
BMlH''1m RaJtuuakébo scbvatovaAi 
h1 ' naA pan O t d M c h z L I- 

>í: „o I>a)iiii: Jaíc dloabo 
Sán vnucavad xa kmio ei^^tyn a 
Uilch krllflvr Ka to odpovídal 
iblU a nttlqiVfm- Ncrh^.-rrť^lt Jl- 
lU donlciho krfite mftl. Jdete do 
Um ruťil s«i)llhy naidete snad 
«ir$c« iťiiřhí] krAkiVAk^o ro- 
ho, dejie ]oJ VaC-íar- Atlbi^W 
K, Jako la Libiiift bylo, a po- 
i^M *•* ^i^f ^^ vvé!" Jvdnl se to- 
•ni>I, druil !«e boiihll. av^k 
Hek 1 Llrhte tibu řka toa 
IvkhMti doi)AJ«n Tyiaell Rl«J^. a ■> 16 

^ , áa Tobl&A« ta p« boku Mti-t 
it. na bllSntr kr&lovy Tdovy \- 
.■... iito. SyiKiiH- [taJi yiib. Il>:.v;i 
K'l-a»tiiB z [. Icbtcnburka. atibll 
lodli Vi' ebrotnAjIdfrBl si-iiovce Toblůftot'*. 
kteV^ SK neJspIA Kd?Ihl aby iwtnKilt smrti 
strři^o»-y. ShfotaUfcititil vi»alo: ,,N()ohDr>- 
tui-' RaktiíiaaOv. n-i fcti niar^ma rodil krA' 
i&v naAirh chceme i^ navrAUti!" V tom 
atrhl m lak^ pokMk : „Kde Je«t 1 b r i m. 
Iríi* Jití',?" i lik-rtnll tw neilftřJPI proUw 
QTťl Mráiiy rakoiiehé. aby ho zabili, > btAJ 
Tzirk na nt'iii si vylili. VSak Olttíitu vida. 
co pana Totitáíe potkalo, v prvafm po- 
ídviieh! TB afnř «<> vylwiiil a niiU-i«t by 
ti nemuh). Tu tv hnod Miltikll OlbrftmO' 
^i ptMt^\é » iiinuHitcI s tno^ranetva ptvň 
ttttRMMi] biskiipi^hým a chystat) se rin 
mKHtti Viakill a na páaevli krr&ir^ «<■ 
pommlU ta pobiti pana Tobláňe a Jebn 
synovce; pánové ťňak wí ryobl" le Hliro' 
mA3dřnI rKE.<»ll. Tii pa^l ayal boj tn<^l 
obvina rirttsaiDa to mf-Bt?. ■ U> po till- 
fU-U MfliaJI VfiriovlH OlhTftmovlre Ko- 
krttOTici PiiAmlm A vrtlHK- pHvrt*nrl Jtn- 
'hlrlia K<>nilhnfh4-bi> slrmiiilhy rakoiislif, 
kti'íf jfloiKc pot^leiti Habřl. V^t^fni dn«in 
inii(«*!tt u.itouirill. K illv.Cnt n krvavj-in vf- 
BtiipAtn pMfinlIo no eivii^m iii>Jvtr« ImkA 
rozllOue (lomMI íSílI miííi pfcdnlml ru> 
i!y inMiiiíiskfnil II 1 1 1 m n r Ft lil I n- 
Ker, atrnnnfk mkounkf. Jedpo a nejrftť 
nřjřich mřífenů Starwnř«tóUícb. xabic 
jtMl v JoJad takové futrválce na tiHri bit£ 
k<Ml«Ia <ív Jakuba od M I k u 1 1 i a T a li> 
x^nimarha a Jinfch J*lio aoudnibtkr. 
Tak byla «traua mkouaki aaatra^tiiia. 
a tu po (8korj'<-h výnliipli-b ntala ko itno 
15. srpna 130T volba KoniiaiiskAho vo]- 
vody Jindřicha ta k':*ie 0#8křho bw 
tlaliilho odporu. Z toho byki mnoho ra- 
du.Hi! pn riax«. rerhovA chodili po ulicích 
xplvajfrf B plesajíce, lid pa.lc obom^ my' 
filll, t* sí" vrfttf vláda starfob krrtlftv Ce- 
xh^ch. a Táuil6 ae oe^valy ple«An1, vesaifc 
hadtta I taoce. Krti JIndfIch. 

1307— U 10: 

JIndricfa KorutaBOk^. Jsa hnwl 
po amnl Riukiirovi> m avou manltilkou 
Annou od ar^ch pfiul do Ctvh volAa. 
pfijvl » liS t Korutan ptva Bavory Jli v 
milo dnecb po svím iroleni na krAlov- 
Htvf Cmh« do Prahy voda & u^bon čelnf 
průvod ««J«nďrr. PrAÍan« Je] přtMU » ircl V. Z>p: radosti a sUvou, a t«hil«}£f opat BTevnov- 
ék^, )wpii*tri niívor, butpochyby pMbui- 
Ti9 pAoQt te Strakonic, imMrtíl mu pM 
stavn^ch vlulitiAch botldi ívoii iniaukcKi 
lafull na. htavu. aby mn hy\n zatím tut- 
•to koruoy, kterou J*atft nebyl ovAnten. 
Brzo oa to. (tne I. sAťí 1307 vH}c\ do Pra- 
hy Ufit-nHky marhbraM Bedllrh .J3 kouv 
nulou tvA/f', Jlnilfirbfiv a claaf« Al- 
brechta 6ragr. Jeho prrnf mtia£«llca byla 
tutu Ane&ka KorutanakA. íicaira noríbo 
krftte ČMk^ho, a clsaf Albreebt m«l AI- 
il>eiu KonjlaD«kott, dnibou M»atru Jeho. 
ClaaT- Albrecht e« vMc k obytná nim 
avaVAm rorař£ tak tvrdé a nelidsky cho- 
val, Jako k svt^mu eynoTťl Janovi 
Svibflkemit. a Jenom Jak by né vlaM- 
nf syny zvmfiml a moci oiiaiMl se sUkral. 
Vftak RSjMIMf itrAvo k itaMOtipenf na 
krfllov8kf trůn CofikJ- m<^l laJtetA mladf 
syDOvec jeho Jan Sv4b»kí-. syn Aneft- 
ky Ceaké a po otct vnuk eUafť Rudolfa 
Ilababurek^bo, po matce Pf«my«1a Oiaka- 
ra It. krAI« deehého. Nikdo o Jeho prAv« 
na trťUi tosŇ/tS ani a«&4M>mlDal: a cfaaf 
Albreob4 nectitAI mu ani Jebo otcovské 
dMIctvf vydati. Proti sv«niu svakovi, Be- 
dKchovi Mfteůiili6mu. vvdl Aibrvcht Jil 
po dTů I6ta urputnou vAlku vAvml allami, 
a kd}-t uslySiil. Sp Owhovfi rxlBii^^ivíLe Je- 
ho ayna iBodficha ijliefiého, >eba dnihé- 
ho Bvaka. JiodHcha Konit&nokfho ta krá- 
le pnjail. tu se' hned s velkým Txtekem 
také proti nómu válkou strojil, aby Jej 
iDOhl ikazlU. 

Proto t«dy Beiiricb Mfft«ftaký hned do 
Prahy pTIJol. aby r .Tlndflchem. «vfm sva- 
kom a oynf OcAl<$'m krAInn, l>Tannou 
amlouTu proti tvrdosti clsah> Albrccbta 
u>avr«l. ZavAtalt s« oba, te si budou ve- 
eiiotek proti námu pomfthatl. a ie si Iak4 
iv«pol»k vynobradf, eo by jMen 2a dm- 
b4ho v>-naklá<lal. Také bavorMl vojvodo- 
v« Ou a át^piQ. oavAdCUl Jim avoii ocliot- 
nost, pomftbau Jim. a tak byl nov^ kr&l 
CmIc^ doit laamenltfmi prosti^ky opa- 
třen, atty u \-«1lk«ni boji, \aerf mu nyní 
■ cfsaNim navtAvat, s« ctí a • proq>6c&««n 
mobl otartfttl. N»v< vJřlka • cUafann Albrechtem I. 

1307. 

Válka nedala dtóutia na ^fb*- fekatl: 
Cíatř Albrecht poslal na|)red branný lid 
r4konekf a átyrakf'. k uímu3 no t£Ž arcl- 
btakup Sahbursky a hnkbnta Qortckf a Onenbui-fikf ptldatl, úo Korutan a Kraji 
ny. a tylo zem6 ukrutní? poplenin a tM- 
Hm dllom ob«aditi dal. To sv tiui aptSe 
atfttt mohlo, proto 1« krti JimlHcb odtam 
tud n^iJl^pAI fisl KvCtao brannébii Udu 
byl M sebou do Oeoh vzal. ZArovoft ahro- 
máíilll clflAf Albrecht JAdro sv^bo voj' 
ska. v uévai bylo pfea lO.OW) t&£kych odto- 
cOt na koních, v NAracfcb, a vcJcl v Ce- 
le j«lio. jako roku loDskčIiu. přťu Cheb do 
fcrAlovstvf Cnk«ho; J«bo syn B<'<irich 
mUKi?l pak 8 Jindra vojákem z Rakous do 
Cech tíhnouii 

Jaké pMpravy naproti tomu krÁl JId 
d I" I c b konat, o tom se nikde ani zmlo 
ky neCInl; idA se ov^em. te pHlia vtilné 
n«byly, a i« obrana vlasti vfitilm dlletn 
byla i)or.AataTena nirodu Bamčmu. Nfircxt 
viak Ml brAiill hrdinek) proti cl^mu ae- 
pntelf, kterf vmJUin pAllI a loupil pedl«. 
zvyku tebd&£ pBUujTcItio; pfod Jtofml 
vAak velkou e<Bt n chrAiu aobé Efskal 
udatnf pan Plichta > 2lrolIna, n- 
tíalr Albrechtovu vojsku na lM«cb 1 
koních Akodu vf^Ukou, kdyt pfea JdM 
ataky v íatt^kti a okolo Loun láblo. ď 
aat Albrocht tpojtl m* s vojaktvm ayoa 
svAho Bedhcha nřkdo u prostřed xeaxé 
České, v čctat mu ÓoahovA. nc«naJ1c« 
vrchního v(ldc« a eJodnocenAbo vedeni. 
pfekAí«tÍ nemohli; avAak o Prahu za- 
vadili nesmél. anUt r&domo, coby byl ae 
!tví'm velikém voJAen v CecbAch veliká 
ho vyvodí. Tíhl tasfl jako pftsl lt<>mi I6tr 
na Kutnou Horu. a oa poUcb moal 
Horou a Kolínem ae polollv, obou 
m^t vM silou dobývati po<^al. A vňak tit 
xa»e pan Jindřich i Llpé a ]«I)<| 
pMtel Jan ee Stráie flll e Warten' 
b e T k a tícli mtet brAnlce, velikou jemtt 
ikodu na Údech «lntlt. tak te lAdný ten 
Simce neamfil M *\-6bo obvoiu f!ll t&bo- 
ru, kterém se ochránili, hlavu vyctrCitl. 
I hornici na KutnA HoCe f mHIané Ko- 
tinďtt atate^nJ^ cTaafekému vojshii odpí- 
rali, kdyS [Oto útoky proU J^lch brad 
bAm poudt^Jice stúj co scúj t^h mMt 
opanovati oe anaAllo. Byla vAak JU meEl 
homflty strana cleapov^ni NimcAra vtcí 
nef.ll ČechAm prejfcí. a JeJI bUvuu byl 
BerioU Plrknar. bohatf nákladoňl 
hor, kterf aobf byl tvrz PlrkenAtalB blil 
Kutoé Hory vyatavAl. Proto muaelt v 
Jlndfkh I Llp^ a Jan xe StrAte vSectana 
pilnoat na to rynnklAdntl. aby zrAda « 
Hofe nemohla propuksouil. Jeden Dfinie- 
cký kroolkAř tobo í&sa Typramje, kteraJi 
m<M claat Jakyal podivný váJečn^ tXxoi 
^st CeAkoHorftVfkft Kr^olkft. 17 m pif ae reUlif. aápala^ml 
TiUiplnAiié kwite do mívta hlixely, 
^ lAkovi hoHcf l£aul« dopwllR. 
r^ ldíA< ft dtvivén« dom}' aS do 
boHlo. Z t«to iiovrdml spr&*7 
lelze vyrOEuiuAtl. neliyMl pH und 
^jai gttelal prftťh. Pfedec rkňlt ci- 
amllov&ai k nl&uiia D«<n»dlo. zlnts 
bltUla. a oo muflet, nlfoliD ncpoff- 

I KutDÚ Hor; a Kolína zas oálAh- 
Dali okoU tíctito m^M poclUio z* 
mt [KMnstr akruUiehu ospHtele. 
lynl aobiV iimfnll. nft druh^ mk 9 voj- 
esa elIn^lMm do C«elt přijíti, abj 

II VŮIJ provedl. 

1 Um emtat, co cUaf « Tojaliam 
Cavkí seml eM. trpěla ^ebo sna- 
rUora rdora A 1 > b é t a r PrB2« 
■Hhort. I vy«Ul» k ciaaN do leieal 
iiitiioti Horou tajofibo ivmla prosfc 
Lbr ]1 vMl v actimnti. Clmf odeilal 
ayiaa Bio d f- i c b a a aatmtjTDfm 
na Icu Praxe, a tca al k ZdoraB- 
kUAteni pfwJ můEtem podefiel, fe- 
d« na kralom AItbfttu, kWrfl 
) tom xpTáTu. Tc tprmté suko^ «« 
taloé t méffUi vyAla. a trneiou 
**oii AneMcu na rukou držic Joo 
m iluikoa ICatU^ k rojvodorl B«- 
i a a olm do cfsoíi^ehD ItrZeot se 
. Talig jiní Btraiontcl rfsafo AI- 
mni mMfaa]' Pratsk^i, lojme- 
brim a Peregrln Vuk, ne- 
v Praze tlvol«in Jl»tl. ta>n6 i m^- 
cl«aJWc<Voiu Tojílru uprchlí. Cíaat 
BA u> pon^Wt^ Jak br b1 I«půl 
TO pMStl Uřenl do Čech napřed 
poíkBilti. a oabldl krftlore Tdoíft 
l í, aby do BV^ch vt-nnřch mtet 
LcU afmeckft po-tAdky puvtila- Ona 
9Vollv«. m^iaiu fl radel nad 
jArumAri, B}'d£ovu. Cbrn- 
Uflna PolUc« pNkix«U. 
pceodhr z YOjshA cfsarskébo k 
tjmouu a pres Eimn u Hobc J» pf- 
. 2o pak tato m^ia m(la mMCaa- 
tauKké, & tomu nnkara ocshotofi 
L obilaJil J« clsaf Albreebt I Jetio 
Atict vfxr^nfmi evobodaint a pro- 
■1a B«dHcb udHel lim ttch 
Jit ť^eakfm králem I>r1. 
Dui e« síňsle njen ikoní^ll, tidlAfal 
Ihnnbt a« svým íynom BedHt-Jiem 
Jpratl vdovou do Rnkaiia. aby uřl- 
iravr k budoucímu tatenl na pri- 

.rtné. aaúemtnlvU ae pM volbA 
la KomUaAého na království C«Bk«. hnM B počátku b n«mnobfail vjF- 
mlakatul uan&val] právo a&fiiupafcirf cf- 
sařskfob Kyna. osotnilTAv cfeafl. te Jaou 
hou>vl, ayna Jnho B«drichovf alib v<TOO«tl 
slviitl. jMkmito br na alcb tobo ládal. 
Na tuto Jejich pMcby tiio«t poCItaJe cfaař 
AJbrectrt takd fAsL sv^bo vojáka pf» bI- 
mu do J»Jlch méac vloill. A v&ak Moi^Ta^ 
aé vidouce, kterak bI ta:o uSmwkfi vojako 
ipupoA a vSi.vtni< u aleb poáfnii, tmy 
vOUtlm dílem amjBIcnl avd imtalU, a k 
Jindílcbu KorutaDakAmu co 
srteiu páon m; obrátili. I byl motl plny 
morai-iltřml. kteff tak aílnUl. Ukft btakup 
Olomoackí, Jan V. N«zb«dnoit tvibakých pmidok. Zabiti 
ctM^e Albrechta. 

1307—1308 1. května. 

SvAbov« re véoaScb ni*8t*cb Icrtltrv- 
ek^cb, JlS nábore vyUm^ch. po c«lou al- 
mu na rok 130S východní knjloy Cmtký 
velkřra nopokojem uaplniu. ři-nlc* Ce- 
cilům kd^oli tutali niflllf a vyblbadlce 
I rvřeofch m6st dalolco dlroko na venkov 
vAude loupili. vrafldJll a pAIlIl. PonAvadt 
pak kril Jtium«ti proti tomn ví«Iik£ o- 
palfent ufiutti obmnSkával. mnohA loupcS 
«e tňm roiAm podaNln. Pratt tomu muse- 
li tody obyvatelé sami aob4 pofotbatl, a 
«tATaly ee časté sr&lky mezi t6ml NAmcl 
a shlukly lidem dmutclm. v kterých ae 
ávAbOm abyíojnc Spatné vedlo. Jod n mi 
CAhl v«llk^ boaf dvAbftr a BlMob^ob 
NéucŮv z Cbrudiml do Vysokfibo Mtts. 
majo vftrtrahu od n^kter^cta. ktaff Svi* 
bOm poAaptall IKoum: „Vezte, ic /U 0»- 
<Awé Btfehou." Svábovfi vtek dle avyku 
a« vy-chloaball. iet kaidý z nlcb cltce de- 
set Cechav podatouplH. Cecbov« riak 
v skutku na n4 vyrailll meal vseaií Tu- 
roTcrm n OpoCnem nad tjooínou 
rHkou. I strfata se bitva nimi luba a kr- 
vavA. Méncl nAII dovM brabat meti se- 
bou. Cochův bylo món6. a JodeD e JoJIch 
vůdcftv byl Ctibor ryUf > blliké tvi«e 
Uberaka. kt«rýi svou udatnosU nq]' 
vtc« k vít«2Stvt Cecbůr přUpei. NŮracim 
byli vAecboy k»B^ pobity, a kdo flv lA' 
Btal, v EAjetl CocdAv so wluul. Takoví 
porAtka trochu Nénjce v t&ch vécnýcti 
mCutocli akrotUa. 1 nedav^iijlce al více 
na lupy vybltMtJ. Lroohu tUoJl no ubovall, 
majíce Jinou nadAJl, Ic 2 )a?A r. 1308 cl- 
tmt Albrecht e rcUcým vojskem sase pfl- 
Jde, a Jtm tadU pomod na ty Čechy pH* Jo. ktcr4S s po{!&t)(u. hde loo molili. 
napoMil nbfjpll, iu»bmfSlfi]fce ye své 
iI(kT«f« r mbe a pfie nic meoAIbo. netU 
t6»k« pléiM T i<vinl CoHlcC vyhubiti. 

Tu Ttak dopufiKalm BoSIm vkontll cí- 
sař A 1 b r c c b t £IvDt BvfiJ nmiK nástl- 
nou, kterou jemu fipOeoliil odstrřvný jebo 
eytiOTec J»n Si-fibskř. KdyS totif cl- 
saf t }ar& r. 1308 ve ftv&bských semfch 
•» eilrlovBl ft proti Cecbftui tam oové pole 
•blral. HULlo KA, £o ]. kvéliia Jol nodalcko 
rodního sr^bo bradu Habsburku v (olc 
málábo poCtu Ddu «včbo. Kdyt tu s nř- 
kt«^nil rosmlouvRl. pMioí!!! se k néma 
Jsn a nMrter^ml tovarT^I ňvfm\, a t7- 
taelr meO svému neladcavému strýci t 
hrdk) JoJ vraxll, a&čet Jlnř pflskoCIv cl- 
safe oaskn probodl, a třeU Jcdinoa ranou 
btavu mu ttťaJ. ZJernfl. kMvdft od Ulnfbo 
alabéinu Ctn&nA dobnalit nlubCho kv broE- 
nAmu zk)^tnu. a uvrhla Jej do ií»aé a 
vMní zňhubr. Cochové pak vypravovali 
O tomto brotníta případu, i« ae Jtin V7- 
plnilo Jaktel proroctví Přemysla Or&ee. 
praotce tabsoulébo domu královsAčho. 
který prý řekl: „al můj rod po roi>íl ry- 
byne, imibrU muk di^da svčbo," u Jou 
byl rntik Přemysla Otakara 11. Dalimtl 
Ttak ilokllUIň, ío pomatli .Tan svtho bra- 
trance, Vílclavn III. 

Jan K^ dviU>Bkj, po pToslIcl poslední 
PMmyslovic. a od pototnttiva Jmeoem Ps4'- 
rlctda. to Jest atrycobljco potupeny, li- 
toval pak svého TelUcébú bMchu a b)ou- 
M neMftte sem tam vo sv^Ui potom do 
ATlbonu k pap^ttl úair-l. UdaJe, aby mu 
poUtQl uloíil a r02ht«ieol dal. Papei ne- 
chlřl Juna pfcd 8«be připustiti. povAdftv, 
ifl nftleM. abT vraAednlk clsafftv od cfsafe 
aouTen byl. Toho fa«n byl JIB JlndMf^b 
VII. Luxembnrakf ci«nr«m, a prívó x Ita- 
li! re in«Mé Pls« M idrloraL PMJda k 
aéoiu Jao do Phty, obdrlol rmkas od aé- 
ho, aby s« dal do klUtonu a veuaa na 
■e feboll av. Au£U9tlD&. v ni do smrU 
pokAul aby flnll. Neodep^el tomu noSfoxt- 
ay knlttfl. a vetowplv v Plas do kUit^ra 
T a&ta také kajlone mladý Uvot kvůJ jli 
T, ]313 dohoní. Bedřich Rakouaký zfekl te svých nároků 
na trOn i«ský. 

1308. ap; 

tel. it Jeho sily ne«taf!f, aby ae pro dosa- 
ženi trůnu C«ahého mohl JeStd a^«bo 
ptainA odvMIU: ulcméiit^ táhl v letA r. 
130S pfedce J^At^ g vojskem do Cech, ne 
riak aby bojoval, aýbrit aby doSel pro- 
vpéfnA smlouvy m(ni. Kríit Jlodřicb 
Tyiiht tak« do pole a uzarfol s BedKcbetn 
ptpdb&jhtý mfr, nialMIkem kterého nená- 
viděné Sv&bské posudky z víínsých mfiet 
(českých mohly bpz prc?4i&2ek. e nich vy 
jlll a Cechy opustiti. Potom ae Jlndftcb i 
BedMchem llakou«kým osobné vo ZaoJ- 
ro é seSel a due 14. srpna 130S mír \ 
dotvrdll. Jlndridi se zaTiLial ovitém velmi 
Refltai«<!nA a norosmyalnA. n* ilu dvoQ 
tet anplatt Bodfichorl Rakouskí^mu IG.OOO 
hflvco stffbra, ta které se Bcdílch TAecb 
pr&v na Čechy a Moravu na v&Caé čmgf 
odfekl. a JIndNchovl vB«^ka m^sta a hra- 
dy v Ceobácb, na Morav£, v Korutanecb. 
KraJIné a ve VIndické marce. Jet poKud rs 
Evé moci mél, navrfitll. VAak neZ reí««& 
poulie E Cech do Rakous znplaccny bu- 
tlfrti. dány jnoii BodMchovl do xAstavy 
mMta a statky Jlblava. Znojmo. Vevell, 
IranJHcA. Podivín a Pohořelice na MoM- 
vř. JlDé KUS T Korutanocú. Také králora 
vdova A 1 1 b ř t a byla do te smloury 
v-xaia. a mela svého rrtia v Ce<?hAoh bea 
pfekfitky uSI%-aLI, a také v^<'m strODol- 
k&m domu Rakouohébo v C«cb£rh a na 
Horavé melo as A&tl Tieobecné odpo6t£' 
»I. 

Krňlova vdova AItb&ta Polakll 
také hned po přijeti této smlouvy n 
Znojmí^ do Cech přijela, a Jtt dnft ]7. 
srpTia 131)3 t Nyraburka dp a^-fch véou^ch 
mí-et Ušty poalala, uddujlc Jimi mate- 
ntlm mnnhýcb mlloalt. Pak onedla v pfeď 
nfm mí^m avém, v Hradel nad l.abem, 
ktcrýi od t(cb dob p<rfat so zvůtl Hrad- 
cem Králové, a majtc tu '.émH po 
třldcet let BtAlý byt na cihelném brad< 
královskéro, potom vfibec kr&lovaaa 
Hradeckou aráoa byla Jejím pO*fr 
bentm brxo se Hradec zacunenlti sv« 
('ervonymi hradbám! s eltael 
hradil, a Tclobsfm blamlm 
Ducha se oidobll Nejapnoet a nehospodářatvl 
Jindficha. kr«t Snnf cfHařo AlbrecbU odrrftcena Jest Kr&t J 1 n d f 1 c h mohl nyní, 
oS Coakeho kntlovstvi veliká pobroiBa: své m Uilau a«d6. pokoJnA vCecb&rh 
claařAv syn Bedřich nyal dobfe nahU- Moravé panovati, kdyby byl ti>mtl i^(*3ho-Moravakfl Kronika. 19 bbové s uAovuu pra- 
ho domobll h oeas^nl trú- 
ěKho: byltA sice iraetaTy 
|l TAllkA, vHma &!>>' motu iroťbu 
%\ spravovati, n nad nlrodcm Ca- 
ak bůjnfai, ellnýni a i>ob)'bliv^ 
a. k tomu naprosto nem*! nejmcii- 
bUnl. Dalimil o ném oapeal. í» 
[tvi\i tlobrf. ale k tém vec«m (k 
šl> Der>odohay: o ]iAé t*cI pfioi 
jMloo i« rlul. ttoíf laut, K)-t b^I 
Jm t94)y níltyvDllccm <iobrC'bo sto- 
ivalck5^b prad «e rsdalaval, • aby 

Kco kdo clit^l. to dřlBl. a koA- 
oť kdo )eQ Udal. tie()utDyel« 
9 Řím. t tebož by tlival, mttt 
Utnto Yellkou aáhradu, kterou 
OYt RakouBkfiniu d&tJ aa z&vAxa]. 
al kril JlndMrli jetti mnobfi Ji&é 
r, ktcr^b *c p^ed□f pAnové {ciU 
rall la akody ntrpcné pfl mabAch 
I Jetio docaz«<al oa irAn éeský. Tu- 
6dl JlDdMch koránu v sávazky, k 
tnAat neoiobla kr&loTalc& komora 
o; na Jiných potfebtcb poatafltl. 
i JaUí xTuuneiuUi tluM, le pr*T4^ 

KuIdA Hora tolik Mtřlbra vy- 
nlkily pfnl tím ani poidéjl. 
Ti«tio xmocnlll, a wtva ml- 
, fit h tomu pPUlo. t« kr&ll z dO- 
Jebo ani toltk nex&slňvalo, ieito 
Kfobf n& opatrenf }«bo atolu a 
I dTaranatra. Pna Palacký rypo- 
lomnob^cb poxAstalých lUtln toho 
h u Uma wtůbQ panoT&Ql od r. 
ISIO nadělal dlubfrv vtvvt pO) 
tnbv slatfťti penis -iiyneHtob; 
lid(>J2fni veku nad míru vťl^ 
bylo dhitiův. JIchMo sitmy titt 
UliTalj. Jak Btiadno roKdiral, vi- 
ta bnod pFl nastoupíMiI Jeho ze dvou 
,panu Jlodrichorl z Ro- 
daroTBl bned 13. zdM i:!i>T 
řf ZvihovBké do rhwt- 
(vMné ^aay, sllbule mu nitmo 
«a viecbny ftkody. Jlcb£ by 
atatclcb qiúaoblU oiaat Al- 
ko «ra Bcdi^lcfa. MUoňsk^ 
leh. trhdU v Praz« pr&v6 
té za ten slib niClL PraCak^ 
IcupM J R O O T i rv. a Jeho kortelu 
JlndFIcb e. května 130S u fikodr 
oa Maicfcb utrpeoA <teafitek i 
rbnry ze vAcdi ilatfeb a «tM- 
CvcUcb a to tak« na vMn« 
pak s<r v sami^m domř krá- 
lAc DMloBtftvalo, a ťasto nou- 
řjSI vect na rrat« hlep&- 
vála. tu bývalo zas JcdnUnl Icriloivo podl6 
& špinavé. 

Rovoft lak byl Jinilfirb avmtuÁcímf ve 
rŘnllkfm jVnřm ohlfMla. PM tom roílrva- 
Aonf tttraai, Jak<i od n^&vnfcb dvou voleb 
kr&lův dlouho jeAt* trvaJu, bylo napotie- 
bt mul«. kterf by dovedl iimI obřtiia Mra- 
□ama st&tl a JhA pomalu moxi whnn titnf- 
Htl. JIsdMcb adiu, pokud xnUnio, n«- 
mstll ee sad svými pfvdc^lýml protlmt- 
ky. a vftak inlral v ohyC^W. býti po vftU 
ka«de»u. kdoi 3(KÍ zaJ* Milal. dával zo 
pravdu obyčejné tomu. kdo právř poaledal 
ah>To podriel. a poo&vadl zll a neAlscliM- 
of lld« Jeho alabd povaby vo sl4 n&lvall, 
fttAval s« brxo a «aato urAilfvým, podhU- 
davfiD. a lesUISe JtiJ nřkdo popudil, takfl 
ukrutným. Tím po«byl kon«řné vel vs- 
tnoetl v národJ^. ncpoSfval ani AMy ani 
dfk&v, nikdo ho aetnlLovaJ, aEkdo ae bo 
nftliAl. lide si z Jebo rozAasA-v amfcb tro- 
pili K pomalu Jeho nejTozbodn^JM pMvr- 
iňUfl od ného ee odvraceli ano I v Jcbo 
nepřáteli at> promřnlll. Teily trvalo vi^IIkfi 
rosdrojeof v zemi, J^d bylo pr«d Jebo 
naetoupeolm na iran, tak6 za f»Mi Jobo 
paoovftDf, zvláfitĚ mezi pAny a mUtany; 
a pon^vad£ imd takovým slabochem pev- 
n<^ha práva nebylo, hledal kaídý sftm jak 
mohl vlastnfml etlaml svou vAll proveati. 
Nastala doba hronnýcb Kmalkův. etar6 
xifttl mezi Etranaml na novo obllvlo. v 
celé zemi powtaly půtky slInfJftTho proti 
ílabMmu, nebylo nikdo lastinl utloAflofi 
nevlnnoatl a D4Blln£ a krvavo vfatupky. 
loupete, ihirMvl a vraťly rozninotHy se 
nt^rou rtComon. Jmenovitá pak trpély 
statky klUtentl, neboC pH takov« pMte- 
tltoatl ka£dý aoaeed ochotné sUial po 
jmfitif zMuftalm, iako te toto zbawDO by- 
U> sDnýcb ochraacftv. Kterak n8me£ti miU»né nad itékfmi 
pAny pych avůj provedli. 

1309. 

Jako n$fcdy za bou/llvých řasftv Oty 
Braniborského némeítl méfifané na ujmu 
okotQl feHk« Alecbty bleduli se obohaUtl. 
tak zas pri amalcfeb nyní nastalých jme- 
novití^ mnozí meSCant PraMU a KuliM- 
bor&tf proti samým setnoikým pAnftm opo- 
vAílivíy M poatavill, dMfcp Jim aiavem 
rovni býti, tak aby na anímfch Hnntkýeta 
apolu B pány mnými o obvcnýcb zil^- 
tosteťh mohli rcnbodovotl. ZnoJIco }ll 
krále, io it nKeho nevtlmfi, amyallll «1. 

2- Karel 

Oroveetl sré zfjnéry. »ktitkem násllafro. 
NAlColIk prwlok-li ntAftfakiib v Pnue b. r 
KuídS Hote, kletí «« crtm bohAt»tvlm. 
Mavn^ délOnfin bor aabjrtfm. Duobim 
IMmikýtn rodůiu rovnali, Jakot byli ze- 
JiMtta Jakub VeKloTic a Miku- 
lák Tauveiotmark v Prax«. PftrO' 
Brl« Puft a bracM MlkulAft. Al- 
brei;Lt a Konráil Kudhartové 
v Kutai HoJ«, učinili ni<nl aebou tajme 
spiknutí, abjr «c atf^jn^ iliirm tniuc^utU 
osob aákoUka ix^ivyftftlch úrnlnTkúv a Ji- 
vteb p*D&v Ewn«k^b. xvllftt^ ťv^h. kte- 
H bud co T&TUelé kotnoiT kr&lovak* ane- 
bo I lio^ch ptKúi byli nejrfce tomu aa 
pfekAlku. ta se ittHky Kncnobonské ur- 
bui7 reamte nedOBtáraly Jen v nice je- 
Jldi. totU mMCauAv. Kdyi W J« ujalf. 
clit^lt Jv imk iltoulK) v láatavC u sebe r 
tiiocl Av6 (Irtůti, aUir aa nicta vynutili 
pr*v a příNlnoatl takových, po ktetfob 
tak velice dydítill. 

K Tjrvedaal tobo aluiAru vataaovma 
byla první sobota v pocté. to )««t don 16. 
Úaora 1309. Káyt totit prAv« a6ht«H pted- 
q[ p&tuné, jako pan JIndfIcb z Lip 6. 
kr^avský iMidkomoTI. Jan ze Strate. 
kteKito oba po dvakr&t se pestarlll co 
stateční ubrancové Kutn^ Mor? proU AI- 
breditovl cIMtM, a Jiní piooví, boKiioclir- 
by pro vyffmol ni»Rkf-cti sftlotllostf avýcb 
v Kutné Hůf«, do blfskébo kli&tera S »- 
(lleckébo pfed tím na nor tavtiall. tu 
vytAbtl RudbartovlcI a pereKrlo 
PuA a ne-kolika tl4lcl lldinl se sbranl 
shluklými teanč růuo x Kuiafi Hory do 
Sedlue. piMlfctf bla«u. Jakoby onioo pa- 
nové byli pMdli vynutit volkou b»mi oa 
Btetu. Ct7Ýlc«t lidi oapřod najatfcb by- 
lo ae JU DB Qoc vkradto do kléétera. aby 
vfbojDlkOin. aX i rAns pMJdou. klUtemf 
vrata a vft«vhny dvéře sotvlrall. Tím apů- 
eobem se Kudbartovkftui a Puftovi přepa- 
deni páitúv v StMlIcl zc«la anadni^ iMXlaíllo. 
PAoove JIndfIcb I Llpé, Jau 20 
StrflCe a Jas i KUngenberka 
(lil i»k ho Ct>dlmr6 |>fcsrall t Kllm- 
bfrka (|)ocfaax«lt« i» Srflb a byl JIs za 
VAriava II. v Cecjiftob do paoak^ho stáru 
pHX). byli překvapeni Jeété ve 9]>aat. z 
lAI«fc vyburcováni a muslll as vedátl. 
aoli Blyfieno pofláváaj «e iftjtob na ůtnlu- 
vu: Týboi)ulol Jeooa bited uartí )itn hro- 
zili. pbMI by odporovali, V ttUfitařs aa- 
lézai 39 tobo Ca«u také O 1 b r a m, pfednl 
tnéAtan PraCsk^ strany nékdy rakotnké: 
bnuM RudbartovlcI védéll o tom a Dooé- 
vidéli bo, po viem klfiAiefe cbtlvS lio lile- V. Zap: 

•lall. aby *Je] buď aabiU boiJ t«k^ 
Vrp&<!ill vfiDcbDy dYéN> v kláiUefo a pi 
hledali vAecky Jizby a komCkrttyi Olbri 
v^k 1 odtud, iako ooebdy le shroinAMJ 
u litskiipa Jana v Praze, m vytralll 
íCwttnym AtAkem zachrénll. Naproti 
iDii byj zabil Kutnobor*ký rycbttf Ja 
buď te cbtél p&ny pfed n&aUlm opupoj 
mMCanú a flblidtlé itlzy zsebránltl. buď 
takto proti oému záélt m«ll- Zajati plti 
ré odvedeni >eoa do Kuloé Hory 
do létkých teltft d&al. 

Tfm aam^ '^-auftoi také V • I ( I o 
cl, TauBentmark a JoJIch pNvriM 
saae r Praze svou dlohu vykonali, a 
JavM nujvyáéfbo ka.ticlére. probojtia Pn 
skébo a V'yéebradsk«ho, Peira z L« 
nlc«. poloia Htarébo paua Raitnuo 
z Llcbtenburka a nejvy^thu pni 
farabl. [naa Hynka Berku 3 nubé 
příbytcích jojlch v« m*«t*. kami pr& 
pri prUell ta pflélooH MatAvaJtclbo 
mu. Jeni svoUn byt od krtle. P&aoré 
Praae a v Kutné Hoře tapM byli 
na to do v^enl oa hrad Lldlc« 
■eal. kterft blU Bufttí^hrailu stAval 
ké Jedootnu méiranu Prafekému. Jakén 
8l Pavlíkovi, NAmci. n&lete). Zahi 
proto na plíny kroalkáť Dalimil. vyCll 
]ini: ,.jli Tldlle pAni. dobrou-Il jHta 
méll. d&vajlce N^mcAm hrady: kdyby 
D«ia$ll kdo erbovntl, nebyli by ae optf 
1111 proti vlUn porsLatl.'' 

Takovř líiťutok jednoho dne v Piui 
v Kutní Hoře od méétanův vyvedei 
apAsobil veliké utaanuU a pobouřeni my 
neJeDom mezi pásy. ano v ecl6m 
rode: mHttaé vtak evAJ proepéch 
nioZoA nejvíce uboEpe^ul chiřjlee. 
hrad ku kitll Jindřichovi béUůl, 
proC ty pany zajali, široce vykládati 
Jati. 2e prf to uCInlII Jen k Jebu dobřen 
proto te prf x příčin lAch pinAv dftoko 
Jebo MU rozstrkávHjl. a it^ tiidli Jsoa 
CiDou velkého DedoHtBlku. kterft 
krftlovdcém dvofe panuje; oal. luél 
*e Jemu cbtftU bjtl pomocol. aby 
pravé Icrítevalfft mwH v Oechéch itoal 
Král Jindřich tuto řeP mMranŮT rád 
Ael. a pochválil skutek Jejlrb. Nyal 
pfliU saa četní přátelé zajatých pAnfiv. 
dajfos tOMtiail H krále a íádojlre. 
by nijakou vlnu na lajatích. 
ji oznámU. a aby se Despoloiinl aa 
m^étanOT. oobof pr^ zajati, aé 
v mod protivníkův nvých, mají 
statky, a aalezBou pr^ brxo 
ailnébo savtánf. Tu byl král JI 
C«sko-Morav8li& Kronika. n loR, dAvAl I pánOm dobrá 
I rok obéina >tnuifttn, abr 
itavUy ptwi afij, t« ]« cbce rocsou- 
djrt pak k tomu pHíhx ra m^atanft 
. vpolťbtijtee s« us pMcbylnost krfl- 
I n-lkem pottii HA. bradA Pr»Mc6m 
lín Hť ilalf a«)fil: av«ak I pánaré 
■lé sajAl^h hi<iPn« e« doiitavlll & 
^brttn hrálD UdnU. afar tA£Í1 povfr 
< CeboC by xajktfra J&kou vtnu dfl- 

kri) JlodMch pravit, le n& Bleh 
vloy Beebl<M]áv&, ano Jefitv^. k<lrbr 

méí proul ntet řft by proto oíufl 

ĚmUoatlT. MMCané styAfc*' takovou 
ow OADífekATOAou a Jim neniUon, 
^ ndom? zdvjbll a a boCvcm x 
•defcU. KdTí pnlr Jim hrftl po poslu 
M, aby ujaté p&ny propustili a s 
iHuteky s« erovnall. tu tomu od^ 
n»Tlce. tc nebuilnu pAnové od okh 
Ual, potcud by nebylo dAoo doko- 
ibevfieAeal pf«dc vSmnt Akodanil. 
ir M prf o-l Ifcb p&D(t mohly JuAlC 
mé dfil koruna a zťinl f'«wk«. 
byla pfedce hrosná ttpnpnoKt tAch- 
Bcftv! 

x)t král na to? Tenf by! nynt ne 
nnumem t koacfcli. a datfll rady 
BreMI. Pftnore «1 zatím Urtl zo svfr 
|ho po«t«v6i)I pomofall: oapfRl dc- 
IM aobé mHfaoy roxHvojlll. potom 
I ■mlotivall a sliby Jim (Inlll, drteU 
IIdIcr. PfviilnT pAvodM>v4 fittladného 
If prott páabu, JfS iatae J1i naboFe 
mu, dali se panakfml »llby oaraa- 
jdouce T nlcb prosp^cb svOJ onobnl. 
!^U'i<t>dflchiLlp« slIUI dcc- 
■a cnaneelkii synovi M I k u I á- 
arta, a Jedra z panicův z 
burka vyhlideo J««t ta s^ 
jkwrr Jakoba Vetflorlce. 
ejvysat pranf xbobatlftb m^ 
se meei paniftvo d»tal!, n ttm 
nad lidem í!««l(ým p(uio>-atl. 
arateb bylo simuI iofiti^ n^kotlk 
a dcfery pan«k4, ovfiem leprr 
iU o jMnnm roc4 nob málo atarftl, 
lood m^itaaQta odevzdány, aby aá 
Oia n nich vjchovfinl dostaly. Kdyl 
ůa tmo podařilo, za^ll a mť-ňtany 
MHU réci fBiloiivatl. I stoJn ae pak 
n6 amkrura mi-i:i celým siavcm 
■111 :i rl1;^ft|!antdt$ID. kteroufc ae zara- 
L pfitiflT. £o napMom nem& 
v krflío Ceskébo, leí lakové. 
crtf stav m^atanakt av^bo 
mohl. potom Set druxf atavo- 
!va iádnibo prAva míli ac- majl, VB vP<'«>oh MOi^^Rh nftco novího 
nafiiovatl aneb pfed so brtU. Jofrtí k vft- 
Afmu sarureni itAoto allbo bylo pr^ 15 
dobrých bradft od panstva v moc <Prai«&&v 
a llomlkav vydioa T«pr* kdy£ ee tyto 
mnknjvy staly, ryvQkttni Jmu t Ivrxe U- 
dlckí v kvAtnii iaO» piiiov« JIndMcb 
z Lip 6, Jan sp StrAKe, aJan x 
Hllroberlca. serlSidaTAo vo iva;tb£ tH 
ptné mftafM. « br Kterak ae |>ftnov4 za ttn pych mAtCanOm 
p«msili(. 

1309. 

PyAQ< mMOBQstvo netttllo ae dlouho 
z tohoto vftfrMtvl, a to nojvloo prc«o. to 
nSiclnlcI >eho, kteří *aJ*M pAntlv apfl- 
Boblll. vfce si bledMt oeobnfcb sMtOr. 
oetll pro«n$c1iii atavu m^fanM^bo vA- 
b«c. I v Pr«ao I v KiitnA Hof« byto nynf 
j«Me réOtí zUtf m««l pfcdnlmi rody m«- 
itanafcýml. a Jedni drub« pronftaledovall. 
Ofta«nfcl iaj«a i>áoĎv. twly v Prww Vb I- 
flovlcl a iejlcb pMtel«, in«H dMvR 
HtáU v ř«le strany JIndfIcha Koniíaoské- 
ho proU stran* rakouské, pestorali tohdAí 
přední m«flt8h« (irad/. a provozujíce ludlK 
v«lkou moc po méet*. utlaCovaJl protivní- 
ky SVÉ. a vSelIka pfíkort Jim Wnllt. Mno- 
zí z« Atramr (hiihdy rakoudcé, n^lfivMii- 
Jlce si probírati ve m&sií. íill na v«nkov4 
ve skrytosti Jako ii TyhnanslvI, zejraéaa ta- 
ké nfttelnik Jejich Olbrara. kterf dva- 
krAt » nebezpofOTUtvl ílvota vjnrftzl. JoJc 
jsme Jli naliote vypravovali. 8 Wroito oil 
druh^ strany utlařovanjml mCACany doro- 
zumívati se nyol pUnové. aby •« JeJIcta po- 
moci na tich nié«aní*h, kloH Je tak 
pokoMII. mohli vyinrtltl. Uplynulo Jen 
nfikol^k npdél po vypu^^nl pftnOv z U- 
dlck6bo véaent, a tu nmadůle paJi J I n> 
dřUh Llpé a Jan ic Strate pM* 
tabli se sT^m bojomjm lld«m ku Praze, 
a v;nifttf«l liyvfie do mésta pomoci jifAtel 
sTích mttxi utiařovanřinl mřifany b*ze 
\tí oblíte. oboHlI se na spupné m(A(!«or. 
neprttely w«. tak rian*. «« byl hned ko- 
nw jejich panovAnl ve méeté. Jakub 
Vel (lovíc a bnvtH Jeho, Ul kulili, 
Dfrtficb a Jan, Mlknl&í Tau- 
teaimark a Jlaf museli nyní aatml 
I m^ls ut*cl, a Jejtch domy vybil a vy 
kHipil mftitBký Ud obecní, ktcrř byl v4t- 
ňlm dliem fídVř a proio tni* vidy 
k panům aemahým více naSloníei nolH 
k mSfiťan&ra Dímeckým. MMfaoé dmbú 9S Rnnrl T. Sip: ati'any, útin vypav&seol, vrAtlU m tuitU 
c pkny do Prahy, a imocnlvlie »« lin»l 
dřittldv r loAttMkA rad& Táoclinu moc t« 
me^tS k soM pot&tali. 01br«m pro top- 
il obrnou mtota. Jak pravil, r&ak vImLh^ 
rlw pro Hvoa I«pll llttoUi na budoucí řa- 
tjr, zmocnil Bo ftpltAIu KMíovnllcúr 3 A«r^ 
rutnti bvůxdou knne<: ini,uttu. u&IdIt o- 
vAein ii«iniilou olitlC loemoca^m a bratřím. 
kioM J« (jurovali, a tu len SplU.1 baštám) 
kolem do koln. ohradil a svjml Itdmi ob- 
eadlL 

Pan Jlodflcb z Llpé za« osadil 
mosUil vél na Malá Strana, n opatfll JI 
Qorýnil. penra^ul bradbaml. I <Jo Kutnfi 
a ary vkročil moonft \aiD J C n d f I r li 
v Llpé: Rudltarta PR-rog;rlD Pufi 
byli ujati a zlo SA Jim rodlo v« věaení. 
Ttinlo spAftolKm zruňony Jaou sliby a 
smlouvy mwl pftny a mMíanr. pan«k6 
dG«r7, nevítaty eynkbv ra6&faji3kfcb. n 
mUtaDílv oa vrcbovftol jsouce, byly buď 
prrc Jtt néjak od alcb OIltotld^lly. buď 
Bj-nT leprv zajetím pfediilcb dvnii Homl- 
kftr pNnuceay byly m<tifané, in Jo ]eji«h 
rodlCQni navTftUtl mu»Ill, uk le z 4£oh 
pansk^cb aĎatkfir olc nebylo. 

KrAl J i II d í I c b ohoval se ke raem 
tUmto ia&ailaÝm vfstupftm Iboelejaé, a 
pHcbAael pfl tom a dvorem sv^m vidy ita 
ifitAí mlzlau. Aby l s Jpha atraoy iMmAll 
pánovo moin^cli pfekíiek v uptsvfioviLnf 
•vAho paaotTl oade vil zomf. blodéll se 
hoi^ť^né Jebú oaoby imocoltl. 1 odebrali 
«e Jednoho dno v* blaftndm itrúTodu ozbro- 
jeného lldn 3v£ho k a$mu na brad Pralah^ 
a zvali J«J jakottoihráiaTnu Au nu anai- 
nf ml prosbami do méaladold k votkftlio- 
fllin^ a radovánce. Krftl pMja) pozvinlabyl 
od pAdAv SI&VU& provodto. Jak medle vMk 
vyJH ze bradu. b>1y brftny bradu opano- 
vány, a Tlojtena JaK do ného panská po- 
sádka, m&JIcf la vAdc« pana VfTka 
OJI^ovlce xl.and&telna. kterýtM 
uCtnll Jako purkrahlni oa hrade. Král J 1 n- 
d M c b «alíre sjeda dolů do mAota » jed- 
tiom itom^ I se dvorem ar^ui ubytován 
byl. z n6boí w? nemolil vzdálili, a Jak- 
koliv iioiítwln^ chován j(wt a královské cti 
S)oSIv«[. vo Bkut^noBtJ vít laoci av* zba- 
VMí byl. Tfiu 9p&aobom dostala se vláda 
sem aká zcela do nikuu pajnOv. to Jest 
hlBvn« «emakřťh ůfodufkův.. kteM vtek 
fádndbo vyUfho aad eebou Dem6ll. a 
JmeaovKfr JindMcb z Llp£ poSfuat 
si Jako neobniflKet)^ pAa zorné. Král JIndHch pHvoUl MISAáky do čc 
ku >v£ pomaci. 

1909. 

Tento atav véci spíieobl) nell 
3ťaiifir, kten p&nfim byli pomáhati, 
aaratietny byl méltoaúm dnibé at 
ktaH se své ztracené moci domáhali, 
král J I n d M c b sám. Jaa Jako xajatý b 
moci a boxA v^bo ptoobenl. muaal 
ohlflcU pa n4>Jak< pomoci. Káda&ou 
moc po«k>-tJ mu B e d f i c b, maiiituB 
MU«ftsk$'. kterému na tom záledelo, 1 
«e JIndMch v Čecbácb uAriel, prota 
v Nř-mocké řlňl pro rozIlCué spleiky vel] 
voIká nejistota byla. Vypravil tftily u 
menltt sbor MlJlftAkův do Coch. 

MláAácl pMtábU b« VAllk^ přál 
Jtok. £in[c« vaurte ohyratcIAm veliké ij( 
dy. I obrátili ae napřed k Hof» Ko 
né potom ku Praxe, Velflovtel 
Jlnf rypoT^««i( mjitraiilS hnod b« k U 
cizincům pMdali. doufajíce Jejich pom 
do Prahy se navrátiti. Bratf 1 B b e r 1 f 
Konrád a JIndficb řemeni o d K 
m « a o. Jimi nále£el dÚm oa mlaté nyné 
Slaronioatiské radnice, byli Jejich tajoft 
pomocníky ve m^tť!. KdyS »» tedy 311 
fiůcl pfed Prahou uk&iali, «t«.l se ve Vi 
áfn méaté velký rozbroj. Ctxt mtdCtuifi 
drUc » králem JlndMchem. cbtéla MlUk 
kDm brány ot^vÝiti; druzi tomu bráni 
a v Celo t*ch byli 1 b r a m. Jrho pf 
telatvo Olbramovlci a braíH tvtm 
od Kokota. GUá se pak, le z pás' 
málo kdo byt v Praze, pon^radi aa fttol 
oa m&Bto nob&ll a vlcn na svýcb hrade 
a statcích proti clzIncOm do t»mé vpadl) 
opatřeni řlnlll. Toliko pan Víte 
z I. anditelna. klorfí bntil Pral* 
v panské moci dt^el. pTlap^l mMCuiil 
strany eré ku poonocl, a chtíti vfcroSi 
Mláůákfiv zame«ltl. Mcmftn^ povedlo 
etroné proUmé. otevMU Jt-dnii brána H 
fiákúm. kleli ludte do inMia vtrlili a 
nOm ptovfthu doslali. Olbramovk-I a 8 
kotovlcl užili dtoáljtt^ Jtl od OlliriunA ■ 
pfod pnpmYenébu. utuhtl se totl2. kd 
bylo zlB, do ovevnéného áptmiu ktltov] 
ckébo u moaou; ale Vítek z LondAteá 
puBtlv se • lidem ev^ pfllig liluboko 
Slartho mteta. byl no Novém irtlfttl 
sv. Havla od strany VelIlovlcQv obstoupa 
a ti hned víechoiy vj-chody okolních tt 
řeiity ph^Jali a a olm krvavý lioj bvw 
Mnoho koal bylo pod Jezdci od mééCis 
kteM pefiky bojo%-all, pobito. I pod TIV 
v^m koném Jll at^va se vlekla; tek I ae sr^i tata sabrve. 

Sndek. nlkifi prf dlt«. 

oCht^ «T«dolL tobo pnbébu, 

lednou ranou i>f«ral feiér. a ote- 
\y cestu k útdkii. Patt ViuA ie 
kchr&ail 9« a TT«hb> zas na hradA 
u «e samkaul. Můifaa Pavlík 

c nyní Htraorilk iirélio. J&k s« 
alAbo vĚmt, pana JlndHcha s LI- 

k Jobu ruc« moetol véí na Malé 
{Ke DOfa krlioviilck]^ ápltal on dni- 
k1 montu naUiial se v rukou Ol- 
eů, nemyli Vclftorlcl a spojeni s 
iAáct pfMulm k nwstu, a U> ilu 

mmAm V^t^lm nt&AÍ prek&želo, 
t£ krAlw Jlntiricbaz moci Joba 
Ic4t vTavobodllI. přsdce v n6Jak£ 
f ae nacbScQlI. 

ehta nesnAzfch priJeM da Protay 
MFlcbovl ku pomoci O t a, rojvoda 
t. a Ebcrbard. brabé WAr- 
kj. kt«M Ceďié itány h prftleJské- 
tmi&iit s krtlom pobnull a t&ké 
UVdlcoivaH. Pfinov^ poaioupUi tody 
|(Mi bmdu Praisk^^bo, alo 1 mcdtal 
LkMUWMkA a kriaovDÍ<rk«'ho ípltA- 
iBlrAe toliko sotié. Jak se zůA. aby 
tUl dafma rojeku ot>8aditl. nýbrt 
•TÍtll nékterému p&nu neb rTiIN, 
^nu ni* ilQv^ru. Kr&l JlndHch tu- 
láku pMJav, uaadll oa hrade za 
U paua II«fiaana Zvlfetl- 

CUl s UembL-rka, mute mlad^ 
Ý neůhunného. I mMtand museli 

ti «iotHU. a ob« fltranjr mohly 
lé volnř a bezpeůné pfeb^- 
clxl knltata las odjeli: avtek 
ilnni tfdtiii po Jvilcb &dj«2du. po- 
lt JlodfJcb vflmt noatatefiDA amlou- 
isy sarfemau. OilĎaltft Hefmanovl 
ItébA puTkhrahfttvI, a vpustil Mil- 
k bRMlu, spoléhaje ee na JvJicb 
h na nuly nAtcollka tnAlo Jlafcb 
Mn s alm Jeůt£ drteli. 

poflDBlI si nrnt f CecbAcb 
Jako i<tn\ iMcfU léty Soirfcl 
cfibo. biib!(« netoliko kraji- 
by, * nH «l wpHíe dobývali. ueS 
' ukmtinoati provuzujlcc. Uao- 
■edIAk byl Dd nirb sabSl. kdyt 
W oraa nebo t^bo tftdali dftU ne- 
tady caJItniUI lidi, prořoc&VAti Jim 
proMrkAvall Jimi tlné. tiaíei tak- 
t^tmxé » poamécbcm po Pmlském 
^111 Krftl J i n d (■ U b prf se «a- 
[o dh-«l, a Jak obyCeJné olíebo k 
Vtek to JuJ také o [Knlodnt 
xbytefc aikhxmoatl obecntiiú tldo pflpra- 
Tilo. 

Tu potel bol uknitnt saso m«sl n&ro- 
dem a n&rodum. Jako pf«d aeihnmeoltina 
IMy: nejmooníjt porttsl ptto Vlléia Za- 
jíc í Valdoka, litery Jsa pAiuím krt- 
tovakého hradu KřlvokUto^ Mfda&ky v 
poli atibal a kde mohl Je ubljcI; v Praso 
za« osadil O 1 1> ra m ^itAl KMtovnlckf a 
JlDdrlcb z Llp6 mostní vH Ualo- 
stmnskou. a obA atraoy onezl u&Arany na 
novo proti sobfi b« nnjltflly. Prislo mezi 
nimi lak AftI«ko, 1« so«iaed novf^l aou- 
eedorl; kaSdA ohvllc byla acJlstA, ncnta- 
nou-ll ae krvavé výstupy re mOatť. kaftd} 
bled£I se opatfltl Jak nejlépe mobl. Hby 
n«byt pfepadeo: bea ůiltu a bex meie t4- 
mMiAňný mi^ťan více sdomuaovych&xel 
a mlMo skvostufcli tatfi, v nlcbl si bo- 
háči Jindy HlKivall, chodil katd^ v brn«fil 
a 8 přilbou oa falavi. 

KrAl JlDdricb mysle, lu sí povolá- 
ním Miaafthflv sUv SVŮJ iiolepM. Um ůo 
jeat« v6tM bídy upadl, Pfcnov« totit pova- 
lujíce Jej u xjemého nepíftole. tlaJI fl« 
v celé leml r roBchvacovíUií korunntcfa 
BtatkÚT a dftchodAv. berouce brady a ni. 
Joki koma bylo pHbodno. Králi a dTorv 
Jclio, Jemni nebylo lze pohybovati oo 1e£ 
)Qi\ v hradt Praiak«m. nastala takovft bl- 
■la, if> tam ťaato ani Geho Jtatl nenAU. 
Ulfiliácl museli vybíhati do okolí, aby od 
obyvalelAv nftalllm potravních v£cl aa- 
koflBUll. a. dvohuié zastavovaJI pásy, bo- 
iv. klobouky a fepdco, aby el p«a^ aa- 
opalfUl. ■U. V*i Altb<ta Přemyslovna 
a opat Konrád Zbraslavský. 

1309. 

VMAI Gftat Qírodu Ooskibo pozuAr^a 
vidy Jaso^Jl. le Jindflch Korutao- 
B k ř Ceek^in krilcsn zQataU oemftie. pro- 
to ie Jeho Desohopnaet ko vl&de byla pM- 
116 velUcí. TOvnM Jako YfteobecnA asoá- 
vlrt. ktfiroa eobft v lidu apftaobll. Udfi Mi- 
řall nyol vždy vl<« obrafWl iraky Wé 
Ya mladft A14b«í. eealfe kriUovuy Aiiny, 
posud noprovdaoé. a mulo so za to. Xe "by 
bylo ijpJlAp*. aby podala niky aré nUoe- 
rému oadAjDC-mu knltell. který by se k 
paaovftol lOiMr bodli, a AliMtJnou nikou 
pr*vo 8ve na trOn «e»kí utvrdil. Altb*- 
ta Pfemyslovna méla tehdfll sedm- 
nácte let, svými nřinýml mravy a oeoby- 
{■n\a<M tlToMI dticUa <T»kaIa al trdco u Karel T&edm&cli, kdot m&ll pMMíUmI, p(»x>ro- 
raU )ejf Uch«. pilné a poboSné lijottytl. 
2l1a dotud pfl dToř* amUt avft více Mko 
▼ flkrytu. trivlc *•■ «vOJ m aleínaml 
dvorahýml roznutcitoa rudni pracf len- 
ftkou. T ktertrt ac rfXnyrai žnula. NUulo 
prf tak vkuoié neumři upravili rotKďio 
a Šperk M Bobř. Jftho AMbéla. Pfl tom 
brla sdráiVB, iKwTaTy apanllé. r ty\H kr&a- 
ni. I umAla ae lak ci>dn« a il&stojne cho- 
vali, icí srakr v&ecb » potkaním na nf 
•pi>(IvBlj, a £« kulily ťlUl, i« Ukto krtlov- 
skA dcera jtátC vollhfi osJaTy dojila. Tlm 
vfco ríinkni potom Je^A k nT pHIfiall. 
kdyS ee rosfiMlo. jiLkA pmnARlf^oT&nf od 
av£bo 9v«ka a ecctry. krúlo Jindřicba a 
Anny. snáSMi muEl, kdv2 sd tito ctozV^- 
déll. íe nyní národ k ni svůj itetel obt«- 
cl Vfdélo »« o nf, t« MtiQtnf Mat E^mft 
dobfe pmhléftA a eobfi k erdcl t>£^6. :^- 
koilo pravá dcera krále Václava 11.. ]e- 
koAto xAaluIiy o vlaat xáfllr se ttm jasti^J- 
Um tvdtloin pH pohledu na oTa&JM bfdu. 
Stalo ne pak Jednoho dne. le Kon- 
rád, opat Zbnwiftniký. veAel aa bradf 
I*pa49kem do phrflmu «▼. Víta. kdo pmvA 
Alibřita Přemyslovna pfl mU ava- 
tfi na modlitbách trvala. Opat poEdravlI 
dceru krftlor^ou. ona vfiak, atiatflv&j ]«]. 
B^kdy n^JdílTAmíJélho pKtele a nejvéroíj- 
fifbo rádce nebottfha otce sv^bo. op&- 
lovalH i>oidr*rfint hluboMm povEdechem. 
otJfěl J\ slx« polily I mstAvlI s^ opat, 
tánje •€ po pMOlní hoře Jeífho, řka: 
„VeDeAená dcero kráio-vská' proP bb tak 
velice rmoutia a alíc pralévá&T" Odpově- 
děla AlibMa: „O Icyibych tak dlouho vl«ly 
pkikatl mohla, atby na raftj smutek obje- 
vil, avSak boi«M má fádoýtnl tteaml ulia> 
ftenfl. b^ DMnůJUi. Jaom ubohf slrotok, 
otce I matky sbarcaá. králoretvl otc&v 
mfcb a díkllctvf oaSc se rozmHá a máti. 
Mantel B«Ktry mé. o kterém Jsem se na- 
dálá, t.e mnř bude t^ftltetem a kráJoTStvI 
lobo snaJtn^m oprarltelem, ten Jest rlemu 
tldu í^akfimnu za poamf^cb a v oMllvostl. 
I volfm Bob^ raduji umHtl. nojl tak tifdne 
il7u býti. a avou 1 královtrtví toho Ataa 
prod oClma ^idCtl. Stnvch Jest. 1 bojím 
se lobo ok iit<y>iiř. fe sestru mou 1 a man- 
lelem Jejfnt dnes neb sjltra hanebné t 
Oech vyltenou. A i& smutná, kam ae obrá- 
tím? CX^e milý! pomďte m&ff. poraďte 
opuAif^A dtvce, považte Lo. io mne sc- 
atra má, Jaki jsem to Jíí skuslla. proná- 
aledujc. a ona, ktorři Jsem podílu avřho 
v léto Tenil nrdfifin^ pritt* a jeAtř p^ct)'■ 
tané oa tomto světĚ Uvota nepřeje. Do- V. Zip: 

kaále preeraneié drefl nVo t 
rolloetl. ki«rH Jeté p» otci m« 
bná léta trtll." Opal Konrád JI 
polmut slov; lémi, odpovMfil 
otcovshjml a potíftu^ml. napod 
ittálCMrti. « £e se o to ptiHaí. aby 
k Jejímu I«pi1n»i obrátilo. Jf p 

Pánnv^ PfMI A T«ťknl ostati 
ktefl poznávali nomotnosi, abj 
Komtanaký jcAtí důle [)aoo>'al. 
t^né poCall ee mesl geboii radit 
na trOa Aeeký povolati tn^ll. Je 
Ftlett na Bedflcha Itakoiiakfiho. 
vrtěného, dntzi na BedMcba U: 
dotud JindMfliova apojcnce, tH 
kterého s knltot polských <1II 
I votliC opaloTř Konrád Zl 
a J t n d M c h Sedlecký meal B 
ni takto k nim promlouvajíce: , 
království Ceeké díl Jeat a ad 
ské. véc oTftem nemntnas ani 'fxu 
Bkfm nepochopHotna Jest, Jak^m 
Bp&aobem v Cecb&dt slftlf pi 
mohl. JcsUlte se ctoalxMn ňlmak: 
vy deafMfcyml neuManovl ahH 
puDtt dilfttojnost národa CeskMiu 
nim cizí rodina panovala. doltu4 
pozOstáTá kmen králův, af ne 
ttspoft po přeellcl. Co tedy MnlU 
néJStho Jeet, ne* a^bycbom oUd 
niou a stámaaou Mlhoillll. a 
vému miRtru utekli, kterfl by 
ei A iiílteí^ř-jsi xpravll & ahob 
mistrciQ ukozovaH na clsafe 
Vil., nedámo teDiT, to jest -27. 
1308 T Nímcích zvoleného. T< 
^IndHcb byl hrabMem v mal< 
xenburekč, klerái leSI la HttU 
pádu pM hranicích franeouBakyt 
JI vlastnfí Lfltxelbark Ml 
cfaov< Lucemburk, O voli 
cisafc ncjvétfil lásluhy m4l 
Mohufiikjř, Petr Alchspalt 
Aspeltii, klcrř£ bfvsl v l«t« 
ISftS V>'Sehrad«křm pn>l>oJitem « 
kanrtéfem řwkj-m. (tolom Wab 
Bllcjiik^, Pti té volM také 
bylo právo J ladMcha Koro 
)t o. JnkoMo krále Ceshébo A 
fl»e Némecké, a on té uráMty w 
vMmal aall svého i>ráva hfttll« 
flch CecblW JeMí \-Tcc ttobS 
r Jeitté vMál n«>vA«ao«l upadL 

Oba opatové, Konrád Z ty 
Kh^ o. JlBdf-icb Sedlecli 
<!ohy neJpredn^BIml foňnlky 
radách pánáv o vypmcni JindM 
laaakého. pročež také brxy a T' Cmk»i 

(f tMM«U •« rtíOmi 

tomu krtll odinni e te. Ir 
iaKfi jiBdHciiOTi vn. M 
l>r )lsi dsl sr«s vrCba J»c« w 

br AIIb«ta rřemjsl9T«« 
In BiaBtelba mil 
boniii pcÉvo 

ejfti 4ďacé BO** 

mnUo teOTKL t» ^ft at Ko^rs- 

«« tnti do uwiiri^iiiB k.1 
do Otean -v* WwiH. k 
Ipitnle vdeknO, fCU*) a»>C 

II. ilo IS. avn UM 

r«Iio tlfedaJ. ^r 

tiipMB g#al 

'-■* to 
Kant T. Zap: *. pus* 

gtiá»U pak mta 
■ *M» llBdfIch* z Llpf 
■ eW4JI to >a4KiD m^mooll 
«cr «t4 BOd «MIM) Avtefe B«9odtfni> 
Jla iix r t mé t * rtmk m arot >7. Bato- 
IMft. krti JIMno a«T<«f1. mtxa^ 
pAaa řaalrlma ft<«f»oatl *fad 
90^komott. Mmt»o tenkrtt 
Awteck tank, ca nlnMr flasB^aJ sa 
^^Lk £•««▼. wiMl J I a d r I c b z 
.Ip4, MhMr Otad t^a. krtll MM s p«- 
Iftr a rydtel tlotlL a TTVoCftal Ba. le 
í»Sm kFtTMB X Ttrdaokr (ítmi tan«iiy> 
«. I IM tlPnum tfmxíriL la luUca co dlnli 
Jano porvtaaý, kUrttto dtub kTll ovtem 
X* ■ptwrMflIvý BOBal. a do Kutné ftorr 
akr •• »» JtatfHehOTl z Upé 
« trákn^t ortsrr IM Ulrm aa 
WT*l\m tofao dlaha TypUťalo. 

Jtndfleb z A ntoa fetetstt Yéda. 
t« npatoTé Zbrmai^nkf a Sadteekf lne)- 
ťlirfjl proU kriU ilndflcÍMvl vrKapaJI, 
a aniwo to Je doatatl ve a«oa moc. a»po& 
na Ivjicli kUiterfrb dl« matoMtl cbtél aa 
frnMftl. 1 mwťll t«dTS toitlcbové etoa 
ItUitartT nrat také od aamfcb Korn- 
tanAT krúktvfrb motít^ aaltetL Jtndftcb 
AnfxnKtMnak^ )aa 2i>. proateee 130> r 
Kiitn<4 U<it«, Ifizn ttomlckoq proU 
0»dIitch«ma kláMan Dotcval. kdr£ 
prftvA opat JlDdHrh n oftafa v N#tacfcti 
lirl' Vkak nisl«bOT4 prý zlmínfm apfi- 
•oImid klUUr itA) prtHl ti^fcAm obr&uiU 
a nuMbo toupolnlkůr crf t boji padlo. Kterak AlfbéU Přsmjralovru z Prahy do 

Nymburka prottla a v Praz« veliký bcJ 

M atrltl. 

1S10. 

AliliAtn, PfemyHlovaa upadla 
nynt ti btA iojrtrr a u crtho •raka. kr&l« 
Jlndhrba, r podoAfonl. iaiaoby ŮJ^aatett- 
vlvl ni&la v JvůTítalt-ti proti alm od nMpo- 
kojvnfeh uw4 poJ^stfch: a tu J( PhiDi 
uba vcllk6 pKkaK, ba achvalne d&vaU )t 
rloilký avdoiiatek jnftiA vlM trp(tl. ]«k6- 
lil) uvAoiu satnl \Mké do« ťnolo museli anA* 
KMl. J«4|ftoa AUMta nAh)« ocburav«]a. 
n lil w ombI lldom povftvt roaneala. « taki 
rlry ualAsala, Iv Jf li/lo )m1ii dfLno, Potoni 
railiM pffttnie hr&U Jlnd^lrbuvl. nby m> 
|Knt>rl Allbvyty provdaje ]1 la. atkieíébo 
p4oa. (Ak aby prcotnla b^l nc^iexpeCnou 
Jomii. Sktite^D^ JI i:ht^l pak JlodHch pM- 
vvUd ku avati>{i h tolad^m p&nem t Ber- kova Ol I l.»ftA«b«rka. 
ffaAtfvé aaffflK Uraa z SS^ec 

v«flk£pa II ilfcidlaiwlf. pcwfc k 
acai MiBal MmoJboiU: .Xfccai5 
\x*a, atataé pnadad. a«Étf] nid 

ilahfi wail. ■ftrt fo 
kw>t faat iwvaft id* 
tak Bdaia liilliir. a< kM4 do 
■abwirtB, I aMtB0 w Boéb míla 
pradtonl CbcaMI ■» T«ak tak 
ap aa oba a asWtl, véa. ie «)«▼«£ co 
|intaikja£ pnxl coM vrstonpfM.' 
nafc cfttál kiU Jia«k!k tH bdcI ■■ 
xTtrtata, isoBif élalU obi ^U ala. ta 
kmU panna « tcOl^b roaborlaal 
akm fkonc: .Jako tr mne ckcal 
a ka« nactal odRnaU. lak )« o 
bnda poce^MI, abr* t ksftlovntff 
rrhaáa byl!- Náatodkrn U immiuwj 
la Alfl»«ta z kiAtovakélko toada 
tena a do pTOirika re Táctfin 
PTalakfm pfertdbortaa. kdft JÍ 
korntanfttf atMiU >ako t talAft. 
Jednáni evaka 1 ■eatrr proti 
bylo r AnOra velmi MdJetAetní. a 
■taolelé tUow*. kunk národ Ceekt 
netnjeooa toolebaoatf k t^io 
doeM hledí a ebváhi )ejf roziinije. 
raU ae Jak doma Uk r dzlcb i«fDtch, 
vtet Jejf rfcellkýml voÍ\fml pomlui 
po^InlU. Nrol cbt^ll tikuteCoé ni 
Blslhiíbo akgtka na ni ae dopoatlti. V 
Dolfho nboapettl. 28. krStna 1310 
pan Ja.0 ze Strále. Jakotto Jeden 
pfednlcfa pftoQv. kteft ae AUbMjr 
eiortir u}fmnU, apUné náT^itl. te Jf 
krále vellkd Debetpetenetvl bniKt. ]■ 
ae TTcbltm tttSkem twzacbrtoL Pnn JI 
za Strate aedAl právft pH oMá^ ve wHÍ 
dome T Pimze. a pororomfir t6to spi 
hned od Moln Tstal, hladko atoIaU 
•edlaU k&zal, a pro kotee Berengarl 
poalal. kterýt byl kaplanem pft di 
cebvttfka krále V&claTa II.. a 
Třniym filuSetmlkem opuM^nA dcery 
lovské. ťo lourto knfizl Bercngarovl 
Jaa i« Strate A]ib«t« vzk&Knl, aby eo 
prodtenf db dt^k dala. od Ze JI ph>d a{ 
Uwa ofiekáratl bude a na bexpečnd 
aproTodf. A13b«ts PfemyeloTi 
ae rychle vzchopila, a sa aproatmi babt 
prostroJeitA a poiue dvdma alatkuol pc 
váieiM Jflouc nevoaorov&Da i mteta ve 
vy&Ia a ai pod Vy&elinul se dostala. 
JtX R« dI pan Jan se Stráie a Je 
nerlastnf bratr, levobořek Václava 
Jan. probo6t Vyšehradsky, Soknll. Cesho-Momvskfi KraolkB. «7 oabrojené stutoboiciTO panu 

lia pM<1aI. 1 posadili králor- 

homonů a TzaTM ]f metl 

ni DjtSdéll do niMtft X y m- 

LabMD. Kdyi úo Nymburlca 

PfMnjmlovm darki inMta- 

dnftU pral d6 s« poBiavlla 

promlnvlla Ncotic: „Vfte-ll 

piAj, kdri }««té ilr byl. s 

adaUt Jeet hraienfl iiClnll. 

T*8 povtAUT A], toť BEiatry 

B dOotoJaé Jbuu vdAnr. a 

sirotek ctetArai nechť^la 

vl, touiuto ToJvodA, povoliti. 

rodt) mCho, vdfttl 

pána Jodoobo, u J& jsem 

au Bvoliu, a iKttom jHem 

proto u vMenf nemllostt- 

tak J«em Jt tolio vAzeal k 

loufAjfc ve vtru vaAI b v po- 

'Tífmburlttt Jsouce na stranfi 
IcIhv e lA^i, krlUorvkou dcera 

romi pHlatt. a 1 Jednom Dá- 
o* rynku (ktorýS dosud ato- 
tt 48 poaDAmenán J»et Ji libT- 
a calý mŮBlc, lolii až do dne 
■kvlB. 29. eerrna v beapofiios:! 

rkrftl JlBdHcb o dUďtu Aiibfi- 
neniobl aobA z tofao nlActao 
RJ: vính Jebo rtdcové i& to 
must nrul B4QO podniknouti, 
vtlmtcl >ebo v sfrinl lasUBAlU. 
dřlcb X AufenAlelna. 
torntanakébo, oboHI se s rcl- 
r^S BMOtoI Malovtramikoii. 
ladflch X 1.1 p« ^jm 11- 
Innwnu mAI. Konibiné a mé- 
11 dritcl Aoi-UpH na vtst tu 
kfl xfolbou s luků s velikých 
ll^brt 1 ne stfech a e oken 
Infcb hfljQufm 3fpú. kaneaA t 
hdjri to DepotnDtilo. anosli 
Imr, Boioly a Jinří^li lioHa- 
Tél. 1 xapl.llvKo to olitAlf 
něm a kouTom rzhnni Jdou- 
pHautlU. abr ac Jim vídala. 
T6»k nedali av nlCIm inatrs- 
1 Ro uchtiDA Jak stMlenfm M- 
ifm vallkýcb kamene 8 bOry. 
iC«li korvtanfikfch dobyvatt^lft 
Wfito ilobfvAnI te vĚJe po nťí- 
opakovalo, a KomtanA ni- 
nemobll. Na moll V^niákf 
(ft Dtkdn ntunobl. pontwdS 
DdWA O 1 b f it tn. in*J« oImb- 
YlioTOlkAv, aikoho nopouSt^l, A sic ani ioMra.n;, kt«M <:M4U posádcft 
Tile Ma1o9Lranak<! ku pomoci pHspfid. Buď 
se Otbrám oba-val. ae bj z toho n^jnkÝ ■ 
xmatek mohl ku proep^bu napřfttel po-) 
vatali, auobo, Jak eob£ Ild4 v m^stS po- 
vídali, hrftl na ot>Ř «iranr. I necbtfil. Rbjr 
B« inomif vi>li ku ponmcl pMapůki. tůsj'^ 
tudy p&oovfi na ujmu mMtaoftv re toMUn 
přniS po DOsmohU. 

KooeCné se RonuanA oblébioltn moslnf 
véSe unavili a od ni upuBtlIl, uClnlvae n^ 
jak£ přlnidM. sby |K>kojB6 na hrad ualou- 
pltl mobil. 2fl vfMk tobo draaoovAnf a lý- 
rflol celfibo okolí Pralskfibo nMasndiaU, 
pAaoTft zenUltl uxavfoll, pustili M a nmt^ 
v nor ji tioj. PftDor< JindMcb z Ijlp< 
Jan %» StrlSe a Vilek x Land- 
fitoina «ébrall v^fil vojsko neS paaud,J 
i ptltUill 8 alu pF«d Praisk^ brad 
Uvfie ee na sámecké bofe na mlete njr- 
néjífcb HnulCan p^ed velkou biunou br 
dti, kde tehd&t Jcďtft Jon 3«n] tam nejakf ' 
doiu«k BtáL JladHcli is Autfafttťinu. vfldca 
krftl« JladNftba. iK>i:nAra1. teby bo CeclM>- 
v« v* brulO molill ftkWitl a UNlosUtkam 
potrav pN>mocl: pix>č«i vj-Htil «« na «té 
a Tolkým kkrpoíoai se bradu, chtfijo pfe- 
kraplU Je a H hory doIA seboatl. Cecbúvft^ 
■vAak nedali ae, nj^brt podatouplTft« bItTtkj 
s Korutany velmi ndalnfi bojovali. V^liwí 
llradfíanák& Jam velmi úrkl I nobrlo nofr' 
ná. potiodtnfi s iiMt>Mteilnin se mANtJ, tak 
So miwhý' J«Edec v tCrai boje aí &a kraj 
hlubokých eroaú zntJa^ei). 1 a kouSm do 
propasu Bpodl aneb do bradakfcfa pMko- 
pů. Pánové satnl doJtOsnUl divy udateostvf 
ffvébo: Vftek s Land^teina proJeL 
daleko ku pfedu do nci»ffttel. kteH by btvj 
mAInru bytí xajall: vtak v lom mu pHXta 
posila od Cccbflv, a ifantnA ti* m vyao- 
kal, pM 2flmi oriom Jcdon udatný rytff 
tisAf. JmAnem Kamýk. xaA tlvot srůj- 
poIoSII. Vůdce nepffttel. Jlndflcb «i 
Au tvn 6t« ina. byl poranén a doet 
te ÍWham do xajetl. Korutané utrpiUJ 
poratku, mnobo Jich v boji padlo, mnoho 
Jich bylo vbJbAo, a oatatnf utíkali naxpM 
do britidu. l^aa Jan lo Strálo putflJI 
i>e v |iatA<-h Mt nimi a byl by JIA Tkro£ll 
R« svými do tuuD«ho hradu; ofA v tom 
ilMAl a nim mo^t do ptncopu. byr 
echv&lné Btrioa. KxbX Jindřich dfral' 
ae na teoto boj « veliké vMe, kterA aUk- 
vála v prMell Aradu vedle reLk6 brAay 
ku straně Hradčanské. 1 takto vtdél ii«-j 
AťasLný pro aobe výsledek. 

Uúzi tiin. 00 flo oabole před hradem 
bojovalo, bojov&no Jeet takfi dole ve mfi-. n Kweí T. ZapT u«: Č«ťboT« T« mAMA brdtfci poadrlbU 
w proti mMCaaOn německým. Jlcbtto 
spnpnoat a BWTomcwt jlS Iftk dloaho ne- 

: potcoje a tabfltai} nopoMdok půi»oi)il«. 

1'Obfo.ný IM se shlakl. chodil r s&stupfcb 
po ulicfcli a provxwoval ntolU prwU >wl- 
Dotilvjm OBol>&m. N«mcl Ivvfie doMT&dc 
STjrklt. T« m«»t< putonnitl. a oaá domácí 
lid ae v7pfnnU. nehrll tu ItaU de nllclcb. 
s v domfcb trfch ne Kainrkali. Teprv 
kílyí p&DOVé po Bvftm vltftKítvt na linA- 
^ttnect) dotd do mésta se£tt, uspokojil ae 
lid obecný, a obnovena jpet tu Ease «• 
Bobnf t)csf>oCaoM. Nicm^fi mnosl m^^tané, 
Mefl BC tobo srtmchoveK. cxi by itňMi 
mohlo pfijltl Jm«novlt# V«inoTlcl. město 
Ea&« opuMUl. Snim o volant nového WrSlo. Po«ol»tv[ do 
rtemcc. Novi MlÉMcI v zemi. 

13ia 

Nynf brla m^^its. Pmf«)tA od clslcb 
toldnéfOr krále JlDdHcha rypr&xdn&aa. a 
Btrcuinfci KomtanMI mesl méíianMvem 
DasniAll M ani hnouti. Pánova tettí a m^ 
éCaad a nimi drjlcf bvx prodlvol puloilll 
i-M s«ml tsaim do PriLhy k« dal bt. Petra 
a Pavla. 29. ť^rvna, ktor«ho2 ilnn utki 
Alíbíta Pfamyílovna n vnlUtou 
ni DftfipM pftreseoa Jest z NrmburkB do 
Prahy, kidv Jt dteLofnr a bwpeřof prifor> 
tek v« VMAlm mtmé ptlpraTllI. T«a imťoi 
vypsáa byl mimo vfll! kr&le Jlodflcba, po 
nli se íit nikdo oetizal. a m»lo se na nřm 
x)ovn£ o oov^m obKaienI ^eekébo trůnu 
Mantl. PniakS btokup Jau IV. i. Dra- 
li c a Jltil aniioví X vyMlho iluchovenstira 
tu Epolu K pány na cnómii pfwlWHiall. CO 
Jit prvé bylo wJMiiAno rn BchAzIrh •on- 
kromfch, u> doAlo tuto v6eobocAého scbv&- 
lení. 1 uzavřeno le*t. aby k císaři Jlndfl- 
cbovl VIL do PíĚmec od i?e!é iwné slavné 
pOvAlslvI ryprweoo byla a UdoflU takovou, 
aby cíaat srvébo ayna Jana Čerh&oi za 
knile dal. I rvoleid Jaoii ttto mutovA do 
toho pM0lHtv(: E ducbov«amTB tH CUter- 
clADfitl opatové, Jladfich Sedlec ý, 
Konrád ZbraalavBlcy aJan P la- 
akSi X ipemsCva Jati x Wartenber- 
fca, Bphuslav e« Svanibcrka na 
Horu. a Ota. plnoinocnfk Vllčma !ta- 
llra z Valdeka: konofaié z mófiťnnA 
Pralakf ch tftaronv&Btskf ch Konrád 
KompubL, Ota VIkoIbIb. Bbrufi 
Poplinflva Eberllnod Kamene, 
kterýlto pmlodnl náleOel dřtvo ku stnné V«irtavlc6v. poLnm Tillmanti a Kol 
rad. otm a Kutné Hor?. Tllo poslor« 
Jeli s Prahy bne<J po sofira* Jit 1. ťerv« 
a priAll do Frankfurtu nud Mobaaota, 
dsaf pr&ve riftakfrmu raMnu pf 
dna 18. oervence 1310. 

Crsař 9 rdlkon ctt íceké posly 
a velmi dobrou ho:<podo« Je opatNtl 
laL V Jeďnft.nl o kríllo Ceakélio v4ak 
skytly «« mnohé obtiío ďMf byl by 
chftn rád evého bratra V a 1 r a ra a 
kr&la dal. avkak óechové íftdali Jai 
ci&ftřova xyna, a elkoho JlnQtao. 

1 tizal so v dOv^nifrm bovord cl 
opata ZtimlaTskébo řka: „ProC 
bratra nechcete? Jest on. Jak vlie. 
ndatný a mobl by za «ebť mluriu 1 
vnil; mňj sya Jeel v6ak Jc*lé dttft. ■ 
zemi. v které dtté panuje." Odpovéddl 
řka; ..C«choT* cl pfejl ayua VaSf 
MlloEtl. proto So OKobč Va&I MlloMl 
nejblisai: kdyby r«(l6ll o oékom. 
by Jeaié bllUI byl. voHll by toho." — 
J»en a&m »ot»é ncJbUtM." fokl elanř, „% 
jMe ledy nevolili runě?' — „Proto, 
VtiM Cfsaf^A Mtlosl." řekl opat. 
vrnoí^n^JAlm b^tl rACf. a Jakotlo kt 
král druhou korunu pHJmoull by ae 
Vane CIsarskA Milost bude hn 
králi, pokud toho Jeho nedospMual 
xapoU-ebl míti. moudfe raditi a M 
1 nic to ncpfek&tl. be hrálovíliCf eoou 
v létech sobe roval nejsou, y» dvou II 
8« to vyrovná: r^ru. aef by VaAo 
UlkMC takové krAtoi(i králoTstvt z 
piiMIla. mohla by Vafte CIb. Milost 
<r*ho 1 a tMdewllIletnu neviVslou 
biti." CiMif íc k if řeiM po/anmM. avtek I 
mAnfi nebyl Jf prcsvMťrn ani 
Rozpakoval ee, uláli by dáti mSl fyoa-^ 
rodu t»k nepokojnéma, lie v posic 
ťaae Jlí ni^olikkrA^te novfiho krále pf^ 
potom zaa k Jinému se pMiláral. a 
Jak za to mih takové boufo u BOba 
buje. Ovíem uezd&lo lo, Keby o tom 
kterak sflechny bouře v zemi České 
z neficbopDostl panovnlkAv pfKlnu 
tjfaly. Aby se pak clsaP koneínA pfedc 
Rl^Cem mohl uatanovltl, povolal Jefii£ ]< 
oba opaty. Jindřicha Sadlecki 
I Konráda 7. tiraslavBkfiho 
sebe k lajn« roimluvé, a MtkUnal Je 
nejsvetftjélm. aby mu upřímné a na si 
ml reklt, mbtell CechOm h pokojDOU 
avfifao eyna za krále dáti? Kdyf p«k 
opaiové ujtfft^if da}t, le to boape&aflj 
činiti múie, Ki te^rv k loma aviilll. I 
sliJ cfwř hnad vfiwka fKuká knn«»I Česko- Moniv^A Kroolkm. iS tfattu Ok «o«in phAIA k stamAmn 
nUQf DB itut 24 ť«rv«iDR(> 1310, v teto- 
i_»ím r clMhskfin mkjestátu «e piwft- 
Feil kcUata postavili M poslové krá- 
tví Cesltfilui iKluJfce na krftle JilBdri- 
ka Kix-uta(Mk«tto, kl«rak Irůnu Ceskébo 
HoilB^n Jeat Eie uClall, Ze. vSechy mluvil 
Koorad Zhraelavsk^, \fiM. 
krftloviilvl CMkO nřkily moflaA a 
bylo o ůo )»k1i Kk&xy nyttl urrt)^ 
Bt. I pnnlf £B pomoc Jak cfsofe tak 
Mil ftlmskou. CUar odpovMél 
IQ svébo, te jemu OTftem pr&Tem pff- 
aby iw vyhynuti starobo rodu kr4- 
ikMio T ČMkím krAhwMvf slutofi »• 
>f u«lDll; JUidMcti*. syna Mmbarta 
l4bo a Konitanskfibo. kterf ae prý 
Conkt vetřel, íe tam ovtetn ne- 
U DemOto. proto f<e Jit Ea cfsafe AI- 
proti Mftl nepř&telMcy se poetavll. 
aepMtelnrt fletrv&v&, a dosud. ȣ 
)11 Dine. I«tio, ťfAaf«', xx potvntvnf 
téné net&dal: itliromái(l<-nf lcnI2nta necht 
Ntjr v t6 v«cl nálet vydají. A knliats ry- 
tla oAtfts ukovy: ..Poni-vatll Jlndfkiti. 
ula Korutanek^ho. trvá v klat- 
■ 1 cřriteral, vSecky od fcskřch 
Jťoaa aCiaj^aé pHoaliy vómoml a po- 
li tá<In« platnou I nwnajl: aAslo- 
iO aemú prAva k fiMkí koruna, kterou 
i4au ).eUin« címH ptítíuiV 

Polom kdyt AeStl poslové cfsafe iAdali, 

»y uUJarll. komu ó««R6 kortmy pKitl n 

IIKf chce, clrař pfedc v^ml knltuty 

lil. i« čechftm trrého syna Jana 

Je dá, a nikoho Jiného, a te Je] s 

i^tou PrornyBlornou sasnou 

I, Jakmile ona k j«lio dvoru pHonSena 

ide; Ui pak ie se ntau má v nrjhlllít 

L «Afí vs Spife, fisskam ni*ní. Po- 

ee«l ol>drf«vae to vločko no plsmS 

111 radoMné Fraiikfun dne iíf. fer- 

do Cech se obrátili. 
>C«cti*cb mezi tím ^sem bledM 
iřieh krU proti l>oařl nad Jeho 
. ae Mahujfcl npacrenl t>MuJtl ťo- 
miW ilo Prahy mtadftfbo BodHcIia. 
MUcfiKkAlio markhnhXto B«dntAa 
antou tváM", a tavM a nim smlou- 
teroii BedHeh slíbil uCtnlU Jemu ku 
Bl novou vo)piial(oi) vjTiravu do Cíwh- 
»ktite<VDfi brao po tito smlouvS pH- 
Dovč vo>»ko MlSftákůT ilo lemé; 
Riludý m«rk)irabé Bodflch v«]| Je a 
lihl primo na Kutnou Horu, kde mil 

II Mimřnl 8 pHrrfenci krále Jladřl- 
u a r t o v 1 c I xilvlhAe u le iti^ 
ba poolteaT. pnatill Mffiftáky dn« Ifi í«r- 
■ ^~'- ■ -^ •• — - B-. v«Dce do mftta, a hlavy stnmy drube 
motl Horafky musely apftau Bvou v Dtfr 
ku hledati. Potom pHJel >ftm kril Jln- 
d M ch do Kutné Mory ku sviimti gpo^en':!. 
aby 89 s nim o dalftl kroky nMi««l. Tak* 
s« Jlndflchovl tu v Kutnd Hote 38. t6T- 
voQoe uocaf p«D Oldflch z Llchten- 
burka, tentft, který pTed tfeml táty na 
anftmk' t Pmze ToblAfle s BecbynA aabil. 
iw vrÝm syuom JtndHchcm lapval k aa- 
chovfait věrnosti proti víem, ktvH by se 
mu cbtAll protiviti. Takových zAplafi do- 
(Ttal král JtndHcb Je*t« od nékiorfcta Ji- 
ných pánfir a ryttMiv, a zas \iez pfekálky 
do Praby m vrállt. Svatba AIIb«ty Pfemysjovny • Janám Lu- 
xonborBkýffl vo Špl^e. 

tSlO 1. zftfi. 

pQ«k>v£ ť«MI. vracejíce «e t VrernkTurtu 
do vlasti, obdrželi na ceatí- Bvd J14 v ID&- 
Bt£ WlodHhHm^ '.[právy o lom. kterak se 
za«e nlrnnuk KoniLaníikA r Cochách nnohla 
a poxilvltila Ni(-in«nř nmcaauvlll «e. J*> 
nom opatovi CMsterclanfitl iiosdrtell se Je- 
ili v Nomberoe a poxdfjl r Bbraohu. 
oMatnf v«ak vrátili sn d» Prahy Ji2 7. 
»rpa«. Tolo Sít pak hiiod Miilly přípravy \ 
Jfzdf áTatebnT. a vtichoi so o to ph^lflo- 
vall. Jak by královskou nevíelu. A I í b A t u 
Přem y s l(tvn u. co nejrychleji a neJ- 
BkvoBtní*)! i>o krftlovBku vypravili. Ilved 
poHkytlI aikxcti kupci f Jlal miitmíi 
Pralátl pňJOkou ílwíl víellkílio v oeiié tI- 
<■«< neJt 1000 bhvon Kinbra. biskup Jan 
daroval AUblJte krajního. bII«ho koafi k 
JlEd* a flva veliké koflíky stMbmé se «ta- 
ifml ozdotvaint. a podobných darů doscala 
bftípoehyby lak* od Jtnjeh pinAv. Váah 
no|iiádhr;rnAJéI svatební Jtat, zůfUi i«« >]a- 
tem. twrlaml a drahými kameny ku po- 
divu rs^ecbn^-b. byla sobe Alíbéta Pftnny- 
stot^a apůaotilla sanm omoboletou pH- 
iiostl. ikuitena Jamic. Jak Jnne JIÍ výie 
podotkli, ve vyatvánt a děláni roimaallé- 
bo mlMm*ba dna, v« ktorám aohf- (Ml- 
bovula se svými pannami. V iosll dnwh 
byla relA výprava hotova, a Jll 14. erpna 
vy]<>1a Alibista Přemyelovnaa pfc- 
deftlýml posly a s čeLným 1 slavným ko- 
monsivem i Prahy takoMca \iřoů uClma 
JtndMcha KonMsenskAho. jeho manlHky 
Anny a Jnho dvofanfiv, kt<<<řft vtHkiueo o 
st rotUSo* potupo* a utrhaín* teti. Jiijl 
jfzdy sabntaltl nemohli. ..Af si Jede." po* 
krikovali prý blUiovi sa al, „císař a st so MJl^t^ o^co JlaMo uřlnt, nnl »by Jt syna 
svébo za maniela d&i:" NDjp^gdIlřJíf mu- 
tavé v Jejím průvodu byli pánov6 J an ze 
StrfilD. Hyoek KruSlna * 1. !«!>• 
Fto-at>urk« n. Markvart Zrlřotl- 
'ck$ X Letnberka. TM te&tt ovaiavé. 
ktvfl so v NJ?mc1cli pradrlell. Cekali na 
tomo svmutbnt pravod vo mésLA Mcrgen- 
Lbeluu. s tu ao k ii6niu připojili. Ctvař 
JlniIMch VII. poslal nniirotl krftlovske tlc«- 
fl Ceeké svétao bratra, bntbOU* Val ram a 
Lux& II burského, ai do m&at«tta 
Slnshelmu v DynMUra Badoosliu. b 
ten JI pn velkAm aboau lidstva asi itrať 
aiho áae cesty Jejl i>ře>t feku RJ>n do 
iuA«ta Splrr uvodí. 

Clinť JIndHťh VII. oaléxal 8e e« otou 

roilinoti pTftTé v nvdaltdcftiu k1&Atef« Jo 

hanllftv v Hambacbti. kdj-s lcriUoT»te& 

dcera Česká bo av^m «kvosLaf m prttviidcm 

<lo ňplry pHJela. Cisftt tadoetiv Jaa rl- 

détl svou budoucí snachu, hned jl k sobe 

do Ilambavhu poival. Tu tedy h<n6d dni- 

'. bébo due tesuř z rAna vysDroJf U ee 

Altb<>ia Premyzlovna oeJskvoM- 

laAiífin ěporkrai a vsodla &a flv6ho bflMio 

'koEUOTiíl. aby ao STým pravodom do tc- 

<eaéba idUňtera. od Splry oa <lvfi mlli: 

vulUendbo, Be odebrala. 1 potkávala po 

[bI reaniés pMpoJItl a Jedl vjezd T Hamba- 

(Cba oslavili. Naamlroe davy lldsi-va uvl- 

{'tsl>' AI2bMu v Hambarhu pH zotel trab a 

ikotia. Ctsaf Jladtlcb oCok&Tal JI <aa pm- 

rba vellkfi Bta&, a cfaoplv se J( pravou a 

[ar&lio ayna Jana levou nikou, vítal JI s 

. poliDutlm oGmccky tdiil alovx, řka: ,,VI- 

I toj tul, kiňlovskd dcwo Čcdti! Dotud by- 

f'1a Jsi BlrotKem. nynt Jsi mou dcerou. Ji 

, tTřm otoem; *JhIe, tuto syn tndj JedlnJ, 

tmauiel tvůj. Zapomeb nyní na vftedty 

iliflvdy. kterých Jal doma an&ftela. a tea 

|,B« s tidmi!" Cfsahiiva luanlulka. Markéta 

Brabaatvki. ccmobla «■; aul duCkatl oka- 

m21kti tobo, aby avou novétAii oboimoutl 

roobla. t byla celft o<!ttn>vaii& ]e)1 krAaua 

a llb«raoetI, Slze vstoupily víem ptlstojl- 

c(m do o£I, a nejvfce Čechy toto alaviifi a 

srdeční uvftitnl velmi dojalo. Al&bna Pf«- 

myHlovtia podli> i)byC(»J« skronin^oJi panen 

jen tn&lo utluvila, ea víocko Jop d^orala- 

Potora si BBdU vňlcknl h elavné tabuli, a 

nevCatu posadili mml Qísatxnvau a cleaforu 

matku laHU'. na ilvii Jaout^l. 

V n^ollka dnoch. to Jest 31. srpua, 
lodebral ae celý clsatský dvflr x Ilamtie- 
' ehu do 5 p 1 r y, kde k roslcszu rfsafovu 
ÍBCOl tSm tečeni veliké pHpravy k naai&- Karol V. Zap: 
vajff^hn nlavnostetn ořlB^y byly. 
blavQf branou tama&jílho blskupakf 
chrArnu poMavea byl trůn vyet*? pro 
aare a podle nétao sedadla pro kurfC 
a ostatní HAflli& kultata. Po |>ok^dDi IH 
dne uaedl dsaí a Jeho knl£atA ua mlí 
svjcli. 1 objervll ae cfaiafftv ityn. J 
ovácm teprv MrDdctllntí, ale srostly, 
kr&asO postavy, v Četnúm a alavn&ni. 
vodti, oad klcrfm aal pades&t Ceorc 
praporcúv a bfljm čeeJEfm Ivem vesel 
povétH vl&lo. Kdyl pfed trůn pHJel, 
kterém Jefao otec v cleafakém majeat 
sedel, ssedl a konfi. poklekl na Dojt 
BtupeA trůnu a alolll ucel JakoMo cl 
obyčejnou pHtMbu viraoati. Claař 
zdvih), a odotT.dal ma pmpory zcioaké 
inauienf. it> mu krAlovstvi České se vt 
itího koniEuiImi x«in^nii v léno <Uv&. 
lomlo obřadu odebrali ee v&lclial do 
akého palAxní. kde v pnnil hodinu a 
ra Jan. arcibiskup Ko]liiskJ>, mbidéha 
le Ceakébo Jana s Alibétou Pj 
myslovuou oddal. Druhíího dne. ], 
n 1310. udivili podle tamíiJMho obyC 
arcibiskup MobiaňwkJ', P«r AkbapaJI 
v« hlai-DJoi chrůni^ blskumkíni uovc 
žolŮm slaivné jiotBba&ol. Ve vellkícb, 
půlno^^nt strané hlavního chr&niu 
n^fh a »kvoetn$ oulob^nfch tlnlcb b| 
polom BlavniL avfttubnf htnlina. PH 
stala 8« nenillft bftdka mezi arclblaki 
Mohu&skfm a Kollnakfm, t nlcht 
po clsaíové pravici chtél sedéU. ilose 
plil ne majiov6 obou tAchto kuitOiKEtkr 
dvé Btra-ny, a tak proti sobS av ros| 
ieby to bylo m&lcm jit k prolfrvAnf ki 
pM&lii: vSak v tom ríeat oba orclblel 
vzal za ruce, a obraceje to v iert do cifl 
akého poifk-u Je vedl a tam s nimi 
stoloval. 

Po boathné byly turnaje, a v técb 
ac íeStl rytlfové přede vAeml Jlafnl 
TOU orintill, vjiilkaJIco Jak alluu tak^ 
bratnoMl nvou. Tak£ prf mladá krAtoi 
Ccaká vtocbjíěť.h podiveni spdsoblla, 
toliko ffvou apanllostf a krftsDou postai 
ale 1 avfm oblekem. JeJI avatebnl 
phfvyftovaly prý t>uUiUatvfni a krfíaoo 
cko, lak dalocR, Se nAfoJio podobného 
kdo K pfTtomnřch daleko 6Ír<4io iiovK 
— a ona si to sama byla připravila. 

Clsaf Jindřich \'ll. usnml m ve fi|| 
t knlSaty Bvfml, 2e ae trojí vojska do 
le pOHiAvlfi mil: « Jedním clitél tAfa 
do luuíe. al>y m tam dal aa clsařatTl 
rnRm'atÍ, a tam také cteafskou moc 
^asftv poeledDld) claahtr HohcDnnuf Cesko-MorareicA Kroolks. ;oN(a. ulaudou obnovKI; dnitií roj' 
iiAlo proti Depoko)némD brabMt Kbcr 
i»l_Wilri©mber«)c6mu tábnouU. a t/*- 
IB^lo N 24. «AH v Nonnbem> 

I. ftbjr knile Juna clo Ctích u- 

a JlndHcba Korutaiuk«tio odtamtud 
Kto. 

tchgré vo Splře pMtomnl byli by a©J- 

1 hiifid po nTfttbé 9 noT^m kr&lrai 

I oaipél do Cneb tálill. obAvajfce se. 

■« Jindřich Korut&nsk^ mMiilm po- 

iflMAkftv Ježtfl tIcc Dwanioíil; avSati 

Jlnimcli nechtěl se njni lak bneiJ 

QřUi od nilteli d6H svých: J«a ía- 

IsitnfiD pKpravaiut k volklSaiii uii«at 

talie. Hnil ruíH^né Jfidy v kmjinílcli 

D0kýcb. im nlrlil syn Jebo I s cbotl 

a celýia prrtvoilcm ««Ate^ni l«at6 tři 

1e s iebo dvořeni ra R^aem z(M&- I^IL ni KoruUnův a MliAikúv. 

1310. 

ni itm poCaly se rfid r C«chftch vidy 
Uimu ildnm obrarMI, rraXanfi JladH- 
1 Konitansltému pl^hylBf. kdyl ušly 
£e Kutna Hora jest v moci Jejich 
tf. poiilvibli hlavy majfcc vždy íeftté 
ijl, le me JinilNch oa trfiaii iidrtf. Byl- 
ivftem krAl JindMch u ranoh^rfa tíeh 
Caaftv Tctml udlužca. a U se ratwill 
, Scliy o BV« priill. kdyby Jindftcb bo 
( vybnAji byl: Jliifm xas N^nc&m ve 

4 lQ>llo ae to. kupgvati m) It^Ttif peníz 
Tie/bn dnihti. ktcrfch ioldníH koru- 

U pu vccihoví^ iLakradlI a nakořlaUll. 
l*Ph lloldnéhílv nyní ve niMté nebylo. 
Jo ee ilm po nich stfskati. ByUC p4dt 
b Jial. klefl by «e řídl byli le sou- 
Bř s&žU vymstili na spolum^ťajieob 
■b Ic druhé strašil patfIcEch. Aranutcl 
Hcbovi, kteH X mteta byli ryho&ol, 
nS V e 1 f I o r 1 c I. sojména brattl 
KaUA od Véie, /akub. Dfi- 
cb a J ao, odebrali »« do KutnC Ho- 
[ MlflfiSkftm. nadéJloB se. íe bo jejich 
locf buduii niocl zaae do Prahy vrA.nu 
roa moc v ni provoxovatl. Unozf mfiU 

5 manielky, dfrtl a Jiné »vé jiMbumí 
raso, a a t^ml se nyDl laJnO ilnroxiíml- 
, Jak by zr&dnfm vpOsoboin Pratan 
JI ovaDonttJ. MIŽA&ci akuteín^ v dru- 
1 t^nii tDé-sIce í&ti od Rutn<; Hory 
Prax« pHlAbli a pfed varným mfí- 
a K frolotlll JlndMcb Korutao- 

i bradu naproU nim. a pHtáb- I- na potom K olml at pted brAity Starého 
m^aui. vyt^a) mMfany. aby mn Jakotto 
krail sv4inn brftny otavfell. MMtaaS Uto, 
OL*frlt&va]Iee Jit pKjMd novtho hrálo od 
Il^oa. chtCII mu v prvním okamSml Uibo 
tabrftniU. a sial m o to rosbro) t« m^t«. 
PMftlo v&ak polom k pokojnému narovoaol 
mo»i ob^ms siraDaml. S&ai O I b r a m ra- 
dil, aby »e mefttanani dopustilo, Miaoa- 
kAm potravy z mOfica prodávati, aby ao 
venku dnuioov&nt sdrtbetl a nscbtíM] «nad 
lut mAato it&ailae Atokcm ha&U. Tento 
Olbratn dr4«l vždy J«4t« dpil&l Kfitovol- 
kĎv a ř«rv»>iiou hv^xdoM v moel avé, a 
aby ty řoňl laatavil. které o a«m ftly, Jako 
Soby Bv na ob^ strany obojetn^ choval. 
pMdal syna wfibú .Menhana co rulcojmf 
Bvé vťrooBtl k poe«lBtvn e«úc6mu na Rfa 
ke dvoru cfsaíSkému pro nového králo 
vypra-venAniii. Nyní kdyl Miafiflcl pFed 
braiiami auill, sám k nim ven vy^e] Uo 
Jejich Uiínaí, a taoi néjaké Jedo&al m61 
» mlad^ markbrabéteni Bntřlcbvm 

Strana korutan^lt ve ni6»fi konrfnA 
vymohla I to, le a« dopaatilo, aby a« krá- 
lovna Anna ubytovala t dom( M I k n- 
IAS« od VĚCe pTf aamé adi mdstaké. 
Byl to d&m biia vjyie hradební a bran- 
kou; na tnfatft doma toho sto^ nyní ata- 
venf bývalého gonerdlonio komanda a ny- 
afjilho kradln^ébo soudu. & oa mM* 
velo 8 brankou atnnl nyn&JSí Prain* vMo 
T«dl« dvora králova. Tonto d&m MlkulASa 
od Véie vjbonií' k tomu skimil. te b» 
mohli Jindřichovi pFfttelA s raésta ) z 
venkova taJnA v n^m frch&setl a dorts* 
UQilvaiI; ano 1 hráli Jindřichovi namteiit 
dopoiijitAlo xe potom phcbfijfltl a odchS- 
teti oiltud e nemnohými prftviMlci. Tyto 
taťátky vodí; Iconečad k obfflf&lGn6mu ct- 
il, a v den povýtení «v. Ktlte. to Jesi dne 
U. záli. otevřeli ptlitriA krftlrtvt Miaftft- 
kOm dvé brány najednou, o sv. Praatl&ks 
na PranUĎku u řeky a tuto při donií- Vel- 
íloTlcflv u V«e. Miftňftcl bet překMky va- 
All do Prahy, 

Tu podlili mUtané hroEné ntalodky 
neavomoiit] své, neboc tito MIH&ci, tb&ř 
LO Dedhorilho itruhii. dnem ApaLn^ odéel 
a oabrojaal. pTI 4om vkak tím n«k&ujid]' 
Af. dělali méSOanům Mraoy protivné, kte- 
rým do domflv byli vtotenl. vftecko po moh- 
li aejhorai. Brali co Jim pod ruku pHUo, 
boMlI zdi a odtrbovs-il podlahy v komo-. 
rach, slídíce po schovaných vícech: ano] 
prohladAvaJl l smrduiá zUcJiody. hledaJIM' 
v nfch poklady. Skutefn^ také v t&choM'] 
v doni BbniAe PopliDOva. Jednoho z a IUr«I kIAv prAvA BA H^i^ u cíamt* meUiaJIclclt. 
akill M lítfV hřlvcQ vtHbm. Kdo svébo ina- 
letku cbtAl hftJKl. toho sbili a nemlkovrd- 
né tryziiill, I miM«lí mnoiEl i pfvdnloti 
méAffuiav, bnití Kokotovicl ílll od 
KokotŮT, Bedrtcfa, Jan a Mikal&&. po- 
tom Mlkuláa HUtprantOr. Uea- 
bart X Rokycan a Jlal )ea lychlfm 
Útůkttin I m&Ma ntUduk^mu pn>cital«ito- 
véaí uliti, i odebrali ac do Nymburka, 
kdešt >e itan JlndMch z h\\tt. tfmto 
mésl«tn vlAdnoud pfijal do svO ochran)-. 
ProtltmA strana, prvé vyhnaní Vellloricl a 
Jalicli i>r&tel«. vriUU se 8 MlíflAky do 
inAina, nabyli umobo dut^a, a t&mta suro- 
vým dzlnuAni J«ftté iMiDáhall páchati 
obavnosli u zuMvé skiitíiy na epolum&&Ca' 
necti •vfoli. KrAl Jlndí-hJi ErfdU m«alu 
, nového rjchifíto. Mlknl^ia Vacln- 
f^era, na mlatfi OlbramQvlcv Wolflloa. a 
'tea VacUmer prt u21tbI svebo úřadu tak 
zl«. Se se 1 vloupeílch Mtsúflkúv O^astnll 
bexe sUtov&nl nad vdovarul, sirotky a chu- 
dými. Jra 01b rám vidy Jedtí ee drlel 
vi> fcpltále KfliOTnikAv u moaOi Jako v 
nAjakó tr/rti. a kdyi ho odtamtud aAmohll 
sehnati, amiuvll se s olm kr&I JlodHch 
aeznftmým xiiOsob^m. nftBlodk»n 6«^bol 
Olbrftm Splta.1 bezpochyby tnocl Komtan- 
skfi postoupli. 

MláfiAri a Korutané dosterSe se takto 
v prai« na vrcb. uké calt okolí Pratidié 
itiaAnft mlnuicovall. ZvlUtA pak ohráUla 
•W tk>M J«jich na Oabarciwiy Zb raal a v- 
iké. Jlc-b2to opat Knnrsd mei\ ne)^lnnfr]- 
M protivníky strany Korutacské nflleiel. 
Jti dMv« byl Jodaou Jistý Korutan nastra- 
ien. nt)y po (Aolojdoucfm opatovi éfpem 
Ktr^lU. ale nOb prý opam stfebl. Jindy 
xk*. \itlyl i>r&vi^ opM Konrád v Nčmcft^h 
u cria/v byl, a král JludHch n«véd61. Jak 
hy se na n^ni vymaill. almfil sit na mn!- 
cb>' 2braMlaviiké k u<;mu pflidA nca: 
,Jo9Ú\t« joaf- brsio na Zbm«la.vi Jiného 
Opata, ktorý by t« aia6 Ubil. nevyvolíte, 
dám vftm ucItUt ran bnťvu ftrébo!" Nyní 
pak. kdyt Korutané a MlUácl z Prahy 
takoHca lo4nn<Bkou p«leS uClnill. nebylo 
dne. aby nebyl na Zbraslavi laznlval pla- 
rtiý zvuk obou xvouň klkiiňmích na zna- 
mení, *f> M MtSftácl a Korutané bllSt, a 
tu veeolce daleko &lroko vůkol poskyto- 
valy BtraAlívý obraz lidské bídy. Loupel- 
nl(dc6 roly dilncA vrkleŇy ovfiem tak6 ilo 
samého klá^cca a vynucovali pcnlKe brož- 
baml. Iii 9lo hMren. tu CtyHcct. tu hned 
p&desAt. puk saa dvacet neb dMi>t, nMcdy 
Jeo Jedno, a kdyí kiáatoni Jií v*«cky i»- V. Zap: 

alte doily, museli stardl mnichové v ni 
pJ-Kounosti opatovi, kt<;rf J«4tí z* Rý- 
nem u clsart; byl. alaié. sttfbrné a Jiná 
(Lrataocenné kostelní tpurky a. a&doby. a 
drabt drkernt roucha, vAocko to pamAtky 
SlMroatl aéiiár krále Vtclava IL. prodá- 
vati a z toíiD stríen* penlie no cliudým 
aýbri loui>olnI)cfim divatl. V klft«er« Jit 
panoval hlad, mnichovy pro o^Jhor^l pří- 
pad len JeAt« na ukrytém nitot^ ni^kollk 
veprav krmili. To viak nHdo KorutxnOm 
a MlóAákům prozradil. 1 pfljtll z rtna VM 
Zbraslav, iirolámall plot na onooi ta,)a60i 
mtot*. některým mnlchOm babity svl«kU 
a vopTA do Prahy hnali ku potreM dvoru 
Jindřichova. aeboC to a nim ]IC tak da- 
leko priálo. ic Bvoii kuchyni musel zpfl- 
sobem loutHíAnlkův a&Mboviti. UnLftl ]«& 
pouhý ítaptillt na tele majfcn bételi ta 
loupetnlky de Prahy na hrad ku krill. pro> 
dlce ho, by se nad Jejich bídou smilovat 
m ty vť«i)ře Jim navrltUI kizal. Tu «• da! 
JindHch ubm^Olti. av^ak tak. ie Jednomo 
z drancovuíkílr stranou ťo^ťtal. ťha: 
..TuínřJfii \vpt9 vyber. lablj a pro nte 
uschovej: ostatní tťm mnlchOm vyde]." 
Takové a Jiné pronásledováni pHoutllo 
mnohé mnichy na Zhraalavl. te z kláinotA 
vyill B po Praze cbodllt nemajíce tén»§r, 
iím by se odéll, a hledajíce loupeSoOcf,'. 
aby od nich uaeiené v&cl nazpčL vyprosili. 
Miiohfm imCeaUiým lidem zt^lelo s« l^cD 
mnichOv, ittwnk Jako poaiihkán polonaxf 
a otrhaní po m6eté b^ali a marnO 6« 
ub&néll, nenaléeajlce feho hledal). Pan 
Jindřich z Aulenételnu. vadc* 
Konilan&v, který as aaa byl se xajetl «r- 
havli. potkal je<!faiou bratra Heřmana, mni- 
cha Zbrafrtavakébo a spr&vca kUMemSio 
domu v nyTi^jai Pofttovaké iillcl pH koMaM 
BV. OndMe. kiQiak JoHi s Jodnlm euil' 
chem Bc smumoti tváft po Praze nimceoé 
véci svého klůSiera vybledAval. ZsaLata 
Je oba na Staromésiakém n&m^tt a taM 
hrozná slova apupué a sloatoí k nim pro- 
mluril. rka: ,,Ty mnlíi atAJte a po«lyi 
romo: vy JMe vořojnl napfátalá svébo 
!c a aaái protivnici, véHo inn£. pomi 
so vám; Jdéto domfl. svolejte kláSler. 
bor do ití dni budu s vftrai kapitolu 
teti. budu doblltetl a problUetl rác 
žole&Dou metlou, s rosdáváufra polti 
zlost m& vylije le na vás a na vaáe 
t|-l, v^rte mnf^ a nejiochybiijle; ni 
z váa vlasy a hlavy vytrhám, brady 
bám. Jazyky z Jícnu vytahám a t 
stavení kámen na kameni státi 
chám; Bflh mne! kdyt Jlnf tímSl Coftko-Mi>r&vkkii Kntnlkii- 3S Ji rotboiímtl. tboHm viiin vic- 
ÍQ xAlda<lu a nobudB idIIohU a moc. 
kte lo svfiu bntrim ve Jménu mém. 
I pMprRvt Ku kaplurin. kcenxi ve třech 
k drtetl buda!" Urozba tálo aaplulU 
navfm strvctac-m a tfraonlm; k 
|Búb pr^ iA.111 ne poimatil tu mkoi-A 
ll na Jindřichu x AafcJiMaintí. klo- 
po tfoch ůufxh bjrl v bojt n* tlték 
tDťfem proUin a zabit. 
'ad LuKsnburský do Čech vcflal 
na í«»ký trůn doitdl. 

1310. 

olrnf krftl čak^. miadf .lan 
ti r s k ?. sAsLal se btoii man- 
i a ^c4kfi»i |io9tr J«£tL- phié ta ne- 
41 BTfra otci. cteaH JliidHchovl vn.. 
W)e ba. JaA Jtuue JH niUiofe iMdo- 
la )ebo Jlzdflch v itranAcli u Rý- 
Otev i matka ucmobll sp soadoo ee 
tletlIuÝm Hynvn)' a J^ho spanilou 
roilou^UI. ni phai) do m«>Bia 
u. Tatu Juionoval i-Iaař 16. z&H 
ého ari-llilálcii]ia Potra x 
a hraltMo Rf-rtolda 3 Heo- 
sa •»* plnomocnfkr pN ívém 
én králi ADsk((m, kleK m<Mi 
YlÉdn T Cechách r*aU. ixikud 
Hi nedospal Dne 21. zlili auilo m 
maře roxlou^eal t^k£ a pobnutllTA: 
lt6 rodiče táhli do Iiati«. kde Je o6e- 
I C!l9ar-Bké koninovAnl. potom vtak 
Itean^ hrob. dAti zu tAblt do Oecli 
I přod itobou budoucnost práT^ ue 
rvMoii. aviaJc ))ezpe<^nou a dtoiitaou 
( ae TrAlIl Jan t Altbf^ta a co- 
tTn (mkým prCirodcta nazpřt do 
kdeS Jich doAla cpr&va o (om. kte- 
IndMch KoruUnaký poraocT MI6flft- 
tshu Eas eelA oiutnorral. Tato Kpr&- 
baoblla vi-llk^ přeli vaponl, i>aaé'Votlt 
1 nadAJc na dobré idar^nl vfpravj' 
■llaé xvlklala. Nieméni*' dali b<> 
ivomaalelé dále na cvstu. a 
NormberkA, kde bc nt- 
ae avymf vujxkir m6ll aliro- 
itjr Jana tnoonA do C«ch uved- 
Jak to v Ní-mclch oby^ejafi bf- 
11 a« tllo knllata dosti zdloii- 
ee te opoadll Kuprecbl, fale- 
>Jwods UaTorekř, kterýi tnM 
jodnoborl KonitaiiHh^mu. Teprr IS. 
Třprava * Xornibercv rft«>cka 
a hnula se odtii<l do Chebu. 
T* ToJIté tomto m£l mnobé í. nejpredn^Afch knUai néueck^Ab, pFaď 
c« tato Jeho T^prara pftliS T&bti a stav- 
Dá oe>byla. Poadrtev »v ai do koace Mjna 
v ChoM pfekroCil teprv pfede rieml Sva- 
tami itfaké hranice, a o Víech Svatech. 1. 
Uetopadu. p^e^el pfee fekn OhH a lUde- 
ňova. kleréniu Jit lehdál Nc^mcl Hadans- 
furt (ilodlBíurtf PlkalL Vo pravém bFchu 
Ohte tábkp to nijako dále aS k D a d r o 1. 
a váude po té cmbř pHdftvall ne k nteiii 
pftuovO ře6II B« svým zliruJn^ lidem. 2 
Budjrné dal krftl Jan vjzvati ProJMtébo 
biskupa Jana VI. s D r a £ I c. ktorf i 
vsdftleo od Pťzhy na svým bndé v Roud- 
nici preb;\-al. Biskup Be hned ochotna do- 
aiavil a a culou (clcdf uvou pHdal »o k 
novému JtTill roumioilv vojsko Jeho. 

V Praxe myisUll. So s« tato výprava « 
r-(t« NAmecké hned k hlavDfma m{«tu 
obrátí, a ClnlIl pilní pHpravy k obrané. 
MMCajié dali J12 okolo 10. llatopadu hrad- 
by m^u hltdaťl oftEdltt, potom samnalll 
brány a einlU ieHi JinA opatfeal. Aváak 
nroU Ra4lán( aeSel Jam L.iizMibiir«ký ■ 
vojskem Kvýin bnetl tia Prmhu. nýbrl spo- 
jiv se JcAti^ « iMinoR) Jindřichem • 
LI pí bcEpochyby u Nymburka, na R u t^ 
nou Horu zam^ML VSak tam pfíMl ttm 
iii dodel Jlndfleh z Aufestelna. 
a opatMl llorn tak. ic kdyi Janovo vojako 
lit. llMoitiidii na ni Atokem hnalo, udatné 
bylo odraicno. PM lom byl pan J 1 n- 
dffeh t Llpé Mfeloii s pnUtomlce bo- 
soaou lebce poranftn. Vot»ko Janovo ne- 
poMdlvil nlůebo u Kutné Hoty ku Kolí- 
nu ae obrttllo; král Jan mééfanflm Ko- 
iluďkým velikých tnlloaii sUbOTal. aby Jej 
tptnUlt a pMJall; nvtak ool 2S. Ilsiopada 
la odpoví^d daU. le se budou podle pH- 
kladu Prahy, Jakotto hlavy oi£«t ostat- 
ních. HdlU. a£ se ona vxdá. ie oni totét 
U(Mnl. To naslato JU velmi zlé poCsef 
poxdufho podzimku, iihodtty tnhé dmy. 
Jan Luzcnburshý pofial r lelenf arem Ir- 
pétl élcody na lidech I na koních. Nezbý- 
valo mu tedy nic. netll Jit pMmo ku Pra- 
ze táhnouti. 

Velká ťáal obyvaietAv Praáakých sná- 
šejte JI2 po nAkolik mí«rcův lakové loupe- 
te, trýznénf a nelldckí ukrutncatl od ci- 
zích loldoéHlv. 1 pronáeledovánf od vtaet- 
nlcfa spotoméáCan&v, očekávala pMctiodu 
Jana LoxenhurBkého Jako apacenl avUio, 
a proto nebylo téiko králi Janovi • nlnl 
v tajné ponwumnenl vejiti s Jejich pom> 
ci Prahy se ^.moentU: nebot aby byl chtél 
útokem mf«ta doetatl, toho al pro velikou 
pennost hradeb nedAréhival. Byhé ve id^ M K&Ml V Zař krray AUMty. a tea n^ aJaUw pro- 
RiradDfha ClnlL 3ib1iit1t w a artManT. 
kjfn SG adbodUI k fmétema akutkn. vial 
40 nkj iakM tptty. JetM m tffcaJl ro- 
i«pr« o JlMoti faru. ve které prf nlletielo 
itnfawfeittll arcBrlakupu MoboíAémo ca 
ll>»<'.r«polHon bMcapRtvI PnĚakOto. okA- 
hI Jc nr&flc&m v brin(, iidajt. aby nm 
(larotlU z ro^ta ryliu a uae ae ntUU. 
abr pr; mohl titttí dobrt pffletKoatl u 
aKtbUkupa ▼« voJ*t« n*n»«kém prtv^ 
:>Hlomn«lK), a nemtMlI Jlady ráSltl UAktdi 
r«at a atm Ao NAmec. Slrttafm r br*ii£. 
litvH b^ll appocfarbiiř ůamAeS aooaedft 
Prat&U. id&la se uto Udoat býti aloiaí a 
nepodecTeU nebot znali knřiť Bcrcnsara. 
Tak tedy BereDgar fiOaato^ do látaní Ja- 
nova pNfc«l. * ařioll « ardblakopeio Pa- 
troni úKiluvu o Jlm^ SDameaf. aa ktoré 
by •« (>rikrr*CiU> k dflu Jak vnltr re m^- 
atA tak I od vnjika Janova i veoka. By- 
laC T akutkQ ]li Ttílki potívba, abr *e 
pHkročllo k imhodnřma skutku, aebcrf 
krvt* zima hrozila jit smafitl četou rf- 
pravil, a n^kt^H a^m&MI koflata. Jin«no- 
Tlt£ fa](-krabf Rudolf, Tojroda BarorslíP, 
byli Jit Qetxp^MTi hrozfoe. te se a lldMD 
mým úomtt usvr&U. F e t r. arcibiskup 
Mohu6«kf. domlouval alce k vytrvaloetl 
a anlnatasti, pnti, ta neopustí isfata avé- 
Iio. htt by padaly s nebo Upj a buuMty 
nfsto chuRifiIJce anAhová. nlcmíoé vSak 
myslil tak« Jit oa to. Jako kiftl Jas. aby 
se T Oas potfeby pfea Elmu zavřeli na Ja- 
fefcJikoll hradech ptaDv eesk^cb a nlBl 
BpoJenJ-ch- ZalliD vrak knřx Berengar 
jU iiiucJtH pu Kv£ AmlurC s arclbiakupcm 
byt *« mtalí se ar^l pfTpravaml hotov, 
a dnu 3. prosince vylml v tajaoatl s D«ko- 
Uka důvénilky na véí při kost«1e Panny 
Harle otvů Tjneis. Tu dal umluvené zna- 
ment na velk^ svod. po kterém se vfiecko 
vAjaho kr&l« Jana vtcboplto. a k adefeni 
na Pr^u se připravilo. Ná&ledoralo zvo- 
néal dtubé. potom }eAt^ U-«tf. a tu J12 Cl> 
o*a Jeat v té ehvfll dtok z voaku, kdyl 
tnMfan< urnltf m4<ta ■ BvrcaKarem sulu- 
veal cboplvftc >o ibrané k braD&ro ae 
boall. aby Je dobývajícímu vojsku krAIe 
Jana aftslllni olovfell. Ctok se sUI na ně- 
kolika mlstoch najednou. JmeooTitC pro- 
ti brance [>ri doraé U1kulU« od V«4tt u 
Dfnřjfil FiaAné vMe: obrana mOsca byta 
vtok Btatcíai, dobyratcW odraSeal Jsou 
ne zirfiion. ncboC Mřctbou b obou strui při- 
Mo D<V(>o IMii k úrazu. V tom rfiak mfr&ta- 
né u vaUt mMta s králem Janem smlu- tmu oiMn^i »€■ v* ttrtsa biU k 
klUtvra ST. Praotláka fiUl b sv. Aa 
ael«és6 blUiaaa, vroto I* a f«kr 
,a vypéHU JI lUDofcaw pad sekyrami a 
'(jkaml. Tsalra fii fiekaly abary vo; 
Janova, a prraf tndr vjeli lUř Pr 
blakupa Jana. Cacliov* do mJ at a. _. 
d néMa na h ra db ách JsooeC vldottCe 
da anvbo alyUc* pokHk s tobo 
lekU ae a ve aniaika na tli«k te dali. 
ral lidu Luxenbarskébo byl rlak caM 
kf. b> brtna JLm nestavila, a on] 
pfae příkopy a ptaa kratiby od ____ 
opuAtte« do mtela lextl: — a ta vjejl 
k« kru J a n se svoa naatoOtov a s _ _ 
oMatnfm vojskem xrtat tou braaM 
PranUiikn: pHlblcE k sado apa««o» 

Jim Untkly na talavacb a vyialaB* 

rukou. Kdyt paa Hynek KraSln 
LicbtcBburka do mteta vJIMM. 
volal htaaem velikým, aby »e nikdo 
tyksi domu tobo lotn Va cl n iicera, 1 
KoratABův zf(i«>n£bo ryvhtife. ie al 
vyhraíuje. aby Jej mohl sám vyblU a , 
nu nad j*-bo maJetnOtem provoditi. At 
km Jan vtam svým lldt^m pflsnf 
dal. aby se nikomu neublUovalo ve 
Mť a tudtt v jetto voJAt« po všech a 
Pokoj: pokoj: Tolilno- 

Va m6«W byli pH obraní JindHch IGiT 
nitanaký a Jebo přítel, mladf Bedfl^V 
markbrab^ MKetta^; irM«T»« o irU- 
n6m TtrlenI Luxeobunkfvfa do méeta. bea 
prodleni přee nxwt m brad Pratekf o. 
alotiidll: za altnl s« hnali Koruiané 1 M!- 
iOicl a všlclíiu z mMfanftv, kWtřl a nimi 
drt*ll a Luscoborek^m do rukou padnouti 
nochtílt. KFitovnlck^ ftpit&l n moalu. jifed 
trm od muraos Olbnuna Konuaní^i po- 
stoapenf. t«bod dsc byl od tScbto vy- 
prizdoůn a v moc krAle Jana d4a 

Jlndflcb Korutanak; Jsa ně- 
atatt^n; o dalAí obraní ívého trftnu ne- 
myslil, ívllitt kdy* Jclio spojenec, mařic. 
hrab* BedHch. od *v«ío otce t Hfis» loi- 
kaz otidrlel, aliy avrto uj«, JUnlHcba 
Korutanském opustil. poa«v«dŽ by m> 
skou klatbu na sebe nvalltl mohl. íi 
cblél gi tudy aapoA vjmlnky kI4s- 
ktertml by .Janovi Lutei^ur^řm" 
trůn postoupli, i počal tedy z hni^i 
íednávaU. Viíak to Jednáni p*i rtnl t. 
a k nlCemii navedlo; nadarmo se xama „ 
lovná Annn arcibiskupovi Mohuíakéin 
nohoum uvrbla, urmohour ňjlio vlče 
sUinouli. IraU 1« s manlL-lom svřm 

peíaiĚ I Cet-h ujiti mníla. v noci po . 

dni. lotia s. dne mésice prosince, dal 
CffitkrfMoittVSkA Kroalkii. Ižbadi kcMAHnk-b jeli krUorUl 
jIm v krft«e mlailosll ae skvAJf- 
véUl iilliví Dft vyl>raníi-h ořkli 
tlhřTDfrot ncb<."ay vyimutýml na 
ycotifťli Eordí^fh 29 bradu Pnif- 
O HA Mitloii stntnii, okolo liisKu- 
cu • pfu tnoftt do Starého mřflU, 
JacMce TftltD veneftea^m vaa- 
HkvastDé Tjetraíeafm. a provo- 
(H lom v«e«Iá liudb« na roxIICnfi 
bobay. troiiby. hwislc. v«.-1i(kiiy 

V wfftkliM M«nsicb lirMM eHI 

II »v. JakitbA byly pNpi«.T«nr 

•dOdlA mlBtnifibo dfU li slava^ 

bootlne: Jenoni krůl. krUIovna. 
Otf hratmtB a nťJpfednOJM pflno- 

toakU> ief<:<k(áfl k tabuli xa^dli. 
BSell w roftd&llt! buď [>u kIA»(<- 
f jln^cfa donlch suuae<lntcli. kdot 
vně ft vMwlft &04lorall, n«b pro 
4tai pohromftdt os vo^eijaftm a 

mlmC' sťdAtl tie'mohll. MéaťaJi^ 
a«flta Prafcic&tao poolllt krftle a 
h této e1«vno8ti koninovn^! ůn- 
Wty v rftoí 120 liHv«D atfTbrw. 

}rr«d tfm AloMU obM: králi tw 
khMO bMven stNbra k Jeho po- 
^ktertíHo peiifne. Jako2 illlein 
u dluhy po předeAlfcli krAlfoh 
□Mdupll krfll QiMCa&ftm ungeltti 
h V wmtaf den honmovAnl, 7. 
Anlt HO pHti«4tif obcť v ten un- 
aniílll Tytifrinf jptio dTAina ze 
Mřt^tcs, JlndNftiovl od Kamene 
iidn ZnidhiRpravl. Po afijakfira 
aJtmuJ Be ten unK^t Tldy a^ko- 
uiAm. 

»)rt« po komaovánf. QékteH v&- 
,e ří'-tiie<Ae, ktfHS byli a králem 
^Jell. K nltn t h královnou i s 
RfiDl pMtííhky a« roirÍ»hnftv6«, 
Mni ao MrráUU. 

Bkrál Jan v Moravu uvázal. 

H Ull— 1313. 

Kvvwl pmn^lel krfl! Jan hnttů 
By M v Moravu uv&zal. neboC 
rclsař JlodUíh Vn. J*p8al JI 
MtJvodáDi Itakousicýtn v ttiimň 
tmi aU^ra, aby mu pro iiyna 
ifraU pomohl), Cl«af »o toho 
boTolné dODUstl), nemaje prAva 
toft atarave králOTStvI CeskMio 
tAx^ul. Vojvodové neapintll x^ 
B «vfij, a intadf král Jaji musel 
lA t» vyimloíHI. aby itiiu amlou- VII B nimi ml iK>'e uílnéoou irulU Proto 
*« krAt hnr-d v htcttnn tSll a amtiiakU' 
p«m Mohuóck^ do Chotm odvbral, a tam 
fi plnotnocnlky Tojvody OiMlHcba ítaJ^mt- 
BhAho dne 13. b^mna Jinoxi omloitvii uOl> 
dII. 8«dfk-h ae odfekl xáplsitího práva tia 
Moravu a král Jaii mu za to Jlatou eunra 
p«n^K sltblL 

Od xabltl krále Václava UL v Olo- 
noucl na Moravt zl6 v6ct M páchaly, á 
aertdlo se Moravan&m l^pv, netll Ce- 
chfltD. PkaavĚ I filMhta pořalt r«llkou 
xvDIi mftl a nebyla svoraoAt vinni nimi; 
Jt-ilnt stranili Rahotiakfm vojvodám, dra- 
zí Jindnrbii Koruta««k«mu, a vedli malé 
tňlky Jak mezi sobou, anebo Jak to v 
Nřmclch bývalo, proti klfcWtram a. mé- 
st Am opptátcMty sobe i)0(1natl. M£ft(ttB£ 
ukrývali ne za. hradbami m^»t «vý<:h. ob- 
chodnici netnétli sobA nn ot«TfMiOH sllol- 
ťl vyJUl. a viellhá chátra mi\* veselé 
i-ejdiiit^: ootbrojenS houfy tálily po ectuI, 
pleníoo. kdo co bylo pl«i4il. tak te 1 dobt« 
ohrai«ii& mf-ota. Jako Uh«r«ké Hra- 
dí !t t (. na nejvy&ílfcb AFednlcIch x«a- 
Hk^uli pomoci 8« doTOláiraia. Mimo mAMs 
niHkaly sobe n«]vfc» ktftMory a toulsb- 
nostl oCehávalIce, kdy ooví vyvolí-nf král 
na Mor4ra taTltá. vSecky spory nurovná 
a zliMMnce potřená. Bylo t<-hdát Jll J«o 
jtfiliw kuliefltvl DK Moraví, totlí Opav- 
ska oálel«Jfct Mlkulá&ovl, faato spo- 
nidiunómii IwrOboČku krále Přemysla OU- 
kara II. Tu vtak v t^ch faafch se proti 
nému n^teřf pánové pozdvihli a i knl- 
řecivl Jej vypudlvíe Bok-dlavovi. knfietl 
VrailBlavskétDU a Lvlinlrkémii. manlell 
Markéty Pfemyalovny. mladH ^tutry ny- 
ndJU C«^é královny AUbWy, doťrovoliit 
»« poddal). Knfle Mikuláš Opavsky «1 
polom v Brn* v dOBtt zifch okolnoeteríi. 

Král Jao »mluviv se v Chebu b vo}- 
vodou GcdHchcm Rakoirakým. pojal arci- 
bUknpa Mobu««k6bo PMra. bisktipa Fili- 
pa BIchstadukébo, hrabata x Hftniii>beriia 
a z Kohenlohe a Jiná pány n^mtickí, ktefl 
)efit* pM nein v Prare byli. a vydal ne a 
nimi 8 H královnou AI2b«tou ku kond 
méslce kvétna 1311 na Moravu. PHJel do 
Olomouce, a Jaa radostné uvUáu 12 
dni tatn pobyl. Tam k a^mu plHjel téi 
liiillť noli>fllav VrallulnvskJ^ a Lehni- 
ckS, svak jeho, so vAcmi itvj-tnl hnatMmI a 
atrycl. ifehl se 11, íervna knttectvl Opav- 
ského a vfieho daieHio vyvtotaf avt mas- 
Selky MarkéCy Ptemyalovny ta 
8000 faHvon stHbra. Po vyflzent toho hnul 
se král Jan s celfm drorem v^^tn te\ JO Kar«l 

Král Jan ponejprv i krdlov*tvl «dejel. 
Smrt Bicc J«ho. Volba navfihe cfMrc. 

1S13— 1.3M. 

Za tolio Cua idrioral se cfsaf JlnďKvh 
Vit.. Mťc krtl« Jana. vMý ]e«t^ v Itnlll. 
B*inoh» iM-Ml «r»n* íemw protlvnř mnolio 
portillU. Prtvto ne tlilřl bno nucena. <1q 
Nfimwké M6e rxkftxstl, aby mu nov^cb 
vojflh k poeil« do lUllo poalali. Král Jan. 
' jn DAmfeUconi otce tvibo v HSI. pclo- 
<ll v lé pMCtnč TAcm knltatům HMk^ 
SDóm do NomUierka m poťftUcu niMTce 
1«ritui 1313, a sbr ten an«m ffdJI, odebral 
»« sAm tant i* itrůvodu Praihkfiho blohiipa 
Jaaa, mnoh-j y.vfch pUnAv a n^kier^cJi 
Pnbkfoli inAAranAv. Kntiata na anAmti 
M na tom usdosIí, Ic r ItStí t«bo2 roku 
cIsaM xnamenitoni pomoc do ItoUe poátou. 
a krAl Jan slíbil, te aňm to rojsko lakotto 
vrebBl tMi^ povede, nafoS ■» zai do Pra- 
liT navrtili. I řinily ae hned pffpravy k 
taCenf ilo Italik, k nAnnil I mnozí l^eAtf 
páol a ryiin dobrovolná a« pHpoJIl). Mml 
I6ml pftprmvftial mrodila královoa A 1 i- 
břta dne 8. CerTcncc 1313 svému man- 
leJii první dlie, dceni. jjř dáno Jméno 
Markéta po matce krltord, ktůrá ea* 
tfm bvla pre<l pAl rokem t Itálii nmfela. 

V srpnu lea t^den po nanebevxecf Paii- 
nr Marie rjtftlil krfll Jan ro)oti»hr i 
Prah}', a to xais« na Normberíi. kůeí a« 
Tojnko MfiEké sbfmla. Tak A krfltoma 
Alibéta tam za nim pHJt^la. a dna I. 
xití jmeoovia kr&l hrolij^To R o r t o 1 ď a 
t Heaneberka svým n&m^atkem řill 
bejtntanem v krllovfltYf C«alt«m na í*6 
Kvého vxdftlont Ee zem^. Tento Dertold z 
HonneiHTka. N6m«; a kriUrm Jo CccIi 
pfMIf, by) tebdáJL lArmreft i>r»oeiitoreai 
t&ůn iottanltav v CocbiÍc!)i. na Momré, v 
Polili a Ra»rou«ích. KooeCnř postaviv s« 
krti .lao v ípIo řf&aké rojonakó vřiK-avy, 
linul :•« /. Normberka do Sváti, avíiak Jli 
u mf«ta Biberacbn dofila k n^mu smutná 
Bpráva. te dsař J Ind Meh VI[., otce 
Joho. dne 2i. srpna 13i:t v Bonconreaté. 
* krajtnft Taahaoik6, umNul po krfltkti 
n«tnool. 

Tato pFiboda >r&ecko pramřmtla, a to Ic 
vffilkfi Akodé 1 krtloTstvI Čeakého. Kr&l 
Jan projevil tu ponejprv- lehkou mysl 
«vou, a nedlouho pií anutek nosil v «r4cl 
svém Z Tfpravy do lta11« oviem aefllo. 
a knU Jan ]>omillr se s knUaty rueké 
vn>ftko roe]>uetll. Nemel ae vftak tined ta,- 
Vi Jinak k nému c)>ovatf potnll, proto te 
oe claftfe. aUia jebo. Tlce t>&U nemualtl. V. Zajt: 

C^ťbové pak. kteM a aeI>ou Ubil. abjr 
N^meckou K&i bojovali, potkávali ae 
i» mv^f tem^r n»pfftt«Mu>u ti pr 
t#Ul tíie. 

Kril Jan tuto ponojprv oa wé 
nické povlonoKl ve vlastním kr 
zcela pozapomnův. Jit o nlťem JlnAmJ 
mTaltl, net Jak by w po otcd aáin 
na cfsarBkj" trůn di>siati Pfndce 
to dbal, aby «o arclblakup Moha 
Petr, aaae v« nprAvti Oovkého 
acvt uvázal, 1 poelal k nfimu pfedei 
Konráda, opata Zbrealarahřbo ae 
dofiU. aby se s nira aJel k ra^mluvA] 
Wilrtburc«. To w vtalo, a král 
vanesl nafl 13. řlJnu Rprávu králorslTf 
skOio na m-Am mfetA apole^n^ a Bet 
■lem z HeDne1>?rka, kterfi, Jak 99 
takfi k tomu z ť^ecb do Wilrzhurha 
Arcibiskup Fetr a Bertold Jeli pak a 
lovnou AltbAtou do Dech. a byHJ 
Prac« okolo 25. LUtopadu 181S od 
«(va velikými poctojnl pHjatl. KiAle 
mého viaJc nebylo doma téméf rok 
détl. Jel pfedevdliD do hrab»tTl 
xeaburfikého, aliy ne v ■ah )ako'j 
své (It^dlctvl po otci uvázal, a pak 
potuloval v HraJInftch Porýnak^-li, př 
to\}^ bicdajc, ktcH by mu doiwnwhl 
cltln.^etv[. Jenom DfAdj v lélř r 1314 
J*l Jan oa krátký tae do Prahy, 
ndall pHpravy k nová vojensko JtzM'] 
snřm KMtý ilo Frankfurtu. kdeZ >e 
Btátl voI«mf novWio claate. Vlak w 
aáin svého dmyslu vzdal, kdyi poenaJ, j 
by bo pro Jefao mladoxt. méttř tefaddl 
prr 18 let. na claafatvf zvotlU ani necnol>-J 
II. a te nuioxt knltata Bodheba. vojvoita 
Rahousk^ho. ívoliti v fimyalu ma]I. K Í9-j 
mu -rtioM noamfil krát J a o pf IpinttU. 
dúm HababtiiBký zasn cfanfakt noel 
R&hl. nebot motal tfm krtlovocvf 
CMkébo antuJno sbavon býti. Vojvoda 
dMťh vaM tottt zAplsy sUvQ ec 
St* v rukou svých. }ei oni při 
n&boitlka bratra Jeho Rudolfa na 
atv] České <k>mu Habsburskému 
mohl tedy ana^DO Rárok)- srfi t^^ 
maje eo clMf noJvyiUf moť v roka 
n6 obiwTltl. Proto ae ledy orat 
vát moci o to zaaazoTal. al>y ij( 
byl cfBsrem. totlí 1. udvlk, 
voraký. Uylo vwlké roctrivnf v 
phxlvIdaU. a proto se vfiecky 
snému FrajtkfurnskŘnni strvltlr 
not Jako k nfijaktaiu vfile^nftmii 
Kflyl pak k volliJ^ přišlo, roídtlily 
ny. a Jedna zvolila l-udvlka Bar* CeiUto-Moc«Tskft KroMKa. II fb o. nnibň BedDcliB Rakoa- 

Rk«. T<i<]7 povststa mezi nimi válkR 

i«k£ claarvtvf; pí«Tftlia vtek %yU 

tH I.ijilvlliu Bxvorsk^m. XWrý 

iké hu^ 2b. liefopftdu 1314 v Cácbftťb 

krUluvstvf Něiu«ťkč koruaav&a bjrl. ft 

waé BoAí>amtt a ofátetsivlin Óeskéba 

Iv pfl svřm dtatojeDslvt ae laoboval. ltap»koJ«noM ČKhOv ■ krilem Janem. 

1C15. 

'Arrlbls4:ar Mobufský Petr aedk>utao 

krAloTstvf C^ké siiravoval. otbot C« pM- 

jloamMt Jebo pH volt>A aovffao ct3tai« ne- 

rhiratf-lna byla. dMve ]L>6té do Némec 

notlf kr&l do z«iiié se naTrAUI. V 

krkknrft 1 arcibiskupa vlA- 

nybl v Cechácli dnirf ofimeCtl riW- 

hr&lomf. pfalnl t nlcb Itfrrtold 

ttonneborka. drubý Olilflch x 

■ •acbt«nb«>'rka, lu Moravř pak 

»«triťti T. Kaatcllu. 

AI dotud potírala Česka a Morav»kn 

iloMI dobrétM domácfbo mfni a Jf- 

dobtodlnf apof&ŮAni sprívy. crláAié 

iblakup Petr >akoeto býral? pridioAl 

& kancléř krtllovatvr C«k*- 

dom&cl t&áj a. F[z«nl zd»1. Ja- 

'liyly aa panovAnf kr&le VActava 

36 paniMl. potom So moc La- 

tr^i aí ilo«»<l Jefit^ byla vUoá. a 

aadéjl. io král Jan bude elea- 

Bovm tato nadi^Je initznla. a 

Petr senii Češkou o]ii»tll, ca- 

tu aepokoíc j«vitl. a ozfrmli ac 

tů. <« bi Jťat DToU právům a zflxeml 

CiwliAUo. aby mm) cixocemci 

rll do t«ja« rady hrftlovy a aby mf- 

krAle scmtituni aprfivu reddl. Také 

ohobioHI hned rcn)l&Di Skbdcove 

loup44nIol poiiilv-alt, I dMy «« 

Jtf a loupciD. I puůall IIP piaové 

a o lom pHnft přcmfálcCl. Jak by 

NAnK^dv do z«mé urcwlenýcti bm- 

mobil zbaviu Zdá ae pak, le pan 

FlrhxLtpéjMT t«cb erhfitk&cti 

ftn reCaiiíen), to najTlco mob) celoti 

Ceefeou k lakorfioia «mfilMtf na- 

\ár* ae po dloxiliém rzdálenl krftl Jan 

C»<rli aarrAtlI. mohl poiorovatl, kterak 

moei tfm («»Qfi) 3m$'áleDl Cvchftv zm^ 

'o. I natrvalo také ilottho. pft.idirttniplM 

í«I ni*j a iHlhi)dla.niHi h>f k nfrmu 

'•'t7 bmpoobyby pana JIndfIcba i 

« takto riuni««: „HliosUrt krill- ^fi- sob krAlovHtvi tobo rácig jis mHU. tak« 
nafil vřrnoet, kiercwi k T»é krAlorakA Mi- 
losti cbovAme. A vAak U rlxiticl, ktoM tnio 
pfl lobř co lioKt* jwi do fjutu m xdriiijr, 
v^\ Tré hrtlovstií MiloBtl n*tp4li<í OOl 
lakomá k Bobf- pHlfmaJI, pakladnlcl Tvou 
vyprtMlfluJI. xbotl sobe po dobrém 1 elém. 
]aki mohou abromatďuil. Hrady ke Tvé 
KrClovaké HlkwU nlllctlte oni eohfr dritl 
a o pokoj a poťAdvk v eeml ale ne- 
dbají. NAm pah. milostivy krill. kdjrbya 
ríM] v^tm. a lemskě úřad/ poničiti, JIstA 
lebyohom my lépe, net ti N<^mcl. umfill 
ty loupetnfky treatall a pokoj v totnto 
krAlovilvt xachorAvatl." 

Tu ac krAl .[aa najednou u vcUtA tlanl 
octaal. a Jinak ei pomoci DDum^l, nei te 
svým ntrneckým dĎTftmlkňm, aby koneč- 
né ceiy Česky nůrod nepovstal, ffvfrřeoé 
Jim Afndy od&aL j« od «ct<c propustil a do 
K^mec pryř odaslal. I tak pn>ptiAlA»l Jxou 
v mOfllcl dobitu t3IS hrabata Berlol4 
X Henneborka. Oldřich £ I. eucb- 
tcnberka a z Morai-y D C 1 1 1 c h z 
KasLellii a tnuoil )lol. Na Jich mlatň 
poAiarlI sobř devaAenAMlleiJ^ krfll v Ce- 
cb&cb piLtuk .Fludřicha c Lip 4, pod- 
komoří a iemsk«bo maraa-lka. na Mop«t6 
pak Jana z Warteoberka >a iie>}- 
vySSI vlAilaJ-c, kteří tudy Jvouce Jako po- 
ručici lirA'lovl. proti vlemu tttarémii oby- 
ř»}l vodle krftl<<. ano Jak m brzy ukAzalO. 
1 proti vůli joh« vykonávali pr6^'a králow* 
aká. Z tofao pHňlo k novým mevolt-m a 
nepokojflm t eeml. 

JtS od smrU krile Václava II. nacbfl. 
i«ly ať dQcbody koniiiol ve i\€ia atam. 
Mnoho fttatků korunních bylo KapsAno t* 
dluiloh. ktprt povstaly nAhlady vAMia;- 
loi a nepotídn^m hospodářstvím ta VAc- 
iara lil. a JbidMrha Korutanekého, a. p&- 
"HovCí také mnohý královaký statek drle* 
II, Itu kt^r^^mu prúva nemínil, NfmeM 
rAdcovč krále Jana. mnjfoe ncJ\'ySil moc 
Y ztunl v rukou, zajlate vedle péče o do- 
bro korimy s krňluvskélK) baB|>udAfatvl 
sajui také se obohatili bledélt. A rMfc 
nyní saAal pan Jlndflith t Mp£. co 
rládaf a podkomoH vArovcH. platiti dlnhy 
korunní dQehody i mf«t, ( bor a n Jln^h 
pIntAr takovým apftaobem, 2e pro hrála 
u Jeho dvůr témf-r nic neb velmi máto zbý- 
valo, a pfl lom v.lem pfed(« mnohA hra- 
dy a Btatky královsko y rukou pAnftv cfi- 
Al^valy. Pan JindHch z UW lám byl po- 
sud tadnfm z pfmlnlcb v^rřtelflv koruoy. 
a pamatoval na a«toe, nejon aby prvé net 
Jlnl k avtaiu pMfeel. nýbr2 oboha£iyra\ «« 42 Káral V. Z»i>: také BpůsDtiPm DepraTfm. Ob vodt dirOr 
aádhereý a. Um TA«cfco r coU lemi Mdli; 
když vycti&zel, fito Četné a skrostaí ode- 
aé rytlFské komoQstro i>fed 1 M nim. Na- 
proti tomu lui knUovBkém dvofe nedo- 
alAtck pouovKl, a kríU mui»el poslouchati 
Jvbo. CltlI to a Uice noal krAl Jan, ai-tek 
Jsa proto, laby byl sAm rád rashazoval. oi>- 
bot maraoiratuictvl bylo 7M7 potom Jeho 
noJrétáf etabostf. Av6ak mnabera hloub to 
cítila královna A 1 1 b e I a. klerai to pova- 
iov&la za nehodné Blilt«al dAaloJenatvI 
kr&loTxlcého. a to je^tř vlcv. kilri JI bylo 
doneftono, te pan JlndMrh s Llp4^ 
e ordovdlou hr&lovnou Hradeckou, tolIS 
8 A lib řt 011, mladou vdovou po Vác- 
lavovi II. a Rudolfovi I., která na svém 
vStúi. na Hradci oad LAbem aedéla. v Ja- 
kAma! ralk}9tn£m apojnaf JmiL 1 bj^lo tomu 
v skutku baJi. a piui JindHcb podobal »c 
oynl ZftviAovl z Falkonatolna, ktor^ byl 
manlolcm ot-dovélé Kimliiity a vel^moe- 
0^ ponifioncAm ml&d^bo V&clara II. Rudolfovic) a V(AkovÍcl. 
Výprava proti Matoutovl i TrenCtna. 

t315 

NéSaký pokra(o\-atol Dalimilovy kro- 
ntkr vypravuje pam&LlhoJnou událost. 
kwrak r 1315 právo soubojem nnhodniitx) 
bylo. Byl to pr^ soud v Ceaká zomi rto^ud 
Bovfdiui^ a ncalfclianř. Rnfr Rudolf 
z K o & I c zábl ! panofie V f A k o v I z 
T fe fi I c. sousedu Evému, la to xabtl 
Véa4k Hyoa Rudolfova a Rtidolt xa» »yDa 
VSfikova I byla to tAk hroxná vtnn, tc 
soud ntrmolia t obApolo^h talob prvottao 
proTlnllc« vy*etf1tt takovř nAlea u^ln^l , 
aby boj meat ob£nia etranania ro^Uodl a 
Bo£fm fl2ontm ukázal, pfl kterA x olcb 
právo Jset. 1 uMnéno Jest kolo dosti té»- 
aé na hrable, do kterého Rudolt ioel I 
Véník Settt mulA v dobru oil^n^ch aa 
}»diMM»]ny<^b konfch vrotl boIiA poctavlii. 
a J9 v toiD holn dohfe obradill, »by proti 
aobfi bojovali &ríaJk z kola vytla21tJ se 
nedoil. Vynsfeof z kola neemél dále bo- 
jovati. Rudoltovlci metl asL sobt^ aukin> 
E«lcn(. VřňkoTÍci Červcn6. Rudoltovicl a 
poCátku dobfc mí drívtl, av&ak v tom 
chybili. Se. kdyi kterého porailll. p&6ky 
mu choditi dali. A ten, leoi p^fiky chodil, 
t*k« nejvíce Jim 6kadll: Véltkovkl vtek 
kdys kierfiho sraxiU, bneil k poddftnt ae 
Jej přinutili, a uik Vf^AlcovIci vyhráli, R(i- 
ilolfovcl n% mlkst se Jim poddali. Jaki- koll DopKItolnkjr boj lltf byl. váak ol 
den t nich Sirota nepoibyl. jftooiB 
na eobé poAnoMtlU a neráznó ae 

M a t o u a hrabfi AlU tup«n T r e d 
a k y. unámy velmož uhersky, ki 
J»me JiS tehdái pOKoall, káyi UtiH C> 
ho královice ViU^Inva 111. Bob4^ es krála 
vzali, xmohl tň ita řasu imatháv. kterf 
tenkráte povstaly, neill ee novy král Ka- 
rel Robert z Anjou na uherském irúnia a- 
tvrdil, v lakové mlfe. te mu veliký kua 
Uber od Ihinaje oS po hory KarpaCitlA 
jmouovltř celá krajina, kudy foka Váb 
te«e. Jako ntvjukč kniiectvi náU<íe1. t 
n<^mí dom>la n«)dvlale panoval. Z hmdn 
gvdbo TrMiítnského pte9 hory také 4a 
Moravy vpAdy i!lnll. a a<^kollka rotat a 
hradQv roora^-skych se zmocnil; IW iiak 
Jeho krajiny raora\'Bk6 několikráte daioko 
illroku zdrancoval u zvl&il6 ve rycbodafeft 
stranách mnoho zl6bo apicltal. 

Jak mile pan Jlodflch z bipA své' 
bo mocného postaveni pN králi Janovi dfr 
Báhl. hned lokA ustanovil. apuimAbo Xa* 
louSe Trenčfnakébo Jakolto nebezpečoátal^ 
a nepokojného souseda Česká tílio válhMB 
stihati. Jeho »pil9ol>eafm vypravU wc tMlT 
král Jan. maje JIndfIcba z Llp& 
Jíikoito neJvyáfiTbo vAdce, po svém l>ofc% 
^e svým vojídcem dne 31. kvétna 131S ť 
Prahy, a pMmo aa Moravu táhl. oby yk- 
touiii' Tren^lnahélio it Moravské pAdy S» 
htia! a Jeho nnpravému panství re «polhn 
s králem Uhetskym konec učinil. 
Karel Robert toU2 mél dle Úmluvy a 
lem Ceakym lároved z poledních 
proU Maitou^rl tábnouU. Vojako 
bylo velmi Opravné, byk> v ni-m 
hM odéncCkv tvHaObtin ívábxkym si 
drátěnou zbroji opatt«nych, oRtainl 
nfcl. Jlcht prý byl po£et takofka ne«£ 
metl bmédil a proiAiTanlce na téifch. 
né pMtblce na híaváeb, laky. atfely a 
kopl v nikou. 

Den pFed odjezdem králů z 
nullla Aláb>ř>tM drtihé dlté. opél d 
dánn Jm<mo 11 1 r, x řehol m«^ I 
ncapokojoaost povstala, proto le kaM; 
b^ přál dědice nuilakého. Králov: 
tím nemálo rmoutila fkouc: ..Noof-H 
ho, lulo by to dlté rád vidél. budn Ja 
sĎt tfm vffc mllo\7btl." 

Ka Mloravé pfltrhll Cecbové 
mé»tu V e a o 1 f , kiteréft na o«trové r 
Moravé leSf. a tehdá2 ellné hradby 
a hned druhého dne ůlokeiii Jp rsaU 
uherskou pociádicu znjall; lak I a rau 
jiných hrad&v Uhry vypudili a potWB. K»inf«li tfher vtrbll « mésto Uoll£ ob- 
lebll. Tu vAali aadanao aekolfkr&t Úto- 
Icem hnali, a n«aobouc« m^Ma ilot>]riJ. 
hnťlliv lajni^ podkopAvatl lut Jali. Aviak 
Ubří v Uouei o tom evM<^v«o. tak« b&«<l 
podkopr nad podkc^iy Cca-líé dAlall, ajt m 
na n6 dokopali, tu pod 2sml }e tejnll > 
voda <lo podkopu rM^ ťeskfi kop&<'e vy- 
topili. Meal Um sám iupsa Hatoufi k 
[lollti flT^in oa pomoc a velkou moct pfl- 
rbl. z QeoadftQt a velkém kflkom na 
t« lelMf údem a dc^ttm ilpů a oMtpQ 
pokryl, tak ie se čccbovtf tobo \ů(Ml a 
|ll na dtAk sp dfttl chtélL A viak pan J I n- 
iřiťh z [. Ipé tu svou ardnatoet saa 
rMřU. ulQ^m hlasem poErtraůeoé sa- 
'stavll a ke Einuílloed TAecky oapomtual 
rka- ..Hadřjt lu irklakal sa cti umřeme. 
Bétbyctioin iMoe M na svMd 2lvl byli! 
kr&ak t^dida tobo acbudo, abychom tuto 
lynouU m^ll!" I uk so rí«cbno rojriio 
(é smulllo do itinfiho ftlku poetavllo, 
fltoli Uhrův vydrífk). Dhřl tenkráte ie- 
Itň vidy na spůsob dlr^b ná-roilCi asiat- 
flk^h iKiJovall, TTclitostf tiineu nepřítele 
rapltl. avAak 'kd>-e w Jim tcoto pa- 
třil, ale mu Jejich Atpy nťftkodlly. od- 
Jlce oe o silné bmftnl. Tak* luto uher- 
JIz<lt?o*é nflpoKldtiíí prry jaTio motflov4 
Cccby ■« vrHtlH. doomlvajlce se, le 
ito budou ntfkatl. Avšak kdyC ae ČerliOTé 
QTOUti Jsouoe od Jlndric&a z Llpe 
pevoé pod trraa konMihvl postavili. 
lari aé vakoMlj a mnoho Jich skolili, tu 
VMl ani mnoho nebránili. Jedinft. Jak£ 
rll Evykli. nAramné kMJell s«m I tam 
. b6b«jlc«, ni p«k «« na dobro na OtUii dalt. 
aov^ Jo nehonili a na artm mlsté V 
tláll. púldi-utiébo tUIca a pfit aM 
pobiti, sto tflcct a dva do tajetl 
natejcli pak dukiIio uAIo. Z<r&ta 
byla >»om nepatrná. 1 tak sUt- 
Cvf oMrtrif. I needálo se krftll 
lnu a pana JlndMchovl dile do Ulier 
pro Dodoetatek ftplle. kti^rft ne 
t«m oi z Brna musela dovASotl. 
Koll^. mAeco, nobjrto JeAtA dob}-to, 
kxU Uher^t. Karel Robori. Bvfimu sto- 
nedostál, a ferby pn tom tatmí se 
atnuiy QOfiodporoi'«J. Av&ak župan 
!atouá Treneinoký po lé porftice 
Ivalr se Coobňv ku Itráll Jaoorl [>o»ly 
typravil. ládaje aby a nim pflmftH 
Králi U> bylo pr&vjv vftort, 1 iiradiv 
vřftal k lomu »rotlL I vyvIAso J«at 
stran osiu oanb. kt«r^ se aaily. 
bicctj uivrdlly a saruťlly. Po ilvou mdef- 
.>yU uheřHltá Tjprava skoníena, Itrfil Jan }\t ii. ««rvaoce lllB do Brna se 
vrátil, potom do Coch, kdei oa i^jd^bra- 
dech a Jlnřcb královských Uradrťh po ni- 
jaký Caa B« sdrtoral. Kterak M král a královna 

E vdovou Allbétou Hradeckou « Jlndflcham 

z Upi nadobro porůznili. 

1315— Ulfi. 

Král Jem a tou uberakou vf pntvoo ne- 
byl spokojen I vlnu Jindřichovi z Lip& pH* 
(Ital. Afiaic pfťilo JeAiC af^co Jln&bo ilo 
toho. co svlá«t£ kTátovnu AUbřtu popudi- 
lo ki; hnfmi. Královna vdova AlibSta 
sedle na HradcJ dceru *voa Jedinou A n et- 
ku, kterou a králem Václavem II. m^la. 
pH sobe chovala, a nynljl Bpolupfiaobenfoi 
pana Jlrnirichaz Llpé běse vSebo o- 
tázáni panujtctbo krále a krůlormy sa Jlod* 
Mcba kslleto Jarorsktbo r« Slessku pn>- 
vdala, npsBvM mu za véno m4Mo H ra* 
ŮKC nad Labem. Tento skutek ravvB' 
dli obé královny na dobro a panu JlndM- 
chovl z Lip4 byl za Erádii a urážku iuák}v- 
aké dúsCoJoosU pokládán: z dvofanAv pak 
mcoKl, panu JlaidFlchovl z IJpá Depfejrcl, 
nanilDTlll krfelL a královna, i« Jtadřlcli 
ucupMmiiř s nimi om^dM, ba o Jejich ko> 
runu a Itvoty ukládá. I po^iolfla Jeet 
JindMcb z Llpe na brad Pralakf dme 
38. Kjna 131S, « tu krAJovnk^m ronkozoia 
Jat ]«at otl pana Viléma Zajíce s 
V a 1 <I u k tt, kterf Jej na brad T ý ř o v 
v Křivokláuk^ťh iwicb savezl a tam v© 
vysoké véftt uvi^xQiv dvanáct muCav ústa* 
oovtl, aby ho v tom v^eaf bUdnJI. Z*, to 
doatal pan Vl1«m v odm«na Ahkdy aej- 
vyUlho oaarftfllkn a královského podkomo 
n panu JlmlMchovl odĎat«. 

Z toho vftafc poélo nové zbouteDl pA- 
náv [wotl králi, podobor Jako aékdy pro 
zajetr !!Aviae z F^lkeníltcilia. Viiicluit pM- 
lelá a pnbuinl JlndHoha z Upé vau&M 
II r u n o v 1 c t povstali, Jako páni i Llehton- 
Iiurka a x Koňova, z Dube. x Housky, t 
Llt><viiir, vúbirc haldj. kdo v erbu svém 
fi»trvo t. J. dvou sukovitých, kFItem po- 
lo>ieon^ch oklestkův uilval; k nim so JoAté 
pfldall j!iif pánov«. JakD [Mn .lan ze 3trá- 
í«. zemsky tinjtnutii moravsky. JlndHefadv 
pKtel, a Vllům 3 LitadAtoItta, ze viecb a«j- 
pfcdnííií. 

Nojprvá poIotiU se tito pánova vojea* 
Hky uCeskétao dh Biskupova Bro- 
d ti, odkudž mrsIlU cmocniU m' ttrita neb Karel V. Z**; 
onoho mfvta kr&lov«k61io. 1 r Praze bflo obKv&Qf nť^ahíbo útoka. Pmcovalo se plInC 
na branách a ideťh m^iitiikfrh. kd«l bylo 
, potfebl DřjBfaé spr&vj' : kol«m méetů klaď 
, tjr M plafiky a Jednali ne striinfcl na a&- 
klad ót>c«. Ku krá.11 Janorl pfljel tctidAA 
do Prabjr avok Jitho Bolealav, kiifl« 
Lc bn i c k ^. maalol Markfiy, eeetry krl- 
laríé, Jehot m^^faué pocUU daroviafai 
roallfnfch klenotůr. M&lo ne za to, ic 
pod&va.! kr&ll iwtnoc proti Jcbo nopffttc- 
Ifto). •kut«<ia6 rtoh b/lo Jsbo chov&nl o- 
bo>eui#. a sm^fovato více ku prospfecbii 
slmny protivnic. PKjélté r &uo konT(>h do 
Cech. VéUf pomoci! )if II král Jan od někte- 
rých ik&JiQv Eeniah^rli. ktvM mu v^rnl sOsU- 
II. toUl ortVllémaZaJIce zValdeka, 
Petra i: Rosenb«rka. od blatcupa 
I*i«isk«ha Jana Drattckéha, od To- 
biáše K Befbynf. Bonotke z Ml- 
r h a 1 o v i c. tebilfit. nAJTjrtfilho purkbrabf. 
Bavora lil. ze Strakonic, Protivy 
s Rolinltala a J. Pted Jejich moci ro- 
ceAla. se stnuia JtodH(<ha z IJp^ od Bro- 
du s nopoffzKviK)!). nařci kTAl vypTavll ncj- 
prví o vinocrch (25. pnMince 13i:>> niKn- 
Žalku SV01I AlShi^tii v neJv&Ul xtmO do 
Kim«< k cfeaM Ludvlhon. bezpochyby, 
aby ho o pomoc poi&data. sám pak sebral 
pole a vytAhl proil vťnnpm m&Mům krl- 
lorskA vdovy, kiéTí >te orAem drtela strany 
krAll proUvni, totíi pf&lel JlLdHcba s Li- 
pé. ATíMk vřnuA iR^vta Mýto Vyaakí. 
PolK^ko a Jaroméf dobrovulnA krftif 
I ee poddala, a jeM$ v^tél r&aa sírami 
I JindNcha z Up£ dne &. ledna 131it poDiala.. 
íyáyt nejprednejM boJovnHc n nojvftm&jíil 
' I>f1t*l pAsiř Jlftdřlcliíiv. pan Jan ítU .? e- 
*«Jt if Strfttc ílll s Wartcnber- 
Ck ^ dobývaje hradu Kont «• Ire nad 
pOrlIcf ctfťhMi pnUcEtm ze Iiradn vytio- 
itMOU smrtolnÝ do tvAÝ« poraněn }e«t, tak 
yie z tobo umřel. 

Pan Petr z Rosenberka byv Jit 

fi dcerou pana JindHc^ba z Upé iaal1b«a, 

eavrhl nyní tuto r*'ou novíatu a s uHvok- 

,Dfiii krile Jaua e Violou TOSlnskon. 

iTdOvoa po krAll Václa-vovl IIT. se oSeull, 

FKril Jan uk prudce na Jindřicha c Upd 

\ BEoevřcl. le aékoUkráte na VllémovJ « Val- 

I deka Lobo ae domftlial. aby mu pana JlndM- 

i elia na TýřovP ve vr-xenl olioTaného vydal 

lanobo n&m usstrtlti dal. Avfti^ tu sv pan 

^Vllém prcril hnkll poauvll a tato slova k 

jliAmu praril Mta: ., Kr&ll. raC to v^détl. 

icf se Jladricb JMiaJi nedal sajmoiiU. ají 

J»fm mu musel siniltl, le mu na život ne- 

dAm sltmouU. " I nevydal JIndMcha kr&li na anut. oýtirZ vida. k1>rruk mindj 
wmakýcb ridftv Spalné ivUÍ. a »ly6e Ji 
fe^l, Jimi! novAinoM svou k Cechům 
ncopatm^ na ievo dAv«], sanevM pan 
lém oa o«J a od něho ae odvrAtll. 

Cksne z Jara r. I31S i^taiil kril Ji 
Prahy jeftt* k U ii d y n i, 2 ktOTSSboito 
da po^dka punti JtudNchovl z Upé 
danA. relkft Mcody nn statcích krAle 
ttflv a nfra apojenjeb řlnlla. 1 ml 
Prai^ vypravili ae vojensky do pob 
krillcni. a pom&hall Btidynl oblřbatl. 
byl pak dobyt po rozličných lti>Jfrli 
nim svedených. Zatím |)HMa i>omoc 
kr&le skrze Jeho manželku v N6mclch 
tlonň- KrAlúv fltrý<^. Ba t d u I n. arclbh 
Treviraký, a P«tr. arclbtaknp Mobaí 
vyi>ravHi «« u vojskem, v aémi bylo 
lldtc dolili; ombiiojeaiých D<lftac(lv. do 
a dnu S«. března 13ie oba ti kurtar 
ilo Prahy pHJetl, Jsouc* od mť-ífaaft 
ctůnl darován Im akvootných wik n I 
vAbnýcfa a lialdachynn. Jak mile oba 
Téci v Cechách tutKnnli. kterak se krai 
kvapen* šachoval a « páň>' ffskýml 
váillvým wůaobem rozvadil, dali se 
vAlí^niiI do emiloiivflnl a (iiyMi IWdkt 
mezi ob^ma dtranaml. Dno 12. dubna 
atll pak pHllelaký výrok moil nimi, 
byl pan Jindřich z I, Ipé z vť^zenl | 
piiStdn. JeetUíc dov^t hradb panských 
de do vřrných rukou králových vydá 
Oítm pftnftv faakýrh »tr*ny JladMí 
krft.ll ae zaručí. Ze pui JIndMch Jll 
pfod krfllem sě poMavl, kdyby w n( 
úpIn6bo amffimf doH^hnoull. Av4ak 
koneční ainir^uil mMo teprv lonkrftt 
nati. aJt by iwianoven byl npAsob, Jak 
se m61y vAocky lirady korunní, 
drionf pftmův Jsoucí, krili navrátiti, 
pftnové takové zaruCwit uí^lnil!, 
Jf»tt dne 17. dubna I3U pazi Jlndťt^ 
z L i p é z vřacnl svtho na Týfov*. v 
r*m |)ňl rokli vtael. 

TM dnr pf"ml propufitAnlm pana JIbJ 
cha X Týfova ]>otkalu P r a li u ohnřm 
ké DoStéetl. ^^ealo loilt 14. dubna v 
dovsk* mlel. t- J. v nyiiĚjfilm 2ld< 
mfrste hotetl, a oheň strávil rychle 
Část St«r«bo mAsta od Sldovnkťbo 
asi prostředkem al ke l>rla<^ u sv. Ki 
na na tiynf>jetm Perk^ielné. O IS dol 
déji, 26. dubna, vyivl ohHi podi 
epůsobll velkirti i^odn v souaedBtví' 
Btela sv. Vahtntlna v nyoéJM Ta 
ullct- Ůrako-MoravAlíá. Kronika. Narozeni královského syna Vfidava, po- 

tevnniho clMře Karřa. Olomoucký biskup 

Canrad. Krenlklř' Petr opatem Zbritlav' 

•kým. 

1316. 

Bfbi ve*kft railast v teml Ceak*. I* iir> 

Jan 3 aMkfml p&ny úplné sroviutl « 

octwť kiyi piat rojnu vedli, pla- 

, ytňj nbobf lid »vf m au^lcBiii a Si- 

A TSBk >w*t* vňUií rad(wl naplnila 

mi Ceslio^. Msl krilovTUí Altbé- 

dne> H. k-v^Lna 1316 prmQio Byna a 

tutpco irAaii poradila. Bjll J«6té oba n#- 

netl aiviltlakupovA v l*raz», a tu dno 30. 

rfiLDB na hod Doit Svutodudnl arcibiskup 

Iotau4skf'prvon>i«ncfl krAlovakého ve 

Im rJirílmť a 9v. Víta. na nrailf^ Prát- 

pokMl. dav mu dlo ikAcmtl max- 

iar Jmfiuo dfidoTO Václav. Pf (lomní 

rit pM cA fltavnostt strfc arcltiiskup Bal- 

•pTftrfimkř, hlakup Jan Praíekí. bl- 

'HuFm&n Prlzreadaký. kaoortilcl. opa- 

■míkerř dvůr krftloviitcý a il.l hluřnf 

im&idéfliý. kLerf srou radost umcnm a 

na Jí-TO díral. Tento krélovflkř 

a) ponJí^Jt Jw pM dvoře fnuicoua- 

pH lilfmováQl Jmt>no Karel, a pod 

JinAnnm potom pponldl «i eliiař Ní^- 

kf a otoč vlMrU Oe«ké. 

Tnbo roku vmttí 20. eenma Otomovc- 

:j;> Petr M.: na pFImtuvu Mu- 

' arctblakupa Petra xtalo ae. ke 

Jak^»t KoA r sd, rotea} Bavorák, 

■irkou bMtiipakon stolici doandl. 

K u a r a d opat Zbraelavsk^. >Io- 

ití. Joiteou. r. 1312. dAstoJnosc opat- 

Icoo. imk H «aae r. 1314 pfljav. vldél ee 

nUťena. ána 11. EftM 131G JI caae al«' 

kdyS ho vldr ovH * op^t volsla »lul- 

a krftl i kTAk»-na Iwi J*lio rm- 

twobal pomoci ob»JItl se namotali, 

proto ItUAtor Zbmslavakt pro 

nepflumuKMt neLrpAl, ryvolen 

Sbruitatvl Jobo poaaviulnf laVmnlk 

Ittk nft cMtáďt. snám? kronlkAf 

Petr ze Zltavy. xa H'l>o n''' 

v tio«liM]3tl opatské. mu2 v kalilétn 

aiaita svi^tiú pfedeb&dce nejhodnéjál a 

B^tnii nn)[ii«l(>t)t){tjftf. který potom po 

FcMradon uUť^ iinx<>ft a dAvAm krAlovtaké 

' tátay v pta* ti)tr<! xlAdll. a Jaa ziiovMof- 

Btt ieofllté polOTico kr&lov9k4í rodiny 

r1áft(« HTOU radou ve vtech pftpndntnttrGh 

tUfc^vb oemáxtoh královaé AItbM* 

noifalovní véné sloutll. Kril Jan v NémcIcH a Lux«nbur«e. Noví 
vilka mezi stranami u leml. 

1316— 1317. 

Ctvrl Uta po narwíatil královského ar- 
na VAclavQ píiStl poitiofví od claare Lud- 
vika do Prahy lAdal iximocl od kr&Ie Ja- 
D& proti Bedfictiovl R«kou»k^aiu. Tu se 
tedy kr&l Jan dne 17. srpna 131S podnibC 
K Ceťb pO'C ixiebral. vuur a Sfoboa 9iTý(x 
svAhc Baldutna, arclblskapa Travlrakého. 
a Jen néco milo bojorn£ itocbty ieáké. 
Petr. arcibiskup Mohu<^kf. dal »« pře- 
mluvili, te v iPraie }ako3to npnlvi!» MM 
a hejtman krilovstrl C&«k#ha op't potft- 
stol. a králi pMsIIbll. Se r.a nim r. Kutno- 
borsktl urbury týdnA 200 bMveoi alflbra 
postlati burlo. KTftki\-alt; sycl^ok V ft c- 
I a v, maje toprv i maníce, byl po odjvxdu 
otcova panu Vilémovi Zalfrovl i 
Vstdeha k opairovAnl odevz4lán. a tvn 
jej an brad KM vo k 1 A t saveil. kde Icrá- 
loviiké dfl^ od tnaftfce Káli 1316 do br«8iM 
1317 bylo cbovAno. Kr&l Jan latlm r Nfini- 
ťfch tAprv vnjiriio nbtral z rozllí^n^ch stme 
najatfi. a s alm k clxuM Ludvtkovl do dváti 
tam. kde BcdHch Rak<auský Jakolto vo- 
leny protlclaař a Ludvíkem vAltru vedl. 
Ojlt* pak krAl Jan 19. afiM 1318 v bitví 
na řec« Nckarn nedaleko mf*\M Easllngen 
it« svými přítomen, a tak rytífsky 8« ša- 
choval. ÍP j^J po vj-hr*né bltviS písař Lud- 
vik 8la%'n^ na rj-tlřetvt pasoval. Potom w 
obrAUl krai Jan ae svtm strýcem arctbi- 
skupeni Baldulnem. do svého hrattstvt Im- 
xenburak&bo. kdvi acela o Oechy oedbajo. 
témřř celf rok se sdrfoval. 

UkAxalo Btt |i»k. t<- plLiKtv^ «tmny Jtod- 
«r.ha í l.tpf o vyplnftnl vfminek. pod Me- 
tami pan JindMcl) z vasby propuétén Jeai 
mnoho nedbali a korunml statky krflll vy- 
dati nechtěli, oaiiořfid ve 3V« moci Je driť 
oe Jindřich z Upfi diicl Zltavu, V116m 
ZaJIc X Veldeka mtm» Beroun a Do- 
ni al I Ire, brady KMvoklAtaPrim- 
d u. Pnu z Roeenberka Z v f k o v. Hynek 
Berka z Dubfi Kladsko. Vllěm a I^and- 
itelna Hluliokoii. Halmund x Llcbten- 
hurka Vranov na M-ofaví', Puta jí Dobé 
B « z d é E a Jlof ]e»t<^ Jíd« brady. JladHcb 
z LIp4 jsa z vazby propu&tóa xaa se ku mrA 
ffiaré l&sce, krAlovné rdové Al£bété HiH- 
deckí navrátil, a hníry mezi obéma krá- 
lovnami tudtS na ikivo ee roilUřlly. Pak 
tun pánové proti antlblakupovl Pttro* 
v 1 rvpuU poCalf, oařncajtee. te ehtlnd »«>- 
vyUI moc v xoml proroiujl a vlntce je, te 
»e na útraty letnské obohacuji. Ardblslrup 46 Krmi V 

Pet.' EiiaZl) sp vňr u|>f-finat. abf v Mml řád 
n pokoí zaťho*a1. »v.4ak <t penůar » krá- 
lem do cl/lny pavflulýmt «ly vftdy ttt)(6 
znnfnt- tmtuy Jo Mobuíe. Jel sob* in-l- 
blrtuii podrtel. KAyt polt vldřl. te ntřapo- 
kojonaai ii »vilry v aemt vMy víc* vxrtl- 
8t«j(, Kwmrsel ae I nechtSI vlc© sprtvcera 
Čeahř MS« bití, V tóiu Jej cleaf LudvJk 
do NortabBrtw volal. > on r&d ísa té pfl- 
l«dUtoetl, sprAvu nimo do rufcou panujlcf 
kfálovoy AItbétr sloill. ft dti« 8. dubna 
1317 Jlř. na vtdycky Cechy opustil. 

Krftl ne m RJnpm potloukal, hffil & 
dobrodraiativl bledal 1 dIc o atíhi vM<Hl 
aod&val: krUamw su Jako kfdhkA ico- 
ii)(& nrauMa eoM co eprftvkrne xcmi^ 
moudro pofinMti. I poufiUe uxdu své ix^u- 
i«n« i»r«ll proti A1U)M« Hradwkď a l^JI 
Biranř pováilřnm bouM proti uobř apů- 
soblla. Nev^riL- rk-e domňcfn] pánOm ulť 
vata pfMtevaím rady Némcův do vml- 
rHUfch. JniMiovlté noTéko blakupa Ok)- 
tndckího Konr«da. kancléře krftlova Jlnd- 
Hcba a PorffliuuL Wlnaada z Bucbsesu. 
Z (Mk^h pftnAr J«dln^ pan Vil«in Zajtc S 
Valdeka do teto důvfrrni^ rady n4l«i«l. Kdy£ 
pak strana Jindřicha z Llpd v celé s«inl vel- 
kou prcvabu doMAv&tl pofiala, tu krAlorna 
A libé ta uiKjeleebai iieupF{ma6 rady ni- 
iDeckfcďi ntdcOr iiT^Qhdala vNí^mcfcb iold- 
aére aajInuuJ. aby Jimi a pomoci domiolcb 
JI Térnfch páadv druhou strana «krotiln. 
Drtell k Její alraaé Jefttf^ P o ( r s R o- 
lADberka. RaTor III. xe Strako- 
ši e, ZbynM; a Tobiftft i Becbyn*. 
Markvnrd a Herman s Lember- 
k a na JaUonnem, Jan z Dobruftky a 
n6ktetl jmi. .Vrtek mnolioni y$tfil poCet 
p4nův. meal nimi c»l^ rod Hronov-icQT 
cm cpIA OHtrpv. Jak Jej po erbu dbk^- 
vall. a niamonKf jednookf pri^. ottr 
Pridtnan to Smojna, drSell ee pana 
JlndMvIta x Mpé. kterému lird& 
Preinysto\':]ta nikdy tolio noprominula, te 
ae vlť« podl« vůk> Allbéty Hradock<i nolH 
podI« Její vAI« 9pravtije. 1 tak *« strhla 
novA vUlka domAcí, AtnixiB stranu pronfl- 
aledorala. ftkody aoM^ eintla, a r>b4>cDf lid 
líp*l hrotné s&hubjr. Po dvou m*«fcfch 
dno 20. f«rv«« 1317 opíMtlla krAloviita 
Alib&ta Pradni » ireml détml «vfm\. 
aby nemusela ao acuna na hrftxy vilky ňU 
vátí, a odobraht «« na hrad J.okotikf 
od ittr«du cem^ doetl TwH&Ioný. OdLud vy- 
stlala posly ku králi, svému mantela. do 
Némec, aby J<»j 1; ollvraiu do torné imbnu- 
la; ryslata t Patra, opata ZtM-aelavekébo, 
a t«a po dlODbém htedénl kr&lo Jana r Zap: 

Tievfnt oa^l. a ]t^u nré powUtTl 
dli. Krfil mil elJbll. ío oauojdtíe do 
Martina v llstopadii tébot roku do 
pHjoilc. 

Královna A I A b é t a uvedli n« 
loldnéfií do Cecb velmi oeprozMelnt 
lok milnlla. nelMt od Ceau JkidHdus 
rutanskébo bylo viecbno cUl vojako ' 
ml v e«ratTé neniTlstl. Pftnové C«M 
stran, jak se zd&, ncjrlcv proto se fc 
poD^knit xtilfiUI. a hn<!<l po odjt^du ki 
v6 t Pruhy o evé u]m& stwl^^n^ sii' 
Praxe eobé potokUi, aby m^zl sebou 
rovnáni uiHnllI a pokoj V xeral 
SnAni se seíel Jli dnp 24. Června 1Ul 
n>(i>ktiU-l klAAtcrn Dominikánského a 
Klloiwuta. B3-IÍ na n^m i mfiétane 
I přelétl. A tu XToIIll (lyfl úmlurce. 
méll uGInld v^rok o v^l. pro které se 
a krfilorna s pány porQsnlIt. Z toho bdi 
ryal&ni Jsou dv« poslové, Lev, pnov. 
rytJfskéha MLdu némeckébo v Aecbin 
PraftsJt; mééfan Bedřich od Kok« 
aapřod ku královaé do Lokt«, a odtu4 
If ku krlll do Nťmec. aby Jim 
dobrou vQll pánův ku amirenl. a 
tém plnomocným úmlavc&m svoUU. 
Jindricb s Llpé mimo 10 JeSté sv! 
nf posly ku krUloviií vypravil, dav JI 
kora^ prositi za odpujitftnl a <a aarréi 
jojl mllofitl. AvAak vfiechno to ime 
maraé bylo, krélovna 1 kril ta&ll Lo. 
nebodné nebe, aby s poddssiyinl vyji 
va)i jako atiana ne .itraoou. 

Kxél Jan leakrftte aploil aloro Vi 
2bra«Iavskénu dané. a akuteCné po 
Martine. IS. listopadu 1317. ku krél 
na ]<oket pílj^l maje 9 s^bou 200 
cAv od R^a. Zpréva o Jeho pMJCEdu 
lé seml radost apúBoblla. neboC zvlUi 
))ob^ lid se ttui nadéjl, le namaaoa 
kojnéjál časy. 

Pa.a Vilém ^íajfc n Va.lde 
biskup PmCskf Jan IV. a JettA ai 
Jiní pAnové dotud krftll véml bMd 
Lokte pospíchali a kréli avfch a1ui»b 
dílvall. rftak pM tom dsltné radíce, 
cizí Soldnéfe ee xem^ na^pét odiwlai. 
némcřtl rAdoové krfilovl byli tomu na 
por. a Dostalo se to. KrAl 1 krílloroa. 
staví v*e toliko dltuk avteh aa 
xd\ihlt ee a v prOvodu tobo elaOu* 
íell do Prahy. li krti iMfí prf ehtél Cechy vyhubiti 
a hlMcm mnoho lidt pomylo. 

1317— 1S18. 

Pfsďc ajelo ae xfttlm tsk4 aflco ^ 
pfinůť 8 braanym Údem crtm. a 
knUov=:l5 Dianteie iloe 18. llaCopodu 
on i>iijpl). lu Ví Jim k aiuili&m i>o- 
1. Udnjfťc bozpofhrby Uikť. aby ctsl 
tn byli vulAlenl. Avfeak kr»l m<>l aa 
ídC7 Kloflt, proto ftfi B jeho protfmiky 
ivall; jebo Nfimd proti rfiem Cech&m 
Jalio iMifxnízelt. tak te odbyv v^rné 
oIWinitTnít, JeJIcb vIuIaIi neiíMJal. B 
v SťiU doécb. lil. ilstoittdu pouz« 
tntX N(-mťl 2 Prkby proti p&oflm Jc- 
ilporntiD do pole rytálil. mysl^, ie 
Ut [Mite fillnA rfimé n/'m«4-k4. K«- 
apKUivul Tat(;«, tvíK prolioAla Vy 
Ukého u Č«skřm Droitem ti Pe^ek. 
proUvnfri oba&zeau raAll. PfiuxD si> 
I proti ZdíjltroTi iť aiern- 
ft. av^K ten ma^p slJto bt4í nn 
Bvem &tDniberp(- a&<l Sá7Avaii. vy- 
li ntffe « prosil u mtlOBt, kterU 
Ana Jenc Zima Jft byla bodoi^ pu- 
arínúc to krAli n»pr«klUelo. I 
M Jn*ií^ př*d koncMn r, 1311 iltf po- 
■h knijln říiBkJcli proti V 1 1 é m o 1 1 
n d X I o t n a. VlthoTfcl, ktoxy tehcWt 
ot hrBd Hlubokou ve sré ntocl 
Kd7< toho bnutii kyftlort N^mcl n«- 
dobrtl. dal jim krAl ]eho stntky bu- 
k ta oni hubili vlsabot poddané krA- 
bnén a ielmen s soMvMtt velikou. 
|r| B«AotfÍli I sotumlalch staUi&v p«t- 
etra i RoaeDberka. krfiloTa 
íaoce. pMAAl lonio pán ilo kráiovKké- 
Mf. iMaJft hrAto xft u6»třriii a chtAJ« 
■fm a Vilímem z LojidMcina pro- 
oanu. ArtmK krá) mu tak tMk^ vy- 
kladl. 10 pán s Roeenberka e« rost- 
I, od krůle o«IeA«l a sřejmfi k Jebo 
ttfklhn pf«ano«i)ll. 

Mr>raT^ byla afin strany JtndHcba 
t; on «Am m<>al tlm Jaaem, 
irdoSch Čochich vlaatDl zeia 
taWI. ve Jménu strajiy sré zavf«l 
7. vraalnce 1317 smlouvu a vojvodon 
ricfa^m Rakouskem, voleaf m 
ftlmiikfm, Ejedoal ni od nť'bo vo- 
sa pcmioo a attbll mu. le mu dopo- 
k VTplnAnl neporovtianfch dosud 
tf Jolio HA markkrabdtvf Monavekém, 
Tloe, Jestli fetiy se král Jan h afm, 
lbem. a Jeho etranou neohlél sml- 
t C«cliov4 buď Démer^tio e bntM 47 

BťdHobov^li asnbo nao JlndHrka Ko- 
rutanaktfho ta kráJe pHJmou. 

Ctraácte dni zuHt král J a n se wtíml 
nAmeekýnU toidnéfl na statcích V110taa 
t LandfttelBa a I>«<ra z RoMoberica, ne- 
moha v9sl( titlaého hradu dobj-U, obriin 
«• pla EuřfvoMl na Moravu, a dn* 6. lad* 
na ISIS na Ilrii«>aak; hrad pnjaL 
Tam k «ab( lavolal s Praby tiUt{ aTOuman- 
íelku A I £ h £ t u. která 21. ledna k O&mu 
pFIJela. kii>t on mexlilm na vfte<>ky BLraajr 
dt<ricy ůinll. krvav« boJ« vtíitl, vtocko 
vftude pleall a kadt, nojtoak net iako pn- 
t; stfedor^ky rytir- loupelollc. 1tl«rf ve 
»v6 suflirosU TJk« co vOko) n6bo Sl>6 cbce 
zalřlti a v aivef obrátiti. Z drubá atrany 
huUIl pánové ma atatky královská a v»«, 
ro fl králem drteki. tak ie byla celá «Mn« 
Moravika plna záiláv a aáFku obecného 
lidu. 

K vMAlmii xl«mu byte r. 1317 velká 
neúrorln. a nyní Se poOaly Jit nkaMvatl 
Její oAalodky, totli hroan^ hlad. Pro naU- 
viťný nepokoj nemohly se potravy xe nou- 
sedatva pflvAíeti. a ctaudáf lid hrsy nua*l 
hledati koMnlcav. trav a koř ic tlromfi, 
E ni(-lii si nfclUivnf pokrtn vurii. Brao 
iloboán Jeit hladem k xoufalBtvl, s mnotl 
zai>oroonuvfie na avoii lidskou pMrozenoBt, 
drubf ch. nbrjell. a lidským maMem «e U- 
vlil. z hladťi povHtal mor a dkiá mfaat 
eviá&te na bnuloťU a ve mSatech, lak Se 
zasA velik» o. hlubolc^ J&my kopali, a po 
mnoha stech lidi hladem a morem lemfe- 
lých do nleh kladli. Na hrbitovfi kláfttora 
Sedleckého ai do konce toho roku 
1318 mc«t U«fc lidi pochovali. Povídali, 
ec od poOátku řeakú unn^ takového hla- 
du a bídy nebylo. 7 řehol véak znamená- 
me, íe pam^t velikého hladu, kterf byl 
ť. 12S1 sa Oty BcaalbonJiefao, nynt Jit se 
vytratí la. 

|{rfll Jan nevnímal al této bfdy, a 
vitijr Jako KUeétSnf o vybkuenf svfch 
pnXlTDfkitv pracoval. Cechové a Moravané 
vtdoucA totD Mdéol Jeho, poťinall mysUtl. 
Se Jich chce dmystn^ T>-hubiiÍ, a ve vlaaU 
Némce nasaditi. Vsak dost motná, ie 
mladf JeMé krAl. kter? dotnd V Cechách 
»oh« nemohl irykiioutl, éeakjr •« nena- 
uíll a Jen v Némdch xallbenf m£l, při 
tom nd|)oni. Jeboi pfekimlU nemohl, ilo- 
sU Rff roikriéel. a ta celé plemeno alovanAá 
vyhubl hrozíval. Pánov$ tut» povůet snad 
dmyslné meatl lidem rojtraAovall. a tak 
cei; n&.-x>d krále prokUoatl poCal i bylo 
pobonrenf rayvll vAeobeoné, Jakého nllcdy 
pf«d tfm nebývalo; pánové pak ilFTve ne- 
tó Karel srornt, upunJU od svých tiňlS domictch, 
nebylo vtce sírany krAlomké niexi nimi, 
a a \í\UU6m ponu sJaII m dne 3. linurn 
1318 nn Urftdř Zvlkovfi, kt«rýl tohd&i 
r moci ptůa rclm k Rosenborka byl. Dal 
te I pan Vilém Za)Ic z Vatdeka 
tu 9a)ftl. KS-poFinena na stúu dávnou z&ar 
proti stiiTétn ii A 1 b r e c ti t o v i z ít e L e r- 
ka. kterjf-i kii HLrnn^ Jindřichu s Llp6 nA- 
lalel. a ptvů A&vafm\ ^6^y pru aejak^Kfia- 
t^ taeti d&ttai obou domfk s pasem VIM- 
Riem se rozkmotril. Na Zvfkové se vdlcknl 
pAnove proti kr&ll iaTá.uU a v Jodnotu 
vsconplll Jednalo «> Jll, jako za JlndMoba 
Kom Ulil »k Ml o. o ssaionf krftlu e panství, 
a povolaní líného panovnTka. Jtm Pralak^ 
biskup Jan z DrakiL' Ke tomu protlvtl 
a clrkevnfml tresty liroell, pMČftaJe pá- 
nAm vlnu. le takový hlad a bída v xeml 
poinujf. Avjíak pinoré uj^inivie J I n il f I- 
cha X \.il\>é hla\'ntm vítát^xa cIttK se 
Iv^l silnil, zvIáStř ic také rakousko a 
uherské pomoci k ruce m^U. 1 vssclino 
vojsko ix6 k Iirau si&hEie, krAle 1 kr*lo%mu 
v ařm oblehli. 

Tu teprv kr&l Jan poia&l, do jakého ne- 
bespeM Joho n&nttivost JoJuvrhU. s notitn 
odlotll i)ý<!hu, ucho svA h opi^tov^ným 
prosb&m Jliiitficba z l^tpé naklonil, učiniv 
s nim primáti, aby- k ni^niu do Brna tiei- 
pe«né mohl pMJlU a s ním o amtreot vy- 
JedaAraU. Krlll sliboval, Iv chtx vSccko 
sapomenoiKi a pSiiiťiin nitlost svou na> 
nutiti: a%-eak když paii Jtndflcli 2 L.lp« 
jal se dokládati, t<f pAnové nemohou v 
žádnou emfimou smlouvu vejfU. do které 
by nebyl i&roveA poJai Bodflcli Rakoufiký. 
VttTft prý jest piavj král ftlmBký. í»mui 
by muelll /.aoho^iiti sliby s\6. — tu ae 
roxhMkl krftl J h n. že k tomu nemůže aro- 
11:1, PH-ti-lil vAecko daMI Jednaní a lined s 
IcrAlovntKi Altb^ou baévlvfi s Oraa pod 
tfmie pf!iDí>ftm odejel. T>ne 27. Hfiom 
131S pnjel do Prahy a hnnl k (Maafl Lud- 
víkovi posty vj-pravil, aby mu Jel kn po- 
moci. 

Jak niilp rlMf Ludvik ua^yáel. 2e řeMI 
P&novi 9 BedMrhem RakouBkfm ae spol- 
íili, porozuměl torna, íe se laki o Jeho vře 
JedsA: I pMJel bez nieAUAiiI do Chebu, 
a sral tam kríie Jana k miM. Jan tam vy- 
jel ae svou vojmuskoti druilnou dne 29. 
břoc; kr&lovnii odejola z Prahy o tfl dni 
poulf-Ji k« svím dělem na I,iikot_ Na 
tA costé králova do Cbebu x-yf-fhal hn pan 
VlUm Zajíc e Valdcku. a propadl 
Iťbo Démecké voj^o mezi KrivoklAiem a V. Zap, 

2atcou, kdji na plcovAnl vra 
lidi mu xobll a poranU. 14<l mull 
nimi nůkolik nomockých bnU)«t I 
ského marAilka, tajal, a ostatní raa€ 
Ctsaf Ludrfk poxnav ilí postavcul 
Českého naprati stavům Kem^kým na 
nlfí JinAho pobiti, leč eo mocoif proutí 
obi strany porovnávati. Nubylo J| 
preaUodku. nedli toho samftho iimi1| 
lém« Zajíce x Valdsks, In 
královi n4meok« ioltluéře poUoukl • 
práftll. do Lok to poivatl a » nHn 1 
koj zemský JednaU. Pan Vilém pM]a> 
m6H ve Jmtau celá zemé na tři a| 
a uetanov&no poMLti aaita \ivm su 
feekým a moravským do ni««ta Do 
lile. která tenkrát pan V114m aáp 
drtel v moci své. Sám pna Vilém ob] 
potom Ěb&ké pány. aby Je k pfijrtl 
pKmtřl a k nAvM6v6 l>omalllck«hci 
mu přlmál. 

Nft DomalUckém aaárau. ktc 
velikonoci dne 23. dutina 1318 byl g 
Jen, podával sb král Jan pánům ťM 
sáoi svou milosti, iLtOFOU Jim dotud 
Jich snažným prosbám urpulně dáti 
ťbt4>l, 1 tak stalo se konc^6 «miroiif 
stranami ; panové obnovili králi Ji 
»vé pflsftby Tř-mosci a pMJall od ' 
mllcot anit «e k uMemti xaváiaU. ^ 
nevydali ani krftlovských mAst a l^ 
Jet každý dostid r« své moci drtel, 
blamf původce odboje, pan J I n d M I 
L I p é staJ M Cftse podkomořím knUo< 
Českého, a pan Vilám Zajíc zenu 
mariálkem. Král se musel na uovo 1 
zall. iádaýcb xemakých dradův cizo 
fflm více nedávati, nei va Ti^m spnkvf 
so Jen rivdou domácích J!es'kýcb Ůřetel 
Císař Ludvik, pom&haje sAm oaoW 
[omu narovnáni v I>om«t!lctch, i>ownl 
do řf&e odejel. 

Tah skončil se vn^rn Domaillck; 
pánové Jindřleh z Llp4 t Vil 
Zajíc, přijede 2S. dubna do Prahy 
Jali tu hned JIndMcha, královHkeho k 
láte, Némce, a Ua!l ho spoutaného na 
voklAt lavéztl. Tak ae rootkll sa to, ke 
kancléř e dnibýmt rudami. Jež král ih 
okolo sebe mAI. my§j jebo od národa 
skáhb odvraceli, a takovou kysetol 
a$a vjťbusovall. I^NR^a Jar 

i O&afco-Horttvaká Kroalka. 
a Jana IV. i Dratic, • Jeho 4» d do Avirtofis k papeiU 

1315—1318. 

telilo liloatn/cli poUUckfcti 
t vdálf co také T f(Mké 2«nil velmi 

pHtiody. Jii krai Ph>iiir4l Otakar It. 

ftlmf u papfk^ na to flUteral. ic 
T kláMeffcb mřetskjpli v»hím d(- 
bnrl byli. prolo t& O»chové a Mo- 
, )a«M Jellch feboll pHJall. oU rfed- 
frh nejvIcA do clzozeotsktcb klA- 
TfMamtovanl bf'vall. Ttto nřmeCtl 
(V6 iro inCAoch vemohll u ř«»kélio 
itrho dobrúbo spítsobStl. svl&iítř io 
I kliítlenit kft:M<A v«lir« kaslll «• 

a RinohA poborj^nl z toho vrchá- 
r Pra2« aa Starém mřaté M 1 a o> 
s IV. Jakuba 1 roulli^f ch pMflo 
I aTůtskéDau itucboveamvu bjíl ae- 

poCalt M » nim Mcftilllli. Tu nřkte- 
•Mí kn«i1 chytili si^ Jak^-h*] n&le- 

rtrkoralho aboru vi> VIhudA r. 1X12 
^It, JtcIHt v ncipr-av-ftni amjrslu sobA 
ftU. I CttUco o olcb kácaal v koMe- 
■■l»k;'oh dotfkall le MloorltAT. trr- 
te to v^flclni kreaCosOia onni nit* 

u Uitioritůr SQ ipaviimU. MteorltC 
iBcd u ilvura piLi>o£akébo talorall, 
» Pniakéitiu blakumvl J a n (j v I 
vmS vinu. Se takových k&zaal ne- 
vraL Náctedkecn toho lUiAly biaktrpa 
r. 1316 T^hrúlnfi lliity od nftktar^di 
Uťlv. ktefl Jemu u to laki domkni- 

9 na Shodu Mlnorltův a6kilc btlsko 
Takaba dopustil Jakímvl iiot^ Je- 
ti. }li»i MaBtlaI(<attkr rrkall. 
tflvaii, proto Se tyto Jeptišky Magda- 
' od pap«te aoi Jeftté táůa6 potvr- 
Btojfly. 

vtek lato vř-e preála. naatalo Jin4 
pol^nfoů i«mlc'li fraacouiakfva 

10 nijaké karffMvl u itila« ac ífrilo. 
krAJov* I^taacouxAtl a Jiná knl2a> 

é t7 kiLcfr« krviLvmi vAlkou Btfhati 
PHvrioDci toho haclřBivi zvali 
ildenfttt anebo AlblcenAtf: 
l)(rii«v krmf&nakou o1>noviil na apú- 
TOtnlho etsrxi JeJIbo, Jako aa apo- 
byla, lAittitati nMilor^ cfrkuvol avft- 
yafieie neuuiáťall. o tajvinstrl sva- 
!|l«« hloubali- Ofm dál ae tato na- 
a&lforala. lim vlco Wtodlh-řoh a ne- 
tth nurot se s ni nxlilo; Jedni dtu- 
'lnnM fllya«tli, rozdílu meal kn<'fXom 
fto DouCTáTall, podnibC ee křtíti, 
Fch noCuIch schňxk&cb po bliKliifoti 
|di « pobotaottech srfcb obamií 
amilatTl itAchaii, Toto kaclfstri toho Ča- 
su Xňki T Cecbftcb Ba jevilo a moobo pn< 
rrteactiv naléialo. V Praze a Praiakfim 
blakupsCTl f-intW Uio kacIK (tiraMrtné 
tovaryMlvo. taAll pr^ xv^tio iLKlbtekupa > 
sodm blakupAv, a nichK katdý m^l pod 
sebou 300 duM. Prutl nim horlili avtiftti 
DoniliiIkllQl Jíl podlo srAha povoUnf. I ůl> 
vedli to na krftll Janovi, iv pra2sk6ho bi- 
skupa Jana r. 1316 k tomu pMtaél. abf k 
Tybubcal LSťltto neSvar sffdll vySetfora- 
tele kacf rstrl f i1 1 tak xvaji« i d k v 1 ■ 1 1 o- 
ry pro celC 0<u)ka krflloratrf. Tito Inkvl- 
gitoM bjilt vbadc z ř&du ar. Dominika, 
leáy lakd v Acchádi, a r Praze obývmll 
T (lom^ za koKteJom st. Jana na zAbredlt 
HMtti Svntojanek^m p]ftck«m a st&ramAat- 
skýml aitýay, kter^bo d&in teprv r. 1847 
atrteo byl. uClnlv mláto novému Clntovol* 
mu doinu. B^bem Jednoho můsloe 1315 by- 
lo v Prase álrnicl kaclřůr obojího pohla- 
ví, kivfí od ayfch lilmlňv umiittlti nechtě- 
li. upAleno. Ndktvr^ Jinií, nad ktei^ml Jll 
kffi Jnst udftlin, aby upAlonl byli. dal bi- 
skup Jan pr<^ujrtKÍ. proto le atlbovall po- 
kůDl. JakýHi ICkaf R i c h a r d byl la to tet- 
ce obvIaAn. te kactfskou knlbn sepsal, a Jit 
a«dél larfra ii DotstnlkAob v kUUtvfc u 
av. Klltnenta, odkud ni61 svřtmké moci 
vydán b^l, atiy bo upťllla: a.vtak btakup 
do toho 7kru£lv, tirodnlky xvi vyalal. kte- 
fl toho lékaře moci z klá&tera vyvedli a 
na srobodu pmpuHlIl. Z toho se atrbl 
hroznf hluk. DojninlkAnl popudili obecn; 
lid. kterf vrj hlu^é volal, aby lOaí bfi 
up&l«o. Blafcup v4ak lnkrl«ltoiT karthtLrl 
(lohanca e Jejtťh úhidti ilulii. 

Za 10 tnusel blakitp Jan t$l«« ^lykojtl. 
Jakási Jindřich ze Scfadabarka, 
keaornfk Vyftchrndak^. Ehirynk rodu ne- 
manfelského, soudil ee a biskupem daUj 
Ces pf«d stolici pnpoiekúu o LUi»m^flck^ 
proboitetvi. a kterého oil biskupa aehn&n 
byl. a le nemohl rlle avébo doJIU. uchopit 
fie nytifiJAf pMleAltoatl. aliy ae na blalm- 
povi pomstil. Obtaloral bo u pap«Ae, le 
8v ujímá kacIfAv a Je zaatávi. £e na iIh- 
cboTQl prebendy dosaiuje Udl nobodaft. 
Se knéSi a ollftFe sn poní'Slt4 pkHy ry- 
sv^cuje. a Jiné podobni a&řkr ^H- Na 
takové IMk* obíaloTftnl vydal IrMtiJél 
papel Jan XXII. dne 1. dubna 1318 naM- 
zcul. aby biskup Jan aioiea byl ee svMstté 
n duohovnf sprAvy Jeho biakupatvl. a S« ee 
do tf-l mdeicAv oaobne pfed pap&lOTým 
soudem v Avi&oní poatavlil mlL 

Diskup Jaa chtřl mláto sebe poely k 
papeli poalali. ftr&ak toho mu dopuitteo 

4 co Karol D^yki, ft taJi tmiMit do ATiAona na cenu 
se vydftU. Oilolel z Prafay dnv 9. krAijia 
1S18, MmlLot dni po ttcnifťnl se stav& t*- 
skýcb B králem Jimein v Domaílictch. Sectry kr^le Jsni. MlkulM II. Opavský. 

1318. 

Oholo tcAiX) Sa«u pfljoli <lo ProJiy ku 
.krált Janovi stavnl poslovi od krilo Uhor- 
Bkého, Karla Roberta, kterf chtAJe 
vejttl v pť&telRvf K hrfUem Českým, né- 
kterou £ Jeho dvou se»t«r. dcer clsafských. 
hraběnek z tAixanbiirkti la manteltcu žá- 
dal. KrAl Jan Jaa rddfieu loniu, hned své 
•estr?. Marti a BeRtrlAt, s Luaon- 
liurku, kdfď ikitud byly chovAny, do Praliy 
dal pfivtírztl. aby si z nlcli poslové ufa«T- 
iU mobil vyvolit), klerA by se Jim xddla 
býti pfUetujiéJfif. St»rM byla M^te. mlad- 
M Beatrlx. v^&k nebylo £4dné JeAt£ iÁsr- 
n&cie let. PflJoll 9 becpefným prílvodom 
dne 20. června 13is do 1'rahy. a etvrtéko 
dne na to v deo sv. Jana KHItolc odolira- 
1y se » krAlem. bratrem svýtn. a s krAlor- 
noti AKbfitou na Z b r a a 1 tt v, kde ee prft- 
vA výroínl pamAitlift sa xemfelibo xakla- 
datolc ktáitera. krále Václava II meia 
ftlavltl. Tu Beni také posptcbAll poeloré 
uberatl, a obnovili Sftdoet svf-ho VHlIr-. 
Král Jau pHsvC-dčil a dal Jim na vdll. kte- 
rou s oIjou a«ster tij cht&ll toIIU. t vy- 
praviUo o Ifidito ophledech nevésty ořltý 
•výdtó, P«tr ot*t ZbrtWlavrfťý, elovy tí- 
inlto: Ta i>a)i etojl Vhn Dtod obfiua mti- 
Dunt, bledí im nř mJ£ky a badlivé. ohli^ 
tejl J»ron(^ tváře jiannon, postaují vlnat- 
Qoatl t^-Io, atavf ne n» roulUnd. místa a 
■tkoumall naimut^. které by se predDOHt 
OIUI tn^la. KoneCn« SftdaJI mlatUl, Uea- 
trlPÍ. Krftl Jara svolil a. první k své ee- 
Btfe e pFáDtm pHBtoupll. Vyvolenou neví'-- 
B4a pak neprottleoié vedli do veiikMto 
nbrftniu Kl&AternlIto pfVid veliký oKAf 
Panny Marin, n tu byla oddaná králi 
Uhfrskřmti. nepfltonmftmu, do mkoii 
vzneS^Dýcb JtAio posllh'. Na to zvoněmo 
obfma zvooy klAAternlsit. a sbromáid&il 
mnichové Claterclané xpfrall: Té Boha 
chv&ltme. Po lomto prfbriliu lia Zbraslnvl 
vypravil Karel Robert, král fhepský, 
alavný prftvod naproti sv6 oev^stř. Icte- 
rýS JI na hranlcfcb moravsko-nberakýeh 
a vptlknu cH pUJal a do Uher vprovodlt. 
Okolo «T, Mairtlna téboí roku ISIS byla 
na králomvl Uherakť komimovánu. a viuik 
pohrTchu. Jli pfi prvním dltétl umřela. V. Zm»: 

Starat Jejl Beatra U a r 1 o e&stala as 
T Prase pft dvoTe králorakeni. tA Jlj 
vtyreeh létech král Fnutooouký, 
1V„ EB maoiHku poi&dal. 

Utkulta knltv Opavsky, 
boínt aya velikého ikrftle PNunysla Ot 
U. ai do sv6ho koace linfi«t«Cvt 
zfistal. a v diudobe tébot roku ISI 
B r n « umt«I. Pochován byl okolo 2$. 
na u tamn£jaiciti Hinorltfiv v koatelaj 
Jana. Jvho nyn MlkuliS II. řlll m\\ 
á f. byv dl-fve výtrtný. iwtom 
aprmvoval, a pHde) itu kráJI Janowl do : 
by, kterýž Jemu dne 3. frM-vence ISIB 
tctstvf Opavské v léno ud«llt. Oieikli 
.Mlkulá.4 mladůl s Ajhoou ttatlbofskou, i 
by! také kulietsvl Itatlbofshébo. 

Ooe S2. liBtovaUu ISIS porodila 
lovná AlibAta manlelu avému 
•lyiia. o jDh»t Jméno rozepřa w sti4ilE; 
x1 Cocby a K;>mci pH dvoře krftlovi 
H6md chtěli, aby pokřtte byl na 
JIndfJcb podle ddda avMio. cisafe 
eba. Cechové na aoM prftlt, aby 8« 
noval podle avých í!e»ltý<:h předkAv 
lovských. Pfftsif f.«aké auany xvft«xtto. 
novorosfuioc krftlovaký naaváu JoM na IcKl^ 
v ko*t«]6 u av. Vfta Přemysl Otakacj 
Tonto krAloveJtý syn vAak jli po pAl 
hém lété urafel. Kterak Jan chtll zamCnítl Čechy t TaM 
Porýnekou, » královnu manielku tvou 
vrtil. 

1319. 

Po tomto kilu Btaty se v dome 
ekém neJpodlvaéJSl udaloatl a ne 
uéJM zméiiy. Jit pf4>d rokem, kdyt 
Jan a cHrafom Ludvlkein v Cb(>b6. 
a DomaSliclc^ osobou obcoval, udnfl 
návrh, aby spolu Cechy s Porýnefaon 
rl zaméDlII, aebof si Jan v CechAob: 
mohl zvyknouti, ťefttl pánové mu byli 
tlvof, velké aepoboditf mu řlnlcv. a i^ 
leAié vf«e. kdyt «« musel cavAzatl. ie 
PorýAaoy váecky má od t^be proF 
Tak ehtftl Ce«ké království ctsah Ludi 
vl zaáantrDíltl, a£ sf n lom na hlaa mlí 
netrourat. Královoa AUtbf^ta o 
úmyslu králova dlouho niédio 
av^ak kUyi ji to bylo prosraze 
lihosi nH)i.>crJočl poznala, kt«ré ne)aa 4t 
*ili uýbrž také JI samé z toho mohlo 
ti; 1 vKtýíila hlavu svou iwimxona 
umlené cti ixxlu svého Přumyatoi 
a za to králi, mantelii svCmti, tak dt 0»sko-Moi«TakA Kronlkm. M I rypodlti- Ariak c»ae- 
na krfllovnu. I byl kunec 
kd mexl Dimi 

rul vstoupilo bohut«t JeAté 
JlDdMch s Mit« A if^ 
HTrtencI dobru cfUli, le ne- 
AMb^ty Pf^mynlovny k ntm 
bohého pfesv£d(«Dl. ic oni 
podkopAT4jI. kdcíto hn{'V 
und v tom inH svou pHčIou, 
iotC v Jeho cbouUiiťJi po 
inoť&nf DrťOcddeJf. Pau Jln- 
idli m o lo Ktaral. aby kra- 
, vtce tsk mocnil na »v6)io 
Hi a Je] proti p&nfim popU' 
Jeho podU-n^m libostem ho- 
moil kriUovakfinl maJitel)- 
t více rosdmy chovati. Leh- 
nopozDftvn], kom U> vede, 
i IMIJ g« I tobo. lo Ml t«)( 
Um hrůlovu dAvřru r-falial. 
o£lch slehnu a pomluvil 
! ilrohé Alítjíty. kifl- 
;1tíl. Její nepritťlkynř. 
ptto Jindfich n Joiiu píAtuK 
kterak Že to JeKt notiodnfi 
é. ie se Eiimviije ieoou. 
jak ooa radí. JnStoby JI 
pfbU; odtud 2e pocb&Ef 
nemťl pcwavad ani cU ani 
lirAlovstvf. A krAl Jad ta- 
nebo své aaklonU. Krilov- 
sdMeoa aiii7«tem krAlo- 
1 Cechy ndmeckéma cfea- 
aoai) DJ^kdy i>r«JevUa né- 
itby se v takovém pN- 
lín ae »rfa synem a 
, 8 panam VHAmnni ^jlp«m 
le v&emJ vlastenc] rbtéla se 
<l?ltl. Tato stova vsak byla 
lín smyslu doiteteaa, lo krá- 
pomoct pABův lobé rém^eh 
yhaatl a malého •ynn svého 
t>fedkflv I matťlny Hlrany po- 
A 1 S b é ta trAvlta zimu to- 
rfml d6tmi na hradfi l^oket- 
J a u, kdyl lakovA slova aly- 
uip K&iCal SD boufkl, hned od 
idv vímti pomool pnMl Ka- 
ňka poUdal. a a ozbrolcným 
xa^tku Hnora 1319 oa Lo- 
1. 

iradu voAe), kftíal bo&d II- 
jjby hradby a v^íť opu^tUII 
k osfraont ponuniptll. 
, majMI takový nc- 
Tyii!iiHt. ariak krfll dal hoed do nich Jako do aopfátel BtřUsU. 
Krftlovna bledfc oa to poboUM poCIninl 
královo a iistmuttm, myslHa. te se sblfl- 
I&I1. vfink brao txnnala -praroo pMAlati. 
Naatal rtmíof vý}«v nml Kr&lovskfmt 
uwntell: krftl nazcJtM krftlovnu at^ien ode 
vii»cb r^tyř dMf odlotiťll. njhri tíkt tmo- 
by aluřební. kteréí mu byly nafíony, r*- 
Jména dva vlsařc, Jaiia a Klkul&ie. a sM- 
nu Gennidu od iif vcal; I musela jen a 
maJ^ prAvodem na vAtt «odsnuU, a os 
Mihilh 8« ů&tl doveetl. Ttllotébo «yiia a 
nAstupc« V a dav a dal ot«c a dvéma 
chdTsinl do nnarCbo skt^pu zavNtl. do 
kterého Jen Bkaloti derou dennf svAtlo }«• 
dalo. a dva m6slcc Jej v tom aklepé Jako 
vPiínř kftaai oborati. 

Konrád i Urfiirtii. ntkdojfif opat 
Zbroelavsh^. x Ittosll aad tímto nntri«nlm 
královHkých manlelův. opustil nyní dvůr 
krftlovakf «. vrfttll w do avebo kUfttora. 
(lby xde život svůj pokojné Bohu alwic 
mohl akoni^lU. Kráíl Jan »e bezpochyby 
r^il olitfteího rádce a kRi«IAle poabaTll, 
ktorému rafil ta avé povř*«ií na kniOT- 
Bký trůn vdMen hfU. V kI4*t«fff Sil Koa- 
rad Jeftt^ doMt lei. a Jit v polltlokýah 
v4>c«<ta lidného úSaMcnstvf nem^l. L«hkovAžn^ tiv«t krále Jana a J«ho vdtki 
proti Pražanům. 

1318. 

Jak mlk< lUlnové kráto na evoii nrann 
xfakall a velkého pAaobenl. zvláAtO po od- 
(llllenl krélOTay. Jeho maoíelky. pH oém 
tloiélill. stalo se Jébo chov&nl Ji:«tř hor- 
Mm, aeill před lim bylo. ZvWfité niladf 
plLnové naučili jej Jako néikdy král« Vá- 
clava III. TAeltké rozpustlioBtl. Hr&val b 
nimi v hoatky. dHval Jim n*q>o4^««tofoh 
jmen a sta) o^ nlcb takových }m«i anft- 
tel: v nod toulal e« « Jodtnřm slolcbnlkom 
pQ HllPlch Praiakřt-li. navétřvoval ocTéat- 
ky n oddftva) ee mrxkfm rozkoŇem. Jed- 
nou hylo by ae pry ia41«m atak), toby 
ho byli wibill pochopové méatakého rydí- 
táte. kdyf. hlídku méll, kdyby w lim 
nebyl dal anitl i>o hlase. Do koetHa ne- 
chodil pro pot>o£nixit-, níbri z obvéojc a *o 
se před lidmi ostjcbaJ: víaJt ae t v koatole 
ncsliL^né chorv&val, dávají* poborfieml «ml- 
(by a rozprávkami. N«iiajc vftbi>c smyslu 
pro moudré, apnfádané paaovénl. n&liledél 
■i\ tobo. aby dAvoI vedle ryllřafcébo durba 
také dobrý ptlklad potaoinoetl a koniL* 
nim skutAův kFcsfanaké Uaky, Jab to- 6a Ekrol 

mu nOrad Ďeaký ode divn« »Tyt1ř byl u 
pMiOTBlhůr BTýcb. 8v4 krfilovKk^ pM[>oTé- 
dl mfinfraJ podlé okamlttóbo itmiMini. a 
(iroui také eIots ielio alktto nenrUil, byt 
byta 1 paan^mi prlvl>«gleml stvrzano; u- 
lUttn-Kl Jv toUi b&te vdelio rodsmyalu. A 
tak Jni mM\ ntUmi rlaMnI pothluif ale I 
(.•ixliu-i II v<>l[k$ lotikoatl. Z (1! pMCInr >taio 
B« na tAkií bno volilcC xali&nbenl. Mladt, 
lebkov&inl p&aovfi. hovlco Jeho t>a£lvoeti 
po imni4 alár?. nAmluvlll J«J, to dal vy- 
hlisltl veliká kolljy. Jako se iKlIy v l>«- 
ittiTi6 povAflti o králi Arturovi a Jeho ly- 
tlHch. ktorá by^ oblíbenýrn fitenfm oa 
'korh hradBKjii r)-i[f«kfoti. Dal naiwatl po- 
zriaS do Kí^m«c a za K^ ko vSem knl- 
fai&m. hrabalům a aivzdil^m rytlffiin, ab)' 
Be k tóio rylfřrtté slamoatl a irweloaU h 
iIiY>ra Jeho dali najiti ke ilnl sv. Jana Kftl- 
telp. 24. íftrvna 1319, ClnlIy »r nlLkladiiA 
pHpravjr z p«ifis iM m(íťancnh Ptaiifkých 
vyAtvných. v krňiorskA obofe u O v e n c e. 
r nyDJ^JAfm Biib^nři, m^lj' «» odb^atl 
tunia.Jo a vjwtavíoo tam veliké dřoTéné 
staveni k dh-ánt, A hic. kdyft pMAel luHa- 
novtmf d«i sv. .lana, nedal » i chtlny ani 
J«den boBt vldétl, a mteto vellcfi sin-vy do- 
atttlo ee Itr&Ii povm^bu z tC-to drikhi kra- 
tochrlle. 

Krll n^^airaj« se vles o vs-rad^ul ko- 
manltrh atatků z rulcoii pinftv, utlačoval 
nyní niřAfaoy n duclio^-ntky. a'iy aolíř iiej- 
kratílni siíňaobem pente laopatMl. kteří oli 
Ttdy rte. a vt« potřeboval; a Uto dva 
•tavov^ l>yli doyud nejoddanější podporo- 
vatelé jeho trtknu. Z Praíaii vydíral penfrí 
■pAHObem docela nezflíniijm a <Ti&stlným. 
aefietfenal prAva niti AltiítitoMI: Jebo dvofa- 
ai a ahthovj I&mall zAmky a íáTorj do- 
rofiv mdACanahJVli. a naklidall tle 1 a bo- 
■podftfem I K bmitiMlynl. N&kteM mMCain« 
do vAienf Jsoii atríMii, Meotiart II o- 
kycanskf pn> poníže I amiva Jest. 
KláftterDin xas a prelfltům s&hl krill oa 
Jejich ataiky. a povaíovav Je ía Jménl 
scra«l[i^, d&val Je v zisiavu Jako své ko- 
runní statky, a Lak toho roku U19 prý 
fen od san))'cli PraSati 13 000 hřlvoi wttl- 
bpft Tj-niitll a vydřel. 

Zatím krňloviui A I 2 b ó t a od Hv^ích 
ůétl odlouj^cma Jsouť. o samotíc a mnulní 
Oas BvOJ na M e 1 n ! e e Irán-lla. Nftrod 
ca to, wj »e v kTAIov«k< rodlnř dřjc. dlou- 
ho pokoJnP dtvaxl se nemohl: ntppeol kTí- 
lovak* Přemyatovny j*udilo JI vloe pffttel 
nfaií by Jich eo hrdí králova* byla molila 
xlaksrtJ. 

Břío po téch holbAoh r Oi-Minek* obd- ,71 

ed«in 

eboa: 
iu xASI 
aawvii 

'^ 

din ď V. Zap: 

í» odnjol krAJ Jim i Prahy na 
a tu hnod v Jftho nopfftomnoeti drtě 
cknl mftaCaní PraŽAtl vollké flbroBi& 
T kterém m; mnoho mtunto 
Jeho zavedeni ftpatiL^l rAilcl 
stavu celé sem«. Pf«devMiu hledftl 
JodaoUi a svornost itami mátl seboa: 
ni n>davé. kteM pted lim «iiolu xASI 
II. jEDonovIt*^ Vclflovld a Olbraioovii 
bé ode d&vua oepřitolitf. přátel 
vy mti.\ fiohou lavřBii, Potom 
inulfiv t Ri>Junaniniilii>J6{ch rodin 
sk^c^ti. aby bylí Jako mimořádní oM 
Slli hcJtraauov^S mtota. a Dajtmalt S< 
fe na obranu mteta. kdyby tobo 
tfol)f bylo. KoneCaé poelalí na lij 
ku králofnné A1tbMi>. pruefce JI. a! 
PrAby pfljela, a zde ve iiiť«tf mes 
ataoy cesuiíjfif pMbytek přijala^ 
bujíce. £e JI před kaM^ 
cbr&ulU. a u krAIe o smll 
Jednati. Av^k ni^Jcm Pniané. 
ktefl RKuriif pftnove krAlovny as 
Jnko prMnt přftel Jejt pnn Vílí 
Jfc z Valdeka. pan Petr a : 
berka a Vilém z Land: 
ktořf se tudix m PraSany snluvUl 
jni. Dne 7. terv«nce 1319 pHf«l» 
královna A lib « ta do Prahy. 
tavAna Jest vo mOstA. 

Kt2I J(U) doMal sprftvu o 44cl 
bfizfcb Prabk^rh. kdyi ae pr4,vf v B 
zdrtoval. I hned vydal ae BpAjtn4 oi 
alu. aby vzboufenl mťMftnĎv httod v 
nim poC&Uni potlačil, a pfljev v aua; 
den po pMJeMlu krlUoviiy. 8. 
braoní^m lidom rydílti svolí 
brtny ufiaCa zaanfion^, tak te 
sto ua hrad «o odobral, aby odl 
sto útok iieinll. Na hrad« byli u k| 
JI'ndMoli a Llp« a mladj^ .MlkuM 
Opavskf a Cetm^m panstvem 
pobádatl horltvé Joba hii^v JalE 
Afanům taJc proti krAlovnť. 

Ve m»8l« byl pan VlIOm Za JIi 
deka a V114m i LandAteloj 
vl Jaoiirií. krilormi hájiti: paa 
Ro!ti>iilii>rk» vAak Prahu opun 
ti •!Ul>^Ji1 vojenakou pomoc pf 
Íta.Ti6 metl re své moci notoliko 
nf hradby StaromfiKtsk4. afbrt 1 
le v koncích mostti. Toliko Kov^ 
Makwtram^é. JultoŽto proti hnd| 
řflnA. mtincto bezděky s krilem dl 

KrAI Jan hned po svém pM} 
brad PrnAskf: dal mí-étaniftro nal 
noJblUálob stwtclch &kodltl. pH Ct 
děny Jsou mmiAI bitky. A tu haadí Oralco-Horsvelcd Kronika. la élBWa. Jakoba Velfla t«^» mMto 
1 K proti DlíbQm sTým ku králi M 

1 DnUiélio dne, 10. Července, po- 
ftl T&iku prou krátovné b mMta- 

tíut unavnlbo máata; Tjrt&hl x« hrm- 
Mc 300 od&tcA pod »edini korouli- 
[doplavil se pfM Vltavu na pfed- 

8d«ruskA. kďil o^KoUh domíl ««■ 
dal. a potom na Star6 oiAMo Atok 

M^áťané Jeooce pote^Ool Jen a1ab£ 
jUU; obecný lid řeskj se Epéfoval 
11 bojovali, proto í« tcril iTdlrt- 
eoGa v6UIni dlltm J«a bohaté mé- 

li6m«ck<^ uiJMicrval. I taje l>r byl 
Iftlean tDMU dobyl. a2 tu ]ll v aa- 
InH jobo Atok xantavl] Htatoteý pan 
m Zujfc ..Ivflio sntco". ktf^rft ma- 
oMeiD IMti ar^bo hrdinsky bojoral. 

dnibi^bo dnfl, ti. («pvenoe, vrUJI 
Pelr n Roa«Dberka a« iOO 
hml boKrvnlky PralanOm na pomoc. 

vida to upustil od bole a na brad 
til Polom naatalo smlouvinf. a do 
IbI, 1$. ScTTCocu. zavf«na }t»t amloti- 

ct kraiem a mfiaiiHii. KriLI s« zaae 

8 kratovoou, avtak «nloUTy s mfi- 
aedMel: Jli po 14 dneoh Íal ae pro- 
DTvaU onteb ftest méatakých oUfiel- 

Od mMCanctva zvolociýcti, a dUfil 
OQc« K kr&lovatvl vyobcovati. Potom 
I aa mUfanoch poalic oa novo pod 
pokuty. Jan počal koninu £«Bl(ou mnoijtl. 

1319. 

mé pamétl kr&l Pfemyel Otakar II. 
pofO^iku svřho pauovůnf. aat r. 
khrabfU Otovi Braiilbor*k6i&ii. 
Wfétaa. nyn^tf horal I.utlci, 
B«at« lltidUín. ZhoroUc. Lu- 
LiibiiCi. v l«no dal. Jak Jame Již 
1110 Uto Kroniky na etr 41$ o tom 
antf oslnili. 

\S stalo 8« r. 181$ v tn$flfcl srpnu, ie 
Bruitboraký markbrabe V a I d o* 
Md^tclc. a te ladit mtoni krajiny 
.6 Jakofto oduDířvIi ]<Sna k ic- 
m61y aaxpM pH[>adnoutl. Král 
iM stťK mlUo amyelu k pravému pa- 
a pivaovnické povlanoail m&lo sta- 
Uaily: uviak prcdce bftt pAneci 
a ve nitiob5)cb zemlcli pána du- 
tej velmi lákalo a v tom vldól sia- 
"' -' 9« twiy o bornl Lužici pH- 
' anma 1319 nazval ae pA* 
MudlAlna. Kamc^nce a L n b 1 c e. MMto Ž 1 1 a v n. které (xio Jln- 
dftcb a m>é r xAstavJ^ drirl, tinnd na to, 
S. aálf. kr&l vybavil, a paou Jladrichovl 
7ii to Morarský Krumlov do zAsta> 
vy dal. 

AvSak krAle Jana svak, kniie .7 1 o- 
dfich Jarorak; a FUratenber 
sk^. mantol AnOJUty. dcory AUli^y Hm> 
dMké. také na Uiiick« krajiny élnll a&- 
roky. pi-Dfo fe Jeho matka byla roz«B& 
niarklirabtnika Branlboraka. I amocnll trn 
Kl»ořf>lce. Tu fro tedy krAl Jan hned na 
poCáUra m6s[c« xůíí vypravil vojenrity do 
Lužici maie ■ sebou 30fl odtecftv. mladé- 
ho HlkulA&e knlfotn OpavakAho. Petia x 
Roseoberlca a jc*t$ nMtolIk tc^kfcU p4- 
nftv. tatařl se evíra lldom k nřmu sv pH- 
pojlll. Brzy 80 lam sraziti s Javorskýin 
knlji^^tom JlndHtiiem; avaak ten se Jit 
dni! 32. z&H 8 kr&Itsn Janem erovnaJ. po- 
drlev Zbofelec a [,n)ma co dMIcnvf. zá- 
pISMn pak 2 I ta v u v IS.OiH) hfivnánh 
stříbra co rftno »vé maníelky Aaeáky Pře- 
myslovny. 

Kr&l Jan dal si potom od obyvatalflv 
UuOtftlnaké krajhiy pMeshn v^moatl 
aloSItl. iratvrdiv Jii dHve J«dloh i)tiir6 pi-á- 
va a MTobody. Více krajin Intlck^ch na 
ten taa nemodil xfekatl, a to bylo |>rmf 
rouucoSenl koruny (eskfi; ^ mnrnfvoatl 
pak neaat&rala (tonoet Jeho, kde mohl 
aovfeb lamí nabývati. aC o dobron api'fl- 
ru Jejich potom »e atanl velmi mAlo. Smrl pana VM«ma Zajíce > Valdeka. 

KrSlova nehoda pM turnaji. Promtny v 

krAlov»tcé rodlnd. 

1J1»— Í8S2 

I>ffve JeM4. neftll kr&l z {.juilce niutpAt 
se navrátil, vypravili ee k Jcbo Udoetl 
nAktefl CBOtí pfloiOTÍ se sbrojnou aikMi do 
Bavor cbtafl Ludmcovi na pomoc, který 
rtdy Jťtte a OedKotMia Itakouak^uL o 
trfin ffaaniký vAlfcý mfil. Vftdcem t«to vý- 
pravy CecbQv byl pan Vlldini Zajlo 
X Val dek ft, i pfirazUt^ » nimi k lUeni 
císařovým. AvMt h> OachovČ s Kfiowl 
piirktirabf Nonnberskébo povadlU. I pH- 
ftlo mezi tilml u Dachova. méatysl ne- 
daleko Mnichova, k opmvdivi íarválce. 
Pan Vilím cbtéje beípocliyby atrany na 
MObo roxQBtoné roolAllU. obdrOal pohncliu 
pH ton tak t^ilcou rUna. ic v osmi dneoh 
k vellk^nm xAmutku celfbo Cuakiho ni- 
lodu zemřel. JmenovltA zirntlla Jim krft- 
lovná Alftbdta Přeaiyslovaa avAbo nelv«r<- 54 Karel 7. Dmp: n^iftfho a Re>statečiiéJJi(ho obhájce, a 
viast opl^ivnJa smrt svého De)lepdltio 
Tlastsncv. ktftTí* po oelj livot tAmbu tII- 
rftot ao a f&lí^f N^mců v Cechách tillof'in 
ramenem ne z«l»ťfm ale lvím srdcem od- 
píral a a chvaittebnou iirllvoetl IilIJII 6ait 
nILrodu Českého, PMveiU Ulo Jelio ůo 
('■Bób n imdiorall v kl&McN; AuKtuiiaaiAv 
ti Fanny Uarle uu Oatrore, ktn- 
t^ nfiil u sir. Dobrotivé slov*, a od dMu 
páač VÍI6mi>ra byi uIdÍco. LAtiaaké ver- 
fta, kt«rM mu na hrob dali, břbem fastr 
xablasvny J«au. 

Smrt paaa Viléma Zajíce pro«pSi« pa- 
nu JIodMchovl s 1. Ipé, Itlerýi tiyol 
posbavÉt se Jedlnfibo Kňat v xi»mt. a poil- 
va>e dfiv^ry icrůlo Juna. o vládu nostarost- 
livfiho. téni^ř riocdinu vUdnt moc k sobe 
imt&hl. tak 1« ť flhutku on nyní po ce\f 
ttt3 V Cechftcti pauoval. a krkl po E&ba- 
r&ch H dobradniiatvich JmdlI. 

V&afc bna so me kr&U J a n o v t v č«- 
eUlch laawsklo. odeviida) sprám s^mskou 
panu JlnilM<-h»»vl i Llpé n dne 28- proo, 
IS19 verfir potajmu jon a malfm prfl\'o- 
dcm Pralsk}^ hrad opuaUl do ave 
mtlé rodní ittmi Luxenburekd sa RJ*b ode- 
jel. kd«4 pak XMM 13 mtelcftv oa i&ba- 
vách ítriril. Pan JlndUcli r I,lp6 
v&ak siiravorsl leml vybornĚ, víťKíky do- 
ro4cl rílxul(!e p^««taly. a bojné íné sápu- 
dUy hroanj- hiftd, kterř phrf tím íTířll. Tah 
mlDul afaiBtn^ niialediijlcl rok 1320. Krt- 
loraa A I í b é t a. Jsouc od maainlt svého 
navrtěna, pfebřvnla nejvíc oa hradfi M*l- 
nlckftm. Dno 21, kvftuia 1320 zemfol Jf 
mladil xyn ffemysl Otakar, a byl 
pochovdjí v RhrSmĚ ZbroslaTském. 

Nikdo ntítouíil. aby namoudrf krAl su 
naTTátlI, os vfiaJí proti rSemii nadáni 9 
února 1321 t Luaenburkn pHjol, vftak 
)ea proto, aby velkou r>-tlh»kou hni *&■ 
řídil a potom aby s n&ktarjinl knUaty ua 
jalovo o lom vyJadnUval, Jak by av6 lunA 
(OzmooiSKI mobl. Vnlik^, Rlam^ turnaj 
byl oa dwi 21 Aiiora vyfalASeii a vAvdino 
pandlvo a rylIriNvo Je aému sesváno. Ne- 
v«doDKi. kOaU tah« t clielay hoaKt pH tom 
byli; avínJ: tunaa] by) velmi skivný; na 
velkém uňméaií Staromte(ak«m r Pra2e 
ao odbjFvaL a rtal konoc velmi smutný. 
Král Jan vxar na Mth« tMké Urn^^nl a 
přistrojiv ao k tomu pn bltonovinki] Jiiko 
ponftkáf. také t kolbácli m) dfastnll. 
avAak pM tom iMce a kond ^lodl, a povft. 
len ve vellkóm bUU a ale poftlapán od 
koo! r dlv«m harcov&nl musdl polomrtev 
s kola hfV odfuAan. Jadnl prf nad Um Kýn hoFekorall. dnnl ae Jim&ll. Bohoť Uk 
líce pakl«Bla Jtt kr&lorakA Jeho ví 
pro Jeho aediMoJnA diovánl. 

Nicméně doetl brw) se kriM a 
draxu vyhojil, a jIC v mMcl dubnu 
odebral aa aaae do C b e b a. kdeS 
sJMDd a ctoahun Lndvlltem. Tan a 
tom jednal. Jakby avB il6U laaoo 
d^tml Jlii.4'cb koMot, aby takovými 
£lak&l dobrech a^mJencAv a na J«ijieb 
nftpaduk-tvl. V&eeko w mu vkak ■ 
nexdafllo. a on JH nae 23. íerrn.i 
roku pcAnulino Oecby optuttl a za 
do Luxonburka pospíchá). 

Kdyi pN turnaji na Starom^ukém ah- 
raGstl krjil Jan pod koně spadl, krtlovna 
Alftbdta Jako maatelka. o Jebo uidrflT««I 
bvapocbyby tmaloou péiil majíc, ardce Je- 
ho trochu iMse noJinula, tak le avé odpor- 
ná cbor&nl k ní Emf^iill. a na nWiierř (i 
3 ni tase Jako maaítí obcoval. Tak i 
tH<ofi nciistme acudlil t pozdiJSfbu poir 
hiiitnl jojdcb maalelítvl iHtkaml. 

Nyní sase nebylo krůle v stnml po ettf 
rok. Za «v6bo námSatka v Cechicit IWM 
Rorll tenkrAte ítvaka arébo B o t e a I a va 
knlSete Lehnlckdbo. pana Jlndft- 
cba. z Llpí dobrého pMtole. 

Toho rokli 1321 dne 21. lliitopadu a»^ 
mřťila t«ta kraioray Alíbíty. Kunhuta, 
dcera Vrtlo Phsmy«la Otakara 11,. atiniyH 
u sv. JIH, ocjataríl metí Pfemjralovnasd 
tehdfti jeáté na ílví jaoucíml. u kl»irt t 
klit-ttťřo kr&lovna Alžbéla své vycborftal 
dostala. Poch«vá,na Jeet v kapli 8V. AUT 
vnltf kU«tera u sv. Jiří. kdeS Její i 1% 
Etoletl obnorený n&hrobek poeud se 
thije, 

NdsledujtcSio roku 1333 dne 12, &wrt 
narmcen Jcot na Mělníce třetí ayn krjUu*- 
ny AllbAty. 1 přlvoall Jej třt^ITho dne 4» 
I*rBby. a byl v* chrílmé itt. Víta pokřtM 
Ds Jména dvé, Jan Jindřich. UM 
fioňl9 oiCA, krile Jana, a dMa. cfaalV 
JindMcba- 

I>ne 37, března 13S3 aemfela a králor 
ny T<lovy AlŽbMy na Hradel nad Ittř 
bem atarftl seutra panující krftlovny Afc 
tbí-ly. Přemyslovna Markéta, maní 
knllRie Boleslava Lehnlckého, na ica 
sprAvce krfllovstvf Českého, a to pTI 
rndti i « noToroKon^ aynem MIkul 
TWa Jejich pHretona jaou na Z b r & s I a~ 
a pochov&na v kůni velikého cbr&mu ■ 
si Btotlceral miilc-hflv. 

Po dvou nedělích wk&zal krUl Jan i 
Cei-b, aby Jebo druhů aosLra, alICná It 
rl« I Luxenburka. dosud pli řoski Onko-MorKTEki Knnvlka. td ivsnA, reteoa byU úa Uucw- 

iřvadi ji Icril u. manžnlku urf^ll 

FruicoasakfitDU. Karlu IV., ktcr^ 

tol>o roka na trOn doaedl. Vrkoná- 

potom v Uuxeiiburce svbUw na 

lY. Butoloiiiéjc, a následujfcnio roka 

|MI hod irvaUM]ii4[i( l>y!n Marie Lti- 

ink4 T PftffXI nAavDf'^ koninov&nA. 

le J*ko Jajt mrtm Br-«triK nnbylfi 

B královnou Uhorskou. >tak i L&to Mn- 

\t Jeo nk byla Krfliovnou Prancouz- 

I také pri prTOfm dltetl teprv ISIetft ilCB mezi královskými manlely. 
ia vyttéhovaia se do Bavor. 

132;. 

po roc«, totli v mfi«fcl CerTenci 
I J a n zas tVo ť.ech se navrttll. 
dni. ]ak ee zůA. Sil vo irornoati 
Uonioti. KrftloTna A 1 i b « t a cepfe- 
í se aciaiiU. a,hr manžela avřho ku 
LdaaAWnu apA«obii iivotB i»Mve4la, 
F KiRitrta«a4 statky a dficbody králov- 
w«44l sase koniaS nazpět sfakail. 
[mi snahy podiraroTsI. jak »« »lft. n«- 
pí JeJI bratr, Jan. t>olioůti^ syn krA- 
[AolaTa II.. probo«t VySetimdský a 
au kancléř krúInvWvf čmkCho. a 
n Mtbetm. Jak pf<!wl tlm lalt potom 
bJvnJa Y ilobréni (iKtelatvI. Pftnoré 
kt«f1 torutmf auiky a dflchody re 
noci méll a llcb uMvali. a velkým 
Rd na to niaZenl krllovny a JnJIho 
I hledéll. a bylo Jim lo vUmi odpor- 
mftcd UmIj^II rplyr Ji-Jk-h u kr&Ic 
II, aby ne r ňrí^aí králurakétio a 
lÉibo Jmfínf za<')iovall. Osoťlll l«<ly 
a VnbobU Jas a u krá]e. Jaknby 
■11 er&du obmfaiol. Krti dal proboAta 
JI. Cerveoce v Prajse zajmouti a joj 
■ebe véBtl. A kdyi proboít př«d nim 
[letavoa. U\ mu prudkými slovy vyty- 
le iej zrádní^ >podváilI a £e raiiítt u- 
mu ozn&mll, toliko aby al prý ivolll 
b mni. Jakou by a tolio evéta cUtél 
Pr^ibofit hrfrzou pojat ni?vMCI oo 
ttfltl pM tomto D«>slýctiaiiétn a neoa- 
I Jcdnteit. Kdy< mu v8ak okoJoaioJI- 
cfttioovfi domloBvall. aby se mdAJI 
ti a (Im titi«v kráiav uhnrtli, ueřnll 
i^ tak, Jak mu radili, a 2Adal rn 
U KnU a >«ho dftv^mlcl Jej pak J«M$ 
9 isbroZovall n týrali, ní i>>'l kone^- 
radm a k D^jnockým khaorntkAm u 
ikts »a StmrAm m^»t4 Praísk6m do fal&fe uvrteo. Z toho téumS v&ak po- 
d&Ftlo t<i mu drahého dne, 22. Ďarrooce, 
uprcliuouU. a dostal se pak v pAtl dnech 
za braolce do Bavor. Za to vfiak ae krftl 
T4«ch Jdbo itmtltův. Jp&to mu Jakožto pro- 
bottoYÍ Vriobredskému a konovnfku Prai- 
iikímu a Olomouckéiua o&leiely. unocnll 
a bra tSocIi ohledbr svým rallosLalkOm 
Je udělil. 

Kriloma Allbéta. mohla ovňt>m posu&- 
vatl, 1« tatové aachftxent n bratrem JciJIm 
můío také JI býti oa pflkor. Vftak v prv- 
ních daoch JoHfi moai krilonkýml auui- 
Sely nlCcho nt>byk>. Král Jan tnoluvlr se 
dfive s cteatem Ivudvílcem. n^JetarAf doe- 
ni evou Mnr4cétu. a( teprv de%itll«coa, 
kalSetl JladflohoTl, synu Davorakébo voj- 
vody dtdp&na na LandahatA. k mantolsM 
KMiIbtl, I byla tato M a rk lí 1 a nyn( Jomit 
dno 12. srpna 13SS oddUma. Mvzl tím viak 
dostala kr&lonia AI£ti6ta výairaba od 
mnohýxďi vémých avých. te krftl. Jejt man- 
tel. n«oo tfliho pnMI ni obmýftll, ba le }t 
I Slvota obce sbarltl. 

Bez dlouhého rozmýSl«<at zdvihla a«. a 
s tou dcerou svou. .MarkCIou. do Bavot k 
uov6mu xeti avému odjela, u aihot pak 
nejprve r Landshitte potom v Clioa- 
b A. bIfS bnuilc řeakých. pf^bývala. Kr&l 
.lan se pH lotn velmi neAleeheln^ zacbo- 
ral, neboC dal vSecky statky Jejf zabaviti, 
zakAxav. aby Jl nic vydfcr&Do nebylo x 
požltk&v jejlpb. pokud by «« aevntilla do 
stemé; ano vMil dfl tich eltttkůT briy 
pibiflm sobe milým dal v zAatarn. I aby 
Jl Jnlt« vlco ublMII, nakkmll se aeobytei- 
nnii mtlOKtI ku královně rdov^ Alt betě 
Hradecké, protivnici JeJf, tak le s 
toho T lidu velké poborSenl bylo. Kdyi 
koneAie brzo potom krlU Jan x Cech do 
Bavor vojenaky m vypravil, tu v o»pH- 
tODMioatl obem manielfiv králov^ýcb vy- 
vsaeaa Jeat a Prahy krdJova druhoroaeiiá 
dcera Outa. sedmllelá. na Wartburk u 
Elsonachn, Icdeí odevzd&na Jest ataré 
markhrablDe k vyobováal aS do let dowA- 
iých, neboC Jl byl otec za maalaihti uark- 
hrabMl Bedficbovt MUeftak«mu MUllba 
Král Jan porazil kti proepfchu cl*a^ 

Ludvika u MUhldorfji voj vodu BedMeha 

Rakouského. 

1322. 

JlS od r. 1314 vilfill císař Lrtidrlk 
a Dedflcbeni RalciM4*kJtin. který se na 
nřm etaafakUio irAnu domftlMl. ('ealtý M Kii«1 V Cmtifin a biulvfk.«>m Bavonk^ rlklaU. 
■< ■« v nepfáiťlAiíl promřnllo. ProW Jan 
dAviU ■lurlM STimu svaku, krAll Fnn- 
ooiuuk«mu, kury )9inu nvlll. aby •« a 
vo)v(Mlitinl Rakouakfinl porornaL Nfl- 
•luilktim Lobo YaJtixal Jan iId Cocb, abjr 
volroitn J 1 aU Mc b. ]1> DB dnitif míníc na 
KrivottUllA ve TMonl v vouteL<b chovaný. 
do Kakoiw ku mvfia bratMm bf) propušl^n 
■ Um xftvnxkom. ahj hruttt k Utniu ni^t, 
tijr k Tfmtnklliii Ji^bo iinwuíttaf pnvullli. 
t tak ak^v<£n6 vojvivla JlndHcli 2£. pro> 

Rlsc« laaa s KrWokUtu pH]«1 do Pmhr 

R hnoil UrubAbu dne do Kakous m odebral. 
2v víak Jludriebovl braUl výminek od krá- 
IvJaaa M<rf«nyL-b k sob6 pHJItl nocbtóli, 
TTúltl «v rojvoda JhidMch Jako pTKvý ly 
Ur. klvrf svAma ctavu v6ren ]9st, dne 
S4. tlDom 1323 dobroTolaé nttpM. do sv«- 
bo vhutnf va KMviihl&:. 

Potom vskAaal krfti J a o do Coch. aby 
)0h<J BjTD V A c 1 a v do Fanitt poslAo l>rl, 
Abjr prf Uuu pfl dvoř<7 toly »Tft l«|>Ubo vy- 
ťbov&nf d»uil. Vlaatnr prf«tsa Lotao ros- 
ka«i viak bpla takorA. «e m hT*l Jan 
vUy JebU obkral Ukb n^knlllw plknůr 
e«»kffh. ktort v(c« k Jobo upoetié mao- 
IOlc». hrlIoTAft AIU>M«. sraky bv« obra. 
cati, ftby Biuul iiiw>tiU>tl tobo J«bo ^na ca 
krM* v OccbAcb Tyhl&aiU a otce trůnu 
■bavUi. Pralo tak4 <tae 4. dvboa 13t3 
TMea Jwt Kodmlletp Vftrtlar t KHra- 
kUtu. kd« domd cboTitt byl. do Paftir. 
hiM al poton ortem raMkou lAa&n ujce 
«Teb«t. krá)^ l''niiiieaunh*bOi, alakal. Kt&I 
Kar*J Jeho vruto«t«l tt^lepfttn ueKcIOn 
pocxiMI a rAmotaft o to ptfontl. sbjr )ak 
mMo* ducba «T«bo vtdfU. JaBom JmA- 
M tafco Vártar i^m PrmDcoutftm se nw^ 
tnUOk itcboC la ul dobfe Traluvltl dmi- 
bML vroevt kru Kare] IV.. kd.vl VftcUv 
k MTnovtel pnatottpll. «r« JinAao K»r«l 
iMitt Aal, k(«*4 VtKÍkTot% poton i» «ll- 
•taki a feMr^ni on •• aápataB v «<«i4ai 
fc^M(MlaH■ •*««, aq)vlc« vftak t* tImU 
■T«. ro rtMř KkM) nr. iwtMteTtt. 

p«ra4n*. krUovm AUbéia *• 
nkMMtrt T Cbo«b» » BwroMek 
a •*«»• wtA. rotvoAj Ji»«nvk« B»«orik4- 
te, «M K. bhuft ISU «n»teca. A e a ■ 
* Allb«ia. B mhM &ltt«ta JII po rm*. 
r STMI mi. }««u T CtenU soMMa. 
«Mr. o*u xiwMtenk^. ktarn po c^ t«a 
0M • liTAton; M. MKT* tMo krAlonk»> 
*0 41*M* do čvck aafMl. « re Sbnb^w- 
•t[«m KMHeeTw portMT«L 

N* dotakMvlsl fcttle Pmat-^^^Af 
MMUnl BUtti krU JiB I Ki. vojvodaml amloQvaU. a Uté 
ak;, K&rel Roben. pMbuzDý 
couMk^cb. o to •« stu»I, 
skA naroTii&nf stalo. Kr&l 
«e se B Karlooi Hobetlaai a 
KakOQBkfml D^d* um brnntclrli 
osobn« sedde. a pFlJcl k tomu 
veace mi z PaMte do Pnby. 
c^EQ^l ]Ir4 plIaJ^jai prJLce. n*>2 
flli&n*l- atATtřV* musiíll mu powjll 
rAdium bertil s c«M temř. oTtak 
uloHI Jn Tten krAloraltíiii ml 
záleiejlct r d«wit«m dH* vtwA 
m*ll. No4 byly pealM Bobriny, 
Moravu, a tu dle aniluvr dn« 
v Hodonína, na ufaerskýrli 
u tekr Moravy dal so a»íW. Kí 
Robert Uherakf a dva bmtH 
KakouStf, Albr«ebt a 0(b. pMJelt a 
ho dnt! do HolMe, lB*««Ck» 
na (InihAm btebv feky UarutTu 
18. mAH « králOD Jasan 
»e a nim emhiTltl. Vojrodoré 
Jfiaovi mésta morav^UA Z I 
d I v I n « JlDft. )lchi dosud 
vaecky láplay, Je* »«" '>a 
krAktratTt C««ké s ioaikbřab«i 
«k«; kromí toho larAiall 
ÍOOO hříT«D stříbra vJplatT " 
trn JlndMcha a rtwskr R«k' 
(lotDd byli po blcr« MCíbldor 
Skfol mJetL Al do ryPl*^«>I 
nitata Vltoraa a Lib krtll 
aftatavy dalL NAoMkeai tobo 
propiiSt«a Jest rojíwía Jladflch 
I vfiaeBl arého aa KMToklátó a do 
•e VT*UL N«UI kT«l Jan a 
ToiJnMlaail m tíMétii. fí*l. ie 
pHUcbky cbc« eboratí a ta 
aby se Jim t Cedh it»b * " 
řlnHy. Jl-ftalL p»*»fl «U1«. 
datf TliBni prou **m 
til ae UMoa nedivte, kdjl 
proti Tim T poH eoU. 
Kuzeataiakt >Mai 
byc* BrtJ Ij«<«< 
pote: fáak Jako kril 
B«iarm 

bnl p(Ab» 

M, a c4a 

nju iXD krfki***- 

ít» tát C«e1co-Hoiaveká Rionika. bJ Bedftcha RAkoushtíia co v&snř 
^rlel, a oa hrwl Trausnfcl amil NA,- 
U ^eíkícll hrtolc Jej <1*J odveitl. Po- 
iba yIttaoYé do Aeana se odebmli. 
4. njna cl«if UKlvlk ulib aTtiJ jlí 
wml IMy daný «pltit1, a IrrlUf Jano- 
ifiolo C h « b 1 B krajinou Jeho v 

Urtmácb Btffbra saMarll: tB^é □«- 
Jtnfi mf^tu e dAchody didl niu «lf- 
kkoi i JoAU iuuoh« Jla« pHpovMI 
UlUL Od tbrái 4ob Cbebako jU 
bS Cuké E potom DékoHkkrftte pteů 

Ctt^tj apoJmO, napof&d pfl ficeké 
h zfi«t&TaIo ai aa D6kter£ krůUcť 
»ky. 

B IS. njna 1332 rráUI m krAl Jan 
1B vojákem velmi slam^ <lo Pmb7. 
lé Jej Tflall xTcmůDlm oa vtocky 
, ipdrr knéAatva a plestofm lidu. 
ba Jlndricba RakouBkébo 
i KUroklát do ti-urjtí aavwttl, 1 
le tehdy na KfivoklAtA (loma£16 sna- 

Itňmt si vi^)<--h»l dhii« vyklUdall. 
ilácl ''lil v^kém vAČoradl« dal totll 

krůl Pferaysl Oiakar II. z kamcoc 

ta:aaé erby rtwb leml, v kterých 
> ponnvai. na stAaicb rúkol vysoko 
Jflobou připevnili. toJt Je isAé 3ial 
Bolé (ndobé B>outUr. Kdyí pak ka- 
'Ojvoda J I n i] ř I c ti poni>Ji>rv do té 
kroAll, ta v tom okamtmf erb ivmf 
wké od «Uair BQ odirlU a k jeho 
m luL podhbu xpulna. na mnoho trn- 

raestloukl: Jen malý kooBclt i^eAXé 

um Bt«<n«. iá\aáf kral«vlc e«ský. 
t^ Vlivriar. ku^tft vetAIni dtlwn na 
tUUé pfebyral, byl lu pfltomaR a oa 
df*a]. vojvoda JtndFk-h vtek nftrani- 

ulokl « n^l to XB SDamenl páďu 

rudu. Jskt si to tak(^ v&lckol lidé 
I Tykl&dall. NpdI to v5aK icela ne- 
Dé kr&ll Jaaovt, i<ů lakovf kouaek 
hvíloJ^ iiafttnaJIU. Nlcméo^ byJ odtud 
[abitbunkf (tkut«ín« na tlkiuh^ Cas 
nav noci wt volml obm^x^n. 
Uk Jana sutím to tes dlouho v 
• ▼ Čechách oeirpélo. I odbyv rych- 
Oar^ neodkladné tdIc2itoatl. a Jme- 

(S a«b« BprftT««m zmuý J a d a s 

pHJmlrD 2«1«zného, tiyaa pnoa 
eba X lilp*. JHt na saMUm mtefce 
td« anJírrv do Cbeba od^]»l. kdet 
>jrvatel< pHaahu véntoall flliiltll. a 

dae 11. Uatopadu do mll«lio aotič 
burka poaptcbal. 

U Jftd* bwpoctiyby bo pHbodllo, 
r^ C«»ký Bkladatcl verftbr vypmvuje 
I Janovi. KrAl Jan obyčejné na rycb' Ifch koQfcta J«a Ittal. tak le JeOio dniUaa. 
dalako zQatárala poxadii: a kdy£ tak ]ei 
ořkdt* vo Svihlch irllniol, spajtil kupcť nft- 
meckého. Jemuž v&z e tj^žk^m oákladom 
T blAtd OTAzi. tak Ke Je} konf tMaým 
Bt>6M>b«m vytAbnontl nemohli. V té nouxl 
wpatíll J««dcv, krlU« Jana. a ovxdbJc bo 
(tnažnO JoJ prosil, aby mu konO srétHi pro- 
půjčtl, a k vozu pflpMUmoiitt dopuMil. 
KtíI byl <M;hotaa, & nejen propůjčil nj-brt 
aám }eét£ kon£ popohim^l. Kúb trbl a 
hned byl vAz z bláta na eucbo vytaleo. 
Tu rh-TAl knpoc konA krflll vrfttltl, u Jttl 
•c Jemu volmi dCko\'all; kr41 vSiUt za- 
smav ae Jemu vece; ..A nemoudrý ókj* 
vMe? nealukl kTAIl na vomém koinl ae- 
dMJ. Podři 9\ ho. bod«-J« tt Mt aio UH- 
vra dali." V tom J«J dnillna Jeho doho- 
nila, kixal jEb^lio kon<:< »aW ilAtl. a pryC 
» družinou ubAoél. Kiipor inLit na krklAr 
kM vsedl, a k m£«tu roecl pl-IJcl : za koni 
ma dvacet hMveii dali. a Českého krAlc 
(eat pottnalt. SmIFeni a Rakeuskými vojvodami. Krale- 

vlc Václav d9 Pařile odv«zon a Karlem 

nazván jen. 

1323. 

Z LuxoDburlto. odobral ee kr&l Jan 
brzo k svCmu sviUdi. krAlI Karlovi IV. 
do PaMte, kterako Jit dlvnu xa svtiio 
přftote mél, a n}*nf Joál^ vl<w od Cami. 
co si kr&l Karel ]ebo sestru Mařil sa 
maQietku vzal. JoJia bllstf soiiflcd m^h4 
krti! Jaji zvl&!ttinl zalíbeni ve FYaoicoQzIch 
a miloval J«<Jtcli Jazyk a JeJIrb rytlřitko 
«p&»oby; pruto v celku lakč po delfil 4aa 
v Páliti nrtll v Pmze. mém blavntm 
mésli^. phfbývol. BylIA dvůr franeouzftkf 
r PaK£l sctJalcTMeJfil toho Ciuu v Bvropfi; 
lam ae stfldaly veliké tarnolu a Jinými 
hluůRj>ml radOTánkaml vůeltkéko druhu; 
tam slavea byl kr&l Jan vyence pro svá 
rytířské «i>A»Dby a zvIíAté pro bvo« Atfid- 
ro«r. n«boC B«Bn)yzln<<- rozhazoval peníze 
na vlUK>-hny zrtmny. QMll>aJo tobo. le doma 
vůochoa Itd JcJ proklínal, pro Atleky vtdy 
hordl z noiaer^^eiHiKtl Jeho a 8 nedbáof 
Jeho o aprávu a apravedtnoBt v Mml. 

Král PrancotiMkf. Karel IT.. nobyl 
přítelem cfaa^ Ludvíka, který aynl po 
blivfi u bnuildortu zlifdDUl. papeCl ae ra«- 
Ubil a kone^níi bbI králi Janovi vAetUcé 
sliby po Mahldorfak6 bUvA Jemu u«tDéii« 
DunplDÍl, Proto vrúnt od tobo řasu poCa- 
lo »e poaavadnl přáttiatvf med Janem &s Rar«1 T. Zw: CMhým A IjndvtkcRi Bavonkým vlklatl. 
ai ae v oepKLtcbtvI tiromf-ullo. IToto J&n 
dAval aluctiu svAmu tivaku, kftU Fran- 
ootizaltfiniii. kterX )einii mdli. Kby ne b 
vojroilaml lUkoiish^mi porovnal. Ná- 
sleilknnt toho nltájtal Jaa do Cech. a.b>- 
TO}Tod» J I II il r I c h. Jie na druhý méalc na 
KřlvoklAtfl vn vi^aonT v poutecb chovauj 
do RaJcQiis ke svým bratfitn byl propufitéo 
> lim záva^enD. Bb7 bruttl k Lomu n&l. 
b^ k Týnilnk&tn Jebo propuMtel pMvoltlI. 
[ tak vkuteřné rojvoda JlndHeh Sfi. i>ro- 
alnre 132: z Kfiroklátu pHJ»I do Prahr 
a hned druh^^bo doe do Rakom se odebral. 
Žo víak JlndM«bovl tiratH výminek od krfl- 
1«Jaua poIo{«afcb kftob6 přijití necbtétl, 
TTfttlI ag rojroda Jindřich jako pravý ry- 
tTř. který arínin Mlovti vAron ]«Mt. Aii« 
ti. února 1323 dobrorolni niapM do ftv<- 
bo Yéseof iia KKrokUU 

Potom vzkAzal krftl J a n do Č«cta. aiby 
}elio Byn V ft c 1 a t do Patlle poslfto byl, 
aby prý ta.m při dvofo tety av* lepAfho vy- 
chovAnl doatoil. Vlastni pM£hta tobo nw- 
kaxu viak byla takorA, 2« M krAl Jan 
Tidy J«MA obftral téch TtAkoHkn t>A3iilv 
i«6kýďi. kíteifl vlee k jeto zapuEoai mnu- 
lelce. kraiovní Alř,L>«í'. zraky své obra- 
celi. a.by anad neobl&U toho Jeho ^ma Ka 
kr&le v C«<^bAch vyhi&sitl a otce trůnu 
abavltl. Proto laké dne 4. dubna 1323 
Tszea )e»l nedmlletý Vícalav s KflTo- 
kl&lii. kdo ílomid (dnwĎai byl, do PaMí«. 
kdos si potom ovíi^m vollkou I&sku ujce 
STébo, krfilo Fmncouzsk^ho. zlákal. Král 
Karel Jeho vyufovanl ii4>jlepfilm u6KelAm 
poračll a vň^moita^ o to peCov&l, aby Jak 
nejrfc« ducha «TdUu vrd&M. Jenom Jmé- 
no Jeho VfU-lav Um FranootiiíkTn se iiw- 
Ifbllo, Tielwť Jb ani dobře vysloviti nou- 
in*li. proíPl krU Kaiel IV., když Viclav 
k birtománf pristoapil, své Jméno Karel 
Jemu dal. k(m^ V&clavovl potom Jlí afi- 
«t&lo a kterým on se ná|K>tom v celtai 
křflBfsaskAm srfité, nejvíce vSak t« vlaMi 
•r«. co dsaf Karel IV. proalavt). 

2Kfm porodila krftlovna AlXbflut w 
trim tyhoanrtvl v Cboubfi v Bavoffch 
a arého zeCfi, rojvody Jindřicha Bavorakft- 
bo, d&« 27. břMcna 1323 dToj<>ata, Annu 
a A 1 í li ř t o, t nlriit Alibí^la Jií po roce, 
T srpnu 133-t, JeAtfi r CboubS xemfela. 
Petr. opat ZlmalaTaký. kterýe po c<>lý teo 
Cas u krfttoray byl. mrtvá tůlo knUovahe* 
ho d[t^« do Ce«Ji sa.ved, a vi- ZbnuiUfv- 
ekéni kl&tt«ř« pochoval. 

Na Uomlouv&nl krlle Fnmcouzak^bo 
K«iaiA.val zatin krfll Jao s Rakouským) vojvodaml amloiivall. a také krll 
eký, Karel Robert, pMhuiný krlIŮT 
couBGkýcb, o Co se ataral. aby av 
skA narovnaní atalo. KrAl Jan ledy 
to so B Karlem Robertem a a voji 
Rakouskými oikde na braalcich aré 
iMobn^ sejde, a pfljel k tomu ertl S5. 
věnce 1323 Z Pant« do Pralii'. Tu 
cem^l Jln« pllsAJU priltee, ne£ aby 
sbAnR 9t&voTé museli mu porolltl 
fAdnou beml I ceié země. avaak mi 
ulolil Ja-n rUsta krft.lor9kýra mfial&m 
lEAlcioJfct v dmUbm díle vaech pea«c, 
mfll. Nel byly ptmfze sebrňny, odo]e(] 
Moravu, a tu dle timluvy dn» ZA. 
v Hodonína, na obernkých br 
u řeky Moravy daJ se najiti. Krti 
Robert Uheniký a dva hmtM vojvc 
Rakoufitf, Albreebt a Ota, pl>lJeU tak« 
ho dno do Holl^, m&ateeka uhoraMfef j 
na druhfim bfctiu fcky Moravy, a tii t»\ 
m. z&n a krft.lem Janmi vyJ«dDA'.^]i ii 
se a nim smlDTllI. Vo}vodoivl<l vrlUW.í kriU 
Jnoovl mfisla moravská Znojmo, P i 
dlvln a JloA. Jlcbi dofiud drlell. potdWJ 
vftecVy zftpiny. J«i milí od r 1308 
kr&lovstvf Ceaké s itMrkbrabstvf Mg 
Bké: krom^ toho zavAull se 
9000 bflven stftbra výplaty ut svébo 
tm JlndHcha a v««cky Raliu&any. 
dotud byl! po bltví Mabldorfshé v 
Ekém z&JeU. AI do vyphtccsil 19 
m»sta VltoraB a Lib knUl Ji 
zAatavy dali. Náaledkan toho 
propuirtřn Jeitt vojvoda JiodMch 
T v!-aíPiií svilho na KMroklAtA a do 
ee TT&tll. Noill krll Jan s Kakvtuh 
vojvodaml se rozoňol. Cukl. iv se k 
pr&lelsky chce chovati & }.c ne 
aby se Jim z Cech f»b a Moravy 
einily. .Artak. pisvU d&le. JmíUIvJ 
cfBa^ vAlku proti r&m cbtU adi 
tu se tomu nedivte, kdyi bych Já 
proti v&m v poli vtill. ooliot Jako 
Luzcmbumký >iom jemu podMicn a 
bych svtkj IvUzeDbarvký lid poetai 
pole: vAak jako krU Český k podol 
nojaem povinen, a Oecbové proti 
bojovati nebudou." KrAl Jan pob 
bral panfxo ze Bvýcfa leml takofka 
n«. a ode va«ch pi^kilo&n jii 
řfjna 1923 krAJovatvl své oiiustll a 
do l.juxenburka a <Io Franrle poai 
Na tA c«Mé seiel aa a ef«»^fm 
který mu to sa zl6 mét, le «e 
bez Jeho vMoml .1 Kakooakýxal 
porovnal. Avftak etfiaP Ludvtk 
zavdal pMCinu k rozdvojeat se > JU nk b^la lcrU« ja&s dcera 
|t tu brulft Wartburoe ns vjcboránf, 
preDA Jaoac kb nevěstu markhr&béU 
Í;bovl )tUeAak6mii. Vdtfc tn ]l 2 ne- 
I marlLbi^bfi do Cc«h D4ap4t poalsl. 
•e nni cfstf Ludrnt svou ůccni 
Ma k maiLtolKtvi d&tl slíbil. & on 
hned po potupnAm o4«8lftnf Qut7 

sa«aoubU. 

o roku 13£3 eaIoli1& královna rdo- 

tbeta Hradeckft v Slardm 

pod markbmb&kým hrad«m dpil> 

hUater Claierclanek. ktcrft se od- 

Iftiterein krlllov^ aavbo né- 

Harla Saal zvAtl poMU, Spotu- 

tělem byl krUovaln vířný pHtel. 

iDdftcb X I<ipé B lebo syn 

tlcb m 1 a d e I. etl lomto klílAteta 

noví velký ehrftoi v gotkkóm 

vfltAftn dflem t cihel v}^l^^a.TÍ•Il, 

cbrim sv. nur-tia r Hradci Krá- 

Jedi tak6 uuo krtlovna s vohkjm 

itaU. vysUvM. 

J I o d f 1 r b « L 1 p é brl Jtl r. 

krůl(> Jaoa na Moravě ta Kcmd(6- 

.vco čit) b^jlmana uatanavňo, a v 

lé Jii seti-val al do nninJ »vé. Od 

'j t&ke hrúk)\-nB Hradecká vtc« na 

ti pfebfvalo. 10 byl Oldffeb PflU8KR.abJttelBa. 
dFIve král. podkgtnoft. od rohn Ut23 aej- 
TjrMl semský hofmlMr. ktorý rAal: ienon 
evnn rydlrftotm peoéz pro krUe Btnutafi 
ioi^l povéaU. 2e ptl tskovA opiiátAcoffU 
AtáUi a církve dubfe v leinl dfU ae n«- 
OMlilo, kald^ Hobň mftle myaltU. \ xam ode viaeh avýeh htav opukUna. 

1324. 

tSM stal se pamétUuMlnfrit v C«- 
tlm. tv cell králmská rodtaa I o- 
HVQCské 1 duchof^r blav>- r clila^ 
Irtoraly. 

Jaa v poledni Franctf se potloa- 
IB lan WBam Jobo Harte, krt- 
rmacoazsKft. iwtom a afikterýml 
vedl v&lkii proti nrclbtakapu Ko- 
u a bMotpu Mílosterakůmu v Nfim- 
oblUhal mtato Mety. na své vlastni 
pM tom ani Demy«Ie. Královna 
«ta so Bryml d&tml Žila vlily J»M« 
v Cboobe v BavoMcb, a tn»l" 
nedoKatek do dlubAv upadlB. Noj- 
ieJf srn Václav. Dynf K&rcl. 
TycbovfUI v ťami, — a tak aal 
ůda kr&lonké rodiny v zemi ne- 
Sklmp Pralskt. Jaa IV. Dr&it- 
JU od r. I3ia v Avlbone pre<l 
pfl svou valí. ofláttijo se i jm- 
Jakoby kat^ffatrt byl h&Jl), a koho 
kr&] XB av6li(i hejunuoa v krá- 
Ceském ujnanovll. s Jistotou ani 
JeB tiom^MMi M nOtenie, ie Nivrat krátevny Altbity de Čech. KrA- 
lovo nové vydlrfini penjz. 

1325— 1321!. 

Po ptU tfeUiD roce od vystAttovánl bq 
královny AlCb^ty a od ůté'ku Jellbo Bovláxt- 
nlbo bratra Jana. proboSta Vy6c>bnulakéb0. 
atalo ae pfedce Rase nijaké udobtenl latf 
3l ntml a krlUem Janem asi ku konci ro- 
ku 1324. Král Jbo prý se pfCBvédCIl, fa 
nařCeat proboMa Jana pocbáeela ]on ze 
záatl prot! krftlovnA, 1 pTU&v JeJ kaneCnd 
na mlloM, n&rráill mu odbatA dOacojea- 
9tvl B «tBtky. 

Krfilovna AIÍb«tB us dne Z, l«dM 
I83S M av^I dMtnl k Bkvot do Praby 
pf-IJela. a to k veliké nuloslt vfiebo Udu. 
loterf. Jak ae utft. neptostal v tif a Její 
rod Vládati vfiellkou svou naduji. I dcera 
J«J{ Mark&ta. a«koilv Ht vojvodovl jlndH- 
(ďiovl Bam>rak6iBU oddaná. vAak pro sv6J 
<Mf vftk JaMA i)od véd matflnou xftiitá- 
vftjfcf. I nf pMJela. PraSantf vydll králov- 
Bé naproti v proceef se zpévy a 5 acnablEr 
sm.iycb. a dtte IS. ledna, byt JU také itro- 
boM Jan v sídle svém na Vyaebradé. 

O Qékollk ned&i poM^Jl. dne 13. břeioa 
ISiS, pfUel po půldruhém roce král Jan 
do Prahy. anlS se kdo x Jetto pMrbodu 
radoval. HnCval ito na to, io Jeho maiilnl. 
ku PraáBDfi tak slam^. jebo v&ak taJt 
obtadač pMjall. 1 držel Mířm napted JU 
osnámoDjí. na kterém stavy zumské lAdal. 
aby D3U BBfi v neobecnou beml poroHIl. 
Byl toUl v clKla& sllnS KSdluten, a peobe 
musel mlU stoj co «tflj. Tu se stAVOVA 
vzpírali, ropta^l. aan zbrojný odpor proti 
n<^mu cbt^tl zdYlliQOUtl. Od Jíid rttk dal 
la. bfcsDB upeánf. v kicrém so slavná Ty- 
snal. le JIS všecky berné ku korunováni 
a k evatbfim svých důtl BBpted ptIJtU. 
B ie iádnýcb nároku vfce na penise od 
zBvai^ flnltl nebede. leda by se mu Jcéte 
n^akó dc«ry narodily. Tu se dali stavovA 
přemluviti, a benoi mu povotllt. Viak mu 
totao |eét£ doal nabylo, a on prý vydfd 
Iehdᣠpoaéi r oaslýrhacem mnnlalvl od 
Udí mánft mocDýcb vh«lijakýml násilnými ■*■- — Kutí 

'próílfedky. Jli dřlvo pkk povol*! nov# 
iniucjr* z FloTooclw do Cccb. « yftjal ilm 
mlU prvo] tDlnce x .IIIovKktfio tlata. To 
tiyly první «l»té minci, v Cwhftpb, 
nvlraf dMve zl&to 7 obchodu buďto v stoC- 
kftcti Ti*-I> x&vitclcli neb v m&l^li koláí- 
rlcíi lva viUiu vftllll a na hflvny Jp po- 
«Ui!Í. ATtak ti-Ui ílaté pentee krAlp Jmnii 
bj-ty luk ftpabaélto Ki-oa, ie jlnil tiát volkft 
&kodť trpMi, kril vAak nepoctlTým KpA' 
aobMn tím poafot sobe dobýval. I vypo- 
Ateoo J«et. 1« král J«a la dva méafc« a&- 
mént než 96.000 hFiven stMlini eebnal, 
coi více neA dva miliony xlatfcb nyn^}* 
Uch peoéz d^alo. Aimii eil onobo řasu 
náramnou. A z tobo dal ť&at iivj-ni v£- 
tllelftm, ostatek Mftirsl a jut v puloTh"! ne- 
Bloe k^-^Uia 13Xá to xa R^n s sebou rxal. 
AvSak to vtecko Jeét£ Jemit n««tiuMI», n. 

IJoMC BOT^ proatfedek Bobft vyniyelll, 
jak by J>>%tO vtce pen^ mohl ae- 
Itratl. Sttbn toUl ita[«Zl Janovi XXU.. 
Ib podnik qo kfiiáckti taivnl prutl 
iiBVj-rtcIm do Paloatloy, h pappi mu po- 
volil úne 1. femia 1325, te mbte na to 
OeaUek t dttchodt vAeho duchovenstva v 
Č«cli&ch, na MoravA a v Luxenburce po 
tn léta ni^J|inr« priAtf Yjbratl. On. vAak 
véíAI řáJrt vaech tC*b dřlvo z Ceoh vy- 
Tvzvnff^b \ivni'z Urhkfim Apteobem pco- 
bil v TaNil [la slavné uralbS avaka avé- 
tio. krAl« Karla IV. Prancoutskeho. kdyt 
8« po smrti Marie Luxenbur«k4 potfell 
íflotl 11. května 1326. 

Královna Alžběta lila Katím 9i> avý- 
Dl déUnl Uarhétou. ('ptitou. Janom JltidH- 
Qb«m a Amou jaHo tunuttiá vdo^a dllom 
r Pnuc. a tu btiď dok- vi; mf-stň. buď v 
svAbo bratra, proboftta Jana na V>-fiobni- 
dř, áUem na M&lníoe, viMi* svém; Její 
královsky dvůr byl chudý, a proetfedli? 
k ílvobytl sotva íe JI v>-siaflly. Zanedbá- 
oa Jkouc od ETého mBii2«la bledala nyol 
iltficMi v bohumll.^ch, pobofeifch «feat«Ioli 
a v dobroflniuKti. JeMé lobo roku 1S35 
lalolUB xe svfcj) sKrorn^cďi dOcbodD v 
RouirhOTanocb na MoravA v di^a- 
nát^ /eviíiair|ok6En mrví chrám P&n^^ ko 
Cti Panny Marie, a odcvidata Jej klá- 
Meni ZbnutlavskAmti, cot krát, maníci Je- 
jí poti-rdll u papei uchváltl. N&sledujtcifco 
roku ISSti dala t«Io 8V«ho v Olomouci 
r. 130S Babhřho bratra. Václava III.. 
s kryply blKktipslcabo chrámu Ulonioucké- 
bo vyr.dvihnotUl. & do SUtraKlavi pr«T^tl, 
]idt.'i dae 3. MJua 1320 vedle wtalbfrv 
Václava 11. uloltmo liyio. Toto pf«o«é«s)l 
zpOftobllo v Uitu uniirtbnK upomínky na V. Z*p: 

»tar«, pHroiftÉié krále Ceab«. á. 
opuAtřnuiA byla ifm tvauUi&Jtf. 

Tobo roku 132« vzkáKal král Jan 
Cvrh, aby královna dnilinu doeru 
O u t u do Luxfoburka poalala, pani 
]1 byl hrabal Banskému, pfíbiimÁiDO 
tovakého domu tnincoimkélKi, k 
atvl pí-lsifbit. A tak Guča dB« 6. ar 
iiial.koti na vhly se rozlouflla. Syna 
iMvnina JaDaJludricba vxall H 
t»» r. >132T, odv«dfte Jej do Tyrol, • 
•taril dccni Markétu, kdyi 1$. 
vé^u svOho dosáhla, sunn kráhivna 
sluftnou výpravou dno 12. Unora 132S 
mn manáeln, Jindflr-bovl Bavo>r«lt( 
Praliy do Domatllc odvcala, a J«iau il 
odevzdala. 

\'ft6 feó«ai&ho roku t32G dne 8. 
umřel Olomoucky biskup Kou rad, 
D^ Bavorák, hrft.ll Jwnovl veliul mil; 
od o«ha taká r. Uis ta hejtmana tne 
akého iintanovťiij^. Na J«ho mUlo pW 
M kráJ Jan aby byl dosaxeu mul, M 
by byl -\-fce vojákem ncC ducbomtaL 
peC maje o tom vMamo«t nodapustll, 
bylo nyní OlomouckA blskupAtvI be« 
vi^doml obaaxeno, echválll vSak ku 
krále Jana Hynka ClU Jiailfla| 
III. K rodu Bořkův z Dube a L.i| 
Inorfi tudti aUJ m r. 1356 OIocdoi; 
bl»kupcm, Kterak král Jan vátti dli Slezáka 
čeeké kopuni pNvtilll. 

1S:!7. 

Kiňl Jan da»ud aemfnll ae emudd' 
mii#i)ého xvAbo práva na království 
noboC Jli to letolo v krvi Jeluj n^mecli 
po cUIch xQUicli pro naplatet mami 
vychtlvosti lakotil. 

Slexako. Jakotto díl království 
ho. n&l«i«lo Jli CfJBh^mu kalicU 
vovl I., a bylo od nřho Kazimírovi, 
Polttk<kitu J«n za rořnl «tilf poplatelt' 
Mloupnno. kl()rý« náatupcová t^boá 
j«řt« v 12. atoletf do Cech plaUU. Po 
sis král Vácalar II.. Je«t« netll 
koninu ptljal. &llb poddanosti od 
kniíat Bytomahého. Opolakáho, 
eké'ho a Teátnehého pMJal. Avíak tHo" 
lata po zahynuli VáclavK III. r. law la 
mf-li, te Gvé pMsaliy vi>riio»U k násloda 
cim ti«»t&1i;en5'm krilbm te&k^ i> 
Apro&ti^ni. Nyo( iiHhodito ee roku 12 
te Vlaillulav íjuiittek. Jehot moc v BDk. 
od smrti Vá/^lavn, lit. se v2dr vfe ČeHoo-MorvTBkA Kroolka. 6t M PoMcft ů%\ M ko- 
ce bylB njml mysl kttUe 
obTficeoa. ftbr \lK<liaI»va 
» nám ae Polska MAe 
xAmí^ nyní doarfil. a t« aa* 
I. todoft 1327 * LuxMiburha tjw 
M nnr&til. I bylo ve-iké kihtiotl 
D, pondvodi «t^ k&ldf nft(lft.1 do- 
tňnf pen^z. ^oiiiid i tak bylo. 
■bral král Jan od pap«i« aoM 
kfitek od koatolůr » kUKe- 
■bod na Ui IMa najednou. Po- 
nAtau ataTún t«Bitým omiimll. 
du Poleká, táhnouti, aby ko- 
trftlovnvf dOB&ID, I íldal od 
na to xaae bemt z c»]é 
Stavori ovA«m tomu sline 
roKTofeUft^e. t« t>y to ta- 
Dbrým pnjMfwlkeni, aby se 
|-vAleAné dotiroriraÍ»tvf vyhle- 
a ku prosptebu tcmi xa- 
b«mi 1^ SToIltl. NHjyta rMt 
Irrůl Jaa eůbl ioíAé V Jodno- 
liii, Wer^m by pOT^s mohl 
btní^JAtmu. iakfibo za sta- 
amltl iianovafcl secbApa- 
le dvorná lAty x KlonoicK! 
lafta loUl nařídil, aby ma- 
o&r; BC flltnou [tMiAdou mtidS 
po ronolift^b fikodftch olwctiC- 
nikdo brAtl n««ht41. (ale 
a&Fek byt Toliký, a obchody 
pHcb&ielT. 

9JM10 Jeiit « ve)k^ po- 
ii vojsko, a JoMÝ xa zimy na 
rialo. KnÍ£M« SlesAU. 
to rolsko pfmt Jejtoh xeoi« na 
>lflhn«>. olifcTalI a* tto, a tak Ma- 
MiDi kriUl Janovi rtkAzall. 2e 
jMdd&vaJf. Tu krftl Jan Jtm o- 
íle vyfiel. a pFes Bnui do Oi>a- 
bnl. Tu v Opav^ sloAlll Riu 
TTioiU doe 18. února 1327 knlSe 
illl Bolealar Qpolský a 
KlmlrT&jiInsky. 29. Onora 
idlalav K0E«lakf. potom 
ni dne 11. úaora knUr Jun 
n a k t. Vfttckol čito knljaia hm-- 
iimall sabe a »v6 potomky xa 
>mny £«ak6, ndall se pausUt 
I kraJlHunt, a dootall ]e tase 
Cwk6IU> BAKpH co řoski 16- 

knU Jan »k ar^m tojakem 
DMtiirt pluhy JU kn Krá- 
tili, (u pFl&ll immIotA r tliAy 
irla Roberta Uti«r«k6- 
kle Jaoa enataé ládall, aiiy proti Vladialaiavl IxA^kovl olťebo ae< 
podnikal, ponAvadS by Je) krOl irberaltý.i 
Jakcáto J«^ tcb&n, musel proti Ceoh^in 
brAnltl. KrAl tliDTskf naopak krftll Jaao- 
Ti takový Q&vrh Cinll. aby, JvsUl cboti, a 
ntra ve «pol6k r«4el a avon noJmladAI 
■h:«{u AtuQii uberakéniu kralorlcl Ladkda- 
vovl k uanletatrrf prtslfbll. KrAII Janovi 
siULIy so tyto inftvmy b$<tt proi^iMae, 1 
udoiv pffttclskou KDlouw s Karlám Ro- 
bcTtťin pokoJn« «e arýin vojsk om do Pra- 
by se Trá:tU. 

V dolním Slmsku byli W bratM Pia- 
slovlci, kaI2e Boleslav Lobnickf, 
taalo Apomlnwnf avak krá.le Jana. J 1 n- 
dflcb VI. Vratislavský a Vladi- 
slav. Vlidcni tH se reapolbk pronáalMo- 
vall a ustavičné p6lky ineKl sobnu míli; 
xvi&&t» nejstarfil Bolevlav t>y) «lovM( nád- 
h*rnř a marnotratní a pronílslprtoviU avfr 
ko nejmladatlio bratra %'íadlslavB. 6loi 
Jamu tolik DáallI, le tento aX v Ailoost/rl 
s lobo tiixidl, a o viecko pflpraven Jako 
proklaltfc Bem tam «e toulal. Driihf bratr 
Jindflrh. vida to. myslil, Ví \(ve al^í 
po pHklaiIu liomosItM^k^rti knfftaU a pH- 
Jol brzy iw vfpravA krtin jann k nftma 
do řech. kde se Ilí pfed nim také Jrfío 
drubý bratr, Vladislav, vylámav se z vé- 
aent nalézal. Kolte J I n d ri o h VI. dal se 
ea Bvou «omI také pod ochranu C«ské 
koniny, a Ze dftl nemíl, ta-mal Uio ko- 
runA uml avon VraClalavskou, aby 
po Jeho OTonl k n( pHpadla prAvwn d^- 
dienfm. KrAI Jan to \ůéení pHJal. a aby 
■o nfr^fm odm4^nll. dul mu íupu. Nli Jak 
■e Jit nyní naaývala. hrabstvl Klnil«k6 
k doftlvoBnfniD ukfvftnl dAchodúv t ní, a 
mimo U> natfdll. aby se mu rofn^ tlsfc 
hřiven atribra 2 krfilovBkA komory vy- 
plAcolo. Ma to sAto krAl Jan s ImlSotom 
JIndHobetn pře« Kladsko do Vratfstavl 
xajet. kde£ mu hnod dmhftho <1nr po pM- 
J(«du, 5. (htbna 1327. Mavové toho knf- 
leutvt VnuixlavahAho Jakoftto Jeho bn- 
doucl poddaní pffsabu vdtiioBtt sloUU. Krftl 
Jan slavům a obyvatelAm Vracialavskřm 
aa to listy vydal, ke Jejich pr&v a vfMd 
btido ftstHti a h&JlU. 2e toto vojvodství 
nikdy uemA <««kfi konmf odcizoito htti. 
le Jenom domácím správa xomC btide si'^- 
rE«a, a to vaecka m<!Wa a krajiny sImHk«. 
JeS král Cesk; Jeit« ku koniafi pFlpollU 
doufá, s VrMJal&vnkfm vojvodstvím bu- 
dou apojvny. Mésto V r a 1 1 a I a r bylo 
Jll Lohdm n«}pf<Kla@]9f a nejlldnat-vjai v 
slcukýcfa krajinich a mélo sídlo biskup- 
ské. 
ByBkB B«rkB a Dskft 
pnul* 
Up^ » 9oe«i trn 
», » Id pm Jdho (TtSiiU 

>r. >(*a *TB— a^ • BAdters. kiCtor- 
<*«« UMroat » alaoikoa o6nCB0*t pfi kot 
Mc* • taĚWt í tch. Mladá UtAu «afc4. 
Ob Ml On ««a«fl M p w rtB ila. l ibIc 

ilh*é ale* I «4aabr. ararT « kroK 

liMát r 
VJRca s fUkvé»0tT' eieh 4)tW pranlor. CiMf lotfvlk. roa- 
«<n>«v m » pmaM. invaacU r. IÍU 
M^uAa rajvoAa Bidncka RakouktiM) s 
»■ •mkoJa. Mrt M a afB aflUMI 
vMdn MBBta raaMUI. tak Se pfitet- 

ffaa»ol« bríW'. í«í» » "**«; **■*- 

vlk «• xval ((■•f«n. Bedřlcb 
krilea Itímmkfm^a^akm 1337 Typm- 
»fl M LaOvtk da ftliaa. abr as sa cbařvrf 
dal ktfmorau • BO*4ka papeCe zroUU vnel 

_ — ••dia' 

T Ptm* fcrt. atafe« ju r 

«* * «*4ikia pcuf Rda.' 

.-^ -. ' ■**• *>*= "»■■ 

S tta *<a|riHB tnu Hww. „m^ 
■■■■••. a MB «aM4te ptaai iuu< 

.^ í^Srl*-*-- — •''«. m«i -K 
aJ ai««a Oroadovle, T^itic a Be-i 

>o I^aal Ttilc* *n«i1wlL T«fvodor« bj-fi 

S^.ííí?*' "^ ^ "'~** »««» ««* 

"^Sl!!*" '^ rk«*y Haluza- 
^,J^ polatof aCraaé 04 Daa^« rlcid. 
tedHck Bákaly Igri tady y a«iB*jM 
«>k<MC«ck: aafavfl « umpt^ . hnii,^ 
a krátoa rbank^m. a -ihlI |,o 
TkU BÉlaW: poem ail ka kood ttff; 
ktMn a« ka hrtli Ceakdm 1 lu^ 
•^ ■• ■ ■*■ awlartl. Olidrt«T to o4 
ko. aa aaa ala aa JMte alaté tmo 
B«fm a pBkol mTŤftL A kár* lak ola« 
kril^ré, kití CtKkt a krU ftltnafej. k go 
pHietl. ta krti Jaa rtfal advoHki a 171 

olnaálT klátit avoa. Tofroda B&ori* 
rftak relal B«bK^Il apABabeu «otn wt 
Wr«« aa klart tioHm poavrdl. Ib kd 
čcHhzi-HomvSkA Kranlkit. «3 %a Ttdél. propukla v afna start oe- 
Uedflcliovl. ) fohl: „JA ]Mtm sya 

a ftkute^^&ř krU, kdot iuMllft by 
lovaJ, komu z nás prctnost n&luSl." 
obrAlil fivébo koDé a pry^ odeH- 
to Jodn&Dí bylo pr«trSeno, a 
ditSl hxél Jaa vSechnu stlu » moc 
to na to naaadlil. abjr protivnrka 

skailL Hned ee t královskěbo !«• 

RftkoMCob do Tieoh zemi ie»kfcb 
poAiv4 rogicjeli. aby sv6fttoi>-all vde- 
botovosc ito Tftiky. Cechové po- 
lil nr&tku vv^TOU kr&ll u^intoon z& 
Lrodof, a rte Be hraulo ke ibraal. 
li Pnuus vyvtrojlla obec ve U^cb 

dMat liKle boJovBrkOv, kleH kned 
raw ka Znojmu av vydali; 710 to- 

aiňit B T&I^ADfml po4f0baDiI la ol- 

to. 

:au&tl roivodové zatím, Ikujfco 
Uio nttfníJtí Avf^ho nejstar-iifho bra- 
Muďuio iiK to v.vnalollll. Jakby krflle 
BOhll «inlflti. I uvlLsoll B« mu k za- 
I anamonUj-ch iiuni ponfii. Jen aby 
Uflitil a I KakDUB vytAltl. Nežil no- 
Blu z Cecb ku krált priraxíln, byl 
kol uzavfea; krll Jaa se siufřll a 
lt*topad)i do Praby se navrftUl. Pra- 
ibdrtpU od krftlo ta fivuu boi-ilvom 
ollé T^mdy a takovou urabodu, fio 
nv mfli okolo m&ala mobU k&mfiii, 

bifoti a plM-k z efkoUv pozemkClv 
i vybírali a ůo mfista vo«tli. 

^^Vpr4t) p«han»kým LitvinOm a 
^H vilka B Poliky. 132S— 1328. euu. co nfiinocký fl4l kflí&ckjf 
lenU M uvázal, a král P^em}vl 
r II. moc téhoi fádu v zemi té zds- 
\ upevnil. puIov&vaM roiltdnf pftno- 
ktf do Pnw, aby ae tam v bojfch 
Ntaiců proU obyvatelům ]«&t^ v 
rtvf trvajfclm tlfaxtnlll. mfnlre tím 
ti paboin4i allby, PiUiti Bohu pro 
I VtíaÍKii, Nůmocký Hd, opanovav 
lé Prusko, mml JU Jen na LItvfay 
1, kteft vedle PnifiákAv dftle na 
jUrfcb vlaatecb svjfch obývali. 
Lfcb ta&tív byli lam ea tíM^Inou 
allbnv xrÝrh r. \322 [>lUiov« x 
tsaburkn a znamcnU^, polom u 
padlý Plichta s Zirotlna 
bratrem ovym. r. 1323 panové z 
orka a Exerberka, r. 1324 
t t Roeenbvrka a Jlof. Si- mtfltf kntácl Jll dávno více o roačlFanl 
>vA(al(4 moci své. neáll o prospftcby aá- 
boienstvl kf^ttaaského dbali, a prxito 
tak« byli zlfml aoastdy ťolaúií Mto. 

Král Jan byl Tolk^ pHtelsm Ucbto 
kKUkfiT. a nynt apoloeoý proUvntk, Vlft- 
ilirtlav Lokýtek. král Potakř. Jeilé (lícil 
JaJ k alm tábl. Umtnll si nyní po svém 
návratu z výpravy rakouské, vydali «« na 
vojnu proti Lltvfu&iu ve apolku NC-mock£- 
ho t&áu. a k >eh<> pnMjx^cbii. ckt^Je takto. 
mí na Jhiý apůsob. aUb, pFed 1f«inl léty 
pnp<^ii «a Jalovo daný, vyplniti. 

Svbrav tedy nové peníze z berné sobě na 
novo i>ovolené a Jeáté Jiným spúsobem za- 
brabiv. kde co bylo. Jit ve tfech ncdMIcb, 
dne 9. pnwÍiK« 1358 xaite z Prahy s voj- 
skem do kHtové války vytáhl. Krom^ Je- 
bo Itttunlkhv. knfSal Slezských, mnoha ik&- 
DOckých hrabat a ^ytI^&v pMraxUl k aism 
■e avýni IMem mnozí FnMI a inoravAtf pá- 
nové. Petr z RozAnberkn. J I n- 
dflcb mladát z 1-lp^. Vn«m « 
Laadžtuiaa. Tlma s Koldlc. Ota 
7. Bii.rgova, Bernari: t Clmbu^ 
k a a Ihil. K niwému roku 1329 doapél 
Jlí do Prus, eproel/««lkoval pMm^I nezt 
kfiCáky a králem Pokikým. opojil ae e 
vojwkmn krilákáv, a táhl ptCc dálo pF«« 
Prtwy do Utvy. 7.1ina byla velmi twhA, a 
auaráé Ťeky. jciera a moMly byly comu 
taJtenf piTospčAny. Une 1. ánora 1329 oble- 
bk) vojsko maimonitý Utcvaký hrad. a tak 
(dhifml (Koky dnem 1 noci na nij doráioln 
t« unavená a ustraš □ A posádka. IcdyC 
JI Jeden vtMce. miiS to ally obrovakfl, 
pad I. konef né vadát! s« musela. VeUkf 
mistr krieákův chlél všecky obyvatele 
dáti votim. král Jan vitak Je pH lilvotefA 
íachoval. JaaUltft sa <AtřJf duti pitóřcírl; 
bylo tody tři tlalco lidu imkMAno. Kdyi 
iwk vojBko Jott« dále chtělo Jiti. do«la 
krále a vellkábo mlatra správa 2 Prua, l8 
král Vladislav Lokýtek umluvené prfméft 
nezaclioval. a z nenadání do Cbelmiftshé 
zem^ nepřátelský vpád učinil. Muaelť te- 
dy král čmký se svými ildml I a kflMky 
lyciilc sazpůt do Prus poHpIcbatl a a Po- 
láky Tálíttl. Aby CbelmlQskon xeml taae 
Polákům X rukou vytrbtl. táhli k ivce 
Drveno! a k Viale. Dne 12. b*e»Ba byl 
král Jan v Torual, a vyd.".! lam ve 
avém a avé maaSeUcy AlibMy Jmfiné ai>- 
tnocliým kfitákflm Uat, to ne vieha práva 
oa zomt Pomoranakou ku proapfrcbu řá- 
du vKdávil. Válku proti Polákflm byla 
šťastná; spojené vojsko Ceeké a kfiZfleké 
dobylo zecD^ pobMfteké a bťtAHOa 


U 

tylo. TíMlIW kaO* MÉMaV TAel«T 
■■ «r( hrmáj Plach. Vji*- 

os ^riiC Uao o4 krále Sksnbvrk. Olststec. Br« 

llé. Tl-*fcal«c. Vctkf nic •rak fcrtHr. kaOe J I el 
/mT*rskf»F«r»t«ak«r»k 

ar. IIIS íB-i^-.^iat- Ml M tafc« iMilsKl, te «• rtlM •nU 

— tjmilw kr«l» J*a*. f w * vml 

Tllitlrtira Lokytkori tM avoa ^loa »o- 
artkMl ka«e Krti Jae poCm k daka* 
v Torna 1 M«a KUaaefcjfw potvrkS «•- 
al DoWlUk* a oatalaf knJv HaagrAl^ 
|i« ae Jaia -^m éi^lvn. dwofal, a lak 
— oétmá <P TiiMIÉi 1 abrtcn. 
«aw4 pHrMthy tMlci«ie paMt«i w* 
sku « « beml LaUcl;. 1S£» 

Co nUK »fV«l krti Jaa do TmU«laTt 
kMkaMotí Jla4ri«lioTl VL, kt«}to«í 
4v<Mi M. (» ■• stal Uaalhagi Ciikdh] 
Ivklo. ori av^cfe iJiMilk. drotafck ksOat 
TkrtDcf ek wfttak a kfivd mMal 
Sa <o okl^U Ub ktWainai hrtii 
Ja *«lka a pcnaMit. Kialettcm 
knad BMoaf knfttfa, maJfoB lanf^wr 
«k« Vtm4 Bocf krtu Caakao, k dAbu do 
Vratiilarl pHdiázoll a Jcmn co Ico- 
mUi M poddlnIL První pruel 24. dubna 
latt kEiM« J«n 8t«naTBky. potom 
krilAv a«-ak, čaato im^xo^mt Bole- 

■ lav ai., knUe Lehnlckf a &te^ 
• k>. JoboMo maatelka. Markéta Ff*> 

■ ytlovaa. Jit 27, tir««o* I32S b^la 
uontRla. Ten vida, te by m d<l« itradr- 
t«l. plijol ku krtll 9. krAloa. a pod Jlatjknl 
v^lakaml avá nAMa a kraltnjr. totit 
Lakolcl. Břek. HaJ&ov. Zlatou 
noru, Nitaft. Olavn, Orotkor. 
Naoiralov a Jln4 komnfi Ceaké co IAdx 
BB *A£»4 £««]í poauapU. Toho aanéko t|n», 
«. kvAna, pHIol kafie Jlodflcb IV. 
% a h a n a k ř, <ki0 10. kvMaift kaltata 
Konrád L Olekntckt a PremyEl 
''lil fřemok HlohovBký, vttckol 
ai Urmlti vt*€ tt^oDtbo JanaStertarahébo, 
R. kdo co m4]. *A«icko krftll Jaaovl a ie' 
•kA kontn^' poMall, toho rase a4 krUIe 
r l4no pMjlinaJfre. Tfm spOsoben dostala 
■• pod f*MkA panatTl alezaUA i»«sta ža- 
bák. i^[>rotavA, Zelená Hora, cM. iaae piMl atmm poa*rfhlL a 
kB kzmlmfcl itartovl do Ptfaa yy y t a H C 
•br }e JakoMo éaoe fertlvvvrf O' 
v*al do •*« odkv 
tteto krůkMmtlm bnr irB 
)• ta«r tlt aiHoHl btfto JtedHA.' 
I oMttvatl. I* krkl Jaa 
k aem pfttroM a sto 
Bak4L Pnxo wts do Vradritavl 
abr stan pev«M pfvdcíel, a fcrCB 
éobtOToioé Zhofelec m. Jlaton 
poacoapil. rrntaár al pooa žltaw 
bafl do Unxa a uUtkr ■ T^iuifefe 
KriloT« Dvora a TruiiiDr 

Tfa ^ÓMbei abkal kr&l Jao v« 
dalvvl k ebeia Bttaiaca dal pauro 
•hfch ima m am a dnAoa čáat 
«fc«. I odebral ae knod n proatřei 
do Zkofelce. vydal tona 
kT4Ua UM. ke M T«a4 *Msr má. 
niB4 e««k4 BáletoU, a vttita s« 
Vtm Bwliélo dne IS. krtma do 

I brU (o itfBl alkvs Mwalá. im 
•e vrtal eo roamnoUtal Hke, a Jlá 
cbov«. jaOollT krAl asU.rUs« ná 
^m6x dobíral, a o ftdooa aprlTti 
K«la Bodbal. po«aU ma (vrkat); 
wtva 15 dal v Praso >« pocdriw, JUi 
okoto $. tervna do Luzeobarka a 
Hfn pryC ae uWrml. m CecliOT« JU 
mu aol nere^CaU, vMooe*. ta jtt 
nebude, a ie um }elM aepokojaý 
JlnaJt nedi Model. 

TonkrAte po 2 l«ta 3 mtelce 
do Coefa no(>MA«l. a kdyi w vrfttfl. 
Jtt maidelkii avou na Uvt. a 
ietUé procaftnr «« i^tlm staly. Návrat Pratakého biskupa Jana 
a imrt panx JindrJcHa z LIpC 

1339. 

Otyrj Dedíle po odjesdii krkh 

3. července 1329. Praick^ bi«kup Ji! 

s Dratfc od papeže t AvIAgua a* vťri>.i>-.iliiiu>idtá KrooUot. ttM buknpslrl s« nnvratil. Bj^v tam 
IS Ic fipetow foudu pobn&n. IctSe- 
Ivt Um •trftYil u TCllkf-cti litnt&cb, 
aol lam nmoIiA protlveiutTi snAfieti. 
e mu podaHlo doUiatt svou aovhiu 
h véťwh. 2 kterých kMvé obtelovlo 

R!\S teo <'a8 bylo Pražské blahuih 
TOTino admlnistratocy z pro- 
aplťuly; aviiak sic* to áMo v ca- 
biskupatví. a ]iDcuovit<> stalkr bi- 
irr tobo (aau vclkí ikody trpClf. 
, dostaly H9 do i&sulv^ roillíným p4- 
JÍMkfm skrze* krále Jana. btakupu 
llí pfe-jfclho. dílem }e Lito pánoré 

lAké itiflllDé roEcbvňUli. lúlyl se 
p rnuil. tni l>}-ta railnM čo«hAr u- 
lá a vellkii: v Pmzc vyiU mu ou- 

prel&t I a kanovatrl kcMiPia Prat- 
I r «H« tákův a oMatnDio doctio- 
f% STMskéfao I klAdtdrního. a to b 
ET Hvai^l a 9 kortiuhveml. Za ni- 
I pAnnvé zemfiU. m^itaní a ob^oaf 
roxdf-leaf dlo jfxlnotllvfeh řaratrt 

A krtyi bi»ku;wi do iobo blavoltto 
iti nvpilll. hlntač cbralcrepúry s prú- 
it varhan unren^Tr. Btskup Jau IV. 
i bii«d po svém nSTratu o uftpraTu 
I bUkupetvf sDaín^ starati. 
m S£. HTpna 1323 umřel v Brn 6 
beltman morarakjí, mammtit^ p&n 

rich I Lipii. mni BtUcíaf. Jak 
(Mi n; vjílcc- tMk oiiretnoKtl t tem- 
VTlré piOBÍul^ Sloufll TlasU pod 
knil a^Stoliv a Qiml, svUiU e Jln- 
em Korutaoak^ a Jasnn l.nxco- 
lym, hilrt ř««k« iAI«4ltt»tl Apatoí^ 

»lke a tiihř «i4>rj' mf\'al a jiM tom 
I BMnt noiancdbllval. Nlcniéaé oe- 
l ae mu pMťttatl itl.]ak& proD^T^ra 
tBoat. kterA by Jeho pam&iku mobla 
, Bylf on po vivclieii ^aa predotm 
D pwutva fi^Kkétio. a pFedofn ot>- 
ni nATxMja ttlovansk^ibo proti oluin- 

• J^kollr 9 kr&lovnoii AÍM>iHnu a 

vHvileacem. JJi pt«d nim icmfc- 
llémem Zajícem t Valdeka. nesaáfiel 
hta, a ůoBW prou nim Btůval, alcmé- 
obol Docliuť oiMavedia j«J nikdy k 
I lakovfm. kurfml by vlast Akodu 
ti mobla. OtidrÍ«T od králv Jana t 
lU «a Sflavti Krumtov Montvalt^. 
I posleilafob de«t lot oojvfce na Ho- 
EU aeoiaký sprAvce lUamé proto, tc 
KfnĚ teho. kr&lonia vdova Allb^a 
«fcA, saloilTdl v 8Uir«m Bm» klfl- 
Sbt*«vl«ieit, tahe nejvíce pM tomto 

ktAHeNt bydlBti pořala. Ze viecli 
tUM ffnrti tobo pAna lilofati. nej- více Alibéta Hradecká trpAla: 
PotT. opat 7Á>ni»lf.y*Kf pne. i« liohwi Je- 
Jt |HX) smrt milftí^ka Jojfbo uk velká by- 
la, i« vitokoi ae zhrodli wUk^io a&Fku, 
Jakýi Tedla. 

T^lo pan Jiadřieha £ Ulpd po- 
chováno bylo « velkou elavnoatl a pri ve- 
likým tKaateofltrf rSebu IMu v..novéiu 
ťhrftmA kltíttira KiAlorfi v Starém 
B r n é. kter^ xatím od krCIuvay AUbvvty 
hlavaA j«bo pomocf krUsuí byl t-yatavM, 
a doftud mail nejpékn&jftl kostelnt stovenf 
Roack^bo spOsobu na Morava n4l«3i. Potíěóní lita královny Alibity ■Pfemy. 
■lovný a J*JI amrt. 

1330 U. 2&H. 

Jit vfie vypraYorftno. kt«rak krtu>v- 
na AlliiOta PfomyHlovua mI sví- 
ho maoiela jaouc xanedbADa • t6mé^ Ja- 
ko zavrlona. Jako smutnA vdova o aamotč 
sula liti reOml skrovnfcb dQcbodeob. Z 
at-tí Jejich byl nejstarai VAclav, nyní Ka- 
rel, v Paffll, MarkfilA u Bv«bo mantela 
v BavoMcli. Gula na vyííiovfcnf ve Fr»a- 
ell, Jan JlmlHcb na vychovinl v Tytt>l- 
sku, a ayol Jeoom ieUi aeJmladM dcera 
lejf Anna z poslednfrh drojftat pH of tů- 
Btftvala. ÚU^ofati uatCTxalo. pnux« v koninl 
poboiofeli a dobroflnafch »kutkůT. O av. 
MarUnft rohu 1&28 dala svolati knUetvo 
a předal osoby BvfMske. Jak ao tů&. hlav- 
ni MavD mtatshého, v Praze, a pfcdlotltB 
tomu xbroaiUkiéDS iiiloati ^voa, aby u 
papel»k6 vtollcc o svatoíc<!eiif )cjl pra- 
twy. blahoslavraé a.baty&o Aa^Aky, Jed- 
nalo. II JeJthoS hrobu v itoetele sv. Frantl- 
aka poboAoI 1M« tobo £a«i prf zůzrafné 
pMbAby pozorovati. E xtoAony Jsou proseb- 
ná Katy ku pap^l Jnk od dticboveoatva 
tak od p&a&T a od rychtáhfiv. koaAolftv • 
obci mi^Bl Prafcalcych, Kutní Hory. Člalan 
a Kolína. Jak daleko vftskk tenkráte toto 
jednínf doňlo, a«Bl nira r&domo. 

Krftlovua Alib«ta, BialedoJIc v« 
ve«m 616p6]l witíio otce>. knUe VAclava IL. 
řhova>la v4dy xvl&Atnl pHseft k Jeho nej- 
milejšímu zaloJíenl, ku klášteru Zbra- 
slavakému. Ma velkém kl&fttpmim 
cbrOm^ panny Mario neinohlo » od amKl 
Viclarm IlI.. Jli od dvadclLl a několika lot. 
nifebo (lile stavbu. KrAlovna umínila si. 
ze vvfQb Bkřovnýek proetřodkO ckrim 
ten nyní do<itav6ti. a lak dne 8, kvřtna 
I32» po1o«ll opal Petr v Jejím JmÓsé 
k daKI stavba novy kUmmi z&kladnl. na m 
r« *n dU maámm |a« ua» Ml 

tn^fLt »o Pr»s« s iMsUte do 
vH itSkám ktHemS » wUH BAb. 
tqrr tfeOko «■«. 1. fOML 
■c aa Zbraslav a 

krlLh>v«U *e4> otce a hnta >e- 

Tin aa Zbraalarl patan iilliufcuy 

IM0«»« *M«I a tUiM svaA^W 

^ yft ^yl u ip j . ««M Petr rotets s Žna 

r. o «a(*«rijil Mf «aaMt ptinmL i|«- 

MMvo dojnKfov fePMSRí 

ObC JkUbata HHl od nda- 

éam mtiwjUlbo kCtf MOio. ' 

tmát J Ě l e h tMacfe lA/mtkB. a opUkJNml 

llka x>«lM ftt«adv aCkdcjUch alam^ů 

[.« ICaaca^^ «a«t CeaUlM nAnidv. DoCkm] 

• M rtak 1 ndoMl aa «iuii ieJJa Kartoví. 

A kurfM pralrUal. !• Tlaat aw k aoré 

•Ur* po» wn ai . C*** Kterak hrál Jaa svému rodu Tyroly a 

KarvUny chUl ziikatl « nav« pafittvf 

v tUlM zaklMal. 

Toho iaatt. kdy* krtloma Alfib«u a- 
■tfala. aaUxal m raanjel Její. kr&i Jao 
lvi * Inipniku u wébo nrMftí- Tft JTcUa 

t poak/ 

p Mniua . Ktfl J att o 

«D *e paajBo froti aisa atroJL a 

t laaprvita k a**^ vaart iam 

cfaiTt 40 Tridcata. k«B Imkd 

iTcboMBl bri Zé» k>«to «olla 

Cm*, la —T iii fc a >te. krtlona 

t^ ■■řtia: a ta prt l««1I stiWDtd 

sa Tc aaoiflli a dal im tfa*l Jejf lU 

BatT koMiL 

T^ r T»d««B viUU k ■«»« . 
od Uerfatr a akéÉOnfl* MalttMci _ 
Br*ile. T UMOtevdU, U*i||m o« 
abr teflc* lateto nal Te aroa 
ie B to rktf Ji Idu poddaafial bfiL 
prt le Boca^ p«a V^mttMkS. Maa] 
della Scala. T«lial atiakula. 
drviat nrsH krAlť Jau tdálo ■« to 
hfti dobrou vjblídkoa na ttoré 
kterM by mi1>^ v ItaUl gpAsebfli 
I hn«d d&l sbírati Udl r CeoU<li. :-. 
Beeů a Tjrotfcti, a paau Mi 
Scala nkUal. aby od oblatad)] 
Br»š]n uptntU. poDívadi to tijal Ji 
If Jana. mřsto fest. Pan MasUn ' 
r boji prou krtb JsdotI. oduLhl od 
říe. araalt o (om císaři Ludvíkovi ^i^vt 
dal. Citar Ludvik k JaoorI N*ormt>(>rali«lM Ceako-Morsvskfl Kroiriln. ft7 1 ;ii -!ii(. Bby !"■ ho otiial.fo v lu- 

:■ in s ill. B Itrí! Jmd mil <lfti Mel, fce 

bj proti prlTAm svaté ftlmaké ti- 

liu>pak S« JeaUt v Italtl irokaj a 

iQovt. v tCto Ecml vA9tno£t ftlin- 

ianoiQ zvelebí; putom iviU do- 

i T Italll Jest hrob }cho rotllíAv, 

«hce navMfTiU. a ifila Bvých rodf- 

-naatl pfeneBtl. 

SI. prosliice U3ft ti^l král Jan 
miwu sJamostí <l<i B re » I e pMJat; 
elA ptifaM ]9j 8 dobrovolnnu po- 
tí a s vellk^l dctami; vftlckni 
ryail mu TstMc pod svjrol preporr 
ícb prvul brAny. majfce selené ra- 
r nikod. Mladt UMhtiťove rMcknl 
ItToMnAJdfc^ odi^vfrb ardřll na ko- 
jUto^aa^jai míliové vedli krftlorn 
^^^Bdu a nebesa nad nfm ddtoll. 
pSu 8«m^ jKtiulravlly Je] pani a 
budbou. xiw^vAiii a taiíCÉOi: radoeuié 
k (KikNkoviinl do poeuliil luK^i trralo. 
tku •(■ krftll Jnoovi lAk* rftMko vý- 
darno: staré dve Mrsoy sob* pro- 
Q1b»IUny a Unelřy. )cter4 to vfiech 
•boml Itallc odo d&vna tolik a^ 
Jeilovaly, iimM tak obratnfm apů- 
imlMtl. ie skiitM^Q^ ťfiecky rtenice 
ptvstaiy. blalený mír ae roshastll, 
4111 at T&tokDl libovali, a te v né- 
h krajlnárh ndittranfnl r[*-kevní 
infwolil. hterft >ft avlrola í pMftny 
ipéie-, J€*oÍ cliwř l-odvlk prolí Ja- 
li, dal iToUtl. 
U se itBiianfim r>-tirBk; apůBob krftle 

I ]ln& nesu I knUau ItalskU. vl- 
)ct«raii. se v Br«áll rychle rftecko 

ifmii obrátilo, t biftka I z daleka 
kil do RfPíIe inalr «vO rj-nýlall 
Ifce Jemu peiwtvl oad nt^aty a kra- 

BYými. TI. oo bjll alabl. ofekávall 
lo pomoci proti mocném, mocaf zas 
I, trn aknw nřbo JettA momC^jAIini 

Dne 12. Iwlaa 1331 pmtl Berga- 

I I a dm- SI!. Indna KTcmonUtl. 
Qlní panství krftle Cenkélio plijf- 

Jtdté V lednu pfiael také H e ra 1 1 
o1 a. pás mdata L u k k r, a na- 
králl vn-bnletTl pomoci od ného 
proti Floronil tulkám, kwfl J<íj ull- 
; MHO I mocaf pAn ^Cilftnsk f, A x e o 
BOIi. kterfí kr&lovu pftbuztion. 
8a*o>fikou. ca manželku mél, při- 
oaoUMxi ůo Bív^fr. lidaje krůle 
tbr po<l Jistými vfmlDkaiDl vrcbuf- 
ucvl nUl M i I II o « m a oaloii Joho 
s» ujal. 1 x-yrrttvll 89 krAl Jan 
l4Da, B tu S. Února 1331 v paláci mystické rady T}-bl&ftea Jmi slavná ra pá- 
na MIliLnB a celé krajiny Mllftnshí. Aun 
Vtacootl apokojll ae pouze Jtneneni králor- 
aháho náiD^isUta MltiMki^tio. flAIit^in mé- 
sScf února pFUll pak JftfttA posik>v6 e Pa- 
vljc, Vorcclli a z Novary podáva- 
jíce svá méatn pod ochranu a vrťhn! pan- 
ství krále Českého, ania on Je tím ael- 
raenUn k takovém krokům ry^lřval- Po 
xd£Jl náaledovslu mí^ina Parma. R. c e- 
glo. Modvna a Dobblo. Do Knkky 
vj^praril král Jan svá t»e.\cé voj^o Spt- 
ttolovi k pomoci, a Florentin !>ll. kteK 
prftvé iriikku obléball. nedoCf^kAjIce pH- 
cbodu kr&lovakilho ťojako. ml oblolonl u< 
pustin a domt) sítí navrStlIi. Král .lan 
vyrliiiKvl ilot)^ 80 vňoml stranaDil. pod- 
imroval se at«jn<'m prav>éGliain nuite, 
kleCf dMve urputné prott aobí atáti. a v 
ce\é hofejfil Italll najednou vjlocky v^I 
Jako néjak^ kmiztem ae pnwntelly. JaJi- 
koltv vftak krAt o lo hned anMnA •« ata^ 
ral. uhy mt při ra6at«ch Jomu poddan^h 
hned alavříy tvrze, do kterjch by svou 
královskou posádku mohl vlotltl: nleraé- 
ne tolo Jeho ve dvou mfcalcfph povsiAlA 
panatvf v Itálii Jak bylo anadftř xlskáoio, 
lak nesnadné dalo r» na dloulio drletl. Ne- 
mel práva v Italll se uBoxovail, leda by 
byl co dobyvatel b veUtfoi vojákem pK- 
Sel: ixi celí Bvro|>ř lli)^ i*^ tomti dlvllf. 
Jak al <V«kř hril v luUlf poPhift. nikdo 
n»v*d?l, pffftei-li tam ve Jmftnu clsafe a- 
oebo papeSe, I hádali mnosl, te tam fau 
prospěchu Krále h^ancouzského púaobf. — 
a to zatím vitecko byla ponhá náhoda a div- 
ní okttJiiíiti UiM. kt«rébo ae dobrod rui- 
ny krAl pfidriel bM« yM starosti. Jak to 
dalo vyi>Bdni?. 

Nyní blavné ve mřat^ Parmř iifdl«n) 
byl. kde byli dva bratM jménem Rosal. 
miitovd veliká pťinobenf mající. Jeho ne^ 
vřmíJSlml pMvríenPl. 

Také pa,prd Jan XXII. neiiokojtt áe tím. 
Jak ef Jan Čmk^ v Italll poí^Iná. I obával 
se, fce by k mce Nřraeck^ho ciaafo ««1< 
Itálie chtél ae Emocnitl. Proto svému kar- 
dlnalu-htfEátovl Bertrandovl z Poievi. kte- 
r^ v Roloall »v« aTdlo mél. ra-£kft«i1. aby 
vtemoSnJ^ o to se pKCinll. jakby krále 
Jana od ctaarc odvrátil, V tom ovftem Ob- 
lit nebyla. neboC Jan I tak o cfaafe na- 
dbal. kanlinal-leKat Jej Bcela na svon atnt- 
nu obrátil, a Se s pNvolanfni papeS« 
veochnu bofajáf Italll aobř podmaniti, a 
vftM-.bnu moc «laafB NAme<-kfho v Italll 
zahladiti mfik, fcmu namluvil. 1'a.v^ S8 Ktrtí 

ovton br( proti LsdrOcti Bavank^Diii • 
iM cf««ře bo ii«tuniATal. 

Krti J&D ojBl iobŤB lonia nnniB*!. 
i« Du ciMř lobo panství v luOi pMU 
a«t>tide. m ie Tftorbor mocnáfe a J«bo toa' 
■edr proti aéma vrHvc a toJou b alm uf- 
D«. pro kterou budp musM lulU tipoctlu. 
a1»r své kráktncvl 0«Mh« a jts< s«a« 
UJM. U*Uiu>¥tl si tedr. 2c na své mfeMo 
*v«bo nyoa V&clara. njul Karla Jll 
patn&cUlfrttbo <I4 Itálie (mitoU. aby lo 
byt Joho náméaitkem. Kralevle Káral. 
1331. 

Prvorodunf s^a » n&stupc* luU» Jaaa. 
VAclav. mři 7 lei a 7 mMeft, kdfi r 
ilubna r. 1323 na iTcbováat do Paffir 
pfU«l. SpronxJm J«j a a nim am bjll 
£eMtf rrUf Burian Kapllí^ce Sole- 
v I c. panoSe Benci Krablc« s V«lt- 
mile. pozdéjfil feanovmlk Prataký a toi- 
mt kronikář, a )lnl n«)meDOTanI. Ve vlasti 
mus«t V&clar mUdf exi ddem «e rtecnl 
itnmn na Kf1volcUU> v bobopoatfcb lesích 
irAvltl, pifoto udtovA promtaa mteta. 31- 
rot pH •krostntm drofft tran«oiu9k«a 
Tělní dobfe aa mjrsl Svito působil. V hiůl- 
re sitskaJ wi lAsku celého dvora. zvIUUV 
Karla IV. a fcrUcrmr Marie, ave letj-. V 
klUleralm chrimA av. DivUe bllS Pařlio 
u<imi mu »ám papel Jan XXII. sváloal 
btřraovftnf, pří kU>ri$m diiíial jméno krftlo- 
v«, Karftl. KáTi krftiovna Marie, Je-tvo 
tota. umlkla, přijel otce Jeho. krdl Ccský, 
do PariZe, a tiledaj^ Jlnébo svazku pfl- 
litii^natva a dvor«m fraoconxskf m, na- 
mluvil tiynu sv^oni nevéstu x rodu králor- 
ah«bo, Markétu flU Blanku, kterou 
KrsaeouKovÉ la Blancbo, 4>U BlaaA, a Ce- 
cbovt U t a n ^ e 3Ta)l. Urtai: dcera Karta 
faraliftc s Valolii^ a rařla snům lei víku 
*v6bo. Kral«vir Karel inťt u-lidA£ ovm let. 
Tak brly lylo ám v ntiji r 1324 sobe 
aB«líb«ay a sas&oubeoy, avéak ai do ve- 
ku dospéloali lía£dé obzTláAt cbovAny. 

Kr&I KarGl IV. {■'rancouzský. J&a oráem 
AAm nev««a, Staral s^ upMmiit> o to. aby 
mtadf kralertc Cetik^ v iiuukAcb hc v>- 
cvtCII. i dal mu svtbo dvorakébo kaplana. 
Jana deCara. nai» iieeního. aa vycho- 
vatele a u£it«lc. ToD joj zaíal vyučovati 
v latina, v kterř se mladf kralevíc bnty 
tak daleko vyznal. Ze mobl lattnaké kul- 
by ílfttl a Jim roxumétl. Pojlmalt^ krále- 
vlc Tíecbno b takovou anadaostt, te m V. Zap 

m« pfi tnatvmtUa dvoTe vilctaJ _ 
lo dlvflt. stUM» «e ushátiHS amové 
IcillorBkébo v nankielt nebrabt »»' 
au, ano xeela nea^«ol bávali. Kn<^ 
vitfpU Slunní rydkoraad obtrl:. 
8ku k stavu ítOtíktiaa a ke v.-, 
■e tUboteBatvf t^kalo^ ovásBi prMi 
otos Jebo. nrpoaedaébo botovnOta. k1 
cfalél. aby am >ebo roniM byl aplto 
n^ rqjákeo). Za lo raak stal •» 
KMTtí netoesottOm a nfjmocBiHln 
aovmlken vrébo £•««. 

Ftrzd^l narttiiToval kralevlc Kafij 
také ver«jB« étpnt na vTsokfdi 
Partt9k.tcb. í-terM byly lelidii 
lu&akicb T italli neJalaTn#>&I t 
(lelitm •¥*!« kfm(Muk«m. Hudonl 
ii6 ffloaoru a bohosloTf a mnoho w 
vTkUdáolB av. písma zab/val. Tenl 
prt J13 povldAval av^ic eesk^m ú^ 
Ie at dosedne na trAn oteliv •!,_ 
Praxe iak« lakovi vyaokft &kotr. Jatol 
tyto Pafffekf, salo«f- Meal Um 
132S Jeho otcovsky ptlteí. Kareí IV. 
couaakí. a %i&dy se n}al Kariův »t_ 
lip VL z Vatoia. bratr Dlančlo. Jebo 
fclky. Tak* se apffitelU Karwl s 
kn*teiD Petrem Rogorem i Rt 
14 rn. kiern byl opatem Beaedlkl 
kXáfitera ve Flscano, prttom nejstai __ 
učencem a fečnlkem ve Francii. Od '■ 
mula. Ulffp 9obé (českého kralerioe 
Bf zamiloval, byl Kar»l v lísce k 
a umřnfm ulvrx«n. a kdrí «e po Aaa*i 
Roser Btal paptfom. pMJsv jmáao 
menta VL. tuf siar« plfitclalrl » 
Jeho ku Karlovi byly pro Uiboto 
velkých prospřchŮT. Kdyi Karltr 
kríl Filip z Valoia, v Romcfil a 
slávou korunov&n byl. ku kterélto 
novaci také KarlAv otec, krftl Jan 
Ui slavné obfady ofrlievnl takový 
Karlovu mysl učinily, ie si usUnovlK 
korunováni králův Č^hfcb [tndobnf 
rady zavaati. coA .potom lakt uskt 
Král Jan odjlidéje i>o lé konw< 
Pramclc d4 Cetďi, Karlovu mas 
prv dvanflctlleinu Blaa^l z Val 
a snbou vzal. aby m- fmkémn Ja«y1ci 
utMiA. a feakím mravům aby pHi 
Tak« snad attbi- královna Al>b#ta 
poznati svou nevěstu: aspod ki 

BlanCI 17. Porvwice 132S ůo 

ní JI odevidal a zas po svých aál,_ 
Blech odejel. Královna AIttt&ta hledá 
tebdáz m^bu Jen v polK>tnosU, tiňv* 
svou v bohabojnostl cvičila. Po )a 
nácU méalcfcb král Jan 9. Cetroa V tači X Pnkbf oirml r JodA do Lu- 
m Qup&t do P^t2e ji dal sprovo- 
(UXenburce dal pro Karla, syna své- 
Ddlnf byt apravltl a ikmtiůII pak. 
třel dvůr ]>aMl»k^ opiielll. a po- 
aebou svou aasUr^fťf mtinJtdku 

I T LiuxenburcA tm^\. Kftrel pfi> 
Lmenlrarka oa poUtku roku 133D. 
9 ao um aadí^jf, 2« tnu otec da- 
la ilo Cwh w! (TáUll a svou matku 
ru:o drahou nadfrjl trpce aklama- 
tt& správa, i« matka }flio. krUovna 
. v opuAtí^uúMi avé uiLlm zemtela. 
^ela bolemn^m smutkem ardoe do- 
lyna. ticarf avou matku nptlma^ 

t prml uod^}? 50 mu nevyplnila. 
»lva rok v Lqientmrco zlrUvlv, 
od otře s llaHe roxkoz, aby oepro- 

néinu do Parmy sv odobral. a n&- 
trí nad iii^xty a krajinami, které 
lUl krAli Janovi po<ldaly, aastouptl. 

tMloaČlT ac 8 B I a Q £ f a seatrtm 
*, která tchdAt pN ném v tiuxf^- 
lyla. do liall« poapfcbal a Jtt 39. 

1331 aa velkj* plitC'k Itastoé <lo 
e pr-ljel. Karlovu Životu v toniEo 

II tf«rtflio ůnv netM>2peťe«sivI bro- 
tl tam tiXK bíM otrAv^n; av.;ak 
kriDlIa horUvA }eho niboslnnst. U- 

M) toUZ v k)AAlef« AtipiNrlanfiv a 
Ano na bod Boll T<niItonoťnt do 
lodeAaJ. tam vo^aí) Pá.aé přiJaJ a 
14 vclk^' Bhilby zfutal. al aadel^U 
poladnr. ilvt\ ilm nc>kieK J«tio dvo- 

prftrodri, hif^M doma rtatali, ní- 
<fU. ar&aJc aftlil« na to oncmocaéll. 
lekl se toho a ničvbo z poknaa ne- 
Xert imi na mAI ptlnetenr hj\j. 
, *ob« mlail^ho itJhldbo ílovfika po- 
lt Mert se mezt Jeho tldl pMrofťhal 
bt ae nav^t. Ki^evlo dal jej bned 
|U> maje lej v podezfejif, i*: do po- 
ledu dal: a hdyi Mdf v kiicliTsl vy- 
1, le toho ^lOYilika také v kuchyni 
tAxal jpj mti«ti Teprv tfeilho dne 
ř nřmf piomíuvil a. Beenal, iť od 
tébo tiAmf-eiKa MlUnak^ha. Aixona 
Mw. k tomu ijednto byl. aby kre- 
Itrávll, Nftal«lkom otrávřnt zemře- 
IJaa Berka x Dnbé, KarlAv 
r. Jan t Vyaokebo Kostela 
;^ D a B f II R. 

|Tf9T ao dlouho T Pavlji ndejel Ka- 
tk sTému otrl do Parmy, kferřt 
■itelft 13S1 « vnlkou pfď^llvoatl 
^Bt6 huti) EU dv«Iio gonerAInlbo 
^Bnt plootnorjiébo nAniéstlia v Itattl slavné vyhlA«Íl. Zoby viJúi Karel 
<-() paliifictileLí mladtlc neumel sobf v tom- 
to t^Utéui postaveni vídyiky dobře pora- 
diti, uatanovll krúl .lan hrabete Lndvlka 
Sa ve jrk (bo. tchfina Aa ;< oua V lacon ti- ho, 
Karlovi za pfíMlntho ri.č<x. Kr&l RiMf&dav 
ta veecko dal si od Karla, Kyna svffco. a 
ode ríech nám&stkflv ment v Iialll pMut- 
hii vémoeti aloikl. a posplcbal Ji2 1. £or- 
veuCA 1331 z Itálie do Némec, nebot ae 
xatln mnoho nepf&tcl proll nému emln- 
vilo a apojllo, a Icrllili nyaf na tom 2áte- 
íetl muAlto, hroxlvé tyto mraky laiehnatl 
a rosp-^litl. Kttrak krjjl Jan spojené nepřátele dilem 
smíMI dilem vilkou přemohl. 

1331—1832. 

Neaéekflvan frh puk.rokfi krile Jana v 
Italu utekli Be válcknl oicolnf knflata. Cl- 
aF Ludvik ialoval na Kfi«K6ia snfiniu v 
Normberoe na kraie Jana. íe mu onihA v 
rUahilEá prAva v Halil, a smluvil »e prorl 
nému lejmena s vojvodaml Rakouskými, 
B obřma lalckrabaty Rudulíem a Ruprtícli- 
tem, s marfchTabétnn BedHohem MfaeQ- 
íik^m a se av^m synem Lodvikom. mark- 
hrabffiem Braniborští^. Vyjmouc Jediot 
dva íete Janovy. Jlmlrlcha, vojrodu B«- 
Tonkélio, a JtndMoba Korutanského. byli 
njiU vŘicknl ní-m^iftl iousedC nepFAtelj 
krAle Cesk6ho. a rSecky stortl smlouvy, 
Jpi s nlDi mdli. najednou zrnslll. 

S druhé sírany povatal saa krftl Robert 
Neapolaký proti krAll Ceakémti: neboC pa- 
pet v ToiopM Hvé H Ijiidvlkem BavorskýrB 
byl Jej dHve ji* Jmenoval avřm plnomoc- 
nfm nám^etítem řtli vlkiLf^^n nad oelon 
Iiallf. Proio I ten Robert kHřcl, tu jomti 
nAIe2l poMdek v Itali! xavidéti a Se «» 
mu kmi Jan bex prAra do n( rlIrA, 1 hnod 
se smluvil kc synovr.*m svím, Karlem 
Robertem, králem UbewtírJ-ni. a teii laa 
se avym tchánem. XladlRlavotn Ijokyikean. 
králem Polekým. Tito výohodnf «pt>l(«cl 
jLinluvUI se p&K 2. z&H 1331 so spojenci r 
Nfimcieli. a vitlehat králi Janovi nepfátel- 
ttvl a válku vyhlásilt. Tak ae stahovala 
jie«1ýrlianá boufe lutd hlavou krále Jana 
a hixKlla pfsdeváfm království Českéma 
broiDou 2&hubu. A Jak JI král Jan ^ateb- 
oiral? Pravda Jest. te ovjem velmi obrat- 
né. Pre<levMm hledM nepřátele mozl sv^ioa 
mdvolitl. a neill východní králové némeo- 
kfm spoiencbm ruky podali, Jll byl 21. 
Července v ft c x n é u cfoaj-e Ludvfka. a 
I a 

»ii<nr1ti itff Un a v«f- 
Maairiu. r« Trstl alft- 
*l brf Jtt »» j«fi * y a Hrt ay s* !■ iea 
«■!» <M iuMl M« » M i piawf<ii> j *««■ 
IlJMa Wfna MMfen ■ htatCaaé* s tUftr 
• M *7acn4*«f «4|*ft atritfl. a« 
itrfml rmlkfml Hl^Ěmfml mtt^ tákl od- 

bfi «iM. a >«b0 cMé voá 

te* L maa TMrtaJ sum*v« Rlotovftd 
^•''•M fhmbmi krtu • £«*« komst 
« ftUnril • lo ■ pHwaaMl BéfcaUfca mi potaj if ai i i 
tOia. O 

Ou n a a i m aL aC fepU 
ACta. krti Jka jH atf 

il w ifc a i rá«r 
Faua aaitate toatt staa, 
JakCK*g«4 tak ffataJaaf . poK- (J 
Kial J a a aa^ ieUA r Praš* a 
af k mt^ mat růíkr. a aebrar a 
p«o*a olqrAtiaýni isMgr jtl 12. pn 
un TTiel oAad Caaa asCalbo « a»^ 
iKl a tafcoToa crcMoatl. ie v* 
déUHi. :. ledaa inc* brl * Paf 
Jízda, byla prf rfcw tUal. iak jp 
hnaft&H pCtf. a ta m ]aM« ^^tav 
té GMU B «4aBřc LadTlka tq Prcali 
a potoa v Uueatwra. attad vrvm i 
O B t a a cctea do ParUe naL Tan jMeiulrl v J«ds4iilati a bojlcb krA- 
DCOucitk£bn a jclia |>^nHlEDfInt a 
«. aebof ss do ré^^-h pletek míchal 
1 rytlřskot] avtak lehkou, filttalo 
telidAt vAbec: ..Des poniod Pána 
fcnil* í^eakčlio nelze nikomu foh» 
." XvKoh 0«cboTé miMelt tuto ittA- 
m krAlc druc Bplác«tl. V Poflil by 
irraU dcera Outa dne IS. b^evIla 
pMtomnoHtl kr«le Jana. otce jsjtho. 
touufcfm kraleiricen) Jan«m, voj- 
NDnnanitHhfm (xldAcui. Tato Chita. 
Francouzi Bon no uval), bylx od 
Um petlcr«t» JU rotlien^ itntta- 
MRmm. aí se hone&aA po pAií to 
BCOUBrtcému kralevlct za maatelKu 

I Hm časem radil piaorfi datif vůl- 
Akataay Da moravitkfcli bnolclch 
av^m JttAstfra. Mnoho lidi proti so 
Mo, Alnlli s« J9n nijoidr z té a 
liBT. 8poJt?Qé a velkou s&bulran ven- 
» Udit. Tu vAalE Dani p&aoYé II. 
ms dali £« u H a 1 1 1> e r k a, kde 
Cechové r. 1082 nUvni irItóaUl. 
iitanAv iif^kvapltl, a itlrpMl hoď 
Oka. Ce«'ké vojsko rmll J I n d M c h 

II a Llpé priJmlm Železný. 
ÍMSlfka JindHdis i LIpA. a aAm 
1 brair«iD J a o e m a » ronolijhui 
pAay ůo sajetf pHinl Pan B e n «« 
teaberka a v!c« rytířův na bo- 
dhx Tato porktka uOaria konec 
Ci*l Jan tnus>@l aa o aamvDůnf » 
Tfm\ vojvodaml ítaratl, a dal k to- 
VlDucnoi-uafitrl z TaHie. nAnlcdk^m 

ilD« 13. e«rv«aG» 133:í vl> Vídni 
L o mír v t*D apůsob bjla xavřena. 
Aani Cochftin od devíti let saata- 
A«U a hrady Láb. Vltorai a 
1 b e r K. Vhn £aa K o I U a brad 
r uaz[>t'l dostali. Tak6 ttc in6l král 
lakouakou Altbetou. dcvrou ncboí 
'BMk«bo krifli BvfU-icha. oi«nltl. 
o pNA»I krAl Jab r srpnu 1332 
m Rýn do N«inec k cfeafl I.udvf- 

Hormberka, uf^tnll e nim ilo- 
Infl^tll. navdUrll svou dceru Mar- 
ujvodkrai Bavorskou v Lands- 
Hiel B« pAh v P a tio vé zase b 

Ludvíkem a Rakouvk^t vo]to- 
bnytitnra a Otou. a }es tnto bllxko 

bránic oavůUvlI také své krikiv- 
Inertm Jli dávno poubfm boatcm 
lo PraJir pnjel 7. zAřf i:{!t2 ov£«m 
oam dDf. aby pro »vi pottobj* v 
cli tolik pcnéz vydřel, co Jen 
iMae odejel dne 15. afttl. abr Oe>»ko-MoraTakA Kronfki. 71 ovuQcfikal slavného Luraajc v Paflil. pfi 
ktorřm avťho nového ictA Jana. kralc-vicc 
Pranoouaekéba. ft&m m^l na rrllfstvl paso- 
vati. Od ti doby nepMSel zas do Cecb 
KB plná Lfl léta. 

Po slavnostech v PaMM odebral «• 
knU J aa k papeíl do A rl A onu, a byl 
10. liatopada 1333 od papctského d%'ora 
velmi abirnfr pHvlIftQ. Vetfíl dtl kardloA- 
iňv vyjeli Jemu vsttlc na pét malřcíi mil 
francouwkjcb, a o«1av][| Jebo vjezd do 
ra6ata. 8 papelem n^l co Jednali o kat- 
Katech tlalskfcb. ktefl m mu spron«>vAflll. 
[«peíe na svou atrnnn pHvedl a s ntm 
smlouvu u£iaíl. Vydav v AviĎoné ve Ctr- 
nůctl dnech ale méné Jak to.tiiw dukátliv 
vzal od papete odpuBt^nf. a SI. listopadu 
ease s podobnou sl&vou papciovo itfdlo 
DpusUl a lio Partie se vrAtll. 
Konec fieakého panatvi v Italfl. 

1332—1333. 

ttallaal brzy snamenall. tt ^eHki vijLda 
nenf iiouxe vl&da podle Jm^na. n^rt Se 
Jam vlfida skutečná a k tomu ctsi. MMCa- 
ai viMch fú&et Jsouce zvykli aamoepriré 
a necbuU aa lo se dfvail. Ze kráJ Jan v Je- 
Jlob vousedstvl krůloveké tvrxo zakládá, 
méataké pozemky ilct:htícftu v 16na dá- 
vá, a z pr&ro mocnosti méstAk^ Je vyjímá. 
Také to KU Jim nelíbilo, te král vfieUkí 
danťi a platy veUiit pHaa* vybírati dává. 
pontvadi to bylo blavnf Jťlin ritarwflf. 
Dne S. arpna 1332 učinili ríLlrknl tialAlf kal- 
lata, kterém ae pftnatví CeakO v Italll ne- 
líbilo, spolek mevl aobou, aby lomu pan- 
ství konec učinili. Pfodnl med nimi byU 
AzEo Vlsrontl v MIIAné. Mastln della Sc-a- 
la ve Vopooa. GoniaROvé v Mantové. líai- 
l^KKonbcrK. L*bf1 zas HaliC n brail 
Robert Neapolakp. Maatln d*^>Ua Srala 
zmocall se JU v éervna 1333 mésta Bre- 
nte a atmlUv£ ho mattl na mi&ťanecb. 
kteH bylt prvol Českého krále do Itálie 
jHitrall: Azzo VlscooU zaa opanoval poadA- 
JI Bopgamo. Pavljl a PlsslRlifr- 
tone. Sám prvnt rádc^o králorakébo syna 
a ttámestka. brab« Ludvik Savojský. ne- 
dbaje mé povlnnoHti, a Jeho nepHtell se 
taja$ MnUuvU. Jediní bratM Roaal-ové v 
Farmt. PhKortove v Lucce a mčata Kre- 
mona. Recdo a Modena aeLrrávall u vi^r- 
nostl ku králevtci Karlovi, tebd&Ž éest- 
náctlletčaiu mladíku, kterf r tomto tfrt- 
k«m iMMrtaviml tak výtefn^ sobe umel ra* 
roM Itn o4e«el pak 
KMnii «> AMU t,«kkr «aé n tňfpnrj 
ft i«a» pna nonMlBMEfa. TU4 ta n* 

tatu l íH l ma od Ltftftr m »««> bnd 

ft WMa. |mm« 4ti Jmtao Uval* Ca r- 

I^J*. I« >wt K«lMr» kgfa. Latta^tf anae- 

H apa li «li« maabe rHatOtm « bjrU 

■•■ValwfcM: esC Ujt Kar«J xaa- 

««**«4ai >«0dl ikMo TfaaiwB w- 

Ětmttmnn Platorlvrt. • éo Famr a* 

Med Cla ttUU tam Aaao Tto- 1e Jtt 

•oniifBl. fcaenk 
T tos adalt to ae avtial v paafltvl< 
s«fi»^ klttva r > Mlal ipa t i1 « 
adrteti aiMftfc. ITa^B ad tady ItalU 
tUtl. aCtaO • mmtnbňr v Pei 
f e w»mlH. pmom wJr, a tkUi 
tu Karlovi eraa srém. (whitI fv*; 
0C6CA4 kuiC& jtš^ Tft ar^ iy**f drtS^I 
Eto«»ltL ANíife Kar*l aOrUal 
faoou TlMiu ktcroa br 
réaU a adrtetL Ctall naopak 
aa cMtB ao *v« «e8ké TlaatL 
aa * toD B^brtaO, a aetU m 
Jaaaoral qraa a rth o ta a r k li r«1 Cpibo-Morav»ká Krocdka. n \rav sK y m a sprilvr-ni krAlov- 
lITf Českého a« fas své nepHtninRo- 

Cbtélt^ ot«c. *hy Karttl po ai-m s» 
iřU. a alamfm vft leínflí nm by]; (tyt) 
0*i>p»k v PkHil 8 lioboElovfiQ a t; 
,•« otilral H vfteml vMomostml ono- 

RU dttChU KV^bU VZll^láVBl. C04 jBUa 

ftÁilUo mnc-!o. Vi^ak kiy*. potom vid^I. 
Jeho itCettf svn obraiD^^ a on av&J 
ik kn podivu obesMe v polttlc^ iti poí^I- 
taf Tnu bylo pr&vé rliod. 1» aaň mWn- 
téstl MtkKiAl u vUiln v Ceeké Mél. O 
I tak mfilo iltol. Po odjezdu Kar- 
ryliraí kríl Jan JofiW z míst srřeh 
Itálii dani a jinft^h poplaUcAT. pak ta 
niUcter^i Tírnjm lenníkAm »\ýia 
a pfepusUI. & cbté]« s^brau^mi mi- 
rfllečné Utraty zaplatiti. opoMtl 
'Itmlll, <>T«irai Dlkoll iie se cil lako- 
F> Jakou i^ed ifvtai Hiy do nf pTIJat 
V tam řasř. po Karel us liltlil k hra- 
8V« Tta«tl. kr&I Jaa v raí^ci tAff 
Itálie ila arébo Luxenburka odjt- ■k «« v £echéch a na Moravé dělo za 
desavddnf ípstnfi vlády krftl* Jana. 

V tiVhto ťa»ir)i. Ctí král Jan více v 
wflU xr- avitm krllovsivl tifebýral. 
4fr Cocii Jonixii tankr&tc přlohátcl, kdjrf 
potfoba^ral, ktcr6 v clxinf s at- 
lou AtMTOstl » hý^Hvostl airiicvl. 
svall ic^ml na mfst^ aého fa nj t in *- 
k r £ I o v š 1 1. aékdy lakfi dva spo- 
tl byl) TlKstnt> Je-nnm oilemufcl Urfl- 
frb prAv. a iilkoliir pmví vladařové. 
ÍM txv&xol odv&d«tI krhll v«JI(ch 
Itootti se takayf hpjtmanetvf doatalo. 
foTfl»n ae rauael takový bejtman ia- 
Ho Harntl. aby to, co kT«]l odvfidMI 
Jeíktí' B vlastním itskem se zemé 
DřÍTC l)Jval x«in8k;in ln^itmaiiem 
'paa Jlodflch 2 Ltpf. potom 
JltKirieb mlBdfit pMJmfm 
i%af, Hraek Berlín s DubA. 
■íOiaricIi PfluK K RabSlel- 
traDIvéjll n krau Jaoarl proto nej- 
na MorsvO tas bvM po atarčm 
;JI nd ř-l r h ov I z Llpé .Taii s 
lovlc. Jan t l.lpé, druh.ř s.vn 
llBdřlPhft t Upí. a B«D«ft 1! W«r- 
lorka- 

'iírllorskSeb prár Olll Tlastnl^ dfirboddr 
M bylo méně, X krAlorakfcb staikA 
Jit ia«toveaýcb D«Ei^t&vAlo JU niť k avobodadmu utfTinl. 2tipnf tuady 
octly »p xiAetcy v rukou pftndT. a a nimi 
tak6 Ofadovt. jmcaon>ilí» cúdr, <^ilf kraJW 
soudové- Ano iQ^kterf^ soudy dnatali' w 
1 do moci JednDiIívfch bob^iifcli mMta* 
a&v. >aKo ku přikladu cilda l'oilf'br&d«kfi. 
pteA itm Llblckfl. poulftjl HarraftakH. 
klíTou drldl PraniUefc fll! Frenrlín 
Velřloric. ayn Jakuba od Vt«e. inP> 
Sťau Pralskř. krftlĎv rfeMlel. Ttm vAlm 
virbl IirogaiJ tmatek do vsl sprAtry xtmt- 
ňké; konAnf «iiravedtaoMl a^ylo matnfi. 
jakmile drtliclé soudftv iiebyll vlče vo- 
řejnfml. královskřml rtfwliitky. Jejlcb 
floudnf moc vztahovaitft w< Jvíd potnd. do- 
kud aUialy Jellcb domáíl proMtcdky; oo- 
boť mocnAJ^I p&uové oiepoddflvall ěv aal 
své poddanA pot| jojlcli soudy, a mélMl 
meai spbow píinové roaepfí. roe hod ovalí 
Je také mezi sebou mcfcm. uAsIUm. a 
provoiovall vůU svou. lak w jim altia. 
PrMo trpéll slaM ed mocných, v-mé byla 
plna malých v&j«k, v^bojfi a loupf-if. Jel 
královen popravčí otavovati nemohli Na- 
mnoSIto se p«l9Vháv loLrorsK^ch. mnohf 
Slcchtk oddat 8« řemeslu »|)ro«tích loa- 
I>r4nlkůr. a celé val epiisUy buďto xspltt- 
Senlm obrvalolflv. bntfto vypálením při- 
bytkůvaihubcnltnpoH. I ten semalíj soud. 
který nejdéle svč starodfivnC zHt»tiÍ xa- 
cboval. nenabil více k latneienl a sta- 
vovinf vftellkébo beaprávl. pon^vailí ne- 
mfil k tomíi doati moci. a Jeho pfljwvilpím 
beipocbyby rtůy na hňjenl iiráva neaftlc- 
Selo. neí leda na vymfih&nt platfiv xfl 
eou.lu. Jak da!w« Jim bylo moln* Je m- 
faaati. Tskorébo besvlidl xomé Ceaků a 
Moravská, Jako xa loholo panováni krále 
Jana. snad Jeftté nikdy před tlin nwtku- 
aily. Jenom mMtant v mfiatech hrwet^ 
njch a poddanf velkřch p&nftv. poliiid J« 
tito uhAJill molitl. ixiXfvall lepil becpeC- 
DoetJ svého majeilcu a Klvota. 

Jako král Jan vřechen stal«k krStov- 
Bkí X rukou ilftl. tak když kc mu potom 
nedostávalo, lakd statky <UK?bovnI Jako 
sví vlaaUil bral. a rozllCnj-u o&obfttu za- 
stavit, poDVchftvaJť vf-tMrai dílem výplatu 
e»mfni duchovním, klášti^růiu a prelátům. 
PM tom udřloraJ m^rtům královslcřm hoj- 
nou měrou všelikých v^sad a svobod a 
to na vyhraibié provoioTájit řemewl. na 
skladní právo, íe ae všeliké aboíl m^sty 
veaen* v nlcli muselu na Jlstř íaa ku 
prodcOt vykládali, ua ilosiavovinl m^at- 
ekých hradeb a toniu potlohnif. Za to si 
král od nMfaad pen/ot dlulll a Jfnak t 
m&tst rioDožné ae zásoboval. Málo Jest 
■7*a» 

ttmtatte «Ke 

r nii* >niÉii<iii • 

4ami diidh aartt. ki^i a 
rMiHU. a )fr do nam sv« iiilliTt %tt 
pafrMjl «e ta viak v knjl obJ««v«mlB. k 
Petr otml 2bTaslB«»fc/ rTpnv^Jc 
nia raKJMa^b. Jnaa ■ Itaufni ta*de}- 
ifH Bi«B iMiJiiJ .6 praataAck v a««n 
altafdi a6rta#eb. lat* ■» tcMU Btlea 
* CaefeáiA a oa Marxre. Ble re Hecft 
•utotaicÉ T— le> kVOr. MkmI satAú frm- 
■ral M ffTfcea. te Jooa s «TUfck «M- 
rflt KMtati prt ■! bnda b»Ud a aiMlll 
ralonv pmt tflooM: Jlaf aaealt apran- 
ntl wW *la^r (» iť>wti liaillifc. miao- 
kMjkt tt aoW Jako prf TlaaH 4o kvlata 
a ■poQttmre Je pfet lAi. neb aa* ^pa- 
kmll >» ietcoMfa. míif m fm katoňly a 
strttrmJr p««> xMa. StafíMUm* ^«plw prf 
r— ita zavrUl, a dloobé a tol£aié klo- 
rMJNkr roBlHnyrb barrr mino aick aadL 
V laCMira rraaUealo m IuMm cftTfU 
»««• a^vUtoi Uk te r aéa bjrla ukorá 
r<w4 íl »Oit Ji*o pff nntitttmt mrsIL Ntď- 
riem rfak apaiřovaly ae taty krtikC a 
«xk< s lak^aíM ocáak«« aa kttMtta £iU 
nkBl«c4 pn lokli, který prý rrpwUI Ja- 
ká (mU nebo. Tak hjlr l Mconé a kal- 
kaqr Umt pHIOajtef k Dokoom a ku 
>««ataftiB ai kn podJm. I laBil dnchoraf 
iMafll prt oa Uter* ralal male plote, pn- 
kr^ia)ir« J« MW vlasy, aby Jteh nabylo 
vldáU. po boka *6ak aasJH dlotihi tnofe 
a boiUkj. Naproti tomu bylo prf m*)o tI- 
(Utl a*Miik«bo ÝIOTMca. aby nem^l u pa- 
aam Mdubiiy růt4'aAř«k K tomu r}«inti 
smAhalo t« také rUy rfc a vfcc mlUTenf 
a^m/loou I u CwbQr roienfrb. triiité po 
mf-fttscti. Jako Túbec uk6 iituáiií JInfch 
íHzlfli ÍMyhftir. 
Kteralc tahd«j«l Pnha vypadala. 

Za Václava 11. byla Pralia micto JeftU 
iTtliBl D«lltil«daé: JenoQi rbriUny Bolí 
■kvély IV brůanou a trAtifm dUns na t«h- a krtie Tlciafa 

Ph 

•ttTlvaty aa paMhi* a |M pAtfv^l Ur 
rM aa pOMch ^aPliaty. ca Ow^ u st-a to 
>i— ftfc. a aa alek iftBOTaly ^■' pu 
Í«U« pHfavtky. Potaa B«(r a^ibi >Mnf 
uké yité jb>4 rodKa* výMopky do aUa, 

TaJy. 9»a taa krty aUco tak« 
k IdbSb tMriawtaf^d obtanky. a 
uéklcca jcStt psaiÉa se lacaovaly, 
a Éo padMal fTati'to>Taly aa rekorfy 
iO« ifclcpA a arfracf <tka krABAr d: 
Bá i ilIwaÉ. aa atcM kapd a 

aT4 itati TT^nmn tniee trty. jako 

ita 4D*m podaaa re Startn B«ste, 
nivaft, pia& koatftr. a pncft 1 bUro 
Bicli m dle poCaal atffdaly. poav"- i >.- >; 
do krUe Jana dlalby £*byto. K tk>=. jc- 
Mi byla v oby«eft. ba4} u cbllTO aa 
vyluuoraci. kteTýl Jen aa ías >«>l3Da 
Btata B* ryrtlaL tUsniI T«f«jD« mbto 
StarCm B<sté byl pocaradat 
r y B k ilU Tdke ■ a ■ « ■ 1 1 N 
drUraly tni)aB oliy>eejB« tity 
brt ta byly laM MjČetoíJU fcrinír 
árnkii &rUU o oobé ocavCaé. bod 
Qé. buď drerdné- V }«daick byU 
d • kotaolm. T jlaýcfa aDtik«afei 
aýeh Totefaifcl a vSďikAho Jto<fao 
prodavafi. U proatted rynku iUts 
pH ktar«ai se ryftoaáTaly tr«sty - 
*lft<-l a proriaika. Stiaaa k amíis; . 
ulici obnlceai oaiýTala » t r b e :í. 
<1 i é ř * k ý m, a pUc«k za rynkiiui u 
UlknláAe KuMn trbem. Pr 
ii bylo twTé trlUt« u bt. B 
Meré u Vidara I. poratalo. kdel 
a&bla tolib krilmú *e oamnolUOt 
dloubo pordíji zde tak uaxvaD^ k O 
vsíaJy. které celfi trtlMř aa ny 
slloe. Rytířskou a Zelt-itf trb. 
Do tobo nyaSJilbo Zvic-aího trhu 
pak z v«tkého rynka trh taadl 
em. Jak se Dynl HkA. t a n d I ni a 
lidovskf a kresCaoský. Cvsko-Mutav skA Krtmika. 7S avé ni^vla pod hradem Uil 
yu MoDftf i»»«to, ilftU »tra- 
n&lo mnohem praairsDiiéJíil a rornej- 
le«, Jako Aq Jo toprv krill PřiiiurRi 
u 11. norf* lAlotlI. aTíftlc bfvato tuno- 
DiaDl'1, neili njm' J<^st. I zde byl r}'nl> 
l4m#KlI. na kterém siAty koBlely kv. 
iva a ar. Mlku!ᣫ. potom také krAmy 
elt4 (111 iiiaJ« kotc«L Radnlcli JomA 
11 v otKiit mAstexďi J«>Até nebjlo. a 
lOct. rada scházívala eo vidy v dome 
Wlho konitola. Meal domy v Meaftim 
I ryuUtnl pak dam !> I a k u d ň v iie- 
k) mcMtot vdte. Ačkoli mi>U bukiipo- 
ralfttl Iak« svOJ mmreMívnt dftm oa 
dt4ai hrade, pFodco byl tento JeJIcb 
AUI dvfir T Mtmiílni tn«st« Jit od del- 
fiuu JcJlcb obyi^^jnjm příbytkem. Bl- 

JaníV. sDrsfIc hiied v prvních 
k avého biskuiioviul v nAm mnoho 
■vil a zvelebil, tak to «« podobal Ji- 

Blavnfm aldlOm biskapA^ r ««- 

lAjiodnlc-h. Z nya^Al Josefské uUce 
Hiii rodU pMcoá br&oa s vdtt. a dru- 
Ala nlie proti teco. Jcjljtto spodní 

dv6na M-by reCea6bo bbkupa ozdo- 

mexl (lomy nairtavcnů posud ne iefti^ 
ivalo. Za tou branou vygtavél blffku[) 
^ky až k v^ti ii mo«tu a jUiíi bo- 
itáká ««TMil podle tiotfeby. DomAcJ 
tel krAsné rymalovatl a obrasy vtiach 
pOv Pr&ftak^cb dle pofAdkii vyoxdo- 

U pal&cl Cfli vo voUiám veCefadle 
na stfioAch i>Okti£ verňe i)ou£'nčho a 
rietao obsahu pNd^l&ny a itily mno- 

Iniffcu, pAn&v a íl«vbUvAv ÍDaXtcb 
loT&oy. Tfií obavldáml bishupora ko- 
a byla okrášlena roxlt^Q^ml malba- 

pAknA pfanj^ n figurovaa^in vy- 
'm viry. které soWi blakup Jan ta 
^Mho faau av^ho tlvola z Avifiottm 

i do tUMtoupesI kr&le Jikoa bylo mleto 
bradem Praiak^m a Struhovem rét- 
lllpm jesté |inkidn«. Od tt^h dob tu 
alo tretl Ta/^to Prolaké. tolli H r a d- 
t- KriVI Jaa Jich noKalotll. n^bríí bex- 
rby nřktcrf Jeho imikhrabl hradu 
ftébo. aby z toho mAI n<>Jak; pKrfi< 
|t dfichodům úhidu purkbrabakého, 
|ni tobo Canu tento úfad po mnohá 
pao Hyui>k Berka x Dab6 3.n- 
i, kl«rf také ti^kdy spolu i xemvk^m 
jaseai býral. tudlt byl nejpodobněji 
I pan Bořka taklai)3itel?m mfiata 
^nakCho. Hradčany proto tak^ ne- 
a poč-Atku hned kr&lovsk^m, m^bri! 
infm mAsteťkem. Ráli*£i>jlcfm k téuiiit pitrkhrobstvfPražBkémiL TebdA* byly JlZ 
také rlastsltni idml obebniny. a viak 
vilabavaly se Jen po yfAiai od bratki at 
k DyaéJálma placu I^retanritOniu. 

Od krlle Jana doptali Pru«AD4 jaJco 
mnohA JlnA mésia některé zaamenlté prl- 
vllegie. xrlAíté na prorozovftnl <ív-aboúD«- 
hu obchodu, roimnoJtenl dúchodtl a »iiad- 
oAj^ího iv«lebov-iQ[ mč«ta. ZdA ae. i« 
krAl Jan aám metany povzbíHOval, Khy 
Bvé mfista kamennými domy okrA6III( a 
ulice sví, vydlAMlIi, aby oc jeho hlanit 
luésto také co do zcrnLtfiitlio pohledu po- 
někud rovnalo hlarnlm mt^stam v zcmtch 
zdiiiLdiifch. Proto dal krii rraíanům r. 
13;s, Jak aa svém mlHt<'; i>ovídlao bylo, 
vfsodu. 2e mohou na mlll okolo taéaa. 
stavivo vybtrati. coi ov6em b^rlo a kfd?- 
dou téch, na Jícbito poseanclch tak svo- 
bodní a bea nifarady sntéll kámen, vftpno 
a Jtn« potfeby aObfi brftti. DIAldAat 
niAitla počalo p&h Jll a«l roku 1329, a kdyt 
r. 1331 ní-které ulit*- byly jiá r)'dláidéiiy 
vydali pffseZnf koa««luvé StaromMtátl na- 
rttent. Jak by m tu dlAMénI dáte ůM 
m^lo. I'f-1 tom dlAld«al totU m6la se od- 
atraňovatl vSecka hrdla fiklepA, kdežby »« 
koll nach&zela mimo dinny. buď v pod- 
slDfeh. buď vadie podclnl: t«4 Jiné nefov- 
noatl a pf^Aiky volné chůzo po mřwif 
roftly «e rtecky napraviti. Kdo by ebtřl 
mfll Jak<t bnllo tiklepa. mé] sl Je vyatavý- 
ti vnitř Bvího douiu rovně pod sem, abr 
tím ale neubylo obernfiho mlstn. Vadle 
toho ^7ílo také drahé naMzonl. ie se niajl 
všecky ptíaiteéky a iMxltoubl pfl domlcb, 
nad kteríml uobyly JIŽ příbytky Kffceay. 
xceta atrhouuU a odstraniti. Kdeby vftak 
nad podloubím patro bylo iTstavjVno. a to 
podloubí Jeftté dřevené bylo, tu radtao 
ic»t maiotnlkAm taJcov^fb domil. aby to 
podloubí ve odéné klenby proméolly. A- 
vůak t takové podaln^ povaSovény Jaou sa 
obecaé mtato. ponívodí povaialy Jpn při- 
Btavénlm do ulic. ftemeatalcl a rtlchnt JI- 
nf protUvař! sméll pod témi cfnj^ml, tak 
Jako na trhu neb J1nd« před domem, ry- 
klAilatJ xboíl avé bcar vSoho iioptaiku. a 
JeuMin volny pl-Utup do domOv m^il poni> 
cliutt. Kdo mít krám pfed domvni a niko- 
liv r podloubí, musel k lomu hlcdéll, aby 
vfko Jeho krámu nedlo dAlv do ullco neí 
na loket do délky, atfftcha pak nad nfni 
aby byla tak vysoko, by pod n! mohl Je- 
ador DfoJiíU- Na trhu nemel nikdo pro 
KvflJ vití, útok. lavici aeb Kolec mtu tvé- 
ho s\-tA.AtnÍho mláta nvti kouta, n«bo( ve 
to v&ecko hned po trhu muielo odstntalli. 
78 KajvI 

Dňlf jupovčílMl )toD<k«ie. if nikdo nesmi 
ncchávaU rody Ke itladavpD neb l&xnf ilo 
ullc« vytáhali; vymíHIt Jak aaI«l;o dovo- 
tftaa Jost kovářům mtU boiidy pro konř 
T ulicf. A uflntU nftlejy proii snořlAfová- 
oT Edl a pflkopú mťisiiikytíli hpjcu){}r a ifl- 
chod; z vcdlojítch domů neb skládSnlui 
r nU'h hno>. htlnjr. átav a kamenů. Tak 
po^ftla nyul Prataa inenAhla mib^vat,! lipn- 
řádaiif^jjtnio pohledu, a pN tom xDainenaH 
»lii.il. %tt Praha tebdAl. (K> se t^e d I a ť 
by. Jfu XA niitlo Jinými m^.xly v Bv.-oiiť^ 
pozndii íňítivalii. tio niiopak ií r tom mno- 
bi slavná m&sta prodstlhla. Kterak «e kraicvic Karel do vlasti navri- 
til a v Jakím auvu J( naid. 

1333, 

Kdy* Čechové uslyfeell. ic krnJcvit; Ka- 
r»I ilo vlasti Re vratf. lu «dfllo s? Jltn 
Hned. I* jim vyehAxl bv^ila lepňl biídoup- 
noatl: neboC vSvm «« JSi velmi ^skalo 
r U opiiatf'naBtl b v l« všeobecné nUca-ln- 
gtl c«te vlaatL O Karlovi viAk saxlýcba- 
]| z clzinr mnolto chi/ál?, & ]«ho sl»- 
Xtčíti rliováiil v Italll sjednávalo mu JIS 
7 daleka vSceka wdcit jr-tjo Imdouplcli pod* 
danýrli PrtAci v&tcliAl * vpUkoii rados*.! 
a [outebnootl příchodu jeho oírkftvall. Ka- 
ret, powlrlev ne na cestft z Italte u svého 
bralTfl Janu JlnilMřha v Tyrolsku, potom 
u Bvé Hcsin' itarkřtj" v Luidahut^ v Ba- 
vorsku, pfijel ku koni-l řfjnn IS3S do Čech. 
ft první Jeho loiiha byla. navgttvtti hrob 
Bvé matky. Proto laJ©! napt^d na Zbra- 
slav, a pcimcNlUv ne tu a iroplahav solifi, 
d9t> 30. ftJnA 1333 K4> smimifmi myAlénUa- 
ni do Prahy pMJel. n'ebof JiS na cestí 
br«tr4 leho oko pozn&vaJo smutný stav 
xemé. otcpm zsvln^ný. a nenalftxaje tu ani 
mslky ani kohoknllr x» Kvé i-ndlny l$m^^ 
Jako ťlilnec do vlasti s« vracel, ha I sv(>- 
lio mate^akéh» Jazyka českého JI2 oc- 
amil. V tomto smutku ponřkud atřchu na 
14«il v tom. Se mu mnoho pflnQv ť«3kfch íí 
do Zhrajtlavl naproti vyjvlo, a kdyS se ukolo 
Xostcln av. PUliia a pTva Cjvxil kn Praxe 
hiflil. Í9 J«J v&pchen lid v radostném rox- 
4Il»n1 vítal a a velikou alAvou do m^ala 
uv&dél. \'gechno knéžstvo vyAlo mu stHc 
v pruceasl. oeAeny Jsou korouhve. takA 
»xiílC osutky, Jak tohdAt ohyAojom bylo, 
a vícml ivony se zvonilo. Víeni »c krAsuA 
Jeho poitava a je4ro u^tecbtllř a Kdvoiilí 
cjiovíii) nad obyCej xainillo. Vjend srůj 
dríel b«![)ochyby tehdejší branou O J e a d- V. Zap: 

skou. ktá>rA slivala na konci tVzkř 
Jdouc! od koai<>la sr MtkulAáe k njri 
Karmelitáuské ulici opod&l cbrAmu Je 
nit&v Panny Marie. nyn^JMch kMto* 
MaliauskfcJi. 

.leden&et iAt byl K a r o I od vlutt 
vxdAJrn. a a JakJ-mt smutnými tnySlj 
mi se otdral. kdyi se do nJ vrftUI. lo 
ve vlastDorufnfro llvoiopiau svřn 
slovy vyj&dfil: „Kdyi >3cm ayaf do 
pMftel. nenalezl jM*m ide ani otce 
nmtky, ni bratra ni seetry. ani >; '^< 
koUv Jiného KQAm^bo; I íeeký jat, 
dořlsta capomnM. a musel Jsem ae n^u UA 
ufiti. Krllovstvt naleil Jsom vAnk lak » 
puM6n<. 2e ani Jednoho hradn netiaiod 
Jsem svobodného, ktor^ by uet)yl xast»- 
wn se víím £bo2Iai královským. PAnofl 
a zemaaé tém&ř vfilcknl byli se uClnlII ná- 
silníky. ani2 se krfito b&li Jak£ niU-ddOk 
a krdlovatvi hylI mv^l noho Tozd^Iill. 1 
brad Prabtký tak byl opuftl^n. zkaJoi ■*! 
sniíer, Se od ránův krále Pl^myalA 
chcn polotón Jest al na zemi. a M ae 
hd« bydliti, toliko v domtch mi 
Jako jlař mřůtínln," 

V skutku byl kr&l0T»ký brad Pr 
před muobýml iMy vyhořely a od 
JniM Kanedbanf. v takovém spustí- 
vil. Se » n&m dvůr Jli nemohl gin 
bfvBtl. Král Jam aám. kdykoliv do 1'ralu 
přijel, bydlíval t donit' Rié-»fanak^i , kdei 
nyní slově .,u Stupartft" na siaréal 
mésté naproti sv. Jakubu. Dúm. v kk- 
rém se nyuf Karel iibytovoJ. nňletel dítfí^ 
;ii matce joho. krá.lovné AIM)^t<^. a byl tti 
beapochyhy nyn*JSI KrňlAv dvůr. 
tom residence hrdlovská bll£ hradel) vaSalf ] 
akScb vedle nyoejai Prafiiié linlay. 

Krftl Jan poeyiaje avého aedm-i '-•"•- 
tého syua do Cech. sby ac ujal 
zemské, nitinel eům mftl mnoho dui 
v Jeho eťhopoOKti. Sprllvu semekou 
véatl asi v téml spúsobn, Jako poasT 
Euniitl hejtmanovi, to Jeet a 
aby Karel Jako oni i>ds$'IbI otci ur 
aumy pBnkx do ciziny. Že mu otw 
tul markhrabf Moravskóho, 
kollv Karel Jedootalejse jak Moravu, 
ťVchy a SleK«lco »[H-avovHil m&\. to pi 
krfil Jan učinil, Ahy lid Jeho syna 
a.*val „miadř krftlcm". necbtP břti 
rým králrm", maje teprv fiá.m 37 lat, 
kil sv«bo. Karel pojal viak úkol aobi 
feny epAsobem stoela Jiným. nciU otn^ 
mC' predEttaroval. Pro Karla, byla U 
Krancl! strávená výbornou fikoloa ftli 
a umél t£ ^koly nittt). TatnéJSf la lebOái moudrá. |M>if-t>bám Ca- 
m^Niiii, h nesla plodjr ti^hnanti. 
a I n (■ k ; ve bv6 bletorJi uAalodujIcl 
ni řlQf m»il povatiBinl Xi1U« Jniui 
qrtm tCnrliL „Mu-kbrab^ Karol 
hrfliovskfimu ot«i w mnohém ohl*- 
nepodobil: aeidMlIti' po u^m ani 
předBoatl ani Jeho c-hyl). RrUfsíií, 
M při tom trochu mamivf Jan 
ral uzdu sv« £ivé. aeal&lé, ariak 
k u6l««btll4inu M! ktonlcf i>ovaze: 
'Al předevftlm ibran*. jak r oprar- 
bojl tak ve bř« rytlhik*. vybkdftval 
a tuniaJQv. fllál rice n BlAru nct o 
promarnil rfce nctll m&l. a um^l u- 
-dobývatl aotn dob}-t« xachovatt; 
po velkém a apadáral r mallcfacroé. 
proto. 1« pohltat) neumel. J^tio uť«- 
TAtnf BjTí naproti tomu ve vs^m 
bral. Se a«be eama dokonale nnl 
prali, a v« v8«m. co poMnal, bylo vl- 
]«dnfi podl« toho. jak 9] to brl vy- 
umSl sloo také udatní bolovati, 
býti mus«lo. nlcméni? vtáy radA]] 
VBl cestu mlniťfao vyrovolnl: Jeho 
I hospodářství bj^valo viáy spoM- 
vadle v^eCnýi^h scbopnoatf k i>&ao- 
J»vll relkftho nailAnf itolnttio vQil- 
dlplomatlftk^m iimf-nftn xfakal 
em Tlc«, aetli by kdykoliv mohl ibra- 
tí. Krfil Jan neetaral se mnobo, 
pwi malou llUku a epifie nelásku k 
I m národu CM^kfuin xakr^al: tt Karla 
fk xdálo se, fte láska k Čechám byla 
téni^f Jedinou niru£lvostt Jan pova- 
■roa Mát ta n^oo, co mu vynááelo 
, pen&i a moci: aestaraje -ae n Její 
iirtutat. tilpd^l |M>ka2ilf na okainlenf 
lejvlce mohl a ni vytáhnutiM. ML»pá- 
pfl tom přlroM^nfi prameny dflcho- 
Tlm vAak Jcbo vAínont a moc mno- 
r>'<'hlpJL h}-nii'.a, nelil blahobft ná- 
Karel zaa Jednal tak. Jakoby blaho 
a národu vJtdy a vňude prvním a 
hn Jeho cflem byln: Jsa o lom přt- 
oa. i« panovníkova moc pNulnrAtm 
tm, mrB\-noiitl a lilahi>bytii jítho pod- 
ol KAtc21> vj-namažoval so prederMm 
p, mravnost a blahobyt fitMtl. aby 
|lmoe STOU tn-ole upevnil. Bflh vf. co 
bylo a Cesh* H8e atalo, kdyby ntf 
JhAi^ v pmvAm ohamfienl r.J«rll 
mul. kt^rf JI pFlvfdunou na kraj 
U BaohrAnlI." 
rokn 1233 sluSf Je£té atco dodati o 
biskupovi Janu IV. t Dra- 
hy! v»likfm mtlomtken umMii. 
Inka vhMnéna Jeai; proto Jak mile I Arifionit do vlaaU 89 nsTrátlI a 
dfichody Kvfi do pořádku uvedl, poísl ala- 
véli přední to sté residenci Praíakií. po- 
tom v Koudnlcl. kde nejrailfiji přebý- 
val. K lomu cm povolal z Avlftnnu isna- 
menltéha mlvtra VM 1 6 m n, kameníka, a 
uloXll mu. aby v Roudnici dvoje stav- 
by Tyvwlt: chrám a klááter Panny Marto 
pro řeholní kanovnTky sv. Augtt- 
II 1 1 n a, a potom kameiiTif m o 11 L ptna l<a- 
be. Mistr Vilém laCal r. 13J3 stavfiil. a 
maje « sebou tfl pomocníky, jiololii xAklad 
k moetu. 1 pontaviv dva pilíře s obloukem 
dumácf Í^«sk6 kamcont)í>' v tomto dfl« 
vyiířll. ktoM. kdyi se on se avíml pomoc- 
níky Kas ilo vlasU vrfiUt, v sedmi l^tocti 
nejen most dle Jeho spAvobu, aváok 1 kůr 
chrámu Panny Marie áfastné dokonOIU. 
Hiakup Jan, J«a milovník vlasti a nfirodn 
Coflk<bo, t^2ce to nesl, kterak uvedením 
NémcQv do Čech mfr a Jednota r seml 
hyne. a zvlftáté Jako biskupa aemAloJeJ U> 
tanétlo. i« v <c»k^ch kláítořlch tolik oř- 
met^k^ch mnichův pfeb^vů. kteM stou ofr 
xnAíelivostl mnoho pohoršeni Clnlll. Proto 
také nakládaje klA^t^r Roudnicky vfslOT- 
nv do zakládacího listu výminku potoifl: 
..Nepři pouiitlnie. aby nékdo do F«Cea6ho 
kiaňtera pHjat byl. který tiy Jak ee Mra- 
ny otcovy tak I se itrany matčiny nebyl 
Čech a řcwk.fm Jazykem nenilavll. nebot 
velk« xkuAenofiU poufuJI nás. le el2l náro- 
dové l^eak6ma lidu nepřeji, a Jako dvA pro- 
tivy v Jedné vřel zftrovcA býti nemohou, 
tak í dva proti sobí stojící národové t 
Jednom klááce^e> pohromadé býtt nemo- 
hou.- 

Mtstr Vilém byl rodem Francoui, 
proto také do Cech zavedl francouzáky 
spiísob gotického sUvitelitvI. ktorý byl 
poněkud Jiný. neíli dosavadní Ccaký. Pte- 
xtavél také pro biskuira Jeho rodní hrad 
D r a i i c e nad Jizerou blit Benátek, kte- 
rý nyní jeété t rosralln&rh pékný irahted 
TDd: Houdnlcký chrám v9ak. a£ Jit r« 
mnobých kualch proménAn. posud stoJI. Dvaulsté vládařvtvi Karlovo. 

1335—1355. 

První pé<>e Karlova byla. aby vivyill 
skleslou moc a vážnoaC. IcrAlovskou vyva- 
lením korunních statkAv z rukou pánAv, 
a poCInal si t tom hned s horlivosti mlá- 
denecké mysli a a obexřelostt doip^lébo 
muže. Na sn^mit váem stavAm do Prahy 
pololeném povolena Jest mu lemski b«ra9 78 Karel V. Zap: pro J<^ho ni?J|illiiéjftl potfeby. B7I0 pH lom 
potM[t«ls4í jioxorovácl. kterab pH v6t zhf- 
raloed pánftv, z nlchS tAUI £ilst nebl«il&la 
M)M i>l<^«ba iioSIl »vfvh soMck^ťb itdnvv 
rfiv. ptedťft JoAt^ mnozí riaxI nimi o oIkjmi^ 
do\)r4 suill, a miu-klirabíi^ti Karlovi h této 
Doňpote ocbotn^ do po moli II. Z obdrSeafcIi 
P9BM muBel Karel ovňem cnamenltou část 
otci do Liuceuburka pualati. ostatek viak 
obrAtlI hned 11a Tykoupcnl uektrrfxli hm- 
Ů6 ft mést -krftlorak^eh b na zHx^nl krh- 
lovitk^ho pftlflru na Praíískťiu hrail^ Po- 
volav totI2 hned Doevém návratu francoui:- 
skťho mlHtra z Paftle kAzal dmi. aXry na 
nlsté starodávného královakého palílt^u, 
ttpftleiiiho » ruzpadKtw, podlť spfiaobu 
lUIa krAldr Francouzskách r PaMíl. lak 
nuTaného starého Lurni. kt»r^i ovSem )lí 
iiMtoJf. nový pal&c a ň&ro*n(ml věietn! 
vjítavřl. Práce 8Ia rycAle ku předu, a 
Karel sám, iiiln^ k tomu pHliin«Jf. pl^- 
Btehoral BR nwr.i lim JIí. ani po dvou mfi- 
Bíclch. v proaincl i. 1333. a obydli av«bo 
na Starám ménté on binů. a tu zatím v 
doud Pralského purkhraM blil xadnl brt- 
ny hradn bydlel. Potom vyplallt přclcvřlm 
hrady K f I v 1 k 1 4 l n L o k « 1 . v klc- 
rScb d^tnkA 1Ha srfc Kirftvil. a mécta 
II r a d c R nail Ijihom n Vy»ok# Mýto. 
Do dvou let pak. kdy£ se mn Jeité Jlaých 
prn^tflfcti pnw.redkAv dostalo, vyplatit 
Jeílř T Cechách násleiltijlcf l(rftlov«kíi hra- 
dy a mC-8la: TJřov. L icb t«n b« rk. 
Lltlce. ria«k. Ncřtlny, Zbiroh. 
Tachov a Trutnov, na MoravA vftak 
krtiuvaké hrady Drn^naký, Olomou- 
cký a ZnoJcraakjF. potom V« v e- 
tí. Luku v 'n«>dal«ko Fryfitáku a Teie. 
Tykoiip«n^ hrady osasovaJ královakýini 
Úředníky, obnovil v nich ki-ajaké soudy a 
dal ]lta prostředky, aby apravedlnnst aane 
samoatatne vykonávatt mohly. Pfl tom 
jMdll Karel pnn6 po m<(9t«ch v Cccbfrch. 
na Moravic a vr Sloxku. dotalficl rftude sám. 
lak 90 co vynacbáxf. zasedával k soudům, 
každého, kdo se k ni^mu obrátil. pMvMIvé 
vyelýcluil a napravoval. kde£ toho ttylo 
potřebí Jakkoli kw proveden! takových o- 
prav od poddMDfch nBtavlfní piínĚSitých o- 
b$tl muMl 3ádatl. nictnénř obracela 00 
k nfmo láeka a dAvfra vSecli Ildl, kleM 
pod pofavadnlml útisky nejvíce trpčil, po- 
Di^vadž dobrodiní, kter£ J«ho snaZenl spů- 
sobltl chtfilo. brio takí se ukacornlo, 

V několika mísících byl královíký pří- 
bytek na brad^ Pražskem iii tak dalece 
t.Sai opraven, ie markhrabi' Karel mohl v 
hnési «lu*n'^ bydleti; a te pak }ie velice touSll po své manlelc^. u I a a ť t I 
I o 1 9, nyní markbrabluč Moravskd 
pfe<l třemi léty oclchfizeje do Itálie r 
xenliiirco wussl opuKtlt!, Udal. aby 
k nJVniu do Prahy pMjela. 1 stalo se 
a pfljcla B1aa£e 12. fervna 1324 
Prahy, nvltfina Jsouc slavné }ak od 
chovenstva Uk Tnéatakébo obyvateli 
Karel teprv nyní atavU a ní Avftj 
ti'ký sňatek: hody. mdovájiky a plc 
du iiAkolIk dni trvaly. Llbeinft 
ha Dlanílna lajala prdce v^k^rAbo 
htcrj Jenom litoval, ie neumyla na teo 
Jlaak mluviu. leC rraar^uaiakí. S ni pf 
řetná dvorská řeleď, také f ranec 
Av&ak Karel Jli po «t>'rvcb acdíUclk. 
íerrence. celý Wa Jcjl francouzáky díl 
« nemalým nákladem propusti) a 
poKlal. na£ož evé maaielce Jiný dvftr 
mé České aiechty spořádal. Aby se se : 
novým dvorem mohla anjluriil. uCJlA^ 
Blanf^e na ten eai pfadnt jasyku 
raeckCmu. m6a{ ř«sk<>mu. pnKo i« 
mfstcch tak I pM dvoře okolo samí 
krále Jana «amá némClna panovala, 
rel mohl teprv potdvjl v tom xm^na 
sohltl. že potom I íeský Jazyk Jal 
Jazyk domácf pKetupu dostával do 
lovského paláců. 

Mezi tím umfel dne 27. proalac» 
v Praxe Olomoucký biskup Hynek: 
Jindřich II. z rodu Berkflv z Dul 
a Lipé. a byl v Pražtíkém hlavním d 
mé u nr. Víta pochován. Marlibrabj^ 
re I utll té příleUtoetl. avemu ujel. 
vlastnímu bratru své tieboáky matky, 
novi, posud Vyňehradukému proboAtUi 
novnlku Prslskémii a Olumdckému 8' 
vyftftímu kancléři Ceakému, na npr 
aou bUkupakou stolici Olomouckou dc 
moci. na ktorou r. 1333 co J a u Vil. 
Jmtm Volek dosedl b potom jeit* 17 
bi«kii plival. Půtka m«zj mnichy a avitakýmí far 
v Praze. 

I»i. 

Ttrxn po přfJcEdu Marhhrabiay 
do Prahy atal ae v Praac pohorftUvý , 
bi^h. totte bmbý vý&ucb zUU mexl aj 
ským diichovnn«tvem a moxl řády 
chův lebravých. Doutnalo to iSittl 
nimi ivit^ od CasAv. kdyi asi před rod 
ISIS Kvétfitl kaětí o Mlnorlteeti na 
nich tvrdili. Se zpovéď u nich nemá pl 
nostl. Takové Škádleni 3vř<KMlo iivfti>in i> tresko- Mo:av a k& Kroalka. 79 * aárntlvostecb. Itterím fidové 
I l on^ alrany podli^haU h ncmats- 
rl«al lidu n k vvllků IftualJ lvp»I«h 
est pravda. Ic mnlchorí byli rů- 
tmi a u(en^jáfml bohoslove). neSlI 
tiuďwTaf, a také naéM svou hor- 
r slaibácb koeCelnfcti lid vfce k 
lati, Hojili lnTiítové. kterém fie tao- 
přtlalu vObiv vřtAI iKilbnlost v 
ovinaostl sluít-balbů t P&at,-. TTm 

Ée lid Praiskf ťaUiéJl navMAro- 
ni mtilcbflv. od nlrli vef^ti Páii# 
fijfmal. b& také pobfebu u ntch 
lal. inyale. ite to Jeat k vftAfniu 
iu duM semf»l6bo. (tdyl jeho třlo 
lA • to pN kláAtQratm kostťlo ]&st 
M. Jll k hliidorftBiu ix>ku 1818 
■tom povédlno. Jak Tclkj pofťt 
ta hMiltoT^ ClaterclaaQv Sedlec- 
i pochorán, Debof <e zemt; toho 
>a «r6c«[i4^JU povalOT»la. lUtS ua 
ftiltoifwh, V Priíp vtak rarftfov6 
kiho iliicliwonxLva ii«v«lu\nill to 
ti do práv KYÝch iMLstyřsk^ch se 
tbolabúv. a odvol&vaJl 5c na bullu 
Kmlíacla Vlll.. ictert za posledních 

Vi«lBva II. ofrkev apravoral, a 
MI mnlcliůni ficbniTým rotckAxal. 
tlUH prfjmů £ pobf«bŮT odvAdAtt 

v Jlchtto farnfin okrase Jejich 
le nacbáxl. Tolo pat>eis1t6 aařfxc- 

Jak se ziia. poeiud v Cechách v 
noveJIlo. a farAfové PraŽJtil aro- 

JM novou bullu papeiskou aobfi 

kteivu tc zachoráTiknl onolio 
nam«nl mnlclibin na dovo iiff- 
I lán, kdoS hj toho netotMlI. cfr- 
lUiou bruzlia. Tu baed D o u I o i- 
^Mlnorlté oa Starein mealé. 
rlani iia Maie strana Jakési od- 
>otl tomu r<r>xkiuu uf-liUlt, luunflA- 
ttĚ to, tp Jfst Jlo^ HpAsob a ffld 
0ti poht1)ich v Cechách, netll v 
II. aa kterou zemi ona etar^t bulla 
i Vlil. m61a zf(>t«l obzvláálDl. 
uiClI viiBk nechtAU »f ohUiH! na 
^áal a utufnili si. vjitouplil |tn>U 
I krokem roíhodnftn. 
|6U tedy, T předvrfer xv. Jakoba, 
4. Července JSS*. svolali tarifové 
řrtlTřOV* koatelúv Prntak^ch dle 
Su usac^ienl r&ecky osadulky &vé 

hoitolAv StaroinAatských. totit 
t* Marii na l.ouZl a k >v. 
l*t na Kuřím trhu. V téch 

mél se ohlásHl obsah bully p«- 
1 spolu mt-Io le ozuáQiliI. íe te- 
\aá\€ této bully xaohovati se b«- ditfrjl. Slítlo ac tak; bulla byla pfff«ttea. 
potom eba&inaly se vftecky GvICky a víeml 
xvoay se Kvonllo. jakS obyí^J byl, kdyi se 
oékdt) do klatby dfival. a 1u kalili vyao- 
k^i htaay fikali klatbu kosielnf proti mni- 
chftm Vft jrafnti opoMoIsk^ ntnllc^ a pfluiA 
DsadulkQm svým roik&salt, aby, QcťhtfJI-ll 
takř do 16 klatby upadnouti, váeha obco- 
váni » teml mnichy se vystřihali. O lom 
Táeo), co ee aiáll má, mnichové se pfe4 
tfm dov&deil, a t«k£ q« to ae pNchysiall 
r ten apfitiob. íft n pfát«1l avýml a mnoS- 
dtvlm lldti Jim jtHohylDého, niBjfce I^Je, 
noic a mcčo pod rouchem uko'U. k tfim 
dvtma koatelům se pHhnall. do alch ná- 
silni vrazili a raráKiDi klatbu na né vrha- 
jícím veřejn* odpírali kflílce: .Jí. vy ai- 
íemnlcl. vy nejate knfíT, ale ilofcPonl li- 
dé, vraS<>dnIc-l du«f lidských a podvodnlcír 
Cot tu p&il(-tit. n proft tu proti nám taková 
véťl hlásat*? Vy, vy Jato vyobcovaaci, hrářl. 
hosikUh. optici a ik>einci rozh!i;i«ui: My 
Jeme spravedliví a ry neopraví, my jj«m» 
vaecheu lid otvltlll, a vy v lemaosteťh 
lapáte. Jste alepf v&dcov£ a Ud tarádlte!" 
A ui at> nAktetl mnlchov#< mnoístvlm lidu 
ai k tarářOm prodral!, chtíce so Jich cho- 
piti. Je biti a lloty. kterÉS vyhln&ovall. e 
nthou Jim vydrilJ. I stalo se pozdvieeaf 
lidu obecnfiho. Jedni s« iijlmall tarátův 
druzi mnich&v, i proJi se. ptetml. kyji. 
iiotcmi a metl na seí>e dorálell. Jiní ksme> 
iif hásell a Jeátd Jim na kní^xo s provasy 
Jako ne. lotry bfrtell. Byly tu tcii tak eva- 
né Bekynfi. to Jt^st tcrclárky rftdu mnl< 
cbňv t^bravýnh. kteří po dvou ifech po- 
hronwdA bydlely, avfiak řeholními allby 
vitány nobyly a avohoduft vychásell mo- 
hly. Ty nejvíce mnlcby lifijlly. arj^také vSak 
pani a mMtaiiliy pf-i larAMch stály. Mladf 
xápasili se ílarí-mi, Cocbov^ a N4mcl. Ta 
liylo vldítl kn^e světské a tam Domini- 
kány. Minority, AuKustlaay. tu Uhan0. 
tu xkrvdcené. ani si plt^ie na hhkváoh při- 
krývají a í ko«tvU utíkají, aby so pfed 
úraieni xachrAiilIl. A tak skončila se pOt- 
ka se zahanbením Jedněch I dnibýcb, a v 
lidu ofaromnA jnhoráeiil bylo. 

^'vbyl vAak Je£t^ konec tomu. Kaldon 
nedali káialI potom taráfl proti miiiehbm 
« mnichové proti rar&fům. ryhlnftujlr-o na 
sebe klatby vespolek. Vfiak v6tál ujmu s 
loho méll iifvr)c« mnichové, neboř muoxl 
z lidu KvAiRklíbo snáAeJfce téSce pohorienl 
lakov«, pFMtall s nimi obcovaU a Jim al- 
muiny dávati. KoncCaé na den ar. Mlkn- 
láft«, fi. prosince téhot roku 13X4, porn- 
j^ily ob£ strany véc btou k přátclHk4m'>i 
U ae vti ptlrOMD^ dodl6ky Markéty 
lO manCeli Juib Jlodftcba. Z toho 
njrnf brocEaá vatks povstati: vAlohnl 

království C«»kfho. vyjmout: íedl- 
IndMrhk Bavorského. pNdall ae k 

k TojTodUm RiikotHkyiD proU kr&> 

U 9 pOi(lvÍi«AÍ pr« Tyralakč dédletvi. 

133C— I33G. 

1coDeen« pf-IJvl kr&l J«n dne 30. 
r0 1335 po Iřrw* Ti»pMt omnouti do 

L dal tu bood na xejtH vrhlásUl 
proti claarl a RakouBh^ai vojvodSm. 

ae vojsko v CocUécli, na Morav*. 

ku. ■ najfmail ac toldnéfl r MIdni 
aSvb mmli-li BDu»eilnfab. Markbral>S 
1 iria\ jll pfi»d příjezdem otcovým 
pMLt«le. kt9ff tir v naatávajfcl vil- 
ftesci mohli b^l pro«pUal. ObrtUl 
!d«válm do Polska, kde atarf krAl 
lar ixik^iek metl tím (kaseta Jti r. 
Ijl afflr«l, a aya Jetio Katím fr 
n Velk^ vUdu uatrtoupIL S tlm 
mírem a mkoIu « ]«bo svakem, 
• n Robnrinm. hrftlpm trher- 
dal pfcdGVéfm SS. krfrtna 1336 v 
léfl pHmřff na roh umluviti. Oba 
rálové rralall pak «v« pIaomocnCky 
■e n f I a a a Um k nim pospíchali 
rál Jnn a Kyu li-Iio Karel. Dav 
um stnla s« v Trenčíne smlouva 
In^ rair mezi krftlovstvfml C^akým 
kfm. O av. Havle meii ae vsU:kul 
Uové osabQé »ejltl a tuto iimlouvu 
KL Uli^raký krftl saae se xv6 sRnutr 

potom 3. s&H ipojll * krilAm Ja- 

Dbraaí proti Jeho nopfAtdAm, a- 

c •• xáí krAle Jana s&rureA k to- 
Bilnvll, Kdy se> n&]ak s císařem Lu- 

filedél BiDlurlli. Kr&l Jan ovSom 
I ieAU aaplnf^n jea hoNioaU proU ct- 
mtfe se uUclel. Ito ]U na vekjr a 

ae«Blf(. avilak pfedc^ dal «i K«l. 
ba prfivodu iTtch páoAv ftol k n^mu 

1 a 16. ikťí pHmírl-I 8 nfm rmliiTtl. 
nAlo trvati at do 24. č«rvna 133«. 

aa (on rok k v&Ice nepfUlo, krAl 
tis dli svétio sebraného vojitka íxite 
til. mus«l vftak Jenom najatém Miaen- 
loIdnířOm pf«« 4000 hHv»n stKbra 
ti. ačkoliv do tiiivy ani nepflkli, S 

tiMli vojska iTPravll pak ieéte 

cyDa. markbrabéte Karla, do 

proti knlietl Bolkovi Clil B o- ioslnvovl 11. MUnsterberakému 
pod zAmlakou, tJbj jej potrestal ta JakM 
tiezpr&v!. uřltiAoé nCkter^m kli&terftm. 
vlastafr vaak k tomu OAelu, aby takA Jej 
primél k tomu, aby s» Jako Jloi slecakA 
kollata. Plaatovlcl. podrobil České konioK. 
KarvI podle tebdejftfbo apbaobu sv^ni 
vojakom MfiBstarberskfi knitectvl velmi 
pobablL, n^ta Kont dobyl, aviak kdyi 
mAeto FraDkonatcIa oblAhal, fikodu 
Htrpél: Jedao Jelto zástup -totll. počfta> 
JlcI 150 t*ikřch oděncův, meíl nlmít tak* 
byli ilva bratM Jaroalav a Albrecht 
ze Šternberka, dal ae neviímfml 
pr(l\'0«l«l do iiitxif' iivfiHtl, kdo na aJ> vy- 
akofiU bojorakl kalívcf a vSecky }c >a- 
Jali. Tata nehoda markhrabéte Karla vel- 
mi dojímala, umel si váak pomoci. Znaje 
kaliele DoIeslavAs ie Jest pfto Brd<:e pK- 
atupoébo. vzkázal do Cvcti a na Mora^-u 
k madiXelkftni zajatých pUndv. aby k n^mii 
do loC«nf pNul PrankenAtelB pHJely. Kdyt 
ae to Btato, dal vystrojiti skvostné hody 
a knltete Boleslava, kteří se ve FTaoken- 
aieln^ zavřel a udatna brAntl, také na at: 
pozval, aby ae s nim mohl smlnvltl a 
srovnati. Maaielky lajat^ch pAnův pflja- 
ly knftete Boleslava « wlkou skrouBeno- 
íití. a vidouce, i« nisieO^^ politého obé- 
da stal 80 veselém a »r- fm, obklopily 
Jo) s nojlepítml a oeji^ «lml slovy, pro- 
síce, aby Jim eajaté maaf '.y vydal podle 
pflroscn6 dobrotlroatl a lASkavoMl av4. 

Kn(£e dal sebou hnouti, vzkánal do mi- 
Hla. aby njsté pány i vtaeal propuatltl. a 
tak I« Jejich manielkám navrátit. A když 
se to stalo, a ro&nieté sobf^ navráceni selw 
objímali a rs^oetl plakali, tu 1 knlte 1 
markhrabé Karel byli velice poltnuil. a 
hned ae v dobmté amluvlll a nepfátelatrf 
v přátelství proměnili. KnlSe Boleslav 
ftllbll. fe se krfill Janu podrfdl a aeskfm 
Innnikem b^l chce, col takti nAsl4>duJfct- 
ho niíM lUtlBami potvrdil. 

Dle úmluvy mcil králem Cesk^. 
Uheiakým a Polským byl na ^ea sv. Hs- 
i'la 13SS slavnf vJeTd na uhereh^m Vyáe- 
hrade nad Dunajem ue*'uiov' - aby IHo 
králové přátelské smlouvy ■Hmmi uď 

nCtnO osobni taká potvrditi ogpUli. Stal M 
pak ten njocd teprv dne 13. listopadu 139fi. 
1 pNJell tam ku králi Karlovi Uher- 
ské m a krát Jaa Český se svým sy- 
nem mrakbrab6t«m Karlem, král K«- 
ilmlr Polsky, vojvoda Rudolf 8a- 
3 k f . k nfte Boleslav Lehnlcký. 
kniie VladlBlav Lení^ickř a T>o- 
břlAak^ nékoilk arclbtslciip&v. blsku- ív a nuioittvl pftn&r a ryllHkv xc mno- 
ha cemí. Důlelíte vficl bylr tuLo ryjcdnA- 
af. a kr«l Uberskj řlnll zriaiítí prratrod- 
nfka mezi kráU C«sk^m a Polskem, kteři 
vftocky věci. o kter£ do&avad m«xi nimi 
«por byl. dokuaale vyrovnali a vě(aS mtr 
mezi svjfioi Hí»mi iiinluvlll. Krfil K a- 
s i m 1 r zř«kl so vieho rrchBiclvi iiad 
steitakj-inl knížaty ku prospíchu CcskC ko- 
runy a Bllbll krail Janovi, ae Jemu Jefitů 
S0.OOO PratBkJ^cti groSQ aaplatf. Je?tlU« b« 
*tt «v6 iitnuiy lakí vftech nárolitl ua Poloko 
na Tlily odí«kn«. Král J a ii pl-ijar vše- 
cky vj^mlnhy píwtal S0 otl l«to chvflo 
„králem Polskem" psitt. Nyní naataly tli- 
leJSÍ pomĚry nicil Hioml českou. Polskou 
a Uberakov. 1 a£koi1r Casem mezi nimi 
ooví rftlky Tiolkly, TMyclty ae obnovil 
ua pokoj oa xikladé t^c^t1to Vyjtvbrail- 
akfch úmluv. A liy] ten sJOEd na tom 
ilberak^m Vyitelirad^ v akutkti ta- 
ké ilavnf, a krUlové tfl ncdJ^Io lu pohro- 
madř rokoTall. radovAnky m61I a roi-ma- 
Dité kraioctivfle provozovali. Uherský krAl 
ukázal, te Jest velmi Atódr^ a ofhotnf 
bosUtel: váecb poLfeb bylo v hojaoatl, a 
JeHé haidý krfil znamenltř obdaFen ajetd 
(OB opustil. 

Krfll K a B 1 m I r prov&iel potom J^Sté 
ferftlfi Jana a markhrabét« Karla do P ra- 
br. Icaml 3. proaiuc« 133& dojeli, a byl 
ta ie&ti 9 dni pM ee«h«m dvore bosifra a 
ct«D víolljak^mt slarnoatml a radorftuka- 
ni. Sptátellv »o > boetltell svými doko- 
nalo tepnr 18. proalncc ae roztebnal a ve- 
sel do Polska se vrAllt. Karel v nemiloilt otcovi. Novi krilovna 
BeairiK. 

133i— 133fi. 

Károd Ceakf tMlI so nyní nadéjl na 
lepftf bndoupnost. kdyl tonkr&te kr&l Jan 
X twsnixt, do kterých se svými sousedy 
byl pMAol, tnk obrntu^ umél s<^^ [lomoc^-i. 
a spofádan&jai eemskň sprAva ud Karla 
Kpflsobflná své dobrA Drinky ukazovati po- 
Cala. Ayflak tato dobr* nadPJe netrvala 
dlouho.. Nékterým pftnQm bylo velmi pro> 
U mysli, te Karel tak odhodlanft o na- 
vraceni kúrunnlch atalkft pracoval, a ne- 
ndi anáftpH mySlénkti. Ito I oni budou mu- 
nt neijedea statek Joatfi vydati. Je>Jt pomid 
od koraný dril. A tak jako n«kdy Karlovu matku u krUo Jana ofo<UI, tak oefilecbM 
nř se nynJ lét zacbcn-all pfotl Kartail 
majíce v tom Je6t^ I podporu ode mn»b^ 
německých dTo^anú, kleM (enkr&te « imb 
lem Janem z Luxeiiburha do Cocb prUtL 
doufajíce. Se né^ehu te staLkňv od Katli 
vyplacooy<4i pro stihe uloví. I predatM 
plrte tito ncftlecbctalci ot^ kr&le Ji 
takto k nímu pravili řkouce: ..Mlloailvý 
krftll ! račlí pamatovati aa sebn. nebol 
ifya tvdj Karel má v krjtlovsti-l moolw 
hradAv a veliké moolatví aluitebnlKův, • 
bude-ll to déle trvati, tak 8o xmťite. to 
tebe vyJbeno, kdykoliv bude cbUtl, 
on Jisst dědic kr&lovatvf, jost x rodu 
CttBkích. a velmi Joj miluji Cechové, 
král pFiilý a cizozemec." A to proto 
vlil, lo sv^ho zisku hledali, aby Jlin 
poručil brady a zboll pro korunu od 
vyplacení. Král Jan Jsa vtdy ateijni 
kovérný a o dobré nodliajfcl, upos 
to aeupflmnou radu.' a atalo «e aal ktl 
d roku 1235. to Jan 8v€mu synu 
v.!»whnM moc a vftecky hrady, kt 
vo »vfi mool Jak v Cechách tak na Hi 
drAol, á poneckav mu toUko |K>ab<lbo 
lu markbrabl Moravahého be>>o t&I 
le£nA platnosti, na Křivoklát Jej 
|iov«dél. a tak Jej od s«l>e odtatrfll 

Král Jan |>olom vzdáliv srébo 
také ze zeinř. kteří do Tyrol se i>di»bř 
muael. |>ořaI xvfm starfm spttB<.' 
dlratl peolse. Téat&ř ode vi«ch ki.u...,_, 
a královských m$at vybral velké 
Jichlto (^ftat obráui k zaplaounl dlutattr 
Mtelům na RýnA a vo Francii, os 
svým SoMnefQm dal. TakA dal svou 
vou manlelku Deatrlcl z Liix«>n 
do Prahy pHvoall. PMJela do Praby 
3. lodna I3:t6; duchovenstvo a lid JI 
nf sile avAak betě zvláfttnf radoitJ it' 
a Tilkdo B Di se rozmluvlU o 
ponĚvodt Jiné t«fl lei fr 
nerosuniéla. Mnrkhrablnn BlanCuv 
s Karlem do Tyrol nejela, musolo. 
te si toho král Jan pl-ál. býti ■Ulou 
leínlel při své tchyni a krajanoa. 
Jan HO trochu sastyd^l. Se svou m 
uveda JI co královnu do království 
nomobl na spustl«n hrad« hráJi 
f-ádné nhoetlti, pro^oi dal pokrote 
stavbách na brad<.v Proiakétn. jeX 
zapoCal, Zatím se avým dvorem na 
míst* bydlel, a to, Jak se zdá, v» 
Králova. vaUta pro Tyroitke dědictví. 

iwe. ťS tt6S íftsem byla vAc viny Jtatftjai, 
EO^fl 8 cínatem hvůrfíícm xarfvDŮ 
I mporede. & íe rllka db noro vy- 
Itl rauBf. KrAI Jan se pratl Ludvl- 
pU tak roEpftllI. íe fflU Itl v prosla- 
l poncjprY odfekl tliul cí&aře. Od 
ca iBse pflfill (to Prahy flAjllt blasa- 
ftdajlce od krAlc JaniL. oby vrktll 
k« K£l Cheb a hrady FIoas a Park- 
necbce-U aby do riSskA klatby n* 
?o w ronialo abapotn^mn vyporřdd- 
Atky. a ctsař také tined aaobo^ k 
ikfiD rotrodftm ilci Vfdod poapfcfaal. 
wďto prOTl Jaiiovl a nimi uiuluvll: 
• a itju^ vypravil hnod ityna svého 
a do Tyrol. >by tam mladilmu bm- 
loni. Janu JlndMcbOTl toprr řU-nUcd- 
, byl poruCiifkeni, a aby aem tn 
)«pfát«lAiu ub&JlU pomfibal. K&r^l 
S. ledna 1334 v Tyrolsku, a Tyrtc 
I s rmdMlt uvftalt a za poruť-nrka 
iř« nxnali. On pak bnod HAbral voj- 
oU hrabŮU OorJckéinu. který a Ra- 
r drtel. bojoval h nfm a prospfrctietn. 
m také na Jls^cb strnnftcli Tyrol- 
nsi «tatD« bftjil. 

] Jan sám vypntTll w t«i>nr 26. 
1836 z Prahy du vojny proti vojvo- 
akotiski^ J«ho volsko 8«> skl&dalo 
třUi^cb odéncAv a s llí.OOO péňlcb. 
il T kr&Uéiu eaae vydobyl aal dva- 
mAv a jK^hollka mest v Rakomtoli 
Inofal «tma6 Danajc. takfl mnobo 
b páafiv uijnl a voJvodAm vel- 
uuMlaL Vojvodn Ota. králův 
«lc9 proti néiDU 3400 télkf^h 
29.000 péUch. avSsk neiltkvéto- 
podaiúuplli. Kdyi pak JtrUtř! 
ijako uborskl! priillo, s toakfTit 
■pojilo, a Jli lo bitva m^yia 
tu Ota. Etrntlv XTdcr, v ooci 
sp66ii4 na fltMc b» obrAtlI. a 
n veim vojskem ustoupli. Je- 
tiralr, Albrecht Thromí. velmi 
lO Oi^ku Otova ulekl. 1 zvolal, te 
kov^ho QPcft JAilnřnu a j4>ho pf«rt- 
r uvvŤihwiUo. Nyal provalili »e tolď- 
rále Jana svobodno po vAI u-inl Dol- 
aak^ a mnoho JiA«ll1 a ohavnosti 
I, KrAI Jan vAsk, aby novjch penés 
rojau fiebna). vrdUI »e aita £4. kvét- 
P r a b y. 

Pralany namohl t^nkrAta krfil dob- 
pftaobem aftbnoatl. proto i« ma Jlí 
ilkých sum pŮK-ill a v6ellh«ho oNVotiKM^nl od atiliu dosáhli. Za to aaMdil 
vyhlriní unReliu Clil cla e prodajnřch vře! 
vi> vŘorh mi^tttnch královakýoh a na v&ech 
trzlcb. fchoi nikdy nebylo, tak i« na ti> 
lid obecný wlml ttobc stříloval. Mimo to 
dal krAI. kdyl mu n^kdo tujn^ oznAroll. *e 
Prafiálf 2fdé v« sv« lynagout poklady cho- 
vali. T té synacDze kopati, a aai\y sf tam 
skuteCaft aal 2I>1)» hřiven ve ílate ve alM- 
bte, fipht se krftl hned zmocnlL B>-la to 
brapocbyby vynagoga po9in) fllojlcl. JIř 
2ldí ..Storo-novoii ikolou" nasýrajl a za 
svou n«>tarSf v Prau* poklftilajl. Potom 
vyslal krAI dmAt^ho dni- po avím pMJoa- 
du sví drAby. a dal Jimi vfiocky 2idy v 
Praze a v c«16m KrAlovstvI zajmouti, a to 
la ircwt. le řeřeaé sumy v syiiagoz«> fitvd 
nim tajili. 9Mé pak mu»ell ee z tobo zaj«tf 
v^vknl velikými niimaml vyplatiti. Také 
rlal po iimi^Kfcti kopati v« hlavním ehrftmfi 
u »v. Vttn, A to u hrobu av. Vojt^oba, kd«C 
na it^etl nikoho nenalezl. Potom labavovftl 
slalky duchovním, a klAMcru Zbraslav- 
HkAmu vzal hrad L.anil>t>i>rl(. 4 m^ 
stojka a vfcft neS SO v^antc. J^ mJM v tA 
hcaJfnP na hranlclcb moravekfcb; xav&i«l 
M* r*ak. 2e dA klAftteni Jlne aiatk}* cn to 
vitix-ko. ktori; Jsou blfln klA&iera a Um 
tak6 Jcmti užitvínřjftr, ]eatlii« papci k to- 
mu dft svého avolool. 

Takovým všelijakým spdoobem sohnal 
krAI J 8 n v kr4tk«m řase do 30.000 hH> 
ven atiibra, a vyjel z Praby xaa dne 21. 
^erTiia na Moravu k nov«mu lalenl proti 
KakuSanOm. Smluvil so * kr&lem Uher. 
ukj-m a Polským, ie ne z nimi v Rakou- 
sloh v m<^»t« Marcbtfku ae}d«. KrAI 
Kar«I Uherský pHvedl mu lam 600 iM- 
\tftyb oď<&ncAT a aAkelik tlalc ettoioAv, Ka- 
limfr Polský lae SOO t«2ký<:b a 300 leb- 
ífih jezdcQv. Pak se z Marctaoku v krAtce 
rozejeli. a krfll Jan s tou pomoci uherskou 
a polskou maje při sobe kralevlce uher- 
ského L 11 d v f k a. do Bavor ne obrátil, 
proto in ctaaf- L>udvlk tam nyní válku aa- 
po^l, a krAlA Co«kAhn letS a spojence. 
Bavorského vojvodu JIndMcbu, hroiil vel- 
kou ptťmocf zahubiti. KrAI Jun tedy ae- 
brav vfiecka svou moc vftteřnou. pFvs Bu- 
d$>ovlc« a Choubn svCmu zetl ku pomoci 
lAhl. ititto vojsko k av6mu pílpoJIL a 4. 
Hrpna 1336 na levAro btabn teky Jlzary 
u Landavy v dobfM okopan&m mlaiť se 
polotil. Na druhfi straní řťky lelel proti 
nf^mu elaar Ludvík. RakouMI vojvodové 
a níkollk Jiných kníial ni!rm#>ckýcb. KrA- 
lovakA vojnko (eské pořiuto sn vtoml apo- 
Jescl 4400 t^k^cb odfincQv. ii9pfAtol4 pak 84 K»rel V, ZftDT m^tl llcb 6600; po6et pMfch lu obou stři 
nAcb se neudávft. Mxrkhrahé Karel cht^l 
sem X Tyrol uvéma otci ku imidocí prijttl. 
svSak nemolil pro hrad Kufíteln, u kterí- 
boZ cTsafův syn Ludvik ccrtii ít-nm BaIí^ 
Ul. A př«c to UM ic bllvř neiifiílo. Král 
Jsa Dc<*t*l svého dobrího poMavonl opa- 
siitl. a. cfttař. aí Allnéj&t. &edav(rovftl si 
SOB bttvu xaitoefli. Tak «t&l& vojska úta- 
nftcte dni mrflnnft proti Bobů: ciaaf«kSm 
doSla potrava, n kdyí al toho voJvodOPC 
TtaVouiiif pr&ll. zdvihl »c ctaaf a cel^m 
TOjakoR] a pfes Pamr do I.ince odtátil. 
V Ralioualťh TAak %« « vojvodainl oepO' 
ho<ll, od nlth ae odloHfil a naipfit il» Ba- 
vor OlJllUll. 

Krfii Jan po odtáhnuti n*phH«l JeStó 
celí don v* ft"'*™ teleni nad Jteamu iň- 
stal. a teprve ka>-í se přeayídíil. to mu 
nepfAtelé svým o<]taK«ntm paatl nepolollll. 
ídTlIil se tak*, pouptc-lial <lo řech pře* 
Cboiibu a aa»e pfoa Bud^iovtco do bornfch 
Rakous, aliy " Lince nopmiGlům niHlal pfe- 
Jltl přM Duna). Avftak vojvodoví Rakou- 
ští. JaoHce jii oíl clBafe t^uůlřni pokoj mu 
navrhovali, ktcrjí on (lni radíjl pHJal. 
proto íe mu nas jlí peníze dochaiocly. a 
kral«v(c uherakř I.iidvlk * Uho' JI* do 
Uber mi vriUl. CM^jo ae a vojvoriaml 
srovnali a také svou dceru Annu za voj- 
rodu Om provdanou vId*U. odebral ae 
krti Jan B*m do Unce. Nemoha ao vítak 
o výminkách míru sliodnoutl. přetrhl vy- 
jeiln&rftiiT a ftsl iiaspřt do Cect. Vojvodo- 
vř Alf la nim, a dotionivíe lio v C ft li 1 a - 
vfl oa novo s n(m vyjodnávatl u^all. 
Xrlájlt^ liak Jobanna. maniolka vojvo- 
ůy Alhroohta. Dmetlvyml alovy a llcho- 
Mnlm to na krili .Janovi vv-mohla. io ne 
■ roJvoda.nii. >ubé Uk bllsko přllMisnýnil. 
amtril a srovnal. X lUkuilané 1 ÓechovS r»- 
tlovall si> X tolio, lA I. záfl 133fi v Cá h 1 a> 
v 6 příroCfl Joat uČtnCno. O koneční mlr 
méU ae JeítC dile urn<dlU. 

Kr41 J a D na do i>ospfc)ial do Frahj-. 
pfljel tam 15. zftif a K^Btat al il<i 27. x&H 
a to Kaae aby sehnal ponfiic Potom J«l do 
Vfdné k voJvodAm. od nk-h do Uhťr ku 
krAll Karlovi, klorfl pra nemo<? xaniyAle- 
nému 8ji>xdu koUat nemohl tiftl pMtom«ii. 
T<»ito ajcid »t»l oe v (-IJuu v můoteCku 
Rdí I r Rakouafoti, avSak ]«n»in král Če- 
akf a vojvodove Rakouítf pMJoll. Nú-méné 
uzavřen Jest 9. fUoa 1^6 mtr me«i nimi, 
Roratauy mtr]y lAstatl vojvod&m Rn.- 
kouskem. T y r ol }- pak M a r k $ t é. msn- 
fi*W Jane JIndHcha. kral«vlc« Ocskčho. 
VSak aol Jbd JindHcb ani bratr Jeao Karel, ueprijerie k tomu (0»4u, ať k a» 
mu liyll vyzváni, « tímto uromAnlni >|i» 
kojeni nebyli, a od pAnův TyroUkfcti im* 
ce k tomu dohnáni zapřlMIiblI a«, i« si at 
dajf pokoje, pokud Jim Korutany nstniioi 
XBS vráceny. Pořatl válku. avi^iUt pfenM 
AlvAo m o nedoHtaleAnOBti all sv^eb miav- 
II od toho u«tBU. Také krU UherslLf t«ptr 
po Jedenácti méatcfch mír tea podepsal 

Tak w akoit«U« vAlka a relkfxn nákluM 
vedená, a to bes bitvy, bas riiAaatvl a tt 
m^t- I b<^ fádního koncť. UkásaKi s« v 
f.e Jak vo]vodov« Rakouítl tak rlsat. 
mi^li vojuka ^otnéJAl. s králem Janem f 
otov^oDfcb bitvách potkali bp l>áll, a 9Hti 
CB voJvodoTÍ Rakouští uirpévae nftlvMSkk 
Akotl ve válcQ. z toho mim nejloiidl pn^ 
spůrh ndnOAlt, neboC podricU odtud K» 
nitainy roamuo£lrte Jimi xtále panství stí 
Krňl Jati mfí x toho Jťn trochu 
vy a T>rnklfiiánf vlantnlch poddui^eh. 
Uťsiafiill kivavfm pentieo) s d 
podporovati Joho politické, eeml z. 
pronp^Aný Ajiekulsce. 

Kdyl se král J a n i Bnle do 
navrátil, bylo vAocku Jťhu innf^prAsdii 
tuA Jen shánbil penéx. a to vtdy ho: 
utfAemn^ml wpfluoby. Markhrabé K « 
kdyt t)yl Joit^ vladařeni, dal k vítSI, 
sdobcnl hrobu sv. Václava lldí^Uill IS 
ív. ai>oAtolů le sltlbra. kterél vAtftfi 
lem byly Jtt nyní hotov* a vt^lml 
ck^iu apúeobem vyvisůvaé. Stálo U) 
500 hrivwn stfibra. k e«muí sám 
BVl^ho mA3c-@ 200 křiven pf-ldal, 
Kbfrkon od iwboiaj-ch dárců 3«hn»L 
Jan nynf I na tyio soáky inábl « a 
ritalAm Je KaBtavi). Jodnn x rytlPQv 
akfcb. citozcmfto ad [I5'nft, který k lé 
tokrádeli nojvfcc radil, byl tébol d 
Praze od kohosi nenadále sablt. • 
povajtovnl xa skutek pomsty BoH, 
vtoho zdA ne pak. le král Jan JU v 
vtjsfch letech. neZlI JeátA syna svélio 
la do řecti za vládaTo poslal. uonuJS 
co hy Eastavll. itu korunuješ 
kterou na kiálovství Ceaké ko 
byl. po kubech íklům zastavil a 

Toho roku 1336 dne 18. MJna 
v Hradci Králové l«k xv. 
dcckd krtlovaa". A 1 1 b £ t a. 
R ej C k a. dcera FoUkého krAI(> 
vdova po Ceakých králích Vftcla\'ovl 
Rudolfovi I. a sokyné královny A 
Píemyxtovny. kterfl JI na vĚCaošt pf» 
íila. T<>lo JoJI bylo í Hradce do Brna 
ve-ieno a v ctarámř ťaniiy Maric v 
r£m Brn^ u Clsterclanek w kláU KMon-vdift Kroalk«. ré před oll&l-csi sv. Kťižb dle Jeil 
J v Jednoduchéca roQfte pocbor&no. 
amitlcy Jsou podnes t^nto Klliater 
Pé v Starám líroř, jejl nyní Ainpi- 
od 8T. Tomiifte majf. a ajui:iií bl- 
ky clirilni II av. Ducha v Hrvlrl 
wé. Jo]f iKwra A o «! ft k a, itnMnn 
>li& na Ptt[«t«)ib(rrcc ro Slouku. by- 
nl jedinik JcÉt( db tiré JboucI Pre- 
ITOB. a qtalm ee nyní dle pobledni 
mUlny ochrftnkrat Míenébo klftfite- íprava do Litvy. Jan na pólo 
kitpl. KrDlovna Beatrlji. 

1336— U37. 

ÍČknl se tomu DemSlo divili, im krAl 
sotTB Jednu vAlku skončiv jit jas 
a -vyhledAval. Marktiral^j^ K a rv I 

*e zatfm t Tyrol do Cnch, pon^- 
iralr Jeho nAolctlkMn obnovcnJ mfni 
zrtAJítnI (H-hrany Jíl nepotřeboval. 
' vtaút htíěá 8 ot«em do novfi rSIky 
qU. Kr&l Jan tutli iif^dtivTzal ny- 
sé lAlenf prou pobanshfm PniiiAin a 
ifiB, s. te tDé\ r eoie sftpadnl Brro- 
HM cnámoatl, t\ií i i noJvzaAleo^J- 
emt roxtl^f XDumvnitf knfíata a pá- 
h Jeho vý|>ravé se připojili Vyjelt 

Praby dne 28. prostnce I33fi r prft- 
srtw sv^bo Karla, i^i^ JIndM- 

BaTorakébo. h!Mkui>a J ao « 

a Otott)oack4ho. bratM Jana 
rtolda K Llp«. syn&v nikdy Jln- 
. s Upé. HynkaBerhyxDu bé, 
AQio pnrkhrabl. Hynka z DubU 
teliodé. Oty s Bergova. T*ma 
'Idlť. Je&ka r. Minb&lovic. 

řlcba s lilcbienburka. Ja> 
lllmberka. Vaaka>W>i.rt«'n. 

a a Jlnfi^li. ktAKlto pftnov^ ku kr&- 
FiDU dvoru náleželi a nejfastéjf na 
tth královakfcb llatlnách co *T«d- 
Ineoovánl b^all. 

B 4. ledna 1537 doje! král a* avou 
Oii do VratlslaTl. kdrl D?Jak.t 
íbyl. Tu priftí*i k nAmti Joho svak. 

JIndFIbk Javarak^. a po- 
I ma Zbofoloc r beiproetfednf 
, taíet nd krtle u«t(ky a Velkého 
Va Obdr&«>l. Také kntle Bolek «llt 

«lav Múaat«rbersk^. drž« 
makébf] roku Karlovi Attaý slib. xdc 
t České Jakůlto lenaTk se pHk&zal. 

toho leraA po Jebo umní krAU CO' 
Hittty pl-ipadnouti. KoDť«n« XU 13. ledna rotsoudU krái Jan roxepPi. kt«- 
rout taf-A knlte MlkulA3 mladftl K 

p n v y a hornoaleiskýml koltaty. 

Kdyt pak aa k rýprav^ do Prus JefttA 
cizí a daleci boiit6 pHilruSlU. Jako Tojvoda 
Ludvik Bu^K1lndllk^ hrabO Vilem laladU 
llollandakř. brabé Adolf z Bcrgu. hrabO 
ic Pivmonlii a Jiní, hnul s« kr&l Jan dU« 
do krajin itnvernlcb. Arfiak byla slnw 
tehdfti prA7A vnlnal levoft a mokrfi. a voj- 
sko v uo^álovltých n J«ernatfeh krajt- 
dAcIi aemoblo ku předn. t niuBu] král Jao 
na tom preatatl. le na branících Uter- 
aJcýoh noT^ hrad vyatavél, Jninul ke cil 
SavorakCbo rojvody JiiidMcha dáno Jm6- 
no B»lerburk. Némeckjni rytířům ob- 
ootII král npoli^iiť tt- avj^m synem Kar^ 
ten ve Vrali»lavt daioránt Pomořan, a 
také ten řád opét Toarou tvláíklul ochranu 
V7Al. Potom Jeat« uctnll s kntt«m Kazí- 
mfrfm Polským r Posnani 13. března 
z\UAtat nulou vu na sobrftnMf loupeU- 
vích vpádů Dohranlřulch obyvatelův mrsl 
ťolekem a SlOEskffiD. 

Na té nezdkřotiá výpravé IttevakA po* 
^al král .Tan velmi na o^\ IrpMI & mtts«l 
nyní ve Vratlalavl hledali pomoci lřka^ 
ské. 1 vyskytl a« tu Jak^t l^knř francouz- 
áky, kteří královy oři uadraviti »llboval, 
avftak xlAmu Ji>At« iiribor^ll. KrAt Jan. 
roEbnévav se ta to velmi prudce, dal toho 
lékaře do f«ky Odry bodlll, tak le m y 
ni ut0i)ll. a nám se z VrotUlavl idvihl 
a s Karlnm dne 4. dubna 1337 do Praby se 
na-vrálll. kdet povolal k aobé )«knři^ né- 
jakého roKcniho Amba. Ten vfiak byl 
chytrý, a iádal od krále napřed ubcrptt- 
fHenl. 2e se mu nastane podobní Jako ono- 
mu Praneouiovf, potom krále na oťl 1**11, 
avSak tak ne^fastn*. fa» král na pravé oko 
teda oslepl. Tak# vf t«n Arab mnoho 
llnfcb 11(11 podvedl svfm lichým nmfintm. 
l.ld í<!8kí Uito ilou příhodu k^d,!o^^l přl- 
I^IUI tak« Botlmii trestu ta předotlou ava- 
lokráttet. před tou vojnou u hrobu av. Vá- 
clava apáčhanou. 

Kdyi w král Jan do Prahy navrátil, 
ofekArato Jej r Jeho tié ořnl nemoci 
ponéknd n«j9k« pot«Jt«nt: Královna Bea- 

1 r 1 X tolií porodila mu dne Sá. února 
M37 syna. Bylo patmo. lo ae kr&kiraa 
chceia ťeakámn lidu latfbltl. anebo 1« 
král Jan sAm ebtél lomu prvoroxencl a 
druhého ffiaaf«lstvl svého získati láaku 
národu Českého; neboť kdyf ten králov- 
ský syn dna 9. bfeana ve btaToIm chrá- 
me u iiv. Víta od biskupa Jana pokKén 
byl. da1l mu Jméao Václav. JakkotW w> 86 K«rel 

milo ITblIo rrancaiuvkjm rbouUí&ni rodí- 
etv. KrAl Jan se tlm tyoeia velmi lAUl. 
ftvlDk ČE>akf nArod IM116 radosti aelertl: 
)ld£ naoiiak pravili, že to iwnt potoraek 
krtlovskétw rodu i^eského. dcí áM clso- 
Sftcniikfi. Ten V ft e I a v byl imiom hra- 
bitem LyxMiburskyiB b má.lo kdy v C*- 
cbAch B« tidrSovAl. AvAak ani Itr&loriitt 
6«atrlx v Cwtaáťk EAdué u&ktoDnostl eV 
jikati n^rnoliln, Jnitto Kailm všecka Iftska 
tldu k marlibrablnO Bl«iiei, maDielce 
Kartová, ev obracvia. Z toho uaAla aovfi 
kyselost kr*le Jana [irotl Karlovi, kt«- 
Tfi proto rail^JI T.as IP ipin# jíl v mMlcl 
dubnu 1337 odejel a k sr^ma brmtrori Ja- 
nu Jlndricbu do Tyrol ]1lt al umlall. KrAl 
Jan laimvMDl. aby «« mu Čeho n^lneD- 
Uho t Cech do dzloy postlalo, i&k Jako 
n&kdy matce Jeho. kdyt přebývala r Ba- 
voHcta. ToulAliné iiMnf lidu AeAkého pro* 
vftxelo Karla na tomto vytmaostvl. r ktO' 
rtai roalKnů dobrodruistvl musel pf«- 
st&tl. jak! hnod dolejl vypraToraU bu- 
deme. 

Polom dal krAl Jan svou manJtcika 
Beatricl na Ceskf kr41ov«tvI koruuo- 
TaU. Odbylo ■• to 18. kvMna 1337 a oby* 
Cejnou slavBoatl u av. Vitu. ktorft ne 
ovicm aal adatoka nerovnala podobném 
alaraoiitem přodoAlfm. Biskup Jan poala- 
vll korunu královna na blavu. a kr&l Jan 
aedél pM tom bet koruo)' a bei krAlov- 
akfiho odévu. prou> Se iiravoa korunu krá- 
kiTBkou Jií d&VDO ildťim ttyl lostaTlL Po 
kornnoracl byly hndy v rvr^klAM a Mino- 
rttÚT o «v. Jakuba. vAak tfiJt nevelmi akvoat- 
a6. Potom se krdlovna řtrnlclf den po 
komooraH. I. června, a malým príivo<l«m 
z Prahy pryč odebrala a dn Luxonburica 
Jda, odkud sv nikdy vfpc ňo ť^ccb oevrA- 
tlla. LetoplM^ pt^t o tom, te byla vdtAI 
radosL lidu 2 odjv^du i^tto kr&lovny. tieíll 
c J<iJfho pKJoxdti; ano mnosl prf ae sloFe- 
Ceofm KB aS pokřikovali, pficftajfce Je* 
Jfmu pr«bfvflnf v Praxe, ováem neupni- 
vedHv^ a I pouhé nenArUtl ku králi, vňo- 
cko slé, co i>e mexiUm tiulo, ano také 1 
to. te rcrtiu ISSS kostel av. Oodfeje na 
etar«m mřau vyhofel a JeAt4 Jloé neAt«- 
itf obořm s« stnlo. 

KrAl Jan ac ovAem na to velmfxtobll 
a rockAul mlUčku lidu. ouu^braMoft 
B 1 a n ť I, Rby se z Prahy pryf do Brna 
odsléhovala: iM>l(nii rikak nfirn Jii dlouho 
v Praze nepoa«d«l, a dne 8 Července 1337. 
anll «• kdo nadál. Caau no^ndto s Praliy 
odejel, dav ujhé Irráuu ui^alekou otevHU 
* hDed za sebou zaae lavflU. Jelt^ pUmo V. Za(>: 

do TVaacf«, nebof tam vypukla válhi 
«1 králem Pnnconiaktm a .\ngUclí 
to musel pH tom býti ZMnakým b< 
oem 2a sebe Jmenoval v Cechách 
te Bertolda a Lip 4, probo&ta 
hi-ailak«ho. syna nůkdy JlodMcba ■ Karlovo dobrodrutstvi v ItalILl 

1337. 

M arkhrabř K a r o 1 opoalMIe 
vlast a Jsa od otce velmi neftti 
apftsobem rgech dficbodA abavon. ni 
avímu bratru do Tyrol ae odebrati 
proti Jebo aousednlm nepMtolftn^ 
kterými byl Maviln da la 3ea1a ve 
nC neJmocn<>Jfi{, pomáhali, aby at^ 
Hpflftobom xBoiratHl nftjakř ^atni *] 
ÝM pak smlouvu o mír od oice a vc^l 
ml rakouskými v Bnit Jeáté ne 
a tndtt s vojvodaml Jenft ae nevoit 
Bmil se pfee Rakousy do Tyrol 
D^fart ftel tam pfes Uhry. 
Dalraadi. p!«it mofo na Aqull^u. 
v-aje se takto na prav4 dobrodrufiatl 
nvete. Mí) pfi aob^ uAkolIk CeafeJ 
nft. mátl uiml Jana z Llpé a Zl 
ka Zajíce s Val dek a. syny 
kdcJSIch dvou saamenll^ch p&nOv 
pefÚT. napřed putiUl a# po Dan 
Uher. kdol krále Karla Rober.ta, 
}«i uavitfrll. a laké od n^ko beai 
prftvod do Charvát a do Oalmariw 
Tam priftel do prfmonsk^ho m««ta 81 
kdefi se k nému pHpoJlI brabé Bi 
lomfij z Vetle a Sl^nl. a 
celou svou drulloou vstoupil aa 
loď, aby »e odtud pres Adrlatalct mg 
Ualakfi břehy k AquIleJI přopbrfl. 
tHiira se na mof! ocill. tu >e 
benátských lodi obklopilo a derAL 
daleka pozorovalo. Bylo pátnio, Ie1 
benálittl plavci o Karlovo sajctl ul 
aíkoIlT Kaivl k BenAiťanjr ro^l dobrt,] 
lelatví a byl Jejlcli apojanoem re 
proti VcroDskfirau pdnu. Aváak Kard 
Jp dobro neupřímnost Italtanův 
»e Jim ilflO v íajeif. Připlavil se. 
baafltsk^b lodf pronásledován, at 
mořskému mCatoCku Hradu. ClUťj 
Itallaiil fikají. Orado. kierM lebdl 
nát<^«nftm náleáelo. Tu Jej benAtakél 
jii tah sevřely, te Jim iilkady 
ce uJltl. Karel muael na to pomj 
by se lsti mohl spasiti. Hrn)>ú Bartf 
m«J Vol i Jaký radil, aby ae a bé" 
akfml kMTml ve vyjednáránf postu. ^9kO'Mornv«JcA KronMni. 87 mezi tlm, co Koř- 

'Sloví na bcDAtnk^ch l'r<l(cli o rý' 

ch T]r]ednAvall, pod kter^l by au 

iarkArab« Karet chtél podd&tl. pM- 

•e oiai; ^)-b&^ský tluu^ k zadul 

lodi KHríovy. Karel se do aotia 

1 s lirnb^tom Bartoloui^Jem 

Iwm Jsin«m t Lipč, rybáři j« 

11 sltftml a pytli, od Tetké lodi o4- 

nwzl beafttslcfiiil loďmi ACasUtfi s 

louEll I oa i)obf«t[ rftkoalm la- 

lyto tH [>lla]' na a uchou zooii 

, Ostatní Karlova dmílla, kterA 

iQatala. byla pak i:a}ata a do Ba- 

dopn^eoa. Miu-I(hra1>é Karel ta.- 

I «rfB] dTéma Miudruhy d&l ee ]>6- 

d Orada na cestu do AqullRja. 

f M tamAJJlI palrinrchn o }<-ho pH- 

dov^NMl. vyScI mu vstKc ae vMo) 

,v*m flvfm. a iiM xvonénl vfi«iiil evo- 

•ftbo paláců J&J elavnd uvedl. Tak 

JH«1 arýra důvtipem ne^stcámu la- 

patriarcha hned do Beo&tek posly 

ií. kten Beoaiiikj-m iiAnAm osni- 

;4«by U thttavi byli. Jet j«jloii ka- 

>vé do BoBitok pflvcsll. Bon&tťaaé 

(rte se o tom. bned celou druilnu 

na srobodu propuMUl, kt«rAÍto 

la potom do Aqullujc pHíIa. Karel 

H u iiauiarrby čtyry nedíte, a u- 

I nim pfútelskou smlouvu, odejet 

do Tyrol provAzen Jsa oxbrojon^ 

ot. ]i>ho£ mu patriarcha pro bez- 

proptijčll. 

2». rervenrc 1337 umínil K a r 9 I 

a svého bratra Jana Jladřl- 

kiuvti s BvnAi£aDy. noreatlnsk^- 

lUUiakýoil, Ferrarsk^ml n Maaiov- 

prot! bratHm Albrechtovi u Sdarti' 

ta Scala. půnům Verousk^m. Ka- 

ian Jindřich aa7ftutU s* dáti vo 

atfiata aaa m6la dáti iold. a m^ato 

inilo 9C poddat] pod pan«tvl Ty- 

Válka hned na to vypukla; Karel 

I Tyrol do krajin VeronukCí-li. 

praTu podnikl viak na mAsto 

ktoré bylo v moci Vcronskícli, 

en taméjltf tnMraa. aby tam 

laiiA pfljru nMndhl], Karlovi chtél 

41(1. Markhrabd Karol. vrátiv se do 

aebral nám drtihř lástup bojovný 

nim přes hory. aniZ Jeho vojáci v6- 

cam a k Jakému cfll lak aamábavi 

1. Ceety byty skáceními stromy za- 

oy. Kari>I sáni ti»m s kon6 Todl 

dívaje ciímj a mysli oatatnfm; po- 

pla&ll aA«tup Boa&takýcb, kteK ob- 

bmd ParmiMM-. a sfim ae lobo hra- du xtuocnlli ko&«<n$ pomocr toho JUUbo 
m^^ťana do Beltuoa místa vpufttín Joat, 
Jettolto inť-^Cane domnlrall ae. i» to voj- 
«ko přlAto od pánflv de la Scala i Verony 
poaádcc au pomoc. AvSak kdyl m£fiCaD4 
na roirinuiém praporu Jfxdy Karlovy Ce- 
Bkého lv% apatHlI, tu toprv posnall. 1« 
Jaou xrazeDl, a vSechca odvaha fo opU' 
řítila. Karel, zmocniv ae pozdéjí lakA hradu 
Bflllunak«ho. táhl jeeté dále k dobyli m&- 
ata Poltrl- Nemoha Jeho hned dobyti, 
zanechal tu av6ho bratra Jana JlndHcha 
pn vojdt^ a sám se odebral do BeoAiak. 
nelwt Benátéané nyn( o J«hD pfátplatvl 
velmi ttáll. A kdyá tajn pfiplúl, tu doi« 
tolio méeta a všechen lid e reitkou ct! 
loj pNJalI a hoal lil. Bylo la pt&ri pa 
d^'ou mřiIMch, co Karta BcnálAtT Itapllá- 
nov4 na moH tak bDEcctnfi chtíti za- 
jmouti. Karel, vzav s sebou 1 z Benátek 
vojenskou pomoe, vrátil le potom pfed 
ť e 1 [ r I. kt«réitio m«sto po fteatlnedélntm 
obleXenf konečné taJcé Jemu n« poddati 
inu^flo. Ustanoviv potom nvc námi^iitnlKT 
vf< Foltrl a v B«Iliin4 odnvxdal správu 
vojska svého aapfed Janovi s Llpé, 
a hdyK len na to po aedml dnecb umtel. 
ZbyftkoTl Zajfrovi z Valdcka. 
Sám pak do Tyrol se vrátil, h voJvodanU 
llakousk^ml podepsáním smlouvy Bnlské 
se amIMI. a tadlá skrze Rakousy přeá Vf< 
(leA do vlasti se ubíral. Na Morava 8« 
Jeáť^ ponf-hud idrltel. 19. listopadu 1338 
byl v B r n i^. kde an Hhloilal a mandtelkou 
nvou B I a ti 2 C, a « nf koe(»řnJ> do CocA 
zas pHJel. Markbrabi Karel nyni stále spoluvladařam 
České řfáe. 

1 3 38. 

Kt«rak s« to stalo, ke Karel xase 
správy Ccaké tile mohl se ujmouti, po- 
hřlcbu nevfme Buďto Kar^l n«mobl a« 
déle dívati na zlf stav zemA a na nA«po- 
knjenosi Iltlu v2<Iy vtce se un&bajlcl. a o 
ave iijm^ ve správu zemskou se uváxal. 
anobo král Jan. potloukaje se v clzlnfi, 
sAm již nemolnost uznával, aby Jo&ti dá- 
le mobl vládnouti Čoakfml nemftml irv^in 
posavad nedobrém spAsobem. a Karlu 
synu svámu. podruhé sám vladafstvf ods- 
vzdal. Jakoito spoluvládce království Če- 
ského uCIval nyní markhrabí- Karel 
svého binsu také v sahranl^aýcb JcdDánloh 
svého otcv, kturpcbi bylo rldy vcIml duio- 
bo; rov»(£ byl nápomocen bratru avimu. B3 R&Ml V 

Janov) JlDillicbovt t xUotltottech Jeho 
IjrrolHkjírb, 

Ku konci mMtco února 1338 vydal a« 
Karel saso na c«ato do Uher. vvovA- 
u-n jsa dvřma řcskýml pány a rádci srf- 
nit. T«raou z Koldlc a Vilémem 
X L«n<IStelnB. a seS^I «« na Vy6e- 
h r« d£ DAd Dunajem s kr&lom Karlem 
Uherskem, » klerfra své přudoSlé pMl- 
telstvl obnorll a umluvenou svatbou J(«*l* 
více atvfdll. KrAl Karel Robert mfil 
lotlt syna L n d t f k u, kterýs po otci mSI 
nastoupiti trftn Uh«rsk^: a tomu Ludvl- 
korl zastrblt mBrkhrabJ^ Karvi avou prvo- 
TOcenou dceni Markétu: I bylo umlii- 
T#no. t«! Markéta pfiauho roku 1339 na 
iI«D 29. xfiff do Bma bude přivezena a 
slarfinu králi Uherskému odevzdaná, aby 
]f 3 sobou k svřmu ilroru vuil a i'ycho- 
vatt dal. tak aby lazyku a mrav&m uber- 
skjTM pMrylcIa. 

rtrtom Jel Karel a Uher do Tfdai 
a obojiniil tnm naposledy sestru svou 
Av n II. tnan2clkii Rakouského vojvody 
Oty, noboC obA man£cl£ kr*Ccc na to 
umfell. Anoa totlS Jit Z- Utttopadu 1338, 

Jeda z VMn^ byl marltbrabA Karel 
od jedcaho ze svých rytířův aa úHvité la 
aoa probuzen, kterf k a&mu prouluvU 
l%a: „Pane. valaate: Boudaý deo naslAvA. 
ntb vikflGhen avftt pln Jeal kobylek." Teh- 
dy vatav nedl na kAft, a vrlmi ipfiiniv Jol 
at do Pnlhavy. cbté konce kobyluh uhlí- 
dati, a byl Jim konec tam. I bylo Jich 
•edin mil na zdél, ale na AIrokost ntkoltv 
nedalr ne přehlédnouti. Je<len díl té'cbto 
aalatakfch kobylek |>M1ei£l lenkrflte z 
Raboas tsk4 do Coch. l bylu tu Jich hojno 
v skutku strašlivé, tnk ir^ Jako mrak íilan- 
re xakr^-aly; pro chfcsl Jejich kMdel 
nebylo styftetl lidi mezi sebou mluvicích. 
«BO ani svonént zvcnft: puch volíky ítol 
od Bicb; kdeikoU ee na zem ei>uat)Iy, Um 
poiraly trd.vu. seno, obili, vaecko naC 
padly, 1 bývala Jich na sobň tolik, te koním 
al po kolAna itly. Kdyt v Praee uaty^ll, 
2e kobylky se pHbIituJI. driclo duchavi>u- 
stvo B lidem procesí a modleni za odvrftce- 
nl této Botl metl>'. Ptactvo se strachu 
před nimi do ůéi zalésalo a r nich Ua- 
dem mfelo: avitak kdyí »e k Praae bll- 
illy. asi mnoho JIcU poAlo Jlí. noboC Je- 
jich b<>jDo Jll tak biist« nebylo: a tu ptá- 
ci nabyrSc srdnalostl pantavltl se Jim na 
odpor: velkft hejna havraaň. vran, kavek. 
strah ve msoIatTl podlvDém shlukla ae 
a dala se du kobylek, ai byly přinuceny, 
pustili ie v Jiné strany. . Zap: 

Jeité muelrae e« také o xylAítal 
bod6 smtnlc!. hicrfl ee tobo roku v 
Ktala. a x ktwré mfileme pomátl, k1 
Némc), namnoze neuplna JMtA sto l«t^ 
itemfi přijati. ncpřAteUky se cbwaU ks 
vKemu eeakůnjH. V pfedveCer arAtku pí* 
neRenl téla bt. Václava, to Jest 3. břeni 
1338, roiprivélo si>oIq nl^kollk mui& te- 
mť^la stfaleckřtio. I pravili rkonccij 
..ZJltra budeme slaviti uvábtk si 
Václava, patrona na&eho," Mesl nimi i 
v&ak Jeden SAniec, hterýl tmed 
oival Ke, řka; „Toho sediskébo ti 
nebudu slaviti ' Viiak hnvil, ]ak ta 
pronesl, oní^mfil Jest, a na vé?cb sn 
oslábnul. X fehot v<4icbDt. kteřU Jej 
slyfiell. zd&BllI se- Druhfibo dne. ve 
neiftaf svatého patrona, vzali toho ni 
soudruhové Jeho, pNvedll Jej ke 
sv. Václava v kostele u sv. Vita os 
rié Pražském, poloílll jej na lem 
tébo v podobé křtie a modlili se 
o milost. Tu kdyB kone£né pFlneAenil-] 
blava 3v. Václava a postavena J< 
hlavu, nkflkl Jest najednou bluemj 
llkým, Jakoby Jej u&co odeřilo. a 
mluvil a zdráv byl Jako před tím, 
Bvftj hfleh a litovat Jeho velice, 
doby ttS PražAlI Ní-tnrl mi^ll svati 
dlce íeakého ti véiAi váinostl neC 
opovrhavAv Jfm Jakotto xe Slovaai 
národu poĚl*m, 

Nové vlártařslvl Karlovo bylo 
chyby zase proti mysli mnobyTu 
fesk^, kteřf od tak dávna le sil 
tipotlářstvl Janova byli :tvyk1l kořJstl 
pro tebe. Aváak Jejich odpor proti 
nebyl sjednocen, takte JaJ markl 
»n.adno mohl přemoci. Jmenovité ti 
se proti nřmu mocnf pán M I k u 1 1 
PatftteJaa a Žampacbn. takj 
zaMl válku proti nénu 1otipi>nlin v 
Aednlcli krajinách a také na UoravČ 
tly »nil. Tlylf ten Mikatáá z Pc 
rndit Drslavlcflv v kraji llradeekAiB] 
scdlřch. 1 náleíely Jemu brady P o t *t< 
Llllce. Waldenbers a 3enř1 
beru. kterýjR «p nyní Varn bar I 
Vamberk Mká, Choc«fiaKo.te| 
uttd Orlici se vSfm pftslufieasiivfm. 
no ledy Karel v lete téhot roku 
zbrojné proti nému yypravtll, pHIrhl 
hrad Ch o c e &, oblehl Jej, a po 
denním namáháni bu dobyl a poboHL 
ho hradu Cbocafiského nad Orlici 
Jen Ješté nepatnt< zbytky pcneůstii 
vfílioé opodál Chocné nií^stetVha 
Uké Jeáté Jinoch hradil a tvrzi tét 
C«Ao-Moraval(« Krottika « PotiMnn dobr). ncrMumo v&ak 
h «e}menii. chystal m> iMk (a.ke na 
lo, v kterém le sAm pKD Mtkul&ft 
.vM. VWs U>. i>of«l pan MlkiUá» 
mn markhnihřti nu AmliiTu se rsdá- 

dvs ryilM Patfl Hřfcft a jakřsl 
Rka 4ov«dll Karla tak daUiko u 
I, ie MlktiUfte z PoUt«laa tcokráli; 

na milost, a jen dva aiatky, Cho- 

Clltlav, ktttr&t m nj-nl ebybně Ca- 
Juenufe, }cn)a zabavil. 
toMT HlkuIAAc X PoUteliia poapl- 
Carcl do Nčmec, volAa jsa od otM> 

krAle Jans, a e««el s« ti nim v« 
rarit; nad Mohanem. Tu lakA mlu- 
cIsBfem LudvTkflni, h Tflak 3 Jpho 
ly. které mél proti papell a krAll 
Misakému. aesouhliiEn- 

r«1. bera boM vp tnnohf'ch vécecb 
niad Bveho alavndbo dMa. kriUn 
'K n , uxavrcl xalotlil novou k a- 
la kanovníkův pfl krAlovaké kapli 
tebfivHt^oli oa hradA Pra£Rk6m, 
i ta Pf^mysla Otak&ra 11. zalotane. 
i nkn 1388 u^lnJ] k tomu prmliau 
iéniii iftlol«nf sv£inii pnprairní kro- 
'RiDlila k Lomu povotenf od papele 
Ikta XII.. Jakol 1 od kapitoly 11 ev. 
IMkud tia tli eftl«2elo. 
io£ roku 1331! BUla se tak« V8llk« 
ilídovinl íldOr r ki-áiovsivf C«- 

ptui(vad2 ae roznesla povést. Se v 
^ i m I bylo t^lo IraSf ol nich uma- 
Bjrir n«poríiybni) f v Praj;B z toho 

T^titnosU, proto tc lid tohdfti ta- 
I bAcbotkftm snadno viry pMklftdal. 
lA K toho roku BlaU im^na yf- 

ím iM\ Star«ro m^sté Prať 
1. kdc-i ai do této doby vlaatnf rad- 
em^ll. Dm 23. srpna t«I2 ufitanoTtlI 
nf dle aaneAenl so utarafint obce, 
>B ařfdf r a d s I c I x domu V o 1 f- 
ra od Kamene k tomu cfll kou- 
X tUL které&to uzavřeni Jejich dal 

• n Btvrwnl evé ve m«st« Amlensti 
t, xAfí toho roku, kde se v ten iA» 

zdrfoval. Byl to nftroZnf dflin mezi 
o a mal^m ryakom. kt«rýt, po tase 
tastavb). v^ a kapli opaLřon. taki 
penlm Jinoch souBOdnlch domA ros- 
poduea u radnici sktutt. 
toi roku 13SIÍ ntinill dne 8. prosln- 
iUaé rratSiiaKutnoborAtt 
Bebuu dmltivu ?lll >ednolu. kterou 
druhem povolili provosovati |io míl- 
ových ta samU prúva v obcbodti 
rtokoll ebotlm. Jako mAAťan&m do- JeSt£ sluM mamonatl, £e rok pfed Um 
Jit počali ittké vílky m^l rraocll a An- 
Biu. které vlc n«l sto lei. o<l r. 13:tT do 
U63 Irraly. PoCAtek ev&j vxaly tím. I« 
znamenitý král Anglicky, Bdvrard lil.. Jsa 
synem krilovftUč i1c«ry tímncouiak^ Htor- 
Mbo rodu. jtloll niLroky na tr&a fraocooa- 
Bk^ proti mladMmu rodu krfllorakéma. 
hier; se psal z Valola; a ponévatlt Ceaký 
král Jan I Joho syn Korol byli v b1fzk« 
pMzal s krtu rodu Valois^ a £Íaa6 ne t 
tfch vilk&ch flřastolll. tndil i nato vlast 
v prvolch letech mnobo o tyto rftlky sta- 
rati ee muaela. J«dr)An{ a claafcm Ludvíkem. OdkMj Mi- 
kulčic Opavakého a Mikullše a Politeina. 
Nanher bfakup Vrallalavaký, 

1J39, 

Pon<>vitiIS cUaf Uudvlk at&l pH stranA 
hr&li> Anglického proti králi Priui<;iMi]í- 
skému B pBpcii. namluvili tito naAebo 
krfilc .lana betpocbyby k tomu, aby se k 
cfstnFi Ludvíkovi laee pFlblIill a Je] od 
Cdwardft Anglickí^ho odvrfttll. Kril Jan 
byl k tomu ochotou, EvlAfctA te mu $to u 
to, aby tlé postaveni svébo rtdy milého 
íeie. vojvody JtndHcha t Dolních Ba- 
Toflch aapraTll. VoJvo<la Jludflch toUl 
mnsHl 18. ftnora 13S1> a cfaai-em, arým 
ttr^com. Kvlhíinl emJuuvmt ae urovnati, 
kicr&i mu oví«m aobyla prospřSna: cbt4l 
pak. Jak se zdá, laké sré <1vk svaky mark- 
hrabéte Karla Moravského a hrabMo 
Jana Jindřicha Tyrolského, oba 
bratft. do té smlouvy pHjmoutl. aCkoUr 
tllo s cliitrem nikoliv nechtéli r« amlMtl. 
KrAl Jan pMJp] potom na K&itk^ snem 
do Franklurtu. a kdyS mu ctsař lsti- 
vé predallral. Že oba Jeho synové Karel 
a Jan Jlaitfich a nim }li Jsou emfrenl, dal 
se k tomu pohnouti, ke dne SO. bfesna 
133S s clsafem slavnou amlouvu uflall. 
tak t« 90bé> oba panovnici ctaRř Ludvik 
NémeckJ a Jan král Cftikf slíbili, po- 
m&batl eobř proti kaidfimu. kdožby koU, 
nevyjímáte ani papedte. proti nim n&co míti 
chtél. 

Polom byla vellW slavnost ve rrsnk- 
fun^. pH které cisaf Ludvík na maje- 
ttutí sedě naíemu kiAII Janovi krftlovstvt 
Coské se vMm pKaluSenetvIm lénem udfr 
lil a všechna práva a svobody téboi krt- 
lovstvl. Jlcbt v mi ftlmské poKIvfl. slavné 
potvrdil. 
w Kar«l V. Zftp: Kdyi T&aJi o tom. oo r(* ve Fnuilifurtfi 
stalo. markhrAbí^ Karel UKlyicl. šplhal, 
aby Mf-» o tom xprartl. kteralc bj\ od 
clufe podTf<d«n; clsate vlall i nepravdy 
a z podvodu, I-Vtuvkfurtsltou smlouvu sa 
noplatnou vybláail. a odpíral JI z&roveA ae 
atavy krAlovBtvf C«^«ho. TotH Chill IM 
hrabft Jan Jindřich TyroUky, a. hnnd 
cbafattCiDii vojsku které mřto do UaJle 
Jftl, oodal TyroIak«iD Utanouil 

V m^icA kvfttnu 1339 pHiel krftl Jan 
sasD do Coch po půldruhém lé\é. Potfe- 
boval. Jak DbyO«Jn4^. pcnit. tťukrftCc z pM- 
řiny v«lk^oh útrat la iif^doAlé v&Iky s 
Rakousy a tt clsatcm Prnto poloAen ]«sl 
atAvAm enčm do Prahy na doa 1. fiorvaa 
o povoleni bern&, a markhrab^ Karel ten- 
krflt íAitost OTCOVU podporoval s dobrřm 
dCiukfin Poiiůvadi s« uéktcK piaové pfi 
poulcil nfiii porolov&Df bemC sapHs&hlI. ík 
JU novou iwrnl platiti nabudou, omrobo- 
dll )n krftl Jan od ni; ostatní «tavovA vftak 
k vfiU Karlovi slfblll, 2e budou pUtlU po 
28 groaich eeakych. Co j«si K — 9 si., z lá- 
na. S médfany V4táIbo m&eta Pralslcfibo 
pr&vfi dOťbáxela {tj'rlot& lhůta osvobozeni 
od plalftv od r. 1335. prorvi a nim.l tavf«I 
ftril Jl> pf«il sněmem, 29. května, navou 
amiouru na dalAT (■tyry liXa, kterou se 
aavAjtall saplatlU z% tcD Ciia 4900 kop 
sruaú íeakych. z&fet Jtn^ch dant Jsou 
aproftlAnl. Markbrabi^ Karet Jim mimo to 
udCIll tři uDK«Uy, toUi so auken, xv ibo- 
U kramiřského a s vArek píra. 

Po vyHefloI rfteho toho ode]*! král Jan 
RD HTj^Ri synem Karlem na Moravu, 
aby tak6 taraí^jM atavy k placeni nové 
bem£ poiAdal. Suvové moravAtl vidouce. 
to čedtl stavové novou berní }IC povolili, 
aeřlnlll ktáli v tom vclkK'b přckfižek. a 
tak I 11 akh dobře pofldil, 

Nynf iiatttala ixrltvba. přUroiirllJ a 
mocnou xbronl k dvf-ma mnfi^m, ktcH Jit 
dřtve pro avé vjtr&nt choT&al králAv 
trest zasloužili a Jej snUetl muslU: byli 
to opf>l Mlkul&S z Poiatelnn a Ul- 
kuláS [Dlad&f kniie Opa-rvk^. 
Prvul niirtdriol smlouvy Iónského roku a 
Kark>m učlnóué a provozoval sv6 loupete 
Kas. Jako přc^l lim. a neetyd&toatl velikou. 
Karel byl proto od otce z Uroa xaae do 
Praby puallln. kde sebral vojsko a proti 
bradu Potátelnu např«d ]o odt^slal. dav Je- 
mu za. vCldcc Viclava t Warteo- 
berka a Jaroalava zo átcrnbcr- 
ka. SAm pak ta vojskem k PotfiCeiau 
poxplcha) a cel^ brad, na kterém eo pan 
MlkuIfiS byl zarfel. obti>£ci][m f^k\m\. Knlieie Mikutflie Opavskí] 
umlatl sobi kril Jan sám polremati, 
cbna léna Jemu vzfU a do fivota t^i 
Jej opatMtl. Do61y nafi laloby. le xema 
a pftny titlaíoje a s podds&tmi trrd^ aa- 
kl&d&. Táhna ledy a vojákem proti ném 
pfiitťl do Olomouce, kdet k n^ma pHM 
markhrabft Karel za svého letenf pfed 
PotStcinem. Markhmbétc- síctelo se vnuka 
velikého krále Přemysla Otakara IL. ií^ 
hledal popuaenou myal svého oloe ob- 
mt-kflll a k odpuM^nf MlkuIáSory *tiy' 
}•>] nakloniti. To se také ix>d8Fno: ki 
M I k II I i } aíni ůo Olomouce priftel. 
II s« pokořil, 7a odpugténl prodli, eli 
avfi napraviti stfbll a tnk sase král 
milosti dofiel. Musel vdak krůll toU 
pokutu na penézlch sloftltt a mimo to Ji 
m-'tita a brady Cukma&tel. Hert 
Aniolilsdorf a BdelSteln I se slatfml 
rami tam ae Dacháxejfcfml na T&čn( 
postoupiti. Pak ne musel na to 
ie cemanoTi a pácovt v jeho ki 
takových práv a svobod budou ni 
Jakými ee C'e^tl a morav6tt aiechlle 
túM, a ie Jim pHsIuM právo, t jas 
by slltaostl avč Hrtll Českému 
vrcbnlrou pinu svému podárail. Toto 
h?nl slalo se dne 8. C«rvence 1339 * 
moucl. 

Potom vial markhrabř Karel Ja 
mVo vojska i Morav}' a lábl a atn 
P o t ft t e i n pomid JcM acdobytý. 
moravAlI pánové. Oertold a Jai 
Llpé. JeStd vloe vojska za nim pHi 
Devét nedél JIS oblezeni PotMeloa 
a tu uCInůa Jest útok aliuý a pimIc 
ktlyi totU Jedna Část hrm<lu Jit byU 
hyia. slíbil Karel vojákům, ta Jhn rí 
oa dranc dlno bude, co se re hrade 
oaťházl: 1 dobyt Jest brad b* o* 
vCí. I které áe pan M 1 k u 1 & S Jeáté 
Kouf&lc bránil. Tu musel Karel dáti 
podkoiiati, tak Iv ohromné Jejf xdl s« 
hořlly a divokého odbojnlka zalilly i 
chovaly. Synhm tébni Mlkul&A« c 
atelna leprv po dvou lótvch byla 
ská milost navracena, a obdrlcU eaa 
zpét některé ze £Bl>aveaýcb statkAv 
vyeh. 

V mťfllof eervenrl 1S39 tábll krá.1 Jftll 
a marklirabé Karvl do Slezska. Ttm ■ 
loilS v knKetstvI VratlftUvak«in, 
pfede dv£ma léty po emiti knltete JI 
cba Vrattelarshétao celá Jeho krajina 
II Českému připadla, cbtél kr&l Janl 
hradu MllUe. kierj^t prou paU 
hranicím le£el. králuvakou pvfládku vt^. ÍWlu>Mor»v«ká KroolkB. 

lU. AYftiik t«DU> hrad nAleI«l k htsttUD- VnUalavl do Nlsr. PFI svfim oilvltodu dal 

tu Vratlsl*T()cf>mii. a biskup, JmAtiRm biskup (n^Ií mAiita Vratlnlav také do kUt- 

[•Dker 1 Joho knplWla iie<;ht<>li toho by, proto íc obyvateli e krftlem drlell, a 

^Itrada poBtoui)itl oníz pMJall, co Jim krti kixal vft«ckr kosl<-Ijr zamknouti. Král rtek 

mťí v n&liradu podftval. Tudlí pHtfttil dal kostely zase otevntl a od nKnlcbúv 

tkni Jan » vojskem přwl Hlll£ a dfl«m slnib; boSf odbývati, sabavll vS«cky utA- 

|letf dflcin niocf zbrani hradu toho doliyl tliy biskupa a kapitoly a knfSatflm 8lei- 

Jf)J obitailil. Potom vtAtal a Kartfmi ilo it-fia roakAxal. al>y v« avýoh krajln&cli Vrat lála vi a nbyLoval se v kliUleNí 
•T, Jakuba- Biskup, poHud k poatoupe- tol<2 uAInlII, v it^mi oni králo rftdl uiio- 
slectUl. Hsrkhrabi Karol, kterft podlá bmlu sr^ho itesvoloval žádaje, aby ma svého vychovAnl stav duchorol v tak ve- Icpn byl. Když vfiak to Depomoblo, u- 
11 so xbraoé ctrkevnf. Dlekupakým 
lbem Jan iifiodéii. ve&el Mtikup Naoker llké T&tnoatl m6l, s hrfizou na tento vý- 
stup patNI a nadarmo svého ol«e k mti^ 
nostl pfcmiuvitl hledél. Biskup Nanker Efi* nAkollka svjnil kanovníky do kláatera stal v Nise. bídu anáfiel a pg dvou totacli 
8v. Jakuba, lede prAvé král Jan íw ity- umfel. ttAta. 9 kolíaty. o kr&lorsk^mi rAdcI a 

,mnakj'imi ;>áay drfel důlcSitou poradu. 

ÍŮfS krfill pHchod bliUcupAv Jest osoAmen. V Cixhkcb vo svito kláitefe aa 
!I b r a 3 1 a v L umtcl tohoto roku 1339 
P«tr i« žltary. opat Zbraalav- Hkiuil, aby biskup v pre<lnlm pokoji po- Mkf, J«den z nelv5Ke<^n$]ftl<-h mutftv g<r£- J, nJ. pi!a4t rfzonl bude odbyto. Avftak 
Ip farmotuA m dvgfe xaklepal. lak ho řasu. kronlkáf Cesk^. upřímný ridee 
a. velíkř cUtel oebotky krAlovny Allbéiy í* mnael rpuStéa býii; a tu poatariv ap Přemyslovny. Jebo kronika Zbravlavaktf, 

před krtle pheC©(l e i^opnaoO cvdulky pHi- v které lutln»kým Jazykk-ni popsal v&ecky 

ifi Tyavlnt a trajda napomenutím krlte, pMti/-hy vla^til srí od r. 12B3 do roku 

itv krftl beipraviiA xabavenf hrad clrk\i 1338. aairtf raml nvjtlpln^ju a nejtajfnu- 

ftto navrlttn. KrAl .F a ti mu aa to odpov«- vAJil knihy tobo druhu, co Jich x« Ht(«d- i\ řka, to ac to tak brzy nestane. 

I tu 8c iprfmU biskup, vaal kfHt do 

ikr a 'rCkl slavaou klatbu na knUo a 

tky Jebo rAdce. Plni a£aau a nemo- 

■ttce etova promluviti atftlt knlžau a 

iav# okolo kril«. a >iiom tento se o- 

r«l Pka: .,H)o toho opovASIlvého popa! 

Mí by se BtAtl oiačeuiiDtem. kdyby tu 

byL kduby He Jeho krvi chtiví pojtKrrnitl!" 

irll tu také railnf pAuovi^ mi'>tita Vrati- 

ivt, a II biskupovi domlouvali, to by 

a králem mlrnřll sachftzHl. Blelkup 

■k ce k nim obrAUl, ititél klalbu nad 

vjrfknut a pak J««te pobrdav« dolo- 

II, tkm: „NvmAm strachu pfed va^fm krft- 

kem. onr aot nexaslubuje Jmfina krá- 

ovakého. nemaje aol arctbUkupa v řJftt 

í. f musf «e toho od cixibo biskupa do- 

>vatl. at^ jej knrunuvul*" ftekl a s 

naženou mysir pryí^ s« odebral. 

Biskup Nanker byly mui hrdř a 

rllvý: Jsa J«M( biskupem Krakorakfm 

il pro KVi neviUné feei poliček od 

ll» VladlalaTa Lok.^tka a muael a Jo- 

tih-i ujftl. Vídycky se spojeni Slca- olhQ v£ku mime. Kterak kril Jan 1 na druM oko oalspl a 
svého syna Karla dal la nAstupce voliti. 

1339-1.141 

Z VratlsUvl Jel krAl Jan pfes BudlAfa 
10. srpna 1339 do Prancle. neboř pospí- 
chal svému pfftell a pMbuinému, krftll ITI- 
lipovl VI. Krancoutakému. k pomoci to 
vAU-« proti Anglií^aitům, pou^vadž krfil 
l&Iward ni. « velkou moef do Pranclv 
vtrhl. 8y«a 8v*ho Karla poalal Jan na- 
Kp^t do Cech, aby KAl místo n6ho spravo- 
val, avfiak I markhrabfi iiadAen byl du- 
chem bojovným. I cbtdl se OCastnltl u 
v&Iť« vť Francii. Prótei ustanovil sa Mbe 
ť Cechách a na Moravfi pana Petra a 
Rosenberka a pana O « fi k a z L !• 
p d xa ■Miina.kÓ xprAvc-o a vydal se na cestu 
>a otcem. 

PMJeda i Cech do dolních Baror, ta* 
rmoucen Jest Karel ve Strublnfi smrti svébo svaka JIndMcha. vojvody Dol- 
cli xeml » korunou <fenkuu proiivoral. no-Bavorského. kterýS I. sáfl umfel; a 
^ttfol «1 lim tpAsobum v zlosti kv6 nleb' olsaF >I.udTfk JIS se tmocutl sprftvy této 
>tl králi Janovi. Jan Jej dal iníkoilk- z^ni<> co imruAnlk po>a«ia16bo syna Juna sapomlDaU. aby klatbu zdvihl, kdyl 
nechtěl. vypoTfd^l ho ae vším du- 
rhoTvasiFem. kterd ne ho přMrielo. z Vo Francii pak byl Katu I po boku av^- 
ho otce pri vAech válcCnýťh výpravách 
v sárí a rijaa 1S39. ivt proll sob« volska. (rineouxrti a anglicka podnikala, VSak 
1[ blavnf bitve DcpHAIo. Král J bd tícLk, to 
oko Jeho pmiA ittftboe. odebral se i>otoiii 
(1» potMloI FTnnclp dv mf-sbi H o n t p e !• 
1 1 « r u, kde povi4y 7BainenltA íikat- 
ahk ftkoia fllynnls. I chtřl se tii důtl na to 
oko \9fU\ MarkbraM Karrl vftak ne- 
maje j*«A cjoatl TíleínĚho ilobrodniistTl 
usmjAllI ftob^, ic bude ArraRoaftkCma 
králi Petrovi t>roti Maurům filli Arabftm 
pomábatl, a J12 nvoii druElnii do Spianél 
oapřed ^-ypravtl. KrM Jan nMal mw ?ft*k 
X Mont|iell!eru dále láhnowtl. a muaeUft 
Karvl svou dnitlsu, kterft )!i byla do 
Mnntolhanu v AmgDBti dorazila. natiiOt 
imvolati. FmacouMkJ- Krftl řlllp mW k 
STft^u pfltPli Janorl. kTfill reakĚmu. la- 
koVou dfiveru, tv jdinii im tcii ías. coby 
av Jan v poledni Francii adrtovat, to íest 
jrfM xlniii a r. 1339 do 1340, plné panování 
v krajlnf l.aneuedokii sr^ril. 

MontpcIlloritU \tkzn pohťlchu nvmoblt 
zachovati králi Janovi atrftce^folho 89 
traku, král naopak I mimo ]«Jlch léřeat 
1 na dnihe oko oslypl. l neitpatfil více 
kráív Bví^ia (oholo Toto ii<^tř«tl mocníc 
phsobllo na myal krále Jana. dosud J«- 
Stř v plní »Ile nniínélio vť-kii JBOiícTho, 
N;at stnl st! vAtnCJďlni. iiaedlojiifni. mfr- 
B^jitm a iioíal aa Boba aponiInAti, Js.kS 
t Jťho flnftv v nříjblilť pMatfm řase brry 
uvldlma z MontiK-llieni odebral k»^ král 
Jan 8 Karlem do Mlzhfho Avlftonu 
k papell Benediktovi XU,, ueUoť bylo aa- 
potf«>bt, r pfteiny pMbehu a VraUslavsUpni 
bhikupoin Nankc-rem a iMtpoiem se smlu- 
viti. MltDo to byla jc8tf dnih* věc. lolH 
tak tvamf avatopelrak^ prnlz. JelK)! ae 
papet ae váech polských blskupMvf. tu- 
4!1 tah* z Vrallftlavíkího domáhal, k tiř- 
miii vfiak ant král Jan ani 81oa*kA xvmř 
ptiroltU necbtřll. TenkrAtc hrál Jan u 
pftpeSe ovfiem dobře n«poM(til a žitdn^tio 
narovnáni nedoaáhl. Za to vAak markhra- 
lt£ Karel mSl tu zvláfttnf pot^Senl «ej!il 
I «* Rvym liývalým vychovatelem a iiCl- 
t«1«in, nynf-JMm kardln&U-m Petrem 
Rogorťm z Roiiiérn. Obnovil 8 nim 
staré pratelsivl. n úiků spojeni obou LAch 
mtHAr m^lo ihkoid dúlellté výsledky. 

Z Avlftonu vrátili se bral Jan 1 Jeho 
syn cW PařfKe, markhrabS Karel vftak 
Jel imiom do Bavor, aby mvoii aeHtru. o- 
vdoví^lon VMjvoitkynt Markétu proti ná- 
silnému zacháscnl claafo Ludvtkik chránil. 
Nemohl vAak Dlřeho k Jc-JImii pvoap^hu 
prom^^nítl, a flsar Ludvik uKtaoovil Je- 
jího syna Jana za ženicha evé dcery, s Karel V. Kkp: 

feboi potom ovftem eeílo. kdyt m 
v nAítloiIiijIflm iw* umř«l. 

Od st6 soalT? >el Karel h svému 
trovi Janovi Jlmtftcbovt do 
prukn; Jen málo iw c<)rte1, odevzdal afi*- 
vit Tyrol blakupovt Trldrntakfiinu. M 1 k tt- 
láJiOTf I Brna. roz«ni^mn Momvaaa 
ktcrřJt by! nřkdy kancléřem pM Jeho dvo- 
h>. a vxal bratra avébo a seboil ďo Ce<^. 
Polom Jťll oba braiM na Moravii. kiM 
Karel na vrchu Topen <• i nmtaleko OH^ 
mouce nový hrad talolll, dav mu jraew) 
TvlneenbiirE: kDn«£aé aajcii M 
Krakova ku králi Kail mlror i -PoMO- 
tnn. n kt*rým stár* prát(>tstvl otiaovll. 
Aby toto pfátclsk* spojeni Jeftt* pev»*í- 
4! bylo. umluvili se vespolek, le Kari- 
mír Markétu, ovdovřlou vojvodkynl 
Ua-vorskou a Karlovu «M<irti ta ma«lclkl 
imjinc. Král Kaislmlr íHIííI. íc v urtHf 
řas clo Prahy přijede a tam aroii svaltm »1«- 
viti bude. Joité pFed koacem toboto r^ 
ku 1340. toUi t«n den před vAnoéabl 
Bolím hodem, byli oba bratft Kar^l a Jaa 
Jindřich tas© v Praip. 

Karel vi&Y Jako vladař na váCKOto 
illlvý Je.Sté v Praie dlouho nopo»cdél, 
brt breo po novém roce 1341 v«al 
Rvého bratra Jana Jlndfkha. a Jel a 
do Uher ku králi Karlu Robert 
do ProSpurku. kdt4 Jaa JlnclfleJi 
se aiarí>m králem tak i a Jeho synsi 
aáatupc«m Ludvíkem v neJvrouenéjM pft- 
tcliftvf vt^Kt, A kdyS ee tu v PieSpuiv* 
Jol^If- zdrcovali, phftla zpráva od Mlkv^ 
láftc r. Brna, biaknpa Trldentakébo. kt*^ 
rak prf manlolka Jana JindMcba. Tyrol* 
ská hrabloR Markéta, % rfsakfťm Lod- 
vtkBm tajné vyjednává a s n^kterfml ty- 
rolshjřatl ftlecbtici proti vlai^trtTmu maa- 
{elu Bi* spikla. Tu se oba ki&lor&tl syno- 
vé Ceňtí rychle zdvihli, od krále llbii* 
akého odpuftl^nf vrall a bez odkladu ptm 
Moravu. Cechy a Bavory ilo Tyrol po- 
spíchali, chttrc se d02véi1étl. co 1>y na tě 
zprávé pravdivého bylo, I bylo tomu v 
íkutku tak, Mladf, toprv osmnáciiloty Jaa 
JIndffcIi byl alce Jinoch péko* po- 
stavy, av3ak .Markété bf znelíbil, a oaa 
předstírajíc. Se Jest neschopen k manlol- 
stvI mínila Jej od sebe ttHpitdJtl a s cV 
nařovf-in Bynom Lmlvlkem, markhrabí^leia 
Hnuiiltorahym v nové manKfUtvi v^im 
plti. Bylté t»nio Ludvik prftv$ ovdi)v>-| i 
byl prý mui statní a Jofiti pfvkD&J£l po- 
stavy. co£ Markétu velmi k némn lihlo 
Bylac prý tato Markéta vehnl oakllrtu 
majfc y.vlá&té velkou bubu, odkual JI M ti^ C«s)u>-Mumvxki Kronika. 93 i«lon n&n-alt. KpAsoha lAk byla pr^ 
rovaft tAk oedobrélio Jako tfJo Jejr t>rlo 
eredne. KronikáH o ni vypraTujl, £o by- 
Lla nsd mfru chtlpuá. bitlopr^oA. neatyila- 
I, ivatlATA a u^mfit pr^ aa nysll ponmtt.- 
[uá. Porodila sroa krooni maalelak^bo >oÍ«, 
]ki»rtmu DTOl molilo břti dffset let. s byl 
Vprf len chUpec Híaslalkvoi iplknuU «ve 
ktky. »arkbnili« Karol pNJcda do Ty- 
rol nejprve lobo chlapce »c smocall, vSe- 
ho Bo '>d nMio dorM^l a na brad Steln- 
[burk jffj dat 2«vHt!. X^asLnl osiiovnt«l >W- 
)6bo apikauti byl Markélia aeivym bot- 
ilatr. kteiýl M ukryl, Katel dobyl jeho 
Idu a dal jej roilwHti. Potom veSU oba 
kTiloTdtl bratíf na hi-ad Tyi-ot. kde 
lark«ta sfclllla. a vložili do nibv alltiou 
jridku. oil alt ilall Mark^tti hIfdaU. aby 
Ftitčebo d&l« podnikali nomohla Z«lilo se 
ptik. io uTúiDéoIia Markéty v^ochno ne- 
ybtnpť^cnntvf minulo a £e pokoj bude. uvéak 
VrAvý lo uvAsnAiit pani své nisotl Tyro* 
lei tWce Dosli, a počali ae JI pak ojlmall. 
Uarkhrab& Knrvl opustiv svého bra- 
v Tyrolsku. Jel polom do Bavor ku 
Metře M a r k 6 t é. Jit oan&mlt, kterak 
>iuk£tio roku v Krakova byt. a ii'' krftl 
Etailr 9e a ot chce sasnoublti. M a rk fi- 
La t*oac JeltA mladá vdova, tpprv s«dm- 
iTaeoUletá, nicméně J(>át& |>MIU po arem 
fťltm iiiaai«lu J Indílcbov 1 D«ror«kÍm 
jchilta. lak te JI ta sprAya nic tiepoté- 
I mu8«1t^ JI Kar«<l velmi domlou- 
lU, neft mu na to slovo data, io do Jl- 
£«aii ilo Praby pfljede. 
Hul Um eaaem prjjel krdLI J a n Jtt v 
roalnrl 1310 aaac Jednou do Prahy, a to 
B«h>rv po av«m úplaím oalepautl. Jak- 
lUr Bť Jclio povaba od Caau. co iej toto 
tébU potkak), poněkud proměnila, iie- 
M tím Jť-ho vidy livý a takavp duck 
aé AJroy. t)a necblél ani. aby JoJ sa 
ílio drUll. eiDř a sUiv<^ re uk, Jakoby 
rUeko ilobFo vld6l. Xynl ae iijal sám 
malté aprftvy ietSté, a dne SI. bf«>na 
I4I Mulll nim OHoliiK* radu Slaromřst- 
ii. cni t» ptvilttňlf i'!i iHt oby6eJnA zem- 
|M[ t [ŘňAtov* Plnívali. Potom mfil obec 
^nUsknu k tomu, aby mu nových 3(K»0 
ftoAŮ zaplatila, zafet Jojl osvobozeni 
!• rlecb plato al do r 1341 prodlautll. 
Kdyi polom morklirab^ K a t ■? I z Ty- 
ji a Bavor do Praliy pMJel. potolil krAl 
fui valn^ an*m do Praliy na den 11. 
aa 1841, ku ktorémuS povol&nl byli 
cUtl. p&ni. rytffl. tél pHsežnf a jiní 
IfanA X Praby a xe vňecli Jiných krft- 
rfkjcb m^K v OcchAoh a nn MorBv6 a lenkrftlť ponejprv iak« poalové uAKa 
Vratislavi ve 9l«t6te. KrAl Jan tu Udal 
v« ahromáMéném s&fmu, aby se vilchnl 
«UivovA xavAzall po Jetio smrti ninatl Jaho 
syna Karla a Jeho potomky za Jediná 
prav< náatupco aa tr&nu krůlovskim. 
Stavové to učlniu ochotna a pflenali ae 
k lomu listy svjími. 1 Prutanú. rynhlAt, 
pMafrinl a všecka obec V^tKlho mOata vy- 
dali ubsvlAátnl pflznávact Uat toho ob- 
sahu. » tak markhrabé ICarel co prvo- 
roiený xa budoncltio krfile Ceikebo byt 
vyvolen. Chtíiltť pak stavoví tak6, aby 
Karel se svou manželkou B 1 a u £ f faned 
na kr&lovBtvl korunovAn byl; avAak Jak 
!i« edi krAl Jan k tomu avoliU nechtěl; 
plodné nebylo koruny, sa dnih^t přodee 
tomu nevéHI, kdyby Jeho ayn JK nynf 
krAlovakí dúatojnostl dosAbl. aby Jej pak 
nevypudil, k £cmu by ne dosti pM^La na- 
skytaoutl mohto. — a tak odloteno Jest 
komnováal na lopél. iiMhodnCJíI dobu. Kazimír král Polský, a Jeho nevíata 

Markíta. 

UtL. 

Mozl tlm pfljela ovdovůtá vojvodkyní 
BavorfihA a krftlovaká dcera ^eakd M a r- 
k ^ t a, KtrativAl zatím smrti Ulc6 mat4bo 
syna avébo Jana. dne 20. kvCttiu 13-11 ila 
Prahy. Byla a velikou radosti Jak od lidu 
tak od dU4>hov«nBtva a ňlechty přijata. 
Otci a bratrovi v«lmí aa tom zAleíelo. 
aby sbatek JoJI a Kazimírem Potekým 
uskutečDda byl. n«boť potřebovali Jeho 
př&lelatví a mimo to sdftlo ac. ieby tento 
sflaiek k novému apoJ«nl kr&lovstvi C«- 
Hkélio a Polského vésti mohl. Jit v ztnid 
toho roku ohlaaovftny Jsou v C«-hteU dla 
pfůal papctova odpualky vAem t^m. kdol 
by vzali znamení svatého křfle na aeba 
a Polák&m na pontoc libll proti Tataillm. 
kleH* veliký vpid do Polskách zemi níl- 
ntli: a Cechové mnozí tCitce i(« Did^ll, 
Ce JeJIrb krftlovakll dcwra M M r k é t a. 
kterou letoplsol Ilfl co cjioslnoii a krás- 
nou, bude krAlovnou Polskou, n vftlkfim 
pořlu prí vylUill do vojny proti Tata- 
rAm. Asi ku konH června 1341 ptljel král 
Kazimír do Prahy v prfivodu vellkího 
a slavného komonatva polského, tél s 
mnohými skvoatatml dary v oilřvich. 
Aperctcb a Jtnébo druhu pro svou nevSstu. 
a éiolly M veliké přípravy ku avnthř. C«1A 
Pmlta »e ozdobovala pro vítfil oalavonl 
tMo svatby, domy se opravovaly a flstlM. 
a rychiiř mJ>stB VMílho, Václav z Ro- : a a, rydftl Ji&ffionl o BeMnl oHc, nfr- 
traC nyní. co dtáUénl m^slB bylo vosknc 
pravedeno, mobki ne také r6l£f tJstoty r« 
mtoté IMHtJ, a jit pF«d rokem stád se 
prvnf mCAteH k sav«<tenf pravldetnebo 
tnťteaf a řliitAiil inA»i«. Marktita vftak 
Jít ptvi tfm ■« rozoomohla. lak li«!« ca 
to míli, práv6 X ttítkfho erďce pro tuto 
Bvatbu ji Dasknte odpornou. neboC Kazi- 
mír byl velmi mzpiistUýcli ohyOeJŮv. a 
JakkotlT byl velk$'ni krftlem, vedl ilrot no- 
mravoý. Neteří řan m-myelDo se. teby 
oenoc Harkítitia neberp^řoa byla. V 
PniM drloly «« turnaje a )la« hladné 
radflvAuky ku poctěni raftcného a vítané- 
ho hosta, htcrye sám ku své D«r(-RtA co 
iipjla«kav&jl a«! mél. také k» vften velmi 
UMrym se nkosoval a po et^lf «ae svého 
pfebývinf v Pmxi' obyvatolatTo domácí 
I prtcbozl. komut prý xe líbilo, tiojn^ ta- 
sloval Jld1«m. pilin f vjaak^ vlonm. 

ATiak nadftjc v bnU udravtal Mar- 
kétlBo noclitřl>- se splniti. Krai Jan. kte- 
rt tuto M-ou dceni velmi miloval, vyžádal 
«] na biskupu Janovi, !» dat na Její uzdra- 
veni ode rAcho dncboreostva avétského 1 
WMlnlho v Pmj« slavné procwal s ko- 
rouhvemi a oslátky STaifcb po celých 
eimáete dni d:ieil. Král Jan sám 1 král 
Kailmlr konali tyto pročesal spolu oůital 
Jsouce v roucha Jednodncltá, a tenkráte 
oba Bo vroucni nodtlli Nftmoc Mark^Una 
v*ak borUla ae proto vAecko x« dne do 
4ac. at M svatba v taloatn; pobPefa obrá- 
tila. UmFela Markéta dno 10, fiervonce 
lili tH dai pfed aTátkcm av. Markéty, 
■Té p^ronky. na klerflto «vál*h svatba 
méla ^-ykonána býti. Mlnénf Ud«. kterj 
Jit nemel pro krále Jana soucitu, bylo 
takcré. ie (etito kráanř krřtt pokolení 
teaikého ttadl pro hříchy otcovy, které 
netaalnbovaly *llloi-ánI Uoilho. Rosboteat- 
ft*iil otce, bratra i tenlrha bylo veliké. 
viteka! m před rakn iTWmeié aUřní 
knMuj TiVnfi př*tel«tvl aoh* pMsahall, a 
kí*l Kaíimlr hUvbí I s vellkjnj pohnutím 
■yall se dokládal. *e Jakkoliv BAb nedo- 
postil toulebné Udanému mlloatnémti 
iTMku a př*d gamím uskutoenftnlm Jej 
pNitrbl, olcméo^ on krále Jana vfldy xa 
arébo otce a mark hrabete Karla za avé- 
Vq vlastalbo bratra míti a milovati bude. 
Potttm dal d&e 13. fervence od aet>e llat 
na Eo. te ae K králem Janem Českem a 
Jeto ayiwm Karlem spojuje sv&skem pM- 
t^l^tm a obtaontm proU kafdému D6- 
pfttcD. kterf by proti nékterému a steh 
viHte poidrfhnoatl cbtél; Karlovi mimo to písemná xavásal. le bea Jeto do 
rady ve vftech aálrfltoatecb chce sa 
dltl, otnvlááté pak lo bci Jeho vl 
sc-hvfllonf v tádof novt tnanleUkr 
nevstoupí. 

Fůhf eb Markéty, vojvodkyné 
voraké. byl velmi alavnj a pohnirtUví, 
byla pocbovAoa na Zbraslavi vedle 
arř. krátorny Alibfity PřemyeloVBy, Král Jan počal Clnitl skutky pekin 
1841. 

Smrt milované dcery povBioval kifl: 
Jan bezpochyby sám la In-ftt IWl. Ii 
shrtJUSen Jest dach jeho Joétí více. luHi 
po Jeho úplném oslepnuti. Jli lenkiilli 
jakol ueiiill poeiednl poMsenl av6, nmlll' 
sobe také lalotlU kláátet Kart< 
BkJ; .nyní pak k vyredí^nl svélio 
akutečué také pfistonpil. VyhUdl 
sto na levém ht*-hu Vltavském r 
Řím okolí Pr«lBkům. blil tehdcjftfto 
m^stl tljc^d-Hkého na Malé strané U 
stelem «v, Filipa a Jakuba, na ajTií" 
Smíchové. Toto místo vstahovals j 
od břehu řeky přes nynéJSI blavnl 
Smíchovskou a< témM k patft Pet 
vyatavéT král Jan na ném roxaálitf 
ater a kostelem osadil Jej ntnlchy 
Kartousskébo, kter« beai 
rrancie přivolat Kaidý mBleh aM 
zvUatnT aahrádku p« kobce sv*, rj 
pracoval a ceiy den v mlíenl 
Tenio klAAter byl pen.-iHyml pUty a, 
ml potřebami llvoia od krátě v 
ní míře nadán, tM doAJil bojný 
knih. meSnlcb a jinícíi cltkevníeft 
a klénotťlv. 

jeStř vť-líl a vjxnamn*i"; 
krále J a n a. k nftmut )ej be 
syn mnrkbrab^ Karel poví 
patron hlavního chrámu nA 
shém, posTíepného avaiyi 
Vítovi. Václavovi 
v I. Jakotio mh-ředi 
stvf Českého, na ni 
křesCansk4> sUvby Jeti< 
rekem JU mnohé ■■"■ 
stl proatratiDá tty; 
dle lekdejatho »pUw..-H 
lepí. nmřnti" 
n. tljsa 1- 

•e 8l*VBf» 

m*M^- 
■ovr 

sta^ 3, tíUkv miUe tettdejUbo obyčoje bl- 
ítj ň hlavy A posadiv J«J kapitulní- 
^anu Araofitovl z Pnrdublfi 
ftm, eot bylo Jako Bnam«iif do 211- 
dan£. 2« slib svAj tuto ^iní^ný Utk« 
I. 2Ult4elo p«k to nadilnf t tom. 
tpltula PraiAkA mA bráti dvsAtek < 
b krtlovxkfch so rtocb střlbruřch 
ř ůechftch, u Kutné Hory a jinde. 
' se Jlí vid«1&v-aly. 1 kdcby ieánA bu- 
i6 a^jfrké byly aatezeny. Z U^chto 

Ímély M pFeder&fin broby ev. Vác 
■». VoJtřH-ha oa novo nádb<M-iiř vy- 
li. stKlirnymt doskaml ■ Gocbaml, 
& drahým! kamony « poilacenfm 
M»lo to patrná b^U sadoeUuClnfr- 
tci. ie Jan dmbd)- stříbrná sooby ke 
sv. Vftclai-a od sv^bo sysa Karla xicá- 
' •vatokr&d«žii.^in apAsobvra pobrnl. 
f mé\ se vyBtav<>U dov^ vygokf kúr 
lu a pak c»\S kostní dfl«ni tafHtrn^in 
Ibereyin. aby jut iift}pr«do6jlf cbrám 
1 laskrél ifmie spŮBobcm. Jakým xa 
|Mch dob re PraocU a r Jtn^cb xi- 
pil tMnt«h honosily m nejpřcdn^jlit 
Ir. A ažby dílo to dokonAiiu bylo. 
ftyto od kr&ld darovaná pMJmy ry- 
ti na TjTDčDl. zAduftQl flnvnoxtl v 
Is tomto konaař, přodoA na pamAtku 
Ých rodlCA, císaře Jindflcha a cfsa- 
I Markéty, mantelky Je>ho Allbéiy 
ralovny a &vtm doer Jit semfalfťlt, 
ky. tojvodkyné Bavoniké a Anny. 
Iliyoé Rakouské, tri iljfclch syoQ: 
', iana Jlntlflcba a VAclavB. tM dru- 
kat«Iky Jebo Boatri^o a dc«ry Bony 
tpíosenů, tak a na ten sp&aob. aby 

Ké alutby BoM v tyto paroítné 
; kanovník raél p«t hHyen stn- 
trfafcb příjmů co pMdavek ku »vé 
Bdí. Po eplDénl Tiefb téohiu ú<'«lfi 

K«8t kapitule, aby loho dpsálku 
rA iitfrata <il« vlafitnffao av6bo 
bi Kxrel zase v Tyrolsku 
a v lUIII. 

I84L 

^el srpna 1341 odebral se Karel 

Tyrol k evému bratru Juiu Jln- 

a poDíTBdl hlubina Markéu byla 

»U. a v i«nl. Jak sř- ídilo, vo- 

^oval. vyprarll vs i Tyrol vojen- 

trati Veronakfm a MasUnovl d»tla 

[jollcta pAnu. který* mu cbt4l tn^ 

a ¥%Kri r. 13)7 dobyt« use vifu. TAméjai náměstek KariQv, ůcak/ 
páo Zbyněk Zajlo z Va.ldvka. Q«kotlkkr&t 
tiyv napadAd podud Veronakjíffi statné ee 
ubriluil KaiwI ToAel da t^ck krajin, a aby 
Maetlaovu moc oslabil. JeAiň mii tam u6- 
hoUk hradů Ttal, podnikaje vftelike tie- 
beapefné dobradrutalvl, kitiTŘ a vAlefia* 
8tat«£no9tt Karlové Jakoi i o jeho chytro- 
sti vůdcovské Bvřdpctvl vydAvajr. Potom 
ael na pomoc patriarchovi Aqullejakému. 
ktprji meíl dvéma nepífltelakj^l voj- 
sky. vojTody Rakou8}(ébo a brabCto Go- 
rlckétio, veliBt v útk^cb byt. Kaivl mSI 
a HobAu itra obmíDj^ch )«zdcO a 101)0 pA- 
Mt^b. I př«* aeschbdnfi hory ao proilrav 
tcoto svůj Ud 8 lldom patrlarchovřm spo- 
jil a proti nepřátelském voJskOm tábt. 
Kepřfttelé dali se na útek, Karel Je proaá- 
sledoval. dobyl bmdu. do kteriho íást 
nepr&tel otekla, a potom pokoj sJ«dDal. 
Vracel ac př«» Vldeft do vlaatl. V» 
Vídni, byl upty>stfed niřsiíí* prosince 
1341. a uCInll etnlouvu pfátolskou b voJ- 
vodou Albrechtem a Jeho strýci Bedft- 
cbem B Leopoldem. Také se s nlmJ amlu- 
vll o postoupeni Korutan. Kterak ae Praiský moat pobořil. 

1342, 3. února. 

Po tube, BiftlA slmf' 2 roku 1341 oa 
1342 strhla »e v prvnlcb du«ch musice 
února 1342 Jedna z n«JAkodllv^Jtktc}i p o- 
vodní v Praze Teplý poledni vítr. který 
nastal I. února a hned ptovodín byl te- 
plým defitPm. roEpUEtil najednou v&ocky 
ttnéhy. a prolomil led na Vltavé. x Oehoi 
se voda smohla s hTúieu dfLvno nevídanou. 
Vflecky jexy a mlýny v PraZc byly pooořeny. 
ilFevarQm Pralským a Podskalským po- 
brány Jsou vellkú c&soby dfiví; vína a 
Jtn6 nApcJe vo aklepfch Praiskýcb poto- 
pcolm Jsou KkaZeny. ano na bltzku mAeta 
vzala voda některé val na bfebu leCfcl a 
lidmi 1 dobytkem. Tu bylo vld^t plavati 
ce\6 cbatupy a v ulch lidi. kolébky a 
v nich d£tl. Jimi malky rukama lomíce 
pomoci neniobly. Mnolatvf tlvotú I statHO 
lldKkýcb pflftlo na imar. vHudo byl n5Fek 
a kvfloQf noftfaKtných. NeJv«UI btďivi al- 
la roxkacenébo tlvlu objevila se vAak ki^ 
nařné udefením na kamenný most 
od kr&lovny Judity aékdy vyetav^aý, 
kterýs spojoval VétAf a MenM stranu 
blavnfbo města Ceaktho oa obou bfcilcb 
Vltavy. TellkA kry l4da xdc ugtavenf a 
nahromadeti^, tlačeny divokým proudem Kftr6l 

iy. pratrbijr M r noel doe 1 ůoorA na 
více mlBtecb |io sobe a rosboMly lak. S« 
aotva lt«t[ nob <t«rtA část ho zQstala. 
promAnéna ]<oue ve zMeonlaf také JftjktA 
p&dcm hroxfcf. V CcchAťh cltlU z>iázu tu- 
to Jako xtrfttit prarého Jménl c«1tilio oii* 
rfxlu. a kaDorntk Pražský. PrantlSelc, kro- 
ntkU (esky. plAe. i« bjlo, Jakoby spa- 
dla koruna tcráloriiLTl, kdyl tento poví^st- 
n^ most ae rozpaill. Moal DrAiďanitkf. 
kto^<^fc stá! v Labi, tak6 toho eaau Kk&- 
3111 vxal. niibuC voda zastavlrfti ee pfed 
ním. J<>J převrhla. Avftak Roudnický moet 
kamenný iAAn4 6kodf od té vody nevzal. 

Na tak ivaném Pisk u, airal Bruskou 
B hlUterein sr. TnmáAe, které2 iniatn le- 
tělo CehdM JeHti^ pfed tanatlbaml M(*n«r 
bo mésta. Pra£sk£břn, zacpalo mnotRtvf 
ptáku zil« Doplaveného břh vody metl 
bf«betn a Jakýmis oKtrov)-, které tu býva- 
ly, tuk lo oilýny lu mékdy 8t&vaJI«1 mu- 
,slly přestati. Od pf«dméBt[ na tomto Pi- 
sku mela Jméno své li r fi n a P T s e C n A. 
kterA trikr&t své místo xmí^tiila. atávavil 
neJdHT u prostfed nyin^jít Wnldfitoluskd 
ullc«. potom v Bmscc pFlJnvfii Jm^QO 
BniskA Itniny. a koa«<čDé >na výAlnacb u 
samitlio ko)!t<>ltčka Panny Marl» v nynfrj- 
Mch Mariánských litadb&cb, kil« se elce 
nynf také Hruškou branou, po němečku 
vfeak mimo to vJíly Jeátfi takfi „Sandíhor'' 
Jmenuje. Kterak Markéta Hubatd avCbo manCela 

zapudila, a ciaafova tyna za manleta si 

Visla. 

1341— 13«, 

Maxi Lim faaem stavřila n» Markéta 
IT u h a t A, Ktf-eten& jHouc na bradC Tj-- 
loln, k svénni mAntelu. Janu Jladfi- 
c b u. tak, Jakoby svého provia6nf lito- 
vala a nlf^ho zlého vire proti nAmu ne> 
obmýftela. Tím >« dal Jun JIndHoh pfe- 
iBtltl. tak S« Jf potom vřHl a pfedeůlé 
svobody xan i?opfAI. Jak mlte Tfiak bratr 
Jeho Karel x Tyrol do Itálie vytAhl, tul" 
Markéta zase s cIBa^c>m L-udvlkem hojnň 
Týj«dnivatl pofiala, a .lau JladMcb nikoho 
neredfil ault proil lonin se opatřil. a''koltT 
ho 2 Cech výstrahy dochftaely. CleaM se 
Tftak v lArayslu Jpho. fyíenltl syna svého 
Ludvika, markhrnbřie Branlborakbho. a 
Markétou, a tím spúsobem Tyrol pro svflj 
md získat). fAm lento Ludvik protlroral, 
P0Q«rad< £« té Markéty ailtll. a ie byla 
lit manlťlkou Jiného. Clsaf dlouho viech V. Zftp: 

proatíedků nltvAl, aby Jej k totiiu 
chetnému ^Inu naKloall, a2 kdy* hoi 
jeho svoleni obdrlel. pfljel v Minu 
sAro osobné do Tyrot blízko k hradit' 
rolu, uby a d&vftrnOiy MarkéUnýni 
pohoilVnéjl o lom ve mohl emlirTlU. 
by Jan Jindřich raohl liýti napuioo. I 
lo se dne 2. listopadu téhodl roka. Jte J a a 
Jlndflch. hrabe Tyrolský. Jak oby 
čainé a malým komonstvem s bradu Ty- 
rolu «ob<> na proJIMku vyJeL Kdyt pak 
Mo vrAtll. sblcdnl. ie hrad pfed nim byl 
zamí^n. a Us jitou vSlcknl Jriio dvotu4 
r. ného vyhnáni. K tomu so JOMd z hmU 
roaléhat potupaý |>osm&ch a Marhétlae 
KpflAnI, te ona lak nestatei^Dého 
nepotřebuje. Nezbylo Janu JIndMctaoi 
nřho, notu na Jiné brady Jeti, kdetto 
vSudo Htc>n& odbyt byl. Vkla koai 
te vftude zráda J^t a te mu poaloAei 
vypovídají, uchýlil wt Jaftt^ k n 
véruým rytířům, od kterých v^k taki 
v uékollka dnech musel odjeti, a n 
triarcby .Mu I lei ské ti o ato£iaté bj 
Odtamtud poslal Katobu o tom, co 
stalo, k i»pe2l, a pét més1<rů tam Cekal 
10, co pajieř v jeho pflíln* uc^lul. 

Pap«i Benedikt XII. dal MarkAlů 
baté po patriarchovi A>iut)e}ekém 
ti. 2e JI do klaiby dá. JestUle s« 
stvl dopustí. Markéta v5ak nic al a 
by nwlélajlc víechen stud mimo m 
stlla. řvpťc E hlavy složila a poloUvU 
na ullAř, 2e by JeAté pannou tiyU. 
ti na hlavu dalo, a to Jan man: 
mgren ncat. pravila. MIaorlté pfi ď 
císaře Ludvika Jsoucí psali o tom iii 
traktáiy, kterak prf ctsaf z vlastni 
mAle nejen umnielstva ror.vAd^tJ, ale 
bllKhé VřfbLiziié manielským evnzkem 
Jnvalt. nebol hyki vskutku dost bl 
pMbuzenxtvI mezi Markétou a Jejfm 
vým Xoolchcm. raarkhrabétem Ludrlkeia. 
Císař potom nafldil blskup«vl Frlslnskí* 
mil, od papple n(»i>ot vrženému, aby Fňilere 
clríievnlm překííky v tomto obm<"l'fiío 
manlelstvl odatrnjill, a markhrabůic Lad- 
vlka. ]eba syna. 6 Markétou oddal. 
i>iaiiup váak Ds cest^ do Tyrol dna 
Anora 1343 a kooé spadl a krk sraaU. 
kovA byla carytost h. v&áeá, I« m 
všecko svatba n pMtomnostl cfi 
předra odbyla, a In cltaF dne 2G. 
InAprukii svému synovi Ludvíkovi 
liko TyroUko ale také Korutany t 
dal. 

Pro Korutany líné val I ae vo; 
Rakonítl. majíce Je aobS Jit řAdn# ftVBlcfi Kronlha. 97 fitoapené, aviak nejbloub clUll uritku n 
takOTA ncitlýcbanti pohmnčDl markUrabé 
Karel, Ictcr^ bratra svébo U[>Mmnf- ml- 
IotkI k t»(-idy d&vnl STétu y i:«1£iii střed- 
Dlni Trku vzftcnj' pffklKd iieponií«n« 
evomoMl tnesl dv^ma katSecfml bralH- 

V mé&ícl dubnu 1342 ptijel Jan Jín- 
il M c b. dosftyadiil braM 'ryrolakř. do 
Pratir a Joho otec, krftl Jan, v3ak }eat« 
^e J«bo bratr Karel Um vfce se o to 
Iflorall, jAk hy xa Ui Ji>ho D«tat3ou£e- 
actSUtHlI a pobandnl doftli KdaAho la^ 
ituftfti^nl- Kar«I rozeslal listr •» ialo- 
na clsafť ke vtem tebdejáhn hfesfaa' 
knltatúm a ktftlOni. a TdlcktU mu 
:é pflBvMím-alI; n«4iot: neelJ^ebaD& dr- 
;, Jakou vUat dokSial pN tunito ros- 
loaf a opětní in ^.attnoubfiil Trrolnké 
Lrktity i>n> poulmti cbtlvoKt a ]>ro aa- 
bytt DOTj-cb e«mf. obchAicjp pH tom 
clrkeraf Eikoor, kterC ce poražo- 
Ijr n svaté, rozhoffllo TSecky lidi, bv«- 
I knMl ve vtech jemlch. ano I nft- 
a acJhorllvéJ&[ch pffvrleacův vlsafo- 
X lolio velké pohorAeuI «1 brali. Stit- 
kurriirxi BaldulR Luxonburský, arelbi- 
ip Tr^vlraky, nrfe krille Jana, ktt-rf 
iá T2dyckr T£niť ao přlJinoTal, aby 
:é roimlBky meet krllem Jkoem a cl> 
ftn LadvfkeiD mlfll a narovnflval. po- 
lvII a« srní roKbodiié laké proU claaPo- 
Podobnl^ 1 ktirffirsioví Palcltt « Sask^ 
itidill H^i piYiti I.mlvrkovl. a iis poí^ala 
w /mAhatj tnySl^nka. ab)* s etaafatvl 
■aazon byt. VSak nctll k aMemu pMUo. 
jeAtt: D^jnk^ e^an uplynul. 

Co ee tý(e kr&le Jana, teaf by byl 

fl« (KMtavU v četo v^Ulcého Ce- 

'Ojaka & proti Ludvíkovi vAlku vedl. 

to 9ein« ČmkA nd nMio tak pMIU 

trpaot byla mohla rydrioU. Potom mu 

překážela ctcimta. ie acmobl vfce 

Um vOdrcm b^tl re vAlcc. Umlall si ob- 

" r.'") clil dvory, a proti cfiiaN co by Jen 

knfUta |>odn4corati. Mnrkhrab^ 

fvari') aebr&nll mu v p^ed«evIetl takovém, 

> kdyt krát Jan odJUdéJe z čecb asi ku 

tervna 13*2 Karlovi aprftvn íemé 

:é a v*ech pHvtí-leBÍcb íemj odevdá- 

rousbl ae Karlovi smlouvou aa dvé 

taviLzaU. ie m na mínť vAcoh dfl- 

Iftv a po3ttkflv X kr«loratvI » &00O 

IVBAoU Btffbra v botovtch pcD^zích na 

ntí ^aa Mpokojl a do království do 

tet se npvrAtl. Ttm vyslovono Jest 

lé, te krftlora pMtomaort ve vULstnlm 

ilomvl aeml Jeat na Akodu. ZaJlsiS se kr&I pfeil Um vidy suite navracel k ne- 
ehvaln^m pokucQm sv^m. kterými oblíbil 
sobĚ penňii [lobovati. Jin4 pMffina léto tak 
urClti a odmí^Fené smlouvr me&l otcem a 
nynwm byla vgak 1 ta. 2e mezi nimi Jit 
nakolik krAte opétné ríUinloe pro ooroz- 
UDin6 rozptylov&ni krilovstvl povHtaty. 

KrA.1 Jan otor&tll se » Čevh naptod do 
Vidlic k voJvodAm Rakouskem. i>otom ku 
hráli PUlpovl VI. do PafHo a k papei! do 
AvtAonu. 

VojToda Albrecbl. poslední le«t« 
na Uv« Jsouel syn n6kdy clsal? Albrechta, 
byl obromf, krM Jaa Ceeký alotif; tebdej- 
ii \láé činili na to vtkelljaké vtipy, fikají- 
ce, te v čecbftch «lopoc. v Kukoualeb 
chnomf panuje. KdyK nyní Jan ve Vídal 
byl, tu ivlAStnl pMboda oba %y knížata 
na Jejich tOleent^ nudostatky upamatoTa- 
la. Kr&l Jan HCdei aa. hrade Vldefiském 
u vojvody Albrechta a mM s nim tajnou 
rozmluvu. I nebyl ÍAdnf svodek pfitomen, 
KdyC pak cbt^l vojvodu opustMI, vstal Ja- 
ko4>y vidél. a ehtél komnatu opualltl. Ne- 
moha vAak dveM najiti dlouho seoi tam 
po komuaté lapal: vojvoila Albrecht ne- 
moha «e se své leonfiky hnouti 3&s nebyl 
s to. aby Jej ke dvefům dovedl, a tak ae 
kouečnS oba nad tím, Jak a nimi osad 
leaJir&Ti, do hlaidtAho smlcbu dali, al to 
sinlehDfci pFode <lve^ml t>ekajlFl alySell a 
konečné krále Jana vyvedli. 
Nový papel Kllment VI. a Jednlnf 
■ cisařenn, 

1342—1344. 

Papet Benedikt XII. potvrdil krilce 
pfed svou smrti zatoZent kollegfatnl kápl- 
tuly u VSecb Svatfeh na hrade FroS- 
tikém. Karel pak neprodlené kapitulu usa- 
dil. Jmeoovav prohoAta a dv&nAct kanov- 
níkův. kt«řl pak in sebe dítkana si xvotlU. 
a JeJttS deiet pomocnlkOv m«ll. 

Dno 25. dubna 1342 um^el papei Be- 
nedikt XII., a na papefsk^ trAn vyidvUea 
Jest kardinál Petr Roeer % Roale- 
I lu břvftlf vychovatel a nyní pHlel naftě- 
ho Karla, kter^ co papei pfijal jm^o 
Kil menta VL Tato zména byla vxhie- 
dcm k CecbAm dúloULá. 

t*apoi Kllment VI. alce nevyrovnal ee 
irímu pr«idcbůdrl co do mfrné a zbotnAj 
mysli, byl vfiak mul rollnjlcl nfidheru. bylj 
Ětédrf a BpAsoba dvorních a milých. Je-j 
ho ŮvíiT papežsky laakvfrl se poend aev gg Karel V 

(lanuu úpravou a hoallttstTf na n6iii bylo 
vfllké a irdeí^nč. lAahu svou hu Karlovi 
zachov&vn1 1 po ^ém povfaemr :tA hlavit 
clrkTc kfvfaťanikí, a proto nlA Karel ta- 
ké svou TdřřnoBt a ililvírii k n^niu vždy- 
cky ukaziTval. Z twolintlio pffttelakého 
avashu loho jvochÍKOly potom ovflem vĚcl 
(Idleilté, a pro na&l vlast nanejvýi pro- 

Karel zatím apiavoval králOTStví Ce- 
ak6 9VOU ohvyklov pe£llvo»tf, uílval rad 
moudrfch a ve rí^cech xemských taalých 
míliů, mvíl kierřmi nejpfeítoĚjai bjli 
dlmon z Koldlc. Vtlfrm z Laad- 
iteicB. Petr I Ro»«nberkaa Ar- 
nošt z Pardubic, kikiiitiihif dAhan na 
bradě Pralskem, Tento AmyHl « Parilwbic. 
mut to nade rficcky Jln6 naukaint. n»- 
ftafaoiitf, moudrosti a lAskou k vlasti vy- 
nikající, stal se potont prvním rAdc«m 
Karlovým, a vfttAlm dílem rSecky véol. 
které Kar«l potom podnikal, .na ]«)io ra- 
da ke lilaliu vlaMi do tlvolA vatouplly. 

O velikonoci («hot ruku 1342 tiy: Ka- 
r«1 v Olomouci. « mmaDovll ilnc 2. 
dubna, te probo&t kapitoly OlomotickC po- 
rřdy mft bytí nejvyfiaim Itwiclífpm mark- 
brabatvt Moravského. Z Olomouce obrftlll 
8« Karel do Drn a. potom do M I- 
sy, ve Slezeltu, kde! se sefiel s Vratislav- 
ftkým btsk upem Předsiavem z Poeo- 
ře I cc. n&Rtupcem temtvIAtra blakupa 
Nankera. Zidal 1^]. aby Hr&lf Jana. otce 
Jeho. B kapitulou Vrat Ittlarskou smlMl. 
Blakup 6 nim tel potom ot^hotn^ ilo Vrá- 
tí a I a v i. cflf^ m^ťanetvo vyílo Jim 
rat^r boEo, s odkrytími blaraml, bez 
p]&itů a pasů Jako kaílcl al km hlňííceru 
av Vojtřeba. a prosilo bUkupa za promi- 
nuti Tiny proti biskupu Nankerovl »p&cha- 
&é, a aa ^rtíeat klatby od nMio na ni vrloné 
Stalo ae vfteobecnfi odpuBlMif a itmlfenl. 
Karel potom do VmlUlaTl obeslat pfoil m- 
be a biskupa vívckasI^xshA knllata a rndnl 
nřsta Vratlatarl. I dal nubř od iilcli obnoviti 
RT^dectvI. its Kv krftil a koruné Českft za 
loiuifky pMk&xall a t« ii v^moMJ ku kr&ll 
Janovi a j«ho n&atupcftm s«trvatl chtejl. 
BylU zde nAsipduJfcT knf tata : B o I e a I a v 
Btmttkt. Bolek z Palkenberku. 
Bol«k Opolskp. Vratuiav Ko- 
eelskí. Kazimír TřMnnkř. Ml- 
kulftfi mladiti OpavKkj a Ratl- 
bors kS a SemovItOlIvicky. Dne 
1. £«Tvence doataril »e talií knfSe Václav 
Lebalckf ve Jménu bv«I)o bratra. 
hnHMte Ludvika, a podal knffcetstvl 
Lehnické pod léno koruny e«flk4. 2%v: 

Z VraUalavl odebral so potom 
pfea Olomouc a Brno zase do Praby. 
mn r m6alcl srpnu maolelka Jebo B li 
í>p drnboH dceru popodtla. k(*rou aa 
no Kate Mna dal poIfFtItL 

Dne a prosince lébnl rokn stalo* 
itzavFenl rycblAřc a přísi^nřch V.-iAfho 
m^Bla PrBitfl(4ího o itfIzoQl mlmoFáduého 
áoudu ttosti míliův ku »rDTBá>nI ta- 
Aiaraljcli zlUtl med rody mMťaiiskfml, k 
a^raM snad talc« Karel podnét dal 411 
pffkladu krftle V&clava It.. x« nřhoi 
v$ Houíl [Mraeiprv zHzen byl. 

Osobni přátelství Karlovo a novfv \ 
papeSem Kllmcniem VI. bylo vi«mu st4- 
tu známo, ctnaf- Ludvík vřdoro i&n acM 
arých najki«c}ii*tafcb «kutkúv nt^bo d» 
br^ho pro sobw kí netudil. V Ubffob aatli 
nmM T. 134S stnr^ kr&l Karel Rob«rť 
7. Anjou. a naaLoupll Jebo syn Ludvik.- 
Tonto Ludvfk Jsa Jll dPfve a KarMa' 
spHznAn, a uslyAev o pflzDl. jaké u p^j 
pe£o požívá, pfijel o maiiopuMtř r. 1343 
slavní*!!! Komonstvnm ubtriikřm do 
h)-. i byl o«t markhrabf^tit Karla skva 
ml ?lavn()«tini n turnaji ctf-a. Ludrtk 
dal Kaila. aby »e u papcte pFlmluvtl. 
Jřho bratr OiulFeJ na krAlovsti-r Sm 
Bké mohl konuiorliD b^U. Kar<') nu 
lom octiolaů poaloutll. a hned pnna Myi 
ka neřku z Dub«, pAna na Ndcboili^' 
k paiii>ti do AviAonu vypravil. VyptnOSf. 
Ludvíkova pMnl protAhlo se satlni pro 
války. Jet N«iLpolshA královna Jobanna 
se Bv^ml knfjtaly a příbuznými míla. 

Toho roku 1343 dne 13. Mrma vyijti'' 
m&rkhi-iibO K a r o 1 mJ^ftfanům 
mť-sia PmÍBkřho v hWateh- Mino., 
u av. Jakuba prlrllegfum na právo 
m italská, kteří 1 oni dali Jii r. IMI 
sebrati a v Jeilnu knlbu »i-psatl. Totu prA* 
vo Starého rařaia Praisueho 
melo potom platnost n vpljke f&stl vHccIi 
D)A9t feshf ch a2 do «aaftv clsafe Jo^Wa D. 

Cfsař Ludvik, tento nevdĚCný a netla- 
cbetBý íkíidce. zaUm přemřSlel. JakbjTj 
sebo odvrAHl nr^ezpelM od Cech a od 
pcCo Jomu broxlcf. Znaitř ncHTorooot 
all. Jaká byla mezi kr&l«m Janem 
Mynťm Karlem, a cbtíl J« oba tudft J4 
vlee rozdvojiti a tak sobfl ulebPltl. 
Jedn&val iiajtfnd z králem Janem. 
dával Jeiiim ze Kvýeh dcer za 
jebo synovi Václavovi, sliboval 
24-000 hřiven do rftna. a vypuieot 
hřtl TyiolBlíému. Janu JiiidHchort, 
dáti nAliradii za ztrncen6 Tyrolako r 
ni Luiici. Za to Udal pálí krále Jana, • CMkxhirolUvkki Kroaiks. 99 Italik." iitlmhivl), aby 
íprofttín býtt klatby flrk^vnl, ktP- 
edeAlf pa|)«i na. nSJ uvrhl. 
rC víak o txkovem ryje^Jit&vftiif 
& Jwi Jindřich, oba bmtM, ualrtetl. 
on tů >c boráUi, ic otec bet Je^lftb 

I v Iťjlcti xtleUtoHtt Qfico rbcť 
L mno tv ST^mti neimludMinti synovi 
Wl, chce prospí^chy vyitobř^atl i 
, 1ner& «e Jim. starňfm braiMni sta- 
.sed proti takorůmii v-yjedoíTAnl 

odpor polotlvée sami s cfsafein 
!tn vyjednívati iiofall. DorozumčU 
Im. Se ae sejdoii iia hnuik-lcb f^ 
ft baTorakfcb; v ItAau r. 1344 pfi- 
laf Ludvik ao C h o n b y, mark- 
Karet a, Jan Jlndflch doetavtll ae 
matltc. Claar Jim raam^niu vb- 
Ifs^. dobře poanflvaJ(> nebopeCI. 

Jemu hrosllo, Janu JlndMcbovl 
ifou vlastni <li'eru diíii. která in(' 
lém st«Jn$ podri doitatl. Jako J^Iid 
, ■ xatlm ohtJSi iititky x Dolní Lii- 
BB piMtoaplti, Oba krftlovňtl h^oo- 
tí byli by Jli tyto n&vrhy pfljall: 
Lu vitonpil xas Jpjlťh otec metl nfr, 
HCÍtD v AviAoné nového |>apel« byl 
ML a Dd aého radu vsál, kleraM by 

II Ludvíkovi PCM7IDBU inél. PNAll 
[ Od nCho do Doinaftllc k JaIio ty- 

RMSkancia 1 prosbou, oby r6ecko 
tůtíáai s clwtKta pfeirtilt, proto te 
ot«c. papetl proti Ludvíkovi prisn- 
kvéaal, Poslové Jenom a Tclkj-Di 
Karla a Jeho bratrn k přvtrleDÍ 
Jednán) přiměli, a hraiH Bvolill 
e Jeeom pod ton v^mlnkon, aby 
tdoucQÝ b«t Jejich vědomi a pflvo- 
f«bo 4}ezařfnal. 

by •« l*ukrátc cfaafl bylo podaMln, 
Fmi kral»vtci fo smffltl, byl liy se 
n dfiatojctiatvl at do konre zarho- 
I pak se l.uxenberkovA r prAoIm 
iieata VI. jiJ(><lootllf, tiif naMal 
Itt a ua vmrt. v kterém oe- 
Irfk doicl své ualontene od- Jana IV. ZvalanF Arnokta 
I Pardubic. 

U43. 

lna 1343 iiinr»I Praiský bi- 

IV. I Dra Sic po 4S letem 

VCbL Bylt on Jeden i nejanaioe- 
ikupav Prattkýcb zUkav aob« 
svelebanl církve tak I krSa- ni^ho uinénl. Kromi^ AupiHilanskího kU- 
jttora a chrAmn Jtkot I tnoatu Roudnloké- 
ho pDSsQKtavl) 1 v Praxe a Jinde itam&lky 
svt dobromyskioatl a 8v«)io xamllorínf 
v p^kiifch stavbAch a vjícUkA tím^lockA 
úpi-aviT': pre&tavél totii biskupak^ 
dvůr v MenAJm ni6at« PraSskem a skvo- 
stná JoJ upravil, a xnloAll kostol sv. J 1 1 J f 
ve VétAlm mf-jitfi PraAsk^m, hrob «t. 
VuJtécha ve hlavním chr&mé krásný- 
mf nrřlbniřml plechy a obrazy dal xve- 
Ifbltl. brad svúj rodní Draft Ice staral; 
přeílavřl. fundaci na IH tov* kanovníky 
při kostela PraKak^ni uí^Inll. pH konci 
mostu Houdnlckébo ŘpliAl jiro rhudií vy- 
stavil, kanovníku Franliaieovl «^ 
psáni feakř kroniky uloiil, a pfed svou 
Bmrtl kaSd<ímii xe sluíebnThú av^cb ato 
hNvnn Rtřlhra odkAzal, Poehovftn Jest ve 
blavnliD chrAmé u sv. vita před oltářem 
BT. Sllveatra. 

Kapitula PražakA polotilc hned tfoilbo 
dne po Jeho tmrtl. 7. Indnn 1343, dle oby- 
čeje (as k rolont nuróho bUkiipa: kte- 
i-éi p^edeerutto Jcít v t^^tndnl na to dne 
14. lodniu VolMiI tomu chtfl p^pka^etl 
Jtndfleh, prohoftt Pr&Sak^ a iiékterfml ka- 
novníky, ponévadt Jak tie «lá aám cbt^l 
b^l biskupem nemaje nadřjl k tomu. t»- 
by Jej vétilna kanovniltav zví>llla. KdyS 
ledy dne 14. ledna mél se novf biskup 
volili, poloill odpor prott té Tolbé. pTedatf- 
raje orgem nedůvodné. ke tonkr&te aAm 
(>apei pr&vo mft, Praiekého biskupa jme- 
novati. Ostatní kanovnfcl nedali vtak od- 
poru tomu iilMtnoall. a kdyS *o proboSt 
proto (A avýtni pHvn««ef Mlvlhl a ze 
sbromftid6nI odcScI. pflstenplll k volb^. 
Ok- Jediio»vorii4íha ttsncAcnl cvollll A rno- 
^ia X Pardubic, kB,pliulnlho détona, 
z» biolcupa, Vter^ Jim bezpochyby od 
niarkhrattf^te Karla odporučen byl. 

Araoftt K Pardubic imchfczel x 
radu paaftv a Pardubl*^ íUU vlMtnř Por- 
duble. k nimi tak6 Malovcové et*ru 
rytihskébo nflIeSoll. iMrodlI ae na Hosti- 
na, tvril bili t^ml. a byl mul v katdém o- 
hladu Yýtečaf ; kr&sn^ vyaokf poatavy, 
pfljeiané tráfe a dobr^b obyj^ejflr. ke 
v&em pMvHiv^ a mllORUrf 1 i«k6 u««&}, 
lebot by) 4^tniActn let na vy•ok]^ch 
íkol&cb Bonoaakýeh a Padovak^ch v Itá- 
lii. Mmrkbrabft Karel t povS'fi«&f Jptio velmi 
»» radoval, a bned Jej ku pap^i do Arl- 
Aonu na cesiu vypravil a pochvatnf tul listy 
opfttfil, aby papel a&in ArnoAta ua Prai- 
tké biskupství dal poavetlll. NftleáeloC 
Elee svficeal Praftakýcb blskupftr dntud 100 Kiwi V. Z»i. ftVřaiilslíiipdm MohHřskřm. Jakoíio raetro- 
polHfini íorité drkve. avSAk u-hdojíf arci- 
biskup byl vh strané cfs&fc I.iiilv1k» a 
spolu B ntm TV kl&lh^. Tím ac mu chtM 
Kar^l vylinouU. 

P&peí KMmcot VI. přijal naAeho Ar 
D o it t a a viecky Cechy, kteří » nim i)f UH. 
jli proto velmi laakavé. 4« o<I Karlu. Jeho 
vzBcívného vrchuvatice a přitoln byli k 
Dému -poBl&nl. n ben prodleal jednoho Itar- 
dtaala y tomu uaiauovil, aby Arnoftia ns 
blsttupatTl poHvMil. KAyt eo potom ArnoAt 
Afostné áo Prahy navrilUI. vytel proti ní- 
mu raarkhrabf- Kari-I s cwlřm nvím dvo- 
rem, vaecheo stav duchovni a lid obecuf 
m i>roc«ssI. a 8la\'a^ I a vfillkoii radoatl 
aproTwIlll Jej na blakupakou vtolfcl do 
cbrámii II Kv. Vtta. 

Toho rokli U-IS uAtnll marktirabé Ka- 
T e 1 takO znuncnltou fundaci pN blaimfm 
chráme sv. VIkl iiatanorlv obor řlyfla- 
drafidU Ep&vftkňv. kt»f[ v JUtť lindiiiy 
kaiklodcnii^, tvIfiAt^ ia 9oiimr«lcii v*- svlftst 
nfm kAni nftti kflru kaaovntcliéha žalmy 
a Jtii(^ (Iiicitiovnl i»I«n« museli splvatl. a to 
k« rti n chvAIo BoCI, Pa-nny Marie a sva- 
tých patronů \'Ita. VAclava a Vojlécha. 
Tento dolejill kůr JaJtT:h iral nc kArcm 
Panny Marie, proto te r ni>m aiAI oltllf 
ke cti J«J1 sftz«nf. Zvali m U zpAv&d 
manslonfttl, proto !e u kostela iako 
bydleti a vídycky nňhieM z nich tu při- 
tomiifml b^tl muiiill. Bylo mivtl nirai dva- 
nict knéžl, 6cst J4haQv a 6c«t podjahnův. 
a Jejich představeny zrát se prilcenlor 
to Jest. přední xp^vak. Jlna.k byli tiod 
sprA'Vou kapliutnlho dékaiia. Karel opalMI 
Jim z nfkollkii v»I doslatejnýdi dQobodů, 
klvrt s« jMJ favc Jeai^ valnA rozninotlly. Pov^ttnl Pražského blakupatvf na arci- 
biskupství. 
1341- 
V zimů raku 1344 aEl v mésld anoru Jel 
tnarkbjahé Karel k ívémn otct do Lu< 
xAnburka, odkiidl odebrali h« apolefni! 
ke dvoru pape^iskému do Aviftotiii. 
haml volAnl Jjioii pllní> od paiiHfi^. aby 
ti£inlll H nim kontVInou úmluvu prnM ot 
saH Ludvlkori, JoJiolto eiialoCnSmu ftkůd- 
Ct a ncpMtclI. Kdyl se k A.vl6onu blltlll. 
vyalnl papeí Kllment VE, vdecky s\t kar- 
dinály na nitll ce<aty napiotl nim, a pfljal 
Je slavné a h retlkou r&doett. Prvnf p4{e 
papelova t>yla. aby krile Jana » Ka.rleiii 
dokonale amlHl a ajedtioconf mezi otcMn a syiivro xpiisobii. ti»l>ol K»rpl pru liVí 
Klcakenl krfllovstvl CMki>ho nebo . 
skou vlAdou Janovou nollbnst svou 
vedilvř' dával na Jeve. a nyní ae snad 
podobného pm budoueaoBt saae ot 
kdyt U3tainaveii& Ihftla dvouletibo 
aiTl Karlova v Óeohflrb kw konci ao] 
ííUl Co se takalo :rjmyciav proU 
l.iidvlkovl. iiAt^&novilt se prozatím na 
řckatl. aí Jak císař přijme nové Týmlaky 
smířeni, které «e mu podaly. 

Kdyl pak bylo me>t papetera, Ji 
a Karlem víccko F&daé umluveao a srev 
n&no. ulil Karel t6to dobré přllctltoatl, 
aby E paipelem vyjwlnával u vé*^'!. kurt 
si nArod Ceskf i Jeho panovnici Jll po ■» 
llk století nanejv^á přáli, a kterou Um: 
n6meck& politika dosud Tídycky prftkJtú'' 
la, totU vyraanéal éeaké elrkve od i» 
ruřnictvl arclbiakupa Mohu(sk«ho a o pfe 
vficní btakupstvl Pratského na arci 
blHkupstvI. JfS knlte Bf«tlsla* Li 
potom králové Pfemysl Otakar I, I fli 

to ae marné pokouAell. Jak Jeme Jll 
I. knixe této Kroniky na strftDkAcb IJ 
'ii& a fi3 o tom vypravovali. VAak 
nebyla pr1I«iitoBt lopé[ nei nyní; 
byl Karlovi zavAzftn. oby se mu 
zavdMII. a Mohuéskf arcibiskup. JI 

1 Viraebnrku, jakožto přlvrSenec 
Ludvíka byl v klatbé cfrkevnt Xafiai 
dy papf>t hardlnalfirn irýni. ahj o 
jorinaU. kmrak by «e Katlov* vůU 
ryhovřti. a samostatnost clrkvo CeskA] 
vedla. Markhrabé Kare] poclpororal 
ÍAdosi nAsleduJIctml důvody. Jeí 
papet ve ev6 bulle také uvc4|: l* 
obf- blttkupatvl Pra&ské 1 Oloc 
avAho melropoUty. arclbltikupa 
skAlio. přlllft Jsou vzdilena, proé«i 
a moravBtl kní-íl do Mofauí^ velatl' 
Tl£né a uebcnpeóné cesty cUImi 
konati musívají: Se od zaloteol ob 
skiipstvi metroix>Iita Mobu^kf- vk«ho 
dy Jen Jednou kostely tficiito avfch vufnťi 
Kanil proh1fZ«L le obyvatelé č»ch a Uoj 
rav}- svým vlastním alovanakým laf^J 
I y k c m mluvt, kt«rý Joat od nAmeckl 
=ccla roEdllnf. a JemuS arclblskop 
hu4^ký JakoC i Jeho kn^žl nerozrunlftlj 
íí to Jest mnohem prospéžnéjftl niro*lJ 
církvi. kdy2 m& svého vlastního vrck 
pa-ttýfe. kierf by domácím Jaxykem 
vil, aiáte v zemi bydlel a v^rnlv- 
<lou a pomoci pMspéti mohl. Ut 
Kfin>l udň-nl tsvé, le Jasyk český 
inwkého akuteCné Jmi rozdílný. pFI 
hou utvrditi, oeboC xa tehdeJMcb f'«isl:o-SirorATsl{tf KronlliB. ehové a ř"nncoiul o Jiných xřtmífih a 
tiodcc-h nmotipni inén^ vMéii. n<4 nyní. 
Uily ví^ťko vrJaAňAoo a iijndftiíno 
bylo. vydal i>ape8 Kllmenl VI. dne 30 dub- 
in U44 ftlnvDOU bullu o semostatnustl 
felrkv^t Cn»k6: přední- vyjlmft se poA- 
ratlnl tiishupstvl Fraiiiké x pr&vomocQoetl 
;![blslLiipflv Mol)U^>k;ch. i>ovySu}« n« ta 
.rclblskiipstvt. ikhIHxiiJI »« mii hl- 
ipftTf Olomoucké a j^&tA j«dno aové 
Eupstvf. Iiter£ ae T Litomyšli mÚ 
ití. a doBaTadoImu FraísH^mu bisku- 
pa Arnoštovi z Pardublr uděluje 
fc dŮMloJcDstvf iircil>t»kup«k6. Vík-cfanv to 
BoáDiL-no jť-at Jťáti? «lTrmt Jlníml biiDa- 
l<>bot dD« v^dan^ml iifpdn<> ArnoAtovl 
Paidublc. » ílnbé kapitule kostela 
Iskébo. sa Itvtí oatatnlmu ilucbnven- 
m, sa ílTrt* kon^Qf^ vAem v^rfc-fra v 
bICio biskupství Pra2ak£ni. 

TfhoŽ (Inv v}'idkiliil a\ Kurcl takC Kvr- 
ivafl Ustlau papdHkcu na talotenl maa- 
onAf^flv v Praiském btsTnlm clirámé. 
?ů a^aii dnech dal papei nvláatnl bullou, 
kvf-ina, arcibiskupu Praiakéinu prAvo 
kornnovftnf krAlflv Ce^krcb. 
iMaef^uí poRlal dne 24. arpnn nrclbluku- 
3VÍ AmoSlovl n a 1 1 1 n m. co hlamt zna- 
arclblskupřk^ho dň&tolcnstrl. 
Tsk dosfthl Karel doetl enadným spOso- 
vypln^Dl d&vBfcb tu2eb ufirodu Oe- 
Hho. kterfho se jeto) i)f*'«)cbĎ(lcov6 né- 
(iftte s v«lk^iD liiillm a£ mami ilo 

ml pHI mM Joete. aby tak« biskup- 

Vratl9laTsk4 z pr&vomocnostl 

lakupa Il^fccdenského vytouínno, a 

|k6Riu arvIbUkupovl podMxvno bylo. 

KlinM'nt VI, nctnotia takovou IfUlosi 

splnili, r ncjbllle príMIm í!ase to 

j>Hal1bll, a Karel xa (o se savAKal, 

tomu pAsoblil tiude. aby »« platil 

ík; penix z VraUslavskCbo hni o volM markhnbéta Karla na 
ftimaké krélovttvl, 

134«. 

_ %t1il Jana markhrab^ Karel opu- 
Vape2« itit6 pfcd odctl&nfm pálila 
Itovi í Pardubic, a obrAtlll av do N&- 
r; Sn té cřfit^ dot^^l k nim po8«l vo)va- 
I iy Albrivhui Rakouského, ffidaje ve Jinfi- 
] la rojvudy. aby Karel líasuiiubit srou ilni- 
[UM rit^ni Kat«rinu Albrcn^htovu gyaa 
taudoirovt, ccift Karel lak£ pFiJal a 2a lak ublnl pfUllblI Albrecht Rakouský vyUle- 
dAvftl Um it»lln^ pfiiwlatvl ilomu l.Aiicn' 
burského, aby m*l podpotni proti cíaaH 
Ludvíkovi. 

Potom pH}el kril se synem Oo Pra- 
hy n tlí le do Vratislavi, kde? se AplnA 
X kapitulou itintfll. Na 2ikíllku m£Éi[c« xHtí 
1344 byli ía.tHoba v P rax TtíeM: muMlL 
némfiAtJ hrabata Hefman a Bodflcb 
se Sckonbiirka zaííaatl, ie na ^-skji 
I<<iia. jpi i\rit Bedřich. markbrahJ^ Mffieji- 
«ký iiilTiý pozor mlU budou, n kdytby fe* 
(«af mnrkhralift boa pr&vnfeh inuiskýoh 
potomkftv zemřel, io ta Kon vv ttvé poslu- 
šenství ujmoti a krAU Ccaktfmu odi-vulajl. 
Uyly to nůsledujlťl brad; a mésla: I^rflŽ- 
ďany. R&d«bdrk. 'Tarant Dtpoldlewalda. 
VillauHdorf. Llbenihal a Ottendort. kterdL 
jit krm Vficlav 11. Mtieftskímu markUra- 
b*tl v l6no dal. 

Kynl odebmli ee kr&l Jan I Karel 
T xáři 13*4 do Frattkrurtu nad Mobancio 
kti sit^mu Hiakému. ClsaH Ludvíkovi ne- 
líbily se: výminky od pai>e£ť pro obapolné 
sinlťeut mu klndenř. talava! na papeie a 
žtUlal kiitlata. aby niti raditi, mil-ll )e pfl- 
JnonU, KnílatA thleiliLlI Je býti pHIIft 
tvrdými a mi Škodlivými, tak hv k pNJctf 
Jich neradili. Jejich Jednáni ncdnílo vin* 
konoe, a cfaaf navrtil, aby se na Jiném 
infstí^. totii u mlela Jt^n&e ^111 RheAS« 
nad Rýnem nednioko Bopp&rdu eefill, a o 
prostředcích, Jak by se smlfmif « pape- 
itm dojiti mohlo, ae radili. Morkhrabft 
Karel m^t při tom prostřed nikom býti. 
.t«-ftli tte iMly knlt&u na zvlA^tnlm místu 
Tia výUlní u Rense. ovftak Jejích roko- 
v&nt vedlo ku konci xcciu Jinému, nfltll 
císař oíeká.vBl Kriíl Jan Čeaký porabot, 
a vinil cTxife ze vífcb iňch nepocllTých 
^kutkft, kterých ae ntt n^m a na jf>ha da- 
tech dopustil. KiilSata lim byli volml po- 
li nutí a claařl výíltky ftlnltl se Jali. tc 
»vfm chovflnfm sebe a MAI JUt tollkkrftte 
alcJiíll, bo jeho nedbaloaí ve aprftv* Mft- 
ské a Jeho litkota po zemích Jiných knf- 
iat řiei na mizinu pHvedla « rti zmatek 
uvrhla. A tju Jent zfojmff promlonvAno od 
kurfilrstClv, le není Jiného sptkobu, Jafe 
by se MAe zachr&nlla. teč by ae Kvolll Jiný 
kr&l ňíniský; nikdo vaak lehy ae k tomu 
lílJc Bchodtl. Icí ř«iký kralevic Karel. 
Jťholto imrýftcním na trůn nřiin-cký vfte- 
obecný blahobyt nvjbexpeí^nd- 
Jl mohl by se prý obnuvltL Cí- 
sař Ludvik necbtřl o Karlovi slylotl, • 
navrhoval svého syna Ludvika, raarkhra* 
břte Braniborského. Kurfdrstové viak w 102 Karel tdvlbll a B velkou nespokoJeooMl m rosw- 
All na nlCera se neustanov I vav. 

Stala s« rostrika ůplvÁ. jedni kofiata 
drftell s Karlem, tírxní někteří a cfsařem 
Ludvíkem, Král Jan poMm JeRte v S 1 ^ 
genu nad R^otn 30. a 3L. xáM b mark- 
KraMtem Bcdfichom Mtévíiským otiraou^ 
spolek uzavfel. Karel toho markhrabete 
takti získal a Albrechta RakotiBkMio na 
sv6 straač mři. ťkftsatu e« viak polom, 
fe cfsat LudvDc mnohem ch^trejt pfátel 
zl«kaU Kl iimřl, lo kriUn Ubertikéfao i Pol- 
ského na C«chy po^Lval. a kniiata Ralcou- 
sk& a MféefiskA k neatrajinosti pohntil. Nattotonl Amotta z Pardubic na arcibi- 
•kupstvi Pražské, založeni nov6ho hlavní- 
ho ehrámu u av. Vita a >Mz«nI bltkupatvl 
Lltoniyilakého. 

1344 21. listopadu. 

Markbratié Karel doBábaa v AvtAoué 
cIIh tuteb srýťb vymoieafm an:ibi»lcuv- 
alvl PnUakého, ucavrel lined nrnl pM- 
stouptU k stavba novélio hlavního cliiHmu 
arcibiskupského na hrtiiňi: PraSftk^m, Jnk2 
Jl£ pfe^le dvAma \iiy boJDfm nadAnfoi 2 
desátků Btřmmícb hor íwtkjch uaUnove- 
na byla. Umínil si chrftm ten dáti vj-sta- 
réti tak. aby se co do velikoall. umélostl 
Eotkkébo sp&sobii a holiatstvf oadob vy- 
rovnal vfioin n«} slavil {^j$Im ehi-AmAm Ma- 
stanskAho svAta. 2«> ivak v tidné JInft xe- 
ml Eotlť^if spAsot) stJtvIteJskj lak ryaoke- 
fan vxd&t&ni nedojiel. Jako v pftlnoCnt Fran- 
clL v Plkardli a NormnndU, kdo tonto apd- 
Bob ttavitolstvt aii^j poj^átok mM, a kdo 
m^ta neJumAleJi^fml stavbami toho druhu 
Jit za i^asův tehdejších veliká st&vy do- 
clilUftU: ohlížel se Karel Jii v Avlfionu 
pe takovém mistru n oDí^ch stran, kterf 
by Pražskí' hU^-af cbrftm dfistojn^ a dlť> 
fříai Jeho uini'l vymysliti a v Akuti>«uoatí 
rystavil-U. Takovlího niUtra načot. byl 
to MatlAA A Arra»u, niýsta v Pl- 
kardli. kt«réh(rt tiaod oapFed da Prahy 
iwtlal, aby zaifm potfebaé rosvrhjr, j>\- 
krusy a JlnA iiftpravy uílnil. 

Karel aavrfttll se zaltm » otcem 7. NAmer 
ku koacl tAn 1314 do Prahy, a znsull tii Jlí 
palllum, kt«r<i p«pcí pro oovího ar- 
cibiskupa AmoSia spolu 8 ilv^ma bullami 
poalal, v DlchS sl&Io. aby představ z Po- 
BOf«lc«. biskup Vratislavský- spolu • bl- 
■kiipem Naratakj-m toto palllum Amofito- 
Tl oderzdaU a obyčejtioti pMaahu od neiio 
pfljal. Jcat pak arcibiskupské pallltim V. Zap: 

p&ska I hllé vlny. Ocruíml křnif t/tAob^' 
Dft. kiert se pres ramena klaď*. taV: !* 
konce )e]I s předu I v aadu dolfi 
Dov6 povulc-tiou blskupekou n 
Litomyšli xvolll Karel oa prtmiuvs 
Konráda, opata Slrahov«kěho. J a 
premoustrátskébo opata Lufkťho *i 
se tdA tAroTeh I LltomyfclBkébo. kt 
majo Jli také ipoivnenl papeiskA, pn 
vysvíceni sv4 do Prahy pfl)el. K taflhh 
leat aov6bo arcIbiskuiML Pralsk^ho a tů-_ 
svdcent prvofbo biskupa Utoi 
ustanovena )est po«)ednI oodAle 
Dtiťlm. to Jest den 21, lUtopadu: rl 
nejryíif arednlcl lemAtl se k té 8la.i 
na PiaSaktm hradř seSJI, a mimo ta 
zl kalUta 81«*ll, Ifinnlci kriie rieskAt' 
biskup MdSeftsk^l a mnoiittTl s«i 
pSaúv. mIMiv a lidu obpcnĎho, Jlmlt 
jitar^ hlavAl chrlm ■) sv. Vlts napliA' 
Když pak Uké krfil J a a ft joho nynov* K* 
ral a Jan .IlndMcIi do chrámu 
au, pročteny Jsou bully papeftcVA kr 
aobl t Pardubic sloAil ph-<: 
pMsahu a biskup VraUslarský ozil^^^ 
pak přes skvostný omAt arelbul 
paHiMn od popci* poslanřm. Nový 
skup poavJ^Ui aa to Jana. opa.tA 
Premonatraukébo. na biskupa Ul 
myllského, KnHatvo zpTv-ulo Ai 
cianaký cbvalvip6v: Té Bože < i 
B lid tuto pntomoý fl velkým [ 
zpíval Qospodl iiomiluj ay. 
skoulené slavnosti vyíli hnod na to 
arcibiskup, král .Tana synova Jebo X 
relajan JlndClcha acrrS 
J a n X kostflla provodltU eelf n 
praclAtů a p4nQ na veliká proi 
kterA tenkrát Jeitfi bylo mezi 
u sv. Jlřl a elarj^ni chrámem biskupi 
u sv. Vita, a byla tu Jáma k 
prvnOio kamene k novému cbr&mu Jtl" 
ko(iani. při n!l ml sir MaUáii z Arrani 
«í sv^ml pomocníky íehal. Ar- 
Arnofit. král a oba Jeho .ajnaré l- 
lu du té Jámy a vykonali [>M faluénéui ^- 
vu Té BoSe chválíme slavnÝ obfnd ptH/^ 
iont asUklsilnflio karreae ku -' 

hlavního rbrámii. Tlm se »ř. 

dfto k n4*Jv«Uí] |-ado»ti ť'i>«kého 

Druh<íha dno. ti. liMopadu. odi 
celý dvíir s králem n Jeho syny du 
ho mřsta Praaského. kdtri v kl&5Ier«i 
norltúv u Bv. Jakuba v refektůH drlil 
Jest slavná hostina. Po labuil sadil Ir 
Jan sSm osobné iiFIseioé do rady mís 
Vfttiilho a vyilal nřkollX dflleWtích IW 
knížeti JindMe'hovl ^.ahaAskemu, ■ kUl CeeJco-MorftTrt* KroaJka, tO!l i.pltol9 Vratislavské, ktaM » ve- 
IkftxovAii eo IflBiiIcl 0«eké konmč. 
4cb st&moMecti odebral se iiov£ 
btskiiv iJtomyilsky Jan na svou 
bWiupMKou ia L 1 1 o m j' í 1 e. & 
lA M aprlra kostela a Premon- 
jbo kláálera tam^jailio. KUlftu» 
raBen, I doslal zvlftžinttio přcvora. 
bUkup Bini vávmi 4UtkT kláttvr- 
;tof'at vlMuoiitl, uťinťno Jost pro- 
tvfm VralUlavxk^bo Itiskupa Před- 
arovnAul, tah t« jlstf dfl aUtkfi 
J blAkupa a lehá kanovutkůr. o«ta- 

I Tětivu UáAternfkAv urfen byl. 
mM sv€ afflh) na bradíV redlo Icon- 
la „hoře Ollvctaké," kHlít«r- 
m Panay Marie atal a« zA- 
liahtiiMkfm řilf kathedrftlnf m . a 

Jit ťo cíeař datt IS. ledoa U<7 
tTj A kapitolu LtLomyftlflkoii tako- 
AfT a T^adaml nadal. Jakými ko- 
Pra^ky a OlommirHiý nad&ol byli, 
vyvoleno Jcvt s po£tu klAítorDlků 
intiy ZS kanovnrk&v. kten bMcup- 
ipiiolu akládaii. a |>o odeboilii ab- 

dda takd > kiliateralkův se do- 
. bydlíce pH tom Jak ponud s 
il r konveaUk posOatalfml pospo- 
ytn6 doaul nový btekup Lltomyil- 
«> fivoii pr&vomociiost i;lrioevaf; 
Ji 1350 arclbUkup Pralsky Arnoél 

II Jemu dekEDBly Chrudim- 
yai>|{om;tskř. Poličský a 
ikroQKkjF ac 123 kostely, a bl< 
kO VTt. Olomottcky dehaant S u in- 
f a díl dek&aatu tsovakíbo 
»«tely, tak le ec out« blAupatrt 
lake Jak po Cocliícta Uk po Ho- 
EklUalo. kru Jan >«it« jednou k^iiáckou 
rálku proti Litvínům zdvíht. 

1344— U46. 

D«i s« rok 1344 skotk^ll. vytáhl 
n Iffilfi áo války, podnikl lit. »vf 
ItárkA ial«ai do Litry. Jakkollr 
vúfi a v noibtiSAfm aous«diav1 cT- 
iTfli Jamu ttamima tMhou bouH 
)Tal. Wlkf mtstr némeokébo ř&du 
tt krftll Janopt. aby mu proU Ut- 
lOtnot priaeel. t ncidal a« Jan xdrle- 
od cnusuly «« pflpravy k taifal čl- 
^khralx^ Karel netsoha fcl«|iéinu 
Dtaiu ilitil lAbnoml, miisol « nim 
pvlti; odjiDud pak připojili «e k 
liont Itril L n d v I k tTber^ý. Je- á<^a kr&lnvakf princ fnuicouiak]^ z Unie 
Bourboíiokt. hrabi Vilém Hol- 

I a n d s k f . piu-khrabf Nomibt-rsk^ a tnoo- 
zl pAul a hrabata x roxllí^jiýph i^inl. Vm 
Vratislavi ve SIe«8ku so vAcchaa kHiáckA 
t-ojska ahromáždlla, teprv pfed noirfin ro- 
klím 1345 odtud »e do Pnur hnula, a pfes 
Pruay hluboko do Ittevakfch x^mi rcJila. 
Tom přokroCcca Jest K>ka Nímcn a ob]e> 
teay Jww Utcrakř hrady Vllara a Péoty. 
Aváak lit se roznesla dne 3. (Inoca I34& ? 
kHifickém tábohe aepravft zpráva, 1« Lit- 
víni ca i:ády vojalca kfeaťanakého rpftd 
■lo Pru» ueiniU. a ie Jlí Královec ohl«ba)I. 
KHífLckJi Tojaho muselo vtoho dob^áal 
MAecbttti, a KpMnt- do Pnia «o vncetí. 
Za ůtynr dul do4ly pfcd Knilorcc a posna- 

II nepi*avdlvost on^ zprávy. JeAlí v^táf 
viak bylu Jojicb mrcutoet, le nyní najed- 
nou mraay poi>u«lily. vftecliny f^ky a Je- 
zera roztály a obnov«iDl války napnuto 
nemotařm uílnlly. VSechny vollhé pKpra- 
vy ut^jyiy tedy nic plalay. a vojska I knf- 
iaia. musela ae donift vraceti. Král Jan 
rn apoleínooU a prlnoana Bourboosktni ^1 
nojkratžl častou pfca Draaibory do Ui- 
xeaburka. a markhrabf Kuru I vracel ae 
pK>a Polako do Cecb. Ml^lté pM sobé Hat 
hx&l« Kaslmlra, áe pfes Potako bespeC- 
a6 do PrUH i nasiidt tuůiet táhnouti: lu 
TĚak »e král Kazimír, kter^ Karla leprv 
před půl třetím rohem 9Vfm ..mlljm. vlast- 
ním bratrem" Jmenoval, velké vSrolom- 
noxii dopuaill. Kdyl loti£ Karel se ar^ 
prOvod^im do poktkAho meata KallBe 
pMjul, Ui byl dle rozkazu kráJe Kazimíra 
r-ailrtea a Jako včzoň bltdán. Pravili Jemo 
bezpocbyljy néco o Jl^tám dluhu, oboá- 
íoJfMm IQ.IXKI hHven atřfbra, který! o<l 
Karla Kasimfrorl zcela J«éte aobyl lapla- 
C0n. Tilak pravá pMCina toho udríenf Jin- 
de vAitela. Slozakf kiitko Bolek S v I d- 
u i c k f totiS. bUzkf txrfc králo Kazimíra, 
Isa protivníkem Kairlovfm a s velkou mi- 
lutosU to nesa. te le oRtatnl Slezáka hnl- 
iau stali dcskfml lenalky, krále Kazínitra 
pN-mluvl1. aby vAerhno př&telatrl a krá- 
lovském dom<^m f««k^m přetrhl, a a cfsa- 
fem Ludvíkem m> opojil: ncbot bylo tu- 
ienl takoví, ktorah maxkhrftbí Kar«l bu- 
de ftlmak^ cfsafcm a tolik moci nabu- 
de. íB vfiem BOUsedDlm Hilm x toho relká 
nebezpečí XTOBlc. llyl to evláatnl flovAk 
Qá^ Karel, I um«l al v iMkém poloáeDf 
porailltl: Jako pr«d léty na mofl lati ae 
vymknul ze zajeti benálakábo, tak ayaf 
na to pomýlil. J<tk by Utf uftel polskému 
sateir. KrAlovUI ů^cdDIci t KaUU sacltfi- 101 Kvfil EcUsnlia na oko v«lcul zdvoMIe, a Kar«I 
Be stavil, j&kohy nul netiiftll. ca s nfni nn- 
pFfttel^ Jeho obmfftlítíf. ' prarll. le pro 
vlMl4it 2fitav«nl n potřeni v KatUl nňlto- 
llk dni chc« )i« piwdrtoU- Zatím co ne]- 
r>'ehl9}l tajného |H»la kii svtfmu ptirk- 
hrabf do VraU»1avi vypravil, vuliá/iiir j^ 
mu. aby hned a třemi sty Jezdci na milí 
ku KalUl pnje-!. a ilohrebo kooé Jfzdecké- 
ho k£ pNKl bránu KallAskon v jist; dem 
a hodinu ni>i iionlnJ. Káyt pak u> tak ua- 
til.roj^no bylo. xyStvl ni Kairt^l Jako na pTO- 
riiAzkii ii>)iky ■ta ln-Anii. » iiMkluxul Josdor 
k t6to hrftnA, a Karlem ni^kollk silnv pro- 
utDTlI a s koné 8««ko6Ji V (om olíBinžciil 
Karet na jeho konfl ae vyiTlhl. a amlípl 
E oM polakjph íol(ln«fflT v brftné. ktftfl oůl- 
xcnl vHilnoatl Karlovou pHUS posilC jelio 
úmy»l poxnalí. a Jvlio lít^kii Jll labrAniti 
upinohll, Karpl dojpl k mfMti. kdp Jvi Vra- 
ti*1ava)>^ purkhtabt •<> nv^mt i«adci of<f- 
háral. a tak bmtpeín* do svfch icmi se 
Tr&tll. Karlova druMna v KalJ&l pMftaia.- 
14 byla potom k roekaxu krále Kazimíra 
aajata; a vS&k kdyS ite uinlitilla tihol krá- 
1«> zlost, a loiiAIm roztinK-m so poUUal, a 
xajatá Cwhy na flvobodn propiietll. Válka a kniivtent Svidnlckým a a Kazf- 
mlram, kritorn Polským. 

13-lS. 

Kdys o tom, co ae Karlovi v Ka' 
llál pflhodllo, králi Janovi done^no 
bylo, hned apéínS z Lux«nbitrka do Coch 
M vrlltll [K>mBl.ii sopté na koUete Bolka 
Sviilalckého. Bolek byt by a cbittl 
Cechům Jakfmlfoli apúsobvm ťbtt^l žl(0- 
dltl. avllak purkhmhl Kladsky O I b r a ni 
t Panavlc a finský pftn H k F m a n x 
Hlllffna a 2 TalmbiM-ka lak pilný 
J«J Avfmi vojáky BtFvhll. Že nlCcbo pod- 
niknouti nemohl. Vftak Jednou znamenité- 
ho fvah<>lio rytíře do avé moc\ doatal, do 
Ildomomy nvrhl n J«naQ tam hladem aa- 
hynouil dal. To dovrftilo pontatychtlTosI 
krále Jana. I vniravll se ne svýtn) ilvAmn 
syny, Karlem a Janem Jindrl- 
cbem a a arclbUkupvm Arnoatom z 
Pardu blť (1(( pole. Arcibiskup Jak byl 
vftefnf VTOluiI pastf'!- ducliovnl. tak I ve 
válcft byl vůdcotn udainřm a Kkušeu^m. 
VolkJ fo»\t6 vojsko vpullo do knltctaivl 
Svldntckeho a oblehlo S v t d n 1 c I. klorfl 
m6la silnou alczkou a polakou poitádku. 
Král Jan k&xal ryohlo x Praby boMcI atro- 
je pFíveKlI. kter^l se do hradeb m^ala V. Zap: 

volké díry vyiloulcly; av&ak i kitfic 
mM lakových HlroJA. kterými zas 
stroje roilloukal. Mimo to řlnll fMSU 
pády a aiéeta a ihaall CechAni aa 
00 oni (tra&ctldeanlm namáhAnfm Ic ' 
bytf m6Rta připravili. UarkhrabA K . 
Hdř toto o(>I<^ion^ poxnnl tcon<!^nř. íej 
mnoho lidu ztratil acnitijda přece 
nel kde byl dne prvního: am^oll 
dobýváni v obklíčeni me«to. tak te 
(!h«>i pHatiiii k mMtii samexU a M 
|e pfecnoel chť^l. Kdyi vAaJc ani to lt< 
nevixllo. dal Svldnlcká v^^dmdatl 
a obrátil se odtud » cA]tni nllou k ml 
r. andshutu. kteréhož dobyl ŮUA 
line 14. (iHbna 134S. Jlf de»et ne<lf>l to| 
foakS ve Svldnlcká zemi leželo, Ti 
v.^udo poi^Iduilo, taJc Se se konefiti 
vy nrdoNtAvnIo. Frolo uCDill král Jan 
méM e knlli<tťni Rolkom. a vojfrito J< 
v květnu dotnfl vrAlilo. 

Nyní tcprv vyimkla bouře, kteroa 
Ludvíic vfiím flsilim přlpravorat, aby 
r-ll trfiHtaJtcf mae domn Luxenbur 
Dovedl toho, ic vilckui aousedé Cea) 
Sff. dflv* pfátelř a «i>ojencJ, proti aí 
ný povKtall. JcfitA Iďfil Jan ae svfwi 
v Stesaku byl. a tu najodnou vypoi 
Jeat mu v&Ika pfedv^ od cfsafe t^ndi 
od Jelio syna budvfka BraRllxn-sk^lti] 
kiále Ludvika Uherského, od kráU 
míra PuUk^ho, od vojvody Albrechta 
kouakého. od markhrabi^tw Be<llicbs 
l^e^Nkétio a ckI knlSete Bolka Svhmť 
a to vSecko najednou » j«diK>m U 

Tak velikého nebez^teCenaCvt král 
se uiftkl, i vypravil predevňim k 
znamenttA poselství, aby Jej k pokQ}lj 
tiDulo Auet) OapoA pMmCM vyjc 
Aváak kdyi rtrař I.Kdvfk tyto poalT-l 
2p$t do Cech obráill, řka. ifí s 
Coským nyní JiS v praiádnC amhni 
dávali ac nechce, tuf so vzniuill krU 
Knse. promlouvaje blasem vysokém: J 
dy s Páuem BbbHtn! t\ja Ti 
nepřátel, tlm v^tet koMst 
nás: ajá přisahám Kristu PA] 
kdo mnv prvnf napadne, it 
poliljl tak. itt sft t-oho vílcl 
ustatnf muacjt zhroziti!" 

První, který vaimi poOal. byl ki-Al 
z i m ( r. Vpadl do zem^ kntiete OjULV 
ho a Ratlbofského, a obléhal Jvho 
2ďár. Knfte MIkuláá Oparaký Udal 
Jaoa za pomoc, a krfil mu káxal 
m (trnActe dni s ccloii moci svou 
níbo. Král Jan se aoJAzal pr&ví «0 
akýml pány v Kutnň Hofe, a IM&l. tíij «c v*eDtl cvýiDl mAov 3 nim k 
OpBVt vytAblI. Nunfinll nrteni mnotí. He 
dle prAr Lemťkfrli ntjeoii pUTlnnl. la fara- 
tilr« eetnské táhnouti, nomajfo? ovAnm 
uravdu v tom, neboť Opaveko bývalo 
]y řáditi Moravy a ludU la bránici oc- 
lelo Molaft uvftem. lo pamčtllvl byli re- 
Ihtto &oboBpe£f. kt«T« »e tí«cIi stran «e- 
hrvsl. a nvcbt^ll tuilti xnm nroii oi>u- 
Itl. Krtt Jaa na to noini^lIrA odpovM#1 
„Opav* ]e«l Jako c«I6 SlMako pod 
inuou C«8k6 koruny; po&plcbáo). abrcb 
cbrAnlI. a uvtdlm. k<lo bude tak opova- 
aunbo bAiílIvy. a aa ranou nepo- 
l!** To am p4ny působilo, nebát kdyC 
II Jejich baiovnť ttlatc£no«(l dovolA- 
I. puBtlU vSechno právo mimo se. J^At^ 
ooci I Kutné Hory vytáhl král Jan a 
3spli-tuil ve dmi v noci s véM ety odřnf- 
il Jeíilrl knlietl Mikuláiiovi na pomoc. 
>H nAni byl mlwlAf syn Jan JindMťh. 
&«i do Opavska da<|>61, vtrostia jAbo 
na 2000 if-TJkýcIi odéncAv a pFtmiV- 
SDf poč^t pěchoty. 

Markhrabé Kar«l zbstaj v Cechách 
iai zůe n«JroasfihIei!d [tKpravy k obrana 
16 prou iiepfátelflm ocitatnfm. Vfte4'ko 
I k« zhraní ^álinoiiii: pitnovC-. rytlM a 
pkovC Kvolalt st£ many. tito ttvé alti- 
KbDlky. a s lldii rolDU^kíhu, kdokoliv niv 
nvmoťl a HlAHm skllOen, chápal w 
íf c«p(t, koe a not&v. Vftecky lirady. 
vtUté pobraalčBČ. byly dobfe obsaxvay. 
Č*<rbov$ byli doiua Jak nftl«*{ pfipmv«nl 
Nvftail n«^řftoIo, km} by k« 0|Nn-fltll. 
llť« řftAkfí přťkroeiti. Ím«norilJi pak 
sé opatfeat hranic stalo ee ku atraaé 
fcVcirský. 
Král KazImfF m^l ve avám roJSté také 
liry a Litvíny, a pfedt-e Dvmuttt pn-nl 
Iloh Moravanův vydrietl. Moravjltý t-vm- 
b<'Jtiiian uMli. Ooní^k x l.ipA. Jmlon 
faQr anamonllího Jtni1rl6hn z lApÍ. 
vojako X Moravy a táhl n nfm pfcd 
královskt-m proti PolákAiu. LU- 
a UhrOm, kt^Fl la&r obléhali. PTl 
(lloku ua né Xtl ela Jleh pobil. 3e- 
znambiillřcb rytlfav Ka}al a oínainl 
pfpd jiAboii ai ku Krakovu hnal. 
Jodoval vojako krála Kaiímlra ai 
imébo Kmfcova, do ktcr6ho vskoMI 
lidi BTýrh; avaak n^ll J^o oetatnl 
za ulm mohlo dospéll, apuiiill) Kra- 
ié mtil^ v branách a pana CeAka i 
lajall Král Jan leprv druhého dne 
Ccikym vojskem pflíol př«I Kra- 
so T(i«eh sttan obKIt^U. král« 
I míra r oba oblCbal. vficckn pfcď ra^stf ajidlll n krajlan vťikci daldco Mroko 
pleiiil, ZáHtiipové voJ»ka ícsk^bo ptepa- 
dávali wbory Polákův a poráiell Je. pM 
fvm± mládci králttv sya, Jan JlndMch 
tak udatné si po^fnal, £e la 10 s Jinými 
irskými bojovníky na lytrratvl byl paao- 
vAn. 

Král Kaslmlr b«rá at k srdci Kk&xu 
E«mó nré. choptl 8c poftrtllého proBtťídku. 
Jakby lo 1I6 od tebe odvrátil Poslal králi 
Jan ti ^-yzvánt, aby se pro uvarován) do- 
renuiého krveprolévául 9 nfm eásn a aám 
btl v míme^ íamíenéni. Král Jan odpovfr- 
df'l, Jftk2 Jinak ani noniohl. £e bolov Jest, 
ťOVDou itbťanl bojovati, Jmtdlie al Kaal- 
mlr ob<^ oCI dá vTpIchnouU. aby ]ako on 
alepf byl. Kdyk tedy i» aotiboje nk ne- 
bylo, ládal Kaclmlr za pflméfl. Král Jan 
byl ochoten. pHméM uzavflU, neboť pf^< 
ně doila poUava ve rojfttí Jeho^ proto te 
pro velký apfteh nemAl faan o apIU napřed 
RCi pMttarali. potom bylo n<Skalik sname- 
nttřch Ccfikýcti uánů u Bytoml od Poláftdv 
pobito a lajato, a konečné »• král Kaslmfr 
k tomu podával, te do tobo pflmAfl vjto- 
cky Janovy nepfátely. vjjma císaře Lud- 
vika, zahme. Pnjaio Jest tedy pflm6rf a2 
do sv. Mariina II. Itstcqiadu 131S. a král 
Jan odtrbna od Krakova ttvi vojsko do- 
mfl poslal, flám do Vratislavi se odebral a 
odtud ve flpoIeCnuHtl n&kollka slezských 
knížat do Prahy ae vrátil. 

Drxu po Jehu uávmtu doSlI za Qtm do 
Prahy poslové krftle Kaíimíra, aby o uxn- 
v řeiil koDoAni^ho nitni Jednali. Byli to 
Spytík. kaatellán Krakovidiý. Kbig- 
B ^ v. proboSt koHtcla Krakovského, a 
ťetr. kaslellán SandomlCský. Sám papet 
Kllment VI. v to se vkládal, a mezi krá- 
lem Ceakjm a Polským mír ten sprostfed- 
koval. 2 Jetioita výnií-iiejt pouze to nám 
mámo JOKl, iv král Kazimír mlfekl >e 
p«n^E, jlobž jemu mnrkhrabí Kflr*d dosud 
dlužen byl. Mfr len Kavfen jest v mi>sfcl 
Oervencl 1345. Ráxnjm a roxliodnf'm po- 
eiuánlm krále Jana odacrajiAno Jeet te- 
dy veliké nebezpečenství, které se vdech 
stran Mfti Ceaké hrotilo, a usmffenf sou- 
M>d6 láfto v pMtoly obráeonl Jsou. Jonora 
cfnař Ludvik necbiai se amffItJ. Joho voj- 
sko lelela po celý Caa t^ války u ftcsoa 
a Normberka, on vftak vůda. kterak se 
Cechoví chystati Jej pNjmoutl. nemU t6 
KtaleCnoatl. aby a tlm vojskem do samých 
{^í-rh vpád ti^Uilt. Avftak slyAe o azavfent 
míru. itn kterému veicknl Jclio spojenci 
pMstoupilI. pofal a« obávati, Jbnby Cecho- 
vá aynl vSechnu svou moc proti nims lovstvf honiQoTatt se d&vali. Karel naíldil 
aby tato koruna povídy byla cbuvAna n 
hlavním cbrAmd u sr. Víta n* bradí IM Kar«l V. Zap: 

ot>rftllU mohli, a Jak brl dMve py&af tak krALovd CeW ai do aaUch f^asůT oa 
nynf XKS« skrolnul. Vypravil alaraé po&el 
8tv[ ilo Praby ku krftll Janovi a marl; 
tirabůU KarlOTi a pod&vúl Jim mír a nJL 

hradit krillovAkfímu b)-du Jahu JluiiridiOTÍ ahém. a nice tak, aby byla stAIo na 

za uchváceni manSeUty a zcmé Tyrolské, sv. Vftciava u hrobu ]»ho. kde ae ]t 

Tato n&hrada m^la iftl«í«tí v lom, tp Jan nlkrio iloilcnoutl, 1«4 kdyt Ceekf král 

JCadHch duiiLane oa véčné íaay Dolní Lu- koniaován býti, aaebo kdyi ae pti J: 

ticl, a krAli Janovi Ke bude dvacet tlstc Blavnostecb i>od korunou m& 

hFiven stffbra vyplaceno, a te ae mu at VAak po kutHém takovém upoifelwnl 

do TTRlftoanf t6 itimy branlborakA m6ata la s« tnod >o«t4 tfhoi dne iTaifura 

Berlín, firanlbor a Stenilal do )ava nnvrlititi. ku ktcnixaut cfU byli 

Káatavy dail mají. Král Jan t>yl by s t4^l kanovnlcf Praflátl ustanorenl. kterťai 

%'ýmlQkamt spokojen bjnral, avSak Jeho B«lo právo, tuto konina ■ blavy 

synov6 Karel a Jan Jindhcb aechtélj Je Václava a JIsI^diI obfady a mod 

přijmouti řkouce: koruna Čcekft te mi br&tl a Jl saae lam n&vncovML 2a 
ralmo to neJspravodUr&JAf nfLroky na ce 

lou Lutlc! JU od itar^b JasUv, a tSch zdobila blaru ar. Václava, xor«cD« jl 

dvacet tl«lc hFlvon promrhal by kráL ol«c runou Svatováclavskou. 

Jejich, xa Rfnera. lak teby z toho IAdn6- nim ovdeitu. te Jlí starsr koiuoa 

ho ufittku n«méll. Ctsař Ludvik takovou na blav^ av. VáclaTa apoítvala, odk' 

odpověď obdriirv Etralll vdechnu mysl, a král Jan vnal a bezpoť-hyby po 

m€l Jl£ cuAenf. t.n Jej potká nefttesU. Je&té xaatAvIl neb prodal. Í» |»ak i^ Karel 

vfco pak v flAl NiímnckA a a ciilch králfiv val. aby Jeho otoč noclit41 po £aae 

a knfiat vftiaostl rvi pozbyt. novou korunu k jiným A^^tíim oW 

žádni potom papete Kllmenta VI., 

iddmu klatbou církve ptriiroKll. 
koll, buď Jakkoli moca^. duchovat 
av^taký Clovék tuto koninu pod 
koll prtainou nvb pod Jali^mkoll Ji $v&t«václav»Há koruna, 
1MB. Bylo JIS drive Typravováno. kterak chtfil odcUlU, Jak4 o tom nfSe JeMA 

krdl Jan neattt« <a proetHdltúv tlfch i ka u«lnj<ivá bude. Poidéji ee Uto £«■ 

nAsIln(ch. Utcrími by pcnéz nabyl. 1 íe- runa ov6ein aa KarUtetné chovals., 

8kou královskou korunu spen^lM a takto za cfsafe Josefa II. I do RlsaTské 

o^kam Jl podfi. Markhrabé Karel maje bUz nice ve Vídni se doittain , BTfcikk po- 

kou nadéjl, býti ki-úlem ftduakj-m. a Jsa jli d«lM Caa, jAk2 u£ podnca, choT&aa 

xa oáatupce svého otce na královském trb- |ifl kapli Svatováclantké va zvl&Auď; 

nii fioakém vyvoleu. pnmýeiol Již uynl na to, moře korunní, ku kteréi ne0p^e4nfiJU 

aby 8e na Ceeké království korunovati iové království Českého kll^e mail 
dal. Bylo mu tedy pFedeválm se alaratl Toho Času zamé^tnával ae KArel rj 

o raamenl krllorské důst^tjnostl. iioitvAt- cbu Jeáté mnobými dmyaly ku zniV vlasti Bvé, Jakož liyto zalofenf vyml 
Skol praiak^ch a pMJmutl alovaDohých Dá a drahocffiaé, muM>l d&tl ud6latl no 

vou korunu. 1 udél&oa Jest tato koni 

na bezpochyby od ztatnlkAv PraUkfcb cliův do Prahy, a také k uskutefinAol 

ve svAm uniAnt JI2 tohilát volml abShl^ch AmyslAv liaod první kroky udnll. 

na spQaob koruny francouzské x aejilsL- ^ 

Uho arabsktiho zlata. Nad rancem, kterj 

Jd^ okolo hlav>-, íTulkaJI íiyry velké ItUo. Kterak Karel la Nímeckího krátě a Wi*i douciho císaře zvolen byl. 
1348 H. Ccnroncc. 
Ael ku konci ánura neb la za kterými se dva zlatC oblouicy pi-e« se- 
be křiivui klvaou, uosoucc naholv upro- 
střed kl-Uck 8 t-niem z koruny Kristovy 
do Břho vlo3unJ'm. Vzorku J^st posázeno 

pfodrah^mi perlami a kameoy ovšem ne< března 1346 odelirall se král Jan' 
brouíoofnil, Jmennvltg Raflry, smaragdy a brabé Karel podruhé apoleCafi 
rubíny. ia.k to Insňí toho královského klé- fi o n u. voláni Jsouca od i>apeÍo Kt 
notu všecky ostatní ftp&rky převySujo a VI., ktorř nyní ilřtvc jia 2am$'>Uené 
majestátem královské d&sLoJoosU ee t&tl. lumí Karlovo za fttmského krále 
To Jest nyuéJSI koruna Česká, kterou skutkem ku konci pMveatl. •Horavsliá KronIbB. 107 Tenkráte opustil krtU Jan Prsbu oa- 

[postedr, neboř r ni m potom vk« neocl- 

inuL '/A B[)rAvc« MtnskMio lUUnoTll «a 

' aebc rvtra z Roecaberka. Otve i 

«]rD« provAx«U do Arifionu M 1 k u 1 A 8 

, mls lift I Kulte Opavslij b MlkutáS x 

iL.BJieiiburkft, kanovník Prstskf a ar 

HtjBben Zateckt. PaiieS Karlovi položil rý- 

Imlnky. nu kterA dfirn pfiaahatl musel. 

aill pApoioro odporiiř^nf na ft!insk6 kri- 

lloTarrl moh! ztskail. Hlavni vtx, za kle 

[roa pai>e2 íídal. byla. aby a« budoucí c1- 

[floF riroak; nedot^tcsl seml, Urajlo a pan- 

Istrl r Italll a. ve Pntncll. kterfi buď b»i' 

irostředné pod «v6tskou vtldu papeiovn 

tt^olj, buď JftkDtto Joho IGna |km1 Jftho 

[^branou byly, b* naopak aby »ft sartUnt. *o 

' claof s aejv}'ftíl avfitská hlava viebo kfo- 

Rtra. papeSíe a rS« co cTrkvI nflleSf. 

moci STOU bude phrftnlu. Karel mohJ 

dotírám avMomlin takovou pMiiabu slo- 

llll. pnii^vn<l2 lyio krajtny jiC pteo sto lei 

Rio<'i RimKkfcb elcahVv ei> vymhly. t on 

fneridit v tom prospěch tlde takf J<ch no- 

rfi ilobÍTftU oemfnll. KdyS to iwly bylo v 

IpoKdku. pNkroeil pkpel k vytlieni avAbo 

syKlii. 

Pfcdni^ BoaiLdll dnv 7. dnbnn 1314 po^- 
alho arclbittkuiw Mobuřaktho. J I n- 
iriclia K Virnubtirku. proto ic 
II pTotl o*ian po 8tr»n6 Ludvika BftTor- 
IcMlo. I JmoDoral arctblakupem Mobu£- 
Fm Gert&ka i Nasora. Potom ry- 
tŠBů dne la. dnbnit bntlu proti Ludvíkovi 
kVDrakfimu. dAvaJo ho do klatby a uvá- 
iMiť vaccky pMOiny. pro ktcrj vyhlafiuj<^ 
za xbsvpna důstojnosti clsafské. Ko- 
lotíné dal line SS. du)>na c»pflatl Ušty k« 
IkurfflrMftm n^meckfni, kterými Je napo- 
Rfnil a iAůk. aby Karla, markbrabete 
-'lio a il^dloj Lrúnu C«JkátiD, zn 
,o kr&lc a budoucího tlsořo xvollll, 
Urivc i«k. ncíll Knri:l od papetc odpn- 
In) vzal, aby se k rolbd dlmakého krA 
Itv odfbra). vyíůdal al od papáte bully na 
{ptttrru-nl D"'ktrírírh avjch velkých r.ániy- 
ka tvdlrbi^nr krAlovaLTf Ceakébo. ku 
imrŤta ti>lidAl zapotfcbf bylo polvnonl 
sk£ stolice: přmlnň lotlž aby no- 
\Wa korunu STatovOcInvHkou nikdo no- 
•wmti oddiltE. aby emé\ xatoSItl vyaokA 
iDtOly v Pnix« a aby tutéi hhiOÍ zaloilU 
QtbUtcr mnicbAm alovauHkjm Hiitlii vihlc- 
dmii fo«k< koniny rydal papol ilnn $. 
ItvAtna. a o tfl dni později, !>. kvMiia. ti' 
4MU Karlovi Jinou bullu, v dI2 noUl k 
taiolcjit novélio avAak Jen ledlnélio klAAto- 
^ t C«ctiAtli v Démt by se vykoQ&valy eluí- by bolí Jazykem slovanaktin dle ubfadu 
rtrnskAbo. KoneAnA vyMzcnl Karlovy U- 
doatJ, aby v Praze zalolnay byly fckoly vy> 
aok(, poBccbáno Jeat uitfm ua Caa bu- 
doucí. 

DMve nelil k dalMrau vypravováni o 
volbé Karla v Ndm«lch pHkroCIme. mu- 
síme JeitA o tam se tmlnltl. kterak Karel 
v A^vlftoné od papeCo a col6bo ilvuni Joho 
clín byl, a • fok^i osobami *e hi scbft- 
sol. Dvfir papcSo Kllmcota Ví., jchat on 
Kflm byl první ozdobou, pterysoval co do 
skrostsoBtl, nftdhory, ublazenfcii mravů 
a vybrané apoločoosti vSocky tekdtilU 
dvory koHat IcfťsfaDiik^ch. a vedle zns- 
monllfch pAnflv 1 vzdMaii^. duchaplné ■ 
krArniA pani ku ai>ol«j'.noe( I té nAloSetr. 
PaqKtt Jsa rodu TzAcnAtio a obyfiojftv vel- 
mi uaieebUlfch ke cti Karlovft vBeUJaké 
alamoetl zMzoval. a kromó Jinfch ryteí- 
afolx lidi byt tu takfi siavn^ vla«kf b&s- 
(ifk Peirarka. kter^ Uakou k jlst£ 
slei^n^ Jm«npni Laura de Sade ulio- 
ři>v. k JoJI oalavř tak innmpnlt* v«i4a 
sklidal, £e mrzl ncJkr&sn&JÉt plody bi- 
stilckeho iimént n&lelejt. Jednou byl slar- 
TXý ples na hrade papežském. kdeS ve 
skvostné. Jasné oov£tt«n6 hIuI slironilS- 
dlly »e iieJkrásu^jM pan] a slee-uy s ip«Ma 
a roli^ krajiny. Karwl mnntio slyšel o kxftse 
Potmrko\-y milenky, a byl velmi Udovtlr 
JI Tld£tl a poznati, proto 2e tak<! meal po- 
zvanými boHtinl byla. VyblMlal a potnal ji. 
a pflaroupiv k nf políbil Ji podle fran- 
couzského spftsobu na čelo a na o&l. KiU* 
átmM se Ubil spúsob, kterak Karel Laure 
svou (letu proká:fAl. a Petrsrka eám prý 
vldél v tom dflkaz n^obyířiJnébo dovUpn 
iiastávajlctbo cl&afe, te umel poKuatl )cr&- 
*n Jebo milenky ve tilu£n£ společnosti to- 
lika Jiných oiM>b vxnnftenfeh. I složil hnod 
krásnou italianakou zn£lku £ill vcrS na 
lu(o tidfliost. ktcrA ac posud ve sbtrkAťh 
jeho bftenl Čte, a v n12 Karla ne bea po- 
citu iii.r11vo8ti aazřvfl kutleiem kríllovaké 
u.^Ieťbtiloeitl. andétakého rozumu. Jaaué 
iluíe. bystrého straku, rychifi opatrnoatl 
a vznnAtfnýrh ra>'SI<*n9k. Od té dobj sro- 
stla joho úr.ta ku Karlovi, a prt>m6alln se 
breo ve vroucí, osobni prAlelstvI. 

Geriftk. nov} arcibiskup Mohuteký. Ja- 
kolto první kurRirst a kanciff M6e. vy- 
psal volbu Hovfho ftlmskAho krfite na den 
It. <'ervetic« 1346 na Krftlovskéim stolci 
II Rťns« nad Rýnom. Tonio Uk Tvaný 
KiAlovíkf fltolcc Joit líkúla vynikající nad 
okolní krojluu. osmllirannA. majk-I tMn&ct 
loket v prúmďra. Na ni stávalo sedm ka- lua in«QDýcti -ledailel. na ht&rfeh 1ti otl sIki^ 
Uch dob ícd&vnli ořmeCtl kndftia. kdy* «r 
a novém cfsKt) ni«lt nulltl. Dostavilo ae 
In p/'t tiiirfůrstAT. hrítl Jan OcHký ■ 
markhrabůtCBO K«rl&ni. Rudolf vojrorta 
RhsIi^. G e r i á k. arclbi^up MobuCsk^. 
V H 1 il *• m A r. arcItiMiup Kolínsky, a B a I- 
dtila arcthltlcup Trovtrskf, krfllo Jana 
fltr^c, a mlrno n^ phílo veliké mnodatvl 
blsliapťtv, Mti&lifcli knliat. tirabai a rytf- 
řftv. Na oftiifttoaitt* dva kurfůruly. LimI- 
vfka. mnrkhnibíCe Branlbordkébo a fak- 
ItrabOlr Riiprix-hia, ncmíl 8c ohbxl brA- 
U. proLo b> oba knltnU byli v klatba clr- 
k»TDl. a r nt Ivrdoitjné «etrv&vali, Krftl 
3aa miiBel vfiah ve Jmeau syna 8T6ho 
kurfUi-siavt KoITiukěniu a Saskemu velké 
sumy dáti a sliby utínltl, aby pra Karla 
hlaaovali, n«bof od <!asu clsafův 2 rodu 
Hohvaslaiifsk^ho hlcdCll ll> kurTtirstorfi pM 
kalt14 Tolhé nového clsafe. aby 3 tobo n^ 
JaJcí ntltek inéll. Ptt kurfítratův aas«dlo 
tedy na KrftIor:)kín] Molcl k JedniHal dne 
II. r^rvoncA. vyhlilslli nap^od Ludvika Ba- 
voraUAho zst v.bavťna trOnu ríeaTBk^ho. 
a ToUll polom pfftoiiitiélto zilc Karl 11. 
niBrhhrab^te Moravského. prvoroz«n4bt) 
<yna krtlle Jana C4^c1ctfllO a rauka c(aař« 
JlndMcha VII.. ktcr5^ také na Králov- 
AkAni Btolrl u Rvai<ť k dsaTstvI byl poYO- 
l.ln. r..i KťAlt' Némerkého a budoiiclbo cí- 
saře ňlmskftho. l»o ie voibř byl Karel na 
královakém Btolcl do Tj&ky ryzdvlien a 
vaemu tidu ukAxftn, kterft velikými hlaay 
VlTal rex! to jMt siava krAlt ptoro 
láral. Při yAeotinctifm pobnutf spadl letlea 
1 praporft. Jlmii KrAlovakf stolec vůkol 
byl oadobon dolfl do Rřna. I nemohli j<'J 
vtpf X Tody vyloviti. To v&ak protivnici 
domu Uuxenbiirskňho a pM^Tžencl ssaae- 
n«bo clsafe bnm) ta. xlti znamení vyhlazo- 
vali, udávajíce. If %iiK<\\t pra|n>r byl hlav- 
ni praiwr »vat6 rtíniské HSe. řemut tak 
nebylo. Karlovo ^rastné a Miamonitě pa- 
novftnf potom n<>jlApn ukAzato, i« lato ná- 
hoda, t Qli aepffttclé kofletltt rht^ll. tljm 
mnmcnfm nebyla. 

Kar*>1 mí^l tphd&fc 30 lei, % nodtl a dva 
dat vfku avého. Hti«d po vyhlAiené votbfi 
odtSII poslova od ného do imllCDtch m^st 
filak^cb s oznámt^nfis, kv ta fttmskiUio 
krtle ivolen jMt; od ného a od kurfůr- 
Stftv pak iTPnirciDO Jeai elavnř poselství 
k pflp«2l Ktlmentovi Vl. do Artfionu. kie- 
M Jemu niMl 2rasta,« vjíslodek volby dxdA- 
nltl a la potvrsenf Jej lAdaiI. V tvlc IM>* 
»lúv byli ArnoSt 1 Pardubic, a: 
blsk>t|i prat3k5'. U I k u I A A m I a d i 1, kal Káral V. Z*p: 

že Opavský a RatlboMcf: talmo ttt' 
pH nich MlkulA& t Liixea>urj 
kanovník Praiskf a DvneA KrabJ 
z Vol I mile, tti&mf kronlkOr 
Pap*i t*ftll ne z toho posnlaivl, 
Karla za N^m«rhého fili (^fmek^bo 
a dal dn« 30. eervence listy ArnoAtii 
Pardubic ke rítiuii karfUrjtfltn. h( 
íádal, aby Karla dna li?, srpna toho 
nemohou-ll v CAcbAch aapoA v KolInAj 
[iínem na Německé království konioc Bitva u KreUaku a amrt kril« 
IS16 2'i. árpoa v d«ii sv. Rnta. 

Karel, itov^ král N&meckf, ti«dl 
se odpovMI papetakn a nemohl 
koniDOT&Dl 8r6 mysliti; Jej i Jeho 
krSle Jana. volala povtrniotri. aby 
neall pKCell a prrbuuiéaiu «véma. 
PrancouMkémii Filipovi VI. Dn* IS.] 
veucr 134fl, Jen o den iwidijl, kdy 
za Némeckého krftl* ivolť-n byl, 
AnglIcRf král Bhlvard lil. s valn^Bj 
skera. v kterfim se CWKl l6£kt<A 
na koních pofltaio. ku bfeb&m 
iilí^m, « obnovil válku proti králi 
Jit dftvo opanoval francousskoa 
Quyenne: nyní rychle iwWupoTal. a [ 
Etv n^ollk mengfcb franroiucaktch 
pfl Ji£ na caí&tku srpna po levá 
reky Sekvany pKmo oa PaKt tAbl. 
]IS ode mnoha stoI«tt nepřítele m 

Král Jan sebrav v&ocky feskC 
a rytlfe. klcM e nim v N<^clch b| 
Jdi spMDé M vrSm synem Karl«iu 
xeoburka. «^ml tam loU): lidu 
cv Jou mohl, a poapfchal s 5iH> IHeti 
attni rytíři aliud av6n 1 
PHjevile do Paříte, n-. 
pa, kterf Pf^ *vím voji;^ ■- 
vé v tu dobu bylo Jli I 
rhrflrau Ml 
Notre Dáme 
BDgltckCm V- 
d^sná lAř'- o 
c« PaM 

by sť ~ 

ibo"*- lomrakd Kr \0S o4til»du ae svým z&tmnem k fnn- 
'rnifisUíiuu Tojiko odejeli. 

Kr«l ťfAiKouzak; mfil mnobem eltitejai 

vojiko na oobou ncill Gdwnnl Anglický. 

plento *l proto nvtuAil. atiy pHJitl bitvu, 

PKtupiv s pole pfedel dD« 16. sríuia n 

Polssy pFea Teku Sekraau. cttcéjo do Flan- 

Je na pdlnoc bo obrftUti. kUrállo saiuí^ 

fn drfo4a. Fmncoiutaki vojako Je] alco 

Rd$ náaledoralo chtíc zamcaitl, aby se 

lofal B FlBTKlry spojiti, kt»t1 do Tran- 

Ké krajlnjr Artois v-padll. Avňak Aq- 

lé byli o dva dal cesty oapfeď, s 

Jim nepivkáKelo v dat&f ceat£. Ie£ 

Somma. Chf-I tiidU král Bdward III. 

12. >rp&a brannou rukon rymocl so- 

I Vřecbod p^(H tu fťku. ■ to po mostř u 

iwdalrko lirmstenébo tnéata Abbe- 

lu: Fraacouil v6ak, pM nli^hz tn byli 

ifi Osobové 26 tibúTa kr&Iv Jana. mu lo 

9dseT£cil překazili a odtitd Jej iiiLziii>t 

ICIII- Kdyby ae tu bylo vtochno Trancouz- 

vojBko na An[;1l£ii&y M^ypalo. mohl 

rálc« konce poj(>diM)u; avAak tii Jlsl^ 

bftr a eioYík poddaní tjevll krftlt Ed- 

Soví, £p vf o dobrém brodu v Fe«i> 

imd, m nedaleko Jejího rtoku do nto- 

kd« 80 v caa odlivu Yod kaSdé vojsko 

lé na druhou aimnu připraviti 

T«n brod a« nazval B I a n q n c- 

Taqne a kr&l Pllip stit s« 8%-j^m velkém 

Fojakvm řrancoiiiBkfm v mésifi AbbevlUu 

msl tfi hodinr od řeření^ho bro<lu -nAk- 

Kft prarém hMtu řeky u toho brodu 

^1o Jie vojako fraacou2Bk«. a chUMa pfe- 

iu Anf;IIi^anQY biAaitl a feka raxl^vala 

JKI bf«tcb, proto tf prAv* JI pMlIv 

tt atavoval. Tu musel d&mralnj král 

|ward své polotoni dobré rozv&Utí: fraii> 

Bkft vojska mohls Jej obejiti on aad 

JpJ 9 wlf-m vojákem amafltl. Avtok 

Gdnard co rOdce v boji dobře ib&b- 

řtacbaTal pokojnoal mjall: folo své b«i 

Dé T>'Dftftfll, mlurll mnAIn a p««Tn4, a ta- 

Jeho irak brl ^ilejSI a obnlv6J«t. 

trkoIlT iiohksll na «raa svého. Edwar- 

^4 a při DK> d « G B I I e a. kter^í jt tu pfl akta 

p, bojnvnlk mladiatrf dui-ha vzneionC- 

ardce dobrého a krAnii^ tMa {raalary. 

tvého Cvného brnťnl vúboc )«D Cer- 

' n p r I D c c m ivanf . Po íM/r«eb hodl- 

Dh trapného poatavonl AQKllČaofiv ro- 

. ponftkiid opadla, a krll Bdward dal rox- 

k pfM^bodu. KrAl ee vrhl &a koni prv- 

I do pcnudn a hned za nfm Jeho ayn, oba 

ilce mete v rukou; francouuiké pluky 

lly Jim v«ttlc al do prostřed ř»ky. kdo ae knitf boj slr4i). Krev xbarrlia vo- 
du, a bllva M dloubu s J«<ltu<i Mrany na 
druhou kkinlla: konořn^ odtlskli a ros- 
raxlll AniilICané Siky francouzáku, doapfill 
na drubf bfeh a pod paborkem na bř«fau 
ae aeřadUI. Franeouiovft poraieal Jsouce 
aa Aték ee dali. Kr&l Bdwanl obrátlv ue 
ti vojakvrn svfm k pAlaoci a k v^cbodu 
obsadil pah nAvr&I bll2A mfiatwíka Cra*- 
a y. kterfti aUiH Čechovi K r c A « a k 
přezvali, a odhodlal sř-. vy£kail zde útoku 
PruncoiizA. Jako Eku^nf vfldce VTlil«<lal 
sobA místo k boji příhodné a připravit 
v6»cko rovné na vlt4xetvl Jako na porfti- 
ku. B velikou ílnnoslf a obeařeloall pro- 
hlížel pluky svého vojska. po<ít«ni alab<i- 
ho av^ak ddvf-rou Jiiin6ho a v naduji n.t 
vftCsotvI I)ojvcbtlv6ho; mluvil s poklld- 
noti tvAH a a dsmCvvm na rlecb ku svfm 
voJliiAni. připomínal boJovnfkAm Jejich 
slavná ^Iny. mluvil í nimi o budoucím ná- 
vratu do AnRlle. JeJIftto btlé bfeby v ilfilce 
za mořem v)rt«li. 

Dne 21}. srpna, v den av. Rufa 1316. 
vyUtUI král Flllj> VI. z VnIoU v tele hlav- 
ního vojska fnmcouzakého z hrodťb Abbe- 
villakýcb a prodlel ranní dobou v poboS- 
no«tl podle tehdejilho ívrku. Jsa vídycky 
nerozhodnut v tom. co by mél pořltl. lAhl 
přea dve hodiny k painncl oeitou, která 
vedla do Calet flli Calaiiu. Na té cectJ^ 
dov&dfil ae, £e AaglICané tAborem u Krefi- 
/^aku Iclf od kterého t^rnncouze dfiltl Je- 
nom lea. 'Neodvalil se lesem lim projiti, a 
radéjl udouvaul, vojsko aví atm tam vo- 
dil a krajinu kflfem protAhl. a to 
po iieaL hodin napořili) a v nojpaméjfiím 
letním počasí na aliincl. Bojomfcl pro 
umdlcnost zattavovall ae. oejlatota coaty 
pfIvL-dlu Je ve zmatek. KoneCné přlbllillo 
se to vojsko ku Krsňřaku, a král Filip 
vjslal pét muíftv, aby postaveni nepřítele 
^-7l>At^all. Byl meel nimi také JlodMch 
í»e»aS Mnich z Basileje, altnntolk 
krále Jana Českého. Tito vyzvMAvfte sta- 
uovlÍt6 AaglKaoQv i návrši pflblIMIl se 
al k prvním řadUm nepřAtpl a dlvUl se to- 
mu, kterak AngUí-ané zůstAvaJI v pobojl 
a v poř&dkn. ba ani Jim překASky netlnl. 
Tím OiKnélenl vyzvMařl Jattí vlc* ne k 
nim pfibllltll. a zdalo «e. Jakoby Ansli^a- 
né Lomu r&dl byli a ochotník Jim upoko>] 
jcnl Jejich zvídavosti dopf&vall, mi J»í 
snadno mohli zajmouti. AjQ£llck6 vojskoj 
délllo ee na 6tyi; hlavni hluky, oba kooco] 
Jejich diku zahnuty byly ku předu flBlc«J 
takto polokruh. PravJ kMdto opíralo aa] 
o náspy na n&vrlil nabáxené. a také leréj 110 Kar«l V. Zap: 

křidlo chr&a6iio b>-to Kákopy. I stf«d voj- se v hustém khihku lidi, konf a za 
ftka na nflvrál k z&padu slgjlcflio do podo- tak Se tam ani crak ani hiae aepron 
by polokruhu byl railotoo. Za 8tfed«in 
bll«vn1Iio Alku byl bAjfk v«d1« dvoru n«- 
zraiiébn Creaay Orauice. V hAJfli ten kftsal utarovalo: přchots a lufi.^tnlci ífcdfc* 
král Rdwanl vfi« co bylo nejdraunio. u- Křml oe xbranf na iiohotovř koní^ill 
schovau. konc a Apltl odstraniti, nebof oli^dy, d Jako klldnf Kwnc) okamllka 
poruCtl ihánfia bojovati na npAaob pěcho- 
ty, i)c snad, Jakoby proatramtiví se bylo ii- 
kálalo uepff hodném k Jizdeckým obmtOm. 
D^brí z pfpsvM^nt, tc Jfzda V9 valný bit 
t6 ocmftle se iTrovuatl dobr< p£chot£. Naproti tomu vojako aoKllckí po) 
a liae v SIkácb sa Bvfmi zAkopy ae líali. Bhy «p Bvjch «braM uchopili, i 
tilliell z neT«tlk6 vzdUttDoatl oa xotatd 
neprfttí^I mnoliein <^etnAJItrcli. Taio oM- 
zřela a ncuRtraítená poklidnost niunafiovs-' 
la ji2 onu síranu, na ktvroii >c kloní «ť Od toho íasu zanikala tak* moc Jtidnlho téestvl. NrařfalnfL hcjna krkavcAv z leaftíř rytifatva. a vojenské um&nl tudlí obmy- 
slem roboto Anglického králo poněkud se ^TtilaSť-ná zatemnila vovéXM. a krouttco 
□ad vojskem rraneauzak^m lalostn(^ krá- vyAlnuto ze Rtarod&ra^ch kolejf. SprAvii kalí. Bojovnici, oddanf povtránt. Jako tdt^ 

levého křidla od»vzdal krti sv«mu aynovl, dál vbbec panovaly, byli tím zj^v^m » 

,.6orn€Riu princi"', pravfího kHdlii dvflma mríli''enl a va«!hnu mysl atraillt. 
Jiným vAdčftia, a stfod vojska kr&I eám Roakaa k boji proti vQll kr&)v Fit 

vedl. VScho vojska J^o poCtialo se Jen kt«rf pM zadním voji lůsuil. byl dán asi 20-001). rozlJCnjrh stranách sároveA. V tu cbl Kdyi !!c onéch pél vyzvMaťtv. vyšla- pov)iinla pnidká boufka od strany mof 

nýcb od krále Filipa VI,. navrátilo n kltt- í od-rauuif lijavec s krupobitím ee spu 

^ou myslí a s pfesvřdčwnlm. ifi> vojrto Kdyí boule přestala, hotovili ae 

anallcké amf-le ivtok ořckávft. ndlU Jsou couzl k Mpa^etI bitvy. LuMiitDlcl Janof 

Prancouuktmn králi, aby toho dne boje Vlachovi. abdrl«ll nejprv<: ro«kaz. oby 

ncuCtnal. nýbrt aby zemdlenému rojslcu nepfrtole udeřili: avíak ti r.i«ozpmct 

popřál oddochu dříve. neX ee bitva svede, mdleni Jsouce a hladem zmořeni 

Filip ryslechl tuto Jejich radu. ktervuX aby bo J(4lA rhvllku [KweCkalo. m 

P«^porovnl svou velkou skufteaosU krftl dcif promočil tětivy Jejlcfa kuSl. kU 

Jan Česltf a mnoho jlnf cb zvlftítii^ drtell nepHkryt* v rukou tneEl bouM 

ííesk^ch ryttfflv. Avsiak v td chvíli biiď |)ro obyíejo vlaského, kdelto Anf!llť>aná 

netrpAllvost pánův francouzských, buď íolům polního tatenl uvykli svó luky 

omylem iKMluipil při-dnt voj framcouKskf iř*-nt mtU přikrývkami v loulvťh. Kt 

kn pfedii. Král kázal pro Boha a avatcho volnno vAak JaDOvskfra tádn^ha 

IMvIte. aby ae zastavili, cot se také staln, ''Inku: rozpoťalt bo] z donnconi b n« 

ariak bratr králdv, brabř e Alenconu. a ncvvlostí. kterou hlasitým klením aa] 

postupoval tvrdoáljne dále Třtxlnl hluky vo dňrali. Tu iiaJe<laou alunce z a% 

jKwce tadrleDy donmfvaly ao. íe byl tok- lasvltllo. oslepnjlc av^ml paprsky Jt 

kaz iménen, a vo strachu, aby bojovný o^M. Aaglieanf. ktefl on stlwovlAti v 

Uk neponiSlIy. dprkcm se hnaJy na av& il^m ohledu výhodném soAlkováDl 

místa pr«i1ejtlft. Nov« vydaná roikaicy iiokryll mrnkctn stfol t3^to nespokojené 

královy nebyly alySAny, vlld«ov*, Jfouce Jovnlky, a sice prý tak bust* Jako 

Jeeitnf a chvastavl spťksoblll to, ie Jen ir«- jak vypravuj] kronikáři íasu onobo. 

il dtl vAeho vojska, co ho bylo v předním nov5tl Itiřlfitnlcl couvali. avSak tu aehr 

voji. a to 00 houf nespořádanf) před ae- z Alenconu, bratr krále F^raocoazakl 

přliolo pHtáhl. Byla práv« tfett hodina na ně vrhl. a my3l«>. 3« to xrádá, dot 

•poledne: dudnd a UAWt pov^iM tltllo ten na oř volaje pln xlontl: „K evmu ae^ 

dav nesélslnCho a od aamého rfljia pod su>nz<'tl takovouto xl)«řl. která i 

abrani eesiaul utrtnfteeního lidstva. Jízda iiniixl xraxuje!" Zmnivk a a«6 mnoSUf^ 

pokrytá Seletem, lučlfitnlci a vAickal i>HI napořád; nadarmo hrabe Dorla a 

zemdlunl a ííznl trápeni hrnuli s^ « tlařlll Orlmatdi. vůdcové Janovských, o to 

po (i^itném nerovném prostoru. Darmo n- lovall. aby av6 hiflfttnfky k novému 

sllovall vůdcové, aby se bojovnici v iiky seálkovall; oba na bojišti padli. A 

sestaviti, dokud h tomu místo sincllo: vřesk lip. jemuí vřdumost o tom prvním neAC 

a hluk přrblui^oval ivuky trub. Jeden tiskl nUax sraženi s n«i>fne1em dána Jest. sň 

druhého, a prach vystupovat Jako mrak lal prý bnj>vlv«: „AJ. k ďáblu s toa 

do výic, rozkazy se kMkovaly a ztiácely Iilátou rotou, která ii4u Jenom v !r«flko- Morav aki Kroulka. lU jc Alenconu, uslecliiiJi o Jfm roftchal. * ncpMiele tattto. U»kaoiicl 
1, Jhn^d mr: rrhl lo svou » na Čcm^lio prlncft, odhAo^L VAdcorfr 
uorskl*. Itoplml Je poltral a aaglKlI |}HeiilAlll pak k tomu mlstii. ptin- 
deptal. ChudSct J&novsi*, Jsouce cť se wmé idvlhu a mh»> na konř po««' 
na lem povaleni, xitvlbal- se ▼ (lili- Princ ten potom rj-chle xm»f v řcl* 
9ti M lomí, pfirall ottfím nnifiir Iwjovnfkftv svjch útoku doráfcťjkldi naft 
hflcha » phMfniill Jim tlUnr A i>H PrancouitŮT odolal a koni>eii« k putt pa- 
'ocD^m zmatku, kttyjt ec volsko írsin- horku Je zabnal. ktcrj)jí Hvýml mrlvolaml 
4 př«d ohllípjrrn nopKtf.le samo pokryl!. Bny vpadli Pranoouaové do hlu- 
aeboo vraždilo, vysílali AoKlICané hthi a ilrokfi rokle, a nemohoucí: aut 
■třel. hubfcfch jedním rizem katy couvali ani kroka kn precln udolali, ba 
■h ob^tl. Jakub z Bourbonu. princ Ti»iDohotH« m ani brfioltt v krltkim (atfr 
Mtý, postoupiv v eele sv(bo oddílu vAIckni podlí, a b nim) i brabfi x Alen- 
francouzského skrze potoky krve conu, hrd^ princ francoue.tkf, knlSe Lo- 
udy pobltJTch t«1. aC k radím an- Irlnakf I brab» z RatrHcellefi, kter^ alTe- 
se prodral 1 iuMtou bitvti za- lou Jsa racAn na korouhev skleal a víev 
V krAlrc byl a2 k pale pahorku za- Jli av£ pHlby nesejmnl. Ostatní bojovnici 
kdjrt ae prtTé drubf nbor voláka prvních dvou sborD rraacouxak^oti xmti- lilo avfiak siepó Jsouce vedeni iMtavl«n& 

ii^t/í ku pFedu 80 tladll. ai to bylo beae 

vAeho rozniyelu a b-^ spořldanýcb pohy- 

i^llp iratfm s tlM sbfral pluky tfe- ťA- Kstdf se vrbaJ Jenom tam. kde se 

ml. kterj po poHoh :ii>&tk]r táhl, mu náhodou Jak* mtato otvíralo, V tu cbvt- 

:ptylen a pro unavenost ee zaata- U změnil av boj v aeř vraíednou- Angll- 

bira^Q^m nepořádku ae nalézal, ^ané Jen Kabljoll a zdáli ae latU ^aato a- 

z Alfinconn, který ar^ prvnfm trpnou nad tlm sblukem, do ktertho zá- 

Jc*t* r(w byl rozdrfiHin. ncmo- hubu a ímrt metali. 

! opoBdřnl thttlho sboru anfxt). Francouzáky král ůovf-ňt-v se o tom. 

,T<mn korouhevntkovl Jaku)>ovl íf dva sbor? Jebo vojska Jif poraíenl 

les, aby na nefíMtele udeřil. J«ou. vellkjřm podivením oety pomalen a 

hněvem rozpálen spaLHl, íe Jenom JeStř 
f. a lét mínil, l« chrne odpoí^lnku t^ett atior zhýrA. ktcrémul on aám válel. I 
u Jest vj«niu vojsku: jiflal a hlavy vyfIUI »e tak« proti AngUCanOm volaje na 
aby pM ncsneBitelním vedru volnftjl bojovníky «** uslavWní: „Dále. dítky, 
atl mohl. Obdrlev roakaz pravil dáíc v Jménu Boha a hv, Dlvlfio! " Vojako 
princi. *e by vojsko v t* chvíli v J*'bo. Jicmohouc temA^ ani ku ppedu pro 
lUttba upadnouti mn&llo. Av&ak roe- Mibltá teia. hrOzou hylo poja-to. a 6lo za. 
9 prl&c řka k a^mu: .,V8aď přilbu králem křlCíe: ,,Pro smxt, pro smrt Jde- 
i»n. a pokro<'nie ku pře<Iii'" Od- mel" kterýSto ktik dlouho ae mísil n 
1 amulli; ď estraoi^lloft řka- ,.Pa. brinkoiero zbrani. AnK)!<^an« v pr%'nfm o- 
Icfiei, klada tedy na blavu svou katnSenl aí la své ohraSenf ucoiivIL 
, kti^roul jit více s hlavy neae- V tom pořal se den k veCeni schylova- 

To povMev vrtal se na nepMtele: <>- Král Edward, kter? dosud stá.1 na pa- azak^ho btltll. 

Ao druhý sbor v^k. cbt^ se lamé- 

Xt a Jeho sboru dotkali, zastavil se. •e ta nim hnulo, AnfcH^^-ané Je me 
dvé kfidla viall. a naatal boj vet eou, 
n « dr borkii v středu vojska blízko vMratho 
miyna, odkud viocko co se dfije pfeljléd- 

Cemf princ, chtř aobo zfakatl noutJ mohl. nyní ryoIilG k vojsku sváma 

e, přiletěl na koni na bo- pflklusal a dal znamení, aby se iMHilu ze 

isl spaUivfto M v«f silou obA ^^7^ tnal^eh <1 »1. kterét u« z&kopcírb na 

dniiinu Jeho rozobnall. Princ konci pravAho křidla vojska Jeho pNpro- 

Mm boji Jsa JK Jako ztracen s ko véna atála, a kuleml byla nablu ByloC 

II. a tiylby it tlM tiAel smrli neb za- «> ponejprv, co v Mdné bllvé zahfmf-ly 

tom vSak Jeden rytir narmandakf. '''^by prachu stfelntho. lehdál Jak 

• prapom princova, obrátil »e k por&al praví, uprv nedávno od mnicha 

pánu. ssedl « koní a prince 2aelo- Bertholda Schwarte ve Fretburce v Brřa- 

lU korouhvi, klerou roxvinul a rui- Kav£ vj^nnlMenMio. Bleak, úfm a hromový 

a dráel. ntoupaa rozknri^cnýma no- rachot ti^bto ilfil, Jlmt g poMtkn bom- 

an ki>ni-<* Ji^ji, pak obéma rukama bardy Mkall. splaáll kosA Frauoouzav 

l«utaf n«í neboplv, kHá na kftt a apfisobll Um mezi nimi Jeftl^ vAui ima- 118 Karel V. Zap: t«k; nt-ftok jtoak by la d«la. s nimlS J9fité 
stfvlcl nt: Ltk ubrMiiř KachSzetl iiinAll, na- 
byla Pntjirouzům vlcv uSikodila. ktl^by JI2 
nebyli poTHieni liývnll. 

Kdyi C^ek^mii kr&ll Janovi přinosil 
Eprávu, te jebo syn Karel, BToleař král 
ftfmalc^ a markhrai^tk MoraVBkf. po trnku 
krUo Rtipa na iii*pf^tclBk<^ 3lky dotlrď 
a udatní boJuJ«. naltllnal kiilicl« Sa.vo]- 
skCho. oby mu ryclilf kii pvmo*^! [iřisp^l. 
i nedalo mu to (tokojo 1 pravil Fka: „A 
Ji p&Jdii tam. kde «yn mflj bojiijo, abjrch 
}e] Hr^m tftletn chrAsll. VahAru! ku pfa- 
du! ťhraWI přAtPl*:"' I dal rorkafli. aby jeJ 
k jeho synu vedli, kteréhoa Jmeao usta- 
vičné rostou opakoval. Shlukla ee (Mká 
ilriiSlna rylf^^íiv ultoUi bv^Imi krAlo. posvJ^- 
UtAI sť Kluibáin rytlMik^ a řeato^m: 
hrAt ním Eanod))ftvn.v po c«U paaovAnt 
avfi vlactol krAloratrl a jlnjm slouíiv, 
l<deko]tvť'k pomacl jeho zapotretil bylo. 
v xlittbé rytířské a nexifitná Hlávii evou 
vi-hl«d&val a na avůuí stttu nřmecké he- 
alo: .,1 c h d I e n." lo Jest ..Sloultui" nosil. 
Vxall ivití rytířové Hlepfitio kr&l^ m<^xl 
Bftbí', a ahy ho v llunt bitvy tím-.tralil!, pH- 
v&sall uzdu Ji>bo koni k uid&m a atřomoay 
ka atrctnonflia Jeho nejblltsich dvoTanfiv. 
JIndficba r«C(<iiéIio Mnlcba Baal- 
lejskeno a mladétvo Jl.ndftc-ha 2 
KliOKenberka. Takov^ta apflsobem 
vrhli »e Cefktí rytlH se svjTn krfllem do 
pOKlocInrbo bojo, kdp <lav a hloiiiox (iltvy 
byl nojvÉtít, porftipjíw kopím všecko 
před sebou a vykflkujťce Praha! Pra- 
ha!, hexlo své. 

Avfiak nedlouho potom zbytky francoui- 
ak^bo vojska }íi veamSs z bitvy prclinly. 
a naAi rylfri vldouctv Jititoii Kjttiubii napo* 
mlnall krAlo. aby svAj livot itat^lioval. 
Kr&l J a Q Tíak nechtěl z bojl&tj^ ustou- 
pili provolflvajc slova: ZacbrmAte syna 
mého! ont ivmi dCdlccím C«Ek6 koruny* 
Marr ríak pu8ťt« do bitvy, neb toho 
bohdA iiobud«. aby kr&l Český 
z bitvy utíkal:" Z«.Jl8t6 krai Jan t«- 
ml sv^ml posledními slovy a Čeakfm ni- 
rodem se smířil, a featuou pam&tku si 
II nás postavil. Cecbnvé vidy s hrdostí 
na ta alova si sitoralnall. a tal;^ toho De- 
bylo, aby byl krai CTeskř x bitvy utíkal. 
Po boku krále padli: Jindficb % Ro- 
aeaberka. nejstar&l syn pana Petra z 
RocADborka, Jan z Llcbteabiirka. 
Jindřich « Kllngenborka, Heř- 
man z Mllieina a Talmb«rka. 
Pllcbta !l. X 2lroifoa. ayooTec slav- 
n«tui bo>ovaIka téhož Jmina, kt«rý 1322 u Hakldorla padl. Barorae Sin 
nic, Válkou o 2 Poreftioa, Zftvl 
s JltDllna. Dalibor a Koxoj 
KuQáe i Pavlovi r. BedMrh 
tlpeakf, Llfek x RicI•l^nbur] 
Hron £ V 1 a A [ m i b do |iades&U se 
vu ryllfskfko. Krát Jan meCem 
tak dlouho udatnfi kolem sebe radní 
mnohými smrlelai^ml rauantl pokr>^ 
□é klesl. 

Jeho syn Karel nnad ani nevád£ 
otec Bo dal do bitvy r«aU. aby Jej ss 
ni| a sfim krdiuakou smrt podst/^upll. 
jovali^ Karul romM udatna v drulIoA 
In Prancouxskétio. ]li takí I n&kolDt 
obdrlel, avSak když «» vidělo, io 
}li naipraTeus. býti nemfi£e, vyvedli 
la Ildft Jebo E davu vra£adn«ho. 
7.achr&nll a r&ny svú opatřiti dnt. 

Také král F f 1 1 p VI. s V a I o 1 1 
dobráni bojovulkcm alv mépé doli 
vťld<;«u. bojoval dosud «tati>^& a ne 
tatid; dva koně byli pod aha xabitl 
Slj! byl tCieo poran&n. V soumraku JI 
mohl Tldéit, Jak se bitva vrhfi. m61 
malý po(et lidu pN sobe a ieiti 
uatatl od boje. Tu uchopil Jodeo s 
uxdu konA Jeho, a témtř nhsllaí^ Jej a 
bttvy vyvtHll. Z cwlAho vojska Imucoui 
kterého s ciilml pomocníky před bl 
130.000 bylo. Jen nialf zbytek 
pohromy ušel a pod ocbniDou tmavé , 
E tJoJlAlc odtAbl. AJigUčané Jonom sil 
muiův atratlll. Na boJISU Bamém 
střela se tma a tichost smrti. KtAI 
ward [II. brd Jsa na své skví^lé vit 
nemobi sAm pochopiti. Jak vojsko 
couzské. tak oliromué a udatné, v 
llka tioillnftch fiplné cAhubř podle 
a rozprfiňciiti b^ti mohlo. Nedovolil 
vaj>ku svCmu opoufitétl ílkj, boje s«i 
Jakého obclstínl: s&ro před »txnc 
NtrUI vyjel a bedlivé naslouchal, kde tf' 
80 co hýbalo; av&ak hluboké ooéal tkte 
rufiUo Jen po dlouhých cbvtlfch temné sto 
nSnl skonavajlcfcli anul>o rxnénffb bo- 
Jai'Qrkflv, kterými relé Údolí bylo poMtA 
I roskliucal t«dy udélatl oboé v řadfirh nt 
»ha Kvého. a lu se ukOaslo. le na lioJUll 
žl vj-ch bojovnlkflv vlc« nebylo. Zavolal 
svého syna kftxal mu, «.by so podíval pN 
bledém svélle kmltajfclcb se pochodni M' 
ty tlalce mrtvol, lafilrlch tam v krvi 
I L&zal se ho řka: ,,Co ao U sd&l 
Ík jcsL to hra sábavnfc!" Potom] 
Ubiv pravil déle: ..Milý eynu! 
čestné, a Jsi beden panovati." Ni 
král a syn Jeho roskazy, aby do Ki IrtwiMBnl tiyll iTtttl, podkonl ■ pncholcl. 
Dft kterfrh JejUf^ zoAniky ilvota h Jovlly- 
Nalnen joat u.k« kr&! ť^eský; let«l 
q prnsUcil *vfch rylittix. kl«f1 i>to nCJ 
n> poli MtTjr poloilll »vot Bvfij. Ji4t« d^- 
rhAl B oiél nl^co afly. UK Sd 1 proiuluvlti 
mobt. ZAdal. aby syn tu k nómii pflft«l. 
« byla 10 Jeho poslední myaiénkK. aemo- 
lioiKl bftl ryplnfioa, ledaby král Karel 
Oal i« od ADsllf«nav saliDouU. Pfti«1 
král Bdw&nd I syo Joha. Cern^ princ: 
Etttwanl ei>atf« »koDÍTajIcIbo krAtovakfihu 
brdlnu. promluvil U btJtd piflvodcftin blu- 
aam pohnuly fka: ..Dimt klesU koru- 
na rytlhitTa, nebylo nikdy podotmého in- 
nato krAll Českému: Kril český byl by 
liodvn leo^lbo umrlčího lotet" 1 neniobl 
■trn od alif idrt^iU. Čitrný princ v^k ob- 
||kv Mo Jaoovo uleh£1l mu pili n ayoov- 
ékaa obstuhii poslední chTflI tlvotn. Sko- 
saltA Jun Je«« te noct na rukou prtncp 
E<lwardn kn(let« de Gallea, Merf tohoto 
stnuri pinií ho dae proataTlI se velice udat- 
noatí a ftpanlkmtl duc:ha svého. Kdyt 
pak hrfl) skonal, pMstoupIl Edward lil. 
k i>-it) Jebo, 1 ^-aa] 6t na znamcn! avfiho 
vliť-isivi tfl pdtroal pfrs a Jeho pfllblce 
a h<->to iPh dlen. I podal }e svímti sy- 
novi ťVrnérau princi, kterémut vlaatae 
la í^vst toho ilnír nálvjltila. a kierf 

I Jakoilo princ Wal«»ký a nftatupre 

ilroaii lato inam^nt do avAbo xnaku pM- 

,}•). J»koi ai podaes »e spatřuji tli p&troal 

péra a b««lo „leh dlen" ve znaku iebo 

upcův, princův Waleakfeh. 

KtÁl Gdwjtrd dal t^lo krAle Jana na 

tnlst^. kde oaleceno bylo. a velkou 
lenakou eti pobrbltl. a postaven Jmtt (u 

kainenaf, kterJU toprv r. IS&O nft- 

I zkátu vial; avftak J«s1 prý xa«« 

llWt skonCII krftl Jan l,nxenbnr- 
\t 9>aJ* teprv 50 lot vťku Bvébo. Po- 
pa ném; vdova. Jeho dnihá man- 
Beairlx a Bourbonu. z Jebo 
pjmftr ](^n Karel, ňfmský cf8a^ a krftl 
%\tf, Jan JlndMch. bývalý hrab« 
jlkf. a VAclav z drnbťbo mantel- 
iiownf vojvoda Lusenburaký. ko- 
jfiut 1 dcer Jediná G u t a i\\i 
la, manielka Jana, niMupce tr&iiu 
OQuk^bo a dosud vojvody Normand- 
ho, ku-rá Jlft U. s&ff n&eledujfcfho ro- 
tM9. dHv uejl maniel Jejf, eya krile 
VI., na trůn vMotiptt. také umfela, 
ŘYU se pramaieft nejen vjlecb potom- 
PraccOHcakýfb krftlfbv. z domu Va- 
■ýbri tak< vojvod Burgundakýcb. 
11 KrAl Jan pojiova) po 8S leL. ováen 
vfce slavné n*tll isdárnů: nedal nikdy ci- 
zímu niHintitli hranice CeakA xomO pf«- 
kroPlti. a rozmnoítt českou MAI atilým 
nubytfra Chebské krajlDy, aem^ Ba- 
diftinskfi a Zbohellcké Clil hor- 
ní Laď I re a vétíií fáflti Slťxaka. 

Dlmým Hie&lm Botfm neHkonílta ne 
historie krále Jnna a Jeho smrti, ncbot 
Jako za llfva tak I po smni uem^l pokoje: 
odpoffvftt nynf jlí v deiAtAm hroM. 
Vk bví poslední vAlI, kterou ]iS po svém 0- 
plnf^m oslepnuti ui^lnll. Udal býti pocho- 
vfln v Clal rf on ta t n*. klASlofe ne- 
daleko Arlonu v hrabfltvf Luxenbursh&m. 
To se mii vftak nevyplnilo. Hrzo po bllv« 
u KreAí>tihu vykopali mnichové liltak^ho 
klífitora V a 1 1 o 1 r e tí-lo krftle Jana e Je- 
ho proxatlmnfhú hrobu na bojlfttl. a vo- 
chovali Je ve sv«m klAAtefe Nedlouho 
veak Jebo syn a niatupce, Karel. hta«(l se 
a télo Ev«ho otce. aby Je potealné mohl 
pochovati. I tak přcnefteno Jeat i Vallolr* 
do Luicenburka m^sta. a pochováno 
ve chrám* Panny Slsrle kláátoia Be- 
nediktinského, kdvt mu Karel 
akvoslný nAbrotiek dal iKMtavlrl a ]ej erby 
a obrazy l^eekýoh hnlln s králem záKveA 
II Ki«Af>aku padlých oidobltl. Tam leielo 
télo krAtovo a£ do r. 1&-I0, kdet klMter 
vyhořel a náhrobek skaien byl NiUloilkíjm 
tobo pfeiMMiy Jsou královskA o«Utky do 
boř«ij«bo mteta h PraatlAkfinftm. 
kteflje prý sa ii»wilz<< ukazovali. Koku vtok 
i:>92 byl Benediktinský klAMer na novovy- 
Htavén a poíadoval krAloviké ostatky aa- 
apCl. PrantlékAni nochtlceje vydati sond lU 
se o ní. muMll pak Je pfedee vydali, a Ra- 
kotiaký arrlknlSe Albrecht. nAm^M.nlk v 
Nizozemích, dni u BenedlkUaav králi Ja- 
novi nový skvostný pomník vyMtavMI. kte- 
rý prý 17.001) íl. Btál. R. UU dobyl Lu- 
xenburka řVancouzský král Ludrtk XIV., 
a kláMcrnf chrám a s nfm i pomník Ja- 
nův zase mhor^l. Klášter JU nebyl na tom 
samAm minií obnoven, nýbril pfciollll JcJ 
na Jln« v mHté del«]6Im. Tiím opAt krá- 
lovské ostatky slottli a tlt-tl pomník po- 
stavili, který Jeit<>. aC bwz oatatktkv. stoji. 
R. IT93 vpadli francoueittl republikáni do 
Lqxenburka. mnichové ut^li. a klá- 
Utery byly zniSeny. Oatatkům krtle Jana 
volk* nehozpe^íenstvl hroxllo. nebot Fran- 
couzové piftnili a bořili v&ecky pamálky 
králův: av&ak Jistý pekař, jménem 
Adam B a s 1 1 e D. Je tajn^ odklidil a ve 
sktfnl ve svém dome uachoval. Za cfsafe 
Napoleona 1. na skHol s ostatky se ae- lU Karel V. Z«t): rayalllit. a pomléjl 3U povfiel. Jakt I BasUea 
dotvrztivul. H' Ji nprcbll mnlcbové do 
Prahy ndvmii. vitak to pravda neliylo. 
Bohatý fabrifcaat kaiufODútio nActobl. Jinc- 
Deni Boch-BuccbmaDii. majfcf avou 
fabriku na vonkor^ blli mřsta Lux«n- 
bnrba. dostal tu akrinl od ppkafp, a ta 
se* whvdleDfm mnichův, laK Jeho syn pí- 
Af. i tMTÍioval JI u sede; neboť rouIebOTé 
Boaodlkttnl «oudiII, le ca nii>al«m bexpeC- 
a(jl tjudo Bcbov&na. &«ili v« iniMA. \'t- 
vmenf do Corh bjrlo Jan vyniyftloao. aby 
pekare k vyd&nl raicné pamlLky tnail- 
QéJI naklonili. SkHné zAstala r Busch- 
manaovské (abrlce. a mladAl 
Bocti-Busclunann vxal JI « sebou, kdyl o- 
imiiAtř^t (lúm rodKúv a do Metlacbu 
v okoK Tr«vfnik6in sb stAhoral. Tu v 
Heclavliu oturfci obc«onstru tiviXJ ptkoS 
kabinet pHrodalch réťl. a inaxi Jlnfml 
vx&cBostml uksEoval tét kofltl krAle Jana Ceakébo, scstareaé t kosUIvce. B.I 
iďlSel se Da ten kabinet podlrai UMÍ 
dtlcb Vilém, DAstupcA trtou 
potom co kr&l «tvrif tobo Jta«aik. 
si na ni1«4l£m Dooh-Bu»cbinatinovl 
králv Jana Tyiádal. a oia srůj 
K n s t e II oad f-okou 6aan>u v Pc 
Je odvezl, vyslar&v tam oov^, ny-i 
&est^ pomník krtli Janorl. Tak nyof 
poiMvfi krAl Jan v KaMollu. im skvc 
hrade krAlOTtlié rodin; Pnukd r 
Por^aské. Roku IS3S téhojí dae a w 
hudln<>. ve kt«rA krůi Jan před 5O0 
v bitv* u KraMaJcu padl. byl Jeho 
náhrobek posvécen. Představuje 
lou rakev v polovypuklé iirftcl. aa 
te na koni, přeů nim d^lo. kterém 
oné bliTť ponejprv atffielo. v 
smrt 8 koatni a so slarotraacoui- 
alťm: „Jv oalnei tout", lo j«at: J* rii 
vyiovDft.vtm. HLAVA m. 
Karel 1. co císař Římský toho iména IV. Od n>Kn 1346 do UTg. Karlovy ntsnizt a Jeho korunovace v 
V Bonnu na Řimikí krilovatvi. 

1316 se. llBtopadu. 

íf ak ael Oechovč a Moravana »prAva o 
Sf amrll krAI» Jana pfUali. o tom nSm 
tehdejil kroBlkAM iJlilných xprňv nífdftva- 
jt Karel eAm, aj-nl didlCoy kril Ceeký 
a voleny krtVI Atmskf. nalézal »e po bUv^ 
a Kr«>Kaku v polotenf vetmt ne^uadn^m. 
Odatranlv go i bitvy do fraciroii^skébo 
klUtvra vOurBcliampbU delM Eaa tam 
pro sv« rAny pole4el a tudI2 duatl času 
mil. o Bvem iMkem poloSonf a »v6 oka- 
mClU opilít^oeci rozJTmali, nvboC brl v 
tu chvtU práv« Jako rj-tif v cUlné bloudí- 
cí a dotirodrulHtvl vyliledárajtcf. 

Jeho hlavni protivník, ťfs&ř Ludvik, 
roimnoiil v poxicdniui íaai; avou muc ná- 
runní. tak íl- Karlova moc v ti chvíli 
n«inotilA Jf odolati, neboť kromA titulu 
krti* Římského nenuM Karel v řai Něme- 
cké Jcfltí lÉm*f nlíeho. Joho pfltcl. krftl 
Filip VI. rrancoiizMkf. po iv* porOSťe h 
KreSCaku nyni afim potřeboval pomoci, a npOMtolíká stolice, mimo viecko 
(ifáleUtvl Kltmenta VÍ.. pr«dce Jeo 
ntho proflpéchn vidy vyhlHl&vata. 
nemel po ttraciiné bltré ani vojskl 
peněz, nepMtet Jpho byl na bUxku 
sflm byl vsdAlen od krAloirsivl »vtí 
akého. X kt«r6ho Jediné silu a mo<^ 
íerpatl. Jenom hrdina anebo ix>i'' 
nratil by mral p« lako¥jřch u-. 
a v TakovAm nebezpečenství, prail 
ck5-, a Jenom velfniidanf kaílv mt 
a tnkovfni protivenstvím v boj pt 
a át^stlm podporován v tomto boji 
obstAtl. 

NfJvOli^I obtis pHpravovaly aca^ 
Eftvaxky k p&peU: niuMl papefl 
vftcl J©át* před avym vyvoleniai n 
ak«ho krAli- pMsIfbltl. kieiĚ slc« 
ei>yaé nebyly. Jrt chtít v£m« vypí 
pro n^lio vSak mnoKl předeéU ťia 
se vjtplrall a s papežťm vílky vedli 
Jomt; Jii oaboře uvhIII. zavflial t.^ 
pai)«2ovJ'ch zemi a krajin se acdc 
mí! nyní k vflll papeil rSechny 
n skutky sv6ho aoupefe, sbazen^bo ^^^lapSoit CoBko-MoraLTBkA Ktxtoiks. 116 l}-t7. ié vybUslU, Tíecbny pMpovMl Kterjk s« cin»f Ludvik k novému Rimtkí- 

ar£tio áiíd*. cfsofe JlodHcba Vil a mu krili choval. 
9ch rlaafúv ai>oito1idi( atolfcl iiCíai>ii6 
plnIU: bez [lapptsk&lio poruleml aeniél 

■Ulic vltročitl. tt kdylby do ftlm* pH- Ctsař Ludvík ňmt n«J»pnA »1 poCfnal, 

. «br íc Um n> ftrmaké dsafatví ko- • mobil Karlovi mnoho ph-kailU. aoo s 

aoTaU (t»:, mOl tňhol <lDe w»e i fttnia moc'- kterou mí!. I do Cith rpadnoutl » 

inoatl n do Nfim«! ie vrátiti. A i« to vftechny ziméry Jeho v lUvee obratiU. Je- 

oko sTídomlté tak cbtei vyplniti, sofUl 'díl pouae po knížatech a po Mdskřťh mft- 

N»i»rí trykll lsouc«. po pMkladu do- 8t»cb. aby Je u TéraosU k Bob* «chofal. 

clMihí Ludvika iin pftpete ne- Z fteina vňak poslal dne 7. leilna 13í7 

m m Jrfio clrkcmlch treetů ■! atT»- hanlivý lUi KarloTi. plnř hrnbýah n«dA. 

J. I irall KarU ..popak^m cluafpm". ""^t, n^npnjoh vřbrtilok a »lov cbvftau- 

fVjIWií se T kliéteře Ourechampakém vjcb. 2 ktorfibo Jcmoin na ukáaku o&ca 

sral se Karel uapřw! do míata Ver- m**© t»to položíme: 

j«. iwlom do Arlouu v« brabatvt Ui- •Mr cl«ar Rtmaky. kterř opalíeutin 

iburskf-ni. Ve sprůvu lobo hrabatvl uvl- boMai íealo Dad avétem drffme. na trfkui 

»v nyní vlasinlm ]m4nem a nikoliv na tÍ*o* ti&-rr aedfme. kterř Jsme sloup ««■ 

Ido tjnitri svého Václava. Jeho kI*- 'Í veamlr nMOUcí. kterjm c«lý avot aloull 

'strjc. ardblBkap B a I d u 1 n Trn-írskí . « b^ ko«. před kterém se tPoaou nirodo- 

aatfm pMpravy k Jeho konmovinl na *"* barbarttl my no diviti muaba« 

iali«bo krtle. Cíchy a Frankfurt n»- *^H*^e « smail tobř pidimužíkovi, kteří w 

Sly Karlovy brtny avé otevHO, drtice I'''o" "*">■ ve'lk»nu. aUvl. mravenci, kte- 

a clsafem Ludvíkem: uveden Jeat <^ '^a chce pohltiti ... Setrvdé-L te erém 

Karel ilo meaia Bonnu nad Rýnem. Sor«dnfim bldinovwtvl. íhudíme t« eo ana 

Tt hlavním chrám* koniaovín Jest * roxdtllnie moc tvou vyrayílenou Jako 

14. listopadu mu od Valnima. arci- i>*ď>bii hrníenou, a v nlveí JI obr&Unui a 

ipA Knlliwkého. u pMlomooetl mnoha ""OKyt^HMe. J»Im> priiek kmitajfcf ae na 

}lakupAv, bUkapílv a opatťiv. v3ak ne- slunci . . .'■ a tak díUe. 

cto svíuhích Hll8liíi:h kntiai. '^"f*' "" "* 'o •''>» "*■ *«""a 1^*7 « 

"KťMiefnft pmel Karel dne 13. ledna Chebu odportdftl kftrav*. E vyaoka a apolu 

I»«7 do rv4bo krfllovatvf Ceskřbo, a t.yi Juclurm nftbotonaho-blblícktm. 

Praji« 00 norf král alavni 1 radoeCae '^*"*'' ''"•í^O' nepofíaaj* t«<iy nWobo 

duchovonalvn I vJebo lidu ewkého pM- P"*' Karlovi, chtíl an př«devílm na p«pe- 

Tak vatoupil Karel po •vám otci *' vymaUtl a apojil «e k tomu clil e blon- 

trto CMkř. a vydal moeny Hat rtem «»l^™ dobrodruhem flmskyro. kterému 

in králoTslvI C«ikéh« a markhrab- "■ """ aAIefBlo, Jakby svétskou moc pape- 

¥or»vBk«io, Jimž vitecka prftva a tí#- *«'"'' ^ "'"' "ob' podkopali. Byl 10 Jltitř 

l*«(>ody ifrchlo wiml polvwlll. a hlavu* Cola dl Rienzo. Claaf k aStaM tajnfi 

kWř drlctl a vřrní zachovávati pH- ''"'^ vypravil a a nim ae umlouval; po 

_ _ tt? totlí nebude požadovati bemř awHonhém řaae potom po«raI Col* dl 

Mml. vyjma případy, kdylby se mela '"^"'o «elř íllm proU papetl, a aríml U- 

ijlll avatba v dome krSkwakém, «e chotivřmi řeCoiI ftfmany tak omAmlU 

ik£ ářady v Cechůch Jen roíeaé "">*'• '* í"! " tribuna lidu vyhlflalll. a 

Moravé Jen roeenĚ Moravany f*^ i*^^" vtndou b.C-rl c-htéll. proto ic Jim 

itl bude. le svobodné df-dlek« prtí- allboval, ie starou republiku (llmakou za- 

» rodinách at do «Tního kolona po "* obnoví. 

1 i» preallel prfirhod míti má, anlí ;Udlcivf Jakutto utlúmrtl na krá)ov- 

inofu pMpailnnutl m«)o, koneCn^ 

C«<M) a Moravan neof povloen, 

I ciztch itml do války la bra- 

1 .ik* vRákerému duclinven»tvu První panovnické pi£« Karíowy, 1 Jeho 
snahy o dobyti Tyrolska. 

1317. Karel ac Jen otim dni v Praze idriel, a 

uo iiutm QSVMÍll svou obzvláJitnl ml- hned zas 22. ledna 1347 JI opustil LeSelo 

t královakoo. Av£ak nedlouho se v Pra- mu jiredeválm na srdci, Jakby Tyrolka, 

t4lr«i?l, a mawi pro upevaíul avího dů- Jeho bratrovi noňteehetnym a zloílti- 

atiitvl v N^mch-b tarsy tase odejeti nřm apOaobom vsat«bo, pro ní-J motal aa 

»«de imocnltl. I hledal podpory avftíb ak- 116 Kftrel V. Zap: nysia u voivočy Albrwhta Rakouattebo s 
krtle r.iiilvília Uhcrídého. k nimi teily pře- 
ílcvfifm si sajel. ATftalc clsaí LtHlvtk, pfl- 
voi& oba paiicnralkjr na avtiu. stranu, Kar- 
lovi to prekasil. 

Tr&tll se ieáy Karel xue do Praby. 
a dřlvř ueill pro eamyfilcmou výpravu do 
Tyrol nřoo poítalkl. ta,bř^ttJ so Biarosll o 
nelobcnl by«io království Cflskího. Uřl- 
niv potřební iiKprairy vydal «e Korci 5. 
dubn^ 1347 do Tyrol. Vzal Janom O-l dft* 
v^mé drahjr fi sebou, a pra )ep6f JIsKXu 
vfttcikni «rM pfeelrojUl se, vj-dAv^Jke a» 
na cest6 za kupcrr. Tsk se doetalt nepo- 
xDanl ilo Trldmtii k tanindlílmu blalciwovl. 
Sem pMftlI v keitco tia to tniti logit pa- 
jrotsikí a imeloTé od Karlova Kvaka. JoAa. 
(iHdlťť trůnu rrant-ouxKkého, a ntml se 
viMDl se Kar»l v Trldent^ Ktiilnvll a do- 
stal vojska od patriarchy Aíiullejakeho. 
p&aa V«roní>kého, Milánského, FerrarskĚ- 
ho a odo mnoha Jlnf^b knlZat Italskfcb. 
PosUvlT «c v f*lo tftchto voÍBk, hned pol- 
ní taienf nastoupil a v kr&tcc sase mést 
Belluua a Fcllrl se imocnli- Potom 
voJMíl do aamjck Tyrol, Sobyl inř«ta M e- 
ranu a Jln^cb míst a poplonll mfrKo 
Bol E ano OdttiO RA pMhmul pfeA hrad 
Tjrol, v kmrém Markéta HubatA 
Kfdl^la. a obtebal ]l vpttnl kriilé. Marké- 
ta rSak byla jak lidem xbrojným lak 1 
apISf na r«1$ rok dobfc opatírna. lak if. 
ra&lo na(I^J« bylo na dobyti bradu Jejího. 
PHchvátal císař Uidvík proti Karlovi, 
kt«r; upustiv od Tyrolu proti a£mu ae o- 
bráUI. a Ijm| velkého nsm&hánf clHafovy 
Bavorňky x Přljch Tyrol vytloukl, tak íe 
cfsaf Ludvrk s velkou hanbou a pólo u- 
Hloupiti mitxel. Aváak potom pftdcl cfsafAv 
ayn. Ludvik Uranlborsk^. b mocf mnohťm 
sIlnAJM, KBr«l utrpěl porfttku, ztratil mř- 
sU Mernri a Boizano a biskup Cbursk^ do 
zajftl pMAel. Válka vSak se protáhla at 
do mf-tifca t^rvaace; Karel vzkftxal <lo 
Cech pro pomoc. SOOO čeakých rytířův a 
paJtokl do Bavor vpAd uCInllI. krajiny vAl- 
kou pú6llf«nA mnoho Mdy snftA^ly a £Ad- 
ni fllrana nemohla dnrhoii přemoci. Kdyi 
pak kon«4ÍDé vclkf hlad vznikl a dalMmii 
vedeni vAlky velmi pfek&tel, tuf Karel 
eobé umínil, konce JI uílnltl. Vftocko, 
{ebo v poledním IVrobku dobyl, dal la 
velké sumy v i4stavu Vlskontům Mllán- 
akým a i^nii Karrarskému. a pres Uhry 
do Cech se navrátil, maje v Hmyslu, dáti 
biittru svému Janu JLndMťhovl la Tyrol- 
sko v oňbradu markhr&batvl Moravská. Korunovace Karla na království 

1347 2. RáH. 

Karet vrátil se do Prahy ku 
inřslce srpna !3I7. Zde byly }ít vi 
pMpravy ku korunovaci nového krti 
ského Hflafiny. Karel jll pfed svfm i 
áem do Tyrol vydal lovrubná pouO 
tom. kterak se ta korunovae« vr) 
má. I ehlél míli pH tom hlame a 
obFady. na která se sftni vlastnlnia ( 
díval pM korunovaci Prancouíak«io 
Filipa VI. v lUrmeai. Tento nov? poj 
korunovnce byl latlnesky a řeaky W 
a roxdftván a pro builouc-noat nafldil 
rel. aby se vMcknl potomní králová 
pM korunovaci podle toho pofádku I 
Ki-nmft Rkrostná koniDy Svatovácla 
kt«rou Jit r. 134G shotovlU dal. taká i 
ni kr&!ovsk( klenoty, lotlí HíL&ká ]1 
lvi;lo. prsten, královsky orn&l a Jlot, 
pořlilli. Na VyteliradC míly w obřad 
řiti a na ProjUikfim hreil^ pN cvliJ 
*ifaBlen8t\i arcibiskupa a duchověl 
dokončiti. Praha Jit se hemžila mnofe 
vzácných hostů k tá alavnosU poxvai 
a vilckui stavová ti&e Česká v pfcba 
poftu tři se dostavili Kroniř arclbla 
bylo tu yfil blHkupQr deset kullai, 
nlral taká kurfOrat Rudolf. Saal^ 
voda. mnoil kntiatA a hrabata s if 
a veSkePl lemfiti pánova z Čech. 
a Siexaka. 

V den pfiřd korunovaci. 1. 
maSdin se ni.-jpřednf']» biskat 
ta a zemiti pánova. totlS arolbl 
noSt, bUkupová Jan VII. Vol 
mouchy. Pře dal a v Vratlslavakj 
I. Lltomyítlahř; knfSe Jan J 1 n| 
krAlflv bratr, lennl knížata M ! 
niladat Opavsky, UoI«kj 
s k y. Jeitf pftt JInfch Sleaskfcl 
pan Joál z Rosenberlia, V] 
Landfttojna, BerColt. Ci 
Jindřich t Líná. Hynek 
z Duba. Vaní^k (Václav) a 
(Benedikt) x Wartnnb«rka, 
fJanl z Hichalovic, Hyael 
Choda, átfrpáa a Jaroal 
Šternberka. Jefiek z 
herka. Hynek it Walditell 
nck 1 2leb, Oldřich a Jli 
7. Hradire. Jeíek z Krarai 
zl JIn(. Tito viícknl př«dsloupli 
Karla, učinili prosbu k němu. ab 
tVskřho krále korunovati dal. ij 
Římsky král potvrdil právo od pag 
menta VI. Pratskému arcibiakm 0e8ko-Mor(LT>lcJi Kronika. U7 BlMu arclblskuptt Hobu^nk^ho jontuu 

kntll Aeflkéinu korunu na hlavu «a- 

itl n nx krftlowBtvI České pomBZ&nl dfl- 

«siM, KArcl t&k iiřfnll, a rydal d& to 

Iblskupovl cfsafak^ li»l pod tUktou bul- 

Ml vilckQl NAftll kDtSkU Ui v Praxe 

oraní co BTíirfkoví podopskl). 

Kdf4 8«- to Halo. odebral se K a r cl 

V4tea }»a. od arclblakupa. knlZat. v6ech 

licích pAnflT. rytlfův a vUUlyk na V y- 

rad. Tam to chr&mC kapitulním vy- 

svou poboiaoat. a pak byl uuw na 

stskf hrad veden, byl pf tturawn nn- 

m ve hlavním cbntni<^ u ev. Vfm, 

po nich vyprvv&x«li Jej knéSI a pánovo 

jrbo krAIOT*křch pokojů. 

Dmtlttiú dnn. 2, xůti. »»kH se arclbl- 

p, oba bi*ku[iovA Olomoucky a Lito- 

Alak^. Joho euffra^anov^í. a Jlmf p^t^- 

ve hlavním chrflm^ ns. hrsdí FraK- 

oblekll na sebe ornftty. a éll no- 

c krilovské roucho, mef sv. Václava, 

kadlilelnici a avfcenon vodu do krft- 

^skiho iMiIAcu. aby krAle do chr&inu 

.1. Kr&I tu jli oíckAval 1«to na 

ném loU a obkU^n Jsa od i«m- 

eeJvyMfťh úfednlkůr. kteN byl): 

■ t z Roseaberka. neJvyAM s«in- 

kouomlk, OndfeJ i Dube. a«J- 

acntak} aiidf. JlndMch x Llpé. 

1 iRiaaky marAAlok. Hynek z 

lilftt«lna. nftjryíiil audt dvoraký. 

Bek Berka t DubJ, purkhraM 

ikp, kronik mnoba jínýcb pAn&v. Ar- 

lakup krflle nakadll, svícenou vodou 

ropu. a tdvibl Jej >s ruku a lote. Po- 

I >-J pak obn ilrusl biskupové pod paSdt 

edlt Jn) priM-as«1m do hlavního i-hr&mu 

itAt/: starého — u Bv. Víta. Pfod krfi- 

neaU ncjv-yňíl ařednlcl lem&tl korunu. 

o. ri^kfr Jablko a mec av. Václava. 

Uf x«maký komorník kTl4^el v tele 

odu majti hůlku v rut.-«. a £a kiůteoi 

II knflaia a neJpFednt^JM semMI pd- 

pfi fllavném KnOmf vikoch xvonA Pral- 

T« ohr&mc byly krúlovakó xvmikú klí- 
na velk^ oltáf jioloAeny. krftl se ti> 
II na tríinu. a biskupové, knížata a pá- 
okolo nebo »e roseadlll. I*o nfikte- 
králkách modllUiArh ueivéao Jeac 
krátké kázaní. Je<lno k oaottáiit du- 
ivnfm. druhA, beapocbyby íeak<, k o- 
Lm Bv£tskjin. Poiom arclblakup po- 
kv proDituvll ku králi fka- ..Clicv>»-ll 
viru od hhewCaoskJ^ib mu£bv danou 
a akutky apravcdllTýml chovati 7" 
»1 krAl: ..Chci.-' Ka to se táial ar- cibiskup d&l« Hia; „Chc«^li krAlovatvI to- 
to od Boha túb« propAJAené podle spmve- 
illDostl otcův BVýcb spravovati a cbrftnl- 
U?- Odporédfil král: ..Sllbnjl véní,. te 
tak uřinlm. Jako ío mnu Důtí silou svoa 
ttoslllIOTatl a moji vérnt »tou iwmocf prt- 
sptvatl budou." Tu ae srcibiskuii k Udu 
obrátil řka : „Chceto-U knlSote Karla &a hla- 
ru STOU a za krále svého uznali a Jeho 
posluáni bftl?" Naee< veškerá Uucbovetf 
stvo. vSechna ňlcohta a lid Jako je<lnlm 
hlasem Pesky odpovídali řkouce: „Rádi. 
rádi. rádlf 

Kdyl »e to stalo, Dvrkll se biskupova 
přtrd oltáfem na Eetn. iwmodUli 8e, a ar- 
cibiskup oilKkávKl UtJLiill ke vftem sva- 
tem, v ku>r« moxl iln^mi rnrAl také ná- 
sledující Hkia byl: „Pune. proaUns 
té. ryaly.4 nás. aby na důstojen- 
ství císařsko byl povffte d." Pak 
ne zaíala velká máe zpívaná. Mezi epIAto- 
lou, když v kůru zplv&ll. pMnesII dva opa- 
tové s tnfulenil nn hlavách ze Svatova- 
clavská kaple v kalichu aratý ole] a po- 
dali ie) arclblakupovi. který krále na hla- 
yi-. na prsou a na ramcnou pomazávat 
Fka pn tom: ..Ma£l t^ Evatj'm olejem za 
krále ve Jménu otce. I syna I ducha svb- 
tťho. Amen. [^}koj » tebou." Král odpo- 
t*dél fka: „A 4 duchem irým." Poíímu 
nrciblskup vykonav modlitbu udlnll pole- 
ha&nl roucha králova, oblékl J«J v o« a 
pomar.al mu ruce avat^m olejem; pak mu 
podal královský plááť. t^iáaal }ej mefeu. 
dal mn prgtea na prst, lezlo a Miiaké Ja- 
blko do rukou. Kone<Sné vzata jest koruna 
s oltáře, a arcibiskup Arnofit vlotll ji krá- 
li na hlavu rka pli tom: ..Vvxmt kortinu 
království" a t. d. Po katdém lom obřadu 
mlflkávaly se vidy krátké modlitby. A 
kdy£ král korunován byl, vedli blskupov* 
krilo od oltáře ke trůnu, nn kterém se 
posadil, a vcíkcren ILd vjsokfm htaaem 
zpíval: ..Hoapodlne pomiluj ny!" A kdyt 
dokonali, král hlasité před lldom ueinit 
vyznáni a slib třmlto alov>': .Já Karel, 
ftlmflk^ a Ceak^ král. vyznávám a slibuji 
p^ed Rohem a Jeho andfily. nyní a v (a- 
itlrh budoucích eákon, spravedlnost a mír 
$vat*i BoXf ctrkvi a národu mnř poddaafi- 
mu iiodlc vdl své motnosti a svého svfdo- 
nil hájttl a zachovávati, ke vaem milosti- 
vé sfl mlU, Jaká to a radou vérn^h sv^rh 
neJ16pe vyhledati budu nvocl, híekupům 
kostelúv Rotlch vAecbnu povinnou úctu 
prokazovati, a co koatelům Jim poniíenfm 
od claařův a krUftv dáno neb oavticeno 
Jest. hei; iwnilenf eachovati: slibuji také, Kar«l T. Kftp: ie V ap«lOm. pAn&ni. rytffAm a vladyfc&m 
T mlloetl své se Mchovftm. lak JaX mu* k 
tomu moji vfrmt nuliil budou. Amen." 

Polom přl*^ťm« i««t drí^ma liskapr 
krfiioTaa BlaoC c. pnwtoTlwiA h přlkry- 
tou lilavou před oltáf, hlekla a inwIUla *(•. 
zárov<Mt 9 arftlt)lBku|)«in, kterJ^S polom k 
Dt pMatouplv maical )1 aa \ittt svatým o- 
I^Jeni na blavC. na prsou t na plecldi. 
fka: .,V» íro*no oloe, I ayna I duptia sva- 
tého pros]>J^JiS tobé to maz&al ftraiAho o- 
leje ke cti a ku potvracol na vCky vůkův. 
Amen." Potom dal krAlovné tvtlo » vlollv 
Jf prsten na prst, vstavil J1 koninu na hla- 
vu, kterouito vatavoaou se vgcoh straa 
ilri«ll t»&noré EemAU: arclblakap pak rekt: 
„Vcsmt korunu chvAly a ^eet vesele, abys 
íkvřjlct flkvřla ae a vfiínym radov&nlm 
koninovAna byla. Amen." Po modlLltiAcb 
pAnov«. kl*iM komun (Ir£«>ll. tl<iv<-d1l JI k(» 
trřlBH VflilP krftl© skvostní pflpravenímu, 
a (II JI posadili. Abatyfie klAitera Bono- 
dlkUnek u sv. JIM, AnaSka b Vtv- 
Afova. vidy tu byla í>o boku královny, 
kterout ostatní také Její dvůr skládající 
sť X pAnliv a imnl z iioJph;<lnAJftI(;h rodft 
oti«»l. Po dokoRaaé komnovac) krftl« a 
krUlovny pokmfovino Jost ve v<»lk« mW 
ípfvaní-: pfi abvlch «vnng?lin: „tVJtd cí- 
saři, co Jest cIsaTovo a Bohu co Božf 
J«st". sflaty Jsou koruny a lilav krAle I 
královay. a oba polPilll evangelium od 
arcibittkupa Jim i^odau6. Po aCfortorlum 
íll kril « krillovna dif^tovat. konina a 
mvt pNNj [limt byly jinftony: hrfil ubytoval 
Ml} cbtób, stffbmou konvici a vTn«in a 
kua xlata. kr&lovna totH. pak se oba na 
avé trany zase poBadtlI. Po skonCené roSI 
aklekll krftl a kr&lovna zas* pN^I oltArem 
a přijali wÍxH Ptal: ktcruu jim arcibi- 
skup pod&val. 

Pu odbytech otifadmh v koatelf ods- 
hrall M král, královna, vĚlckni \inií§enl 
ho8l£ a celý dvAr s bradu Pmiskčho na 
StarA mSsto k slavným koruiwvafnfm 
hodí^m. Na prostranném Novém LríiStl u 
8v, Havla, tu kde potom velké kotev ^tá- 
ly, vystav&n byl velký palilr m dfeva. 
dra.l)ýml sukny a kotiertil c4lý potaleiiý a 
korouhvemi ondobený. Na lom paláci byla 
slayn& boatlua; krtUI I krátorař -podlabo- 
valt pM tatjiUI králOTíitf dvorSU úFednfcl 
na vyiHroJPiiých koních spdlce. kaidý dle 
povlanoAtl av^ho 6fadu. Hody byly skvost- 
ní n hojní pro vfiecky cizí I ďotnácf ho- 
aiy. které král zárovefl 1 vz&cQýml dary 
podélll. Hudba provozovaná na rotlční ná- 
stroje obrosciovalu viivcky blu^ai bodov- alky: pak nlUlcdOTaly turnaje a Jloé Mrl 
rytl^ak6. a lid se obvcs^^loval Jak obfAt^'! 
u& po celý tlen ostatní. Založeni kláltara KarmalltánOv u P. Ml 
SnOnj a klilt«ra Slovanského v 

tlm Novím mřatč Pralakčm- 

1S4T. 

Třetího dne, 3. stáM 1347. etánt 
král Karel s ki-álornuti. ao vécmi 
hoalml a umiskýmf pásy x hradu 
bo laa do Stnrélio mfista. a xa Svat 
sltou branou, nynřjaím MAstkem. předl 
nvm na lak zvaném Pisku pnlottl 
ným obřadem první kámen k nyní 
chrámu Panny Marl« Snili 
vedle něho V novému klAMťru. do 
mntcby Karmelltány uvedl. 
krátovakAbo patáťii na Novíra 
staveného, v kt«r<m pFedeálébo dm 
ilováoo byloi daroval mmtchťkm. aby 
n6bo pro3caUnui« obydli a kapli vyi 
Bailiby suvba velikého chrámu 
í©aa byla. Chrám ten. nyní Frsntíl 
ský, aO ca naiilcb CajiA aiilteuý a 
nlté zmena^mý, Jrat dotud ncjvyftfttn 
mem v Praj«», a býval prvotné vt 
i>tan'ný a Kotickým spDBobem oxdd 
2aklKdft('f jlat vydal Karel ronlrtiQm: 
melllánflm o půl třetího míVMce 
dno 19. listopadu 13Í7 v Nnrml 
daroval Jim celá to mUto na Pl«fti 
hradeb Staromí^KtRh ých a Svutohai 
brány al k 2ldov»ké sahradé. která 
pr«Hl I po zaloKoDt Novc^ho m^ata 
9kěho byla váeobecným pohf^blát 
dflv z celého krllňVBtvl C«>8k«ho^ 

Jakoí Karel Jli r. 13+B dnr 9. 
na od papHte Kllmenta VI puvole 
mohl. aby «niét pro aloranaké 
Cechách klášter zaJollU. Uk nyat 
nuv na trůn otctt svých oeodkUdal 
avfij i:Am^r«kutkem provtstl. SvédHi 
l!lavn^ji o upMmném *k>vihnsk<^m 
nf krále a claařc Karla: n«boC 
povolav ilo C«rh mnichy ulovanrta 
lehdňJStfb h^hCiv váleCných r jltaklil 
Jlnáoh t klááter&v JeJIcb uhnané a 
nýt^b zemích hloudlct, aby v Cecbádu 
by boží a cvieenl v nnukácb břesf 
liodle Bvébo starodávného, od řfi 
papefAv jim povoleného spfisobu 
ským Jaí3'keni vykonávali, a Cecbý 
poavftlném a ue!echtlt«m Jasy«e tíJti 
ufovall: chtél Karel polepiti zákM^ 
opětnému zblltenf se Dárodfl Slova ^sko-Mowvitlcil Kj>aiidk&. 119 bralm ti7.Icli národů'; od sebe byli odlou- 
Kaot. ditJl Je SOK sJ«4aotlit, a C»cbfini 
pniitCitost iIAU. »bT. EiiaJfrfl JlJt duch& 
rsů^^luiostl sv^ta tftpBdnnio. \nki k alo- 
TUtikfm 8Tjin bratífm i[f«til rofil! a s ni- 
mi poinoc-f svatebo u&bo2«nitvt a ullecb- 
UlMo }a£yka cfrkevnllio v .lurhn ttc sroř- 
li4v«ll, jwiní na rtruhé aby- polom obapol- 
a* dotir« působili, bratrskou mysl Sl&ch- 
bit. iedn) dmbýtn vftrlIHou vomocf pM 
lávali. DalAI ilmér Karlfiv při Lom lalcé 
hyi- *^y Ifit zalotentm niiípoinflhal a pM- 
prmToval :ilottf«Df církve vtchodol « dr- 
ítrl řfmskoii. o kter« m lebdát )lt Jvdnalo, 
MáaledmfM poavAoI Kailova prifilo tittio 
Bua S«, dle jla.fcb spr&v v«ak 120 tlo- 
iraiukfcb kcUf fidu BcnMllkUnakébo a 
Iciiarvat, Bosn)-. Srbska a í Dalmácie do 
Prtby. a byli mfwl nim! SrbOTí. Char- 
jrúf. I>alinaltacl. BulhaM a Rusova. Kar«l 
|M>bé iimínll. vyfitaTétl Jim kliUter v inf- 
Irtech bildoiii^Iho Norůha m^ta PnltikA* 
bo. a ryk&aal Jim mbto a& 3 k a I k A o b. 
kler#i Idf proti VyMiradu aa yýilai nad 
Podskalím, atarod&vn^m afillem PiBtakf-cb 
iirtf-mfúv. Tuto BtAval od •tarodO.Toa Jl£ 
tami kosttrltfek sv. Kosmr a Daniana, 
irr».rtt Ki tlo vystavřnl aovího vrllkfbo 
II Um slovajiakJMn mntcbflm. abr 
, »- ^ (Idiby Boil vTřkOBATaM. byl n«lo- 
krxdAEL Nory klAAter slovanskř m^l tedy 
* tom mfsi« Jii aynf bj^ll xaloZen, a to ke 
ptl 9V. Jeronýma, o ktftrfim se lehdál 

Kl« T*řllo. le svatí plímo s jazyka te- 
Jakťbo do slOTaoskCho pfoIoSil, potom 
idoniňrlch patronův Cyrila, Metbo- 
dla. VoJtfieba a Prokopa. KaT*l 
liftfldli mnlrhftm. aby podle srfi starodiv- 
'aé aryklOKti v tomto klfifitere Jak mil 
wrtkloa. tak I hodinky, zpěvy a rftechny 
patatnf služby Boži v cfrktvolm Jaayoe 
plovanakém, Čccbům sroiiimitviném. vy- 
hoDftTalt: DRboC mAl za to. Jak aamfmii 
U«p«U t. 13-lii v Avinoné dokazoval, i^ tlm 
níykem Uto mnichové v Cechách velmi 
|Íiro«i>Mi>& dfinkovatl mobou na rozmno- 
Senl a cv«leben[ viry kfesfaaskfi. poné- 
v«iU prí Cocbové nadoo v podeitenf be- 
Mmu nerozumuji, obřady totlS latin- 
íaxyiíem rykooAvane, n pmto prý 
\n avatémti roxitmJ^tl noohií^J]. Za- 
llat vydal Karel také teprv po 
mt^slclcb na své Jlsdt^ po nřmi?ck4S 
kdyt HJ> průvA v Normtwrpe zdrtova), 
t». listopadu 1317. 1'OBlair ]ej arclbť 
3-rí Arnoštovi do Prahy Žádaje velni 
K aby xakNÍeDt tuho kliUtera, kieréZ mu volml oa srdri )e2l, v aejkratifm (mo 
uskuteí^jill. Na vfilvu mnlrh&v TykAxal 
(lostAlcÍJií nailAnI v platech a poxemc^ch, 
pfl tom Jim také odevvdal faru ht Kn»my 
a Oamlana. k nit Podskalí nAletHto. a 
kterou poídéjl kapitula Vyfi^hradtikfc kla- 
Atcru tomu poatoupila. Na to byl prrnf 
od císaře ustauoveiif opat od ardblakupa 
Arnofitn n oil opau BrevDovskího 
Strabobora v toto své aldlo Blavpe u- 
vedep- Byl to bcspochyby oi>at Ivan. ro- 
s&ný' ctiarvBt. Pap^ Kllment potom 3. 
Anora 1319 opatovi a jeho nft«tniit-rim ntift- 
111 prlivo pontUlkalit. to Jeat. te sm41 pH 
slulbách Botfch Infull, berli a prsten no- 
tlU. I napotom ataral wt claař Karel o to. 
aby tento pro XTelebeol Jaxyka a národu 
^ňkeho zaloKeof klášter svému dftelu dů- 
itojné vybov*tt mohL 

MjilchoTft aSIvalt ve nrýph knlhAch 
písma Blovan»k$ho, avaak ne toho aam<- 
ho. kteří Bvatt •poftlol Slovanův. Cyril, 
rynalexl. a kteMt ac kyrillPl zove, npbrt 
[tlEms hlabolBkébo. kterého do dneA- 
blba dne Jeátf uSfraJl nIovnnKtt knéU 
obřadu katollckeiiD v r>nlmx>'ll. Ixtrllana 
a«trovf<'h Adilatského more, a \ti4-t6 tw 
od kyrlllcc podstatní liftl, Karel tedy. aby 
m^ll a dostati^k knih bohostuSebn^rb tím- 
to hlabolflkfm plairiem psanjch. iiBtanovIl 
v kliAteře srlAStnlho pÍeaF«, bratra Jana, 
Jemut deset hflvcn roťDlho platu vyVAaaJ, 
aby prý v uAřechtliem Jazyce slovanskíia 
rozlt£nA knihy peal a přepiaoval. Jlchl 
on Mim. vfaaf. taJcé veliké mnoíetvl za- 
opatřil « klAAieru daroval. Mezi tOml slo- 
vantikfml knihami byla takA od clsaro 
Karla darovanA pfcvzácDA pamAtka po 
Hvatém opatu a dSdlrl <!e8kém. Proko- 
povi. evanEelliim plamem kyrilskfm J«- 
bo vlastni nikou iwtanfr. Jediný lo posfi- 
atatek Bluíob boifch a nauk slovanských 
v hlAAterv SAiaTskem druhdy i>^»tovaných. 
o JebnSLo oandeob Jsme Jlk v I, knlt« léto 
Kroniky na str. 171 a 172 jiatHřnou iprá- 
vu podali. PosdMAf opat Pavel. FoConý 
Medvéd k tomu rukopisu pMpoJll r. 1396 
Si^Mt* druhou Mai písmem hlaholským psa- 
nou, povnamenav na konci, le ..první fAst 
psal Hv. opat Průkop vlastni rukott. a že 
Jf císut Karel klAMerra SlovamtkAmu daro- 
val, »r. evangiillum a cn>I^<oly v pripoje- 
aé dnihé t&Bti pak ie ae maJl splvatl v 
BoAT body kdyt opat pod korunou mAl 
slonil." 

Oe<ik( národ brty oblTbU «1 slovanak^cb 
itSu^Kb BoUi-b. kterč letnou aftvfitfiyou 
nail obyC«J zvelebeny Jsou. tak te n&bo- K«rCI T. 

tonelvl r»lnJ! u ]'rnlaiiAv prosi>Ivali> a Cc- 
»\if Juyk citn vt<lk^ i-ci a laameatti^ho 
xvplcboiit dochAtol. Jak sAm daaí Karel o 
tom r jednom linu KvAm vjdal slava6 
srMccLvl. Od saiD«^ho pak počAUiii Cecho- 
vé ten tilAiiter a to mfNto aa Sloviinech KaHova výprava proti Ludviku 

Bavonkému, ténoi smrt a Kartofy Jizdy 

w Nimclch. 

1347—18*8. 

Za Caeu těchto korunovaci) loli slavnosti 
ateka) Karel stavy Mř© «tí, í«í «t ve- 
smíš uvalili, táhnouil a olm ae vM zbroj- 
nou moci svou (!o NVmec proti elsaM Liid- 
rfkovl, aby délfr Karlovi protlvovatl sé a 
Jemu v Nimclcli ítkodlil aomutil. V Do- 
nafllclrh tnfll .^e zftsTiipové hrůIoT- 
akébo vojska <^4t«l;Mo KhromAldlcl a a% 
krále hltati. Karol untiLnovir l>ratra své- 
ho, Jana ,1 1 n O f- i c h a. bb sprivce C«ch 
a Moravy na ías Depfttomnostl sví v i«- 
ml, odejel do Uomatllc do« 13. MJna 1347. 
AvAak jl£ ca cfslC- du toho mSsCa proeka- 
kovala novina. 1« cttuf Ludvík nňhle 
umH^I. a kilyl Karel dne 16. lijna do Do- 
mailln pHjnl, doatal Jistou správu, te cl- 
aař Ludvík akutcfné dne 12. řtjiii, kdyl 
nedaleko Mnlcbova na medvf^dlm lovu byl. 
nrivicl ranřn mrtev a koné apadl. Tuto 
DdAloat povaioval Karel /a Mtenl Doif 
a dekoval Bohu. tv Jitj od lak Diocného 
nepHI^Ie osvobodil. Nirm^n^ naHtniipII 
předce válečné tai«li1 sví a r^šcl do lia- 
vor. Kdy* mu vBak v Bavořfch Jillido na 
odpor se nestavili, a obyvatel* Jak ve álru- 
blnS taM v Rean^ za ftlmsk^lio krUle Jej 
pfLJall a slavné IidbIÍII. tu Karel vojako 
avé domů obiAtll. aliy v Xémecké K&I Ae- 
lout^llo a ilafcM itkud nočliillo a lidu nf^me- 
ckímu k jalobAm pHílny n«za<lAvalo. Po- 
drleltí^ Karel lody Jen Bkromfi komonatvo 
při sobů, v kterém se také kurfilrst R u- 
dolf, vojroda S&s^f. knlie Mlkulie 
Opavsky a blakup Jau Vil. Olumuuckl 
nal6xall. a odebral se d« N o r ni h e r k a, 
v ktpf^nitto ftAském mi^wť^ |io rolf nii^ste 
listopad fu> idrlovai, S«m k nt''niu přiťhA- 
zeli ft&ňtl knížata a Jlnl «tBvav6 ze v&cch 
konfin cémeckfcti. Jlctilto dílem velk^^ml 
obMml a sliby musel Elakatl. aby Jej xa 
doal-e nr.iiiill. Takč tuto v NurmbeTC« na- 
kolik llata do Cech vydal, kieré se aov^cH Bipt 

Mloicikl R csflcenl tf'kilr. l»ko v^to 
mlnnoých dvou nových klAáiorň v 
Z Noriuberka obrftUl se Kirvl do ávilíl 
do zonil PorfnKk5«h, I navfttlvll tam aé- 
sta StraaBburs. Bnallcjl, Splr*. 
Wormus a Mobuf^. Nemaje vojáka pfl, 
mM Dosaléial v Ni>mclch vAnde 
nebo <pH]ctf. DC%of baviit8k& atraaa 
íal, ktert se zemfelj^m clwifem rtríell. 
la vSdy Jeat^ mocAft. a pMřlAovala 
tomu. ftliy Karel svrlen a Jiný 
zvolen byl. ro»1ové flíiaí.eTiého ardttli 
Motiuf^8k6ho, JlndUclia i Virni»»mrka. 
krabfte Rtipr««hla a marhhraVi^te Liidl 
Branltiorskéhn seMl se dnu 7. Irdna 
v Horním Lahnítelne' nad Rf-aem. 
naproti Ilense. a ívollll tam ve Ji 
srýcb pflnflv Edwarda III.. krAle Ae 
ho za krftttf K^mťckého. práv« kdyl 
Karet v Mahtt<'i udrSnval a s« sv^tn 
cem. Balrluinooi, *r<>lbUkop«m 
ským, o z6!E>i!tostcch HJskfch t» 
Karel i-ypravU bned piMly ku krdU 
doví. kter^ft polom nabídnuty Jemni 
proUvafi Btianj' trůn nřrae^kí nep 
naopak ku Karlovi dne ^3. dubna 13 
Pruhy poitly vypravil a s nim prute) 
smlouvu uzavfol. 

Z MohuCť obrátil se xasc Kárali 
Svtlb. a pfieel do rn^Ma Rotenbni 
nad Nekarem. Zde ftvftbíll rytlM 
Cil elavaj lurnaj eařldlti. v klerim m 1 
rcl. maje salflteDf v taknvfoli sát 
rymvkfvh. iak« sám n^aHLnlI. Vaal 
bm^nf Jistótio Sv61uk«ho ryttM. 8ck{ 
hardaz Rcchbvrku. na sc-be, 
tnAa nebyl, a vmlall se mesl zápaai 
hyl vdak od ailQfiJiínia rytife a koa^ 
tou. Karul mu sa lea rytifaký kousek '| 
ŘedPříňt bHven alfflira darem Kdyil 
drubCha dne Ease mél turnaj nbnovHl, I 
■lal tnk« Karel svAJ itít. aby ji>j mMtj 
paanlky v(-adill. RytlH v&ak Edrátaau' 
s nfm v r.Apav v«ifU, bojlrc s^. te ti 
»G mu iiAco stiito. moklo by ae Hel^ 
l^vAbAtr rytm zrAdu obmýftlell. CMlUj 
Karel do U I m u. kde pMJal po«ly ae 
meettroa mést ivibaktch. kterS jMas] 
ďahit v^ino3ti Bklftdala a u ctaaře Jajj 
lals. Kdyl ťht«l * Ulmu pHma Av 
Jfli, flliall nafi nepfAielé Jeho ďrmnr] 
vortikt^ zakládajlec mu cestu a rbt 
b» osoby AR zmocnKt. Vrátil se 
Ulmu a jinou ccatou a zajtlďkoii 
se do Normberka. potom pres Bi 
b iirk a C li p b RSl ku konci Auora 
pHJel do Prahy. avCho stálíbo 
blavolbo m^Hta. Jebo2to obyvatelé a iho-HonivsU Kronlkk. 111 lébo kr4l» čvtketio I ftfm- 
iéj viuij. lov&ho m4iU Prattkého. 

1348. 

ar«I. ktflrítio i\t imk bi&Ib 
Kleme, ačkoliv podle lehdej- 
J. pokud v řllmř ťtdiafBhoii 
unován nebyl. Jen sa ňfoi- 
Nřmwrkíibo krflla byl pokli- 
JUté dHv, D«3U putováni po 
loupl), rdkfi t£c1 r Quiyslu. 
vlulsTou Českou itv«l«blU. 
K ti-Qn claafaltř a nin.J« první 
Ho mcii kř^afanskřnU punav- 
U. poioýílu) ]12 z&hy am to. 
cfsaJ«ké a krftlovslcA Btdeln) 
1 a loiii. jeít* «e doatt vel- 
TíecliQo HdBtvo v aobi noMs 
I HlILva J«tio clsafskibo dro- 
1c© vrwjke žUoly. J(fí v nJ 
Slel, do ni biidou lákiiU: 1 
*. o Uk Tíllkí kua Prahu 
se iieJpfcNlii^Jfifin btavnlm 
Rjftlm vo do velIkoaU t co do 
neaorlt^ tebdcjM PařliL. vy- 
.. 8 poeaUcu íam^aiel zalotitl 
I v iBtRiecb. kde se l^tné pole 
esl kr&luTttkfm brad^iu. O' 
lUorlcl roxkiadt: nyní vAak 
itll. ATollv ono practraiuttvl. 
ViUIho mésia at k vrchu 
Jedné Blrany. a potom aí k 
u k polftdnf strana vzuho> 
mimo to také ritellkfi pfed- 
kostfily dlkřm J!i z ^aův 
tíb aUvaly. VyilBl ledy cl- 
< i. brexna 134S paniátu4 II- 
xaloKeaf a spfiso^ tolio nové- 
. Prahy uatanorll a aaHdlI. 
I lUUnít výslovná takto: ..Ze 
h xcaroKtl, klcrpral bh duAe 
naó Kaiořst.a&vA. předal a 
it ta. kterak bychom to spft- 
aby naá4> kr&lov«tvl Ci>«k^ 
kr&sn^ proapfvalo. ntAlého 
o, obecné lilabo mnoSUo a 
leprftte) Jisté bylo . . . Tyto 
téiujtcc nAx nikoliv, naopak 
;hu n&m íiiílsobujl, oebot! 
HO krfttovatvl pfedc v&e- 
1 od Boha nftin pTOpají«i>P- 
St* ea.m llo valí . . . Vy- 
kl mřalo PraiikC za 
. naíetao krátovttvl. a pózo iiijlcc. zoby nemohlo r tohí^ am^tnatt 
veltk# maotfltvt obyvatelův. Jitto se den- 
aé mnotl a pro vysoké Bkoly, Jet salo- 
3itl cb(;«tii«. Jeftld vIck mnoJEltl s<? budou. 
tiKtanoTlII J«ine. aby s« to mAstu. kterM 
stavíiil minfine. Novfi mfi«to Prak- 
aké jmenovalo. 1 aby vdechso to pro- 
stranství ode Kdl [lovýcli. Jel dá-ll BĎh 
sami vyRtavfme. at po xdl Starého mé- 
sta ur6eno bylo k dtlu a utltku vAech 
obyvatelův 1 také víocli. ktvfl w Ao lé- 
hat m^sta phstéhovai! cht^JI. Jakž akr- 
ze ofloby od nfts k tomu iffzené katdA- 
mu uk&zůDV biule. Také tomu chceme, 
aby domy oa tom mbtté atavteé se Sta- 
rým niAHti^m j4)<dno minuto a Jako jndito 
tAlo byly. cnk aby nohf< obyvatelé Jejich 
ve vM spravodlDOHCl pomocní hyll a dd- 
pcfttelům tlm alln^JI odpírati mohli, Ab>- 
paJt to méiBto dobrými obyvateli j, dobré- 
ho vidy k lepšímu fre povxnů&elo. ustano- 
viijiune llmto listem. Že obyvatelé toho 
Nového rnARia pollvail raajl rftoeh t^h 
svobod, práv, mllostf, přlanf. oMarovAnl. 
ct( a svyklfcb oby£cJ&v méstakých, la- 
kot Jich i>oiIvaJf a mají obyvatelé m^ta 
Starého. Také ti*^lsaoviiJeme. aby obyva- 
telé otl svých vlaalntcb ^cbtáMv a koii- 
Aelftv. kteréi Jim sadíme, vedle prftv a 
a obyOeJQv soud pfljlmall. a aby nikdo Jiný 
pfcd BVÚJ soud Je pohánétt práva nemti. 
Také FcCunému mCatii k osdobé a k iwta- 
vlCnému roznnolenl ustanovujeme trh 
týdenní na katdý poodéiek. a trb výrob- 
ní, kterýt na den sv. Víta dosud na Sta- 
rém mi^st^ se di-tfvá. na toto Nové méiSlo 
prenfttimo s dny a íasy s jejich obyéejt 
a vftnml apAaohy. Dále rbeeme, aby oby- 
vatelé z dom&v, Jol Bobé v tomto mistfi 
vystaví, a byť by sebe kráBalJftf a nftklad- 
néjet byly. nám a budoucím králům Če- 
ským ulCeho neplatili & nedávali, toliko 
í místa toho. na kterém ae (uadf. aby 
plaUll (lafl, Jak Jim hned z poéfttku pN 
postoupeni a odevzdáni toho místa ulo- 
lenu a uHepuzena bude. Nadto chceme b 
iTivkuiuJrme. aby ti. kdot méstlí^té k ata- 
venl obdi'41. do Jednoho méslc« stavMI 
[tofalf. a do osm^ftcU méslcův aby stavby 
Hvé dokonali, shy v tách Jli vystavených 
domicil laké Jll sluáné mohli bydleU. Jl- 
nalt by v trest upadli. Dále rozkazujeme, 
aby nikdo Dvíitnvél přca meze ulic a ryn- 
khv. vy«oko nebo nízko: kdoS by sv toho 
nndrfei, tomu se staveni roxboM a Je> 
dté v pokntu upadne. VSeeky pak Stidy 
obojího pohlaví, kteťl hy do tuho Nového 
méaia h obýránt pHSlI. pod ochranu lu- 1S9 Kanil y U svláftuil pHilm&me. pfl)caxujlc« soud- 
dtin a DN-d nikam naAini. aby itch ŽMAv 
ode vAneh ptnhAlek. i^Skotilt a protlvai- 
stvf chriDllf." 

Dnihřm Hstťin obvoíkmHI cinnř K a- 
re I vŘw-ky imdoopf olijvutelt! lohoio No- 
vého mésta. kresfany a. i\iy. KtnM tisr t 
Dřm sobi lis.in«DDŮ úomy \7Stav«ll, na 
(Ivanftrie )« ode v&ech berní, dani a »hf- 
Tfík obocaých: této vphody vfiak by Je- 
nom ti 3Uroin(»tiU poilirail nem«ll. h:te- 
f1 by se EO Starého mbita a«m p^e8tébo- 
vati chtéll. neboř owht*! tomu, aby Si*- 
roméstakfch ubj^vala. Koa»<^nG roik&zal. 
aby hromů zbrojlřův čili platatřův a 
téch Irovflfův. kteří konV' kuji. vylekal 
rmnoBlDlct. ktefl svou prací V4*lký bfmot 
dAlajt a Bvé sousedy tím obt^tujl Jako 
kovAH, XotiváH, kolAM, be<^r&ri. stail >vn.v, 
broxdy a plvovarové w. Starébo M«^ta 
do NovAho iiNsTOdoiil byli. 

Na vťlk(m prostranství, na kton!m 
clsar Karel NovO mCsto lalojtll. »Uf 
válo Jlí pfBd Um od starodávna ni^kolik 
pfedmMtl, oaad a Jln^h staveni. Dotn na 
pftlaofiDf atranfi podle feky tuhlo »o pf«d- 
mAatf Poriffiké. prvotní aldlo NV^m- 
cQv. ktPTj^ch ]Ii TU ilAvQo nebylo, s ko- 
stel}- Bv. Petra a 8v. Kllmenta, a 
dvorem KHioriiJkftv s frrTcnoii hvfezdou 
a R mltnj'- Odtwl vro*[Iraly w ikiIiioiíU 
oAl^teJIcf TétSIm dfl«ini f■l<<^on^In KMtov- 
nflcQm ai ku rsl R y b n T k u čiU R y- 
bnl^ku. i>ri kterét )lt tebd&t atAval ko- 
stel av. Stfipflna a tcuAmp JU kostel 
ev. Jana Křtitele na tak Kvaném 
„BoJlAti". Před Svstomarlloskou branou 
na konci n/néJMbo PerStelna slAvalo 
maM ptedmMtI co ubylek nékdejfilho 
Svatomartlniihéhn újexdu, a za ufm luezi 
nynťjíifnil itllcftiil širokou a Sp&lenou 
zauJimaJa vftccbno místo aC k masnám 
krflrafim taJi žraná Židovská za- 
hrada, iwbreblftte žid&v x celého krá- 
lovství OeskCbo. i^ íiúé i\t M\ T. 1253 
od králQ Pfemysla Otakara II. dostali 
Od fivatomartinské brány Ala arn^M 
Spálenou) ulici ot)yťejná ceaia x Praby na 
Vyáehrad. tr prostřed té cesty, aid v mlatech 
nyn^íMho Karlova nAjn6st{ (Dobytřfho 
trhu) b^vato za eLarSfc.h řaoův slavné 
trtlAt^ mevl Prahou a Vyfiehradem. v ten 
I^afi Tíkak. Myt Vyšehrad vire tak zna- 
menlIý nebyl. opuAtdné. Pocl nim stával 
Již tehdaA kostelík it s v. Lanara s do- 
mem pro ehontbní. Proti 2ldovskfi za- 
hradě rozprostírala se a druh* strany 9piL- 
lené ulice atará ves Opatorlce b fco- Zap: 

stelvm sv. Michala. Meal ni • 
Vluvou nnthlAdato se p^edmést1 
r a s B k é řlll Podxdftrazl, 
J 1 r ch á t e, 8 famlm k»Uiit«m sv. 
técha, s mlýny a v&pealcl. Ns 
Z<l«razsk« stával klá^iter KHtoi 
StrUcflv BoCIho hrobn se slavn^tn etart- 
mem »s. Petra a Pavla, topr» v U- 
těch 1270 — 1Ž76 nové TysttfvfHřm, potosi 
raj^I koatel a v. Václava. Tu m a. n- 
dy R Zderam připojovalo Po A « kalii 
ohradami a s n&hollha menUiai kost«lr. 
vztahujíc R« a2 k podhradí Vytehradskl- 
mil. Toto roclbra<II rozkládalo jie takí po 
pravé strana potoka Botf&e. aviak artl 
Jit své Dčkdcjsi zAmx^hiosU a daioHtoMl 
pozbylo, fcdyt od fasftv hrál* Pfpranli' 
Otakara I. královaký palác na VyMuw^ 
ůf. bezpochyby vyhořev, přestal b^ o^i 
časným sídlen panovjtlkftv peských. MF-j 
sto mnzl hradem a potokem Botlt^em, 
Jest Djo^JSf mésto Vyáehrad. sválo 
iehdá2 P s á ř e, a bylo potihon vsf, 
Jcneno bezpochyby odtud. Se v ni 
bydleli psářl Clil htldařt loverk^ch 
hrůlovftkýcb. Bylo tu nékollk mea&Idi' 
stelft. 

Císař Karel vydav EakladacI 
htiod boa odkladu k laloteal H' 
ho mj^ata přikročil: »áni pr^ 
val ulloe, nařizoval, kde malí býti 
a drnká menai nám&stl. a ustanovil, 
mají bfl«tl hradby okolo Lofao ttiSslaJ 
kťiTých mljtterh mají v nich brAi9 
O nyn^Jiilm Knrlovu námJ>Ft1. 
rémuí teprv v poxd^JAIch faulch 
ae Dobytčí trh Kkatl, ustanovil 
rel, aby bylo hlavním námeatim 
rynkem Nového m6sta. I hned se i 
piily základy Jak ke hradbám tak k.) 
mOm, a hdyi n«co ]1i přlpravono 
ňe^\ císař Karel dne 36. břdana 
v prAvodu celého avího dvora s 
Pralekébo v mleta budoucího Na 
meeta. a vla^cnonij^&é první 
kámen bezpochyby k hradbám 
Tyto hradby pak Rtavély ae vysok 
jievjíé od dnlejfttcb miynftv mt PořWj 
Cfnajlc ku atranfi polndnl přes bývaM' 
Jlňt^ na výglnu Karlovskon. odtud 
cIolA do Slup a k Vyfiehrodu. kter^' 
roveĎ také novými hradbami byt 
^en. Do dvou let bybt stavba kr 
bran dokoufena; pH hradbách 
na 200 krokA oil sebe silné veto 
□é. brftny pak byly vysoko a volIká,' 
^kaml a hlídkami ozdobené, s rml 
uáméstl blarnt ulice k nim vedly. C«Kko-lIoraTft)cA Knmiha. UM prvnlcb hrailcJ> NovCtio mfi- 

tíift podnes ;en Jeden kus pod Kurlo 

T« Slui>(cli: prvotní brány takt vo- 

:a imtífly. Jen vojwvfltý ijflm, které- 

»s „Siirpt brtUia" Hk4. xílMín jesi % 

é t^f^hto br&n, tak 3ivaft6 Svinské 

rány. leJU původní výéku a velikost t«n 

EUu podnes naznafaje- 

V krfttee otlvllo se nánimiK^ toto No 

,ID<!«Iq, i atavflo «« pHiiv a tv^lebovalo 

m II řemesly. Karel o to iieitoval. 

om okolnfch rftíoAcb vlnice ae ^7- 

Ir. t"^ kt«r« »e ríivy k RaJcoua hmiy, 

•ajném mieté aby se tak« ovocná 

tbrady zřizovaly. Kdyi pak po litech 

in«sto clBaf Karel devíti znamenl- 

.1 chrAtny a lestl rosltínými ktftMe- 

tsvelehll, mél x toho dfta avébo lak re- 

Iioi^itenf. I4*. kdyl na PruluXfm hra* 

nřkter^ ťíist)tý knflo JfJ navMlvll, » 

itt radosti a ludoctt mu to Ho-r^ tou- 

z okrn ukaxoral, tka: ..Ule, toC ]eat 

moje I" 

0<l t*ch dob eralo ae V * 1 6 1 m í- 
o PralBkéna pravém bf«hii Víta- 
lellcl napoMd Jit Starfm m^ 
n, n bfva3« Vavé mésto pod hra- 
Ba lerCm bf«hu Vltavy zvftna Jest 
UcDfifm mastem Jako podnes, 
Halon stranou. 
Tso po laloSenl Nového mAsU t1<K1 
\Umí Karel iwhsuta. vyilatl dne 20. iluboa 
na KfivaktAtř tak« mMCanam Sta- 
ébo mégta Pra2sik«ba Dat ne- 
kS. proto iť doauď vitif díl přednej- 
mf-^tnatiY Nf-mci byli. kierymtto !i- 
Jim oznámil, ee to Nové od 
Bf rořsto nemá 
aa překáiku a k 
vfláfmu Evelehenl 

ala. kterei xa pravé hlavnf m^Hto 
|V«tvl Ceekébo vyhlAtil. [ dal Sta- 
ým Jlslí. svobodný a oeK&vadnf 
a průjexd ve dne v soct skrse 
Biato, a k tomu ávé b r A n y v« 
A NovCbo mésta. PoM^Bkon a 
rs k o u. ae vilm JeJIcti pMslaí^^n- 
Uk aby Staroméautll ty bntoy 
)l úfedDlky a slulcbnlky osfucovatl a 
il hlfíl ie tunykaU a otvírati mobil, 
la zakAxa). aby z toho Nového mé- 
Uůnfi oiíCIatoty, hnoje, blita, rumy 
■«tl do pffltOT>fiv Starého m^ta mc- 
DCbyly. 8taromé«tJtký rycbtáf má 
plnou moc 1 právo. kaSdého pnrvl- 
I sUvovatl. Jímati a tr««tatl v pMko- 
i I pf«I pffkop)- ná do sírouhy, ktc- 
dMťová voda vůkol Starého mfiata ného 

bfil Jim na iijmn 

obtni, aýbr« tak« 

imého Starého 9 ot>nu stran do Vltavy l«kla. MAftfané a 
obyvatelé Nového niésta mftjl pM Mon- 
dech iiilvatl práva Starého mťsia 
Praíakého. vjtuk Jako 2 Jlnfcb mno- 
h$'rh mést krAlovstvi Českého tak 1 z to- 
ho Nového mi^Atft mají odvoláni a dotaxy 
o nAl«sIcb soudních Jiti k radé Siarébo 
mřsta Jakolto na vétAl a vjftAI právo, a 
odtud Qllcam dále. leé na iiamého kr&le 
Českého. Slavný anim. litly na práva království 

českého, zakládací listina vysokých Ikol 

Praiakýeh, kniha xikonův zamtkých. 

13(8 7, dabaa. 

Kterak claařl Karlovi na srdci 1«- 
ftfflo. aby Bvé znamenité zámér}-. Jlmli 
KVé krákiTstvI Ci^ké zvelebiti cht«i. bvi 
odkladu vyvád&tt ntolil. ukázak) se s to- 
ho. Se hned po bltvP « Kreiťako. JeAtfl 
neílt do ČBch m vrtili, papoáe ta to M- 
ilal, aby mu slíbené povok-nl Jia vr^oká 
akoly udétll. Tenkráte mohl totli Jenom 
pai><4 k takovým Bkolám povoleni dávati. 
nfhcit na. nleh tidélovaly se akadnmIckA 
Btupnft cm hodnoBtl. jako mistrovství filU 
doktorstvl a bakaltřslvt. kleretto hod- 
noaU dle tebdejinio ntnfVnl Jenom z du- 
chovni moci vycháBfrti mohly, aby ve r»- 
Akerém křesťanstva uzná vány byly * 
plainoBtl mely. Paneí tak* Jit Wíllou 
dnp 26. ledna 1347 vydanou své povolonf 
k tomu udělil. 

BylaC Jeitté druhá zamlIovanA myflaO' 
ka Karlova. totH Jak tiy ve evém králov- 
ství aáTotfl psaaé zemské právo, kterýms 
by ae nov6 apoKdaly aemaké fády a po- 
dle iifihoS by soudcové nálezy své vydA- 
vall mřly. Majo b(*ipot!hyhy před ruko- 
ma sfLkoaDlk J12 xa VAclavn II. od Hm- 
ského právníka OoaSuna Urbevo- 
tana pro zemi Českou sepsaný. vMk te- 
hdáe od pánAv lemskýoh xamítnutý, 
chtél nyní claah opraviv tu prAcI podlá 
svého mínénl a více k potřebám zemským 
a Uarým zvykloabem p^hilíeje. aby sta- 
vové témdtl nový takový xAkonnlk pN- 
Jall. kuréraui dal Utul: Majeaiaa Ca- 
r ol I n a 

Koneon* abýrak) jafilí potvrzení, kte- 
réá mfl Karel co claař Rlmský udéliU 
vAem starám listům císafxkým n krákiv- 
Ekým. na nlchtco se zakládala v^tkorA 
pirlva krftlovstvi Českého, }aki Jej sta- 
vové 2a to byli lAdolL 

To vBecko umfnll si cfaaf Karel Jed* IM Karel V. Zsp: 
spOsohtMn c«l6mti krft- Cecb}'. noho iIbo Hlaviipm 
lovstvf CoHkfimu <»a4iiiÍU a pf^loiltl. 
I svolán Jont iiitmatnf vuliiý sařní t 
ve&k^ré České tlňe áo Pirahy oa poadélvk 
po Mim Judics, ic Jeel aa 7, dubna 1348. 
itu kUtrfiniii kromt- damftclrh Blavft a len- 
sk-ti knlíxt ilall sv iiajftl tak* tnnoif fíA' 
M kntlftta a hrsb«t8 oíme^U, zdrtnjfc« •« 
vétMm dílem pH dvoře clsafakůoi. iakol 
tifl ar(-lblHkui> a hurfUrst Clerl&k Mohuí^- 
skf. Rudolf Btflritl. kurfdrst Sask^, Jebo 
syji Itudolf mladAf, Jan yurkhrabl Norm- 
bpTsk^ a maoLÍ Jlnt 

KdrS Karol do slavnélia shramiidént 
veíel. a biskupové, knftau. pra«tatl. pá- 
aavi. rytin. vUUykori a iwalové mřal 
krfilovsk5'cti pfi^l Jelio trdn iit«dHUi»iiÍll 
• za elBarskĚ polvrxvnl starých [iriviiPBH 
království Coakého i&dali; ta lim slavoů 
podal polvrMiie oplajr trin&cU listův od 
ctsarOv a kaálftv královslv! CoekCnnii uúc-- 
leních. pM kterfch vftitm dtlcm íiatť 
bully cfsafské, totli cdtaťakC peOotl nn 
ilalA rytlAt6n« v kiilat^cb chr&nlřk&Fh vl- 
ímiy. 

P r r n I listina ot>sahova]a prlvUvKlti a 
práva T Jedao aehraná, Jk-hiCu královslvl 
Ceake v RfmnhA Mftl ulfvalo. DruhA by- 
lo prlvIlCKlum ctitaf« BodhcJia I. Rudo- 
vousá dne IS. ledna 1158 králi Vladisla- 
vovi iKlftlené, kterým jej králem Jmeno- 
val a jeho právo na poplatek poI«kř Je- 
mu pnLvnUl, Tr-ntf byla zlatá bulla cl- 
aaFe DeriNctia II. dne 26. záři 1212 krflii 
Př»myslii Otakarovi I. daná, ktfiroii |w 
tvraen j^st Pfemyitl xa králo P«akélio, 
potom 1« Cec■^oTó mají |>rivo. krále so- 
t>é volili, král véak vol^n^ te má 9V<S krá- 
lovitivr od claaře fttmakélio v líno pMjr 
mátl. ie králové Čeňtí nejsou povLnnl na 
riftslc^ sni^my cbodltl. leda by na blteku v 
NoniLberce. Bambfirc« a Meslboni byly 
drifiny. konc^fi íe nemají jlnA povinnosti 
k tm. Ipda císaře ku konioovaci do ftf- 
mu 8 třemi sty Jozdcl vyprovixetl. Ku 
61&aku o avobodnfi volb6 krfilftv ČtsHLlc^cb 
přidal clsaf Karel vřlclail Ukovř: ie 
Cfohovň Jenom v tabovAm pHpadu právo 
mftf majf, nového krále sobg volili, kdyí- 
by s královského rodti ani niuDtlcíiho ani 
Senskíbo potomka nebylo. Čtvrtá byla 
xlalá bnlla cfaafe BedMcha U. ze doe 211. 
Července 121(1 Cei4iům danA. že pnroro- 
tenS »yn královsky otce svého na teaktim 
trftnu nAKlfdovall má. P&tý byl list Hé- 
Deckébo krále Richarda KorawaUiského, 
(laný dne 9. srpna 12G2 krftll Prnmyatovl 
Otakarovi II.. kteríni Jemu udélH v l< Moravu, Ilakmisy a 
stř a 8«dmf byli dva ll»ti>T< 
Riiilolfa 1 , kterými dne 4. brecita 
3«. KlM I2M potvrdil VůcUvovl IL i 
Jeho nAatupcum dtlatojaoat kur 
v ftlmskfi ffál. 1l^ail n<?Jvyiéfho iíiti 
a právo hlaioviDl pM volbách Ali 
cImFAv. Oamý, dpvácý a desátfl 
brli tH ll>Iov« tAbo« clBafe Rndolfa t. 
ktcTýml dne SS. C-ervance. 25 a QS. cfilj 
nití potvrdil králQm českým právo a 
padnk-lvl na kniiotatvi VrvUslavikf. li 
dcnáťtý byl list císaře Albrechu L 
dne 17. listopadu 12»8 králi Václavovlj 
nf, f.e král právo má, pfed clsafem 
nosili, av»ak £e nenf k tuuu aavAzáa,^ 
nejvyiiftl CMtafk v řtjti ikhI konmon le 
úřad vykonávali. 

K tomu přidal claař Karel sitn all 
sobe dva Dove listy. toit£ dvanácltl 
kt«rým2 ustanovuje se, aby markhral 
Bivl Moravské, knfieiatvf 
pavsk^a biskupsivioiomdcl 
byla ttl od sebe roadllná iťiia konin; 
tuk aby. Jako vldycky před tJm bí 
katdé to l«no oů krále ^eskébo 
středné xAvIselo, a markhniba Horail 
biskup Olomoucký a knlle OpanVt' 
(lokaldi* avé Eem<> od krAlo CeskAbo 
no pMJfmali a J6mu přlBSbou k 
a pouluinoslt u xavftxall. TMnáel 
listem koneCne vybIl»llo ae alavoi, 
i-»k hornolužické krajiny Budt»(al 
a Zhořcllcki, potom m««to a 
atvt Vratislavské, hrabatvl Kl 
fiké. ostatní koltetsivl Sleuká. Lei 
I' k 4^. B ře áaké, H anslerbeH 
ťili Zemblcké, OI«iAtek«, 
hovak^. Zahanshé. Opolik^ 
ke.nberské. Screllrk*. 
ski. Koielské. Byfom«l 
uavskř. Oavétlm- 
I>olflié Maiovskéi ' 
a vftliu přlsUiSťinitvIm 
pri!ilu6enatvlm V 
s k « b o, a » nim spuji-ny p< 
runoii Bvalovárla vekou. 

Kdy» váccky tylo "•«» h? 

do rukou ne; 
odevidány, ■> 
t>udaU r tom tlAtu. ro oůstedoj^: .Me&\ kA- 
ilotirUnl rAcml Krdťo naJtebo, ktPT6 v tur- 
,iU aAif krAlovshé ^IuAdÍ přicblUelI. Jeat 
obzvlUtnl fiéfe a MarostlivtMf. kle- 
bj kr4lovsn-l naie čc«K<y. ktarH pro- 
lne vl«mt JtDfiDl dMIínfral i jinnk *taJitii6 
tlirLýml Seinami a obsvláAiof nd-klonnostf 
IdiHi^ objlinftnit*. lak Jako pMrtKMiúii po- 
ttioa trou nplýrA IioJdobII potrav léien- 
tch. nvuti visMkfm poCtvm moudrech 
autAT Bpůsobenlm naílm tiylo i>tdob«na 
fty p^ral obyvatelé tébot krAlovalvl, kti> 
po ovocí dobrých umřnf hez phtatAnl 
1^1, neiuueell o clxf almuinr icbra.ii. 
řbri připravení aiOI h nsievflnl v hra- 
1ovHt\-f KvAin aby m^ll, a kterét pMrozenf 
>vUi> duchb v pfMltte^Ecifťb áinf ilú- 
sln(^. aby Je intniMt rM íllnlts vsdj^ 
iDýml: t D«J«>n. aby dii<-«dI nftt>y1l. iin«tt 
zbylefDé mohli (fcrtc^l, k vyhlodAvini 
kraj sv&ts obch&aietl a «lxfch nAnxdú 
prostu, by se ]lrh dyctitlnnstl i&dost 
ifa). net t tx> aby sob« poklAdatt mohli la 
iIAtu, kdyl by JIq«, plápolal, k t« llbo- 
vOnř. k dfaíitenftvl takoT6 nnko&e 
rltl tnohlL ProffS. íiby uik ríivalltobiKi 
^Nrd^i^irwd vf nUmok vpíto, fhWJÍoft kr4- 
IvatTf tohoto vyaoké postaveni vcse- 
prTOtlnamt nové této vťcl oslaviti, 
úmysl Dňň, ve hlavním nafiem m^iíl^ 
|Pn&skřDi, kteráž s« pMJemaostl Avého po- 
est a tirodoii leatť k tnrau xn&menlt6 
ir. ry Id VI linouti oborné u/^onf. ve kte- 
naJl b^ Deit«I« 1 iAíi kftldA fnknhy. 
Ellbojeme nadati Je statky znamcnlt.^ml, 
kteří loho zBstubovBtl budou, krfilovshí- 
Iml atalky Jim odmůaovatl. KteNtby koti- 
přlili. buďlrS doktoři. mlstN anebo 
tenU ktcr£kollv«k fakully. ticb odkiidi- 
lby koll pMftll. raajf Jak na cfMi smd, tak 
ljK>lni(ll sde budou me&katl, I kdyt by se 
{odtud uarracovaii, pod naůl (vláAttiI krft- 
rkmkou orhraDoa a betpeCiifm prtkvodem 
mtí. takC vAichai, Jak doktoři tak lAcl. 
rrÁecb pfedoovU. svobod a iipmvedllvoeitl. 
[kt*r« * nóeaf Paffii>kém a BotoAak£m v 
[oliyp*Jl jnOH. Ofasinl býti * utlvatl," 

JH papA* povolil, aby toto obecné »(«■ 

of Pra£ek< bylo ve vflecb kterýchkoli do- 

votenýrb takulUcli Clít apAsobfrh véd. 

ronioa aby v kaid£ fakulta, kdot se po- 

I rUnt zkou&ce podrobí, mobl nabyti pr&va 

; rroťovatl a n4zvu mlstrorského utfvsil. 

tkčeréžlo prlvo Jemu pak ve Tftech zemích 

I pN T6#ch Jtnýťb vysokých Skolftch, kam- 

|v6k by ee obrAtlI. bylo k plainoati. 

r#fi pvpet také. bespochyby k lado- 

LKarloT^, ustanovil arcibiskupa PTafakébo a Jebo oiAupc^ sa btidou- 
(>fho k a n e I <^ t fl obecného učeni v Praze. 

Arcibiskup Arnoít. co napřed ústa- 
nořený knncICF obecného nfml i»MJal beat- 
pochyby zlatou bullu zakládací i rukot) 
cfBařových, a shromSid^nf stavor^ zem- 
Řtí k zalotonf lohoio obecného uCenf ra- 
dostné priavAdJMil. aCkollv JeJIcb otcov« 
pf«d padMátt Ifty podobnou llidost krála 
Viclava II. od sobe býti odmlllť 

KonoCné pftMlIoSIl clsnr Karel sta- 
vům {'eskym také JIS pMpravenf sákon- 
nth, Mftjestas Carollna feCený, U- 
dajc oil nlcJi. aby se o tom usnesli, aby 
liyi v ceiem krftlovetvf Českfim přijat a k 
platnosti přiveden. SepnAn byl latinsky, 
A poDitvuAl stavovC fo^tl kromJÍ co byli 
hnť^tl a učeni lide latinsky ncumfill. a 
dříve obsab tobo zákonnlka důkladná n^ 
xnall a proskoumatl chté>1i. neill \>y k 
néroii avé svoleni dali. vyiáialt si n<l ct- 
safe. aby Jim dtna byla JistA IhAla. do 
kterf by sv6 uanotonf cfiafl oxnAmtU m£- 
11, majíce zajisti v prvntm okamicnl ncj- 
lepAt vdll. pfánl tak výtečného panovníka, 
který tolik krásných ví«I pro sve krAlov- 
xtn podnlki. a JlnA tak veliká dobrodfait 
obmýiil, r plné míře vyhovéU. Císař Karel dal zaloiitl hnid Karliteln. 

I34S 10. C«rnu. 

Jiná starost cfsaře Karla byla, aby mél 
hnid pevný a podlu tehdeJAfbo amýdlenf 
nedobytný. pM tom pfedce snadno pM- 
Biupný a nepMIie od Prahy vzdůloný, p 
kterOm by v be«pe>řiio«ti víeeko mohl cho- 
vati, co Cechy nwiíf důleXltého. vzácného 
a poBv&tného. JftkoA byly koruna s ostatnt* 
ml MAskýml kt^notj-, komnnl archlT, » 
kterém by se vfo<A(y nejpamfttaéj&l li- 
stiny království teskébo ukládaly, potom 
vfíellké evaxé ostatky « památlcy, Jlcbl 
Kar^I Jit mnoho nasbíral « Joítt sesbí- 
rati zaniýAlel. nelmf Jiné sraté ostatky v 
zemi České a Moraraké cborsné bez po- 
voleni papcftak^ho nsam^ly «e bráti t 
mi»t, kde se právř chovaly. 2Adaý í hra- 
ilfi králowkýcb bili PraJiy siojlcfcb, ani 
Vyfti-hrad ani Hrádek Křlvoklfll sni Jiný 
Bpadál se cIsaH k tomu býU j.řlliodným. 
Proto >7hltdl sobi niinto v leefcb opodál 
reky Hte blit Berouna, kde mohtltný vrch 
skalnatý u prostfed vyí>nlval meetl fteatt ji- 
nými vrchy vyíHmi a lesnatými, a ten 
dal od mistra MatláAe z Arrasa, 
atavltsle nového hlavnltio cbrftmn u m Kind V. Zkp: Vita. ohl^ilftti a stn^Htl. t nf IbIt tok ralsiT 
MAtJ&£ vyrejsoval obrB2. ktcnk l>>- na 
tóra vrchu ooTř hrad vrstavřn bfli mohl. 
Foni>vmd9 pak ten btad mf*! tak d&letit* 

• i>oi>v&tQ6 míli urč«iif, m&l miaxr Halláií 
pM prAci tj [iftpfttílr lirad v AriAonr^ db 
myHll. kt«r$i slc« JInft nntdílenf má. a 
rAAta taooliýinl i»o<vAtBýml taSKr. kaBt»- 
1^ ■ kapiemi Jako tento KorlClv hred vy- 
nlk&. Claar Karel nnnitll. aby »c ten krad. 
kterfl vjrsiavétl liodlA. po Jolio im^Du 
KarlSt«ln oatfral, a i9 potom, atAU 
k ULtoleat bradu v3ecko pMpravcoo \>yir 

* pllnýcb |>oiret)4cb oa Mora«-u a do Ra- 
kotu odeJfU muw-l, poručil an^lblskupavi 
ArooStovl, ttby a&m ten z&ktadnl ki- 
men polotil Tak »« I etalo. a arcfblnkup 
Arnuftt ikAoIU v nepffIonaDoaU cliiafo- 
ri dne 10. íorrna 1348 cAkladof kAawn 
k liradu Karlitolau. na ktorfm •• 
polom piiDé ataTélo. Claar Karel ma}e 1 
v tomto dtlp evům ealftwiil veliké. ílnll 
pak vvtk^ n&klad na vyoidob«nf J«1k> u- 
m^nfiD tiejťu tttavltelitkdii. nýbrl uké 
malfMtfm. fv/.bAr«fcf m a t>kl<'iiAfsk^iD. t 
•tavilo M na n^n ft£ do roku 1357, na 
Jtterjito rok aico vtce CtoaiM o tom bra- 
dft otnAmliI 8olj^ odkládáme. Zasifbcni Karlovy dcery Kateřiny vojvo- 
devi RakouakSmu. Jednáni t bavortkou 
itrifHXi v Hil. Smrt ciaafvvny Blenfie. 

1348. 

Jak Bill« cUat Karel od krAle Atutllcke- 
bo Edwarda III. Jistou tpr&vu obdrivl. iv 
aablilnuté Jemu aiíe drubé Ktrany v NAm- 
cC(A kr«lovatvf (llmMcS nepHJImft. umluvil 
M a Tojvodou AHirerhlem Chromý, te 
»« s nim pro poiovD&nf v Bm^ sejďe. I 
odebral k Karel na zaf ftlku nirtlce kvíl- 
ná 1S4M do Brna. kamt tak« Albrecbt Ra- 
koiiekf k b^nMi dojel. Albrecht (ÍdII t^ 
mlokr, kter^cli claaf Karel pNJmoutl av- 
nohl. a tak sv neabodll a nnceeii. Brzo 
rftak al to Albrsclit romnynlll | pMje] po- 
dmhfi k cImlH do Brna >'Kav s sehoit 
maniclku a dt-a ayay avft. Rudolfa a 
BedMcba. T»mu R u d o 1 í o v I byla od Kar- 
la JIŽ drive dniti& Jeho dcera K a t c í i u a 
k maneelstvf pHsIlbnn. a tak zác v Bmó 
toto manivlíitvl bylo umluveno a s obou 
Mran stvraeno. Vojvoda Albrecht 
C b r o m f odfekna a« Ůiitnť^ strany Kar- 
lovy v Nřmclcb iiroiivnř. Karla iia claafe 
tuuiBl. a Karel iliil mu dne 26. kv&toa 
ISItt v Bmé ol>y2ojDé llaty tia prftra a prlvllesla z«-ml HakoMk^eli. 2b x>*k 
dle liVhto privilegii vojvodov* 
PT«Ta méU. rakouská lína )ea □■ 
Sk* pOdř od clnř» pruinaU: tedy 
Karel se «vi>a mani«Ikou Blas«1 
a dc«rou K a t e M n ou spolu s A I b r e I 
terna Jeho rodinou do rakou-ik^ho m< 
Seefetda na raorvvakfcti hranicích 
dehmll, a tu pHia! Karel co cUař 
mw.*í Blavnjm obřadem od Atbrocktt' 
Chromého pnaatau v«rao«ti. a ud«Ui 4m' 
S. Ccrvoa Jomu a Jeho cynúm Rndoltort 
a Bedřichovi r léno Jejlcb nonf rakouakl 
Jakoi byly obojt* Rakousy, étyrako. Ko 
lanr. Krajina. Vindlcka marka. Pord«i| 
a ooumf MSskí léna. Jlcbi m*H » 
Bich. Svablct) a T oaintn! Hftl. Potom 
ven byl «ftatet mhidó Kateřiny 
aké o Budoltem Rakanakym:' 
pak oba Je«t« dftt byli. rxata J«9t 
KatoFIna ke dvoru Rakouskému do \1 
aby tam pod odma tcbysé avé. rodí 
kynř Jobanny. ai do let doJí>*»ích vyc 
Tána byla. Tak uiavtcna Jeet prtteli 
tlxké I domem Rakouskem. Cf-^af 
s clsafovnofl DIaořI pfea Znojmo áa 
hy se vrátil. 

Hlavou protivné airany t Némcfcb 
la Markéta, vdova po cIsaM Liulvlli 
Bavomkém. Ta al ncdíivala pokoje. " -'rl 
Anglický krll německou korunu í4jiiIíI 
Knllata své struny k tomu míla, ie te oti 
íařitku června 1348 opél Beftll, a i r ' — 
synovi Ludviku DrmnlborBkAmu 
kou korunu nabídli. Vtarf jí vtok U! 
chiřl pMJrooutl. Potom viak avol li :i 
Némockého hrdle BodHcha. markhrab*", 
MlfteĎakébu. ládaitce od nJSho. aby w » 
rlaafovou vdovou Markétou oJ!*>n[I. jald. 
ona bexpochTbr Mna tomu rbtAla. AvUk] 
1 markhrabó BcdHch bál se té nebtv > '"f 
hodnosti, dobře vMa. leby ve vAltc -.ifi. 
Karlovi neobítAI. Odmítl tedy I on tan^ 
volbu, a naopak s cfaaFem Karlem 
smluvil a spojil. Kdy2 tedy bavomké stí*-] 
né Jit málo nad&Je zbývalo, dala ■<* «• 
smlouváni a Karlem, a Albrecht BiiV ■ ■ 
mři bftt praittf«dnfkem v tom. Sj>žii 
ledy dne i7. Července 1848 knllata 
»tran l clasfem Karlem v Pasoví; 
A$- pMJel se Knamcnltou drutlooa, LudvSl 
nranlborakf 2000 Jezdcův s avboa fH'] 
vedl. Av^k vyjednávftnl D*v*dk) k 
Dému v^aledku. ba obé airany ac JMl^J 
ce na Mb« roejiifily. a lak se i 
Jely. 

CfM^ Karel opustil a vojvodoa 
tem Paaov. a byl s nfm práv* v Cnko-Moravaltll Krúnflia i«7 Kňyi t i>riue dne 1. ar|)aa J«ilio manlelha 
ctMtuvnn Ulamme (111 HArlc«ta s 
V R I ct 1 B po niUilé nemoci amtcU- Žm- 
iasi Karlova, ktarf Jit po )e]t sňali 
do Prahy přichvátal, l>)-la rettkň; 
kroolkáfl a al plii. tv bjr |a tnrn 
»ů pocestních, obycejův akromnícli. l>o- 
luUioJnU a pobožnů. V dovAb cbriiiii6 u 
•T. Vtta Jialcfclla oltář- av, Lurtvíka, patro- 
na n&nKlu rraticoussliéha, 1 mnoho skrost- 
roucb a Jlnfrti oidob tomu chrámu 
-L.i^.vala. Bfla a velkém smutJcem nfirotlii 
Crakůbu T iloloJMm kůru Harlaaskům u 
sv. Víta metl atollccmi mannlonáfúv po- 
ťhovAJia Umřsta JsMA mladí a porodila 
maaitflu svému ávé dtxry, MarkAtu a 
KateriDU. Prrat brla ÍI2 rohu 133b 
za l^dTfka. krAle Uberak^lio. prordána. 
umNila vtak Jtl v rok po matce. 1319, 
I-: <'"haa siu zasnoubeni vojvodkynd Ra- 
..-L -K4. provdula iw [ki Rudolfové smrti 
r. i;i66 la OtH, markhrabřt^ Braniborsku- 
ibo. a a* do roku U96 liva byla. Btftfcy eb«en<ho u£*nl eili vysokých 
ÍKoI Praitkýeh. 

U4S. 

Nnmjrall sob« nikdo, le pFed zalot«nlm 

tjcli »koI Pmiakftli nebylo uřanřch 

Ir Te vlasti, klcfl mladMniu pokolent 

rlrail brůny nauk a muiidroitl. Kromé 

ternich a farních Wcol brlo Jli neJmé- 

od r. 1215 aavodeno ryňtí uienl pM 

tuiMkéoi koeiele Pral«kém Jako titrx- 

ehrtir (akt Ulumouckgni. kdež aepoA 

lun Dtlatr avobotlutho umůol jak du- 

jIDvnlm ifcbte koaUitAv tak I Jln^m U- 

Im rliud^m boa platu pfednátel. Aviak 

Jtatt (o Tio mus«l doaud k nabyti vyMI- 

vNerk^ho yzd^lAnl. a Imunovití^ k na- 

JakýchBl uzeních bodnosO ktAůf do 

?h zemi. do Itálie a rrsnfl« pu- 

kdet aí do (*»úv Karlovj-cb byl 

irat pmoien etfedoTf-ké u^nosll, kdeS 

ttlrloi-all neJp!ední-jAl bobomluvcl. 11- 

DfttrA, právníci n leknH hned od U- aS 

«af&lku 11. atulcll. Velikém sbonera 

ÍŮv W rgerh kontln Emop)- v týchjt 

■Icb vmlkaly a rozm&liair «« okolo 

iVtt^h u^ltAlflv tak nazvané vyeok(t 

kb;rii tnkto irlůitnlch zakládáte- 

nemínil, « poz&eaflhlu ae atvonrie. 

uřnfml r<<publlkaml «IU cechy 

MUfvaifce ap universitami 

^«b»caýu u Cením. TitkovA ot>wni^ uin^Ql m^lo své vlastni 
xKx«n(, vfsady a pr4vomocnost oad vrf- 
mi lidy, a udélovalo hodnosti vftaobecnou 
platnost maJkT řoboZ v^ebo pn Jlnřm u- 
Oenl nebylo. Proto se uteAi při naAlch bl- 
dkupidí^cb cbr&mfcb Jonom woukromým 
u^ním ivalo. ač mAme na to mnoho ar£- 
dectvf, t» to soukromé uCenl jrft blanifm 
chrAmé u ■av. VIt& nejednou xoameolt^ 
kvétk), a Se Je nejen domácí n^brS 1 cist 
Ucl. JmenovltA duchovníci, valné navAt^ 
vovaJt. Jli král Váfilav II. t. 12^i mohl 
na to pom^&lvU, aby so v Prajic obecné 
uťenl xaloUlo. v řasr takovém, kdo r c*>i 
14 siř«dnf a výclKKlnl Bvropé nikdo J( 
o tom sdánl n«m41. TeokrAte byly zvláfital' 
pWiáy, t« takový znameoltf fimysl kr&lfl 
C«ak«tio nemohl uskuteCnén bytí. Nyní 
byl Karel aCa»tn«jai: umňjc pNBnlvJ^eh o- 
kolnofftt poidlU laloil) (Ut^>dn1 fistav 
vaiMlftvarl pro vflccky národy od Alp a 
na výoliodé od R^na byrtlk-l. zaloMl vy- 
mítá ftkoly. More byly ovii«m příiduť- pro 
národ C«Aý. av^k zAroreA pro vfie<-ky 
oatatnf lUknody určeny, na kterých se vy- 
litovalo Janykem latinským, tebdejairo Ja- 
zykem Udl uCenýcli, vtem národ&m flm- 
ako-halollck^ho vyEnftnt .ipoleCoým. SmCS- 
né Je»t tedy cbvftjitavA vyc-blonliánl N^m- 
pflv. *o Kami IV, Pratskon universitu. Ja- 
koby Jrn pra n4 lalotll, a te byla prvut 
univcr&llou nt^meckou. 

Pfánl císaře Karla bylo, aby ul)iv*nA 
uCenl Praiaki iHivno bylo co ncjrtce on 
apŮBob uC«nf Pařl2«k£ho. na kterém 
aám v mtádt svtm ducha KvAho vzdei&vat. 
potom u£en( BoloA«k6ho í-UÍ B o n o n- 
ftkého r ItalU, ktcrřl Cechové eaml do< 
nud nrjhojn&jl navštěvovali, t&k te tam 
Cintli ^vláfttnl Jeden z o§timácti národúv, 
na Icteré iinlveralta foadřleoa byla. Na pří- 
klad fécfaio vysokých Akol roxdéleno Jest 
tpdy obecné uCeol Proitiké hnwl napřed 
na řlyry fakulty, bohosloveckou, rro- 
bodných iimi-oí (lil nrtistekou. právnickou 
a lékařskou, nehof se tolik fakult právť* 
k dplno^d takového obecného uéonl ímíí- 
tálo, I mj^ll se na lécIi fakultách udélo- 
vati Btupné uřených hodnoatf. které by 
vArH>bccnon platnost mjtly. TAIcknI áéast- 
olei toho učeni, tedy uéltnlé i Ucl dohro- 
mady, poilvotl m^ll aviéátalho poetavent 
oMSanskébo. méll Ivořitl obec samospráv- 
nou 8 vlastni Kvou prAvomocjKifitl Ctil tak 
naxvanoH u n 1 ť e r « 1 1 n. 

Proloí li>'l v prvních ^aalcli přtiuiý ron- 
dít m<»l obecným uéentm a unlvorsltou. 
ObeciDé aéem bylo pravé Jon iiéaaý tn Kaní V. Zap: diUv a» ítriT r&koltr nnA^\eaf, k srcl- 
tiULiip PratMf byl }elro kaix-lřfnn. to 
]«ii. neJvyBAlm dOstoJnCkain; uolv^rsl- 
t« lu bylft fOBOMAtnil ob«c. maJIcl 
Aplnou BUDOCprivu » Tl«0lof práTomoc- 
□o«t nad tMy mrfaá. kt«H vAlckn) mualll 
bJKI Ařastnlcl ob«eiiMK) ueasr. 

ÍUdori obecnibo uieal v PiďUI a v 
BoloDll bjlt mesl oeboa tak nncdllal. te na 
Praa«k£m u6eal nikterak v Jedno spojeni 
an«bo voraftnl bfM tieniolill, neboC kaSd« 
to nCenl ryTlaalo se aa Jln^b cákladech 
a v Jiných okoliMMtecb: proto iak« rlsaf 
Kar^l Telmt motidffi s poíi^Lkii Pralsk^ 
mu uJ«f)1 praiAdDf tM a lAdoýcb aUdot 
DepFedepa&l. n^rt celému dtitavu to ca- 
nachal. Jak by •» na budoucDosl sdm le 
••ba vyvhHil. a teprv oa zAklad^ naby- 
tých akaAaoostl a mtatntch potfeb potom 
pravidla a Brtsenl své aatanovU. Tak* (Ad- 
n^ ilům n#vrkaial anU Jak*koltv mtato. 
kd? by to u(tml ni«lo aré aMlo oiftl. at^rl 
TKe to na budourooat xanpchal, Jakft toho 
potfeba 1* iikAZť. 

Jedhid pfiře Karlora byla a pot&iku. 
Jak by zaopatfil iIi»(ate«Df pofet fidn^cfa 
profrssorA. od kteríth hlavni £&• 
ThiMI ntitsela btidonol slftTa obecniho u- 
J>Mil PratRk«bo. I tak Jít r 13-18 pfttli do 
Prahy profeesofí roxllfných nauk od ttřho 
POToldnI. a ueinlll la^tek vt> čteních a Hle- 
putactch, a JM drnblfho roku 1340 vykoná- 
valo K prvBt povyšováni Pratahjch Si- 
kův na uf«aé vtutinó flll hodaofill. V th*- 
ologtl 0111 Iraboalovl vyu<^oval v klftStc^ 
av. TomM« v Memflfm mřaus Prafakém 
bratr .MIknI&S. roolcb fádu sv. Aucu- 
Klina, r klAMete u hv Jakuba na Surfiin 
taéwtě bratr Albert. MlnoHta. pak JettA 
(lva nojmwwvanl mnichové Iťt ve arých 
klUteřk-h. a o rok pondftjl ivláitiil od 
aretbliknpa nadaný ml«r v samcm hlav- 
ním rhrftiiií> II «v. Víta. kterýt hlavní pro 
diichovtmtttvo arcIblskuiMtvf PraAikého 
sdama musel prednáAett, a to blavoA v 
pr«dm«t«oh vjRabuJfcfGh a* na pamfttkf 
flPad. 

V prárlcb atí\ mistr S t « p ft n. arci- 
hlakupíký kanrl«ř a doktor a uřeol Boloft- 
sk^ho: fpll t*l v eamén ehrdm* ii av. 
Vita o prftvu církevním. V lékafatvl uřil 
mlatr Baltazar x Domailtc ve Ško- 
le pM Kvéni bytu. potom mbttr Wailnr. 
profaaior avobodnCho um^nf a bakal&ř 
niosork, ktertt byl nt^kdy lékařem kxůle 
Jana a od rTxafs rttktomn Týnské akoly 
jA«t uřlnta. aby na ni o uménl lékafakéra, 
o ryalcť a kterékoli Jiné védé p^edaáAel. Ve svobodných nn^fcfa kon^n^ iiatajw 
vil clsat Karel tolfk rolsirú za profemo 
ry. kolik prAvi^ svobodných nmtel. Jaká 
byla nioaone. matheraatlka, pMK>dnlrtv1, 
Krammatlka a tak dále. k pořftalo. Jnl- 
na Je]k-li n«známe. a katdý tnti v« lh» 
Uch. Jet sob« xndtl vtl ivém obydli. 

Slavná ve^Joá Jvdn&nl tinlreraltr 1 lĚř 
kolt vykonávala »c xa pnmtch let v na- 
učných mtaiecb, oojvfco vr> btavnlin chtá* 
is£ n »r, Vtta a ve dvof« arciblakupovl 
na Ual« str*o& 

Z pmfMitorftr byl snad bned v prm&a 
rore zvolen rektor. Jehot dfad Jf>n rOť 
trval. & v koatole n sv. Vfu na& omw 
ván býval. Rektor byl a pořátka apctr 
r«n Bftjen ntUverslty. to J««t obrw oCmI 
Pral«k6ho. Jejft práva bájil, statky a Jlal 
Jmřn( opatroval, nýlirX stával tak£ v e» 
le Jedn« kaidř rakiiUy. 

ClNf povolav a ustanoviv prttfi 
neopomenul, aalolonf obecaftbo titei 
Praxe ve v&ech zomlcb fádn^ ohl. 
tálty do Prahy na nřenl 7v6ii: pro 
p*6noM rolstrA 1 táků po v«f f»l ftfi 
kdyiby ku kterémukoli obecnímu 
cestu konali, vydal také riAaký Eákon 
tresty obavIOflt^ pfisnýml. aby Jíra 
na ceat6 ncvfckU^I, JakoSto lidem. 
k vúll rMám sami sobe z domova 
TldaJI, 1 bohatýcb dobrovolná chod: 
stávají, tlvot flvflj ve vSelIká n 
stvl v>-dáv»Jf. a j^lo od nejaprostáldi] 
1 na tM« musrjf ubifteaf snAtetl. 
Karel potom mfval xvtáAtnf zaJ 
tom, býti při dlípiilafic-h a JJoýoh 
nýcb Jednáalcli vysokých ákol. a pod' 
roval slovem 1 Autkem proraSBOry a 
ky. Jaou také Jefilé listy od oOio. Jek 
ílm iirofesAorfim psával, a v kterých |P. 
Udal, aby se nevyhnutelnými U^Hconol 
a př^liikaml nniIaU odstrsSovatl I &li 
dobré mysli tit^poebýTaU. A r skutku te- 
fllo 8c dílo to. uCJtcIftv a áftkfiv kaftd|m 
rokem vlče a rlce pfibýválo bi n^enoS' 
obecné u^nl ale 1 celé m^to a takottS 
celý národ Český povsaesU «e k vyUIOi 
duftevnlma flvotu a snaAcnl. a v k 
■táti Cechové na rovni e Jinými vzdéliflf'^ 
ml národy a nnd okolními znamenití 
nlkatl pu/^all. 

Jll po dvmnáctl letech od jcaloienf 
ného uA>nl, r. ISSO. alolAoa byla 
statuta {-m pravidla o Jeho 
kieráe poidf-jl JefitC byla rosKl: 
m^néns. Jak se zdá Jit drix'e. ni4 
statuta byla sloteaa. rozdělovala ae 
ventlta JMII obec uCenf PraAshého pid CcBko-MoMveka Kronika. IS9 iRfei) tulvaratUch v Itmlil 
U na Otyry národy. iMkf . 
'. polskf- K HMk^ K ni rodu 
ma patřily tyto secte: Cecby 
Ad«j6[ch sTfc^h hmnlc. toU£ s 
Saaidaroii, KTálov.-»kýjn Kvne- 
LTOu A Kladftk«m. potom Morara, 
tdmlhradBtco a víMdcy oatatni ifi- 
)T Ubenke. Knárodn Baror- 

Bavory. Franky. SvAbako. zmat 
akouak4b<K v ptifaioenrch Ném- 

}eUř c«I« Hear, Porfnako, WphI. 
i a n^ktcr^i ^SbUnl iiynéjálho 
ra. kde M«qn>en a OrnabrOck letr. 

eelC Nlioiemaho. Ku PolBkC- 
rodu poiltaly ae Poliků TŮbM. 
roar. Sleuko. Lullce. HISeA. Du- 

linFoJif aasy al B mrtty Torgo- 
Eiborc-m a Nordtaaufl«Qem. K n 11- 

aBkému patMIo ostetal pCU- 
necko. PorooH. Mi>klenburk. Uol- 
inov«r. Gniniivlcko. Oidonburako, 

Frley. Branlbomko, Dol«]Jkf Saa^r, 
Sly Wlltenlierkem a Kvedllabur- 
leCoA D&Dsko. Skaodlnftvlf. Pin- 
voAlc. Ze vBMh téch wtní pooha- 
•Ji n SákurC iia obecaém u^onl 
1 a sklAdalt imlveraltu. nad alí 
7konAval KP Kvou radou prlro 
t, tak i« purkinlttft, rycht&M a 
tneat Prafc^kfch bLdaéhu mlatra 
tnta Dcsmeil ani souditi ani tře- 
bylo v nemnoha létecli mlxtrův 
lŮT do 7000 na Hř«nl Pratakím. 
% ta£al7 »e tak« rakulty od 
BftJI oddMovaU. Ka2d« fakulu by- 
a0]aký aSenf c«eh. ddlfcf ae na 
lakallFe a stud«nty. a Jako mfil 
«h tun«l«cky a feanesluioký vf- 
rftTo £111 moaopol na své utenf 
«lo, tak mi^U kaidfi fakulta 7j>- 
rftTo na sré ii£enf. a iiesméla se 

lUnitta do tobo mlrhatt. Roku 
aU kaUá taknlta svého zvlAfttnt- 
I na, kt«r^ uíenl t nt tamoatat- 

Fakulty iidélovaly droje u6enS 
lli hodnosU Uk&m KVtta. totli 
lU doktorflv neb m t a I r d v, 
iUI bakal&hAir. Ueat dokto- 
latrao) nebylo rmdllu. toliko ie 
aboalOTMltá a avobodnýfb umAnl 
íéká vdřloralr mi«trovgt7l, 
ffftvslcká a lékafBká doktor- 

r&nt a Ctéaf profesaorftr I nfl- 
twbo ae dílo buď v UáéteMcb. 
rll učiteli mnUI. buď ve MtoUcb, 
leasoK pM BV^ok obydtScta zndlli. Takové Akoly naj;^valy a« tdl burar. 
jMtUle láci tu cak6 stravu a bn m«U. 
V tAkOT^m pMpadu zralí sb SAcl buř- 
sici. kteréíio Jméno Jefité nyní z pamfitl 
niivyAlo a nesiD^l nikdo Jin^. kt^rf by nnbyl 
žákem UDlveralty. s nimi pobroniadíi v 
bursách bydleti. Poid^i teprv povaUly 
kol loje, o kterfcb na svóei mlíEA vtce 
povlm». Ktarak a« Kar«l ataral o zvalebanl uměni 
a htnaacl. 

Cnchov6 Jii od zavodeaf kf^afauatva 
cbvalné vynikali ve ractlkém uin«nf kře- 
sfanakAm; když pak proTozo^'án[ uoaénf 
maltrského, řesbi^ekébo & stavlteUkébo 
pťecJtáaelo snen&lila a rukou ka6tí v ruce 
srétakfcb lldf, tak< v Cechách rotmnoCll 
BO porot umtUcflv Maru svjvukftbo. kteH 
v provoxdváof HvJ^bo umt>iif *vt národní 
2V*ldJ^tnostl mřtl, a t(m od umOlcův clao- 
inmskfch chvatná se rodeznavall. Zvl&fiC 
to plftU o malfffltvt BémMrk4m, kter^ ae 
'to tfito doby 8 pracemi malIKiv čvskfcb 
mi^riU dokonce nemobto. Kdyi se v nékl»- 
rém národA Jistý drub iimAal tak zrelMif. 
ío na sob( avláittcioBtí povaby a spbao- 
blIosU nftrodnf vyobrazuje a jisté apoleC- 
né EoáiDky ukazuje, tehdy tvoři se vlast- 
ni domácí umělecká ákola Co u afta Jit 
dávno ee připravovalo, to nyní ui btabo- 
dám&bo panov&nf c^aaJ■v Karla oajed- 
nou mocné k tlvotu ac probudilo. totlA 
vlnstnf národní uméicckA ikola 
('eska, kt«r& tte utvoHla »[>olupůi»ob«nfm 
domárlcb umMcd Jak sv^wk/ch tak du- 
chovnfcb. A ! ti Cotnl cizoMsn&tl um41el, 
i^ clsaf- do Cech k »vdma dvoru povolal, 
a klen Jinak do Čech pMlákáDl byli. ptl- 
Jali více méné vtllcknl apúsob České Ako- 
ly. Jakt Jejich díla. poknd m zachovala, 
^^ejmř ddkaz toho podávají. Proto podooG 
mAXeme ku přikladu 9tan>Ce«kf obnu od 
pnut dtlch umAlců velmi dobte rosoanaU. 
a pM tom muaoijl lukini «la<nflmci pfednoatl 
tebdej&fcti čoskfcfa umřlcb uznávati. 2« 
pak la Karia umélcl vůbec maobo práce 
mAlI. rosoinaill ae Jejich pofet JlS od aa- 
miho počátku panováni Jeho tak Boameni- 
te, te co byli amélci stavit srdtakého v 
Prase JIS toho roku ISIS v bratrstvo 
eeetouplU, meel aebou a.v6 staral zvolili, 
avá pravidla »l skritill a od c[saf« ■! Je po- 
tvrditi daJL Tato pravUta podobala w 
ovtem prarUtldm oecbovnfm. Jak }e feme* 

1> 140 

•iBlcl vůbec mřll. a v lom í>h!<>dti MdlU «e 
e**tl umftld Jenom dle příkladu rlMkřch 
omftJcflí. kteMS »• tebůil takoryml ee- 
cbovnlmi pr*vMIjr Mdill. Tak vialo toho 
roliii poCáteít bratr«tvo malIřůT, 
fstákbY (to Jeet NnblfŮT). shleoA- 
řův a ílatotepcůT. kUr* se po 
TfoKhnr vfikr &i do roku 1782 zachovalo, 
zntfteno hyri\ l«prv od ctsafe Joscta II. 
Haltft malovali obmír db prknech, na 
•t6oicb. a drobní obrUzky t knltiftcU. lo- 
▼ouce M f pfipadu tom mlnlatoM; 
malovali diichornl 1 STíwké vřel. ftcBi- 
cl TyCeiAvall socliy a roillfiné fizdobr « 
kamene, *e dfe»a, aiiíbo }<<t iiltr&li i kovu; 
Utcfi r«sall drahé kameny, dMaJfce na nlcb 
vebnl uméie oialí< obrůxky polovy puklé. 
Jfmlfc se vyoadobovalj' hroby uvatřt^li pairo- 
cfi, oHáfe a jiné akvoetnd pamAtky. S k 1 »- 
D á M vpatovall hráané obrazy do itkla, 
IfmX »e vywucovala okna ve chrAmfcb a 
v palftcf^-h; zlatotepcl honeř-aé kladli 
teDk« plitky ilata na deaky, na nét ma- 
lin obrAJtky svatých malovali, anebo iilft- 
till zare okolo hlav uvaiých íleur 

Prvntm starl^lRi řSH pf«l«tavMiřni bra- 
trská tohoto byl miHtr Díiřlch « Pra- 
hy, dvorsky malir cfsarBký. od kterého 
n«]v6tAt poCet obrazfiv na Karlíttein* po- 
cb&zL MLmo ného Jmooujl ao takt H I k q. 
1A& Wurmeer xo Stra-suburka a 
mistr KitDc kr&Iovsk^I mallM. n clMif 
dal tvou IlUku a Actu k Jejich uménl tfm 
tia Jcro, ie oba^ma prv-ním dMIíné fiťo- 
bodnt dvory t MnNnA blít KarlMelna da- 
roval a Je do i^1«chtick«ha stavu povyku. 
M&me seznamy ildflv toho bratrstva po- 
Elaojrcf JH od prvních lot. v kterfch Jsou 
]m6na feaká četní^lf □dli ní^meckA, avSak 
I ti Némcrl. kteK mat nimi byli. malovali 
stejný Cpsk^in spAíiob«m. K tomu bratr- 
stvu aáleSell také ttttafl, kteff K-zall 
a tiiak>rall zbrojné auty. t^trřc a Mlty na 
dumy. Tito méll Jll etarftt prlvllogl?, dí- 
tall tAk£ Dár&dl ku kolb&m. koUI s«dla 
a tomu podobné, byli ode vécch bemf o- 
Bvoboieni, madlf^e za povlinnosi htfdatl 
vil« v mostských hradbflch a Je v £aa 
IKrtM>y také br&nlt]. Proto t«J(« r iich 
TCilch Bvé přftytky mfill, v nich »v6 ře- 
meslo provotovall a tu »v6 výrobky na 
prodaj vyntavovali; mřlif pak prftvo, cho- 
diti ve ibrojl 8 n»;'fom po boku a s aožom 
za pasem. 2c pak se Jim matlTI ťasto do 
t«me8la mlcball. a -laik6 lldoni fitlty málo- 
v&vall, vydal JIŽ král Václav u. pKenýtá- 
kut, aby tak ivanl ..duchovni malIM" (kte- 
tí totlt svatá vecl maluji) pod treateot Karel V. Zap: 

tXAafcb itítíit nemalovali, \tt«rftto 
císař Karel obnovil. 

Jako* pak claaf Karel vfi«lUcá 
ni miloval, v zemi Je loz&lřova.l a rre U 
boval. byl také femealu zlatolckl- 
m u svláStnl mlloetl aakkuiAn, drto nAl 
Dchrannoii nad Jeho pofádky a právy, t 
víelljak iti rozhojftujf. JeAtA pfod 
smrti r. 137S dal zlatníkem kléaoty a fi^ 
tottl Dv. Bil cla. nřkdy blakttp* SatlĚr 
menakého ve Prancll. femesla xlatalditti 
výborného znalce. Tyto kléaoty byřy Ih 
fula láhot svatého, kalich, prsieo a akfb- 
ka se svat^i ostatky, kter^ »• pOdMI 
v den výrobní tv. BlI^a. 3. icrvoaea, 
fviai ukaxuJI. K tomu dal pro sTattallLy tr- 
stavřtl kapli sv. BllEla pfi riauH- 
Oné nllci. kdeS aynl atojl KlevaeaUa^ 
kollej. a vénoval JI ve« Zlatníky 
Dolních Bfeáan u Prahy. 

Ostatní remeela spravovaJa a* 
od Času, eo Nftmd do Cech pHAll a. 
ská ilvnoBtl OB ujmn atarifch A 
Femeirlnlkfiv lavedli. avýml pofAi 
cechovními pravidly; dolili se na 
covaryAe a uftonnfky. a tádný «ech 
druhému cechu do jeho díla pod 1 
se míchati. co2 ovSem a£ do naAlcb 
trvalo. Cleap K a r e 1 o to se potom r. 
postaral, aby mesl cechy ř«iiivBlDlkAv 
Jistý a tievaý fftd zaveden, aby Jc^tek 
vílegie tivedony byly r souvislost 
naloet, tak at>y J<>den dmhéma asi 
kmetí ani pMiMau k Ulob&m 
nemohl, a aby vesmés podle 
okolnofitl prospívati a zveli 
mohli. Ustanovil paJt. aby pH 
slarnoetech a průvodech cechorá 
slaFkftv itil pod avýml korouhvemi T 
sledujícím pofádku; 

Napfed řez a tel majíce na 
rouhil červené bílého Iva bea 
o Jodnom toliko ocase, iw Kekcrou 
^tournch. a na druhé strana bránu a 
mriíe. s obou stroa pak dra odínce, 
tu mflll sekerami sekaJL 

Hned za nimi cech si ad orat 
plvovarafkDv. arotéKv élU aklaid 
va a vozataJSv. isa}e korouhev b1 
ni 8v. vacIava, v roalctt llmpy a mři 
Ob&ma U'mto cochftn pnopQjPena J 
to prt-clnoít pro slu2by pH vyp 
(Iftchn KoniCanského z Praby. kdyf 
Jana r. 1310 branou na Fraotlákii 
«ta vptiAtlIl. 

Třetí místo hned za pt^áešltm vď 
bratrstvo mallfúv. r«cbánr, dr 
nářův. zlatotepcflv a ttltafftv a fHpc^ •Cfe)7. ■n oecb xlfttaick; IkmI spolek- 

kotoobrl, na nU m ipfttfoval na l^d- 

[•tnoe znaJt lnA]I^8k^ T bn^m autu 

f-lD«aM Jitlty ferrenA. oa druhé Btranft 
tJmbilckř. toUl kaílch. xlalft kofinT 
M^zj. Ortatnl K«i«ela pale tnUledoralu 
Jeto: ko2e3(Dlcl, btaaftfl. JlrcbáH a 
ildnl. kdo2 kUl barvi, a koroubrl r«r- 
pfea all jeat pruh beiljnovf. lo 
a blld koͫAiay. oa tom stfRiriia. bo- 
•na v pysku telenou mollaUiu 

— platn6rf. htOmén. brnin. pu> 
<ill hiadlíoví, mcflH, oBtrotniPl. udld- 

H, jeh)4H. apendlfktřl, aedláfl. konrifl. 
idafl. paairt. nMecalcI. toboliifl. tutáfl 
Mff touly dťlall). cvofkftM a zinaC- 
Id, pod kwrouhTl zel«n,ou, na tWrt byl 
T c«lfi tbniJI sarfes^ s močcm a 
tnihíeh; — uoilM. ťepelnicl čHl 
M, nořlkUM a bmalíovř, pod ko- 
ří ícrvciKiu. oa kter€ bfla konina 
iTská, po nraaácli tM d^ky a kraject 

— Bouk«Qlcl. CAaačl yIbt. Tino- 
pofltflhafi, kl«t>oa£Dlc1 a Talch&fl, 

[korouhvi ^errenou, na nli byly knap- 

krample, HdUy. a na druhé 

poattlba/^Bke D&iky a podutMKnl 

r; — kr«jei. kytléřl a pM»t«ho- 

pod koroub?t modrou, na kter& byly 

krajeoTBkA: — pekari, mlýna- 

iCX, otnibBlcI a mazanému let pod 

ivl fcTTOoou. na dIÍ tijly malovány 

bouka. pleteny kol&č a rircllky. na 

M strana paJeOnl kolo a dv^ pal^i^lco; 

mC T & f 1 pod korouhvi bflou. na nlí 

Tlaf B kyjaakaml a paliCkaml, na 

LnA krulkdlo a poUblIk: — k ra- 

kicHl jtlAtoa na lokte prod&vall, 

korouhvi Mlenou. na nU byly váhy 

>c ilatf ml inUkam) : — h r n 2 1 M 

korouhvi í^rvonou. na nt£ byli Adam 

pH tom kísllmky a č*p«ly; — ko- 

TocbUH & hřebcDŮřl pod korouhvi 

oa nit byly podkovy, kladiva, 

p«rIQcy: — trnhláf I £111 sto- 

'I. teeafl, koláf] a soustraS- 

1 1 pod bftou korouhvi, na afi byly zla- 

hoblfky, velký boblOc. ua dnibé 

kóto, lícní Bekery, hlavalky 

Eky; — kameníci, zednici. 

ílli olimltaíl a karbeřl (kt^^ří 

hasili a pj-ipntvovall) [xul korouhvi 

, ba &1i hýly dlfiu n natrá tollika, 

a x«dntck< UIcc ; — kolcluil, 

ll&f 1 a váponlcl pod bílou korouhvi. 

eréhyly ^«rvenárůi«, rťJřnapoHxy: 

iTcIaJIrcbftfl pod korouhvi blan- 

na nll byly M\ fikoraů a oohaml a oMnihamf: — lazebnici a ranlékové 
pod bílou korouhvi, na n1£ byly telené vln- 
ky a otevfcaé břitvy i — koaeCnfi 2 Id 4 
IkmI červenou korouhvi, na olt byl Atlt 
Davidův a pdřet Salomonovu. 
Kterak Karel podporoval kupectví, atarat 
«« o be2p«{r>é silnic* a plavbu na řekách. 

Nyní tak6 obracel cfsař Karel srláSUI 
zfetel na to, aby ba Jak v C«chácli. tak na 
MoravA a r ]tnf<>h Jnho »>nt1ch obchod 
a kupectví zrolcbllo, a kdykoliv a □{akto- 
vým kttlietom anebo M^skym mftstem ni- 
jakou smlouvu uxavlral. rldy na to po- 
mf&lcl. aby v (é smlouva bylo néjaké u- 
stanoveal domácím obchodníkům proopM- 
né. Že pak obchod blavnA vti m6«t«c± avá 
sídlo mívá. tedy uděloval m&rtAm rftelt- 
k^-ch svobod a v^hradalcb prftv v provo- 
zováni obchodu, zvláátíh Táak Pra ze. lak 
ieby sa to Dynl al pMIlta^ nadrfovAnUn 
idá1o, kdyby to nebyly tebdeJAI řaay v 
akutka poiodoraly. Tak ku přikladu na- 
řídil, aby kaidý host, to Jest clil kopec. 
XWrf n«kde hranice Ceek6bo království 
překročil, svfi zboSr, neili a£co t nifao 
odprodá. a£ do Prahy vetl. a Uun je po 
nakolik dni ku prodeji vystaTond. JTanom 
kupci Békterýeh clxlch mJ^at mSII od d- 
aaře zvláStnl privilegium. Se kdyt bvS zbo- 
íl iířcs Ďcchy n«kam Jlnlm vezli, do Pra- 
hy s nim prfjlždétl nemu&ell. Tak£ nesmá- 
li pHchoil Icnpcl T Praze ueit sebou £ád- 
nfch kupeckých smluv uzavírati. 1 Udné 
smdnky vj-divatl, leť by v lom n»t«rý 
Pražský knpee prostředníka d^lal. Do «r- 
DácU dal musel kafdy kupec v trinlm ob- 
chodu závazkům svým v placeni sadoat Clal- 
tL VSeeko clxl zboll muselo ao, kdyl do Pm- 
hy bylo pMvocono, v TfnsXftra dvo^e bIo- 
2Itl a tam na prodej vyaUTOvaitL Roopé a 
prodpjo smety se Jen na Ceakou váhu a 
mim díti. takž Jakž JI král Přemysl Ota- 
kar n. r. 1368 byl ustanovil Cokoliv se 
zboit kupeckého z Pmhy se vyvátelo. mu- 
sekl dříve bcdUvA zapsAno býU. Za kaldft 
ukMvdéol (^^skfch kupcův aaabo obmezo- 
váni Jejich výsad, které by so kdeal v cizina 
Jim A(:\o. vymáhal clsai" Karet přfane xa- 
dostuflDňol a náhrady, anebo křivdu rovnou 
mérou spláeetl poruCII. I tak »uilo m Jtxlnou. 
lePražátla VratlslarAU kupci, provozujíce 
obchod do Rus, od KrafcovskŤcb r tom 
pfek&lky m«ll a křivdu aoAMU BKiaeU. Tu 
císař Karel dne 18. července 13S0 nařídil, 
Iv iádný Krakovaký kupec do Seskfcb s*- ISi fUred V. zap: xaraflkftbo soudu uklAd&ii7 byly do dwk 
somakýcb. tak saa Timhuy z&pleky ooj- 
T7fiííh« dvorského CtU lannlho 
soudu vklAdaly se do Uk zvmnýcli 
dvorských desk, které se podne* v 
celoetl sví Kschovftly. 

Jako Jsme Jíl r 1. knize této Kronlkr 
na str. 425 UkC o tom Tiapovddřll, ie «e 
poíet tup pH at«BÍ9D« moci Jejich. £trftc«l, 
a Ie vtco i\tp v Jodau bylo opoJtivAno, t 
kleré mtato cúd krajsky eoud právo hijil. 
maje královíkáho popravco k ruco své; 
tah 1 jmiSno kraj mlato Supa Jii od Ca- 
eův PřcmyBln Otakara 11. vidy více bylo 
Bl^btno. a za Karla JU vSwbny býval« 
Kupy v 13 krajav Jaou aJouCen]-. Jména 
mely tyto kraje od pfcdniJSIch mést krt- 
lovskícli. y klerÍPh krajské soudy aldlo 
Bv« mívaly. { byly od t6cb dob nAslcduJIcf 
kraje t:wké : I. K o u f 1 m a k f. £. S 1 a H' 
íkř. B. 2&teck^ -4. LI tom e Mek t. 
5. Boleslavsky 6. Hradecky. 4, 
Cbrudlmsky, 8. Caslarak^, S. Be- 
chyABk^ JO. PUeckř. H. Pra- 
cheflsk^, 12. PlzeftakJ a 13. Lo- 
ketský. Tak* Jeůte >e nSkterfi Jiné kra- 
Je roxemftVBly. avSak lollko z Jiných oblc- 
dA, nikoliv dle roBd^Jlenf eoudolbo. Karel potvrdil Lli-Valdemara v Braní- 

boMch. 

134S. 

Jit oahoro tui str. 53 t«to Kroniky o 
tom Jíme zprftvu podali, kterak roku 1319 
umfel Braniborsky maHktirabé V a 1 d e- 
m a r t dosnu AnbaJtsktibo bozdMek, a kte- 
rak kpftl Jsa z dMlctvl po nftm k bornl 
Lniicl ee táhl a Ji takfi opanovat. Braní' 
borr nftJeiH^ly nyní synovi n^boltlka cl- 
aafe Ludvika, í^aato FeCoDímu marklira- 
b«l Ludvíkovi, dosud oejablavDJ^J&i- 
mu sepHtcII Karlova v UtA. Nyitt vAak 
stalo ae naJ«dnou. Ze >« objevil mul, tnark- 
brabAU Valderaarovi pfed dev«tmecUma 
IHy lomfclftmu co do poatavy a tv^fe nH- 
ramnř podobný a také cclébo tlvota j9ho 
a vfi«cb J«lio <>ln(lv v»1ml povědomý, kte- 
ryt o sot)4 udftval, £o oo Jmt onen setař«- 
\f Valdomar, ic ncuiuřcl. nybri \wa hryze- 
ni svědomí polajmu zmliel, na dalekou 
|K>uf pro aUpuAtínl hHchúv se vydal, a ny- 
ní navrátiv se, že s« o evé roarkbrabatTf 
hl&sl- Umdté pak toa mul, aí^ z nlBkfiho 
rodu pocbázel. mravy a cbovAnl kalSecI 
rfbomí nApodobld. Jsa bezpochyby od ař- kterycli knltat k tomu navedea a 
Tfiem. coby mluviti a Jednati ml^l. doM* 
vyufon. 1 mk atalo s«, >« Hd v Braalb* 
finh Jemu avdfll. a ie xa pravého TaUt 
mam drtán byl. Tak« mnozí natíl kO- 
iata. kteff :semfelého Veldensara vatml 
dobfe znali, tobo Ui-VaJdemara xa pn- 
vébo uznali, a kdyt o tom cfsaf Kairi 
zprávu do»ial, dal se Jlcta t&xaU, mohoaS 
mu to pMsabou dotvrdltl. Že tento ehnfl 
Jeat pravý Valdemar. A tu sloiilt aa tt 
přísahu OU. arcibiskup Maedebarsky, B»> 
doU staril a mladil, vojvodové Saatl, Su. 
knt£« Meklenhursky. a knttata Albrsdd 
a Vd,ldemar AnbaltMt. Zdali iejlob pHialgi 
Karla o pravosti Valdnmara pFearM^lí 
nevíme, on vftnk titfvaje práva svího. 
v mísící tifí 1S48 tohoto dobrodm 
Clovéka la pravého Valdomnra amal. 
sTé clsafské ochrany vzal a na tom 
ustanovil, ie mu k z«ml Braniborské 
moci svou dopomUe. Markhrabů 
byl naproti Karlovi pMllft ne&lechi 
aby se Karel ostýchati mél, toboto 
kávaného prostfedlca ufltl, a své 
pHtell ftkodiU. 

I kázal <:Isaf Karel bned ve « 
skycb zemlcb Jakož I v Německé HU 
ako eblrsU. a táhl Jit v aáfl do D 
L u i 1 c e, kturltto tomS dotud Ic 
brabstvl BranliMrtkému naletěla. 
Ji, a Lii -Valdemar, chtdlll b^ 
bdtem, musel JI korunfi Ceeké po: 
Uřlnll to 2. HJ<oa 1348 v leKen! cTi 
nedaleko m^stet^ka Hfincbaber 
pfttomniMU mnoba koltac (fjkakych. 
toto postoupení co svMkové potvrdil 
5. njna pak císař domnělému Valdi 
vi u pntomnostl knltat mar1;brabs! 
nlbonké v léno udcill a clsafskt 
na lo vydal, v kterém at&lo. I« 
r-eCeny Valdemar JU aemél po 
CemuS se orfiem podobalo, knltala 
a AnhalLítl v marklirabstii tom 
vatl mají. 

Markhrabř Ludvik neodv&ttl aa, 
ti se v poli 8 vojskem clsafoTfDl, 
Branlbery od ařbo odpadly, a on 
mftst* Frankfurt* nad Odrou m 
vfitl. ClBaf ae potom b vo)*k«oi 
zdvihl, píed Frankfurt se polotlt a 
ka asi osm dul oblSial Oa rftak 
ubránil, a Za Karel nemlnD tie dlooba. 
tovatl a velkfi náklady eialU. odtrhl 
od Frankturtu, vojsko nspusUl a do 
by se vrUll- 

Brzo víak t Praby pF«s 
Vratislavt t« odebral, kdei dsa C«cAo-UorftvglcA KroBika. 135 


psda I34S od m66ť&astra. biskupa Pf^- 
w s Jeho duchoveasivA ft vellkoa sli- 
1 prUat a úo btavDlbo chrámu uveden 
bjl. proto ie tam pOBaJprr co Ceek} IltAJ 
• fUoukf clsaf pMML Celé 8I«zsko Jit 
boTaooat koruny Ceaké azDAralo, to- 

koH« B o 1 e H 1 a v «lli B o I c k S v 1 d- 
s 1 c k f ]i«chUil s« panatvl fioskAmu pod- 
lil, a mohl JefitS nikůr Karlorl moolio 

odlU. Melte Karel r amr^lu. bud tohoto 

'slava oa stou stranu zlskaU, anebo 

o<i}i1«« motná moc Jeho obtnezttl. Pro- 

vyjednával ve Vr«tÍ«laTl s J I a d f I ■ 

«in z Haurvic. aby mu t«nto paa- 

1 mvé a mtato FrankonStRln do 
.TT áal «oÍ on Uk6 uflnil. Kar<4 pte- 
FrankPnAteln. a s té ttrany Svidni- 

bo kmiele fievl-el. Kdyl pak Polsky 
Kas 1 mír UBlyftel, to se Karel v« 
UbIavI sdrluje, poalal k uému poety 
lidoaU. teliy ae s ntin nékde na pol- 
ch hraolclcb ebiél BoJftL NfLsledkem 
Máli M oba pinovnld dne Ti. listo- 
v tn&ste Namysluv^ oaobafi. &e- 
arel vtily riá ruky avA podiral. 
lUv >« mu prfttolstvt nabfsolo. Tu ob- 
vili tXňsé pfitcliíkč ůmluvr, pHporalna- 
sobft onu dojlmarou cbvlll, kdy* před 
ví Eomfelí sestry Kartový. Miarlt^ty, 
é pMtelstvI sob« pf-lsabalt; učinili ao- 
lápls, že si vespolek pomáhaiU budou. 
Kazliulr pHmIuvlI se la Boleslava Bvld- 
ieltfilio. tatc 1« Karvl »« zavilzal. nICeha 
proti nfirnu nopojlDatl. Polom ■« Ka- 
■aa do V r a l i e I n v I vrAtll. ktertlitu 
<«o (etidAt od nAtao mnoho dobrého >!•■ 
K&zal pfedmtatl za Olftvou obesdl- 
a a mřsteni apojkl. saJotll Blamf chrám 
cti av. Doroty, a téí dal si tam kr&Iov- 
pal&c vystaviti. Potom JeA<« Wieilt 
maob« JinC mllosll, tak e» vftlckDl 
lyvvtclé k nCmu velkou l&akou tahoTell. 
Na 1. proi(lDC« 134S poloail clsaf Karel 
atarfim N&m»ck« rfi» sjexd do mS- 
Wltlonberka v Saalch, aby tam 
Ttd&Dt Braníbor Valdcmarovl a pHpo- 
.1 Dolní Lutloe ku korun6 ^eskA ode vřI 
potvrteoo bylo; sáoi pak a Vratislavi 
WItteaberka se odebrat, kdet vSecko 
l^io ptáni tvlo schváleno a listy stvr- 
•. Také Jej tam JIK n^kieM liuliata a 
teta oemeCU offkivall. aby opaatlvíc 
bavomhou. J«ma pMsaha věrnosti 
a M za ciMhř uznalf. M»zl tím 
matkbraWv 1-udvfk íňjt-l do Drá- 
aby MUv&»k4Íio markhrnbCto Bc- 
Mté Jednou ku prijrtf ntoieckí 
pTMalouval. Clmt Karel ualyiev o lom ba«<l takt slm e WItteaberka do 
Drážďan pospíchal a o4l 7. proalncc 
1S48 ai pfes norf' ndc v tom mialS •■ 
adrioval. Markhrabe B«dřlefa Ludvíkovi 
0Uttii£ odpíraje od vdraoatl k clsai-i Kar> 
lo?l odvrátiti BC nedal. Ludvik poznávaje. 
Ze v DrfllfTatiech nlfeho nepořídí, c^ustll 
to mdMo a noT« pletlcby proti clmri po- 
řal strojiti. Čsmá amrL Mrakáčl. 

na. 

Tohoto roku 134S na vítivtla celou 
Evropu tit\i& metla liotí. spAaobuJIe r«u- 
dc velké neSténtí. PoCal totU mor nej- 
scraillvftjei. Jakéhot pamJ^t Udiikft ve 
8tf«dnlm v^ku i)NpomlQil. Knpeokfi lodi 
Janovské zanoftly jej z zemi vfchodnlcb 
do Itálie, a odtud ee roiAItlI s hroxnou ry- 
chloetl po vfil Icalll. Francii. Aoslll a po 
NftOMekA HU. Byl to pravf orte&taisk} 
mor oejtiorfinio apAacAu a nanejvffi naka- 
SUvf. Iildé JMJ rútMc Jmenovali Jen ber- 
nou smrti, pof fnal horečkou, boulemi 
po télo a d&vimlm krve, a po troch dnech 
Jit Clovék umíral. Málo kdy s« n6kdo a- 
adravU. Mrtvoly řemaly a rychle bally. 
Ve Vlaakřch Benátkách IM.OM. v iMhekv 
do SO.OOO. v Straaburce IG.OOD Udí pi^ po- 
mr«lo. V(> Vídni poeftall ta Jeden dea 
900 mrtvých a ve maohjch mlatoch vy- 
mřelo dev^t doalUn viobo obr«'bIol«tvK. 
AvAak nejvíce ř&dll toa mor mezi lldom 
obecném. ?. paoujlclcti ^nllat vrf nikdo 
neumřel. Obecný lid Jsa pfedsndkAm a 
povérám oddfta bouMl &e, mysle áe Jsou 
otráveoy vaecky studnice. Ve mnohýcb 
xnmCeh. zvl&lt£ v Nftmclcb. vzali 2idy v 
podMr«nI, te oni tu pohromu zavloUl. Pro- 
to také zvliut£ ve méstech Por^aBk^cta 
hrozné pronásledovftnf JtidOv si4 strblo, 
kterM clsaf Karel vftemi silami slaviti na- 
darmo ae namáhal Mor I nepokoje a nůbo 
twAie Jeaté dlouho do nftatedtxjlclha roku 
1349 trvaly: Českou teml \íak Pán Báb 
od 1é metly vétftfm dílem nachr&nll. První 
vy«lou|řenI moru bylo vSude neJprudM. 
kdyf pak »*> 1 v Cechách ukajcoval, nebyl 
JIZ ani tuk prudký anil te vollcn rozfifMl. 
Lid to pokládal za obivláštnl milokt Bolí, 
Jlnt to pMpiaovall sdravému povětří če- 
skému. Teprv po nékollka létech, kdyt 
tento mor nejvíce vysušil, zaae také t Ce- 
chách se objevil, aváak roUk^cb zádav 
jlí neílalL Lide touto metlou Boíl k veli- 
kému zouíánl přivedeni, mysliti také. te 136 Kare) V. Z«p 

BoU bndy od eebe odvráU pok&nfm a tryEnřnlni i^la svébo: 1 po6all s« vespolek 
rarskaU. mc^l setMti ze Bv^ett hMcbQv se 
ipOTldAU. vef«Jo6 k&Mtl a takto e T«lkým 
uifkem iL kflkein po scaolch bibaU. Píl- 
Ul pak tJto aoyi mrEkaCl 2 N^mec 
takd do C«cb, BpůsobuJIce bvou ptemráté- 
noetl velké pobor&esf oa rrnclch a na 
tnlch: arAalt aTctbtskupoTl Aruoftlo?! vy 
dařilo se velkfm nam&b&nlni. tyto tuUkj 
» Mm« vypuditi, pomatfra]^ lid dom&cl 
napomlnfinlm upokojiti a obvyklý kovtcl- 
Dl pofAd«k laMt iivMtl. 

NoJli Typrarovftni o pHMtlch v roce 
I3<8 pro kr&loTetT] Cosk( aa- 
vtdy památD ém skonřfme. musíme 
JeAte Jen některé podrobnosti ■prtiKnne- 
DOUtL Dne 1. řervenf* vydal cíaař Kaxel 
proboAui a Jeho kapitole v LltomSrí- 
clcb liit toho tnřnl. ie pocI<1anI probolet- 
•tTi toho nemají dUoCMJ pod prftvomoi-- 
oo«t mí-eta ■LílomíMc. £e proboM mĎíe 
chrám I ptJbytky avfl I kanoralkúv dle 
vrŘ libosti Etavétl. a vtecko zTlfiňtnl X4ll 
obehoatl At pednM J««t Btarotltn« pro- 
boAtstTl 8T. Stťptffla Dyafiiftf biskupaké 
sldto. pro sebe uiaTteno. 

MlkDlAA X Rokycan. Jťxldn ic 
nameriUtiho mdftCaaakiho rodu Rokycan- 
ak^ch ve Starém mfiatfi Pra2itkém. saložll 
sde chrftni u sv. Ducha a pM n^m klft- 
(Uir panosttký rftdu sv. Bcmedikta; cfsaf 
Karel loto laložcal potvrdil dae 27. srpna. 
KliAlm- v husltoh^ch váJkách zaáel, ko- 
■t*I Jtwt {vOflud faratm kostelem. 

Dne 28. arpna potvrdil císař Karel da- 
rovial své Jednoho domu Rudollorl 
etarSImu. karfttrstu a vojvodovl Saské- 
m u. kterft pov2dy vfrnfi k clRaři Htil a 
xémět vlče pM )<Ao dvoře, neill ve »v6 
zem! se tdríovaL Tento dfini byl ename- 
nltý a na spOsob trrae stavený, stoji po- 
dnae ai v Jtné podobé vedle samA meo- 
a moatal iH* v Heoúlm m£«t« Pr&£sk6m 
a naa^á m Sasky dům. Claar Karvl 
vftbec »ob« p»l. aby flUtl knUata in«1i 
domy aT< v Praze, Jakotto t sídlo Jdio 
clMfHkém, dá.tl proti Karlovi vyvolili cauie aat 
véha, }Bko byl nťkdy hmbe audolt 
bursky proti Pfamydovl OtAkarovt 
Chudý, arftak vrf udatsj* brabé G u d t r 
ř.I]| Vlntir se Scbwarsburku. «■ 
i14Dlm na Amatadt^ r DurynkAch. 
sfl mu bfU mul podle toho, a Cabé M 
stTwi£ la Némeckého krále naTrbi AtW 
ten GuntfT mi) sotva Jednu mfll do Miw 
ce panství svého a nebyl vlaatné 
oby^eJsTch v^bojnlkťiv, Ktefl t«hdái 
IK^Dicfch zvtill svou provozovali, kde 1 
d<>latl dalo alab«Ich pf«pad4vall. JlmtlL 
xa v«lkf výkup na svobodu Je sas po» 
fitétl Jejich stetky pletUU. Tím spOaolHa 
prý 6l hrabe Qmtýt k rellkfimu Jin<u[ 
pomohl. Kdyt mu némec4if trCkn oaUM 
pH6ll. dal se dlouho prositi, a poalavU 
výmlaky, aby ládu^ kurffirst za svflj 
pen^ na n^ni n<i>.l&dai. KOyt mu to 
svolil dumnlvajn s«. Kt pM tom nit 
Etratl a Jenom zlskMt mOie. I tak 
Evultm od ittrany bavorské dne 30. 
1347 xa N^rawkého kr&le. Avtak 
lldit tomu «e Jen smlll dlvlo* s«, 
»c mohl k takové Era&ce propůjfiu. 
mř sKBxesého arclbtalmpa Hobu 
JtndHcba t Vlmeburka. markhrafcAte 
vlka. Rudolfa a Ruprechu. falckr 
Jich alrjce Ruprechta mladAIbo. kt 
BraniboMch ve vezeni sadél. a 
Rrlcha le Saso-LaupDburka 1 Jejich 
alkdo jiat v celé HM Guatffe se 
a ■ MSskfch mést pHznaty ae k. 
Jenom Frankfurt nad Motenem, 
berk & Gelnbauaen. NaproU toma ]«ha] 
blllál strýcové, hrabata JladHch z 
atelna. a tiratli Jindřich a Jiný Osn' 
Scbwarcburka, aarnl k «Iaan Karlo' 
Kiflenachu pi-l«lj, a Jemu vftraoac 
halí. Némecký prctjkrii Ountýř ze 
Schwarzbuiitu. 

1349. 

Harkhrabé Ladvfk. hlava strany bavor- 
ské, oIsaH Karlovi doaud proUvnfi. vidn, že 
ládnř z řlĚskřch kntiat chuti němí, aby 
ee ta proUkríle propfljCU, umyslll si nyní, Karel pojal Annu Falckou za mai 
134». 

Císař Karel odebral se v prvnfcli ■ 
méeíoe ledna 1349 z DrAfcďao do B l^ 
Rchu, kdo zcela pokoJnA oeekávi,., 
se 8 Ountff«m díile <I1U bude. Jloýeil 
ml «e zabral Ovdovftv, chtei w 
B Isabellou, doerou anglického knUa 
wanla III. KjAI anglický jsa ochotoo, 
ni svou za néj provdati, poslal 1. 
plnomocDfka ku Karlovi, aby si 
umlouvu B nim uzavřel. Viak tomu .. 
nop'AJ « jiní pfvkftSky »e nahodllyT 
rel chtěje ryohlejl ku konci prijfil. Cfsho-Uaravaltá Krtmlko. 137 M n* caslu U wvemliou moK. aby oeobaA 
o to IVOU neré«tu vyJedBAval. Ona 27. 
taom 1319 mléxai M S^ti v m^HtA 
Westkerlcn da o«troT6 Tholcuii v Hol- 
laodsku NovMomo v&ak. sdall m tam a 
' kráJ«m Angltck^m a e ]flab«llou seAel. a 
[laké 8 lé íYMtíiy baed 1 seAlo. 

JU 1. btema byl Karel saae r KolfnS 
Ríaeai. s Ty}<»da*v«l a l«<)nl(a )ail2«- 

[r n d o 1 f e m. kter«boX » to poiádal, aby 

30 STOU dc«ni Ad au sa manZelku dal. 

7e ítyrecfc dnech bylo véccko ulodnano. 

íialckraM Rudolf opuetiv «vou «tranu, ne- 

|jenom k rUaM pfeBtoupll a jemu svou 

dal. atbri l za tu (est, bftl clsafo- 

fvtm tcb&D«m, svou krajinu T«dle Cticb, 

[ftoraf Falc nažranou, co r&no dcery 

iTé mu postoupil I byla svatba I>ex oAkla- 

la JU 4. bfeina 1349 t PorýnakCm m^Vitteí- 

Eu Bacbaracbu 8la'r«na, a Anna 

alek i aula se cteofovnou NJ^meclcwi 

krAlovnou óeakou. RudoU Falckt byl 

i«J«tAr«I a n<^JpH-dné^M knlte posud atra- 

ay bavoráka, a viecbao s« tomu neofekd- 

nuKmu a rycblému ol)Tatu náramné divilo. 

Carel v6ak prostf^dnictTlm toho Rudolfa 

3r»o c«l«u stf&au bavorakou ■ i«bou smf- 

tl B z DepfAtel pf&tele sobC ndflal. Vy- 

loUt rt&Bky BU^m na 22. břnna 1349 

dpiry, a koltata wunl také volen^^ 

pfoUkrAlo Ountýfo m Sclivrarnburka 

II. aby k tomu snému přUnl. V&ak 

itft nepfičb&ztil DR sn6oi, a po dlou- 

tokáni dov&d^li ae knIiaM. te on od> 

Je Ttectmy nárrby na JakM iBaroml- 

b1 s claarem moci sbrané chce se ve Brém 

llkstoJ«BxtTt uehovau. ftlftak; RSém nfi- 

kledkom tcAo válku Jemu vjrpovedfl, a na 

1. kvétna mAla a« vojska knllart. do 

Je poetavKf. Cleař Kar«l opustil dpiru 

Llcprv 5. května, a pololll »<> « Mftakfnt 

] rajském 1 1. kvétna u MohuCc. Hratafi 

serbard Wflrtemberaky byl nejvyftAlD 

JTftdccin. Brio pr«AIo vojsko prea Rfo, a 

[avcdlo B lidem Gunt^Fe se Scbwariburku 

Békollk m<^^&t^h ftarvAtek. Guntfr potom 

unenocntl. mnoil t Jelio privrien- 

eftr J«) opunUlI, a on s« xunknul v m^até 

lltirellu, v kioróm pak byl oblébAn. 

jMMaial kone^^ marklirab^ Ludvik, 

tto B&m bez vojáka tu pfi oém byl. 

aa ti«bnde moci dloubo udrl«U, a dal 

» clsaiem do amlouTlal, kierfiž se 2fi. 

fcHlna v E 1 1 w e 1 1 u tím skonCllo. te )ak 

Ludvik markbrabA Branlborakf, tak 1 

at^ >c Scbwarsburku a rftlckal Jvjlcli 

Ivrteocl Karla IV. kb JpdloAio pravého ftlmskčbo krále uznali a vlastooruinč apo- 
Cetéafml liEtinaml v$rno»t « posluAnost 
Jemu proksiovatl pNulIbill. Uk Jahl JI 
Jemu co králi Římskému prokaiovatl po- 
vinni Jiou. Velice ae claaf Karel z tobo 
velHtAho «daru ti-Ml, a radost t toho fil* 
nila Jťj v«Uu>m7Bla^: OoBtýtOTl a« 
Schvarebuika daroval 20.000 hFireci etfl- 
bm. a ToJvodftxD Bavorským zaváxal ae, 
pfl viech Jejlcb íemlch je zachovati, a ta- 
ké u papele Klimenta VI. o to ao uchA* 
xoíl. aby 8 aich vSerh klatbu sfial Ta- 
kový byl konec dlouhého aponi o nůstiip- 
nictvf na tríknu a$mock4!ro. Od té chvíle 
neopovaloTal se dlouho nikdo v NSmclch. 
proti Karlovi co pravému a Jedfnímu krá- 
li a císaři nepMIelsky %7stupoTatl. Trvalo 
to v&ak Jc«t£ deUl Cas. ne&ll vAeoky vý- 
minky, ve smlouva EltwellakC a knttaly 
strany bavorské pHJaté, mohly vypln&ny 
b^I. 

Z letenf před Eltwclleai odebral ae cf- 
aar Karel do MohuCe. kde ae tli ne- 
dále zdrloval. Nezl tiro ^aacm riaJc ne- 
moc hrabtto Ouatfře ae Schwari- 
burka vidy k horifmu m klonila, dal 
se hn«d po uzavFend emIouvA z Bltvrolhi 
do Frankfurtu sad Hoban«m přeneaU, 
kdet konečné 12. Června 1349 umfe). Po- 
vídá se. te mu bylo od Jeho lékafe Jeda 
dáno, a to spfiac4>enlm Jeho vlaatnteb pfl- 
vriencův, ktoM vldouco. Ic jim aoIzc vfc« 
zám^rOv svfcb Jebo pomoci proti Ksj-lovl 
pmvestl. takto ae Jeho chlf^ll xbavltl. U* 
mťel prf pi-okllnaje sv« přátele. ktoK M 
na Jalové krAlovetvI byli pov}4111. 

ClMf Karsl uslyft«v v Btohuei o amrU 
svého aoupefe odebral se kned do Frank- 
furtu s četným dvorem ar^m, a k£zal 
svému bjhvalému nepHtell, proti némiti 
citu pomsty v srdci svém nikdy necboval, 
slaruý pobfeb vystrojiti. Dv6dc«t H&skýcb 
hrabat n«3lo třto Jeho do laméJAfho hlav- 
Dfbo chrámu a cfaaf sám la. rakvf kráčel. 
Pomník Ountýffiv podnca ce tam ukazuje. 
Po řtrnáctl dnech opustil clsaí' Fiwikfart 
S. července Ae\ pfea Mohuč, Boppard a 
Bonn do Cách, kdel dne 25. eerT>eQc» 
druhou manic-lku svou, .\niiu Falckou, 
na ftfmakou královnu korunovati dal, po- 
tom na col^ mjislc srpen v Kollnfe nad 
R y a e m osndl. Na laťAtku zAK byl ve 
S p 1 f e a pak pfoe Normberk do své- 
ho kráJovatvI Ceskebo twapIckaJ, od ktV' 
rétao c«i; rok vsd&len byl. maje tu svébo 
bratra JaoaJlndftcha, který' krAlov- 
stvl spravoval. Karel svou pouhou pfftom- 
□oatl v Némclcb la ten čas vlče ooKŮW, 188 Kard V. &p: ACd kdyby Um byl rellki vojsko poslal. 
.Srou pnvAtlvoditl. vrmtuTQOsU. moudrem 
shoví vtafro, miloativoatf, velltcomyelnostl 
a hoíufml dur umfil si srdce a«j«a knl- 
tat afbrt 1 m^sl %, vSeho lidu ob«coeiio 
(lattatl, a pomoc-I tbraafi pFemoM proU- 
lirlle a smohé mocoé aepMt«l» své. Tak 
ujiukojll ««lou řUI ■ mimo to pFlaUel 
Jf úlevu a pomoc v tfrtlc^cb pobrom&cb. 
kt«ri prAT4í T tom (ase vi>dl« nepolcojfiv 
vilky JI hrozab byty oaTfiUrily, }ako by- 
lo vflllké MmMfMtnif, )cter« r. 134S mnoho 
-mtet a brailův vTrnitllo. lilad a drahota, 
hroso^ mor. páleol a tr^xo^l 2ldÚT, ko- 
aefnh roty au-skáCův. ktcM po stoch a ti- 
sících po zemích i&bll. a kieré Karel mu- 
sel d&ti roíhándtl. 

Da4s 17. MJna 1319 pMJel koneCn« Ka- 
.rel do Prahy, pfivádije » sebou druhou 
.RVOU maolelku A d □ u F a 1 c k o u. Jls Co- 
•cbov« také MeCka Hkali. Pralaa< při- 
TÍtall clcinfe a jeho manirlku radosUiA, 
ar<l«en« a xlavní. Kar«l hned dal roeckaiy. 
aby n^rottíni m r s k A í^ I, Jlchí ae také do- 
micl IJd pcfAl chytati, «© země býti vy- 
hnáni, a ŠIqII pKprary. aby Anua Fal- 
cká tak« oa krůlovaLi-f CwkA byla koru- 
nována. Odbyla s« pak ta koriuiovAce dno 
1. listopadu 1341) m obfady. Jukl od Karla 
byty předepsánr- 

S radoaU posoroval ctsaf, kterak Kavé 
mAeto PralakC, od nJ^o před rokem t«- 
prv caloinaC, utj^leaé roale, lidnatosti, ře- 
městy, obchodem a krásnými stavbami 
pnMpfvá. Jit se \*elebnft do vfUty pnouti 
pdCaly mohutné zdi klUtcrnlho chrámu 
Paimy Marie SnHné, n(>méné 1 farních 
kostelfiv Bv. St^pftna a av. JlndMcha. a 
tak« kl&JltAr na Skalkách. J«]2 cl»ař Kaivl 
«loTaasktm mnlch&m zaloiUl, pomalu Jll 
se dostavoval. Na velikém Novomí*atnk4m 
aámj^l. kterému se teprv xa naAI paměti 
Juana „Karkjva nflmtoU" dostalo, a na 
vellkfm tril&ti 8vatovárluvsk«m Jit ae 
mnotio nákladnf^cti mf>íCajukfch domli 
sdvibalo. Jan JIndNeh markhrabitom Moravským. 
1340. 

V královské rodlQí staly se aallm nř- 
kter* ddloíhé promftny: přední umř«la 
11. sáH 1349 Karlovi- sestra G u t in. man 
<«lka francouxsk«bo kralevlce Jana, kt*.- 
rf o rok pocdijl aa trůn vstoupil; potom 
umfela tčhot roku 1349 Karlova marfil 
dcera Markáta. královna Uherská; kone£a^ musel císař Karel r pfAtelikeii 
tULTOToinl B l.udvfkeai tnarkbrmbéUo 
Braalborak^ aa svého bratra J a n a J 1 a 
dřicha, kterf ae vidy Mt4 aa prsTébi 
vojvodu Konitanskábo a braMce Tyrol 
ak«bo povaioval a psal. rtollk^di dalBIcA 
nárokft na tyto z«m^ třlcl s«, a tak Tyn) 
sko 1 B HarliéCou Hubatou řečenému LuO- 
vfkorl přiřknouti Aby tedy svému brain 
]lné sitiAné rypacřeol dal a Jebo post^raal 
polepUl. starSLl se přodaé císař Káral « 
to. aby papet Kllcaeat VI. sám p^sdeiU 
maniolatvi Jana Jindřicha a MarkMeo 
Tyrolskou řádaí> roavodl. To se metl tla 
Jii v let£ r. 1349 staJo. a pnpeS xHdll bt 
skupa Ohurakébo k tomu. aby to dárao Jú 
rocvťd^né manželství podlí clrkernCch ti 
kosA sa zruiené vybláslL Následkem tota 
mohl se Jan Jindřich nynf podraM 
řádné oteniu. cot on takd bno potoa 
uCIntt. pojav za manlelku jinou Hark^ 
t u. dceru MIkutUe mJadálbo ksltece O- 
pavského. I kt«ré potom cn smr a 
dvé (l(>or>' ml^t. d&raje tím sv&tu dfikit 
o llivém obviňováni Markéty Etubaté, Ja- 
koby v manželství nebyl moc«a býval 
Ajby nak také Jiné opiUenl m«l, Jmeiuml 
]«J Karel markhrabéten Uoraf^' 
K k ý m. udéUv mu 26. prodD<»; 1949 taaiftr 
hrnbstif Moravské v léno dedlfa& 
avdok tak. aby on a JHio potomci 
pr&va na Irún Čoiký, pokud by 
vlastni mulskfi potomstvo Karlovo. 
lom aby jeho moc toliko na m: 
se vitahovala, z kterébol vyjmuty 
xflatati léna biskupství Olomouckébo 
vojvodství Opavské Jakoito Jtnůmu 
tomku X královské rodlay Jll udéleaé. 
to zav&xal ae Jan Jindřich svému 
trovi livttim dac 4. Icdaa 1350. tc 
silaoii yvymi a víím Jméialm avým 
nilpuniooiiu bude netoliko proti s 
IQm otilm. ttýbrl 1 proti páa&m a ] 
mnnflm Českem, kdylby řlmkoU proti 
II Českému n^co podnikali anebo 
korunní, kterých Jfrtté ve svém 
mají, vydati nechtěli. Markhrabé Jtá 
Jindřich vidy vířné a s braxrakoa U- 
ekou ku Karlovi »UL1. a tato Jejich obapol- 
ná l&3ka nemllo přispívala h ivelotrMl 
moci domu Luzooburakébo. 

Rotzdélenlm zemé Moravské na vl 
markhrabatvl, na blskupscrl Olomoucká 
na knllcutvl Opavské utrpěla poi 
Jednota v xomi této: a váak markttra 
caatavAvalo v2d3- v uKIm spojeni s 
povým panstvím tira. ie biakuporé aa' 
vovall tti^raveké »aémy I v Otommiot I f«8kO'MorBr8ká Kroidka. 1M [Srné drtané. hdalTo Op«*>u)0 lolui n«ClnI- 
MontTskž ]i«ml pomalu odrlMratl m 

O rok driTO; pfed nastoupealm mar)c> 

|Iir«Mt« Jus JlDdHcba, 114S, ilakaJ si 

fKarel o Morara 'elikou i&ilubu Jil Utn. 

J zaloflU dvo>í Dov6 deaky 

! e m B k é. lotll TOloi]iouciavRrii&, 

[tiafldlv 2&ravea. íe J«ii do tofhto (l«»k 

{vklady se ma.it dSvatl. poařradS a2 posud 

}íd£ bfv&Ji knlIiKf aldim um MorarA bt6 

Iwkj mlv«ia Tyto oovt. od KarU «ff>«&6 

BkT na ldoT»T4 al podnoe t ceiosU b« 

cboralj-. [Kterak Karlovi nar«Ecn J«at první ayn, a 
■e proti naprsvímu Vald«marovl konalo. 

135ft. 

One 17. I0daa 1330 porodila clsatavna 
Doa Fa1ck& sTiia. a clmitava radoAt. 
80 konané ejaa dotkal, bylo nasmlm&. 
.0 ina na kFtu Jmcno V j[ c I a v po pra- 
du Jeho VAclarovt n., a Kare! aemolil 
asi doíkatl U rhrTI^. aby totaa srtmu 
B9ri poilaUI nAatupsIctvt aa Lr&nu. Pro- 
obeslal «tarr krtloratrl čeikého. lida- 
na nlcb. aby tomu dlt&tt Jakofts dMtcl 
aa pnuba vércotU bIoííII. Nebyto té 
DOsU t&k pHIU £apot^^bl, avjkak Ka- 
prarll. te mnotié Btanostl. kterfl ve dne 
noc] i>ro btafao C«ak4 ietD4 na s«b« bé- 
; budou Jemu Baadafijai a pffJetnDfiJftt, 
iude-11 vUetl. pro koho m \-ynM«aataJo. 
TOT* a méaU vSech Oenkícli z«Bt Uřl- 
«TMfl po vůli. vydali mu aa to vri 
.T»cl Uaty, 
VrroTa&al daar* a knllaty domu Ba- 
Torakého vtár JMU sabylo doMsU prove- 
d«d»o: i>af»frt accbUl a f^čea^cb knU&t 
klatbu •ejmoatl. tuiéval se oa Karla, t* Bt- 
proU ]abo pfáal a dc«rov Jednoho i tAch 
kallat otooll, LJl-ValiI«tůar aaa Demlnll 
ac BikUrrak markbrabstTl BraDlborskAbo 
ndiktl a atateCnfi 8« briln« proti Liid- 
rflcovt markhrabeu t JndnO Čftstf Braal- 
V>r a v« uata«alt«J>foh Bi4«tech tamej- 
aicb p&uem by1. Cfaaf- Karel r1d«l ■« 
(«djr potinuta Typsati db poř&tek mfiatce 
daora 1350 i^oad Kňskycta kntiat do II ii- 
IBfaa. arfibo m€«U v boraf Loiloi. a 
'Jol tam Bftm se ttvfoi hratrpm. mark- 
rabatům Uoravakj^. « mnohými kut- 
taty Bl^Mk^ml a p&nr •.Vsli^ml. Kromf 
Háak^b kaUai dal so I král Dánskf V ai- 
ds mar tam Qajltl. kterfl bp blavn^ ba- 
Torsk^ek katut ujltoal a t#< otvM^^^nt d&vaJ. 3« pomoci mnoha BT^kAr dok&zatt 
kotor Jnat, 3« domoAi; VaUemar. kier^ 
markbrabatrl BraatborakC pomod cls&fo- 
vou uctivát.11. DODt kurf&rat Valdfinar r. 131} 
zemřelý, nfbrt podvodník. Pravilo a« rt- 
bec. le Lll-V&ldomar Jest vlutaC i\oti'k 
Todu nlskébo, Jménem Rebbock, a fomoala 
avAbo mljuAF. poddanf karfArsta S«ek#- 
ha. Zvolen Jcat falckrabA Ruprecht ta 
Toasudrbo mcil oMhma slranatnl, klerti 
daa 14. dnora iSiC takto nnaoudll: te 
Valdemar t BraalbofTch není pravf kalte, 
nřbrt podvodalk. le clsaf prívo mil, Bra- 
oiborsko IrUdvIkoTi Bavorskému tínom u- 
d«Iltt. kdykoliv by teato xa to Udal. te 
Ladvlk md cfBarM pMsaha věrnosti aloílUa 
Jemu cl»a^■k« HUkfi kléaoty. Jet po sr$m 
otci. clsafl Ludvíkovi doBad u sebe cbovi, 
vydali: tato viiak tccfaaf mi aeo to pfl£t> 
Biti, aby klatba papniaká zdvll«na byla a «o 
tobo ívitf^ ťtcc bylo. Ohi straay lea roa- 
Bttdok přijaly a na tom ao uiuieBly, ie o 
l^tl-ValdemaroTl na n^JbllUlm HMktm 
aa^mu mi kon«(n4 rosbodnutl vy)lov«ao 
býti. Cleat KiLiel aa to dne IS. ilnora 
lAdTikovL vojvodovl Bavorskému, slav- 
ném apfiaobam adftlll v léno markhrabacvl 
BraolborakC. a dola[ Luilcl, a prAvo kur- 
filrBtaktf mu pMsoudU. NIcmfinA tcCpný 
Ltl-Vaklemar jeat» nfijak; faa v Branlbo- 
flcb knftect moc provoaoTal. a takfi co 
koítť iimfel. Kdrl to bylo odbyto. udAlU 
císař JlnA Hiakft I6na >eftt« D«kter^m Jt- 
afm kDftatQm, a tak Jsouca vSlckal apo- 
kojeal v BudUtn^ ae xdvIbU a rotejell ae. 
Krftl Valdemar Dánakf vftak. potom 
Ludvik m&rkbrabA Braslborakf a. (Doloo-) 
Lu2lckf I brab« TyroUkf-. Calckrabé Ru- 
procbt a mnosl Jiní kiiliata prov&zolt d- 
safe do Prahy, ktfrýt J« tu alavn* ho- 
stil. Krftl nAiukf *ÍM Jll na po^ůtku 
U«zaa 13M zaa do svého krAloTatTl av 
YTAtil. markbrabé Ludvik a drucl knltata 
Ttak d«le se v Prase zdrtell. dao 

^Tiral Kterak HUké claaftkl klAnoty do Prahy 
přivezeny Jsou. 

UóO. 

Podle listAv v BudiiUi<i vydanýcb mel 
markbrabř Luilvík císaři mftk« klenoty 
tftprví v a«d«l! po veltkonořnlcb svAtclCb 
\ydati. CIdaf Kar«l byl v«ak nelrp^llv, 
1 aomobl se té cbvlle dodati, aby Jit tSch 
kléDolA mél pfl sobe. Pročet tádal Lud- 
vika tu pN A^m v Prase aa návfitevS Jsou- 
rfbo. aby nu t««h klínotfiv l«&i& \|[t«^ 1«0 K&r«l V. Z«p: net&noTťDfni Cafiem vydftl. k 6«iDUt Lad- 
vlk svolil a do Blnirbova TzkáMl. aby uua 
císařským pMifim a plaotaocDfkQm brlr 
vydány, Clwt tedy vypravil do H a 1 c h o- 
V a Jana biskupa Olomouckého, VUéma z 
LandAtelna. nejryiílbo purkbrsbTbo Pn2- 
Ikťho a Jln* plny, a tím byly v Malcbo- 
v* dne 12. bterna ISSO tyto kl&aoty ry- 
dftny. [ byly meit třmi kWnoty ct9ftfí*A 
komtia Karla VclikĚbo a oblouíki^m a 
kM6em. tlat* řH«lt6 jablko. Jlni Mfiaítá 
Jablka a íc^Io. mcí^. iilAáf. zpodal sukni 
a fttola Karla VellkÉho, rlaiy křli a« rra- 
týml oBtatky, rámě av. Anny, meí sr. 
Maurlcia, mnobo Jlo^cb Bvatýcli oaUUi&v, 
kadidelolce. <-fsaf»hé plfiAce. rukaTlce. rtlFe- 
vlc« a ]lse tAcI viAcne a sUTOiltii'^. i«t 
Kéntcl n v«Ilk6 vUnostl méll. ]tml£ m 
h nfl.bo£ooBtl vzbuzovali a lei prato svá- 
loatmí Jmeniwall. A kdy* í**« poalovS a 
nimi dne 21. br«ziia kii Praxo »o blltltl. 
vyftll Jim VHlMc arcibiskup v Čoi* svfiho 
ducfaovenaLTa, vAlcbnl lebdát v Prasu pff- 
tonuif ffMtf a slexSU knI2ata. ťoét] pftoovA 
a D««člBla£ m&oiatTl lidu. a aprovodlll Je 
na Vyšehrad, kdei tyto svátosti přea 
VGlkonotlnl sTáiky lůstjiiy. Po svátcích 
zavezeny Jbou na brnd PraiiiU^ a uloteny 
Jotte ve Btarfi kapli 8v. Václava. Kdyi viak 
po sedmi létech hrad KarlftU-ln byl doau- 
vfin, dal Je claar 6 feskýml ItrAlovslifinl 
klenoty tam pr&vcEtl, a bývaly p&k kMláý 
rok odtamtud JeM£ s jinými svátostmi do 
PT«hy Tvzeny a vftťmti lidu ukazovány. 
Clsmf Karel vymolhl solié totli od apoAtol- 
ské stolice, aby pro uctčnl tich svatech 
ostatliCtv a poeválnýcb památek tvláfitnl 
den byl zasv<vce<n, v Icierý by e» vfiemu 
lldit ukazovaly » Jistými slavnými obtady, 
Jfli sám cfsar ve erozum^nt a bohoslovci 
vymyslil a aaHdil. A byl to potom den 
stavný od cirkvv znivi-caný, pátek totlá 
po a«d6ii Quasimodo, to ]«»t pro>v«d- 
nf, den HvátoHtl ivamý. nn kterýS 
tmo stollsice lidi nejen z Cech a z Moravy 
avAak 1 z celé MSe Némeeké a ze rae(?h 
stracn svéta do Prahy putovali, aby dí^aatni 
byli hojných odpuBlkflv, Jel pai)et každé- 
mu k svatým ostaikúDi putujícímu uď^lll. 
Kajtovnlk B«noA. kronikář, pr&o, ie by ni- 
kdo nrvi>MI. kdoby neviděl, jakého lidstva 
s« do rrahy Kcházekt, tak te proto N o> 
Toméstiikú {nynf Karlovo) náměstí, 
kde ty svátosti vystaveny bývaly, aju> se 
tebdft£ právř stavělo, tak roisáhlá iiélné- 
oo JeaL Zdá se. 1« elsař Hned s počátku 
u prostted toho námi^stf dal postaviti vy- 
soké čtverhranné staveni na spflaob vříe. s kterého se ty svátosti od konomOitr 
vAemu lidu oksiovaly: a toprv po iaat. 
totll r. 1381, vystavena Jest vedle toAs 
staveni kapie T^ta BofRM. Coi« dl Rlonzo. tribun i^lmaký, přlUl k 
eiaafl do Prshy. 

1350. 

V JetK r. 1350 objevU se v Praze mnt 
Icbofito neobytedné akotky a osudy za o- 
néch f-asú pozornost váecb lldt k atua 
obracely; msoil se mu divil) a vallW 
nad^e v aCm pokládali, moobým xaa kyl 
nemilý, báli se ho a ii«oávld«ll J9}. Byl 
to bývalý tribun lldn fiimtk«ho Cola dl 
R 1 e n z o, od náá jií výAe pHpomeautf 
Nazýval se vlastni Ulkuláft Oabrl- 
n I, ix-vn1 příjmení ,.dl RIenso" Je«t prf< 
vlBstAovacI Jméno ,/ll Loreooo", Jako by 
česky fekl „Va v Fine A v". néboC uk se Jebo 
otec Jmenoval. Byl cbudých rodičův, aé 
po matce za vnuka dasTe Jindficba vn. 
vydával. Maje neobyčejné zamilováni n 
stBjých kronikách, které mnotto u Klávt 
a moci starého ftlma hlásaly, a vzdálMF 
mfmo to ducha svého mnohými vSdomolt 
ml. nhledával stnré památky ftfoAáF 
svou QcobyCejnou pamí^tl a soajneAlloi 
výmluvnosti, kterou se vjtude zallehead 
um«l, získal si jíl v mladých létech svýck 
slávu u6on«ho a veiml nadaného ílcvét^ 
Jsa bývalou slávou ítlmskou nadáoa. ohal* 
vý a podnikavý, pft tom dobRtmyslný, a 
mArnlrý slaboch, umloll sobfi. trn ttalU ol 
mnohých pánAv. kteM Jl trhali a s Ud«s 
zle nakládali, oftvobodl. a Se starý vMaf 
Uím zaac hlavofm m^em váeho ntA 
uClnl. Když r. 1312 popeá KUmeat TL 
nastoupil, priaio k n^mu do Aviftoaa po- 
aelstvi od mMfanův Římských, ktaM ]4 
iádall. aby co pai>e£ tase v ftlm6 jako Jet* 
pfvdchňdcové své Bldio mSl. V C«le bok» 
poselstva byl Oola (11 Rle&xa V Avl&aif 
fieznámll no Cola s Frantl&kem P*' 
t r a r k o u. slavným básníkem italsk^K 
který Uká iumlii6n byl slávou startlw. 
ftlma. a o Jeho povýaeaf sa hisva svHa 
blouznil. A. tak stejná smýUcnl oba \3 
mule brzo spojilo tvazken rfelábo pFitď. 
BtvI. Paipet KJIment VI. divil se vým 
nosU Colová a ncmoh) se Jf nasyllU; • 
délil mu potom v roce 1344 ůfmd nocáM 
pfl fttmské komole Cola dl Rienso nmU 
brzo ve svém [tuntavenl slskaU si scdoa 
vftecb Afmanílv, byl pH tom poboiaý, SB'*' 
vedlivý, zaet&val se ráude svobody Udn t Ceeho-Moravittiá Kronika. Ul A tak *» Htato. 1« 
7 proti pap«jtl poidvihl, a dne 
t v ÍUmé u. tríbuoa lidu zrolcD 
> kdyt mu bylo 33 let. Tací tří- 
du lifrall ondy za staré repuNI- 
t<i baJUel^ práv obecního lldn, 
lo pTlra lidu k&JlU aftm si takový 
Ponnumlvaje tm a krAlem Lud- 
s krftlcm I.udvfkCR] Utaeiakřm 
if T A(md vl&daoutl a takovou 
tet do sebe, ie cfaafe Ludvíka 
Karla iahol t rftecky kurfilrsty 

Boud do ftfma pobánAl, aby Ja 

}»JIcb práva aa clsaístvl rozv 
ak Jebo moc jen B«dna m^sIcúT 
tálo ae zbool-eol v ítimi-. a 25. 
1347 s m6ata tnusvl utecl, ukr<^- 
jtoia po tHdoot infiafc&v v Apnll) 

klUt«ra, 
lU pHft«] prý k o^inti v^^hlnanf 
k docha prorockého, ktcrfi se 

jmenoral. a kJ^tII mu. kterak 
císař Karel IV. od rBoha fc tomu 
Jsou. aby opravili tento svét a 
htťlt zaTtoIlI, ool Colu k tomu 
Xe al pfedMvxal. Hftm h cfiuiri 
Iti. a }«inii oinimlii. >k^ T«iiik; 
mat! má. Nyof so mu zdila do- 
in prtbodoa, neboť se pai>et na 
ibnfival. to le 8 tuvorakoii stra- 
frkerai klatb» Jaoucl smím a 
Rdyliy byl bratr Angelo claafe 
p znal. nebyl by svébo uftaontka 

vi>ci k Qí^mu posýlal, nebot ně- 
ho lldt v- onom v^ku tak stHxU- 
la. kiefl by tak dobfe avét a li- 
Cl«H l>y pťi vél borlivostl v« vé- 
oiensk^cli tak bystfs TOx«anl- 
1 ví«cko. co jeat moíaé a uCI- 
co blouinlvA a tudU nemolaé. 
ř Karel IV. 
ths pHéet Cola 41 Rleaco 

se zí rlaakého kupce, a byl 

u ivfilia krajana AngAla x V\o- 
ik&nilka dvorského, kcprýt JpJ 
n Karlovi ^edatavll. Cola před 
e poatavtv uChill k ařmu pmil 
d řka: ..Mlloatlv^ dtuM! Pou- 
Uonl* Ma>«>lla v Apulll, Jménem 
ostli mne k tob<, abych ozná- 
Jh Otec a Jebo Syn doaud tento 
rorall. avAak te budoacne uvít 

svatého Ducha tošt býti spra- 
li podle Eéto fečl pohnal císař 
JeDM a promluvil k oAmu F-ka: 
Eaa tribun s RlmaT' Odpovéd^l 
10 i»am." i poCal d&le vyiíUuiM, 
I uloteno Jmi. to majf oa 1 claaF TAecbny včel v Italll pf«TrátltJ. papedl a 
Jeho duchovenstvu váecbnu avétskou moc 
a Tfiockna jcjicb panství a bohatství vsíti, 
knliata a násilníky x Itulle vyhnati, a 
kterak se Karel co cIsaF a neobmezen^ 
panovník na Hmský trftn má poaadlU; 
on. Cola. 2e mu 'k« riema torna radou a 
skutkem má pomAbaU. te Itallaol clsafe 
milují. Jeho pllcbodu do Alma si iádajt. 
áoby on. Cola, lid na to v.4ecko pflpravU 
n cfsafl centu ku avrcboTaa&nu trftaiii 
svřtB klestil. n««:hr by Jej claaf k tomvl 
Bplnomocnll. za nAmMtka avAho tam Jmo-, 
noyal a napfed poslal, aby vo Jmonu Je- 
ho vystoupiti mohl. a co toho Jofttji rícc 
bylo. Kdyjl pak Cola o poustevníku v A- 
pnlli vypravovati počal. Jaká mél vldMI 
a lakfi pfipovídiní mu ílnll: tu s« císařova 
tvftf tím vire taxníuftila. ffm více Coia 
na fiob« anAtl dftval. ie tfmt blouiuilvým] 
m>-S16Qkaml »liu<e<ař Jest napojen n Ie 
v lo veM. 

Trikr&t Jej clsaf k takovému nnmioa- 
váni před sebe připustil, a také arcibisku- 
pa AmoAta a Jiné r&doe své k tomu aa- 
volni, z toho. co Cola o papeEI a o církvi 
proná»;el, vych&x^lo na Júvo. fte Je«t pff- 
vrZencem e«kty fratlcell&v £111 bratHfkův, 
Jlcheto uíenl pap*ÍOTé ga kacffské vy- 
hlfisltl a pranAaledovall. CIsaT sám Gólo- 
vý fe£em odmlouvstl rflřll, oebot Jsa 
ii^af m bohoslovcem bnto potaal. ie 43o- . 
la jAst Clnv#k ii^n/. Ji»'nom bujnou obrazo- 
tvornosti svou do bludu av«d»ap. Přlkátal 
jemu, aby to v&ccko. o tem Jemu mluvU, 
nepsal a Jomii odevzdal, pak Jej arcibisku- 
povi oderzdal, aby J«J stl-eŽU, a z nábo- 
ženských bludů na pravé myfUénky při- 
vedl. Arcibiskup dal Colu dl Rleaio 
na svfij hrad Roudnicky xaveui, a 
tam vezením opatMII. potom pmpoli do 
Aviůonu psal. iic Colu ve iré moci m&- 

Cola se ve tí^xcrI dal hw^d do p«anf. o 
dlouhý apU pro cfsafa napsal, v nOml mu 
oznámil, te Jest potomek císaře Jlndfl- 
cfaa VIL z poboílaébo lo2e poálf, a že cí- 
saře proflf. aby Jej t toho vťxenl propu- 
stiti kázal, aby v Jeho poslání uv&Ml a 
jebo sluteb k dobyti Itallo a ftlma utíral. 
Císař Karel mfil Colu aa hodná, aby ma 
B&m písemná na to v8«oko odpovédél. 1 psal 
mu, aby so nodával mámiti proroctvím ntv 
vjSdomého poustevníka, aby T&ochoo ba- 
SoQf po bodnostech a vysokých dfadech 
mimo se puatU a více o spásu duAe nelil 
o pomíjející světské récl dbal. 2«by byl 
poto«Dkem Jebo ddda. císaře Jladflcba 
VIL. to mu Karel přlpouiitAl. ariak saa 148 Káni V. Zap: }«J Dapomofitil, sby si * UkOTím pocbo- 
neai. }est1l2e Jest pravdlvA, aiícbo hvzoí- 
blflilal. aSbTí ab; sobe pHpomfnsl. Sv 
vfilclinl illde od Adama poch&i^JI. a v pnu.-h 
tt pop«l obr&ccnl budou. KoD«ťnd mu p^«d- 
stsToval, kterak mu lo vrceni atatí kg 
íkodS. of\>Ti kl«T»M mu pro spasetif duAe 
uSIte^aým b^tl in024>, n«b«r Jtíto lehfco- 
Tfiraost, když prorokováni hlcuf^bo pou- 
stevníka lakovou vabu pflkUdft. mofali 
bf J«J a mnohé JInft do Casn6 a vMné 
sáhubr uvrtuioutl. 

Toho namého í^bu obdricl ctaaf Karel 
tskfi illouh; Itst od Mlavnétio Pelrarkr. 
ktorýl jemu tém^r ty samí mjliléDky o 
obnoTeol ftfma co slar6 btarjr v&ebo Kvó- 
ta a o clMřvtvI ftlmském pnal. Jako Je 
Cola dl Rlenzl útslnti b písemně cluff 
pf«de«sl, tak }.«• g« zůí, id oba ti mniovA 
před Um se porozuuřll, a £e Petrarka Hat 
tea na clsafe Colovl s sebou dal anebo Jej 
sa nfm poslal. Claař Karel, ačkoliv 9I Fe- 
trarky a Jeho pr&telstvi vysoce váiJI, 
uanal nlcmenrr sa <1obrč na Imto list pro- 
Eatim nlřeho neodpovídati. 

Cola di RI<>Tixo KtrAvIl ve vři«nl 
DB Koadnicl mnolio oi&alcQ al do aá- 
Klvdujlcfho roka. 1 psal i nóbo kil sv^m 
pUtvIům víc než tfidcet listův; patoni 
vtak pHAfil do Cech Jas. biskap Spolet- 
ekf. IcEd.t papdiakf, kLert Colu ss kactfe 
vyblfistl a o Jeho vydáni do rukou pa- 
pelov^cb usiloval. Cfsar Karel mu alce 
Colu vrdal. tak te pod bvzpcCaou Btráil 
do AvlAoau byl tavezco. avftak íe se Cola 
k nAiDu tfbrfttlt s takovou dAv^rou. u pa- 
l>eK$ T.ÍŮ tak nio(-n4 se pMmluvlt, ie papei 
Colovl vficcko minulé prominul « Jeto Si- 
vou aetfiti pnairbii. Karel r«xillSl Manil m««to PratiM, z*- 

loiil KaH«v, hradil mi«ta, udiloval mi* 

tosti a nlhl* onemecn£l. 

1360—1361. 

Hnod po lakiíeDf Novfibo mí^ata Prai- 
akěho roaSIMl císař Karel také objem 
UenSIbo méata Pražakébo, dav 
becpocbyby Jll tebdál vyatavéti nové brad- 
bř od řeky Vltavy al k páté Petřina. JI- 
mi( dosavadní přcdm6sU Djezdakfi 
stalo ae novou řAatl m*sta tohoto, takte 
tHíezdakA brfina od 8v«ho poaavadnlbo sta- 
novlfité aa dolfjhfm konci nynřjllho Ko- 
vébo trbu pfcnežena Jest tam, kde se po- 
aarade nacháil. Kdyt to bylo dokonáno. nařídil císař dna 12. l»«bia ISSI. |« 
vilcknl obyvatcló, htffM by ee vnitř oov^A 
hradeb uBadllI, Maloetramkémo rrcbtUt 
a konfielQm maJl bftl podřízeni, a le 1 
mélol i řemeatnlcl Jako ka£dý mHtM 
břemena obce a&stl povinni Jaau. 

Roka 1350 atav«U ae také nov4 hrad- 
by okolo VySebradn. tak lo toto Btar» 
slavné krů!ov>k( sídlo avlUtfi velkou a 
vysokou branou vcIcbnJ^Oio vzhledu Oo 
■tálo. kteroul s« k poledni straoé vea s 
hradu vych&i«lo, a e nli nyní Jnn n^ialiat 
zbytky Jeit( poxůetAvaJI. Témt hradbasl 
takft bývalé pobradt ae vsi Psáry řcOmoo 
zavřeno a s Nov^m mfisiem Bpojeoo jHt 

Dne 9. břeina 13S0 potvrdil cfaař B 
ro usekám od krále V&dava II. r, 1U1 
Jim udélen^ majestát i« ae nobini řttld 
právem Pratakfra Staromíatským. a M 
doloiealm. Se ví«cb avobod a výbod a to- 
ho mčaiu vyplývajících rovnfl N^mcl Jaka 
č«vhov6 dřaatnl hfxi mají. z řehoZ oa Je- 
vo vychází, ie Jll aynl v mA8l«ch kráki*- 
tó^ch Cechové 5 N^mcl stejných práv 4b- 
cbázell aáTodfce a nimi v rozliřnýcfa mM- 
skfch Clvnoatecb. Nfrocl ovipcn dloob* 
metl »ebe Je přlpouHHi nocbtdU, a Jit 
byli zvykli, hrdé a páaov]t« proti olm » 
cbovali, lárltvl Jaouce na práva, Jci Jla 
pfedeáll králová Pfomyslovlci na ojma do- 
mácího obyvatelstva v hojné míře ndáliH 
Karel byl po dlouhém Caae prvol paaof- 
nik Český, který Cfiský národ a Jeho >- 
lyk upMmné miloval, o Jcbo proap&cb M 
staral, a křiv<ly, které Jemu nvedenlm ď 
zlbo národu do t«>mé po celých aio M 
byly uein^ay, moudrými tákony bl*N) 
•taviti. 

Dno 10. břeena 1350 uděin dMř 
radovi Zbyňkovi Zajícovi * 
voDborka pMJmlm Zámořaké 
majestát na svobodné drienf hradu a 
stezka Klepy, méateťk* Liboc ho 
a Jtnýcb přllahlýeli vsi, Jei tento r. 
od krále Jana byl koapU prodav nra 
to brady žebrák a ToCnlk. nto 
bradové byli odtud královskými 
paa Zbyněk vAak byl prvním 
královským, mleb^m královské 
a popravcem královatvl českého; oa 
aUvél Jll před léty brad K:iepy dav 
podle Jeété panujícího sloivyku Jetté 
krále Jana nřmecké Jméoo H a a « n b ar) 
Sídlel pak na n^m čaetejl nežli na >v4t 
starém rodním bradf- VaJdeku, pota* 1 
po n«m psáti Zajfcen z Haaai 
burka. 

T méalcl řUnu 13&0 uptdl oltaf K a rli Cnko-MoravKkA Kronika. 143 tkon neanoc, a v« H»ch zemích 

«e správa, i« byl otrHrm. 2[Tot 

bjrl dloubn v i»rb«xpeíl, a aa rzdor 

éma lM«ii1 JcB TehDl pomalu se u- 

val. O pachatelloli taltovdiio zloč)- 

llcos M rozaiSeltf, YžaJc ale Jletébo 

!T«d«)o. Domácí IcronfkíH t&ké o tom 

nM«2aamena)I: avSak ]«dca lud- 

roaOitř. Matláft Vlllaoi ve Do- 

ufcOYoa zaJlmaToa apr&Yn o tom 

'i Brll prý dva dTorftU úfMnkl t po- 

^f. i« «r Ic otTftTfial Karlovu pfUtaitlI. 

prí oá soudu k smrti od»uux«nL Tu 

clsařovBa. Aana Falcká, sré- 

ilu k Dobouin vrbHk tvrdíc, le 

IV tito dva úřwintci, afbrS ona vlnu 

aloClnu na aobS má. Aby prý cl ho 

EJeatf- rfe*- k eobé pflpontala. upo- 
i radu níklerfeh pani, a podala mii 
UUtky. tMmTsIfc, iebr takov6 zlé 
iky apaKibUl mobl. Ona tedr ic 
Jest tím zloClnom. a oal dva mutovg 
•a z vezeni propaMI. Claař Karel 
Umto d&knzesi 2«Diikd láokjr a 
tak pohnut, te cIsafovDC viecko 
I. velmt mitoetlTě H k sob6 pNvI- 
tóill, vůechoo dalÉÍ vyiotfovftnt z«- 
a oB^ia dvt^ma ú^ednIk£lm laóe Je- 

vráUl. 

• 3S. února 13G1 obdrfiell KFlkov- 
■ CorvcQou hvězdou Ifst od 
Karlík 2e Jltn odfrzdárá t oáhradu 
Dinoetl mezi Pori6lm a b^vaJou wl 
iflivin, na kt^r^cli se nyní "Sové mí- 
Praiaké stavilo, dva kostely, a v. 
pána ]lt Btaríl. nrul novS pf«ai«- 
PS, ^ *v- JladMcha, od cUafe 
saloten^, a farolm pr&rem, aby 81 
taCz« k nim dosazovali a užitky ku 
ecbu Bv4tao fádn obracel). 
i vfUa^ proti Vr4«4iradu. okolo kte- 
I hradby Nového mftsUi Praiskélto 
k potoku BoUít atarWy, vrklWl so- 
Baf Karel mf sto k ealoleni kláAte- 
jater&Dských kanornlkův 
8V. A u it Q B 1 1 a a. chtěje [kfl n$m 
.nu koBtel ke cU Panny Marie a 
patrona bv. Karla Velikého. 
td. bcxpocbyby Fraacouz, cnad mistr 
á E AmMo, aflall rozvrh kostela zce- 
lááialho Botick^bo spCsobu, kterft 
velikou nméloBtl a abéhloatJ stavl- 
ibo mi«tra mohl b^l vyveden. Karel 
Bv« ft*ov« m«8to takovou novou a 
lou památkou JeM vfc« oslaviti, po- 
nytU tes koattt a klUt«r vtaviti, a 
a« Jafe r. 13&1 s velikou slavnosti 
dat k&meo k tomu poloilt. Takový byl pořátek Karlova aa Novám m««t8 
PraiBkéra, o Jeboi dostaveni a nadánlt 
poad^Jl aa evčm mfst£ iprftvu dáme. 

Toho Caau zaloUl clsaf Karel takfi 
Karmelltánaký klááter v Tachov 6, k 
Čomui M bespocbyby Jebo maDilalka> 
Anna Falcká, kterU to mSato náteie- 
lo. pHClQlla. MIkulii z Luxcnburka, patriarcha Ac|ul* 

Ujský. Karlovy Jizdy a smlouvy a knftaty. 

Smrt biskupa Jana VII. Olomouokéhs a 

kralevlce Václava, 

1351. 

Mezi tím faaem omřeT poaavadaf pa- 
triarcha Aqallejskf. a rlsar Karel zao- 
patři! to mlfto «vímu nevIaHtBlmu bratm 
Mlkulftitl K Lusenburka. levoboS- 
ku krále Jana. 2e pak pfedeái; patriarch* 
dlouho se svářil s vojvodaml Rakouskými 
o sřfcter« hrady v KraJIaA, apaaobll to 
císař, aby se nový patriarcha, nei ua svou 
atolirl dosedne, s nimi o ty hrady smluvil. 
Pozval ledy císař vojvodu Albrechta.' 
RakouBjiého do Budějovic, kam «d a 
novým patriarchou z Prahy sám také ode- 
bral, a tu Mlkuláft z LuxeDburka 
dne ]. itvMna 13S1 vo]rodovi Albrechtovi 
ty }tsl6 hrady v Krajin« v Idoo dal Pfl tfi 
pnieSltostl obdríetr Budějovice od 
císaře dňleCIté milosti a svobody. 

Z Budfiiovic vydal clsaf také dne 4- 
kv<ytna USl list blakupu Janu liltomyát 
akfmu. JlmZ vykázal důchody z mýta v 
Utomyftli. Ostf nad Orlici a Landskron*- 
oa itAvbu hradeb mésta L 1 1 o m y á 1 e, 
kterét dosud pod hradem bl»kup8kýD» 
otevřené bylo. 

Ku konci m^lce června 1351 vydal m 
Karel ve spolefinoatl arcibiskupa A r- 
n o 9 1 a. který císaře Jakotto první rádca 
i«ha vftude Jak v mimem Jednáni tak 1 Aa- 
války provázel, na pouC do 3tar£ Bo- 
le h 1 a v I, aby tam evou pobotnost vy- 
konal. Toto místo, smrti av. Václava pn>- 
sJuTS a koliesiatnt kapitulou nnamenlti, 
toho Sašu hojaýml službami Bolfml volí- 
ce prospívalo, a kapitula kromfr Bvéhi> 
prvotního nadáni od knUete Břetislava I. 
nabývala vidy v«tAIch d&cbodflv, tak Ur 
prý toho ^aaii kromA proboAta a džkana 
přea dvat^ kanovníkův a mnotHtvI Jlnýclk 
ksAil a aluKebnlkQv. dohromady přes sta 
MQv počftaJa. N&boiný cfsa/- učinil to 
ivláát&l nadáni aa knize, který by kaád^ 
dea mfl bv. zpíval pFi bývalém bnAa*^ tn^ 144 VAcUva. PoaéTad£ pak hrkdbj mict^M, 
J««t6 I -Cuiar noleal&va I. pocbáEcJlcI, Již 
bfly Tolml iu>ity. aatldlt cfssr. tby ee nové 
sUr&ly. kt<-rtlto Ulto toho roka 1331 za- 
počaté, r. 1378 dokonáao Je«t, » d« p&t- 
BoCof Btrané tobo ml»ta JeiH podae* se 
tacbovsk). 

Dne 16. srpna 1351 od«%ral ae claaf 
K a r « 1 do miata P « r n a nad L«b«tm, 
kUn-61 tehdál k Cocb&m oAI^telo. Sem 
mnobo Mísk^cb katlat, Uk« cl»ařftr tchftn. 
falckrabd Kudolt. k néma pHJell. a rlMif 
Jvdaal tu htavaé o Horat P»1ci, která je- 
bá manlelc«- vřtaem byla xa^is&aa. Tak£ 
•»in pTljol kafl« Jtndricb Hlobov- 
• ký a ŽabafkBkP'. a pflja) od cfsaPe 
Jakoftto krftle CeakíJbo v ICno odumfcIC 
kartetslvl rtock« atA Vislou v Pnlítř. 
TémW- ftyry n^élo clssř a knltaty v Pot- 
Bft strftril, potom 13, zAřl s nimi do 
Drátďao ^el. kdež Jeiiiu.nl s nimi ku 
koaci pHTedeiDo Jest. 

Soe iS. B&H ISSl amffrl Jan VII. pH- 
Jmlm Volek, biskup Olomoucký. cI<aMr 
pfthHíny, tcrtll levoboípk krfttp VftelaTa 
II. a QťTlaataT bratr krUovnr AUbdty 
Pfomyalovar. před ilra probofit VyAehrad- 
akf a nejvy&si kani^l^r kr&lavatvl Cesk6- 
bo. Spravoval církev moravskou 18 i«t, a 
poetonpll rok pfed svou iiinrtl, 1350. s pfl- 
volením kapituly ni^kleroti {■íai avého bl- 
■kapattrf k novt^mii hlxkiipstrl LttomyňlskA- 
snu. Na Joho mfato Bvoleo jeat Jan VIII. 
{itfjmfm O 2 k o z českého panahébo ro- 
du z Vlafilml. kterýí dvé aui)I biavy 
Tfl svém erbu mét. T«nto Jaa Vili., btskup 
Olomoucky, po řa8« arcibiskup PraSský a 
kardlnáj. brl pt«<l tím irrobogt u Vsoch 
Svat!^eh na hracK^ Pratském a kanovník 
Vratlalavskt. poSIval obzvl&Stnl l&aky cl- 
aafe Karla, a byl mesl Jeho radami. 

irproatfed musice MJna 1351 odebral e« 
cIsaT Karel do Vratislavi, kde s« 
do nfikollka daC víicknl SlozStf knlíaU 
okolo o6bo Jako avdho vrchafho pána ehro- 
iB&£illti, osvědčujíce }emu bvou odilanoM. 
Za RvAtao pobylii vo Vratislavi mBob6 zi- 
leiltostf somské do pof&tUcu nredl a mnoh< 
lalloaU &lnil, zvld^té v samém m««tA Vra- 
tlslaTl salotll AuKUBtianům Hdu poustev- 
nlckfllio kláďter a kostel kti «tl av. V&cla- 
Ta a «v. Doroty. 

Z Vrattolavl odjel eliař dno 4- prosince 
pUx Porao do Prahr. Me JcJ potkal vel- 
k^ Eánnatek. Jebo Jedlaf ayo Václav. 
OM neeplna dvouleti, ▼ némi otec tolik 
nad^Jf 80b£ i>o4ílÍdal, omíel dne 39. pro- Karel V. Zap: 

slnce I3S1 aa krátovakém bradfi Sebi 
c c. kde 5 cbAvami prftvé cbOTfta tnrl Nepokoje na hranicích rakouských. J 
1351—1352. 

Blaíeaf poklid, Jehoi CeskA semfi 
Unfrnlm Karlovfm Jl£ po deUf £*■' 
vála. pferuden byt tobo roku 1351 
hranlclcb rakoubkfch eftfitlm mcxl bI 
rfml ^akfml a rakoitakyml páDy. X 
i^m Jll nevnámfch vypravil ne anarae 
a udatny čeakř pUn, J 1 a d f I c Ik 
Hradce Jindflchova, se 70 
n^nfml rytíři proti rakonak^cn 
EDPrhardovl a JIndMchorfil 
Walsee a Albertovi a Uucbbii 
mu. 1 poplenlv vfiechnu zemi v Ut 
Rahouslch xt ]>a Linec a ChiaaJ s vel 
koriBtml do Cech ac vrátil. Avtok 
Saaé v i>atácb i&a alm do í^cch vpadl 
at blízko k hradu Hluboko ae pr 
Tu se « Jiudřlcbem i Hradce spojil 
Petr ee dternberka e 30 vrt 
aviak Qcjvyáfif puikhrabl Prafisk^. 
VlKm z Laadaielaa, caa 
nttv se ujímal, a svQJ tld a nimi 
PHAlo to k bUv6 u Zámootl a. Vlui 
dne 16. listopadu 1361. v které pso JI 
dMcb 1 Hradco a Peir i@ Stei 
b e r k a nejen poraic-al Jaou ale 1 do 
Jeti se doBtali. To vfiak pobouHlo J( 
tiojne přátelstvo, 1 xdvibli se nyní avM 
pftnové z Roaenberka a Jeáek' 
Michalovu, páa na VeleilnA. aby 
na Vilémovi z LanctSteioa pomatUL 
Jednoa vftectany krajiny polortnich 
naplněny byly hlukem váte<íaým. a 
ný lid mnobo anáiel pro tyto aookl 
pletky pánftv českách. Uk le v násMl 
dm roce 1352 jeácé v mtefci Onora 
clsaf Karel z Prahy do poledních 
ry táfa noutl musel, aby pokoj sjednal 
svého nejvyASího pui^hrabl se njal. 
svité hrady a tvrse p&stlv z Roeenl 
moci dobf vatl a boNti. aeill Je ku ale 
ebrani^ pMnutU, naAež ntezl obéma sC 
naml mocnf rozsudek uClnll. Tento 
dek x-ydáo Jest dne 2. kvétaa 13(S; 
Cové obou Btr«ji mnaell se Aa 
propustili, roxvftdn«Dl p&nov« museti 
M ruce na to podati, le toho, co se 
aobd spomteatl uebudou, vespolek se 
konaJe amfMti. a co by JeSté mezi 
vécf sporných bylo, na rozsudí podle 
akého práva vznésti; t lak n«« 
sjednán JesL PoMl«tv( X IUIÍ«. Smrt mittra Mitt«l« x 
Arruu. 

I3K2. 

M«i Um ř»sftno přiéll h cImH poilov* 

a mí-ttt Ploread, Slear a Pcrudilj^*. Udn- 

Jkv. aby •» Jlcb ujal proti Janu VlKonti- 

a. pAnu MlIAnekému, I aby do Itálie pfl- 

allbujlcv tnu vOrDODt a pomoc trou, 

iftby llalli od «puiiDÍcli kaflat a pinův 

tél osvoboditi, Tak6 slavný Pe>trar- 

a aas« ctsafl psal, a •▼« ládo«tl a pfiliil 

OTal. abr se Karel Římského paaitTl 

apOgob fliarýcb cisařQv j^fmskfcti tmoc' 

n iL Rtarou Hinfthou bI&vu a moc obnovil. 

Cliar KAfol nilail ora«ai <lo Itálie M' vy- 

viti. aby BP nn ctwihtivl kuMiiiovall 

W!al :.v*ali blousnlvé tuSby Ti-ir-irlcovy a 

vlaatencův Italskfch Bomohl rypl- 

—..... hla 1« <aer a lidé nejsou vfc« podle 

■tOlio, at)y 8« takové iftin^.T fiCastné mohly 

't ^H; raaje íe8l* v Némclch a v Cp- 

nitiotio co Kdltl a rovaaU odkládal 
vj^uniTU do halte, a Petrarkovl vlaat- 
iPnť- pnal. iIlvajH mu naul^enf. te Je- 
nyfttffnky u«kutnCn4ny b]Ml noinobou. 

ibo roku 1352 úDv 1. Ooora ndélU cl- 
Karel r rrai« panu U očkoví s 
k A t a t u korunní paDvtvl P o d é- 
ů*k* nad Labem r léno. od kt«rAbo 
ae pAnovd z KunMatu takA x Po- 
rad peftti poíalt, 

iM 1. province 1252 umM papeC K 1 1- 
) t VI.. Karlův mocnf pfliol. kterému 
é kmiovftvl mnoho co dekovali mA, 
lil r poílrdalch tétoch pritcUlTl mosl 
a Karlem pro snámé pMCIny ochladlo. 
luniio roce 13S2 umM také mistr 
tl&a z Arraau, stavitel nor^ho 
uíbo <-brAmu u st. Vfia na bradfi 
ém. Jak fame Jit Tffte osnamltl, 
rodWD FraDcoiit a uřJall cclf roivrh 
■lavuObo rlirimu. J«boS vyvedeni Je- 
iit*^ri>[ia. Do J«ho amrt) nttpoxtou- 
ba ůMe. aet h vfŘc^ v<^1«J6[oti 
ai po bof-ejil chodbu, kl«>rl Jdo 
ohtilo kostela. VSak I dole nebylo Jc- 
,o hotovo. DoKUd stAly sejména Jit 
Antonína Poustevníka, kterou 
p Arno&t X 1'ardublc, po- 
le Snsikň. kterou kurfůrai a roj- 
í. Rndoir atarftf. dal na 
bul aUvAli. M03l tUamfml plllH 
d cfarámu zMnoo byl Jti blavnf 
ItflfMU sr, Víta. a dolejíl kúr man- 
a ollá^«m Panny Marl«. kde se 
»la Dovfc hrobka krAlovska JlS na 
mlMi, kde e« poaaváde apalfujc To 

II, 14b 

vi« bylo JLt tohdii jakfnui prmaUainra 
Blropom pfcd deStém a sn^em cliráníDo. 
Znamenati iilaai. Se vfed novým t^brAmom 
potom mnoho let vidy Jeftt£ starý chrim 
Svatovítsko aUral. Sfnrt claafovny Anny Falcko. Phpoj«nl 
horni Falce k 6«chím. Kar«l ca oianll po- 
třetí • Annou Svldnlckou. 
1363. 

Ku konci méalce ledna 1353 rosnemo- 
Ula ne nftbie cltafovna Anna Falcká, 
druha manlclka Karlova, a umtala JII 
2, ftnon na don Panny Mariu hromolíné. 
3f-ii amrt cfsafc relml jarmoutlla. nejen 
i4í mt) tádného dědice trfinu nepoiftita- 
vila, aebot ayn Její Václav před ni umfei, 
nřbrt také pflpojenl horní fakre ku ko- 
ninf- ČeeM Jejl amrll tdálo ňtí v nlvefi 
uvedena b^tl. llylaf v novém hJavnfm 
(■brftmé u sv. Vtu v dolním kAru Marlan- 
akém v krftlovské hrobce pocbována. O 
}^I povau) ni&tthu snanamenAno nenatft- 
s&me; illa n clsahím Karlem v inanietstvl 
]ca ftyrr lALa bez Jednoho mfialce, xak>- 
tlla v kdni nov«bo blavnlbo cbrámu u 8v. 
Vila oKAt sv. MlkulAAe, darovala kostelu 
tomu perlami vyfiitý ornit a avon Ttaataf 
korunu pro okrAAI«nl hrobu sv. Vftciava. 

Cltaf KarAl ztmUv svou druhou mao- 
Selku. umínil «<**, vejui potMI ve bUv 
raant«lsh5'. a to zase ku proop^hu pan* 
stvt 5v6ho a pro rozmnoiml Coakí koru- 
ny. Knlle Uoink Svldnlcký. kterfl 
dosavad e««k£mu panství ve Slexaku od- 
píral, a Kvft knlS«t8lrl od koruny České v 
t&no v^Itl norlit^l. byl bmdétek. a byla 
tu jAdina *ynovkjnft jeho Anna, bratro- 
va [Iccra. na kterou Itnltelslvl Svldnlcké 
a Javorské nfrkdy připadnouti tniiitilo. cí- 
sař Karel pht*l jlí aveho »yna V&clava 
B touto dédlikou Svldnlcc lasnoublU, 
av&ak kdyt mu ten syn umřel a on Bflm 
avdov<^l, tu 8« JI fftm u. ienlcba nabídl. 
Slílať nyní AnnaSvldnicki čtrnScle 
let, a byla na vycbovflnl pM dvoTe avého 
■trfce. kraie Ludvika Uhoraki^ho. CfaaT 
Karel zajel v m^aSel bfeznu I3G3 do Vid- 
D é, kd«i se kromi mnoha knfíat něme- 
ckých také hr«l Ludvik Uherský daJ naji- 
ti, a kterým Jakojíto pdstounem mladé 
kn6tnlřky o Jojl ruko vyjednával. Krti 
Ludvfk postarav se o plnomoceoatvi k pro- 
vdaní knfttnlCky se strany otce, Bolka 
Svidnlrkétao, a drtihého strýce. Kaxtnlra. 
k:i1e Polského, Annu cleaH Karlovi taki 
zaaUbll. Ka tom vfdeflakém si«r.«Vu «v»,\k Adrou SvIdDlckou, ktei-ft víuiIp ta 
s Din hrla, i>f« Mohua do Cách, kdeí 
Kanx oil Viléma, arcibiskup* a kurfQrsU 
Kollnakfiho. dne 9. ůoora obyíejnřm slav- 
ným obfttdoDi na králoratvl NAtnofikA ko- 
riuiovdna byla. Z Cácb odebral m clHif- 
brzjf potom clo Tře viru, byl tu příto- 
men pobťbti Birfce iurébo. srctblskupa Bal- 
dulna, a lajtmaly í«j y Trevíru svlilMř 
mnobé BvaiA ostlalky'. i lilftrích lakí zna- 
menitou ťáatku pro C«cby BOb« vrproalL 
Tcprv na ta^^Atku br«7.na idvlhl att odtud 
& ]«) do m&sta Met &ÍU Mocu, JcboSto 
obyvatelfi ]e] s1aTii6 pfijall. avfiak Jpa co 
krftlo fesh6bo. necbtloe \-Fkoii&pat] jisté 
povfnaoati k Hbi. aS Karel cleaí-skou ko- 
ninou v ftlmfi úBdobea biiA« Tu v MeuLcU 
DOV^II Karel dne 20. bre-zna IS5I své 
rodnf hrnhfitvf U ti x « n b u r a k é na ▼ o J- 
v o d f t v I. a svého bratra V a c I » t a 
rojvodou Luxcnburskfm Jmeno- 
val, odevzdávaje mu eprftvu teto x«m«. 
kterou dosud od iiaetoup«Dl »v41)o panovt- 
nr ku aré ruce apravoratl dal. Dne Í3. 
brnzna vypravil Karítl /. Met posly Jte sví- 
ho Cmkitlio koinap*tva do C^fa, totlft N«- 
plachá, opata Opatovskétto. ki-onlkai'^ 
řeského. Vellslava. dékaoa v Sa(l«k«. 
a svébo komorolka. Hailka /n Zvll-t>- 
( I c, klorym Bvéřtl av&toall v Trevfru 
nabyté a llnt k arriblakupov] Arnoštovi 
a Jeho kapitule, aby tyto avAtoetl m úpIou naše ofiuatll. a se nrým hrauvib. l*ai 
.r 1 B d r I <r b o m, markbrmMtRm M< 
tkfm. aapfed doSulabachu v baitf 1 
ťa\c\ odejel- Tu k nůrnu uflAel t.-i-tt:i 
vojvoda Bavorský a markhrs.bt* Ura.uitMK 
ský, aby sv s nim konečné a fiplnJ^ (f-j 
rornal ve vAcch vArocb. pro ktt;réi ft imJ 
dnre lak tuhé sporr mAL 'Sialo se 
vyJedn&vAml dne 1. srpna 13&4. a Ui4*1l.1 
ndevzday markbraJiBiví BranLbor^é jH] 
před tím. r. 135], avým mladftlm br 
Ludvíkovi pf IJnlm fllmaaorl 
Otovi, podržel napolom Jen homl b-1 
vorsko a Tyroly, a xavftssl se 0711! Kaill-j 
Pl, fe mu nebude pfQkáiek <^lQltl, 
pres Jeho lem^ da ltali« tAhl. 

Karel majv tu v Sulzbachu své 
vojsku puliromadA xdvlhl se a nim 
přee Normbcrk do Svycar. kde* JU; 
srpna k MSskému vojsku pHraxll, a 
proti rafiatu C u r I c h u tábl. Pfci 
mAsiom rSak Jll nakolik nedél 
Albrecht Rakouský lelel a « 34.(1(1(1 
Je obléhal. Colé tiHké vojsko Curi 
nyní Jefite t«sn«ji obklKllo. a 
íarvAtky s CurlAekýml svOdAlo. kter* ' 
táitiiého výsledku aemftlr- Káro] 
nyot, aby ae spojenými silami hlarn! 
na mtelo uAIdíI: b tti chtMl Čechova 
prvními, proto ip jcjlpb král eo cSaař] 
tilavulm vůdcem ví^íího vojska 
Proti tomu se opfult vOdcoT* rak4 pfijsll a Ht do Jeho nAvratu becpeřné ulo- ivrdlce. íft felá vojna vAcl rakoiMHj ilU. 

Z Met vypravil se cfsaf pfes Bisasy la- 
se do C u <rl o h u. do ktorébo mAeia v 
prrafch dnech po vellkoooel, asi 20. dubna 
pHJol, a fivýcarsk* spo>eoce s Rakouským 
vojvodou Albreolitem ehtfil sniIMtl. VSak 
to JednAnf k ničemu nevedlo a vojvoda 
Albrecht se Joftté nn Karla roshnéval. tc 
einll návrhy Jemu nemilé Císař se vr*Ul 
zase do leml Porýnských a Palckýoh. 
Uproítřod m&Bfce Června byl v ft e z d £. 
kdcA n&B)edkem uatavlíntVho calébánl voj- 
vody Albrechta CurlAským a druhým švý- 
carským mtatOm vAlku vypověděl. P*k 
se edríícl ve mésiA svém S 11 1 : l> <i c 
v horní Paltl, a priJel koi 
ohov nitolo 8. éervsn'*'' •'" 
m^U Traby. kdet ,< 
radoitil vftnlo- 

V Prazo ee efiak W- 
ejell ee tu zemiti '■ 
vojsko k vAlc* pl' 
Bkou bnnil. '. 
vj-siav n/co 
pQ ňéšir lýk&. B Ic Rakutoué Jsou vlastni 
[)&rodem v lé vik-« proti svobodám 
carAv. Cechové pak ie Jen Jako ku 
moci pH.Ml. KoneCné oiv&ll se I 
Iwvé, předaUrajIce, Ie Jim pr*vo k 
nlmu iltoUu naieCI. proto te «ob^ 
»vou vdniaatiti JlS ode riAvni zaslr 
a Jit od EasŮT Karla Velikého tobo 
vBjl. Když pak Jim loiio pMpuStCiio 
bylo, >9ouc* nespokojeal s pole 
Ud B nímerkích Mískýeh míft 
s nechuti «e dal vésti proti mÍK'' 
chu. kterýí byl také svobodným 
mfslom. R po^l se njtil odtahovati ' 
J}OÍB se&lo. bylo po vUce, ' 
,,clia/«nn u vyjMlaiv&ul. a 
Unniit se slDisla rotltént 
kiillat k cloari 
■^•■v iio Ualie 
'.]! a Jeho 
Curfcti a Avý: 
' aad s«boB *i 

.■ ■(■ ir-. v ■' - 
«koiiSi'^ 3':'Lv'r'!n'« n. 1: ^^^^I^B boje / / 
C«l(«-HoriivclíA Krottlks. [lift t«])OÍD-^ po i% let, l>rl "R*d ni <)o r 
UBl tta llTř, « Cechách úptno irtomAcntl 
a uk« kAr ciirirau KolInaKélio, PralEkf 
raoRt * kond ronoli^ Jfoť alKviié cbriiny a 
hrady stavM. o Pcm ním ovftťin rjíilov- 
ni^ iDrtvy scli&z»Jf. Bj^l v«lnif dobrtoi 
řeit>&ř«iii. íak« nkaznjl flocba ev. Víolava 
a popref v hofe]£Ich chodbách Svatovtt- 
|*lt^bi> dirfiinu poilued lachoTsIé. které ve- 
,nn<^« ( ]<0io danr flli kameniekř huti po- 
jí. 
Z Ulmn pfijcl cfaaf Karol 22. lAft ilo 
foatDlcp, kd9 ntlSlI krvar« rQ/.nlCF!. 
méftCané mmi e<4>ou m^ll. Vfilcknt pr^ 
air^tmné dirlli bohalatrl a skToetoostl, 
řrou se skvřl jeho Ůvbr: pH dsaftké 
>ull Jedlo a pito ae le samých E1at1^ch 
lob. 1 almuSnlckA pokladnice byla /la- 
Pfí druhé Uhull JcdU prj ctaaHtl bIu- 
>olcÍ ano 1 kiichl(lcov« na alflur*. Z 
itB)(T» nnvítlvU ctMf klflíipr v« 8 v. 
* I e. a odehrál ne £. řljca do Curi- 
1 n. kde TTlcdnival b posly méet ivf- 
ikt<^h a Je oapomloal. aby se vojvodo- 
lAlbrnctitovf RaVotinkéinn. STřmn pAntt. 
lUrovall. Onl-v&ak Dtu uk&Ea)l «rf Bl«- 
Ir^Mdr. Je£od nimsk^ch ctaartlT méll. 
rolATB)fr« se oa to. eenlkomu poBluften- 
ftn KavAzas) Dejson. le^ Jedno s«m6mu et- 
Cfs-Lf-nipomeiiuv je, aby a« s vojvo- 
Alhtí-cht*"!!! v dohrotft srovnali, do Bi- 
la íe orfvlinil. v Hag»nov^ 29. řfjna 
ralehraíitleni RuprMhtem sUrílm důle- 
íU smlouvu o postot]i)enl horní Falre kii 
ifí ťeaké, o těmi Jsme Jlí nafaofe 
Im dali, ntarřel, a navítlvlv jekW 
■Dbá Jloá mfata >- ^saafcb pKJcl u 
lir«ú liitoiiariti do Sptry. Tu vyplatil 
IMopadti hrady FtosB a Park- 
[•lo, «tarř lo roajltek kornny í«iik6. 
sdstavy purkhraM Nortoberakícli, a 
potoiD 9. proalnee do M o h a <^ e, 
toSto obyvatelé Je] a velkou sl&vou pH- 
B^m polotit Kftsk.ť enéai vftem kur- 
BtAm a hnizaiAni a itrávll ide »vitky 
!iit Na bml naioienf PilnA zpfval ala- 
ty arelblikup Trevfmkf, Bal d ti i n a 
1 s R n b u r k a. Karlův strýc, velkou 
Te hlavnliD cbrAmé MohnCak^m. ph 
elaaf a koninou oa hlaví a a doby- 
nK'''cm v ruce ^raagetlum íetl. V**^ 
na ■vjch cestách po Ni^iuecku v ko- 
« klfUieflch nasbírané a vyprode- 
tkr avat^eh a Jtné pmv&tn^ siaro- 
Btl dal daaf tu v MobuZI do xlata a 
bni ekvMtní upravili, a poslal J4> po 
ptal roce do Prahy k arcilifskupovt A r- 
i*iov I aby Je k ostainlm avfitoatem ntotll. a v oby^JtiS yfroiut deo veFeJnC 
lidu ukazoval. StavQm í^eMk^m napsal Ka- 
rel list obMrný, mnoti^ini Kvédky pode- 
psané, v kterém Jim levnibné OEnftaill, 
kde kjtiilý tun svatf ostatek naiel. a ]«• 
kSm spOsobMn ho nabyl. Na ntakém snil- 
tnu ozRAmlI elsaf va«m tu v Mobuei ahro- 
mMd^ným knfiat(im. ie na podxlm toho 
roku 13S4 talnl do Afma Jeli, aby tam cl- 
sařakou korunu pMta). Udajc od nicb sá- 
rovefl. aby jej na te jIzdA bnď aaml osob- 
nř provinell. buď jemu lidi, pco^a a 
ňplbf dodávali. Také nav£:ivll z Mobn<>e 
blftkt mt«to I n e « 1 h e i m. kde Karel 
Víillkj byl naro»ea a kde íaato přebýval. 
Karel tu spatjil sbytky ctsafského palicrt, 
a aby jc tvetebll. lalotll pM nlcb malý 
kiéftícr 3 kapli ke cM Bv. Vftciava n av. 
Karla Velikého; v klAiteřc osadil ílyry 
íťbotnl kanovníky »v, AngiiHtlna, kt^ffíi 
>e z Prai«k4Vho kllUtnra na Karlov4 
tem pfeat<5hovaif imiMili. a nařídil, aby Je- 
jich nflattipcovť viár byli rozeni Cechové 
z čeřeného klá&tera. 

Z IngdlhotRin jel cfaaP do Frank- 
furtu nad Mohanem, kde se ai do kouče 
ledna 13^1 edrtovnl. Zde vydal 19. ledna 
list kupcům PralBkým, roocl které- 
ho vBude v© TAeeh méatech a na víech 
trsfch svaté Rfmaké MIk bes preklUky 
mobil obchody své provotovatl, [ir'|iliittc« 
nikde ani eol. mýt nnl Jakýchkoli Jiných 
dani. 

V Cechách latfm umfel r. 13S3 prvnf 
biskup LllomyaiskJ. Jan I., a byl v kn- 
tbedrainlm chrflmé Panny Marie na hor* 
Olivetské pochován. Jeho nástupců Jan 
11., rosený Slezan t mésta Stfedy. p«al a«i 
Jit :. lednn I8M biskupem l.ltorayfilskýmii 
byl protonotáfem a tajemníkem c1*aF»b 
Knria, a proto ae tnuael polom ncjvfce pH] 
rl»arakém dvofe xdr£ovatl. maje r biskup- 
ství 8T«m vikáře. MlhiiláSe z Pel- 
hřimove, a pro duchovni spr&vu svého 
bratra Mattase xe Středy, biskupa 
TlburBkého. Bny pak clsaJ* Karel loho 
Utemysiakého biskupa Jana II. svým ffá- 
Hkým Uanctéřem udélal. 

TUmt tím roznemohl se také KarlAv 
Hrfv, Bald II In I. uxcnburflhý, )tur> 
fUrat a. arcibiskup Trcvfr«ltý, a umřel v 
Trevfru dn« 21. ledna iai>4 maje 68 lot 
r^ku svAho. On byl mladil bratr císaře 
Jindřicha Vil., děda Karlova, a poZTval eo 
arclblahup s kurfilrst po U let velké vál-j 
nosil v celé fWl. Císař Karel opuatlT^ 
Frankíurt na pofálku (inora 1351. Jel t 
celým dvorem svým 1 se svou maolctkou. IM Káral V Zap: likttbo □mR(>I! dva koMf v orofitech lé mM 
lifil iiMtoiuRl. Toto RvanKolium na dosnil 
chovA v pokUM ttlarnfho rhrArou n sv. 
Vita. nnSlo so vSnk, to není vlastni rukou 
>v. Marka psflDO. nfbrt ie tepr* s 6. ii»l> 
6. stoliti pochází, coit ove^m Jest veUk& 
i^&CBoet, a ono niezl ae]etardf písem dI 
p&nAtkr kreaCanakébo vj^kii nAlelt. Prrnt 
]M>lov1co tobo evaiLgolla, která v A(iuni!ji 
lAnala. ohovA se nyaí v bibUol«c« u hv. 
Uarha T« Vlaských BonAtkách. nviak pA- 
sob«nIin mofskAho pov6lM D«xacliorala se 
tAk dol)fi? Jftko PraCskA M«tka. 

Z PoUrl obritil se clwf jfléW l*ho4 dae. 
31. ffjna do mésta Bassana. kde nad 
oC«klvaI ťianttňek z Carrarle. aiUnúatek 
PBdevanskf, a )lnl pAeoré luutf. abr 
Jemu 2esL vsdAvall. Tito pflooví zprovodlli 
Jej po ifech dn««b do P a d o r y, kdol 
e velkou rndo»tI ode v6etau obyvatelstva 
pHJat. a v pat£ci pftn4r k Carrarle co nej- 
•kvostneji po Řpst dnf clfin a boatéu byl. 
Vyproelr aob* luto v kostele bv. Justiny 
hlavu 8 l^la BV. LiikUe, rypravll se 7. 
llRtopadu do Man to vy, k1«r(2to mčeto 
)cj 10. llatopadu co svébn pftTia pHJalo. 
Cfsar Kxrel pozdrlel ao tu nt do i)09)ed- 
nfbo proalnce tAhot roku 13(Í4, a pfijfnial 
lu posly tíniSf ze vfioch hornoltalakích 
mést a panslvf. kterft ite mu veani^ pod- 
dflvBia. Jeho vrcbalctvf uznAvall slibovala, 
a Uk« dary na penfisfch u« koruQováínl 
airaty Jemu iifln&Aela. Z Mantovy víki- 
SRl císař do NMnw, aby se obyPeJný 
zbrojný průvod k jUdi do ftlma la aím 
do Itálie ryprarll, a do Cech rekássi pro 
avou iijaní*!kii. Annu Srldnickou. 
•hy tah£ pod ochranou Českého, dobfe O' 
zbrojeného sboru s» nfm do Itallc pMJela 
PonAkiir! mu st&roít filnlll Vfskontov^ v 
MflAnf^, 9 Kterými se soadno mobl neiif^A- 
telBky potkati. Byli tam oynf tř) bratM 
toho rodu. Matou d, Bariial>Aá a Oa- 
le&Kno Vlskontl, klen nedAvno své 
panství .Mllanakí rozmnolill Jofit« Bolonll 
a Janovem ^tll Oůouou. Proti nim ulroFii 
ae ei)olek BenAtakých. Pudovských. Man* 
tovakfrh, Veronikřch a FerrarBkřch. kto- 
N a nimi válku vtulll a veam^ clitafe Kar- 
la slavné pfijavfto j.jn, \rchiilcivl uzná- 
vati. V&ak byl císař radostae překvapen, 
kdyl s«ni do Mantovy k nOmii slavné jn>- 
aelKlvt od vlHkontflv přijelo, ktei-fi jemu 
éCnatn6bo pfidiodu do Itálie pfAlo, drahé 
dary pMveilo. a Jen » to Udato, aby cf- 
aaP Vtokonty la své vlkftry Cni nflméstky 
v MllftaSli milostivé rAfll iiui&tl a po- 
tvrditi, íe Jemu za to roCnf dafi platiti. diraty J«bo korunoviol Xelecuou k 
lombardskou sami uŘsil, a nad lo 
laamentiou aumu penfia Jmou dAtl e' 
Ani iAÚaS NÉtneckJ- kaSo ■ vét«t 
nostf k cfsafl ae aehlA»iL Karel 
ledy UAzl Viakontjr a Jejich apojenýml 
pHlely tn(r sjednati; Se vftak k tomn 
su nestařilo. mueell obé strany p 
%t do kvétna buduuctbo roku uftol 
MantovA obdrtel cUar llsl od Pot 
li y X UlIAaa, který i mu tvou radoct 
ho příchodu do Itálie na Jovo dftvBL 
*o císař Karel a Petrarka o&obnd n 
Karel «i toho velmi ptftl, s ntm ae 
s proto do MU&ua k u^oiu avébo 
poslaL Bylar prAvf^ zima oatfeJU. v 
lil neobyčejná, a Itallanl Hkall. fe 
c\h&t se svými Nítncl pfín««l ; 
trarka v3ak olcméof- pospíchal nflnlt 
dotit pnnX Bvebo vtneAeaého pliznlv 
íi£ 12. proBlnce byl v Mantovó. K' 
}cj clsuř Karel pMJal a Jak« foznil 
s ntm mól, o lom Petrarka nekt«réms 
teli svému ol>Strnou sprftva dal, v 
nemohl si vltdaoutl, ufenoatl. byv' 
ducha « blaboeklonwMtl cIssFott kn 
OBobA doell vyosvhvAllU. 

Kn konci ftroalnco vrátil ae 
BAtMcb z Kugelveltu. lilslnip 
dvnHkí. i AvIAona od papeie Inu 
VI., ku kterému vyHlAn byl, k ej 
Mantovy, a přinesl & aettou llsl od 
veln)l laskavý. Papel omlouval se, 
mOte B&m do ftlma phJIU, aby 1 
ninovacf vykonal, ustanovil víaJc k 
kardlD&la Petra, biskupa OaUonakfiba, f 
kardiiiAla Dim«atnlka v ftfm*. Jlljtbo i 
Albornoiu. ZAroveA dni k lomu své alTf 
icenl, kdyby ae Vlekontové idrAhall. Karit 
v Miláne pHJmoutl. aby se tam na králor 
BtvI lulíiké korunovati dal. te se ta k» 
runov&ee uúte v Monce stAU. Toto ov» 
'Fual paiitfSuvD uk&aalo se pak býti stV' 
teCttým, KoneCa« bnul se dsaC a Mantorr 
dne 1. ledna 1355, a cht«l do Monťe Jea Kartová korunovaca žclsznou 
v Mllánř. 

1335 ó. ledna. 

JakOBe císařové fttniAtl dtlre. nelUl 
dQntoJního titulu nabyti mobil, v 
na krAiovFtvl Nť^meck* korunovati 
tak přijímali pf^ed svou koninovacf 
skou T Almě JeAtí^ lak nazvanou te] 
nou korunu LomtMudakou, dAvajIq 
]t korunovati na kriiovtivl lulalct^ korumU 
Ceeko-MarEvska KronlKa. Jbl po£{tstilvaJt«t koruna lest v akulku 

rhik pr^ r aobé uvtrů tel«sn$^ hto- 

ktertiii Si>aaliel ku ktitl pHhlt byl. 

Z M»DloTy provftzol cfeife JoStO Frao- 

[.l£ek E CsrrKrlc R« svou ibroj&ou mocf. 

Kdyt u fx.'ku OllD prijcil na hr&alcl kin- 

)ln> Kr«inoD(k6. tti cítAt toho h' ran ti- 

fkK X Carrart* na koni s&d* na ry- 

|tlPst%'f pasoval, aa2et firf hněď rytíři ař- 

■eťtl 9 koDl seskof-lTíte PraaUikkovl z 

Ckrairie lyifřstcfi osLruby iifiDDull. ob- 

pri«7le sa 10 od afiho dar«m Jeho nojlopst 

lura« Jfídeché. Nový rylff na to hoed 

■usl Jlnfm lullanúm a pritomnoatl cl- 

^&F« tut4i lyllfskou hodooat udělil a pak 

Ad cfeatc odpuAténf vsar do Padovy «e 

Ťrfttll. Karel nemaje vlče ofil tum ael 

'jtmcAv pM soM. vťftffl ilo krajin Hllftii- 

pkfch, a (u Jli J«j rftalo mnoistvl šlťch- 

Ir MlIAoAké a i celé téni&f Lombanllc: 

pfvil mlatem Lodi vyjel ma vstříc nej- 

intadňi VlgkoBtl. Galeaiso $ &SO0 Jetd- 

jď, a UTe*ll J«i a velikou sl&vou do miata. 

K«ho line obMval claaf r hlftAtef^ 
ar&valie, kdo brdloovtí enítU od 
>8 a lcHlloTtl{& dcera a««ki VlIéDiIaa 
iodpořívall. Tu k nfimu přijel druh? Vls- 
fcoor.l. BarnabAA. a daroval mu r« 
Imánii evem a oatatafťh dvou bratM 33 
Jladoýcli koni v« skvoBtných jmcIiv&cIi a 
M bedvAtinýml pokrývkami tvbdAE T«1inl 
vatUMi^nii. Pocliolci na nich byli vSlcknl 
T hahAťyb akaanitdvýcb. Ctoaf chul od- 
tud pMtno do Monci Jetí. ar&ak Viskonio- 
'»* vyproBlII to na Dém. aby do Mlt&aa Jel 
a tam leleznou korunu přijal. t«>l>y to oni 
1 Mllůuitf ta voUkou £e8t eohi pokl&dall. 
«ieko)lv MfláRSlI od preile^tfcb ctMKkv 
to obdrK>li. le u» Rfni^il krAlov^ na av^ch 
JfiiUch do filma v« &i4sU Mtl&nS adrio- 
ratl nDcnaJf. aby obyvatele od zbrojuáho 
lldii o^mt^ck^ho obt^lavAnl nebyli a nlalU 
od Bich trpřtl nemuBlII. I»r4v& proto chtřl 
ae císař Milánu vybuouU; dal al vSak říci 
É Jel lam, kAzar av^na tbrojoýn xftstu- 
ifim. aby »» v přoilinfketfcb abylovali. po 
li 8« MllánAtl Jich obAvall vollc«. Ml- 
xnaioenlt^ oslnvlll pMJezd KartAr 
4. ledna 1355. a uvodit ba do pal&ou 
tAv. kterýC prob co nejskvostněji 
upraven. A tu tti bratři Viehoatov.^ 
ř 9VOU poddanost a pnsluAnoel Jemu 
čovall B vAecko co Jejich bylo V jeho 
iftm podAvall. B)-l liok nejntarif z nich. 
t « ti i, aftroBin^ prontoptUtalk. B a r- 
& S divoký lovec a ukrutník, a ]«n 
leazzo byl diicba mírného, miloval 
a iiin>'<nf 2e apřlmn^ nebmý&leli, a Job tak z potřeby se koří. to byslroumný 
Karel dobře v6d6l. Tu hned ukáaall VI- 
skoDloTé v Mllftnč clsari arě rojako: byli 
to vdtAim dflem mfifttaiič a cbasnlct z mí- 
9ta do voje&skýcb íaiQ oblo^ftní. Povída- 
lo DO cl&aři. Žv Jost GDftO Jízdných a 10.000 
pMIcb. kteří prý Jetun k elutb&m Jeou bo- 
lovt; I raas«tl vBIcknl okoto pal&ce. v 
aém£ císař bydlel, ve vojenském &lliu 
tdJinoutl. Av&ak apoiorovftno jest. £e ae 
nf^kollkkraio Utfl vojficl Jinudy vracf a 
aaa okolo tUinou, aby m zdAlo. io jlcb 
velkA sila Jest. Karel at&l v Jednom okn( 
a nevifmaje si mnobo tteb vlaských ke}- 
klA roKinlouval ae sv^ ptlCelem Petrar- 
kou. 

Druhiho dn«. S. ledoa 13S5 přijal cIsaT 
KsMl v tentýt don a na tfimic mlstfi. Jako 
I)ř«d 44 I6ty ]«ho ddd. claař Jindřich Vil . 
lombardskou Solcznou korunu. 
ObFad ten odbýval se todt v slarotltném 
ehrftmé sv. Ambroto, a Milánský arclbl> 
»kup Robert císaře korunoval na krá- 
lovství Italakfi u přltomnosU třf 
pacrlarcbAv, Kooslantlnopoliik^bo. Aqul- 
lejslt^ho a Oradtl(«ho, maobo arclblkku- 
pftv. biskupův, kulíot, 6e»kýciii n*m»- 
ckýeb a Italských p&nAv a Jiných muiúv 
vtnedtenýcb. Po korunovaci pasoval Karol 
syny VIskonEův a mnob^ z přední filecbty 
Italsko na r>"t1f»tv1, a ve mesté byly hluř- 
né radorvAnky. Mnoistyl liditva z celC 
Lotnbardie ae k Mfláou braulo. tak te 
brd.ny místa uzavřeny býti musely, aby 
veliká tlafcnlco nebylo, a nepořádky ne* 
vEnikly, 

Karol cotýcli o«m dni v M L 1 i n é po- 
byl, a dostal prý v tom £aae znamenitou 
posilu od PraSských aiMCanův. kleTI na 
vlastni náklad velký zbrojný zfiatup ry- 
»tmjlv.^ Jej za císařem poslal). K torna 
Pra£Bkemu sboru připojil prý JoJ^L Rot- 
íc v, bohatý mfrfttan Staroméstský, 1!0 
boJuvafkAv vlastním Dákladem najatých, 
které nejlepilml zbranfrml oiMtril a viiem 
Etejný kroj stejn« barvy daJ. co£ lehdU 
bylo u4co svláfttanio. Karol lim dAkazem 
Usky a vSraostf s\-ých PrntanAv ncmito 
byl iiot^ADu. L'slyael pak. le v Pavijl v 
klAAteře UenekUuflv u av. Marina cho- 
vají t ř I o b v. V 1 1 a. 2e pak pr&vé eU- 
T*! v Praz« nový skvoaLný falavnt cbrájn 
ke cti t6hta svalAho, patrona č«ak6ho, 
vypravil Um nakolik italských bisknpav 
a BohuSe, probošta Lltomí-řlck^ho, aby 
hrob tétaot svatého otevříti dali. a kosti 
Jeho od opata pro n^J vyprosili. 

Asi dne 12. ledna opustil Karel MUia, a Jel t<r»s PiaCoBClI do Pisy. ledví 
je] Plsanltl <ln« U. iMna s arcibiskupem 
r («le slavnč pfivfUil, klKc mětstA niii 
oderidsll a s rplkou nAdherou & Actou ilo 
m(8ta uvedli. Kané Jeho tu tiidu vedli. 
Bíd Dfm neb«M. sl&t^m n stKhrcm proAl- 
ranA nenll a .^l&ra cIsaMT' provolával!. 
Kar«l m*l svftj obyí*Jny hnédj Bnt ns 
sobř bRz zluia a slKbra, e«iniiS bé Italtanl 
ncmblo divili, myslíce. £e by ae m^l clsar 
cei; zlutcm Ulfitt: JeAte vfce pak se divili 
Jebo vlídnosti a mllMtaosti. kterou ku 
kaXdému tih^zoval VJcňn. do m^eta v«ftet 
do hlavnfho chrámu, r nCmi jeho dPd, cf- 
uf JlodHcb VII.. pocboi-áQ Iťtel: pomodlil 
ao a ubytoval ae polom v pal&eu pánflv 
z Oambacurtl, kde vAecko Jak nej- 
akvostnřjt proA připraveno bylo. Za ním 
pHD«sll bl«kuiiovt do Pavl)« |)osIanI ko- 
sti sr. VI ta. KotaI mAI lakovott radoRt 
X tobo. tc tak dftlciitfiho pokladu pro Tlaal 
STOU nabyl. í)g to bned do Čech OEuAmil. 
aby se vBIcknt i tobo radovali. V Plae 
byly dvé etrany. kt«ré aa sebe nevrátily; 
Rarel muset tudyž mí^tskoii vládu obno- 
viti a obyvatelstvo ku arornostl a míru 
pNraA napomenouti. Mexl tfm pMrhA;ri>IÍ 
t«iB k nfrmu poalorf t mťst ToklLosk^cb, 
mexi kterými zvIAAlč Florencie u Slcaa 
z t>o(ltifi?nstTf cfsafdkého jIJÍ od sta 1i?i 
• P byly vynily. a nynf Karlovi vzflorova- 
Ú chlřly. Jejich pOBtoTé zdráhali se. Kar- 
la clsafcm xváll. I oil«slat Je rlaaf dam A 
e pNan^m napomenutím. Potom pMftlI 
Sleaitl podruhC a poddali ec cUuři. Flo- 
renUnAlI vtak chtfill a nim dfive vyjedná- 
vati K všeliké potadavky řlnlll. Tu Karta 
trp^ilrojft opustila, I broill, Se se Jejich 
m2«ta roocf zbrani zmacnl a Je ikazl. To- 
bo se riorenUnStf leklt a slotlll Karlovi 
v Pise pflsabn poddanosti a v^rnoatl. 

Me^l tím časem vypravila «« ctiafovna 
Atiiia Bvtdnlckft sa vrím maniií)cm 
X Prahy do Iialfe. majfo s Bobou pfes dva 
tisíce dobře orbrojpn^oh ř^Bk^ch Je«d- 
C4v. VyprovAnoIl ji strýc JeJl, knlř.ř* Bo- 
lek SvldnickJ. arťlblakup Arno*t 
I Pardubic a mnozí Jiní řeStt a mo- 
ravští půnové. Za siwlffnlcl m£la Vlažku 
Johsnnu Bláochettl. paní vzdílíla' 
nou a mnoha jazyk&v povédotnou. Kdyt 
pHJela do Padovy, vyjely JI čtyry iiej- 
pfednřját p&nl z rofuta vstříc, vsadily JI 
do skvostného) pnvoaii a vezly ]t do mě- 
sta. Ubytována JťAt v palfteti pándv í 
Carrarlc. a ahromáídlla se tu okolo nf 
Slecfata obojího pohlaví. 

Vitcknl se jejímu dfistojnSmu ctiovftnt lib dhHll. aPkolfr ia«la i«prr fieetal 

7. Padovy J«u pak dA)« pf«* 
do Pis 7, provAsena j.)Ou<' piny IC 
pfea jejlcheto lomE Jela. Do Ptíj 
dOAp^lI la ni tes.ú a o&raeCU fcOTOH 
pfinovA, kaldý se avou ozbroJeBOU 
nou. tak i« v krátce Etyry UbIcv bojo 
v plBc k clsali přirazilo. Byli v»lcki 
borné vystrojeni, a na av^Di imhK 
vftrSnoatl se sdrtovail. 

Cla&f z Piey podnikl nékteré 
sty. do Tarenca. kdex oťlall ta] 
pro kanovníky řehole Bv. AuKustlna. 
Lukky, kdo m4(iCau6 bo iádall. a' 
od Ptsanských osvobodil, cot vtak 
uíMnltl nemohl. Takd k tAdosU pap« 
ho n&m^atka v film^, knnllnftla JI 
vypravil z Pisy pĚt set svého vojska 
li nepMLielAm papelským. a tito bo]c 
zkrocivie jo brzo do Pisy zas a» t. 
Ncill císař Pisu opustil, psat )eit« i 
svému Peirarhovl. Z&daje bo. 
vysvítili obsah n^jakA Umů lUtlay. 
se Jemu ide nékde do rttkou dostala 
nit at&Ia podivná véc. jakoby totU Q 
a Nero byl! vojvodství Rakouské od 
nlrtvl ftlmsk* řlfte osvobodili. Pat 
dok&zal cfaařl dlouhém lUtem. 
stlnn podvrícna Jr»t a řidne rfi 
Eluhitje. Dnt* 22. břotna 13S5 kot 
pravil se elsař z Ptsy s c«1oi] 
která se nyní skládala jíl z COOO 
a némeckřch Iiojovnlkftv stavu rytlFi 
a z lO.OOO mntfl vojska italakOuÉ 
bóho dne dojel do Sióny, kdo mual 
rozbroj v obci mířiti, méstiíkon vládl 
nořili, a Arnolta z Pardubic. 
biskupa Praifikého. nftméstnlkem 
mV^sla uí^inltl. Sem d» Sicoy pKJel , 
safem kardinál Petr. biskup Oi 
B k ý, od papeie z AviAonu po«la 
spolu « kardlnáleo Jiijlm clnafQ 
koninoval. A tak se Karr) nyor 
k filmu au blUil. 
Karlovo korunován) na ňimalcé cl 
1:155. ó. dubna. 

Dne 1. dubna 135& v«i středa pl^ 
konocf íjevjl sa Karel se avým prAvé 
pfed ft I m e n, vial na B«be roacbo | 
nlcké a 8 f«skfmi pány. kteří tn s 
byli. A lakA la jHiutnlky se přoat 
lioxn&n D« lelťn^ čtvrtek do m4at^ 
a tu bez překilky po tfl dni vftechi 
td místa a starožitná památky navst 
val a poboSoost \-ykanával. ! in s 

atraim 
i«atdl 
íechV Ocako-llQravshA Krotdka. l&S Na bílou Miboiu voMf vMlel do papet- 

tího iiftlicu. kde ItardlnAloví shromU- 

»nl hyll. u dav ■«> Jim Doioatl oz&ftml). 

druhébo doe M sT^m prúvoden do 

Jma vejde, aby se tu korunovati dal, 

Na bod BoM TelIkoDoenf. G. dubna. 
r&*! Karel před vfohodcm cltincť úa 
'srébo leicaf před tnéstcm, kd«4 j«j vojska 
Ukn postavvnA JiK očekávala. CcsIí^ 
\\oá cIsafůT rozď^lAD byl podle £eled1 
dnitin koroiibevaff^ti pAnd, ktefl aaint ho 
ffni korouhví r Celo svfch lidt •« poala- 
itll: 1 lak pofal vje/d císaře Karla dn ftr- 
V j«le prmtbo lAslupu ]«1 M I k ti t & a. 
■trlarrha Aquilťjskf, levobofck krillt; 
tana. neea iiraiior l.turtnbnrsk^; n&alctto- 
ral ArnoftL x Pardulilr. arcibiskup 
ralskf, ee avfmi mhay. Jan Oťko k 
laftlml. blekup Olomoucky, ite svfnai 
Jan Ee Středy. blHkap Lito- 
>jr«lBk7 a makj) kaitcl«f efsaFAv; po- 
ltu írftl koroubevnl váoové se svou Čeli- 
li: Ceník X L ! jií. neJrjSM martdlek 
JtrAlovBtvI ČMk^ho. PeAi^k zJanovlc. 
BivyB&f bormlatr královi, n J 1 b d (■ 1 e h 
Hradce, £ clzfcli pak Markrart. 
Itfciip AuKáburskjr, a J a O. piirkbnil)! 
^CoTmtKirský. Mlrao to raak tu byli bet 
loroubvl a. vlastnt dmilny 6e6lt pánové: 
iftDold ňrlbovský s Riespii- 
terka. Hynek B«rka i Diib«. At- 
irecbt a Jlřf braiH a BeneA z Ko- 
lOTrat. Jnnorld. .I&n !!ajtr z Ha- 
reotiurka, Jaroft z ftlCan. HaSek 
1« Zvffntlc Buiok z Vllbartlc. 
tkuUb K LaDdfttfloa. MatUS 
Kllngenftictna, JIM Kai>lir ite 
inleTlc, BeneB l^omnlrký z XA- 
le&tl. Bohuelav x VUkova, Vá- 
rl«T z« ávabenic. BaEek z Kun' 
tta.in » OldMeb z Cstl: 2 Jlnfcb 
knttat. binkupflv a pAnůr; Herall. bi- 
(up &pUAf, D^třlcb, blukup Mlnden- 
Protlva CerotD. blnknp Sí^hHkf. 
Bjroda fitépfin Bavorsky. Mtkulftg 
21. kslle Opavak}-. V I a d 1 • I a v. 
T^AfiiHkf. Ota. Tojvoda Brun&vl- 
Bolok. knfie Falkenbenikf, P u r- 
r S r t. pnrkhrabl Hacdolmrsk^-. nejTyiil 
bofoiiairrlBafAv: hrabf 1'Udvlk z Oot- 
Unku. Jindřich hraW^ ze S c b w a r X- 
larka a nino2í jiní pánova. rylfH a 

aoái 

Tak vjlidřl Kare). niB}c> po bohu 
r^tn maol^lku vvou A u o u. r neJvAtJiI 

Iberon do ftltna: n brftny o^rkAvnlo 
celé Mmidc4í duchoroiutvo, a ptotAkcIo 
kj a kfUl. horoubveml a k arit (letnicemi. zpfi;ajlf! alavaonnl ptaní. ceJfm mést«u 
al k atupftfim Tedoucfm do blavulbo cbri- 
mn sv- Petra. Almskf senátor, lo Jeet. 
předatavADJ) n£sta. neal pf«d rfMtem Hí- 
ski Bieř. ctaařfttt komornlcí liáxell peníze 
raoil lid. kteríí rRecky ulice napIQovul 
avfm rndoatnfni pokřikem. Před blavatm 
cbrAmcnt aaeďt cIsa^ s koa^. Mi raJntm 
panftm ftfn}rtfm daroval, a ti ctsařv ihhI 
nmena vzavfw aX k siupflam cbrftnio- 
yým lej dovedli. Tu stAII kardlaftlovA 
Petr Bertrandl. blnkup Ofltlanský, 
a JIIJI z Albarnozn. [laiteEftv aáraft- 
Btok v Itálii, okolo nk-h pak iWorttf alii- 
íebnlci paiwíiU vftlcknl V nejskvoulnCJ- 
ftlch Sálech nvf<li. Kanllnftlové objali cI- 
safe, a on Jim podal oby^ejot dar. taUS 
kua ilala fka při tom: ..Kdyby avatř olee, 
Ii8i>ei Inaocenr. tu byl přítomen. al>£ta- 
vnl bych mu toto zlato, te pak ho tu oenl. 
odevzdávám Je vám; příJmMe Jo mláto 
DĚho" Kardinálové vsavSe p«k řlsařfl 
ree«l a^be, vedlt Jej pTimI oUiř ..Panny 
Uarie u vétr. kdeJI Jim olaar %ioU\ pM- 
•aby. fe bude ochráncem církve a apa- 
átolBké alollce. a le se ve vficm tak za- 
ehovA. Jak ao by) dlive papetl K)lm«ntoTÍ 
VI. v A vifloau zavázal. Po přísaze fiel 
kardinál Petr k vdkimu o)táH. a po(a1 
sloužiti velkou iDfil svatou : cI»«^ vitak 
tftstal a druhem kardinálem v knpif. Odio- 
tl) lu SVŮJ plá&C. Jejl papeiekfm komorní- 
kům daroval, a oblekl <e v horunovaJ'ní 
roucho clsařekí. Potom uvpdon Jeut r>řed 
oltář sv. Maurleo. přijat zdo pomaxánt od 
kardinála Petra a přiblížil se k velkému 
oltáři. kdeC Be posadil na skvoBloý trltn. 
okolo kterého Heatouplll se Jeho biskupova 
a kniiata. Po epi&tole tdvthl m cíaař a 
uAnu. přblottpil ae arým komonstvem al 
k MtmOmu vnlkámu mtáH. a lu Jemu oba 
kardinálova Petr a J11J1 po«tnrlIt ko- 
runu Karla Velikého na hlavu, dali uu 
Žezlo a Jablko do rukou a opásali Jej me- 
Cem. Císař posedil se zaa na trOnu v ma- 
jestáte švům maje cfsařakou koninu na 
hlavf. kierA Jak 8« tenkráte JeStř amřftle- 
lo. udAlovala mu právo, aby nad celým 
arřtňm panoval. Potom byla tak* cIsaMv- 
oa. Anna Gvídalcká a podobnfml 
obřady koniDována a na trílnu posazena. 
Po přeřieal evangelia Bůary Jsou cí- 
saři a cfaaFovné koruny a plá.^té, a oni 
priatoupiTta př«d oltář, kus lUita obíto- 
vali a ve*«H Pánft pHJall. Na trOiwcb pak 
zase netrvali aá do konce miv, at^ťí v cl- 
sarskilch ozdobách a korunami na blarftcb 
z kostela vjá«dfio na koní s«da)l, a pro- ^ i&i Kard V. Zftpr VáUDl Jsouce p«LDácU UbIcI Jezdci, IídI- 
Batr. pánjr & ryiiri (i$iii»c)cýml. feskřml 
a Kalianakfml. slavný prQvodetn pod ne- 
tnuy Jeli vřva mo«t Aoililbký a ptea ka- 
pitol do Laterana. pap«Ískélio paMcu. kde 
B« et»af«k* hody slavil}-. Také pH t&cbto 
hodech Tjrkonftvall tUétí knfiata úřady ee- 
úíce na koolcb: v ftlmé pak toho dne pH 
vitecb radnráakácb panoval takový poko] 
a poFád<tk. Jako toho pM tůdn£m horuno- 
r&nf pK-d Itm nubfvalo. lak te »o tomu 
rítlcknl nárnmoé cltvlll. CťlA slavnost vy- 
konala s« v poBrALiift tK^hofltl. 8lii6n$ a 
dAstojaé. 

Po tabuli vyprarll cfeaf poety k pairetl. 
k clsafi fteckřniu. ku krftiam fYancoux- 
skAmu a AnglIckAmu. dftvaje Jim zpr&rti 
o korUDOTáni svém. Potom JoAti podepoal 
maolitvl dftt«lltfch lUtln. týkajfck-h ae 
knllat a mf^st aAm«ekfch a uké hornl 
l''^lce CA koruna! x«n4 íoakf, a Jeétč t^hojí 
dne u vo&or k&zal vScinu rojsku a nim 
do fUma pMaifmu. aby i m^sta \*ytiUi1o 
a v«aku tAborem se poiotllo. Sám pak, 
aby aTé pHsase 1 co do nejmenšího v4r«a 
zQstal, afkollv i»ap«l Edbocsoc mu v tom 
dal plnou svobodu, takfi ani pfes noc v ftl- 
ni< nesAatal, nf brt ta vojákem ven s m6- 
Ma oileicl, a r kl&fitofn u sv. VavNnce 
pfeDocoral. v J«hotto aouaedatvl Jeho voj- 
áka tAt>or«m leJtflla. 

Dniháho dn«. 9, dubna. nar&UTU bUsk« 
DitBto T I T o I I. aby S(> iioI£Sll krAoou 
tamajAftao okoli a E&an]4>rLltfcb pamfltek 
po atarfrta Alman^h. Bno pak odtrhl od 
ítlma. a obr&Ul »c tiaxpí^t do Sieny. 

Tak vykonána ]Mtť[Ka/ík& korunovace 
v ftfmé ponojprr l>ece vfieho krveproldvá- 
nf, tl§e a h«z« vcpoury: avSak kdyivevftu- 
de tomu divili, nobylo to Jiným po cbutt, 
htefl nojakp převrat oftokílvell. a i lolio 
pro Bclic ničeho at allbovall. Kromi vU- 
■lencAv Italských , kt«Ft jako Petrarka 
■Jvdnocnnou Itálii mfli sob^ pt-&1l. byla 
avI&ftU^ stran nibcIUnská nespokoJeDa. pro- 
to ie fl»ař M šíranou Ouelíbv rovuOi Uo- 
b^e oakUdal. Střiovall ai d > n^bo. te tít; 
Jim aa Jejlcb r«niost ueodm«nll. a Jci^té 
I QuelfAni přednost d&val. Karel vAak do- 
bře snaje Jejich zdánlivou víírnoat, bes 
obalu se vyjádHI. u ncmlnf niSIU mlr 
vAGotiBCBt k vůli JoJiťJi pomgtrcbllvostt. a 
Ke Jim nemtli^ v tom la nástroj alouiltl. 
fCarel svou Hmskou Jtadou toho v plné 
mlřp dotáhl, řeho sob^ prál, vilrknl pod 
ftlmiikou fí&i slufifct knliala a mtetn. buď 
Bl hylI strany GlbťUlnitkt^ auubo Gucltaké, 
uznali JfJ ta rn^hnlho pAoa svého, na rin- ao«t STOU mu pnaahall. popliH". n 
tlli. zemA 8Vé od n^ho v l#no pfljall. I inoc^{ 
ná Florencie tak n^lnlla. a vico nemobl 
neiamél cfftaf žádati. Vzt»our«ni v Pia*. 

Dne 19. dubna byl Káral xaaa v a 
n í, I pMftlI «cm u nim oba kardlnftti 
kieíl Jej v ftlmi korunoTall. Udajfce, 
)lm dal pomoci proti Janovi a Halaloetr. 
ktsrf v xprai papetake vzpourti ATKL Ka- 
rel vypravil hB«d řáat ■T6ha vojska proti 
nCmu, chtéje se takto osvt^dflti co pravf 
ocfaraDlt«l flraské církve. Jak2 tta to gC) 
HvékArunovacl pMaabal. Areibtakup Pr«5- 
skf. ArnoftL sloill aAro&iUilftvf m^ata 
Sieny, a Karel Je ud6lll svAmu novlastnina 
bratni UiknlASovl. patriarchu A^ot- 
1eJBk4ou. který'! hned cv« správce a 6> 
rednlky tuto usadil. Potom propustil Kaní 
le Sieny vAtat dfl vojska svébo. ktorC t: 
Dábla do sv^cb vlasti odUhlo; claaf taúi 
myslil, Jtv léto moci vTcc pot^(?llOTaIl m- 
liude. a cbtíl m seJkratU cMtou pfes 
Alpy znae do Ní^mer vrátiti. Opuatll daa 
£. kvřtna Sienu; a r6ak tu na vvtíi 
pMBel mu rstfic František Oamba- 
r u r t a. bfralý nAmMlok Pts&nsk j-. •• 
svfml bratMml, Sádaje, aby chut mM* 
Pisu op£t navétírlL Vidouce JeAié mnoba 
vojska pn ném. namluvili jemu. i<t lat 
velikého prOvodu nepotřebuje, ponč-ra4l 
váude mír a pvkoj panuje. I tak propustH 
rtaar |)oalednf némecké sbory od sebe. a 
>>n 8« svým dvoram a nttvellkfm poTten 
^eskfch rytlřňi- dne 8. kv^toa pMM >lo 
Pisy. Zde pfijlmal poaly od krále Sb- 
apDlBkébo, smířil Jana z Malateaty a pap* 
2en3. uděloval váellkA bodDo«tl, arolMtf 
a Jlo£ milosti: aváak mezi tlm připraví- 
válo se aplknutl proti J«bo tlvoto. a t- 
kázalo so, 1« se Karlova ffmská JMě 
předce bez boje a krveprolltf obejiti &» 
mohla. 

V Pise byly Aré atraoy Jako v« v. 
vřtfilcb matech- icalakfvb, a Jako 
v Praxe Olbramovld a Vcínovlct. k(ď( 
»elM< nevrátili a Jedni tlnihfm &k 
Z t^hto dvou atran zvali ao Jedni B 
Kollnl. druri HaspaatL V čele 
BollaAv stál rod Oambacariův. 
rfi mél předešle neJvétSI moc v ol 
nejvyaai úřady piSatoval. Kájt tam 
Karel ponejpiv pfiSet. a obrvaielé Jei 
pHBatau Třmosil skládali, pohádali 
Ťctml pHkrr mul sebou, a cbiar 
sám »G n)ii89] tiirftvj- oi^U tiotioplll 
,dek v R•^ln iAvé*li, Jjík Jsmo ]12 n«- 
ořco o lom podotkli. Nyní sa Pl- 
Fm nelíbilo. 4e se císař a Fioren- 
ml tak dokonale Bmlřll, a kdyt se 
ytí saa pfea Plau vraceU, roiaáSeli Cosko-MonrakA Kronika. MA 

cbcm 1 Hradce, co byli OeU, bydleli a£ za Fekoa Arnem v drubé polovici luS- 
Bta. OT&ero »» vaicbnl zdvihli, aby ctaai« 
rhr&nlli. a tu na moiitř s lidem velmi pnid- 
k^ boj podatoupHl muallL ZlraUvSť pfes 
1E0 dVfch lldf, Jichfto zoha<renfS mnroly 
buřiřJ áo foky vrhali, protloukll ac přcdce. cojencl o D^m pot^m. te cticť mfflto a valnC krvoprolltl mezi povstalci spúso- . Jabotto drl9nt PiRanNk^m pfl prvat 
\vi potvrdil. plor«Dtlnskfm predktl. 
itiiflk desll tolermlnelli. 
' pftn Lukky » přítel strany Kaspan' 
'Iw, kdyt uvldei, lo tna cUaf k pan- 
' Lucce dopomoci oecbcv, etal se 
Ivjffifm nepnielein. byl v^h tlklod- 
lil od sirycú* «vf'cb. Náhodou dal 
a6m Čase ctsfth hrad Agaatii, kt<iT}£ 
PraatlftkoTl ileKli iDiermlnelll nAle- 
tmt lidmi obudlU. a lo lid PlsaDBkf 
, JllU EDamenl. *e Karel cbeo I^ukku 
Unakjm ditl. Proto •« ob4 strany, 
IootÍ i Ras pan to v6 prot) n^mu 

a Prantlftek Gambacurta 
ko aᣫlh1k«m tobo spiknutí. Kdyl 
B crfsaf' od tfihot Gambacurty dal 
iritl. Ce osUtak vojika 8v«ho pro- 

>>n « obyfiejnfm konotutvem v 
toufcti do Pisy podnibé lavltal, a 
drandct dni pfebfral. tu se o lom 
II. ;}ak o néra Plsaaau smýšlejí. 
ftki Je. viak ntarn4. ie hk prod«i 

olkdy ntrpootjftli;! a íeby nikdy 
:. ro Jim sv^m IHiem potvrdil. Tu 
T noci x 20. na 21. kv^ílna vypukl 
' rednlm dom<?. v kteréiu ctsař s cl- 
ou přrbjval. Oheň se tak prudce 
I. ie otsac 8 cfeaTovnca a se slu> 
írem s nebespeíenatvím ilrota & 
bS do sousedního domu mécl ae uu- 
radnici vsak &bor«ly Ti«cky lásoby 
, Jsi tam obsc uloa»né mfvia. Tu 
vpOUond rozDoell povCat. te clsof 
■lu dal radnici capAltlI. aby ty zbra- 
tl^l}'. a PlsanSlf. nemajíce zbrani. 
JD snAxe od Florentlnskych pod- 
1 b^ti mobil. Tak byl banebnč Ud 
t&nl rozpalovftu, a kdyl se roiednllo. 
etoa, sbluktl 80 po ultclcli Bergo- 
I Raspantovt. pokflkovnli: „Ať IlJc 
nrt clsafi!". lalaraalll ulice a ob- 
r&ecky brdny m<^sta. Cfsaf byl rA- 

svou mtaSelkou Jii v pMV>-iJ;u 
ickébo biskupa. Jana Ofikn x 
I Bi I. nedaleko blaranio cbrlmu; 
I bomoiMtvo elsahiké v roxIlfRfch 
I lll««ta bylo ubytovAno. ba vdtir díl 
id biskupem Augaburslcfm Uark- 
' m. 00 bytí N^mcl. a pod J I o d F I* blil. Clsaf a ti. co pfl a«m byli. zatim na 
kťtA sedil, a cbtéll se nejkratší eesiou t 
mésta prosekati. Tu se k clsafl Jeho lldA 
8 druhé strany Feky dostali, a vzavfte Jej 
maxl sebo uprostřed mis ta ns námAatf 
hrozívá se postavili. NA^elnlcI sírany 
Raapnntůr. PaTotta dl Monte Scu- 
da)o a Ludvik della Roocti. vl* 
don^e, te Oechoré a N^mcl etatoMt^ se 
dr2f a nikoliv nepodléhají, rychle svA he> 
slo zmírnili a ku strana cIsaForé se pM- 
(Isli. Nabídli Hc cImH, le mu budou pomH- 
hati a JcJ chr&ult), a6 to Jen blavBé proto 
t^lnlll. aby se oa sv^ch protivnicích. Ber- 
gollnech. mohli vymstíti a dOm Gsmba- 
curtQr tplenltt a zkazili. Tah se vltíxstvi 
rychle k císaři obrůtllo, povstalci byli 
roxeltn&ni a Jejich vQdcovt icbytáDl. Po- 
lioj se vřítil tnse do mAsta. Mladft elsa- 
rovna, Anna Svfdalcklk, jsouc no- 
mAlo polek&na llmto xbouřenlm, hned pod 
bespeOoou Btr&2f do mteta Plelrasan- 
ty odjela, kdet byla Jeát^ clsa/ski pos&d- 
ka ; avSak cf aař aFf dli Mellna Tolen- 
1 1 n s k é b o, sudího miXita Arezia. aby 
tu v Piso h soudu zasedl, vlnu xajat^ch 
splklcacflv vyictMI a o bIc4i svilj nilex 
vydal. To so stalo, a sedm vůdcův bylo 
k Eiortl odsouzeno. Vyvedeni Jsou na nft- 
méBtl deKltAaxlanl. kde slAlo p«t set 
JesdcAv cfaaNk^ch. a vilckat Jsou tu BtatL 
První byl František Qambacur- 
I a, potom Jeho dva bratM. pak idaledovall 
ostntaf. rAicknl z neJpřvdotJUcb rodů Pf- 
saaikých. Clitit potom uata&ovll M a r k- 
varta. biskupa AuKsburského, ca svého 
DflimMtka v Pise, uIoSII jesií mtetu trest 
na pen^stch. a odjel hned za svou man- 
teikou (lo Pl e t r a B a Q I y . kde s« potom 
Je^tí řlrQfteie dni zdrloval. Tu se doCkal 
jeitC' příjezdu >v6ho bratra. Mlkul&ie, 
patriarchy AaulIcJskCbo. kterf se v B\cat 
pozdrtel. a te clsafovna pMIISnoii báanl 
byla pojata, a co neJdMve v CechAcb bJKi 
cbtCIa, nastoupil ctsaf dne 11. (ervoa dalfil 
ceatu k pftlnocl, nechtfije se nikde zdrto- 
vatl. a umíniv si. viemu dalMmu vítaní 
a host^at ve mistech «e vyhftMiti. Mil 
Jc»l« 1200 Jeidc&v pfl tiobř. akdyjt se ku 
Kremoné bílili, obyvateli Jeho vojska 
166 Karel V. Z«p: t*ti s» ulnlcH, I? bnlTiy pfrd nfm ziunkH 
a Jť dMye nootorfcH, a£ Jim chnf iiřiifll- 
lili, i« Mraíné Cechy, kterích bq hrgznó 
b&II, s sebou do mi-ata Dcveznie. Na své 
fintil c«atť darovat v Uelluné ívému 
tiratrort MlkulftAovl. tnřnu Belliinoa Fel- 
irl, a byl 1. ťerv«nc« Jit V ft^tofi a 
*. řervence v Nornibffr««. Karl&v návrat do vlasti. Zatožent nových 
klditsrO v Praze. Jan PancW m Smoina. 

um. 

v Norniberc« lalotll K a r « I srof 
<c t\a*ř ftfm«k;, korunovanf , ltost«l k» cti 
Paaar Marie, kterýž podnea co krft- 
aaí iiiavltelská pamfttha spflsobn xotlcKébo 
tomu fnčBtii ko KTlUtnf osdobů stouil. Od- 
tud Jol ctonř do Sulsbachu, kterýi byl 
blaTnfin ■nf^om liomf Palce, co koninnf 
xemf^ Ceeké. a i>aidržev se tu propiixUI 
od Bebo iiianl«lku arou Annu. IctArA 
í* do Cech íell velíce touWla. Vypravil 
a ni Tfilíf lín aveho feakebo komoaatva. 
a Ui BohuAc 2 Pardubic, probošta 
Litom^Mckttio, bratra arcibiakiipa Arno- 
šta, který télo »T Víta v -PavlJI vy 
advllea^, mtmo JlnA trnnob* svfttoxtl. Jtctut- 
lo daaf v Etalll nabyl, do Prahy pHvftal. 
Oatatky av. Tita byly v novfim blavnlm 
rhrAmí^ za v<>lkýin nitárem Dloleny. kdet 
a2 pwinoa odpoCtvnJf. 

Cliat Karol zatfiu ic Bulzbachu do 
Doaaustaofu lajel. ktcrCilo mésto 
Iillře ftezna otl biskupa ftMenského koupil, 
a Tiik v Retoé ve pH metl ratetMU Cu- 
rlchcm a vojvodou Albrechtem Rakou* 
akým mocný naifmlfk vynwsl. Odtud ae 
xaee doSulzbachu vrittll a tu koncřnA 
T ufiafcl srpna 13G5 c«Btu do nv^bo krt- 
lovstrl C«ak^ho nastoupil, 

Kdyí Be Prataaé dovMélI. le k@ Kar^l 
bKlf, vyglo mu vftechQO ducbovenstvo. 
pttnalvo a ni<^fifaiistvo a prapcM? svými a£ 
na (tyr}' mfle do Oorouna valKc. aby 
Jej co koninovaiKiho cfaafo uvítali a ra- 
dostsř do mé«tA aprovodili. Podobal ae 
tudlí KarlAr Tjexd do Prahy dne 16. 
mina 1355 vltéanftmu tahu; vfieml xvony 
M tvonllo, a radoecný pakNk napifloval 
povřiM. ticboť byl tu prvnf krti Ceaký. 
který /.rtrovi'ft otiloben byl korunou cfaah 
skou. ncjpřc^lnftjftl dfiiitoJiioiiK v cvMm ftvř- 
ti kícaCansk^m. 

V Praae Jlř na Karla íekall poalov* 
krílo FrancoUEskébo. rojvody Klllpa Bar 
Kundakébo a mnohých MáBkýcb knieat s mé9X. Doalavlll se inhft Saaký ku: 
Huiloir Blarftf a jAho cyn Rad 
m I a d A 1, kterým clsaf na pHvItáot 
do LllomřHc naproti Jel Císař Karel 
vr&Kv se do vtaatl hnnd na to porn 
Jak by vyplnil íHb v Pt»c pH xbo 
uftlnéný. Kdyt se lotU octnul r nel 
I>o£ea«vt. Se Jej írfidcl obkll^f a » 
tu si pfedserzaJ, J««tltf« odtud ACastal 
ryráznc. vy starati paneneký blflftter 
ke cti B v. Kateřiny, v Jejížto «T»te» 
JI2 dHve před !3 Itty u Saa FeU«e nad 
svými uepfáLelT BvttJ^ll. Vybtldl al tMO 
Rilato pro ten klftAtcr v Norem mMtf 
Prntikftm, a to na vý*tnft, kdo se _»a 
boj lít 1" fikalo. 1 poIoUl brio po «t«b 
pfljojsdu první kámen kn kl&ftlera 
iDameiiUemu kostelu a v. Kateřiny, 
do kterého po roc^ uredl panoy htlule 
imuHtevoické er. Augustina, opfrtflv Je 
ilostate/^ným nadáním. Zároveíi nsUnovU. 
aby AugustlanI od sv. TomftSe na UaM 
«irao4 k tomu klááterq probošta a íVřTf 
mnichy doaatovall, kLeK by v D&m stiilfar 
Bott olisUrftvall. 

Po funf vta\ ten kláAtcr 8kn« 
husitsko £a svf: když vfiak byl aase 
noven. re<^enl Auffusllanl sami si íej pH- 
vlastnili. Nyní Jest zde blAzlneo. a FtfeI 
ae tu ..v KateHnkdch"; i pflvodnrho ko- 
:itela sAstaln vfiak JedloA věi teaki 4 
v}'gokň. 

Plfie alce Bonaft x Vcltmlle, te cfnP 
Karel Jit pf«cl svou ftlmskon Jízdou, r. 
1364 Henedlktlnňm od ar. Ambrote v Ui- 
lan^ klAátor na Novém méeté proti KrUo* 
vu dvoru »alo2il, av^ak zd& ae Jisto býlí. 
ic nyiif tcprv toto saloCenl re skuUk 
pfivedeno bylo. a to na pam&tku Jeho ko> 
ninovace lelesouu korunou vo cbrúmé ar 
Ambrnžc v Milani-. Vyctav^n Jest tedy 
chr&m a kliftter a v. Ambrofa 
v Praie. a ciaař nstanovi] v ném opata 
Infulovanélio a konvent fftdu av. Beor 
tllkta, kterému! bujn6 opalfeaf dal. Od 
papete pak sobfr pro tan klMt«r ryUdal 
ie mnlfti tontýi poMdOk a tyltt xv^ 
pfl mSf a pH bodlnkách v icftra 
zachorftvBtl, Jako v Mll&n« u av. Am! 
ÍB. profe3 jim Pralané potom ..Am 
an6" fikali. Po fase dostali ten kl; 
FVanLI.íkiiul t Irska rynuxenl. a nyní 
idi> liUviil celnice, 

Xa (llňuli* nwpHlointiostl Karlovy 
lo se atase ralnft louiíekaictvl v Ced 
1 toulaly ae roty loupeíok-kj^ EbéM po 
desáil a po stoch po leml. éasto zna: 
té lidi tajlmall a n velkou Týplatii C<abo-Moravsl:A KroDlka- 157 A VMo^ vclhi oásilnlctrt pro- 
T kt^rémlto oeflDtím ft-mcele 
lytlPI Hfastenstvl méll a xe sv^cli 
^rOT«k« pcl«4e «)tilll. Zvllálé icle 
horní Lutfd, r Lftoméřicku ■ 
I, tMk ie cifAf, JMU netll k d&- 
Jedaftnl senurtiAmu. kt»rél před- 
itál. pKkn>£lU mohl. tím osobnil 
lolnikftin do pole musel vylAhnou' 
pak lOho f uu rytif j a v ze 
K jodoD Z nejstrtínejftfch lotipel- 
muS lid Pancéř Nksl, proto 
w tllaitD pancíh c>tiodll. & i« 
'a4u Zampachti v Hrftdnoku 
pce ptepatllval & ztožl lim hrál. 
Udl za]iraal, Je v^iqII a tryznIL 
samftbo ryUře Jana zv Smojna 
;in>o pro statečnost v boji pro- 
sa rrttrstvl pasoval a slaljtai 
ozdobil Nyní *Xm cfaař ■ voj- 
d }»bo lampách oblohl a tak 
f dobýral. aí 6o Pascfřova rota 
utla. Paocťf lůda). aby s olm 
tam iftkl&dAna brlo. av.4ak ctear 
I, le nobode )lna)c nel ro ilod^J 
K&Kal lirmd 2ami>acti zapáliti a 
I zjfnané lou|>e2nn(y na nejbtfl- 
mleh ivAftdl. KdyZ PtncéPe pfed 
au, pobledM prt uaA <^Mf I řekl: 
ůbC lípě Ubilo. rJod^Jiitvt neto 
obrftUv K k sTfni 1ld«ni Cťkl: 
tento Dedftras od» mne aa 
rfta. protot mu chci ieátfi 
ntU." A tu vlaMnonifn^ pro- 
krk prohodiv rokl k nfímii: 
«l«tých r«t^xAv, kiíire hyt-h 
kizal }c] asi na pAl faoDn od 
tnfr odveetl a lam na stra- 
V krAikém fase bfla CeakA 
lotri^v vyfletéiia, a dobrem lidem 
J uflaAn; nlcmCaA lUrokft bojor- 
,XM Smojna tak aocnA na lid 
U, t.v J«Aift do 17. stololl HO 
i o statečných muMch ao 
rte bjria. le lejlťh zbroj 
céřova koAlle." koruny ttaki o pojati Karlova 
x4konnik« 

135&. 

na poMthti avébo panort- 
pfekiikaml Jest mu t&paaltl 
lal Bortch lepdfch tádů vs sv^ch 
rufa). ai na naarstvl korunnviln 
I Um V(*tílra darazetn budo moct 
llbovolnost a rftellkc nftallnlctvl utUtraoltl, a v obou sr^ch fíálch. Coaké I 
NC-inccké. tím snáze dobrf řád a poirebné 
novA zůkonr aavMtl. Nemefikal \«iy iw, 
svém nárratu z Alma, a liaod oa kon«ei 
záM 13&S k av. Vácbivu do Prahr ralo^ 
BnAm viAch korunních zemi českfcb po- 
loiU. Dnitavlll S9 k lomu sndrau kromd 
utavů císařův bratr Jan JlndMcb, 
markhrab« MoraTsky. a takfi mnozf 6l»z> 
fitf knfUta- 

Prvnl bylo, te Karel nyní co akuicí- 
aý cfaaT Afuisk^ toho Jm6na <!trrt^ posta- 
veuí bratra avCho a Jeho markbrat^- 
Btvl Moravského ke korunř Čeak« 
určiti 17-Ioill: markbrabstvf toUí pod 
zvIifttnliD pasoráatm Ja&aJindřIcha 
a Jeho potomkův má na yMat fiasjr zů- 
Mtávatl nero2luíli«lným dil^^m krAlor»tvf 
Ceskilio; kdyby po amrtl Karloró anebo 
nékteréhu c j«ho potomkúr nebylo mai- 
akéhn nrtatupco na Irúnu. tu markbrabř 
Jan Jindřich a Jcbo mul^tl potomci beze 
vftcho dalafho Tolenl na trtia Ceak^ po- 
volán! Jsou, 

DnihA bylo, 2e Karel raocf arou of««h 
akou slavní^ lo [lOlvriMI. le celí votvod- 
strlSIcEskA w vliřml r aém obsa- 
ženími I*FnnIniÍ knftaly a méety, polom 
markbrabstvf BudlSfnake a ZUotv 
llcké. totiS Horní ],.u£lce. na v66aé «a* 
«y ku koniDé Ceake pflTtétony Jsoit. ď 
safske liaiy r tom vjt«m. itraati Moravy 
dne 27. zAM, stranu zemi Slcaakích a l>d- 
tlckfch (lne a ftjua I3b& vydané. cbuvaJI 
ae doaiid v fín, tajném archiv* ve Vídni. 

lIlavnT jednáni v tom su$m6 bylo ráak 
o pMJcEl nového zftkonnfka. iv}t Kzn>l 
Jlí pfed tety Ceak^m stavftm pKvlIolIl 
Tonto zákonnHc týkal bc fřodné základ- 
ních politických pr&v FHc České, a mela 
«c Jimi kffiioTMká moc ut^Tdlti a na 
liuitouenost kluaánl JeJI zabráslU; ta dru- 
há m«l Btňrf fád zemáky pH soudecli v 
podslalnfch ví^cech b^ opimron a do- 
plněn. V obojím ohledu oarl^díl] «o clsar 
K a r « 1 co moudrý zákonodárco. art^k 
přcdco tobo nemohl dokázati, aby Jeho 
zAkonnlk. tak Jak sepsán byt. v úplnoitl 
a celkem od národu pNJat byl. Bylyf loho 
pM£Iny rozllfnř a dúlelltá. Starý zemsky 
fái) byl ovScm v n6klerj^cb kusli.-h nedorta- 
lefnj^ a chybný, aváak tn so nemehlo tak 
auadno státi, aby m byl mohl zcola zavrtí- 
nouiá a oov^, posud nebf valf . na Jeho místo 
savestL Starý rád apoeiral Jako ve vlech 
Jinoch zemích na ntarýeb prámlch a nA- 
rodních oby/^eJIcb ; soudní nálezy vydá- 
rané od neJvyáSIho soudu zemského za* & IM Karel V. Zap. ptsoTaly 66 do zenuK^cb deek. a ilm s« 
ty ilMiky staly taK6 pra.nien0iii vAeho to- 
Iio. co >»in]ik5^ soud i* prAvo nklMl, po<ll» 
£<Ao< se pak potomci mťli ffdtti. Til víak 
nejednou >e stalo, to c-o J«dnou irmíitt 
hmatové na eoml^ za pr&vo ds)«s1I, J(n[ 
potd^lil soudové sa kiivdu vyliiaaltl • Jlsý 
nAk-z o lom vydali, col prftTě Karel arfni 
xákoantkoin na budoucnoat samoiltl chtíti, 
Pohtdek pH T«d«n( toudti ítli tak avaný 
aouOnt ^á■il tal(4 na Btar^ch obySt-Jtch apo- 
Mval. byt vaak n^kollkkrSt sopein a a^ 
motil se Bnadno zmíniti. Avftak byly n& 
ktvrť ot>yCc]« pM n^m. aa které se dosud 
Tfce vAliy kladlo, neSlt toho uHliihovaty, 
t^ajl(;e ko <rlcn v^«f leraltfnicli a íaato 
nahodllýcb. Jichžto pomoci ov6<'m vtnnllt 
motil Často trrelu uUtl a ncrrinný kfivdu 
Irp&tl. CftHto ruzeialvatl soudcové vlnu 
neb Devlnu pouze tak ivan^tn tioUia aou- 
d«Bi: v soudu o lirdlo pfijwuStfily «e or- 
ilalii^ťtll xkotiítka vodou iinh ohn^m. a tak<t 
souboj: v soudu u aiwniC v«ci roxliodovalo 
šít pnlvo hAi^afm bř«bt CiU losu, an«bo 
Jestitie ítrana přod soudem nAJaké cbyby 
proíl BoudDlm obyfejam, tak naivaneho 
smatku. oe dopiiBtlIa, uké soud probrAla. 
A lakovf imalek mohl se velmi saadno 
nIAil. ku nrfkladii kdyi nékdo pfl skUdAiil 
prrsahy se znjihal. Lfftal aneb podPaid. 
kdyt při vítoiiponf pfnd soudce nepravou 
nohou uapfcd vj-krodl (Salobnfk m^l pra- 
vou, oblalovaný levou DObou vj^kroCIU). 
tu bned vyřkl eoud; BfLb }e} odsoadtl, a 
p^ byla probr&na. 

nyto tedy vAHi]akých ncdostatkAv při 
<l(><nvadafin soudnlctTl. a predre mčlo Jl- 
nfcb pfednoatf nemalých: sondy se od- 
b^aly veřejné, byly kakdému pllstiiptift, 
vSechny obyPeJe pM nich kald^mu mAmy: 
vlečko se J«Jnalo JaEykem Českem, noboť 
atítan6 NJ^ntcl mfill itvÝsvliAtof in&il»k6 
soudy, hatdý se mohloapntvedlivoiitl aond- 
níhrt nSle/u ^m přwvMfUI: b nepatnijnil 
/ýlohnml *ilin svou pH visti, n nomu:i:cl k 
tonu prAvafkův a zaaluplLoIfiv Jednati; 
tak# protahovaní pre nebylo moiné. a ne- 
pMpoulti^ly se vňeUké kMv# \'ytfičky n- 
řcnýth prfivalkĎv. Cfsaf Karel aemfnll 
íiiarí noiidnf t&ňy anifill, anU rlíl prilvo 
idIkIo nich zavAdí^ti. líinrKl Jchn byl Jo- 
nora takový, aby svj-m xákountkcm Jed 
notu n dftai«daaHt do Ccnkího eoudafctrf 
svedl: a pfedce bylo by ae jeho tiovotaml 
celá elard soudnictví pfevrfltllo. Nemólo-il 
se Tice Jak daMvlidc podte rozumu a «1a- 
niiUvaébo abyCcJe, uybrs podle pravidel 
hsanfhn xAkoaníka právo nalézati, byl by musel takorj- ďhonnik býti bi 
naiy ale 1 vSem siejn^ pristapoý. 
katdf znal a jemu rozuntl. Avtek 
v latlnnkím. cizím Jazyce sepeAn. 
l»eAtl JeMé mnoho lidi neiímélo a k 
nebylo ieMfi. knlhtlskařetťi anAmo. a . _ 
ho kaldf snadno byl mohl opatřili Pinov^, 
ktefl co zcmiu kmetové k sondu ias»> 
dal), byli by museli místa sv# u^eafa 
rrAvnlkům, doktorfim, tebdAl viuím doáa 
kfiétim postoupiti. « ti by byli brso tár 
sady cfrkevalho a římského prftva v ee» 
ském soudnictví k platnosti i>Hva^; 
mohlať polom při tom veřejnoat conds 
ponitnoutf. etrany by muslly v pnlrlct 
znale lastiipltele míti a Jim platiti. 
by ae byly protabovaty, cdraiily ■ 
zbyly by vůl Jíeloty. — Jakž toho , 
byly potom v Mil Nímeck*. Ti>to 
uvaliti ro^ll atavovř č^tl doatl 
lake si ta uvAilvfie nechtéll rozhodni 
vélio xfikonnfkB přijmouti. Jakkoliv d< 
(Imyxl KaMAv uznftvall a ebvUill. 

Avíuk sám cfsař Karel si tu t£c w 
tfm roxv&tll, B nechlé}« nikterak f'.— 
iraddané k nřťemu nutili, co pnu 
preHVCdfenl Jesl, sfini se k lomu aana 
cAkonntk &vflj nazpět valil. 

Proto Uk6 Jli dne t. KJnft 135fi 
stavů m Ds snému sbromAtd^fiýiii 
osvfHiPenl. íe původní eepsAnl Jeho si 
nika i a peíířml, kterými J« opa„, 
bylo. náhodou ahořelo. a Xe tudyt teoto 
komik vAl platnoflU pozbývá, a celfinn 
lovsrrl po vfcochny řasy star« Mdy. 
Jak byly, xacbovAny budou. 

Zn tulo blahoaklotiDOu nutupnost 
nlil se CeAtl stavové krflil svétnu tli 
mnoh4 kuay z Jeho z&kounfka. klerf 
MlahS řAdy oeruAlly ale mnob4! «ki 
/.vyhy odstraAovaly. dobrovolni 
uchvAlIll. svfro přiznáolm utvrdili "a 
desk zemských aapeatl dali. Jit dnv« 
biskup ArnoSi lidu představoval, 
Uolf soud vodou 1 ohnOm l bfrzeol 
flll losu oa důkaz, na ^I atrané pr&vo 
nliMm Jiným není. nelil hřífinym poki 
QliD Boha, ohavným zvykem 
Takov«lo vedeni důkaxu pH aoiMlccb , 
byio zastaveno, a taklt spAsob přísahy 
zjednodušen, tak íe v ni nemohl sni 
zmatek nastati, pro který druhdy nevt. 
nviak bázlivý snadno mofat zs ilnatt 
iimáa býti. Mezi antkuly z Karlota tf 
konnlka od stavů pr'ijat« oáleU také 
le krfll CeBký mA prAvo od8ous«s6 
ce na tnJlost přlJImaU a Slvot i mi 
ryjmouc toliko f^eat. Jim darovaU CMlo-Hortvukil Řronm*. 1&» ř* iirnílivftp M! o tom, J*St* k tumu do- 
toílll. Iv zIo(inec, aa ačmí veK-jná toupel 
a Itritdet i1okAJt«D« )i»t. nu viily m& Mtl 
bfizcviD^ a piiUtlen prflva x^msk^ho. tah 
i« mu aot kr&l nnnA moci rti ]«bo nmvrA- 
tltl. N&3l«r<irk tohu xákona a té pHanmU, 
I iakou tM> rylioBáTal. bTl t«n. 1« se v 
kriJIli^in Mio pnčct loupRil na vvtt^fch 
BUolcIcb znamcnll^ cmvnřil, a 1« v C«- 
cbActi lakovK bcipediosl silnic a Ria)Mkfl 
pasovala. Jak tobo sa starodAvoa olkdy 
BVbylo. 

Jr&tĚ Ježino dftl^ilTé UBtanoreoI na tom- 
rto SD^inó od« ritech atartl byki pHlato. to- 
|tl> jbe se n«DA pr^kátoU rlimltmu. pabá- 
tti bohatého p^ed soud la ItHvdn, a také 
|e potlanf na pAna svCho bespořní^ a bra 
btffiv talovDiS m(Ue. kůft od n^ho titl- 
riD Jest. ChU-li totU trakrfttc Jli n«- 
pénov^ xrmilf, majfce »(Kict nad pod- 
íl v mod 8T*, rft«UJak« neliřvaJé po- 
rinnostt na n^ iiktftdati a Jn utlakoTatl, 
sV to dftvno ]lt v N&mcfch bývalo, Kai^l 
ik iimiVI vnínoft k lAkonfim avým spO- 
3btrl, ■ tah 1 siav Rpdlskétio IMtt ebb« xna- 
rolť' poIop&H Nrnt 6P T«gal(!« vnlnA]'. 
lek pfed tím x« starého Mldu svého dd 
&OTAJM prAvo Ulkapnt J^lll lak fefen^ ni- 
snHi^ přřflldftly. PrtiiovC tOtU na spftBob 
BOTAJřf.-n osad ilflUl Tc •tarích vs«rh nl- 
pfřd t(m apolcíné nuai poddané, tak 
kaAdf aoiisod mři napolom avílj statek 
if n iiTí'ltii platy & povinnoetl. Pod- 
'rykupovall bI toto nové prAv» o4 vrcli- 
if, tak Uf M< txi tobo řasu Ifllrh ma}!- 
■ }fíí\f-ii pnvInnoKU k vrchnoaU na 
JonrAcb, a to obyfcjnř psaných, zakli- 
■hr, a qtlekoTitnf potoai m^nř iiilrtu tnttl 
mohlo. 

Aíkollv tedy KarlAv lAkonnlIc. Maje- 
Itat Carallaa. v plním id^dí svém v 
iniMt aeveéei. xlskal Karel nloir«n^ lo- 
Kk na stavtt^b (eskfcb. ie w zákon od irs tví 
§ké podstatní^ sdokoaattlo. a oř v aém 
fIo cbybné an«bo a^ofitate^□^, t«pfitmu 
uttoapilo- kf tnim v NormlMrce o pHJstí zlatí 
bul'y Karlovy. 

135&— 1356. 

Bro im zavfoDf fiMikébo «n&inu po- 

thal Karel do Nťtnoc, kdrt také m^l 

■llmyalu. dlouho pHpravenf nový fíšský 

lAsltl. a KAským stavům ptvdiotitl. 

pHJatl. 

Ir Jito H£Bk} sn^n qa konec m^ SíSve lUtopadn ISSfi do Komberka, 
«&in do toho inMta oa dcD sr. KateHny 
25. liRlopadii. pNJcI. Byl to }cden i D^Jdú- 
t(*£It^Jfttc)i tn^md. které kdy v Mil odbý- 
vAny byly, a «>elo se naft tolik rl&sk^cb 
•tavfl. Jak tobo, co pam^r lidakA sabA, ne- 
bylo, Krom^ TeAkerfch kurfaratar byki 
3de do ftyflcttl duehomfch a av^tak^cb 
kntint a ncsCfalaý poCet brabat. svobod- 
nívh pAnův a postAT z Mbakýcta mim. 
V)mk brly laké velke a ůtiUfim vdel. o 
Wert tu ofsař chlét Jednati. První bylo 
ustanoviti pofAdek pfl volbí^ budoucích 
krAlĎv Némeckfcli, aby pM tom oebjTalo 
vlee roKbroJAv a tíMYoraostl, a oAftledkem 
lobu vAlnk. pf«vratOv a oelabeaf uo«1 cf- 
aaFnké. Jit uáe sta M bylo prftvo rolonl 
aeihiil kurfarstfirn ponechAno, totii t^oni 
cmchftvtilto a ítyrom STÍtskřm. Duchovni 
byli arclbiekup Mobuíaký. co ^ancléf 
Hftakř v Némřich. arolblkkup Trevlr- 
Bk^ a arcibiskup Kolínský: avělM 
z»9* byli falckrabé oa Rýne. vojvoda 
Satiký. matkhrab^ Braniborský a 
konečné co neJbllMI spajonoc KBa krU 
O^^Ktý. Av&ak nyal nasuly oí«vlAÉtnI ob- 
lili; při (alckrabiLtecb a voJvodAch 8*- 
skýcb. Falckrabata byli vlastni vojvodord 
H&varž:!. rodu WIttetgbacliského. a ten 
rod dv nyní dCIll oa D&hollk vetvI JaV v 
.■^ntnýrh Bavolich lak 1 ve Falci Pnrýnak*; 
také- vojTodovfi Saiil z dumu VlUaskeho 
roxdé1«nl byli na D^koltk jHtí. Nyní každA 
v£tev roilftv t«ťhto tlati» nArohy na áH- 
alojenatvl kurftírsiak«, a tu niuael i't«ař 
Karel v radff knlkat pPevellké obtll« pf«- 
niihntl. aby nijakého uajedaocenf. dosAbl. 
Po blui^nýcb poradftcb an^movoh-b dosAbl 
toho Karel, koneřa<>, to bylo takovA osla- 
nov«r\l pHjato: Jen ten má býti kurRir- 
etem. kdo Jeat VR Hkutcčnfim drílenl pn- 
vodní z»m6 kurrilrst«k«, kterA se badoncnO 
nemá d«lltl. a vftlchnl oaUtnl knUata 
týchlo rodO, byťby Jakfi koll Jiné ČAxil 
zemi m^ll. mojf za mladil yr svém rodu 
poratovAnl býti. Karlovi EAk>felo také na 
lom, aby poBtarenl C^ak^bo krále v 
řlél Némecké tírillh vyJAdfeno, a ode vA«ch 
Miských knliat usnAno a poLvrse&o bylo, 
1 stalo SQ nAaledovné o krAII Českém uino- 
6(>nT. S« on Jakotto král pt«d ostatními 
svéiakýml kurfUrsty urvni místo mlU mA; 
poddaní v^k v fíii Jeho kriLlorské tAdoýcb 
povinnosrí k fiai Nímocké n«maji, atil2 
Jich kdo pfed sondy HAské do Némec po< 
hán6tl ntocl mlIl nornA. Kdytby pak krA- 
lovaký pod Csaký vymřel, tu nirod Cc«kf 
Bflm si Dového krále voli a novf to& «». UfJ Karm V. 
lite wwti pvwtM. I IvlaloÉl* 

T«d o rsKfvla f«*i r NU 

a taft nWI attrvré ■• Mh Mtaa t Storv- 

bee* o ůnettí t/Mk atAcfek KuIdwt 

UM* feaSr WMiMl aasIB • }• tatwTma: 

éme !•- tete* US« Mate m «ak t Xocb- 

bovK BiBTu* ofcláiiitf rt afco. ■• tem •■ 

t lM prt MacMO. Cliaf Karel iiM toa •»■ 

[Ml M fT«n bteC T dMfakéai f náU # 
KQ Ka ^lav# • ■ ieMlf v i^oe, « 

r««cfciri HMd lUroT* 
aá/-b >MB« po kote. O 
tikaddt bAIo m ■• fffllta aala* )«*tf 
)<*iatt. ieit rlMT aa Mo toha rota Ao 
BteU MM ri«B Hlikya otarta jalifll. 
A wtak >«U«M hxUata. kwft w ata—eim. 
pnicl aartorCBa natiiiKil v Sormibenm 

I DáailULr ffvé eialtL vo faao ■— poknjfot 
(r*M ■ tfarto a«Tfa fU«ai aa fon d4- 
rall. Jako fofroda Albrecht Rakotwkt. 
ktaff M im nrull. Srn Čecbatt po tj- 
tiF^^ ■Tfťb knua* noTéko kr«]« sobe 
•n>bods« auit nriiti, kdetto oa a* artUI. 
Mir ribm Habobonkf aeJblUir prftro k 
fiflak*Kii trúnv bM: pocota Lodvfk aiarU. 
YAtvotta Barorskf, cCuM Ladrfka ira. 
kterft odendal JU r. 13SI btí QArkbrak- 
nn BrmnlborriKé ntaiu mtadBíma brasm 

{ttUtrtkarl pnjmltn „ftltauiovl'. taklo n 
posbyl d&atoJaoMI kurfírMsk^, a |k>- 

iiam ttfttttué pnta k cUaM laj oepfAtel- 

lakr w rkovaJ. VýRUipy pinúv z R»*enbcrka a z Hrade*. 
NávíUva křik Kaximira a Petrartiy. 

V mtwtfed musice ledna 13S< opuatlt 
iRl Normberk a idrl»l s« aal o«ta dni t 
I u I s t> a c tt u. blantlm aiAaU borol Fal- 
cf. kdrf J«4(A mnobí lUtr t zAletItostrch 
ví^Boerkffb tnt^t a knOat ryda): konvřn^ 
pfU?) da* 19. <8ora do Prahr, kde j»bo 
vniomaoui Jli vcltnl tapotfebf b^Io. Pl- 
nnr A i Ro««nb«rka tolll vftrtDoaU w 
(loptwllll daI■A<^f vilka téméř apAaobtrte. 
Jakoiio [raruřofd a)lad£bo Pvtra s Mi- 
c b a I « * I c drtdl krftlDT8k« l^sy u Braa- 
d^M aad lAbem t» jm^na l^bo v zástava, 
a to b)rlo pWInou tube p^e n krftlovskou 
komtima. Necliilce nikterak od srýcb do- 
mnOlýcb priv upuatlil tbrati^ a« ucboplU 
a kr&Iorakemti vojifcu vzdoroviJI, 1 tak 
po nfkollk ncdíl soml vAlc^aýiB blukcm 
aapIAotali. al s« r to arciblHkup A r n o ft I 
a nůkltt\ Jiní tettl pAnové rloíill a Ro- 
ib^rkr kil aloSťcíI shranf a ku itn)t^«af rWiain Jeat a Koaeaberka 

poti^vaM 4 Kartoví aootaáa 
a T pMadck teko ol ae dotýkal. 
af« yredatDBptti. iboeka. co prací 
■a. oAvolaU a )Bj Tc««JM aa adj 
pnitfU. OobrratiTt Kand rtackao 
bciUa prawtaal • laa Jta ariMi 

Man tím Aaacal daaf Kartl 
aftT4c«T«: »Ael tocU ka fcaed dabaa 
PoM^kiAlKaatBlrda Frahr. aby 
lafeB Biart pfiTtlalif aalomrx 
)tšU *1co otrrAL Ono 1. ki«taa 
tmta CtTTT aaLoovT awal alB a 
V pTTBl alIMl Karoi te KattoOravl 
wĚ»m >*o a«pMuaftn. Jmnoriu 
aft— tkjai kHIftkfaa. rojrodůa Bai 
akfn a aiartbrabaiftm BTaaiborakym J 
teatl MT MbnJcatHi jmrti i bnď ai«l 
aobné aa«bo rcdasba bratn arébo. 
bjabéte HorankCto. pwaabatl cbc«: 
ztmlr tas i s» vrt Btiaar k ukOT« 
HaaH ae aartaal. V drabdn Uatn sfvU 
Kazialr Ttecb aárokft aa MdSctrl Si 
cke a Janiraké ka pmapécbu Karlovi, 
bol pti loa dMlctvl chrtBltl pruiíbtL 
tfm Uslob afekl •« Káral kafteistrl 
rkfbo a MazoTskOa ka proap^bn 
mfra a kr*l« Lndrfka tTbenkébo-, Ka 
mCr pak J^siu la to E(rloa 
potrrdll. Ctvntta Italem stlbll 
claaft. ie ■« aacbovA podl« cAplc« v 
btadn aa rtao maaUIkr •^''^ AdI4 
HMa«aak4. ktaf & pro ptflU arobodny Ut 
krilc- Kaainilra prArf- lobo ntn ad 
od>la. Krtll KazlmlroTl b« v Prase 
a ta pak «1 dl« srftbo obrfe'i<- loi 
v«)iBÍ válmal, padla nu cdc K r I s 1 1 1 
Rokrcanská do oka. rdova po Jedna 
roMfann z« zBam«alL£bo Pralakého 
Rokjrcaaakfcfa; a oa k at tak prudkf 
Iftakon labol^l. te a« s ni boed r 
na Iťťoa mkn daJ oddati, a Jako 
RTou do Krakova Jl sar«sL U4I t aí 
tom oékollk syndr a dcer: axnord 
)Bko 2 pobočafbo lodto poíll. D«inobU 
skébo trflati po oAm d&dlti. Uarkfita. 
dra Karlova, OGcbtlc ho aa maalvla 
umřela: mfil potom iri Hdné 
po 9ob«. I kt&rfch Jenom dcery se 
narodily: v pobočném maoiclttrf til 
po Krlatine ŘokyraonkA icitt b BMerkv 
Židovkou, a » jla^l tonsk^l. N^pozÚ 
vlv prtvn^cb ayaAv sakoníH kril Kasl 
m f r poaloupnoct PiaetovIcAv na trta 
ixilakém. kter$í potom pteftfl aa clil 

Po Kazimírovi pfljel v l9t^ Fraatl 
Aek Petrarka do Praky. Byli* v Ccsko-Mi>rav»l(A Kroaáks. 161 VB *\alb* pAnAv V I a k o n t & v. ktetl 
iU«nul tlebou p«v>Ml Jsoae« EutraAenl. 
jAkoby etAAí r* spolku s intrf k Rftkuiaor 
irojné do [talie chlél vtrbooutl. Petrarku 
aftmu ryslall. abjr. CO br na tom brlo. 
ctixt*^ vysv^dél. CfsaF b^l ]»bo pf[j«x- 
ím relcoi potéAoo. a Petrarica xdrtel ae 
Prase d«le. nelil m#I. saTťttl také ardee- 
pMlclBtvI s arclbtakapem Arnottem 
• Olomouckj^ bl^iTpein Janem 
i<íkťin. o kler^cbjtto praet&t«ch potom 
tm pf*t«l(lm Ukori poctaratni slora 
kl: _Nlc nonr bart)Brakfibo sa těchto dvou 
k*lat«ch. Jako na kall«t]. kterému stoti- 
m&il aai:4>ak ducha Jemaetia, mravy 
aé, Jsoa vlMnl. horornl a tak adToHII. 
Kebr se I>7ll v AthenUt^h aarodlU a vj- 
irálL" Petrarka majť kromř ItallanAr 
ckr ociiatQl niradr la burbarr, anad 
itom B JinJ^ proaTMř«otin do uvé vlasti 
TrttlL 

CfMkř Karel mét meil tJn jeété s voj- 

loti Albrpchlmn Rakouskfm co Jednati 

ft«l mu al do Budějovic naproti. Potom 

trojil I vilka proti nAmu, ku kteří vsak. 

■k ae MlA. aepHMo. AvAak tu se aasc iiaa 

Uodficb z Hradce proti urmttktDiu 

In prohr»fill. ujlmaj« se manfir tr^ch 

rraiilii atfttanřch proti npJvrSMmu 

Bodu zemskému Tu muiwl clsaf Karel 

Im oaobnA r arpaii proU nérau do pole 

Ihaoutl. a kdyt Je} pMnutii. 2e so mu 

i. arpna vídat a ruko]m« x« Hb* poMa- 

ti. tu Jej ctaar Da dři léta i ÍMk* Mfte 

irédél. Tak umíl Kar«) htLjitl v«iD0«t 

t^mAfta sákoaCkm. i ani neJmocnéJAf 

loré nwmřli bm tr«8tn proti Dim Jeď 

tL laky »f>«m v M«t*oh o přijetí oatatnieh 
«linkův xlaté bully. 

1356. 

Ka konci méilre z&rt USB vydal ae cf- 

na c«8ta do SI « t kde se mél od a6ho 

valný Bni>m ri&ský sejiti, rcstou 

kra Dftjakf i^as re FrankAcli, re dvftbich 

I V lIltaRi. Tepnr u prsiitfeil proBlar« dojel 

H«t. MAakébo melta r LotriaklUtb, v 

tolto ]ie ode tn sta let koruDoraD; 

■sai- dvorem nebyl, a které nyní Karta 

!a«nnlrDOU cU a alAveu pfljalo. A byl tu 

té moohein blu^néjfil a elaroAJU ajeed 

droni cfaahtk^mu noill predeAle v 

ibsrev, aabof kromA Hii»kf cb knllat a 

•kýcb stavů n-^Qirckfcb pfijoll bmu la- 

I dra papeí^ legatové i ArtfuDu. z sickt Jeden byl kardtiwl Tall«]rraail, polom d«l- 
[In ílll doffin, to Jmi nflaiupee trůnu fraa> 
coasského, Karel. Jelit« Jiný prlac traa- 
cooasltf. oba aysovcl cfaafe Karla, dra 
francoutitl arcibiakupové, vlče Irancouz* 
Bkýcb vojrod. ponkiTé krftle Aastldcébo 
tSdwarda 111. a naoho jlnýcfa boatfl. Cfsaf 
teprr oa hod Bottbo naroxenl cbtíl ane* 
movDl JedoAnl slavné otnvflti. a tu bylo 
niLdIi«ry a radov&nek, Jakj<>li po riecben 
ctřednl v^k Elarnf Jiilcb lidř nepamatoraU. 
PMJett osULnfcb aadm eiiakú zlaté buUy 
nttpodléhalo lAdnfn t«tkon«m. nebot le- 
kaly se vétaim dtlftm pravidel při obřadech 
drorakýob. Jahřbo kterj kurfarnt a knlte 
ryzuameoftnl mlU mft. co kaldému podle 
Jeho dOstolamrtl pM HABkych alaraostech 
a Jednáních íiaiU pMaluAI a r«cl tomu po- 
dobné, V tMcátém a poxtednlm «11nku 
nandll cfsař Karel, že b« synové a BáBttip- 
cové tvftlskřeh kurfOratAv, »i nlcW se 
sn&noBt némei-kélio Jazrka pTedpoklida. 
od Brého aedmého ac do svébo ítrnUotího 
roku uCtll malí Jaiykii lalinakému, Italiao- 
sk«mM a slovBDakimu. aby kurfar- 
BtOTÍ budoucnA. Jakožto stouiKivfi a pod- 
pory řlAe. M> ríemi nlrody, na kt<a-é s» 
moc a vrohnictvl itvaté ftlmaké rfte vaU- 
huje. Bc Bmluriti. Je vyslyikeil a poinávatl 
mohli. 

Tak liyl dne 25. proBlnoe 1356 rde v 
Motftrh KarlůT aavf sAkladnl zákon arat* 
ftlnuké rf9e celkem priJai. utvrzen a ila- 
tou ctaafskou pečeti oidoban. Kaldý kar 
riirst a také některá mMts obdriela opity 
toho s&kona » přivSAenou zlatou bullou, 
a podaen ee Lato neJdúletltíJM llstloa bý- 
valého ftimského ^111 N^DwckAho rfsafatn 
ve FraDkfart« nad Hohojiem oa radolvl 
ukatujc. 

V Metách ujímal ae Uké claat Karel 
svého svaka, hrdlo Jana PrancoitřskÝho. 
v bitvé u Mauperluls 19. z&ÍI 1356 do aji- 
glickfiho zajeti padlého, a se rU svou cl- 
safBkou vaioostt mocné na krttl» Bdvarda 
in. doléhal. al))r srého soks na srot>odu 
propustil. Bdwnrd vfiak kladl výminky tak 
tělké. i« to irdaA.nl bez r^ledka zOatalo. 

7. Met vyiel cfsaf Karel okolo 9, ledna 
1357 do Nlzosemaka, a byl Jli 11. ledtw 
v Maastrichtf. aby tu vyledaával v 
sAIeUtoatt bratra ivého mladMbo. VAc- 
t a v a. vojvody LiuuraburakÝho. Tento 
VAclav mél za naatoiku Jobaaau. jedinou 
dceru a dfdISku rojvody Jana Brabantaké- 
bo a Umbur«kého. klerfi nedAvno umr«l. 
VAclav i Johannu nastoaplll rlAdu v j9ho 
Eeialch, odmítajíce ]lat4 nAroks bx«>»^An in Kkr«l V. ZAp: LudítVa ťlBndprikrto. ln*rí prolo vojau 
rOrtbl. Neill cíext ůo UMstrlcbtu pfl]«1, 
podaly oWt vojnu vedoucí strmUT pM sr&u 
n» rotulflřf Mvd hrabřtr Vitíniik HoUaad- 
ntaího, kterřt pohoj meil nimi E[>&«obl). a 
RnbBBt I Llmburk vojvodorl Vftolitvovl k 
ifbo muitelcf pMsoudíl. Tak se xmso ros- 
nnotlla moc doma Luxeiibur»kélio. a cTu^ 
K«n>l KTOu ATnkmftl JobaoBu k tomu po- 
haut, 1« Da pflpad, kOvby b«s i»otomkAv 
umfcla. své voJvot)í<tvf Brabanlakj a Um- 
buruk* domu Liixenhuriikému v dMIctvl 
odkAula, ku kierřlto arolouvít stavovA v 
ttch icmlcli v niť-8i(' Bru«s<-lu »»* pM- 
Tolťnl dali. Z Uaastrlcbtu vriUI se cfsař 
pres Kolín. MohuC a Nonnb«Tk tfo Rvého 
králoTttn a do Prabjr. Po«véc«ni nrsdu KarUtelna a x*tol«n( 

Karlova moctu pfea Vltavu v Praic. 

1>57. 

Ant uproeiř-oft mftiloe břMiia vřítil s« 
cliař 1 <í»aPovoou do Prahy, pHvltiln J«a 
dat«ko pfed mostem ode Ytcito ŮM^horta- 
Btva, panstva a mtAťanstva se sl&vou vi*]!- 
kou a s radoetl noll^nou. M«2l tím do- 
d«1&n Jest brad KarUi^ia pF«d de^KI 
léty zalotflnf a vedením mletra Matyl^e i 
Arra»u, dokud itv byl. s nnobyče^nym dfl- 
rilpam a tnamcnlt^ nftkladem atavtay, 
cfKafovfml mallN a jinými um^'lci ncjsna- 
menlt«}£Imi otirazy a. matovlinlm na stě- 
nách B na skle, raibaml, zla.t«m a drabř- 
ml kameoy indobeof. takic za toho fasu 
nebylo dnitaGho hradu slavnřjfitho a aád- 
h«nié)&fho. 

Pykn* pohlUíly jcbo Tlmbuíl, SUly. lo- 
menlce a vťi« pfM larostlť boky rrchfiT 
do Odoll r*4y Mte. a lAdnf BepMtel b«- 
motal na to pomysleti, Jak by mohl t«h- 
dcjílm v&leCn^m umíním o Jeho dobyti 
M pokouAPtl. což OTA«m potdAjl po zave- 
deni brubfi sifptbjr dCIOTA pomlnouU mu- 
tilo. K<ftrcl dal tonto hrad vratarHl 
ptadné pro pamAtku Jméoa avého. za 
druhé, aby tu m^l pevné a becpefné úto- 
«IU«. kde by se kornna. flftrt« klfDoCy, 
•Titosll Mmulié a DpJd&1r£itť-JM Kstlny 
krAlovstrt Č««^étio motaly uscbovatj, a 
u třetf, aby mél mf^lo odimílnku. kde 
bj o damotf a od nikoho nevytrhov&o po- 
boiDoxU i€ odlil. váti a o blahu svfcb 
poddajiyřb pN'mf(tlMi motal. 

CMta r tvrdé skUe vylámaná vedla 
"k prval a drubt bránf,' na pFedbradl po- tom byly pribytíty imrkbrmbCiv. I« 
ryiIMlv a maoAnr, ktefl k «lu*b« na] 
dfe zaváíinl byli. Císařský paWr 
se na hfcboDi*- akaly k polcdaf 
obraceném, a na nt^Jry^Ira mtaté 
o sanoté strmí podn(« blavnl vél,' 
llkí a široká, poelednf to a a^ibeci 
lil fltoi^lfitř. achrAnka nedcvH^JMcfa a 
dftlrtltl^jeiefa pokladů krtlovstvl 
bOL TH prostranné kaple mimo tads^^ 
dleJAI Clntly trn brad ml&tvm 
■ ty se nyní zsakvAly drahoceanýa 
nim takového itplHobu. fce t«hdAÍ 
Itálie nebylo alkde podobnj^cb « 
mlat tak itAkladné vyotdobe-DJ-rb a 
vé nasolatv] pokladAv a avat^ch o«L 
obaalmjfeich. tak t» 8» C«>rbové Jeiti^ 
nt Vilm prárem takot-^m umřolm u . 
Jit tebdti pruvozovanjm boaoattl 
CIaa^Av 3>«llt<? na R pater vysok}, 
huje v t/ellm patfe. bD«d pod cl 
komnatami pn-nl kapli a v. Mlk« 
ft« pro rytUe a many nK^voou. Přad] 
aafvkfm palAeen o vnltf hradu 
«e v« zvláštním etavcul v Z. p«tfe 
ple na&eberaetl Panny Uari 
v na KarlAtelnitkf dékan a kolle 
Myfmi kanovníky katdodensl bIuI^ 
II a hodinky pro clvtafe a jeho dvArj 
vfval: pri ni pak VRt hoenf kaplt] 
Kateflny. vlaatni to ilomáei 
Karlova, v nli noJÍAat^Jl aim sv 
itl a rozllmánl oddával. Jejllto at 
po klenbu fet^fml drabfml kanaoT^ 
kládásy Jsou- Ve hlavni véil xftooi 
tťhdát 3e!it« krAloTukA dli liei 
nf kaple bv. KMie, ni 
a nciposvAtnf-JU místo v c«14b) hr 
jehoíto vroad<rt)«i! aOipřffdM^ 
lobo Času Jeáií^ al do r. 13$I> 

'Kare>1 uatanovU vyavécval 
KarUteina na dea SI. tfmvA 
K tomu dni přlpravMia j*ai 
sttna. kterou ostana rojt M 
děkana a řtyry káli 
Tykon&viol aluioh BúfiCll 
tom ivMétoI p«rkhro'* tt 
Akáho, kterf t«- alavau' 
nu BpravovAuT hr«il.i /ji n:!'' 
tom k Břjpf«) 0*1*101 i^--li>^*í^a 
byl pMpořten. Tavrr 
doslal M 
m Slav 
dví 
óeBko-MorAVskA Kroolhk. 168 ostMbxtl mnsin. Mkdot^ m- 

gH)y rrAInfvb a bMaafcb. u 

tSic* po hradbách kai<lou iKHlinii 

ilas volail muslll bcslo své rý- 

I: _Dftle od bradu. dlM. «C » 06- 

Beit«tU níBadAlet" 

Mtaacv«a^ den 27. bfesDa odebral 

■ cfsAfomou K H <-etftii dvorem 

I Prahy na KartAt^D. a arcibbikup 

fOAl 2 Pardubic vykODal avN>e- 

íll • oeKbo hrmdu a veliktnil obfa- 

pfi abUu veltkébo mnoiatTi Ddu. 

t* iilaTBMt) ftyn biskupovi, pet 

■ nnotatvl £<«kých a n^mock^cb 

A hrabat, iťjmena: kroinj arcibl- 

ArnoMa Jas Očko z Vlaftlml. 

Olomoucki^. Jaa z« Středy, 

UlomfM^kf a, m*kf luraclél- cl- 

f. Dflflcb z KucelweUn, bl- 

llDdťnBký. Jan. biskup t BIoIb ve 

II. vojvoda V«clav Sask?. knl- 

il«k Falkenburakf, Jan knt- 

[parskf (MlkuU&e II. syn), kol- 

'renye! Téiinskf, lcDft« Bo- 

O po I fl k ^, brabé Pur kari, 

abt Uas«l«hur8ký. Jan. l«tao 

bnM Jlndflcb ScbwArt- 

tký, taraUL Albrecht Anhalt 

1 £«akfcli pánúr Leiefc a War- 

lerka. ncjyyifif purkhrabl Praiakf, 

|inék Zajíc X Hasenburka. 

a mUtr knu. komory, O J I r a 

lid t Laadfctelaa a mnoil JInf. 

vMcknf v cfiiaf«k« zakládací llstin« 

rudkové JmenoTáni Jhou. 

Kar«l pak po plných dradc«t t«t 
mtébo témíř kafa!oro«n« tia Karl' 
lYal, zd(! T naaMtiKwlt meil 
By pokoínř chvfi* ulfral, a krty 
lekách prací pllaé bohoelu2b« 
Tmavému ilvoLu ac odd&Tat. Tu ae 
xvlk&lé v pa&ljorý t5^den. do kaple 
teNny tamj-kával. a od nikoho ne- 
celé dol T Df ir&vil. tak i« mu 
a nápoj derou ve xdl podívati 

,f Karel dokonav jedDo dno pH- 
feaed k dflu ilruhfimu. kutrt mílo 
tkNilltl k ulliku a ozdobenf krfl- 
1 Caakfltaa. Od roka 1343 totiž, co 
vody a ledu oa ftce VlUv* rta 
KMit kamrun^. nikdy od krftlovoj 
r 1174 vyatavéaj-, poboteo byl. 
baJi al Pralan* QKUtem dferte^, 
!ulo voHiS voda br&vala, tak l« Jli 
atjuLcté-bo roku bpo}»b1 obou mMt 
íýťb neji^liiovi icela přetrteso by- 
Claař Xar«l t«<tr an*oovll. Dort. kanteaný a velni peva^ moal ▼ Iteh 
sam^cb mfstwh, co pr«d«il$ xiaral, >«- 
Don n^co m&lo rf^ke, založiti, Uk aby 
»po}ent 6tar£bo iníata a MonStm méaten 
bylo pro budoucí Časy n#J«n nobodlaé ale 
1 pevs« a trvalé. Ulo taková utotll mi- 
stru Petrovi Parléfl, «l*Tit«ll pfl 
novém chrimu sv. Vita na Pratokem 
bi-ad^, kterft uOloiv k tomu potřebné pft- 
pravy nynt cfsafi oanlmil, té k novému 
mosta sAkladnt kftmen Jli mů2e hftí po- 
)oi«D. I Mi«l tcdj dne 9. (tnvace 1S67 
ctaaf Karel a bradtt PrB£«k«-h», a na 
8taron4>at«kém bfohu otoíon Jen. c«lřm 
dvorem rvým z&kladnl kámrn bezpochy- 
by od arcibiskupa Arnošta posvícen} k 
novému tnoatu polotil, a to bAco v^Ae, 
nelil kde pfedeélý moet at&val. jehol »fl 
břehu pOKŮBtalf oblouk bezpochyby Kfl- 
lovnicl a (ervenou hvéiclou. ina)Tc« tuto 
svOJ Spitil na bifxkti. k po^iavenl nového 
domu poutní, v kleréiD potom Jako al 
podnea vetmiatr túflxi toho bydlel. Zkkla- 
dr pIltNlv atarého moalu iQsuly ve vo- 
ái, kd«i ai podne* Jsou. Stavélo ee po- 
tom velmi pIId6 na tom moflt£. avAak byl 
pfedce leprv za Kartová syna. krUle VA- 
clava IV. dostaven. PoJ'fU pak Umto moat 
Šestnáct obloukft dvotaA&ob do polokru- 
hu ahlonatych, maje v délce 1790 alfcvt- 
cův. v SIfce 36 Btřevleův, a vj-flky nad 
obyíejnon vodou 10 atřevlcflv. PM tom 
iDOsté dal Karel tu blfi brtthu Htaro- 
m^^Btakého v}-sokou t^l » branou na. biu- 
bokf-ch likladecb postaviti, a tak boha- 
tl katnenlckj^m <!ll»in oídobltl. te neby- 
lo 1ehd&2 v celém kre«ťaastvé Jiné brA- 
ny tak pevné a skvo«tné. kterout by ae 
Jeadllo a chodilo. Na \é véSI na sItsbA 
k Starému m<^atu obric<n< podnes spa- 
tfii.}eme sochy cfeaN> Karla a }«ho ayaÚT 
Vftclava a SlKiniuita: druha strana viak 
jeat po (aae střelbou nep^átel porottcbA- 
a« a v!t«cli bývalých ozdob ibavQoa. Na 
Makwtranakém kond mostu vystavena 
]i<«t podobnil avaak Jednodu&fit vele proti 
druhé siUf, kteri Jeét4 od prvních hra* 
dcb Maloatraosh^b pocbitt VÍNm a vojvodaml ftaverskýml. Biskup 
Děttich z Kuo«tw«|tu. 

1857. 

Po vydinf zlaié bully, zAkladnlho tíi- 
kooB Mtokébo, teprv se uk&zalo, kterak 
ee }lt byla v N«siclch mkoř«nlla aetff 1« Kam V. Z«p: z«iK)«t isr»ll. tA>( *« *0 vá«mu pofidku 
ItratlrllB Miuelof se tedy prsvidlftm zÍa- 
tA bullT pře-nUánrm odpani k inocl xbra- 
nfi prAcbod iJednaU. aeboť vAellkfr do- 
hro, kleré >e bcíc Tieho odporu ud*!ii>e. 
neintTA velké c«ay do a^be. Nejvíco oe- 
■pokojeol byli vojvo^vré BftTorítl. proto 
t« nenaleelt mfstA to «boni lnirflirstBkéiii, 
•CkoUv t Jejich rodu dva kurfťiratové hf 
11. totll falckml>« na Rfa^ a m&rkbrabe 
Brantttorek^ Hledali tedj Baror&ci Jea 
pHfilnu k Tilc«. kt«rt ■»« bncr naskytla. 
I.uďTlk atariM, břralř coarkhrabC Brani- 
borský, ryol vojvfxla BaTorskí a hraW 
TyrolBhf, pMon vojvodoré Stdp&a a Al- 
brecht obt«hll hrad Natteraherk v 
dolních BavoMcta. proto te Jeho p&s, 
Petr Coker. Jojiob lenafk. potí Kvl&lt- 
af ochranu cfsafo Karla se iwddal. T^a 
•a tedy u cfsafe pomoct dorol&val, a Ka- 
rel aebrav vojsko bii«d po relikODocl r. 
I3S7 t C«eh do Bavor UhL Přinutiv Ba- 
vortky. ie od Natt«at>erJcu upustiti mu- 
■111, at k Donauntautu postoupil. V tom 
se starý Albrecht, vojvoda RaXouský do 
toho BA {)raB^^edQfka vlofll a pKcnéft ďpA- 
ftobll. naíe* ctsař voJTodám rok do Vidné 
pololil. Karel propustiv vojsko »vé zatím 
doSulzbacbu. potom do Porýnska ode- 
jel, ku Voncl května J«*t* v Cáchich 
byl. a vrátiv se v <^e^vQ^ do Prahy, -na 
poCttku ítarvence ke aoh^Ke knltat dn 
Vidné se odebral Doatavili sa slco 
voj vodové Bbvot%iI, m.ritiL ukazujíce 
myvl nádhernou a aesmluvIvSe se o míru 
«ase z Vidlic odejeil. Cls&f pak Je&té d«- 
le r« Vldnl pobyl, a slavila «« tu svatba 
dcery Jeho Katefloy a vojvodou R ii- 
dolfem IV. Rakouským. Kat«tlné by- 
lo Jlfe 16 let, Rudolfovi Ala do arauiácU; 
osa byla cuostoi, s prohni a rozunuill, 
Rudolf pak byl pCkiNÍ poetavy, ducha řl- 
lého a Klávychllv4ho. Víak potom svou 
hrdofftl a □eupHmixoatl mnoho souiesl 
•v6mu tobánoTJ, cfsaM Karlovi. spOsoblI. 
Válka s bavoiskýail vojvodaml brzy ae 
xae obnovila: znepokojovali Bavor&ct Ce- 
•ké braalce a claaf' sebrav aové vojsko 
blekupa Dí^tflcha Mlndroského jemu 
za vOdce dat a do Bavor jV poalal. Biskup 
byl rovní t tak udatný i chytrý vůdce 
Jako byl obratoý Jednatel v pollUckýcb 
vAcech. dobyl mésta C h o a b y a pople- 
nlv Část lem^ Bavorské, zas do Geet te 
vrátil. Bavorácl vUk vpadli do řeek* 
horní Falce a plenili (^olf m&st Weidemu 
a Flosm. Tu muset xaae blakup DA* 
tfleh proll nim Ao pole vytáhnouti, a cteař Karel aám se za olm 
přebýval potom v Tachove, 
t M c b aahaal koaeťné Bavx^rtl^ 
IStaafu a tak Je ••v^et. ie u pftmé 
sltl muslU. Tato válka vedena jMt 
vlcích Jtrpnu a z&ft 13S7, I pM^el 
okolo nového roku 13&S aflm AI1 
vojvoda Bavoráky, k clsafl do Prak 
)ej la odpufttéol prosil a koactaf m 
vfel. co se takft atalo. 

Biskup DMtlch 3 Ku^lwvttu 
zatím dne 13. MJna 1357 Clster 
ský kláiter v Skalici blU 
riml nveda do n«bo mnichy x U 
Seilleckého. Clsaf Karvl toto xakifc 
k* hnftd 12. ledna aásIrfuJIcTho n>l 
tou bullou potvrdil. Suvent tobo : 
ra byk) xnamenllé. Jakt podna* j«| 
kter« sdi a plUf i bývalého chriitt 
dectvio tom vydávají: av-lak se-sil u 
ater Apln^ byl dostaven od HusItÚT i 
jKtl. Bylt« pak biskup Díttleh 
buj<.Bstva páQftv t Pardubic. I ps« 
Ku sel vel tu. olsta svého n 
bifl Zlaié Koruny v krajt Budéjovl 
kdei staral brad královský. iÁoH 
ceniny se JeM£ epstfutif. S poMU 
mnichem v kt&atere SMIeck^o. 
rlobrým hospodařením pomohl « bl 
hUvu, v aémi se právi aachAoA 
Karel slyfie o jeho schopQOStedi odj 
mu Jeden dvůr svAj spuitlý. aby M 
voval. a po čase Jej tam nenadále 
ným komonstvem právf pfed oíbMa 
v&ttvll. Eaknznje st pM tom, aby i 
Jeho Ubull 2ádný dnmácf dobytek 
bljel. Tu prý »j knte EMtřlch dobrf 
pádem z nesnázi pomohl: maje stád 
of dosti veliké dal vAem sviním ul 
cAsky uřewitl, z t«ch pak dal pH| 
rosmanlté pokrmy pro clsahAou i 
vAecko v nejvétai rychlosil, Clgař 
Mtku myslil, te so netachoral cák 
ho. avíalc uslySev, kterak jej knA 
tHch chytře obrtel, rnaosmál se n 
clMř a pochválil ho řka: ..Ty saslo 
byn vetAIml vAí^ml Vládl," PoniAh 
potom k důstojenství biskupa Hl 
.<k<!ho a u''inU Jej Qejvyááfm spri 
rtůchodft v cel* řiai Nftniocké: njo 
Bs platné služby ve válce proti Bai 
konané dal mu hrad Parkat«(& a i 
Weldf^ v horní ralcl do Urota T 
Powlftjl stal se biskup Détfkh. r. 
proboítem Vjrftohradským a n«tír 
kancléřem Ceakjm. potom 1 arcibisk 
Macde4)urdíým. On vaak nepohodl 
kapitulou tamnéjftl. a sa^ do ť^och 


dTora te vritU, kiH po tut tlil. s>eA)o 


arctbtihap A r- 
prasince ve Vr«< J«)ntnl • LitVMl. Zaktl4«nt Mvých 

Duř 18. bř«*aa 13i8 poT<nUI« cT«iiřov. 
M Adbs STfdDlck& v Pr*K« <koru, 
jftto ph krtu il&oo }m«ao Allbéts. 
Clnl o toci %1iutuf rukou poddaném 
rrjcb H£f utr&Tu tUI. tby M « nim tň- 
tlil. ClttíovDft p«k1b o té sTfi rftdoBtl rox- 
Utefin Tzne&eDtm u^obftm. a uk« P «- 
Crarkovl do MUliia. kt»r^ potom po- 
^Hm ton cU, která f« Jemu sula, claa- 
tvrať Triml pocblebDoa odporéď poslaJ. 
V polovici kT«UiaI35!topu&tll Ka'«t če- 
^ a tdriovai 4« pres celé ieto v N' o r m- 
lercp ■ v Sultcbachu. V Norinber 
ce pMfilo k ntanu posetvtvo od iclkébo 
4inltet« oig«>rda LltevsKébo do- 
pokaíM, iUtrf Udat clflof*. oby mu 
IMtlal kn^e ňo Lltrv. klefl by Jej I Jeho 
■And v ktMtaDskA vire v7uťlH. lety M 
OB I aárad Jeho chtěli díti pokřtíti. U- 
IhUtcc >&rovHi sa pomoc a ochranu proti 
ÍÍĚm*cktm kMtákOni, TatarAm a Jl- 
B^m QepNt«iara svým. Taková posvlstvf 
velni tHllo. a vypraTll pocom arri- 
pa Araofita t Pardubic aa 
, kterfí pojav s »«bou avjch Ccskích 
a proviími Joa od v&lkdbo tol&lra 
tv Némeckfcfa &a c««tu se vydal. 
20. Července 1356 umf el A )■ 
c h t II. prijmlra Moudry aoťbo 
otaS- rajTOda RaKoutkf, 1 na^toa- 
M Dřm rojTOdstvl nya Jeho R u- 
t IV.. bnlomytlaý a eeupHmn^ te( 
Karta, ve apolku s« svjtei nextcti- 
bratMmt. 

láfl nalézal se císař Karel lasc 

a tn dostal ku konci tljna iprfl- 

I arclblflkupa Arnoata s Litvy. 

velfkj knlle 1 s < r d aAm do Vra- 

Ti pro av. kfeRt pNJde. Sdrihl se te- 

elaaf na zafitku pnsincp l!tS8 do 

tiilavl. avi^ak mtsto knížete 01- 

pKAlo tam pMehHvI od n(bo. osna- 

cliatl. I* Olgord nvm&ie dftve pM- 

I na krvaraoslioti viru w dáti, pokud 

ř&d Nteieckfch kHUkftr nevrátí 

lay fruske od Utvy aáflHfm odtr- 

že vaak i^to mlli'm QC-meck^in bo- 

ilkOm pro Tiru více na kuau Ecmé 

lo Dťtll na pokftřnf národu Lltev- 

a cfear Je pHnutlU cemohl. aby 

aáalltm pHaTojUl. dobioTOlné vrá- ae vI«1m 
tlm poMUtvrm také 
no6t BC vrátil. ■ ]iE 13. 
tfslavl byl. 

K tomuto roku 1368 poanamoDBl kro- 
nikář Beneí z Weltmlle. íe clsaT Kar«l 
na rozlKn^cb mlatecb r Cr«ehácti mnobo 
hradů xakládal, na nich pak své purlc- 
hrabt osasoval. aby bdéli nad pokojen 
a bPi:peí'noi(tI v krsjl a loupeinlctvl sia- 
vovalf. Pokud víme, zaloiJI cEuf- Ka- 
rel kromé KarUtelna tyto brady v Ce- 
chácli: KarlBbad. Kaitsbaus. Kartaberk. 
Karlsfrled a KarUwaJd. KarUbad byl 
jen mal^ brfidvk oa skalce nad Teplou 
n«da)«ko vat Obory na královském stat- 
ku I.«ket<;Kén]. zaloI<>ii$ blavnť k vQll 
varům v hlubokými IcMifm Údotf- Tyt4> 
vary Jbou horké prameny. JeJIchEto M- 
(Ivá £lla bezpochyby Jl£ od pradávna o- 
kolDlmu obyvatelstvu tnáma byla; a 
váali t«prv eU&r Karel toto místo aa- 
lidall a lak k prontaveDf nyaAjíifch av^ 
toanámf^h Karlovýrh Varů prvul 
2ák1ad ?alolil. O cakiii^nt m4aU r. t3T0 
nlic vlče povíme. Karlahauat hrad 
od Karla vystavénf. at&val oad Vltavou 
na královattém statkn Hlubockém; taMI 
i s Jménem svfm. 1 ubyla Jen ves Pur- 
k a r e c. pod hradem, kteroti cIsaT mé- 
steftkem u^lntl. at>y se té£ ivalo Karls- 
haus. Karlsberg, hrad u Ka*p«r- 
akjcii Hor, od cfasfe Karla becpochyby 
lobo r. 135S Ealotenp, a tjeprv r. I3C1 do- 
atavfnf. Claar kázal královskému po- 
pravčí kraje PracbvAskébo, ftby ae z 
PY&chné na Karlsberlc fircvldni. kdei 
Dftpocom bylo sídlo i^udu krajského Z&- 
roveA sIouKlI brad ten la ochranu blfc- 
kým zlatfm horám BerErelchcasteln' 
skfm. které prlré od faaú Jana Luxen- 
burského nejvfce kvMly, a ponévadl b1 
clsal- píál. aby mésta pod hrady od néfao 
založenými také Jména léchto hrad& pfl- 
Jala. rikajI Cechové od té doby Berg* 
relchcnaieJnu Karlaberké, obaeoé 
vSak Kaiperaké Hory. Hrady 
KarUfnIed a Karlawald zalctftt 
Karol v pQlnuCDfch O&cbácfa v 
ZáhoAU okolo 2itavy. av&ak oba Btarém Kterak elaar Karel ae snaill o napraveni 

mr«v{k stavu duchovního. 

1359. 

Pape4 Inoooenc V[. tahé byl ne- 
spokoj en se zlatou bullou Karlovou a IM 

roku \ZM. iskko mnozí knliata r Mém- 
«tcb. JmensTltA a stlIbosU spotomval. Xe- 
bjr ph volba kMU&v íiémtickf-ch podl« 
t^to bullr zcela Uriaého pfi»ob«Dt vtce 
mltl umdAI. a tak kb Karla s&nevfel, Je- 
ho irahorvnfm proti varkúm r rtei alu- 
ebt) dávati poeiaal, a takí ktaGbu aAal 
B rojvod barorakých. kťeM ae Jll Uk 
dloutto o to mařila brli ucblxell. Njal 
■e sptklt tito Karlorl nopřpjlcl knltata 
■ vMomlm papř-torřm. a radili at o tom. 
kterak by Karla s clsarsivt 5sadili a m 
wbe Jiného KMneckébo krilť kvoIIIL 
N«Jvf<!« pak r tom pAsobil ItAkouilc; 
rojroda Riidolř, klerř Karlovi elkry j<- 
bo sepřil a t pouhé z&vletl a marDiTostl 
Jamu ac rhtfil rovnatl. V skutku taJcé 
R«El arRibiftkupy MobiVL^kf^m a KoUe- 
kk:fin. iD^al vojvodami Havoi-akýmt, Ru- 
dolfem Rakouským a hraUaiy Wttriem- 
iMrakfml jíí o lom rw byla, t» »o buď 
Lwdrlk. krftl Uhcritkř. buď Rudolf Ra- 
kouekf na Nřmeckí trůn mají povíAiti. 
DoD«8lo 8» to potom clKaH Karlovi, a 
00 t^mto spiklém knIíatAm sfidlll falff- 
IrrabAte Rupr«ťbu za aoudce; oal pak 
J»ouce Eatir(>íi*nl na vřmltivj- se datl, ví- 
te feóRDl dva arcibiskupova uad to Je- 
Hí! Jeden pr«a dnthého oBvMfovall. Ře 
etaařl vfiral Jsou i a tak clsaf tu réc 
mimo 8« pustli. 

2 Vratislavi odejel rlsaf Karel v dru- 
b6 polovici tnMfc« dnora I3&9 prfmo na 
tl^vVf sn^m do M o h ii f f. Na tomto soé- 
raA ra«l alyUti bfU papcl«kí legAt. bi- 
skup Cavaí Honáky. Filip x Kabassoly, 
Ittcrjři t naKtcof -papciskébo -vynpMnl- 
nati m£] placeni desítku » vůebo du- 
cbovnlbo Jm^Dl v MSL pro papelskou ko- 
moni. Knliata nechtěli k tomu place>n( 
pHpustltl JaUotto k nt^^emu Debýral&mu. 
a dali papežskému lesAtovl dosti ostrou 
odpověď Kdya pak leitat předce na tom 
Bt&l. aby se ten desátek odv&d^l, tu se 
■iiD claaf Kai-el oxval, rku k legAtovi 
bUsem palme popiuen^m: ,.Paa€> bisku- 
pe! proO lOdd pap(fl od duchovenstva 
tolik peni-B. kdyl při tom oa to ooblodt, 
aby jeho mravy uapravilT Vlilia. Jakř Í1- 
vot knčlt vedou: vK Jak vellkft Jest p^cha 
Jejlcb. chllvoat J*jlcli, toikoinlcivl a pro- 
vtopAžDoati!" A taikto mluré ^poaorval 
vn nn^movné Kuns i Falkeniitelna. ka.- 
ooTiilka Mohuř-akého. kterýZ by^val za 
pNMleitlMo aiTlbiakupa. J^ndHcba z Vir- 
nvburka. Jcfao nejlepófm rotmlalrem. Uél- 
t6 na Mttě skvostoř n(AK DFm blblt 
»»ňj obleiVa^, plo? hedvAboP^Dti áiůr a Karel V. Zap: 

alatébo vyélvAnl [ k4sa1 si cii 
filAM podati, a dal kanovnlkovL s' 
aaf»k; Sat a pouhébo sukna. nMtf. 
kanovarkAv p1U( B* aebe f«kl ct( 
knttatAm: ..Co se vám u\iT nevyl 
11 T tom pliMI podobn&J&I k rytíř 
kanovntkori T" 

Vňtckal s* tahové fdSl daarorj 
11. nikdo by se JI nebyl o(t cl«are 
který byl tak znamenitým a.velali 
nAboleBstvI. kterf 8ta,v doehovnl v 
vé. uctivosti mél. A Ttak tu teprv 
přísnou f«Ct k MClbiiriiitpii Gerl&ko 
huMkéffiu a Jiným riutthovnltn kni 
ve snimé se obr&UI. a Jim naHdl 
své duchovenstvo podle pravidel i 
církevního polepšili. }ebo av&tské 
Je, pro8loi>&6no«t. a id beru a mmi 
v od^vu otavoval), k povtonoetň 
chovatzn Je pndrtovaji. a te vtei 
duchovním, kiefi by 8« v lom sm 
nechtěli. Jejleh příjmy a prebend:: 
me a Jloh k n^cmii lefkítma ofarAl 
Jim pobrotíl. Pafietl od«přen Jeat I 
deafttek a Jeho legAt musel a trn: 
nou K Mohuie odejeli. 

Claaf Karel tit Mohu£ optat 
Cicb se odebrat: vftak JeSLA aa 
I Koblťnce psal 18. břecoa 1SB9 arci 
pari Mobii&akému a v3em Jiným t 
katolické církve v Nfmelch punl 
vfl. aby vdi sitou o (o se aniitlll, j 
knítstvo a.vé Jak avóuké tak fehfl 
srétActvI odvrAtlH. k pravéma 
knAiskímn navedli. zvUSté pak k 
cl povLnoostl pastýtakého d^adu 
hi napomoaull. Kdo by se tpousel 
majf box ohledu pdsné treetsAI. a 
lým. al by s« napravili. d(t<<hody 
nebol kdo se stydl oltáfl uloufclU 
prý hodeo. aby od oltAfe ilr byl. 
Táak vrchní pastýřové sami toho n. 
tu íe vyiTt dsař av^tsU knllati 
duchovni iboif zAbavlll a uk dloii 
avé noci driell. a£ Jak papedl roa 
co by se « takovým ducboTnlm arU 
iit(van.fm statkem siAtl mék>. 

Do Avl&oDU pak vypravil dn 
Sobradskftho dckana Vllémah ati 
peil pMMny. proO mu desAtek % d< 
Dtbo zboil v N^ympleh odepřen tq 
loill. a potřebu napraveni mravfl H 
kevnfch ukáou). Papet Innot«vc V 
Jal toio pokynuti, upustil od avýťk 
ků na desátek le xboM ka«<toU 
scbv&lil fcurtdrst&m borltAI dsafi 
klzeft v duchovenstvu ivUStsIm 
sem- Aviak mootl koltau >I«iDe<! čmc6-Morivski ICruaika. 
16Y t« Blov Karlových na sséin^ 
■i ptooK*KtLfth s&mtQlra. t*í&l\ 
lvu] Blatkr nnicbrmcovati a nvobody 
badr Eiava diich<yvnlmii wlftl^né tkra- 
|u a. rtieitl Proii tAkorímn rjTfcladu 
[h alov muael zu cfaaF Karel roíhiKl- 
ITStoupllt. « dne 13. M]aa 1359 r Pra- 
malou bullu úo tíde rydal, aby se ni 
neojMTjitlI. dotýkati s« sboftf koét 
IQ. Tfm t>>'I papel. Jsa « pot&tlcu na 
ft rorIiDí>v9ii. zaM dokonala tidobfcm, 
h« proti řkAům v ntl. Kartovou ila- 
kniUou lutasavcoýin. alivlio rtcv &«- 

pB cfuf' Karet tak ir«fejné a rozbod- 
Irotí iPhd«JStiii mravAni Icnétetva vf- 
Ul. toho pfKlua ofA>7la okatnllU 
ie mexl ahn a p&pH>eni. anil to bylo 
keiis ponbé roamraelosti Karlovy- Za 
vHu tolii tiyhi iU vefelaA mravnoíl 
Ipadolcli r.emfdt relml ^Ktileela, a 
tlerbia 1aui>i>Xcni a vř>f«Ja4iiiti nftsllf 
a bataUMulBf^ Ja jirovosovala. tak 
i CAat duchovenstva svým cbová- 
Bcela nabyla ]lnj'in sIbtAid dobrým 
Jednom 1 druhým neSvarAm 
elMt Kar«l phtrt aíinitl, a }ak % 
paaov&nf Jeho vldfaiA, umři mým 

dodSvatt irocf^bn^ho d& rai u. 

iiB obou tí^bto Ktavú, ktcrů km 

D táhla a&k»2U obocDťbo lidu. 1 do 

w dosuia. Kterak si Kar«] v č«- 

protl iniipotBfli&in t)oř!nal. o tom 

" JÚ mluvili. Vbme, Jak to vypadalo 

Sfským stavem n nAs 

A ca poslednfcb krfllQv Pfemyslovl- 

k potom Iki do CbhCIv Karlových mii&- 

M náporu J«At<> klAfttOTy a kastel>-. 

n aamým takd >mdnl duchovoDGtva. 

larořeakř^m UUÍt«r<lm krftlovaké&o a 

ého zaloíont pflbrla nynf hojnost 

iebravýcb mnlckAv, ktefl sku- 

od dobrodiní obyrateUtva dvlsell. 

Id) a hradech na, svou výživu 

vftemt avtiaattj x Vdu t«SÍll. 

|lo TMaiUo místa v lomt. v? kt^rím 

ncnaeh&eel Jcdtui nvbo dv4 a^b 

vl<:« klftgtrrAv tcAoto dntbti. Mési- 

ptav ncastall «« stm v zaklAd&nf ]o- 

k v cltitcvnlrb nsdflnlcb vfU>«c ne- 

I borllvoatt. Heft Jlady krilovi a 

pL Tfm spůsobem ae pofftt kliAl«r& 

^bftfti a iia Moravic od pftntiTftif VAc- 

L ai do aastoup^Bl Karlova tdvojní- 

TaM po4«t sv£lflkébo duchovenstva 

polil ae v t; duby xnameiiltd oi> 

■m utoienl tolika aových raf prá- 

I BákBpa&n £ill aíDWckým Jafcot 1 rosmoot«ii(m a roeáftenlm m«aL Z« Kai^ 
la p9(ftaV> s« v C«cfa&cfa pí^ft 2100 (at- 
uich ko«te]Q. kdei jich id« uyof, i>o(l- 
tajlc t Ktadako k tonu. ]«aom oAco pru 
1904) jMt. navidor tomu, fe poíf>t nHifva 
tclstva oyal s více ocž tFotlau vjtfit jMt, 
netll za rasův Karlových. 

Jm^I duchov«iiatva v té mlfe ústa- 
vI^qA s^ mnoíllo I bylo Jit obromaé. 
Ka&Í8k< Eboll z&lelelo ve statcích a * 
roťnlcb platech na zemi a na domfcli zf- 
fsaných. Samo arclblakupstvf Pralské 
melo asi W*} vesnic a místa Rou dat- 
el. Rokycany. Pffbram. Roiml* 
til. HoreůT TýD. Bectayfiský «!• 
II Vltavský Týa. Cervonou 'tflll 
Blekupskou ftnflcL. dtípanov, 
Vyakyinon, Pelhřimov a Bi- 
skup ti v f'iit Český Brod. a t lecb 
rornahi ii« nittoh^ v«likoatl a sAmoinostl 
mAatům kr&lorakým. Koneřnfi n&loielo 
arclbltkupilm Pruí«kým nékollk bradliv. 
toUl Chýnov. Horalftc. Křlvsou- 
dov, Cervca&fteíictf, UvrnfttoJa. 
hrad Rottdntcký, Helíeabtirik 
blil Úgteku. Supi Hora opodfll býva- 
lého pomMnfbo hradu Cblomc* a Jiaé. 
Olomoiiitký biskup byl leanhs knltetem 
koruny feské, a ro takový vlAdl tM o- 
hromaýml sitatky na Moraví a dflom I 
v CecbiHi. Oba tito důsiolatcl cfrkevitl 
obklopeni byli svými kapitulami a skvé- 
Ifm (h'or<F'ni dfodnfkúv. EitUebolkúT a ma- 
nAv. »«al nimii aachtaell »e I aiMhtlcové 
K rodfl rzneamiých. 

Jménl diichoriniilva nťvloulllo rftak 
ntkdy poutě cfrltei-DÍm ůfctilu. VyiH mí- 
sta kn>>fjikA bývala odměnou mutfirn. M«tt 
zArovpb v zomvkých &«b dvonkých alui- 
bácb potřobovRtt »e dAvali, jako Dyll aa 
Karla oba d£bno)ntcI cfrkpval. Amofit z 
Pardubic a Jan Oi>'ko t Vlafifml. mutové 
v kald^a ohledu výteCnl, Jtehito fadou 
av Karel předevSlm ve v6«ch čl&«eb pa- 
novaní sv^ho ftdll. Uimo to ukfrall krftloírť 
Ce6tl >u«nl (luebovwMMva takS ukUdáBlm 
na n^ svlAeinfch b«ral kromf 6becn£ b«r- 
Qř zemrité. a to poutě. Jak se o tom U' 
snesli na sjeidecb s biskupy, kapitularal. 
proboaty a opaty, a kdyi byla válka, tu 
miAelo s« z kl&áteraluh a Jinoch slalkAv 
duchovních nejvfre »p(ie a pice piu voj- 
ska do)1flvatl. ačkoliv to za Premrala OU- 
kara I. prvolm koaUonJAtcm • apoAtoMkoa 
•tolicí tavhoaým výslavai zakázáno bylo. 
ArdbMtop a biskupova sloužili mimo to 
králi r» váech vétatch potf ebácb váleAnýclt. 
tábnoocs a ntml t>«i>bB^ se coameoltou iDO- 168 ^^^ K*M« 

rf vojenvkou, kterou o« svých brftde^ eho- 
val]. VyéM ducbovsf mu«ell koneCoí I va- 
peftAn k rMlIřti^ iVeiam p«ii1t« u»5- 
l»tl. neií*atí-jl p<k1 EámfaJcou ixrtřPby tm 
hAJenl sratř zemC: v Bkul««i)o»tl vtek 
roBmnoZovall Jlmt pmM4ov« proatredky sv« 
ku provoiovfini nejvjjtf^l rasbodujlcl moci 
BMI evHBk^mi iwvovnfky. 

A]e t při vAecb br«rmciiťch. na ducho- 
vBDStvo od krftlCiv 1 papítfiv ukUduiycIi. 
bylo Jnřnf duehovnf tehdit Jtt v«Uf. netll 
potfeba kiVzAla, HoJa« nadutá hnčiaká 
místa IftkHla k siavu diirbovnfniu lit inno- 
bo oeob, kt»T« v aob^ poToIAol k unou 
nenftlr- Tulných pn-bnid kiauxvniekých, 
opatatrf. proboAtsť«*l a podobných utfvall 
vadle mutOv wapott t zenukí a krftlovíike 
•lotM zMlouílIJ-ch t&ké lidé. Vletí k ni- 
Scniu nebyli, bynkové pKiiBkj'ch rodin 
ivláftt«. ktvfl ivykil tiyll bfteni a. Tírll- 
kfm smyvlD^m rozkoftem. Poť^alo to ]i2 
pfwobjti pohoťtMtnf obecnteiu lidu a evét- 
sk^in atavůra vůbw, í,« írorna vyftAI du- 
cbcrvenstvo větním dílem s« ryhfbala ttluf- 
Mm ctrkevnfm. Spatný pMklad iiA«lndov«l1 
potom ducfaovQf paatýM níftéfbo stupou, a 
jMoatx mfnf! i)llnl xrébo ductiovnfbo dfa- 
du Jmora Jak nttjvfutlio z]«ku s ndbo do- 
bírati ») aoaiHl. Tomu v zfl.pétl eia tA«- 
obecoA i^&ZH mravii, Clnaf Karel jl2 
eo vladař ta ilvobytf otrw Hvfho videi po- 
horíllvé výstupy mrat kaMfini, ze zlitnoatl 
Jejich po&lé, a byl bned t«nkr«t« o to 
IWřltv, aby takov6 iiefwli re avé laml 
prM.rfal. V tom mu nyn! v&rn* vfteíný 
Ar-Bott s Pardubic pomAhal, a Jak 
si tobo c^sa^ t>fál, r^f moci no vyna^ua- 
fcaral o napraveni káznř v diirhovi-iuitvti 
ve svťm ftrcibtskupatvi. Jlí r 1349 vydal 
obůfroé naj-ÍKCul Clil ^tatiiia o apoMUlanoMI 
nrraTťk kni-i^kítrh. katdélio roku srol&val 
knAlscvo »v6 ilo stdla BT6ho na prorIncS 
atatl aynody, kdei ono naMi^nl na novo 
v pUBÍC uvid6l, a ua tom mil. aby bylo 
racbováTAno. Arnoštova statuta o knét- 
Rk^m ifvoU^ titlrl«Ia am pak po mnoba sto- 
l«tf v plalnoati. KroB)6 arcibiskupa stAl 
iebd&2 po boku cÍMfovf^ Jehlí Jiný vérsý 
r&d<« a horlltel proti ;KkaJ!ťnoHU rarava. 
Dyl to koét M 1 11 í> K K r o ni A ř f S «, ka- 
novník Pražáky anifutokanclfrdvorti krft- 
lova. kterýt pon^olikalélechjeaom pro- 
to srýcb bodnoatlse vzdal, aby mohl kftzá- 
nim proti n«Ararám v tldu působiti, Jak£ 
o tom potdéjl jeítté více povíme. Mu- 
iiftlot »i> pak rtsaM Kdmi. i« nfedevAlm 
n4>mecké oby vat plat vo mftatshA dÚlkllTAho 
aapomfnánt potř«biiJe, ) obrátil posontoet 
V. Zap: arou ku knftal Keni-adti Wal 
Bérovi, Btoicbtt íh&a sr. Ai 
ftakoufllcb. kaxatfit u^raostf a rfti 
cbarakteni alovUtnému. Dal pale 
ektze pásy s Bosenberka a tímto fca 
Konrádem o lom Jedoatt. atiy do % 
pJ-Kel a ducbovenaivu dal podnAt 4c 
borllvoBtl pafltýřek*. Tenato ku** K o n 
skuIe^JÍ aal r. I3S0 do Prahy se od 
a lu pfl Taralm chráme u av. Haním 
ni^meic-k^ho kaxatWe pHJal. € ímkfti 
alodkon kisal, o tom bu^Mue JeMé 
mluvili. 4 Stadic*. Opatovický poktad. 
1S5Í. n Dac 12. kvttna 13S9 ud«lll cfsaf- 
obři S I a d I c k é milosttrý list. kcwl 
)(!jl pfwl<>A1é oe\'oboB«oI ode vft«bo 
<lanstT] a ode fíech dani aavrAlIl; q 
vk panovint Jeibo otce. král« Jana, bg 
pan JlndUcb x Upé téxo val smoet 
JI r poddanství uvedl. Karel vyntn 
na osadaldcb it val toliko, aby Jen 
Jeho náatupcům. krttbm Čeak^m, na 
eky biuloiíct Ausy m^N^kn tlakových 
Akú s onoho Hákového stronu k labul 
rlávall. litvrýi podlé národního podál 
Pirmyjila Orflře t Sladících vlaetni n 
do at>iné byl xasajcen. Pal« pak, aa kli 
PKcayel oral, kdyS k nřmu Utbitfihi] 
aloré pMJil). UJ(« bI cl^aí- Kar^l vya 
8 ono oiIriBil kti královské komofe tiá)« 

KroDlkáf Hájek. Jinak ivvla nGspď 
vý. proto ŽG £«Bk£ dějiny ptemnohý -ti 
tnyftlwnýml pfibřhy a xprAvaml nrartyt 
ancAvHfl!. klade na tento rok 1369 }| 
událoAt. kterou snad nťkdy ext niii 
povřBt vypravovati alyftet. Žb ptii w 
tiovéet nadebo Karla týká. ne^^heetB 
v naei kronice int«ta odepfftl. mfi JI pi 
co povřst povaiovatl ntiutfme. blauir 
dAletilostl JI ocTtIklftdaJh-e. 

Bajeltí prý jednou Karel poua« dr. 
dOvftrnlky provázen t Hradce Královi 
bllxk^ťho Benediktinek #!ho klááiera 
Varvtlnce v Opatovi cích. htorýtto 
áter daleko áirtfko dynul bubatscvtl 
enamenltou vývtavnoetl Byv s vtíňLOi 
čtou pfljal zaaedl cluaT ku kláfttenU 
bull. po obMA pata v«al al opata Mxaj 
I Ej«vil mu, v Jak«m flmyilu lento kUi 
navůtlu-ll. řka: „SlySIra. Se ve svém kli 
re vttlkj poklad na zlatí a atHbta ( 
vftte. Jpflillíe lomu tak Je«t. doa: 
ho pf«<l« mnou, králoni a pánwn 
timko-lSot%-nkk Kronibs. 189 Ityrktl Dcbodete. Na t« ván své risař- 

'•hé slovo ilIfTám. te v&m x néfao nlfebo 

oťvwxmu aoií dotiutritn, aby rám c orbo 

B^jmcBíI odciwiio bylo: ctaci toa po- 

potiu Tld«." Oi»t pií •« ul«VI t« 

l!eo(c1i& 7an6 U(loii<tl ct!«^ory, a prosil ho 

dovoleni aby «« iiKitit s« Ktarfilnil iitci a 

í^aemlkr kláítera sv^bv poraditi, col mu 

pHpuetlL Vritll >« pak ofiat E <lv{-ma 

nfJatar^liDf cDDlchjr k cteafl Mca tc sfmii: 

^N'e-}tDlkMtK»l&f cfsan a pane! JeI-11 tá- 

doitiT. ivMMI o poklade aa£«))o k1Ut«ra. 

■(t, iť avA«ai jMt iwklad u ais. a ie ze 

i«»rti padfwftU p«Ii bratM. ki€t1 v klUIeta 

ii4iiý o nfm n*^-! kroné ats rtt. co 

3e pfvd tet)Ou btojlisť. Kdrt z Dis tH 

umfe. jlnf na Jeho mfsiA »vl o tomto 

tTf. mucl E» v^k pod pH«ným tre- 

ukldl, ítíko I nr to ufiiDilt. i«> nl- 

au tobo pokladu aal slovem aal xnarae- 

Dlm neulvlL£e a nevyiradi"' OdpovMřl cí- 

„PMpustte mne íTvrtfibo k toniu ta- 

ímat*). chci učtoiti t^£ závaiHc, Jako 

vy. i« toho poltlatlu nikonro oikdy nr- 

inámfni " A oal ogiAt poradiTM m McH: 

i>n« aiu maoatlv^r Jl8i« nmf iiál«iK« 

to oflnHJ. a ia^é aenj oáleiit^, to 

iToo mlloetl laL&ltU. praiot z dvojího 

cbtremo tíMnlU: buďto ti to mfato. 

k^ tea rof:lad Jest. o£n&mtm« aviaJc ho 

l£eme. aneb ti )«-J ukitem«, avtek 

i* Jfcsi. 10 n«oin4m1m«." I poinyt^lv 

t«hl: „Nťcbr naA pohledfm, doall 

Im míli na toa," A odI íAH. ..Cb«eA-ll 

H vtd^l. musM se tak. Jak tt ozn&mlme. 

loratl." "Na.;** cteař odpovřdt^l: 

,Ot*or* mllf. můj život jMt v rukou va- 

icb. co moA oznUinftK. to irtiotm." Tli 

1) poiavhf J^ Ka nikii uv«dll M ůo ]«I- 

vf'irk4'-bo sklaiMi (^ih)aml dlaivmého, 

BvltiU dví vollké votlrové svíce • ho- 

Idtll ciBftM miiUakou hApl obráceti« na 

IVU. tak te lUtebo vldAU nemohl. Potom 

tdvlhňe B«hoUk cihet e dtatb)- olkrylt 

■l(}tíR>u dtru do semi^, do nlZ t«ill po 

Ku napřed velmi hluboko, a cluar v 

pf ta Dimf. A kdy2 na dno pM&lI. obr&illi 

nčkoilkkrftte v i«to t pmvo. tbj 

lét Mratil. a vedli Je) a(-)^ou ritoloa. 

tak daleko, }ako by inoblo za dvoje 

bj^l. Tu vzíLvle K nebo kApT uki- 

mu velikou díru plnoa kruhúv bflébo 

ara. Odtud vedli Jel málo dále. 1 uká- 

Jemu opět dlm v hiinř iTtiranou. a 

Bl slata kruhfiv reHul vellkfch Jako 

nfry a váhy. .Teňt6 íej uvedli do Ifetí 

r. r kieret byly raxličnfi 3lat« fcH£e, 

kly, moastiance a kalichy » dnt- hfvi bameDlm a Jinfch mnoho kIAoolůr 
ixnlKuKli. > f^> OPM k ctsaH: „Milootlvý 
jinnf a^'. tylo poklady tvoíe Jsou. a pro 
lebv I tr« btidoucf a* cbOT^I; pratot 
vonní aobft tuto, coikoliv M ti libí," A 
oo fekl: .JlcdeJC ml toho Pí.n nAh. abfck 
mél co Tiftl t koetelnlcb pokladúv." Od* 
povM^l opat: ._^nil by to sluéno bylo, a- 
bys mél z toho mleta vyjiti a nfico as 
památku sot>é nevsltl." I vzav jeden fcrosnf 
pnrieg, v néml byl velikf. evétlp. ■ nad 
ntru drah; diamant, dal JoJ claafl do ra- 
ky, a on M vdfťnř i>K}al. Potsm bo«d 
xax se ohrfttlli. opřC na cfsafe kápl ]«U 
vlodena, a podobnj^m spaaobvm Jak dolS 
i««toupiÍÍ aa>« nahoru vyilt. Ctsaf- pak v 
hoatele pted velkřm ohátem prf poklefel 
a pomodliv se rehir ..Mllf otcoxfrr z tCtO 
povolnoatl a ie Jaté se ke témě v6m6 s 
právA xacbovall a teo poklad ukáoiall. ríaa 
dMtuJl. a v6» fte ptám. mohu-lt já to svj«n 
milým a vf-mfvi pMltelQm ozit4mltl. le 
Jii«o tahovf a Tak raaraenitf p<]hlad v» 
*Tifm království pod xcml vldM, Kdybyeb 
v*ak oht*I řfcl. v kt<«r*in rol«i* Jeat. to 
ii«vlm. a &a to fte ptiil Beťhd; talc* 
Jťho podmhC viděli iicJF«m Udoativ • 
nedejt ml toho PAn Bbh. abych ae mét 
uaA potahovali. " A oni řekli: ..Uřlfl. oot- 
koll tvá clsafeki milost rácf. Jalco p&n aáA 
miloíttivj." On pak »e b nimi roaCehaal. 
a med Da av&J kílh, T.as k Hradci ba- 
obrátil. Besfiocbyhy 1« po í^as^ cioat Knrol 
nékterfm trtm dův&mfkflm poi-fd^l. I(t«- 
mk Jest veliký poklad pod leml o kláMent 
Opatovlekého. a skutek né po léteob po* 
v^st o lom pol:ladé mesl lidi pHila, a. 
byla pfieinau. 2e husité Opatovlckf klUtAr 
poboflvAe a poklad hledajíce Uk vdecba*. 
Jeho staveni rozryli, te více památky po 
nlcti není, a nysl reka Utbe po tom mlatý 
te?e, kde ten klAfttar atával. 2pron«v4HI«si voj vody Rud»lfa IV. R«- 

kPuahCho. 

IMO. 

.Metl vfionl knížaty sřmeckfml. ktoff 
proU KiiTk>vu Bpmvedllv^mu a moudré- 
mu panováni v tlftl brojili, nejnepo^tlvéjl 
choval se vlastni tet Jeho. Riidulf IV., 
vojvoda RaJtoitsk^. ByC by Káral váechy 
své lajná nciiflvnlTee v Mftl dobrodiním: 
a peníd obsyp&val, Jahoi to akutMne I M- 
Dli. iif«d(e mu té dttstoinostl rlaafnké, Jb- 
kotto řechovt, Dopiáii: Rudoll pak m*át«, 
nemoba lobo «lkt«raA[- nvoflMaoatl. I» 1W cfntatTf Jit ^nou b^lo pii rodu jeho. 
v*«cli pmeiítmU iKitittval. Jak by Kunoví 
Akodin a. seb* povféltí mohl. ProřMt co- 
koliv B« V Hůl proti KatIoví u>d&f> uklU&kt. 
v« Ti«tn oa vaf<l rufcu avou. Jeíté nemel 
ztrm^ cvé Raikouiké od clsafe i«aem sobe 
tK]í'U>fi<. • Jli ai o Bvé ujmé pfUtMdal titul 
.ATclknrirto clMir.ik^ Falce." potom ..ni- 
vodr 3vat>»k4bo a Blunk^bo": vUt pah, 
í« KftXťl sv^ml ^iitky a iilklady. Jtmll 
-Oechy osdobil a zvAlobil, velikého Jra^aa 
úocbAzI. Jako o Károd ve avfch Rakounfch 
'podobnA díla Trvéatl m snaiil, aby Karla 
BateoMill. I tak abfral &vat4 oslaikj' Jatko 
Karel to CíbII. stAvél aovf chr&ui av. 
Střipána reVfdnl. Jako Karel Svatovítsky 
cbrfiin v Prase, cbt^l ve Vldsl blsKupetTl 
anIoilU a r. 13(5 akute^é I obeivé u<!«al 
VIdilAftké saloUl. které »c imk podobaje 
spůsob«iii Jako PralMk« ryrjnovalo a xa- 
flx^mlo. C(mU' Kan^l na toto Jeho poCf' 
oálnl hlMl^l okem n^Jlaskav^Jí^Iin, a co 
se dťlo z Jcítltnostl a zAvtetlvé cllíádontl- 
TOBil. to dr2el xa snahu c^va)lt«'b[u>ii. Ty- 
cLascJfcI !<■ fU^chřtnoeti a o*víreného rwt 
umu. Proto také Ru<lol( svfltto vtnftieoébo 
icbSaa vidy taik snadno na sebe ulaskaťU 
a (imlřll. kdyJ by byl m toltker* xproo«^é- 
fenl, aevdWt a bexprivtií osobov&Qt treatú 
m61 oeekivatl. 

V me«fcl kT«tiiu 13SQ zajel clsaf K a- 
rel do Trnavy v Uhřlch ku krtli X.xiA- 
vtkovi Uliorakému. aby a afin staré pfAtel- 
ri(< obcovftnl obnovil. I pfljel aem také 
Andolf Rak onak f. prosil clsafi'. 
tchftna tithc. za prominuti londkých (Ikla- 
dfl a sliboval, le od tUulúv innn ac.ptV 
aluftných a iiahofe pMimnonut^oh iiptiMt. 
Cfaaf Karf>! dal ae tiproaili a caj«! )«Mi 
k aťmii do RakoiM. kdťí. ůae 21. kvfitna 
> m^ateřkii Seer^ldU' na morarshýob 
braniflch Kiirioiravl a J^ho bratMm It^fl- 
chovi, Albrecbtovl a Leopoldovi. ItakouBl<é 
xetaf< v léno dol. Kdo* by sobř byj po- 
myslil, iv Rudolf v tom samém fase n Jl- 
n^f n«pfAii<ll sv^ho irh&aa pmti atiau 
sMe nové plkl« Birojt? lErabé Bbcrbard 
Wtirtembeprtý nevřestAval niíiti mJr r«ii- 
Hkj a to proti pMaabAm na to olswřl u£l- 
néji^ra. Se Jej zachovávati n h&jíti bnde. 
I muBclt^ daaf Karel v \ctí- léhoi roku 
1360 zaameuiié rojsko i Cech. kteríl nej- 
vyUIkDU iiiiKtni wé komáry. Zbyftkorl 
zijlcovl í Haemibwrka. odevsilal, do Šváb 
vypraviti. Cechové [aiii **• apolkti s n^kle- 
r^ lld«in ttHůtfai mnoha niť-ítt a hradCk 
debyU, ku koad arpota u Schomdorfa 
broMte Ebcrharda ajebo spojaoc" oa Karvl V. ZAp: 

hlvni fMruili a Jejich IM dnem rac^riiUi 
dflMn ujalt. A lu iikltxalo •«. ke met) 
spojenci hmbéM Eberbarda t*l R u d o 1 1 
Rakousky se &aléx4 a £(^ tak« :>epr» 
stávA. paAtl ae vojrodou drAbským a BK 
aaaktm. Nyní ae mobl od clsai« Dcjbor- 
jttbo tnMtu nadíti, vrhl s« vitaJc Jemu « 
letcol pfod mAfilrm Bsallasea k atrikotta 
proM s* mlloiit. a doetal Jf: K«rel chtH 
r«d«Ji ratkomralnostf a laakavoaU pMiate 
nobi zachovalí, nMli přfsBoMt ▼frmiMt Je- 
jich vynuciTvati. VíAk uk&sa1& se aepn^ 
spěšnost toho jednAuf, a EarytA ar^tívit 
a eAíiC Rndolfova yi tasp iln nAa nov4 aa 
Jevo vyAIa. ServitČ. N«Ůr6da a hlad. Stavtia tdi nt 
Petříne. 

1360— 136Í. 

nan 24. bmna \iM odebral s* 
Kare i v průii-odu naoha nne 
Idiftat a celf>ho dvora svého na Ktnt 
Pratek«. kdet mfrl vyhlídnuté místo i 
xvao^m ..T r ft v 11 1 í k u" ptl polooe 
tf<'i v Slnpech, a poloSil tu první Vi 
kti koatt^lu a kiaateru kr> rti 'i 
ntoTftnl Panny Marie, povolav 
Aeat nuilcbftv z ťlorvacic, ktotl ae 
sluicbofcl Panny Maric Clil Si 
vil*. Tento novjř rád se pak v C^ 
vlco rozAIMl. a kostel jcfao r SlupedLi 
SMrvitům vtce n^ipatn, zachoval ae 
ve své alaré podoba. 

Toho teau podala aave tak stahA 
ná smrt ailn^ lUditl a ladcé v C«cbAc 
liojní^jl :tm&hala. K tomu ptidala 
ITltii ii^Hí- ilTuhA metla Bolí, totiJi vj 
aý hlad Jak v Cechách tak I v zemích i 
BPdnícb. SiA\S deftC totli vAechnu 
Arodti xmaHl, vznikla volkA drahota, kfl 
tlta pi-odával ae &í M phi tupý 
r^eskfch. a obecný ll<l poťal roonn I : 
dem hynouti. Stalo ae mezi tlm. Je cl 
Karel po£al ok»lo lb«d^an a 9:r 
a i>ře» vrch 1'vtMa vcli'k.ou x«d ataif 
majť v ij;ny*lu celou tu slrAú 
vrnhu dotny posAzMl a nov« obyvatalt I 
nřm omkIíIí. 1 povIdA se, i» oa vyavAnlJ 
aařovD vňccbna chudlua Praíekft k 
dflu b^ela a pllne pracujíc od cisai« 
a pokrm éoBiAvala. HAm pr$ k dtla (dM^' 
doblfiel, mzdu 1 almuinu rozdAi^ 
hladovým pokrmu podávati kázal Proi 
také tato zotf, která podnes celf blW 
Petřína obkliíujo a JO'tuu k nemalé ei> 
bi slosSf, bladoYoii zdf ae zovp. r 
Č«ako-3loniTsU KnmllM. pMBátloi dobroUrocti. moudmil 
*I*eIietBaMi TelIkMio pftnoninu. jAfeibo 
Ccctrawé oHtd)' ftvi tím a ntkdy i>o aém 
rfc« umiftll. 

Kůyt 89 potom rlsaf po i1«t3t esa v 
Konob^rce zdrloral. stalo «o, i« rrchtAf 
« kooAelá Starého nAata Praivkílio néja- 
k«bo knéze Marci a a. kUrfl byl pN 
blavnlm cbrámu u cv. Vfia, a o t«ti> 
méat*lc6 radi^ potupné mluvil, sajmoutl. 
do prlío ítrřiti a ve Vltavé uiopiu dall- 
Kdyi ae cfsať Karel v Normberce o tom- 
^< o níalln^m eiau dovédél, v«llk4 si t ť> 
Hjia pohor&ral bral. reloii radn mSsUkoci 
HwadltJ a, vtecbny. kdot v tom tloCInu 0- 
■^■■t^D^vf tD&li. t raAata vj-povídltt ká- 
^tal. hroctt pH tom. i« pokud Uto lidé v 
ťraae budou, noha Jeho ánf mésta tobo 
^uerkroff. Tipov^tmcl obrttlll se k pa- 
^ke« xa ofIptiMADi spáchaného hf-khu pro- 
H«fc«. Papc4 Je odkázal na arcibiskupa 
BiArnoftta. kterj Jim ulofil, t» majf «a 
' TMAAnl spilm ttafc korcAv «it« m«t chudf 
-a hladem Irplcf IW PraískJ loadatl a na 
ItS vMnř lampy vp chráme u »v, Vtta na- 
\tlial DCUiitl T»l! K« hledík) ráellk^ upd- 
lem paniijírl nouíl pMirt uílnlti. a bot 
lélo pomoci Mo by pr? mnoho pllpíf* 
bodntch remenlnlkíl a mMranO v Pra- 
Is* hladem Eataymik). Trralié hlad tea 
it ílo novech ln( r. 1362, které pří tak 
9haté rypadly, !«■ cena oblir hnM nad- 
Iiyfejn^ spadla, a korec; lita za J«doa 
ae prodftr&l. Oby«e]aA cooa 2ita by- 
VttL vAak y líná léta po tfpch groších, to 
lje»t skI 81 hrejcarn nyní^linio raJcouské- 
bo ífsla NarozanI Václava, nástupce IrOnu. 
U$l 2$. áaora 

Cfsaf Karel idrloval S4- Jit od pólo- 

rlca mAili-A ^«rvn& ISeo v Xftrmbírre. vedl 

potom vftlkti proti »^5e FftF^nfmu Bbertiar- 

dovj hrahétl WdrttnnbPnikťmu. zajel takfi 

I do I*orfnsk8. byl vAak na podzim xase v 

Norraliorc» a zdrtoval se tu at do 

polovice fcréttia IStl. Hlsvjíl pfT^lna toho 

byla tť^tiotaost Jebo majatetky. A □ n y 

l8Tldntck«. CtsaM loUt na ir>m «álc- 

ICato. aby Jejf dRé. EVláAt« 1cdy4 by to syo 

|brl, v tomto n^ra«ckfm MfaAiém mdst^ 

fnarm^no bylo. aby mu pak N^mcl n^kdy 

roditt^ vytokati nemohli a lik tlm 

jMnn naklonéDi byli. 

I tak dne Z6. února 1361 n«-Knen Jest 

' fl c I a r. nástupce trDnu na cteařakAm 

^radé Normberském. DItř tflo idrft- Tí a silné, radost otcotra nmrafrná, t^ te 
hned vlactnonifiaj^ papali, krAIOm a kai- 
áatOm o avim Mdetl LUiy psal, a Jmeno- 
vitá také avfm cechům zvlAAtnbn paaaJiii 
áCattná narazemf Jejich budoucího kráto 
zviatoval. PMlt jim Karel takto: .JU- 
dujte se snlce vAenli naAicb rollfcb rér- 
nfch! pleftejtť vSIcknl. veikeren lid at se 
ve8«l(l Celá iem4 0««ká a váicknl krajové 
oplfv«Jte radOBtf a potéA«nIm. n<*bot náa 
Tíecky veliké átésil potkalo! Bohatl a 
cbudl. mladí a stafí v^BkeJte. a»boC bto. 
2 kmcDC královského vynikla ralolMC pM- 
utJ^^ená'. Sám Bfih modlitby a proaby 
na&e konečné vyslyHev. Tá>eit nám dáti At- 
dlce a nástupce! M&rae syna. vftrní Cm1i»- 
vé! Radujte se a rfskejtc! onf v&« JU 
laknrrA pé^, starosti a BtracllU ^pctMtlI. 
Htty km«n krítkivakf neaahyaul a zeoé 
CesUá i^t-H do nov* xáhuhy uvrtěni na- 
byla. Hle máme syna! Den oaruxeal J«bo 
byl nám den si kvn? a roSkotoý : Jebo 
ptim bylo Jako vyrházejícl slunce, kteréá 
unavé mlhy zapuzuje. TakC aynáček t«iUO 
novil narozený Ti^chnm nechuť, nevrloet. 
Hirach a bázeA ze srdot naSh^ta vypadli. 
1 obdařil nás předešlou veselostí. uUáa- 
Dlm. átCslIm, dCirAriiQ&iI a láskou. KI«. 
máme syna. na nAmt království &aá« oe 
na pevné skále nepnhniMi^ st&ll Uadet JH 
se nemáte co báti nci>fátoI luNvf-ch. pro- 
7.řel«UK»t Boíakfi vás zřejm-? oimtnije a 
oftIHtift. Cím vleo RynOv, Dáatui>cilv a dě- 
dicův niti budeme, tím vitdlho ittetf a 
lilatenostl užljele." 

8 paí-átku myslil císaf. te « cIsaFov- 
nou do OA«h putovati budo, aby Rohu ta 
takovou miloHt dekoval; Ce pak Jeho i^- 
tomnoHl v Nonnbercc byla piůvř potřeb- 
ná, (lni toho svého eyna tráiltl. a ie IK 
hřiven íistého zlAta vátll, tedr toUk slata 
r&nnfr Marii do Cách ku chrámu od Karla 
Velikého tam vystavAnf-mu obětovat. 

Slavný kfesl taM •« lepné tt. dubna 
1361 slavlU. a Clnlly so k tomu velikole^S 
přípravy. I rypravenl Jaou poslové i>o váí 
ffAl Nňmecké, a avsll se vaickni kurCOr- 
stové, koUAta. <btskupové a osUtní rastl 
pánové, a také t Ceaké ffé« slavoré k ťy 
mu byli pozvllnl. a svátosti na KarUtelni 
chované Kehv&lnf- k lomu tét do Norm- 
berka byly vezeny. V ui^énř den pokřt«n 
Jest dsafikv syft na Jméno %*áclav od 
MoliuéBkémo arclbtakupa Ger lák a ve 
chráme BV Sebalda, a to z kovové křti- 
telalce, která se um podnos Je&tf ukaauje 
Prttonmf bytí dva aj-clblokupové. Mohu^*- 
skf a Pralsk^, a neseteln^ poCet nejcna- Tím m Eft^^^B^ia 
M«rt ^Hdfl wt J wMy Dm i. KfM IMl ■■M Ls4Tfk. -ral- 
■«anft# • kaM Tímtafet. bfMlf 
•|iiB«il*J, fOEtourlT v4» 
rs KtfWtt ftiS^lm Un f l Bw • «T» M»- 
luftA TsM MKrkCtft cb£A sj^ ■■ 
Vffpid. k«rkT ft* va ta 

■ti. a WWa fPto aaaa v »<*tel le4- 
MlMIkrte&HKuiDvldaNorBbsrks, 
k«c pr*«* tu «n>«B ttK akr mo ■*• 
IMttMt }*ko poaoel «o »oMdka pHrc^la. 
ééluitw eUtíi KvloTl a )ebo braborl. 
mtma bfrBMam ■mfrtM. TcUkov ktirtu 

• BMbo Mmtoití nsMIate. pHJftl H 
»f«4c« clMT ■ Mt« • reHkov idroHIosa 
■ irffrMTCKl. Bttč M >ciio drofsirf tní/tm 
vatflU mmCUL VftadtBA ctuTora poiasta 
x<l«**U r toB. ic jf pf«d*t«TU aad»j»4bo 
«7MT«« vrtbo Jottft. t«b4U MenActl- 
NUbo >yDa Jum Jfndrtclw. nwrkknMte 
Murs«A«bo. J*'jniQ hývílibo mantolJL. 
kt*-rAbo. t« prf atcmiítaím by), od sebe 

V krltc* B* to pMpraTl] cImH xeC 
)»kii, Iťtloir nUMOrtf. aovou Bfntekft- 
TSikOu oircut««(. g Wlo M UAH, i* lCar*1 
htfrrt králoinu AUMts, matku krilo Lad- 
vDiji Vtitn-Mktbo. « Mvtnj KialiDln, krftle 
Polvhdbu, kurt 00 vdorx neveltnl pKklad- 
Qf JtiTot *44l«. i)oJpa':»ov«l Jnéoein. kle- 
rM tutu crpakoraU s« o»lfťhÍDi«. Ž« pak 
uin krAiuvna vdova ><*t^ vrIkC tiúaotenl 
■»*IK pM dVfitv ufaenk^tD, a ta )ak ■« o 
nt Kami vrJidHl, xa vellkoa potupu po- 
valovAno bjll muMlo. krti I^ndrfk. J«]I 
■ya, vsliktn hof^vMii proti rliuM ubofol. 

• u poburfaf ivA naUi]' na n^n s« po- 
OfltlU cblil. I ba(4 by] rlaaKtv teť, Ru- 


Karlavl 
1 a<ekr » i a* éo !Coralbc^ 

IX feMwtt ijis mms Bta 

HM ar m l d ma avffco acM, BvMto 
!• obecsf pokal rvU a ir- 
1 to aa ikinwIMlafrb kwfantcck. 
t* •• vod •*■■ p t e t tl aav&EaU. po siall 
KHlai4 MUHU ul ■nwiiMntfcu Ih- 
fcliffli s í^km bntn aa vtm 
TálW « CTbcnkyM krtloK La«- 
Tfk«tt brl* ^«ak anrkaatctea, a kltí 
LAdrlk aknaCaé Ji t leié lébol icfea 
1XC2 ««UkÍ TOltto n TreaEfBa ataboviL 
CbMf Kartl ttaOsasTfatraiij tak*rt^ 
ai plt^cavT a stakoraJ vrt rojtko u K d 1 f- 
aa. láB Jexd« po Ce«A«rk a po Moraffc 
abr Ttad* Ka.1<yL <«<» by k obraafi imk 
»k» tapotř«bl bylo, a Jm«aoiTlt« al>r sé*T 
z RoBcaberka a a&terA lemit kofiata t 
Sleiakn n TCraoRl DUrdll. Mezi titn r^prt- 
vil Tftaii knllcca Bo1kaSTidBlck«hft 
ku kiftU LodrfkoTt do Ttco^loa, aby • alii 
o mfr Jednal. Kl-ktcrf sástap UlirtT |f*- 
krořll Jtt braolcv. a ploall a kMfl nrviv 
nad fekoQ MoraTOD. Rudolf RakouakJ st- 
moba Ukrflm <ponibft'J KTé Ivudrtkdl 
dan< skno D««pUilL cot Lndrllia pokauM, 
Se skutečně na yjzvkaS cUatovo avébo pa- 
latloa a acirriiiho dvorakibo eudl k n^ 
mu do Brna vjri^ravil a tam a cfeat^A 
prlm^M uMvnii dal. VSak Dvpmio airi 
k nzavF^nt kon^^a^ho mim aol k T«d*>l 
dalM Tilk;-; UhH z anointcb pffClD t 
Moravy tas odtáhli, a claař semaja 
pMtele pfed sebou Ud niU roxpaacil. Certo-Uoravská Kronika. lis * ef*ař9vny Aitny Swldnleké a ptptí* 
lnnoe*nea VI, 

Vetlkf xánnutek oCekArsI potom rfaFe 
Karis v Prase, De4>of cfiařovoa A n o a 
da« 11. ^rreoce lii2 porodlv&i dceru oá- 
fale i & dlLétfm umřela majfc teprr 23 let vfr 
ku avebo. V manlelstrl s cfaarem Kartnn 
ttíx nAco nllo pttň 9 let, porodlrM mu 
dcera A 1 2 b fi t u a sycia ni4lupcc V A c- 
lava. Byla krlsaá. oaostnA a rozumná. 
■ Její smrti trm více líloratl bylo. po- 
q^vmU by byla aa rycltováal srébo syna 
V&clvra dobfe p&Bobltl mohlo. Cíaaí Karel 
dal JI r krftlOT8)c« brobce u sv. Vila slavné 
pochovati « atal se nyní rlastnOccm sloa- 
•kýclt knliftstrf Srldnlckebo a Jaromtki- 
bo. a£kolIv kDlte Bol«'k. «trfc seiahelé 
cbafovny. v otcti Jvftt^ vUdl. 

Kdyt t»ak toho roku I36S pf«lioia4 Sné 
Itoaec u£loÍ1y hladu tirhdái rftbec paau- 
Jtclmu. pomfat»l císař na. prostředky. Jak 
by se v budoucnoatl podobal pohroma 
pf«dcbéaetl mobla. NaMdll tedy v-icia m^ 
atAm a kíáAterfim, kwri mMy statky po- 
vamské, K* maJI JSxtť muo£atTl obili na 
mfílcácb BTf«h na případ hlada n«b válkr 
T vásobí mtti: m^ta pak a klAltery bm- 
«flly cf«*fi zvUStnlml !lsty oini^mltl, le 
urf«QÍ zAsoby Hl IMetl mají. Tait ku 
prtkladu kl*Ster Strahovak? 1000 &lrychů 
Xlca, kUater flvatojifsk^ na bradř Pm- 
mk«m 1300 strycha. Plzi>a 1300. PTa^k 4200. 
CA9lVf 2SM, Moat 1900, MílnRc 70», Vod- 
Aaay 300 atrycba r z&sobC drietl rauaely. 

ž« fk. vilka s cf»af«v^ml aopf&toly 
Ttdy laa na noro vypuknouti mohla. I na 
Lo daar Karttl pomynlil. aby od ni nebyl 
pMfevapen. Proto ilal pMchyatatl inamr- 
oJtft maoiatTl ůplaj-ch zbnjjf, kterél po- 
tom do ic^t^b míai KizealMl. aby Je 
mMfan^ v« sr^cb zbrojntcteh cbovall a 
r Saa potf^y Jtonl m ozbrojiti m^blL 
Plieň doatata 400 ůplufob zbrajf, Králoré 
Hradec tU 400. LltomAric*. Nymburk a 
Vysoké M^o po 300. ]4oat 250, Kouřim 
190. Oomailic*. Louny a PoUSu po lEO. 
XS»S nad LAbom 12fi. Beroun. Vodftaoy. 
KoUa a Natollc? po 100. Sufilce 80. KoUk 
Jleh jla& m^su dostala, nerimc. 

Tobo roku 1363 stavil Karel koairl 
itT. Apolináře na Vrcbu V«trovA us 
iNoTém n»«té Praiaktm. a pteloAlI k n«mn 

lefllataí kapitolu ao Sadsk*, ktorouí 
tUD r. 1118 knrte BoHvoJ II. pM kornele 
BT. ApotlQU« byl zaloCll, Tato kapitula 
JU diTito hUb. avJAk TMy }eH« mlvA jcdea a kaDomtkŮT koat«U Pral- 
skébo titul a Jlaté pMJmy „hapitutanio 
d«4cana od »r. Apollnáfe". 

Doe 11. aifC 13S3 umf«l p«p«i I n n o- 
c n n c VI. CImM na tom «ÍI«Í9lo, aby nyal 
stolic« sratého Petra f&da^ muSero ob- 
aazena byla. I vysl&l MlkullSe z Kro- 
m 6 M S e, kanovníka Pratského a arcljab- 
oa Boleslavského, s ll&ýml posly do Arl&o- 
na, abyoTolb^ nového papelea kanlla&ly 
ce amlUTlL Zdá ee pak, tejimmá-l Arno- 
šta s Pardubic. arcJblikupa PratikC- 
ho, za papele uavrhorati, a akutcCni bytaU 
mezi kardinály feC o ArnoAtoii. ni-bof lesto 
vfmfaý duchovni kntlv a první rádce d- 
•af*r relk* rářnostl pťHIfval. a byli by Jej 
Jlatí ta hlavu církve zvolili, kdyby byl 
macaf K&llaa nebo Fr&ncouí h^val. Jen 
to byla ptK^lna. 2e kardinálova místo ného 
rosenMo Francouze evoUU totU, U r b «• 
a a V., kierř dne 6. listopadu 13G£ slavaí 
na papetsk? trttn Jest pOAaseo. 

Cl«»ř Karel vyjel v prosinci 136! do 
Ndm«c. a dne 30. prosince salotit ve hlav- 
nim chrfira<> v Cáchách oltái^ ke otl tv. 
V&clava, učiniv k nému nadinf aa Ce- 
•kého knf^e. aby poutníky x Cecb pflUé 
<íe«ty zpovídati mobl. Kterak se Karel po Čtvrti oianll vzav aobt 
Alibitw Pomoha nsk«u. 

Mezi Um Časem ciftafovl nepfftiťlé, Lud- 
vik tihfnrii; a Rudolf RakDush,«. v erpau 
13&S saae v Treaílaé ee eeSU. a Jak 
by jemu ftkodltl mohtl. se umlouvall. Aby 
byli tlln^jil. zvali k sobe taVA Ka«lmlra 
Polského. Valdemara. krflte Dánafcého. a 
Bohuslava, vojrodu PomofanAkétio na dt£- 
tíaf. \Lte<n se a nimi potom v Autka epo- 
JIU. Druhou »ehůxl(u učIbIII 31. proelnee 
13$! v PreSpurcc. Císař ao proto z Poryo- 
ska doNormlierka odebral, a tam dvo- 
rem byl. Tam se mu naskytla pHI^Itost, 
otevřití sobe vyhtidkn na nabyti markhrab- 
stvI Braniborského. A t« bylo tak: 
Mlad; Mcnhart. syn Markéty Hubaté. u- 
mte\ 13. ledna 1363 teprv dvacetiletý a 
bexdAtek. Radolt HaJ>»bamk; hned se po- 
lom v Tyrotako uváral, a Markéta 26. led- 
na postoupila tu r.em Jemu a Jebo mladáfm 
bratrům Albrnchtavl a l^eopoldavl; saraa 
pak dala s« od Rudolfa přetnlurltl. ie tv 
VfdQl oecdla. Od té chvíle Tyrolsko pil 
domí Habsburském sOstaki. S vojvodaml 
Bavorskými, ktefl Uki TycoWiLtk tibX»!i. 174 KartM v. Zap: áMllI. musel proto RufloU Roltourtř víl- 
ku wřail. Oba markbrabata BraniborAU % 
domu BavontkMio. UtidTnc teCiviif Řtman, 
ift Oto, roř-li po M(>nh»rtovi bornl Bavonko 
' dMlU. jejich brair Stí-pín, vojvoda v důl- 
ních Bavoflcb. Je v^sk pfede&el, a eim &o 
v bornf UsTorsko uvAiml. Abj >e na o&tn 
Ludvik ínm>n a Oto pomulll, pHfill oba 
k cIsbM iIq Normberka. a tu <ln6 12. br««- 
DS 13ft3 il^dířnou smlouvu » nfm uCInllI. 
i*by po j*Jlcb amrtl l&ánf z brtlM >oJlch. 
afbrt K&rcl <:o krftl Ce»lt^ « ]«bo oftttup- 
cove v Čecbách. markbrabstvt Braniborské 
' mřU déditf. xa^itz iw jim Karel pomoci «rou 
proti l«Jlch druhým bralHm zavfiial. 

B)-lo lét vyJcduAno, aby: » bced aa- 
pfed mladlWi? syn císařův. Ví cla v. oň 
it chvil* roarjíhrabřtťtn Braulborftkfm na- 
sával, a Bb>' *e k nému Braniborští eu- 
TOT* co svému budoucímu nmrkhmbtli 
bii«d pMsahou zavftiall. 

Novf papei Urban V. ha«d po Bvtira 
povf&PDf na tTŮn o lo se slar&l. ab)* mfrsl 
clsafem a ^eho nvpNLlfli mlr Kuůsobll. a 
k Ttlce tneKl ulml aity uppflfclo. I vypravil 
24. ledna ises Pclra. hinkuriB Plor*nok6ho. 
co svého legAta napřed ta cfsařl do Nonn- 
b«rka, iMtom do Uher a do Polska, aby 
viMrkj Hrany k míru napomínal. Toto po- 
celabri mtlo dobr^ ú^toek, a Ludvik ITher- 
At pti&el na smlfllvé myAIAnky. Cfft&ř 
Karel víak ítkl^ vtce Jeho spojence ni na- 
klonil a od «pA)ku g nim Je odvedl polftdav 
k maaželstvl Alib^tu dconi Bohuslava 
Pumofanakébo na StHIn^. krftle Kazimíra 
PoUkého vlastni vnuťku po matoo. Anny 
AMooy Ul«v»ké. Tím najednou va«cbao 
nřpřátelsivl přcttalo. nebof ukovS n^Id- 
outl krái Kailtnír Polský, a neTécUn otec. 
kt«Týl ti^£ by] ve apolku proti Karlovi, 
ocbotnf přijali. V Krakova měli s« 
rUcknl srjfil a ctsaf Kar(?l m'^! tam ^vslbu 
slaviti. PHJ<?Í l«(!y KaroJ a NormbPťka do 
Praéy. a ta mAlo s* ídrl^v do KTakova 
od«Je). Tam Jebo svaiba slavena Jest v 
mAsIcl dubnu s neobyť^nou nidberou: 
přítomni byli K a « 1 m I r, král Polský. 
Valdenar. krfit Dfioský. Petr. král 
Cyperský. vojro<la Bohuslav Pomofaa- 
Bk^, otec nevěstin. knll« Boli^k Svldni- 
cký, knllata Pr«mysl a Vladislav 
TMInMf, markhTabéi Ota Braniborský, a 
veliký pofet Dejpfřdníjsich pAnův le vfiecb 
krftlovstvi a z«m1 vSie jmenovaných pa- 
DOvAfktiv. Aviah př«dev&[m politi a jeftti 
(iftDové vystoupili pH tom » takovou nád- 
herou. jaU jejich úfaúům. Jel pM xvých 
Jfch sasiávali, priiilo^ala. Prj roamaal- týeh rytlfskýcli kolbSch bylo se co dMtl 
krásným postavám zApaniDi&v, výieřxýB 
kOQlin a drahocenným odévOm a zbr»filia. 
Král Kazimír dal své vautae JKk AajAroat* 
n&JM výpravo, sto tisíc slaLých peali t 
veliké mnotstvl drahých kMDCnik. kterýn 
B» veicknl ciiincl nesmíme divili. 

Po svatba vesl Karel svou novou maa- 
íelku ku konci dubna do Cech, & pfijet 
sám o n^ollk bodln dMve do Prahy, vy- 
Aol z mésta naproti bI v (ele skvoatatta 
dvora svého claařikebo. Tady s rellkaa 
slávou do Praby JI uvedl, a obyvatrM 
PraiMI vítajíce « plesáním svou novou kit- 
lovnu divili se nejvtc« BkvoM.no«ll poJ- 
Bkýc]] pánův, kteifl byli t jollm ^am» 
štve. Kon« Jejtcb mftlt odldla. pHp&aky • 
tl-emy vfiecko le atMbm, draze vyllvaiá 
««dla a pf-«<vellk« drahé přikrývky, kte- 
ré sa setiou po leml vtátely. Altbéta 
PomoTanakl byla krásná a neobyl*^ 
nf alloá pani. domácími cnoatanl výteCoi, 
svému clsahikému maDáela vSmou láskat 
oddaná, a národ čeeký si ji Jjako pnToa 
matku a dubroditetkyni brzy zamllOTal. 

Touto nvathou upevm^n byl ulr mni 
cIsaFem Ka^l4^m a Kazimírem Polak}ib 
Kazimír potom pomoci papetského Ivcata. 
Petra, biskupa Floreackébo. tak< na ivt- 
lio seaUence. krále LutlvHta Uberskéito 
pilsobll. tak ie války ueidvHtal. A jeCtt 
nei tento rok minul, vyrovnány Jaou rt^ 
cky nesnájie roexl císařem % Jodní, králttt 
Ludvikou B Tojvadou Rudolfem Rakoa- 
ékfm B dmbé sírany dne 12. proaloce iStí 
v Krakove prostřednictvím krále Kailsirá 
a kutietť Bolka Sridnick^ho- Korunovace mladého Václava a Allbtty 
Pomořanakč na království deaké. 

UH 15. a It. fervna. 

MIsdý Václav byl teprv dvouMČ 
dft^. a dával se mu jll moci Moloavy > 
markbrattaty Ludvíkem a Otou tftd 
markbrabéte Branlborafcéh*- 
Nicméné ciMf Karel sob« pfál. ahr 
Jeho syn a nástupce 111 také akuteCnlv 
kr*l«m českým byl: proto jej chu^l dáli 
korunovati, aíkoUv tonu dítěti aánnpit- 
ctvt na otcovském trftnu, kdytby flp^fHft 
nlkcei-ak ujiti nemoblo. Ž« pak v Cectaácft 
obyřejora n»bylo, aby se nástupci trftqn 
)ii sa ilvobyli panujícího krále koniao- 
vatt dávali, a^ollv se to jll xa Pfeotysls 
Otakara I. e Václavem 1. stalo, musel ď 
aa/ Karel o to s íesfcýml «uvy jedMl Cwko-MoraTsIíá Kroniku. 17fr tel Ti&k bylt mvSove. kteM b 
tejDébo smjailciil Debylt. a k to- 
iTftiiI duete neradili. Kdyi p»i[ 
riloím sni^citi MaTAn) svou tA- 
)«al, l« poT«t«l arclblBkop Ar- 
s r d u b I c. prTDf -rldce cImHVt, 
Du slova Tátnft: ..CIwf^A ml- 
niim at^ot ilAsloJenEtvi Jalové, 
laopok břemeno, a Mftlio ecICho 

ni cárisl. a JaltO vAe<abrAii& noii- 
ida ksid^lio iwlnotlivebo obrana 

t« Tinu lclad«. Za vi^cko nuiee- 

Dfikdr před Bobcn odpovídati. 

DMUlzl liftem nýbrl mulům ho- 
lAvu. kt«M HT« povloDOBlI znajf." 
^ tah byt arou mjršléokou xaujait. 
nrAmo vřrn^niu rádci odporovat 

koranoTscn aal XĚmi slovy ža- 
ti „Arnoétel vfni« fa viecko. 
|lis lomu Hám tak učil; cbce«ae 
Bo alaratl. aby se náš srn \'i- 
Pftké nauřll Ji2 Jame ol stuIIM 
aé, nábožní u vťhlaáaé, JakoS 

paaovnk-kí-m r-kuSené. v Jlcbíto 
poatavlm*. UlfC\ kj-iia mého i}- 

>«eBu re vA»m tom, kterak by 

dobN) panoTatl fflobl. raditi ba- 
rhlCdAráme tou koruDOTacf nl- 
tto, tt*i abycbom 3V« MSI pokoj 
losi. našemu kr&loTOkemu domu 
upnlctvl na trAnu pollstlll. VIA 
•eHo, te nic není riél Trc« at^ 
Hei pochybné n&aLupnlPlvi, lo 
wUi pHjemnéJňr. nelU syna na 
4tl, a t« oíc národu nenf pra- 

D«4II kdyt Kf! tmatkův s eft. 
r&lek o trOn obávati n«inusl." 

é alyaic« poslední Hlova rlaafo- 
tohnatl 1 «Tollll k J^bo 2«dostt- 

Karel »\ to nepN^lotil. ic kom. 
izumnénu a Edárnérou vychová- 

trůnu rclkř pt€**lkr v ceatu 
í1: noboť kteří ^T*^bovateI mula 
1 korunovanCbo dU^te, kterému 
traiovBka if*t prokaiovati, kUst 

výsady z moci krftlovftkt udf~ 
tte? V takovém dllétl xtftl te 
rUornl o avatoad Jeho budoucích 
tfieh povlnnoBif. A kdyby 1 Pe- 
I pH)al cSufoTO nabídnuti, a mla- 
láva vychovávati potnáftal. Jttk by 
^ébo tivého a úovádivého sv^- 
■trunoranébo krále C««kého po- 
BDtř«bB« d«t«k« káxBl? 

B T kvMnu 1363 Ciní^ay Jsou r 
^tnvy k slavní koninoiaol mla- 
kvaa Dové krUovny Cmké, AI- tb^ty. Václav korunován ](>u na den 
■v. Vfta, 18. terraa ve blavnlm ohřána 
a D tN dai pctMU, 18. itrrat^ pojala n« 
ténte mlflté Alibřta PomořanskA 
feflkoU' královskou koninu. 

Brzo po l^to dvojí korunovaci odt1>ra] 
ee eiřsř Karel v mřetrl <<«rvea<rl 1363 do 
marlchrabstvf Rraniboriikébo, aby 
od stavfi a mlxt t6to zcnft pHJal pffsaliy 
vv^rnosti ve Jménu syna svého Václava. 
)ejl(!h usianoveafifao ded>ce. Napřed lajel 
do G rod ku v dolal Luil<^l, kteréito a(- 
ato se Jlit tehdál po němečku Spreta- 
b e r k ivalo. kdeí byl okolo 15. Cervenoe: 
potom byl 25. a 2S. Cerrenpe vo Frank- 
furte nad O d r o H. 30. řwvence v B « r- 
11 n « a pozdéjf ve Spaodavř. Vftude 
pfljlmnl od Rtavfiv a poulAv mi-tt pfIsAby 
ví^miMtl n uděloval boJnlT-rh mlloAtf. Ko- 
ncCa( idríoval »o Jettť na ipáteínt ceetí 
po nřjak^ řas v Biidlílnfr. a pfljel ku konci 
«rpna 1SBS do Prsby. Nabytím df^JICnébo 
práva na Braniborsko npevnll eobé aad^D 
no nové znamenllé rox&lfttnl domu svého- 
Luxenburakéba 

Clnař Karťpl potom v zá/I téhoJt rotní 
13C3 uCinil platné njiMM>DT KCrao v é o- 
n^cb míst Hradco nad Ijilicm, H^ta, 
Chrudimi a PolKky, ktorá aébdy kráIovn« 
Alib^é ffltl Relčce. vdoví Václava H. * 
RudoUa 1. místo 10.000 htiven 2 Kutn^cb 
bor od Rudolfa I. dána byla, aby Ji«li tt- 
ké A libé ta. claa/ovna, kdytby ordovft- 
Ir. u2Iv«tl mohla a z nich jdaty a Jla^ 
ulltky vybírala. Kterak Karel u£inil Mdi&nou amlouvu » 

rodem Hababuraliým a Koupil Dolní Luiic'. 

1364. 

Kateřina, vojvodkyirf Rakouská, 
clsar* Karla dcera, v^ilml té«c« to naals, 
<e Jejt maoiftl, Rudolf, tak neuDfteutS a 
nťpi^lelsky k Jejímu otci ee cbová. m 
knafilit se vél moci. at>y }ej le svfm otcem 
^as« KmlMla. Rndoll sám musel poKn&vatlr 
ie vieoky Jeho nendríené pf1«Bhy. vjecky 
pletichy a úklady proti clsafl. Jeho tcbáno- 
vl, strojené nlCeho mu neryneAly. ano (• 
I nové nabyté Tyrolsko nebude moel baz- 
peCo^ drietl, pokud Jej v tom <lrt«nl cfMF 
nepotvrdí. Proto Jsa k tomu od své man- 
tetky naveden, natanovfl se na tom. te ae 
nyní Jinak k sv^mn tcbinovl bude chovati, 
doufaje získati si tane pMsné Jebo.Jakofe 
se císař dOMud vAly tAJc KnaAna ůVl-v^I a& m 

adhd uprosili a smMtI Kand V. Zap: 
N»fBifUt M ray Státu TOtta Rudolf lUkouaký; cU*f Káral atf»- 
Dovtl Brno la místo, kde by se » atm & s 
)tntml kBttetr obtíl Be]ftl. A Ub. se itftla 
v Bmi p«aáUi4 »chůz« k nalftovi. kt^ 
ni mCU v budoocaosU veledůležité a&ated- 
ky. Ptcdae potvnlll dui' S. (lao.-& 1364 
VQjvodám RBk^i>k^m dMIČaé pr&vo ax 
Tyrolsko, ft dkl iim toto hrabsUI obr^ej- 
Dfin obfBdem v léao. Tfvtfbo tiao [kXoib, 
19. Února, potvrdil cUaf Karol s« iíví sti»P 
ny, Lwtvlk, krAl Vhervkf, & Rudolf Rahou- 
wkf s ikub« Btranr, smlouvu pokole. před 
tlm od krftle KAZimtrn PoUkébo a ksUete 
BoTka STldnlckího v Krákora }akatto roi- 
sudf BMtarenou. a obé Blraa)> pod pifsaliou 
úplaé Hmtfenf, svamost. láaku a vřrooAt ao- 
W sttblly. Viak tobo aamAbo dne 10. Úno- 
ra uzavřely tét obA atranj }1bou a to n*j- 
dfit«liUjSI amlouru. totíi J c d a o t u ái- 
d tíhnou, dle IfterA po vymfenl rodu Im- 
xeabnnk^ho v CechAch rod Habsburnkj'. 
a pafelt by rod Habsbursky- df(r» vymf-el. 
M4i« rod Luscnbur&ký aa dédice obapol- 
ojcb leml ustanoven byl. 2e pak Jll prvlí 
král Ludvik Uhersky a Hudoll Rakouak.f 
podobal ee tipolu byli mdIuvUÍ. potaieo 
Jest 1 rod Uher»kí do Wto dfidifaí Jedno- 
ty. Knllect osoby o ]o}lehllo potomcfob 
se v teta HiBlouvt Jedaalo. byly tyto: cí- 
sař Karel a Jebo dčtt obojfba mblavl, 
potom Jeho bratr JaoJlndtlcb. mařit- 
hrab^ Morav^f, a všecky >ebo d*U, ae 
strany Luxeikbureké : RakottiU vojvodoyé 
a bntlH R u d o 1 í IV.. A 1 b r e c h t a L e o- 
p o I d. a Jejlcb sfíitr% M a r k O I a Rakou- 
skA ae atnoy iIabM>tiNikA; koni^^nA krAl 
LudvIJi Uberakf, J«bo lafttka AI- 
<béla. dcera Polského kraie Vladislava 
lyokftka. a )eba aef A li beta. <leera 
atrfxrttika SiJ^ifiOB, vojvody Ulierakébo. 
Oeíll, rakouttf a uherští páaorC a mésta 
byli vyiv&Dl. aby tuto dMióaou smlouvu 
ijinilll I podali z Ce»ké stratiy takoTou 
Jistotu lejmena J a a hrabe s II a r d e k u. 
cfttafeh^ nejvyá^í hofmistr. Jladflch z 
LI p e. nejvyui 2cmBk^ mairUlek fieaký, 
BeneS x Wartcoberka, a^JvyUI 
purkhrabl. PfitazCastolovlr. Jaro- 
slav aedieraberka. TftmaíKol- 
dlc Haftek t« Zvířeti c. Petr s 
Wart«nberka a« Kosti, B e d f I c h i 
Schůaburka, Kyaek Hlať&č z 
Dub 4, Jeaek i Vllbartlc. Jožek 
z Landňtelna na Kow>v« Hoře, J e- 
Aek Ptaeek z Plrkftteíoa. Bře^ 
nek a Rle»e»berka aa árlborí. J a- 
roslflv 1 Bíeialce. BoCebt Kun- aa PodMrad«ek, A*á potoaslkt 
krile CwkMio, Jtff ho t Podébrad. n « a ti 
PraiskA a potom rMcka krAionki »(■ 
sta v Ceehfceh. Drubébo da«. IL aaoci. 
vydali Karel a válctutl kallstA listy ^ 
aebe. kterými riem xenfm. fcdytt>y n^kdy 
podt< této amkiuvy na n$ připadnouti n^- 
ly. napřed }UI vnerJca pr*va a ivobodf, 
Jk-hito oyaf potfvajl, pojUtllI. 

Tato dídieaá Jednou byla hned na M 
nezl Ltuenbursk; ni a Hsbsburahyn rodea 
BOiTou aratbou i<'^t^ rfce upevnéaa. Mart- 
hrab« JaaJladřicb Moraraký byl pri- 
v* vdovcem I pot&dal U a r k « i u. 8«aW| 
vojvod Rakoosktch a vdovu po 
Moniiartovi Tyrolekém a D«Tor*kAa 
manleUtvI. Svatba byla hned jeM« v ft< 
noru 136-4 ve V f d a 1 slavena, a cleaf 
rel se 18. dnom vrfttll do Prahy. 

K sarfeol takové smlouTy vedla 
Karla patrná oadAJe. te tím vpasobem 
•pifto tfsaté Ralcauaké svfmti rodu 
Rudolf Rakouakf byt bezdAtek. J«>ho 
Albrecht a Leopold Ji>il>> mladí, a 
pohl«dl si vůak Karet aa svého syaa 
aad^iaé syny bratra svého, mobl 
doufati. 1« tato amlouva sídie Jebo 
ku prospAchii bude — ovMm. co bvď 
noet vu «v6m lůné chori, to Bůh před C)» 
vřkem ukitri. a ukftnlo se. 2« protf«ti> 
noet B041 Jinak usoodlla. 

ClBsf Karel hned potom na votUĚx 
m&Blce dubna IZH xajel do sréba mMl] 
P e r n t a aeJtel t<» ts-m s markhrab«ty 
toftnk5-ini DedHchem, Baltazarem x 
tnem Jakot I s markbrabaty Braaib 
Ludvikám a Otou Přfčtna tobo 
bylo Karlovo přfctil, jak by JU nyní 
Jll dolnf Lutlcl s Českou k< 
mí^l naduji, le mu ta senié apolu s 
borskera připadne. Dolaf Luitcl 
vHk markkrabata Mi^t^A.^!! v adstav^i 
tu se císař Karel s nlral s pflvol 
markbrabat Branlborskfvh smlurlt. H 
xáatAvnl aumu 31 000 hHven střfbra vypl 
a tlm xemi tálo ujniť. Tfm spAsobeoi 
sar Karel dolní Luttrl hotarfml 
lakoirpll. a k Udostl Braalborskf«lt 
hribat svému tchánovi. B o I k o v 1 8 T 
alckCmu. do Sirota lénem Jt odev; 
Pfl tom dceru svou A 1 1 b é c u. U!?irr t 
tlletou, mlsdftlmu narkhrab^u Brs-"-" 
skému. Otovi, k msnteliitn dit 
Bratr t^hoft Oty. markbrab« Lt. (t<ti 
ředěný ft f m a n. umP^ bMMtek r krir 
na to 14 kvHaa t364. 
C«Bko-MonirskA Kroniko. 177 t KromMiř*. 

tfm Časem, co viMt Karel ůaUni 
{t, o £atoi«n( moct rodu avAbo Lu- 
ď(<Ao a rounnojtcul korunr Ce- 
ealo »e v aamem ardcl krůlovstrl 
í, * Pruíp toUi, dtvEé liinitl liti- 
mysli. kdyÉ vr»Wiiiiill kaiaivlé, 
rotí kleslé mi-avnonl I a iimohfni 
M imSbsJIclm oeNisi^m « kautif<l- 
lYA eloťft Iil&B&tl flo JkII. Jli vjřa« 
|«m« unrnku iiflnlH, te ctsal* Karel 
B60 kn^v Ko n r a il a W a I d b a u- 
p Rakoiiit <lo Pnhy povolal, aby 
Ltántiii německý in'^citak^ lid Pra2- 
mravnl proputl rytrhl, do které, 
tmel v tM. vtdy htoiil) padal. Kn^i 
olxlrtel v Praxř Ai^riil kaxatfil? i>H 
chrimC u ^ i-. II a v 1 a sa Stářím 
a byl uiliurt y poidřl-ílch letech 
toAn^iii fiiru Praitkou pfi kostele 
r Maric í>fcil Týnem pFeaa- 
I ar^ťii hBz&nfcli rteSctMl nlkobo. 
Dlloatl kdral p^chii. lakotu a ítn- 
L bobatřcb mMťaaAv a m^ftr&nck. 
il so v tnm v knStkťin řaae e ae- 
Ým ůflnk^m. KrMtely ar. Havla 
Tftt«ni byly tchdaS jeAtA mnlA. I 
n raooAstvf pofltuchnřťlT, kt«M bo 
I kflxam sebAcetl. tak ic muBct 
třou kostel«D pocl sirjíiD neliem 

I brio patraa hyia tměna, kterou 
ixflnl ve Bint^lenf a vo mrarlch 
tooblla: m^rsaky Pratské. oilklA- 

■oea&hla obllt>ené své operky, dra- 

)Je. ttatem a stfriiien) vyětvaoů 

poCsly odírali tteJetlnmluAe. Itrhva 

1, a nejeden UMitnlh toho driiliu 

•o Báai. íc chce aahradlti. Uomu 

kodll. Byllf tcbdal mfz\ niubkřinl 

: spustil hýfllove, kterým se néni»- 

ilmbrechU" Mkalo. a před Jlchíto 

mtí cuduii dcerka mAatskA aul v 

uJtrttl »e neniulila; U prf sami 

w Kuaradovýiii kůKiatm. einlll 

teptí život poCloalt. a v kottcHch 

UoAti Jlo^lD dobrý pflklod ddvatL 

tomu illvlval km-a Koprad t&zaje 

n to Jeai, i^ i«n lid má tolik 

pHiulnoiill ke maf-. ktletto Já 

II naprostá vim 7 ^ehrarl mntohoTé 
ětíbi naopak, oni poťhletiiijl lidu. 

kli kostcIJí^h jeíi práwlno'." 
uai. to koately mnl&slté ťo do 
moMtl proti lehdej.c^tm rarnlm ko- 
ttvé ehrAinjr byiy. jii z tft pMí-iny 
Inorlié, Domiutkint. AiigiisIlftoJ. KnrmelltAnl na knť-»> KfinrniUi \íHv^ htr- 
ilétl. Tu však Konrád v proaluci r. 1S6J 
pof-al proti nim samýnt kftiati a Jmeno- 
vité proti Jojlcti evatokupGCtvl horllu. Sva- 
tokapectvlm pak aaxýval 1 to. kdyi ku 
pfrhladii do 2cn!>kého klft.^t«ra nebrlit no- 
vlcha pMJata, lof^ k do*tat«<(ným v^n^in. 
Konrád doA«l aohfi k arf-lblakupovl Arno- 
štoTl. a Jemu taloval. Se kláiterofct ac- 
3Ui.4ným aptiaobem oil lidi pen^o: & darOr 
i-yrofthajt, »hy tomu pMtrí iiílnll; arel- 
l^iekup viak omlouval ite titn, ie i«braré 
řehole, majlcu. »v( zvlftftlnf HtarM, ielio 
duchovni Hpr&vé neimd léhají. V tom pMJel 
r mésicl lednu I3GI fc^neral fAdu Donilnl- 
k&nského co papeítabý lejcat do PraJiy. a 
Domlnlkaiil cboplvAe se Xé plilejtltosif. Dv- 
civIdC-iK^hu kaxatele Koni-atla na soud 
pJíd arcibiskupa pro dva ku<-tfské ílftnky 
pohnali, kterým prý ufil. Konrád bm ine- 
Éh&ul iitsenmou obranu proti tomu pndal. 
Dlcméné arelbiskiip ArnoM uziinl sis do- 
bré. veCeJným oblfiSenlm ustaDorltl dou 
;i hodinu, aby kahlý. kilohy na Konráda 
Walilhauaera c.n Salovail inf-l. postavil se 
před nim, arclbivkupcoi, ev svou ialobou. 
I nopoetavll ee nikdo. Tlin naliyl oatrý 
kazatel. Jak se zAA. tím vfet> iiméloall. 
\' bvf^nn na to pMJel Rakouský vojvodn 
Rudolf IV., nyní s clsahsm dokonale 
amirený. do Prahy, a tu cht^l knéz Kon- 
rád POřojnĚ o av6 rozepři » mnichy kfl- 
i«ti; Bvžak vyslřlháo jsa od urých vyS- 
SlťJi. aby toho neřlnll. uposlechl honePné. 
toeehti>Jo prý lid, I hes toho na mnichy po- 
puE»ný. J*4«^ více rozdra2<llil. Vojvoda 
Rudolf beipochyby t«prv nynt posnal 
ceuu toho miKte, a zaiitýii)eji'> prAvř také 
vysoké Akoly vi> Vfdní /aloZIti. vAbll knéte 
Konráda allliy nad mfru madnýml. oby M 
do vlaail navrůtJl. KoDra<l víak odplmt, 
l iifrchlí-je do Vldnfr Jiti praril. le vdW- 
noBt. ktvroii otaafl la tolUcerá da4>rodlnf 
lavAiJLn Jest. J«mu Cechy opustiti Dedovo- 
lu}e. PtndéJI povstali pmli nčmu opét 
Domin tkinl a oumnAetl, Augusti Ani pak 
te áesll ei&uky. Jak provili ktcfřakýml. 
AuKiistIbnI vlnili Jej mimo to z odpad- 
Ueivl. proto ic « Jejteh řehole vystaupll. 
On vliBk na to viecko xaae oMIrsou obra- 
nu m-pwil. JeJItto slova byla u^kily velmi 
dútkllvá a prostořek*. Jako rňbeo spOaob 
Joho kAxflnf. Napiial v léto *vé ohi^afi mimo 
Jlnfi. t" mnichové prý jlí tak velíc* uchjř- 
Hll ae ve vňem od prvních předkův svých. 
2e kdyby svatf zakladutelé Jejich feholl 
nyní mezi nimi se sjevllt. ont ieby Jich 
nej«n oeiMuiaU a D«pfljaJi, alebri I okmr in 


Po 
«■ PnAr. » pote] 
iwfci^Miirl «k «• ksMM j«te Iřvota. S 
UBitf kais K>sra< Waldka«««r * 

•tf r na** ea ■««• Tfaiftf <M I. 

ffi UM. « ■• 

Kate Mlllí s Kroa«lir«. o U»- to 

r«B IMM •» lak« ^ aaitaA ^AdH. *V •« 

4a i a u » »tiJfcT . JBktek KMsa« VaUteMV v rmMv^A MMack kftaaU. 

■ a>»n*ftB olrntclrtva fm* ao ■•- «aa 1 pCikrtw. A u acSn 

bfrt. XáliArtf oa acal vtaMaoe. JtaA ujat lvi 

•OmI m KÍBr« t OaťUeh ■ MIA «<U« aMfert 1 rmli a o JAo hwtay a datenf Wakebsrt 
•c laaasovaU. Za maměx* i\áĚr Kartový 
vaCsla Jtt T lMM ae il r t aán«al aa fie*} 
M rite* jÉiillini tak t» ■• atrad aral 
m4 v^hoa m a puurta al a kofttvt o le m- 
tmati ae Jal a»T *t«Iw p««l» *• vlMtl 
«1 fcrtU aatel a a 
jakel 1 T UvaoBUek a ra 
MMtavtí k uafealM a ř m i ťW 
lni. MIBtori ■» i«ilik la 
IMAi^IMokv 
potfvl a ■M B ia ai ii a poUebi^ei ^ M- 
klcal T« Btanl pn^aiA Ao klert iti aoa- 
wtM >«fe« padalL Ma}a ptta« poataTnl 
r« kasvrafk Itatek^ a pn dsafik^a 
«ra#« co yodkaarlW. koacia* i ca pAa 
ptaua TmasC. raAett m aajeftwa r. 
laa. U im Haek avfck daatGi)eaarFT a 
ftnáe rL>k«^afcfe odr«ka». a fta Krtna 
• kho aaac* t «pla« cfcaéoW atooStl 
hmét. CUM kftl kaiaírifi a Mp«t— iw 
i*« Háa MakOo. a alkte Jed ná. loto 
f*aJMT»(*l e4«7*Utl aMtoltl ArcŠbUfeat 
Arsolt tak iBkiialkB a ač tafk p m«ie 
M stí kasttalr Hn< pravootUl. fka k 
JO^ pak bASb* kfflho aSalU. 
iiMtlialt Mt u hlMi a nH ial ffl kt«- 
■a a ndcaf artřtaiko jaaa alAdar A 
Tlak M M t e ve aalTtai aaAcal dadka 
*v«»a aa nkm mU. s Praky «o Horton 
J'taa aM a a tam»J*fho taiUc po aíjakt 
baptaall. aby ae p«M paat^fak* a 
Byl HMtA T kafttala 
taMr Albr«cht. k1a>^ 
paal Kaacaala de Brlclai 
BtjH Oaek tote <aaa. b^ralt 

kt^ mut pafnujn r. ii«£, « 
rirfc MOHe káMU t poaiveaf 
JMt, votlckanl kyvk in^» 
■irte aa pf^rava k takorCaw 

lea HDK ta Bá sa koSau 
O daUte pltaakeal MlHbT« a o . 
oaa^ aajaCt* Tfn Sinn arpI kl iJ L af a AnMiu z Par 
ni4 M. čarrma. 

Tofeo nka 1M4 etryilB 
vaBkiM iti*ta: a«frtt# totU 
aav^weay Araett a Pardi 
ardUÉka* PnMkf . prrat i 
lB.fmftaael«-ebei 
o («aké da d MwaaM^TB a a i 
TcalUTota drkeralbo ' 
cack iiolltftckfvk píad Jts^ml 
ikataaf. CtMř Kaní adrtoral se 
krMaa tote roku v Badtilal 
Amoftt T iilďt0at«ck aróka 
nln vAfer oau— eatl. a r 
ST«J krmil ■eadalekf aa Aa] 
T« kt«rCiBi T a«keUka aaAtUek 
ta sTéko lakoDřil dottav aa 
«« tet i«kB CTAo Byte oa M JI r. 13« noT* zMieDl. Arno- 
a statuta. řaHAm a z^m^ České 
FťaiJAf. nelil by|« slArA ataiuta Mo- 
kl pMhHiel túzaé Tu n»pnT«Rl tnra- 
e&ovtfiutva, ktvrft se votkfm nopra- 
It a scsrfzontinu Stvotu bylo oddalo; 
prata AFad talc sraDéha korrcktam, 
MetlkA přestupky proti kAzDl kD«X- 
[Kin^ Ital trestati, a iHMlporoval ha- 
I Konráda Wfttdbausera a Hinte. 
I oásledky tohu poř^ilr sr }U ca jelio 
ra objevovali, a achylo )i>' «nad pM- 
bouH hunitskA, ttdj-by Jítho nAntupco- 

Ěv tétnŽ úsilí sdirnř pokraCovati 
ArcoAt bdél I Jlaak nad spravcdl- 
M Boudu «rclbÍBkupfilí4m, která hf- 
•to pomfteaa, a zav«<It c-livatitebuj* 
iBk v celém (Ifadovtliif vli-kevulm- 
laSil r. 13-lS knihy (irceilnauin 
il>i conftrroationiim <potvr- 
>, a Ito DS I ai or n I cil uki ^ilt 
i v. kter« Jsou nynf Dc}dfilettt(!-)«fm 
D«n pro nfl& damAcI mlstopla na 14. 
itokU. Také dal nov£ jtpčvalky. f^ra- 
■ antlfonAfr, a Jfné nilbuteii^hř a 
nte<tio6 knihy pra svAJ ho«t«l pvAtl 
bMCni eltvoain^ osdobtM, ronje pj*! 
WgĚ t( tomu. aby se clrkeml ťeský 
^Kiťiil a zvelebil, }akol ae podnes 
^sííirofwikí apftvy roratnf. Jcter* 
[koateli uvedl. V soukromém ilroU- 
Dyl pobotnf. pokorBj^ a vlídný ke 
oym a nlBUJ-m. s kýmkollr mu by- 
Mti. DobitrilnuoBt l«ho prokáxala 
lití vrllkýml aimtiinaml konanými 
» ««ml ta velikého tiladu r. ywi. 
U> píiynvBl zvl&bK o mladA diiřhov- 
íK ae o OaUIadnřjei vídeckÉ vzdC- 
maUU. KrAsne um^nl podporovat 
a DaktfldAnfm na malby a stavby 
li a brado! Na stavbu nového hlav- 
chrAmu av. Vfta pMspfil vi^Ukýml 

řte avého Jmeul. ^^^dnii kapli pak 
, ht«rA »© „Amoítovsltil" kovo b 
ke cti sv. AnlODlsa Poustevníka 
Ba byla, dal celoti na svůj nflklad 
1. Ve- mf>8lí> KladfttO. kdel !eho 
tI kriUovským purkhiaMio. a kdci 
I co pachole navštěvoval farní Mo- 
raaiiy Marie. pM lAoil kostele ina- 
I pro(>oM8tv[ kanovRikAv řehole sv. 
Uaa sakiill. TakA v JaromSfl 
13M. iMtom ve svám arclbtskup- 
QtAitr' R o k y e a n e e h r. 1 :t62 po- 
kJOilc.-y I4mlo ř«holnIiu haauvnl- 
tiUitél. A kdyS ťtsaC Karel AuiiiMl- 
kanovalky r t3S2 xe Sadsk£ do Ceako-Mora*«kll Kroulka- 
clrkve {e- Pnifay k av. 170 
v. ApollnAfl přesadil, uvedl Ar 
noit r Sadské na Jejich mlala jlnd 
kanovníky táho2 řddu. Cbrflm sv. JIIJI 
na SUtrém méatí Praiakéni. od biskupa 
Jana IV. r. Dražíc r. 133^ saložený, avým 
nftkladeiD dontnv^l a koll^glatnf kapitulu 
při ním zaJoltl. Ve avých arclbiekupekfch 
rařsiech Oe»k*ni Brod* a v PH- 
hra ml potom ve srém »IAdtaeni mfrste- 
^ku LI bani jtpltály pro cbud6 flotil a 
vtoml polřvbami hojné nadal. "Timit \tť 
cky uTTlblskupeké hrady stAMm seftlé no- 
v& opraviti, hrad v Příbrami íci-lji aty 
vř vystavWI dni. Při svém hrad* Roud- 
nlch(^m. iia literám nejvíce bb sdrtovd- 
val. paCat novou allnou vřt a kapli ata- 
vMI a arelbiskupská m^sta český Brod. 
HorSAv Týn a Roudnici hradbami 
opatHti kAial. ArelbiskupsVÍ statky ruc- 
maoUl r. 1347 pMkoapenlm pfll hradu a 
m«Bla R oS m i t II I a. a lepůll Je s.<k1AdA- 
nlm nových rybnlkriv u K y ], Rokycan, 
11 lloriova Týna, Příbrami, fte- 
iHce, Žerřintvsl řlH 2ertleea u 
Chýnova. Cinnoxt J«bu byla ve viech 
Tppech neunavenA ii výtefni: rSeobefiiř 
pravilo se, te není výte<^DéJftIho praelAta 
v celé ňlmal(( mi ano 1 v celé církvi; pa- 
tMSové Kliment VI. a Innocenc VI. Caato 
]emu vygAIch dOstoJenstt*! padAvall. n |M) 
smrti Innoc<>nclovř mnosf ItnrdlnAlovť mí- 
nili, to Arnošt bodou Jest, aby na papež- 
skou stotIcL dosedl. Arno&t vAnk ncbntll 
po povJSenl, ano f-asio pohouAel s« o «)o- 
ieni (ivCho urc ibitskiipiťk C-ho důstojenctvl; 
n'*b obIfbcnA Jeho myšlénka liyla. skonM- 
li flvot svOJ (líi> v klAjtteN- Kladském, 
kterýfc byl zalotll. Avíak ani cisaf ani 
papeíovj necbtéli svoliti k odstoupen! to- 
ho muže z veřejného tlvota. který prAvé 
v ném své pravá povolán! mel. AmoAl 
viak toubu svou po oclstranén! ae x ve- 
řejnébo ilvoia tím na Jcvo dAval. te na 
oknech a na Jiných obrailch malovali se 
dAval, kterak před Boh(»m neb rodl«>kAu 
Boží na kolenou loíl, maje vřccka xan- 
niťnl arcibiskupské dOstoJnostl své před 
sebou na aeml sloíené Co převxAcnou 
pamAtku chovA Oeské Museum Jeho la- 
ilnekoii modllci knihu, kterou nejsnomeal- 
t<MS! ffe«ký míllř on# doby. Zhyftek z 
Troll ti y, svými překrftsnýml, drobnů 
malovanými obrAaky vyoídobil, tak íe la- 
to knltia nyní celému uArttdu čeakAinu 
Jakúíto plod snameDliéha uménl vlaslen- 
9kého k veliké chloubě slouti. Dle Arno- 
^<uvy iAdoBtl bylo tělu jeho do K I a il a k a 
vezeno, a tam v« lamím chr&mé Panny Mario před reikřm oUSTem i>wUovíln«. 
,M ilo iiBĚlch dob íp«lfoval ee tam /n«- 
mfrniiý iiihrobťlt jeho. im nůtoi J*bo po- 
dobu vytesaná byli. tv p«H Jlř velmi po- 
roMchAr a aefilř byl. nUivf no nyní nový 
t ddriiv a i>M»p«vltav, ktwé a* r. ISM 
pri elkrnosti přtlatyl«t£ pamitky Arno- 
ílovy smril k tomu bylr seftly. KatpI v. Zap: 

!(liiC«liii« knihy ji ryieí ní ml il rtjHnýni 
r>lirAEhy. lotli ralssal anihUkupa Jam 
Oi-kn v pul(tB<)n£- htuvaflio cbrdinu ii nv 
VfU, madllol kitlha tiKKvanili liber vlť 
ilcuB biskiiiia Jntifl sb Stfvdy v t^Mktai 
Museu B abrftzky od snttm^nl lélio Zlif 
ihs X Trotiny. a ponilflkalnl kntba 
blakiipH Albr««hta tp Stei-obcrka v blblt- 
ol«ev Strahovské b obrftxky od Jln^lto te 
xkílho iiffiflce Hodtka. Ar«)bUkup Jan Ofiko Pražsky, biskup Jan 

ze Středy Olomoucký a AlbKcht le Štorn- 

bcrka Litomytlský. 

1364. 

N«illonhci |in ArnoStovř smrti scíll »p 
kH^oT^^Icl PníiVlt iliit: 12. íervencc 1S6I 
v lcai>il sv, Vii-lava. a betpochyby dle 
pKltil claaře Karla ív»ntl Jr<}nohlasii& íb 
hAbIwík;* na arolblskMpukř ninlli?! Janu 
Dfiitnfm Oeka ?. rodu p&ndv Vlaftlnj- 
Kk ý ch, iloaavadnibo biskupa Oloniom- 
sktiho. iiraclnla nemfrnř v.*to*uélia. jako 
I cfsaM tuJI6bo. Neboť ou byl oil rolado- 
sU i>M Jpho osob* a imílval Jeho nejvř-tňl 
dfiv6r>'- ZdrAbal »» alvn pNJmoiili Jau 
Ofko důstojenství arcihlakupakí pfodsU- 
raie pnkrafllé atáff av<!. a v^ah pobuut 
liroKbaitil Jak ntsafe a knlia.t tak I dě- 
kana n v<<Akore kapituly Praískř prirolll 
k ivsan. aby Jeho povýa^nl papeži bylo 
oznámeno a potvrtctnl nň iiélio vylAiIáno. 
PoalAnl Jsou tpdy hnnl i>oi<1nvri k papoZl 
Urbanovi V, ilo Avlftona. a pape* maje 
iprAvti o Kvlňátut hodnosti Jaoovfl na arci- 
blskijpittvT 1'raíaké Jpj potvrdil, a polom 
po bUkupovi fíplrak<lin Jomii paDtutn po- 
slal. ktcri^Di Jaa 0«ko J^a oidtAea na den 
BV. Havla iSRi ve hlavním cbrAmf 11 ar. 
Vita elavR^ byl nastoipn- 

Na uprtsdnén* blBkupslvf O I ft m A c k f 
dosedl nyof Jan ÍX. ze Středy, íIom- 
vailnt biskup LltouiyAIakf, a na biskupství 
1. Itomyftlskf v.volon byl po emn\ Mi- 
kuláše, probošta rraiwkého. který po evétn 
zvoleni d(i LiloinyAle JIC rl. srpna 1361 
iimrel. Albreobt í« Stern bfrkn. 
dosavadní blakup Svi>Minilíř a dídic pan- 
ství SteiobrTskílio na Moravř. Zaameratl 
aluít, le novy arclbkkup I oba blaknpovř 
byli. jako prAve Jtemřoiy Arnošt z l'ar- 
tltiblo. míliovi uiameiiitč tiícnl. a ie byli 
dúvcrnfcl a railovf rlsnfe Karla, httwý 
redl« Dich Jen n^klerl^ J<^tó tivčl^kf^ (ifiny 
a ftlMhtfftc do své rady pMpoiiitJ^l. Tnkí 
byli rellcf mllovnfd kr&anfiho tímí^nl. a 
Itromř Jlnj^cb pam&telt aacbovall se sAn 
ka2d«ni 1 nich \-zflen« latinské hahn- Vyfvftcenl královské kaple sv. KHle fi« 
Karlitelni. 

Claa^ K a 1- e I nnby v koupf Dolní 
I.iittre dHve. ne* by dle amiutivy • 
maricbrahaty I.itdvfkťm a Olou rodu 
pHpadnmiil mAla, Jel tam s celjnj ď 
svým r mí^aiel llBlopadii 1361. n 
vf m^teoh LiiKov^. blsTulm ml 
10 krajiny. vGublnJ^. 2ennřl (Sotni 
telAi) a v Jlofch od obyvatelův pMealn 
vťrunsti sklAdetl. NCkolIh let přMl tla 
r. nnu. pflvl.4yili Kar«l Etard Zahvoidf_ 
l< hoi-ul Luttcl, které Um od 
odpadlo, a tu potom botoohitickA ml 
BuíllSIn, Zhorolec, ŽltnvB. 
báft. Lubt) a Kamoneo tiV^InlIa 
lek 5tistlm6stl iiBívnnř- aby se. 
Jfee v tom velkou ijodporti od r-tsaiV Kl 
svjTiit vtasfnlml vojáky tam snftKf brán 
mohli proti nájexdůni lou|K:žiiickfrh 
tfřův, 

Prrnl veTejnf obřad, jeji novy arr> 
biskup Jan Oíko vykonal bylo vysi^ 
cení drojflio kůru v novfíin hlavnltt 
chrám 4^ u sv. Vita na bradř Prtf 
•íh^m. Stalo WS to dne &. ledna 1365. nabol 
Plavba toho ehrflmu byla JI2 v dolťjjJřA 
t^flatech ukonfpiia. n pojata ne nyní sta- 
věti hofeJAI fhodbn, veilkA okna nad íí, 
a í venku tiIrekrůRní opAr^cl [illlř' ■ 
oblouky. V hofcjStm kúni. kde pautivald 
sedávali, vysvícen Jcal oltlC ke utl i* , 
Vila, v dolejůlm kOni manslon&řav. 
krfilovskycb hrobfl, oltář Panny 

Také knllovská £111 kornunf 1< a 
s v. K r I X e na K a r U t *> ) n •' 
elfiař Karcíl ve veliké vWU n nli/ 
n&kla<Icni vyoidobSti dal. <l' 
.svímii ukoiitcul. a uaianoveii .. 
jejímu den 9, (Inora 1365. I zdvihl aecltaf' 
K eeiym ilvorpm avým r hradu Praí^k*!* 
n pfijeda na K a r I ft t oj n přtlon>eii <<v' to- 
mu vysvéceol. Jeř arclblahup Jan Oflo 
vykonal. Dylo to nejskvoitn^^Jj.! a mW tltAf nifaui v rolOm hmi^. jetiiuz bd, 

cnea 1 Vi>liinn« s* to mft!. ro tlo Lk>- 

rf, uitiiMcctvI a iiusvAtDoatl I«b<lU 

Km »vkié tádnti Jlaé neTrrorDfivfelo. 

E« poilac«noii mffef nad ollářem 

M jpst pAtoin koruua SvatovftcUr- 

osUlDiml kriUjvskj-iiil klónoty a 

|lellt&}»I lIstiQT krfilovxivf Č«Kk61u). 

ýkoruna ňtmského cfMFstvf a veftckjr 

IM M&sk£ kl£ooty a svAtgsU xe ataré 

» SvutovAclavskt^ na hrade Pralskéiu 

fifeni-Aťiir byly. Vdecko se lu svlUln 

m ilrnhj-o.h kamoiia a aeJvxáf.n^jiEch 

rt, a zAHlo plameny od lUO PoHatícli 

Dvfcb BTlc«k pH nozfch fliilbUi-h. 

tenotn biskupové a mfutnl ktLpStulDf 

|l tuto ímfli rykonivati. Pro evft- 

>T této kapli ťbovnné nesmála UdiuL 

[i v t^ vézt. v kt«^ se la káplo 

Mí. ani elsafovnu nevyjtmajk, př^a 

fe mužem pfebfvatl. 

ny na (o dne i. bfezaa 1365 tidílll 

I Bvemii n&»kérau kaDcJCN, nov^ Jme- 

^ému blskujiu Olomfickčmu. Jano- 

L a e 8 t f c d y. a vněm Jeho oAstup- 

il bral>«tf> řeská krAlov- 

I n, ktirčhof titulu nynéjM arcl- 

Olomúí^il nodnes nlfvajf. _Kar«l pap«ic Urt»na v. v Aviňoné 
navitlvll. 

[Mř Karel Jil im děliti fna pfedec- 

I mAI.. papeže Urbana V. v Avl- 

i nacAtlvUI, maje pM tom v flmyalu 

to. papejte k tocau polmouU. aby 

tna se i>í«ifdlil. a tam Jako ode 

bylo. xaae své AtflIA ftdlo niél. Opu- 

U T drob£ {laloTicl břovtiB I3K& 

T Normbercc v-ctkQai>CnI av4t- 

Jol iifes Svébsku do S t r h a b- 

A, kU« Jej 25 ilubiia diic-ltoviKuttva 

Htrand vctml ala.Tnř pHjali. potoin 

Basllcjj, Soloturn a Bi>ra 

vo^tka. kdfd byt v ChambL-ry dnr 

jvfttna; kon^ti4 23. kvétaa do A v t- 

Htefol. VJoxd ffvftj do loho mé«tA 

^^pBtn^tké ocdoM ma>e vcllkf po- 

tEfek^h knftai a skvostného koman- 

okola eobe. Pap>^ Urban, knrdlnAIo- 

Mtatnl dtichovenetvo i>M dvoFe pa- 

iéta pNiali ha a veUtoii ctf a sl&vm. 

Biaoti« zdrtel se Karel deeet dni a 

p«pbftecn mnohé dftlelltá roKmluvy 

'j. Karel pape£l Jli i>řed tlm k to- 

ali)' ae do ňlma pfcatfrhuyal. *r- !>}■ to polémii křmťatistvu bylo |>roepM- 
aí-jAl a ftlmekč r»l ivUUf. proto ic |)Ski>eft 
>■ AvlftiHiĚ vidyvu rruncouxakému pNlU 
podléhal. P&p«4 Drbán V. byl by ochoten 
bj-ral. takovA pNtnf Typlnltl, a viak proti 
lomu kardinálovy pracovali, Biezl nlmlá 
bylo mnoho {■'rancoiMOv, a Uké dvůr 
franootixslí^ proti tomu působil. Tato 
dtraua aiarala se, aby pup<4v loaupťftcd- 
fiovala mydléahou o nové kKíUické v&lctt 
prolt SaraťenQm na výchcMlé a o doliytr 
JeruáaJétna. Pap«4 IJrhiLn proto jit dMv-« 
cISttK' rytýral. aby se jakožto hlava vée- 
ho kfi'HfanHlva v ício kriSArité výpiwy 
poataril. cImií- Karel byl v«ak mua pra- 
kticky, a Jako se nedal svésti, aby v ftfmd 
a Itálii srét«k& chařaltfi pamatvl obnovil, 
lak ncchtřl I t* kfUátké vflke rwmméii, 
Ifkajo, le Jako předešlé křUAckfi vAlky 
k nléemti nevedly, léí nyní ta.kové pfedae- 
vzelf sdatiti se n&mflíe. lAv&ak nechléde 
papetl odmlouvatl. ponévadC ho ixiircOO' 
ral B vfielUehot od ného dosUtinoiitl chUil, 
• Ifbll mu, ic ae té kHi&cké v^rvTy li- 
jme, a n&vrfaoral. aby aiiaáné roty kHi- 
p0inlkův, které tehilax ihhI vúdrcm Jaké- 
hosi biuikfokébo arc;iknvSie Ar-noirta 
I Ccrvoly Trancit a sonacdul nfimockf 
krajiny loupetmil a jthATstvIm na>plAavti- 
ly. do HvAho Soldu v^al a proti TurkAm do 
Ab!p poalai. Tyto roty roíHíného liojov- 
a^Sho tldu dAvely se totU knliatam do 
vaiek nalliiiaiE. a neOvIce Jich uZival krftl 
ICdward III. Anglicky ve avfeh váUcftďi 
liroll hVaiioii. Po iizitvreaém míru Je prO- 
imstil. a on! ae»:htl«' se roicjltl byli pra- 
vém bičem Bodfm pro r.t^m^. komkntir 
pMftK. Kaxf valí svůj abor ..velkou a t o- 
lo£aosll", lid Ydak jim aad&vol ,vo- 
id^lifiaifcli" anebo Je Jmenoval 
Malandrlnl. Llnfardl. Quglér-i 
an«bo zhola A n ft 1 1 £ a n «, Jln« lakAvé 
roly vodili krátce přeil tfin po Itálii ín- 
hřai Fra Morlale a tSik feřenj hrab* Ijin- 
davitk^-. PapHt ai to <lal wl ctate Mci. 
aby tylo roty du Aal« byly poal&uy, slUiil 
k lomu svou iwilporii na iicué£li-h d&ti 
a všeobecnou rlrkovDl ilaA na vfpiavu do 
jAnisalfma. vypsati. Mtuoltf^ ttidy Kar«I 
k vjac fočenúmu Arnoldovi t CiiTfv\j, 
Aby Bc « ním omluvil, iioxlatl. a nby do 
K1»ai>n píieel. Jemu vzkázati. Poiom slíbil 
papeJt Urban V. dsařl. J!e oi-.fíoi<-n jeat. do 
ftfma se pfesiéhon-aU, a císař ot- mu trvou 
pomocí k tomu rAd nabídl. Konečné ob- 
drlol to císař od patieto. iv J n n ii Oč- 
koví s VlaaJml, arfiibl«kui>ovi Pmí- 
vkífflii. a rtem Joho n&aUipcům odfiUI Iflí Kuret V. 

pr*v« » tllulii &i>o&tolftk«)io «tAl^- 
ho l*Rlita a to actoilko v arcll>lakui>- 
ktrt PraWcAm. t Disku pstvlch Oloiuúc- 
Mra H UU>m>'Alsl[<ím. alo také v htskuii- 
stvt ft««i;ask4im, Damberek^ni a 
MISeAském. iionSradl v třch ttisku])- 
atvfrh mtiohé zetnft. hraily a inteU Jit 
> fHltou korumni byly c|»jcny. a bijtku- 
pov6 lam^Jli clrkvvof kieni, Jako tvliil&i 
T Němcích vftbec bylo, vklot^ dA,lt kl«8- 
noiiU. Nk potvrzeni toho vydal pap^l ilne 
li. května, aťolbtakuporl Jana Oékovi 
arUAtat bulhi. a poslal mii etffbroj pozla- 
cený kMl. klflliouk Alrokf temf a k&pi 
hnfidou. aby toho od>>vu a tt^ch xnaro^nl 
lalcoito papefoký \t!g^l r dot^en^li bis- 
kupstvích uZIval. I talc od toho 2a4u pftf 
M* aS iM>(ln»a ardblskuiKjr* Prattll atá- 
l^mi apofttoltkfml logAty v bl- 
skupalvf ftezvn»k6in, Bamber- 
skťm a MIK-flnkím. 

Cfaař Karel slavil av&tortu&nl sv&tky 
r AvIAoné; papet Urban stouill velkou 
mtl zplvanttu. a. Karel pM tfttn serfftl na 
Irůou v maje<státu cIsaTakĚia. Potom vstv 
ctsaF odpuitínf od pap«ie od«Jel «e Bvým 
koDwnifilreni dne 2. fl«rviia 136Q do m£eta 
A rlea u. Kterak le K^rel na ki-jllovstvi Aralatské 
horunftvatl dal a tele tv. Sigmunta vy- 
zdvihl. 

1365. 

M««to ArlAa bávalo hl&vtifm mtetem 
ntinicdfifho krAlovstvf Aretataké- 
ho čtu Bu rsti ndakého. kt»rč od r. 
f*U obmtliovHUi kr-zjlny od fVk Rodanu a 
Sftoiiy alt k moTl St^xlazttinnfniii aklxnn- 
boriill. B po itusu, r. 1033 N^mcckémM ci- 
sari Konradovl II. připadlo. Jenom tentu 
Konrail a iiotoin Jíího ayn JlndMob III. 
tlaU »•> na královAtvI Ar«lalak4í koruno- 
vati: Jejich a&stupcove po tri sta lvi t^lio 
lanedball. afkollv vrclmlctvl nad touto 
seml c&afAm NónMxikým xltotalo. Itoxlií'- 
ní kflftata dripll krajiny ArolaUkftho kr&- 
tovaivf lAnem od flSv ftlmskí, & nyní tmkó 
PrancoucAlf krfllovó mnohé ty krajiny cd 
cIsafAtt lenntci vo své tnocl méll. NftA 
Karel saa po dtoiib^m ía^e prvnf na Are- 
lataké hrálovBtvI zřflte! obrátil, a Jiá v 16- 
(ech 1343 a 135:? v zlat« bulle arcibiskupa 
TrevfrBkého, lialdulna. svAbo atrýcd. a 
rAecky Joho nA»tup<oo HAakfml kancIftM 
v Arelatu a v n&llll Jmenoval, aí to pft 
2Ub«in llluln iftatala. Nyní K&rel Jan iri tLa bllxkit. Jit >>iliii-vxnl sr>i>. , vrcbni pm*? 
sví cfl clsttí ftfniHltí' na startS krákn-rtrll 
Arelatské lennfkAni v tato leml abtraotl 
korunovaci bvou v Arleeu vldlteln^ni 
so4>eai pKpomenoutl. Tato kornn* 
slavila 8e dne 4- íerviiA 1S6S ve blM 
c.hrimA v A r I e i u. a vykonal Ji 
ácí la nanlla. arcibtaknp Arelalsk^. u 
tomnovll mnoha lonnlch knížat, mvxl ňl' 
niI2 byl Tojvoda Bourbonský a tiTMé] 
Savojsh^ V«ak I krajina AvlAoasU.} 
DelflnAt. Pl«mont a M>lil Provancía byljr] 
Arclatakft I6ua. Ka památku ié honuMV 
ce dal clsar Karel pro tyto krajiny oort] 
ilat4 penlxe ee svtni JmAní^m a obr 
rwltl. 

Ze starýcli lefcead vMdl claař KaraLj 
fe Jeden t bfvalfcb krAlAr 
S I g m n n t, m svatého vyhltUen a v ' 
krajioicb co patron ctta byl, UM i« , 
tfto vktátbcfvreSťotém Maiirlcl. bt<i 
tlmsttém m&Mí Agannura, bylo 
Proto se nyní na spftt«Snt cont^ z 
pfea fiavojskfl do 8 v. U s u r I c e v 
Jln« Valllaké obrátil. tcCenS klASter 
vMtvll a X opnta I nejBiardIrti Jobo 
Irl vyavldal. kd<.''by Í6Ío av. Sigmunlt; 
L-hovAno bylo. Ani opat ani Jeho fcl 
bratn nlťebo o tom nevMeil. a ta 
t4 nev«d«moatl Jitn la cl6 poklAdaJe;^ 
t&bl fipis n^aký. a z oébo jim tet 
[Aio av. Slgninnta v kapli sv. Maurlc 
poCífvá. Kilyl pak na udaném taítíi 
t>odlaho» hli.vU!1. naáty >e tam skut 
ostatky av. Slemunta v rakrt sli 
opat Jfl mu»el cluaři Karkivl 
iítarř }■> do Prahy dal odv<atl. 

Tento svatí Slgmund, 
sledoil kntl Bu fKundaký, byl syn 
Gou<dcbalda, brairorraba, který r. 
iimFel- Slguiiind nAlciel Jako vftíckal I 
mt^tl BiiTKiinduvé k vyxnftnl Arii 
mu, v£ah Jic roku SIS pHM do Agaui 
nyní^J&Iho Svatého Maurice ve &> 
sHfitn kantonfí Valllsk^m. kde prý rtij 
Tlieodor. biskup VoJlisk^ Jil ve t. Bfrj 
lett kl&ůtcr Ealotll. * kde piiLT« cfrtieT^lí 
aii<'m ilrít&n byl. Tti Signiitnt od A 
nr-ont odstoupiv, do l(tnn katollck 
ík navrAlll a řofony klňíilnr nadoijj i:M.'n^ 
irvclcbit, tak tc ta druliiho saklad 
povaíovln byl. Vy,atav01 slavzi} 
téhož klílBtera. pH Jehoíto poavl 
517 pót set mnlchflv prj ve dno v 
Kplvalo. Prviif SlEiiiucitovA mauSolka 
dn^ra lialt*h^hn krfll^ Tb<-odorÍka, 1, 
z tif ayiia Siglrlkn. Po jejf smrti 
ne Slgmunt a J«lf bývaloti ht rrHhi>-Morav8k& Kronlk«< Itt r>l» a id H otce pomlouvala Staln bo 
;»»k t*'l J<MnA vn)k<> slavnoHil. Jt« SiKlrlk 
ttwtfe 8VIHI mAcechu ve Mtvostn} Mt né- 
^T matky sv^ oblevenu k ni plu EtoatL 
Mtl: ..Nolst hodaa. abys iKmuna uvA 
^kl^valB ruiicliem. Jitefé uékAy Ué pant. 
tta^ tsatcc. u&lelelo." Mawclia rhov-ajfo 
^otom velkou xuHvoet h Slxlrtliovl v srd- 
ei %v*m, Mive- kr&lt SixmaTitovl, avdmn 
nutnlcln, poioptárala fkouc: ..Zlc»řlikii& 
BliUroit syna tvího. nby ili ivé kráJor- 

Em^^l. ktprft Jako nřkily (l«il Jeho 
odorlk ai k tnMcm lUklio rt^šIf-UI 
t, ued& mu p<»koJ«. aí té utiU^- l-^po 
br bylo, aby on Kahynul. ne2 abya ty 
paUL" S1«miinl ulekl se tActito alov a 
tak královna uRtavlCcnd oaA dor&iejtc 
lo apftaobila, ic kr&I SÍKinunl straftuSbo 
rtnu se ilopiurtlv syna svúho Jtalill. Stala 
■e to jMnoAo dne po oti^ilř, kdyl Siglrik 
VEBem 3« upiv na rozkaz otcfiv spát 
Mí polúli). Otec ttplrlmu hodit Útok okolo 
Icrku. a dra otroci laliajtce t«a Mtek zn 
aba konrt* lardouslU Jej, Poidé litoval 
KlBmimt flnu toho broKiiébo a vrhna s« 
lu /arlvnlu bez pfestilnt plakal, t Fekl 
prř nijaký kmat k iií^niiit „Plaí^ jenom 
r-a •«be. kterři jel omfirncn ilon radou 
tirelirirzni aamobojslvt spichal; syn tvfi] 
nií>viiin^ lĚbMt sííf tvřch nepotřebuje." 
Horllvýin utaTfiním kl&aiera ve Svalím 
Uautici, ustavi^ní^ pláfem a posteni 
liloOCl Síemunt na »vŮJ hrosnj^ xloein po- 
litAnl ř-lniti. av4ak tr««t BoU následoval 
\tj * x&pítf. SigmuntAv otec. Goadebald. 
Mbll J«st pfed ťaay bratra svého, a téhoi 
SCfrm. KJotltda, byla tonnívlknii Prancké- 
|M krtle Chlodvlka. Jukoi vfibec Sony 
Iterých GcrmanOv bývaly rekynfi 7 nit- 
mtlvoatecb sv^cti krveCfinlvé. tah I KIo- 
tlMa. OTdov£rftl r. 6tl. bt6 tH syny k to- 
mu r7<'lieviLvnla, aby smrt avého dMa na 
Prondcbaldov^cb synech, Sigmuntovl a 
!ionii<.-maruvÍ. pomslllj. I uh r. 52.1 se tito 
M synovi. královiS Frenřtt, idvlblt a SIk- 
^Httovi a Oond<>maro\'i viUku vyporó- 
Ht Slctnuat a Oondcouir. aumoh&c ee 
IVÍ^nil BiifKuady FraDk&m odolati byli od 
nt^h poraient. Gondemar u̫l xajetl litft- 
ketn a také Sigiaunt cbtél ae útokem do 
kUátjcra ve Sv. Maurtcl zachrá.nlll. kde 
prf mniéaký baliil na si< vial a sobe via- 
M nstMbatl da). A vftok od nAkterých 
aoeviSMIťrh Udí avfrh byl I •« avou 
elkou B dvJtea syny Pnuikftm vydán 
Orleanu zavázán, v kier^nilio mé- 
d«o t krnovských hratK Franc^kýcta. 
OtUodoniIr, sldlul. 3I«i Kin Goaduáaar. 
SíKmiintriv bratr. Biirsundy laso pod avť- 
prapory Hvolal n Ebtrsnivlský trAn opano- 
val. Tomu Chlodonrfr neohtél připustiti, 
e E«ee proti BiincimdOm v&lku ulvlbl: 
drtVQ vftak. nelil vytihl piotl Oondoroaio- 
vl. prsa TJiecka napoinin&at mamenltíbo 
katiis opatu Avituso. dal SlKmuuta, Jebu 
Rianielkn a oba iiyny r. n2l iikrulm^ aa- 
biti. a /ohnvonfl tAla ]oJI<-li do aliido^ 
hoditi, nondt-mor viak toprv po dMltlI^- 
t£m boji Frankům podíebl. a tito opnno- 
vavíp kntlovBtvt BurxuodBk* pPlpoJlU i- 
ku své ttdl PYanoke. Slgnmnt byl putoiu 
za svatého vyhlAAen, a to ne tak pro svAJ 
život, ale pro ukrutnou smrt. kterou u- 
tni<3l. a pro RVOU iti^drmU hleruu kn 
klflftteru ve Sv. Mnuriri ukaaovaL Paeillt- 
ka Jeho sla>i se v církvi na don S. kvCt- 
D«. V Jakých spisech to ctsaf Karel mdol. 
i^ v klá£lefv ve Sv. Maurlcl télo Jeho 
poohováno bylo, toho JU nyní Yr»pyto- 
vatl nelne. 

CtRsf Karel vrAUl se t tSch krajin 
přea nyn£jat fivýoarsko a po HýnA dne 
29. ^rvna 1365 do Strassburka. a 
tu se 8 vůdcem ..vclkó apoleCnoati" řlll 
Malaiulrlnův. Arnoldom z Červoly, mintl 
pejfti. Av^ak Arnold iievAře clAaPI nepN- 
ř^cl «Am. nřbrí »e svým celýia aborem. 
poíftajfclni W.OOO Udl a IS.OOO koal. do 
lílsas viwtel. A tito Malandrini loupili, pA- 
1111 a Mdnř kfrznů mvsi sebou ueinall. 
lak le cfsaf brzy poznal. S« s takovou 
inioii nelse nlí^eho počfli anlt vyJi>OuA- 
vati. Pro^eit opímtlv StrASaburk lavfol se 
pro svou vlastní hcxpe^noat do pm-ného 
můeta Selce a rychlí posly do vilech 
okolních německých s«&i[ vypravil, vyzý- 
vaje kofUU t Daé«ta, aby co noJspAAníiJI 
xbrojnou moc avou sebrali, a pro odvrá- 
ceni pobrainy od sebe prott Idm loupež- 
niktlm do pole vytAhtl. Sotva íe Karel 
StrOBaburk upustil, Jii tu Arnold se svý- 
mi záetiipy pfed branami mčsta se oli- 
jevil, a mASCanstvo dr^o rysval. aby se 
rhi^to v poli bitvou H nim tn^Mtl. Avjíak 
mt^fitané s m5au nevy&ll. a MalamirLnl. 
nomajlco dobýi'actch strojh od m6sta u- 
pustltl museli: za to v6ak ukolnl krajinu 
atradař splenili. K claaTl Karlovi dochit- 
zety satfm ft^tné shory vojska ffóakébo. 
a kdyt dostatefnou moc pohromadě mél, 
pHtrhl B nf k atrassburku. kdee ae s ntra 
také mUťanstvo spojilo. Pak ndeHl císař 
na loupetnfky. kteK Jemu v poli odolati 
neinobli, a tak hnal )o přod s«bQii. al Ja 
za hrnnlec Vrajln ařnnwkfch v strany Iftt Kan>1 

laéiia. Hakonu upudlL Arnold z Oirvol)' 
Éifl bny poktiti nd RV^ch vioMinfcti Itdl 
x&lilt. K Kftirl nnvrátlr &c naxpřt *lo 
Stnuisburka. vojska rospíMtl). v L ii x v n- 
h II r c R fivébo hratra V A c I a v a navUI- 
vil. A pfet Splni a StiUbadi dne 2S. 
i-nino. 134>í> do E^liy ee rr&lll. Od tjxb 
dob nehylo pH ctsafsktoi dvofe více hrfl 
o. n&Jaliém taíonl do avaté Kemř. 

Nedlouho iioLotn pMvceooo Jest i t*lo 
a v. S 1 g Ri u II I H do Prahy a polofteiiú 
na oHítl T kapli nového bUvnnio cbrft- 
niu sv, Víta. klerfl Jest na půlnoc, oaprotl 
nové kapu bv Václava. Svaiý S I g- 
munt odtud rpoCten Jcet mezi patrony V. Zap: 

(wtatiit lioflt* p(8*K>vÍ. A J«ir 8 
ůc-nými vojvotlaiiil RukoMsk^mf. A 
icfo a Ijeoixildfmi. z Prahy do \ 
kde se cÍBut aJt do IR, kvétna t<IrÉi 
vod&ni a HtavOm nvmí Hakoiwk^h 
Třsady a i>iAvn na dovo potvrčHI t 
hfcli nilInNtl Jim udělil. Potom a 
BpoleenMi kntínt. půaúv « btekuj 
ctiMřetii d9 Znojma abi-&tlla, a tu 
(ťlýcli oioi dni iwhroinadé byli. Kt 
pak rlsaf Kar Ol okolo 21. Xt^ 
Prahy narrAtlI. zastal tu dovou dc« 
lUertMi mu diiť II. kvétoa i3US c4« 
Altb^ta PoiDofaDskA pq 
PM kttu JI ilftoo Jmvno A n q a, a 
polom Anglickou královnati. Dvojf avattw Karlových dcer. 

I3R6. 

Dd« S7. e«rvcrec« UUS unPel Rudolf 
IV., rojvoda Rakousky, claařAv neupřím- 
ný Keť. v Mllflné. kamř v krfttce po la- 
loíenl obecního uCeiiI ve Vlilnl BarnabAče 
ViBkoiilliio n»»AtlTÍ1 příň«l. Vdova Jeho 
K a I c M n a, <U'i,Ta Karlova, oyiil S-íleLA. 
potoni Jeho dva oilaiUt bratK, A I- 
brttcht a Leopold, vojvodoví Rakon- 
Ul, přiail asi v lednu I3fiti k cUafl do 
Prahy. A tu poUdal rojvoda Albruchl 
clsafe. aby mu svou mladfil dceru A I- 
tbetu. kterou mři t Anny Svldnlcke. 
k DjaniťiHtvf dal. ať luCIa nyní teprv onm 
I«( vMcu 8T«ho. Cfsaf- Itito deoru ovAMn 
př»d několika lety Braniborskému mnrk- 
brabétl Otovi laalfbll, avgah ten Ota vedl 
llvot velmi Kpuatlj'. ba tak« 1 ivatiĚ art 
Uranlborakd velmi A]jatnč Rpravoval. Pro- 
to umínil tí «l»r. Otovi místo Allbftty 
iláli K a ( c M n u. ovdovAlou vojvodkynl 
Rakouskou, ktorát byla panf roiiunnů. a 
xpiullSho Otu spKo na tixil/- vlrloci a k 
l(-pdlnui livotu přivésti mobla. A I i b f t u 
laa Albreclitorl Rakounk^mn zuslfbil, 
MnrLhrali'*- Ota byl a tou zAménou spo- 
kojoB. a lak slevony Jaou dne 19. bfeina 
1384 v Prtuse »vatby dvoje. Albrechta 
Rakoutktbo f A12b«Lon fmkoii. a 
Oty Bmnlborskítií) 8 K a t o r 1 n o u. Pu 
alavnoHt^ch obnovena jť-^t ineKi cl&ař«ni 
Karlem n vojvodaml Rakouskými dMl^- 
hA tinilouvB r 13^4 lavrenfl. a ka konci 
dnbna ndvlhl se rtenf « r^lým dvorem 
BVýxQ, Jeho bratr Jan JlncIMrb, .markhrabt^ 
Moraváky. Rudolf mladisr. vojvfxla Sajdíř, 
Ola marklimbf^ Itranltuiriký. Bolek kniie 
SvIdiUcký. arcibiskup Jan 06ko a viicknl ZaloienI kollaje Karlovy a kollaj 
Svatých. 

13fiR .■ÍO, (-(.rvenre. 

Uo ti doby nemylo obecoč u^cnl 
6ké iirřltéhn mfitta, kde by a» sláva 
rejna JeilnAiif iinlverFliy mobbi. vy 
váti. at povstaly kollejo k ualv 
l>atrfi-f. Pn-ol kollej takovou zatoill 
Karel teprv llatenn dne 30 fer 
13€6. kterou kftzal podle vlaatufho J 
svího kollejl Karloíou nasví 
byla t&to nejHlarSf kollej povidy takt 
blavníjíil pH iiniverílte Pratské, rot 
»e v tom Blavníi kolleji Sorboanski 
iinivcrsUř PiiffJlHkfi. TaUovu kollej 
dala se le straru miKlrfl iwbramudC I 
cích. JlBt.tch atatkAv a Jiných pMJail 
ílvajlcfch. ziUvl byli povinni v Jtei 
kult* obecnfho nřcnl avAak ve s\i 
iSky vyufovňtl. Bylyr tedy kollí 
nřjael klMterové uzených mutůvl 
duchovního 1 av^takého. a U co bytí i 
ívřlskébo nesmíti nri»«ni býti tt 
představený kaSdé kotlaje naxývi 
probodte ii>, a Mové kolteje «1|] 
legiatl. 

Kollej Knrlova uatanovet 
(lle lakladactbn lirtii iiro dvanArt ml 
svobadnf<ho umínf. n první sídlu Jt)]l 
diun řtll dvůr t.utArs. 2lda nékÁl 
mJstí í^ldcvRki^m; k nadAnl Jejinui II 
la od Karl« dnrDvanů. vea Horní R 
nic* a [»Al l(op roťclbo platu vu vti 
touMleli M tít#S víI Poternfc. poltím | 
\rBi Draliclřice. Untbuxy. Nenatovte 
Hotonohy, 

Zároveň r Uollpjt Karlovou, a sld 
stem pod týiní rokem a dnem. Sft 
Tcnce t36S daným, uí^lnii Karel all ,ův^ 
>ytl 1 
1 fc 
j.fvt 

3 K^ntliA kodoK Vftech Svalff-h iia- 
^■taaé. Kollcgiatul kai>Slvla pM kr«lorslc« 
^papU u V&crh Svatfcti nn litniK- Pmi- 
^B[6in xbIqW Ksrpl ]12 x« živobytí iiTéliu 
^^tce r. 1342: nyní v*«k řcřfin?™ liswm 
narfdll, at>y pi'&stln£ kaaornicků. -mTsta. 
JBTpfl l4to kaptt nikomu Jinému U(li''luviUia 
^nelqrla. nt<l\l vMy De]etar6lmu tnietru 
^Rolleje Kuriovr. po^flojlv poflle \-etoiipon( 
>jiclj ilo kollejc. Mimo ti> daroval téW2 
tpltule proBlrann^ iláiti nu SUiréin mé- 
M*. 8lojtcI naproli faře, nyní-jifinu arwíe- 
ifiati kléAtťni u as'. Mlkul&Ac na KuHm 
rbii. aby U(o kanoTnlct t nftn apoluřiiř 
abývaJi » xilo taU^ avfl čt(>nt m^ll krom 
tC nemoci anebo n^doatat^noetl pra 
BctfOf ovScm vAlckni Jli hodnř 
bloft byli. Detll se % kollolo Ka.r)nvy sem 
Joatall. Tatc byli o4 léch flob aaonftbln 
rfilcknl kaaovnfcl kapitul]- u Viocb Sva- 
Itfcl) itúfAtX t^otiodn^tio iimfinl a profes- 
'»oM na obccndni u^enl Praftak^m. a v 
úom^ Jim od claaf« darovaném pFobfvall, 
tterfft odtud koMeJI Vftcch 8va- 
Jf h Binjp. a iloxml na liívalťin Kurtm 
trbii, nyaéjíllin MlkulAJtskemi plAckti pod 
Efaleo) U. etojl. KapJtulaf probofit a dt^ 
EftiUivaJi vňah I potom pH eamř kapli 
fSech Síatfrh na hradř; starým Icanov- 
pfkflm A mistrům iflroTeA iiloh^n Jpst 
IFad Jcficli koMicliif. If m^ll toliko t nc- 
H^II a vt> srAtvk híM pMlrminí alavnř 
rnceest. v«lká tnee a n«4porA v kapli 
imé na liratiť. ve raodnf dvo pak ca4li 
sliko pH vi-lké mSI b^tl 

Znnnietiatl aluitf. Sr císař Karel krS- 

>Tskou a koliesiitnl kapli Viteob Sva- 

f-ch na hmd(' Pražskl^m skr»ft Petra 

'arléf9 skvostné pFiwtavMI dal. a Se 

do v«llki>ho ohn« r. 1541 mnobero 

tráoDÍJfif bfvala, net nyní. Nová kaple hv. Viclava na l>radi 
Pratském 

nm. 

Dno 27. z&H 13iíC. v přvdveíer avdlku 

ir. V&clara dohoDfina lest atavba kaple 

i v, Václava pH novém hlavntni chrA- 

JDiA II sr. Vila na hrade Pratekém. MiMr 

[Pmt Parlíf .miiKťl liito kapli bezpochyby 

: vfaloru£ fádotul rlaafř Kaila hned b kra- 

F)» rysokUho kdru clirAnorého, tcdr na JI- 

[nffiD min*, tiílll by byla pil ůpintm prore- 

[ dcnl 2amyAUui^ rhrllmnvé .stavby ubdrSela. 

_Tyf)lBvi>ii8 lotak. Ke Jako niarA káplo pM 

\m FbrAiné k polodnC ettmnJ' proti krAlorakemii pal&ni kledf. BMelo totlí 
<.-l«aH iilavn^ o U>, aby ><.-At^ i« nvího il- 
vobytt tuUi norou skroalnuu kapli sum- 
Kkeho patrona. Jako npJviáťn4>J6I mlslo 
v novAni chrAmé, dohotavonti vidél a v ni 
Dorý, nad míru skvoslnf a draky nfibro- 
lek pro ostatky sr. Vftciava poMlavltl 
mohl. Zdi káplo této dal Jako v kráiúv- 
Pké karll na Karietulař. IcStCnýml dra- 
hými kameny, Klůtem a rzftcnýml obraxy 
rwilobltl. náhrobek sv. Vftciava vSak byl 
Jia r. I3ES aholoren a nyní se atarř ka- 
ple eem pfeneSen. Ryl to akvoat nej- 
OraSfir. JakOho la Qu<>ťh Caeíft nikde po 
dobnfiha n viámojiilho vliliVd nnbylo. Jak 
Ucnuí X Vvitmilc tvrdl. mlCI&oa byla ra- 
kev z pouhi^ho ^lata. a v nf hlava sr. Vá- 
clava c«lá zlacom ofalaíenň. Jak zas starý 
fnv«ntďJ^ Bvédóf. stftl v hJavUch rakTe o- 
brox sT. V&clava vn vaficném kamenfi Fe- 
tanS. Diajtťf v pravA riico kopl a prapo- 
nízkém, na ktorAm orlice, v I«vlct pak Atit 
(JO iTwa z porci, potom tu byly obmay 
ilvoii andělů. Krista Pána a cliiafc Karla 
A clBafovny. heipochyby Aony Svídnlokř. 
Po rakvi pak byly desky b obraay. Jeíto 
představovaly av, vita, sv. VoJtScha, av. 
VActavB. KV. Ludmilu a Rvalých pAt hralM. 
"LaMý K vedlcjfttm obrau^m přodaiavujl' 
<Ira iimuďnl líchto pntroníir fcrskfoh. 
mimo to jpAtí- obrazy Panny Marie. av. 
pi-fra. Pavla. í^lyf evansetlsCAv. velebLo- 
sil Doíl. sv, KKio a dví-ma andWy, arťl- 
bifrkupa Aniu-itla rraínkélio. biskupa Al- 
broi-hta íp Stfmhťrlíw MtomyAlakAlio a 
íostl Jliiýrh Bví^tskýfh pAnhv ík^tk^ch. 
každf « erbem, a JcM^ Jln< obraxy. ko- 
niny, křfío a nos^ts1n<^ ozdoby-, coí vgc- 
tko posftzeno bylo také n«sčlslným 
mnoislvfm smaraedav, sanrův, rubfnAv, 
Jiných banneiiftv feK&ných, kterým ae 
eemmy Mká, a vellkřeh drahích imífU, 
Jakou rormii t^n nlihrobok vlaatnd mfil. 
•>viirm ncvfnie, proto ic ]«J cfeař Slímunl. 
Kurlfiv Dfhodnf syn. doflsla zmaMI. Vy- 
«v<icent nov<i kaple Svatováclavská atalo 
He t»pi*v po rore, totiž 30, listopadu t3C7 
1 B oltáfvm Y hlavllch nfíhrobkii av. Vá- 
clava p08tavt>ným. Deiloby a obraxr oa 
at4^DA<?h kaplp dodř^lilny Jtoii toppvfi v ro- 
ce 1372- 

Toulo knpll R%-ntovAclav0koii doatjivi^ 
na Jest zpodnt i^ástka kQni nového hlav 
ntho chrámu. lo Jest práv^ inllk. co hn 
po dne&nl den zbylo. Tohoto roku 136C 
poí^al Pť>tr Parter stavili hofej^t chodbu, 
voIlkA okna a venkovsků opf-racf pltff«. 
potom pff^nA ^11 křliovA ramena rhrfi- 18« Knro) V. Kap: mu. Slaií- lilaMil chhini sUI vt»k ůo ié 
dfilij- jcňtí i-elf nepwruficQř vedli hotoví 
Jit ůáBii novMo chrftmii. Kterak Karel plavbu na VlUvé upravil 
a iloflny přlsnft trestal, 

iseo. 

.Ilt pa delM Caa aiMovall sobe ['raituié. 
te pro samé Jmr. Jel nřkipll zcm^tf i>ft' 
BorA v ř<*c« Vltaví vystavili, a pH Tiich 
cla od plavcíiv ryblrali, |)luvl>& po li f*CP 
s Tellkfnil lAlIžftail *e potkftvft. Ukíe 
PraSanAtn stlU Jest do*Ult dFf^t a linMio 
xboif. které ae Jlnijy mnohem svohodnfijl 
1 BudřjoTlc ajt do Praliy plavilo. Z té 
př»lny vydal cUaf Karel dne 3. srpna 
136S rosliaz, aby sa v Uaijlím J«!u uflnlly 
vrata nňlfl dyacIU loWct Praiíkfcb. aby 
jimi proploml mohly, polom aby rie- 
cka cla byta KruAena. I ta. kierá pocIi&i«la 
X Caiův hr&lv V&clava II . a ]«>aom aby 
v Dftatcdujfctch infstei-li vybfralo a« clo t 
iltlTl. nikoliv viák s Jiného zboJil na vo- 
rech naloi«ného. totli; pa>\ hradoin H 1 u- 
li o k u u. iK>il fJ j c E d co m. Z v I k o v í m 
OrllkPiu. Kamýkem. UTftalkem 
a Vyšehradem. PoilohaJ^ upravil lét 
plavbu na Mil, h ii jt n i c [ a Otav&. 
a Praiaii&m bylo vtdml iileh((no. 

BeneA i Vt^ttmlle xmnameual k tmuiilu 
roku 13CG tak* n*kteié pMklady pH«n« 
HprftvvilItvoaU, Jakou Karel vřieliké slo- 
niny iimíl Ktfiuli. Dva aif<ítané v Jar o- 
oiéJ^l mf-lj bezpochyby n nOJakfi dAvky 
hii kostelu nesn&ae s Jedním kafricm ta- 
méJAfn). a byli od nřho pfed duchovni 
itotid arcIblakiipakjF do Prahy pohiiiliii. Ale 
i>tU necbtlce ae postaviti kn&r.« toho v mó- 
sicl flnoru ďkladné zatilli. Cleaf Karel 
o tom xpr&vu maje. kázal ty metany 
xajmoiiil a jim hlavy sittl. a^ avA hrdla 
velkými \><íaH\ vykoupiti clitřli, 

Také Hť toho ťasm pHhodlIo, ie d«- 
Jakf vladyka nedaleko JladHcbova Hrad- 
ce z iianiiktuitf ď&belakélio svému lofst- 
tilmu fai-Ari. iiroto te Jej i»f^ duchovni 
Kuiid arclbl>>ktip^!Ť^k^ pohnal oi^ o6t dal 
vyplcbuoutl. Kdyí to cteaH doneíeoo bylo, 
kjixal cíKKt toho vladyku iiajatélui do Pra- 
hy pflveaU. u lil aijovnC prmlo •vitm.í 
lidmi ubé oíi Jemu vyloupali, lak i« a 
lotio t.řclIho dne um^el. Mnozí z knllat, 
jiAdAv a rytířův oe za t<iho vladyku, pro- 
loíe byl Jejich iDAmy, u cUaře pHmlou- 
vall. alllmjfce. íe tomu faráři za ly oři 
zlBlPm a stfflir^m xadosL uf-lnf: odpo- dt>\ pi'f 1( lomu cÍMit: Ktorak mm 
vftk flovřku Jeho idrarl a »v[ji = ' 
.■stfíbrrsn ■ xlatem tapIaOll? A lak liW 
Jako spravedlivý pAn ani prostiaml aai 
)>eiiézl nedal svého ftoudu a pra vedli vMd 
IKtiuáltt. pravte. 1«> chce rftem pMtomnfai 
1 budoitcim xa tiHUIniI ttpravt-dltvMLi lijtl. 
Uiijitk toho vladykn 7. Ahoroti Jmenuje, 
a^ toto Jm^DO jea »l takto vymyslil, Ud 
víak o zahoře a Jeho xlřm flau dlouho 
sol)^ vypravoval. 

Tíholt tahé roku a£Ja«I lotn DO^nlhO 
fnéa ilo kláštera Skalického n Koo^ 
Nml i-f vloupali a opata, muíe dobrMe ■ 
zh»ln<Vho. uftkfUli. Kráitcr«v£ na Ojvinj a v Třeboni, 
MlkuUfte M. Opavského. PovodeA.. 

]3«$— 1367. 

R I36fi sAloilll cfsar Karel novf 
Her na hrade 3v<!m Oj vln 6 u Žit 
v iiarodavnčm ZAhvoulI nyaf jU k ho 
Lutlcl přiděleném. Uvedl do nSbo mnJdrl 
nové fehole. kt«r^m ee po papeil Cil» 
ailnovl V., kterf Je potvrdit. C6lcatlal^ 
říkalo. Porln«c m ]«n triceolny u^o kl 
Atera a 2ltavy »t>atřitjl. 

SynovC Q^kdy P«tra a RoGeaberkk 
panové Petr, Joít. Oldflch a 3ti. 
ícaloClll t£bol roku i povolealm cltafi 
Karla, arciblikm)! Jata 0«ka a j«ho 
pituly klAíter Mroinfcb ksnovntklkr 
AuKiiEtina pfl farním rtirámí t« 
m^sté Třeboni. 

Tohoto roku 1364 umf«l M 1 k u I át 1 
kufKe Opavskj- a Ratlbofal 
vnuk nikdy Přemysla Otakara II 
C«<kého. Zcaat byl napřed 8 Anaou 
tIbořBkou. a ktvrou doftUl kati 
Katibořaké. polom :< fl :i t u n 
a A 1 S b f- 1 o II 
iSea mři H 8yii> 
RailbDrakťl-.K: M 1 k 
ho a Hliibílťl:'' 

ekébo, a Pf> n! 

Oiiavíikího; ikii pii: 
\t a r u r- 1 a tuaul* ' m 

marku I ... 
Claat ř ^'.Mko-Moravakft Kronika a z toho pudlA vflkií pnvndefl 

leh; Vltara v Prazp tak vynoko **■ 

MehA T-yaloupila. 2« pQI Starího 

statnpila, a votla u Icosteta sv. Ml- 

ua KuKni Lrbii na dnilif stitpoA. 

}tljí nit prvnf itupnA dosahovala. 

lé slranA doítala sv voda ih) vftfch 

■ aklepflv arctbiskupova dvora u 

L itF«4 Saak^ domom kon$ brodili. 

mnf modt dřev^of voUa vxaln a 

cidti pllff nového kautenDébo iDostu, 

■e l«hdiU sUivAI. allou Uzdových 

í brl rozboř<-n. Dfovfin^ho dUT^nl. 

nl^sflr. stodol, chlfivftr a cIiaJii|> 

bjílo rodou pobrino a taký mnolio 

sto|)Í!o. A po lé povodni tn^fco 

ycllké t^lkoell a namoci na Udl 

takiv v Pratah^ťk rui^terli mulo 

lo. >»Íto by toho ini'^afcp lAíce no- 

DVbyll, a jako v oclku inAlo kdo 

nemoci unFe). lAkfi mAIo kdo pfe» 

tlel«l. 
I Viclav v dolní 
zveleboval. Kralevtc 

rr Jelito, biskup 
1J67— 1368. 

if Karel rlda. kt«rak saarkbraM 
Drahý. O t a. aet Jeho. povahu stou 
I, K dostid maruotratnfm 1 n«-«mj8l- 
tCi&vil. obával inf. atijr llolat LuSIrl, 
|li prodanou, uorbtčl ziiso nSdcomu 

zaAantročkl. Protít vypravil clsaf 
vého Václava. Jit koruoovanAlio 
Českého, nyní toprv sedmiletého. 
cl Mjnii 1367 do dolní l.uilce, kdeí 
LTOVá 1 městit, tÉI I ]lnf obyvatel* 
JLnr pftaahy VL-moetl. poddanosti, 
1 A v&ellkýcli JiaKIi povlnnoatl sklA- 
jrlt pak íš VAclavem takti Jau O^ 
clt>l«ktip Praiaký, ki«rft tu poa<0- 
ad Bv^ho papeiskebo IcsKtutvt b«M> 
ikAtky po^l vykoR&vaU. neboť ta 

cell k bleknpatvi MlSebakému 

Ibiskup Jan. cavráUv se t Lullce 
Jiy. dne 2d. listopadu t^liot roku 
lavným apAsobťm nový panonský 

a ho«t»l Bv K a t o ř i D }* na No- 
léate Pražskem . od cttate Karla 
alofenj. poavétll u přítomnosti cl- 

ťoKbo dvont jeho. Dmbého dne I.t7 Luiicl. Karel 
Slgingrit na- 
LI torny ti tký. (lal^ na %v. Unilreje. pnírétn navoň knpll 
«v. Vtciivn na hraď Prat«k*tn. jak* o 
titm Jii víic spomrnrito b.vlo. T«nt^£ arci 
biskup dal loho roku 13r>7 l«k« iildlo ^vl- 
na MaW glrané Pralské xnamonlt^ jvi<l<> 
bíti. pr«8taTfiv dvé veliké sfnfi ns palAri, 
Jednu dnte. dnifaou nahoře na patfc, a 
vyozdoblv ifí ziinraenl if ml a krikenfnil 
fMbami a obrasjr. Talté ve dvoFe mnohA 
iiovř a uXtteCné atavbj- vyvedl a voliknu 
vM. kt«ro(i pM hraiW RoudnlckfR) pf*d- 
chAdcc jflho. arcibiskup ArnoSt. poi^al Bta 
v&U. dokončil a kr&snou kapli oidobil. 
Obnui z této kaple, na ktorém sám Jeat 
vynialovftn u prosired sa. patroofiv Ce- 
skpch B Málkou lloK, s cts&fcn Karlem 
a mlailfcn krAIcmt VAdavcm. podnc* co 
vxAi-ná pamfttka v Pratak^ obrexárn^ *■' 
zne koval. 

V roéalci proáJDoj téUoí roku I3fi7 kA 
ta\ císař Karel v\l a vele Starobo míV 
sia PmlsUeho. kterez proti Novému mě- 
stu byly, pobořiti a pHkopy ph^d nínK M 
k&zotl a Knrovnntl, n to proto, aby obi'- 
méatii pro mír a Mvomo«i byla spojena, 
aby fakoX Jednoho práva užívala. lAt stej- 
u& bf«mena ooala. aby ito jedni pNxl dru- 
hými n«xavlrall. Rte tivohodní' a v ilobr^ni 
DrAl«l8tvt »iK)Iu obývali. 

PH nov^m hUvnTm cbr&m^ tt sv. Vfta 
ua hrade Pralslc^m dokon&aa jest mezi 
li™ Caaem ilolejai íial stavby křlřox-Jeh 
ramenou čiti pMřnfch lodf koetAla, a vy- 
aitavin jest r průfcll jednoho raraona na 
potvdnl strané vvdle som^ kaple xv. Vá- 
clava znamenitý porlAl. nad klnrým eo 
korunní komora nachází Kdyi pak v l4 
ptířoé lodí vAe bylo hotovo, tu dal císař 
Karel Jeftt* v m^Icl prosinci téhoí rokn 
136" osiaiky blahosJ. Podtveaa. vérné- 
bo sluívbaTka sv. V&clavii. a blaboa). Pf i 
blslnvy, aestry sv. Tftciava. x« siarí- 
hn kogtPbi vy«driIiuoutl, a hned poil lí- 
I>*dtif zdi kaple av. Václava v pfl^ní lodt 
unovn pochovali, aby prAv5 tak. iako r 
slarém chráme bylo. letěly. Prbřelnf si^nii 
nad portálem tého* pflínfiho ramene ka- 
sal potom cfsat- Katel r. 1370 od vtask.^ck 
mlatrftv mosaikovými (AiT»xy ozdobiti, kle- 
M na lom dtln aS do r. 1871 pracovali. 
M^tl tím počat sft starý kostel jii osi r. 
1369 od východní strany v t4 míře. Jak 
nová stavba pokračovala, pomalu ubourů- 
vatl, 

Cfsaf Karel mest tfm Časem v letech 
ISBfl a 136" nřkollkkrfite do Ní-mec si aa- 
lIEd^U nyn) prňve byl od fi. prosince 13117 
tase v N*incleh. a tepnr v Hnoni 1868 nn- 
I8R Karel T. Ztp: tovm A 1 £ b t- 1 B m''l» itlclinoiitl Vé»k 
Jit v Normberoe doatlbU ho nitrAra. Ze 
rfutíoTna. 14. tnora synu. poiaúu». A po- 
ařTBili cfMl- M <lotnnlT»l, t« si tobo syna 
pHoiluvnii ttv. SlKnitinUt ryproHlI. ilftno Jettt 
tomu tynii liii«d dne 15. Anoni pM kTMi 
ve hUTRfm chnltn^ u «ir. V(ta Jméiin 
8 1 B m u n t Když palt dtut »&in do Pn- 
by dojel, tu dxl rkkev. r ktorém cMUlkr 
»r. SlginunU leZely. zlaletD. Etrfbrem a 
drabfmt kameny >ak nciskvostní-JI osdo- 
blll. kaoovoniAni PraCsk^m uih dnroval 
tlalc xlatfch na nondlltby. aby BAU toho 
drtibfbo »yna Jitfao zaťhovAt) táťU. Spatní 
t« Táak Icoto SlfttDUQt, potomol clsaf. 
pamfilce otce evého a vlasti arť tacbo- 
ral. ztauplv r. H2tt lento hrob srého pa- 
trona, ar. Sigmunla. rovn^ Jako ahvokt- 
af brob sv. Vftciava, a dar tt xlau a Mi-I- 
bra xde fWbniQAhu p^nlu* ra^illl. atiy uvé 
lolrtnAFp, jichS [iroil Oochftiii ilo tOBiA !!■ 
redl, vypláceti raobl. 

Tcrfrolo roKii I3Stl pOTjiťn byl A 1- 
brecbl ze dteraberka. blakiijt Li- 
UnoyiHkf a rada cleařv Karla. » arcibi- 
iikupia Hagdťburekého, a na >cbo mlslo ks 
biskupa do UlomySlv doaaxm J«u Pelr 
pMJnilm Jelito, kter^^f ne r. 13SS ve vsi 
TřviDovcl (tifim. NIcdor-JaDsilurf) u Land- 
ftki^na v Čecli&eh narodil. Sťdlak^ statek. 
kterýt Jebo rodlíe v levni míli, a v 
n«inl Petr naroE«a brl. 'tam£})tf ttoo^lm- 
íjlf obyratťl6 poiIii«s WtirstKnind. to Jeat 
Jelttovíkfm statkem nazývají. Petr mu- 
doval v BoIodÍI, Perusll a r Rimó. a byl 
ml papeže [nnooence VI. t. 1335 ta biskupa 
v mé«té Chiini v nynřjikh Svítaříoh po- 
vfíeg. odkud nyni do vlaatt avé ae navrň- 
Ul. Kartovii druhd jUda do ftlma. 

1368—1369. 

Kdy2 clsaf Karet r. ÍU5 pepeSe Vr- 
bkna V. navfitivll, aby Jej k tomu pNoičl. 
by zase v ftlm^ osedl, altbll to papel umí- 
niti, Jeatllže Jej clsaJ- ůu filutu «Ain mor 
nou rukou urede. V Ualli xatlm Bamab&ft 
Vlaltontl. pAn Mtlliniik;. znamonftá moci 
nabyl, n iicJodvA^^liv^Jilt dobrodnihy x ce- 
lé Evropy, ktpfl xa tncdu ve vAlkAch slou- 
Slti. do «vého Zotdu vsál. 1'roto lakovA 
vřT>i-ava do Itálie » velkou válečnou moci 
p^eda«v£au hfli muvela. Ctsaf] Karlovi pt-ekAiely víaJc dloitho a^leiky n : 
í»t)- v ílři, nc-íll DA i-^pratu .i 
poiny&ilil mobl. a na iiomoc. Ji2 um L^l-i 
lata d&tl meil. nyní aul [tafILatl ai>mohl 

Meil tfm opuatil popel Urban V. 
ilosavndnf sídlu v AvlAonČ Jit 30. dubu' 
13117. a pHsiftl dav 4. června r prfsiavi 
KorncUkitn k somi ftfinskř. kdei bo je- 
ho výborný Icsftl £llf nflm^stek v ftfiM. 
kardinál Jlljl i Atbornoia. oíekávaj. s lú 
mésta Vlterbs sprovodil. Tu řokal pft-| 
pet dloubo marn6 as cTsafe Karla, a t 
toin íase uraM mti uiMi 24. srpna 13CI 
řefený kaitlinAl i Albornusn. kterfl pO 
I ( lot Jit * neobyf«Jnou obratnosti a pfí' 
nostf piip«44lii eom^ drlel v poMdku. 

Císař Karel teprv, kdyt ae mu qI 
SlEoinnt UBrodll. dne 2. dubna 13«.<t * ri- 
safovnou A lib o tou ['raliu opustil ■ 
avou dnibou řfmskou Jlidu ds 
Vojako Bví v CeťbA<ih eobranO. k 
Uké nSco >a»k«hn lidu pHrazIlo. Jtt 
pfed vypravil, a pana Petra z Mlel 
lovíc Jenm la vftdce dal. Jel pfea, 
defi. potom preg Tyrolsha a bílili ta ' 
dr k Italll. Tam prfivf- UnmabU Víflk4»| 
ty místa tlegglo a Mimiavu obiehHt « i^' 
Jjt tahé nřkotlka papeixkýeh ni> ^í: i 
krajin no byl smocntl. dal Joj pa^-ci m 
církevní a cNaf do I1tsk« klatby. Cfstff-I 
vo vojsko spojlk) se v Italtl it Udnil \*m\ 
nejAIeb VArnfrb manúv a nii^ei a 
Btlo na 4U.000 uiiiflv, a 2e mezi ilin íU! 
Petr s Mlcl]al(n-|c umfel. Jmenoval cfEaf] 
hrab^lH Jindr-lcha Gorlck^bo a arclblfkvj 
pa Salzburského hlavními \-Adri IbM| 
vojska. Pflraail a nfm k Mantavfcj 
eblé-Je Lotu mčMo mi otilebatelúv ostid:^] 
díti. avAak BurnabiU Vlakohtl apojlv 
8 pftny d« lA Scala t Verony, inél tu uk' 
proBpUDtf a sIIdC postaveal a tak bedU-j 
v9 se c>tev^ené bitv& vybýbal, lo 
8ké vojsko proti nftmu nKeho sv4>ti 
molilo. Cfsaf nechtjftje ae tu ne 
K&stavil k ochránil M a n t o v y &000 
tíiv a proli Verona ne obrAill. kt 
m4Mo (ltok<-:m vzato bylo. GaleaitO' 
akontl. kterýs mu iiel na pomoc na 
Jest obrAt-en, cíeat opaooval mi 
hradův a ojvevaňnSch m*9l, vojska 
dle tebdťjMlio hrubého apAsobu ve 
i-enkov dal''ko AiroXo ukrutná iiilt 
Obf' mraiiy brzy poxaaly, ke k lAilii 
konri nepMjtlou, a vyskytli » |u 
bratfi. vnjvodové BavurAti. Stepán a 
Neb. kt«M s Tlskoniy spKieleni 
■prostřed koval i mezi i-lsnroia a Visko 
pfímttl. o to tak. 2e ttsaf do m^ia to-MorkTiIcS Kroolfc*. 18B \eay mJcxiI polo2II, ftbj' so tam o konit^- 
lém míru jMlnalo. 

Kd}'i pak Bám do Modeny pNjel. tu 
>aUl X Oerh správu, i« Jebo tcliAa, knf- 
|e Roli-k Svldnfckf a Jarorsk^. 
lne 20. ťvrroncť 1368 tiiar«l. Ttm iiMpadly 
eho kiiltcistvf jakoi I Dolnf I.\iÍlo«< pod 
liexproaLfednt vl*<lu krdle Ccskího. a <■(- 
Karel psal hned btíbiu «>iiowI. Václa- 
vovi a k arcltilshupovi Janu Očkovt. 
ha U>n Ca* správtl ít-mf koruny C^akí. 
lby ve VAclav tímfl v dulnl LiiKic! uváxal, 
arcibiskup a^y ji Kpravovnl. 
V Modena uzavřen !«■« <ln« 27. irptui 
|SftS infr meil ^fsa^cIn a papcrfarni a Jedni, 
Bamaliáílem Vlskontlm % druhé strany. 
pMehawIi K Plny, LulEky, FlorPncle. Sa- 
in>- a GvDU>- pQahtri k víaotl slibujíce 
nu poflliiinoitt a poddaiiont. a pMaáAťJIc)* 
na ilary v p^n^xfíHi. lomit k Kaplationf 
pbo voiska vi^Iml potř«1>nýcfa. 7. MoAfny 
lirfttll se cIsAf- do Tostcaoska, pobyl v 
tatech Luhcp. Pise a Slenft. kd^Z 
|tat»I proti nepof-adhům pNan/' vystupo- 
■ll, D dojel koacíiií I *. Hjiia do V i- 
Eertia. Met ivj papfť Itrbaii V, jU dloii- 
oéekAvat. OOtiid tAbl pak rlftaf lini^d 
Bam£lio Alma. a i>&p<>t }ej pomAln 
>val. Kdy£ se |>apež dne £1. fljna 
Almu lilflll. ry**l mu cfsař vstMc s* 
lira dui-hovonsivířní a v*Hkyni mnotslvlm 
Batvn ftlmaliOio, a aám papcS« do m^ta 
II: 8 kdyt pMálI k \nlkn6 tvnw An- 
10. ta Hsar s kon& bboiII, vlastni m- 
luďu bttCho Itonioo^ iijal. na kt^^réni 
ií ae«l£l. a Jda [X^.Aky reitle afibo redl 
ot k sliiphOru chi-Ama av. Petra. 
Karel uflnSI to v dmyslu. to koná 
kfcsfaniké pokory; I Jlal mnuzl 
9vé pFi-d nfm, oricm bylo Jit dftvno 
nn. tak řliilvall: arAnk nyiit bylo to 
to Béco sovího, a vnllkí mnolalrf di- 
IkéT, řvlňítř- kořM. vidouce to. liyll jako 
vytrleal radomi. jakou měli z toho 
Kůtku (rfaafovy pokorj". Jlnl vSak bI to 
tk vykl&ilall. majlcv to sa po<llou 
BDOMt. I reptali blaslte a smAlt se 
irt: n^bof ontno pfAll ni avomoatl 
' vlaaPem a p«p«3cin, t«tDto víak t.ilo 
Sat velmi prott myftll byla MAIo dni 
Jt pDjela teprv císařovna A 1 1 b ř t a 
1. a oeioknl kardlnfilov^. vyjedfio 
do Vallkao^k^ho palftcu JI n- 

MU Ttodi Svatfeh. 1. llstopadn 

f.xplval papoi v*!* PhrAraA ii av. Pelrn 

iii tnAl ivatou. a cfsař Kar«l mu pM 

v některých doliach nilato diákonu iKislubot-al. jsUi tehdAZ v obrí«lÍ bývalo. 
Meil niftl v&Bk biskup kardlaAI OstlensUf 
ct»a!ovn/* Alib^rti! na ofsaříivl pown- 
TJSnf dal. a potom alim iwpfí cfnarskou 
boninou Jt korunoval. 

Tflnkrftl? se cfsaf Karel M sv^ 
dvoť«Ri a <komoDetveru v ft f m 4 dél« 
zdržel, přebývaje spolu » papeíem v pa- 
láců Vailkflníkém vedie ctirAmii sv. Petra 
nit do svIllkAv vAnořnlcb. V tom řase 
koupil v ňlmi^ dům na blleku proulranutvl. 
kterém L) se Campo dl Floře Mkft K 
tolio domu pak uj^Inll i;pilft1 pro C.ň- 
c hy <lo Alma piitujtcl. aby v u^m hospo- 
du a opatřeni méll. aPetn Roacnber- 
k a. prolíoat u Viecb Svatjch na hrade 
PralskAm. Jakot ] bratff OldMcbaJao 
r. Ro»onb«rka, o to i>« poetarall. aby 
tento č<Mk^ ftpltAl v ftlm^ podlf* rlfoTovy 
vAle poMdn<^ Iiyl zaMuvn a atálfinl dArbo- 
dy opálila. Také dltn j«st na tento ApitAl 
nápis latlneký toho sroysla: ..CfaaT Kar^l 
ftvrtf. král Česky, zaloíll mne." 

Ctaař TOíloiiPIv a« potom 8 papežem, 
jeji v tt\mi o.iadil, opustil ftlm o viao- 
cfrh. a pHsel >!p^t do intsis Steny, 
kdeí ee pak at do 25. ledna aAsledaJfcTho 
loUu 13G9 poxdrtel. Mum>t tu v&ak dno 
IS ledna se Šlechtou a lidem tuhf boj 
lioiUuiiiplti. neboř nebyli Slenětir Bpoko> 
Jert a předal a veiu lvem m»^ala. které Jim 
Karel dal; mnoxl udatní muSovfi z císa- 
řova vnjBka a komonatva padli anrlio byli 
rnnf-Dt: elsaf aám byl v nebexpeíeitsivl 
Jtlvota. a musel se do Evého palftcu u- 
vlltl. Ji>Jt pnvatalcl oblehli. PotlaPIv Ito- 
■ic^né Ttpouru iiloill iSleuskPm pokutu 
20 om xlntfrh penta, avftak směnil předsta- 
venstvo a vl&ilu mHta, Jak si toho rélfil- 
na obyvatelstva pfAla. 

Ze Sieny odebral se cftaf do l.ukky 
a íAstal ule t«tnéř p&l rokii flt do Inta. 
Osvobodil l.ukkii od nadvlády PlaAoských 
iia vi^ky. a fliil inf-aiu tomu rlAdnI Osiaru. 
ktf>rA B« lam potom po vAky at tlo mltiu- 
léhá Etolctf šachovala. Č&at svébu vojska 
poslal do papeXskfch zvrní proll Imipt^l- 
vé Bb^M vftletDýcta, rol. kterfl lam mnobo 
škod (Inlla. ClB8f«ké vojsk* Jo 16. řorvna 
13tIH u Rled na blava porasllo a zničilo, 
itaí'ei pnpeS viaslannit^nlm psaním clsafl 
po(l/:kovAnf uílBll. Potom ustanovil clsaf 
liardinala Uuldona htabvtt.' Ilulo&ského aa 
ev^ho iiAmAstka v TookAnakti a m^.o<o 
l.itkku la sfdio mti vykAtal Koneřni' do- 
Kla ho iprAva. ie kríloif* PoUUJ- n irtior- 
sb.t potom vojvodor£ BavoríU r nupFá- 
telském dmyslu proll n£mu se apolllL K«- - -^•'' 
K»r«l wrtdrtl 
TrattalA*. U(< kí 4b 
lan ptntUí. iBfe 

■>9 tnjtí JMIrtyl fo taOMi DQlol«Ta»t. 
Mte Icftiaa. 1^ iHpaJM 9ri< 9^ > 
■•■ rtSfIiatcI caUBlMlIf kriirtcIsT. 
a «« tmm 11. a 13. rf}M ■tanw« a ■6wa 
•*M kafK«t«I«t «vf4Blekébfl a 
Javoraktlio. rbaH Kaxiort a kAB 
VácSavoft. jBha*u> t^ta araf ta*«a«f««- 
af n * ě MIÍMtm plafta. t«Hkr vinMtl ■a a A Tlak JakkoliT vfecftaa Ca prAra 
aa »n»a»«l técMa acad ka feam 
anunkriual kasw i ■ ■ ■■ tirla 

r»fwi. lúáy a pNMmI brněna. 
«7ift9ilr M roxllfa* phMSkr. kdyt to 
Vh^p«^ni T« tkatak aralMio b^ ahfcla. 
KazHaff. kril PoItlEf. apmafaal ae o anar 
»»a»z. >rt byl oab^iaovf ksOviL BoOeotI 
npAjeil: knflau Bolek Zanblckf 
« BoUk Opolik} f talU jakoito blU«f 
pHbaeaf ivmfvl^ho kaftete noré aárokr 
■a HrfilBM i JiTor. Jakkoliv elaar drolié- 
■a 1 akft Jit r. I3(S f«ikl m^sta Trntaor 
a PvAr »ol<Mn krad Zarl4t v lipUoC dri«- 
af oe aAhradn za Itíto dMlfn« n&rokjr bjl 
odavitfal I vlaMnI cfaahiTa dcara. A 1 X- 
k*li. v^rrodkraf RakooiU, takA jsk^ 
•I airoky fUlla. s pM rom rAem mnKelo 
cfan kaMay AD«ékr. vdovjr ivmrpléhj 
kbHaU. bh SvUalřl a JaroM poJlátMio bf ti. 
Aby vkom<i (otnu p»!«<Io«-áfiI, f((«ré b« k 
nA»a a lollka •Iran ílnllo. vrbová a 
•Ultftio opInIAnI n«iBftl. obrttU >« r^uiF 
Kar*l k nJkrodti Í>««k4iaa. pf«4loill «u 
rDm vrliloj aToii pot/ebu, a kdyíbjr w 
'(berná Ijvrii^ na calou z»m rozitpsala. 
1« OB ptWJ rok tftdn^rh daDt nepožádá, 
tUvafin úplMw •« aaru<ll. C«cbov6 k 
9< twral arolill, a cfaal vftecky dí- Tlaa 4* 

aby 

HaaibttfML 

n* ffaa Pr aka 

dv tBfcé Ja aa aklatt bU 

S6bv« C^ mÍMb rtriIvBbark 

OÉrtM v 4eW LibBcL a «4^1 taia 
ka hoacS éaora. Bkgr ae re artn 
■ajnanw srtiaL A »Beleai1l prAi 
aMval. le ■■ o «ftaaf Lalic* a 
boraka »«] aaMátl. oWUt «j lobi 
Pdrsteafterk. a Jsa pmelem 
talstvt dat ja et» bov^bI 
tauu. uTt Inm4 k« t«6e T«dl* 
jTea (Mn liaaenat bmc sUtM. tiki 
tato pevné ■Uhi a«L o které bj se t| 
pett««r opCnU noU. XtrATlr celé 
Plnleabeffc«. odejel se srfm sraeta 
MOeA do Norab«rka, potoa 
<la Gablaa t dcdnl Lattcl a ku 
do Prah j, kd« cUafoTaa AI Ibj 
dne Jí. řerma I3T0 tfetfko stbb 
Jťonti po droa dn«cb pfl krta Jméno 
dino ^bbL Teoto Jas byl potom 
ZboTeUek^. 

MeiI tSB éaaeai nanl se cftaf 
re I, jak bjr Jednoho > knllai proti 
spikl^b Ba avoa strana ctokaL oofll 
mu t« ůplnř podaflto Bjl lo M 
Baiumkj. A I b rp cb LsMleni rn ; 
kt«r(fnii xirorofi hralMtvI Hollanďaké^ 
It^lo. T«ii mJ^l dcera J o b a a n a, 
itilo ttaral i>e clsaf pro sv^bo syna &1 
fttupce Várisva k maat^lsivt. Otee 
mil íftaUu Rillet&d avolil a titutuvlv 
bu s cl&afem ee spMiellI. Potom 
rliař Karet Yien niak^ro knUatOts al 
»ftm eaém (!o X o r m b e r k a. a odrtio 
*« tam aa počAlku mřsIcc arpuK IIT 
Mels ae tu avatl)a mladébo krále Crthf CtKko-MorRVKk á KruBlka. IBI ' A c I a v a s bavorKliou knMnfřkou J o- 
. a ono 11 slaviti. I vypmvll císař Karel 
l^raů poTClUTf áo Prahy kii svímu «t- 
dví Václavovi, aby se co krti Ctf- 
i Blf^ u nim áo Kormberka vyoravl). Vá c- 
{lav pojBT H wbvii mnotstrl znatuenlítcli 
IpánAv českf4-h vydal ap na vtiatu, a káyt 
line 11. srpQA tc NormlKsrku blfitl, tu 
oi)l« starého práva a obyřcjc ne hIcu Ja- 
ko aa Ktarod&vna vek. al» (It« briinlcf 
Iffvf lapAlltl Ic&ul, ahjr TSem cnAmo bylo. 
|<* krti Ccakí k cIsAfvkému iKuru Jede. 
[□Itala Némwkft. p*novfi I niAítCané 
|Krtrmlier4tI ty planipny iiar«vftr, hiioi! o 
f^H^zŮM krftlp Václava xvMMI. * (>tsaN>m 
aaDrotl nému vyjeli, a 9 velikou vil 1I0 
iif^U ho nvedll. Trelfho dne u«V. 14. 
■rpna. CKldAn Jeat mladý krAl Vftviav 
Jobaaaou. kafrknliknu Bavorskou 
lémt m«tt$. v« kterémE se byl pteů 
BVftl l<>ty a přtl mí^iilťl narodil. Pim nil&- 
II novORiantolův fldb^vala ae vAak slav- 
>et epold^n^ho loic tcprv o ft«et let i>o- 
ejl. Pn Kvatbé znittal rlBař »e sv^m sý- 
pem a s nevé«toii }«4t<i nS do icaC-fttku 
i*a1ce Hjna 13'C " Nonnb»reř, a JpI l>ak 
nimi př*» Karlovy Vary ilo Prahy. 
Mci bnpil iitfpravy ku koninov&nl mladé 
Hovny Oí-ikř kízal élnlli. A tók ]ie 4ue 
17. listopadu t<hu£ rokti tnladi krfil<^vn0 
Fofaanna Davoraká o ar. Víta na 
brail^ Pmlském oň arcibiskupa Jana 
>M(B korunována K^t; ofsaf Kar«l a 
iladM kri! Václav pH tom ve «vém 
sajeatáié sedf^ii: alavnostl. body, rado- 
iftaky. a rotmaniiá divadla po reifch 
ism dni trvaly, Karlovy Vary. 

1370. 

Vynalet«nl Karlových Varů mylnd ap 
fl<HpUii)« cleaM Karlutl, aebof byty ony 
namenlté horké prain«ny. které tak zA- 
FooQ atoc-i cboroliy tidtikébo I41a iéfl. 
d&vno starfm Cachttm snamy, Jaki do 
Huje )tneno řeky Teplé, do které ac 
rto prameny vlévají a ]l otepluji, a 
seno fflky ObFe. do které TpplA teée. 
ji o h f" I r á. Oviem pali n«bylo pM lécb 
iktcb varech pffbytkflv lidských, kde 
Be Uiié pohodlně zdrlíovau a pitím Jo- 
Heb léMv« vody avého zdraví napravo- 
lU mohli. Vůkol byla levní houSC. ■ nej 
klltil ouda byla vra Obora a kostelf- 
kcm ív. Unharla. Trprv císař Karel itu- 
ly vary, protu ic leirly v bájematvl liradii I^ketKkéhn. vyitlaví>l ni na vkatce 
lovecký hrad pN nich, dav mu némvcké 
Jroéno Karlabnd, a obyvatelíím blUkf- 
Obory ro/-kftzal, aby avou ves oputtlU a 
pod tim hradem v listnatém Udoll po ob«u 
Btran&ch řeky Teplé ne osadili. Clsaf K «■ 
r e I byi ledy zjklailatelem mésta Karlo- 
T^ch Varů, a přivé kdy< se toho roku 
13"ň v Jíormberce zdr2oval, v »anif den 
fftatkn BVého R^ma V&clava s Jobannov 
Bavďďkou, 11. srpna. Iřto nové oBadé 
Ktu-IovnrsUé vyilal mllcHtii'? list. kter^l 
JI práva mCatakého Jahoí I v*et-h svobod. 
prAr B zryklMlI iiilfilll. Jnkfcht dottid krá' 
lovaké inéslo lA>kot uifvalo a jeí<t^ uil 
vxt\ biiiie. Kdyí paV po uplynuU J<^lnoho 
niéalco E NoTmberka do Prahy »e vracel, 
dn<« IS. MJna 1370 v Karlových Varech w 
poidricl, a sajisté oA oaadulkftv luholo 
nového mMfta Jakolto zakladatel a dittiio- 
<1Ín<H' 8 vollkoii rtf a radoaii byl privliftii. 
Tak velebilo a doand vol<*I kromé osad- 
nlkAv samých Btotlsíce lldf. ktcfl /.e vSvch 
konala BVřla Ic témlo lázraéným praisfr 
nftm putovali a Joélé mitnjt. a zde Kilntvl 
avélio nalézají, vzneienébo pauovulku. 
kierý ilal vznik tnlslu tomu slavnému a 
Jeho Jménem poiliic* 8« liMioxlrlniti. Kterak a« Praha co sídlo cÍ>aHké vidy 
více xvelebovala. 

1Í70. 

Toho éasu neobyčejné mnuislvl |xiiil- 
nfkfl a jlnřch clsincfiv do Praby přichá- 
zelo; kauovnlk Bf>neS z Voltmllo pl&e h 
roku předešlému. 1369. 2e v den avfliostl 
dnihý pátek po velikonoci. 18. dubna, eelé 
veliké sáméatl Novoméetaké, kdv »e avA- 
lostl ukazovaly, lidstvem, namnoze z da- 
lekých clxlrh zemi pMftlýin. pfeplii^no by- 
lo, lak že v&it^hnt ta to míli, fe tolik 
lidi na Jednom mlsté slin>má3<lénřch a^ 
hde jcftté vidino nebylo. Také prý ne«mlp 
ne mnoho lidi toho roku putovalo po celf 
oktáv před ■ válkem vnebevaiell Panny 
Marie do hlamlho chrámu ev. Vita na 
tirad Pražáky, aby se stali ilt^astnýnu plno- 
mocných odpusLkftv. tak te i>ehn podob- 
ného nikdo nepamu-tovnl. Starý chrám hv. 
Vltn toho roku Jit tibourávatl He po'al. 

Roku 1370 umřel Vilém Z a i f o z H a- 
xeoburka. probofit Vyi^ehradaký, po- 
xdBtavlv znamenitý poéet knih uéených. 
kteiýebl oa «yých ce«tAch v Italll a ve 
PVanoil nabyl. Cleař Karel, elyáe. te se 
lyto knihy prodávati mají, sám ee na Vk- 192 KKrel V. Znp: fiebrad odebral a vybrav z ntrh IH df- 
Iflv. co til bjlo lepĚlho. el[> lířlven »ltl- 
Itra xa it6 zaiiLalll a liollf^jl Karlova }e 
ilfti-Dval. Tfiii |KJÍol<!ti Jpsit ttinfnenity nl- 
hlAft l< hlhltot«C(> vyRokýrh Akol PraX- 
sliýcb. ncbotT tiyl to t onam i»te vzftcnf 
ptHVt lutlb. proto lo Jc&te umf-nf knihtl- 
skarsk^ vynaleiteiio nabylo, a knihy b ve- 
likém nálAadeiu iasu iiBlili se uiiBlly. 
Nynf ilt virnntal i>ofet HtuiteiitAv. Imkn- 
lAfúv A mUtrnv na itbi^iifMU utViil Pia2- 
tkAm nďl inlni, tnk fo nii^>i fnlitiltAml v- 
krAttU-m fasc i t^eDlee poveialy, Jnhž o 
lom na svéai mlat* povfme. A jako védy 
krOtly, tak i i'ox1l6nA nova umí-nf v 1'raie 
provoeovatl sw pui^ala; Vt&irhovi počali 
luho rrikii 1370 iiail hlavním vclioilvni do 
nového phrAinu u or. Vfta z rozliřn^ch 
baivm^oh ekel ináiiié mosaikové obraty 
seaiavoTalI, a pMAlI prf lahé prfimydlnfcl 
X rtalřhjch zemi v^cbodnfcli, viry moha- 
m«<)an!BkA, ItloH Jaoncc prý oň í[Bař« jiu- 
íyíbI v Praze vScIlJakfi skrosiné tkaniny 
a koberce ixnlle iierskébo Hpflsobu délall. 
Aby tKik mezi křcBtany nepřebívall, vy- 
kutal Jim prf- clsaf- hon) F«rfu. aby tam 
IkmI svými leintml Blajiy bydleli a iiin^nl 
tré provozovali A i* ly isvé Klauy roz- 
manllfral ijarvaml vyllfpn* inAII, poeky- 
lovala piS ta mnlioincdBaalt& o»a<Ia na 
Petflnř Praaanům veselí pohled. 

Ka liradO Pru2akém ilal cUar Katili 
dvfi vy»ok4. akvostuC yiric. jvdnu k v^- 
olioďot, dmhou K sAjMidnt 8trttnf> od pa- 
WeB. vyslavétl. a Jejich olovCné Mní- «>• 
t# flUn^ poilatitt, tak lo daleko široko 
Jako prf dví sliinco se iři)ytlly n z dale- 
ka DOiímnti^m /.latÝ HTdlo cfearské nad 
Klatou Prnboii. Jah se ffkd, oznatnovaly. 
Nyai po nich ovícm Jii neiit pamjithy. 
Tak* loho rohu 1370 arclblsikup .lan vt^ 
Bvéra (Ivofe v Menílm mPatř Praf.ski^cn 
na bofejAfm patře dli na palftcl 'Ickonal 
akvoKlnoti Oiiravu ari nové domAL-f kapie, 
a clsaf Kaivl I mlarlM krAl Vftciav b volí- 
kem pof-t«m knfSat. blskiipOv a Jlnfch 
vr.iieftt-njťb osob uttliivili pHlomnostf svou 
iluf 7. i-cvvfacv xtKvécenf l«o kaple, 
načoS vytrhni hostt u an^biakupa k sla- 
vná tabuli xaoedli. 

Že Nřmci na elávii Prahy, Jejího cfsar- 
skAho Btdla a vObcp na zv<>lebovfÍuf xoiiiř 
CoRk^ EávtBtlvJ-m okem pohlKMI. d.'i no 
ovScm mynlltl; I Jakkoliv císaf íasto ce- 
lí rok v Mři trávil, a ustavičné po cArae- 
(•k^ch wmífh Jezdi), prudce na to í'jhml!. 
te vlaalni v Praxe tivúj ilomov mů a vte 
cliDB vf^lebDOít clsafskíi lulo Jeho 'Jvo''cm nejvíce se proelaraje, tak In vfiool;* Mol- 
iata okulul, piui a hrmbata. u6kity I clil 
kr*lovř k <'ltiah)v6 orabí do Čuch a 40 
Prahy Jako k ev^Uu si-éta ualavlO'né Je- 
dou. Podobá M tedy ponékod k pra«dé 
pNbřh. JeJ£ H&Jek ilo sté Ceaké kroniky 
palotu, I aCkoliv snad to raecko oa vlu 
lak nobylo. Jak lo H&Ji^k podle kv6Iio 
spttsobu ťypravuji:. ni-oiilfchinD ic« pf«d- 
cc. jL-ho vypravovAní tuLo potoilll. pttplu 
ti> J9st (losil TpzDaniné. Přijeli pry řasa 
Joilnoho poslové 2 Mi« od ktirTArstů v. kul- 
tai a KAskfch m6et k ctaaM ilo Praby. a 
L>i'pd)ilouptV!ie před nť^J tahU> prj poa«IstvÍ 
sví uOlalll Pkouce: „Volíslavny f«iH' 
r&d tnuti tvfi vclvbaoxt spftaob rozdvknl 
boiskCho r tomto srítt, 2« PAa Bi>b rAi^il 
uftnltl v nf'klerých krajinách BprflTttr pt- 
ay. a v nékterých knfšaia. a Jinde krile. 
a vkrajin&ch nftskfch llblto se Jdiu avati 
milosti, aby by1 sprAvoom rfaaF. Jont >Hit 
po PAnu Rohti prvnf sprAvcn t^I stM- 
skýcb. t protoí pon6vad£ adc r CecUck 
J©«t stolice kntlovaká. a IrftJ syn V.dat 
Jest krA) Českf. nertif on sedl ua 
Btolid. a ty Jako claař rač sed&ti na 
lid cfnarak^' r řifil To ie Iri Jaaoost 
Tlíti rftřl, lomu vi^fi a xa to proif vk 
MĚe," Tn pr;- císař hn»Hl na to rtloolii] 
neraiíLv. dal Jim odpovM a řka: 
ve ralll. takr Jest. coř vy prarlte: a 
dolit-e. le \Řom lidom iířlpazMifl 
vlast a krajlua pokojnA. v Irter^J iv 
dlll. k rellkému ÍbsI potř^eof, meatl 
mfinl a pflbtixn.cmi sladký tivoi. a a^ 
íKv tu, kdd mají tnamenlt^ t ti 
ví^rf iiiHkj.'" A iiTcilii Je do své lirAli>rik4 
komory, tcilei bylo xtata a atMbni hoj- 
nost, praiil k nim fka: ..Mfti-ll ml leau 
a takový plat dftvatl vSocka Hfie, ktorfi 
iiiio vlrtlie. Jakot ml cIAva feak.i «cra# 
lf>alo plat na zlaté a stMbfe lialdÉbo ro 
ku?" I f«kH prf pofllov6: ..ftlSc s tra • 
takovj plat b.řti noniůil. iirt> by -«' ttjii 
obtíilla" 1 ř^ekl prí cluaf-: ..Telidr ]**i 
shi&néjl. abycti Jft wdé aa hrňlov^' 
ÍIcl tento plat bral, kterj^ml byc^i 
rtAl obral^uratl. nelil aecté r ťtíá. fi 
an»bo mAlo nSIvnjR. ten plat kr&li 
mu piiiitltl. Ad na tMito čas V^ 
králem Českřm ícat, a kdy* ljy Jeho 
mh z tobolo svéta poJIU rAfilU byl fcr^ 
oékdo Jln?. Joftto majp t tohoto kr*' ■-"' 
lakovř ilAcIiudy molil by ii« mnf a 
drtur-tmii cl^afi a vAl řfjii xproltvin eV 
Klové vldouťo prj^ tn)covou hoJnoM lUtL 
divili so, tak jakoby se niasl), a vysIT 
ševae císaře, te pravdu praví toho bMí Cwiito-MoniTika Kronlltn. iVrf i, • V1UVÍ4I od n^bu poctlvA ilnry &•■ 
ÍTrittill «• do Hftv. r IcebySajni slU cfsaFovny Allbfity. Cisař 
Kar*l «n«ntoen6l. 

I3T1. 

Rohti 1371 jiavll rlimf Uarel velhonoiBf 
■vútky v« sTf-m stctle na bridé Prafftlc«iii. 
'M tC pf1l«Silo»tl \7praruje kroDtkAř B«- 
ift i Veltmlle. kterak cfsAřovna Alžbft- 
a. klvtut byla i»an[ na<l cnlni uftlwMIIA, 
iliiAa< pooury I krftxnfi tvAIl. o botftn 
[é po Ubalí u ptltotuaosU Y«ltkfiho pó- 
la knížat. i«lnův « rytttův od Br6bo 
laníela Jsouc poZAdúna. aby svou neoby- 
>jnau í>lbi J^tnu k pot^a«nf a třm hostům 
IKxlIveal ukix&la, novou rellkou a jiUif 
ikovaaou poilkorti aobé přinesli k&raU. 
JI pajc rukama rostAhla a Elamlla. Jako- 
>y dř^r-mň byla. llvořanť a Jiní cleafovl ry- 
ti chttrll toléi B Jinými iMxlkovami rMoa- 
irtak t&daf Uit«t dokAutl nemolil. 
lom ]f pHaeieny byly tesáky ryt(/3ké. 
noie kuchy&aké. a osa Je t«xiqouc v 
BvUiula prý Je Jako típá anebo eIo- 
lla. Tahtf v jlnA 6aay dfivala pr; tato ei- 
•voa dUkajiy »v« r«ik4 ally. a pf6d« 
I dvorany tmvAí luiíc^r xytíf*ký 
;trbla Jej oň vrcbii at ilolD tak nadnf^ 
:o plficAQoii koAUi. NonaSel ee muSsk^, 
;tflf^ by se jf v tom aniu bílou mohl 
ravnall. a v&lcknl lidí, kteM se aa to 
:vaJI. Hkftvall prP, le Jlst£ od (asftv 
:D»Siiy UbiUe nebylo Blln^JAl i*ny v Ce- 
icb. Císařovna Tiak neboDosfrala ao 
kikdy takOTou neobyčejnou silou <ivou. 
lU JI lMkd«s na odtv alavj^la. nýbri Jen 
lyi la to od c(aaf« polAdána byla, pM- 
llc JI oo dar bott PAnu Bobu. 

Clvrtou nerlMI po vplikonocl, 4. krtina 

1371. byla T«]lkA nlaviiost na Star«in iné- 

:4 PraÍBk«tn. Chrám s\. JIIJI 8 kol 

:nf kapllulí. od biskupa Jana IV. t. 

ic r. 1339 latoteo}. a od arcibiskupa 

ita doataT^nf, by) totii nyní po dpi- 

upraveni a ryOKdob«nI od arrlhittku- 

Jana OCka u přfiomnosll clsafe 

i;:i;1a. plaatovay Al£t)í-ly, mladft[ho křtilo 

iilava, Duiofaa knfiat a relkébo poftu 

: i-iiW a Jla^ch rzncSi-Dýcli osob slavní 

Sl&lo «fl pak toho roku 1371 v méalol 
^Thau, i« císař Karel na hra<tř Karl- 
lirln^ pfvhfvaji^. uáhlu do l^lká a n»- 

II bvxpeeaA nauioct upadl, lalc Iff llVkaM 
vA«<-hnii nnd^JI na Jfho iicdravnnl pujtttll. 
Ctentnviia A 1 i b 6 t a vidniig manifta 
sTébo ]!1 Jako na prahii v<>i^qoííI1 a uxná- 
Tajíc, te Jemn léKaM nic nejDohoa pomo- 
ci, trdťom ialofltU^in utekla 6e na pouoi; 
k Pánu Robu, a putovala tM mile pMky 
I Kariítelim aí &» lirai] í'ralakf du rbra- 
mu «v. Vita kn brobu sv. Slgmunta, iib>- 
lujlc oxu mifl s čistfibo xluta, klťi^t 
dvadcel tN brivny a pct lota vátlly. utiy 
ifm Ktatem akriUlena byla hlava sv. Sil- 
munta. A vyhonavdl pf-l lom hwtt^ mo- 
dlllby a iibf^ti své use na Kartátein k ti- 
aafi se navrátila, aby mu svou laskavou 
|>«i vCnoviUa. A rlíiar Knrcl v akoikit br- 
ay ee ucdiarll a sv^ťh prvdv&lfch sil na- 
byl. Bůh raťll od Cesk* rcm* odvráilti 
veliké nvst^fitl. tttattí by jl v tomto řoae, 
kdyby byl císař Karel s toho BVřta seAol, 
sajlsté bylo potkalo. 

Potom pflitel V myslel tervnu 13TI při- 
ajidnfm cIsaFov^m nové ztoIobjT Bi'ťlbl- 
okup Mobu(sl(^, Jan z Ligo v, k ci*a- 
ri do Prahy, aby od clsafc pMJal v lAno 
kurfiiratvt své Mohu<'Eké. 1 posadil 90 cí- 
naf Karel dno 22, června v maj^^atatu svém 
na veToJadm uimSstl Prfi&ekéra oioten 
Jsa Iradaty a celj^m dvorťm avfm; ptl- 
stoupil pak pfcd 8tupn<> irúnu arclblskuit 
noví, u iwklvkna pHjimal z rukvu claafw- 
vývh korouhve kitrlbrstvl Mohuřskího. Jit 
ti<bdej&1 lidé Lomu i>« divili. Jaký to obrat 
se stal v& vécecb polMIck^cb. a sám kro- 
nilcáf B«DeA a Veltult« o tom iil.^ir, kte- 
rak v tom se ukátala vvllká milost od 
Pána Boba národu Apskdniu n tomu krá- 
lovství prokásaaá, nL'boC vtý pfcd málo 
IťtyJrAta^arcIblvkupovfi Uohu«átI obyfioj a 
právo m«li, volvnfmu králi Cmh^mu na 
krAloVBtvI pomaxánl dávati a Jemu kom- 
nu oa hlavu sázeli, biifkupové £«atl a 
moravští pak museli do MohuCe jeziiiií 
a od taméjaich arrlbiskupův sia potvreo- 
nl a vysví-cenl i6datl, — iijiií vánk při- 
A«l Mohu^k^ airlblakup do Prahy, aby 
plsafl přísahu v^rnuMil dloill, a od n«io 
v itvMakdm paniiivi « dújitojcnsivi po- 
trntcn byl, a z rotk&záol papele i rlsařo 
potrllvy v Kristu oteť. arcibiskup Praí- 
ský, Jan OOko. osobnil do Mohufe jal. 
a napřeď feřenfiho arcibiskupa. Jana dp 
Llgne, v kostel Mohníský a \f- vSerita Je- 
ho prára, v duchovni a svťuká panalvl 
ivof-ádné a ekuleřne ovpdl. lA Í9i Kure! Kterak ntb«zpe6enstvi otí n«p^jt*l odvrA- 

<<no a Brnniboralto ku korviné koneíné 

pHvtileno bylo. 

1371—1373. 

Mftl Um ImttBU prott Karlovi a moci 
Jvtio ilomti I.iixenbmského spikli. Jakot 
brll o!)8 krilové Karlmtr PolsTcý. hiiilvík 
Ulteralíf- a x*>)voaavá Bavoratt nepfostA- 
Yftll v rtUIwlpch ívjch, a k lomu J<*W 
Jiní knllHia proti rínti brojiti poSall. Tok 
Dtetlné byl paiie* Urlian V. ne«i>olcojeti 
I Karlem, proto 2^ na av« drub<^ jlzd^ 
do ftlma Mllaush^ VIskoDiy dost avskiv- 
Ul n Jim LomtiarclU Qvvtal. CSsaf i lo 
BvfiMW uflDltl nechiíl. aby llin Bviitakou 
moc papeXovu bmc potřeby pflltfl tK^ninoSll : 
avBak pjipťi Urttau V. nelufto aobfi t ftl- 
m^ v uimOm soimodiitvr VlsKontúv, svýcli 
nvJv^iAToh nrpHlttil. pa UrfltkJ^m (rase zas 
do Avlňonu nfr- přcaW-hoval. Tahé Molmí- 
ahí arcJblskiip Gurink /. Nasova. od Karla 
nn dflsiojenatvl kiirtiirnijLlce nikdy porý- 
&cní. íalckrabí- RupriThí a markhrabalR 
M(íle&ítl na ctaaíc sť roíhnAvall. aj eo o 
pHříiiAcli Jll nerl. A Hdyliy byli vílcknl 
lito potcnffttl moc bvom v Jedno srazili 
a proti Karlovi obrállll. mohl s* Karel v 
lak hroinC-m nebeupcfenBlvt o<;tnoiiti. ja- 
ko píwri «Io l«y pradéd Jebo Přeni):*) 
Olakarll. Avftiik šatna proíf-etBliiont Boíí 
odvi-AllUiiHiitliii (ilrainf- hroílcl, aroapiy- 
lila mraky bouře, kt^rft iie jli Jlí etaho- 
va!n nad Cwíiy. JI* ilnp 5. liatopailn 1310 
vimfel Kazimír, krSl Poláky, poslertn! 
Plasluver im irAou polskfm. ktor^i ti«- 
majo právničil potomkftif muljtkřfh. kríl- 
lovmvr HVí- Ludvíkovi králi UhcroUtinui 
odkAz^ I. II ti v f k Uh«rek.t iiva]»ij<- e^ 
» ilf-dlolvt «vé polakA. nfiiuel teilj- řasu. 
alty xamyňifTnft niípPfttc-Ukí kroky proti 
Karlovi a moci dnmii UuxenburKk^hii 
mohl finill. Potom umřel dne 19. pro8Ín- 
ce 1370 papež Urban V. v AvlAonř. a 
ftvoleo Jeut 7a nil>iiup(-e Jetio A e h o r XI . 
kterpl Vyl privft cUaře Karla vybomfni 
pHl*tein. KoneCni umřel dne il. ftnora 
X»n laUé Mobuííkř ari-lbiflkiip Ger lak. 
a IiúaabeDlm ťtsafovj^m poTjfien Jest na 
J«h« nif&to Jan á« !. ignc. rodem t 
liuxenbiirka a pMtol.ikř clsafiiv. ktcrýi 
Jak Jsme Jll vypravovali, poiom t&To ůo 
Praliy přiftel. mby evé kiirfflralvt od of- 
Mfe pMJal Tak Bůh hlavni nepřétely Kar- 
tový í tobo avřia povolá), a Karel mobl 
proti ostautlm Um dúraKti^Jt vystoupiti. 

Uiar&t nepf-Atel* eiaařova iloaiu na- 
mlouvali Jli po doUil £aa Otu, marktirabé- V. «Bp: 

te Uraulboiakřbo. í:j^jI' •- i-iiu '•• 
nitu a oepevnou povabu. aíiy risji 
^v o poaiotip«nI Braniborska 
a Mm( min fivi^cnti n>tlii WKteK: 
mu zaetiavail btedi^l. Ola veda iIori 
Slvot T)lí(«>intif, lak <o ani ne iivon 
kou, KatuMaou, nťlll, a tato po vl 
tvíi fan pN dvoře svíbootc*. v Praí«. , 
bávala, dal se enadno naminviil k Činu] 
v^Tolomnému, a hned oa poetku 
1371 ftvého fcynovce. Bedřicha Bai 
skt^bo. do Rranlbar poxval. aby a vojt 
lam pFlARl. Stalo se lak, a DinnihorW] 
stavový muaeli l!i. krStaa I3T1 torna 
dMcbovl n Jebo bratffm přísahy vti 
BklAdati. Takové J^lnánf musel cTaař^ 
re! tiotreatatl, a opovMév Otovi i 
rhovl 22. terma v&Iku tined a ve 
vojakitm do Rranlbor poeplcbal. t 
ta vAlka |)o dva mAsfoe. řervene<? a 
nnii vCdomo. adall la nvb ona atrvai] 
de druhou xvft^illa. CtsAř Karrl as 
na za^Atkti mostce zAH 1371 sasii do 
h y. íRvřel 16 října pMméří a I.i 
kraiem Tberík^ a nyní tak* i 
a raarkhrabAtem Oiou. e vojvodamt 
vorakyml. s arelbsku|)em SalzburakýHi 
23. října v mtiAb Pern* taki a 
limbaty Mf^-Atikfml a » lilakiipem 
licr-ili.f m. Tatu přlm^^M roMo al tldlj 
května 1373 trvati, a cluaf atakal tln.^ 
au, ÍB nynt se vScmi avřmi protivníkyl 
kojnř vyjednávali mobt Z Perná 
do D II d I & 1 n a. kde at ilo konce 
sAetal. a na požitku r. 1372 do Vr^ 
ala v I Hi* (Mlebral. Mezi tJm vyjt 
kniíf Přemysl TřilntkJF. eli 
dvorsky ttxiiM. a kntic V I a d I ■ 1 a 
pol>ký, synovce krále ]<ut1vlka a 
tlil uher»kf s králem Uudvfkem. Bbj'j 
8 rísařem smířili. TakA papeS ftal 
XI. vyplní RvjSbo IcgHta. Jana. patríi 
Alexan<lrlJ&kého, aby mcsl obéma 
ml panovníky, císařem Knilem a ki 
Lihorsk^m a. l'o\i\ipm mír a avorsast 
tíobll. A tak přUel tento p^pcXakJ 
z&roveA a Vladislavem Opolakým. 
llnom, a s Tomáftem, ardbUkupem 
honisk^m, poily to krále Uudvfha, 
saft ilo V r a 1 1 a 1 a v i, a podali vyj 
vAnf o to, Aby mv císař a Ludvíkem ' 
ftmlřll a pro Iniifil ulvrs^nl obspoli 
př*t«lstvl aby oba sv* dfttl »oW k 
ielstvl ftasllblll Kril LuiIvTk maj« i 
dvé dcery. Marti a Hedviku, cbtw 
MnrM, císařovu (Irtihorn^enAmn 
Sigtnuntovl k manleletvl Ofitl. Meil 
ta vyJeiInftvánTm do&la do Vratialail ip čniko-SforavskA Kroniku. 196 eina ]3i2 syna poruililA I IidcíI 
f» ť-laař Karel a i\o Pruhy jto- 
I. Pat»ef^k$ lcf(A( a imwIotó krilo 
ta jKj t^m riA8lnIova.ll . ňeC^nf pa- 
ta a pspotúv tegAt svéui na krSt- 
Dd4U pahny ve hlavním cbrlbnA u 
ta. ft na bílou tobolu. 27, bfi»iia. 
Jli také hnM t«hot dR« iiovo- 
loého cf^^afakého ^na pokřtil a J&- 
léno K a r e i il&l. Na Bolí boa voli- 
li splval leatSi patrlarcba velkou 
mou ve hlamilm chrAmo, a pM 
Wcli slavnoílí-ch byli claař Karel a 
král %'AclHv, olia v majcstálí avSiu. 
Dli. jakoí i V.iťfav, kMrfíírsl Saskř. 
knrtiirnr' Mohu^Bk^. arrlbiskupovC 
f B Ostři hoiDsk;, biskupovi Met 
iiSBtnirflkf. Pafllakř a Nouburakř. 
lov. knltp OpolHli^ a mnoxt Jiní 

kntiNta. 

ttrubý nvAtťh rellkono^^ul. 2^. bfex 
Ihl XA crliiaf Karel a« vAetni Hvfmf 
a ťňlým dvorMQ nvfra, a na NovC 
Piaieki SD oilcl)raJ, kdož v Jubo 
nostl Jan OC k o, nrctblskup PrsS- 
Btavfinf cbrAm a klůfiter na 
ne cli ke cti alovanskfm apoňto- 
Jívattm, C T f M I u. M e t li o il [ u. 
Scliu, Prokopu a sr. Jero- 
ElamA pnAvftlIl; a 1« m toho dne 
Irfcvl evangelium o dvou učonnlclck 
s Krlslrm do Emilii? putiijli-fch, 
iM lili PnixYí v obyčí-J. Slovansk? 
drn a usy aaiývau. Jakl ikl! po 
il6Je, Viíliký ťhráai kláfitcrnl po- 
tacbúval. kl&ftlet pak byl relml 
d; a skvostný gpůaobu gotlekébo: 
podobu 9Vuu zAťhoval v néui viak 
Jeflte ambit priEemnl. JcJZ cfsař Ka- 
rair na st^nicb. predatavujfclmt 
rfjnvy tn starfh« ji novdho zii- 
Tyoxdobitt dal. Toto malov&of, aG 
opravované. oAlell posud mtvl 
milU památky etaroí'e«k&ho ma- 

hráze pokraCoralo ae zatim v Jed- 
lezl dsafem a posly krile Ludrl- 
tota rtak miimol cfaaf Kar^l na 

ifaico dubna 117! do Nftmoc na 
djvtt. patriarcha zaa a poKlové 

ka kl«rým ciaaf arotblakupa Ju- 
a co svého poeta pHpoill. vrátili 
[Iher. 

lna efaaroTjr Jlidy na Rýn byla 
J«bn bratr Váelav, rojvoda 
«r*ký. do xAjetl vojvodr Jullfi- 
ipadL Claor i>H>et napřed do Uo> liufe. kdel (te l"*. iervna hIaIo pondri- 
loHl ol)9cni'<ho lidu pniti JifIio ilvořnnňnt. 
tivadill nfi tocii n/^ktpfl (Irol-ano s ni^ 
řifany pH kostkách. Kcmohoiicv davu lidi 
na nO úorálejtclch odotau. utekli ae do 
hospody, kde clBafovna brdlela, a kde 
lid Jednoho t Dlob zábli a jiné Jeité po- 
ranil, MťfltHhá vrchliont sUVit jen pudrňř.- 
d^nou laxii na uxdí iidri^la. DmbAho dne 
hylI pttraAcovfi tobo po«lvll«n[ nd vrch- 
noetl méatfifeé přišité souzeni, a clsaf prý 
sftjn takA dvorany aré, ktoM vlnami na- 
leKent byli, potrestal. Z MohuCe odebral 
fee daaf do Luxenburka, o. chtél voJvo<lii 
JullíLHkéhn inorl zlimiii^ pfliiuiill. aby 
Jeho bratři na avoI<odu prnpuxtil. NeXll 
vAak k tomu přlAlo, aprofltfed kovali to 
duchovni a avijt&tl knUata nfrmeíílf, ie se 
vojvoda JuUfiskf ctHafi pokořil, ta promi- 
nuti viny ppoell. a voívodu Luxenbur- 
6k«ho, Vftclava, te KaJeil ceatnĚ pro- 
pttfiill. 

Dne 1. arpnA ni:; byl etaaT Karel zase 
v Pnue. ArtaJi J<idn(lnl tt králem Ludví- 
kem dlouho nochtAlo eo k nfiinkCmu dli 
pribllíltl. a to tilavnť' pratti. ic krlU Lud- 
vik od prAteliik<^b« spulkui a vojvodaml 
IJavorsk^mi itpitnlltl nechtěl. I doAIa IbA- 
ta lavFeuého pl-tm^fl dne £9. hvřtna 
il373. válka xáse poOala. a olaar Karel 
cobntv vet!k4 vojsko pmti Otovi Brant- 
borskfmu, sv&nu zeti. a Bedřichovi Ba- 
vurakťmu se sv^m synem Václavooj do 
I.užlee Jet a Jíl v pPedve^^er hodu Svato- 
iluňniho v ini>8té l.ukové ao nalfaal. Arci- 
lilnkup Mii^di-hiirtjkj. vojvodovf^ 3aAlt. 
l'oinofanjltf a Meklenburňll a také mark- 
hrabnta Mticnfitl, kteří >e saxe a císařem 
íOiIHlI, byli botoví, Jemu v tí válce proti 
bavorsko stranfr pomáhati. Císař odebral 
se I Luko\'a 4. il^ervna 1373 do tvého pav- 
ného mJ>Bta FarstenbArka kde ae 
Jelto vojsko aliřomáUllo, av&ak teprv na 
po(*átku července do Branlbor vtrhl a 
před Frankfurtem uad Oilrou se 
poloiil. Na i)Ořátku srpna leftel táborem 
u FSrs tcnwaldy. Markhral>d Ota a 
Jeho »jn/>vec. Bedřidi BavorBký. od 
fivřch spoJencQv a přfbusnfcb Jaouee o- 
puĎténi. nemobli cteořskému vojsku v |kiII 
odolati a do avjch pevnfch m^st »fí ta- 
vřeli. Jedlnf barorakř vojvoda Stepán 
ttilttdftí. nedricliův bratr. ch«l k Jpjich 
proep^;hu cltMifi un jiné atrané u&kodlti, 
a ořinil H lidem íbrojníra bavorekím 
loiipeílví vpád přea Obouhn do Cerli, 
PřlSel a£ k DoaoaÍIÍc6m. Jtcbltn 
pfedm*Btl apSlIl a rybfnv okolní reanlca lOC • keM«bBl K|)Mn>'- z.itic Jako luiipctnlk 
lifes Ceeikl lc& nazpél io Bnvur ustou- 
pil. Jss twspocbvhy txl lBin«]6fch CIickK^v. 
hUdoCtiT brnnk', udatna ze ^einf' vytlu- 
čen. ClMiovna A 1 i b O t «. kt«ril «a li 
Tillh; r PrBJse li^rdlela a lieKpochybjr aprá- 
ru seiii6 oil maniola kuIi^ kvňf<'nu mřla. 
rypravlla pií hned pototn řeíkf abor 
do Bavor, který tam strBén^m plt^nčuim 
krajin ňkody n Uomaíllc pomatlL Urai 
Um iiodd&valo av v BmDlboMch clsaM 
Jťdno nt^lo sa Jrubfm. Prankfai-i aad 
(Mruii a I.ebiib byly Atok«m vsáty, a 
marklirabO Ota iioxnal, 2e brxo vAecko 
ztraU, jťstlllo ťlstiN> nctiproat. Znaje do- 
broUvoat Jeho. íc vždy rad6)l cvatcu mí- 
ra ae£ll vftlky krA^^t. iMsiarlI se n De- 
dflchem BavorEkřm pCed Ddn v Icteiif 
u FUralenwaldy, a na ilmluvy so 
poddával. Dfiv£ra v cfsaf« nesaredla Je- 
bo: Karel svolil dne IS. srpna 1373 k 
nov6 Omluva. Ota a Bedflck sFcklI ee za 
Mrbv i Ea ''.nlf rod nvhj buvorskj- v2ecb 
prAr n uArokftv na držvnl markbrabatrl 
Hraní borskíbo. u vĚiXky své doitavadnl 
poddané v t4 zooi) odkázali olanfnvj-m 
xyiiĎm a Jejich dfidlcflm. Ota přceta] 8« 
psáti markbrabetetn BrsnlborHkfin a je- 
nom (o si od claafe vyproell. aby smřl 
a2 do mnrll zfietati kiirniratem & arciko- 
nirirnfkeni svatť- ňfniHké Hftf. kierálto 
dústoJnoHt Tiiarklinibaifím Branl)ior»k}-ni 
PMmIuAoIil. CloAř Karítf vfialt dftl mu aa 
odstoupenou měsla. a hrady 3 n I z b a c h, 
HlriOTu. Herabnicit. l.aufcn 

Rosenberg. Flosa, Llchten- 
ateln. NelditelD a Jiaft veam6e v 
hornil ntlcl v ilrienf d6dlCné. iKilom bra- 
dy TuniKlauf a Ad^lpberk v itrlenl 
xApimt, a jtraom totlk al vymlnll, tu kdy- 
by Oto, nyof jen laa vojvoda Bavorsky, 
ťczdétek umFťl. tyto nt-sta a brady zn 
lOO.OAO itatých pen^x od cíttare a J«Iio d&- 
dlcŮT M»« vj-Uotipeny hjti roohoii. Mimo 
to nvAsal so ct«af. to Otovi za odatmipe 
noti JňMé znamealtou aumu BOO.O0O zla- 
tých pen^z dtlcm bned v hotovaatl d&adf- 
l«in sAplsy na roínt droky xaiiravf. Z toho 
tedy vidíU, Jp cíaafl KarJovl nahytf Rra- 
nlborBkB velmi mnolio penAz Klálo. Aby 
cfaaf t«lt velkých auro íM>hnal. tádal od 
BlavŮ králoTstvt Cvakfho, oby mu zvlUil- 
ní berní k (onnu ciM povolili, k fi-muí oni 
■Icř Hvollli, arfiak Jakunitl nMpokojenost 
tia n>ptJln.t v tidu pfece zamozltt nemohli. 
Zt\u.n}t!DÍlf a poctily tehdejfilbo Caaii teakf 
ryllř a iiít-nec. TotnAd ze átttntibo. 
DBpsal v Jedné knize své x pPtílny té Kať«l V. Z«p: 

iKtmff lato iíioTa r^xitamn&: . Stf 
la krĎl« < Karla), le L)l-(lt& «aelo 
iiéfc, a snad I více rhce akooplll ol 
zemi détem svým, not » obeen^-Bi i! 
íd BnftAf; a snadno-Ii JcM Jodnft aw 
tolik JInfch zeinl skoupila? Pá^i pi 
íif v l>«nil, pochlebujíce a nf^btft 
hněvali krAJe pi<avdDu; alo jakol 
lekl. pochlebujíce hi^U neatojl prot 
nímu zKmu." Univeralta právnlekS. Blckup Albn 
Šternberka. PQiobení kn6zo MlUCa 
miliřs. 

1S72— 1311, 

I 

Jtft výie vyloilU jAinp. Se vyaok 
ly Praiské ddllly ae oa Ctyry fakult; 
ré dohromady sluly ..ottecafm oM 
itudentl. bakalUM a mlsíM rAak Se lí 
dohromady xrlá&tnf akadeoiiclíou c 
vlaatni prAvomocnostl. a te ta obe« 
vorcltou" M nazfvala- Za povlodnlc 
nepohodil se vSak Odov« fakulty p 
fké 8 ostatními Ady uoU-erdlty. náah 
^ho£ se Dli ostatalcb iri tskuU dl 
iluboa 1371! adlrbll, ariádtnfho rokU 
scvoltll, a tak pro a«b« druhou ti ii 1 r 
t \t. lotli iirátnlckoH titvoHlt 
ledy v obecném uCent Piažsk^m od 
by dvé university. kaldA t« tvláMB 
vomoc.nostt majíce nad aebou spola 
kancléři? arcibiskupa Pra2skélio. 
rozdílena zOaiala akadcmlckA obM 
okd na dv( ualveraily ai do vypukat 
Ivk buAltakjcb r. HIS. Clsaf Kart 
voval této xvIlUtal prftvnlcké aoii 
hned r. 1373 dflm na Starém mMil 
CeletnO ulice, ktcrfi atál odevftad J 
dotny obkllí^eo v bývalém aldle řldn 
piAFského. tak le se do nebo mi 
kaml Jak z Celetad tak k Siní 
re vch&zelo. 

Roku 137S poMtoupll Macdeburšli 
biskup Albrecht zo ^trrnbe 
Bvoii arclbisktipekou ntollci PvtroT 
11 to v i. IilHkiipu LttornyfclsUéaia. 
Jelllo. zalotiv pFud rok<^m ve své Ú 
v LaDdRkroné, klAňler av. AbsM 
odebral sfi tedy do MaKdeburka, a 
recbt ze Šternberka uviual se tw 
spravovflnf biskupství LitomySlskibt 
pKřlnu. proí v Magdeburoo b^ti OH 
udáv& se. Se ngnnecliy neunSl a a U 
lou, Jako druhdy D«>trioh t KiifaN 
srovnati se nemohl. ^^g Cwko-Monn-íkS Kronika, 

Hv Jeane m nahofc xmtalti o koř- 
nCoTl X Kromfttfře. kterak 

oputllT kROornlcivI « sv. Vím oil- 
hb knzateUtTl, ftby proti smAhaJtcf 
te mracA bojoval a lid Coak^ na do- 
rabu ilvola novůdoi- K Jeho kázliil. 
»d^l u nv. JlIJI na BtarCni tn^t^ 
tm mWal. nadoby^vjaf mnutstvl If- 
irnulo. a veliký obral t myslech po- 
íAv spúsobovato, Ulllf xalitoubar 
tenl prorokAv a ovangcliMtOT nainzl 
' ú xlfim nepfítťli ilovffoQ«va, kt«- 
i n 1 1 k r I a 1 prř jednou pMJdc. «br 
istvo xkazll a Uon«(? svéta apQsoblI 
Htal Milic, icby doba ikAzr &v$u 
i1b do U'l 134S. 1S6<I a 13flT. Maje 
b£ skAzu Diruvlt ve vieoh tebdťj- 
ATleh př«d oí^hna. spairoral n>i)I 
r&ein slopr a Enamonl. ic ADtlkrlst 
)vCt pfUrl. a tu rict-ko. co sv \ 11- 
Ihdejllm nesrovDávalu s ťlstou 11- 
FMCanďkou. s pcricorou a pobolnosll, 
Ho A&tlkrlslovo » kazalcloy vyhla 
Nwjvfce pak vidGI púHobeol Aail- 
ii n Hdf itavn duchovního pofMnaJ? 
biskupa ai po nialchy l«l>ravé, ma- 
|ce DB Dloh co kflrall: avAak t knf- 
r5tak*cli pAnův ne^ťtíll. s tolilt !itn 
'rl^ati, Jako kaidřmn jinAmvi nia. 
(ATU. fía Jednon v jAkfimal shru 
] saniAmu cImM Karlovi vťfplDO 
Hd ■» otmjtiu. že on sAtn J<>sl \irS 
ABlikrlsl. Za Uho\oD opovAllU-aai 
larciblakup Jan <Xko sapotfe4if. 
ktl J?J nřkolIkadRnnlm v^.fintm. 

elsaf, klerji horliví^ tctin vidy 
a sobř vAŽll, ociNlAal mu aut 
ma akuiku pMzot nvt. nylaf 
rcUká nnhaN>«aofit knť-íf proti 
I a pIlDí Y Jeho káiAnlcfc na' 
!!l. kde br bo v nijakém bludu po- 
jtl moblt. [ natrvalo dloutii) a podali 
vafl k arcibiskupovi la jeho uíenl 
trtvtovl. Mlll^ cc odvolal proto Ku 
Ifrtiaaovl V., a rohu 1367 aAm oso).- 
|e la tovaryŘo jakíbon! D6IMcb* r 
do ftfrra S* olubrftl. doBtar ím! dá- 
lufe Karla odponiCovacf Haly co 
^Inijitl. Tenkráie mel se pape2 L'r 
WS z Avlftona do íllma přestAhovatl 
' Jenom, a£ cUaí do Itali? pMJd« « 
Alma uvfsle MlUť proto dlouho t 
la BlHinof iMtpalflv pl-lj<«d (ekaje 
CJitf'1 vfliřfr do Avinonn JIH. avAak 
ÍM JeStJ' umtnll, Že ívfH vvllkf a^ 
IMcIiodu Antlkrl»Lov<^ ňlaianfini o- 

ii, JihoK T Pnup byl t;iiňM>b. to 
■jto cedulemi na koMeInfch dre- 197 

rfch pflbllřml oznamOTalI, kdy a o e«ut 
budou kasali, dal 1 zde v ftlmS llM na 
(lT<>ni;h koiilola Svatop^lnikélui irliMlI 
ohlaSuJe fimysl svfij. zv^tovaU u voívjntei 
kfizánf. kterak Antikrist na leml se jU 
usadil, a připojiti k lomu imiřebnfi vf- 
Atrahy a napomfnánf. PraSAll DomlnlIcAal 
od SY. Kllmcnta dali lincd po udjoxdu Ml- 
Ilfovii z Prahy BT*mu Eeaeralurt do Řt- 
ma vM''!!, t« lam Millf prtjndo. a proto 
laké InkrUlior Rlmiiliý, řádu IJomlnlkrtn- 
skfiho. hned jak ae pfibitf Mlllfova listu 
na kostele Bvatopetrakém po mfstf roi- 
bl&sllo. Bvé dráby vyslal. kteN knéze Ml- 
llt^e v samém kostele sv. Petra i » Jebo 
prA%'odffm rajatl a do vftxenl odvedli. 
HIIK^e icavroli « Mlnorltft v Araeell. kdal 
dlouho bidn^ drSfin byl, DMř' pak octnul 
ae v tubem v^zvnl u noniirdkinCiv. 8 ve- 
likou radosti lilAsali jiotum nmlcbové s 
kazatelen Pralaliřeb: .Hleďte, nejmllejai 
posluchači, ]U bude- ten kactf apál^nt" 
Avitak ]>F!AeI koneřiif olsaf Karel sám 
du ňima a Zl. MJna 1368 papele tiun u- 
vi>d1- I hn&d K v«H Jinak obrAtlIy. Mill^ 
poilvajti oclirany cfsafe Karla netoliko 
[jropusiřn Jest z vtienl a obaypAu nozlIC- 
n9mt poetanil, evIAAIí od kardla&la z At- 
liano. ate brio doatala se mu ! pMIt-íH.otft 
Ku konáni civoall prdrt^ křt^ítranskř, Kdyi 
lolll nepřátele J«bo k odpov-tilinf vxatl 
Jsou. on >Ani so na n^ pMuIeuval. Kevl mi 
sice. Jak6 mM s papelem rozmluTj'. avéak 
to bylo pozorovati ua nřm. le se v uCenf 
^vém o pricbodu Antikristova od Xé doby 
rie a více tajil, aJ' od toho docela ne- 
ustával. 

Kdrt se Mlll« X ftlma do Prah)- navrft- 
111, tu maje svMotnf upokojení a Jsa 
pr&v pfed oMma sv^ch poflluchač&v, po- 
čal tím liorllv^jl pmit vSem nopravoaleni 
bolovaU. V tom unifol knfřx KonrAd Wald- 
Iiituser r 1369, a nebylo tu více knxatele. 
Uterí by Praíaké NÓmcc k dobrértiu na[)o- 
mfnat. I iiCIl se nyní Mlllč. aC byl ]li vřku 
ftedlv^ho. JeAté tak^ Janyku n•^t^eckému a 
poJ^al 1 po némecku hA^alI žeby se byl 
po WaldhaMserovl v kazaielakí úhn\ pFI 
kostele Panty Marie pfed Trnem řSdiift 
uvAsal, o tam neoaléxArae spolehlivá zmín- 
ky. Ale korlh-oat Jvlio oenu^lo dontl na kA- 
íánl: tisíceru lldii byl KpoUi ípovMijIkem 
a rAdi-em ilurbovulm, M roxhiHloval i^aslo 
r tiAjteSalch pffhodAeb mul rodinami a 
Jojicb Udech, DarAv doitávp:, ae jť^h nikdy 
itetádal. a nechtěje I nemoha Jich po- 
drželi, pruloie nad m(ru MMdmř Slv byl. 
%Třliledával eAm IMI nnuil irplcleh. %hj <ltn igft Karel V 

pomaiiiU. Nsjvk-e vsak pWovaí o rycho- 
vint dobrého kMatolMvn: kaUod^nn^ 
MTbAielo 8c 1I& ala Mkftr. ta ietí aast&ra- 
jlclcli knélf. k ueiuu, laplsorat soue Je- 
ho pf^dnftí^ky; on pak obětoval }lm. co- 
koli mu řasil zbýralo. Při vsi t* pHanoall 
mniTfi iOsiával v*ak jeho duch bodrý a 
íarjř. a kdokoliv prř ra*l ftlnlU a mužem 
Um ocobyí-íjním. odfhíiiftjit Tldy na du- 
clio avťni txjtfllíína. ivoTsncScna t pot66o- 
■K se poctili. I nířla také akutr-fiifl horli- 
vost Jeho pro náboionrtř *tvot v CerhAcli 
ilosud nevíaanř fiíliiPk. Nejvfitót toho dO- 
Tiax byl ten. *c pňnotiMilm Jeho kásáot a 
aoukrom«ho naiiomfrLtnt c^lé vellkí hnl- 
ado BniiJii*v«. tak iW^mif ..B«níltky. doce- 
la r,iioiHly. Brly to ápatné doork]' plnft ve- 
fejnjcli nevťatejc hipsI nynřj&liiil ullcenil 
UarlolomAJiikoii a KonTlktskou na !tia-Am 
luSaU Pražákem. Ctaař Karel dal f^ <ni 
oadb Milířovým dnrlinn nailctinutých po- 
hnontl, *e vfiwky ly domky r. 137! skou- 
pil. rosboMtI dal a to mf%ta pak U 1 11- 
j?ovÍ ilaroToI- MtlI^ pHkoapIv n<kt«ri 
bllililt mftstUil*. vyBtav*! v třeh nilst*^li 
« pomoci pobotnýcb tn&Bfaníiv Pratskýcti 
áitm vcLikř pro Seny kaJlcI « pro mlad* 
knetatvo. V miste pak. kde nyní stojí ko- 
stel ST Bartolomřj*. vystavil kaplt ke 
ťtl ev. MaK Magdaleny, a dal tomu sv^ 
Riu Hatavu Jméno J v r u aa le tR. Na pa- 
mAtkn alovo podnes JeStř Jeden le souaefl- 
airb domň Jenisalem. PWe o 7achovůJiI 
toho AHt«f-ii iiv&fl^ln ho <^sto v těžké rot- 
palty. neliof rhlřje »e starali lakfi o ?«»■ 
né opatr-^nl t^ch, IH polepj^fl. miin^l itn. 
NStAnf (Ivé 1 in Ma osob (tvltl: avaak pH 
vit dobré vftll ctitelův svých nebýval 
virtypky « to. aby proatředkftv k tomu se- 
linal, a mutufl Canto muiíeit téíké urfi2ky 
a polupy, kdyí mu bylo p^£&il«tl lec- 
klOT^ho bohce« o pajf^ku na VrAtký Caa, 
Uexl ^m vfiak octnul »C nyní M M 1 1^ 
•e Sehravýml mnichy vo «poriiph Jritř- 
TítSffh, nel Jeho předchůdce KoDrnd Wald- 
kaitiuT Mnichové míli Jej v takové nenft^ 
vletí. I« prý ani avýtn životem Jist ne- 
hyl. PoDivaili viak pMxeft claafe Karla Jej 
mocné chránila, 'neiaohti mu nepribelé 
Jebo bHipRfnť iihllílit. a proio ne na tom 
snesli, 4e Ji-J při papoitském dvořo ro 
hlud&Te obtalujt. Sepsali dvan&ct CUokilv 
proti Břniu, v kterých Jej meil Jiným 
vtRlIl, £e Bvým kajfclm Senám uloStl Jnkn 
nijakou klůStcrot f^holl. je « ]edn(- štva- 
ný pfnift tvrdí chovň, s dnibé pak [tftlíS 
vychvaliijP. i>> vtuSkeré diirhoven«lvo iii|)( 
a hunf, po6aa od papoSe »i do mnlchAv, . Zip: 

i« DRchcc feBAm SAAaélw 1 aobe alu 
aibo Šperku povoliti. Se et mftla vl 
kuty vyobcov&nl s cfrkv^, te Je«t 
hrdého, a pro tu <itou hrdosti So ňiro 
nvf-mkou na duchovni. le iluchovotm' 
voliti nechcff. aby co svtho viastoiho 
a tak á&ie. 

PM dvoře pBneiskfim r Atriftoaij 
tehdAt Riintr itt*Sií Pralakfho, .1 a n K)j 
k o t. a ten pMJav ty íakiby z Prahy ] 
zaslané, papell ftchořovl XI. Jo 
který dne 10- ledna 1374 bully h 
Karlovi, k arcibiskupovi PraiakCmo 
blskiipAm U torny ílskému. Otomtlcl 
Vratislavskému a Krakuvgkému 
aby tiCeal Mlllíovo vgude bylo fltavd 
a pHsné vySetřovftno Z toho Jest vl 
i« pftsnbeot Bdlllčovo Jit &£ do dt 
rtech t^ch vý3e Jmenovaných blaki 
Bc vstahovnlo. 6tarý orclbiakup 
Jan oeko. ktcrýt Milíře potad 
proti Jeho nepfftteUím chrAnll, obdrteV] 
l>elakou bullu tak tmalomyalnM. Se 
Mlllř Jel musel t^Mtl. AvAak kilyi li 
altor PraUký. z řfldu DomlciikJUii 
DvO] ařad poéal konati, a Milíře v; 
vatl. til MIIK itaae odvoKnl k sam4maj 
peti uřlnll. a hned v postí r. 1374 on 
do Avtnona se vydnl. Byl Um řeatnftj 
Jat a od svélio etar^ho pH?.nÍvce, kwdl 
X Att)aD«. dobře chován, a zapudil 
u apoíitoiKké stollcft Tflellké pochyl 
o liravovi-Miomi avé. Avitak pohřlehat 
ucmot-n^l náhle v AvI&ob4, a prvé 
)cho roiepřc dofp*la ku koaeCnému 
sudku, umřel ve svátek ss. PKra a 
r. 13(4 v cteln^. VJS« rořeoý úfl«T 
ífiv, Jeriiaalem. ctratlv nvébo 
itatele a řeilitť-le. xaiiel, a císař Karel 
roviU ta BlJivcnt řeskýn CUlercl&nilin. ktt-i 
fl Je obrállli v koileElum a v, Bsl 
narda, a taky a profesory avého řádn t| 
u^m chovali. 

Milíř povsbudl) mocař n trvale di 
nái'0(lii Českého a byl Hiisúv první 
chndce: Jako č«i«ký národ vůbec 
Mlllí^ jarý elt. Sivou obraznost. Mal 
nAboSuost. poněkud bolnoinyalnou, 
Jemnost a urputnou odbodlanosl. Moc, 
Jevila se zvlA£té Jivýtnl atovy a b( 
středními skutky. Jeho spiaové pat 
kvaii skládaní. Jsou v^Ak mén« 
jadrní, nfti Jakým *Sm byt. llrli }wm C««)(o-Mormviihá Kninika I9V 

■nelení Ml hnltat ■ králův. Socha *v. Klcrak (« dat Karel v BranlboMch vlá- 
Jífl n« hrade Pratakém. dy uJaT, a tvým tynUm Je v léno dal. 

IS73. 1S73— !374. 

Kdyt 8« vo]voda Ota a. jeho syniiveR 
BedHch Davorský vlidy nwl Braníbgr 
skein na dobro <Hlřťl(lÍ, a, tMn tuto cliiiifl 
Karlovi tioatouplll. oliJftdOl » DÍml v »rp- 
RD a zAM 1373 ctant Karel, maj^ a sk-Iuhi 
Hjrna Bvého. krftk V A c I n y a. rfiecky kis- 
Jlny Rrajtitiorxlié. u pfljlmal vdude ad oliy- 
vat«lův nx tmtfno sv^cIi ^saův pfteahy 
v^rnoMi. Ptin 27. Bi-pna t>yl v Straus- 
borce, 1. xáit r Berlluf. 10. íjIK v 

5 t e s d a I u. potom v Tangermfln- 
1 é. VftePka z«>iDf b>'Ia za ApaliiA TlAdj* 
Otovy na mixleit t>Hrcdciui. a obyratelé 
vidoufe. hlerak CrskA fíie otcovskou pé^.f 
Karlovou vitii>l4>' nevídaného blahobytu 
požIvA. u i-ndootf jfho vlAdu |>odBtoupl1t. 

6 J«mu pDiduJ] na to pftRaliaJl. £o inark- 
liralistvl Bmnlborak*^ nikdy iiemA od ko- 
runy iieeké odlrSeDo býti. Clsaf Karel na 
fidll, ftby so hned uCIní! popia vSucIi mfst. 
hradftv, niésteřek a vel » jejich pHshiftwii- 
stvlm a iRjIfb majetnlkfiv. aby tenio po- 
pis byl xa i&klad polofen jako k néjakřm 
d«sk4m XMiivkýiii. laké Již oil« dAvna v 
řr-nkfch zptDfch byřy. tak ahy se » iirftl- 
ttwtl vértMo o v&em niuJeUtu. co komu 
tiAlpSE a Jalti pr&i-a a privilvglp i^d- 
norou kaSdéniu slam n Jt-dnotllvým 
asobim projiAJčeny jkjh. Tento iwpla Bri 
nllíorske zřmA v Dynřjíltn krftlovskím 
8rchlv4> v BcrlinC Ee ai poilsea zachoval. 
Kdye lo vSo bylo TykonAno. usadit Kar«l 
v tlranlbonch evé hojtmaay a vrSUl so ve 
apoT&fno«tl oban vojvoJ navordkj-oli. Oty 
B B«dt1cbB, II proatfcil sAM 1373 do Prahy. 

V Praze meil trm uiof^l Karlttv ni»J* 
mtad&f syn Karol da« 34. *r|ms, a vo 
VfdDl umlcla 1. xAH ]«ho dcera A 1 2 b » t a, 
tn&nžflka Albrechta, rojvoily RakotUikAlM. 
A vfiak bT-ut po Jelio prfjexdu do Prahy pu- 
rndila mu císařovna .\l2l>^(a diM S9. 
z&H 13TS dceru, jíl nM krtti diUuj Itnéno 
Markéta, nyla to ttMly Jtl ilnihA dcv- 
ra Karlova, htt>Tftdt mřlH JtTti.<uo Mark4>tH. 
a provdala ic potopí kb Jana purkbmbl 
XwrnibrritltílKi z <1nmu Holienzollerakébo. 
nnv 2 rOna 1373 byla vellkA slavnost v 
Pi-RKpr ciBař Karel uitftll u pMtomnoslt 
obou tioílBt Bavonikjch. Oty a tlcdflcha, 
markhrabstvf Braní ttoriih^. o- 
ilevadADlm icemaUitlio praporu aynOm *vfm 
VAclavovl. Sigmuntovl « Ja- 
novi v Ha9. Bi pro pMi>ad. kdyby tito Je- 
ho syiiovA leinfell. CekaleUivt na to 1^- Poa^vadl |lt vflecky kaple okolo vyso- 
Ik^lio kůru v novém chrAmft « sv, vila 
tua brad^ Pralakém v atavl)4 dokončeny 
ta.kA ottAfl a Jiiiým oAbyt)(«m opatřeny 
byly. kAial ciiiař Kar4)I, aliy na vlečka 
Ma kotlat a krAlův Ceskfcti Jako2 I Jc- 
manZelek. co lích ve starém chrAm* 
Ipoflvalo, do tfich kapu v oorém ohrA- 
a6 pŤone»la a na novo poctivé pochovala. 
lAenl lola Hi\í LehdcJAt doeorce. £111 
tenkrAt fikalo, direktor stavliy. ka- 
lili B e n (■ a X V e 1 i m 1 1 c, snAm^ 
krfMiíkAi^ ««»kf. ktvrýžto ku kaidSmu iMu 
^Hlottl otov4^aou tabulku s Jtncncm a dnpui 
irtf. I lak pt«n«Apaa Jsou Ola Bfett- 
l»V8 I. manialky ]«bo Judity Svť 
ilbrudBU«. Spltlhn^va II,. Bře 
tlslava 11.. Bořivoje 11., prcmy- 
llaOtakaral., PremyelaOtaka- 
r* II.. Gnty X Habsburku. iuau£«lky 
řiclava It . kouiřfné lAIo krfilr Rudol- 
I. Nad prvními AMtl t<y|y edřtAiiy Jsou 
Jstra Petra Parl^fe nAhrobky t Itamr.- 
iikového. ua kterých loifcl postavy 
lljcb řemeslné vyteaAny Jbou. a Jlcht 
vyobrazeni Jnna do tdto ..Kro 
poloilll. ovřctn tuk, jak v{-i»Tin dt- 
o<l ncpfSlcI poroiíchAuy byvŘo podnrs 
apBLhiJt. BmeíL x ťt^tinlle dat lakA nad 
Id^m hrobem »a kostelních KťSnAch oA- 
iBr itdélatl. kterél tiynf vítAIm dtleoi 
noveny budou. 

Tobo roku I3T.Í kAeal císař Karet ode 
gu bratH. Martina a Jiribo z 
;ia*«enberk ii uliti kovovou aochu 
Jin na Voní. kierftl na HaAnii v** 
PrafKkCho tirádu naproti hlavnímu 
iu postavQoa byla. Tato mlítrorskA 
atojt nynt na Jiném mTst« t6Í*oi 
a nAletl k nejtoamenlteJUm sta- 
lltlnim (obo spbBobn v celé Bviopé 
lujfcflio rokli 1374 apŮBoblI lo arcl- 
[up Jan Oí^ko. le kanovník Beae& 
iimfli' tnkA víoika lAta Pralittiych 
jdv. ktvrfti ve ítarfm chrAmfi u «v. 
I pochována Icíela. do nového pfcnc- 
byla. Kanovník BeneA iilotil Je v^i 
ty ve01t> itebe v ochoze za hlavním oltA- 
nitproli hrobu »v. Víta. kde podnes 
té kamtmy v podlaz<> avfiak tiez oA- 
Iv j»JI»-h iirobky přikrývají. ■TOfe IvonL, smi no e&rov«lt <víniu Iirii(rii JkootI Jtu- 
dMcbovl. Rift-rhhťAbfitl MorkvahAiua. k 
Jebo tf »in itfDftnt Joítovl, Janovt 
SobéflIavDTl e Proko|iovl. Zliio- 
v»ft vrdal zlatou bullu císařskou, v nfiU> 
siflio, 1« tnarkbrnbstvf Braniborska h ko- 
ntnua Česknii ca veky epojCDO a k nt pfi- 
vlílťno JesL 

Vojroiia Ola Ba*orakf. bývalř mark- 
lirab^ BraalborBlíí. ůbdriev od claat* 
Kttrln rofiif {itat, D«lt-bi-ttt ae brzy potům 
X Praliy i)o Bavor, a lam aa brad^ Woir- 
ítvliťt u iJinilabiitu ao ivoii kiibúniiii, 
Markj-tkou mlynAFkou, v««.Io ilí byl, a 
i»i'iifiv ta prodané Druallioi-sko atrSené 
utráceL 

Braniborsko byla poslední z vélAIch ze- 
mí, které Kai«1 pro avtkj d&m a pro ko- 
runu Českou nabyl, a n.vol obíral ae s 
Rlm a lakovfm zairbenlm a s takovou peí- 
ll\'U9tl, s Jakou obye«}a^ laekavl rodlfe 
ae srfiu nejmlailMni illljlem nachátlvajl 
JIE nlsleduJIcHia raku IST( na KnčAtkn 
br«wia tdvlbl 8c X Pratiy bo «voii man- 
Selkou a sv^ml syny VUclarctn. Stsmun- 
tem a Jant>ni. a ilo Dranlbor se odcbrtil. 
kami jci i-Hiy dvCír nftnli^dovatl inusol. Tu 
byl v ))r-uznu vi^fílm iHlom v Hprllní, 
v kvHou v Prvnc!ov#. hlavním mí»t* 
Vkranskf marky: v O u b I d fr byl dav 28_ 
kvftna lUL unf^niit, a jtotom de^Ai řas v 
T a n s v r ru a n d f . mOalř v Start maree, 
l>řcb.(ral. VfboduS palolenl toho mfiau 
tnk tf clBati Eallbllo, le v nem bned no- 
T^ brnd rro eebe a své nOstup^io. radnici 
■ anamenltý cbrAm s kolloKt&tnl kapitu- 
lou i&loSII. a ttlto nklaillSté xt,eho toho 
»boU tnltl cbf-t, které se po i^bl z Čech 
dolů plart, aby fp odtud dftld do Ham- 
burku n ]»o suchu do Ltlbeku rasvítlelo. 
Na lích mtftch provojsell claafe kurfflr- 
atovř Moliuí^skí a Saakť-. a mcozl Jiní 
fTíiitl pilnové. ClsnC Karel iivwl] bctpťí- 
nost u pořAdek do zcmC itov^ nabytč, ob- 
novil Eimstlř liratly a hrazeuA m^ia. vy- 
platt! z38tavoné Btatlcy niarhbrabahfi, nrno 
ho jinoch véct vyřídil a před tvfm oArra- 
tem do Cech v iwlovlcl erima 13T4 své 
rtva syny SlgmuntaaJanav Bram- 
bořích osadil, tihy mravy n obyřeje oby- 
vatelftv poiTiall a taczl nimi sobí ivykll. 
tlKT Jim ES ueJvyAdfho hofmistra Jana 
I Kltllc. blakiipa l,i>buského. rozenAho 
fimiUbora. kiorí-bož tuké zemskýia sprív 
cím v Ui-anlborsku uílnll. Za lebileJSÍho 
fiaau se Jak v BrnolborslíU tak 1 v yl>on 
Lullclch i>o vonkov^ vilude vdtálm dílem 
J«AI4 aío^anaky mluvilo, Jenoro i^Iectita a Karel V. Zap: 

rřill iin lidu m«3takťho NAmcl bylL la\ 
mkia let Karel v BraDlbořfvb panoval, l-J 
rkak vai{!knl auíM a soťf )f>u>plac[ Bvtmftj 
o tom pttf. til to byla pulefananii a prví 
íein vHrai i-laíUi* doba, Kterak cfsa' Karel R)é«to LUbfrk navl 

1375 

Maje v (imyslu. obchod ícakt bh 
plavlioii IM1 Labi zvelebiti, obrittll Rynr| 
Karel zř(>tal avAJ na dolní zemé n^m«ck*. 
a ivlfiAt^ na mi^dlo 1. dbek pM BalUckta.] 
niofi. 1(tcr«tto bylo hlavou mocného aTia- 
ku hauxmlakfch mí^at. a velllcfni bolMl' 
stvím slynulo Ph1i aobA císař, aby se pro 
střmlnlctvfm třchlo hanx«at»kfcb taM 
kupectví Ceskfi a bran)bor«k6 rouDnuftUA- 
Za prvních ťaaav. kdyt Uflbek byl )e«f j 
osadou slovanskou v i«ml hfxniýeli 
rtiv. nazýval se Biikovec. Ctsa/ 
umínil Hl tedy t. 1375, boto m^to aaf 
viti. a vypraviv se a císařovnou A I ■) 
t o u B synem Václavem asi v ii 
polovici mK«fce Července na cestu. Jel 
Brřurt a MI*«fl do Prenclora v Br 
Meh. « teprv 21. tljna 1ST5 drtě) 
slavný vjezd do Ldbeku. Od e*«^ 
nafť Dcdřlfhn t. RtidovouBa nenavl 
císař ftlmsky toto mMto, a pnjeU 
Karla by)n velmi Plavné. Před tne 
úziloblll se ctiař a cfsafovna r kapli rr. 
Oertniily rlsařakyinl routihy a kieaii(y< 
Vhedli pak na kAO a v n&sledujlclm pa- 
ř&dkii do luéBta vjeli. Napřed Jel J«d« 
radní pín LCfcberkí maje kllíc mťMa m 
podiiilce ita xnanienl. le toto méato clarfl 
lont pnddAno. JdJ nAile<lovall vojvodt 
A I b r « c h t Sasky a LAncburský a ftt^ 
řik^m meřcm v lucc. vojvoda O i a Ba- 
vorsky, nfikdy markhrabé Qranlboraký ale 
vidy Jeat* kurnirat s cííařskřm leílea. 
knrfdrat Dedflch. arcibiskup KoUnskt 
a Kitakřm Jablkem. Potom Jelt císař Ka- 
rol n cUnřoviia AllbV^ta; dva ptirk- 
mistři Liibcítl vedli kon$ clsafora a il*B 
radní p&novč konř císařovny: Ctyil a«Í- 
xiiamenlK^Jéf m^eťanfitl synkové nesli 
bei>ii nad cl--ař?k^ml maniely, }el oatalll. 
komoQEtvo následovalo. A byli v uim 
mooBlvé vojvoda Albrecht Us 
burskf. mai-Iihra.bC- r I i 6 m Mi^eBtkf, ' 
!iS marhbrab^ Joic Moravuký a 
Jiní kiiISal;^ a vxnci^ent pánové. Za ve 
ho Jfts&nl obyvatelův pohyboval se 
vck\. k nCinui m.' joMti Lilbeckó >lnebai| 
slvo pflpojllo, do lilavuibo clirfimii Cetiko-Uomv«kfl Kronika. SÚl larle a potom <lo bytu. kt«rft [>ro crnii! 

byl ptipr*v»a. Káyt w> potom ctuH purk- 

lUlři tt radul pánova př«4«UTorail. 

slovil J« cfsaf velQii lasharé a imenoval 

..looli pilnovř."* Tm přpilaioup!! nejBtar* 

M purkmUtr. Jakuli PlASbov, a doroltl al 

Fcf»H Kel, ^; Jim ípd titiil lumlUeU, a 

le cl«af sAm Je pftn(<m T.flbi^kii Karel 

|třiak k toma odpov^ď^l, tc «ta.r» Fl«8f»lc«í 

]fitOpi«r riosvMeujI, ktíralc [.últck jMt 

Ino I předních péll tnřst ftfmakfi tlňe. 

te mlDf pánové léchto inéHt Jsou zft> 

[jQfefl claar^kftnl radami a koneely, kt»- 

fm a« vMm prAT«in mule Utul pfln&v ilA* 

ilK Deiet ilnf ^c cliuf Karel v hilDeku 

idrtoral. a b inMtskou radou o tom Caat^ 

ixpriTky ni^l, kterak hy se v Tangw- 

aůndi bluvcif kupecko «klB<llň1<- rnvrA Ot,^ 

ebjr a hanx««i8k^ml uiřiity dalo xrfditl 

Lfibvku ao rfsa^ Knr«l pMmo do Cwb 

rrAtlI. Imrt Jana Jindfkha, markhrabét* Morav- 
ského. 

l3Tď, 12. Ilstntiaitu. 

Mpsl Ifm faa^m nmr^l na Horavé cUa- 
lAv bratr Jan JioilMct), markhrabť 
ivakí. iJnp 12. Ilutonadii 1376 » G3, ro- 
rAkil sv^ho. nrl řlyMkrftl. SMUit: po- 
hajprr a >Iarkétoii TjToltkou a 
:oru lan sk o u pnimím ..Hubatou". 
Itterft tio oůemein^ zapndlla, podrulié s 
.rkíton Opavskou, od r. 1350 do 
|tC3. itotffitf ri Markétou Rakon- 
tkou. od roku 1364 do r. ISAR. a po 
EfB AlSbřtuu OBttloknkouod 
1371. ktAfii JfJ přelila, a r. 1409 iimNtla. 
8 Markétou Opavskou vplodll tfl syny 
ávi dcery. J o ft t a řlli Jodoka. Jana 
loIíCflnva A Prokopa: první a t Po- 
byli markhi-abaty Moravskými, druhf 
dal oa knflstvl a byl l(!sku>Pin Llto- 
lyáUkfm a potom patrlarcbou Aqiille]- 
Kým- I>.'era K a t « f I n a prordala. se za 
plKdflcUa. kafititt! FalkťDl>crak6bo. ilmliA 
ilítiřta t» niarkhrahřt" Viléma Hf- 
HakAbo. 

MarktirabÁ Jan Jlndflch mtloral 

yrtho ťralra. rfsaťo Karla, uprfmn^v a iio 

rif ilvot vvú] itl 8 Dfrn r pMkladné svor- 

II, a Jako pteá aio padesáti lety první 

rklirab^ Moravský, Vladislav JIndMch, 

P^*my»la Otakara I., lak njal Jan 

leh podrobuje bp ve vjtem liratru n 

Bvému, apoternjnt půsoWnfni mof 

«tftvu rodtt svébo a HiVc Ceaké podatal nř a poctlvA roamnoíltl pomáhal. Byl lo 
k.ntt« dobrotlTj^ a spravedlivý, marlihralj- 
BtvI Moravské od r. 1349 po 26 lot spra- 
voval, a Moravan)^ pfllnull k n^mu Iftakou 
rrdaCnou. Cfaafe Karla velmi £aato na jfl- 
1io ctBtirh po Kil a po cUIeb letnfcti pro- 
vázol a pM Jeho dvofc te udržoval. Osluť 
ne bydlel oby^nř na 5 pil v n li« rv e, 
bradé BreMakéni. nynéjafm Spllb«rcc. 

ObcvIAai« byl mSstStu mflosUr, ji-i 
ninohfinl vf sadami obdafll. Olomouťl 
r. 1352 dovolil, if se mOAfaaé prAvem 
Magd^burAkým spravovati mobtl, a v 
nrnf ealolit r. I3S3 tnamniltý Mfižter 
loustcvnlk&v xáhuRa sv. Auguitthia a ve- 
likém anAkladným lto«l«loink« cil kv. To- 
máše, Jan Ořko t VlaJilml, telidU jtAié 
biskup Olomoucíiý. |>oav£ll1 chrAm I Mk- 
fiter r. 1356 u pMlomnoslI zaktadatelovfi p 
Jeho bratra, císaře Karla, kterýi tehdUi 
liostelu tomu daroval milostný obraz Pan- 
ny Marie byxaiitlnak^m umřolm akvostnf^ 
malovaný. Pro tento obraz dal markhrab« 
Jan JIndHch kn kortelu avliatnl kapli při- 
(ttavřtl. n Ep pak po fase bajva v tvrt- 
Kirh nobnrtxlii-e a Jetlftka líernala. Mkíl 
Iiodn«H tld lomu obrazu .,(!ern!l Panna 
Mario BrnřDsli&" a a velkou poboinr>»tf U 
nému lne. Kdyt ae Auguslianl otl ar, Tu- 
mlfle r. 1TS3 do Slar«bo Brna do kliUtvrii 
Králové p^e3léhovatl musllf. im obrax 
n sebou yx»\i, a v Mariánském chrámu Jej 
vjatavlll. kdet alt pomni se nachSif. 

TAlo markhrabate Jana Jlodflcha 
bylo v kostelo «v. Tomňíe v Brní pocho- 
ráno. kdcl nynt Jednoduchý nAhrobnl kA- 
men na podlase mfsto Jeho odiiočlnku o- 
itnamuje. 

Kdyi brzy po Krarli Jana JUiANrha cl- 
saf Karel se svým synem Václavem v 
prvnf polovic] ledna r, 1316 v Karlo- 
vých Varech ae sdr-toval. iloatavll w 
tam k niímu J o 6 t, neJatarAf ayn E6mřel6- 
ho markbraMto Moravského, aby toto 
markhralislvl v ll^no obdrXel. Btnlo íur tak. 
n mladiti krll Vftr^lav dup 9. lettna 1371! 
vp slavnifm ahromASdi^nl svému bra,lr«ncl 
Joktovl markhrabsivl Moravsko » 
obyí«Jnou alamostl v 14do udílll. Vm- 
b<ho dne pak clsat toto léoo Joétovi ala- 
tou bullon potvrdil. Otec Joatfiv uCtnll 
víak ukové poKzeal. aby mladfil ayn 
Prokop takC v n*kt«r« Msti Moravy 
panoval, a lu Jo«l » přivolením Karlovým 
ii Vftrlavovým odstoupil mu na Morava 
liraily Úsov, niudov. Planlcenberk 
n Napajedly se v3[m pKalu^natvIm, 
Xjak mésta Přerov. LliovH a Vul- sta Karol V. Zttp: ío^. Uterílilo mřsu n i>«natvr jako mo 
rav9li6 podmimt*! drtMl mři. Pro- 
kop pMl se tedy Dapoloin také ..mark- 
liMlriHem MoraíBkym." Joit vsak se psá- 
val obyt^oi ..mArkhrabAtem ft pAn&m 
Uomvy ." 

Rokli 1375 line 27. Července umřel W- 
ké oA ní* AAsto spomlnatif Prai«k^ ks- 
unvnfk a fteskí kriíuUif li e ii e S K r a- 
h I c e z V c- 1 1 lil i 1 c. Kroniku e\nu eoiisal 
H& vřskivnou Mrfosl rtuafe Karla, piehiíile 
vypravováni sví Juykctn laUnak^m od r. 
1281 a iloveila Je tfim^ř aŽ do koa<:t! evé- 
hii tlToia. to Jesl do roku UTf. Jakotto 
kanovfifk j>M kostele Pral^kém opravoval 
po tlvadťvt let. od r. 1355 aí do r. 1375. 
úhul feilUe1« Cl vlasLnfi doaorcc stavby 
norýbo tiIavRíIio cbťftniu wf. Vita aa bra- 
il* Prnlakétn. proí-M taVe mistr Petr Pnr- 
l(t Jcbu popRif ua liufejftlcli thoilb&cb toli^ 
cbrámti mezt puprsf Jinoch předních a 
D Len c-tirAm xiixloiizílýrh onoh postarll. 
Rod jeho tphdiU jrti rytíHký. povysea 
jest po ioEfí do »tavu panského. 

Clsaf Karel, kierýt sám ut^vnjni tl<rje- 
IiUvem byl. Jeeté Jinoch mužův k tomu 
m^l, al>y (eskou kroniku spisovali. R. 13C3 
povolav k bcib<^ do Prahy eDamonltého 
Mtnontu Jan« Marlgnoly. rozeného 
Itall&na x Florescle. kter^ií ee ev^l ce- 
Maiul (lu Mon^otle, Cfuy a Indk- proslavil, 
rikiiil m'j. aby í«.>ikou kroniku !i«p«al, cot 
Iťiito, Jita iiotom binkupt^m v Blflgnan^ v 
Kalabrtl. tirí toí^kÍ loty 1354 a 1363 takfi 
v}k»n»l. Ačkoliv Jeho dflom ^cskfi letoplee- 
ilvl jenom niilo liskalo Knamenlt^J6I hý- 
la kronika Přlblka řoíenCho l>u lka- 
vý 2 U r a d c D I n a, klt^rCmu clsaf Karel 
flám listiny a lint zprAvy. ano 1 ilvotopU 
sv. V&(-lavn Dd otenhi ssmi^ho Kcpaasý fv 
devzdal, nby to víc do kroniky vloSII- KdyS 
lo T^ pomorf cleařoTou ibylo latloeky so- 
psáUD, musel PHblk toto dílo také Jefité 
do ře«kélio Jazyka přeložiti, aby se xn£- 
inoel dřjla íeskř'"'! v uíirod^ tlin vlcv 
roaftffiU mobU. Tato kronika .wUiL oil 
prvních dob i>eakých až do r. 1.1.10. Také 
Pralsky kanovník Kranlltiek, iKitom 
N e II 1 a L' li. oi»at kláňti-Tii Upatovlckí^ho. 
své kroniky x cfsaf-ova povzbuzeni si>i- 
savall. Kterak Karel korunu Českou mocnou ■ 

•lavnau uiinll, a syns Vlclava na Aimakt 

kritovstvl voliti dal. 

IS76. 

Snadno m&Xcmo uhodnouti [iKíUdu. 
pro^ m císař Karel na poS&tku roka 
ISie TKarlovfch Varech po nftkoUk 
ned^l zdrtoval. Hledaltí lam pfl I6f^v*ia 
Horkém pram«ou lajlsté pomocí proU ar- 
duhu. kterémus dna člU podaira KUfflit^ 
klorf Jej (im d&lť tim vTce obtéloTsU 
imCtnal. a fasto muobo dul k poleženi 
na Ifllkti nutlvnl. K tomu rc pHdávaly 
ustarlčnfi panovnicko alarostl. nebot 
dnrb Ksrlfir neustále řlnný vysoko dl 
itobé vytknul, kterého pM fcádném pod- 
nánl svém a oit □espouAtéi. Cbt^l »e stá- 
ti obnovitelem ftlmakeho cfsafsivl. kte- 
rtt v bl(in£ro stavu naslaitptJ. KnUali 
vytahovali se z mocl cIsaFskí. kde jea 
mohli, a víntost k cfsafi (akofka Jm t» 
dobr4 xaplaťenl neb Jiné prosptehy ilrfr 
li. vidy hotovi Jsouce ke viipourám a ks 
fpolkAm s cialml neprátely Hfie. Msoil 
pAnovC. Al^hla a rytlM následovali při- 
klad mocuí^JMch a postrfldajfm vál llsk; 
k vlasti provOEOTali právo moca6JS0i4 
nad slnbUm, utlHkovali poddaní! t\t a 
gkorllll m^tfiui Tak byl Jeden stav proU 
druhému, a císařova vaof netnotala. Jakky 
m&la, viudo kde toho poL^eba ž&dala. i 
dAraxem proalknoutl. Císař Karol acvIilA 
lep&ltio proatředku. kterém by m lednntj 
v řffii doftithlo a svrchovanosti t ^ 
patřiíné váhy dodalo, ncl aby n!'^ 
ho dédlCného Icrálov&tvt Ceaktbo pfedr 
v3(m tak velice T07.mnoill, teby se ms 
£&dn} knlle bet trastu upírati UMiinAI. 
PM tom byl nepMtelum vftellkŘbo násilí. 
H rad^ I cH>stou pokojnií ho v yj«d nAvánl 
áol, pH íeml pott^ neietfl). Jak Jsme rt- 
d6ll. dávalo mu království f'eskfi hot 
njťh prostředkttv k tomu: Čechy se w^ 
ty státi Jádrem a středlM^m ohnoveat 
flliaské Hátt. a byl by k tumu cUl M 
ilflfinio panora.nI akuieCnA vAvchy vctki 
niain JWRiA MAski z rukou kn(£ai ■■ ■ ' ■ 
pil a svému boxproMtřttdntmu i'i> 
Ijodrobit, tak ioby králova Coátf - 
a na vtdy byli clsafl ftlmsk^mf. i l 
nad avfml many a takovou moct, >3ka 
lebdát králuvé tVancvuc&tt neb AiígltCIl- 
Jtá byly celé Slexako. oitf Ltiálce a llm- 
nlborsko k Oeské řUl přlvt^^leny u při- 
pojeny, a mimo co v horní Katcl, fs 
Francku, ve Fojtlandyt a v UfSe&aku 
umotstvl vAtMch meuálch panství ku Kv- CnUto-Moravshl KriHiDca. ni3 aiM^ IijfIo pttkoiipmo, J«At« vím jicb 
Bak v Icnnl avaiek a korunou Coikoii 
jvedeno. Kdykoliv o^jak}^ piin neb brsM 
lir MAských z«mIoti cloaf-l clil^l se salfblU. 
ABcbo p«n<^. poraotl a wbrany pottebo- 
vtil. pMf^i-l » dubrorulnt^ za mana íeeké 
koninr wp iK)(W*val. Clnnř Karwl míval k 
Lakovém ůřciam vtrty <lo*Ll [maiií polio- 
|lov£, a tak vftopil t>m«tN>dk7 pAgobnoeit 
jteakt koruny aířlt a rotmaoioval. Tímeř 
[mé ityDéjaf iSaRko at po brflny Mpek^ 
rlo Jli tesnlm svaikom od kr&le č^eAké- 
<lvtblé. lak I krajlay bavoritké a ral- 
ekf oH Dunaje a£ po řeku Hoh'an a k 
lActu Wtlnbnrku pln6 t>yly CcAkfcIi Ion. 
<4v<di><^n^JéI l<£na b^Ia oh sápailí hT«b- 
trf Wrrlli film tik ^. kde se Taubiva fi Ua- 
lianpm spojule. od r. ISSS. na eeT^roxl- 
idé panství KoldlckA u IJp»ka. Jel xná- 
af^ a Caato imenovaaf rada cfsate Karla, 
fma s Knldlc, r. I36S od cí»»ttt v léno 
1. B v pfilDoťiilcb BtranAch panslTl Par- 
ébym. flarno, a P«ní:in r M<«klentiur 
kínb iomlcti od r. 137Í. 
Kdyi pak nynf clsaf Kar«l cllltl po- 
MsaJ. 2« 8(flmp a sil mu \ihfvk, tím vAt- 
»t«ro«t o 10 mél. aby dtlo od nétio po- 
tíé po }ebo smni T niv«f aspFltlo. coS 
se anailtto mohlo státi, kdyjtliy dQ«loJ- 
■oat cfaarakS po ařm *nad na iíof rod 
KIa. a Htnrfi řevnivost aousedntch moc- 
proil rodu Luxeti burskému opét po- 
>uipna byla Proto umlDlI 21 atttj co 
tA) k tomu pracovati, aby svému ityiio- 
f\. ]\t knninavanéiDU killll Ceskíiiiti. 
' A r 1 a v o v 1. miatnpnlrtvl v Afmokťoi 
!fa«řatvl pojlatll, a J«j na VrAlovskoii 
ktollrl Ni^mt-rkou ro avéba pomoc^nOia 
laadlll inotil V t$ pfioin^ )ll roku 1374 
sCiil ne kiirftiretův dotazovati a o Jejich 
^Uvoleni íft sWrati. Maje eám dva blaay 
moci ave, loUl hlasy kriU« Coxkého a 
najkbrahf^te Bráni borak61io obilrl^l to 
v dnoni 1375 takt od ostatních kur 
Iratftv, le lilaay arli mlad^niu Václavo- 
dAtl pNalttilll. Byla vftak t tom Jedna 
ilkA xAvada, 2e leprv sed moActl lety VA- 
IV ]<>Atř doapétébv v£ku nfra^I, ano iv 
Itc zlaté bully od samého i^tsarw Karla 
lané n volenf mladšího krAlp ftlmské- 
JeAté za ílvota vinařova ani t^i\ ne- 
rlo. Karel luM to za tuk nutnou vCt. ahy 
rnovt avémii nAxtupDlctvI v tm pojiatll. 
ani lyto xAvaily nřidrlovaly ho v pro- 
lení jťho rAm^ru. Jako FtaocouKiký 
II Karel V. zAkoneni ohlAail. t» nA> 
iDpc* irúnu francouEMkťbu Jit vo av6m 
trUm rac« i« doip6lého uanAn b^tl má. tak 1 clsaf KujdI váem rl^iikým kiil- 
ftattlm o tom psaJ, kiorak ta VArlav velmi 
pe^llvS vychovati Jsa. v aedmnActém ro- 
(-*} JIS mnohem vloo nolll Jlnf oby^ejof 
lidé védští můte. a ie «Am B&h Ko^afra 
knížatům }12 lakové dufte dAvA, 2e Jsou o- 
avfcenřjai jlnjch. Pravda, le to psal t 
Drevellkébo /amllovAiLl v syna avétau. kto- 
r^ ovjiom byl Jlsooh na tétff | na duAI 
Kdrnv^ a p1n pókn^cTi nadéjf. Av&ak Vác- 
lav byv Jll co dlté krAlftm u^iiAn. pMJf- 
msjp licfaocent a pociy. kterým ainl J«Até 
dobře tterozumél. avykl ai zlby poroufetl. 
dokud JeAl^ poaloiichatl neumři, a provA- 
dOI 7v01i avou u vť^liif rolfe. neZli se snA- 
Aotl mohlo a prav^ prAapl^i^hem dniter- 
nfm. V tom byln slabA xlrAnkn Karlovo. 
ti> m co oiec na neerovnaloslvcb u vjrhcH 
vftnl syattv sv^fh nepoznAval. a tak zA- 
rodku slébo pfi nich dal vzeJKl. JakS brr.a 
ItozdéiSl hlatorle smutné ukaiuje. 

Claaf Karel také papeKl paal. aby xvo- 
lení ayna Jeho VAotava na trAn Illmakf 
w^hvAllli A potvrditi rAi^U. n íc papct ftč- 
hor Xt. pr&vé u-iiavlť^nfui ualehAnlm rl- 
aa^ovJ^tn Aviňon opustiti, a v fttmé zaa 
se usaditi eamj^aiel. což se oraem toliko 
rlsafovon pomoci stAU mohlo, lii 1 ou k 
volbé YAclavora avolll. A kdyi troly Jls 
vAeokf coaly ke trflnn VAclavovl proklo- 
iti^ny byly. ooS ovSťm císař pfl knfSatecti 
volkj^ml sumami spdsobltl musel, odebral 
«« Karel se sv^mt syny V A c 1 a v e m 
a 9igmuntem v niésfcl C«rvnii L37(I 
na Rpi. 1 se5«l ae tam ao vAeml kur- 
rar^O' v K(«ise. ktoH se lu na u>m Joilno- 
blasnA usnesli, tc VArlavn, mhddlho 
krAlc Cotfkého. za lltin»křha krAIe vyvnlf 
a starému rburavému cfsafl a. otci Jeho 
xa pomocníka dají. Odtud ae vAlcknl kiir- 
rurslové i a cfaaPom ilu Friiii k Tu r t u 
nad Mobancm cdvlbll. n VArlava dne 
ť), ťervna ve hlamlin cbrAmfi u sv. Bar- 
tolom^e za ft.Imak6ho krAle svolili a 
šlavH^ vyblAdli, Z Frankřurtu odebral sa 
rtsaf s Václavem a vBenil kniiaty ease 
do Rense, kde VAclav vAAmu národu 
Néroockému co avoleoř Urát ftfmský byl 
pFťdstaveD a ukatován. a iwk Jeli vAl- 
cknl do Ca<!h. kd<rt 6. Cerrenco I37i; 
VAclav 8« svou manželkou Johan- 
Dou DavorakouvA hlavnftn cltrAmA 
'>d rť-dflcha, arcibiskupa Kolínskéliu. 
na ftfineké krAlovatvl a obyfojnnu slav- 
nosti korunován byl. Císař sa sv^ml eyay 
polom teprv ua iwCAlku llstopcdu 1S76 
I Nemeť do Pruhy sg vrAIU, a llsmpan 
ua KariAteJnA strávil. 301 Kuel V 

Kt*rak K<r«l x4uM tc»runy Če*hČ mez) 
tvS tyny rozdělil. 

1377. 

Abv nCmeíKI kurfQreUtrS nemohli na 
to ukaxoTatl. B«b>- krfll Aeskf r t>udou- 
t-noitll raW dvojí tíflatojnoat kurfůrstakou. 
toUi čťtikou u. br&ntborskoii, uil&uovil ao 
císař Karel »■ tom. řť eomř horunjr f!e- 
ske mrví avi Rynj' roxdAII. VyiUI L^dy 
listinu, njTDf pohflnbu JU strMCOQOu. v iilE 
uat«aoveno jeat. Jle po Jeho smrti D«}«tar- 
jil Byn a naslupce. Ir' é c I n t. jll konino 
vany král Ceskí. podrtleLl mil Leipro- 
střídnf vISdu r Cechách, v řfl.íi«-h Slei- 
tika. ))e7!i)ri)řitrvdDp iKxldaii^ch, v {!&Btech 
horní Liillre. lotll v krajlnt^ BiidfAInaké 
a LiiliAlVakd. v CARtoch iloliii Lii2i(Nt. ve 
vlcťli panstvích r homl Palci, v BavoHch 
n T Stutloh. a Jaliolto hlava rodu Lvisrn- 
burvkí^bo ífi m& b^tl rrrbntm pánem Tiadf 
BWfml bralMml a nadw vĚnmi lonnlky ď- 
ské koruny. Mlatiai syn Slsmunt ob- 
iírl^tl mft marktirabstvl Braíilboraké a 
po smrtt Oi.v HavorBkétto také důstojnost 
kurfilrtitskou, a titn riak (lotoftenlm, l« 
kdyby b«x potomkflv r-enifel. lato xemC 
by na oejmlaOíiflio kyna Kartora anebo 
na atimifho kntlp Ctv^kfitio na2|iiVt phpa- 
iloDutl niíln. Ncjmlndífmu Kynu. I a n o- 
rl. odevKlal cfsaf íií pfcí tfm. r. 1876 
zemi ZbuřHlickoii. Otiblnakou a Cboi&bui- 
akoa v korat a dolal Luilcl, udniv t téch 
EAett xYlAáLDf knrielslvl, po n£roi ee 
Zhorelickfm knlSeteni pHAti mři. 
Stavové tolio novřhfl ItnIíeiBtvf pHAll 
Ji* 2J. ledna 1378 do Prahy, nby svímu 
hofCeti JsnorI iiMs&hTi ví'niO'«tt hIoíIH. 
Morava etl»taU hratraifům tťclito IrAMv 
akych synflv i^jskřch, Jakni l váecka o- 
sUtal Icanf kclletelvl v£ein tfim, ktcK 
byli průvů v Jejich drSenl. 

Úftlnky tohoto ruzdélenf Hde byty ne- 
blaho, nebof VAflnv nesAMIt v^hlasnoat 
Bvébo vKneÁoačbo otce. a neumt^l v ftlepí- 
Jich Jebo se zachovati: Jeho bratr Slj;- 
raunt pak a Jpho morav.4tt bratrannl dali 
9v«u femutný přiklad ntsvoraostl, chtl- 
voeti, lehkomyslnoNtl a Jinoch zlých ne- 
cnoall. ktřrjml Re liohat* dédtcívt olcov- 
ak* na zmar pHviiilf, Cl«nř Karel nemíl 
toho daru, aby tnohl poUlOetl v temnou 
bodoucnoBt, nicroénř staral se o to OBlUiř. 
aby syna avébo Václava, v nf-mlt vlepky 
Bv6 naduje pokládal, zfiby seznamoval » 
povinnostmi Jobu budoucího panovnii-kč- 
tio povútinl. i pravlval pr^ k n&mu fka: 
.Mi^f Ryau! VAPeko rAkol ia»bfi pIlnA pn- . Zap: 

lornj. uř ac mooďroatl ode taav. rtt, 
lak ja aohé polinám, abys pak sAm takt 
lak tohé poMnatl umel. Miluj sv6 pfáteij 
B také ihotf potemsk^. seb zbot! lota 
udolalo 1fíb« aeJvy&Mni králem v kfesi^u 
«tvu. Bi>dťA>1i tak <:^lnltl. rAecko b« U ba- 
dá dařiti » xiteVy zAvady snadno tiřemfl- 
ieS. MCkScfi-U 00 v dobrota apftaoblU. vy- 
stříhej Be vAUty. noboť válka jest i«U 
v^C- Še:.fi bohatých 1 chudých, te vMni 
T&d obmj a zachfiae) g nimi dobrotivá s 
la*kavA. Na svou mocnost uespolebcj se. 
S papfftem. a tilnkupy a Nfimct buď v pH- 
t<t1iiitvl: budcfi-ti tí>ch za přátety mltl. tím 
bCEpoCDÍJt v pokojt Jlv budeft." 

Mladý VíLrlav. Jm Jli na krátovalrt 
ftimRkě korunován, r. I.1TT dn Fffte •• od»- 
bral. v mfxu^ Rothenburco nad Taa- 
berou v« Sv&blch se usadil, a tam avAJ 
ilvftr m6L Císař Karel vftak. maje v ilnr 
slu. ceie leM v BranlboMch ztrAvltl. mtl 
J«<dt^ před svým odjezdem ■ Prahy pulf- 
řenl. Se mohl býti pfltomoa slavnfiinn jr^ 
svĚcenl skvostného chrftmu Panny MaiiP 
a 8V. Karla na Karlovř v Novém b»*- 
tii Praiákém. kt«r«i tlmlo BtavenTin iit- 
dro**!! s%^ho vi:uedeného laklailatole aa 
převzAcnA ozdoby nabylo. Zajiué rh: 
ten mni! nAjvxnnienJVJSI stavlteUkA 
a ncJílavaí-jĚI pnmAtky z Karlových ttíi 
naletí, ui nyní Jii v&ln& Jeat prejlna^ 
a nendleilltýml ozdobami přei>tn6u ^tvť 
domo. sdall Petr Parl*ř anebo aplĎe Jiaý 
xuamealtý aviak JIŽ DeinAmý mlatr toH 
(Itlo vyvedl. kterM svou umílou. do hrř 
Idy Btavínoii klenbou podiveni vAeeb IMI 
ai podaes vrbnxuj«. Vyavéconl K»rlOT 
.ikfiho chrimu vykonal T*iaEský aixlbi»kUF 
.lan Ofko z Vlaaiml. Cl*ař Kare! 
dul (lotom vtpiti přítomným knftalitra i 
prclntňm clnvnou hoMlnv. a viccko stoloi 
sttlbrtiť u&í^ItiI, kterého bylo zn tisíc ik 
lých ulierských, zdejéttiiii hl&6ieru Latc- 
rftnekýeh Aug"silanflv daroval. M Kterak cítaf Kar*l napoaledy Fran*:!! 
větvil a od Franc, krále Karla V. ali 
ho6t«n by). 

1377—1378. 

Ctaař Karel w po celC léto r. UI 
Rranltiořfch a to nejvíce ve mftat^ Taa- 
KermOndA zďHtaval. neboť aveleheal 
I6k> r.íiav, od ti^bo napoulvd nabrlé. Ivie- 
lo mu nyní velmi na srdci. Jak Jamo m 
u lom Jli výfte xiulnlli. Tak« tam v Cvr- 
veiiel a srpnu vftlku veill proti Ltinebar r«tBk o- Moraváka l\ 

ifm socAin, ktrfl vi;Ovi>duvl Athii-clito- prtprtrr, 
lvi Sask^mn, »^v$mu iifinii, posliianoet byli 
IvrnovMill, Ttl v BraDllHrfffh tatouii! Ka- 
re I, aby ]«été Jednou pteA aroii nmrtf 
Krancii X PaMI spatní, kdftl msohá Ifita. 
mladosti itrlvl], a takt aby «« «hl«(tnt 
JeSU jfidaou h lirHavsUDii rodltiDu fraa- 
eousskou. s l-.tiTOU v pflbitzcattvl t>:'l. Zdt 
|sfl pak. že Karel ieSl* Jiné pHflny k ee- 
|at« do ('rande můl: chtéltí^ z&JUté evfl- 
|ho ayna « nástupce Václava ApfáLotlU se 
ixyiiovceni avfm. krátem Karltun V. Fran> 
[coiuakýin, a pak tnu dinlln starosti, e.a 
' >e pH papťiskčm dvoře v tHatt délo. 
iMnoxf kardltiálové p.ipe2o ftehoFe XI by- 
[11 t tím nespokojeni, íe r hlm^ p^eb]ívBtl 
fmajl. a cfsaf- v duchu pr«dvldal, 2«by z 
|u>ho ní^jaké roxdvoj^tit r hlavách clikrc 
moblo povstati: a prolo se chldl a králem 
Pfancouisk^m smlnvlM, nby s<> Iirozfrl 
t«lé pFedcAlo. 

Jakkoliv JcJ daa film důl tím více trt- 
pila. odhodlal «« i>f«dci>, Jli ku koacl tolio 
lOkii 13TT rnniyAIori >t c^ntu nastiMipUl. 
lOxnAsilv skrxc poely králi Francouzské- 
[mu svou návAtřvn, vikfttal hti svfimu sy> 
[noTl Václavovi do Kotbenburkn, uhy 
(jeJ v Brabnntfi očekávat a pak > nim do 
'PaTUe ]cl. Mám pak v prvntch dnecb m^ 
|s1ce llatupoilti z Tansvmiíimly na oeatu 
vypravil V průvodu Jeho byli vojvodo- 
ItA Albrecht Saak; a LQnflbur- 
[jky. JIndMcb Brunivlckj. aUo- 
hhDslav Pomofanaký, SletAlf kof- 
[itts Jindřich Bi-^iskř, Bolealftv 
Lchnlck^ a Várlav 01e6nický. 
potom pAnovti Jan z Hardaku a Jan 
[t Ueuchtcnbtrkn, Potr i War- 
'tanberka. noJvyíM hofmistr, T £ m a e 
Kul dle. nejvyfiél mistr claaíakí komo- 
ry, AlliFřcht ae Sternlínrka. Hy- 
nek X Llpí a IlaSok ze Zvířeti c. 
ihtskupové VnrmuAkf a Bauberekf a Jlnl. 
I Kdyt clsaf pn««l dn mí^sta M I o d c n ii 
jv« WMtraIfch, kde ho slavní^ pMJull. nn- 
' viilvil hrob 9íovutn«tio d*Joplace J i n- 
|dricha I Herfnidu. a ahledav l&n 
Ibrob břll prUié nepatrným, nový slavný 
Inibrobek r lumfm kfíni koalola na svúj 
siktad mn posUvltl k&zal. PMjda do 
ín iEerou, kde uiamuoitý kntte atA- 
Irfch SssQv. Vttlkind, pochován l«lf. 
[dal i tomu Bovj^ elavnf aáhrobck uMdttl. 
IV NUoMmkli ofekávall na claařc Joho 
1 bratr, Václav, vojvoda Luienburký a 
, Brabnntaký, a J«bo syn, RímakÝ a Ceekí 
ikxái V&clav. a (u s« k nůmu pMp«JUI 
|J!VanrouK3ký král Karrl V. tňUin řinil 2U5 Jakby svího vzneA«n«bo pana 
Htrji« u hoBta Jak n<?'jBlavnAJI pfljal Vy> 
■lni mu naprgll ni ilo mAsta Kambra- 
) e ťlll K a m c r I k u ninofcitvf moeEe- 
nfoh fraiícouiskjeh p<núv a ryiIHlv. ad>y 
•■liaív na francotiinkí-ch hranících přiví- 
tali a do FronclB uvedli, I v>-Sll mn I a 
mAíInny na nttil rfed mfislo naproti. CCaař 
rj«l 33. prosince 1377 do mfista tut kont 
popolavém, majo na sobe plífiC a ktoboak 
xe deitivého auhna kunou podálUiha, I ve- 
.^el napřMl do hlavního rhrámu. aby *« 
IM>modtll a potora t^prv v btakupsk^m do- 
mi proft pHpruvcnóm ío ubytoval. Kdyí 
ac tu írancoiuítl pánavfi pted nim pcuta- 
ťlli. promluvil k nim řka: .^rijlidlme 
hlavnd proto do FVancle, abychom krůle, 
Ur&lovnu a Jejich détl JeAlA Jednou spo- 
tíUi a objali, a kdy2 sa nám toho poť^fmif 
doalanc. cbc«me a radosti smrt oV^^kAva- 
(I." 2tr&vív v Kambraji vánoční avátky, 
l>řekručit 2S. prualncv tehdejfil franccniK* 
i)ké hranli!» a přiděl do prvního fran- 
ťouackAho mi' :ita 8a(nt Quinila 
fvícn^íbo. kde Jli aí-ktcM franťousfitl ktA- 
lavfill dvofanf^ očekávali, a clsaíl arft 
>liilby natiMIl. I mf-ftťaae pHjalt cUafc Jit 
l>i'-«d mC-sl«ni, a činíce J«niu Jako claaH 
vMlkou čest. maao. ryby. vlno. chlCb a 
vosk darem mu přlneall. Takovém apO- 
aobom přijat J«it potom císař lémét v tca- 
id6m fraocouzskim mt&lé. kudy )«1, a 
liurkrolntK I radní pánovA. kt«M k ndma 
vltacf řeCl pronášeli, neopomíjeti doUláda^ 
li, ie se laková uvítán! dřje k rozkasn 
Jejich nejmi loetlv^J&Iho krále a pána. V 
uiůat£ N o y o n e přepadly claafe veilklí 
liol^Btl od podarry. on vftak nIcmAnd pfed- 
te d&le Jel. PÚI mile před Complenou 
vítali ho vo Jménu Frmncouxakého krála 
vdjvoda Bourbonský. bratr hráloi** 
nln, hrabA x Ku, hrálflv bratriuiec a bl> 
íkupov^í Pni-Unk^ a Beauval^ký. Ve^fr 
poKval vojvoda Bonrbonakf Ceaké a n«- 
inecké pány k sobe k ve£eM. Clsaf tam 
poslal Bv6ho syna krále Václava, a dal 
jim řtcl. lebr le aám cht^l při tabuli pr»- 
kvapiti, kdyby pMlU na dun nvlrpdl. Byly 
pak při tA bOBtlni^ vitxMy vxnoAetit pani 
a. panny z tuéata Complesac. a pilo prý as 
velmi udatní^. 

Na .Nový rok, 1. ledna 1878, nocoval 
claař v m^itř Se ni 1 a. mfll přod PaKtl. 
E«Hlav zde JIS královy bratřf, totiž vojvo- 
dys Berry a Bnrsuadn, nMiterft 
hrabata a biskupy. Dne 2. ledna spal eT- 
eař J12 v Louvrů nedaleko PiUÍie. a 
liDRlll ho zde vojvoda B a r s k f. Krftl Karel 

Knr^l v sAm. utiyivv tc clanf na dnu 
iri'I. hned í**l* voeir JMdii xf Bvfcli len- 
íArťlv « Jedoj aoellka ven iK>»t»l. V no- 
sltkftcli dal se clanf S. ledna do klililvrn 
»». DlYlAe. Mil Jftk F^ancoHii řnixjl 
Saint DeniB, nfiatl. kde2 mu opat dn- 
leko tiai>roU >-yAel, a a vcllcou cli ho při- 
jal. Zp pah clsttf ]fU nenotil. Tyzdvlbll 
ho B noeltr-k a na ramnnou do diráma 
n«sll. I <lal se tu Karol do hryivty >''ran- 
coutsk^ch krAlftv saéstl. lůduativ Jsa, 
spatfltl hrub>- krAlAr Kairla Krá«n<iiio s 
nilp* X ValolB. ňckl pale tu k pKatoJIofni: 
„Byl Ja*ai v mlatlostl své pH dvofw t*ch- 
to dobrfrh ttrAlAv rycboTán. a oni taat 
mnoliii iInlir4>ho ueinlti. Prosím vfls prá- 
i<>lskr> modlcto »<f k Iktliu sa né'." 

Ddc 4. ledna mi} daut slavu4^ do Patl- 
2e vejfll, i v»vA\ do noMltek, }i>l mti krft- 
lovtia poslala, a kdyít ne k FaHíi blIlll. 
vyjel mu krftl Kar^l V. v«tMp, ».ftM(liv u> 
tak. 4e se 8 císařem patkA za branou av, 
UhlAe přede vb) L a C )i a ji e 1 1 ei Pfi 
nAm }ell vojvodov« x BorryaxNa- 
rarry, brabata x B u. £ BouIorqo, 
i!e SaarbrQku. a Tancarvllle a 
10 Sancftrre, mnozí biskupové a vSl- 
okal dvořana. Ctaaf Karol ««kal ve v&l 
L a C h a p v n 1% a kdyk uslyAel. že Pr«>a- 
couxriky kr&l Jit naproti nf^mii Jede, vaedl 
na kAĎ, a tok 8« aa polovici oeaty potka- 
li. Mnotatv{ lidu t>yio uk volíka. S« oba 
panovníci jen střlí k »ob6 mohli se do- 
Blatl. BAalt a\* klobouky, podali bI ruce 
a ptik do PafKe vjeti. ťrancjUEBkf 
kr&l }u! upTostfed mexl cfsaťem Karlem 
a 3(raieiii V&daTein. Y .nlavuřtn príinodu 
iiMlOtiail so iak6 kancI6F k^filovstvf Frau- 
couzakibo. kr&lovétf radova a ptt^ oeni 
Wt franconzekých rytlfAv. Za olmi &]i 
obecni starAI mésta Pafl&fl' a pNidslavv- 
ni slavil kupetrk^bo s m^stitkými drAty. 
Když cTcaJ- pFed krSlovsk^-m pAlic«in « 
konfl BBt-dl, dal bo v aededlo iw vcllkjch 
RCliodecti nahoru n«»ti. Francouiakí krftl 
Sel mu po boku veda levou rukou král© 
VAcIara. V palftci vyklUftny jsou claai-i 
komnaty, Jimi fikali „pokoj n Irakého 
dfeva a pokoj íplenj". a kdyí ni p-r*ajř 
oddechl, pM^el k n^mu krAl Francouzáky 
osnAmlt Jemu. kterak velice t Jobo nA- 
v«t«vy se tiií. 

D04 5. lodna předstonpIrAe starif mé- 
8tE a ítavu kupeckého pťíA ťlaaře. Jemu 
1 Jeho synovi skvostné dary r« Jménu 
m&BU Patlíe podali. Odpoledne byla tajnd 
porada raesl ob&aa panovníky, ku ktar^ 
TOlAn jest té2 kancUř francouzsky & ku V. Zap: 

kiuicl tnkfi k^incléř iIsahlT Jan «n 
lil ak lip Olomoupkf. 

Dno 6. IMlna ve RvAtok tři UfAliiv. 
31* císař do káplo nfistl. aby byl plfiocnai 
mi\ sv.. potom pNjal a i!«be nAvALívu Det> 
fina. to Jest nflstupc« trůnu, kterýs t#t- 
£et 8 obénia krAlovfml bratftml, a u^a 
BTjm. Tojvodou nourtwníikím. a >it* f 
Jtnpini v?.iK>S(inj'nil i>Aiiy. Jak tnilp rtnf 
mladšího Dciritia apatfil. povstal a obJP 
nial ho, na?<>i mu Delfla arou pukloai 
iiílnll. Potom iiNftol KAm krflt Karel a d- 
tta.tv k tabuli odvedl, klf>rA byla ve nV 
kém v^Ceř&dle pf-jetrojeaa. A k<ly£ k t* 
bule Jit kn ktoicl hltilla. v> krauly h 
opony a ukilzal se vpllkj' kontb «* iDv 
tAvy, plachtami & lAny, maje na prtpM 
rrb krfilovstrl J«rusuli:insk4ho. Na pala- 
bO toho korAbu siAI slamy Bobumli i 
Buulllonii, n^kdy vAdce křiiAkftv. a nw-' 
hfmi jlnf-tui rytitl v plném brníaL A 
korAb pohyboval prý ae a£ do pro 
vefefadla. anlK bylo vidétl cpodnlrb 
lefek, na kter^eJi »« pohyboval, a 
opony ae xavřcly. Kdyi zaa i>odruh4 
odhrnuly, ukAxalo se m««to Jemaaleoil 
chrftmnm Salomonovým a a véteml, 
UltrTýcb gararcni byli. I pHslftl 
korAh ai k mtetu samému, kresi 
ného na zem vystoupiti, a b dobytími 
H dtokem na měata hnali a také jebo 
byli, Clsatl Karlovi vtS ao toto dl 
velmi lalfbllo a dAval to pochvalami 
Jevo. 

Dne 7, ledna niiail král Prani 
|ii'o avého hoata alavn^ bodování v 
ku Loiirr naivaném. Jel tam sám s 
íiaFom nn lodi po řece Sekvaa^ I>o 
l&né tabuli předatoupill mlatfi oÍ>ťca4V 
nSení Pafíisliého pfed císaře, a k 
Jan z Chaleuru. doktor v b 
mél teí k Bému, chvále ťf*ař<v pro 
hé jeho cnosti a vyaokfi dbstojěiiatTl 
vyaoké ftkoly do j«lio milosti porooi 
Claar odpovídal latlCAky, a řekl nlvli 
te Bám mcxl niriil dneha svého vedMfr 

Dne 8. lodna přlSel král Fraucai 
^amoleu k clastl. pflnesa um dnnim 
nou. zlatem a drahami kameny patin 
bkřfoku, v nli byl trn s komay 8 
vy a fást kosti sv. Martina. ZArorvA 
dal claaPc. aby ao svými knltaty 
jiavátívltl ahromAidAnl ffiaké. ktťtC- 
druhého dne odbývati bude. 

On« 9. ledna od«bral se tedy cfaař 
svprn vyn^m Václavem a bratrem 
clavem, blaknpem Bamberakým, b' 
kancléřem Janem ze Stfedy, a raj 
Cotlto-M^ravíikA Krotilka. 
iitifty|('k*ni ft l'utn0f«U8\^ai a 
li *vfmi pkvj a rytlf-l. kieríchř án 
lla nlavn^tiu nlirom&iLHAnl. kOo rov- 
Ik franc^uxskfch krftiovDk^cli ^Hn- 
Ivod. bratiu a pánův jH puhromadí' 
rtl Karel V. Kám xah&JII rotíovk- 
'ftemii vBneA«n£mu shrom&idfiof o- 
pMSiDy, i»ro kteří AiLRlÍck£ma kr*- 
vypovPdf!, fteí Jeho po tlTihodlny 
tnluvll vchiil plynní- a listiny uka- 
lí voilt rtAkacy. >c kr&lové Angii- 

Duské pd<I^ %-Sdy bfvall iDftQ»- 
9uz»ké. a ie »t ayni podle 
ncuturhUTivaJI: itotom b« 
tdalt m* právo nn xvť «lran* a 
t« BVé porlotioirtl Jcdnii, >*]' PCívCda- 
Tálku. Claat a l«Iio knftata )v<1ai> 
mu pNsvl^df orati, a clsar mimo tn 
ival. io dobré prAvo hr&le Fi-ao' 
Hra v cnlé Nřmecké Mftl chce ozná- 

to. Iftdna opustil tínat sAmek 

r, 8 plavil 80 e králem frsacoiu- 

a ae svfva synom Violu v om po 

ě k p«iaca, S B I n t P a ti I t«fn6- 

e pfcbjrala Krancoiiuki královna, 

ej Jakol I VAclara srde^Jíř objala. 

sním! I pannami, které tu okolo 

íy stály, nsllSxala. no také ovdor61& 

[7B6 leabella z Dourbonit. 

1 sestra Ksrlory prrnl tnnnta.^lk}'. 

t Valola, Jeho první 6vekrud4. hf- 

>Uika jebo B«8try Guly 5111 Bony. 

« m tak illoiikém 6ase tmo i«ic 

'V apalflll. takové pohnuti se Jtcb 

jtilí zmocnilo, lo medle tc sobe ani 

iromluvltl nemohli, a pi-oto i«ňt^ 

sejttl «c mnstll. Claaf Karel Be*j-I 

blooxnlv^ch cltfl, A proto takové 

I' hnáti II nCho m^Io idc avá] 

r rfinam. Dal ec pak odtud do 

ilin hvadu r l««e V I n c e n n <^ 

B<«tl. a králová Karet a Václav 

lle dMio ua koních. Tam spal po 

cl. a kril Václav a Prancou někým 

xa tmi fM uilfm honbou se barii. 

1S- Idnn odohrnl se clsaf Kami 

ItRS a v. Maura, aby se tam po- 

a na uoc dojel do bradu neau- 

řekou Mamon, kďe a3 do !(!. lednu 

Toho dne cht^l sum svou Epát^ftnl 

inatoupltl. Prancouukř král jcJ y 

kaiilf ilen narjtteroTal. a vKdy na 

Vlwnn*ak*ho hnulii ae vracel. Po- 

i>H djie 13. Icdsa do Beautů nuio^ 

Dtenllé dary. vzácnosti a drahé ná- 

iS Jlchita Ehotov^nf Panžálí ntni^Jcl 

ÉBé Din^nl vnwloCfH. Bylr meEl lim iak<^ viácnf kdihr o svaté o«taik}-, 
roi Karlovi svláAtlv milé bylo. Jako (ran 
c«ur.*k/ pfekiad riinskétin kronlkAfo Tk' 
l« Llvla spAanbnný r. 1361 od Pelrn H^^r 
ťheura se skvosLaýml drobnomalbanni, ktC' 
rý s« nyní v Noitlcké knlhovné na. Malé 
SiTBOé v Praze chová, potom Infule a ]laé 
oítatky tfv. K 11 k 1 a bl»kupa, klerf i>f«d 
tím byl ^latrlfkť^In. Jak Jsme ee JIS nahotě 
o tom /mínili, dal Karel tylo památky bv 
Bllgla po xv^m návTatu PralRlifm i:tHtnI' 
kAni. TakÓ král Václav, ctsaNlT kecrlér, 
lilskup Jan tc Středy, a oalatnt volvoduvé 
a knltaia z cliařova průvodu dostali mno- 
ho veáCDých darů. 

Clsaf Karel Jna vltdufm a alavn^m 
pfDeilm u Irancouukélio dvora evlek po- 
hnut, (^ftll ao 16£ anváTáti nOMm ha mn 
udfflfnitl. K&»tupco trfinu Francouzák 4Íbo, 
Karel, byl ovfiem teprv osmiletý, av&iik 
císař j€<) sftm Jli za plnoletého vyhlásil, 
a svjm generálním vikářem ílll clsatovfm 
náméaikem v Delflnáiii a krajina; Vlenn- 
Bké, Jakolto r ĚflBlecli královatvf Arelal- 
akého. Jej Jmonoval. Sia.to ho pak ovAein 
následkem toluu Jm««]ov&u[. iv králové 
PraocouíStl v kntlovstvl Arclautk^m tirvo 
převahy doetall, a v těchto krajinách vlá- 
dn svou rozílfill, lak le králov9l\i Arelal- 
fiké po Pase o<1 Almské MSe zcela odpad- 
lo, coí pozdV^JAI iléjppiscl claal-l Karlovi 
za velkou vlnu pokládali. Aváak cJaar 
Karel eajlató m6ah ncit kdokoliv z Jeto 
credeh&dcAv a nástupcAv a ftlmskř Náe 
néco odcizil, a taká tím Jmonovftnfm svt^- 
ho vrehnlctvl v Arelatu nIkoHv ho ac- 
vzdal. Co se potom atalo, bylo pouze ná- 
sledkem ncimřnftfilnřcrh okolnosti, ktcrét 
odvrátiti liylo vAtiec nemoJnA 

Dne IC, ledna pNjel hned fíiab rAno 
král PrajiroHiAlíř k císaři do Bcauií 
a zastal Jej b odjezdu Jli pMchjsianého 
Oba panovnici ardořnA so .>hJtnMll a prste- 
ny na rukou hI vymanili; polom vtiedl ti 
Mf Karel do nosítek, a král Karel vy< 
prováMl ho Ol k domu. ktwftmu «e PÍ a I- 
šance fikalo, Tu vzali odpuftt^nl ori Beb<> 
a roalouCIU ne. Claaf potom bc obrátí do 
LuxcDtiur^ka. kde av^bo bratra. voJro- 
rtu Václava, klorý re avém 26let*m 
mnnielnl.vt s Johannou Brahantitkon hi>z- 
dřtck zAKtáral, k tomu pMmM, nby Václa- 
va. mladAIho krále Českého za ilédlce Mvá- 
lio vojvodství LuxenburBkéliu a hrabatvl 
Chiiiy-akého pMJal, cot také ne dne 13. 
ledna 138 v l.uxenburce státu a potom od 
Htavú ííchto krajin pHznáno bylo. 

Z Lujtenburka Jel clsaf Karel pn fnt ťkbAnt, HAvAirvIt jofitfr utaríbo Cii\' 
krah<M« it u d n I f a v H e i d e I b " r c o. 
a vrátil s« pfM NormtvDrk xe sv6 co^tr 
do Paffito Mi 11 |>r<M!iř(!<1 mřsIce bf^ina 
137S rto Prahy. Karlova pfttledni c«>ta do N4m«< a ieho 

pMPcdni Jednint o pMepienl éasktho min- 

««vnictvt, 

1378. 

MlAiUf kiůl V A r 1 a v. navrAtlr we b 
otonm ilo PriUiy, svému bratni 8 I b m ti n- 
tovi 8 poTiifivol otvora teprv dtdI msrb- 
hrabstvl BraniborHkC rtilné posloti- 
pil. CfBa^ (<iirol vftlipn o w se Hiaral, aby 
po Jeho iturtl iSdní upory o zmbA a prAva 
r jeho Todln* nemohly povatutl. a prutu 
íMyclcy a pfeJevAlm pllaé k lomu blwlAI. 
aby víM^hny smlouvy a vaecluia tiatano- 
reot i>r&va1ml a v«j'»j[);iul llstiiuuai Jak 
neldftkladnf^Jl byla určena a latMKpeCena. 
V (IniliO polovici m68(c« Cenrence ode- 
bral i« ríMf K a f o 1 9 kr&Iem V i 4^ 1 a- 
r«m napo&lcdy do Nf-inccké Hív. a v 
NonDbcrce. kde> pfvdcvMm rAd »e 
idriorAval. oatatnl lato k podilmok ittH- 
vil. VyHdiv tu je6l5 nřktor* jtdletftoMi 
lUski pocttll. Zo ]oJ Domoc joho Hltaft u- 
chvacovati počíná, a pfndvtdaje brIk]^ ko- 
nec tlvoia svého, iKMpfehal v fl^nu 13T8 
xaa do Praky, kd<? a aiyslf Bohu uddaucu 
konec svAJ or-ekával. JvHli arolal snAm 
Btarfl Oeak^eh do ITahy na ůoa 2. llato- 
padu, a ryalyJiev tu laloby, ktcrtbk r tnin- 
voralctrl řoském nepafAdky se zmobly. 
z lur^cb obyvateli xnačii^ ftkody mutiejf 
trpétl, vydal nový ^ ft d 'm I n co v n I, po- 
voslednt to blalioiMrnou památku »vcm. 
kterou avřm čwihara xúalavil. Mlnpovnl- 
ctvl 8© v Čechfiťíh oíSem I la Jeho pana- 
vá.nt tahoTou m^rou Kka2l1a. te se to s 
lianoviilckfml /.A.^tndaml Jeho, kl«ré veekm 
Jeai k« blahu pothlaufcb hledaly, nikterak 
nejíro vnUvalo. Kdyl byly la Vlolava 11. 
r. 1300 první íeakfi yroftc raJteny, rovnala 
HC kapa ifiO kiiíftr> Jedné hMvna'- ^l»t4íbo 
Ktřfbra. Avftnk Jit pi-vtifho roku po zahy- 
nuti rodu rřoinyalovskfiho. 1307, poptalo 
«« 61 groSOv na Jednu hflvnu, liyly Jlí 
tudy Ichřf v zrciu n ráze; za Jana Lii- 
XRnbur!U4ho r« ovdem tento pemli védy 
víc a vtre sl«h6ova], a Karel ncv£d£l. 
iattby toto zlé xaatavll a odalrantl, Za 
rolDcmistra Jana R o 1 1 w a. od r. 1370 
pHAlo 10 Jia tak dalnko. to kupci at 90 
CroSAv (Mkých brali la jednu hřivnu iif-Ibia PUlťho. 'iu., ...j, ;..!.. 1 
ua kOQcl svého paoovánl Bifin doy^ jl 
(lem mlni-ornlm mocnou hráa létu a 
pololll, a rád ten po n^m aí do IC atf) 
l«if v plné platností tftstávat. KbtIAt 
JetlAt v té pl-ICln^ vydaný Uml slovy [W 
''Iná: ..PM nsiCUUifch staroaiec-h a 
bAch, ktorým sft pro blaho nařiKl) i>adda> 
nfcb UEtartCnfi podrobujeme, hledíme pfe- 
devfifm k tomu. Jak by 3e mllovmoA 
království C^Bké a Jeho obyvatelé potaod 
no2f xv«lebovaU. a Jak by aa prospédv 
Jt^Jlťb mnotlly, obcn^ v«cl a rlada/«st 
vidy vtc a vfoe xdakonalovaly." VtbU- 
dem k lomu naílteny jeou tylo íl&akj: 
1. Nemá se budoucné ke IDO hflvnáai 
>:!lsi6ho stMbra dáti pn»adr více dTaDidl 
hMven mfdl: z batdé hMvny tako' 
aLMbra m& ae 70 gro&Ar. a knidého 
12 taalčíův raziti. S. Ustanovuji m dva 
^bnfci niinco. Jnloa krAluvský riruhf 
vovský, kteří minci mají akoaáetl 
lomu dohl<>dail. aby It^bbt penli acryi 
»«. Čechovů naiývall ty Ekuft«balky 
némeckého Jména prubéH. 3. Oba 
prub^M mají Jak od krále Uk od 
plnou moct opatřeni ttStl, aby iifa4 
svňdomltd ZBstAvaii mohli, I tnaJI n 
dováni avá králi a Marům odpovídal 
Kdyby vAtvk Jich dopu&lčDtm lebřl 
m$l bfll vydán, mají la to Jaku 
!ilt0l6 niinre na hrdle b^U tr«8táB]. 
Byllť pak j>H lom onénifi PraKakfin 
2. listopadu tito aeJvyULf lemAtf ú 
a pánové pHtomn!: Ooil^eJ t Da 
zasloužilí' ncjvyfii^l i«mský 6udl, 3 t # p 
iicJvyUI aemakj ptsaf. Jan % War 
lierka. neJvySít purkhrabl Praiaký. 
roslar a Zdenek ze Sternb^r 
bratři, Havol t« ZrlFetic. Pa 
Jan a Oldřich bratlf x RoaenbK 
k a. Bavor xe Strakonic a Jlnt 

PoeledJif chvíle 11tou kalila c 
xpráva o roKdvoJenI v clikvl oynl ak 
v^ vypuklém, ktfréito Karel t á 
ovAem Jll prudvldal. a je prekaxltl h 
1'apeC ftehoř Xl. totií umfel. a t 
Ji-nt dne 13, dubna 1378 Urban VT.. 
uáratnDA kleslou káieft durbovnutva 
sní napraroratl chtěje baed a 
? ůmyslfm svým neopatrafi vycttii 
Neboť kardinálové, vítAIm dflemi ř 
Atl. jsouce kroky jobo x nav>-kloaU 
vadnll^ spúsobu Uv«ta vyalraS«al, 
»loui)ill se v konklavp ve Foodl. v li> 
Rku a :0. xAti 1378 nrotlpapele. KU 
VII.. xvoUll, kler^ se podle J«]icll 
v AvIAoo^ usadil. Cfeafl Karlovi ibito, oňSk ítata, in *l a» lo viá^m kfe- 

•n paaovnlkům plrcoiaC mobl pc- 

ti ft Je it tomu napomtnatt. aby se 

o ptpeie. Urbana Ví., ktcvt v Rl- 

ta). 4i4«ll. Dal 1 pT<ntpap«tovl paíM. 

Vea pobHcbu ochrany samého dro- 

bcooEJkého poilval. a tak sfi rozdvo- 

nitkem Kalo, >tl<>r(t všteobneiiou dft- 

ssJryHf moc duchornt noJTfcc pod- 

■ etrkCT podkopáralo. 8«nrt cíMře a krále Karía. 

137)1 29. listopadu. 

bft Klmnlce brzy Mlo císařovo tak 
I, Se ae jut poslednr hodiny Jeho 
D llTota birilly. I dal si lavolatl 
« BCartl lyny, Vliclava a SIg- 
a, a pokud mu jeitfi nll stavilo, 
Pal Jim sri otcovská napomcDutt, 
zdftmfi t\T) b]HI a panoT&nl sv^ ku 
atrodflT Jim flvéf«Dýeh xsffdlti 

MttiĚ akoanl uchou a pMkladnou 
lne 39. listopadu ]37S ve třeeb bo- 

po lápadu slunc« na Pntžakim 
rfsaf a král Karel u prootFťd sré 
cf rodiny, pfeotai pMIU brzo d^cba- 

lOadNiJM, ncJeasloutlteJSf, nnjmoc- 
OtttrSUf panovDQc »v6ho času, 
f krát i^rtítý. a prar^ otcť vla- 
V prrtitin okamtenr byto ve*k&ré 

Istvo PraEaké I^knulfm Jako o- 
10. PI&S 80 mocQ$ tajil v pr»ou 
ícb, Typukl pak Ifci broznéjl. kdy! 
D tnrtrolu na márách Bloteuou a 
vystavenou apatřlH. Pak so pl&i 
bI po rJiccb iillcfrh Prabik^rh ro7- 
K T c*ié tno\ CeakA odpovídala to- 
tobná mtiitná oevAna. Kdálo m*. Ja- 

kaidft rodina av^ho otce a s nim 
D *t«8U své byla ztratila. 
Lřova mrtvola byta drahní masté- 
tiMMa a iia katafalku v Jedné sTnl 
ikfibo pal&eu na brad A PraSskfínt 
vyaLavcna. a tak tu JeilMUktn dnf 

Tkslro «v^t«l okolo ni hořelo, a 

koruny. Jlofi Hiskí klfinoty a sva* 
tky v drahocenných roUkvIANch so 
Uly, Zb tem ťas konaly se přípravy 
némn pohF«bD, a Jako pH samé 
) tak po vSecb rarolcb a klA&ter- 
OBtelTcb BT. mfie řtly so la duAI 
Ifibo krále, I hodinky a talmy to 

locl S9 spirály. Tťprv dvaiii&ctiho 

proalnce. poí^ala sla-v-noM pohřubaf 
tyry dni trvala. Prftvod vy§«l i« bradu oapfed do blavafko rhrimit u rr. 
Vtta. a z a^-ho doI& do tattt Praiskjcli: 
počátek Clollo 4TS meítanfiv feroé odfr 
nýcb B hoMclml svícemi v rukou. .Te ná- 
sledovalo 111 kr&lovekfcb a1ui«bo(k&v, tCi 
{■ernýmí suknéml odřných. z olohi také 
kaldf boflo! avfci nesl. dál« Uct z ]8 
tabdojaicb farnloh ákol PTaÍ«k]ícb, dn- 
cbovoutvo klUt^TQl, faráfl, kanovokl a 
veSkeré ducbovonstvo hlavnlbo chrámu 
Pratsk^bu. potom vfticknl údovA obočného 
uf^tnl, miAti'l. bakaJáti a dtud^ntj s^ svý- 
mi rektory a děkany poetem do 7004. Pfed 
samou mrtvolou nešeay jsou prapory se 
Koaky raech lemf. nad kierřml Karel co 
král Ceskf panoval, ťrvaf byl prapor Bor 
ilhiaikŤ. kterfl tJ4 od«ncl oa koni pro- 
vázeli. Koná mW řerii^ml pMkr^vkaml 
odoné. na kterých íe téí Bndlíilniikf' cnak 
opatřoval. Podobném spůaobcm prováleny 
byly prapory Kim6 ZboFclÍck<í. DolnohiSl- 
ck*, LiixoDbursk^. Vratislavské. Svfdol- 
cktf, Horavflh«>, Ce«ká a kooeřnfi prapor 
ftlnskd flfie cbařské. Za alm aeal Jedut 
rytir císařovu pMlbu Černou roufikou pfl- 
krytou a. dobyt? meí ostrým kancem k 
zemi obrAceaf. drubý rytíř >ak poJiiI Hi- 
ak? prapor ilržel, Kon<-^í iittsli mrlvolu 
v otevřené rakvi, která byla eimáctl l<y 
kot idéil, Hyř loket xilM. a pHl lokot 
KvýSf, a pMkryla velJk.^in kusem zlattho 
brokňtu. T<'lo clnaCovo od^no bylo v pur- 
purový pláSť. na hlavě m«l cfaařskou ko- 
runu, a vedlt hlavy v právo l«i«la Looh 
bardaká X«l«Ená koruna k Ffásk^m Sealeoi, 
v l«vo královská koniua Seská. nUké 
Jaiilko a holf met. Ruca mrtvoly byly v 
blljch rukavičkách a na pritoch třpytily 
si; prsteny s drahami kamony. Dvanáct 
rytffftv uealo oad rakvi xlatem proílvasfi 
n?bf«a, n samu rakev n«Il na *vfch 
ramooou ze hradu at na Matou stranu 
k mostu pánové stavu atechtfckébo. Pfed 
mostem vystftdalo je třldcet koniietQv Sta- 
rého a Nového měata Proískélio, a dále 
JI aeall. Za rakví Jelo JeMé ořkollk ry- 
itfQv v plném brní^iil ilrilce v rukoti pra- 
pory B Mlakymi orty, kle^í na nich hla- 
vami do)& vymalováni bytí. Potom násle- 
dovaly pani a panny královské rodiny 
B ienakým komoustvem, tvílt ovdovělá 
císařovna AlltbAta Pomofaashft, krá- 
lovna Johaana Bavorská, raanXdka 
Vflclavova, maikhrablna .\l£beia Opol- 
ská, manZelka mark hrabete Moravskébo 
Joita, vcsmřa v hlubokém smutku vo 20 
povoilcb. potom mnohé Jiné v£DeSea6 pa- 
ni z nejpř«di>řjálch rodQ tttavu panského. 

14 210 

fTtftskíbo » méifsQ^^lio. houco vasmée 
T odAvtch smuteřslch a j9douc« ro drtceil 
(eotl poviwicb, V koncích prAvcxln J*io tM 
re BmotefnfRi oáf-ní áa piú ««t p&qůt, 
rytlfOv a Jliif-cb iaaineiiK£JAtc}i osob. 

Kdyi průvod r1 k Novom&sUA^ radni- 
ci pFiBcI, XAstKrlIl M s iskvl, a kooáelé 
JI oeaoucl rynHdAiii Jaou od Uldntcl ]l- 
af'ch méfifanCír, kteH JI aS <lo cbrAmu 
kUatera eiorAOSkélio v talc znuf cli 
Bmaui^fcli doneeti & tam u pnMtN;d chrt- 
mu postavili. Zde zůBtala ptes noc, s pít 
aut p btU berní (^ ti £TlCek okolo ul hofelo. 
Druhého dne, 13. proBlac«. byla oedéle, 
průvod sestavil ae r.aae tak. Jak dne ml- 
nulélio. a rak«v donesena leat xe cbrftmu 
na SlovaaMh Aa Starého mésta k Mlnorl- 
tům u 8T. Jakuba, kde také a pro«třed 
chrftmu mcil pctl nt)- bork-Iml avlcetul 
přes noc lAUala. Ttatlbo dne, 14. prosin- 
ce, pFeneůeaa Jest scela Jak v dal pf»- 
deftlé z« Starého mésta pfes most na 
aiaaftf mteto PraSakd, kdet u prostřed 
Mariánského clir&mu rytSttr sr. 
Jana pfea tfetl noc poMaveaa Jest 
Ctvrtébo dne. 13. prosince, pHstoupilo atl 
patnůct sot čosk^cb eiecbtlrů k raJtvI, vy- 
zdTtbll a nesli Jt v prOvodu Jako v dni 
pfedeAlé na brad Praiský naspfit do hlav- 
ního chraniu u a v. Vita, kde clsafskau 
mrtvolu ve vaech t*<h oedobftcb, Jak po 
můatecb Pralakfcb byla neSena, 'U pro- 
sifed chrAmu pod di-alijml neliesaml posta- 
vili. Tit zas pét S6t svíci okolo ni po celou 
noc hořelo, a v&eck^ svAtostl a oatatkj-, ca 
Jich aeboitlk clsaf po celý 5^*ůj Slvol 
Rashromitdll. byl}* tu vAfcol rosMtavcn. 
Dni) 18. prosince, ve středu, koiukla se 
aftduAaf slavaost ve hlavolm chr&mč. Ar- 
clbUkup Pr&iůkf. siaMAk^ Jan OCko t 
Via A I tni. slouíll velkou mil svatou pF! 
saatstancl dvanlctl blskupA. I bj-io ot)l^- 
tov&al pM tom. Napfed 9e obftoraly zem- 
ské prapory a 26 koni v íernych pfUeryv- 
kAch. potom císařský íUt. jojx dva zemAU 
pánové ne^Ll, a cláaFsků pfllba 4e zlatou 
korunou. ueáen£ ud Joáta, markbrabéte 
Moravského. Jej oAsladovat ryilf v iiiném 
bm&nl na koni: Jel pod nebesy, pod kie- 
rfml clBah)va mrtvola v prbvodu byla ne- 
tena, a obětoval se I a koním. Viock>' 
obétované v«cl obraceny byly ve proepoch 
ko«telK. Potom dlí k otf-t<- kril Václav, 
vfttcluil pfltomal tojvodové, kntiata a 
lemMt p&nové Pak následovala ovdověli 
cltaft^-na A 1 1 b 4 1 a v clsafskéon rooAe 
s korunou na hlav^; méla komau evou 
u pKtoauiosti vfiecb koftat na oltfiri slo- 
Karel T. Záp: 

2ttJ. avfiak pro velikou 
ťada vTkoaatl oetnobla. a ko 
ni cinďakou oidobu toliko k( 
ba naft odevzdala. Heal tíst 
drtely «s ve chráme poliřebi 
Kk«: prval řei m61 aAm arcit 
O £ k o, druhou coameull^, ui 
Praftak^, Jednou Jii zmlnAny 
Rancools z z Brlciao. 
této smuteční alavnoatl poloiU] 
tnrtvolu, oidobeoou aipodobeiuut 
leztera. MftMkým Jablkem, bot^m 
a slatotkaafm rowbem do eltie« 
a feDMll Ji do krUovské krypty a 
pro sebe a svOJ rod vystarSoé. I 
k«v vedle ralcvl manlelek, ktar4 e 
r^teoBt Jit pFedeftly, postaraná je 
Karel se nedo&kal ukonfienf ati 
Tébo hlavního cbrftmu; pfl Jebo « 
la prA-vb teprví u C&st Jit boiA« 
do dneAka stoji, vyjímajíc Výsot 
s hlavu! klenbou nad bořoj.<lfiiil cb 
na kterých se Jeíté atavfilo. 

V noví krAk>vaké hrobce odpofil 

lo clsafe Karla pfe« dvé scé lei 

chyby nedotknulo, a leprr 

RudoK IL r. 1390 oovon, nyní 

ekou hrobku cht«l stavHl, cl 

s drubf-mi rakvemi ve staré hrot 

Senými vyzdvllena a do nové pfi 

Jest. Vyzdťileal a př«oedenf tAebt 

obstaral tebdejSI kapitulní dfikaa 

told Pontan ?. fírvlteab 

kterýl o tom ptte, 1* Karlova ral; 

lo byift otevFona, le cMí-M na f^l 

drahS pmcn najiti, Jqjt podle 

císař Karel v Opato%-icIch obdri«l. 

vidící mrtvolu cIsaMvu. a Jistil, it 

Jn^tA neporušena byla. Kdyi jta/Lot 

1677 v nové hrobce néjaké opravy 

mi^ly. tu kapitulní dftkan T o m i 

ílna K Cecborodn saa» rsbeV 

Karla otevřel, a videi, Ze ae jeti 

tfilo pohromadě nachAit. PoUbtv p 

va pétkrfiCR koruDovaaou dal raka 

savfiti a suknem přikryti. To soka 

náhodou v£aU> Jest a blltké rttkra 

l^adlslava Pohrobka, a byly na aft 

ky ietkt. uherakř a rakousky. Pnm 

kdyí za Marie Tereeie r. 174S JI 

muíové QaMzfnl mdli, aby 

rodu Habsbiii'ah(>bo pcqwaJi, 

krfliovakou hrobku sobA ot*vfltl dil 

slili podle řeCcných suricŮT 

že v rakvi pod nim DřJakf 

Otevřeli raltev a nalezli r 

safe Karla. Rakev byla 

spukřeU vQcadala »c snadno 1. riw 

IS JM CMko-Horarská KronlkA. Stí a tAtÍ«tat M lioiiU celé mrtvolr. BrU. tnuť 
vrboM^B, badMvnfm. tlatema stffbrecn 
>ro«C$«i (di&Uin přikryta. Pod n.i nal^ily 
>kiis7 trrrfaě hoďbáva^ Útky, do které 
|0)o bjk> z«abal«(io. ITláty If^Iy r poMdka, 
tdv oodť bylo na oť^h v1<16tl MkU xascblého 
Aa onfteob mumll. a z toho so aou- 
llto, te téki mastéml a tektKlnaml proti 
l«cJanI bylo aapuAtéao. aaC takA poukaso- 
rala bouba u pnwiřed nJtve pH t^le na- 
kter& pr^ asi tfl. £tyry Ubry baJ- 
rtfbo oleJ« v BobA drtett mobla. Na 
byla- koraná íeskft. STatnT&olarBktt. 
df«vs vyfcuuifi a lelenfml kamooy po- 
Kdyi prí Bť Jf dotkli, v prach ae 
Kpadla. Vyntlall l«k« ru<<«, mysllre, ie 
Qtch protony nnjdoit. Od foh dob líb- 
aly Karlory ostatky r jcdaoduchfi, dře- 
né rakTl bei« vdebo o&plsu a také v 
BpoMdku. Jako téla ostatních nafilchstar- 
tt> krAlQv po Karlovi v lé hrobce. To- 
■u nebodaSmu aiaru uCioll teprve slufiaý 
daať Frantiftek Joael I., po- 
irr- 18S4. aby se pomzhAaené kosti se- 
dle moitKNttl urornaly a v oovýcb 
(vfcb uloSIty. Od tficb dob odpoCIraJt 
)Ty ostatky v rakrl dtttiové. roltr 
lě, t»Tiiltr na ierao polahované. mnJT- 
r průfelt monuiý postačený Mft a Tý- 
na aěm Ceakoo korunou a Jmé- 
claafe Karla pod ni vyrytém. 
Ctnt a kr&I Karel I. dosáhl 62 let 
■ififltcftT a 15 dal vSku nv6ho. pasoval 
I«t a byl čtyfikTáte <«nal. J«ho man- 
bjriy: Bia Din eill Markéta z 
lola. Praacouzaka, Anna flK M e C- 
iFalckA. Nt^mkynS. Anna Srfd- 
IckA a Jayorakft. poUkA Plaator* 
a Alibista dt^tlnaltá «Itl Po- 
ioFsn«ká, Ul poleká Plastovna, ktc- 
ie] preXlla. Z técb nftsledujtcl dMl mél: 
f Blatuše: U a r k A 1 u. krtlovnu Uheritkoti. 
r. 1349 i«(nN>lou. a Kat«Mnii. &a- 
Tojvodkynl Rakouskou potom marfc- 
tnu Braniborskou, která odeaed3l od 
rébo spustlébo maoleln, Oty Branlbo^ 
Icého, potom pH kr&Iovakém dvoře le- 
tí, do r. 1395 co rdova ílva byla. 
Anny Falcké: Víťlara. v dí^takeiu 
IkQ Jtl r. 13E1 i«mfclKbo. Z Juany Svld- 
lek<: A 1 S b ř t a. vojTodkynl Rakouskoo. 
ill r 1373 umfcla. a V & c I a r a. 
tiUKM trfinn. Z Altbdly Stf>1tnské: 
inn, kt^rt w x& krále AnRlickébo pro- 
SlsmuDta, kr&lo UberaliSho a 
Itbo a clsafe Némeckébo, Jana. hut- 
l.Kfaoř«ll(*ébo, Karla, kter^ v d«t- 
T^ku Jll r. 1373 umřel, konečné MarkAtu. purkbrabinku Nomborskoo. 
Tak TO rAnr.b 10 dAtl J»n KateHna, Václav, 
Anna. Slsmoat, Jan a Markfta otce vrého 
pívilIL 

Karel bylj9denzn»jvét6fcli. 
n cj in ondřpjťf c h a najKasloutl- 
lejBfcb panovalk&v víecb £a- 
afir a nftrodAT: péti aec let mlae 
plných brotofch rAlek a pFerrstOv. a 
pred«« Jeitf ayol. po péti tt^b lét«cli, 
Jeir-f a« nám vSude a ve tí«di atavné pa- 
mátky j«ho blahodárafiho panováal: oo 
sCavCI a 21'flebll naBe méata, ulici, r htartf 
bydlfmu. >nad on vám rym^fíl, vctftbof 
blarnf chrám, v kterém Mt modlíme, on 
.-ttav^l. most. po kterém boipeCDť cbodfDe, 
«n eatoXII, vysoké íkoly. v kterřcb mlá- 
de2 Dsfi« ducha svého vedSlává, on zt^úM. 
přemnohé slavné umřkcké památky, kte- 
ré n&m dosud čest délajt. on spftaabll. slA- 
ni, moc * velikost české koruny oa u- 
l>evnll: on byt hlavním rvelebitelem do- 
mácího vinaiTsDTf, polního hoapotlftffltvt. 
hornictví, obchodu u remnscl, on dal Če- 
chám mtr a bnpcJnoat. on ekrotll oajnost 
tinljch relmoiAr, vypírali loupcinlky. 
bájil spravedIao8l, chudému Jak bohaté- 
mu nedával ukřivditi, oa zsmexoval t«- 
Maou acmravoost. auio£11 pravou n&bol- 
nost a uMecbtlloat mysli r národe, a kte- 
říkoli stav 1 meil bvJcIi slunných vykra- 
ťoval, on mocnou rukou vykrofonf takové 
stavoval, ba co kone^nS a«]vfc pladf. on 
Jako Jazyk čeakf miloval a hájil, tak 1 to 
apfiaobll, £e CechovD spamatovaTáo ae i 
kleeloatl ducba svého so posdTlbU, norft 
národní rAdoml v >ob« vzkřlalli, a pak 
v1a8t«n4k^m c1l«>m nadienl Jaouoe cteln- 
atvAm nikoli se udusiti nedali, nýbrit ne- 
pfttole Jaxyka a iméaa (eskCbo slaToi 
přemohli « zahanbili. Proto ocAiylo krále, 
kteréhož by Cechové tak bez i-fmlnVy 
v té míti* byli milovali, Jako Karla [V.; 
katdf Cecb a vdé{no3t5 památku Jeho 
tvhna. s citem horoucím dobu Jeho pooo- 
vfljil velebí, a Jméno otce vlasti po 
všechny iasy atejnfm zápalem Jemti pH- 
kládá. 

niabotiyt a alftva Ceaké zenié z&Tlat 
Ní^mcQv Titbndlly. a maozl MkaJIce, ta 
bylU Karel oi^tm vlasti Coské. Se byl 
srati^ Římské Mtr arcJatflmora, velUcou 
khvdu Jemu délall. Clmr Karel tajteté 
pro Kéimeckon ft&l tolik ^nSI, ooWoUr 
mondrý. spravedliví a nad míru staroet- 
nlTř pano^-nlk t takovém postavení. Jsůcé 
co clsar mél, J<'aom uHnltl mohl; dat Kat 
zlatou bullou líáfcoo základní a krotil U- ttt Rsret V. Z*0: bOTůlI a -vrbuln^^oít kDltat, « Íp ntrciuil 
iiiUIlIm nfbrl raduji mírnou roetou nové 
pofidkr xB.v4iJřtí, proio vyhýbal se Tilkíin 
a MDl*HiTá.R(in I iiťní^il líáinPry »v# ke 
fikatkit i>fl«fti3MI bWf). MiocDi kulUtA 
pottt&l k sob^ krťvnfBi stvaxkeBi, velké 
krajiny ia řoaké pcníxc huiraml a k. (b- 
títt koruné pHvtélavat. menífch pinAv 
pa^ htPdM co If^níky Cmké korusft e1- 
9k»tl. aby t>kio ulvoKI moc koniajr Če- 
ské, klrr* by luajlc velikou pferahii t 
Hei N4ta«(;kA men&lila stala s« iAdreni 
• putOTOlcf v Dov« MU ottotaké, v které 
lir rornťS K(i»ci Jako StovacS a ]lal ii&- 
rodové v rovném prAvn vi-dle sobe stáli. 
Dito to se neidairilo. iltl«m proto, íc se 
leoBl svuek ttUivné &a věrnosti manO k 
p4du Jejich zftU&dtl. a rí^rnoxti té pH o^ 
mcckfch pftnech vldycky velmi m*lo bylo, 
dfUm pak proto, 2d BOh císařovým synftm 
DepropfiJCIl otcových cnostf » J«ho roiuinu. 
CtMf Karel jeai první * krAlňv če- 
ských, o }ebol tAImnft postava podrobnýc-ta 
tpr&v maiti«; podnhlxiiti J«ho pak pozfl- 
stavili Qflm mBlffl l řctbiN. Vlllani. Plo- 
rentlOBký kronlkir, Ukto o ním píSe: 
„Pokud Jsme se od téch, kl»H » c!sare<m 
iMobal sach&;e«>1l. dovédéti mohli, byl po- 
stavy prontfeilDT. vfiak mcnfll iie4II Nímcl 
bývajf. Hřbet in*l trochu ohaiMý. hlavu 
a krk vloiv ku předu dríel. vftnJi nikoUv 
tak, aby se to bylo nesluftDým býti xdálo. 
Obličej mil Sirokř. oři v«ltke. tvftř© ptné, 
voaey a vlaey f^roé, vfiak atvl Oelem vla- 
s&T aebplo, Odév vidy z dobrfibo sukna 
Doetl. kabUi vUy pozopÍDaný 4áhal Jen 
aS po kolena, a nebylo na n>&m aejmon- 
alko vyilvánl nnl zlatého neb íineho iirft- 
movAnt," — Vidycky »ť néCIm xam*«tiiá- 
val. a lak k Utmu pHvykl. ie 1 tclidy, 
kdj-i zemské lií-etlnlky. elí! poíly oeb Jiné 
osoby k vyslochDutt Jejich zaieKltoatl před 
aiebe pMpouitél. n£co při tom dřlatl d»i- 
Slral. feiaje totll vrbové jiruty neb Jiné 
míkUé dřiví. Ptí lom iMaly oři Jeho po 
pfltoninř^^-h osobftch a i»« toluvlelbo ant 
se Qe<1Iva.l. PH tom vgnk mu ani slova 
toho neušlo, co se k nému mluvilo, a 
umfil na to nemnohými avénk Jasnými elo- 
vy bez dloubůho roxpakov&nl a railénl so 
odpovídat). Tomu vftemu cf&lnci se velmi 
dlvtrall. řfkaJlCA. lo ctsař Karel í^tvero 
t£cI Dajcdnou umí dMati: pfodné te ua 
pntomné osoby pohUif. aby x J«Jlcb oií 
smýftlenl Jejich poxnal. i« druď>$ pilní 
Se poalouchA. co se k nému mluii, sa 
třetí svou odpovéď si v duchii připravuje, 
a koaeOnř JeAtf- rukama pracuje. VMvaJo na Karlátelnd chvil odpoí^lnJcu. 
rotmanitýcb véci le dř^va s« tabfvil. 
Jakd v kapU av. Kateřtay na KarlMoie 
poaud ae ukaxtije JedDodui-b^ hlHcitko a 
Rtolicn. JoC prý on aitm ibotovt]. JlBfcii cri 
ného «hoto»«iých vřel, Jako soch a Vt- 
tfiv tom prý vfcc bývalo. 

Co se Karlovi nedo«tAvalo clsařaké i» 
lebnosti na Jeho levn^jaku. to oahratonl 
mnvhoniBobné svou vlídnosti, hfAioél 
ducha, vtipem, pravou DAbotiraali. paacr 
nickou maudroBil. umlřllvostf, tAxkou k 
poddaným a roza&blou u^ennoatl: byli 
Jvdcn z prwlcb uřencQv uvého Casa. a h- 
Jlstft neJuCenřJAl mMt kr«1t a knllfr 
ty v celým středním víiku; mluvil a p«l 
hbité pMI jAErkT. e«<ktm. n4me«kýA, )l- 
tlnským, fraaconESkývi a Ital lánským. I17I 
skva spisovatelem. Jmenovité také d^ 
piscem, sepaav stúJ vlastni ilvotoplF. kM- 
rý ovftom Jbq al do Jeho nartoupeef ué^ 
nu snhá. NeJvíMSi Jvho pot^&cii] bylo. 
slavnými u^^enci zachAxetl a s olml bI 
plwvatl; kroaiJ^ Petrarky nfileé^J 
sla^-ný italský apirovalel Boccaccl 
Jeho uCťNOým priteiům. KtI,'r*o!lT t« 
MM Ce^ké 1 Némecké do &éhtcr«ho 
sta pflfiel, Tfiřejai otnámltl dáTBl, ta 
kollv n^Jahou křivdu anáM asob o 
al poxtUovati ehoe. v určitý t)Aa a 
k nSmn bude pflpuHtfrn. V Prax« 
2asto v mbDoř&dný Caa ve ToUcé 
bradu Pratského k veřejnému aoud 
sedával, a tu hlavné chudým srCbo 
propAJtoval. a křivdy od mocných 
hatýcb Jim řinéné pHfiué aoudtval. 
biskupové Amoftt z Pardubic n Jan 
z Vlafilml. biskupové Jan ze Středy, 
Mteký kaocieř, a Albrecht xc Stc 
pocom ae sv^fdiých Téma x Kolillc 
Jeho rnilaini. Nemíval Jich nikdy 
okolo sobe a nedftval se od nlcIt 
nýbrl vlečko, co počínal, oby<^Jo£ 
napřed al rozvAMI. Své Ařednlky rf 
Bl vybírati' umiM. V Oechách byl 
Jako samovlft<lc«m, netw>r stavové 
Jmenovité pánové, nékdy tak vxd< 
a OBposl-uSnl, Tftlcknl vysoký 
sařAv utn&vall, podrobujíce so tOK 
V^k on také nikdy podle libovůle 
nepoílnal. n^byMI Jlsi. má-ll k tonu 
prAWi. Ry! \*ýt>omým taoB 
vftom milovat neJpMAnéJtf pořádek. 1 
fitarby a umCleché pamiLtky. Jlmit 
8 Jiné své lemé oidobll. poicon k 
tickému Jednáni svému a Nfimeck^Bl 
iaty a s clslmi panovníky mnolio 
potřeboval, byl Jimi vždycky v ů v aftJtepAliB poMdku tiistAvll. SUbým ]«■ 
lim k ■vfm jijiiňin byl. kteft se bobnte! 
a&m oexredll; Jlaak kdebollr x pre- 
ceaMtl cUfch knli»t pro »«b« koNstlti 
nóbl aikdj tolra uClaltl uezniťSkal. K to- 
la bUe tJUc» bMlo f«ho t«lia«lc«: Opil- 
iBtnni eei, ali^a* iniiftata trul. 
by fekh aell«?SI jeat. clzI aortnum 
srtaiu DTOBpřchu obraceti. 
Pamiltka vellkAbo Kerla. oic* 
»l & ■ t i. l<|»t v srdct k-ftidébo C««1íb 
kpiiAiia. Praha vSsk JI ucUla ilQ&toJaou 
ctMU r«f«]uoii zi* apiie ulitou. kt«r& na 
>inť^Hak£m bfíJiii před mostem od 
(bo vyBtavcD^m oá uaiverwity Pralakf 
p&mAtlm pMttrleté slavnosti satoienl 
kvebo r. 1848 posUtms byta. Z ^Mkých 
krom^ Prahy jMom Karlovy 
'ary srelebltell evétuu ret«Jooa aocbu 
i¥lly, a v N^<netcb vr Frankfurte 
lad Hobanem stojf na most^ aa;>roll 
Karla Velikého aocba Karla eabeho. 
íkíOto Mkloilatele Hdb\ HSakýcb. k.ier« 
aA do tmpadautl Mfte t podRat^ bvC 
íbovaly. Z«m< koruny čeaké xa Karla. 

Ccski. fUe obsahovala la poalodnlcb 
petior&nf cfsafe Karla Dflalťdiijfd 

I, Kr&IuvstT( C«Bk4 v be«pn> 
lof atirivit krilc Ceakfho. obs^ullcl 
et« krajův n KladsVo. Toto Kladsko. 
ivM se po smrti PFcEoyala Otakara U. 
U78 k doiivoiDlmii oiW&al kalt«<« 
Indflcha VratiBlaTskfho. zase po t£ho£ 
rtl 11*90 ku koruna pfíi«<>io. avftak ]li 
^rl&fitalbo kraje fMkého iwpfiKOblIo, po- 
Irftevftl toliko starf d&mt lupy. 2e pak 
ipa v iatloBkftm Jasyce comltatus 
)«B. brabstTl slala. odtud pocb&sf 
Jtnl KTlUtDlbo hrabstvi Kladský- 
I o. ktprft podara trvJl. ale vlaataé to- 
Iko tnpu tRBtnivnl. 

Z. Markhrabttri Horavakě 

a) vlaat<nt markfirabstTf. ▼ 
drtsnl po hrftlov&tl lennlcl byli 

loita Prokop, bratí-i Luxenburgtl; 

b) bleltupAtvf OloniúckJ co 
lévUStnl maoxtAl koniuy CeSké. k tiémož 

aiU(4el( valIkA jianMvI Chrlice, Vf«kor. 
MlíuT. STfl*ry. Hukvaldy, Kcteí. pOtou 
Oaoblaba. Jaktar>' a Tlusiomosty, a re- 
lUlif poett podnuawt: r) kallťtitvl Opavské, v tuto 
dobu aa tři UaU rozpadlé, aa O p a v & k o, 
ICruovsko a Hlubflcko. V prvotin 
byl lennlm knltetem Pfemek Oill Pfe 
ta r a 1, v druhém J a a I. a v třetím M I 
kuliá Itl,. reem&i trravaud krále P^ 
inysla Otakara II. Tito kalEatu. a£ v«dJ 
voswt^H titul kafžai Opavskách, brzy po 
tom ku kalia tům Stezskj^m poiltAul Jsou. 
byt I SUŤOVÍ zemt Jejich priv, rtdův a 
obyCelúv maravskfcb po neJdelAf řaay 
pfleaé »e dri«)i. 

3. Vojvodství Sleiské na hor- 
ní a dolní »« déllcl, a ateledulfcl kal- 
totstvl obsahující, a to r dolalm Slexskn: 

«) knliebitvl Vra ti ala vak «. píf 
mo pod českým kcftlem Jdoucl, který vr 
Vratislavi svého mnukébo bvjtmaaa mM: 

b) knI4«t«vl SrldBlcké a Javor- 
ské, které a kriloratrlni Ccsk^Fm bn- 
aiei, lét pMmo pod teskřra krAlem bylo, 
ať nlliky t n^bo do llvota m^la A n e fi k a. 
vdova i>i> kuM^tl Etolkovl Svldnlckém a 
Jarorakém : 

c) fcnlteistvl Ulobovaké. t nebol 
potovloe pfliuo Českému krftU. drubA po- 
lovice knCíeli Jindřichovi Vil. co léno 
iiátťlela: 

dt knltocl DMUtvI bUkupa Vrati- 
slavBkehn, ohaahnjM paaatvl Otmu- 
cfaoraké ^111 Nl»ké a krajiau Urotkov- 
Ekou: 

e) knltat^vl Lebolcké, t drloaf 
k aliece Ruprecbta; 

fl kaftelstrl OleSnlcké r dricml 
Konráda ti.; 

g) kaHíAtEtvI Bř*t>k« v drSent knl- 
2c<o Ludvika. 

V horním Slesska: 

h) k-nflfftatvl Opolské r drtcol buf- 
S»te Vladislava: 

1> kaURtstvI Falkeiibe'r8k« t 
drteol kniiete Bernarda; 

i) knlletEtvI T é & I n s k é siMj«fié a kal- 
£«tfltv(in Dytomakfm, v drleaf kní- 
žete Pfemyala I.: 

k] hnftetstvt Oaví>tIcnHké v drtMiI 
knflMe Jana II.. ktcréi po éaK> tia Osv4- 
Um»k{ a Zitorské rozddoao bylo; ko- 
nec né 

1) knltMstrl RatlbofHké. Jet drtci 
Jan 1.. v^i« f^pn^ knlle Opavako-Kmor- 
íkí. 

Koltata Sle£»fcft. vyjma Jana 1. v Sa^ 
(Ibofl, byli resm^B rodem Ptastovici. 

4. Markhrabsivi Horno-aDot* 
no I.uilckř obsahovalo následujtct 
fftstl, a to v bornl Ltiilrl. 814 

a) BudISfnsko pKaw 
•luftfcl. kterft tu srébo foJU m^J; 

B) luifi«t«tTl Zhoí-eltcké. ktoréi 
tak< nřfaXoa Ě&et dolní l>uttce obsabon-a- 
lo. K nyní kralerlcl £eak«iira Janovi 

O Seelm^atl ^11Í jednotu ^■eti mé^t 
borootuliclc$cb. iékol byla méau B u d 1- 
filD. Ztiofelec, Žltava. Lubiio, 
Lubljc a K&m«nec se sr^i knjl- 
nani. 

3. MarklirabittTl Rntnlbor- 
«)i <( i>ropflj^no Jest ro léno koruny C»- 
ak( Bigmtintovl, áruhori>zoa£niu synu 
Karlovu, a byl Jen z Kitlic. biskup 
Lvbuak^. apr*vc»m země tftto. 

6. Cbptsko, krajina. Jit od krAls 
Pr?«nyel« Otakara II., potom r. 132C od 
krále Jana navEdy a hrdJovstvfm Českem 
Epojeaa, aO stou vlaMsf správu tniMa a 
metl kra}« řisBj[« nepočítala se. 

t. Manství n^mecKA. zvláMíi v 
bprnl Falci, eaalch^ a vk Svá- 
blcb. jlcblio do pni t^eilho Ma bylo, 
a jlchS niAohfťb aynf ani vfco s M^totoii 
neanámc. Ponstrl a m^sia t horní Fa*- 
c I. Jlcliito vojTodové Bavorfttf z linie VI- 
Unské rodn WltiťlsbBaBkého od koruny 
CttXé Idccm drželi, byly blavné: Sulzbacb. 
Roícnbcrk. Nefdeteln. UartmstPin. Holiao- 
etelji. Hlpoltstein. Uohteai«;k, Tarndort. Káral T. Eap: 

pod kráto PiBiikenberk. Auorbacb. Hr>n»bmck. 
fen, Weld&n, Hlech, ElRobenbaeb, 
tiauaeck, Werdenateln, Hirsehau. 
atadt. SteureDStela, Llchtenistela. Bl< 
Relchenatetn. RclcbanBck. Strabic 
Splea. Ruprccbl. Fios, Parkstefn 
V Sasku bylo nyn^Jfil Imt 
Scbwarzborské, <iia dva díly 
leoé. ICn«Bi řcskřm. tát knlietstvl R4 
ak« čili RouBská, pfcd tím bi 
» \itit iéat panství kniiat Scheabll 
Mk^ch. ndkdejgfcfa tf»kfch páaflT] 
Somburka. VA«cka tato nAni«>cká 
korun}- Čeaké po Oase v^étuun) 
vaml z tolKito tennlbo svazku ryetoa 
tt ztetalo pH koruno podo«« toliko 
panství A ň « k fl. nňU-írtjfťl bnbAcl 
ZedtířleO. 

8. Po Mnrti Karlova bratra V ft c : ai 
r. 1382, idádll Václav rv., krftL Ce 
taká vojvodMvl Luxenburská, 
r6i tudy ekUlo taká £áM koruny Ce 

Znamenati aluíl, te kaldá tato CSatJ 
runy C<^ké svfmi vlastními právy a 
«k^i tíáy a» fidlla. iak2 ji od rodil 
panovníkův v roKdflofch dobácb 
čeay a od králQv č«Hkícb pa<.vTxoi 
břvaly, tak ře, co 9« vsltfnl správy 
lo, iádoá tato aem^ Ce«ká z«ia) podl 
na anebo podrobena nel)yln. nobot pil 
rovnoprámoot v c»IČ Ceaká tlál. HLAVA IV. 
Doba Václava IV. 

1J78— 1419. Krále Václava naat«upenl trůnu a první 
panov nlflki ataruttl. 

ISTÍ— 1Í79. 

'áclav. nejBtarál syn a nástupce ď 
0ař« Karla, majv od pfiroiuaoitU 
ardce dobré a povabu upřímnou, pokud 
66 vfti^ní^tnl nedal acm tam zmítati, telce 
oeal bntkou nrtttu nv4ho velikého otco, 
a 8 hlubokým smutkem rozeelal ipr&vu o 
J«ho smíti }ak papeai Urbanovi VI. do 
llTma tak 1 vaem pMbusnfm a spřátele- 
ném knllatúa a králům. Nemaje Jcátů 
B plaa 18 let veku srébo vzbuzoval 010- máoá dobré uad-^je. is A(a«Uiř 
bude: by] rozumný, miloval aprave 
a pravdu, a id6I se ku kaldénu 
a milostiva. Otec o to blarnl pájí 
aby ducba svfiho v6dom08taiÍ a 
Tzdélal a Jtt od mnolta let ke váeUt 
panovnickému Jednáni, aby w pro 
nost v tom motal vyznati, >J pH| 
Na království České Jli co dft£ r. 
na království ŘlmakC Jtž r. 1376 
nován byl, a tedy JM v útlém vMm 
panovnických práv nllval & j« vyl 
vat, col se ovfiem ae zásadami de 
vychováni nesrovnávalo. Zasnouben Čeftko-Morarská Kroolks. 21b fljob&ftnna Bavorsko)). 
tak4 iit od B«jak«lio času spolQ 

dCT&U rlaatavna, A 1 1 b 6 t s Pomo- 

dosUla odkazem a uaUmovenlm 

Dut laaiiielx svjtifi dttcbody z omil 

h m^ft ^«al(/ch. kTcrlUto byla; 

|ec nad Labem. Jarunn^^. Dvftr Krá- 

Tnrtaor, Chnidlm. Vywké Mřto. Po- 

• Hélnflc. Odlud sídlela a dvorom 
obr&^nA DB bradé t Hradci nad 

• ra. kterftto Hradec Jsa jl4 podru- 
ddif t«U <ildt«ui ov<lov«l^cli hrá- 

i (Alllií-ty PoI»k6. vdovy po Václa- 
II. a Rudolfovi 1.. a líto AltMty Po- 
Ufcé) Um vlica sf tinolil a odTtid 
Hradcem KriblovS DaavAn 
Ucu paAov&Dl «v«bo m^l IítúI 
y Jeftt* »(«■* důvěrníky a rady %v6- 
llkého otce oholo sebe. a ujímal >p 
f fOe Kve Jejich pomoci borllTé a 
i. Nebylo vlak povAllIv^átbo 6asn. 

Ě— *TÍ nynt. kdei l veliký mut ctí 
t) své ae odTáill, Jeetllie se od< 
foukám elaaten neb krftlem by- 
tá cIrte»T byla rozdvojena, Ví- 
co krAl fUmský, byl pfcdalm jejím 
neem. a na oAm n»Jr1i- zAlet^lo. 
iho paprtfi Urbana VI. v ftlmé <>Iifi- 
a aby ode rA«bo kf««(anstva nuiáo 
ii&soblll. pratlpapeie pelt. Kliroenia 
íojl krIU Kranrouxskf Karel V. a krl- 
I Jobanna NcapoUkA cbrftnlli, k od- 
baf pHnmltl. 
boléař povátllvř U) v->-pada1o v samé 

Ítatackf. Ani ciKaM Karlovi nepoda- 
I mnohoM^ aitlifm. viiiidr' ve^e]- 
boEpefnort a atálý pokoj tam »Ji.>«l- 
^KnlZata a pAnov^ n^meMI nnnřil 
BeJmeDfilbo citu vlRťteDeclvt n^- 
I, byli oejTřtíI Mibci, ]«i>om obo- 
itl chtéll «e, a lo vbeal I ncjápu- 
il pro«t/«Hty, B jenom nřJcter* ri*- 
lésta 'Plnila v tom f^estR01l výmlo- 
kA moc byla v Němcích v^ro- 
a vlády rhttroatf knlfat Jil ilAvjío 
a. nM3f Aleebta pak a tniVita li- 
lebou Jednoty, aby ae proti ná- 
I mi>cafoh halfat apoienýmt «11b- 
iemnř opfraii mohli. Clsaf Karel 
DOK) DejvtH^Im flailtin tyto «trany 
■h zAkona Jriť-tl, nyní vAak. jak 
savfel, ukasoval ee r Némctcb 
inUty Ukovy ducli vzpoury, te mJa- 
lav oemaje Xé cku6enostl a vás- 
o (H*e fefao, aadloutto tomu odo- To ae taned ukftialo. kdyl Vftelav 
breo po avám naMoup«nI Mfcskjm knlla- 
lAsj a Ktavftm aa vaMc leden 1379 řttsk} 
SDílim do Normberka pokitlt. na kle- 
r^ •« T«lral Bálo snťtmovnlhfiv sjnlo. 
Tdclav imloiil zsa ůraht enirai na 87. 
Anora 1379 do Frankfurtu nad Mo- 
hanem, a tn E« stato iiuivfeflf, le kaidý 
stav v N«meché títí pokoj veřejný, tak 
naxvan^ landfrld, tachovávatl mi, aby a«- 
byVo xftfiU a vilek meal knltaty. pl^iy. ry- 
tW A ml-vty. za drubé pak. te coli m* 
NřmcckA 8 krftlem V&claveiD v «9l« Vr- 
baon VI. za Jedlnfiho a i»rB.Tébo papeXe 
uznftvfl. BylJ tu také poslova protlpapeto 
KUm«iita Vil. a potom kr*le Pranoona- 
Akého; prml «nl k slyšeni iiMpubténl se- 
byll. druhým se tvklo, te olkollv král 
n«ncDUs.sk( ale ftlmek^ kr*l a budoucí 
císař Jeat ocbranc^m a fojtem HmAé 
drkv^. proto aby kráJ Franeouzukt Kll- 
menta nebral do «vé ochrany. Mimo to 
vydal král VAcLav llaty ke véem kfesCan- 
sk$m kr&lbm a knllatfini. osnatauje jim. 
te jen Urbana Vl za pravého papele usnJL- 
vi. ae kardlR&lovft. klefl druhého papete 
zvolili, ani od Boha ani od Udí (aoralou- 
t! své vlny obdržeti nrzaelubujl, a 2e ta- 
ké nejpřednější university v kfeatíbostvé. 
Pra 2 Sk jt. PníffHki a Oxfordak* 
rro Urbana VI. se vyhtóřlly. PořWiv to 
r£«rko v ti» Mvr&tl! se hrál VAcIilv 
u prostřed b^«IBa 1379 zase do Prahy. Jan 0(k« kardinálem. Nový arcltiiakup 
Praiaký Jan z Jeniteina. 

137Í. 

Pape* Urban VI. byr od v«t«Ibo portu 
utar^b kardlnAlhv opnUCot musel kol- 
leRlum avjch kardlnilftr doplniti a tma- 
noval Jich v listopadu lS7e bned 3S sac 
jednou. Hetl nimi byl tak« PraUkf ard- 
blakup Jan OOko t VlaAlml. Na to 
hned r proaincl (éhol roka 137S vypravil 
ke dvoni krAle Václava svého posla, kar- 
dlnAla Ptleuia, roieneho hrabMe ti « 
Pra ta. an-lblakupa Kavcunatakébo, aby 
o Urbanovy iftleiltoftl v ftffii Némoclcft 
a C^M pMovfll. Ten Uardliial přlAe). kdyt 
M- Jeaté král Václav v Mil zdrtoval, na 
jKiřátku břeoia 1379 do Cech, nesa s seboai 
kardLnalíkř klobouk pro Jana 0?ka urfe- 
nř- Celá Praha vyťila mii dne 8. bteena 
aa přivítanou vsíHo. ovdovílá eiaařovna 
Altbfrta arclbl<i)iup Jan 0£ko, ve- 
liký poCet kotlat, zetnskfcb pánův, pn<- S16 Karel V. Zap: Utúv. mlcuůr R UkQv obeco^bo uť«Dl. 
a ta UK coKtí KUnohoriké bliž kamene 
aedalekci ProMrka. kde w říkalo na od- 
počlDka sv. Václava <v«£ouce lo- 
tU la Boleslava I. lélo sv. Vtclava i Rolfy 
slavi do Prahr. lu prý e nim odpoflvall) 
Jíl SB aoumrakii kardlaal PIlcus arcfbi- 
aknpovl Jauu oeUoTl u přítomnosti 
vicch vícieS^nří^h oaoli a ntra z Prahy 
TT*lí«h kardln.íUkJ- klobouU alava* oJe- 
Tzdal a pníi <lo Prahy jeíit uveden. 

Jan pMJmlm Ořko « Vlaílml byl 
prvDf Cech, ioai Icardinalelc^ hodnoMl do- 
s&liL Jsa llí itafcc HleiS a vidj ivÁti 
tiXÍ: met nejvétůtch zásliib )ak sa ne- 
boUIka clsaíe Karla taJc nyní o xachorA- 
nl <1rkT« fcakfi pH po«Iu£enst>1 Urbana 
VI. JakoKto kardinál aloiJI ayaí dňatoj- 
BOSI ardblakupa PraZftkt^bo. a JedDHlo se 
o irolent a jmenerllnt ji^ho nfljrtitp«-<>. Jan 
Ofko I Vlaílml m^\ dva bralM. Pavla 
a JeDfttflna. kierfS byl od r. 1360 
lalenralkem komoiy PtsaCe Karta, a M t- 
''hala z Vlafilmi. PaTel z Jen^teltia 
m&l i>ak {tyrr eyn}'. Martina. Jana. 
P a T 1 a, plna na 9taite. a V A e ! a r a. 
kanovntka PralidcAho. Z niob byl Jan x 
Jenfitcljia. synovce kardtnnia .Ta^a 
Očka. dosud biskupem MlíefUdí^Ea. a tobo 
k«rdln»l svfm nfteciipcem na arclbUkup- 
Bk4t lítoticl Pral8k« Mbi míti pfál. Byl 
tedy ívolen, od Urile Virlava tirníln. od 
papete Urbajia VI. potvnea a na Praž- 
skou arcibiskupskou noHel slavně poaa- 
ue. Jeho otec, PavoL s .TcnStolna. m£-\ 
tahé Jednu dceru ta Prajtakůbo raMtann 
Olbrama le Sltrorce provrtanou, 
ktnryi T nAa xa&mtah Olbramovicův po- 
chinel. Syn Uhaí, tět Olbram. byl po- 
tom po Janovi / Jenftti^iua t^i arcibisku- 
pem Pralsk^, a tak se stalo, te dvakrM 
po sobí synovec po synovci t této rxne- 
Aené dAaUtJuosil postaveni byl!. Itoil [ti- 
nov t Vlaéfml a polomrlch pitiftx- a Jen- 
Slelna uMval v erbu dvou v/hůra íníjl- 
clcb suplcli hlar. klt>r.rtto erb Jeát.> dost 
hojnť se apatfuje na bívalích amblskup- 
sk^cb bradech, ve ehrímé u ar, VR& t 
v luijh&ch, kter<^ objata arcIblekuiiOm, 
Janu Ořkort z VUíIml a .Tanu z JBoMal* 
na nAleielf. 

NoY^ arclb!8k<up. Jan t Jenňte' 
na. byl JeStC mtad^ a vSak co bj 
£ák vysokých ^ol Praiskych. '' 
r.k;cb. Boloflsh^cb. Montpellier*! 
Pa^bk^ch. Jel vAecky po kíM 
val, velmi vzdAlanf, pfftel II 
sAm spisovatel, při tom poboSn^. a nevidaloval se sTMsk^eb 
honil, na turnaje a na plesy 
král Vfrclav bray b1 bo zaatlo«»l. 
Jan Oi^ko a Jan ze Středy umfell. u 
tao rCdoa a ca kaaclíre itíL rOaltMl 
£esk<bo s! ho ivolU. Kterak se Victav • Ludvíkem tJbcfi 
spojil a nékteřl v Nímcicb k 
*c aklonJU. 1379. k prOj 
ir&IeX Král Viclav hled&I t kr 
akj-m. Ludyfkem, v blIUf přátelství v 
pUJ. aby tím p^edné saatradU po4| 
vatelku protlp«p«t«. královnu Job 
Neapolahou, lyudvfkovii pNbuxoou. • 
to jel asi v mdatcl května neb Aa 
13(9 da Uber, kde ae s krAI»ia Lnifl 
ve Zvoleni aoiel, Tu obaorlU oba 
lov4 sví pffltclstrl. a ponévMU Jtt I 
Karel r. 1373 s Ludvíkem se brl ml 
te Ludvíkova dcera a d^dlCka Marl 
Českým kratevloem 3 I fc m u o t ea 
sDoubnna bude, tut krll Václav ěm fll 
tirUra nyn( bezpochyby »Am ■« pflBl 
wby touto tfáateh mohl usknieftate I 
1 idíL se. le oba královi tu véc 
lení na dobro umluvili a sobO 

V ťeakých 2««iilcli saadno 
mStl duchovenstvo k poeluáenstTtj 
Urbana VL Jenom novf hlukiip 
skf, DMHch. od protlpapeie 
VII. vyfivřtltl se dal a jeho 
poditoupil. Za to král Václav bn*d 
le Vratislavsko pohrosll. Se JI JsJ 
vťzmc, Jctttlile toho Dov£bo 
sob« pMJme. Tak< dva praelatl 
ku protipapell te pflbláatll, loC 
noh Kluk z Klukovu, 
la Pra£&kélio, a KuneS Virae] 
kapituly Vyiehradí' 
Jan X .TonttelBfi. I 
když vMk )'Ovi 
by Je dal »-•'■' 
vi!a«al vt. 
^as !)!-■■■'■ 
»r K 

ItJtiBa!. .'U {-aM, ;»i K-i-i u imi ; 
» T«eto M oyar strany Kllmenia VII.. j^o- 
iip«pid« pMdrieL V Rakoiulch ne byl 
roJtod& Leopokl. kt»Tý se nal .xradobou 
rytltura", av&ak irrhlélio ryUfutva. ktp- 
r4inu platila moc u právo. Ton ftt myslil. 
í« oMcho pTo »cb« ulorf. kdr£ se k pro- 
tlp^Mdi pHhlonT. fiecbtíj* al co pri tom 
pr»dee tahé s krátein Viclavom 7.kasttl. 
moabý tes »IouJUI obAma atranim a to 
relml chyife a obratné. Protlpaprt mii 
BJtboval Telkfch p»n^z a vAlečoÝ pomoH. 
aikollv Leopold olC^bo proft neCUill, krAI 
VftcUv zaa dne 25. února 1379 uniEcI mu 
tapaatl fojtatvf r boroicti a dolatch Řvi- 
híeh v 14.000 dUkatecb. bterTml to tojl- 
stvI uac v7plac«ao b^ti tailo, Jenom al>v 
a« k protÍpap«At afejmf nepfldal. l/e-v 
pold pak owiem laaj* to foilatTf, Meré mu 
C&5S aUt^li dobrfcb p«AAt roCD# ryoA- 
lek), • protipapoítcm D«<lri«l. I Ůinrtl starých zktfi«^ýc^ ridcQv králo- 
vých. 

1380. 

Krftl Váctar TV. Bopaaoral haéU ávé 
plné léta, a 4a jVt mu pomfell siaM rM- 
eové. }«t po otci adMII. a Jlcbl pAfioIie- 
afm doTAdl poTtanoatt své panovnické do- 
•nd dobře plaltl. Hned 14. ledaa 13«0 
ttmfell dva najednou. kanlIniU J a a 
Oeko X V ladím 1. a Ulomrftlekř bl- 
akop Albrecht >« 3tt;rabcrka. po- 
um iO. proal&cv li&d Olomauckf biskupa 
fOakf kancléř Jan se Středy, f «cby 
Dflr toho rokn mořeni navAtlveny, tak 
ie na pflklad r Praxe na bMiitor£ u st. 
Stepána na Novém mtetí 3500 nu-tvol po- 
ebováno byk): viak Edall ten mor také 
tyto o <!««kou koraná tak vjsocc zašlou- 
illé lil mu2« sncbrAtil. nevíme, t byla 
stTAU JoMck rellkí^m ne^téscím Jak pra 
knue V&clara tak pro celou CesJcou seml. 
acboC od H dobr ^afal se bAh pollU<ď( ýcli 
rěeí r»rlljak baittl. a krll Vftclaiv r«!^iiTii^l 
rMjr naleznoull pravon mlíu aviSho J«d- 
■ftnf. 

VJauu OřhoTl Ktralll krftl tak Pl- 
kaje BTébo dniheho oicť, Tanto ctlbodnf 
»t«ř«c. nflkdy aOvřrny přítel cfKBte Karla, 
doaAhl 88. roku CT«bo veku. U let. od r. 
13S1 do ISM, blsktipoTal t Olomouci, a 
IS bít wkWI na arcibiskupské Btolici Pral- 
ske, prvTiI 1 C«cb<h- stai ee koiieínfi kar- 
dinsJvm, e ktoréito hodnosti ee i«n po 10 
mislcav tCfiil Takf byl prmr i arcJbUku- 
Pftr Pratvk^ch stllfm p«pe2ik^m logátem a dr^tilltřlem v blskupctrlcb (tezeosk^m. 
Banibenkera a M1i«ASk6m. Byl důstoj- 
aím n&stupcem ArooMa x Pardubk, « 
osrédřll w tM co pfltel krAanébo uníol. 
o ťemí Jsme íaato zmfnkti řlnlll; na. 
svém hradř RoudnlclíOm voUkoo vH 
doatairéJ a r ni skvostnou kapli itldlL 
Koudolcl mésto tém«ř nové MarM, tuna- 
mi hradbami opatHI a akvoMnoti kamen- 
sou kaAnnii na nim^atf ozdobil. Také laa 
Mffir^nburre a JInfcta arclblskup- 
Rk^ch hradftcb maobo stavJ^I. a pF) hlav- 
ním chráme u sv. Víta v Prase jednu x 
kapli okolo vysokCho kAni. sv. Erhardu a 
Otllle. c«lou na svilj n&klad stav^ a 
oltářem 02do1>fti <lal. V ni téS svAJ od- 
tfo^inek naler.1. a télo Jeho l«i[ tu pod>,)e» 
pod zaameDitfm, mramoron-fm aátarob- 
kem. 

Albrecht z« Šternberka, d^die 
panství dtemberakého na Moravé, bMcu- 
poval v Lliomyail po dvakr&te. např»d od 
r UM do 1348 «tyry IMa. potom od r. 
1S7> do 13S0 osm let, byv mml tím arci- 
bUkup^m Maxdt^hursk^m. kleríholto ar* 
elblskopckSho titule al do ^vé smrti po- 
drž*], Jm podruhfi v Lltomyill blakupem 
Tétším dílem cburat^l. a proto takf. a£ 
byl radou kríHoTskíin. nejvfce v !-ttomy- 
ill se sdrtovsi. Jii r. 1371 zaloill ca avftoi 
dMiíném panství v m^tí^ dternberce 
na Moravé kláSCer ka.DovnIkův l.atBran- 
stych řehole sv. Aupistlna. a bydl« u 
Iiltomyftlv na bllílcé tvnil Tríeck* r. 
137S kmftter KartiMl»ii«kf pH ni laloSU. 
ktrtrjřt v huaUskfcb doblcta saftel, JtM9 
li. ledoa 1380, dva dni přod svou mutf 
& poni£enI pfpežc Urbana VI. na mailc 
brabí^te joAta a celou rada me«ta Olomou- 
ce církevní kl&tbn vydal. PochovAn byl v 
Atenaberce na MoravA v kostele Laterán- 
ských Auirustlanúv od nfho vysuvéoéra 
bifle kúru knC-labfho, 

Jan t« Středy blsltupavol 10 let, 
od r. 1364 do 13^4. v Lltomyáll. od 
r 1364 do svř smrti 20. prosince 1380 po 
IS let v Olomouci. Jaa při tom MS- 
ským kancléřem ctsaře Karla Jli od r. 
1355, byl bespocliyby spisovatelem "lavn^ 
M&Bké zlaté bully, a od roku 1368 JakoAto 
biskup Olomockf prmtm hrab^tAU 
královské České kapte. Okolo ro- 
ku 1374 pofal svftj hlairnl chrlm sv. Vác- 
lava v Olomouci gotickým apAioboni 
nové itavřti, tak Jaki podnos r dlouhé lodi 
aré se sadioval. a kdyl krátce před jeho 
smrti r. 1310 roipoftUlá Čeládka marUbra- 
boto JoSta tento Jetl^ nmlomavřaf cbrán 210 Kar*) lil, Uk 2e krm- I s blízkém donen 
Kttfwlctn 1 tobo vj-bofvl, ]&1 *e UtodD 
»a rrclile aatuayov&tl. V t4mi roc« 
riSSO svolal Uk« Jedté monrskA ducIiov«a- 
im ni synodu do Krom 6Mie. oa 
fcteréi po přlUadu ajaoif praSeké xa Ar- 
BoMa a Pardubic výborná prarldla. Jakž- 
by koMi »4I1U I, febolnl tirot btA] apra- 
Toratl mfli. (utaiiarma b/la. Télo Jebo 
pQCboT&ao icat v Lltonyftll v koe(«4e 
ABSHBtHui&v Latvnuukfcta oů Dé&o sálo- 
rch proti Tolktaia oUAM pod mrmmo- 
Fn aálvobk«n. 

KrtU Vidar po mrti Kclita svfch lad 
Mali arclbliritupa Jana k J»att«lsa 
řm HAak^m a krtlavskTm CMk^ ra- 
a kan^třcm, « o obsaKBf uprAxda^ 
Uikupských HtoUc Olomucké a Lito- 
rilsU takto M postaral. Arcitlakup 
lagd^burA^ lotli. Petr pnjmfm Jell- 
l«, pt«<l Um biskup UtomydWi^, dal se 
Že svou arcfbiifcapBkoa stoUcIv 
lafdeburce za btskuiMkoa t O I o m o d- 
II xamMH a tak ■« do Otomonc* pfoBtA- 
val. Na UBkopfltvI LltomrSlske 
douuE^n Jest Jan SfbéiilaT. Tf>- 
Nífeiif Sob£«l&YRk. druhoroxenf 
ra nftboftftca narkbraběte Morav»k<bo 
lana JlnilHclM a krUlúv bratraooc. kter^ 
byl ku kn£>l9k6iiiii Htaru pHiirarlI a a^ 
kdy bUkitpatFl OlotnouťkC Obdrlcti cbt4I. 
Cpr&zdnťndt arclbislmpfftvl Magd«bur- 
ié pMJal Ltidrlk MHeAsk^ Kfekna ee 
dbiskupstrf Mobaeakébo. a Adoll Na^ 
tf Jsa 6flm arclblekupetD a karfOr- 
tm Mobuísk^ s přivolením kril« Vác- 
v a papefc Urbana VI. tak« Jlf rlce b 
3tlp«p«2etn KJÍni«nie-m VII. oUMiol ne- 
IL A tak na ten «as krkll VádavoTi po- 
w, posludeastvl papel« Urbana VI. 
Némffcké rai upevnKl. Kt«rak m Anna £caki z» Anglického 
krile provdala. 

)3S1. 

KjíI V&vlav sakUdal si ponfikud na 

rém pffbui^nstvl kt dvoru írancouiakí- 

a obnorll T Cerveocl 1380 pMtolak* 

a kfilam Karlem V. A kdyS ten 

T sáH oa to -amM. a po ném ncslftllf 

«yn. Kard VI., nemaje jrttí 12 lot. 

DorAnt xt Francii nastoupli, ehtMa atřm- 

proUpap<-i6 Khnieaia VII. -rv FíaBcli, 

ttladý Karel VI. a £c«kou kráíovakou 

Annou, VAclavovou sfWLroa, byl 

Db^Q, doiira]t«« ifm, Bam«io ftfn- 
V. Zap: 
•kébo a Č«Aibo krtJe VftcJa»a pro 
meata VIL ttokaU. Aviak UrbaoQv 
kardinál P 1 1 e u », kwf oá krtto Ví 
na krok n«odstoup[l. ano I Jebo radon 
nén byl. u«et také roCnl plat bral. 
niocl takovSmn xtm&ru »ie zpcBtivC. 
raopak nflmluvy ralad^bo krále Anglie*- 
ho RlPhaJtla II. podporoval. Tcnlo Rl< 
byl syn vfteCnAo Bdwarila. 
..COTBftbo priaM". a muk krtla EM* 
III.. kterj- r. W77 amfel. MftHé njal 
let tMu evAbo. a CeskA Anna byla 
151ct& kr&Má nevitu. Matka Mt 
»*14 ctaaforna Allb^ta. necMMa JI sa li 
kobo proTdatt. a takový f^olch. ]ak$m 
Rlehard Anitlteky. byl JI prfcvP vhod- 

Kril Viclav ídrtoval «e na pořittn 
roku 13SI privř tia KřWoklAtř, ti 
tam anglií^U poslové pfijill. a aa ruku J< 
krA«i« "Oatry pfo sv^ho krlle ho 
dali. Byli dobře pHjaU. a Anna aama Ji 
novaía v© sronturařnl a Viclarrm a cl 
.^>vnoo Alíbetoa tři ploomoonfky. kal 
Přemysla T^iln Sk «h o, Konrádi 
Krajffe í Krajku, hofmistra, a Pt 
traiTVartenbírka. neJryMflio pur 
brabl a mlmra krilovské komory. 
Nvatcbol smlouTu m*ii ni a králem 
chard«n u«aTf«». Ont to uřtnlll u pfttoS 
noetl krile VSclara. markhrabete 
kopa Morav*kAho, arrlbiskupa Jaoa sJl 
MMna a Jlnýcb p&nfiv. 

Potom ¥3rprav«DO Jpsi sluTní poaHn 
íesk« ku kráJt Rlrhardovl II. do 
na poC&tku tof')iic^ dnora IS81. v }c 
C<>le byl sAin ksi-dinal legat Pll«u& 
nim au vý8e teřsnl Iři plnotnocnlcl. 
cmlouni sbotovUl, ixMom Leopold Krt 
Jlf a Krajku, Koniadftv ara. Bol 
voj xe Svloař a JIdI («M1 p&aoré > 
rytIH. Kr&l Václav Jim ilxl ptoomoeeoist^ 
oby 8 králem RU-bard^m prAUilakou 
¥11 aBvr«lÍ, a Jť-J v po«luA«iiatv1 
Urbana VI. ucbovatl a utvrdlU bledl 
TJto posk)Té dne 1. května v Londj 
vSecko 8 radami krAle Klcbarda Jak 
leil dobfe vyjednali. Anna mUa oa 
hraie Violava al do mf^s'^ KalM. kt« 
tebdai AngllťanQro pati-lly. dopravMia 
ti. mAxi lABDlky obou kTilfiv, Ceakůho^ 
Anslickibo. mt^Ia svomoat ■ 
l&5ka panovati, oba krAlové majf 
roidvojooi v plrkTl sromé JadaatJ. 
Rlrbard vyplaUl pro krťilo VAclava sui 
SO.OOO zlatech penía eo pAKku na fc 
akou Jladu. kteaoa VAcUv pf 
cbt«l, a kdytby DarSsta do Anglie alnit 
o4 pfijctla, tu 2« Rlcbard Upls ca tu pt kD pnjBtt roztrbae a králi VAclavoTl taá 
to l**lé 80-000 xlftLfcb pcDés zapAJfl K« 
rA*niii tooiii kr£l Rlcbard kaidímu í («•■ 
kf ch poíifi uiLtiiMiltý roCnI důchod na pe- 
oíxfcb do tlTotft duro-raJ. Tak »e Tritill 
ů€«U pOMloví z Anslle v dnibť potovlcl 
*rpaa U81 i-m(>1« zaw do Prabj. a král 
Václav rfttcbnj- fltoky t* svatebal 
aralanr jfi 30. srpna s radosti pHlal a po- 
tvrdit. 

Poton »o ílnily pMprary h slwvnř Jte- 
d* krftlorvake ncvřwty do An(tU«. Teppr 
ku konci tl&topailii 13iil opustila A a na 
vtaat svoa rnrifdiiuníl ne « rodinou E mf* 
\Ým J! ĎeeKím nÍrod«n. Jehoí v^noa 
dCM-ou btil t v nov* rlaacl nikdy appřo- 
MAnla. V K a 1 e I A c b ořekiva] Ji od 
I, proBlnop čára brftlův bratr Jaa. a po- 
tom do I^ond^aa fi aprovodil. Jit Iv. pro- 
Btac« iidAiil král Rtebard mlloM nékollka 
Tésfithn k prosbům sv« kriEii« č««)(é nv 
vtaty. Svou TlidDMxT. ratlostAoatt ft ÚO- 
brotlvoHit Klakala «I královna Anna l&aku 
a oddanoflt vMbo aárodu ASKlIckt^ho, a 
dlovlio o nt taoi vzpoaUnall. nszýraifce If 
a«JlDak Boř „dobři královna Ajwa • P«- 
pAMla Dove krojv. čiti Jak nyni I-fkfttno. 
do AdsIIp. a isk« krUm^ psanou 
ibu erancellf v í^t«h*iD. oímeckém a 
jMkén JazToe, v aíl plln« (It&vnia, tak 
a« tonn IMť v Acslli nemálo divili. 
*ll lam tfibdai stoTůuiř ufftel na unJ- 
11* Oxřordíkí, miBtr Jan W y c k ■ 
1 1 f f f. eni Jak «! H náw JmMiuJe V ) k 1 o ť. 
\»TSt btamé pobUdínlm krAlovoy ADsy 
ralou blbli do anstfrktiho Jazyka pfeklá- 
»I. Tálo královaa «im« prf • n«>byí«j- 
au borllvosU a iAíkou nnElirkémn Jazyku 
uí^lla a v gjíglirké blbl) Čítával*. taJc 
prf mnohého praelata v tom pt^vJ^Ua. 
Tjtocliea sTňJ ilvot b« sv^ bratrom. 
hrdlvm VArlavnu. a ae arou vlasti C«skou 
-r dzkém iipoJ«>nÍ Krisrtftvala, lak ie k J^JI- 
sni dvoru Ttd>' mnobo řeikpcb pánfiv a 
rtirův I řpTÍi pHcbáíIvnlo a mladí Cr- 
itné navykli «obé navttřvonratJ ftlavoi^ 
jé nřent Oxfordak*. ÍÍp pak ř<«OňBř 
llstr V I k 1 e ( Jit ptcd tím maoh« roxe- 
Itr« > papeAi a biskupy míval a nyal tak* 
.QtaBl církve o neJfivMíJM svftiostl v n*- 
etMUcti lavTboval a Jtn&k vrklá- 
J. (ak* tjrto sv* výklady do kořli »plao- 
■ tyto kaitay lákám rrfm du rukou 
ival: luC atalo se, Ic C*clior* nav4t*vu- 
cfi tácl ob«ťcé uCmí Osfordaké, Jako 
rtí lid* rosmnu víImav*bo a Hlioumav4- 
JlS asi od roku 1390 takovMo knlby 
tr« Vlklcfa s oebon do Fraby pHnááell 2t9 

a avVm pffttel&u j« okaxovall. Jak* tobo 
násIMky byly. pohMcha doat brcy se ukA- 
lak). Vikleíory knlby byly «lce od církve 
a přlvoleobn krále Richarda II. za kafff- 
Aé vybláSeny a ku spáleni odaoui«Dy, 
avluUi miatr VUtlef &Am pohojn<^ na av* 
taf^ 31. praaLnoe 13S4 umfel. V AagUl pak 
uCfni >ebo dalélcb sáslodkOv D«m*lo: 
vAak do ijt^h umc&ťDO padlo na kyvrou 
půdu Jit dffv* pHpraTtmou kUtmu vecI, 
kterak se byi do koacn lobo stolMl aáan 
sebou utvoNI. 
Tak zvaná popaká válka vb Vratlilavl. 
13*1. 

Na počátku mJ^Ice óérvaa 13S1 pHfitl 
poaJov* m*«ta VratlsUvl ku králi 
Václavovi do Prahy, aby na uvon biskup- 
*kou kapitulu talovalL Knlte Ruprecht 
Lflhnickf poslal totli kapltiilolmu děka- 
novi, svřmu bratru, beiku Svldulffkého 
piva. VraUslavská mřwaká rada rftak to 
clEl pivo i>odt« sv^ch v^aad zabavUa a Je- 
Si* voaku do vfraenl íavF&ia. Rada aC »vé- 
tio práva utlvaJa, dala tím pfůdco «lo« vftU 
k děkanovi na jevo. a ten. íe práv6 bi- 
skupa nebylo. c«!ou kapitolu pobouMI. I 
dáno Jest ta t*n mid piva c«16 místo do 
klatby a zaataveoy Jwu aloíby BoZf. Ko- 
stely byly zamčeny, nororoieáátka zastá- 
vala b«z« křtu, mrtvé bez pohfcbu. zvony 
mlCely. a vcákeré obyratclatvo Jako omár 
roeoo )i>o«c počalo takovébo Maru v«linl 
t*lc« n*«t. \>lkfl pobouřwil vypuknouti 
hrotilo. V tOB pHJel S7 Června aám král 
Vficlar (k> Vratislav I, 1 áádal od 
k-iLpHoly, aby k váti uřmit Interdikt aspofi 
na čas J«bo pwbýváBl ve mí^tft zniften 
byl, ie přild, aby v pMOtn* mezi kapltu- 
lont a m^bem dobrovolné narovnáni dCI- 
nll. KapKuU vdak nocbt«U mu lotio itovo- 
llti. a kUtba aůatala Jak byla vytřena. Tu, 
se ukázala prudká povaha krále Václava: 
nemoba takov* tvrdoáljnoul pro Uk mar 
ItcherooupHClBuaoáatJ. a uralen Jsa mimo 
to opováilivýmf alovy Jana, opata kláátara 
na Plška, dal hned tobo opata do v6zcml 
larnksontl. váecky kanovníky a Jlnfi prae- 
laty na dv6 látá a mfiat* vypovédiu x 
statky Jejich na dranc dáti. Tu pN-padft- 
vála Ukia vsi a dvory kapituly VraUslav- 
ík*, vybrala z nich, kde co bylo, a do- 
bytdt dnen do Vratislavi na trh hnala. 
dn«m do Čech prodávala. Takový byl ko- 
nty; této Vratíslavakf bouře, kterou lid 
poton pojkBkou válkou nazýval. Od t* 
cbvíi< počalo ducboT«B■T^■o aa krále Vác- S80 Kuel Uva Bornitlii. sí^kolir kiHl Dlkd>' koete- 
lům vdeind dobrorlinf prak»ovaif n^fe- 
BtAvat. Vrati&lBvňil kaMf vftnk pouiihvíio. 
že E« přea&tiUU. eumcIÍ váomi ipiisoby o 
to«e alaraU. )ah bj- ura2en«bo krále m»« na 
Bebe udobfltl. vlttoucv, ivby jmak nikdy Tfce 
ku srym prtcbendům b« navr&titl Damobli 
I 2&diil! jinpeSc Urbana VI., aby ciezl dÍ- 
ml a krAlem proatfedok uMitU. Papet 
viak aevM«l Jia«ho. I«« If Vftctsva. 
'. koOttto L«tiniC'k«bo. Vratl«larak^ 
biskupem uCLnil, kterého krftl Václav ae- 
cfatíl. Novf biskup OTiem potom xM vftfr 
ml tpUMby o to «9 ftoaUl. ]nk by m krill 
V&claTorl a*lfbiti aobJ. jako2 se na& kr&J 
pozdéjl skulcfni> 1 udobMI. avAsk papeS 
mszl tím ča«^ni ie&tě Jlnfi sídla bUkupaká 
v Némecké MM taltov^l osobami obsa- 
dil, které byly hrlU Viclavovl odporné. 
B tu se [enio na ^anK^bo papele Urtnna 
VI. roibn^val. z veliké nevilMnoRtl Jej vl- 
nil, a Jeatllte s« bno Jemu, krlll, Kpe ne- 
xacbovi. tu britKlI. iř od níSlio odsloupr 
A IK>»luí«n«tvI prtrtipapvM KlJmnita VI(. 
podnllcae. AJ^koliv takovou hrozbu nikdy 
vyplniti n^mtall, nt(1 proto krát Václav 
BO tfvýto radou a papelskf m IcKát^m P I- 
leuHcm. takanou n«Sia&z. 3e je} od sob^ 
propuMll. Kardinál ^ Plteiis tedy nasbírav 
al prf maoho peaéz v Cecbácb. dvAr krá- 
le Václava opUBlll a odejel. Poidéjl r. 1387 
pteAel k Aviaonsk^mii papȣi K1imt>nU>vl 
VII.. a r. 1391 Mse k Atm-sk^mu iwpeii 
Bonlfaoiovl IX., ptx) kterou vnl>-avo»t Ila- 
llasi poam^rhrm Jt»] «t)hatl. Jaká byfa vlida krils Václava IV. v 6t- 
ehách a Jaký žtvot v Prase panoval. 

V pivnlrh desíti tttec.b panovánt krále 
Václava IV. byly v Čechách avatf m!r a 
taková veřeJnA biipoftnost. lo CwliovS 
dloubo o lom «i povídali, kterak sa krále 
Václava kdokoliv xlato na hlav^ néatl a 
resloii po Cwhadi kfit křltron bea bJicn^ 
ietl anebo Jiti mob). a nebylo, kdobf nui v 
t<KD cht&l pf«káleU aaebo tf^koetl ÍInttl. 
Bjl to JeSt* následek retejních poTlidkfiv, 
Jet olsftJ" Karel v zemi upevnil. Také po- 
tfvala Česká zemť- takového blahobytti. 
Jaih^ ňK ve t<tfS>'lafm vj^hu Jen málo kdy 
objevil: nebylo [ioui*> a.[il Udí neapoko)«- 
nfch: Kutnobors^é doly vydftvaly tobdáS 
veliká množství »tMbra, v J11ov6oi, v Ka- 
áporskýcb Horách I na Jln^cb mlstccb 
hoJno«t ilata se tMIla: PriUn byla blav- 
BfB sklftdtáť^m veelikíbo kupeckého tbo- V, Zap. 

II. a obchody fily éobfe a byly 
do Prahy aa obecné inVnl aJfU^tl 
t-tí-i ft iití X 4i1ftk^eb i dalf^k^cb 
mootfftvt takovím. ic Jak se J«d< 
letoptscc svf-dectvltn tohdcjStcta ze 
('eskfcb mistrův dokládá, ďo 36 UsIc 
nrův. bakalárav a Hkův k rosUiafm 
leJLm a fakultám latllulováno CIH do 
irlk mpaáno bfvalo. A byli mesl Ody 
nebo utenl synové knliat. páodv a Jt 
uroi«nřcb lidi. a i&ké kaaornlcl. blskupp- 
vé a Jlal cizf preláti; bohatl kupci pafc re- 
zoiKt> roKliCné tboll a tovary do Praky. 
«ynům sTjřm. kteMí »f v Praze uřill, po 
rouíell. aby jim to rozprodali a Jiatíio 
zboíl nokouplce otcům nv^m do Jln^rii 
zemi postlali. Mtmo to byly také pouti 
k sTst^ ostatkům, kdyá ae t den sváto 
Htt VKfttjn^ iikaBovaly, Jako aa Karla vUj 
JeJiíi^ hluj^ne a lidé z neJvadAleo^álcb ce- 
mf do Prahy pfUUiáiell. MAlene al tvdy 
anadno pomysliti. Jaké henleal roill^a^ 
Iiw Udu v Prnxe bylo u ktvrak se v^trchiso 
X dobrého bytu radovalo, I 6lo tak6 tebiUl 
vůbec pořekadlo, áe Jako ft I m Jest míaio 
nejrétáf. LQ bek ncjkráaaM&I. Norn- 
b e r k nejbohatál. tak Jest Praha méalo 
n ej veael eJBI. Také se sm^lceasoi- 
katinn rorMi-afcii krojfiv v Prate vUy 
a vlrr miiofila. Páiuové. álecttta ) ml 
né JU xH Jana krále roitlfafi novoty^ 
kroji zav^iPil. i íilo to bvi uaUal dále,i 
ie aedá.vno zemfel^ kroaíkář Benaň 
Veltmlle také proti třm mnohým 
n5>m elzlm krojňm Joatě zs Itvobytl 
boMíka e1saN> Karla takto sobe 
akal: OechovS jaou prý Jako opice, kt 
colkoti ublédaji. «j£ IMé d^lajf. tM dél 
cbtfiji. A tak. ťi>eIiové, coSUoll u 
nároďtv vtdéll, to hued ta)i« aa •« br 
;4vUál^ kroje s apft»oby inxir a tklé.TtT. 
a tak I re mravlcb dali^ko oileSII od cesty 
pN<i1ltův Kvj)(>h. 1 kftxalt Řobé toho ČaM 
dělati sukal&ky krátké, kusé a prý vetaitl 
ohyxflař. neb se v nlcb nlZ&dnf nUtterakl 
nemohl poctiva sehnouti, a kdoíaei 
tomu bylo íatlek a stehna rldétl. Bylj 
ké dzké a lak velmt i^né. Ke Jndva mO 
kdyt ae kdo <lo nich utáhl, dýrhad. 
ktefT pak mC^ll ty utáhlé sukal<%y s 
svázané stutkaml velmi bimf. a a pf 
napnuté bu.it^ml knoflíky, uk Se byl 
Uk Jeilfn vedh- lirtihWio Nékteff 
bftt ziiamoultiVjíT. mi^ll na aobé pM 
fiťst ko|> kQoflflc&v. Jiní pak mivall 
Iirwech punly bavlnou vycpané, a xdflio ■ 
Se muíl majr takové prsy Jako ftooiy, 
ty prsy a bMcha velmi t^né utabovall. C«slto-Uor»vgk& Kronika. W. Okolo krku nosili obojky stffbntt. « Chxtiii 
dooTÍ, Iherami popsané, a tak méli hrdli 
obklfCmiA isko paatujSI p&l okavy. itty Jlcb 
vlci neiad&Tiil. Nřhlcrr iniv«II od laloku 
přw dJta a pf«s nos si k aara^ ořfn 
kukUSkr xApnut^ attilkami MKbrn^i, a 
tak usuvii^Qt 4'luidl1i. neoilpfnajIc<> Jicb. 
Ie« kdft tn4>Il JfJitl OAb pfU. Str«vfce ÚA- 
vsII aobfi dřlatt s dlouhfnil iplřkunl, jako 
IfApf nosy. tak 2o ]cdva mohli pro aé cbo- 
*(11U. A prtbodilo ee pří Jwlnoii tolio Caau. 
praví 0«aeá. fe a&]ať1 pAni či4itf, Bbro- 
m&ldlvac lid zT&J. jeU »i»Mo6 do Sa*C 
z«in« proti nijakému sask^mu p&DU, Jent 

tv ťVchdPh &kody činil. A kdyl nastával 
hoj. obo}<> T0)fitto sahalo • koni, t poťall 
oliffvlcm tlí krajliir pí^y bojovati, a pro 
lř«n# kU:r a jiiiif^atť KtTevIce běhové od 
VfpflUiO poraEoni. ^Jftnfinl a ukrutná po- 
biu byli. a ktcfli tc nnvriUli, toho prj 
v«lml pjrkal), tr ilzkfcb a tfsnfcb ftalAv 
a Spifat^ch stfovIcAv doma n^nschall; 
moudM pak eo Jim vysmívali. Rok\i pak 
í:t72 staki se, ie hrom, udeflv na hradř 
; oA f ft 1 o T $ n IJtotnéMo, ty nosy u alřo 
í*ťlv Albrec-blovl ze Slav^tlna 
[| i<si( ]«ho nnutl, anii Jhn aOdm Jln^m 
(nAkodll. 

Zoamonai} »1nai, 1« si v tAcbto nov^cb 

(tojlfb tímPř- vJliradnA j<'n vyftftí stavo- 

r6 a bobatf míáťané libovali, n«boC lid 

»k; ztutftral napofAd pfl svčra staro- 

tlirlAm n&rodofm kroji slovanském. 

Krl) V&clav sfdlel v prvních M«cfa, 
|pokiK) 8o totIS a arcniinkii^m & ]«ho ka- 
|»Kolou BATOibn^val, vJ^tetm dtlem aa bra- 
PratakCra. pozdf-JI pnk vystavil »! 1ctnt 
fardlo sa Nov6m tn4«t<í PniSí>k£m db vf- 
rMn<> Zdvrazekť vedle samého ka-ttvU av. 
radava. ktpTýl latn Zdvraafilf křtXovnfri 
[řlll ochráncovi Doilho brobn byli vyaw- 
K^L Tcolo paUic byl r. 1399 dostavte 
krftl Vficlav mél tu peřinou vyhlídku na 
Iprotíjftl bfeb Vltavy; n druhé strany ko- 
íatcla pak vyr&tcla za&xaá ^tudAnka t bo- 
tku výftlny, TuCka oaxvajift, při ktnr4 1 
llámí byly. Na mfatř VUclavora palAca 
lojf pynt krajtoakA trratnlcc, litceA pak 
rpodncB Svato václavskou l&zal slovo. Pos- 
dfjl flldlíral ta.Y6 ^a Stnr^^m znHi^ Prai- 
[sk«im' 2de tntlí mf'! Krllův dvfkr Jít 
led B*frh př«(1k&v zdédény při Starom«»t- 
takýfh hradbách vedle sídla lyUfftv ffidn 
JNí^m^keho o sv. Benedlku. potom JeStř 
jdreb; dĎm v Dloube tfldft, který řinl roh 
|do KocI aifce. syal fleltsm 9S2 poznamen&a 
a obecDfi atarým kolkovala 
itadcm M naiývi. Tenlo dům mťt ob> airof dvůr a J^bo udnl stav«nt vyrhás^la 
do Svatoda3alado8tockt>RUsk£allc«.kdot 
zadní fortnj mři. Tafte na Vyšehrad- 
ském krftlovak«m Bldl(> Václav i<«at«Jl 
Hit Jíbo předchůdcové přebýval, kdet oa 
přímluvu svího rady, df-kana a potom 
limboiU Vyiohradnkího. V»cIavaKr4- 
lllca X Bufoalc tami^Jil kapitole ivlá' 

itt ST«dfÍl. 

V královské radc v prvních I6tcch veí- 
ké slovo méW Jodt a Prokop, mark- 
hrabala Moravfttl, Pfomyal. knfic 16- 
A I n ft k f . arclblakop Janzienžtclo*. 
nyaf aeJvyaAI kaocléf HSskf a 6eakf. vý- 
Ae KifoaS Vyflehrad«kj> déhan Václav 
Králík X Bnrcolc, kierfi od r. ni(^ 
si. do r 141A xvUftlnlro královy důvftr- 
jilkcm byl. vidy J(!'niu po boka býval a 
r. 1393 od papeže pntrtKrchoil Antlocheo- 
akým a probofttem VyAehradakým jmeno- 
ván byl: kn. Hanek (Jan) Brun oa I a 
fflll Bruaonúv ayn, proboSt Lebuaký v 
BraolboPfch, královsky podkomoří, kt^ryt 
bydlil v domť, kde ta oaai pamftl jrene- 
mlnf komando bávalo a nyní krajlnak? 
íUtiil liUzko Králova dvora se narhftaT. 
2 oetatnlcb zamskfcb a dvorských úf^< 
nOíftv Jen nflttofl v dftvírné tadťS krá- 
lovské lasedall. I byli lo: neJvyMí ptirk- 
krabi P«tr z Wartanborka aa Ko< 
8 ti od r. 1361 do Uti. Jeho aá«tupc» 
O I a I B e r E o v a aS do r. 1333. ncIvySSf 
7.t>mf;ti knmornlct Vítek iLandfit^I- 
n a r. 1379 a 1330, aJindřIchSkopek 
z riub* na t, Ibfiaicl od r. 13S1 do 
1391. ncjvyžft! liofmUtfl Konrád Kra- 
Jlř 7 Krajku nn 1. andfttelnd od 
r. 13S<i do 13SĚ. a ví»o řečcpy J I n- 
drichgkopckodr. íiiS do ISK. a«J- 
vySftl dvorsky komorník, řaato řeCenJ 
T«mB X Koldic od r. 1378. a neJvyMf 
rcunsky sudí. OndíoJ z Dub( na- 
Zleň I cích. ctihodný mni a výborní 
Ktiatf^l soudních fftdňv íeskycb. od nAboi 
mámo posud vxácaou památkn. jtotlfl 
"vyklad naEomahéprávo^cBkfi. 
Jil jeho oloc. Ondfej z Duhé a 
na Dubí, byl tOl nejvyitaim zem- 
ckřm »«dlin od r. 1343 do r. 1361, a poil- 
val ivláSUil dAvéry clBafe Karla. Tento 
Jeho syn. sedéntm na Zlenlctch. byl lem- 
skřní etidlm od r. 1361 al do r 1394, 
liilet oeepokojen Jsa s králem Václavem 
Vira-I ten aloUl a Jeatg 18 let na svém 
hradf> Zlenlckéni nad 6Axavou ti v byl. 
Tito P&00V4 vJIMm ilflMn Jit la ctsaH 
Karla co zemSlI 'ďfodnlcl rlaatl aloaSIH, 
a lemaká správa dla obrykiyca pofádkem ^s^a *-* před s«. Kr&l Viclsv vUŮt Jenom s aétcte- 
rýml z nich dftvSrn^l obcoiral. totU • pa- 
tMim JtDdftch«m Škopkem z Du- 
b «, kteif £ r. 13»& 6. kvMna tunrel, a s 
febo atttrfilm bratrem Beneícm 8kop' 
ki^Da z Dube. kteréhoí dv&krát. UX12 
r. I»8I> a r. 13SS, kd)^ do Némooké ff»9 
CKl«JoU ]Diu«l. 2f1dlt Bpr&vcern C»"ké tf- 
ftc. Nfrkterč staré krilovahé úfadr byly 
njnl Jit dédlíD^ v Jlklých (luiskfch rodi- 
D&ch. artak své h^alA vfthy pozbyly, 
atavie «« poubfml dvorskými Ůřddy a 
^esLnfcDl Uuly: lak pfi iMnském rodu z 
Lip A byk) nejryfiai zemské mnní^ftlkoT* 
atift, po stamóiii pr«Uni Jeho. JladHcbovi 
■ Llpé la VUclav 11.; p4no*é Za } Icov í 
z Ha.n«oh\iTkn byli nejvy&»fml Jldto- 
no9i řlll trukHa«}' po irém předku p&au 
Zbyňkovi, a p&nové t Warteaberka 
draell nejTyfitl ffíníctvt po v\iai eUvném 
předka B«n«6ori z Warifaberka. pKteU 
Jladtkha fi Lip*. 

Při králi ViclkTorl objevila «c 
bnj po Jeho nasloupeot Tl&dy JtaU 
avIá&tiKMt posad nebývalfi. <e si totií avfi 
■iftJbUHt apoleenlky nlkoUv z pAnův, afbrS 
I rytCř&v a zpiDa&ftv vybtral a k niio 
vSecbno d&véru maje tIc* Jejicli radou ec 
řidli, netlt vlastnícli rtldcův krftlOTakfch. 
To byli milci krilovi, mulOT* ař z 
nllM Slecbty poAU bystroumnl a riltnl, 
ktefl králi svOmu iil«ii* uddAuI J»ouco vů- 
li Jisbo zc^la a? podrobovali. Za to pak 
aaml kr&l«m vlidll; aebot tiovfce J«bo 
Tiftnfm a JeJio roimar&in zneoUita tsko 
TOU moc nad ním dostali, te vmtle Mdné 
rl&dr oni Jakal mlmoHdnou vi&dou byli. 
ktar& tím ů& l<m ťlce do bůhu eprftry 
K«mak* eábata. rycbl« a bez ohledu ve 
Jménu krále lakroSenf řJnlvala. a Uk ne- 
jednou v3elkos pr«U zemském a ol>ecofm 
právQro provedla. Npm&lo se vAak o Kch 
mutft^ dokázati. ži>b>' mml té a arým 
oiotKilm prospérhům byli utlvall. Byllt 
Y prvalcb létech tito nc>přoda0jil milci 
krílorl: Jiří 7 Roztok obyřejnř pan 
Jíra zvanř, krllflv prvn! n^Jvyftii lovčI 
a v létocb 13S0— 13frl purkhrabt cHvo- 
kl&lnkf. potom podkoinoff a do roku UW 
nejvyftftl liotmi«ir královA. Král Václav tx>- 
r^áll toho«v<<lio mUce dostavu panského a 
daror&l mu mimo Jlaé atatky také 7:[inue- 
sltý brad Krakovec. Jlnf milec byl JaA 
Ctleh Ke Zásady, pán atalikftv Ltrtiko- 
rickébo nad I.at>em a Navarovakéhi nad 
Jizerou. marSJllťk krá^lovakéba dvora od r. 
1380 do 1390; potom Hynclk Pluh z 
RabSt»lnB aa Orlice a fttemstela^: rytíř Boflvoj «e STtnaf. laořf hfl 
8 íttHiSm poselstvím t Aaglll: Konati 
Kapléř z« Sulerlc: Cbval xt 
Rzav^ho oa Koatelcl, parkbraZ>t Vyfle- 
hradsk^í; později meii né m dostal Blr 
m u Q t H n 1 e r. niMtaa a kontol pTnUkf. 
rodem z Chebu, kt«r6taol král Václar r 
1387 králPTfkfm podbonwHm uátalL 

Tito milci od kr*l« neodeCupovali > 
váude mu v providfeil J«bo z&mArÚv po- 
máhali. Král rád 8[traTMllno«t bnM n> 
mlet£ a bez okolkAv činíval, a bfral ptt 
vtáy kromé loveckého paa Itat r Jcdio pri- 
i'odu. hdyř po Praze chodíval. O téďrts 
Jeho procházkách po mést^ Jeden starf 
tetopiaec Caak^ zprávu dává. áe Je ae^ 
radéjl přestrojen v áaty ot)ecnaio CUrré- 
ka konávai, 8ám ke víemu přiblMaL • 
tak ku příkladu mcxi pekařky chodil, chle- 
ba kupoval, a cenil no a alml a (rtlt Dyl-C 
cbiob hodn; a spravedUrr. zaputll Jej 
a ode««). pabU chleb byl mai;. teh^r « 
aSJakf iiodvod poznal, a xs&tl ■« Jla 
dada imhral Jim chleb a kázaJ chodfa 
dáti aneb Jim to jikolách £áky podůlIU; 
pak tohď bospodáfe na statku, di 
i na hrdle 'rcdial. TéZ tak pr^ &iail 
kQm. feokífům a váem fenealnlktal^ 
]««t v líním a Jiniu pPeotroJeBf M 
ídteui řemcelufku a obchodu chodil 
idnll spravedlivé dMaJI nob prodávajt 
EkouáeL Jednou pr* také na vlnici 
>*i, aby i tsm ablMl, kiterak 9» mezi 
naN déje. a Uk Jest pr^ t«ra íako 
ddlDlk c^lf den kopal; a tu zvMéT 
i-ko do viile usunovll poton, aby ti 
oIcl o poledni, když jedí, hodinu sobi 
poCIvall. a také urcll> t kteroD d 
vlnic sejiti majt. Takto vyhon&val 
Václav Báro flřad mdstakého dororce, 
diny podvody aa mlfe a řáse hae4 
mfslé trestáTal, chudých proti bi 
■• zastával, ZldAv proti tct«aran(taii t* 
Jfmal. Jůttl!£e ktorf Ofoiafk aeb 
zomský neb niOetak^ své moci ápataC 
iCval, hned Jej pHiné káral, co se 
nebo v domlch a rodinách, a wláUé u 
tehdejších spustifch knfitl d4^je. pllne vr- 
zvtdnJ, B podle avého ap&Bo^u rydltoa 
Épravedlnost konal. Miloval v&ak prf Vr 
ké noCnl polutky. a tentfl atary let<.plN« 
toliko o tom tato slova ponaamonal* .JOf' 
1(1 by prS mnoho o tom psáti, co Jest on 
» kumpány (to Jest bezpochyby ae arfat 
milci) páchá), po noci m po Praxe túUJ«l 
Jiného Ciné: ale to opustím : iedno aúlf pt- 
ne Bole. rař s€> smilovati nad Jebo mlU 
rtuifr- Véftk bud iak bud. obecný Ud il Caslco-Manvitk& KroDlka. vláda krftta Vietavk volml ltlMT«l, evIAftt« 
fm pM stďlfim, od KarU utmoofim pokoji 
Ofltrjrlo mimotfldiif-cli berní, klartcit i«Hé 
s&ai clwr K*rel «itsUi vjbliAral. r fechj' 
SK Vá«lttT» znJUté maxl Třemi s«m^ni! 
aafBtéiiA daaůial obtffemr 'brlr- 

Avtek pobffcbu! krftl VAclJiv Janom r 
inaiýcfa, foátízeatfii vřCMh velkém byl, 
r voUtickeia ohledu. maJa co krti ťeafcý 
A tUnflky- veUk« Kie spTBronU. Jenom 
maVni byl, Qpxdédh' vyaaMbo rozumu, 
moudrontl, vftrral* pííUvosU a pracort 
Coall rvúba rollkřbo otce. Proto Lakft třl- nlU sietko iifMotAal « poli»raUvého pff- 
kUdu. JakU mu dAvall kofiJH t K»iiu:(cb. 
v Italu H. F^aucII. v mravtcb zpiistll a po- 
volůJif avébo neliodnr. I v ČechAch kaztlo 
ae dochoveiutvo příIlAným bohalatvim. 
taik Ze Dvžtsltébo statku aréha vlc« ceill 
nvfc.h ka^fcikfcli povloDoetl <lbaJo. Poví- 
dali tenkrd.l«, a£ v tom trocbu prepIoA- 
no, i* Hniř třetbia )wi«iukúv v králor- 
KtTl Ceakim r n^ou knétakfch bjU. 
CbMt Karol I krOl V&clav pMsaé z^a- 
xovall. aby zemsk^cb siaikCtv nikdo )co^ 
ilm neprodával. a£kt>llv □ v^lvu kaW koatem srélio panovnického povolini no- vidy vBrna péíoTall. a takA Jlaak daiy odolával, Jim ae ryb^bal a konočni^ vbt< 
cb&u staroM. Q politické v£ci laima m 
poutaJd. V mladých l«te<-h h o a b a ni- 
ru£lv6 miloval a k tomiilo vyrai^nl pff- 
iU mnobo čam Mcbi popfával. V kr&IoT- odkazy církevní Jmiml neusuils roetlo. 
Ačkoliv v Ctich&ch duchovenstvo v celku 
cikdy uk v DCkáicb a oovAioJiasl nekle- 
slo. Jako v z«mfdi západních, nicméně 
nescbáielo ppflcladap ^iaslo velmi poboř akfth Iwfcb KHroklfttakých. žebráckých Ulv^cb, ktaré so ai do (aa&v Husovýcb K KarUtelnsk^cli tvHo mnoho dmI^I pllne 
vfiolikou vtét hoofval. pH tom na K M v o- 
klát« a KarHtelni, nejvíce pak na 
Točnice a na hrade 2ebráce se 
avfml milci, lovícími a boIoLaml «« sdrlo- 
r&nl. a loveckd hody atrojlval, o to, co 
•o v< STŮU dCJe při tom málo no atarajc 
Tcltiit psy lovFCké velmi miloval, a ve 
v6«ch ie-mk'b dalekých a biltkých museli 
Je profl «kapOTáv«tl. a co byli pal n«>|- vidy víc a vfce množily. z?lAiit>^ 2e ná- 
auipcl prvních dvon arcibiskupův k to 
mu a oAlelttou bedlivosti více nodoblA- 
dall. NeJvk-e dkodtlo vtíráni se clzoeetn- 
c&v, zvláAté Nt^mcAv, oa dobré praeben- 
dy. a vůbec haConl po UířnAm obroku. 
Mnohř dví, tři 1 íiyry prať.b«ndy. Jakot 
byly fary, kaoovtiktvf a Jiné i-áeltké du> 
cliovni liřady v Jedno spojovali, Jtm aby 
7. toho jnobll dobře ílvi bjll a. hJ^MU. o vy- vétál a Jerau nejmllejil, U a nim v )ebo plňoránl avřcb toUkerřchnaecbopřliHýcIi iloXnlci t spávali, re dne pak vftude J<íj 
Iprovázell. 

V poadřjřfch letech Jl£ méaf^ boahy «l 
lledil. za to vfiak plil poOal. Jakl o lom 
iMcbu i^Al^ Bpomlnatl budeme. K ioo- 
Icénu poblavf choval «e v mladUdi 16- povlnaostl Dejm£n« w starajíce. BSvaii 
laráfl, pouit NňmcI v Cmkýcb oaadíkolL, 
Jaz}'ka, mrav4 a potFob lidu neznali, a ti 
na. avjch farách uaamvfUI duchovního 
Čecha, chudinkého a sprostou akfibo, 
aby faru apruvoval a dQchudy s ni pásu doatl chladné, a laprv v dospAleJUm «»*«>" posýlAl. kterř buď v Praze B«b oaft teuiské více pAsobiU i>oCaly. NMhut kraie a mjlcdv jeho ku knUlm 
•vétA«kým. 

O Jeho raUctcb. ktefl Jej raozl sebou 
ni611. muBlma J««té to dolotltl, ie ae oby- 
<&ejad ku ka^fm s velkou novlžnostl cho- 
vali, a ponia.lu uké krále k takovému 
chováni a sobou strblt. ačkoliv Jinak král 
Václav ku kostelům a klfiůterům vMy noUosUv^ a fitfidr^m bfll «« prokázal. 

Zdá ao DoM. te uková nechuC ku knůilm Jsou. Z takových 1 podobnjch pMCIn ta- kdekoliv Jlndo >c4tř v^oenéJAl Jtlrjioflt 
mři, faíito co prokurátor flill advokát 
.•itranám ve prich elotiill, a vObec vdcmi 
stavu duchovnímu odpornými ae xamfiat- 
nával. D&Ie pak poboráUvé byly p&tky 
mnichův tebravýcb a domácím xv^tsk^ 
kaUatvem. Tito ranl&l váiáni byli k 
avtffl generálOm v Alonfi, od kterých pra- 
vidla a saflxenl dostávali, a proto domá- 
cích biskupův Caato naposlouehall a Jim 
t-zdorovaJL Uyli tak6 vj-télm díle-m Nem- 
el a Jlnf clsozeuicl. Jak od svých genv 
rálův po rozličných zemích routricftnl r t*to radA krátoi'^ nejvlco od 6*im. co su 
«« .VraUslavi ooa pi^orálivá. tak ava- 
fk4 popaká válka «trhl«. počátek avflj 
Tzala. Pfl vleck snahách clsato Karla. 
1 arclblBltupav Amodta a Jaša Oťkai, nemo- 
a» Ccaké duchovcastvo pt«dG« uchrá- 
ke v Cáchách kii«t«tvo v iievááooal pfí- 
cbáaelo. a krAlovl milci ave nechuti k 
nAmu často beze v&«ha ohledu uzdu pou- 
dt«>li. NeJopoválllTAjl podlooJ si x olcb 
Hynctk Pluh a Rabáteina, který 
koptím DiomaUldcýrn, cht^lctm M a tu KaTvIT. tmm: Eodoteoa aksnoa g om t tM krosQ. Bfstntvo ic ■I •brate ■ Uarflv- 
Tila v Prse*. USS. }C«]n»tee Ml i pofAlkn uhoco ttelmO, 
'uJtM« wimk m ZM, puoTisf ďnf* Raria 
[''kýlo T Praž* bratrxiTO «e xaaiBc- 
<afa Qbrtt<<^ a KlaillTka. o l«too*u> 
ItlaMnIiB -ilríi vitx voirúbafdi tprtv 
sMidnif^. Podl«> Tí«bo cdi se rSak, le to 
bfl odbor Mda aToboditcb xedat- 
|(«*. ktrfito HU t«Ji4aX Jíl ts r»««h 
LXátiadalrli semlcb rwtMřcD brl, a hUrae 
.IIihiBDilae Of^lT mř^L Nrmobll ari U- 
llBOiaf a Tza«ieiil maloT» Mr tobo spol- 
jba bfU. proto i* aapofi sa starbr v«l- 
f'bt aUtail Tcdll. Cdoré Daxýrall ee bra- 
tři, a Toini lob* IiaMoroen* tři hejmaiiy. 
títfi bírlt phnUUTeořmi bratrsiTa. a 
hterfm oatatnl bratH re ráccb Blnin^cb 
v«c«cti postuAeiMtTlm zavtiáiil bytí. V 
•afBéin č«i& bratra tra a Jako orIirtnc« 
}ebo byl B*m kr&l VftcIaT. Roku 1352 
bylo (O bratff i oeJvétĚIbo dílu roxcsf 
ť:*cbor«. pr«dn»l&I molovu. ImMf. ft)e- 
ftitíi-fvé a mMfaiié. ^ko byli Vftrlav 
Krillk z Bufoalc. Vya«bradský iiiaa 
a rBda krilr Vfirlava, \1tek. proboAl kol- 
lAglatnl Vapltal)- v »r. Jtijl. Jan. probošt 
ktffoynfkaT Z^lftraxAkfťb. PHbluUv. Va^ 
plmlBf dékao u av. Vtta. Petr w VÉcmb. 
kaaomní Pralak^ a Jiní. Hejtmaor bra- 
Iratra byli toho roka Jeíek Ocas ze 
Zi«ady. Zillmfr te Sedlce a Ba- 
(t^k s H«roltlr. 

Jako kaiilA 'braimro i kmtdf c«cb 
l«bd«Jin)o í^aau takt bobosliitebtiou 
■trátUin pf-toral, a srC oltbíe ba 1 ko- 
iielr « v nlcb BYé zrlájuif pobotsosil 
mlral, tak 1 bratratvo m> znamrafai obru- 
če * kladlrka ustanovila Rt, 5a s pHira- 
Iratm a acbválDDfni krAle Vficlava vlaať 
ni ko»l'-l 11 pnMtfcd velikého rynku Ko- 
v«bo a£«ta Pratsk^tio blt2 vele, aa kte- 
té kMMcrořofi rv^kertata lidu 97&tostl 
»f iikaznvaly. Bohé salo£( a Jel snamenl- 
lým R vftefnym dílem vystaví a vyoxdo- 
M. ZakUdftct Uatlna byla v klUtefe Zde- 
nuMkAm (loc 1. dubna 13S2 Bopttna a ode 
Tjtccta ^lyHrAii brattl podepsina; I hDC<l 
pHkroTtlo w k tlflu, a polcdjiy »■> Kftkla- 
tly ku koatftlti k« cU t$ln. a krvo Piaé, 
Panoy Marie a avatýth muConnlkliT 
df«sln«bo a Zboto«ho <F«llxe a Adauk- ta» ca ikrttfca Bol I ba T«la. 
p«fc «TWnM byr t* farata eknka 
a&lAa s*. Tftdiva la ZOmzt. « 
•ttffer •• ▼ •*■! Mfcooaly. artiyl 
!«B sfbrt i*B ka^ll irta. Byl 
^maa* a doMl ryadif. t hM ki 
a ■ ff# er a ki t mňM> o^ mm 
ataJaM rrmkttfk tapU óotaOm, Vbm* 
VD4ob« ottĚAtamt bT^cdy dATaly. 
•tfvAs ■ !■ mtr» J Awt blrokft tUb 
aSa. Bsrto to ttarmt apOnba sotlc 
v«hBl oadobat jaftot l B«obré*j««, 
ToAcoT«. ktcřl to apfaoblli. i« r. 1TM io 
naara pobofen byl. i» nArodit Ceakla 
iHm se prohř«tflL Okcto kostela 1*1 
bfbitov kulatoa »oabkov»Aoii zAi a ítyf 
ral braaaotl tAAVbeaf. BratMro tfl kši- 
t» pH tom koBtH« ifldOo. kten ta w 
nřríé bratM lUnlsf mM! MsU mtiidll. a 
^miOf bratr p« kop Kn>34v f«•k^:h k 
torna prtspfraL S poetka stávala nOk 
kost«Ia JeU# T*io za rlaafc> KarU pi« 
akaaovtal cratt^b otcatMi* aflnnL 
Kaldoroteř ku davnonl dne svátoet} 
byraiy nsak« k)«noty a srM« ostatky i 
KarVtetna, fcier« se ta B«Jp(<»ftDe}tI po- 
klad kriloTBtvf Cmkfbo povaiovaly. »«a 
ptmi.<t<-nr. a aad oltAtem dol« na retcj- 
D<>in ml»té poataT^Dfin vi«n)ii tlila akH» 
TftB}:, <«t oda drabíbo pitkn po v«ltk»- 
norl po txif bktav trvalo. 1 -vidy JefitA li 
do n. stolMf pHrh&iell k té alaviKMtl t^ 
sfce pontoJkůr ze vaech konftn křaaCia- 
tkébo avřta. a ta v ko«te)e BoiTho TS* 
pfcbojné or^ry skUdoIy. s 6eb<d koslali 
t brarmtvii v*tlk$ prosplicby ryvhtvetf ' ' 
Po lilecb feíeuA vM« byla rocebrfcaa. • 
pro ffixkfi klenoty a sv, ostatky stavívalo 
sv l«í)ť«I z venku okolo vf<c nad atTocboa 
koeielnl. lak íe od^rřad dobře tnobly bftfn 
vidiny, KollaJ krila VAclava. Přvnaianf kell 
Karfovy do nynéJiCho Karolinu. 
nirodnl třenice na unJvaraité. 

IJSO— ISSi. 

Krfi] V&cLav, poknd mu dloo 
^lepSJf 8Yébo otrc u svelobovlnl ot 
tiř«nl Prat8fc«ho «hvKtlt«bii< n&slc 
lakottpir Jit a«l r. 1380 dflin na 
nov6 kollejf na spAsob kollcje Kaxli 
ktoTou dal maxvatl kolle]l krAle 
c 1 a 7 a. Tato kollp) byla, ]ak aa adt. 
brada? pro tb««1og7 a artisty řllt 
ffTobodoébo um^I urfena, kteří t ní 
poehicbAniy a svého xvUstnfbo prot Č««lLO-Morav«kd. Kronika. I ■man. SUrftla luJc isu kollej na telid«]A[m 

! N*oT^ai. nyní OvncoAta trhu, kdet posud 

stoji i|6m pod řlfkm GT3 vudt« prúchod- 

ntho (lomu a tak nHnraoou aklectoou 

ullřkon. 

Zilrov«A pak ukAxala ««< potf4)ba, abf 
etar^f kallej Karlura dostala pra- 
atranaél-íl a iiciaiojii^jai staveni, nelil byl 
tlftm nC'kdy Žida Lasara nfJids re ftplaaví 
ft llxk« ullel 2ldovsk4. Kr&l Vftciav I o to 
I iH) postaral rydav mlstrAm té kolleje Itst 
do* 28. sri>&* '^^"t. kterými Jim po«toiiptl 
|«mteou ta dCLRi l.asartv xaam^nitf dflm 
afkdy Jsaa Rotl&vR. Iiohatfiho móftCu- 
^na a hrAIov&kokotniDcmiatra zacfsafe Kar- 
ta. Toto novA afdlo koUeJe Karlovy, pofia- 
Lvadnf KarollD. byl t>ékný dftm « vHi^- 
Fkainl, arkfti a jlnfrnt oidoliaml hned oA 
IPfedMlAhu ilrllLnleavébo, JanaRotlĎra. r 
iptsoba 9:v(>labfln]r, v Jakém i potom 
bjl. a Jít tebdiií Uk lou&lil^. Jak b2 po- 
lneš }vst. 1 zdA sl'. li? tolliiD vclIkA alA. 
(lerfl |>otom itapoMld ^chň^etni. uí>eDftnt 
Ldkami a Jin^l akademickými slavnost- 
I. Jako nemiofl zeniaktni! sQřmy a Jiní- 
Ter«Jn5m). siavovsk^ml a ol)«cnfmi 
lÚEoml tak Telíc* proalavena Jeal, te- 
trvé Dyol v a^m byln třÍM-na. I • kaplf 
Kiteray a Dnnitana, nad alt oedobnA 
ilo ull» I>yla. Ph-HtAtiovanf »» ini- 
Iv do t^Lo nov6 kollrjo Karlovy, pro 
aú ai da rnku 138fi, r ktvrfimjUo roce 
rrklor oliL-cnéhu učení Již v nt zvolen 

Pf«4l totito novou koilejl Karlovou etA- 

k z&pndnr Blraag JlI ud FaaAv V&cta- 

I. farut kostel ar. Havla, vedle n4ho 

mtsi^ iiyn^Jiirka HaveUkťho kllUt<>ra 

i ékola. a odtud dilu k z&padu tAhly 

ňt k ťhelnému trhu kotce sou- 

«nDick« a poKtrihaCské, klerél 

riaaro Karla asi mmtl Ifity 13«S— 1S73 

8taromé«tiik«ho rynku mm iireue3«ny 

yly. Byly dvoje. malé. hned u sv. Havla. 

tore podses Jftou, a velk* od oynéjil 8lr- 

avé vlice ai k llheluému trhu, s hterpcb 

nf Jod dvé ^ady domů /ttyly. U hv, 

tria Daprotl malým kotcflm Jli tenkrát 

•yil tan4l4ri, a řfkaio se tam v t a o d 1 «- 

leh. nyní luadlmark. 

V lé nfre. Jak procICoval nArod Ce- 

k probutesoatl a setMrédomT, tak vtáy 

|c« poťal rttltl b«ipr4vf, které &(• Jemu d^- 

oaohivostl a p&aovltostf N^moAr do 

íiach pNfilřch. Jako ve ra*«iepti fiřady 

konAelak^. tak v unlverBlticb a fakultních 

ofMcnélio uíenl t^-ai^kibo váwky líradj, 

hodiKMU a důchody mCtl v^idfm dllum K*- 

II. Don Nemel v nikou sT^cb. i vedli veecliou 
apr&vu Jak nad ot)«cnfm uj^eolni aam^m. 
tak I jiad niUIml íkolaml v celém králov- 
titrí iiCeaf tomu poddan^mL KoUegiatl v 
kollejlch byli tlnj aam^m také ne]vfi>e 
Ntinei. a tak 1 kanovnické a Jiné bohatál 
praebeadjF pfi kapttolAch a Jinfcb kostcv 
Ifcb v Prače a na venkova onf mexl MObe 
rondAloralt. Cefttl mlatfi a balAklH, jMt- 
llSe a« cht«ll obilvIU, museli pr$* av spoko- 
Jovatl obyCeJaii správou iilí&tch Skol po 
mésieCkacli a po vatch. I nebylo divu, 
Ytdyt podle rozdAlotil Praiakého uíent n* 
člyrj n&rady. čvakt, Polakf. Bavorský a 
Snský obnAMI národ Čoekf s Uoravauy 
a SlovAky. a pak s Poláky a. oeponémfie- 
n^l Slezáky, kleM »e k néoiu přidávali. 
jcDoni a«l ůeelý dtl v3>ebo portu mlstrAv, 
bakalářův a Zákllv: 1 zastával tedy pfi 
obsazováni dFadAv a praobead vidycky r 
mesiln^. Tak to s sebou pMná&ela vío- 
obecnoet Pratskeho uCení. Jaki JI cUaT 
Karel uivedl, kdyi ivUi ve vAech okol- 
ních 1 dalekých zemích takovfibo obec- 
Ii6tia uCeal nebylo. Od Ca^u r&ak prrnfbo 
zalole&I nmobo Jit &e zménllo. a i>ovBtak> 
znenáhla obecné ufeol ve Vfdol, poidéjt 
také v Krakova a v aékterých místech 
německých; pflrozeným b^hem vScf mu- 
selo se pak obecné uCenl Pralaké doatail 
do rukou tesk]ícb. tak Jakof tyto ákoly 
pouxo ze Imftnl CiMká somé byly Jaoa sff- 
2eny a nadány. 

Stalo se pak. Se dtlv JeAlé, nelit se kol- 
Icgtall E kolleje Karlovy s domti nfikdy 
Ijiiarova do svého nového sfdia v dom^ 
»ť'kdy Rotlijvova pr««tébovall. Jit Cecbo 
vř ti dnibfmi národy .na unlverallA o ob- 
sazcnl mlat v té kolk-ll roxliodn^ pMU 
se poí^Jill. Bylo to xa Teklornlví K o o r O- 
tla Solt ova, Uěmcv. r. m*. kdyl prrnt 
veliká nevole o to ea etrhla. aby kollaja 
ponbýml Nfimd osazoay pozůstávaly. OM 
strany unesly své stftnostl pfed arci- 
tiUkupa I prcd krfllo Václava. Král Václav 
Katím a Jobo dvoFané uznávali kflvdu, 
která se Čechům podle poeavftdnfho fádu 
nii obeciném u£«nl déje. te nadáni nákla- 
dem celé vetnfr spůaobené naskrio Jen 
ciioiomcl T užlvfijil majt Arcibiskup Jan 
z Jeodteloa vydal 2. prosince 1384 
rozsudí Némcftm naskrze odpomf. te 
totl* mají Jen Čechov*, a teprv, kdytby 
»e Jich nedostávalo, osoby z jiných ná- 
rodů do kotiejl přljltoáni bjtl. Tu vxbou- 
f^lll s« Néucl, a rektor Soltov proti 
tomu odvoláni oa papete učinil, i poCall 
mt-ii tim N<^mcl proti Cechům auřUl. a 

15 Mfi KAral Y, Zkp: majlťc vScciinu moc v rukoti tS«o1i pis>- 
stíwlkův iiMvít.11. aby C^chy pHnutÚI \t 
apuittiw uil tKkovycli piS Qesprave<IUvfcIi 
a nP8ly(laiy<'li MOoMt R«ktor Boltov \ie- 
chno íteiil v unlvcrsltíí lapovídíl a nej- 
téUImi pokuuml hrozil, kdoby proti z&- 
kazu tl^ťdce f«il Ktiebo ko čteni ne itohA* 
sví. CwliovC v&a.tt ;ífipov6dl nodbsjfr* o- 
sbrojeni do vcr^Jn^ch Skol v kollcjlcb 
plich&KPlI. č.iraf i hůrl&al 1 všeliké Jlnť 
bkolBf vr>rl tiOK ph<Ml&ji{ vrkonflTAll. N^ 
kteM JiruMl Udí tncil e<rchy UWe ímiWj! 
fOba poCfnall, a prwatroJKfte »e. aby ne- 
liyU poEnňiil. řaíu rpeurnlho a noínlho 
▼ qllcleh na rektora a Jin* nojjlsillvř-jfll 
IlřIn4^ckť mlatry sobt^ iioffhalt. a dopadSi; 
Jirh notn^ J« atloukll. DA se paJc myallil. 
ia přt (nhuvl^ni kramolu J^l^ Jloé vy- 
trtaosti Ec státy. 

Ze vSnk paytíi v tiUo pH maal Cechy 
a Némcl ae novdAval, a N^cnci ani u arci- 
biskupa ani u krTilc Vft<'Iava iilJ^ebo po- 
Hdlit neoiobll. muslll ec k mlrnfiJMin pro- 
Bir«dkfliu Raktonltl. tak tc kontfCnfi přá- 
tolakú smlouva mezi kalk>]l Karluvoti h 
Jedné, a iiiirodem CeBkftn a ilnihř atrany 
uCInCna Jent. poillť kti^ré z dvandcti mlat 
l(oUi.'i^at»<k;i'-li v kollejl Kll^lovl^ doaot 
tsffli Ciu-liAm náletetl. a ilvé mtata )ak 
OochAm tak oalatalm ITem národAm ote- 
vřena a pflstupiia bjtl mají. Po natov- 
nftot tc>hD ríelio 8iak> se teprv přestěho- 
vaní koIíeJL* KaHovy do Dovíbo tttavonl. 
Podolmou pf«<looBt vymohli si potom Cv 
cboT« lake v kolkjl krftle Václava a v 
kollojl Vitecli Svatých. 

To by! pnul proíiitťh, Jetl0& ř^flil vla- 
atcncl v iloti^vllnf iilll«21té platnosti Če- 
chův vp vlasti na ciíliiL-Ich rto»áh1Í. Viak 
a toho mex< («>Kkfnii n ii>>int>c-křml aiu 
denty aapotom takovUi ncrolv a ncp^feefi 
povstala. Ic N^incl kde Jcu mohli »v}m 
Mak^m kol!*?eťiro ví^jchiio moinř protl- 
venetvl Clntll, a krlyí mAlt l:pfll(^^^n(^ arhťt- 
a© a vrraíeul. kterfil vždycky s mnobjm 
pltím hÝvaly apojeny. tu tAdn^ ťi-skf stu- 
dení k nim se pritolsltt neKmél. nehof J<>j 
hD«d atT^inlII ha J«^té hAf na ném svou 
záRť eobf^ pruVDiíovan. 

A Jako bylo oa obecném uCenl Prat- 
shOm. tak b» tůi úéla mt>z! mlíHany ve 
mlatech. Tti vSude Jenom Nřmt;! v míat- 
aké rndt^ M-dCll. Cťchy mt-xl itvhtr pflpustltl 
n«?hífr^ Ze pak Čechov* poClwm svým 
nynt JI4 vAmle v í^skřch mĎatccb pf«>vahu 
miU a se avíml af-meckíinl aítetiinif-fcfaay 
itejnk bremetia dí-soucc tak6 stcjn^h 
prAv a Diml ú/!astnl bjítl chtěli, počaly 80 prmlk/ hAdky a »rořenf, tím wrpní 
Cím ppupořji sobí N4mc! poCfnall t] 
iikruinťjl. kde Jen mobil, k Cecbfli 
chovali. Shiiby Boif v Fráze ťy\f v| 
atemlch chr&mfch v«6m6s' piy> St 
Cocliové a? J«n avých aiar^ch. ni 
malých farních kaact>lův drilAli. T]r)i 
llkfl Noi-£ mftsto Prataké, kdtvf hr 
anložcnl vC-tél poSi^t Co<.-hůr pFcbj 
oatalnich matech v Cvrhicli ■ na 
rav^ bfval l^nkrůle vclkf Tamf ctar 
pro KAmco^ Cechové pak a Moravaal 
v pobočních kaplích k Dohu ae ml 
mohli. Krá) VScIav niaje do Alma J«tl ne 
Zdédit vojvodství LuxenburakA. 
1383—1514. 

Itallo isotir flBma v Hobf- JU ode 
trn «lolťtt rozď>l«na a na mnobd el 
ror-inidlA vidy hňřo imft>.ola Utisky 
uotlivfch aAslIiUhAT. Kynl tam fr 
8kÝ ptlDc. Lnďvfk z A&Jou. ať itllnua 
v)ifld iitMnlt. a v&lcknt. Jak papej 
VI.. tnk knllata a lid italsky. zrlAitfil 
vl&ntencuvč ItaUlJ. co byli pHvrieadj 
kdy P«lrarky. «lavn^ho bAunlka. to 
po krAII Vilctarovt lo ohlftell, 
rajfc« od tií-ho, Jakotto kr&Ie Almakl 
cl8a^e. to svou ciocf cmatkúm a avfi 
v lialll konop uJ^lnf, a co Joho atae] 
vriitl nemohl. Ce on mladistvém du 
!tv;-m pr«mťyie a v tfi 7.i-ml Mdoucl 
itp»!vnt. KrAlA VftclHvn docbflxoU' 
vitech kniiOlii Ualak'řcb mafné 
aby av zdvihl, a Halil od skAsy ticbl 
ba Jeden vlastence. Antontn Ue U 
ve Vfíronř. končil fvůJ dlouhý pře 
HhI kil kt4l( pohniitllv^m oslovením: 
KdrSv a ff^JJ JodlnA ochrano híiat 
IleV Sliboval! Vftclavovl. le i Afm^ 
Kuvou sldrou přijal a na elsafatvl ko 
vAu bude, Jako sv UdU^mu z Joho 
rlifldcúv iteeUilo. 

Kr«l VftrlKT uatanovll s« 
Lom, 2c »v do ItallB s vojákem 
I althU 2c v dubnu r. ISSS a 
Edvlhnc n svou ílfmsVou Jfzdu nai 
Mezi tím chtřl v Němcích T'areji]^| 
a mfr tipovnltl. nobo( 8« tato Jtt 
kvasiti počalo. PoIoSIr na ďeu 1 1. bl 
13S2 riásk.t snem do Normb«>rki 
moct kDllat vaeoberof pokoj smlavlj 
kterétlo smlouva váak svobodnA 
m^sta pHatoiipItl nechtěla, proto t«| 
iiCanfi kallaiftm ntivf-fili. ObapolsA 
vCra uBtav!Cni\ aa víc n více nutodl Ccsko-Mor&vaka XrontkR. K7 

ll> --^ n '.ujI t>fIiira,vovatÍ. Kriíl sto dAstojBŮha arclpaatffc iďcpiatým mnn- 
RclKT ocum'^]? Uk Jako ]«tio otov » ni- ijfm mnlvtioin so í^lntl. ktcrř pra &J0111 ka- 
lil «e ob«j!ll, vice ioa co pnMtrudnTk Jlcnoat vii«inu lidu byl učinily. Zavíral 
ollt co pAn aml nimi aobé poffaali nvfiak so pynt l>uď \i AuKuntiasak^cIt kanovulkŮT 
t«(lr« knl2aiH a m^sia t Hel<l«lberce v Roudnic), buď u mnk-IiAv Kantul- 
B. ^prvťnce 13K1 k JskAmusl Binlťenl a anAv na Sontcliovř u Prali)*, nwiil 31- 
roxiiiu---nI pMvt.ill, Zatím dAvno oilnula ainf rubᣠma I6I0 poi) liTtibým wtéveni, 
lůta. (In které t Iialll bJ^Ll tnél, a nynf spAtbI na lemi buď blbli buď jon KAiuen 

tak pov&ilivfcb okotaosioch ilokonco pod hlavu si iláraje. blCoval »> aí ůa 
R n^lahé taS(>Df do ftfina myfiUtf n(>' krv«. rydával 8« na mrAx, at oiu Hily 
lObl, n^uC by byl autva nOJakfi volsko ziaivn stulily, m^val noliy ivbrAkům. hi- 
U avfi pijiřftbí a puinoci i řl»« doslal. hfival v nwcl i Roudoic- na ft I p. aby »e 

Dnr« T, pro>ln(>» U!i3 ^>•m^lřl VAťlsrAv tam mmlllt, pi>idtihovnl mnlnhOm i>ri molu 
trfr. vojvoda VŮclav t. oxenbar- a «Am na Mini jfdiU. Caatýra pontem své 
it f, n podiv starSfch rgdlnn^cb smluv télo JlS tak umoffl, i« v zlmnlCaou nemoc 
Ala konma Cvtikft právo alpadnlct?! na iipaill. kť^rJI bo smyslúv zbavovala, cot ee 
iDjvoilal.vf 1. ti X e nh 11 rak é. Pro- vfink xa Avatd vytrlvnl povaSovalo. Sv^- 

k«e kt&l Víciar haeil v Lux^buraku bo zpovt^antka li tomu mél. aby Je} vidr 
bI. a vy}edDav eAIeiItoail t1i«M v I oa veřpfQém mistr- xa vlasy tabat. kdy- 
encl 13N4 s n<>nieckýml knisaiy v HpI- kollr by iiAco nealuAníbo na nOm ptnO' 
Hbcrťo, odtamiiid do 1. nxcnburka roral, 

ilknd ořklcrj av« pMtoW ta Rfacm Tetito tuiiS byl ai-dblskupcm rraiskfu, 
t n at do kotíce tcdioto roku 13S1 BtAIfin leKůteni papelak^in vv if4-cli n«- 
,m t; zdríel. 0.1Jl}d*J9 z Luxenburka do naeek.fch blakupstvloli. x|>ov<>dnlk(>m a re- 
ich jefMí 10. pr«»iQce na ceatfi v Ko- ílo^^ krfile VAclava. řldakym a íoAkým n<'J- 
}eiicl Českého pána Putu zCaalo* vřdftlm haiic!/^F«iit, a »1A ar. íc co ipov£d- 
I c avtm n&méstkem a EOmsk^m bpjt- nik kráhlv lakovou moc nad nim roltl 
im v l.nxenburBkť MtDl .Jnicnoral. cht£I. Jakou dal sv^mu vlaalnlmu zpo- 

vřrtnfkii aad nnbou. AepoA to Jisté Jťat. 

án krMi často mké v iiMíomnoall Jlnícli 

■k M král Viclav • arclblakupem ""■>'■ l>M"n« ilomloiiváTal. avítak krllc tfm 

Jan«m * Janitcina rcahnéwal. "*<« ^ *'<>8« popouíel. PM vM kajIc-Boatl 

a osobul pokoře aa sv£ důatajooati aobd 
velmi mnobo laklAdal. tiáiit£stk«m pape- nsi. llaftap Jan z JpnfiLelna. Jak^ íovfm w nazíral, papele v^ak ta pAna 

r« *vfch mladéfch I6te<rb p&ň avfta povaloval, a maje 00 arcibiskup 

TCsťii^ a raravA ublaxenýcb. tak s« f&tkf maaíatvl statkúv. pernjcb bradAr 

IJI dlvtié tm^aii. kůyi byv totva rok « zástupy (etnfcb zbrojn^tib mnnAr a Ja- 

íit«kai)»m r 13S0 ito l»ik£ a niyb«z- kousl pfrbou na mladého krále Václava 

aflmocl apftdl. Od t« doby opustila « J«^tť' více na Jelio dvftr a jeho milce po- 

iral TPselA a stal »»■ Dojvdnoii velmi tilllel. Pro svou dom^ailvoat mél I s vlast- 

lIlTřm a poboSn^m. Tu sp Klalo ub ní kaplmloii tubi^ spory. zavAdéJe aav6 

1*82. Ifi arclbUkup MaRdeburak^, fAdy n ohlřjf míniti stai-é Kvyky v llvotfi 

fŘ Jako veiihj poícť tphdejftfch prae- flrkr^TiIm. NpJvítSf btidky míval a uftn 

v ffAl rli« byl svMských apůMbův. ''raxto spomlnan^ slavný uí>enec. V o ] I ^ c b 

1 Jednom bluíniSra plí-su v tanci a paní- Ranconls de Srlctno, kanovník a 

I « Blei^iiaml niij^dfiou s podlahou domu pkolastlk pH Llavalm clirAmi n sv. Vfla, 

■ropadl. a aftm 6 mnohými boetml pM kterf mimo Jiní v^cl takií a tím n«byl 

fdo afflrtl ae zabil. Tuto udAIoat po- srozumAu, ie Jan z JpnŘtolna den navBtl- 

Jan a J«nAtelna za troat vcnf Panny Mario za sv&tek arciblekuu- 

]« sa pokynutí ueb«8, ab; také po- kIvI Praiakélio vyhlůsll o v tom oil papefte 

feinll. proto íe sAm dMve pwlobní B- Trbana VI, a polom Bonifacla IX. r 1389 

Jako ten zal)lij' arcIlilHkup v I potvrzen byl. 

Bbarce. Ta ee jeiti rfco zaamu^Ua Pii takovém obratu v chovAal amlbl- 

Jelu>, 1 voial w oynl na t£le I na skupa Jana z JenAt«lna nemoblo arci pM- 

znltl. A tak prt«nA a ptlkfe ae cbo- tclstvl meil ním a krAU-m dlouho trvati, 

t» pfl vMftlím a Jarobujnám dvofo a také ae pM nojbliiftl pMleJUtoatl pf«- 

iVAciBTa víeíky n« aebe rMBrael. MI- trhto. Ki^lův milec a ilvorakf maríiloh, 

16* Karel V. 2a[i trstva ae uismcnlui obniťc s kladlrkem. 
brl mkjetnlkein MatXu i Lobkovic nad 
Labem, a stavei tam jsa r fece blízko 
gnint&T arclbi(tkupiX6ho dvora N«rato- 
Tlcktfho. kterf k Roudnici patHl. Arcl- 
bUkupovl ilf«dDÍcl protlvovali av této stav- 
ba, a arťfblaktip tvrdil, i» f->>ka. Jemu patH, 
aO tomu tah Dobylo. Kd}'2 v&ttk pan Jan 
^ch ze zasadj- na to nedbal, a dftlt> sia- 
v6í. tn pHSU od arcibiskupa poslaní ma- 
nová r l«t( roku I3S4. dřlnrky &o ibrand- 
mi |)fvp»dl[. n>t<-hnatl a Jez roEkoull, Do- 
TíMlo M to ktíill V li c I a v o v i na Karl- 
it»tti. kt^rýit okaiDlttA rvlk^n hn&vrim 
SBbofev arcibiskupa pNd s«bc na Karť 
auiD obealil. 2e vSak arcIMekup trrdo- 
aijnř nn Bvem atfil, dal 5pJ Vlclav na 
nCkollk dal na hrad« iivřKiittl a Jako r. 
IKftl kanovnfkfim VrattalaTHk^m nynt Je- 
mu učinil. Kfiyal Uitllt. aby itan CůcU 
na statclrh arrlblnkupotycli siilm aobft bé- 
brady za svou ekodu rsal. I s otizTlUtnl 
rbutl přepadAvall krAlovAiI slulebnlcl nr- 
HbtaUupaké dTory. ndhAnf^ll 2 nich do- 
bytek, vypriadĎovali scjpky. Tylovlll ryb- 
níky a tak arrlblskiipovl pr^ do fiestl tlsfc 
kop srofibv íeskfcli ikkody nadělali. Arct- 
blshupovl llď> se ov>t4>m bránili Jak mobil, 
a lak se toto aftslll tak( ncobcMo bce 
boje, pM kterém bc Ji2 oliiiivoii xbninl 
stlUelo. JedDomn královskému sttelcl. 
ktcrf prř chiei po arcibiskupském flov*- 
ku HtMItl. mxtrlita se Rtfelba, kterfi pvf 
s« puKka ffkttlo. a ucho mu utrlila. Podle 
tobo byln tato «ttclb« snad Jit ruřnlce. 
klcrA ee praclioin nabUola. vlí Cechové 
polom Jen brobá déla puSkaml naz^vnli 
Jeet to první bMpe(^Dá zprAra v xtarfcb 
pamétecb epskýcb, r kterfi se o utivtní 
flfelby zfipaln^m pracbcm v Ce- 
cbftrh zmínka ílnl. Bylo to okolo 10. červ- 
na 1384. 

Arcibiskup roslinévav ne takto a krA- 
lem na dobro, déle Jeho kancldfem zd- 
stati nemobl. Jakol laké krai V&clav Zé- 
hot řasu J«dnobo ze avfch mllcftv, kte- 
réž raél mezi ka«istvcm, Hanka řtll 
Jana Bruavnova syna. probo&ta 
Lebnskébo a po«avHdnfho podkomoH. ne]- 
vyAaím kaocUřem krtllovMvf Ce«kCbo Jme- 
ooral. "ŠM Dostaveni vysokibo hůru nOt 
cbriniu u iv. Vita na hradí 

I38fi. 

Dne 12. června 13Sn prAvé r t 
nich sinfcb zavřel Peir Pari 
nntl na ^-ysokém kúru aovéfao t 
chrámu u ev. Vila aa ředitelství 
zoretvt kanovolka V ů c 1 b t a 
ckíbo z Radťe. JehoC pop 
na horeJAIeb cliodbAch téhot 
chiíil. 

ZartealiD bofeJM klenby dod6U 
ve hlavnfcb vl^cecb tnu aiat hlana 
lau, kter& napotom po rybolval I 
a2 do ua&ieli řanůr ae Eacbor&Ia. 
shozena J^tit u vnlCf cbrdmu proi 
nttai Btfecbn, kt(>rá dolejaf aAst pr 
ul lodi od horcJM Ai-MlA. tak I* 
vnitřek rhriimovébo kOra ve Hvé r 
stl a mlídiDostl oku ho objovll. Kd] 
vflo bylo upraveno, atalo se dne L 
tilioi roku slavnfi sasvftccnl 
dokonanébo kOru chrAmoT 
Panny Uarloaar. Vít 
vykonAval arcibiskup Janxjestt 
u pfftonuioaiJ královny Jobanny, 
I mnoha tnancnltfcb osob xtani i 
Dlho a arřtakího, a potom vtoma v 
ve avim arclbUkupakéni dvoře r U 
mřstí PraZakAot alavnou hoEtlnn vy 
pM kteří 1 kraionta se dala najlú 
V&ctav bezpochyby t 6tny«lu na • 
6r4J hrad. bezpochyby Křivofclit, 
alranll. aljy se s arcibiskupem se] 
musid. Jeho otec, císař Karel, 
Dc Ji2 pohledu na vysoko klenut] 1 
s rntiřlia. oebot JU od sedmi let < 
val v rodním hrob4 u pnutřed dol 
Mariánského kdm. Na této Jli 1 
eistl chrimu dodAlával iwtom 
P a r 1 é ř Jeftté po sedm let rea] 
ouloby. do kQrti nové atolteo řeial 
v«ťi upravoval, tak íe teprr r. it 
loica býti mohl Eáklad k dalAIma a 
hlavni lodi cbrAmu tobo. : oae i. 
ni IQgl Kterak sa králův bratr Sigmuni l# 
koruny domáhati muael. 

1382—1587. 

3 1 K m II n t, dniboroiQQj^ lyn I 
Knrla, markhrnW Branlboriikř a se 
dcerou krále Ludvika UhurskAho. it 
Msifbcny. musel se afiatkn a 
potom koruny Uhertké télc« dors 
Starf LudvtK, král Uherský a F< reaUfr Moravská Kronika. Sta nsaiá-raJfoTmn actl náp&dni- 
y>bi>]«> krůlnPan-1 pojlsttll. a otle- 
TP««rTenc1 r,.13íxl'aprav« kr4lov- 
i6bo, mi. Siguitiiit lehdát teprv 14 
•?ého iKířlUI. Star} král Ludvflt 

M o tit'm, Ito bude dobrem pa- 
i; Sigmiuit byl ovicm rlKU&Jftl 
li ariia, ncill Jeho lirsti- Viiclar. 
Tsha }eho oťm^ln nic li oocti- 
cfirory do vehe, au se puvUy 
ko Clov&k vřTolomný, neupřlniaf. 
soMckf. mnohfm rAiatm podlé- 
koAnlctvf miloval. Za krfttký řaa 
fel krAl Ladvfk dne 11. lářl 
roftvé. a Ubfi baed na to 17. i&řl 
TU n«v«Htu, I2Ietou U a r 1 1, v 
m BAlcbradiV na kT&lovsivl l'ber- 
noralL V PolMA riaJc poratal 
I c, knfic Alasorakj. z Plasto- 
thUl Polskem krftU^ni bftf, lak le 
n t, TO nUpadnlk I.iiilvlkov^oli 
(sledlUfcIbo Icta 1383 proti nimv 
Btl miiBel. v ktťr<^ nlCobo neiM- 
.lo\'na Alt beta, vdova po Lud- 
ala pak r. 1384 Po4akAm svou 
mou dceru Hedviku za kr&- 
gr v Kiakor^ aTdlcm byla. nafel 
IVO vlailaFstvi v Poiaič konec vza- 
> s« t«dy Slgmunt. aby mu bcvs- 

Sfarfo UberskA k maužvl- 
Uiii bTla. ATí«k ki^lovna vdova 

•, Jeouc sama panovňnl cbtivA. 
l se sratbou. maJTc v lom pod- 
palailna uherského, MlknlAft^ 
KothniřTal au Slgmunt, odešel 
10 Ce<U a do svého tnarktanbatrl 
tkéfao. a poCnJ v kví^tnu r. 13SS 
:b a na Moravé vojsko najlmatf. 

STlmu prái-u v UhHch dopomoi^t 
iQlou r PolŘlé a nraejfttm xHxo- 
Djaka do velkých dlubĎv upadl. 
<Bl Bvým bntFfm a iDoraTskj^in 
Braniborsko v táalavu dáti ehtél. 
D Jeho vře v trhMcIi iiSlilo obrft> 
fi neapokoJenU atrana v Uhftcb 

aa irQa NeapolBkéba krú1t< Kar- 
lin) Ur&0Rk6ho. ktorř 3. 26f [ 
enl r Dalmacl) a vojskťsi pMslál. 
rozmyiillla. starft královna Al2bí-la. 

toho drub^bo prollvnlka tbavlla, 
béte SIxníuDda naspi^t do Uber 

• k Jeho svatbě d mladou krilov* 
if, sron d<«roii. pflTOleot dala. 
rm Jest sftAtek Sigmuntilv « Ma- 
Enlcl fljmi 13SC: Karel DrftCskř 
cblt> Dalinaoie a Cborvatitka se 
« Vliti my boufn^ k o^mu se pfl- 
e pHtno na Budín mohl Uhnouti. StSQiunt muBFt v prosinci 138C xaw do 
Čeeh }lll, aby Jeáté TétAI rojsko sebral, 
a novému nepMiell nóbl fellii. Mezi tím 
ťaeem šachovala s« eturů královna Alžbě- 
ta ve spolkli a palaitoeiu Garou k svému 
Rtr^cl. Karlu Orl£sk£mu, velmi haneb- 
ném, podvodoým a ukrutném apAsobem. 
KdyS toti2 Karel Budfau au Kmocnll. m&ly 
se k nému staří 1 mladá královna vťlml 
pMvi^tlvř. vítajíce ho Jako tvého oavo- 
boditele. Oa pak se dal 31. prosloee IMS 
T KráloTskím Bélehrade za hrůlc Cher- 
ského korunovaci, a obe krAJovny pH tom 
b^tl musely. Tu ztetolo aemoob^m Uhrům 
mladé královny své Marie, která tímto skut- 
kem o korunu o!ouii«nH byla, a poCali 
k ni Inontt. Vfiak tím oHm31«nft starA. krá- 
lovna AlSb^ts bned zrádu obmfSlela. a 
pomoci Cary také vyvedla. Bylo to 7. ú- 
nora 1286, I pozvftn jest na hrad* liadfn- 
akém král Karei od Altbřly, aby J! na Je- 
jich iiukújlch navStlvU, 2ert>y mu mela d&- 
kttllé zprftvy od svčho zeUí. SUmunta. 
vyMdfII. Sotva se Karel dosIavU, tu jlí 
takí palatia Gara a uhersky ílechtle 
BlaicJ ForK&S ku královoC v«íli, Ja- 
koby od ni odpuStéDl Txiti chtěli. 1 tu 
hned Forgář své áavle dobyv do krále 
Karla tiekal, až bei ducha sá sem skl«itl. 
Stal se broEoy poktlk na hradfi, Oara 
mnje lidi své na pohotovu. Kartový Char- 
váty a Noapolitany ze hradu vytlBČll, a 
xaae pfede^tou vládu kr&lorny AlSb^ty ob- 
aovIL Že pak Karel Dráčskf nebyl hned 
mrtev, a Jeho rány JeAté se f zahoJIU 
moUy, tu byl u vésťnl 24. dnora na dobro 
iloralten. Zdá se, te 8 I k m u n t Jefttfi v 
čecbacb zamfiBtDaoJ'. a Jeho manlelka. 
kríitovna .Marie, nem*ll dfnatenstvt v 
tfto vraídfi flkladní, avftak stará A Iž be- 
ta nyní zas« xlirtlla a avébo zeTfi Slfpnun* 
ta ku vtád^ pHpu.ititl nechtěla. V uouxl 
své o ppnfxe zastavil Blgmnnt některý 
kus Uherské semA pM momvBh^ťh bra- 
nících strýcům Bvřm. Joftlovl a Proko- 
povi, markbTabatům Moravském, a to boa 
aroleni stavů uherakých. Z toho si bnlá 
Al)!.I>řta pMčIuu proti Slcmuntovl. ktorfi 
nynf spoléhaje so na své vojsko a oa 
pomoc od sTábo bratra, krále Českého, 
podal válku s AlSbčtuu. tcbfnl avuu, v aU 
nic rozhodsetiu avpruTedl. Kynf zů&ia ao 
samámu králi Václavovi, le potr«bl 
jest, aby svdmu bratru Sigmuntovl svou 
pomoci pflspol. t scitrav veliké rojako v 
Čeobách vypravil se a nim sim oaobnA 
v mdalcl dubnu 13S6 do Uher: dnu 1. kvAt- 
na pronikl ai k Rábu. a př<d tím mé- 2B0 Kure) Hcm tíboifm se poloitll OM- Uherské 
královny eamy iťď nahlMIy, íeljy spojřof 
rooel Liutenburkův odolali ncmobly: 1 pH- 
SíNlAe 1. kv^iEa eumy osobni i!o BAliu 
STOU pK tv 3iKinunt«m a Jeho MoTavskf- 
ml stryt-l film-tkému a feekérau Itrtll 
Vftclarovl na n»Boiixi>af ilnly. Po dvxnAcil- 
d«naliu vyjeiln&váaf uřlnil krA! VArlnv 12. 
kvi^tnn mocný rozBuilek, Jtc lAdnfi Btrana 
umínit ilnilíř toho, cn s* alalo, ve Klřm 
spomtnAti, Si- královna ranUca Allti^ta 
ort vliily upusU a trn své vřiio obioczeiia 
zAstanc, te markhralió SlKmiinl. niaiiti'1 
kntlovny Marie. neJvrÍLBlm h*Jt maticra kr*- 
lovatvl riiorřbAho bude. íe leniř' Uhefflkíi 
Jeho dluhy převeime a JIbIÉ krajiny u rao- 
rnvakírh a rakoiiPkycU hranlo Jemu k ry- 
tlvř oilerediL Také bo musely obs krá- 
lovny Viclavovj prfiialioit icavAxatl, io b«t 
Jpho iiro2um<>nt Síemiintu tn. krAIr Dier- 
Ekého koninovtttí n^lojí. Víťlav totli ne- 
maje |>rar6 bratrekí lllsky U tomu Si^mtin- 
tovl, chí^l jeAl4 nad nfm jako sta r£1 bratr 
nřjaké porufnlctvt prorozovail. 

Ob^ krAtovny neinfnlly ee těmito ptl* 
cafaaml nflsu/^ ďAU vázail, avAak saUui 
stnt&nou pomstil připravila Jim strana ca- 
btlého Karta nm;?íikřho. Jely obfi knllor- 
ny 25. Července 1386 pro vyražení do 
Charvai majíce t prAvodii svfim M I k u- 
Idíle Garu, niaiojf ForgflPe a 
Jiní ilvořany. Tu na n^ H o r r a t li y, hla- 
va eirsi^y Nea^olaké. a Hilem Kv^m vy- 
fikočil. m krátkém ItoJI MlkulAft« Oa- 
r II před oi^lroa obou krttluven nm^ltal. 
ostaiof mu2aké t6ž pobil, A12b«tu a 
Marii co zaJaU ilo Krupó v CltarTalaku, 
a potom do Novftho Hradu v Dalraaell la- 
voal. Z loho byl velký ímatek v ITHMch. 
a vAlchitl nytif r&tU S I k m ii n t a pfljall 
a vlAdu Jemu odevzdali. SltunuiiC Olnll pM- 
pravý, aby svou manlclku a tchyní ofvo- 
hodll. E&rovofi 8 Bcnfttřany se amluvil. aby 
ClikrvatAin krftlorny pfes more do Nea- 
polska vyvézti netlall. V Nor^m H r a- 
rt ^. kde obé královny v eajetl vízely, 
HorTÍth.ův bralr nprAvu mH. hleryi vi(!;i. 
1*1 se Tojaku ttenátakémii. hrad oblíhajl- 
elmu. npubríínl, pM prvním Otokii na 'hrad 
královnu Allbřlu anrdoiwltl, a miivu- 
lu prakem pfea hradní i«ď oa oblehatele 
\-yhodltl dal, hroxe. ie Marti lot** iířlní. 
neupustMt ne od dobfvftof bradu. Stalo 
ae to na poíADiu ledna ISfi". Slsmunt vy- 
JedDAval s Jlorvathym a zárovofl tíž Be 
Btavy iiherfikyTnl. kteří njiif řídi »e a tilra 
mluvili a xa ki-íie Jej pfljall- Dne 31. V. ZHp: 

bfwua 13S7 byl ve bi 
Krftlovsk^m RtMebradf^ • fsA 

korunou av. StřpAna Uoruativ&n, I U 
tom do Charvát, kdež Horvdlby kn 
Mařil pod výmlukaml ilHrn umlur 
na svolMidu propusUI. a kterou Ji 
Slgmunt apoloín'> M uv&xal v 
vfinJ v království Uherakřtn. 

Meil tím Caaera. co se laJt. 
ťhMeh daiy. byla Martina 
vlka. r. 13S4 v Rraliové na 
Polské honmorAciA. & rolAcI J 
maaZela velkého knU^e Uieri 
gajla. s>-na velikého knUete 
který prUnavaJe sf Jit h církvi i 
pfljev do KrailcovB na viru rtnuki 
Hekou a na nové Jmínn V l a d I ala i 
)<ftiil se dal, a tndy b nikou U« 
r.l.tSfi krilomul PoUkfi ubdrSťl. 

Král Vladislav Jagajlo, ] 
datel navSbo iiaaiijtclhu domu Jagi 
v I e O v eill 'J a g e 1 1 o tt ú v, 1 jvho p 
cl v Polete- byli vidy imkoihiýail aoi 
^eské MSe da vychodí. S i g m ii n t i 
xenbiirlta ta£ poloii 1 pírml » 
k irralénm apK^j^^nl koniny Cmki i 
raaíM Vberakou, ftAtn jiak &0 let r G 
iianoval. 
I Smrt hrllDvny Johanny. Markhf 
uvicat se v Braniborsko. VýtrSne 
biskupství Olemouck*. 
I38fi— 18SS. 

ťrvnt VAclavova mauielka. 
na OavorakA. stala su ue^-numn 
Vltciavovy libfl^rhy. t<> zatntlovaB4 
sv6 do loitnloe bi-dval. Stalo se r tu 
pfeil Dov^m rakem, hffspochyhy na 
.tU'ln6 anolio na Krivoailll*. 3i. po 
138S: královna nabodou a l&tta -H 
prabudlvŘl lut veltkřho InvndiCfao. I 
tuto apal II nobnu Ifi&ka krftlova, I v; 
^11 pes a nepoznaje pant »v6 na til es 
7.a krk JI ehopll a nei pomoc- pťllbi J 
rdcruall. .Mrtvola byla II. ledna lí»7 t 
&lofe Zbraslavském iKw-lKnlM 
vdov^lá císařovna AlSlifito. marU 
Jofit a Jiní InlSata byli na tom um 
iobfebu, LrAl V. "id ar vátk pro n 
\lioe\ k nřinu pMJtt) nemobl.. ByltE 
lovná Johanita ctnostná a bobaltojnl, 
clava ode mnoha prostop&inostf o 
cela. vSak d^l s ntm nemela. 

Markbrabata Morsvfitf Jati 
kop. byli Itd^ imdlvnl, nemajl« 
chetn6ho do sobe. a toliko rlaatari 
hledfce. Kdy* iíc nyní brairaniř'' lostr o 

tfaiM 

aniríi Ccako-Monrskft Kronika. S8I 
.^;. Ubttrekfm knUtuii stai, tu 
JoSI pMIcltln^t OTOU. »(>7 [la [i«ni 
inarkbrab^íivl BtialbomkÝ vyloudil. 
IKmJIc ii»lnnov9Bf clBar« Karla na 
ořollcký a krůl V&clav blf»t 
aitaumt lirl u pomoc r O- 
tnutou JoůtoTt a Rxikopovl 
atuay dLui«in, b byt bj- k tM * nimi 
|oll o to ftmluTlI. avfi«fc nemírné po- 
*aT nt&rkhraMt^ JoftU protihki lu 
^ U do r. 1388. 

J o d t o T I ňtf |>H«. ip prý byl noj- 
Hto kaHM(^ irftbo ^am, k £«mu2 
I poAoboJo oe. Dehof poitvajc z mli- 
piflAMnI lAsky svMro vzti«é«n4t)o 
^, claa^e Karla. xAhy k naukám vo- 
iřl a miloval Utcmturu. av&ak iilk»- 
ik veUc'«. aby bI koéh kuporaJ: on 
h toUlto pOKovaL Skrbllvoet a chti- 
|elio byly tollX nmobem réuf, ne<)i 
ba )aho t&ska k itaukáai; dtyti-ostl, 
ivoatl a xlALoosiI ptenTteTa) ia}iat« 
iř BTé Urain a bratrance. PnHo Jeho 
brAnl ec Slgmiinl»rD lak dlouho tr- 
StHUiuut rtiii^l mu nrantlrareko ]11 
|6 do xáatavy ilUtl. avitak tebdy ata- 
|IC i*™* lomil owhlMi, proto to lo 
HUnovcoIm clí&ř« Karta bylo. 81e- 
■o mnacl redatt týdcnnfcti důťbwtíl 
Dobontkř nrtiury, J<4 mu otec. cfaMř 
, vykiUial. H kriill Vflciavovi Je pu- 
ti, potom mu»ol takli xvi bližíl pr&' 
nAflAutralctrl ua trdo Česks evéjmi 
Irau bratru . Janu Zhofellckému. po- 
li, a kdyi w« (o stalo, tu teprr krAl 
r a Jan ZboMlckf k tomu avollll, 
Iraultwrakn JoAiovI v z&stavu dáti 
MarktinU>A Joftt tedy r 131U ujal 
iÍbor«ko a tttal M Um cam^m I 
k}m kurf1lrst«ini. proto io vojvoda 
nvonlt} )if airCII. Bratr Jeho Prokop 
I tltalOv, a vftak jMtom prdic Jména, 

lo aamUiQ roku odwxdal krM Vic- 
oltorl UkC vojvodwvt I, uzea- 
k.é, « pfieiii ovAvnn nyol Jit iic- 

mt 

poíítku roku I3ST [iMJel blakup O- 
iHsí. Potr III. řeíifnj JelUo. do 
lílny. mdita Ua nd ak rona. )ie 
eo, a tu dno 13. aitom tiíUoS roku 1 
aa£té v UAéteře Auíu«U«njsk«ni 
lakronř, j«JS uloill, sIbtuí poll^beIt 
ebo TiAlu-Dlwk ae tam «Ž iki bmU- 

v«l«k xat^hoval. Byl 13 let btaku- 
Iburskj^n t Orlwroli. i i«ta btekn- 
Lliamyňkdiýta. S let arcibiskupem Magd«bar«kfm, a fi l«c marav*kon drkei,* 
&pmvo^Bl. Po uprisdaťnf blakupakfi sto- 
lice v OUunottcl ustlovall Joftt a Pro- 
kop, markbrabta Moraváků, o to. ^y 
bratr l«jlch Jao SobAslar, bUkup LI- 
tamyfil^ý. kterého Jli pFed ttm tu Mo- 
tUTé bldkupem mftl cfatAll. m Olomcnic- 
kou atollcl dosedl, v- óemt I krftl Vúriav 
Jim po »aii uíhiltl chtřl. Tomu véak Olo- 
moucká kapllota silné na odpor ae potita- 
vlla. obAvaJk se. t» kdyC tato markbra- 
bata pro svou znftmou chtivost a brabt- 
vost jlS <lHve duchomloh Dtatkílv zkra- 
covali, ayol by Jich. kdy* by bratr Jejich 
Olomouohfm bUkup«c[D byl. tím více v<^ 
8ťou moc doslali. Obrátila 8<> kapitula 
v te pHčltié k papeži, aby Jaaa SohMova 
v olDOtoucl neqmtmdll. Martibrabata rSak 
bned ve jra^oii sr^hn bratra biskupských 
statků » (mocvllt, s feakého n«JvyMtha 
nukrafilkA, Jlodfit^ba x Llpé opriT' 
i-em nad (ůml statky uflnlll. tj^raJW lU' 
oovnOcy a maobe ákody kapitule ^»too- 
bujfce, Papei pak oht* ob^ma stranAm 
aadoet u^IdIU, aa pf^staT«<Bl krAI« Vftc- 
láva tobo Jana Soběslava, btsku. 
pa UtotDy»tekélio. JeAto tdhoS roku 13S7 
xa patriarchu Akvllej8k4*1iof 
puvfSil. Tam 1.-Í2.f a o Sobés I a v bodoo- 
fltl tf^afldo r. 1334 uUral. a 12. NJna reCe>- 
ntíbo roku na hratif- Vldemakém n&allnou 
smrti iimfcl. No uprízdnteou stolici Ok> 
uicHickou dosazen Joac knCx M I k it 1 A é 
■i R o a « n b II r k u. rxxlom N^mw.- z ilrýa- 
gary, pf«d ttm proboít v »v. PMra v Qra4 
a biskup Kostnický: avSak piu ví-Ilk<^ pFc- 
kátky. ivt mu markhrabata kladli, toprv 
2». prcMlnce 1368 na svou novou bUkiit>- 
ekou slolfcl doAeteouti mohl. t>o I., i to- 
rny filé dosázeti Jc«t ua biskupství r. 
1387 Jan IV.. dosavadní notáf krtle Vác- 
lava. A Jako na Moravé zvIáfitA markhra- 
bé Prokop blKknpovl Olomouckému a 
Jeho kapitole Jak Jen mohl fikodll. lak toho 
fami pofaJI pflnové a rytíři Jak v ČecbAcfa 
lak 1 na Morav* velmi kruté k duchov- 
nliD BO chov-ati, vyaí'lajlc« loup^iaTky ** 
n*. kt*ff Jim lU-oo' vytloukali, Jímajíc* 
i9. vAKenfmi J^ muCIce. ano prS 1 koatet. 
n(rb pokladúv Jim nll&ltnA bcTau««. KnM- 
st^'o rydftvalo církevní klatby na proaCo- 
páánlky a ňhfiiíct! ave. ic pak ilio noc- 
nfeli podporovaloIAv m^li. mftla to iionift- 
haHo. a Cakov<< niUilt proti kn^latvu draJi- 
n^ l«t trv»h>. KarvI V. Ta9: <ra p*«U lirili 
VAcUvvwt. 

Blftieaft dabA. kttnm dmi Kacd tC«- 

M prTBkJi (lca«t )M p M OT tl krtie Vtie- 

Hr* ndoTkU. uk te r mi^ pofe«4 > bc«- 
gnCaoit PÉaoraJr ■ wůttee itúkt Uftbobn 
*#««• M «lMMtIl. tato doba JU UIimb 
mM ur vrtbo konce 4oMi. 2Seal(f pA- 
•oré ta Mi JU po deW £>■ třle« dmU. 
t« kiňl Václar dTofuT i sltU tlectatr a» 
oCoCU & CaMo rrebbM BUnTedtoeM kotti, 
kUfft H*i rfOTtíĚy • obnkVn rur^ 
•oodate téiam m wtm on mán U. I ibúo 
m. trn Mva i aaJplMatlHtíi iiMi>fi> 
ptaftr. Mark*«r4 t War(«Bb»r%« 
• ■* Ko»tl. bf*Klf nein-Ml mter kri- 
lor«ké l»aorr *■ Karta, mladil bratr 
B«jTrlÍfbo pvrfctirabf PMtb x Wancobar- 
ka a pte brada ZMwfcMto. RoteMckAo 
a ZUnAktlu^ rtnlmB krtle TAoten 
T ati^é nncvH probrá!. To byto prtCl- 
Boa. I« M Mal prralm obnovltalefn bf- 
vaJ^cfa unntB^cta lUtl a ilomicTcli e«vo- 
kojfl r C«cblcb. Vrvcrriia tata r. UST 
TAIkv krtu a celéma krtUoratrl. | bned 
OofU ^mJtfncOv a potnoGnOcIkv oa£«f, kte- 
H « afm pnfali v Mni lottpltl, ▼ Jebo Jmé- 
o£ v«ř«lD< <UDÍca cD«poho)OTaU. kiipc« 
rtepaitáracl. pcricolné objrratelc iía> 
valí a tomu porkrimA aáailf proraaoratl 
JiAo pKklad náaJcdovaJ pan JeAek a 
Kolorr&t na Komhaux^. a podduak 
poťal vefejof pokoj nitlu. K