Skip to main content

Full text of "Euripidis fabulae : recognovit brevique adnotatione critica instruxit Gilbertus Murray"

See other formats


SCRIPTORUM CLASSICORUM 
BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO 

LONDINI ET NOVI EBORACI 
APUD HENRICUM FROWDE EVRIPIDIS 

FABVLAE RECOGNOVIT 
BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT 

GILBERTVS MURRAY 

LINGVAE GRAECAE IN VNIVERSITATE OXONIENSI REGIUS FROFESSOR TOMVS III 

IXSVNT 

HELENA, PHOENISSAE, ORESTES, BACCHAE 
IPHIGENIA AVLIDENSIS, RHESVS 
OXONII ^ 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO OXONII 

Excudebat Horatuis Hart 

Typograpkus academicus 3^73 

(qo2. I PRAEFATIO 

CvM hunc tomum; sex ultimas fabulas Euripideas 
continentem, eadem qua priores ratione administra- 
verim, non multum de toto genere operis mei prae- 
fandum duco. Codices, praeter eos qui in tomis 
prioribus memorati sunt, novos nullos adii ; veteres 
denuo inspexi solos Parisienses A et B, quorum 
lectiones aliquot locis adhuc incertae erant. Italos si 
licuisset repetere, manus correctrices codicis L melius 
distinguere conatus essem. Restat certe hoc opus 
adhuc non absolutum. 

In re orthographica duabus de rebus consilium 
meum explicare fortasse debeo. Verba quae a syllaba 
(V initium habent augmentum temporale in rjv formare 
iam pridem Elmsleius docuit, confirmavitque lapidum 
et papyrorum antiquissimarum auctoritas, repugnan- 
tibus sane plerumque codicibus. Constat haec regula ; 
sed exceptionem unam faciendam esse monuit Lauten- 
sachius qui, in libello GranwiatiscJie Studien zii den' 
Gricchischen Tragikern und Komikern dicto et anno 
1899 edito, sic scribit : ' Die von Zusammensetz- 
ungen mit eS abgeleiteten Verben zeigen, im Unter- 
schied von den Verben mit dem Stammanlaut ev-, 
niemals eine besondere Augmentation.' Adducit ille 
formas in lapidibus eiusdem aetatis (3:10-300 a. Chr.) 
inventas: erepyer?jKa[{n] CIA 11. 283. 10, eue[py]€- 
[TjijKei; 271. 4, iv. 2, 574 E 9, sed r^vpedri ii. 720 A^ 
II. 24. Addere possis rjvOvv^v in papyro Aristotelis PRAEFATIO 

Rep. Ath. viii. Grammaticorum dicta apud Lauten- 
sachium invenientur. 

Verba quae Euripidis editori in quaestionem veniunt 
haec sunt : ^vtvx^Iv (I3), ei»A.a/3et(r^at (2), evTpeTTiCeiv (2,), 
iv^riixdv (1), evaOeveh (i ?), ev(})paCveiv (2). In his codices 
aut omnes aut meliores semper ev- praebent, nisi Hec. 30 1 
i]vTvy^ovv omnes, Iph. A. 11 1 1 i^vTpe-nia-pAvoL LP, Or. 3 1 7 
i}v(t)pavas omnes, ib. 287 riv(})pav€ M V L P : ev(f)pav€ 
M^ A B. Formae €vtvxovv et €VTpiTn(Tp.ivoi. certe restit- 
uendae sunt : cf. de hoc Cycl. 594 et Ar. Plut. 626 
codd. R V : de ev(j)pavas, eixppave mihi non liquet. In 
ceteris tragicis nulkim exstat exemplum : in Ar. Ach. 5 
formam in ev- praebent codd. fere omnes. Potuit, puto, 
hoc verbum Graecis saecuH quinti, hominibus gram- 
maticae imperitis, cum evdvvoi magis analogiam habere 
videri quam cum evTvxw ; itaque lectiones codicum 
Or. 217, 287 non mutavi. Sed mirum est qua arte 
formas augmentatas horum verborum tragici vita- 
verint. 

Verba cum bva- composita quomodo augmentum 
fecerint, expedire haud facile est : nuUum enim puto 
exstare apud tragicos exemplum nisi Soph, O. T. 262, 
ubi jurj 'bva-Tvxi](Tev et p.rj hv^TTvxwev praebent codd. 
Nam lon. 1457 '^po(T&' ehva-Tvxec mera coniectura nititur. 

Et altera res est in qua usum Hbrorum sequi malui 
quam recentium editorum consuetudinem. Vocabula 
enim quae elisionem vel crasin patiuntur non nunquam 
Latino more plene exscripta exhibui, quod ad crasin 
attinct Herwerdenum 'secutus, qui in praefatione 
Helenae suae se 'grammaticorum inventum aphaeresin 
plena coalescentium vocalium scriptura commutasse ' 
professus est, quod ad elisionem, plerumque librorum PRAEFATIO 

auctoritate usus, ubi ea defuit, iudicio meo. Quod si vv. 
quales sunt Or. 1605 et sqq. Phoen. 606, 623 spectes, 
ubi versu intcr duas personas diviso primae ultima ante 
primam secundae personae syllabam elisa est, paene 
ridicula evadit scriptura si syllabam illam elisam 
omittis. Quo pacto enim Polynices iratus, cum ow/xara 
vellet dicere, 8w/xa^' diceret, quasi sciret fratrem inter- 
pellaturum esse et a spiritu aspero incepturum ? 
Leviusculas quidem res tango, non quod eas graves 
esse credam, sed ne mero nova captandi studio motus 
a consuetudine inveterata temere declinasse videar. 

Denique rogavit me nuper vir /^erpiKwraro? Paulus 
Maas in canticis discribendis d(rQi<nv qua ratione 
adhibuerim : pauca igitur de hac re dicenda sunt. 
Et primum quidem confitendum est me inter legum 
metricarum veritatem et lectorum commodum ita 
medium direxisse cursum, ut ab omni parte sibi con- 
stantes eio-^eo-ets praebere non tentaverim. Sed in 
summa nec periodos nec synapheae terminos, sed tan- 
tum singulorum versuum metra totosque qui nunc 
vocantur ' Stollen ' commode definire volui. Scilicet 
eadem eio-^eo-ts idem metrum, maior eiV^eo-i? brevius 
metrum vel clausulam significat. In anapaestis et 
glyconeis omnia perspicua : sed ex. gr. vide Hel. 167 
et sqq. Ibi vv. plerique hoc metro scripti leguntur 
- v^ — v^ - v^ — , videlicet, troch. dim. catal. sive iam. 
dim. procatal. Igitur eadem est da-decns vv. 167, 168, 
171. At. vv. 169, 172 una syllaba in initio longiores 
sunt ; igitur paullulum exstant. V. 171 syncopen 
habet, prima alterius iambici metri syllaba omissa ; 
maiorem habet do-Oeau'. At potui his vv. eandem 
omnibus da-dea-Lv tribuere, nam omnes re vera eiusdem PRAEFATIO 

metri formae sunt variae. Potui certe, idque saepe 
feci ; sed hic in tanta aequalitate metrorum magis 
lectorum commodo qui stropham cum antistropha 
conferre vellent consulere mihi videbar, si has minutias 
indicarem. Contra in sequentibus w. continui sunt 
trochaei, in dimetros divisi sed syncopen in primo pede 
saepe passi. Potui etcr^eo-et varietates exhibere ; satius 
duxi indicare, quod facile lectorem effugere posset, 
omnibus subesse idem metrum. Vide quae ibi adnotavi 
in apparatu critico ec confer vv. 348-59, ubi indicare 
volui omnes (praeter 356) ditrochaeos esse sed ^SSy 355 
catalecticos (p6viov al^a>^pr]ixa | 8ta bipris 6p(.^o}xai 

1) ^KpoKTOvov bicayixa \ Kai^ixoppvTov (KJyayas. 
Alia est Phoen. 301 et sqq. ratio. Ibi saepius iterantur 
quattuor versus, dochm. monom., dochm. dim., iamb. 
trim., iamb. dim. Ergo quattuor adhibui diversas 
HiT0ia€L^\ Sed his expeditis, supersunt et aliarum 
formarum versus : sunt iam. dim. catal, sunt cretici 
dimetri, sunt uno loco cretici quinque + iamb. monom., 
quos velut duos cret. dim. + troch. dim. catal. divisi. 

Paene semper in canticis Euripideis inveniuntur una 
vel duae metri formae per totum carmen mutationibus 
levibus iteratae : sed his interiecta insunt etiam, nisi 
fallor, alia quasi fragmenta versuum, quorum de generi- 
bus longum est nec huic loco aptum disserere. Sunt, 
credo, in quibus syllabae omissae saltu supplendae 
erant. Exempli gratia vide glyconeos versus, Hip. 
125 et sqq. ubi v. 125 una longa omissa est, 126 
dactylus, 127 dactylus, 128 choriambus ; tum quasi 
animo poetae post tanta peccata ad rectam festlnante 
viam, iusti usque ad finem glyconei. Sunt aHa quae 
iuncturas faciunt inter versus diversos, vel qui diverse 
vi PRAEFATIO 

distingui possunt (Bac. 72, 74) ; alia quac quasi avaKpov 
a-iv vel a(popixi]v quandam efficiunt, qua vehcnnentius 
currat versus insequcntis metrum : creticos, baccheos 

( w ), diiambos saepenumero sic invenies trochaeis 

dim.' catal. vel ithyphallicis praepositos, ut Hel. 230 
Phoen. 1723-26, ubi eodem versu scripti sunt, Andr. 
2H3, 294, 299, 1198, 1201, 1304, cum antistr., ubi 
separatim scripsi : in Phoen. 1287, 1288, cum antistr., 
sic praeponuntur singuli trochaei. De postpositis 

huiusmodi clausuHs, praesertim — vel v-- post 

troch. dim. catal. vel post glyconeum sequentibus, non 
opus est ut moneam. In his et similibus indicandis 
nullam constantem regulam adhibere potui. Spero 
tantum lectoribus qui et animos et aures metris lyricis 
intentas adhibuerint non inutiles fore etcr^ecrets nostras. 
Ouod in secundo vohmiine de doctis amicis diximus 
id etiam in hoc de iisdem iterandum est, gratiaeque 
ex animo iustissimae ita reddendae ut memoriam 
saltem constantis opis ac benevolentiae semper con- 
servem omnium, et maxime omnium Wilamowitzii. 

G. M. 

Scribebafit Oxoitii Kal. Oct. mcmix. \ SIGLA 

M =» cod. Marcianus 471 saec. xii 

A = cod. Parisinus 2712 saec. xiii 

B = cod. Parisinus 2713 saec. xii vel xiii 

V = cod. Vaticanus 909 saec. xiii 

L =^ cod. Laurentianus xxxii, 2 saec. xiv ineuntis 

P = cod. Palatinus 287 et Laurentianus 172 saec. xiv 

n = fraginenta papyracea diversa ; vide supra, p. xiv 
K = fragmentum Berolinense a Kirchhoffio editum 
H = codex Hierosolymitanus x.N;xvi, rescriptus 
Ambr. = fragmenta Ambrosiana ab Angelo Maio edita 

2 = Scholia a Schwartzio ex codicibus M B V Nap. maxi- 
mam partem edita : 2 V, 2 B et similia scholia in uno 
tantum codice inventa. Vide supra, p. vii 

Raro citantur : 

O = Laurentianus xxxi, 10, saec. xiv (?) 
D = Laurentianus xxxi, 15, saec. xiv 
F = Marcianus 468, saec. xiv 
N = Marcianus 470, saec. xv 
Nap. = Neapolitanus H F 4T, saec. xv 
Haun. = Hauniensis 417, saec. xv 

Apogr. Paris. = apographa codicis L Parisina ; quae sunt (i) 
cod. Parisinus 2887, 288S, saec. xvi ; et (2) cod. Par. 
2817, eiusdem fere aetatis 

L^ V similibus designantur cuiusque codicis prima manus se ipsa 
corrigens vel scholia scribens ; L'^ V^ simihbus secunda 
manus ; Htteris minusculis (/, v, b) manus recentiores 
correctrices 

Notis codd. et relL (= rehqui), millos praeter MABVLP 
rcspexiants 
yp. = ypu(j>€T(u, i.e. varia lectio in hbris aut schoHis memorata EAENH TnO0E21S EAENHS 

'HpodoTOs JoTopet TTfpt 'E\ivr]s Kai (f)T](Tiv i\6f'iv fiev nvTrjv els 
AtyvTTTov, Koi TovTo (lid(TK(i.v Kal Tov^Ofxrjpov iroiovvTa Ttjv EXfvrjv 
TTapexfiv T(o Tri\e pdx(^ eVOSutrcrf/a t6 Xa^iKjjfies (pdppaKov t6 ol 
TTope no\v8dnva Q6(ovos i7apdKoiTiS,ov p.i]V ye ovTOiS ios Evpi- 
iTidrjs (prjaiv. ot piev yap n\ava)pevT]V (pa^rXv avTrjv p.eTa tov Meve\uov 5 
jieTa Ti)v TfjS 'lAiou ir6p6r]a-iv Kal els A'iyvTTTov napayeve^rdui KuKei' 
6iv TTeTTopia-dai ra (pdpfjiaKa' o 8e Tr]v pev d\r]dS}S 'E\evr]v (jirjal 
p.r]8' OTTCoaovv e\6e'iv els Tpoiav, t6 eiSwXoj' 8e avTrjs. *cXe'\//-«r 
yap avTqv 6 'Epprjs "Hpas 0ov\r} IIptaTet t(2 ^aai\e'i Trjs AlyvnTov 
(f)v\dTTeiv TTape8(0Ke' tovtov 8e davovTos 6 tiio? avTOii QeoK\ipevos 10 
eneiparo yapeiv avTqv, f] fie iKeTis napeKddrjTO t(o tov TIpoiTtcos 
pvr]paTi. o6ev avTr] eTTKpaiveTai Meve\e(i)s, Tas pev vais ev Tjj 
6a\daar] d7To\eaas, 6\iyovs 8e Tivas tSiv eraipdyv ev avTpeo Ka6€ipyp.e- 
vuvs aili^cov, eis \6yovs 8e e\66vTes Koi pr]xavoppa(f)r]aavTes dna- 
Tuai pev Tuv QeoK\vpevov, avTo\ 8e vijl ep^dvres oys 8>) tco MevfKecj) 15 
6av6vTi KaTii 6d\aTTav 6vaovT(S, eis ttjv ibiav SicKTw^oj/rat. 

Argumentum om. L, habet P ab alia manu postmodo additum 
3 Cf. 5 228 4 oi) yurjf ye Kirchhoff : ov ^V Se P TA TOT APAMATOS nPOSonA 

Eaenh ArrEAos 

TEYKP02 ©EONOH 

X0PO2 ©E0KATMEN02 

MENEAEnS EtEP02 ArrEA05 

Fpats A102KOPO1 

Personarum indicem ex P descripsi : om. L ActaannoA. c. 412: cf. Schol. Ar. Thesm. 1012, 1040, Ran. 53. 
Codices L P : SchoHa nulla EAENH EAENH 

NetAov fxev at8e KaWnrdpdcvoL poai, 

os avTl bias yj/aKdbos AlyviTTOv Trihov 

XevKTJ^ TaK€(,(Tr\s \l6vo^ vypaivti yvas. 

ripa^rei/? 8' 6t e^r; r7y(r8e y?)? Tvpavvos i]v, 

<i>dpov fiev oiKwv vficrov, AlyviTTOv 5' dva^, 5 

09 T(av KaT olhixa -napOiviov [xCav yap.ei, 

^apidOriv, e7rei8i; AeVrp' d(f)i]K€v AlaKov. 

riKret 8c reVm Sio-o-a roio-Se 8&)/xao-t, 

QeoKkvpievov dpcrev [ort 8?/ ^eovs o-e'/3coy 

/3tor 8t?/i'eyK'] evyevij re "napOivov lo 

Et8o>, ro [xrjTpos dyXdiapC, 6t^ rjv fipiipo^' 

eTTet 8' es r//3r]i/ riXOev u>paiav ydpo)V, 

KaK.ovcnv avTi]v @€ov6r]v Ta ^eta yap 

ra r' di^ra Kat /xeAAoyra Trarr' ?77r«rraro, 

TTpoydvov \a(3ov(Ta N?7pe'a)? rt//.a9 rrdpa. 15 

?//xry 8e y?/ /;tei^ Trarptj ov/c dv(avvp.09 
^Trdpr?/, TTaTtjp 8e Ti;z'8dpews' eo-rty 8e 8?/ 
Ao'yo? rts w? Zev? p.rjTip' eiTTaT et? e//?/!' 
A?/8ai' KVKyou ftop^co/xar' opviOos Aa/3(o2', 
os 8o'Atoy ew?/y efe'7rpa£' vtt' aterou 20 

1-3 cf. scriptor. de incr. Nili I. p. 165, Schol. Apoll. Rhod. iv. 
269 fortasse aiSe (leg. ©'/Se, cf. 89) KaWnrdpdevot yvai, et vypaivet 

^oaTs 2 i^a/caSos Ar. Thesm. 856, Aristides ii. p. 334 : \piKdSos 

L P 3 vypairft'] apSevei Aristides yvias L vel L^ (suprascripto 

ut videtur Koivri) : yv-nu Schol. Apoll. 6 napOevov P 7 Aia/coC 

Musgrave, cl. Hes. Theog. 1003 sq.. ApoUod. iii. 12. 6: aio'Aou L P 
8 Siora ro^crSe Saiinafftv reKva Nauck 9 verba uncis inclusa eiecit 

Nauck II EiSw Matthiae : elSox LP 12 iipaiwv LP: corr. 

Reiske 15 Ka^ova* sequenti spatio vacuo primitus L 16 ^/xrj/] 

6^oi Ar. Thesm. 859 17 ecm L: corr. L- P 

1* ETPiniAOT 

bCioyjxa (fxvycov, et (racpijs ovtos \6yos' 

'EXevq 8' €k\i]6i]v. a be TreTTovOaixev KaKO. 

\4yoLfM av. ^XOov rpet? ^eai KaWovs nipi 

^ihalov €S KivOyiCiv ^ Aki^avhpov Trdpa, 

"Hpa KvirpLS re bLoyev/js re Trapdevos, 25 

IJ.op(f)i]s 6iXov(Tai biaT^ipdvacrOaL KpLcrLV. 

Tovjxov be KdWos, et KaXov to bv(TTVX(Sy 

KvTTpLS TTpoTeLvaa U)S ^AX^^avbpos yapel, 

VLKa. Xlttcov 8e jSovcrTadp.'' Mgato? Ildpts 

^TrdpTrjV d(f)LK€0^ ws eixcv cr)(7]ao}v X^xos. 3° 

"Hpa be pepL^^elcr'' ovveK ov vlko. deds, 
e^r]ve]X(i)(Te Td]x ' A\e^dvbp(i) Ae')(i/, 
8t8cocrt 8' ovK ep.\ dAA' opLOL^acracr ejxol 
et8a>Aoy eixTTVovv ovpavov ^vv6eicr 0.1:0, 
UpLdfxov Tvpdvvov TTaLbC' Ka\ boKel ^x ex^LV — 35 

Kevr]v boKr^cTLV, ovk ex^^v. ra 6' av Alos 
(BovKevjxaT dWa rolcrbe (TvpL^aLveL KaKois* 
iToXefxov ydp ela-qveyKev 'EX\r]V())v x^^^vl 
KOL 4>pu^t bvaT7]V0L(rLV, o)? oxAou jBpoTuv 
ttA^^ous re KOV(f)LcreLe ]xr]Tepa x^dva 40 

yvooTov T€ OeCr] tov KpdrLo-Tov 'EAAdSo?. 
^pvy&v 8' e? dXKr]v TTpovTedrjV eyo) jxev ov, 
To 8' ovofxa Tovixov, dOkov "EWr^aLV bopos. 
Aa/3a)y 8e' jx' 'Ep/x^? ev TTTvxcucrLV aWepos 
ve^ekr\ Kakv^fras — ov yap rjpekr^cre p.ov 45 

Zevs — roV8' e? otKor ripcore'co? i8pi;o-aro, 
TTdvT(t)v TTpoKpCvas cro)(j)poveaTaTov ^porQv, 
aKepaLov w? cn^craLfXL Mere^Aeco Ae'xo?. 
Kayo) ixev ev6db^ etp.\ 6 8' ddkLos TTocrLS 
(TTpdTevp.^ d6poC(ras ra? ep.as dvapTrayds 5° 

26 BfKovat primitus L 28 ■rrpoTfivaa-' t ex tr facto P 34 oi/pa- 
vov] cf. 584, Bac. 293, unde aW^pos Wecklein &iro Reiske : vtto LP 
35 rvpa.vv<f Hermann, cl. Alc. 1150 42 iTpovBffi.i)v nt \ideiuT hY* : 
corr. Musgrave 48 fxeveKfoi LP EAENH 

67]pa TtopevOds 'lAiou irvpydiixaTa, 
xl/vxal 8e iroWal 8t' e/x' iirl ^KaiiavbpioLi 
poalcnv €6avov' 7) 8e TrdvTa rAao"' iyoj 

KaTCLpaTOS (lp.L Kol boKW T7pO()OV(T ([J.6v 

TToaiv o-vvdxj/aL TroAe/xoy "E\ki](nv p.iyav. 55 

TL biJT tTL ^Q); 6eOV Tob^ etO-7/KOlxr' eTTOS 
EpiXOV, t6 KkeLv6v €TL KaT0LK1]aeLV TTthov 

^Trdprr/s avv dvhpC, yv6vTo<i ws es "lAioj; 

OVK rjXdov, tva fxi] AeVrp' viTOcrTpojfro) tlvl. 

eco? ixkv ovv cf)SiS 7/Aiou to'6' e/3Ae7rey 60 

npcorevs, dcrrAos ?] yd]X(jiv eTrel 8e yj/s 

O-KoVo) K^KpVTTTaL, TTatS 6 ToO Te^Vr^KOTOS 

6i]pa yajxeLV /ze. roy TrdAat 8' eyw TroViy 
TifjLwcra npcore'co? ixvrjixa TTpocnTLTVoi Tobe 
LKiTLs, Xv dvbpl rd/xd Stacrojo-?/ Ae^x^/, 65 

co?, et Ka^' 'EAAdS' 6vop.a bvcTKk^ks cfiepu), 
]xi'] ixoL t6 (nofxd y lv6d}i oXcryJ)vr]V dcf)\r], 
TEYKP02 

rts Tcavb^ (pvpLV&v Sco/xdrcoy e^et KpaTos; 

riAourou yap oikos d^tos TTpo^reLKdrraL, 

ftacTLk^Ld T djX(i>Ll3ki]]xaT tvdpLyKoi 6' tbpaL. 7° 

ea* 

S) 6eoL, TLV (Ibov oxf/Lv; ly6LCTTi]v opca 

yvvaLK^s et/ccb (f)6vL0v, rj //,' aTTcoAecrei' 

Trdyras r' ^AxaLOvs. 6tOL cr, ocrov ixL]xi]p! exet? 

'EAe'z;j/s, aTTOTTTVcreLav. et 8e /X7/ 'z^ ^e'!;?/ 75 

yata 7rd8' etxoz', ra)8' ay evo-rdxw Trrepw 

51 •^Aiov P: corr. ipse 52 S/co/uavSpiais Ar. Thesm. 864 

56 Ti oS^ eTi Ar. Thesm. 868 fortasse recte 57 /cAeij/oV /j.' Her- 

mann 58 yvouri ^' p fet Badham) 59 Ae/(Tp'] Aexos Eustath. 

II. p. 30 60 eSAeTre L P : corr. / 6l ^i/ L P 62 Trais L : 

TTciis P 63 e-ytt! Dobree : e/iii/ L P 64 irpotnnTvw ut solent L P 

67 /u^ To( Kirchhoff 69 riAouTijt! Nauck 72 ixdi(TTr]s Dingelstadt 
74 sq. 060?^ offov /x'iar]/x' ex*'^ kkivr) (t' L P : corr. / OTroTrTVffaiei' L P : 
corr. Ludv. Dindorf 75 sq. ixt] ^(vrjv yaiav (sic' P^ vel /> 76 

7rd5' Tan. Faber : ttot' L P irTipc^ Elnisle^' : iriTpw L P ETPiniAOT 

cnToXavcnv etKorj eOaves av Alos Kopi^s. 
EA. tC b\ d) TaXatTTMp' — ocrrt? wv /x' a~e(TTpa<^r]s 

Kal Tals eKeCvrjs (rvfKfyopals ijxe (TTvyels; 
Te. i]p.apTov' opyfj 8' et^a p.a\Xov ?/ [xe XPW' ^ 

fjLLcrel yap 'EAAas Tracra T7]v Aibs Koprjv. 

(TvyyvdjdL 8' ??/xty rois Xekey]xa'OLS, yvvaL. 
EA. TLS 8' et; 7ro'^ei' yi]s Trjab' eTTe(TTpa(pr]s Tretov; 
Te. et? roJi' A)(at(ot', oj yvvaL, twv adXio^v. 
EA. 01» Tcipa (T 'E\ev7]v et o-rvyets davfxaaTeov. 85 

drap rts et lioQev; tlvos 8' avSai' o-e XPV' 
Te. ovofia ]ikv i]]uv TevKpos, 6 be (pva-as iraTi^p 

TeXapi.(av, 2aAa/xts 8e TraTpls i] 6p€\l/acr(x [xe. 
EA. rt ^T/ra NetAou rowo^S' iTTLa-Tpe(f)i] yvas; 
Te. 4>vyas Trarpwas e^eAr/Aa/xat x.^oro'?. 90 

EA. t\i]ix(xjv av elrjs' tls be o-' eK/3dAAet TiaTpas; 
Te. TeAa/xa)y 6 cfjvcras. tlv av e^oLS pxLkXov cpLKov; 
EA. e/c rou; ro ydp rot 7Tpay]xa crv]x(popav exet. 
Te. Ata? />t' abek(pbs cuAeo-' ei» Tpoici Oavciov. 
EA. ttws; ou rt ttot; o-o> ^aa-ydyw ySioy CTTepeis; 95 

Te. otKetoi^ auroi; Sikecr aX]x eTrl ^icpos. 
EA. ]xavevT ; eirel rts acocf^povSiv TXaii] Tdih^ av; 
Te. Tov Ylr]\eoos tlv olcrO^ 'Ax^tAAe'a yovov; 
EA. i-at- 

]xvr](TTi]p TTo^' 'EAe'!»?]? r]\dev, o)s aKovo]xev. 
Te. OavMV 08' OTikoiV epLV e6r]Ke crv]X]x<xxoLS. 100 

EA. /cat 8>/ rt roGr' Atayrt ytyi-erat KaKov; 
Te. akXov kafSovTos ottA' d7r?jAAdx^?/ /3tou. 
EA. (Ti; rots eKeivov 3?/ra ■ui^p.acTLV vocrels; 

77 dTroAautrii/ Reiske : awccWvff. iV L P : dn-^Ae(T' Vf' /> post 

78 versum excidisse putabat Usener 79 f^ue L^P: e^ots L 

80 yit' sxp'?J' L P 85 ovt' apci L P : ovk apa l 86 S' auSav 

Schneidewin : i^av^av L P : drdp (t\ xPO '^avSav, tIs ei Trodev tivos ; 
Dobree 89 tovctS' Elinsley : Taa-S' L P vv. 90-142 in P, 91-142 in 
L paragraphi pro personaruni notis praefixi 98 val hic L- P : 

post yovov habuisse videtur L 'AxiAAea tiv olaQa. Un\it»s yovov ; 

Cobet 100 o5' Portus : S' L P 103 vocroh L P : corr. p EAENH 

Te. oOovveK avr^ y ov ftrajAo/xjjy oixov. 

EA. TjA^e? ydp, w ^eV, 'lAtou Kkdvrjv ■nokiv; 105 

Te. Kttt ^w ye iiipcras avros dvTaT:(iiK6p.r]v. 

EA. j/Srj yap ^Trrai xat KaTcipyacrTai, Ttvpi; 

Te. coo-r' 01/8' 1x^0? ye TH)(iu)V eTvai (ra(f)es. 

EA. aj TkrjpLOV 'EAcVtj, 8ta fr' a7To'AAi;yrat (|'pivyes'. 

Te. Kat 7rpo's y' 'Axatot' [xeydKa 8' dpyaa-Tai KaKa. iio 

EA. TToaov \p6vov yap btaTTcnopOijTaL 7ro'Ai?; 

Te. cTrra o-x^e8o'z; rt KapT:ip.ovs erwy kvkXovs. 

EA. xpo^oy 8' €fj.eLvaT dWov iv Tpota tt^ctov; 

Te. TTokkds a-(ki]vas, beKa bukOovaas eTrj. 

EA. 7] Kat yvvalKa '^irapTidTiv eik^Te; 115 

Te. Me^e^Aaos aOTT^/y ^ly' eTTtcTTrao-as ko'//?;?. 

EA. et8es (T7> rvV-' hvo-Ty]vov; ?) Kkvoov Ae'yets; 

Te. ojo-Tre/) ye o-e', ov8ei; rjaaov, ocf^dakpoLs bpSi. 

EA. (TKOTretre /x^ b^Krjatv et^er' ck 6d>v. 

Te. dkkov k6yov pi^fxvr^ao, /xrj K€ivr]s eri. 120 

EA. ovrci) 8oKetre rr)y h^Kr^cnv d(r(f)akr]; 

Te. avros yap oo-o-ots db6pr]v Kal vovs bpq, 

EA. 7/8?7 8' ey otKots o^i/y bdpLapTi Mez^e^Aeco?; 

Te. ovKOVv kv "Apyet (y') 01/8' eTr' Eiipcora poals- 

EA. atat' KaKoy ro'8' etTras ots KaKoi' keyas. 125 

Te. ws Ketyos d(pavi]S avv bdpiapTi Kkrj^^Tai. 

EA. ov Trao-t 'nopOp.os avTos ^Apydoicnv i]v; 

Te. 7/y, dAAa yjeifxoiv dkkoty dkkov doptaev. 

EA. TTOLOLo-iv Iv voiTOKTi TTovTLas dk6s ; 

Te. fxiaov TtepwaL Trikayos Alyabv mpov. 13° 

104 avrw y l p : o.xjtw L P, nisi forte ahTOi t' habuit L 105 \iv 

l: |eij'' P et sine dubio L 'IA.1011 L^ P : iKwv L 109 aTTd:Wvvrai L : 
a.T7(ii\vvrai (sic) corr. in dTrcoAoi^To P 112 Kafj.Tri/xovs Nauck 113 5' 

om. P ii^fTiP 115 (TirapTta.TT]v LP: corr. P- 118 Sxnrep 

aiy l 121 'So/ceiTe Badham 122 ' 7Vrt;« /^»5«.' vidi., et in visn 

operaiiir iittellectus ' : cf. fr. 909, 6 : «TSoj' %v Koi vovs bpa Reiske 
124 7'add. Musgrave 127 avrhs LP 129 eVo' toio-i P 130 tte- 

puivras Reiske ETPiniAOT 

EA. KUK Tovbe Mez-eAaz' ovtls et8' acjiLyiJLevov; 

Te. ovbiLS' 9avoi)v be KAj/^erat Ka6^ 'EAAaSa. 

EA. a-iTooKoixeada' ©ecrrias 8' €(ttlv Koprj; 

Te. Aijbav eAe^as; otxerat davovcra 877. 

EA. ov TTOu VLV '^E.Xevrjs ala-^^^pov wAecrey KAeos; i35 

Te. (f)a(riv, ^poyjio y d\f/aaav evyevrj beprjv. 

EA. 01 TwSapetot 8' eto-ty ?) ovk eto-ty Kopoi; 

Te. TeOvaa-L Kal ov TeOvaa-L' bvo 8' eoroi' Ao'yco. 

EA. TiOTepos 6 KpeL(Ta-u)v; w TakaLv eyo) KaKdv. 

Te. aa-TpoLS (r(j)^ 6p.oLo)6evTe (f)da-^ elvaL de(a. 140 

EA. KaXS>9 eAe^as roSro* 6dTepov be tl; 

Te. (Tc^ayals dbe\(f)fjs ovveK eKTTvevcraL fiiov. 

&Kls 8e p.v6o)v 01) 8t7rAtt XP??C<^ aTeveLV. 

S)V 8' oweK' rjkdov Tovabe /3ao-tAeioi'S bojJLOVs, 

Tijv dea-iTL(ab6v QeovorjV xP/^cor t^etr, i45 

o-y TTpo^evriCov, ws rv)(w p.avTevp.dTO)V 

oTTij veo)s o-TeLkaLpi' av ovpLov TTTepov 

es yrjv evakCav KvTTpov, ov /ut' eOecnTLaev 

OLKe^LV WiTokko^v, ovop.a vrja-Lo^TLKOv 

^akap.Lva 6ep.evov Tijs eKet -xdpLV TTaTpas. 150 

EA. ttAoC?, S) ^ev', avTos a-iip.aver av 8' eKkLiToov 

yrjv Trjvbe (pevye TTpCv cre Tralba Tlpo)Teo)S 

Ibelv, os dp-yeL Trjabe yrjs' cLTTea-TL be 

Kvalv iTeTTOL6o)S ev (f^ovais OrjpoKTOvoLS' 

KTeCveL yap "EkXrjv^ ovtlv av kdjir\ ^evov. 155 

oTov 8' eKaTL, p.i]Te av ^T/ret p.a^elv 

eyco re aLyG)' tC yap av o)^ekolp.L ae; 
Te. Kako)S eke^as, 2» yvvaL' 6eoL be aoL 

ea6kQ)V dp.0Lj3as dvTLboopiiaaCaTO. 

131 Meve\av Paley : fieve\aov LP ko/c tou Mei/eAewj' Radermacher 
ol5' Musurus 135 ov ttov Seidler et, ut videtur, primitus L : owttcd 

nunc L : wov P : ^ irov suprascr. / 138 \6yoi Schaefer : \6yot L P 

142 (T(j)aya7i L P : (padiv P^ 144 ^a(n\iKovs Wunder T46 avfj.- 

irpo^evna-ov L P : corr. Jacobs tvx^ cx ^Su factum %'idetur in L 

157 (yui 5e P 158 Tev.] paragraphum L EAENH 

'EAerj; o' oixoiov (TGi\x ^yova ov tos (\)pivas '60 

CX^'? oiioias, akka 8tac/jo'pouj ttoAu. 
KaK(as 8' oAoiro /ix7j8' ctt' Evpwra poas 
lA^of o-v 8' et?/s €t'ri')()/s dei, yyz^at. 
EA. o>, /leydAcoi' dxecoy KaTajSakXoiJL^va ixeyav oIktov 

Ttolov d/xtAAa^o) yo'oy; ?*/ rtra ixovcrav k-nikOco 165 

haKpvaiv 1} 6py]V0LS *] ■nivdicnv; alal. 

7TT€po(f)6poL vedvihes, W'''P- 

TTapOevoL X6ov6s Kopat. 
Setp^re?, et^' e/xois yo'ot? 

/txo'Aotr' eyov(TaL Xijivv ^7° 

Acoroy rj avpLyyas ?/ 
(f)6piJLLyyas, alKLvoLs KaKols 
rots ejxola-L avvo^a haKpva' 
■na6iai i;a6ea, p.ikeaL />ie'Aea, 
fxovaela 6pi]vriixa- 
aL ^vv(aba 7re'/jt\/^ete 

(pepae^f^aaaa ^75 

(p6vLa, xapLTas 'lv kin haKpvaL 
Tiap e\xi6ev vtto ixeXa6pa vvxLa 

iraLava 
veKvaLV oXofxevoLS Xa(ir]. 
X0P02 

KmfoetSes d/x(^' vScop \avT. 

ervxov eAtKa r' di^d xXoav 180 

(pOLVLKas oXlov tt4ttXovs 

avyalaLV iv xp^^f^eats 

162 S' del. Wilamowitz 164 eA. P/ : paragraphum L (i L P 

o/KToi' / (vel L^) : or/coj/ L P 165 yoov^youoy primitus P 166 alai 

hic scripsi: e e hic l : t e initio v. 167 L P 170 rhv f^iPvv l 1710): 

aXvois KaKols L P in margine yp. alKivois KaKo7s L') : ri (pop/xiyyas del. / 
et alXivois in textu scripsit 174 pLOvcreia re l 174 sqq. jxovaua, 

ut epT}vri/xa- TTffji^peie Traiava, ditrochaeum valet, cf. ad 186 175 irep- 

aiipaffaap rasura 176-178 (p6via (povia et Traiavas l: unde (povia 

(pivi'. axapiTas .... ■naia.vas vfKvai iu.e\o/xfvovs Lobeck 177 fjXfdev 

Seidler : eVefl' LP 181 a\iov l : a\ico LP 182 avya7(Ttv iv 

Ta?s xp^^^^o-is l : Tai"s del, Hermann : xpi"''^'''"''"' avyoLS L P ETPiniAOT 

ci/x^i bovaKos epveaLV 

OdXTTOvaa' {ttotvms 8' e/Lias,) 

ivO^v oiKTpov avelSoacra', 

oixabov cKkvov, akvpov ekeyov, 185 

oTt, TTOT ekaKev aldyp.a- 

cn cTTevovcra, 'NvpLcfia rts 

ola Nai? 
opecTL (f)vydba vojxov lelcra 
yoepov, VTTo he ireTpLva yvaka 

Kkayyal(TL 
Ylavos dva(3oa ydp-ovs. 190 

EA. to) lu>' W^p' 

dripapia (Sap^dpov TrXara?, 
'Ekkavibes Kopai, 
vavTas ^ X\aL5iV 
TLs epLokev epioke baKpva bdKpvcTL p.oi cjiepojv. 195 
'lAtou KaTaa-Kacjyal 
TiVpl pLekovcTL 8at(i) 

8t' efJLe TCLV TTokVKTOVOV, 

bi ep.ov ovopia TXokvTTOvov. 
A?j8a 8' ev dyyovaLS 200 

OdvaTOV ekaj3ev alcrxy- 
vas ep.ds vtt^ dkyeoov. 
6 8' efxos ev akl TTokvTTkavr]s 
TTocTLs 6k6iJ.evos otxerat, 
KdcTTopos re n-vyyovov re 205 

183 6d\Trova' a/j.(p\ (aficpi t iv l) SovaKos epveaiv LP: traieci et 
hiatum ex. gr. supplevi 184 avefioaaev delevit Badliam, cf. ad 

171 185 eXeyov yp. L: Bp^^vov in textu LP {eXeyov in textu /) 

186 tiTnroS' / oTi ttot' eAa/cer ditrochaeum valet, cf. ad 174 188 v6- 
fxov Matthiae : 70^01' / : yd/xciiv L P 189 ante yvaXa habet /xvaXa 

L : fjLvxt^^o- L' P, dittographia ut videtur : /xvxaTa Canter 190 K\ay- 

yalffiv ^sic) Hermann : «^0770^ L : KXayKas P : del. / 196 /caTo- 

ffKa<pa -Kvpl /jLeXovff^ ISaiw LP: {KaTaffKacpdv et /j.ek\ovffav l '. correxi 
202 alffxvvas e/xas utt' I\Iuretus : alffxiivaff' r//i.as eir' L P EAENII 

bthvixoyevis aya\[xa TraTpibos 
a(j)av€s a(f)aves tTTTro/cpora Ae- 
AoiTre bdiTeba yvfj.vdcrt,d re 

bovaKoevTos Evpw- 210 

ra, veaviav ttovov. 

Xo. alai alal' [dvT. 

cb baCixovos TToXvaTovov 
IxoLpas T€ (rds, yvvai. 
alctiv bvaaiOLiv 
Tis eAa)(€Z' eXax^ev, oTe o-' eTeK€To p.aTf)69ev 

)(tOZ'o'xpCOS KVKVOV TTTep^ 215 

Zevs TTpeTTcov bt' alOepos' 

tC yap aTTecrTi aot, KaK^v; 

TLva be l^LOTov ovk erAas; 

IxaT-qp p,ev otxerat, 

btbvp-d re Atos ovk ev- 220 

baLpiOvel TeKea (f)L\a, 

\66va be TrdTpLov ov\ opas, 

bta be Trdkeas ep\eTaL 
jSd^Ls, d rre jSapfSdpoLcrL, 

TTOTVta, TTapabiboicrL ke^eaLV, 235 

6 be abs ev dXl KVjxaaL re Ae'- 
AoiTTe (iioTOv, ovbe ttot ert 

TTdTpLa p.eXa6pa Kal Tav 

^aXKioLKOv oA/^teis. 

EA. (f)ev (pev, rts rj ^pvyQ>v 

?/ rts 'EAAaj^tas a-jro x^^^os 230 

207 iinroKpaTa P 210 vtaviav LP 21 1 ai a* af ai ci / : at ai 

L P 214 Tis] ris (T* P et utvidetur primitus L 215, 216 in- 

verso ordine collocat /, et inde editores 218 ri 5' ava ^iorov Bruhn 
pioTov L- P (et /) : ^iov L (tKtis L P: corr. / 221 TfK^a l : TfKva 
L P 223 Tr6\(as L^ P : ir6\tas L 225 \fXfCt TroTvta TrapaSlSaxn 

L P : trai. Nauck, cl. 206 226 eV] e primitus P 228 6\l3to?s L P : 
corr. P' 229 personac nolam om. L ^ Dindorf : ^v LP ^/ ETPiniAOT 

kreixe Tciv baKpvoeacrav 
'lAtfa) irevKav; 

^vOiV okofXeVOV (TKd(f)09 

crvvap[x6(Tas 6 n/3ta/i,t8as 
eTrAeucre ^ap^api^ ■nk(XTa 
TCLV kp.av e0' kcTTLav, 235 

eTTt To hva-TvyJcTTaTov 
KaXKos, o)? eAot, yd}X(av 
aixSiV' a re SoAto? 
a •73-oAD/croVos' KvTrpts 
Aavatbats dyovcra OdvaTov [rTpta/AtSais], 

Zi Tdkaiva crvixcfiopdf. 240 

a 8e xpvcriois dp6voi.9 
Ato? virayKdkiap.a cre[xvov 

"Hpa TOV (1>KVTT0VV 

€TTeix\j/e MatdSo? yorov 

6s ix€ x,Aoepa bp€Tro[xevav 

€cr(a 77e7rA(oy p66€a ireTaka, 

XakKiOLKOv oi)S [^AOdvav] \x6koip\ 245 

avapTrda-as hi aWipos 
Tavhe yaiav et? dvokftov 
epLV €piv Tdkaivav kOcTO 

npiap.Lbaicriv 'EAAaSo?. 
To 8' ip.bv ovoixa 
Trapd 'I.Lp.ovvTLOLS poalcri 250 

pia\}/ibiov e^et cj)dTiv. 

Xo. exetj /xey dkyeiv, olba' crvp.cf)opov 8e' rot 

234 irXeCffe P 236, 237 del. Dindorf, cl. 27 : fortasse 6 ITpia- 

/ii'5as V. 234) post 237 iya./j.wv ai.iu>v) traiciendus 236 Sv(rTvxisl 238 
ifjLoiv L P : correxi ob metrum lyd/xov i/xhv l) a re Matthiae : 

a 5e L P o T(o\vKTOvos L : cl-koXvktovos P 239 Saj/oiSes P irpia- 
/xlSais LP: TrptafxiSais re /: del. Nauck 240 paragraphum 

praef. L 241 a Dindorf : ti L : ei P : t) l 243 jnedSos P 

245 TreVAa L P : corr. L- P' ^AOdvav seclusi : verba Xa\KioiKov . . . 

/uoAoi/t' del. Dindorf 252 (xvfKptpov l toi Ludv. Diudorf : o-o/ 

LP EAENIl 

(is pacTTa TavayKala tov ISlov (fyepeLv. 
EA. (pikaL ywcu/ces, tCvl ■noTfxc^ rrvveCvyy^v; 255 

ap^ 7] TiKOV(Ta pi' eT^KfV avdpdmoi^ Tepas; 
[yvvri yap ovO^ 'EXXrjvls ovt€ ftapjiapos 
Ttv\os v€P(T(tS)v X^vkov €K/\oxeverai, 
€V w //e A7]bav (fm^Tlv ex Atos t€K€lv.] 
T€pas yap 6 jBlos Kal to, T:payp.aT ((ttl pLOV. 260 

ra juey 8t' "Hpav, tol h\ to KaWos aiTLOv. 
eW i^aX(L(j)0€L(T^ W9 ayaXix avOLS ttclXlv 
aiaxLov et8os eXajSov avTl tov KaXov, 
Kal TCLS Tv^as fxev tcls KaKas as vvv exw 
"EAArjres eTreAa^oiro, tcls 8e p.!] KaKas 265 

ia-(o(ov Mcnrep tcls KaKCLS cr(o(ov(rL pov. 

OCTTLS fXeV OVV e? fXLaV CLTtO^XiTKilV Tvyr\v 
TTpOS OiWV KttKOVTaL, (Bapv /XeV, ol(TTioV 8' OpLCOS' 

ripL€LS 8e TToAAat? (rvp.(f)opaLS kyK€Lp.€Oa. 

7rpS>Tov pXv ovK ova^ abLKOs, et/xt bvaKXei^s' 270 

Kat TOVTO [X€lCov ti]s aXrjOeLas KaKov, 

6(TTLS Ta 1X1] TrpocrovTa K€KTr]TaL KaK<x. 

€TT€LTa irarptSo? ^eot fx^ a(^Lhpv(TavTo yr]s 

is ^apjBap' ijOr], Kal (^iLX^av Tr^TiOjxivi] 

bovXi] KaOicTTi]K ova eXevOepoyv ano' 275 

TCL j3ap^dpoov yap bovXa irdvTa TrArV ero'?. 

dyKvpa 8' 17 pLOV tcls tvxo-s (ox^l ]x6vr\, 

TtOCTLV TTOO^ rj^€LV KaC ]X dlTaXXd^CLV KaKiOV — 

ovTos TiOvrjKev, ovtos ovKiT ea-TL 8?;. 

]X't]Trip 8' oAcoAe, Kat (pov^vs avTrjs ey&j, 280 

dbLK(tis fxiv, dXXcL TabLKOv tovt iar k]x6v 
o 8' dyXaLo-fxa bcofxaTcov i]xov t €(j)V, 

257-259 del. Badham 260 /col ra Ip : Kapra. L P ;uou] txoi l 

263 olvtI tov koKov \a$e7v L P : \d$a} l et in marg. yp. Ao/Sco L- : 
avTl Tov Ka\ov "Ka^ov Porson : trai. Wilamowitz 264 et 265 /ca/cas 

apogr. Paris. : KaXas L P 276 itA.tj;/ L : irpXv P 277 5' ^ 

Scaliger : 5^ L P iSJxei Musgrave : oxei" L P 279 eVe! Te9v>)K€v 

ovTos Wilamowitz 281 toCt'] to'S' Elmsley iar om. P 

282 fyuoC] iixut' Cobet ETPiniAOT 

dvyaTrip avavbpos TTokta TTapOeveveTai' 

To) Tov Aibs 8e keyoiMivtii AiocTKopoi 

ovK ea-Tov. aWa iravT iyovcra hvdTVxrj 285 

rots TTpay\ia(TLV TiOvrjKa, toIs 8' ipyoicnv ov. 

To 8' ia-^aTov tovt\ d p.6koip.^v e? TraTpav, 

KXi]6poLs av €lpyoLp.((r6a — Tr)z; v-n 'lAto) 

hoKOvvT€s 'Ekevriv M^vikeco ^x kk6dv p.iTa. 

et p.ev yap i^V 'Too-is, av€yvu>cr6rip.w av 290 

ik66vTes, a (f^avep^ rjv fx6voLS, is ^vp.jBoka. 

VVV 8' 0VT( TOVT (.CTT OVT(. /U.T/ (T(jii6?] TTOT€. 

TL 87)7' Irt ^o); rtV virokeLTTOixai Tvyjiv; 
yap.ovs ekop.ivri Ta>v KaKwv v~akkayas, 
p.fT'' avbpos olKeu' ^apjiapov Tipbs TrkovcTLav 295 

Tp(X7T€(av i^ouo-'; dAA' oTav tt^ctls TTLKpbs 
^vvfj yvvaLKL, Kal to crG>}x €(ttlv iTLKpov. 
6avelv KpaTLcrTOv 7r<Ss ^avoLjx' av ov KakQs; 
[acr)(Ti]lxoves p-ev ayx^vaL jxcTdpcrLOL, 

KCLV TolcTL hovkOLS bvaTTp€7T€S V0p.L^€TaL' 3°° 

(T^ayoA. 8' €xov(TLV evyevis tl Kal Kakov, 

(TjXLKpbv 8' (5 KttLpbs (rapK aTTakka^aL ^tou.] 

I? yap to(tovtov ijkOoixev (3d6os KaK^v 

al fxev yap dkkaL 8ta Tb Kdkkos evTvx^^ 

yvvalKes, Vfxds 8' airrb tovt d77wAeo-ei'. 305 

Xo. 'EAeV?;, tov €k66v6', octtls €(ttIv 6 ^evos, 
1X7] TTdvT dki)6ii bo^d(Ti]s elprjKevaL. 

EA. Kal p.r]v cra(p(as y eAe^' dko^kevaL 7t6(tlv. 

283 TToAiS L P 284 Aihs'\ Trarphs Ribbeck ALocrKopai] St(r(Ti> 

Kopoo F. Gu. Schmidt 287 es hic P 288 K\el6pois L P 288, 

289 iipyoiiv fxe Badham : mavult SoKovaiv Wecklein fx iXOe^f^ 

eweTv F. Gu. Schmidt : lacunam post 288 statuit Kayser : versus 
fortasse sani 291 is ^viu^oX'' i\66vT€s & (paveph. fiovois av ijv hF 

{e\06vd' & (pavep- &v Porson : a./j.(pavr} Camper : tum /j.6voiv Herwerden): 
correxi 294 airaWayois p 297 rh (Twfj.' sanum videtur : 

rh Soj.u' Scaliger: rh (twv Seidler 299-302 delevit Hartung 

298 TTws Odvoifx h.v ovv Stephanus : ■KpoQavoifj.' &!/ oi L P cv resti- 
tuit Wilamowitz, cl. vw. 303-305 302 (TfiiKphs Stephanus 

(TapK Hermann : &pt' L P 306 e\e6vT' L P 308 e\e\ev L P EAENH 

Xo. TToAA' av yivoiTO koX hia xf/evbo^v ctttj. 

EA. Kul TaixTTaXiv ye rwyS' akriOela. cra^pr]. 310 

Xo. es ^vfX(f)Ofjav yap diri rdya^oi) 0epj;. 

EA. (poiio^ yap es ro 8et/xa TT€pLj3aku>v fx aya. 

Xo. TTws 8' evixev^ias TOKTih^ €v hojjioi^ exets; 

EA. 7raz'res <^tAot /Aot 7rAT/y 6 drjpevoiv ydixovs. 

Xo. oto-^' oS^» o hpaa-ov; p.vi'ip.aTos Xnrova ehpav — 315 

EA. is TioZov epTTets fxvOov rj Trapaiv^a-Lv; 

Xo. ikOovcT es otKOUs", rj Ta TrdvT kTTiaTaTai, 

TTJs TTOVTLas N7/pf/8os € Kyovov Koprjs, 

TTvdov TToaLV a-Qv &€0v6r]s, eir' eo-r' eri 

etr' eKAe'Aot7re (\)iyyos' eKixadovaa 8' eS 320 

Trpos ras Tv\as to ydpfxa tovs yoovs r' e)(e. 

Trptz; 8' oiu8ey SpOcos et8eVai, rt o-ot TTkiov 

kvTTOVixivr] yivoLT av; dkk^ e/xot Trt^oii' 

Td(f)ov kLTTova-a Tovhe ovixixeL^ov Kopij' 

o6€VTT€p eto-j/ Trdyra TakiiOi] (f^pda-aL. 325 

i\ov(T' €V OLKOLs Tolahc, TL /SAeVets TTpocroi; 

dekui 8e Kayu) aol avvfLcrekdelv hofxovs 

Kal avixTTvdiadaL irapOivov OeaiTLO-ixaTa' 

yvvalKa ydp 8?/ avixiTovelv yvvaLKL XPV' 
EA. (pikaL, koyovs ihe^d^xav 33° 

/3are /3dre 8' es hofxovs, 
dyS)vas kvTos ot/ccoy 

ws TTvdrjaOe tovs iixovs. 
Xo. Oikovaav ov //o'Ats KaAet?. 

EA. icb /xe'Aeos dp.ipa. 335 

rty' dpa rdAati^a rtra 8aKpud- 

309 en-T?] (ra(/)7) Hermann 310 a\r]eeia Kirchhoff : aXTtdfias 

L P a\r]9eias «tti) Hermann : a\{)dii' a(rcpa\ris Wilamowitz 310- 
317 paragraphi praefixi in P, 313-317 in L 312 <f>o'/3oy L : </)<{j/os P 
TTfptKa^uiv p 313 TOicriS' L P ; Toia\.v p (et Cobet) : -Tolcfi y I 

324-326 delevit Goguel 325 (ppdaai] txade7v Badham 330 «Se- 

i^a^xav L- P : e5e|a/i** L 332 oXkwv L P : SoVoi^ suprascr. / aut L^ : 
del. Badham 335, 340, 346, 348 paragraphos praef. L : personas 
hic illic addidit / ETPiniAOT 

erra Xoyov aKoijcToixai; 
Xo. fxrj TTpoixavTLS akyiuiv 

7rpo\dixj3av\ o) ^iAa, yoovs. 
EA. Tt /xoi TToo-is jueAeos erAa; 34° 

TTOT^pa b€pK€TaL (f>dos 
TeOpLTnrd 6^ aXiov Kek(v6d r' d(rT€pu>v, 
ri V veKvcTL KaTo. x^oyos 
rai' xpovLov exet rwxct^/ 34 5 

Xo. es ro (})€pT€pov rt^et 

ro ixeXXoi', 6 tl yevijcreTaL. 
EA. o-e yap eKaAeo-a, o-e 8e KaToiioa-a, 

Tov vbpoevTL bovaKL x^copbv 
EvpwTav, 6av6vTo<s 35° 

et /Scil^ts iTVfxog dvbpos 
abe jxoL — rt Tdb^ davveTa; — 
^ovLov alcopriixa 

bLO. beprjs ope^opLaL, 
?; ^LcfyoKTOVOV bCcoyixa 

kaLfxoppVTOv (T(})ayd9 355 

avTocTLbapov ecrca TreAao-co 8ta aapKos a/xtAAaz-', 
6vixa TpLCvyoLS ^eato-t 
ro) re aiipayyas 'I8at- 
as ertXoj^rt npta//t- 

ba. TtoT dpLcj)! fiov(TTddp.ovs. 
Xo. dWoa dTTOTpOTTa KaKwv 360 

yivoLTO, To 8e o-oy evTVxes. 

342 t' oeAfoi; L P : corr. Badham 343 fortasse &(rTpuv ob 

metrum, cf. 632 sqq. Ke\fv6d L P : is K(\ev9d l 344 ^) '^* 

Jacobs :^ L P veKvffi l : vUvffLv L P 345 xpoviov Herwerden : 

Xdoviov L P : cf. L T. 481 348 ae y' a.vfKd\e(ra Badham KaTw- 
jjLocra L P : corr. Elmsley 349 v^poevTi Reiske : v^poevTa L P 

XAcopji/ Stephanus : x^^pov L P 352 verba ti Tdb' aa-vveTa Choro 

vulgo tributa post correctorem apogr. Paris. 353 4pi^o/xai P 

355 SaCynhv alfxopvTov post Hartung Wecklein AaLuopvrov L P 

(T(payas P 356 a,uiA.Ao L P : corr. Musgrave 358 sq. (rrjpayyas 

'iSaias iviCovTi Badham : (rvpayy ao(5al (Ji^iiov LP: (rvpiyyoiv aoiSais 
(Tc^i^ovTi Wilamowitz Trpia,ui5a L P : Trpia/xiSas l EAENH 

EA. icb Tpoia Takacva, 

bi ipy av^py oWvcrai 
/xeAed r' erA.a$* to. 8' ip.a hwpa 
Kvirpihos €TeK€ TToXv p.iv alixa, 
TToXv 8e buKpvov' ax^d t ax^cn, 365 

haKpva baKpvcnv ekalSc, TrdOta. . . . 
jLtarepes re Txalhas oK^crav, 
d-n-o 8e iTapOivoi Koixas 
tOevTO (Tvyyovoi v^KpStv '^Kap.dvbpLov 
dp.(()l <i>pvyiov olbpLa. 
iSodv (3odv 8' 'EAA.ds 37° 

K^kdbrjo-e KavoTOTv^iV, 
eTTt 8e Kpart x^pa^ iOrjKev, 
owyi 8' a-naXoy^poa yivvv 

8eucre (povLacab TrAayats. 

u> jxdKap 'ApKabLq TTore TrapOiv^ Ka\ki(TTOL, Alos 375 
d Ae^e^wy k-ni^as T€Tpa(3dpiO(rL yvLois, 
0)? TToAu piaTpbs e/^ids eAax^ej TiXiov, 
d p.op(f)q. 6r\pQ)V XayvoyvMV — > 
6pLp.aTL 8' d/3pa) o-xrjp-cL AeatVetJ — 
efaAAd^ao-' dyO^o. Xvirrjs' 380 

dy re' TTor' "'Aprejuts e£exopevo-aro 
)(j)V(T0KipaT €Xa(pov Me'po7ros Ttrayt8a Kovpav 
Kakko(rvvas eye/cey rd 8' e/xoy 8e'/xas 
wAeo-ei' wAeo-e 'n^pyap.a AapbavCas 

oXop&ovs r' 'Axatot;?. 385 

364 KyTrpiSos Ludv. Dindorf : KuTrpis L P 366 varie tentati : 

fortasse sani lacuna post irdOea posita 367 HKiCTay L P 370, 

371 ^Was aV EKeAaSrjo-' avwTorv^eu Paley {KavoT^rv^ev p) 374 iSfvcre 

L P 375 KoAA.<(rTor del. Nauck, Aioov pro Ai^j scribens 376 yvois 
L P : corr. / 377 jTpos L P 378 Adxva yviwv L P : corr. 

Reiske 379 sic nos : ' sedvttllti delicato fonitam iiiitigas' : oixixaTi 

\d$p(i) (TxVfJ-O' ^eaivris L P : versum deL Dingelstadt 380 &x0ea 

Hermann : &xfa LP 381 i^eKopeixraTo VerraW 382 xp^^roKepw 

(voluit xpv<roKiptDi) l 384 &\e(Tev di\e(iev L P ETPiniAOT 

MENEAEfiS 

o) ras TedpiTTTTOVs Olvofid(o TlLcrav Kdra 

HeXoxj/ a[xCk\as e^aixiXkrjOeis TTore, 

eW wc^eAes t69\ tjvCk epavov eis Oeovs 

TTetadels eTToieis, ev Oeols knrelv ftiov, 

TTplv Tov ep.ov ^ATpea TTarepa yevvTJcraL iroTe, 39° 

os e^e(f)V(Tev 'AepoTrrjs XeKTpcov diTO 

'Ayap.ep.vov ep.e re ^leveKecav, KXeLvbv ^vyov 

TTkeXcTTOv yap oXp.aL — Ka\ ro'8' ov Kop-TTi^ keyeo — 

(TTpdTevp.a K(a7T)j hLopicraL Tpoiav eTTL, 

Tvpavvos ovhev TTpos ^Cav a-TpaTy]kaTu>v, 395 

eKov(TL 8' dp^as 'Ekkdbos veavCaLS. 

KoX Tovs p.ev ovKeT ovTas dpLdp.rj(TaL "ndpa, 

Tovs 8' eK Oakdcrarjs d(rp.evovs iTecf^evyoTas, 

veKpSiV (f)epovTas 6v6p.aT els oIkovs iTdkLV. 

eyu) 8' €7:' oTbp.a tt6vtlov ykavKTJs dkos 4°° 

Tkt]p.(ov aAcS/xat xpovov ocrovTTep 'IkCov 

TTvpyovs eiTepcra, Kas Trdrpav \prj^(iiv p.okelv 

ovK d^Lovp.aL Tovhe irpbs deSiv Tvyjelv. 

AL^vris T epy]p.ovs d^evovs r' e7TLbpop.ds 

TTeiTkevKa TTdcras' y&Tav eyyvs S Trdrpas, 405 

TidkLV p.' d-iToodel TTvevp.a, kovttot ovpLov 

ecrijkOe kalcpos cofrre /x' es TTdTpav p.okeXv. 

Kal vvv Tdkas vavaybs aTroAeVas (f)ikovs 

e^eTTeaov es yijv Tyjvbe- vavs 8e iTpbs iTeTpas 

TTokkoiis dpLdpovs dyvvTaL vavayCoov. 410 

TpdiTLS 8' ekeC(pdy] TTOLKCkdiV dpp.o(rp.dT(i)V, 

e(f> 1]S ea(ji9i]v p.6kLS dvekiTC^rTco tv)(J] 

Ekevrj re, TpoCas rjv diTocrTTdcras exo). 

388-g suspecti 392 /.leveAeoi L P : corr. / 402 Kal eh 

L P 404 Ai0v7]s 5' Hermann 406 koi ovitot L : kovttot' 

L- P 408 a.iru!\e<Tas P 41 1 i\T}(per} LP: corr. Stephanus 

412 ^s apogr. Flor. (Laur. xxxi, i) : ols L P, sed in rasura scr. L 
vel L- EAENH 

nvnfxa 8e xutpas i]Ti^ ?/8e Ka\ Aews 

ovK oi8a* oyXov yap eo-Trerretr i](T)(yv6[xriv 415 

too-^' loTopT/o-at, ras e/ixas bvrr^^^KawLa^i 

KpvTiTOiv vii alhovs Trjs Tvx>]i' orav 8' avijp 

TTpd^j] KaKws v\{/r]\6s, eis ai]6iav 

TTLTTT€L KaKLOi Tov TtaXai bvfrhaLixovos. 

Xpiia 8e T€Lp€L II' ovT€ yap uItos Trapo. 420 

ovT a]i(\)l XpoiT kaQrjTts' avTO. 8' eLKarraL 

TTapeoTt vabs e/</Jo'Aot? a apT:LCTxo]J.aL. 

7T€77\ovs 8e Tovs TTjUV Xa[XTTpd r' dp(l)Lj3Xi']paTa 

XAt8as re ttoVtos ijpiTarr^' ev 8' dvTpov piVxoLS 

Kpv\j/as yvvaiKa ti]v KaKdv TrdvTOJV qxol 425 

dp^aaav iJKu) tovs re 77eptAeAet///xe'i'oi's 

(f)L\o)V (j)vXd(r(reiv Tafx dvayKdcras X^XV- 

p.6vos 8e z/oo-rw, rots e/cet ^Tjrcoy </)iAots 

rct TTp6a-(pop' rjv tto)S e^epevvrja-as Xdj3(a. 

lbo)V 8e 8<i)/ia 7re/)t0epes OpLyKoXs ro'8e 43^ 

TTwAas re crepivas dvbpbs oX/SCov tlv6s, 

TTpocrrikOov' cXttls 8' e/c ye TrAouo-tcoy b6pi.oi)v 

Aa/3et2/ rt mvrats* e/c 8e />i^ exo'rrajy /3tor — 

ov8' et OiXoL^v, ox^eAety exotey ai/. 

(t)?/' ris ay TTv\o)p6s e/< b6fxo)v 1x6X01, 435 

oo-rts 8iayyetAete ra//,' eo-co KaKa; 

rPAYS 

rts TTpof TTvkaLO-Lv; ovk aTraAAa^?/ b6p.o)V 

Kai p.1] TTpos avkeioLaLV ka-Ti]Ko)s TTvkais 

oxkov irapi^^LS b^a-TTOTaLs; ?*/ KaTdavf) 

"EAAr/y TT((pVK(as, oXctlv ovk (—L(rTpocf)aL. 44° 

414 Xeu) Nauck 415 olSa L P 416 del. Dindorf 417 ttjs 

Tvxn^ Arnim : ras Tvxas LP : maluit Nauck t^$ 6//-^s v. 416 scribere 
420 xp<'« ^- X«^P« P ^t- sin^ dubio L o-rTos Musgrave : aTTa L P : 

o-iTov / 421 avTh Badham 422 & a/j.Tri(Txo/J-ai Herwerden : 

a/j.irt(rxofiai L P 426 t€ Hermann : -ye L P 430 ISw P : tSu p 

432 76 Reiske : t6 L P 433 oi Se /utj txovTis Wecklein 434 

virgulam post ai(f)eA.e?v habent L P 436 iiaw L P 438 eupaiy 

Blaydes ETPiniAOT 

Me. S) ypala, ravTa, raCr'* iiTel KaAws Aeyets. 

€^€(TTL, TT^Ca-o^aL ydp' aAA' ares Aoyoi'. 
Fp. aTTeXd'' kjxol yap tovto 7rpo'o-Keirat, ^ive, 

fxrjbiva TreAa^eiy Toia-iV 'EAA?/yaji; 8o'//ot?. 
Me. a* /AT/ Trpoo-etAet x^V*^ /^^^' <^^f^ /3t<f« 445 

Tp. TTudr] yap ovh^kv Siv Ae'yco, crv b' atrios. 
Me. ayyeiKov €La-u) 8eo-7ro'rata-t roto-t o-ots. . . . 
Tp, TTtKpo)? ap' oXp.aL y ayyeAetr tovs aovs Koyovs, 
Me. rauayo? j/kco ^evos, d(Tv\i]Tov y4vos. 
Tp. oIkov TTpos dk\ov vvv TLv' dvTl Tovb' Wl. 450 

Me. ovK, dAA' eVo) TTdpeLHL' Kal av /xot Trt^ou. 
Fp. dxA?7pos to-^' wy Kttt rdx' d>a-6y]a-i] ftLq. 
Me. aiat" rd KAetm irou 'o-rt /xot o-TpaTevjxaTa; 
Tp. ovKOvv eKet ttou a-€[jLvbs r/o-^', ovk ivddbe. 
Me. S baLfxov, b)S dvd^i i]TLfX(a}xe6a. 455 

Fp. ri /3Ae'(^apa TcyyeLS baKpva-L; iTpbs tlv olKTpbs ei; 
Me. Trpos rd? TrdpoLdev avixcpopas evbaLfxovas. 
Tp. oijKovv d7T€\6cbv bdKpva aols bciO-eLS ^tAots; 
Me. ri? 8' ijbe Xfapa; tov be ^aaiKiLOL b6}xoL; 
Tp. TlpoiT€vs Tdb' oUeL biajxar, AtyvTrro? 8e yr]. 460 

Me. AtyuTrros; a> bva-TTjvos, ol Tre^-jrAevK' dpa. 
Tp. rt bi] To NetAoy [xcfXTTTOV kaTi aoL ydvos; 
Me. ou TOVT iix€]X(j)drjV' rds e/xds a-Tevo) TV)(^as. 
Tp. TToAAot KaK(as irpdcrcrovcrLV, ov av bi] jxovos. 
Me. ea-T ovv iv olkols ovtlv ovofxdC^LS dva^; 465 

441 eVeJ scripsi : 6^77 L P k&Wcos \4y(iv ^ecm Herwerden 

444 To7(n* P: To^a-iv /> 445 sq. post 452 trai. Schenkl 

445 irpoffelKii L (et rescripsit /) P : yp. irpocrayi in marg. /> : ivp6<reif 
Mattliiae, cl. Her. 12 18 446 av 5' diTios' -KiiQri yap oiSe»' uv Keyco 
Dobree 447-483 paragraphi praef. in L : 447-476 in P 448 
ap' Hermann : &t' L P : versus varie tentatus : hv <fixriv Wecklein : 
cTovs airayyuKai Koyovs Nauck 450 vvv L P 452 XcrO'^ olcrO' 
in ras. /> 458 (rdiffeis Bruhn 460 XlpojTeois raS' etrrJ fitKadpa Ar. 
Thesm. 874 : TlpctiTfccs toS" ecrTl Sccyuar' Kirchhoff 461 ol TreirKciKa/j.ev 
Ar. Thesm. 878, unde ireirKccK hic Paley ; cf. 532 462 /utyUTTToV P : 
ueTrToV L ydvos'] yivos Musurus ex apogr. Paris. EAEXII 

rp. ro6' cfrrty avTOv fxvijfxa, irais S' upx^t xdovo^i. 

Me. TTov brJT av eh]; TtuTepov eicro? tj 'v 8o'/xois'; 

Fp. ovK evhov "F.Wi](rLv 8e TToXepiiaTaTos. 

Me. riV ahiav crx(>iv ijs iTrrjvpoprjv eyw; 

F/j. 'EAeVj; /car' oikovj ecrrt rovftS' ?/ tov Ato'?. ^7° 

Me. Trw!,- 0//s; rtV etTras p.v6ov; avOis ixol (f)pd<Tov. 

Vp. ?/ TvrSapt? Trat?, r/ xara ^TrdpTrjv ttot t/i-. 

Me. TToOev pLoKovcra; Tiva t6 Trpayp^ €)(et Ao'yoj'; 

F/). AaKe8at/xoi^o? yrjs bevpo vo(rTr](Ta(T utto. 

Me. 7ro're; ov Ti ttov AeA//o-/xe^' e^ dvTp(jov Ae'xo9; 475 

Fp. TTplv Tovs ^Axatovs, o) ^ev^, ej Tpotai' /jioAeti'. 

dAA' ep7r' oTr' otKcoy eo-rt ya/? rt? e^ bopoti 

TvxVt TVpavvos y) Tapd^ra-eTat bopos. 

Kaipbv ydp ovbiv' ?/A^es* i]v be Seo^Tror?/? 

Ad/3?/ (re, ddvaTos ^ivtd (tol yevi]a-eTaL. 48° 

ewov? ydp et/i' "E\ki](Ttv, ovx oaov TTLKpovs 

Xoyovs ebcoKa he^nroTr^v (f^ofiovpevi]. 
Me. rt (f)0); Ti Ae'^aj; avp^popds ydp ddkias 

eK tG)v TTdpotdev Tas TrapecrT^aa-as kAvw, 

et Ti]V pkv alpedeLcrav e/c Tpoias uycoi' 485 

7]K0) bdp.apTa Kal KaT dvTpa atiiCeTai, 

ovopia be TavTov Tijs epijs e^ovad tls 

bdp.apTos dkXr] Totcrib^ evvaiet bopots. 

Atbs 8' eAe^e TratSd vtv TTe(f)VKevat. 

dAA' ?/ rt? eo-rt Zr]vbs ovoix ex^ov dvr]p 49° 

NetAou Trap' oxdas; els ydp 6 ye kut ovpavov. 

27rd/)r?j be ttov yrjs eo-ri 7rA7/y "va poal 

Tov KaXkLbovaKos eia-tv Et^pcora pdvov; 

466 /j.vri/xa] ffrjfj.a Ar. Thesm. 886 474 yrjs p et Victorius : 

Toi^ L P sed Tjs suprascr. L'^ 475 iroVe L P tvTpw P \ix<^s 

Heath : Aexous L P 477 eV 5J/iOis] ijx-Kohwv Wecklein : tvQo.^i 

Herwerden ob v. sequentem 479 ohViv L P : corr. Musgrave 

48). Tas L' P : TO) L 488 5a/iap 5' tr aWr] versu 487 deleto Vitelli 

rota-lS'] TolffLV p 491 ore in '6 7« mut. ut videtur L P 492 

o-7rapT7)s P 'iva Matthiae : 'Iv al L P ETPinTAOT 

aTrXovv b€ TvvbdpeLov ovojxa KA7/(,erat. 
AaKeSat/xoro? 5e yata rts ^vvcovvfxoi 495 

Tpota? re; eyco ixev ovk ex^co rt )(/)j) Xeyetv. 
7roAA.ot ydp, ws ct^aaiv, kv TroAAf; x^oi/i 
d2'o'/xara ravr' ^yovcn koI Ttokts TroXti 
yvvi] yvvaiKi t' ovbev ovv 6avp.a(TTiov. 
ov8' av t6 beivov Trpo(nr6kov (l)€v^ovp.eda' 5°° 

dvi]p yap ovbels oiSe (idplSapos (f)pevas, 
os ovofx' aKOVcras T0vp.6v ov 8coo-€t jBopdv. 
K\eiv6v t6 Tpota? Trvp eyw 6' os rjxjrd viv, 
MeveXaos, ovk dyv(O(TT0s iv Trdcrij yOovi. 
h6p.(i>v dvaKTa irpocrp.ev5)' bKrcrds he jxol 505 

eyei ^vXd^eis' rjv ixkv w/xo^^pcoz- tls f/, 
Kpv\}/as eiiavTov et/xt Trp6s vavdyia' 
i)v 8' ivbLhS) TL fxakOaKdv, Ta Trp6(r(f)opa 
Trjs vvv Trapovcrrjs crvixcpopds alTi](ropLai. 
KaKQv jjLev rjfxlv ecryaTov tols dOkioLs, 5^° 

aAAou? Tvpavvovs avTov ovTa jiaaLkea 
^iov Trpo(raLT€LV dAA' dvayKaia^s exet. 
Ao'yo? ydp ecTTLv ovk e[x6s, cro(p6v 8' eTros, 
beLvrjs dvdyKTjS ovhev lcrxyeLV Trkeov. 
X0P02 

ijKovcra Tas 6e(nrL(^hov Kdpas, 5i5 

a \pi]^ovcT e^dvt] Tvpdvvots 
b6p.0LS, 0)5 Mei^e^Aaoj ov- 
Tro) ixeka[X({}aes otxerat 

8t' epe/3os x^^^'- x^pv^pdeis, 

494 5nr\ovy . . . KXT^^erai ; Nauck 496 Tpoias Tf L P 498 toDt* 

L P 504 seclusit Cobet 505-506 Stcrcras . . . ex^' Musgrave : 

eXf • • • Sicrffas L P 507 Kpw\iwv Badham 509 TaTs vvv irapoiKTats 

(rv/j.(popa7s Reiske : tt) vvv ■Kapovffri ffvfxcpopd ffcp' Hermann 510 Ka^hv p 

/j.fv Paley: Se 6' L P: 5' 60' ' Hartimg : Se 7' Lenting to7s] to'5' 
Wilamowitz 513 ffocphv L P : ffocpwv l 514 Iffx^^tv / vel L- : 

IffX^vii LP 516 xpvffaff' Dindorf : (^rao-a-') a xpjjC'»"'''' Wilamowitz 
4(pavT)v l, unde icpivr] 'v Badham EAENH 

ctAA' €TL Kar olbfi aXLov 520 

TpVy6\X(V0'S OVTTOi) \Lfx4vU)V 

\}/av(reLev iraTpLas yS?, 
ukaTeia j3l6tov 
TaKai(f)p(jor, ac^tAos ^lXojv, 
TravTobaTTcts "^eTrl yas^t Trooa 525 

XpLiJ.iTT6p.evo9 ctraAtw 

KcaTTCL TpwaSo? eK ya^. 

EA. ijb^ av tl{(})ov Tovb^ ets ebpas eyoj TjdkLv 

(TTeLyjX), p.aOov(ra Qeov6r]9 ^tAous Ao'yoi;?, 

rj TTavT akt]du)'S othe- 0>]rrt 8' €1» (pdeL 53° 

TTocTLV Tov ap.ov ((ivTa (f)eyyos elcropdv, 

TTop6p.ovs 6' dAacr^at p.vpL0vs T:€TTk(OK6Ta 

e/ceio-e KaKela ovb' dyvp.vacrTov TTkdvoLS, 

ij^eLv (8') oTav 8?) TrTj/idrcoi' Ad/37/ reAos. 

ey 8' ovK eke^ev, el p.ok(bv (r(odj]aeTaL. 535 

eycb 8' aTTecTTriv tovt^ epwrT/o-at cra(pS>s, 

r^^TOela eirei vlv eXire p.0L crecr(oa-p.evov, 

eyyvs 8e i^ty ttou r^(T8' e(\)acTK eXvaL yOovds, 

vavayov eKTTecr6vTa (tvv TravpoLS ^tAot?. 

wjuot, TTo'^' rj^eLs; «? irodeLvbs dv p.6koLS. 54° 

la, rts ovro?; ov rt ttov KpVTTTevop.aL 

TTpcorews d^reiTTOv iTaLbbs eK l3ovkevp.dToov; 

ovx b)s bpop.aia TrwAos ?/ BdK)(7) ^eoi; 

Td(f)(o ^vvdxlrco K&kov; dypLOS be tls 

p.op(f)i}V 08' ecTTLV, os p.e OrjpaTaL kajSelv. 545 

Me. ae ti]v opeyp.a beLvbv ■r]pLkXrip.evr]v 

TvpL^ov 'tti Kp7j7rt8' ep.TTvpovs T opOoaTdTas, 

525 sq. nondum emendati 526 ivaXiu L P 532 ireirXevKOTa 

Matthiae, sed cf. ad 461 533 eKeTff' iKfTcre L : Skuct' e/ferer' P : corr. 
Canter 534 5' add. Wilamowitz 540 cU^uoi Dobree : S>s /xoi 

L P 542 ■n-pwTfODS L^ P : irpuTeos L 544 &ypi6s ye tis 

Kirchhoff ETPiniAOT 

fjielvov' tI (f)evy€Li; w? oe/xaj hei^acra. (tov 

€K7r\y]^LV Tjfxlv a.(f)a(rLav re TrpocrTLOeLi. 
EA. abLKovfX€6\ S) yvvalKes' €lpy6fx€(r6a yap 550 

Ta([)ov Trpo? avhpbs Tovbe, KaC /x' eXojy ^e'Aei 

bovvaL TVpavvoLS S)V e(f)€vyop.€V ydfjiovs. 
Me. ov KXwires ecr/xei', ot/)( VTTtjpeTaL KaKm'. 
EA. KOi ju?/^' (rroA?/^' y' ap.op(f)ov api(f)l (tQjx' exet?- 
Me. (TTrj(Tov, (fiojSov fxedHcra, kaL\f/ripbv TToba. 555 

EA. t(rTy]p.\ irreL ye Tovdi' €(f)d7TToixaL tottov. 
Me. rts ei; rtV oi//'ti' "■-/z', yvi^at, Trpo^rbepKop.at; 
EA. 0-1» 8' ei rts; avTbs yap cre Kap.' e^et Ao'yo?. 
Me. ovTr(i)TTOT elbov TTpo(r(f)epecrT€pov befxas. 
EA. o) ^eot* 6ebs yap Kal rb yLyv(x)(rKeLV (f>[\ovs. sCo 

(Me.^EAAT/z/ts et rt? v) eiTLyjxipLa yvvi];) 
EA. EAA?/rt'?' aAAa Kat ro (toz' 5e'Aa) ixadeu'. 
Me. '^EKevj] (t 6]xoCav 8?; [xdXL(TT etbov, yvvaL. 
EA. eyo) 8e Mere'Ae<ri' ye o-e'* ov8' ex^co rt ^d). 
Me. eyvoos yap dp6&s dvbpa hvcrTvyecTTaTov. 565 

EA. Z) )(j)6vLos ek6u)v crijs bdp.apTos es X^'p<^^' 
Me. TTOta? bdfxapTOs; fxi] diyijs ejxGtv TTeTTXcov. 
EA. i]v (TOL bLb(i)(TL Tvvbdpeoos, ejxbs TraTrjp. 
Me. 0) (f)U)(T(f)6p^ 'E/car?/, TTejXTTe ^dap.aT ev[xevrj. 
EA. ov vvKTL(f)avTov TTpoTToXov 'EyoSto? ix' opqs. 570 

Me. ov ixi]v yvvatKMv y eXs bvolv €(pvv Tioats. 
EA. TTOLCdv be XeKTpcov becTTT^Ti^s dXXcov €(f)vs; 
Me. i)v dvTpa KevdeL KaK ^pvym' KOixCCofxaL. 
EA. ovk €(ttlv dXXi] (Ti] TLS dvT ejxov yvvr]. 

553-594 paragraphi praef. in L P 555 (po^ov Valckenaer 

556 Ta.(pov Elmsley 557 S> eeo(, riu' 6\piv dffopS> ; ris e?, ywai : 

Ar. Thesm. 905 558 avThs L P Xoyos L p Ar. Thesm. 906 : 

\6yov P 561 om. L P : restitiiit ex Ar. Thesm. 907 Markland 

564 MeveAetf) Dindorf : fieveXdoo L P et codd. Ar. Thesm. 910 ae 

LP-.ffp ohS' L: ovkP 565 7ap L P : &p' codd. Ar. Thesm. 91 1 
566 es hic LP 570-589 versuum ordinem alii aliter mutaverunt 

ut 572 sq. post 581 sequerentur 570 tzpoffitoXov LP: corr. Canter 

571 5yo?j/ L: Zvlev L^ P EAENII 

Me. oij 770 V (f)poi'u) ixkv €v, to 6' o/x/xa fjiov voa-el; 575 

EA. ov ydp jxe kdjacTojv (ti)v hd}xap&* opdv SoKets; 

Me. To aQjx oy.oiov, to 8e (ra(l)es jx aTTOo-repet. 

EA. (TK^y^ai' tl aovvbeX; tls 8e aov ao^l^o^Tepo^i; 

Me. eot/ca?' ovrot tovto y l^apvi']ao\i(a. 

EA. TL^i ovv 8i8a^et o^' ukkos ?; ra o-' 6p.pi.aTa; 580 

Me. e/cet ^'ocroD/Ltei', ort hdp.apT d\\r]v exw. 

EA. oiiK ij\6ov e? y?/i' TpwttS', aAA' etScoAor ijv. 

Me. Kat rts /^AeVorra adpLaT^ i^epydC^Tai; 

EA. aWrip, 66ev av deoTTovrjT* ^X^'^ ^^'X'?* 

Me. rtVoy TrAao-ayro? deo^v; aeATrra yap Ae'yet9. 585 

EA. "H/3a?, 8taAAay/x', ws rTapt? /le /^i?/ \dl3oi. 

Me. Trais' oSy ai' er^a8' 'qa^d (r') ey TpoLO. d^ dp.a; 

EA. Tovvop.a yivoLT av TToWayov, Td aQ>p.cL 8' ov. 

Me. /xe'^e9 /i,e, Ai^tt?/? ciAt? excor e\i}\v6a. 

EA. Aet\//^et? yap ?//xa?, ra 8e Ke'y' e^a^et? Ae'x'/>" 59=^ 

Me. Kat x^^^P^' y'' 'EAe^t-j/ irpoacpeprji 66ovv€k et. 

EA. dTT(i)\6p.i]v \aj3ovad a' ovx e'£(o TToaLV. 

Me. TovKeT p.€ p.^ye6os tuiv ttovoov Tret^et, o"i/ 8' ov. 

EA. ot ey&j* rts 7//xcoi' eyeveT d6\i(t)Tepa; 

OL (f)L\TaTOL \eLTT0vaL p.' ov8' d(()L^op.aL 593 

'EAA?/i'as oti8e iTaTpiha ti]v e\xi]v iTOTe. 

ArrEAOs 

Mez^e'Aae, p.aaTevoiv ae KLyxdvco p.6\LS 
TTCLaav TT\avi]6els Ti]vbe ^dpjSapov x66va, 
TTep.(p6eU eTaipoov tG)v \e\eip.p.ev(i)V vtto. 

575 oyTTou L P : ^ TTov Ip 578 o-ouz/Se? Seidler : crov Se? L P 

5e Fix : 60-Ti L P : ra o-' ovSeis iffTi Bruhn ti o-oi Ser ■kI(tt«iis 

(Ta<t>ecTTepas ; Badham 580 toi o"' /> rasura post o-' facta : ra. cra. y 

L (sic) 581 (Ki7vo (Tov fi\v "LV : corr. Scaliger 585 &i\iTTa'L: 

evfKiTTa P 586 "Hpas Scaliger : fipa LP \dBoi] Xo/St; primitus P 

587 &>/] afx' anonymus ^add t Barnes : -^o-e' L P : i)<TQas Nauck : 

cf. Menand. Discept. 156, Her. 10 589 Av-jtt?? Elmsley : \Was LP 
592 oTroAoVTjj/ P o-' L2 P : 0-6 L 595 \dirovcri p.' Musgrave : 

\eiirovn-iv L P 597 icixdvoo L P : corr. Matthiae ETPiniAOT 

Me. TL 8' ((TTiv; ov ttov jSapjSdpcDV crvXaa-O^ vtto; 600 

Ay. Oavpi icTT, ekaa-a-ov Tovvop! ?) to TTpayp! exoi'. 

Me. Aey'* wj (j)€peLS tl tt/Sc tt/ o-ttouSt/ 2-'eoi'. 

Ay. k€yoi TTOVOVS ce jmuptovs ThrjvaL \xdT-i]V. 

Me. TraXaLa 6prjV€Li TTrniaT' dyyikk^LS 8e rt; 

Ay. l3el3r]Kev aAo)(OS o"?/ Trpos alOipos TTTVxds 605 

dpOeHa^ d(^avTOS' ovpavS) 8e KpvirTiTat 

kLTTOvcra n-ep.vov dvTpov ov crcf)' eo-w^ojuez', 

TOO-oV8e Ae'^ao-'* '12 TakaiircopoL 4>pvy€9 

TrdvTes t "'AyaiOL, 6l 'ip! km '2,Kaixavbp[ois 

dKTOLCTLV "Hpas pi.r^xavoLS kdvj](TKtTe, 610 

80/couyres 'EAe'i'T]i' ovK eyovT exeir ITapii'. 

eyo) 8', e-TretSr/ xpovov ip.eLV oa-ov /xe XP^^» 

ro \x6pcrLp.ov criitaacra, Trarep es ovpavov 

aTTei/jif (pr]ixas 8' ?; raAatm Tvy8apts 

aAAcos /caKa? rjKOva-tv ovhev ahCa. 615 

o) x<^^Pf» A?/8a9 dvyaTep, (vOdb^ ?]o-5' apa; 

eycb 8e' o-' da-rpoiv ws {SejSi^Kvlav p.vxovs 

ijyyekkov etScos ovSef ws viroTTTepov 

8e'/xas cf)opoLi]s. ovk ew o-e KepTOjxelv 

rjixds ro8' avdis, ws a8?/y ey 'lAtw 620 

7ro'i;oy? Trapetxes o-oi -TTo^cret »<at o-D/jt/xcixot?. 
Me. roSr' eo-r' eKetyo* ^vp.j3€(3daLV ol koyoL 

OL Trja-b^ dkr]$els. S ttoO^lvos ri]X€pa, 

?/ 0-' et:? e/xas ibooKev d>k€vas Aa/Seu-'. 

EA. S (f)ikTaT dvhpQ)V Meye'Aea)?, 6 /xey \p6vos 625 

TrakaLos, ?/ 8e Tepxj/LS dpTLO)s Trdpa. 

ikajiov da-p,€va ttoo-lv epov, ^tAat, 

600 ouTToii L P : ^ TTou / 601 0ai}ju' effr' Scaliger : 0ouiua Vt L : 

eai/uin-T' P 6X01/ /> : ex'^»' L P 602-605 paragraphi praef.in L P 
602 (^fpjjx P 605 TTTvxas LP 607 XiTroStr' ipifxvhv Schneidewin 

612 fjj fxpV" L P 617 fiePrjKvlrjs l ut videtur 621 (tS> 

Milton : ,£ L P 623 toIs TriaB' a^-ndois Herwerden 624 1} er' 

Canter : dis L P EAEXH 

TTfpi r' firhaa-a X^P" 

<J)lKuu> (V ixaKpa (pkoyl (()a((T(f)up(o. 
Me. Kayu) cri' iroWovi 8' iv /xeVo) koyovs e\(t)V C>lo 

OVK Ot8' OTToioV TTp&TOV ap^o)pLai TO. vvv. 

E/\. y(yi]6a, Kparl 8' opdiov^^ ideipas 
aveTTT^pooKa Kal bdKpv (TTaXdLrr^roo, 

TtepX h\ yvla X^^pas ejSaXov, ijbovdv, 

S) TTocrts, 0)5 Xa/3a). 635 

Me. u) (/)iArdr); TTp6(To^Li, ovk ifji.ep(l)Oi]v 
tx(i> To. rTJs Alos t€ AcKrpa A/jhas 6\ 

av vTTO X.aixTTdb(ov KopoL \evKLTnroi 

^vvop.aLp.ove^ o)\ftL(Tav 0)X(iL(Tav 640 

To -npocrdev, e/c bopLcov 8e vocr^picra^ cr'' i[xov 
Trpos dXXav kkavveL 
Oeos avp.(popdv racr8e Kpeicra-o). 
t6 KaKov 8' dya6ov cri re xd/ixe crwdyaye, TiocrLv 

XpdvLov, dAA' ojucos 6vaip.av tvxcls. 645 

Xo. Oifato 87/ra. TavTa 8?/ $vvevxop.aL' 

hvolv ydp ovTOLv ovx o p-^v TKrip.o)v, o 8' ov. 
EA. </)iAai (f)iKaL, rd Trdpos ovKeTL 

crTivopLev o{/8' dAyco. 
■Trdcrti' e/xdi" €Xop.ev [exo/xey,] oi^ [ejuero^'] 

628 irept t' (TTfTaffa Hermann : iTtptireTd.(ra(ra L P X^V" ^^ ^^' ^"> 
sed a super rasuram scripto 630-683 paragraphi pro per- 

sonarum notis in L, excepto 656 EA. 631 aploixai L P : corr. 

Hcrmann 633 SciKpii] 5apu P 634 x«''pa^ L P 635 iis Xd^oi Si 

■k6(tis L P, trai. Elmsley 636 verba Si ^iKTdT-q irpocTo^^is Helenae 

continuant LP: corr. Reisig 637 ttjs Schaefer : toC L P A.l6s 
T€ Reisig : 5(6s L P \-i)^as Te L P : ra ttjs AriSas Ai6s re XfKrpa 

Wilamowitz, ne in catalectico elideretur 641 Se vo<T(pi(Tas 

Ehnsley : 5' iv6(T<pi(Tau 6eoi L P, cf. v. sequentem (t' efxov Portus : 

(t' 6/j.ov L P 642 &\\av Elmsley : &\\av 5' L P 644 Helenae 

tribuit Hermann (rvvdyaye Trocnv L P : (Tvvdyayev, S> irtJcri Dindorf 

646 Xo. Wilamowitz : Me. Tyrwhitt : Helenae tribuunt L P TaSTa 

(sic) ut videtur L : TovTa P 647 Svo7v Ip (vel L^ P^) : Ivelv L P 

648 E\. notam erasam in L om. P 650 aut uncis inclusa dele aut 

e>br cum Seidlero duplica : xp^vov post Ipoias addebat Blassex Bacch. 
Introd. Mus. p. 25 ivaros le Z^xf^-i-os . . . oiov eixii.ev e/c Ipoias 
Xp6vov ETPiniAOT 

€ix€i>ov (K Tpotct!? TToXveTij jLtoAea'. 65 r 

Me. ^x^LS, fyw re o-e* i)\iovs Se [xvpLovs 
juo^Atf biekOMV i]a-66[Ji-)]v to. tt/j ^eoC. 

e/>ia 8e xapjjiova haKpva' Ttkiov exft 

XdpLTOs 7) X.v~a9. 655 

EA. rt </)co; rts ai' rtiS' ijXiTia-ev jSpoTQiv Trore; 

dboKT^Tov e'xco cre Trpo? crTepvois. 
Me. Kayoj cre rz/j^ 5oKoScrav 'loatai' TToktv 

fxokelv 'lAtou re jueAe'ous Tri^pyoDj. 
77/30? ^ecot', b6p.u)V 770)9 r<Si; e/xwi» dT^ecrrctA?/?; 660 

EA. e e TiLKpds is dpxds /3atz'et?, 

e e* TTLKpdv 8' ipevvas (paTiv. 
Me. Ae'y'* (»)? aKouo-ra Tra^ra Swpa dat/xo^i^coz'. 
EA. dTriiTTVcra \xkv kdyov, oXov olov (a-oL(Topi.aL. 
Me. o/Acos 8e ki^ov rjbv tol fx^xOoov Kkv€Lv. 665 

EA. ovK im l3apj3dpov k^KTpa veavCa 
7TeTop.h'as Kcora?, 
7TeToix4vov 8' epctiTos dbUcov ydfxuiv . . 
Me. rt? (ytip) o-e baLp.o)V ?/ TTOTpLOi avkq TTdTpas; 
EA. (5 Ato? 6 Ato'?, S 77o'o-t, 7701? /a' . . . 670 

iiTekaaev NetAo). 
Me. Oavp.aa^Ta' tov TT€p.\\favTos; S» Setz^ot Ao'yot. 
EA. Kare8aKpuo-a Kat jSkicf^apov vypaCvco 

baKpva-LV' d Ato's /z' aAoxo? wAecrej'. 
Me. "Hpa; rt viov xprj^ova-a TTpoaO^LvaL KaKo'r; 675 

EA. w/xot e/jtci)!' heivwv, kovTpQv Kal KprjvQv, 

Lva deal fxopcpdv 

652 «x*'^ m' Jacobs 5e] St; / 654 SaKpva xap.uo"^ L P 

(xapyuorai/ /) : trai. Elmsley (xap^oraj' legens 656 ti 4>ci om. P 

T]\TTtcriv L : ^ATtire L- P 661 TrtKpas is apxas yp. L : wLKpav is apxav 

L P in textu 665 roi / : ti L P 666 ^ap^ipov \eKrpa post L. 

Dindorfium Kluge : XtKTpov $ap^apov LP 667 ■rreTo/j.evas // : 

■KiToi)x4vas LP 669 7ap om. LP: add. Barnes 670 -Kals /u'] 

/xe irars 'Ep^ucls vel jue irars Maia? t' Hermann 671 eireXaa L 

673 (p\e(papov L : corr. L- 675 Me.^Hpa L P (paragraphum L'i : "Hpa. 
Mev. l Ti vwv Hermann : tivccv LP 676 &'uoi 'iSaiojj' Wilamowitz EAEXH 

ic\)aihpvvav, ^vOev ejxokev KpCcni. 
Me. Ta ()' es KpCcnv aoi Tu>vb^ ^^^x' "Hpa KaKwv . . .; 
Vj\. ndpiv ws acj^eXoiTo . . . Me. 7r(Ss; avba. 680 

EA. Ki;7r/Hi>- (I) fx (TT^vcvcrev . . . Me. £ Tkajxov. 

EA. Tkd}X(x)V, Tkdjxutv c58' kitika(T AtyvTrrco. 

Mf. etr' di^TeScoK' erScoAor', ws cre^ei; kAvoj. 
EA. Ttt 8e (cra) KaTo. fx^kaOpa TtdOea TrdOea, jxd- 

Tep, ot 'yco. Me. tl (f)j'i<i> ^^5 

EA. ovk eoTi jxdTrip' dy\6vLov 8e l3p6)(ov 

hi iixdv KaTebrjcraTo bvayafxos ai(T)(yvav. 
Me. w/xof OvyaTpbs 8' 'Ep/xtoVrys eorty /3109; 
EA. ayapLos are/cfos, co TroVt, KaTaaTevei, 

ydp.ov dyafxov (e/xoV). 690 

Me. cb Trar kot aKpas 80) /x' e/>t6r Trepcras Yldpts, 
Tci8e Kat cre 8tajAecre fxvptdbas re 
XakKed-iTkcov Aavaaiv. 
E\, e/xe 8e TraTpCbos d-no KaK^TioTfxov dpaiav 

ifiake Oeos diio (re) 7rc)Aeo? oTro' re (reOev, 695 
ore fxekaOpa ke^^d t eknrov — ov kiiTova^ 
e-n alcrxpols ydfxois. 

Xo. et Kat Ta AotTra ti]s Tvxrjs evbaifxovos 

TvxotTe, irpbs to. TrpdcrOev dpKeaeiev dv. 
Ay. ^levekae, Kafxol TTpdaboTov Tifs rjbovrjs, 700 

678 €;uoAe L P 679 TaS' L P si lectio sana fractus est 

sermo : supple alriav : ttJvS' et KaKaWilamowitz 680-681 Udpiv . . . 

Kinrpi.s Reiske : Kinrpiv. . . irapiv L P : Kinrpis . . . Trdpiv apogr. 
Par. fortasse recte 681 eVeVeucr' / tA.7j^oi/ L P : corr. Musurus 

682 T\dfxova r\a/n6vccs Kirchhoff 684 (ra add. Hermann 685 

Me. P : paragraphum L 687 e/j.av Duport : i/j.f L P : ejj.e et alcrxvvq. 
Hermann 688 edTivl: tcTTi LP 689 &TeKvos semel /: bis L P 

■Koai Musurus : ttoVis L P 690 i/xov Hermann : alcrx^uva L P 

{aliTxvvav l) ex 687 694 Helenae notam om. L P : hic add. /, 

V. 692 male praef. P' vel p 695 i^aKXe L P : corr. apogr. Flor. 

(Laur. xxxi, i) te TrSKeos Matthiae : iroKeos LP 696 ot€ 

Dobree : otj L P 700 irp6(rtoTov Cobet : irpotrSoTe L P : Trpocr- 

SoTfo Elmsley .^9 ETPiniAOT 

r]v ixavOdvu) /xev KavTos, ov aa(}>S)S 5' ex<w. 
Me. aAA.', S) yepate, Kat (ru Koiv(ovet Xoycov. 
Ay. ovx ^'/Se ii.6)(6oiv TU)V €V 'lAto) l3pa(3evs; 
Me. ovx ??8f. '"■pos ^f^r 8' ^/xey rjTraTj^ixivoL, 

V€(f)€\-i]S dyaXix ^xovTes kv x^polv [Xvypov]. 705 

Ay. Tt (/)?/?; 

vecf)€Kr)S dp' dkXoos ei\o\iev ttovovs Trept; 
Me. "Hpas ra8' epya Kat ^ewf TpiaaSiV eptj. 
Ay. 7/ 8' ovo'' akt]dS)s eorty 7/8e (ttj ha\xap; 
Me. ailrrj* Ao'yots [8'] e/xotcri TTio-Teva-ov ra8e. 710 

Ay. 2) 6vyaT€p, 6 debs ws e^u rt ttolklXoi' 

Kal hva-TiKjxapTOV. eu 8e' ttcos Traz-ra o-rpe'(^et 

e/ceto-e xcjKetcr' dva(})epa)V p.\v TTOvei, 

o 8' ov TToyT/o-as aS^ts oAAurai KaKois, 

(3ej3aiov ovbev tijs dei rvx'?? exwi'. 7^5 

(Tv ydp TToa-LS re o-os TTOVOiV ixeTia\eTe, 

av ixkv XoyoiaiV, o 8e 8opos TTpoOvjxia. 

aiievbcov 8' ot eaiTevb^ ovbev etxe* vvv 8' exet 

avT6p.aTa Trpd^as Taydd^ evTV\eaTaTa. 

ovK dpa yepovTa TTarepa Kal AioaKdpo) 720 

vaxyvas, 0118' ebpaaas ola KA/;^erat, 

y{5y dvaveovjxaL tov aov vpi-evaLov TrciAty 

«at Aa/XTrdScoy iJ.epLVi]ixe9' as TeTpaopoLs 

LTTTTOis TpoxdCo)v 7Tape(j)epov' av 8' ev bi(f)pois 

^vv rcoSe vvix(f)ri Sw/i' eAetTres 6'A/3toi'. 725 

KaKos ydp oaTiS p.i] cre'/3et rd 8eo-7rorcoz; 

Kot ivyyeyrjde Kal avvo)bivei KaKols. 

701 /i€J' Kol aurbs L: 5e /co2 auros P 704-711 paragraphi 

praefixi in L : 704 Nuntio, 705 Menelao tribuit P 705 \vyp6v 

seclusit Verrall 706 ante ti <pT)s deest paragraphus in L : rl tp-ijs 

del. Matthiae 710 5' seclusit Herwerden 711 (TKi^ai yap 

& Oihs ts exei Ti ■KoiKiXov Stob. Ecl. i. 7. 6 712 irws iravTa 

(TTpfcpfi Herwerden : ttcos ava(TTpf(p€i L P : irdvT a.va<TTpi<pii Schenkl 
713 xi^ Mf" Wilamowitz 717 Sopbx rpiKu^ia Bruhn 725 ctvv 

L P rAiTrex L P KAENII 

iyu) /xey (hjv, Kct ttc^vx' oixoos Aarpts, 

ii> Toiai y^vvaioLcnv Tipi6iJ.riij.4vos 

bovkoLo-i, Tovvoix^ ovK iyjiiiv ikevOepov, 73° 

Tov vovv hi' Kpelcrcrov yap to'8' t/ bvolv KaKoXv 

Iv' ovTa \prj(r9ai., tcls (ppevas t ^x^lv KaKas 

aWoi)V T CLKOViLv bovkov ovTa tS)v TteXas. 

Me. ay\ S yepaL^, TToXka p.€V irap' do-7rt8a 

p.o^6{]p.aT e^€7rAi)o-as iKTtovSiV ep.0L, 735 

Kai vvv p.^Ta(T^(i)V ttjs eixrjs evirpa^Las 

ayyeLkov i\6u)v tols AeAet/;/f/.eVots ^tAots 

Tdb' 0)5 exoi"^' TjvpriKas ol t k(Tp.\v tvx^is, 

IxivtLV T ctt' aKrats tovs t epovs KapaboKelv 

dyQvas ol ixivovai p.', ws iXiTLCop.i.v, 74° 

Ket Trivbe ttoos bvvaLp.e6' iKKXe\}/aL xdovos, 

(f)povp€LV 6tto)S dv ds ev eA^oVres tvxv^ 

e/c I3api3dp(x>v o-co0w//er, rjv bvv(a[j.€6a. 

Ay. eo-rat ra6', (ova^. dAAd rot ra iJ.dvT€(ov 

eo-et8oy ws 0a{!A' eo-rt /cat yj/evbQv 7rAe'a. 745 

ov8' T/y ap' vyL€S ovbev iinrvpov (j)\oybs 

ovbe imp(t)T5)v (p64yp.aT' ei/T/^es 8e' rot 

To KOL boKelv opvLdas ox^eAeti' ^poTovs. 

KdXyas ydp ovk etTr' ovb' kar]p.riv€ aTpaT^ 

i'e0e'A7/s vT!€p6vri(TK0VTas dcropSiv (piKovs 75° 

ov8' "EAei^o?, dAAd 7ro'Ats dvripirdadi] pidTrjv. 

(LTTOLs dv Ovvex ^ ^^^^ ^^'^ r]l3ov\eTo; 

TL biJTa iJ.avT€v6iJ.e6a; tols ^^oIctl xpv 

6vovTas aLTelv dya6d, //arretas 8' idv 

728 Kfi Musgrave : koI LP: €i Stob. fl. 62. 2 731 Svolv i : 

Svui/ L P 732 eV / : €j/ L P 734 07'] oAA.' p 735 e/c 

TroVotj/ €>aii' L P : corr. Barnes 738 fx""^' Stephanus : ix'^" L P 

evpriKas LP oT] o5 Tyrwhitt 740 /j.evov(ri /x' ws Musgrave: 

lJ.4vovaiv otis L : ixiWovaiv otis P 741 xil r-fivSe Trais Ludv. Dindorf : 

Kal T-fivSi TTws L P fKK\eif/ai p : eKirXf^ai L P 745 ia-flSov hic 

LP 747 ovSe Kirchhoff: ovre LP 751 oi;5"'EA.6i'os Porson : 

ovS4v ye L : ovSev y P 752 eUoi P v. del. Cobet 753 

HavTfv6fj.f(Tda L P ETPiniAOT 

ftiov yap aXXoos biXeap rjvp^Ori ro'8c, 755 

KovbeU iirXovT-qa lixTTvpoLcnv apybs &v 

yvutfxri 8' apicTTi] p.dvTts ij t tv^ovXLa. 
Xo. e? TavTO Kajxol bo^a pLavTeLu>v Tiipi 

yoip^i'yipovTi.' Tovs ^eois ^y^oiv rts av 

^ikovs dpL(TT7-iv ixavT(,Ki]V €\oi b6]xots. 760 

EA. eilv* To. ixev bi] bevp' del KaXws ^X^'" 

oTTcos 8' kawOrjS, o» TaXas, Tpoiaj diTO, 

Ke'p8o9 /xey ovblv dbevai, TroOoi bi rts 

Ta tQ>v (pik(X)V (pLkoLo-LV alcrOicrOaL Ka^d. 
Me. 1] TTokk^ dvrjpov ]x kvl koyto fXLO, 6^ obS). 765 

TL (TOL kiyoL]x dv Ta^i ev Atyato) (pOopds 

Ta NauTrAtov r' EvjSoLKa iTvpTTokiiixaTa 

KprjTrjv T€ At/3v?]S ^' as kiTiCTTpd^priv iTokeLS, 

(TKOTTLds re ITepcre^cos; ov ydp k}XTTki]craLix(. cr" {dv) 

]xvd(DV, kiy(jiv T dv (tol Ka/c' dkyoLi]v ^tl, 77° 

7Td(r)(uiv T €Ka[xvov 8ts 8e kvnrjddixev dv. 
EA.. KakkLov etTra? rj o"' dvrjpoixrjv eyco. 

ey 8' etTre iTdvra TTapaALiTcov, tt6(tov \p6vov 

TTovTov 'tti v(i)TOLs dkLov icjiOeLpov TTkdvov; 
Me. er vav(Tlv wv iTpbs toX^tlv iv Tpoiq bi^a 775 

ereo-t bLrjk6ov eTrra 7rept8po/xas erwy. 
EA. 0e5 ^eu* ixaKpdv y eAe^as, S> raAa?, \p6vov 

(TOidels 8' iKcWev ivQdV rjkOes is crcpayds. 
Me. Trdis </)J/s; rt Ae'^ets; ws /x' diT^akeaas, yvvaL. 
EA. ^eOy' ws rax^to-ra rj/o-8' diTakkayOds yOovds. 780 

755 eipeejj L P 758 /j.avTCiwv Wilamowitz : ixdvTcwv L P 

759 yepov Ti L P : corr. / 760 tx«i L et siiprascr. P : exoi P et 

suprascr. L 765 ^v) \6ya) Pierson : iv oXiyai L P 767 (hPoiKa. L P 

768 Kp-nTTjs Kirchhoff Ail^vris Reiske : Xi^vnv L P 769 (t' tiv 

Dindorf : o-e L P ov yap av Travaai/j.eea Herwcrden 770 \eywv 

t' &«/ L /> : X.iyovTa P 771 ■Ko.crxov P: corr. /> eKa/xvov l: 

iKa/iov LP 775 eV i/ovo-ii' &;/ Apelt : ej/joiKrjoj' L P : evicaxrlovs 

Boissonade, cf. (twv eviavTovs 776 SiijXdov P : dirjXdov 5' L 

780 = Phoen. 972 : delevit Valckenaer Ey\ENH ^/5 

Oavfj TTpb^i avbpbs ov Tab^ eort ha>fxaTu. 
Me. ri XpT]lia hpacras a^iov Tijs crv[X(}iopa<i; 
EA. ijKeis aeATTTO? cjUTToScbi' e/xots- ya/aot!,\ 
Me. ?7 yap yapLiTv Tts TapJ ejSovXydj] Aex'?; 
EA. vjSptv 6' vjipC^iiv ds epi', i)v e'rA?;j' eyw. 785 

Me. i8ta crOdvcov tls r) Tvpavvevuiv yOovos; 
EA. 09 yr/s di^ao-o-ei Trja-be YlpooTeMS yovos. 
Me. ro'8 ecrr' eKeti»' atrty/x' o TTpo(nr6\ov k\v(o. 
EA. TTOLOts eTTtcrras jiapjiapOLS TTvkcapLaaLv; 
Me. roto-8', er^ei' uxnrep Trrcoxos k^y]kavv6p,i-\v. 790 

EA. 01/ TTou TTpo(n]TeLS ^ioTov; S raAaty' eyco. 
Me. Tovpyov fxev i]v tovt\ ovoixa 8' ovk etxei' ro'8e. 
EA. Travr' oto-^' ap', w? eot/ca?, dju^' e/>twy ya.imiv. 
Me. otS'" et 8e XeKTpa 8te'</)uye? rd8' oi^k exco. 
EA. aOLKTOV €vvr]v "lctQl (tol cre(r(^(r]x4vr]v. 795 

Me. ri9 roCSe iTeLddt; (^tAa ydp, et o-a(/)^ Ae'yet?. 
EA. opSs Td(f)OV TOvS' ddkLovs ebpas e[xds; 
Me. opw, rdAatz/a, (TTLJSdbas, S>v tl (toI \xeTa; 
EA. evTavda XeKTpoov lKeTevo[xev (pvyds. 
Me. jScofxov (TTTavL^ov^T rj v6[X0L(rL ^apjSdpoLs; 800 

EA. eppveO^ r][xds toijt^ lcrov vaols 6eS)V. 
Me. ovb^ dpa TTpbs olkovs vavcrToXelv {cr) e^ecrTL [xol; 
EA. ^t(f)os ixeveL cre [xdXkov ?) T0V]xbv Ae')(09. 
Me. oijToos dv etrjv d^Aiwraro? ^poT&v. 
EA. /x?/ vvv KaTaihov, (f)evye 8' eK Trja-he x^o^'ds. 805 

Me. XLTT(av cre; TpoCav e^eiTepcra (Tr]v ydpLV. 
EA. Kpelcrcrov ydp rj cre Tap^ aTTOKTelvaL Xexv- 

782-842 paragrnphi praefixi in L P 783 (fj.iroSci>v Badham : 

i/xTToSdv t" L P 785 €ts ifj.r]v ivvriv eTAr; F. Gu. Schmidt 786 adi- 
Voov Musurus : dh'o:v LP 787 irpoT^ais P: corr. /> 788 

cuviyix' Canter : aXayij! L P 790 To?(rS' Scaliger : to?s L P 

791 ijiroulp 792 ovofi oi/K P : corr. /1 eTxei' Wecklein : «Ixoj' 

L P 798 raXaivas p 800 Pwfj.bv P : corr. /> 802 o"' 

add. Musgrave 803 /xfvct <re Musgrave : fiev il(Ti L P 805 pw 

LP ETPiniAOT 

Me. avavbpd y eiTras 'lAtou r' ovk a^ia. 

EA. ovK av KTOLVOLS Tvpavvov, o (TTrevbeis icrojs. 

Me. ovTto (Tth]pco TpiHTOv ovK ex^et hip.as; 8io 

EA. etcTJ/. ro ToXpxiv 8' aSwar' avbpos ov <T0(f)0v. 

Me. (rty?/ irapacr^^a) ^j^r' e/^as ST^rrat x^P'^^' 

E/\. es aTTOpov ?//<et?* Sei 8e p.riyjixvri<i tlvos. 

Me. bpSivTas yap rj fxi] bpSiVTas i]bi,ov Oavelv. 

EA. jut" eo-rty €Xttls, 57 /xoVj/ a-coOe^tp.ev av. 815 

Me. <j)vi]Tos 1] Tok}xr]Tos 1] koycov viro; 

EA.. et /x?/ Tvpavvos o"' kKTTvdoLT a(j)Ly}xivov. 

Me. epet 8e rts /x'; ov y/^coo-erat y' 0? et/x' eyco. 

E/\. e(rT evbov avTCD ^VfXfxa)(OS deols tcr)/. 

Me. (/)'//x?/ TLS oIkcov €V [xvxols Ibpvfxivi]; 820 

EA. owK, aAA' abeX^jii]' &€ov6r]V Ka\ov(TL vlv. 

Me. XPW^^W'-'^'^ M^^ Tovvo[x' 6 tl 8e 8pa ^pdcrov. 

EA.. 77cirr' otS', epei re o-uyyoVo) irapovTa cre. 

Me. 6vr\a-K0L\x€V av kaOeLV yap ovx otov t4 ]xol. 

EA. "l(tms av dvaTT€L(raL]xev t/cerevoi^re' rty — 825 

Me. rt XP'!/^"^ bpd(TaL; tlv viTdyeLS /x' es ekiTLba; 

EA. irapovTa yaLCL ]xi] 0pcio-at o-e o-uyyo'r(o. 

Me. TTeL(TavTe 8' eK y?/5 bLopLO-aLjxev dv TToba; 

EA, KOLvrj y eKeLVt] pabuos, kdOpct 8' ay ov. 

Me. (Tov epyov, o)? yui^atKi iTpo^r^popov yvvrj. 830 

EA. ws OVK dxpoocTTa yovaT €]xmv e^et x€pG>v. 

Me. 0e'p', ?/y 8e br] v^v fxi] aTTobi^t^TaL koyovs; 

E/\. 6avf]' ya]xovfxaL 8' 17 rciAati^' eytjb /3i(i. 

Me. TTpoboTLS dv drfS' ti]v ^Cav aKi]\f/a(r^ ^X^''^' 

80S a.ua.v5px y Cobet : avavSp' dp' L P 809 KTdvi)s L P o Seidler: 
ov L P 811 a^vvaT p et Stob. fl. 54. 50 : aSvvarov LP 816 vtto] 

airo Wilamowitz, cf. Andr. 321, Cycl. 358 818 oit yvciaeTal y' os 

L- P (me iudice : aliis hoc /, ou yvdxrsTai %s P habere videtur) : oh 
yvdatT &s L : ^ yvwcrtTai y hs p : lectio incerta 825 1(Tws Kirch- 

hotf : eX noos L P 827 irapovTa l : to trapovTa P et sine dubio L 

829 7" Reiske : t' L P ^ddpa S' av ov Ludv. Dindorf : AaBpa 5' d,uov 
L P : yp. ou5a/xoD suprascr. / 830 yvvri ex Phit. Mor. p. 51 E Bro- 

deau : yvvat L P 834 irpuSoTrjs L P: corr. / Tyjv Scaliger: tV 5e L P EAEXII 

E/\. uAA' ayvhv opKOV (tov Kapa KaTMfxoa-a . . . 835 

Me. ri c/)?jj; Oavfia-Oat; kovitot dAAa^ei? Aex»;; 

EA. rawrai ^6(/)et ye- KiicroixaL be crov TreAas. 

Me. eTTt rot(r8e tolvvv 8e£ta? e/i?;s ^tye. 

EA. \f/avoi, OavovTOS (tov roo' eKXcLxj/eLV (})ao9. 

Me. Kayob o-Teprjdels o-ov reAewrT/cretr /^toi^. 840 

EA. -Trws ovv davovixed^ ojcrre Kat 8o'^ay Xajidv; 

Me. TVfx^ov Vt j^wrw (re KTavoiV e/jie Krei^o). 
TTpcaTov 8' dycoya jxeyav aycovLOVfxeOa 
keKTpuov VTT€p (TMV. 6 8e 64\(x)v LTO) 7re'Aa9* 
ro TpctiLKOV yap ov KaTaL(r\vv5i Kkeos 845 

ov8' 'EAA(x8' eXOobv kr]\j/oixaL ttoXvv ^j/oyov, 
ocTTLS &4tlv /jtey ea-Tepr}(r^ 'AxtAAe^coj, 
TeAa/xco2^toy 8' Atayro? etcretSov a-(f)ayd9, 
Tov Nr}Ae'aJS r' a7rat8a* 8ta 8e ri/y e/A7/i' 
oiiK dftco(rco KaTOavelv bdp.apT eyco; 850 

//ctAt(rrct ye* et ycip et(rty ot ^eot cro(}}OL, 
€v\l/v\ov dvhpa TToAe/xtcoi' 6av6v6' vno 
KOV(f)r] KaTa]XT!La-yova-Lv ev tv[xj3(d ydovL, 
KttKOvs 8' e(^' epixa aTepeov eKJidWovaL yrjs. 

Xo. oi 6eoL, yev€(r6(o 8^ Tror' eiiTvxks yivo^ 855 

ro Taz^rdAetoy Kat />teracrr7/rco KaK&v. 

EA. ot eycb rdAatra* rrjs TV)(r]s yap co8 e)(co. 
MeyeAae, hLaTreTT pdy]xe6^ • eK^aiveL h6]xoiv 

7] d€a-TTL(^bbs &eOv6rj' KTVTTel 8o'/X09 

Kkr]6pu)V Kv6evTo>v. ^evy*' aTap tl (()evKTeov; 860 
CLTTOvaa ydp cre Kai TTapovcr d<pLyp.ivov 

836 aAAa|eis L P : «i;/ suprascriptum in L 838 ToTo-Se L : 

T^ffSe P Tolvvv Canter : to?s vvv L : t^s vvv P 840 TeAei/- 

TT}<reiv Musgrave : TeAeuTTjo-w LP 841 AajSr; P: corr. p 

842 j/ctSroij Hervver(den KrevSi post Heathium Matthiae : Kravu 

LP 845 /c\e'os Scaliger : Ae'xos LP 849 NrjXfws t &TraiSa 

Lenting : Bria-ecos re iraiSa LP 851 ^e L 852 fvxpvxov l : 

ip.-i/vxov L P 854 iK^aWova-i L P : accentum corr. Ip 855 Xo 

notam om. L 

3* ETPrniAOT 

bevp oibev d) bv(TTy]vo9, ws aTrooAo/^trji;. 
Tpoia? 8e craidels KaTTO ^ap^dpov yOovo^i 
e? jSdplSap^ iX.doov (pdcryav^ avOi^i efxirecr)]. 
GEONOH 

■))yov (TV [XOL (f)epov(Ta Xa}X7!Ti']p(av aiXa<i 865 

Oelov T€, (rejjLVov 6€(T]xov alOepos, ]j.v)(Cov, 

0)9 7rvev[j.a KaOapbv ovpavov 8e^(o/xe^a* 

crv 8' av Ke\ev6ov et rt? ^I3\a\j/ev TTobl 

(TTeLjScov dvoo-L(^, bbs KadapaCc^ (])\oyL, 

Kpovcrov be 7T(vk7]v, Iva bL€^ik6(i), irvpos. 870 

vojAov 8e Tov ejxbv deoLcrLV aTTohova-aL TrdXLV 

i(f)e(rTLOv (fiXoy^ es b6]xovs KO]iL^eTe. 

'EXevr], TL Taixa — ttcos' e\eL — Oecnricr^xaTa; 
iJKeL TTocTLS cTot MeviK€(i)s od' e]x(f}avi]S, 
ve&v (rTepr]6els tov re crov ]xt]xrj]xaTos. 875 

0) T\.i]]xov, oIlovs btacfyvycov ?/A^e? ttoVou?, 
ov8' oto-^a vocrTov ot/caS' etr' a^irou ]xeveLS' 
epLS yap ev 6eoLS a-vkXoyos re crov Trept 
eo-rat Trdpebpos Z-qvl r58' ey i]]xaTi. 
"Hpa ]xev, rj o-ot bv(r]xevr]s TrdpoLdev ^v, 880 

fiJi' eorrty evrou? Ka? wdTpav (rZa-aL 6eXeL 
^vv Tfjb\ LV *EAAa? tovs ^AXe^dvbpov yd]xovs, 
b(apr]]xa KvirpLbos, \f/evbovv]x(pevTovs ]xddr]' 
KvTTpLS be voa-Tov abv Sta^^etpat 6e\eL, 
w? ]xi] '^eAeyx^f/ /x)j8e Trpta/xeV?; (f>avfj SS5 

862 ofSej/ L : ^Keev P 864 ^dayav aldis L : Bap^ap avOis P 

Q66 Qeiov p T€ scripsi : Se L P : lectio incerta eis (reixvov l deiov 
Se (Tefivbv Oetrfxhv alQepos fivxovs Wecklein : (refxvov pro aefxvvve accipit 
Wilamowitz : ee7ov av/x^oXov aldepos Sia rh raxv e^aTrTov dicit L- scho- 
lion scribens 867 Se^ai^ueOa L P : corr. Schaefer 870 wvpos] 

irdpos Reiske 871 ir6vov Se v6fxt,uov KirchhofT 875 /j.i/j.ri- 

/xaTos Stephanus : TifX7)/xaros L P 878 Oeols Barnes : deolai 

L'^ P : eeo7s re ut videtur L 88r Keh LP 883 ^f/evSo- 

vv/x(pevrov LP: corr. / 885 /x)/ '^e\eyx&V Ludv, Dindorf: /xrir' 

eXeyx&V L P EAENH 

t6 kolXXos, 'EXivrj^ ovv€k\ dror?/rots yafxoi^. 

reAos 8' €</)' ijfuv, €t6\ a [SovXeTaL Kvirpis, 

Xi^acT ah(X4>u> a ev0db^ ovTa StoAeVw, 

eir' av fJieO' "Hpas aTacra crov aaicTOi (iiov, 

Kpv\f/acr' oixaCixov, 6s fxe TrpocrTdcra-eL Tabe 893 

€LTT€iv, oTav yrjv TTfvhe vocTT-qcras tvxjjs. ... 

ri? eto"' dbeXcpSi Tovbe cnfjxavcav i[J.(a 

irap6v0', OTTios av Tovfxov dcrc^aXCds ^XV> 

EA. w TTapOiv, tKcrts djxc^l crov ttltvu) y6vv 

Kal irpocrKaOL^o) OaKov ovk evhaLfxova 895 

inrep t kfxavTrjS Tovhi 6\ ov ix6Xls Trore 
Aa/3ouo-' e7r' aKiXTjs dfxt KaT6av6vT IheLV 
1X7] jxov KaTeLiTr]s crS) KaaLyvrJTco ttoctlv 
T6vh' €LS €[xas rJKovTa ^tAraras x^P"^» 
cTi^cTov be, XLCTcrop.aL cre' cTvyy6vio 8e cru! 900 

Ti]V evcri^eLav fxi] TTpohQs ti]v crijv ttot€, 
xdpLTas TT0v>]pas KdhLKovs ujvovfxevi]. 
fXLcrel ydp 6 ^ebs ti]v jHav, tcl KTr]Ta 8e 
KTacrdaL xeAevet Travras ovk es dpTTayds. 
[eaTeos 8' 6 ttXovtos dhLKds tls wv.] 9°5 

Kotyo? ydp kcTTLV ovpavos TTacrLV ^poTols 
KOL yat, kv fi XPV hu)p.aT dvaiTXr^povfxevovs 
TdXXdTpta 1X1] cTxeLV \xr]h' dcf^aLpelcTdaL (Blci. 
r^jxds he jxaKapLcos [xev, d6XLoos 8' e]xoL, 
Epfxrjs ehcoKe TTaTpl aO) a-(o^eLV TroVet 91° 

r&)8' 0? TTapecTTL KdTToXd(vcr6aL deXet. 
TTW? ovv 6avaiv dv dTToXd(3oL; Kelvos he ttcos 

886 auovfjTois Pierson (tioti fruendis, cf. A. 324") : oiv-qrols L P : ovk 
&p' wuriToTs Herwerden 888 o-' Reiske : y' P : in L -y' aut add. 

L- aut rescr. / 890 6fj.aifj.ou* L (fuit puto ofxaifiova) 893 0-77- 

fiavwv Scaliger : trrifxavw 7' L P 893 irapivT L (eraso a) et P 

896 ToDSe t' L P 898 fX7) fiot Seidler 899 cpiXraTov Cobet 

903 Kal aSiKovs L 903 /3ias P: corr. p 905 damnavit 

Hermann : 903-908 del. Dindorf 908 a-x^^^v Headlam : "x^tf L P 

909 /i«/capia>s] Katpiccs Badham ^? ETPiniAOT 

Ta ^a>VTa rot? Oavovcnv aTroboirj ttot' av; 

{jbt] TO, TOV 6eOV Kol Ta TOV TTaTpOS CTKOTTeL' 

TTOTepov 6 batixcov x.« Oavchv to. t5>v ireAa? 915 

jBovXoiVT av 1] ov /SovA.otir' av aTTohovvai irdX.iv; 

boK(o jueV. ovKovv XPV (^^ a-vyy6v(^ TtXiov 

v^ixeiv jxaTaLi^ ixaXXov ?; XPV^'''^ Trarpt. 

et 8' ovaa fxavTis Koi to. 6ef rjyoviJLevri 

To fiev hiKaiov tov TraTpbs biacf^depels, 920 

rcS 8' ov biKaibi avyyovcjo (rwcret? biKi]V, 

alcrxpbv to. piiv ae Oela ■ndvT i^eibivai, 

Td T ovTa Kttl piiXkovTa, Ta be bUaia iirj. 

T1]V r' d6Xiav 1//.', oto-ti' eyKetjuat /caKOts, 

pSo-at, Trdpepyov bovcra tovto Trjs ri^x^S' 925 

'EXivrjv yap ov8et? ocrrts ov o-ruyet f^poTcav' 

7) KXi](oixai Ka6^ 'EAAaS' ws TrpoSoSo-' e[xbv 

TToaiv (i>pvyoiv wKi](Ta TTokvxpvcovi boiiovs. 

riv 8' 'EAAa8' eA(?co Ka7rt/3oj ^Trctprry? {iTdKiv), 

kXvovt€s eto-t8oVres ws Tiyvais 6eG)V 93° 

caXovT, eycb 8e iTpoboTis ovk dp' ?] (f)ikcov, 

TTdXiv /x' dytt^ouo-' es ro (rSxfypov av6is av, 

kbvdicroixai re dvyciTep', rjv ovbels yafxeX, 

Ti]V 8' iv6db^ eKy\t7Touo-' dXi]Teiav TTiKpdv 

ovTOiV kv otKOts \pi]fxdT(tiV ovriaojxai. 935 

Ket /^ez^ 6av!x>v ob^ ev TTvpa KaTea^pdyi], 

TTpocruy acf)' diTOVTa baKpvois dv ?}yct7roJi'' 

913 aTToSoiri ttot hv Porson : av aTToSotr] iroTe L P 914 ^ S/j L P : 

^ 5;; /: con-. Barnes 915 Kal 6 L 916 7) ov Canter : ?; L P 

921 (Twaas Bruhn : Swcrets L P (Saxreis X'^P"' Keiske' 923 fj.e\- 

\ovTa, To. Se SiKaia firi W. G. Clark : /j.-fi, to, 5e SiKata /utj eiSeVai L P 
post 923 lacunam indicavit Hermann : seci sensus est ' IitstHiatn cole 
erga deos et mortuos—et quidein, dtim id facis, uie serva ' 924 eyue 

L 929 iraMv om. L P: acicJ. apogr. Paris. 931 TrpoSoTTjs P 

■^;/ L P : ovK riyLrjv TiKvov (voluit T(Kvcev) citat Clioerob. can. ii. p. 882, 
9 932 aZ Canter : hv LF 933 kSvwcroixai Hermann (et voluit 

puto Musurus) : iSuxrofial LP : iKSwa-ofi.ai p 935 ovr](T0fxai Musurus : 

i.'vr}(rofj.ai L P 936 KaTi^TTaXr) Reiske EAENII //f vvv 8' dvTa Kal a-o^OivT u(paLpe6i]a-oiJ.ai; 
[XI] brJTa, TiapO^v, aXXa a iKiTivco roOe* 

80? TljV XapLV [XOI, T1]vb€ Kal [J.LJXOV TpOTTOVS 94° 

TiaTpos hLKatov' Trato-t yap kKIos Tobe 

KakXLaTOV, oVrt? e/c TraTpos )(^pi]a-Tov yeyo)? 

es TavTuv ?]A^e rot? reKovaL tovs Tpoirovs. 
Xo. oLKTpov ]xkv 61 irapovTes kv fxiaio koyoi, 

oLKTpa 8e Kal av. tovs 8e MeyeAeco tto^cS 945 

Ao'yous aKOva-at rtVas epet ypv)(7Js Ttipi. 
Me. eyo) o-w ovr' av Trpoa-Trea-elv TXairjv yovv 

ovT av baKpvcraL I3\4(f)apa' Tr]V Tpoiav yap av 

8eiAot yevojxevoL TrXdo-Tov aL<T)(yvoLfxev av. 

KaLTOL Xeyova-LV ws Ttpos avbpos evyevovs 95° 

iv ^vfxcf)opaLaL baKpv aTr' 6(f)6ak[xS)v fiaXeLV. 

dAA' ovyl TovTo t6 Kakov, et Kakbv ro'8e, 

aiprjaofxat 'ycb Trpoade ttjs ev\f/v)(^Las. 

akk\ et [xkv avbpa crot 8oKet crwfrat ^evov 

0]TovvTd y 6p6S)s aTTokal3elv hdfxapT €[xi]v, 955 

d7ro'8os' re Kat irpbs aioaov' et 8e [xi] 8oKet, 

eyo) /:xey ov vvv TrputTov dkkd TTokkdKCs 

ddkLos dv €Lr]v, crv 8e yvvij KaKi] (fiavfj. 

a 8' d^t' r][X(i)V Ka\ biKaC i]yov[xeQa 

Kal ai]s [xdkLaTa KapbCas dv6d\j/eTaL, 960 

Ae'£co rd8' d[X(f>L p.vrj[xa aov iTaTpos tt66(0' 
"^il yipov, os OLKels Tovbe kdLvov Td(f)0v, 

aTTobos, diraLTG) Tr]v i[xr]V bdjxaprd ae, 

rjv Zei/s eiTeixxf/e bevpo aoL o-w^ety e[X0L. 

ot8' oijveK rf^xXv ovttot aTroocoa-etj Qav(s)V' 965 

941 iraKTt Stob. fl.89. 2: TraiSiLP 943 TwvTpaTro!^ Reiske 944- 
946 Theonoae tribuunt L P : Choro Ludv. Dindorf 944 oIk- 

Tpolp 945 Toi/x Hermaiin : tov LP 953 '^di Porson: tJ( L P 

(v^vxias TjTwhitt : evSaifj.ovias LP (glossema fortasse corruptae 1. 
evTvxias) : evavSpias p 957 Cf Med. 446 : iniuria suspectus 

961 To5'] To5' Tyrwhitt T:iQ(f\ Treawv Badham 962 hs L- P : 

&s L Aaioj' P : corr. p 965 airoSwaeis Stephanus : aTroAeVeu 

L P : 6cpAr](xets Nauck avrhs ov-kot anoSuaets Kirchhoff ETPiniAOT 

aAA' ijbe TTaripa vepOev avaKakovixevov 
ovK a^iuxreL tov TTplv €VK\eecTTaTOV 
KaKm aKovaaf Kvpia yap kcTTi vvv. 

o) vepTep' ' Ai,hr}, Kal rre (Tvp.ixa^ov Kak(a, 
69 TToAA' ebe^U) r?/cr8' e/cari (rdixaTa 970 

TTea-ovTa T&)/x,ai (pacrydvu), p.ia-dov 8' e'xeis' 
^ yui' eKeivovs cvnohos epj\\rv^ovs irdikLV, 
7] Trjvbe TraTpds eva-el3ovs dvdyKacrov 
Kpeicra-od cf^avelaav Tdp.d y' dirohovvaL keyjrj. 
el b' epie yvvoLKa tvv eixi^v a-vki](reTe, 975 

a croL ■napekLTiev ijbe tQ>v koycov, (j)pda-co. 
opKOLS KeKkrjixeO\ &>? p-dOrfi, oi irapOeve, 
TTpuiTOv [xev ekQelv hLa p^d^s a^ crvyyovc^' 
KdKelvov r] '/xe hel davelv airkovs koyos. 
i]v h' es iiev dkKrjv [xr] 7:08' dvTL6f] TTohC, 9^0 

kipLu» he 6r]pq TVjx^ov LKeTevovTe v(fj, 
KTavelv hehoKTaL T-qvhe ]xol KaTteiT ep.bv 
TTpbs T]TTap wcrat hL(rTop.ov ^t^os ro'8c 
Tvix^ov 'tti vcaTOLS Tovh^, LV atp.aTos poal 
Tdcpov KaTaa-TdCooa-L^ Keiaoixeada 8e 985 

veKpoi hv k^iis rw8' eirl ^ea-T^ Td(f)U), 
dddvaTov dkyos ctol, \j/6yos he aio iraTpL. 
ov ydp yap.el Tr]vh^ ovTe avyyovos aeOev 
ovT dkkos ovheLS' dAA.' eyw o-(^' dird^opLaL, 
el ]xr] TTpbs olkovs hvvdp.eO\ dkkd TTpbs veKpovs. 99° 

TL TavTa; haKpvoLS es Tb Or]kv TpeTTOjxevos 
ekeLvbs r]V dv y.dkkov r) hpacrTr]pLos. 

973 seq. f) TrjvS avayKaaov ye evffejiovs iraTpos Kpeicraoi (paviLcniv Toit' 
aTToZovvai \exv L P : traieci : /u.ri eixrefiovs -Karphs i]cT(TOi Hermann : 
tuin Tafj! efxol ^ovvai Pflugk 977 KeKKr^iixeQ' ut videtur primitus L : 

KQK\r)ixe&' L^ P 980 es hic L P ■n-o'5' Brodeau : it6t L P 

981 Xiu.hv P Bripa. Canter : ertpav L P 982 tt^;/S' ifxol LP 

984 TovSe L 985 KaTaffTd^ojcn L- P'^ : Ko.TacrTaCovfft L P ante 

991 Theonoae ante 992 Menelai nota in P, et SaKpveis pro SaKpvois p 
991 TepTr6/j.evos P : corr. p 993 e\eeivhs L P EAENII ri 

KT€iv, ei boKd cTOi' bvcTKkeai yap ov kt€V€is' 

IxakXov ye \xivToi toIs e/xois TretOov Xoyois, 

iV 7/s hiKaia Ka\ haixapT eyw Aa/3a). 995 

Xo. ev o-ot (SpajSeveLV, aj z;eai^t, rovs Ao'yoi>s* 

ovrco 8e Kpivov, ws aTracnv avhdvyjs. 
&€. eyo) iricfyvKd t cvarejBelv kol ^ovkoixai, 

<^iA.w r' kiiavTTiv, koI Kkios Tovfxov TiaTphs 

ovK av ixidvaifx, ovhi (rvyyovi^ xdpiv looo 

hoirjv av c^ r\s hva-Kkerjs (f)avqcroixaL. 

evecTTL 8' iepov ttjs hLKrjs eixol jxiya 

Iv Trj (fwcreL' Kal tovto Nrjpe'a)5 Trapa 

e^ovcra aio^eLV Mev^kecov TreLpdcTOjxaL. 

"Hpa 8' eTTetTrep ^ovkeTaC cr^ evepyeTelv, 1C05 

es TavTov oXctm \l/f](f)0V' r; Xapt? 8' e'//.ot, 

lAews piev etr], ^v[xf:iel3r]Ke 8' ovbaixov' 

'neLpdcrop.aL 8e TrapOevos jxeveLV deC. 

a 8' a/x(/)t TVfxjSc^ rw^' wet^tCft? iraTpL, 

rjpuv 08' atiros fxvOos. dhLKOLr]}xev dv, loio 

et HA7/ a7ro8a)o-w Kot yap ay Kelvos /3Ae'7ra)y 

aTTehcoKev av crol Tiph^ ^X^'-^' TavTj] 8e o-e'. 
Kai ydp TLCTLs Toovh' eo-rt rot? re vepTepoLS 

Kal TOLS dvcoOev TrdcrLV dvOpcaiTOLS' 6 vovs 

tG)V KaTdavovTcov Q y^^^v ov, yvcofxqv 0' exet 1015 

dddvaTov els dddvaTov aldep' efXTrecrcav. 
<ws ovv irapaLvGi fxr] jxaKpdv, crLyi]cropML 

d ]xov KaOLKeTevcraT, ovhe fxcapLCi 

^V[xf3ovkos ecro]xaL Trj KacrLyvr]T0v TTore. 

evepyeTca ydp Kelvov ov hoKodcr^ ojna)?, 1020 

993 SvffKXeas Wilamowitz : Sv(rK\e<is L P : SvaKKfa Barnes 994 

TTidov Dindorf 997 Kpivov L P^ : Kplveiv P looi (pauricreTaL 

Badham 1002 ipbv P 1004 fxeveMoos L P : corr. Brodeau 

1005 "Hpa L P 1006 ^ KvTTpis Canter 5f' fioL vulgo 

1007 (Tvfx^^^7)K€ LP: ^vfjL^eP-nKa Herwerden loio avrhs LP 

aSiKoiTiv vLvtLV Porson 1012 rrjj/S' Reiske : ti]v 7' L P 1013 TitreiS 

P: corr. p 1017 Trepaivai Stephanus 1019 rf; Dobree : 

ToD LP ETPrniAOT 

€K 8uo-cre/3etas oaLov ct rt^);/xt vlv. 
avTol [xkv ovv obov tlv e^^vpLrrKeTe, 

eyo) 8' aTTOoTacr' iKTTobibv aLyi^aoixaL. 

€K Ttov 6€U)V 8' apx^a-di ylKeTeveT^ 

Ti]V \xiv o-' eao-at TraTpiha voaTfjaaL KvirpLV, 1025 

"Hpas 8e Ti^y evvoLav kv TavT(o iJ.€veLV 

i]v €S ae Kal aov iToaLV e)(et au>Ti]pLas. 

av b\ 2) Oavdv [jlol TraTep, oaov y eyw aOivu), 

ovTTOTe K€KXi]aij bvaa€l3i]S clvt evaejBovs. 
Xo. ovbeis 7T0T evTVxrjaev e/<8tK0s yeyds, 1030 

h> tS> 5t/<atw 8' eATTtSes acaTi^pias. 
EA. iVIei^e^Aae, Trpo? /xey irapOevov aeau^apieda' 

TOvvOevbe bi] ae tovs Xoyovs ^epovTa \pi] 

KOLvi]V ^vvcLTiTeLV ]ir]yavi]v au)Tr]pLas. 
Me. CLKOve bi] vvv XP^^'-^^ ^^ KaTa aTeyas io35 

Kat avvTeOpa-^aL TTpoairokoLaL (SaaLXeons. 
EA. TL TOVT^ eAe^aj; ea<pep€LS yap iXiTLbas 

bis bi] TL bpdacov xpi]aTov es kolvov ye V(av. 
Me. TretVetas av tlv oltlv€s TeTpaCvycnv 

oxov dvdaaova\ u)aT€ V(2v bovvaL bL(f>povs; 1040 

EA. TTeiaaLix {dv)' aAAa riVa (f)vyi]v cpev^ovjxeOa 

TreStcoy diTeLpoL j3apj3dpov t ovres x^oz'o's; 
Me. dbvvaTov etTras. 4)€pe, Ti b\ et Kpvcf^dels b6[j.0LS 

KTdvoL]x dvttKTa rwSe bLaTopno ^icfxL; 
EA. ovK dv o-' cimo-xotr' ovbe crty?/o-etey aj^ 1045 

ju.e^AAovr' dbeXcf)!] avyyovov KaTaKTeveiv. 
Me. ciAA' oi/8e fi7/i' z^aus eaTLV rj o-co^et/xey ai' 

(f)evyovT€S' i)v ydp elxoi^-^v Oakaaa ex^L. 

1021 4k SvcTcrePeias . . • i/ii/ Brodeau : e| eua-sySeias . . . j/Dj/ L P 
1022 65({r T(v' i^evpicrKeTe Nauck : rrjv e|o5or 7' evpicrKere L P : evpi<TKeT' 
e|o5oV Tira Hermann 1024 Kal (/ceTevsTe L 1026 eijfoiav ut vid. 

P : corr. p 1033 TrpocTfpepovTa XPV Ao^yoyy Vitelli 1035 5r; vvp 

LP 1041 &j/ add. Canter 1042 ofros P 1043 notam 

Menelai post aSvvaTov eiiras habent L P, ante versum trai. Matthiae 
1045 &v (t' Portus : &»/ L P 1046 KaTaKrave^v L P : corr. Dindorf EAENfr 

EA. aKov(Tov, i]V rt koI yvvi} Aef/; (to(I)6v. 

liov\i] K^y^crOai, }jJi] 6av(av, Aoyw davelv; 1050 

Me. KaKos jxev opvis' d 6e KephavG), Xcyeiv 

(.Toifxos eijut jU7; Oavojv Aoyo) Oavdv. 
EA. Ka\ fj.ijv yvvaiKeiOis (t av otKTL^raLixeOa 

KOVpaUTL Kal Opl]VOL(TL TT/JOJ TOV aVOCTLOV. 

Me. cT(t)Ti]pLas 8e tovt^ exet rt t-wi' aKOs; 105 5 

7raAator7;s yap rw Ao'yw y' €V€.(ttl tls. 
EA. 0)? 87; OavovTa o-' ivdkLov /cez/w ra(/)w 

Oa^lfat TVpavvov rT/o-Se yTj? amjo-ojuat. 
Me. /cat 87/ TTapd.K€V' etra ttws avei) yecos 

croo0r](T6ixecT0a KevoTacpovvT^ i[xov 8e'/xa?; 1060 

EA. SoSyat KeAevcro) TTopO[XLb\ 77 KaOi^crofxat 

k6ct]xov T(X(f)i^ o-w TreAaytovs es ayKaAa?. 
Me. ci)S eS ro'8' eiTra? TrATJy ey* et )(^ipa(o Tacf^as 

OdvaL KeAewet o-', 07j8ez' ^ cTKrj\}/Ls (pip^L. 
EA. dAA' 011 voixlC^lv cf^rjaoixev KaO^ 'Ekkaba 1065 

)(e'po-a» KaXvTTTeLV tovs 0av6vTas ivaXiovs. 
Me. rovr' aS KaTopOols' etr' eyco (Tvp.irXevcrop.aL 

Kca cTvyKaOi](TO) K^crpov €V TavT^ (TKa(j)eL. 
EA. o-e Kat irapelvaL 8et p.a\t(TTa tovs re o-ovs' 

TrXcoTripas ot-ncp e(f)vyov eK vavayias. 1070 

Me. Kat //7/^ eavnep vavv ctt' dyKT^pas Ad/-?oj, 

dy7/p Trap' dvhpa (rTi](T€Tat ^L(f)ij(j)6pos. 
EA. o-e XP/ ^paj3€V€LV TrdvTa' 7ro'//7Tt/jtot [x6vov 

1049-1085 paragraphos pro personarum notis praef. L 1049 «^a' 
om. P 1050 6avwy, reOvriK^vai Cobet, sed cf. sequentia 1051 Kf^pSavw, 
Afye- Seidler: leniter inridens, ni fallor, iterat vir quae illa nimis 
timide dixit 10^^ yvvaiKeiovsP o-' ai' Hermann : &»/ L P 1056 

Menelao continuat P : Helenae tribuit / potius quam L, idem para- 
graphum ante 1057 videtur delevisse aTraioATj 70^ Hermann 

1059 irapilKiv Musurus : irapJiKiv L P 1060 supra KevoTa- 

(povvr' scr. Svlkws in L 1061 /ca6i^(ro^€j' Heath 1062 Tre\ayiovs 

Fritzsche, cl. 1436 : ■n-eAayias L P ey hic L P 1064 K€\(v<Tet 

Ludv. Dindorf: KeAevet LP o-' L^ P : o-e L : es Markland 1067 

tovt' a5 L- P : Tavr' ovv ut videtur L 1069 Kai'\ yap Dobree 1073 

7ro',u7ro i/xi P ETPiniAOT 

Xcdcpei, TTVoal yivowTO koI vecos bp6iJ.os. 
Me. eaTttL' ttovovs yap baLfxoves TravcrovcrL fj.ov. 1075 

aTap OavovTa tov p.' epeXs 7r€TTvap.ev7]; 
EA. crov' KOL fxovos ye ipacrK^ bLacf^vyelv p.6pov 
Arpeo)? TiX.idiv avv iraLbl Kal dav6vd^ opav. 
M«. KOL p.r}V Ta8' ap.cf)il3Xi]aTpa crcopaTOS pa.Kr] 

^vp.papTvpi]cr€L vavTLKCov kpeLiTLMV. 1080 

EA. es KaLpov i]kde, t6t€ 8' aKaLp' aTrcoAAwro' 

To 8' aOkLov K^lv evTV)(€S Ta,\ av tt^ctol. 
Me. TTOTepa 8' is olkovs ctol crvv^LcrtXd^LV pe XPV 

?/ TTpos rd0a) rwS' i]crvxoL Kadu)pe6a; 
EA. avTov /xeV" r]v yap KaC tl 7rA?//jijueAe? o-e bpa, 1085 

Tdcf)Os cr' 08' av pvcraLTO cf)acryav6v re a6v. 

eyu) 5' e? oXkovs fdacra jiocrTpvyovs TepQi 

TriTiKoiv re XevKcav pikavas avTaWa^opaL 

7Tapf]bL T ovvxa cf>6vLov ep[3aX& XP^^^- 

p.iyas yb.p aycav, Kal /SAeVco bvo poTras' 1090 

?/ yap dai>€LV bel p.\ r]v dAco Texv(x)\xivr], 

1] TraTpCba t iXdelv kol ctov iKcrcaa-aL bspas. 

O) TT^TVL rj ACOLCTLV iv k^KTpOLS TrCTVeLf 

' Hpa, bv olKTpa) ^wr' avd\}/v^ov tt^vcov, 

aLTovpeO' opdas wXdvas TTpos ovpavov 1095 

pC-!TT0vd\ Iv oIk€ls dcrT€po)v TTOLKLXpaTa. 

crv 6', 7/ 'tti rco/xo) kuXXos iKT7]cro) ydp.(:o, 

K6pr] AL(avr]s KvTrpL, pr] p.' i^epydcrr]. 

aXLS 8e Xvp.r]s rjv p eXvpr]V(i) iTdpos 

Tovvopa TTapacrxov(r\ ov t6 a&p, ev ^apjidpoLS. noo 

Oavelv 8' eaadv p\ el KaTaKTeXvaL deXeLS, 

ev yf] TTaTp(aq. tC ttot aTrXr^aTOS el KaKm', 

1080 vavTtKo7s epeiiriois Paley 1082 evrvxais Blaydes 1083 S' 

in ras. in L : fuit fortasse TrSrepo}/ xph P '• Xpr)" suprascripto 7; L 
1085 ■jr\T)fj.e\h L : Tr\r]*iJi.e\fs eraso ff vel 7 P 1089 nap-niSi 

L P X^pos Jacobs 1090 aywv L P Siw L P : fortasse 

5vo7v 1091 Su om. P 1095 opyas P : corr. p 1096 pi- 

TTTovvO' L (corr. Elmsley) : pnrTova P 1097 ydfiiw] KaKw Nauck 

1098 Kovpi} LP 1099 fjL om. P p:aenh t 

e/jcoras aiTuTas hoktu t (^evpi^ixuTa 

u(TKov<Ta (f>tXTpa 0' aiy.aTi]pa hu>\xaT(idv; 

et 8' i](rOa fx^TpCa, raAAa y' rjhi^TTy) 6e.G)V 1^05 

TT4(f)VKai avOpioTrotcrtv' ovk iiWods Aeyw. 

Xo. o-e rai>' evavXufi vtto hevbpoKOjxoti [^■'"P- "' 

/xowcreta Kat (Jd/coDf ert'- 
^oucrai' ava^odtrrco, 
rre ray dotSordra^' opvtOa p.^ki^hbv 

aTjhova haKpv6e(r(rav, mo 

eA^' d) 8ta ^ovdav 
y€vv(ov eAeAi^o/xeVa 
6pi]voiV ifxot ^vvepyoi, 
'EX.4vus pteXias ttovovs 
Tov 'lAtddcoy r' det- 
hov(T(i huKpvoevTa ttovov 1115 

'Axcttwz)» iTTTO Ao'y)(ats* 
or' €hpa[jt.€ p66ta 7re8ta /3ap/3dpa) TrAdra 
or efJLoXev ejuoAe, ixiXea Ylptaixthats ayoov 
AaK€hatpLOvos aiTO Ae'^eo 
rredev, w 'EAe^ya, lldpt? alv6yafxot 1120 

TTOixTTala-tv 'A^po8tra?. 

TToAAot 8' 'A)(atwi' 8opt Kat Trerptmt? [di'r. a' 

ptTTuiatv eKTTVCUcruvTes "At- 
8ay fxeXeov e^^ovatv, 

1104 ^i'A.Ta L P : corr, L- P3 1107 eVaiJXois Scaliger : ii/av\eiots 

LP iio8 ^ovaia P: corr. / 0a/foi;s] Gaixvovs Herwerden, sed 

cf. Ar. Ran. 1319 11 10 Sa/cpntieo-aj' P iin eA9' w Musgrave : 

e\de L P II 12 Opripaiv 4/j.ol Wilamowitz : Oprivois 4/xoov L P (i/j.o7s l) 

1113 TToVous suspectum : cf. 1115 1114 O6i'5oi;o-a L P: corr. Lach- 

mann iroj/oi/] tto^t^o;/ Badham: cf. 1130 1117,1118 (y) ts fSpa/ne 

p66ia /xe\ea \ Trpia/J-idais ayccv \ (a) ts e/xo\ev '4/xo\e TreSia \ (/3) fiapjiapa/ 
■K\aTa LP sed litteras transpositionem significantes praescripsit /: 
o0ia in rasura est in P : ot pro hs Lenting : cetera corr. O. Schultze : 
ts eSpa/ne p60ia Ma\ea |3. tt. hs e/j.o\ev e/io\e neSia, U. a. Wilamowitz 
II20 & 'F.\eva Seidler : us eT\e L P evoya/ios P : corr. p 1121 iro/i- 
Trairtv P : corr. p 1122 5opJ] iv Sopl l ob metrum ETPiniAOT 

Takawav akox^MV K€LpavTes iOapav 

avvp-(})a be p.ikadpa k^itov 1125 

TToAXovs 8e TTvpcrevaas 

({)koyepov (rekas apicj^ipvTav 
Ev/Sotay eiA' ^Axaioov 

p.ovoKcjiTTOs avrip, TriTpats 
Ka(f)rip[(TLv €p.(3ak(hv 
AlyalaLS t ivdkoLS hokiov 113° 

aKTals CKTTepa k(xpL\j/as. 
dkLp.€va 8' (Ipea Mdkea yeLp-dToiV TTVoq., 
oT €(rvTO TraTpibos dTTOTrpo, (3apj3dpov (TTokds 
yipas, ov yepas dAA' epLV, 
AavaS)V ve(f)ekav eTrt vav(rlv dyojv, "SS 

etScoAoy Upbv "Hpas. 

o Ti Oeos rj p.1] deos ?) to p.e(rov, W^^P- ft' 

TLS (l)r\(T kpevvr}(Tas [SpoTSiv 
p-aKpoTaTov irepas evpelv 

bs rd 6eG)v kaopa 1140 

hevpo Kal avdLS eKeio-e 
Kal TTakLV dvTikoyoLS 

TTrjhoiVT dvekTTLCTTOLS TVyjCLLS; 

(Tv Ato? e'0vs, (0 'EAeVa, OvyaTr^p' 

TTTavbs ydp kv KokiTois cre A?/- 1145 

1124 raXaiva.v Wilamowitz, a0L^0Ta.Tav v. 1109 choriambum fa- 
ciens : raXaivav L P : raXai.vav rwv l : ToiXatvav wv Matthiae, sed ts de 
eo quod plurium est vix Attice dicitur 1125 ^eAaflpa 5e Dindorf 

1126 TToWohs LP: TroA\a / d,u(J)l pvrav LP: afj.<ptpvTav Matthiac: 
tum ptcp. quale est ■mpnrXewv pro 'AxaiuJz' desiderat Wilamowitz 

1127 cTa' /: elAes P et ut videtur L 1129 Kacpr]pi(Tiv Heath : 
Ka<p-f}plais L P 1130 iva\iois aKrais SSKlov L P : corr. Hermann 
1131 atrrep' avd^as Verrall 1132, 1133 MaAea Hermann, cf. 
y 287: fie\ia LP or' eavro Musgrave : 8x6 (tv rh LP: o5' 
fffvro Wilamowitz x^^f^°-Tcov Heath : ^«''M'^''''^'' ^ P liap^apov 
CTToAaj post ixi\ea (1132 i x^^l^dTWVTrvoa post aTroTrpo (1133) L P : trans- 
posui 1134 yepas ov yepas Badham : repas ovrepas l^P ii35 ve<pe- 
Kav L P : ve(pe\as l : Meve\as Wilamowitz 11 38 ri (prjff L P : corr. 
Bamberger: rls <pi>aiv et v. sequenti Tjvpev Hermann : ^porSiv ; et 
TjSpej' Wilamowitz 1141 SeCpo Dobree : Seiw L P EAENH -^ ^ 

8a? eT(KVU)(T€ 7rar?//j. 
Kar' Lax>'ldrii KaO^ 'EWaviav 
TTpohuTi9 aTTKTTos ahLKOS aOeos' ov8' e)(^co 
TL t6 (Ta(f)€s «n TTor' iv (ipoTOLS' 
t6 Tiov ihOtv (8') eTTo? aXaOks r]vpov. 115° 

a(l)pov€S o(TOL Tas ap€Tas TTokeixcp [ciVT, ft' 

KuyxaLcrC r' dA/catou bopos 

KTaaOe, ttovovs a.\xa6 o)s &va- 

tG)V KaTaTTavufxevoL' 
€1 yap afJLiWa KpLv^l vlv 1155 

aliiaTus, ovTTUT epLs 
XcLxl/et, KaT av6p<aTTU)v iruXeLS' 
a YlpLapiLbos yas ekaxov daXdpiovs, 
€^6v bLopdSxraL XuyuLS 

crav epLV, a> 'EAeW. 1160 

vvv 8' o't [xkv "AiSft p.ikovTai K(XTOi, 
T€LX^a be ^koyepus, (ocrre Aio'?, €TT€<tvto <^Ao'£, 
CTTt 8e Trd^ea Trd^eo-t <^e'pets 
td^Atot? (rvp.(popa'LS alkLVOLsA 
eEOKAYMENOS 

o) x«tpfj Trarpos p.vi]jx' eTr' k^oboLcri yap 1165 

(dayjra, YIpcoTev, o-' eVeK' ejuj/? 7rpoo-p?/(rea)s* 

1 14 7 /car' lax-nOris Herniann : /cal ('axT? <rr? L/>: /cal mxr; (ri/ P fortasse 
Kafl' 'EAAaS' afai' : cf. 1161 1148 aSiKoos irpoOoTris {TpoSoTis L- P-) 

&Tri(TTOs &5iKos L P : aSiKws in ^5i/cos mutavit, aSi/coy (post aTnaTos) 
delevit / : corr. Hermann 1149 sq. locus difiicilis : eri Musgra\e : 

S Ti L P 5' om. L P : add. Barnes, cf. E). 399 sq. : oti ttot' ev fipoToTs 
dyU(/)J 060/1' Kirchhoff tcoj/ delevit / 1151 a(poves P : corr. /> 

I152 sq. KTciffOe Sop6s t aXKalov \6yxaiai KaTairauo/iievoi. ttovovs GvaTwv 
aTradoisL P, nullo metro: transposui, cf. vv. 1138 sq. 1153 a/xaOois 

Musgrave : aTraOws L P, quod si sanum, ov (Wecklein) vel ^7; /caTa- 
■7rav6/j.fvoi legendum 1155 6t] ^ P /cpfj/e? Heath : Kplvei LP 

1158 0] ai L P eXaxov Pflugii : eXnrov L P 1161 fortasse /caTco 

fieXovTai : cf 1147 1162 aut <l>\oyep6s aut (p\6^ corruptum : (povtos 

Herwerden : (pAoy/xhs apogr. Paris. eirea-ffvTo LP : corr. / 1164 
adKiois L P : tum notam n \eiirei L'~ : notam del. et ev adAiots scr. / 
ai\ivois L- P : l\ivois primitus L : yp. i\iots suprascr. / : e\etvo7s Nauck : 
possis &ee\a (vel a0Ao) Se ^v/Kpop' ul\ivoi(nv 1166 eepai^a P : corr. /> ETPiniAOT 

det §e (T k^uliv re Kacrtcbr doixovs 

Q€OK\vfJL€VOS TTois o8e vpo(r€Vv4-j:€i., TTaTep. 

vpLds pXv ovv Kvvas re koI 6i]pS>v j3p6-xovs, 

b[j.u)es, Ko^i^eT es boixovs TvpavviKovs' 1170 

eycb 8' iixavTov ttoAA' iX.otb6pi]<Ta StJ* 

ov ■yap TL davcLTU) tovs KaKovs KoXd(ofj.ev; 

Kal vvv '7Ti7iV(T]j.ai (f^avepbv 'EX)\.i]vcov Tiva 

is yrjv d^lxBai Kal XeXr]6ivai (tkottovs, 

r]T0i KaTO-iiTT^v T] KXoTTaTs 6rip(i[xevov 1175 

'EX€vr]v 6aveiTai b\ ijv ye bi] Xr](f)9ri ixovov. 

ea* 

oAA', cos eotKe, irdvTa hiaTreiTpayfj.iva 

r]vpr]Ka' TvpijBov ydp Kevds AtTroCo-' eSpa? 

77 Tvvbapls TTals e/c7re7ro'p^/xet»rat x.^oi^o'?. 

&)?/, x^Aare KXf]dpa' Xve6^ iTnriKd 1180 

(f)dTvi]s, oTTaboi, KdKK0]j.i^e6^ dp]xaTa, 

&)S av TTOvov y e/cart [xi] Xd6r] ]xe yrjs 

Tr](rb^ eKKO]xi(TQe'i(r'' dXoyos, rjs e0te//at. — ■ 
iTTi(T\eT' el(Top(a ydp ovs hi(OKO]xev 

TTapdvTas iv hofxoicn kov TTe^pevyoTas. 11S5 

avTr], Ti TTeiTXovs [xeXavas i^r]y\r(i> XP'-^^^ 

XevKU)v d]xei^a(T eK re KpaTos evyevovs 

K6]xas aihi]pov ip.^aXov(T aTTedpicras 

XXcopols re reyyets haKpvcn crqv TTaprjiha 

KXaCovcra; iT^Tepov ivvvyots TTe-neia-fxevi-j 1190 

(TTeveis dveCpois, 1) (f)dTiv Tiv otKddev 

KXvovcra Xvttt] crds hie(f>6apa-ai (ppevas; 
EA. 0) hea-TTOT — 7/8ry ydp Toh^ dro/id^co o-' eTTOs- — 

oXcoXa' (fypovha rd/xd Kovhev et/x' eTi. 
Qe, iv rw he /cetcrat crvjxcf^opds ; tls 7/ rvx^j; 1195 

1167 Kda-icvv LP 1168 TrpocreyvsTrai Lentiug 1172 interrog:ative 

scripsimus 1178 «upTjwa L P 1 179 eKTreirop^euTa! P T180 sq. 

tjnriKk ^dTyr]^ Cron : iTnriKas (pdri/as LP 1182 &v] ov Barthoid 

1183 iKKo,ui<T9e\s L P 11S6 xpohs L : x^o^^^^ P 1192 cppfvas'^ 

fortasse yeVus 1194 eJ/i' L P EAENH 

EA.. MeviKao'» — '■ot}xoi, ttws (ppa<r(o; — TiOvrjKd juoi. 
0e. ovbiv TL ^(aipoi crois Aoyots, to. S' ^vtvx'^- 

TTCos"' (8') oXcrOa; iJ.G>v ctol &€0v6r] Xiyti Tah^; 
EA. Ki.ivi] re (pijalv 6 re irapoDV ot oiKkvTo. 
0e. ^Ke4 yap oo-ris koX Tah^ ayyikX^t. (racfiij; 1200 

EA. iJKet' /uo'Aot yap 01 o-c^' eycb XPZ?C<^ iJt.o\iu'. 
0e. rts eo-rt; ttoC ^cttlv; lvcl aa^^^rT^pov pLaOco. 
EA. 08' 6s KdOrjTaL ro)8' VT!oiTTi'i^a^ T(X([)(ii. 

0e. AtToAAoI/, 0)9 ^aOijTL 8uo-/XOp(/)a) ITpC.TTC.L. 

EA. olixoL, hoKU) p.\v Kdp.6v (58' ex^'^ TioaLV. J205 

0e. TToSaTros 8' 08' di'?;^ Kat ttoO^v /carecrxe yT/i^; 

EA. "EAAj/y, 'Axatwy ets e/>io) crvp.TtXovi ttoct^l. 

0e. 6Jai;cir(i) 8e 7rot(j) (/)?7o-t M^v^Xeoov Oavilv; 

EA. oLKTpoTaO^ vypoLCTLV kv KkvhoiVLOLS akos. 

0e. 770U ^apjSdpoLcrL Trekdy^crLV vavcrOkovfxevov ; 1210 

EA. ALJSvrjs aAtju.eVots eKTrecroVra Trpos TreVpats. 

0e. Kat Trws 08' ovk oAcoAe kolvoovQv TTkdTrj^^-; 

EA. i(rOkS)V KaKLovs hioT ^VTvyiaTepoL. 

0e. AtTiwi' 8e i'aos ttou Trdp^crTLV e'K/3oAa; 

EA. oTTou KaKw? okoLTo, Mez^e^Aeco? 8e /x?/. 1215 

0e. (jAojA' eKeti'os. ?/A^e 8' ey 7;ot(j) o-K(X(^et; 

EA. vavTai cr(f)^ dveikovT^ kvTV\ovTes, (os keyeL. 

0e. 7roi3 8?/ ro TT€pL(j)0€v dvTL (tov Tpoiq. KaKov; 

EA. re(^e'A7/s Ae'yets dyakp.a; h alOip oXyjtTca. 

0e. S) llptajue Kat yr/ Tp({)cts, (ds') <ipp€LS /xcir»/r. 1220 

EA. Kdy(i) p.€Ti(ryov YlpLap-ihaLS hvcriTpa^ias. 

0e. TTOCTLV 8' dOaiTTOV ekL1T€V i) KpVTTT€L \Oovi; 

1197 TctS' LP T(i5' euTuxwi' Wilamowitz 1198 5' add. Hermann 
1201-1278 paragraphi pro personarum notis in P : item in L praeter 
1251, 1252 1201 fx6Kii P: covr.p oT (T(p' Lenting : ais L P 

1206 av^p L P 1209 oiKTpoTaO' vypo?(nv iv Hermann : oIktpotcltov 

vypolcTL LP: oiKTpoTarov vypo7s iv et supra Qavarov Se irotov Scaliger 
1212 Koivuvwv ttAottjs / ( vel L^) : Koivwvccv TrAaTois (sic) P : koivuv 
TrAoTois L 1213 effd\w P : corr./) 1217 avii\ovr Cobet : dvelKov L P 
1218 St; Scaliger: Se L P 1219 ^-yoA^a L P 1220 is add. Scaliger ETPiniAOT 

EA. aOaTTTov oi eyw Tb)i> (^wv TkijjioiV KaKwv. 

0e. Twj/S' ovveK erajues fiocTTpvyovs ^avOijs ko/xj;s; 

EA. ({)l\os ydp ka-Tiv, o? ttot eaTtv, iv6db' (x>v. 1225 

0e. opOws [xev 7/8e avfj.^opa baKpverai. . . . 

EA. iv evp.apd yovv a-i]v KacnyvijTrjv kaO^lv. 

0e. ov brJTa. Troi? ovv; tovV er' otK7/cret9 Ta(pov; 

EA. rt KepTOfxels \j.e, tov OavovTa 8' ovk efi?; 

0e. TiKTTi] yap et o-y cr^o TroVet ^e?;yoDo-a /xe. 1230 

EA. oAA' ovKiT- ijbr] 8' apx^ ''"^^ e/xeSi' ydp-oiv. 

0e. \p6via fxev ^kdev, dAA' o/xcos' ati'w rdSe. 

EA. oto-0' oSy o bparrov; tQ>v Trdpos kaOwp.€Oa. 

0e. eTTt rco; X^^P^^ y^P '^^^^ X.'^P'™S' kkO^Tia. 

EA. o-TTOi^Sd? re'//a)//.ei' Kat biakkd)(Oi]Ti /xot. 1235 

0e. /xe5t7//xt i^etKo? rd o-di', iro) 5' VTroTTT^pov. 

EA. Trpd? ydy o-e yovaTOiV Toivb\ eTreiTrep ei (fiCkos — 

0e. rt yjiTjp.a Or]pa>cr' tKeVis wpi)(Or]s e/i.ou; 

EA. rdz; KaTOavovTa TTOcnv cfJiov Od^j/ai Oekca. 

0e. rt 0'; eo-r' dnovTOiv rd/i/3os; 7) Od^cis (TKidv; 1240 

EA. "EAA7/o-ty eo-ri v6]xos, os av TTOVTOi Odvrj — 

0e. rt bpdv; cro^poC rot rieAoTrtdai rd rotdde. 

EA. Kevolcri OdiTTeLV iv iriTTkoiv v(})d(r]jt.a(nv. 

06. KTeplC' dvi(TT)] TVpilioV OV XPJlC^''^ X^^^"'^- 

EA. o^x woe vavTas 6ko]ih'ovs Tvp(3eTJop.€v. -1245 

0e. 770)9 oat; Ae'Aei/i./xat rwy ey "EAA?/o-ty vojxojv. 
EA. es TTOVTOV oaa XPV viKvaLV e^opp.i^op.ev. 
0e. rt o-ot 7rapdo'X'«J brJTa rw TeOvrjKOTi; 
EA. d§' otd', eyo) 8' diTeLpos, evTVxovcra TTpiv. 

1223 ol eyw L P : 0* V'^ ^ ^^25 iffri, Koi davdiv Herwerden : 

possis traicere eo-Tii/ •yap tffTiv, ws ttot eV9a5' wv, <pi\os 122'] \ade7v 
Jacobs : 6ave7v LP 1230 eJ au Elmslej': eaffi LP yap ovffa o-(p 

TTOffeL (pevyeis ejie Paley 1232 ^Xdev Musgrave: •?A0€S (sed xpo"'»^ L P 
1233 Aa0w/x€0a Schaefer : Aaeoi/xeda L P 1236 yue0ijKa Cobet 

1237 Trpbs 1'C»' L P 1243 ireTrKaiv Scaliger : ireirXots L P 1246 sq. 

om. P 1246 irws Sai L : cf. Med. 1012 (339), lon 275, El. 244, 

III 6, L A. 1444, 1448 1247 t^opiCoiJ.ev Ellis 1249 06" 

Hartung : ol-k: LP EAENH 

0e. Si ^€i'e, \6yu>v fxkv kAjjSoV iiv^yKa^ (\)iKr]v. 1250 

Me. ovKOVv €}xavTCd y ovhk tw t^Ov^koti. 

0e. TTws Tovs OavovTas OaiTTeT ev TroVro) veKpovs; 

Me. ws az' 7rapovrry]s ovcrias ^KaaTos f]. 

0e. 7:Aoi;rou Aey' ovvex ^ ^' ^eAet? Tai^V)]? yapiv. 

Me. TTpoa^jxt^eTaL jxlv alfxa irpwTa vepTipois. 1255 

0e. TLVos; (Tv jxol (xijfxaLV^, TTeLO-ojxaL 8' eyw. 

Me. avTos o-v yiyvoicrK' apKea-eL yap av 8t8(i?. 

0e. (V (3apj3dpoLS ixkv lttttov i) ravpov vojxos. 

Me. hLbovs ye [xev bi] bvayevks jxijbkv bCbov. 

0e. ov Toovb^ €V aye'Aais dA/3tat9 (nTavtCoixev. 1260 

Me. Kat o-TpcoTCL (})€p€TaL Ae'/cTpa acafxaTOS K€vd. 

0e. eoTaf Tt 8' aAAo TTpocr(f)4p€LV voixL^tTaL; 

Me. x«A/c?7Aa0' oTrAa* Kat yap i]y (;^tAos 6opt. 

0e. a^ta Tcid' eo-Tat neAoTTtSwy a btaaoixev. 

Me. Kai ToAA' oo-a x.^^^ KoAa (/)e'pet (3Xa(TTi]ixaTa. 1265 

0e. Trw? oSi^; es olbfxa tlvl TpoTrui KaOuTc; 

Me. vavv 8et irapeHvaL Kdp^Tfxwv eTrtcTaTa?. 

0e. 7ro'o-oi' 8' diriLpy^L fxrjKOS eK yata? 8o'pu; 

Me. wo-t' e^opdcrOaL podLa yjep^roOev fxokLS. 

0e. Tt 8?;; to'8' 'EAAas v6p.Lpiov eK Tti^o? aipei; 1270 

Me. 0)9 /u?; TTaXLV yfj XvfxaT (Kf3d\i] KXvbcav. 

0e. «{►otyto-o-a KWTT»; TaxvTTopos y€Vi]a-€TaL. 

Me. KaAws ay et?j Mei^e^Aew Te Trpos ydpLV. 

0e. ovKOVv (rv x.'<>p't? T?^o-8e 8p(Si' dpKet? Td8e; 

Me. fxrfTpbs To'8' epyoy ^ yvvaLKos v) TeKvcov. 1275 

0e. Tai^TTjs 6 fxoxOos, w? Ae'yet?, ^d-TTTety 7ro'o-t2'. 

1251 Menelai, 1252 Theocl^-meni notas praef. L, non ut solet 
paragraphos : cf. adi2oi 1255 ■npoa^pa.^fTaiV 1257 o.pKi(rii . . . 

8i5a)s Barnes : apKecreie . . . SiSus L P : apKea-eis . . . SiSois p 1258 '/tt- 
■Kdov ^) raupccv P : corr. p 1259 76 /xevroi Nauck 1260 ovx S>S' 

Bruhn 1261 ^epfrat Canter : (pepere LP 1263 xa^'^'?^"'''^ L P 

1267 vavy Canter : vvf L P 56? L : 5)) P Kal eper/j.wv L : /cat 'per/xoiv 
L2P 1268 TToaov L: TTocriv P aTrfipyeis Wecklein 1272 

TaxwTopos L P 1273 re Reiske : 76 L P 1276 fxoxos P : corr. p 

EUR. III. 4* ETPiniAOY 

Me. h' evaejSeX yovv v6\xnia fxi} KAeTjreti^ ve^KpSiV. 
Qe. Itm' TTpos i]}x5>v aXoyov ivcrefirj Tpi(f)€LV. 

e\9(hv 8' e? otKovs e^e\ov k6(tij.ov veKpc^ 

Kal cre ov KevaXai X^P^'- yV^ aTrooreAa), 1280 

bpa.(ravTa r7)6e Trpos x"P^^' ^'W'^^ ^' ^M^' 

ea-OXas eveyKoiv avTi ttjs axXaivias 

ea-6i]Ta Ki]^r\ alTa 6^, uxTTe cr' es TTa.Tpav 

ekOelv, eTtel vvv y aOkioos e\ov&' 6pQ>. 

av h\ S) TaXaiva, p.i] Vt rois avi^vvTois 1285 

Tpvxova-a a-avTifjv . . . Mez^e^Aecos 5' exei t:6tp.ov, 

KOVK av hvvaiTO ^rjv 6 KaT6avu)V 7ro<n?. 
Me. aov epyov, 00 veavr tov 7Tap6vTa piev 

aTepyeiv 7:6aiv xpri, tov he p.r}KeT cvt eav 

apiaTa yap aot Tavra Trpos t6 Tvyxavov. 1290 

7]v 8' 'EAAaS' eA^co Kal tvx<o acorrjpias, 

TTavaco ^6yov ae tov TTpiv, r]v yvvi] yevi} 1293 

oiav yeveadai XPV (^^ '^^ ivvevveTij. 1292 

EA. eorat ra8 • ovhe p.ep.^^eTai. Trocrts Trore 

^jLitf av 8' aiiTos eyyvs u>v etar] Tahe. 1295 

dAA', S) rdAa?, etaekde Kal kovTpcav Tvxe 

eaOrjTa t e^aXXa^ov. ovk es dju/3oAd9 

evepyeTi]aLo cr'- evp.eveaTepov yap av 

rw ^tArdrw poi MewAeo) rd irp^aipopa 

hp(or]s av, i]p&v Tvyxavoov otoiv ae XPV- ^^°° 

Xo. 'Opeta 77ore hpopaht kw- W'''P' o- 

Ao) pa.Tr]p 6eS)V eav^i] av 
vkdevTa vaiTr] 

1278 Xtoi'] yp. riTd; in margine L^ vel /: merus error 1279 6|eAoC 
Badham : e|eA.ai L P 1282 post ivijKwv habet 7' L : 01.7 P : delet 

Hermann ttjs] ttjo-S' Hartung 1283 6'] t" L P 1286 Tpvxov 

a-eavTr)v, quasi a Tpvxow, Scaliger : lacunam indicavit Matthiae 
S' fortasse delendum 1287 wocns] iraXiv Wilamowitz 1292, 

1293 transposuit Canter 1293 ^6yov P 1297 is hic L P 

1300 xpV Matthiae : xpvv L P 1303 videtur ava et prodelisionem 

et ehsioncm pati, cf. antistr. : av vAaiTa Dindorf EAENII 

ftapvjipojxuv re KVfM akiov 1305 

7ro'^a) raj dTTOcxo/xeyaj 

appriTov Kovpas. 
KpoTaXa 8e ftpojxia hLa.irpvcriov 
UvTa KeKabov aveftoa, 

6ripa)V oTe (vyiovs 131° 

^eu^do-a ^ea (raTivas 
TCiv apTra(Td(L(rav kvkKCoov 
\opS)v e^co TTapOivCiJDV 
fxiTa Kovpav, deAA.o'7ro8e?, 
d /xei» To'^06S "ApTefxii, d 8' 1 5 1 5 

eyxet ropydjTriS 7rdi'07rAo9, 
(o-wetTroi^ro. Zei/s 8' kbpdvciiv) 
avydCciv ef ovpavCcov 

akXav ixolpav iKpaive. 

hpo\xaiov 8' dre -noXvnkdvy]- \avT. a 

Tov fxdnjp €7rauo"e ttovov, 1320 

/:iacrrewuo-a t^rdroust 
OvyaTpos apTrayds boXCovs, 
\iovo6piixp.ovds y knkpacT 
'ISatdy Nu/x^dy o-K07rtds* 

pCin-^i 8' ey TrivOit, 1325 

TteTpiva KUTa bpCa TTo\vvL(f)4a' 

1307 Kowpas L^ P : Kopas L, et v deletum in P 1310 sq. dT^pwvro 

T€ ^vyiovs (ivi,aaai 0eaJ (TaTivas post Badhamum Wecklein 13 1 1 C^v- 

^da-a 6ea Hermann : ^ei^^affa 6(a L P o-ariVas Musgrave : aarivav L P 
1314 juera Kovpiw 5' L P : S' delevit Pflugk : /x(Ta6v(Tav Wilamowitz 
1316 ropycoTris Heath : yopyw LP: Kal 70^70? Seidler post 1316 

lacunam indicavit Hermann (post 13 17 Dindorf; : eius monitu ex. gr. 
supplevi 1317 01170^011' Hermann : ouAa^cof S' P : av\d(wv S' vel 

avyd(o>vS' difficili discrimine L 1319 sq.Spo/xaiajv . . . iTo\vtr\avf\Twv 
. . . TTovaiv LP : correxi : {inavaaT a\wvF. Gu. Schmidt : TrSSa ■K\avri- 
Twv Herwerden) 1321 fxaTivovcTa Hermann ttovuvs corruptum : 

iirovovs (demens) YerraW 1323 x^oviBp4ij.ovds P : corr./> 7' L P : 
5' // : fortasse x^ovodpeiiiixov' ay' ivfpaa . . . crKoirtdv, cf. Tro. 1069 
1324 iSaiav L P, fortasse rcctc 1326 Spiovsut videtur P : Spva fi ETPiniAOT 

^poToicn 5' ayXoa TreSta yas 

ov KapTTi^ova apoTois 

kaSiV [8e] (j)6eLpeL yevedv 
TtOLp.vais 8' ov\ let Oakepas 133° 

^oaKas (v({)vkX(t)V kkiKutv, 
TTokecov 8' aTreXetTre ^tos* 
ov8' ^0-01; ^ewi' dvrrLaL, 

IBcOlXols 8' d(f}k€KTOL TTekavoL' 

7rr]yds 8' dpLTraveL bpoa^epds i335 

AefKwi' eKj3dkkeLV vhdTMV 
irevQeL iraLbos dkd(TTu>p. 

eirel 8' e77aw(r' eikaiTLvas {.^"^P- ft' 

Oeols l3pOTeC(p re yeveL, 

Zei/s pieLkLcrcrcov (TTvyiovs 

Marpos opyas eveiTeL' 134° 

Bare, a-epival XdpLTes, 

iTe, ra Trepl iTapOevcd 

Ajyot 6vp.uoa-ap.eva 
kvirav e^aAAd^ar' dAaAS, 

MoSo-at ^' vpLVOLcTL xopwi^. 1345 

X^oAkoC 8' avhdv \6oviav 
Tviravd t ekajie ftvpa-OTevrj 
KakkiaTa TOTe irpMTa iJt.aKd- 
pu)V KvTTpLS' yekaaev re ^ect 

1329 \au>v Rarnes: Aawu Se L P ycveav Seidler : yivvav LP 

1330 Troi/xvais Canter : iroi/xvas L P 1332 iro\4wv l OTTfAetTe 

l: aweKnre LP : fortasse i^eAeiire, c(. 1314 1334 et 1335 5' post 

Hartungum scripsi : t' L P 1337 aAoo-Tw/)] aAaVrw Ludv. Dindorf : 

sed cf. Nicoch. incert. 4 (Mein.) de Spliinge versui irfpicraov suprascr. 
/, cum iam in stropha versus periisset : itaque omittebant veteres edd. 
1339 h^i^^^iffcTwV 1340 fvvi-Kei LP 1342 Ta Musgrave: Tai' 

LP 1343 Ai7or Canter : Srjico L P, Stjl in ras. P 1344 v. 1360 

non respondet : efaAAa|aT' aAuv Bothe, sed sanum videtur aAaAit : 
aAAalaiT Fritzsche 1345 xopi^'' Matthiae : xop*^" LP 1347 

Tv/j.Trava L P : corr. Heath r eAa/Se Hermann : re \d0eTe L P 

PvpffoTevrj Canter : irvpcroyevri LP 1348 KaWiaTa LP: cf. 1364 

J349 yekaae L P Tt] Se Wecklein KARNII 

liapvj-ipoixov avkbv 
T€p(})6€t(r^ dAaAay/x(3. 

b)V ov OepLLi (cr') oi;^' 0(rta [ai'r. /3' 

TTVpcoo-as ey (^0€(dv) 6a\ap.ois-, 
p.i}Viv 6' €(Txes jJic/^iXwi 1355 

IxaTpos, Zi iral, ^vcria^s 
ov (Te^iCpvcra dea^i. 

piya 704 SwVarat v^ftpdv 

Tiap.-noiKiKoi aToXicm 
KLcrcrov re (rT€({)dei(ra x^oa iS^^o 

vapdi]Kas eh Upov^i, 
pojxlSov 6^ (lkL(Taopi4va 
KVKK109 ivoati aldepia, 
(3aK)(^evov(Td t edeipa Bpop.i- 
o) Kcil TTavvvxi^^s ^ea?. 1365 

teS 8e' VLV apLacriv 

VTTeplBake creXcivai 
p.op(jici p.vvov iji^xets. 

EA. Ta pi(V KaT OLKovs evTV\ovp.€v, oi (jiiXar 

■)) yap o-vv€KKX4TrT0V(ra UpooTecoi Kopi] 1370 

TTOcriv TTapovTa tov kp.ov icrTopovp.€Vi] 
ovK ei7r' abek(f)C^' KaTdavovTa 8' ev \6ovl 
ov (f)ricnv avyas elo-opav epi-)]V x^P'-^'' 

KciAAto-ra bfjT dvi^pTtarr^ iv tvxv iToVts' 

1350 xf'pa Hermann 1353 o"' addidi 1354 0ewv ex. gr. 

addidi eVupaxray L P 1355 tcrxes Hermann : exeis L P 1357 e^ns 
Heath : 66 0?? L P 1358 5waTai Musgrave : Bvvayrai L P 1360 Ktff- 
crov Musgrave : /ciero-co L P 1361 eis] es L P 1362 po/aPov Heath : 
po/x^ia L P k\i(T(rojj.4va L P 1363 kvkMos Scah'ger : kvkKiois 

L P 1366 sq. locus conclamatus 1366 ev ye P 1372 iv 

xSovl suspectum ante 1374 lacunam indicavit Hermann, ex. gr. 
fireira TevxJi rSiv iffca (ppovpovpifvoov : Stj tu5' fjpTracr' sine lacuna Fix 
1374 avripTraafv iv L P ETPiniAOT 

a yap KaOi^creLV ottA' efj.eX.Xei> eli aXa, i375 

TavT ep.l3aXoi)V TTopTTaKL yevvaiav xepa 

avTOi KOju,i^et bopv re he^ia XajBcav, 

o)? ro) OavovTL -yapLTa hi] (TvveKTTOvSiv. 

TTpovpyov 8' es aX.Ki]v (rS>pJ' ottXols ?]frK7/o-aro, 

ws (3apl3dp(ov TpoTraLa p.vpL(X)v ^epl 1380 

di'](ru)V, oTav /ctoTTjJpes e(T^S)]xev (tkckPos, 

TTeTTXovs 8' dpi.eL^a(T dvTL vav(f)66i)ov aToXTjs 

ey(a vlv 6^j'](rKj](ra, kcu XovTpoXs XP^^ 

eb(aKa, xpdvia VLTTTpa iTOTapiLai bpoaov. 

dX\\ eKTTepa yctp boofxaToov 6 tovs €]j.ovs 1385 

yd]xovs eTOL]jLOvs ev x^poti' e^^LV hoKwv, 

(TLyrjTeov ]xol' kcu cre 7Tpo(nTOLOv]xe6a 

evvovv KpaTelv re (TTOjxaTos, i]v hvv(ii]xeda 

crco6evTes avTol Kal (re crvvcrGxTaL iTOTe. 
0e. x'«jpft7'' e^f^^?> ws eTa^ev 6 ^evos, 139^ 

h]xa)es, (jyepovTes evdXLa KTepia-jxaTa. 

'EXevi], cTv 8', ijv aoL ]xj] KaKws ho^oi KeyeLV, 

7TeL6ov, ]xev avTov' TavTo. ydp TTapovcTa re 

TTpd^eLS Tov dvhpCL Tov cTov ijv re ]xi] TTaprjs. 

hehoLKa ydp o-e p.r] tls efxiTecroov ttoOos i395 

TTeLcrr] ]xe6eLvaL aoi^x es o2h]xa ttovtlov 

Tov TTp6(r6ev dvhpos xdpLcnv eKTTeTTXr]y]xevr]V' 

dyav ydp avTOV ov TTapovd^ 6]xo)S crTeveLS. 
EA. o) KaLvbs rj^xXv ttoctls, dvayKaLoos exet 

Ta Trpwra keKTpa vvfx^pLKds 6^ 6ju,iAtas 1400 

TL]xdv eyo) he 8ia t6 jxev cTTepyeLV t[6ctlv 

1376 iropiraKi Victorius : opnaKi L : vp-KaKi P 1378 ^rjQev iKirovuv 

Xapii/ Herwerden 1381 o-Tijo-a!»' anonymus elafico/xev ** <TKd- 

<pos P : dff^wfxiv HS (TKacpos L 1382 sq. ci.fj.ei\pas . , . ayui L P : 

corr. Pierson 1387 sq. fortasse Trpo(Tnowi./iie6' e5 | vouv : cf. 

Xen. Cj'r. i. 18 Kparrjaai (TT6/j.aTos Heimsoetli I393 TrtOov 

Dindorf /xej/ P : corr. p 1394 Trpd^Tis P : corr. /> 1397 (k- 

ireirXriyfXivov P 1398 ■Kapova Vitelli ^399 Kaivhs Beck : 

KKetvhs L P EAENII 

ml ^vvdavQi.ii av ak\a riS' KeiVw X"P'^ 
^vv KarOavovTi. Kardavelv; ea 8e /Me 
avTi]v ixokova-av evTd^ta bovvai veKpS). 
6€ol 8e (TOL re Soiey 01' eya> ^eAo), 1405 

KOt rw ^€V(a rwS', ort avveKTTovel Tabe. 
e^ei? 8e' /x' otai' XP^ ""' ^X^'^ ^^ bcafxaa-t 
yvvaiK, eTretS?/ Mez;e'Aewy (vepyeTds 
Kajot'" €p\€TaL yap hr} tlv e? Tvyi]v Tobe. 
oiTTLS 8e 8(oo-et mw ei' ?f rd8' d^o//ez', 141° 

TTpoa-Ta^ov, ws ay rr/y yapiv 7rA?/pr/ Ad/3co. 
0e. x<i>>peL av Ka\ vavv Tolahe irevTt^KovTopov 

^LbwVLaV 80S Kap€TfxQv eiTL(TTdTa9. 

EA. oiiKOW 08' dp^et yao9 o? Kocrixel Td(f)ov; 

0e. /AaAto-r'* aKoveLV Tovbe xpi] vavTas kjxovs. ^41 5 

EA. avdis Kekevo-ov, tva aa^pws iidOoirrL crov. 

0e. av^t? Kekevio Kal TpLTOV y, et croL ^lXov. 

EA. ovaLO' Kayia t&v kp.G)V l3ovk€vp.dT(ov. 

0e. piT^ vvv dyav (tov bdKpvatv eKrry£?/s XP^'"* 

EA. ?/8' ripLepa aoL Tr\v ip,7]v 8et^et \dpiv. 1420 

0e. rd tG)V davovTcov ovbev, dAA' dAAw? ttovos. 

EA. eo-rti' rt KOKet KavOdb^ 0)v eyo) Ae'yco. 

0e. oii8ei' KaKtco Mez^e^Aeco /x' e^et? iToaLV. 

EA. oiiSei' crv /xe/ji7Tro's- r^s Tvxr]s /xe 8et piovov. 

0e. ey crot ro'8', ?/i' cr?/y et? e/u.' ei^yotay 8t8(o?. 1425 

EA. ov vvv hLba^oixeada tovs (^lKovs ^tAeti^. 

0e. (3ovk€L ^vvepyGiv avTos eK7re'/>i\//^co aToXov; 

EA. i]KLaTa- ]xi] bovkeve aols bovkoLS, dva^. 

140S ^vyKaTdavSvTihV KaT9ave7i' /jl' Leniing 1406 tcuS' 

L^ P : 5' L 1407 xpi? c' Matthiae : xpvv L P 1413 Kal 'paTfjLaiv 

U P : Koi fpfTfxwv L 1415 xph Reiske : xp^iv L P 14 16-1429 para- 
graphos pro personarum notis praef. LP 1417 7' l- oni. LP 

T419 fKTri^€is P : corr. p 1421 &\cos P : aKois p 1422, 1423 in- 

verso ordine habet L sed numeris appictis rectum ordinem restituit 
1422 t(TTiv l : «o-Tt L P /cd/ce? Ta evddS', iis Herwerden 

1424 om. P ;ue Set Musgrave : /iieXei L ^^ ETPini^OT 

0e. dAA' eta* rovi fxev rieAoTrtoaJf ew voixovs' 

KaOapa yap i]}uv hwp.aT- ov yap iv9db€ 1430 

\I/V)(y]v a(prJK€ Meye'Ae(os" trco 8e' rts 

(jypdcroiv inrdpyoLS rots e//ots (f)4p€LV ydp.oov 

dydXiiaT oXkovs ets e/xovs* Trda-av 8e )(pj/ 

yataz; ^odaOat. ixaKapiais vp.vi^hiaLs 

v}j.ivaLov 'EX^vrjs Kaixov, o)? ^r]k(aTos f]. 143 5 

o-v 8', o) ^iv, ekOctiv, TTekayiovs is dyKaXas 
rcri Trjcrbe TrpCv ttot ovtl hovs TTorreL rdhe, 
irdXLV TTpbs oiKovs o-7reC8' €[xi]v hdjxapT exwr, 
ws Tovs ydp.ovs tovs Trja-he o-vvhaia-as i[xol 
0-re'AA?/ iTpbs olkovs rj fxivcov evhaLfxovfjs. '44^ 

Me. o) Zeu, 7rar?/p re Kat (Tocf)bs kA?;^?/ (^eos, 
liXi\\rov TTpbs rjfxds Kal p.eTd(JTTi]a-ov KaKoiv. 
eXKOVa-L 8' rjp.LV iTpbs XiiTas Tas a-vfxcpopas 
a-—ovhrj avvaxlfaL' kciv aKpq. 6iyi]S X^^pi, 
i]^op.ev LV iXOeLV (3ov\6p.€a-9a Tijs rvxrjs. I445 

aAts 8e }x6y9(av ovs €[xox_9ov]xev TTapos. 
K€K\i]a-6e ]xoL, 6eoi, TToXKd, Xpi]a-6' 6[xov k\v€lv 
KOL \v-p' d</)etAco 8' ovk det iTpda-aeLV KaKuis, 
6p6Q 8e (3r]vaL TTohi' [xiav hi [xol x^^P^^ 
h6vT€S Tb AotTToy €VTVXV /jif di]a-€Te. 1450 

Xo. fpoivLo-a-a StScortas u> WtP- «' 

raxeta KcoTra po6ioLa-L, [xdTi]p 
elpeaias (j)i\a, 
Xopaye tQv KaWLXopcov 

be\(})iv(jov, oTav avpais i455 

77e'Aayos dvr]ve\xov 1), 

1433 Xph Matthiae : XP')*' I- P ^435 ??] ^ Wecklein 1441 rej 
^apKirchhoff 1443 AfVas Musgrave : A.i;7raf L P 1447 xP^<^t' 

ifjLov L P: corr. Xauck 1448 Xvirpa' L: \virpdy L- P 1452 poOioiei 
Canter : podoicri L P p.dTr]p Matthiae : /xriTrip L P : Nrjptcof Bad- 

ham 1453 6ipeo-.'as Fritzsche : elp^cria i : fpeiria L P 1456 avri- 

vefiov scripsi : vrjvefxov L P EAEMl 

ykavKCi de riovTov OvydTi]^ 

rakdv^ia Tdh^ d~7f 
Kara /lei' lorta Treraa-ar' av- 
pats AiTToVres dvakiais, 1460 

\dj3€T€ 8' dkaTivas 7rAara9, 
o) i^awrai, raurat, 
■n(fjiTiovT€S dkLijJvovi 
YlepcTeicav oikmv 'EAeVay e7r' a/<ra9. 

?/ TTOU Kopa^i av TiOTaixov [arr. a' 

Trap' ot8/xa i\ei;Ki7r7rt8a9 ?} 7rpo 2'ao[i i^f^^ 
riaAAaSo? av XdfSocs 
XpoVo) ^vveXdovcra ^o/Jot? 
?/ Kw/Aots 'TaKivdov 

vv\iov es €V(j)po(Tvvav, i^?'^ 

or i^aixi\X.->-j(TdjX€VO's 

TpOX<^ T€pp.OVa hi(TKOV 

^Kav€ 'PoljSoi, Ta AaKat'- 
ya ya (iovOvTov anepav 
6 Aio? 8' et7re cTi^eiv yoVos* i475 

iioa-yov 0\ av oIkoi9 
(eAetTre?, 'Ep//toVay,) 
a? oilTrw ^reuKat TTpo ydp.MV i.Kap.\l/av. 

8t' aepos et^e Trorarot [o-rp. /3' 

y€voip.ecr6' a Ai^vas 

1459 sq. AeiirovTes Seidler eluaXiais Seidler : eVaAi'ai? L P 

AiTToVTes ivavXta Kirchhoff : possis etiam auXois aSovres tli/aAiois, cf. 
Tro. 126 simm. 1461 eiKanivas F irAaTasom.P 1462 (oi ante 

alterum roDTat add. / : cf. 1476 1466 irpovaov L P : corr. Canter 

1470 es LP : eis / eixppoffvvav Matthiae : eu(pp6vav L P ^472 

Tf'p,aoca Matthiae : rep/j.ovi L P I473 Ta] ra 5e Wilamowitz : o6ej' 

Hermann : puncta mutavi 1474 Tjfxepav L P I475 S' seclusit 

Musgrave 1476 &j/ Aittoit' oi^/cois L P : Ai^n-ojr' delevi : cf. 1462 : post 
h. V. lacunam indicavit Heath : ex. gr. explevi \Si' Ae/Treis oiKoKTiv 
Wilamowitz) 1477 TrpJiCanter : Trpbs L P 1478 e^^e Barnes : et 

L P 1479 yivointaO' a Musgrave : y(voi/xfOa L P AiPvas 

scripsi : Aifiuis L P ETPiniAOT 

ol(x)Vol rrro)(a8es 1480 

ojjLJSpov XtTTOvaai xet/xeptoy 
VLcrcrovTai TTpecrPvTdTq 
(Tvpiyyi Treidofxevai, 
TTotjaeVos, bs a^poya TrehCa Kapiio^opa re yas 14S5 
eTTLTTeTopevo^ taxet. 
"^12 Trroyat SoAtxa^^xez^e?, 
avvvop.ok i'e0ecoy hpopov, 
(3aTe riAetaSa? iTTO p.e(ras 
''Q.pLwva T eiwvxi-ov' 149° 

Kapv^aT ayyeXiav, 
EvpfoTav e^e^o'/xemt, 
Mez^e^Aecos ort Aapbdvov 
TTokiv eXihv boixov j/^et. 

pLokoLTe TToO^ 'lttttlov oXpov \aVT. /3' 

hC aWepos lepievoL 1496 

TTttlbes TvvbapLbaL, 
kapTTpQiv darTpMV vtt' deXXaicnv' 
0% vaCeT ovpdvLOL, 

acoTijpes Tas 'EAeVa?, 15°° 

yAavKOi^ eTtr' otbpLa Kvavoxpod re KUjudrwf 
podLa TToXtd OaXdcTcras, 
vavTaLs evaels dvepcov 

1480 oToxaSer L' (vel L^) P: oToAa'5«s primitus L: de s^naphea 
fracta cf. antistr. 1497 1482 viaoyrai LP irpeal3indTov Paley 

1484 cf. 1501 1487 S> TTTaval Canter {& iroTaval Steplianus) : 

birorav al L P 1489 ^aaai Herwerden UKeiaZas Stephanus : 

TreAeidSes L P 1490 'Oapiwva Nauck 1492 EvpwTav Victorius : 

ivpwirav LP 1493 MereAaos L P : corr. Matthiae i495 linea 

circumscripsit et TrepKraov add. / olfj.ov scripsi et metri causa et usus 
Euripidei : olfjLa L: oZSyua L- P : yp. ap,aa in margine / 1497 

TvvSapiSes L P, corr. / 1498 deAaiffij' P : corr. /> 1500 aco- 

TT)pe Musgrave 1501 f-n-iT' o75,ua Wilamowitz : eV o75/x' 

a\iov (glossema ad yXavKhv) L P : quo servato possis &fipoxd 6' os 
V. 1484 EAENH 

TT^fnTOVTe^i AloOcv Trvoas' 1505 

bv(rK\€Lav 8' airo crvyyovov 
/3uAere (3apl3dpcov Ae)(eoji', 

hv ^lba[u)V eptbcov 
7t0i.vad€L(T €KTi](TaTo, yuv 
ovK ekdovcrd (ttot') 'lAtou 1510 

<I*ot/^€iou? e77i -nvpyovi. 

Ay. +am^, ra KaKtor' Iv h6p.oi'i evpijKap.ev'^ 

W9 KatV aKOiKTi] TTr/juar' 6^ t/xow rax«- 
06. rt 8' esrTiv; Ay. dX\i]S (Kiiovdi pvi](TTivixaTa 

yvvaiKoi' 'EAeVj; ydp l34l3r]K e^co x^oz-o'?. 15 '5 

06. TTTepoX(TLV dpOiLa 1] 7Tebo(rTLj3(L TTohC; 

Ay. Mez^eAao? avTi]v iKiTeTTopdpievTaL -ydovos, 

os avTos avTov rjkOev dyyikXcuv Oavelv. 
06. £) 86tm Ae'^as* rts 8e' z^ty vavK\r]pLa 

€K r7/o-8' aTn/pe x^o^os; aTTio-ra yap Ae'y«t?. 152^ 

Ay. Tjy ye ^e'z;<i) 8t8co? o-tj* roi;? re croiii ^yjjiv 

vavTas j3e^r]Kev, o)s dv iv jSpaxet p.dOr]s. 
06. TTcos; elhivai. TTp60vp.os' ov ydp eATrtSwy 

eo-co ^€^r]Ka \XLav VTT€phpa]xeLV x^'p<* 

roo-owSe m^Jra?, wi' a7reo-rdAr/s /jie'ra. 1525 

Ay. eTret AtTrowa roi;o-8e /3ao-tAetoD9 8o'//oys 
^ roS Atos TTats Trpos OdXacro-av eo-rdA?; 
(Toc()(jiTa6^ dj3p6v TToha rt^eto^' dveaTeve 
7t6(tlv TTeXas iTapovTa kov TeOvrjK^Ta. 

1509 irovr}de7(T' L: ■novndr,(T' P: corr. Scaliger Hermann -jn;' 

Musgrave : rai' L P 1510 iXOov^rd ttot' Bothe (Trep Fix) : ^xQovaav 

6S LP: €s del. / 1511 (poi^iovs ^ 1512 corruplus : for- 

tasse totus ad lacunam explendam fictus 1514 ante &K\ris 

et vv. 1516, 1517, 1526 paragraphos pro personarum notis praef. 
L 1517 e/cTrefl-opOei/Tai P : corr. /> 1520 aTrTjpei/ L : corr. L^ 

1521 7«] tq) Wilamowitz re] 5e Kirchhoff ex'»!'] eAcbj/ .Schenkl 

1524 €^0-0) L P fortasse j3e'j37/K€ 1528 (xocpdrar'' L : corr. L^ 

1529 Kol ou L ETFiniAOT 

d)S 8' ijKBojitv (TMV TtipijioXov vecopioip, 1530 

^tboiiVLav vavv TrputTOTrXovv Ka6dKKop.iv 

CvyuiV re TTevTijKovra KapeTixG>v p-eTpa 

(.yovarav. epyov 8' epyov €^i]p.(il3eT0' 

o p.ev yap laTOv, b 8e 7i\dTi]V KaQicraTo 

Tapaov re X^'P''' KevKa d^ tcrrt" ets ey tJz^ i535 

7r)/8dA.ta re fewyAato-t TTapaKaOieTo. 

Kciv rwSe p.6)(6m, tovt apa a-KoiTovpa'oi, 
"EXXi]ve9 avbp€9 Mere^Aeo) $vvep.TropoL 
■HporrijKOov aKTa^LS vav(j)d6poii i)(r0)]pa'ot 
TTi.TrXotcTtv, evetSets piv, av\^p.i]po\ 6' opar. 1540 

IhMV hi vtv 7Tap6vTas 'Arpe'a)? y6vo^ 
Trpoo-etTre So^Atoi» oIktov e? ptea-ov (pepoiv 
'12 TKr]p.oves, ttS)S ck rtVo? z^eco? Trore 
'A)(att8os dpav(TavTes iJK^Te a-K(x(poi; 
ap' 'Ar/3e'a)S 7rat8' dX6p.€Vov avvddiTTeTe, i545 

ov TuySapt? Tratf 7/8' d7ro'r'ra Kez^ora^et; 

o't 8' CKjSaXJvTes hdKpva TTOtrjT^ rpo^TTO), 
es^ i'a^'^7^ k\(i>povv Mere^Aea) TT0VTta-p.aTa 
({ re?. ?//^ty 8' r]y /^a' ?/8' VTToypta 
Aoyos r' ey dAA?/Aot(Tt, rwy e7re(r/3ara)y 155^ 

0)9 TTXrjOos et?/* hteo-tooTTMpev 8' o/jto)? 
roi;? o-oi/? Ao'you? o-w^oz-res* dp\etv ydp veojs 
^evov KeXevaas iTdvTa avveyeas rd8e. 

Kat rdAAa p.ev 8?/ pabCoos ecrco reo)? 
eOepeda Kov(f)tCovTa' Tavpetos 8e 7701»? i555 

o^iK ?/(^eA' op^os craviha ■TTpoa-fiiivat KdTa, 

153° ■trepi^oXuiu P : corr. /> 1532 koI ip^Tjxwv L /jLerpa Ip : 

^era L P 1534 KaOlaTaTo Barnes I535 re Xf'P'l t"' eVerpe 

Baciham : fortasse t' eVTJp?/ iVti" L^ P : /o-Tia L eis e^ ^j/] elaevei 
olim Herwerden : lectio totius v. dubia 1537 fi6x6ov Kirchhoff : 

cf. lon 1196, Phoen. 1396 1538 ffvveixiropoi P '539 «KTas 

Heiland ■^(r/f7j,ueVoi Blomfield 1540 eyTjSers P : corr. /> 15450^01;- 
pLivov L P : corr. Stcphanus avvQdy\/iTi Badham 1546 dTroVra 

Brodeau : &KovTa L P 1550 t Ludv. Dindorf : 5' L P 1554 TaAAa 
Canter: ToCra L P el^o-to L P 1555 e'0e/teo-0a L P 1556 op0cos P EAENH 

a\A.' k^iftpv^aT oixix avaaTpe^jmv kvkXu) 

KvpTuiv Te vwTa Ktts K4pa9 Trapep.ftXi.Tioiv 

p; 6iyyavetv aTTHpyev. 6 5' 'EAeVj;s Trocri? 

eKuXiaev 'X2 TrepcravTei 'lAtof ttoKlv, 1560 

(fVK et' avapTTacravTes 'EAATjz^coy /'«'/aw 

veaviais oi>jj.oi.<jl TavpeLov bepxis 

€S TTpQ)pav i[j.fta\elT€ — (pdayavov 6^ a.[xa 

7-p6x€Lpov otiOel — (T<j)dyia rai TeOv^-jKOTL; 

o'i 8' e? KeXevrrp.^ eXOovTcs €^avy]pTTa(rav 1565 

Tavpov (pipovTis T dcreOevTo aeXixaTa. 
f.iovdixTTVKOs 8e MeyeAeto? ■^/i]y^(j)v hipr]v 
p.i.TOi~d T €^e7T€L(X€V eaftrjvaL bopv. 

Te'Aos b\ eTreto?; i^aCs ra Trayr' ebi^aTo, 
TTXrja-dcTa KXLjxaKTTJpas eva-(f)vpov 77060? 1570 

'EAeVj; KaO^C^T kv ]xe(roLS eScoAtot?, 
o r' ovk4t u)V koyoiaL Me2^e'Ae(w? 7re'Aa?* 
ciAAot 8e TOL)(pvs be^Lovs Aatov? r' iVot 
ar?/p Trap' ay8p' iC^v6\ v(p^ ctfxacn ^L(pi] 
KaOpat €)(OVT€S, podLd t i^eTTL]XTT\aTO ,^, i575 

/So^? Kekev(TTOv (f)6€yixa6^ w? rjKovaaixev. .i x 

CTret 8e yata? ?//i;iej^ oi^r' dyav TTpocro) ' 

ovr' eyyvs, ovto)s ijpeT oldKO)v cj)vXa^' 
"Et, o) $ev\ e? To Trpo^rdcv — ?/ koAw? exei — 
TTXevcro)]xev; dpyaX ydp vecos ixeXovcn ctol. 1580 

o 8' et<^'- "AAt? ixoi. be^La 8' eAwi' ^lcpos 
e? 7Tp(opav etpvre KaTrt TcwpeLCd (r(payf] 

155S /feiF L P 1560 f/ceAencrej' Cobet 1561 oti/c eF] ovkovv 

suprascr. L^ 1564 d;0erBothe: dSo-ei L P 1565 ipost (^avnpiraa-o.i' 

deletum iroAiv in L 1566 t' Musgrave : 5' L P 1567 fj.ovdixTrvKos 
Schenkl: /j.ovd.fnrvKoi' LP 1567 sq. delevit W. G. Clark 1570 k\i- 
IJ.avTrjpas LP : corr. Hervagiana altera 1571 ^SuXiaiy primitus L 

1574 '4CovTo L : '(l^ovT^ P eiaaffiv L P : r delevit / I575 Aaflpa?' 

/ : Aaep* L (fuit \d6pa) : \d0p' L- P ut videtur poeia Pierson : 

vpdpia L: op9ta P 1576 /ceAevo-Toi; Pierson : Ke\evdov LP 1580 

o-ot Elmsley : /*oi L P 1581 elirev L P eAwc] exoi;' Cobet, 

cL 1564 ETPiniAOT 

(TTaOeh V€KpMV /xey ovbevbs jj.vr}p]v ^^cav, 

reiJLVcov oe Xai[xov -qvyjiT' '12 vaiiav uXa 

tt6vtl€ Ylocreibov Nrjpicas 6' ayval Kopai, 15S5 

acoa-aTe /u' ctt' aKTas 'NavnXias hap.apTa re 

arrvXov e/< y?;?. aiixaTOs S' aTToppoal 

e? ot8/x,' ea-rjKOVTiCov ovpioi ^eVo). 

Kttt rt? ro'8' etTre* Ao'Atos 77 vavii.ki)pia. 

iraXiv tt\^coijl€v he^iav Ke'Aeve crv, 1590 

o-v 8e (TTpicf)' olaK. €k 8e Tavpdov (})6vov 

'Arpe'a>s o-ra^ets Trats ave[36ri(re a-vp.fxa)(pvs' 

Tt p.iKk€T, S) yfj^ 'EAAaSo? kcoTiapiaTa, 

«r^aCety (j)ov€veiV ^apfiapovs vecas r' aTro 

piineiv ks otS/xa; vavjScxTais 8e roto-t o-otj 1595 

/3oa KeXeuo-Wjs r^y ivavTiav dira' 

OiiK et' o /;>ie'y rt? koZadov apelTai bopv, 

b 8e C^y' a£a?, o 5' d0eA«>z^ aKakp.ov 'nka.Tiyv 

Ka^atjuarcoo-et KpaTa TToAe/xtcoz; ^evoov; 

opdol 8' avrj^av TrdvTes, o't jixei' ev yjepoiv i6oo 

Kopp.ovs ixovTcs vavTiKovs, o't 8e ^t^jj* 
(^o'ya) 8e z^aC? eppeiTO. TtapaKekevap.a 8' 7/y 
TTpvp.vrj6ev 'Ekevi-}S' Ylov to TpiOLKov Kkeos; 
bei^aTe iTpbs avbpas [3apl3apovs' aTTovbrjs 5' i'7ro 
eiTiTTTov, 0% 8' wpOovvTO, Tovs be KeLp.evovs 1605 

veKpovs av elbes. Mev^kecos 8' e^wy oTrAa, 
OTTOt i^^oaotey ^vp.p.ayoL KaTaaKOiTcav, 
TavT-)] TTpoarjye X^ 'p'^ oe^ta ^t^o?, 

1583 1'xwi'] fortasse exei 1584 Aai/i^jf Stephanus : Sai/j.ov' L P 

1586 NayTrAioi»? Wccklcin 1587 « ^fjs suspectum : nisi sensus est 

' cniii Tcira cain iiicolumcin pracstilcrit ' 1588 is hic L P ovpioi 

Elmsle^' : oi^pia L P 1590 ■5e|ia;' Baj^nes : a^iaV L P : super 

d ra scripsit / : avriaV Badham 1592 avjjLfxaxots Nauck 

1595 vav^aTais p : vavarais LP 159^ evavriav i : ivavriov LP 

1597 oiiK iV] yp. ovKovv L- \o7adov suspcctum : fortasse daa-aov 

aptirai Ehnsley : alpe^rai P : aipurai L 1598 TrAaraf P 1604 Set- 
^are L : Bd^avns P : K\eos 8ej|eT€ Hartung 1607 voauev P 

1608 5e|iiy] fortasse Se^ihv EAENH ;, 

crSiV vavjiaT(ov €peT[xd. k-n olaKOiv 6e /ias i^io 
avaKT €S 'EAAa6' eiTrey ev6vv€iv hdpv. 
ol 8' laTov f)pov, ovpiai. 8' tjkov TTVoaL 

^e/Sao-t 8' eK y^9. hi.a(j)vy(j)V 8' eyoj (pdvov 
KaOiJK ep.avTov ets uA' dyKvpav Tidpa' 
i)h] 8e KdfxvovO^ opixLaTovow p.i tls 1615 

dyetAer', es 8e yatay e^ijSrj^Ti aot 
rd8' dyyeAouyra. (T(a(Ppovos 8' dTrto-rta? 
ov/c eo-rty 0ii8ey yjpr}aip.())Tepov ^poTois. 
Xo. ovK ay TTor' rivyovv ovt^ ct ov6' ijpds Xadelv 

MeviXaov, ojva^, o)s kKdv6av(.v TTap(av. 1620 

(r)e. oj yvvatKeCais Ti')(yai.(TLv atpe^eis eyo) rdAas* 
iKTre(f)(vya(TLP ydp.0L /xe. Ket /i^iez; ?]y dAwo-t/xos 
ravs bLcoyixacTLv, TTOvricras elXov dv Td^a ^ivovs' 
vvv 8e Tr}v Trpobova-av ■>]ixds T€L(r6]X€(Tda avyyovov, 
rJTLS €V bdfxoLS SpSxra Mei^e^Aecoy ovk etTre' ju.ot. 1625 

Totydp ovTTOT dkXov dvbpa \l/€vaeTaL ^xavTevfxaatv. 

eEPAEflN 

ovros w, TTOt aov ro'6' alpeLS, hiaTTOT , es Trotoy (f}dvov; 

0e. olirep i] Olki] KeAevet /xe* dAA' d(f)LaTaa' tKTTobcav. 

©ep.ovK d(f)r]ao]xaL tt^ttXo)v autv (xeydAa (ydp) o-TrevSet? 

KaKd. 

0e. dAAd beaTtoTwv KpaTiqaas bovXos o)v; 0ep. (f^povo) 

ydp €v. ^630 

1610 ep6T^a L P i6ii ar/a/fr' Einper : a(/a| L P eis 

L P 1612 lo-Ti" ^poy Emper uvpiot Elmsley 1615 KatxvovT 

L.- P : KaixvovTo. L opixiaTovwv L P, sed in ras. scripsit o P- : yp. 

6p/j.iav Tivcijv tx4 Tis l 1618 ■x^pricnf.i.diTipov L: aw(ppovi(TTepov P 

1621 yvvaiKiiuis Hennann 1627 ©EPAnnN] Xo. L P : 1629-1639 

paragraphos habent pro personarum notis : has partes mulieris non 
esse sed viri arguit v. 1630, cf. ad Hipp. 1102 sq. : igitur vel 
Nuntio vcl potius post Clariiium @epa.iTovTi Theonoae tribuendae, qui 
rcgi in regiam inrumpenti obvius fiat S) irol L (nescio an in rasura) : 
oVoi P 1629 yap om. L P : add. / ETPiniAOT 

0e. ovK €\xoiy , ei juj/ /x' eao-etj — 0e/3. ov \xkv ovv (t 

idaoixev. 
0e. (Tvyyovov Krav^lv KaKicrT-qv — 0ep. ivcre^ecrTdT-qv 

\x\v ovv. 
0e. 1] /xe TrpovSco/cei' — 0ep. Kaki]i' ye Trpohocriav, biKaia 

hpdv. 
0e. ra/xa k^KTp' dXXc^ hihova-a. 0ep. rois ye KvpLojTepoLs. 
0e. KVpLos 8e raii' e/xw^' rts; 0ep. 6s eAa/Sey iraTpos 

Trdpa. 1635 

0e. aAA' eScoKer ?/ ri;x»? /^ot. 0ep. ro 8e xp^^^' a^eiAero. 
0e. o^ o-e rd/xa XP'? 6tKa^eti'. 0ep. ?/y ye fteXTLO) Xeyco. 

0e. dp\6jxea-0' dp\ ov KpaTovp.ev. Qep. ocrLa hpdv, Ta 

8' eK^tK' ow. 
0e. KaTOavelv epdv eoLKas. Qep. /creti-e* avyyovov he ai]v 
ov KTevels rjpiciv eKovTOiv, dAA' e[xe' (cos) Trpo Seo-Trorwi^ 
rotcn yevvaLotaL hovXoLS evKkeea-raTOV Oavelv. 1641 

AI02K0P0I 

e~Lcr)(es dpyds alaLV ovk 6p6m (j^^Pl], 
QeoKkvpieve, yaias Trjah^ dva^' hLaaol he cre 
AioaKopoL Kakovp.ev, ovs A?/8a Trore 
eTLKTev 'EXevr]v 6\ i) Trecpevye aoiis hoixovs' 1645 
ov ydp TTeTTpcnpLevoLo-LV dpyiQi] ydjxoLs, 
ovV 7} 6eds lSir]pf]hos eKyovos Koprj 
dhLKel cr' dheX(pi] Qeovorj, Ta tQ>v 6ea>v 
TLp.G>aa TtaTpos r' evhLKOVs eTTLaToXds. 

es p.ev ydp aiel tov TrapovTa vvv yj)6vov 1650 
KeCvrjV KaTOLKeZv aola-LV ev 8o'/xot? expv^'' 

1633 -irpovSooKe LP 1635 eAa.Se LP 1638 a.pxofJLiff LP: 

corr. / To. 5' e/cSiK' ov Porson : rarS' (kSlkw L P 1639 KreTvai P 

1640 paragraphus praefixa et deleta in L : 1640 ^t 164 1 paragraphos 
praef. P e/x- ws Porson : ifil LP 1641 yevvalois LP: corr. / 

1643 yaias Nauck : yrjs L P : TTJaSf yrjs Mekler 1647 (Kyovos 

Matthiae : iKyovrj L P : ei/yevris Nauck 1650 e's] els Stephanus : el 

L p aa L P EAENII ^7 

fTret 8e Tpotas i^avea-Tddi] iSdOpa, 

Kal TOL<i (Jeois- TrapeV^e tovvoim , ovk^tc 

iv Tol(TL b' avTtji b(L VLV eC(v\OaL ydixoLs 

iXdiLV t' es otKous Kat (TvvoLKTja-aL TroVei. 1655 

aAA' to-^e fxkv 0-7/ s' o-uyyoVou jjJXav ^l(J)o>;, 

2'o'/:xt^e 8' aOT7/i' a-co({)p6voiS TTpdacT^LV Tah^. 

TTctAat 8' db€\(f)i]V KCLV TTplv i^€(T(a(rapL€V, 

evretTrep 7/juas Zevs i-noir^a-^v O^ovs' 

ak}C i]a-aov i]iiiv tov iitTipaip.ivov &" d[).a 1660 

Kttt Tdiv de&v, oh Taur' ibo^ev c58' iyj^Lv. 

a-oX jxkv Ta8' av8w, o-uyyoVo) 8' e//?j Ae'yw 
TrAei ^w •TroVet o-ai* TTV^vfJLa 8' e^eT' ovpLov 
a-(OTijp€ 8' 57/uets o-(i) Kao-tyyTjTO) 8t7rA(3 

TToWoi' TTapLTtTTeVOVTe TT€IJ.\l/Op.€V TTaTpUV. 1665 

oTay 8e Kdp.\\ri]s Kal T€k€VTi]ai]s (3lov, 

deos KeKkrja-i] Kal ALoaKopcov jxeTa 

a-TT0vh5>V p.€6e^€LS ^€VLd T dvdp(a7T(i>v Ttdpa 

e^ets /le^' r]]xG)V' Zevs ydp S>he. j3ovkeTai,. 

ov 8' (^pLaiv croL TrpwTa MatdSos tokos, 1670 

27r d/)T?/ 9 ciTrdpas, Toy kct' ovpavov hp6p.ov, 

Kk^^as h4[j.as aov p.i] Ildpts yi][j.€L4 ae, 

— (f)povp6v TTap 'AKT7/y TeTa[X€Vi]v vijaov kiyoi — 

EAeV»/ TO koLTTOV €V jipOToZs K€Kkl](TiTO.L, 

eTret KkoTTaiav (t Ik h6]j.ojv e8e'faT0. 1675 

1654 To7<n 5' Bothc : To7(ni' L P, quo servato del. v. 1653 
Nauck avTTJs Nauck : avTo7s L P 1655 t Hermann : 5' L P 

(Tvvi)K7)(rai P 1656 fcrxe l ■ e(rxe LP 1657 TrpdTTeiv LP 

1658 /c&v TrpJi/ Heath : koJ irpii/ L teste Vitellio, nam kuI suprascr. 
L^ : TTpiv y ut videtur P : ay 'Ekfvrjv Kal irp\v Badham 1659 "^^1. 

Nauck 1660 i'](T<rov' Pierson : ")(T(Toves LP 1663 irXil 

Cobet : ■KKelv L P cri/f P 1664 5' L : 0' P 1666 KdiJ.\peis 

. ■ . TeKevTricreLS .Pz. corr. p 1667 sq. verba ^fvid . . . ■i]/j.wv 

delebat HerwerdlBft * 1670 wpjxiaiv cre Madvig (o-e apogr. Paris.) 

1671 Toj/ Petsuprascr. Li vel L^ : twj/L SpoVoc Wilamowitz : Sc^^coy 
L P : ^poixuiv Paley 1673 (ppovphv Hermann : (ppovpov L P 

TtTafxevriv vr\<Tov Reiske : TtTay/xevri /xvrjcTov L P : yp. vrj^Tov L' in 
marg. : fxvrj(Toi p 1675 /cAoTToiai/ o"' Herwerden : K\oiras L P • 

K\0TTas aas l ETPiniAOT EAENH 

Koi r<S 7rXavi]Tii] Mez^eAew deoiv irapa 
IxaKCLpoiv KaTO(.KUV VTjcrov io-TL [jL6p(n[j.ov 
Tovs (vyevels yap ov aTvyovfn baijxoves, 
T<av 8' avapi6pLi]T(t)V fxakkov daLv ol ttovol. 
0e. S> TratSe A?;6as Kal Alos, to. p.ev napos 1680 

v^LKT] jx^6i]cru) (T(f)uiv KaaLyv)]Ti]s irepL' 
iyoD b abeX(f)i]v ovk^t av KTavoi]x €]xi]v. 
K€Lvr] 5' trco TTpbs oXkov, €t deols boKeX. 
L(TTOV 8' apLO-TTjs (r(o(f)pov€(rTaTr]s 0* a[xa 
y€yu>T ab€X(f)i]s otxoycvovs acf)' atpLCiTos. 1685 

Kai ■)(aLpi.6' 'EAeV);s ovv€k tvyi.v€crTaTi]s 
yv(tijxi]s, 6 TToAAais kv yvvaL^lv ovk tvL. 
Xo. TToAAat ixopcf)al t&v baLfxovLcov, 

TToAAa 8' deATTTcos KpalvovcTL deoC' 

Kal Ta boKr]6ivT ovk iTeXicrdi], 1690 

tQv 8' aboK^^Toov TTopov r]vp€ ^eo's. 
rotoV8' airijii] Tobe iTpayixa. 

1679 V. multum sollicitatus 1685 a.Si\<pov ut vid. P : corr. p 

6/ioyivovs Canter : /xovoyipovs L P 1686 ical om. P 1687 

yvu>iji7)v Wilamowitz 1691 dipiv P Subscr. **** iVfjnTiSov k\ivr) 

(erasum videtur tsAox) L : Te'A.os ivpnrihov iK(VT)s P $OINI22AI TnO0E2I2 *OIN12212N 

ETeoKXrji TrafMXajScov Tr]v Qt]^S)v I3acri\fiav nTroore/Kt tov fjtpovs 
T()v d8f\(})ov noXvvfiKTjV rfivyas 8f fls "Apyos fKfivos napayfvi'>p.fvos 
fyr]pf T^v dvyuTfpa tov (iaacKf ois 'AdpnaTOV, KaTfXdfiv fls Ttjv naTpida 
(fiiXoTtpovpfvns. Kal TTfiaas tov iTfvOfpbv <Tvvr]6poi(Tfv d^i6xpf(>iv 
(TTparov fTvi Orj^as Kara tov d8f\(f)oi). tj Se prjTrjp 'loKdart] fnfKTfv 5 
avTov vnoanovdov flaf\dfiv fls ttjv n6\iv Kal dia^fxdrjvai npoTfpov 
npos Tov d8f\(f)ov nfp\ Trjs dpxrjS' bfivonpoa<i>ni]aaVTOs 8f vnfp Trjs 
Tvpavvi8os Tov 'ETfOK\fovs T] pfv 'loKaaTT] avvayayflv to. TfKva els 
(pi\iav ovK r]8vvaT0, TIo\vvfiKT]s Se a>s npos no\tpiov \oinov napaTa- 
^opevos dvfx<i^p>]af Trjs TroXewr. fxprjaf 8f 6 Tf ipfaias viKrjv tafadai 10 
Tois Qr]^aiocs, fav 6 nals KpfovTos MfvoiKfvs a(f)dyiov"Apfi yf vrjTai. 
6 pfv ovv Kpfdyv r]pvr]aaTO fnidovvai ttj n6\fi tov nai^a, 6 df vfavi- 
(TKos f(3ov\fvfTO Kainfp TOii narpos avT(o (})vyr]v pfTa xpr]pdT(ov 8i86vtos 
fdVTiyv dnoa(})a^aL, Kal 8f] Kal fnpn^e' Qr]j3aioi Se tovs r^yfpovas twv 
'Apyeicoi/ ifa(pa^av\', 'ETfOK\rjs 8e Kal Tlo\vvfiKr]S povopaxrjaavTfS 15 
dvfL\ov d\\rj\ovs. T] pfv ovv pr]Tr]p avTorv fvpovaa vfKpovs Tovs vloiis 
fa(f)a^fv favTr]v, 6 Se Tavrr^s d8f\(f)6s Kpewf napf\a^e Trjv j3aai\eiav. 
01 8e 'Apyeloi viKr]dfVTes rf)? pdxr]S dvex^pr]aav. Kpeoyv 8e 8vaxfp^S 
(j)fp(ov Tovs pev vno ttj KaS/xeia twv no\fpio)V nfaovTas ovk e8(0Kev 
fis Ta(j)r]v, Ilo\vvfiKr]V Se dKr]8fVT0V f'ppi\j/fv, Ol8inovv Se (j)vyd8a Trjs 20 
naTpfoas dnfnep^ev, f(})' S}V pfv <(ov)> (})v\d^as tov dv6j)(onivov v6pov, 
e'<^' (ov 8e Tr]v opyrjv \oyonoiT]aas ovSe napa Tr]v 8vaTVxiav f\ei]aas. 

[MABV] 

Argumentaom. L : primum ('ETeowAT}? . . . iXeria-as) om. P minores 
discr-epantias neglexi 4 a^i6\oyov (TTpaTeiav Kara. tov ade\(pov Kal 

eh Qnhas e\ri\vde B 7 virep Wecklein : inrh codd. 9 Aoittoj/] 

fXCp^" AV napara^d/xevos codd. : corr. Kirchhoff 10 ecreadai 

Barnes : OecrSai codd. 13 ejiovXevero F : i^ovXero rell. Kaiwep 

Kirchhoff: «-a! codd. 14 aTroo-^xz^ai Valckenaer : d7re'o-</)a|e codd. 

15 eo- <^a|aj' corruptum: (rpe^pav Hermann ereoKAeovs Se Koi noKwe^iKovs 
Hovofjio.xy]cravros codd. {fxovofjLaxriffavruiv A^ : corr. recentiores 18 rrj 
ixaxrj Barnes : genetivus hiatus vitandi causa adhibitus est 21 na- 

Tpi^ay] naTpiSos A ou O et recc. : om. codd. tlfpnra6e7s ayav al ^oivKrcrai r^ rpaytpbia. airdiXero yap 6 
KpeovTos vlos cnro tov reixovs vjrep rrjs TroXeas aTTodavtov, direOavov 
fie Koi 01 8vo d8e\(po\ vn dWrjXaiv, Ka\ 'loKaoTJ; i) p-t]Tr]p dve'i\ev eavrtjv 
cVl ro'is Traial, Ka\ oi eVt Gij/Sar o-rparfV(Ta/if j/oi 'ApyeTot oTrwXoi/ro, Ka\ 
5 aTa(f)os Uo^vveLKrjs TrpoKeirai, Ka\ 6 OifiiVov? rrjs Trarpidos eKJidWerat 
Ka\ aiiv avTU) rj dvydrrjp 'AvTiyovr]. eari he ro 8papa Ka\ TroKvrrpoaaTrov 
Kai yvupaiv p.ecrTov iroWuiv re Ka\ Ka\u)v. 

T6 8papa eari pev rals (TKr]viKa7s o-^eai Ka\6v, errel Ka\ TrapaTrXjjpto- 

fxaTLKov. rj re diro rci>v reixecov 'Avriyovr] Beapovrra pepos ovk eaTi 

lo Spdfxnros, Ka\ vTr6aTrov8os Tlo\vveiKr]s ov^evos eveKa rrapayiverai, o re 

eir\ Trdai fier (odris d5o\eaxov (f)vya8ev6p.evos OiSiTrovr irpoaeppaTrrai 

MiKevns. [MABV[P]] 

XPHSM02 

i\die Anl38aKi8r], Traib^ov yevos oX/jioi/ nireli' 
^5 re^eis pev (f)i\ov vldv, drup rode aoi p.6pos earai, 

naibos eov ;^e/pfa-(n \nre7v jSiov' o)? ydp evevae 
Zevs Kpovi8r]s IleXoTro? o-rvyepntf ripnioi mdrjaas, 
ov (pi\ov rjprraaas viov' 6 8' rjv^aro ao\ rnSe Trdvra. 

[MABVP] 
TO THS 2*irr02 AINirMA 

2o ffJ^T' ^iTrovv eir\ y»)? Ka\ rerpdTrov, ov pia (f^avrjy 

Ka\ rpiTrov' dWdaaei 8e (f)vr]v p6vov, oaa eVt ■yatai' 
fpTrera yivovrai dvd t' aWepa Ka\ Knra Trdvrov, 
oXX' oTTorav ir\e6veaaiv fpei86pevov ttoctI ^aivr], 
ev6a fxevos yvloiaiv d(f>nvp6repov 7re\ei avrov, 

[M B V P et 2 V. 50] 

7 yvwfioiv jxecrThv iroWcov re Koi Ka\wv Naiick : yvwixuiiv TroWiav ixearSv 
T6 Kol KaXwv fere M A B V : ■jroWwv yvoofxwv re Kol Ka\a>v ixe(Tr6v P 
8-12 rh Spa/LLa . . . 5ia Kevris om. P 8 errel KaV\ effri 5e eVeKroSiaiSes 

Koi Wecklein 11 irpocTeppairrai Tyrwhitt : Tcpocreppnrrai codd. 

12 Kevi)s novicii : Kevov codd. 13 hoc oraculum et quod sequitur 

aenigma exstant etiam in Laur, xxxii. 9 in fine Oed. Reg. Sophoclcae 
et in Anth. Pal. xiv. 67, 64 15 Sc^crco toi <pi\ov vtov' ariLp ■KeirpwiJ.evov 

ecrrlv Anth. Pal. et Laur. xxxii. 9 16 TraiShs eoC] ffov rraLShs Anth. Pal. 
et Laur. xxxii. 9 jSiof] cpdos Anth. Pal. et Laur. xxxii.g eveva-el 

evearre V 19-24 Aenigma hoc exstat etiam in 2 ad v. 50 (codd. 

MBV Taurinensi) et apud Athen. x. p. 456 B : Asclepiadae tri- 
buitur in B et 2 20 -yrjv M V TerpaTroj' 2 : TerpaTrou;' codd. 

21 TpiTTovv M V (pv^v evanuit in V : (paivhv B : ;3oV I-aur. xxxii. 9 : 
^va-iv Athen. et 2, sed hic ij.6vov cpixnv scribens 22 ^iVofrai fere 

M B : ylvrjTai Anth. Pal. et Laur. xxxii. 9 : ^iVeTcti^ : Ktve7rai Musurus 
avd t'] Kol av' Athen. 23 TrAeJ^/ecrtric] irXetcrroKTtv Anth. PaL et 

Athen. et Laur. xxxii. 9 : rptcrcrolinv 2 .\r^\y: TOT ATNTniATOS 25 

KXiidi Kat ovK fdeXovan, KrtKimTepe iJ.ov(Ta OiiroiTcov, 

(fiuivTJs i]^(Tipr)i, (Tov TfX"? (i/iTrXaKif;?' 
<1v0p(OTTou KareXe^m, os rjviKa ya'iav f(f>epnei. 

TrpcoTov fcf,v TfTpnnovs vtjttios e/c Xayovojv, 
yrjpaXfos Se TTf\(i>v TpiTaTov no^a (^aKTpov (pfiofi 3° 

av^fva (jiopTi^cov yi]p(u KapnTitpevos. [Ij et 2 v. 50] 

Autoj (1770 QrjQojv TrapayfViififvos KaTu Tr)v oSoi/ fd((i(raTo Xpv^mnTOV 
Tov vlov Toxi UeXoiros. tovtov epaadeh rj^iov avTov napayeveaOai 
eis ©17/3(19 aiiv avT(S. tov Sf fxr) tovto TToirjaai j3ovXr]6evTOS rjpnaaev 
(') Adios Xiidpa Tov eavTov Trarpof. «Vt noXv 8e nvTov dprjVOvvTOS 8ui ?i5 
ti]V tov nai8os (indoiXeiav vaTepov efiade Kal p.a0oiv KaTrjpdaaTo t(0 avTov 
avf\6vTi fifj naiSonoiijaai, el 8e tovto yevi]Tai, vno tov TiKTopevov 
tivaipedtjvai. [V et Laiir. xxxii. 33] 

APT2T0cTjAN0TE rPAMMATTKOT TnO0E2T2 

'EniaTpaTein TloXvveiKovs peTo. t(ov 'Apyeiaiv eTTi 6r]0as Ka\ 4° 
anciiXeia tS)v (i8e\(f)a>v TloXvveiKovs Ka\ 'ETeoK\eovs Ka\ ddvaTos 
'lo/cao-TJj?. 17 jjivdonoua KeiTai nap' AlaxvX(o ev 'Ema en\ Or](3as 
nXfjv Trjs 'loK(iaTr]s. t. . . en\ NavaiKpaTOVS np)(0VT0S . . . devTepos 
Evpini8r]s . . . Ka6r]Ke BitaaKaXiav nep\ tovtov. Ka\ yap raiTa 6 
Olvdpaos Kn\ Xpvamnos Ka\ . . . o-cofeTait. 6 xopos avveaTT]Kev eK 45 
<i>OLVLaau>v yvvaiKcov. npoXoyi^ei 8e 'loK(iaTrj. 

[Vaticanus 1345 F [P]] 

28 t? 2 : hv B 29 TfTpaiTovs 2 : TeTpdirovv B 32 KaTo. Trjv 

oShv Laur. xxxii. 33: rijv ante spatium vacuum sex litterarum V 36 jua- 
Owv^ IJ.a6wv v(rTfpovW 39-46 'ApKrTo^aj/ovs . . . Scij^aTos 'loKcio^Tijy exstat 
ctiam in P 40 ante fiTKTTpaTfia supplet ri /xfv virode^Tis tov SpdfxaTos 
Kirchhoff: rh fxev Kf(p(xKai6v e(TTiv Wccklein eVicTpaTeia P: i-n\ 

Tri (TTpaTfia tov F Vat. 42, 43 verba 7] /xvOoiroua . . . 'loKd(TTr]s 

om. F 42 ^ /xfv 7)QoTTOLia Vat. : corr. codd. quidam novicii 

0^i3ajs Vat. 43 -ttAV tt/s Kirchhoff : TrAej Vat. 43-45 lacunas 

indicavit Kirchhoff ' Nausicrates nunquam archon fuit : choregi 
nomen esse coni. Wilamovvitz : Oenomaum Chrysippum Phoenissas 
ex eodem sumptas esse fabularum orbe dixit grammaticus, verba 
tamen restitui nequeunt.' Schwartz. 45 ou (rcfi(eTai Kirchhoff 

46 yvvatKcJiv om. F 5* TA TOT APAMATOS nPOSXinA 

IOKA2TH KPEflN 

nAiAArnro2 Teipesias 

ANTiroNH Menoikets 

X0PO2 EK <&OINI22nN ArrEA02 

IIoatneikhs Etepo2 ArrEAOS 

ETEOKAH2 OlAinOT2 

Recti ordinis vestigia servavit M qui personas quasdam omissas in 
secunda posuit columna sic 'lo/cao-TTj 


Kpeaiv 


TTai^ayo>yos 


Ttipifflas 


a.VTiyofi) 


[XiVOlKiVS 


Xophs iK <pOlVl(T(TWV 
&yy€\os 


iTeOK\TJS 


erepos ayyeXos 
Tro\vveiK7]S Koi OJOITTOUS 

Hunc ordinem male interpretati A B V P ita secuti sunt ut jo/cao-Tjj. 
Kpioov. iraiSaycoyos. Teipiffias. avTiySvrt. ixevoiKevs. x^P^^ <" ^pojiviffffwv. 
&yye\os. iTi0K\ris. eVepos &yye\os. Tro\vveiKr}s. olSinovs. scripserint, 
parvis inter se discrepantiis : 

Xophs (poivicrcruiv yvvaiKwv P : om. A : xophs fK <poivia<Twv yvvaiKwv 
post 6.yye\os trai. B 

•Ko\vvfiK7}s om. P 

fTeoK\ris, fTepos &yye\os om. A B 

Indicem totum om. L 

Acta ann. A.C. 411-409, post Andromedam (412) ante Orestem 
(40S), Schol. Ar. Ran. 53. Plura quam quae nunc definire possi- 
mus per totam fabulam interpolata esse ab histrionibus, sc. ab 
iis qui Phoenissas identidem saec. IV et III scaenae com- 
miserint, primus vidit Valckenaer : cf. quae ad init. Orestis et 
Iph. Aul. adnotavimus et CIA ii 973, ubi v. 30 ^oivia-aais Ei] 
pnridov coni. J. U. Po\vell. 

Codices M A B V L P : accedunt duo n, sc. Fap. Oxyrh. 224, 
fragmenta vv. 1 01 7-1 043 et initia vv. 1 064-1 071 continens, et 
tabula lignea Archiducis Raineri (Inventar. 34), vv. 1097-1107 
et 1126-1137 : etiam testa saec. A.c. II in Museo Britannico 
servata (cf. Class. Rev. 1904, p. 2), vv. 107-118 et 128-139. 
Raro memorantur F O H. *OINI22AI 

I0KA2TH 

'12 "njv €V acTTpoLS ovpavov T€nv(av ohov 

Kal ^(j^va-oKoX.Xi^TOLcnv e/;i/3e/3cbs 6t(/)pots 

"HAie, Ooali LTnroL(nv etXtcrorcoy (f)X.6ya, 

0)? bva-TVxf] 0?;/3at(Tt Trj Tod^ TJixipa 

aKTLV i(f)i]Kas, Ka8/xos rjVLK TjXdc yrjv 5 

Ti]vh\ knkLT^oiV ^oLVLCTcrav kvaXtav xOova' 

os TTalba yi]]xa^ KvTrpLbos 'App-ovCav ttot€ 

HoXvb<jopov i^€(f)va-€, tov be AdjBbaKOv 

(f>vvaL XiyovaLV, €K 8e roiS8e Acllov. 

eyu) be Trats pi€v KXr(ojxaL Mez;ot/ce'co9, lo 

— Kp€(x)V T abek^pbs fxr]Tp6s €K /xtas e^v — 

KaXova-i 8' ^loKaa-Tr^v fj.€' tovto yap 7rar?/p 

€d€To. ya\x€Z b€ AaLos ju,'* eTret 6' aTrats 

i]V \p6vLa k€KTpa Tafx €\(i)V €V b(j)jJ.aa'LV, 

€k6(x)V €po)Ta 4>oLl3ov e^atret ^' apia ^5 

TTaLb(ov €s oXkovs dpa-€VU)V KOLVoiviav. 

o 8' etTrei;' 'ii Qr]^aLa-LV ^vltt-ols dva^, 
fxi] o-Treipe T€KV(jov dkoKa baLp.6vu)V ^lcl' 
et ydp T€KV(i)(T€LS 7rat8', aTroKreyet o"' 6 ^t;s, 
/cat ira? cros otKOS /^Tjo-erat 8t' atfxaTOi. 20 

o 8' rjbovf] bovs €S re ^aKyjeCav TT€ao)v 

evpiniSov (poivKTiTai suprascr. V P : (j^oivta-ffai L 4 drifirjcri L 5 d^Tj- 
/cas V {((priKas 2) 9 e/c ToCSe A : (k Se tov L ii ij.Las tK fiTjTphs 

L : V. seclusit Paley 20 ol/cor Se (roi iras Dio Cass. 78. 8 («ai Tras 
oF/cos o-os V) 21 ^Sovfj VSoi/s Markland <Sovs 2) j8o;cx«'aj' Arnim : 
;8afcxei"or codcJ. ETPinTAOT 

i(nreip€v r}\uv TtaXha' koI airdpas, '^' lipecf^os"^ 

yvovs Tap.T:kaKrip.a tov Oeov re ti^v (pdTiv, 

Aet/iiwy' is "Hpas Kal KLOatpoivos AeVas 

hCbcoa-L ^ovKokoLO-LV eKOdvaL l3pi({)os, 25 

(TipvpoiV (XLhrjpa K€VTpa bLaiTeLpas fJ.eaov' 

oOev VLV 'EAAas b)v6fxa(,ev OIolttovv. 

Ylokv^ov bi VLV ka^ovTes LTnroftovKokot 

(^epova- es oXkovs es re be(T7T0Lvr]s X^P^^ 

tOrjKav. 7} 8e tov kp.ov whivuiv novov 30 

IJ.a(rToXs v(f)eLTo Kal ttoo-lv Trei^et TeKerv. 

ijhr] 8e irvpa-als yivvaLV e^avhpovjxevos 
irals ovixos rj yvovs ?; tlvos ixa9u)v Tiapa 
ecrreixf tovs (pvcravTas kKfxaOelv Oekujv 
Trpos h(ap.a <t»ot/3oi», Adto's 0\ ovixbs TToais, 35 

Tov eKTeOivTa TToiha ixaaTevcov fxaOelv 
ei p.i)KeT etrj. Kal ^vv(X7TTeTov TToha 
is TavTov apL(f)CD ^(OKLhos o-)(icn-7js ohov. 
Kai VLV Kekevei AcClov TpoxifkaTifs' 

'12 ^eVe, TvpdvvoLS iKTTohcov p.eOLa-Taa-0. 40 

o h eipiT dvavhos, p.iya (ppoviav. TrwAot he vlv 
X^ikaLS TevovTas e^e^poivLa-a-ov ■noOMr. 
oOev — rt TaKTos tG>v KaKa>v p.e hd keyeLv: — 
TTats TTaTepa KaiveL Ka\ kaftoov dxVP-aTa 
YIokvl3(^ Tpo(pd hihcjocTLV. 

Cos 8' eTTe^dpet 45 

^(Ply^ dpTTayoLaL iTokLV ifxos t ovk i)v TToais, 
Kpecov dhekcpos Tapd KrjpvcraeL Ae'x?;, 
ocrrtj a-o(pi]s aivLypa iTapOevov pdOoL, 

22 ^pi<posA corruptum : (ppevos, &(pvco, &<pap viri docti 26-27 se- 

clusit post Valckenaerium Palej^ : habuit 2 30 rhv ifxhv L : rhvfixicv 
P : Toiv efiwv rell. {ttovcov primitus M) 31 Te/ceTy cocJd. et 2 : rp4<pfiv 
C. F. Nagel 34 (/ji^o-ai/Tas] Te/coVras Straboxvi. p. 762 36 /iafle?;/] 
yp. i5e7v A B : yp. ISwvut videtur V 40 ^fvie ut videtur primitus 

M : ^e7vi L P 43 Me om. M 45 TpocpeTa KaTa^dWeL 2 : Tpo(pf7' 

fSwKfv sprevit Porson 46 ip]y^ A 47 .vpfco;/ 5' I^I V L ct lemma 2 «1>01NIS:SAI 

TOVTiO ^Vvd\{/€LV \tKTpa. TVy\aV€L bi 770)? 

ixovcra^ ifxbs irah OiSittous 2;</)iyyos ixaddiv 50 

\oOiv Tvpavvos T7/cr8e yrjs KaOia-TaTat] 

Kal a-KrJTTTp' eTtaOka Tijcrbe \ap.l3dv€L x.^ov6s. 

yaixei be ti]v TeKovcrav ovk etocus TdXas 

ov8' 77 T€Kova-a iraLbl a-vyKOL}x(i>}xivr]. 

TLKTO) 8e iraTSa? TratSt bvo [xev dpa-evas, 55 

'EreoKAea /cA.eti'?/!' re rioAui^eiKovs /3tai', 
Kopas T€ 8to"cras' r7ji' ftey ^la-ixTi]Vi]v TiaTrjp 
wv6]xaa€, T>]v 8e Trpda-O^v ^AvTLy6vr]V iyca. 
pLaOcov 8e Taixa k^KTpa ]xr]Tp(ooiV yd]xu)V 
6 TTdvT dvaTXd^i OibLTiovi TTaOrjp.aTa 60 

e? 6[xfxaO^ avTov b€Lvov ipLjBdXX^L (frdvov, 
\pva-r]kdT0LS Ti6p-naLa-LV alfxd^as Kdpas. 
€iT€l 8e T€KV(ov y€vvs €fxS)V 0-KtaCerat, 
K\r]OpoLS €Kpv^av 7rare'p', Iv dp.vi]ix(i)v tvxt] 
y€voLTo 7T0XX.&V Seo/ieV?/ ao(J)La-]xdT(iJv' 65 

^SlV b €<rT €V OLKOLS. 'TTpbs bk TljS TV)(1]S Vorrwv 

dpas dpaTaL TraLalv dvoaLcoTdTas, 
OrjKT^ a-Lbr]p(o 5w/xa bLaXa^^lv tooc. 

rO) 8' €S (f)6l3oV 7T€a6vT€, [xr] T€X€a-(f)6pOVS 
€V)(aS 0€OL KpaLVO)a-LV OLKOVVTOOV o\xov, 7° 

^vfxfidvT €Ta^av tov v€(l)T€pov irdpos 

(f)€vy€LV €K6vTa Ti]vb€ TloXvv€LKi] "xOova, 

'Ereo/<Ae'a 8e aKrjiTTp' exetv ]X€V0VTa yrjs, 

€VLavTov dXXdaaovT€. eTret 8' e77t C^^yots 

KaO^C^T dpxrjs, ov ix^OCaTaTaL 0p6vo)v, 75 

49 ^vva.Tmiv L 50 /xovaas 2 (ricey ypd<pov(n ixovffai ifihs Trals, o 

KOL $e\TLov) et yp. V : aXviyp.' codd. 51 del. Valckenaen servat Weil 
Kafj.^a.v(iiv scribens 52 Cf. 2 : irap' ovSfvl Kelrai rh ^Tra0\a^ /j.6v(f.' Tiji 
EvptiriST], oOev /j.eTaypd(t)ovcTl rives Kal a-KrJTrrpa xdjpaj Ad\a: cf. 1262 
55 iptrefay V : Hppevas rell. 59 rd/ia \eKTpa codd. et 2 : Ta/j.Tr\dKr}fia 

Wccklein ixr]TpS>ov ydjxov V (genetivum 2) 61 ofx/xad' avrov F et 

lemma 2 : ofxjxaT avrov codd. 62 xpuCTJ^aTais M 66 ^&Jj/ SeV L P 
70 6ux«y] op7«s V oiKoyj/Tot;/ Elmsley 72 (^eirye»' S' V Uo\vveiKrjv 
codd. : corr. Elmsiey : non notatur amplius 73 (TKrjirrpov V 

74 aWdaraovT codd. C"7^ ^ : corr. L^ ETPiniAOT 

(j)vydba 8' dTrco^ei Trjabe noXvvetKy] x^^^^os. 
o 8' "Apyos kk6(av, Krjbos ^Abpda-Tov XajBcav, 
TTokX.y]v d6poC(ras dcnrit)' ^Apy^MV ayet* 
ctt' avTa 5' €\6u)V kTTTd-nvXa Teuxv Tdbe, 
Trarpw' dTratret (TKrJTrTpa Kal ixipr] ydovos. 8o 

eycb 8' ipiv Xvov(T VTiocnrovhov p.oXeiv 
e-yetcra 7rat8t Trat^a irplv \j/avo-aL bopos. 
i]^eiv 8' 6 T!€p^6iLS (l)r](TLV avTov dyyeXos. 
dXX.\ 03 (paevvas ovpavov vai(j)V TTTV)(as 
Zev, craxTOv rjpds, bos be (TVixfia(nv t^kvols. 85 

\pr] 8', et (TO(pos 7T€(l)VKas, ovk mv fSpoTov 
tov avTov atet hva-Tvxrj Kadea-TdvaL. 

nAiAArflros 

o) KXeLvbv OLKOLs WvTtyovr] 6dXos iraTpL, 

eTret ae fJL^^Tr^p TTap6evS)vas eKAtTrety 

lX€6r]K€ ixeXd6p(DV h bLrjpes ecryaTov 9° 

aTpdTev}x IbeLV ^Apyeiov iKeaLaLcrL aals, 

eTTto-xes, &)? dv TTpov^epevvi]cra) cTTi^ov, 

fxr] TLS 7ToX.LTU)V iv Tptjid^ (f)avTd^eTaL, 

Kd/xot jxev eX6i] (f)avXos ws bovXi^ yjfoyos, 

crol 8' o)s dvd(Tcrj]' TTdvTa 8' e^eLboos (j)pd(To) 95 

d T eXbov eunjKOvad t ''ApyeCoiV TTupa, 

aTTOvbas ot r)X6ov o-(S KacnyvrjT(^ (j)epo)v 

ev6evb^ eKelcre, bevpo t av KeCvo^v Trdpa. 

dAA' ovrts do-rwi; rotcr8e ■yjrC^xTTTeTaL bofxoLS, 
Kebpov TTaXaLav KXCfxaK eKTrepa iTobC' 100 

o-KoVet 8e TreSta Kat Trap' ^\ap.r]vov pods 
ACpKr]s re vdfxa TToXep.Co)V aTpdTevjx daov. 

77 Kvdos T L 79 eV] els P 80 fifpos Wecklein 84 irTvxas 
ct TTTi-xas 2 : TTTvxas codd. 87 Svcttvxv^ "t videtur primitus M 

88 edkxos A 90 is hic codd. icrxdTm' primitus V, sed correxit 

ipse 92 (TTi/Sov] Tplfiov V (T^y Tf:rpiiJ.ix4vi]v o^ov 2) 94-9^ ^^" 

specti Wcckleinio, cl. v. 143 94 iXBoi AL 98 r a5] Ta^ M 

Keivuv V (dTr^Tw;' iKe7dev 2) : /ceiVou («eryov M) rcll. 100 TroAatd»' 

codd. et 2 eKTrepa. A (eKirepai B) ANTirONH 

opey^ vvv opeye yepaiav vca 

TTohoi txvos eTTavTiK\(t)v. 105 

Tla. Ihov ^vva\}/ov, TrapOev' es' Katpov 8' e/^Tj?* 
KU'ovp.evov yap Tvyxdvet YleXaaytKov 
(TTpdTevfxa, \coptCov(Ti 8' aAAi/Aojy X6)(^ovi. 

Av. icb TT()TVta TToi 

Aarous 'EKcira, KaTdyakK(W d-nav no 

TTebtov daTpaTTTet. 
Ua. ov ydp tl cj)avX.(jos ?]A^e IToAwetKT;? yOova, 

TToAXot? /xej' tTrTrot?, fJtvpLOLs 8' ottXols (Spepioov. 
Av. dpa TTvkaL KXr\dpoLS — yakKoheT dp' ept^oXa 

XoXveotcrtv 'Apt^ptovos opydvots ii5 

Teiyeos ijpixocTTaL; 
Yla. OdpcreL' Td y evhov do-(})aXu)S ex^' ttoXls. 
aAA' da-opa tov iTpcoTov, el jSovXj] [xaOeu'. 
Av. Tts ovTos 6 XevKoXocpas, 

■npoTTap os ayetrat crTpaTov iTdyyaXKOv dcriTth^ 120 
d[X(jit jipa)(iovt KOVcf)tC(ov; 
Yla. Aoxayo'?, 00 becnroLva. Av. Tts, TTodev yeyds; 

avhacTov, S yepate, tls 6vo[xdCeTat; 
Tla. ovTos MvKrjvalos fxev avhaTat yevos, 125 

Aepz^aia 8' oi/cet vdixa9\ 'iTnrofxehoov dva^. 
Av. e e w? yavpos, w? cfto^epbs elcrtheliv, 

yiyavTt yrjyeveTa TTpoo-djxoLOS 

105 TToShs del. Bothe inavreWMV B / : iTravareWwv rell. et 

leinma 2 109 loo ira^ Aarovs ■jrjTfia L iio anav oirXois 

iriSioy testa 113 5' om. testa Ppef/.a}V M B V L P 2 : PpiOwv A 

114 x«^«o'SeT' d/j' e^/3o,\a scripsi ob metrum : x^-^^^oSfr' e/nPo\d t€ 
Seidler : xaAKoSeTa t' e/^/SoAa codd : testa illegibilis post x"'^ "■"TeSa 

115 Xaivfois codd. opydvois codd. et 2 : fortasse dpKavais : opyavov 
' instrumentum ' est non ' opus ' : cf. Soph. fr. 465 120 ts om. A : 
habuit 2 rjyeTrai L P 122 Ppaxiova A L 123 Av. om. L, 
spatio vacuo relicto 123 sq. del. Dindorf: habuit 2 125 /j.kv 
om. M : add. M^ 127 e e M B : ai ai P 128-129 sic codd. et 2 ETPiniAOT 

aa-TepMTTOs ev ypacf^alcnv, ov)(\ TtpocTcfyopci 

aixepCio yivva. 130 

Tla. Tov 8' e^ajU.ei/3oyr' ovx opa^s AipK-qs vb(i)p; 
Av. 0A.A0S akX.os o8e T€v\iu)v Tpo-nos. 

tLs 8' (.(ttIv ovtos; Y[a. Trals jxkv Olvicns ecf)V 

Tvbevs, Aprj 8' AiTOikbv ev aTepvois ^X^'" 
Av. ovTos 6 Tas TIokvveLK^os, ^35 

S) yipov, avTOKa(TLyvi]Ta vviJL(f)as 
6p.6ya\xos Kvp{i; 
W? akkoXpUiS OTTkOKTl, [x€L^ol3(xp(3apos. 
ria. (raK€a-(f)6poL yap TrdvTes AtVcoAoi, t^kvov, 

koy^aLS r' aKOVTLcrTijpes iV(TTOyjs)TaTOL. 140 

\Av. (Tv h\ 0) yipov, it5)S al(jBa.vr\ (Ta(f)S>s Tcxhe; 
Yla. crriixet ibcav t6t cKT-nihdiV kyv^pLcra, 

cTTTOvbas OT rjkOov cr^ Kao-tyi^r/ro) (P^poov 
a TTpoa-hibopKMS otba tovs b)TTkLa[xivovs.] 
Av. TLS 8' ovros ajxcf)! fxvrjfxa to Zi]6ov Trepa ^45 

KaTa'j36a-Tpv\os, ojxixaa-L yopybs 
eto-tSetz^ veavias, 
koyay^s, ws o)(kos vlv va-Tep(o TTobl 
TTavoTTkos afxcfiiTTeL; 
Ua. 08' eo-rt rTap^eyoTrato?, 'AraAaz^nj? y6vos. ^5° 

Av. akkd VLV a Kar' opi] ftera [xaTepos 

"ApTefXLS Ufxeva t6^ols ba]xdcraa-^ okea-eLev, 
bs eTr' ejuay ir^kLv e(3a TTepa-ojv. 

129 a(TrepoTrhs P et suprascr. A 131-133 Antigonae continuat 

Hamaker 131 tJvS' V i/Soip Xoxay^v \ B et recc. : uScop Xoxo-yos 

testa 132 hv. notam omissam 133 praefigit P &\\os &\\ais 

V : corr. v 134 iprj B P : ap-nf V A L M^ alrw^wv M V : corr. v 

135 om. B : add. B^ 136 avroKaaiyvnra Reiske et ut videtur testa : 

avT0Ka(Tiyv7]Tas codd. et nunc 2 138 a\\6xpoos B- et A sed suprascr. 
cj)s : aWoxpovs P 141-144 del. Schumacher, cf. 95-98 Kairi- 

yi/riTri A 145 ri] rov in rasura VP 148 \oxay6s; iy L et 

priraitus M : Tla. \ox^y6s. Av. ws rell. 149 Av. praef. M : del. 

M^ post 150 versum intercidisse putat P. Wesener 151 Av. 

om. A 152 lefi.iV7] L : If/xfvr) V Sa^acacro M A B L 153 e7r' 

om. V ^/3o] $Pav V ^9 <I>OINISSAI 

rio. do) TaV , o) Trai. crvv bUr} 8' rJKOvaL yijv 

o Kol heboLKa /xtj (tkottwo-^ opd&s Oeoi. 155 

\v. TTOv 5' os €}xo\ iiias kyiv^T ck ixaTpb^ 

t:o\vit6v(o p.oipa; 
w (pCXTaT^, eiire, ttov ^cttl WoXvveLKr]^, yipov. 
ria. e/cetro? cTrra 7rap64voov T(i(l)ov ireAa? 

Nto'/3rj? ^Abpd(TT(o ttXti^tlov TTapa^rTaTeT. 160 

opas'; Ar. opw StJt' 011 o-a(f)oi9, opM 8e' Trcos 

pop(})rJ9 TVTT(x)ixa aTepva r' ^^i]Ka(rp.iva. 
uv€p.(i>K€o^ eide hp6p.ov ve(f)i\a^ Troalv €^avv(TaLp.L 
81' alOepos 
Trpo? e/LtM' ()fxoya<eTopa, iTepl 8' fc)Ae'ras 165 

8e'pa (pL\TdT(i jidXoLix {ev) xp6v(a 
(f)vyd8a fxeXeov. w? 
o-TrXoto-t ■)(.pv(TioL(TLV eKTTpeTr?;?, yipov, 

ecoot? ojuota (f)Xeyi6o)v (SoXals [aeAt'ot>]. 
ria. ^^ei hoixovs Tovcrb\ &(TTe o-' eixTTXrjcraL x«pSs, 17^ 

eva-TTovhos. Av. ovtos b\ o) yepaLe, tls Kvpel, 

0? apjua XevKov r]VLOaTpo(f)el /3e/3aj?; 
rTa. o /xdyris 'A/x0tdpao9, w bea-TTOLV, obv 

a(f)dyLa 8' aju,' avT(o, yrjs (f)LXaLp.aT0L poai. 
Av. (t) XLTTapo^(ovov 6vyaT€p 'AeAiou 175 

'2eXavaLa, xpvaeoKVKXov (peyyos, 
&)S d.Tpep.ala KevTpa Kal a(a(f)pova 
TT(oXoLS ixeTa(f)e p(av lOvveL. 
TTov 8' os TCL beiva. rTj8' e(pv^pL(eL 7ro'Aet; 

155 M^l K<^ t^h primitiis M 156 iro? iro7 S'hs A ixarphs'] /j.aTepos 
codd. {fM7]Tfpos P) 158 irov 'o-ti] ttoi} juoi V, sed yp. «VtI suprascr. v 

162 fiopcpas L 166 Sepa] Seipa L : Sfprjvyp. v PioKoifx Iv Hermann : 
/3aAo(;tii codd. 167 ix4\iov a>y iSo) yp. 2 168 evirpeTrris P i6g oeAioi; 
fere codd. : ^Aiou L: del. Wecklein 171 tis Valckenaer : ris irSOev 

codd.: cf.v. 123 174 <pi\alfiaroi M A B V 2 : (pi\aifj.drov L P : cf. 2, 

oi Se ypdcpovcri yrjs <pi\atfj.drov, oi 5e rh re\eiov (pi\aifjidroio \eyovaiv 
175 'AeXiou codd. et 2 : a AaToDr post Badhamum Nauck 176 xpv<ro- 
kvk\ov V 178 fieraipepiov] fj.erd(ppevov fortasse legebat Eustathius 

^'- P- 557' 35 rh Se rpayiKhv irepKppacrriKa-repov ev rSi Kevrpa fxerd(ppevov 
Idvvei Idvvet SpSfiov Wilamowitz ETPiniAOT 

IJa. KaTTavev^; iKetvoi Trpoa-^aa-us T^KixaCpeTaL 

TTvpycov avo) re Kal Kcirco retx^ ix€Tpu>v. i8i 

Av. lu>, 

Neju,e(n Kal Ato? j3apv(3popi,ot, jSpovTai, 
KipavvSiV re c^o)? aWaXoev, av tol 
jjL^yaXayopLav virepdvopa KOt/xi^et?" 

oS' ia-TLV, atx/xaAwrtSa? 185 

0? 8opt QfjjBaLas MvKrjvrjta-LV 
AepvaCq re hcaa^LV TpLaivq, 
TloaeLbavLOL^ 'Ajuujucoytots 
•yoao"t bovXeLav TTepLJ3aX(av — 

pii]TT0T€ ixrjTTOTe Tavh\ a» TTOTVia, 190 

y^pvaeo^oaTpv\ov £• Atos epvos 
"ApTep.L, bovXoavvav TXaLrjv. 
Tla. £) tIkvov, eo-/3a 8a)/;ta Kai Kara aTeyas 
€V irapOevGiaL pLLiive aols, eirel iTodov 
es Tep\l/LV ■qkOes Siv ^XPV^^^ elatbeXv. 195 

oxAos yap, ws Tapaypios elarjXdev ttoXlv, 
X^Mpel yvvaLK&v iTpbs bopLOVs TvpavvLKOvs. 
(j)LX6\j/oyov be XPW^"' OrjXeLwv e(pv, 
a\xLKpds T dcf)Opp.as ijv XdjScoaL tcov Xoyoiv, 
TTXeLovs eTTeacpepovaLV rjhovi] be tls 200 

yuz^at^t pi7]bev vyLes dXXijXas Xeyetv. 

180 Yla. KaiTavevs ; iKiivos Gee\ : Kairavivs ; Xla. 6K6?(/os eiTTa codd. 
et 2 : Kairavivs ; Ua. (Ke7vos Valckenaer : Ua. (KeTvos eTrra recc. 
quidam 182 vffjnffis A L P 183 Kepavvwv Nauck : S> Kepavvov 

(pws reddit 2 : Kepavviov codd. {Kepavveiov B, sed i supra ei scripto) 
184 ^ufyaATjyopfaj/ e 2 Valckenaer : yue^aAaro/j/ai/ codd. Koifii^ois 

bv: indicativum 2 185 oixM^^t^riSas A L : alxt^o.\u>T'idas rell. 

186 om. P: add. p ixvKr]v7\i(ri M : /nvK-fivaicriv L : fivK7]vaia-i reW. 

186-189 ^eiirei rh eTrayyeWerai 2 : MvKrjvaLS (p7](Tiv Wecklein : nepifia- 
\wv ecpaSpiro : sermonem fractum indicavi 186-187 6 Sopl . . . Sdcroiiv 
Matthiae 188 TrorreiSaviois V : TroaeiScoviots A L : ■KorretSooveiois M B 

afjLVixooviots A P : a/nv/j.oviois V : a/iivfj.ci!veiots M B : afj.vfj.ccviot(rtv L 
191 xpv^^^ojicKrTpvxov B L ct F : xp^^^^o^ocTTpvxe rell. 194 Tvodov in 

rasura vel spatio vacuoscripsit L- 197 x'=^7'f'" (sic) V et 7^. X^i^pe' 2 

198 (pt\6i\ivxov P 5e M et Stob. fl. 73. 36 : yap rell. et 2 199 t' 

M B: 5' rell. cum Stobaeo TSivy\i6yQjv Stobaeus 201 yvvaiK\ V : corr. 
V dXAi^Aay BVL cum Stobaeo: aAAiljAais M AP et Etym. Magn. p.420 9/ «POlNIIi^IiAI 

X0F02 — Tvpiov otb^a ktiTovn-^ ^jSav W'''P- "' 

aKpoOivia Ao^Ca 

^OLVL(T(ras airo vd(rov 
<tot/3({> bovXa fX€\(x0p(tiv, 205 

IV VTTO Setpdtn vL(f)ol36Kois 

napva(Tov KaT€va(T0ri, 
MoVtoy Kara ttovtov iXd- 
T(i TTkevcra(ra irepLppVT^^ 

VTTCp aKapiTL(TT(av TTebLOiV 210 

2tKeXtas Ze(/)vpoi; Trroat? 
tTrTreycraz^ros, iv ovpavio 

kciWl^ttov K€k(xbi]p.a. 

— - 7ro'Aeos eKiTpoKpL0€L(T^ e/xas [arr. a' 

Kak\L(TTevp.aTa Ao^ta 215 

Ka8/u,eta)y tp.oXov yav, 
Kk€LVU)V ^Ayy]VopLbav 
opLoyeveLS im Aatov 

TTepL^pOe^LCT^ ivOdbe TTvpyovs. 
taa 8' aydkp.a(rL \pvcTOTev- 220 

KTots 4>ot/3w kdTpLs iyev6p.av 
€TL 8e KaoraAta? vbcop 
7T€pLp.€V€L /xe K6p.as €p.as 
beva-aL iTapOivLov xkLbav 

<t>ot/3etato-t kaTpeiaLS. 225 

204 yairou] fortasse Carthaginem peninsulam dicit : cf. 208-211, Tro. 
221, et de sacra legatione lustin. xviii. 17 206 Sdpaffi MBL 

207 KaTemffdT] amicus Kingii : KaT(vd.ffdy)u codd. et 2 209 ireptp- 

pvToj M: iripippvTtav vddToiv L: TrepippvTcov M' rell. et 2 211 'XiKeXlas 
codd. et 2 et Hor. Carm. iv. 4 : cf. ad 204 212 ovpavw codd. et 2 

214 iroXfus codd. 216 KaSfj.eluiv A B F : KaSfxelwv S' M V L P : «aS- 

jueiaj/Byzantini quidam 217 aprivwpiScov L 218 yp. Kal ffvyyeveTs 

M 220 ;i(pv(T€OT€i^/fT0is M A B L 221 eyevofjLav^ eyev6/j.iiv 

L P : yev6fj.7]v recc. : yevoi/j.av voluit v : ^oifiai yevo/iav XaTpis Nauck 

223 irepifj.evei M b : eirifjievei rell. e>5y M A V : eij.as B L P 

224 x^'5av A V : corr. v 225 ^oifieioiffi. Wecklein 

EUR. III. G ETPiniAOT 

— to) Xa\n:ova-a ireTpa TTvpos 
bLKopvipov criXas viTep aKpoov 

^aK)(jei(av l^iovvcrov, 
olva 6^ a Ka6ap.ipLov 

(TTaC^LS TOV TToXvKapTTOV 23O 

olvdvdas leLcra ^OTpvv, 
CfiQid T dvTpa bpdKOVTos oii- 
p€LaL re (r/co7rtai Oewv 
vL(f)6i3o\6v T opos Upov, el- 
kLacTMV dOavdTas 6eov 235 

Xopbs y€VOLp.av a0o/3o? 
Trapa p.e(T6p.(^aka yvaka ^ol- 
fSov AipKav irpokLTTovaa. 

VVV bi p.0L TTpO T€LX^^(OV W'''P- P' 

OovpLos ixoXoiv "Apy^s 240 

atixa baLov (f))\.€y€L 

Tqb\ O jXT] TVXpL, TToXeL' 

KOLvd ydp (f)L\(av dxVj 
KOLvd b\ et TL TTeLcr^TaL 
€7TTd7TVpyos db€ yd, 245 

^l^otrtVo-a X(>>pq. cf)€v (p€v. 
KOLvbv alp.a, KOLvd T€Kea 

TaS K€paO-(p6pOV TT€cf)VK€V ^loVS' 
U)V p.€T€CrTL p.0L 7t6vu)V. 

— dfj.(f>L bk ttt6\lv V€cf)Os [dvT. /3' 

dcTTTLbctiV TTVKvbv cf>\€y€L 25 I 

226 (oi] S> Byzantini 227 virepdKpoov M 228 ^aKXfiuv M A B VS : 
fiaKXfiov LP V 230 (TTdCeis rhv codd. et 2 : TrepKdCeis Nauclt 

231 olvdvBovs V, yp. Kol os v 233 dewv'] 6fov e 2 eruit Wilamowitz 

234 vt(po06Aov M V L kxiffawv M P 235 adavdras etiam 2 : 

OLdai/dTov L 236 yevoifj.' av M 237 Trap M •yuaA.ol 

yv7a A 239 ^eixeoov M : corr. M^ 242 rvxoi'] tuxIi M : 

Tvxoi 7roT6 L 244 ireiffeTai F et ut videtur 2 : ireiVfS' vel TreifffT 

rell. 245 ^Se L 246 ^oiviffffa x^P"' A L et primitus P et 7^. 2 

247 TiKva L : corr. L- 250 tttoKiv M B : no^iv rell. 2 (i^oL\i:i;:i;Ai 9b 

<T^\i.a <f)OLViov lJ.axr}9, 

av "Ap-qs rdx et<rerat 

iraiaLV OlbLirov (f)4poi)V 

7rr]p.ovav 'EpLvvcav. 255 

"Apyos S) Yl^XaayLKov, 

beLixaLVOi TCLV a-av akKav, 
KoX To Oeodev ov yap abLKOv 
eis dyiova Tovb' ^vottXos opp.a [Trats] 

09 lX€T€pX€TaL bopLOVS. 260 

nOAYNEIKHS 

Ta /jiey Tri^Acopaiy Kkf\6pd pi' etfreSe^aro 

bL evTrereias TeL\iu)V ^cru) fxoXelv. 

o Kal b^boLKa /x?/ p.e bLKTVUiv ecrco 

Aa/3oVre? ovk eKcppQcr^ dvaLixaKTOv xpoa. 

&v ovv€K opLixa iravTaxfj bLOLcrTiov 265 

KdKelae Kal to b^vpo, fxi] 8o'Aos tls t]. 

djTrAto-jLteVos b\ x^lpa roiSe (paa-ydvio 

TO. TTLCTT €]XaVTio TOV dpdcTOVS TTapl^OpLaL. 

0)1], TLs ovTos; 7) KTVTTov (f)oj3ovix(da; 
a-navTa yap roA/xwo-t Seti^a ^atVerat, 270 

oTav bL exOpds ttovs d]xdjir]TaL xdovos. 

7T€TT0Lda [XeVTOL jXr^TpL, KOV TTilTOLO' CLjXa, 
i]TLS /x' €TT€LCr€ SeCp' VTTOCTTTOvboV piOXilv. 

dAA' iyyvs d\Kr]' l3(op.L0L ydp icrxdpaL 

7re'Aas iTdpeLaL, kovk ipi]]xa b(ajxaTa, 275 

0e'p' es cTKOTeLvas 7rept/3oAas [xeOoi ^Lcf^os 

252 arjixa Heimsoeth e 2 M ((rv/x$o\ov fj.dxv^) <poviov M 253 eio-e- 
Tai codd. et 2 : 6i(mai Byzantini ex 2 male intellecto 257 Tav 

craj'] yp. to. aav M 259 iPoir\os M B : ivoirXov A V L P yp. b Trais 

delevit King : opfxwv toTs Hartungdeleto os : lectio dubia 262 dffc» 

codd. 263 IJ.T) yue] iJ.r]Ti M, suprascr. yp. ixi) jxe 264 ovk fK^ppaxr' 

Bergk e 2 (■^ jj.ey ypacpTj oxjk fKcppaxriv, ol oiiv vTroKpiTal 5ia to SvaeK- 
(popov fj.fTair\dTTOvcn Trjv \f^iv . . . kuI ^t\6^evos iv t^ wfp] /j.ovocrvWd- 
Paiv p7]ij.dT(jiv TavTr]v Tr)V xPV^rtv cpfpfi) ■ ov fj.edwcr' M : 011 fifdaiatv rell. 
267 T^oe T^ V 269 ^ VLP: ^ M B2: om. A 27i€x^P«sVP: 
«xSpas A (sic) 276 is hic A V B 

6* ETPiniAOT 

Kot Taab^ ep(A)[j.aL, rives et^eoracrty boixofs. 
^eVat yvvalKes, eiTrar', in iioias ■naTpas 
'E\.\r]VLKo1(TL ha)ixa(TLV Tj-eAa^eTe; 
Xo. <PoLVL(r(Ta [ikv yrj Trarpts rj Opi^j/acrd /xe, 280 

'Ayjyyopos 8e TraiSes ex TTaido^v bopbs 
«Jjoi/Sfa) /x' iiT€iJ.yj/av €v6(xb' aKpoOivLov. 
/ue'AA.coy 8e irep.TTeLv /x' OtStTrot; k\€lvos yovos 
/jtavreta (Tepiva Ao^iov t eii ecryapas — 
kv r(38' eTTe(TTp(XTev(Tav 'Apyetot 7ro'Atr. 285 

o-i/ 8' avTdp.eL\lrai fx, o(ttls cov eXi]Xv6as 
eiTTd(TTop.ov TTvpycoiJ.a 0);/3ata? )(dov6s. 
Ylo. 7TaT7]p [xev rjixLV OtStVou? 6 Aatou, 

eTLKT€ 8' 'loKao-TT/ /xe, Trats iMez;otKe'a)S* 
KaAet 8e rioAuyetKr/ /xe 0///3atos Aews. 290 

Xo. o) o-yyye^yeta T(av ^Ayrjvopos TeKvoiV, 
ep.SiV Tvpdvv(t)V, SiV dTTe(TTdXr\v vtto — 

yoi^uTrerets e8pas iTpo(nTiTVoo o-', dva$, 
Tov OLKodev voixov (Te^ovcr — 
efias o) xp6v(^ ydv iraTp^^av. 295 

to) 1(0* TT^TVLa, /xo'Ae 7rpo'8o/xos, 
dp.TTeTacTov Trvkas. 
KkveLS, oi TeKOVcra T6vbe fxaTep; 
Ti [xeWeLS viTcopocfia jxeXadpa TTepdv 

dLyelv T (l}kevaL(TLV TeKVOv; 3°° 

lo. 4>oti^to-o-ay /3oay 

KAvoyo-', u> vedvLbes, yripaihv 

277 Tos 4<pe(rTu)(Tas (e(pe(TTd(Tas L) S6/J.01S LP v 279 ■KpoairiXdCfre 
L 280 yrj om. V : add. v 281 irarSes] iraTs L 282 eir€n;|/6v V 

283 TTffx^petf Wecklein ySvos in rasura / 285 apyeiccv iroKiv M : 

corr, M^ 286 a.vTdu.eL^\iov P 291 ^vyyeveia P 294 aefiov<Ta 

codd. 295 e/3as L et 7p. 2 M 2 B : €)3as e/3as rell. ii] i TroAuj/eiVrj 

L : om. A -ySj'] yaiai' L 296 jo) semel A B L ■KpSBpofxos M P : 

corr. M^ 297 afj.Tr(Tacrov V : avaireTacrov rell. 298 roVSe] rcJ^/Se 

V : rovS' S> Seidler 300 eiyeiv r wXevais codd. : corr. Hermann 

301-303 sic M, nisi Soat' et yripewi (ai suprascr. M-) -TroSi Tpo/xepav 'f\Kco 
TToSos : corre.xi, 7ro5l et iroShs duas diversas explicationes esse ratus a>0INIS2AI '^^ 

7ro5' «Akw, rpoixepav ^acnv loi tIkvov, 
yjpovi:^ (Tov op.p.a ixvpCais t' iv a}xipai<i 305 

-Kpocrdhov' ajX(^il3aKki [xa- 
(TTov o)k^vai(n ixaTtpos, 
TTaprjLbiov t' dpeyp.a (3o- 
(rTpv)(oiv Te Kvav6\pu>Ta xoX- 
To? TrXoKafxov, bepav o-Kid^ojy uixciv. 

lu) tw, /xoAt? (fiaveh 3'° 

deATTTa KaboKiira fxaTpbs wAeVats. 

Ti f/)(S cre; Trois aTravTa 
Kal X^P"''- '^^'- ^oyoKTi 
TToXvikiKTOv ahovav 

[e/cet(re Kat to Sefpo] 315 

'nepiXope.vov(Ta T4p\j/LV Trakaiav \dj3(o 
Xapixovav; lo) riKos, 
fprjixov TTaTpQov eAtTres 80'ju.oy 
(fivyas a7ro(TTaXels oixaiixov X(li>(iq, 

7] TToOeLvos (fiikoLS, 320 

^ TTodeLvos 07y/3at?. 
o^ez/ ejucty Te kevKoxpoa KeipoixaL 
haKpv6€(T(T aveLcra TrevdeL K6p.av, 
aTTeTTkos (papioov kevKwv, (2i) T€kvov, 

Accusativi tt^^So : (poiviaffav S> vedvidis ^oav (vel $oav) «crw | Sijfiwv 
K\vovffa TuvSe yqpaiw noSl | Tpo/nephv tKKoo irohos ^aatv rell. (versubus 
in iambicam speciem detorsis) nisi quod 717^0 Tpo^xfpav P, yp. ynpeoi) 
TToSl Tpofji(pav p : (polviffffav, Si veavlSes, 0oav KXvovffa videlur legisse 
2, quo recepto pergit -yrjpaL^ iroSl Tpoixipav e\Kui ^daiv Wilamowitz 
iambice 304 (i,] di VAL 305 t' MP: om. rell. 306 ancpi- 

/3o\e V L P 308 Kvavoxpoora L P z; 309 a/xdv M B : ffj.dv 

rell. ffKid(wv Sepav audv codd. : trai. Fritzsche 310 Iw (semel) 

/iioyis P 312 fortasse ttws airavTw •Ta irdvTa etiam 2) 313 \6yoiffi] 
Ko/x-nffi l ex Hec. 837 314 7)SovavA L P 315 ev. 266 videtur 

venisse: habuit2 316 ira\aLa.v . . . xo-pfJ^ovav M^ Z>t' et primitus, 

puto, 2: 7raA,aiay . . . xc-Pt^ov^^^ codd. et 2 319 o/xal/xov \wfia om. 

A: habuit 2 323 SaKpvoiffff' av(~ffa ■Kevdei Hermann e 2, qui 

SaKpvofffffavfiffairevdt] diversis modis interpretatur {avuff' aTrevOrj, vel 
fXs ff aTrevdTJ, vel els ffa TrevOr]) : SaKpvoeffffav le7ffa Trev6r;pri {SaKpvSeffffa 
P) codd. KoixrjvV 324 5 add. Dindorf: fortasse -KaWelKuv 

TeKvov, cl. 2 SiaKevKoov et Aesch. Eum. 352 ETPiniAOT 

hv(r6p(pvaLa S' aiJ.(fH Tpv)(r] Tahe 325 

(tkotC ap.dliop.ai. 
o h kv h6p.oi,(Ti TrpeV/Sus 6p.p.aT0(rT€pr}s 
aiTi]v'as oixoTTTipov ras d770- 
fDyetcras b6p.cov 
tt6$ov ap.(f)LbaKpvTOV det Kor- 330 

e'xa)i^ avf]^€ p.^v $L(f)OVi 
eiT avT^x^eipd re (r^payav, 
VTTep T€pap.vd t dyxdva^, 
(TTcvdCcQV dpa? re'Ki'oi?* 
(Tvv dAaXatcrt 8' atei' atoy/idroo?' 335 

(rKo'rta KpVTTTCTaL. 
o-e 8', 2» tIkvov, [K'at] ydjuoto-t 8?) 
kAvo) ^vyivTa TTathoTTOLov abovav 

^ivOLCTLV iV b6p.0tS €X€LV 

^ivov re k^8o? dp.(})iTTeLv, 34° 

dka^TTa p.aTpl ra8e Aa- 
iw re ro) TraAatyeyet, 

ydp.o)v cTTaKTov drav. 
eyco 8' ovre crot iTVpbs dvi]y\fa 0ws 

v6p.ip.ov iv ydpiOLi 345 

[w? 7rpe'7ret] p.aT€pL ixaKapLCi' 
dwixivaLa 8' 'l(rp.r]vos iKr]bev6rj 
XovTpo(j)6pov x.^t8d9, di^d 8e Qi]^a[av 
TT6kiv eaLydOr] ads ecro8ot vvp.(Pa^. 

325 a.ij.(l>iTpvxv M P 330 del A : ajei fere rell. 331 ij.av ^'kjjos 

P 332 a<payi]v L: (^ao-Yai/ P 333 Tepffiva V A 335 a\a\a?cn 

M B / P : d\oAary Eustath. II. p. 494 : dXoAayaro-t V AL bp allv 

om. A V et rasura facta / 336 o-KoVia] aKOTia M B V : a-KOTia aiev L 
337 ce] <Tv P /cai del. Hermann 338 rjSovav AP 340 ffVcoi/ 

A 341 /iTjTpl TaSe codd. 342 t€ Toi] to; P 343 yd/j.ov M B : 

corr. b eTraKThv M B : eTraKTciv b : iiraKTav rell. 345 vofxifiov 

codd. cum 2 Aesch. Scpt. 99, 2 Apollon. iv. 808 : yovijxov Plut. de exilio 
p. 606 F iyyd/xois M 346 ws ■Kpeirei del. Nauck jxaTipi] JTpl 

fere codd. 348 xAiSrjs L 349 icrtyda-dri L : -yp. i(Ttyd0r]<Tav 2 

eeroSoj Kirchhoff : eyo-oSoj M V : eifo-oSoy A B P i^ : elSos L : iaoSu) Powell <I>0INI22AI fy 

uXoLTO, Ta5' etrc crioapo^ 350 

eir' epi5 cire TTaTrjp 6 rros airto?, 
eire t6 batfxovLov KaT€K(ap.a(Te 
h(ap.a(TLV OlhLTioha' 
TTpb^i e/xe yap KaKoov (pi.o\e T&vh^ ayj]. 
Xo. heLvbv yvvaL^lv al ht cohLvcov yovai, 355 

Ka\ (piXoTeKVov Trcos ttclv yvvaLKHov y€Vo<i. 
rio. p.rjTep, (f)pov(av ev kov (f^povdv a(JHK6[xi]v 
ex^pov? e? avhpa^' dAA' avayKaioi^i e^ei 
iraTpLhos epav a-naVTas' os 8' aAAoj? Ae'yet, 
Ao'yot(rt ■^^aipeL tov h\ vovv eKeio"' exei. 360 

oiVt») 8' (.Tapjiovv es ({)6l3ov t a(f)LK6iJ.i-iv, 
/u?; rt? 8o'Aos juie Trpo? Kao-tyr)/rov KTavi], 
aj(rre S,i(f>r)pri x^tp' ^'xcoy 8t' ^o^recfjs 
KUKAwy TTpoacoTTOv i]k6ov. iv 8e' /x' a)(/)eAet, 
mTovhat re jcai o-?) TtL(TTLS, ij /x' em;yaye 3^5 

retx?; TTaTpQa' iroXvhaKpvs 8' acjiLK6[xriv, 
Xp6vio9 ihoov \xiXa6pa Kal jSoijjLOVs 6eS)V 
yvp.vcL(TLd 6^ olaLV eveTpa(priv AipKris O^ vhoip' 
&v ov hiKaiOJS aTreAa^et? ^ivrjv ttoKlv 
vaLOi, 8t' o(r(T(ov op.jx' exwy haKpvppoov. 37° 

dAA' eK yap dAyous aXyos av ae hepKop.ai 
\Ka.pa ^vprJKes kol TriTTKovs iJ.ekayx^lJ-ovs] 
eyovcrav, oXp.OL tSiv kp.oiV eyco KaK&v. 
cos heLvov (.ydpa, ixrJTep, oIk(.loov (f)L\u)V 
[Kttl hvcrXvTOVS ^xova-a rds 8taAAaydj]. 375 

rt ydp TTaTijp fxoL TTpicrjivs iv h6p.0L(rL hpq, 
CTK^TOV hehopK())s; tl 8e KarrLyvr]TaL hvo; 

350 sq. 6?t' ipis fiVe alSapos P 353 OlSnroSao P 359 os 5'] 

** S' primitus M ut videtur : M' L : corr. / 361 5' irdpBovv Porson : 

Se rap^ovs C0(id. et 2 M 2 B : 5e rap^os Hermann 363 acTTe^os codd. 

368 iTpd<p7iv L 370 OyUju'] af/i' L : j/a/x' Musgrave SaKpvppoov 

Blaydes : SaKpvppoovv co(\d. 372 del. Kirchhoff: cf. Alc. 427 

^vprJKfs] ^vprjKesV L P et 2 375 ev tktiv ov (pfperai 2 : 375-378 del. 

tJsener 376 5(.c/naai V A 377 KaaiyvriToi Y ETPiniAOT 

?] TTOv (TTevovm rXijixoves (fyvyas (ixds; 
lo. KaK(DS d^GiV Tis OlbiTTov cpdeCpeL yevos' 

ovTO} yap ijpiaT, avoixa jxlv t€K€Iv e/xe, 380 

KttKco? be yrjjxai 7TaT€pa aov (f)vvai re cre. 

aTap Ti TavTa; bd ^ipeiv to. tS)V deoov. 

oTTcos 8' epco/xat, [xt] ti crrjv baKcji) (ppeva, 

8e'8oix', a XPVC^' ^'■^ ttoOov 8' kkrikvOa. 
rio. dAA' i^epojTa, ixrjhlv ez^See? XtTTrjs' 385 

a yap (tv jSovXt], TavT e/xoi, ixf]T€p, (fiika. 

lo. Kal bl] (T (pcOTU) TTpuiTOV WV XPVC^ TVX^^V> 

rt t6 (TTip€(T6ai TraTpihos; 7/ KaKov fxeya; 
Uo. fxiyia-Tov' epyco 8' eo-rt fxdCov ?) Ao'ya). 
lo. rt? o TpoTTos avTov; tl (f)vy(X(Tiv to 8uo-)(epe's; 390 

rio. e:^ p.€V fxiyicTTov, ovk exet -napprfCTiav. 
\o. hovkov ro'8' etTra?, ]xr] Xiyeiv a tcs (^povei. 
rio. Tas Twv KparovvToov ajxaOias (pipe.iv xpewr. 
lo. Kat TovTo \vTTp6v, avva(ro(f)eiv rot? fxr] (ro(f>ols. 
Tlo. aW is t6 Ke'p8o? Trapa (f)V(rLV bovkevTeov. 395 

lo. at 8' eA7rt8es ^6(tkov(ti (f)vya.bas, cos Ao'yo?. 
rio. Kakols [ikiTTOVcrai y ofxfxaaLV, fxikkovcTL 8e'. 
lo. ov8' 6 xpovos avTas 8teo-ci0r;o-' ovcTas Kevds; 
YIo. exovcTLv ^A(f>pobiTr]v tlv i^heiav KaKwv. 
lo. TT^dev 8' i(i6cTK0v, iTpXv ydfxoLS evpeiv (iiov; 4°° 

Uo. TTOT€ fx€v ctt' ifixap eTxov, etr' ovk etxoi' dv. 
lo. (f)ikoL 8e TTaTpos Kal ^€vol ct' ovk o)(f)€kovv; 

378 (pvjM e/Jias A V L : corr. v l 380 outwj M et M^ : outos M^ 

382 arap rt TaSe ; Ze7 yap (pfpeiv ra rov 6eov L P 383 oirctjs coclcl. et 

2 384 TrSuov B : corr. B- 386 Tavr' fere codd. (t' aiiT* A) 

387 To Trpwrov L P rvxeTvl jj.adflv F 388 ^ M P 390 ris 

5' Stob. fl. 39. 17 Suo-xfpesj SucTTyx" Pliit. de exil. p. 605 E et yp. 

M 393 'co.s . . . afxadias^ rrjv . . . aixaQiav Plutarchiis Kparovvrwv^ 

yp. TToXtrcov 2 395 aW' es] '6xov Plut. Demetr. 14 et Lucian. 

Apol. 3 fortasse recte irapa] irepl L 396 fi6aKov(nv ios x6yos 6%«' P 
397 $\fTrov(Tai 2 : /SAeVoucrj codd. et 2 alter 399 KaKwv codd. et 2 : 

diov Musurus : vSo-ov Musgrave: ^Seraj' oAAa fiXajSepav reddit 2 alter 
401 av] aZ Valckenaer <I>OlNI22AI ?? 

rio. eu 7rpa(T(r€' to. (f)iX.u)V S' ovbiv, yjv rt hvarvxrji. 

\o. ovh' Yjvyfvetd (t ijpev eh v\j/os iiiyav; 

Ylo. KaKov To fxi] ex^'^* '''" y^voi ovk ^jioaKi //e. 405 

lo. 7/ TTaTpiSy 0)S €0tKe, (piKTaTOV ^poToXs. 

Ylo, ovb^ ovofxdcrat bvvat ay ws ccrriy (ptkov. 

lo. TTws 8' ?/A0es "Apyo?; riv' iTTtvotav eax^Oei; 

Ylo. exp']o-' 'A^pdcrrco Ao^i'as xPV^h^^ Tiva. 

lo. TTotov; Tt TOVT eAe^a?/ oi^k exw ixaOdv. 41° 

Tlo. Kdirpia XtovTt 0' apfJLoaat Traitxav ydp.ovs. 

\o. Kal (Tol Tt 6i]pS>v 6v6]xaTos pieTrjv, TtKvov; 

ITo. ovK olh^' 6 bai[xo)V ]x €Kd\e(rev irpbs ti]v Tvxqv. 

lo. (ro(f)bs ydp 6 6e6s' Ttvt rpoTro) 8' eo-xes Ae'xos,' 

ITo. i^v^ i^v, ^Abpda-Tov 8' r/A^oi; es 7rapaorrd8as'. 4^5 

\o. KotTas fxaT€V(i)v, 77 (})vyds 7rAai'w/xero?; 

rio. ?/i; TavTa' KqTd y rjXdiv dXXos av (])vyds. 

lo. ris o^ro?; w? dp' d^Atos KaKetwj •^y. 

Ho. TvSevs, w Ot2-'e'ajs (f^acrlv iK(f)vvat iraTpos. 

\o. Tt 6rjp(Tlv vfxds br]T "Abpa^TTOs -^Ka^rev; 420 

rio. aTp(i)]xvr]S ks dXKr]v ovveK ?/A^o//ey 7re'pt. 

lo. ivTavda TaXaov 7rat? avvrJKe 6ia-(f)aTa; 

ITo. Kdb(t)K4 y rjfxlv bvo bvolv vedvtbas. 

lo. dp^ evTvx^ts ovv Tols ydp.ots ?*/ bvaTvx^s; 

Y\o. ov piepnrros ?/piti' 6 yd//os es ro'8' rfpepas. 4^5 

lo. 77W9 8' i^iiTetaas bevpo aot aTreadat aTpaTdv; 

Y\o. btaaots "AbpaaTos wfxoaev ya]xj3pois ro'8e, 

403 ^v Tt SuffTvxfjs Elmsley : ^j/ tjs SvffTvxrj codd. et 2, sed rjv et 
Tuxf) in rasuris / 404 7]vy4vna L P : nvyeyeta A : evyeveta re!l. 

fxeyav Wccklein : yuf^a codd. 405 rh ytvos 5' L 407 Si^rai' 

Markland (et SvvatTS Tts reddit 2 M) : Svvatn' codd. et Stob. fl. 39. 
3, sed post 1 aliquid erasum in A 408 S' om. B ante 409 

traicit 413-414 Jacobs : congruunt cum codd. 2 410 ito76v ti tovt' 

B 413 ju'] 5' L et in ras. V 416 jua<rT«ua)i/ M A B V : corr. B^ 

p Musurus : ^ codd. ^u^as] <^oi/3as ut videtur L : corr. / 417 /cot' 
iirriAOev Nauck 419 olve^* L; corr. / 420 Bnpalv A : erjpa-] 5' rell, 
sed in rasura L^ yJKaffe yp. B : uKaffe codd. 422 TaAatoD M^ 

423 KaSwKe 7' Kirchhoff : /v-aSoiK-ei' codd. Svolv Svo A. 426 '4-Kiffdai 
V L : yp. ffiTiffdai V ETPiniAOT 

[TuSet re Kaiioi rrvyyaiio^s yap kcTT ejuoj-] 

afx<p(a Kara^ety e? TraTpav, TrpoaOev 5' e/xe'. 

■7roAA.ot 8e Aar^afii' xai MuKrjyatcoz^ aKpot 430 

TTapetcrt, \vTrpav yapLV, avayKoXav 6', ejuot 

StSoVres' eTTi yap r?)y e/x?/:; (TTpaT€vop.ai 

'nokiv. ^eovs 8' iTTcap.ocr ws aKOva-im 

rots (^tXrdrot? eKoCo-ii' i]pap.riv hopv. 

ak}C es cre retWt rwySe 8tdAu(Tts KaKwv, 435 

fiiJTcp, btaXkd^acrav 6/xoyeyet? ^ikovs 
Ttavaai ttovmv /xe Kat o^e Kat Trdo-ai' iro'Aty. 
TToAat /-lei^ oSf vfjivi]d4v, dAA' o/>ia)s epw* 
rd \pr]ixaT dvdpcLiroLcn TipLMTaTa, 

bvvap.LV re TrkeLcrTr^v T(av iv dvOpwTTOc'} exet. 44° 

dyoi) p.eOr]K(a hevpo jxvpCav dycov 
k6yxr]v Trivr]? ydp ovhev evyevi]S dvqp. 
Xo. Kat p.i]V 'EreoKA?/? es hiakkayds ohe 

Xcoper o-dz; epyov, [xrJTep 'loKao-rT^, keyeLV 

rotodo-Se p.vOovs ots 8taAAd^et? TeKva. 445 

ETE0KAH2 

p.rjTep, TrdpeLjXL' ti]v )(dptv he crol hthovs 
i)kOov. TL XPV ^pdv; dpx^T(a he tls koyov 
o)? d]X(pl TeLxn Koi ^vvcopLhas Ao'x(WJ' 

Tda-(r(OV k7Te(T)(0V TTokLV, 0770)? KkV0L]XL (TOV 

KOLvds l3pa(3eLas, als VTTOcnTovhov fxokelv 45° 

Tovh^ elcrehe^od Tei)(e(av TTeLcracrd /xe. 
lo. eTTLcryes- ovTOi to Tci-yy ti]v hUrjv exet, 

l^pahels he p.vOoL TrAetfrror di'douo-ty crocf)6v. 

428 del. Jortin : 7r6p£(ro-b«/dicit 2 430 SaraoJ et ^/cpcor P 431 ar- 
ayKa7a M : corr. M^ 433 ws] o&y P 434 eKovcnvyp. 2 : T0Kiv<Tiv 
codd. et 2 438 oSj/ om. V P 439 avdpwToiffiv (vpia-Kn (piKovs 

Plut. de am. prol. p. 497 B, cf. Soph. fr. 85 : consentiunt cum codd. 
Stob. fl. 91. 3, Strabo p. 415 441 &yo>v} ayoo A 444 x^^pf '] 55«^« ' 

P et yp. M 447 S»J ris A 448 «al] Kels Kirchhoff 449 ttoKiv 

om. L 452 eVeVxessuprascripto isuprae M ovtiP 453 ai/u- 

Tovfftv Porson ^OINISSAI /,, 

<ryJi(Tov h\ hewov ("mia koX dvixod TTVods' 

ov yap To kaiixoTixrjTOV ctrropa? Kapa 455 

ropyovos, abekcfiov S' da-opqi i]KOVTa a-ov. 

(Tv T av Trpoa-ooTTOv irpb^i Kaa-tyvrjTov aTp^cpe, 

YloXvveLKes' es yap tovtov 6^xp.aa-iv /SAeTrcui' 

Ae^Vts T aixeivov Tovb^ t evbi^j) Xoyovs. 

Ttapaiviaai 8e a-(f)u>v ri l3ov\op.ai ao(f)6v 460 

oTav ({)l\os rt? dvbpl 6vp.od6eh (/jtAco 

es €v avve\6cbv op.p.aT 6p.}xaa-iv hthSi, 

6^>' oifrti' 7/Ket, TavTa xpij p.6vov aKo-neiv, 

KaKMV he tQ>v irplv [xr]hevos ixvetav exeti'. 

Ao'yo? fxev ovv aos TTpoa^e, rToAwet/ces TeKVOV 465 
av yap aTpaTevp-a AavaXhwv 7/Ket? dyajv, 
dhiKa TTeTT0v6(as, ws av ^t/s* Kptrr;s hi rts 
6€(ov yivoiTO Kat StaAAa/crr/? KaKQv. 
Ylo. diTkovs 6 fxvdos Trjs dA?;^etas e^f, 

Kov ttolkl\u)V 8et Tdvhty epixr]vev[xdTa)v 47° 

exet ydp avTa Katpov 6 6' aStKos Ao'yo? 
voacav iv avrl^ (papjxdKCov ^etrat ao^G)V. 

eycb 8e iTaTpbs Sco/xdrcoi' TTpovaKe\lrd[xrjV 
Tovpov re Kat roOS', eK^jivyelv xPJlC^v ^pb-^ 
as OlhLTTovs e(f)64y^aT^ et? 7///as Trore, 475 

€^i]\6ov e^co rr^/irS' eKoji' atiros x^oz^o'?, 
8oi/? rw8' dvdaaeLV iTaTpLhos ivLavTOv kvkXov, 
cocrr' avTos dp\eLV avdis dvd \xipos Kajilxiv 
Kat fxr] 8t' ex6pas rwSe Kat (ji^dvov ixoXcov 
KaK6v TL hpdaat Kal iTadeHv, d yiyveTai. 480 

o 8' alveaas Tav6' bpKLOVs re 8oi;? 6eovs, 

456 ropYoDs Valckenaer 5' om. AB, fortasse recte 457 yp. 

rpf-rre M B 458 ofxfxacnv B : 6,ufj.a<n fere rell. 459 xJyoi/s] AJyojs 

V : Ao^yoc P 462 (TWi\d6vT M : corr. M^ 464 fj.7)5afj.u)s L P : 

sed tvhs suprascr. / 468 KaKwv'] t4kvwv F. Polle 470 Sc? rav^ix' 
A B L P 2 : Serr' ai/S.x' 7P- 2, et Se? t' SrSix' M V 472 ahrlf M V L P 
473 irpoua-»ce4/o/^7)i' participio rccidunt 2 (quasi Trpooo-Ke^/xfVos) 473- 

480 alii aliis suspecti 479 (p66vov yp. M : cpovov rell. {(povoiv A) 

48 X TOS' P ETPiniAOT 

ebpacrev ovbev &v VTiia-yjiT, akX^ €\€l 
Tvpavvih^ avTos Kal bopLoov. ejxcov /xepo?. 

Kal vvv iToip.6s ei/xt rd/xaurou XaBujv 
(TTpaTov yikv e^o) Trjch'' airocrTdXaL x^oi^o'?, 485 

olKelv 8e Tov ipLov olkov ava [xepos Xa[3a)V 
Kal rw8' cKpelvaL tov Lcrov avdLs {av) y^povov, 
Kal p.i]T€ TTopdeLV 'naTpiha priTe irpoa-^pepeLV 
TTvpyoLCTL TTr]KTav KKLp.aKOiV TTpo(rap.i3d(TeLS, 
a JU.7) KVpTf](Tas TTJs hLKi]s TTeLpdcrop.aL 49° 

hpav. fxdpTVpas he Toivhe haijxovas KaXG), 
d)S TrdvTa Trpdcrcroov crvv hiKt], hiKi]s aTep 
cnTocTTepovfxaL TTaTpihos dvo(TLu>TaTa. 

TavT avd^ eKacrra, [xrJTep, ov-x). TTepLTrXoKds 
)\.6y(i>v dOpoicras etiTOv, dXXa Kal crocpols 495 

Ka\ TolcTL (f)av\oLs evhLx, w? e/xot 8oKet, 

Xo. ejmot {xev, el kol /xt) KaO^ 'E\X.7Jvoi}v \66va 

Te6pdp.pLe9^, dAX' evv ^vve^d jxol hoKels XeyeLV. 

Er. et Trdo-t tovtov koKov e(pv (T0(f)6v 6^ ajua, 

ovK ^v av dp.(f)i\eKTos dvOpu^TTOLS epLS' 5°° 

vvv 8' ovd^ o]xoLov ovhev ovT L(T0v (SpoTols, 
ttXtjv 6v6]xa(TaL' to 8' epyoi' ovk ^(ttlv T6he. 

eyoj ydp ovhev, ixrjrep, aTTOKpvxl/as epw* 
d(TTpo)v dv ekBoL]x r]\iov TTpos dvToXds 
Ka\ yr]s evepdev, hvvaTos oov 8pdo-at rd8e, 505 

Ti]v 6eS)V ]xeyi(TTr]v &crT exeLV Tvpavviha. 

483 ifihv Byzantini et fortasse 2 V qui adnotat yp. Ka) 56fxuv fjxwv 
fiipos 487 av add. Triclinius 488 alterum ^^re L P : fi.-fir( ri W 
A B V / : ix7]KeTi M 489 irphs a/x$a.a-eis A B : Trpoffau$a.(Teis M : irpoa- 

fiifffis V, scd yp. avafidffds suprascr. v 490 &^ ov M- 492 d>y] 

Kai M V : corr. M^ irpa.TTO}V P 494 Tavr ovv 0' fKaffTaV 496 koX^ 
ev L : corr. / 497 Ka\ om. L 499 raiiTb codd. 500 avafKpiXi- 

KTOs uno vocabulo M V {ava(f>i\eKTos V) tiv om. P 501 vvv d' 

'6,uotov A 502 6v6fj.aatv Porson 503 iyw'] ouSe A 504 affrpwv 

aveKdoifiC M B V T)\lov codd. 2 et Plut. frat. am. p. 481 A : alBepos 

Stob. fl. 47. 3 avToXas B L : di^aToAos rell. 506 T»y>'] Tr)v twv^ \ 

rwv L wffr] wr M, corr. M- : ws A <I'C)lNli;^Al ^^ 

TOVT ovv To )(pr;oToV, fxijTep, ov)(l /3oi;Ao/jiat 

uAAo) irapdvai [mXKov t) (r(oC(i.v e/xot* 

avavhpia ydp, to irkiov octtl^ aTroAeVa? 

Toi/Aarr(Toj; lAa/3e. 7r/)os Se TOto-8' al(r)(yvop.aL, 5'° 

iXOovTa (Tvv ottAou ToV8e Kat -nopdovvTa yijv 

Tvx^lv h XPVC^''' '''^^^ y°-P ^^ 0J//3ats To'8e 

yivoLT oviihos, et MixcTjratou 8opos 

(f)6i3i^ TrapeCriv (rKijTTTpa Tapa tw8' exeti'. 

Xpj/i' S' avToy ovx oitKol(tl tcls 8taAAaya?, 515 

/X7/Tep, TTOteio-^af Tray yap i^aLpel Ao'yo9 

o Kot (rCbripos TToXepiLMV bpd^reLev dv. 

oAA', et /xey aAAco? T7/y8e yT/y otKety ^e'Aet, 

€^€(TT' eKetro 8' ovx eKojy p.e6i](rop.aL. 

dpx€LV TTapov fioL, T<S8e 8oi»Aeuo-co -n-oTe'; 520 

TTpo? Ta^T' iTco /iey TrCp, itco 8e (f)d(ryava, 

Cevyvv(rd€ 8' iTTTrou?, TreSta TTL\xiTka&' app.dT(uv, 

<as ov TTapri(r(ti T(o8' e/x7/i; Tvpavviha. 

etTrep yap dhiKiiv XPV> TvpavvChos irepL 

KdXkLCTTov dhLKelv, TciAAa 8' ewe/Sety XP^^^- 525 

Xo. ovK ev Ae^yeti; XP'? F^/ ''''' '"''^^ epyoLS KaAots* 

ov yap KoXbv tovt, dXXd tt) 8tK?/ iTLKpov. 
lo. w T€KVov, ovx OLTTavTa T(3 yj/pa KaK(i, 

'ETeo'KAees, TTp6cre(TTLV' dAA' r]p.TTeLpLa 

exei Ti Ae'^at twi; i^e^coy cro(f)(oTepov. 53° 

Ti TT/s KaKLaTr]S haLp.6v(t)V i(j)UcraL 

507 tJ) om. V 5(39 avavSpiaV rh irXiov oiTTis^l offris rh irKiov 

L : tJ> nrXilarov ocrris A a-Kw\f<Tas M L 512 Tors] Kal Herraann 

516 e^aiper 2 et V cum Plut. Pyrrh. 24, Themistio, or. ii. p. 44, 
xvi. p. 253, luliano or. ii. p. 73 : f^alp(7 B : e^aipei rell. : i^apKi? Geel 

517 &] &Themistius 519 t/ceiVoi' Vakkenaer ^20 Sov\(vaai A 
{SovKevffu etiam 2) versum del. Kirchhoff 521 rovr V : corr. v 
Se om. A cpaa-yavov L P 522 (evyvvad' hirovs M A irifx.-n-Kaffd' 
A 523 fifeTiffu P 525 Ta S' &AA.' A 527 toCt'] toS' A et 
loann. Damasc. post Stob. eclog, p. 717, 29 Gaisforci niKpov] fiapv 
lo. Damasc. 529 rjfxirfipia'] yp. koI irphs SortKTjv . . . rfi ifj.Treipia 2 
530 Ae|ai] 5«?!« Stob. fl. 115. I ETPiniAOT 

*l>t\oTtixCas, TToi; ju,?/ av y'* abtKOS ?; O^os' 

TtoXXovs 8' €S otKovs Ka\ TToAeis ivhaiixovas 

eo-rjXde Ka^ijXO' €7r' oAe^pw tu>v ^poyixivwv 

€(j)' 17 o-i» ixaivr\. Kelvo KaXXtov, t^kvov, 535 

'IcroVrjra Ttixav, rj cf)i\ovs aet (pikots 

7ro'Aets re 7ro'Aeo-t crvfxixdxovs re avixixayots 

(Tvvhei' To yap tcrov \x6vi}xov dv6pu)Trots e^u, 

ro) TtXeovt 8' atet TToKijXLOv KadicTTaTat 

TovKa(j(Tov kydpds 6^ i]p.ipas KaTdp\€Tat. 540 

Kot yap /^eVp' dvOp^airoLo-L Kal [xiprj (TTa6p.S)v 

'Io-oVj;? €Ta^e Kdpi6p.ov Stwptcre, 

vvKTos T d(f)€yy€s l3Ki(papov ?;Atou re ^wj 

tfToy /3a§t^et roi' kvtaxxrtov kvkKov, 

KovhiTepov avTQv (j)66vov ex^t vtKcoixevov. 545 

et^' ^Atos juey j^i;^ re SouAevet jSpoTots 

av 8' ovK dvi^r] hcop-dTo^v €)((j)V t(rov 

Kal r<S8e velfxat; KaTU ttov ^aTtv rj hiKrj; 

rt TTjV TvpavviV, dhtKiav (vhaipiova, 
Ttfxas VTTip(f)ev Kal fxiy rjyrj^rat ro'5e; 55° 

7rept/3Ae'7reo-^at Tip.tov; Kevov p.\v ovv. 
rj 7roAAa p.oy6€tv 7ro'AA' ex^y ey h(aparrt 
(3ovX.ri; Ti 6' ecrrt ro Tikeov; ovopJ exei p.6vov' 

532-534 clausulae vv. -6s -as -uv iam non exstant in V 532 <pi\o- 
Tinlas codd. et 2 : TrAeorelias Dio Chrjrs. 17, p. 249 B 535 rovro 

KaKXLCTTov ^poTots Dio Chrys. 538 /xovifxov ut iudicat Valckenaer, 

Plut. frat. am. p. 484 B, cl. p. 481 A : cf. 2 qui ao-(pa\es koI fiefiaiov red- 
dit : v6fj.ifx.ov codd. 539 irKilovi L P 540 6'] 5' P KaTfpxerai A 
541 ya.p om. L 543 a<p(yyi]s A 545 kov 5i' eVepoj/ V avro7v P 
eXf (pBovov A 546 fiporols codd. et fortasse Strattis comicus fr. 46 
Ko. qui ireiSeTat ro7s naiSlois in hunc locum ludit : rwia^cii Sov\tvovffi2, 
sed nihil aliud habuit me iudice (/j.erpois Weil) : v. fortasse aliunde 
petitus 547 sq. ea;' ypd(pr]rai exeij', Kai a-KovefxiLv' iav Se 

exo'*', Ka\ aTTOvefioov prave 2 548 rwSf ve7fx.ai Salmasius : ryS' diro- 

vsLfjLai MBVL {airovifxHV P: airov€ixu.'v A) : versum del. Schoene, 
omittunt qui 546-547 citant Eusebius praep. ev. vi. p. 259 et inde 
Theodoretus iv. p. 804 552 fxoxdwv P 553 eo-Ti] iarl M P 

iX^iv primitus M <i>oiiNii::i:Ai /6J (iT€L To, y apKovvO^ imva tol^ ye (TcacjipoaLv. 

ovTOL Ta ^(^priixaT i8ta K(KTi]VTai j3poTOL, 555 

Tii Toov 6iGw 8' i\ovT€s eTTLixeXovjjLeOa' 

oTav 8e xP?'/C<w''> o^'"' acfiaLpovvTaL Tra\LV. 

[6 8' oKjios ov iBejSaLos, aAA' e(^?//ixepo?.] 

ay', T/f (t' epu)[xaL bvo k6y<x> TTpoOeLcr afxa, 
TTOTepa Tvpavveiv t/ ttoXlv (r^SrraL ^eAet?, S^o 

€/iets^ Tvpavvelv; ijv 8e VLKrjcrrj (y obe; 
[Wpyeui T eyx^? 8opu ro Ka8//etcoi' e'A?/,] 
oxfnj bap.aaOev acTTV &r](iaLov Tohe, 
o^y 8e TToAAas atx/^aAtortSa? /copas" 
/3ia TTpo? avbpQv TroAe/xtcoi' TTopOovjxiva^. 5^5 

o8i'i'»/pos ap' 6 TrAoSro?, oi' C^/^^'^ ^xetr, 
yer^^/frerat Qrf^aLcri, (I^LkoTifxos 8e (rv. 

(Tot /xey raS' av85. crot 8e, rioAi^yetKes, Aeyw 
aixaOeis "AbpacrTos xop'^«5 es o-' avrj^aTo, 
a(TVV€Ta 8' ^A^es Kat (ri; iropOri^rcov ttoKlv. 57° 

(/)e'p', ?/y eA?/s y?/y r?/!'^' — o /i^t?/ ri^xot TTore' — 
Trpo? 6)ewi^, TpoTTaLa ttSis dmo-T~?/(rets Ait; 
TTws 8' aS Kaidp^r} OvfxdTcov, kXojv TTCLTpav, 
Kal (TKvka yp(x\l/€Ls ttms ctt' 'Imx^^ poals; 
0?//3as TTvpcocras raabe YloXvveLKrjs Oeols 575 

554 7e om. L P 555 ^*t7juoO' L (xp in ras. Tj : xPWad' M 556 5' 
om. L 557 ai/T'MB VL2 : aSr APB2y 558 delelValcke- 

naer ; habuit Plut. cons. ad Apoll. p. 104 A et, cum Electrae v. 943 
confusum, Sext. Empir. Math. p. 557 559 Xoyovs A sed cu 

suprascr. ■n-poaOeTa' A V L 560 ffaxrai A B V L P 2 : croKTnv 

M : cri^^eiv KirchhofT 561 iav Se viKT]ari ae ovtos, ti ; Aeiwei Se 

rb Ti 2 M, qui fortasse punctum in fine huius v. posuit sequentem 
omisit 562 apyeia t eyxei M ^6pv to] toSs 5o'pu L 563 ©t;- 

^aiov M L suprascr. B" suprascr. P : e-nkaiaiv A B V P 565 Trop- 

6ovfj.4vas'\ yp. AeATjio-^eVas 2 M B 566 dSvvrjphs^ yp. koI SaTTavijpSs 

2 : idem vohiit M qui yp. Kal Trovijpos habet dp' L : &p' rell. 

567 eri^aa-i M : v. del. Dindorf 569 d^ifcrro] oyuei;|/«TO A 571 yp. 

/U7) Tvxri M 572 TpoTra7a M P z^ : Tpoiraia reU. &pa (TTriffeis 

Porson Aii Kirchhoff : 5^ M V : Sopos A B L P yp. v 573 Ka- 

Tcip^eis et f\uiv TToKip AP 574 Kat] /cds Valckenaer 575 irvpcrdi- 

aas M V Qeoh om. L adscripto in margine A.€i7r€t : add. / ETPiniAOT 

amiLbas ^6rjK.e; ixtittot , oj TiKVOv, Kkios 
Toiovhe (TOi y€voi&' v(p^ 'EX\i]V(ov Aa/3ety. 
riv 8' av KpaTr]6fj9 Kal Ta Tovb^ VT:ephp6nxr\, 
■77(39 "Apyo? ?/^ets ixvpiovs AiTrojy vcKpovs; 
ipeX 8e 8?; rts* 'X2 KaKO, p.vri(TTevp.aTa 580 

"ASpacrre irpocrdeis, 8ia /xtas vviJ.(pris ydfxov 
aiiui\6p.e(T6a. hvo KaKoi (nrevbeLS, TeKvov, 
KtivMV (TTepecT^aL rcorSe r' iv ixiin^ Trecretr. 
jxedeTov To kiav, ixideTov ap.a6La bvolv, 
e? Tav6^ oTav p.6\riTov, e)(dL(TTOv KaK6v. 585 

Xo. 2) ^eot, yivoL(Tde tG>vV aTT^TpoTTOL KaKStv 

Kal ^vp-lSaaLV tlv OtStTTOu t^kvols 8o're. 
Er. p.r]Tep, ov koyoiv e^' aywi^, dAA' draAourat xpovos 
ovv /xeVo) }xaTr]v, TrepaCveL 8' ovSey ^ T:podv[XLa' 
ov yap av ^vfx[3aX]X€V akkoos rj ^ttI rot? elpr\ixivoLS, 59° 
wcrr' e/xe CTKrjTTTpcov KpaTovvTa Trjab^ avaKT etvaL \dov6s' 
tS)V ixaKpGiV 8' aTraXAayetcra vovd€Tr]]xdT(iov /x' ea. 
fcat (Tu rfiyS' e^o) KOfXL^ov retxecoy, ^ Kar^ay?/. 
rio. TTpbs TLVos; TLs w8' cLTpcaTos, oo-ri? ets ^/xas ^t^os 

(povLov epLJBakuiv tov avTov ovk aTTOL^reTaL ]x6pov; 595 
Er. eyyvs, ov TTp6(Tco jiejir^Kev' es X^P^ts Aei;crcrets k]xds; 
Ylo. da-opS)' beLkov 8' 6 TrAovros Kat (f}Lk6\j/vxov KaKoV. 
Er. KaTa a-vv irokkolcTLV ?]A^es Trpos tov ovh\v es ]xd\r]v; 

577 (Tot om. L yeuoiB' P : ytvoir tiv rell. 578 inr€pSpa./j.ri 

P et ut videtur 2 (ofoj/, vTrepTfpa. yfV7]Tat) : virfKhpa.fj.Ti rell. {vireK- 
Spdixoi primitus V) 580 817 om. M 581 Trpodeis M^ 

582 a.Tro\\6n((rda V KaKw~\ KaKo. V / : corr. v 583 twv5' 4v V : 

corr. V 584 To om. A afxaeia M V L P : dyuaetai A B M^ z; : 

utrumque 2 585 Tav9' cocid. oi'(rxio-Toi' A 587 SoTe] To'Se 

A 588 (0' ayciv Canter : fo-T a7&ji' cocid. dvoA.oi;Tat Valckenaer : 

a,va.\a>Tai codd. 589 ouv^ ovv A : ovfi M B : olifj. V 590 |uya- 

fiairi/j.ev V: ^v/xl3ciixev A P 591 wo-t' fytte M : waTf ^e reil. (TKrjiTTpa A 
592 At' ea om. P 593 ^^] pV KaTeo.vi7v P 594 tis 5' M et 

primitus L : tis rell. aJ5'] oS' VP : de L non liquet 596 oh v : 

ov rell. (etiam A) $4$riKev Heath : fif^riKas codd. et 2 X*P'»^] 

Xerpos codd. Aet5o-eis M V L P 597 Set;'bj' M B : corr. M^ Z> 

598 (Tvv Tto\\o7(nv^ yp. avv '6ir\ois v I^OINISSAI /*7 rio. ua-</)aA?/9 yap (.(tt ay.€iv(jiv i] dpa(rv<i (TTpaTr]\aTr]^. 599 
Hr. KOfXTto-i et orTrorSats ■nf.TTOLdia^, aX cre (rw^ou(Ttz; davdv. 
llo. Kal o-e* bevTcpov 8' aTratTW (TKrjTrrpa /cat /jiep?/ ^(Oovoi. 
Er. OVK aTraiTOVfxe^rO^' eyoo yap Toy e/xoy otK^o-co hofxov. 
Uo. Tov [Xipovi ^yjjiv To -Xeuw; 

Et. (/)?//x'* ctTraAAcio-o-ou 8e y?/?. 

rio. O) ^eWZ^ l3o)[Xol TTaTp(DOOV . . . 

Er. oi'!)' av TtopOi]aoov Trdpei. 
rio. KXveTe jxov . . . 

Er. tU 8' av kXvol rrov TiaTplh^ €~€crTpaTevp.evov; 
rio. Kat ^e<iiz' TiDV XevKOTT oj\ojv b(jop.aTa . . . 6c6 

Er. o't o-Ti;yo?;o-t (re. 
Uo. e^e\avv6p.e(rda TraTptSos . . . 

Er. Kal yap i]X6es e^eXcov. 
rio. d8tKta y\ 2» ^60t. 

Er. MvK?/rat?, //?/ V^ci8' avaKakeL Oeovi. 
Uo. avoaLOi TTe(})VKa^ . . . 

Er. dAA' ov TraTpihoi, cu? crv, TroAe/^tos'. 
Oo. 09 /x' afxoLpov e^eXavveLS. 

Er. Kat KaTaKTevG) ye TTpos. 610 

Co. S) TTOLTep, KkveLS CL 7T(Xa-)(C0; 

Et. Kat yap ola bpqi KkveL. 
rio. Kat crv, [xrJTep; 

Et. a0e]XLT6v (jol [xrjTpoi ovofxd^eLV Kapa. 
IIo. cl) 7ro'Atir. 

Et. [xokonv es "Apyo? dvaKaXeL Aefivrjs vhoop. 
rio. et/ut, /x?/ TToVef o-e 8' aiv(a, [xrJTep. 

Et. e^-t^t x.^oi'os'. 

600 Ko/x-rrhs M B P t) ut videtur : KOfnros A V L : ^,0. Koy^hs 2 fl-e- 
TTo^eojs primitiis M 601 5' Wilamowitz : y' codci. yUfpos Wecklein 
603 5e TTjo^Se 7?)? L 604 Ji 9eoi irarpwoi A iraTpwojv Byzantini : 

iraTpZoi codd. 605 av] av V 606 twixaTwv V 607 i^e\avvofj.ai P 
T-aTpiSos f^i\a\)v6fx.eada Blomfield e|eAaiy 2: i^e\wv fere cqdd. 

608 -y' B^-zantini: -ye o-f) codd. 610 KaTaKTava B L P ye] ae 

A 612 aOf.uiTov Bothe : ov de/j.LT6v codd. 2 

EUR. III. 7 ETPiniAOT 

Ylo. e^t/xei'' TraTepa 8e' /xot ooy eiVtOeu'. 

Er. oLiK ar tv\ols. 615 
Ilo. aAA.a Trapdivovi ah€X(f)di. 

Er. OL/Se racrS' oxjni itot€. 
Tlo. S) Ka(Tiyin]Tai. 

Er. rt rai/ro? draKaAets €y6i(TTos m>; 
rio. }i?jT(p, dAAd /xot (Ti; •yaipe. 

\o. yapTa yovv Trdrr^^w, T€KVOv. 

ITo. OVKiT (.IpX TTOtS" (TOS". 

lo. es 77o'AA' dOXia Tric^vK iyca. 
rio. o8e ydp et9 ^//jtd? y/Spt^et. 

Er. KOt ydp dv6vj3pLCop.aL. 620 
rio. TToi} TTore o-r7/(r?j Trpo iTvpyon'; 

Er. C09 rt /J.' t(Tro/3ets ro'6e; 
rio. dvTLTa^oixaL KTevc^v cre. 

Er. K('(/xe roCS' e/:)^^ exft. 
lo. cb TaXaLV eyco* rt Spdcrer', w T^Kva; 

Uo. avTo (Tr^iiavel. 
\o. TraTpbs ov (fy^v^ecrd^ 'EptiTs; 

Er. eppe'ra) Tipona^i hofxos. 
YIo. (1)9 rd;)(' ovKiO^ aljxaT-i^pov Tovp.ov dpyij^reL ^L(f)09. 625 
r^y 8e dp^\l/aa-dv fxe yalav Kal 6eov9 ixapTvpopLaL, 
0)5 dTLpLOS OLKTpd 7Tdcr)(^(jov i^eXavvofxaL x^ovos, 
bovkos u)S, dAA' ovxL TavTOv TtaTpds OtStTrov yeycos' 
Kav TL (TOL, ttoXls, y^vrjTaL, jxi] e/xe', ro'2-'8e 8' atrt&)' 

615 f^tfj.ev Musgrave : e^ei/j.i codd. ela-iSelv'] ISe^y B rvxv^^ ut 
videtur M : tvxvs P 616 Trapeevovs y Valckenaer 618 aWd fj.oi 
ffv x°-^P^ nrJTep V 619 €is ttoAA.' Bj-zantini : eij ■it-oWd y [woXay 

M) codd. : avT\ rov Kara. iroWa a6\ia yeyova 2 M 620 eh om. L 

ijuas M A: corr. A^ 621 Trph] trop V : om. L : corr. vl 622 /ct6;/(S 
(Te M : Kravwv re L {ktsvuv ae 1} 623 aiiTbj primitus V 624 Et. 
notam om. M : Uo. A B V L P M-. quae manus etiam ireh post So/j-os 
addidit 625 Uo. M" v : om. M A V L : Et. B sed delevit ante 

626 no. praef. v yalav'^ yp. Trdrpav 2 M 2 B 628 OiSiVou om. P 

7e7e«jy A V L P B^ : /j.o\<iv M B yp. v 629 r6vSt 5' A B : rovS' rell. 'IU)INI2i:Al ^''^ 

ov)( ^Kojv yap i)\Onv, aKinv ^' i^eKavvojxaL x^Jorov. 630 

Kal (Tv, <t>olji^ ava^ ^Ayvuv, Kal jxtXaOpa, \atp(T€, 
T/Atxes 0' ovjjiOL, Oeu)V re ^e^i/xijA' ayaA/xaro.. 
ov yo/) ot8' et /xot TrpoaeLirelv avOLs errO^ vpas TTore' 
ekiTLhes 8' ouTTOj KaOevhova, als TTeiroLOa avv Oeoh 
Tovb^ aTTOKTeLvas KpaTrjcreLV Trjcrbe Qi^ftaia^ yOovos. 635 
Er. e^t^' €/c )(wpas* dAr/^ws 8' 6vo\xa YloXvveLKi] TraTijp 
eOeTo aoL Oeia TrpovoLa veLKecov eTru)VV}j.ov. 

Xo. Kdo/xo? epoke Tuvde yav [rrrp. 

TvpLos, cl) TeTpaaKeKi]9 
/xoV)(os abdiJ.aTov 7Te(rr][xa 640 

6t/ce Te\e(r(f}6pov bLhovcra 

^pr](r]x6v, ov KaTOLKLaaL 

TTebCa VLV to Oe^rcf^aTov 

TTVpo(p6pa o^fxuiv ^XP'/' 
AaAAtTToVa/xos vSaro? tVa re 645 

i^orts eirepyjeTaL yvas, 
ACpKas xAo?/c^o'pou? 

/cat (SaOvaTTopovs yvas' 

Bp6p.Lov evOa TeKeTo /xd- 

rTyp Atos yafxoLcrL, 650 

KL(r(r6s ov TTepL(rTe(j)i]S 

eAtKO? evOvs eTL ftpecjios 

X\oi](f>6poL(rLV epvecTLV 

632 Tf om. P 633 a?>Ois om. P 634 afs] al primitus M 

636 e|i0' €/c Byzantini : e|i0( codd. TroXvuelKrjv codd. (TroA.ui/ei/CT)? 

primitus M) 637 e-Traiw/uov] cp€pd>vv/j.ov KirchhoiT, cl. 2 B : 6uo/xa 

vtiKewv (p€paivvfx.ov, rovTfffTtv airl) rSiv vfiKeccv ri/v eirwvv/xiav \afi6v 
639 sq. TfTpa(rK(Kr]s . . . aSd/j.acrTov (sic) codd. et 2 : rsTpaaKeXei , . . 
a.SdiJ.aTos Bergk 642 KaToiKiaai 7p. 2 et clvtI KTricrai (voluit kti- 

(Tot) suprascr. A : KaTCfKiae codd. 643 viv'] f/.iv Musgrave : fxev codd. 
et 2 644 irvpocpopa S^fxaiv codd. et 2 : -Kvpocpop' 'Aovcav Valckenaer 

expv Hermann : expvre codd. et 2 646 yvias M B V : yaias L P : 

yas A : lectio dubia 648 ^aQvcnropov L (-ovs 2) yvias codd. 

648-650 : vid. ad 667-669 649 reTOKe L fJVTVP suprascr. 

M 652 eKiKos Hermann : eXiKrhs vel eXiKrhs codd. eTt fipecpos 

ev6vs A (et P teste Weckleinio) 653 x^<^V<popots A ETPiniAOT 

KaTacTKtoLcriv oA/3tfra9 evu)Tirrev, 
BdK)(^tov yop^vixa 7:ap9evoL<JL Qi^^ataLaL 655 

Kal ■yvva.L^lv evioLS. 

€vda (j)6vLos 1]^ hpaKMV \avT. 

"Apeos o}p.6(f)pojv (j)v\a^ 
vdpLaT ivvbpa kol jUeOpa 
)(\o€pa hepyixdTcijv KopaLcn 660 

TToXvTrXdvOLS €TTL(TKOTtS)V 

ov €7rt xepvLjSas /xoAcui' 
KdbpLOS oAecre p.appdp(ji' 
KpaTa (f)6vLov 6kea-L9)-ipos 

a)\4vas hLKoov fSokals, 6(^5 

bCas dfxdTopos (6') 666 

€s ^a9v(n:6povs yvas 669 

•yaTrerer? hLKujv obov- 66S 

ras [riaAAdSos] (ppabalcTLV' 667 

ev9€V €^av7]K€ yd 670 

TTaVOTTkoV 0\}/LV VTT^p aKpcOV 

opcov x^ovos' (TLbap6(f)p(i}v 
8e' VLV (f)6vos TTokLV ^vrj\l/€ ya (f>LXa. 
atp.aTos 8' ibevcre yaiav, a viv €vri\ioL(n 

Sei^ez^ aWepos TTVoals. 675 

Ka\ (ri, Tov TTpoixaTopos 
'loSs TTOT eKyovov 

655 BaKxi-oi' Valckenaer : Bukxuov codd. Qrj^aiaia-i'] evBa.ioi<Ti 

A : Btj^aiaiffL rell. 656 eviais Byzantini 657 (puiytoi M- 

^i/ om. A 658 apecos M B wfj.6(ppov L : oixocppojv primitus V 

663 oAetre Hermann : iJ^ecrei' vel c&Aece codd. 665 diXivas P: u>\(vr)s 

L: genetivum 2: wAeVais M A B V 666 5' post Brunckium addidi 

(t' Rauchenstein) afxriTopos L 667-669 vv. transpositis re- 

sponsionem restituere tentavi : lectio dubia 667 UaWa^os 

glossema : Qsas Wecklein : fortasse Kopas cppaSaTcriv M B L : (ppaSaTffi 
rell. 669 yuias codd. 670 tvOfv 5' M A 672 opwv] opcov M : 

opwv V 673 (puvos (pi\a ^uvrfi/e ya P, omisso Trd\iv yS <^/Ao Tri- 

clinius : (^iAoya codd. etlemmaS 6745'VP 6757ryo/arsP 

677 eyyovov Pb iror' 'lous "Ewa^pov S> Hartung: te.x.tus certe laborat fI'OINI22AI y 

"ETTacjiOv, ai Aiui yeveOkov, 

[e/caXeo-'] e/caAeo-a (3apl3dp(^ ftoa, 

l(i), ^ap(3dpois Airats* 680 

I3d6i jSdOt rdvhc ydv 

— <Toi viv (KyovoL KTLcrav 

Kal btiovvixoL deai, 

ri(pare(f)a(raa Kal (fyiKa 

Aap-drr^p 6ed, 6S5 

TrdvTdiV dvaa-aa, irdvToiV 8e Td Tpocpoi, 

KT/]a-avTo — li^fXTre TTvp(()6povs 

deds, dfxvv€ Tab€ ya' 

TtdvTa 5' evTrer?/ 6(019. 

Er. X(i>p(t a-v Ka\ KOjitt^e tov MeyotKe'co9 690 

KpeovT, db€\(p6v /u,7]rpoj 'IoKcio-r?js e/x?/?, 

Ae'ycoy ra8', ws otKeta /cat KOti^a x^o^^t;s 

0e'Aco TTpos avroy a-vp.j3ak(iv ^ov\(vp.aTa, 

TTplv es p-d-yr\v re /cat 8opo9 rci^ti; /lioAeri'. 

KaiToi TTobaiv craiv \x6y6ov e/cAvet Trapcoy' 695. 

opci) yap avTov iTpos bdjxovs (TT(i)(0VT ([xovi. 

KPEfiN 

?/ 7ro'AA' eTTijk^ov etcrtSety xpj/^coy o-', am£ 

'Ereo'Ky\ees, 7re'pt^ 8e KaS/xetcoy iTvkas 

(f)vkaKdi r' iiTrjX^ov abv bejxas diipfoixevos. 

678 yivee\iOv L : corr. / 679 seq. alterum fKaXerra et 0ap0dpois 

\iTais del. Wilamowitz 680 A(Ta?s] 7p. ^SoaTs M 68t ravSe M : 

TrivSi primitus A 682 yp. (T^ viv eKyovq) 2 : croi viv tKyovos errore, 

ut videtur, 2 M 683 Ka\ Hartung : 5i M B V : a A P V- et ut videtur 
L : u l ct yp. v: a( 5, dubio accentu (dvrl tov ottov' ^ &p9pov irXriduvTiKov 
. . . Th a AoipiKOv avT] Tov p) 684 Uepaecpaaca B : Trepai^paaa rell. 

6Q^ Aap.T)T7]p '^IY 686 7«iM irafrcoi' arao-o-a Ta rpoc^os Paley 687 
KT-fiffavTO Porson : iKTrjcravTo A : iKTlaavTo rell. et 2 nvp<pdpovs 

A B L P : TTvpo<p6povs M / : irvppocpopovs V : M TTvpo<popovs in textu, 
yp. Trupo<p6povs suprascr. (sic) 688 &fj.vve TaSe 70 Hermann : yp. 

afxvveTai 5e ya 2 : &/u.vvat TaSe ya fere codd. {a/jivvai P : rfjSe A : 7010: 
M P) 689 deoTs B V': deoicrtv fere rell. 690 o-* L : corr. / 

692 Ae'70;' A 693 ^ovKevfxa V : corr. 7/ 695 crhv P 696 

wphs] irph A 697 (T om. A 698 eTeoKXes L P 699 

(pvKaKas B V P 2: <pv\aKas M A: <^uAa/cas L ETPiniAOT 

Er. Kal y.i]V kyoi a €-^prf(ov daLbelv, Kpeov 700 

TToAAw yap rjvpov ivbeeXs StaAAayd? 

b)s h koyovs o-uvfjxl/a YloXvvetKeL ixoXcov. 
Kp. ijKOVcra ixdCov avTov ?) &i](ias (ppovelv, 

Kl]b€l T AbpaiTTOV Kal (TTpaTSi 7T€TTOt,66Ta. 

dAA' es Oeovs XPV to.vt avapTi](ravT exeLv 705 

a 8' €pi,T7obu)V ix.aXi<TTa, Tavd^ {]K(o (f)p(xaon'. 

Er. Ta TTota TavTa; tov Xoyov yap ayvoS). 

Kp. rJKei TLS atx/xdAcoro? 'ApyetW Trdpa. 

Er. Aeyet 8e 8r/ rt twv eKet ve(aTepov; 

Kp. jxeWeLv [Trept^ TTvpyoLcrL KaS/xetW tt6\i.v 710 

oTrAotsj kXL^eLv ovtlk 'Apyetcoy (TTpaTov. 

Er. e^oLCTTiov Tap oirXa Kabpdcav ttoXh. 

Kp. TTOt; ix5)v vedCoov ovx opas a y^PV o-' opav; 

Br. eKTOs Ta(f)p(av TS>vb\ ws ixa\ov]xevovs Ta\a. 

Kp. (TfXLKpov To 7T\rj6os Trj(rbe yrjs, o"t 8' d(j)6ovoL. 715 

Er. eyiLba KeCvovs tols koyoLS ovTas ^pacrets. 

Kp. exft rty' oyfcoy Tapyos 'EAAr/ycoy Trdpa. 

Er. 6dp(reL' Tax avTU)v TTebLOV e/XTrA^/crco (f)6vov. 

Kp. dekoLjx av dAAd tov6^ opS) ttoWov tt6vov. 

Er. cos ov Ka6e^(i) ret)(e'coy ecrco aTpaT^v. 720 

Kp. Kat ixr]V To VLKav ecrTL Ttdv evftovkia. 

Er. l3ov\r] TpdTT(j)]xaL br]6' obovs dkkas TLvds; 

Kp. TTdcras ye, irplv KLvbvvov els diTa^ ]xokelv. 

Er. et vvKTos avTols TTpo(rl3dkoL]xev eK Adxou; 

Kp. elirep cr^l^akeLs ye bevpo (r(o6i]<Ti] irdkLV. 725 

700 Kpeuji' M : corr. M' 701 ttoWSiv Byzantini (ttoAA^ 2) 702 iis 
codd. et 2 : hs vel Sy Wecklein 706 & 5'] 'dfj.' A, sed suprascr. eV- 

MeVo) <ppd.a-ovP 708 tis A B 709 Sij ti M B V 710, 711 verba uncis 
inclusa del. Wiiamowitz et Verrali 710 TroAei P, sed ei in ras. 711 
lineolam praef. L 7i3 7ror]7r^ L 7i6e7a) owSe videturinvenisseunus2 
To??] Tovs 2 idem ouraA 717 t' &pyos M P et 2 unus ni fallor : 

&pyos rell. et lemma 2 720 ws] w primitus M : ttws primitus A 

eo-co L : dffai rell. 721 viKau 7' Lenting tvfiovXiai B : fvfiov\ias 

fortassc 2 (evl3ovAias ((tti et eV fv0ov\ia fffri) 723 flffdira^ A V L P 

724 6t] ^ L irpoo-;8a\oj;Uef ] Trpoff$d\\oi/j.ev V L : Trpo^d^ot/xev M 

725 76 ff<pa\iis yf V ff(pa\Tiis et Set/poi ct Tro^Au/ M : TraAif M- ffoidvffi) P <i'OiNi2:i:Ai 

Er. Itov (jyepeL vv^, rots 8e Tok^iCoa-LV TrAeoi'. 

Kp. ^vhvcTTvyri^o-t- hetvbv evfjipovris Kv4(f)as. 

Er. aAA' ci/u^t biL-nvov ov(n Trpoa^dkci) hopv; 

Kp. eK7rA?;£t9 ay yivoiTO' yiK^crat 8e 8et, 

Er. I3a6vs yi rot AipKaios ava)(jtipuv TTOpos. 73° 

Kp. aTray kAklov tov (f)vka(r(T€(T6aL KaAwj. 

Er. rt 8', et Ka^LTnTeva-aLfxev 'A/jyetwy crrpaTov; 

Kp. KaKet TTi^PpaKTaL Xaos apixaaiv TrepL^. 

Er. rt Si/ra hpdLcTco; iTokep.LOLcrL hG> iTokLv; 

Kp. /Lt7j 8?)ra* /SoiiAevou 8', eTretTre/) et (ro(f)us. 735 

Er. rts oSy TTpovoLa yCyv^TaL ao^ltujTepa; 

Kp. €TTT avhpas avTOLS (f^acrLV, oos 7/kouo-' eyco . . . 

Er. rt TTpoo-rercix^at hpav; to yap crdevos ^payy. 

Kp. tAo'xcoy dycio-o-eti^t eTrra TTpocTKeXcrdaL iTvkaLS. 

Er. rt hrJTa hpwpiev; aTTOpiav yap ov ixev5>. 74° 

K/). eTrr' dvhpas ovtols kol (tv iTpos iTvkaLS kkov. 

Er. Ao^x^coy di^cio-o-eti' r} p.ovo(TT6kov hopos; 

Kp. k6x(OV, TTpOKptVaS oXlTep dkKLpL(OTaTOL. 

Er. ^vviJK' djxvveLV retxe'coy iTpocrapi^daeLs. 
Kp. Kat ^vaTpaTriyovs {y)' ets 8' dr?/p ou Trcii^^' opa. 745 
Er. BdpaeL TTpoKpCvas rj (f)pev(av evjiovkia.; 
K/3. dpL(f)6Tepov' diToke 1(^)6 ev yap ovhev daTepov. 
Er. eo-rat rdh''' ekdciov kTTTd-nvpyov es iTdkLV 
Td^(j) ko)(^ayovs iTpos irvkaLaLV, o)s keyets, 

728 irpoo-jSaAAco B ^32 apyeToi/A 733 irec^opKTai Dindorf 734770X6- 
IJLtois Swffoi M A P et 2 in lemmate, sed OfXets oZv TrpoSii ; reddit 2 735 ,ur)] 
ov P 737 avTo7s om. L : habuit 2 738 TrpocTTeTdxOat M A B V P 2 : 
Trpo(TT€TaKTai L et manus recentissima in V 739 cf. 742 : Xoxaye- 

TovvTas Wecklein : AeiVei 6 /cai" 2 741 nvAas V 743 Xoyxojv A 

744 ■irpoaafj.^daiis 2 et, ut videtur, P : ivpoaafi^daeis M B L : divisim 
A B= V versum post 745 collocat A 745 f^vv(TTpaTT)yovs M A V P 
y add. Kirclihoff S' delet PoIIe 746-747 respicit Cram. Anecd. 
Par. iv. p. 344. I sed ev0ov\tav ; ev yap ovSev daTfpov AeAei^/ieVoi' unde 
a/j.(p6Tfp'' fv ovSfv OaTfpov XiXeiixixivov Wecklein 746 flapcei] yp. 

dpdoTft M 748 i\6wv 5' V «o-rai raS' «TTTairi/Aoj' 5' is tt6\iv 

HoXwv A t$ TToAiv] i^oSov Wecklein, cl. Aesch. Sept. 271 : is kvkKov 
Musgravc ETPiniAOT 

X(T0V9 trroLcn TTokefj.loLcnv avTLdtLS. 75o 

ovojxa 8' kKaa-Tov biaTpL^rj ttoAA.?) kiyuv, 

kx9pG>v v-n avTOLs TeL\€cnv KaOrjfxivoiv. 

aXX. eiju , oTTcos av fjLrj KaTapy&fxev xipo.. 

Kai [xoL yivoLT ab€X.(j)bv avTTjprj kafieHv 

KOL ^va-TadevTa 8ta /xax^? kkelv hop[. 755 

[KTaveLV 6\ os ?]A.^e TtaTpiha TTopOrjo-MV epr]v.] 

yap.ovs h abekipfjs 'AvTLyovrjs iraLbos re (tov 
Atpovos, kav TL Trjs Tvxr]s eyco (rcl^aku), 
crol xph P-ikecrOaL' Trjv bocrLV 8' kx^yyvov 
Ti]v ■npoa-Oe iroLca vvv eir' i^oboLS e/xai?. 760 

p.-)]Tp6s 8' abekcpos er tl Sei ]xaKpr]yopeLV ; 
Tpecf) dgtcos VLV aov re ti]v t ijxrjv x'^pi'^' 
TTaTi^p 8' ej avTov aixaOiav ocpkLcrKdveL, 
oxlnv Tvcf)k(aaas' ovk ayav cr^' eTTijveaa' 
r}]xas 8' dpato-ti', ijv tvx}], KaTaKTevel. 765 

ev 8' ecrriz; i]p.LV apyov, et tl 6ea(paTov 
0L(jiv6]xavTLS TeLpeaias exei cPpdaaL, 
Tovb' eK-nv6ea6aL TavT' eyw 8e TratSa croi' 
MevoLKea, aov TtaTpos avTe7r(ovv]xov, 
kajBovTa TTep.\lfco bevpo TeLpeaiav, Kpeov 77° 

crot p.ev yap rjbhs es koyovs d(pi^eTaL, 
eya> be TexvT]v ]xavTLKi]v efxe]x\j/d]xr]v 
ijbr] TTpos avTOv, cocrre ]xol fxop.(f)ds ex^"'* 

7ro'Aet 8e Kat o-ot TavT e7rtcr/c?;77rco, Kpeov 

750 avriTideis M 751 SiaTpi^r] ttoWti XtyiLv A B V L P et, crecJo, 

2 : Siarpi^rjv (voluit SioTpi/ST;) iroWr] Kijiiv W: hLaTpi^r)v ttoKKijv ix^i M 
755 iKdilv B et yp. M : ixaxiis «X*'" 5o'py yp. B 756 0'] S' A eiJ.T)v'] 
ejuoL B et in marg. yp. <pi\riv versum del. Valckenaer cf. 1376 757 
S'] T M A 759 5'] T M B : om. A 760 Trpoadiv L i/Dj/om. L 

fcV om. M ; add. M- 761 r' aSeA(phs el crv- ri A SeTI S^ primitus L 
762 TTjv S' M V 763 a/xa6iav'\ h.fx.apTiavyp. a/xadiav M cxpXLaKavoi 2 
{avrhs eai/roD Karayvoir) fxcopiav) 765 5'] t' A : quo recepto 4s avrovr' 
V. 763 Wecklein KaraKTfve^ B V: KaraKravi? rell. 766 ev 5' 

riMt»' apyoj/ eVri;' M A 767 ex«! M sed 61 in ras. 768 Sfc] Srj P 769 
aZr iTTuivvfjLov BV: dz/Te^roSw.uo»' M- 11^-111 suspecti Weckleinio : 
habuit 2 774 «ri; M <l>0INl2i;AI 

ijvTTep KpaTi'j(Ti] Ta\xa, rioAwetKoys Vi.KVV 775 

jujjTTore Tacjnjvai rT/Se Grjfiaia )(Oovi, 
6vi](TKuv ok Tov Odxj/avTa, kuv ^ikctiv tis tj. 

[<Toi ix€V Tab^ (Ittov TrpocTTToXots 8' eju.ot9 Aeyw] 
€K0epere T€V)(r) TravoTTkd t a/x0t/3A?//xara, 
ws ct? dySiva tov TTpoK€ifX€vov bopos 780 

opiJicaixeO^ ijbr] ^vv 8tK?/ v(.K-)](p6p(^. 
Trj b' EvAa/3eta, ■x^prjcrtp.coTdTi] OecHv, 
TTpo(T€.v\6pL€.(T6a Tr]vbe bi.a(T(aaai ttoKiv. 

Xo. u> TTo\vp.oy6os "ApTjs, tl ttoO' atixaTi [f ^P- 

Kai davoTc^ KaT^xjl BpoixCov TTapdpi.ov(TOs kopTals; 785 
ovK €7ri Kak\i)(6pois (TTe(f)dvoio-L vedvibos copas 

^6(TTpV\0V dlXTT€Td(TaS kiOTOV KaTO. TTViVjXaTa p.iklTJ] 

ixovcrav, iv a xdpiTes xopoiTOiOi, 

dkkd O-VV 6lTk0(f)6p0 iS (TTpaTOV ^ApyeiCOV iTTi7TVeV(TaS 

atfxaTi 0?//3as 79° 

Ka>[xov dvavkdTaTov TTpoxopeveis. 
ovb VTTo dvp(Top.av€i vej3pib(i)V p.eTa biva, 
dpixaai Kal \j/akLMV TeTpajidixo^Ti [xo}VVXOTi(akuji> 

iTTTTeiaiS kirl xe^M""'' iio.ivoov 
'\(Tp.r]volo OodCeis, 'Apyetots iiTiTTvevcTas 

'^TTapTiov yevvav, 795 

775 iro^vpeiKTisV : cuvr. v 776 077)3ai'a suprascr. wi/ A 777 ko.i' 
7; Tis (piXoov L 778 fiev om. L firroj'] auSoi M v. dclet Kirchhoff, 
cf. Suppl. 1213 783 irpoaevxoiJ.icrda M (sed -i6a) : irpo<Tev^6fj.e(r9a 

rell. (-e0aVP) Siaa-aicrai A B VL : SiaawCny M P 786 Ka\\ix<ipois 
L : KaKKix^piois A wpas 2 : wpais codd. et 2 deterior 787 /xeA-mj 
rell. 7p. M : Trefj.in)i M 788 xopoTroioi 2 et M- : x^^poTroioi M A B L P : 

fj.€\oirotoi V 7p. M yp. B 790 0ii);8as codd. et 2 : dTj^ais f et 2 de- 

terior : (tvu dwAocpopaj . . . aKfiaTt Qii^ats Wilamowitz 792 vevpiSaiv 

AVP Sa'a Hermann: 5ii'ei';eiscodd. 793 super opyuatri scr. XeiTret 

rh aWa. M : unde a\\ apfxart P ^a\':<jiv codd. {^aWiwv A) et 2 

{avriirr(ti<Tiis 5e il(Tt' avv apfxacn Koi \pa\iois fiovovvxo:v irjc^tjiv kt\.) : 
yf/a\iois V rirpa^dtxocTi codd. et 2 : nrpafidfxova Hartung fxoovv- 

XOTTwAwj' Weidgen : fiwwxa irw\oov fere codd. {/xwvvxa M B L P t/ 2 : 
fX(avvxoiv AV TT(i>\(jiv MABVL et puto 2: i^w^ov Pi/et^V) 

793-794 liririiats . . . 'la^fLi^volo scripsi : 'lafxrjvov r' . . . iTnreiatai codd. 
(iTTTrciois A B V L) 'Apyeiois M et, ut videtur, 2 : apyiiovs rell. 

yivvav M 2 : yivva V L P : yivva M^ A B z; 2 M 2 A ETPiniAOT 

acntiho(\)ip[iova diacrov ivoirXiov, 
avTi7TaX.ov KaTa Xaiva reix^a 

XaAKw KO(TfJ.ri(Tas. 
?; hcivd TLs "Epts Oeos, a Tabe 
firicraTo TirjfiaTa yas ^acnkivcnv, 

AajBbaKLbais ■noXvfj.oxOoLs. 800 

o) Ca6eu)V ■neTaXoov TToXvOiipoTa- [civt. 

Tov vaTios, ^ ApTifxLhos \LovoTp6(^ov o///ixa Kt^atpwi', 
fxriTTOTc Tov OavaTio TrpoTeOivTa, Xox^evfx ^loKacrTas, 
wc^eA.es' OlhLTrobav OpiyjfaL, /3pe(/)os (kjSoXov olkcov, 

XIW(Tob€TOLS TTepovttLS eTTLcraixov 805 

/u,r;6e to irapd^vLov TTT€p6v, ovpcLov repas, eA^ety 
TreV^ea yatas 

2(^iyyos a/xovo-oraratfrt crvv w8ats, 
a TTore Kabp.oyevff TeTpal3ap.0(TL x.aAat? 
T(.L\e(TL )(^pLp.TTTop.iva (f)^p€V alOipos ets djiaTOV (f)(j}S 

yivvav, av 6 KaTa -)(^6ovos ' Aihas 810 

Kabp^LOLS e77t7re'/ji-ef bv(rhaLfji.(i)v b' epts aAA.a 
^aAAet TTaCbcov 

OlbLTTdba KaTCL b(ofxaTa Ka\ 7t6Xlv. 

ov yap p.rf Kakov ovttot €(pv koAoV, 

ov8' ot /irj v6fiLp.0L 815 

tTratSes /xarpt Aoxei^/^a, fXLacrfia iraTp^s' 

rj 8e avvaLfJiovos is Ae\os 7)A0er.t 796 (v6ir\iov nescio quis primus : evoirXov codd. et 2 797 Xaivea 
P 799 ■irri/J.aTa om. M 802 x^o^^orpoipov A L P 803 ^Tjirore 

firiTTOTi M P 'loKoffTrjs V L 804 OiSoTOSav Opi^ai A B : oi5i7ro'5' d;'- 

6pe\f/at V : oi5iiro'5a 6pe\pai M L P5 805 xp^^o^oSeTais P fTrlaiJixov 

Pv 806-807 TrapOevfiov L ovpeia (sic) -yp. oi/peior M aixovaoTaTaicriv 
a>5ars A 7ai'a 2(/)i'77' dTro^ouo-oTaTaio-j Nauck: 2 cum codd. con- 

gruit 808 x°-Ka7ai vel x')'^"'"'''' codd. 810 av'] Tav Triclinius 

d(''5as codd. 811 Ka5yU6ioio-ir L : «a5jueros A 5' om. P dAAco V : 

corr. V 815 /ujj om. L : add. / v6/j.i/j.ov Markland 816 manca 

responsio, cf. 798 817 ffvvaiij.ovos M LJ V : ffvvai/xov A L P yp. M 

post 817 videtur deesse v. qui v. 800 rcspondeat : fortasse ^ omisit 
et ^\9oi/ habuit 2 <^oini:£2:ai //? 

iT€K(s, a> rai', ercKi^i Trore, 
ftdplBapov 0)? aKoav ibdriv (bdr]v ttot' ey otKOts', 
Tciv dTTo 6ripoTp6(f)ov (\iOiviKoK6(\)OLO bpaKovTos 820 

yivvav 6bovTo<pvij, GyjjSati KaKkKTTOV 6v€tbos' 

^AppLovMS b4 TTOT et? v[j.(vaCovs 
ijkvOov ovpavibat, (j)6pp.iyyi re Teiy^ea Q-qftas 
Tas A[X(f)LovLas re Xvpas vno TTVpyos dvi(TTa 

bLbvp.o)V TTOTaputv TT^pov dp(pl p.i<Tov, 825 

ACpKa ■x^KoepoTp6(f)ov a TTtbiov 
TTp^TTap ^[(rp.rjvov KaTab(V€L' 

'Iw 6\ a K(p6ecr(ra TTpop.dTO)p, 

KabpLeCoov iSacTLkijas iyeCvaTO, 

fxvpLabas 8' dya6S)v kTipoL^i cre- 830 

pa<i peTapL€Ll3o[xiva 7ro'Ais" a8' iir' aKpoLS ia^raK 

'AprjLOL^i (TTe(f)dvOLfrLV. 

TEIPE2IA2 

riyov TTdpoL6€, 6vyaTep' w? ru^Aw TroSt 

o(f>6aXpLos €L (TV, vavfSdTaKTLV d(TTpov ojs" 835 

Seup' es ro kevpov TTebov txvos ri^eicr' e/xoV, 

TTp6j3aLV€, pi.r] cT(f)aXb)p€V' dcrdevi]^ TTaTi]p' 

KXijpovi re /xot (f)vKa(Tae TTap64v(a x^P^> 

ovs ikaiSov ol(j)VL(Tp.aT 6pvL6o)v pa6<j)V 

6dK0L(TLV iv UpoLCTLV, ov pLavT€vopaL. 840 

TeKvov MevoLKev, Trat KpiovTos, diri poL 

TT6(Tr] TLS rj ^ttlKolttos dcTTeo)^ obos 

818 yai M : ya rell. 824 -irvpyos a.vi<rra L B et in ras. M : 

wvpyos aLVi<TTav V P et primitus M : Trvpyoi a.vi<XTav A.: et av4<rTav et aviffra 
2 826 AipKa Wilamowitz : SlpKas codd. x^o*P°'^P<"?""' ^ •P ?J ^ 

TTfSiov M P et fortasse L : d^TreSioj' M^ V/ et 2. sed deterlora 827 & 
TrpoVop V /caTapSeyei B' {rap in ras.) 828 d M L : d M' rell. 2 

TTpofJiaTiav P 830 5' om. L fTtpas erepois M P 831 afjLfi$ofj.eva 

L : ^6T suprascr. / 832 eo-Ta/c' M A^ : ea-Ta/c' A V : fffrriK B- P : effT* 
B L apT)iois codd. ffTfipdvois V 834 TrpoirdpoiOe V 835 vav^dTai- 
fftv A B et sine dubio L : va^dTaifftv V : rai^Taicri;' M P : vavTiAoiffiv / 

836 Kivpuv P ireSiov cocjd. : corr. Barnes i^x^^-ieeio- L : corr. / 

837 TraTi']p om. L : add. / 838 Tt fj.01 M : t' efj.ol rell. : utrumque 2 
839 ^aOtt)»'] Aa^iiv V, -yp. fiaddv V 842 TrcJcr;] iTpoffoo L So-Tetos 
P /< ; io-Teos P2 rell. ETPiniAOT 

TTpos Tiarepa tov (rov w? e/xo^' Kap.v^i yovv, 

7TVKV1JV be jBaLVcov TjXvaiv jnoAts Trepw. 
Kp. ddpcrei' TreAa? ydp, TetpecrCa, (fiiXoiat o-ois 845 

k^utpfXKTai <Tov TToba' Xajiov 8' avrov, reKvov 

o)? Trao-' diTi]vri ttovs T€ TTpecrfivTov ^tAet 

Xeipoj OvpaCas dvafxiveiv KovcpCcrfjLaTa. 
Te. eiey, TTdpea-iJLev' tC /xe KaXeis 0^7701)8/), Kpiov; 
Kp. ovTTO) AeA^o-/xe^'' dAAa oT^AAe^at (rdevos 850 

Kat TTvevii dOpoKTov, atTTOs iKjSaXcbv 680?. 
Te. /co'-(j) iTapeip.ai yovv ^YipeyOuhSiv d-no 

hevp' €KK0p,L(rd€ls TTJS TTdpoidev TfpLepaS' 

KaKet yap 171» rts 7ro'Ae/xo9 Ei'p.o'A770u 8opo's, 

ov KaAAiytKOU? KeKpoTrCbas €6r]K eyw* 855 

Kat TO^Se )(pti(T0Ui' (TTecfiavov, u>s opqs, e)(a> 

\aj3ci}V diTapxds TTokep.Coiv (rKvkevp.dTU)V. 

Kp. oloyvhv €6ep.r]v KakXCvLKa (ra crTe(f)i]' 

kv yap KXvbdiVL KeCjxed^, u)(T~ep olcrOa (tv, 

bopos Aavdiboiv, Kal fieyas 07//Sat? dycav. 860 

/SafTtAeus p.€V ovv /3e'/57/Ke K0(rixr]deLS ottKois 

■)]br] TTpos dkKi]v 'EreoKA% ^lvKr]vCba' 

iixol 8' €TT€(rTaXK eKixaOelv (reOev Trdpa, 

tC bpG)VTes dv [xdkLrrTa a(i(raL[xev ttoKlv. 

Te. EreoKAe'ovs [xev ovveK dv K\i]a-as (rT6p.a B65 

Xpri<T[xovs eTTefryov crol 8', eTret XpifCeLS p.a6eLV, 
Ae'£co. yoo-et ydp ijbe yij "ciAat, Kpe'o;', 

843 rhv om. L Ka/xvoi M P : corr. P^ 846 f^wpfxiffai L : «|op- 

Hiffai A V: i^opfiiffai M B P v: cf. 2 drrj toG i^apixicai, rh o a.vr\ tov 
a>, eK0(PKrjKas' ^ i^op^uiffov irpoa-raKTiKws avrl rov (Trrjaov : ecrd' 6p,ui(rai 
Kvicala 847 Troir' airT^vr) etiam 2 : ffTacr' a-K7)vri Munro : Tvals er' 

aTTTr}v Hermann 849 Te. notam om. A o-TrouS?) om. A L : eV 

(TTrot/STJ H 850 ffvWf^ov P 851 alTTos Vyi" yp.l, : aTros B l' et 

primitus M : Kanos L : Kdwos A : Kanos P2 (vid. Schwartzium ad loc.) 
852 ■Kapelfj.ai yp. 2 B 2 M : Trapfifj.i codd, yovv'\ yp. v M, h. e. yi;?' : 

aut hoc aut yovv' 2, qui ra yovara reddit 864 /ndKKrra'] KdWiara 

Al: utrumque V ' 865 hv om. B 866 aol M2 : (tv rcll. 

867 iraAai yrj L <i>()i.\i:£:i:Ai ^''^ 

i^ ov \eKi'U)0}] Atuoj jSia Oecav 

TTomi; T ec/jvo-e /x)/r/n /xeAeoi' Otf;t7row 

ai ^' atfiarajTrot h€py\xaToiV htatpOopal 870 

^ewy (T6(f)L(Tp.a Kaitibci^ts 'EAAdSt. 

^ (TvyKa\v\j/aL TratSes OlbLirov XPoVw 

Xpj/Yoi^Tes, a)s 87/ ^eovs^ VTT€Khpap.ovpL(VOi, 

ijixaprov ap.ad(as' ovt€ yap yepa TraTpl 

ovT €^obov StSoVres, avhpa hvaTvxrj 875 

i^i]ypL(x>(Tav' €K 8' ^TTVi.va avTols apa9 

h^Lvd?, vocriov re Kat Tr/aos riTLp.a(Ty.ivos. 

ayoi TL {ov) hp(i>v, TTOta 8' oiJ kiy^av i-ni] 

h ex^oj ■^A.dov iraLcrl tolctlv Olol-ov; 

iyyvi 8e OdvaTos avTo^cLp avrotj, Kpeov 880 

TToAAot 8e veKpol Trepl veKpoli TreTrrcoKoVes 

'Apyeta Kat Ka8/xeta p.€^L^avTes fiikri 

TTLKpovi yoovi h(aaov(TL QrjiiaLq. ydovL 

(TV T 00 TakaLva (TvyKaTa^TKa-nTrj -nokL, 

ei /x?) Ao'yoto-t rots e/xots rts TTCL^reTaL. 885 

eKilvo p.\v yap TrpoiTov rjv, tQ>v OihLTTov 

ixr]hh'a TTokLTrjv /i7j8' avaKT etvaL xOovo^s, 

0)5 haLp.ovQ)VTas KavaTpi^^ovTas TTokLV. 

k-TTd 8e Kp€l(T(T0V To KaKov k(TTL TayaQov, 

p.C ^(TTLV cAAt] jxriyavr] crooTr^pLas. 890 

dAA' — ov yap diTeXv oijT €p.ol ro'8' do-^aAes 

TTLKpov re rotat Tr]v Tvyi]V K^KTi^jxivoLS 

869 t'] 5' L 870 a[ 0'] er6' V : corr. v : a'/5' P alixaroivotoL 

V 'sed -yp. aiVaToiirol v) : rasura post al/j.arwirol in M 871 SecJt' 

aoKppovKTjjia Herwerden {arocpia-fMa 2) /coTOSeifiS M B P 874 yfpa 

AVL: y€pas MBP et, ut videtur, 2 875 avSpi suprascr. in M 

878 Ti 011 Spuiv, TTola 5' Byzantini : cf. 2 rh ov awh Kotvov, ri ov Spcov' 
ypdcpfTai 5e «0701 ri fjiri Spwv TroTa S' : ri Spuv. irola S' P : ri Spccv onoTa 
S' rell. : ri SpHv ov, TroTa S' alii Bj-zantini : lectio dubia : cf. ad Hel. 56 

879 exOosl yp. ox^ov 2 881 veKpovs P 882 /xeAT) Earle 884 
t'] 5' V avyKaraaKa^T) Herwerden et futuro reddit 2 it6Xis L 
et suprascr. A 885 K6yois M rh Verrall (' quidam ') : tzs V : ris 
relL (in ras. A) : el ^7; \6yots ris rols i/xo?at Porson 888 Kavarpi- 
if/ovras P: /cd»'aTpe'i/'a»'Tas B : Kavaarpexl/ovras M L : Kavaarpf^ayras V A 
889 iar\ rh KOKhv P 892 te] Se L ETPiniAOT 

-oAet irapaa-^^yiv (^ap^xaKOV (Tcoriiptas — 

a7ret/J,t. x.aip^d'' ets yap cov iroWoiv ixira 

To ixiWov, et XPV> TretfTOju.of tl yap iradoi; 895 

Kp. iTTiiTxes avTOv, TTpiajSv. Te. fxi] 'TTikafj.jSdvov. 

Kp. ixeivov, tC (f)evy€is; Te. ?} tvxi] cr', dAA' ovk eyw. 

Kp. (ppda-ov TToAtraty Kat 7ro'Aet crcoTripLav. 

Te. (3ov\r] av jxivTOL kovxj, j3ov\-^(rri Tdxa.' 

Kp. Ka\ ttQs TTaTpt^av yaXav ov criaa-at OeXco; 900 

Te. ^eAet? aKoCcrai brJTa Kal (nTovbi]v exet?; 

Kp. e? yap rt p.aWov 8et TTpodvpi.tav exety; 

Te. KAvot? ay r/877 roi^' e/xwf OeaTTtafxdTcov. 

TTpwTov 8' e/ceti^o ^ovXop.aL aa^^Qii ptadetv, 
TTOv ^a-TLV Mez^otKey?, os ju,e SeOp' eTT^/yayei'; 905 

Kp. 08' ov fxaKpav a7reo"rt, TTkrjaCov 8e o-ou. 

Te. aTTeXOcTco vvv dea^pdTcov e]xQtv eKo?. 

Kp. e/xo? 7T€(f)VKMS TTats o. 8et o-tyj/o-erat. 

Te. (3ov\i] TTapovTos 8?/ra o-ot rovrou (f)pda-ai; 

Kp. Kkvoov yap av TepTTOLTO Trjs aoyTrjpCas. 910 

Te. aKove 87/ rw deacfidTcov i]xG>v ohov 

[a hpSiVTes av a(oaaLT€ KabixeCcov 7ro'Att'] 
a(f)d^aL MevoLKea Tovbe 8et o-' VTrep iTdTpas, 
abv 7rat8', e7ret8^ Tr]v tvxv^ avTos KaAets. 

Kp. rt (fifjs; tCv et^ra? ro'y8e fxvdov, S yepov; 915 

Te. a7rep 7re'0UKe, raura KavdyKrj ae hpav. 

894 7ap om. A 895 irei--*aoiJ.ai L 896 «uto? H irpeo-- 

^Sura A 897 notam Kp. ex Te. corr. A 4)€t>y6is >' Byzantini 

o-'] S' V 899 Toxa] ToSe A L 900 QeXwv A 902 ;uaAA.ov] 

ju' Sa\o A V, i/ suprascr. v : 2 alter certe fx.a.\\ov, alter fortasse SXA.o 
habuit 904 (Tatpa. L 905 ^e om. A iTrnyayfv M B v : a-Tr^- 

yayev V L : ^-ya^ei/ A P 906 wS' B 5e' nou B V : corr. B- v 

907 j/uv M B L P : St] A V : corr. Porson 909 toutou M L t/ : 

toOto A B V P (SrJTa rovro (xoi B) 911 5?; vvv codd. oSous P 

912 del. Kirchhoff, cf. -v. 864 : (ruxraiTe Musurus : nd\ta-Ta aiia-aiTe 
AB V L P: fj.a.\taTa adoaaiiiev 7r6\tv KaSfj.ei<i}v M 915 yp. ti <pr)S ; 

efxhv iraTS' eveKa yijs a(pd^at 6e\ets ; 2 916 7re'</)7jve Camper, tum a' 

^pS^- Wecklein : Tre^TTTj^e Valckenaer, cl. 2 qui Tre^TrpojTai reddit toCt' 

avKyKT} L : corr. / 'iu)i\i^:sAi /2, 

Kp. oj TToWa Ae^Vts h' ^payj.1 xpoi'^^ KaKa. 
Te. croi y\ a\ka TraTpiht fxcydXa Kal o-ojrj/pta. 
Kp. ovK €kXvov, ovk T/Koyrra* x.aLptTui ttoAis. 
Te. avifp 08' ovKid^ avTOS' (Kvev^i. nakiv. 920 

K/3. yaipuiv 10'' ou 70/3 o-wi' /ic 8et fj.avTevixuTO)v. 
Te. a7ro'AcoAev ^ dAT/^et', CTret cri; SuoTVxets; 
Kp. u) TTpos o"e yoz^drcoy Kat yepa(Tp.iov Tpiyh^i . . . 
Te. rt Trpoo-irtryets /le; hvcrc^vKaKT ahf] KaKa. 
Kp. a-iya' 7ro'Aet 8e rowSe ju^ A.e'^7/s Ao'yoi;?. 925 

Te. dStKety KeAevets /x'* ov (noiT:r\(Taip.ev av. 
Kp. rt 8j/ /xe bpacren; Tralbd p.ov KaTaKTeveh ; 
Te. dAAot? /xeAT/o-et raCr', e/xot 8' etpr/o-erat. 
Kp. eK Tov 8' e/iot rd8' ?/A^e Kat TtKVi^ kukov; 
Te. opOds pC epdiTas Ket? dycoz;' epx?/ Adycoi'. 93° 

8et ro'r8e OaXdp.ais, ov hpdKOiv 6 yi/yei-Tjj 

iyev^To AipKrj^ vafxaToiV ^TricrKOTros, 

a-(f)ayevTa (jiOVLOV aXp.a yr\ hovvaL "yoas 

Kdhp.ov, TTaXaLutv "Apeos eK p.r\vip.dT(t)V, 

os yriyevei hpdKOVTt rt/xcopet (povov. 955 

Kat TavTa hpo)VT€s crvjx\xayov KTr\crecr6^ "Ap??. 

yOwv 8' dyrt Kapirov KapTTov dvTi 0' a'ip.aTos 

al\x r\v Ad/S?/ fipoT^LOv, e£er' cvfxevrj 

yrjv, 7/ TTO$^ r\\xLV xpv(roTTi\ki]Ka aTdxvv 

cTTTapTm) dvr\Kev' ck yivovs 8e 8et Oavelv 94° 

ro{)8', o? hpdKOVTOS yivvos iKTTi(f)VK€ Trat?. 
ot) 8' €v6dh^ r]\XLV koLTTos et (TTTapTwv yevovs 

aKepaLos, Ik re [xr\Tpds dp(rivo)V t diro, 

OL croi re Trat^e?. At/xoi^os fxev ovv ydfxoi 

a^ayas direipyova-^ ov ydp ia-Ttv fjdeos' 945 

917 xp°'^v] ^ijyv Nauck 918 7'] t' A Wpia M V 920 ai^ijp 

oS' ovKer' aiiTos codd. 921 0ecriricrfj.dTaiv P 924 a^vet Elnisley 

925 iroXiTois To7(rSf P 927 KaTaKTave7s L 931 da\d/xois L 

934 KdSfiov codd. et 2 : KaS/uij) TraAatwj' Valckenaer 936 KTri(Tacre' 

A V apTji/ V L P 939 vix7v P 940 yevuvs codd. et 2 : \6yov 

Busche ETPini^lOT 

Kel fxi] yap evvfjs i]\j/aT, dAA' e)(et Aexos. 

ovTOS 8e TTcoAo? Trjb^ dret/xeVos 770'Aet 

OavMV 7raTp(MV yalav eKo-coo-etey ai^. 

TnKpbv 8' 'A8pda-r&) vocttov \\pydoi(TC re 

^j/o-et, ixiXaivav Ktjp^ ctt' 6ixp.a(nv jSaXwv, 950 

KAetyds re 07//3a?. rotfS' eAou Suoty 7ro'r//oty 

rov €Tepov 7) ydp TratSa o-cSo-oy f/ 7ro'Aty. 

rd juei' Trap' r]p.a>v tiolvt exfts* ?/you, TeKvov, 
TTpos oIkov, oa-Tts 8' e/i7rvp(p y^prjTai Ti\i'r], 
[xaTaLOS' r]V /xev e^^pd (Trip.r]vas "^^^Xlh 955 

TTLKpbs Ka6ia-Tr]y^ oh av oloovocrKOTTij' 
■^evbyj 8' tjtt' ot/crou roto-t xp(i)iJ.evoLS Xiyoov 
dStKet rd rcoy ^ecSi/. <t>ot/3oi' avOpcaTTOLS [xovov 
XPW f^ecTTrtajSetf, 6s beboLKev ovhiva. 

Xo. Kpe'oz', rt o-tya? yijpvv a^Ooyyov crx<xa-as; 9*^0 

Kdftot ydp ov^ei» rja-crov eK7rA7/^t? 7rdpa. 

Kp. rt 8' di^ rt? et7rot; brj\ov ol y ifxol Ao'yot. 
eyo) ydp o{/7ror' e? ro'8' ei/xt crvfxcpopas, 
waT€ ac^ayivTa TToiha TTpoa-delvaL 7ro'Aei. 
TTaa-iv yap avdpcaTTOia-L (f)LX.6TeKV0S (^los, 9^5 

ov8' av Tbv avTov 7rat8d rts boLrj KTavelv. 
jxri ]x evXoyeLToo rafxd tls kt^lvoov TeKva. 
avTos 8' — €V b)paL(o yap ecrTafxev ^lov — 
6vr]aKetv eTOL]xos iTaTpibos eKkvTi]pL0V. 

dAA' eta, TeKvov, iTplv fxa^eiv TTaaav ttoKlv, 97° 

dK()Aacrr' edcras jxdvTeoJV 6ecr7Ticr]xaTa, 
(pevy o)? TdxLo-Ta Trjab^ d~a\Xax6els x^ot'o's* 
Ae'fei ydp dpxotts Kat crTpaTr]XdTaLS rd8e, 

946 del. Valckenaer 951 tcS^S' P Soio7v M 953 tj/j.:v 

P : wv Travr in rasura / 955-956 ex^pa . . . iriKphs"\ iriKpa. . . . 

«X^p^s Valckenaer 961 ^ttoj' codd. 963 etfii M : fl/xi V (sic) 

964 iTpo9(7vai P et fortasse primitus B et ut nunc est littera a evanida 
M 966 avTov codd. ris A Soitj tis L 968 '{(XTafiai M"^ et 

yp. B filov Reiske et fortasse 2 : fiico codd. 969 eVoi/ios eiui L 

970 iracrav om. M : add. M^ 972 an-aW.yels A L et in ras. B- 'i'()i.\i:i:i;Ai ^^ 

[TrwAas e(// eTrra /cat ko\ayiTa.^ //oAw/'-] 
Kay /lAey (fjOdmoixev, ((ttl ctol (TcoT)]iiLa- 975 

r]v 8' v(rT€pi}(ri]s, oi\6ixe(r9a, KaTOavij. 
MEN0IKEY2 

TTOt 87/ra (f)€vy(i); TLva 7t(J\Lv; Tiva feWi'.' 

Kp. OTTOU ^(OOVOS rrjcrh' iKTTobcijV IxdkLCTT IfTTJ. 

Me. ovKovv (Te ^pd^eti; ciko'?, kK-nov^iv e/xe. 979 

Kp. AeA0oi;9 nepdcras . . . Me. ttoi //e XP'/> TiaTep, iJ.oXdv; 

Kp. AtrojAtS' es 77)1;. Me. ex 8e r^o-8e ttoi irepQ; 

Kp. QiaTTpujTbv ov8as. Me. o-efiva Aoobdvi]^ iSdOpa; 

Kp. eyi'cos. Me. rt 8?; Tob^ epvpid jxol yevria-^TaL; 

Kp. 7ro'y^7rt//09 o baLpLOiV. Me. xp7][j.dT(j)V 8e rt? TTopos; 

Kp, eyuj TTop(V(roo y^pvcrov. Me. ev XiyeLS, TTdT^p. 985 

Xwpft 2'w ws o-?/y Trpos KacrLyvriTriv fjioX(ov, 
Tji TTpojTa iiacTTOv (^IXkvct', ^\oKd(TTi]V Ae'yaj, 
IJLi]Tpbi cTTepijOel'} opcfjavos r' aTro^vyet? — 
[7r/)0(r?/yop?/o-coi' et/ui Kat (ruicrcov /Sioy.] 
dAA' eta, x^^peL' ixrj to crbv kco\v€too. — 990 

yuyatKes, ws eS iraTpbs e^etAoz; cfjolSov, 
Kkixj/as \6yoL(TLV, &(tO^ h. jiovkoij.aL tvx^Iv 

6s fJ.^ eKKOpiLCeL, 7t6\lV dTTO(TT€pOiV TVX^l^, 

Kal 8eiAta 8t8a)0-t. Kat (rvyyvoocrTa ixkv 

yipovTL, Tovixbv 8' oirx't crvyyv(aixr]v exet, 995 

TTpob^TTjv ycvecrOaL iTaTpLbos rj ix iy^LvaTO. 

ws ovv av elbrJT^, etpLL Kal (T(aa-(o 7ro'Aiy 

\frv)(r]v re b(o(Too Tfjcrb^ viTepOavelv )(0ov6s. 

974 iriKais V versuin iripiTrhv dicit 2, delet Wecklcin 977 tttj L 
^ivov A L 980 post TTepaaas addunt <l>ivye V L P B- supra : (piirynv A 
TTT? L yue om. A P n-aT€p om. L : delet tj 981 ttjj L 

982 deffvpiaTwv A V suprascr. B- 983 5?) to'5' fpu^a Musgrave : 

Stjt' (pvfia {ipvyiJia V) codd. et 2 : 5^Ta pD,ua Valckenaer : ipvfjLa 
tuetur Wilamowitz 985 Trape^ui P {iropivaw 2) 986 Kp. X'^?*' 

vvv dy P : Kp. X'^?*' ''''»'• I^^- '■'^ '"^'^- • ^^- 99° = corr. Musgrave 
987 TTpuiTov L 989 sic codd. et 2 (nisi TrpoffT)*^ prjcrwv primitus L) : 
V. del. Verrall : Trpourfyoprtaas et auaw Kirchhoff 990 sqq. totum 

Creonti tribuunt codd., sequentes Menoeceo omnes praeter P qui 
notam ante 991 omisit^ corr. Musgrave : cf. 987 991 e^rjKdov 

(puffov V 993 iKK0fj.i^iiv A 997 ffwaoiv P 

EUR. iii. 8 ETPiniAOT 

al(rxpov yap' o\ pkv OecrcfidTaiv ekcvOepot 

KovK eis dvayKrjv baL[x6v(ov d(pLyixevoL looo 

(TTavTes Trap' d^nrib^ ovk oKvrj^rovcrLV daveiv, 

TTvpycov TrdpoLde fMa\6ix€Vot Trarpas virep' 

eyo) 8e', iraTepa Kal Ka^riyvrjTOv TTpobovs 

7t6\lv r' eixavTov, SetXos w? e^co ^^Oovos 

diTeLix'' OTTOV 8' dv f(S, kukos (f)av^(rofxaL. 1005 

fxd Tov jxeT d(TTp(iiv Zrjv^ "A.pr] re (f>o[viov, 
6? rovs VTTepTeikavTas eK yaCas iTOTe 
'S.-napTovs dvaKTas Trjabe yrjs IbpvaaTo. 
dAA' ei/xi Kal (TTas e^ eiTdk^eoiv aKp^iiv 
(T(f)d^as efxavTov (tiikov es p.eXaix^a6r] 1010 

hpdKOVTOs, evd' 6 fxdvTLS e^riyifaaTO, 
ekev9ep(aa-a> yalav elprjTai koyos- 

(TTeLyjji be, OavdTov bwpov ovk al^ry^pov TTokei. 
b(a(T(ov, voa-ov be rrjyS' aTTakkd^oo xOdva. 
el ydp kajioiv eKaa-TOS o tl bvvaLTo tls 1015 

^prjCTTOV bLekOoL TOVTO KaS KOLVOV (f)epoi. 

TTaTpibL, KaK(av dv al irokeLs ekaaa^vojv 
TTeLpdifxevaL t6 koLTTOv evTVXolev dv. 

Xo. e/3as ejias, [^^P- 

S) TTTepovacra, yds Ao')(et'ju,a 

vepTepov T 'E)(t8fa?, 1020 

KaSjueicoy dpirayd, 

TTOkV(f)dopOS TTokvaTOVOS 

IxeL^oirdpOevos, 
bdtov Tepas, 
(f)OLTdaL TTTepols 

1002 TToTpTjj L 1005 KaKws P 1006 oij' ixk V 6.py) M B : 

&py)v W rtW. loo-j yairis A 1009 €| 1 7rciA|e in rasura / loro ;ue- 

\a,u8a(pTi (vel u(Xav$a(pri) M A P 1014 airaWd^ai A 1016 Keh 

codd. vv. 1017-1043 fragmentaexstant in n : cf. v. 1064 1018 rh] 
Kal Th A 1019 TTTepovcraa B n : TTTepoDcra rell. 1021 apTraya n : 

apTraya rell. 2 1022 TroAvcpopos tto\v(ttovos 11 (sic) : TroXvaTovos 

■KoXviioxQos P 1023 fxi^oTTapOivos codd. 1024 (poiTacnv U : 

(boiTacri codd. <i>oiM:i;:^A! 

X^oAaifTt r' (j>ixo(TiTOLS' 1025 

AipKaLMV a TTOT CK 

ToTtiav v€ovs TreSatpoucr' 

aKvpov afx<f)L fxovaav 

oXoyiivav t 'Eptri/y 
e(^epes e</)€p€? ay^ea iraTpLhL 1030 

(\)6vLa' <p6vLos €K OeMV 

6s Ta6' ■^y 6 TTpd^as. 
mAe/xot Se p.aTepo)v, 
taAe/xot 8e irapO^vcjov 

k(TT€Va(pV OLKOL<i' I035 

IrjLrjLov jioav, 
IriLTiLov p.i\os, 
dk\o9 aAA' eTTcoToVu^e 
8ta8o)(ats di^a TTTo^Aii^. 
l3povTa 8e frT€vayp.6i 
dxd T rjv opLOLOs, 1040 

oTToVe TTO^Aeos dcpavL^reLev 
d TTT€pov(r(Ta 7rap64vos tlv dvbpcov. 

XpoVo) 8' e/3a [dvT. 

riv^tats dTTOo-ToAato-ti' 

OtStTTOl»? 6 T\dpL(OV 

Qriftaiav TcirSe yay ic45 

TOT dcTfjLevoLS, TTciAty 8' a)(j)* 

i026 a M A: corr. M- 1027 vfovs om. P ttoS' alpouir' L 

1028-1029 sic codd. et n et, ut vidctur, 2 io33 Trarfpccp P 

1033 et 1034 iaK(5(/j.oi Se n T035 (ffTiva^av U iv oXkois L : 

corr. / 1036 et 1037 nji-ni .rji.ovU sc. it^njiov, tertio tjj punctis 

utrimque positis deleto : cf. 2 V fvpiaKiTai iv toIs Troiiyrais outojs trj itj, 
ojs rb jd) W : irjiov codd., quo recepto ^oav fiodv et yUfAos /utAos Grotius 
1038 oAA' Battier : oAAoc codd. et n iirwTOTvCe B : fTraJTOTiile n : 

€7reT0Tu(,'e M AVP suprascr. B : eVfTToVu^ej' L 1039 ^povra 5e in 

rasura /: Se om. M 1040 axo- Musgrave : axai U : laxa vel (ax« 

(MPy) codd. 1041 TToAeos n : Tri^Aecos codd. 1042 a] a. M 

irT€poi5o-a M V L P : corr. M- 1043 UvQlois Wecklein oTroo-ra- 

Aaio-jc M 1044 yp. 6 TaKas M I046 &crfj.ivos P verba TraAty 

S' . . . Ta'Aa$ om, L : add. / 

8* ETPiniAOT 

[xaTpl yap ydixovs 

bvcrydiiovs raAas 

KaWivLKos iiiv 
alviyixaTdiV crwaTrret, 

\xiaivii 8e TiTokiv' 105° 

81' aijuiarcoy 8' d/xet/3et 

fxv(rapbv ds dyG>va 

KaTa^akoiv dpaicn 
T€K€a /xeAeo9. dydixeO' dydjxeO^ 
bs em ddvaTov OLX^Tai, 105 5 

yas •yTrep Trarpwa?, 
KpeovTL p.€V Xlttmv yoovs, 
TCL 8' kiTTdnvpya Kkf]6pa yd? 

KaXXCvLKa 6i'](tu)V. 
yevoLfxed^ (58e jixarepe? '060 

■yeroi/xe^' eilreKWt, ^iAa 
naAAd?, d bpdKOVTos ai/xa 
\Ld6l3oXov KaT€Lpyd(ro}, 

Kabfxeiav ix4pL]xvav 

6pfxi]cra(T e7r' epyov, 
odev eirecrvTO Tavbe yalav 1065 

apirayaiaL baLp.6v(t)v tls aTa. 

ArrEAos 

&)?/, ris ey TTvAato-t bcofxdToov Kvpei; 

dvoiyeT^' eKTiopeveT ^loKaaTy]v b6\xon'. 

0)1] /idA' av^t?" 8td jxaKpov ]xev, d\k' ojxoys 

e^ekd\ aKovo-ov, OlbiTTOV KkeLVi] bdp.ap, lo?^ 

1047 /UTjrpi M BVP TctAas King : 6 rd\as codd. 1050 fjiidaei 

A irToXLf Triclinius et voluit / : v6\iv codd. 1053 apwa-t A, 

sed o supra co scripto 1058 firTdirv\a L K\fidpa B : K\(7dpa 

rell. 1060 ix-riTipis A : /j.aTfpas L : corr. / 1061 4)iAa L yp. M A : 
^TAa P : <|)fA.ai V 1063 \i0o06\ov V 1064 Kad/j.eloou B, sed a 

supra w scripto 1065 eTreavTO L : iireaavTo L^ rell. rarSe M ya7av 
Battier: ySi/codd. 1067 ArrEA02notamom. A: 0EPAnnNWecl<lein, 
cl. 1073 sq., 1213 1069 huic v. perperam adicit notam v. 1075 

propriam 2 V : v. infra 1070 K\eivr]] yp. KvSpi) M 1070 deleto 

1071 ATjlejs Bruhii ci>oiNi2::£Ai ^^^ 

A7/^afr' oOvpfJiQv TiWdifxoiV re haKpvu>v. 
\o. cb (^yiXTaT , ov ttov ^vp.(l)opav iJK€i^ (jiepiov 

'ErcoKAeov? OavovTos, ov Trap acnriba 

/3e/3?;Ka? aUl 'no\ep.i()iV ^lpyoiv fieXi]; 

[rt fxoi TToO^ iJK€LS Katvov ayyeXwv eiro^i;] 1075 

Ti6vi]K€v rj Cf] TTaXs ifxos; a-r]p.aLvi poi. 
Ay. (i], fjLi] Tp€(rr]S Tob^, ws (cr') aTraAAd^oj (f)6j3ov. 
\o. Ti 8'; eTrraTTvpyot 770)? exouo-6 7rept/3oAat; 
Ay. ((TTa(T aOpavcTTOi, kovk avi^pTtacrTaL ttoKls. 
\o. i]\6ov 8e Trpos KLvbvvov 'Apyetov bopos; 1080 

Ay. aK]ii]v y k-n avTyv dAA' 6 Kabfxcicbv "Api]^ 

Kpeiaaiov KaTiari] Toij MvKi]vaiov bopos. 
\o, ev etTTe irpos ^ewv, et rt rioAwetKODS 7re'/)t 

ola-d^' ojs fxekeL fxoi Kal T6b\ et Aevco^et (j)cios. 
Ay. ^/ o-ot (vvdipis es Tob^ rjfxepas T€kv(i)V. 1085 

lo. ivbaLfxovoi)]s. ttws yap 'A/jyetcor b6pv 

t:v\S)V aTTea-Tycraa-de TTvpyrfpovfxevoL; 

Xe^ov, yepovTa TV(j)\bv w? KaTci crTiyas 

eXdovaa Tipy\r(j), Trjabe yi]S crea(idcr]xhn]s. 
Ay. eTret Kpe^oz^ros 77ats 6 yi]s viTepOavcov 109° 

TTvpydov eTj"' aKpo)v aTas fxekavbeTov ^t(/)09 

XaLfxSiv bLrJKe Trjbe yfj cro)Tr]pLOv, 

Ao'xous ev€Lp.ev eTrrd Kat Aoxayera? 

TTvAas e(^' eTrrd, (pvXaKas ^Apyeiov bopos, 

a-bs TTals, e(f)ebpovs (8') t7r7ro'ray fxev LTTTTOTaLS 1095 

1072 oii irov Hartung : ^ ttov codd. (-^ ttou M) : cf. I. T. 930. Or. 844 
1074 a'ei B : af\ rell. frpyoji' M B : corr. M^ ^ /3^'^.,,] 5o> B : 

j86A.Tj suprascr. B- ^075 ayyiXwv M A : ayyiXojv V : ayyeWoov 

B L P suprascr. A versum del. Valckenaer cl. 5 V 2 B : eV to?s ttoA- 
Xoh avTLypa<pois ov (peperai ovtos 6 oTixos : cf. ad v. 1069 1077 to5' 
codd. et 2 : toC5' Byzantini : TpfVjjs- toD5' is Porson ff' om. codd.: 
add. b 1078 eirTairuAoi L 1081 eV] e'y B 1082 Kpilaaov 

primitus M 1084 om. P fj.4\\(i fiov V : fj.f\ot /j.01 A to'5'] 

ToCS' V L 1086 'Apye7ov Fix 1087 iinaTT^ffaadi L 1092 \ai- 

/iwv] \atfxhv L P et primitus, ut videtur, B : Tr\otoov A T^a-5e 7^? P 

1095 om. A : ffhs -Kah om. V 5' add. Grgtius : mavult Hermannus 
V. sequenti Ta'|as scribere ETPiniAOT 

€Ta^\ OTrAtra? 8' aaTrihy](f)6poLS e~t, 

o)S ru) voaovvTt Teixicov di) bopos 

aXKT] 8t' dXCyov. TTepydjxcov 8' diT^ opdicov 

kevKaa-TTLV el(Top(ap.(.v 'Apyetcoy crTpaTov 

Tevp.y](T6v eKXnrovTa, Kal Tacf^pov TreAas iioo 

l>p6pL(a ^vvfj^av dcTTv KaS/xetas x^oz'os. 

■naidv 8e Kat (rdATriyyes kKtkdhovv 6p.ov 

(KeWev Ik re Teiyi^av 57/xwy Trdpa. 

Kat irpuiTa [xev TTpoa-fjye NTjtrat? TTvKats 
)\.6)(^ov TTVKvaHa-iv dcnTL(TLv TTe(j)pLK6Ta 1105 

6 rj/s Kwayoy nao^ej^oTratos eKyovos, 
e77to-?//x' exooy oiKetoi' ev p.ea-(o o-dKet, 
kKiqiidkoLS T^^oLo-Lv ^ A.TakdvTriv KdiTpov 
XeLpovp.evTiv AtrwAoV. e? 8e ripotrtSa? 

■nvka<i kyu>peL a-^^ydyC eyu>v e0' dpp.aTL 11 10 

6 p.dvTLS ^ Ap.(f)Ldpaos, ov arip.eL eyjDv 
vjipL<jp.ev , dAAd o-co^poVai? darip.^ o~ka. 

'liydyta 8' e? TruAw/xa^' 'J7r7ro/xe'8a)y dm^ 
eo-retx' ex^oi^ a-rip.eL0v iv p.4a(o a-d.Kei 
(TTLKToU YlavoTTTriv op.p.acrLV bebopK^Ta, 1115 

rd /xei' (Tvv da-Tpoov iiriTokalaLV 6p.p.aTa 
^keiTOVTa, Ta 8e KpviTTovTa bvv6vT(i>v p.eTa, 
u)S va-Tepov OavovTos ela-opdv TTaprjv. 

*Op.ok(DLcrLV he rd^LV etxe Trpd? TTvkaLs 
Tvbevs, keovTos bepos e)(0)v e-n da-TTihL 11 20 

XatrT/ -eippLKOs' he^Lo. he kap.TTdha 
Ttrdf Y\pop.r]devs e^pepev ws TTprja-o^v iTdkLv. 

6 a-os he Kpr/yatato-t floADretK?/? Tr^Aat? 

1096 5" om. P a(riri5v(p6povs M A B P: corr. M- b 1098 oMyuv P 
1099 a.pye7ov A iioo Tev/xTjffahi' M : nXfirjcrahv M^ eK\(rivovTa 

V L iioi ^vvrirpav 11 et 2 : (Tvvri^f/ev codd. : v. (et iioo) del. Kirch- 

hoff 1104 vniTais codd. et 2 : ti-ni^TTais Unger 1106 yovos P 

II 13 5'] 0' B 1114 e(jT?7x' ^I ^^ 'J i" rasura scripto V 11 16 |i/«/ 

P II 19 /uio\aii(n P 1120 Tv5tvs in rasiira / 1121 irf<ppiKus 

M P et primitus V 5e|(i M L : corr. / 4>01NI22AI /^f 

"Aprj TTpoayjyi' noTvidbes S' ctt' aaTriht 

i'nicn]p.a TrcoAot bpo[xdb€S ia-KLpTOiV (f)6f3(f, 1125 

cS TTios crTp6(f)ty^LV evboOev KVK\ovp.evat 

■n6pT:a)( vtt^ avT6v, cuo-re ixaLVnrOat boKeu'. 

6 6' OVK ikacraov "Apeos es p-dxi]V (fypor&v 
Kairavivs TTpoaijye k6)(ov e7r' 'HAe^Krpais th^Acus" 
crLh]pov(oTOL^ 8' d<r7ri8os TT;7rot? eTTT/i' 1130 

yCyas eir' wjuots yj/yez^r/s oA?/i^ iT^ktv 
(jyepuiv p.o)(^kot(riv i^avaaTrdaas (SdOpujv, 
v~6voLav i]p.iv ola Treio-erat Tro^Ats. 

rats 8' e/38o'//ats "ASpao-roj eV iTvkaLaLV rjv, 
kKaTov extSmts daTTLb^ iK7Tki]pS)v ypa(j)fi, 1135 

[{;8paj ex^coy Aaioto-ii' ey /3paxtoo-ti'] 
'Apyetoy avyr]\i' €k 8e retxecoi- pL^aoov 
bpdKovTei (({)€pov T^Kva KabjxeLojv yvdOots. 
TTapijv 8' eKcio-rou Tuvbi p.ot OedptaTa 
^vvd-qpia TTap(f)€povTL TTOLp.iaLV kdyoiv. 1140 

Kat TTpSiTa ptev ro'^oto-t Kat peaayKvkots 
kp.apvdp.iada a(f)€vb6vaLS 6^ kKr]f36koLS 
TTiTpQiV T dpayfxoLS' o)S 8' ivtKwp-ev p.a)Qi, 
eKAay^e Tv8ei/? Kat abs e^aL(f)vr]s y6vos' 
'^Q. TtKva dLavaCiv, iTplv KaTe^dvOaL ^okals, ii-f5 

rt /xe'AAer' dpbr]v TTciyre? ep.TTtTTT^LV iTvkaLS, 
yvpvrJTes iTTiTrjs ap/zcircov r' eiTLaTaTaL; 

VXV^ 8' oTTcos" i']KOvaav, ovtls dpyos V^' 
TTokkol 8' €TTt7TT0v KpaTas alp.aTovp.€vot, 
i]lxS)V T e? oS8as et8es dv iTpb retx^coy 11 5° 

TTVKVOvs KVjSLaTrjTijpas iK-eiTvevKOTas' 

1124 aprj;' B- L et primitus A 1125 eTriVTj^oi L : corr. / 1130 tu- 
iroiy] kvkKols U i 132 ^ddpw/ U et yp. M : /3ia vel /3ia codcl. 1 134 S' 

om. M A 1136 vSpav U dittographiam v. aiitecedentis seclusi 

1139 TtDi/S' ifiol A 1140 wap(p(povTi BVLP: TrapacpfpovTt M A 

suprascr. v 1142 t' «ktjjSoAois M A B V 1143 TTiTpwv codd. et 2 : 
■KiTpuiv Wecklein 1144 Ka\ u ahs M 1146 e.uTriTfetj' A^ \e! A- 

1147 iT'i"'is M B: linreTs rell. et suprascr. B t' om. V 1149 fpa- 

Tos e' V I150 ^iSejB ETPiniAOT 

^rjpav 6' ebevoif yaiav alfxaros poaTs. 

6 8' 'Ap/cas, ovK 'Apyeros, 'AraAaz^r?/? yovo^i 
TV(f)u)S TTvXaLatv uis tls €ix7T€(ron' j3oa 
Tivp Kal StKeAAas, w? KaTa(rKd\}/U)V ttoXiv 1155 

aAA' ecrxe fxapycavT avTov evaXiov 6eov 
UepLKXvixevo^ irah Xaav e/;i/3aAajy Kapa 
ap.aS,0TTkr]6i), yeto-' iirdk^ecov 0.110' 
^av6bv be KpaTa bLeirdXvve Kal pa(l)a9 
^PPl&^ o(TTe(av, apTL V olvcottov yivvv 1160 

Ka6ij\xdT(jocrev' oitb^ diTOL^reTaL ^lov 
T?] KaAAtro^w /^^jrot Matz'a'Aoi> Kopij. 

eTret be rafrS' i^relbev (vtvxhs TTvXas, 
ctAAa? cTT/jet Trat? o-o's, elTToprjv 8' eyco. 
o/)(5 8e TuSea /cat TTapaGTTLcrTa.<i ttvkvov-; 1165 

AtrcoAtVii' Ao'yxato-tz> et? o/cpo^' (rT6p.a 

TTVpyOiV aKOVTLQiVTaS, 0)(TT eTTOk^eOdV 

AtTrety ipLTTvas (f)vydbas' aAAa i^ty TrctAtz' 

Kvvayos wfret Trat? rro? e^adpoiC^TaL, 

TTvpyoLS 8' e-!reVr?/o-' aS^t?. e? 8' aAAa? 7rj;Aa? 1170 

riiT€Ly6pecrda, tovto iravcravTes vo(rovv. 

KaiTavevs 8e Tr&is eiTrot/i' ay &)9 ifxaLveTo; 
{xaKpav^evos ydp Kkip.aK0s TTpocrafxfBdcreLs 
eX,(i)V e\(apeL, Kal roo-o'z'8' eKo'/;t7rao-e, 
/x?/8' ay To crep.vov iTvp vlv elpya6elv Ato? 1175 

To /X7/ ov KaT aKpoov TTepydp.wv kkelv tt6Klv. 
Kal Tavd' a/x' 7/yo'peDe /cat TTeTpovfxevos 
dvelpcp' vtt' avTi]v d(nTLb' etAtfa? 8e'p.a?, 

1154 oVtis 6 in rasura / 1155 5i»c€A\as M B VLS : SiVeA.Xa!' 

AP / 1158 om. M : add. M- in margine 1162 Kop-p] yp. x^ova 

2 1164 a-hs iraTs VP 1165 Kal om. M 1166 ahooKo^ffi 

(vel -o-ii/) AV 1168 tpiTri-ay M B2 : «piirras AVLP ^u^aSosJ 

<^u\a/cas anonymus apud Valckenaerium 1170 irvpyois t' Lenting 

1171 7rai^<rorTas L : corr. / 1172 5' ottcoj A II74 toVoj' V 

1175 flpydeftv codd. II 76 oxj MBVA^/S: om. ALP 

II 77 TTTfpuv/xevus M II 78 ilKi^as M B V 4>OINI22Al ^?- 

KX^fxaKos aix(Ll3(ov ^eVr' kvrikaTm' ftdOpa. 

ijh] 8' vTripftaivovra yeto-a ret^eojy iiSo 

fidXk^L KepavvQ) Zevs viv (KTVTrrjcre oe 

Xdiov, wore hf.la-ai iravTas' €k 8e KXifxdKuiv 

[€(r(f)(vhovaTo X^P'-'^ aAA^/Aojy fxeky], 

Kd[xaL /xey eij "OXvixttov, atjua 8' e? x^''^'^^» 

Xftpe? 8e Kat kwA' ojs kvkAco/ji' 'l^toros] 1185 

ftAtVfrer'* es y7/y 8' ejUTrupos TrtTrrei v€Kpdi. 
(i)S 8' €t8' A8pao-ros Zfjva iroX^fxiov aTpaTu), 

e^a> Taffypov KaOla^v 'Apyetwy (jTpaTdv, 

ot 8' av Trap' ?//xwi' 8e^toy Atos repas 

t^oVres €^i]\avvov apixaToov d^ovi "90 

tTTTr)/? oTrAtrat, Kaj /ueV 'Apyetwi; oVAa 

(rvvrj^j/av eyx^* Traz^ra 8' ^y ojuov KaKd* 

iOvr](rKOv e^eTTLTiTOV dvTvyuiV d-no, 

Tf)o\OL T iTn]b(jov d^ovh r' eTr' d^oaL, 

veKpol 8e veKpoli e^eo-copevoi'^' 6/xoi3. 1195 

TTvpyoov fx^v ovv yrjs i.(Tyop.(v KaTa(TKa(f)di 

e? rrji' irapova-av rffxipav et 8' €.vtv\i]s 

eo-rat ro Koftrov ijhe yij, ^eot? /xe'Aef 

Kat i^uy yap avTjfv baLfxdvcov ea-iDo-i rt?. 
Xo. KaKov t6 vLKav et 8' a/xetVoy' ot ^eot 1200 

yv(j)fxr]v €\ovaLV — iVTV)(ifi eh]V eyw. 
lo. KaAw? ra rwi' (9ecoy Kat ra r?/s rr;x'7^ ^X^''* 

TratSe'? re ydp /xot ^wo-t KdKTTe^fievye yrj. 

Kp^cov 8' eotKe rwi" e/xwi' vvp.(f)evp.dT(t)v 

1183 om. A : add. AMn margine 1183-1185 del. Nauck 1184 

KoVoi] Tri/oai Naber 1186 kxicririT (eAiaer' M) codd. : corr. Heath 

1188 Koi.Qlaev L. Dindorf : Ka9f7(Tev MABVL: KadftKiv ex Kadr)K(v 
fecit P 1189 Ttpas Aibs V 1190 oxas L, sed oi- siipra os 

scripto : oxoi- Musgrave 1191 lir-KrjS B : lirirels (tTnre^s 0' A) rell. et 

suprascr. B '6w\o>v V : a suprascr. v ante et post 1191 singuli 

versus intercidisse videntur Weckleinio 1192 ^vvri^pav P 

1194 a^ovesr] S|oi/' A 1 199 habet M : in margine add. /: om. rell. 
1200 du6ii'o;''] a.fj.flvov primitus M : utrumque 2 1201 exo'*" ^ 

et yp. M 1202 ex<" ^I 1203 Ka.Tri(pivye M A : Kal Trecpivyf B VP ETFiniAOT 

TOJV T OlOLTrov bvo-Trjvoi aTioXavcraL KaKU)V, 1205 

TratSof (TT€f)r]9eLS, Trj TToAet fxkv iVTV)(^S)s, 

Ihiq Se kvirpCjs. ak)C avekde jxol ttAXlv, 

TL Tairl TOVTOLS 73"at8' e/-(,aj bpacreUTov. 
Ay. ea to. XoLTrd- bevp' del ydp tvTv^^^eH^i. 
\o. TovT eh' VTTOTTTOV etiTas' ovK iaTeov. 1210 

Ay. p-e^L^ov TL XfvC^'-'^ TTalbas 7/ (Te(T(idap.ivov<i; 
\o. Kal TaTTLkoLTTd y d KaKGn TTpdacroo KkveLV. 
Ay. p.€6ei /x'' epr^jxoi Trats VTraaTTLcrTov criOev. 
\o. KaKuv TL Kevdm Kal (TTeyeL^ vtto crKOTdd. 
Ay. KOVK dv ye ke^aLpL e7r' aya^oto-t o-ot9 KaKd. 121 5 

lo. 7]v /x?/ ye c})€vy(x)V eKcpvyi^s irpos aWepa. 
Ay. atar tl /x' ovk elacras e£ evayyikov 

(^j///)/s aTreA^eti', dAAa [xrjvva-aL Ka/cd; 
ro) 77at8e rtb o-co fxekkeTOV, Tokp.rip.aTa 

atcrxLcrTa, x^P''^ p.ovop.axeLV TTavTos crTpaTOv, 1220 

ke^avT€i 'Apyetoto-t Ka8/xetoto-t re 

is KOLVov oXov p.r\TTOT oicpekov koyov. 

'ETeoKkirpi 8' vmjp^ aTr' dpOiov crTaOds 

TTvpyov, Kekeva-as crlya Kr^pv^aL crTpaTM' 

[eAe£e 8'* '12 yrjs 'EAAd8os crTpaTrjkdTaL] 1225 

AavaS)v dpLcrTrjs, oX-nep ijkOeT evddbe, 

KdbpLOv re Aao'?, /a^re rToAwetKous X"P'^ 

\}/vxds diTep.iTokdTe p.rj9^ r]p.Q)V viTep. 

eyu) ydp avTOi Tovbe KLvbvvov pLe9eh 

p.ovoi a-vvd^jroi} avyy6v(^ rw/xui p.dx^]V' 1230 

Kav p.ev KTdvui roV8', otKoy otKr/o-co p.6vos, 

1208 e,u(a] i/.t.bi/ A P 1210 fortasse rovd' ws kovk V L 

1211 Ti A : T£ rell. 1212 /cal]/ceiA TaAoiTraP i/7r' acr-TricrToD M L 

1215 (cai/K] ovK F ye] t6 B sed ye suprascr. B- 0-0?$] (toi Reiske 

1216 /trj 76 M V P : ^^ ^e A B L 1217 al «7 M B L P : at at AV l 
12 18 /xT^rCcrai] aijij.dvai P 1223 eVeo/cA^s Trpovwrip^' V («Teo/cAf/s 
etiain L) air'] eV B^ ^225 oi> (pfperai ev ru7s •n-oAAois avTiypi- 
4>oLS 2 AeiTret t^ Tot/Ta \eyuiv 2 antiquior 1226 Aaraojv t' L 
a/)i(TT7;s (sic' A : apKTTers rell. et suprascr. A 1228 v;xwv M A et 
2 unus 1229 ToV T6 A 1231 olKr,aas P *0INI22AI '- 

r](r(T(an(i>09 be TwSe 7rapa8w(Tco fxovia' 

viJLcli 8' ayo)v^ a(f)4vm, 'Apyetot, xOuva 

vureaOe, liiOTov //?/ AtiroVres ivOdb^, 

"^■jrapT^av re Aaos tiAts o(tos Ketrat viKfjo^i. 1235 

roo-aur' eAe^e* «ros 6e noAi;i'eiK?js yo'i'os' 
e/c Ta^€(av u^povae Kcnrpv^i Xoyovi. 
TtdvTa 5' iTT€pp60r}(rav 'Apyetot rd8e 
Kdo/iou re Aaos' wb" 6tKat' ■tjyovp.evoi. 
eTTt roto-Se 6' k^yn^iaavTo, Kav fJi€TaL)(^p.LOti 1240 

opKOVS awi]\l/av i[X[xevdv GTpaTrjkaTai. 

i]hr) 8' ^KpvTTTov o-w/xa TrayxdAKOtb' oTrAot? 
8to-o-ot yipovTos OlbiTTOv v^aviav 
(jiikoi. 8' iKocTfjiovv, Trj(Tb€ /xez^ Trpofxov \Oovus 
^irapTSiv apL(TTr]s, tov 8e Aai>at8wi' aKpoL. 1245 

4(rrav 8e kaixTrpu} \pG>p.a t ovk r]\Xa^aTr]v 
]xapyG)VT eir' dAA^jAotorti^ leVat 8o'pv. 
TTapc^Lovres 8' aXkos akkoOev (fiiKojv 
koyoLS kOapavvov re Ka^r]vbcov rdSe* 
rioAwetKes, ei» o-ot Zy]vbs dpOQxraL i3p€Tas 1250 

TpoTTaLov "Apyet r' evKkea bovvaL koyov 
'EreoKAe'a 8' aS* Nw TrdAews i/Trep/xaxet?, 
i^ui' KakkivLKos yevoixevos (TKriiTTpoov KpareLS. 

rd8' ?)ydpeuot' irapaKakovvTes ks ixaxi]v. 
IxavT^LS 8e /M7/A' eo-c^a^of, kixirvpovs r' aKpLCis 1255 

1232 yuoV^D A P B- / f : nouos M B : Sofxov L et -yp. w: fiovo^ iroKiv 
V : TrapaSoDt^ai TrapaffKeudaa) ivoXiv reddit 2 1233 apyiiav P 

1234 vlffiff&e M B : viffaeffQe rell. ySioz' P 1235 oVoy Byzantini : 

os codd. : /cai o TtSy 07])3a''«'>' ox^os aTrodavwv oirapKTjs reddit 2 re- 

/cpo's] Sara;!' P malim oVoj' /ceTTai re/cpoj;/ : versum del. Valckenaer 

1237 Ta|eft)s A opovffe MA : corr. A- 1238-1239 suspecti 

Weckleinio 1240 Toro-Se S' M B : Toro-5' A L P : To?o-t 5' V Kav 

BP: /caJ rell. 1241 ijxixevilv "2, : ifxfj.4veLv codd. ffrpaTqXaTai 

L P z» 2 : ffrpaT7)\a.Tas M A B et fortasse 2 : ffrpaT-nXdraLS V yp. 2 
1243 in margine yp. o'l ro: B 1244 ■n-po/u.ov in lacuna addit L vel / 

1245 apKTTTjFA : apLffTTjs B : apiffTe7s rell. TtS^ A 1246 xp<^IJ-'^t' 

M AV 1248 S' om. L: add. / 1249 \6yoLffi Oapffvvovns 

{OapffvvovTe l^) V P yp. B Ka^rivScov^l TrpoinjvSMV P : Ka.\eyov yp. B 

1251 Tpoiralov A P et primitus B : Tpoiraiov rell. B- t'] 5' L 

1252 TrJAeois 0' L 1253 Kpa V : KpdreL Nauck ETPiniAOT 

/3r/^ets T ivwixuiv vyp6Ti]T ivavTiav 
aKpav re Aa/XTraS', rj hvolv opovs ^xeL, 
VLKrjs T€ aijfjLa Kal Td t&v ija-a-cofxevwv. 

a\.K\ (L TLV akK7]V 7] aO(f)OV9 ^X^'-^ Ao'yoD9 

?; (f)L\Tp' eiTtobQv, 0-Tetx'j ^pwvaov TeKva 1260 

heLvi}? a/xtAAjjs* o)? 6 KLvbvvos p.iyai' 
KaTTaOXa b^Lva bdKpvd aoL y€Vi'](TeTaL 
hLacTolv o-TepeLO-i] r?j8' ev rjp-epa TeKvoLV. 
\o. th TiKvov e^eA^' 'AiTtyo^'?; bopuov Trdpos' 

ovK h> xopftai? oi)8e irapdevdvp.aa-L 1265 

vvv aoL TTpoyoipfx baLpiOVMV KaTaa-TaaL^, 

aAA' avbp^ dpLo-TOi Kal KaaLyvi]T<ti aedev 

e? OdvaTov €KV€VovTe Ku>kvaaL o-e 8et 

^vv y.r]Tp\ T?] ar\ /x?/ Trpos dAA?;Aoty Oavitv. 

\v. TLV, co TfKovaa pirJTep, tKirkif^LV viav 1270 

(f)L\oL^ duret? Twvbe boijxaTOiv Trdpos; 
\o. Si 6vyaT(p, ippeL aQ)V KaaLyvi]T(ov /3ios. 
Av. TTws etTray; lo. alxjJLifv es /xtai' KaOeaTaTov. 

Av. o\ 'yco, Tt Ae^ets, p.r}T(p; \o. ov (f)L\\ dAA' eTTou. 

Ai'. 770t, TTapdev&vas e/cAtTrouo-'; lo. dm aTpaTov. 1275 
Ai^. albovpeO^ 6)(\ov. lo. ov/c ef atcrxvr?; rd o^a. 

Ai». Spdoro) 8e 8?/ rt; lo. avyyovoiv Avo-ets epti^. 

Av. TL bpoiaa, firJTep; lo. TTpoaiTLTVova' e/xoC /^eVa. 

Aj/. 7/yoS av TTpos p.eTaLX}iL' ov pLeWrjTeov. 
\o. eTrety' eiretye, 6vyaT€p' w?, ?)y /x.ey (pddao) 1280 

•7rar8as Trpo Ao'yx?j?, o^i//6s ey ^det /3tos' 

^aroCo-t 8' airots o-u^-^ai/oPo-a KeiaopaL. 

1258 tJ(] Ta P 1261 6 om. M : add. M^ 1262-1263 del. 

Valckenaer 1262 K&TadAa legisse 2 (^TradXov yap eTepcv iffTai 7] tov 

fTepov aTTcoXela) vidit Porson : cf. 52 : Kal TadKacodd. 1263 aTepyjcrr) 

codd. et 2 M, quo recepto d o-oiv Valckenaer 1264 Trdpos S6fj.uii> L 

1265 ovSe F: uvS' iv codd. 1266 ^ ttjs elfxapjxfvris irapovcrta reddit 

2, unde Saifj.ovos Hcrmann 1268 ae otn. M 1274 01 'yw P : ol 

(vel 0*) f7&) rell. ^arfp VP 1275 ttt) L 1277 5/} t( A B 

1279 ^fT aiXM* ^I ixe\t)T4ov V L P : corr. / 1280 ^i/ 7« A post 

1281 V. 976 7,v 5' v(TTfpri(jijs, ulxd.fxecrOa, KaTdavy Iiabent M ABVL : 
om. P et O : i:/ ttoWoTs ov (pepfTat 2 B : eiecit Grotius I <!'()iM:i::f:Ai 

Xo. atai atat, Tpofxepav (ftpLKa ^Tp, 

TpofjLepav (\>piv ex^u)' bia (rapKa 6' ip.av 12S5 
eAeos lAeo? e/jtoAe ^a- 

repos SetAataj. 
hihvp.a T^Kea TTOTepos apa 
TTOTepov at/xa^et — 

tw /!>tot TTovoJV, lu) Z(v, tw ya — 129^ 

opioyevrj hepav, oixoyevrj xj/vxav 
hC a(nTLh(ov, hi aliJ.(XTMv; 
ToKaLV iyu) TaXaLva, it6- 
Tepov apa V€Kvv dkop-evov ta)(7/o-a); 1295 

(j)ev ba (f)ev ba, 8i8i;/xoi Orjpcs, [avT. 

(j)6vtaL \l/vx^al hopl 7TaXk6ix€vaL 
Tricna TTicrea haC av- 
TL^ at/xa^eror. 
rciAai^es, rt Trore p.ovofJLaxov 

CTTt (f)p4v^ riKdiTrjv, 13°° 

/3oa (3ap(3(xp(a aTevaKTav laxciv 
p.e\ofxivav viKpoZs ba.Kpv(TL 6pr\vr](T0). 
crx^hov Tvxo- 7re'Aas (f)6vov' 
Kpiv€i (f)(xos To p.ikkov. a- 13C5 

TTOTfXOS aiTOTIJLOS 6 (f)6vos €VeK 'EpLVVCOV. 

1284 al vel at qiiater MAL: octies V: bis recentiores : e e P 
1285 et (pplKo. et (ppTKu reddunt 2 1286 sic A O : ante Sia habent 

al quater MBL : decies V ; « e P (rapKos «V^s suprascr. in B 

1287 fiaTphs codd. {/j^bs A) 1288 TroTspos] iroTepov L apa M 

1292 5»' dcTTriSos St el^aToov post Ilbergium Wecklein 1296 5a . . . 

80 MA z; iqui etiam 5« scribit) 1297 07jp€s (h. e. e-hpais) M 

1299 haia A : 5at5 M L aiVa«-of L : corr. / 1300 raAaii/es M A B V: 
TaAai^es L P A^ Z» f ttI] o-TevaKTdr eirJ L : vide ad v. 1302 1302 (XTfvaKTav 
laxav Musurus : jaxd^ (TTevaKTav P O P : laxav M A B V L sed vide 
ad V. 1300, et cf. 2, qui ttji/ (iri(TTevaKTOv 0or]v reddit et /j.e\o/iifvav 

et /xiKofifva 2 1303 vfKpwv P 1305 Kpivei V L et primitus B 

(pdos codd. et 2 : ^l^pos Hermann 1306 aTroT/xos 6.ttotttos 6 ut 

videtur B 'ivtK^v V ETPiniAOT 

- — aWa yap KpiovTa Aevcro-o) roVoe hevpo (Tvvve(f)ri 

TTpos b6p.ovi OTdxovTa, Travcro} tovs TTapeaTioTas yoovs. 

Kp. otfjLOL, TL bpdn-(o; •noTep' epiavTov r) ttoXlv 131° 

a-Tevu) haKpvaas, fjv Treptf ex^' ve(f)os 
[tolovtov uiO-Te 8(.' 'AxepovTos Uvat;] 
e/xo? re yap Tiais y^s oAcoX' vTrepdavdv, 
Tovvop.a ka^utv yevvalov, aviapov 8' e/xor 
ov dpTi KpT]}xvQ)V eK bpaKOVT€L(av kXoov 1315 

avTO(T(payrj hv(TTy]vos eK6p.ia ev yepolv, 
(3oa oe Sw/Aa Tray eyw 8' r/Ka> /u,eTa 
yepuiv db€\(f)riv ypaZav 'loKaori/i', ottcos 
Xova-ri TTpoOrjTaL t ovKeT ovTa 7raT8' ip.6v. 
TOt? yap davovai XPV "^(^v ov TeOvrjK^Ta 1320 

rt/xas 8t8oVra \Q6vlov evcrefielv 6e6v. 

Xo. l3e(3riK d8eA07/ (t?/, Kpe'cor, e^co bdixoiv 
Kopr) re fxr^Tpos ^AvTLy6v)j koivG) TTobL 

Kp. TTol; KaTJ-t TTOtay crviX(f)opdv ; a-rip.aLve p.oL. 

Xo. yKOva-e TeKva p.ovop.(ix(^ \j.eX\eLV bopl 1325 

e? da-7rt8' ?/'fety /SafrtXtKwy b6p.())v vTTep. 

Kp. ~5>s (fn]s; veKvv tol TTaibos dyaT;d^(j)v epiov 
ovK es Tdb^ rjkOov coore Kat rci8' elbevaL. 

Xo. dAA.' otx^erat /xey ctt/ KacriyyT/rT/ TrciXat* 

boKS> 8' dywya roy Trept ^vxv^, Kpeov, 133° 

?/8r/ TTeTTpdxOaL Traicrl toXo-lv OlbLiTov. 

Kp. olp.OL, To p.ev (Tr]p.elov ela-opw ro8e, 

aKvOpoiiTOV opipLa Kal TtpoacoTTOT dyyeXov 
aTeixovTos, os Trdv dyyekel to bp(a]xevov. 

1307 hivpo om. LP 1309 7001;$] Aoyoi^s V 1312 too-oCtoi' L 

jeVai L P et 2 (5iaTre>-7r6(r0ai) : Uvai rell. : v. del. Kirchhoff 1313 yns 

om. L: add. / 1315 Kp-rjfj.vhi' L eV Se P 1317 f-fraL: 

jj.^Ta rell. 1318 ^epa)!/] ffTfWcav L 1319 Aouo?;] K\avar} 

L ct -yp. M 1321 eio-fiSerr cf. Tro. 85 1322 KptcDv Brunck^ 

/cpeoi/codd. SoVoiy elo) Kpeoi' P 1324 Trjj L Troia (TVf).(popa 

F. G. Schmidt 1327 iraiS^y in rasura / 1334 ttuv] riixiv P <hOIX12:£AI 
ArrEAos 

S raAo? eyco, tIv ftTroj \xvQov ?/ rtVas yooDs; 1335 

K^. ot;(o)U€o-0'' ovK fVTrpoo-wTTOts (/)pot/xtot? cipx?? Ao'yot'. 
Ay. S rdAas, 8to-o-a)s durw* /^teydAa ydp ^epco KaKa. 
Kp. Trpos TT€TTpayfj.evoi(Tiv dAAot? TTrnjLacriv. Aeyets oe rt; 
Ay. ovKer^ etrrt (tj/? abeXcfyijs TraiSe? ei' (^det, Kpeov. 
Kp. atat* 1540 

/xeydAa ju,ot dpods Trddea Kal 770'Aet. 
(b hutixar^ elcrrjKOvaraT^ OihtTTOv Tabe 
TTaihoiV (j/xotais crv^cfyopats oXojXoTcav; 
Xo. (io(rr' dy haKpvaai y, et (ppovovvT eri/y)(ai'ei'. 
K/). ot//,ot ^VfX(j)opas iSapvTTOTixooTaTas, i345 

[ot/jiot KttKcav bvcTTrjVOS' S) rdAas eyco.] 
Ay. et Kat rd Trpd? tovtoktC y dhiCr]^ Ka/cd. 
Kp. Kat 71(3? y^voLT av T&vbe bv(nTOTp.u)T€pa; 
Ay. T(.Ovi-]K abeXcf)!] crri bvolv TraCbotv />ie'ra. 
Xo. dmyer' dmyere kcokv- 155° 

rdi^ e77t Kdpa re Aei;K07T7j)(ets ktt^^tovs )(jepolv. 
Kp. w Tkijixov, olov Tipixov, '[oKdo-TT/, /3tou 

ydp.ct}v re r(3y o"(Sy S^iyyds atvty/xows erA>js. 

TTWS Kat TriTTpaKTaL bL7TTV\0)V TTaCboov (povos 
dpds r' dy(tiVLa-iM OlbCTTOv; cr^ixaLvi ixol. 13 55 

Ay. rd /iey 7rpd Trvpyoiv €VTv\i]ixaTa xdovbs 

1335 700US Porson : \6yovs codd., cf. 1309 1336 fvTrpoaunros 

L o.pxh M x\ V L 6 1337 yap om. A 1338 &\\ots 

om. P : S\Ao b 1340 Kp. L : Xo. rell. e e suprascr. M : 

e e P 134 T TraOea] TreV^ea L, fortasse rccte 1342 Creonti 

tribuunt M A P : Nuntio V : nulla nota in L 1343 damnat Valcke- 

naer 1344 war' au SaKpvffat Hartung (ei icppvffi to. olKri,uaTa 

fSaKpvcrav au 2 : cijo-Te ZaKpvffai A L : oio-Te SaKpvffai. M B V : coo-t' e'K5a- 
Kpvffai P iThyx"-^^^ ^^ B : eVt^x"'""' A V L P 6 1345 olfioi ye 

A : 60 supra oi add. A- ^vfKpopas M V /SapuTroT^CDTaTas M : 

^apvKOTfioTaTas rell. 134^ om. MBVL: in margine add. MB 

(vel JF B-) z; iojuoi P o tciAos M t; 1347 tovtoio-ii' «('SeiTjs P 

1348 5vffTrOTfJ.U)Tfpa M A B : SvffTTOTIXOTfpa M- V L P 1349 OTJl M 

juero V P 1351 iTTiKpaTayp. M : eirl KpaTaP x^P'^^ L 1352 rep^ 

AB^ L P 1353 <T(piyyhs L sed 70 in rasura scr. / aiviyfj.o'is Geel ETPiniAOT 

oicrO^- ov ixaKpav yap T^iyiiav ■nepiHTvyai. 
[ojo-r' ovy^ a-navTa (t uhivai tcl bp(oiJ.eva.] 

CTrei be \aXKeots a-^jx' eKoafxriaavO^ ottAois 
ot Tov yepovTos OlbLirov veavCai, ^1^° 

ecrrrjcrai' kkOovT is ixiaov ixeTai\}j.iov 
\hi.(r(Toi (TTpaT-qyoi Kal 8nrAa> (TTpaTrjXdTa] 
w? ets dywva p.ovop.dyov t dkKi]v bopos. 
/3/\e\//-a9 8' ctt' "Apyos iJKe TloXvveiKris dpds' 
'12 TTOTVi' "Hpa — (709 ydp dp^, eTret ya/x,ots 1 3^5 

^Cf^f 'ASpdo-rou 7rat8a Kat vaioi yOova — 
8o's /xot KTaveHv d§eA(/)oV, dvTiiprf 8' e/x7;y 
Ka6aLp.aTw(raL 8e£tdy VLKrj^fyopov — 
[aio-xto-roy atrwy aT€(pavov, opLoyevi] KTavdv. 
TToAAots 8' eTTJ/et haKpva r?/? rvx.>?s of'?> ^7° 

KaliXexjrav dAAr/Aotfrt 8ta8oVres Ko'pa?.] 

'EreoKAe'»/? 8e naAAd8os XP^'''"^^'^''^ 
/3Ae'\//^as irpos otKoy rjw^ar'* '12 Atos Kopij, 
6os eyxos 7//xty KaXXivLKOv €k x^pos 
es (TTtpv^ dbe\(()ov rj/o-8' dTr' wAe'^?/? ftaXelv i375 

KTav€LV d^ o? ?]A^e iraTpiba TropOriacjjv €[j.iiv. 

eTTet 8' d(f)eidri TTVp(rbs ats Tvp^rrjViKijs 
(rdXTTiyyos rjxh cvp.a (jiOiviov /xdx'/?, 
T/^ay hpdixriiia betvbv dkki]\ois eiti' 

1358 Spcifxevai M : corr. M^ v. delevit Wecklein : iiy /llti ovx 

Donaldson, e 2 ut putabat, qui w(TTf fxi} ovx reddit, sed idem AeiTret rh 
t'-^ 1359 X'*'^'''''^^ (T<ZijL (KU(T/xr](Tai' P {iK6(Tfir)(Tav 0' M) 1360 cf. 

1243 : V. delet Valckenaer ol toD] SktctoI Hartung 1362 delet 

Barnes : S((T(T(i r' a5e\<pw post Kingium Wecklein Kal Sia(Tol L 

<TTpaTr]\drai primitus P 1363 p.ovoij.dxov r yp. 5 in codd. deterio- 

ribus (idem voluit v, ij.ovofj.axov rijv suprascripto) : fj.ovofjLaxf'^» M : 
fiovofiaxovvT rell. : cf. Athen. p. 154 E 1364 eV M : «s B P : t/s 

A V L : fs vel eh 2 1369 aiTwv Canter (et codd. rec.) : aiTw codd. 

et 5 1369-1371 del. Valckenaer 1370 tvxv^ codd. et 2 : 

ivxv^ Hermann otrr/j M 1371 SiS6vTes AVL 1374 tK 

X^phs corruptum : eu(rTo'xa)s Wecklein 1376 om. cod, Thessa- 

lonicensis: cf. 756 Kravtlv] KT(7vai yp. '^l 1378 tjx^ M <poviou 
M V L ct primitus A 1379 om. M : add. M^ Sp6fj.r)fxa codd. : 

corr. Cobet <iiOi\ii:2Ai 

KcnrpoL o' uTTcoi 9i'iyoi<Tes aypiav yivvi' 1380 

^vvy]\l/av, a(f)pS> bid^po\oL yeretdoas* 

ri<T(Tov h( Ady^^ais* dAA' v(f)i^avov kvkKoi'}, 

0TT(j}<i (TLbrjpoi c^okKrOdvoL ixdTrjv. 

ci 8' OjUju' virepcryov ltvo^ aTepo^ plclOol, 

X(^yXriv €V(ap.a, (TTOfxaTL 7Tpo(f)67]vaL OeXoov. 1385 

dAA' €v TTpocrrjyov dcnTLbcov Key\p(apLa(TLV 

6(f)da\ix6v, dpybv coore yCyvea-daL bopv. 

TrXeLMV be rotj 6pS>a-LV kcrTdkacr^T^ t5pd)S 

17 roirri bpwaL, bLO. ^iAcor dppoibiav. 

^ETeoKkir]^ be TTobl [xeTa^j/aLpcov TreTpov >390 

L)(V0Vi VTTobpOfXOV, K(x)\oV eKTO? daTTLbos 

tlOi^ctl' rToAwetK?/? 8' diTr^vTr^crev bopC, 

TTkrjyr^v aLbi]p(a TrapaboOeXcrav d(TLb(ov, 

Kvrj]xr]v re bLeTTepaaev ^Kpyeiov bopv 

o-TpaTos 8' dv7]XdXa^€ AavdLb6)V d-;ra?. »395 

Kav tQ>b€ fx6x6(^ yvfxvbv wfxov €lcribu)V 

6 Trpoa-de rpd^deh a-Tepva YioXvveiKov^ (^Ccl 

bLTJKe Ady)(jji', KdiTebo^Kev r]bovas 

Kdbfxov TToXLTaLs, diTO 8' e6pavcr^ aKpov bopv. 

es 8' diTopov r^Kcov bopbs em a-Keko9 TrdAu' 1400 

X^opet, ka(3(ji)v 8' d(f)7]Ke fxdpfxapov TTeTpov 

fxea-ov 8' dKoi'T e6pavcrev e£ tcrou 8' "ApTjs 

Tfv, KdfxaKOS dfX^poXv X^i-P' diTea-TeprjfxevoLV. 

ev6ev be KWTra? dpirda-avTe (f^aaydvcov 
es TavTbv T]kov, a-vfx^akovTe 8' do-7rt8a? 1405 

1383 i^oXiffQavoi Porson (et codd. recc. quidam) : e^oXtffOuivoi 
M A B L : i^oKiffdaivri V P (sic) 1384 v-irepffxoDV aTepos Itvos fA.d0r] 

P 1386-1387 om. A: add. in margine 1386 Keyxpi^l^o-crtv codd. 

et 2 : Kepxvconaffiv Valckenaer, cl. Hesych. {rbv Trepl ras irvs rwv 
affTriSwv Koffjiov) ^394 Kfofj.rjv V : KVTjixris rell. Zieirapafffftv yp. 

B (SieCT-Trapao-o-ej' ut videtur O) 1395 WT^Aale M ^avawv V 

1397 /3ia om. M 1398 K&vreSooKev Herwerden 1402 5'j' t' 

noviciorum unus Kirchhoffii eQpava^ M L 1403 aireffTepr]fj.evoiv 

Byzantini : a.rreffrepr)ij.ev<tiv O et sic reddit 2 : arreffTeprifj.evois codd. 
1404 aprrdffavre O : aprTaffavres codd. cf. v. proximum 1405 r)Kov] 

T« ?iKov B ffvfifia\6vTt P O : ffvft.^a\\ovre M : ffufil3a\6vr(s A B V L 
KUR. lu. 9 ■■■^ ETPiniAOT 

TTokvv Tapayfxbv ^iJi.(f)tlidvT €l\ov fJi.dxV^- 
Kai TTcos voi](Tas 'EreoKA7;s t6 &€cr(TaK6v 
ecTT/yayez; a6(f)L(Tix 6\xi\iq. yOovo^. 
i^akkayeh yap tov TTapea-TStTo^ ttovov, 
Xaiov fjitv €S TovTTL^rOev d/x0ep€i TToba, 14 lo 

TTpocrui TO, KOika yaa-Tp6<i (i)ka(3ovfX€V09, 
TTpojBas 5e Kutkov Se^ioi^ 81' 6fx(f)akov 
KaOrJKCv (yxf^^i (r(})ov6vkoii t ivi]pp,o(r(v. 
6p.ov be Kciixxf/as Trkevpa Kal vrjbvv roAa? 
(Tvv alp.aTi]pais (TTay6(n llokvvcUris Trtri-et. 14 '5 

6 b\ (0? KpaT5)v brf Kal veviKifKw^i p.dxv> 
^[(f)09 biKoov es yataf ((TKvkeve vtv 
t6v vovv Trpos avT6v ovk txo)v, ^Kelcre be. 
6 Kai vtv eo-<^jjA'" eri yap ip.TTV€(jov ^payy, 
(T(a((t)v (Ttbrjpov €V kvyp^ TTecnjfxaTt, 1420 

piokts fxev, i^eTetve 8' ets ijirap ^t^oy 
'EreoKAeouj 6 7Tp6a6e TlokvvetKris TTecrcav. 
yaiav 8' d8a^ eAoVres dAA7/Acoi' 7re'Aa? 

TTtTTTOVCTlV dfX(f><Jt) KOV btCaptaaV KpdT09. 

Xo. (f)€V (f>ev, KaK&v (tG)v, OibtTTOv, o-' 6(Tov o-reVo)* 1425 

Tas crds 8' dpd? eoiKcv eKiTkrjcrat Beos. 
Ay. aKove brf vvv KCit Ta iTpos TOVTOts Ka^d. 

eTret T€kv(o iTecrovT eketTreTrjV (itov, 

kv T^be fXifTrfp 7) Tdkatva TTpocnsiTvet 

(Tvv TTapdevia re Kat TTpoOvfxici irobds. 1430 

1407 etTTaXhv P 1410 afi^epei V : ava<pipei rell. et voluit v 

a supra fscripto: cf. 297 1412 7rpo(r)3oy B : corr. Z) 1413 (nrov 

SuAois S' P 14T4 TTAeupa A B V ct voluit / : irKevpav M L P : TrAeu- 

pav M^ 1417 (s hic A P 1418 avTov 2 alter : avThv codd. et 2 

1422 del. Blaydes 1423 om. M: add. M^ a\\ri\otv O 

1425 Xo. om. L : Tives Kpfoiv 2 OlSinov a' ocrov aTevai B" : olSlirov 

offov (TTfvoi L P : Ol5'nrovs, '6aov aTtvw novicii quidam et yp. Saov aTtvo> 
M V : oiSiVoi/ ahs &>v aTevw M A B V 1426 iKir^T^anv P 1427 5^ 

vvv codd. 1428 i\nT(T7}v M L ws yap ireaSvTf TralSe \nriT7)v ffiov 

yp. M : i)s yap t(kvoo ■neaovTf \nrfTT}v filov yp. B 1429 irpoairiirTot 

M 1430 del. Valckenaer *IjOINM22AI 

T(Tpo)[i(i'ov^ 8' lbov<ra Kaipiovi (Tcfiayai 
u>n(ti^ev '12 TtKV*, vaTcpa ^oi)hp6po<i 
TTapet/xi. iTpoa-!TLTvova-a 8' ci' jjiepei T^Kva 

€K\ai, kOpriVd, TOV TTOkvV p.a<TTb)V TTOVOV 

(TT(.vov(T , ahe\({}i] 9' ?/ Trapa(nTL^ov(T^ opLov' 1435 

'12 yqpoftocrKui pijTpoi, a» yd/iot)? €p.ovs 

TTpohovT ahe\(f)a) (/jiArdroj. (TT^pvcov 8' aTTO 

(f)Vcn]iJL avch hvaOvr]Tov 'EreoKAT/s dra^ 

i]KOV(T€ fxrjTpos, KaTTiOds vypav X^P^ 

(f)0)Vi]V fxev ovK a(f)i]K€V, oyiixaToiv 8' aTro 1440 

TTpo(TiLiT( haKpvois, (x)(TT€ ar]p.i]vai (f)LKa. 

b 8' yv €T (piiTvovs, TTpoi Ka(TLyvr]Tr]v 8' Ihoiv 

ypaiav re fxrjTep' eiTre YIoXvv^LKrii TCLhv 

^AlTU)X6lX€a-6a, p.l]T€p' OLKTLpO) 8e (Tfc- 

Kal Ti]vh^ ah€\(f)r]v Kal Kaaiyvi^Tov vcKpov. 1445 

(f)ikos yap ix^dpos kyiv^T, dAA' 6p.ois (f)ikos. 

da\f/ov 8e ju,', o) rcKoyo-a, Kat av, avyyove, 

iv yf] 7TaTp(oq., Kal tt^Klv 6v]X0vix^vr]v 

TTapr^yop^LTOv, ws roo-di^^e yovv tv^o) 

\60vb9 TTaTp(MLS, Kei h^fxovs aiT(aKcaa. 1450 

^vvdpfxoaov 8e l3K4(f)apa, fxov ti] ai] x^epi, 

jxiJTep — Ti6r]aL 8' avTOS 6p.fxdT0)v €ttl — 

Kat x"''pf^'* */^'? y«P /^f 7repi/3dAAet aKOTOs. 

afx(f)o) 8' d/x' i^eTTvevaav d6KLov jSiov. 
fxrjTrfp h', 0770)5 eo-et8e r^i^Se avp.(f)opdv, i455 

V7T€pTTa6r]aaa\ ijpTTaa' €k v€KpS)v ii(pos 
KaTTpa^i hfLvd' 8td fxiaov ydp avx^vos 

1431 Kaipiovs M A B V : Kaipias L P I433 reKvwv L ^434 M"'''" 

Toji'] /taT77j' Nauck 1435 e'] 5' A V 1437 8'] r' A 1438 Svcr- 

dv-prov M : SvatKirveva-rov reddit 2 : Sva-rKrjrov rell. I439 vypav 

etiam 2 : Kvypav M^ P 1440 5' om. M 1442 & 5' M B : 35' B^ 

rell. 1448 TToA.fj 6v/xov/ji.4vT) V : corr. v i449 yovvl yp. 5r) 2 

1455 fVerSe hic M A V : tVfr^e B 1456 ^pTroff' f/c veKpuv ^i>or A V: 

TjpTratre;' veKpuiv ^i(pos M : ijpirao"' e»c vfKpov ^i<pos P et novicii nonnulli : 
(K veKpwv ^i(pos 9ipTra<Tf L : e/c veKpaiv A.a/3e |i^05 B 

9* ETPiniAOT 

(j)del (rihipov, tv 6e rourt ^tAraroij 
davova-a K^iTai TiepLJiaXova api^fjou' xepa<i. 

avfi^i 8' 6p6b<s kaos eU tpiv koyuiv, 1460 

r^/zei? /xey ws viKQirra becnron^v kp.6v, 
o\ 8' 0)9 €K€ivov. i]v 8' Ipts (TTpaTrjkaTais, 
o\ ^ikv 'naTo.^au Trpoade rioAwetKrj 8opt, 
01 8' 0)9 6av6vTO)v ovbaiJ,ov viKr] iiiKoL. 

Kav T(S8' VTTe^ijkd^ 'AvTiyovrj orpaTov bL\a. 1465 
ot 8' et9 ottA' fja-crov' €V 8e 7ro)9 "npoixriOia 
KadrjcTTO Kdbpiov Kaos aaTribcov €ttl' 
Ka(f)6riix€V ovTTM T€V)(^€crLv TTecjipaypJvov 
^Apyeiov kcriTecTovTes i^aicf^vrjs aTpaTov, 
Kovbeh VTricTTri, iTebia 8' e^e-nip.iTXaaav 1470 

(f)evyovTes, eppei 8' atjua p-vpiutv veKpm> 
k6y\aLS TTLTVovTov. 0)9 8' evLKQtjxev /xci^?/, 
o't [jiev Alos TpoTTalov XcrTacrav [SpeTas, 
ot 8' acTTTibas (rvXcovTes 'ApyeicDV veKpG>v 
(TKvkevpLaT eicro) TeLxecov eTTeixTTop.ev. i475 

fiAAot 8e rov9 davovTas 'A2'rtyoV>/9 /xeVa 
7'eK/)oi;9 (l^epovcrLV evddb^ olKTLcraL <pi\oLS. 
TTokeL 8' ayoives ot [xev evruxeVrarot 
r7/8' e^e/Brjcrav, ot 8e 8uo-ruxfO"TaTot. 

Xo. ovK et9 aKoas eTL bvcrTVxia 14S0 

8o)/xaro9 ?;Kef Trapa yap Aevcra-etj' 
TTT(i>p.aTa veKpG>v Tpicrawv ?/8?} 
ra8e 77^69 ixek(x6poLs kolvGi 6avdTio 
(TKOTiav ala>va kaxovToov. 

1458 (Tvv TfKfois Se <pi\rdrois yp. B I459 &fJ.<poi> rfHva yp. B 

1460 opdjs] opdios primitus V: opQhs b L 1463 noKweiKr] B : 

■Ko\vvflKrtv rell. 1464 ireA,oi MAL v : ireXd BVP 1465 dam- 

riavit Valckenaer 1468 iri<p(xpyix4vov Dindoif 1473 rpoiraiov 

B- : rpSiza^iov A. : r poiraiov reW. 1477 ^iAous L P 1478- 

1479 tt) fxfv eiirvxfo^raroi o'lS' f^ePriaav, ttj Se Kock e 2. qui 6 ir6\f/j.os 
. . . 7rf) i.t.fv els KaKbv eKfiefirjKev avT]i, ir^ Se els rovvavrlov 14B2 aui- 

p.ara. yp. V ^^3 

'i'()i.\i^:i;Ai 

Ay. ov TTpoKakvTrToixiva (BoTpv^ojbeo^i 1485 

a/3pa Trapyjibos ov8' vtto "napOivi- 
as Tov virb (S\((f)dpot.9 (J^oCvlk, ipvOrjiJLa irpocrcaTrov, 
albop.€va (p^pofxaL ^aK^a v(kv- 

<x)V, KpdbefJiVa bLKOvcra KOfxas oTr' e- 149° 

fxas, (JToXibos KpoKo^crcrav dv^Hcra Tpv(f)dv, 
ay(ix6v€vp.a viKpolcn TroKva-Tovov. alai, lco ixoi. 
£) YloXvveiKcs, ((pvs dp iirdvvixos' &p.oi jxoi, Qvj^av 
(TO. 8' €pLS — ovK epis, dWa (jiovio (f)6vos — 
Oi8t7ro8a b6[xov wAecre KpavO^Zcr' 1496 

a'{[xaTL becvS), atixaTi XvypQ. 

Tiva TTpocroybov 
1) TLva ixovcroir6\ov crTovayav eirl 
bciKpvcTL bdKpvcriv, w b6fxos, w bvixos, 15°° 

dyKaX^crojixaL, 
TpLcrcra (pepovaa Tab' aipiaTa crvyyova, 
pMTepa Kal T^Kva, \dp}xaT ^EpLvvos; 
a bdfxov Olbnr6ba irp^irav wAecre, 

Tas dypias oTe 1505 

bvcr^vv^TOV ^vveTOv //eAos ^yvco 
^(f)Lyyos doLbov awfxa (f)Ovevcras. 

lca pi.OL juoi, Trarep, 
rts 'EAAas ?) ^dpjBapo^i i) 

1485 ^ocrpvxoi^ios codd. et 2 : corr. Byzantini 1488 (pv6-r)fj.a 

del. Burges : habuit 2 1489 ueKpuf M 1491 (ttoAiSos . . . 

Tpvcpdf Porson : ffToXiSa . . . Tpvcpas {Tpv(pd.s V : Tpvcprjs L) codd. et 2 
1492 ato?] aiaJalalP 1494 &/j.ot /xoi] wixoi M O 0-,]j8ai5 Hermann 

1495 a-a] ah A (voluit o-?;) 1496 KpavOua 2 : KpavQtiff' V : KpavBiU ■ 

rell. et alter 2 1497 sq. corrupti videntur 1498 rira 5« P : Tiva 

TTphs iiSov (d)5oV avTl tuv OpTJuov) 2 unus : mirum metrum, sed cf. 
codd. 1501, 1557 ubi ditrochaei inter dactylos traditi 1500 di S6/jlos 

Sofios P 1501 ayKaXfaecfj.ai^ avaKaXeacnfj.at v : avaKa\e(TOft.ai codd. 

1502 Ta'5' a'lfj.aTa Musgrave: TaSe o-wjuara codd. {TaSe om. A P) : <pepw 
TdSe awfxaTa Wilamovvitz 1503-1504 epivvvwv o.l L : corr. / 

1504 olSiTToSos B (et o(5i7ro5a A Vi SiKeaav L P : av erasum in P 

1506 Svff^vveTov codd, (a supra ov scr. M) : Sva^vveTov 2 ^vveThv 

codd. et2: li/i/eTbs novicii quidam 1508 ^oi/ioi] /xoi AP 1509 'EA- 
Aas] possis"EA.Aai' ^ fidp^apos] tis 0dp0apos A ETPiniAOT 

TWV TTpOTTapOLO' €Vy€V€TaV 15'° 

(Tepoi erAa KaKwv TO(rS>vb* 
a'i[xaT09 ayiepiov 
roia8' ay^ea (f>av€pa; 
TaXaiv, 0)5 eAeXi^ci — 
rts ap' opvLS, rj bpvbs t] 1515 

(XaTas aKpoKOfxoLS a}x(^l Kkabois k(ojJL€va, 
p.ovo\xaTopcnv obvppiol^ 
e/xois axecrt avvi^bos; 
alkivov alayp.a(riv a 

roicrSe TrpoKAaico pLOVixb^ al- 1520 

dva bid^ovrra tov aUl xpovov (v 
Aet/So/xeVoto-ty baKpv(nv [taxr/o-co]. 
rtV eTTt TTpQiTov a-nb )(a(.- 
Tas o-TTapayixoii airapxas ^ciAco; 1525 

juarpo? ifxas 7; bi,bvpLOi,- 
(TL ydXaKTos Trapa fxacrTOLS 

r] TTpbs aSeA- 
(^wy ovKofxev alKicrfxaTa veKpQv; 

OTOTOTol AetTTe croi/? 1530 

1510 TTpoirdpoiBe M : irpoirapoidiv AB V P : irdpoidfv L eiiyjrfTciJi' 

L 151 1 TOfrwrS'] T({(Ta!;' Si' A B : corr. B^ 1511-1513 lectio 

(iubia 1512 ainfpiou M V et primitus A 1514 rd\ai'/ ws eAeAi^tt 

Tis Sp opz/is ... & irpoKKai.ii} interpungit 2 oAoiVou(t' i\e\t(o/u.fva 

Weck!ein,h. V. in V. 1517 traiecto : sensus videtur : '^ tit trcitinlecanit — 
liisciuiatn, dico? ittiitio qnae tandctn avitittt?' 15 15 Tiy r hp B 

1515 sq. fortasse ^ «•AaSois . . . afx^p' tAaTos : sed cf. Bac. iio, Hymn. 
Ven. 264 1516-1517 ^ovoixinpos oSvpfiols afjLcpl «AaSois (^o/xtva fiovo- 

fidropoi oSvpfioTs A 1516 afirpl om. M 1517 iCofxivij L: om. 

B, add. Z» fxovofi.drop(nv Wilamowitz : fiovofjidropos L : fiovofidrepos 

M BVP: pro nominativo habuit unus 2 1519 al\ivwv b : a1\i- 

vuiv (sic^ V 1520 ■irpo(TK\aiu) P /U({r/o S' M A B : corr. 6 

1522 SaKpvoiiriv novicii laxvco del. Burges 1524 airh] itrl A P 

1525 (rirapayfiolmv codd. ((Tirapayfxo7(riv airapxas om. A) 1526 i^ 

Wilamowitz : tV codd. 1527 fxairrols novicii : fxairroliriv codd. : 

trayals Schenkl 1529 veKpuv] 5i(rawv P et yp. M 1530 ottoto? 

semel L, bis V P : ororroroi M : ottottottoi B : orroro7 drrorrorui A 
AiVe A P : corr. A* <i>oinivn;ai 

ho^i.ovi, aXadv oixfxa (fiepoov, 
TTaTfp yepaU, bct^ov, 
OibLTToba, aov alQ>va p.^k^ov, os +e7rt 
b(ofJia(TLV aipiov (tkotov oinxaai'^ 
(TOLCTL jSaXoiv cAkcis fxaKpoTivovv ^oav. 1535 

kXv^ls, 0) KaT avKav 
aXaivcov yepaiov 
7ro'8' ri bepiVLois bv- 
(TTavos lavcav; 
OIAinOYS 

TL /x', u> TTapOdve, l3aKTp€vp.a(TL TV(p\ov 

77080? €^<xyay€S es (j)0)S 1540 

keXVP^ f^K-OT loiv €K Oakdixoiv olk- 

TpOTaTOLa-LV baKpVOL(TLV, 

'nokLov aWepos dc^ayes dboikov 7) 
v4kvv evepdev i) 

TTTavbv oveipov; 154 5 

Av. bv(TTVX€S ayyfkLas eTTOs otfrrj, 

TiaTip, OVK^TL (TOL TiKVa keV(T(T€L 

(f)dos ov6' dkoxps, 7rapa(3dKTpoLS 
a TToba (Tov Tv^koirovv d^patievp.a^TLV alkv kp.6y6€L, 

(o)) TrdTep, S)p.0L. '55° 

Ot. (i)p.oL kp.Q)V TTaOictiV iTdpa yap (TT^vdyjeLv Tdb\ dvTuv. 
TpL(T(Ta\ -^vyaL' ttolu p.0Lpq. 
TTMs tkLTTov (pdos; 0) T€Kvov, avba. 

1533 sq. fortasse hs eV 5u!/j.aa-iv . . . (tkotov iir' ofxjxaa-iv 1535 for- 

tasse juo/cpoTri/oov ^oavY : ^ooav TeW. 1537 iro5' *; Schoene : 7ro'5a 

codd. 1537^1538 ^ixTTavov Be/jLviois P SvaTavos L : SvaTavov rell. 
1540 (^riyayfs A B^ P 1541 AexV^' ^ : corr. B- 1542 SdKpvffi 

V 1543 alOfpos a(pavis codd. et 2 : aWepoipaves Weil 1546 elfo-j? 

Battier 1547 «"oi] (ru> A 1548 Trapa^dKTpois O : Trapa ^dKTpois 

B P : & Trapa ^aKTpois M A V : ^ irapo ^aKTpois L 1549 & om. A 

yp. Tv<p\hv eepaireviJ.a(Tiv e/x6xOet B 155°- 15 5 ^ notam Oi. ante 

primum &ij.ot non ante alterum habent L P 1550 S> add. Hermann 

1551 &I/J.01 yuot fiJ.wv M B L : & not iy&i yp. M : de V incert. Ta5' auTfj 

Wecklein : Tropa 5' &^eiv Nauck 1553 Troia] yp. /xio B ETPiniAOT 

Xv. OVK ctt' dveLbeacv ovb^ kTn)(^apiiacnv, i555 

aXA.' ohvvaicn Aeyco" croj akda-riop 
^t(j)€a-LV jipiOoiV 
Ka\ TTvpl KOt' o-;(er Atatcri /xa)(ats" €7rt TratSa? I,3a 0-01;?, 
cb TraTep, w //ot. 
Ot. aiat. Az', tl Tabe KaTaa-Tevas, 1560 

Ot. TeKva. Av. ot' dSwas l/3as' 

d 8e TidpLTTTid y 10' dppaTa keva-croiv 
deAtou rd8e o-utfxaTa veKpCjv 
oixfxaTos avyats o-ats e-evwp.as — 
Ot. rwy /xey e/y&if TeKecov (f)avep6v KaKov is''^ 

a he TakaLV dkoxps tlvl p-OL, TeKvov, wAero p.0Lpa; 
Av. bdKpva yoepa 

(pavepd Trdo-t TLdep.eva, 
TeKea-L jxacrTov ecpepev ecpepev 
t/ceVts UeVty dpop.eva. 
Tjvpe 8' ev 'HAe^Krpatdt TrvXaLs reVra 1570 

Xoi)TOTp6(fiov KaTa XeipaKa Xoy^ais, 
KOLvov evvdXLOv, 
IxaTijp, coo-re XeovTas evavXovs, 
fiapvapevovs eTri TpavfxaaLV, aljxaTos 
ijbri \}/vxpdv XoLjBdv (jiOVLav, i575 

av eXax "At8as, wTrao-e 8' "Apris' 
XCiXKOKpoTov be Xa(iov(Ta veKpcav irdpa (pd.cryavov eXcru) 

1555 oi^eiSlcreaip A eVl ^i^P,"'*'''"' -^ ^ ^55^ "'^^ Triclinius : 

& ahs codd. 1557 ^[(piffiv M : |i'(j)€(ri rell. 1558 o-xfTAtoio-i] 

<poviaiffi yp. B : (poviais P 1559-15605!^ Hermann : 5 Trarep. Oi. 

lili fioi, alai fere codd. (W fioi bis A : dSyUOj eyi> yp. M) 1561 AeiVet 

^ 01- 2 : unde &;/ e^as novicii 1562 5e Wilamowitz : ra codd. 

€6' Seidler : ej codd. 1566 /xot om. A 1567 cpayepayoepa. P irao-i] 
TTaiffl A 1569 iKertv ' ianqnant fenii)iain snpplicem M P) : iKeTTjv A B L : 
iKerav V opoiJ.eva yp. 2 : opofxeva M : opui/xeva AB v : aJpofj.eva 

V B^ 2 : atpofxeva hV yp. B yp. M 157° e^P* codd. eV] eV 

Herwerden I573 M'Jp L • H-V^rvp P \eovTe ffvvav\w Porson 

1575 (?)oj'ioi' V L P : (i^ou/ioj/ M A B y 1576 ic M : ^j^ P oj5aj 

codd. ci)()iM:i:iAi 

a-apKOi (lSa\l/(v, a\(L bk TeKVcov (iTfrr'' a}x<ln t^kvokti. 

TrdvTa 8' iv afxaTL TwSe avvdyayev, 
o) irdTep, a[X€T€poL(n b6[j.ot.aiv d)(ri Oeoi os 1580 

Tdbe reAeura. 

Xo. TToAAwy KaK(av Koxrip^^v OibiTTOV 6o'/xoi? 
Tob' rnxap' (trj 6' €VTVx4(rT€po9 /3tos. 

Kp. ot/cra)y /ney ijbrj \i]y€d\ ws ojpa Td(f)ov 

fxvriixriv TLOcaOaf Tovb^ b\ OlbLTtov, Xoyov 1585 

dKOV(rov dp\ai T7](Tb€ yrjs ebcoK^ poL 
'EreoKAej/j iraLS a-os, yd[X(ov (fxpvas 8t8ovs 
AiifxovL Koprjs re X^KTpov \\vTLy6vi)s aid^v. 

ovK ovv (T eao-co Ti]vb€ yi]v oIk^lv €tl' 
(Ta(f)u)i yap eiTre Tetpeo-ias 011 fxi] Trore 159° 

(Tov Ti]vb€ yi]v oLKovvTos eS TTpd^iLV tt6\lv. 

aAA' iKKop.L(ov. kol Tdb^ ovx vjip^L kiyo) 
ovtV ex^dpos S)v (Tos, 8ta 8e tovs dkdcrTopas 
T0V9 (Tovs beboLKcos fxr] tl yi] iTdOi] KaKov. 

Ot. oj fxolp', aTr' dpxifs oos fx €(j)vaas ddXLOv i595 

Kot tXi]p.ov, et rts dXXos dv6p(i)7TO)v e'0v 
ov Kal TTplv es (pSis fxrjTpos eK yovijs fxoXalv, 
dyovov 'Att^XXov Aaiio fx e^e'o-77trrey 
(f)0v4a y€V€a-daL TraTpos' o) rdXas eyco. 
eTret 8' iyev6p.r]v, avdis 6 a-TTeipas iTaTifp 1600 

KTeivcL fx€ vofxiaas iroXefXLov 7Te(f)VK4vaL' 

1578 fBa^pfv P 7p. 2 : eySaAti/ M : fTreixrpiv ABVL ^X*'] ^X* 

M : &xri V : i-yx' ^' ^ ^579 &/J-aTt M : ajuarj V: ^ytioTj A B^ : 

SyUTi L : alnaTi P et fortasse primitus B nisi ayuuTi habuit •rc.inri tt) 
VfJ-fpa 2) 1580 hd.'ixa(nv A VL 1582 iiide ab hoc v, extrema 

pars fabulae suspecta Leidloffio. inde a 1643 Conradtio. inde a 1703 
Verrallio, inde a 1723 Pollio, inde a 1740 Hartungio : cf. ad 1737 
1582 vTrriplfv OlZiTTOv KaKoi>u "9 oiSiTroSot/ M Zunois^h6ii.os \ h '■ 

yp. fi TfKvois fi yfvei 2 1585 ToVSe 5' . . . \6yov L : r&vde 5' (t&jcS' 

VP) . . . \6yo.'v rell. 1593 o-os] (toi O 1597 iJ.vTphs om. LP: 

add. / post fMo\f7v add. 7roT€ P 1598 Cf. Ar. Ran. 1184 

1599 7P- T^arpos os fx iyeivaro B : yp. /.i.rirpi r avaBrivai \4xos idem in 
margine i6oi TTt<pvKfvat A P et yp. 2 : 5v<T5ai,uova M B V L ETFiniAOT 

XPV^ y(^P Oavi.lv viv e£ (jjlov- TreyxTret bi //e 

fxacTTov TToOovvTa 6r]pa\v aOkiov (Sopdv 

ov a-(o(6ix€o-da — TapTapov yap w^eAey 

iXdelv KidaLpiov eis a^vaaa yaa-p.aTa, 1605 

O!? }x' ov SiwAecr', dWa 

hovK^vcrai re' /xot 

haCixcov e'8wKe no'At;/3oi' dfX(f)L bemroTifv. 

KTavMV 8' efxavTov TraTep^ 6 bvfrbaipiOiv eyoj 
e? IxrjTpbs rikOov Tijs TaXaLTTcapov \^x^^> 
TTalbd^ T dbekipov^i (tckov, ovs dTTu>\€aa, 1610 

dpds TTapaXajBojv Aatov Kal 7rat(rt 80^9. 
01» ydp ToaovTov davveTos TTf.^^VK eyo) 
u>aT et? e/x' 6p.piaT' e? t' e/x<Sy TTaibmv ^iov 
dv€V Oioiv Tov TavT ^ixr]xo.vi)a-dixriv. 

etey rt hpda-U) bfjO' 6 bva-haCfxcov ky<a; 16 15 

rty ^ye/xwi' /;tot TTohhs 6fxapTr]a-€i tv<^Kov; 
rjb' Tj davovaa; ^(aad y dv adcf)' ot8' ort. 
aAA' evreKi^os ^vvoopLi; dAA' ovk ^o-tl [xoi. 
dAA' ert vid^oiv avTO^ evpoLpi' dv (3lov; 
■!t60€v; tl IX dpbr]v (28' aTTOKTeLVCL^, Kpiov; 1620 

dTTOKreyei? ydp, et /xe y?/? efco /3aAet?. 

ov /x7/y eAt^as y' d//^t o-oi' x^V"^ yo'yu 
Ka/co9 (f)avov[xaL- t6 ydp ijxov ttot evyei^e? 
ovK dv TTpoooLrjv, ovbi TTep TTpdaacDV KaKws. 
Kp. aoL r' eS Ae'AeKrat y6vaTa fxi] xpco^ety e/xa, 1625 

eycb 8e vaieLV o"' owk ida-ai[x' dv x^ova. 

1602 i/jr om. M B 1606 Ss /i' M /loi] /.ce A 1606- 

1607 lacunam indicavi, cf. 2 ad loc. : SovAevffovTo. /xf Porson : aWa 
SovXevtrai 'rifioi Saifxwv ;) «ScoKe Bothe 1607 5f 5a)»f 6 A 1608 5'] Q' B 
1610 t'] 5' A 1613 eVJ»i/ M 1614 TuvL: avTlTovTivos 2M2V: 

Tod M B V P (toCt oSt' A) 161 7 7' &j/ M V L P 7p. B : ^op 

AB 16 18 fffT tTi Kirchhofl 1619 auToy om. V 1620 otto- 

KTeiVfis LP: oTroKTerers rell, 1621 del. Kirchhoff 1622 7' 

om. AV xfpos Wecklein 1624 ov54 irep] KaintpL 1625 Xo. 

praef. A : corr. A^ XP^C*'" L 1626 670! t€ V «^OINISSAI 

viKpdv 6e rSivhi tov \ikv es h6y.ovs xpi(i)V 

Ijhri KOp.i^(LV, TOvhe 6', O? 7Ttp(T(OV TToAlV 

TraTpiba avv aWois T/A^t, rioAvi-eiKOvs vtKVV 
€Kfi(xk(.T adaTTTOV Trjah^ opcov e^oj x^ovo^. 1630 

KTjpv^iTaL h€ Traa-L Kao/;/etoi? Ta^e* 
0? hv v(Kpov Tovh^ rj KaTaa^Te^fxov aAw 
7) yf/ KaAyTTTcoy, OdvaTov avTaX\(i^€TaL. 
[iav 5' aKAairror, CLTa^pov, olcovoLi ^opdv.] 
(Tv 8' e/cAiTToCo-a TpLTTTVxovs Bprjvovs v(Kpu>v 1635 

Kofxi^e (ravTi]V, 'A^TiyoVr;, hopcov €(T(o 
Ka\ TrapOeviVOV ti]v lovaav rjp.^pav 
p.ivov(T, iv fi o-e X^KTpov AXp-ovos iJ.ev€L. 
Av. S) TTcxTep, ev otoi? KeLfxed^ 0.6X101 KaKols. 

u>s (T€ a-T€V(x^o} TU)V TidvrjKOTOiV TrXfov 1640 

ov yap To fx4v aoL j3apv KaKwv, to 8' ov fiapv, 
aAA' ets aiiavTa hvaTvxv^ e(f)vs, TTCLTep. 
aTap <T €p(i)T(a tov yecoo-Tt Koipavov 
TL Tovh^ v^pl((ls TTOTep' aiToaT^XXoiv x^oi'»'?»* 

Tt Oea-p.OTTOLiLS (TTL TaXaLTT(Op(0 V€KpS>; 1645 

Kp. 'ETeoKAe'oi;s /SovXevpaT , ovx i]p.(x>v, Tahe. 
Av. a.(f)pov<i ye, Kat (tv //ojpos os €itl6ov Tahc. 

Kp. TTCOS; TaVT€TaXp.lv OV hUaLOV iKTTOV€LV; 

Av. ovK, Tjv TTOvrjpd y f\ kuk^s t €Lprip.iva. 

1627 vfKpo) Bh Tw5« Elmsley {vtKpuiv 2) Sf om. L 1628 tjSj;] 

S/uwa; yp. M yp. v 1629 iTo\vveiKT]v x^ova V et ouj vtKvy in rasura 

P : Kouy et yp. vtKvv V 1630 iK^aWtT L P J631 Kr]pi'^iTai 

M B2 et 2 M : Kn/"5|eTf A V / : Kvpiiare B L P 1632 veKpi.j' L 

1634 cf. Soph. Ant. 29 : deL Valckenaer aK\avTov L B : &K\av(TTuv 

rell. &0aTrTov AP 1635 TpnrTvxoi>v veKpwv yoovs yp. M yp. 

B flpTjr/ous] TtrTTour A 1637 lovaav l rasura facta : iiriovaav 

BP: flaioiKTav M AV : ttjv €|^y 7)ij.fpav 2 1638 /ieVei B P (sic) 

1639 ad\ioi Barnes : aO^iois codci. : a6(Tois H 1641 kokov 

primitus B 1643 aoTap M Kolpavov A B P et Koip in rasura 

scripto / : Koipavvov M : Kvpavvov V : rvpavvov H 1647 fiuphs M V 

tiridov V L : tTreieoi; rell. 1648 Td T(Ta\fifv P : corr. p ou] 

oux^ L fKTf\(iv P 1649 Aj'. om. V: add. v oi/. ^;/ novypd. 

y L ETPiniAOT 

Kp. ri 8'; ov hiKaiins oh^ kvctIv hodi](T€Tai; 1650 

Ai'. ovK ^vvoixov yap ti]v hiKrjv TTpaaa-ecrO^ vtv. 

Kp. d-ep ye TroAetos exOpb^ ijv ovk e\dp6s wv. 

Az'. ovKovv eScoKe Trj tvx^] tov haifxova. 

Kp. Ka\ T(o rd(/)a) vvv ttjV hU-qv 7Tapaa\eT(o. 

Av. Ti 7T\r]]X]xe\-)]o-as, to ixepos el p.eTi]\de yrjs; 1655 

Kp. aTa(f)os 08' anjp, w? [xd6r]s, yei-J/crerat. 

Av. eyJi a-(pe ^d\//co, Kav airevveTTr] ttoXis. 

Kp. (TavTi]v ap eyyvs Ti^he avv6d\l/eis veKp^. 

Av. dAA' evK\ees tol hvo (f)i\(i> Keicr6aL TTeKas. 

Kp. kd^vcrde Ti]vhe Kas hopLOVS KOfxi^eTe. 1660 

Av. ov hr]T\ eirel Tovh^ ov jxedr]aop.aL veKpov. 

Kp. eKpiv 6 haifxcov, Trapdev, ov\ a aol hoKel. 

Av. KaKelvo KeKpLTaL, ]xi] e^pvjBpiCea-daL veKpovs. 

Kp. bis oijTLS dp.(p\ r(S8' vypdv drjcreL kovlv. 

Av. val TTpos cre Tijo-he [xi]Tp6s ^loKdcrTr]s, Kpeov. 16&5 

Kp. ]xdTaia [xoxdels' ov ydp av tvx^ols Tdhe. 

Av. crv 8' dAAd veKp^ Aoirrpd TTepiliakelv ]x ea. 

Kp. ev TovT^ dv eh] tu>v d~oppi]T(ov TToXei. 

Av. dAA' dp(j)l Tpavp.aT dypia Te\ap.Q)vas (3a\eiV. 

Kp. ovK ecr6^ uttcos av Tovhe Tip.i]creiS veKvv. 1670 

Av. oj (j)ikTaT, dAAd crTo^xa ye crov iTpocnTTV^ojxai. 

Kp. ov p.1] es ydp.ovs aoiis avp.(popdv KTijai] yoois. 

Av, 1) ydp yapx)V}xaL C^aa TratSt crw Trore; 

Kp. TToAA?/ o"' dvdyKT]' ttoI ydp eK(pev^r] kexos; 

Av. vv^ dp^ eKeCvr] Aavaihcov p.^ e^ei p.iav. 1675 

Kp. eXhes t6 T6Xpr]]x olov e^coveihiaev; 

1650 35f] 3 7« B 1653 sic codd. et 2 1654 vvv codd. 

1656 avTjp codd. fj.av6dvris A 1659 toiI ti L P 1660 Aa^oi- 

(Tde M A^ V Kas] Kfl M : /ceis rell. 1662 &] &s L 1663 KaKe7vo 

l, in rasura 1667 \ovTpa vfKpu A V i663 ^i/ &i/ tovt' S;c A 

167 1 (TTOfxa 7?] aTofxa V : au!fj.a cod. Thessal. ahu^^ (rcf Verrall 

1672 ov /.1.71 Kirchhoff : ovk codd. et 2 : av S' Wecklein 7o'oi; P 

1673 (riD iratSl P 1674 iro7 (pev^-)) yap S Ae'xos H 1675 5p' 
L : &p' vel ap rell. /.l om. A ,uia JI \' : corr. v 'i^()F\i:^i:AF 

\r. LiTTO} rrtOJjpoj upKLUi- Tt ixuL ^t0oy. 
Kp. TL €KTTpoOufjLff Ta)/'o' aTT^jAAax^at yufxoji'; 
Ar. (Tvix(f)ev^op.at tmo afJAtcorara) Trarpt. 
Kp. yevvaLOTri^i rrot, fxcopLa 8' evea-TL tls. 1680 

Ai'. /<at ^vvOai>ov[xaL y, o)S ixa6r\<i TrepatTepoj. 
Kp. W, ov cf)Oveva-€LS 7rat6' e/xoV, AtTre xOova. 
()t. w OiiyaTcp, alvu) fxev cre rijs TTpoOvfXLas. 
Av. dAA' et yafxOLfxrjv, av 8e fxovos (f)€vyoLS, TruTep; 
Ot. /xeV evTu^^oGca, tu/x' eyco arep^o) ko.ku. 1685 

Az'. Kat Tts o-f TV(pXbv ovra Oepa-nevaeL, TraTep; 
Ot. Treo-coj; ottou /u,ot fxolpa KeCa-ofxai TreCxo. 
Av. 6 8' OtStTTouy ttoi; Kat to, kAciV alviyfxaTa; 
Oi. oAcoA'' ey rffxap fx o)X^L(t, ^v 6' aircoKecrev. 
Av. ovKovv fxeracr^eLV Kafxe 5et t&v (tG)V KaKO)v; 169° 

Ot. alcrxpo. (pvyif OvyaTpl crvv TV(f))\.(o ■rraTpt. 
Av. ov, (roi)cf)povov(Tj] y, aXKa yevvaia, TraTep. 
Oi. Tepocrayaye vvv fxe, fxrfTpbs ws \f/av(ro) creOev, 
Av. Ihov, yepaLCLS (f)L\T(iTi]s \f/av(rov X^P^'- 
(^6. o) p-rfTep, 0) ^vvciop' cx^AtcoTan/. 1693 

Ar. olKTpa TTpoKeLTaL, TrdvT^ exovcr' ofxov KaK(x. 
Oi. 'ETeoKAe^ous' 8e iTT&fxa YlokvveLKOvs re ttov; 
Av. Tcuo' eKTahrfv ctol KelaOov akXrfkoLv TreXas. 
Oi. TTpocrOes rv(f)Xv,v X^^P' ^^' Trpocro^TTa hvoTVxi]. 
Av. Ihov, 0av6vTO)V aCov TeKvo)V cltttov X^P'' '7°° 

Ot. 0) (f>Lka Trea-i]ixaT* ad\L aOKiov Trarpos. 

1682 Aerire V 1684 et] ^ B^ 5e om. P (^«tryois M et 

iit videtur 2 : (pfvyeis rell. 1685 r&fi eyo; rescr. / : TO/tta Se P 

1687 6V0 M weS^ MBVL : dayifv APO suprascr. V: de 

2 non liquet 1688 irov ex (toi; corr. M 1689 6\c>ifi M ju' 

om. A V/> : habuit 2 ev S'] ■^S' yp. 2 1690 Ka/xk Sei novicii : 

Su Kafih codd. 1691 alcrxp^v Valckenaer 'aiffxpa 2) Trarpi 

TU(p\(p V L P 1692 -y' rescr. vel corr. / yiwaiai M et primitus 

B : jevvalov Valckenaer 1693 irpoffayi P 1694 ytpaias^ 

■irapetas F. G. Schmidt 1695 ^vviop M A P B- j/ : lucaop B V L : 

t,vvaop l 1697 TToi/xo] (rcS/wo suprascr. B'^ 1698 Keiffdca primitus 

VP i\\-;j\oov A 1699 xfV M B VP : xfp A L 1701 S9At' 

om. et post iraTphs add. reKva P ETPiniAOT 

\v. S) (f)iKTaTov brJT 6voy.a YlokvviiKov^ (fxoC. 

Ot. vvv xp-qcrixos, £ Trai, Xo^iov TTepaiveTai. 

\v. 6 TTotos; dAA' ?] irpo^ KaKols ip^li KOKa; 

Oi. kv rai? 'A^^i^ais KaTOavetv /x' aXuifxfvov. 1705 

Av. ■TToi!; rts o-e Trvpyos 'Ar^tSos TrpocrSe^erat; 

Oi. tepo? KoAcoro'?, bu>pia6^ tTTTrtou ^eoi!. 

dAA.' eta, Tvcf^Xia rai8' VTTrjpeTei Trarpt, 

tTret TTpo6v[xf] r?/o-8e KOti^oCo-^at 0i;y?'/s. 

A2'. t^' es (f)vyav TciXaivav' opey^ X^P^ (piKav, 17 10 

■naTep yepaii, TTOfXTTiixav 
(\(t)v e/x' cocrre vavcr lttoplttov avpav. 
Ot. (tSoi/) 180V, TTopevopai' 

TtKVOv, crv p.01 TTohayos a6kia yevov. 17 '5 

Ai' yevojxeda yev6p.(d\ adkiai 

ye 8?^ra Qrj^aiav p.akLcyTa TTapd^viov. 
Ol. 7ro'^t yepaiov 'i)(VOS Ti6rjp.L; 

(3(XKTpa Trpocr^ep', w t4kvov. 
Av. Tqbe Tqbe (3adi p.0L, 1720 

Tqbe ra8e 7ro'8a Tideis, 

COCTT OV€LpOV LCr)(VV. 

Oi. lu) tw, Sucrrvx^*'"^"^^? (pvyas 

€kavvo)v Tov yipovTa /x' eK TTaTpa<i, 

1702 5?; TTTuijLa Stadtmueller 1705 ju' om. L aXJofxfvov M P 

et primitus L 1 707 5aj/ia 0' A P lirituov M B V L 2 

1708 ToSS'] Twl M n-arpi] iroSi L 1710 X^^P^ codd. 1712 ex' 

(H P (sic) 1714 «5ou dupiicavi, metri causa 1715 cf^ ^xoi A B 

et puto V : av fxov M : (tu L P iroSayhs^ iroSr^yhs A B^ : iruSayuiyhs 

P^ a.d\iov L, sed a supra ou scripto 1716 y(v6/j.(da yfvofjnd' 

M B L : yfvofjLftrea yev^fjnad" V P et commendat ('Atti;{&;s fi(ra rov a) 
2 : yfv6fj.ead' eyfv6fji.eae' A 6.e\iai codd. et 2 : &eKioi Porson 

17 17 5^To om. P er]0a7av M : e-n^aiav B : e-nfiaiwv vel e-n^atwv 

relL irapeevwv PO : irapeevuiv S-f] reii. 17 18 yrjpawv L 

1721 sic (sed Ti06i) M V : ToSe raSe Tro'5a rieei irarep AB : ToSe TaSe 
Ttfl€i rrSSa L : Ta5€ 7ro'5a ti'0«j Trarfp P netis scripsi ob syn- 

apheam : Tieei codd. 1722 Oj. praescr. V : corr. v laxvv 

Hermann e 2 : laxvv ex'"*' codd. (fX'^*' '"'X'^'' A) 1723 «'^ lo» Sttvas 

P: cf. 1725: lu Sftvus O ipiryus codd. 1724 ^Kavvwv^ aKaivfiv 

Musgrave a>0INI22AI 

id) iw, octm 6etV iyo} tAu?. 1725 

Ay. Tt tAcis; Tt TAds; o^x opS Alkci KaKuv-i, 

ovb' djU€t/36Tat [ipoTuiv aavv^cria^i. 
Ot. 08' ft/xi \J.ovcrav os (TTL KaK- 

\ivLK0v ovpavLov €jiav 

Qxei^o/TTapdfvov Kopa^ 1730 

atvLyii aavv(Tov cvpcav. 
Av. 2^iyyos avacfiepeL^i oret8os. 

aiTaye to, Tiapos evTvx)]paT av6u>v. 
Tabe cr' iiTepeve /xeAea Trd^ea 
(jivydba TraTptSos OTro yevopevov, i735 

Si TTCLTep, davelv ttov. 

TToOeLva baKpva TTapa <f)LX.aLcrL TTapdevoLi 
AtTToSo-' d7T€Lp.L TTaTpibos aTTOTTpo yataj 
dTTapOivevT d\oop.4va. 

<{)(v t6 y^prjcrLp.ov cppevcav 1740 

es 7raTpo's ye crvp.cj)opds 
cvKAed //e dricnL' 
TaKaLV eyo) ((TWI') cri>yyo'i'ou ^' vl3pLCTp.dTCi)V, 
os eK bofxcav v€kvs dOaiTTOs otx^TaL 
/xe'Aeos, oi^, et /xe Kat Oavelv, TTdTep, xpecav, i745 

cTKOTLa ya KaXvxlrcD. 
Ot. Trpos rjkLKas cpdvi^OL crds. 

1725 Seiw Sf?!'' eyw TActs P (sic) : Seii/a €701 TActf M B V : e^di hiiva 
rKdsAL 1727 om. P 1729 oupoi/ioi' A P O: ovpdviov t' rell. et 

suprascr. A 1730 fj.ei^oTrapeevov Wilamowitz : irapOtvov codd. 

K6priiA 1731 aiviyfjia (rvvirov P 1734 ''"" ^f M V 1736 toj 

P 1737-1763 dittographiam loci 1710-1736 seclusit Wilamowitz 

1738 &noTpo vel airoTTpo vel &iro irph codd. ^739 a\u/j.(va M 

ante 1740 Oed. et ante 1741 Ant. notas habent codd. : sed rivts /coi 
rovro (sc. 1740) rrjs Avriyovrjs 2 'P^v^ <p^'' </'*'' ^ 1741 f ir mut. 

in €t A (Tv/xfpopas M 1742 ^e 0rj<rft 2 (5o'|oj' aTToiffOfxai us 

<ppovi/xr)') et, ut videtur, A: /leQ-qffii. M BV: ^ue eTjo-?; L: /xe Brtffeiv P 
1743 o-ojv Matthiae e 2 f^iveKa rwv ffwv KaKwv kclL rwv rov aSe\(pov n. 
v0p(ci)v) : om. codd. i744 &dainos oifxfTai v(kvs L : ^^airroy v(kvs 

otxfrai P 1745 Ka) BaveTv M A B V: Kardav^^v L P xp*'*" ^ 

et suprascr. v 1746 ffKoria Hermann : ffKoria vel ffKoria codd. 

7^ L 1747-1749 fortasse sic transponendi 1749, 1748, 1747 ETPiniAOT *oixi22:ai 

Ai'. aA.is dbvpixaTcov ejxoir. 

Ot. (Tv 8' dju0t jSoofxiovs Airas ... 

Av. Kopov Ixoucr' e/Liwy KaKoov. 175° 

Ot. i^' dAAa Bpo/xios iW re crriKos 

ajiaTO^ op^cn fxaivdhcov. 
Air. Ka8/u.eiaz' w ve(ipiha 

OTokibMO-aixeva ttot eyo) 2e/xeAa? i755 

Oiacrov iepbv opea-LV dve\6pev(ra, 
xdpLV dyjxpLTOv es Oeovs hLhovcra; 
Ot. 2) TraTpas /cAeti-T/? TroXxTaL, Aei^Vcrer', OtotTrovs o8e, 
09 ra KAetV aLviyp.aT 4yvoo Kal fxeyLCTTOs rjv dv7]p, 
o? ixovos ^(pLyybs KaTeayov Trjs fXLaL(f)6vov KpaTr}, 1760 
i^Cy drt/xoj avTos olKTpbs k^eXavvofxai \6ov6s. 
akkd ydp ri TavTa 6pi]vQ> kol [xaTriv ohvpoixaL; 
rd? ydp ck Oewv dvdyKas 6i'riTbv ovTa 8et (^epeiy. 

Xo. d) />ie'ya (re/xzn/ XtK?/, roj' e/Aor 

(3ioTov Kare'xot? 1765 

/cal /x^ A?7yots crTecjiavovcra. 

1749 Oi. add. vel rescr. M^ afX(pi$ai/xiois KiTals Wecklein 

1751 verba O.. W rasura deleta in P : Chorum non loqui monet 2 
/j.aifdSos B : corr. B^ 1753 Aj'. om. L P KoS/jifioov primitus B 

<^] i« M : corr. M^ : «5* B : on; L : Iwr) O : ((^2) 1754 (rroXt- 

(TafJ.eva A L P V 1755 (rejLLeKTis L 1756 ovpfffiv P 1757 axdpi- 

(TTov codd. : corr. Elmsley 1758- 1759 del. Valckenaer : cf. 

Soph. O. T. 1524 sq. 1758 Oi. om. L KKiivr\s novicii : 

KKfivo\ codd. 1759 iyvco] eyvwvV 1760 Karecrxov] KaTraxf P 

KaTetTXoV ivlKr]<Tail eyv(»v 2B KpaTrf^ yp. /capa 2 B 1761 vvv V P 

oiKTpais novicii 1762 oAAa yap P: aTap relL: dXAa supra oTap 

scr. B2 1763 e'K 06<£v om. P 1764 Xo. om. M L : add. W- 1 

1766 Ka\ om. L : erasum in P K6yois primitus. ut videtur. B 

in fine evptmSov (potvt(T(rat M : t4Kos evptiriSov (potvtcrcTwv A : tcAos t<£c 
(potvicr(Twv evpfrriSov B : TeKos <potvi(r(rwv evpnriSov P : subscriptio deest 
in V L : TeKos tov twv (potvi(r<rwv SpajxaTos evpnriSov ut videtur / OPE2TH2 10 TnO0E21S 0PE2T0T 

^OpfOTtjs Tov (f)6vop Tov naTpos p.iTaTropfv6p.(vos dv€i\tv AiyKrdov 
Koi KXvTai.p.vrjaTpav' pT]TpOKTOV^<Tai Se ToXfjLr^cras TrapaxpTJpa ttjv 
8iKr]v f8(CKfv fp.pavr]s y(v6p.fvos. TvvbdpfO) Se tov naTpos rrjs 
dvr]prjpevr]s KaTr]yopr](ravTos kut avTOV, {fi.(X\ov 'Apyuoi Koivr]v \lfrj(f)ov 
5 (KcPepfadai TTfpl tov tI 8«i Traduv tov dae^T^aavTa' KUTa tvxt]v ^e 
}>l(ve\aos fK TTjs TrXdvT]s iTTOaTpe^^as vvktos p.fu 'EXevrjv el(Tane(Trei\e, 
ped^ rjpepav be avTos rjXOev, Ka\ napnKa\ovp(vos vn 'OpeoTOv 
^orjQrjcrat, avT<a, dvTi\eyovTa Tvvbdpeuiv p.d\\ov T^iXa^rjdrj, \e\6evT(i)v 
8e \6ya)v ev to7s o;^Xojfj enrjvexdi] t6 n\ri6os dnoKTeiveiv 'OpeaTT]v. 

10 . . . enayy(i\dpfvos avTov eK Toii ^iov npoteadat. avvcov 8e tovtois 
6 Ilv\d8r]s, (f)i\os avToi>, avve^oi^^evae nparov M(ve\dov ripcopiav 
\a^(iv 'E\evr]v dnoKTeivavTas, avTo\ pev ovv en\ tovtois e\d6vTes 
tieylrevadr^aav Trjs e\ni8os decov ttjv 'E\(vt]v dpnaadvTcov' '}i\(KTpa 
5e Epp.i6vrjv (ni(f)uv(iaav (8cok(v els )(eipas avTois' oi 8e TavTT]v 

15 (povevdv (p(\\ov. (ni(f)ave\s 8e yieve\aos Ka\ ^\en(ov eavTov apa 
yvvaiKos Ka\ tckvov arepovpevov vn avToov, ene^dWeTo Ta l^aai\eia 
nnpdeiv' ol 8( (f)ddaavT(s v(f)d\ffeiv rjn(i\r]aav. (ni(f)ave\s 8e AnoWcov 
'E\(vt]v pev e(PT]aev eis Beovs biOKopi^eiv, 'OpeaTt] be 'Epp.i6vr]v eneTa^e 
\a^eiv, n.v\d8r] 8e 'H\eKTpav avvoiKiaai, KadapdevTi Se tov (f>6vov 

30 "Apyovs apxdv. M A B V 

Argumenta oin, L : primum om , alterum mutilum exhibet P. 
Minutias neglexi i ixeranopevonevos ko.\ eK^iKwv F : et (kSikwv 

supra in margine habet B 5 ti Se? om. codd. : add. recc. rovs 

atreBriaavTas M 7 sq. avrhs 8e ixed' r)fxepav (l<rrj\de B 10 lacunam 

indicavit Porson : supplet ex. gr. hs Trjv KaraSiKrjv TraprjrricraTo Paley : 
eirayyei\dfj.fvov eavrhv B 'et F) 16 (Tre$d\\eTO M : eTre^aAero B : 

vire^d\eTO A: ene^aXe V 18 opea-rvv MV 19 rrv^dSrjv V 

i]\eKTpa M V avvouivirai codd. : corr. Brunck APi:i:TO<i>AXOT:i; rPAM.MATiKOT Tno0K:>i^ 

'O/jfCTTi/S diii Ti]V rrjS fMjyrjHH acf)ayr]v afjLn Ka\ vttu twv 'Epiviwv 
SfinaTovfj.fvos Ka\ Iiito tuiv 'Airydcov KaTciKjHdfls davaTo), /xeXXwf 
(f)ovfvfiv'EX(VT]v Ka\'Ej)iJ.i6vr]v dv6' uv Mej/eXaoy irapwv ovk (^oifirj(T(, 
8i(Ka)\v6i] vTTo ' AnoWuvos. 7ra/j' ov8(Vi K(lrai tj (xvdonoua. 5 

17 fi(V (TKjjvr) Toi) bpdfxaTOS vnoKdTai iv" Apya' 6 h( xopi)S (Tvv((TTt]- ' 
Kfv (K yvvaiKo)V 'A/jyeio)!', ^XtKiwTiScui/ 'HXexT/JOf, a'i Kal napnyivovTui 
vnfp Ti]S Tov 'OpicTTOV nvvdavopfvni ovp(jjOpds. npuXnyi^d Se 
^H\(KTpa. 

t6 fipdfia K(i)iJ,tKO)T(pav e;^€i Ti]v KUTaaTpo({)r]V. // 8f 8ta(jKfvi] tuv 10 
SpdfjiaTos eoTi ToiavTr]' npos tci Toi> 'Ayafifpvovos /iJacriXeia vnoKfiTai 
'Op((TTr]s KapvcDV Ka\ Kfipfvos vni) pavias (n\ KXivibiov, cS npodKadf^fTcu 
npos Tols noa\v 'H\(KTpa. dianopflTai 6e ti dijnoTf ov npbs t;] 
K((pa\;] Ka6f^(Tni' ovt(>)S ycip av pdWov e'60/cei tov d8tX(p6i> T7]p(\(h; 
nXrjcnairfpov npo(TKa6f(op(vr]. (uik(v ovv 8ia tov )(0p6v 6 noirjTijs 15 
(^oiTioy 8inaKfVci(Tal' 8irp^fpdr] ydp dv 'OpfartfS, dpTl Ka\ poyis 
KnTa8pa6(is, nXrjauuTfpov avT(o tccv KaTa rov xopov yvvaiKcov napiaTn- 
p.(V(i)v, (aTi 8f vnovuijaai tovto i^ 6)v (pr]aiv 'HX(KTpa' ' aiyn alyn, 
X(nT6v t)(Vos dp^vXrjs'. nidav6v ovv TavTTfv dvai Trfv np6(f)aaiv Trjs 
ToinvTr]s 8ia6faf(j)S. ;o 

To 8pdpa Twv (n\ aKr]vi]s (v8oKipoivTO)v, x^ipf^f^Tov Se toi? rjd(ai' 
nXijv ydp IluXaSou Traj^Tes 0aCXot rjaav. MABV[P] 

Alterius argumenti verba 'Op(CTTi]s . . . tt/i/ KczTCKTTpocpriv habet P 
observationibus metricis mixta : cetera om. Ordinem codicis M 
habes : in V scripta sunt primo rj fjLfv (tkt^vi] . . . 'HXfKTpa. tum reliqua : 
in B 'OpfCTTTis . . . /JtvdoTToua et t5 Spa/xa . . . diaOfCTfctis scholii instar in 
margine : in A 'OpetrTTjs . . . ;uii0o7roa'a omissa i apicrTocpcivoos ypa/x- 

fjLaTiKoii inroQfcns B: SaAojs M: om. AVP 5 ovSeTfpcx) Dindorf 

fivdoAoyla M V 12 Kdfxvcnv vwh fxavlas Ka\ Keifxfvos Nauck 14 yap 

icv post Nauckium Wecklein: 5e codd. : cf. ad v. 16 15 n\7)aif- 

CTTfpov B irpo(TKade^ofj.evr] A et Thessalonicensis : ovtcus npoaKadf^o- 

fifvT] M B V 16 ovTcc add. Wecklein yap av M A B : Se V 

17 irKrjcrtfcrTepov B : eyyvs V i8 0-170 criya XeKTov M : criya criya 

\evKhv B : cf. ad Or. 140 23 cpav\oi elcTtv Nauck TA TOT APAMATO^ nPO^nnA 

HaEKTPA riTAAAHS 

Eaenh ArrEAOS 

X0P02 Epmionh 

OPE2TH2 'tPTH 

Meneaaos AnoAAnN 

TTNAAPEnS 

Sic P : om. L : alium ordinem M A V : 

&yyf\oi xopos epfj.iourj 

6peaTt)s <ppi'^ /uei/eAoos 

aTToWwf Tvi^dapfws 

Electrae nomen om. A Acta anno A. C. 408 : vid. 2 ad v. 371 : iterum anno 341 : vid. 
CIA. ii. 973 vv. 13 et 18 naXaia- Nf07rrdX[e/ios] 'Opecrr»/ Y.vpiniSov : 
cf. ad Phoen. et Iph. Aul. initia : nonnuUa interpolata videntur ab 
histrionibus. Codices M A B V L P : accedit vv. 338-344 n 
itemque vv. 1062-1090: raro memorantur H OF Haun. et cod. 
Thessalonicensis de quo egit Papageorgius in Athen. 1S81. I. 
p. 286 sqq. OPE2TH2 

HAEKTPA 

Oi;k tcTTLV ovbev Sewoi' (58' etVetV eTTos 

ovbk TTci^os ovSe ^vfJLcfyopa OajKaros, 

Tj^i ovK av apaLT a^^^Oos avdputTrov (fivai^. 

6 yap p.aKapLOS — kovk di-etOt^co TV\a<i — 

Aios TTe(f)VK(09, o)s kiyovcrt, "TdvTakos 5 

Kopv(f)rji virepTikXovTa beLpiaLVujv ir^Tpov 

aepL TTOTaTai' kuI tlv€L TavTTqv biKrjv, 

tos fxev XiyovdLV, otl Oeols avOpoiTTos ojv 

K0Lvf]S TpaTri0]S aftco/x' ^xojv tcrov, 

aKoXacTTov ecryje ykuxraav, alcry^LCTTi^v vocrov. lo 

oSros (PvTeveL nekoira, tov 8' 'Arpevs e(/)v, 

(L (rTep.]xaTa £rivaa e-neKkoicrev dea 

epLV, QveaTi] Tioke^iov ovtl (rvyyovia 

6ea9aL. tl Tappi]T ava]xeTpi](racrdaL ]xe bel; 

ebatae 8' ovv vlv TeKV airoKTeLvai ^ATpev^. 15 

'Arpe'cos 8e'' tcls yap ev fxeato o-ty<3 Tv^as' 

6 KkeLVos, et bi] KkeLVos, ^Aya]xep.vo)v e(j)v 

Mei'eke(tii re KpipTcn]^ /u,>jrp(js 'Aepo'7r);s 0770, 

EvpiniSov 'OpfVrTjs inscripta est liaec tabula in M A B V : (vpnrlSov 
'HAfKTpa in L P, unde Electram vocat Schol. Aristidis iii. p. 603. 6 
I Electrae notam om. M : add. M^ 2 ffv/xipopa. di-r]KaTos M-B^V^ 

rell. X"/uL(pop7. LP) et yp. 2, cum plerisque qui liunc locum citant 
Ecriptoribus : ffvfKpopav 6i7]\aTov MBVS: ffvjxcpopav Sai/j.6viov codd. 
Dionis Chrys. iv. p. 82 : cf. .Stob. fl. 98, 42 3 avdpwnwv M et 

Lucian. Ocyp. 167 : ^ twv ^poTwv cpvffis 2 6 icopvcpris] Ke(pa\fis 

Dio Chrys. vi. p. 55 7 SiKriv TavTrjv V 12-15 delet Klinken- 

berg-, V. 1 7 &va^ pro e<^u scribens 13 fpiv] yp.-^Epis 2 : fortasse arpeiv, 

vv. 14, 15 deletis 15 of- M : oS B : corr. M- B^ 18 fj.fve\aos 

fK Kp-i}ffffris Te Jips aepoirris L : Kp-l]ffffr]s t6 /xfve\aos Jips aepoTris airo P 
sed super /j.eve\aos 0' super jIpUs a scripto fortasse Mfvf\as, cf. Hel. 
131, Tro. 212, Rhes. 258 ETPiniAOT 

yafxd 5' o jxh' bi] ti]v deoh (TTvyov}xivi)v 

'Slev^kaos 'EX4vi]V, o 8e KAi'rat/x7/rrr/)a? Aexos 20 

€~[(Ti]iJLOV et9 "EAA7j2-'a9 ^Xyaixqwuiv ava^' 

(L ~ap6evoL ]xkv Tpeis ecf)Vfj.€V €k /xta?, 

XpvcroOeixLs 'I(^tyeVeta r' 'HAeVrpa r' eyw, 

ap(Tr]v 8' 'OpeVn;?, fxr]Tp6s arorrtojrar)/?, 

7} TTocTiv aTreipfa) TiepLlBaXova^ v(pa(rp.aTL 25 

eKT€Lvev &v 8' (KaTL, Ttapdivi^ XeyeLV 

ov KaXov eS) tovt^ acracpes ev kolvm rrKO-eu'. 

<i>OL(3ov 8' ahLKLav jj.hf tl 8et KaTi]yopHv ; 

TiddeL 8' ^Opi(rTr]v p.ifTep' ij o-<^' eyeiraro 

Kretrat, Trpos ov)^ oTrarras eilKAeiai' (f)epov. 30 

o/xws 8' a-€KTeLv ovK d7rei07/o-a? ^ew' 

Kayoj ]xeTe(T)(OV, oXa 8?/ yu7^7/, (fiovov. 

[nL'Aa87/s ^', os 7//it2' (rvyKaTeCpyacrTaL Taoe.^ 

evTevBev aypLq o-vvTaKeh v6a(^ [z-oo-et] 
Tki]ix(i)v 'OpeVr?/? o8e Treo-cor iv bejxvLOL^s 35 

/cetrat, ro fxi]Tpbs 8' at/xd rtt- rpox??Aaret 
]xavLaL(rLV' ovofxd^eLV yap alhov^xaL Oeas 
evfxevLbas, a% roV8' e^a/jitAAairrat <^o'/3(t). 
eKroj' 8e 87/ ro'o' 7//jiap e^ orou (r(payah 
davovcra fxi]Ti]p irvpl Kadip/VLcrTaL bejxcfi, 40 

cSa' oCire o-tra 8td 8e'p?/? e8e'£aro, 
oti XovTp' eboiKe y^pcnTL' )(XavLbLa)V 8' eo-co 
Kpv(f)6eL9, oTav fxev crSifxa Kovcf)Lcr9f] vocrov, 

20 fj.ev€\aoi LP: nfv(\eus MABV: 'EXeVTjy Me^/eAcojs Hermann : 
cf. 1196 KAuTai^fTjcTT/jas codci. : non notatur amplius 24 S' 

Elmsley : t' codd. 26 eKravev V TrapOevov LP cum Alex. 

Rhet. viii. p. 540 Walz. 27 e£ toSt'] w t in rasura scr. RP 

30 (pepwy M : corr. M^ : ^epov certe 2, fortasse et (pfpcov (01 /uer 7ap 
iirr^vovv avrhv o! S' oi/ ; 31 aind-f}ffas M B : corr. M'^ : airio-TiVos 

anonj-mus 33 del. Hervverden 34 au>/j.a avvraKels v6a(f 

VVecklein : ayplcf (TvvTaKiis voariuaTi Hirzel ; maluit ir€(rwv r' v. 
sequenti Reiske 35 oSe M- : o 5e M AB V : ovSe L in rasura : os P 
38 ev/xeviSas scripsi. cf. 2 : volgo Ev/j.€vi5as : v. delet Nauck, omisit tum 
in ima pagina restituit P 39 Se S^ om. L 40 Ttvp M : corr. M- 

KaO-liyvtcrrai codd. et 2 : KaOriyiarai Scaliger 42 -/(KavlScDv P OPE2TH2 

(ix(f)p<x)v haKf)V€i, TTore dk befxvLMV a-no 

TT)]Oq hpofj.a'io'i, •jroiAos ws viro (^vyov. 45 

ido^€ 8' "Apyet Tw8e /i?/^' /y/^av (TTeyaLi, 
/U?/ TTVpi b4\((T9ai, fx/jTC TTpo^Tcffcovdv Tiva 

lj.i]TpoKTovovvTas' KvpCa 8' 7/8' i]jx(pa, 

(V f) bLOL(T(L \lfrj(f)OV ^ApyeLcov tt6\l^\ 

(L xph davdv vco k(V(rLfX(i) TreTpcoixaTi. S'^ 

[ij (f)(x(ryai'ov 6i']^avT (-n avxivo^ ftaXdv,] 

(KTiCba b\ bi'] TLV (\ofxev coore /xt/ daveZv 
i]K€L yap h yi]V Mej-eAfojs TpoCa^s aTTO, 
\L]x(va b( KavTTXCfLOv (KiTXi]pm' tt\(xti] 
aKTal(TLV opfxd, bapov (k TpoCas xpovov 55 

akaLCTL TTKayxdds' ti]v bk bi] irokxKTTOvov 
'Ek(vi]v, (f>vk(i^as vvKTa, fxrj tls (icTLbu)v 
fx(d^ r]fx(pav aT€Cxov(Tav, &v vir' 'lAio) 
TTaLbes T(6va(TLV, (S TT^Tpoov (kOi] l3okAs, 

7TpOV1T(IX^(V (S bwfx' 1]fX(T(pOV' (CTTLV 8' (CTOi 6o 

KkaCov(T ab(k(f)i]v (TVfx(f>opdv re 8a)//arcor. 

e^et b( 8?/ TLv' akyioiv TTapayf/vxW' 

r]V yap Kar olkovs (kL(f)\ ot (S TpoCav (Trkd, 

TTap6(V0V (fxf] T( fXr]Tp\ TTap(b(t)K(V Tp((f>€LV 

M(V(kaos dyayojv 'EpfXLovrfv ^Trapr)/? a77o, 65 

TavTi] y(yi]6( Kd7TLkr]6(TaL KaKU)V. 

l3k(7T(o be TTacrav ds obov, ttot o\f/ofxaL 
M€V(kaov i]KOvd'' ws Ta y dkk' (li d(T6(vovs 
fxafxrfs 6xovfX(6\ ijv tl fxi] k(Cvov TTapa 
(Toy6S)fX(v. diTopov XPVI^o. bv(rTVXOiv bdfxos. 7° 

45 virh Herwerden ex Athen. p. 108 B : aTrh codd. et 2 46 rSSe 
M : corr. M^ 46, 47 verba fxri6' . . . SexfcrBat om. A 47 /j.rirf] 

^7786 Elmslej' (et A) 51 Bri^avT'' L ef^ SutKcis rh e-fi^avTf) : 0l,^ayTOi 

M : 0^|afTor M^ rell. : v. del. Nauck 52 Se om. A Sri om. M 

53 MtWAoQf B Tpoirjj L 54 NavTrXieiov AV L^ : vavirXiov 

M B L P 56 Saokti B L P 58 vcpiXicf M 59 ■Kerpuv B : 

irerpuv MLP fKdoi V 67 ua-oSov codd. : corr. Musgrave 

69 wxovfxfO' M i/ ETPTniAOT 

EAENH 

£> 7701 KAvrat/xv/a-rpa? re Kal Wyayiiixvova, 

irapdtve }j.aKpov 8?/ p.T]KO^ "HXiKTpa \p6vov, 

-0)9, o» raA.ati^a, (tv re KacriyvriTos re o-o? 

Tkii']ix(X)V 'OpeVr)/? fxrjTpbi o8e (fyovevs exet; 

TrpocTcpOiyjxacnv yap oi/ [xiaa'0[xaL credev, 75 

es 4>ot^3oi' avacpipovcra ti]V aixapTiav. 

KaiToi (TTev(a ye rof KAi;ratju,7/rrrpas fxopov, 

eixrjs ab€\(f)rj<i, rjv, eTret Trpos lAtoi" 

eTrAeyo-' 077009 e77Aeuo-a Oeoixavel TroTjxio, 

OVK elhov, aTTo\€L(f)9elrra 8' ata^co ri;xa9. 80 

HA. 'EAeVf/, rt o-ot Ae'yot/x' ai^ a ye ■napovcr'' opas; 

[ev rrvix(f)opal(n, tov Wyaixejxvovos bojxov] 

eyu) /xer av772'09 Trdpehpoi ddKCca veKpS) 

— veKpos ydp o5ro9 ovveKa (r[XLKpds TTVorjs — 

^ao-o-o)" Ta tovtov 8' ovk oveLbL^oo KUKd. 85 

(Tv 6' et fxaKapCa [xaKapLOi 6* 6 (tos 77o'o-i9. 

[7/Keror e^' r]ixdi dOXCuiS TreTrpayoTas] 
EA. 77o'o-oi' xpoi'Oi^ 8' ey beixvLOLS TTeiTTiox' o6e; 
HA. e£ oS77e/3 at/xa yeviOkLOV KaTrjvv^rev. 
EA. w [xekeos' 17 reKOuo-a ^', &)9 StwAero. 9° 

HA. o{;'rco9 ex^t ra8', corrr' dTTeCp-)] Kev KaKols. 
EA. 77^09 6e(ov, ttlOol dv hrJTa \xol tl, iTapdeve; 
HA. 0)9 d(Tyo\6s ye o-uyyo^z-ou TTpo^rebpLO.. 
EA. /3ovA?/ Td(f>ov pLOL TTpbs KacrLyvi']T}]9 /xoAetr; 
HA. ixi]Tp6s KekeveLS r?/? e/x?/?; rtroj xdpLv; 95 

71 Kayafiffxvovos codd. 74 ex«' Heath : ecpu codd. : v. delet 

Kirchhoff 79 oTrojs 2 et B-^ : 'otoos S' codd. 81 a ye Kal M A B 

82 -yoj/or codd. et 2 non antiquissimus) : So/xov Kirchhoff: sed maluit 
V. delere 86 el M A B L i'p2, quo recepto v. 87 delet Wecklein : 

TjVPl 87 TfiK€Tov codd. et 2 : t^k(is Eustath. II. p. 146. 12. p. 800, 
36, Od. p. 1856, 14 88 S' eV Musgrave, cf. 35 : 5f codd. wSt M : 
corr. M^ 89 in textu omissum in margine add. M 91 atrelprjKev 
M et 2 : aTreiprjK' ev A B L P : airiip-r)Ka V 92 ti om. A 93 ios 

codd. et 2 : 3(r' Hervverden TrpofffSpda V 94 KaffiyvriTas A B : 

corr. B2 OPESTHS 

EA. KOjiAJj? aTTapxai Kal xoa? (f)4pova (fxas. 

HA. rrol 8' ov)(l 6(p.LTov Trpos ^tAcor oTeixcir Ta(fiov; 

EA. bu^at yap ^ApyeioKTL awpi' alayyvop.ai. 

HA. d\//e ye (fypovels ev, roVe AiTToDrr' ala^pws bopov^. 

EA. opdois eAc^as, ou (^iAco? 8' e/iot Ae'yei?. loo 

HA. aioo»? 8e 8?/ rts rr' ej MwTyvators exei; 

EA. 8e'8otKa 7rare'pa? roir vtt' 'lAtw veKpQiv. 

HA. heivov ydp' "Apyet r' ava^oa 8ia aTopa. 

EA. n-v z;uy x^P''^ M"^ ''O'' (fiOf^ov kvcraaa Qos. 

HA. oijc ar hvva(,p.i]V p.i)Tpos icriiXexj/aL Td(f)OV. 105 

EA. aia-^pov ye fxevToi TrpoaTrokovs (f>€p€LV rtiSe. 

FiA. rt 8' oi/xt OvyaTpos ^^pfXLoviis "nepLiTeL^ beixa^; 

EA. e's OxAoy epTT€LV TTOpOivOLaLV ov Ka\6v. 

HA. /cai /X7;i> rtVot y' ay ti] TeOvrjKVLO. Tpo(f)d<i. 

EA. opOds eAe^as, 7T€L6ofj.aL re' o-ot, Ko'/3r;. 110 

[xat TTefji\f/ofx4v ye 6vyaTep'' eS yap rot Aeyet?.] 

o) t4kvov, e^eA^', 'EpfXLovi], hofxoiv Trdpos 
KOt Aa/3e x^a? rao-8' er \epolv K6p.as t ifxdi' 
(kdovaa 8' djLt(^t roy KAurai/xj/rrrpas Td(f)Ov 
fxekUpaT d(f)€S ydXaKTos olvodttov t dxvyfv, 115 

Kat aTaa^ eTr' aKpov x^^/xaros ke^ov Tdhe' 
'Ekevrf o-' dhek(f>i] rato-8e hcopelTaL xoali, 
(^o'/3(j) TTpoaekdeLV fxvrjfxa aov, Tap^iovao. re 
'Apyetoi; (JxAoi'. iTpevfxevTJ 8' dvuiye vlv 
epoL re Kat crot Kai 77o'o-et yv(api]v exeii' 120 

96 e/iSs L 97 (Toi 5' oii A Bffjn.cTThv primitus M (piXwv 

M^AB VL : (pi\ov M Pf / 99 7^ om. V 100 op^ais] crv S' eS V 

5' e/uol V et, ut videtur, 2 : 5? /uoi rell. opQSis ye Ae^aff' oi) (ptKous 
(fxoi Porson lor 5»; om. M A tis] ri V: corr. v 103 t" 

codd. et 2 : y' Matthiac : "Apyfi Kara^oa Canter 104 Auo-ay M : 

corr. M'^ 107 ti 5' ov L 109 Tidvi)Kvia L b : ndvrjKvi-r] rell. 

iio dpd(t>s'\ KaXws y III dittograpliiam del. Matthiae Kal] vai. 

Pale^'' ireij.if/o/j.ev M B V : ■Kfjx^^iofiai A L P A Z' Bvyarepa 7' V toi 

om.A vv. III, iisparagraphi praepositi in L ut88-iio 112 Tropo? 
SS/xuv L 115 ante yd\aKTos littera erasa in M oivoiruv M B : 

corr. h &xvrii ^ '■ corr. j' 118 rh ahv L 119 'Apytiwv 

M VP ■n-pfvu.iVTi yp. 2 : iiififvrf codd. y^'" ETPinTAOT 

Toir T aOkioiv Tolvh\ ovs aTriakecrev Oeo^. 
a 5' etj ab€X(f)riv Kaipos eKTroveiv ejxe, 
airavd^ vt:l(T)(vov vepTeputv h(iipr}p.aTa. 

16 , o) TeKvov ixot, (TTTfvhe Kal xoa9 Td(f)io 
bov(r^ b>s Taxtora tj/s TTcikiv ixep.vri^r'' ohov. 125 

HA. 0} (f)V(rL9, €v dvOpooTTOLcrLV ws /xey' ei KaKov, 
(ToiTripLov re rot? KaAwy KeKr?;/xeVots. 
et5ere 7ra/>' aKpas &)? dmdpLaev TpLxas, 
fr<i)Cov(ra Kakkos; ecTTL 6' ?; TraAat yDj'?/. 
^eot (Te ixL(ni(r€Lav, aj9 /u' aTTCoAeo-as' 130 

Kai Toi^he 7Td(rdv 6^ 'EAAada. 

cb raAatJ'' eyco' 
at8' av TTdpeL(TL toIs eixols 6pr]vripLacrL 
(pikaL ^vv<^hoL' Td)(a iX€Ta(rT-ii(Tov(r'' vttvov 
Tovh^ rj(rvxdCovT, op.ixa 5' eKrj/^ovo-' ep.ov 
haKpvoLS, dh€k(f)6v OTav opQ) ixeixrivoTa. 135 

[S) (pCkTaTaL yvvoLKes, wv^io TTohl 
X^tipdTe, p.11 xf/o^fxlTe, /xr/S' eo-rw Kr?;7ro?. 
(f)LkLa yap 7/ o"?/ 7r/)ev/jie2')/? ix€v, dAA' e/zot 
Tojfh^ e^eyelpaL avix(f)opa yei^r/rrerat.] 139 

X0P02 

o-tya o-tya, AeTrroj' tx7'0S dp[3vkris WtR- «' 

t[6€T€, 1X1] KTVTrdT. 
IIA. dTTOTTpo (BaT eKeto-', dvoTTpo p.0L KOLTaS. 

121 Tori/S'] Torir' primitus M : toIvt' 5' M' 122 t^e L O : ffiT)v P, 

sed 7)1' in rasura : e^i^i/ MABV: utrumque 2 123 vfprepuv 

/xfiXiy/iLaTa Wecklein, cl. Aesch. Cho 15 127 ffwTTjpios V 

128 tSiTe L et 2 Aesch. Ag. 541 irap'] 70/) Duport air^epi^e 

L P et 2 Aesch. Tpixi A sed aj suprascripto 130 /niffrjffetev M 

136-139 dittographiam secl. Wilamowitz : non noverant ii qui 140 sqq. 
Electrae dabant 137 yUT? KTvneTTf V 140 Choro tribuunt 

codd., Eiectrae Dionys. de comp. verb. c. 11, Diog. L. vii. 172; cf. 
Argumentum alterum, v. 18 ff7ya ff7ya P : ffiya ffiya rell. \cn-Thv 
M A L P2 : \fvKhv B V -yp. 2 fortasse recte 141 Ti0fT6 Porson : 

Ti0erT6 M AB L P : \po(pf7Te V «71;^^?^' Dionj-s l.c: KTw7rf?Tc ^ut/S' 
fffTcii KTviros codd. : cf. 137 : fj.^ \popf7Te firj^aTu ktvttos Elmsley : cf. v. 
antistrophicum 142 aTri^Trpo jSnr' V L P2 : Stto irpo/SaT' reli. OPE2TII2 JI.S- Xo. Ihov, ■neidojxai, 

HA. a a (rvptyyos ottco? Trroa 145 

XeiTTOv bovttKO^, w (jiiKa, (f)(ovet fxoi. 
Xo. 18', aTp^ixalov ws VTr6po(f)ov ^epw 

/3od;'. HA. vat, ootco?" 

Karaye Karaye, TrpoVt^' aTpep.as, o.Tpep.a^s tdf 

koyov aTTobos ec// o rt XP^'^^ €p.6k€Te TTore. iS^ 

Xp6vi.a yap Treo-ujy 08' eti;'d^erat. 

Xo. TTciij e)(et; Ao'yoi) /xerdSo?, oj (fjiKa' [uvt. a' 

TLva Tvx^civ etTToj; rtra 8e (rviJ.(j)opav; 

HA. ert /xer ip.TTveei,, jipayy 8' avacTTevei. i55 

Xo. rt (/)7/s; d) rdAa?. 

HA. oAets, et /3k4(f)apa Ktz-j/o-ets^ 

{/7r2'oi; yAt-Krrdrar (f)(pop.a'(^ xapiv. 

Xo. //e'Aeo9 ex^tfrrcor 6e66iv (pyp.aT(x)V, 160 

rdAas\ HA. (^er p.6xOiov. 

d8tK0? d8tKa ro'r' dp' eAaKez' eXaKev, aTTo- 
(f)0V0V OT eirt TpiiTohi 0e'/ji.t8os dp' ehiKacre 
(p6vov 6 Ao^tas €p.as p.aTepos. 165 

Xo. opas; ei' TTiiTkoKrL KLvet 8e'/xas\ [o-r/3. /3' 

HA. ffi/ yd/) rti', S rdAatra, 

6(avia(r e/3aAes e£ i'7r;'ov. 
Xo. €v8eir' iJ.ev ovv ebo^a. 

HA. ovK a<f> r}p.5)v, ovk air' otK(ov 170 

145 & & V 147 aTpefj.a7ov M B V^ : arpe/xalav M^AVLPZ» 

vTr6po<{>ov primitus L : virtipo^pov L^ rell. 148 jSodf] /Soo-ij/ Wecklein 

150 xSyov 5' V T53 \6yov 5' d7r<^5oy A 154 HA. notam 

praef. codd., non ante 155 : corr. Seidler : cf. stropham Tiva S^ 
a-vix(popav ; delet Schenkl : cf. v. 141 155 avaaBixaiveiM.usgTa.\e 

158 I3\e<papa^ ^Aecpdpaiv suprascr. A 159 virvov'] vnvov suprascr. A 

Xd-pi-v A^ : x^-po-f ^ ''^l'- (r^ ^advTarov tov vttvov 2' 160, 161 d> 

fi.e\eos . . . S> Td\as codd. : corr. Byzantini 161 HA. notam hic 

posuit Seidler: ante v. sequentem codd. 162 SSi/cos] 5 SSi/cos A B : 

5 &SiKos A2 165 d om. L P fj.vTepos M V 166 Xo. om. A 

168 6(Dv^aa'^ yp. e\daaaa 2 M corrupte : voluit fortasse \aK7iffaaa') 

169 ufv oSf] »'(;' o^/c Herwerden ETPiniAOT 

TTaAti' ava TToba (tov eiAt^et? 
\xe6e}xiva ktvttov; 
Xo. vTTV(i)(T(reL. HA. Aey€t? ev. 

TTOTVta, TTOTVLa VV^, 

vTTVohoTeLpa tu>v ttoXvtt6vo)v l^poTwv, 175 

ipe^oOev Wl, pLoke /xoAe KaT(XTTT€po9 

Tov ^AyaixepLVoviov e~l b6p.ov. 
VTTo yap a\yi(jiv vtt6 re avixcf)opas i5o 

8totxo'jue0', OLx6p.€6a. ktvttov ?}yayer'- otixt rrtya 
o^iya (^vXacrcropLeva oTo'//oro9 

am KeXabov aiTO Ae)(eo9 7'/- 185 

0-VX02' VTTVOV yapLV Trape^ets, (pika; 

Xo. ^po'et rt? KaKwv TekevTo. p.eveL. \avT. j3' 

HA. 6avelv {6aveiv), tl 5' akko; 

ovbe yap tt66ov e^et ^opas. 

Xo. 7Tp6bl]k0S ap 6 TT^Tp.OS. 19° 

HA. e3e6v(T^ 6 4>ot/3os 7//;tas 

p.ekeov a~6(^ovov atixa bovs 

7TaTpo(j)6vov fxaTp6i;. 
Xo. SiKtt /jteV. HA. Kakws 8' ov. 

eKaves e6ave9, w 195 

171 «Ai|fis L P 171, 172 ix^QffXfva KTVTTov TToSa ahv eiAi|e!S ; 

Porson 174 Choro tribuunt AB V LP : Electrae continuant M 

et 2 S> irorvia iroTvia L 175 ■jroKvaTovwv H 179 dya/xe^vo- 

^/loc A^ : ayafxffj.v6veiov A relL ^p. eVi So/utor M (corrupte, puto) : 

yp. yovov v 181 Zio^x.oyLiaQ'' olx6fi((T6a codd. ante ktvttov 

paragraplium habet L. Electrae notam A V B- : Ka\ tovto kut' ava(pu>- 
vrttTiv \iyii T) 'H\(KTpa 2 M SB ante ovxt Chori notam, ante aTya 

Electrae M^^AP: idem voluit L. sed paragraphum ante alya om. : 
cf. ad 174 185 5id aTOfiaTos L &va retro) scripsi : di^d fere 

codd. : avaKf\adov uno verbo A V dTrti vel Stto codd. et 2 : aTroirph 

Musgrave i85 xdpiv fortasse 2 (T?/r oTr^ ttis KoiTrjs vttvov x^-P'") '■ 

Xapdv codd. <pi\a] S> (pi\a codd. 188 6ave7v bis Lachmann : 

semel codd. &\\o'\ &\\o 7' L B- : ^aao y' eiirois F 189 ovre M 

190 5p' L : &p' vel ap relL 191 f^(6vafv *or;8os King 193 fxarepcs 

codd. 194 SiVa Triclinius ob metrum : 5i/caia codd. HA.] hic 

2 eV Se rui virofivi-ifxari Ka\ ravra ttjj 'HAefCTpay) : non hic sed ante 
V. sequentem codd. 195 tKavfs Si '6avfs P 0PE:£Tn:i: 

T(KOfX€va ix€ iJMTep, a-no 6' wAeo-as' 
TTaT^jta TtKva re Tah^ (rdOev acf)^ atixaTos' 

oXoiJLeO^ lcroviKves, dXojxeOa. :;oo 

<Tv re yap €V veKpot^, t6 t (p.dv olyjtTai 
jitov t6 ~\iov fx4pos €v (TTovaxaiai re Ka\ yooiai 

haKpva-L T kvvvyjiois, ayap.os 205 

[eTTt 0'] aT^KVo^i aT€ (iCoTov a 
/ue'Aeos ev tov alev eAKco \p6vov, 

Xo. opa —apovaa, TrapOev' 'HAeKrpa, Tre^Aas', 

jUT/ KaT6ava)V o-e oT;yyoro!f Ae'A??^' o8e- 

ou yap /x' ap€a-KeL r<S Aiay TrapeL[xevo). 210 

0PESTH2 

2) (pikov VTTVOV 6^kyi)Tpov, kTiiKOVpov vorrov, 

ws i]hv p.0L Trpoaijk^ei — iv beovTi ye. 

S) TT^TVLa Ai']6y] TMV KaKwv, ws et cro^pi] 

Kal roto-t bvarvxovaiv evKTaia ^eo'j. 

TTodev TTOT i]k6ov hivpo; TTws 8' a(f)LK6]xr]v ; 215 

afxvrjixovQ ya.p, tG)V Trplv d7roAei0^ets (f^pev&v. 
IlA. £» (pikTa6\ U)9 IX r]v(j)pavas et? vttvov Treo-cor. 

/SovAj/ ^tyoj o-ou KavaKov(f)ia-(i) 8e'//as; 
Op. kaiiov ka^ov 87/r', eK 8' 6p.op^ov a6kiov 

(TT^ixaTOs a(f>p(ohr] irikavov 6ixixa.Ta)V t eixu>v. 220 

HA. t8oi;" ro 8ouAe?;/x' 3781;, /coi^k avaivop.aL 

a0^k(f)' ah€k(f)f] Xf'P'' 6epaTT€V€LV /xe'A?/. 
Op. vTTo^/SaAe TTkevpols Trkevpa, Kavx^wS»/ K6p.y]v 

a0eAe irpoa-^L—ov keTTTO, yap kevcra-o) K^paLs. 

199 T€ om. A L 200 oAo/i*(rfl' A oXo/itfl' 6\6/j.ed' Itrov veKvei V 

201 To 5' A 204 (rrovaxatai re Kol yoois A in margine ; in textu 

oniiserat ; (rrovaxa^s L 70'ois codd. 205 om. P : add. /> 

206 «TTi S' L : eTTiS' rell. : secl. Wilamowitz, e 2 irrepsisse ratus 
208 TTopoCo-' 'HA.eKTpa irapeeVe primitus M 211 votTOv A 212 -ye 

codd. : Tf Stob. fl. 100, i 215 ttws 5'] irws L 216 aut 

ante aut post rwv irph posse distingui monet 2 217 fv(ppavas M- 

218 Kavo.Kov<pi(w suprascr. A 221 tJ) 0ov\fv)x' L 222 a5e\(p' 

aSi\<pa M 223 uiroPaWe A 7r\eupoi/ A P Koi ox/hwStj M : 

KaxiJ-wSrj V 224 «o'poiy] x/o^o-o.' yp. 2 '^7 ETPiniAOT 

HA. S) fto(TT pvyoiv TTLV&bis aOkiov Kapa, 225 

o}<i riypL<ji)(rat 6ta ixaKpa^ akova-ias. 
Op. kXIvov /x' h €vvi]v avOir orav avf\ vocros 

IxavCas, avapOpos dpi.(. Ka(rdev(a /xeA?;. 
HA. Ibov. (f)C\ov TOL r(S vo^tovvtl b^fxvLov, 

avLapov ov to KTrjix, avayKalov 8' oyxo;?. 330 

Op. av6LS ix h opdov (TTrjcrov, avaKVKku bip.as' 

hv(jt!lp€(TTOV o'l V0(T0VVT€S aTTOpLaS VTTO. 

[lA. rj Kairl yaias apixocraL nohas d^kets, 

XpovLov lyvos dds; ixeTajBoki] iravTOiv ykvKv. 

Op. ix(xkL(TTa' bo^av yan rob^ vyLeCas exet. 235 

Kpa.(Tcrov b\ To boKdv, Kav akrjOcCas aiTf]. 

IIA. ctKoue bq vvv, S) Ka(TCyvi]Tov Kapa, 

€COS iwCTLV eS (l)pOV€LV 'EpLVV€S. 

Op. Aefets TL KaLvov Kei fxev ev, y^apLV </)e'pets* 

et 8' e? I3kai3r]v tlv, akLS exco to bvcTTvyjdv. 240 

HA. Meye^Aaos ^'/cet, (tov KaaCyvr^TOs TraTpos, 

iv NavTrAta 8e aikixaO^ 0)p]XLcrTaL ViStv, 
Op. ttG)s etiTas; iJKeL (puis k]xoLs Kal (toIs KaKols 

avi]p 6]xoyevi]s Kal \apLTas ^xov iraTpos; 
HA. ?'/Ket — To 7tl(tt6v Tobe k6yo)v i]xo)v 8e'xou — 245 

'Ek€vr]v ay6p.€V0S TpcDtKwy eK T€Lyio)v. 
Op. et ]x6vos ((T(adr], p.akkov av {rjAojros' r]V' 

et 8' aAoxoi' aycTaL, KaKov ^x^v i]K€L fxiya. 
HA. e7TL(Tr]pi.ov iT€K€ Tvvbapeo)s (s tov ^oyov 

yivos 6vyaT€po)v bvcTKkess t av *EAAd8a. -5° 

227 oTav Heath : orav /x' codd. 228 jnavias jxavids legi posse 

monet 2 (vapOpos L 229 toiI ri V S4/j.via Stob. fl. 100. 2 

230 ov rh] nev rh Stob. : rh A : 6vra Hermann, Se/ii.vLa legens 

231 /x"\ S' Stob. KavaKvKAel P 232 Xo. notam praefigunt 
M B V2 P : H\. A L 233 HA. om. V L : add. V^ yai-ns M V 
TToSa P 234 /iiTa$o\i] yap V yKvKv'] r]Sv P 236 Se] yap L 

238 ecocrii' eS M : iw<nv tr' e5 A : ewcri tr' eii rell. : cr' iuxTiv e6 Brunck 

239 Kal (l M V (ptpn A 240 To M B V : rw V : rov A B= L P 
242 vavTT\iw B" V L P 244 Te «-ai AV x"P''''« ^^ Trarpi P 
2 J9 tTri i^o-ytf) Wecklein ■ntpicrahv rh &pdpov 2 M) oi'Ei:Tiii: '(.'f Op. (Tv vvv bi.a(f)€p€ Tiav KaKwv efffrrt yap' 

Kal fxij fxovov Aey', aAAci KCt (f^pov^t rdbe. 
HA. otjuot, Ka(Tiyvr]T, 6p.p.a crov TapacrcriTai, 

Tayys 6e fxeTidov Kvcro-av, apTi (Tux^povdv. 
Op. cu p.yT(p, LK(Tevui (Tf, //?/ 'TrtVete //ot 255 

ra? at/vtarcoTTOv? Kai 8paKoi^ra>8ets Kopas. 
avTttL yap avrat irXri^TLov Op^^^rKovcrC fxov. 
HA. /xeV, o» raAatTrcop', aTpifia crois iv 6e/jti^tots- 

opas yap ovSey <5y SoKets o-a0' etSeWt. 
Op. ui <t>ot/3', a7T0KT€V0V(rL fx al KVVcaTTtb^s 260 

yopywTTe?, kv^pdiv UpeLai, Setz^al ^eat. 
HA. ovrot p.€6i]CT(ti' X^^P^- ^' fM7rAe'fao-' e/;!.7/y 

cTyjiCTOi (Te Tfqbav bva-Tvxyj irrihffxaTa. 
Op. fxides' p.L ovcra tS)V e/xwy ^EpLvvuiV 

p.icTOV fC 6\fxa^(L^, ws fia\ris es TapTapov. 265 

HA. ot 'yo) raAatya, rtV kiTLKOvpiav XdLfB^o, 

eTret ro ^etoy bvcTfxevk^ KeKTifp.eda; 
Op. 869 ro'£a /xot KepovXKci, bu)pa Ao^iov, 

oh fx etTr' 'A7ro'AAojy k^ap.vvaa-6aL Oeas, 

et /.i' €K(f)Oj3oL€V fxavLacTLV kvcTcrifp.acrLV. 270 

f3ij3\i'fcr(Tai tls deStv [ipoTifcriq X^pi, 

et /X7/ ^^ap.dy\riL yuipls 6p.fxaT0)V kp.G)V. 

ovK elcraKOViT ; ov\ opad^ kKrfjioKoiV 

To^oiV Trrepcoras yXvcfiibas i^oppoifxivas; 

251 <Tv uvv codd. : (Tv Toi Plut. Mor. p. 88 C et Orion. Anth. i. 16 

254 raxv M^V aprius tppovS»' Diog. L. vii. p. 220 {(raxppovwv 2 7 

255 /xov V: corr. u 256 alixaro>irovi codd. et 2 sed irous ex aliis 
litteris fecit M' : alfj.aTtliZeis Sext. Emp. p. 299 257 del. Hartung : 
post 270 trai. Elmsley : habuit 2, et adferunt De Sublim. 15, 2 et Plut. 
Mor. p. 901 A 258 aTpfna L : aTpefias rell. oh B : corr. B- 
259 a-d<p' Xad' oTi Matthiae 260-265 sic disponit 264-265, 262-263, 
260-261 F. Gu. Schmidt 260 KwuirtS^s primitus M : corr. M^ 
261 iepiai L2 : €i corripitur, cf. Alc. 446, Hip. 1128, &c. 264 /x' 
iov(Ta 2 alter (^&ves fie t^s jxavias avaxticpr)(ra(Ta) 266 0* '701 L P : o? 
eyu) fere rell. 269 iiTaiJi.vva(T9at M : corr. M- 270 eKtpo^ttiv L P 
271 HA. et 272 Op. praef. codd. : corr. Hartung : et ante 273 personae 
nota erasa in M 273 tjVaKouo-fT' M B V : corr. B- V- ETPiniAOT Ti brJTa /xeAAer'; efaKpt^er' aldipa 275 

■JTTCpOLS' TO. <t>ot/3ou 5' aiTi.aa-6€ 6€a-(j)aTa. 

ia- 

tC XP']/^' O-Kvoi, TTV€V\X aV^U €K TTVeVfXOVOiV ; 

TTOi irol TTod' 7)\dix€a6a h^ixvmv aTTo; 
€K KV[xdT(t}v yap av6is av yaXrjv' opca. 

avyyove, Ti KKaUis Kpdra ^elrr^ tcru) TTeTTkcav; 280 
o.la-yjuvo\xai cre, pLiTabibovs ttovcov fp.(av 
oxAof re iTap^yuiv 7Tap64v(o voaoi^s lp.ais. 

p.1) T(ji>V ip.S>V eKaTL aVVTI^KOV KaKCdV 

o-v p.ev yap eiTiveva-as Tdb\ etpyaaTaL 6' ejuot 

lxr\Tp(aov alixa- Ao^ia 6e p.epL(f)0[xai, 285 

ocrrts /x' errdpas epyov dvoaKaTaTov, 

ToZs ixkv koyoLi rfv(\>pave, tols 6' epyoLatv ov. 

olp.aL 8e TTaTipa tov e/xoV, ei Kar 6p.p.aTa 

k^Lo-Topovv VLV, p.riTip' et Kret^at xpediiv, 

TToAAa? yeyetou rou8' av €KTHvaL Atra? 290 

p.i]-!TOTe T€KOva-i)s es a-(f)ayds Sjaat ^L(f)os, 

et p.riT CKilvos dvakajidv e/xeAAe (f)(tis, 

eyw 6^ 6 T\rip.(i)v Totdb^ iKTTX.i^cr^LV Ka^d. 

Kal vvv dvaKd\.VTTT , w Kaatyvi^Ti], Kdpa, 

€K baKpv(DV T aTreA^e, Ket /xaA' d6\L(i)S 295 

exo/xez;. oTav 8e ra/^i' d6vp.T]aavT Lbrjs, 

276 6ea(paTa\ (pcurfjiaTa A 277 TrXeuMO'"»"' Brunck 278 7ro( 

semel A 279 av om. M yaKi)v' W B^ L P : yaK-nu' M : yaKriv' 

A B V : cf. 5 280 HX. praef. M-^ B- V P /cAoeis A B : corr. B^ 

Kapa P eero-' B Lt^: rieeTcr' A : eels M 6VP 281 Op. praef. 

B^ V P (re] (Toi A^ 282 ■jrapex'^^ °^- ^^ irapQfvoiv scrib. P 

6juors (sed ois suprascr.) V 283 HA. et 284 Op. praef. B 

284 pve<Tas ToS' Nauck 8e fj.01 A 286 «tt' Spos z^ : post hunc v. 

lacunam statuit Kirchhoff : o^/oTrfic-os ets ep^o;' reddit 2 287 ei/i^poj/e 
M- AB tpyois M ov om. M : add. M* 289 KTelvai xRftuv L : 
KTttvai jue xpr) rell. 291 /j.riiroTe B L P 2 : /utjttco M A V : ,ut; ttjs 

novicii 292 el] k ti M ^,ueA.A.e M A B V L 293 eyci 0' 

novicii : iyu 5' codd. tKTrAT^ercii/] (Kir\T](T(TiiV M : iKT\r](T(iV A' P- 

294 Ka<nyv7)Tr), Brunck ; Ka(Tiyvr]Tov codd. et 2 <TV IJ.OV 70 bdvov Kal dLa(f)daph> (fypfv&v 

t(T)(^vaLV€ Trapafxvdov d^- orav be (tv rrTevi^i, 

7//uas TTapovra? xpi] o-e vovOereLV ^iAcr 

i-niKovptai yap aiSe rois (^iAot? Kakai. 300 

aAA', S TciAatm, /3a(ra h(jyp.aT(av ((roi 
v7TV(p T avTivov fi\i(j)apov ^KTaOdcra 80'?, 
aLT(DV T ope^aL Xovrpd t eTTL^aXov xpot. 
€t yap TTpok(L\{/(LS 7] TTpo^rebpeM voaov 
KTr\(Trf TLV, OL)(6p.€(r6a' (t\ yap e)(co p.6vr]V 305 

fTTLKOvpov, aAAcov, w? opSs, 6/)?;juos oii'. 
HA. oi/K eoTf crvv (tol Kal Oavelv ai/57/aofiat 
Kat ^jjV' ex^eL yap TavTov rjv av KaTddvris, 
yvvr] TL bpda-(D; Trw? fxovi] (TOi6r]ao}j.aL, 
av(xbe\(j)0s diTdToip d(})L\os; et be (toI So/cet, 310 

bpdv XPV '■«S'. aAAa kXlvov ets fvvi]v biiias, 
Kal jjLi] To Tapjiovv KaK^fiO^ovv o"' eK bep-vwv 
dyav aTTobexov, ]xeve 8' eTrt (TTp(oTov Xixovs. 
Kav 1X1] voo-fjs ydp, d\kd bo^dCj]s vo(relv, 
KaixaTos ^poTOL(rLV diTopLa re yiyveTaL. 315 

Xo. atat, [f'"7"P- 

bpofxdbes u) TTTepo(f)6poi 
TTOTVidbes 6eai, 
d^dKyevTov a% diacrov eAaxer' ev 

bdKpva-L Kal yooLS, 320 

/ueAdyxpwre? ev]xevibes, aXre tov 

298 ('(rx«'aij'6 L P et yp. M : fo-xaii/e B : ytrxafe M A V et yp. 5 
302 fvraQi^ffa P 303 (riTcoj' M B : ff^rov B^ rell. et, ut vi(detur, 2 : 

aiTov Hartung Aovrpa. t'] Aovrp' M eTnfiaXov xpoi Hermann : 

tV! xpoi^/SaAf tere codd. (^dWfv M. jSaAei/ primitus B) 304 Trpo- 

\ei\l/fis yu' codd. et 2 : ^' delet Paley, cl. Hec. 438 Trpno-fSpla. recc. 
voffov primitiis L 307 aol Kardav^lv A V 309 avvdriffo/xat V : 

corr. V post 312 spatium unius versus in A 314 yofffis B V L P : 
vofftj Ab et Callistratus apud 2 : voff-fiffrjs M So^dCrjs M B L P : 

So^aCeis V : 5o|a^/; suprascr. A et Callistratus {So^d(eL in textu A) 
317 d) om. A 319) 320 eKdxfre SdKpvffi P 321 fxeXayxpS^res 

codd. evjjLeviSes om A 

EUR. III. 11 ETPiniAOT 

Tavadv aldep aixTrd\k€iTO\ at/xaros 
Tivvixevat hiKav, TLvvfjLevaL (povov, 
KadiKiTivop.aL KadLKeTivoixaL, 

Tov ^Ayaixefxvovoi 3^5 

yovov edaraT eKkaOecrdaL kvcra-as 

{xavLdbos (poLTa}Jov. (pev /xo'x^co2', 
otoov, 2» rdAas, d/aex^ets eppeLS, 
TpLTTohos 0.170 (^dTLV, hv 6 ^^ot/^o? eAoKe, 8e- 

S^djxevos dva bdTT^bov, 33° 

Lva fxeo-ojjLcpakoL kiyovTaL [j.vxol. 

10) Zev, [dvT. 

Tis eAeos, tls o8' dyujv 

(f)6vLos ipyj^TaL, 
dodCoiv o-e Tov piekeov, w bdKpva 335 

8d/cpuo-i crvfJilSdkKeL 
TTopivcDV TLS es 8o'/xoi; dkaa-Topcov 
IxaTipos aXfxa crds, 6 o-' dvaj3aK\€V€L; 
6 fxiyas oXjBos ov fxovifxos kv ^poToZs' 34° 

KaToko^pvpOfxaL KaToXo^pvpofxaL. 339 

dz^d 8e \aL(pos &s 
TLsdKaTOV Oods TLvd^as baLjxcov 

KaTiKkva-^v b€Lvu)V ttovcdv w? ttovtov 
Aa/3pots oKeOpLOLo-Lv ev KVfxaaLv. 

322 d;U7raA.€(r0' M L (ava rhv aWepa irdW^ffdf 2' 323 rivvvfxfvai 

(bis'1 B^ L P 5i/cr)v V (povou B 327 fiaviuSovs V p fjt.^x^ov'] 

iv &\\({) yp. fiox^ocv KaKwv A fjLavioBos' <pfv (pev <poiTa\eu>v fi6x&i»v 

Weil, sed <potTa\fov d producit, ut Aesch. Prom. 598 traditur 
328 oTv M^ (ex o'(uiv factum'1 Si] 6 A B V 329 otto <paTiv'] 

aTt6<paTiv A B P z/ : a.-K6<pa<Ttv V et suprascr. B : <pdriv L o ^o7Pos 

om. MA 330 e\aKe AL: ^Aa/cej/ f\aKe v M B V P 331 \iyoiv- 

rai M : corr. M* Mi^X"' Triclinius : fxvxot yas codd. 332 Si 

Zev King 334 (poivws L 335 Bwd^wv M ^ SaKpva 

om. M : add. M^ 337 S6/llov Triclinius : S6/j.ovs codd. et 2 

338 fjLarepuv A 21 8s Li/ et ^p. 2 339 ante 338 habet n : 

post34o trai. Kirchhoff : cf. stropham 344Aai/poijAP o^edpiois 

AVLP 6V]t€L OPEVTIIIi: 

Tiva yap eri irapos- oIkov ^Tepor 7/ tov aTTo 
d(oy6vo)V yafxoiv, 
Tov a-o Ta2>Td\ov, (rijiaTOai p.€ XPV> 

— Kal p.1p> fSaaLkivi obe bij oTeixei, 

MereA aos ava^, TTokXfj ajSpocrvvr} 

87/Aos opaa-dai 35° 

TOiV TavTaXLhStv k^ atpLaT09 u)V. 

0) \i\t6vavv (TTpaTov 6pp.i](Tas 

es yyjv \\(TLav, 

Xatp', evTvxLa 8' avToi ojutAei?, 

deoOev -rrpa^as aiTep riv^ov. 355 

MENEAA02 

cb h5>pa, Ti) p.(v (T rjbeo)? T:poa-bepKop.at 

TpoLadev i\d(jov, tt} 8' ib(ov KaTaa-T€Voo' 

kvk\(^ yap d\LX$€l(rav d^A.i(ws KaKOtj 

ov-nd^-noT aWrjv p.a\\ov ^lbov kcTTLav. 

Wyapep-vovos p.ev yap rvxas riTTLa-TdpLrjv 360 

KOt OavaTov, oto) Trpos bdpapTos wAero, 

MaAe'a irpoa-L(Txo)V Tipl^pav €K be KViJ.dTO)v 

6 VaVTL\OL(TL p.aVTLS €^rjyy€L\e p.OL 

N77/3e'a)s 7Tpo(f)i]Tris T\avK09, a^j/evby^i Oeds, 

09 p.01 Tob^ eTirev ip.(pav(as KaTaa-TaOeis' 3^5 

Mefe^Aae, Ketrat aos Kaa-Lyvi]Tos dav(ov, 

345 sq. oIkov (Tfpov M L : oIkov &\Xov A : oIkov &X\ov erepov B V P 
346 Twv M : corr. RP 347 Thv] twv L /j.' expV" L 348 55e 

M P 5^ om. L, add. aut ipse aut corrector supra a-Teixei 

TToSi P 349 &va^ om. codd. Dionis Chrj-s. ii. 42 : habuit 2 

7ro\Af) recc. : iroAA-^ 5' vel ttoAA^ 5' M^B^ rell. 2-. TroAi/ 5'. M B : iroAi» 
S' et' TroAAf) 7' et TroAu codd.' Dionis Chrys. : TroSbs Kirchhoff (ttj 
Tpv<p^ Tov ^aSl(T/j.aTos 7) ttjj v\f/ea>s 2) 351 tov Tavra\i5a.v Dio 

352 opfjiia-as M^AVP 356 Trt) Py 357 Trfj v: ■nol P 

358 a9\ia)s M^ L : &e\tos M : a0\iois rell. 360 e-irricdo/j.Tiv 

Heimsoeth 361 <v\ee' l«j V 362 fxa\fav primitus M 

364 rAaC/foj] navTis M et T\avKos in rasura habet B 365 rrfS' 

M A V L P : TaS' B / fortasse i/Kpav^s KaracTTaeeis M A B L P : 

Tropao^Ta^eis V/ 

11* ETPinTAOT 

KovTpoia-LV akoyov TrepLTTerriov Trawfrrarots'. 

oaKpvoiV 6' €7Tkrjcra' €p.e re kuI vavras ep.ovs 
TioWQtv. eTret 8e NawTrAias y\fav(a yOovos, 
ijbrj hajjLapTOS evOdb^ €^op}j,u>ix€vi]^, 37° 

boKMV ^OpicrTTjv TTaiba tov ^Ayap.ep.vovos 
<pikaL(TL X^^prrl TrepL^aXeLV Ka\ |U7jre'pa, 

fa)? eVTV\OVVTaS, (.kXvOV okLTVTTMV TLVOS 

TTjs TvvbapeCas TratSos avoa-LOv (povov. 

nal vvv OTTOV Vrti' etTrar', £) ^eai^tSe?, 375 

'Ayaixefxvovos ttols, o? to. oetV iTkT) KaKo.. 
ftp4(j)os yap Ti]v tot' ev KAvrat/x7^(rrpas ^epolv, 
oT e^ekeiTTOV p.e\a6pov es TpoCav l(Lv, 
cofrr' ovK av avTov yvcapCcraLp,' av el(rLh(av. 

Op. o8' et/x' ''OpirrTrjS, Mere'Aea)?, ov {(TTopels. 380 

eK(k)V ey(x> ctol Tap.a p.r]vv(T(a KaKa. 
t5>v crwv he yova.TOiv TrpodToXeLa OLyydvoi 
LKeTi)s, d(f)vk\ov (TT6p.aTos e^diTToov Atra?" 
a-Q)a-6v pJ' d(f)X^aL h' avTos es KaLpbv KaKwv. 

Me. 2» ^eot, rt kevaa-^a; TLva hehopKa vepTepcov; 385 

Op. ev y eLTTas' ov yap (u> KaKOLS, (pdos 8' opw. 

Me. b)s i]ypL(o(TaL TTkdKap.ov av\ixrip6v, Takas. 

Op. ovx 17 TTp6ao\\rLS }x\ dkkd Tapy alKL(eTaL. 

Me. heLvbv he kevcrcreLS 6p.p.dT0)V ^i]pals KdpaLS. 

Op. Tb acapa (f^povhov Tb 8' ovop ov kekoLire p.0L. 39° 

Me. 0) TTapd k6yov jxol ai] (fyavela^ dp.op(f)La. 

367 apKV(TT(i.Tois Nauck 368 re om. A 370 elopfiuinfvon 

primitus M 372 irepLKa^ilu L : cf. 2 M avT\ tov TrtpiXa^uv 

373 aXiKTVTrivv codd. et 2 M 2 B : corr. Byzantini 374 TratSis] 

BvyaTpos V et yp. M 378 f^eKnrov codd. : corr. Byzantini 

380 S5' L P A2 B2 1; : 55' M A B -yp. P (5)5' V) 381 fx7)vv(r(a M B L P : 

ar)u.avS> AV: fxrivvo) Wecklein 383 a(pv\\ov codd. et ut videtur 2 

et Hes3'ch. (a.(pv\\ov aTOjxaTOS' EvpnriSris 'OpeVTj?) : a(pv\\ovs 2 V et 
indez; 384 aiiT^s (' ipse quem speravimus ' codd. : outoj/ Schaefer 
389 Seivov Te L 390 e\\e\onre Wecklein : cf. 2 els ovojLia n6voi 

\e'nreTaL to. efii fioL M V : yue rell. 391 Trapd\oyov fere codd 

o-Ji M B : corr. B^ opK^Tii:^: 

Op. 06' et/xt ixrjTpos TTJ^i TakaiTTiapov (fiovevs. 

Me. ijKovcra, <^(.ihov 8'' okiyaKis kiyeiv KaKa. 

Op. (/)ft8o/xe^'' 6 haijxoiv b' €i ifxk 'nXovcno^ KaKu>v. 

Me. ri y^pijjj.a Trao^xets; rts' o"' aTTokXvcTiv voaos; 395 

Op. 7/ (rvv€(TLi, ort crwotSa 8etV ilpyacrixivos. 

Me. 77(5? (^r/s; (ro<p6v tol to cra^pe^, ov to p.i] aa(f}es. 

0/3. kvTTi] p,dkLcrT(x y y] hia^Q(.ipovad /xe — 

Me. hi.un] yap r] deos, dAA' ofxojs ld(nixos. 

Op. piaviat T€, fXTjTpos aip.aTos Tifxcopiai. 4°° 

Me. yp^co 8e Awcttjj tt6t€ ; Tis 7}]xipa roV 7)i^; 

Op. cy 17 r^iAatfOi; fxr^Ttp i^dyKovv Td(p(i). 

Me. TT^Tepa KaT olkovs ?) TTpo^rehpevcov Trvpq; 

Op. vvKTos (j)vkd(ra(x)V oaTdoov dvaipeaLV. 

Me. Tiapijv TLS dkkos, os aov wpOevev hi]xas; 4^5 

Op. nDAdSrjs-, 6 avvhpwv al]xa /cat p.riTpbs (f)6vov. 

Me. e/c (j)aa]xdT(ov he rdhe voaels' TToiojv vtto; 

Op. eSo^' tSeti' rpets vvktI TTpoa(f)€p(LS Kdpas. 

Me. otd' as fke^as, 6vop.daaL 8' ov jSovko^xaL. 

Op. aep-val ydp' evTTathevTa 8' dTT€Tp€7Tov keyeLV. 4^° 

Me. avrat cre jSaKX^vovaL avyyevrj (f)6vov ; 

Op. OLpLOL hLo}yp.S)V, ols ekavvojxaL Tdkas. 

Me. ov heLvd Trdcr^ety Setm tovs elpyaap.ivoVi . 

Op. dAA' ecrrti' r]p.LV dva(popd ttjs av]X(f)opds. 

Me. p.1] ddvaTov etTTJ/s* tovto ]x€v ydp ov ao(p6v. 415 

393 oAiydKis codd. et 2 (AeiTrei rl SxTTfj : interpunxit Verrall 
394 €(s dfxe codd. : cf. 736 395 'OpeVro rXrifjioy, ris a S!ob. fl. 

24. 5 (nullius momenti) o-' om. M L 397 toj] rt M L P et 

primitus A 400 /xrjTplis L P et, ni fallor, 2 : ixy)Tp6s 0' rell. 

Tificiipiat codd. et 2 : TijJLOipia fortasse 2 B 402 TaXaivrjs fx.7]Tphs 

f^uiyKow rdcpoi/ 2 itemque yp. 2, unde B^ vel B^ in textu 403 trvpa] 
Tacjxp L 406 UuAdSris y' KirchhofT 407 e/c (pafffidTooi''] (pavra- 

fffxdTwv O i/Trol Tivoiv vel TaKav Reiske 408 €5ei|' primitus M 

410 tvnaiSiVTal (vTraiSevTai V: aTraiSevTa B- V- L ; et (inraiStvTa et 
aTraiSevTa 2 aiziTpi-Kov Hermann : airoTpi-nov codd. et 2 \S( Xtytiv 

aTroTpeirov L) : aTTOTpiTnj Musgrave et fortasse 2 {KaKoos ttohTs) et cod. 
Thessalon. 411 o-iryyej'?) (povov 2 (AetVei 77 5((i, 'iv' ^ 5ia t^c tru^- 

■yec^ (^(jcoi/' et (^();/o»' suprascr, M: o^y^^ej/ei (^(>»'^ codd. 415 BdvaTov 

codd. et 2 f».y om. P /PS' ETPiniAOT 

Op. 4>ol(3os, KeAei/fra? Trarpos eKTrpa^aL (f)6vov. 

Me. afj.ade(rT€p6s y ojv tov KaXov Kal Tfjs bLKi]s. 

Op. hovXevoixev deoXs, 6 rt ttot tl(TLv ol Oeoi. 

Me. KaT ovK a[xvveL Ao^Cas tols croXs KaKols; 

Op. /xeAA.e6* t6 O^lov 8' ea-Tl tolovtov (^vcrei. 420 

Me. TTOTov ^(jpovov he ixrjTpbs ol^ovTat TTVoai; 

Op. iKTOv T6b^ 17/xap' Irt TTvpa depfxrj Ta(f)ov. 

Me. ois Ta-xy [X€Trjk96v cr aXp.a /a.7jre'pos OeaL 

Op. ov (ro(f)6s, a\r}di]s 8' e? (f)i\.ovs {((fyvv (p(.Kos.) 

Me. TTaTpds 8e 8^ tl o-' ax^eAet rtju.copta; 425 

Op. oi/7rco* t 6 a€\A.ov ?>]_ j ^ov aTTpa$LCf. kiydi.^ 

Me. ra Trpoj 7ro'Ati; 8e ttcS? e;(et? 8pao-a? ra8e; 

Op. iXL(rov}xe6^ owrco? wrrre p.7) TTpo(r€Vve7T€i.v. 

Me. ov8' rjyvLcraL (r6v aljxa KaTO. v6p.ov \€polv; 

Op. eKxAj/Ojuat yap 8(u,u.arcoy OTTOt /xo'A(o. 43° 

Me. rtre? TroAtrcoi' efa/xtAAwi^rat o-e yy/?; 

Op. Otaf, ro Tpota? p.la-os ava(fiipujv TTaTpL 

Me. o-i;!'?/''^' naAa/A7/8o'j? o-e rt/xcopet (f)6vov. 

Op. ov y ov ix€Trjv fxoL' 8ta rptcoi' 8' a7ro'AAu/xai. 

Me. ri? 8' aWos; 17 Trou roiy air' AtytV^oi) (f^Lkiov; 435 

Op. ovrot /x' v^piCova-\ S>v tt6\ls tcl vvv k\v€l. 

Me. \\yap.€p.vovos 8e a-KrjTTTp' ea o-' exeti' 7ro'At?; 

Op. TTO)?, otrti/e? Cv^ ov'^ ^<^^' ^/j^&S' ert; 

416 TraTphs Hetnsterhuys : nnTphs codd. 417 -y' om. P 

418 dfflv 01 dioi P: 6(0-1 diol rell. et Justin. de mon. i. p. 126 
423 nnrphi at P : ixr)TpaJDv Nauck 424 etpvu <pi\os Brunck : (^vs 

naKos codd. : tres versus hic quondam fuisse Op. ****»« Me. «** is 
<pi\ovs ecpvs KaKos. Op. ov ao<p6s oAi^Orjs 5' «-:■* censet Kirchhoff 
425 ris <r' M A B 429 ffhv . . . xfpo'"] C'^'' • • • x^P'^" suprascr. 

B {ffhv 5) voaov M : vofxovs rell. 430 iKKXiiofxai M B L : 

eyKKeiofjLai A P : fK^iKouai sed fia\ in rasura scripto \" oiroi V : 

Sirrj rell. 431 iro\tToov 5' B : ■koMtwv ff' Wecklein o-f -y^s codd. 

etS: o-T €77?$ Wecklein : cf. 443 sq. 433 (povosAPv 434 o5 7' 

ou L P : 8 7' 011 M- : ov 7' ov M B : ovk ov A d : ovkovv V 5:' erfpwv 5' 

Madvig Weil 435 ^^ ou Pale\-, cf. L T. 930 a.Tr''] iror' Wecklein 

436 oyT-oi M 437 ff' *'x«"' V ■to'Ais in rasura b 438 ttus tl 

Tives A versum om. B : corr. B^ w oi^Ei:Tii:£ 

Me. tC bpoivT(9 6 Ti KoX (Tac})ks execy el-dv e//ot; 

Op. \l/i](f)os KaO' i]H(ov otcrerat Tf/S' ijfxejjq. 44° 

Me. (f)ivyeiv ttoKw Ti^vd' ; i] dav^lv 7) /x?/ Oavttv; 

Op. 6ave.Zv vtt' ' a<TTCi>v Kev(rLij.(o TTtTpdifxaTi. 

Me. Kar' ovx' (f)(vyeis yrjs VTrepliakajv opovi; 

Op. KVKk(ji yap etAto-o-d/xe^a TrayxaAKOis ottXols. 

Me. ibiq TTpos ey6pQ>v r] itpos 'Apyeias x^pos; 445 

Op. TTavToiv Trpoj do-rcDi;, ws ^dfw /Spaxvs Ao'yos. 

Me. S /uteAeoy, 17KCIS avfx(f>opas es Tova^aTov. 

Op. es o-e eATTts ^/:x7/ KaTacpvyas exet KaKcov. 

dAA' adXCcos irpdcr^Tovcnv evTvyifS p.o\oDV 

fxeTabos (f)C\oicn a-oi(Ti cri]S evTtpa^ias, 45° 

Kat /17/ /ioVos ro xpr^a-Tov aTToXajScov ex^t 

dAA dyrtAo^y Kat ttovoov ev rw fxepei, 

xdpiras iTaTp^oas eKTivcov es ovs (re bel. 

ovofia ydp, epyov 5' ovk exovcriv ol ^(Xoi. 

ol ]X7] 'ttI raio-t a-v]X(f>opais ovTes (f)LhoL. 455 

Xo. Kai /xT/i» yepovTL bevp' afxiKKdTaL TTobl 

6 STraprtdrTjs Tvvbdpecos, //eAd//7re7rAos 

Kovpa re OvyaTpos TrevOLfxo) KeKapfxevos. 
Op. dTT0)k6]xi]V, Mere'Aae* Tvvbapeo)S dbe 

a-TeL\eL iTpbs r]p.ds, ov fxdXLaT aibcas //' exet 460 

es 6]x]xaT ekOelv tolctlv e^eipyacTfxevoLs. 

Kal ydp fx eOpexj/e afXLKpbv ovTa, TroAAd oe 

(f)L\:^fxaT e^eTTKrfore, tov ' Ayafxefxvovos 

TTalb' dyKdKaLo-L TTepLcf^epcov, Ar]ba 6' dp.a, 

439 o Tt KaVj iav Se ypd<pijTai t) rl, 6 arixos ovtoos' tI Zpwvns ; r) ri 
Kctl (Tacpes elireTy ex^'*; 2 corrupte exfis eiVei)/ LP: nTreTu exf'^ 

MABV -^ Tt Kul aacptiis elire7v ex^'^ '' Nauck 442 acTTuv in avTOiir 

correctum in A 443 inrepfidWwu AV 444 elKovixeada 

J. M. Gent : elpy6/j.e(r6a Wecklein 445 apyeiwv V yp. x^ovos 

2 V 446 ^paSvs primitus M 448 ij/j.ri'] ^ y ^ (sed y in 

rasura^ M 453 eKTeivwv A V P : corr. vp 458 re om. A V 

461 To7cnv Tifj.apTriiJ.evots V 462 edpe^i^a primitus M <T/j.iKphv 

AB L : jxiKphv relL 463 i^eicX-qacre primitus V 464 A^Soi B ETPiniAOT 

TifJLOiVTi /x' ovblv rjcrcrov ?) Atoo-fcopa)' 4^5 

ois, S» TakaLva KaphCa xf/vxri t kjxr], 
aTTiboiK ajuoi/3as ov Kakd^. Tiva (tkotov 
Ad/3oo -TTpoauiTTio; iroiov kTTi-npoa-div vecpos 
6u>fxai, y€povTos 6p.p.dT(av (jjevyuov Kopas; 
TYNAAPECS 

TTOV TTOV dvyaTpbs TTjS €fJ.i]S tbai TTOartV, 47° 

MeveKaov; eTrt yap T(S KAvrat/x^jo-rpa? Td(f)(a 

■)(oa.s x^opLevos €Kkvov ws e? NauTrAtW 

^KOt (Tvv aAo'xw TToAuer?]? crecr(^(rp.evos. 

aytTi. /xe* Trpos ^ap Se^tay airoij ^e'Aco 

orras d^nrda-acrdai, \p6vi.os ^l^TihoiiV (j)ikov. 475 

Me. o) TTpicrj3v, xaip^, Zrjvbs oixokeKTpov Kdpa. 
Tv. S) xottpf '^ct' <^^> Mez^e^Aeo)?, KTjh^vp.^ ep.6v. 
ea* ro ixiWov ws KaKov Tb pii] et8e'mt. 

6 iJ.riTpo(f)6vTr]s o8e Trpo hitijxdTUiV hpdKiov 

Q-rtA/Jet vocrdohiLS da-TpaTrds, crTvyi]ix kp.6v. 480 

Mei^e'Aae, Trpocrcpdeyyi] vlv, dvoaLOV Kapa; 
Me. rt ydp; cfyikov ]xol iraTpos kcrTiV eKyovos. 
Tv. K€ivov yap ohe TricpvKe, TOiovTos yeycas; 
Me. 7T4(f)VK€V' et 8e hvcrTvx^^, Tt/x?]re'os. 
Tv. l3€j3ap(3dp(a(Tai, xpovios odv iv ^ap^dpois. 485 

Me. 'EAAr/rtKo'i; rot Tbv bfxod^v TLfxdv dd. 
Tv. Ka\ tC)v vojxcov ye [xr] iTpoTepov etvaL Oikeiv. 
Me. TTav Tov^ dvdyKTjs hovkov ecrr' iv rots crocfiols. 
Tv. KeKTr]cr6 vvv crv tovt, eyo) 8' ov KTr]cro]xai. 

465 TiiiuvTes fx^ : corr. f: Ti/ia)»' t' eyu' A 5(00-K({/?oys B^ : Sioa-Kopce 
w in rasura 6 : Sto(TKOupu* M 467 oTroSeScoK' L 472 ^si^Mfi^oy ^^ 

473 'J'fe« P 475 ^(riro(r0a( V : a.iTo(nra.(Ta(T6ai P x/"^''"'* ^ ^'^ 

primitus B : xp({'"o»' AVL P B^ vel B- 476 Si x^-^P^ Trpea^v Porson 
478 /co/cbi/ fj.ii B versum del. ea solo relicto Wecklein 481 aKo- 

BapTov Kapa yp. 2 484 /j.iarjT^os suprascr. v 485 fv fiappdpois'] 

a.(p' eWdSos yp. M z» et Apollon. Ty. Epist. 34 486 toi] ti A et in 

rasura P 487 tIv in tuv corrcctum V 488 TrdvT ox)\avdyK-r]s M 

489 vvv co(J(d. OFE2Tii:i; 

Me. opyrj yap ctjua aov kuI to yfjpwi ov crocliov. 490 

Tv. TTpos roV8' dycby rts a(TO(f}Cas iJkcl mipi; 
(i TO. Kaka TTaa-L (f)avepa Kal to. p.!] Kakd, 
TovTov tCs avbpciv ey€Vf.T aavveTooTcpos, 
oaTis To fxev hiKaiov ovk eaKtxf/aTO 
ovo' rjkdev iirl tov kqlvov 'Ekkrjvociv vopLov; -195 

e7re6 yap i^€7Tvev(rev ^Ayap.ep.v(j)V jiiov 
"^TTkr^yds dvyaTphs ttjs ep.i]s v-nep Ko.pa'^, 
atcr)^L(rTov €pyov — ov yap aiveac») Trore — 
XPW o.yTbv eTTLdetvaL jjikv a'(.p.aTos bLKrjV, 5°° 

oo-iW hLcaKOVT, kKJiakeLV re h(jip.dTU)V 
fxrjTepa' To (r(o(f)p6v t ikafSev dvTl (rvp.(f)opds 
Ka\ Tov vofjLov T CLV eLX€T evo-6/3?/s r' av rjv. 
vvv 8' h Tov avTov haLp.ov rjkde p.r]Tepi. 
KttKrfv ydp avTrjv ivhLKcos rjyovp.evos, 505 

avTos KaKLcov fJLrjTep^ iyeveTo KTav(av. 

€p-^(rofJLai 8e, Mevikeoos, Toaovhe crv 
ei Tovh^ dTTOKT€LV€L€v 6ju,o'Ae/crpos yvvri, 
X&) Tovhe TTals av p.r]Tip dvTa-noKTeveT, 
KCLTTeLd^ 6 KeCvov y€v6[xevos (f)6v(i) (f)6vov 5^0 

kvcreL, TTepas hr] ttol KaKwv iTpo(3r](T€TaL; 
KakQs iOevTo TavTa iTaTepes ol TrdAar 
is o/Lt/xdrojy fxev oxf/LV ovk elo)V Trepdv 
ovh' ets dTTdvTr][x\ oaTLS at/x' exoov Kvpol, 
(pvyala-L §' oo-tow, dvTaTTOKTeLvetv oe //?/. 515 

490 rh om. L 491 a.ywv ris codd. ayciva Greg. Cor. rhet. 

vii. p. 1272 Walz aaocpias Bothe : ao^ias codd. 2 et Greg. Cor. : 

■nphs ToVSe (Tocplas ris tt.v aywv rfKoi Tre pi ; Porson 493 iyever' B^ O : 

'yever' P: yivir' MABVL: y4yoviV Nauck 497 irXrtyris A 

TTJs ifxris Ouyarphs M A : lectio dubia : cf. codd. El. 123 inrip] vtt' is 

Herwerden, idemque voluit v Kapa duyarphs ttjs if).rjs ^rATjyeh i/Vo 

Brunck 500 XPV^ S' V 501 SiciKeiv r' M 502 avTlLP^S: 

hv T^s M A B V / et 2 altcr 504 fxrjTpi L : ccrr. / 506 fxnTip' 

«^eVeTo Porson : e^eVeTo /iTjTepa fere codd. (^eVeTo V : 'yev^ToP): yiyovi 
lxr)Tfpa Reisig 507 (re] ye L : o-e / 511 S^ LB^ : Se B rell. 

Tro?] TTTj L 514 K-i/pe? ex Kvpol ui videtur factum A L 515 oo-joCi' 

M et 2 M : oaiovv VB : waiovv M^ A L P 6 j/ et 2 avTairoKTrivai V P ETPiniAOT 

aUl yap et? eju,eAA' ive^ecrBaL (p6v(a, 
t6 koLcrOiov iJ.Laa-fjLa Xafxjiavu>v \epolv. 

kyui 8c /xicrw }xkv yvvalKas avoaLovs, 
Trparrjv 8e 6vyaT^p\ 11 ttoo-lv KaTeKTavfv 
EKevrjv Te, T7/y «77/7/ aAo)(oy, ovTror' atr-eVco 520 

ov8' av TTpocreLTTOLix' ovbe <Te Cv^^> KaKy-i 
yumiKos kXOovd'' ovv^k es Tpotas Trihor. 
ap.vvQ) h\ oa-ovTtep hvvaTos et/xt, to) 2'o'/j,w, 
To 6ripLU)hes TOVTO nal fXLaLcfiovov 
iravoDV, o Kal yijv kol TTokeLS oAAvo-' det. 525 

eiret TtV eixfS. a> TaAas, ^vxrjv t6t€, 
OT f^€l3ak\€ ixaa-Tov i/ceTevov(ra rre 
txrjTtjp; eyo) juez' ovk t8a>i' TaKet KaKa, 
haKpvoLS yipovT 6(p6aXfxov eKTT/Kco ToAas. 
'h' (8') oSz^ Ao'yot(ri Tots €p.ois £]xoppo6eL' 53° 

/xto-?5 ye Trpos 6€(ov Kal tlv€LS p.rjTpos hiKas, 
[xavCaLS a\aLV(av kol ^o'/3ots. Tt p.apTvpoiV 
aXXodV a.KOV€LV 8et /x', a y' eLrropav ~<xpa; 

0)? oui' ay etd?/?, Mez'e'Aea)S, toXctlv deols 
1X1] TTpaa-a^ ivavTC, w^eAeti^ tovtov 6ek(av, 535 

ea 8' VTT^ aa-Tiov KaTacpovev^rjvaL iTeTpOLS, 
7/ /x?/ ^7TLJ3aLve 27rapTtaTt8os ^.^oro'?. 
6vy(XTi]p 8' e/xT/ ^aroCo-' eiTpa^ev erotKa* 
dAA' o{/)(t 77pos To{S8' etKos 7)1; avTi]v 6aveLV. 
eyo) 6e Takka [xaKapLos TTi(f)VK aviqp, 54° 

77A7/y e? 6vyaT€pas' tovto 8' ovk evhaLp.ov(a. 

516 e/j.e\\' evft^iffdai V : ijxeWfV e^eo-ffaf rell. ^Jvy M B L P : 

<?)3Vou A V B2 517 xepo?v V L P : xepos M A B 519 ^ M B 

f^ W) KareKTetvei' M V 520 re] Se L 522 e'Ae(irT' oSrf/c' 

M (sic^ : ovveK' f\66vT L «s hic AV 523 d|tw(o codd. 

527 6|e'/3a\€ L 530 5' oZv Hermann : oZv codd. : y' oiiv Schaefer 

531 -ye om. P: ffv recc. : t6 Porson 532 /cal om L: add. / 

535 TouTaif M : corr. M" 536 sq. cf. 625 sq. : 537 del. Hermann : 

etiam 536 del. Briinck, sed cf 564 537 iri^ave M 538 tviiKa 

sed Ka in rasura M^ : ivhiKoos Kirchhoff 539 ?tv iiKhs L ol— jji' 

om. P opE2Tn:i: 

Xo. ^)/A(0r6s UfTTLS tVTVy^1](TtV (S TtKva 

KoX 1X1] ^7nm]]iovs (rvix(f>opas (KTrjcraro. 
Op. o) yipov, eyw tol i:pos «re bdfxaLvoi k4y€Lv, 

oTTOv ae /xeAAo) 0-771; re kvTn](r€iv (f^ptva. 545 

ey(S8', avocTLOs eljXL jxr]T€pa KTavcav, 
o(rLos 8e y' (T(pov 6vo}xa, TLixcopm' TraTpL 

a-mK6iT(a hr] tols koyoLCTLV eKTTohojv 
t6 yTjpas rjixXv t6 (TOV, 6 ]x eK7T\j]a(TeL \6yov, 
Kal Kad' obov (Tp.L' vvv 8e n-i]v TaplSu) rpLya. 55° 

TL xpi]v fxe bparraL; bvo yap avTLdes bvo^LV 
Traryip fxev €(f)VTev(rev fxe, ai] 8' eriKre ttols, 
t6 a-nepfx apovpa iTapakafiov^T akXov irapa' 
avev 8f TraTpos t4kvov ovk etr] 77or' av. 
(koyLrrdpL-qv ovv rai yevovs ap^r^yiTT] 555 

ixakkov /le (f)vvaL rrjs VTTocrT(icrr]s Tpo(f)as. 
1] a-i] 8e 6vyaTr]p — fxryrip albovfxaL kiyeiv — 
IbioLcrLV v]X€vaLOLa-L Kovyl o-(o(f)pocnv 
is avbpos f](.L keKTp'' ffxavrov, r]v kiyio 
KaKws (KeLvi]v, (^fpS)' Ae^co 8' ofxo^s. 560 

Aiyicr^o? ?]r 6 KpvTTTOs kv bofxoLS ttoo-ls. 

TOVTOV KaT€KT€Lv\ f-TTl 8' idvCTa p.r]T€pa, 

avoaLa fxev bpQv, akka TLfxoipm> iraTpL. 

€0' ols 8' aiTeikels w? 7T€Tpo)6rjvaL fxe xpv,, 
CLKOVcrov (os aTTacrav 'EAAa8' ax^eAo). 565 

et yap yvvoLKes €s ro'8' if^ovcrLV 6pacrovs, 
avbpas (f>ov€V€LV, KaTa(f)vyas iTOLovfxevaL 
€S T€Kva, fxaa-TOLS tov ekeov 6r]piop€i'aL, 

542 tivTvxv^rev B V : fvTvxvxev M 542, 543 Diogeni (leg. 

Dicaeogeni) tribuit Stob. fl. 75, 10 legens eV TfKvois | koI /J.rj 'iria-TjfJLOis 
ffv,u<popats uidipfTo 545 ottow ye yufXAo) ariv ti Musgrave Ai/ir?)- 

aai V 546 67^5' Hermann : iyw 5' codd. : mavult 546 sq. post 

550 traicere Hartung 547 5' tTepov M V 551 Svo'ii' • \6yai 

Nauck 556 /j.aWov /iif (pwai Verrall : fj.a\\6v fx a/xvvaL :vel d.uwai 

ABV: /LiaWov a/jLvvai (vel afj.vvai) M LP: KaWiov e./ivvi'tv Kirchhofl" 
559 ejTj P 561 6] 01 Nauck 564 xpri) 5f i" V L 566 r]Kov(ri V 

Opdffos B V : corr. b /1 ETPiniAOT 

Trap' ovbev avrals r^v av okkvvai TToa-ets 

(TTiKkrjix' k)(ova-ais o tl Tvyoi. hpaaas 8' eyoj 570 

hdv, ws av KoixireXs, rovb^ eTravcra tov v6[j.ov. 

}xl(t5>v 8e fJLrjTep^ erStKcos a~oikea-a, 

iJTLS p.e&' ottX.(x)V avhp' a-novT Ik hMixaTuiv 

TTaa-rjs virtp yrjs 'E\kdhos aT paT-qXaTTjv 

TTpovhMKe kovk eauta-'' aKrjpaTov Aexo?* 575 

€TTel 8' apLapTOva^ rjO-OdT, ov\ avTi] hiKriv 

€iTe6i]Kev, a\X.\ b)S pLi] hLKr]v hoLrj TroVet, 

e0-jp.LO}a-€ iraTepa Ka7T€KT€LV ifxov. 

TTpos OeGtv — kv ov Ka\Q) nev kp.vrja-6r\v 6eu>v, 

(povov hLKa^iov' el he 8?/ to. fxrjTepos 580 

o-Ly^v eTTrjvovv, tl //,' av ehpaa^ 6 KaTdavu>v; 

ovK av }xe p.La-(ov dvexopev ^EpLVvaiv; 

1] prjTpl piev TTdpeLo-L avp.[xaxoL 6eai, 

T(2 8' ov TTdpeLaL, pjdWov rjhLKrjjxevi^; 

crv TOL (pvTevaas dvyarep', oj yepov, KaKr]v 585 

dTT(a\ea-ds {xe' 8ta t6 yap KeLvrjs 6parros 

-aTpos aTepi]6els eyev6p.r]v p.r]TpoKT6vos. 

opas, '08u(To-ecos d\o\ov ov KaTeKTave 
Tr]\epiaxos' ov ydp eTreydjxeL TTocreL iTdaLV, 
}xeveL 8' ev olkols JiyLes evvaTr]piov. 59° 

opas 8' 'AttoAAcoi'', os- peaop.(f)d\ovs ehpas 
vaioiv ^poTolaL (TT6p.a vep.eL aa^^earaTov, 
(h 7TeL66p.ea6a TTdv6^ oa' av Kelvos \eyr]' 
rovru) 7TL66p.evos ti]v TeKovaav eKravov. 

569 irap'] TrapS' M ^v ti.v avTa7s V 573 aTr6vTa Sw/xdTwv H 

574 yrjv M 575 effcoaev codd. 576 oiiK avTT) M 579 iv 

Ov] OVK €V P 580 IXaTfpOS M A 581 6] OV W- 585 TOl 

om. M y4pu)V primitus P 586 rb yap recc. : yap t6 codd. 

588-590 del. Dindorf : citat Clem. Alex. Paed. 3, p. 279 588 ovk 

iKTave P 589 iruffiv ■nSffei V 590 evvaffTripiov codd. 

591 S' om. M P 'AiroWwv' M^ A B L P: 'AiroWcov M V 592 vaiei 

^poTolffiv €is a^6/xa vefiwv ffa(piffTaTa Clem. Alex. Protr. p. 65 corrupte 
593 ireLBotJ.eQa. M tKtLVos P \iyei L : corr. / versum om. 

Clemens. del. Nauck 594 tovt(}>] Kelvcji Clemens ireid6/j.evos 

codd. et Clemens (Kelvov ij-yeurO' avornuv kuI kt€U'€Tc 595 

e/ceu-o? iJnapT\ ovk €y(a. tC xPV^ M^ ^pav; 

7} ovK a^toxpeo)? o debs ava(f)epovTL fxot 

ixiarrfxa Avcrat; 7701 ris ovv Ir' av (pvyoi, 

(l p.i] 6 Kekevcras pvcreTaC /xe /x?/ Oavetv; 

aAA' o)? p.ev ovk e3 /x?) Aey' etpyacTTai Tade, 'Joo 

7;/Ary 8e tois hpaa-aaiv ovk evbatfxovoD^. 

yap.01 8' oVots fikv ev KaOeo-Tacnv ^poTuiv, 
fxaKapLOi aiwz.'* ols be p.rj TtLTTTOvaLv ev, 
TCL T ivbov eio-t Ta re OvpaC^ hvcrTvx^LS. 

XoJfatet yvvaLK€s efj.TTob(i>v rats crvp.c^opaLS 605 

ie0vo-az' avhpG>v Trpo? r^ 8vo"rv)(eVrepor. 

Tv.le-Tret Opacrvvrf kov^ VTrocrTdWy X6y(a, 

ovTU) 8' afieL^i] fx wa-Te fx aX.yrjcraL (ppcva, 

fxaXkov fx avd^eLS eTrt (tov i^eXOclv ^ovov 

KaXov TTapepyov 8' avTo Orfcrop.aL Txovoiv 610 

dv (xviK TfkOov Ovyarpl K0(rfx-qa-(i)V Td(f)OV. 

fxoXoov yap ets eKKXrjTov 'Apyetcoi; 6)(\ov 

(Kovaav ov^ kKovaav iiTLaeLao) ttoXlv 

ao\ aff T d^eA^T/, Kevaifxov bovvaL hLKr\v. 

fxdXkov 8' iKCLvri aov Oavelv eaT^ d^ia, 615 

7} Tr] T€K0var] o*' rfypiooa^ , es ovs det 

TT€pTTOva-a fxvOov^ eTTt To hvap.€V€aT€pov, 

dv€LpaT dyyeXXova-a tcl ^AyafX€p.vovos, 

Kal TovO^ — .6 fXLar]a€Lav — Atyto-^ou Ae'x^os — 

Ot V€pT€pOL 0€OL' Kttl yCLp kvOdh^ r)v TTLKpOV 620 

595 Kreivare Clemens 596 XPW B P : xPV M V : xP^ •^ ^ : 

cf. 551 597 ^] f' M- 59& ir^ Tis «t' &;/ t/jy^Tj L : ovv suprascr. / 

602 '6(roi L 603 (Tvfnriirrovaiv V : Trirvovcri.v codex A Stobaei 

fl. 69. 13 604 ^vffrvxT) L 606 e/s T^ V Svcrxfpecrrfpov 

recc. : Suo-ruxfCTaTov Stob. fl. 73. 34 609 avd^ets M ABVL2 

{irapopfj.ricreis) : avd\i/eis P eh <rhv V i\de7v H 611 e'lveK' 

V : oi/Ve/c' rell. evyarphs suprascr. B^ 612 oxAoj'] xop"" L 

613 oux eKovffav Canter: ovk aKovcrav codd avaffeiffai V yp. A: 

eKireiffo) A 615 ^aj^e?;' eira^ia Elmsley 616 ff' om. L : add. / 

618 aiTayyeWovffa M et 2 {Kara koivov rh aiTayyeKKovffa : fortasse 
uveip' anayyeWovffa) 620 iriKpd Paley ETPiniAOT 

eo)? vcprjyj/c 8a)/;x' avrj<paC(rTio TTvpL 

MeyeAae, (rol bk rab^ kiyui bpdcru) re Trpo'?* 
et TOvpLOV e)(^09 evapLdfJLrj Kijbos r' ifxov, 
p.!] ra)8' ap.vv€iv (f)dvov (vavTLOv ^eots" 
ca 8' vtt' dcTToiv KaTa<pov€v6i]vaL TreTpoL^, 625 

^ fxr] ''TTL^aLVe ^TTapTLaTLboi X^^^<^'^' 

Too-aur' aKOva-as l<t6l, /xrj8e 8i»o-o-e/3ets 

eA?;, 7Tap(aa-as €Vcre(3€aT4pov9 (pikovs' 

rjpMS 8' oTr' otKcoy ayere ra>y8e, 7rp6(nro\oL. 
Op. o-ret^', w? ddopvjBojs ovttlojv fjpXv \6yos 630 

■7r/)05 roV8' LKrjTat, yrjpas aTTO^vyoiV to aov. 
M^eveXae, ttol crbv 7ro8' eTrt crvvvoM KUKAet?, 

bLTTkrjs p.epL}ivr]s bLTTTvyovs Loiv obovs; 
Me. tacrov' ev kp.avT(a tl crvvvoovp.€vos 

OTTOL TpdTTOifxaL Trjs Tvx^s dfxriyavGf. 635 

Op. p.-q vvv TripaLve Tr]v b^KTjaLV, ctAA' e/xov? 

Aoyouj dKov(ray TTp6(rde, ^ovkevov t6t€. 
Me. Ae'y'' eS yap eiTras* eo-ri 8' ou o-ty?; Ao'you 

KpeL(rcruiV yivoLT dv. ecTTL 8' ov a-Lyr]S Ao'yos. 
Op. keyoLp.^ dv rjh]. Ta p.aKpd tG)V crpLLKpQv k6y(x>v 640 

kTTLTTpoa-^iv ka-TL Kal aacpi] puXkov KkveLv. 

e/xot av tG)V a^Stv, Mez^e'Aea)s, ixrjbev bCbov, 

d 8' eAa/3es d7ro'8os TTaTpbs ip.ov kaf3d)V Trdpa. 

— ov \pr]p.aT tLTTov \pi]]xaT, i]V y\rv)(i]V kp.i\v 

criaa-r]s, diTcp p.0L (f)LkTaT eo-rt tS)V ip.b)V. — 645 

d8tKa)' Aa/Sety XPl /^' ^^t' 7-oi;8e rou KaKov 

dbLKOv TL TTapd a-ov' Kal ydp ^ \ya]xe]xvMV TTaTi^p 

622 Se oin. A 624 a/xvvf Wecklein 625 sq. cf. 536 sq. : 

625 del. Ka3'ser 629 jjnus L : r^/xas l iir oIkwv aytrai rwvSe 

Trp6(Tiro\os M : irp6(Tiro\oi M^ 630 oviriciv V 632 tto? ffbv] iroia 

Wecklein Ku/cAors primitus A et suprascr. V : KiveisL 635 tfiro» 
L P : '6inj l rell. 636 ^u^ vvv codd. {fj.-r] vvv 2) 638 eo-Tjj/ 

ov Kirchhoff fo-ri 5' o5 ffiyr) \6yov in rasura M ffiyrjs 

\6yos A 639 KpelrTov P o'!^^ M : o-f^^s M^ ffiy^ 

\6yov A 640 6^(01 aderovffi tovtov Kal Thv e^ris ffTixoV oiiK ^xovffi 

yap Thv EvpiiriSfiuv x»P<'"'''"^p« 2 OPESTHS 

uSiKws aOpoCa-a^i 'EWdb' i]\6' v-n "Wiov, 

ovK (^aixapTiov avro^, dAA' a^apriav 

TJ/s" (rij^i yvvaiKo^i dbLKLav r' Idnevos. 650 

€1» [x(v Tob^ Tjpuv dvd" kvoi bovvaL «re XP'?' 

aTreboro b\ ws XPV '''^^^ <piKoL(TL tovs (^iAou?, 

To criDix dkrjduii, (tol -nap dcniio' €kttovu)V, 

oTTcos (Tv Ti]v ai]V d7roAa/3ots ^vvdopov. 

diTOTeLcrov ovv p.0L ravTo tovt e/cei Ka^(i>v, 655 

p.iav Tioviicras i]]xipav, r]p.5iv VTrep 

o-iot/iplos (rrds, ]mi] beK (KTTXijcras eTi]. 

h 8' AiAts eAa/Se (rcfidyL eixrji op.o^Tiiopov, 
kS) (T e^ety Tavd'' 'EpiJ.L6vr]v p.!] /creire av. 
beX yap o-' ([j.ov TrpdcrcTOVTOs ws' TTpda-au> ra i^Si' C60 
7t\4ov (f)^p€adaL, xd/ie avyy(oixr]v ex^'^* 
\lfV)(riv 8' e/ui/i' 80? rw TakaLTT(op(o TTarpl 
KdpLi]s db(K(f)ijs, Trapddvov p.aKpbv xpovov 
davdtv yap oXkov 6p(pavbv Aet\//^co TraTpos. 

epets* dSwaroy. avro rovro* tovs (()l\ovs 665 

er rots /caKots XP^ '"O'^ ^ikoLaLV (ocf^ekilv 
OTav 8' 6 baiix(i)v ev 8t8w, rt 8et (pikcav; 
dpKet yap avros 6 ^eos (oc^eAety 64koov. 
(f)LkeLv bdixapTa TrdaLV "Ekkr^aLV SoKets* 
Kowx VTTOTpiyoiv o-e roCro ^ojTT^iq. kiyo)' 670 

ravrr/s LKV0V]xai a" — 2» ix4k(os €p.G)V KaKUtv, 
es otoy t/kcl). rt 6e'; TakaLTT(Dp€LV p.e Set* 
i^TTep ydp OLKOv TravTos iKerevco rcxSe. 

648 utt'] ey A : els V : e/s etiam L P, sed ej ex v ut videtur facto : 
ilKQiv "iKtov Lenting 651 Sovvai] dvai V sed Zovvai suprascr. 

XpVV L : xp^ ^ 652 direSo M 654 awo\d^ris codd. 656 sq. yuioj' 

irovTiffas et ffwrfipios (TTois invicem permutat Nauck 659 ews M V : 

corr. M^^v Kreivai M 660 Se? V et suprascr. B, item Aristot. 

Eth. Nic. X. 9, Mor. Magn. ii. 15, Plut. Mor. p. 68 E : cf. 2 Sf? ae, 
<pria-iv, efj.ov SvaTvxovvros kt\. : XP^ ^^^^- ^^9 f^^V^ri Traa-t 

SdfiapTa L 670 K M : kovx M^ 671 fxeKee P eV'^»' '" 

rasura et KaKwv e /co«({»' fecit i/ : e^cij, KaKbv post Porsonum Wecklein : 
cf. 2, SvaTvxh^ fy^ e's ToiovTov KaKhv eXdwv 672 Se?] -yp. xpri M \ ETPiniAOT 

davovT aKOV€LV Tabe 5oKet, TTOT0)ix4vr]v 673 

\j/vx>]V v-nkp (Tov, Kal Xiye.iv a iyco Ae'ya), 

TavT €S re baKpva Kal yoovs Kal (rvp.(f)opd9. 
eLprjKa KaTrfiTriKa ti]v (TcaTi]piav, 

6r]pS>v o Traire? kovk eyco Cv'^ ]x6vo<i. 
Xo. Kayo) (T LKVOVfxai Kal yvvi] irep ov(r 6iJi(i>s 680 

Tols beoixevotcrtv co^eA.eii'' ol6s re 5' ei. 
Me. ^OpecTT, ey(o rot crbv KaTathov]xat Kapa 

Kal ^v]jL7Tovfj(rat (rots KaKotcrt ^ovKo]xat' 

Kal xph y^P ovTOi tG)v 6p.at]x6v(t)v KaKct 

^vveKKopLt^etv, hvva]xtv r]v hthQ> 9e6s, 685 

6vi](TKovTa Ka\ KTeivovTa tovs evavTtovs' 

ro 8' av hvvacrdat irpbs Oeiov XPV^^ tvx^^v. 

rJKOi yap dvhpS)V crvptpidxoov Kevbv h6pv 

e)(oi)y, TT^voKTL ixvptots dX(a]xevos, 

(T]xtKpa crvv d\Kr] rwy \eket]X]xev(ov ^tAcor. 690 

M^X?? M^^ °^^ ^^ °^X VTTep]3aXot]xeda 

neKacTybv "Apyos' et he ^xaXOaKoTs \6yo ts 

hvvat]xe6\ evTavd^ ekiTthos 7Tpocn]KO]xev. 

(T]xtKpot(Tt ]xev yctp ]xeydka TT(sis ekot Tts dv; 

[TToVoto-ty; d]xa6es Kat Tb f3ovke(r9at Tdhe.] 695 

OTav yap rjjBa hr]]xos els 6pyr]V TTecrcov, 

6]xoiov (jocTTe TTVp KaTaa-j3ecrat kd(ipov' 

et 8' r](Tvx(DS Tts avTbv — evTeivovTi ]xev 

676 & 4yo> M : ayic rell. 677 TaCr' codd. 678 itp-i^K aiv^Ti^Ka 

M 679 ^TjTw om. M : add. M" 680 Xo. Cantcr : HA. codd. 

681 yp. o(Tos Ti S' e? V : voluit, pv.to. oaov re Sel : Te 5e? primitus V 

682 e-ytb rh V 685 ^vfeKKOfj.l^eiv L : avveKKOjj.i^eiv rell. 687 rh 
M A B V : rov L P 690 fffxiKpa M 693 SvvaiiJ.e(r6' ivravr' eKiriSos 
irpo-fiKO/xev V : (ortasse €A.7ri5as Trpoa^rjKa.fj.Tjv 694 /xev yap Brunck : 
fj.ev ra A : /nev yh.p ra rell. 695 om. A et nisi fallor 2 antiquior : 
del. Brunck : habuit alter 2 Koi] yap Kal M L 696 opyr} Srjfj.os 
els 6v/j.ov ireffTi Stob. fl. 46. 5 : opya SrJnos els 6v/j.ov irefftiiv Naber 

697 tfxoios O fortnsse recte 698 ris avrhv M L primitus B : 
ris avrhv B : ris avrS) A : ris avrw 7' P : de V incertum : ris avrhs O 

698 sq. avrif) ris eKreivovri fxev Kd\ci!V Wecklein oPE^Tii:^; 

\a\u>v v-(.LKOL Kaipov tvKal-iov\j.(vos, 

lo-ajs av iKm'eva-€L€V' i]v b' avjj Trvodi, 700 

Tv^oL^i av avTov /ja8i'ajs oaov ^eAeis". 

€V€(rTL 8' oIktos, €vl 8e Kal 0v/^os iJ.tyas, 

KapaboKOvvTL KTrjixa TLixLcaTaTov. 

€X.doi}V 5e Tvvbdpeoov re' a-ot 'ntLpdcrop.aL 

ttoXlv re Treta-gt ro) Klav xpiiaOaL KakSis. 705 

Kot vavs yap ivTaOeiaa irpus jSiav TTobl 

e/3a\/^ei', e(rr/j 8' avBLS, ijv Xf*'^? "n^oSa. 

jiitfret yap 6 ^eos ras ayay 7Tpodvp.Las, 

p.La-ova-L b acTTOL' 8et 8e' fx — ovk dkXoos Aeycu — 

o-w^eti' (re a-o(f)Lq, /x?; /Jta rwy KptLaaovo^v. Tio 

d\Kr\ be rr' ovac' ai', r^ a-v 8o^a^ets to-co?, 

a-caa-aLp.' dv ov yap pqbLov )^dyxj1 p-iq 

a-Tija-aL TpoTTala TUiV KaKiov 6. aoL irdpa. 
t ov ydp TTOT " \pyovs yaiav ks t6 }xaK6aKov 
I irpoa-riyop.ta-Oa' vvv 8' dmy/catws e^et. 715 

[SovAoto-tr etyat rots aoipoLa-t ttjs Tvxqs] 
Op. S) TTki]v yvvaLKos ovv(Ka a-TpaTr\KaT€LV 

Ta\K ovbev, d) KdKLo-Te rt/xcopetr c^tAots, 

(Pevy^LS d~ocrTpa(f)eLS p.€, to. 8' 'Aya/xe'//yoz-'os 720 

(ppovb^; d(f)L\os rjo-d' dp\ S» iTdTep, Trpdcra-oov KaK(as. 

0L]j.0L, TTpobiboixaL, KovKtT tlcrXv eKiTLbes, 

OTTOL TpaiToixevos ddvaTov 'Apyemv (pvyoi' 

ovTos ydp rjv [xol KaTa(f)vyi] croiTi^pias. 

d\X €Lcropo) ydp Tovbe (pL\TaTov jipoToiV 725 

699 viTfLKii L et primitus P 700 ^v Nauck : orav codd. : ore 

Kirchhoff 702 ivfffnv oIktos B, fortasse recte icm 5« Ka\ A 

704 TuvSdpea; V L crot re L i\9ccv yap iyw croi TuvSdpsuv Trapdffo- 
/j-ai 2 M 705 Tr6\iv . . . T^] 7ro'Aei . . . to V : corr. v nelaai^ 

neiOwv Weil \uav M : corr. M- {fierpiws xPV<rdai r^ \iav reddit 2) 

710 /fpeiTTOi'a)t' L 714 yp. Kcii x'')?^^ "Tou dj^Apyovyalav' 'Api(rT0<pdv7is 
5e /j.iTa Tou ff 2 715 Trpoavy6/jf(rd' &v Schaefer: sensus est : 

' nitnqnani saite solebainns Argivos ad leiiitatcm addnceie ' 716 del. 

Dindorf 718 t^AAo 5' ohhiv M L 721 ^p' om. V: add. v 

723 oTcoi L : oTrrj / rell. 724 (rwT<i\pias^^ t^j (ru/j(popas Taurinensis 

et (Tv/j(popas yp. M : (Tu/j(popas suprascr. v : (rwTt)pios F 

EUR. III. VI ETPiniAOT 

YlvX.dbriv bpojJLio aTiiyovra f&coKecoi' aTTO, 
Tjbelav o^iv TTio-Tus ev /caKots av7]p 
Kpda-a-Qov yaki]v-i]s vavTiXoicriv daopav. 

nVAAAHS 

OdcrcTOV fj fxe xpr]v TrpoiSaivcov iKOix-qv hi acrrea)?, 
avkkoyov TTokeois aKOvaas, tov 8' Ihoov avTos aac})S>s, 73° 
iirl ae avyyovov re Tr]v ai]v, ws KTevovvTas avTiKa. 
Ti Tabe; ttcjs e\eis; tL Tipdaaeis, ^tAra^' i]\iKU)V ijxol 
Kal cj)i\u)V Kal avyyeveias ; TrdvTa ydp ra8' el av ]xoi. 

Op. ol)(^6[jiead\ 0)5 ev jSpaxei croi Td]xd h]\(i>aui Ka/ca. 

Xlv. avyKaTaaKaTTTOis dv T)]xds- KOivd ydp Td tG)V cpiXojv. 735 

Op. Mei^eAeco? KaKiaTos es e]xe Kal Kaaiyvi]Trjv ejxi]v. 

Uv. elKOTcos, KaKTJs yvvaiKos avhpa yCyveaOai KaKov. 

Op. wairep oiiK e\6o)v e/notye tovtov aTTebooKev ]xo\(av. 

Hv. ■q ydp eaTiV oos dXr]do)s rqvb^ dcf^iyjxevos x^dva; 

Opl xpdvios' dAA' d]xo)s rcixto-ra KaKos ecf)0)pddi] cf)i\ois. 74° 

rTu. Kal ha]xapTa ti]v KaKiaTr]v vavaToXGiv eXi]Xv6ev; 

Op. ovK eKelvos, dAA' eKeivr] Ketvov ev6dh' ijyayev. 

YIv. TTov 'aTiV rj 7rAeio-rou? 'Axatwy ookeaev yvvi] [xia; 

Op. ev hdjxois ejxoXaiv, ei hi] Tovah' epLOvs KaXelv xpfwi^. 

riu. av he Tivas \6yovs eXe^as aov KaaiyvijTco iTaTpos; 745 

Op. jxi] /x' iSeti' 6av6v6' vii daToov Kal Kaaiyvi]Ti]V e]xi]V. 

Ylv. TTpos 6eu>v, Ti TTpbs rd8' etTre; Tdbe ydp elhevai deXoo. 

Op. ev\al3eW\ o toXs cf)iKoiai bpojaiv oi KaKol cpikoi. 

Ylv. aKi]\j/iv es TToiav 7Tpo(3aivo)v; tovto TTavT ex^ p.adu)V. 

Op. ovTos i]X6\ 6 Tds dpiaTas dvyaTepas aiTeipas TraTijp. 75° 

729 f Bruhn : fj codcJ. /j.e ^pvv M : jjl exPV" rell. St' &<mos 

A B V L P : TTpoda-Teos M 730 Thv S' efSou primitus B toVS', ISdv 
T Hartung 731 Kravovvras primitus V 732 (plXraT' t)\Ikoiv 

M : (piKrar' avQpw-rroov omisso efxol V 734 croi om. L : add. / 

736 e's ejue A B V L P : ds ' jxe M 737 elKorcus'] etKos ^v Hermann 

yeveadai in ylvfadai mutatum B 738 6a-7rep M^ 740 xpofos om. P 

741 vav(TroKr)<Twv P 744 S6jJ.oi(n rols efioTatv P 747 rovro 

yap elSevat TrodSi V 748 el\a^e7d'^, -nvXa^eW B" : ev\a^e7(Te' 

B V : ev\a0o7e' primitus P 749 es hic M fxaOeTv M et suprascr. 

V 750 cr-Keipas Trarrjp'] yp. /ce/CTTj^eVos 2 ()1m::i;tii:£ /r^ 

nu. Tvvbdpecov Aeyets* icrcos' (tol dvyarepos Ovixovixivos; 
( )/). al(T9dvi]. To Tovbe Krjho^i ndWov ei'Aer' i] 77ar/Jo's\ 
rii;. KOVK iT6kiJ.i](Tev TTOVOJV crSiv dvTL\d(vaOat Trofiwv; 
Op. ov ydp aL)(^p.r]Ti]i TrecpVKev, iv yvvaL^l 5' aAKipoi. 
Uv. €V KOKOts ap' {l p.(:yL(JTOfi' KttL a dvayKawv davi.lv; 755 
Op. \l/7](fiov dp,^^ ijjxoiv TToAtra? eTrt (f)6voi O^adaL xpedv. 
l\v. rj KpLveX TL y^pi]p.a; ke^ov 8ta (pdlSov ydp ^pyop.aL. 
Op. T] davtZv 1] Cijv 6 jjLvOos ov [xaKpos }xaKpG>v TrepL. 
l\v. ({)(vy4 vvv Xlttojv [xikadpa crvv KaoLyvi']T7] (ridtv. 
Op. ovy^ dpas; (f)v\a(ra6ix(a6a clypovpLOLai TTavTaxij- 760 

riv. etbov daTeoos dyvLas T^vyjiaLV TTicppayfXivas. 
Op. &)o-7repet 7ro'Ai? irpds i\dpG)v aG)\xa TTvpyr]pov\x(.da. 
Yiv. Kd\x€. vvv ipov tl Trda^u)' Kal ydp avTos ol\op.aL. 

Op. TTpOS TLVOS; TOVT^ dv TTpoatLrj TOLS (p.oHs KttKols KaK^V. 

YIv. I^Tpo^pLos i]\aaiv pC dii olkcov (f)vydba 6vp.(i)6els TTaTijp. 
Op, XbLOv 7/ KOLVov TTokLTats eTTL(f)ep(i)v ^yKkijpd tl; !(•(> 

Y\v. OTL avv7]pdp7-]v (pdvov aoL p.r]Tp6s, dvdaLov kiyouv. 
Op. d) rdkas, eoiKe Kat ae Tdp.d kvTn^a^LV Ka^d. 
Ylv. ov)(l Mei^e^Aeo) TpdTTOLaL xpw/^e^'- olaTeov Tdbe. 
Op. ov (f)ofif] p.1] a^"Apyos coairep KapC diTOKTelvaL 6€ki]; 77° 
Tiv. ov TTpoar]Kop.(.v Kokd^eLV ToXabe, (]>o)Keo)v 8e yrj. 
Op. betvdv OL TTokkoL, KaKovpyovs oTav e'xcoo-t TTpoaTdTas. 
YIv. dAA' oTav XP'>W'^^^ Aa/3coo-t, xpr^aTa (iovkevova' det. 
Op. elkv. ks KOLvdv keyeiv XPV- 

Ylv. TLvos dvayKaiov TTtpL; 

751 6uyaT(pas M : corr. W" : Qvyo.ripos ripos in rasura scripto /: 
GvyaTphs P 752 Th Tov^i] TovSe L : tovtov 5e V 755 ^p'] yop M 

d] ^ P (pedvetv Hennig 756 a.^^' M B P : KaO' A V : inepe" L 

757 icpivei M B : corr. b ri Af|o;/ xPVIJ-o- V 758 fxveos V P : 

fxveos 5' M A B L 759 vvv M neKaepov V 760 (ppovplois M A 

et fortasse V airavTax') A : iravTaxov VP 761 a.aT(ws L: 

a(TT€os rell. ayvas A 762 axnrep V Trvpyripov/xfea' ivThs 

eafxfv Twv wvpyaiv . . . yp. Se irvpytov/j.(ea Hesychius 765 TjAaffcre L 

onr' oIkoov om. V: add. v dvfiwSils M : corr. M- 767 (tol (povov 

MP 770 ee\oi Ll>: e(\ei A: yp. ^lav M (voluit airoKTflvr] Pla) 

771 TTpocrriKov yue V: corr. v 773 ^ovKevcccr' L: fiovAevova^t 5vj 

Vitelli (det non reddit 2) 

12* ETiMniAOT 

O/). €1 Aeyot/x' aaTolaLv ekdcov .... 

Uv. o)S edpacras^ «Vot/ca; 775 
Op. TTarpl Tip.(X)p5>v kp.avTov; 

Ylv. /x?/ Aa/Scorrt cr' aa-fX(.voi. 
Op. oAA VTTOTTTif^a^ (rtco—j/ KaTOdvco; 

Ylv. beiXbv Tobe. 
Op. TTws ai^" oSi-' bpioTjv; 

Uv. exets rtr', ?)i' /xeV?/?, a-(x>Ti)pCav; 

Oj>. OVK ^XO). 

ITi'. p.o\6vTL o' eATTts" ecrrt a-codrivat. KaKdv; 
0/1. et ry)(ot, yivoLT av. 

VIv. ovKOVV TovTo Kp^laaov 7/ /xeVeti'. 780 
Op. ctAAa ST/r' eA^co. 

rii;. $avLov yovv c58e KCtAAtOi^ Oavi}. 
Op. eS Ae'yets' 0ei;yco ro betkov Tfjbe. 

Viv. fxaWov 7) pL€V(X)V. 783 
O/i. Kctt ro Trpayp.d y tvhiKov /xot. 

rii'. ru) AoKety ei/xoi' \i.6vov. 782 
O/). /cat rts" cir ye' /x' oiKTiam. .... 

n?.'. /xe'ya yap 7; i.vyiv^id crov. 
Op, QdvaTov d(rydW(x>v TraTpioov. 

Uv. TidvTa TavT kv o/x/^ao-ti'. 785 
Op. LTiov, (09 dvavhpov dKX^ws KaT6av{tv, 

Y\v. alvS) rci8e. 
Op. 7/ k4yiop.ev ovv dh(\(f)f] TavT^ e/x?"/; 

riv. /A7/ Trpos ^ewy. 

775 &)j ewpa^as VL 776 n^uiphv primitus V riixtepwv "y' 

Kirchhoffsine interrogationis nota 777 Seij/bf T(^5e A B 778- 

786 Oreslae notas om. L 778 olv &»< A L Me'''??^] Mf^^e^s M : 

corr. M- : ixeivrjs L 779 fxoXovra recc. icTiv iK^rjvai V 

781 eavjij 6avf7v L 782. 783 trai. Morell 782 irpciy/j.d y' recc. : 

irpay/x' codd. : Trpayos Weil rw AoKeTv scripsi : cf. 2 qui citat rh 

AoKe7v Kal rav 'A\d0eiav ^iarai : tgD 5oKf7v L : rh SoKe7v rell. et 2 : ToSe 
So/ceZ!/ Paley : rcp {' ciiidaiit') SoKflvYerraW : v. del. Nauck 783 Kal 

fiaWovAP '^S^ y' f/x' A av jjl' iiroiKTi(Tiii liermann r]vyevfta 

B: 7] evyfveiareW. (roiY 785 do-xaA.ojfCodd. : corr. / ravd' M 
786 KarOavuv L : ro Kardavelv rell. Tlv. om. L 787 \iyouev M OFESTFI^ 

Op. duKpva yovv yevoLT uv. 

llv. ovKovv ovTOi olcovoi p.€yai. 
Op. by]Xabi} (TLyuv up.eLV0V. 

Y\v. rw \p6v(ii oe Kepbavels. 
Op. K€X}'6 p.0L p.6vov irpoauvTe^'. 

Tlv. TL rooe KULvbv av Aeyei?; 79° 
Op. ixij OiUL fx olrrTpio KUTun-yjjiaL. 

Vlv. uKku Kyjbevaoj a eyoi. 
Op. bvcD^^epei \l/uv€LV voa-ovvTO^ ui-bp^i. 

Uv. ovK qxoLye <tov. 
Op. evXajSou XviTCDj^i p.eTucr-yelv ti]^ epLys. 

Ylv. T6b^ ovv trti). 
Op. ovK up^ oKinfrreL^i; 

riv. oKVog yap rot? tpLXoLS kukov jxeya. 
Op. epire vvv ola^ Ttobos fxoL. 

Vlv. (pLKa y' e)(^u>v Kt]bevjxaTa. 795 

Op. KUL p.€ TTpbs TV]X[30V TT6peV(T0V TTUTp^i. 

Y\v. w? TL bi] Tobe; 

Op. OJS VLV LK€T€V(r(i> /xe (TWO-at. 

rTt'. t6 ye bUaLov cDo' exet. 
Op. ]xi]Tepos 8e ]xi]b^ lboL]XL pivfj]xa. 

Ylv. Tioke]XLa yap i]V. 
dAA' e-neLy, ws ]xr] cre Trp^crOe \l/rj(f)os ^ApyeLutv e'Aj/, 
■jT€pL^aX.(ov TrXevpols e^xolcrL ■nXevpa vcoxeXi] roVco' 800 
b)S eyu) 81' acTTefas cre, a-]XLKpa (f)povTLC(ov oxAov, 
ovbev ala-)(yv6els d^^rjaco. ttou yap cbv 8et£co (ptXos, 
eX a-e /xt) ^v beLvaL(rLV ovTa crvix^opaLS eTrapKeaoo; 

788 yovv'] y' av V : yap anonymus 789 5«] ye V : yap B 

790 Kaivhv ayye\e7s recc. 791 vcrrp(j> P /cotocx'»"''"' ftre codd. 

(KaTd(Xxi^<Ti V; 795 yvv codd. cpix' fx'^" ^ 191 ''KfTivaw/uei' 

(Tcvcrai P ye] Se V 798 /j.T]rphs codd. ^yups A) 5« om. B, sed 

in 2 lemmate idem yupj Se ^ij5' habet MlS'] j"^''"' ^ = M «'ViSoi/xi 

F. Gu. Schmidt riu. om. M : add. M^ 799 67^617'] eA" V. 

suprascr. iXavve v 8co TrAeupa] TrAeupai' A V L v6(tov mut. in 

j/Jtrcf» L 801 a(Tre(>]s L et fortasse V: &(rreos rell. i^ / jui/fpa A 

8c2 TToC] T^ L 803 ,u^ V A P : /i' rj;/ B : ^^ rell. /^/ ETPiniAOT 

Op. TovT eKelvo, KTarrd'' kTatpov^, jxi] to (rvyyevi^ 
p.6vov ' 
ws avr]p 6(TTL9 TpoTTOLrn (rvi'TaKf], Ovpalos ojv 805 

lxvpCo)v Kpei(T(T(av ()p.aLpcov avhpl KeKTijcrdaL (/)iAos. 

Xo. y^r 6 p.€ya<i okjios a T apeTa W^P- 

y^ p.iya ^povoxxT av' 'EXAaSa Ka\ 

Tiapa ^LpLOVVTlOL^ OXfTOt? 

TidkLV avTJXO^ e^ evTVXLa^ 'ArpeiSats Sio 
TraAat TraAaia? a770 (Tvp.(\)opa^ bojjLoov, 
oTTOTe xpvf^fto? fpt? apvo^ 

■fjXvde TavTakLdaL^, 
olKTpoTttTa 6oLvap.aTa Ka\ 
(T(Payia yevvaCcov TeKimv S15 

odev ^oVo) (f)6vo9 €^ap.€L- 
(3(x>v bi atpLaTos ov TrpokeL- 
TreL OL(T(Tol(rLV ^XTpeihaLS. 

To Kakov ov Kakov, TOKecov [a7'T. 

Ttvpiyevei Tepielv Trakap.(i S20 

X/3oa p.ekai>heTov he (f)6v(D 

^LCJios is avyas aekioLO hel^uL' 
To 8' ev KCLKovpyelv acrefieLa TTOLKLka 

804 Op. om. M : add. M^ 805 ws codd. et 2 : fh Fa]cy, cl. 

I.A. 1394 (rvvraKU V 806 bfxalfxwv MABV: bjxaiiiovoiv 

L P 6 7' 810 es hvcTTvxio-v apxalav reddit 2. iinde ej SvffTvxias 

Bergk : sed nihil aliiid liabuit 2 quam codd. nisi fortasse 6| omissum 
cum eiy rb ivavTiov ttJj evBai/iovlas reddit aTpeiSwv suprascr. B- 

811 TraAoi] ird\iv Hartung Bra xp^'^^'^°'^ Porson : XP""'^'"^ 

MABLP: xpv<rovs ovs in rasura v 813 vTrep ii\6e Hermann 

TavTaXLSatffiv L, vid. ad 825 metrum v. antistrophico non respondet 

814 olKTpoTar es Weil doivrifjiaTa L et suprascr. B 815 reKvccv 

L : corr. / 816 oOev'] om. A : evOev Trichnius afiel^wv L 

818 StffffolsB 819 Tf/cfco!/ M B 820 T6yU6(j' Porson (et sic 2) : 

Tffivetv codd. iraAauio VL 821 xpooi ut videtur M Se om. A 

822 es hic L 823 eZ Bothe : cf. 2 to /ueTo \6yov Ka\ inBavoT-qTos 

eTTtxetpiiv : av codd. et 2 aHus KUKovpyelv codd. et 2 : yp- KaKovpyov 

2 V 2 Taurinensis : t6S' o5 /co(coup7a)j/ Weil, puncto post xp^" "^" P°^' 
Sel^at posito ■KotKiXa 2 1 oiix aTrATJ' et yp. M ; /xeya\vi M : /xeydXv 

reh. : /xatv^Kts Hermann et Porson KaKO(l)f)ui'(ui' r' ai'()i)G)i' Ttapavoia. 

BaraTov yap a/u(/>t <^o'/3w 825 

Tvvoapls layr](T€. TciXai- 
va' TeKVOv, ov roA//as o(rta 
KTeu'o)V (rav fxaripa' p.ri TraT/aw- 
av Tip.G>v X"P'^ €^ai'a- 

\//?/ ovcrKKiiav h ald. 830 

iTts- 2'oVo? 17 Tiva hciKpva Ka\ 

iTtj (Xeo^ /xet^wr KaTO. yav 

' ?) (jiaTpoKTovov aXpa xieipX Oi^rOai; 

oXov €pyov Tekicra^ 

jiejiaK^evTai ixaviais, 835 

Ev/xertVt dripapLa, (f)6vov 

hpop.a(n bLV€V(ov /3A.e^apot?, 

^Ayafji€p.v6vL0s Trat?. 
o) /xe'Aeo?, fjiaTpos oTe 

)(^pv(T€OTTrjvy]T(i)V (f^apeoiv 840 

IxarrTov virepTekkovT^ icrLboDV 
(T(f)(xyLov eOeTo fxaTepa, 7TaTp(o- 

o)V TTa6eo)v ap.OL(ia.v. 

HA. yvmt/ce?, ?} ttov TwrS' a(f)oopp.riTaL b6[xoiV 

T\i]pLOiV 'Ope'o-T?js deop.aveL Xvcrai) bap.eLs; 845 

Xo. iJKLCTTa' 7r/3os 8' 'Apyetoy oixeTot Aewz-, 
\f/vxv^ o.yCova tov TrpoKeLfxevov irepL 
h(l)cro)v, €V 0) ^rjv ?"/ daveu' vfxas \p€(i)V. 

825 OavcLTov codd. (eafOToi/ V : corr. ^^) et 5 : possis afjipi tp6$Q) davd- 
Tov yap. cf. 813 (p6vai primitus A 828 KTfiyaiy] bpa suprascr. A 

831 /co(] ^ P 832 yZv'] yrjv suprascr. B^ : 70101/ V 833 xe'P' 

B L : xepi rell. 834 oTov olov M V epyov ex opyoy fortasse factum 

in P 836 (p6vov Wilamowitz : <p6vov codd. 838 ayafj.efj.v6vfios 

A : ayafiffxvovos L et rasura facta P^ 840 ^pva-eoinjvlTwv A M^ i : 

Xpv(Toirr]vriTcvv Hermann 841 eiVjSij' P 844 o{/ ttou Hermann : 

cf. L T. 930 a(p6pfii)Tai V: corr. v 846 5' om. L 848 Scio-cjj' 
fortasse sanum, cf. 7r*piSi5o^ai : 6ev(raiv Reiske, forma vix tragica: 6evcr6- 
fjLfvos (f Weil ex Chr. Pat. 416 et 442 [^vxv^ aywva Thv TrpoKeififvov Trepi 
Spafiovfj.evov et TpiXovTos) TifJ-as primitus V ; yyuas v : v. del. Kirchhoff ETPiniAOT 

HA. oi/xof rt XPW' eSpao-e; tls 8' eiretcre viv; 
Xo. rivAaS^ys' eotKC 8' ov [xaKpav 08' ayyeAo? 850 

k€^€LV Ta KeW^v crov KO.(Jiyvr\Tov Trept. 

ArrEAos 

o) Tkrjfxov, S 8i;o-r?ji;e rou (TTpaTrjXaTov 

^ \yapi.ijxvovos Trat, 7ror2't' 'HAeKrpa, Ao'yovs 

aKOVcrov ovs aroi hvcrTvyils t/kco (pepm'. 
HA. atai, hiOLXopierrOa' St/Aoj ct Ao'ya). 855 

KaK(av yap iJKets, o)S ioiKev, ayyekos. 
Ay. ^r](p(ii OeAao-ywi' o-or KacriyvrjTov Oavelv 

Kal cri, w raAaty', eSo^e rrj8' er r]lJ.ipa. 
HA. ot/xof TTpocrrjkdev eAirts, ^y (\)o^ovpiivi] 

TraAat ro \xiKkov e^eTi]K6[xr]v yooLS. S60 

arap rts ay(ov, tlv(s h> 'ApyeioLs koyoL 

KaOelkov i]ixas KcnreKVpuiaav davetv; 

key, 00 yepaie' iroTepa kevcri]x(^ yepl 

1] bLCL (TLbrjpov TTvevfx' arroppij^ai ]xe 8et, 

KOLvas ahek<p(a (TV]X(popas KeKTr]]xevi]V ; 865 

Ay. eTvyyavov ]xev aypodev TTvkwv eVco 

jBaCvajv, TtvdecrOaL he6]xevos rci r' a]X(f)l a-ov 

T(x T a]X(j)^ ^OpecTTOv' (tQ yap evvoLav iraTpl 

aei TTor' eL\ov, xat ]x e(f)ep(3e abs h6piOS 

Ttevi]Ta ]xev, xprjcrOaL 8e yei^ratoi' (pCkoLS. 870 

opQ 8' o)(kov a-TeiyovTa Ka\ da.aaovT aKpav, 

ov (f)aaL TTpGtTov d>.avaov AiyvTrrw 8t*cas 

hLh6vT aOpolaaL kaov es KOLvas ehpas. 

aaTm> 8e 87/ rtr' r]p6]xr]v adpoLap! lh(av' 

Tt KaLvov "ApyeL; ]xS)v tl Troke^xLoov irapa 875 

ayyekp.^ aveTTTepcoKe Aavdih&v 7r6kLv; 

849 e7re(76 primitus ut videtur P 852 TX-f]iu.wv M 852-854 sus- 
pecti Verrallio 8=,^ tt^tv' A 855 Aoya»' primitus L 856 eoiway 
V &yye\'!:* M, corr. M- : v. del. Kirchhoff 86t aycoi' codd. 

fv om. A P et rasura facta B apyiiwv A B 864 xp^ ^^ ^°5 '^^l^' 
(popas a5f\(pw L Kc-KTT)fievr) M 872 tpuiTi] suprascr. (fyijirl M 

875 t/ om. M 876 aviiTTfpuxre primitus P ■jtJa»'] yp- ox^ov M o o' etTr'" 'Openrr/r Keli'ov ov)( uf)a9 TreAa? 
o-retxorr', aym'a Oavarnixov bpaixovixtvov; 

6pG> 5' aeATrror (fxxa-fx', o fxyiroT^ uxfyekov, 
Vlv\dbr]v T€ Kal (tov crdyyovov (TT(.'iyovO^ 6[xov, 880 

Tov \xkv KaTrj(f)T] Kal TrapeLixdvov i-oVw, 
roy 8' uxTT aSeAc^oi' lo-a (/)tA(p Xv-ovfxevov, 
vocnjjxa KrjbevovTa TTaihayoyyict., 
eTret 8e 7rA?/p7/? iyeveT 'Apyetco;- ox^^^' 
Kijpv^ avaa-Tai etTre* Tt:»^ XPVC^'- '^ty^"'» ^^5 

iroTepov ^Opi(TT-i]v KaTOav^lv i) //>/ \pi(liv, 

[X1]Tp0KT0V0Vl'Ta; 

KttTrt rw8' ai'tfrrarat 
TaA^i;/iio?, os o-(S 7rar/3t crvveTTopdec <I)pi;ya?. 
eAe^e 8', liTro rot? bvvafxevoLn-LV cov aeL, 
bLxopLvOa, TTaTipa pL^v crov ^K7raykovp.(vos, 890 

o-or 8 ovK iiTaLVwv crvyyovov, Ka\ovs KaKov^i 
koyovs kXL(T(r(iiv, ort KaOLaTaLi] v6]xovs 
e? roi)s reKoVras ov Kakovs' to 8' (3/;t/u,' aet 
^atSpcoTroy e8t8ou toIo-lv AlyLordov (^tAot?. 

ro yap yeVos rotoCroz^* eTrt roz' evTvxrj 895 

7rrj8wo-' det KrjpvKes' o8e 8' avTols (f)Lkos, 
bs av bvvr]TaL 7ro'Aeos er r' cipx"^'^'^ ^* 

e7rt roi8e 8' ?'/yo'peve Ato/x?/8?js ava^. 
ovTOS KTav€LV p.€v ovTe ak ovT€ avyyovov 
eia, (f)vyrj 8e ^rjjXLOvvTas evrre^eLV. 900 

€TTepp66i]crav 8' o't /uei' (os Kak&s keyoi, 
0% 8' oi;k €TTr]VOVV. 

KaTTL r&)8' avLCTTaTaL 

879 S«Xiroi' M 4)a(r/i'] flaCyu' V 88o- 5f /cal L 882 (|)i'a^] 

^i\ov M 884 ^fVfr' A 888 avvi-Kopdi) V 889 rory om. A 

Svvafifvois P 891 KaAovs Hartung : KaKo7s codd. 893 es] et M : 

fls M2 896 SSauTors L 897 iroAeos M A B : TroAews V L P i 

898 T^Se S'] T^S' L r)y6p€v<re V 899 (r' ouSe M 900 emi B 

901 \aol S' iwfpp66Ti<rav B L, cf. Hec. 553 S' ot fiiv A P M- : 01 y.iv 

M V Kfyot] \(yei VL : corr. v 902 (cdTrl] e'TrJ 5« V ETPiniAOT 

av)]p TLS a0vp6yX(ji(T(Tos, l(T)(yon' dpa(rei, 

'Apyeio? ovK ''Apyeio<i, i]vayKa(Tp.ivos, 

6opvji(:o T€ TTiavvos KctpLaOel TTappi](ria, 905 

TTiOavo^i er' avTovs irepijiaXa.v KaK(o Tivf 

[oTav yap 7/8vj tls Aoyois ^povQtv KaKws 
ireLOi] TO TrXijOos, r?j 7ro'Aet KaKov y.iya' 
ocroL 8e (Tvv vS> ^prjcrTa ^ovXevovcr aeL, 
Kciv ixT] TTapavTLK, avOiS ei(TL \pi](TL]xoL 910 

7ro'Aei. 6eaa-6aL 8' tS8e XPV "^^^' TTpo(TT(XTi]v 
Ibovd^' 6]ioLov yap to xpijjxa yiyveTaL 
T(o Tovs koyovs XeyovTL Kal TijLta)ju.era).] 
o? eiTr' 'OpeVrrjy Kal crk aTTOKTelvaL ireTpoLs 
/3aAAorra9' -^770 8' eTeLve Tvvbdpeats Xoyovs 9^5 

ro) a-(f)(a KaTaKTeivovTL tolovtovs Xiyeiv. 

dXXos 8' dvacTTas eAeye ra)8' evavTLa, 
]iop(f)i] jxev ovK evoiTtos, dvbpelos 8' dvqp, 
(iXLyaKLs dcTTv Kdyopds xpaivoiv kvkXov, 
avTOvpyos — oiTrep Kat ]x6vol (rw^ouo-t yrjv — 920 

^vveTos 8e', xoopeXv 6]L6a-e rots Ao'yots deXoiv, 
dKepaLos, dveTTLTTXrjKTov v/o-kjjko)? /3toz" 
0? etTr' 'Ope'frrrji' TratSa tov ^Aya^xejxvovos 
(TTecpavovv, 09 r]6iXi]cre TLp.oipc.lv TTaTpC, 
KaKijv yvvaXKa Kd6eov KaTaKTavcLv, 9^5 

rj Kelv d(f>ripeL, ]xri&' oirXLC^crdaL xepa 
pL-qTe cTTpaTeveLV eKXLiTOVTa 8w/xara, 

905 KaaaOlj L 906 TrtOavhs'] 'iKavhs Heimsoeth er'] w^rr' L 

avTOJs codd. et 2 : acTTous Valckenaer 907-913 Euripideos quidem 
esse sed non liic suam sedem habere statuit Kirchhoff 907 tjSvs 

TOis codd. : corr. Musgrave 909 avvSi M : corr. M- 912 ISovd' 

suspectum ouolaiv primitus M ut videtur 913 damnaverat Her- 
mann : habuit 2 (' ni/itl de re citrat is qui vcrha facit et pvaemia accipit' : 
Verrall) 914 diroKreiVeij/ V : corr. f : oTro/CTffeii' L 916 Kara- 

KTeivavTi V L et sine dubio P toiovtos primitus M : v. delevit 

Weil : habuit 2 918 evoirTos yf). 2 919 Kayopa7s V : corr. v 

922 aKfpaiov L P aveirlirArjKTOV codd. et 2 et Chr. Pat. 394 : ave-n-l- 

ir\(KTov B- : av(Tr'i\r]TrTov recc, cf. Hesych . avfKiK-qTTTov' &/xe/J.TTTOV 

aKaTdyvuxTTov eVx^JKo^s V 926 v<pripei L X^f"^^ ^ 0PEi:Tn:i: 

et Tuvboi' 01 Kov [)■)'} ixaO' ot K(.Kii\xii(.voi 

(})Oetpov(TU', uvhpoiv evvcbwi ku:)ftJ)p.(:Voi. 

KaX Tol^i ye xprjcrToXs iv Xeyeiv €cf)aiV€To. 930 

Kovbeh er' etTre. (ros 8' iTTTJXOe (Tvyyovo^, 
cAe^e 8'' '12 y7/y 'h-axou K€KTy]pia>oL, 
[iTdkaL YlekacryoC, Aavaibai bevTcpov,] 
vp.LV dp.vv(av ovhev T^a-aov rj itaTpl 

(KTeLva p.r]T€p . et ydp dpcrevo^v (jiovo^ 935 

ecrrat yv^^at^h' oo-tos, ov (j)OdvoLT eV ar 
Ov^crKovTcs, 7/ yuyat^t SovAeweti' xpew;- 
TovvavTLOV be hpdcreT ?/ bpdcraL \p(.())V. 
vvv pikv ydp 7] TTpobovG-a XeKTp' ep.ov iraTpos 
T€Ov)]K€V et be bi] KaraKTeveLT e//e', 94° 

6 i^o'/xos aretrat, koii (fyOdvot OvrjcrKon' tls uv 
fe)s r?/s ye roA/x?/? ov aTrdvLS yevrjaeTai. 

aAA' ov/c eiTeLO^ opLLXov, ev boKwv Xeyetv. 
viKa 8' eKeii^os 6 /caKo? er 7rA?/^et Xeycov, 
o? ?)yo'pei;o-e frvyyoz^oz' cre' re KTaveXv. 9^15 

/jto'At? 8' eireLcre jxi] TreTpovp-evovs Oavelv 
T\i]poiV ^OpecTTr^s' avToxeLpi be (r(f)ayii 
vTrecr)(eT ev r?)8' i]}Ji.ep(L Xe'f\\feLV ^iov 
avv (ToL TTopevet 8' avTov eKKXr]TOiV diro 
ni>Aa8?js baKpviav crvv 8' 6]iapTov(nv (})lXol 95o 

KXaiovTes, OLKTLpovTes' epxeTUL be aoL 
TTLKpbv Oeap,a Kal 7rp6(ro\l/LS dOXCa. 

dAA' evTpeTrL^e (f)d(ryav rj ^po-yov bepr]' 
0)S 8et AtTretz' rre (})eyyos' ?'/ evyeveLU 8e 

929 Kpdfpovcriv Wecklein 931 kovSus 5' V f7rf/A6e in rasura / 

933 Tij/es- e'r rb ■n-aXaL aTiCovffiv 2 Aaz/alSai Sf recc. : Savaol Se P 

V. e 2 textui inductum dcl. Musgrave 936 (^Qdvon' tr' ai' L P 

(pedvoire t" &i/ A B V : (pedvoiTe rUv M 938 SpdfTUT L 940 Sf? V 

corr. V KaraKTevuTf fx4 V: KaraKTavuTe /xe rell.: corr. Porson 

941 6 om. L (pedveL V 944 Af^coj/] x^P'^'' Wecklein 

945 vydpevce V L P : iiyopeve M A B 946 -KeTpovpLevos M 

953 evirpeiTL^e M : corr. M- 954 \vT!e7v L wy ov a opav hel 

(peyyos yp. 2 riuyeveia fere codd. : evyeveta V ETPiniAOT 

ovbev o-' €7ru)cf)(Xy](rei', oy6' 6 Ylvdios 955 

TpLTToba KaOiQjiv <t>ot/3os, dAA' aTrwAeorej'. 
[Xo. o) hvcTTaKaLva iiapdiv', w? ^vvi]p€(j)€S 

TipocTOiTTOV ds yriv crbv (SaXovcr'' ac()9oyyos €i, 
0)9 et? 0-rei'ay/xoi's Kat yoovs bpajxoviJ.ev)].] 

HA. KaTapxpiiaL CTT€vay]x6v, S IleXacryta, [^'■'"P- 

rt^ero-a XevKov ovvya hia nap-qihiav, 961 

a\}xaTi]pov aTOV, 
KTVTTOV re KpaTos, ov eAa^' a Kara xdovbs 
V€pT€p(j)V Uepcr^cf^acrcra KakkinaLS ^ed. 

ta)(etr6L) 8e yd KvKAojTrta, 965 

crihapov eTTt Kapa Tidelcra Kovpipov, 
TTJ/jLtar' otKojr. 
eAeos eAeos 08' ipyeTai 
T(ov 6avovix€V(j)v virep, 
crTpaTi]\aTav 'EAAdSoj 77or' ovTcav. 97o 

iB^jSaKe yap l3el3aK€V, oXyjiTai T€KV(i)v [avT. 

TTpoiro.cra yivva ne'Ao7ro? r' eTTt fxaKapioLS 

Crj^os o)v 77or' otKOts* 
(f)66vos VLV etAe deodev, a re bvcr[X€Vi]s 

(f)OLvia \f/ricf)os iv TroAtrat?. 975 

icb t(o, Travba.KpVT e(f)aix4po)v 

956 TpiiroSos V 957~959 **' eyiots Se oi) (pepovTai oi Tpeis crTixoL 

ovToi' TTws jap ovK e^ueAAe ffTvyva^nv ; 2 959 oir et M 960 HA.] 

Xo. Weil (rTevayfj.hv recc. : aTevayfj.ivv codd. 961 AevKwv 

Hartung 962 aTa» M : 0x01/ M^ 963 a] ^ L et suprascr. M- 

964 ireptrecpaara L «:aA.Ai'Trois] yp. /coAtj TraTs 2. v. corruptus : cf. 975 : 

pro nep(r(<pa(r(ra coni. K\f/j./xa Weil : vepTepoov /caAAiTrais S;/a<rcra Heim- 
soeth 965 KvKXai-rreia L P 966 /capa] KpciTa A B L : Kpdra V 

967 ittjjuot' ofKoi;/ Musgrave, cf. 978: tuv aTpetSav Trrifj.aTa o1ko>v fere 
codd. {aTpetSCiv B L P : tt^^jUot' L P) : irrifxaT oIkwv tS>v aTpeiSwv recc. 
quidam : S(o to TryifiaTa twv 'ATpeiSwv reddit 2 968 eAf^oy eXeyos 

F. Mar.K («Aeoy 2 ) 970 (TTpaT7)XaTav M V : (TTpaTrjXaToov rell. 

97 r ^i^aKev yap L 973 ^ijAos . . . oIkois Musgrave : ^rjAtoT^y . . . oIkos 

codd. et 2 974 vtv om. V: add. v efAe oni. L: add. / 

975 (poivia P : <poveia V : <povia rell. 976 idi. 5) Hartung : sed 

etiam l(i> Idi bacchium efficit ope:2th:s /99 iQvi] TToAvTTora, Aevo-o-f^', o)? Trap' kK-nlhas 

jxoLfja jiaivei. 

(.Ttpa V erepos a}xeilieTai 

TTijfxaT iv Xpovta p.aKp(^' 980 

l3poTO}V 8' 6 Tras a(TTad[xrjTos al(ov. 

p.6\oLp.L TCLV ovpavov 
p.i(Tov x6ov6s (re) TeTajxivav 
al(tipi]ixacrL liiTpav, 
\ |«^}f""€<^tf ypt'a-eat(rt (jxpoixiv av bLva La-^, 

jiGlkoV kS, ^OkvpLTTOV, 

tV €2- 6py'jV0La-LV ava(ioa(r(a 

yipovTL TtaTpl TaiTaAo) 985 

bs eTiK€V ere/ve yevdTopas ejwe^ez-' bojxuiV, 
ot KareiSor aras\ 
itOTavov [xev hL(ayp.a TidiXojv 
^TiOnj^in TOjSauovL o-ro'Aa) VieXoxf/ ore 
^TreAdyecrt §.L^bi^j)eva-€, MvpTikov (povov 99° 

8tKCi)l' es" olbp.a TTOVTOV, 
keVKOKVp.O(TLV 

TTpos repatoTtats 

TTOVTicoV a(xk(t)V 

fi6a-LV apixaT€va-as. 

oOeV hopLOLO-L ToXs €fX0LS 995 

?]A^' dpa TroA^oToyos, 
Ao')(erj/:xa TTOLp.vioLa-L MatdSos ro'Kou, 

979 eVepos Porson : irepois codd. et 2 981 Burirwu 0' 

V 983 T€ add. Hermann : re Kpiixafxivav Wecklein {nraixfVTjv 

etiam 2) aiwpri/J.a(Tiv V verba r^raixevav o.lwpriixaaiv iz^rpav et <pipo- 
fiivav Sivatcriv ^wKov varias lectiones esse censet Wilamowitz : ambas 
habuit 2 oAucreffi aAuo-aicri V' -^putreoKTi codd, Sired M : Sivaicnv 

L: SivaKTi M- rell. 984 a/x^odaw Dindorf 985 irar^pi ABV 

986 ere/ce semel L 988 TToravhv Porson : ro irravhv codd. 

yp. TTwXw B 989 riBpiiTirofidfxwvi M OTrJre L- vel / 990 ireAa- 

■yeo-crt M B P : Trf\dyai(Ti L 991 oTd/xa daAdffffrjs V, sed ttovtov in 

margine adscr. 992 \(vKOKv/xa(Ti M V 993 yfpacTriais A B 

994 Tin(riv M AB V 997 toVou om. V: add. v v. post 1000 trai, 
Wecklein ETPiniAOT 

t6 ^(pucroyjiaAAoy apvos 6770'r' 

iyevero repas 6\obv okoov 

'Arpeo? liTTTOficaTa' 1000 

oOev "EpLS To re TTTepioTbv 

akLOV iX€Tij3a\.€v apjxa, 

TCLV TTpos kcnripav KskevOov 

ovpavov Trpo(Tapp.6(Ta- 
cra piovoTTcoXov es 'A<S, 
€TTTa~6pov re hpa.p.r]p.a rTeAetaSos 1005 

ets bhbv aKKav Zevs ^era/3d/\Aet, 
rwySe' T a[xeLj3eL . . . ^aydrous davd- 

T(av TO. T €TT(OVVpia heliTva QvicTTOV 

XeKTpa re Kp?/crcra? 'AepoVa? 80A1- 

as bo\LOL(TL ya.p,OLS' to. iTavva-TaTa 8' loio 

ets e//e Ka\ yeveTav kp.bv ijkvde 

b6fj.(i)V TToXvTT^voLi dvdyKaLS. 

Xo. Kal pLijv o8e cros (Tvyyovof 'ipiTf.L 

'^y^cPio OavdTOV KaTaKvpooOeLS, 
6 re TTtcrroVaros iTdvTojv Ylvkdby]s, 

l(rdb€k(f)OS dvijp, lOvvoiV 1015 

vodepbv Kutkov ['OpeVrou], 

998 xp''<^ofj.d,\oy AV oTTOTe yfufTo AV LP 999 oAob;' semel 

codd. : bis recc. 1000 "ATpeos Porson : aTpfias codd. 'nriTo^wTa 

Diudorf : linro&iTa L : 'nnro^ Wa rell. looi t6 t€ TrTepuThv M A L P : 

t5 TeTpwpov B et yp. 2: tc) TTTfpajThv V 1002 aeXiov codd. 

1003 ecnrfpav MAVP: ecTTrepov B L: cf. Hesych. 'ea-irepov KeAevdov' 
TTjf {TTphs vel 6(/)') k(nrepa.v o^6v, Phot. 'ecnrepov Ke\evdov' eaiTepwv. em 
Sv(riJ.as 6S6v : unde Tav noO' eairepov Weil 1004 irpoffapin.offacTa 

V- vel V : ■Kpodapp.oaas nphs ap:x6(Tas A) codd. etiam v nunc tertium 
correctus : ■rrpocrap/j.^iaaa' ol6irui\ov Weil 1005 Spd,u7)iJ.a A B : 

Spap.rinaTa M: Sp6arip.a rell. Ue\etdSos Eustath. Od. p. 1713. 1 : 

Tr\eidSos codd. et 2 1006 &\\riv M A L P 1007 videtur deesse 

nescio quid : aixel^ovTai 6dvaT0i Wecklein 1009 Kp-ficrcnjs V 

loii yeveTav V: yeveTr]v rell. ^\ee V fortasse recte. nisi 

V)\v0ev oXkwv leg. 1012 Sojjiuiv crvv hB-v rro^vcTTOvois B 

1013 oSe] 55« M A; ^Se V 1015 e^Levvcov Elmsley: rre\as Wvvcav 

Hermann 1016 post ko!i\ov add. 'OpecTTov codd. : dcl. Herraann : 

cf. Mcd. iio OPE2THS 

TTohl Krjhoaijvu» iTapd(reipos. 
IIA. ot eyw- Trpo TVjXi-iov ydp cr opSxr avaaTevo), 
a6eA(/)e, jcai TrdpoLde vfpTepov ttvjms. 
o\ eyoj /uaA' avdn' oSs cr' i8o{5o-' ez; 6p.pam,v 1020 

TTavvaTdrqv TTp6a-o\l/iv i^dcTTrjv (ppevwv. 

Op. ov o-ty' d(f)eL(ra tovs yvvatKeiovs ydovs 

orep^ets ra KpavOivT ; olKTpa pLev ra6', aAA' o/xcoj 

[^epety o"' dyayK?; ra? TTap€(rT(aa-as Tvx_as]. 
IIA. Kat TToij (TMTToi; cf)€yyos ela-opdv Oiov 1025 

t66 ovKed^ T]p.tv ToXs TaXat7T(opots pteVa. 
Op. av p.rf /x' diTdKTitv' dXts vtt' ^Apyetas X^Pt»? 

Te6vT]X ^ T\i]p.(jov Ta 6e iTapdvT ia Ka^d. 
HA. o) /ae'Aeos iv/^r/s o-t/s, 'Op^aTa, Kal iTOTpov 

OavdTov T ddpov. (rjv ixPV^ ^'' ^^' ct^/ceV et. 1030 
Op. /X.7/ Trpo? ^ecSi; pot 7Teptj3dki]s dvavhpiav, 

es" hdKpva TTopOp.evova^ V7T0fxvi]a€t KaKStVo 
HA. Qavovp.f^'' ovx oldv re /x?/ aTivetv KaKa. 

Trdatv ydp olKTpov 7/ 0tAr/ ^f/vxh /Sporots» 
Op. ro'8' 17/jtap ?//xty Kvptov het 8' ?*/ j3p6xovs io35 

diTTdv Kp€p.aaTovs rj ^t(f)os 6i]y€tv X^P^' 
HA. o-y wy //,', d8eA(^e', /i7/ ris 'Apyeicoy Krdvr] 

vfiptap.a 6epevos tov 'Ayapepvovos ydvov. 

1018 tr' om. A 1019 yeprepov M ABVF : v^pTfpas L : veprepwp !) 

1020 S)s <T l5ov(r' iv Porson : ws Idovad <r' fv M B L : ws ISovffd cr' V yp. 
M B : ws ISovff' iv A P 1022 yoovs yp. M B : \6yovs codd. 

1023 KpavdivT A B M2 : KpadevT M V L P raS' om. P 1024 non 
habuit 2. qui \e'nr(i rh Sei <f>(peiv. rivfs 5e ypd<povaiv oIkt pa fiev a\\' 
'6/j.cos <p(pe 1026 To'5'^ ot' Musgrave 1027 ffv ^tj] ^ut; ffv L 

wTr' recc. et ut videtur 2 ia\iz 6 inrh ttjs 'Apyelas x^P^^ ddvaTos) : ott' 
codd. 1028 T\dixoiv L 1030 ^y]v ff' exPV" F : Cfjv ffe XPVv 

Wecklein yp. oV ovk4ti M, et sic videtur legisse 2 Jot ovk4ti at 

(riv ffvyx<^povffLV oVEWrjves) 103 1 ^oj] fiov M iripi^d\iis V 

avavSpia M 1032 inro/j.vriff(i Musgrave : virofivriffiv codd. et 2 

1033 w] MT? 0" Herwerden 1036 etyeiz/ M 1037 ah vvv 

codd. /u' om. A 1038 Thv'] ttjv Hermann y6vov] yp. S6/j.ov 

M V 2 (ovTois yovv KaWiffTpaTos <priffiv 'ApiffTo<pdvij ypd<petv) quod 

in B yp. fxrt ivv^piaijs ffh Ttf ' AyafjLifivovos yovcf) corrupte scriptum est, 
vide apud Schvvartzium ETFiniAOT 

Op. a\Ls To /x?/r/)6s at/x' €\u)' cre 8' ov Ktevia, 

aXX. avToyjeipi dvricry^ ot(^ jSovki] Tpoiriii. 1040 

HA. eorat ra8'" ovb^v aov ^i(f)ovs AeAeti/^o/xat. 

aAA' ap.(f)Ld€lvaL crfj bepy] dekoi X^P'^^'- 
Op. T€pTTOV K€V1]V ovrjcrLV, et TepiTVov Tobf 

davaTOv irekas (BejSSxrL, TTepLlSak^LV x^P^^^' 
IIA. d) (f)LKTaT\ S) TToOuvov ijbLCTTOV T e)(a)Z' 1045 

Ti]s crijs abe\(f>i]s ovo^a Kal ^vx^jv y.Lav. 
Op. €K TOL fxe rTj^ets* Kat o-' aixei^f/acrOai OeXu) 

(f)L\6Ti]TL x^i-P^V' Tf- yo-P f^' albovfxaL raAa^; 

S) (TTipV ab€X(f)rjS, S) (pikoV TTpOCTTTTVyiX kixov, 

To.t)' avTL TTaibiov Kal ■yap.rjkLov Ae'xovs . . . 1050 

[-poiT(f)d€y]xaT aixcf^oHv rots TaXaLTTCopoLS 7T(xpa]. 
HA. (Pev' 

-ws av ^i(f>os voi) TOvTov, et Oeixis, KTdvot. 

Kal pLvrjixa 8e'^at^' ei', K^bpov Texvd.TixaTa; 
Op. ijbLCTT^ av et?] Tavd'' opas 8e bi] ^iKiov 

ws icnTavi(Tii.€6\ cuo-re kolvcov^Tv Td(f)ov. 1055 

HA. ovb' et0' vTrep (tov, ixi] Oavelv (nTovbi]v exooi', 

Mere^Aaos 6 KaKos, 6 TTpoboTr]^ Tovfxov iTaTpos; 
Op. ov8' opLix^ edet^er, aAA' e'77t o-K7;77rpots ex^coz; 

Tr]v eATTtS', ei^Aa/^etro ju,?/ a-co^^LV (f)ikovs. 

dAA' et' OTTO)? yei^rata Kat 'Aya/ie'/i.yoi'os «060 

8pao-ayre KaTOavovixeO^ a^^tcorara. 

Kayo) /iey tvyiveiav dTTobe[^u> 7ro'Aet, 

TTaicras Trpos y^rrap (f)a(rydv(0' ae 8' aS XPf<^^ 

o/xota TTpdcrcreLV rots e/xot? ToXixiiixacnv. 

1039 «Tarw codd. 1040 aiiTo'x€ipV: corr. t^ 1047 fi eT-n^as 

Bothe 1048 ^«'pt^fA'?: xep^»' rell. 1049 Trpoim/^/u' M 

fVo'*'] «'/"<"' Nauck 1050 Ti5' M : corr. M- \eyxovs A 

1051 Trpo(T(t>eynaT' M : corr. M- api<polv Lobeck : a^cpl codd. 

Trapa A L M^ 6 <' : ^pa M B V : ;u€to P yp. M v. del. Nauck, cl. 1026 
1056 edvots Nauclc 1059 TjuAojSetTo V 1061 yp. Se^iaiTaTa M 

1062-iogo exstant fragmenta in n 1062 diro5e?|at M: corr. M- 

roAtt] yp. iraTpos M B 1064 ^ovKev^aaiv 11 V OPESTHS 

rTuAaSjy, crv 8' jjixlv tov cfiovov yevov (BpalSev^i, 1065 

Kol KaTdavovToiv eS -nepicrTeiKov hejxa^i 

Oay^ov re KOivf) Trpbs iraTpos TVfxj3ov ^iputv. 

Ka\ xaip'' ctt' ipyov S', ws opas, Tropew/xat. 
Y[v. e77ifr)(e9. ey /xey TrpwTa crot ^ofX(f)r]v l)(a>, 

ei ^?/z' /le XPVC^''^ ^^^ OavovTos r/ATrto-a?. 1070 

Op. rt yap TTpo(Ti]KCL KaTOavfxv o"' e/xou fxeTa; 
Ylv. ijpov; rt 8e ^tjv o-?/s kTaLpias aTep; 
Op. ovK €KTav€S a-Tjv ixr}T€p\ b)s eyo) Takas. 
Ylv. a^v a-oi ye kolvjJ' TavTO. kol Trao^ety /xe 8et. 
Op. CLTTobos t6 (T&ixa iraTpi, ixij (TvvOvr](TK€ ]xol. 1075 

rrot fxkv yap €(ttl ttoKls, €]xol 8' ovk €(ttl h'], 

Kal bwfxa TTaTpos Kal fxiyas ttXovtov \Lfxi]V. 

ydfxcov 8e Tijs fxkv bvaTTOTfxov Ti](Th^ ea-c/jciA?/?, 

i]V aoL KaTr]yyvr]a-^ tTaLpiav o-i^oiv 

(Tv 8' aAAo \€KTpov -naLhoTToir^cTaL \al3(av, 1080 

K^8os 8e Tovfxov Kal aov ovk4t ((ttl 87/. 

dAA.', Si TToOeLvbv ofxfx 6/xtAtas kfxrjs, ^ 

Xatp'* ov yap rjfxlv eort tovto, a-oi ye uriv: 

ol yap 6av6vT€S xapfxaTctiV rr/rco/xe^a. 
I\v. 1] TTokv Kikev^aL t&v €fxS>v /SouAev/xcircoy. 1085 

fxr]9^ at/xa fxov 8e'^atro K<xpTTLfxov iTehov, 

fxi] XafXTTpos aldi]p, et o-' iyu> TTpobovs TTore 

eAeu^epcoo-as Tovfxov aTToXiTTOLfXL cre'. 

Kat o-vyKaTeKTavov ydp, ovk dpvrfcrofxaL, 

1066 KaTOavSvTos primitus L 1067 re] 5« V 1068 x^V 

in rasura scr. M- irop*fvofiai et in margine yp. tropevoixai B : potest 
fuisse Tropd/jLevofj.ai 1069 ■KpwTov L 1072 «'/'poLi primitus M 

eraipeias n A B : corr. A^ B^ 1073 ar)v'] av Hermann e cod. rec. : 

ffriv habuit 2 ad v. 1074 1074 Tavra B : TaCra rell. 1075 TrarpJ 

codd. et n 1076 eiTTai . . . eCT-Ttti V ou/ceVi 5?) A 1078 yd/xovV 

1079 fTaipdav n A et primitus B loSr ktjSos re n A L P 

fo-TaiV 1082 o/i/i'nVL: oroyLi' rell. post h. v. spatium unius 

V. vacuum in A 1085 7roA.i; IVF V : nov M rell. 1086 /j.t/ 

crwfid. /JLOV Jortin duce, ut putabat, 2: cf. Hip. 1031 1087 ^r;] 

/Ui^Te V : corr. v aldrjp Trj/eCyn', iyu el Weil 1088 aTro\e'nroifii 

MBL 

EUR. III. 13 ETPiniAOT 

Kot Tra.VT €(Bov\€va S)V (Tv vvv TLvet9 hUas' 1090 

Kal ^vvdavelv ovv bel />ie crot Kal r?)8' ofxov. 

(fjLijv yap avTijv, rjs (ye) Ae)(o? ^Trfivecra, 

KpCvu) bdpLapTa' tl yap epw Kayca Trore 

yrjv AeA<^t8' eA^wy (Pojk^uiv aKpoTTToXiv, 

os TTplv jx^v v[j.as bva-Tv^^^eu' <^iAo? TrapTJ, 1095 

vvv 8' ovK€T elpl bvo-TV)(^ovvTL (TOi (pikos; 

ovK tcTTLV. aXka.TavTa iikv Kap.ol jue'Aef 

e-et 8e KaT6avoviJ.€d\ e? Kotyov? Ao'you? 

€kOcopL€v, d)S 02; Mei^e^Aecos crwSDo-TiixfJ. 

Op. S (f)LkTaT\ et yap rouro KaTOdvoLix tb(6v. noo 

rii;. •Trt^oi) i^uj^, aix}X€Lv6v re (fyacrydvov Toixds. 

Op. ix€V(a, Tov i)(6pov et rt TLixcoptjcrofxaL. 

Tlv. (TLya vvv (w? yvratft iTLCTTevu) ^pa\v. 

Op. ixr]b\v Tpiarjs raor8'" w? TrdpeLcr'' rjpLV (^ikaL. 

Ylv. 'Ek€vr]v KTdv(ofX€V, Mei^e'Ae&) kvTrrjv iTLKpdv. 1105 

Op. TToos; To yap tTOLp.ov €(ttlv, ei y io-TaL KaAws. 

Hv. cr(})d^avT€S. iv bofxoLS 6e Kpv-TeTat o-e'0er. 

Op. ixdkLCTTa' KOL brj irdvT aTTOCTcppayL^^TaL. 

riv. aAA' ovKeO^, "ALbrjv vvp.(})Lov K^KTiifxivri. 

Op. Kal 77(3?; exet yap jiapjidpovs 6-dovas. mo 

Y\v. TLvas; ^pvyi^v yap ovbtv^ av TpicTOLfx eyw. 

Op. OtOU? kv6lTTpU)V Ka\ fXVpCbV (TTLO-TaTaS. 

riu. Tpv(f)as ydp rJK€L 8e{5p' ^xova-a TptotKas; 
Op. wa-O^ 'Ekkas avTrj (TfXLKpov olKifTrjpLov. 

1090 vvv om, V: add. v 1091 oZv om. AP: add. /> Se? ^e] 

;U€ 56? V 1092 76 A€xoj Porson : A^xoy codd. : Aexor 7' recc. 

(KeKTpov ^j Wilamowitz : A.fxos KaTjjveffa Brunck) 1093 yap ipci 

Kayw L : yap syw 4pw KaXov V, tum eyoi del. v : yap ipu Ka\6v rell. 
1094 77)»/] T7);/ F aKp6iro\iv codd. 1095 irapr\v codd. 1098 «j 

hic M 1099 5u<TTuxfi V : corr. v iioo -^ ^ap P iioi Treidov L 
vu;' L : vvv rell. &/j.'ix(lvov M- -. avdneivov M rell. 1102 ti om. L 

II03 vi/i/ L: vvv rell. 1104 Trapes M: Trdpucri M^ lio5 vix 

sanus : ttws ; Th yap e/j.6v 7' (Toifxov Hermann, cl. 2 Th stt' ^jUoJ eToifi^v 
ecTTiv: eo-Toi /caAis apodosin facit alter 2 1107 5oVoio-( A 5«] 

7ap V: om. F 1112 oXovs M KaT^irTpicv Ael. H. A. vii. 25 

1113 sq. del. Brulin 1114 ai/TTj L /LtiKphp A Tjffr^Tripiov 'Naher Uv. ovbkv To bovkov TT/Joj t6 jut) bovKov yivoi. 1115 

()/>. KaX iii]v Tob^ ep^as bh Oavetv ovx ^(oixai. 
Uv. aA\' ovb^ iyui ixr\v, (roC ye TijjLOjpovix^vo?. 
Op. To TTpayfia brjXov Kal TTepaLv\ ottcos Aeyeis. 
riu. ((TifjLev es otKovs brj0€V ws davovp.^voi. 
Op. Ixw ToaovTov, TaTiikoLTia 6' ovk ^x^h. 1120 

Y\v. yoovs TTpos avTr]v Orjaoixta-O^ a Tidrrx^O[xev. 
Op. tofrr' €KbaKpv(raL y €vbo6ev Kexapp.evriv. 
IIu. Kal v^v TrapeaTai TavO^ airep Kean] t6t€. 
Op. eTretr' aywi^a Trois ayoi}VLovp.e6a; 

Uv. KpVTTT ev ■ne.TTkoLCTL TOLaLh'' e^op.ev itcfir]. 1125 

Op. ■npotrOev 8' OTTabGtv rts- okeOpos yevr]aeTaL; 
riu. eKKki](TOjxev a-^fiai akkov dkkoa-e (TTiyi]^. 
Op. KOL Tov ye /x?; o-ty&iyr' d-OKTeiveLV \pe(ov. 
Vlv. etr' avro brjkol Tovpyov ol TeiveLV \peb)V. 
Op. Ekevi]v ^oveveLV [xavOdvo} to avpLjSokov. 113° 

nu. eyycos' aKova-ov 8' ws Kakm jiovkevofxai. 
el piev ydp es yvvoLKa a-oo(f)povea-Tepav 

^L(f)09 [xedeLjxev, bva-Kkei]^ dv ^y ^ovos' 

vvv 8' VTTep dTrdcTTjs 'Ekkdbos 8wcret biKrjv, 

wv TTarepas eKTeLV, SiV 8' dTT(akearev TeKva, 1135 

vvix(f)as T e6r\Kev 6p(f)avds ^vvaopcov. 

okokvyjxbs ea-Tat, iTVp r' dvd\f/ov(rLV Oeols, 

crol TTokkd Kd[xoL Kebv' dp(oixevoL Tvxeiv, 

KaKrjs yvvatKos ovvex at)^' eirpd^apLev. 

II 16 ep^a^ L uux S.^oiJ.ai A B : oii X'^C<'."«' rell. b 1117 /z^^rl 

/lij/ P cri; M : corr. M^ 1121 yoois V: corr. v 0riffufj.id' 

AVLP 1122 uiare daKpvffaiy' I^: &ffT' eKSaKpveLvY: crat suprascr. 

v: SiffT evSaKpvffat A evSov P 1123 vo} P oivep V: corr. v 

(rat/fl' oTrep Wecklein) 1125 ro^ffiv 6|o,uej' A : toTctS' ecpe^o/iuv L 

1127 iKK\r]ffo/jLev MB: eKK\eiffo/.i.(v AV: eyK\eiffo/j.ev LP SAAos 

^Aoj' eV ffreyais V 1129 aurii St^AoT] outo ye A of mut. in 

T) P verba reiveiv {Kreivetv L) ;^;pecc;' secl. Kirchhoff: cf. 1128 fin. 

1131 5' om. M : fl' A ^ovXevffo/xat B: ^e^ovKev/xat F, unde fiefiov- 

\ev/j.ai Ka\ws Hermann 1133 <p60os A 1135 5'] t' V 

1137 5' earat A ii39 iiTpa~*/j.ev V : corr. t; 

13* ETPiniAOT 

6 ixi]Tpo(f)6vTi]s S' ov Kakrj TavTrjv KTaviov, 1140 

dAA.' airokmitiv tovt k-nl to fi^XTiov Trecrf/, 

*Ekivr]s k^yofxevos r?/9 TTokvKTovov (pov^vs. 

ov 8et TTor', o{i Sei, MereAecoy ^ei' ei/rux^eii', 

roi^ o-oi; 8e iTaTipa Ka\ o-e Kabekcfyi^v Oaveiv, 

fXTITipa re . . . eo) roCr'* ov yap evTrpeTres k^yetv — • 

h6p.ovs 8' exety o-ov? 8t' ^ Aya}xip.vovos h6pv 1146 

kaj36vTa vvfx(pr]v' p.ri yap ovv C^V^ ^t'» 

Tjv 1X7] 'tt' kK^tvri (paayavov (riTacrcafxeOa. 

rjv 8' oSi^ Tov 'Ekh>r]s fxr] KaTaayoip.ev (p6vov, 

7Tpi](ravTes oXkovs Tovcrbe KaTOavovfxeda. 11 50 

kvos yap ov (r(pakivT€S e^o/xer Kkios, 

Kakws 6av6vTes rj Kakois crc^TCixrfxivot. 

Xo. TT(X(raLS yvvai^lv a^ia (TTvyelv €(f)v 
7) Tvvbapls TTals, i) KaTpcrxyvev yivos. 

Op. (})e£r 

ovK €(TTLV ovbev Kpeirrcrov ?) ^tAo? (Ta(j)i]S, ii55 

ov TrkovTos, ov TvpavvLS' ak6yL(TTov 8e' rt 

t6 TTkrjOos avTakkayfxa yevvaiov (^ikov. 

(Tv yap T<x T ets Atyto-^oi» i^rfvpes KaKO, 

Kal TTkr](riov TraprjcrOa KLvhvvcav efxoi, 

vvv T av 8t8cos jixot TTokefxicov TLfxu)piav 1160 

KOVK €KiToba)v e t . . . TTavcrop.ai o-' ahmv, eTret 

(iapos TL KCLV rw8' iaTiv, alvelcrOaL kiav. 

eycb 8e -n-ayrcos eKTTvicov \f/vx}]v ip.r]v 

bpd(ras tl XPV^^ ''''^^^ ifxovs ix^P'^^^ davelv, 

1140 6 om. L : add. / 1142 yev6/j.evo5 V 1143 -Tror^^ yap Paley 

1144 Tbi/ om. L : add. / 1145 toCto L ii46 5']t'V 1148 'tti 
Kfivr) VL (jK(ivri V) aTra(Tcl>iJ.fda Kirchhoff: (ntaffofxida V: airdffw 

HfXav rell. 1149 el S' oiiv P : fjv 5' aZ F I154 yevos'] \exos V 

1155 <Ta(pr]s1 avrl 0^77617^ B : yp. Kal aAr;07}s M : aKriQT]s in textu H 
1158 e|€i)p6s codd. 1159 Trapicrra V /cij/Suraij' eMO'] fafor 

ifxSv H 1160 t'] S' P 1161 i/LLiro5uv P, sed n punctis 

infra positis delevit o-'] 5' Porson ^et aivuv cr') 1162 Kav 

TifiB' codd. et 2: Ka\ t6S' Stob. fl. 14. 6 1164 eyuous om. B: 

add. 6 A 0PE2TH^ 

11»' avTavaXaxru) yikv ol jjLe TTpovdorrav, 1165 

(TTivoiai 8' oiTre/J mfx iOr]Kav ciOKlov. 

^Ayaixe[j.vov6'i tol Tra^LS 7re0v;(', 6s 'EA.Aa8os 

T/p^' a^LooOeLi, ov TVpawos, aW' ojjloos 

p(x>ixi]V Oeov Tiv e.(Tyi' ov ov KaTaLcryyvS) 

hovKov TTapacryoiV OavaTOV, dAA.' iXevOepco^ 1170 

^vxijv a(\>i](T(i), MereAeojz; 8e T€L(rop.ai. 

kvos yap d kaj3oLp.€0\ evTvxoLpL€V uv, 

et TToOev a€.Ki:T0^ Ttapa-nicroL (r^aTr^pCa 

KTavov(rL [XI] Oavova-LV €V\o]xaL T(xb€. 

6 j3ov\o]xaL yap, r]bv Kal 8ia (rTo^xa 1175 

7TTr]V0La-L ]xvOoLS aba Travios Tep^j/aL (f)peva. 
HA. eyw, KacrCyvrjT, avro tovt^ ^X^'^ Sokw, 

(TUiTr^pCav (Tol Tutbi t ex rpCToov t i[xo[. 
Op. Oeov Aeyets iTpovoLav. aXka ttov Tobe; 

eTTet To (TvveTov y otSa (tv^ ^'^Xfl '^(^pov. 1180 

HA. cLKove brj vvv Kal (rv bevpo vovv e)(e. 
Op. Ae'y'* ws to [xiWcLV aydO^ exet tlv^ 7jbovi]v. 
HA. 'EAeV?;? K<XTOLo-0a Ovyarep ; dboT r]p6[xi]v. 
Op. o2b\ rjv eOpexlrev 'Ep]XL6vriv p-r]Tr]p e]xr]. 
HA. avTi] ^i^rjKe TTpbs KkvTaLp.r]<TTpas tckI^ov. "85 

Op. TL xpr]]xa bpacTovcT ; viroTLOels tCv eX-nCba; 
HA. \oas KaTacTTTeCcTovcr' viTep ]xr]Tp6s rd(/)U). 
Op. Kal 8/) tC [xol tovt^ etTras es a-o}Ti]pCav; 
HA. ^vAAd/ie^' 6[X7]pov Trjvb', orav cTTeCx]] tto.Xlv. 

1165 avrai,vaKw<T(a fj.ev A.v: auTafaKcaco/xei' V rell. sed avTaveKai/j.ev 
reddit 2M 1169 ecx*»' codd. {ea-xoy H) : unde ov om. Porson 

(oir habuit 2) 1172 v. delet, ^eu eius loco scribit, Bruhn 

II 74 KTauovffti/ oii V l fortasse 6ii%ol /xej' TctSe II75 ov fioi/\o/j.ai 

alter 2, alter cum codd. congruit 11 76 Tepypo} {Tepxpai v) (pptvas V 

1178 T^Se y' V Te TpiTov ifioi A: t6 TpiTov t' eiJ.oi LP 

1179 ^€'7015 A 1180 irapwv P 1181 5?) z/Cv codd. 
1183 ^6'AA.6ij'] \eyeiv L^ P 1184 6>oi P n86 i7roTi06?j 
M- ; wTroTiSeJs M L : inroTtdeTaa A : inroTidets B V L- : vTruridris P / 
1187 KaTatriretVatr' V Ta(/>9J A B P : Ta^ou M V: Ta^povl. iiSSerTres 
ALf 1189 ^vWd^ed' L : (xvWdfiee' rell. ETPiniAOT 

Op. Ttvos Tob' etTras <pdpfj.aKoi' Tptdcrols (fyiXots; 1190 

IIA. 'Ek4vr]s Oavov<Tr]s, ijv tl Mei^eAews cre bpa 

Tj Tovbe Kdp.i — 7707; yap kv (pikov Tobe — 

Aey cos ^oyewets 'EpnLovTjv ^L<pos 8e \pi] 

bipi] TTpos avTfi Tiapdivov cnTdrravT exety. 

Kav }X€V cre croi^?/ jxi] 6ava.v xpij^cov Koprjv 1195 

EAerTjj MeWAeco? Trrco//' tSoji^ ey alp.aTL, 

p.i6is ~eTTdcr6aL TraTpl Trap^ivov bifxas' 

T]v 8' 6^v6v]xov ]ij] KpaTcav (^povrjixaTos 

KT€Lvi] (re, Kal ai) crcpdC^ 7Tap6ivov bepr]v. 

Kttt VLV boKU), t6 -pGiTov tjv TTokvs TTaprj, 1200 

XpoVo) iiakd^(.LV aTTkdyxvov ovTe yap 6pa.(rvs 

oijT^ dkKL]Jios 7re'(^UKe. Tr]vb^ r)]uv exaj 

a-corrjpLas iirak^Lv. dpr]TaL koyos. 
Op. cb TCLS (ppivas piev dpaevas KeKTr]]xivr], 

TO crcj/xa 8' kv yvvaL^l 6r]k€LaLS TTpiiTOv, 1205 

co? (x£ta Cw p^dkkov T] 6avelv ecpvs. 

Ylvkdbri, TOLavTr]S ap' d]xapTr]a-r] Tdkas 

yvvaLKos rj C^^v ]xaKdpLov KTi]arj kixps. 
Y\v. et ydp yivoLTo, ^mKiojv 6' eA^ot Tro^Aty 

KakolcTLV VjXevaLOLCTLV d^LOVfxivi]. I210 

Op. r"]^€L 6' es otKODS 'EpfxLovi] TLVos xp^vov; 
clos ra AAa y eliras, diTep tvTvyi]ao]xev, 
KdkkLcr9\ ekovTes aKVfxvov dvocTLOV TraTpos. 

HA. Kat bi] Tiikas vlv boifxaTcav etmt boKQ)' 

1190 Tivos M : TLU 0)} M- (voluit ri 5?/) ilins L 1192 irar 

7ap ev (piKov M B V ; ■ko.v yap 4v (plXois in margine B : Trav yap %v 
<pl\ois A : iratrt yap <pi\ov L P (Trai' yap ev certe 2 : <pi\ov puto 2) 
1193 <pov(va-r)s VP 1196 MeveA^ws eX^vris {eKevrjv primitus M) 

codd. : trai. Hermann : MeveAaos eXevijs Brubachiana : alia res est v. 20 : 
versum del. Nauck 1197 xeirTcKrdai M : corr. M- 1198 ^v 5'] 

Kav 5' V : corr. v 1199 crcpd^e P 1200 ■n-apTj] TrapTJv B : pvrj Nauck 

{^v TToKvs eK6rj 2) 1201 fxaKd^ei M A 1204 ap(revos / et Stob. 

fl. 67. 7 post V. 1204 evulsis foliis octo periere vv. 1205-1505 in V 

1207 &p' vel &p codd. 1208 om. P: add. p i^ M : j; vcl ^ 

M^ A B L P 1213 KdKKitrr M A L oi'E2Tn:£ 

Tov yap xpovov t6 fjLTJKos avTO cTVVTp^yei. 1215 

0/5. KaKws' (Tv /xeV vvv, (rvyyov 'HAeKrpa, ho^xiav 
TTapos fx€Vovaa TrapOevov 8e)(0i» iroba, 
(f)v\a(r(re 5' ijv Tis, irplv TeXevTrjOv (f)6vos, 
1] ^vp.ixa)(os TLS Tj Kaa-iyvriTos iraTpos, 
€\da)V is OLKovs (f)6TJ, y4yo)v4 r' €s boixovs, 1220 

77 (ravLba TraLaaa^ r/ Xoyovs Tre ix\j/a(r^ eao)' 

ijfXels 8' 6(701 (rT€LX0VT€S eTTt TOV ((TyaTOV 

ayS)v oTrXL^cafxeaOa (f^aaydvd) XfpctS', 
[rTuAaST]* av yap bi] avixTTovels (jxol ttovovs.] 

S) boiixa mtcoy vvktos 6p(f>vaLas ■na.T^p, '225 

KaAet cr' 'OpeaTrjs Trals aos iirLKOVpov fxokcLV 
TOLS beofxivoLaL. 8ia ae yap TTaa^^o) raAas 
abLKO)S' TTpobebofxaL 8' {'•770 Kao-tyyrjroD aidev, 
bUaLa TTpd^as' ov 6iko) ba.fxapd^ iko)V 
KT€LvaL' av 8' rjfxlv Tovbe o-vAAr/Trrtop yevov. 1230 

HA. d) TTCLTep, LKov biJT^, ci KXviLS €ao) -x^dovos 

T^KVo^v Ka\ovvTO)V, ot aed(v ^vrjaKOva" vTrep. 

Ylv. 0) avyyiveLa iTaTpos ifxov, Kafxas Atra?, 
^AydfxifXVov, eladKOvaov eKaioaov T^Kva. 

Op. €KT€Lva fxrjTepa . . . HA. i]\ffdp.rfv 8' eyto ^L(f)0vs . . . 

Hv. iyo) 8' te7re/3ot;Aei'o-at KaTriXva' okvov . . . 1236 

Op. aoL, TTdTep, dpi]yo)v. HA. oir8' eyoo TTpovbo)Kd ae. 

YIv. ovKovv 6veLbr\ Tabe kXvo)v pvarf TeKva; 

1215 auTT) L 1216 /xiv vvi/ codd. 1219 del. Herwerden 

1220 t'] 5' B ^v Suf.Lots M L et fortasse 2 : 4k S6fj.cov primitus A 

1221 (TavlSas ABL 1223 dir\tC6/J.e(T9a A : onKt^ofieOa M : 6n\t((i- 
/uefla P 1223, 1224 inverso ordine leguntur in F: 1224 del. Hermann 
1226 KaKoc Cobet 1227-1230 fv T(J5 avrtypdcptf ov (pfpovrat ovrot 
ot 5' Xafji^ot, iKal'] iv &\\cfi Se 5 ad v. 1229 1231 et K\vfis] iyK\vets L 
1232 evrjffKova-' hic M 1233 Kal fixas (Jfj.as M) \tras M L 
1234 &K'ovffov P 1235 jiTiripa (sic) M L P HA. M^ : Uv. M 
rell. 1236 nv. M2 : ha. M rell. 5' iire^ov^evffa M A L P : 
fortasse Se irpoeBov^evffa : 5' eTre/ceAeuo-a B : 5e 7' «Vf/ceAeufra Porson : 
S' firev€Kf\evffa Nauck, cf. El. 1224 : cf. 2 iffrf ffvvtjviffa rw (p6v(jj 
1237 HA.] nv. L 1238 ni;.] Op. L pvffat LP (et sic 2: cf, 
L A. 528) ETPiniAOT 

Op. baKpvoLs KaTa(TiT€vbco cre. HA. eyoj 8' oIktoktl ye. 

Tlv. TTaxxTaa-Qe, Ka\ Trpos epyov e^op[jL(i>ixe6a. 1240 

eiTrep yap et(ra) yrjs aKOVTi^ova apaC, 

KAvei. (Tv b\ S» ZeiS Trpoyove Kal Aik»;? criftas, 

boT (VTVxv^^o-i- TwS' e/jioi re r?78e' re* 

TpKTo-dls (f)iKots yap eis aydiv, biKi] p.ia, 

rj (ijv a-nacTLv i] — davelv d(f)€L\€TaL. 1245 

HA. MvKrjvibiS o) (piKat, [""^P- 

ra TTpwTa KaTo. YleXacryov eSo? 'Apyetcoz;. 
Xo. rii/a Opoels avbdv, TTOTVLa; TTapajxeveL 

yap eri crot ro'8' iv Aavdibwv 7ro'Aet. 1250 

HA. crTfi6^ a't /xez' ?;ju,wz; ro'r8' a}xa^r\pr] Tpi(3ov, 

dl 8' ivddb^ aWov oXp.ov ks (^povpav b6fji(ov. 
Xo. rt 8e' /xe ro'8e XP^o? aTTVets; 

ei^eTTe' /lot, ^tAa. 
HA. (pojSos exet /xe /u.7; rts eirt Sw/xao-t 1255 

o-ra^ets eTTt ({ioivLov aXjxa 
iTi]p.aTa TTi]ixacrLv e^evpr]. 
lijx. yoiptlr, eTretyco/^eo-^'- eyo) ix\v ovv TpijSov 

TUlfb^ iK(f)vk(X^CO, TOV TTpOS IjkioV (SoXcLS. 

Hp.. Kcd ixi]v eyo) T6vb\ os TTpbs kcnrepav (f)6p€L. 1260 

HA. 8o'x/>tta vvv Kopas bLcicf^ep^ d]xixdT(t)v. 

Xo. (KeWev iv9db\ etra TTaXtvcTKOTTLav 

€xop.€v, ws 6pods. 1265 

1239 Op. et HA. notas om. L: HA. et Op. F. Gu. Schmidt cum 1238 
Oresti tribuit 1240 e^upij.cc/j.eea M : corr. M^ : ^^oixw/j.€ea A 

1241 yrjs (taoi yrfs P 1242 Z(v om. P 5i«as LP: corr. P- 

1243 hhs L 1245 aut sic distinguendus aut cum Nauckio delendus 
1246 (piKiai Hermann : cf. 1266 1247 ■KpSir ava Hartung (/cara 

etiam 2) eSov L: corr. / 1251 rrivS' L 1254 ewfirf codd. 

1255 SwfjLari L 1256 raOels L: corr. / cpSvtov codd. : corr. 

Triclinius 1258 Xo. praef. M-, notam omiserat M iireiyo- 

fieaO' L: om. MA 1259 rovSe (pv\a.^w L: tovS' tK(pv\dacra> 

primitus A 1260 tovS'] rhv L 1261 HA. om. L Sox/J-ta 

vvv codd. 1262 Xo. praef. Wilamowitz, 1263 codd. : cf. ad 1284 

1264 efra iraKivcrKOiriav M : efra TraAiv aKOTndv A B : «/t' eTr oKKrjv 
crKOTTidv A^ B^ L P ()PE2TH2 

HA. k\icr(T(.Ti vvv ^\i<^apa, [az-T. 

Kopaicn 6i8ore TrdvTa ota jfionTpvyoiv. 
H/u. o6e ris ez' TpLjSi^ [7Tpo(T€px^Tai.\. tl^ o6' a// ap.- 

(f)l fxikadpov TToAet o-oi' aypoTas dvi]p; 1270 
HA. diT(i)\6p.e(rd' dp', S) (\)ikaL' K(Kpvp.p.tvovs 

6f]pas ^L(f)y]pH9 avTLK kxBpoXdLV cf^aveX. 
H/j,. a^o/3os Ix,^* /cei/o'?, w (^iAa, 

(TTL^OS OV OV boK^ls. 

HA. ri 8e; ro oroi; j3il3aLov ^tl poi p.ivu; 1275 

80S dyyikiav dyaddv tlv, 
el Tab^ €pr]p.a Ta TrpocrO^ avkds. 
Hju. KakS)S ra y iv64vb\ dkka Tdirl aov aK6~€L- 

o)S ovTLS j]p.Lv AavdCba^v TreAa^erat. 
HfjL. es TavTOV iJK^LS- Kal ydp ovbe r7/8' oxkos. 12S0 

HA. (pipe vvv iv TrukaLcrLV dKodv j3dko). 

Xo. rt fxekked^ ol KaT oXkov iv T]cyv\L^ 

cr(/)ayta (j)OLVLa-creLv; 1285 

HA. ovK elcraKovovcr^ ' S) TakaLV eyo) KaKU)V. 
ap' es To KakXos e/CKeKco(^?/rat ^L(pi]; 

1266 HA. om. M L lAjo-o-ere fCi' codd. ^\4<papa recc. : fiXfcpapov 
MABLP 1267 /copas S(aSoT6 Canter hia. fio(TrpxiX(>>v iravTri 

{travra L) codd. et 2 alter : trai. Triclinius : cf. 2 alterum iravra 
roTTov TTj 9eo SiSotc : Sia ^orpvxoov iTavri] Dindorf, cl. Phoen. 1485 
1269 post rplficf) glossema TrpoaepxfTai habent codd. : cf. v. 1249: 
Trpocrexe Seidler : ris SSe Hermann : irorvia Wecklein 1271 atro- 

\6/j.€d' M &p' L : ap M B : &v A P KeKpvjxivas primitus M 

1272 ix^po^<^^^~\ ex^poi^TL M : ixOpo7s el (fjv A-) A L : ex^po^civ el P : 
exCp^s mut. in ix^po^^ B i^o;/?) A L et primitus B 1273 Xo. 

praef. L 1274 ou M B 2 : ai/ A L P 1276 ti;/' Triclinius : 

Ti^^o 1J.01 codd. : cf. 1256 1278 Xo. praef. M B L : ^^ix- B- 

4v64vS' recc: evdev M A B L P raTriaoo M- B : tottI aSi L 

1279 HA. praef. L 1280 Xo. praef. L 1281 ante v. personae 

nota erasa in A vvv codd. 1284 Xo. praef. Wilamowitz, cf. 

1262 : Electrae continuant codd. sed vide ad 1286 1285 -yp. 

(TcpayiSa (poivi<T(Tetv 2 1286 HA. praef., ut videtur, MP: om. 

ABL flaaKovcroua'' M^ ' 1287 ap' es] ap el M iKKeKiLcprirai 

M A B L P 7p. 2 : iKKeKwcprjvrai Clem. Strom. ii. p. 175 et yp. 2 : e/c- 
KeKoxpwrat F : iKKeKoxpwvrai Aristophanes ap. 2 et suprascr. B-, cf. 
Athen. v. p. 188 C rrphs rh irepifiorirov iKKeKOKpai/xevoi /coAAos ETPiniAOT 

rdxa TLS 'Apyetcoi' eroTrAos 6pfn](Tas 

TTobl /3orj8po'/i,a) ixikadpa ■npoa-p.eL^iL. 1290 

(TK4\l/acr64 vvv ap.iLVOV' ovx thpas aydiV' 
dA.A' at \i\v ivddb\ ai 6' iKeXa iX.Lcr(r€T€. 
Xo. d[J.(L^o) KiX.€vdov (TKOTTOvcra TrdvTT]. 1295 

EA. (evbodev) to) rieAao-yoi' "Apyos, oWvpLaL KaKcas. 
Xo. — rjKOVcraO^; dvhpes X^V ex*^^""'^ ^^ (p6v(a. 
■ — 'EAer?;? ro kcokvix ccttlv, us aTrtLKdcraL. 
HA ai Ato'?, S) Atos divaov Kpdros, 

e\0^ GTTLKOVpOS ifJLols ^LkQLCTL TzdvTOJS. ' 1°° 

EA. {evboOcv) Mere^Aae, OvricTKco' (tv 8e irapcov /x' ovk ox^eAets. 
HA. (povev€T(, KaCveTe, 

okkvT€, bLTTTvxa bLcrTop.a (pdcryava 
e/c x^pos Up.€V0L 

Tav kLTTOirdTopa kLiroyap.ov, a I3°5 

TrAetoTous ^Kavev ^Ekkdvcav 

bopl TTapa TTOTajxov okojxivovs, 

66l bd^pva bdKpvcTLV eTreo^ey 

(TLbapioLCTL jSikiCTLV dp.- 

(JH Tas ^Kaixdvbpov bLvas. 13 1^ 

1289 ej/oTTAos recc. : eV 07rA.ois M A B L P 1291 (TKejpaffdai M" 

vvv L P 1295 a^rtOTroCo-a ■KavTo. M A B L P : (TKOTrfvovtT' aTrdvTo, 

Nauck ex gramm. Ambros. (in Append. Lex. Vindob. p. 285, Stude- 
mund Anecdota 226) qui h. v. ut bacchiacum adfert : ibi corrupte 
(TKOTrivs airaTa legitur 1296 TnKacryuiv P 1297 HuiXv 1298 

H^iX-- 1299 HA. praef. Hermann : 1297 HA. (ex Xo. mutatam B~ 
MABLP: 1298 nullam notam M A B L P : 1299 H^ix- ^^ ^ B : Xo. 
P : nullam notam L 1297 rjKovaaT ; ol &vSpes B^ : T^KovcraT' avSpes 

MALP 1298 K(iiKu(Tfx' Y* J^299 deVj/aoj' M B P 1300 etrlKovpos 

M : enlKovpov A B L P €^o?s recc. : 4/xo7ai codd. 1301 /x' om. L 

1302 HA.] U/xix- B KalvvTe M : KaiveT L 1303 oAAi/re] 

aTro^AAuTe Wecklein (paayava A L P : (paayava irenireTe M B : yp. 

Ka\ eelvfTf M 1304 x^^P^s P : videtur hos vv. Choro tribuisse 2 

(aTrAovo-Tepov ws yvvalKes elTTov) 1305 «'J ante v. scr. B^ Tav l '. 

om. M A B L P \enroirdTopa Kenroya/xov A L \nr6ya/ji6v 6' Hermann 
dochmios efficiens 1306 eKTavev M L 1308 oWonevovs P 

1309 ddKpv(TLV eirecre M B (wtJ toO (Tvveireae 2) : BdKpvai (TvveTrecre L : 
Sa/fpi/o-i (Tvveire(Tev eire(Te AP 1309 fie\t(T(Tiv L 1310 ros] 

TiM ()i'E:i;Tii:i; 

Xo. (TtyaT€ (TtyaT- f]iT66fjL-)]v ktvt;ov Tivbs 

K(\evOov en-Treo-oVros a/xc^i owiiaTa. 
HA. oj (j)t\TaTat yvvalKCS, is ixtaov (povov 

7/8' 'Epntovrj Trcipeo-n* TTav(r(t)fX€v ^orjv. 

oreixet yap eo-Trecroucra biKTVo^v (ipoyov^. 1315 

KaKov To 6i]pap.\ rjv ak(o, yei^i/o-erai. 

iraXtv KaTaaTr]d^ 7/o-vxw /^iei' dpLpiaTi, 

Xpo(i 8' d87/A({) rwy b(bpapi.4v(ov nipf 

Kayuj (TKv^p^jiTTOv^i 6p.]xaT(X)V e^to Kopas, 

&)S ST/^ey oti/c et8vta Ta^€tpyaap.^va. 1320 

o) 7rap6iv\ f/Veis roi' KAurat/x^o-r/jas T(X(f)ov 

aT€\l/acTa KOt (nret^Tacra vepT^pots X'^'^^' 
EPMIONH 

17KCO, XajSoicra ■np^vp.tv^tav. akka p.ot 

^o'/3os rts eto-eA7/Ai>^', i]VTtv iv 8o'/xots 

Ti]kovpbs ovcra h(xi]x6.T0iv kAvco (Sorjv. 1325 

HA. rt 8'; a^t' i)p.tv Tvyx6v€t a-Tway]j.dTcov. 
Ep. ev(f)i]p.os 'icrdf rt 8e v^djTf^pov Ae'yets; 
HA. 6av€tv ^Op€aTi]v KO-p^ ^bo^^ Trjbe yfj. 
Ep. />i7/ 87/r', €p.ov ye o-iiyyeyets -ne^pVKOTas. 
HA. o.pap'' avdyKrjs 8' es C^yoi; Ka6i(TTap.€V. 133° 

Ep. 7/ ro{}8' ejcart Kat /3o7/ Kara (TTiyas; 
HA. iKe'r7/s yap 'EAe^i-^js yo'yao-t TTpoa-7T€o-wv ^oa . . . 
E/3. ris; ov8ey ot8a p.akkov, rjv crv /xt/ k4yi]s. 
HA. Tkr]p.(j)v ^OpiaTrjS' p.i] dav^lv, ip.ov 6^ vmp. 
Ep. e-Tr' d^iota-i rdp' dv€V(f)r]p.€l b6p.os. '355 

HA. Trept tov ydp dkkov pidkXov dv (p6€y^atT6 rts; 

131 1 Xo.] o\os 6 xopos praef. A 1315 eo-Treo-oCo-al iairaicrovcTa 

Wecklein, cl. Rhes. 560 1318 xpo°- ^ l^ '• XP^"- ^ ^ = XPO'a vel 

Xpoia L M^ b S' Porson : t' codd. 1322 vepTfpmy O 1324 «V 

SJyuols] e^SoSev Hartung 1328 Kai fj.' A 1329 e^oC M L : 

eyuoi/s AB P ye om. L : add. / 1330 audyyt}s fls A is hic 

LP 1332 irpo^Tirf^rhv M: corr. M^ 1333 ouSej/] ov yap M 

^;/ /ut; (tv L 1335 a^ioKTi t' S.p' A : a^ioKTiy ap' L B- : d|i'ots t' dp' 

P : a.^iot(Tii' yap M B SoVous primitus B et ut videtur M ETPiniAOT 

dA./\' ^kOe Kal /xeTdcr)(es tKeo-tcts (pikoLS, 
a-f] ixrjTpl TTpo(nT€(rov(ra Trj fxiy 6k(3t(i, 
Mevekaov rjfxas fJ.r] davovTas etcriSetv. 

akk\ S) Tpa^fielaa [xrjTpos ev xepoiv epS]S, 134° 

OLKTLpOV rjpXlS KaTTLK0V(f)L(T0V KaK(av. 

10' ets aySiva b€vp\ eyco 8' riyri(rop.af 

(ToiTripias yap T^pp^ ^X^'^ ^M^^ p.6vr]. 
Ep. Ihov, hL(^KU) Tov ep.ov €s b6p.ovs TToha. 

(rdOrjO^ ocrov ye tovtt' e/jie'. 

HA. oj Kard cTT^yas '345 

(f)LkoL ^L(py]p€LS, ov-)(l a-vkki]\j/eo-d^ aypav; 
Ep. o\ iyco' TLvas Toxxrh^ elcropu); 

Op. (TLyav yj)€(iiV' 

rjp.LV yap rJKeLS, ovx} o-oC, (rooTr]p[a. 
HA. exerrd^ €X.err6v (fxia-yavov he iTpbs hipij 

jBdkkovTes r]a-v\(xC(d\ ws elhp ro8e 135° 

Mevekaos, ovveK avhpas, ov 't^pvyas KaKovs, 

evpOL>v eiTpa^ev oXa XPV Ttpdcra-eLV KaKOvs. 

Xo tO) tcb (f>LkaL, W'''P' 

KTviTov kydpeTe, ktvttov Kal jSoav 
'TTpb p.ekd6[}(ov, oTTcos 6 TTpayOels (f)6vos 
p.1] heLvbv 'ApyeLota-LV ep.f3dki] (f)6^ov, i355 

jio)]hpO]xi]a-aL TTpbs h6p.ovs TvpavvLKOVS, 

TTplv eTvpLcos tSco rbv '^Ekevas (f>6vov 
KadaLjxaKTbv ev h6p.0LS KeLjxevov, 
1] Kal k6yov Tov TTpoa-TT^koov TTvO^ajxeOa' 

-337 K°-''- om. L 1341 Ka.iroKo\iipi(rov F 1342 iyui Siriyr)(ToiJ.ai A 

1345 7f om. A ejue'] efi' Triclinius : efiol codd. 1346 <pi\oi] 

avSpis F 1347 o* , . . el(Topu om. M : add. in margine Op.l 

HA. Lachmann 1348 riKeis om. M : add. M^ 1349 SepTji' P 

1350 fidWovTis M L : ^a\6vTes AB P 1352 in textu om., add. in 

margine inferiore A 1353 Xo. notam M, nunc erasam : om. 

ABLP: vide ad 1361 1355 6>;3aAAei M 1356 So/xovs'] 

oXkovs AL 1359 Aoyccv P tov] tov L P et tov ante v. habet A 

TTvdofieda M : corr. M- OFESTMi^ 

Ta fxh' ylip nloa (Tvixcf^opan, ra r/ ov (Ta(f)u>s. iS^JO 

hia hiKas ejSa de&v 
viixiCTis h 'EXevav. 
baKpvoLcn yap 'EXkdb' diraa-av eTrArjo-e, 
bia Tov 6\6p.€vov 6k6p.evov ^\halov 
Yldpiv, os dyay 'EAAa8' eis "Wiov. 1365 

[aAAa KTVTrel yap K\fj6pa /SacriAeicoi' h6p.U)V, 
ai.yr\(TaT' e^oo ydp rts iK(3aiv€i <i>pvywv, 
ov Trev(T6p,€a-da Tav 8oju.oi? ottco? e\et.] *PY3 11 ^Apyeiov ii(f)0S €K davdTov TTecpevya 

(BapfidpOLS iv ev^Lo^iz 137° 

(TiVi KeSpcoTa TraoraScoi' vTrep Tepafxva 
AapLKds T€ TpLy\v(Povs, 
(ppovba (f)povba, ya yd, 
^ap(3dpoi(n bpag-ixoTs. 

alai- I 375 

ttS (f>vy(a, ^evaL, tto^lov aWep' d/z- 
TTTdixevos rj ttovtov, 'Q.Keav6s ov 
TavpdKpavos dyKaAats 
k\irraoov kvk\oi xddva; 
Xo. TL 8' ecTTLV, 'E\ivr]s TTp6cnTo\\ TSatoy Kdpa; 

<i>p. "lAtoy "lAtoy, ^ixoL p.01, 1381 

^pvyLov dcTTV KOL KaAAt/3coAov "I- 

1360 Ttt /xfv . . . To 5' M (et, ni fallor, 2) sed primitus toj . . . tos 
habuit : tos . . . tos M^ A B L P avfji<popa.s M^ A B L P : om. M : corr. 
Wecklein 1361 Xo. praef. M A B L P 1363 airaffav A B L : 

a-nav M : ■ndffav M^ (sic) ira.crav eWdS' P 1365 ^707' L 

1366-1368 non Euripidis sed histrionum esse contendit 2, 'iva fxrj 
KaKonaOwcTtv oTrb twv fiacriXiiwv So/xwv Kada\\6/j.evoi, cl. 1371 sq. 
1366 KArtdpa M^B: KAeWpa MM^ALP 1368 TrevffOfxeOa LP 

et fortasse M 1369 apyuov codd. 1370 fiap^dpoicriv M 

iv om. A (habuit Etym, Magn. p. 393. 18) 1371 Tipejjiva ALP 

1375 ^evoi suprascr. in M 1377 wKeavhv L 1378 ayKaKaicrt A* 

vel A^ 1379 KvK\o7 A L : KVK\e7 M B P 1380 fa-T vel eo-0' 

codd. 1382 /coi M : om. A B L P Ka\\i0o\ov M ETPiniAOT 

8a? opo9 Upov, ojs (t' oXofjLivov (TTivia 

\ap}xaT^iov app.aTeiov juieAos] 

j3apl3ap(^ (ioa hC opvidoyovov 1385 

1 OjUjua KVKVoTTTipov Ka\X.oavvas, A/jba^ 
I (TKVnvov, bvaekivas 
] bv(T€keva9, 

^eaTU)V TT€pydpi(ov ^ATroWoovimv 

fpLVVV OTTOTol' 

laXipicov laXepcov 139° 

Aapbavia TXapov Tavvpi']beo9 

tTnToavva, Aibs evveTa. 

Xo. aa^jyCis Xey' rjpiv avd^ (KaaTa Tav q6jxo'S. 

[Ta yap irplv ovk evyvooaTa avplSaXova' ^X^-] 

i>p. aXXivov aXXivov dpxav BavdTov i395 

jSdpfiapoL Xiyovaiv, alai, 

'AfTtaSi (poova, ^aatXioiv 

oTav atpLa x^^fl '^^'''^ 7"^ ^i^eaiv 

aihapioiaiv " Aiha. 

■))X6ov es hopovs, iv avO^ e- 1400 

KaaTa aoi Aeyco, Xeoyre? 

"EAAai^es hvo hi,hvp.oi' 

rw pkv 6 aTpaTi-fXdTas TiaTi]p eKA?/fe^', 

o 8e TTcds ^Tpo(j)LOv, KaKoprjTLS dvr]p, 

olos ^Ohvaaevs, aiya hoXLOS, 

1383 '6s M : tl)s M^ 1384 apfjLaTeiov fitKos seclusi. cf. 2: 'AiroX- 

Adouios 6 Kvpr]va7os ■Jrapcmyparpriv \iyei ihai . . . ei 5e ^v ■Kap€iriypa<p-n, 
a7ra| i.v fTrfypd(p(T0 : ubi v. Schvvartz 1385 Sta rh Tcis opviQoyovov 

codd. : corr. Porson 1386 KvKvowTfpov codd. : corr. Wilamowitz 

1387 ffKvjxvov recc. : aKii/j.vov codd. 1387 sq. SvcreKfvas semel F: 

SvffiXfvav Kirchhoff 1389 tpivvv M B : iptvvvv A : ipivvvv L 

oroTol F 1391 T\afxn>v A L et primitus M B yavvviJ.riSeos 

L P iTriroffvva codd. 1393 aiO' (KacTT av M : corr. M^ 

1393 sq. %Kaffra avfj.^a\ovff'' A, verbis rdi/ . . . ivyvoiffra omissis 

1394 e" troWols avriypd(pois ov ypd^perai 2 M 1398 $a\-l]VQ}v 
Wecklein I399 aiSao L 1400 cts de]. Hermann senarium 
efficiens 1401 Svw B 1402 e/cATjtfeTo codd. 1403 KaKop.^firas 
codd. : corr. Porson avTjp om. A L P 1404 d o"'?? ^t fflya 
(h. e. iffiya) 2 0PE2TH2 

TiKTTos 8c 0tA,ots-, dpaarifi eiy a\Kdv, 1405 

^V^TOS TTOKffXOV, (f)6vt6s T€ bpa.K(ji}V. 

eppoL Tas r)(TV)(uv 
Trpovoias KaKovpyos u>v. 
ot 8e TTpos 6p6vovs eo-co 
/noAoVres as eyripC 6 To^^Tas Hapi.s 

yvvaiKos, op.p.a baKpvois 1^10 

TT€(Pvpix€voL, TaireLvol 
eCov6\ o p.iv To KeWev, be 
t6 KeXdev, dkKos dk\o6ev TTe(l)pay[j.evoL. 
TTepl be yovv X^P*^^ iKe^rtovs el3aKov e(3aXov 

'EKivas dp(ficio. 141 5 

dva be bpoixdbes edopov edopov 
dpi(fiLTTokoL 4>pvyes' 
TTpoaet-Te 8' dkkos dkkov ev (^o'/3({) TTe(r(ov, 
fx?/ TLs etr] b6kos. 

Kab^KeL ToXs [JLev ov, 1420 

rois 8' es dpKVcrTaTav 
fxr]Xavdv efxiTkeKeLV 
TTaiba Tav TvvbapCb^ 6 
priTpo(j)6vTas bpaKcov. 
Xo. <ri; 8' T/o-^a ttov t6t ; 7/ TraAat (f)evyeLs <p6l3(^; 1425 

^p. ^pvyioLS eTvyov ^pvyCoLaL vofxoLs 

TTapd ^6(rTpv)(ov avpav avpav 
'Ekevas 'Ekevas evTTayeZ 
KVKkca TTTepLVU) TTpb TTaprjLbos 
dLa-(ru)v (SapjidpoLS v6poL(rLv. 1430 

1405 6pa(Tus 5' P 4s a.\Kriv L 1406 Tro\(fjL(f> L 1407 acrvxov 

Dlndorf 1409 to|ot7js LP 1414 x^^^P"-^ MABLP 

1415 (fiaWov (^aWov suprascr. M 1418 Tncruip iv <po^w codd. : 

traieci 1421 is om. A apKV(Trarr]y P 1423 rav^\ rriv 

MABLP 1424 fnirpo<p'Jvrris P 1425 tJt'] ttot' primitus B 

1426 ((pvyov primitus M (ppvylots LP 1428 tvrrayi? B: 

(in(r)yi1 M A L P : eiiTrayj Hermann 1430 fiappdpoKri M A B L P 

fiap^dpois v6fxoi(Ttv'] glossema seclusit Wilamowitz ETPiniAOT 

a be kCvov rikaKa.Ta 

baKTvXoL^ iki(rcr€V, 

vrjixa 8' lero 7re'8<j), 
(TKvku)V ^pvyC(i)V iirl tv[ji.j3ov ayak- 
IxaTa (TV(TToki(Tai \pfi(pv(Ta kCvcp, 1435 

(l>ap€a TTop(f)vpea, biapa KAvrat/xr/oT/aa. 

TrpofreiTrei' 8' 'OpeVra? 

AaKaLvav Kopav 'X2 

Ato? Trat, 6es txfos 
7re'8w bevp^ a-noo-Taa-a KkLcrfiov, 1440 

Yl^koTTos eTTt -npoTTaTopos ebpav 

TraAatas €(TT[as, 

LV €ibf}S koyovs e/xovs. — 
ayei 8' ayet i^tz^* a 8' e</)et7rer', 

ov irp6[xavTLs &v epLekkev 1445 

6 8e (Tvvepyos aAA' eiTpa^Tcr 

lu>v KaKos 4>a)Kevs* 
Oj;k €KTToboov lt; dAA' det KaKOt 4>pvyes. 

€Kkrfcr€ 8' akkov dAAoo-' ev 

cTTiyaL(TL' Tovs fxkv ev (TTadp.0L- 

CTLV LTTTTLKolcTL, TOVS 8' ei» e^- 

ibpaLCTL, Tovs 8' eKeto"' eKeWev [akkov ak- M50 
Aoo-e] bLapfxocTas aTtoiTpo becTTTOLvas. 

Xo. rt tovttI r(o8e a-vp.(popas eyCyveTo; 

^Pp. 'I8ata p.a.Tep 

p.aTep 6j3pLiJ.a 6fipLpLa, 

1431 A.iV' Weil 1432 eAio-tre M A B L P 1433 i/^^ua S' 

L : vrifj.ad' A : vrifi.aTa 5' M B P i434 eTriTviJ.$i' Hervverden 

1435 truffToA^orat P : crToXiaat L 1437 irpocre^Tre A B L P 

opeo-TTjs P 1443 A.o-yois M, corr. M- 1445 fMfAAe M : f/j.e\\e 

Traduv L 1447 aiel M A L P 1448 iKAifiae M A B L P 

6.\\o(t' &\\ov ev A : aWov aWoae P ffTeyais codd. : ffTeyi)s recc. 

1449 iTrTTi/cors L ev eSpaicrt P ^450 verba oAAox' ^AAoo^e 

suspecta Weckleinio 1452 eyiveTo L : dyevtTo P 1453 juarep 

semel L 1454 6/j.fipifxa ofx^ptfxa L 0FE2THS 

aial (Ijovioov iradioiV avofxo^v 14 5 5 

Te KaKG>v a-nep thpaKov ihpaKov 
iv boixoLS TvpavvMV. 
ap(^)L7rop(j)Vpi(i>v TTfnkoiV 

VTTO (TKOTOV ^L(f)r} (TTTa^Ta- 

VTes akkos dAAoo"' iv xepolv 
hivacnv ofx[xa, ixr\ tls Trapwv TvxpL. 

ws KaiTpoi 8' 6p4(rT€poL yv- 

yaLKos avTLOL (TTadivTiS 1460 

(vvtTTOViTL' Kar^ayTj 
KaTOavfj, 

KaKos (t' aTTOKTiive.L tt6(tis, 

Ka^TLyvrJTov Trpohovs 

€V "Apyet 6av€LV y6vov. 

a 8' avLa\tv l- 1465 

ayjiv "ilpiOL pLOL, 
XevKov 8' kp.^a\ov(Ta Trrjyyv a-TepvoLS 

KTVTTrjCr^ KpCLTa fJ.€\€OV 

TTkaya- (pvya 8e 7ro8i to x.pvo-€.ocra.vhakov 
Lxyos i(f)epev €(p€pev' is 
K6p.as 8e haKTvkovs hLKojv 'Opeoras-, 

MvKTjVLh' apjSvkav TrpojSds, 147° 

o)poLS apLCTTepolcTLV avaKkixaas hiprfv, 
TTaLi.LV kaLputv ejueX- 
kev etfTo) fxikav ^L(f)OS. 
Xo. TTOV 8' ■qr ajxvveLV oi KaTO, CTTiyas ^pvyes; 

1456 post prius fSpaKov spatium unius v. vacuum in A SS/xoi^i A 
1457 a.fi<l>l ■Koppvp^wv codd. : corr. Radermacher 1458 &KKos 

&\\o(Te post x^po'^v habent codd. : traieci eV] «k M A : corr. M^ 

1459 ritxr) primitus P 1460 avTia P 1462 yp. airoKTivel M 

1465 & 5'] ^ 5' suprascr. B^ : 85' L aviaxfv aviaxev A: aviaxiv 

(omisso Ifoxef) M 1466 (Trepvois del. Wilamowitz 1467 Kpara 

B, suprascr. rh super to B^ 7^^.070^ M- B L 1468 (pvywi M : 

(pvyoi L : cpvydSi Facius 1469 es hic M A B L P 1472 \at/xwv 

M : \atixhv M2 A B L P 1473 irov SJjt' M A B L P : corr. 

Bothe 

EUR. m. 14 ETPiniAOT 4>p. laxfi 

hoixcov Ovperpa Koi (TTadixoiis 
/xoxAoia-ty eK/3aAoVr€S, hd' eixLixvofxev, 
jior]Opo\xov}xev aXXos aXXodev (TTiyrjs, i475 

fxev TTeTpovs, o 8' ayKvkas, 
8e ^t^o? TrpoKcoTTOv kv xepolv exov. 
evavTa 8' rjkOe Ylvkdbris 
dkCaaTos, olos olos ' FiK- 
TOip ^pvyios ?*/ TpiKopvOos AXas, ^4^0 

ov elbov etbov ev TTvkais 
riptajLito-f (paa-ydvojv 8' dKjxas 
o-vvri\}/apiev. 
hi] TOTe bLaTTpeTTels tot eyevovTo ^pvyes, 
6(rov "ApeuiS dkKav 
i](T(Toves 'EAXa8os eyev6[xe9^ alxixds, 1485 

6 ixev olx6[xevos (pvyds, o be veKVS o>v, 
b be rpavixa (j)ep(x)V, o be kicr^T^ixevos, 
OavaTov TTpo^okdv 

vTTo cTKdTov 8' ^(pevyoixev' 
veKpol 8' eTTLTTTOv, 0% 8' eixekkov, ot 8' eKeiVT. 

€[xoke 8' a Takaiv 'EpixLOva b6ixovs M9° 

eTTt (f)6v(o xaixatTTeTel {xaTp6s, h 
viv eTeKev rA.d/xajy. 
dOvpcTOi 6' 

otd VLV bpaixovTe Bd/cxat 
cTKVixvov ev yepolv opeCav 
^vvripiTa^rav irdkLV be Tav Alos Kdpav 

1474 om. P: add. p i/x^aASvres MAP 1476 ol /ie" L 

1477 X^P^^'-' BP: x^P"'!'' M AL 14 /S ivavTi L I479 ^^o-c^tos 

Wilamowitz ex II. X 261 oh ofos L 1481 Trv\ai(n M A B L P 

npiafMia-i M B P : irpia/iLla-iu A L 1483 TeJre 5// to't6 SiairpeTrers 

codd. : traieci dochmios efficiens 1484 "Apeccs M B L : Speos 

M2B2AP 1490 ^ L 'Epfii6fn LP 1491 rTf/ceALP 1492 SpafiSvTfs LP 
Paley (tw . . . KSpav 2) [493 (TvvnpiratTav U ras Aihs Kopas 0PE:2TI12 

CTTt a(f)ayav eT^ivov a 6' 

CK 6akdfX(ov 

iyeveTO htaTTpo bu>[xAT(i)V 1495 

a(f)avTOi, S) Zeu Kal ya 

Kal (f)(t>s Kal vv^, 

TjTOL ([)apfxdKoiaiv 7/ 

jxdycov T€xvat.s i) d^wv KAoTrat?. 

To. 8' vcTTcp' ovKiT olha' hpa- 

7TeT}]V yap i^iKXcTTTOV eK h6p.(j)V TToha. 

TToKvTTova oe iroXvTTova irdd^a ^5°° 

INIeyeAecos dva(r)(6}X€vos dvovrjTOV d- 
TTo Tpotas lAa/Se tov 'EAeVas ydp.ov. 
Xo. Kat }n]v d/xet/3et Kaivov ck KaLV&v ro'8e' 
^L(pr](f)6pov ydp d(TopG> iTpb Sco/^idrcoz; 
^aivovT^ 'OpeVrrjy eTrroTjjuteVo) 77081. 1505 

Op. TTOU Vrty oilro? 6s 7Ti(f)€vy€V ck 8o'juta)i; rovixbv ^te^os; 

^p. TTpOCTKVvG) (T, dva^, VOIXOLO-L jiap^dpOL^TL TTp0(r7TLTV(Ji)V. 

0/5. ovK ey 'lAtw rdS' €(ttlv, dAA' ey 'Apyeta yQovL 

4>p. Trayraxov C'/!^ ^^^ [xdXkov rj davuv tols crdxppocTLV. 

Op. ovTL TTOV Kpavyr]v edrjKas Mevik€(o ^or]hpop.eLv; 151° 

^p. (7ot /xey ow eya)y' dfxvveLV d^L(oT€pos ydp et. 

Op. ivhLK(as 7/ TDy^dpetos apa Trats StwAero; 

4>p. €vhLK(oTaT, et ye kaLp.ovs etx^e rpt7rr-yx.oi^s Oaveiv. 

Op. heLkicL yXdcrcrr] x.apt^7/, Tavhov o^x oiVw (f)pov5)V. 

<t>p. ov ydp, 7/rts 'EAAd8' a»rots <t>pD^t hLekvixrjvaro; 1515 

Op. ofxocTov — et 8e /^17/, Krei^w o-e — /xt) keyeLV e]xr]v xdpLV. 

1494 eK floAci^uco;/ del. Wilamowitz 1495 5rj TrpJ) L 1498 rex- 

j/ai(nv recc. I499 ov KdroiSa (/caTorSa M) M B 1501 ^e^eAaos 

codd. 1502 eAeuTjs L 1504 '/ctp «'c irpoSuiiJ.dTwy ilaopai 

L 1506 incipit rursus V Toii/xbi/ €« Soyua;;' P 1507 j8ap- 

0dpoLs M L : 0ap0aptKo7s P Trpo<nr'nrToiv codd. : corr. recc. 

1510 Kpavyitv M /xfveXfcov H et Thessalonicensis 151 1 o-i» 

M : corr. M^ o5v om. L 1512 Spa V P avd^ta Kal 

TpayijiSias Kal Trjs 'OpicTov (XvfjL(popas ra \fy6/j.eva 2 1514 ovtws L 

1515 ouToro-t V A L P 1516 KTe»'w V : ktovw rell. 

14* ETPiniAOT 

(i>p. T7]V €ixi]V \lfvx}]v KaTU)]xo(r\ fjv av ^vopKoljx iyu). 

Op. (S8e Kav TpoCq crCbi^pos TTa(rt 4>pv^lv t)v cf)6(ios; 

<t>p. aTrexe (f^aa-yavov Trikas yap betvbv avTavyel (f)6vov. 

Op. ]j.i] Trerpos y^vij hiboLKas ^crTi Topy6v d(Tib(ov; 1520 

(t>p. /x?/ fx^v ovv V€Kp6s' t6 Fopyovs 8' ov Karot8' eyco Kapa. 

Op. bovKos cbv (f>o(3f] TQv " Xibr]v, 6s 0-' aTraAAa^et KaKoiv; 

4>p. iras avqp, Kctv bovkos fi Tts, ijb^Tat to (f)(as bpSiV. 

Op. eS /\e'yets' o-w^et o-e a-vveats. akXa jiaXv eo-co b6]xo}v. 

^p. ovK aim KTeveis ixe; Op, a(f)(.1(Tat. <l>p. KaXbv 

iiTos Ae'yets Tobc. " 1525 

Op. aAAa ]X€Tal3ovk€va6[xecr6a. <t>p. tovto 5' ov KaAcoj 

Ae'yets. 

Op. p.u)pos, et boKds ]x€ TXi]vat (ti]v Ka6at]xd^at bipi]V' 
oijTe yap yvvi] iricpvKas — ovt' kv avbpa.crtv crv y et. 
Tovi 8e ixi] cTTr^crai cre Kpavyi]V oijveK e^i]k6ov b6p.0L)V' 
o^v yap l3orjs aKovcrav "Apyos e^eyetperat. 1530 

Mei^e^Aecor 8' ov Tap(3os i]puv avaXa^etv ecra) ^tcj)ovs' 
dAA' tro) ^avdols eir' Si]X(av j3ocrTpvxots yavpov]X€vos' 
et yap 'Apyetous eTrd^et roto-8e b(ap.ao-tv ka^(ov, 
Tov 'KKivr]s (f)6vov bt(OKO)v, Kd]X€ ]xi] crca^etv diket 
cTvyyov6v t kp}\]v X\v\dbr]v re rw Tabt ^vvbpoovTa ]xot, 
TTapdivov re Kat bd]xapTa bvo v€Kpo) Karo'\|^erat. 1536 

Xo. — lo) to) TV)(^a, [dvT. 

€T€pov ets dy(iv\ €T€pov av b6]xos 
cf)0j3epbv d]X(f)\ tovs 'ArpetSas Trtrret. 

1517 av om. V 1518 a-idapos V P Tratri om. M jV (^OySos L 

1519 7p. ^Tra-ye M 1520 iaiSwv A 1522 aTraWd^ri MLP 

h-are&Jr] x^oi-as A 1523 opai' V P 1525 KToz/ers L P ;ue B V L P : 

yu' M A 1526 iiLeTa^ov\iV(T6/j.e(Tda B : -/te^a rell. 1527 rATJvai 

om. V 1528 irdcpTjvas V «V om. L P malim o-i; 7-6 

1529 rov] TovTo M : corr. M^ (ut videtur) ^Kdov P 1531 eaco 

liic V ^l(pos M L 1533 yap] 5' &p' Weil AajSaS»'] fxoXwv 

V : fxoKwv M^ 1534 (jcf^eLv dfKet L P B : a-(f((iv 6e\-;i M A : o-wo-?; 

eoreri/ V (sed e?»/ in ras. v) yp. M 7p. B 1535 re om. A 

1536 Sivoj VL 1537 '<i' ryx'* '^ Tux'' ^ (Tfpov aywva V 

aS om. L 0PE2TH2 

— n' 6p(o[j.(v; ayy^WdoiJLev es ttoXlv Tade; 

?*/ (Tty' i\(M\xiv; aa(PaX€(TT€pov, (f)L\ai. 1540 

— tSe TTpo Scojudrcoy t8e TTpoKripv(T<T€L 
0O(x((tiV 08' aWepoi av(a KaiTvos. 

— ciTrrovo-t Trcv/cas, ws Tru/awo-oire? bopLovi 
Tov^i TavTa\eiov9, ov8' d^torarrat (f)6vov. 

— reAos e^et Sat/ucoy /3/5orot?, i545 

reAos oTra 0eA?;. 

— jueydAa 8e rts a bvvapm ibC aXacTTopddv 

cTreo-' eTreo-e fxeXaOpa Tdhe 8t' at/ixdrwft 
5td ro MiiprtAou 77e'o-7j/x' eK bujipov. 

— dAAd /xT/y /cat roVSe Aevoro-oi Meye'Aeoji' hojxoiv iTeXas 
o^VTTOvv, fi^rdijfJiivov TTOV Ti]v Tvyi]v i) vvv TTapa. 1550 
ov/ce'r' di' (pOdvotTC KXi]Bpa avp.TT€paLVOVT€s /xoxAoi?, 
oj Kard (TTiya^s 'ArpetSat. heivov €vtv\wv avi]p 
TTpds KttKooi TTpd^TcrovTas, o)s (Tv vvv, "'OpidTa, hvaTvyjds. 

Me. T/Kco kXvoov to. beLva kol bpacTTr]pta 

hLcrarotv XeovTOLV ov yap avhp^ avTM KaXS>. 1555 

■)]KOVCTa yctp 8?/ t)]v epy]V ^vvdopov 

o)S ov TedvrjKev, dAA' dcf^avTOS otxera; — 

K€vr]v aKOvcras fid^LV, rjv (p6l3(^ (TcpaXels 

i]yyeLXi ixoL tls. dXXa tov pir^TpoKTovov 

TeyvdcT]xaT eo-rt TavTa Ka\ ttoXvs ye'Aco?. 1560 

ante 1539 et 1541 H/iix-' ^^^^ ^549 Xo. habent codcl. : notas del. 
Kirchhoff: paragraphos apposuimus, sed dubitanter : cf. stropham 
1353 sqq. : sed cf. etiam .2 ad 1539 fxipi^fTai ttjv yvoofn^v 6 xopos 
1539 ayy€\oi/ji.ev 'M : ayyiWo/xiv V ^54° fxo/^^'^^^ aacpaAi- 

(TTepav MB: corr. b 1541 Sofj.oiTO}v M ^544 tos V (pdvov] 

novov recc. : yp. it6vov 2 Taur. I545 &poTo7(n vel l3poTo7(Tiv codd. 

1546 oira V : '6irov V e4\ri M V : 0eAft rell. 1547 /jLeyaA-n V et 

suprascr. B aXa.arTop' Seidler, cf. 1363 : versus nondum expediti 

1548 eTreir' firfcre B : eire^rev eirece MVP: (iraiaev eiraiae AL: et 
eirecrev et eTrataev 2 ^549 TeAos] Trdpos V : 7p. ir/pa M 1550 del. 

Nauck 1551 HA. praescr. B^/), tum d( 1. /> KKeWpa VALP 

1553 Tv om. M 1558 KaivTjV L ETPini^OT 

avoiyiTOi ns hdixa' irpocnToXoLi Aeyoo 
(LOciV TTvkas rdcrS', w? av aWa Tralo e/>i7;y 
l)va(iijxe&' avbpSiv ck x^P^^ iJ.LaL(f)6v(jov, 
KOL Ti]V TaXaLvav aOXCav hay>.apT kp.i]V 
Ad/3a>fiev, f] Sei ^vvOavelv ejuf/ x^P'- ^5^5 

Tovs bLoXicravTas T7]v epV ^vvaopov. 

Op, ovTOs (TV, KXr]Qp(jiv TS>vhe pLi] ^avcri]^ X^P^' 
MeveXaov etirov, os TreTrvpyoicraL OpacreL' 
1] r<36e 6piyK(a KpaTa avvOpav^roi creOev, 
pi]ias TraXaLO. ydcra, TeKTovo^v ttovov. '57^ 

jxoxXols 8' apape KXT]6pa, crijs (^orjbpojxov 
cnrovbijs a cr' etp^eL, ]xi] boixcov ecro) irepav. 

Me. ea, tl xPV\^'^> Xct]XTtabu>v opG> aeXas, 

b6]xo)v 5' e7r' aKpoiV Tovcrbe T:vpyi]povp.evovs, 

^L(f)0S 8' epii]S 6vyaTpbs eTiic^povpov bepr]. i575 

Op. TT^Tepov epoiTav r] KXveLV e]xov QeXcLs; 

Me. ovbeTep'' avdyKr] b\ ws eoiKe, crov KXveLV. 

Op. p.eXXo) KTevelv crov Ovyarep', el [iovXi] ^xa^elv. 

Me. 'EAeV )?2.' cpovevcras eTrl ^dro) irpdcrcreLS (f)6vov; 

Op. el yap KaTecrxov ]xi] 6eG)V KXe(f)6els vtto. 1580 

Me. apvi] KttTaKTos Ka(j)' v(3peL XeyeLS T(ibe; 

Op. XvTTpav ye ti]v apvr^crLV el yap o)(peXov . . . 

Me. tl xPVP-'^ bpacraL; TTapaKaXels yap is (f)6l3ov. 

Op. Ti]V 'EXXdbos pLacTTop^ els "Al^ov ^aXelv. 

Me. a-6bos bdjxapTOs veKVV, 6tto)s X'^'^'^ Td(f)(i). 1585 

Op. 6eovs diTaLTei. TraiSa be KTevo) creQev. 

1561 5w,ua] K\e7epa V 1562 aWa om. L 1563 x^P'^'; 

M L 1564-1566 suspecti Weckleinio : conveniunt uxorio homini 

1564 Sa^ap primitus M 1565 xe'pi M L : corr. M^ 1567 KMiQpwv 

A V L P 1569 Bpiyyw A P (rvvdpacro} M : (xvvQ\a(TQ> P 

1570 TToviav B: corr. B- 1571 K\u0pa AVLP (T?)sj rrji 

Weclclein 1574 S'] r' V Trvpyvpovij.ivovs P et primitus BV, 

cf. 762 1575 iiTKppovpoov M : corr. M^ 1577 ovS' ^repov L : 

oiiSfTepov A P 1578 KTavelv codd. ctov'] arjv L 1579 <^oj'a>] 

<l>6vov primitus V Spdcreis V 1583 -Kpa^ai V 1585 vUvv 

d)f 6ai//a) A Ta.<pov O 1586 KTavw ALP OFESTHS 

Me. o ixi]Tpo(l)6vT->]s i-rrl (f^ovio Trpaa-cm (f)6vov; 

Op. 6 Trarpos djuwrcop, ov (tv TTpovbdJKa^ Oaveiv. 

Me. ovK ijpK€(r^v rrot rb Ttapov aljJLa p.r]Tipos; 

Op. ovK av KifjLOifxi Tas KaKas ktclvcov dei. 1590 

Me. 7] Kal (Tv, UvXdhr], Tovbe Koivcavels (f)6vov; 

Op. (f)r](Tlv a-LCOTT&v' apKia(t) 6' eyo) X4yo)v. 

Me. dAA.' ovTt xaipdiv, yjv ye p/ 4>vyj]s Trrepoi?. 

0/3. ov (f)€v^6]j.e(Tda' Trvpl 8' av(JL\l/o]Ji€v b6]xovs. 

Me. ?/ yap iraTpSiov 8wjua TTopOi^creis T^be; i595 

Op. («)S /x^ y' ex?/? o-i;, ^7/2^8' iiTKr^f^a^as Trvpi. 

Me. Kreiz''' ws KTav(av ye T&vbe /uot Swo-et? bUi^v. 

Op. €o-Tai TCLbe. Me. d d, /xT/Sa/xws bpdcrris Tabc. 

Op. (Tiya vvv, dvi^ov 8' kvbUois TTpd(T(T(i)V KaKMS. 

Me. 7/ ydp biKaiov ^fjv (re; Op. Kal KpaT^lv ye y?'/?. 1600 

Me. TToias; Op. iv "Apya, rw8e rw neAao-ytKw. 

Me. ev yow OiyoLS av xepviftcov . . . Op. tl 87/ ydp ov; 

Me. Kat rr(f)dyLa TTpb bopbs Kara/SttAots. Op. crv 8' av 

KaXb)s; 
Me. dyt'6? ydp d]XL xeTpas. Op. dAA' oti rd? (ppevas. 

Me. rts 8' av TTpo^reLiTOL cri; Op. oVrts ecrrt (^LXoTTaTCt^p, 
Me. do-r ts 8e rt/Ao ]x->-]Tepa; Op. evbai]X(t)v i(f>v. 1606 

Me. ovKOuy 0-7; ye. Op. ov yap dvbdvovcrLV ai KaKaC. 

Me. aTratpe OvyaTpbs (pd^ryavov. Op. \fr€vb7]s €(f)vs. 

Me. dAAd KTCvels ]xov Ovyarepa; Op. ov \f/€vbi]s er' et. 

Me. ot]xoi, rt bpda-co; Op. Tret^' e? 'Apyetot;? ]xoXd)v . . . 

1587 irpacnret MAV primitus B et Polyaen. viii. 52: irpda-a-eis 
L P B2 1587-1588 del. Wilamovvitz 1590 KTeivov M : corr. M^ 

1592 (Ttuiruu primitus B 1593 (pvyots AV: (j^vy-i] B 1595 ^ 

Kal et fKTTopOrjfTfis L 1596 ex"'^ ^ ^ • ^X*'^ ^ 7^11^1] x^P' L 

1597 r-fivSe L 1598 Ta'56 A B V L P : raS' M Spao-eu M V : corr. 

M- 1599 vvvL: >'Dj' rell. 1600 ye AF: re rell. r^o-Se 77)? A 
1602 5?) om. P 1603 irphs Sophs L : irpoSovphs A KaTa^dKXois M 

1604 xfV«s P 1^5 S' om. A L o-e' A B V L P : o-' M 

1606 ;UT)Te>a A B V L P : /xTjr^p U 1607 ^e A B V L P : 7' M 

ydp jx P avSdvovcn ix (sic) M^ 1608 Ovyarphs d-Kapfh Nauck 

1609 KTfvus A: KTavfh rell. OvyaTepa MABVL: BvyaTep' P 

1610 irere' es] irleecTe' M : corr. M^ ETPiniAOT 

Me. Tret^o) TLva; Op. ////a? /x?; Oavdv atTov TTokiv. i6ii 

Me. 7/ TraiSa /xou (f)OV€V(T€T€ ; Op. wS' exet ra8e. 

Me. S TkrjpLov 'EXeV?/ . . . Op. ra/xa 8' ovxl Tkr)p.ova; 

Me. cre (T<payL0v eKo/xtcr' eK ^pvywi' . . . Op. ei yap 

ro'8' Tjv. 

Me. TroVou? 77oi'?/o-a9 [xvpiovs. Op. TrX-ip' y eis e/^e'. 1615 

Me. TriTTovOa beLvd. Op. t6t€ yap rjo-O^ avuxfieXi]'^. 

Me. e^ets /xe. 0/3. cravTov av y ekajies KaKos yeyca^i. 

dAA.' ei', vcf^aTTTe bcapaT, 'HAeKrpa, ruSe* 
o-y r', o) cfiLkuiV juot rwr e/iwz/ cracfyea-TaTe, 
ITi^AaSr;, Karat^e yeto-a reixe^toy rdoe. 1620 

Me. S yata AavaStv Ittttlov t "Apyovs KTLTai, 
ovK et' €v6~\(o TTobl l3orjbpoiJ.rio-€T€ ; 
■nacrav yap vp.Q)V ohe /Std^erat tt^Xlv 
^T/z', atpa pLrjTpbs pLVcrapbv €^€ipyacrp€VOS. 

AnOAAQN 

Mere'Aae, TravcraL A?//x' exmv Tedriypivov 1625 

<t>ot/3o's 0-' 6 i\7jrous Trats 08' kyyvs cov /caXw' 

OT; ^' 0? ^L(f>1]priS rfjb^ €cf)€bp€V€LS K6pl], 

'OpeV^', tv' etS?/? ovs (f)€p(ov j/ko) Ao'yot;s'. 

'EAe'i'7]y ftey t/i' av bLokicraL 'np66vpos u>v 

r]iJLapT€S, dpyr]v Mei'e'Ae({) TTOLOVjxevos, 1630 

[r/8' kcTTLV, rjv opoLT €V aWipos TTTVXa^LS, 

cr€criiicrix€Vi] re kov dcwovcra Trpbs criOev.] 

161 1 TiVo ABVLP: TiV M eareFv A: Krai/eu' rell. : punctum 

addidi 1612 nov om. L (povevaere BVLP: (povfveTe A: 

<^oveiJ(T€9' M cSSe yap exei L 1613 rXriuwv M : corr. M^ 

1614 fff Canter: ffoi codd. 1617 Ka/cis] Ko/cis primitus ML 

16 18 iV om. M 1620 T6iX€»v ToSe] yp. reKTOvaiv ttSvwv 

M : cf. 1570 1621 SavaiSuv V P iTnreiov L P t' om. M 

1622 ovKeV Mnsgrave : ovx^ codd. 1623 ly^aj;/ Brunck : rjawv 

codd. 1626 (po'^os 0-' A 6 : o-' om. rell. ira?y o-' B P Ka\e7 L 

1628 'Opeo-T' MAVLP 1631 ^vom. B: add. B^: dj A irTuxors] 
irTyx«'S et in margine TruAois M 1631 sq. suspecti Paleio specta- 

culum histrionale redolent. cf. 2 ad 57 : cum vtv (1633' cf. ouTa 
Bac. 202 : verba ev aldepos vTvxals ex 1636 huc relata : cf. etiam 
1684 sqq. ubi nondum in caelo videtur csse Helena 1632 irphs] 

irph M V eyw VLV k^icruiaa kutto (Imaydvov 

Tov crov Kikiva-dels ijpiTaa ck Atos' ■narjws. 

Zjjyos yap ovaav Cv^ ^'^ d(liOLTOV ^fiedv, 1635 

KdaropC T€ nokvbevK^L r iv alQipos TtTvxals 

(TvvQaKos trrrat, vavTiKoLS (T(X)Ti]pLos. 

d\Xt]v 8e vviJ.(f)i]v €s b6iJ.ovs KT7](raL kaj3(av, 

CTret Oeol tQ> TTJab^ Ka\\L(rTevp.aTL 

"EAX^jras ets €V Kal ^l>pvyai (Tvvr]yayov, 1640 

OavaTovs t €6i]Kav, ws aTTavTXouv x^dovos 

v^pLcrp.a 6vrjT&v d(l)66vov 7rA?jpco//aros. 

Ta ixkv Ka6^ 'Ek€vr]v cS8' «X^'" '^^ ^' "^ XP^^Vy 
'OpecTTa, yaias Trjcrb^ vTrep(3aX6v6^ opovs 
Wappda-Lov OLKelv bdTrebov ivLavTov kvkXov. 1645 

Ke/cAy/o-erat be a-fjs (j)vyi]S eiTdvvfiov 
^A(dcrLV ^ApKdaLV t ^OpiaTeLOV Kakeiv. 
ev6evbe 8' ek6u)V Ti]v ^A6r]vaL0iV TidkLV 
bLKr]v VTt6a-yjes aXp.aTos fxr]TpoKT6vov 
EvfxevLa-L rpto-o-ats* ^eot be aoL bUi^s (Bpa^rjs 1650 

Trayotcriv ev ^ApeioLaLV evaejiecrTdTi]v 
\l/i](f)OV bLOLaova-\ ev6a VLKija-aL ae \pi]. 

e(f)' ijs 8' e\eLS, 'OpeVra, (pdayavov bepi], 
yi]fj.aL TTeTrpoiTai cr' '^Kpp.L6vr]v os 8' oterat 
Neo7rro'Ae/ios yafLelv vlv, ov yafxet TTOTe. 1655 

^avelv yap avTca fKoXpa Aek(f)LKS) ^i(f)eL, 
biKas 'AxtAAe'cos Trarpos e^atrowrci p.e. 
Uvkdbij 8' dbek(f)i]s keKTpov, uis ttot fjvecras, 

1633 Kanh'] Kol virh vel k' uTrb M A B : corr. A^ b 1636 alefpos 

etiam A rrTuxafs M 1638 del. Wilamowitz, ut «Trei ad acoTripios 

spectet 1644 vTZip^aKovT opovs M V : corr. v 1645 ■rapvdo-iov 

M^LP {Trappaaiov 2) 1646 TiQi\(TiTai Porson : cf. Plat. Crat. 

p. 385 A (cod. B) 1647 damnat Paley aCacri. t' L 1648 5' 

M : 7' A : t' rell. 1649 {jir^ffxi^ A V et fortasse M : viroffxn^ L : 

v(p(^fis B et in rasuris M^ p 1650 $pape7s codd. 1653 ^s 

recc. : ^ vel ^ codd. 1655 ya/j.f7vLV M A : fortasse NeoTTTC^Xf/xos, 

ov yaixe7 viv ' 1656 avThv Paley et fortasse suprascr. A, nunc 

deletum 1657 i^aiTovvri AB^ /xe'] fxoi B^ : corr. 6 1658 iis 

A L : ^ rell. ,6 V) ijvea-** M : ^vea(ras M^ ETPiniAOT 

bos' 6 8' einaiv viv I^lotos ^vhaijxoiv /jceWt. 

"Xpyovi 8' ^OpiaTi]v, Mevikecos, ea KpaTelv, i66o 

ikOMV 8' ava(Tcre 27raprtart8os ydovos, 

cfxpvas €)(U)V hap.apTos, ij cre p.vpCoi.s 

Tiovois hihova-a h^vp' det hirivv(T€V. 

TOL Ttpos TToXiv 8e ra)8' eyo) ^7/(rco KaAws, 

os VLV (f)0V€vcrai, p.rjTsp' e^rjvdyKacra. 1665 

Op. S) Ao^Ca /xayrete, (Toiv dea-TnarpLciTaiv. 

ov \}/evh6iJ.avTLS rjcrO' dp^, dAX' er^/rujuos. 

KatTOL ja' eoTjet 8et/xa, /xtj rivos KA^^coy 

dXaa-Topodv 8o'£at/'.t o-7/y kXv^lv oTra. 

dAA.' eS reAetrat, TT€Lcrop.aL 8e o-ots Ao'yots. 1670 

180V, p.edirjp' '^Epp.Lovrjv aTro (rcf^ayrjs, 

Kal Ae'Krp' eTTJ^reo-', 7;z;tK' a^ 8t8(3 TTaT7]p. 
Me. o) Z7/ros 'EAe'^;?/ x'*''^^ '"'"^' C'?'^^ ^^' ''"^ 

^ewy KaT0LKi]crao-av oA/3tor hojxov. 

'OpicTTa, aol 8e 77at8' eyo) Kareyyww, 1675 

'i>oij3ov XeyovTos' evyevrjs 8' dvr' evyevovs 

yTt]p.as ovaLo Kal crv yj^ hLhovs iyca. 
Att. xojpelTi vvv eKacrTos ol 7TpocrTdcrcrojj.ev, 

veUas re 8taAveo-^e. 

Me. TTeideaOaL y^pecav. 
Op. Kayoi TOLovTos' cnTi.vhop.aL 8e (TV[xcf)opaLS, 1680 

Me2'e'Aae, Kat o-ots', Ao£ta, OecriTLCTp.acrLV. 
Att. ire vvv KaO' ohov, ti]v KakXiaTr^v 

6eu)V ELpr]vr]v tl]xG)VT€S' eyw 8' 
'EAe'z'J/1' Atots jxeXdOpoLS TTeXdcroo, 

1659 Me'»'f' L et Thessalonicensis: ^ei/e? rell. 1660 5'] t' A 

1663 wovoKTi L 1666 /xdvTie V punctum post QiaTTicr^drwv 

habet B 1669 kXvhvI kXvwv L 1670 cmKiiTai. P to^is 

AB, sed (Tols suprascr. B^ 1671 ij.(efi-n.u MB et primitus A 

1674 /caToi/fi^o-outrav Weil 1677 waioMBVLP id^Q vvv 

codd. oTs V ■KpoTacrcro/j.ev "M 1679 ^^'^Kas M : veiKovs AVL 

ve7Kos BP: j/ei/cr; WeckJein Me.] om. M : add. M- ireieecref M A 

corr. M^ : TreiVeo-eai P 1680 5e om. M : add. M" 1682 vvv P 

vvv rell. KaWicrrav L 1683 eehv M B : corr. B- 1684 Aioiy 

Nauck : Sioj codd. sed ex t factum in M ire\d(r<Ta B 0PE2THS 

XaiXTrpwv aaTpojv TTokov e^avvrras, 1685 

(v6a ■nap' 'Hpa Tf\ 6' 'HpaKXeovs 

"HjSr) ■napehpos O^os avdpdiTTOis 

iCTTai. (TiTovhai^i ivTip.os aei, 

(Tvv Tvvbapibais, rois Ato? vlols, 

vavTats fJLebeova-a da\da-ai]s. 1690 

Xo. o) jx^ya a€[j.vi] Nt/c?/, tov e\xov 

(3ioTov Kare)(ot? 

Kal 1X1] kijyoLS (TTecpavovn-a. 

1685 Xafiirphv AVLP &(rrpov V: corr. v 1686 Trj S' M 

1688 atel A 1689-1690 uiors] yp. vypas M : tutn OaAdaaris^ yp. 

vypas V 1692 /caTfxeis V : corr. v Iii finc t€'a.os evpnriSou 

6p((TTT\s M B : Tf\os optaTQv evpnriSov A : TeAor toD Spa.fJ.aTos tov 
dpfffTov V : Tf Aoy (vpnriSov 7)\eKTpas P : subscriptio erasa in L 
Subscriptum in M B : -Trphs Sia<popa avTiypa<pa' ■jrapayfypaiTTai e/c toD 
Aiovvffiov vTrofj.vrifx.aTOS 6\o(Txep6i>s /coi twv fjiKTwv. Cf. subscriptionem 
Medeae BAKXAl TnO0E2I2 BAKXf2N 

Atovucroi' nl TrporrTjKovTes ovk ecftncrav elvcu 6e6v' o Sf niiTois Tifj.(oplnv 
(TTeaTqcTi Trjv TvpeTTOvtinv. (fifxnvels ynp (TTOirjae tcls rav Qr]finiu>v 
yvvaiKns, wv nl rov K«'8/xoi) dvyarepes a(lii)yovp,(vui rovs didcrovs (^rjyov 
en\ Tov Kidaipcovn, Ilei^^eis 6e, 6 rijs 'Ayavrjs Trais, napnKnjBoov rfjv 
l^aaiXelnv e8va(fi6pei rois yivop.evois Kai rivas fJLev roiv BaK^^wj' 5 
ijv\\n^ii)v (br)cT(v, (tt' avrov be rov 6eov ciWcos aTreardKev. ol 8e 
eKOVTOs avTov Kvpievaavres TJyov npos rov Uevden, KciKeivos eK(\ev(Tev 
Srjcjavras avruv evdov (f)v\iiTTe(.v, ov \ey(ov p.6vov ori deos ovk eari 
^iovvcros, dWa Kal TTpcirreiv ncivra w? Kar' dvdputnov ro\fia)v. o 8e 
aeicrpov noirjaas Karecrrpe^e ra j3acTi\eia, dyayoov Se eis Kidaipcovn lo 
tneicre rbv Ilev6ea Karonrrjv yeveadui twj' yvvaiKcov \afi^avovTa 
yvvaiKos ea6rjra' at 8' avrov bUanaaav, rrjs prfrpos 'Ayavrjs KciTup- 
^afievTjs. KdSfios 8e ro yeyovos Karaia66fxevos ra 8iaanaa6evTa 
pe\rf avvayayav Te\evTa'iov t6 npoaconov ev rms rrjs reKovar]s e^apnae 
Xfp<Tiv. Aiovvaos 8e eTTicfiaveis ra fxev naai naprjyy€i\(v, (Kaarcp 8e 15 
d avfi^T]a(Tai 8iean<^rja(v t (pyois, iva p.r] \6yois + vn6 raos Tcjiv 
(KTos (os livdpconos Kara(ppovr]6r). 

API2T0cI)AN0T2 TPAMMATIKOT TnO0E2l2 

Atofutror dno6((o6e\s firf ^ovKofievov Uevdecos ra opyia avroij 
dva\afx^dveiv els fiaviav dyaycov ras rrfs fxrjrpos d8e\(f>as ^vclyKaae 20 
IIev6ea 8iaandani, 17 fxvdonoda Kelrai nap^ Alaxv\(o ev Hevdei. 

Argumenta habet P : om. L 3 eid(Tovs Elmsley : epd(Tovs P 

i^Tiyov Kirchhoff: (l(Trjyov P 4 'Ayavr]s p : spatium vacuum reli- 

querat is qui argumentum scripsit in P, ut etiarn Agavae nomen in 
personaruni indice ignorabatur Trapa\a$uiv Elmsley : irapapwv P 

6 ^AAcos] ayye^ovs Elmsley: 5^was Wecklein 9 avQpdTrov Her- 

mann: &vepanrovP 12 Kara+laju (asterisco supra /z posito) P: corr./> 
15 ra fxev Elmsley : fiev P 16 'Iva fir] epyois fj \6yois Elmsley : 

fortasse \6yots, 'Ivu fxi) epyois 21 Sioo-Trao-ai Musurus : StatrTra- 

(Te-nvai P 15 TA TOT APAAIATOS nPOSnHA 

AI0NT202 ©EPAnnN 

X0P02 . ArrEA02 ^ 

Teipe2ia2 Etepo2 ArrEA02 

Kaamo2 Afath 

nEN0ET2 

AwVVCTOS u TTpoKoyi^div Personarum indicem in ordinem reduxit Elmsley : sic habent L P 
Zi6vv(Tos. TTivQivs. x^pos (x^pLis ^aKX'^" P)- dfpd.ircDi'. Tfipecrlas. &yyi\os. 
KdSfios. erepos &yyf\os. yvvi) («ai yvvT} P) : apparet haec e codice 
descripta esse in quo nomina sic disposita.erant 

Ai6vv(Tos. HivQevs. 

Xopos. OepaTrwv. 

Teipeffias. &yye\os. 

KdSfios. erepos &yye\os. 

'AyavT}. 
Cf. ad Person. indicem Phoenissarum. Eodem fere ritu expli- 
candi sunt ordines dati a B V in Medea (sed iraiSes omissi erant in arche- 
typo), a P in Alcestide (omissi ira^s et x^p^s in archetypo), alii 

Pro depaTTuv. ayye\os. erepos &yye\os mavult depaTraiv. ^ovk6\os. 
erepos OepaTrwv Wecklein verba At6vv(ros 6 Trpo\oyiCc^^om. P Acta paullo post annum A.C. 406 mortuo poeta. Schol. Ar. 
Ran. 64. Codices L P : L post v. 755 deficit. Scholia pau- 
cissima. BAKXAI 

AI0NY202 

"H/cco Alos TTah Trjvbe Qri^aiuiv xOova 

.AlOVVO-OS, OV tUt(L 7700' T/ Kdb^xov Kopr) 
'^e^if.Xrj XoyjtvO^Lcr' daTpaTTri(f)6p(^ TTvpC' 
p.op(f)r]v 8' dp.iL^j/as €k deov [ipoTrja-Lav 
TrdpeLixL ALpKrjs vdp.aT ^\a-p.r]vov d^ vboop. 5 

6p(a 5e p.rjTpbs p.vrjpia Trjs K€pavvia<s 
Toh^ kyyvs OLKoov Kal boixciiv ip^LiTLa 
TV(f)6p.eva Aiov iTvpbs ^tl C^crav (f)\6ya, 
dddvaTov "Hpas p-r]Tip' ds kp.r]v v(3piv. 
alv(a 8e KdbpLOV, d^aTOV os iTibov Tdb^ lo 

Tidrja-L, dvyaTpbs (rrjK^v d}XTTikov bi viv 
TripL^ eycb ^KdXv^a jSoTpvdbeL x^^V' 

kLTTuiv be Avb&v Tovs TToXvxpvaovs yvas 
^^pvyS)v T€, Ylepa&v 6^ 7/Ato/3/\r/rovs' irXdKas 
mdKTpLd T€ TiixV "^W "^^ bvaxLp.ov \Q6va 15 

M7/8coy kTTiXdoiV ^ApajBLav r' evbaip.ova 
^Aaiav T€ TTaaav, rj irap dXp.vpdv dXa 

Evpt-iriSov Bo/cxai suprascr. in P ,: consentiunt didascalia Strabo 
Plutarchus Athenaeus alii : cf. Schol. Ar. Ran. 67 : EvpnnSov Tlfv9(vs 
L : consentiunt codd. Stobaei bis, fl. 36. et 74. 8 : cf. Hippolyti 
init. I 07j/3aiW L P et 2 Tro. i : @ri0aiav gramm. Ambros. in 

Keil. Anal. Gr. p. 10, 22. Anecd. Chisiana de re metr. (Mangelsdorf 
p. 26;, Schol. Hephaest. p. 183: e-n^aiav Kara Priscian ii. p. 151 
8 Aiov Barnes : Siov re L P : TV<pofj.evTjv aSpov Plut. Solon i : Siov r 
eT( TTvphs Porson 13 tovs Elmsley : ras L P yvas L et Strab. i. 

p. 27, XV. p. 687 : yvias / P 14 om. L 6' om. Bothe et, ut 

videtur, Chr. Pat. 1583 15 Svffxiyuo" Elmsley : Sv(rxei/uoy L P 

Strab. Chr. Pat. 1589 16 firfXeuv L P cum Strab. p. 27 : 

finj\eov Strab. p. 687 : -napeXewv Chr. Pat. 1590 

15* ETPiniAOT 

Ketrai fxtya(rtv "EXkrja-t ^ap^apots ^' op.ov 
' irXripcts ^xpvcra KaXXtTTVpytiiTovs TroAets, 

es TTjvhi TTpGiTOV ^]k6ov 'EXkrjvctiv TTOktV, 20 

TaKeX ■xop€vcra9 /cat /caracrr^cras e/xa? 
reXera?, tV etTji» iiJ.(f)avrjs batfxcdv ^poToTs. 

TTpiaTas be 0?//3a9 rT/o-Se yT/s 'Ekky]VLbos 
avcokokv^a, vejBptb^ e^d^as xpoos 

dvpaov re 801;? es xetpa, Kiacrtvov ftikos' 25 

eTrei /x' dbek<pal p.-r\Tp6s, ds rjKtcTTa XPV^» 
Atovva-ov ovK €(f)a(TKnv iKcpvvat Atos, 
'2eixikr]v b\ vvp.c})evdetcrav €k 6vi]tov rtvos 
es Zrjv' dvacpipetv Trjv afxapTtav kixovs, 
Kdbp.ov a-o(j)ta-fxad\ S>v vtv ovveKa KTavetv 3° 

y TLrjV k$eKav;x.S>v6\ ort ydfxovs i\}/evaaTO. -" 
Totydp vtv avTas €k b6p.(iiv ^aTprja^ eyo) 
fxavtats, opos 8' otKOva-i TtapaKO-not (ppevSiv 
a-K€vr\v T exety rfvdyKaa-' opytonv k}xG>v, 
Kot TTav t6 6r]kv cn:ipp.a KaSjixetW, ocrat 35 

yui^atKes riqav, k^i\xriva boofxdrcov 
ojxov be KdbpLOV Tratcrlv dva\xep.etyp.hat 
XkoipaXs vtt' ekaTais dvop6(})ots 7]VTat TreVpat?. 
8et yap ir^ktv Ti^vb' kKixadetv, Ket p.i] 6iket, 
aTik^aTOV ovcrav t&v ifx&v l3aKxevp.dT(av, ' 40 

'E^ixikrfs re fxrjTpbs dTTokoyi]a-aa6at fx viTep 
(pavivTa dvqTols baifxov ov rtVret Att. 

KdbpLOS fxkv ovv yipas re Kal rupavvtba 
riez^^et btbcda-i dvyaTpbs eKTTCcfiVKOTt, 
os deop.ax'^^ Ta /car' eju,e /cat a-TTOvbm' diTO 45 

20 irSKLv] x^^^°- Chr. Pat. 1595 : fortasse 6$ T^i-Se ^iror' ^Kdov 'E\- 
K-hvwv x^ova 21 Tanrer Wilamowitz : KaKel L P : quo servato v. ao 

post 22 trai. Pierson : codicum ordinem tuetur Chr. Pat. 1594 sq. 
22 e^Tj P 23 Se L P : 7« / malim irpwTriv 5e &ri0r}v riivSf 

25 fi4\os Stephanus : fj.f\os LP 26 tj/cktt' fXPV" LP 31 e'|6- 

KavxtifJ-fO' LP: corr. Elmsley 32 oia-rpria-' LP: corr. Elmsley 

38 avop6(povs Tjrroi Trerpas Elmsley BAKXAI 

b)0(l /u', €v evxais r' uvba^ov ixviiav ex^'- 

&v ovv€K avTu) Oebs y€yu)$ ivbec^oixat " 

■nacrw re &-\]^aio{.cnv. es 8' a\\i]v yOova, 

Tavdh'b€ 0e'/xeros ev, /lerao-D^o-co 7ro'8a, 

bnKvv^i fixavTov ijv bk @r]^aiu>v ttoXls 5° 

opyrj avv OTrAois e^ opov? /3a*(xas ay^iv 

Ci]T]h ^vvd\l/oo ixaivcKTi crTpaTi]XaTa)V. 

wv ovv^K dbos dvr]Tov aKkd^a^i «xw 

lxop(j)i']v T (jxijv }xeTel3aXov els dvbpos (f)V(nv. 

dAA', S) XLTTOvcrai. TfxcaXov epvjxa Avbias, 55 

dia<roi e/xo's, yvvalK€S, a? eK /BapfSdpoov 
iKOfXKra Trapibpovs Kal ^vveixiropovs kjxoi, 
atpecrde TaTnxcapt' kv TroAet f^pvyiov 
TVjXTrava, 'Pias re [xr^Tpos ip.d 6' evpypaTa, 
fiacrikud t dfxcf)! bcofxar kXOovcraL Tdbe 6o 

KruTretre Tlev6i(DS, d)S bpa Kdbfxov ttoXls. 
eyo) 8e /3aK)(ats, es" Kt^atpcSro? TTTvxds 
iXO(ibv tv €l(ri, crvp.]X€Tacr\r]C!-(j) )(opG)V. 
X0P02 

— 'Ao-tas aTTo yds 

Upov Tp.(aXov d]X€i\lfacra dod((i) 65 

BpO/XlCj) TTOVOV i]bvv 

KdfxaTov T (VKdfxaTov, BaK- 
XLov ivaCop.4va. 

— rt9 68(3 rts 68(S; rt? 

fxeXdOpoLs; ^ktottos eo-rco, crTOjxa t ev(f)i]- 

fxov diTas €^ocrLov(r9o)' 7° 

46 ovSaiJLod P et Chr. Pat. 1571 : ovSa/j.us L 52 (Twd.^ui P 

53 sq. del. Bernhardy 55 Xnrovffai l cum Chr. Pat. 1602 et 

Strab. X. p. 469 : \nrovffa L P 57 ffvvefxwSpovs L 59 Tviraya 

Nauck 62 TTTvxas LP 64-71 nuUam esse responsionem vidit 

Wilamowitz: cf. Med. 130-137, Aesch. Sept. 78 sqq. 67 post 

fva(oixeva add. Qi^v, metri gr. ut putabat, / 68 t\s (ter) Bruhn : 

cf. Soph. Trach. 865, Pind. Pyth. x. 4 70 ^offiovffew LP: €| 

erasit / 

15** ETPiniAOT 

ra voixta-OevTa yap aU\ 
/\i6vv(T0v v^vqcTUi. [cTTp. IxaKap, ocTTis €vbaLiJi.m' 
TekeTas 6eu>v ei8a)s 
fiioTav ayi(TT€V€i Kal 

diacreviTai ^vxav 75 

• iv opecTcn fiaKyev(nv 
bcrioLS Ka6ap}xol(TLv, 
Ta re ixaTpos /xeyaAa? op- 
yta Kv^fXas 6eiJi.LTevcov, 

ava 6vp(TOV re TLvdaautv, 80 

Ktcrcra) re (TTe(j)av(o6els 
Alovvctov 6epaTTeveL. 

— tre ^aKyjxL, tre jiaKyai, 
BpofXLOV TTaXba 6edv deov 

Al6vv(tov KaT(xyov(Tai 85 

(i^pvyLCDV e^ 6pe(DV 'EA- ^ 

Aa8o9 et9 evpvyopovs a- 
yvLas, Tov Bp^fXLOV' 

— ov [avT. 
TTOT exova ev uihLVo^v 

\oyJ.aLs dvayKaL(Ti 

TTTaixevas Atos ^povTas vr]- 9° 

bvos e/c/3oAoi' fxdTrjp 

eTeKev, Klttoxkt alG)- 

va KepavvL(o irXriya' 

Ao)(tots 8' avTLKa vlv be- 

71 5t6vvcTaov L v/jLvriaui'] metrum sanum : cf. sequentia 75 flmo-- 
fffveTaiP 76 tipeo-f LP 77 dffloisL : 6crloL(nL'P Ka6ap/xoi(ri. P '■ 

KaOap/uols in ras. / vel L^ 79 Befxtrevwv Musgrave : BefxiffTevwv L P 

81 KaTOL KLffffu) ffTt(pavai0e\s Hermann 82 St6vvffffov L 83 sic L 

nunc : S> Ire fidKxai ilre fiaKxaL P et ante rasuram L 87 ivpvx^povs 

fortasse primitus P : ei/pvxtipovs L P 92 (TfKe L P 93 Kepavvlw 

L : Kepavvla P ir\aya l BAKXA ^aro daXdixaLS Kpovibas Zevs, 95 

Kara iir]p(a 8e KaXv\lras 
Xpva-iata-LV a-vvepeLOet 
TTcpovats KpVTTTov d(f)^ "Hpas. 

€T€K€V 8', dvLKa Molpat 

TiXeaav, TavpoKepiav 6eov loo 

aTe(f>dvoL)a-ev re bpaKOVTCov 
a-T€(f)dvots, evdev dypav 6r\- 
poTp6(f)ov ixatvdbes d//0t- 
(SdXXovTat TrXoKdixots. 

— w SejueAas Tpo(f)ol 0?/- W'''P' 
fSatf a-T€(f)avov(rde Ktrro-w- io6 
fSpveTe (BpveTe x^Xoripet 

//' fxiXaKt KaXXtKapTTM 

(/ Kat KaTal3aKxtova-de bpvos 

■)] eActras KXdbotat, iio 

o-TtKTwv r' evbvTa velSptboov 
\ .^ a-Te(f>eT€ XevKOTptyo)v 7rAoKaju.a)y 

11 ixaXXoXs' dix(f)t be vdpdr]Kas v^ptaTas ^ 
6atova6^' avTLKa yd irda-a )(opeva-ei — 

Bpofxtos oVrts dytf 6tdaovs — L-^' "S 

els opos ets opos, ev6a ixevei 
6r]Xvyevr]s o^Xos 
1 > d<^' la-Twv irapd KepKtbcov t 

otaTpr]6ets Atoy^icra). 119 

— a> daXdfxevjxa Kovpr]- [dvT. 

95 6a\dij.ais Wecklein : 6a\dfj.ois L P 97 xpvffeai^civ l : XP*"''*''"* 

LP 102 e-nporp6<pov post Musgravium Allen : 6riporp6<poi. P et, ut 

vid., ante ras. L : dvpcro^popoi l 107 x^oripei Hermann : x^07jpe7 

L P : a super e7 scr. / 108 ff/xlXaKi l : cf. 703 KaXiKdpTrui L 

109 Kara^axiovffde L: corr. / iio ^ V eAaras Blomfield : sed 

cf. Phoen. 1515 : r) eKdras iv K\dSois l iii evSvKra P 115 ocTTis 

L^ vel / : ot' L P : eSt' 01» Elmsley : sed sensus videtur esse ' Bacc/nis 
fii qiiicitmqite dticit tJiiasos ' : cf. 141 &yei L- vel / 118 a.fxtp' 

iffTwv P et ^ erasa L iig Sioyiicrfftp P ETPiniAOT TO)v CddeoC re Kp?)ra? 
Atoyeveropes ^vavXoi, 
ev9a T^iKo^vOts^VT^ojs^ 
^vpdOTovov KVKkoiixa Tohe 

p.oi Kopvj3avT€S r]vpov' 125 

(BaKx^La 8' avaayvToi^ 
K€paa-av abvjBoa 4>puytW 
avk&v Trv€V}xaTL fxaTpos re 'Pea? 6? 
Xepa OrjKav, ktvttov €vaajj.aai BaKxav 

TTapa bk iJ.aLv6p.evoi, ^aTvpoL 130 

/u,arepos i^avvo-avTO deas, 

ayvr]\j/av TpL^TripLhcav, 
ah xaLp^L Ato'i'uo-09. 

— r}hvs iv opeo-LV, oTav e/c OLaadiV bpop.aL- [eTTOjS. 
(i)v TTeai] TreSoVe, V€- 136 

/3pt8o? excov tepw cvbvTOV, aypevMV 
alpia TpayoKTovov, (op.o(})dyov x^pf^'» teV^- 
i^os es opea (ppvyLa, AvbL', 6 8' e^apxos BpopLLOS, 140 

eiiot. 
pet 8e yaAoKrt liebov, pet §' otro), pet 8e p.€\Laa-av 

V€KTapi. 

Suptas 8' 0)9 At/3ayoi> /ca- 

-^•(Ji^ 6 Ba/cxf^y avix^^ '45 

121 Kp-fjTas LP: KpriTfs ut vid. /: utrumque in codd. Strabonis 
p. 469 123 Si/rpois Musgrave : «V avTpois L P : avOols Strabo 

125 Tjvpoj' LP: fvpoy l 126 di/a Se 0aKxeia (/3aKXf'V Strabo) LP 

Strabo : trai. Dobree : avk 5e $a.KXia apogr. Par. 127 TjSvfioa 

L P : aSv$oav fortasse Strabo, qui Kfpas a.fa Svo ^oav habet 128 re 

paene erasum in L 129 evaafxaffi Canter : iv afffxaffi L P : Ka\- 

A.i/cTU7rof evafTyua Strabo 131 eeSs L P : 'Peas Strabo 133 tt^oo-- 

riy\iav Strabo 134 ois Strabo 135 ^5u y Dobree : aSv 5' 

Wecklein : intellego 'Dii/cis cst tllc' ; cf. 225-238 hs iiv R. Gompf : 
scdunustantum vir 137 TrtVrj L : irevtrij P ireSoo-o-e P is^ayipfvccv 
L : ayopevccv P 140 verba 6 5'... evoJ ante rjSvs v. 135 collocat 

Wilamowitz 144 vtKTap avpeia-3 P 144 sq. Kanvhv . . . av4x<^v 

Wilamowitz : KaiTv6s. ... 5' ex'^'' ^- ^ (^' ^X^^ '^^P primitus P) BAKXAl 

TTVfXTtabri (|)Aoya TrevKWi 
€K vdpOrjKos aCa-aet 
8po/ia) Koi yopola-iv 
■nkavaTas epeOt^MV 
laxais T avairdWcov, 
Tpv(p€p6v (re) TikoKap.ov ei? alQipa pltttidv. 15° 
apta 8' (vda-fxaa-i rotdS' kTiifipip.i.i' 
''il LTe /SaKxat, 

[a>] ire (daKxai, 
T/xwAou xpvaopoov X^'^?- 

fxikireTe tov Aiovva-ov i55 

(3apvfip6ixo)v VTTo TvpiTrdvMV, 
evLa Tov evLov dyakk6}xevaL Bebv 
kv ^pvyLaLorL jSoah jv&Ttala-i re, 

Acoros oray evKekabos 160 

lepo? lepa ■naCyp.aTa j3p€p.ri, avvoxa 
(f^oLTda^Lv etj Ojoos ei? opos* r]boix4- 165 

i-a 8' dpa, TTwAos ottcos a/xa /u.are'pt 
(()opl3dbL, K&kov dyeL ToyvTiovv a-KLpT-qp.aaL jSdKx^a. 
TEIPE2IA2 

rts ey TTvAaio-i; Kdbixov eKKoAet bofxcav, 170 

'AyTjyopos 7rat8', 6s TTo^Aty StStoytay 
AtTrcby eTTvpycocr' do-ru 0rj/3atcoi' ro'8e. 
trco rt?, eto-ciyyeAAe Tetpeo-tas ort 
^Tjret rtv otSe 8' aiiro? wv r]K(t) 7re'pt 
a re ^vveOipLTjv 7rpia-l3v? obv yepaLT^pco, 175 

146-147 inverso ordine habuit L, sed numeris appositis correxit 
147 xop')''^ L P ^^4^ ipedi^wv irKavdTas L : epefii^coi/ TrActi^as P : trai. 

Wilamowitz 149 &j/ dTr' aAAa»;/ L 150 re add. Wilamowitz 

151 S' fir' evdffnaaip eTnfipe/xfi roiaS' L P : eV del. Elmsley : traieci ob 
metrum post iinfipiim in L adscript. i-Ki \iyei {(mXeyei Wilamowitz) 
r)XS'' glossemata 153 Si erasum in L 154 TyuaJAon" ITa/cTcoAoy 

Wecklein 155 Siovvffffov L 156 ante 155 trai. Wilamowitz 

159 /SoAars primitus P 164 ^pe/xei suprascr. tj P 165 aSo/xeva 

Dindorf 169 fid^xa Musgrave: BaKXovLP 170 Te. praescr. LP : 
sed cum eadem nota ante 173 stet in L, Qep{dT:wv') hic praescr. / 
iKKd\ei Bergler : eKKaXel nullo post TrvAaio-i puncto L P ETPiniAOT 

dvpcTovs avaTTT^iv Ka\ vejBpuiv bopas ex^'^ 
(TT€(f)avovv re Kpara Kiaa-ivocs j^Xaa-rrjpLacriv. 

KAAM02 

u) ^iX.Tad\ ws (Tr]V yrjpvv jja-doixrjv kXvcov 
a-o(f)r]v aocfiov Trap' avbpos, ^v boixoio-iv (av 
i]K(o 8' eroijuos T-qvb' €x<^v aKevrjv deov- i8o 

8et ydp viv ovTa iraiba dvyaTpos e^ eixrjs 
[Aiovvaov os TTe(f)rjvev avdpdi-nois Oeos^ 
ocrov KaO^ fjixas bvvaTov av^ea-Qai ixiyav. 
TTOt bel \opeveiv, itoZ KaOio-Tdvai TToba 
Kal KpaTa aelaai TroXiov; i^r]yov a~v /xoi 185 

yep(t)V yepovTi, Teipeaia' crv yap a-o(f>6s. 
\ 0)5 ov KdpLOiix av ovTe vvkt ov&' r]p.epav 
6vpa(a KpoTG)v yrjv e7rtAeA7/cr/Me5' r^beoos 
yj^ovTes ovTes. 

Te. raiir' ejuot 7rda-\eis dpa' 

Kayo) ydp rjjiu) KaTTix^i-pwoi) xopots. ^9° 

Ka. ovKovv oyoiCTiv els opos ■iTepda-oixev ; 

Te. aAA.' ov\ o/xotco? av 6 6eos Tiiir]v eyoi 

Ka. yepcov yepovTa iraibaycoyqa-oo o"' ey(o. 

Te. 6 ^eos' dixoyOl Keto-e v^v riyricreTai. 

Ka. pLovoi be TToXeoos BaKxto) xopevcroiiev; i95 

Te. {xovoi ydp ev (f>povovixev, ol 5' dWoi KaKoos. 

Ka. ixaKpov To [xeWeiv dAA' e/xr^s exoD x^P'^^' 

Te. ibov, ^vva-Te Kal ^vvMpi^ov yepa. 

Ka. ov KaTacppovG) 'ycb tS)v 6eS)v 6vr]Tos yey(as. 

Te. ovbev ao(pi(6ixeo-da roto-t baiixoaiv. -oo 

TTaTpiovs TTapaboyds, ds 6^ 6[xrikiKas XBSEl^- 

182 del. Dobree : om. (quod sane nihili est^ Chr. Pat. 1152 : cf. 860 
■ire(p-i)v L P 184 5«r Musurus : St) L P Trol alterum] irov Wecklein 

188 ^Seojs Milton : ^Seou' L P 189 Tavri /hol L P 190 notaCadmi 
hic praescripta personas usque ad v. 200 permutat P 192 6 dehs &> 
Porson : &j/ Bfhs Wecklein ex^' suprascr. 01 P 194 Oyuox0«i L P : 
corr. Elmsley uuivLP 195 ^o«x«"^ L P : corr. //> i98|yvo7rT£o 
Wecklein 200 ou5' ^vao(piC6,uea9a Musgrave, sed cf.Hclit. fr. 97 B 

2or ira.Tplovs, cl. Plut. Mor. 756 B. Valckcnaer : rrp? L : TraTphs P BAKXAI 

K€KTr]\iiO , ovhw avTa Kara^aXd Aoyos, ' 

ov8' et 8t' CLKpoiV To (TO(\)ov rjvprjTat (\)ptv5>v. 

(p€i Tis 0)9 ro yijpas ovk al(T)(vvoixai, 

/leAAcoi' )(op€V€iv KpaTa Kia^Tcaaas (fxov; 205 

ov yap 8iJ/p7;x' ^ ^fos, ovre roz/ veov 

ei XP'/ x^^P^*^^'^ ^^^^ ''^^ yepaiTepov, 

dAA' e^ airavToiv (3ov\eTaL ri/ias exety 

Kotras, 8t' apbdp.u)V 8' ovSer av^^crOat ^e'Aet. 
Ka. eTret (ru (f)4yyos, Tetpeo-ta, ro'8' ovx opas, 210 

eyo) 7Tpo(f)TijTris a-oi Xoycav yevij(Top.ai. 

rier^evs TTpbs oikovs obe 8ta (tttodS^s Trepa, 

'Extoro? Trats, w KpaTos 5t8a)/xt y^?. 

ws iirTorjTaL' rt Tror' epet vecaTCpov; 
nENGEYS 

eKbrjfjLOS oov fjL€v r^o-8' eri/yx"^**^ X^°^°'^» ^'5 

kAvco 8e veoxp-a T-^vb^ ava tttoXlv Ka/cd, 

ywatKa? 7;/xty b(opLaT cKkeXoLTTevai 

7rAa(rrato"t ^aKX^CaLo-LV, kv be baa-KioLS 

6p€(TL doa^eLV, TOV VeO)(TTl baLfJiOVa 

ALOVvaov, oo-rts ecrTL, TLfKocras xopoLS' 220 

TrATjpets 8e ^tao-ots iv fi.i(TOLatv kcTTavaL 

KpaTTfpas, aXXrjv 8' aAAoo"' ets eprj/xtav 

TTT^aaa-ovcrav evvals apcrivo)v T^Trr/pereiy, 

TTpo^paatv fxev ws 8?/ fxatvdtbas Bvoctkoovs, 

Ti]V 8' ^A(f)pobLTi]v TTpocrd^ ayetv tov BoKxtou. 225 

oo-as fxev ovv etA?/^a, becTfXLovs X^P"-^ 

a-(a^ova-L TTavbr]p.otat TrpoaTToXot aTtyats' 

202 oiTTa] ^fiTa Dalmeyda KaTa0a\e7 Scaliger : KOTa^aAAet L : 

kotojSoAAtj P 203 &Kpas . . . (ppevos Plut. 1. c. ei/pTjTOJ L P 

204 op€?, ut videtur, primitus P 205 x'«'P«'^*"' primitus P 

206 sq. ovre . . . ovre Matthiae : etrf . . . e^tre L P : quo servato XPVC^' 
pro el XPV Wecklein 207 xvpfveiv P 209 delet Bernhardy : 

Siapid/j.wv S' ouSeV Heath 210 Te. L : om. P 215 t7}vS' primitus P 
217 Sw^ot' L : (Tw/jLaT P 220 St6vv(ros P 227 iravSrifj.ois LP : 

corr. / (TTeyats L : S6fj.ots P ETPiniAOT 

orrat 8' aTTetn-iv, ef opovs 6ripa(T0jj.ai, 

['It-ft) T ^Xyavr]V 6\ ij \i €Tikt 'Extoyt, 

^AKTaiovos re nriTcp', AvTovorjv Aeyoj.] 230 

Kat (r<f)as (rtbrjpals app.6(ras €V apKVcriv 

TTavcriti KaKovpyov Trj^rbe /3aK)(etas ra)(a. 

Xiyovcri 8' wy ri9 d(T€Krj\vde i^vos, 
yorjs iTT<obds Avbias cnrb xOovos, 
^av6oi(n ^o(TTpvxoi(Tiv evo^Tjxwv k6ixi]v, 235 

olv(JiTTaS 6(T(T0LS )(dptraS 'A(f)pobCT1]S €X.Oi)V, 

os rjjxepas re K€V(f)p6vas (TvyyiyviTai 

T€\€TaS 7Tp0TeLV0)V €VLOVS VeaVKTlV. 

et 8' avTov etcrco rrja-be kr]\\rop.ai (TT€yr]S, 

TTavcro) KTVTTOvvTa 6vpaov avacreLovTd re 240 

K^fxas, Tpaxv^ov (T(l)]xaTOS xoipls T€]X(av. 

cKelvos elvai (f)r](Tt At6vv(Tov 6e6v, 
CKeivos €V ]xrjp(a ttot ippa(f)6at Atos, 
bs kKTTvpovTat Ka]XTTaatv Kcpavviats 
(Tvv ]xi]Tpi, Aiovs oTt ya]xov^ ixj/ev^raTo. 245 

TavT ov)(l betvijs ay)(6vi]s ((tt a^ta, t f 
6 ievos; I VJSp^LS Vj3pi(€tV, 6(TTtS eaTLV aTap T6b' akXo 6av]xa, tov Tepa^TK^iTOV 
iv TTOLKikatcrt vejSpicrt Tetpe^riav opS) 
TTaTepa re ]ii]Tpbs rrjs i]xf]s — iTokvv yikiov — 250 

Vi^ipdi^KL fiaKyj^vovT' avaivojxaL, TTaTep, 
To yijpas vp.G>v dcropwv vovv ovk ex''^' 
ovK a-!TOTLvd^€LS KL(Ta6v ', ovK e\ev6ipav 
6vp(Tov p.e6r]creLS X^^P^' e/x?/? ]xr]Tpbs iTaTep; 

(Tv TavT^ e7T€L(Tas, Tetpecria' roz'8' av 6ekeLS 255 

229 olvw primitus L wyavriv oxytone ut solent L P : non notatur 

amplius 229-230 del. Collmann : cf. 337 233 &j ns Musurus : 

'6cTTis LP 235 evocTfjLoov T^Trell: evocTfxov LP 236 oiv(i>iras 

Scaliger: olviinca. t L : olvcinrds t' P : olvcinros, Barnes oaois P (re 

7' '6a(Tois p) 243 eppdcpOai Reiske : fppacpxi L P 246 ^eivh. 

Kayxovris Mau f7ra|ia Elmslej' 247 suspectus Wilamowitzio 

248 aWov P 251 ^aicxivovras l 252 e;^&)>/ primitus L BAKXAl 

Tov haiy.ov' avOfnaTfoicnv icr^ipoiv v4ov 

(TKOTrdv Trrepcorovs KafXTTvpoiv fXKrOovs (fiipnv. 

d /xj/ ore yrjpai ttoXlov €^€ppv€To, 

KaOrja av ev l^aK-)(ai.(T t 8ecr/xtos- /xeo-ais, 

TeAera? TTovrjpas eladycov' yvvai^i yap 260 

oTTou ftoTpvos (V baiTi yiyviTat yavos, 

ov^ vyiks ovh\v eri Aeyco T(av opyioiv. 

Xo. T7/9 hv(r(TeiitiaS' S ^eV, ovk 0187/ ^eovs 
Kdhp.ov Te Tov cnTeipavra yi-jyevij oraxw» 
'E)(tow9 8' wi^ Trais Ka7atcr)(weis yeVos; 265 

Te. oray kdiirj tls rGiv KoyoiV dvi]p (ro(f)ds 
KaXas d^f^oppLd^i, ov fxey epyov eS kiyeiv 
(TV 8' evTpoyov p.€V ykGta-aav ws (f)fWvS>v e\ets, 
kv Toli \6yoL(Ti 8' ovK eveicTi aoL (ppeves. 
6pdcT€L 8e 8war6s Kat Ae^yeti» olos r' dvrjp 270 

fcaKos TTokirrfs yiyveraL vovv ovk exutv. 

ovTOS 8' 6 haifLOiv 6 v4os, bv av 8tayeAas, 7 

ovK av hvvaifirfv fieyedos e^enreiv oaos ^y^ 

KaO^ 'EAAa8' eo-rat, 8i;o ydp, w veavia, ^* "^ 
TCL TTp&T iv dvOpooTroLCTL' Arip.ifTr}p dea — 275 

Iyif 8' €(TTiv, dvofxa 8' oiroTepov ftovkrf KciAei* 
avTr) p.\v €V ^r]poL(Tiv eKTpi^eL jipoTovs' ? 
os 8' 7/A^' eTT€LT, dvTLTiakov 6 2e/xe'A7/s yoVos 
jioTpvos vypov TT&fC 7]vpe Kelai^veyKaTo 
dvriTOLS, TTaveL rovs TakaLTToopovs fSpoTOVS 2S0 

kvTTrjs, orav 7Tk7](Tda)a-LV dfXTTekov poijs, 
VTTVOv re krjdr^v tS>v Kad' r]p.€pav KaKb>v 
hihoyaLV, ovh' eaT dkko (f)dpp.aKOv ttovojv. 

257 </>epf tc / : (p^pccv L P 261 ydvos L : yajxos P 263 Sucr- 

(Ti^eias Rciske : eva-efieias L P : do-f/Seias Chr. Pat. 191 265 ante 

264 trai. Musgrave 270 epao-ei Macivig : dpaavs LP Se L : re P 

270 sq. del. Dindorf : habet Stob. fl. 45. 2 276 6-^ofj.a'] 6ir6fj.a (ab 

oTToTipov sequenti) P 278 hs 5' Fix : gS' L P ^\Q' t-KfiT avTi- 

iraXov Housman (dj/TtTroAos malit Marchant) : ^\Qiv {^\6' P) eTri TavTiira- 
\ov LP 279 ttwm" Elmsley : 7r({^' L P 281 Tr\rj9ci>(Tiv P : corr. p ETPiniAOT 

ovTos diolai aiTtvhiTai deos yeycos, 

ojoTe bio, TouTov Taydd^ dv6pu)TT0vs «xeti;. 285 

Kal KarayeXa? vlv, ws ^veppdfpr] Atos 
fJ.r]p(o; 8t8a^a) o"' cbs KaAws ex^' Tob^. 
eTTet z^tr rjpiraa ck Ttvpos Kepavviov 
Zevs, es 8' "OkvixiTov l3p€<pos dvi^yay^v deov, 
"Hpa vLv i)9e)C iKlSakelv d-n ovpavov' 290 
Zews 8' dvT€fjLr]xavri(Tad^ oXa 8?/ ^eos. 
pr\^as p.ipo^ TL Tov xOov kyKVKkovp.ivov 
aWepoi, ^drjKC Tovbi' ofxrjpov e/c8t8ovs, 
^^' 

AioVua-oi; "Hpas V€LK€ociV' XP'^^'^ ^^ ^'■^ 

fipoTol pa(f)rjvaL cfyacrLV iv p/pw Ato'j, 295 

ovofxa p.iTa(TTr](ravT(s , otl dea 6e6s 

"H.p<x TTo^' &)jU7/peu(Te, crvv64vT€s koyov. 

fxdvTLS 8' 6 baLfxcov o8e* to yap jiaK\€V(Tnxov 
koX to fxavLf^bes ixavTLKi]v 7Tokki]v exef 
oray ydp 6 d^bs es to o-w/x' eA^?/ TTokvs, 3°° 

kiy€LV To fxikkov tovs fxefxrivoTas ttolu- 
"Apews re fxoXpav /xeraAa/Scoy exft rti^a* 
CTTpaTov yap iv ottXois aira KaTTt rci^eo-ty 
cf)6l3os 8te7rro'?/o-e Trpiy Ao'yxi7S ^iyetz'. 
fxavLa 8e Kat rour' eo-rt Atoi^uo-ou Trapa. 305 

er' avTov 6\}rr] Kdirl AekcfiLCTLV iTtTpaLS 
TTr]bS)VTa (TVV TTevKaLcrL bLKopvcpov TTkaKa, 
TTakkovTa Ka\ creLOVTa jSaKX^lov Kkdbov, 

286-297 suspecti Boeckhio 289 0(6v'] viov Musuriis : Qiwv 

Mekler post 293 lacunam Indicavi : ex. gr. avrhv 5e ^ovs ta^fxre 

Nuo-aiajs K^pais vel aiiThv 5' opeiais Suvs d(a7s ippvffaro : ct. Apollod. iii. 
4. 3 : mavult Wilamovvitz fcrwffe pro e07)«:€, nulla lacuna 295 f)a(pr\vai 

Pierson : rpa(privai L P €/c nps 5iJj P 304 diynv L P 306 iv 

5e\(poh ante er' habet L, nimirum schohi vestigia SeA^iVi L : 

5e\(po7(riv P irerpais in L erasit praeter tt et ;/ scripsit, tum vfTpais 

in marg. rescripsit antiqua manus alias non obvia : primo, ut videtur, 
textum corrigere voluit, tum se errare vidit 307 TTtiJ/coJffi P 

308 ■Ko.WovTa Matthiae : QaKKovTa L P B.AKXAI 

fuyav r' ar' 'EAAaOa. aAA' e/aoi, rievOev, zidov' 

firj t6 KpoLTOs avxct hvvay.LV av6p(oiTois ex^""' 3'° 

/XTj8', ^i» Sokt)? ixev, Tj de 8o'£a o-ov vo(ti], 

(f>pov€lv boKCL 71- Toi' Ofov 8' 6s y^y bixov ' 

Kal criiivhe /cat /3aK>(ei)6 /cat crTecpov Kapa, 
ovx Ato'w(ros craxppovdv avayKacrei 

yvvaiKas is tt]v KvirpLV, aAA' ei; ttj (\)V(m 3^5 

[ro (ruxppovelv h'e(mv els tcl TiavT aei] 

rovTO o-xoTreu' xPT '^o^ y"P ^^ fiaK\ev}xa(rLV 

ov(r rj ye (r(a((>pci)v ov hLa(\)6apricreTaL. 

opas, crv xaLp€L9, oTav ec^eo-Twortr TTwAat? 

TToAAot, t6 ner^e'ajs 8' 6vop.a p.eya\.vvr] ttoXls' 320 

Ka/cetros, olfxaL, TepTTeTUL TLpcofxevos. 

eyoo jxev ovv Kal Kdhixos, 6v (rv hLaye\as, 

KLcra-(o t' e^eyjfo^xecrdq Kal yppeva-op.ev, 

TroXLo. ^voipis, ak\' opLcos xopevTeov, 

Kov 6eop.ax-qa-(ii crutv Xoycov Treto-^ets utto. 325 

jxaivr] yap ws aAyto-Ta, KovTe ^appMKOLS 

cLKr] \d/3oLS av ovt dvev TOVTcav voa-els. 
Xo. S) 7Tpea-j3v, ^ol^ov t ov KaTaLo^veLS XoyoLS, 

TL]xS)v Te BpofxLOv o-co^f^povels, fxeyav deov. 
Ka. 0) Trat, KaA(S? o-oi Tetpecrtas Trapi^vecrev. 330 

oiKet pe6' r][xu)V, ]xi] 6vpa^e twv voixcov. 

vvv yap TTeTi] Te /cat ^povwv ovhev cppoveLS. 

Kel fxr] yap eoTLv 6 6e6s ovtos, &>? crv 0?/?, 

-apd cro\ \eyea6(D' Kal KaTa^f/evhov KaXQs ^^^ 

0)9 eo-Tt, '2ep.ekr] &" Xva hoKV] 6e6v TeKelv, ^-^. 

rjpuv Te TLp.1] iravTL tw yevei TTpoai]. 

309 'EA.Ao5' L P 311 vo(T€7 L P 314 autppovflv L P cum Chr. 

Pat. 261 : fjJri (ToKppoveiv p cum Stob. fl. 5. 15 et 74. 8 : ^7; tppoviiv 
Musgrave : a.cf>povf7v Salmasius 315 eh rr]v (pixnv Stob. fl. 5. 15 

3i6 = Hip. 79: omisit hic Stob. fl. 74. 8: habet 5. 15: et fortasse 
habuit Chr. Pat. 264 : cielevit Kirchhoff 320 oSvoua L P 

327 voae7s'] voaov Dobree 335 2ffJ.(\n 6" Tyrwhitt : cri/j.f\vs L P 

336 TjfiSiv Scah'ger ETFiniAOT 

opas Tov ^AKTecovos aOXiov fxopov, 

ov w/xoVtToi aKvkaKes as kdpi-^aTo 

hiea-nacravTO, Kp^ia-a-ov iv Kvvayiats 

'Apre/uti8o? eTvai, Kop.TTaa-avT , kv dpyda-iv. 340 

6 //7) TTaOrjs anj' b^vpo aov a-T€^(a Kapa 

Ktcro-a)' /x€^' r]p.S)v Tw ^ew Tip.i]v hihov. 
rie. ov p.ri TTpoaoCaeLS ^^'■P^» ^aKx^evaets 6' twi', 

/irjS' e^o/xo'p^j/ p.ooptav ti]v aijv e/xot; 

rr^s 0-7/s (8') dvoias Tovhe tov hthdaKa\ov 345 

8tK?/i' /xeVei/xt. o-retxeVco rts ws raxo?, 

(\da)v 8e ^aKous to{!8' ty' otcoi^oo-KOTret 

pLOX^ots rpiaivov KdvdTpe\]/ov epLTraXiv, 

avdi Karco to. TrdvTa avy\^as opov, 

Kal aTip.p.aT dvipots Koi Ov^kXaiatv peOes. 35'^ 

/xaAio-ra ydp viv hi]^op.at hpdaas Ta8e. 
o\ 8' dvd TToXtv aT(i\ovTes k^tyvevaaT^ 

Tov 6r]\vpop(f)OV ^ivov, os ea-0e'pet 2.'o'o-oy 

Katvr]v yvvat^t KOt Xe'x7/ kvp,aiveTai. 

Kavirep kd^r]Ti, hiap.tov 7TopevaaT€ 355 

8eCp' avTov, ws av keva-iptov 8tKr/? rwxcoy 

6dvr], TTtKpdv ^dKxevatv h Grjfiats Ihcov. 
Te. S) o-xerAt', w? ovk oXa6a ttov ttot et Ac^yo)!;. 

p.ip.r]vas rjhr]' xat irpty e^e^crrr/s (fypev&v. 

aTd\oip.€V r]pds, Kd8/xe, KdfatraJ/xe^a 360 

V7re'p re tovtov KaiTTep ovtos dypiov 

VTTip re 7ro'Aecos roy ^eoi' /x?/8«' i^e^oy 

8pdi'. dAA' eTTOt' /xot Ktaaivov ^dKTpov p.iTa, 

Tretpd) 8' dvopdovv o-oS/x' e/;io'i', Kdyco ro o-o'i'' 

yipovT€ 6' ataxpbv hvo iTcaelv trco 8' o/xco?, 3^5 

337 'Akt4<dvos L^ vel / : 'A/craiWos L P : cf. Dittenb. Syll. Inscr. 
9. 10 338 hv l : rhv L P 339 Kvvvyiais L P : corr. Matthiae 

343 X^i^P» P = X«'P« '^«' L 345 5' acid. Matthiae 346 Slktiv 

Elmsley : SIkt} L P 347 tovS' Musgrave : rovaS' L P oloovoa-KOTTTi 
P 348 Tpiaivov L : Tpiaivr]s P 365 yfpovres S' P BAKXAI 

7(3 BaK)(i({> yap t(o Alos bovkevTiov. 

Yl€v6(vs 8' oTTcos ixrj itivdos dcroia-^i. bofxoi^- 

Toi^ aolcri, KdbiJLC fxavTiKy ixev ov Aeyw, 

Toij TTpdyixacnv bi' fxwpa yap fxoipos Aeye^ 3^9 

Xo. — 'Ocria TTOTva O^SiV, [''"'"P' 

'Ocria 8' h. KaTO. yav 

Xpvamv TTTipvya (j)ip€is, 

TuSe nevdicas dieis; 

dUii oir^ ocriay 
i//3pty es Toi' Bpo^/xtoi', tw 375 

21e/xe'Aas, Tor 7ra/3a KaWt- 
o-Te^az^ot? €V(f>po(rvvais bat- 
fxova TtpGiTov pLaKdpcdv; 6s Tci8' e^ei, 

6ta(reveiv Te xopots 

/xeTci t' aiiAou yeAcio-at 380 

dTTOTTav(TaC Te p.fpCp.vas, 
OTTOTav jBoTpvos eA^r; 
yctros ey SatTt ^ewr, Kto-- 
(ro(f>6poLS 8' ey dakCais dv- 
bpd(ri Kparrip vttvov dfx- 385 

^t/3aAATj. 

— (xxciAiVcoj; (TTop.dT(»)V [dvT. 

dv6p.ov T d(f)po(rvva9 

To Te'Ao9 8vo-Tuxta* 

6 8e T&s rjcrvxCas 

jBCoTOs Koi To (ppoveiv 39° 

do-ciAeDTC)!' Te /;iei-'et Kat 
a~vve\€i. b(opLaTa' iTdpcro) 

372 xpi"''6'a«' Brunck : xpuo-fa L : xpvfrea P 373 ra Se L P 

375 " P : e'^ L 379 0ieiy(r6ij/ P 385 aix<pi^d\ri L : d/xtf)! /3aA.77 

P : corr. Bames 392 Sci.uara P : Sco^a in ras. / irjpo-ai yap 

Elmsley : irSppia yap Stob. fl. 58. 3 : irp^a-w yap oAA.' L P ETPiniAOT 

■yap o/xcos alOipa vaiov- 
res opQxTLv to. ^poT&v ovpavibai. 

t6 (to(})6v 8' ov (Tocf)ia 395 

t6 t€ /xt) OvrjTa (fipovelv. 
^paxvs al(av (ttI TOVTca 
bi TLS av ^ieyaXa bL(aK(ov 
To, TTapovT ovxi (pepoL. fxaL- 

VOpieVCOV Ot8e TpOTTOL KOt 4"° 

KaKojSovkcov Trap ip.OL- 
ye (pu)T(ov. 

LKOLfXaV TTOtI KvTTpOV, [^^TP- 

vacrov tols 'A(/)po8tra?, 
LV ol Oik^Lfppoves vefxov- 

TaL 6vaToX(TLV "Epojre?, 4°5 

Yla(pov 6^ hv kKaToa-TOfjLOL 
^apjSdpov TTOTapiov poal 

KapTTL^OVCTLV avofijipoL. 
ov 8' a Ka\kL(TT€vop.€va 
ritepia ixov(T€L09 cbpa, 410 

(Tefxva kKltvs ^OkvfXTTov, 
eK{L(T ay€ /xe, Bpo'//te Ep6p.L(, 

7Tp6j3aKX fvte balfxov. 
e/cet Xaptrey, 
e/cet be no'^os* eKet 8e /3d/<- 

XCLLS OijXLS 6pyLa(€Lv. 415 

394 &pS>(Tiv L sed (Tiv in ras. / : bpuxri P 396 evara Elmslej' 

398 fiiyaXa L : rh /xeydxa P : /ua/cpo Heimsoeth 399 (pfpei L P 

400 fxaivofj.ev(tiv 5' Stob. fl. 22. 17 401 e(j.oiye L^ P : e/jLo\ L 

402 KiWpor Elmsley : rav Kinrpov L P 403 ras'\ rav Petersen 

404 '/;'' 01 Heath : Iva L P : ev a Nauck 406 sq. lectio suspecta : 

sed cf. Hel. 151 : BcD/fapou Trora,uov Meursius : cf. Paully-Wissowa s.v. 
et Tac. Hist. ii. 3, Plin. H. N. ii. 210 409 ol Schoene : '6vov LP : 
irov Nauck 5' a LP : del. / 410 inepeia P 411 K\eirvs 

LP 412 /Li' S} Hartung : sed cf. 545 413 irpofiaKx' ev:e 

Hermann : irpofiaKx^te L P SaiiJ.uv l 415 $dKxat(Ti P : 

^dKxaicnv L BAKXAI 

— 6 hatfxoiv 6 Aios Trais [avT. 

yaipn [Ji€V daktaicriv, 
(fyiXcX 8' oXjSohoTdpav Ei- 

pr\vav, KovpoTp6(l)OV Oedv. 420 

lcrav 8' es re roi' okjiiov 
Tov re yeipova h&K ^xetv 

otvov Tep^lnv akvTTOv 
pLLaei 6' w ju.?/ raCra /xeAei, 
jcara </)aos vvKTas re 0tAas 425 

eTjatcom 8ta{7/r, 
ao(f}av 8' d7rd\eiv Tipa-niha (ppeva re 

TiepKTcrCiV Trapd (f)iOTU)V' 

TO TTkrjOoS O TL 430 

ro (fyavkoTepov ei^o/xtcre XP'!" 
rat re, ro8' ai; hexoip-av. 
GEPAnQN 

rTei^^ei;, Trdpecrpiiv ti]vV dypav rjypevKOTes 
e0' ^y e7re/x\/^as, o{/8' aKpavO' o)pp.riaap.€v. 435 

6 0r/p 8' 08' r//>tti' TTpdos ov8' VTiia-nacTiv 
(f^vyf} Tro8', dAA' eSco/cev ov/c aKcoi' X^P^'^ 
\] ov8' wxpo?, oifS' ?iAAa£ei' olviairov "^vv}', 
yek&v 8e Kot 8ety /cdTrctyety e^ieTo 
e/jiere' re, Tovp.bv evTj^eires jnpjoyjjL(vpj. 440 

Kdyo) 8t' aiSouj etTroi'' '12 ^eV, oi^x eKwi' 
dyco cre, ney^e^co? 8' os /x' e7reju.\/A' eTTtcrroAats. 
d? 8' av cri' /3dKxas etp^a?, ds crwr/pTracras 
Kd87/cras ey 8ecr/xoto-i Travhrijxov ariyqs, 
(f>povhai y kKeivai k(.kvp.ivai Trpos c)pyd8as 445 

419 elp-fivvv P 421 !^(Tav /: ('(ra LP 427 dTrfx* Hermann, 

cf. 412 TrpoiriSa L : Trap' do-TriSa P 430 8 ti t5 Brunck : 

Sti t6 (t6 in ras.) /: &ti Trep P et fortasse L 431 t?, to'5' &;/ Sexoi- 

/lai' KirchhofT: t6 to'56 toj Xfyoi/j.' h.y L: t' e';/ T^JSe \fyoiij.i)v &v P: 
totius V. lectio cJubia 438 ovk wxp6s Kirchhoff 440 ivTrpfirh 

LP: corr. Canter : eiiTreTes Naucii 442 6*7» ae et eTreyui/^er 

P 443 0dxKas L ETPiniAOT 

a-KtpTuxn Bpojxtov avaKa\ovp€vai deov 
avTopiaTa 8' avTaXs b€(T[xa bLeX.v9ri TTob^av 
KXfjbis T aviJKav OvpeTp' av€v OvrjTrjs X^P*^^- 
TTokk^v 8' 08' avi^p 6avp.aTu>v i]KeL TrAeojs 
is Tdcrbe 0j//3a?. ctol be raAAa XPV f^^keLV. 450 

rie. ixiOerrde x^^-P^^ Tovb^' kv apKva-LV yap ojv 

OVK €(TTLV OVTCOS OJKVS UXTTe /x' iK(f)Vy€LV. 

ciTap TO p.ev (Tw/x' ovk dp.op(^os et, E,ive, 
&)? ks yvvoLKas, e^' oTrep es 07//3as Trapet* 
TTX.6Kap.6s re yap (tov Tava6s, ov TTdXrjs vtto, 455 

ye^yui' Trap' avTi]v K^xvp-ivos, tt66ov TTXiios' 
X€VKr]v 8e xpotay e/c iTapacrKevrjs exei?, 
oiix ijXlov ^oXaLCTLV, dXX.' vtto aKLas, 
Ti]v ^A(f)pobLT7]v KaXXovf] dl]pC0lX€VOS. 
TTpcoTOV p.€V ovv ]xoL X4^ov ocTTLS et yivos. 4*5o 

Ai. ov K^piTOs ovbeCs' pq.bLov 8' eZTreti' ro8e. 
Tov dv6e\xwbi] TpdXov oXcr6d ttov kXvcov. 

rie. ot8', bs t6 ^dpbecov dcrru TTepLj3dXXeL kvkX(o. 

Al. €VTev6ev dpLL, AvbCa 8e' ]xol Trarptj. 

He. TT66ev be TeXeTas rd(r8' ayet? e? 'EXXdba; 465 

At. AtoVvfros fiixds elcrejir^cr, 6 tov Ato'?. 

ITe. Zev? 8' ecrT e/cet rt?, os veovs TLKTeL 6eovs; 

Ai. ovK, dAA' 6 '2ep.eXr]v ev6dbe C^v^as ydpoLs. 

rie. TT^Tepa 8e vvKT(t>p cr 77 Kar' 6]x]x r^vdyKacrev; 

At. opo)!' opGiVTa, Kal bLbcoa-LV opyLa. 47° 

rie. rd 8' opyt' e(rrt rtV t8e'az; exovTd ctol; 

At. dpprjT d^aKX^VTOLCTLv elbevaL j3poTO)v. 

448 /cA7?t5' eVr' L 449 0;/^ LP 451 f^fOecef Burges : 

/xalvea-ee L P : punctum post fxaiveaee fortasse voluit L, non post ro05' : 
7p. XaCvcree suprascr. p toCS"] suprascr. efxov L^, ut videtur 

457 K**KT)v P : corr. p e/c irapao-KeuTJj Hermann : eh irapaa-Keviiv 

L P 466 eiae$r)a-' Abresch : ehae^-na L P 468 ovk, a\\' h {%s P) 

(reixe\r\s evQaV e^ev^ev ydfxois L P : corr. Stephanus. Musgrave: aAA' 
6 Se/xe\ris eved.Se C^vx^fU yd,uots Kirchhofif 469 a P : om. L kot' 

'^/xap riyvtaev Ehnsley o/x/x^ L : o/x/xaT P BAKXAI 

Ile. €;(€t 6' ovyjrnv rotcrt Ovovaiv riva; 

Ai. ov ^e/xis aKOvaai (t, ^(ttl 8' a^L elbivai, 

ITe. eS roirr' eKi;38?/Aeuo-as, ty' aKoOo-nt ^e'Aa;. 475 

Ai. do-e'/3etar do-KoCrr' opyt' ^yOaip^i O^ov. 

rie. roy ^eoi^ o/aar yap <^y\s (Ta(f)&s, ttoio'? rt? ^i',._, 

At. OTTotos jjdek'' ovK iyu) "Taa^aov Tobe. 

Ile. roirr' av TrapcoyjTevcras e5 Kot'8ei' k^yctiv. 

Ai. 8o'^et rtb" ap.aO(.i (ro^a K^yoov ovk e£ (f)povilv. 480 

rie. ?]A^es 8e Trpoira 8ei3p' dycoi' roy baipLova; 

Ai. Trds dt'axopevet l3ap^dpo}v Tdb^ opyia. 

rie. ^povoxKTi, yap KaKiov 'KkXijvcov irokv. 

At. rd8' eS ye pjakkov 01 v6p.0L 8e bLa^popoi. 

rie. rd 8' lepd vvKTcop 7/ //e^' i]fj.epav reAets; 485 

Ai. vvKToop ra TTokXd' (refJLvoTriT e'xet o-Ko'ros. 

rie. rovr' es yv^atKas So^Ato'^ eo-rt Kat craOpov. 

At. KCLv i]p.€pq. t6 y ox(Tyj)ov l^evpoi rts dv. 

rie. 8tK?jy o-e 8owat 8et (ro(f)icrp.dTCt)v KaKwv. 

At. o-e 8' dp.aOias ye KdaejSovvT es roy ^eo'r. 490 

rie. cl)S Opa(rvs 6 /SaKXOs kovk dyv/zrao-ros Adycoi». 

At. ei<^' d rt TraOilv 8et' rt /xe rd b^ivov epydar]; 

rie. TTp&Tov fJLev d^pbv ^6(TTpv\ov TepLu (TeOev. 

At. tepd? 6 TrAoKa/jios' rw ^eco 8' avTov Tp4(f)0). 

rie. €7r€LTa Ovpcrov Tovhe. irapdbos €k \epoLv. 495 

At. avrd? pt' d(paLpov' ro'i'8e" Aiori;o-oD (f)opu>. 

rie. etpKrato-t r' evbov (rQfxa abv (f>vkd^o[j.ev. 

At. Avo-et /i' d baiinov avT6s, oTav kyo) Oeko). 

rie. drai' ye Kakeaijs avTov kv jidKxaLS (TTaOeis. 

At. Kat vvv h 7rdo-x<w irkri^TLOV 7rapo)V dpq. 5^0 

475 ^eAoj /: 6f\<i)v L P : ' recfe cnni aposiopesi^ Verrall 476 aa- 

Kovvd' opyC L P 477 bpav yap Musgrave : yap bpav LP: 

post opav suprascr. av p ^v Musgrave : 7) P : om, L : iiv l 

480 (ppove^vl \eyeiv Stob. fl. 4. 18 484 5e L : om. P 490 ufia- 

6ias yi Kaa-e^ovvT L : aixadias aa-fffovvT^ P : a,ua9ias y', ovk iv^XifiovvT 
Pierson 

EUR. m. ]6 ETPiniAOT 

rie. Kcil TTov ^aTiv; ov yap (pavepos op.iJiaa[v y ep.oLS. 

Ai, TTop' e/xot' av 8' a(Te^r}S avTos oov ovk elcropas. 

rie. Xa^vcrQv KaTacf^poveX p.e Ka\ 07//3as o8e. ^ 

^'' ctvS M Me p; Sety cru>(ppova>v ov craxppocriv. 

Yle. eyo) 8e 8ety ye, KvpiwTepos criOev. 505 

At. ouK ot(r^' o rt ^tjs, ovb^ o 8pas, ovb' octtls et. 

Oe. YlevOevs, 'Ayavrj? Trats, iraTpos 8' 'Exioi^os. 

At. erSiicrrux^/frat tovvo}x eTnT-qbetos et. 

Oe. )(w/3et' Kadeip^aT avTov l-ninKais 7re'Aa? 

cf^aTvaicrLV, ws ay ctkotlov elcropd Kvecpas. 510 

eKet xo'p^^f* 7-ao-8e 8' as aycoy Trapet 

KaKcav crvvepyovs rj biep.TTokijcroixev 

7; X^^T^^ 8o7;7rou Tovbe Kal ^vpcrrjs ktvttov 

iravcras, e(\) lcttoIs bpicoibas KeKTr]crop.ai. -p 

At. (TTeixotpC av ojrtjyap H-V JiES^JliJ^o'' JJl^^ ' 5 15 
TTaOelv. aTap tol Tcavb^ clttolv^ v^picrp.aTOiV 
p.eTeicri AtoVu(7o's o-', ov ovk elvai keyeLS' 
i]ixas yap abLKU)V Kelvov els Seo-juow? ayets. 

Xo. — 

'A)(eA(oow dvyaTep, {.'^'^P- 

TTOTVL evTTapdeve ACpKa, 520 

(Tv yap ev o-ats Trore Trayat? 

t6 Aibs ^pe(f)os eKajBes, 
6t€ piripS» TTvpos ef d- 
OavdTOV Zevs 6 TeKoov rjp- 
TTacre vlv, Tab^ ava^oaaas' 525 

502 ai-Tb!' Elmsley 503 fxe kuI &7}$as / et Schol. Ar. Ran. 103: 

fxou Kat dri^ris L P : fortasse KepToixu pro Karacppovu 506 Ti ^ps 

{' quid sit tiia vita^) : o xpvC^is Wilamowitz o Spas ovS' Reiske : 

Spas oijd' LP 510-518 singulis versibus notae personarum minio 

olim praescriptae tum erasae in L : A(. notam inras. scr. / 513 ktv- 
irovs P 514 iraiKTas P: wdcras L 515 ovToi Porson : ovriL.: 

ovre P Aut ante 519 versus excidit (ci KaWiara Kpavav suppl. Barnes) 
aut 537 spurius est 523 ^Tjpo; P 524 rtpiraae] ripfj.o(Te Kayser 

525 ava$orj(Tas P tSS' avafidaras Nauck. raS' a/x^odaas Dindorf, frustra BAKXAI 

"lOt, AtOvpafift\ ifxav ap- 

aeva Tavbe iSaOi vrjhvv 

ava(j)aCv(o (re ro'8', w Bclk- 
I I x'^» 0T?/3a tg 6voiJ.d(€tv. ' 

(Tv 8e fx, 2» [MaKatpa Atpna, 53° 

aT€(f)avri(j)6povs dircoOf] 

6id(rovs €\ova-av iv a-oL 

Ti fx dvaCvTj; tC /u.e (pevyets; 

(TL val Tav ftoTpvdih] 

Aiovva-ov \dptv otvas, 535 

Irt (Tot Tou BpofjiCov p.€kj]a-€t. 

— otav otav opydv \dvT. 

dva(f)aCv€L xOovtov 
yevos iK(f)vs re bpaKovTos 
TTore YlevOevs, ov 'ExtW 54° 

i(l)VT€Va-€ \06vtos, 

dypicoTTOV T€pas, ov (j)(a- 

Ta ftp6T€tov, (()6vtov 8' coo-- 

re yCyavT dvTCiTaXov O^ols' 

os €]i €V ftpdyotai Tav tov 545 

BpoixCov Taxa ^vvd\}/€t, 

Tov ijxov 8' €vt6s ex^' ^^' 

IxaTos ijbrj OtacrdTav 

(TKOTCats Kpvmbv €V €tpKTats. 

ia-opas ra8', £> Atos Trat 55° 

Atovvae, a-ovs TTpo(f>r)Tas 
€v dixtKXata-LV dvdyKas; 

526 "idi Hcrmann : jfl' 5 L P 528 ava^aiv<i> Hermann : avacpavu) 

LP 530 AipKa] erifia Middendorf 534 val LP: vri p 

537 vid. ad 519 544 e(o7s P etsinedubio L, etolaiv l 545 eyu' 

iv Dobree : ^ue L P : €>e Hartung fortasse recte, cf. 412 546 avv6.r\iru 

L P 547 S' erasum in L 549 (TKoriaKTi Kpvinhv eipKTa7s 

Bothe, cf. 530 551 ffovs L : cxas P 552 omissum postmodo 

add. L 

16* ETPiniAOT 

/aoAe, XP^o'*^'''^ TLvdcra-cov, 
ava, OvpcTov Kar "OXvixttov, 
(poviov 8' avbpb? vjSpiV Karacrxes. 555 

— ttoOl l<iv<jas apa ras 6i]- 

poTp6(})ov dvp<TO(f)opels 
dida-ovs, S) AtoVuo-', rj 

Kopvf^als KiopvKLaLs; 
Td\a 8' iv rais" TToXvbivbpea-- 560 

a-LV 'OAv/xttou dakdixaLS, ^v- 
6a TiOT 'Op^evs KLOapL^uiv 
(Tvvoy^v hivbp^a /xovo-ai?, 
a-Tjvay^v Orjpas dypoiTas. 

p.dKap S) ritfpta, 565 

a-i^^TaL o-' Evto?, Ty^et 
re xopeJ^o-(oi' a/xa l3aK\€v- 

p.aa-L, Tov T d>Kvp6av 
8ta/3as 'A^tof etAto-- 

a-ojJLevas Matya8as a^et, 57° 

AuStay TraTipa re, tov 
Tas ivbaLpiovLas ^poTols 
6\l3ob6Tav, Tov ^kXvov 
(VLTTTTOv \(s)pav vbaaLV 

KaA.At(rroto-t AtTratyeti'. 575 

553 XP^'^'"''^^ Usener 554 &va, Hermann : ava L : aua 

P 'OAv^TTou Kirchhoff 556 livff-tis L P apa tSs 

dripoTp6(pov P et, puto, L : S^a 6r]poTp6(pov l Qvpcro<popus P : dvpao- 

(popais scr. ei super a? L : Ovpcro^popalaiu l 558 SioVi/tre ^ L P 

560 Ta?(n P et primitus L iro\v^(vhpi<nu L: TroXvSfvSpaKnv P; 

corr. / 561 ea\a/iaiJ Barnes : eaXauois L P 563 (rwa^e L P : 

(rvvdyn hic et v. sequenti Dobree 564 Q-{]pas L P 565 fiaKap 

Hermann : p.aKaip' L P 567 x^P^'"'^'^^'] "'<«'*' '" rasura in L 

BaKx^^^/J-acTiv P et primitus L 568 wKvp6av L : 5 Kvpiav P 

569 'AfiJ)v L : Slio;/ P 570 re fxaiva^as L P : Te del. Heath 

ST^^^STS Ai/Siav T6 Toy hic, narepa tc toj' infra ante fK\vov habent 
L P : trai. Wilamovvitz 572 Tas L : toj P 573 oK^o^oTau 

TTaTepa, tou Bothe 574 u5ao-i L P B.AKXAl Ai. KXvir' ejuay KAver' avbas, 
1(1» (iaKyaiy ioi jiaK\au 
Xo. - rt9 ooe, Ti? (o8e) tt66(i> 6 /ceAaSos 

am ju,' eKciAefrey Evi^ov; 
Ai. lo) tw, TraAtz' avCu), 580 

]Se,ue'Aas, 6 Atos Trat?. 
Xo. — tcb tcb bemroTa b^cnroTa, 

/xoAe wr riix4T€pov es 
diaaov, w Bpo'/zte B/3o'/xte. ;^ 

At. (rrete) TTiboi' \6ov6^ "Evvocn TTurvtu. 585 

Xo. — tt a, 

rd^a TO. UevdioDS ixi\a6pa hiaTL- 
vd^eTai, 'ni(Ti']p.a(nv. 

— 6 Atoyurros ava p.ika6pa' 

(Ti^^T^ viv. — o-e'/3o//er w. 59° 

— eiSere Aciira KLocrw e/x/SoAct 
bidbpopa Tabe; Bpofxio^ (oS')^aAa- 

Aa'C€7-ai (TT^yas eo-co. 
At. ciTrre KepavvLov aWoTra Xa}nT(xba' 

(Tvp.(fjk(y€ a-v[j.(p\€ye b(ap.aTa Uevdios. 595 

Xo. a a, 

TTVp ov Aevcro-et?, ovb'' avydCj], 
2e/xe'Aa9 tepoz^ a/^0t T(!i(pov, av 

577 a;uas Wecklein : sed cf. 580, 581 579 gSe alterum add. 

post Hermaiinum Wecklein 583 vvv L P a/ji.fTepoi' Dindorf 

585-603 nullas personarum notas exhibent L P, nisi 590 ^^'X- (rt^oixiv 
L P minio scr. L- P- ut vid.) : 590 Aiov. (re/36Te /, 593 Xo. ^p6fx.tcs L, 
596 ri/jLix- ^ i l '■ 'certum est haec a singulis chori personis cantari ' 
Kirchhoff : notas et paragraphos post lyrwhittum Bruhnium alios 
praescripsimus 585 cue add. Wilamowitz iri^ov an TreSoy 

habeant L P incertum "'Evvoffi scripsi : «j/otn L P 588 Siotij/o- 

ieroi P 591 fiSfTe Dobree : i^SfTe L : IZere ra P, fortasse recte 

Kioaiv om. P 593 2S' add. Bruhn a.Aa\d(eTai P : a\a\a.^(Tat L : 

r)A,oAa|6 tos Tyrwhitt 595 ner0eoy L : Trev6eois P 596 avya^ri 

sanum,passive : cf. Hec. 637 597 ToVSe SejueAos Wilamowitz metri 
paeonici causa ETPiniAOT 

77ore K€pavv6(3oXos eAtTre (p\6ya 
Alov jSpovTas; 
bLK€T€ 7re8oVe Tpop,€pa cco/xaTa 600 

StKere, Mati^dSes* 6 yap ava^ 
avio Ktirco rt^et? eTreto-t 

p.i\a6pa rd8e Aios yo'z'09. 

At. ^apfiapoi yvvalK€S, ovrco? kKT:ei:kt]yp.(.vai (f)6l3(^ 

TT/Jos 7re'8(i) TreTrrcoKar'; r]a-dr}(r6\ ws eotKe, BaKxtou 605 
8tarti'd^afro? tSw/xa ner^e'cos' dAA' e^az^tWaret 
o-co/xa Kat ^apo-etre aapKbs i^aixet\}/a(Ta(. Tp6p.ov. 

Xo. 2» (/)dos fx4yt.(TToi' rjpXv evtov jiaKX€vp.aTos, 

b)S icreibov acrpivr) o-e, p-ovdb^ exovcr'' kpr\p.iav. 

Ai. ets^ advpiav a(f)LK€(T6\ r)vLK et(re7re/x7ro'/x7jr, 610 

rief^e^cos 0)? e? (TKOT€Lvas bpKava<i tt€(tov}j.€VOS ; 

Xo. 7r(3s ydp ov; tls p.0L (})v\a^ i]V, et crv crvp.(l}opas 

TV)(OLS; 

a\ka 770)5 ri\€vd€p(adr]9 avbpbs avo^rCov tvx<^v; 
At. avTos k^€(T(iicr^ epLavTov /5a8tcos av€v tt6vov. 
Xo. owSe' o^ou crvvrj\j/€ X^V^ be^TjJLLOLa-iv €V ^p6\0Ls; 615 

Ai. raura Kat Kadvj3pLcr' avT6v, otl p.€ b€a-pi.€V€LV boK(av 
OVT €dLy€V 0V&' r]y\ra6^ r]p.Q>v, ikTTLcrtv 8' €^6crK€T0. 
Ttpbs (f)dTvaLS 8e Tavpov evpcav, ov Ka^elp^^ r]pas ay(x)v, 
rwSe 7rept /Spdxous e/3aAAe y6vacrL Kal XV^'^^^ irobcav, 
dvp.bv €KTrvi(i)v, tSpwra a-(i>p.aTos crTaCu^v cnro, 620 

X€Lk€crLv bLbovs obbvTas' Trkr](TLov 8' eycb Tiapo)V 

598 Kepavyo$6\os LP: tum A(bs Ppovrd Hervagiana secunda 
599 fipoyrrjs L 600 nf56(T(7e primitus L (Tw^iara Schol. Phoen. 

641 (5i/c€T€ Tpofxepa atiifxara) et Etym. M. 279. 20 (5//c6Te TroT^a 5i/c€T€ 
Tpo/xepa (Twnara ij.aivd5es orciine verborum fortasse meliore" : Swfxara 
L P 602 Ti9€i P 603 y^yos Stovvcros L 605 ireirTwKad' L P 

ri(T6r}*9' L nunc : f](Tde(Td' Canter 606 to. TlevOecos Sd/xaT' eK 5' avia-TaTe 
post Musgravium Wilamowitz 607 a-apKhs Reiske : (rdpKas L P 

612 fj.01 P et suprascr. L : /j.ov L Tvxas P 613 eXevdepwQrjs P 

Tux'»'»'] fortasse jxvxo^v 615 xe^^pf Nauck: xf^^P» L P ^^^ KaOelpy 
Wecklein 619 e;3aA€ P 621 5' P : 7' L BAKXAI 

ij(rv)(^o^ Od(T(TO}v eAeixro-oj/. iv 8e roibe rai Xf^^V 
aviTLva^^ kkOuii^o Bd/cxos Sw/xa koi ixrjTpbs Td^fxa 
TTvp dvyj^r'- 6' ojs eo-eiSe, boofxaT aXOicrOat hoKGiv, 
i](T(r^ eKetrre /car' eKetcre, bfxcoalv 'A^eAaioi^ (fjepeiv 625 
ivveTKov, aTras 8' ey ^pyw SouAos ^y, ixuttjv ttovojv. 
Sta/Ae^ets 8e roV8e p.6)(0ov, ws e/xoC 7re(/)ei>yoVo9, 
terat $Ccf)OS Kekaivov apTrd^ras bofjiojv eo-o). 
Ka(J' 6 Bpo/xtos, ws ejuotye (^aiv^Tai, bo^av Ae'yco, 
(bdcrix iTtoCrj^riv KaT avkijv o 8'' eTTt roC^' o)pp.i]- 
p.ivos • 630 

?)o-o-e KaKivTU (j)aevv6v {alOep^), ws (T(j)d(oav e/ie'. 
TT/yos^ 8e roto-8' avrw r(i8' dAAa BaKxtos XvfJLaCv^Taf 
) l h(i>ixaT €ppr]^€V xa/xd^e" (rvvTeOpdvoiTai 8' aTray 

■r i TTLKpOTdTOVS IhoVTL 8eo-/XOl»S rOVS ifXOVS' KOTTOV 8' VTTO 

Stajue^ets ^t</)0? TrapuTat' TTpbs Oebv yap wv dvr]p 635 
e? ixdyriv eA^ety eTokpiricre. rj(rvxos 8' eKySds eyo) 
8co/xdr(oy i^Kco Trpo? v/xas, nei^^ecoj ov (f)povTL(Tas. 

o)S 8e /Aot 8oKet — i/cQ^f? yow dp^vkr] boixoov eo-co — 

/ // eS TTpOvdilTC aVTlX V^^L. TL TTOT dp" (K TOVTOiV eptl; 

pctbiojs ydp avTOV oto-co, Kay iTvioiv fkOrj ixiya. 640 

Trpo,? (ro(j)ov ydp dvbpbs da-Kdv cTcocppov^ (vopyrjcrLav. 

rie. TTeTTovOa b€Lvd' bLairicpcvyi fx 6 ^evos, 

bs dpTL becrixols ■^v KarqvayKacrixivos. 

ea ea* 

08' eo-rty dvrip' tl Tabe; ttco? TrpovcaiTLOs 645 

^aivri TTpbs oXkols rots e/xoi?, e^co /3e/3(os; 
Ai. a-Trjcrov iTob^, dpyfj 8' ^•rrtj^es rjavxov iToba. 

622 dda-crcoi/ P : QacTaov L 625 ^t(r(r' L : ^tir' P 629 fipiufxios L 
630 (^air/x' Jacobs: <^ws LP ('recte : leg. KiXaivwv 628' Verrall) 
eiroi-nffe P 631 KaKevra P atWp' ad(3. Canter: cf. Hel. 584, supra 

293 633 TciS' P : To S' L 635 wapurat P : om. L 636 6'to'A- 

/i77(r€ L fKfias «yco Heinisch : e'« fiaKxa? ayuv L P : e/c fiaKxaSdiv 

Hermann 639 ap' L P 641 acrKeTv L : dp/ce? P evopyrjffia L 

645 dj^rip L P 647 TriSa'] cf. Soph. in Berl. Kl. Text v. 2, 

P 65, V. 13 k:^: ETPiniAOT 

rie. -66(1' (Tv bea-ijia bLa(f)vy(iiV e^co Ttepas; 

At. ovK. etTTOv — 1] ovK ijKovaras — ort Avo-et /ue rt?; 

rie. rt?; tovs Aoyoi»? yap ecr^e^pet? Kaivovs aeL 650 

At. oi Ti]v TTokVjioTpvv aixireXov ^vei fipoTo^ts. \ 

Ue 

At. oiveibicrai bi} tovto Alovv(T(i) kuXov. 

ITe. KXrjeLV KeAevoj Trdvra irvpyov iv kwkAo). 

At. rt 5'; ovx vTT^p^aLVovcTL Ka\ TeLXf] Oeoi; 

rie. cro(f)ds (rocpds (tv, ttXi^v h 8et cr' et^-at (ro(f)6v. 655 

At. a Set p.dXL(TTa, TavT eycoy' e^w^ (T0(p6i. 

K€LVov 8' dKO?;cra? TtpCiTa tovs k6yovs jxdde, 

o^ e£ opous T!ap<(TTLV ayyeXwv tl (tol- 

7//xet9 8e' crot p.evovp.ev, ov (f)ev^ovp.e6a. 

ArrEAOs 

TlevOev KpaTvv(i)V Trjcrbe 0?j/3atas x^o'^'^^» ^^° 

\j 7]Kco Kt^atpwr' eKAtTTWi', tV o{;7rore 
'! KevKTJs X'oVos avela-av ^vayels /3oAai. U^^lfV^' 
Oe. ^'Kets 8e Trotai' TTpo(TTL6eLS a-irovbrjv Xoyov; .\l*^^ 

Ay. j3dK)(^as TTOTVLa bas eia-Lb(av, at rT/o-Se y?^? ^"/J^'^ 

OL^TTpoLCTL XevKov KOiXov e^rjKovTLO^av, 665 

iJKO) (ppda-UL (Tol Ka\ iroKeL y^^p-fi^oov, dva^, 

to)? beLvd Spwcrt 6avp.dT(i)V re Kpeiacrova. 

6e\o) 8' dKOucrat, TTorepa o-ot 'nappr]crLq. 

(ppda-o) TCL KeWev ?) Aoyor a-TeLX(i>pLe6a' 

To ydp Taxos a-ov tS)v (ppevC^v beboLK, dva^, 670 

Kat Tov^vdvjxov Kal to /3acriAtK0i; Atai;. 

649 fj om. P post 651 lacunam indicavit Reiske (ex. gv. KaKov 
yf Sapov, irapatppovilv cpvwfxfvovs) : post 652, quem Pentheo tribuit, 
Hermann 653 sqq. notam ante 653 om. L : 653-656 notas in- 

versas habet P, tum 657 Baccho tribuit 653 KXeUtv l : kKv^iv L P 

655 (Tu ex Chr. Pat. 1529 Porson : «f P : y' el L 658 ayyeWwv 

P 659 <pev^6iJ.e9a L : corr. / 660 "Ayy eXosl BovkSXos malit 

Wecklein 662 ai'6?(raj' x'oVos Ludv. Dinciorf 6|au76?j Elmsley, 

cf. Rhes. 304 : v. fictum ad aposiopesin tegendam censet Verrall : cf. 
L T. 253 663 Sfirolav Porson : 5' oirolav L P 667 cf. 716: 

Oav/jATwv T 67ra|ia habet Chr. Pat. 2213 669 Ta.Kf76fv LP ti A K X A I -' ^' 9 

rois yap StKaiots ovx' OvixovcrdaL xpiuiV. 
orrw 8' 01; etTrrys beivorepa jBaKyOtv irept, 
roo-(S8e p.a.Wov tov viToOevTa to.^ re'xms 675 

ywat^i Tovbe Tfj 8tK?; TTpoad7'i(Topi.ev. 
Ay. dyeXata ju.ej^ [iocrKijpaT uprt tt/jos AeVay '" .' 
Ii6a)(biv VTT€^-qKpt^ov, r]vtx ijXto^i 
aKTlva^ e^t?;(Tt Oepp.aivoiv yOova. 

opGi 8e ^tdo-ovs rpets yvmtKetoji' )(opS>v, 680 

wr ?]px' ^''<^!> Mfi' Ailiror^o'?^, ro?; bevTepov 
\J.i]Ty]p ^Xyavi] o-?/, TptTov 8' 'Iro) \opov. 
■qvbov 8e TTao-at (To>\xa(rtv TTapeipivat, 
dl pikv 77/30? eAdr?7s i^wr' epetVacrat (\)6^r\v, 
a\ 8' ey Spvo? (f^vXXotcn iTpbs 7re'8a) xdpa 685 

eiKTj ^aXova-at, a-0L)(f)p6v(as, ovx <ws "'i' <|>f/s ^ 

(ivu)p.evas KpaTrjpt, Kal XoiTov yjr^^fxo 
6r]pav KaO^ vXi]V KviTptv r]prjp.o)iJ.iva9. 
T] cri] h\ p.y]Ti]p (iiX6Xv^€v ev \jiea-ats 
aTaOelaa /idKxctts, ef vttvov Ktvelv bepas, ^9° 

\xvKr]\ia6^ ws rjKovae K€po(p6pu)V ^oS>v. 
ctt 8' aTTojSaXovaat daXepov 6\x\xaT0)v vttvov 
avfi^av opdai, 6av\x Ibetv evKoa\j.ias, 
viat TTaXatal iTapdevot t er' a^vyes. 
Ka\ TTpoJTa pev Ka^etaav ets o)p.ovs K6p.as 695 

vejSpibas r' aveaTeiXavd^ oaatatv a\x\).aTO)v 
avvdeapi' iXeXvTo, Kal KOTaaTiKrovs hopas 
6(peat KaTeCdaavTO XtXP-S>aiv yivvv. 

673 del. Nauck, cl. fr. 287. i 675 tus L : om. P 678 fio- 

ffKiDv Sandys 680 ywaiidwv P 68r rov Scaliger: rov 5« L P 

682 TpiTov Musunis, et teste Wilamowitzio primitus L : rpiTr] L P : 
Tpirri 5' 'l^iJ) TpiTov Hermann 683 eSSoi/ L P 684 vutov 

primitus L 687 olvwfievas L P : corr. Elmsley ^-fi^p^p P : corr. p 
688 ripfixaifjifvas P : rtpr]fiaifievr]v Wecklein 694 t' st' &^vyes ex 

Chr. Pat. 1834 Musgrave : re K&Cvyes L P 696 d/j./j.dTuv P 

698 \ixiJ.(i)<Jtv Heath : \ixfjwaav L P yevav P ETPiniAOT 

ai 8' ay/caXato-t bopKab^ i) a-KviJ.vovi Xvkmv 

aypCovs ix.^V(Tat, KevKov ibibocrav ydXa, ' 700 

ocrats veoTOKOis iJi-acrTds rjv cnrapy^v €tl t 

Ppi(j)r] Xnrovcrats' €7:1 5' ^OevTo Kicrcrivovs 

(TTecfidvovs bpvos T€ fxCkaKos T av6€(Tcf)6p0V. 

Ovpcrov bi Tis Xa^ovcr' eTraLcrev is TT^Tpav, 

odev bpoa-(abris vbciTos iKTrr]ba vorjs' 705 

dWr] 8e vdpOrjK is irebov KaOiJKe yrjs, 

Kal Trjbc Kprjvrfv e^avrJK otvov Ocos' oa-ais b€ k^VKOv TTiop.aTos ■noOos Trapijv, .i '-' \ 
dKpoLo-t. baKTvKoi,a-i, bcap.S)(raL xOova ' "^^^ ^- 
ydXaKTOs ecr/xoii? €l\ov' (k be KLcraLVcav ^- ' '- ** 710 dvpcrcdv ykvKeiaL /xeAtros ^a-Ta^ov poaL 1/*/ A'5 

wot', et TTapija-Qa, tov debv tov vvv y\/iyus '■ff /> |= ^f 
^vyoLo-LV av /xerjyA^es eto-tScbz; rciSe. Afc^ 

^vvi]kdop.€V 8e fiovKokoL ko.I ■noLp.ivis, 
KOLV&v koyoiv b(acrovT€S aXkrikoLS eptv 7^5 

0)9 beLva bp(aa-L dav}j.dT(av t eTrd^ia' 
KaC TLS TTkdvi]s KaT da-TV Kal rpt/Stov koyoiv 
€k€^€V ets diravTas' 'X2 a-€p.vds nkdKas 
vaLOVT€S 6pi(ov, ^e'Aere 6rjpacr(i>p.(:6a 
Ylivdiuis ^Xyavrjv ]J.riT€p' eK (3aKX€vp.dT0L>v 720 

Xdpi-v r' ayaKrt ^co/xe^a; eS 8' ^//xty kiyeLv 
■ (bo^e, ddjjLVdiv 8' eAAox^t^b/xer ^o'/3ats 
Kpv^avT€s avTovs' at 8e r7/y T€Tay]xivr\v 
uipav kKLVovv dvpaov es l3aKX€VfJ.aTa, 
"laKxov d6p6(a ardixaTL tov Alos yovov 725 

^p6}XL0v Kakova-aL' Tray 8e o-vye/SaKx^eu' opos 

701 iJ.a(hs L P : corr. Brunck cnrapTcov P 703 avdi(T<p6pov 

Hervagiana prima : av9e(T<p6povs L P 704 Xa^ovaa L 709 5to- 

/itSo-ai L P : XiK^uxrai suprascr. / 710 f(r/j.ovs LP 715 vix 

sanus 716 del. Dobree : cf. 667 721 0u)fj.(B' Elmsley : Owfiev 

L P 722 fXoxiCo/^^'' P 7^3 aiiTovs L p : aiiTOvs P 7^6 (Tw- 

e)3d/cxfi'' Porson, cl. de Sublimitate xv. 6 (ubi codd. (ruv€)3a/cxf''«»') = 
avvc-^a.Kx^v<j^ L P BAKXAl ^i, 

/cat Oijp€i, ovbkv 8' yi' aKunjTov bijofxu). 

KVpd 8' ^Ayavi] Ttki](Tiov 6p(a(jKuv(ra ixuv 
Kayo) 'l^eTT^/Sjjcr' o)? (TvvapTTacraL OiXutv, 
K6\\xi]V K€V(0(rai (.v&' €Kpv~T6p.i]V hip.as, 73° 

1] (j avei36r](r€V '12 bpupiabes ifxal kvv€s\ 
Oi]piop,eO^ avbpSiv Tu>vb^ iV" dAA' eTre^rOe ]xol, 
eiT€(rO€ OvpaoLS bLci x^P^^ (si-n\L(Tp.ivaL. 

i]peLS p.€v ovv (f)evyovT€s €^i]kv^ap.ev 
ftaK)(S)V (nTapayp.6v, a^i bi vep.op.ivaL^i yX6-)]v 735 

p.6(r)(0LS eTTTJkOov \€Lpos a(TLbr]pov p.iTa. 

KOl T1]V pikv aV TTpOCTelbeS €vOr]koV TTOpLV 

p.vK(Dp.4vr]v i\ov(Tav kv yepoLV biya, 
akkaL 8e ba^xakas^ bL€(f)6povv aiTapaypacrLV. 
ei8es 8' av r) TTkevp i] bC^kov ep.l3a(TLV 74° 

pLTTT6p.ev avoi re Kal KaTd)' Kpep.a(TTa 8e 
tcTTa^^ vii kkaTaLS avaTT€(f)vpp.iv^ a'ip.aTL. 
TavpoL 8' v^pL(TTa\ kcls Kepas Ovpov]xe.vuL 
Tu TTpoa-Oev €(r(l)akkovTu iTpus yalav bip.as, 
pvpLacTL x^Lpwv ay6]xevuL veavLb(t)V. 745 

Oaa(Tov 8e bLe^fjopovvTO (rapKOS ivbvTa 
1] (T€ ^vva\l/aL jSkifpapa / 3ao-tAeiotg KG fia]^ 
'• x.^povcTL 8' coot' opvLOes CLpOeX^TaL bp6p.(^ 
TTebCcov VTTUTdcreLS, ai Trap' 'Ao-cottou poat? 
evKapiTuv €K(3akkuv(TL Qr](3aL0)V ardxyv' 75° 

'TcTLds T 'EpvOpds 0\ al KiOaLpcavus kiiras {Ji^L^ 
vepOev KaT(OKrjKa(rLV, axTTe TTukip.L0L, ^ 

eTTeaireaovcraL iTdvT dvo) re Kal /cdrw 

728 Kvpfi L P : corr. p 730 ev6' L : €^5' P fKpvirrofiev L P 

732 vn Ip : utt' L P 734 ipvyovTis Elmsley 735 a-Kapo.-yij.uv L 

veino/xivai P 737 ir6\tv P : corr. p 738 Sixa Reiske (et 

e\Kovcrav) : 5i/ca L P : 5i/cr? Elmsley : aK/xa7s Nauck 740 irAei^p' 

Barnes : irKevpav LP 743 Keh LP 746 evBvra LP 747 o-e 

L : o-i; P (tum ^vva.\pais p) 749 aiffonrov P 750 0-n^aiwv L : 

0-n^a7ov P : @r]^ai.ois Brunck 751 vatas L P t'] 5' Brunck 

(pvdpa.s P : fpvdpas L p 6' om. P ETPiniAOT 

bucjxpov ijpTTa^ov ij.ei' eK b6iJ.m< TiKva' 
oTTorra b €77 cofXOLS eOicrav, ov be(TjxG)V vtto 755 

TTpoa-eLx^T ovb' €itl7:t€v 69 fx4\av -nihov, 
ov xctAKo'?, 011 (TLbi^pos' €1tI be fioa-TpvxoLs 
TTvp €(f)€pov, ovb^ ^KaLev. o\ 5' opyrjs vtto 
is ottA' €X(apovv (p€p6iJ.a>oL /3aKxw2' vtto' 
' ovTTep t6 beLvbv tjv diafx IbeXv, ava^. 760 

Toty ixh> yap ov^ ^\xaa(T€ Xoy\(aTov (3e\os, 
K€Lvat 8e Ovp(Tovs €^avi€L(raL xfp<Sr 
€TpavixaTLCov KaTT€V(aTLCov (pvyf] 
yvva^K€S avbpas, ovk av€V 6€m> tlvos. 

TTd\LV 8' €X(apOVV 0$€V €KLV7](TaV TT^btt, 765 

Kprjvas eir' avTas as avrjK avTals 6€6s. 
VL^avTO 8' aljxa, (TTay6va 8' €k TTapr]ibuiv 
y\(a(ra-t] bpaKOVT^s €^€^aLbpvvov xpoos. 

Tov baLp.ov ovv roV8' ocrrts €a-T, S) 8e'o-7rora, 
b^xov tt6\€L Tf]b^- o)? T(i T aAA' co-tIv fxiyas, 770 

KaK€lv6 (paa-LV avTov, o)? eycb k\vu}, 

T1]V TTaVa-L\VTTOV ap.TT€\0V boVVaL iSpOTOLS. 
otvOV 8e IX-)]K€T OVTOS OVK ea^TLV KvTTpLS 
Ovb^ aWo T€p1TV0V Ovb€V av6p(a7TOLS €TL. 

Xo. Tapj3a) ix€V eiTTety tovs \6yovs €\€vd€povs 775 

TTpbs Tov Tvpavvov, dAA.' ojuco? et/37/(reraf 

Alovvo-os ija-a-oyv ovbcvos 6€(ov €<f)V. 
rie. rjbri ro'8' iyyvs o^o-tc iTvp v(j)a7TT€TaL 

v^pLa-p.a l3aKxa>v, \lr6yos is "E\\i]vas jweya?. 

dAA' ovK OKv^Tv 8et' o-retx' ^''^^ 'HAe^xrpas lu)V 780 

754 TfKi>a] Tvxv Madvig: locus difficilis: hiatum post 754 Hartungus, 
alterum post 756 Middendorfius ponit : T€Kua habuit Nonnus, xlv. 294 
755^ post vTTo exphcit L : AeiTrft adscr. / 758 tKaiey Elmsley : 

iKaiid' P ol p : Tj P 761 Toh Stephanus : tus P : rar Brodeau 

764 yvva^Kis Musurus : yvvalKas P 766 fn\ avThs Marchant 

768 SpdKovres Reiske : SpaKouTos P t^fcpeSpvvov P : corr. /> 

773 o^ivov'] fortasse Toinov 776 Trphs e Chr. Pat. 2222 et 2244 

Wecklein : eh P 778 i,<pdirTeTai Chr. Pat. 2227 : e^aTrreTai P BAKXAl 

TTvKas' KeAcue iTdvTas a<nnh](f)6pov^ 

iTTTnov T a-navTav raxvTrodcov iTTefxl3a.Tas 

TTcAras 9^ oa-oi -ndkkovai koI t6^(dv x^P'- 

yj/aKKova-i. v^vpds, ws cTTia-TpaT€V(roixev 

ftdKxataiv ov ydp dXA' VTrep/SdAAet rdoe, 785 

et TTpos yvvaLK&v TT€i,cr6pL(a-6^ a TTda-^oy.iV. 
At. 77et'^i/ jLiev ovhiv, tG>v kp.S)V Koyuiv kXvmv, 

UevOev' KUKm 8e Trpos aedev Trdayutv 6[xoos 

ov 4>rjpiL \pTjvai fr' ottA' (TTatpeadaL 6eQ>, 

dAA' i)a-vxd(eLV' BpdfxLos ovk dve^eTai 79^* 

Kirowra ftdKyas (fr') evmv opiav aTTO. 
Yle. oii ixT) (ppeviaaeL^i p.\ dAAd beap.tos (pvyojv 

ataat] Tob'; f/ aol TrdkLV dvaaTpi-^oi bLKrjv; 
At. 6voL\x av avT^ [idXkov 17 6vp.ovp.evos 

irpos KevTpa kaKTL(,OLp.L 6vr]Tbs cov 6e<a. 795 

Oe. 6vau), (j)6vov ye 6i]kvv, ojaiTep d^Lai, 

TTokiiv rapd^as ev KL6aLpu)Vos TTTvxals. 
At. (f)ev^ea6e Trdt-res* Kat rd8' alaxpdv, daTTihas 

6vpaoLaL [3aKXoi)V eKTpeTTeLV xakKr]kdTovs- 
Y\e. dTTopci) ye roiSe avp.TTeTTkeype6a $,evod, 800 

os ovTe iTdaxo)V ovTe hpo)v aLyi]aeTaL. 
At. oj rdf, er' eo-rti; ev KaTaaTrjaaL Tdbe. 
Tle. TL bpGiVTa; bovkevovTa bovkeCaLS epLals; 
Ai. eyo) yvvalKas bevp^ oirkoov d^co bL\a. 
rie. olp.oL' Tdb^ Tjbr] b6kLov es p-e pLrjxavq. 805 

At. TTOtoV rt, aioaai a^ el 6eko) Te^vaLS ep.aLs; 

784 4irtaTparev(r(oiJ.ev P : corr. p 786 7rei(r6fjLed' P : corr. p 

787-842 quae Dionysi sunt Nuntio tribuit P: corr. Tyrwhitt : cf. ad 
798 787 K\veiv Xoycou Chr. Pat. 2277 791 kivovvto. Canter : 

KtvovvTi P quo servato v. ante 790 trai. Verrall : kivovv ti Schoene 
<r' add. Lenting dpwv P 793 Si/ctjv] x^V*^ Wecklein 796 &^ios 
Wilamovvitz 797 TTTvxats P 798 sq. Pentheo continuat, 800-802 
Nuntio trib. P : corr. Tyrvvhitt : cf. ad 787-842 798 (pev^e^rOi 

Elmsley : (pev^e^^rde P 799 ivrpeiretv Nauck 801 hs Musgrave : 
ois P 803 S> Tav Scahger : orav P 803 SovKiais P : corr. p 

805 SovAtov primitus P ETPiniAOT 

rie. ^vvtOeaOe Kotvfj Tdb\ tva jSaKx^vrjT dd, 

At. Kol ixi]v ^vvidifir]V — tovto y earL — tw deSi. 

Tle. €K(f)€p€T€ fxoi hivp^ oTiXa, (Tv h\ TTavcrai Aeycoy. 

Ai. a. 8io 

j3ov\i] (Tcp^ €v opecri crvyKadrjixivas lh{tv; 
ITe. \xdki(TTa, fxvpiov ye bovs XP^'^'^^ (7TaOp.6v. 
Ai. rt 6' ds epoira Tovh^ TreVrcoKaj fxeyav; 
Yle. X.VTTp(as viv eicribotix dv e^wyco/xeVa?. 
Ai. o/xo)? 8' t8ot? av 7y8e'a)s a o-ot TTLKpd; 815 

rie. o-ac^' to-^t, o-tyTj y' ^tt' eAarats KaOrjjxevos. 
At. aAA' i^ixvevo-ovcTLV cre, Kav e\6rjs XdOpq. 
ITe. dA.A' ijxcf^avws' KaAws yap e^etTras rdSe. 
At. dycojuey oSy o-e KdTrixetpTjo-ei? ddaj; 
rie. dy' 0)? rdxio-ra, tov xpoi'oi' 8e o-ot (pBovG). 820 

At. o-retAat yuy d/jt0t xP^^^t ^vcrcrLvovs TreVAous. 
ITe. r^ 8r/ rd8'; es yvmtKa? e£ dvbpos reAoi; 
At. fXT^ o-e KTavotio-LV, rjv dvr}p 6(f)9r]S eKet. 
ITe. eS y' etTras aS rd8'" co? rts et TrdAat o-o0ds. 
At. Atdruo-os 7;ju,ds e^efxovcroLxrev rdSe. 825 

ITe. TTws oSy yevoLT dv a crv [xe vovdeTels Kakds; 
At. eycb (TTeXG) cre bo)ixdT(i)v ecro) p.oX(i)V. 
Ile. rtVa aToXr^v; rj drjXvv; dAA' at8cos /x' exet. 
At. ovKeTL deaTr]s fxaLvdbcov Trpddvfxos et. 
ITe. o-ToXr]v 8e rtVa (pf]s dfx^pl xp^t' f/^oy jSaXeLv; 830 

At. Kdfxriv jxev em o-w Kpart Tavabv eKTevG). 
ITe. rd bevrepov b^ o-xrjixa tov K^^rfxov tl (xol; 
At. TreTrAot iTobr^peLS' em Kdpa. 8' ecrTaL jxirjia. 
ITe. 7/ Kat rt Trpds rotrr8' dAAo TTpoadrjaeLS ejuot; 

808 ixTjv p: fxT) P «(TTi P : intellego ' Pacimn habctis iu 

et muUeres.'' ' Ininio cgo et deiis : hoc qnidem verum' : HcrOi Mus- 
grave : i^vue&ffj.r)v Tovr6 ■y es ti Tyrwhitt 814 viv'] fxtv Bruhn 

f^oivwiJLfvas P 816 7' Musurus : S' P 817 f^ixvevov(ri /cir P : 

supplevit Musgrave txe-ps Pierson : etXris P 818 roSe 

Hermann 820 Si croi Nauck : Se ti ov P 821 wv Canter : viv P 
824 o5 ToS' ws Wecklein : avrh koI P 829 fxivaSonv P 833 Kapa P BAKXAl 

At. Ovparov ye x^^P' ''^' i'€(3pov (ttlktov hipas. 835 

rie. ovK av hvvai}iriv dijKvv ivbvvai a-ToXi]v. 

Ai. dAA' alfxa 07;rrcts a-vfXjSakcov /3dKxai9 p.ayr]v. 

ric. 6p6(i>s' ixoXelv XPV t^P^^tov ets KaTaaKo-n-qyj. 

At. a-o(l)a)Tepov yovv ?) KaKols Orjpav KaKci. 

ITe. Kttt 770)? ftt' arrTem etju,t Ka8/ietovs kaddv; 840 

Ai. 680US epy]fj.ovs iixev eyo) 5' i]yr](ro]xai. 

Oe. Trdv KpeLO-a-ov toore /x?/ 'yyeAdy /id/cxas e/xot. 

€\66vT is otKOVi . . . hv boKf] ^ovktv(rop.aL. 
At. ^^en-Tf irdvTr] t6 y k\xov evrpeTres ■ndpa. 
rie. (TT€LyoLix av 17 ydp oTrX' exco^ iTop^varofxaL 845 

7) roto-t o-oto-i Treto-o/xat ^ovXev]xa(rLV. 
At. ywatKes, dy^p es ^6kov KaOia-TaTaL, 848 

j/^et 8^ ^a.Kyas, ov davonv h(i>aeL hiKr]v. 847 

Aiovva, vvv aov ipyov ov yap et TrpoVco* 

TeLa-(ap.€d^ avroV. Trpwra 8' kK(JTr]crov (f)pev(av, 850 

ei-ets eka(f)pav kvaaav oas (\)povG>v fxkv e5 

ov //,t) ^eA7/o-T/ Orjkvv ivhvvaL arok^qv, 

e^co 8' ikavvoov tov (Ppovelv kvhva^TaL. 

^pi]^(x) h4 VLV ye'Acora &r]fiaLOLS o^f^kelv 

yvvaLK6]xop(f)ov ay6]X€V0v hC aaTeojs 855 

eK roiy aTTeLkutv T(av irpiv, otaL heLVos r]V. 

dAA' et/it Koafxov ovirep ets "AtSou ka(3o)v 

cmeLaL ]xr]Tp6s e/c x^P^^^ KaTaa(payeis, 

riev^et Trpoad\j/(i)v yv(aa€TaL he tov Alos 

ALowaov, os TTe(f)VK€V iv re'Aet ^eo'?, 860 

8etro'raro?, dvdpcaTTOLo-L 8' i]TTi(s)TaTos. 

835 76 Hermann : t€ P 838 es hic P 840 KaS/xiovs P: 

corr. p 842 '77€ASj' Pierson Reiske : yiKav P 843 et 844 

paragraphos, 845 077. praescr. P : corr. Heath 843 4\Qwv 7' Nauck 
&»>] Uv P 844 euTpeires Canter : euirpeTrej P 846 Tors croLffi 

ireleofxai P : corr. Musurus 847 post 848 trai. Musgrave : delet 

Middendorf : si recte positus, fortasse 7j|eiy . . . ^uxths avrip P 

848 fiaKxais Lenting 851 \i(ra-av F : corr. /> 852 etXria-ei 

P 854 u<p\eiv P 855 &(TTeos P 856 ante 855 trai. 

Wecklein 857 oSou P 860 iv reKei 6f6s = TeKfi(t!s deos ETPiniAOT 

Xo. — ap' €V TTavwxCoLS xopots [oT/3. 

dijaroo TTore X^vkov 
TTob^ avafiaK\€vov(Ta, hepav 
ets aldipa hpocrepbv ptTTTOvrr^ 865 

ws re/3po? x^oepats ep.Trai- 
^ova-a \€Lp.aKos rjCovals, 
rfVLK av (f)oj3epav (pvyj] 
6i]pav e^co (pvkaKai 
iv~\eKTcov virep apKVo^v, 870 

6mv(T(t(hv 8e KvvayeTas 
a~vvT€Lvy] bpd[j.r]p.a kvvS>v' 

p.6\d0LS T WKVbpOfJLOLS T aik- 

Aats dp(^a-Ket TTebiov 
TTapaTTOT(xpLLov, i]bop.h'a 

^poTwv kpi]}xiaLS a-KLapo- 875 

KopLOLO r' epvea-LV vkas. 

— • rt ro a-o(l)6v; i) Ti t6 KaKMov 

TTapa 6eS)V yipas kv (3poTols 
7] x^tp' ^^■"■^P Kopv(j)as 

TOiV ex6p(ov Kpeia-a^oo KaTe\eiv; 880 

o rt Kakbv (f)i\ov det. 

— opfxaTaL [jLokLS, dAA' o/^icos [drr. 

TTLa-Tov (rt) ro ^etoj' 
a-6ivos' aTTev6vveL be jipoTbiV 
Tovs T ayvoi\xoa-vvav tlixQ)V- 885 

Tas Kal 1X7] To. 6eGiV av^ov- 

862 iravvxi-oicri P:.corr. Musurus 864 hipriv P 865 aldep 

4s Musgrave 867 i/xTre(ov(ra P : corr. p aSovaTs Elmsley 

868 sq. (po^epa.v . . . drjpav Nauck : (po0epav . . . d-fipafM P : <po$fphv . . . 
e-fipa/j.' Musurus 872 SpojUTjiua P 873 /xoxOpois primitus P 

fji6x6ois 5" wKuSpofxoiS aeWas Hermann 874 napa iroTdfj.iov P 

a5ofi4va Dindorf 875 aKiapoKofioto t' ipvecnv Nauck : ffKiapoK6fjt.ov 

0' epveffiv P : aKiapoK6fi.ov r' ev epv€(riv Musurus 880 KpeVco P 883 n 
add. Xauck : to yt 6f7ov Musurus 886 a^ovras Wecklein, cl, Soph. 
O. C. 134 BAKXAI 

Tas (Tvv fxaLVOfxevq ho^q. 
I KpvTTTevovcn 6e ttoikiAcos 
hapov \p6vov TToha Kal 
6i]pQ)atv Tov aa€TTTOV. ov 890 

yap Kpelaaov Trore rwy voiicov 
ytyv(ia-Keiv XPV '^a^ /xeAerai;. 
K0V(f)a yap baTrdva vop.i- 
^ety layyv Toh^ ex^'^» 
6 rt 77or apa ro haip.6viov, 
t6 t €v XPoVo) p.aKp^ v6ptiJ.ov 895 

aet <l>va(.L re 7T€(f)VK6s. 

— rt ro ao(f)6v; ?) rt ro KaAAioy 
Trapa ^ecoy ye'pas ey ^poTols 

7] x^tp' ^TTep Kopv(f)as 

tQv €)(6pm> Kptiaao) KaTiyjeiv; 900 

o rt KaX.ov (f)L\ov aet. 

— iev8at/;;icoi' /j.ei' 6? eK OaXdaaas 

• ^(f)vy€ xe^Lpia, AtjueVa 8' ^KL\ev 
I €vhaLpi<i)v 8' os vTtepOe /xo'x^coy 
/ I kyiveO^' hdpq 8' (Tepos ^Tcpov 905 

•■ I oA/3w Kai hvvdp^L TraprjXOev. 
\ pivpLaL 8' eri pvpioLS 

dalv eATTtSes* at /xer ^ 
reAeurwcrti' ey okftu) \ 
"^poTols, aL 8 aTrelSrjaav 
To 8e Kar' ?//xap orw /3toro? 910 

evhaLp(j)V, paKapi^co. 

887 ffv^jxaivoniva ex a-ri/xatvo/xeva factum in P 5o'|a] 5o/ca 

Hermann : Soko? Musgrave, cl. El. 747 890 QripoKn P 892 koI 

Ka\ P 893 yap P, sed ap in ras. 894 to'5' Heath : r P 

902 6a\d(r(rrjs P 905 erepa (i.e. erepcf) P : «Ttpa Elmsley 

907 5' eri /j.vpiots Hartung : fjLvpioKTiv ct' P 909 al 5' eiJidT-qffav 

Stadtmueller 

EUR. iii. 17 ETPiniAOT 

At. o-€ Tov TTpodvixov ovO^ o, //?/ \peu)v opav 

cniivhovTd T acnrovbacrTa, YlcvOia Aeyw, 

e^t^i Trdpotde hu)p.dTa)v, ocfiOriTL [xoi, 

aKev7]V yvvaiKos ixaivdhos fidKyjjs ^xonv, 915 

p.rjTp6s re tt/s (rrjs Kal Ao'xoi' KaTdcTKOTTOS' 
TTp^-eis 8e Kdbpiov dvyaTipcov pu)p(f)i]v ^ta. 
rie. Kal p.i]v opdv y.ot hvo fxkv i]kiovs hoKw, 

Stcrcras 8e 0?;/3as xat Tiokia-p^ kiTTda-TopLov' 

Kal Tavpos 7)p.iv iTpocrOiv ijyela-Qai hoKits 920 

Kat a^ Kipara KpaTl 7Tpoa-iTecf)VKivat. 

aAA' ?} TTOT rja-da 6r]p; TeTavpcoaat ydp ovv. 
At. 6 deos 6pLapT€t, ■npoadev cov ovk (vp.ev7]s, 

eva-TTOvhos rjp.lv vvv 8' opas a \pri o-' opdv. 
Cle. rt (patvoptat hrJT; ov)(l Tr]v ^lvovs aTdatv 925 

P7 Tr]v 'Ayav?7s ka-Tavat, fxrjTpos y e\xr\s; 
At. avras (Kctvas elaopdv 8ok(3 (t' opwy. 

aAA' €^ ehpas aot TT/ioKapios efecrr?;^' o8e, 

ovx <^? ^y»* ^ii' '^'^0 P-iTpa Ka6ripp.oaa. • 
Ile. evhov TTpoaetoiv avTov dvaaeicov t iyoj 930 

Kat /Sa/c^ta^cov e^ ehpas p.e6(i)pp.t(ra. 
At. ciAA' aiirw rip.€ls, ols ae 6epaiTevetv /xe'Aet, 

TTaKtv KaTaareXovfxev' dAA' 6p6ov Kdpa. 
De. tSoy, cri/ K6ap.et' ao\ ydp dvaKeip.ea6a hi]. 
At. ^corat re' o-ot xo^<»>o"' kovx ff^s TTeiTXdiv 935 

crroAtSe? t^tto acpvpolat Teivovatv aedev. 
rie. Ka/xol SoKouo-t Trapci ye he^tov TToha' 

Tdv6evhe 8' opdcas irapd TevovT e\ei ■neTrXos. 
At. ?/ TToy //e tG>v aS)V TTpi^Tov r]yi]ai) 0t'Acoi', 

913 (TTrei^SofTa Musurus : o-n-eVSovra P 917 ;uop(|)V M"Sgrave : 

fj-opcpfi P : nopcpri Se . . . Trpeireis /xia Brunck 920 r^-yerc^a» supra 

suppletum in P 923 notam Dionj-si omisit, 924 praescr. P : corr. 

Tyrwhitt 923 iivp : hv P 926 /j.r}Tp6s y' /> : fxjjrphs P 929 KaO- 

Tlpfioaa p : Ka6u>p/Liicra P, fortasse recte, cf. 931 930, 931 in marg. 

postmocio additos habet P 932 jj,4\ei p : /i.e\r\ P 936 wri] 

eiA Biass BAKXAI 

orav TTapa koyov aia(\)povas liaKyas tbris. 940 

rie. TTOTfpa h( dvpaov 6e^ta Aa/Soji' )(^epl 

7] Tf]b€, ftcLKXij p.aWov dKa(T6i](T0jxai; 
At. iv 8e^ta xp»/ xonxa 6e^tw ■nobl 

alpetv viv alvu> 8' 6'ri ix^OicrTriKas (f)pevS>v. 
rie. ap' h.v bvvaCfxrjv Tas Kt^atp&iyos TTTVxas 945 

avTai(n /3aKxats Toty ^/xot? w/xot? (f^epew; 
Al. bvvaC av, ei /3ovAoto' ras 6e irplv (j)pevas 

ovK etxes vytets-, vvv 6' exei? otas o-e 6et. 
rie. /xoxAoi/s (f)ep(opi.(v; rj \fpoXv avao-Trda-co 

Kopv(f)als inrol3a\u)V uipiov ri fipaxiova; 950 

At. /X7/ av ye ra l>iv[j.(f)(ov 6toAe'o-7}s IbpvixaTa 

Kal Uavos ebpas h'6' exei (TvpiyixaTa. 
rie. KaAws e\€^as' ov a6iv€L rt/c?jre'oi^ 

yfi^at/cas' eAarato-ti' 6' e/xoz' Kpv\{/co 6e'/>ia?. 
At. Kpv\\fri (Tv Kpvxf/tv ijv o-e Kpv(})6rjvaL XP^wi', 9^5 

kk66vTa boktov ixatvabcov KaTa^TKOTiov. _ 

rie. Kttt /XT/i' 80KW o-^as et> XoxixaLS opvL6as w? ' 

K^KTpcov kyje(r6aL (PlXtcltols h' epKecrLV. 
Ai. ovKovv eTr' at^ro roirr' d7ro(rre'AA?/ (j^vka^- 

krixj/ri 8' ?cra)s (r(f)as, r^v (rv p.ri kri(f)6fjs Trdpos. 960 

ITe. KopLL^e 8ta ix4(rris p.e Qri^aias x6ov6s' 

lx6vos ydp avTU)V d\x dvrip toXixQiv T6be. 
At. ixovos o-v TTokeoos r?/o-6' virepKdixv^LS, p.6vos' 

TOLydp 0-' dywz/e? dvaixhovcTLV ovs ixPV^' 

e77ou 6e'* 7ro//7r6? [6'] et/x' eyd) (rcoTripLos, 965 

940 iTapa\6yov P : iTapaKoyou Porson 941 St^ia p : Si^ihv ut 

vid. P 944 aijpeii/ Musurus: a(/J€i P 946 auTfja-ii/ i\dTats, quod 

e Bacchis citat 2 Phoen. 3, hic eum legisse censebat Valckenaer 
951 To. Stephanus : tuv P 952 Uavhs Brodeau : Hairvhs P 

953 Ka\ciov primitus P 954 4\aTaicn. S' P : fortasse f\dTais 5' afj.hv 

fyKpvxi/ou 955 Kpv<pr\vai P : corr. Musurus 961 ^^floi/oj] TroAecos 

Nauck 962 yap elfi avTwv P : corr. Elmsley 964 oSs (re xp^h 

Fix 965 S' seclusi iXfx Musurus (/ooTripios omissum et 

postmodo additum in P 

EUR. III. 17* ETPiniAOT 

KeWev 6' aTra^et (t aAAos. Fle. 7/ reKouo-d ye. 

At. (TTio-rifjLOv ovra Traaiv. rie. km rob' epxoixai,. 

At. (pfpoix^vos ?/fets ... rie. ajipoTijT e/x?/f Aeyets. 

At. ei' x^P^'' jxi-\Tp6s. rie. Kal Tpv(pav jx avayKacreLS. 

At. Tpv^as ye rotdcrSer Oe. a^io^v p^kv a7iTop.aL. 97° 

At. beLvos (Tv bcLvos KaiTl beiv ^pxil TrdOy], 
uia-T ovpavS> cmrjpi^ov ivprjcreLS Kkeos. 

(KT€Lv\ 'Ayavyj, \(Lpas at 6' op.oaiiopoL 
KdS/xou 6vyaT€p€S' tov veaviav aydi 
Tovb^ ets dyoim p.iyav, 6 vLKi]cro)v 8' eycb 975 

Koi BpopLLOs ^cTTaL. Takka 8' aiTo (n//iaret. 

Xo. — tre ^oai Xvcrcras Kvves lt ets opos, ["^'''P' 

Oiaaov h'6^ exovcrL KdhjJLOv KopaL, 

avoL(TTpr}(TaTi vlv 
em Tov iv yvvaLKop.ip.cd (rroka 980 

Aua-o-(o8?/ KaTacrKOTTov p.aLvah(t>v. 
fjLiXTrip TTpoird VLV kevpas 0.1:0 iriTpas 

ri cTKokoTTos 6\}/eTaL 
boK€vovTa, ixaLvacnv 8' dTTVo-et' 

Tts 08' dpeLbpoixuiV 985 

pacrTiip Kabp.€i(jov es opos es opos e/ioA' 
e/xoAei', Si jBdKxaL; ris dpa i'ti' €T€Kev; 

ov yap e^ aXpLaTos 
yvvaLKUiv ecpv, keaivas 8e' rtyos 
08' ?/ ropyoVcoy At/3v(Tcrdi' yevos. 99° 

— tro) 8tKa (pavepos, trco ^Lcpii^opos 

970 Toioo-Se P 977 Kvffo-ns P 981 /iOivaSa!!/ /coto- 

cTKoirov KvffcraiSr] P : trai. Bothe 982 riv irpdira Headlam 

985 sq. KoSiueio!;' /.Laffrrjp dpioSpoawv P : corr. Nauck 986 eij 

ut Eolet P (bis) fjxoAfv e/j.o\(v Si P : corr. Elmsley : cf. 1007 

989 sq. o'5' ante i(pv habet P : ante % trai. Hermann BAKXAI .,.^ 

(f)OL'evov(Ta Aat /xc5r 6ta/:/.7ra^ 
Tov aOfov avoiJLOv abtKOV ^E^lovos 995 

yovov yi]yevij. 

— 05 abiKU) yvwfjia irapavojJM t opya \avT. 
TTcpl cd, BaK)(t', opyia p.aTp6s re cras 

pLaveiaa iTpaTribt. 
TTapaKOTTU) T€ XrjfjLaTL o-TeAAerat, looo 

TCLVLKaTOV WS KpaTl](TU)V ftLO., 

?l y^'^!^ ' o-(jo(f)p6va OavaTos diTpo^din-i^' ^.r') 
I cTTos e? Ta dfSv t(f)V' I ^^«.i^^ ,^. 

I /3poreia)9 r' exeti' aAuTTOs /3toj. 

ro (ro(f)6v ov ^OovS)' 1005 

yaLpoi drjpevovcra' to, 8' erepa p-eydXa 
(f)av€p<x T' w, vdeL^v) e77t ra KaAo /3toy, 

'ijp.ap e? vvKTa t ev- 
ayorrr' evo-eySetz', ra 8' e^w v6p.Lpa 
bUas iKJBaXovTa TLpdv Oeovs. loio 

— tro) 8tKa (f)av€p6s, trco ^L(f)ri(p6pos 

(povevovcra \aL[X(ov 8ta/x7ra£ 
rw a^eoi^ dvop.ov dbiKov ^EyJiovos 1015 

ro'Koy yr/yei'?;. 

— (f)dvr]6L Tavpos ri TTokvKpavos IbcLV [eTTwS. 

bpdKOiv 1) 7TvpL(f)\^y(i)v opda-daL Ae^cor. 

993 \aiiu.wv Tyrwhitt : SaiiJ.<ov P 996 yovov : cf. 1016: idem 

utrobique legendum monuit Elmsley 998 a-d suppl. Scaliger 

opyia] tpa Mekler : metro satisfaceret Trepi crd, Ba/cxf? cas t' opyja 
IJ.aTepos 999 jxav('i(Ta P looi raviKaTov Wilamowitz : rai' 

aviKaTov P : cf. 981 1002 yvdixav (Tuxppova P 1002-1004 locus 

paene conclamatus : fortasse hoc dicit : ' qui iniuste &c. v. 997% ei 
sententiarum castigatiix in rebus divinis indeprecabilis Mors est': 
de substantivo a-wipp6vi\ vid. Stephanum s. v. 1003 els P : fortasse 
Trepl : cf. stropham 1004 /gpoTeiois] $poTfi(jj P 1005 (pdovce P 

1007 (pavepd t'- &, vdiiv / ah, vitam fluere vel ivpoiav habere precor,' 
cf. H 1 79") scripsi : (pavepa tcD;/ aei P : (pav4p' &yovT oel Fix : tum itotI 
pro iirl Sandys 1008 e5 ayouvT' P : corr. Hermann 1014 Sai/xu)v 

P, cf. 993 1019 fortasse SpdKoov irvpi(p\eyci)v 0' 

17** ETPiniAOT 

W\ o) BaKxe, diyyaypevTq ftaKyav lojo 

yeAwrrt ■rrpocrcoTra) 7repi/3aAe ftp6\ov 

6ava<Tiixov vtt ayiXav TrecroV- 
rt rar /xatraSwr. 
ArrEAOS B 

cb 8a)/x' Trptf TTor' evry^et? ai-' 'EAA.a8a, 
"^cbojviov yepovTos, os ro y>;yeres 1025 

SpaKoi^ro? eo-Tretp' "Oc^eos ey yata ^epos, 
ojs o-e o-rei^a^o), SouAo? wi' [X€V, aAA' optco? 
[xpjjo-roto-i 8ovAots a-vpi^jiopa tol Seo-n-orwi^]. 
Xo. rt 8' ea-Ttv; ex ftaKyJav rt yj]VV€is viov; 
Ay. ney^evs oAcoAer, Trats 'Exioi^o? iraTpo^. 1030 

Xo. Sra^ Bpo'//te, ^eos (f)aivij ixiyas. 

Ay. TTwj ^J/s; rt roDr' €\€^as; ?/ '7rt rois e/xot? 
Xcitpets KaKOis TTpda-a-ova-L 8eo-7ro'rat?, yvvai; 
Xo. em^co ^e'm /xe'Aeo-t ftapftdpoL^' 

ovKeTL yap 8eo-/jt(Sr i^Tro (j)6l3(o TTTrjaa^co. 1035 

Ay. 0^/3as 8' d^'cii^8pov9 (38' ayet? . . . 

Xo. 6 Ato'i'uaoj (5 zlto't'ucros, ov QfjlBaL 

Kpdros ixpva-^ kp.6v. 
I Ay. a-vyyvoio-Ta /xe'i' o-ot, TrA^y e:r' i^Hpya(rixivoLS 
\ KaKolcTL yaLpi.LV, (o yvratKes, oy Kak6v. 1040 

1020 e-npaypevTo. Dindorf : er)payp6ra P, sed in ras. (fuerat, ut 
videtur, oj" : e^qp e-npaypeTa Tyrrell 102 1 metro melius conveniret 

Trpoffwwiii yfKoovTL 1022 sq. eavd(Ti,uov vtt Bruhn : inl eavaaifxov P 

ir«T6vTi Scaliger : ■jna^vTa P 1024 ArrEAOS] ©EPAIinN malit 

Wecklein (iiTvxf^is P av' ex «V factumin P 1025 hs p : ois 

P 1026 6(p(os P cum Greg. Cor. 402, Choerob. Cann. i. 194, 

Theodos. in Bekk. Anecd. 981. 13 : nomen proprium esse vidit 
Wilamowitz 1028 del. Dobree: cf. Med. 54 ra Medeae 

codd. : rciv P 1029 ri 5' ex r6 5' factum in P ri ^rjvvtts P 

1031 claudicat metrum : av (paivr) Kirchhoff, cl. Chr. Pat. 2100, 2542 
("Ai-al &va^ &(peiTe, av df 6s /jifyas) : 0eb$ 06bx Hermann: sed suspectum 
(paivT] 1032 ^ P 1036 hiatum indicaverunt Brunck Seidler 

1037 fortasse 6 Aioiwos 6 Si6yovos 1039 notam om. 1040 ayy. 

praescr. P : corr. Musurus BAKXAI 

Xo. eri^CTre [xoi, (ppdcroi', tlvl fJLopia din](rK€t 

ctStKos abtKa r' eKiTopi(ujv dviip; 

Ay. fTTet OjpdTTvas Tvabe ©Jj/Satas x^dovoi 
AtTToVre? €^^l3rifX€v 'AcrcDiTov pods, 

ke-JTa^i KL6aLp<!iV€L0V il(T€^d\\ofX€V 1045 

rier^ei^s re Kay^a — 8ecr77o'r?/ yap €ltt6ij.i]v — 
^eVos 0' 6? 17/itj; TTo/jiTros ?]r ^ecoptas. 

TTp<aTov pikv ovv TTOiripov tfo/jiei' i^aTToy, 
ra r ex TroSwr o-iy?/Aa Kai yAcdcro-)/? aTTO 
o-w^OiTes, 0)5 6p^p.€V ov\ 6p(!)p.€V0L. 1050 

?;y 8' ayKos dp.(l>[.Kpi-jp.vov, vhacrL hLdfipoyov, 
7T€VKai(rL o-vcrKLaCov, €vda ixaLvdha 
KadijvT eyovcrai X€Lpas iv repTrrots ttoVoi?. 
at fxer ydp avTcov dvpaov exAeAotTroVa | 
/cto-o-w K0fj.riTriv avdts €^avi<TT€(\)Ov, \ ' 1055 

at 8', eKAtTToSo-at ttolklX' wj ttcoXol C^yd, 
fiaKxetov dvT€KKa(pv dAA?/Aat? p.€Xos. 
YlevOev^ 8' 6 rA?//ixa)i; OtjKvv ovx 6pu>v oxXov 
eAe^e rotczS'* '12 ^eV, 01! p.ev €a-Ta[j.(v, , , 
ovK l^LKVoviiaL fxaLvdh(t)V 6<r(T0L^ vodonr ic6o 

6j(^(x)V 8' Itt', d/x/3as es kkdTrfv vxj/avxeva., 
i8otjix' ar opd&s p.aLvdho)v alcrxpovpyLav. 

TovvTfvOev ?)8?/ roC ^ivov (ro) davp^ 6p(a' 
kal3u)V ydp eAcir?/? ovpdvLOv aKpov KXdhov 
KaTjjyev, ?]yer, ?]yey es p.ikav tTihov' 1065 

KVKAoSro 8' cocrre to^ov ?/ KvpTos Tpoxos 

1041 TiVt Chr. Pat. 653 : riVei P 1044 poas P : corr. Musurus 

1048 iroir\phv Musurus : -mKphv P : x^o^P^v Chr. Pat. 676 1050 bpw- 

fifv P 1051 afj.(piKprifj.vov P : vxpiKpriiJivov Schol. B. Hephaest. p. 183 
Gaisf. ^v S' dyKos vi\iiKprifjLvov opfffi TrfpiSpofj.ov) et idem voluit Anecd. 
Metr. Chis. p. 26 (u^-i/fo/iov scriptum) 1053 /ca^Tji/T' P i055o5T/yP 
ro6o offffois Canter : Hffoi P voQuiv cf. 224 : Sttoj fjAQuv Musgrave 

106 1 ux0i"v 5' iTT (fi$as fls (XaTr]v P : corr. Bruhn : oxQov S' eVe^/Sas ^ 
'Aarrji' Tyrvvhitt 1062 aiYxoup^iaj' primitus P 1063 t^i supplevi: 

cf. 760, I. T. 320 : Tj add. p : davfj^ flffopw Dalmeyda 1064 ovpaviov 

an oiipaviov P incertum 1066 kvk\ovto Musurus : KvK\ovTai P ETPiniAOT 

rdpi/fa) ypa(f)6ix€V0i Trepi^fyopai' eAKet opoixov • 

b)i kAwi'' opetov 6 ^evo^i y^epoiv aym> 

fKajJLTTTev €s yrjv, epyixar ovxl 6vi]ra hpQtv. 

YlevOia 8' lhpva-a<i ekaTiVcov o^coy ein, 1070 

opOov pLeOiei hia yjepG>v ^Xaa-Trip^ avco 

aTpip.a, c})vXda-a-u>v /X7/ dvayai.Tia-i.U VLV, 

opdi] 8' es opObv aWep' ka-Ti]pi^eT0, 

txovaa v(i)Tois 8ecr7ror/;i' €(l)r]jxevov' 

b)(f)dr] 8e [jidkXov ?/ KareiSe jxaivdha^i. 1075 

Gcroz' ydp ovttu) Sj/Aos T/r Odaacxtv dvo), 

Kal Tov ^^vov ixkv ovk€t flcropdv Trapijv, 

eK 6' aWepos (f)0)VTi] ri?, w? [xev etKctcrat 

Atdwcros, dvejSorja-ev ^Sl vedvihes, 

dyo) tov vixds Kaixh rdixd t opyta 1080 

yiko)v TLOeixevov dkkd rt/xcopeto-^e' viv. 

Kol TaW dix iiyopeve Kal irpos ovpavbv 

Kttt yatay eo-r?/pt^e c^cos' creixvov TTvpos. 

criyi]cr€ 8' aWr]p, aTya 8' vktixos vaTti] 
(f)vkk^ elx^, 6r]pQ)v 8' ovk dv iJKovaas (3oi]v. 1085 

a't 8' (aalv ?/xV ov aa(f)0)S 8e8ey/xeVat 
ea-Trjo-av 6p6al Ka\ hfqveyKav Kopas. 
b 8' av^ts e7reKe'Aevcrey cbs 8' iyvcoptaav 
a-a(f>i] Kekevaixbv BaKXtov Kdbiiov Kopat, 
f]^av TTeAetas criKvrT/r' ovx rjaaoves 1090 

7ro8a)i' Tpiyovaat crvvTdvots hpa[xi]ixaa-t, 
p,r]Tr]p 'Ayavr/ cri;yyoz-'ot 6^ 6ix6aTT0pot 
Trdaai re ^dKyat' htd 8e yjetixdppov vdin^s 
dy\xS)v T eTTr]ho)v 6eov TTVoalatv epijxavels. 
cl)s 8' etbov ekdTr] hea-noTr^v e(f)r]ixevov, 1095 

1067 iTfpKpopav P e\Kfi (mut. in cAkt?) SpS/iov P : eKiK^Sponov 

Reiske : f\Ke5p6/xoi/ Scaliger 1078 (f&)>/^»/ Reiske 1083 ^ffrrjpi^f 

Chr. Pat. 2259 : earTipiCi P 1084 vAi^or Chr. Pat. 2260 : eiJAeiyUoy 

P 1090 sq. ^crcrofa TToSw»' ixovffa.i Heath 1091 T^exouirai 

Hartung ex Chr. Pat. 2015 iroSwv Spd/xuffi (Xvvroyon &pixrifxaa-iv (v. 1. 
Spo/n^fl/xaa-iv) : exov<rai P SpofX7)fiaiTi P BAKXAl 

npGiTov fxh> uvTov x^p[^o.bas KpaTatj36Kovs 
^ppiTiTov, avTLTTVpyov iTrtjSao-aL TTtTpav, 

O^OLaL r' (\aTLVOt(TLV l]KOVTL^iTO. 

aKkaL 8e Ovpcrovs 'Ucrav 8i' aW^pos 

rievdfods, oTTox^ov bv(rTi]vov' dAA' ovk iJvvtov. hoo 

Kpilaaov yap v\f/oi Trjs TrpoOvpta^ iyj^v 

Kadija-d^ 6 T\i']po}V, aiTopiq. AeA7j/x/aeVos\ 

TcAos 8e bpvtvovi (TvyK(pavvovcrat kAciSous 

ptCas avecTTTdpaircrov d(n8?/pot9 /xo)(Aots\ 

€7761 bk p.6x_6(i>V T€pp.aT OVK k^l]VVTQV, II05 

lAe^' 'Ayavrj* *l>e'pe, TrcpLo-TacraL kvkAw 

TTTopdov \aftccr6e, ixatviibes, tov ap.jiaTi]V 

di]p' b)S eAw/Aey, fxrjb^ cnTayyeiXt] deov 

Xopovi Kpv(f)aiovs. a% be [xvpiav X^'p<* 

TTpocriOicrav eX(XTj] Ka^avicriTacrav x6ov6s' mo 

v\l/ov 8e 6acra-(t)v v-^66(v xc^Mottpi^^S' 

TTiiTTeL TTpbs ovbas pvpiots olp(^)yp.acrLV 

riey^evs* KaKov yap kyyvs uiv kp.av6avev. ^ 

TTp(aTr] 8e ]xr]Tr]p r]p^(v Upia (^6vov 
Kal TTpocrTriTveL vlv o be p.iTpav ko'/x?/s aTTO 1115 

eppL^ev, w? vtv yvdipicracra ]xr] KTavot 
Tkr]p.(iiv ^Xyaw], Koi kiyu, TTaprjibos 
■y}ravo)v 'Eyw tol, ]xrJTep, djxi, TTals cridev 
Y\ev6€vs, ov ^t€K€s iv b6pots ^Exiovos' 
otKTipi 8' S» fxijT^p ix€, /x?/8e Tals ipLats 1120 

a]xapTiatcrt TToiba crov KaTaKTavrjs. 

i) 8' d(\>pov e^ieio-a Kat bLacrTp6(f)ovs 
Kopas kki(raov(T\ ov (ppovovcr^ h xpi] (fypovHV, 

1096 Kparai^SKovs Chr. Pat. 667 : Kpara^SKovs P 1098 r Her- 

mann:5'P 1099 Saaoi Brodeau : ^A^oi P iioo <rTo'xoj' Reiske : 
t' 0X01' P 1102 Kad7\(TTo T\r]fjLov P: corr. Brunck Musurus Ae- 

\r]iu.nfvos Musgrave : AeATjo-yueVos P 1103 Spvivois <TvvTpiaivov(Tai 

K\a.Sois Hartung : lectio diibia 1104 a.v€(nra.paa-ov P iiii xa- 

fjLaipi<p7]s vel X"(""^ ^L(pfU Chr. Pat. 1430 : ^'^/^('■^''^^'''ris P 1114 Upea 

cf. Or. 261 : hpiia P 1115 TrpoiTinTveT P II16 «rai^T; P ETPiniAOT 

eK BoKxtov /caTetxer', ovb' ^-n^iOi viv. 

kajiovcra 5' (a\€V>]9 apLOTepav x^pa, 1125 

TiXtvpala-iv avTLlBacra tov hv(Thaip.ovo<i 

aiTeaTTapa^ev oip.ov, ov\ imh adtvov^, 

dAA.' 6 $€09 evpdp^Lov eTreStSoy x^poLV' 

'lyo) 6e TaTTl daT^p l^^LpydC^TO, 

prjyvvcra crdpKas, AvTOVor) t oxAos re irdi 11 30 

eTreixe jSaKyoiv ^v 6e -Trao-' 6ju,o£i /3o7;, 

o /xei' oTevd^oiv ocrov kTvy\av e/x7ryeW, 

at 6' //AdAa^oy. e^epe 8' r; pkv (j>k€vr}v, 

rj 8' tx^os avrats d/)/3wAaty yuf^woyrro 8e 

TrAeupai o-Tra/xiy/^iot?* Trdo-a 8' ■^p.aTOip.ivr] "35 

Xelpas bL€(r(f)aipLC€ (rdpKa nevOioo^. 

Ketrat 8e x<wp^S croipa, to p^v imb arv^koLS 
■jTiTpaLS, TO 8' vAr/y €v ^aOv^v\(o (pofBrj, 
ov pqbLov (r]Tripa' KpaTa 8' dOkiov, 
oTrep XajBovcra Tvy\dv€L pr^rrip yjepolv, 11 4° 

Tn]^a(T kii aKpov Ovpcrov 6)s dp^crrepov 
(f)€p€L keovTO^ 8td Kt^aipwyoy pecrov, 
AtTroikr' d8eA(^ds ej^ \opOLcrL paivdhoiv. 
Xcopet 8e ^/pa ^uo-TroV/^iw yavpovpivr] 
T€Lxeo)V ecrco T(ovh\ dvaKakov(Ta Bd/cxtoz; ii45 

? roi' ^vyKvvayov, tov ^vvepydTi]v dypa^, 
Tov KakkLV LKOV, o) hd^pva vLKi](})opel. 

eyu) pkv ovv (t7/8') eKTToho)V Tjj ^ucfyopq 
aTret/x', 'Ayavr]v Trplv pokdv TTpos 8w/xara. 
To ao)(ppoveLV 8e Kat (xe^eLV rd tHv Oeav 1150 

1124 fioKXfiov P 1125 i)\4urjs Kirchhoff : wKevais P fortasse 
Xafiovaa X«'Po 5' aiAefTjs api(TTepav vel aXA.' diXevris \afiov(Ta x*'p' "^P'" 
(TTfpav 1132 o-TevaCt^i' Musurus : (TTiryva^cDi' P eVb^xaff TA.etuj' 

P (TT^eW />) : corr. Reiske 1133 e(/>«pe Duport : avitpepe 

P iAeVTjf Musurus : eAeVrjj' P 1136 SiecrcpepiCi P ii37 cri'- 

^AoTs (sic) Barnes : ru^Aorj P 1 138 (J)dj87/ /> : (p60ovs ut vid^ 

P 1141 injfoa-' Stephanus : irT^|ao-' P "47 ^ Reiske : p 

P: nihil ad rem Chr. Pat. 1300: t] Heath 1148 Tp5' suppl. 

Reiske BAKXA[ ,, 

KaX.ki(rTov OLiJ.aL b' avTo Kal crocjiojTaTov 
din]Tol(TLv eTrat KTrjiJ.a TOt(n xpioixuioL^i. 

Xo. — uvayop(.v(T(inx^v Y^(XKyj.ov, 

aval3od(rojix€V ^vixcfiopav 
Tciv Tov hpaKOVTO^ Ylevdeoi iKyeveTa' ii55 

os Tav $i]\vyevi] aToXav 

vdpBr\K(x re, TTtcrTdv "Aibav, 
iXajSev tvOvpcrov, 
Tavpov irporiyr^Trjpa crvpcf)opds ^xcov. 

(3dKxai. Kab[xdat, 1160 

TOV KaWiVlKOV kXcLVOV i^€TTpd^aT€ 

is cTTOvov, e? baKpva. 
Kakos dycav, \ep' atpaTL (TTd^ovcrav 
TTepilSake^Lv t4kvov. 

— d\X.\ d(Topci> ydp is bdp.ovs 6p[X(Dp.^vriv 1165 

Ylevd^ajs 'Ayavr]v fxr]T€p' iv bLacTTpdc^oL^ 
ocrcrots, bi^icrOi kG)]xov evLov Oeov. 
ArAYH [(TTp. 

Acrtdb€S ^dKyai — Xo. rt ]x opodvveL^, w; 
Ay. (f)€poixev e^ opioiv 

■ iXLKa veoTopLov iirl ]xiKadpa, 1170 

[xaKdptov O/jpav. 
Xo. 6p(a Kai cre bi^opaL crvyKUJfxov. 

1151 5' Chr. Pat. 1146 et Orion Anth. iv. p. 55: 7' P 1152 /ct^^o 
Orion : XPW" P ^t Chr. Pat. 1153 BaKxiov Hermann : /SaKxeiojr P 

1155 n^vdfos e/ryej/eVa Wilamowitz : iKyfv^ra ir(v6iois P 11 57 TricTTbu 

"AtSav varie tentatus : iinffToAaSav Headlam : bTtXicrfjLhv "AiSa ^A^ilamo- 
witz 1161 e|67rpa|aT6 Scaliger (et Chr. Pat. 105I; : e^eirpa|aTo P 

€y (TTovoi' scripsi, cf. Chr. Pat. 1051 ds dprjvov : eis yovov P: es yoov 
Canter 1163 xf'p' "■'^I^o-ti cTTa^ovcTav Wilamowitz : iv aXfxaTi cTTd^ovcrav 
X^pa P (et eV a'[/j.a(Ti Chr. Pat. 1051) 1 164 TfKvcf Kirchhoft" 1165 e/s 
P: irpjjs Wecklein 5J/ious Stephanus : Spofiovs P 1167 So-o-ois P 
1168 sqq. ArATH Musurus : ywT] Psedindea 125 1 Agavae nota etiam 
in P 1168 yu' opodvvets, & Hermann : jue opOfis & P : /j.f dpoe7s TaS', 

£) vel /te epoe7s, iu Fix 1169 ope'coi' P: opeos Plut. Crass. 33, 

Polyaen. vii. 41 11 71 /xaKcipiov 07ipav Polyaenus : fj.aKaplav d-npav 

Plut. I. c. : ixaKapiov dr^pa/xa P et Pkit. Mor. 501 C ETPiniAOT 

Ay. ^ij.ap\j/a Tovb^ avev jSpoxoov 

{XiovTos aypOTipov) viov Xviv 

0)5 opav Ttdpa. 1175 

Xo. TTodev epriixCas; 

Ay. KLOaipojv . , . Xo. Kidaiptov; 

Ay. KaT€<p6vev(r4 viv. 

Xo. Tts a l3a\ov(ra; Ay. TrpCiTOv kp.ov to yipas. 

fxa.Kaip' 'Ayavri KXri^opieO^ h Oida-ois. 1180 

Xo. 719 dWa; Ay. tcl Kdbp.ov . . . 
Xo. rt KdbpLOv; Ay. yevedka 
IJ.€T i[X€ aer' ejute Tovb^ 
(Otye Oripos' evTvyjis y dV dypa. 
Xo. Ay. lxiT€yi vvv Ooivas. Xo. rt; )uere'xci), T\d\xov; \di>T. 
Ay. vios 6 [xocrxos dp- 1185 

rt y&vv vTTo Kopvd^ aTraAoVptxoil 
KaTdKOjxov ^aAAet. 
Xo. TrpeTret y' ojcrre ^?jp aypavAoj (^o^ii. 

Ay. 6 BaKxtos KVvayiTas 

cro(f)bi (ro(f)U)S di^eVTjA' .CTTt ^r/pa 1190 

roV8e ixaivdbas. 

II 74 »'60»' viv P: lacunam indicavit Canter: suppl. ex. gr. post 
Macnaghten Wecklein : v4ov Xiv Stephanus 11 77 ti Kidaipwv P: 

Ti delevi : cf. 1193, item 1181 sq., 1197 sq. 1178 fortasse Kara- 

(povtvei 1179 A7. trpwrov Hartung : ■Kpuna; Tvv. P (vid. ad 1168), 

■npdiTa ; A7. Hermann, cf. 1 195 sqq. ^fxbv Plut. Crass. 33 : ijxhv ffxhv P 
1180 Xo. /j.dKaip' ayavTf). Tvv. K\-r)^6ixte' P (vid. ad 1168) : corr. 
Seidler Hermann : cf. 1196 ii8r verba Ttr SAA.a Ta Kd^fxov yiveOXa 

yevfdKa Agavae continuat P : corr. Heath 1183 Xo. euruxci"? rdS'' 

kypa {raS' aypa Musurus) : corr. Nauck post 1183 duos excidisse 

trimetros censet Wilamowitz 1184 ^eVexf »'i'j' P ti ^eTexo» 

r\dfia}v ; P: corr. Hartung Wilamowitz 1187 edWti Mus- 

grave : fidWft P 1188 Agavae (sc. rvvaiKi) continuat P : corr. 

Tyrvvhitt Trpeirei yap ware erjphs aypavXov (po^cf P : corr. Kirch- 

hoff {(p60ri iam Brodeau) 1189 BaKXi^^os P: corr. Musurus 

1190 sq. ffo(pii)S Brunck: crotphsV avfiTr)\iv P er\pa r6vS( Brodeau : 
er)par6vSe P : e^fiparovSf Hermann BAKXAI 

Xo, 6 yap tjLva^ uyiJCUi. 

Ay, (TTawei^; Xo. e7ra«'w. • 

Ay. TCLxa Se KaS/xetot ... 1194 

Xo. Kat Trai? ye rTcr^ei'? . . . Ay. /xaTe'p' kiiaivlcrcTaL, 

kal3ovcrav aypav Tavbe keovTocfivij. 
Xo. TrepLacrdv. Ay. TTepLa-crcHi. 

Xo. dyaAA?/; Ay. yiyi]da, 

pL€yd\a p.€ydka Kal 
(f)av€pa ra6' tiypa KaTCLpyaapLeva. 

Xo. dei^oV in;y, S rdAaim, o"?/y VLKii(f)6pov 1200 

do-roto-ii» dypav rjv (f)4pov(r^ i\i]kvda^. 

Ay. S) KaXkLTTVpyov dcrTV 0?//3atas x6ovbs 
vaLOVT€i, eA^e^' ws tSj/re r7/z^8' dypav, 
Kdbp.ov 6vyaT€p€s 6-)]pbs rjv r]yp(vaap.a', 
ovK dyKuAr/rots ©ecro-aAwi' o-rox^do-/:;iao-t2', 1205 

ov bLKTVOLCTLV, dAAd AevKOTrr/xeo-t 
Xet/)d)i' dKixalcTLV. KqTa KOfjLTTdCeLv xpfwi' 
Kat AoyxoTTotoii' opyava KTacr^aL p-dTiqv; 
^juets 8e' y' avrf/ x^'p'' ro'r8e ^' eiXoixev, 
Xcopts re ^r/pos dpdpa hL((f)opricrap.ev. 12 10 

TToC //ot 7rarr/p 6 Trpia^vs; eA^e'ra) TriXas. 
YlivOiv^ T cp.bs TTaU TTOV ^cTTLv; alpiadco Ka(3oDV 
TTrjKTciv TTpbs OLKOVS KAi/iaKwi; iTpocrap.j3dcreLS, 
b)S TTa(r(ra\€Vcrr] KpaTa TpLyKv(f)0Ls robe 

1193 ri S' firaivw ; Musurus : cf. 1177 1194 5e Ka5ixf7oi Musurus: 

5e /ca! KaSfxeToi P irgssqq. Xo. (caJ TroTs . . . Fd. a.ydA\r]. Xo. yfyriOa 

. . . Kareipyacrfifya P ; personas secundum strophae rationem disposue- 
runt Hermann alii 1195 /J-arepa iiraivfVffiTaL P 1196 Xiovro- 

(pva Dindorf 1197 ■jTfpKTcra.v Brodeau : iTfpta-cras P 1199 toS' 

S^pa Nauck : to5' tpya P : Ta5€ yS Ludv. Dindorf 1200 vvv P 

1203 "J '^«re P : corr. Musurus T205 ayKv\r]To7s Nauck : ayKv- 

\<irois P et Schol. Hec. 1156 (qui etiam aroxiffixaffiv praebet) 

1209 y avrri Kirchhoff: ravrri P rSvSf Musurus : r6Se P 

1210 x^^pis ffiS-qpov r Pierson 1212 alpiffdo} P : apdffdcu Scah'ger 
1213 -iTTiKruv Barnes; cf. Chr. Pat. 1263 TrrjKras K\lfiaKos Trphs ifx^dffeis : 
n^tKroov P ETPmiAOT 

Aeor-ros ov TrapeLiJ.L di^pdcraa iyco. 12 15 

Ka, ^TTerrdi \xol (jyipovres adXLOv ^dpos 

YlevOiuiS, eTrecr^e, TrpocriToX.OL, bofxcov Ttdpoi, 
ov cT5)p.a \iQy6Q)V fxvpLOLS CriTi]p.a(TLv 
(P^pci) T6b\ evpoov €v KLOaLpcavos TTTvya^LS 
hiacnrapaKTov, Kovbev iv TavT(o Tribio 1220 

kajSdJv, kv v\rf KiLjxevov bvcrevpiT(^. 

iJKOvcra ydp tov dvyaTcpcov ToXjxrjfxaTa, 

7/877 '^'^'^^ dcTTV T^LyioiV eCTbi /3c/3a)s 

crvv ro) yipovTL TeLpecrLq, BaKxuiv Trdpa' 
TTaAtv 8e Kdpi.\jfas ets opos KOixL^oixaL 1225 

Tov KaTOavovTa Tralba ^laLvdboiv vtto. 
Kal Tr]v jxkv 'AKrecoy' 'Aptcrraico TTore 
TeKovaav elbov Avtovotjv '[yaJ ^' apLa 
er' dp.(f)l bpvp.ovs olcrTpoTrkijyas d6kLas, 
Ti]v 8' eiTre' tls fxoi bevpo ^aKy^eii^o 77061 1230 

cTTeL\eLV ^\yavr]v, ovb^ aKpavT r]K0vcTa]X€V' 
Aewcrco ydp avTr]v, o\f/Lv ovk evbaifxova. 
Ay. Trarep, ]xiyLCTTOv KO]XT:aaaL irdpecTTL ctol, 
irdvTdiv dpL(TTas OvyaTipas (nTeipaL fxaKpia 
6vr]TQ>v' aTTacTas elTTov, e^o'xws 8' e/xe, 1235 

17 TCLS TTap lcTTols €KKLTTOV(Ta KepKiSa? 

€S }xeiCov rJKOi, drjpas dypev€LV x^poiv. 

(pipu} 8' ev ui\ivaL(TLv, ws opas, Tabe 

\aj3ov(Ta TapLCTTeia, (toIctl iTpbs bofxoLS 

ois dyKpe\xacTdr]' ctv 8e', iraTep, 8e'^at xepolv 1240 

yavpovfxevos 8e rots e/xots dypevfxaaLV 

KtzAet (jiiKovs e? Satra* jxaKapLOS ydp et, 

12x8 fi6x&ov Wecklein 1219 Ki6epwvos P 1223 effu hic P 

1224 irapa Musgrave : Trept P 1227 aKTaloiv' dpKTTeo) P : cf. 337 

(apKxrea p') 1229 Spvfiovs Bruhn : Spvfj.o7s P 1230 rrivS^ P 

1232 avT-fiv Scaliger : auTTJ? P 1237 fxf^^ov Chr. Pat. 163 dripas 

in ras. scr. p 1240 ayKpejLLaa-dfj Hermann : tiv Kpefxaad^ P 

1241 eKyaupiwv coni. Wecklein : vid. sub fine fabulae frag. 3 eino7s 
Musurus ; eyUTjr P BAKXAI 2/1 fj.aKa.pio9, ijfJMV Toiah^ e^€ipya(r\x€V(av. 
Ka, o) TTa'0o9 ov fxeTpryrov ovb' olov t ibdv, 

\<f)6vov roAatmts xcprrlv (^(tpyaa-fXivcvv. < 1245 

KoXov To Ovfxa KaTa^aXovaa haipocnv 

eTTi haiTa Qifjias Tda-hf Kdp.k TrapaKaAeij. 

otfxoi KaKwv fxev ■npQtTa am', eTretr' e/xaiy 

(bs 6 ^€09 ///xa? ivbiKoos p.iv, d.KX' dyav, 

Bpo/xtos ciya^ dTTwAeo-' otKeto? yeyios. ^ 1250 

Ay. 0)? Suo-KoAoi; t6 y^/xis dvdpiairois €(Pv 

4v t' OjU/xoo-t aKvOpoiTTov. et^e Trais e/x6s 

€v6ripo9 eirj, pi^Tpo^ etKao-^et? TpoVots, 

ot' ^z^ veaviatat Qr](iaiot9 dfxa 

6rip<av optyv^T- dAAa ^eo/xa)(eti' p.6vov 1255 

oto's r' eKetz^os. vov6eTrfTios, TraTep, 

a-ovarir. Tts avToi' 8eSp' ay 01//^^^ ets e/;i7/r 

KoXiamv, cbs 1877 /xe Tr)y €vbaip,ova; 
Ka. 0e{5 </)eO* (f)povi]aaaat fxev oV ibpdcraTe 

dXyrja^T aAyos 6etwi-'* eJ 8e 6td TiXovs 1260 

ei^ T<S6' d(t fxevelT (v w KaO^araTe, 

ovK €VTv\ov(Tai 66^eT' oix' 6i»0T-L')(ety. 
Ay. Tt 6' 01» Ka\u>s Tutvb^ rf tC AvTn/pcos exet; 
Ka. TipGiTov fx\v ks T6vb^ alOip ofxfxa abv fxiOis. 
Ay. t6ov* Tt fxoi Tovb^ ^^'TretTra? elaopdv; 1265 

Ka. e^' avTos rj aot /jteTa/3oAds e'xeti' 6oKet; 
Ay. kafXTTpoT^pos rf irplv koI ^tetTreTeWepos. '^ 
Ka. To 6e TrrqT^jv^ Td6' eTt o-?/ V/^ux?7 Trdpa; 
Ay. ovK ot6a rovTros tovto, yiyvofxat 6e tto)? 

ivvovs, fxcTaaraOelaa tQv Trdpos (f)p€vu>v. 1270 

Ka. KAvots dv ovv Tt Kd-noKpivai dv aacfiws; 

1245 f^eipyaa-fj.fvovp 1252 (rwOpcoTrrf»' Musurus : (TKvOpwTrrfy P 

1254 ot' ^i'] Httus Wecklein: malim &ypa pro dfj.a 1257 aovcTTiv 

Kirclihoff : crot t' iffrtv P : irot t' ecTTJ «d/uol ^ut; (ro<po7s x«'P«"' /ca/cors. | 
iroC 'o-TJi/ ; Musurus, ipsc, ut vid., interpolator 1267 SinrfTfaTepos 

P : corr. CTmsley' ' 1268 T^Se ti P 1271 (ra^us Reiske : 

<ro<pa>s P ETPiniAOT 

Ay. 0)1 €K\4Xri(TiJ.aC y' a Trdpos et7ro/xey, Trarep. 

Ka. es TTOLOV rjKdes oIkov v}X€vamv /xeVa; 

Ay. 27rapra) /<i' eScoKas, cos Aeyoucr', 'Exioyi. 

Ka. ris ovv kv oikols irals iyiv^ro cro) TroVei; 1275 

Ay. rier^evs, e/jijj re Kai TTarpbs kolvmvlo.. 

Ka. rif09 TrpoVcoTTor 87/r' ey ayKciAais '€\Hs; 

Ay. \eovTOS, u)S y ecpacTKOv al Oi^pcajxevaL. 

Ka. (rK€\j/aL vvv opOws' fipa^ys 6 fxoxOos eicri8ety. 

Ay. ea, ri AevVcrco; ri (p€po[ji.aL Tob^ ev x.epoti'; 1280 

Ka. adprjcrov avTo koI (Ta(f)i(TTepov fxdOe. 

Ay. 6p& pLeyL(TTov aXyos rj TakaLV iy(o, 

Ka. ix&v (TOL keovTL (^atyerat TTpoa-eLKevaL; 

Ay. ovK, aXXa Ylevdeoos rj rciAati'' exco Kcipa. 

Ka. (LpLooyfxevov ye 'npocrOev i) o-e yvaipLO-ai. 1285 

Ay. rts eKTavev vlv; — Trws e/xas rjkOev x^P^^! 

Ka. hva-Ti)v akrideL, ws ev ov KaLpCd Trcipet. 

Ay. key, (xn to fxekkov Kaphia 777/8)/// ey^eL. 

Ka. ot; rty KareKTas Kal Kaa-LyvrjTaL creOev. 

Ay. TTOv 8' wAer'; 17 Kar' olkov; ?/ Trotots roVots; 1290 

Ka. ov7rep TTplv \\.KTe(ova hLekayov Kvves. 

Ay. rt 8' es KLdaLpwv rjkBe hva-haLp.o)v ohe; 

Ka. eKeprofxeL deov crixs re fiaKyelas fxokcav. 

Ay. rjp.els 8' eKetcre rtrt Tp6-n(^ KaTr,pap.ev; 

Ka. e}xdvr]Te, Trda-d t e^ejiaK\ev6ii irokLS. 1295 

Ay. AtoVuo-os 7//xas wAeo-', aprt jxavddvoi. 

Ka. vj3pLV (y') v^pta-deLS' deov yap ov\ rjyelcrOe vlv. 

1272 4K\(\Tj<T/Mai Musurus: i\e\7](TiJ.at P 1274 is A.f-y''"''''] " 

Sdyuoys F. Gu. Schmidt 1276 ifi^ Musurus : e>oi P 1277 TtVos 

/> ut videtur : ti /lov P 1279 sq. notatn Agavae ante /Spaxus posuit, 

ante v. 1280 om. P : corr. Musurus 1280 <p4pofiiv Elmsley 

1281 axnii] avQis (aiiris solet scr. P) Reiske 1283 irpocreoiKevai P : 

corr. Brunck 1285 cpfjLwynfvov lex. Messan. ed. H. Rabe N. Mus. 

Rhen. 47. p. 413: ol/j.u}yfi(vov P: TjVaY.ueVox/Musgrave 1286 (Krave 
P ^\eev Elmsley : ^A.ees P: ^\e' is Musurus 1289 KacriyvriToi. P : 

corr. Musgrave 1290 f) Kar P 1291 aKTaioiva P: vid. ad 337 

1295 ffj.dvv Tf P 1297 y suppl. Heath 


BAKXAI 

Ay. To (f)L\TaTov Oe (rdixa tiov Tiaihos, TrdTfp; 

Ka. (yoD /jioAts Tob^ f^epfvvricras (/)epco. 

Ay. rj Trav (v dpdpoLS (TvyK€K\yjfX€Vov KaAwb'; 1500 

Ay. rier^et be tl /xepo? dcppoa-vvris TrpoariK e//^s; 
Ka. vjjLLV (yiveO^ ojxolos, ov <t(j3cov 6(6v. 

TOLydp (Tvvijyl/e irdvTas (s p-iav fiXd^r\v, 

VjJid? re Tovbe 6\ u>aT( dtoAeVai bopLOVs 

Kdp.\ d(TTLS aTeKVOS dpcrivcov TTaihoiv yeyajs 1305 

TT/s (Ti]s Tot)' €pvos, w raAatt-a, vr]bvos 

al(r\L(TTa Kal KdKKrra KaTdav6v6^ 6pG>, 

(ri 8cS//.' d^e^/SAe^' — 6? (tvv(l\(s, w t^kvov, 

TovpLov iJ.4\a6pov, 7rat8os e^ e/;i^s yey(as, 

7ro'Aet re TapjBos ri(T6a' tov yepovTa 8e 13 10 

ov8ets vfipL^eLv ri6e\^ (Lcropuiv to (tov 

Kapa' bLKrjv ydp d^iav eAd/x/3aye?. 

IVVV 8' (K b6p.(i>V aTLpiOS (K^€fi\r\(T0p.ai 
6 Kdbfjios 6 p-iyas, os to 0r//3atcoy yivos 
eo-77etpa Kd^i]p,ri(Ta Kd\\L(TTov 6ipos. 13 15 

w (^L^TaT dvbpG)V — «at ydp ovk4t wv 6p.(as 
tQ)V (^tArdrcoy ep.0Ly dpL6iir]cnj, t4kvov — 
ovk4tl yevewv Tovbe ^Lyydvoov x^ph 
Tov pi.r]Tpos avbQ)V 7rare'pa ttpocttttv^i], t^kvov, 
\4y(iov Tls dSt/cet, rts o"' drt/xd^et, yipov; 1320 

rts crr]V TapdcrcreL Kaphiav \vTTr]pbs (av; 
Ae'y', 0)9 KoAd^co tov dbLKOvvrd a\ w 7rdrep. 

1300 ^ et <TvyK(K\r]/j.(vouP ((rvyK€K\ei/j.(uoi' p) post 1300 versum 

Cacimi deesse incJicavit Victorius, seci nescio an melius hic sileat Cadmus 
vv. 1298- 1300 hinc alieni ex iis quae post 1329 perierunt superesse 
videntur Wilamowitzio : mavuit Robert magnam post 1300 lacu- 
nam ponere in qua fuerint compositio membrorum Penthei et 
Agavae in se ipsam accusatio : vide sub fine fabulae 1308 ^ 

P: &f suprascr. /> avf0\firev P : corr. Elmsley 1312 4\dfi^avfs 
Hermann : f\a)x^aviv P: cf. Hdt. i. 115, vii. 39 1317 t4kvov 

Reiske: Tf/cj/oivP i^^iQeiyyavwvBrodcnu: diyydvoiV iz^g-Ttpoa- 
irTf^ri primitus P 1320 tis adiKu Barnes : ti$ o-' aSiKil P •^?^ ETPiniAOT 

vvv 8' a6X.ios iJ.iv ilix iyca, TXrfjjMv 8e (ttj, 

oiKTpa 8e iiriT-qp, Tkriixov€S 8e (TvyyovoL. 

ei 8' iCTTiv oaTLS hai}x6vodv VTreptppovel, 1325 

es ro{S8' aOprja-as ddvarov r/yeto-^co Oeovs. 
Xo. 70 ju.ey o"w aAy<S, Ka8/xe* cros 8' ex^et h(.Kr\v 

TTais Tiaihos d^iav y.iv, dAyetrr/y 8e o-ot. 
Ay. tb Trarep, opSs yap ra/ji' oVo) ixeT^o-Tpdtpri AI0NY202 hpaKcov y€Vi](Ty p.eTa(3a\(i>v, hdp.ap re cr?/ 13.50 

€K6)ipmdu(T o(f)(os dAAa^et ri;7ror, 

^r "Apeo? ecrx^es Wpp.oviav dvrjTos yey^as. 

■^ oxoi' 8e p.6(Tyuiv, xpri^Tp.os ws Ae'yet Ato'?, 
"eXay /ier^ dAoxov, fBapjSdpcov ■tjyovjj.evos. 
TToAAas 8e Tre^pcret? dvapi6p.i^ (TTpaT(.vjJ.aT<. 1335 

7ro'Aets* oraf 8e Ao^tou yjpi-](TTr}piov 
hio.p-nd(T(ji(Ti, vda-Tov d6Xiov Trdkiv 
(T^ri(Tov(Ti.' cre 8' "Aprjs 'Apixoviav re pvcreTaL 
fxa/cdpcor r' e? atai' o-oy Ka6Lhpv(TH ftiov. 

TavT ovyjL dvrjTov iraTpos eKyeyo)? Ae'ya) 1340 

Atdyuo-os, dAAd Zr^vds' et 8e o-co^porety 
€yv(i}6\ 6t ovk ri^iXeTe, rov Ato? yo'z'or 
evhaLiMoveir' dv (Tviiixa^^ov K€KrrjpAvoL. 

Ka. Ato'i'i;o-e, XL(Ta-6{j.€(Tdd cr', 7)hLK->iKap.ev. 

At. d\/^' €ixd6(6' 7///d?, dre 8e XP'/^' «v/c ?/8ere. i345 

1329 Post h. V. lacunam magnam statuit Tyrwhitt : vicie sub fin. 
fabulae 1330 om. P: suppl. Bredow e Schol. Dion. Per. 391, qui 

h. V. cumduobus sequcntibus citat 1332 ap/j.oylas P : corr. Musurus 

1333 oX"»' ^^"^surus : 0X0)»' P 1334 eAas P 1341 (ro(ppovf7v P : 

corr. /> 1342 eyvoie' p: &yva>d' P 1343 evSai/j.ovo7T' P: post 

Musgravium correxi 1344, 1346, 1348 Cacimo tribuit P: Agavae 

edd. post Elsmleium 1344 XKrtrofJLeGa P 1345 ip.ieed' . . . rlSfre 

Musurus : enfeer' . . . eJ^Sere P: adfert Elmsleius Bekk. Anccd. p. 98 
ijSfTUi (jjfSere leg. : • EupiTriSr/j Ba'«xc.is 5' expv" P BAKXAI 

Ka. iyv(i>Ka\j.ev ravT' aAA' iTre^epxj] Xiav. 

At. Kal yap irpos^ vixQv dfu^i yeycos' VjipLCoixrjv. 

Ka. dpyds TrpeTret 6(ovi ov\ ofjiOLova-daL fiporois. 

At. TraAat ra8e Zeis ov/xos (Treveva-fv TraTijp. 

Ay. atat, biboKrai, Trpta-jiv, T\rifj.ova cfjvyaC. 135° 

At. rt 87]ra jueAAe^' aTrep avayKaim^i exet; 

Ka. cb T^KVov, ois es Setrof i\\6op.iv KaKov 

(TTcii^res,) o-v ^' ^ raAati^a avyyovoi re rrat, 

eyco ^' 6 Tkripnav' fiapfiapovi acpi^oixat 

ytpoiv /^eVot/cos" ert 8e' /aot to 6^acf)aTov i355 

es 'EAAa8' dyayetz-' \xiyaha jSdpjSapov a-TpaTov. 

Kal Ti]v "Apetoy 7rat8' ^Appt-oviav, haixapT k\xriv, 

bpaKcov bpaKaivrjs {(f)va-Lv) eyovaav dypiav 

d^ui 'ttI jSctijxovs Kal Tacfiovi 'K\Xi]VLK0iJi, 

i]yov]xevos XoyyaLaLV ovhk "nava-ojxaL . 1360 

KaKwv 6 TXiqixojv, ovh\ tov KaTaLfidTi]v 

^AyepovTa TTkdjaas ijavxos y€vr]a-o]xai. 

Ay. o) Trarep, eyo) 8e aov o-repetcra (f^evQOjxaL. 

Ka. Ti ]x d/i</)t/3dAAei? xepaiv, u> TaXaLva Trat,- —^ 

opvLs OTToos Kr](f)riva 'noXL Oxpojy kvkvos; 13^5 

Ay. Trot yap TpdiTutixaL TraTpibos kK^e(iXr]ixivr]; 

Ka. ovK otSa, T^KVov ixLKpos iiriKovpos TTaTi]p. 

Ay. X'^''^'» ^ ixeXadpov, X^^p'» ''^ TraTpia 

ttoXls' eKAetTTco cr' eTrt bva-Tv\ia 
<f)vyds €K 6aXdix(s)v. 137^ 

1347 iifJ-oiv Victorius : ^/xcS;/ P ^349 TaSe Musurus: rciYe P 

fnevivaev p : «TroiVetre P i35o r7]\ixoviS P 1353 TraVTes om. 

P : suppl. Kirchhoff ex Chr. Pat. 1701 (5 <pi\os, ws els Seiva (prjs (\d(7v 
KttKa iravras, K&fi avrhv ffvyyovovs r' &p5T]v ffxovs) : ffv, 9(vyarip,) 7) 
ToAaij^a suppl. Marchant : 7^0?^ t6 post raAaira Hermann 1355 ^ri 

5e fj.ovarl M. Haupt : e(rrt yap ro Chr. Pat. 1670 1358 (pvffiv suppl. 

Musurus : om. P : ffxrJH-' suppl. Nauck, cl. lon. 992, et in fine ayplas 
1363 ffrepitffa Barnes : ffrepriee7ffa P 1365 woKtSxpuv Musgrave : 

TToKtoxpoJs P KVKvov Hcath 1368, 1371, 1374 notas om. P: add. 
Musurus 1368 Trarpia Elmsley : warpc^a P EYPiniAOT 

Ka. (mlyj. vvv, o) Ttai, tov 'Aptfrraioi) 

Ay. (TTevofxaC (T€, Trarep. Ka. Kayd) (cre), TtKvov, 

Ka\ cras ^cxxKpvaa KaaLyvrJTas. 
Ay. bavws yap Tavh' alKcCav 

Alovvctos ava^ tovs (tovs ets 1375 

oIkOVS €(f)€p€V. 

At. Kat yap €TTa(Tyov heiva Trpos vfxaiv, 

ayipacTTOv exwy ovoix kv Qri^ais. 

Ay. X"-^P^> '"■«'"fPj /^ot- Ka. xcup\ ca jucAea 

OvyaTep. x.^Ae7ra)S (8') es to5' ca- ?;KOts. 1380 

Ay. ay€T, co TTop.-noi, p.€ KacriyvrjTas 

'iva (TviJ.(Pvy(xbas Xy]\j/6[j.€d^ OLKTpds. 
eA^ot/xt 8' OTTOW 

/lir/re Kt^atpcoi' (e/x' i8ot) /xtapos 
//?/re Kt^atpwy' 6(T(toictlv eyco, 1385 

p?/^' o^t Ovpcrov p.vrj\x avaK€LTaL' 
B(XKxaLS 8' aAAato-t fxekoLev. 

Xo. TToAAat [xop^pal tQv haLixovLOiv, 

TToAAa 8' aek7TTu>s KpaCvov^TL deoL- 
Kal Ta hoKYiOivT ovK ereAeV^?/, 1390 

rc3y 8' d8oK?/raji; Ttopov rjvpe deos. 
TOLovh' a.TT€j3ri ro'8e Trpayjxa. 

post 1371 lacunam statuit Hermann 1372-1392 spurios iudicat 

Nauck 1212 (rTfPoij.ai Elmsley : ffrfpofjiai P ore suppl. Barnes 

1373 naffiyvl^rovs P : corr. Barnes ^374 7"p] yo-p toi Hermann : 

Seivws Brunck iMusuro duce) 1376 e(pepf P 1377 Ka. /col yap 

firaax^" po^t Bothium Hermann 1378 ayfpaTow ovofi fX'^" f • 

corr. Musurus Barnes 1379 Trarep Musurus: 2) izTp P 13808' 
add. Reiske 1382 A.rjv|/wyue0' P 1384 e/ fSoi suppl. Schoenii 

monitu Kirchhoff 1387 /SaKxaJiri P 1388-1392 cf. fines 

Alc. Med. Andr. Hel. 1391 iropuu «vpe P Subscr. reAos 

(vptirLSou ^aKX<i^v P 

Quod ad lacunam post v. 1329 explendam attinet, cf. Apsines in 
Rhet. Gr. ed. Walz ix. p. 587 irapa. r^ EvpnriSri rov MfvOfws tj t>-r)rrip 
'Ayavri, dToAAa-yer^ra rrjs /xavias Ka\ yvwpi(Ta(Ta rbv TrojSo rhv (avrrjs 
Biiaira(rix(vov. Karriyopf? fitv (avrrjs €\iov Se kivu : ib. p. 590 rovrov BAKXAI ^5^:?. 

rhf rpuirov KiKlvriKiv ^vpnrlhr^s oIktov im tw WevOu «(«'Tjcrai ^ovKoixivOi. 
(KaffTov yap avrovTuiv /xfKwv fj /xriTrip (v Ta7s x^P"'' KpaTovcra Kad' (KaffTov 
auTwv olKTi^iTat. Fragmenta ex Bacchis citata qiiae lioc loco sedein 
liabcre potuisse videntur hacc sunt 

1. (l fiTj yap iSiov i\a0ov is X^V"^ fivaos 
Ex Eur. Bacchis citat Schol. Ar. Pkit. 907. 

2. Antiatticista in Beki<. Anecd. p. 87 yavpia.v Ka) tovto fXffxcpovTat, 
Arjfioadfvrii rrfpl rov ^Tf(pdvov. EvptniSiis Ba/cxais : cf. tamen v. 1144, 
1241. 

3. Id. ib. p. 105 \(\d0r]fiat' avTl rov (tKrififi.at . . . EvptiriSris Bo/fX'»'^' 
cf. V. 1 102. 

Cf. Lucian. Piscator. 2 KaOdirep Ttva Tl(v6(a ^ 'Op(p(a 
\aKt<TThv (V irirpatfftv (vp^adai fx6pov. 
V. huc rettulit Musgrave, parum probabiHter. 

Praeterea integro codice Baccharum videntur usi esse et argumenti 
primi scriptor, cf. vv. 16-18, et quod maioris momenti est Pseudo- 
Gregorius, Clirisii Patietttis scriptor : cuius w. 1312 sq. Porson, 
1466-1468 Burges, alios alii et in primis Kirchhoff ex hoc loco re- 
petiverunt: cf. Kirchhoff in Philol. viii. pp. 78 sqq., Hartung, Eitr. 
Rcstit. ii. 556, Bruhn, pp. 127 sq. : habes infra vv. qui maiore cum pro- 
babilitate hinc fluxisse videri possunt : uncis inclusi quae certe non 
Euripidea sunt. 

Ex Agavae oratione : 
Chr. Pat. 13 n sqq. 

TtS (ffTtV OVTOS hv VfKVV X^pO^V (X^ j 

ir&iy Kai viv ri SucrTijros (v\a^ovfx(vri 

wphs ffTipva dHfiat ; riva (5e) 6privr,ff<jo TpSrrov 
1315 /ca; TTuv KaTaffvdffat fx() ffhv fX(\os, t(Kvov 

ib. 1256 sq. 

OTTuiS {KaraffTrdffatfxt) Kal ffvfxrrav fX(\os, 

Kvvovffa ffdpKas affrr(p (^(Qp(^dfxriv. 

ib. 1466 sqq. 

</)e'p', 5 yspaie, KpaTa rov {Tpiffo\^iov) 
opdojs TTpoffapfiOffwfxiV, (vrovov 5e nav 
ffHfx' f^aKptfiaiffcofKV ds offov ndpa. 
S> <pi\raTov rrpoffonrov. & v(a y(vvs, 
ISov Ka\vTrTpa rfiSe ffriv Kpvnrco {Kapav') 
ra S' atfxocpvpra Kal KaTri\oKtfffX(va 
fxf\ri . . . 

ib. 1122 sqq. 

(e.g. TToiois Se ir4Tr\ois KaroKa^v^ca ffoi fxe\ri; 
rives Se KrjSevffovfftv, S> reKvov, x^P^^l) 

Euripides fortasse rpiffa6\iov, et ffhv Kpwrroo Kdpa. Cf. etiam 1504, 
1825-1829. 

Hos vv. ut videtur Agavae, sequentes Dionj'si suppeditavit oratio 
(cf. arg. piimum ad finem fKdffrw & ffvfx^rifferat Sieffd<priffev) de 
Pentheo sic locuti : 

ib. 1664 fs Sefffxd T ^\6e Ka\ {\6yovs efXTratyfxdr<iiv) 

1663 roiyap redvriKev wv exPV" VKtffd' vrru. ETPiniAOT BAKXAl 

1667 Kal TavTU /x(v -irfiroj/deu ovros ovk aKWv) 
C(. etiam 1438, 1440. 

(Euripides lortasse Koyuf vfipifffxaTa et eVSikcoj.) 
de Thebanis (cf. Hdt. w 61 i^aviaTtaTai KaS/xuot vtt' 'Apydwv Ka\ 
TpanovTai is tovs 'E^xeAeas) 

1668 & 5' ai/ Tradi7v Sei \ahv oi) Kpv^po} KaKa. 

1669 AiTTj; iroAitTf.La, ^apfiipois (iKaiv, {&Koov) 
1678 TToKfis Se TToWas ftaapiKccvTai, ^vyov 

SovAfiov {ave\K0VTis) ol Sva5aiiJ.ovis : 
1672 aixjxdis a\<vTovs, ttoAA' avaT\dvTas KaKoi. 

Ct". etiam 1713-1716, 166539. 

de Agave et sororibus : 
1674 sqq. \nre7v iroXiv tt]vS\ avoaiov fiidff/xaTos 

SiK1)V TivyOVTaS TwS' t)V iKTilVaV {(pd6vtf). 

Ka\ fj.7]KeT (ISelv) iraTpiS' ' ov yap evffefifs 

fxeveiv (povevTO.-^ ,ev Tacpois veKpovjxevoiV.) 
(Fortasse Tivovaas et efftSe7v). 
de Cadmo : 
1689 ovTos 6' & /xeWei irTj/xaT' eKTr\T}ffeiv (ppdffu' 

(fortasse avTos S' & yueAAeis) quem versum Bac. 1330 brevi intervallo 
excepisse credibile est. 

Cf. etiam 1639-1640 fortassea vv. de Dionyso ipso dictis derivatos 

ffa(pws yap avThv Tolfftv e^eipyaff/xevots 

dtbv vo/xi^ui. f.ii9 I<]^irENEIA H EN ATAIAI TnO0E2I2 

Argumentum non exstat. 18* TA TOT APAMATOS nPOSonA 

ArAMEMNnN KaTTAIMNH2TPA 

nPE2BTTH2 I*irENEIA 

X0PO5 AXIAAET2 

Meneaao2 ArrEA02 b' 

(ArrEA02 a) 

6776A0S a add. Markland, deleto Oepdirwv nomine quod post 'AxiA- 
Aeur habent codices L P, sed in hac fabula ipse scriba videtur is qui 
alias L^ vocatur fuisse : vide praefat. lonis: siglo L^ ea notari volui 
quae scriba supra vel postmodo scripsit tum se ipse corrigens tum 
correctiones iam in archetypo factas describens. 

Acta paullo post annum A.C. 406 : cf. Schol. Ar. Ran. 67 
ovTCd Kn\ nl 8iBa(TKn\ini (f)epov(n TeXfVTrifrnvTOS Evpinl8ov tov v\6v 
uvTOV SfSifia^^eVai OfxcovvfiGiS (sic V : o/xcoru/Ltoi' G) (vncTTfi 'iffiLyeveinv 
rfjv ev AiXiSt 'A\Kfj.e(ovn BdKxas. 

Perpensis iis quae de hac fabula scripserunt Matthiae aliique 
videtur res in summa ita se habere. Fabulam Euripides morte 
abreptus imperfectam reHquit : retractavit explevit scaenae com- 
misit ca. annum 406 Euripides minor ; anno 342 inter antiquas 
tragoedias '{(fiiyeveLnv EvpLm8ov cum laude egit histrio Neoptole- 
mus (C. L A. ii. 973), similiaque saepius accidisse probabile est. 
Mox hbrarii Attici Alexandrinique cum tragoedias in pubhcum 
ederent, more suo pleniorem maluerunt venditare Hbrum quam 
ieiuniorem, itaque nonnullas dittographias diversasque eiusdem 
rei tractationes admiserunt, ex. gr. duos Prologos. Ceterum non 
solum stylum Euripidis minoris vel saUem quarti saecuU exhibet 
haec fabula, sed etiam textum ceteris corruptiorem. Fortasse im- 
perfecta et ab aliis ahas scaenae commissa tragoedia minus 
accurate servabatur. Denique periit exitus fabulae genuinus, 
ex quo versus tres citavit AeHanus, vid. ad fin. fabulae : eius 
in loco habemus miros versus 1578 fvel 15 70)- 1629, falsarii re- 
centis opus. Hosfere omiserant scribae codicum L et P, sed in 
P supplevit eadem manus quae spuriam Danaen vv. 1-34 sub- 
iunxit, h.e., ut videtur, ipse Marcus Musurus, in L nescioquis 
eiusdem saecuH ItaUis. (Vide voU i. quae in Cod. Cat. de 
P diximus.) Libet conicere scribas LetP uUra legere non potu- 
isse in archetypo male habito ; nam L etiam vv. 1570-1572 nota 
XeiTT. adpositaomisit. vv. 1 578-1629 utrum in archetypo exstite- 
rint, an Musuri demum aetate compositi sint non Hquet. 
Veri simile est scriptorem ex archetypo evanido vel male mutilo 
verba Htterasque hic ilHc legibiles cum suis ipsum additamentis 
conflavisse. J2.9/ l^irENEIA H EN ATAIAI ArAMEMNQN 

'EyeVoiTO \-qha. QecrTtdbL rpeis TrapOevot, 

<t>ot/3rj KAvrai/xTJo-Tpa t, e/x7j ^vvdopos, 5° 

'EAei'?; re- ravrrjs ol to. 7rp<5r' (iiX^ia-p.ivoi 

^vr](TTrjp€s rjkdov 'EAAadoj veavtai. 

betvat 8' aTTetAat Kat Kar' aAAj/Acoi^ (povos 

^vi(TTad\ oo-rts /lit/ kdjSot ti]v irapdevov. 

To TTpayixa 6' d-nopuis ttye TurSapeo) "naTpi, 55 

bovvaC T€ p.1] bovvat re, r?^? tvx>]^ ottcos 

d^atT aptcTTa. Kat vtv dcrrjkdev ra8e' 

opKovs avvdxj/at be^tds re (TVp.(iaketv 

\xvr]crTrjpas d\kr']\oicTt Kal bt i]XTTvp(jJV 

aiiovbas KaOiivat KaTrapa^Taadat Tabe' 6° 

oTov yvvr] yevotTO Tvvbapls Kopr], 

TovT(o ^vva]xvveiv, et rt? ex bopioov AajSoby 

otxotro Tov T tyovT d-noidoir] ki\ovs, 

KaTTtcTTpaTeTja-etv Kal KaTaaKaxlretv TToktv 

"EAA?/!'' 6pLoi(os jSdpjSapov 0' oiTkaiv p.€Ta. 65 

vv. 49-114 unum prologum imperfectum efficiunt. vv. 1-48, 115-163 
alterum paene perfectum : cf. initium Rhesi cum argumento. Tri- 
metros Euripidis esse. anapaestos Euripidis minoris probabiliter 
conicit Bremius [Philol. Beytidge^Turicn. 1819^. Antiquiore? Alexan- 
drinis temporibus ambos esse evincunt scriptores Aristoteles Chrysippus 
alii qui utnimque citant : vid. infra. 50 KKvTainvi,<TTpa. ut 

solent L P : non amplius notatur 53 (pOovos Markland 54 jut?] 

a/ suprascr. L 57 &pi(TTa] adpavcrTa Hemsterhuys ex Hesychio : 

a.9pav(rTa' airpoofKOTra. EvpiiriSris 'l^pLyevetcx.Tfi eV AuA.iSi : cf. ad fin. fabulae 
ToSe Barnes 62 crvyafivveiv LP 63 d7rco9**** P: anciaacrdat p 

64 Ka.Tn<TTpaTev([v L P : corr. Markland Ka.Ta(TKiiTTiiv /> ETPiniAOT 

CTret 8' (7ii,(TTu>0ri(Tav — €v 8e' ttcos yepiov 
vt:tj\6€V avTovs Tvvbdp(U)S TrvKvi] (fypevi — 
bib(x)(r kkidOai dvyaTpl p.vr}(TT^p(ov tva, 
oTov TTVoal cf)epoi(v 'A^poStrTj? ^tAai. 
7] 8' eiAe^', os crc^e fj.y]TTOT w^eAei' Aa/3eu', 70 

Mei-e^Aaot». €X6a>v 8' eK «I^pvycor 6 ras ^eas 
Kpivoov 08', ws o p.v6o<i 'Apyeico2' e^et, 
AaK€baip.ov* , av6i]pbs pkv clp.dToiv (ttoX?] 
XpvcT^ 8e XapLTTpoi, [iapjidp(o )(Kihi]p.aTi, 
kpQ>v kpG>crav wxf^' e^avapTrd^ras 75 

EAe2'r;y 7r/)09 "I^);? j3ov(rTa6jx', (KOi^fxov Xajiwv 
iVIere'Aaoz/. 6 8e Ka^' 'EAAao' ol^TTprjcras 8po'/x(i) 
opKovs TTaXaLovs Tvvbdpeci) ]JLapTvp€Tai, 
m XPV l3o7]$(LV Toi(Tiv rjbiKr]fxh'0LS. 

TovvT€v6€V ovv "Ek\r]ves a^avTCi bopi, 80 

reux^ \al36vT€s (TTevoTrop' AvKbbo? ftd6pa 
i]Kov(Ti Ti](Tb€, vavcrlv da-T:icnv 0' ofxov 

LTTTTOIS T€ TToAAoiS dpfXaO-iv T r]CTK1]p.€V0L. 

KdfX€ crTpaTi]y€LV "^ KaTa Mere'Aea) xdpLv"^ 

€'lKovto, crvyyovov ye. Ta^ioifxa be 85 

aAAo? TLi w0eA' diT' efxov Kaftelv Tohe. 

i)dpoLcrfX€Vov 8e Kat ^ui^eoTwroj crTpaTov 

i]p.€(r6^ dTcKoia. xpwiu.e2'ot Kor' AvAt8a. 

KciAxas 8' 6 p.dvTL<s diTopiq K€Xpr]fX€VOLi 

dvelkev 'I(^tye'i'etar 7/2' €crTT€Lp'' eyco 90 

'Apre'/xt8t 6v(raL tT] ro'S' oIkovo-i] TTehoi', 

Kal ttXovv r' ecrecrdaL Kal KaTaa-Kacfyas «tpuyojy 

68 5i5a)(n;/ L P 69 otou] oiroi Lenting 70 Ssir^eMonkr 

tiSs 7« L P iccpKeu P : corr. /> 72 Kpivwv Clem. Al. Paed. iii. 2 : 

Kpiva^ L P ois 6 L^ P : ojy L ^hpy^imv Clemens : aydpuirtcv L P 

74 Se Marldand : re L P 77 /ueve\aos ovv Kad' p Spd^y Marlc- 

land : n-opcf L P : fxSvos p : ■no&cf Toiip 79 7\ZiK-r\p.evoi% L- P- '^saltcm 

voluit) : aStKovij.evois LP 80 8upi'] ttoo-iV Arist. Rhet. iii. 11 

83 anfxaa-iv r Rciske : d' apixaaiv L P 84 KaTa L P : t sub a add. p : 

Kapra Heatii: 5^to Nauck: possis KaTo. (ye) . . . avyyovov le. 89 «e- 

XPluefOis Heath: «expTjMeVo? L P 92 i;aTa(TKa<pas p: KP.Taffcpayas LP hMTENEIA II EN ATAIAI 

[6v(Ta(n, fxij 6v(ram 8' ovk eXvai, Tahe.] 

kXviov 8' eyw TavT\ dp6iu) Ky^iwyfxaTt 
Ta\6vi3i.ov eliTov tkxvt d^ieVat (TTparov, 95 

W9 ovTTOT^ av TKas 6vyaTepa KTaveiv (p.ii]v. 
ov h] IX dO€A0o9 TTavTa T^porr^pepojv Xoyov 

(TT€L(r€ T\i)VaL hiLvd. KaV hi.\TOV TTTvyals 

ypa^j/a^ iTTepLy^/a TTpos b(ip.apTa ti]V iixi]V 

TTip.TTH.v 'A^tAAei 6vyaTep' cos" yaixovixiviqv, 100 

70 T d^icopia Tavhpb^ (Kyavpovp.evos, 

(TVpLTT^^LV T 'AxCltOtS OVV€K ov 6i\oL \iyoiv, 

d 1X1] nrap' rjpicov elcTLV is <P0tW Aexos* 

TTeLdo) yap elxov T-^vhc TTpos hdp.apT ip.rjv, 

[\j/evhi} (Tvvdxfras dvTt TTapdevov ydp.ov. 105 

IxovoL 8' 'Axcttwi; to-juey cos ex^^ "^^^^ 

KaAxas 'OSuo-frevs Mere^Aews 6^. a 6' ov KaAwy 

tyvoiiV TOT, av6Ls pi.€Taypd(f)oj KaAws TrdAti' 

es r?/r8c h4\Tov, rjv KaT ev(f)p6vr]s (tklo.v 

\vovTa Kal (TvvhovvTd /x' ettretSes', yepov. 110 

oAA' eta X(op€L rdo"8' eTrtoroAds \afto)V 

TTpos " Apyo^i. a 8e K^Kev^e 8e'Aro9 er TrrDxats^ 

Adyw (f)pd(ro) ctol iTdvTa Tdyyeypap.p.h'o.' 

TTLo-To^i ydp dAdxw rots r' e/jiot? h6p.oi(TLV et.] 114 

ArAMEMNflN 

'i2 7rpe'o-/3u, h6piO)v Tiovhe TTdpoiOa' 

(rretxf. 

93 secludit Nauck, cf, 359 98 TTTvxois p et fortasse L^ : Trryxais 
L P 100 ■n-f/xireiy repetitum opcris non perfecti vestigium : a-TfWfiv 
Markland 102 ovyeK Barnes : TovveK L P, fortasse e (TvfxTrKnv 'Axa«o?y 
Te ovveK ortum 105 ajxfpl Markland : tum irapQfvcf Hennig : v. 

del. Herwerden 105-114 seclusi, ut ab eo retractatos vel scriptos 

qui hunc prologum loco aptavit quem nunc in codd. habet : iog-114 
iam damnavit England : 104-114 Klinkcnberg 106 sqq. varie 

tractati : fxovoi S' aK-qKoaffiv ws Stadtmueller : Mej/eAeois iyd} 0'- & 5' 
oii I /coAaiy tot' ijvuv fxeTaypdcpai Vitelli 109 eixppovris (omisso 

aKiav) L P : oKiav add. p vel P-, (tk in ras. : iiicppovrjv L^ 112 sq. 

cf. LT. 760 fT. I incipit, puto, fabula ab Euripide iuniore Ecaenae 

commissa eiusque prologo, operesane pulcherrimo, instructa TwvSe 
So/xoov na.poidtv L : ordinem corr. L'^ ETPiniAOT 

nPESBYTHS 

frretxco. tl 8e Kaivovpy^LS, 

'Ayajixe/xyoy ava^; Ay. o-iTevareLs; Ylp. cn;evbu>. 

ixdka TOL yrjpas Tovp.ov avirvov 

Kol eTr' 6(f)9aXiJiOLS o^v TrdpecrTLV. 5 

Ay. TLS TTor op' da-rrjp oSe Trop^/xeT^et; 

np. Setptos' eyyi/? r?/? kTTTairopov 

nAetuSos a.(T(TU)V eTL p.€(T(n]pri?. 
Ay. ovKovv (f)d6yyos y ovt 6pvLdcov 

ovTe daXd(ra~qs' aLyal 8' dvip.MV lo 

roV8e Kar' EvpiTroi; exova-iv. 
TIp. TL be av aKrjvijs (ktos dLO-a^LS, 

^ Aydp.ep.vov dva^; 

^TL 8' i]a-v\La Trjbe ko.t XvKlv 

KCLL dKLV)]T0L (})v\aKal TeL\i(xiv. 15 

(rT€L\(ap.€V ea-(o. Ay. C^\(a ae, yepov, 

Ci]XS> 8' dvhpuiv os dKLvhvvov 

ftCov e^eiTepaa-' dyvm aKA.e?/9* 

Tovs 8' iv TLpials TJa-a-ov C?]Aai. 
rip. Kat //7)2' ro KaAoV y' kvTcivda jHov. 20 

Ay. royro 8e' y' eo-rty to KaXov a-(^aXep6v, 

Kal TO TTpOTLpOV 

yXvKV p.iv, kvTTr] 8e TTpoa-La-Tapevov. 

TOTe ]xkv TCL Oedv OVK 6pd(X)0ivT 

3 (TTriva-eis ; Dobree : ireuo-ij LP: aireZ^e Porson 4 roi Barnes: 
To L- P : om. L 6 cf. Theon. Smyrn. de astron. 16 6 Tpo7i/fbs i-ri 

Tivos Twv Tr\avriTuv' Ti TTor ap' 6 acTTrjp oSe tropdfxevit aeipios;' 
punctiim post iropO/j.evei delet, vv. 7, 8 Agamemnoni continuat Bremius : 
sed cf. Ennius Iph. i. p. 94 Mueller 'Ag. Quid noctis videtur in 
altisono | Caeli clipeo ? Sen. Temo superat ' &c. 8 aiffffui' 

LP ju6(7Tjp7;y primitus L P 11 gx"""'' L P 14 TTjz^St Blom- 

field 16 aTeixo/j.ev P : cf. Cic. Tusc. iii. 24. i 16-19 citant 

Alex. Aphr. in Arist. Top. p. 117, Stob. fl. 58. 2: 16-18 Plut. Mor. 
p. 471 19 fiff(Tov eiraivw Stobaeus (ex Hip. 264) 21 e<TTt L P 

22 ■Kp^Tifiov Nauck : (piXoTi/xov L P : v. del. Bothe : ro re (piXoTi/xov 
Markland 23 Cf. Macho ap. Athen. vi. p. 244 yAvKv /xev, irpoa-i<TTd- 
fievov Se \vire? {\vit.j ?) TravTaxr) \virri C. Headlam : AuTre? L P I<I>irENEIA II EN ATAIAI 

u.i'dTf)(\}/e liiov, TOTi 6' ui'OfmiTon> 25 

yvdniaL irokKal 

Koi bv(rape<TTot oUnvaLn-av. 
Up. ovK ayap.ai Tavr avhpbs apifrreco?. 

ovK 6776 TiacTiv (T e(f)VT€V(r ayaOoXs, 
^Ayd[X€p.vov, 'Arpev?. 30 

Sei bi (re xaipeLV Kal kvirelrrOai' 
dvr^Tos yap e(/)i;s. kclv ixt] (tv ^eArj?, 
TCL OeuiV ovTOi ^ovX6p.ev ecTTai. 
(Tv 8e Xap.TTTrjpos (fxxos djUTreracras 
heXTOv re ypix^fxts 35 

Tijvb^ fjv irpo X!^pm' ert /3aa-rd{ets, 
Ka\ TavTCL irdXLV ypdiJ.jxaTa avy\eLS 
Ka\ (r(f)payi(^€Li XveLS t dTrtVa) 
f)iiTTeLS re TTebio irevKi^v, daXepov 
KaTo. bdKpv xio)V, 40 

Kat tG)V dTTopo^v ovbevos erSet? 
/x?) ov p.aivecr6aL. 

TL TTOvels; TL viov TTepl (Toi, [3a(TL\ev; 
4>ipc Koivaxrov [xvOov es 7//xa?. 
•npbs (5') avbp^ dyaQbv ttl(tt6v re ^pdo-etj" 45 
crfj ydp fL dAdxw rdre Tvvbdpeois 

TTefJ.TTeL (f)€pV1]V 

(rvvvviJ.(f)0K6pL0v T€ biKaLov. 48 

Ay. 7T€fXTT0) (TOL TTpbs TttXs 7tp6crdev 115 

28-33 citat Stob. fl. 105. 6 (ordine perturbato) : 28 Chrj'sippus, 
Joumal des Sav. 1838, p. 313: 29-33 Plut. Mor. p. 103, 29-31 id. ib. 
p. 33 28 api(TTfws Stobaeus et Chrysippus: apKjreos L P 29 iraai 
LP 33 $ov\6ix(v' eiTTai] fiov\ofj.(ucov iffrai Plutarchus : vivofitaTai 

'Stobaeus 39 TreSy Treiy/CTji/] TrfvKtjv ntSu primitus L : ire'5oi ^X^^eck- 

lein 42 fj.Tj oi) /xaiveadai L- P^ : ^^ evfj.aiveaeai primitus L P 43 t» 
iroveTs ', Tt veov ; Blomfield : ti irovds tl irovf7s ti vfov ti vfov L^ P'^ : 
alterum ri veov omiserat P : primum ti TrovfTs et primum veov in ras. 
scr. L^ 45 S' add. p 46 TroTc Barnes 47 weVTei apogr. 

Paris. : irefiirev L P 115 sq. post 1 18 trai. Reiske, male : Agamemno 
epistulam legere incipit: graviter commotus desistit: ^ perge legens^ \n- 
quit senex, et pergit ille 115 to??] tols Monk, cl. 891 ETPiniAOT 

6e'AroDS, w A?/8a? (pvoi . . . 
rip. A.eye Kol (Tri}j.aiv, 'iva Ka\ yXaxra-j} 

(TvvTova Tols o-ots ypaix}j.acnv avbca. 
Ay. }xi} (TT4X.X.€tv rav (rav Tvtv Trpbs 

TCLv koAttwStj TTTepvy EvjSotai 120 

Avktv aK\v(TTav. 

els aXkas &pas yap bi} 
TraLbbs hai(T0}x(.v v}xevaiovs. 
np. Kal ttS>s 'A)(tAeu? kiKTpoov aiTkaKoyv 

ov }xeya (j)V(rm' 6v}xbv eTrapei 125 

n-ot (Trj T aAo'xw; 
Tohe Kol detvov' m^^xaiv o rt 0?/?. 
Ay. 6vo}x\ ovK epyov, napeyojv 'A\ikevs 

ovK otSe ydp.ovs, ovh^ o tl 7rpda-(TO}X€v, 
ovb^ ort KetVo) TraiS' €TT€(f)r}}XLcra 130 

vv}X(f)eLOVS ets ayK(av(t)v 
evvas e/c8(oo-ety keKTpoLS. 
np 8eti'' y' ero'A]uas, 'Aya/xejuyoy ara^, 

oj rw Tj/s ^fas oTjy -TratS' aAoxoy 
(f)aTL(Tas ?/yes a-(f)ayLov Aavaols. 135 

Ay, ot/uoi, yv(a}xas k^iaTav, 

atat, TTLTTTo) 8' ets arai'. 
aAA' t^' kpi(T(TO)v (Tov iToha, yr}p(i 
}x-i]bkv vTTeLKcov. Up. (TTTevb(t), ^aa-ikev. 14° 

Ay. ^xt} vvv p.y}T okad^beLS 'i^ov 

116 SeATous Monk : Se\rois LP 122 ^AAos] raj suprascr. 

L- P^ 122-123 cSpas post Saiffofxip trai. Verrall 124-133 

cf. in altero prologo 97-105 124 axiA^Afi^s LP: corr. / 

KiKTptxiv Scaliger : \4ktp' L P : KaTo. suprascr. L^ a/xitAaKwu L P 

125 (pvffcTwv LP 67rap€( Reislte : iiraipii LP 128 Cf. Liban. Epist. 
1398 p. 642 toCto S/ fVri So/foCrTos (piXilv ov <f)i\ovvTov Kal KaTo. TijV rpa- 
ywSiav ovofx *tv Tfpirou* avTipyov corr. Unger, idemque hic legere iubet) 
Trapfxoi-i-fpov dxiAAei/s primitus L P 130 fwecpi-ifjiio^a Markland : 

(irifpriaa L P 133 eKSaiaeLV Markland : fvSdffeiv L P \fKTpov 

Monk 133 Sftra 75 To\ixas L P : corr. Markland 134 &s t<S 

apogr. Paris. (et Canter) : ouTa' L P 135 (paTT)aas primitus P 

139 XQi in re' correctum L : tW P 141 /ur; r?!' L P l<l'iri:NEIA II EX ATAl^l 

K7')/ra9 jj.yO'' vtti-m 0(\-^Oii^'. 
np. (V(f)7]iJ.a Opoet. 

Ay. TTavTi} 8e tto/jo;' a-y^LcrTov a/xet/Swi^ 

Aeiicro-e, (f)vXda(r(t)V /x?; ri? cre Aa^r/ 145 

TpoxaKoi(nv 6\ois Trapa/xen/^afieV»; 
77at5a KO/xtCovo-' kvddV aTrrivr} 
Aava(av Trpbs vavs. 
Ylp. ((TTaL T(ihe. Ay. KKi^Opoov 0' k^opp.ois 

yv viv TTOjLiTrats tWr/o-?/?, 150 

Trdkiv drr6pp.a, (rete ^«''^"'oi^S', 
CTTt KvKAojTroj;' tet? Ovp.e\as. 
Y\p. TTtcrros" 8e (ppdctas Tdb^ ttwi» ((TopLaL, 

Ae'yf> Tratot o-e'^ei' r?/ o-?/ r' dAo')(a); 
Ay. (T(f)paylha (f)v\a(ra-' fjv eTrt 8e'Ar(i) 155 

rv/roe koij.C^€ls. tOt. AewKotVet 
ro'8e ^ftjs ?/8r/ Aa/ZTroixr' ?)a)S 
TrOp re TeOpiTnroov tmv 'AeAtou* 
o-vkKajSe \x6\0(av. 160 

OvrjToiv 8' oA/Stos e? re'Aos oi/8ets 
ov8' evbatiJ.(ov 

ovTTco yap e(/)U rts aADTTO?. 
X0P02 

— e/xoAoy d/ji0t irapaKTtav [o"rp. 

\frdpi.aOov AvXtbos ivaktas, 165 

EirptTTOi; 8ta yjevp.dTcav 

K^kcracra aTevoTT6p0p.(i)V, 
XakKtba TToktv e/xai» TrpoAtTroOo-', 

142 0f\x^«'s primitus P 145 tis Markland : Ti L P 148 

vaCs L^ P^ : vaois L P 149 io-rai rdSf L^ : fo-rai L P f^6p/u.ois 

Bothe : e|o'p;ua L P (sed e^wpfi primitiis L) 150 rjv LP : 

TJv ydp (sic) L- P- avTrjaris LP : a.vrr\aas P^ 151 eltrop/jLa, (re7e 

post Blomfieldum Wecklein : i^opfxdads L^ P2 ; f^opixdcrns L P tow 
XaAiVovsL^ P2 154 verba tt) o-f} r aXoxv seclusit Viteili 155 per- 
sonae notam om. P 156 r^f^vhe L P : rrjSe L^ 164 rrapaKriav 

L'^ P- : irap' aKrav L P 167 (mv6irop6/j.ov L P : corr. Weil :??? ETPiniAOT 

ay^idAcoy vbaTuii' Tpo(f)6v 

tSs KAeims 'Ape^ovo-cty, 170 

^A\aL&v (TTpaTiav ws eo-tSotjuco' 
'AxatcSr Te TrAciTa? vavcmtopovi y- 

fiid€0)v, ovs €ttI TpoCav 

eAciTats xtXtoVawo-ti' 

Tov ^avOov 'SUviXaov 0* 175 

a[J.^T€p0L TToVet? 

kviirova 'AyapiefjLvovd t evTraTpChav 
(TTeXkeLV eTTt TOi- 'Ekivav, dv 

EvpdoTa hovaKOTpofpov 

rictpt? 6 jBovKoXo^ av eAa/3e 180 

bbipov rdi 'A^^poSiTas, 

6t eTTt Kpy^vaCaLCTL SpoVot? 

"Hpa riaAAciSt t' epti» epii' 
IJLopcfids d KvTTpts ecrxer. 

— 7roAv^i;Toi> 8e 8t' dXcros 'Ap- [drT. 

Te'jLit8os TjXvdov opoixiva, 186 

(f)OLVL(r(Tov(Ta Trapj/S' e/xdy 
atcr)(i;i'a yeo^aAet, 

dcTTrtSos €pvp.a Kal KAtcrta? 

6T:Xo(f)6povs Aava&v ^e'Aovo-' 190 

t-77coi' t' oxAoi' Ihia-QaL. 
KaT^lhov h\ hv AXavT^ crvvihpod, 
tov OtAe'a)9 TeAa/jiaiyo'? Te yo'roi', toi' 
]SaAa/xtz'09 (TT€(f)avov' Ylpco- 

171 'Axaiwv] 'ArpfiSai' Camper : cf. 172 ws f<nSoif).av Elmsley, 

cf. El. 1242: d)S iSoi^' av LP 172 'Axaw;'] ayavuv Nauck 

^iSfW Markland 173 o&$ Scaliger ; is L P 174 x'^'<^»'W'' 

L P : corr. P- 175 MeveKaou ff Fritzsche : fievfKaov L P 177 iv- 

veirova^ primitus L P 184 (ffxev P- : etrxe L P 186 oponeva 

Canter : bpdnixevav L P 187 irapriih' L P 190 ieeXovcr' primitus 

L P 191 t' post ox^ov L P (tum erasum in L) : trai. Heath 

192 ^v Lp: 5i' P 193 re yovov L^ V'^ : tKyovov LP -rhv 

Hartung : to7s L P 194 :S,a\afj.7vos P- vel p : (ra\afj.tviois L P I4>irEXElA H EN ATAIJ^I 

Ticrikaov T CTTi daKois 195 

vecraCiv ^80/ieVov? fxop- 

(fialcri TTokVTTXoKOlS 

YlaKa^ijbed d\ ov TeKc Trais 6 riocret- 

bavos, Ato/x7/8ed 6' 7/80- 
vals bCaKOv Kiy^ap7]\xivov, 200 

irapa 8e Mr;pto'r?/i', "Apeos 

0^01', 6avp.a jSpoTola-iv, 
Tov aTTO vy^a-aiutv t opioiv 
AaipTa TOKov, aixa 8e Nt- 

pia, KdKkia-Tov 'A^^atwz'. 205 

— Tov l(Tdv€p.6v re TroSoty 

kai,^Tlpohp6p.ov 'AxiA.77a, 
roi' a 0e'rts re'/ce /cat Xetpcoi' 

i^€TT6vria-€v, flbov 
alyiakols Trapd re KpoKakats 210 

hp6p.ov i\ovTa avv oTrAots* 
aixikkav 8' iTTOvet iroholv 
irpbs apixa TtTpoipov 

kkCcra-Mv Trept vC^as. 215 

6 8e bicpprjkdTas e^oaT, 
Ev/x7]Aos 4>ep7jrid8a?, 
<S KakkCa-Tovs Ibdixav 
XpvaobaibdkTovs crTop.Cois 
TTcakovs KivTp(o 6eu>op.ivovs, 220 

rous /xey ixiaovs C^yCovs 
kevKocTTCKTc^ TpiyX fiakiovs, 

195 OdiKois suprascr. P^ 196 TretrcS;' primitus P aSo/j.evovs 

Fritzsche 199 5' aSovaTs Hartung 202 ^porolffi L P : r add. / 

209 (^(ir6ur)ffev primitus L (et Elmsley) : ^^eirSvaffev L^ P 210 al- 

yiaKo7ffiv L P KpoKa\ais L : KpoTaXais P 215 epi^wv Piccolo 

216 ejSoor' Dindorf: ^oaT L P 218 ^] o5 Hermann iS6/xav 

Dindorf: (iS6/j.av LP 219 ffTotxioiai P 221 fieffovs del. Weck- 
lein : fortasse /ufffo^vyiovs 

EUR. III. 19 ETPiniAOT 

TOVS 8' €^U) (T(LpO(f)6pOVS 

avTTipcis KaixTTaia-L bpofxoiv, 
Trvpa-oTpLyjas, p.ov6\aka 8' vtto a-(f)vpa 225 

TTOLKLXobepfMovas' ols TrapeTTaAAero 
YlrjKubas crvv ottXolo-l irap^ avTvya Kal av- 

pLyyas apiJiaTCLOVs. 230 

— va^v 8' ds apLdp.ov rjkvdov {^'^P- 

Ka\ 6iav a64o-(j)aTov, 
Tav yvvaLKelov o\j/LV 6fxixa.T(av 
ws TTkrjcraLixL, ix4Klvov abovdv. 

Kal kipas [xev r]v 235 

be^LOV TrAara? exa)^' 
4>^twras 6 'SlvpixLbm' "Apijs 
TTevT^qKovTa vav^rl dovpiaLS. 
\pV(TeaLS 8' etKoVir kut' uKpa N7/- 

pfjb(s 'icTTaa^av 6(ai, 240 

TTpvixvaLS a-rjix 'AxtAAeto?.! aTpaTov. 

'Apyetooy 8e ratfrS' iai]peTixoL [dvT. 

mes eaTaa-av 7re'Aas" 
wi' 6 MjjKt(rre'ajs' (tt paTi]\dTas 
irals rjv, TaAaos bv Tpe(peL iraTrip, 245 

KaTTavtcos re Trat? 

2^e'reAo9* 'Ar^t8a? 8' dycov 
k^riKOVTa vavs 6 Qi]ai<jjs 
TTals k^ris h'avX6\€L, 6edv 
riaAAaS' kv ixoovvxots excoi' Trrepo)- 250 

223 e|« del. Wecklein cr(ipo(p6povs Dindorf : (Ttipacpopovs L P 

224 Kafj.7ra7s primitus L 225 irvppoTpix''-^ L P 226 iToiKtWo- 

Sepfxovas L 229 irn\it5ai (rvi' ottAois L P 231-302 interpolatori 

tribuit Hermann 233 ywaiKeiav L P : corr. Boeckh 234 /xei\t- 

j/or L P : fortasse eKdvbv, cf. El. 452 sqq.. 479 sq., Hdt. vii. 45 237 

MvpfxiSwv Hermann : fxvpfiiS6vt>}v L P 239 ;^pucr6ai(ri P : corr. /> 

^«•fia Pierson : aKpav LF 241 TrpvfjLvaicrt primitus L P 247 

'AT0i5as Dobree : aTdiSos LP 248 vT)as p l«l>irKXKIA II EN ATAIAI 

Tolmv a/>/xaortJ' OeToi', 
iV(Ti]ixui' ye (^aa-yia raf/Sarats". 

BotcoTcoi^ 8' o-nXirriia ttovtlov \p"''P' 

Ti€VTTi'jKovTa VTja^ uC)6\xav 

a-rjfJLiioLcnv i&ToXia-fxdvas' 255 

Tots 8e Ka6/i/os rjv 

Xpvo-€ov hpaKovT e)((oy 

d/ji(|)t vaGiV Kopvjx^a' 

A7/tros 8' 6 yjjyerr/s 

a/3Xf ^'atou o-rparoO* 260 

^l>coKt8o? 8' aTTo x.^ovbs 

AoKpas re rottrS' lo-as aycoi' 
vavs (?]A0') OtAeo)? roVos KAuraj; 

(-)/)02'ta8' eK\LTTOJV TTOklV. 

MvK7/m9 0€ Ta9 KvKAcoTTta? [aVT. 

Trats 'Arpe'a)s i-nepi.iT^ fau/3aras 266 

raoii' kKaTov r}dp6ia-\xh'Qvs' 
a-vv 8' "A^pao^ros 7/d 

Tayos, ws (fiiXos ^tAw, 

ras (jivyova-a^ fxikadpa 270 

fiapfidpcov \dptv ydfxctiv 

TTpa^iv 'EAAas ws kdjSot. 

CK rivAou 8e ISiia-Topos 

r€pi]viov KaTetbofxav 
Tipvfxvas crijpta TavpoTTOVv opav, 275 

251 'apixaart QiTou P : apixar-i^KaTov Wecklein : ap/xaffLV Bodv Firnhaber 
252 ye Musgrave : t€ L P 253 ruv ante Boicarwv add. L^ P^ 

Trovriov England : Trovrias L P 255 fva-ro\i(rij.fvas L P : corr. 

Scaliger 258 Kopv^a primitLis P 260 ipx«'> "' videtur, primitus 
L P post 261 lacunam duorum vv. indicaverunt L P: lacunamesse 
negant L- P- 262 AoKpas re Madvig : AoKpo7s Se L P : AoKpas 5e 

ralaS' Markland 263 vavs ^A0' Matthiae : vavs L P : ^;/ vavs Nauck, 
cf. 275 265 VlvKr}vas Nauck : e/c /xvKrivas L P ras KVK\(»Tr(ias 

L P Jum e deletum in P) 267 rjepota-fievovs P 268 "ASpacrros'] 

aSf\((>hs Markland, perperam puto 275 Trpv/xvas^ fortasse npvfxvav 

19* ETPiniAOT 
Tov TrdpoLKOV 'AA0€or. 

— Alvidvoov 8e SooSeKaoroAot 

yaey ^crav, Stv dva^ 
rovvevs apx^' Tu>vbe 8' av 7re'Aay 

"HAtSos bvvdcTTOpe^, 280 

ovi 'ETretoi/? a)yo'/x,a^e ttS? Aew5' 

EvpvTos S' aj^acro-e Twi/8e, 

XevKijpeTpLOV 8' "'Aprj 

Td(pLov ?]ye2', cSy Me^yjjs dvaa-cre, 

^uAe'oJs Ao'xev]ua, 285 

ras 'Extms AtTTcby 
rjjcrous vavjidTais aTTpoacjiopovs. 

— Aias 8' 6 ^aXapuvos evTpocpos 

be^ibv Kepas firpbs ro Aatoy ^vvdye'^, 290 

rwy da^a-ov u)pixei. TiKdTaicnv 

ea-x^dTaia-L a-vp.irke.Koiv 
bcobeK eva-Tpo(f)ojTdTaLaL vava^iv. ws 

atoi; /cat vavfidTav 

elb6p.av Xecov 295 

w rts et •npocrapp.oaeL 

jSap^dpovi ^dpLbas, 

vocTTOv ovK diTOLaeTaL, 

evOdb^ oXov eibofxav 

vdLov TTopevixa, 3°° 

To. be Kar ohovi Kkvova-a (TvyK\r\Tov 

276 rhv del. p 277-287 stropham 288-302 antistropham statuit 

Hermann, compliira excidisse ratus 277 Sw56/co ffT6\oi vaZv L P : 

corr. Hermann 279 Towehs L : 'lowivs P 281 'Eir^ihv. .. 

Kediv Conradt ov6fia^f: P 284 rjyencov Mfyr,s Hermann, 

avacTffe dcleto post h. v. fortasse desunt qui versibus 297-299 

respondeant 286 'Exlvas Brodeau : f'x'5»'as L P : ras 'Ex^i^aSas 

<pr)ffi. P^ in marg. : 290 sq. metro conveniret ^wayi Se^thv Kepas | \ai6v 
T, iffffov u>v wpfxfi TT\dTais : vv. vix sani Iwaye Hermann : ^wayf 

L P 293 &s l. P 299 oTov Hermann : &iov L P 301 toSs P'^ ItMrENElA II KX ATAI^I 

ixvi]\Ji.riv o-w^o/ixcu oT/jarev/jiaros'. 

np. Mei-eAae, ToXfxas 6eiV, a cr' ov Tok\xav yj)(.u)v. 

MENEAA02 

a-n^kOt' kiav o^^ntoTaicn 7rt(rroy et. 

rip. Kakov yk /xot rovfeidos (.^(MViihKra^i. 305 

Me. KkaCois av, et Trpacro-ots a /x?) 'npacrcr^iv ae 6et. 

np. ov x/^^^ ^^ A{!(Tai bikTov, rjv eyw "(jxpov. 

Me. oii8e ye (^ipnv cre TracrLV "Ekkrja-Lv KaKa. 

Ylp. akkois a/xtAAai ravr'* a<^es 6e rr/i^6' e/>ioi. 

Me. ovK av p.i^6(ip.i]v. l\p. ovb' eyojy' a0?/o-o/xat. 

Me. o-K^Trrpu) rax' apa abv Ka6aip,a^oi Kapa. 3'i 

Yip. akk' ev/cAee's rot 8eo-7rorwy Ovija-Keiv VTrep. 

Me, /Ae'^es* p.aKpovs 8e SouAoj cuy Ae'yets Ao'yoi;?. 

Ilp. w bicnroT, ahLKov\xe(T6a. cras 8' iTTLCTTokas 

k^ap-nacras ob' €k \epG)V e/Awr /3ta, 315 

'Aya/iejoiz^oz', ovh\v Trj 8t/c?/ \pi]o-6aL 6€keL. 

Ay. ea- 

ris TTor' e'y TTvkaLo-L 66pvjios kol koycav aKoap.La; 

Me. ovp.os ovx o roiiSe ixv6os KvpiiOTepos keyeLV. 

Ay. a-v 8e rt roiS' es epty a<^t^at, Met-e^Aecos, /3ta r' ayeLs; 

Me. (3ki\lrov ds fifxas, Xv apxp-s t5)v koyoov TavTas kdtBo). 320 

Ay. fx&v Tpia-as ovk avaKakvy\roi ^kecfyapov, 'Arpe'cos yeycos: 

Me. TT]vh' opas hikTov, KaKLO-Toov ypappaTMv VTrripeTLv; 

Ay. daopG)' Ka\ T:pG)Ta TavTrjV aG>v dirdkka^ov xepwi-. 

302 fi.vr)fxT)v del. England 304 7« supra Kiav add. P^ 305- 

316 singulis vv. paragraphos praef. LP: personarum notas P^ 
305 e^aiveiSriffas primitus P 306 KXaieis ti.v P : corr. p 308 76 

(pfptiv (Tf Sft L P : Su del. Kirchhoff : ae (ptpeiv Sii L^ P^ 309 

&\\ois Markland : &\\ws L P (SAAoir o^iAAS />) 31° Hp. add. P^ : 

paragraphum om. LP 311 apa primitus LP 313 5e] yap 

suprascr. p 317 ris ttot' citat. in Bekk. Anecd. i. 369. 8: ris 

Stjttot' L : ris Srjr L^ P iTv\aiffi L : nv\ais L^ : Ttv\aiffiv P : dvpai(n 
Bekk. Anecd. e6pv^os i<rr\ primitus L alter v. Agamemnonis 

hic excidisse visus est Hermanno 318 Me. Hermann : irpi. L P 
319 TyS'] To5' primitus P 320 tls U: is LP ETPiniAOT 

Mf. ov, irplv av bei^cjo ye Aavaols iracn Tayy€ypaixp.€va. 

Ay. 7/ yap olcrO^ a pLrj cre Kaipbs dh^vai a-qpiavTp' aveis; 3-5 

Me. uiCTTi cr* aXyvvai y', avoi^as a a-v KaK^elpydcroi} XdOpq. 

Ay. 7T0V be KaAa/3es vtv; oo 6eoi, arjs dvaiayyvTov cj^pevos. 

Me. TTpoaboKwv crr]V TraiS' diT^ " Apyovs, ei cxTpdTevp.^ dcf)i^€TaL. 

Ay. Ti bi ae Tdp.a 5et (pvkda-a-^iv; ovk dvaiaxvvTov Tob^; 

Me. oTt To l3ovk€a6ai /x' iKvt^v aos 8e bovKos ovk ecpvv. 33° 

Ay. ov)(l betvd; tov kp.ov oIkuv oIkov ovk kdaopat; 

Me. TrAayta ydp cppovels, Ta p.\v vvv, ra 8e Trdkat, ra 8' 
avrt/ca. 

Ay. eS K€K6p.\j/€va-at TTOvyjpd' yXwacr' €TTicf)6ovov crocptj. 

Me. roCj 8e' y' ov /3e/3ato? dbtKOV KT?]p.a kov cra(f)€S cf)i\ots. 
l^ovKoixaL 8e' (x' e^eAe'y^ai, /cat o-u ju?;r' dpy?/? -0770 335 
diTOTpiTTov Tdkri6es ovT^ av KaTaTevca Xiav eyoj. 

010^^', OT ka-TTOvhaCes dp\€LV AavathaLS iTpos "IXlov, 
Tw hoKeTv [xkv ov)(l )(pj]((t)V, rai 6e jSovXea-Oat d^KoDV, 
ws TaTTetvbs r)a-6a, TTda-rjs hf^tds TTpoadtyydvoiv 
Kttt 6vpas ^xoov aKX-pa-Tovs to) 6ikovTt brjp.oTG)V 34° 

KOt htboVS TTpOO-prjCTLV k^f]S TTaaL /Cet /X7/ TLS 6i\oi — 

Tots TpoTTOts Cv'^^ TTpiaa6at to (f)tX6TLp.ov e/c jjiecrov; 
KqT, eTret /caTeVxe? dpyds, />ieTa/3aAa)i; dWovs TpdiTOVs 
Tots (f)i\ota-tv ovk4t rja-da Tots TTplv ws TTp6a6ev cf>i\os, 
bvaTTp6atT0S eVco re Kkr]6pii)V aTTdvtos. dvbpa 8' ov 
Xpeojy 345 

Tw dya66v TTpdaaovTa ixeydka tovs TpoTTOvs jiedta-Tavat, 

324-334 paragraphi pro person. notis in L 324 a-Kaffi rayye- 

ypafifiiva P: Tracrj" -: ^-yeypa/i^eVa primitus L : corr. L- 325 oiad^^ 

■^o-fl' p vel P^ 327 K-aAajSey viv L- /> : Ka\ eAaySej viv L : K&\afii(riv 

P o-i?s] T^s Kirchhoff 329 ^0^1' toei Herwerden 333 e/c/fe- 

Koix^iVffaC TTovqphv L P : corr. post Ruhnkenium Moiik : ev KfK6fi\f/ev- 
(Tar TTovripuv Bothe 334 S4 y ou L- P- : S' ou L P 335 f^f\ey^ai 
L^ P2 : fAfy^ai L P dpyyjs vtto] s vtto in ras. L- 336 atroTpf-iTov 

L^P'^: aTroaTpf<pov L P ovt au Blomfield : ovtoi LP: ovt€ Her- 

mann KaTaTevw \iav Boeckh : KaTaivw \'iav o-' L P (o"' om. apogr. 

Paris.) 337 5avaiS*sP: corr. /> 339 vV a-7ra(7?jf L P (oTroo-T/j 

Pj : corr. Markland 345 eo-w] e|a) Portus A l<MrK\ElA II EN ATAIAI 

ak\a Kal ftijiaLov etmt roTi ixdkL(TTa toIs ^iAoi?, 
i]VLK oi)(f)€X€LV ^JidXLcrTa bvvaros (cttlv (.vTvy^m'. 

ravTa jxev ae Trpwr' (TrijXOov, Xva ae ttijwO' rjvpov KaKov. 
ws 8' h XvKlv i)\6ci avdL^i x^ llavek\y'jVU)V (XTpaTos, 35° 
ovh^v ii(t6\ d\\' €^(7r\i](T(rov Ty r^x?/ ^?) '''^^' 6eu)v, 
ovpias T:o\nTi]s cnravL^oiV' AavatbaL 8' d^fiLevaL 
vavs bL7]yye\\ov, [xdTy^v 8e [xi] ttovuv iv AvAi8t. 
MS dvo\^ov eixfs OjWjua (rvyx^va-LV t, d fxi] v€S>v 
XiAtcoi' dpx(i)V t6 HpLdp.ov TreStoi' e/x77A?/o-6is bopos. 355 
«a/xe Trape/cdAety Tt bpdao); TLva 8e TTopov evpu) 

t:66€v; — 
<x)(rT€ /x?/ aT€p€VTa o"' dpyf^i dTTo\4(TaL Ka\bv kAcos. 
Kar', cTret KdAxas ei» tepot? etTre a-yjv 6v(raL Kopi^v 
^ApTi]iLbL, Kal tt\ovv ia€(j6aL AavatbaLS, r]adels (ftpevas 
aa-pL€vos dvaeLV V7re'crrr/s TratSa- Kat 7re'/x7rety €K(av, 360 
ov ISlcl — 1X1] TOVTO \i^i]S — a-fj bdfxapTL, iTalba cri]v 
bevp' diToa-T€\\€LV, 'AxtAAei 7Tp6(f)aa-LV cos ya]xov]X€vr]V. 
Ka6^ v7Toa-Tp4\f/as \€\rj\j/aL ]xeTal3a\o)V dWas ypa(pds, 
b)S (f)0V€VS ovKiTL 6vyaTpos aijs €cnj. p.d\La-Td ye. 
ovTos avTds €(TTLV al6i]p os rd8' iJKovcrev ae^tv. 365 
fxvpCoL bi Toi TT€TT6v6aa^ avT6- TTpos TCL irpdyjxaTa 
eKTTOVovcr' ^xovTes, etra 8' €^€X(^pr]aav KaK&s, 
Ta ]X€V VTTo yv(3)]xi]s tto\ltG)V davv€Tov, rd 8' cvbLKcos 
dbvvaTOL y€yu>T€s avTol bLa(f)v\d^aa6aL tt6\lv. 
'EAAd8o9 /xdAto-r' eyooye Tijs Ta\aLiT(j)pov aTevo), 370 

349 fiev «re L P : fiei' (Toi p vel P^ ijSpoj/] ivpov Reiske : «ypai L P 

K0.K0V L sed aK corr. vel rescr. \? 350 i\KQis Musuriis : ^\6iv L P 

oZtis koX 6 L P 351 del. Wecklcin 354 ojs 5' L'^ P^ ovoixa. P 

354 sq. t' et fj.^ . . . i/xTrAria-iLS Musgrave : re fj.Ti . . . ffMwXricras L P : 
re fiT] oi) .. . ifiTTXriffris Wecklein 355 tJ) UpiafjLov t€ L P : Trpidfiov re 

L^: corr. Elmsley ' 356 riva 5« L^ P^ : tiVo L P iroefv Ludv. Dindorf : 
iroQivh^ TiV ctTropw;' (aTTOffcoj' Weil) ei/pco TrJpor; Nauck 357 CTe- 

pevras apxn^ Musgrave 362 airoffrfW' P: corr. P^ 363 sq. del. 
Nauck 363 XeXncrai L^ P^ 365 avrhs L P 366 punctum 

post avr6 pos. Wecklein 367 eyKovoda Wecklein tKSvres 

Canter 368 yvdcrris primitus P v. delebat Hermann 370 Eubu- 
lus ap. Athen. xiii. 569 A 'EWaSos ty(aye rris raAanrwpov [TreptJtrTeVo) ETPiniAOY 

ij, OiKovcra hpav tl K^hvov, (iap^apovs tovs ovhivas 
KaTay^KSiVTas i^avr^cret hta cre koI rrjy (rrjv Koprjv. 

p.rihiv avhpsias €KaTL i:poaTaTr]v 6eLp.r]v xOovos, 
p.i]h^ ottKmv apyovTa' vovv XPV '^oi' o-TpaTrjXaTrjv ex^i-V' 
TToAeos ws apyu>v avi]p Traj, ^vv^ctlv i]V i\(jiV TV){rf, 375 
Xo. hcLVov Ka(TLyvr]TOL(TL yLyv€(r6aL Xoyovs 

jxdx^as d\ OTav ttot e/x7reVcocrty ds €pLV. 
Ay. ^ov\o]xaL <t' d-rTeiv KaK(as €v, jipax^a, ]xi] kiav dv(o 
l3Xi(})apa Trpbs TavaLhes dyayoov, dkka (ruxfipovea-Tipojs, 
0)9 dhe\(f)bv ovt'' dvi]p ydp \pi]o-Tds aiSetcr^at ^tAei. 380 

etVe' juot, TL heLvd (pvcrqs at^xaTripbv 6p.11 ^X'^^' 
TLS dhLK^cr^; tov Kix.pr]craL; \pi]crTd KiKTp ipqs Xa^^lv; 
ovK ^X0L]x dv aoL TrapacrxeLV' &v ydp e/cr^o-o), KaKSiS 
VPX^^' ^^■'"' ^y^ hLKYjv 6(5 a&v KaKutv, 6 pLrj o-^aAets; 
ov haKvet. o-e to (f)Lk6TLp.ov tov]x6v, dAA' ey dyKaAats 3^5 
evTrpeiTrj yvvoLKa XprfC^is, to X^koyLcr^xivov Trapeis 
Kat To Kak6v, ex.fiy. irovr^pov (fxoTos i]hova\ KaKai. 
et 6' eyw, yvovs TrpoV^ey ovk eS, ]X€T€Ti6r]V €v(3ovkLq, 
]xaLV0]xaL; crv fxdkkov, ocrTLS diTokia-as KaKov Ae'xos 
dvakafi^LV dekets, 6€0v o-ol Tr]v Tvxrjv hthovTos ev. 39° 

w]xoa-av Tbv TvvhdpeLOV opKov ol KaKocfipoves 
(f)Lk6ya]X0L ]xvr]crTf]p€s — r] 8e' y' 'EATTts, ot/xat fxev, ^eo's, 
Kd^iiTpa^ev avTb fxdkkov 7) crv Kal Tb crbv cr6ivos — 
ovs ka^ojv a-TpdT€V€' €TOL]Xol 8' eio-i ixcopiq (f)p€v6iv. 

373 M^Sef primitus P dcSpetos Pantazidis : iiv XP*'"'^^ LP : tiv 

Xpeovs L^ P- 375 ir6\(os L : Tr6\(cos L^ P &pxov P : corr. p 

376 \6yovs L P et Stob. fl. 84. 3 : \p6yovs Musgrave 378 eS L P 

et Stob. fl. 31. 2 : aZ p \n marg. idque postea in avdis correctum 
avco Stobaeus : hv S> LP : yp. avci L 379 a.vd.ywv Naber craxppo- 

veffrepoos Stobaeus : actxppovecTTepos L P 380 xpV^TThs Grotius : 

XPViTThs xPVTThv Stobaeus : alaxphs ovk LP: 6vt'' av)-jp ovk alcrxphs 
aiSua-dai. Kvicala 382 AeW (Ae/crp' P^) epas XPIo^^a L P : trai. 

Reislie : \eKTp' ipaara xpfis Wecklein 384 Sw aoov Dawes : dciac» 

L P 385 011 scripsi : ^ L P 386 cf. 922, 1021 : 385-387 suspecti 

Wecklinio 388 /j.eTedfjX7]v ev0ov\[av Monk 392 vjSe y' P'^ 

393 Ka^eTTpa^ev LP: e^eirpa^ev P- 394 aTpaTev' fTOi/Jioi S' elal 

Monk : aTpaTeve. ol/nai 5' etaT) L P (^aTpaTeve y' p) I«l>irEXKlA II EN ATAIAI 

ov yap cKTvveTov to Biiov, aAA.' «x^' (TvvUvai 394^ 

Tovs KaKU)^ TTayevTa^s opKOVi Ka\ KaTr\vayKa<Tiiivovi. 395 

rdjua 8' ovK airoKTevu) 'yo) TCKva' kov to aov [xev eS 

Trapa hUriv ecrrat KaKLcrTris (vvibos Tt.p.(t)pLq, 

f/ie 8e o-vyr^^l^oDo-t vvktcs i]p.ipai re baKpvoiS, 

avoiJ.a bpS>VTa kov hiKaia -naihas ovs €yeLva\xr\v. 

TavTa croL ^payj.a XckeKTaL Kal cra(jn] Kal pa8ta* 4°° 

et 8e jUT/ jiovkr] (ppovdv ev, Ta\x kyu> dy'\ao) KaAws. 

Xo. otS' av bLd(f)opoi rwy Tidpos AeAeyf/.ercoi^ 

[xvOoov, KaAws 8' exoi>o-t, (/)et8eo-^at t^kvcov. 

Me. atat, (f)LXovs ap ovyl K€KTr\iJ.r\v rcxAa?. 

Ay. et rovs (^iAovs ye /x^ ^e'Aets aTroAAwai. 405 

Me. 8etfet9 8e ttov juot TraTpos €k TavTOv yey(as; 

Ay. crvvcroicppovelv (tol ^ovXopi', dAA' ov (rvvvod^lv. 

Me. e? KOLVov dAyetr rots (pikoL^TL XPV <p^kovs. 

Ay. ev 8pa)i' TiapaKak^L \x, dAAa /ut/ XvttSiv k\xi. 

Me. ovK dpa SoKet cot rd8e irovelv crvv 'EAAd8t; 410 

Ay. 'EAAd? 8e (tvv o-ol /card ^eov i^oo-et rtm. 

Me. cTKTyTrrpo) yw ai^xft» (tov Ka(TLyvi]Tov Trpobovs. 

eyo) 8' ctt' dAAas eT/xt /xr/xards riras 

^tAovs r' ctt' dXkovs. . . . 

ArrEAOS A 

a> riareAAT/i^coi' dra^, 

'Ayd/xe/xro^', t/kco 7rat8d o-ot ti\v cri]v dycav, 4'5 

394* om. L P : adferunt Stob. fl. 28. 10 et Theophil. ad Autol. ii. 54 
cum V. sequenti 395 Kari]vwyKa(rfx(vovs Stobaeus et Theophilus : 

<rvvr]vayKa<Tfji4vovs L P 396 kov Lenting : /cal L P 397 -irofja 

Si/crji' Porson : Trepa Si/ctjs L P 399 iyeivd/xTiv L- : 4yeivajji.€v P : 

utrumque (per compendium) L 401 e5] av Markland 404 ovk 

(KeKTriixTfv Heath 406-412 paragraphos praef. LP: notas per- 

sonarum P- 407 crvcrffwtppovelv yap oiix^ avvvoffelv e(pvv Plut. Mor. 

p. 64C fortasse ex Soph. Ant. 523 : ^ovXofxeffff ov Fix : sed in hac fabula 
ot fortasse potuit eHdi ut in Nova Comoedia, cf. Menand. 'ErriTp. 138, 
140, 226, &c. 408 e's hic LP 412 aiixei Tyrwhitt : avx^^^ 

L P 413-441 interpolatori tribuit Kirchhoff ETPiniAOT 

7)v '[(pLyeveiav (Jov6^a(ef kv bofj.ois. 
[J.i]Ti]p 8' oixapTd, crfis KXvTaLjxriaTpa^ bqxas, 
Kal Trai? 'OpeVr?;?, w? n rep^^et?;s Ibiov, 
Xpovov TTdkaLov bo}fxdTU)V eKbrifxos wv. 

aW' 0)5 fxaKpav €T€lvov, evpvTov irapa 420 

Kpr]VTqv dva^vxova-L 6r]X.vTrovv (3daLV, 
avTaC re ttS>\ol r'* es 8e Xeip.divoiV yK6r]v 
Ka6il\xev avTds, ws (3opdi yiva-aiaTo. 
iyoj bk Trpodpop.os (tjJs 7rapacr/cei;?/y x°P'^ 
i^KW TT€TTV(TTaL ydp (TTpaTds — ra^^eia ydp 425 

6tr;^e 07/ju,?; — TratSa o-?V d(f)LypL€V)]r. 
TTas 6' ej ^e'ai^ oyxtAos epxeTaL hp6pM, 
(Tr]V 77at8 oTTco? tScofrii'* ot 8' €vba[pov€S 

kv TTaa-L k\€LVoI Kal TTepLJBXeTTTOL jipOTOLS. 

XiyovcTL §'• 'Tp4vaL6s tls rj tl TrpdaaeTaL; 430 

1] TT^dov ex_(iiv 6vyaTpos 'Ayap.4[xv(ov dva^ 
iK^ixLo-e TTalba; twv 8' dv iJKovaas ra8e" 
WpTejxLbL irpoTeXLCovcrL ti]v vedvLba, 
AvAtSo? dvdaa-)]. tls vlv d^eTai TiOTe; 

aAX' eta, raTrt TOLaib^ e^dpxov Kavd, 435 

a-Te(f)avova6e KpaTa kol av, IMeye'Aeajs dva^ 
vp.ivaLov evTpiraC^e koX KaTa aTeyas 
Awros l3oda6(i) Kal TTobS>v eaTOi) ktvttos' 
(})S)S ydp ro'8' v/Kei p.aKdpLov Trj TrapOiv^p. 
Ay. e7Ti]vea\ dAAa o-ret;)(e bo^pdTcov eao)' 440 

Ta 8' aAA' lova)]s ttjs tvx^IS eaTai k(xXu)S. 

oipoL, Ti cj)S> bvarqvos; dp^oypaL TTodev; 
es oT dvdyKr]s ^evyixaT eix-eiTTooKapev. 

416 wvofxa^as LP (ttot' add. P- : corr. Markland : v. fortasse spurius 
417 6fj.apT0~L primitus P (tt^ KXvTaiixvrjffTpa Sd,uap Elmsle}', cl. I. T. 22 

422 t' iVIarkland : y L P 425 raxf^<'-yo.p] Tax6?a 5fp 430 irpacr- 

tmai 6 super ai scripto L P : e del. P- 434 irori] iroa-is Nauck 

435 "ro^a-i S' L P : To7criv l 438 \orhs primitus L P fiodroi Rauchen- 

stein 442 fip|a>;uai Burgcs: Spi^oMai LP 7ro'0«;/ Grotius : (re'06i' L P 
443 ils oX P- : ds ola y L ct voluit P iTTtirTtiKa^ufv P ; corr. P- l'I>irENElA 11 EX ATAIAI 

VTT7]\6€ baLfJ.U>l', aXTTi Toiv aO(PL(T[JLdTOJV 

TToAAai yivicrOaL tS>v ifxSiV a-0(f)(aT€pos. 445 

7/ bva-yiveLa 8' ws 1^^' '''' XP'f]<Ti.fJ.ov. 

Ka\ yap baKpvaai pabLcos avTols ^X^'» 

(n:avT(x t etTreu'. tw 8e yfiraio) (fjvaiv 

c«'oA/3a raOra. 7Tpo(rT(XTi]v be tov ftiov 

Tov oyKov e^ojxev r<3 r' OX'^'*^ bovkevoixev. 45° 

eyo) yap eKftakelv p.iv aibovpaL bciKpv, 

t6 pLi] baKpvaaL 8' aS^ts at8oi5/jiat raAa?, 

6s Tas fxeyL(TTas a~vp.(j)opas cKpLyixevos. 

eLev TL (f}T]aco Trpbs ba]xapTa ti]v efxi]v; 
TTWS be^o]xaL vlv; ttolov 6]x]xa o-v]xftaXu>; 455 

Kat ydp ]x d-n(akea-^ eirl KaKols d ]xol irdpos 
kkdov(T aKkrjTos. €Lk6tu)s 8' aju,' eaiTeTO 
dvyaTpl vv]X(f)€va-ova-a /cat tcl (pLkraTa 
Swcouo"', II'' r]]xds ovTas evpi^mL KaKovs. 
Ti]v 8' av TdkaLvav TtapOevov — rt TrapOevov; 460 

At8779 VLv, b)s eoLK€, vv^x^pevaeL Td)(^a — 
&)!> coKTLo-"' o7]xai ydp vlv t/certweii' Tdbe' 
'12 TTaTep, diTOKTevels ]xe; tolovtovs ydjxovs 
yi]]xeLas avTos x^o^^t? ^«"T"! ctol (/)tAos. 

TTapwv 8' 'Opea-TTjs eyyvs dvaftoi]aeTaL 465 

ov avveTa crvveTSiS' eTL ydp eaTL vifiTLOs. 
alal, Tov 'Ekevi]S w? /x' aTidikecrev ydfxov 
yr]]xas 6 TlpLdp.ov HdpLS, os elpyaaTaL Tabe. 

Xo. Kayoo KaTiDKTLp', d)s yvvoLKa bel ^evi]v 

v-jrep Tvpdvv(x)v a-vp.(f)opds KaTacTTeveiv. 47^ 

Me. dbek(f)e, bos p.0L oeftaj Tijs aijs ^tyeti'. 

448, 449 S.TTavra . . . a.vo\0a Musgrave : &vo\pd . . . d-Kavra L P 
449 5€ Pliit. Nic. 5 : ye L P : yap suprascr. p 450 tiyKov Plutar- 

chus : Srifiov LP t'] 5' Plutarchus 452 avris LP 454-468 

suspecti iis qui 413-441 delent 455 <TvjuPa\co P- : avjx^aXoi LP 

456 Trapos'] irdpa Musurus : KaKo7<ri ro7s irdpos Fix 458 vvp.<piV(Tov(Ta 

Markland : vvfx<p(vov<ra L P 462 iKfT(v<Xfiv Markland : iKeTftaai 

L P 466 ov ^vviTu ^vvtTws L P : corr. L= 468 os Heatii : '6s /x' L P .S^f ETPiniAOT 

Ay. 6i8a)ju.f (Tov yap to KpdTos, aOKios 8' eyci. 
Me. rieAoTra KaToixvvii, os iraTi^p TOvpLov Trarpos 
Tov (Tov r' €KXi]di], Tov TeKOVTa r' 'Arpea, 
?] jui?/i' fpeiy o-oi ruTTo Kapb[as (Ta(f)U)s 475 

/cat /jI?; 'TTirrjSes /xrj8eV, oAA.' oo-of (ftpovu). 

eycd o"' aTr' ocr^roiv €K[3a\6i>T^ Ibojv hcxKpv 
(OKTLpa, KavTos avTacf^rJKa (tol TTakiv 
Ka\ tG>v TtakaiSiV k^a(^i(TTap.ai koyoov, 
ovK is cre beivos' elpu 8' ov-nep et (rv vvv 480 

Kal (TOL TTapaLvoi ixi]t' aTTOKTeiveiv reKVOv 
p.r]T av9€\€(r6a(. Tovfxov. ov yap evbcKov 
o-e ixev (TTevdC^Lv, Td[xa 8' ^8e'ft)s exeti', 
6vr](TK€tv re roi)? (tovs, tovs 8' e//ovs opai' (f^dos. 

TL l3ovKo[xaL ydp; ov ydixovs k^aLpiTovs 485 

ctAAoys Aa/Sot/i' dv, et yajxoiv IjxeLpopLaL; 
dAA' aTToAeVaj d8eA(|)oV, oy /x' i]KL(TTa \pTjV, 
'E\4vqv eAco/xat, ro KaKov dvTl Tdya6ov; 
d(f)poiv vios T 1], irplv rd T^pdyfxar iyyv6ev 
(TKOTT(av i^reXbov oTov ti]V kt€lv€lv TeKva. 490 

dAAco? re' /x' eAeo? ttjs TakaLirdpov Kopi^s 
€cr7Jk6€, (Tvyyivetav evvoovpiivco, 
7) tS)v i\x5>v eKaTi 6ve(T6aL ydfxcov 
jxikkeL. TL 8' 'Ekivr]s 7Tap6iv(f tjj cnj /xe'ra; 

tro) crTpaT€La 8taAu^eta-' ef AtiAt^os, 495 

(Tv 8' o/x/xa Traucrat 8aKpvot? Tiyyo)V to crov, 
dbekcf^i, Kd]X€ TrapaKakwv e? baKpva. 
et 8e' rt Kopi^s o-j]s decrcfidToov [xiTeo-Tt ctol, 
{17] '/xot [xeTicTTO)- croL vifxoi tov]x6v [xipos. 

473 KaToixvviT primitus P 480 elal Kirchhoff: ilni L P 481 0.170- 
KTiivai TfKvov Elmsley : aTroKTeivfiv TfKva Wecklein 487 Vjkktt 

^XPV" LP 489 ^] ■^!/ L P irpayixaT Lenting: irpdyfiaTa 5' L P 

491 fi.'] /J.01 suprascr. fi Ta\anr6pov primitus P 492 iaTJXee hic 

L P fvvov/LLfvcf) P : fvvoovfxevov Markland 495 (TTpaTia L P : 

corr. Barnes SiaALKreia- primitus L P 496 TiyKoiv P 498 sq. 

yU€T€CrTt (TOi fxi) /XOL L P f<l>irENEr.\ II RN ATAI^ll 

aAA.' €j /xera/SoAas t/A^oj' a~u ^ftrwr Aoycur; 5°° 

CIKOS Tt^TTOvda' TOV OfXoOeV TTiiliVKOTU 
(TTipyUtV ^(T^TifCTOV. aVOpOS OV KttKOV TpoTial 

Toiaibe, )(pi]a6aL toIcti 13(\ti(ttois aet. 
Xo. yevvaV eAe^a? TatraAw re rw Atos 

TTpeTrovTa' irpoyovovs ov KaTai(T)(yv€is aiOev. 505 

Ay. atVai (re, Mere'Aa', ort Trapa yvcopLip' ipijv 

VT:e0y]Kai op^ai? rovs Aoyors o-ov r' d^t'cos. 

rapa)(7/ 8' ah(X(f)S}V 8ta r' (pu)Ta yCyvfTai 

TrXeove^iav re hcop.aT(iov aTrivTvaa 

Toi.dvb€ (Tvyy(V€iav akXi^kotv TrtKp^iv. 510 

dAA' i]Kop.(v yap eij avayKaCas TV)(^as, 

6vyaTpos alfxaTr^pbv (KTrpa^at ^ovov. 
Me. TTciis; rts 8' avayKaad o-e r7/v ye o-r/z; KTav^iv; 
Ay. airas 'A)(ai<Si; o-i;AAoyos (TTpaTevfjiaTos. 
Me. OVK, T/y rtz; eis "A/^yo? y' aTrorrretAr/s Tidkiv. 515 

Ay. kd6oip.L TovT^ dv. dAA' eKeii'' ov Ar/o-o/xei'. 
Me. ro TTolov; ovtoi \pi] kCav Tap/SeTv o)(^kov. 
Ay. Kdkxas epet p.avTevp.aT ''Apyemv (TTpaTCo. 
Me. ovK, r]v 6dvj} ye TrpoV^e* ro€ro 8' evftape'?. 
Ay. ro p.avTiKbv Trdv (nt(pp.a (f)tk6Tip.ov KaKov. 520 

Me. fKovbiv y dyjp-qcFTOv, ovb\ xPWipov •7rapo'r.'l' 
Ay. eKeii^o 8' ov 8e'8otKas o e//' ((TepyjeTat; 

502 sq. Tpiiroi sed aJ super oj scr. L P : roiafSe ot super 01 scr. L : 
TototSe P : scilicet duplex lectio rpSiroi roioiSe et rpowal rotalSe fuit 
XPVT0atl suprascr. ri L 505 KaraKTxvvus (sic') L 506 MfvtKa" 

Markland : /xtveKaos L P : Mevf\(cos Barnes 507 ij.eTiQf\Kas Mus- 

grave 508-510 Menelao trib. L P : Agamemnoni restituit Her- 

mann : deh Boeckh 508 5' Hermann : 7' L P Sia t Dobree : 

S<'* L : Si P : 7« 5i' L^P^ : etiam tis 5t' L' ut videtur 510 a\Ki)\oiv 
Markland : a\\ri\a.-v L P 513 a-e om. L P : supra add. L^ P^ 

515 9jv] €1 P- 7' om. L P: add. L^ P^ : fortasse "Apyos etVaTro- 

(TTeiXrjs {e^airo<Trei\ris Kirchhoff) o7roo-T€iAr;s Markland : a.TroaTe\e7s 

L P2 : diroo-T6A.6r P 516 \ri(Toixai P^ 521 air6v y' axpTTTrov 

post Hermannum Hartman : possis xo^ 5er 7' &xpTi(Trov, ov he xpv<Ti- 
fiov iTiKp6v : KovSev ye xpV<Trhv Canter 522 & t/t'] ov/x Markland : ETPiniAOT 

Me. ov fjii] (Tv ^pd^ets, ttw? i/TroAd/Sotjw,' cu- \6yor; 

Ay. t6 '2L(rv4>eLov (nripixa 'navT olbev Tabe. 

Me. ovK ecTT ""Obvcrcrevs 6 tl (re Kafxe ir-iiixavel. 525 

Ay. TtoiKikos ae\ 'netpVKe tov t oxKov ixeTa. 

Me. (jiLXoTLiXLa fxev eveyjeTaL, beLvSt KaK(a. 

Ay. ovK ovv boKels vlv a-TavT^ ev 'Apyetot? \xe(TOL<s 

ke^eLV a K(xkx<^^ deo-cpaT e^ijyi^a-aTO, 

Ka}x &)? VTrea-TrjV 6v\xa, KaT e^^evbofxrjv, 53° 

'Apre/xtSt dva-eLv; ov ^vvapTTacras (XTpaTov, 

(Te Ka.jx' aiTOKTeLVavTas 'ApyeCovs K6pr\v 

(T(p(x^aL Kekeva-eL; Kav Trpbs "Apyos eK(pvy(x), 

ek66vTes avToli TeL\e(rLv KvKXcoTrtot? 

a-vvap-naa-ova-L Kal KaTaa-Kaxf/ovcrL yrjv. 535 

TOLavTa Tap.a ■ninxaT' cb rdXas eyw, 

0)? rjTTopr^piaL irpo? OeSiv tcl vvv T(xbe. 

ev [XOL cpvka^ov, Mevekeo)s, ava aTparov 

ekdcov, oTTCris av ixi] KkvTaLp.i]a-Tpa T(xbe 

jxtxdij, TTplv "At8?/ 7rat8' e/XTjj^ TipoaOSi ka^(av, 54° 

uis €7r' eAaxioTot? baKpvoLS Trpdo-o-co KaKiHs. 
vixels re n-tyi/r, co ^evaL, cf)vkaa-aeTe. 

Xo. • — ixaKapes dl //erptas ^eo? [""'"P' 

fxeTd re aoocppoavvas /xere'- 

fr)(or keKTpoov 'A^poStra?, 545 

yakaveia. \prjaap.evoL 
fxavLa.b(ov ota-Tp^av, 66l bi] 

523 vTroKdfioLfx av Markland : viroXa^oiixiv L P : fortasse irois viroKa- 
$oiix' hv ov <Tv /XT^ (ppdCeis Koyov ; 524 oWev p : ilSe L P : elSev L- P- 
526 t' Reiske : 7' L P 528-542 interpolatori trib. Dinciorf 

528 SoKe7s Musgrave : 56Kei L P, cf. Or. 1238 codcl. viv L : wf P : 

St] suprascr. P- 529 Ke^iv primitus P 530 kot' e\f/evS6fj.r)v 

scripsi : KS,Ta v^euSoyuai L P : kot' e\f/ev<T0fj.ai Kidd 531 ov Reiske : 

os L P 534 KVKKuTrelois L et ei ex 1 facto P 537 T)/xT6Krj,uat 

KirchliotT 539 KKvraifivriffTpas primitus P 542 cf. lon. 666 sq. 

543 super fiaKapes scr. elalv L 545 BeKKTpoovNauck 547 fiavidSuiv 
Wecklein : fiaiv6fj.ev' L P : fxaivoKwv Nauck 3/B UPITENEIA II EN AT\I/\l 

hihv\x *'Epa)S 6 '^pva-oKOiJ.a^i 

TO^' h'T€LV(Tat XapLTODV, 

To ixev i-n evaCcovL Tror/xo), 55° 

t6 8' CTrt (Tuyxi^o-ei /Slotcls. 

aTT€V€TTO} VLV afXeTfpMV, 

KvTrpt KaWCa-Ta, 6a\d[j.u)V. 

et?j 8e' jixot [xeTpLa p.€v 

Xapis, TTodot 8' 0(rtot, 555 

Kat /L(.ere')(Otfit ras ^Acf^pobt- 

Tas, TtoXkav 8' dTTo6eLp.ar. 

— bidcfiopoL 8e (f)vaeLS jBpoTm', [dvT. 
8ta0opot 8e TpoTroi' to 8' tJp- 

^ois eadkov a-a(f)€9 atet' 5^° 

Tpo<f)aL 6^ al z-at8euo'juemt 
//e'ya (^epova'' es ra^- dpeTav 
t6 re yap at8et(r^at ao(f>La, 
Tav r' i^aWaaaovaav e\eL 
yapiv VTTO yv(i>p.as iaopdv 5^5 

ro ^e^oy, ei-^a 8o'^a (^e'pet 
KAe'os dy?/paroi^ ^loto.. 
/xe'ya ri di^peveLV dpeTav, 

yvvaL^l fxev Kara KviTpLV 

KpVTTTCLV, ev dvhpdaL 8' aS 57° 

Koafxoi ev(ji)V 6 jxvpLOTTh]- 

0T/S /xetXw ttoKlv av^^.i. 

— ep.o\es, 0) YlapLS, ?/re av ye 
(iovKoXoi dpyevvals eTpd(f)-)]9 

548 & xpi^co^^Oj""'^ ^P'^^ L P • ^■'^'' L^ P^ 55° T^oTfxcf] Tuxa Ath. 

xiii. p. 562 E 552 a.irfv*4-ir<a L : aTevvfTrcuv P : corr. P^ 553 d) 

KVTTpi primitus L P 557 5' Reiske : t' L P 559 Sidcpopoi Hoepf- 
ner : SiaTpoiroi L P Tpoirois' 6 5' 6p6hs L P : corr. Barnes Mus- 

grave 560 ofi P^ 562 4s P : ils LP^ Tav L P : del. L^ P^ 

566 5o'|a Barnes : So^av L P 567 ayripaov Ritschl /Sioto Marklanci : 
^ioTav L P 570 KpvirTav* P : fuit y vel 5' tv a.vSpd.cTi. 

5' U P2 : fV S' avSpdcnv L P 571 eVwi/ Markland : ffSof L P ETPiniAOT 

'ISatats Trapa //oVxoi?, 575 

j3dpl3apa (rvpLCaiv, ^pvyiuiv 
avKQ>v ^OXvixTTOV KaAa/xotj 

p.i}x{]p.aTa irveLu>v. 
evdi]koL be Tp^(f)ovTo [Soes, 
6t€ (T€ KpCcTLS epLrjve Oeav, 580 

a 0"' 'EAXaSa TrejLtTret* 
cXeipavTobiToov Trapot- 
dev bopLoov 8e crTai 'Ekevas 
ev avTooTroU ^Xeff^dpoLCTLv 
ipoiTa T eb(i>Kas, epojrt 8' 585 

avros iTTTodOrjs. 
oOev ept? epti' 
'EAAa8a crvv bopl vavcrC t ayet 
[is] Tpota? Ttipyaiia. . . . 
X0P02 ANAPQN APTEIQN 

Jo) tco* pLeydkat fxeydXoov 590 

(vbaiixovLaL' ttjv tov /3ao-tAe'a)s 
t8er' 'I^iyeVetay, dva(r(rav ifJLifv, 
rTJy Tw^Scipeco re KAiiratju.7]crrpay 
&)S e/c pieydkoov kjikacrTr]Ka(r' 
k-ni T €V}xr]K€LS rJKovcn TV)(as. 595 

^eot y ol Kp€i(T(Tovs ot r' 6\l3o(f)6poL 
rot? ovK €vhai]xo(TL 6vr]TQ)V, 

577 OtiAy^TTOi/ Heath 578 Trveio);' Dindorf, cf. Soph. Ant.1146: irviu^v 
L P2 : TrAeo;!' P : -KKfKQov p 580 gre Musurus : oti L P : o9( Bofhe 

efiTjve Hermann \^el e/xoiye" : e/iere LP 582 sq. twj' fKfpavToSeTuv 

TrapoiOev 9p6vwv Hermann TrdpoLde L et primitus P 583 5e ffTas 

Kirchhoff : hs ras L P : o5 ras Musgrave : o0i tSs Weil 585 t' 

eSooKas Blomfield : SeSwKas L P fortasse epaiTi t 587 «ptt' 'EAAaSa] 

Tijv fpicrTiKr]v 'EWdSa, S)S TTOv Ka\ Tr6\e fj.ov eptv Or. 13) 6(^ij, t^j' epi(TTi- 
Kov L in margine epis epts Hervagiana secunda 589 Trpbs irepya/xa 
Tpoias Hermann : fortasse Tpoias Trepyaaa {■rrepcTat') : es delevit Bothe 
590 Xo. 'Avdpiv 'Apyeicov scripsi : Xo. praef. L- : sed hos vv. non 
a mulieribus Chalcidicis dici arguunt et v. 592 ^e/tt^i') et tota felicitatio 
592 rSsT" L- : etSeT L P 593 TvvSapeov L P : corr. Dindorf : 

cf. El. 117, 989 T6 Musurus: 7« L P 594 ^ePKaa-TrjKaa Monk 

597 dv7]Twv Markland : Ovaraiv L P : tSiv Ovarwv L^ V- 1'MrENEIA II EN ATAIAI 

Xo. (TT(t>ixei', XaA/ciOos eKyova Opiixixara, 

Ti\v fiaa-CKfLav Se^wjue^' oxwy 

aTto [xj] (r<f)a\€pS>s eTrt yalav, 600 

ayarws 8e yjepolv /xaAoKT/ /jwju?/, 
//7; Tap^ri(Ti]'\ veuxTTL p.01 po\6v 
Kk^Lvbv TiKVov ^\yajXi.p.vovos, 
fxribe dopvjSovf /x?/o' eK7rA)/fty 
rats 'A/?yetatv 605 

^(.ivai ^etVats- ~apex(^p-^i'- 
KAYTAIMH2TPA 

opvtOa pLev Tovb^ atcTiov TroLovp.e6a, 

To (Tov re \pi](rTov Ka\ Koyo^v ev(f)i]pi.Lav' 

ikTriha 8' e^w Tty' w? ctt' ecr^Aotfrti' yci/iots' 

TTapeijXL vvp.(f)ayojyus. aAA' oxvp-citojv 610 

efft) TTopeve^' a? 0e'pco (f)epva<i Kopij, 

Kal 7re'/;t7rer' e9 ]X€kadpov ivXaftov]xwoi. 

(TV , M TtKVOV IXOt, AetTTe TrOoAtKOVb' 6')(0l)S", 

afSpov TiOilaa Kcokov acrOevis d^ ap.a. 

i/xets 8e', recii^tde'?, z-tj- ayKaAats- evrt 615 

8e'£afr^e /cat T:op(.V(TaT e£ ();(?//iarcoi;. 

KapLol X^P*^'^ ■'■'5 ei'8o'rco (TTi]piyjxa.Ta, 

ddKovs aTT?/r?/s" ws ay eKAtTTco KaAws'. 

at 8' ej ro TrpoaOev crr^re TTcoktKU)V Cvyo)V' 

(f>of3€pdv yap ai:apap.vdov 6]xpa TT^oktKOV' 620 

KOt 7rat8a ro'r8e, roi^ 'Aya/xe'/xro2'os' yo't'02', 

598-606 del. Dindorf: 602 sq. iam Botlie Xo. praescripsi 

599 Tr/i' L2 (in ras.) et P^ : T-fipSe P 5f|oV€0' L^ 6xai' Canter : 

Sx^wv L P 600 itrl L P : 4nl tV L' P- 6oi pwfj.7] Hermann : 

yywfj.r) LP 602-606 fMr] TapfiT](T7], /xr]S' (KTr\r]^tv ^umi ^flvais ceieris 

deletis Verrall 602 rb veoxTTi 'ixo\hu Hermann 603 fortassc 

KXiivhv ^iryyu' (Hermann) 'Ayafxe/xvovtov Markland) 604 Kal /uv; 

dopv^ov Hermann 606 ^dvais L-/>: ^t-vais P: |€iVai(ri L 614 kwKov 
a(T(pa\<i>s vo/uai Hermann 615 vedviBfs viv Pierson : vfaviSai(riv 

LP : veaviSe(Tfftv L- : possis eV' dyKaAats v:v, S> vfdvtSes 617 jcai 

fioi L P 619-637 lacunae explendae gratia interpolatos iudicavit 

Kirchhoff : cf. 626 cum 696 619 o< 5' Hoepfner 

EUR. III. 20 ETPiniAOT 

XdCv(Td\ 'OpecTD/y '4ti yap ecrrt vi]TT10S. 
T€Ki'ov, KaOivbeLs TTwAiKw 8a/xetj ox^P» 

eyetp' ahekcprjs e^' vjxivaiov evTvxo)S' 

avbpbs yap dyadov Krjbos avTos icrOXos cov 625 

\7/\/^7/, Ko/7?js 'Nrjprjbos lcrodeov yivos. 

k^rjs Kddr\(TO hevpo fxov Ttobos, TtKVOV 

Ttpbs pi.i]Tep\ 'l(j)iyeveia, ■p.aKaplav 8e' /^te 

^ivatcn rato-Se TrX^/o-ta cTTaOeicTa h'6s, 

Kal — 8ei3/jo bt] — iraTepa TrpoVetTre o-or (f)[Kov. 630 

I*irENEIA 

w ixrJTcp, VTTobpapiovcrd o-'* 6pyL(T6f]S be pn]' 

TTpos (TTepva TtaTpbs crTipva Tapia TiepL^akSi. 
KA. S> (Te^as e/iot \j.iyL(TT0V, "^ Aya]xip.v(i)v dva^, 

r]KoiJ.ev, e(^erjuats ovk aTTLcrTOVcraL aeOev. 
l(p. [eyco 8e jSovkopLaL to. (tcl crTipv , S TrdTep, 635 

VTTobpajXovcra iTpocTJSaXelv 8ta xpoVof] 

Tro^di yap o/Ltp,a 8») o-oV. opyto-^f/s 8e //?/. 
K-V. aXA.', o) T^KVov, XPT (f)L\oTTaT(ji)p b aet ttot et 

p.akLCTTa TTaLb(t)v t(S8' oo-ou? eyco "TeKor. 
I^. o» TTaTep, ea-et8o'y o-' d^Tfxivri iTokkS) xpdvio. 640 

Ay. /cai yap 7raT7/p o-e'* to'8' to-or i^Trep dp.(\)OLV kiyas. 
l(f). x^^^P^' ^^ ^^ P- dyayu)V iTpbs o"' iiTOLr^cras, iTaTep. 

623 K3.di{)^ns p : QoLKivfis LP 626 Koprjj Nt)/)7)5os scripsi, cf. 

1062, 701, Andr. 1225 : rb vriprfl^os L : t^ yr]pr]iSos P : t^ t^s Portus : 
T^ NTj/jeojs TraiSos Milton 627 KaQicTToi Markland : sed, ni fallor, 

a curru in sedem a servis positam pergit regina ; infantem ad pedes 
sedere (sc. in nutricis gremio), virginera prope cathedram stare iubet, 
ut regem mox egressurum excipiant Sei/p' ffxov Hennig : Zivp6 fioi 

Camper 629 5o's] dis Camper 630 irpoaeiTrcc/jLey Weil : fortasse 

Trpotreirra) croi 631 sq. et 635-636 dittographiae sunt : altera delenda; 
alteram ante an post 633 sq. scribas paulum refert, nam simul lo- 
quuntur puella et mater : minus corrupti videntur 631 sq., igitur 
635-636 post Porsonum seclusi : 637 potest genuinus esse et in theatro 
efficax : hic enim patrem, v. 631 matrem adloquitur 631 o-' LP: 

7' L- P2 632 aut aTepvoKTi (Heimsoeth) aut TrpoafiaAw (Porson) leg. 

637 5t/ supra add. L^ P^ dpyia-ee\s primitus P 638 K\. Porson : 

A7. L P, sed stat ille silens xpfl] XP^ P' 639 t&;5' Bothe : 

TMvS' L P Tf Kvov P : corr. p 642 ■Kpoaeiroirjaas P : corr. P'^ i i<i>iri:\i:i.\ ii e.\ ataiai 

Ay. ovK oi8' oTTojs" (/>co roPro Kcd jx^ (/jw, TiKrvv, 
lcj). ea* 

fe)s ov /iAcTret? ^Krjkov acrijifvoi \x lb(av. 
Ay. 7ro'AA' arSpt /iao-tAet Kat crTpaTiiXdTii /jeAet. 645 

Ir/!). 7ra// e/xot yeroC i^w, /x?/ '771 (l)povTiha<i Tp^irov. 
Ay. dAA' et/xt 7ra/)a o-ot rur a7ra? kovk akXodi. 
10. /xe'^es i^uy d(\)pvv 6}X}xa t cKTeivov (f)iXov. 
Ay. t8ov, yiyi-\6d (t ws yiyr\0' bpQ>v, TtKvov. 
\(\>, KaiTiiTa Aet/3eis bdKpv o.Tt' opiixdTcov crtOev; 650 

Ay. /^a/cpa yap i]pXv 7] 'TTtovo"' aTrouo-ta. 
10. "^ovK otS' o rt 0r/?, ovk ot8a, (ptkTaT e/xot Trarep.t 
Ay. 0-Di'era kiyovcra fxaXkov ets otKro'y /x' ayets. 
10. a(TvveTd vvv €pov[X€v, et o-e' y' €V(j)pavS>. 
Ay. TTaTTal. t6 (nyav ov aBivu)' o-e 8' f}V€(ra. 655 

10. /xe'^^', o) TTaTep, Kar oTkov iirl T€Kvois (riOev. 
Ay. ^e'Aco ye* ro diketv 8' ovk exwz^ akyvvofxai. 
10. oAotrro Ao'y)(at Kat ra Mei'e'Aea) KaKa. 
Ay. aAAoiiy oAet TrpoaO' a e//e hiokicravT^ ^X^'- 
10. ws TTokvv arTrjcrda xpovov ev Avkibos /xi;)(ots\ 660 

Ay. Kat vvv ye' /;t' i(r)(et 8?/ rt /x?/ (TTekkeiv aTpaTov. 
10. 770C rov? ^tpvyas Ae^youcty wKto-^at, iTdTep; 
Ay. o5 ixi]TTOT oiKtiv w0eA' 6 ripta/xoii rTapts. 
10. ixaKpav d^ratpet?, S) TraTep, MiTciov e/xe'. 
Ay. t'etj TavTov, S) OvyaTep, iJKeis crS) 7rarpt.+ 665 

644-677 paragraphos praef. L P : notas P- 644 ^^eVeis /u' P 

fvKr]\ov L P : corr. Blomfield 645 arpar-nXani L P : corr. p 

646 Trap' €;uoy P : irphs ifxov P- yur; Barnes : Ka\ yur; L P «^po»'- 

Ti5a primitus P 647 ei/til P^ : e?^! L P 648 vvu primitus L 

649 yiyrjd' (ws y^yiqdd o-' L P : corr. Musgrave 651 sq. del. Eng- 

land : 652-655 Dindorf 652 h (prjs et (t>i\rar^ S> ■narep Heath 

Markland : ovk olSa 0' '6 n (p-ps, KolSa Weil : fortasse ov, <pi\raQ\ o ri 
(pT^s olSa, ■ndrfp, ovk olSa, fj.01 653 ju' tls olKrov &y(is P : corr. P- 

654 vvv L : fxfv P : /ueV y P- 657 fortasse 6i\n> /j.fv, t> 0e\o> S' 

659 irp6a-8' P : irpoaQev L P^ 660 a-nriaQa L p : oTr^Aeo P 661 y 

f/x L P 662 roi/s'] yrjs Elmsley wKrj(T0ai L P : corr. Porson 

664 fjLUKpdv y L- arrapus 'Wecitlein 665 4s ravrhv {aZOis) 5> 

Qvyartp ri^tis irarpi Weil : fortasse tr' tl av pro '^Ktis 

•20* ETPiniAOT 

et^' i]v Ka\6i' fxoL (Toi t ayeLV ctvjxttXovv e/xe. 
Ay. er eoTi Ka\ crol Tikovs, lv' aiJiixvTi]cnj iraTpos. 
l(j). (Tvv ]J.'i]Tfn TrAevtrao"' 7/ ]J.6vr] TTopevcroixai; 
Ay. ijl6vi], ixovcoOeLcr' 0.1:0 TraTpoi Kal ]X7]T€poi>. 
l(f). ov TTOV ]x es" oAAa h()i]xaT olkl^^ls, TTaTej>; 670 

Ay. eare"' ov xph TOLcib' ei8eVai Kopas. 
l(j). cnrevb €k (i>pvyb)V [xol, 6e]xevos eS raKet, Trarep. 
Ay. OvcraL p.e OvcrCav Trpwra bel tlv h>6ahe. 
l(f). aWa ^vv UpoLS \pi] t6 y evo-e/Se? ctko-^lv. 
Ay. eto-r/ o-v' y^cpvCjiu^v yap eoT?/^?/ 7re'Aas. 675 

I(^. (rTi]cro]xev ap' a]X(pl ^(o]x6v, £» irciTep, xopovs; 
Ay. C'?^*^ o^c PmWov 1] ']X€ tov ]xr]b€V (f)povelv. 

Xwpei 8e fx(\d6p(av ivTos — 6(})6rjvaL KopaLs 

TTlKpov — (})L\r]]xa bovcra be^Lciv re' p.0L, 

/xeAAoDo-a bapov iTaT-pos aTTOLKijcreLV \j)6vov. 680 

S) (TTepva Kal 7rapf/6es, £» ^ai^^ai Ko^xai, 

ws aydos V]XLV iyived' 1) ^pvyoiv 7ro'Ats 
EAei'?/ re. — Travo) tovs k6yovs' ra^fia yap 

i^orts 8tw/cet /x' 6]X]X(xtu)V \}/av(ravT(x (tov. 

W es ]xi\a6pa. o-e 8e 7TapaLTov]xaL Toibe, 685 

A?/6aj yevedXov, ei KaT(0KTLcr6i]v ayav, 

]xe\\(j)v 'A^tAAet 6vyaTep iKb(aaeLv €]xi]v. 

aiTocrToXal yap ]xaK(xpLaL ]xev, aX?C 6]x(tis 

baKvovcn tovs T€K6vTas, oTav aXXoLs b6]X0LS 

TTaLbas TTapabLb^ TTokka ]xox6i]cras 7TaTi]p. 690 

666 «("crfl' ut vid. primitus P 667 er' ecm Porson : aiTiTs 

Ti ; LP '/i/' a.ju.fj.vria-p^ 'ifafjLvfjffr) LP : viro suprascr. L^ : Vj'' ov 

Musgrave 670 oij- nov L : ov ttov P : ^ wov P^ oIkhIs Weck- 

lein 671 tare"- Stadtmueller : ea ye LP: ea 7? t' P- : eacrov 

Blomfield roiaS' Markland : rot raS' L P 674 roy L : to5' 

P versus suspectus 675 lo-TTJIei primitus P : eo-T7)|ei$ Elmsley 

677 ^ 'yUf P^ : ^ /U6 L P 678 sq. puncta posuit England 679 t' 

eVot L P 681 irapriiSis L P 682 v/m^v Musgrave : rjiMt/ L P 

684 Staiuei /x' Herwerden 686 aTav P : corr. p 688 fortasse 

fj.:xKapiov /LL(v I<I>irENETA H EN ATAIAI 

KA. ov\ w6' dfrt/reros dixt, TTeCa-eadai 6e jue 
KavTi]V boKct Tab', SxTTi fxri (Ti vovOiTiiv, 
OTOV crvv v[xcvaCoL(nv e^ayo) K6pr]v 
dAA' 6 v6[j.os avTO, tm y^p^vdi crvvKT^f^avel. 
Tovvofxa fxev ovv TratS' 018' oTut KaTfivecras, 695 

yivovs 8' oiroCov ^uiTroOev, p.a6dv dikoo. 

Ay. Atyt2'a dvyaTr]p kyiv€T 'A(7co7rou jtaTpos. 

KA. TavTTjv h\ Ovi-jTcav rj 6eQ)V e^ev^e rts; 

Ay. Zevs" Ata/cov 8' €(J)V(T(v, Olvdvrjs irp^ixov. 

KA. ra 8 AtaKOu ttols tCs KaT4a)(^e bcalxaTu; 700 

Ay. Tlr]\€vs' 6 nrjXevs 8' ea-)(e N7jpe'a)s K6pi]v. 

KA. ^eoi; 8t8oVroy, 7) /3ta ^ewj^ kajScav; 

Ay. Zevs iiyyvrifTe Kal 8t8(ofr' 6 Kvpios. 

KA. ya//et 8e ttou rtz^; ?] xar' ot8/xa tt6vtiov; 

Ay. XeCpoov IV ot/cet cr^pva Ylr]XCov jBadpa. 705 

KA. oS (/)ao-t Kerra?;petor <^KCa6aL yivos; 

Ay. et'ra{!^' thaLcrav YlriXim yd[xovs 6ioC. 

KA. 0e'ri9 8' i6p(\l/€v 1] T:aTi]p 'A)(tAAe'a; 

Ay. XeCpctiV, tv 1)61] 1X1] ixadoL KaKb)V (3poTa>v. 

KA. ^ei;* 

cro(f)6s y 6 6pi^as yj^ 8t8ov? cro(f)(aTepos. 710 

Ay. roto'o-8e TraLbbs crfjs dvi]p icTTUL 7t6(tls. 

KA. ou /xe/x7rro'?. otKet 8' ao-ru irotoi' 'EAAaSos; 

Ay. 'ATrtSaroi» djuc^i 7T0Tap.bv iv ^6Cas bpois. 

KA. eKeto-' aTrd^et o-?/r e/A?/y re iTapdivov; 

Ay. K€Cv(a pi.€Xii(T€L TavTa, rw K€KTi]p.ivu). 7^5 

KA. dAA' €VTvyoiTi]v. tCvl 8' ey ripipq. yajx^l; 

Ay. oTav o-eATjr?;? evrux'/? f''^^?? kvkXos. 

KA. T7poTi\€La 8' 7/8r7 TraLbbs €(T(f)a^as 6€a; 

694 (rt/viirxafei Porson : ((ruz/Krx»""'^? anonymus) : crvvKTxavei P^ : 
(Twavicrx^'' ^ ^ • cui^ai^ifrxeToi L^ 696 5' oiroiov Porson : Se iroiov 

L P 700 To Elmsley : toD L P 701-738 paragraphos praef. 

L P 704 i^ L P 705 irriKeiov L P 706 c^Kiadat Porson : 

olKe7a-eat L P 709 fideot Musgrave : /j.de7i L P 710 (To<pc»Tfpois 

Musgrave 716 fvTvxeiT-nv L P : corr. Portus SJ9 ETPiniAOT 

Ay. /jieAA.w Vt ravTj] kul Kad^(TTa\xev Tvxij' 

KA. KaTretra SaiVeis roi/s ya/iAOu? €S vaTepov; 720 

Ay. ^vo-as ye OvfxaO^ a/xe XP'/ ^So-at ^eotf. 

KA. ^jitets 8e OoCvqv ttov ■yvvai^l Oi^a-ojjiev; 

Ay. cy^aSe Trap' iVTTpvyLVOLcnv ^Xpydiav TrAarat?. 

KA. /caAws avayKaLco^ re* crvvev^yKot 5' o/xcos. 

Ay. oto"^' oSv o 8pao-oy, 2» ywat; TTiOod 8e //.ot. 725 

KA. rt xpijna; Tret^eo-^at yap ddL(Tp.aL rriOev. 

Ay. ^//et? /xei' €vddb\ ovirep ia-Q^ 6 vvpLcfiLos. . . . 

KA. fXijTpb^ TL x^pi-^i ^pd(T^6\ a e/xe hpav xpe(av; 

\y. €Kbco(TopL€V o-j/i' TTOtSa Aavdthoyv fx^Ta. 

KA. i]pM9 Se TTov xpi] Tr\viKavTa Tvyxdvetv; 73° 

Ay. x^P^'' ■"■po? "Apyos iTapOivov^ re r7//xe'Aet. 

KA. AtTToiSo-a 7rat8a; rts 8' arao-^j/o-et (f)\6ya; 

Ay. eyoj Trape^oo ^ws o vvpL^LOL^ TrpeVet. 

KA. ov)( 6 v6[xos oSros ov8e cfiavX.' r]yi]Tia. 

Ay. ou Kakbv (v oxk<^ c' e£o/>itAeto-0at (TTpaTov. 735 

KA. Kakbv T€Kovcrav Td}xd [x iKhovvat TtKva. 

Ay. Kal rci? y' ez; ot/cw /x?/ piovas etmt Kopai. 

KA. oxi^poto-t TTapdevSxTL (f)povpovvTaL KaAws. 

Ay. ttlOov. KA. //.a rl/y dvaa-crav ^ApyeCav Oeav. 

ekOoov 8e ra^co TTpdcra-e, Tav 8o'/xot9 8' eyci, 74° 

[a ^pT/ TTapeXvaL vvp.^LOLa-L TTap6h'OLs.] 

Ay. oX[xoL' fxdTrjv 17^', eATrtSos 8' dTT€a(f)dky]V, 
e^ 6]X]xdT(i)V hdfxapT* aTToa-TilKaL ^e'Aoj2'. 

719 fxeWco eiri P: 7' suprascr. /> 720 es L^ P^ : gij LP 

721 a;U€ XP»; Porson : a ju' expV" L P : ajrfp ix exp^" ^^ P^ 722 e-fiao- 

/j.ev'] Saiffofjifv Nauck 724 KaXus 5' P : KaKws Heath : (pav\ws Weil: 
Kd\cps fv ayKvpais re A. Palmer ffvfeveyKai L P : corr. Ludv. Din- 
dorf 726 veieeffeai'] ai in ras. / eWtff/j.ai L P : eWifffj.' eK L^ : 

eieiff/xeffed ffoi Hermann 727 bis scripsit P, alterum deL p 

728 a /i€ LP^ : av fxe P 731 &pyovs P : corr. P^ irapeevwv 

Hervverden 734 ohhe (pav\' rjynrea Tucker : ffv Se <\)av\' i)yi} 

rdSe L P : wSe </)aOA.' Stadtmueller : /c&t ffv (pav\' Musgrave 736 /j.' 
Markland : 7' L P 739 super jj.a. scr. ov L eeov Wecklein, cl. 

Tro. 23 740 Sf] ye L^ 741 del. Monk : vvu<piois *; irapeevois 

Nauck 742 7)^0 LP: cf. lon. 572 I<MrE\EIA II EN ATAIAI 

iro(f>[^oiJ.aL 6e kuttI toIctl (liiKTaTOLs' 

Tex.va^i iTopc(u), TravTaxff VLKoofxevo^i. 745 

0//COS 8e (Tvv KdXxavTL tS> ^iojttoAw 

KOLvff t6 ttJs 0eo£! (f>LXov, efxol 8' ovk evTvxt^', 

i^evTTOpija-oiiv et/xt, fxoxdov 'EAAd8os. 

Xpj; 6' ei' b6fjL0L(rLV avbpa tov (ro(f)bv Tp€(f)eLV 

yvva^LKa xp'?o"rjV' Kaya^r/y, ?*/ /z?/ Tpi(f>iLv. 750 

Xo. ?/£et 8?/ ^Lp.6evTa Kal [""^P- 

8tms apyvpo€Lb€LS 
ayvpLs 'KWaviov (TTpaTLas 
ava. T( vava-LV Kal avv ottAois' 

"lAtoi' 6s ro Tpotas 755 

4>ot/3?/toy 8d77e8oi', 
rdy KaordrSpay iV dKOVco 

pLTTT€LV ^avOoVS TTkOKapLOVS 

XAa)po/co'/jia) (TT€(f)(xv(i> bd(f)vas 
Kocrp.r]deLaav, oTav deov .760 

jxavT^crvvoL TTvevcrujo-^ dvdyKaL. 

(TTda-ovTaL 8' eTrt TTepydpicov {^difT. 

TpoCas dix(f)L re retx?/ 
Tpaie?, ora?- x*^^'*^^^'^'^ "Ap?/? 
TToVrtos evTTpiopoLo TrAdras 7^5 

elpecTLa ireAd^?/ 

2lixovvtlols dxerots, 

rdy rwi' ey aldepL hLcrcriav 

ALoa-KOvpcov 'KXevav 

746-748 del. Monk 747 Koivrj del. L^ <^iA.oj' L P : <pi\ov y' 

L^ P2 748 'e|ei/irop77(ra)j' scripsi : il***op^(rwv L P : jo-t in rasura 

add. L- P^ ve\ l p : 1 ex e factum in P /j.6x6<cv P : corr. /> 749 sq. 
delebat Hartung 750 ^ ^t; yafxuv Hermann 754 ava] <tvv 

suprascr. L^ j/auo-1;' P: vaval L 755 es hic P^ 759 x^opo- 

KSfiov Fritzsche 761 ■ko.vtoo-vvoi P ivvivaoKn primitus L, ut vid. 

763 rvxT) primitus L : corr. ipse, ut vid. 765 -kovtios v. antithetico 

vix respondet evirpwpoio TrXaras Wecklein : evTrpaipoLtri {evvpdopoKf 

L"; irAdrais L P 767 aijxovvreio s L ETPiniAOT 

eK riptajuOD KO[x[(raL ^eAoui' 770 

69 yav 'EXkdba hopmovoi^ 
acTTTLcn Kal Aoyxat? ^A)(atm'. 

Yiepyaij.ov 8e *t>pvyu)V ttoXlv 
Xatvov^ Trepl TTvpyovi 

KVK\(0(TaS "ApCL (f)0VL(j0, 775 

kaLixoT6p.ov K€(paXas 

o-Trao-as {YldpLV 'ArpetSas,) 

■nipcras KaTaKpas ttoKlv, 
^j/o-et Kopas TTokvKXavTovs 

odjxapTd re YlpLapov. 780 

a 8e Atos 'EAeVa Ko'pa 

-oAvKAavros eSetrat 

TTOa-LV TTpoKLTTOVCra. 

lxi]T e/xot 

/x7/r' e/xoto-t t^kvmv t€kvols 

eATTts a8e 77or' eA^ot, 785 

otW at 7To\.v-)(^pv(roL 

Avbal Kal 'i>pvya>v dXo)(OL 

oTT/o-ovo-t Trap' to-rois 

lxv6eva-aL rdb^ es dAA7/Aas' 

Tt? apa /x' €V7TXoKdp.ov Kop.cii 79° 

/5{;/xa baKpvoev Tavvcra^i 

iraTpLboi oWvfxevas dTroAcortet; 

8id o-e, rdi; KVKyoy SoAtxavx^^''^^" yovov, 

~,~ti Sopnrovaiv Kirchhofif 773-783 del. Hartung 774 AaiVous] 
suprascr. ai et in inarg. opa L- : fortasse voluit Aatvalovs, h. e. \aiv4ovs 
775 "Apei] Spa) fortasse primitus L (povlcii'] (poiviw P- 776 Kaifxo- 

t6/j.ov Kf<pa\ai scripsi : AaifjLOTOfjLovs Ke(paAas L P \ai/j.-nT6fj.ovs P^) 
777 Udpi.v 'ATpfiSas ex. gr. scripsi : noXiffiia Tpoias LP: cf. 773 
779 iro\vK\avTOvs Musurus : iro^vK^avaTovs LP 782 Tro\vK\av<rTOS 

primitus L fSfTTai Musgrave : eVeTToi L P 784 TiKvoi.ciiv L- aut 

fortasse L 788 sq. <TTT]aovai et fj.v9^vcTai suspecta : fjLvdevovffai 

Matthiae : cf, lon. 196 790 evir\OKd,uov Musgrave : ev-ir\OKdfiovs 

L P 791 (ivfjia Hermann : tpvfLa L P SaKpv6fVT' ayvcras P" 

792 oWvufvas Erfurdt : ov\ofjLevas L P 793 yovav Bothe 14>irENEIA II EN ATAIAI 

eTVX^v» [A?;8al opvidi Trra/xej-w 795 

Aios 6t' rikXdxOrj 6e//a9, dr 

ev 8e'Aro ts VlLcpCcTLV 

IxvdoL Tab^ es dvdpa)TT0V9 
ijvcyKav TTapd KaLpov aAAco?. 800 

AXIAAEY2 

TTOV t5>v ^Axoll&v kvOdV 6 (TTpaTri\dTr]s; 

Tis av (f)pdaei.€ Tipocnrokojv tov Y\r\Xi(as 

^riTOvvTd VLV Trato' €v ■nvXais WxLXkia; 

ovK e^ lcTov ydp p.4vop.ev EvpLTTov 7re'Aas. 

dl /xei' ydp 7]ix(ov, ovt€s d^vyes yc'i[j.cov, 805 

otKOVs €pri{xovs eKXtTTOVTes evOdbe 

6d(Taov(T' ctt' aKTal^i, o\ 8' e)(opres ivvihas 

d~aLbeS' oijToo heLvbs ep^-iTeTTTcoK epcos 

Trj(The (TTpaT€La9 'EAAd8' ovk dv€V Oeaiv. 

TOvpLov p.\v ovv bUatov e/xe Xiy€LV xP^^r, 810 

aAAos 8' 6 xp^C^^v avTos vTrep avTov (ppdcrei. 

yrjv ydp Xlttojv 'i>dp(raXov rjhe IlrjXea 

p.€V(o 'm AeTrrais TaKTLti' EvpLTTOv TTVoals, 

Mvpp.Lh6vas Lcryjjyv o\ 8' aet TTpo^rKeLfxevoL 

AeyoDo-'* 'AxtAAeC, rt fxevoixev; tt6(tov \p6vov S15 

er' €KfxeTprj(TaL xpr] TTpbs 'lAtou aT6Xov; 

795 erux* primitus L 795 sq. A^5a delevi : iis tnicfv Aj;5a or' 

Elmsley : dis ervxf AT]5a (fj.iye7cr') opvidi icraiiivw Scaliger opviff 

iTTTa/xeVco L P 797 dAAax^'? L P 798 TriepiVi L P (Trieporffi 

primitus P) 802 rhv L- P' : Tciiv L P 804 fuplinrov P WAar 

Barnes : iruAas L P : iri/oas ; Hermann, cl. v. 813 807 aKTa7s Marl<- 
land : d/crdj L P 807 sq. fortasse aut ot S' exo^^f^ (iji-iSas kuI Tra75as 

(Musgrave) aut 01 5'exoj'Tes evviSes &TraiSes {• ctiaiit qiii liabent soli et 
orbi stuit') 808 fortasse iaTreirTajK^ 809 'EAAaS' Scaliger et, ut 

vid., L : cf. Soph. O. C. 942 : eAAa5« 7' L^ P 812 : <^dpaa\ov P- : 

(papadKiov L P : fortasse <l>opoaAi5' post h. v. in P tres Hneae vacuae 
813 ratcriS' Blomfield : TaTaSe y' LP evpiTrov L^ : evp'nnrov LP 

Trvoars] TrvAaiy Hermann. cf. 804 814 ot 5' Monk : 0'/ yci' L P, fortasse 
recte 815 iroaov Monk (ex apogr.) : -koIov LP 816 nphs 'iXiov 

L P : trphs "Wiov L- P^ : tov 'iKiov England : fortasse trphs adverbium est ETPiniAOT 

8pa y , et Tt Spacretj, ?/ a~ay^ oiKabe arpaTov, 

Ta tQv 'ArpetSwy ju.?/ fxivMV )w.eA.Ai/juara. 
KA. S) TTal Ocas NT/pf/Sos', ivbodev koyoiv 

tS>v (Tiov ciKovcracT k^^^rjv TTpo Sco/udrcoi'. 820 

A)(. S» TTOTVL alb(as, r?/i;8e rtra Aeyo-fro) Trore 

ywaiKa, ixop(pi]v €v~p€nf] KeKTi][xiv)]v; 
KA. ov Oavpid a 7//xas dyroeti', ot? /;i)) ~dpos 

TTpocrijKes' alvca 8' ori crej3eLS t6 crcocppoveu'. 
A\. rts 8' ei; rt 8' i^A^es AarGtSw?' es (rvAAoyoj-', 825 

yi)!'?/ Trpos dvbpas dcmLcnv ■ne^payp.evovs; 
KA. Ar/8a? p.ev el\xL Trat?, KA?jratp.7/(rrpa 8e' ]xol 

6vo]xa, TTOCTLS be ixovcttIv ^Aya^xe^xvcov dva^. 
A)(. KaAw? eAe^as ey ^pa^el Ta KaipLa. 

alcryjyov he ]xol yvvaL^l crvixj3dk\eLv Xoyovs. S30 

KA. ixelvov — rt cj^evyeLs; — be^Ldv t epLJj )(ept 

cnjva\p-ov, dpx^V }J-o.Kapiav vv]xcf)evpi.dTU)v. 
Ax- rt </)?/j; eyco crot be^Lav; alhoL]xe&' av 

\\yap.ep.vov', et \f/avoL]xev (Lv //?/ /iot dejXLS. 
KA, ^e'p,ts \xd\LcrTa, ti]v e]xi]v eTret ya/xets 835 

TraiS', S deds ttol TTOVTias ^r]pi]ibos. 
A^. TToiovs ydfxovs (p^ps; dcpacria ]x eyjeL, yvvaL' 

et 1X1] TL TTapavoovcra KaLvovpyeLS Xdyov; 
KA. TTacTLV Tob' ep.~e(pvKev, albeLcrOai cpiXovs 

KaLVOvs opcacTL Kal yd]xov ]xe]xvi]p.evoLS. 840 

A)(. ovTTcaTTOT e]xvi]crTevcra ~aXba cn]v, yvvaL, 

ovb^ e^ 'ArpetSwz' ?/A^e' poL Xoyos ydpoov. 

817 5pS 7' P- : 5pa L P: 5pa5' Fix 8 1 8 jueA.i7^aTa P- 8xg vripr]- 

iSos L P 823-853 paragraphi pro notis in L 823 oTs Nauck ; 

ovs L P 824 TrpoariKes Nauck : irpocTi^ris L P- : Ttpofff^-ns &;/ L^ P : 

7p. /caTelSej manus p non alias obvia nisi forte in Danaae fragmento 
825 Tis e? Bothe 828 fj.01. '(TTiv L P 831 ix^^vov Valckenaer : 

Seiybv L P T Markland : 7' L P 832 fxaKaplwv Markland 

833 aiSovyuee' P 834 i\,axjOLfjiev &r wj' L P : h.v deL p vel P^ 835 ya- 
ixots L P : corr. p 837 <pT^s Barnes : f<pri(rd' L P 840 fj.ffj.vr]/xf- 

vovs ed. Commelin. I<MrEXEIA U EX ATAI/^I 

KA. tC bfjT uv di]; (Tv i:d\LV av Auyovi iixov^- 

davfiaC' ^IJ^ol yap davfxaT^ eo-rt to, Trapa rrov. 

A)(. ctKa^e* Kotvov eorty eiKa^ety Tabe' 845 

a/x^co yap ov \j/€vb6fjt.€da rotj Aoyot? tfrojs'. 

KA. dAA' 7] TTi.TTovOa bavd; p.v>](TT€Vu> ydp.ovi 
ovK ovTU^i, W9 et^aa-Lv aibovp.aL Tdbe. 

A^. lO-tOS €K€pT6[J.J](r€ Kdp.€ KOL (T€ TL9. 

dAA' d/xeAta bos avTu. Ka\ (fjavkcoi (fjepe. 850 

KA. X^^P' ^^ y"P opOols opLixacTLV CT^ eV elaopGi, 
\l/€vbi]s y€vop.€vi] Kal Tradov^r^ dvd^La. 

A)(. KOt fTOt Tdb^ €(TtIv €^ €IXOV' TTOCTLV b€ (TOV 

aT€L)(^(i> [xaT€V(T(ov rwi'6e b(u[xdT(ov €(T(tj. 

Y\p. Zj $€v\ AtaKOu y€V€d\ov, ]X€U'ov (h, CT€ TOi Aeyo), 855 

Tov deds y€ywTa Tralba, Kal (T€, ti]v A?/Sa? Kopi^r. 
A)(. rts Ka\S)V TTvkas Trapot^as; w? T€Tapj3riK(hs Kukeu 
Ylp. bovkos, ov)( ajipvvo]xaL rw8'* ?; tv\i] ydp ovk ea. 
A)(. TLvos; €/xos \x€V ovyj.' yuipls rd/xd Kat ^\ya]X€p.vovos. 
V\p. Tijn-be Trjs -ndpoLOev oXkoh', Tvvbdp€(o bdvTos 7rarpo's-. 860 
A)(. €(TTa]X€V' (f)pdC\ et rt XPvC^'-^' ^^' P' ^7reV)(es ovv€Ka. 
Y\p. 1] ]x6v(a Trap6vT€ brJTa rato-S' €(l)€(TTaTov TTvkaLs; 
Ax- &)s ix6voLv Ae'yots dy, e^w 5' eA^e (Ba^rLkeLcov b6]xu)V. 
Ylp. u) Tvxt] TTp6voLd 6' TfpLi], (T(/)(Tad^ ovs eyo) ^e'Aco. 
A)(. 6 Ao'yos €S piikkovT tay wo-t/T \q)6vov' e)(et 8' oy/coi' 
rt;'d. 865 

KA. Se^td? e/cart //?/ ]X€kk\ et rt /xot )(pr/'^ets Ae'yet2'. 

844 TOTrb troD Dobree, cf. 1214 : fortasse (roD irdpa 846 •yctp 

€i//eu5o/i60a apogr. Paris. 847 ^ L P 848 (oUaaiv suprascr. L- 

850 o^eAia P'^ : afj.e\eLa LP 851 o"' om. LP : add. P- 855 sqq. 

nPE2BTTH5 Markland : eipairwv L P 856 <S ai Markland : ws ai 

L P 857 TfrapPrjKhs England 858 rSiS"] to'5' suprascr. L- 

oi/K apogr. Paris. : fi ovk L P 860 T7jo-5e Trjj L : raivSe tSiv P 

862-865 paragraphi praef. in L P 862 irapovTf Bothe : irdpoidev 

L P Ta?o5' L : Trary 5' P : TroT 5' P= vel fi 863 fiSvoiv Mark- 

land : /novois LP fiaaiMKuv Matthiae 864 awaad' Musgrave : 

awaaa' L: adaas P: aSiaov p 865 &j/ &aii{^^ avoiau Markland- 

IxiWovTa awan Monk 866 ueA.\' L- : jueA' L P ETPiniAOT 

17/3. oXcrda biJT ^ix, octtis ojv crot koI t€kvois evvovs ecfivv; 

KA. oiba a- ovt eyco iTakatov h(i>\xaTu>v e^xGiv XaTptv. 

Yip. x^J^Tt jw.' iv Tals (ratcrt cf^epva^ts ika/Siv ^ Ayap.ipLVMV 

ava^; 
KA. ?]K6es ds "Apyos /xe^' ///iwi-' Kal €p.os rja-O^ det ttotc. 870 
Up. (S8' ex^i- KoX (Tol pt^kv tvvovs elfjit, a-Q> 8' rjaaov TToaret. 
KA. e/cKaAvTrre z^Ci' -tto^' ^//ty owrtra? keyeis koyovs. 
Tip. TTatda ai]v 7rar7/p 6 cpvcras avT6\up p.ikket KTevelv. 
KA. 770J9; aTTeTTTva^, cb yepate, ixvdov ov yap ev i^porels. 
Xlp. cf)aa-ydvio kevKTjv cf)ovevcov Trjs TakatTTu>pov bep->]v. 875 
KA. S} Tcikatv eyd). fxepiy]vm apa Tvyxdvet iToa ts; 
11/). dpTi(pp(i)v, 7Tki]v es ae Kal o-i]v TTalho/ tovto 8' ov 

cfypovel. 
KA. eK Tivos koyov; Tts avTov oviTdy(t>v dkaaTopdiv; 
Vlp, 6ea-cf)a9\ w? ye cf)r]at KdA)(a?, tz^a TTopevi]Tat aTpaTos. 
KA. 770 1; Takatv eyco, rdkatva 8' rjv 7TaTi]p fxekket KTeve^tv.^So 
Tlp. Aapbdvov Trpbs b(i>fxad\ 'Ekevr]v Mevekecos 077009 Ad/3?/. 
KA. ets dp' ^l(f)tyevetav 'Ekevr]s voaTos r]v iTe~p(j)}xevos; 
Ylp. TrdvT exets- WpTep.tbt 6va-etv -aiba ai]V fxekket 7TaTi]p. 
KA. 6 oe ydfxos rtV etxe iTpocfiaatv, w /x' eKOfxtaev ck b6f).(i)v; 
Ylp. "v dydyots xaipova^ 'A)(tAAet 77at8a vvfxcf^evaovaa 

ai]v. 885 

KA. 0} dvyaTep, iJKets eiT^ 6kedp(a Kal av Kal fxi]Ti]p aedev, 
Ylp. otKTpd 'ndax^Tov bv ovaaf betvci 8' Wyafxefxroov eTki]. 
KA. o"t\ofLat Tdkatva, baKpV(j)v r' ofxp.aT ovKeTt aTey(t). 

867 8^t' e/t'] S^To IX Porson : briTa y U P2 : 5^6' L P 868 tto- 

kaihv Musurus : iraXaiwv L P 869 jx eV rals in rasura L- : ixf toIs 

P : 5^ yuf ■'■«'y ut vid. /> (ra?(n L^ : (ra7s L P 870-896 para- 

graphi pro notis in L P 870 €('$ L^ : «s L P Koi ifMhs L : Kal 

i/jLol P 872 ;/i}j/ L P : se(d suprascr. Sr; (i. e. vvv) L^ AeVeis] 

(TTeyfis F. Gu. Schmidt 873 Krevuv Elmsley : KTaveTv L P 

876 &pa L P 880 KTfvuv Elmsley : KTaveTv L P 881 Xd^r, P^ : 

\d0oi L P 884 TiV" elx* ■''V Trpo^pcKnv P- vel /> «^ Musgrave : 

^ L P 4k6/j.l(t' L P 885 (iyayojs Blomfield : aydyr]s L P 

vvfi(pevov(ra L P : corr. Barnes 886 Kal av Musurus : koI err? L P : 

«•al erasum in L 887 5u' yvre Wecklein 888 SaKpva>vP(ye\P^): 
SoLKpvov L^ : SdKpv L et fortasse P t' oYuaT Tucker : ydfiaT Hense 

(TTfyco L P : (TTeya //> laMrEXKIA II E\ ATAIAI 

11/). eiTre/) aXyavov tu TtKnov aTipoiMevov, oaKpvppoei. 889 

KA. (tv b€ Tdb\ u) yepov, iroOev (f)rj<i dhivat. 7re7ri)o-/^eVos; 

11/;. hikTov a)X"V'/'' (l>^P<^v crot Trpos to. irplv y(.ypa\xpAva. 

KA. ovk (u>v 1] ^vyK(\evu>v rralh'' aytw davov^evr]v; 

l\p. 1X1] ]xh' ovv dyetv (f)povb)V yap €Tvx€ (tos ttoVis ror' eS. 

KA. /carct Trdis (f)€p(t)v ye SeAroi^ ovk i]xol bibo)s kajifXv; 

\\p. MereAecos d(f)(Cked' rjjxds, os KaKoiv rwrS' atrios". 895 

KA. S) t^kvov Ni]pf]bos, S) TTal \'\r]k^(»)s, Kkveis rdbe; 

A^. eKkvov ovarav dOkiav cre, to 8' e/iw oi (f>avko)S (f)€po). 

KA. TratSci //ou KaraKreroro-t crots 8oA(«)0"arres yajxois. 

A)(. jX€[X(f>oixaL Kayot) TToo-et o-w, kovx aTrAws ovrca (f>epo). 

KA. ov/c kTTaLb€(T6r](To\xaL ye Trpocnreaeiv to aov yovv, 9°° 
6vi]t6s e(c ^eas yeywra' rt ya/j eya; a-fjxvvvoixat; 
7] tCvos aTTOvbaaTcov /xot jxdkkov i) TeKvov irept; 

dAA' d]xvvov, S) Oeds Trat, Trj t e/x?j bvaTtpa^tq. 
Trj re kexdetaj] bdfxapTt af] — {xdTr^v \xiv, dAA' 0//C09. 
o-ot KaTaaTe\f/aa^ ey(a vtv i]yov o)S yafxovjxevrjv, 905 
rOi/ 8' eTTt a(f>ayds Kopi.t(o)' aol 8' wet8os t^erat, 
oo-rts ov/c ■Ijfxvvas' et ya/3 /^7/ ydpLOtatv e(vyr]s, 
dAA' eKkr]dr]s yovv Takaivi]s Trapdevov (f)ikos TToats. 
TTpos yevetdbos (o^e), TTpos ae be^tds, TTpos fxr]^ 
Tepos — 
ovofxa ydp to aov //' aTrcoAeo"', (h a' dp.vva6eiv 
Xpecov — 91° 

oiiK exo) fto)]xov KUTa^pvyeiv dkkov i) to aov ydvv 
ovbe (f)ikos ovbels yeka [xof Ta 8' Wyafxefxvovos /cAwet?, 
(i)]xd Kal TTdvTok]x' d(f)Lyfxat 8', cuaiTep elaopas, yvvr] 

889 (TTepo/j.euov, SuKpvppoei Weil : (TTepo/ji.fvriv SaKpvppoeTv L P 
890 ireirvanfvo? L- P* : TreTruc^tieW L P 895 ts twv KaKwv L P : tuv 

del. U P2 (vel / P^) 897 cre] -ye P^ 899 del. Hennig 900 for- 
tasse KoiiK 901 yeyu>Tos ut vid. L^ 902 i^ Porson : eirl L P 

/uoi a-irovSaa-Tfov L P ; trai. L" P- vel /^6 906 "(sTai primitus P 

907 ^rj] ov Wecklein 909 (xe, -npos ae Markland : Tvphs aris L P 

Tvphs i.L7]Tfpos L : Trp6s T€ ixTjTepos L" P 910 a.,uvvci6etv L P 91 1 &\- 

\ov L : aA.A' P 912 ye\a'] ■KeXas i\Lirkland ETPiniAOT 

vavTLKov (TTpaTtv}x' avapxov KaTrl toIs KaKols Bparrv . . . 
Xpi^a-ifjiov 5', oTav 6ek(i)au>. ijv be roAju.?J(T?/s (tv p.ov 915 

X^dp V7T€pT€LVai, (T ^O- (LcT p.€d^ ' d h\ \X1], OV (T€(T(^(TlX€6a. 

Xo. beivov To TLKTi.LV Kal f/)epet (pL\Tpov )ueya 
Tiaaiv re koivov oo(t6^ vTt€pKap.veLV t^kvoov. 

A\. V\}/7]k6(f)p(tiV p.OL 6vp.0S aXptTClL TTp6(T(X)' 

€TTL(TTap.aL 8e tols KaKOL(TL T acrxo-kav gao 

/lAerpicos re xaLpeLV Tolcnv €^oiyKO)iJ.€VOLS. 
k€KoyL(T]i.ivoL yap ol TOLoCb^ elcrlv ^porav 
6p6u>s bLa^ijv Tov (iiov yvcafxrjs fx^Ta. 

iCTTLV fxev ovv ?z'' i)bv fXT] Xiav cppov^lv, 
€crTLV 8e xa)~ov xpi']crLfxov yvcofxifv ex^ew. 9^5 

eyo) b\ (V avbf^ds evcT^iiecrTdiTov Tpacpds 
Xeip(x)Vos, €fxa6ov tovs tp6ttovs cnrXovs e}(eu'. 
KOL rot? 'ArpetSat?, r]v fxev TjywvTaL KaAws, 
77etcro'/ie^', oTav 8e p.r] Kakois, ov TTcicTOfxaL. 
tiAA' h'6ab^ iv Tpoiq r' (\ev6^pav (f)VcrLV 93° 

7Tap€\o)V, Aprf To KaT e/jte KO(Tfxr](T(x) bopi, 

o-e 8', Z) (Tx^TXLa TTa6ov(Ta TTpbs t5)V ^tArarcoi', 
a bi] KCLT avbpa yiyvcTaL veaviav, 
toctovtov oXktov Trept/SaAwy KaTacrT^Xco, 
K0V7T0T€ Kopi] cTi] TTpos TTaTpos a-(f)ayr]0-(TaL, 935 

e/xj/ (fiaTLo-^iTrr''' ov yap ifxiTX^K^LV TrkoKas 
eyob Trape^co o-w TToVet Tovfxov befxas. 
Toijvofxa yap, et /<at fxi] cribrfpov ijpaTO, 
Tovfxbv (f>ov€var€L TTalba a-i]v. to 8' ainoy 
■jroVt? o-6s. ayvbv 8' ovk^t eo-rt o-wpt' e/xo'y, 94° 

916 ffffftianiO' . . . (Tiaw(Tij.i6a L P 919-974 aliquot locos in hac 

oratione interpolatoribus tribuunt vv. docti, praesertim 919-925, vel 
saltem 922 sq., 932-934, 946 sq.. 952-954, 962-974 : frustra, me iudice 
920 «7riVTa,uai Musgrave : fTriffTaTai L P 922 sq. Choro trib. L P : 
corr. Burges flal vel eitn L P 929 011 iTeia-ofj.ai L- : ov iTeiao/jLfBa 
L P 931 "Aprj suprascr. Spei in textu LP rb Brodeau : Toi L P 
932 vadovaa ax^rXta Barnes 935 ovnoTe England 938 ual /xri 

Musurus : ^ut; kuI L P T)paixy)v Nauck : cf. v. 920 940 ayvhs P M)irENEIA II EN ATAIAI .^^f 

ei 8t' e/x' oAetrat Sici re rovs e/xovs ya/xovs 
?; 8cim T\a(ra kovk aveKTa TrapOiVos, 
davfxacTTa 8' wj dra^i' i]Ti}xa(r\xivri. 

eyoj Ka/cto-ro? ?]z^ ap' 'Apyeiwr dr?//;, 
eycb 70 fxrjbev, Mere'Aecos 8' ei^ avhpacnv, 945 

wj 0T))(t n?]Ae'a)s, dAA' dAdo-ropos yeyws, 
etrrep c^orevet Tov[xbv oyo/xa o-oi Troaei. 
fxa Tov bC vypwv KVfxaTwtv Ttdpafxixivov 
N?7pe'a, (f)VTovpyov 0e'ri8os r/ /x' iyiivaTo, 
ovx a\//^erat o-^s dvyaTpos ^AyafX€fxv(ov ava^, 95° 

ov8' eis aKpav x^v'' ««^o-Te 7rpocr[3aX€lv 7re'7rAots' 
?/ 2t7rvAos eo-rat ttoAi?, opi(Tfxa (3apl3ap(t)v, 
o6ev TT€(f)VKa(r^ ol o-rpar?/Adrai yevos, 
4>^tas 8e Tovvofx ovbafxov KeKA^jo-erat. 
TTiKpovs 8e irpoxvTas xipvi^as t kvap^^Tai 955 

KdAxas 6 fK<xvTis. rts 8e fxavTis eV/r' dn/p, 
os oAty' aXi]6i], -noXKa 8e \j/evbrj Ae'yet 
ruxwr, oray 8e /x?/ rvx?/j 8totxerai; 

01» rwz; yd/xcoi' eKart — fxvpiai Kopat 
6rfp5>(n X^KTpov Tovfxov — etp?/rat ro'8e" 960 

dA^' il/3ptz; es ?//xd? vj^pKT ^Ayafxifxvoov ava^. 
XprfV 8' avroy atrety Tovp.ov ovofx ifxov Trdpa, 
6-qpafxa TTat8o's* ^ KAuratp,?jo-rpa 8' e/xot 
fxdXicTT €TreC(r6rf 6vyaT€p' eKbovvai, Trocret. 
e8a)Kd rdy "EAAr/o-ti', et -Trpos "lAtoy 9^5 

iv ra)8' €Kafxve vocttos' ovk rfpvovfX€6^ av 
To KOLVOV av^eiv &v p.eT ecvTpaTevofxrfv. 

945 8' suprascr. L : t' L P 947 e^Trep Musurus : ocrirep L P, sed 

teste Prinzio oa in ras. in P (poyfvffei Schaefer 952 /ii.4ya, 

Tr6\i(Tixa Markland : it6\is, epfi(T/jLa Hartuiig 954 ^fliaj 5e toxjvoix 

Jacobs : (pQia Se tov/x6v t' L P : t' del. / 955 evdp^eTai Musgrave : 

avd^iTai L P 959 ov Lenting : ^ et 7] L : ^ P yd/j.wv Canter • 

ya/iovvToiv L P 961 es delebat Hartung 963 5e /loi L P 

964 sKSovvai L P, sed e/c fortasse postmodo inseruit pse L 965 e- 

dwKa Hervag. secunda : i5wK( L P t' &«' L P ETPiniAOT 

vvv 8' ovb^v dfXL, -napa Oe toIs crTpaTrjkdTai^ 
iv evixapel )ue bpav re Kal p.i] bpav KaKUis. 
TCL-x^ eirrerai (Tibrjpos, bv Trplv es <i>pvyas 970 

k\6dv, "^(fiovov ktjXlctlv ai/xart+ -yjpavG), 
d Tts fJLe Ti]v (ri]v dvyaT€p' €^aLpi](reTaL. 
a\y ^o-v)(«C<^' Oebs iyu) TTe(f)rivd (tol 

]X^yL(TTOS, OVK SiV d\)C O/XWS y€V1](T0]XaL. 

Xo. iXe^as, S) TTOt nj;A.e'co9, (tov t d^La 975 

Ka\ TTjs (vakias bcup.ovos, o-e]xvTjS diov. 
K\. ^eC" 

TTct)? az^ o-' eTTaLvecraLixL /li?/ Atay Ao'yotj, 

/X7j8' evbeijs T0O8' d7To\icraL]XL ti]v xdpLv; 

alvov]X€Vot yap ol dyadol Tpoirov tlvcl 

]XL<T0V(rt Tovs alvovvTas, i]v alvw(r^ dyav. 980 

alcryyvoixat 8e 7Tapa(f)€pova olKTpovs koyovs, 

Ibia voo-ov(ra' o-v 8' dvoaos KaKGtv €]xS)V. 

dXk' ovv exet rot cr)(r]fxa, Kav dTTOiOev 7/ 

dvi]p 6 xprjaTos, bvcTTVxovvTo.s ctx^eAea'. 

otKTtpe 8' i]fxds' otKTpd ydp TTeTTovOa^xev 985 

57 TTpi^Ta ]xiv cre yafxlipbv olr^Oeta-^ ex^'^» 

Kevr]v KaTi(Tyov eXiTLb'' etrcz crot Ta^a 

opvLs yivoLT dv toI^tl fxeWovcTLV ya]X0Ls 

6avov(T e/xj/ Trats, o cre (pvkd^aa6aL \pe(dv. 

aAA' eS /xey dpxot? elTras, ev be /cat reA?;' 990 

crov ydp 6e\ovTOS TraLS ep.r] croo6r]aeTaL. 
jiovKr] VLV LKeTLv abv TTepLTTTV^aL yovv; 

d7Tap6evevTa ]xev Tah*' et 8e' o-ot ^OKei, 

968 5e Hermann : 76 L P 969 ^e Tournier : re L P KaKuis 

Kirchhoff : koAws L P 970 (riSripos L^ P^ : ffiSripov P et ut vid. L 

971 aijj.aTi'] fortasse al/LLaT\v, si forma sana cf. Arist. Color. 797^ 6: 
"EWtjvos Herwercien 978 /xrjS' Dindorf : /xtit L P erSerjs L- : 

ipSfws L P ToCS' Markland : fj.ri toCS' L P /utjS' eVSecDs ttou Sio- 

\4aai/xi Weil 979 dyafiol L P : 0/ add. /> 980 ^v'] iav p 

985 cf. El. 672 981 ■Kpo(T<pipov<i Hartung 982 KaKwv y' 

LP : y del. Musurus I'I»irRNEIA [I EN ATAlzlI 

ij^et, ht aiOoDs uixjx i^ovcr' kX^vOepov. 

ei 5' ov T:apov(rr\<s Tavra Tev^ofj.at aidev, 993 

fiiviTCti KaT oi/covs* (TCfxva yap (refxvvviTai. 

ofxoo^i 8' ocrov ye bvvaTov athdcrOat y^p€(av. 
A^. (Tv fxi]T€ crifv TraiS' e^ay' oxj/iv et? (fxjfv, 

/x7/r' eis ovethos a/xa^es eKdiOfxev, yvvar 

(TTpaTo^ yap aOpoos, apyb^i lov tQ>v otKodev, tooo 

AeVxaj TTOvrjpas Kal KaKO^TTOfxovs (f)tXet. 

TrajTco? 8e /u.' t/cereivoz/re ^' 7/'^er' ei? t(rov, 

et r' ai'iKe'rei>ro?* ets e/xot yap e(rr' ayw^' 

fxiyt(TTos vfms k^aTiaWa^at KaKwv. 

ws i.v y aKov(Ta(T \crQt, fx-if \//^ef8o)? /x' kpeiv 1005 

ylfcvbr} Xiyoov 8e /cat fxdTrjv (yKcpTOfxwv, 

ddvotfXf fxif ddvotfxt b\ rjv (rdaca KoprjV. 
KA, omto (Tvz^exw? bv^rTvxovvTa^ wc^eXcSr. 
A)(. oKove 8?/ vvv, tva to Trpdyfx' exr/ /caAo)?. 
KA. rt rovr' eAe^a?; w? dKOV(rT^ov ye o-ou. loio 

A^. "^TreCOcofxeO^ ai!rtj+ TraTepa j3ikTL0v (Ppovelv. 
KA. /caKo's rts eo-rt Kat Ai'ar TapjSel o-TpaTov. 
A)(. aAA' ot Ao'yoi ye KaTaTraXaiovcnv \6yovs. 
KA. -^v\pd fxev ekirts' 6 rt 8e XP'/ ^f bpdv (ppd(Tov. 
A)(. tKe'rei>' eKetvov irpwTa fxrf KTeivetv TeKva' 10 15 

f]v 8' dvTL^aivr], Trpbs efxe (xot TTOpevTeov. 

17 yap ro \pf]Cov eirideT, ov Tovfxov \peoiV 

994 fpevdiiou post Burgesium Wecklein 995 el S' ou Hartung : 

iSov L P TaCTo L P 996 Achilli, 997 Clytaemestrae trib. L P : 

corr. Elmsley 997 del. Nauck : 998-1035 interpolatori trib. Paley 
IC02 iKfTivovre 0' Wecklein : iKfrevovTes L P 7}|6t' P- : f|6T' L P 

1003 fV avtK(T(VT(fi (vel dj/t/ceTei^TOis) 6' Weil : ei t' aviKfTevToos Nauck 
efj Nauck : ^o- L P 1005-1007 del, Conington 1007 6d.voi/j.i firj'] 

edvot fXTj primitus P 1008 tTvvex'''^ L^ P : o-wfx** L 1009 5?; vvv 

L P rxT? L P2 : rx€i L2 P lOl I -rreiedifiie' L Pl : TrdewfMfV L2 : 

Trfio-ojyUffl' primitus P : Trero-or fxfTaveis England, sed /leraCSis non Euri- 
pideum : possis irf'iffov /j.€t' oiiti)? vel ireie', uis fj.tT avTrjS : Trejflo) yuej' 
. . . ; Vitelli 1013 01 L P : ovv Markland K6yovs'] (p6$ovs Musgrave 

1014 \pvxa. primitus P 8 tj Reiske : ti L P 1016 i)v Markland : 

&!/ L P 1017-1023 interpolatoribus trib. Dindorf 1017 ^ Weil : 
efij L P : «' P^ vel p iirvefr p totius versus lectio dubia 

EUR. III. 21 ^3'/ ETPiniAOT 

yoipuv i\(ei yap avTOTi^v crMTr\piav. 

Kay(a t apLCtvutv TTpbs (pikov yiVi](Top.ai, 

(TTpaTos T hv ov ixeixxj/aLTo p! , ei ra TTpdyixaTa 1020 

AeAoytcr/ieVcos TTp<x(raoip.i p.a\Xov 1] crOeveu 

+ /(aA(Ss §€ Kpav6ivT(av [Ka\] Trpos r]hovi)v (f)i\oLS 

(Toi T av yivoiTO Kav ip.ov xwpts ra^e.T 

KA. ws (r(o(f)pov^ eiTras. hpa(TTiov 8' a (tol SoKei. 

riv 8' aS rt jxr) TTpd(T(T(ap.€v S>v eyo) 6e'Aco, 1025 

TTOv a avdis 6\j/6ixe(Tda, ttov; xPV /^' ddXiav 
iXOovcrav ivpt.lv cri]V x^V ^TriKOvpov KaKUiv; 

Ax. r]]xeis cre (f)v\aK€s ov XP^^^' <pv\d^op.(v, 
1X1] Tis CT* th] cTT^ixovaav kTTTor]p.ivi]v 
Aavautv 5t' oxAov fxr]be iTaTpSiov h6]iov 1030 

aicrxvy'* 6 ycxp rot TvvhdpiOiiS ovk a^ios 
KaKcSs aKoueti'' kv yap "Yi\Xr]cnv fxeyas. 

KA. ecTTty Tah'' apxc croi jxf hov\ev€i,v xpecoy. 
et 8' eto-t ^eot, Stxaios oov dvi]p {de&v) 
((Td\(av Kvpi]creLS' et 8e jxr], Ti 8et ttov€lv; io35 

Xo. TtV ap' 'T/xe'ratos Sta AcdToC y\tj3uos L^^P» 

jLieTa Te (f)L\ox6pov KLddpas 
(Tvpiyycbv 6' vtto Ka\ap.oea- 
crdv ecTTacTev laxdv, 
6t dva IIr]\Lov al KaAAt7rAo'Ka/xoi 1040 

8atTt 6eQv iVL IlLipihes 
Xpva-€ocrdvha\ov txi^os 

1018 avrh Kirchhoff: tovto LP 1021 ff9(uw suprascr. L* 

1022 Kol cieletum in L fortasse /foA.aJs Sf Kpavdep k^v ffj.ov x^^P^^ roSe 
ffol T tiv jfvoiTO Kal <piKoLS irphs 7]Sovriv post Stadtmuellerum 1024 ij 

L^ P- : S} L P, quo recepto fX-nas scribendum, cf. Philem. fr. 42 K. 

1025 aii T( 1X7) Trpd^QCfj.€v wv Monk : avTa /x^ Trpdffffcofxev av h P 

1026 oif Oyuefla primitus L TroO;]; tto? Wecklein 1028 <f>v\aKos ov 
Xpeos England (pv\d^o/j.€v Markland : (pvXdffffo/xfv L P 1033 fffTai 
Markland 1034 eewv suppl. Vitelli : ffv ye l : om. L P 1036 tls &p' 
v(x4vaios LP : correxi : tiV dp' vixevaiwv Wecklein 1038 Ka\a/x6eff- 
ffav L P 1039 iffTaaav L P i^ffT-qffav suprascr. L) : corr. Portus 
1040 '6t oya L'^ P^ : oTav ava. P et sine dubio L 104 1 infpi^is 4v 
SojtI diwv L P : traieci : cf. 1063 hMTExNEIA H EN ATAIAI 

ey ya KpovovcraL 

riTjAecos' e? yafxov r]\dov, 
fxeAwSotj &iTLv ax/]iJ.a(Ti. tov t AiaKibav, 1045 

KevTavpoov ev opfcn K\4ov(raL 
n?;Aid8a Kad^ vkav. 

6 he AapbavLba^, Atoj 
XeKTpcov Tpv(p-)]pLa (})i\ov, 1C50 

Xpv(T€OLo-LV a(j)V(T(Te XoLjSav 

kv KpaTi]p(x)V yudAot?, 
6 4>pvytos Tavv]xr]hr]^. 
irapa h\ \evKO(f>arj \(/(x]j.a6ov 
€L\L(Ta6]X€vaL KVKXia 1055 

TT(VT7]K0VTa KopaL ■ydixovs 
N?7p€0J9 i\6pev(rav. 

dva 0' tAdrato-t (TT€(f)av(abeL re X'^^'? [diT, 

diacros e]xo\€V t-TTTro/Sdras 

Keyrawpcoi' cTrt 6atra rdi' 1060 

6eo)v KpaTrjpd re BdK^ov. 
]xeya 8' dv€K\ayov ^H Nrjprjl Kopa, 
TTaLba o-e &€(Tcra\La ]xiya (/)W9 
ixdvTLs 6 (()OL^dba ]xovaav 
etSobs yei^mo-ety 1065 

XeCpoov €^ov6]xa^€v, 
os ij^(L x66va koyxvpca-L avv Mvp]XLb6vu)v 
do-Trto-rats llptdjixoto KkcLvav 

1044 iTri\4os L 1045 fjLe\(f>$o7s . . . ax^fl/J-a^TL Elmsley : yueAwSol 

. . . /oxrj/uafri L P 1046 d;'' vpos Hermann : possis tV 6pei 

K\fovaai Monk : K\iiovaat L P 1050 (piAo»' Musurus : <pi\iov L P 

1056 sq. ya.fj.ov5 NTjpecos Fritzsche : vr^piuis (vriprjos L^ P^) yd/j.ovs L P 
1058 (TTi(pa.v(o Ser L' 1059 /irTTojSoTos L P : corr. Gomperz 

1062 vrjprie?, ut videtur, primitus L P 1063 TrarSa o-e ©so-o-aAia 

post KirchhoiRum Weil : ira7SfS ai deff(Ta\al L P 1064 sq. 6 (poi^dSa 

piovaav Hermann : 5' 6 <po70a /xovaav hP : d (polfios 6 fiovaav t L^ P^ 

1065 yivvdaeiv Weil : y€vvdaii.s L P : yevvrjaets suprascr. U P^ 

1066 e^ov6fia(ev Monk : 4^cov6fiaaev L P : e^cov^fj.aaaevP'^ 1068 A07- 
Xripeaai P et primitus L 1069 ao-TTKTTaro-t L^ 

21* ETPiniAOT 

yoLav €KTTvp(i)(Tm', 1070 

Trept adofxaTL xpijcrewr 
oTrAcof 'H(f)a(,(TT07T6i'(i)v 

K^KOpvOlxivOS h'bvT, 6K ^fSs 

fxaTpos 8cop7/juar' e)(coz' 
0eVi8os, a rti' eriKre?'. 1075 

IxaKapLov TOTi. baCfxovi^ 
rS? evTT(XTpLbos ya}xov 
^r]pi]h(i)V ed€(Tav Trpcora? 

njjAeco? ^' vfx(vaL0vs. 

— o-e 8' eTTt Kcipa (TTiy^/ovaL KaWLKOfxav 1080 

TrXoKaixov 'Apyetot, [3akLav 
cuo-re -eTpaLOiV a~' avTpojv 

>" ikdovcrav cjpe^coi^T 
p.6a-yov aKrjpaTOV, f3p6T€iov 

alixdcrcrovTes \aLix6v' 
ov avpiyyL Tpacfida-av ovb* 1085 

ey pot/38r/o-eo-t l3ovK6k(ov, 
Trapa 8e p-aTipL vvpL(f}OK6fxov 

'I2'a)(t8at? ydfxov. 
iTov To Tas Aibovs 
7/ ro ra? 'Aperas e'xet 1090 

0-6iv€LV TL TTp6a-(0TT0V, 

6tt6t€ to fxev aaeTTTOv e)(et 
bvvaa-LV, a 8' 'Apera KaroVt- 

o-^ez^ ^i-arots ap.eXelTaL, 
^AvofxCa be v6fx(i)v Kparel, 1095 

1070 'iXidSa Trvpoiaciiv England 1073 eVSur' DincJorf 1075 tTi- 

/CTfy L^ : fTi/cTe LP 1078 NrjpjjStov Heath : vnpri^os LP: vnprjtSos 

L- P2 TrpcoTaj] r)y suprascr. L- 1080 ae S', S> K6pa Hermann 

1081 ^aXicty Scaliger : 7' a\iau LP 1082 opsun' del. Dindorf : 

fortasse e\a(pov tj cr' opelav post Monkium 1086 poi^S-qffei L P : 

corr. Dobree 1087 ^TjTtpi L P fortasse ru/K^t^/coyuoi/ 1090 exf 
Bothe : Svi^oini' ex^' L P : cf. 1093 lOQS Svvaaiv Bothe : Svva/j.ii' 

LP l<l>irENEIA H EN ATAIAI j' 5 ^ 

Kal (/x?/) Kowo^i ayu)V (ifjoToZ^i 
fxii ris 6€U)v (j)06vos eA^>/; 

KA. €^i]k6ov OLKtov TTpo(TKOT:oviJi.€vi] irocnv, 

Xpoviov OLTTovTa KaKkekoLTTOTa (TTiyas. 

(V haKpvoiai 8' ^ TakaLva 'nais ^}J.rj, iioo 

■nokkas Wicra ixiTajSokas obvppidToov, 

ddvaTov aKovaaa , bv iraTJjp ^ovk^veTaL. 
IxvT^ixriv 8' ap' eTx^ov Trkrja-Lov fi^firiKOTOS 

^Ayaixeixvovos Tovb\ os" em toIs ovtov reVi-ots' 

dvoa-La Trpdaacov avTLx evpe6ri(T€TaL. 1 105 

Ay. A7/6as ytvedkov, kv KakS» o-' e^co b6ix(ov 

i]vprix, Xv ftTTO) 7rap6h'ov \coph kdyovs 

ots ovK aKovtLV Tas yapL0vp.h'as TTpiTTU. 

KA. TL 8' €(TTLV, OV (TOL KaLpOS dvTLkdCvTUL; 

Ay. e/cTre/xTre 7rat8a Sco/xarcot* TraTpos ixiTa' mo 

ws xepvLfies TTdp€L(TLV evTp^TTLaixevaL, 

TTpoxyTaL re jddkkeLV TTVp KaddpaLov xepolv, 

ixdayoi re, 7rp6 ydixcov as 6ea iTeaeLV xp€(av. 

['Apre'/xt8t, {xekavos a^ixaTos cpvariixaTa.] 
KA. rois ovoixaaLv ixev ev Aeycty, ra 8' epya aov ii^5 

OVK ot8' oiT(DS XPV f'' ovoixdaaaav €V kiyeLV. 
X&jpei 8e, 6vyaT€p, kKTos — oto-^a ydp iTaTpbs 

TTdvToos a ixekkeL — x^""^ ™^s^ TrcTrAots dye 

ka^ova ^Op€aTi]v, abv KaaLyvrjTov, t4kvov. 

Ibov TTcipeaTLv 7/8e 7T€Ldapxovad aoL. 1J20 

1096 yu^ add. Hermann 1098-1105 et plura usque ad 1213 

suspecta Weckleinio : 1117-1123 del. Paley : 1122-1126 del. Bremi: 
1178-1208, 1264-1275 interpolatori trib. Dindorf, alii 1098 npoa'- 

(rKOTrov/j.fwr} L et primitus P 1099 aTrovr fKAfXoinoTa L P : corr. 

L^ P2 iioo iSaKpvoial P 8' Markland : 0' L P iioi U7<Ta 

TToAAas- Blaydes 1107 eOpTjx' L P 11 11 r/vTpeTrtcr^eVoi L P 

(-eVat P2) : vid. Praefat. 11 12 Kaflcxpefo;' L P : corr. Reiske : e'/c add. 
L^ P2 x^po^v Musgrave : x^P'^" ^ P : x^P' Wecklein 11 14 del. 

England (p\)(j(r{]fj.aTa L P, sed (pva-fj/xara primitus L 11 15 dv6fxa(Ti 

L P: corr. P2 1117 xaJpe' 8e ut videtur, L P: 5e deL / 1118 ^e'AA.e< 

ye x^tJ» L- P^ TOiy] (ro7s Matthiae ETPiniAOT 

Ta 6' aAA.' eyo) Trpb rijabe Ka^avTrj^ (ppda-u). 
Ay. TeKVov, tl KAaietj, 0118' ed^ ijhicos opa^i, 

es yrjv 8' kp^icracT 6p.\xa Trpoo-Q' e'xft? TreTrAofs; 
KA. <^eu- 

rtV az^ ka^oijXL tS)v e/xwy o.pyi]v kok&v; 

a-naa-i yap Trpwroio-t xpi](rao-6ai. Trdpa 1125 

Kay vcTTdTOLa-i Kav ixiaoiai TravTaxov. 
Ay. rt 8' €aTi.v; u>s /xot Trai^res eis ey ?}'Kere, 

avyxvaiv exovT€s Kal Tapayixbv 6p.p.dT(av. 
KA. et0' av epcorjjo-a) o-e yevvaiios, ttoVi. 
Ay. ovSey KeAeu(r/u.ou 8et a'' kpoiTaaOai diKco. 1130 

KA. r>;y TTalba ti]v arjv Trjv t kp-i^v //e'AAets KTevelv; 
Ay. ea- 

rA?//xoi'a y' eAe^as, vTTovo^li 6' a pn] cre XP^/- 
KA. ex' i]au)(^Oi. 

KaKelvo jxoL Tb irpGiTOV aTTOKpLvaL irdXLV. 
Ay. ah b\ i]v y epdiTqs etKoV, eiKoV av kXvols. 
KA. ovK aAA' epcorw, Kat o-i; /x?/ Ae'y' aAAa /xot. 1135 

Ay. S» TTOTVLa p-olpa Kal rvxi] baip.u)V r' e/xo'?. 
KA. Kdp.6s ye Kat r^yo-S', ets rptwy bvabaLpiovuiv. 
Ay. rtV i]biKr]aaL; KA. rour' e/xo{5 Trev^?/ Tidpa; 

voijs 6b' avTos vovv 4)(^(uv ov Tvy^dveL. 
Ay. dTr(t)\6p.€ada. irpobiboTaL to, KpvTTrd p.ov. 114° 

KA. Trayr' otSa, Kat TTcnvap.e^' a av /ie'AAets //e 8pay 

avTo 8e ro o^tyay opioXoyovvTds iaTi aov 

1121 Trpo Barnes : irphs LP 1124 KA. praef. LP: I^. /> 

1 130 /cc'A.euo-/x' ouSe? (7; super 61 add. L^j L P: corr. Canter o-' Dobree: 
7' LP: fx.' Markland 1131 KTive7v Elmsley : Kravelv LP 

1132 T\-r\fxovd 7'] T\-r}ij.ov primitus L : irXrnxovd y' P- 0' in ras. P'* 

1133-1140 paragraphi in LP 1134 ei/cor' &;/ Markland : elKoTa 

L P 1136 Tvxv Koi fio7pa L P : trai. Musgrave k-oi halixwv y p 

1137 ye Matthiae : re L P 1138 tiV rjSiKriffai P^ et voluit L^ 

(T;5iKrj(re~l : ti /a' r)5i;c/jTe L P : ti o-' r/Si/CTjoa vel tis a r/SiKTjrre Markland: 
Ti 5' T/5i«-rjo-oi mavult Matthiae : fortasse ti r^SiK-nn-at ; cf. Hel. 56 iiecnon 
456, Phoen. 878 1139 "on 1140 paragraphum praef. L P : h. e. 

1139 sq. Agamemnoni tribuunt : corr. Musurus 1141 rreTruo-juee' & av 
Elmsley : rreVeto-yu' (rr«7r€io-/iai primitus L) & o-v L P: ye post ffv add. L^ P^ d lcI)irENEIA II EN ATAIAI 

Kal t6 (rT€vdC€Lv' TToXXa //?) /ca/x7/s Aeycoy. 

Ay, Ibov cTLOiiTia' t6 yap dvaia-yyvTov tC 6et 

\l/evbrj KiyovTa 7Tpoa-\a^(LV ttJ a-viJ.(popa; 114S 

KA. dKOV€ bi] vvv dvaKa\v\{/u> ydp koyovs, 
KOVKeTL TrapwSois xpr^aoixiad^ alviy\xaaLv. 

TTpSiTov p.€v, Lva aoL TTpwTa Totr oveLbiaa), 
iyrip.as dKOvadv jue KakajSes (3iq, 

Tov TTpoadiv dvhpa TdvTaXov KaTUKTaviav- 1150 

l3p€(f)os T€ Tovp.6v (Tw TTpoaovhia-as TraAo), 
IJ.aa-T(av /3tatcas Tb)V epiav dTToaiTdaas. 
KaL TCD Alos ae Traid', e/jia) 8e avyyovco, 
LTTTTOLaL impfiaipovT €7TeaTpaT(vadTi]V' 
TTaTijp 8e TTpeajSvs Twdapews" o"' kppvaaTO 11 55 

LKeTriv yev6p.evov, Tdp.d 8' eo-^ej av Ae^^Tj. 

ov aoL KaraAAax^eto-a Trept o-e /cat bopiovs 
ovpipLapTvpriaeLS ws ap,ep,7rros r/ yvi'?/, 
es T A(f)pobiTr]v auxppovovaa Ka\ t6 a6v 
IxiXaOpov av^ova', wore o-' eto"toyra re 11 60 

■yaipav 6vpa(,e t k^LovT evbaLfxoveLV. 
aiTavLOv 8e drjpevp.^ dvbpl TOLavTrjv XajSelv 
bdp.apTa' (pXavpav 8' ov a-ndvLs yvvoLK eyjiLV. 
TLKT<j) b eTTi rpto^t TTapOevoLaL Traibd aoL 
Tovb\ &v /xta? av rA7;/xoz;cos /x' aTroorrepetS'. 1165 

Kav TLS o-' epjjrat rtVos e/cart vlv KTevels, 
\e$ov, TL ^T/o-ets; 57 '/xe XP^) keyeLV Ta ad; 
'EXevrjv MeveKeios tva \dj3r]. KaXov "^yevos"^, 
KaKrjs yvvaLK^s p.La66v d-rTOTelaaL TeKva. 

1143 «a^»;s Porson: /cayuj/ijsLP 1144 TiElmsley: ^e LP 1146 hr) 
rCrLP 70P om.P:add. P^: oj/aKiaAiJil/OjUej/Kirchhoff 1147 xpi^cfu^f^' 
primitusL: xpj/coVefl^P 1148 o;/6i5iio-coprimitusP 1151 o-<j;...7raA^] 
CS>v . . . irfScji Jacobs : sed sensus est ■ emti in spoliis sortitits^ ■npocrovSiaas 
Scaliger : irpocrovptaas L : Trpoo-ouSeca? P- : irpoarovpriaas P II53 ff 

Markland: 7f LP 5e Matthiae: re LP 1158^1/LP ii6ow(TTe 

o-' Canter: uj<tt LP 1164 rpiffalLP 1168 e\evriv ij.(i/€\ews 

Faehse : k\ivr]v /xfve\aos L P : MereAaos 'Y.\evi)v Elmsley, cf. Or. 20 
yeVos] ye j/a!»/ Musgrave : 7' eTros Vitelli : yt roi Fix : possis 7' 6 voi/s, ETPiniAOT 

Ta)(^6i.(TTa Totai 0tArarotb' (Lvov[j,eda. 1170 

ay', ei aTpaTevo-t] KaTaktTrdv ju.' ev 8co/xacra', 
KaKel yevi^crrj 8ta fxaKpas aTiovcrias, 
Tiv kv hopois pe Kaphiav e^eiv boKels; 
oTav Opovovi Trja-b' elo-tdu) TtdvTas Kevovs, 
Kevovs be TTap6evS)vas, eTrl be baKpvoLS 'i75 

[xovri Kd6ooixaL, Tijvbe Opy^vcobovcr'' dei' 
'A7TU)ke(Tev (t\ a> TeKvov, 6 (PvTev(Tas TTaTi]p, 
avTos KTcivcov, ovK akXos oi>8' aAA?/ x^P^' 
TOLovbe {vocTTov) KaTaXfnuiv iTpos tovs bopiovs. 
eiTel jSf^axeias iTpocpdcrecos ebei p.6vov, "80 

€0' 7/ rr' eyio Kol ■nalbes al keXeLpp.evai 
be^6pi.e6a be^LV ijv ae be^acr6aL xpewy. 
pi] brJTa TTpbs 6eS>v ]xi]t dvayKo.ai^s e]xe 
KaKr]v yevea6aL Trepl ae, pi]T avTos yevr]. 
elev 

6vaef^ "^be Tralb\ ivda"^ Tivas evxas epels; 1185 

rt aoL KaTev^T] Tayadov, acf^d^cov TeKvov; 
voaTov TTOvrjpov, OLKo6ev y (iiayjpOiS l(av; 
aAA' eixe biKaLov dyadbv evyea6ai Ti aot; 
ov Tap' davveTovs tovs 6eovs r]yoip.e6' dv, 
el Tolaiv avdevTaiaLv ev cj^povi/^aoixev; 119° 

iJKoov 8' dv "Apyos TTpoaTTeaoLS TeKvoLat aols; 

II 70 TSxflio-ra Brodeau : raxdelaa LP wvovjxivov Wecklein : 

cDvovfxfvai Musgrave 1171 d Elmsley : ^7»/ L P Sonaai P: corr. /> 

II 74 orav Sofxovs fji.(v rovaSf Trpoa-lSco Kivovs Apsines Rhet. Gr. ix. 593 
Walz : unde 7rai5J)s pro TrdvTas Rauchenstein {Trpoa-ldco=^iratSbs IfSai) 
1176 (ca9a>;uaj Elmsley : Kddr)/j.ai LP ii-j-j airuiXeae LP (pirevaas 
cl. Alc. 294 Blomfield 1179 vSarov scripsi : fiiadhv LP Trphs tovs 
in rasura in L versus varie tentatus : iro7ov 5e Canter : ToidvSe /x' 

iaO" Si/ Herwerden : post h. v. lacunam statuit Matthiae 1180 tirei- 

Ludv. Dindorf : STrer Madvig (tum 5e 5e? Vitelli 1 e^ei] eVSe? Reiske 

II 82 Se^oneaea P et primitus L 1185 5e iraI5' tvBa L P, sed rasura 

super 5" in L et ev in rasura : ttj;' Tral^' /vel L- e^^a] e?Ta Elmsley 
1186 6 a(pdCu!v LP : 6 deletum in L 1189 ^ Top' Valckenaer : 

otj Tapa avvfTovs Wecklein 1191 av " Apyos irpoairfaois England : 

fls &pyos irpoair4ar]s L P I<MrENElA H EN ATAIAI 

dA.A' ov ^e/xis crot. ri? 8e Kal TTpocrftKi-^iTaL 
TTaibcov a, iv avTUiV Trpoa-eiJ.evos KTdvtjs Tivd; 
TavT^ 7/X^es 7/8?; 8ta Xoyojv, ?/ a-KrjiiTpd aoi 
pLOVov bLa(f)ipeiv Kal (TTpaT^kaTuv ix(X(t; 1195 

ov XPV^ bUaLov \6yov iv 'Apyetots kiyeiv 
Bovk€ad\ 'Ax^atot, ttX^Iv ^pvyoiv eTrl \66va; 
KXrjpov TLdea-de 7rat8' otov dav^LV XP^^^- 
(V to-o) ydp T]v 7o'8', dAAa /x?/ o-e i^atpeTov 
a(f)dyLov TTapaa^^LV AavatbaLa-L Tralba a"^v, 1200 

r/ Meye^Aecoy 7rp6 /AT/rpos^ 'EppLLdvqv KTavdv, 
ovirep To TTpdyix -qv. vvv 8' eyo) yXv 7) to aov 
crta^ovaa X^KTpov TTatbo^ iarepr^cropLai, 
7} 8' €^apLapTova\ v7T6Tpo(f)ov vedvLba 
^TTdpTj] KopLL^ova-\ evTvxv^ yevrja-^Tai. 1205 

TOVTiav aix^L^lraC [m ei ri fJLT} /caA&is Ae'yaj- 
ei 8' ev Ae'Ae/(rat, +i'&)i /x?/ 8?/ ye Krdi'?/s+ 
rTJy a-rjv re Kdp.r]v -alba, Kal cr^ixppitiv taij. 

Xo. TTt^oS. To ydp TOL T€Kva crvva-(^C^LV Kakdv, 

'Ayd/xe/Ai/oy ovSei? Trpos rd8' di^repet ftpoTtDV. 12 10 

I(/). et jjikv Tov 'Opc^eo)? et)(02^, S TrdTep, koyov, 
TTtLOtLV kTTabova-\ (La-& 6p.apTeLV p.0L iTtTpas, 
Kr]ka,v re roty Ao^yoto-ty ovs fftovkofxriv, 
ivTavd^ av rjkdov vvv 8e', raTr' €p.ov aocfid, 
bdKpva 7rape'^w TavTa yap bvvaLp.ed^ dv. 12 15 

LK(.Tr]pLav 8e ydvaa-LV e^aTrro) aedev 

1193 "y Elmsley : iav LP iTpoaifxevos Weil : Trpofle/tevos 

LP 1194 ^AOgs Hermann : ijKdev L: ^A0' P 1195 /teAet 

Musgrave : o-e Se? L P 1196 xp')»' Reiske : xpt? L P 1198 gTrou 

primitus P 1199 o-e] o-' L P 1201 irp^ Scaliger : irpbs LP 

1203 v(Trepr]<xofj.ai L P: corr. Reiske 1204 viroTpofpov L : inroa-jpo- 

<pov P : vTr6po<pov Scaliger 1206 &jX€t\(/ov ut videtur P^ 1207 rcSt 

LP2 : vi P ij.eTav6ei /xt] Stj KTave7v Heimsoeth : /j.t] KTdvris 

(jKj'ou;U€0a) Hermann 1210 avTepei Elmsley : avTeliroi LP: 

Toro-5' Uv avTeiiToi Burges 1214 e^^TaCO' avrjAdov L P : corr. P^ 

1215 TaCTtt] toCto Wecklein Svvaified' &v Markland : 5vvaifji.e9a 

LP ETPiniAOT 

t6 a-afjia Tovixov, onep ^tlkt^v ijbe (toi, 

[xri jx' aiToXea-ijs auypov rjbv yap to 0ws 

l3\€TT€tv' TCL 8' VTTo yrjs /X7? fx' Ibelv avayiida-ris. 

TTpcoTj] o-' €KdX.€(ra TTaTipa Kal av 77018' ip.4' 1220 

TTpcaTrj be yovaa-L aoZai a^Sip.a bova' ijxdv 

(f)C\as xap'^«? e8coKa KdvTebe^dix7]v. 

koyos 8' 6 fxev cros ^v o8'- 'Apa o"', w T€kvov, 

evbai}xov dvbpbs iv bofxoiaLV o^ojxaL, 

^5>a-dv re Ka\ QdXkova-av d^tco? kixov; 1225 

ov/xoj 8' 08' rfv av Trepl o-or k^apTiop.ivr)s 

yeveLov, ov vvv dvTLkd^vjxaL xepi' 

Tt 8' dp kyoi cre'; TTpiajSvv dp' eabi^ofxaL 

€fx5>v (piXaLa-LV VTToboxa^LS bofxctiv, Trdrep, 

TTovoiV TLdrjvovs diTobLbova-d a-OL Tpocpds; 1230 

TovTCdv eyo) jxev Tdv XoyoiV [xvi]fxriv exco, 

a-v 8' eTTiA.e'A?/crat, Kat jx' dTTOKTeLvat OikeLS. 

jxy], TTpos cre YlikoTTOs Kac TTpbs 'Arpe'a)s TTaTpbs 

Kal TTjabe ixy]Tp6s, ^ TTplv oibLVOva-'' ep,e 

vvv bevTepav b>blva Trjvbe Xa]x(idvi.L. 1235 

rt ju,ot \xiTea-TL tS)V WXe^dvbpov ydpcov 

'EAe'y/7? re; iToOev ^A^' eTr' oXidpca T&»//a), Trctrep; 

^ki^lfov TTpbs r]p.ds, ofxfxa bbs (pLki]fxd re, 

ty' dAAd roSro Kar^ai^oCo-' e'xto aedev 

fxvrffxeLOV, ifv fxi] rots ifxols iTeLa-Ofjs koyoLS. 1240 

dbekcfii, fXLKpbs fxkv av y kiTLKOvpos (pikoLS, 
ofxcos 8e avvbdKpva-ov, LKiTevaov iTaTpos 
TTfv cri]v db€k(f)i]V fxr] Oavelv aXadrjfxd tol 
Kav vrfTTLOLS ye t5>v KaKS>v kyyLyveraL. 

Ibov a-L(07TU>v kLO-creTaL cr' 08', S) TTdrep. i^45 

1219 \eu(T(reii/' To, S' virh yrjv Plut. Mor. p. 17 D 1221 yovfaai 

L P 1224 fvSaifxovos L P : corr. Pierson 1227 vvv L : viv P 

avTiKdCoixai L P : corr. Markland 1230 irovovs et Tpoipiis Kayser 

1233 o-e Markland : 76 L P 1234 TrjaSe L : rrjs ye P 1237 del. 
Matthiae 1240 ^i/ Hermann : ei L P : ej . . . 7re/<r7j Elmsley t v. 

deh Nauck 1242 ervv SaKpvcnv P 1243 rot L P : tl L'^ P- 

1245 ff '65' Si L p: (t' Si P : etiam cre' y Si p IfMFENRIA H EN ATAIAI t^/ 

aAA' aih(.(Tai /xe kox KaroLKTLpov jBlov. 

vaL, Ttpbs yeveLov a avTOfxea-da hvo (f)Lku)' 

o ixkv Viocrao^ kcTTLV, rj 8' ?;vf?;/^ei7/. 
ev (rvvT€p.ov(Ta TrdvTa VLKijaco Xoyov 

To f/)a)s Tohi' dv6p(i)TtOLcrLV ijhLCTTOv j3\eTreLV, 1250 

Ta vepOe 8' ovbev ixaCveTaL 8' 6s evxerat 

OaveLV. KaKws Cw npelcr^rov ?/ koAws Oavelv. 
Xo. £» TkrjjjLOV 'Ekevr], bLa ae Kal tovs aovs ydp.ovs 

dyoiv 'Ar/)ei8ais Kal t^kvols rJKei, [xeyas. 
Ay. eyo) Ta t OLKTpa crweros et/xi Kal tcl ixi], 1255 

(jf)iAa) T ipLavTov TCKva' fxaLVOLfxrjv ydp dv. 

heLvSis 8' exet /^ioi Tama ToXixrjaaL, yvvaL, 

beLV&s 8^ Kal p.r]' tovto ydp Trpd^ai [xe Sei. 
opdO^ oaov a-TpaTevjxa vav(f)paKT0V To'8e, 

XakKioov 6^ oTTkuiV dvaKTes 'Ek\r]vu)V daoL, 1260 . 

oTs voaTos ovK eaT 'lAiou irvpyovs eTrt, 

ei //?/ o-e 6vao), [xdvTLs ws KdAxas Ae'yet, 

ov8' eoTi Tpoias e^eAett' KkeLvbv jBdOpov. 

jue/XT/ye 8' 'A(^po8tr?/ rts" 'EAA?/i'(oi' aTpaTU) 

•nkeLV ws TdyjiaTa jSap^dpcov eTrt yOova, 1265 

TTavaai re k^KTpcov dpiTayds 'EkkrjVLKu^v 

0% Tas iv "Apyet TrapOevovs KTevovai fxov 

v/xas re Kdfxe, 6ea(f)aT' et kvaco 6(ds. 

ov Mev4k€(os p.e KaTabebovkcoTaL, t€kvov, 

ov8' eTTt ro Keivov f3ovk6]xevov ekrjkvda, 1270 

dAA' 'EAAds, ?'/ 8€t, Kai' deku) Kav /x?/ 6eko), 

1246 ;3iou Markland : /S/or' L P 1247 avTOfxida primitiis L 5i5&> 
LP 1248 eo-Tiv] &«/ €0' Weil: tTeo-ii' Madvig 1251 ouSeV Stob. 

fl. 119. 5 : ouSeis L P 1251 sq. eaferi/ in fine v. 1251 scr. L P : 

initio V. 1252 trai. L- P' 1252 Qauilv Ka\u>s p 1256 <pi\w t 

Markland : <pi\u>v L P 1257 /^oi Monk : ^ie L P 1258 toCto] 

TauTa Kirchhoff: toCto yap epa^dv fx exei Madvig: lectio dubia 
1259 vavcpapKTov Dindorf 1260 Ka\Keaiv LP: corr. L- P- (vel />) 

1262 post 1263 trai. Markland 1263 ou5'] malim oiiK K\eivhv 

Reiske : Kaivhv LP 1266 'EW-qviKwv Elmsley : eA.Aijn/cas L P 

1267 KTevovai Scah'ger : KTeivovai L P 1268 eeacpaTov L P : corr. 

Scaliger ETPiniAOT dv(Tai av tovtov 8' ijaaoves KaO^aTaiJLe». 

ikivOepav yap hd viv oaov iv (tqC, Tinvov, 

Kapiol y^viaOai, p.r]h'k jiapfiapoLS vtto 

"Ekkrjvas ovTas XtKTpa avXaaOai jii.a. 1275 

KA. o) t€kvov, S) ^evat, 

ol 'yco davaTov {tov) aov /xeAea. 

(f}€vy(L ai 7raTi]p "AtS?; Trapabovs. 
10. dt 'ya>, ixaTcp' TavTov robe yap 

fxekos eis a/i0a) TreTrrcoKe ru^Tjs, 1280 

/cov/ceVi [xoi, (/)w? 

ovb deAioi» ro'8e (f)^yyos. 

iu) l(a. 
vi(l>6^oXov *i>pvyQ>v va-nos "Xhas t opea, 
Y\pLap.os odt -TTore /3pe'0os aTTakbv e/3aAe 1285 
pLaTipos aiioTTpo voa(f)Laas im p.6p(:^ 
davaT^evTL Hdptv, os 'ISaios 'I- 
Saios eAe'yer' eAeyer' iv ^pvyiav 73-o'Aet, 1290 

/1X7/ TTor' w^eAes roi' d/x^t 

l3oval I3ovk6\ov Tpa(f)^VT 

^AX^^avhpov OLKLaaL 
ap.(f)l To kevKov vhoop, 66l KprjvaL 

'Nvp.(f>av KeLVTttL 1295 

k€Lp(6v T ^pveaL Oakkcov 

XAcopots KOt poh6evT^ 
av0e vaKLvdLvd re ^eatj op^ireLV €vda Trore 

1274 jSap/Sapco;/ Musgrave 1275 (ri/AAao-0ai primitus L 1277 et 

1279 0* e7di P^ : oliywLP 1277 toC add. Heath 1279 yuarep' 

ravTOv T6de yap post Musgravium scripsi : Jxip Tavrhv ravThv yap P et 
ut videtur L (sed fj.rJTep L) : jlep jlp ravTuu TavTh yap P- : /xaTep /jiaTep 
ravTo yap L" : fxaTep TavThv ravrhv Weci<lein 1280 Tre-KTooKa teste 

Prinzio LP 1283-1335 non omni ex parte Euripidis esse monuit 

Dindorf 1284 vKpo&iXov L P : veL<po^6\ov P^ 1286 /Ips L P 

1291 (Si/^eAes Elmsley: i!i<pei\e LF : Sj^eXev Hevmsinn 1293 'AAf|- 

avZpov del. Moiik : sed sensus est : titiuam ne bnbulcitm alitisses iit 
Alcxaiidei; ' Virontm defeusot;^ ficict 1296 epveaL Hermann : 

«i/fleo-i L P 1299 &veea L P 0ea?(n LP M>irENEIA II EN ATAIAI 

riaAAa? e/xoAe kuI do\i6(f)pa)v KvTTpn 1300 

"Hpa d^ 'Epfxas 6^, 6 Aibs ayyeXos, 
a ptev 6771 TToOia TpvcpGxra 

Kv7r/)i?, a 8e hopX riaAAds-, 1305 

"Wpa re Ato? avaKTo^ 
evvaicn ^aa-iXiaiv, 

KpLO-LV iTTL (TTvyvav epLV T€ 

KakXovai, e/iot 8e OavaTov — • 1309 

uvofj.a p.ev (pepovTa Aavat- 

haLCTLV, S) KopaL, Trpodvixa 8' 
eXa^ev "ApTefJiLs irpos "Wlov. 

6 8e TCKiav /xe tclv T(x\aivav, 

o) p.aT€p S) iJLaTep, 

otxerat iTpobovs epi]pLov. 

o) Svo-rdAaty' eyw, TTLKpav 1315 

TTLKpav Ibovaa hva-eXivav, 

(f)ovevopi.ai 8to'AAi;/xat 
(T(l)ayaLa-LV avoa-LOLO-Lv avoaLov TTarpos. 
p.1] poL va(av \a\Keixl3o\dd(i)v 

TTpvp.vas [d8'] AvXls hi^aadaL 1320 

Tova-h'' et? opfxovs [e? Tpotai'] 

w(t)e\ev eXaTav ~op.TTaLav, 

/xr/S' dvTaiav F,vpLTT(o 
TTVevaaL TTOfXTrdv Zevs, /xetAto-trcoi' 
avpav dAAot? dWav 6vaTwv 1323 

KaL(f)e(rL ^^aipeLv, 
Tola-L be kv—av, rotfrt 8' di^dyKai', 

1300 fortasse naWds r 1302 'Ep/u3y 0' L'^ : fpjtiSy LP 

1307 ^aaiXiai L P (fia(n\o7<n primitus P) 1309 ras KaWSvas L P: 

Tor del. Matthiae 1310 sq. Xo. ante irpSBv/ma LP: ante oyo/xa trai, 

Hartung S> Kopa legens totum locum Iphigeniae continuat Reiske 
1310 fxev L P: fj.av suprascr. L 131 1 ■irp6ev/j.a 5' Hennig : irp6ev/j.d ir' 

LP: irpo0u/iaT' Hermann 1318 di/offiojo-t primitus L 1320 sq. 

a5' del. Monk «is Tpo^ai' del. Hartung locus vix sanus 

1323 fxriS' Hermann : /i^t' L P 1324 ft\i<T<Tuv Tyrwhitt 

1327 Toro-i . . . ro7(n Heath : rois . . . ro7s L P ,j?y/ 3 ETPiniAOT 

Tols 8' €^opiJ.ai', To'i'i 8e (TTek^v, 
ToXa-i 8e ixiWcLV. 
•q TtoXxnioyOov ap' 'qv yivos, ?] ttoXvixoxOov 1330 

afjLeptoov, (jo) xpeoov 8e tl hxKnroTp.ov 

avhpacTLV av€vpHV. 
lO) l(o, 

p.€ydXa TrdOea, [XfydXa 8' d)(^€a 
Aavalbais TLO^^Laa Tvi^bapls Kopa. . 1335 

Xo. eyo) fxiv OLKTLpo) (re (rvix(popds KaKTJs 
TV)(_ov(Tav, oXas p-i]T!ot w^eAes Tvy^eiv. 

\(f). S) T(K0V(ra /x?/rep, dvhpGtv oyXov d(TopG> ireXas. 
KA. Tov re ttjs ^eSs TratSa, t^kvov, w (cri;) SeCp' eA^/Au^a?. 
I(^. bLaxaXaTi pLOL \xiXa6pa, 8/jiwe?, w? Kpvypoo b€[xas. 1340 
KA. ri 8e TeKvov, (fxvyeLs; 

](f). 'A^iAAe^a roV8' tSeti^ al(Tyyvop.aL. 
KA. ws rt 87/; 

I^. ro hv(rTv\is fxoL tmv ya/xcoi' ai8<S cf^ipeL, 
KA. ovK ei^ afipoTi-jTL KeL(raL irpbs Ta vvv TreTrrco/coVa. 
dAAa ixLp.v' ov o-e/xyo'r?/ros epyov, rjv dv(o[X€da. 
Ax- w yvi^at rdAatra, A^Sa? OvyaTep . . . 

KA. ovyj/evbr] Opoels. i345 
A)(. 8etV €V 'Apyetotj /Sodrat . . . 

KA. TLva ^orjv; (Ti]ixaivi fxoL. 
A\. dfxcfH o-fjs TTaibos . . . 

KA. TTOvqpQV etTras omvov koyov, 

1331 tJ) add. Hermann 1332 avBpdaiv'] fortasse ^v Spda-aa-iu 

'semper miserum fuit post factum invenire id quod faciendum erat ' 
1333 Xo. praef. L P : del. Blomfield iii, lii, L^ P^ : t'i L P 

1335 '''O'^ SavatSais L'^ P^ 1336 KaKrjs L: KaKoov P 1339 "''f] 7« 

Reiske irarSo, reKvov Heath et teste Vitellio fortasse L (ttoi»* 

Tf Kvov) : axt^^ea rtKvov P et teste Prinzio L : dxfAA.€'a rh<vov 7' P* : 
TraiS' S rfKvov y' l qj {au) Sfvp' i\r]\v6as Hermann : (fi 5eCp' T]\v6es Vitelli 
1341 rfKvov, (pevyeis Heath : (peiiyeis rtKvov LP r6vS' Musgrave : 

rhv L P 1343 vvv imTpayixiva (vel Trpdyitiara) p ^344 ovwjxeOa 

Wecklein : Svv<Sine6a L P 1345-1348 Ax- Brubachiana : Xo. L P 

1346 rls ^oTi ; Herwerden I347 Trovr)pu>v Nauck IcI>irENEIA H EN ATAIAI 

A^. ws xpeojv crcpd^ai vtv. 

KA. ovbeU (toio-S') ivavrCov kiyei; 
Ax- es 66pv(3ov eyw rt Kavrbs ijkvOov . . . 

KX. riV, a> ^€V€; 
A\. (T^ixa X(V(rdrjvai TT€TpoL(Ti,. 

KA. p.Qiv K6pi]v (Tia^oiv k\xi]v; 1350 
Ax". avro roCro. 

KA. rt'? 8' az^ erA?j [roC] (TiafxaTos tov aov diyelv; 
A^. TrdtTes^EAAijre?. 

KA. (TTpaTos be Mvpixihojv oij (tol Trapfjv; 

AX' TTpCOTOS rjv (KilvOS (X^P^^^- 

KA. ht ap^ 6k(oXa[X€v, t^kvov. 
Ax. o'l fxe Tov ydixoiv cnreKciXovv ijcTcrova. 

KA. aTT€KpLVCo 8e ri; 
Ax- Tj]v iixi]v jx^kkovaav evvr]v ]X7] KTavdv ... 

KA. hUaLa ydp. 1355 
Ax- 171' i^rijxicrev TraTijp ]xol. 

KA. Ka\ ^Apy66ev y iT[k\x-^aTo. 
A\. akX' ivLK(aixr]v KeKpayixov. 

KA. To TTokv yap beLVOv KaK6v. 
A^. aAA' 6]xu>s apr]^o[X€V ctol. 

KA. Kal [xaxfi TTokkolatv et?; 
Ax» dcTopas T€vxr] (^ipovTa^i Tovabe; 

KA. 6'vaLo TU)V (ppev&v. 
Ax- aAA' 6vr]CT6]xecr6a. 

KA. TTats ap^ ovK€TL (T(()ayi]creTaL; 1360 
Ax. ovK, €]xov y eK^vTos. 

KA. i]^€L 8' ocrrt? axj/eTat K6pr]s; 

1348 ouSfis Heath : /couSfh L P Toro-5' evavTiov A.f-yei p (to?o-5' 

fortasse P^) : ivavTia \eyei L P : locus non sanatus i349 'ri Mus- 

grave : toi L P : y^ Markland tiV Nauclc : €s tii/' L P 1350 o-^'- 
fcoi' Canter : crai^etv L P 135 1 tIs hv erAT; 5e Hermann, deleto 

Tov (tov delevit /) 1352 Mvpfj.iSuiv Elmsley : fj.vpfxtS6vccv L P 

1354 T^(ra-ov' L2 vel. / vwfKpivw L P: corr. / 1356 KapyAdiv L P 
t<p-))fi.itre L P 1358 ixixv L : M«X'? P 1359 Toyo-Se L P ■^s- ETPinTAOT 

A\. fjLvpLOL y\ a^et 8' ^Obv(T(Tevs. 

K/\. ap^ u ^L(TV(f)ov yovos; 
Ax- avTos ovTOs. 

KA. XbLa TTpdcrcrctiV, rj (TTpaTov rax^et? viro; 
A;(. alpeOeli eKcor. 

KA. TTovrjpdv y aLpcrnv, fXLatc^ovelv. 
A^. aAA' eyo) rrx^yfro) rtr. 

KA. afet 8' oii)( eKoDo-ai^ apTrao-a?; 1365 
A^, brjkab}] ^avOrj^ (deCpa^. 

KA. e/xe 8e 8pai-' rt xp»/ ToVe; 
A^. ai-rexou OvyaTpo^. 

KA. ws roSS' «tVfK' ov a(f)ayTi](reTaL. 
A\. aAAa ju,t/i; e? roCro' y' T/^et. 
1<^. [xriTep, €L(raKov(raTe 

T&v kiiStv XoyoiV [x(XTriv ydp (t' dcropw dv[j.oviJ.€vr]V 
(jm TTocrcr tcl 8' dowa^' r}[juv KapTepelv ov p(xhLov. 1370 
ror [xkv ovv ^evov bCKaLov alvicrai 'npo6v[XLas' 
aXXa KoX o-e roiS^' opav XPV> M'/ 8ta/3AT/^j/ (TTpaTta, 
Kal TrAeoi' iTpd^co^xev ovbiv, o8e 8e crv[x(f)opas Tvxp. 

ota 8' el(Tr[Xdev [x\ oLKOVcrov, [xiJTep, ivvoov[xh'r]v 
KaTdavelv [xiv [xoi beboKTaL' tovto 8' avro jiovXo[xaL 1375 
evKAew? Ttpa^aL, TrapeLcrd y fKTTobuyv to bvcryeves. 
bevpo 8?/ (rK€\}/aL [xed^ i][xG)v, [xi]T€p, ws KaXm Aeyco* 
ets e/x' 'EAAa? ?/ [xeyLcrTr] •ndcra vvv dirofiXk-nu, 
Kav ijxoL T:op0[x6s re vaQ>v koX ^pvywv KaTacrKacfial 
Tds re [xekXovrras yvvoLKas, "[V tl bpSxTL (idpjSapoL, 1380 
[xriKed^ dpTrd^eLv edv Tovcrb'' ok^Las e^ 'EAActSo?, 

1362 Sa-ia ffxxpov P: corr. P^ 1363 i5/o (sc. tUef) LP 

1366 ideipris L P Spav ri XPV Kirchhoff : ri XP^ Spav L P : xph *"' Spau 
Gaisford 1367 ai^TfXTj primitus P elv(K'] evfK hP : ovfiK Musnrus 

1368 siiprascripsit AeiTrei P^, debuit supra v, sequentetn 1369 sic L^ : 
ruv €ficoy' ixirr}v yap etcropio L P {ets (T^bpw P^), adscr, Xfi-rrei L et 
voluit P 1372 8ia/3Arj0i)s LP: corr, Hartung 1373 SSe 5^ Mus- 

grave : 3 5e L P : 6 a.xt>^>^^vs suprascr. in L 1374 etcrriKde P et 

primitus L evvoovfxevi) primitus P 1375 M**' «Mf Rauchenstein 

^3767] ''■' Hermann Suo-^eves L : Suo-yut res P 1378 vvv a.iro$\evei 

L^ P^ : {Tvvairo^KeTTei. L P 1380 sq. rds re /deWovaas yvva?Kas /xriKed' 

apTtdCeiv 4av, ceteris deletis, Conington 1381 tovoS' scripsi : Tcty LP M>irENElA H EN ATAIAI 

Tuv 'EAtjMii' TeCaavTai oKedpov, rjv iav)i\pT:aaev riaptv. 

TavTa TtavTa KaTdavova-a pva-o\iai, Kai \iov k\€09, 

'EAAaS' ws i)\ivdipoiaa, iiaKapiov yivr\a€Tai. 

Ka\ yap ovhi toC tl kiav ejue (})iKo\l/v\€lv yjautv' 1385 

TTacrt yap fx "EAAtjo-i kowov €T€Kes, ovxt aol fxovrj. 

oAAa pLvpCoi jjicv avbp€S aaTrCaiv 7T€(f)payp.4vo(., 

y.vpCoi 8' kp^Tp.^ e^ovTes, iraTpChos r]hLKr\p.ivr]s, 

hf:av TL ToXpu^aovaiv ixdpovs xv-nep 'EAAdSos 6av€iv, 

rj 8' 6JU.7/ \}/vx>l p-C ovaa ■navTa KO)\vaet rd8e; 1390 

t( to hCKatov TovTO ye; ap' e)(otju' av avT^LTTelv €iros; / 

Kair' €Kelv €kdu>pt.€V' ov 8et Tovh^ hta /xdx>]S /aoAeti' 
Trao-tr 'ApyeCots yvvatKos €tv€K ovhe KaT6av€tv. 
ets y avrjp Kp^taacov yvvatK&v ptvpCoov opav (})dos. 
et /3e/3otAr/Tat 8e aoofxa Tovp.6v "ApT^p.ts ka^€tv, i395 
€pLTTohot)V y€vriaop.at 'yo) dvrjTos ovaa Ty ^ew; 
dAA' dpLrixavov hCho^fxt a&p.a Tovfxbv 'EAAdSt. 
6v€T, eKTTop^etre TpoCav. Tavra yap {xvrjfx^td p.ov 
hta p.aKpov, Kal 7rat8es ovrot Kat ydfxot Kal 80'^' €p.ri. 
^apl3dpo)v 8' "EAATjyas apx^tv ctKo'?, dAA' ov (Sap- 
iSdpovs, 1400 

lxiJT€p, 'EX\l]VO)V' TO pi€V yCLp hovkov, ot 8' €k€v6€pOt. 

Xo. To fxkv aov, 0) redi't, y€vvato)s ex^f 

To Trjs Tvxrjs 8e Kai to Trjs 6€0v voaeZ 

Ax- 'Ayafxifxvovos irai, fxaKdptov p.€ Tts 6€0)v 

e/^eAAe 6-qa€tv, et Tvxotfxt aOtv ydfxo)v. 1405 

1382 del. Monk ^v a.vl\pira<Tev Vitelli, cf. Hel. 50, supra 75 : ^r 

{'-l^v riv l P^) H\pira.(Tiv L P 1385 toi Tt Elmsley : roi L P K[av y 

P2 vel /> 1386 KoivTjv Elmsley 1389 To\/j.r](Tova primitus L P 

Kcd uTTfp ut vid. L : x^TTfp P • "''f X^'''^^ L^ P^ vel //> 1391 toCto 7'; 

dp' «x<"m' &" Hermann, dubio metro : toCto' y (t' P^) Sp' exo'M«'' L^ 
P- : toCt' Sp' fx"^/^^" L P : dpo toutois exot^^" Weil 1393 «VeK' L P, 

cf. 1367 1394 efs 7'] eh Hermann : fortasse efs 5' 1395 /Se- 

$ov\riTat 5e Headlam : S' €/3ooA7)0t) L P : 5' i^ov\ridr] rh P^ : 5' €j8ouArj0ij 
7« Fix 1396 yevriaofj.' iyw L P : corr. Reiske 1398 etJeTe Trop- 

Bilre primitus P 1400 Spx*'" f«K<^s Aristot. Pol. 1.2: e/k^s &pxeiv 

L P J401 oV5' f\fv9epoi L* P2 : rii 5' i^fvdfpov P et ut vid. L 

EUR. iii. 22 ETPiniAOT 

^rjAw 8e (Tov ixh' 'EAAa8', 'EAAdSo? 8e rre. 

eS ■yap Tob^ eiTra? d^ilco? r€ TrarptSos" 

ro ^eoju.axety yap aTroAiTroSo-', o o-ou Kpar^i, 

e^eAoytVco ra \pi-](rTa TavayKoia re. 

paKkov h\ XiKTp<x>v (tuiv ttoOos \x ((T€p)(jETai 1410 

es ri/i' (f)VO-LV (ik^xj/avTa' yevvaCa yap ei. 

opa 8'- eyo) yap fiovKop.a\. o-' evepyeTeTv 

ka(3elv T es otKov^" a')(6op.ai t, lo-raj 0e'rt?, 

et p,?/ (te a(i)a(jd AamiSatcrt 8ta p.a^i)'S 

e\6(av. a6pi](Tov' 6 6avaT0<i bdvov KaKov. 1415 

I(/). Ac'ycij rd8' ovbev ovbiv^ evKafiovp.ivi]. 

1) TvvbapU TTats 8td ro o-toju,' dpKet ixdxas 

avbp&v rt^eto-a Kat (povovs' o-y 8', o> ^e^i^e, 

/U.7/ 6vf]crK€ 8t' e/xe /a)/8' aTTOKTeLvrjs TLva, 

ea 8e (T^^aai fx 'EAAdS', i]v bvv(opie6a. 1420 

A^. w A7//x' apLCTTov, ovK ex^o Trpos roSr' eri 

Ae'yetr, eTret o-ot rd8e 8oKet' yewata ydp 

(f)povels' TL yap rdAr/^es ovk eiTToi rt? av; 

op.(os 8', to-cos ydp Kai» p.eTayvoLr]s rd8e, 

[b)S ovv av elbfjs rdTr' e/xoS AeAey/;ie'm,] 1425 

i\6u>v rd8' oTrAa 6i](T0}xaL jict^ixov 7re'Aas, 

cos OVK edo-o)!' o"' dAAd kcoAvo-coi' daveXv. 

Xpi']<n] 8e Kat o-i) rots ejuots Adyots Taya, 

oTav TT€\as a-jjs (f)a(ryavov 8e'p?/? 187/9. 

oijKOvv edo-co o-' CKppoa-vvi] Tf] 0-7/ 6avelv' 1430 

€\6cov be avv ottXols Tolabe Trpbs vabv 6eas 

KapaboKrjo-io (ri]V eKet 7Tapov(TLav. 

1406 (Toi; apogr. Paris. : tov L P 1408 sq, del. Monk : inter 

diversos animi adfectus haesitat iuvenis 1409 rd r avayKaia ye 

L P^ : ToS' avayKa7a ye P : corr. Reiske 1410 ffS>v l p, ut vid. : 

ixoi ffuv LP 14TI T7;»'] crriv Scaliger 1415 &dpoi(TOv P 

1416 sic L2P2 (nisi ovSev oiiSev L^ ) : Ae-yco TaSf cum nota \fiirei LP 

1417 apKeT Hardion : apxei LP (sed ft in ras. />) MaXT?^ ^^ 
1424 -yap Hermann : 7« L P 1425 dittographiam v. 1424 del. 
Hermann 1426 f\eo,>v Ta5' L P^ : i\06vTa 5' P 1428-1432 deL 
post Hermannum Dindorf : sed personae et loco convenit iteratio l«birEi\ElA II Ei\ ATAIAI 

l(/). jx^Tip, Ti Ttyr/ baKiwoLS Tiyyd^i Kopwi; 

KA. exw Tu\aiva TTp6(j)a(nv iLcTT aXyeu' (jypiva. 

\(j). Trav(Tat' ^fxe /x?; KciKt^e' Tabe 8e' jxot tti.Oov. i435 

KA. Aey'- ws tto/)' r/juwy ovSer abiKycnj, t^kvov. 

If/). ju.7/r' ovi^ ye tov <r6v irkoKayLOV (KTejxrjs r/)tx.o\-, 

/jij/r' a//i(/n aMjxa /xeAaras afxiricT^ri mTrX.ovi. 
KA. ri 07/ ro'8' etTras', t^kvov; aTToXecra^ra. cre; 
I(^. oy (Tv ye* a-icroicTfxai, KaT ifxe 8' eVKAe7/s eT?/. i ho 
KA. 7r&)9 eiTras; ov TTCvdilv /ac o-t/i; yj/vxw XP^^^'> 
\(f). i]Ki(TT , eTrei /xoi TVfx^os ov x.w(r^7/o-erat. 
KA. rt 8at; ro dvr\(TK(.i.v, ov T(X(f)o<i, voixiC^Tai. 
l(f). j3())fxbs ^eas fxoi fxvfjfxa Trjs Atos ko'/)7/s. 
KA. dAA', o) t4kvov, (Tol TT€L(rofxaL' Ae^yei^ ya/j eS. M45 

I(^. 0)5 evry)(oi'<^« y' 'EAAd8o!j r' eveftyiTti. 
KA. rt 87/ KacTLyvifTaL^TLV dyye Aoi a^dev; 
l(p. [xrfb^ d/ji(/)t K€Lvats fxikavas i^(i\j/)f TreTrAovs. 
KA. et^JTo) 8e Trapd (roi; </)tAor eTTOj rt TrapQivoLi; 
l(p. x«tpf'i' yf> ^Opia-Trjv T €KTpe(f)^ avbpa Tovbe fxoL. 1450 
KA. TTpoaiKKvaaL vtv vaTUTov deoifxivi]. 
!(/). d) (/)tArar', iTT(Kovpi]aas oaov et)(es (piKoLi. 
KA. eo"^' o ri Kar' "Apyos bp^aa aoL x^dptr (fiepo); 
[(/). TTaT^pa Tov afxov fx)] aTvyeL, TToaLV ye o-dr. 
KA. Setyoi^y ayb)vas bta ae 8et Ketroi; bpafxelv. 1455 

!(/). dKcoi; /x' i;T7e/j y7/s 'EAAdSos' StcoAeo-ei'. 
KA. 8o'A({) b\ ayevvGts 'Arpe'oos r' 07;/c a^uos. 

1435-1437 paragraphi pro notis in L P i435 TaCirai /.n et 5' 

i/jiol L P : correxi 1437 /xtit' olv crv Elmsley 1439 5?; to5' 

Barnes : S^to to^' L P TtKvou Markland : Si TtKvov L P 1440 o-f- 

(Tooar/iat L P 1441-1466 paragraphi pro notis in L, 1441-1451 in P 

1443 Sai L^ : Se L P : Stj Gaisforci sensus est : Qiiid tum ? Mors ipsa, 
non scpitltnm, rite lugettty' oh LV : lectio dubia TvBdaiv ov Td(pos 
vo/j.iCeTai; Vitelli 1445 oAA'] Ip' p 1447 Stj Gaisford et for- 

tasse L : Sa\ L" : 6t P et fortasse L ayyciXai Weil 1448 f^d\pys 
Reisi<c 1449 Ti P 1450 ToVS' (fjLoi LP : corr. P- 1454 Tor 

afj.hv Scaliger : rhv ifihv L P : 76 rhv ifihv L^ -ye Elmsley : te L P : 
5e Hartung 1455 5««" Kiiivov Porson : k^Ivov Se? L P ETFiniAOT 

l^. ris /x' etcTLV a^u>v Ttplv a-napdrraea-Oai K6pi.r]s; 

KA. eyw, /xera ye o-ou... 10. /^t; o-^; y'- oti KaAws Aeyeis. 

KA. 7T€1tX.o}v kxoiiivr) crCiv. 10. t/xot, fxriTep, Tndov' 

ixiv' cos €^101 re o-ot re /caAAioy Tohe. 1461 

■naTpos 8' oTraSwy rwrSe ris /;ie Tre/xTreVa) 
Apre/xi8os es keLfiCiv\ ottov (r(f)ayi](TOfxaL. 
K\. S) TeKvov, OLxji; 10. Kat ■nakLV y ov p.i] /xoAco. 

KA. AtTToyo-a />i7/re'pa; 10. ws opds y , ovk a^tcoy. 

KA. cr^e'?, /AT/ /xe 7rpoAt7rr/s. 10. owk ew o-ra^etv bixKpv. 

vfjLels 8' e7reu0?//Aj/o-ar', w i^eartSes, 1467 

Trataya r?'//x?] (rvpi(f)opq. Alos Koprjv 
ApTep.LV' troj 8e AayatSats ev(f)r]iXLa. 

Kava 8' kvapyj.(rd(i} tls, aWe^rdoi 8e Trup 1470 

TrpoxT^rats KadapcrioLcrL, Kal iraTr^p e/x6s 

eySe^tovo-^o) j3(t)p.6v' wy croiTr]piav 

"EAAj/ort 8(oo-ovo-' epxo/xat VLKri(f)6pov. 

ayeTe pie ray 'lAtou I475 

Kat 4>pi>ya)i' eAeVroAtr. 

aT€(f)ea TTepijioXa 8t8ore, (pepeTe 

— TT\6Kap.os o8e KaTa(TTe(f)eLV — 

X^pvij3o)v re Trayaj. 
eAtVo-er' a/x0t yaov 1480 

d/A0t (3o)ixbv "ApTepiLv, 
TCLV avacTcrav "Apre/xti', 
Tay p.6.KaLpav' w? ep.olcrLV, et XP^^^> 

aXixacTL 6v}xacri [re] 1485 

1458 a-irapda-afaBai Elmsley : (Tirapd^e^reai L P KSfias p vel P^ 

1459 <7«»7€ juera (toC Markland 1461 KA. nota praefixa et con- 

tinuo deleta in P 1465 juijrepa L P «5 Ka.^ia)s Hermann : 

evKapSiwsF. Gu. Schmidt 1467 (irfiprjixriffaT P : corr. /> I475 I<^. 

notam praef. L^ ^Aioy primitus L 1479 Tra^as Reiske : TraYaro-tc 

L^ : TToyaro-i P : iraya vel Trayar ut vid. L 1480 fahv L P- : Aab»' P 

a/x(t>l vahv del. Monk : fortasse J AiVo-er' afKpi^wfiioi rav avacrffav "Apreftiv 
ceteris deletis 1485 re del. Hermann : fortasse ws ffio7s, e» xP^^^^j 

a'lfi,a,<Tiv 6vfia<nv metro cretico l<l'irENfc:iA 11 EN ATAIAl 

Oi(T(\>aT (^akdyj/oj. 
o) TroVria TTOTVia ixaTep, ov haKpva ye rrct 
hiaaoixev apieTepa' 
TTop' Upois yap ov TrpeTrei. 149° 

10) io) reayiSes, 
avvi-naeih^T "ApTepiiv 

XaAxiSos avTLTTopov, 
Lva Tt 8o'para iiijxove hdt' M95 

ovopia 8i' e/xoy [rao-S'] At^XtSos 
o-revo7ro'/30ts ei' opixoi.s. 
ift) ya fxaTep a» rieAao-yta, 
MDK7]i;atat r' e//at OepdiTvaL . . . 
Xo. KoAets TToXLO-fxa Ylepcriws, 1500 

KvKAcoTTtcoz; TTovov yjep5)v; 
l(f). i6p€\}/a0' 'EAAa8t jxe (f)dos' 

Oavovda 8' ovk dvaLVop.ai. 
Xo. Kkios ydp ov o"e /x?; AtTrr/. 

10. ift) ift). '505 

kapLTrahovyos dp.ipa 
Ato's re (f)eyyos, ^Tepov iTepov 
ai&va Kal piolpav OLKri(Top.ev. 
Xaipi p.0L, (f)Lkov (f)dos. 

Xo. ift) ico. 

i8eo-0e ray 'lAtov 15 10 

Kai <l>puyd)l' kkiTTTokLV 

1487 chori et 1491 Iphigeniae notas praef. LP: del. Seidler 
1487 flep L P 1488 oii England : ws LP 1490 iepe7s P : corr. p 

1491 /w iw Hermann : 5 L^ P : om. L 1495 Swpa^a primitus L P 

fie/j.riue p 1495 SQ- 5oi' ovo^jLa 5t' eV^'' scripsi : Soia 5t' eV^j' ovo/xa 

L P Too-5' del. Matthiae post AuAiSos add. raanus recentissima 

/foi, vix perspicuum ^497 <rTevow6pots ev Burges : <Trevoir6pot(Tiv 

L P 1498 fJ-rJTep L P 1499 depdTTvat L : depaTratvat L^ P 

1502 eepe\pas (suprascr. efxe L) eWdSi fxeya <t>dos LP : corr. Elmsley 
1507 sq. fTepov fTepov P et ut vid. L, unum in fine v. 1507 alterum 
init. V. 1508 scriptum : erepov L^, qui primum illud erasit, tum hoc 
erasit, illud rescripsit 1509 <p't\os primitus L 1510-1531 inter- 

polatori trib. Kirchhoff ^6'/ ETPiniAOT 

a-TeLXOvaav, e-l Kupa (rT€<pi] 
^akov^ivav Xipvifioiv re Trayas, 

/3a>/xoV ye baiixovos Oeas 

pavLo-LV a'Lfj.aToppvTOLs 15 15 

Xpavodcrav tvcpvrj re a-d)}j.aTos hepijv 

[(T(Pay€L(Tav.] ^vbpocroL irayal 
-aTp^aL p-ivovcTL x^pvLfBis re cre 

(TTpaTos T 'Axatwi' dikoiv 

'lAtof ttoXlv //oAeti'. 1520 

akXa TOLV Alos Kopav 

KklJ(TOip.^V " XpTip.LV, 

6€u>v avacTcrav, u)S kir' iVTV)(j.l iroTp. 
S) -OTVLa, TTOTVLa, dvp.aaLV jipoTr]a-ioLS 

\apeLcra, TTep.\}/ov es 'i^pvydv 1525 

yalav 'Ekkdvoov aTpaTov 

"^Kal bokoevTa TpoCas eS?;, 

Wyap.ip.vova re koyyaLS 

'EAAaSt KAeti^oVaroy (TT^cpavov 

bos ap.(f}l Kapa ew+ 153° 

KAe'ob' adp.v>]a-Tov ap.(f)L6dvaL, 

ArrEAos 

S) Tvvbapda -ai., KkvTaLpnja-Tpa, bopLoov 
e^o) Tiipaa-ov, b)S Kkvijs ^p.S)v k6yo)V. 
KA. (f)6oyyr]S Kkvovo-a bevpo a-fis cKpLKOfxrjv, 

TapfSovcTa Tki]p.b)V KaKiT€Tiki]ypi.€vi] 0O/JW' 1535 

pLi] p.0L TLV akki]v ^vp.(popav iJk^ls cpipoov 

TTpbs r?) TTapova-i]; Ay. a-ijs p.€V ovv TraLbbs Trept 

15 13 $a\ov/j.evau Hartung : ^aWo^itvav L P Trayds L^; iraycus 

L P 1514 $ui/jLhv Siatnovos Markland : j8a)/iJr y a7/iovos Bothe 

^5^^ XP^^^ovffav 'Monk: eavovcrav LP: pavovaav '^larkland 15170-4)0- 

yelffav seclusit Dindorf : fortasse xp^^o^c^"-^- ^v<pvri 5e (Tuifxaros Sepr)v 
iT^payelcrav fvSpoaot kt\. 1518 iraTwai P crfxipvifiis re L P ; trai. 

Seidler 1522 aTe/i.iv P Bfwv''^ Biav Hennig 1524 Korvia irorvia 

Hermann ; Trorvia L P : -Korva L^ evfiaai L P 1527 sqq. locus non 
sanus 1530 Kapa S' Wecklein 1533 tc\vy]s L- : K\veis L P ; 

K\vois p 1536 tJktjj Portus l<MrE\EIA H EX ATAIAI 26'i 

OuvfxarTTu «toi kuI betva crrnj.iivai. OeKoj. 
KA. ^/y /xeAAe toivvv, dAAa <\>pa^^ 6<rov rdxos'. 
Ay. dAA', Si ^iA?; bia-iroLva, iTa.v Trevcnj (racpo)^. 154° 

Ae^co 8' d7r' apxij^, yjv ti juj; a^aK(A.(Ta ixov 
yvu>yii] Tapa^i) yXioaaav iv Xoyois €}xr]v. 

tTret yap [Kojx^ada Ttjs Atos Ko^prjs 
'Apre/jiiSo? dAo-oy Aet/jta/cd? r' avdeacpopovs, 
tV 7/y 'Axcttwy oT;AAoyos o-rparev/xaro?, i545 

Tj/z' Tratd' dyoi^res, ev^i/j 'Apyetco^' oxAos 
i)6pot(($\ ws 8' co-et8ey ^ A.yap.ip.voiV ava^ 
eTTt a(f)ayas aTi(.)(0vaav ets akao^ Kupi]v, 
aveaT&a^e, KapLTraXtv aTp4\}/ai Kapa 
b(XKpV€, TrpoaOiv 6p.paT0iv tt^ttXov Trpo^et?. 155° 

7] 8e araOelaa r<S reKoVrt TrXrjaCov 
eAe^e rotdS'* '12 irciTep, TrAp^ip.i aoi' 
Tovpov 8e o-w/>ta rT/s e//?/? vTrep Trdrpa? 
Kttt r?/s aTrdo-Tjs 'EAAdSo? yatas vTrep 
^So-at 8t8u)/>t' eKOuo-a Trpos ^u)p.ov ^eds i555 

ayovTas, etTrep eo-ri d^acpaTov ro'8e. 
Kat tovtt' e/jt' evrvxfii"^' ^at viKrjcfyopov 
bdipov TvyoiT^ TraTpCba t c^iKOiaOe yi]V 
TTpos Tavra pi] \lfavar] rts 'Apyetcoz; ipov' 
aiyi] TTapi^io yap bepr^v evKapStco?. JS^o 

rofrawr' eAe^e* Trds 8' (ddplSrjaev k\vu)v 
€v\lrv\iav re KapeTi^v rrjs TTapOivov. 
aTcis 8' ez^ /xeVo) TaA^u/Sto?, w ro'8' 7/r pikov, 
(V(pi]piav di^etTre /cat o-ty?/y o-rparo)' 
KdAxa? 8' 6 /xdrrt? e? /caroCy xP^^^/^^^^oi^" ^565 

€dr]K(v d^ X^V' (fxxayavov aTrdaas 
KoAecoy iacoOev, KpaTa r' €aT€\lf€V Kopi]'^. 

1538 5€(i/a] KeSj/o Weil : malim /cA6i;/a 1541 yuou] ttou Markland 

1544 a.vQ-r)<p6povs L^ P^ 1547 eVerSe// hic L P 1549 avecrT(va(( P 

1550 SaKpvf, TrpocrSiv Semitelos : SaKpva irporjyev L P : SaKpva irporJKfv 
Dindorf 1557 fvrvxohe Musurus 1558 Swpov'] Sophs Pierson 

1560 0-1777] (r(^07p Jacobs 1561 iddfxfirjae LP 1567 KoXtuv 

L^ P- : KovXiwv L P : o\wv Musgrave K6pos primitus P ETPiniAOT 

Xa^oiV Kovovv e/3pe£e yipvi^as 6^ ojxov, 

cAefe 8'- 'II Trai Zrjyo'?, £ dr^poKTove, 1570 

To Xafnrpov dkicra-ovfT kv (V(f)p6vrf c})do9, 

8e'^at ro ^vjua ro'8' o ye' o-ot b(opovp.(da 

cTTpaTos T ^A\at<av +'Aya/xe'/xi^a)i; aya^ ^' 6/xo{5,+ 

axpavTov aXp.a KakXnrapOivov biprjs, 

Kal bbs yivicrOai irkovv veS^v airrip.ova i575 

Tpoias re Trepyaix e^eAeiy ^juas 8opt. 

es y?jy 8' 'ArpetSat ttSs o-rparos r' eo-rTj (SXtTTcov. 

[tepev? 8e (})d(ryavov \a(3(>iv eirev^aro, 

kaLjjLov T eTreo-KOTret^', tya Trk-q^etev dv 

ijxol bi T dXyos ov ixiKpov eto-?]et (ppevC, 1580 

Kaa-Trjv V€V(VK(as' 6avp.a 8' rjv a'(.(l>vr\s opav. 

■nX.rjyrjS ktvttov ydp Tras rts fjcrdeT dv (ra(f)&s, 

T7]v TTapOivov 8' ovk etSey ov yrjs eta-e'8v. 

j8oa 8' tepevs, aTras 8' iTmjx.fl^^^ crTpaTos, 

deXrrTov elcnbovTes eK 6eG)V tlvos 1585 

(f)dcr[x', ov ye ixrjb^ 6p(x>ixevov TTicms iraprjv 

1568-1578 fere hic videtur iam antea male habitus et vix legibilis 
archetypus desiisse : ante 1570 Ae/ir. cttix- scripsit L (sive L^, vid. 
praefat.), nunc erasum : tum 1570-1572 ^Ae|e . . . rh Ovfia in spatio 
quod vacuum reliquerat L suppl. alia manus antiqua : ipse L pergit 
usque ad 1577 pxeiruv ; tum desinit : reliqua add. alia manus. P usque 
ad 1569 d' dixov scripsit, duobus w. vacuis in fine paginae relictis : 
tum alia manus hos duos w. explevit, et in novo folio postmodum 
inserto finem fabulae addidit, denique cum novi folii magna pars vacua 
superesset spuriae Danaae vv. 1-35 exaravit. 1568 irT/Aeos L 

1569 e$pe^e Weil : sOpe^e L P 1570 Zrtvos, Si Nauck : Z7\vhs 

&pre!xis L P : eA€|f 5' Si 5ibs &pT€/j.ts dripoKrSve L^ : eAe|6 5' Ss dripoKr^v^ 
&pTe/iLi TTo? Sios P^ 1573 VoS (TTparSs t 'Axai^s 'Ayafj.fiJi.voov r &va^ 

Bothe 1577 vix sanus : inde ab h. v. rem cum interpolatorihus 

recentissimis habemus : coniecturas tamen vv. doctorum satius duxi 
adferre 1578 Ipevs P Xa&uiv Se 7' lepevs (pacryavov KaTT}v^aTO Bothe 

1579 ''^»'' ev irAri^eie viv Hermann 1580 eixol 5' e(njei t &\yos ov 

IxiKphv (ppeva Hermann ^A^osl apyos primitus P 1582 ir\riyvs 

aacpais yap Ttas ris yjadero Krvirov Weil 1583 olSev L P 0I 

primitus P 1584 e^oriae S' iepevs, rras 5' Bothe 1586 <pa(Tix , ol 

ye m(TTis /Jir]S' (meUus oi/S') 6pa>iLevov iraprjv Porson I'I>irENEIA 11 EN ATAIAI 

€Xa(fH)s yap acmaipova tK^iT «7rt xO^^'- 

Ibelv ixeyia-Tr] biaTTpeTii]^ re ti]v diav, 

i]<i atfxaTL /3co)uos epaiver' apbrjv tt/s dcov. 

Kcw r(S8e KaAxas irSts boKeli xaipu^v e0?7' 159° 

^12 To{58' ^\-)(aLS)V Koipavoi kowov a-TpaTov, 

opaTc rrjvbc dvaiav, rjv 57 ^eos 

TrpovdrjKe ftoojxiav, i\a(l)ov dpeibp6p.ov; 

TavTTjv p.akLcrTa Trj^i Kopr]'^ do-Tra^erat, 

ws iJi.r] fjLLavr] (3o)[x6v evyeyei (j)6v(o. 1595 

rjbeoos re tovt^ ebe^aTO, Kal tt\ovv ovpiov 

bib(oo-LV r^fXLV 'lAtou r' e7n8po/xd!>. 

TTpos TavTa TTCLs TLS Oo.pcTos aXpi vavfta.T)]s, 

X^^p^L re TTpos vavv ws r}p.ipa Trjbe 8et 

XtTroVra? ^/xas AvAt8o9 KoiXovs jxvxovs 1600 

AtyatOi' olbfxa bLairepav. 

eiret 8' ciTraz^ 
KaTr]vdpaK(aOr] Ovfx kv 'H^paiaTov (pXoyi, 
TCL TTp6a-(f)op^ r]v^a6', ws tv^ol vocttov o-TpaTos. 
7reju.7ret 8' Aya]xi]xv(DV ]x coo-re o^ot (ppdcraL rd8e, 
XiyeLV 6^ OTToias eK ^ewr [xoipas Kvpei 1605 

Kat 80'^ai' eo-)(ey a(p6LTov Kad'' 'EAAdSa. 
eyo) TTapu)V 8e Kat ro ■iTpa.yfx opwv Aeyw 
7/ Trat? (Ta(j)Q)S croL TTpos d(ovs dc^tTrraro. 

kvTTr]s 8' a(^aip€L koI iTOcreL iTapes xokov 
aTTpoa-b6Ki]Ta 8e fipoTols tcl tG)V 6eS)r, 1610 

1588 sq. SiaTrpeTT^y 0', ris aijxaTi \ ippaiyer' apSrjv $Ci>iJ.os (aypaias) Oeov 
Hervverden 1589 ipaiver primitus P : fppaiver L P^ 1592 pvaiav 
Semitelos ^] 6 primitus L 1593 possis iTpov6r]Kiv eAacpov Poo- 

fx.iav 6pft5p6iJ.ov ^co/j.iav L : jSco^tia P I594 possis ravr-r)v jj.dK' fiKw 

jj.a.Ki(Tra rrjs Kop-qs aWdcrfffTai Weil 1595 H-^dvp apogr. Paris. : 

/xtdvoi LP 1596 ovpiov re irXovv Firnhaber 1598 rapahv alpe 

Wecklein alp Kal vavdrr^s primitus P _ 1599 uis Siov rriS' vntpa 

Markland : Se? Se T77S' iv yifj.epa Wecklein 1604 5' 'Aya/xe/xvuv'] 5e 

$acn\evs Weil 1605 Xiyeiv} Koprj Weil 1607 5e L- : re L P 

1608 aireirTero Vitelli 1609 Kvirr/s 5' afpiei Weil : \iiras 5' acpaipov 

Bothe 1610 5e] Sri, roi, yap vv. docti ^porolai L P 3S-6' ETPinizlOT I^IFENEIA H EN ATAIAI 

cru)(ov(Ti d^ oiis (\)ikov(nv. y^fxap yap robe 
Oavovcrav eiSe Kal ^kinovaav iraiba aijv. 

Xo. ws rjboixai rot raur' aKovcraa ayyiXov 
{(3y 8' kv Oiolcn crov p.kviiv cfypdCeL T€kos. 

KA. S) Trai, O^Siv tov Kk^ixp.a yiyovas; 1615 

TTWS cre 7Tp0(T€LTT(i>; TTCaS 8' OV (f)(0 

TTapapvdeicrOai Tovcrbe p.(XTriv pLV$ovs, 
u>s (Tov 7T€v9ovs kvypov TTavcraip.av; 
Xo. Kal p.i]v ^Ayap.€[xv(t)V ava^ (TTei\€i, 

Tovcrb^ avTovs ^xj^v croi (ppdCeLV jxvOovs. 1620 

Ay. yvvat, OvyaTpbs eV€K okfiioi y€Voip.€d' av 
e)(€t yap ovTOiS kv deols oixikiav. 
Xpr] bi (T€ kal3ov(Tav Tovbc ix6(txov veayevi] 

(TTei\eiV TTpOS oIkOVS' &)S CTTpaTOS TTpOS TTkoVV Opq. 

Kal x.aipe' xpovia ye Tdjxd CTOt 7Tpoa-(()6eyixaTa 1625 

Tpoii]6ev eorat. KCt yhoiTo crot Kak5)S. 
Xo. xaipoov, ^krpeibr], yijv lkov <i>pvyiav, 

\aipo3V 8' eTrdvjjKe, 

KakkLo-Td poL cTKvk^ aTTO Tpoias eAcoy.j 

161 1 sq. iraiS' ws e/Se ar}v \ davovaav ■^fj.ap Koi 0\eTrov(rav av ToSe Weil 
1613 &s Tavr' aKovcraff' ?iSoiJ.ai rhv ayye\ov Bothe 1615 rov L : tov P 

1615 sqq. & ira7, tov K\eiix/xa deu>v yeyova; \ ttws cre Trpoffeiiru; ttcos 5 ov; 
/ivOovs Trapa/j.v6u(r6ai <pia TovaSe iJLaTriv \ uis vavaal/j.av Trevdovs \vypov; 
Bothe 1616 5' ov L P: 5e / 1618 ■rravaai/j.Tiv primitus L 1619 sq. 
Kal fj.T)v (85 ) avai^ TovaS' avThs ex<i>v \ aTeixei aoi (ppd^eiv fxvdovs Weil 
1621 ovvejc corr. in eveK in L P ovveK 6\PL(oi/j.€6' hv Hermann 

1623 /Loaxov ehyevT) Porson 1625 76 ex yap factum in P: delevit 

Barnes 1627 sqq. xc-'^?'^^ {/jiev) Ikov ya7av 'hrpeiSy/ ^pvyiav, x"''p'^'' 

eirdvr)Ke S\ e\a>v \ aKv\a Ta KdWiar arrh Tpoias ex Hermanno et Bothio 
conflatum Subscriptio in L nulla : in P Te\os lcpiyeveias ttjs ev av\iSi 

1. Fragmentum veri exitus Euripidei servavit Aelianus H, A. vii. 39 
6 8e EvpnriST/s ev ttJ '\<piyeveia' 

e\a<pov 5' 'Axaiwv x^P^r^v ev6riau) <pi\ats 
Kepovaaav, ^v a<pd(ovTes aiixv^rovai a^v 
(T<pdCeiv OvyaTcpa. 
Dianae haec verba esse axh /j.r^xccvs Clytaemnestram consolantis 
vidit Porson. 

2. Schol. Ar. Ran. 1310 : vid. L T. 1090. 

3. Hesych. &6pavaTa' arrpoaKorra. EvpirriSr/s 'l<piyevei<i TJj ev Av\iS(. 
sed vid. ad. v. 57. PH202 TnO0E2I2 PH20T 

E/crcop Toi^ "EXXjjo'»' liziKonuiv dKov(rns avTovs nvpa KnUiv, 
ev\a^t)dt} fif] (f)iiyo}(Ti.v. e^OTrXifeiv 5e SuyvuKoJS ras 8vvdfj.(is fxiTe- 
v6r)(T€v Alveiov <TVfi^ov\€V(TavTOS r](TV\d^(iv, KnTdaKonov de ivtfi^nvTa 
hC €K€ivov Trjv d\rj6€iav icTTopljcrat. AoXcom Se npos rrjv XP*'''"^ 
vTraKovcravra eWe/^iTreo-^at . . . Tonov fts Trjv Trap€n^o\r]v d(j)(ji)pi(T€v 5 
avTco. €Tn(f)av€VT€S 8e 01 nepl tov 'oSvcraea, AfiXcora /xeV dvrjprjKoTes, 
enl 8e Tqv "EKTOpos KaTrfVTrjKOTes a-Kr]vrjv ttciXij/ vnea-Tpt(f)ov ovx^ 
evpovTes Tov (TTpaTrfyov. ovs 'Adrjva KaTe(Txev eni(}>aveicra Ka\ tov 
fxev EKTopn eVeXeucre p.f] ^rjTelv, 'Prjaov te dvaipeiv eneTa^e' tov yhp 
eK TovTov Kivdvvov €(T€a-6ai fxei^ova Tois "EWtfCTiv, eav ^iixrr]. tovtois lo 
8e eni(f)av€\s 'A\e^av8pos eniaTa^rBai {(firfa-i) no\€fiicov napovaiav. 
€^anaTrjde\s 8e vno 'Adrjvds, coy d^dev vno 'A(ppo8iTr]s, ilnpaKTos 
vnecTTpeyf/ev' 01 be n€p\ Aiopr]8rjv (f)ovev(TavT€S 'Prjaov e)(<^pi(Tdr)crav. 
Ka\ f] (TVfj.(popa TU)v dvr]prjfj.€V(L>v Ka6' o\ov rj\de t6 (TTpdTevfia. napn- 
yevofievov 8e "EKTOpos, Iva avTos nepiyivr]Tai twv nenpayfieva>v, 15 
T€Tp(ofjL€vos 6 Tov 'Prj(TOv enifMe^rjTfjs 81' avTOV (f)r]a-LV ^EKTOpos tov 
(f)6vov yeyevrjodai. TOii 8e "EKTopos dno\oyovft€vov Trjv dXrjdeiav 

avTois ejxfjvvcrev f) rou 'Pijaov fif]Tr)p ff Movcra veKpov 

Kopi^ovaa t6 <TcofJ.a. KaTo8vpop.€vr) Se Kcii t6v entn\aKevTa avTJj 
^Tpvfxdva 8ia t6 tov naidos nevdos Koi t6v e'| eKeivov yeyevrjfxevov 20 

Argumentum om. O: vv. 1-26 om. LP 1 irvph.'] nvp V: Si 

iWris TTvpav Harl. : Si' oXrjs SeiArjs Trypa Wecklein : Bei\r]s nvpa Nauck 
5 post eicTrifxn€(r6at lacunam statuit Morstadt tSttov om, Harl. 

7 KaTT]VTT]K6Tes (T/cTjj/V Harl. : KOLTrjv cum spatio vacuo fere novem 
litterarum V vrre^TTpecpov Haun. : o.iri(TTpe(pov V Harl. 

8 €in(pave7(Ta KUTe^rxev V. hiatum faciens 10 post tovtov spat. 
vac. trium litterarum in V fiei(ova ecrecrOaL V tovtols Harl. : 
TovrcovV II 67r(crTa(r0ai Harl.: inL cum spat. vac. sex litterarumV: 
eTriaTacTdai cf>r]cn Wilamowitz : errfjyyeWe Wecklein noXefxov V Harl. : 
corr. Kirchhoff 13 exciipi<r07;crai'] oi'ex'''P'?cro;' Nauck 15 nipLyivrj- 
Toi V : iripLyevr]TaL Harl. : rrvvddvrjTaL Schwartz 16 (pr](TLV Kirchhoft : 
(pa(Tiv Harl. : spatium vacuum V rhv Harl. : om. V 18 inter f] 
et Movaa spatium vacuum fere quinque litterarum V : Tepxf/Lx6pv supplet 
Schwartz: cf. Aristophanis Arg. 19 KOfxi^eivV KanoSvpofi.evrjV 
20 fortasse fcoJ rh e'| eKeivov yeyevf](TdaL 

•23* 'Vrj(Tov, 01 8' 'A;^(XXft (prjaiv dbaKpvTou eaeadnL Tr]v arpaTfiav, ra 
Koiv^ Tcov eTTtcpavcov davaTO) tijv Idiav Trapanvdovfxevi] \vTrt]v. V Harl. 
TovTO t6 SpafjLa evioi vodov inev6r]<Tav wj ovk ov Evpnrl8uv' tov yap 
^o(f)6K.\eiov paWov vwocfialveL xnpaKTr/pa. ev pevTOi Tali 8i8a(j-Ka\iais 
5 0)5 yvrjaiov dvayeypanTai, Ka\ r) nepX tci p.eTdpaia 8e iv avTm ttoXv- 
Tvpaypoavvt) tov 'E.vpinlbr]v opoXoyel. npoXoyoi. 8e 8itto\ (fyepovTai, 

6 yovv AiKaiapxos eKTi6e\s rqv vnodeaiv loii 'Pfjaov ypd(jiei KaTo. Xe^iv 

vvv evae\i]vov (peyyos t] 8i({)pf]\aTos 

lO Ka\ T. e.' ev eviois 8e tuv dvTiypd(j)(i>v eTepos Tis (jjeperai TrpoXoyos, 
Tre^os ndvv Ka\ ov 7rp/rra)i/ Evpim8r)' Ka\ Td)(a liv Tives tShv vnoKpiTwv 
^iecKevaKOTes elev aiTov. e';^fi 8e ovTdis' 

d) Tov peyiaTOV Zr]v6s a\Kipov TeKOS 
HaWds, TTapiofKv' ovk e)(priv rjpLcis eTi 

l^ peWeiv A)(aLa)v (l)(f)e\e'iv aTpaTevpaTa. 

vvv yhp KQKcos TTpdaaovaLV ev pd)(rj 8op6s, 
\6yxTl /3iatwy "EKTOpos aTpo^ovfievoi. 
ffio\ yap ov8ev eaTiv tt\yLov ^dpos, 
i^ ov y' eKpiv€ KvTrpiv ^A\e^av8pos deav 

20 KaXXei Trpof]Keiv Ttjs eprjs evpop(j)ias 

Ka\ arjs, 'A^r/j/a, (f^t^TaTrjs epo\ 6eS)v, 
(i pf] KaTaaKa^fieiaav o\lfop.ai TrdXii^ 
IIpLdfiov, ^i(i TrpoppL^ov eKTeTpipfievr]v. 

V L P Harl. 

I tV aTpaTeiav om. V 2 e-mcpavoov Harl. : eiri spatium vacuum V 

3 pracponitur Aristophanis arg. cum personarum indice in L P 
d)S ovK ov EvpiiriSov L P Harl. : EvpnriSov Se fj.)] elvai V rh yap P 

4 fj.aK\ov] spat. vacuum Aoj/ V \)Tro<paiveiv Valckenaer : virencpaiveiv 
Dindorf 5 fj.eTa^^^'(ria V 6 Se] Se eV aiiT^ V 

7 AiKaiapxos Nauck : SiKaiav V L P : om. Harl. eKTiOels V : 
eViTiflflj L P Harl. 10 koI t. e. Wilamowitz: /cal codd. (peperai 
L P Harl. : (paiveTai V 1 1 &;/ Tives tuiv vwoKpiTuiv L P : &i' Teiv 
vTtoKpiTwv cum spat. trium litt. vacuo V : avT\ toiv vttokpltwv Harl. 
13 TeKos om. V 14 irapuifiev'] Tt Spicfxev; Morstadt 15 ffTpd- 
Tevfia V 16 fLaxri Valckenaer : fxaKrj LP : fxaKpSi V Harl. sed in 
;ua/cp^ corr. ambo 17 /Siaicos Hermann : jSiaias L P Harl. : ^iaiaW 
18 yap ovK eve(TTL V a\yiov ^dpos L P : a\yiPapos Harl. : ^dp^apos 
V : a\ye(»v &kos Kirchhoff 19 e'| o5 7' L P : e| wt' Harl. : e'^ St' V 
eKpiva L P 'AA6'|av5pos e V referebatur : 'AAelcii-Spou L P Harl. : 
a\e^aiV 20 7rpo7;/c6ij/ Valckenaer : Trpoo-TjAceiv codd. 21 'Addva 
Valckenaer <pi\TdTT]s Valckenaer : <pi\TaT' {<pi\aT V) codd. 
23 ;8ta om. V ^Sf API2T0cl)AN0TS TnO0E2:i2 

'P/;o-o? Trai? /lei' 1]V ^Tpvixopos tov nOTafiov Kai Tep\/^i;^f)pr;?, 
Movacbv /itar, QpqKSsp be fiyovfievos els "iXtoi' nnpayiveTat. vvktos, 
(TTpaT{o7rf8)(voii(vwv twv Tpaxtiv Trapa Tats vava\ Tav 'EAXryfcoj/. 
tovtov \l8v(T(TfVs Ka\ Aiopr]8i]s KaTaaKOTTOi ovTfS avaipovaiv, 'Adrjvas 
avTols VTTodepevr^s' ptyav yap ecrca^nt to7s "EXXr](Ti KivHvvov (K tovtov. 
'['(I)\l^i)(6pr] 8( (TrKfiavfiiTa t6 tov naidos croopa avdX^To. ojs iv nap(i8co 
df diaXap^dvd Ka\ Trept tov (f)6vov tov AoXcowf. 

rj (TKr]vr] tov SpiipaTos fv Tpoici. 6 ^opos (TVV((TTr]K(v sk (fivXaKoov 
TpmiKwv, 01 Ka\ Trpo\oyi^ov(Ti. nfpif\fi. Se Tr]v 'HvKTfyfp^riav. 

V L P Harl. 

'ApKTTOcpcivovs vTr69((ns V : virdBfCTti pricTov Harl. : om. L P i Trars 

non post 'PTjtros sed post ixias collocat V koI om. Harl. 3 iTTpa- 

Tfvotxivoov cocid.: corr. Wecklein twv ante Tpwoiv om. V Harl. 

5 aiiTots om. L P fiiyas yap (fXfWfv ((T(CTdai to7s '(Wtjctl KivSvvos L P: 
]x(yav 5« (CT(adat to7s (WrjcTiv KivSvvov Harl. : fxfyav yap f(T(CT6at /ciV- 
Suvov V 6 sq. (i)s . . . a6\wvos habent L P : om. V Harl. TA TOT APAMATOS HPOSnnA 

X0PO2 <I>TAAKnN OaY22EY5 

EKXnP AlOMHAHS 

AlNEIAS A0HNA 

AoAnN ITapis 

ArrEA02 IIoiMHN Phsot Hnioxos 

Ph205 MoTSA 

Sic LP: item O nisi Trdpii. 'PrjiTou Tjvioxos anle 'Priffos traiecisset : 
confusiim ordinem xop^s <pv\a.Ktiiv. o^vffffivs. 'eKTccp. ayytKos iroiyuV- 
alveias. SoKwv. Sioixr]5r]S. prjffos. adrjvn. prjffov rjvioxos. irapis. fxovffa V 

6 Xophs Trpo\oyi(eL add. O ndpis] melius scribi 'AAf^avSpos monet 
Weci<lein, cl. 627, 642 Codices V L P : ex V perierunt foliis evolsis vv. 1I2-151, 
551-630, S98-996, sed vv. 899-940 resuscitavit H. Rabe Mus. 
Rhen. 63, 419: ubi V deficit adhibui apographum eius Pala- 
tinum inter Vaticanos 98 et Hauniensem, quorum consensus 
signo (V) notatur: accedunt O (vv. 1-714 continens), fragmenta 
Ambrosiana (vv. 856-884), fragmentum codicis Panopolitani 
saec. IV vel V, vv. 48-90 continens, ed. a Wilcken in Sitzungsber. 
d. Preuss. Acad. d. Wiss. 1887, p. 813 sqq.: raro citantur Haun. 
et praesertim in argumento Harl. 

Accedunt 2, quae tamen, cum (praeter perpauca quae L habet) 
in V solo servata sint, minus auctoritatis habent. I X0P02 EKTQP PH202 Bo^i Trpos €vva9 ras 'EKTopeovs. 
Ti^i vTTacnTL<JTQv aypvTTVos /Bacrik^uis, 
7/ Tivxo(f)6pcov; 
bi^aiTo viuiv K\7]b6va ixvOcov, 

0% TeTpdjXOLpOV VVKTOS (f)V\aKl]V 

TTdcn]^ (TTpaT ids TrpOKddrjVTaL. 
opdov /ce(|)aA?V Trrjxvv kpdaa^i, 
kvijov ^k€(^dp(xiv yopyoiTiov ihpav, 
XetTTe yap.€vvas (pvkkocrTpi^Tovs, 
Ektop' Kaipbs ydp aKOVcraL. ris 08'; 7] 0tAtos (j)66yyos' rts dvrip; 

TL t6 o-rjfxa; 6p6eL' 

TLves e/c vvKTwv Tas TjjxeTepas 
KOLTas TTkddovcr^ ; iveiTeLV xpi]. 
Xo. (f)vkaK€S (TTpaTids. Ek. rt (pipr] 6opv^(o; 

Xo. 6dpaeL. Ek. dapcru). 16 

piQv TLS kdxOS €K VVKTWV; [Xo. OVK €(TTL. 

Ek.] rt crv ydp 

vk66((Tis p-l](rox) minio suprascr. ipsi fabulae V: (vptriSov pTJiros L Haun. 
2 Tis codd. 3 ^] €j Hervagiana secunda 4 fortasse Se^at re 

V. post 9 traiecto 5 ^uAa/cV V O 2 : (ppovpav L P 6 post 

TToa-Tjs (TTpoTias add. 7ro'A.ec<;s rpolas L P : sc. duas lectiones conflaverunt 
7 om. LP: habent VO et Chr. Pat. 1304: et in margine yp. &pQov 
K((pa\T]V ir^x'''' ^P(i<ras L 9 <pv\o(Trpairovs V O 10 eKropa L 

II sic VO (nisi 77 V : ^ O: corr. Barnes) : tis avrjp Si <pi\os •pdeyy'' 
oVtis av7]p L P : tis 25' S (pi\os e? cpdeyy' '6a-Tis avj]p l 12 Opou L P O 
14 evvf-Keiv codd. : corr. / 16 Qapau delet Paley, v. 17 ov/c eo-Ti. 

'Ek. Ti yap scribens 17 ante f^wv praef. xop- P- paragraphum L 

AfJxos V : S6\os O U P2 : SoZ\os L P oy/c eo-Ti L P : ohKeri V O Haun. : 
videtur ea negatio quasi wapeiriypafpT] histrionum monendorum causa 
adscripta fuisse ante ri notam e«. om. V Haun., add. LPO ETPiniAOT 

(f)VkaKa9 TTpokLTTCbl' Kti'ets (TTpaTiav, 

d 111] Tiv ^xoiv vvKTrjyopiav; 

ovK oltrOa bopbs TT^Xas ^ApyeLov 20 

vvxMV rjfms 

KOLTav iravoirkovs KaTiyovTas; 

Xo. — oTikLCov x^pa.' crvp.fxaxy)V, [""'"P' 

"FiKTOp, jiaOi TTpoi evvds, 
oTpvvov €yxos alpeLv, a^jiVTTVLaov. 25 

— TTep.iT€ (J)lKovs Uvai ttotI (tov koxov, 
apix6(raTe \j/akLOLS 'lttttovs. 

— TLS etcr' (ttI YlavOoLbav, 

rj Tov Evpwira?, Avklcov dyov dvbpCov; 

— TTOV a-(j)ayL(ov e^opoL; 3° 

— TTOv 8e yvp.vr\T oiv jjiovapxoL 

To^o(p6poi re ^pvy&v; 

— CevyvvTe K€p6beTa T6^a vevpais. 

Ek. to. fxkv dyye\K(LS bdp.aT dKoveiv, 

Ta be dapavveLS, Kovbev Ka6ap(as. 35 

dAA' t) KpovLov Ylavbs Tpop.(pa 
fxda-TLyt (po^f]; [(pvkaKCLS be Xlttoijv 
KLveis a-TpaTbdv.] tl dpoeXs; tl a-e (f)Ci 
veov dyyekkeLv; TTokkd yap eiiTOiv 

ovbev TpavMS diTebeL^as. 4° 

Xo. — TTvp^ atdeL a-TpaTos 'Apyokas, [dvT. 

"EKTop, TTaa-av dv op(f)vav, 

22 KoiTrjv Dindorf 23 Xo. om. codd, : add. / avixfiaxov 

codd. : corr. Hermann 24 tKTup L P 25 orpvvov V : orpvv^ 

L P {oTpvv «7x>^s t>is O) aeipetv codd. : cf. antistropham d/i<^- 

vTTvicrov P 27 ^aXiovs O 28 TlavdoiSav codd. 29 fvpdras V : 

corr. V {evpwiras 2J 31 /xopapxoi Musgrave 32 re] 5e O 

punctum post ^pvyHv addidi 33 To'|a ye L- P 36 i^ codd. 

37 verba (pvAaKas . .. (TrpaTidv del. Dobree : cf. 18 39 v4ov* L, 

littera 5 ut videtur deleta 41 -Kvp' aWei Hartung : iri)p' aWei O : 

irvpaidii rell. et 2 : rh x oTf avvderus avayivwaKirai' Kal (leg. t)' otl ovk 
taTiv EvpnriSov 6 arixos apy6\as O : apy4\as L P : apyoAaos V StftTreri} be vaS>v TTvpcroii (TTad}j.a. 

TTUS 8' ^Ayaixejxvoviav Tipoa-ijia (TTpaTos 

^vvvx^ioi dopvjSc^ (TKrjvdv, 45 

viav TLv €(}>LefX(vot 
(id^iv. ov ydp thd Trdpo^ wS' k<po^i]Qy] 
vavanropos (XTpaTid. 

(To\ b\ VTTOTlTiVCidV TO [X^WoV, 

ijkvdov dyyeXoi, wj 5° 

jxyiTTOT h (fxi Tiva ixe]x\j/LV etTTT/s. 

Ek. e? Kaipov T/Kct?, KaLTrep dyyikkoiv (\)6^ov 
dvbpes yap ck yrj^i Trjcrbe vvKT€p(o TrAar?/ 
kadovTcs opifxa Tovfxbv dpelcrOaL (Pvyi]V 
/ueAAoDo-f aaLV€L //' evvvxos (ppvKTcopLa. 55 

a» balfxov, oVrts fx" evTvx^ovvT^ ev6a-(f)L(ras 
6oLvr]s kiovTa, TTplv tov 'Apyetcoi; aTpaTov 
avpbr]v diravTa ro)8' dvakS>aaL bopL 
et ydp (f)aevvol //?/ ^vviayov ifkiov 

kafXTTTTfpes, ovTav ea)(ov evTV)(0vv bdpv, 6o 

Tiplv vavs TTVpwaaL Kal 8ta aKi]V(av fxok€LV 
KT€LV(tiV 'AxatOVS Tf]b€ 7:okv(f)6v(^ X^P'* 
Kayd) fxev 1] Trp60vixos UvaL b6pv 
kv vvktX yjprfadaL t evTvyjd pvfxi] deov' 
aAA' ot ao(j)OL /xe Kat t6 6(lov et8o'res 65 

fxdvT^LS €TT€Laau iffxipas fxdvaL (f)dos 

43 vTiwy primitus L : vecop O nvpcrols V O 2 : irvpaol L P 

44 a,yaixiiJ.vovi't.av L P irpocrefia L P O : irpocTefir} V 49 (ri; 

S' L P (troJ -yap in ras, /) 51 firiTroTf riva fiefj.^iv (fj.e\f/tv P) ets ffi 

eiin]s codd. et Pan. : corr. Bothe {fx-firrore rtv es efie Lindemann) 
5-3 T^Kets Pan. et Chr. Pat. 1870, 2299, 2390: ^Kdes VLPO Haun. 
d77e'Aa)v L 53 &v5pes codd. 54 apeTadai Wecklein : atpet<r6ai 

Pan. : alpeffdat vel a'lpeff6at codd. (pvyijv Stephanus : (pvyrj codd, 

57 apye7ov PO 58 avp(rrjv V Haun. 59 et'] 01 P: corr. /> 

ffvveaxov L P : ' corruptum aberrante librarii oculo ad effxo" v. 
sequentis' Kirchhoff: e'|eAeiiroj' Wecklein 60 oi/raj/ Pan. : ovk 

&j/ VOLP 61 rrwpwffat corr. in irupaxraj Pan. 63 ^ Pan. : 

■^j/ codd. 65 fx.e Pan. L P : juoj V O suprascr. L tSJj/Tes V 

66 erretffav Pan. L P : e^r]ffav V O eTj/aj L P ETPiniAOT 

KaireLT ^Axamv ixi]bir ev X^P^^ XiTTelv. 

o'i 8' ov fjiivovcn tG>v kixGtv 6vo(tk6(X)v 

jSovXds' €V op(f)vi] bpaTTiTi]9 fxcya crOivd. 

dAA' ws TdxLCTTa xp?/ TrapayyekXiiv crTpaTQi 70 

TiV)(j] T:p6y€ipa Xaix^dveiv krj^ai 6^ vttvov, 

<i)S av ri9 avTUiv Kal z^ccos OpuicrKoov cTrt 

vCiTov x«P«X^^'^ KXCixaKas pdvrf (f)6v(o, 

0% 8' ev (3p6xoL(n bia-fXLOL AeA^jjujueVot 

't^pvycov dpovpas iKpiddco^rL yaitovelv. 75 

Xo. "EKTop, Taxyv^LS Trplv fxadelv to bpdp-evov 

avbpes ydp ei (f)€vyov(TLV ovk LcriJ.€V TopSts. 
Ek. tls yap Trup .aWeLV Trpd^pacrLS 'Apyetcoy crTpaT^v; 

Xo. OVK OtS'* VTTOTTTOV 8' eCTTt KapT ipLrj (f)p€VL. 

Ek. TrdvT dv (^o/3?]^et9 to-^t, b€L[jLaLV(t)V ro'8e. 80 

Xo. OWTTCO Trptl' lj\f/av TToXip.LOL T0(r6vb€ (pS)S. 

Ek. ov8' w8e' y alcrxpats €TT€(rov iv TpoiTfj bopos. 

Xo. (TV TavT iiTpa^as' Kal Ta AotTra vvv o-Ko'7ret. 

Ek. aTTXovs e7r' ex^pots p.v6os ottXl^^lv x^P"- 

Xo. Kat /X7)y 08' AtWas Kat /xdAa (TTTOvb?] TTobos 85 

oretxft, reoz' tl TTpdy^x eyo)v (f)iKoLs (f)pd(TaL. 
AINEIA2 

"EKTOp, TL XP^/M^ VVKTepOL KttTd (TTpaTOV 

Tas (rds TTpbs ewds (pvkaKes iXOovTes (f>6j3(^ 
vvKTr]yopov(rL Kal KeKLVi]TaL crTpaT^s; 

67 yurjSei/ V O 68 OvoaKOTTonv L P : tQ)v en tuv 6vfid.Ti/}v rh fifWov 

(TKOirovvTwv 2, quem tamen OvoaKoirov legisse cave credas 69 opcpvei V 
72 j/e&jy Pan. L P : i/ecoj' V O eiri'] effTi Pan. 73 v6t(» P : »'wto«' p 

74 SeiTiJ.ioiS O \e\7]iJ./j.evoi O : \e\rjiuevoi Pan. : \e\rifj.evos vel 

\e\7]/xiJLevos Chr. Pat. 2351 : \e\r](Tfxevoi V L P 75 ^airoyer;' Pan. O : 

Yr/Troj/erc L P et -ye habet in margine Pan. : ya irove7v V Haun. 
76 TTopoifjievov in to SpcD/j.evov correxit Pan.^ 77 &vSpes codd. 

(pevytiKTiv et Toipcos Pan., (^eiryoytrij' Pan." 78 ■nvpaiOeiv L P O, sed 

suprascr. in L Trvpa aWeiv : Trvp aWeiv V o-TpoT^» Morstadt 82 &?5€ 
7'] cSS' V 84 fiddos] /uvdois Pan. : ev/uhs Basil. de leg. hbr. gent. t^ 
Tpay(j)5i(x. oii TnarTevTeov, aTT\ovs, \eyov(T]). en' exOpovs Ovfxhs oirAi^et 
X^pa ' x«Va V O, cf. Chr. Pat. 2373 et Basil. : xfpa^ L P 85 85'] 

oti5' V alvelas L P o-7ro5p P 86 exov L P : corr. p (pl^ots 

«X"»'] '(<r(^s exov Chr. Pat. 1135 : exwj' l^o-cos idem 99 89 (j^ukt))}- 

yopevov(Ti Pan. sed litteris ov expunctis I PH202 

Ek, AtVea, irvKa^c Tevx^ecriv be[j.ai aiOiv. 90 

At. Ti 8' efrrt; \xGiV rt? iiokeiiiutv ayyeAAerat 
80A09 Kpv(f)aXoi kardvai Kar (V(f)p6v}]v; 

Ek. (l)(vyov(Tiv avhpes KaTnfiaivov^rLV veSiv. 

At. rt rouS' Sz' etTTOts ao-(^aAe? TeKpnjpiov; 

Ek. at^oDO-t TTCKrav vvKTa Aa/x7ra8as Trvpo^- 95 

Kat /^ot 8oKoDo-ti' ov p.ev€.iv ej avpiov, 
dAA' €KKiavT€s ■nvp(T eir' €vare\p.cov veaiv 
(f)vyri irpos otKOVS rT/rrS' d(f)opiJi{](reLV )(^9ov6i. 

At. (ru 8' ws rt bpdcroDV tt/oos rd8' oTrkL^i] xepas; 

Ek. (pivyovTas avTovs KaTTLOpi^a-KOVTas veQv 100 

Ao'yx?/ Kade^o) KdTTLK€L(TO[j.aL j3apvs' 
al(T^pov ydp jjpuv, /cat TT/aos ala-yyvr] Ka^dv, 
Oeov 8t8oVro5 iroXcfxiovs dv€v ]xdxt]s 
(f)evy€Lv eao-at TroAAa 8pdo-ayra? KOKa. 

At. eW 7/0-^' dz^r/p ev^ovkos w? 8paorat X^P'- '°5 

dAA' ov ydp avTos TrdvT^ iTTLaTaarOaL (SpoTMV 
iri(f)VKev' dAA(p 8' dAAo Trpoa-K^LTaL ydpas, 
o-e /lei' ixd)(^eadaL, tovs 8e [3ov\iV€LV KaAwj" 
oo-rts TTvpos XapiTTTTJpas €^r]p6r]s kXvmv 
(f)\iyeLV ^A.yaLovs, Kal a-TpaTov /xe'AAet9 dyeti' ^io 

Td(f)povs vTT€pj3ds VVKTOS Iv KaTaaTdaeL. 
KaLTOL TTepdcras KolXov avX(av(i)V fSdOos, 

90 TrvKaCf LP Pan. et Chr. Pat. 91 : TrvKdCov VO aeetv VO 
Pan. : rh trhi/ L P 92 SoAos] \6xos suprascr, p et Chr. Pat. 94 

93 &v5pfs codd. 94 sq. personas om. sed puncta habet V 94 toC5' 
LP: TcSvS' VO: utrumque codd. Chr. Pat. 2193, toCS' id. 2345 
Ti r &p' (vel yap) ivapyes tovS' (vel TecfS') ipeTs TeK/xripwv Chr. 
Pat. 95 iravT->s vvKT*s Pan. 96 Ka/xol O yueVeif codd. 

iiravptov P : corr. /> 97 iKKaiavres V et e in rasura scr. / iri'p(r'] 

Tvp V 99 sq. personas om. V 99 oirAi^'eis L P, s deL / 

loi Ka.iriK-fi(To/j.ai V 105 e^ad'' ^o-fl' P Spda-ai xeP' codd. et Chr. 

Pat. 2367 (ubi Trp6$ov\os) : Spa(TTi)pios F. Gu. Schmidt 106 auTbs 

L^ P O : oovrhs l^p: aivThs V 108 0-6 .. . Toi/s 5e codd. et Stob. 

fl. 54. 9 : (ro\ . . . To7s Se Chr. Pat. 2370 iio (p\eyfiv Musgrave : 

(pivynv codd. et 2 112-151 deficit V : citantur eius apogr. et 

Haun., quorum consensus (V) notatur ETPiniAOT 

€t IJL1] Kvprjo-ds TTokeiXLOvs aTTo xdovos 

c()(vyoi'Tas, aX\a (rbv ftXiTiovTas es hopv, 

VLKcapievos IX€V ovtl /x?/ /xoA?/? TrdAiy 115 

77(Ss yap TT€pd(T€l. (TKOkoTTaS kv Tpoirf] CTTpaTOi; 

TTws 8' av y€(f)vpas biajSaXovcr^ l~7n]\(XTai, 

Tjv apa /xj/ 9pav(TavT€S dvTvyu)v x^^oaj; 

vlkQv 8' e^eSpoy 7rat8' ex^*^ '''^^' n?/Aeco9, 

os 0-' OVK edo-€t vav(rlv e/x/3aAeti^ (^Ao'ya, 120 

0118' w8' 'Axatov?, (t)9 8o/cet9, dvapirddau 

atdiov ydp dvijp Ka\ TraTVpyoiTat x^P^' 

dAAa (TTpaTov fxhi rj(Tvxov Trap' dcnrCbas 

evbeLv ew/xei' eK Ko-noiv dp€i(f)dT(jov, 

KaTacTKOTTOv 8e TToAe/xicoy, os az^ ^e'A?/, 125 

7re'/x77etv 8oKet /xof kov /^tey atpoovTaL (j)vyi]v, 

o-retxoires e//7re'o-a>//ei' 'Apyetft)^' orparw- 

et 8' ej 8o'Aoy rtz/ ?/8' dyet (f)pvKTO)pLa, 

fxadovTes kydp^^v \xr]yavds KaTaaKoiTOV 

l3ov\ev(T6[X€(rda' Ti]vb' exw yvdjxrjv, dva^. 13° 

Xo. rd8e 80/cet, rd8e [xeTadiixevos voet. [•'"'■p. 

o-0aAepa 8' ov ^tAw (rrpaTrjyoiv KpuTi]. 

rt yap dfxeLVOv rj 
Taxv^drav veG)V KaToiTTav /xoAeti^ 

77e'Aos rt 7ror' dpa batoLs i35 

1 15 ouTt /xt; /x6\r)s ird\LV Cobet : t^^j/S' ov fi^ iJ.6\ris iroKiv L P : ri^i^Se 
/:ir) T^i^S' e/U7j O) yu^^Ajjj TrJA.ic (V) O Ii6 ittpdafi . . . ffrparos O ^V) : 

Trepio-fis . . . SopiJj L : irepatrei . . . Bop6s P : ■Trepatreis minio suprascr. 
apogr. : irfpdar] O- 118 opa codd. : ef yur; 6.pa (rvvQpavaaurfs 

Paley a.vrvywu] a^6viiiv 'Qlnydes v. suspectus i2oo-'om. P 

121 hiapird<xai (sed av suprascr. alia m.) apogr. 122 avT^p codd. 

ireitvpoTaL O x«P' L A ;V) : BpdiTfL O, ex Or. 1568 124 K^irccv 

L P apogr. : Tr6vciiv O Haun. apei(pdvro>v P 126 (f>vYhv 

Stephanus : <pvyfi codd. 128 tl 5' eis (V) /> et, pufo. O : el 5' is L P 

129 KaracTKOirovs O (V) 130 yvu!iJ.T}v &va^^ irpodvfxiav O : yvwfi7}v 

iyu Chr. Pat. 1916 131 /xeraOefjLevos Haun. : fj.eraridefj.evos O LP 

apogr. 134 Kar^wrav O : Kar^irrriv rell. 135 30i O (V) 

i,pa\ tip L et ut videtur P : tiv p iTvpa /car' avTiiTpiopa vav(TTadp.(DV dauTai; 

Ek. vLKaT\ (TTeibi] TTacriv avbdvei, Tabe. 

(TTeixu)V hi KOLfxa (rt'/x/xaxous' rdx av aTpaTos 

KWOLT aKOva-as vvKT^povi e/cKA?;(Tiaf. 

eya> 8e ~ep.^m TToXefXLojv KaT<x(rKOTTov. 140 

Kav p.iv TLV^ kydpwv p.ri)(avi]v TrvdcoixeOa, 

(TV 7T(XVT CLKOva-j] Kttl TTapoiV dai] koyov 

(hv 8' dTrapoxr' es ({)vyi]v 6p]x(aix(voL, 

craATrtyyo? avbi]V TTpo^rboKutv KapaboKfL, 

b)S ov ixevovvrd /x'- aXXa TTpoa-p.d^(o v€u>v M5 

6\Kol(rL vvKTOS T^crS' ctt' 'A/ayeicoi^ crTpaT(o. 
Ai. TTepL(p' b)s TaxL^TTa' vvv yap da-(f)aX(os (f^povels. 

(Tvv crol 8' e/i' o\//^?/ KapTepovv6\ oTav bh]. 
E/c. rts 87/ra Tp(o(DV ot TTapiLaLV kv A.o'y(i> 

^e'Aei KaTOTTTijs vavs ctt' 'Apyetcoy /xoAeti'; 150 

rts af yivoLTO TTJ^rbe yfjs evepye^r?/?; 

rts (f)r]a-Lv; ovtol iTavT iyoj bvvr]a-o]xai. 

TToKei TTaTpioq (TV]X]xd\oLS 6^ viTr^peTelv, 
AOAQN 

eyo) Trpo yatas ro^z^Se klvovvov diko) 

pLyjfas KaTOTTTi^s vavs eir' 'Apyetcoi» ]xo\dv, 155 

Kat i7(i^'r' 'Ax^atwi' iK]xa6o)V iSovXevp.aTa 

i]^o)' eTTt rovrois ro'j;5' v(f)LcrTap.aL ttovov. 
Ek. i7T(i)VV]xos IX€V KdpTa KOL (J^lXotttoXls 

A6ko)V TTaTpbs 8e Kal iTpXv evKAea b6]xov 

vvv b\s T6cro)s €6r]Kas €VK\(^a-T€pov. 160 

Ao. OVKOVV TTOVelv ]X(V XPV' TTOVOVVTa 8' d^LOV 

136 avTLirpuipa (V) O / : avriirpwva LP 138 /cof/ua Pierson, 

cl. 662: KOfffxii OLP: ffK6ir€i (V) 139 vvKTepas O 142 \6yov 

LP: Aj-yous O (V) 146 ffTpar6v L P, fortasse recte 147 TreV-- 

L P : nunc ire;U(J)' /> : W/LiTr' / 148 5' e^' Bothe : Se fi cocid. 

149 A(>79) O ^V) : \6xv LP 150 06'Asi] et 0e'A.e( et ToAyua cod(i. 

Chr. Pat. 1934 152 Tis] t/ primitus P outi L P' Haun. 

159 Sov\coy primitus P 160 T6ffcfi ff' e07j/cas O : toVoj ridfiKas 

Elmsley jie-oKas Nauclc) 161 ixivV : fii LPO et Chr. Pat. 1964 s^:? ETPiniAOT 

[xi(t6ov <f)epe(Tdau iravTl yap TrpocTKeiiievov 

KepSos Tipos Ipyw Ti]v \apiv rtKret bLTTXrjv. 
Ek. vai, Kal biKaia Tavra kovk aXkcas Aeyco. 

ra^at 8e ij.L(t66v, 7tX.i}V e/i7)s Tvpavvibos. 165 

Ao. ou cr^s epw/xey 7roAto'xou Tvpavvihos. 
Ek. o-u 8' aAAa y{]p.as YlpLap.LhG)V yap.(3p6s yevov. 
Ao. 0L18' e^ ip,avTov /xet^oVcoi' yapLelv 6e\o). 
Ek. -)(^pv(r6s TiCipecrTLV, el Toh^ atr^ycrets yepas. 
Ao. aAA' eo-r' ey otKOts* ov /3toi) a-naviQ3p.ev. 170 

Ek. rt 8j;ra XPflC^''^ ^^ KeKev6ev "lAto?; 
Ao. eAojy 'Ax^aiov? Swpa /;xot ^vvaiveaov. 
Ek. 8a)o-a)* o-i; 8' atrei 7rA7)y (TTpaTr]\aTas veSiV. 
Ao. KTelv, ov 0-' dTratrci) Mez^eAeo) cryecrOai X^P"* 
Ek. ov //Tjy roy 'lAe'cos TratSa \x e^aLTj] ka(3eXv; i75 

Ao. KaKal yeoipyelv x^^P^^ ^^ Tedpa]Jip.evaL. 
Ek. rtV ovv 'Axatwi' ^'i^^'"' a~0LvaadaL 6e\eLs; 
Ao. Kat Ttp6cr6ev elTTOv ecTTL xpvcr6s ev 8o'/>ioty. 
Ek. Kat ixi]V ka(pvpu)V y avT6s alpr]crr] Traptav. 
Ao. ^eoto-ty avTO. Tracrcrdkeve Trpos 8o'/xots. 180 

Ek. rt hrJTa fieTCov TQ)vhe ]x atrTjo-et? yepas; 
Ao. tTTTroDb" 'AxtAAe^ojs* XP^] ^' ^■"'' d^iois TTOvelv 

"^vxh^' -pojBdkkovT ev kv^olctl baipLOVos. 
Ek. Kat pLi]v epS>VTi y dvTepas lttttcov eixoi' 

e£ dcf)6iT(i}v ydp d(f)6LT0L 7re^t'Ko'res 185 

Tov n?jAe'co9 (j^epovcn 6ovpLov y6vov 

162 ixKTOhv irpoeaOpeTv . . . itpoKeliJLevov S.6\ov irphs ipy<f Chr. Pat. 
1965 sq. 164 E/c. notam om. P 166 iroAioxou O : woKiovxov V : 

7roAuo'xou L P : 7roAuo'xA.ou Reiske : cf. 381 168 ouS' V : ou/c L P O 

169 irdpfiTTLv V : ydp iaTiv LPO alT7]a-p V 170 (nraviCo/J.iv 

0iov O 171 "lAiov O iv^xe/^isLP 175 'Uews V: 

ofAews L P «lairers L P O (rbi/ iA.eo';' 7« TrorS' e|a(T6Ts O} 1 77 ^aJVT' 

aTroivaffdai 2 etiam in L) : ^uvt' aTroivatrdai O : ^wvTa Troivaffdai VLP 
179 7' O: om. rell. n-apwy] Ka^wv O 180 5o'/ioix Harl. et 

suprascr. L : So/uous L rell. i8i tov^^ P : corr. p aiTi)(Teis 

L P, cf. Chr, Pat. 1972 : alTricrri V O (atTTjo-et V) 182 /j,o\s7v O 

183 StaiAto;/os V 184 7' V'0 : t' L P PH202 

bib(jii(Tt 8' avTovs T:u)\obafxvi](ras ava^ 
riTjAet YloaeLbCiv, w? ktyovcn, ttuvtios. 
aAA' ov o"' iTiapas ^evaofxaL' bcticroi} be (tol, 
K(ikkL(rTOV otKOLS KTi]\x , ^ k\L\Ki(jiS oyov. 19° 

Ao. ati^cii* XafiuiV 8' ai^ (^r//jtt KaX.XLaTov ^pvy^i 
hSjpov biyji(TdaL Trjs ip.i]S evcnrXayxyLas. 
(T€ 5' ov ({)6oveLV XPV' H-^^pi^^ i(rTLv aXXa croi, 
e0' otat Tipy^fT] Trjab^ apL(TT€V(j)V x^cro'?. i94 

Xo. p.iyas aydv, ]i(yaXa 8' eTrtrocts eAeti'* \avT. 

liaKapLos ye pjy Kvpr]cras icrr]. 

TtOVOS ob^ €VKXei]S' 

fxiya 8e KOLpavoLcrL ya^xjBpbv TiiXuv. 

TO. de6d(V iTTLb^TOi} AtKC, 

Tci 8e Trap' avbpaa-iv TtX^La aoL (f)aLV€TaL. 200 

Ao. a-Td\OL]x av (Xdojv (8') es b6]xovs e^eVrtos 

o-Kei'?] TrpeTToVrcos o-w/jt' ejuioi' KaOaxj/o^xaL, 

KaKeWfv ijau) vavs ki: 'Apyetwz; 7ro'8a. 
Xo. eTTet 711»' aXXr]v clvtI r^o-8' efets oroAj/y; 
Ao. TTp€TTOvcrav ^pyoi kXo^ttlkoXs re j3r]]xacrL. 205 

Xo. cro(f)ov TTap avbpos XPV <T0(f)6v tl ]xavd(xveLV' 

Xi^ov, TLS icTTaL Tovb^ cr(!)]xaTos crayi]; 
Ao. AvKetoi^ a]X(f)l roir' cva\f/op.aL bopav 

Kal ya(Tp.a dr]p6s a]X(f)^ e/x(S 6r]a-o) Kapq., 

^aaLV re x^^pal 7Tpoa6[av Kadapp.6aas 210 

Kat KwAa K(oXoLS, TeTpairovv p.i]xr]ao]xaL 

187 avTovs LPO : avTas V : avrhs Dobree 191 5' 6.v Verrall : 

Se codd. 192 ihffirKaxvias y l^^P 195 ix4yas tJiev a-ywv h^P 

197 38' Nauck : 5' codd. : syllabica hic videtur esse responsio, 
cf. 131-136 198 ixiya V O : fj.iyd\a L P 199 ra Seidler : 

Ta 8e codd. 200 av^pcov Wecklein rfXea V O 201 5' suppl. 

Musurus 203 KOKf^eev ^(rw VO : Kudiv 5' i(t>ri(ru L P 204 iirel 

riv' V O : iiir' fi riv L P 205 K\wTnKo7s O : K\onriKo7s V : K\eirrLKo7s 

L P 207 iffri V 0-077} V L P et 2 V : (rdyri O 208 viir' 

fvd^oixai Cobet : vairov atpoiJ.ai V O : voira dri<To/j,ai (cf. v. sequentem) 
L P 209 xaCM« V O : (rxVfJ-ct L P ^if ETPiniAOT 

XVKOV K^XevOoV TToKflxioiS bv(T€Vp€TOV, 

rdcppots TTeXdCutv Kal vewv Trpojikiqpiacnv. 

orav 8' ipr]p.ov x^pov eixfiaCvoi Tobt, 

8t/3a/xo? €i[Xf Trjbe (TvyK^tTat boXos, 215 

Xo. dAA' €v a 6 Maias irah e/ceto-e Kal Trdkiv 

TreVV^etef 'Epp'/?, os ye (f)7]\y]Ta>v dva^. 

fX^is 8e Tovpyov ^vtvxuv fxovov (re 8et. 
Ao. (Ti»i6ri(Top.ai ye Kat KTavutv ^Obvcra-icos 

oXaoi Kapa aot — crvixjioXov 8' ex<wy (Ta(p€S 220 

^Tycrets Ao'Aajm mC? e7r' 'Apyetcoi; fxoXdv — 

?; 7rat8a TtiSecos- ovb^ dvat}xdKT(^ x^P'- 

rj^co irpos oIkovs irplv cfidos \xo\uv \66va. 

Xo. Qvp.fSpale Kal AdAte Kat Avkms [o"Tp. 

vaov epLjBaTevoov 225 

"AttoXXov, 0) bta K€(f)aXd, jxoke to^i]- 

pr]s, iKov ivvvxi.os 
Kal yevov a-coTripios dvept ~op.i:ds 
ayejXMV naX ^vXXa^e AapbavCbais, 230 

(0 TTayKpaTes, o» Tpotas 

retx>/ TraAatd oei/xa?. 

/xo'Aot 8e vavKXrjpta, Kal CTTpaTtds [dvT. 

'EAAdSos 8to'7Tra? 
tKOtro, Kat KdpL\}/ete ■ndXtv dv}xekas ol- 

Koov TTttTpds 'lAtdSay. 235 

^t>didb(i}V 8' Xtttt^dv 7707' e7r' drrrya /Sat'?;, 

215 eliA codd. : corr. / (et HaunO 217 <PiXt}twv VO 218 (ts 

XpT) V 219 ye Wilamovvitz : ts codd. 227 'Ikov codd. : 'ikov 8' l 

post ivvvxios duae litterae, ut videtur riy, erasae in L 229, 230 ko.\ 
yfvov . . . aye/j.Ci>v Dindorf : ayffxuv (T]yf,awv P) . . . Kai yevov codd. 
231 rpoias codd. 234 'EWdSos SwrrTas om. V O : add. in margine 

ut scholion V 235 /ca^\|/oj L P {fv suprascr. /) TraTphs V O : 

iraTpas L P iMaSas O : l\idSos V L P 236 'iTnraiv^^ oXkiiiv O 

TTOT V : ToV O : om. L P, sed fV' ante dvrvya eraso, post 'iTriraov 
rescripto, spatium vacuum reliquit /: inde eVl 5' avTvya Musurus 
&vrvya L P O : &vriryi V bcaTTOTOv 7r€p(TavTo<i 'A)(atov "Apri, 
Tas TTovTioi AlaKLda 240 

UrjXei 8i6a)crt baCpicov. 

i-nel TTpo r' olkcov irpo re yas erAa fj.6vos [<^^P' 

vavcTTadpa j3as KaTibdv' ayap.ai. 

ki']y.aTos- 7/ airavia (rts) 245 

rwv ayaOSiv, OTav rj 

bv(rd\LOs ev TreAayet 
Kat a-akevrj 
TToAt?. eo-rt «Jjpuydjy rts eo-rty aA/ct)U0S" 250 

€i^t 8e dpdcros iv atx- 
/lAa* 7ro'^t Mua-wi' 6s e/jiai; 

(TviJ.p.a\Lav aTLCec; 

TLV avbp* 'Axat&ii' 6 7re8oo-rt^r/y (Tcpayevs [dvT. 

ovTaacL kv K\L(TLaLs, TeTpd-TTOvv 255 

//t//oi' exwz' €7TLyaLOV 

6r]p6s; eAot Meye^Aay, 

KTavoiv 8' 'Aya/xe/xyoVtoi' 
Kpar' iveyKOL 
'E\4vq KaK6ya}x(ipov is X^P"-^ yoov, 260 

09 eTTt 7ro'Aty, 0? eTTt 
yay Tpoiav xtAto'2-'ai)i' 

rjXvd^ ^yoiv (TTpaT€Lav. 

237 -rrepcras rov Canter : sed sensus est ' (rum Hector vicerit ' 
'Axo'^'' V0 2: dx«"£»' LP 240 irovTias V 241 Sofieuv V 

245 ^] ^ V (riravia ris scripsi, cf. 256 : a-iravia O 2 : Ttavia V : 

aTTavis L P : airavis ae\ Wilamowitz 247 dvadXios L P : Svad\iov 

V OX : Svadvios Musgrave 248 o-aA.ev€i L P O 250T1SVO 
251 6pd(Tos VO L P : Odpaos l : utrumque 2 eV alxft-a^is L P et ut 
videtur primitus O 252 iroOi Hoffmann : ttotJ codd. et 2 ts 

V O L 2 : 61) s P 256 iiriyaiov scripsi : iir] yaias L P : iirl yaia O : e-nl 
yaiav V : v. antistrophico respondeat forma iinyioi 258 dya/j.€/xv6veiov 
LPO 260 es hic codd. x^^^P^^ ^ O 261 iroAiv O p : irToKtv 

V : TzwXov L P : jxwXov Scaliger eV! yav V O P : iir\ Tav L : is yav 
Dindorf 262 TpoiwVOL: om. P 263 o-TpaTeiav Heath : 
orpaTidv codd. 

EUR. IIT. 24 ETPiniAOT 

ArrEAOS noiMHN 

ava^, TOiovT(x)V h^a-noTaicTiv ayy^Xos 

u-t]v To kontov ola (tol cf^epoo jxaOeXv. 265 

Ek. 7] TToAA' aypcaTais crKaLa 7Tp6(TK€i.TaL (ppcvr 

Kal yap (tv 7T0Lp.vas SecrTroVat? Tevx^ecrcf)6pois 

iJKtLV eoLKas ayyeXStv Xv ov TtpiireL. 

ovK otcrOa bS>fxa Tovp.bv 7) dp6vovs TraTp^s, 

oT XP^^ yeyojvelv o"' evTvxovvra iTOLiJi.vLa; 270 

Ay. o-KaLol [BoTrjpes kcrp.ev' ovk aXXcos Aeyco. 

dAA' ovbev rjcraov o"ot ^epco Kebvovs X6yovs. 
Ek. -TTadcraL \ey(ov p.OL Tas TTpocravkeLOVS tvxo-S' 

\xaxa.s TTpb xftpwy Kal b6prj ^acrTa.^oiiev. 
Ay. TOLavTa Kayoi ar]p.avS)V ekqkvda' 275 

a.vr]p yap aX.Krjs fxvpLas crTpaTrjXaTcov 

crTeixei (pLkos cot crvp.}iax6s re Tfihe yf]. 
Ek. TTOLas Trarpwas yr]S epi^fxda-as Trebov; 
Ay. Qpy]K-)]S' TTaTpbs be 1,Tpvfx6vos KLKkrjo-KeTai. 
Ek. 'Fijaov TLOevT eke^as ev TpoCq ir^ha; 280 

Ay. eyv(x>s' X6yov be b\s T6crov ju.' eKOv^Lo-as. 
Ek. Kal 77(09 TTpbs "Ibrjs opyabas TTOpeveTaL, 

TrAayx^et? TrAareta? TreStciSos 0' ap.a^LTov; 
Ay. ovK ot8' aKp t/3w?" etKao-at ye /x^V TTapa. 

vvKTbs yap ovtl cf)av\ov ep.jSakelv crTpciT^v, 285 

KkvovTa irkripr] iTebCa TTokefxias X^P^^' 

^6j3ov 8' aypcaa-TaLS, 0I, Kar 'ISatoi' AeVas 

olKovixev avT^ppL^ov ecrTiav ^^(^'^'os, 

TTapecrx'^ bpvfxbv vvKTbs evOrjpov \xok(iiv. 

264 "XyyeXos noi/xriv scripsi : cf. Dram. Person. : hic et 271 iroi/i-fjv 
O: &yyf\os rell. ('praestat illud : cf. Tlotfj.4vas Sophocleam': 
Wilainowitz) 265 eX-r)vVOp: oXi]v l^V 266 aypwrats V l^ : 

aypdiffTais O P : cf. 287, Her. 377, Bac. 564 268 TJ/cejs V 

270 oi xp^" ^O vXpV V) • 0^^ xph LP iroi/xviQiv O 271 notam 

A7. hic omisit v. sequenti praef. P, corr. p \eyu> O : Xeyets VLP 

276 a\Krjs LP: apxns VO : atxM^s Rauchenstein 277 o-o! VLP : 

o-ot O 282 post 283 collocat O 283 ir\aTeiais L P : Ttarpifias O 

r afjta^trov codd. 285 vvKrhs^ A«'P<^f' 7°P *>^^ <t>av\ov fcr$a\f7v 

riva Chr. Pat. 2096, cf. 2452 : unde op(pvr> Vater 287 cf. ad 266 IMISOS 

TToAAf; yap ri\f} Qpj^KLOS piwv aTparo^i 290 

€o-ret)(e- 6ap.^^L V iKirXayevTCi Up.€v 

TTOLp.vas TTpos aKpa<s, 1X7] TL9 'ApyeLOiv jxoKi] 

KerjXaTrjcruiv Kal cra TTop6r](r(av (TTadixd, 

irplv bi] 8t' wrcoy yfjpvv ovx 'EXki]VLKi}v 

fb€^d]X€a6a kol ]xeTi(rrt}]xev (fiolSov. 295 

oTdyjJiv 8' dvaKTos irpov^epevvyjTas ohov 

dvLCTTopr^aa Qpr}KLOLS Trpocr^lidiyixacrL, 

T19 6 (rrpaTi]ybi Kal tlvo9 KeKA7]//eVo? 

crT(L)(^eL TTpos d(rTV Y]pLa]XLbaL(rL (rvp.]xayo<i. 

KOL TrdvT aKOvaas wv €(f)Lep.r}v ]xa6€LV, 3°° 

eoTTjy 6pu> 8e 'P^o-oi' coo-re baL]xova 

k(TTS>T iv tTTTTOiy &pl}KLOLS T 6x7]IJ.O.(TL. 

XpucT/ 8e 7rAao-rty£ av\h'a (vyrjcpopov 

TT(a\(ov eKA?/e XLOVoi e^auyeo-repcoi'. 

7re'Ar7/ 8' eTi' aj/xa)i; xP^^OKo'AAjyroi9 tvttols 3°5 

lAajuiTre' Fopycby 8' ws eTr' aiyt8o? ^eas 

XaAK?) /lAercoTTOts iTTTrtKOto-t -Trpo^o-^ero? 

TroAAoiO-t O-W KdobdiO-LV €KTVTT€L (f)6^0V. 

cTTpaTOv 8e ttA^^os oii8' ai; ey \}/rj(f)OV Ao'ya) 

6i(T6aL bvvaL]xr}v, ws aTikaTOv r]v tSeti', 310 

TToAAot /Ltey tTTir^S, TTOkkd TTikTaCTTSiV T€kr], 

TToAAot 8' aTpdKToiV To^oTaL, TTokvs 8' oxAo? 
yv]xvr}s 6]xdpTr}, QpijKiav excoz; o-roA^i^. 

rotoVSe TpoLCL o-v]X]xaxos TTdpecrT dvqp, 
ov ovT€ (pevy oyv ov6^ viToa-Ta^eh bopl 315 

290 7)X7) V : r]xo7 P^ vel p 292 Tcphs V O : es L P 296 5' o^' 

auTous Wecklein 65oD V : o-TpaToi/ L P O 302 'Irirois dpj)Kiois 

T oxvf^acri L P : cf. A 198 : tTnrfioiffi QpriKiois oxots V O 303 xp^^rv 

5f irXaffTiyyi O (vy7]<p6pov V O : ^vyi\<p6poiv L P 305 iriKTqs 

fV' 5jiiov V Tu-jToisl Si<ppois V, ex Phoen. 2 ire\rT)s 5' . . . 

XpvffoKoWriTos TVTTos Nauck 306 eV V L P : air' O Beas 

L P O : 9oas V 309 \p^(pa} \6yov O 310 Zvvaiix-rjv L P : 

Sui/ai' &1' V O &Tr\r]ffTOV Hermann {&Tr\affTOv p) 311 iTnrfls 

codd. 312 5' (ante arpaKTwv) LP: t' V O 313 o/jLdprr) VO: 

6ij.apre7 L P O^ 315 sq. </)6irya)r eK<pvye7v Svvrifferai . . . oij6' inroffrrjvai 

Sopi Herwerden 

24* ETPiniAOT 

n?jAea)9 irah (K^pvyeu' bvvrja-eTai. 
Xo. orav TToAtVat? iva-TaOCocn. baijxove<s, 

epTret KaTavTi]S ^Vfxcj)opa Trpbs Tayada. 
Ek. TToWovi, «TretSr) Tovfxbv eirvxet bopv 

Kal Zevs Trpo? ?//xd)y eorty, €Vpi](T(o (piXovs, 320 

aAA' ovSey avTQtv heofxed^ otrtves TraAat 

JLIJ/ ^Vp.TTOVOVKTlV, rjVLK (^(i)(TTr]S " Aprjs 

iOpave \aL(f)ri Tijcrbe yrjs ixeyas TTveoov. 

'PfjcTos S' eSei^ei' oios ^y Tpota 0tAos* 

7/Kei yap es 8atr', ov Trapcbv Kvvrjy^Tais 325 

atpouo-t Aetay owSe a-vyKafxuiv bopi. 
Xo. dpOws drt^et? KaTt Lfxofxcpos et cpCXois' 

8e')(ou 5e Toi/y O^kovTas a)0eAet^' 770'Aty. 
Ek. apKOVfxev ot (rw^oyre? "lAtoi' TrdAat. 
Xo. iT^TToi6as Tjbrj TToXefXLOvs ffprfKivai; 33° 

Ek. TT^TTOiOa' Set^et tovitlov criXas Oeov. 
Xo. opa ro fxeWov ttoAA' avacrTp€(f)iL deos. 
Ek. fXLcroi (pLkota-LV vaTepov lior]hpop.(xv. 333 

8' ouy, eTreiTrep ^A^e, avp.p.ayos fxkv ov, ll(> 

^ivos 8e -Trpos rpdTre^ai; 7/Ke'rco ^^voov 

Xdpts ydp avr<S ripta/xtSwi' StwAero. 33^ 

Xo. dm^, aTTco^ety a-vfxpidxovs ^itl({)6ovov. 334 

Ay. (/)o'/3o9 yivoiT av TToAe/Atots 6(f)6els fxovov. 335 

E/c. o-y r' eS TrapaiveZs koX (tv Katptcos o-KOTrets. 339 

6 x/sw^J^orevx^? 8' oweK' dyye'Aoi; Adycoy 34° 

'Pi^o-o? TTapia-TO) rTj8e a-vfXfxaxps \6ovL 

318 (Tf/ti^opa P O Td^a^fii/LP 322 ly^iroi/aio-if V O fortasse 

recte 323 fdpave V : iQpavcn O : ((pavcre L P /ue^a O 324 S' 

om. V rpoias L P 326 afpoi/tri et Soupi V 327 oTiXets] eAe|as O 

KaTrifxoptpos V 329 TraAai V O : ttoAii/ L P 330 flp-rjKfuai V 

331 Sei^oi V 334 sq. post 338 transposuit correcta personarum 

dispositione Nauck ; 334-338 nuntio, 339-341 choro tribuunt VO: 
334-338 choro, 339-341 Hectori L P (paragraphis praefixis L) 
335 6<pee\s'\ eKOwv O 336 85' codd. 337 ik6t« L P : corr./) 

338 air(l>\eTO LP 339 Kvpiois O 340 5' ovveK LPO: oiv 

tK V 341 irapfffTai V O 2 {\otnhv ^fi) Xo. 'Abpd(TT€La ixev u Atoy [^■''P- 

Trats eipyot (TToixaToov <p66vov 
(f)pdcr(i) yap brf o(rov }xoi ^vx^ 

TTpo(T(f)ik€S icTTiv diTelv. 345 

7/Kets, d» TTora/jioC) Trat, 
rJKei.s, ivkddrjs *ttAtou Trpos avKav 

dcnra^TTos, eTret cre X/^<^'^¥ 
Otepts fxdTTip o T€ KaXX.tyi(f)v- 

pos 7roTa/i.os TTopeva 35° 

^Tpvjxoiv, os TTOTe tSs /xeAo)- [az^T. 

^oC Mouo-as 8t' aKrjpdTcov 
bLvrjdeU vbpoetbris k6\tt(i)v 
aav i(f)VTevmv rjjSav. 

av p.0L Zevs 6 (f^avatos 355 

j/Kets bi(f)pev(ov /3aAtat(Tt TrwAotj. 

i^Cj/', o) TraTpis S 4>pi;yta, 
£vy ^€(S yw o-ot Toy i\€v6ipL0V 

Zrjva TTapecTTLV etTrety. 359 

apa ttot' aS^ts a TraAata Tpota [«'"^P- 

ToilS TTpOTT^TaS TTavap.€p(v- 
aet didaovs epwTcoy 
xf/aXfMolcn Kal kvXlkoov olvoTrXavi]- 
TOLS vTTobe^LaLS ap.Lk- 

Aats KaTa ttovtov 'ATpetSai^ 3^5 

^TTcipTay 0LX0p.€VC0V 
'IAtci8os Trap' aKTds; 

342 Xo. notam om. V 'ASpd(TTeia O l : aSpdffTia vel aSpacnia 

V L P 343 6jp70t O : fipyei V : «jp^ois L P 344 70^ irap' 
o(Tov Hermann 345 ear P 347 iirXdaO-ns P (piXlou 
L P : (ppvyiau V O 348 acnraiTTOs 7' P 352 Si' aKpaTwv V 
354 o'oi' i<pvTfV(rev L : o-av ((pvrevcr' P : avi(pvTfV(Ttv O : ave^uTeuo^ac V 
356 5t^p€i^o-a>;/ L P 358 iXiveepov V 359 din^v L P O : iSuv 

V 363 y\id\iJi.a(n codd. : corr. Canter 364 viroSeliais codd. 
et 2: iiTiSfliois L. Dindorf: malim ^TroSelfa;/ ETPiniAOT 

u> (f)C\o9, dde juoi 
o-fi y^epX KoX (7(3 hopl Trpd- 
^as ra8' h oIkov eKOots. 

ikOe, (pdvr}6i., rav Cdxpvaov T:po^akov [dvT. 

Y\i]kdha KaT 6p.p.a irek- 37' 

Tav hoyjiiav Tnhaipcov 
(T\i(TTdv Trap' dvTvya, Trcokovs epcdi- 
^(jjv 8t/3oAoy t' aKovTa irdk- 

kctiv. o-e ydp ovtis vTTo<rTds 375 

'Apyetas ttot iv "H- 
pas baTribois \op€V(TeL' 
dkkd viv aSe yd 

Ka7T(f)dipL€V0V &pr]Ki pLOpia 

(j)ikTaTov d)(^dos ot^ra. 

— ttb i(a, p,iyas o) liacrtktv. 

Kakov, 0) QprjKrj, 380 

crKvp.vov eOpexj/as TTokCapxov Ibelv. 
ibe XP''^^'^^^'''^^ (rcapLaTos dkKi]v, 

Kkve Kal K6p.7TOVS KU^bcOVOKpOTOVS 

TTapd TTopTTdKO)v KekabovvTas. 
Oeos, o) TpoCa, Oeos, avTos "Api^s 385 

6 ^Tpvp.6vios TTb)kos doibov 
Movcrris i]KO)v KaTairvel ae. 
PH202 

Xatp', €(T6kds €cr6kov TTals, rvpavve Tyjabe yijs, 

"Ektop' TTakaia a r]}xipq TTpocrevviTTO). 

XaCpo) bi cr' evTvxovvra koI TTpoar]p.evov 39^ 

368 5o'poT( V 369 els ut solent codd. 371 irpoXa^ov V 

TTTjAeiSo TTpofiaKov Musurus : cf. 361 373 irwXovs ipedi^wv Reiske : 

KuiKois ipidl^cev LP: om. VO 378 KaTaipOijjnvov codd. : corr. 

Musgrave epriK\ O: epyKita LP: eprjKioiv V 380 epiKi) V 

381 iroKiapxov V O : -KoKvapxov LP: cf. 166 386 (TTpvfjLovnos^ 

387 KaTaiTKu Verrall 388 icreKhs iffeKov irals L P : cf. Hcrmann 

ad i\ndr. i : iffeKov Tra? V : iaeKov iraTpos Jrai O FH20:£ 

TTvpYOLo-LV ^ydpGiV' (TvyKaTa(TKd\}/ujv 6' eya> 

T€LX1] TTdp€LIJl.t Kal V((OV TTpi'](TUtV (TKd(l)l]. 
E/C. Trai TT/S fX€\(t)b0V p.l]T€pOS MoV(T(i>V [JLias 

QprjKOS T€ TTOTafXOV ^TpVIXOVOS, (f)L\(0 KiycLv 

ToArj^es aiet kov bLirkovs Tri^VK dvrjp. 395 

TraAat TraAai XPV^ '"?l^f (TvyKdfxveiv yOovl 
ikOovTa, Kal fxr] tovttI o-' ^Apyd(tiv vtto 
TpoCav eao-at TTok€p.L(o Trecruv hopL 
ov ydp tl Ae'fet? ws aKXr]Tos oov (J)l\ols 
ovK TJA^es ovb^ ijfxvvas ovh^ iTTecTTpd(f)i]s. 400 

TLS ydp (re Krjpv^ ?) yepovaLa fi>pvywv 
iXdovar^ dfxvv^LV ovk e7reVKr;\//ey TToAet; 
TTOtoy 8e h(i)p(i)v Koap-ov ovk €7Tiix\j/ap.tv; 
(Tv 8' eyyei^Tjs wv iBdpjSapos re iSapjSdpovs 
"E\\r]o-LV rjixds ■npovTTi^s to ctov p.ipos. 405 

KaLTOL o-e pLLKpds eK TvpavvLOos [x4yav 
Qpi]K(tiv dvaKTa Tyb^ ^6i]k eycb X^P'' 
oV d//0i ndyyatoV re natoVwi' re yr]v 
GpiJKQv dpi(TTOLS iixTT^crwv KaTa CTTOlXa 
eppi]^a -nikTriv, crol 8e hovk(a(Tas keuiv 410 

TTapicTyov o)V (tv kaKTLaas iTokki^v ydpLV, 
(pCkcov voaovvTo)V vcTTcpos l3or]bpop.eLs. 
ol 8' ov8ei' rifxlv kv yivet 7re(/)i;/co're?, 
TrdAat TTapovTes, o\ fxkv iv xuxttols rd^ot? 
Keti-rai Treo-o^rrej, ttlo-tls ov cT]xLKpd TTokei, 4^5 

ot 8' fv 0' OTTkoLcri Ka\ TTap* tTTTretot? oxots 
xjrvxpdv dr](TLV bC^f/Lov re iTvp deov 

392 irpii(Ta{i>v L P : corr. p 393 iraTs L P : corr. L" 394 eprjKSs] 
iraTs L : corr. U 395 deJ codd. 396 avyKdij.eii' V 398 TroAe- 

^ioji/ codd. : corr. Bothe 399 cplXois L P O : <pi\os V 400 om. O 
403 iro7oi' L P : iroliev V O 404 ivjivris O ^ap^apovs L P : 

Papfidpov VO : cf. 833 409 a.pi(TTovs VO 412 varfpos O p : 

vcTTepov V L P 0oriSpo/xe7v V, cf. 333 413 ev yevei Valckenaer : 

(yyeviTs V L P : evyevfls O 416 ej/ 6' oTrAoicri V : fv OTr\ot(n O : 

ivddS' ottAois LP 417 Tt] Tex primitus V ETPiniAOT 

fXiVOVai KapT€pOVVT€S, OVK iv bepVLOLS 
TTVKVIJV ap.V(TTiV 0)? (TV b€^tOVp.€VOL. 

TavO\ b)S av €lbfj9 "Ektop' ovt kk^vO^pov, 420 

KoX fX€[JL(f)opLaL aroi Kal Aeyco Kor' oft/xa aov. 
Prj. TOLOVTOS €Lp.L KavTos, €vd€Zav Xoyoov 

T€llV(X)V K€X€v9oV, KOV biTTkoVS T:€(pVK aVTjp. 

eyo) 8e /xeiCoy ?) crv Trjcrb' aTTojv x^^vbs 

XvTTi] TTpbs riirap bv<T(f)opS)V €T€Lp6priv 425 

dAA.' ay\LT€pp.(jiv yoLa poL, '2Kv6r]s Aeo)?, 

p.€\k0VTL VOCTTOV TOV TTpbs "iklOV TT^paV 

^vvrjxp^c TToK^pov Ev^€vov 8' a(j)LK6p.i]v 

7t6vT0V TTpbs aKTaS, &prJKa TTOpdpi€V(T(x)V (TTpaTOV. 

€V&' aip.aTi]pbs Trikavos es yaiav ^kv9i]s 43° 

i]VTk€LTo k6yxj] &P1]^ T€ crvp.p.Lyr]S (p6vos. 

rotaSe tol /x' dTretpye crvpL(popa Tribov 

TpoCas LK€cr9aL cTvp.p.ay6v re' o-ot p.ok€LV. 

€TT€L 8' €TT€paa, T(avb' 6p.r]p€V(Tas T€KVa 

T(x^as (r') €T€L0v bacrpLOV €S b6povs (p€p€LV, 435 

rJKci) TT€pd(Tas vavcrl tt6vtlov (TT6pa, 

TCL 8' aAAa Tre^o? ^7^9 TT€pS)V 6pLcrp.aTa — 

ov;( 0)? crv Ko/XTrets tcls €pas apviTTLbas, 

ov8' €V ^a\pvcroLS b^p.acrLV Kotpcap^vos, 

dAA' ota TTOVTOV QprjKLOV ^vcr-qpaTa 44° 

Kpv(TTakk67TrjKTa rTato^yas r' eTre^dpet, 

^vv rotrrS' av~vos ot8a rAds TTop~ap.a(TLV. 

akk' v(TT€pos p€v rjk^ov, €V «atpo) 8' opcos' 
(Tv p.€V yap 7]br] biKaTOV aixpaC^LS €tos 

424 fiii^ov V O : fiei^ov L P 428 a^(vov Cobet 429 iropO- 

HevffwvLP: iropenevcras V O 430 eshicVO 431 (pouos 

O : (povo) VLF {ep-pKl ffv/xfxiyTis <p6vu) Matthiae) 432 To'ia Se V 

aneipye LP O : dir^ye V 434 ruvh'] 7^^ Wecklein 435 t' add. 

Lenting 440 -kovtlov V 441 KpvaraWoTrrjya vel KpvffToX- 

A.JirTj/croi' Kirchhoff TraioVas paroxytone ut videtur codd. 4n((drfi 
codd. : corr. Canter 442 ffvv V O &uTrvos olSa V O : a6ir\ois 

ota L P TropTrdfiaffiv Porson : Tropnr]fJ.affiv L P : ■KopTrdff/J.a.ffiv V O 

443 vffTfpos Cobet : vffrepov LP eis Kaipov Chr. Pat. 1728 Kovhkv TTepaiveLS, rjfx^pav 8' e^ 7)p.epas 445 

TTLTTTetS KVJ3(VU)V TOV TTpOS ^ApyCLOVS "ApT]' 

(fxol 8e (f)(i)S (V rjXLOv KaTapKiaei 

TTepcravTi, iwpyovs vav(TTddp.0LS €Ti€(nre(THV 

KTfLvai r' 'Axaiovs* 6aT€p(i 8' aTr' 'lAiou 

TTpos oIkov ei/xi, (rvvTep.o}V tovs a-Qvs tiovovs. 45° 

i'/xa)i' 8e ju^ rts dcr7ri8' dp-qraL X^P^' 

eyw yap e^co rous /xey' avxovyraj 8opl 

TTipcras ^AyaLOvs, KaL-nep varepos fxoX^av. 

Xo. tO) L(t). \p"^P' 

(f)L\a 6po€LS, (j)Lkos ALodev U' fXOVOV 455 

(f)66vov djxayov v-naTos 
Zei/s ^e'Aoi d/x(/)t o-ots Ao'yotcrti' dpy^LV. 
To 8e z^dtoi' ^Apyodev bopv 

0VT€ TTpLV TLV OVTi VVV 460 

dvhpS)V iTTopevcre cre^ev KpeLcrcro). ttS)S fxoL 
'AxtAei/s To crbv ^yx^s dv hvvaLTo, 
TTCDS 8' Atas VTTOp.€XVaL; 
ei ydp eyo) ro'8' 7//xap dcrLhoLp.\ dva^, 

OT(a TTokvCpOVOV 4^5 

Xeipos +d77oti'do-ato''" Ao'yxa. 

Pr/. rotaura p.4v croL ttjs p.aKpds diTOVcrLas 

TTpd^aL TTap€^(D — avv 8' 'A8/3a(rreta Ae'yco — 
e7ret8ay kx^p^^v r7ji;8' iXevdepav ttoKlv 

446 piTTTejs Sallier : rpijSeis Wecklein ^^77 O : &pr)v V L P 

448 TTfpcraPTt t in rasura P^ i/av(rTdd/j.ois L P : vavcrra.d/xovs V O 

449 fl' ^Tepa codd. 5'V0:t'LP 451 SpTjToi L. Dindorf: afpTjTai V: 
oiperTai O : alp^rci} L P 452 670) 7rape'|ai Wecklein /ueYaAauxovj/Tas 

V 453 vcrripos V : uVTepo!/ L P O 454-466 cf. 820-832 sj'na- 
phea in hoc carmine mire neglecta. 456, 459, 461 cf. 528: ideo 456 
Zivs ante cpQovov et 462 'AxiAAeyy sic) post tyxos trai. Wilamowitz 

455 fJ-^VOS LP 457 (deXol VO 460 OVTf TTplv oijTS VVV TIV 

codd. : corr. Nauck 461 juoi] /tav Badham 462 'AxiAet/j 

V P : dxtA.Aei»s O L 464 cf. 830 ToSe y Hermann : to5' eT* 
Dindorf 465 '6r(f Musgrave : '6i:(tis codd. fortasse xeip^s &Troiva 
(tS. (fiavoi) Ao7xa {cra (pepots Hartung) : possis etiam iro\v(p6vovs x^^P"-^ 
aTrotvd(Tato ff£, cf 177 467 /teVj malim /xriv 469 e'7rei S' av S' V ETPiniAOT 

6(i)fxev deolcri r' aKpoOLvi e^eA^/s, 470 

^vv crol a-Tpareveiv yijv k-n WpyeiMV 6i\(a 
Kal Ttacrav eXOcov 'EAAd8' kKiripa-ai bopi, 
(os av p.adu)cnv €V [xepei Trda-^ety KaKias. 

Ek. et Tov ■napovTos ro08' aTiaXkaydiis KaKov 

TTokiv veiJ.oiixriv ws to irpiv ttot' aaffiakij, 475 

■q KapTa TToWijv Oeols av elbeiijv yapiv. 

Ta 8' d/x<;/)i T "Apyos Kal vop.bv tov 'EAAdSos 

ovx <S8e TTopOdv pdSt', ws Ae'yets, 8opt. 

Prj. ov Tovab^ apiCTTias (f)a(rlv 'EAAr/ycoi' /uoAetr; 

Ek. kov p.€iJL(f)6p.€(rd(x y , dAA' d8r/y ekavvop.ev. 480 

P?/. 01//C oSy KTai^oVres rovo-8e Trav dpydap.e6a; 

Ek. p.1] vvv Ta TToppoo Tayyv6ev fxe^els o-KoVet. 

P)/. apKelv eotKe a^ot Ttadelv, bpaaai 8e /ixr/. 

Ek. ttoAA^s yap ap\(ii Ka.v6cif ojv Tvpavvihos. 

dkk^ etre Aatoi' etre be^iov Kepas 485 

etr' €V /xeVoto-t avp.p.d\0is irdpecrTi ctol 
TrikTriv epeto-at Kat KaTaaTycrai (XTpaTov. 

Pi]. pLOVos p.d)(ea6ai TTokep.iOis, "¥jKTop, 6ik(o. 
et 8' aicr\pdv rjyrj /u.7/ (rvv€p.TTpi]crai veu)V 
TTpvp.vas, 7T0VTi]a-as tov Trdpos iTokvv \p6vov, 49° 

Td^ov pi 'A)(tAAe'cos Kai arpaTov Kard aT6p.a. 

Ek. ovk eo-r' eKeti/w 6ovpov evTa^ai bdpv. 

Pr/. Kai ju,?/i; Ao'yos y' r/i' ws eTrAevo-' eTr' "lAtoy. 

Ek. eTrAeuo-e Kat TTdpeaTiv dkka p.i]Vi(ov 

aTpaTi]kdTaicnv ov crvvaipeTaL bdpv. 495 

P?/. rts b'/] /Lier' at^roi' dkkos evbo^el aTpaTov; 

471 alv VO apyeiaf LP 476 •TroAATjt' VO: troWols LP 

479 Toi''s 7' L et sine dubio P : rovaS' P' apiaTovs Cobet et sic 
reddit 2 480 aWa Stjv L P (Aavvofiai Hartung : sed vid. 

e 290 cum Schol. BPO: eA.awo^ej' etiam 2 481 Trdvr' 

elpydafj.id'' &j/ L P : iravra SiaTrfTrpa^(i/j.eda reddit 2 482 iJ.ii vvv 

codd. Tr6p(Tw Dindorf 488 Prj. notam om. L 491 dx'- 

Xeois V 493 avTapai Reiske 494 ixT]uiwv penultima correpta 

etiam 2: cf. Suppl. iioi 496 tis Se V PH202 

E/c. Atas ifxol fxev ovbev rja-a-aa-daL boKcl 
Xw Tvbicos irais' eoTt 8' alfxvkatTarov 
KpoTrnx 'OSuo-frevs, krnxa t apKovvTuis dpaahc 
Kal TrXelcrra ywpav Ti]vb^ avi]p Kadvfipiaas' 500 

os els 'AOdvas aijKov evvvxos pioXojv 
KK4\{/as dyaXp.a vavs ctt' 'A/i»yetcov <^epet. 
i]bi] 8' dyvpTTjs TrrcoxtKjV ^X^^ aToXi]v 
iai]\6( TTvpyovs, TToKXa 8' 'Apyetots KaKa 
i]pdTo, TTep.ffiOels 'lAtou Karao-KOTroj" 505 

KTavMV 8e cfypovpovs Kal TTapaa-TaTas TivXCiV 
i^rjXOev aiet 8' iv Ao'xots evpia-KeTaL 
Qvjx^paiov d[x(f)l /Sco/uoy ao-reco? 7re'Aas' 
daa-acxiv kuk^ 8e ]xepp.ip(ii 7raXaCo]xev. 

Prj. ov8ets di;7/p €v\{/vxos dftot XdOpa 510 

Kreti/at rw exdpov, dA\' tcoi' Kard aTopa. 
TOVTOV 8' of i^ety 07/s o-v KAcoTTtKas e8pas' 
Kat [xrjxavda-dat, ^cSyra a-vXXa^uiV eycb 
irvXm' eTr' i^oboia-LV dpLTreipas pdxiv 
aTrjaca tt^tci.voIs yv^l doivaTijpiov. 515 

Xi]aTi]v ydp ovTa Kal deG>v dvd^Topa 
avXGtvTa 8et i'ii' rw8e KaTdave^iv ]x6p(o. 

Ek. yui' /uey KaTavXia-6r]TV koI ydp evcj)p6vr]. 
8et£co 8' eycd cot xwpov, tvOa xpi] arpaTov 
Tov aov wx^vcraL tov T€Tayp.evov 8ixa. 520 

^vvdi]]xa 8' 7/juty <J>ot/3os, ?/i' rt Kat 8e'?j* 
]xi]xvi]a^ dKovaas, Qpi]KL t dyyeiXov arpaTU). 

497 ^TToffflai codd. 499 oSvaivs et Opa<Tvv V (Opaav Haun.) 

500 /cal] fls Hermann ttjj/S'] efs Boissonade 501 aOr^vas L 

504 apyfiovs L P 505 'lAiou O : IXiot' V L P 506 irvXijv 

O LP et Chr. Pat. 1737: (ppvyHv V 507 aeJ VO 508 &ffTiois 

LP: ^o-Teos rell. : videtur ^ &(TTios conicere 2 510 "O" ^ic sed 

ante 512 notam praefigunt L P [ P17. P, paragraphum L) 5128' om. V 
ffv] ov V K\ooTnKa7s eSpais LP 514 a/^Treipas V O : fij.velpas 

L P 515 $riffoo O doivaffTrjpLov O 5^7 f^opv L P O : 

noT/j.^i) V 518 Ek. in rasura praef. P: nota erasa in L Karav- 

\iff0nTi Kirchhoff 522 t' L PO : S' V S?/ ETPiniAOT 

vfxas be jBdvTas XPV TrpoTaLvl rafecoy 

(ppovpelv eyeprt Kal V€.S>v KaTaaKOTTOv 

bexOaL AoKoova' Kal ydp, eiTrep ecrrt crm, 525 

7]br] TTcAa^ei (TTpaTOTr4boL(n TpcotKots. 

Xo. — rtz'09 a (f)vXaKd; tCs a/xet/3et [o'''P' 

Tav ejjidv; Trp&ira 
8verat (vr^fxela Ka\ kTTTdTTopot, 529 

nA.eta8es alOipiai' ixiaa 8' aUTos ovpavov 77orarat. 
— - iypecrde, tl jue'AAere; KOtrar 

eypecrOe iTpbs (f)v\aKdv. 
ov \eu(ra-eT€ fxrjvdbos atyXav; 

— acbs 87; 7re'Aas, dcos 535 
ytyi^erat, Kat rts Trpobpofxoiv 

obe y (cttIv darrip. 

— rts kKrjpvyO'!] TTpdrriv (f^vXaKrjv; 

— Mvybovos vlov (f>acrL KopoLJBov. 

— • rts yap k-n avTco; — KtAtKos natcdi^ 54° 

crTpaTos r/yetpei', Mucrot 8' rjfxas. 

OVK OVV AVKLOVS TTilXTTTr]V (f>v\aKl]V 

fidvTas ^y€Lp€LV 

KaLpbs K\r]pov KaTo, fxolpav; 545 

523 TrpoTaivl etiam 2 525 5ex0ai Musurus: Sexec^ai cocid. 

{SiX^cOe O) 527 Xo. hic et 546 praef. codd. : 538, 539, 540 (bis), 

542, item 557, 559, 560, 562 ■^/iix- notam praef. codd. nisi aliuci 
notatum est 528 Tav iiua.i' TrpccTa ; Lachmann : synaphea neglecta 

videtur, cf. ad 454 sq. 530 nXrjidSfs V 531 /xea-a V/: /teVas 

O : fxicrov L P oiipduios jf P : oupavov cnm rasura super ov L 

532, 535 paragraphos addidi 533 fypea-Oe v. antistrophico 552 non 

respondet : e|iTe Hartung, cL Chr. Pat. 1855 (eypece' eypeaOc tI, 
yvva7Kes,/j.e\\(Te; f^iTf) 535 dcos Se TreAas dois S?) O 536 TriAj/OTOJ 

Wecklein irpoSp6/.i.cov Musgrave : ■KpoS6fxaiv V O : irph So/jlwv L P 

537 oSe y O : oi-Se' y' V : '6Se yap L P drTTrjp] avrip l et primitus O 

538 eK\r}pcieri Dobree (pvXaKav O post 538 versum excidisse putat 
Hermann responsione usque ad 545 continuata 539 H/xix- notam 
om. O MvyS6vos ov (paai Kopoi^os post Hermannum L. Dindorf 
Kopoi^ov V: K6pv0ov L P O 540 ante KiAiKas notam om. O 
iraidv O 541 ante Mvaol VM-^X- notam indicant V L, om. PO 
544 fidvTas eyeipei V PFISOS 

Xo. Kul fJ.1]V dlCO- ^tfXOfVTOS' [avT. 

l/fMiva KOLTas 
(jiowLas' vfjLV€L 'noXvyophoTu.Ta 
yi]pv'L iraLbokeTujp \j.e\oT70Lov arihovXs p.€pLp.vav. 55° 

— 7/6»; 8e vep.ov(TL Kar "Ihav 

'noLjj.VLa' vvKTL(ip6p.ov 
crvpLyyoi lav KaTaKovu). 

— 6e\yeL 8' 6p.iJ.aT0s 'ihpav 

xmvos' ahLCTTOs yap ejSa 555 

fike(j)dpoLS TTpos dovs. 

— TL TTor' 01) rrkdOeL (tkottos, ov vawv 

"E/crcop wTpvve Karo-nTav; 

— Tap^Si' \p6vLos ydp aTreo-rtz/. 

— dAX' r/ KpvTTTov Ao'xoy eaiTaLaas S^o 

8to'Aa)Ae; — Td\ dv. (po[3€p6v pLOL. 

. avba AVKLOVS TTe^TTTrjV (pvkaKTjV 

fidvTas iyeCpeLV 

■ijixas Kkrjpov *cara ixolpav. 

0AY22EY2 

Ato'/>ir/8e9, ovK {]K0V(ras — i) Kevbs \}j6(})0S 5^5 

o-rd^et 8t' wtoov; — Tev\i(x)V TLvd ktvttov; 

547 aioo etiam 2 fj/xepa O 548 (poivlas O : ipovlas V L P 

{^povlas fi) vfivft] yp. 6pr]ve7 2 iroAvxopSoTdrav ut videtur 

primitus O 549 iraiSoKeTciip O l : a TratSoAfTcop V L P 550 ^sAo- 

■n-oihv . . . ixipifxvav Ettig : /j.€\oTroihs . . . fxfpifxva (jxepifxva V) codd. 
551) 554 paragraphos addidi 551-630 exciderunt folia duo e V : 

vid. ad 112 552 ;/u«:Tij8p({jUoi; Pierson : ;/wTi5p(^^ou codd. 553 !^ai' 
apogr. : o'lav Haun. 555 Xo. notam praef. O 556 p\f<pdpoi<Ti 

codd. dcS Blaydes 557-9 orn- L : add. L^ 557 TrKddfi 

Nauck, cf. 538 : ireXdefi V O : -iriKden L P tv vawv om. (V) 

559, 560, 562 Wfxix- notam om. (V) ; 559, 560 etiam O 559 &Trf(rTiv 
ifiirecruiv O, cf. 560 560 dcriraiffas O : dcrirfcruv L P (V) 561 Si6- 

AcoAe] Si(i\((rev O : 6\cc\€ vel 6\(»\€V (V) rax'] "rvx' (V) tox* 

(tux' V) &r e?'?; codd. : e^T; delevi, ut rax' &»' pro tox' &" efr) sit dictum : 
cf. Plat. Soph. 255 C, Rep. 369 A 565 ovk om. (V) ^ Kfvhs 

LPO: <I,s^Ke(V) ETPiniAOT 

AIOMH AHS 

ovK, aWa Seo-jua TrcoAtKwr e£ avTvyu)i' 

/cAa^et aibripov Kaixe tol, TTplv y]a66[j.r}v 

b€(T[X(ov apaypLov iTnnKm', ehv (f)6i3os. 
08. opa KaT op(f)vriv ixr) (f)vka^iv cvtvxj^s. 57° 

Ai. (j)vk(x^opia(. Tot Kav o-koVo) TiOtls 7i6ba. 
08. i]V 8' ovv iyetpr]^, oX(r6a (Tvv6r]]xa crTpaTov; 
Ai. ^oijBov A6k(avos otba a-vp.(Bo\ov kXixj^v. 

05. ea- 

evvas epyjxovs Tdabe iroAe/ita)!' opw, 
At. Kat iJ.i]v A6k(icv ye Taad^ €(f)pa(ev "EKTopo9 575 

KOLTas, €0' w7rc/3 eyX''^ eiAKforat ro'8e. 
08. TL 8?/r' ar et?;; ix&v \6^os /3e'/3?jKe ttoi; 
At. to-o)? e0' ^ju.ti' ixriyjixvi]V crTr](T(i)v tlvo.. 
08. dpacrvs yap "Ektoop vvv, eiret KpaTei, 6paa-vs. 
At. rt 8j/r', '08vo-o-e5, hpG>ixev; ov yap i^vpoixev 580 

ror az'8/)' er evrat?, eA7rt8aj7' 8' i]]xapTOjxev. 

06. aTeL\(s)ix€v o)S Ta^taTa vavaTa^ixcov 7re'Aas. 
o-(j)^et yap aiToi' oo-rt? evTvxv 6eG)v 
TL6r]aLV 7]ixLV 8' ov l3LaaT€ov tvx,W- 

Ai. owK oSi' e7r' Atway ^ roi^ eydLaTov tl>/3vywy 585 

ndptz' lxoX6vTe XPV KapaToixew ft^et; 
08. TTciis ovv ev 6p(f)Vi] TtpXe]XL(i)V ava aTparov 

C>]T(av bvvr]ar] Tovab^ aKLvbvvodS KTavelv; 
At. alaxp6v ye ixevTot vavs e~' ^Apyeicov ixoXelv 

bpdaavTe ixi^bev TToXeixLovi ve(aTepov. 59° 

08. Trws 8' ov bebpaKas; ov KTav6vTe vavaTa6\x(DV 

KaTaaKOTTOV Ao'Aa)i;a a^^Coixev rd8e 

569 apay/j.S)v (V) 570 opfvau L P 572, 573 personae 

notas om. O 573 avn^ovXov primitus P 574 05. 1 paragraphum 
L 577 \6xov Wecklein 579 vvv 5' O 582 vavard0fi(»v 

O (V) : vavaTaeiJLOv L P 583 offTis O (V) : ocnrep L P^ : Sis irep P 

585 alvfav O : alvAav L P 586 fjLoXovre Canter : ij.o\6vTfS L P O 

Haun. xph Haun., et ut videtur O : xpvv LP 590 iroAfyuioiy O 

591 Ttws ov apogr SeSopKas primitus O vav<TTa.8fxo! (V) (TKvXevixaT ; i) TTav (TTpaTUTreho)' rriixreLV SoKet?; 
At. TTeCdds, TrdXu' (TTeCxoifxev ev 8' di] tvx^Iv. 
AGHNA 

7706 8?; Ai77oWe9 TpajtKwi; €K ra^ccoi' 595 

Xcopetre, Avttj/ mphCav 8e8rjy/ieyot, 

ct /x?/ KTavetv (T(})Qv "Ektop' t) napti; ^eo? 

bib(joaiv; dvhpa 8' ov TreTTvaOe (Tvp.iJ.ayov 

TpoLa pLoXovTa 'Pijcrov ov (f)avk(o TpoTrio, 

09 et Stotcret vvKTa r?/y8' es avpLov, 6oo 

ovre o^(^' 'AxtAAev? o{5r' av Atarros 8o'pu 

jLi^ TTavTa TT^pcraL vavcrTadpi' ^ApyeLcov (T\idoL, 

T€Lxtl KaTacTK(x^avTa Kal TTvku)v eo-o) 

Ao'yx^ TrAaretaz^ iabpop.r]v TTOLovp.evov. 

TovTov KaTaKTCLS TTavT e\eLS. Tas 8' "FiKTopos 605 

cvvds iaa-QV Kal KapaTopiOvs (r(f)ayds' 

eVrat yap avrai ddvaros e^ dWrjs X^pos. 
08. bea-TTOLv' ^Addva, (})6eyp.aTos ydp ficr66pi.rjv 

Tov aov a-vvij6i] yrjpw iv ttovolctl ydp 

TTapova-^ dpLvvets rots ejuots det Trore* 610 

Tov dvhpa 8' ifp.lv, ttov KaTrjvvaaTai, (ppdaov 

tt66€V TeTaKTat ^apjidpov aTpaTevp.aTos; 
A6. 08' eyyvs rjaTaL kov avvrfdpoLaTaL aTpaTia, 

dAA' kKTos avTov Ta^eoov KaTt]vvaaev 

"EKTcop, eo)? dv vv^ dpL€L\l/i]TaL (f)dos. 615 

7re'Aa? 8e TrwAot &priKLo)v e^ dppi.dT(jov 

AeuKttt 8e'8errat, StOTrpeTrets er ev(f)p6vr]' 

aTLXjBovat 8' w(rre iTOTapiLov kvkvov TTTep6v. 

594 At. notam om. L, fortasse recte : vide proxima neiOets Wilamo- 
witz : veidov codd., quod si verum, Ulixes loquitur Tuxei'»' L P et . 

Chr. Pat. 2oog, 2038 : rvxv (V) 595 AnrovrfS L P (V) : Xnrovre O : 

PAiTTovre Wecklein 596 SeSrjy/xeVor (V) 600 rrivS' Reiske : 

rrjv codd. eTravoLOV (V) 6or ovre LP: otr^ &v O (V) 

dx'AA6i»s (V) : dxiAA.6a)S O L P 602 /xtj ov Nauck 607 fffrai 

L PO : 7}/c€i (V) 608 personae notam om,, in margine oSvaa-evs 

Ka\ StofxriSris addit O 609 ffvvrjOr) L P: (rwfjdovs O (V) 614 Ta|€a>s 

O 618 (TTiXfiovfftv SiffrTep (V) ETPiniAOT 

ravTas, KTavovres SecTTroTrjv, KOfxiC^re, 

KdWLCTTOV OtKOtS (TKvXoV OV yOLp eCT^' OTTOU 620 

TOlOvV OXrifXa xOwV k4k€v6€ ITOokLKOV. 

08. Ato'/irj8e?, 7*/ (Tv KT^Xve QffriKiov kiwv, 

Tj '/xot Trdpes ye, crot 8e xpi] ttojAou? ixiketv. 

At. eyco (f)Ovev(Tco, 7ra)Ao8ajuyr/(rets 8e o^i;' 

TpLl3(i)v ydp et ra KOfjL^^d Kal voeXv (ro(f)6s. 625 

Xprj 8' dvbpa Tacra-eLV ov p.dXL(TT av w^eAot. 

A^. Kat /xr/y Kad^ 17/xas ro'y8' ^AXe^avbpov /3Ae'7rco 
o-retxoi^ra, cfivkdKcav Ik rtroj TT€TTva-p.€vov 
bo^as dorr//xoi;s TioXep.LOiV /ie/x/3AcoKo'ra)y. 

At. TTOTepa (Tvv aAAots r/ fxovos TTopeveTaL; 630 

A0. fXOVOS' TTpbs evvds 8', WS €0LK€V, "EKTOpOS 

Xc«>per, KarcjTrras (jrffiavQiv r]K€LV a-TpaTOv. 

At. ovK ovy v-ndpyjeLV rovbe KarOavovTa XPV! 

A6. ovK av bvvaLO rov TTeTrpuifxivov Trkeov. 

TovTov be TTpbs (rrjs x^VO? o^ OefXLs daveiv. 635 

dAA' (riTrep ^Kets fxopa-Lfxovs (pipoiv acfiayds, 

rcixw'* eyu) be, rwSe (TVfxp.axos Kv-pLs 

boKOva-^ dpooyos iv ttovols TTapaaTaTelv, 

a-adpOLs XoyoLCTLV ex^pov dvbp' dpLeL-yj/ofxaL. 

Kal TavT eycb fxev elTTOV ov be XPV Traddv, 640 

ovK otbev 01/8' TjKova-ev iyyvs wv Xoyov. 

AAESANAP02 

o-e roz^ o-TpaTrjybv Kal Kaa-iyvrfTov Ae'yco, 
"EKrop, KadevbeLs; ovk iyeipea-daL cre XPV^' 
€x6pS>v TLS rffxlv xP^P-'^'^^''''^'' OTpaTevpaTL, 

619 KravSvres LP(V): Krav6vre O 621 rpcciK^vO 623 ■irdpfs 

76 L P O : irdpexe (V) : ■jropaffxf s Reiske -kwXovs O (V) : ttw^cjov L P 
634 ircjoXoSd/j.vr](Tov Naber 630 crvv O (V i p in rasura : vpbs L 

631 5' V O : om. L P 635 xfp^^ c)v 0€ij.ts V O : ov ef/xts x^P^^ ^ ^ 

eavf7v (sed ^aj/er»/ eeVu ob accentum, ut solet) O et in marg. L manus 
recentissima : Kravuv V L P 636 Snrep p : Stnrep codd. 

640 ravr VO/>: toCt' L P 642 'AAflacSpos V O : Tropis L P, 

hic et 663 643 e'«Taip P : corr. /> cr' exp^" O : <r' «XP^ V : (re XP^ 

L P ■q k\(ott€S avdpci ?/ KaTaa-KO-noi rti^€v. 645 

\0. Oapa-ei' (f>vXa(r(T(L (t ijbe iTp€V[j.un]S KvirpL^-. 
/xeAft 8' 6 (Tos p.01 TToAe/ios, ovh^ ap.vy]ixov(a 
TLp.ris, k-naLvQi 8' eS TTaBovcra -npo^i (ridiv. 

Ka\ VVV eTr' iVTV\OVVTL TpOJlKW (TTpaTia 

7/Kco TTopevovo-' OLVOpa aoL fxiyav (pCXov, 650 

TT/!)' VIXVOTTOLOV TTalba QplJKLOV 0(as 

Movo"?/s" TTaTpbs be '^Tpvp.ovos KtKAj/o-Kerat. 
AA. atet ttot' ev (fypovovcra Tvyx^dvets iToKei 
KaixoL, fxeyL(TTov 8' ef /3toj Ket/x7/Atoy 
KpLvas (rk (\)r\\XL rybe TTpo(rOeaOaL 7ro'Aet. 655 

^/Kw 8' aKOXxras ov ropcis — (j^tip-i] 8e' tls 

(jiVka^LV ilXTTiTTT(aK€V- — WS KaT(X(TK07T0L 

riKov(r' 'Axatwr. x^ /^^^ ^^*^ ^^"^^ XiyeL, 

8' ftVtScoy fxokovTas ovk Ixet ^pacraf 

wy oweK' ewa? ijXvOov TTpos "EKTopos. 660 

A^. fxijbev (f)o^r}Ofjs' ovbev iv (rrpaT^ vkov 

"Ektcop 8e (f)povbos Qpf]Ka Konxr}(roiv (TTpaTov. 
AA. ot; rot //e Tret^et?, o-ots 8e TTLarevoiv XoyoLS 

TCL^LV (f)vX(i^oi}v et/x' (kevOepos (f)6^ov. 
AO. x^P^'-' P-kkeLV yap ttclvt^ efxol boKCL to, (rd, 665 

&(rT evTvyovvTas (rv[xp.dxovs e/xovs opav. 

yvdcrj] 8e Kat (rv ttjv ep.r]v TTpoOvjxiav. 

vixds 8' dvTU) Tovs dyav kppoijxivovs, 
Aaeprtot) Trat, Or^KTa KOLp.LaaL ^l^i]. 
KeiTttL ydp rjp.LV Qp^KLOs aTpaTy]XdTy]s, 670 

tTTTTOt T 'iyOVTaL, TT0Ki]XL0L 6' f]a01]]xh'OL 

^(apova €(f)' iJ/xas* dAA' ocroi' TaxLaTa xpi] 

646 <pv\a(T(Tui Naber 652 cf. 279 654 S' O : om. V L P 

655 are] 5e O 658 ISwv Chr. Pat. 1876 : dSws codd. 659 o5' 

u)S ISwv V 662 K0itJ.7)(Tu)v V O : Ko(T/j.riaa}y L P 663, 664 (ro7s 

re iTKTTivw L P : aoTs re irKTTivaj \6yois tol^iv re Tripu.' eJfx' Chr. Pat. 
1806 sq. 665 SoKetVO 666 tly L P 668 vi.lus luey avBio O : 

v/j.a.s h.vTw deleto S' Wecklein 669 Koifj.iaai V/> : Koi/xricTai O : KOfiiffai 

L P 670 om. O 672 toxio-t' exp^v L P 

EUR. III. 25 ETPiniAOT 

cf)€vyeLV Trpo? oXkovs vavaTaOixoiv. ri /xeAAere 
(TKriTTTov '7710W0? TToXefXLoov aSiaai. jSiov; 

Xo. — ta ea* 

— ftdXe /3aAe /3dAe /3dAe. 675 

— ^eVe ^eVe. 

— rCs avrip; \€V(T(reTc tovtov avhw. 

— KAwTres oltlv€s Kar opcpvriv roVSe Kivovcn (TTparov. 

— » hevpo hevpo ttSs. 680 

— Tovah'' ex<w, rovo-S' eiiapxf/a. 

— TLs 6 kox^os; TToOev €j3as; TTohairos et; 

08. oij o-e XPV fiSeVaf ^ai^^^ ydp (Trnxepov hpdcras KaKws. 
Xo. ouK epets ^vvOrma, koyxriv Tiplv hia a-TepvoiV ixokelv; 
08. lo-rco. $dp(T€L. Xo. irikas Wl. Trate Tra?. 685 

08. 7/ o-i; 87/ 'PijCTov KaTiKTas; Xo. dAAd rov KT€VovvTa 

o-e . . . 
08. to-)(e Trd? rts. Xo. 01/ /xey oSy. 08. d* (pLkLOV 

dvhpa iJ.11 6evi]s. 
Xo. Kal rt 87/ Td arjixa; 08. <I>ot/3os. Xo. efxadov' 

io"xe Trds 8dpii. 688 

674 (T if^i IV E\ms\ey, cl. Phoen. 783 675 xop"^^ ^vkioiv O : x^P^^ 

AvKiiii' V scholia scribens 675 hemichoriis distribuit Bothe : nos 

confusas singulorum voces paragraphis conati sumus indicare 
675 eaae V(et Haun.) : om. O primum /SaAe in rasura scr. /: om. P 
/3aA\e /SaAAe jSaAAe primitus L 676 0€j/e fleVe SeVe O 677 a.vr,p] 

dfijpcodd. : Tis o5' a.v7)p; ^lusgrave : ct". Ar. Ach. 281 a.\JTw O : aiSw P 
678 6p<pv* L : opcpvav L^ P Ktvovcn L P O : KTfvovcri V 680 SeGpo 

Sevporras "{TCi). 05. 9apa€i. Xo. ire'Aoy i0i, ^raTe Trar Wilamowitz, v. 685 
huc traiecto 682 sic V O : tis 5 Aoyos; Trodfv crhv (ptpfts Tr6Sa; nus 

e?; L- P ((Tt);' (pepns 7rrf5a in rasura L^) 683 ov ffe xph (»' suprascr. 

V'^) elSevai V : ouk expv" <^' elSevat O : ov xph etSevat o-e L P <7rjfj.epov 

om. V 684 Xo. praef. OP: punctum V: V'X- ^^ notam om. L 

avvdtjixa L P 685 X(TTu codd. : corr. Portus : Xtw Wilamovvitz, vide 
ad 680 Xo. V O L : T)pLtx. P ireKas tis Wt L^P irore Troie Troj O 

686 05.] VM-^X- initio praef. VLP: om. O : Xo. notam medio v, addidi 
(' Rhesiun occidisti? ' ' Iutmo te, qiii illum occisurus ems . . .') ^] ^ 
codd. KTavovvra O 687 05. V L P^ : Xo. O : ^/ijx- primitus P 

Xcrxe'] iaxe V rts om, V O Xo. L P^ : ^^,x- V O P fj.evovv 

O lnev ovv Reiske) : nevSi V L P 5 Musgrave : d 5 vel & & codd. 

ipixiov'] (piXov V/ 688 initio Xo. L: ^/ttx- VOP ante efxadov 

Xo. O : Vx- V L P Ifo-xel faxe V — ■ oi.(tO oTTot jifjSdcnv avdpes; Od. rrjbe tti] KaT^ihoynv. 
epTT€ TTfis Kar' Ixvos avTwv. — 7/ jioi]V iyepTeov; 

— a\ka (rv[xixa)(^ovs TapdcraeLV betvov ck vvktQv (p6l3io. 

Xo. — Tis dvhpQtv 6 fids; \p"^P- 

Tis 6 jxiya dpa(Tvs e7r(v^(TaL 

X^ipd (l)vyu)V i[JLdv; 
TTodev VLV Kvpijcrco; 695 

TLVL Trpo(TeLKd(roo, 
oVrts dt' op(f)vri9 7/A^' aSetyxdiTO) 77081 
8td re Td^eojv Kal (f)v\dKoov ebpas; 

Qea-aaXbs ?; 
irapakLav AoKpQv veixoixevos tt6\lv; 700 

1] vrjcTLCoTriv cmopdba KeKTr^TaL fiCov; 
TLS rjv; TrdOev; TTOLas irdTpas; 
TTOLov 8' evx^TaL tov vTtaTov 6eS>v; 

— ap' eor' 'OSvo^trews Tovpyov 7/ tlvo9 Tobe; 

€t rots TrdpoLOc XP'/ T€Kp.aLpea-6aL' tl p.r]v; 705 

— SoKets ydp; — rt py]v ov; 

— 6pa(Tvs yovv es i]ixds. 

— rtV dXK-)]v; tlv alvel^i; — 'Obva-aij. 

— ]xi] kAcottos ati^et (^coro? aifxvKov bopv. 7^9 

Xo. — €/3a Kat irdpoi [dvT. 

689 paragraphum praef. L : i^^ix- rell. oVoi] oirjj codd. ; tj ex o 

correctum in P ^f0riKa<riv avSpis O : ^f^aaiv &v5p€s rell. 05. 

V : perforatus hic O : fj/j.LX. L P 690 initio rjM-^X- praef. P : Xo. O : 
om.ren. outoD O anteijXo. VP: ^M'X- O^ o™- L 691 punctum 
oraef. V : Xo. P : om. L : non legibilis O <p6Bcfi om. L : add. L^ 
692 paragraphum praef. L : om. V P : non legibilis O 693 6 fMeyas 

V dpa<Tvs Madvig : dpdffos codd. 694 x^^P°' codd. 696 om. O 
697 op^vas L^ P 700 Ttap' aKiav (primitus irapa \iav) O 702 irodev, 
Hermann : irodfv ^ O : ^ w66ev (ffrlv ^ V : yap ^ Tro^e;/ iarlv ^ L P 
TToios] TiVos O 703 TToroj' 5' PorsoH : irolov V O : oTroro;' L P 
Gewv'] oiv in rasura P 704 Xo. praef. L : i)ixix- rell. 705 Xo. 
praef. O : rinix- l- om. rell. TrdpoidevV rini}v LP : ri ixr\v om. 

V 706-727 punctis V, paragraphis L personarum vices notavit 
706 doKel O 707 els V O 708 ris oKKrjv; L P 'OSuo-a^ L : 
oSuo-t) V O L^ P 709 al/j.v\ov V 

25* ETPiniAOT 

Kara ttoAu', viracppov ofxix txwi', 

paKobvTco (TToXa 
TTVKaaOeis, ^L^pyprjs 
Kpv(f)Los ev TTeTrkots. 
fiiov eiraiTwv etpTr' ayvpTrjs Tts XaTpts, 7^5 

■^a^ap6\povv Kapa TTokvTTtves r ^■^mv' 

TTokka 8e Tav 
iBacTikib^ kaTiav 'ArpetSa;' KaK&s 
e/3a{e bijdev ^x^P^^ ^^' (^TpaTiikaTats. 

okotT okotTO TTavbiKcos, 720 

TTplv eTTt yav ^pvyoiv TTobos 'ix^os fiakelv. 

— etr' ovv '08u(7o-e'a)S etre p.i], (f)6(3os /x' exei* 
"EKrwp yap rjfuv roi? (pvka^t ix€pL\l/€Tat. 

— rt kacTKOiv; — Svo-oi^ajr. 

— ri bpafrat; Ti rap/3ets; 725 

— Kad^ yjfjias TTepacrat ... — rtV avbp&v; 

— ot Trjcrbe vvktos i)k6ov is i>pvy(av (XTpaTov. 

HNI0X02 

10), tw, baipiovos Tvxa ^ap^la. (f)ev (f)€V. 
Xo. ea, ea* 

«rtya Tra? v(f)tC^' 'icrcos yap is /3o'Aoy rt? epxerat. 73° 

711 ■nroXiv L P 712 eV paKoSvrq) P et sine dubio ante rasuram. L 
(TToA.^ LP 714 Kpvcpouos codd. : corr. Morstadt post hunc v. 

deficit O 715 ayvpris \a.rpis'^ : tis add. V- 716 »f apa L P : 

(fpoTo V TTov\vTriv4s l : ■KoXvTrivr) V LP 111 Tav V : tt?!/ L P 

718 ctTpetScSr L P 720 V'X- praef. V P : rasuram L 721 ^ai/ L P : 
■ya V 722 Xo. praef. L P 723 punctum praef. V : notam om. L P 

/xffj.<pfrai V 725 5pao-ai L. Dindorf : Spas Sr; P L^ vel /(5»; in rasura) : 

Spas V L : Spdaas Wilamowitz 728 'Hvioxos audit haec persona 

iam 747 in V, 756 in V P, postea in omnibus : hic f]/j.ix- P et sine 
dubio L: oiKerris 'Ptjo-ou in rasura /: om. V: 731 et 733 rj/^^X- LP: 
punctum V : 738 ^^. V P, oiKfr-qs in ras. / : 747 oiKerris 'P-fiaov P, 
oiKer-ns in ras. / : 756 7]/i. L 728 Iw Iw Harl. : W V L P rvxr) 

Kirchhoff 729 Xo. praef. /: t/pllx- P: punctum V : notam om. L 

ta 60 V : eo L P 730 aiya V : 0-170 L P post iras Xo. codd. : 

del. L. Dindorf [i^tf ' ro-cos Reiske : 'licpi^os els V : v^piC taws L P 

yap ilcTl3o\^ (e/s /SoAoi' /) Tts L P: ^6\ov yap tcTais rts V PH202 

Hr. lu) l(a, 

avfxcjyopa jSapila QpyjKiov. Xo. cvviJ.p.a\(HiV rts 6 crTiViov. 
Hv. loj lii), 

bva-Trjvos eyw* (tv t, ava^ Qpy^Kwv, 
uj iTTvyvoTaT-qv TpoCav kaihcijv, 

oXov o-e fiCov rikos elAey. 735 

Xo. Tis ei TTor' avbpQiv crvp.p.a)(MV ; KaT evcPpovi^v 

a/u/iAwTrey avyal kov (re yiyj^coo-Kco TopoJy,-. 
Hv. TToD rti^' am/crcoi' TpcoiKwz' ^vpoj; 

TTOV bijd^ "E/crcop 

roi' VTTaa-TTLbLov koItov lavei; 74° 

riVt crr]p.riV(D bLOTToov cTTpaTLa^ 
oXa TmtovOap.i.v, oXa tl^ rjp.ds 
bpdo-aa acpavij (f)povbos, cf)avepbv 
&pj]^lv TTevdos TokvTTevcras ; 

Xo. KaKOV KVp€LV TL &pj]KL(^ (TTpaTiVp.aTI. 745 

^oLKtv, oXa Tovbi yiyycocTKco k\vcov. 
Hv. €pp€l CTTpaTLa, TTiiTTijOK^v avu^ 

bokCio TTkr^yt]. 
a a a a, 

oXa ]x obvvr] T(Cp€L cjiovCov 75° 

Tpav]j.aTos (tcTd). TT(os av dkoCfxrjv; 
Xpijv yap ]x aKk€(as 'Pijaov re davdv, 
TpoCa KikcravT k-nCKovpov; 
Xo. rciS' ovK kv alvLyp.olaL crr^paCveL KaK(x' 

aa(f)ios yap avbd (rvp.p.(XXovs okojkoTas, 755 

Hv. KaK&S TT€TTpaKTaL KCLTtI TOLS KaKolcTL TTpOS 

731 j(i> l(S)\ : id) h: 5 P L^ eprjKwv av^ixdxt»v HM. (punctum V) 

Tis codd. : corr. Hermann et L. Dinciorf 733 »<*> iw V : Iw l: & LP 
QprjKwv in ras. / 734 S> V l : IwLP icrtSwv I: (latSdv LP: 

tSdv Y 738 Tp<j;air Hermann 741 a-r]/x-(}vw W l : aTjnavu hP 

StoTTwv l: Sj' diruv V : StoirTiiv L P : accentum corr. Barnes 743 a<t>a- 

vrjs Dobree 749 5 quater LP: a ter V 751 ttuis 5' tiv 

oAoifiav L P 753 KfXaavTis V 754 ar^ixaiviis primitus P 

755 o.vSas V ETPiniAOT 

oX(T)(J.(TTa' KaLTOL St? TOCTOV KUKOV Tobe' 

Oapelv yap ci/cAecos fiiv, el Oavelv \pe(!i>v, 

kvnpov iikv 6ip.aL rw davovTL — ttcos yap ov; — 

rots ^wcrt 8' oyKos Kal bofxcov evbo^M. 760 

///xet? 8' ajSovkcas KaKkeois dkdXapep. 

iirel yap ?/ju.as rjvvacr^ 'EKropeta x^^P' 
^vvOripa Xe^as, r\vhop.ev -n-eSocrrt/Set 
KoVci) hap.evTes, ovh^ icppovpelTO crTpaToi 
(f)v\aKaL(n vvKTepOLcrLV, ovV ev Ta^ecrLV 765 

€KeLTO T€V)(y], TrXijKTpd T ovK eTTt {byot? 
'Linrcov Ka6r]pp.o(T6\ w? ara^ e-nev6eTo 
KpaTOvvTas vp.as Ka(j)ebpevovTas veSiv 
77 pvixvaLo-L' (fiavXios 8' i]vhop.ev TreTrrcoKoVe?. 
Kaycb fxekovcrr] KaphM A7;£as vttvov 77o 

TT^akoLCTL yopTOV, TTpoaboKOJV e(x)6LVr]V 

Cev^eLV es aXK-qv, a(()66v(o fxeTpS) xepL 

XevarcTO) 8e <^core irepLTToXovvd^ 7/ju,wy crTpaTov 

TTVKvijs 8t' op(f)vr]S' oi)S 8' eKLvr]6r]v eyd), 

eTTTii^aTr^v re Kdve\())peLTr]v TTdXLV 775 

■)]TTV(Ta 8' avToTs /x?/ 7reAci^eo"^at cTTpaTo), 

KAwTras 8oK7/o-as crvp.pidxo)V iTXddeLV TLvds. 

o't 8' ovhev ov p.i]v ovh^ eyo) to. irXeLova. 

i]vhov 8' diTeX^MV av6Ls es kolttjv iTdXLV. 

KaC [xoL Ka6^ vttvov bo^a tls iTapLcrTaTaL- 780 

tTTTrou? yap ds e6pe\j/a KdhL(f)pr]XdTovv 

757 al(rxi(rTas primitus P 762 tvvaa-' SKTopfia. x^ip Harl. et 

suprascr. Li; idem sed eKTopia LP: fKTopeaxf^^ptvfaa-eV: corr. Dindorf 
763 (TvvQrjfxa V ireSoo-TijSers codd. : corr. Morstadt 764 K6fj.iT(f 

L P : corr. p 765 Td^atffiv V 766 irATJKTpa'] K\f]dpa Musgrave 

767 i-KvdeTo V 768 riij.as fortasse primitus P vr]wv V 

769 Trpu^fijo-j V 770 \-i)^as] (v^as primitus V 771 fwdivovs 

Kirchhoff 772 es V : irphs L P /ieVptS (sic) L : fieTpu V P 

773 (TTpaTu) V 775-782 numeris (a-Tj) in margine appositis hoc 

ordine esse legendos : 76, 75, 80, 81, 77, 78, 79, 82 monet V^ : et sic 
dispositos habet Haun. nisi quod 779 ante 780 ibi stat : utique falso 
775 Ko.vex^PVTV'' V 776 &Truaa 5' auTOus yuJ; Tr\d6fiv arparZ V 

778 ovK V : o75' LP 779 e'j hic V 781 vacuum relictum 

dein explevit ut videtur ¥'■' &y L P : oft? V Ka\ Si<ppr\\dTovv L P 'l^/(r(o 7rape(rTW9, elhov, ws" ova() boKoiv, 

XvKovs €'rr((J.j3€l3u>Ta<i IhpaCav pdxiv 

deCvovTC 8' ovpa TTUiXiKrjs pivov rpixa 

tjKavvov, at 8' eppcyKov e^ dvTt]pCboov 785 

6vp.ov TTviova-ai. Kdv^yaLTi^ov (f)6j3(f, 

iycb 8' dixvvoiV drjpas e^eyeLpofMaL 

irdiKoi.a-LV' evvvxos ydp k^(hpp.a (po^os. 

kXvu) 8' k-ndpas KpaTa p.vy6L(Tp.ov veKpG>v. 

Oepixbs 8^ Kpovvbi becnroTov Trdpa (TfpayaXs 79° 

/3aAXet jue hv(r6vi](rKovTos aLfxaTos viov. 

opdbs 8' dv(i(r(r(ji} x^'-P'- ^^^ i^^^V ^opo'?. 

Kai ju,' eyyos avyd(pvTa Kal 6ripu)p.evov 

Traiet Trapafrras veipav es irXevpdv iCcfiet 

dvi]p dKpLd^oov (f)a(Tydvov ydp fi(T66ixi]v 795 

TTkrjyrjs, (3a6eLav dXoKa TpavjxaTos ka^(av. 

TTLTTTCO be 7Tpr]V1]S' o\ 8' OXW^"- TT(i)\LKdv 

Xa^ovTes lttttoov tecrav (f)vyf] Trdba. 

d d. 
obvvr] p.e TeCpeL, KOVKeT 6p6ov[xaL raAa?. 
Kal ^viJL(f)opdv p.ev otS' opwv, TpOTT^a 8' oVfa) 800 

Te6vd(TLV ol Oavovres ovk exco (f)pd(raL, 
ovb' e^ OTToCas Xfv'?. eiKao-at 8e' [xoi, 
TTdpea-TL XvTTpd TTpbs (f>C\.o)v 7TeTTOv6evaL. 
Xo. r]vCoye 0pr]Kbs tov KaK&s -neTTpayoTOS, 

[irihev hvcroL^ov TTokep.LOL "bpaa-av rdbe. 805 

"Ektcop 8e KttVTbs (rvix(f)opds TTeTTva-p.evos 

783 paxiv L P : poT]v V 784 eiivovTe 5' L P : eeivovres 5' V 

Tpfx" °^- ^ 7^5 epeyKov codd. e^ apTT]ptwv Musgrave, cf. 

Soph. Trach. 1054 786 Trv^iovcrat V (p6$7jv Reiske 787 aixvveiv 

P 789 fA.vx0i<TfjLoiv L2 P2 ut videtur (^uxOKT/uij' 2 V 2 L) 790 irapa 

Hermann : Trapa codd. a(payi)s Musgrave (Trapa ff^ayaTs 2) 

791 dva-evriTovvTos Nauck, cf. El. 843 792-835 om. V, sed 812- 

835 habet post v. 855 in folio verso 792 opehs Haun. : opecos L P et 
apogr. V 794 viipav Bothe : veiaipav (V) L : veiepav P TrAevpav 

(V) : TTXevpov L P vvffaei irapaaTas veia.Tr)v irXevpav Chr. Pat. 1213 

805 iro\ffA.iovs Spacrat codd. : corrcxi : dvaoi^' ov iroAefi.iovs Spaaat 
Musgrave ETPini AOT 

Xoopet* crvvaXyH h\ w? eoiKe, (toIs Ka/cot?. 

Ek. 770)9, <h ixeyLCTTa 77j)/iar' e^etpyacr/xeyot, 
IJ.o\6vTes viJLas TTok^fj.Lcov KaTaa-KO-oL 
XriOova-LV ala-^pQ)S, Ka\ KaTeacj^dyi] aTpaTos, 8io 

Kovr' eio-to'z.'ras aTpaTo-^h'' k^a-(liaaT€ 
ovT e^LovTas; rwz-Se rt? TeiaeL hUriv 
tt\i]V aov; ae yap bi] <f)vkaKd ^r]\x dvaL (TTpaTov. 
(fipovboL d-nXi^KTOL, Trj <i>pvyu)V KaKavbpici 
7ro'AA.' eyyeAcoi-re? r(S o-t paTr^XaTr] r' e/xot. 815 

eS i^uy ro'8' to-re — Zei/? 6[j.(aiioTaL TraTr^p — 
7/rot ]xdpayvd y rj KapavicrTi]s \x6pos 
]X€V€L cre bpu>VTa rotciS', ?/ roi^ "EKropa 
ro /^)/6ei' etrat Kat KaKo^- vo]xlC(T€. 819 

Xo. to) tco, [d2'r. 

/xerci o-e', 2'at, /xera cre', w TTokLoyov Kpdros, 
t6t^ dp' e]xo\ov, 0T€ aoL 
dyyeXos i]X6ov d]x(})l vavs irvp^ aWeLV 

eiret dypvirvov 6]X]x ev €vcf)p6vj] 825 

oijT kK0L]XLCr' OVT ^l3pL^\ 

ov Tcis ^L]xoevTLdbas Trr^yds- /x?/ ]xol 
k6tov, w dva, 6f]S' dvaLTLOs yap 
. . . eycoye TrdvToov. 
et 8e XP^^'^ irapdKaLpov epyov ?) Xdyov 850 

8ri eiriiTV(Tari Naber 812 ricni LP (tj in ras. L) : Stio-ei V: 

utrumque codd. Chr. Pat. 2309 816 vvu VP d/j.d>iJ.o(rTat vel 

6/j.wfj.o(TTai codd. : corr. Matthiae 817 i^ L : Tjrot l napdyvaV P 

et citato Herodiano L 818 ^^€1/«« L P 820-832 cf. 454-466 

821 fxfyas eVo2 (yuoj P : */toi L) ^eyas VLP: post Verrallium (juera o-e, 
iiT]) correxi : fxeya crv /jlol, .usy', &, troXioxov Kpdros' Wilamovvitz 
iroXioxov Vater: TroXtovxov codd. 822 tfioXov V/: e^oA' LP 

824 au.<p\ V: Trepl P L- : L non legibilis raDs Trvp' aXdeiv Kirchhoff 

et Badham: vavcrl wvpaiOitv ' Apyuccv ffrparov codd. (arparov deletuni 
in L om. P) 826 ^fipt^a L P : tfipta V 827 ov /xa rh.s fft/j.o(vrlSas 

codd. : corr. Herraann 828 d> &va V : S> &va^ L P : tSj/a| L^ 

829 t-ycj-ye V : f-yo) L P deest aliquid, cf. v. 463 : vdvrocv irdvrri 

tYOJve Nauck 830 ej'] %v Matthiae Tropa Katphv codd. : irdpwpov 

Headlam eoynv V : tpy' L P PH202 

TTvd)], Kard fj.€ yus 
^(iivTa -rTopevcroi" ov TrapaLTOvfxai. 

\]v. tC rotcrS' aTreiAets' jSap^apo^i re jiapjidpov 
yv(ap.riv v(^aipi] tijv €p.7]V, irXeKiov Aoyous; 
(Tv TavT^ ebpa(Tas' ov8eV av be^aiixeda 835 

ovd^ oi davovTd ovT av ol rerpco/^teVoi 
aWov [MaKpov ye 5et «re /cat (ro({)Ov koyov, 
0T(a [xe Treto-ets fxr] cf^iXovs KaTaKTavelv, 
XTTTTOiV ipacrdeis, u>v iKaTL av]xixd\ovi 

TOVS (TOVS (f)OVeV€lS, TTOW^ l~L(TKr]TTT(3iV fXoXfU'. 84O 

^X.dov, TedvacTLV' evTTpeTreVrepov YldpLS 
^cvCav KaTr^cryyv i] (tv (TV]xixd\ovs KTavdv. 
ixrj ydp TL Xe^^T/? (os rts 'Apyetcoi; fxokuiv 
8t(«)Aeo-' ijfxds' tCs 8' virepiSaKdjv Xd-^ovs 
Tpoocoy ec;^' r]]xds rjXOev, cocrre /cat XaOeu-; 845 

o^ TTpofyQev f]]x(av rj(To Kal (l^pvyiov cTTpaTos. 
tCs ovv reVpcorat, rts Tedvi]Ke (TV]X]xd\(DV 
T&v (tG)V, ]xoX6vt(ov SiV (Tv TToAe/xtcoj' XiyeLs; 
^/xets 8' eKct? T€Tp(o]xe6\ 0% 8e /xet{bVo^9 
wa^c^yres ov)^ opSxTLV i]XCov (f)dos. 850 

airAc^f 8' 'A)(at(Si' oii8eV alTL(!)]X€da. 
tCs 8' ay \a]X(vvas 7To\e]xC(jov KaT ev(f)p6vr]v 
'P^o-ou fxoXoov i^rjvpev, et //.?/ rts 6eS)V 
€(f>paC( TOLS KTavov(TLv; ovb' d(f>Ly]xevov 
TO TTafXTTav f](Tav' dAAa }xi-]yava. rci8e. 855 

E/c. \p6vov fxkv r]h] (TV]X]xd^OL(TL xpco/xe^a 
6(rovTT€p iv yf] rT/S' 'A)(attK6s Aeco?, 

831 Kard /uL( 7« V : Kara. yas /ue L P (^ay jUe in ras. L) 832 ov 

V L : ou yap L^ P 834 acpaip^ Chr. Pat. 2324 835 ovSet''' L : 

o-jSe;/ V P 836 eovJvTej V : iiaBovTfs L P 837 ye V L : S^ P 

o-(^o5poG Chr. Pat. 2325 842 orv om. P: suppl. f> 843 At|e<y V 

844 5'] &»/ Nauck 846 TjfiasP: corr. /> 847-8 malim eV ^(^X'^'''^' 
ff^jj vel avyyevuiy rSiv crwv 848 S>v Bothe : ws cocid. 849 S' e/cis 

scripsi : Se /cat codd. yuei^-oya Elmsley 851 'Axaiwi' ooSeV L : 

'Axa''<;«' ovZfv P : 'Axaious ouSei/ V 852 &y 2 : o5 codd. et lemma 

scholii 855 1<Tav L : yo-a;' P ix-r^xavaX Musgrave 857 dxwKt^s V ETPiniAOT 

Kovbkv TTpos avT&v otba 7rA7;ju./i;ieAes kXvmv 
€V (Tol 8' av apxoL[j.e(T6a. fxi] jjl' epoiS eXoi 

TOLOVTOS LTTTTCOV COOt' aTTOKTeLV^LV (pLkoVS. 86o 

Kal TavT^ 'OSuo-crevj* rts yap aAAos av TTore 

thpacrcv 1] '^ovk€V(T€V 'Apyetcoy ayi/p; 

biboLKa 8' avTov KaC tl p.ov Opaa-creL (^ypivas, 

/x7/ Kat A6X.(jiva o-vvTvyoiV KaTaKTavt]' 

Xpovov yap ijbrj (ppovbos oov ov (f>aLV€Tai. 865 

Hv. ovK olba Tovs crovs ovi Ae'yets '08uo-(re'as* 

j/Zxets 8' v~' kyOpGtv ovb^voi -iT^-Xriypeda. 
E/c. crv 8' oiJi' v6p.L^€ TavT, eTretVep o-ot 8oKet. 
Hi'. (!) yata iraTpLS, ttuis av ev6avoLp.L aoL; 
Ek. /it?; 6vr\a-y^' clKls yap rwy t^^vtik^todv ox^os. 870 

Hi;. TTOt 8^ Tpa.TT(op.aL becmoTwv p.ovovp.evos ; 
Ek. otKoj o^e Kev6(t)v ov[xgs e^tao^erat. 
Hr. Kat ttQs /xe K7]8evo-ouo-ti' avdevTcav xepes; 
Ek. 08' aS roy avrw jjLvdov ov A7/^et Xeyojv. 
Hv. 6koL6' 6 8pao-a?. ov yap ks o-e TeCveTat 875 

yXc^crcr', ws (tv K0/X7rets' 57 Aiktj 8' kTTL^TTaTaL. 
Ek. Aa^vo-^'- ayovT€s (8') avTov es b6p.ovs lp.ovs, 

ovTcjJS O7760S ay /x?/ 'yKakf] TTopavveTe' 
vfxas 8' to'i'ras toIo-lv kv TeCyjeL yjjeljjv 

npta/xco re Kat yepova-L ar\p.i]vaL veKpovs 880 

6(XTTTeLV Ke\tv6oV k((0(f)6p0V TTpOS eKTpOTTaSc 

Xo. rt TTor' euruxias «f t^s /LteyaA.?js 

TpoCav ava.y(L TraAty es Trevdt] 

858 auT^j P irATju/ieAej o75a L P 859 5' hv] 5' a-)' Ambr. 

apxoiiJ.(6a V 862 v. del. Vcrrall 863 avrcov V 864 Kare- 

KTaviv Matthiae 868 5' oS;/ LP : 5- V 871 St? Porson : 5e 

codd. Tpa7ro,uot L P : corr. /> 872 oZkos] o juaTKos Ambr., fortasse 
e SJyttos et of/cos conflatum 873 «•TjSeuo-coo-iy V 875 eis ae 

LP: etVeTi V 875 sq. cf. Chr. Pat. 276 0A016' 6 ^patras' v Si/C7/ 

S' inlaTaTat. ceteris oniissis 877 5' om. codd. : add. Morstadt 

878 fXT] /faAf) V TTopcrvvtTai P 881 KeAevdov Dobree : KfAfveiv 

codd. \e(ii<p6pov Vater : Kao<p6pov L P : \ao<p6povs V 883 avdyei 

Ambr. : Hyn V L P ireVOT? V L P : TreVeor Ambr. haiy.m> uWo^, tl (pvTevoi)v; 
ca ia. [o) S).] 885 

ris VTTcp Kc^aA^? 6(69, w (iaa-iktv, 
Tov veoKfJL-qTov VfKpov €v yeipolv 
(f>opahr]V TTepTTei; 

Tap/Bat, Xevaam' rooe, Trfjpa. 
MOY2A 

opav TTapecTTi, Tpwes* 1) yap (v rroffiO^LS 890 

rijuas exovcra Mo{5o-a o-iiyyoVa>i' pia 

TTu.peipi.L, TTalla roV8' opwo-' OLKTpSis (PlKov 

Oavovd^ viT eydpSiV' 6v TTod' 6 KTeCvas XP^^'^ 

bokLO^i ^Obvcrcrev^i a^iav TeicreL biKrjv. ?94 

laXepno avOLyevel, [p"^P' 

TeKvov, (T 6ko(f)vpop.aL, S) 
fiarpos aAyo9, oiai^ 

iKcAo-as obbv itotI Tpoiav 
1] bvabaipova Kal p.eKeav, 
a7TOfj.ep(f)opLevas ejxov iTopevdeis, 900 

a-TTo §' avTop.evov iTaTpos ^Laicoi. 
o)p.OL eyu) credev, 00 (f)LXia 

(f)L\ia Ke(f)a\d, TeKvov, wpoi. 

Xo. oaov TTpoariKeL /Mr/ yevovs KOLV(t)viav 

eXpVTL XvTTt) TOV (TOV olKTLpU) yOVOV. 905 

Mo. okoLTO p.ev Olvetbas, [uvt. 

okoLTo be AapTLdbas, 

884 aWos, Ti Tyrwhitt : &\\6 t£ L P : &\\oTe V 885 om. L P : 

in marg. add. l : Si S> deh Dindorf 887 veoKixvTov L P : j/eoxM'?- 

Tov V : vi6Sfxi)Tov Chr. Pat. 1456 et Haun. x^P^^" codd. aut x^^po^v 
aut xepo''»' iegendum 889 om. L P : versum distinxit Verrall 

900 a.TroiLLffx(po/j.(vas V : b.-KOfie^y\iafi(vas L : aTroTre/j.\l/aixfvas L- P : anh 
fxfv (panfvas Dindorf 904 So-oj' codd. et Chr. Pat. 1159 905 Xtin? 
LP: \vTT-r)v V: \viTris Kirchhoff: quod Kayio habet Chr. Pat. 1160, 
1283 nullius momenti est 907 XapTiai-qs V : AapriSos L P : corr. 

Heath ETPiniAOT 

o? fx aTTaiba yiiTas 

(OrjKev apia-TOTOKOLO' 
a (f "EAA.am Kmovcra b6[xov 910 

^pvyLoov Aexecoy (TTXevcre TrXadeta 
tvTr' 'lAtcpT wAeo-e /xey or' eKart Tpot'ay, 
(f)L\TaT€, fj.vpLdbas re 7ro'Aets 
dvbpcav dyaOSiV eKeVcoo-ez'. 

7/ TToXXa fikv C^v, TTokka 8' ets "AtSov juoAwj^ 9^5 

^LXdfjLpiovos Trat, rr/s eju?;? r/\/Aa) (ppevos' 
vfipts ydp, 1] o"' e(T(f)ri\€, Kal MovcrCov epis 
reKeti' ft' e9r]K€ roVSe bvo-Tr]vov yovov. 
TT^pGxTa ydp 8?/ 7roTap.tovs btd pods 

keKTpOLS €T!\ddl]V ^TpVp-OVOS (^VTakp.L0LS, 9^0 

oV i]k6op.€V yys xpvcr6j3ookov is AeVaj 

ITayyatoy dpyaroto-ti' €^r](rKi]]X€vat 

Moucrat }X€yicrTr\v ets eptr jLteAwStas 

K€tv(a cro(f)t(TTri QprjKt, KdKTV(f)k(a(raiJ.€V 

Qdp.vptv, os r]ixS)v itdkk^ kbivva^rev T€XifrjV. 9^5 

Kdiret o-e tLkto), (rvyyovovs albovp.ivr] 
Ka\ TTap6€V€Lav, rJK is €vvbpov Trarpos 
6tVa?* Tp€(f)€tv bi cr' ov j3p6T€iov €s X^P^ 
'2Tpvp.(i)V btbo)(rLV, dkkd irr^yaLaLS K^paLs. 
€v6^ €KTpa(p€ls KaAAto-ra napdivo^v vtto, 93° 

&pr]Kr]s dvd(T(ro)v TTpwTOS rja-d^ dvbpwv, T€kvov. 
Kat (T d[X(f>l yrjv ]X€V TraTptav ^iAat/xdrous 
dAxas Kopv(TcrovT ovk kbeifxatvov ^avelv 

909 idr)Kiv V : ieriK.' L P apKTTor^Koio Miisurus : i.pt(rrorSKOv 

codd. : aptffTOTSKeiav Cobet 910 "EWava Badham : 'EXeVa codd. 

TrpoXnrovffa l 912 'itrov SoXiffe Wilamovvitz : a^b 5' ii\fffe ixev ffe Ka\ 

Ta Tpoias Henning {TrXade^ffa 5ici\effe Heinisch) tr' eKaTi Bruhn : ffe 
Kara codd. rpoiav P 913 TroAe&ir Reiske, sed cf. Corinna, Berl. Kl. 
Text. V. 2. p. 28 919 Siappoas codd. ; corr. Dindorf 920 eir\dff6-nv 

P <pv\Taixlois V 922 f^-nffKrinevoi L P : corr. p 924 Kelvoi 

codd. : K\eiv^ Dobree : Seiv^ Valckenaer KaKTv(p\wffa/j.ev V L P 

apogr. : KaTv<p\(iffaixev Haun. 927 TrapQevelav L p : irapOeviav V P 

eSSpov V 928 Tpe(t>et P ^poreiav codd. : corr. Elmsley es 

Xepa V : tffxdpav L P et Chr. Pat. 1348 932 (pi\apfidTovs Badham T/)oias 8' aTTr]vdo)v ckttv /x?/ KcArrat Trore, 

etSyia ro2/ (tov ttotixov aWa a "E/cropos 935 

TTpecrfieviJLaO' at re fxvpCai yepova-Cai 

iTT€i.(Tav eXOflv KaTnKOVprjcrai ^tAoi?. 
Kat Tovb\ ^Adava, TravTos aiTia ixopov, 

— ovbfv b Obvacrevs ovb' 6 Tvbews tokos 

^bpaa-e bpda-as — ixii boKei AeAjj^erat. 940 

«atrot Tro^Aiy a-i]v avyyovot TTpeajSevoixev 

MoCo-at /xaAtcrra KdTn\p(i)p.i6a xdovC, 

IxvaTTjpCuiv re t5>v dTropp7']T(i)v (f)avds 

ebei^ev '0p(f)€vs, avTave\}/ios V€Kpov 

Tovb' ov KaTaKTeCveiS a-v' MoiifratoV re, arov 945 

a-eixvbv T:okCT7]v KaTU TrKei.aTov dvbp' eva 

(\66vTa, <I>ot/3o9 avyyovoC r' T^aKijcrafxev. 

Ka\ TU)vb€ [XLo^dbv 7rat8' e^ouo"' iv dyKaAais 

6pr]vG>' a-0(f)iaTr]V 8' dkXov ovk kTrd^opai. 
Xo. p.dTr]v dp* rjixds &pr]Kios TpoxrjXdTt^s 95° 

(b€Vvaa-\ "E/crop, rw8e fiovXeva-ai (j)6vov. 
Ek. rjbt] Tdb^' ovbkv ixdvT€o)V eSet ^pdaai 
Obv(Ta€(i)s Teyvaiai Tdvb^ oAcoAoVa. 

eyu) 8e yr/s ecpebpov 'EAAT/rtoy aTpaTov 

Xevaa-oov, tC p.r]V epieXXov ov 7re'//i//etv (f)CXois 955 

K7/pi;Ka?, eA^ety KaTnKovprja-ai ydovC; 

€7T€ix\f/''' ocpeCXodv 8' 7/A^e avpLTiovetv (p.oC. 
ov ix7]V 6av6vTi y ovbafx&s crvvr]bop.au 

Kol VVV €TOLfXOS T&bc Kal TCV^aL Td(f)OV 

KOL ^VIXTTVpSta-aL lXVpCo)V TT€TtXa)V x^i-^V^' 9*^0 

937 Ka-jriKvprja-ai V 938 KaV\ (Tv KirchhofF 939 ovSe TvSiws V 

940 desinit V : citantur apogr. et Haun. (V) in (V) post hunc v. 

spatium 19 vv. vacuum rehctum 942 Ka.Trtxpti^J-fOa L P : xp'^/^^^^ (^) 
943 (pdvas apogr. L P 945 tovS' oZv KaTaKTfivacra (V) : tovS' ovviKa 

KTiivacra L P : corr. Bothe 948 Ka\ TovSe P : corr. p 949 5' 

del. Wecklein 950 Tpoxij^ctTTjs Valckenaer : a-TpaTTjAarTjy codd. 

951 €/cTa)pLP: corr. /) ^o;'aij' primitus, ut videtur, L P 952 E/c. 
notam om. (V) L fjS-t) (V) : fSnv L P ixdvTiwv (V) : fxdvTtois L P 
955 TijJ-^iiv (V) : irifxirnv L P 960 (Tv/xTrvp<i(rai L P : ^vixTrovij^rai Haun. ETPiniAOT 

(f)i\os yap (kdu)V bvcTTVx^s aT7^px(Tai. 
Mo. ovK elcri yaCas is p.tKayxip.ov Tithov 
Tocrovhi '^vp.^rjv ti]V €vep6^ alTricroiJ.aL, 
Tijs KapTTOTTOLov TTatSa Ai][xriTpos 6eas, 
\l/vxi]v avilvaL toC8'* 6(f)€L\€TLS 8e /xo6 965 

Tovs 'Op(f)€(tis TLp.G>(Ta (f)aLvea-6aL (f>L\ovs. 
Ka/xoi jxev ws 6av(l)V re kov keva(ru)V (f>aos 

eCTTaL TO XOLTTOV' OV yCLp €S TOVTOV TTOT€ 

OVT elarLV ovTe /urjrpos 6\freTaL hip.as' 

KpvTTTOs 8' ev avTpoLS TrjS VTTapyvpov x^oi'os' 970 

avdp(x)TTobaLp.ci)v KeicrtTaL /SAeVcoi' (f)aos, 

Ba/c;(ou TTpo(f»]Tr]s &(tt€. Ylayyawv iTiTpav 

u)Kr](re, a-epLvds toXctlv elboaLV deos. 

paov 8e Trevdos ttjs daXaa-o-ias 6eov 
oXa-o)' davelv yap Kal tov €k KeCvrjs xpe(i)v. 975 

6pr}V0is 8' ahek(f>al iTpiaTa fxev cre vixvriao\xev , 
eVeir' 'AxiAAe'a 0e'ri8os kv TTevdeL TTore'. 
ov pixreTai vlv Ylakkds, i) cr' aTTeKTavev 
TOLOV (f)apeTpa Ao^Cov o-w^et jSekos. 

S) TTaLboTTOLOL aVJX^f^OpaL, TTOVOL (BpOTU)V 9^0 

' 0)9 6(TTLS V[xas jxr] KaKu>s Aoyt^erai, 

cLTTaLS bLOLaeL Kov reKcby 6co^eL TeKva. 
Xo. ovTos [xev ?/8rj /AT/rpt Kr]bev€LV /xe'Aef 

arv 8' et rt TTpda-creLV tG)V TTpoKeLfxevo^v 6eKeLS, 

"EKTop, Trdpea-TL' (f>ois yap yixepas ro'8e. 9^5 

Ek. x^pelTe, crvp.]xdxovs 8' oTTXiCecrdaL Td\os 

dvoi)\de TTkrjpovv r' av\evas ^vvo)pib(t)V. 

962 ;ue\a7X'M<"' ^pogr. : /xfKaryxf^f^oi' L P 965 o^nXeTr]! 

primitus P 966 (paberai P : corr. p 968 es hic codd. 

969 €t' elaiy ovSe Kirchhoff: ovt' e/yu' ey(i> ovTf Wecklein 970 ttjs 

Musgrave : TrjcrS' codd. 972 BaKxov tt/joc^tjttjs] scil. Orpheus 

ScTTf P^ 973 a-eTTThs Chr. Pat. 1776, quod nihili est 974 paov 

Valckenaer: ^aihv codd. et Chr. Pat. 1777 ea\a<T(rias (V) : Oa\a(T- 

<t'wv L P 975 rlv eKeivvs (V) 976 Bprivovs L P (xe] (t" codd. 

(om. L P) 983 ovTws (V) 986 5' (V) : 6' LP 987 vXripovv 

T (V) : 7r\r;poG r L : irXripovT P ph:£()s 

Travovi 8' (x^^'^^^ XPV /^"'fi' TvprrriviKi]^ 
o-aATTtyyos avhrjv ojir VTreplBaXoov aTparov 
Tiiyr] T ^ A\ai5>v vavcnv aWov e/ix/SaAfty 990 

TTiiroLQa Tpuxri d^ rjixepav i\(v9epav 
aKTiva Ty]v (rTdxpvaav i}\iov (f)^p€tv. 
Xo. TrdOov (Bacnkd' aTeL\oofxev oTrAots 

KO(Tp.ricrap.evoi Kal ^vixp.a\i(i 

Tahe (f)pci.^(x>p.iv T(x-)(^a 8' av vCktiv 995 

8ot7j baiix(t}v 6 fxeO' rip.(iov. 

988 Traroi/j Reiske : ■jr6vovs codd. 989 vx(p$dK\civ codd. : 

corr. Lenting aTpaTbi/'} Ta<ppov Jacobs 991 Tpwffiv T](j.fpav P 

993 (TTilxoniv L P: corr. p 994 /cai av/xij.axia LP: |i;;U;Uoxiaj' (V) 

995 ;/i»caK codd. subscriptus versus iiSl rh Tep/xa ttjj l>ri(rov Tpayu- 

Sias in LP: t4\os apogr. : xeAoj r-ov tvp>-^'ihov ^r\(Tov Haun. OXFORD 
CLASSICAL TEXTS The prices given of copies on ordinary paper are for copies bound 

in limp cloth ; uncut copies may be had in paper covers at 6d. less 

per volume (Is. less for those priced from 6s. in clotli). 

All volumes are also on sale interleaved with writing-paper and 
bound in stout cloth ; prices on application. November 1909 HENRY FROWDE 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

LONDON, EDINBURGH, NEW YORK, TORONTO AND 

MELBOURNE Greek 

AeSchyluS. A. Sidgwick. Ss. ed. (India paper, 4s. 6d.) 

AntoninuS. J. H. Leopold. Ss. (India paper, 4s.) 

ApoUoniuS RhodiuS. R. C. Seaton. Ss. (Indla paper, 4s.) 

AristophaneS. F. W. Hall, W. M. Geldaht. (India paper, 8s. 6d.) 

I. Ach., Eq., Nub., Vesp., Pax, Aves. 3s. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

II. Lys., Thesm., Ran., Eccl., Plut., fr. 3s. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

Bucolici Graeci. U. von Wilamowitz-Moellexdorff. 3s. (India 
paper, 4s.) 

Demosthenes. s. h. Butcher. 

I. Orationes I-XIX. 4s. 6d. II. i. Orationes XX-XXVI. 3s. 6d. 
Together on India paper, 12s. 6d. 

EuripideS. Gilbert Muhrat. (India paper, I-III, 12. 6d. ; I-II, 9s. ; 
III, 4s 6d.) 

I. Cyc, Alc, Med., Heracl., Hip., Andr., Hec. 3s. 6d. 

II. Suppl., Herc, lon, Tro., EL, I. T. 3s. 6d. 

III. Hel., Phoen., Or., Bacch., Iph. Avl., Rh. (In the press.) 

Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis. 

B. P. Grenfell, A. S. Hunt. 4s. 6d. 
HerodotUS. K. Hude. (India paper, 13s. 6d.) 

Vol. I ^Books I-IV). 4s. 6d. Vol. II (Books V-IX). 4s. 6d. 

Homer, 3s. per volume. 

Ihad. (Vols. landlL) D. B. Monro,T. W. Allen. (India paper,7s.) 
OdySSey. (Vols. III andlV.) T. W. Allen. (Indiapaper, 6s.) 

Hyperides. F. G. Kenyon. 3s. 6d. 

L.OnginUS. A. O. Prickard. 2s. 6d. 

PlatO. J. Burnet. VoIs.I-III,6s.each(India paper, 7s. each). Vol. IV. 
7s. (India paper, 8s. 6d.) Vol. V. 8s. (India paper, lOs. 6d.) 

I. Euth., Apol., Crit., Ph. ; Crat., Tht., Soph., Polit. 
11. Par., Phil., Syrap., Phdr. ; Alc. I, II, Hipp., Ara. 

III. Thg., Chrra., Lch., Lys. ; Euthd., Prot., Gorg., Men. ; Hipp. ma., 

mi., lo, Menex. 

IV. Clit., Rep., Tim., Critias. Also Republic, separately, 6s. ; on quarto 

writing-paper, lOs. 6d. 
V. Minos, Leges, Epinomis, Epistulae. Definitiones, Spuria. 
First and fifth tetralogies separately, paper covers, 2s. each. 

Theophrasti Characteres. H. Diels. ss. 6d. 

ThucydideS. H. Stuart Jones. (India paper, 8s. 6d.) 

I. Books 1-4. II. Books 5-8. 3s. 6d. each. 
Xenophon. E. C. Marchant. Vols. I-III. (India paper, 12s. 6d.) 

I. Historia Graeca. 3s. 

II. LibriSocratici. 3s. 6d. 

III. Anabasis. 3s. 

IV. Cyropaedia. (In the press.) Latin 

^o 6 

AsCOniuS. A. C. Ci^rk. 3s. 6d. 

Cuesar, Commentarii. R. L. A. Du Pontet. (India paper, 7s.) 
Bclliim Gallicuni. 2s. 6d. Belluin Civile. 3s. 

CMtlllluS. R. Ellis. 2s. 6d. (With Tibullus and Propertius, on India 
paper, Ss. 6d.) 

CicerO, Epistulae. L. C. Purser, (India paper, 21s.) 

I. Epp. ad Fani. 6s. ; II. ad Att., Pars i (1-8}, Pars ii (9-16), ts. 6d. each : 
III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragra. 3s. 

Orationes. (Rosc Am. etc, Mil. etc, Verrinae, India paper. 

18s. 6d.) 
Rosc Am., I. Pomp., Clu., Cat., Mur., Cael. A. C. Clark. 3s. 
Pro Milone, Caesarianae, Philippicae, A. C. Clark, 3s. 
Verrinae. W. Petersov. 4s. 
Pro Quinctio, Pro Roscio Comoedo, Pro Caecina, De lege Agraria. 

Pro Rabirio perduellionis reo, Pro Flacco, In Pisonem, Pio 

Rabirio Postumo. A. C. Clark. 3s. 

Rhetorica. A. S. Wilkixs. (Indlapaper, 7s. 6d.) 
I. De Oratore. 3s. II. Brutus, etc 3s. 6d. 

Horace. E. C. Wickha^i. 3s. (India paper, 4s. 6d.) 

Lucretius. C. Bailey. 3s. (India paper, 4s.) 

Martial. W. M. Lixdsay. 6s. (India paper, 7s. 6d.) 

NepOS. E. O. Winstedt. 2s. 

PersiuS and Juvenal. S. G. Owen. Ss. (India paper, 4s.) 

PlautuS. W. M. LiNDSAY. (India paper, 16s.) 
I. Amph.— Merc II. Miles— fragra. 6s. each. 
Propertius. J. S, Phillimore. 3s. (India paper, see Catullus.) 
StatlUS. (Complete on India paper. lOs. 6d.) 

Silvae. j. s. Phillimore, ss, ed, 
Thebais and Achilleis. h, w. Garrod, 6s. 
Tacitus, Opera Minora. H, Furneaux, 2s. 

AnnaleS. C, D, Fisher, 6s, (India paper, 7s.) 
Terence. R. Y. Tyrrell. 3s. 6d. (India paper, 5s.) 
TibulluS. J. P. Postgate. 2s, (India paper, see Catullus.) 
Vergil. F. A. Hirtzel. Ss. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

Appendix Vergihana. R. Ellis, 4s. '/ \ HriMJiijiii 

101202016038 l Td 'H 

•>-< ?:! 

•H ptq o^ \ 


!> O C<^ P-i 

<ri O^ CNi O • O 
S (TN <i: rH > O University of Toronto 
(J{ Library DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 

Acme Library Card Pocket 
LOWE-MARTIN CO. IJMITED