Skip to main content

Full text of "Euripidis tragoediae."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 160 ■"^ 41 Ke& 
i:VRIPIDIS 

fRAGOEDIAE AD DPTIMORVM LIBRORVM PIDEM RECENSVIT £1* BREVIBVS NOTIS INSTRVXIT 

AVGVSTVS SEIDLER. voL. m. 
IPHIGENIA m TAVRIS. / LIPSIAE 

APVD GERHARDVM FLEISCHERVM ivn* 

MDCCCXHI. ^•'^ 
'. ' '/^-t^-^ l^^^zje. ^g/^ s^.^^ ^e^>-'^-*>- *--<^ 
r^ 

• V ¥ EVRIPIDIS 

1 P H I GENIA 

I N T A V R I S AD 

OPTBIORVM UBRORYM ProEM 

RECENSVIT 
BREVIBVS NOTIS mSTRVXIT 

AUGVSTVS SEIDLER. LtPSIAE 

APTD CERHARDATM FLEISCHERVM irn. 

»U)cccxin. PRAEFATIO. v^ ^ l^ontulit ad hanc fabolam Masgravius 

duo Codices Mss. Bibliothecae Farisien- 

^819 et librUm iinpressum eiusdem Biblio-^ 

^^ecae. varias M^i^ cuiusdam lectiones 

exhibentem. Ck>dicum illoFum alteruniy 

(jai -i in Catalogo BibliothecaeL numerum 

praefert ^2887, Uttera E, alterum, car 

ius numcrus est i888, littera G signan 

vit 9 libri vero imp£«ssi ^«erpta nunc 

'nominat iib. P. nunc !Excerpta Puteana. 

Has trium iibrorum : ccilationes , priu^- I 7 VI PRAEFATIO. , 

quam ipse Euripidis editionem curaret, 
communicavit cum Marklando, a quo 
utraque Iphigenia seorsum edita est - 
Londini , anno MDCCLXXI. Hfc quo- 
niam dir&rsis usus est signis, ne, quod^ % 
factum nonntinquam video, libri am- 
pliua confundantur , monendum esr, 
«eosdeni esse Masgravii Mstum E et 
Moiddandi Codicem Ay Musgratii Mstum 
G et MadLlamli Codio^m B^ Jlfusf^avii 
flenjqiie Lib. F^ et liarkbndi Codioem 
C0 Multo Autan Musgxsvio diligcaitaQs 
^aoias boriim libix>r«m lectftonea eka»- 
«gnavit^ Marklandiis , eui . ad maaum fiiit 
^etiam ^oUatio CddieiB miii^dam Oso- 
iBmsia,, qtteoa opao hoc auMnitte insigin- 
tk. JSqoidem «cftiam ad htitai fftbriain 
fraeler «iiais vetosteB edaltiones '«. PRAEPATIO, vii 

tei: lexdii^si editionem Aldinam, iinde 
qi»em frjictmn ci»perm, multi loci de- 
ai0iS9Aad)Uiit« Absoluta autem »t fauiua. 
£dMUie ei filectr»» editio laliquanto priua 
f ui^isel; y uisi hcjUici tumuUua y ut toi aJilU 
iii«litis!li0 y ;iUi ei lnuic instituto /o£kcis- 
aeiit. 

Quum liactenua scripsissem, tptn^- 
^jo^ lilber praetei; ips^s ultima^ paginaft 
iam impi^ssus ^set, aatis c^ortime^ 
quamquaffly ^uod iisdem iemporum tur'- 
lAs tribueaifcim «eat, tardiiis, quam wA^ 
lom^ Itonadiio |K)cepi fasbiculum variar^ 
rmn lectioouni in hauc aliasqoe Euri^p 
pidi^ £ibulasy ^uas ketioDes de margine 
editioma Aldinae, qua Fetroa VictogriuB 
^pKHidam «isus est^ Tbierschio meo 
ifltoroedeale 9 doctus idemque httmanis^ 


ym . PR AEFATIO. 

^mus iavenis Fr. Goelleriks in^ meam 
'gratiapi diligentissime descripsit. Con-r 
tulit enim Victonus , ut primo adspecttt 
appdrety plures Codices Mss#, reper- 
tanigu^ ibi lectionis yai^ietatem ad 
«xempli illius marginem manu sua ad* 
posuit. Ad nostram quidem fabulam 
egrOgios illuBl eodices habuisse, inde 
patety quody quidquid boni e Codicibus 

m 

suis Britanni et ma^irae Musgraviiis 
enotarunty idem/tantum non ubjque hic 
repraesentatum. videmus. Unde, nisi 
insignes aliqaot discrepantias anjn^Ad- 
verterem y quaedam etiam pUne nova, 
profeoto suspicarer , nibil praeter i^psr 
d^in libros, qiios .postea. Musgravius 
usurpavit , Victorio ad manum . f oisse. 
Omnium autem . fre.quentis5in;ie Victo-, PRAEF*ATI0. IX 

» 

rianae lectiones conspirant cum Mua- 
gravii libro F; Verum, ut dictum est, 
habent non solum Victorii lectiones hic 
illic , idque tum quoque , ubi cum Mus^ 
gravii libris consentire yidentur, nonui- 
}iil dirersitatisy sed continent qupque 
bopa quaedam prorsus adhuc incbgnita» 
Qno . magis . lectores bortari lieet , . ne 
hasce lectiones Yictorianas , quas , ad«' 
dita / ubi res ferebat , brevi notatione, 
hic snbiunximils, praefcrird veiint. Ad 
Argumentum quidem Victoritfs has va*» 
riantes adscripsit: 

F. 5. L 1. iX^iov deest. 

Lu 2. nafccy€v6f*evo6 prd nafamvtf&ilg. 

F, 4. 1. 1. iy^foQlwy pro ivronttav. 

Ad ipsam Fabulam bas: 
V. l4. *j&il«Vi? fierfi^«ry. X PRAEFATIO. 

MemQrabilis varintio , in qua v^reor ne 

' * *. 

}ateat lectio genuioa. Dedisse enim p.oe* 
tam puto oloq rf* iXdfip^fi' orvXog» Vocem 
oios librarius malc legerat^ ut saepe isti 
homines r<TO&* et oTog permutarunt, teste 
Bastio ad 'Gregor. Cor. p. S4S. Mopo^ 
ratem cxplicaftoriB est. - Ofoff pro /Mdvor 
pariteT ia trimeteo itaiiiico rcf^sies apul 
Nostnim Heraol. r. 743. , 

V. 52. ^^^^4pai, f^i^u. * 

y. 86. "J^rejng avcvyYovog. 

V. 94. dtg ^ftp, ciiii,vop. 

V. 110. ofiiAu cxoTeivi^g. „Hanc lectio- 

' , ' - - 

nem tamen magis pro glossa quapi pro 

variante habeo^ qom ^t jmtlTUO resj^uilu 

In msiii» evm JbsNcis bLUW libri^ a Vi- 

ctorio jaoti3 mai^ajibiu jemmfiXi, noa 

liquet, verbum aliqtted glossae an Jectio- 

nis in Ms. inventae loc6 adscriptum sit 

Fodt intoxiivijg se^uuntur vei*ba: 'Vftrjg.^ PRAEFATIO. XI 

vvx^* vno Xvyalfjv* Hinc mihi ^cerptio 
Iiarum lejctionum no]^ temel «ed iterum 
terq^ue erat retractandjt, ^no isectius uM- 
que excerpenda iiscemBTem/^ GbzuLXH. 

V, 111. tolfifttiop zo iievov* 

y. 117. dfovfiiv nikgv* 

y. i3i. 'JEXhiiog xig iAhnm. Dlaji 1^^ 
£ntMie valet fmg. Nam u «cribafl yag 
*£lkaiog) pri6re voce ad astc^oedesatem 
VQrfinm rejtracta, in mntifitropha ^lectio 
•&y. retin^n poleiit., 

y. i55. iin»e' '^ rioii. ^yj^dvia enim «1 
riaii. ^^ GoEusB* 

V. 173. dianoivi y |§avA)Mrit. 

y. 174. ^(^^vo^cTi fiovamv* 

y» i8a. nrtayar^ ftAAa|«;. Hoc ynlgato 
9xrai^o7i? videtnr praeferendum* Nostp: 
HeL V. i5o3. cS nropal ioligavj^ivtg, cf. 
KppoL 7S4, Siippl. #30. 

taiB «it lectmik tranetaay Jit tdem in xii PRAEFATIO. 

Aldina ejqpreasuin ; pro '&alafit^ antem 

y. 2o6, Yaojff T«ff. . ,,X!oiii€ctura. Aldus. 

enim TcJff." GojMiLEK, 
Vc fli6. y^Ad himcvv^rsmn adscriptom sub 
; variantis signo UTepadivronf, dvafiemirmp/^ 

GoEX«L£R. 

V. 326. „Ad fiovgioQfiog adscriptum aub 
eodem signo fiovg Tfeqpo^v. Mpx (r^jUEa^- 

' VWV Ti aOl^VtOV»" GoELtER.' '- 

V, 23o. xi;av«av HSvfinXfiyiia* 

V, 260. povg vloipoQ^hvq. . ^ 

. "■ *• 
V.'262. jfoUoiTtoff tty/MOffV 

V. 27^0. »iv Tt^de itii^uv. 

V. 280. otfiot HTiivei fie. ., 

V. a84. S^tevov/UPOt .(u^^y Egregi^ nanc 
liscti.onem.d'afifioiif^ivot, quae uu^ce nexui 
^pnYiBnit^ doleO) .quodnon licnit ldcp:8Qo \ FiRAEFATIO. xm 

I 

. reponere. Statim post e;iim isti hominea 
haudquaquam ita se geront, ut qui paulo 
ante ae morituro^ «enserint. 'Slg ^afs^ 
fiovfi€voiyevte: ut^qui attaniti eramuSf ut 
qui stupehamiis. Stnpore enim profecto 
eos implere deb^bat .spectaculi novitas et 
atrocitas. . s 

V. 3oi. €vnv^ovg vijpa,g. 

01 

y. 307. «vlffiiv nitQovg. Etiam hic an- 

teposuissem lectionem suprascriptam ni^ 
. T^otg. Andromach. v* 1129. ^fi^^o^ in 

j^iiQtSv nixQoig. ^ ^ 

V. 3i6.* avTig to vvp vnuvtov* 
V. 3 18. ivtviH fiaXdv. 
V. 324. cnpayt Intfini (rpf „Eodem irer- 

m inennte t« %iQvl^ai nJ* Goellbk. 

In hoc quid kteat , non perspicio. 
V. 335* tlg Toy ofiCLq)vXov. Praestat 

. n,08tta lectio ^oi^ogpviloy. XIV , PRAEFATIO. 

y* 338. doaov^ap ^O^mtfw- Yohut, opi- 

nor, librariiaa doxovacu» 
V. 35o. T vd^ ov% clf*^fioȣ. 
-V. 359. ip a^fiOTonf oxoig anii«so d\ ^ Pat- 

ticttla tamen vix potest abes^. 

V. 363. maoiryv^T^i aro/Eca. Suprascriptam 

I •N - 

lectionem xaoiyvfjT(i^ nou multum abest^ 
qiiin pro genuina habeam. 

V. 379. t6 qiavXov. 

V. 382. TiP oIovQOf* X 

y.^3S5.^£vp(iiytag dtafid^a^. 

V« 399. iXnls yiviT ini. „Hoc minus 
accurate indicari potuit, quia extx^eo^us 
margo^ cui Jboc adscxiptum est, abscissu» 
est^ ita ut fortasse prima littera evaauo- 
' rit. ^^ Go£LL£B« Sed tum nihil esset va-^ 
riatioms. 

• ■ * . ' - 

y.- 4o4. KOival do^ai. . 

V. 4i?i. «xt^ftv *^;f«lil^off. „Pertbien» 
ad banc voccm scliolituii adscribam t J£t$q>. PRAEPATIO. XV 

xfjp tcni fiai viiQog ^x$XMf». Hoc spe'^ 
cimini sit, pltoima Mbolia, hoic ftiiDili% 
naxL digiui este, qoilicis^ ^nm Atramento 
perqaam fiavescente et obscm^issime scri- 
pta sint, octili inttefndiiiittrr/' Goeli^er. 

V. 438. dofioig, nols^ re ntew^tgftf. JofMHg 
baod dnbie prae*1»t Oino$g reposuit ali'» 
qttia^ qni^ qmuti in stropha ntram^o syl- 
labam longam inretiisiet, metro tiiiBeret. 

V. 446. ayy^Xlag \pfvdelg iXccKiP. 

V, 452. dg uaXoi^ ^XV' ■ " 

V. 458. Yfymau TVf%ain$* 

V. 46o. tlg olf, o^t ff> 

y*47i« oi% oattg ^Sifp* Qiiae lectio ob coii^ 
sensmn lihrorfmi forta«ae praefercnda erat» 

V. 4/2. yp. av€lii$g. 

V. 479. ii ti S^. 

V« 488. t/ di (p^ovi7g tovt- 
V. 494. cS liv ij ntai^iv* » \. XVI PRAEFATIO. 

V, 557. ^« « i^ (?c ya^ £x ywuiuoi. 
V. 53S. 'd-avtoy. ' ' 

V. 54i, 6t;x ioT* naig mv* 
V« 557. Hic versus TrpAt/^ tojfttffiog in Msto 
deest. ' 

V. 562. a()' «/<riy. 

V. 564. anovdolQi suprascripto a?^. Noli 

~ ; praetervidere ^ lectionem fsnoilioiq ad re-« 

cepta^ Musgravii conieGturam proxime 

accedere* 
V. 566. a^eaxorrcng €%(€• 
V. 576. OVTS dvixyiviJQ. 
V. Sjj. Mvitiivag oteS^a» 
V» 586. vovxov» dlwuofv. Bene^ modo dis- 
' ! tractifi vocibus scribatur ovm ovv. 
V. 588. aA^' cJ^ ytvia^ta, 
Y. 592* avtog aie€otai. 
V« 595» ^/Adi^ V of^og, supersGiipto o^r'* 

^(Sg> PRAEPATIO. xvn 

V. 618. „Himc versum ^av^f^ t iXotlc^ etiain 

Victoriu8 ex Msto suo exeipplo addidit»^' 

GosiirEB. 
V. 620. sig nvQ ififiaXmv ai^&eiL 
V» 638. in yaQ af*q>iXoya. Videmus igi- 

tnr etiam hanc lectionem ex Msto confir* 

matam* 
Ibid. diBvfAa fjiififive, superscrijpto tamen 

fiifi(yv£» 

V, 65i. ravra ii q^d^aaag liye&i» 

01 
V. 655. SfiHvov av fia^fj^, 

Ym 662^ y,Yox vo€ovQt ieeet, (nisi m^ 


faUit hoc signum voGovci: ad margi-* 
» nem ••.)." GoeiIler. 
V. 665. „E vocibus di aiaj^vvfig item ^* . •; omissiim. Sic ehim notatum reperitur Si, 
ad marg. .'••" GoxtLXR. 
V, .674- jrpoff ^e^ X^asiv, superscripto Hr* *■ xviU PRAEPATIQ. C 692. w TioAA' iv^fwii^, 

V, 701. ov diiqf^oQev fjii nci» 

V, 702, 'iffif^^u^ q^i^vou» 

V. 7*a. otav r« nfi^^* 

V. 715. p Ttivd^ f4iUo)V* 

V. 724. vaf deest. 

V. 726. ;jM#, totwi Jh^ic ver^uiu Ip^geniao 
iabet essCf versum autem 729* f/y" qvv 
inofivvs fitc. AlAm iOy^sti, Pylav4i Ms. 
assignat." Go]^^L£R. 

V. 759. acu/ua ^^KOroScrco fiovov. - 

V'« 7^1. nmSlti^^rtifiiiivovi^. 
' V. 758* |f «'O^.dfOD^ r^/ia^ *>!f<w«5 

V. 768. ilg T^vde f (Sxija dlav* , 

Vt 771. u4iXXLBTa^6fi69Cia*i)VnoXw. 

V» 777. uvyyov iKn^TikfiyfAivog. 

ag ^ 

V. 793. n^uTOv^jffkixTQif Tade, ' ^ 

^' * ' 

V. 794. iimg' 0?*«^* ,;Cameetura/* Gojsi*'^ PRAEPATIO. XIX 

V. 81 5. iXutm Ky*ii,ui: 9$, „i. et m ad 

«equentem ver«um pertiliet'' GoEi.Lfeft, 
V. 818. ^v%^, xl fcJ; 

V« 856. ainptTi 9^ nikuaciii ' 

V. 882. ovdkp fC-ini^Xy^ etproximcil!rr|o- 

m 

V. 883, n^wvop nv&^ba&at. Cotillraiat 
hoc meom de MusgraYii Mstortim lectioiie 
svspicioiiem. 
* V. 888. oiiOY^vnq iftoq. 

V, 900. ,;In margine, ait Victor., ^itov \ 

V. 917. iXd-ovtU rf* ixu9t§ 8iiper»mpt# 
iX&wv. 

V. 920. iV TMVTtp Tf/4$. 

V. 921. trty^ f tTiktyvkvti 

» 
V. 980. XOQViQ uy^yot* 

V; 933. ^ TT € () ^ .'j;|plri^i{|iiy. AlddS enim ^^f . jtx PRAEFATro. 

V. 936. difjgi&fifjaelTaUMg* 

V..946. . 9y^d marginein p^(). ^aAoii^. Nota, 
eas lectiones, quibus appicttimest yQ,,aLh 
alia maifu videri profectas esse/^ GotuLER, 

V. 953. ^ dll*, ^ q^tkfj^&i t.ff*. 

^.955. «Jff TUfi. Vid. notam ad v. 966. 

V, 956. Xfitpofte^&a ^eag. 

V. 967. «7r«f«f«. 

V, 960. , cnjyyov' £ a«tf«ri^. 

V. 971, ylyv€ra& malop, ut edidimus. 

V. 976. Ttt ^i yi;va»xc5v aod^cvij^ ^ 

V. 9S0. fjim dif, fjV7t€Q» 

V. 981. nQog oIhov it, supersmpto ij. 

V. 987. fii!jd'' fjfiag ^aveiv* 

Vj 989. vonTog nQog otuovg* 

V. 995. Xafioviig eim^^&eifiev, 

V.. 1 00 1. Ta7g ^a7g dvt a& g, ' 

V. 1007. ooiov ddtm ipofic^. Corrupte. 

V. 1010. iT iv dofAOitfu ■ 

y^* x^xi. '^lyovTogmgiQS. PRAEFATIO. xxj 

.V. loia* elTiag txfiokop» 

V. loig.-Aa^a*/»/ yi, 

V, io5o. xolQccvog ][^ov6g^ 

y. 1062. d^vviTOv, superscripto €vivvitOP» 
Meriis librarii error hanc yaTietatem pro- 

~" doxit* 

V« Lo6S»,7taga Jiil$ov ox^w^ snbscripto 
tamen Kvvd^uiv» 

V. 1069« 99 Su]per ifipoxifiav hoc signnm 
positam (.%)9 cui respond^ idem in maiv 
gine scriptum, subter ipsum vocabulum 
lineola ducta minio , q[ua verbum omissum 
esse significari' solet, " Goeller. 

V. io85. itai^ 'j4yoLfif (Avovi[av* 

V. 1087. ifiXo va&TOv. 

V. ,1 126. ayaXfi iv dl tv a ig. 

V. 1127. iv na^aarao&v. 

V. 1129« &cltf yaQ dlimf€ enof* 

V. 11 36. 71 TO Tiav ^iVWP, 

V. ii5o« g)UTgov ayyikkov^Ti aoh xxn FRAEPATIO. V. ii56, To7v ^ivo^v Ttiotm 

y. i2o3. Jfjlia^ iv napnoipofot^. Ih hoe 

accentns ^propias ad nofitram leciionem 

aocedit* 
V, laoj, ietQoiog itvttllttQ. 
V. 12 15* ivfvllfj^ daq/v^» 

Vi lailg. x^^ tixpwGttTO 'q>itrfi/iav 

oviiQiav. . 
Vfc laS/i «AaJ* i» Jioi '&(mvmv, 
V. 1266* raii| £cVoi^ iQttUfiov. 

y. 151/4« xa^ tlfoq>op mfJiyftt^n 

y» li385. TOI^ JTOlOy* 

V. 1286* ^ffci xfi(^Qi(r<a!(rar(y« 
V. i3o3» ^ar^^f fitt(ffia^ec. 

V. i,3i5. iax^tttQ vi&Vt Vid^tur lifaraj^i 

lapsns* . 

V. i5i6. nQd^ttv c7jfoy* 
V. i324. tlPtXoyop itOQ^iv^ti» > 
V. 1327. ofAttifAogi ^g /«a^i^^i . 
V. 1346.) )90/?o$ itnp oittTi fgn tiyittt niht. 

8 PRA^FATIO. xxm V. l353. fio*i rts, utyrts. 

V. i362. *iV tfij.*« niUv. Suspicari licet, 
sic potius esse in Mss. Pariss., quain ut 
tradunt^ tig pip Aj ncikiv, Musgravius 
fortasse solani vociem d^ ad marginem sibi 
adnotavit ^ quam postea putavit variantem 
esse vocis di, quum esset vocis yijv. 

V. iS^o, yvfAvag ixfiakovTis iTnafilSag* 

V, 1374. SXlog di, mox iHaviinTiv a/v. 
9tvQag, , 

V. 1387, ^av^, naX^v. 

V« 1395. ^ nara Gtvfplov nivQag. 

V. i4o8. „Versujn Tcuy vvv naQonw ctc. 
Victorius ex Ms, intulit. " Go££L£]i« 

V. i425. orav ioQtatfj Xidg, 

V. 1 43o. Ba^vQfavlag* l7na littera trans- 
posita. . 

V. i452. iog doxsi &€f. 

i 

V. i454. ,>Animadverte^ Aldinam versum 
praecedentem tribuere Thoantij iam hic \ XXIVv PRAEFATIO. / € yei^us, iV €0 iivoat etc. 4pollinis^ non ' 
Athenae in 'Ms, faisse/ indicatur." Goel- 

LEE. 

Ihid. vavG^d^kovG&e tov '^yafiifivovo^m 
V, i453. svdaifiovos Svreg» 

Scripsi Lipsiae^ men^e Angusto exeunte 

MDCCCXIII. ' » » STPimdOT I I r E\N .E I A H EN TATPQIS, Eurip. Vol. m. / » \ 1 / 

I V 


v^i /» ^. ^. ^i /.- ' ' ^^y ^^ ,' r .* ^*' 


r n o e E :s I ji I ^ I r E N E I A S THS EN TJTP0I2. •■^ ^ovg T7}g 2^xvd^Jccg futci Ilvkidov , na^axA- 

vrj^ilg, to na(/ avtolg tmdifiivov t^g ^Q- 

tifjiidog 'i^oavov vqi^Xiad^ati TXQOT^^elTO' nfofk- 

'.^(ov it dno t^g vitog , »ai qiavelg , vjm <pavtls* Post hanc voc^m r^cte interpungit Al- 
dti«, quo4 in quihu^daxn.editionibus itt post evro^ 
TTioiP , i^ue nata est prava iaterprdtatio ;, cottspe^ 
ctus ah incolis. 4 r£p ivTOnloiv afjia r&i q,tlo) ov^riif^tlg, 
ttviix'^V x<v7<^ "^ov TWtQ ciiTo7g i&iciA^y oTcwg 
rov Tfjg '^QTifndog Uqov Oipaytov p^aVcoyra* • 
rovg /a^ xaraiilevaccvTag ^ivovg dnauqaT'- 
zevt *H jiiv €F%tjvij Tov dQafiarog vnoKeiTdc . 


av7i/&7j('^' oiroiS yjbi^vtfti, Marklandus : „vel 
^VTfX^QaVt quod historia» rel uvffyfirj — oTtmQ 
y^vTjtaiy qiiod lingua postulat: .nisi adhibeatur 
sytlepsis, et voces afia rt^ tfikft* ponantur post 
Verbum dtfr^x^^V*^'' Fallitur. '^yjjjf^iyaav poterat 
qiiidem dioere^ sed hoc ipsiun> qunm proxime 
praecederet p^rticipium ainguliU^is , etiam fuisset 
insolentius. Tiva>vra$ auteii^ dixit , non yivrjtaiy 
ne repetere cogeretur verba afia rtf q^iXvj , quae 
ut nimis remota utrum acT hoc quoque verbum in- 
telligi debeant, poterat arabiguum esse. Nec ma-> 
. gis transpojsitione opus est. Nam si moris erat, 
ut hdspites Dianae immolarenti^r , moris etiani 
esse debebat, utj^^quo £eri hec posset, ad tem-» 
plura Isti adducerentur. Barnesius, non monito 
leetore , haec ita mutavit :. uvr^x^^V *'* *^ ^^s ^Aq^ 
tlfiiSoi t£^6vy o7roj€ avtfl off^fiov yivoivtai xatd 
rov itaQ avtois id^tafiov, ' ^ 

• ; ■ i 

uiria^attov, Post hoc verbum lure Marklandat 
susptcstur plura excidisse. Bara^sius, pijButi ^I«t^ 
ladmam N^ixo^^^' explevit. i&Tti^p *| 'JEUijvUw ywaixcSv, ^^«to*- 
pliiop zijg '/^iyiViicig. <_. 'T 4- '^ ^'^J^ r ^- 


/ I- /i^ . i '»| »■ ^r^P^frr-^ = a-<^;j,-j-,j, ,-^ ,-;;.. y>' \ ■ ' . * 

. . t TA TOT dPAMJTOS npO^SinA. 

I UTAAJHS. 

X0P02. 

BOTKOAOX 

d O A2. 

ArrEA02. 

A9HNA. 

HQoXoyl^si di ^ 'Iqnyivsia. 


/ .- . i t '; *: /-tf-if'. 


» ' • 


. .' <- ^^ ^ ' 


i.C<^ " / • ■v • ' w <^» r ■ . > # • < • *■ / I r E isr !»/./?: 

H E ISr T A T P O I 21. 

■ • ■ '\ ' \ • mrENEIA 

JLSiXotff o TaPTcckHogy Si$ IJtauv ft<^*^P; 
{yociimv iimotg^ Oiuofitiov yaf^hl x6()tjp, 
ii ^g 'ArQivg ffiXaoTev * ^AtQmq di italg 
Ikfsvtkaogy * AyafJkifivoiv tb' tou ^ 6(fVpiyo> 
5 T^g TvrvdaQfiaQ^ 'OvyaT()dg ^lq/iyivHa- uaig, . 

— »— I I I H ■ I I ' I II II « I ■ — I II > iii I T II I II i i i lii I, «I 

• V. 1. IJtdaif. Aldus JliOaav^ MarkUndusl. „Pa- 
runi refert, ntrum /ScriLatur IligC€iv,vei Iliaav, 
Istud est in Codd. GallicU et mvUis .eilitionlbus : 
hiijc propugnat Ste^pb. By:;nnt. et alij. • KatJu di- 
versitatis' videtur fiiisse, quia nooxiulU ex vetenbuj;, 
Pindaru.s et Sinionides, primam corriperent. . Sed 
Iliaa. (in God.. Medic. Iliiaa,, Herodot. XI. 7.) 
prima longa,: 6btiuuit.*' In Aristopb., Han. \%5i. 
ubi initium huius fabiilae legiruu»; pjerique libri 
habexi^ Iliaav^ Cod. Rav. fliiaav^. IJigaaV ioe-^ 
dissimam mundlun iiidicat BruuclLius, . ileque ,egd 
scio, qilomodd apte. d^&tidi.f>os4it.-. . ' ^ 

V. 3.' Male £dd. quaedam ppst sratC pontmt 
comma* • ^ 

V. 4.. Recte Sch^ferus foi? ^i Vulgo tov^. , $ ,--. 1 

I '« MTPmUOT 

fjv ifiqil 8lvniQ , Sif ^ifi EvQtno^ nvxpmg 
ttS^atg ikiaaatVy ntvciviav aXu iJTgtq>€&, 
iatpaiiv *£kivrig ovv^x, wg doMi, narfiQ 
^AQTifitSi nXuvalg tv Tvrvxaiatv ^vXidog* 
10 ivrUvd^a yaQ d^ x^io$v vawv otoXov 
'HJXkijvtxov avvi^yay ^^ya/iifivtov avai, 
vov xaXlivixov aTi<pavov 'Jkiov ^«Ao^ 
X^§uv *-^jfau)i;ff> Tovg fi^ vfiffia^ivT^g ya-' 

fiovg 
'£Xivfjg fUTiXd-iiv ^ MeviXsm x^^qlv tpiQorv. 

V. 7* Apte Musgravias citat LiTk Lib« 28. c. 6« 
',,Fretuin ipsum £uripi nofi septies die, fiicat fama 
fert, temporibas certis reciprocat, sed teraere ia 
modum vehti nunc huc nimc illu^ verso maFi, 
velut riioMte praecipiti clevolntus torrens, rapitur. 
Ita nec nocte nec die quies navibus datur. ^' 

V. 8. Xldus iotpal^ , sed iam Brubachius l^f^a* 
j^tV) et uterque paulo po8t'recte ^oxn-, quod male 
<juidam mutaverant in Schfsi* Coonectendum pro- 
' fecto est t»9 doxst- cum ta^^svf sfve post hanc 
vocem, quod facit Markiaudus, distinxcris^ sive 
son distinxeris. 

V. 9. . nTvx»tc&v» PleraequB editiones errore 

pjopagato>7rrt'x«i?. Aldus recte itr^x^^^*^' Cete- 
rum miror, Marklandum poetico «eJUcv/xTf 'JtTVx^t- 
a$v ^w Ai^o^ praetulisse pedestjpe itXe$vijg TtrvxaZuer 
jivXiiog. An cornipta etiam putavit ro HXt$v6v 
niSov ^nii^rjs Hel. S^.ct kXbiv '^&fjvwv oqC*^ 
«^ffrff Hippol. .i46o<? Conf. etiam notam sequ. 

V. w. *EXXi]V^koV' Ita Marklandus.et Musgrav. 
ex Codd. A. B. Aldus ^JBXXijfiKdiv, Comparat 
Marklandus Iph. Aul. 1266. XixTQOtv aQnaya^ 
'jSXXifvtnag» ' 

V. i4. *Elivift» Ita Aldus* Sed Codd. omnes 
^EXivij» tJnde Marklandus emendat 'EXivijv^ com- 
parans Orest. 423. 'Egtww (UTrjX&ov- oc atftm 
fiifTQog^ et Cyelop. 379. 380. Immo ipso hoe /'.• // ■ - v/-* T/ -r V /".' . . ' ' < : f ^ •■ ■■• ■ 


^m, , (. A«r,- .'.^ .■;. J^irEN. H EN TjiTP. 9 

vant, 

lu T^ad^ avaaaaiv 'EXXaSog orQurriylag, 

^ y^ya^ilfVQfy , ov fii^ vaixg a(po^(ila^^ x^^^i 

n^iv av m^tiv aifp ^ Inpiyivitw **uiQxefii^ Cyclopis loca til^ nauiarfi^ ot fitTijX&ed'' it^aydo 
*EXivrj9 rectias utarc ad vulgaUm vindicandam* 
Nam non magifi Helenam^ quam, qui eam rnpue-^ 
rant, erant persecnturi. 

Y. i5. Sfiv^s ^ «ifrAo/aff. Aldus Seiv^s r MeXola^. 
Sedd* pro T Barnesius, nrolMUte Markl«D(lo^ qui 
cum Reiskio inteUiAit ovotiis, Mox tamen idpm 
addit: aTtkoia^ , ab$olute. ,>Po8terius^ irtquit 
Schaeferus ad Lamb. Bos. Ellfps. p. 5^4<, nihil ufc 
subau^iatur, Qiagi» plae^t. Gf. Homericum yi^M-i 
pUil$ U. V. T. 623« " Mihi quiiTem nihil horura 
satisfacit, sed etiam pjfo altero t rcpono St, ut 
liic sensus sit, navigandi autem difficultate^i , non 
ventba nactus, quasi dixerit ytvev/naTOiv S* ov 
^vyyjavwv, Seiviji ^ «TfXoiac, tfciJ. rvyxavwv. PosC 
^v fiutto neli poncre comma, qood numeris obest. 
Conf. Androm. 749. %9ipatoQ . dy^iov wxovtjo^. 

V Mftxii&e antem me movet Iph. Aul. v. 88. ^ 
^fiea-d-* aTtioiff, x^iAfievot ntar jivXiSa* 
^AnXoia^ Tv^xivwv idem est quod ' o «'i^i^/^ tQ^" 

. fievoi. V 

V. i6. ' elg Vfiiev^ ffX&e^ Heathiu«: ,^HolQcau-- 
' «ta consuluit, non ^[nem sacrum^ ut male reddiC 

. P. Bramoy. Similem Jiabes phra^in Androm. r. 
.iii3. tf^;|raf^rc> 9 iv efinvQOiQ»''* , C.f. Barnes.. ad 
Hel. 752. Venim tfinv^.h. 1. poaitum ease puto 

S'0 fiavTM^v,, partem pro toto> quod fuupt. Ita 
el. v« 763. coll. Phoeniss,, 961. 
V. 18. Vulgo dqio^fUvff. ' Omissum video hoo 
Terbnm in Lezicisy ^od^non minua probmn est 
quA iSo^fiiSftv* »0 ' BTPinJJOT\ tf i j 7iaF(f ovit iv OiKOtg oi}* A)*mmf€vrjuv^a d«ie-* 

f^/xr^t —to xpcXXUTtMP fig ifi dvaipi^on^ — 
fjv ;{^i} -u« ^vcm: ycc/ -jtt'- 'O&voamg 'te-^ 

\. . ^ j^i^a/ff ^ . r 

25 f^V^Qog TiaQiikovt* Inl yafioig * A)[tXki(ag, 

,ik'd'oS<ra d' ^vUd^ rj tukaiv, vm(} nv^Sg 

ftiTaQGta XTjgjd^iTtr, ixatvofifjv ^i(ffi. 

diV' i^enksxi/ev , eka^pov avxidovGa fWVj 

^^QxefA^g ^j^XMolg', dca diskafinQOv ai^eQa 

3o ftifiipttaa fij eig t^^ i^Htaev TavQOip yfiovd^ 

^v jr^g dvdaafi fiaQf^iUQOiai paQPaQog 

0oagf ogy (anvv np^a tiS^ttg iaov nteQoTg, 

^iig toHvofi • tik&a- Tode nodtiniiag Ji^aQiv. , 

• vaolai if iv totaif liQutv ti^&ijat fis, 

35 0'&* iv vdfAOtai , toiaiv ^dstdi d^ed 

/ .- • - . '■..■■ •' - ■ 

■II I ' . 1 . ■ . .. .. • I —i — ' ■ .-- i «■ iip 

• V. 30. kafiii» Aldus et Edcl. omnes ^Aa^o^ 
Unus Schaeferus kafijf , quod necessariuni videtufi. 

V. 2w (pOiOipogca •d'ef i. e. Oianae. Barnes. citst 
C/aUimachi Hymn.. ifi Dian. v. !io4. cui Musjgravius ' 
ttddit Diotimum in Epigramm. apud Reisk* p.-5il 
(Brunck. Analect. I. p. 260.) 

V. 28. Reiskius i^txley/i f*\ Sod' pronomeii 
aoil necessai^itim , (|uuin st^m sequatur fiov .et 
titevr post TTefA^aod ft\ ■ - ^ " 

-\Vi 35. Aldus o^tv vofMKt* *oia$v. ' Canteru» 
«6iiiftcit~ o^* ivvofioi€^*Total^-yemntivLt secvt^is 9tt 
y Barnesiuti* 3«kI prodomen rolc/^c, quod sciam'» 
mmquam tali modo ponitur;i ^cfj' 8oph. Fhilo^t» 
§42. Erf. N«Jstr.Or6st» liayv .Hel.,45i..495. Hjracl. 
i46. H^rcul.' "Fwh 499. Quai;» praetuli Reiskii at 
Markljuidi emendationem. Verte: ubi inter ritns. -/. /» ,/• ,' .■ 


I^jrE^^ H Ek fATP. \t 9 — Ttt (f SkXa aiytS^ nljv ^(6v qfo(iovfAivif — * 
^i5iw-/ap/ ivrog rov vofiOv muI n^tp noki&i' 
oQ av itareX&ti Ttivd^ ftjv "Mktfv tivrjQ. 

io MToiqxonnt, fJitv, Oiftayia & akkotaiv fiikH 
aQQtiT itsm^&v TWvS' avaKTOf^iJDV ^ia^.^ 
vi Tiaivi, f iptti vv§. q;i^v9k' (paOtpaTa, ) 
Af?fti n^og ori&iQs ^i ti dij TOif tOT^anoq» 
i&o^"iv vnvojt , rijtfjilt dnakkaxOfi(fa yijg, - 

15 oiv.iiiv iif^^A^yfi^ naf^ivoitH 6* iv fiiaatg . — *- quibus delectatur dea, festum est, cuius solun^ 

^omen est 'pnlcfitiki / i. e; tfuod noniine tanhim^ 

iion re ipsa^ festum est. Cf. Aesohyl. £iim. id4. 

01« ff ioQT^s loT anoTtzvaroi ^colt ^Ti^yi^^&ff 

i'X0v9at, dd Ftiriis. 

• V. 37. Hukic versuiA trtnsponendum esse mon^t 
Marklandtti post. v. 4i. , appTobant^ M\^s|iravio. 
.Quid velit Ip^ifi(mia per ra clkktt > inquit Mai-k-» 
landns , t^id, verss, 74. ef 390. , At ibi nihil am* 
plius cbmmemdratur , quam' spoHa hospitum ad 
teroplum fuisse suspei^sa/ aramque dfrae sanguin» 
humano solere •conspergi. Hoc cur magis Iphige- 
liia tacere debe^t j quam totuiii ittud , cacdibn» 
humanis deam delectari , vix rationem reddideris. 
Inuno hic ipsAm aliis huius fabulae locis , Teluti 
V. 21 5i- Iphigenia diserte declarat. Quare de trans'- 
ponendo versu vehementer dubito, cuius sensus 
vide ne hlc esse possif. Dixerat Iphig^nia , ' inter 
•ceteros ritus, quibus l)iaha d^lectetur, festum esso 
minime pulcrum. lam addit": de ceteris qiiidifni 
*i8ti8 ridbus^loqui nolo, quod arcanum deae cul-. 
tum sacerdotem par est celare , sed de 4iop splo. 
* Atque de ' hbc quidto pVofeelo exlKinere poter^t, 
vt qui in vulgus erat notus , neque ad arcanuih 
deae cUltiim pereinebat. ' 

V. 45. 'JtoQ^ivoioi,^^ iv ftloan: Martlarfllua 
fnavult ftntff^bvmi f iv fft^a&ir> quod placet ^ 12 BTPimSOT 

ivifkP, X^opi^ ii vmTu GHadlivai ail^i 
ipivyHv iiy xa|oi 'crScu^^tyxov sia$Siiv 
dofiwv mTVovra, nav f i^eiiff^fiov ateyog 
fisfiktjfiavov Tt^oe ovdag l^ ax^fnv ifTa^i^jf. 
5o fiOf^og^S^ iXsifj^&fj otvXoq, oig idoii fioi, 
dofjtmv TrarpqjroiV ' i» it ijt$xpaMjm TtOftag 
iav&ag itaOiiviu^ tfSiyfia (f av&^mnoi) kk-^ 

piiv. 
ftayta Ti%v^v ttivif,, ijv ijfft>^ J^ivoTttovov 
Tf^cuffV vffatvop «tJroi'^ cSg ^avovfisvov, MuAgrayio. N^que ego mftgQppeTe rdpiigiio. Sor- 
lebant tamen regiae virgines coettt a^ualion «ti-' 
pttri. yid. PhoeQisfi. v. lyad* 1736. » 

V. 4^. iQsitfitfiov. Primo adspectd rtlde pro1>a<- 
bijitcr Keiskiu^ et MaVklandqtf iQimtfutv^ . quoruoi 
posterior citat $uid. ivluip iQs^ifimv. QTiyaaffMT» 
ioT$ Tu> i^iiffifHty als toq oiiUa^ iui^Tar£TayfUvap 
(f. xaTaTCTftiUpa)* Adde Hesych. iQ^tffifiav' 
aTsyaetfiOTi, (qUam nltiaiam voeem Lexica igno* 
rant) ct Polluc. VII. 134. Sed nihil mutan«- 
dum* Hesych. i^iy/tfia, itTiJMftfiai 'M^i^fia vi- 
tiose scriptunv est , ut paul6 ante i^i^A^ pro 
igei^at. 

V. 5o. oTv^i. Ald. arvXo^ et in^. HB^l- otv-' 
Xot , quod alterum etiam habei Suidas f. JSv(ftni'-. 
SsMV» Emendavit Scaliger. Vitiose etiam Aldua 
ik^tpd-Ti, 

V. 5i. imHQavoiv. Vid. Pors. ad Eur» Hec ^ 
788. p. 63.. ed% Uips. 

r V. 5a. aw&kivaif Ita l^rodaeus. Aldiu- m&tt" 
fiai. 

Ibiil. kafiHvn Markbndus: „vel XaHstv,**^ ^Jt^ 

nimev 

/V. j4. viQatvov* vDesideratur angmentiuiiy quod 
hie abesse certe posse, aHo loco pluribus demon- 
slrabitur* Ab obliqua oratione ad re<rtaxn taran^t. 


y. ^ ,H fiaC' f"- ■ ■■ . . 


•>* ^ j^ ^ •/ • . /• Ui" / <T' .' .' ' ^ .... / . ^ /r:'. -^/'''^- /^, i > » ^ • ^? " r'i' • •• ' »«,., KPirEN. H EN ^A TP. \i 

u?Miovtra ' tovva^ f &de cvnpiD.i» toii* ^ 
zi&vri^ 'V^tatrig, ov it€tTfj(j^afJiTiv tyoi. ^ 
OTvXo^ yciQ otKwv fial naldi^ uQoevig ' 
'O^tjQxovat f, ovg av ^^(ivifiig ' fiaXwai fiov» 
ffud* av owatlfat iovvaQ eig (jffikovg Sjf^* 
^Tfoq^iffj yaQ ovh "Sjv nalg, ov fokXvfifjv lyia* 

Fari modo Atossa fomnium^ nairat in Aeschyl. 
Persic y, i79.cseqq. Erfurdtius volebat vS^aiveiv^ 
quemadmodutti emendari posse iam monuerat MuS'- 
gri^ius Exercitt. in £ur. init., qut tamen ipse haio 
•mendationf non' multiim tribuit. 

V. 68. Canterus et Scaliger, quds recentiorc» 
Mcnti sunt , ov€ ceV xi^ift^ §akuia ifiai, Ald. 
«Jff ip %iQvi§iQ §aXiuQl fu* Fostf emum fu malui 
mulare in fiov. Ita Noster Electr. 870. ' 

(f^Q oia 8j} *yd} ital d6f44)i xiv&ovai /uov.. 
V. 5g. Ald. ov ^ av e^ TovvaQ, quod postt- 
rius hic^ ut.v. 65., recepiwus. Vulgo tvvvaQ. 

V. 60. Marklandus: „Ppave argumentatur. NoH 
^ta , si scripsisset JSrQo^itjp ye naii ov* ^v etc. 
Strophio sahem filius non erat etc- Casune aji 
consilio factum hoc? Consilio, ut niihi videtur, si' 
yaQ erat ab Euripide. Vid, ad v. 477 ct 658.*' 
rutat' enim Marklaudus, Eiiripidem , \xt fAiaoyv- 
va$0Vy muHercs interdum consulto inepta loqui 
face^e. Ebdem modp infra ad v. C''io.. odium suum 
in ArgiviQS poetam opinatur explevisse, ut Orestem 
puerilia garrire faceret. At quale hoc est! Omitto 
i^rum doctiiisimum refiifare. Nostrum locum quo^ 
^ttinet, Iphigenia sibimet ipsa obiicit, at fortas^ 
hoc somnium apettai fidr propinquos m^os^ Non 
est, inquit, de propinquis meis equidem- somniutn 
jwn possum explicare, nam qui ^olus ex propin^ 
quis meis filium hahere posset , Strophius, is 
cerie ium , /quum ego perirem , nondum habebat, 
Ac vere sic argu^entatur , nam ' Menelaus nequ© 
habebat tunc filium; ne^ue^ %i habuisset, ab Ipni-^ 
^enia cmbatur. ^ j4 ErpinijoT 

9fuv ovv 4M(f^^ ^ovXo/4Ut Sov4/m xoig 
noiQQjua dnovTi' TQivva yoi^ dvvatfjie'&* ȴ, 
avp nQOifnokQiqiv , ag i'dwy' '^fjuv Sivoti 
'JSkkfjvi^Qig yvvajnag, likX i'i ahiag 
65 ovnm TivQ$ na^H(Ptv ig tgJL itGfo 66(Afav, 
-iv ol(St vaifo., Twvd' dvaxvoQUiv ^&idg; ^^_ 

QPEZTHZ. —-^ 
i^ay (pvkdaaov , fAti Ttg iv aTifi(o fi^OTdHv. 

^ nrAAJH2. 

i(f(S * (JKO^ovftait d , OfAfia navTa^ou orp^ 

^ (f(av. ' ■ 

. ope2:the.\ ^ I 

Jlvlddfi, doxe'^ ooi fiikad^^a Tavv iivai ^eag, 
jo «V^' ^uiQyod^ev vavv novriav iav^iXafiev ; 

IlTAA/IBi:^ 

i\AOiy^ 'OQBiTTa' Gol di Gvvdoxetv '^Qeci^. 

OPESTHZ. 

nal pojfiog, ''Elkfjv ov xataGTaCH (povog ; \ 

iitaaJjhi;. 

: «f aifitfiTojv yovv |aj>^' i)^et TQOXdofKxra, 

...» , - 6 ' 

T- ' ; — . - — . - / 

V- Ga. ^e^Qova wjrov^i. I^, beue Omterus. Al- 
dus infafjovatt ikavtit 

y. 66. titfQ^. Ita ezuenclanduin. monoit Msirk^ 
^landus. Alduji iet Kdd. tivwiM . 

V. 70. tvd"* *J(jy, — baT6iXafir6v. , Non ubi ad^ 
venimtts ,' sed quo tetendimus , ubi appellere con- 
' siliuTtt fait. 

• V. 73. TQOXf/j/nata. lAhri, tQtjrojiiata* Heatliius 

et Ruhnkei^iiiitf moaiiciunt ^(^iyvuufAata, quotl niuiis 

a libris recetijt, Musgravius ro^^Qiuara, vpcahulum 

^ auctoritate cartijiLs, /liruisque h. 1. i»xum. Melios 

MarJdandus r^«;7^y,aa?"« , quod tQty^as. .^'^'ifAyn^, (^V" \ f 


(- 
. U * ■ 


I V C' Ky \ ct'. : Am/ /f-ff-t-'^*/' J0jrEN. H EN TATP. i5 QFEZTHZ. ^^ 

TlTAJ^Hi;. 
^5 'roiv fiaTO^ctpoptOiv rcixQO^lvia §cVa>y. 

OPjEIJTHI:,^ 
aAi* 4yiivxXovvT oipd^ai^ov ^v quoneiv %Qmv* 

^^iyXOifi>a et ^(^lynoifik idem 'valeant. . Sed . quis 
credet, po^tam in proximo statim yer^u alii| 
orthogr^hia usum esse ? Euripid is manum restl- 
tuisse mihi yidieor. Etymolo^icum M. p. 455. 52. 
^giyxtff ti^ TQoxwfiari' Trcr^et ru d-Qi^ni* o irtQt" 
TQiv^v nvnXly&bv oiov orltfavo^» ^Qiynoi ovv ra 
avwrazov tks tov xolxov qixoSofirjasojg , *«^ o yno 
Tov xkivoT^ooa Tov toixov toTTOS ' xaJ ij OTtfpavtj^ 
etc. Hesych. tqoxos , nsQtfiolaiov , teZxos > ubi 
"^ ^f. Interpp. Fortasse rectius scribitur nsoifiolaiov 
Tiixovs, Apud eundem enim d^Qiyycdi ^ y/ attfavTj 
rov Ttixovs, 'JttQiffQayfiay oU TrtQifiokoi. Emeinla- 
tionem Kuripidis istam etiam Sehaefero meo non 
displicuisse video in Indic. Graec. ad Schpl. Apol^ 
lon. Rhod. p. 677. 

V. 74. Marklandus d^QiyxoiS. Aldus et ceterae 
Edd. S^QiyHoU» Ceterum ntiscio, quid Musgrayio 
displiceat in voce aviiQiif quam mutatam vult in 
avX^s. , , 

V. 76. Bene Reiskius sensit, hunc yersum Ore- 
«ti mmiQ[ie~conyenirey quem par erat incipeve a^ 
istis w ^oTfit etc* Atque etiam ^Uud plurimuia 
liabet ofTensionis, ^uod y. 69. Qrestes duos ver- 
aus .habct, qui qx poetae more uuum tantnmmo- 
do habere debebift* Hinc yalde pfubnbilia e$t 
Hermanui sei^tentia,/ qui non modo person.is hic 
' co&fusas censet, ^ed etiam yersi^i) unum loco suo 
notum. Instituit ille colloquium^sic : 

*0q. a^a, ^^viaaoav^ utf M iv atifii^ fiQorwv. 
UvL «^'j^ gnoitovfAdt ^, ofitfia 7cavTa%ieV ^Ti^mt» i6 ETPmjJOT — 

& 0o7fie, not ja av riivf ig aQxvv i^yayig 
X^oviq , tTUtdii nkTQQg aTfi irifsifnriv, 
fitjta^a xttzaxragi dwdoxaHg- f 'jEQiwvmv 
80 riXavv6fi6G&a, q>vyadeg, £^idQOi xO^ovog, 
'- ^gofiovg TS nokkovg iienkrjaa naimljiovg. 
ik^dv di Q* 'fiQiaTfiaa, ncSg xQoxV^aTOv 
fiaviag av ek^oifi eig rikog, novwv t ifmv, 
[ovg iiffJiijfiow niQtnokmv xa&* ^Ekkada.] ^Oo. nvkad^h ^OKH aot fii?.a&^a ravr uvai 

/ 'd'aai — 

xllvk. ifJi,oly\ 'OQiata' <Jol St avvdoxeip xQetuv. 
*0Q' tvd^ 'JiQyo&sv vavv irovriav iateikafisv ; 
JJvL 9ial fiwtio^, "Bkkrjv^ 0« i^axaota^ii ifovo^* 
*0Q' tS aifjkdruiv yovv ^avd'" t%ji TQoyojua%a\ ^ 
Jlvk. d^Qiyy.Oii ^ vn avzoisanv/* dQas-^QTi^ftivai 
*Oq. tvjv 9iaT&av//vT0jv / axQod-tvui Sivutv. 
Jtvk. dik* iyKVTikqvvT oif^^akuov £v gnontilv XQ^^^^* 
^Oq. w ^oifis, noZ ft av etc. 
\ V. 78. Vulgo post x^i^^ interrogatioxus signum 
ponujit et V. seq. post xaraxrcctf comma, orationem 
pro^ximis adiungent^s. Hoc ifiodp coastructlo tur- 
batut, vquttffl djversis. coniecturis sublevare conan- 
tur Maridandus et Musgravius. Si Aldum inspe- 
xissent viri doctissimi, vidlssent, locum ab inter- 
punctlone laborar*, qudm vel sine Aldo non diffi- 
cile erat corrlgere. Nam post XQtjaas Aldus 
comma habet, et post xaraxrae punctum. Puncti 
loco intcrrogationis notam pOTUimus, nij)J qui« 
praeferat notam exclaraationis. 
■ V, 84. ot'C i^saoxd^ovv nsQinokMV ita&* *J5?AAa^«. 
,,Hic lambus, ilsdem omnibiis verbis, legitur in- 
/rk vcrs. i454. uude, opinor, huc trarfalatua fuit; 
Sbi enim est omnino iiecessarius f hic nihil.agero 
▼idetur, quare uncinls eum inclusi. '* Marklan- 
^DUS. Ferri hic eo minus hic versuspotest, auod 
paulo ante praecessit SQOftovg 'y« voXiavi J^inlTjaa 
*afiknlfiovu. ) i/pKul i C/^\i\ ,, v^- c ""^z 'Z^^'^r::^':'y ^"*^">.-/v "- - 


I' ' 


V X ^ tJ(r-T c^^ . -^* *^ '^ *^ c^'*^-r — i^irt^N. H JSN TA rp. ij 

I 

iv^* ** AgrtBf^iq ^ 9^ aiyyon/og, fidyfiQvg «jf^*^ 
hiiffH¥ T ayctkfut ^sSg ^ S ^aaiv. iv^aia 
iig zovodf' vnovg ov^amv n^unv Sjto ' 

90 xivdwov ixnXtiQavT\ 'u^O^jvuicjv ^d^ovi 
SoSvtti tif ' iv^ivf ovdiv i^oti^ nifu • 
^^l TUV^u 9ifU(f^VT Uf^nvoug el^u^ rto.poiv» 
^(» diji nfiffd^iig uqI^ Ao/o^OF«y, iv&udf, 
iyvmm» dg y^y. u^ivov- ai ^ Itno^m, 

$5 Bv^irj* 0v yup fiOi Tovd^ ifvHtintta^' tw^ 

VQV ' ^•P" V. 85. nJitai. Hecte Barnegiius explicat inilcv^ 
9as compdrans Hec. 664. et Iphig* Aul. g5. - 

y. 87. Pro iv&Hda Markisindus mavult oi'v^tt9^»' 
Non opu3. ' ' 

V. 91. Male Marklandi» distinctionem poni 
▼ult noa pbst «0^, sed post iv^iv^. 'Sv^ivfe h, 
]. est fniaetefiea, X^oatl» 931; rdv iv&iv^ oor '^xtk 
mtiy/ai Xoyov^ u e. reliquam reti. Electr. 6v8« ov 
^ %ovM^iv9» Povk9v§ov.y i, f* ^od T^quu^ ,e^t<, 
Suppl. iioQ. fiv^oi ovvT^t^t, sermo, ♦<?j?Mtijur<ii«^ 
la £ne Broflaeua aliiqu^L recte comececunt ^ifftik' 
po YuJgatQ nri^n^*^ 

y. 9a. K«) rcUPr^u Staiim ante niJiil £iaeterea 
dictum esse refert, et iam taip^.addit aliquid, 
qupd praeterfa dlctiim «ijt. Hino coniicias, £url-^ 
fiidem scripsUae: 

iv^ivjSt ov3bv i^^i^^ niQff^x 
^ zuvun ioiaavT iffijfvoie '^seiv niwjv, 
Sed iiiiiil mutandum. *JBiif$firf explioa maniatuni 
«/, ut 9U|iira V. 8A. ^htti^ h«^uimus^pro fixt/l.tv-- 
m* Pra^ten h»ev nihil mcmdatmn, est,^et haec 
ill/k nnft quof iifyvi^smA hgkituri^^ e^sfijnlu'- 
horum requiem,. 

Eiuip. FoLjII. B tl d^ftip; afi<pipifj<npa yao %olx^ o^?€ 
vxiftjla' TTOTiQa dtoiiitmv uQog dfifidaeig 
ixfijlffofdia^a ; n£g av ovv ftd^&oifiev av; , 
f} x^^^oTsvxT^ n^y&^a Xvaavng fioxko7g; 
.100 ^v ovdiv iGfi€V' -ipf ^ dvoiyovreg jrulag V. 07. seqq. lure hoc loco xnterpretes baesO'*, 
nmt. Nam quid sibi ^olunt illa , jrais' av ovv /mU 
S^oi/jtev av ? Legi quidem plerique volunt Xd^&oi/uf 
av, sed eo non tmiltum lucramur. Nam non au* 
nus ofiendont ista ps^ulo post, mv ovdiv*taf$9v t* 
100. leiuna est IVJ^klandi ^xplieatio: ,peane clau'' 
slra , de quibus nihil nouiriius ? Quae quomodo 
obfirmentuf et quo pdcto aperienaa sint, pihil 
oMnino scimus,** Facile apparet, copliianda esso 
ntMS av 6vv fMLvoiftav av » wv ovofv. lOfiev. oea 
quid interpositus ille versus? Talis^ interposita 
non nisi summa animi concitatio poterit excusare.. 
Quare transponendus videtur versus hoc modb,: 

nore^a Swftdrtov irgot dfAfidaeie, 
» XalxoTevnra nlp^^ Ivaavrts ftox^oZe» 
Mnf'rjaou60'&a ; n<Ss- av ovv fui&oifuv aVf 
wv ovoiv iafuv i 

dto/idroiv ofifaatte occasiones mtelligo, ubi cS^ 
BoTov lort dwfia', veluti, foramina intra interco- 
mmnia^ quae paulo post v. 11 3. Pylades comme» 
morat. En^iioofAeo^a dixit ob praegressum vgoe 
dfifiaosifi nata ad «Ijf&^a Xvaavrse majris accom*^ 
modatum fuisset sioBiljaof^ea&a, (aic aXfj&^v iSoo^' 
fta Ipb. Aul. i48.) sed hoc ipsum isto iitfi^nao^ 
fUa^&a qundammodo continetur. Extrema intetligo 
sic : Qitomodo igitnr explorabimus , quod nondum 
scimus, scilicet, ubi deae simulacrmn sit et qiia 
tandem via eo potiri possimus? Ceterum frale ag 
ovvy quod unus Cod. C. babet, iniuria Marklan- 
dus et Musgravius praetulerufeit. Post nwe dv saepe 
Enripidei» dv repetit ad Ttrbumj ut El^ctr* 
v. 638. ^M'fi^^fTr^\jlt^/~ /A C-**'t \~. ,(, i f *■ t ' ^ ^^0^« .^^c.v^ t7«-.*.„v , 4 -^a-^ 9 /^ \ 


s 

I 

\ \ I0irEN. H EN TA TP. i§ 

^f^Sfuv , Uapi^€iQ TB fifj^avmfuvoi, 
'&mv/4£d-\ akku nQiv ^wuiiv^ vimg tni 
fivy(ofiUv,.y7t€Q d£v()* ivavazokiiaafi^v* 

^yyHv fiiv ovx avimov, ovf tioi^afjiev' 
io5 toir tov ^&iov diji^QtiOfAOv ov xaKiariov. 
Wv f dnaXXai&ivte , xQVtfjQ)f*6v difJLOQ 
«ar ivTQ^, a novzog voridi oiankviu fteXag, 
nttig aTtoyd-ev, /ut) rig, iiaidciv axdtfiog, 
^f^Qihvaiv eijifj, x^ra kfjqjdcSfjiev filqt^ 
110 OTav di vvxvog Ofifia Xvyaiag fiokri, 

V. loi. Aldus Hi fiaoeis. dlvlflim. Sed iam 
Btnbacli. eiafidaeis^ - >- . 

V. io5. ov xa»*ariov, i. e. non contemneii- 
^um , non contuiBelia ajEBciendum est dei braculum. 
Contumelia enim erat, si oraculo diffidentes iugie'.- 
°&nt Mirum^ Marklandum et Musgravium hdec 
iion cepisse^ quorum Ule ovx aTriarioVy alter ov 
^«r«ar^(w vult reponi. 

Y. 108. Musgravius loci senstim non perspicien» corrigit: ^olswg atrw&ev, fAtj ris tlaiBtuv oMonoe. 
In navis vicinia hanc ob causam commorari nole- 
bant, quod> si conspecta esset illa, probabile erat, 
vicinos potissimum locos Thracas perquisituros es-.> 
se ad hospites^ qui advecti essent, iuveniendos. 

V. 110. vvKifQ9 ofi^fia XvyMlas. Hanc dictionem 
nemo interpretum explicuit, Musgraviua coniicit 
ttoua pro oftfAa. Non fecisset, si meminisset Ae- 
schyL Pers. 426. ' . 

%(a9 xeXaiv^s vvttros ^f^i* dtpelXsro. 
"Ofifia 4i^i pro tpwe satis notum est. . ^'OfAfjM w 
xroff igitur antiphrasis est, lax, aualem nox habet, 
i. e. nulla lux, tenehme. Ipso Noster explicat 
Phoeniss. 546. f vxrog d^teYyh fiXifpagov. • Plura 
huios generis exempla coilegimus ad. Troad. y. b^^. 

B 2 ayakfiay niifag K^pifie^opte fargmrig. 
diftag xa^i7vai • rovg novgug yaq a jw^ol 

^x T^(ffiai<f}f di voa^TOv d^foviA^v xukiv ; Y: 112. itQQQtfiQovt^* ,;Ita uterc^ue ]\l8..et P, 

VulgO T^OOq^tQOVTO^.^'^ MVSORAV. 

V» 11 3. o^a. Musgravli Ms. H. wQa. 

Ibid. ,|Ofl;o.i XbVi»v, Siifias »a-&eitctt. Ita distioxt 
ppst alhos: non xav^v difia^. Clarius nonnullis 
itiisset, tiTtov Ktvov , ai ^uq racuitas. Sed vid. 
Dorvitl. ad Charit. p. 119.'' Mak.klandu9. Com- 
ma post x£yu»' melius afoest. lutellige sic : 0^0* 
SifMts Ka&tTva^ nwov hoxt , i. e. onott ktvov tQrty 
€^T« ivrav&oZ dtfias xa-dtuvou. Fopsonus ad Hec. 
1070. non recte explicare videtur ixatifs oTtov. 
Paulo post V. 119. supplendum quidem ixataSy sed 
ovot vim suam retinet, in quem locuvi. 

V. 11 4. ayad^oi cum Porsono scripsi. Vulgv 
«* 'va&oi. 

V. 11 6. seq. Recte Marklaudus^ aliiqiie v^d^* 
runtf hunc utrumque versuin contra libroa, qui 
cum proximis Oresti assignaiit, Pyladi adhuc tri~ 
buendum esse. Sed quod post Tcaliv versum ^- 
cidisse Marklandus pntat ad hnno sensum; 

TWtf^ ovTi' it^Savd'*, ihv %aQtv ihv^ HjxOfUVy 
in eo vir doctissimus non tmnus fallitur, quain 
quod ovToi initio sententiae interrogationem ex-i> 
^udere censet^ Nostrates: wir haben doch nicht 
den.laiigen Weg gem^cht, und woUea am Ziele 
wieder umkehren? Nam verba i% Tt^fiavoiv male 
reddunt ex istis finibus , qu^e signifiGaat a meta, 
quam scilicet paene attigerant. Retrnebim^s igitur 
iaterrogationis signnm post iroJl*)^, quod Aldus olTert. 
'V. 117. a^ovfisv. Ita Godd. coliati omnes. Recte'. 
Vid. Porson. ad Eur. Med^. 848. Aid« m^m^v. littrEN. H EN TATP. ai 

onoi x&ovoq x^vtpuvre Xt}(SOfiep difiag' 
20 ov. yaQ ro tov ^ov y^vlnov y^niffftai, . 
n£U(7v Sx^fiaTOv ^«agparov. Tf>Xfjititiov ' 

fiOX^&^S y^Q Ovdit^ ToTsi tlOlQ CXfjtfUV (p(()St, 

V. 118. %mQtiv XQ^^JV' ita Amemlavit Scaliger. 

Ald. xwQi^t yixgtuv. Comparat Marklandiis Nostf. 

£lectr. 395. Briibadiiana nafoet ^viQii oqmv, haud 

dubie ex alicuius emendatione , cj^piae saltem es4(e 

debebat ^uiQet' ^ oqoIv, . , 

V. 119. Vid. supra ad v. ii3i 

V. 120.- Hcathius coAilcit uitms ytev^aojLKtjrt, 

Musgravius uqtiov yfci'jfa£T«i, Marklandu^ locum 

«e hegat iiitelligerc. ^ententiae sic coliaerent: 

£unduin est, ubi corpus Qccultantes latebimuSt 

deus enim ]lobi.scum erit, nec committet, ut ipse 

in causa sit, cur Jrritum oniculum cadat, sive 

brevius : nos nostra faciemus , deus fdciek' sua« 

Kpm 70 T9V a^aov i. e. •&h6i* J\Iutatione igitur ni« 

liil bpus. 

V. 122. ax^ifftv. HeaXkivLS : ^, excusationem^ d&^ 
. trectandi pracjextum,*^ 

Carmen^ quod sequitur, spondiaco - anapae-< 
sticum ^x corrlipb'ssimis est et difiiciliimis, \n 
quo emendando multnm operae yiri docti po;- 
suerimt. Nec pauca ab iis felicitjer emendata «uiit, 
Plura tamen adhuc vitia resident, quorum aliqnot^ 
nisi meliores libros nanciscamur, certa manu vik 
unquam poterunt corrigi. ^ Autistrophicum esso 
carmen , ut solent anapaesti spondiaci , vel uAi 
versus 186. et 209. qui soli anapaesticuok numerum 
tion habent, rei metricae perito facile persuade- 
bunt. Sed systematis antistrojphici indagatio res 
non nulilus laboris fuit, tum> ob carminis tantis tb- 
nebris inVoluti longitudinem, tum quod, iit mobitum 
est ad Troad. v. yo., minima huius generis versuum 
auat discrimina. Persuasum autem mihi est, poe- 
tain kanc systematis fbrmam secutiim esse : N /^ V 

I M ETPTnidOT \ 9 ^; ^ 10irEN£JA. 
EvqfUfuiTj cS a fl iy ^S ^' 4y i 
Fidem Iiuic systemati maxiiiie fkcient haec. Pri- 
mum^ ut iustum stropiiarum personarumque ordi" 
uem taceaiti, singulae strophae aptissimos ut metro 
ita sententiae habent terminos. Deinde de respoti- 
sione stropharum t nnllus dubitationi lo/cus re],in> 
quitur ob versus i86. et 2og. , quorum paulo ante 
mentionem fecimus. Fraeterea strophas ^ sibi 
respondisse, haud obsci;re testatur Hesychius, . vo- 
' cem dvTixpa?yfjuovs v. 171. explicans. dvTi,GT^6(povS' 
Respon^onem denique stropharum y ambiguam 
esse tipn sinit continuorum^paroemiacorum multi- 
tudo, qualem nusquam alias in toto -carmine > nisi 
liberius quaedam mutaveris , reperimus. Has. au- 
. tem tres strophas qui respondere sibi concesserif^ 
totum systema concesseHt. - Continent enim tQtios 
aedificii fundamen|um. His tamen argiimentis si 
quis nihilominus diffidat^ nimis multa mutanda esse ' 
existimans, is praeter carminis longitudlnem se- 
cum perpendat velim, plurimas em^ndationes non 
' tam ob antistrophicam^ quam omnino ob metri 
anapaestici rationem , multas etiam ob ipsum sen-> 
8um esse nocessarias. Nam si longus esse vellem 
nec I aequl lectoris iudicib relinquendum aliquid 
putarem, haud difficile esset demoi]\strare> mutatio- 
nes ob solam antistrophieam dispositionem factas 
et paucissimas esse et faciliores , ceteros vero lo-> 
cos omnea^ in quibus a libris discedendum est, ob 
ajias causas mutationcm flagitare,, sive eam, quam 
nos proposuimus, sive aliam quamcumque. Postre- 
mo periculum iaciat aliquis) utrum alia ratione 
antistrophas reducere possit: b;revi, opiuor, quara- 
cumque via;n ingrediatur^ iunumeris se difficulta- 
tibus seutiet implicitum. \ I0irBN. H EN TATP. 27 j45 i h, iif ufjiSelotg oixriug, 

al' fiot <TVf*Palvovff uxai, . < • 

evyyovov afiov xaruidaiOfitva x5o 

Cfoag, av tdofiav oiptv [ovelQfov^ 

vvxTog , fag^ i^tjXd'* OQqiva. 
l5o okofiav, oXofiav oVk eia 01x01 

nttTQtSoi f40i, (fjQovdog yiwa. i55 

V. i45. Vulgo oiytTOtaiv contra metruxn. 

y. i46. «?• Si vera lectio est, relatimm spe- 
dat simul ad 9trj^»io$9 otxrotv, ut in Soph. Electr. 
ao3. w Btiitinuv ^aQ^TjTOiv tnnayX a%^i] ,^ xovs 
iftoi t9e TTar^Q &avaTovg dixeZc Vide tanken «d 
T. i48. 

V. 147. Aldus afAov. 

V. i48. av. Ita cledimus pro o7av ob metrum. 
strophici yersus, niai tamen in strbphico post 
vipfjta» excidit <d'£aff, quam vocem saepe a llbrariis 
negligi, satis notum est« lu fiue yersus yorem 
•ivsi^v uncis inclusimus, quod metrum hac yoce 
abundat. Per se quidem otpts ovsigwv bonum est, 
scd quum proxim'e sequatiir vvxtos , genitivo isto , 
£icile caremus. Ad oy/iv , opinor , . adscripserat 
aliquis ovH^oVf quod libi sempl in textum adnis- 
Bum est, uon potiflit non in oveigoiv mutari.' Cf. 
not. ad y. 1243.. Sed fortasse tamen totum locum 
Euripides sic scrlpsit: 

tt avfi^aivova aTat, avyyovop 
afiov xaTaxXatouiva ^ojas, 
av IS^uav oyftv^6vti(f(ov, 
Soph. Electr. a6i. i^ wQoiTaf' fAtv Ta ftffr^d^, ^ f^ 
iyeiva,To , ixi^tOTa ovut^ifTjxtv. Ulud ^ faciie ex- 
plicari poterat per tfjtoi. Hanc rationem si pro- 
bayeris, in stropha y. 128. scribe xifvorf^tg tii9 

^tYXQVS. 

V. . i5o. Prayam lectionem lOMftaVf wl6ftav 
correxerunt Heathius et alii.' 

V. i5i. Expuxiximus diphthongum ot male re- 
petitam. Legitur enim naT^^t otfjtot* Corripitut ii ETPiniAOT - • •** ,. -M V '/(» /o) SalfA^p, 0$ tov * 

fiovpov fi€ xatyipffjTOv avk^g, 

fi^M XQaTtJQci T€ TOV ^'&lfitViOV t6o 

vdQaivHv yaia^ iv vcjTOig, 

nfiyagi t ovQiiwv fJi6(T)[(ov, 
JSaxxov T oivt]Qag kot^ag, 
160 iov&iv tf novfjfiU fukia&aVf i65 •. \ ■ 

•9' f ' ' ■ aiitem media 111 itatQi$oif ut infrsi 178, et saepiiu 
alibi. ' : 

V. i55. Seciiti suinnft Heathium. Vulgo: 
' luj Satfiov, iV vov 
' ' .filtvov fii xaaiyvvtov avXas» 
MuUb (3eterins est Mdrklafidi rivde povov, Pdtuit 
tauieh Euripides scVibere: 

w SatpLov , o tov ^ _ 

fiovvdv etc. 
Ita Hippol. 625. e^ojs y tQOjg, o mAr 6fifiara>v 
0TaSktr9 -jro&oV' 

V. i55. ^'Aiorf.. Aldus atdaf reliqui atStf, Sed 
contractam formain etiam hic praeposui, qudd illft. 
iiecess^rio repononda e^t ^aulo post ▼• i63« 

V; i58. Ante ftoaxatv lhl)ri addunt sx^ quod ab 
^xplicatorc prdfectiim: videtur. In antistropha euim. 
paro^miacus est. Ag si accurate rem ^rpendimuB, 
concimiius eoniuiiguntur nijyal , fioaxujv , Xo&/fai 
Baxxovj Teovrfiia fisXtaaav. Illud etiam concin- * 
nius est, si harum rerum ad libationem pertlneti-. 
tiiim tina quaeyis ebsdem numeros sortiatur. brj-^ 
yae 7*o<';?w -Tccte oxplicant lac, citatites Nottirl 
Orest. 1 16. seqq. peterum hbc loco non debebam 
trti de Versis; l^ochm* p. 3o8. / iFEN^ B EN TA TP. 29 

dkk* ipdos ^oi TtuyxQVOOv. 
Tivjo^ nnul Xoifiav ''Atd». 

& ««Ta falag "-^^«/^«fjUf&fiov " , 

>5 ^iXog, fag q/^inivto radi aot nifinm' 270 
. ^ilm S ' ov ydff v^o^ TVfifiov ifo^ . ' 

J«i^«if Xairav, ov ddx^v OiiJ(o. 
' tnliae ya^ dti (rag dTUvda^&ijv 1 7 5 

[ mTqidog nal ifiag^ iv&\d donlfitc '■^ « • w ^< V. 161. xtitat» Male vulgo xetT. ^Quae hoxiia^ 
sntistrophica existimat Erfurdtius meits ad Suph. 
Aiac. V. 190, p. 5i6,, ea ego ceite iiunquaai his 
putavi respondttxe» quattivU locuii^ istnni ita> i\( • 
JErfurdtius refert, olioi emendalum yoluerim* ' 

V. i63« "-^^*^ee.^ Aldus '^/'iJa, cel:erae edd. '^4!/^«,*^ 
quo4 utrumque bohum. Heposui autem tormani^ 
«isyllabam!, quae in catalei;:! certe elegantlor ^st. 
Soph. Electr. v. 216. scribendum aixaj^, Vid. de 
'V^erss.^ Dochm. p. 464. not. 

, V. i64. *jiyafisfAvvviQV. -Ita IVIarklandu^. Aldus 
•'^ya/iEfivovtiop» ,. I 

^' 166. ^^o€ Tvfiffov» Ita emecdflnt pkrique. 
'^ •*^go Tra^os Tvfifiov, ' Possis etiam iiaQd TVfifik^, 

y^ 169. xal iuaS' Ita Nostrl JBlectr. 880. ijj^ 
^^ itatiQa^ndfwv ojksaev, et saepc alibi. Akbia 
**^. MusgravJus, qui proponit yklua9, iure re- ^ 
Jcit mirum illud £frodaei xf^cc;, quod ab editori-*^ 
**"> aliquo^ re/:eptum est. " 

Ihid. tV#^ d doxifia. Aldus Ma do%lfia. Mark- 
landus tv t^ doxifia^ veKtens ubi hinnula (le^it 
«ttim «t^ajjj existim4ta, ciuam versionem veUeni. 
«tniasset. Heathios Iw^' daoH^fia^ niiUius pretii 
«*w*inia/a, ia quo raaxime QiFendit terminatio fe.- 
*»uini \n a. Scrlpsimus trd'* a donifia expHcantes 


5o ETPiniJOT 

/ ■ ' 
I 

dvTtaTQOtprj 9» 

i. X0P02. 

^ civTi\}fukfjiovg ffdag , vfivev r 

'u^aitiTttv coi, Ba^fiapov laxav, i.S* 

deauoiv i^avdaato , rav iv 

^Qrjvoig fJtopaaP vinvaiv fukiov' 

III • I iPiii- . ■ . ■■ ■ I I I I I —.»——— i^—W^— 

1 ^ ' 

i BvBovtifia y quae ex tam illustri genere ^oriundO' 
sum, quippe magni regis filia, Noater SuppL 
' 277. 0* SoxificoTaTO€ 'JbXXa9t. 

V. 170. neiuai atp, $ic supra v. 70, or ioXX^^ 
fiTjv fyut' .Ceterum Musgravius cum Marklando 
scripsit atpaf^^hla d Tkdfmv. Sed etiam infra w» 

220. legimus Suah^ivTa xXdio), 

V. 171. dvTitffdkfiov^* Hesychiua: dvt$fffdXfitovff 
dvTioTQOtpov^. hvQMtiBfi^ 'igi&ysveitf^ t^ ip 2\xv-* 
^ois. 
* Y. i^s» pdQ^aQov. Mirari lic,et, Graecas mu- 
lieres caxier^ velle Ibarbaros modoa. An quod ia 
Asia iam dqgentes his^ erant adsuotae^ Maiori 
' certe iure facere hoc ' poterant Phryx in Olrest. 
35o6* et Phoenissae virginos in Fhoeniss. iSii. 

V. 173. Sianoiv i^avSdaoj. Ita bene Aldu». 
Corrupte libri deawoiva y i^avBaaoj , quod prius 
fuisse videtur Siajroiva i^avSdaoi,, quem kiatum 
ut evitaret, aliquis inseruit y*. 

y. 174. d^QTjvoti. Sic Aldus. Malo CJodibes 

^QTfVOtai. 

Ibid. fiovaav vixvatv ftiXsov. Coniunge fiovaav 
vinvaiv, d6n Gesang fiir die Todten. Sic Noster 
Hel. 178. Ttatdvas vixvatv 6?.oftivote, quem locum 
iam non magis tentandum existimo, quam nostrun, 
in qno Jegi volunt nonnulli vixvai ueXofiivav ad 
exemplum Phocniss. v. i3i2. iaxaif fuhofUvav 
vexQoZs. Cf. etiam infra v. 376. ru IHvTaXov ^eot" 
atv eaTtdtMTa., et quae notavimus ad w. 445* et 
444. I ; JOirEN.JI EN TATP. Si- 

1^5 roy iv noknaig "Avdaq y(ivH, ' s 

iij^a natavam' Oifioi, '^ArQitdS» - iB6, 
Qinatv t^^ii g)cSg att^nt^mv» 

dvT*aT^o^^ //. 

10 I FENE /A. 
oifiOi natge^Mv oixanf ' tIv Ih 
tifv ivokfioip "AfyH ^tta&kea)v, igo V. 175. "^iSae. Vid. acl V. i56. Cetemjn couier 
ad h. 1. Nostri Hercnl. Fur. 1026. ^ y^/rwt» aw- 
delv, ^ rov iida ^oQov tayjijQw» JSIectr. i45. ftfXo€ 
tttSa, Suppl. 773. aSov f/tol7rae, et, quem Mus- 
gravius citat Suppl. 76. yOQov, roif aSaQ aifiei, 

V.'i76. A voce o<Je»o« ^il)ri initium faciunt ora- 
tionis Iphigeniae. Sea yerisjiime ohse^vat Musgra- 
Tius, chorum, quod promittat, lamentis se donu- 
nae dvrt^aX/Aovg ^Sde redditurum, nusqUam pra'e-. 
ttare. Itaque hunc et sequentem versum dhoro 
adhuc tribaendum'^utat. Confirmat hoc antistro- 
phae ratio. Erroris causa fuit exclamatio oYftot., " 
a qna Iphigenia statim incipit. » Ceterum anto 
^AtQeiBav libri addunt articulum roivt qui yersuAv 
causa delen^dus est. Corripitur ultima' in oXuo^ 
aequente Yocali. Sic in Nostri Hecuba 126. o^ai 
A^tjv(uv* Vid. de Verss. Dochm. p. 96. 

V. 177. Post oika»v.yulgo interpungimt. Statim 
PQst Aldus legit 900» ff, quod emendarunt Heathius 
et Marklandus. Orestem intelligi per ipmi antf» 
Ttgotv manifestnm est. Infra y. ^ii.^ui^yu anij'^ 
vtov%ov 'O^eorav, 

V. 178. aeqq» Venimos ad partem xn toto hoc 
carmine corruptissimam ^ quam nemodum prohi- 
bilfter restituit. In Aldx lectione, quam priora^ 
tres versus repraesentant , numeri non minus labo-r 
Tant, quam sensns.; Alterutrum^ ex his etiam valet 
de coniecturis yxrorum* doctorum. Mta tententift 
Soripides ^cripait: 3a ETPjnidOT 

' ^(Tfffi divivoiocLiq imioig mi« f OlUOl TrftTQiamV OIHMV- liQtV>y «X 

• Twy t^oikSvtV Muyst paaihbvyv 
^ et(«;famv, fidxvovs o ex ftoxxrojv . 
Vqiv facillitne co/rnmpT poterat iii riV. Nam lit-t 
tera e ante (> in libri* MjiS. solo liamula signiHca- 
tiir, quem librarii saepq neglexeruut; vid. Bast. 
ucl Gregor. CorlnLh. p. 746. lude faclum est; lU 
syllaba «^ intordum confunderetur cum litlcra lota ; . 
vid. Bast. ibid. p. 763. Facilior ^liam videri de- 
l^et {luius iitterae jiermutatio cum litterft r com- 
parautibu^ compeudium y quo scripta est vox orfi'* 
^iaaw^ Tab. lY. num. 7« &d eundcm Gregorium* 
Kec difficile est aQjf^a mutari in aQf^ai<f/v > qiiando.- • 
Guidem syllaba av parvo ductu supeiscripio signi- 
ficabatuiT, testc Bastio ibid. p. 765. — Ceterum. 
iQtv oixojv Noster dixit Androm. 4G8. coll. Crespfa. 
Fragm. IV. ii. ttQy* an oixw»' rav /MaivofJLbvAv 
fQ*V' Infra v. 812. ^AxQim^ Gvtaro^ t olaO-c^, 
y^vofAtvijv tQtv» Dicitur aulem aQxq^a^ nt Orest. 
$09 • eadem na^Mta avgifpoQa Bofwiv. Fraepositio 
i,7i eandem vim hab'e( , quam «710 in Soph. Antig. 
^. Twv dn OtBinov xaxaJv. Quod autem iu anaT- 
paesti fine collocata est. baec pracpbsiiio , eodem. 
loco supra v» 173. legimas iv et in Iphig. Aul. 
V. 1 i^i* TTQoS, ut alios locos "omittam. Ipsum etiaiq 
articdhira xta positum non multo ftnte habuimus t. 
i53. — Restat, irt lectfonem Cod. C. a Mark«« 
lando, coUati cbmmemoremus riv t% rijfC. rxi^ svoX" 
pwv, ia qua libr^rius articulum roiv male lecutm • 
xnale videtur rcpetiisse. 7^s^et roiv confiisa etiaiH 
reperias Nostri Electra v. 120. nostr. edit. 

V. idi. ^aorcf. Aldu3 ataoi*. Coni^ngunt viilgiy 
fMtji^oi it i% fiox^&otv faast Stvevovoatt 'lipirotg 
fTTavoig, et Markiandua vertit ob currentes equa» 
J^lopis 'VeioceSy i.^ e. ob Oenomanm velocitato 
Relopia equarum su^peratum* Sed recte iudicaft 
IMusgraviuf 4 hoc modo ct nimis ohficnfo^ locutuja 


I0irjSN^ H £N T4TP. S3 

■ 

hQug oftfA (ihog auyug. 

GX {} o q. fj t, 

Sllaig S «W« nfO(jefia.][^v(Te(xg igS fnisse poetam , Qec convenire Pelopis equabuf epi*i 
thtton Stvevovoatg, Solis iilud equabus aptissimiini* 
Elinoi Ueathius de Solis equus iuteliigit.' lam 
quum post dXla^ag insetant lihri particulam ^^, 
manifestum cst, etiam verbum.qtWc» ad hoc coni* 
ma pertinere. Quateobrem ante vorem ^aau plene 
int^rpunximus. Ceterum ^aoei aXioe 8ivivova«ig 
'innoiS iuterpretor tkavvtt 'tTrirote avaoTQtq^ofitvate* 
Soli equas Nosler triUiit Electr. 466. 'innot itTt^ 
goeapat, co]l. Orest. looi. nT6(fOjx6v ijXiov agfia^ 
lon. ii48, Phaeth. Fragm, I, 2. Electr. 806. Ad 
totum autem locum maxim.e conferri merentur in«* 
tegra carmJna Orest. a v, 986. et Electr. a y. 66g« 

V. 183. fJliS^a\ Olim «cribendum putabatti 
akka^ag i^ t^gae non minna ob aoristum 1. i^t- 
SQoas rerbi inotS^oKttv ^ cuius usus mihi videba** 
tur dubius, ^uam .ob similem locpm in NostrS 
Eiectr. 739. argiiffat ^sQftav aeliov )[gva(on6v tSgav 
dkla^aPTa, Conatructionem verbi aXluaifitv tue- 
bar locis Med. 739^ ix t^oSs f^g d^aXXdocov 
noSa et Philostrati , i^aXXaTTQt Ssvqo dno t»9 ^ 
vsfoSf quem H» Steph. citat Lex, Tom. I. p. 5jX 
B. Sed dubiure me fecit Fischer. ad Well. IH, 
p. 73. qiu haud pauca aoricti iliiua tSf^aad exem-» 
pla affert. 

V. i85. PcsBime ^ibri ; ^ 

tsffvv ^ftfi avyeie SXtof, 
fs^ff iam emendavit Marklandud. In fine* vocdt 
transponendas esse, nemo non videt. 

V. i84. itXXai9 9 aXXa. Vulgatum HXXote ^ 
akXa quum omnes corruptum iudicassent, miror^ 
neminem iqcidisse in id, quod f^ciliimum est, aX-^ 
ioi6 , cui optime conveniunt proxima , fivifi iT^ 
9onf a%kd r a^satv» 

Eurip. Voh m. ^ ' \ . -A 34 ETP1U140T 

l85 ' «pvoff nilii&qou^l idiva * 

(fovog inl g)6v(o^ u]^eu t £j^&<nv, 

iv&fv TcSy TiQOGd^ev Sf^aOtvTtov ■ 

\ tFavrakidav >ixfiaivH nolva ^ %Qro 

iig Oixovg' anevdH S^ anovdact 
190 inl aol daiiimv i^ a()xag fioi 

^vadaifAOiv , daifiwv rcig fMaxQog 

"" icavag ital vvnrog xeivag^ 


V. i85. Ppst iidvvit syllaba deest, fortasse eiEv 
elamatlo ^cv, qua in eiusdem numeri iiae at-itiHr 
^pliocles Tr^^^hinp» 987. 

i^ ^ av fiiaQa ^qvxh., ^it^ 
iPossunt tatnen etiam transpositione numeri sanari : 
odiya 3* arD.a^ ikka nQOat^a 
X^vatag dgvus fiikd&(>oiaiy* 

V- 186. axed T ax^iv, Ita JBarnesius, recte, 
^pinpr, ut est ia HeL v. 569. Cedices et reliquae 
editiones axsa axioiv* Brodaeas explicans., ut vi^ 
detur, citat ax6* fV axtqiv. Eosdem oumeros, 
'^uos hic legimus, ^imiliter anapaesticis spondiacis 
dnscrit Noster lon. 889. in ciiius antistropkico rt 
900. cum Ifermanjio Ifige f^tXta fiHeot. 

V. 18S. sq. y ^lg» Ita Heatiiius tit Mai^land. 
Vulgo y is* 

[ V. IQO. inl ffoi. Recte MarUand.us Interp^eta- 
tur; fy£nl'0olycontra't€j'p Oresta.*' Neque enim 
iFideo , quidni Orestem , quem supra allocuta est, 
cuiusque mcmoria tum, quum manibus eius iusta 
faceret, semper ei obvcrsari debebat, nc nude 
compeliafe potuerit. Locum intellige sic : iam vcro 
Jblc daemon in te irruit, a teneris ille mihi infe- 
stusy daemon materni coniugii etc* Emphasin ha- 
bent voccs -i^ d^xi^Sy ut quae proxime recurrant, 
non prouomen luoi ; ^tias dicendum fulsset i/toi' 

Y. 193.' VVXT06 %£ivas, Kxplicunt noctis illius^ 
4n ffua nata suwu Quasi vero noctu, non item 
iiiter<fiu'nasci honiines soUant. Haud dubie inttllifiit x' l€>ir^N. H JSN TATP. ,35 

♦ 

^tiiiav fioi 

avrtiiT^otpif' y * 

XOPO^. 
• (ivufniv^ilo ti 'Ekkivmv 

J^^ctem, ^ua '{Jnmum tori' societate sese iunxerunt 

^^S^mamnOb et Clytaemnestra. Jta enim loqiiuntdr 

Vj{ c^ui nberiorem rei expHcationeni addere noluxxt, 

^^. ad Troad. 1196. Hinc colon posui post W-^ 

^*^^ , quod vulgo deest. Unus Brodaeus vidctur 

- ^ete intellexisse. lUe empaz ,,^ojvas , nup^arum, 

ft^ibus vesperi sponsus virgini zoqam solvit, ^ 

V. 1 93. Post verb^ «5 aQ^oQ liaud dubie excidit 
P«^xiicula^ quae nexum sentei^tiaruro fecii:, ut mihl 
^Uidem videtur, ya(f» Alioquia etiain metrum 
^^u integrum cst. Itaque addidi. 
« . Ibidff M)x;iav. Ita scripsi et metro et seutenlia 
*^^Ijente, Vulgo ioxsiav, Scaliger profert Xo%tiA!iv» 
^^ alteraQi formm s^Ua tuebitur toI soU ana-* 
*OgIa. t 

,y. 19^4. Post ftatdiiav addidi jioty quod 6k 
^quentein eandem syllabam librarii pt^^etervi- 
' ^erunt. - 

V. 196. a fivaorev^S^eta^f Confuslonem,* quae 
luo obtinet, interpretum nemo non sensit. Sciili^ 
ger coUocari bunc versum yult post v. 209. ubi 
Don Uitnuis incommo^n^ est, Ex nostr^ descriptio-?- 
Be hoc loco lacunpi est aut unius versus 9Ut unius 
cum dimidio> prout strophica legeris, 'Vanus igi"- 
tipr omnis emendgndi conatus. Ceterum totam 
hano stropham^ quae vulgo Iphigenlae coiitinuaturi 
choro tribuiy cuius personae emnia apprime con^ 
veniunt. Nequeetiam probabile est , eum post 
splendidam illam promissionem v. 171. seqq. nihir 
«TOpIiuSi <|uam {^c^uipon Ulo| Yersiculosy cecIuissQf 

, • c 3 36 ETFinidOT * * * «V ngwToyovov ^akos iv {^aXifJiqig Afidag zlciftiaV' 210 

:2O0 9L0tjQa Gipayiov narQtaff- hi^ff 
Ttai 'd'Vft ovK ivya^ficov 
itixev, izQeqftv, iVHraiav Accedtt quod, sl haec Choro dedcrii, acGuratissiipa 
per totum c^urmen erit personarum haec responj>io : 1X1 IIXI IXI 
I Tmtialem et finalem stiVopham simul cum antlstrO'- 
' {)ha hahot Iphi^nia> in ceteris personae alternant. 
V. 199. ■d-uXos. Cod. G. male 'Q'ttXlo?» 
Ihid. h^ixlcifiot^. Ita MarUandus ex duobus Codd. 
Vulgo ^kifiuj, Aldus '&alafioi, 

Ibid. rXafiQpr* Huic voci libri praeponnnt arti* 
culitm d , miem metri causa omisimus. Kisi 'iur^ 
tasse Kuripid^s scripsit : 

«V ir^Toyoyov 'd'dkoc ir %ya}Mfiot9 ~ 
uiTjSas d navtkdfMuv ttovQa \' 

Offdyiov iraTQtp^' Xtufa, 
Tum in strophico v. 167. pro yaiat legendun 
erit yccff. Potuit etiam ^c: 

ijdr^dag rXAiojv Kov^a a<pdytov , 
7tttr(ji^if hfj^tf, ai, al. 
Vi 200. Male Aldus nar^t^a ktufia» 
V. 202, tTtxfVf lrQt<p6v, Deest aliquid ^d Jn- 
tegritatem metri , nisi , quod hic niiaus probabile 
est, propter exclamationem bis breven^ syllabam 
productam dicas. Vid^ supra ad t. 129. Una 
tantum hoc , nomina producenda erit, si exquisi- 
tiore .ordine legamus : 

irptcpev tnKBv, evHtaiav» 
Vid, Erfur^t. ad Soph*. Oed. R. 820. ed. min. 
coll. Nostri Suppl. gi8. dv9ri'X^ 0* erQitpov^ ttpi'- iOlTEN. H EN TA TP. Sj 

IjtndoiQ iv dlgtQoiaiv 
^afii^mv AvlLdoii intfiaaav^ 21 5 

2o5 Nvfjifpuv ollfio^ dvffvviiq,ov 
Tt^ rSg Nv9^og xovQag- 

avTiOT^oipii i» 
\ 10 1 r E N E,I A^ 

(aJ «J) 
2V?y f ulilvov iiovTOv |«iVa \ Q9V vtp ilitar^s* Nec tamen prorsw iniproban-j 
tfnin, si' quis nsalit: 

Tel: 

tTgefpBV iTSXfV r, evttt. 

Est autem haius loci haec constpuctio : «v — ^if- 
Sas xovga — tTQtfpBV, ^ravxtiv) avKTaiav uivli^ 
Soi ^a/idd-wv iitipaaav. Ita, copula ut inaeratur^ 
II on est opus. 
V. 2o3. Imsloi^. Vul^o ImtBlo^ot* 
V. 2o4* tTi^paQav. Jta Theodorid. Epigramm. 
XIIL Bruuck. Anal. II. p. 44. 

« Hal JStoadvdQov Ttai^ iiripaas iTvQac. 
C;. Miscell. Obs. DC p. 436. Canterus coniiciebat 

tTnSaaav» . . 

V. ao5. Nvfnpav. It& bene Scaliger et plenquo 
alii , quidnuid contradicant Barnesius et ^ Sallier. 
ad Moerid. Attic. p. 2G9. Piers. Aldus vifitpatov, 
CorruptiQ ftata videtur es sequenti syll^ba oc. 

V. 206. t.ibri JSriQiojg. Scribendum aut Nrj- 
gsias aut Nfj(J^oie, quemadraodum Tragici dicunt 
• ^aad^ii et Tax^tff. Vid Lobeck. ad Aiac. 24;. 
Infra v. 4iii. habemus ^/ixtXrioi. 

V. 207. Ante hunc versura exclan^ationcs al 
al^ ad numeros non pertinent. Vid. de Verss. 
Dochm. p. 194. seq. Poterara quidem hoc epi- 
phoneiya 'poncre in fine . strophae antecedcntis, 
scribendo ! % • 88 STPIItUOT 

* ' 

ivexoQTOvg Oiitov$ vdtion, 
ayafiogy attuvog, anoXig^ &q)iXng, »• 
^XO ov Tav ^u4qyu fitlnOva "HQav, 

ovd^ Itnoig iv %akkiq.^6yyoig , ■■ ' 

%B^ib^ JlaXkadog ^Jx^ihog ^Zxoi 
%al TiTavioy noixikXovo' ak^ 
aljAO^^vTOiv dvaqa^fiiyya 
SkiB ieivwv aifAaQGova' atav , ^2 5 

fted, i^Uoniam ibi paulo ante praecessit otfi^t, ia 
kuius strophae initio aptiorem loeum videtur te-» 
tierei 

• V. io8. ivaj^o^oH, Oikovt iv^X4>QV0bi intef- 
pretor sterUes, omnis arnoenitatis expertes, He- 
^ch. ivxejlovi ivTQofoVi *i>j{0(>roi>) et itelfUittt 
aX^^koify arQotpovy itoAvxoQtoi^*^ Pollux VU. x84» 
/Ir^ko^otoi y^j iv^droSj elVo/ioS) ital ,ii^x^koi ^ xa) 
evxo^Ta mSiap oU oi noiifrai, Cf« ^upra ad y» 
i32. ad quem Musgi^avius citat Hetodot. Melpom. 
V (tV. c. Bi. In.) ^^e y^tf T^s Sxv^iitrjt alvm d^vkgv 
iovoTjs et Qvid» Irist. Lib* 3. Eleg. I2* v. 16^ 
^ Nani ^roeut iiC^ticis fintbus arbor ftbest. 

V.'2i5. xdtl T^TavotilK Vulgo TttaPwP sine xaL 
Sed Musgravius : >,Legendum haud dubie cUmTyr'*- 

' wlvtto nat TirivoiP. Vxde» ipso cit&nt^ . locum 
simiUimu»* in Hecub» V. 466» ^t seq. t)e Feplo 

^^ Minertae oblatb vid. Virgil. itt Ciri V. ai. seq." 
!Eosdeni locos lam attulerat Bartiesius. BmeUuii^ 
' tjonem confirmkt dnti8trop)i&. 

y. ai4» seqq. Magiiopefe tic haesetunt Inter- 
pretes, ^^orUoi plutitiiae xn hunc loCUm extant 
ooniecturae. iSed sarfEl put6 bmnlil. Coniposita 
est locutio ei aifiaaasiv ^/mfr (ut Or^st i:z85« 
9^ayiu tDOiViaotivJ et atfiiaditi^ pivfioii (ut An-* 
dtom. 2og% atfiafov ^(Anor^), Pro simpliCi Uttiaa* 
^ilv ^ivovi pbetiee dicit bLtfiiaaitP S^vuiv ardi^* 

^ 6t« Phoeniss. 1307. legimuft niata i^o«» 1iifUiSMTt>l> 


39 lao T0« « ^^V,» Atno" ««'f.y ?T, -^«10« t»» a3o *. qua e«^°**' ,. t^ ^ «eW »«« 4o ETPinUOT ' \ «2^5 Ttahfiijp of, ttvtxag ixkmctiv ^(xXaaalovg, 
pov(p6Q^og ijxs$, (Ti]/jiccvM}f ri aot Wor. 

BOTKdAOZ: 
^uiyctfiifjivovog nw. , xa^ H^XvTaifiviiatQtig 

zixvQv, 

Deest ab initio yerfios brevis Mlaba a conson^ 
incipien&^ ut ultim^ in intftdoTtOMiV simul prodi^ 
catur. Ut coniicerem V0Tj permoTit me similis lo^ 
cus infVa v. 8i6.' ubi vid^ not. Ante fioi^f^s alfera 
vocis ^V* producitur, c£ ad v. 170. "jB»** vtov IVf 
-^«Aoff dictum arbitror pro W *V* »^w '^aiof , ut 
iafr& V. I:zi6. IV« /tii^ IV* fi>Q^(pQS etc. Namque 
fi«^ a '^«eAotf disiunctum n^olim* S^pra v. 198. 
ig&i^roywov •&aXai, v. |64. *4^y0fft€fAVwf*ov ^ais>9t 
PJioeniss. 88. xXetviiv •d'flUoff. 

V. 3:^3. flr^ofi ati^<Haiv t . Aldua tt^oc ot^^* 
vawi r . ^ * ^ 

V. 224. Post hunc versum Marklandus posuit 
notam ahrupti seraonis, perrectura^n fAim Iphige- 
mam fuisse pdUt, nisi eam iaterpellasset C^orus. 
In quo falUtur, Oratio perfecta est et ab&oltt^ 
ta, nec usquam ^ omnino tali quideoF^ modo Tra- 
gici oratioktem abrumpuiit, Couatrue ov -^ *0^£orai[ 
Kkinov, — Ceterum ad totum.hoc carn\en conferrr 
iiibeo cognati argumenti locum in Noistri liel. a t. 
' 3 66. usque ad v. A5g. noi quis iflk ^o o^etndat> qaod 
Chorus Iphigeniae infortunia et coguita habeat ei 
ui exponendia iis iili respondeat 

V. 227. ^u4ydfAift/yovoi n. etc. Bea© MarWandiw 
citat Iphig. Aul. 869. . . * 

J iiTtvov Nf^fl^f i itut Ifiiliiatty ,i^liw^ 

Ceteri loci', quos aiFert> hu^ uon |iertinent. Cf. 
Porson. ad Phoeuits. r. %%. 


i 


\ '■' ■' 


i < 1 /.' / T/ ^ 


/,' 1 \ / . ** 'i t ' /0 IFEN^ H EN T^ rp. 4t. 

I tiSiQxi, Tov naQQVTOQ ixnkfiaoov Xiyov; a4o 

EOTKOAOS^ 
53o ritsiV0w ^l^ y^v Kvaviw jS^vfinktfycii^ 
nkuT7] apvyovrtq SinTVj^o* v^Cf^jviai, 
^i^ ipikov nQoa^payfAa nal &VTrjQ$Qv 

A^tifAndi ' X^Q^''?^^ ^^ ^^^ Kara^yfiaTa 
ovit iv if/^avoig iv evTQSnii nouiV(i(vt]. s45 

I0irENEIA. . 

235 mdanoip tIvos yns ovofi IjipvGiv ol iivot; 

BOrKOAOS^ 
"J^lktjvig' iv TOVT olday nov niQanigta. 

*■ I I . .1 . ... II I . I ■■!■ » lll » » 

. > ' ^ . • V 

1 , ■ . . J 

V. 23g» Vertunt: quid v^ro terroris est in , 
jpraesenti nuntio ? Sed Marklandus- coniicit : 

r/ ^ iatX %0 fnB ^offovtof inifl^iMfov koyoi^s t 
guid vero est, quod ike deturbat (extutU) ex 
pr.ae&euti eermone?. vid. a.d y. 755« .M.u>^j^i'fiyius 
mavolt rovji fta^tovtoi i. e. to i% TtagovTOf» Sed 
aegfe abesse poteat pronopien. Quare scripsissd 
puto Euripidem: ri fi l'a4t toS iraQovrog ixTrkijo^, 
oov koyov. iatt iwirktjaaov i» e. iHitk^aaet. 

V» 25o» Kvaviav SvfinkriyaSa, Ita MarklancUi» 
«t Musgrayius e tribus Coda» ut coniecerat Pier^ 
8on» Veris» 1. p.^i5. Aldus Kvaveav J^vunki^yixSujv» 

V. a3i. qivyavrss. MarUaudus tpevyetv hic et 
ihfra y. 1292. male explicat navigare , ^uum sit 
fffugere, ut saepe. 

V» 234» ovn av q>^avbi9 «if eto» i, e« ne^ p0fe-f 
ris saiis celeriter praeparare j aliis.venbis., prae-» \^ 
pata cito» Proprie> vix prAevertei (illorum actl*. 
adventum) praeparationibus tui& 

Ibid. ^vtQbTtij* Ita Aldus, ut vokierat Canterus, 
Halo oditt. quaedam ivnif§itij. Cf» iuira y. 45.5. \ 4fii ETPiniJOT 

miFENEIA^ 

jfomoAOi:. 

lOIFENEIA 
tov ivCvfov ie Tov S^vov ti toiivo^ 2S0 

B0TKOAO2. 
fi4o oviiis Toit oldev ov yuQ eitjfixovaafiiv. 

I0irENElA. 
, ncig f lHdit avTOvgy xtxt tvxovtsg eikite^ 

,- BpfJtOAOJS. 
Sxgaig inl ^Tj^fiiixtv d^ipov nofov. ,^ 

imrEN&A. 

«at. tig ^akoLOorig fiovxoXoig HOivoivia; \ 

V. aSg. tvSiyoVk Ita Aldua,- Brub. Hervag. 
Stiblln. •*- Bdhiones inde^^a Cantemna av^vyov» 

V. 24 1. ifol tv%ivtii k*ihxt i i. e. quomodo eos 
Assecuti estis cepxsCismie? Reiskius nQ(v male Kaiv^^* 
tvxoPTfe^y ut Hel. 120^, vavTdi g(p dv€i?,oiv\ tvvu- 
fovtbi.- Sed <iuod lil/ri habent, intelligi potest». 
«1 ad tv^avtss suppleas avtdjv., 

V» 242» ^ic^ttt^» Ita Pierson. Veris. p. 16. et 
Marklandus ex Plutarch. Op. Mor. p. 1068. £d.. 
Stoph. Libri dnteuatv- Dawesiui Miscell. Crit. 
p« 161. coniecerat avtats- ~ Post 'jco^v MarlL** 
landaa signum abrupti sermouis ponity> quem sta- 
tim pastor contimiet. . -Vulga<^ diatiacdd. melior. 


y/^/^^^^ </-^1^^ '' y f /i ^ ("-*H^ 1?* K- «'V .^> V/ «' 
! BOTKOAOS. ' 

imTENEIA. 

^Pon(^ 0' OTtoltf ; Tovio yixQ lAu^tHv •^iXo^* 
f^oviot yaQ ^xottf*' ovdinta pfafiOQ ^iSg 
•&dtivmtt7mv iiiqiOlviyfiKi ^oa7g, 

, . . botk6ao£. 

j^2i*t xov ii(TQiovT€i ditt SvjinXfiYiStolf a6o' 

/ ^^*'**— — J^li I 'li — M.*^ < II . 111 I .1 .. ■ m m' 

^ \ T. a44. ivdXiifk „ln loaxi* Malela legittdr divi-/ 

Jasmo saepe Tragici utuntur. Eiusdeip generis tst 
I Nostr. EleCtr. v. 767. Troit^ r^on^ wai tivg ^^&ftvj» 

Y* 247» A([ele Aldu3 ^noveiv* 
t^lbid, ovdinw: Falsum dicit, ai conferasv. 547« 
MarUandOs conlii^ oi^#* oTrojQ. ^,PoSt longurti 
^^tm twtnpiis veniutiti neque €ic mndefit VeaH 
^f<i, qAemadmodum madefieri eolita ^est Graecis 
^'"ztoribue *' ellipsin esse tatus, cutus exempltim in- 
^enisse sibi visus ertt Oifest. joSj* Sed neqiio- / 

'^^ exemplum satis aptum est> ne6 referri huo 
t^otest alii^d>^ quod Schaeferus aflert ad Bos» £1-» 
?*• P' 706» ex Soph» Tracli. 5o5w Heathifis pro 
^^diism legendum putat if otoi», quod» quamyi» 
^^ sensum satis sit bonum^ nimis lameii a libris 
'^Mcdit. Bquideift £uripi<lent scripsisse arbitror: 

Ekkfjviiialoiv iSBfpoivix^V ^»<€» 
^^H eniiJii Veniunt hi > ex quo ( i» e» po6t innd 
^^mpus ) qtio ) Deae ara Graeco sanguine mad^fii-* 
^t:a «sti Idem plfttuisse Erfiirdtid) ab Hermanno 
^X:cepi» fajrticuia inU »\k utitur SophocL Antig. 
^« i5. Acschyl. Agam. 4o. ad quem loCiim^T^^ 
'^brescli» Mttsgfavii ratio , qui i^e^otiPixr^V explj- 
.^^t penitus cruentata fuit, citan^ Siud» v. i^jfifid^, 
^Cf/UH^ admitti non potest». (^ H A4 ^Jsrpmuor , 

25o pqvg vlofptQ^ovQTtovtov ilaipiXkogiiv, 
fiv %iQ iiaq^i xvfjkatoiv noXXi^ ^iXc^.i 
MOtXwnog dyfioQj noQavQivtinal att/ai. 
ivtav^&a. diaaovQ eldi rig^vBavt^g 
povifOQp6g fifidivy xan^x^QV^^^ ncAsVf 2Gi 

nSb a^QOifSi',da%tvkotGt no^fiivtov i^vog. 

tXi^e it* ovx QQats; dalfiovig tiveg \ 

&tiaaovatv oids* '&ioaa§'^ f ^fjnSv tig mv j 
avAis X^iQa , xai nQoaev^cct* tiatdiav • 
ti novttag n€u ABVTKOs^iagf-vitSv q)vXd^, 270 

a6o dianota UaXalfitov, 'H^oig ^fuv yevov' 
iiv ovv in aHtatg ^aaattov JipaiiOQot, u 4mm . V. 25q. vXiHpp^fove, Ita Harklandus et Mus- 

fravius ex tribud libris, quorum prlor confert 
(om. II. i' 162. 

^ "jtoQttos rj€ fiooe ivXoxov matftpooiMiMvaotv, 
^t '&ygm> vXovt\fAmv '^ntbol. III. 26. p. 370. Haud 
jicio tamcn> an praestetAldi lectio vXofpo^fol, nas 
nifintani pastores, 6oIent euim nomina cum '90^- 
^eff-cbmposita activam sigoiiic^tionem habere. Fyae" 
Hirea vMfpo^fiitl mnlto minus otiosum est, quam 
alterum yXo^ogfiovs, 

, V. a3a». iyi^Q^* Hanc Brodaei coniecturam 
onimum li^iropum anorum consen^ confirmavit 
MairU^iiidus. Aldua d^f^os^ 

Ihid. ito^ipv^* atiyat» ,)Quibus sc. opperieban.- 
tiir purpurarum pisca^tores (noQ(f>ifQsvta.\) « ' dum 
tempus esset, sportulas« purpuris captandis^in mare 
demissas » extifaheret Vid. PoUuc. Lil). I. sect. 48.^' 
Mvsoi.. 
. V» 255. wtgotet daxv. Brodaeus : dn^fovoSitL 

V. 25B. xslga» Markiandus 'mavult ^«i^ts^.quod 
Biinus pojetjcum est. 

Y.^2Gi. aiT olv — * ij. Vid. Lobeck* ad Aiac. 
117. p. 345. ^ . 

Ibid. Jiooni^w. Facile poelae candonabioia&y 
,:A:^ '^ / A ..- ^^ ,<^^ «< r /vi; 


^/. 


/ rro, 

aB/*»-» . i 
/# /iv»-**-*^^" I0irEN. H EN TATP. 45 

'V N^gmg ayuXfia&', vg top tuyiv^ ' 
► *^<jcw :tiVTtiKOVTtt Nv^ridmv ^jfopof. 

^Xog di Ttg (lUxmtQ , (xvofAi^^QUffvg, 275 
|265 /^f'j[j,g^y iv^mg, PcivTikovg ^ iip&a^fMi-^ . 

vovg 
^^CGUv qfi^ayy ^(paoxet tov v6f*ov q)6§(if, . 
. ^MJcmag, (ug (^voifAiv iv&ads ^ivovg. i^^ 
*^oJf ^ TJfioiv iv iiyiiv Tolg nleloiTiv, 
I ^Vffv T6 T^ &€M aq/ayia Tani]^ci^td* ?8© 
^70 «cey Ti}di niTfuv aTi^og linSv iivot^ 
^'^Ttl, xcx()a Ti duTiva^ avtd naTOt, 
^^itioxivaliv , dlivag TQifiojv ax^ag, 
H€)cvia€g dXaivoyv,xal ^o^, ^vvayog iig* 
TXvXddfi, didofxag Ttiviiy TfjvSi dt qv^ a8|> 

l5*w*^ifoi; dQ&naivav, &g fii povkivai xr«- * 

iiiva7g l^idvaig ^tg ifi iaTOfioifJiivtj; ^ ^Uod minus hic tdmportim et hominum, qui lo- 
«luutitur^ rationem habuerit. Ab hac parte haitd 
^aro Tragici peccant, si tamen hoc est peccare. 

V. 262. Nij^ioig dydlfi,ttd'\ BrodBeua: ,,/ilit\** 
Kisi potiu9 deos mariuos dicit N^/pioa^ dyaXfiaT^t 
2* e. ^agrftata. vid. Stiid. v. dydkfiara. 

V. a64. fidtato9y i. e. ovx eiififiT^e» ■* 

V. 266* itf&agiUv^v^, Hecte verlitnr naufragQf. 
N ^ y. 366. Tov voftov, ^yqui advenaa interhci^ndo» 
unperal;. ". Brodaetjs. 

V. 2G9. &rji^<fv* Intelllge VBot^ ex versu ai^tfv- 
cedente^ in quo signiiicat visus est , hic visum est. 

V. 370. yrifQav. Ita Marklandi Codd. omries. 
Aldua itiT^oii. ^ 

• Ibid. Sivoiv. Lib;ri iivijv. Hiud conieci^ Bro- 
^eus. 

V; 276. fOtOflWflbVTj. J^TOfiOvV est O^VVilVy 46 ETPlnt40T 

\ 

I 

VI ify itt x^Toivfov nv^ nvtovcfa 'jCtti q>6vov^ 
TiUfoTg e^i<josiy fMjr€f* dyaukaig ifi7]v 
ixovisuj niTQiv^ S^^ov cj^ inefifiakfj- a^o 
aSp 0if4Qij nt^>el fn^' noi q>vyo); — nufiiv 

'rf*' o^qv ixovifv, dlciturque proprie de gladiis, quibaa acies 
«ddilur. Transferiur deiqd^ ad alias res, quae 
Infestae redduntur, ad usum inrestum instmuntur, 
armantnr« Htnc nostro loco ^sivaU .e%iBvai9 itn^ 
fUfifiivfi interpretor hQrrendis viperia iastructa, 
atinata, Vertunt yulgo ruens- armata seu infesta* 
Sed iUud ruens certe Graeco yerho non inest. 
piutarch. Anton. p. 298. itolXoii dxovuaro!^ xai 
^tf^BvSov^a^S 0» fiovov T9/V ovqayiav , aZAoe - naX 
rds nXevQas inath^as aroufuoagy iv nXaioiw tuv 
cvQOiTQV ^ySf ubi aro^iofoas est ; quum irrfe»t<u 
Toddidisset, . atque ita firmasset» 

V. 377, cie xitiavotv^ : Pe longa eaqa? nigw 
Furiarum veste cf. >*$tanlej. ad Aeschyl. Choeph. 
l04/).'et Eum. 55. Qua veste si fingas hanc Fu- 
riam volantem caput quoque aibi ^nvolvisse, recte 
:<licetur in %iTwvmv itv^ naX tpivov ^tviuv. Mark- 
landiu coniicit «f ix^^tuv^ Musgrarius in %aktvmf% 
€X lahiis. Ceterum cf» AeschyL ^ma, i32. 177. 
Choeph* io46, s^qq* la Tersus ixiitio Aldus le» 
git 17^. 

V. 278. Hoc loco utStur Flutarch. IIqos Kohoat, 
p. 1113. B, Alas FuFtis Euripides tribuit hic etOrest. 
376. quas Aeschyluj Bum. 5i« dnri^vs nuncupat, 

y. 279. TcitQivov ox^ov <uS intfjipdXri. „ Ift 
iniiciat mihi saxeam hanc molem, Stabat enim 
luxta rupemi quaado haec locutus est.*' Mab.k« 

^ANDUS. "^ 

V. ^80. ufsvtl fic -yjln Longini hsQl **7Sft* c« 
ih» cditur 9navtX fts. ^^ Maeklans. 


^ -^^^^j^ 


'I ♦ . 

I0irjEN. M EN TATP. 47 

P^yyag re lioc^wv , xai xvv£v vAa- 

V^^i^ dc Gvinttiivzeg , oi^ 4yecvov^€voi, 39S 

f^ocjovg oQovaag itg ^aug, Xmv onoig, 
^^iu ludfiQi^ ka/ovag , «4* jrAei/^Mr^ Uig, 

1^1 ^ii ■— I ,.i I m^m^^^^m- 

T. ..a8i . ravra. Vulgo ravtd. ' (Totuni luinc lo- 
^U.in quoniam non intaUigebanC interpretea , vaam 
^Oniecturis eperam dederunt. Dicii hoc,* l^icehsj: 
^Utem videre non has formfirnni species, (quas 
^^il. dicebat,) sed confundebat iile sonos vitulo*- 
5^in canumque latratus, quoV voce Furiae dicuntur 
^^3il«tari> i. eb iu mHgitu vttulorumy canumque la- 
^i^atu sibi «visus est agnoscere Furias y qaae cuai^ 
^^nibus s«lent comparari. Hoc modo etiam nexua 
^Um ])roximis aptissimus est. 

V. 283. a <paa. Ita Musgravii lihri, ut voluerat 
^rodaeus, Aldns en? tfrao', et paulo post iVra». 

V. 285. wt^ianaoaf. Piersonus (Veris. p# 17.) 
^t Markhindus emendant ;[sqI anaoa^ cotiferent^s 
iftfr. V. 3ii. Iph. Aul. 1666. Hom, U., A. aid.' 
^uibus locis ndulU alii addi possunt. S«d non 
^lane dissimile est, quod Kelskius coniparat, iKeQi" 
^ve$Vp exuere , d« quo Schaeferus conFcrri iabet 
iTeyu. ad Hom. VI. p, i4i. Praetcirea clossa ve~ 
tua Henr. Stephani : ^e^tQTtd!», Trt^ioTrw aTto Tivde, 
fiestringo, a^ello. 

V. 287^ Recte post laYpvive Schaeferus Qomma 
'posuity ut iam voluit Heathius. Reiskius et Mark- 
landus legi malunt Xayovue cie, nXivQae^ UlSy 
probante Musgravio, f^i iti^v^i vostas ipeas, 
Xayovag autem ilia signiiicare monet. Sed iX^v- 
pdf, opinor, interpret^ndiun hic est de latere in 
iiniversum. 48 ETPlItJJOT 

doKbaif *EptvPvg &iag af*vp€(T^€i$ tude, 

(og ttificcTij^dp nilttpop il^ap^Hv uldg, 3o» 

^90 xttp xf^di nSg tig, mg 6^^ §ov(p6Q^ia ' 
TtfitTOvra xal noQ^ovfi^v , i^fOTcXi^iro, 
Mcoilovg rf ijpvffmp, e^uXXeycov t //j^w^/oi^ ' 
n^og €VTQtt(fiig yag tca^ veavitcg' ^tpovg 
g,avkovg fAaxBtr^ai fiovzokovg i^yovfii^a- 3o5 

295 nokiol d* .inlf]<)6i&f3fjtfv, iv jfttit^i^ XQ^^^' 
ninret di fiapiag nlTvXov 6 ^vog fke^&^lgj 
OTofyiv tttp(f^ yipHOv • tig ^ i^ddofitv 
,n^0ij(j^v niaiptttj nSg avriQ tQx^p nopov, 
.pikkoip, a^aoQW aT€Qog di totv ispoiv 3 10 

3oo ai^ffiv t^ ani^pa, atiftatog r itrfftikH, . V. a88. doiMv -* Taie i» e. putans, talia facU 
arcere {'^irias. 

V. 189. Pro (us MarUandua mavult ai9^*, ut Y. 
906. 

Ibid. nihtvop i^av&siv dXog. De apuma intel- 
lig^ndum. Duo Musgravii Mss. pro Tcikavov ha~ 
,L«nt itekayos, quod defendi guodammodo po8sit> 
• sed iliud praeatat. 

Y. 302. noxkove re tpvQwv»^ De hoc concliaruin 
ante tubam iuventam usu Barnesius et Musgravius 
citant Didymura ad Hom. II. a. v. 219. Schol. ad 
Phoeniss. i386. Hesych. v. noj^Ao^, Nonnum Libr. 
XVII. V. 93. Cf. Lobeck. ad Aj. v. 17. 

V. 395. TTokkol y inhrjQOi&iiftev» 1. e. inkff^i- 
^4^7ff$evy' iiere mikkol elvat^ numerus noster ad 
muitltudinem cxpletua est, i. e. tam frequentes 
convenimus, ut brevi multi essemus. Alicjuia siini- 
litudinis habet Soph» Electr. v. 708. *Biuonv9 ak- 
los Sinmtov initktjQiav oxov, curru suo decem cuf^ 
ruum nurtutrum epeplehs» ^ * 7^P^/^y$^* /TP * tf^yoi^. K.-r^''^X '5k^^X«--^ . — liirEN. H JEN TA TP. 4^ 

xafadoKviv /niv TctTitovTa TQavfAUTa, 
wilop di '&foaT[fiuiffip uvdf fve^ysToiv,, 
tfi^gmv f avtf^ag 6 ^ivog nearifiaTOg, ^i5 
3o5 ipm idvdmva not^iAlwv nQoanfifiCvov, ' 
%al T^v noQovoav uvfKpo^dv avTOiv ne-' ^ 

ffta^i &** f]fASig ^ OVK aviifitv nirgavg 
l PalXovTfg, iiXXog aXXo&sv n^oGxeifievoi. 
' ov diQ To deivov na^axiXsvafA i^xovGafifV 5aQ 
ho nvXa&ij, ^avovfAed^ ' aXX onotg '^avov^ 

fied^a 
iitiXXiG&', enov fnoi , giaGyavov Gnaactg V. 3oi, BvTtfjvovi v(pas. „ Cbdd. omhjes ewrij'^^ 
vov^ vfpaf. Kette: ut 7i(^ovKaXvnTtv sit transitivum» 
tegendo praetendehat, Pjfteivit Euripidi Hom. II. 
i. 3i5.- vid. II. (>'. i32." Maxlkla:((d. £v7r^voig, 
coniecerant Reiskius et Piersonus» Aldus tvTr^xroi^ 
vtpd^Ts, Affert hunc locum Litcian. V. 5ii. Bipont. 
ubi libri fluctuant inter «v?i:i^xTOiff vipaZg et evnij-^ 
'xTovs vcpag, et in versus initio habent iriirXov, 
Hesychium v. aniyfa, an^fiOLoosv y ad hunc locum 
respicere putant eius Interpretes* 

V. 3o2. ^TQdvuaxa, ^Viilnera , i. e. t^." 
Ma&kland. 

V. 364. av^£ac. Ita Schaeferus. Vulgo dvaiias, 
Aldus dvaiSas, . t 

V. 5o5. eyvo/, Sic correctum est a plerisque. 
Aldos et Mss. l'yv(o*s, 

V. 3og. ov de tempore, Ut "ha. Vid. Schae& 
ad Soph. Oed. Gol. 621. 

V. 3ii. Post xdXX&ad'' plene interpungit Mark- 
hmdus , intellecto axoTrti Te\ g%on(SfUV. At nihil 
subaudiendum. "Onuts pendet ab ^Itcov ^i^ se^Uer* 

Eurip. yol.IIh D S6 Erpiitijor 

«u^ 9 eifofiiv dlitaXra itoXtfiixav ^(pi^, 

^. alX ei (f\jyot ng^ iSn^ itQmxiifievo^ 5a5 
3l5 tpalXov avttitjg' d di toiaf ditaitcTO^ 
avS^tg TO ifSv int^l^v i^^attxtov niTJ^Otg,^ 

DeAA' ^ anittvQV* fxv^iwv faQ iz j;*i?w 

« 

mey i. t. irru^ mecum in hotftes, ut honeste mo** 
riamur* Proximo versu Oiitaiato intelllge ^6 Ore- 
«te et PylatJe^ 

Y. 3i6, Flerique Mi». avrtii quod lam ante 
xollatot libros multi ooniceerant. Aldus ovtvfi* 
Scripsi cum Scha^ro aZ^&ig^ quam fofmam hodie 
in - Tragicis ubique solent reponere. Nempe illud 
lonum esse fertur, hoc Atticoniitt. Al quiaiereiti 
^ tamen 'licet> quamobrem libraril formae av&ig^ cui 
assueyerant. rjuriorem nraetulerint hic et infra 574. 
756. 1278. Iph. Aul. 452. ipli . eiaavTig infra v. 36G. 
Suppl. 4i5. et aUbi saepc. Praeterea frequentissi- 
xnutn est apud Tragicos lenicum avre, quod solus 
Aeschylus Kabet his lbcis> Sept. adv. Theb. 5. 
Ag^iin» 34o. 5Gi. 5694 io52. 1086. Choeph. 407. 
4i2. 977. £um, 49. 253. Pcrs. i8i. Quin ctiam 
Aristophanes Lysistr. 66. Vesp. 101 5. Nostro loco 
ipsa quoque corruptela ovrig ducit ad avrig, pon 
^d av'd'ig'. Constat deiiique, veferem Atticismnm 
4;um lonismo foisse coniuiictissimum.. Kas ob can- 
«as in ambiguo adhuc esse putaverim , utra forma 
in TragTcis antepon^nda sit. GrammaticoTum au- 
^ tem qnorundam praecepto y qui )Ae significationM 
dW^ersitate intef nhi^ et av-d^ig disputant,v (vid. 
Valcldeii. -ad Ammon. p. '27.) vix qiiidquam tri- 
fkUeftdum est. 

Ibid. vvv. ^,modo, nuper^ ut Hec. 11 44." MAntCL. 
«^ ij^aoQov. Ita MaAland. e tribus Codd. Est 
«nim ro ^iteTxav collectivum pro oi vvv vitH*' 
aortig* Ald. Jjpaaotv* * <v" TT 


tl ^t^.yu-^. iy K^.icf<rv. A« . jof^c^v.-i^-»--^ ^■^- JOirsN, rt E7f TATP. %\ 

QvSilg rd T^s ^pv #t5/caT tvTvj(i$ ficc^ 
fjioXig 9i ra^ rSkfeif fiip 'ov x^tfavpt^ix, 39li 
itirQoiiji ftt^fm» ^anytep'* rr^ di y^ fiw 

fftiym imf^^fiwi ' xmf dvc^axjie iivBvc 

roiovade, rov qov ^JE^ag a^M&tl^^ ^v^ \ 

^&at)pfi9t* ihJltig vQv 'f9(V^\ iavig mz^ ^&4o 
) "fflA^o^ ix y^g ipivTcrv Jfk^fv Sievtjv. * 

iafiojv. Musgravius:' ^bniiit peikOT, . sion «ao 
«KMiBe •dtmo evenisee^ ut neOiO v9ctim»B JDeao 
«ddictas, Upide «tti^^^eret^ std ijite^«e illiba^e4^ 
4irts reservarentur. ^' P^irsoims led ^re»U lAio,. 
•citet p^x^ ^$LXm>. 

Y. .324, 9q>ayst InBfiiti oot. AU. otpiy^ l^l" 
fn/Aipi dSi' i!md . conietjit 'Mud^df^if^s , n«c thibi-- 
^gset reci|)ere , <si titrendiBseft , dnos HR^., montfnte 
'Marklando, piro.l|?7rr^9r« oflfetre i^t/K^rc. ^ Ibn 
Yertus iTfidD tectSoiaem m eiH«|id»vit Vajclccn. ^d 
^oeniss. i4o9- 

V. Sig. S-av^ai? iti^at riv ^ivsve^. Befwo 
loquetfm forratila irid. Sekaef. »d Hwocrit. .Jd^ 
XXV. 179. C0II. Erfuipdt. ad Soph. ^Atnig. 212. 

V. HBo, if^f0frm *» yf?» it» Aidw; m ffenw» 

P 2 5a BTPjnjdOT 

. ii>irjs^EiA. \ 

iliv* ffv /'^^^ nofiiCi tovg ^ivovg ^oAoiv* 
' ,T« f iv^i^ 'ifuig oTa q^^ovriovfAedxi» 
\ cki VLuQdia xukaivay n(flv /iiv eig ^tvovg 

yaXtivdg fJQ&a tcal qftXoiKTi()fJio}v del^ . S4S 
335 iig '&ovfiqwvlov avafUTQovfiivti dUK^v, 
"Mkhfvag avd^agtjviu iig xi^fitg lafio^. 
- vvv (t. ii iveiffwv} ^Tai/v ig/^ioifAi&a, queeditt Male Barnesitis ScaHgerum seeutiis^J^lili;^ 
off. Vid. Markk ad h, 1. et Lobeck. ad Aiac 
T* 335. !>• xj^ «e^. 

V. 552. W«. Dicity opinory hoc : r« ^ iv&d9ij ' 
oTa tarai ^ '(si^^ > ^^ Brodaetis , ola elvai n^iTt^i-f) 
^fi^U <p^ovTtovfie'd'a f qualia rero ea erunt, quae 
•mc iti templo ^acienda auDt> (i. e. quomodo vero 
ipsumr sacrificium institui oporteat^) mihi curae 
erit. Fro oTa Reifikius coniecerat ooia vel aiSs» 
Fosteriua etiam Toupiua in Suid. XI; p* i&7* PriuB 
amplectitur Musgravius, reiecto illo^ quod ipse in^ 
Exercitt. in Eurm. prbposuerat, <o7«> ex H^esychu 
glos^.* o/tt, tA aeipd^ AioXcZs» 

V. 335. ^vfi6(pvXo^. Sic recte correxerat Bev^ 
nesiu8> ut sCribimus ^olfidrtov, ^ov^fiMiov'^ ^ov^ 
uataTov, ^dfid^ia Aeschyl. Agam. 548» et alia 
toulta. £odem modo, in Nostri Cycl. 338. scri- 
N.bendum '&dS<ukta. Mim ro^fM^t^Aoy.- Feius etiam 
Editt. rov 'fi6(pvlov> 

V. 3^6. Xifiot£* Cod. Marklandi A. Xafit^i» 
Male ille legi fnlt Xi^ee i e. iXafies, quod ^vUa 

N sine av nonnisi cum indicativo ponere soleat £u- 
ripides. Eadem est con«tructio> quam paulo anto ' 
vv. 3i4. et 3i5. fecit pardcula c/. Cf. Matthiae 
Gramin. Gr. §, bnu p. 739. 
', V. 537. seq. ^YfftoifAB&a , ^ohovo*. Sine caun 
hic locus vexavit interpretes. IUud doKovg* nequtt' 

.est fcaiavao* aeque nOnunatirua absolu^ pro do-^ 

1 Sur^r.^^. :// ^/C^^ ..^^*^ ^^rv*/-r . ••' /-^" '■ ' </-^-*^ ' //V/--^ I0irEN4 H EN. TA TP. 53 

. . ■ • . • 

doxova ^OQiCtfiP ftfflt^* ijliap piiitHv, 
dvqvow fis lri^fad^\ ohivig nod''^ ijxiT€. 9 5« 
^o xai TOVT ap' tjv dXtjd-eg ' ni^^V^f (ftilai ' 
oi dvtnvyi^elg yao to7(jiv iVTv^iaTepoig, 
avTol xakfSg n^a^avTig, ov qffovovaiv iv. 
aXX* oijTi nvivfxa dio&iv ^k&i minoTi, 
Qv noQd^fiig, iJTig Amt niTfag £yf*nXf]^ 355 

fadag ^■^■•i-^F"**"»""**" itovaijQ ifiov. . Partkipiniii szngularia numeri' iae> 

fissime lungitiir ctim verbo plurali. Vid. Forson.^ 
raef. ad Hec. XXXVlII. ed. Angl, Lobeck. ad 
Aiac; V. iQi, p. a4d. ti Brunck. ad So|/bt Poi«» 
loct. 645. 

V. 34o. na^ rovr S^' ^ aXri^ii ctc. Hark* 
landus: ,,Senau8 esse videtizr,' vera ratio. huiua 
malevplentiae meae ergo hos hospites tit^, quia 
angor, ** Intellige potitis sic ; id ipsum proftcto 
est^ animi aegritudo et indignatio erat, q^ae ma 
occupavit, nam etc. Spcctat ad illud> <]uoa paulo 
^ ante diterat i^ 6vel{fwv, oTatv i^ y g ita,fi e -& a. 

y. 54X Vulgo: avTol xaktuc nQaiavtii, qnod 
vertunt: prqpterea quod ipsi mstte rem gerant i. e« 
infelices aint. Bene quidem^ neque esset taatqlo-<^ 
gia, quam vifi •docti hic videre sibi -ndentury 
modo scriptum legerehir nQaaaovw, Sed quid 
aoristus irQol^avTSSi Enripidem dedisae pnto xa'*- . 
Im^ prd naiuaQ hoc seiisu : Infelices , qui ips? ali- 
quando felices fnerunt, felidoribus se BOn beno 
Yolui^t. Farailiarissima Euripidi est sententia,^ eos 
tantum aiilversa fbrtuna vere cruciarij» qui antea 
felices iiierint. Vid. infra ad v. 1087. seq. Faulo 
post V. 36^. eodem Titio libri habent Jiajitt^ pro 
aaXojv» 

V. 343.. ovra — '«v. Vid. Schaef. ad Soph, 
Oed. Col. 972. Sic etiam in Nostri Qrest« v. 46. 
f*ijr» — /K17 — f*ffra. 

V* 544. JpfmXiiyatat. Marklandu» le^^ Yult '54 '' £TPiaidar 

Tijv iv&ccf Avkw uvxid^iiaa rJiff iusi,, 
oT |u\ toffra ^6o%ovx Jctvatdm xfj^eufievo^ 

^SSo (Hft9€ ' ytwmv yag zwv zoi^ ovk «fivTj^&vvi^ i H *i n iN ^ihfiitkfjyi&Qt ih 6et^ilito,> qoamquata ndn ignoret^ 
Euripidem saepe ponere. w^ per cum accuMitivst» 
At si alibl £Kit » qui^ni etiaxkL luc potuerit ? 

V. 546. Msvikeojv '^\ Ita correxit Barnesru» ; 
coaipai;ans Oresti Y. ^8^ Aldus Mevilttov ^^ 
Formani Msvikav propositam 'a Musgravio noh 
ftuaim in trii^e.trc> lamltico ^ex coniectura teponere* 
— Frojuxaum. rersuHL StibUn^s explicat : caed^rm 
meam m j4ulide pjeracttim qotnpemans caed^ alift 
Hic jperagenda i veluti in. alttura jiulidet ' 

y. ".43» 91 fju\ Aldiia et Editt. ot jt**. Piersomis 
Xwisk p. 10. e.t Marklamiua corriguut ov /t*. Fa^ 
. cillimum est, qttod ReislduA prop.(ink ot. Ot enim 
idem e^e. ptutat atque u» sive c« ^ > sdh to9V({»> 
<quocum cOmpArat.irixQ» et similia (Hv&om ^lad^fuklj» 
£adem ScluefiBri senteutia est ad Sophocl. Oed% 
CoL^^v* 02 7» Sed potest tamej^ ctiam nostro locq 
(^edam motus signiiicatio subewe> ^i oi proxisiA 
teferas nou ad lo^iaSoy» aed ad j^ti^v/juvo^ ^ ia 
quo lateat a}^ovre^ Saepe en^m. in huiUstemodi. 
,taart]«ull8 motwi nQtio paulo'^ obscUrior est^ Sic ' 
oophoc]. Blectr» 96^^ ^ro» /<x^ f/>sp6ts ^a&vfUiS^ 
ubi recte Scholiastes TCbtf hq. riva xoivov» Qed.. 
CoL 585k tovi: ii- aois &roi &9oj^ novovs litttoi,** 
kfuMvQMv^ ov* cj^. ^ad^iaiiVf i. e» qMor^um miseratio 
Deorumtendaty quam viam ingtedia^ur $ cui locO 
BimilHmt^suiit Em^ IH&ppoL 571. ^Qjmi* ^ QVtk tt 
iorlv, ott f&iv$k 1^%/f^* et oQpli. Qed^ Coli 48^ 
to i^ Ivd^ev noHL reXevrijuui /»e. jf^g^. QEi Hermk <ut 
Hlc^iU. Fur; ia3€* ■ I ^^Tt Tf^i^f^Xt^Cf, ^^<W,^t.^^;:,.,..>,x' *k 


*=< ^.^. 


y 


A.. .v- > /-' , «V >^ '.v^^', c^ /^^ »t.4 . KblTEN. n EN TATP. * 55 

yovcaanf re tqv vexovTog. iiaQXfofiivti, 
Uyovaa TQti^ ' ca nit^Q^i wnqftifOiAai 
WfigtiiiftaT «iffXV^^ ^?^^ ai^$v' fci7n9(> 36^ 

355 (Ti^ip xoTmuTslvovTog,. *AQf(iiaL ri v$v 
viivovQiv VfHvaioifFiV' ujiluTapdi nav 
fihXa&QQi^' ifAHg S Hkofi^^^a nQog ffi&ev. 
"jdidijg ^A^ikkevg ijv aQ, ov^ o HriXifog, 
0¥ fioi nQoaiinag noffiv iv aQfAamav #"370 

36o ttg atfiaTfjQav yafjtov inoQ^fifVQag doXtf. V. 35i. ofms '^ xii^a^. Bene Marklapdus coia- 
pwat Calliraach. Hyma. in Dian. 26. oroJUae ^ 
fMCTi^v iTd/^vdQ^T<r xiiifa^.^ Ad genitivum y^vsiav 
idem ttara vel inl intelligendum esse putat» aut 
«legendtim yivnov i^fjnovriw. Construstip potiua 
sic iQstituenda : o<ias yjiQue iSijKoyTiga i^a^To*-» 
f*ivfi ysvsio» yovdtwv ts tov tswvtoe, Iph. Aul. 
1236. nBQl oov ' i^aQ7PQifiUvi]Q yivuov. Hanc exr 
plicatxonem iam video proditam a,Scliaefero ad 
Laaib. Bos. Ellips*^ p. yiO. 

V. 355. vtv i. ^. vbfitpsvfMata «^a, ut iam ex- 
plicat Brodaeus. Musgravius ciun Tyrwliitto 
emendat: 

- ^ f^n^^ve, ^ *>^' 

ai9sv teataxtBivovTos , A^yuai r« i^w^ 

vfbvovatv vfitvaioiaiv^ 
quoniai^ per totatn hanc &^ulam Glytaemnestrm 
Argis relicta esse fingatur, quo tempore Aulide 
intmolata sit Iphigenia. ' Non videp , quid in libro- 
rum lectione contraciuki j&\^, NvV etiam Heathius 
voluerat. - , , 

'V. 36o. Ctua hoc. verstt orfttio Iphigeniae ad 
patrem finitur* - ' 56 ETPLIlidOT 

• .-* I - . ■ 

kfia ifiy liTtxiavJofifid diu nalvfifiaTtov 
iXovrs% ddakq^dv tovtov flXofitjv xb()o7v, 
og vvv oko)Xsv' ov 9taiT$yvv}Tfi (TtofMa 
evvtjilf' vn aidovg, oj^ iova eig ITfjkiojg 575 
365 i/Lila&Qa ' noXla f ant-&efifjv aonaGfiaza 
eipav&igj tog fj^ovo* ig "^Qyog dv TVfiXev. 
to Tlfjfiovy fi a^&vfjxag , «I oitov xaXciv 
^QQdg, 'OQiOTa, xttt TtttTQog ^rjkojftaTOW. :V. 36 1. A^TrrcMy. ^ ,,Ms. uterque. Xtntov, ^ed in 
Ms. G. a prima manu Xmrdiv, " Musoa. Confert 
Marklandus Iph. Aul. 11 23. 

' V. 3f)2. Pro TovTov tlXojHfjv legi rult Tyrwhit- 
Vas ovT avBiXofjLijv , qu6d neutimiam necessarium 
est* Idem versu sequenti uaaiyvrfTfj in dativo, ut 
iam antc Stiblinum nonnuUi voluerant. Sed soro- 
ris mentio ab hoc loco.alienio^est. Nam proxime' 
quoque de Oreste loquitur. Dicit hop: uiec, licet 
soror ^ius, parvum meum fratrem tum, osculata 
«um prae pudpre, aliorum scil. non fratris, Nam 
Isi o^culata esset, retegenda fuisset facies, quam 
-obvolutam liuptae habebant. Tyrwhitti emenda- 
• tionf, lanidatae olim a se ad/ Lamb. «Bos. p. 229. 
iam ipse Scha,e£erus obiicit , particulam ovrs alie- 
num.Ipcum o;pcqpja?e. 

X. 366. £taaw^«9..;Ita SchaeFerus. Yiilgo eiaav^ 
laus» Vid. supra ad v. 3i6. 

Ibid. h "^oyoi. Ita Aldus. Male quaedam editt. 
«tff AQyoi* 

V. 367. xaXtuv, Necessario sic scrjbendum est 
cum Reiskio« Marklando ct Musgravio. Quod vul- 
go legitur mayjZv ^ ei nec convenit verbnm i^Q^stg, 
nec proxlma Trargog t^fjXtufiaTOJv. Iphigenia, tit 
yecte monet Marklandus , nondum. audiverat de 
caede patris sni. 

V. 568. s(jq. Addit hanc disputationem 'Iphige-. 
nia, quod iam abitnra est, ut ad hospitum immo- 
latiouem necessaria praeparet. Ceterum ab hoc v X- C l <fdit/ fi-t S ^ ac/^Kt,/^^!^ ^-^, _ ^y^^t^/t^, c-rt ,' tf-cV^ -e-ac^^i. r'. , i 4? ^ y', 
><'X*' 


.,Ai^^'r ■■'■■ ^f lOirEN^ H EN TATP. 67 

Ttt T^g ^iov di fti(jiq>oi/Lai ffoq^iGfuxtcc,. 58o 
3/0 ijTtg, PqotHv filv fjPTig iixifijTai qtovov, 
^ xac Xoxeloig, ^ vfx^ov^ &iyfi ^iQoiv^ 
PmfiSv «TffiQyii, fHJGcffov wg tjyovfiivn* 
avTij 4i '&valaig rideTai ^qotoxtovoi^. 
' OVK iW' onwg tTSKev^ av i^ Jiog dafxaQ, 385 
3/5 Avjftm, ToaavTfjv dfia&iaif. iyta fiiv ovv 
Ttt TavTaXov ^iotatv ioTiafiaTa^ 
. amuTa xgiveii, naidog '^aitfjvai. p^o^* 
I tovg if iif&aff avTOvg ovrag ov&ifOiTsOf 

^ XTOvoyg, 

iig T^v ^iov TO g>avXov dvaqti^up doxH. 3gu versu usque ad finem orationis sententiae sic yi->' 
dentur cohaerere: JV^on laudo Dianam, quae quum 
arceat a templis caede aliaque ratione pollutos, 
ipsa hostOs humanis delectetur» At fortasse el 
hanc deamet ceteros deos, qui Tantali quondam 
tpulis delectati e^se dicuntur, immerito talis 
crudelitatis accusamus» Momines potius eulpam 
suam transferre videntur in deos , qui a scelere * 
immunes sunt. 

V- 373, avt^» Ita Aem, rortus. Aldus et 
Vett £dd. omnes avrrj, \ 

V. 374. sq. ovfc lo-d"* o^wff — dfiad^iav, h. e. 
loyis et Latonae ftlia sapientior est, quani' ut tale 
quid admittat. Ceterum vereor, ne Euripitlrs 
scripserit numerosiore yerborum ordine ottojS av Jksntv. V. 376. ^soXoiV ioTMfiata. Vid, Porson, ad 
PhQeniss. v. 948. 

y. 377. ^o^iji^i scil. avtovs. 

V. 379. Tipf ^iov. Ita amicjLis Marklandi. Ean- 
dem emendationera iam Grotius secutns e^t ni hu- 
5us loci versione Iplxcerptt. p. 284. AUliis ruv &6(fV. 

Ibid. ro q>avlov. „Ita £dd. recentt. et P. non. ^ 58 ETPiniJOT 

js,o p o i. 

uvavecii, uvivfai irvvodot ^akdoffag, 
av oiOTQog 6 TcoTfifitvog 'Aq^yo&bv . 
tvievofv in oidfta duTtigaaiv itort 3ol 

\^(5tfiTiiu yalav ; • ' ^ 

385 £vg(07mg dtapielxfjag, 

riveg nox aga tov ivvdgov 

uat Sovaxox^oa kinovrfg JEvfdrenf, 4o* 

^ fevfi^Ta aefivtt Jifxag, dvss?iQtieiitibus Mss. -»- Ed. Ald. tov tpavlov.^^ 
Mosa^. lam Brub. Herrag. CanU et .Grotius le^ 
gnnt to (pavlov* 

V. 58a. av. VulgO ?v. / . . 

Ibkl. olatQog. Ita oranes Masgravii libri, ttt 
ponioc^rat Brodaeus. Aidu9 "lot^os, quod male 
defendit Reiskius. 

V. 585. 6<9r*. Hano praipositionem Cod. A. 
Markleadi omittit. 

Ibid. BuTtigaoiv itote* Assentior £rfurdtio 
corrigenti Bi&ntQaotv *Ievs, et ia antiatropkico 
XtvoTTOpoiotv avQaie» Errori fortasse occasionem 
dedit Irttejarum similitudo inter JIOTE et lOTX 

V. 585. BvQWJtai, Ita recte Brodaeus , ut h«- 
bent Brubach. Herrajg. f^t omnes editt. inferioneis 
praeter uoam Aem» porti., quae cum Alda habeit 
JSvQiatai , ■ itk tamen , ut in versione seq^uatur le- 
ctionem meliorem. Etiam in Codd. fuisser videtur 
JEvQ(u7ra£, 

V. 386. o^o. Vulgo a^«« Poat >r/i/€tf sror in-* 
tenrogationis notam posuit Musgrayius^ Sed nplim 
disiungi tlves not o^. ' Construe: tivsi agro^ 
tt^a alav ifittttoV ,6fia€$kV , hitovt^i Ev^tav ^ 
ftvfiata Ji(fxai. k 'Ifb/r£N. H EN TJTP. 5» 

^pwsce» , efiaaav « 

i^o ufiixTOv Mittv, ivd'tt itaiqa 
SutTiyvH 

fimuovg Ttol Tiibfl miavasi AqB 

ffatop aTfia p^6y:i£ov. 

395 £7i?^voav inl novtia xfyara « IT. 390* iifUHf¥ ml» per aiSfvor explicat Bro* V. 393. it^t $ciov€tc* Constractlonem exp^dit 
Bf ujgi aviufi ^ • qfti m^l -ftinml- ad fioifiov9 respicerd 
stflinonet. Yid. de Yerssl Dochm. p. 33o. ' Nara 
▼eredv^ ut contractum n$^Miopag Mibstantiyi loco 
esee poMit> quftWM ita Yideatur apud Polluis. L 
yS* erjroif i^ $/¥■ rov -ns^i&tvXov tiltop, ire^iMiopa» 
AdiectiTum quidem ^st Nostri Fragm. Erechth. VI* 
4. ut dfMipiK&vss apud Sopli. Aiitig. ad5. 

y^ 594. {• lia Aldus^ quod nt iii ^ mutaretur) 
tioQ erat. 

Ibid. i^ectlus scribi videtur tlifitiviug, Cf. Hec» 
653. Hel. 1477. 

V. 3q5» Bene l^r^i^irtti' Reiskiiis actiTe accipit 
ipro 9rXtiV iTdoilfaav» Cf. Lobecjk. ad Aiac. 4fiu. 
jjp. 326. 

V. 396* Vid. ad sttbpbicum». 'Pi*0 il*«^o7ro|;}o«<r_ 
Iffu^graviua pro^onit kivofof^oii» ScA^ Xi^vonogot 
Ibre idem signincat. Sic Nostei^ ^P^iS* -^^* ^?^* 
triaTtfff «««vo^^o^fDvtf i. tk navem promovente^t 
colL Troad; 877. ravnigi^ nlat^k. Et' Phoeniss. 
1706. pawiinopmf^ dvpav* — Item post kiT^onogott 
ilju-ldasdus ^ Musgravius copulam r insertani 
Volunt , quam rectius poeta omisit, Cetei^nm dtro:* 
pLae huius et ^ntistrophae argumentum est, %pi^ 
tiaxn sitit l^ospUeei illi gra#ci et cuff hus Tenerint*/ o ETPinl/tOT 

4 , 

q>f>X6nXovTOv SfjiiU.av 
' av^ovTeg fXiXad-QOtotv, 
q;Ua yag iknlg iyivix tnX ^ 
4oo n-ijliaQi ^QOtw anXrjtTTog av&Qcinotgf 4iS 
oXpqv paQog oi (piQovtm ' 
^ nXai^tjTig in oldfia 
TtoXaig te fiapfiaQovg n€QcivTsg> 
»6v6doSoi' r V. 397. ^i^TiXovrov afiiXXav Hv^opres. j^vSov-^ 
iee potest ezj)licari ele fitya TQiq>ovw , immodi- 
€um (Uuitiarum studium alentesy ut /leXi-d^^fOtatv 
dativus fiit ^mmocli. Nisi potius srtnteiiiia haec 
est: nXovrov fAeia&QOis avv aiii^iX^ aviovrtSy 
quam*, ut solet nonnumquam , paiulQ insoleutius 
^xpresserit. Cf., supra ad ▼. 21 4. 

V. 39Q. iyivej, Codd. Fariss. omnes yivet» 
Sed Aldi lectio praestat, ex qua ultima ▼ersua 
)longa in duas breves soluta est. Nugieri enim cum 
proximis cohaerent. 

^V. 4oo. Post fiQotwv, ut paulo ante post iyi' 
veXy cum Aldo commata omisi. 

V. 4oi. tX^ov ^oLQos ot qiig. MusgraTius: „qui 
divitiaruin onus reportaat. Idem usus rocis tpi" 
^ovra* apud Nicandrum in iiritio Theriacorum: 

T^v dno 0Q7fiitiov vofiies notafioio tpiQovra^ 
^Oa^ou fioQos illustrari posset ex Ejectr. v. 1287. 
(Barnes.) Soph. Aj. v. i5o.*' Vulgo post fiaQof 
interpungunt. 

V. 4o2. £ir*. Haec praepositio, quam Aldus et 
antiquissimae edit;iones exhibent, typographi, opi- 
nor, vitio in edit. Aem. Posti aliisque deaideratur. 
Apte Marklandus comparat Platon. de Republ. 11« 
rovs Si nhavTjrai inl ras noXe^s ifivnoQovs (W- 
lovfiev), 

V. 4o4. xevodoSoi» Sic emendant Heathius, 
Marklandus , Musgravius.. Aldus nowal Soiai, 
Stiblini et Canteri coniecturam xevtAl ^o£a« refert 
Musgrarii Ms* £. et ia P. ^peracribitur. i l^ITRN. H EN T^TP. 6i 
ncjg rag awdQOfiadag nirQag, V. 4o5. Pro axatQog legendum putu antti^w, 

^uod idein sit quod axr^Qioi, explicatum a Gram- 

maticts avoap^f vy^V^ 7 dfiXafir/g , atL&agroQ. Ita 

iluplici fonna dicimus drtf^s et ariJQiog, Tid. 

Srunck. ad Soph. Antig. 4. tTrixi^QOS et iTrtxn- 

<p»ot- '^jifttiQOi firmatur edam superlutJTO dtiifgo^ 

«-aroffy rid.' Wyttenbacfa. fiibl. Crit. II -2. p. 54. 

culus mentem parum accurate cicpressit Sclineide* 

rus in Lexico» Ludit autem poeta in veroo okfioe 

et divitias signific^nte et i]elicitatcm. Paulo auto 

eosy 4}ui divitias' anxic conquirant, hspoSo^ovs di- 

jLity quippe qui felicitatem quaer^iiit ex re^ in qua 

per se non insit. lam addit, his potius, quibus 

mens.est illibata^ et incorrupta a divitiis {ax7^Q08 

oXfiov), ue. qui immunes sunt ab illo morbo, 

quo divitiarum causa homines laborare solent, hia 

&licitas {oXfiof) in medium Venit, hi ver6 sunt oX^ 

fiwi- Cf. Aeschyl. Eum. -632. i» Jf vyuias ipQevoir 

o naai ipiXos xal noXvcvxroe oXfios* Particula fiiv 

spectat ad suppressan^ sententiam,. ix£*voie ^ ov« 

iPossis etiam in eandem fere sententiam coniicere 

&Jli7^off. Elg fiiaov ^xstv dicuntur ea^ quae 

waesto sunt, quorum nobis fit copia, plane ut 

Xfatiuorutn in medium vinire et in medio esse^ ut 

Terent. Adelph. III. 4. 33. Hermannus vulgatam 

explicari quodammodo posse putat sic: sententia^ 

4iliis esi non tenens .modum in divitiis , aliia 

autem moderata, In qua explicatione' sunt quae 

offendant. V- 4o8. 0ivti'9as, Vid. ad Troad. v. a^g. coll. 
Rhes. 906. Oivti^s» '— Barnesius: ^Designat 
xr^na .Fbinei xegis , de quo ride Apollon. JRhod* / ' V iinvovQ axTclg inij^tt^ 
4 10 cuv nuQ aXiov ctfymXov 

in ^^fA^piTQiTcig ^^iff ^ofidpTig^ 4a5 

( onov nsvTti^ovTn M^Qi^. 

roSp JVffQijScDv x^9^^ 

fieknovfy^v iyicvxXiO&) 
*4l5 xce? nktjatUTioMi' nvooug, 43 o 

ifVQ^ovTWv xtmi 91;^- 

^VCLV €vvaiwv nfidctlloiV, 

- $ 

(II. ▼! 178, teq<}«^ Vialtnr. Fkcc. reiifWMque Ar* 
jn>iiauticos, !\poni>dor. 3»U. L I.^. ai. «t liexka 

V. 409. dilrvov^. ^nurtiqutmttdn9[uiXlM, num^ 

tfuam maris ttgitttircm et fremita. •ctererttes* Tale* 

. neeestrano «tant orve, qutfe fio^oto adiaoebatft.** 

- V. *4io. ita^ JuUof^.^Vvd^o 9ra^?6y. tWemfli 
kycus V. 1126. qtiGta affenmt., «) nbstro difert. 
JWusgfiavitis proponit «■«»* &fitov. 

V. 4t4. f^^Ropi. ita bene ^mendanmt Ffe»- 
thitis et alii, Gf. fphig. AtiI. v. itiS6. Aldos 
fyiet^iiioic. **- Parenthejtn ikrmiit fHa, cfcro» — 

cWeriim ^de metro noK timere. Vid. d© Verss. 
^ J>oc}riB. p. 261. 

V. 4 16. jml ^hij(ii&ViM$ ^W'.' Construe: i^pw*^ 

4rvott?ff etc» tftv >roAvo^'*^oi' * f5r* .tt/«y. 

V., 417. fvfotimv. Cod. Oxon. iBcvafmV, MaA- 
landus proponit •avQt^oooap^ — twwrtSii' , TCi^dalkaP 
t*. Hesychius ^nim : t^atatf dyKv^ai. Cf; Apotloii. 
Rhod. Schol. ad J, v. g55. p. 4i5. Sriiaef. 'Sei 
quid ancorae hic facia^t, non perspfcfd. Nino 
ettt Musgrairius conficiens evvatorv (compositnm ex 
#* et vi^^) nifdaXiojPy guhernaculorum bono vrjtm i I0irEN. II EN TuiTP* 63 

ttv^aig iv Norlaig 
\ 7/ itvotaiQi- Z(ifiV(MV, 
jbo Tav Tiokvq^vi^&ov tn alacv^ » t45S 


stimat, quia Iiaec c[uoqii6 nayem quodammodo 
ivva^opTai, rectam tenent (immo Tnode^ntur')^ 
ne qiuquarersiltii fHro luliitu veittorum ■ et flactuuH^ 
iactetiir. Hano explicatton«m commemorat etiam . 
Brodaeu8> quae mihi vera videtur.. Ob eandem 
enim causam ancorae evyetl vocantur,- te«te Eustath, 
ia Hom. II. A. p. i3i. quem a&ert Hftathius.^ 

V. 4i8. av^aie iv Noriaie» Vberius «xplicat 
illa, nlTjotaTloiai nPoaiS' Vulgo male av^atg rr- 
voTiatCj pro qiio Bri^ni mshuit-Ayifatatv rotiats* 
'Eqmdem Aldi lectionenrn^iarp^T^. 

y. 4ig. nvotatat. Ita Aldus.^ale yulgo jtvoAiat» 
Cod. !ntdrklandi B. '^vUfjtaat» f 

V. 420. nokvogvt^ov — a^i^- ,|ifatrd dubie 
respicit L<5ucen insulam , de ^cia Arriano» ih Pe- 
rjplo maris Euxini: opvt&€e-4^ '7to?.lol ttvAftovm» 
iv r^ VTja^f, Philosiratus 'ca&oqne in Hert^icis: 
oiviiif fiiv h) Mvxdg wp^dfts iv avrv ipaoiv: 
Adde Dionys, Pcrieg. v. >fe4. ibiqne Eu»tath.«* 
MusoAaV. •''* 

V. 4ai.. Xtvndv dntdv ^it. TSimn cutJoeu» «it 
Musgravikis , qui sibi pcfsuadere non potest , fru^ 
dit\tm poetam nostrunl tantum ambiguitaiis rfimen , 
admisisse, ut, A«i;xjJv f ^adf ' Voc^iveMt levxijv dntt^Vt 
quoniam insula extet in . Propontide hoc ipsd 
nomine insignit^, aoctoribu^ Rerodotp VH. ■c. a5, 
et Suida. NJhil eXim movet, quoii «aftdem in«a- 
lam Xbvmi^v dxttjy Noster iterum nu^cnpat An- 
drom. 1263. (ad quem loctim vid. laterpp. ) et 
Scholiastea Pindari ad Nem. IV. Stroph. 3., se* 
htiJic alteruip erroris insimulare , altcrum , Euripi^ 
dcm, utroqUe loco corruptum indicare mavult. 
QiUwi v^eto, ut hbc unuxir commemoreift, apppafita 
illa, *jixtlijog d^oftoVi naXXtotadiov9 , ull«m tni^ ./ 64 J^TPinidOT 

og ^QOfiovg xaXXiatudlovg, 
JEv^eivov naja novrov, 

«jy evxa^Gi dtanouvvag 
425 yitidag 'Ekiva 

<piXa nalg ikd^ovaa xvyfii^ 44o 

zav T^^ada X$7tovGa nokiv, 
%v\ afiq)l ^alrav d^oa^ aifiatijQav ' 
ihx^&HCfa kaifiovofAt^ bi|;uitatem a^.mittant. — Cfeterum confeiri iubent 
Interpp. Steph. de Urb. v. *jixilkeioQ Sgofios, et 
Pausan, fol, io3. seq* allosque. 

Ibid. * uixtkijos, ,>Codd. A. B. a;i;«ilA^off male." 

V. 423. Ev^^ivov xard novtov. Male vertunt 
JBuxinum ad pohtum, Debebat in Euxino pontg, 

V. 424. Spectat ad votum Jphigoniae \ quod 
legimus v. 543. seqq. ut recte monet Barnesius. 

Ibid. SsoTtpavvas. Satis probabiliter Marklandus 
deaitoovvots y ut Hec. 9B. Seanoavvovs aMtjvds, 
Aeschyl. Fers. 689. iiOTroavvotaiv dvayxate, Nolui 
tamen lectionem mutare> quod certum est, SeoTTo^ 
ftvvot interdum dominum valere. Fortasse igltur 
idem usus fuit feminiui: Seanoavva, 

V. 428. sq. dfMpl x<iitav S^,atf4,ihx&eiaa, Vertit 
])(^arklandus : capillum aqua Justrali . cruenta cir~ 
cumspersa, 

V. 429. sq. XatfMiofitoj deoTT, xeQ^* Observat Mus- 
graviusi hoc loco Iphigeniam proprla manu l^ostias 
dici iugylasse, quod tamen ipsa diserle neget v. 
4o. iterumque v. G07. Hinc loc^m vitiosum ^xi- 
.«timat. Manus Iphigeniae dicitur . laifiotofiog , 
non qubd ipsa iugulaverit hospites, sed quod, 
miemcumque manus eius consp^^rsisset ^ is necessa- 
rio. moriturus erat. Sinjiiliter infra v. 848. i^ ificiv / \ / 
10 ITEN. H EN TA TP. 65 I 4So deaTtolvag x^Q^ ^iv^, 445 

notvag dovG* dvrmaXovg. 

fjdloTaif d' avdyyellav 

dilalfJLi^d^ , ^Ekladog ix 

yag TtXoDrrjQW u rig Sfia, - » 
435 dovleiag ifii&iv , '4S& 

dtdaiag navainovog ' ' 

ytal yaQ ovei^aai avfifialfiv, •(. . i V. '45o. %avri^ GramoMtica videtur requirer* 
^dm. Sed defendi potest 'd'appj si rmgas, cupido 
chori animorem ita praeaentem obyersariy tan- 
quam si vere fiat. 

V. 451. In avtiitalQv^ premendum tantummodo 
eat artU 

V. 452. Vulgo T^Siax av rtiv^ ayy. Musgra- 
rins: ^Legendum^ metro iubente^ s^nsu non re- 
pugnante: 

ijdlatTiv y av dyysXlav," 
Dixerim potius^ sensu iubente^ metro noQ repit^ 
gnaate. Nam vulgata metro,quidem non adversatur, 
«ed sententianun nuUus est nexus. Chorus lioc 
dicit : Utinam huc^ aliquandd veniat Helena , ob 
quam Iphigeuia in Aulide inactata est, ut morte 
saa dominae meae poenas luat. Omnium tamen 
lucundissimus hic mihi foret nutftius, (i. c, Helenao 
morte etiam iucundior) si quis veniret, meque e 
servitute in patriam reduceret. Ceterum pro Mus- 
gravii i^diartfv scripsi fjSLOtav, Tt^v supra adscri- 
ptum mit dialecti indicandaa caus«, et Siv propter 
•equens dyyskiav neglectum est. 

V. 437. Vereor, ut metrum strophico recte 
respondeat, licet expUcari fortasse possit sic: 

11' 

~ WW — . WW — «w M 
W«M* 

Flane aequantur numeriy si legas: 

xal yaQ ovsi^QM^ ovgi^aifiV^ 

Eurip. FolIII. E /■«' 86 . ETPiniAOT 

f " 

44o iiv noivav xaQiv oX^w* iSt^ 

i)X or^f X^9^ teo^oig diivfiOiQ 

Jt I K ■ " ■ I ■ I ■ < I I I M 

et in stropha : ^ ^ 

rdv noXvoQv§&ov st^ ahtv, . , 
Vocem avfifialijv nbli sollicitare. Bastio ad Gre- 
gor. Corintii. p. giS. in Philostrati loco Her. p. 
i«>6, Sffpfaytuyitf in fUi^axtou fv^/^^/^iyjcont corri- 
genti ^vftfiep&atMOTa docte Schaeferus opponit Ari- 
stoph. Rau. 807. ovre yd^ *A^i^vaio^^ ^wipoAVif 
jilaxvXos, nhi Brunckius: „.Glos3a ad ^vvifanvtif, 
tf/atifev, dvedixiTo avtovSy^'' et Dionya. Halio. de 
, Compos. Vetb. c. XVII. p. aiG. ed. Schaef. ^l, 
0oZfiey Movaai re avfifiulfiev* De Aristophanis 
loco obiter mofieo, ne quis Brunckii auctoritatem 
Teritus de musicis suis auribus timeat, si cnm Co- 
dicibus Rav. Brunckii A. B. et Venetis meis duo- 
bua praeferat lectioneip-: 

ovre yd^ 'ji^&ifvaiotQi avvifiaiv AlaxvXt^t» 

,V. 459. Coniungenda sunt dnoXanHiv . (i* e. mt 
dfitoXavtiv) xd^iv re^vojv v/tvatV' X^d^is , ut sae- 
pe> signiticat voluptatem, De coiistructione Terbi 
aTtoXaveiv vid. Henr. Steph. Lex.' 11. p. 6o4. 

V. 44o. xotvdv X' oXfiiff. Vertit Reathius : y^om.'^ 
mune gaudium rebus secundis" i. o. fortunatis 
hominibus proprium. 

V. 4{i. Mal|[ haec vulgo tribuuntur Iphigeniae 
usque ad v. 447. Omnia Chori eiaa nemini du- 
bium erit, qni Tragicos attente legerit. Errori 
occasionetoi dederunt verba aiydre , q>iXaty quae 
Iphigeniae quam Choro magis viderentur convenire. 
Sed compellat saepissime sOcios Coryphaeus. 

Ibid. cMfiotQ» Refinui Aldi lectionem, qnae 
'certe f^ri potest. Nam quum duo essent, dupiioi 
•tiain comptdb opua «rat* Nto tamen di$piic«t ^ ^ /<J> irJBN. H EN' TA TP. 67 

Tu ya(} 'jEkXfjvttiv ux(fO&iviu &^ 

vuoia^ nilctg rudf puivsi' 46'q 

ovd^ uyy^Xiag %pevde7g tXuiuv 

fiov^o(jp6g uvfjp. "^ 

€a noivt, ii^ 001 ruf u^Sifnovtwg - 

TtoXig ijde rsXu, ^aSai &vaiagj '- .^ 

Sg-6 nufi i^fsiv vifAog , ov^ .oaiug ■ , 46fi 

"JSXXti^i, iiihirg uvuqtncivu. YT . Marklandi -^/^^Oi , MiugFaWo qnoque probatun. 
Facile eiiim a librariis iteraT^ pQtuit littera sequens. 
Schaefems Melet. Crit. p, 78. proponit Siovfius 
citans Sqph. Electr. y. 206. Sed ille Iqcus ab 
iiostro pauiulum diversus est. 

V. 443« v^fpayf/^ ^w- Non male Toupiti^ 
Appendicula not. ad Theocrit. p. 3o. corrigit ht^ 
comparatque ^)pra v. 243. et infra 5bi. Addas 
Hec. 4i. a66. Hel. i53o. Nostri Electr. iiS;. ^ut 
i^ior — .<^£Oii?.^Neq: e tamen hac emclndatione opus. 
Supr^ y. 3^7,. r4 riji ^sav _^v/i<it,fra , lon. i234r 
^vfiara ve^i^wv y ot ita saepe. 

V. 445. vaotoi* Vulgo iv vaoXai\ quod metrum 
noTi fert. Correxit Marklandus, qui coniungit 
dtt^odiivM vaoidif ut supra v.^ 376. eaTtauar^ 
^soiapv» Similior etiam est Phbeniss. 2^iy axQo- 
plv^g. Jto^itf' Nihiio tamen minus praestare mihi 
Yx^eXm vaotap coniungere ctim 'rciXai falvsi» 

' y. M6. IXaiUv, Ita tres Musgravii libri. Aldu^ 
Xaue. 

V. 448. ei non est utinam. sed si, tit coatra 
latinos interpretes i^ecte raonet Portus. 

y. 4Su diHovfi ava^afyfn. . i. e. ^pr.idbet. 

£ 2 GS ETPiUIdOr thv ' qjQQVTiGTtov (AOi, fit^ST^ rd)>v iivfov Xi^ocg, 
tag, ovTeg U()Oi , fAriHtT oiG^ diiSfiiQf,, 
455 vaovg S iaw aTeix(yvteg , fVTQsniCfTe, 470 
a X9^ '^^ To7g.,7taQovai xai vofAi^tTai: 

^€V ' 

vlg aQa fiVTfj^ v Tixovu vfiag nOT^j 
natfiQ T% adektpri r*, m yay^oa TV^^avHp * 
oYmv aisQiiGadinTVYWv veaVmvj 
46o avadeltjpog tGTai7 TagTVXOig Tig olifj 'St(jf 47S V. 452. fXfi; Sic Ma^landus ex duob.us Codd. 
Aldus txo&» 

V. 455. vaovs o tooi otsCxovTse* Valckenai*. ad 
Phoeniss. 454. corrigit vaov, quod non videtur 
necessarium. - Coniunge «Wj areixovTSS vaove. i. e. 
n^6s vaove oTslx^vTse idtjue «7ft»,<non taot vaov^» 
lon. 97. ateixsre vaois. Hec. i46. «AA* i'^» «^aovff* 
In Orest. tamen v* 1477. Por** "^i edidit Porso- 
nus cum Brunckio naittv XaifAov tf^eXlev eTaw 
fiilav ^iipos, Aldi et eodd., lectio Xatfiwv redu- 
cenda est. 

Ibid; qTeixovTtt.. Sunt hi ipfii, qui hospites ad- 
duxerant. Vid. infra ad v* 707. 

V. 457. Aldus aga, ' 
,. V. 458. Tvyxo^vei,. li^. tres ]\tusgravii libri. AI- 
,du« tvyxivot, Marklandus post TtatrjQ t interro- 
gdtionis notam ponil;,.deIetque post Tvyx^^^^- Hine 
scribendum ei erat aoeXtfij S*. Aldi interpunctio 
meb iudicio praestat. Ista, el ysydtatit Tvyyj&vsi^ in 
proxima sententia facile intelliguntur. 

V. 459. aTeQstoa* Sic Scaliger.' Libri aTS^ti" 

&sioa* » • . 

V* 46o. oToj. Restituit hoc Marklandus ex duo- 
bus libri3'Ms3. coD.Hete. Ftir. 5ii. Aldur oV** \ ^TPitr-^. a % j^^/y I0irEN. H ElSr T4TP. 69 

totuUt i'<rovTai; napxtt yap ra t<av '0'i£v 
ug aqjavig iQnH, novdiv ald^ avdelg aa- 

x6v; 
«J yaQ tvxv na^yay elg to dvafAU^ig. 
no^av nw ijnet, cJ takalnoj^oi ^evoi; 
! tog dia fian^ov fAtv trtvit iTtXevaats x^ova, 48o 
fiaugov (f dn ohmv x^ovqv tQiad'' dd / 

0PE2TH2. \ 

zi tavt odvQH, xdni totg /liXkovat v^v 
9taHo7ai Xvmtg, ijtig eJ nov\ ai yvvai; 
ovtoi vof4iC<o ao(p6v, og av, fiikkatv '^a-r 

VHV, , 

QiXTcp to delfia tovlid-Qov via^v ^&ily, 485 V. 462. Hoviiv OiS* ovhU uanov, ^lmmo ne- 
qae dya/d^ov, dixerit aliquia* ^^attov dimidiu^i 
tantum rei exprimere videtur. Integrum foret, 
quod obventurum est , sivo bonum sive malum. ''' 
mARKLAMnus. Putat igitur ille , Euripidem con- 
sulto mulierem, eamqne Argivam, falso argumen-' 
tantem fecisse. Vid. supra.ad v. 60. Minus oflbn- 
sionis locus babebit , si sensum sic capias : Quis 
iiosse potest, talem, i. e. tam malam, sibi fortunam 
obventuram ? omnia enim futura dii celant et bona 
et mala) nemo igitur malorum, quae imminent^ 
quidqu^m scire potest. 

y. 466. del xdrou Frigidam banc explicationem 
cenaet Marklandus. multo taraen frigidiora in 
eius locum substituit tatiaS'* iolxan, neque felicios 
Musgraviu^ a2 al xaro;. 

V. 468. XvTCfte» Ita omnes libri, recte> opinor. 
Sdnsus: Quid haec lamentaris, et ad fiitura nostra 
mala nos insuper tristitia afficere studes? His bene 
congruunt sequentia. Dieit enim statim Orestes, 
8« noUe tristitia a£ci. Marklahdus coniicit Xvn^T /% . / 7* STPjnrdot 

ov^ otsriq ^dtfv ifyvg oft oitftl^nut, ^ 
emTrigiuQ &if€kivig' wg dv ii ivog 
xaxm avpa7iTf& fiwi^iav r' oqjkianavi&j 
^vPiaKU ^* o/uo/wff • tfjv zvxfiP ^ if'^ 

4/5 fjfAcig di fi^li ^^i^vH av- rag yd^ iv&a&t 49* 
'^valag imatafnia^a xai yiyvfAaaofUP. 

TtoTfQog a()' vfxmv iv&adl* d^vofiaafiivog 
* Jlvmdrig Minkfita&y rodi fiud-Hv n^Stop \ of, ii Ti ifj <roi tovt iv ^dovy fioi&tiy* V. 471. oW oam etc. . Marklandus : «(Suspectuin 
babeo hunc iambum , ob praecedentes duos , ' ia 
quibus eadem res ezpriihitur. £t ita Reiskius.^' 
Kecte ladicant , si quidem leetio ubique sana est* 
Miisgravius pro otxrt^ coniicit no/tittu yel oyn^* 
Mihi in mentem venit pro '^cxvftv legendum xra*- 
4miv, ut sensus hic iit: Non puto prudentem> ne- 
•que eum, qui, quem interfecturus est , huic com- 
nu«eration'e mortis timorem sedare stndeat, ne- 

3ue illiim, qui propinquam isuam ipse mortem 
eploret. Spectat Orestes ad verba illa oSv^ei et 
•^Lv^TTCttf V. 467. et 468, Nftque te -decet sortem. 
nosiram dcplorare, neque nos ipsos. Kravsiv tt- 
^avtilv confuisa saepissime sunt, ut Orest» \i^2,']^ 
Pors., ibid. 192. Soph. filectr. 81 4. Erf. Immfv 
5n hac ipsft fabula ii^fra v. 987. jet v. 53S'. Kxavmt^ 
et ^aviiy, — Ceterum ov^ oifttS Codd. Pariss- 
Hilarklandi. AlrUis o^d^* 2(arK. 
' y. 47«. avfXirii Ita Brodaeus. Aldus av ilit^' 
V. 476. Codiparat Marldandu3 Hippol. '58o. 

rd X^TiOT iiriarafisa^a kal yvyv(Ao%ofihv. 
Y: 479* ti tt, ita MarJdandttt ex tnbnibas OodC ,y <=?/S^i ., ■'.. .'•• , //^ j , ^an^ . 


k JOirEN. H ENT^TP. >i / imrENEiA. 

o nolag nolirf^ TtttZQiiog^^EXktjvog ysy^g; 498 

^OPESTHS. 

I0irENEIA. ^ 
mxifov idiXq)» iitfiQog iavov ix (iiiig;, 

OPEI^THJS. 

gnXortiTl /' iofAiv f ov xaa^/i^ro»^ yvvai. 

imrENEIA. 
^ol f ovofiw noiov £•&£'&' oy^vviiiTag na-i 

0PESTH2. 
5 TT (liv^ dUatovp duoTVX^tg xaXoifiid^* av.^So^ 

mirENElA^ . , ' 

ov toSt €()o»rdi* rovro fiiv dog ry TWjfp. Pariss. conferens y. 45. Aldus ^aT&, Hmde Bxh^ 
kiu8 et Pierabnus fecerant ig tu 

y. 48o. Coniectara "£U.iiv bI yeyoic numeris 
Bocet. Cf. supra v. Sag* 

y. 482. Aldu^ fiarQog. 

V. 483. €Qu,y 9 ov.^ Ita Marklandus et Musgr. 
cum tribus libris. /Aldus omittens i^* le^it fpiXavfir^ 
y iofisvy ov xaa. ^'Kaa&yv^xoi Marklandus resolvit^ 
quasi esset Tnaais yevvtjTfo vel ndasis ysviasi,, 

y. 485. xo fitv Sixaiov. i* e. si iustam seu Te- 
ram rei rationem/ spect«s. 

y. 48,6. TovTo fjLhv S6s T^ Tvf^Tf. Hoc quidem 
trihue fortunae, non pater tutis lioc tibi nomen 
imposuit* , I . I < 7« ETPJUIdOr 

. ■ > ■ ' 
OPEZTHS. 
iv^vjjjfAOc '&av6vreg ov yeXiifiid-'' Mp. 

^ IfirENEIA. 
tI di qy&ov€7g tovt^ fj q)Qovitg ovrta fc^/a; 

OPEZTHZ^ 
%o afu/icK ^vOHg xovitov, ov)^l TOvvofAa* 

J / ^ imTENEIA.^ ^ 

OPEHTIti:. 
CriTilg yaQ ovdiv xeQdog tag '&avovii€vef.\ 

imrENElA.. 
la^iv di dovvai Tijvda ytoyXvH tL wcs, 

. , 0PE2THI:. 

TO xXiivov "A^yog naTQi^ ifAtjv inev- 

XOfiai. 

imrENEIA. 
TCQog 'd-ediv iXri-&wg, c5 liv , el xeid-ev 

yeyoigr 

— i»i*w^ ■ I ■ ■ ■ ■ ^ ■ I II ^i ■ ■ ■ ■ ' I ■ 1 1 ■ m^^^mtm 

V. 487. avfLvvfjLOi, S^av. ov y. av. Post 'd'av6v~ 
Tts comma deievi. Rectd enim vertitur: Ignotus 
nomine si moriar, non ridebor. — yekwfisd"*.' Ita 
recte Schaeferus^' ut^iam Fortus voluerat. Aldus 
yelojfiexy. 

V.'488. q^&ovste. Habent Jioc omnes Mss. ut 
coniecerat Tyrwhittus. Aldus €pQ9VtZg. Marklan- 
clus distingui posse putat r/ 06; (pS^ovsis tovt\ 
^ (pQ. Quid vero ? ex invidiane an ex animi ela- 
iione hoc facis? Quae satis mira foret quacstio. 

V. 49i,"Post aiQdoi interpunctionem sustuli. In- 
tellige iiioi. 

V. 494. Bi itetd-ev. \ „Ita uterque Ms. et P. ut 
r^Cte Canterus. Ed. Ald. iviei&tv.^^ Musor. i a(nf^ff* j^. :/, UAt M. Q^./^ t-: /''^/»7'/^'"^ '^*' r 

IQ>irEN. B EN TATP. 73 V t ^ OPESTItE^ • .^ 

.495 h tm Mvtnivciv , ai noT ^i<S(xv ol§ui$, 5 10 

WITENEIA.^ 

OPEETHS:. . 
(pBiyoi TQonov ye d^ tw, ov^ intav iMciv. 

i lOIVENEIA. , 
ijf Sv Ti fioi q>Qi<iiiag Sv iyd^^tkt»; . 

. OPEETHH. 

(ig iv nn^i^yc^ r^g i/iijg SvanQci^iag. ^ \ 

IpIFENEIA. ^ , 
5oo ««i fi^ no&stvog y Til^^gi^ ^uiQfovg 6i5 

fAokciv. 

^ OPEZTHI^. 
ovxow if4avTM yr sl H aoJ> <riJ TOvd'\ 

OQa. , 

V. 496. ipvyd^ ^. Particulam addidit Scaliger, 

y. 497. ov% ixcjv ixwv, Male quidam haeC 
commate disiungunt. Post ^svyoj etiam Aldus ^ 

comma non habet. £go posui post riv'» 

V- 499. Musgravius coniicit va* iv na^i^yof et 
Harklandus r^a^ i/i^s» Male u^erque* Sensua 
est: yideris hoc postulare tamquam in accessionem 
calamitatis meae. Nos: wohl gleichsam zur Zu^abe 
zu meinem Ungliick. < Dicit hoc Orestes uon sin» t^ 

acerbitate qviadam^ quod non simpliciter sacerdos 
immelari se iubeat, sed.hac occasione sin^ul uta> 
tur ad aliena quaedam -sciscitanda. Conf. Oreat. 
609. na^sQyov avTo ^TjaofMtt itovoiVf Hercul. Fur* 
i34o. nagsQya yoQ rao lax ifjLtiiv itaTUuv. 

V. 5oi. av Tovd"* 'oQa. Aldus av rovx i^a^ ex 
quo Marklandus av rov^ X^a comparans v. 5i5., 
9111 nihil similitudinis h^bet, neque omnlno vid«o, f 74 ETFiniJOT 

lOIFENEIji. 

, ^ 0PE2TH2. 
«Jy \ii^ irOT mq^iXiv /i, ^^irif iddp ovug, 

^ lOirENEIA. — 
qiaalv viv, ovnir ovoav y otxio&a* doQl< 

. OPEHTHS. 

So5 tQTiv yaf ovT(og, ov^ aKQayr fjxoviiavi. 5 

I0irENEIA.\ 
^EXivfi S aqi%%ai d£(Aa MiviXim nakiv} 

" . OPE2THZ. ^ ^ 

^XM, ntaxSg y ik^ovaa t£v ifi&v »v«. 

imrENElA. 
%al Ttov ^ati;' xafAol yaQ t& nQovipdkii 

ope£th:s. 

SnaQTti ivvotVLH rcti naQog tvviwiTfi. Suinam tolerabilis senstis ez hac emendatione pr"^* * 
uci pofifiit. Musgravio, ^quod non minus alieniiUB 
«Bt, legendum videtur av to& ni^a. £x nosts^a 
«mendatione hoc dicit: milii quidem non> si ^il^h 
hoc tu yideris ', i. e. huius ' rei Fatioaem tu tihi 
reddideris. Ita nos: da siehe du zuy i. e. doi 
iiberlasie i€h deinem ^GeiCissen, ' 
- V. 5o2. Post loyo^ MfM-klandua interrogationtf 
notam, quam alii addunt, omisit ob praegressaiB ; 
^(os. Neque illam agnOscit Aldus. 

V. 5o3. -^Y^ liolv 6W(). Valet hoo mmpliciteri 
ne in sbmnio quidem, Male Scaliger in margino 
l$iUf: ^ 

V. 607. tuiv i/Miv tivi» Recte Bamesius: „/?/•• 
l/ioi, ^ni^jnatioe. 
u CX ^ ai ^ To^. yj^ ^ r ^^ ^. ^/ ««.f^Cv/^sJuvw^vyXr/^uC ^yL.pol^T- OS . to»-^<l,<-Ae^*'vyC'fiV'A/-V ♦ — Trf^^cfff^^^r^^*^ ^e/i^,T6 i JiHtEl^. A EN tuiTP. ?5 V 5io & fatfog tk "JEU^^, ovh iftoi ^wwr- 6»« 

OPEITHS. ^ 

I0irENElA. 

OPESTHS^ / 

mirENEfA. 
eikoi' 

ope2th:s. > 

Si5 iUrx\ ineiin zovS' i^^s' ^^h^ 9 «>». 55o 

imTENEIA. ^ : 

Kilx^S '^^ ^^^^ fi«i/T*^ ex T^olag nihv; 

OPE2THS. 
okmUv, fog fiv iv Mvxrivaloig Xoyog. 

I01TENEIA. 
i TiomV «5ff il. t/ yaQ Aai^ov yovog^ V. Sio, Aldus fiovij. , / j 

V. 517. Brodaexw; >,Tzet«e8 Jn Lycophrpn. {^d 
▼. 427. Muller.): ftttd di r^v 'ikiov noQ&fjaiv ^ 
avtoQ Q £alx<*^ ^^ ZtsQot^, Aftfflloxoiy AiovtsvQ,, 
HoiaUiQiQiy JloXvnolttjs, tvUUi^ Umvtts tas^ 
. vah avtoiv tU Kolotpdiva nB^ji no^avovtat " xauti 
^anrova^ Kak%avTa. *• Itcruni repetit Tzetzes ad 

.▼. 980. 

V. 618. Egregie sane conieclt Masgravms : 
J» notvi, m tV' %i yd(> Aai^tov ywozi 
AldM» i nvtvC «»ff totk yd^ Aaiqtov yovoi , «x X I 76 ETPmi40T 

"1 

OPEZTHS. 
Qvno} vevoimiK olxov' ?aT$ f, tSg A^/o^ 

IfirENElA. 
520 okov^o, voctov fiii noT ig niz^w TV%m, 55i 

OPESTHS. 

fifjdip -xotTevxov \ natfra Tixdvov vosii. 

mjrmEiA, 

SiTido^ f 6 T^g Nfj^fi^og liaTi nmg euf 

qPEETHS. 
ovx iOTiv ' akXfog .A^xr^)' iytjfiev Avlidt* 

' ^ miFENE/A. . ; 

dokia yixQ, wg ye (paaiv ol nenov&OTtg, 

- ^ OPEZTHi:. 

SaS xlg eJnid'*; (ig ev nvv&avei Tdg>* ^fc^- 54» 

ladog. 

HpirENE/A 
ixH^iv iifit' na7g ic ova anoikofitiv» quo Canterufi w norvM / am^ tarl yd^ ^o A» f'i 
quae emendatio multis modis Musgraviana, est de- 
terior. Aliquanto melior Marklandus proponit 
C(us yaQ iari Aadfirov yovof. Codd. enim Pariss. 
et multae £dd. omittunt articulum o ante Aai^ 
Tot;. — Valet autem ojg ev quam iustt, Cf; 
paulo pbst V. 544. Ad interrogationem ri yet^ o 
AaiQrov yavos Musgravius citat, quae ps^ulo infe- 
rhis legimus y. 628. ri ^ o ot^arriyoi. 

V. 523. tyrjftfSV jivkid^, „ Vel divisim iyfi(A «*' 
AvXiSi, " Markland. Vulgata idem significat 

. V. 524. Stiblinns ex Hervag, Titium rcpetiit 
woliai, (us ye. \ -fj />t- e' itic tJ . /^ /<r et. Aa «^*^ T* ' — OPESTJ^Z. 
if^oSg imi^Hg a^* ddtvut: riitu, fvvm* 

If^irENEIA. ^ 
%i f Qtn^itfyj^og, ov kiyova- iviatfiovitv ^ 

opei;th£. 
^jo/fe^ieia, 

wo ^Ar^itag iXty^ro di^ rig ^^yufiifivw» ava^m 545 

f ^ OPE2THI:. 

ovx oif' Sne^i tov Xiyov TOVTOVyfvvai. • > 

^ lOIFENEIA. 
Hfj nfog ^iWp mk£ tiw% Xv cvf^ctv^m, -' 

0PE2TH2. 
U&V7JX T/^iifiw, TtQog f ^mkiait^ Tiva* 

I0irENEIA. 
tifhmniti} .Ttoli^ cvfA^Q^s TaXuiV iyu* 

; OPESTJ^S. 

IS5 t/ f ioTiva^ag tovto; fiSv nQoafjxi ooi^ 55o 

lOlPENElA. ^ 
[ m ohfiov avTOV tov na^oifd^ avaoTdvoi» * 

OPE2TH2. 

idvoig yaQ ix ywMxog oYx^''^^ aqiayilg. 

i , • 

I [ ' 

V. 528. oV iiyova svSa&fiovtiv. Marklandiw^ 
9,Tel svSpLifiQva' et kiyovai pro tXtyav.*'^ Alterum 
ialsum , prius non necessarium* 

V. 557. Se&vws. Ita Codd. collati omnes, vt 
P.QTtos vpluerat aliique. Aldus Setvog^ mide Fier- 
•onut tuivof. 7<l ' JSITFtniJOT 

' ^ K^irENElA. 

^ aPESTHS. 

WirENEjA. 
54o toaoMii ft\ ii (^ ^ov Tttkatnaiffov. iofw^^ i^ 

OPE£ThrS. 

I(»irEN,EjA. 

OPEZTH2. 

imrENElA. 
q,tv' 

^opEirFHi:. ^ 

545 a)X ov T« ngog ^^cS^ iVTvyet^ ittuueg 56« 

«» 

^* 

»■ ' ' ' • ■ ' • 

V. 558- '&aviuv, Muagravius: „Ita iam Ed^» 
^ recentt. non^' diss^nticntibus Mss. Diserte cpnlir- 

mat B.. . — t£d^ Md* ^vavvjv.*^ 4t^vmv primus ifl 
margine Stiblinus. Vid. supfa ad v. 471. 

V« 64i. naig. Hdc etiam, quod primi;m video 
in ed. Canteri et Porti, Musgravii libri confirniant. 
|Sdi Ald. TTittfi. la jidiecto qItqs, fjujctasse allu^ip £^^ 
ipsum illum esse. Sic Nostr. JElectr. 389. o f' 
4Vfl(^yi o t ov jrdptiv.^ 

V. 543. oi^* ov td n^og -d^twv tivrvxst, i ^ 
sed > quod ad sortem eiua attinet , quam dii mo- 
^rantur , non felix est. 

It^d. StKtuof^ ujy. Marklandus : „ Significari 
.potsftt, licet mereatur^ 9iaX. kVTvxew*^'' 1x0X09 - I • I 10irEN. H EN T^iTP. 79 
I^ITENBtA. 

vav; 

, OPESTHi:. . 
UXoiniv *HUmquv yt nu^ivov filav* 

imTENEIA. 

tldij ag^Kyilatigd-vyciTgosiaTiTig Uyjfog; 

OPESTHS.^ ^ ^ 
ovdfig yif nkrv '<&civovaixv ovj^ OQ^v ipiog. 

imTENElA. 
I 55o xiAMw ixiivT], jfcJ xravmv avnjv yrof^g. 56 S 

0PE2TH2. 
nan^ ywumog xi^iv ax^^iv antiXivOr 

I0irENEIA. 
i TOv '&avivTog f ioTi nalg ^Aqyn narQog ; 

0PEZTH2. 
ioT*, u&Uog yk, ^oviafwv, ncd ncivTuxo^- licet iusta eius sii t!ausa, JSz JVIafklandi expHca- 
tione dicit Oreates^ « mereri, felicem esse, ts 
nostra, se mereri, npn infblicem esse. 

V. 547. Post XiXot9t€V cum Aldo ccmiBia omiai. 

V. 45 1. x^^^ «ieK»*»'- Cod-^ Oxon. x^Q^ ««^ 
f K. Male. Nota est lociibo , nec tamen ab omni- 
bus intellecta. x^^*^ ^X^^ "'^^ amplnis 8igni&- 
cat qnam ob causam, i^uae causa Bsse rton dehe^ 
6a/, quae prai^a erat causd. Brrat igitiu- Mu^ 
grarius, qiium de ingratitudine Menolai cogitat. 
Ceterum' uaxijv ynvaSna de Helena intelligen^am 
^sse , vix Bm , quod moneretur. ^^ ^ 

V. 652. Hacte in lioc et sequenti versu IW 
«ccenttt notatur* Signiiicat enim ^mit* >' 

V. 553. uoviafigvy naX mtvraxo^ ^^ •^ 8o ETPinidOT 

imTENEIA. 
xpivSii^ opiifoi ;^a/(>fr'* ovdiv ^t* a^ce* 

OPEZTHE. 

555 ov^ oi ao(poi ys^ &alfjioveg xndrifiivoi 57" 
TtTfjvdip ovii^oip eiaiv uxf^ivddajiQOu 
nokvg TiuQaYfAog iv Tf roig ^iioig avi, 
xdp To7g§QOTdoig' *iv di Ivmlxai f*ivov. co est^.quam ubiqiia terraruiti errare cogitur. In i 
tio versus pofit tar posui comma. 

V. 554. tf/8v$£U ovse^ot' ^ — «t^a. Legimus h 
tpud Plutarch. Moral. p. 'j5, E. et Clement. AL^ 
Cohort. p. 8o. Ed. Pott. — Hunc versum cum qu:»- ^' , 
que proximis Aldus adhuc Iphigeniae tribuit. ^^ ** 
Heathius recte Qrestis e^se vidit, neque disseuti*-^^ 
Marklandus et Musgravius. In Mss. Oi^estis p^^'^' 
sona versui demum 667. TcdXvg TaQayuos pr^^®"" 
figitur. Pror o.v^* Hermannus mayult ovo . 

>V. 557. 'd'eioie. Lihri &soU* Elegantior lcC^^° 
debetur Barnesk). 

V.*568. kvnsZrai. Ita cum tiibu^ libris Ma:^''^'' 
JLandus. Aldus XilTrerai. Utramque lectionem p^^°" 
babilem, etsi contrarium , sensum praebere pi.r*-^* 
MuBgravius. \,Si .Xeiiterai , inquit, retinemus, s^^J!" 
tentiaerit: Orestihoc mium in mali» solatii i*^^ T 
Gtuip fuisse, quod non propria imprudentia, ^^^" 
^vatum moBitis obtemperaiido, seipsum p^didi^-^^^ 
-Contra si /lv7r£<rdi recipimus, dicet Orestes, f^^^ 
^uni se dolere, quod non desipiens ipse, vat^x^ 
tamen monitis obtemperans, perierit.'* Mihi pr"*/'^ 
ratio a loci nexu videtur aUena. • Manifesto era'™ 
•Orestes vatibus ob fraudem, in qtiam eum adcl*^- 
scerant, irascitur. Quale igitur hoc solatium, qtU>u 
non sua imprudentia perierit,' sed a vatibus se 
decipi passus sit. Deinde hoc si voluisset poeta; 
scripsisset dlXa ftdvTsmv sive fidvt^v Si^ Recepi 
igitur kvnsiTai, Dicit hoc: Ob hoc unum autem 
dolety' quod, quum non imprudens easet^ i. «• 76 ETPmUOV 

OPEZTHS. ^ 

9V7rA> vivomf^* olxov' ?aT$ f, tSg Xi/og, 

IfirENEtA. 
520 oloiTO, vofftov fiii noT ig no^T^ap tvx^p» 55S 

OPE£THS. 

fifjdiv narevxov^ nivra Tin^dvov vooti, 

mjrmEiA. . 

SiTido^ f 6 T^g Nfj^fi^og leaTi nalg euf 

OPEHTHZ. 
ovn tmv ' akX(og Mkt^' iyfjfisv AvXlii* 

' ^ mirENElA. ., . 

9okiM yixQ, wg yi (jpaaiv ol ntJiov^oTeg. 

- ^ OPEZTHi:. 

SaS xlg elnad'*; (ig ev nw&avei Tci^ 'ZJl- 54* 

lidog. 

PpirENE/A 
IxH^iv iifit' naig ic ovg' anoikofifiv» quo Canterufi tS icotvm ! auk iorl yd^ ^o A* ^'* 
quae emendatio multis modis Musgraviana, est c^ ^r 
terior. Aliquanto melior Marklandus prjopcr^^* 
cws yaQ iari Aai(fTov yovoi. Codd. enim Pari^* 
et multae £dd. omittunt articulum 6 ante Aa^^Z 
Tov. — Valet autem wg ev quam iustt. ^^ 
^paulo pbst V. 544. Ad interrogationem r/ yd^ ^ 
AaiQTOv yovoi Musgravius citat, quae pi^ulo mf^" 
rfus legimus y. 628. ti ^ 6 otQaTfjyo^. 

V. 523. lytjfisv jivUB^. „ Vel divisim tyfjfi f^ < 
AvUSi. " Ma&kland. Vulgata idem significat. 

, V. 524. Stiblinos ez Hervag, yitium repetiit 
woltai, <us ye. C\ \ tfKT^Iff, Is < ' JLA. et ^Ttif^ ' ^ f^AT' /^^--tft^ iftt^K sfS 78 ' JSITFtlTIJOT 

' ^ lOirENBlA. 

^ OF££7\ff£. 

imrENEiA. 
54o toawfii /^ h C^ ^ov zfxkmnaiffov iifictf, $SS 

OPE£T/£S. 

mirEN^Efji. 

OPEZTHi:. 
^TtUTQoq. ^tfiviwog tiqpde nfm^oufUvoS' 

imTENEIA. 
q,tv' 
€og si MccMV dlnoiov fiiTiTtfiiaTe^ 

^OjPEZTHi:. ^ 
§$v, 

V. 558- '&avttiv, Musigrayius: „ Ita iam %^^' 
^ recentt. non^ diss^nticntibus Mss. Diserte coniir- 

mat R.. ^ tEd^ AW» ^tuvojv. ** 4^^p€h J>rimitf « 
margine Stiblinus. Vfd* supra ad v. 471. 

V. 34 1. Traiff. Hoc etiam, quod primi;m video 
in ed. Canteifi ct 'Porti, Musgravii libH canfirnaant. 
Ed. Ald. ^tiki Jxk jndiGcXo .Qum£ fioxtassie^iiiiusi&^f^* 
ipsum illum eaae, Sic Nostr. JElectr. 389. ^' 
nm(^ I o i* ov m^wvj 

V. 646. »^ ov vd nffo^ ^twv tvrvxsZ, J« •• 
Bed, quod ad sortem eius attinet, quam dii mo- 
jlerantur, non fciix^est. 

Ib^d, SiKOMS^- wv. Marklaudus : „ Significari 
.potMt, licet mereatur^ 9^, kVTvxew*^^ ha^i I i i / « irEN. li EN TA TP. yg 
I^irENEiA. 
vov; 

, opei:th2. . 

XHoincv *HXinx^av ye notQ^tvov ^lav. 

imrENEIA. 

OPEITHZ.^ 
ovdsig y€, nlrv '^avovwv ovj^ of^v gtaog. - 

lOIPENElA. 
"xakaiv imivTj, y^w xravmv avrijv jranyp. &6S 

0PE2THI:. 
uamiig fvvaunog jiaQiv ajaQw antikivo. 

I0irENEIA. 
i Tov '&av6vTog rf* iW* natg '*AQfH nwtQog ; 

OPEZTHS. 
£qx, a^kiog yi, uoviafwv, wd mofVTaxov. licet iusta eius sit musa, l&x JVfarllandi «xpHca- 
tipne. (iicit Orestesj se mereri,. filicem esse, cs 
sostra, se mereri, n»n inpelicem esse. 

V. 547. Post Xilatnsv cum Aido comma omiai. 

V. ^Si. x^^^ vixa^tw^ Codi. OaEon. x^^ ^X^^ 
^tc. Male. Nota est locutio , aec tamen ab omni^ 
bus intellecta. x^Q^^ axa>^v nihil amplius sigm&- 
cat qnam oh causam, i^uae causa esse fton dehe^ 
bat', quae prava erat eausd. Errat igitur Mii»- 
gravrus, qiium de in|pratitudine Menelai cogital. 
CetenuD natt^ yvvojMa de Helena inieUzgen^mn 
9»se, yix iuic, quod moneretur. 

V. 65a. Keete in Jioc et sequenli versu IW 
«ecenttt notatur» Significat enim vii^it,. >' 

V. 565. fioviajfipv.f iuU mavraxov a^il «iittd Vi S4 jpTPiniJOT 'I, pPE2TH2. 
HLukbig tXi^s Tukka, itXfjp' "iv, cn ^iviiM 
to yag Qqaytjvai ^rovde uoi paQog fiffu. 
\' 6 if axiffToliH i^ ya^ iifi iyco xag Guftg,o()(ig' 

585 ovTog ^ avfATiliiT^v ifJtSp^oy^&fav ,x^Qw. 6«# 
ovxovv dixawv in oka&QM rw Tovd' ifxi 
W^iv Ti^&etfd^ai i ^cavTOv , iudvva& xaxeiv» 
a)X Hq jyevifs&fo' T^de fjtiv dilTov didov* 
niftipst' ya^ "^^yog, aiffVf go$ «aAai^ *j!f*** * 
/590 'fjfiag d* 6 /()j7fwv XTHvtTO). Ta t(Sv 9/- 60 ^ 

A aiGxi^ov o(TT$g' xaTafittlwv ilg ^vfiipoQag, 

avTOg aiGCDaTai ' Tuy^dvei S* of (Sv q>ikog^ 
ov , ovdiv JjQffclv ^ /t^'> '(f>t!ig -pQav ^iXoK 

^ \, ^ I^IfENEIA. 
^ XTjfi a^iGTOv , dg cm* tvyevovg Tcpog i^' JMa I I' 1 ■ t I* ■*■« "v* 5tJ2. raAPwtt. AWus riXXa. 

V. 583.- liucianus ro*^, */*oi Amof. ^. 967. (V» 
p. 3ii. Bip.^ 

V. 584. o ifavGToXivv yd^ «i/i*' «yw if. a. eg» 
'sum is, qui secum alFeVt msda, i. ^e. ego snm oausa 
harum calamitnturti. ■ , 

V. 5^7. Kavtoy i. e. «ai ifiavTOV* 1 

• V. 588. wff yivsad^w. Teviad^} Mss. ' omnet. 
Aldus wff ysvia^&ai, Vid. Porson. «d Etiis Hec. 
'88a. coll. Brunck. «d eundem K 

V. 58g. TCbfjLftt, Lncianus L 1. ntfiLxffOt , quod 
non displlcuit Marklandb ob yersum 682. Is ta- 
men locns nihil probat. Magis huc pertinet paalo 
post V. 599. Sed cf. supra v» 5^4^ sq, 

V. 591. aia%iatov vatt^* Vid. Sc2iae£ ad Eur. 
rhoeiiiss. 51,9. Pors. 

V. 695. Aldu« ij fiiE. 
r^r 

•5^' ^ tX^^J* TX *i''\<»*-*t^^ A r^iy^ttV-^ . ^ 
/ipIFJSN. H RN TA TB. , 85 

roiovTffg Hn t£v infSv pi^QanoQmv 
opni^ m&i7Ctm ' itui yiq qvf i)f(o, tivoh 
'avadiJiq>6g dnh Tf^nv o(f oi^ oi^iHw viv. 
iml di fiovkH TavTcc, TQvde :t*>ii/'0/i«v 
^QO^diXxfyv ifiQovta, ev di {^aver nblln U ^\^ 

TtQO^vfilU 0S Tovt ixovQa TvyxavH, 

OPEIiTHZ. 
^VQH (W* tA? fA&, ml Ta iuvcc xA^JlOFfTaf ,>., / 

imTENEIA. 
tffo' ^nig yaQ TjladB nQoqTQOTtnv tx^' 

OPEETHS. 
' cc^ijfAa y, c5 v^avk^ %ov'a ^vdaifiovff*^ ^ 

imrENEiA. 
opei:th2. ^ 

uvvfi lltfu ^ovoa, '&f]Xvg aQaevagj 

I0irENElA. , 
' owk, aXkii xaltriv dfiqil iriji^ jf^vtxpOfiai^ 

OPEZTIi:S. ^ 
i iiaqiafevg u/&; il tM iutoQiiv fi€ XQn^ 

KPIFENEIA. 
«JVw, dofim rmS' uqlv, oTg fiA^k Tidi^^ » ^ V. 595. oQ&v^s. Jta Marklandus eic JM^ Oxon, * 
Idem duo Parivss. supxascriptuijci habent. Aldus 
0^0«. Conferant. hiterppi. Hercul. Pur. 56. Soph. 
Antig. 09« aliosque locos. 

V. 607. ovTt, Ita Aldus. Qmittunt vulgo ac- 

eentura. ^ ' /• i- J '■ t r . ' / / 0,1 -^ y •' ji6 ErpIniJOT 

bPEHTiin.' ; ' '■ 

WirENEIA.^ 
niff Uqov tpSov, xiofAa x evQtinofP ni-^ 

, TQcef. 

OPESTHZy 

noig Sv fA aSsX(p^g x^ip niQitnilll^UP ap{ . 

/ ^ , ^ I^^iPEJSTEIA^ 

fiitaiov ivx^P j « Talag, oarig itQT $t, 
fjv^Qi ' fiiaxQap yaQ ^a^^fiaQOV vaUi x^&opog. 
8i5 oiJ firiv, insid^ Tvyxi^^^S ^AQyiiog (Sv, 6 4« 
^ aAAV cuf y^ dvvatop, ovd' iyd) kei^fOi XaQiP' I ili> i\ % 4 t t't ii i iii V ii»i«i I ■■■ " i* " _ < « iiirf i io 
V. 6u. hvpoiitov» Citant Ilesychu gloasam: tu- 

ifffanoV} oiHoTiiPov, nXaxv, iMdeiti verbis ab He-, 

sychio expHcatur eigwugy qim Hojjhoclea fiimili 

tnodo usLis est Aiact.iiGy. xatpov tvoiJ^svta. Altera 

explicntjo itkatv Schneidero in Lex. Gr» c praTa 

£tymologia orta vifletut. 

I^ Ibid. ititQat* Diode)*. SiCk XX. i4. citanto 

f Brodiieoj legit^j^^ot^off). quae leCtio yerior videxi 

/^ potest. Comparat Marklandn» Noslri lon. 3f8i. et 

, i 5iectr. ii]^u iti quo tttroque Ibco leg^mtis ^j^aa/Mi 

/ / it^ovott et Hei^odot. 7, 3oi Add» Fragm/ Plrith» 

j[- I. 2. j^^oWor xaafj^\ Leva e#t, quoil Marklandus 

/ / moneti obsta^e huib lectloni illud) quod ttatim. 

-i post-r. 6V4i vo* Yz&ovDi tecurriit. Verum ob Ipsbs 

. ^-ill^s locos Ijjicilius ^eri potuitf ut mflmOlriae lapsu 

1 bJodorus iUud seriberet» 

V. 61 3» Aldufc vatit mt\ 

V» 616, oi5. ^iji> fecte Partn» tSdtktiiit «^onlj^Bgeii'^ 
dum dum eequenti a)lil«l»_ 

y» 6i0. pt/^ iyoi kiliffat jL^QiV. MarUandus: 
»^oiPte «Vdtl *kkeCtpat, i. e. iiXiixvm. Vid. Budaeiun 

- . ■ r T^ofr/^ U^^^ ./i-.X»^'*^*' ^cf^^ i^/ff^di. C^ fA'^^" ^^ ^^*"; 


>%/^^ - /^.-Vi^^:. ,^.^.X'«^^ ^ . - I0irEN. H MN TA TP. gj 

nokvv ti yigmi noif^ftov iv&rjato rciyt^,, 
iav&f^ T iXtxie^ cr^ua aop xuTafffieaoo, 
mtl Tfjg o^eUig dp^tfAOQ^vtov yawog 
^ iov^tig (likiaorig tig hvQoiv fiaXoS ai&iv. 
aXk* ii/iij dArov r iit '&6ag dvair6(imp 635 
diffcw' to fJLevToi dvGfJieviq firj fdov kaprig, 
tf vkaaaeT avtovg, 7i(f6anokoi, diefxiSv Comm. Gr. L. p. 767.*' Nihil matandum* Nostor 

Pho^niss. 388. ftf^Sir ivSelg kiirr^i. 

V. 617. xoofiov iv&fjaoj roLtpvj. ,,Roc e«t, quod 

la Rheso v. g63. rocat. ovftmv^tZaat fiv (j iutv Trt- 

nkiov yhStjV. vid. et liqc. 678.'* Musob.. Conf. 

Trosrd. 1200. seqq. 

V. 618. itilnc rersum prjmu.f e Codicibus Pariss^ 
inseruit Marklandu^t idvsurda tawen putanA verba[ 
^vjfia xaraa^iaoj^, extinguam, „Corpus enim ar- 
dens / inquit , non potest extJngui 0^0, nisi sit 
^agates lapis. ** Musgravius pro ttaraa-^iaoj con- 
iicit TMragr^iiuj, corpus tuum corhponam, quod sjt^ 
inungam. Hoc enim factum ab antiquisj, ante-^ 
quam rf>go cadaver' imponeretur, tlt pateat ^xr 
Hom. Iliad. XXIV. v. 687, Odyss. XXIV. r. 44,, 
aeqq. Sed ex ipso hoc loco posteriore «^olligasjj • 
Iphigeniam proraittere , se, rogo mbdo concrfera..- 
to , calentia adhuc ossa oleo et ftielle perrusiiram. 
Ceterum^ duo Codd* pro ilali^ habent ikiw errore 
iiotissime* 

V. 6ao, TTV^dv fiaX(»^ Ita verissime Canterus. 
Aldus ^t duo Mss. TTVQ ifjtfidXou Marklandi Cod* ■ 
C. nvQ iftfialojv. 

V. 622. to fiivtoi Sitoftevtt fi^ f/tov Idfifj^. 
Vertitur, ne tamtn ntalevolentiam aduersus me 
eoncipe. Legenduin putaveram jiii; /*of ^dkjiq,^ 
Sed simi!jter; Ndster H«racf. 991. 

Uiid* n ^uia ^o» praetulerit^. equiaenL, ««Bexitior* 88 EtriUldOT 

!(T0)^ «fATrrec xCav IfiAv iplkto/v rivl 
€25 mfA^Ko npog '*u4gyog, ov- fiiXtdv iyd tpdSj 
xai SiXTog avn^ iwvvag, ougdo»€id'a^ 64» 

Xi/Ovaa^ ntaxag ^dovag aaa/yiXi!» 

XOPO£. 
ftaroXotpvQOfial a« rov x^Qvlfitiv 
^aviai fiekofiivov Qavlotv alfiaifttalg. 

OPEZTHZ. 
63o ol}^og yagf ov tavT, dXla x^^Q^'^'* ^ ^^^ 

ieva&* 

av.Tiov goq>tj» \ 

XOPO2:. 

ffi 8i Tvx<xg fAaKo^og, im veavla. wmmmmmmmmmm y. G25. oV. Ita Aidus. Vulgo (Sff/ 

V. 627. Xiyovod, Tttardg. 6ic est m Aldisa^ 
quod moneo propfer Aem. Portum. 

V. 628. Tracfavi hunc locum de Verss» Dodim. 
p. 556. sqq. Autistrophica esse priiuus monuerat 
Hermaun. de Metr. p. 245. ' 

y. 628. Tov, Hanc Reiskii coniecturam confir* 
mant Cod. Markl. A. et Aldus. Vulgo toSv* 

V. C29. AUerum Qavlotv addidi ex coniectura, 
ut nctra exaequareml Cf. de Verss. Dochm. p* 
378. Fortasse tamea menores libri alitni qciid- 
dam suppeditabunt. / 

V. 63o. yd^. „Ifa optime Marklandus ex Mss. 
suis. — Ed. Ald. fUv*** Musa&AV. Immo etiam 
sn Aldina legitur ydq* Sed iam Brub» Henrag. ^ et 
Stibl, fibv* Cf. Markland. ad Suppl.^r. 8. 

V. r»3i. I^rb S dedi ioi, metri caosa. Vid. la* 
cobs. Observ. Crit. in Anthol. Gtaec. • p* a^* •— 
V 'I4^irEN^ H EJSr TATP. 8} ' -A* 9 ■' " » S . UT^^jjii:. 

XOPOX 

636 gtfw, ^'{^''^«oAAt^ffa^. Niavia tri^Uabon est. CF. de VersSf Dochm. , p* 
49. «eq. not. Eadem contractione usus est Ari^ 
ittoph. Vesp. 1067.' et 1069* 

V. 652. Olim legendum pntftbam efipinfj pro . 
ivtfifia99g, ■ Nunc praepla^et uV pro ort. -*- ^tfiu-» • 
/£€^a i. e. cflebramus , feli*iem praedicamus. Ce- 
tcrum ob «equentla Bialim hanc scntentiam inter<« 
tt>gative . accipi. i 

V* 634« nofi,na\'y proprie, ut hic, missidnes» 
Mittere enim Pyladem yolebant Arg^Sj, qup litte* 
ras perferret. 

V. 635. BibXkvoa$ «*• ftiXhav} Locus impeditus. 
Marklandus cobndn SioXXita&a» etconatruit 6 St6X~ 
Xvff&at fUXhovi haec annotans: ,^argnte. Uter bx 
his magis proprie perire dici potest? lile, qui re-^ 
st&t. iamiam occidendus; an ilie, qui abit, ab 
amiro separandns? Sane nesclo^ utrum ex duobita 
defleam." Musgravio pede persuasei^at , qui mo^ 
net, noa absurdum esse hanc dubitationem Choro 
snboriri, Pyladis tristitiam, Orestae gaudium spe- 
ctanti. Postea tamen corrigi vult. 8v oXkvoah 
(scil. nofina}) et o fiaXXov pro o fiiXXwv,- quod 
utrun^que displi^et. /f^oXXvaat vel metri causa 
nolim mutari in dwXXvo&aty qui infinitivus, si 
tamen sanus est locus, ex hoe ipso SioXXvoai ad 
o ' fiiXX<ov potest intelllgi , ut itorBQOt o uiXXatP 
reddatuir^^ uUr eit dcstinatus illa scil. aa mor^ % / X 
9° ETPintJOT 

norepoQ 6 fiMhp; 65S 

$Ti yaQ ifKpikoya dldvfia ftifiovi (jpQ^v, 

^^^ ^ OPEZTHZ. ^ 

64o IJvXaibf, venov&ag ravTO , jrpd j ^«cui^y 

IITAAJH2. 
bvx qtf' tQtiT^g ov kiynv i^^ovxci fU, 1 

^ ^ pPESTHZ. ^ 

i tiV «cmv 17 veaxi.g; dg Elktiv$Kwg 66« 

ivfiQe^* fjfiag, Toig t iv ^JUf^ nivovg, 
vooTov T ^AxaiSv, rifv t iv oitovclg aofpop 

645 .yaijfavT*^ ^AxikXiwg r ovofia* %al tqv 
^ S^XtOv ' ^ 

A^afisfivov iSg (JpxtHf! avfif(OTa re fii 'II »'11» I ll -■ I i.i 1111»— AftM . V. 62(6. Alduf ceK al' aX at nirsifoi^ 6 ftilXofVjt 
V. 638. afjupil»fa, Ita Brubaclr. 0t Hervag. -— 
Al<^. et Codd. eifi^iipioya» Brodaeufi conUcit dfM'-^ 
^i§oka y Marklandaa dvtiXoya. Vetaut etiai» sle « 
possunttrlistingui, ut distimi de Vdrss. Dochm. 1, c* 
ai ai al «/^ 7rvr«f«« i fj^iXkutv > ^Vt /a^ 
dfAtfiiXoya 
• ^lSvfio. fiifi^ivs <pQ^9 oi ^ra^off $ 0* a^tt'^ 

tit praeter alterum , qui Creticua est , onmes ^ech^ 

Hiia^i sint. 

V. 638. filfMvt^ lAM diio ,£i/^»t(«f-^peiveripto 
tamen f^if^by quod recle Markiajfldaa exfilieat 
o^aa cum Hesych. 

V. 6i5. *ji%d%^<»9, Ita Markkodvl es duobu« 
llss. — Aldu8''^jrU^artf. 

V» 646w 4>xr^c^** Sic Heathiua» — • Ald. ^nt$t^ 


( Vi S f pO^^ ^f •i :*: ^/ ■ '■*• **- / rr/<r^r^^^ V '^ ^ic'v....p^ ^^ -r-^....>f \ l^IFEN. J? EN TArP. 9» pjvatxu Ttcudag t. tartv rj ^tv^ yivo^ 665 
ix€tO-£v *:AQyiia Ttg' ov yu^ av noti 
diktov T inffATie , xal roiO* i^ffiav&aviVy 
^ wV KOiva 7T(^d(^fsova, \^Qyog ,fl nQMsaH 

iq^^rig fi^ i^ix^ov.' tavT^ di (f&aaag Xtyug, 
nlijv 'iv- ra yu^ t(Sv ^oikioiv nu^rifiiUTU 670 
^aaai navreg, uiv iniaT(^Off>ii tig f^v' 
«ra^ di^k^ov ^UTefiov koyov Ttvu^y -b*— MWkJdUMMMHU !<■ ■•»■1 y «i*» awrMb pfy. MarUandus 'praeter io%t£t{f proponit etiam 
(i>« tuiitiiQtv' tjQiljra r ifii. 

Ibid. ti fis. Ita Schaefferus. Vul^p t Ifti. 

V. C5i. q:^daag. SIc llbri ]\Iss» omnes. Aldui 
^Qaoag. Ad rcti^ra iiitellige ifioi. Tu eadem dicis^ 
atque ego dicturus erara, praeter hoc unum etc. 

V. 662» ra ydjp tcyv fiaaikioiv ita^. Xajaai etc* 
Vertit Hefmannus accommodate ad Homericum 
Usum adiectivi i7Tifft(f»<pos : r^gum fortunam norunt 
6mnes> qui velpaulura inter homines versati iunt* 
Alii reddunt : qiiorum al/qua eBt attentio et cura. ^ 
Grotiust 

rcgunl n)ala 
sciuni) sciendi ciifti quos atiqua occupat. 
tleathius wv Tnlert ad fidaikiuiV, fegunii quorurip 
ialiqua erat considemtio ^ qui non prorsus obecuri 
trant i qUod paulo dui*ius videtur. ^ 

Y. 654^ clrap Btfik^ov, Libri dtaQ SAt^k&si Tatt« 
Fab^r_et Marklandus comlciebant itskd^iy s^d con*' 
^idera ^tittm - aliud quidddm > quae couiectu)f«: 
^ magUam habet yeritatis sp^ciem* Verum <i pi^o«* 
ximai pbulo subtiiius examines, an ttfcte sic eraen-* 
datum^Bit) vel^cmenter^ dubitabisi 8ubiieut oaini 
lOr^stes ; 

tiv f etC to nolvov iovs Sfietvov av fUi&oiS^ 
Si dixerat Pylades dtsk^i, eo ipBO diicerat) «c ycll« •/ i 'I »1 Ttm 'cnm Oreste coramunicare. Flane igltur super- 
vacanea erat Orestis hortatio^ ut iem sibi quoquo 
aperiret^ D/^inde ipsa Yerha. afits^vov av \ fMfii&Qki- 
quodammodo si^Qiftcant, Pyladem Qreati iam rem 
videri /^sfiad^fixfvai- Postremo res Jsta ex eo ge- 
Jiere est% quam ipse potlus P^l^des debebat per- 
pendere, qudm Oreati perpcndendam "proponepe, 
quem setitentiae suae acces&urum esse, vix poterat 
exspectare. Scrrpsiraus igitur 8tf}k^ov, mutatiQixe 
facilllma. vSic infra v. 9^)9. ' 

WirMNEIJU^ 
e^stv doxuj fioi xcuvop' i^ev^fjfid r«« 
OPE£TH2* 

^'JtotJoV tVy So^fjS fjL£Ta$06, 

Proxinfum versum verte: quemnam? si communi-^ 
caueriSf melius cognoscesi i. e. qiiod quis conx- 
jnunicat cum alio, melius inlelliget, Vitium natum 
eSthinc, qiiod in vocis termmatione male le^erant 
conipendiuin* Nihll mofor Musgravium^ qui putaf, 
SisX&stv non esse considerare animo, sed t^erbijt 
'0Xponere, Ju^y^eed^ai est rem ita percurrere, ut 
Irationes in utramque partem pondeventur. Hoc 
sivo eiim alio faciam, sive mernm ipse, perinde est. 

V. 658. %axiiv, Vid. Abresch. MiscelL Ob», 
Nov. I. p. 66. 

V. 65q. icolvjrrvxt^i Musgravius citat/Hesychium : 

^foXvnruxov^ TtoXldi iSox^^ ^X^^^f ®^^*^ ^^^^ ^" 
stath. p. M93. (lin. la.) < 92 E^rPiitrAor 

/ ^ ' OPEZTHi:^ 

655 »*>'*; *?C TO^xQit^op dovg SfxHvOv av fti^ 

^ocg^ 

nTA^jjii:. 

€ii&x$^v, &av6vTog aou, pliitHV 'ijfiu^ 

fiog. 
$toii^t' €ltlivaee-.tdH fit xui xotv^ &av^hh ^f^ 
%al.iHXiav yao xal xaxi^^ Hixcr^ffOfias^ ' 

AQyH Ttp 0W9CtUV T^tV TsolvitTvxf^ ^'d^ovt;^ ; f- /*'' 


I IC> ITEK H EN tA TP. ^i (^D do^ta-ii t<n^ noXXofai, nokkBt ^uq xdxoi, 
nQodoig <7t> wwCen^d'* avtig rtV o/ko^g 

fAovog ' 
71 4(al ^p^vtFog^ inl vdoovot ddficanif 6^9 
. faipatr jAOQOv Goi » o^ TVQovvldog XOQifif^ > . V *^ Y. 661. QuiZia^*, Erfurdtiirs^ qui diphtliongum- 
a.1 non tantmn in primis ac tertiis veHborum per<» 
ionis^ sed etiam in infinitivis.*a Tr^gkis «lisam -edim 
negat ad Sophocl. Aiac. v. 19O. de nostto loco 
jp. 617. dispatat ita: ^, Corri^o, yr^oSovi aaj aot^ 
^Bii* — Tum verha hoc modo cohaerent: ooj^£l9 
fiovei ^s 'olxavs So^o) tois 'TrokXoig ^atpat fioyov , 
001 r Tf^oSovg 06, 7J ntal ^ovevaag, ubi solus do—' 
mum reverterOf videhor plerisfue perniciem iibi 
struxisse, vel prodendo te, vel ipterficiendo /ne-' 
que iam opus est, ut verbam (povevoag cum I/o- 
beckio (ad Aiac.) p. ^5ii. aliisque depravatum ess^ 
censeftmus. ** Dubito adhud,. an eiisione ista Tra- 
gtci 'Oaanino abstinuerint. Emendatio etiam £r- 
furdtii est paulo violentior. Praeterea ex adverso 
fiibi Op.posita sunt ^^odovg avj^ta&ai et cpovsvca^ 
^a/tffoi, Videhor , aut me ita ^ervdsae^ ut te pro^' 
derem, aut pernic}emi tihi ita struxissey ut te 
ipse <>ccidea^ regni tui grafia, Nam in^partici- 
pio ^o^l^^Pcguidem nou oil*endo. -rl nai tpovsv^ 
ootg ^^S?^Pw^^^^ ^^ idem cst, ac si dijiLisset ^ ^olI 
^^o^^evaitt o^^xal toyvoi.Ttoi^aa*» 

Yydfi^. /iurl voaovai dojttaoiv. Vertunt in ca-' y. 064. iyxkT^gov wg djj — yafuov. MusgraVius : 
Elej^ter Reiskius: yc^w.'* Dicam potlus pes- sime. [n |B<?dem crrore versfttur Marklandus. *Sis 
$^ sic cum parlicipio constructum ubivis ohTium. 
, Cetcrum yaptMv proxime refei" ad lyMli^l^ov, 'Tion ) \ <U 94 ETPlJtldOT 

665 t«5T* olif ffofiovfintp, %utdi aiGyvvfig 6x0* 
aovn ta^* onw^ qv xQ^ &vp^miveS<ffai (ii 

9$€tl av9qfaYf}vai, ftui nvQio&rjvai ddfiogy , 685 
^ikov y«ycwr«^ neai (pofiovfHVQy ^ipoyov. 

evtpjfta (pwvft. rafia dn (fiQHv Ttaxa ' 
670 ankag di Ivnag i^oVj oJx oHacD dmXSg' 
yaQ av kvni^ov Hanovaidiistov kiyiig, 
tavv iativ ^ifuVf li ai, avfifdQj^^oSvr Cg^ 

ftT^vw, TO fjiiv yaQ ilg tfij oi xaxiSg tx^h 
ijLQaaagfvQ^ u nQaaaoi,nQog ^tfSv, Ivaeiv 
' fiiov* mm Mtne dote habiturus, piucerat enlmjam, ut patet 
«X VT. 678. et 885. 

V. 669. rdfw Set fiQHV ncmta* Marklandb in-* 
serendum videtur pronomen fis pOst SeZ, quod ut 
non est necessarium ; ifa raetrum corrumpit. !Ex^ 
plica sic : To tpt^ttv rd/id xaxd dvayxaXov iart- 

V. 671. MarklaiAus : „Pro XwQov bene legi 
posset Ai'^(>(7y, quia posuerat kvTca^ versu antece^ 
denti. " Immo ycl ob haijc ipsam causam prae-^ 
ferendum Xvitqov, neque omnino h. 1. XvyQov sa-v 
tis aptum est." Significat enira proprie perniciosum* 

V. G72. TO^vT. Marklandus coniicit tovt propter 
praegressnm o. Sed ista negligentia in Graecia 
acriptoribus est frequentlssima. 

V. 674. Male quidam comma omittunt post tcqo^ 
S^iftjVf ponentes post TTQdoaw, Ad ivosiv fiov 
Harklandus eomparat Carm. Sepulc. 65o. p. .iio. 
ed. Reisk» (6runc]$:. Anal. III. p. 3o4. ) vtQnvdv 
fXvas fiiov, Nostri Suppl. ioo4. xaTaXvaovaa pio-^ 
Tov* Musgravii Mss. G, et J*. XvQWf supericripta 
XijyiiVf Ms» fliter ii^ysiiV* I 
I I^ITEN^ H EN TJ TP. gS ' 

, UOVPT, £X^S 

' fiiku^^' iyto 9i'dvGfffp7j xcci dvarvxfi' 
aio&eig di , naTdaQ *§ if^ij^ OfAOono^ov - ©9 5 
TiTTifsifAivog, i^v i^Kti aoi dafia^T ^X^^f 
. S^fOfia T ifAOv yivoa av, ovf anatg dofiog 
680 7taT()t$og ov fAOg^ iiakHffi^eltj not av, 
iJiX iQTUf xpil C^, i^al-dofiovg oIkh nu-» 

OTav rf* ig ^JBkkaf iTtniov t ^-A^yog fAoXtig, 700^ 
ngog de^iag ae Ttjed^ iniaTitiiho} Tad€. 
TVfAfiov.ftf j[iSaov, ndniS^eg fiVfjfieia fiOijt 
685 xa2 dan^v disXipy xal xofiag 66ti» ra^o»* 

V. 675. vta-^aQa. »^feliciay nec ullis caedibus pol-» 
^ta. '* BaoDAEus. 

V. 677. aoi^tU Se , naXSae iS if*^e, It* Aldua 
ct Codd. Maikrandi A. B. In ccteris .juitiqiiis edi'- 
tionibus fere omnibus deest. i^. Musgravius post 
Marklandum mavult vaiSdg r if. Ceterura, recte 
Brodaeus: oui&tls, dvzl aovSk vvv aw&ivtot.» 

V. 679. Marklandus coniicit: 

ovofia T ffiov fiivoi y av^ ovd' anae oor-^ 

fiog etc. 1 

e qnibus fiivoi deb^tur ileiskio. Marklando iudice, 
innuit Pyiadi, ut aliquis ex iiliis eius Orestes no- 
minetur. Videtur potius hoc velle: si liberosJia^ 
bebis ex sorore mea , mei etiam aliqua erit faiAa, 
ut qui vestras huptias conciliaverim. Airavg autem 
nullo modo mutari debet. Nosira familia non 
interihit aira&Q , i. e. npstra familia noninteribit» 
quod futurum est, si erit a^jiatg, £tiam ov^ bene , 

se habet. ^aepe enim sibi respondent ts et J^. 

V. 681. dXX* tQTis , nal f^. Citant hunc locum. 
Btymol. M. p. 4io. 42. Photius Lexic. p* 45.' ef 
Lezicon in Biblioth. Coisl. p. 48a.* 96 ErpinidOT 

SyyiXls d*j ojg oAcuA* vn *^QyBioig rivog 
♦ ^ yvpaixog, dfjiql ptofiov uyvio&ilg ^oi^q». 170 5 

mal /uitj ngodtag /tiov^ rijv xaeiyvi^Tfjv nori, 
ffflf^cc ariSri xat Sofiovg oQoiv JtaxQog, 
690 ^ttl ^i^ttiQ* ifidiv yuQ q^i^taxov a' £vqop 

(piXo}v^ 
• «I avyxvvayi , lUcl GvveHrpaqeig i/iol, 

w jrpAA* iveyiCMv rtav ifjKav ax^O-ri' xaxoiv. 7.1 • 
^ ijfAag d>'' 6 0o7fiog, fiavng wv, ixpevoaro ' 

'^ipftj;» di ^&efAevog , tag n^oacirccd'* 'JSX-* 

' kd^og '. ' 

696 an^XaG ecidoi rwv ndgog fiavrevfidrctrp' 
cji Ttdvr* ^iyd dgvg rdfid, xal neto^elQ 

I Xdyotg, 

^ fifjrifa xaraxrag, avrog dvranoXkvfiut. 717, V. 687. ^y ayviob^BU est immolatus* HesycB. 
luyviaai, diro&vaai , Siafp^eiQat. '* Ita benc Reis— 
kius. Brodaeus explicat caede \naterria expiatus» 

V. C89. J(«€t>y. Sic rccte Marklandus et^Miisgra- 
viiis , ut habent omncs Mss. Vulgo it^^vs «x 
Alilo^ quod translatttn et corruptum est ex versu 
aht^ceclente. ' 

, V. 692. vj ^olk* iveynojv. Ita Marklandus et 
MusgraVius ex libris suls omnifa^us. Idem voluerat 
Reiskius. Vulgo ojG 9roA>t' iptyxiov , quod retinens 
Bdrnesius cbniiciebat axS^tj pro ax^rj, Simile vi- 
tium olim obtinebat iti Nostri Electr. 683. <J« SavV 
«I if»,ffQ fltJTQiJQ Tva&cuv. 

, V. 695. dnrikaa, Ita Heathius, Aldus ctTrijf- 

Ibid. al^ot Totv ^d^oc fJMvttvfidroiV , i. e. pro- 
pter pudorem , quem priora eius vaticinia ioie- 
eerant. 


J%r^ 


l^f .^-i-^A^ — '>vi?«- /-i^-*»'^*- <*/" f • 
^^♦«■««r*.r«<.r^ A r 

j If^ItJSN. H BN TATP. 97 

nTAA/iHi:. 

ivtai tiqiog oq$, nuxl xuatyviiTfjg Xixog 
ovx iv n(fodbitjp, oi.raAa^^ imi g iyd 
700 ^ttvovxa f$alXov , ' ij pXinovQt^, jf^oi qiikov^ 
otaQ to Tov '&iov y ov diiqi^oQtv ai n<o 
fjiavTevfia, maltoi y iyyvg eotfjxag ^o^ 730 

vov ' 
aik' iativ, iattv ^ llav dvonffa^lu 
Xiav ^idovQa fjietafioXdg, ovav tvxy. 

OPE2TH2. 

]o5 ifiya ' ta 0oifiov (f ovdiv niipeXsi fi imi ' 
' yw^ ydg iidi doifidtofv c^oiItt^^^. 

imrENEiA. 

dniX^e^' vfiug, xai naf€vt(fenlCw 7^5 V. 699. iTCsl a iyti» ita Aldu*. IMUle quaedam 
editt. iit»l 3" iyto. , 

y.^yoiJ Sii^^c^sv. Hoc ex Mss* B* et C. re- 
posoit MarUandns, cotl. Soph. Electr. 3o8. Noaftr. 
Med. 349. Hippol. ioi4. Aldus et ceterae £ditL 

Ibid. 0i vta. Ita Codd. Mto. omaes. Vulgo ex 
Aldo fU 9ra>. 

V. 702. %QT7iKa^. Etiam in hoc consentiunt 
Mss. Idem coniecerantHeiakius, Heathius^ alii. Al- 
dus %<n7j%a. ^ Paulo ante Erfurdtiuflf propter , 
Porsoni regulam> «quam profert ad Med. G^S.^le-^ 
gendum putat «airoi udyyvs. 

V. 704. *i^ap Tvx^i / quando ita ctcoidit , u e. 
nonnumquam. Siniiliter Nostr. Electr. 1169. viftii 
To* dUav ^«off , 'otav tvxjj. 

V.' 70^. dniX&ed'* v/juXq, Chori partem com- 
pellari putat. MarUandus, s^tellites quosdam Scy- 
thas lyiusgravius. Sed Yer# HeatHius miiustroa iL- 

Eurip. rol.Ul. ' G ^ M 9« ETPiniJOt 

T&vidv fioXovreg To7g i<p^in£ai a^cf/j?. 
diXTOV ftlv Mitds noky^voo i dtanrvxah , 
710 ievoh naQHWiV" SToini toTade fiov^iim, 

m ' m ii ■ ■ I . I > ■ . I _ I .1.1 ■ 

^ ),p3 intelligit , quos e> scenk tgredien^ Iphigenia ad 
captivorum custc^diam in scena reliquerat*. Conf. 
^ • supra V. 623. 

tpvkaaoiT €wt9^€, 9r^oinroXo$, BiOfA&v Sft€Q» 
et T. 453. «eqq. .. . , -< 

Ibid. na^evT(f67ri^cTi» In Nostri Cycl. 690« 9ra<- 
^Ci;r^^irtara« siguificat mate apparatum, negUctum 
fuiti Hiac notinun .locum mendosiiiD cenfet Mark* 
laudus, proponit^ue itQoQBvTQiiriJ^sre. Non opu$t 
opiiior. ExpHco evfQiTri^TB ro tv^ov TraQa roiC 

T> Oipayfj etpeoTiZoi, parate ^ qtu^o intus necessaria ' 
funtl adUingentes v0i illis, qui caedi^praesunt, 
fit ' koc ^tiain in aliis yerbis cum praepositione 
vaQa compositia , ut perversitatis .notioaein nwc 
adiunctamhabeant, nunc non habeant. 

i V. 709. noXu^^v^os. hiAxk» nohv^^ffvo^^ ex.qao 
Scaliger et alii fecerant TtoXv&Qoot.. £x Msti QxO'* 
tiMnsi» lectione iroU^iiQOi iftBi Markkitidaa inci- 
/ier«t in nolvd^vQOi, sed respuebat tllud PoUueis 
atfctoritate deterritu» IV. sect. 18. 0* Ss *Att0mI, 
yoafjtfAaxblov Bid^vQov ttai ^vQas rdff nTixa^, ^ZQ^ 
Svo^: eha 7m%a^ , 9tai Tifi^Tv%oii wl 9o&nTvxov, 
Ac profecto idem perhibet .Hesychiua v. ^vq\9, 

', fibi Albertius C9nlin'f Polltic. lAh. %. seg. 67. p.» 
i2i5. Recte tamen Musgravius 'jroXv^vQOi' recepit, 
his legibus poctam te^neri dpl>itans> Afiert etiam- 

/ ^yjburgium, qui in duabus yetustis ^ditionibiis 
Rudtoricorum Aristotejjs; Lib. 3, ita legi testetur. 
Adde iUud^ quod non dicit JiAroi^ noXv&vQov, 
■jprd jjuo fbrtasse dicendum erat J^Zroi^ ^oXvtttv^ 
^o>Vfi&d ipsas ^iantvxaiBikrov vocsLt iroXv&vQov^, 
quas ne poterat quidem atpie vocare nbXvirrvxovs, 
^•'V. 710. ^ivot. Ita reoentiores ex Pidrsoni con- 
iectura, Veris. p. ao. Confinnftt Cod. Oxon. — 
iyda9'{^t^. .... y* N I0irEN' H EN TJTP. .99 

ttxovcfar * ovdelg ivros iv itovoig iv^Q, 
orav xe itQog ro S'dQaog ix cpofiov neay. 756 . 
^iy(o 'di xaQ§£, (A'^, VoyQffTiJaatf x^opo^ 
^rjfcm TtaQ ovdiv Tug ifidg iniOToXdg 
TTivde fiikkoyv diXrov elg "^AQyog (pi^Hv* 

OPEZTHZ. . 

xi dijTa fiovlHj Ttvog dfitij^aveTg mQi; 

imrEISIElA. . 
oQ%ov doTfa jAOi, vdoBe TtQif&ujBvaiiv yQa-^ 7 35 

nQog ^AQyog, oTai fiovlofiai ni/iyfai q)iX(av, 

OPKSTJSOS. 

rj xdvTidoyaeig Ttfde Tovg fo^ovg loyovg; 

I0/rENE/A. 
zl yfiSifiuj^diuiv, i^xUi*^ dQd^unv; X*ys* 

OPEirrHH 
i% yijg dqi^aeiv fiij ^avovra fiaQpdQov. ■ 

KbirENEIA. 
8l%aUiv elnag' nsSg yaQ dyytlXeuv av; 

6pe2:tji2. 

^ wxl TV QcwPog ^avTU 9Dyf^(aQri9tTai y V. 71.1. ccvroff. Sic Schaeferus. ^ibri OiVTO^i 
^uod ^iutari voludraut in q/vVoff» 

V. 712. otav Tb, Hanc OaBtoi .coniecturam ez 
librii suia firmavit Musgrayiufl. Aldiu ozav ye. 

y. 716.- Male Aldua rdvSa ^ £x duobus Codd* 
Paf. correxit Marklandus. 

y. 716. fiovXei. Sic Aldua.^ 

V. 719. Tovi airovg Xoyovs i* e. SifHov» 

G 2 OXFORD lOO ETPiniJOT 
miTENlilA. oPezthi:. 

7^5 oftpv* ot) ^ ^QX' ^V^^> iGTig «i?€r^/9^« 

lOIFENEIA^ 

Kotg, 

^ IITAA/IHS. . 

tolg Qoig ^Uo&tn f (Mx^^ar' aTtodciffw raii» ^iS 

tOIEENElA. - 
ndyti 9B adcfo Kvaviug £$o» nixQag. < 

' ^ nTAAJHi:. 
zlv ovv inofivvg rotaUt o^ntov -^iiiv f 

■ •■■ I ■»— — . ■ III ■ 11 I , .!.» I. M ■■ I. ■ I I I I I I ■ I ■ !■ ' I !■ 

V. 7a4. ^'ce/. Omittunt hanc Tocem Codd. MartL 
' A. B. et videtiur profecto melius abesce. ^n proxi% 
taia Marklandus legendum putat KaJror (Pylad^^ 
vaot hla^ffOiu cxaAoSt citans eodem usu transxtir^" 
Cyclop. 465. *pprf004 Qnitpo^ et "Roixu II. tt. ^pfg. 
' iofl^aiv ixarou^tfv» At pronomen avrov intelligi 
potest. Eia^fjaoM autem semper est transitiyum. 

V. 7a5. oftw " av ^ kl^oQx o^mov. Heathias ; 
>, Verie ; tu , Pylades , iura ; tu - vero y. Iphig^nia^ 
,y praei yerba lurisiurandi. '' 

V. 726. Aldus male personas ita distribuit: TL*fji' 
dmaat, Z4>ir. kiyspv -^ (piXois* Recte tptum ver^ 
eum Iphigieniae tribunnt Codd. ParisS. omnes', : ut 
iam ^ciendum viderat Reiskius. 1 

V. 729. TOioi^, Aldus et Cod. B. ToXotv, Cod. 
SHarkl. A. toU, ut editiones nonmiUae. Quod 
dedimus, placuit Marklando et Musgravio. Prae- 
terea Aldus cum Cod. Markl. C. hunc versuni 
Oresti tribuit, sed Codd. A. et B. FyUdi, quos 
iuro secuti sunt •dhores Britanni. i "--*M T0irEN. ja EfrTATP. 101 

J^OirSNEIA. 
rSo **A^xsf%nf, iv ^ni({ ddficeaiv rifAcig ^«». 

\ IITA IJBJS. 

iyoi d^ SvattTa / ov(favBy, aefiviv /ttk. 

imrENElA. . 
fi <r inhnmv rov OQxov ddntoltjSi ifAi; 75« 

^ • IlTAJ^dHZ, 
«vofnos iif^. xl di ov, f4V coia^oi fic; 

I0irENWA. 
fiiq noT6 %wi "AQfog ^wa* txvog ^ilftv 

nodog. 

^ JlTAAdHS. 
35 axove Aj vvv, ov nttpiiX^&ofiiv Xoyor. 

^ I0/rENEIA. 
aXX av&ig ioru^ naivogy i^V xai^g exV" V. 734» Marklandus : „ Cod. A. x^ov»e pro aro- 
ios t quasi legisset "AQyavs et i^ova. Non male. 
Kam Euripides saepe ponit iri&fjfjtt i%voi , absquo 
no^i, Sed vulgatam puto praestare.** ' 

V.' 736.9(oUA' av^iff Vaxai maivoiy ^v xaXdis ixfj' 
„ Immo HO^voc , ad utrunkque nostrum aeque p*r'- 
tinebit. Av&i9 y rursus, quemadmodum in iure-« 
iurando paulo ante ^ quod erat comm^ne , et ab' 
vtroque susceptum. S^nsus et lingua hoc flagitant.*^ 
MA.RKLAifDus. Verum onde Iphigenla, ut quae ad- 
huc ignyrabat , quid prolaturus easet Fylades, 
suspicari poterat, hanc rem eiusmodi fore, ut 
pariter ad utrumqite spectaret? Mihi vulgata hoc 
dicere videtur: At possumus iterum novum facero 
( scil. loiyov ve^l tov o^kovJ, siquidem ita bene sa 
Jiabebit^ i. e. poss^mus repetere sermonem no*.-' 
«trum, et alium facere sive muianda mutare, si 
quidem hoc praestabit. Eodem laodo etiam alix / / 1 ^ I . 102 ETPjniJor ( i^aiQitop fioi dog rof, fp n vavg ni^if, 755 
jfij Sikrog iv Mlvdwi^i, ^QfifAajfav fAETa, 
awavr^g yivrjftai,, (mjAa^o' ixaciam gjtovoVf 
7^0 rav oQViOv ilvai Tovde fifjxir tfimdov. 

oA^\ ola^* dQaafo ; ndKka yao noXliiv locuia jce^ei^t. Infra t. 999. xouvov i^vQtjf/M 
e^t inventum aliud MoYum. riersonus Veris. p. m. 
pro itaivoi coniiciebat vtatQog , Musgravius^ akX 
ogd^oif ioTai' mai vvv. Pro tutXojg Scaliger sine 
cauaa malebai xanws. Ceterum Aldus hab^t avris* 

V. 753. %Q7}fiito)V) fiira. Marklandus coniicit 
vQafifiaTwv pira , cum scriptura , cpll. Ipii. Aul. 
07. et .3^2. .et nostrae fiibulae paulo post y. 746. 
Kulla enim tunc Pyladi ^Qtifiaza fuisse, de quibu» 
soUicitus esset. Yerum illud yQafitiaroiV mirifice 
Iifmguet. Pe/ se enim int6lligitur , oikra* pereunte 
etiam xQ^I^F^f* peritura. Mevd %QtifiaT(»v intel»» 
Iige, Gum rebus meis, non^ cum divitiis, Atqui 
habere semper aliquid bportet eum, qui .nayi 
longum iter facturus e«t. Innuit simul Pyladea, 
snagit etiatti curae sibi fpre , epistolam at serrety 
quam nt res suas. Verum esse xQTffAarmv , certis* 
eimo indicio sunt verba proximi versus, vojp^ 9 
imooiaot fiovov. 

V. 759. invtoeoi» yf^^^s BrcTdaeo auCtore, Edd. 
recent. nec dis^eatiunt Msa. •— £d, Ald. f «^oHro». '^ 

MUSGRAVIUS. 

V. 74 1. itoXXd yoQ Hokkaiv HVQtt , i^- 
f ^tia parum per^icua. Marklaadas : „ Infra t. 
865. ^(Bam.) aXXa ^ c£ aXh»9 ntiQBi , ad quam 
formam debnit hic esse nokXd St i« itoXkdtv > nvQ^t^ 
multa autem ex multis eausis accidunt, Sedfbrte 
meudom «st m yooe ^oUmv* S«Ma* «him iudt \ 

\ zivovra iKuyYty^a^niv iv dakrov mv%tng 760 
Xoyo^SfQapoi (so^ navx avayytilai ^iXotg* . 
iv doqfiaXH yag ' tjv jniv iHodatjg yiJaq^i^v, 
45 avTi^ (f)QaG€t aiymoa Tayyey^afdfiiva* 
rjv ^Jv 'd'akdaffrj yQanfiaT dfaviff^i^ij Tade, 
TO adifia atattag, Tovg Xoyovg aaiastg ifioL 766 

^uktag tktiag Tmv ^ediv ifiov 'd^* vitBQ* "J "' H . ad, multa enim jiaitiganHhus accidunt, quasi 
subesqtet aliqnid a irXioi. ** Poter«t, ctinni «nerro 
Hec, 688. tTiQa S^ dtp* iriffutv xaxd xanMV nvffiX» 
Sed ft^kka 9* (X nokktiiv itv^i legi n<an poteat, 
quae senteutia ab boc nexu abhori^et. Musgravius 
conlicit TTokkd ydp nkoii^ xvQeZ, et postea minu9 
ijtiam fejicitef nokk^ ay^a nokkSv HvqsI muita 
inpenit (^el consequitur) muitorum' vsnatio, I/o- 
cniii comiptum esse persuadere mihi sfon possum. 
Multa nanciscuntur multa fortasso esse possit,' 
niiiltiplex multorutti est ^ortuna sive' facile aficui 
aliquid accideTe potest.' Hoc modo >oce nokkd 
pontinebitur nokkoi, Nam nokkoiv pro masculino 
habeii nolim. Hermanno Trekkd ^okkdiv dictum 
yidetur |)ro TrkeiQTa, de quo propterea dubito, 
^uod xvQeXv fere cum genitivo iungitur. Omnium. 
tamen simpiicissima videtur Heathii explic^tio : ^ 
,,Vi^ltB. malta obtinent^ aut, per pturima piurimis 
prospicitur. " Similiter Nostratca : Viel bilft viol. 

V. 743. Recte Marklandus itdvr refcrt ad /y-, 
yeyQafifiiva , conf^ens Ipbig. Aul. ii3. ; sed ut 
ideo comma ponatur post jidvty certe non pp>i8 
cst. \. , 

V. 747. Notant liu:*'^ versum ob aigmatismua 
Bamesiiis et Porsonus ad Med. 476. 

'VI 748^ Marklandus praetulerit ToriA 'd'ivjv % 

tfMVV VjCiQ* ' A * . V io4 ETPIHIJOI 

' jSQit^Qg "^(jyog, '6, t& re jrpi} xltjovrti aov 

'/ Xiynv. 

lOirENElA. 

17 V Avkidi acpayeta im(niXXu Tade 770 
fuff I^iyivfia, TOig inH ov (w €Ti» 

OPESTHZ. 
• itov f iat iadvri; ttaT^avova^ ijitH naXiv) 

^ ^ ^ imrENEiA.^ , V 

.755 ^^^ V^ OQ^g ov' fiij Xoyoig iinnXfiaad fit. 
nofiioai fi ig ^Afyog, (a avvaifn , tiqIv 

%avHv, ' V. 74g. ^. Marldandus: ,/PrQ i^ Cod. B. tk: 
quod vult, opinory offf. Vid. v. 727.*' 

V.'7$i. vdyauiftvovos. Ita Aldus. MarklanduA 

;ex Qod. C. rcj* yaftifivovoQ. Sed ut dicimus rdv" 

Sgoi, Taa&evovg, non rov *vS(^Sy tov 'o^ivov6, ita 

etiam TavS^l, rda&evst, et rdyafUfivovos , non rf 

^ *yafM,ifwovo9. 

V. 765. Male Al^us tjv^, ^p oqii. 

Ibid. /i^i)^ XoyoiQ iKvXvaai fie. Marklandus scri^ 
bbndum esae monet^ fiij Xiyov S' tHnXrjoa^ fUy m 
' nte excute ex sermone, ne me loquei)tem inter- 
pella, comparatque Orest. 548.0Aescliyl. From. 36o. 
ct Hemsterhus. ad Thom. M. v. isntXy^retv. Si 
qiiid mutandum ^est^ malim Xoyoiyv. Sed genitivus 
iste potest inteUigi, ut etiam nos dicimus absolute : 
Bringe mich durch Dazwischenredeii nicht heraus. 

V. 756. .Recte iudicsit Barnesius, haec ipsa esse 
verba epistolae, qua^ Iphigenia vel legebat^ vel 
• repetebat. 


V >i ** • 


/ lOIFEN. H EiN TATP. xoS 

Ix fla^fia^ov yijgy ttal fMeraGTTjaov 'deSg 77$ 
agKaylmVy iqj^oTat ^(i/0(p6vovg Tifjtag tj^, 

pPEZTH2.^ ^ 
TlvXairif zl A^loi; nov noT ojz-^^^Jpj}- 
' fii^a; 

. ■ - , IfirENEJA. 

>o V ^o7g aQala ddfAcxatv yevriaOfiai, 

'OQea'&'\ ~ . tv avd^ig ovofid dlg ^Xvoiv 

fidd-yg. ^ ; V. 767/ 'd'6as JStpaylojv» Tpupitis Appendic. not. 
^ jn Theocrit. p. 3o. proponit.-d^/aff pro '0:6afy. amove ' 
me ah adspectu harum victimaTum,VhViitViT, ^Ak- 
ior yis in lectione librorum , •. qua amoveri cupit * 
Ipkigenia, nQn ^b adspectu victimarum, sed ab 
ipso , cui praeerat, cruento munere. Immolara 
enim se ipsam hospites dicit, i. e. morti eos desti- 
nare. Corrigebat Toupius, quod ad ufayiwv 
requirebat dativum ^«a. S«^ vid. supra, ad v^ 443. 
coU. Matthiae Gramm. Graec. $» 5i3r p. 43j. 

V. 75jB. ^evotpovovg, Ita ve^e Mapklandus ex 
Codd. A. B. et Oxon. Vulgo S^oxtovovs contea 
metrum. ^ *. * 

'[ V. 769. Mavnlt Marklandus evQyjfte&ov ob prae- 
cedens ovrs. Non opus. Vid. Matthiae Grararm. 
Or. 5. 3oo. p. 417. Male quaedam 7jv^i^f*e'&ifi» 
Recte Aldns svQi^ficd^a» 

V. 769. oQaia — ysv^ifofiai, , Bene a^aia ac- 
tive accipiunt , diras imprecabor, Vid. Musgr. ad 
Hippol. i433. 

V. 761. *l/ av^is — fta^ijt. Lineola haec a 
praecedentibus ^pistolae verbis disttn^cimus.' Semet 
ipsa enim Iphigenia internunpitJti epistolatt reci-<^ 
tatione. . ' - i 

- . t 

io§ ETPiniJoT -M ^ I^ITENEIA. ^ ' 
.tl vovg d^fovg dvaxccleig iv zo7g 780 
■ '■ ^ i(io7g;, ; 

nTAAdHZ. 
ov8ip\ niQtuve^, iiifiyjv yuQ^&lXoap. 

K^irENEjA:^ ^ 
%i,% ovv «ipdJ: Twy S^ eig Simax* iq>l^ofJMi' V. 762. In SophocUs Fhilocteta v. 736. legi- 
mn» naibc: 

NE0nT0AEM02. . 
^ rl rov4 &SOV9 ovrmi aretotivofV ttaXtts; 
Bmeodandtuyi puto ad norBBam nostri loci alio* 
romque: 
w '&eoL 

NEOnTOAEMO^. 
ti Tovd^ ^so*. « ojS' avjBtorivmv «aJUSt^ 
Hic veraua ^nim respondet veraui 753« 
_' NE0nT0AEM02, 

rl ^arivs 

4^IA0KTHTHS. ^ 
ovSiv Seivov. alX T^', ot tiitVBV* 
Senarionlm inaequaliter divi«ornm .exempla aliqnot 
pTopoaui 4e Verss. Dochm. p, ^47^ not. yidetur 
enim parvum antitftrophicum systema* Circa me- 
^um rersum 735. ov ^jjfr* «yaJy*, ' moventur duae 
•trophulae» quarum proxima duos seuarios^' altera 
exclamationes a 3, a^continet. De confu^s cu^c et 
ovTws vid. Porson. Snpplem. Praef. ad Hec. p« 
XXXVIII. ed. Angl. 

V« 764. Hic versus in Aldina Pyiadi continiia-' 
tur legiturque sic : 

%a£ ovv i(fmt(ov a €ig anicT dqii^ofi4U, 
Harklandus ita disputat: ^^Mentem huiusjiftm])!; \ l0irEN. H EN TATP. ^ 107 

>5 %iy9 ovve» iliag^ov mfTidovaa fiov ^ta .' 
"Aprifi&g 66iaQi fi, i^p td^vif ifiog nazriQf 
dox£p ign§iLag olv (jpaayavov fiaXtiv, ySSt 
eig Tfivda f mkkt' alav, aid' imoToXal, 
rdf iorl tuv dilTOiaiv iyyeyQa/JifAiva, 

nTAAJHi:^ ; 

70 & ^dioig o^itoiai^ mfifiakovaa §ie. 

xakXiOTa d* ofMaag, ov jioXvv ff%fiam 
^ XQpvov, J— L qui Pyladi tribuitur, non assequor. Tantundem, 
si Iphigeniae assignetur, et. legatur, rax ovv q 
igfaruia etc. Aldina eum legit interrogative. Per- 
sonam I0L (v. 766.) omitiit Cod. A. si qtiid 
inde auxilii.'* Recte vidit, versum esse Iphigeniae^' 
quod ipsa Codicis A. lectio quoJanimodo confir- 
mat, sed quomodo illud a* ^tQojTuia intelligi velit, 
nen pexspicio. MuiayimuS' iinam litteram <r in ^, 
^ qiias easdem litteras paulo ant^ confusas vidimus 
ad y. 739. TiJtiv valet Tovtwv, scil. m 00» imoriXXo»t 
ut saepfB apud Tragicps. (vid. Briuick. ad Oed. 
Reg. 1082. coll. Aeschyl. Agam. 6. Soph. Oed. 
Col. 74:^.) Statim igifur dicam, iam in eo sum 
ut dicam. Veniam autem ad ea, quae in his 
incredihilia sunt, Modus enim maxime, quo s^r- 
v^ta erat, fidem excedebat. Hermannus hunc ver- 
8um collocandum putat infra post v. 7q3.^Jegen^' 
duraque tax pw iQonvja 6is amffT atpi^ofun^ 
quod mihi,pa^m probabile c$t. 

V. 76S. <ux$o\ Codd. A. C. nuii^tf . 

^ V. 769. iorl rdv. Ita recte Musgrtyius er PIup- 
tarcho-Apop^hegm. p. 183. £. £dL Wech. (Op. v 
MoT. p^ 3ig. ) qviem iam Marklandus sequendmn 

Sutaverat. Vulgo ior9P iv>' Pro ra^ Plutarchus 
^git rswT . 

V. 771« ofAoooie. Bene dc Marklandtis ex Cod. 
C. in quo haec lectio Tolgatatt^ ifUomo* M^erscriptn •/ io8 ErpinidOT 

\ 

,TOv<foQxov, op xaToifiQ<r*y ifinidio90(iHfo 7«jf^ 
r idov, q^tQm (to& diktov dnoSidmfil re, 
^OQiOTa, Tfiaie "afig xaaiyviitfjg naQa. 

/^ 0PESTH2. 

775 ii%oi».ah TtaQSiQ de ygafifiaTWviutTtTVXcigf 
rnv tiiovriy 7i(im, ov Xoyotg, al^aofAOi^ 
to <f)iktaTfi fAoi (Tvyyov, ixmTtXTjyfiiPog jgS 
OfJLtog dnioT^ m^i^aXfov figaxiovi, 
^ig Tif^^nv iJfii, nv&OfAiVog ^a^fiaar if^l. est. Monet idem> versum antecedentem , in cuius 
£tie male vulgo ^omma ponunt, absoliitam per $e 
aententiam efficere, ut Soph. Fhiloct. i44i. et 
Kostr. Iphig. Aul. i334. Dicit hoc:. ita iurayi, ut 
optime et facillime iusiurandum servflTe pofisim, 
neque me diu continebo , sed etc* 

V. 775. Recte reddunt : accipio , NOmi^teiia vero 
litterarum plicaa ( i. e. epistolam ) voluptatem pri- 
snuni non verbis , at factis , capiam. 

V» 777. Secuti sumus Marklandum. Aldus: 

C'i (ptkratfj fioi avyy&y etcTrefrkfjyfUvij» 

Sfjtfos dTttardS, ita^i^ahuv . ^(taxlov^y 

IVItisgravius tamen Aldi lectionem prodit itntntXij- 

yfiivQS. Certe sic habent Marklandi Codd. A. B. 

— Oaoi^. innsTtXfjfiivos , C ixJtBnXtjyfk9v^ quara 
t|tramque postremam lection^m idom velle ' mani- 
festvm eat. Vid. Bast. ad Gregor. Corintb. p. 789. 
»-? Vertit Marklandua : o carissima roiht soror, 
qu<iM4fis attonitus, tamen te amplezofl brachiis non 
credentibus, ad gaudium ibo. Untun Marklanduf 
praetervidit y delehdum esae comma ' post cxttc* 
^Xfjyfiivos» Cohaex%nt enira inninXfjyfUvos ofMOi* 
Hermannus mavult djttavdiv, quod praetulissem, 
nisi^nimia fieret participiorum mnltitudo. Mus- 
«ravio pkcet MmiitX^fUwjv. 


XOPOJS. ^ 

XfctlvHg, d'&Utotg mfnfiakciv mnkoig 

OPEITHS^^ ^ 
cj (n;/xa(ri/yi7n7 w, xax Taurou araT()Q^ 800 
'AyniAifAvovog yeymoa, fii^ (i dnoar^tifov, 
^XOva u6elq>ovy ov fonovv ^^hv itorti. 

JfpITENElA.^ 
i5 iy^ o* iiikqtov tov ifiov; ov nfxvon Xi^ 

ymv ; 
To f ^ Aoyog wStov fiearo vf ^ tt Nctvjckla^ 

^ ^ opei:th2. 

0VX Sat inei <ros> iw ra^^i^a^ avyyovog. 80 5 

I0irENEIA. . 
alX* n Ainaivn 7hfpda(flg a* iyetvaro; V. 784. Sonovr. Ita optime Baniesins , a quo 
receatipres recedere uondebebant. Similiter No- 
ater Hec. 6o6. Yi(K Matthiae Gramm.Gr. ^./5G4. 
p. 821. sqq. Ex ceteria v^orum doctorum cojiie- 
cturia una ferri potest, quam protulit Reiskius,^ 
Soxovo*. Nam quas in medium profert Marklandus^ 
IVoi a dSsk^ijvf ov dovioiv y vel ^%ovr ad^Xcf^Vy 
0v ionovvr, yel Ixovo' di^ktpoVi .0 ov 9ohovvt\ 
lurum utramque priorem admitti uon patitur Iphi- « 
^i^a^ responaioy tertia nimis a libris recedit. 

V. 786». Fro f^soTov Marklaudua caniieit y* iorov, 
Musgravius yeirov. Male uterquet. "^gyos fjLeaton 
avTOv ,ict& i Argos plenUM' e^t illo , non signi iicat 
Ar f^os eu m hahet, sed j^rstos. oh il lo freg^^^fa^^rr 
Apte Krfurdtius cQnfert Ppisouj notaiii ad Orest. 
b^» Cf»/Sch4«f. «d Dio2ij8.'Iial. do Compos. Yerb. 
p. 44i. not .1 I . . iio :ErpiniJor 

opes:th2. ^ ^\ 

TiiXonog ff ncttSl nuidoq ixnitpvH fyni. 

wirmEiA. 

790 xi (priq^} ^X^^^ ^* tmvdi fjtoi rexfiiiQiOP; 

OPEZTHi:. 
^X^' TtuTQc^ojv i^ do/jKov Ti nvv&ivov, 

KbrrENElA. 
ovxovv XiyHv fuv x^^ ^^9 fiavd^ivnv V* 810 \ / OPE2TH2. ^ 

lijosiA av im^ nQiSrov *HXiiiCTf€tg rid^ ' '- V. 789. Pro y€ VTilgb legitiir rs, Sed reliquam 
etiam lectlonem, io qua nemin^m l^a^sisse mirerls, 
yIx allter poteris dcfeiidere, quam ut ad innifpvvta^ 
inteUIgas avr)^ff.'Nam dativum ndlBl per genitivuni 
£xplic<re durissimum mihi videtur. At aeque illa. 
expllcatio ofiensione carct. Euripidem dedisse 
puto: 

Hilonoi ya xaiZi vtuBos, ov ni^vx iyot. 
Noster Heracl. 5io. ^' 

vaTi^s ^^ ineivov tpivras , ov ^stpvKOfiev. 
A<1 mlanos ys 7ca*il na^ot inteUige ex Ipliig»^ 
niae verbitf iytdvofro fu T^wboQie» > 

• V. 71^3. Aldus: 

3iiyotft'ap'saxovenQwrov'HHkTQavi^s, 
Vere vidit Piersonus Veris. p. 22. Oreatem primun- 
ea velle alPerre , quae ex Eleclra audiisset^ deind# 
demum addere , quae ipse vidisset. Apertum hoc 
*fft ex vftrsu 8o4. 

a S* eI9'ov avWt ToBe tpQa^ot Teuf/ti^Q*a, 
Ulud igftur dubium esse non potest, veram otA^ 
lectioiiem Codd. A. B. *HkiMTQas; qliod ipsum 
v<^Qerat Piersomis, qui dilpltci modb le^ poM* 
nionet, vel: ^ > \ 


lOirJSN. H EN TATP. iii 

imrENEIA.^ 
|5 ijjiovaa xpvfffig difvog rjvU tjv ni^i, 

zavr ovv vcpiivafr otG'&'' iv fiVTftivoig i 

v^aig; 

lOirENElA^ ' 
m (plXTa,v f iyyvg^ Tviv ificiv x apmTU 81 5 

q/^ev£v. 

opEirr^ii, 

^ixo/ T iv iffiol^, ^kiov fUTafFTaaip; 

WirENEIA, 
Z(pr^va xal rof ilSoig SVfiiToii nkOKa7g. 

■ n ■ • I» ■■ ' !■ I I 11— ^i^ 

kfyotfi • duovta ^(>€vror 'ffXimQai raSe • 

14^01 fi^ ^teowuv vr^wTOP 'JffXinr^Q raie^ 
*Ar(j4ot^ ^ffi^tev -€ ofSa yevofiivT^v l()«y. 
Xti c[uibua p!fl«uin tnaie «best av ad liyotfitp 
deinde proximo term inani^vto rera est Brabachil 
lectio ola^a^ Lenissima. est Reiskii et Markl^mdi 
•menflatio pro anove legentium axo^, quam rece-? 
pimus:' Dicam priTnum haecy quap ex Electra 
audipi, Musgravitis tnaFUlt ano^v, coU. Phoeni;»» 
^26. et Themiat* Orat. X. iQ(fi de cvx aJJior^iptv 
avior^v. Quem autem ofiendunt dno unius persoo^^ 
tnmetri^ is monendus est, novam hinc ordiri.col-r 
loquii partem. Quae nermanni sentenUa sit^' 4^7 
ctum est ^' r. 764. ' ' 

V. foft. Qta&a^ Ita Baniesius et MapklAoduf|'4s 
Brubaeh^ Aldiis oWa» Stibliniis olSas. 

V. 79B.' ^vli^ Ijv, Barnesius non male ovve* ^v. 
Sed genuina vulgata , quae idem Tere dicir. Yid^ 
quae pota^inms ad Troad. t, 70. Malo MusgKaviua 
•t Mar^dtu ^V «ftoi^; . r'. V 


M iia ETPinidOT 

OPEXTHS^ 

JOirENEI^. ^ 
' olf ' ov yitQ 6 yifMOg ia&kog Av (jl iqtil-^ V. 800. „Delaratione nupttAli confsrri poasunt 
T. 5Ci. (349. Barn.) Herc^l. Far. 482. Mihi ni- 
hilominus mentio eius hoc in loco incommoda et 
aliena videtur. Nam si Graecorum consuetudo 
foit , (fuisse autem videtur) ut «iponsa ante nuptias , 
a matribus iavaretur, falsus Orestes, aequc ac ve- 
rus, hoc argumento uti potuissef Mvsgrav.. 
Immo moris erat, ' ut iis, qui nuptias facerent, 
Aovr(»fK mitterentur, aut ipii itli ferenda sibi cn- 
carent. Vid. Hesych. v. KovtQOffoQa ayyy et Xov- 
rQoipogos, coll. Suida v. Xovtqo<p9Qos atque ad 
cum Kustero, PoUuce Lib. UI. 43. Etvm, M. p. 
568. 67. sqq. Videtur autem hoc insolens fuisse, 
quod etiam absenti filiae Aulidem ttsque Clytae- 
mnestra^ lavacra ista^ miserat. Nam ita demnia 
Iphigeniae responsio ejicplicari potest. 

'■ V. 801. ov yd^ y, etc. Vertunt: nam nuptiae 
me abstulerunt non bonae. In quo offendit ma- 
xime insolentior co^pcatio neg^tionis. Equidem 
Snterrogationis signum' in fine versus addidi : non- 
iie enim iiupfiae iHae, quae satis felices 'eraut> illi 
ine abstulerant?' Praesens igitur lavacra a matre 
accipere non poteram^ sed illa> nobilissimum vi> 
ktihr Achillem diicturum me sperans, munus illud 
Aulidem mihi misit. Verho d(pa&(fsio&ai' eodem 
xnodb saepius Noster utitur> ut Aiidrom. 6i4. 
- .oroXiovs T daeiXov naT^Qas fvyev^ riitva, ^ 

vjv bU iyvj ovotijv^s» 
Confer supra v. 26. ^ 

(iijtQ09 naQsiXovt inl yafion ^jixMioiZ» l i^irEN. H EN TATP. %}Z 

xl yiff i^ifMis oug fAfjfiQl dovaa ay 9^- 820 

fiPfjfii7i y ujftl ooifiaTog TOVfiov twpif. . 

OPR^THi:. 
S f iliov avTog, ra^; qiQatrw TiXfitiQia, 
i JliXono^ TtaXatav iv dofioig koyjrjfv naT^g, ■- > 
^ X^Qol naXkoDVy nafd^ivov TIimTtdvi ^ 

V. 802. xi ya^) Interrogationis signum apposai^t 
^chaeferus,, ut iam Keiskius voluerat. 

Ibid. Sovaa. Marklandus intelligit ^ff; vel ^(r^«e. 
Addlt^tameu^ ^uihilominus qui Euripidi assueti 
8unt>, haerebunt in voce Sovoa.^' Non haerehunt^ 
si ad ^ovaa intelligaiit olo&a. ex praegresso o29a^ 
quod video etiami Reiskium .;subaudire. Errat 
autem MarkUindus, quum putat, nuUam fore, di£- 
cultatem, ai legatur ^^r^ lAv( '''S ^S q^igetv. 
Nam * datiTi non eliditur. 

V. 803. ta^iff, Musgravius: ;,vox Twpc^ qujld . 
.hic faciat, non assequor. Legoi;idum, ni Ealldi-j 
Ti^(f, nutrici , quo nomine hic matrem intelligit- 
Sic enim Soph. Aj. r. 865. etc" Moritura in 
Aulide Iphigenia d^ cenotaphio Tidetur cogitas^Nd 
Argis a matre sihi exstruendo. ' In quo . tumulp 
qfium ipsi $ui cineres, utpote in Aulide sepeliendi, 
condi nou possent, aliauod certe corporis aui mo- 
numentum ibi matrem nabere volui^. Tale ceno- 
taphium Orestes qubque supra a Pylade Argos 
reyerso sibi exstrui cupit v. 624. ^ 

TVjLtfioV Xa XuillOV 9tani^B9' UVTJflLBM flOt^ 

nal ianpv adthftj ^ Koi nofiuts SoTpii tatpf^» 
Quamquam hic quidem non de Orestis, sed de £!«• 
ctrae capiliiB serfno est. ^ . 

V. 8o6. nicattda. Aldus JXiaaarf^oe. Vid. su- 
pra ad V. 1 . 

JSurip. FoL III. H I \ - • 

ii4 ' ETPimJOT \' 

f - 

iv naf'0'ep£at< T0iui,9BfS 7^B%^vf*f$ii>tiv> 

Sio ijfto a' *OQifJTav .tfiXvyBvovi ji^&ovog ano 

l y "I '<' . » ' ' ' ' " ■ ■. ^- ■ 

V. do8. TnimaoX^^ yylVA Co4d/A. B. et Alduu. 

'— In multis cdd. deest roloi,^* MarklaiIo. 

•• Vrdog.-iqq. -Aiitfstrophicwn fauius carminis rir 

tionefti aperuimu^ de Verss. Docnm. a p. •Mb, 

'CblIo(JniUna lAter Orestem et Ipbigeniam pertinet 

y^ue ad y. '9A'ii* SaifiovQQ rv%(g. T$v6g, continet<yue 

*duo stroph^rum systemata, <eltevum longius, brevius 

alterum. Pri()ris systematis schenia hoc est: 

«'^ •■, 

•» ■ 

"Pdst^riuj iib Jibc " iiori dJfifert, n»r quocl earet me"^ 
iiodb. lA*^^t(^d (^aymina eadem eidem nbique per*- 

.aona re^ondet, prae^erquam in initio stro^harum 
d 6t, qu^a» in < sysf efna^s ordine Md ex adv^rso 

^gositae sunt , ' ^ojiharum y, i|bi hic- Iphigenia, 
uHc Oi^e^t?^^ ^Ctiatium initiaiem habet. Colloqnio 
JBnlfb ' onlhis pratio Iphigeiiiav est, atqne in hac 

'quitfe^' siiam',quaeque strophaln antistropha i»ro- 

'kirtie sequitur. - 

■ V. 809. w (jpiXtaTi ovdiv oIXXq, atii. « rorrv. 
Sensus: Q caris3imd, nullo alio nomittt mini com- 
peiynde, , es enim rere carissimus. Netfcio quid 
/ iWhac fonmila haer^at Marklandus, qt^aiB etiam 
in Sophocle memihi me legere. 

V. 810. Vulgo ■p^icta* &9i)e^datibnem netrum 
ppscit. SuAt tres dochmii, quos antecedit iambus. 
Qui in antistropha^iainho oppositus est^ondeus, 
is eaudem excusationem 'habet, ,quam in Sopb. 
Oed Reg. v. i357. t/ ^:^/ (ftol fiXenroy ^, quibu^ 
respoilde&t haec^ ovhovv fFar^Q f ar fore^g* ^ 
\ V Id^irEN: B £K' TA TF. 1 1 5 

Mcrra di dixjpv* adanQVot,' i»ta df^oog ' 
To coy ,1fOrtlie& fikHpa^kv, ciaumcng d* ifiov. 

\S To^ Iti fi^eipog Hinifv Af^JX^i'' * 

ai viOQov TQO(pot>, ve^^Qov ivdiiioig* '835^ 

\io viQHoaov fi XoyoiOiv iVTv^w ifiov. 

^ V- : ~. ^-r- ; ^n- rrrf "T— — ■ . .' ■ .• 

^' V. 8i5. A^istropha^dooetV' InaMC velraum eM^ 
slinaHuin, neique omnino Otcstes tn toto lioo car^-* 
nine hisi .senarios habet, utpot-e Tirili ille atque 
sedatibri airiin^tf Versus anapaesticum habet ini-' 
ttnm , . nisf fortc alterum. Si d«lendum est. Yulgo 
legitur ^mtd fdk^va, «^cim^va, quod emendayit 
Musgfaylus , quum in Codd. A. B. invenisset xardf 
dk Sdim^' itard Si foov. Markiandus recte expli- 
cat mixiue gaudio lacrimat) et naxd refert ad ' 
voHCe»» , ...... .1 

V. 8i5. Aldus ro Si n i/ffi^ftog. &kinov y ex quo 
Bamesiiis faciebat roH* tn, Legendum videtur tel 
roT* 9i TO^ Hi (fp(<pos 4l*irt>y, vel, ut olim pro^/ 
ppsuiv TOTS ^ iV» fi(ti<po£ o tl$nov, ut nltima in ^ 
producatur, vid. supra ad v. 170.' coll. de Verss. 
Dochm. p. 21. not. ^u^yxaXaiai habeAt Codd* A*' 
■ B.' Viilgo Ajrxdhiic. 

V. 817. Masculinura participii geiins hunc ver- ^ 

annx neque ciun aequentibi^ coniuugi, neque om«> 

' nino Iphiceniae , cui vulgo assignatur , tribui pa- 

* titiir. Si Oresti tribuimus , qtiod cum systematis 

erdiue convenit> mutandi necessftatem evitamus». 

Ha n6 '- ETPinidOT 

• . \ 

^ lOlTENElA. 
OPE2TH±. 

IWirENEI^. 
«roTToy i^dbi^ay HafiaPy fo wtXa&' 
didoinia f, 1% T^^mv (li /Afi n^pg au&i^ 
ufAmaiJievQg ifvyiji* ,., , 

*■■■'■ ■ !-'■ ■> " ■ ■ I I ■ ■ 

Nitdtim (tf 6VVVXWP ;prQ, tv evrvxc^ ^^<^ eodem mo- 
* do dicti^m puto, (j[uemadmodum Hippol.^y. &70. 

cf. -Med. 1028.' Hec. 756. Ita saepe cu xalas, m ' 
^t^pnofv el: «im^< 4>«intur ^xo & ifia xaXas^ op 
iyw rhqfMii^» Acoedlt, q.itod Alduft post ifA/ov ,pleno 
iHterpuHgit. Senaus est; O magis me : felicem» 
qiian iii vlerbis me^\»^. L e. quam verbcis declarfre 
possuni. Musgravius . eUip^in putat tis^^ pro fj 
Aoy^potv tlitbiv^ coi|ipAraiiftNo9triSuppl.B44^ t^^aXa' 
. oiv iq li^ai Xoyqf. 

Vm did. tffvxds ti mi»i Suam ipsius animam ^l- 
loquitar Ipkigenia ex. nato Ti;agicorum more* Sic 
infra v. 856. Me^. 1242. dXX* et onki^ov , uaifiia. 
— Mu^gravius*. ,>£^Qerpt Put. ^wYa.** 

V* 819. Scripsi cUm.Reinkio aifi^a^ Vulgo 
i^rifia» Nota est TQrffiula Nostri toiov^ unifiif 
ToSJs^ It^dyfia. 

. Vv 8ai. Mesodum iosiguem reddit sQnaiius 
^utrimque a dochmijs ii|.chj«u8. 

V. 82^. dfintdfibvQQ. Ms.^ B. duTttaf^voV'- 
Marklandus coDiicit dfftntopUva, Quidni aj»^t»- 
fiiva? Androm. 1220^ df/.nvdfitva ndvta tpifovda 
mtZrau Sed adiectum i% ^e^wv quodammodo in*- ^ 
dicat, de ipso Ore<tey quem ampleaa tonebaty Iphi' 
getiiam loqui. . - i I • • I /* irEN. H EN TATP^ 117' 
\25 MvKtiVfi ffl7M,j^ttQip i)[(o (ctiS^y 845 

eri gAOl GVVOfAulfAOVCC 

Tovde do^oiQiv i§s&Qitpn ^oo^. 

OPESTHJS. ^ - 

yivH filv ^VTVxovfLtVj ii^ di GVfAipOQdgi S5o 
3o 01 isiyyov, rifikmf dvarvx^ -^ffv fiio^. 

. ImrENElA. 
iy(a f^ u (lihiog olS, ot£ fpia^wvov 
dbQa '&ii^i (ioi f4eke6(f/Q(ov TmTi^f^. 

dvrtdTQoq>^ y'. ^ ' 

OPESTIIX ^ J ^ 
Otftot" doKcS yccQ ov nciQcjv coQ^v ineu 855 

imrENElA^ 
ivvfiivfiiog , w fsvy^ov, ^AjiXkitag^ s V. 824. Vulgo utrobjqne «9. Versus trimeter 
est iambicHs. Anapaestum excusat nomei» propnumx 
hiatura exclamatio. Cf. Aeschyl. Agam. 1348. 

otovo\ AvTtet *'Aitokkov y ot iyol iyoi. 
Aristoph. Ran. 57. 

tSsii Tfffvjtiad^tti, Ttatdiov, ncuy iifi>}i ^<t^* 
coU. Nub. II 45. ' 

N. 828. Vnlgo Sofio»^. 

V. 83». tyo) y d fjbiXsof. Cof}« A. iytu di i»i^ 
keot, ex quo illud feci. VuJgo iyoj fiitso?' OlSt» 
hic fere idem est qnod itffivijftat , in memoriiam. 
mihi revoco illnd, qmim etc. Vid. snp^ra ad v. 795. 

V. 834. . Ad vocativum avyyov*^ adiiciehdum fiiit 
ui, quod vulgo deest. 11$ ETPJtlldOlP 835 ^i? aXiGiav Xexrgtov 
dokiav OT dnofOfJLSty' 

OREIlTHk • 

tffiw^a xdyd tokfiav, ijv ijXtj nav^Q. 

Q4o dndxo^, diidxo^ nfnft&v i^ayov* * V. 835. XiKx^fav* Ita Codc}.:Par- omnes.- Aldus 
iiicwv.. Consmii possit ors avvfiivmoi XitnQtav 
'u^xMdwe dnayofiav sh doliav ttkiaidvi in q«a 
scll. mactata est Iphig^ma. ^ Sed praestat- coniun- 
gere quae poeta 'Coniunxit , dvvfi^vaio^ *Axtkkiuii, 
nullis jichilli nupiiis ihncM, et xZiaiil XlxTQOiV 
dolla^ taher^flculum njjtptiale ,fr^¥.dtihntum, L e, 
tsibernaculum nuptiale, ut per 'fraudem dictum 
«lifai erat. Minus poeticum ost Musgrayii xliait/' 
UntgaiV SoiJatVr quamvis supra t. 523. sq.^habue- 
rimus XiuTQa SpXpa. Re^entiorum, editionum lectlo 
SoHtjv aucturitate caret. Marklandi libri A^ B. et 
Aldus habent BoXUtv» " ' 

V. 83*6. ot dnayofiai^» Vulgo dyofMW, Possis 
etiam oiror dyofMtv» 

V. 838 — 84o. Hanc peraonaram distributio- 
nem, qiiaib antSfatropharum ratio poscit, dudum 
•ensu fliico restfiuerat Tyrwhittus. Vulgo. versus 
83H. Oresti tribyitur et 839. Iphigeniae. Ante 
ImX versu 838. adiccimus articulum. rcu^» quem 
abesse nec lrn|tua patitur nec raetrum. 

V. 84 1. Hic versns una cum proximis Tulgo y 
./ \ ' l^irEN. If EN TuiTP. lii^ 

OP£^Tff£r ^ ^ 
d V r i e t ^ € tp ^ %\ 

l6irENEfA. 

^ ^ mitENEIA 

0» (AeXia dHvSig yoliAug, deiv ^TAWy 
45 ^*«V ixXav, 

iS' fAOi avyyov^. 870 

avrvat^o(p7J f'. 
^ * nixQa ^oXiyov oiniipvyig iiXfd^Qov avoQiOif ,<iii», m. i n»T«>H *i " » ti» Oresfl '?riBuT{y'r'"usque "atf TBTba* dttmr rukfm» 
Seu ^ ut ^nonitum est , Qrsstes noQoisi senarics 
liabet. .]' 

V. 842. dndX^aae verte. occidiMes, 
. V. 843^ Interruperat Iphigeniae orationem Oire^' 
6tes, quam illa iam cbntinuat Similitet Eur.> 
, Electr. 966. . .' . ' 

■ ^, -^ opB^mx 

(u ^ot(iSf TiokXfjv Y dffiad^idv i&doTttaac -^^ 

' O^EJTHS, ^ ■ ^ ' 

oatt9 f» IxPV^**^ (jnjti^, ijv ov Xip?^» 8«w«<v. . 
V. 847. aTriipvyte. Itb 'rolaerbt Musgpavhis.. 
Vulgo dfiftifpvftg. Et ita mm Brvi^acii. ^nte 90{ 
passint a libr«riis' ad^kum est ^. Vid. Sidmas. ad 
dedicat.. statuae Regiilae p* 87. Basb ad Gregor. 
Corinth. p. 35. ubi Schaef. addit Dorviil. ad Chi^ 
*it. p. 656, Ai\^\ia djifiipvyiS'' 'AiuitiipvytBS miror 
defeiidi ab Hei«p. 5«eph» ThfSr IV# p. x3i. wo ETPiniJOT « • 85o « o^ «TiT avTOig'Tlg Tfkevra; ^. X ai^T^ar^^Oi^i;^ 17. \ Tiva aol noQov ivQO(ii- ^ 
i/«i TraAfi/' ajTo noXmg, ano^ (povov, jief^xlx» 
TtaTQid^ ig *AQydav, / 880 

'i.vriar(^otf>^ '&', 
855 n^lv inl ^itjpog ai(AaT$ 

Gv^ nikaoai, Todi aov , cS /ueAaa ^vf[i, 
XQiog dvevQiffKiiVf , 

^ TtOTepov xctra x^Q^^9 ^^X^ '^^h 
aXKa nodiiv Q^n^, 885 

V. 85b. et 85 !• Haec «ibi respondere nie prior 
vidit Hermannus, qui rerte etiam avrolQ et Qvynv" 
^nae^ proVulgati^ itvroXa^ et avyxotQ^^aB^ correxit. 
Noster lon. i448. no^hv fio^ avvixvQo dSixijtog 
fj^ovai ^ 

V. 853. noliQii. . Reiskius coniiclt nsXiuBio^* 
Sed probum est illud. Verte, ab hac urbf, 

V, 856. ,> In Codd. A. B. C. nslitoai, Oxon. 
waiaaai. Vulgo yralataat* Vera videtixr Scaligeri 
ooniectnra 9rdAa£a» propter Homericum illud O-* 
dysA. N. 3o5r. aifjMTl V iyit^ilv ^n naio^ifuv 
aansrov o^Sag» Hesycbius; nalal^at^ fi^i^at»*^ 
MAiikLAiiDija. Retineri potest, quod plerique libri 
habenty mkaaat, si metra cum Hermaanoita con- 
'^ atituas, ut iam fecimus. In stropba stolsoig disyl- 
ld[)i^ eat. Verbi TttXa^tv insolentior etiam uius 
ost in Nostri Hel. 36 1. 

avtoaiSa^ov ^aot ^slaao) Sid aa(fnos ilf/^Mav» 

Ibid. Librl \qcem Tode duplica&t. : V ^«^'X'/ .-7^.P. ;.,";. 


-^•-«/<^i._ ?t/>^ «• j . fie.<fr . *«*,/5( . ,^? . i f V rT,/* i, //^A< H / . lOjmtN. H EN TATP. , 12 l d^ odovg ipodQvg CT^lj^mvi ifta JCvaviag 

(Ft€vomQOV>neTpag, ftanQa tieXfvfka va- 890- 
toioiv dQaisiaotg* « # avt KtTQOtftl u, 

rakaiva, * * * * V. 86q. a^. Marldandus coniicit ava^ quod 
olim mihi placebat. .Sed in vulgdta nuUa est of~. 
fensio. Scalit^eri 9taQa metrura non fert. 

V. 861. 8t oSove, Ita Keiskius. Yulgo SwSove, 
Ad odovg aecommodatius est epitheton drodove, 
quam ad.$ioiove , cvS melius convenirei dStQSovf. 
Praeterea $§oSoi avoSot exercitibus quidem , 'sed 
non pediti difiiciliores sunt quain, oSol avoBoi., 
ConStruenduip autem est .Std ^aQ^aqd qivif.a nal 
Si o^Qt); dvodivs areixoiv. -Vid. supra ad v. 592* 

y. 8O2. ot£von^Qov, Ita Aldus et Cod. B. ut 
coniecit Piersonus Yeris. p, i^, coll» supra v/ 
a5o. 728, Androm. v. 793. — Cod. A. ar«tyo;ro- 
gov. Yulgo aravonoQove y quod primuni habent 
Brab. et Hervag. Paulo post firjv tentahduni non 
puto. ^ Sensus est: An hortabor, nt terr4 iter 'fa- 
ciens pet barbaras gentes ^t locorum invia mortis 
periQulum obeas? Per angustias - ru^is Cyaneae 
cert» quidem difficillimnm est navi effugere propter 
tra^situm^ longissimum. Dieit igitur Iph^genia, 
utramqiie viam^ qua rererti Orestes possit, aeqne 
esse difficilem et pencHlosam/ seqne plane non 
habe^re« quo conailii ae vertat. 

V. 863. vaitBtoiv. Aldus vatoioi. Vulgo vatoiU 

V. 864. Hio excidiase nontiuUli , metns tnti- 
strophicia docemur. Priacttm codicem , ex quo 
ceteri des^ripti aioit y hoc loco lacerum fuisse, 
etiam proximi verstta demonstrant, quoruHr^lla* 
bte finales pei^ierunt. . Quo autem lacunae lobo 
voce^ rdlatva > tdXa^va antiquitaa collocatae fue-» nat| lamtuA Mt i2i ETPintJOT 

865 Talatvtt, * * * *^ . 

Tig Am ovv tif iv,ii ^^ig, ij fioBTO^, 896 

* # .1 . 

dvolv Tolv (AOvow.^jiTQ^idaiv ^^H 
ncotxfSv tinkvatuy Y, 866. t/ quid sibi velit, nemo dixerit. Nam 
verba roiv aSoxrjtoiv coniungenda esse cum ivoqov^ 
non dubitabit, qui meminerit Euripidei illius ruiv 
eiSoxijtcDV^ nopov hv^s '&i6e» Equidem pro W 
«cribendum" arbitror ri;/o. Noster Ftagra. Inc, 
CL!XXXVIT. -ilte rvxa iirs Baliwtv* Hanc emen- 
datiomsm altera, qiiam ihetrum postulat, per se, 
sequitiir , i^avvaaaa pro vulgato {^avvods* Ta^ 
et ^TvoQov itogov posita sunt «W itaQaXXrjXov, Ndnt 
hcinc rem expbdire erat i^avvstv twv aSonerirotf 
inoQov 'JtOQov. Participium i^avvaaaa ita poeta 
posuit , ut proximum itoqOv magis respiceret, quam 
remotius raSe, 

V. 867- Vulgo nogov anoQov contra ipetrunK. 

V. 868* dvocv rotiv fiovoiv. Hiaerent m adiectis 
roiv fiovoiv» . Neque iniuria. Supejrstiteia eniai 
Eileetram supra. v. 54^. ipse Orestes docuerat. Hinc 
Fiersonus Veris. p. 34. suapicattir , legendlim esse 
ToZv yovoev 'jir^tiSa. Marldandns opinatur, fAovoe 
hic signiixcare non solus^ aed praecipnus, eximii^» 
Sed ut hunc signilicatum habece possii, ,Gur £le~ 
ctrae Ipliigenia se prae&pat,. pauism inteUigas.. 
IgqQidom rem non ad unguem raas^i^dam t9&o 
puto.' In tanta familiae suae clftde j^m 4oki .a^i 
^ Iphigenia cum fraf re. ridetur esae Mperttes. . .cEaor- . 
dem video esse' Brunckii, sent^nliam adJ Soph. ioi^ 
tig. 941. quem contuliaae Qperae.pretium e$L 

Ihid. tpavst "^Av 'cmn futuro indicativi poni 
po3se, certum eist. H^e ethifii minor est o^Rsnsu^ 
quod av referri potest ad partiei]^tti>-«|6iy»|p«<BMi* i I0iri!N, H EN TuiTP. iaS 

tttf Mdov avv^, nai xkvova' dwayyekd!. 

nTAji4ff^.^ , 

^o (Jiiv (plXovQ , ik^ovrag ug oi//«v iplXojv,^ ' . V. 870. Sensi^ est: Ex iis, q^ap mirabilia sunt, 
(et ultra quam iit dici pos^int^ iam ipsa ha^* Yid| 
atque aurita tostis refejrre possum. Verba ^v&ojv 
^lQa Marklaadus male reddit ultra fabulas fictas'» 
Niliil ampHus, siguiijcant quam quod alias, ut paivl^ 
ante v. 8;S. Nos^ejr dicit^Aoyov ittQa, ultra, quan) 
«it harrari cum fide queant. 

. y. 373. sqq. t Ho& se^em trimietFds omn€^ libri 
continuant C^oro, cui^quam parum ponveniant, in 
«perto ^sL..^ MarJ(land4;is. Iphigeniae tribuU, s^d ni^ 
huic quideiB apt qs esse, seAtiet, ^ui totiu« loci 
n^um consuluerit. Eecte Mu«gravius <»t ant^ euni 
Jfeathius Fyladi tribuit, Oreslis et Iphigi&niae miol-- 
^tiem ca^tiganti. Apte. etirfm Mus^avius coBfert 
orationem paedagogi in Soph* fUeptr» y. i5a6. sqc^, 
r Ibtd. TQ /Ci^9^ ineptum iildicat MarkUndus , ''con- 
iici^ue -4r j^i/ y coU. Nostri £lectr. v.^<^dk non re*- 
pugnantc Musgra^o* At sanissimum est. ^ /«iff, 
cui cx v;algari sjrntaxi respondere debebat v. 874. 
to 8h X^^avTa\ pro quo simplex Si posuit, quasi 
nudum fisv praecessisset. Neque hacc loquendi fbr- 
mnla est in rarissimis. Inversa etiara ratione So«^ 
phocl. Eleptr* V. aig. dixit rd ^£ , licet non pra«- 
cesserit tra fi^v. Plura exempla ex hoc, genere 
•uppeditat Herroannus ad Viger. p. 701. Sen^us 
est : Ab altera. parte aequum quidem est , amico» 
slbi invicem redditos amplexos sese tenere, sed 
ab altf^ra oportet etia^> ut omisso lurtu ad illa 
veniasx de eo deliberes ^ . quoraodo ex hac terri^ 
possimus evadere. v^ - j * V.- ; 
\ 124 ErPiniJOT 

lillctvza f oixTODPj xdTt iMlv ik&i7v /pf oJv, 
8^5 pTicog, TO xXeivov ovofiu T^g tronti^iag 906 
kttfiohrfg, €x /ijg Ptjaofiiff^a paffiiQOV. 
oo<pSv ydp dvd(fWf ravTa^ fitj 'xfiavzag 

mtQOfv XafiovT^i fjiqffdg ^lag la^iTv. V. 874. Marklandus scribendam. censet li^Sc^m, 
nos ambos, Sed Pjladcs harum lamentatioimm 
non /uerat partic^ps. Ceternm /qudd bic oejctov 
dlclty supra V. 81 3- dixerat SanQV» dSaHoya. 

V. 875. ovofjka trjg aojTij^iac. Ma. E/ ofifia, 
quae perpetua confusio est. MiisgraVins: „Si ve- 
rura est vvofia rrjs aojTf^Qlas, ponitur pro awTrj^ 
Qiav. Plutarch. in Nicla pu 966; ^i^aiov ovtoj t6 
rijs evTvyJote ovofia ngos r6^ av&ts xqovov nbioiTO» 
Gf. citata ad Hec. 626." Vera eSi illa explicatio* 
Sic noster Medea 125.- TtSv fitTQlatv -^ Tovvofu» 
pro rd fitTQ^a, Hec. 38 1. rrji sv^tVflaQ ovofMU 
Orest. 1082. w fto^Hvov oVofA ofjLtkiag IfMJs, ubi 
bene Scbol. cv icod^eiv^ ofnJiia ifHtli tovriari av, 
€jf fro&civoif v^fiiXovv iyo),, Ad eundem modnm 
^ e;cplicandum oov ovoffia Hec. 455. et' alibi , ut nir 
hil amplius significet quam a£. Nam ita etiam iit 
No^tri Fragm.', Au^. VIL 3. Tovkev&sQov ovofim 
positum est pro simplici iksv&iQia, 

V. 878. Scali^r non male aXlojg pro alXas, 

temdre, alieno loco se poluptatibus traaere. Con~ 

iiinxlt enim haud^duble ^j; cum Xafifiv , non cuin ^ 

ia^avTae. Vereor tamen, ne vulgatae idem sensus 

^ esse possit , si i^^ovds aXXae MtfiBtv expllcueris 

*^ ^dovde lafieiv^ iial ovtoje aXlo r«^ noitjaa^^' ut 

aXXae fere idem slt quod a^orp/aff. Etlam Reis- 

luus aXXae reddit allenas a re praesente. 'JExfiai^ 

vetv Tvxfie. t&t deesse fortunae, decedere de viai 

, qiiam fortuna monstrat. KaiQov Xdpovrae ad an- 

tecedentla pertinet, foriunam, opportuiiitate ohta-^ 

ta, deserentes, Cf. Herc. Fur. 202. ^erm. - OI^E£THZ. 

880 Toude ^vv f^fitv^^v da Tig nQoBvfiog' -fj, 910 
fS^ifHv TO '&ilov fiukXov sixoTwg ixft' 

imrENEij. 

ovddv fi iitloj^H y,' ovS dnoGT^aH Xoyov, 
nfwtbv nvd-iad^cci, Tiva nori *HXi%T^a 

noTfAgv 
iikfix,i fiiOTOV * g)lka ya^ iina$ ^ovt //10/. » 

115 Ti^di ivvoiKH, filov ix^vff* ^vdalfiiova. giS V« .880. r^f. Aldus r«. Sed illad idm Bniba» 
chiitfL Idem placuit Reiskio et Marklaxrdo. 2^1-* 
vuv neutiquam hic fiituri-significationem haoet. 

V. 88a. evriaxt^ '■^ avooTiion. Codd. Pariss. om- 
nes i^ioX]l ^^ S^ofniajj^ qudd aatia inconsiderat^ 
Marilandus recepit. AJdus iyrioxt* et dTrioTijaMtl 
*AnoaTtiau iam emendaverat Brodaens. \ 

y. 8b5/ av^dad^tu- Ita ex Brodaei correctionf 
primum in ihargind Stiblinus. In Aldina excusum 
Tideo Ti'd'ia^at» ^l^ta&ai explicari' quodammodo 
possit. In Brnb. et Hervagt ^i&^^a^flM* Sed JHs$> ^9 
quorum iectione tacent^ videntur babuiaae ^v- 
ida&ai* 

y. 'b84. ^iXm yoQ tara* ndvr ifiaL Si sanft 
liaec sunt^ verte: accepia mihi erunt omnfa^ i. e. 
qi:ddqttid dixeris, certe cognovisse mibi iucundnia 
etit. Sed gnJviorem aententiam ezapectaveris* 
Mibi in mentem ?e|ierat fil» yoQ iarl ndvr iftdw 
JSori certt numerorum causa praetulisse. ceuaendus 
est Poraonus, non item Hermannus, qnj praegres-r 
sae interpuuctioni vini aliquam tribuit ad numero- 
rum duritiem molliendam. Marklandus coniicit 
ioTt TavT pro 1'aTiti ndvT, Musgravius minus 
•tiam bene ^atut^ ndvr» \ % I 

-ovTog di Miakog', nal xlvog niqimi nuTg; 

0PEZTH2:. • 

^TQog^wgo 0oi)X6vg Toude jtk^^eTm nayfiq. 

lOir^NElJ:^ . , ' 
oif lari y *AT^mg ^vyaTQog, ofiov^^^g ^ 

ifAogr 

' OPEZTHi:^^ 
uvexlftog ^e^ fiovog ifioi aaijpTjg (plXog. 

8*90 OVX fJV TOd-* OVTOg, 0T£ ntHTtJQ tXTHvi fia» 9 20 

. '^ opei:thz. 

9VX 7JV ' XQ^^^'^ T^Q ^TQOfptog ?iv Snacg , 

ziva» 

^ XOiO, S noaig (ioc r^g igA^g ofiOGitoQov^ . 

, OPEZTHZ. 

Wfiog ys crconjp, ovjfi avyyiv^g fnovov. 

^ mirENEIA. 
fw iewa f l^ya n&g hh^g (i^tQog ni^i; V. B8S. ifioe. Ita Marklandus ex Hbris Pariss. 
omnibus. Vulj^o ifMUt quod minus exquisitum est. 
Vid. Sch^f. ad Apoll. Rhod. Schol. p. j68. De 
genealogia yid.> Schol. ad Oreat. 6.. 55. 763. i^Sfi* 

V. 889. avsyfio^ yB. Marklandus malit «ive^as 
001. Se.d suo loco poaitu^n hio est ys, et con-* 
sobrinus quidem scil. tuus, qnod latet in prae- 
gresso ifM)9, > 

V. 890. Rectejhfine huius, rersua MarUandua 
interrogandi slgnum delet. jtbrrSN' H BN TA rr. xaj 

^ 9 ctifh tlg, dv&' iitop itrii^H noaiv; 

OPESTHi:. 
!a ita fitjTQog ' ovSi coi it^vHV^ xctk6v. 

lOirSNEI^. ^ 
atyfS. to i^ "^Qyog n^pg ci vvv aTcofiXemi; 

OPB^THi:. 
MtviXaog aQX^* .9^Y^^^9 iafiiv In nat^ag. . 

imrmEiA^ 

900 ipiau ^OQOiyifxag ^€tog vPi^isiP iofAOvg; 930 

OPE^THS. 
'oCny alX 'JB^tvPVw d$7fta f* inpiXkii 

• yfiovog. 

I^irENEI.4.^ 
tcipt Zq in aicra7g n^fp^i^ vy^i^VS Im- 

'Velg. 

OPE2TH2. 
(S^fjftev 09 vvv n^£tov ovteg S^XiOt. ■1— V. 398. Interrogationis xxotam addidit Markr» 
landus. > 

V. 901* *BQiwvmv trisyllabum hic est et inlra 
v...94o» De £ur. taineQ Plioeniss. ida^. fallituc 
Pors^dnus. Heathius eiici iubebat^ alterum v. 

V. gpa. Post dntiUQ A.ldus comroa ponitt Mark^- 
landus notam interrogationis. Recte tamen Schae— 
ferus oinnem interpunctioneai sustulit. Tavx a^« 
Yalet 9ia tavta 2(>a. \ . ia8 , ETPinidOT 

TmBENEIA. 

OPEETHS. 

" ^ lOIfENEIA ' 

r/ yif noT iig y^v xi^vf inoQ^gievottg 
"* nodttj 

0PE2THI:. ^ 

4^olfiov iceXfva^&stg ^(aqiarotg dipixofifjv* 

mirENEIA. 
Ti -Xf^fta i^oiiv; ^tfcov, ^ otyd/ji^vov ;- 

OPEZTHZ. 
Xiyoifi ay */ ttQ%ai 9 ttXii fxoi noMSv tto- 

910 ind ttt fiTjTQog tav^*, a otyiSfiiVy xoaca 9^0 
eig x^^9^S n^d-e, (AiTadQOfAalg ^E^iwvwv '* 
'^kavvofjiia^a (fvyadeg ' Jv^^ fioi noda 
iig rdg ^Ad^rivag dti y inifi^fi Axiiiaqy ' 

9 ■ ■ ■ . ' 

y. 904. Poat fifjT^ Marklandus inserit a'> ut 
), infica V. 941. tjXaatgow f/t dei. fienc. Citat Beckitts 
Hesych. TJkaazQBov' ^ e^iitp^ f>ovT0. ' 

V. g{b6. t/ ya^ nor. Ta^ hic et saepe alias. pro 
Si poni putat Marklandus. In quo fallitur. I\i^ 
etiam hic est interrogatin(m. 

V. 909. d(fxotl 9* ai^a fio& ftoXXwv novofv. Mus- 
gravius : „ Omnino leg^ndum ciim Marklando Xo^ 
ywv.*^ Minime. ^^/1^6 spectat ad^o//9ov ^^/a^ara . 
T. 907. Exph'ca: in hac re (scil. Apollinis oracu- 
lis) positum mihi est initium multorum laborum. ^ 
, V. 910. f«r«i r« fiijTQo^^ etc. postquam' mittris 
illa quae tacemus flagitia ad manua yenissent^ 
i. e. mauu vindicata esseht. 

V. 913. S^ y\ Male Scaiiger ^t. Vid. Herm. 
ad Herc; Fur. 113.7. J-^a/t caX'^ «f<,/y 4 ^ !<■.* )f . r^-^^^/^^M y^ ,/^ ^^< . J0irEN> H BN tATP. 129 

l5 i'iJTiP yd^ oaltt 'tpfjq/Og^ tjv ^.A^h rcori ^45 
Zpvg iYGUTj £3« ?oi» iri ^^uv^fdioKJilaTOS» 
iid^civ If ixHoe , n^oiTa\ fiiv fi oviiig * 

iHciv i9t%a^*, cSg '&emg aTvyovfjievov* 
oT ^tfFXOV aidoi, 'iivid fiovoTQam^a fitfi' 
jo nagi(f)[6v, oiKOiV ovTeg iv TctVTv} (Stiyu, 960 * 
utf^ (f iremrivavT dTtoijp^&eptTOv fi, bncog^ . 

— ^F—l I »» ' ■ ■■■■■11 li^il II > 1 «illl, . i ' , _ . I II !«■ II — — 

V. gi4. SiH^v naQaoxatfif, AluUis loci» hanc lo- 
cutionem vJndicat Marldandus contra' Duportum, 
qui voluerat wtoQxalv. 

Ibidv avjuvvfioie d^eats. Soph. Oed. Col. 138. 
&e TQifiofiev, XtynV" 

y. 916. 916. Vid. 'Barnei. a/1 h. 1. et ad 
Nostri Electr. 1260. — Aldus iiaar^ c^uod emen- 
davit Portus. ^ - 

'V. 917. iX&ojv ^ itteTae, Ita legi iusserunt in- 
terpretes plerique omnes, et firunck. ad Soph. 
> Hlectr. 48o. quem vid. coU. Matthiae Gramm. Gr. 
§. 562. p. 819. Atqu* ipsum hoc offert Marklandi 
Cod. C. superscripta tamen lectione vulgata cA- . 
^ovra f iMeZae, — Post fisv Barntsius inse^uit fi\ 
quod ahessQ non potest. Pro ^ivoiv Marklandus 
maLjvHf^^ivov* Sed si illi eius ^ivoi erant, ipSQ) 
quoque illoruih erat ^ivos^ 

V, 919. Aldus ot^. 

V. '920'. Male Tulgo post olkoiv comma poni, 
re^te i^onet Reisldus. Coniungenda enin/ sunt iv 
ravtcf latiyi^ aixtov^ at iam^ coniunxit Brodaeus. 
Comparat Marklandus fttXdd^^^uiv — atiyfjv Alcest. 
23. 247. aviydi SofAwy Cycl. 118. Pro atiye& 
Gpdd. Af B. riyet. 

^ V. 921. oiyfi y itexTJTvavt. Ita iam Bruhach. 
AXduk aiytf o* itet^Tiivdt i' ' seA itext^avt rectd 
Codd. A« B» — * AjtofP^eymtov. „silentes autein 
e£Eecerunt,'*ut indignu» yiderer, quocum quis ser- 

Ewrip. Folflll. I i3o JBTPiniJOT 

iattog yivolfiijp Tttifiavos x avr&v ^//a' 
ti^ it ayfo^ idtop iaofv aTiaas, fi^SiXlov 
ftiTQfjfXk nXf]QoiaaifTeg , iJxop v^fivfjv. 
%^S «a/oi *iiXiylM fiip ^ipovg ovk ^Shvp^ ^Bt 
^k/ovp 3i ui/y, nifoMVv ovx iidipat, 
fAiya aripoCw, ovvbk ^p uipi^o^ ijpopivg. 
nlvm ^ *A^tlvaiotiji, rafia ivfnvxv 
. tilev^v yipia^ai, xttr# roy vofiop (UKi^f moMm haberef Bb.odasu8. Mihi pneplaoet 
djto^^eyntcv explicari per atp^eyntxov^ silentio 
suo hoc efficiebanty ut mihi quoque tacendum eS" 
set. R^cte autem haec pro parenthesi habet Maxl^- 
landua., 

y. 023, Libri t etvrov, Scaligeri eraendatio 

etiam Marklando et Valckenario Diatr. p. 246. not;. 

probata est. De' facilitate cmendationis cf. BaAt. 

.ad Gregor. Coriuth. p. 774. Possis etiam legere 

avrdZe. 

V. 923. ayyos» Male Aldus et antiquae editt. 
ayxoG hic et infra v. 9^0. ubi Codd. Pariss. ayyos. 
habent. Sensua est: conyivabantur, yina bibentea 
cx vase proprio quisqne, quae vasa omnia leiusdem 
erant magnitudinis et mensurae. Vid, citata ad v. 
929. Fost ei£ ayyoi ezspectes xiavreg 9 pro ouo 
TtXTj^tuouyrsQ djcit pkue ut nos: in defn "Becner 
ffem /iillen. Baic%iov enim recte explicant oXvov* 

V. 925. naYoj '^eXiySat. Ita Marklandus. Vulgo 
piy^y iisXiy^ai, quod Barnesius mutabat in n^- 
^oif iXfyia*^ . ^ _ - 

V. 929. seq. taXtrijv ytvia'0'a& „cerimoniae 
originem dedisse.^' ^bathius. yUlim /esto, Citant 
Interpretes Aristoph. Schol. Equit. f. 196. (v. qS. 
Kust.) Acharn. f. 3oo. et 3o3^ (t. looi. 1075.) 
Plutarch. Sympos. Lib. II. c. 10. AthenaeHm Lib. 
X. c. 10. Suid. Y. XoBQ, Festum illud Tocabatur 
JSoMQ^ Xon^eg iiyyoi poetice dixit pro aimplici 
Xpa^ i.-e. ayyos, ^uod continet octo cotylaa* 
Af-^/»^/''^ ' ■r,..*^ ^^-'^^/ , ^.-i^.-— < ^^VXijt'^, &y^'^ Q . t^Jt/i^A, i' t .-»-• . 


/ y 4>^r t^ ♦' • ^ I ^Ak£ y 1 / * irsm U JEN TA TP. lU 

t 

gSo X^^^, Syyog IluUa^g r^ft^ Xemv. ' «969 
wg ^.e<V "^Q^iOv ox^ov riKOv, ig dlntiP t* . . 
ianpf, iyti. fiiv p^areQOP ^Xafi^v fict^^QOK, . 
%o (T.aAAo n^iafisiQ /ijm^ v^ 'j^Qivvvoiv^ ^ 
unmv dxovaag '&•' wLfiarog (AtjfVQog neQi, 

935 0o7fipg fA ^^(oae, /ua(»Tt^<vif.* ibag dd /401 9 65 
ip^g^ojug . iitKil^fJtfiae ITotMLag. cHivjjf' .. 
vixav if dnij^a dpi mu TSiffaTiifw . > > • < 
oaai (liv ovv 'i^ovro neia&tTaa^ , 3l»fi, 
^ifffjgtpiv , nUQ* avzijp UQOv.d^iaa^T/i^Hv* s. .\ ^ y» 9^1« . r , quod viilgo lAitio sequentas Tejcsu^ 
ponitury 'in huius finem retiraxi cuzn Valcken. ad 
Phoeniss. 891. Ceterum. conf. Porson. ad Eur. 
Pho<miw. t58i. » '. 

V. fj^ji^ fia^QfiVk 'BArAesins: >,Daae sed88>.^qua« 
u^yv^ays Xi&ovs vocant , vfiQmc et dyc^idii^s di-f 
ctae : ex hac reus , ex illa accusator agebant. Dq 
qua re Videsis Pausan* in Attic. f. 37. L' 2. ' ( Ed. 
Sylb.) et Cael. M4(Kte4,-^iai-^^ " ^ 
Schediasm» 1. 1. c. 18. $. 94. *' 

V. 934^ emdiv dxovaoQ >&* etc. Nihil mutandum. 
Apollo ipse et adversarios audicns et iis respoa- 
dens Orestem defendebat, Ad totum hunc lociun 
intelllgendum faciunt Aeschyli £Umenidea. 

. V. 93C. Siiiiflf&fiHict» Aldus StffQid^ftffSa , typo- 
thetaej opinor, vitio« quod iam 3rub. et Hervag. ^' 
«orrezerimt. Musgravii quoqub libri verum habent» 

V. 93^. ^ivta ftai^av^Qiaf iudicium> ubi quh 
de capite periclitatur. 

. V. 939. fff^ov na(f avtipf. Piersonus ad Moer. ~ 
p* 35 1. recto interpretatur iwtta ip9um locum, 
uhi 9uffrafia lata sunt, 

Ibid. u^ioavT, i. e. #i&f paetae sunt templum 
^ahere^ Quare neutiquam cum Marklando seri- 
bendum &(fioav y* Medinm hic propriam suam 
habet vini. 

I 21 940 iaai 9 ^JKfiwvotf ovh imla&ijffcaf vifnfi 974 
dQOfiOig. dv4d^VT0iiHv tiXtnnQow (i uel, 
ifog Jg i/PQv ijX&ov av 0oi^'ov m'dov, 
%ai f iifoa^tv iHvTOjv ixvce&iig, i^frti^ 

I iit(ifi09\ «vto5 piov uno^^lsiv ^ctvtip,' 
945 il fAfi fii awOH 0oifiogj og fi dndkeadv.^T^ 
ivT€v^€Vf avifiv tifino^g in ^(M;<?oiJ Anr^ 

0o7fiig §1 inifi^^e dsS^f iionirig Xa^np 

aXXy riVT^iQ tifilv oi^iaev GmrrjQtav^ 
960 aifATtQoipv' rjv ya^ '&iSg xaTaaj^oifiiv 9S6 

fAavicSv Ti Xii^oj, xai ai, nolvxoinfo axaipi^ 
otitXoQf iMwi^vaig iynaraaTfiUw naki¥. ' 
akX^^^ijpikfiS^ila, t» naalpfriTOv 9caoa, 
cciaov nat^f^ov olxqv, ixaoiaov it ^fii' 
955 o}g T:afi okoi^ navjca xal ra HiKoTUdlmv,, .qSi •■ii\ V. 946. lafMf, Ifdli %«rc xnutaro. Bacfeiit' syn« 
taxi« pstf da qua panlo ante ad y. ^917. Scaligeif 
coniicit laftwv', in qao hoc quidem locd nescior 
qn^d dispUcMt» Canterus §akwv^ cui paFtiitiprae- 

t aidii est in lon. t. ^Sg.- •Inr^ai noXXA 0vof»a%o4 
09ifiaiovo* Hkfi. . Miaiino autem omnionr, qua« 
Il([air]cjandi 9j|itti« est^ Titlgatae ^obstat proxitn* 
tequens Xafisiv. Supra v. ^S, legimus nai^ov 
laflpvic^9 ifiSovns aXka^^ ^aSeZv, qoamquiim 

^ pjt-oxipiie. aiit« yw &76. pzsMceasiaaat laSovrsi tt ▼. 
373. kafisiv^ 

y , g&o. ^«f» Yulgp flSr* « 

. , y. 9^ -i (fnXri^%a\ > Ita opportnitO' Mai^ Piir^ 
Oiiwes«- J^ldua i <plXii y\ / . 
y. ^"- Aldus male ^^ fA9k 


V^ C<f^^ S ^ /•'^ "^\ *^r , -K^^^f.uy , fi^^t ViX.^ , -/ 3..^^^ /* /r i^f^. H EN TA TP. iS5 

XQPO£. 
diEivri TiQ iQpi dmfJiivmv liti&99v 
vo Tavxilnov ane^fia, dw nivmv % SfH. 

ro ftiv nQO&vfAOv, nQiv as devQ* iX^uv, 

960 ^A^yu yevia^u^ %vX ai, avyySv, iia$-: 9^9© 

dfiv, 
. ^iXo) it SnsQ av * ai re fieiatftfjaalnovoyv, 
^oaovvra t. olttov^ ovxl ti^ xto(v6vt$ ui 

V.^ 986. Xrj^jfOfiSitd^a. „ Af^tf/ofud^d C^tf. B. notf 
Xijy/tijntad^a, JPsruip interest. *< MxiiKLANn. Nu- 
. mero^ vui|^tw mnltO praebet )e}Vg^tit)rea«\Yecvft 
praecedente Barneaius repreh^ndit Canterum, quod 
legat <d^ Ufi^ quum v«nim Aldus, h«l>eat Tajt**. 
imm6 ih edit. certe CaAteri non aliter ixsipf^s&xxixi 
video^ quam in Aldina et ceteris antiquis ,' nempe 
r ct^» xt niA m una mYemo edit. Pauu ote- 
phani. 

y, 958^ oj^n* Ita verisiuBe Canlerus. AMut 
««/. 

V. 961 • fii ts ftstaw^at novoiv»- jilta |»riimim 
^ditum eat in £dit. Canterianni iSyi. quo aucto'-^ 
re, neacio. £d. Ald. 9oi -Te fjLktaor^dak TPe^ov» 
minus' recte. ^' MvaGRAv. Vexlim iliud est de '▼OQei 
oi f aed ifovwv iam legituv in^ JEdd, Heirag. et 
Stibl. — * Aiss. A, B.. aoL et 7iovo)V r superscripto 
Tsivdv» Comparat Marklandus stipra v. 767. infrd- 
1 146. Hel. 862. Soph. F|iiloct. 466. Ceteirum post 
av vulgo comma ponitur, quod mutavi in coioq^ 
ne oiiendamur duplici 'Qteiot, damnato illoa Mark- 
ISndo et Musgravio. 

V. 9^2. Vulgo Tctawovvti fw.. Sed rerte Hea- 
thiu'8 et Marklaitd. mtctvovii» • I i34 ETPmidOT 

^VfiOVfiipij , fgtt^p^ov oQ&wiTai d-ilm. 
• QifuyriQ Te yaf a^g ^ffijp* «TtcikKi^a&fjiiv avj 
965 GfitfaifL$ Oixovg» rtjv ^iov if onwg 995 
' Xa^&Cft, 

didoixa, nal TVQpiwoVi tjviK av xivdg 
nQTjJiidag (v^ti Xatvag ayalfiarog. 
^ n&g f ov ^avovfiai; Ttg f tviorl fio&' 

aJX it fiiv iv Ti TOV&* OfAOv yivtiaiTa&j 
970 aydkfAa T oiQiig, xSfi in'ivnQVfAvov 1000 

vmg 
Sii&g, TO Hivdvvivfda ylyviTai' naXov* 
TOVTOv di ^wQki&iW, iyta fiiv oikvfiai, 
QV o av, To aavTOv ^&ifnvog *u, v6aT0v 

Tvxoig. 
ou fififv Ti ^ivjHO y ovdi fi il ^opiTv 

975 (rtiaaai c* ov yaQ «U* avtjQ fiivy i» looS 

SofiOfv V. 96^« , Mavult Markland. oatopLtfU t olkovc. 
Non opiu. , 

y.' 96B. r/c ^ ivBorl fioi Xo^os $ - Ita Aldna et 
Cod. B. Vulgata r/c'/ iV. fi. L originem trazit 
ez Brub. Herrag. Stibl. Senfus est: quaenam re*« 
liqua^miiu eat excusatio^ quid praetexere potero? 

V. 9C9. rovd''. Marklando melius yidetur Tav&*p 

Suoniam de duabus rebua loquatur. Nimis argute. 
Sodem iure pro *iv coniicere pbterat dvo. ^ Ipsum 
illud eV indicat, poetam duas^stas res iam animo 
in unam coniunxisse. Diyersa ratio eat versus 986« 
' quem in exemplum afipert. , 

V. 971. Vulgo ylveta^* ^ 
V. 975. Aldus distinguit : otioaoa 'o- ov yi^* 
*jikl\ Melior distinCtio debetur Reiskxo. i3o JBTPinidOT danog fivolfifiv ntofiotog x avrcu^ '//«* 
ilg f Syyog iSiov laop nnaoi, paty^lov 
l/tiTQtilXk nXfjQciauifTeg , itiov idpvfiv. 
92S %ay(a *iikiylai fiip ^ivovg ovx ^^iovp, 96 S 
ijk/ovv di aiyy, KCf^onovp ovk eidivuh 
fiiya QTipiCoi» 1 ovpex\ijp fiijtpog ipovivg. 
ttkviu if * Ad^tipaiotai xafjua dvqrv^ii 
, tiliTiip yivia^tti, xofr» top vofiov (liK^w, monem haberef B&oda«v8. Mihi praeplacet 
dTrwpS^eynrop explicari per Sifpd^^nxov^ silentio 
sao hdc efficiehanty ut mihi quoque tacejidum eS" 
set. R^cte autem haec pro parenthesi habet Maxl!'- 
landus., 

y. 922» Libri t «vrov. Scaligeri. emendatio 

etiam Marklando et Valckenario Diatr. p. 246. nol;. 

probata est. De' facilitate cmendatioma cf. Bast^ 

.ad Gregor. Coriuth. p. 774. Possis etiam leger» 

Y. 923. ayyos» Male Aldus et antiquae editt. 
ayxos hic et ^nfra v. 9S0. ubi Codd. Pariss. ayyoi \ 
habent. Sensus est: conyivabantur> yina bibentes 
ex vase proprio quisque, quae vasa omnia leiusdem 
•rant magnitudinis et mensurae. Vid. citata ad v. 
929. Post elt ayyoi ezspectes %iavWf pro quo 
TtXfjQmaavTBS djcit plane ut nos: in defi 'Becner 
fFein fiillen* JBaK%iov enim recte explicant oXvov* 

V. 925. ntdyo} 'iekiySai. Ita Marklandus. Vulgo 
itfy^y' i^BX^y^at, quod Barnesius mutabat in m^- 
1^01/ iXiyiat^ . ■ ^ ^ . 

V. 929, seq. rsktrijv ytvia&at Mcerimoniae 
originem dedisse.*' ^eathius. Ji/ialim je^o. Citant 
Interpretes Aristoph. Schol. Equit. f. 196. (v. q5. 
Kiist.^ Acharn. f. 3oo. et 3o3^ (v. tooi. 1070.) 
Piutarch. Sympos. Lib. II. c. 10. AthenaeHtn Lib. 
X. c. 10. Suid. V. Xoee.' Festum illud rocabatur 
JCoee». XoijQei ayyos poetice dixit pro simplici 
%pa, u-t. ayyos, %uod contiuet octo cotylai* 
f^^y/^ ir •.v-.^ ^--^'i^, ^..^..'-«-<. rO<^^^^^^ ^^ ' *<^/*^ * ■ '"*'' ' ii36 ETPint/fOT 

yvfiiifiriQ ^ oxovaQv * e/ nQoauvTeg tiv Tode 
^QxifJiidi , nfSg &v Aollag i^&foniaiv. que moriar. Saii« qaid«m manebk^ si occubuerit. 
$Iusgrayiufi< igitnr propdnit : . ' 

- . afctt Si a*, ^imfff ev to y* ivrav^&ot n^pp, 
si res •recte hic ceciderit. Ing^niose, sed iusto 
audaciu8« Loci nexua lianc sentcntiam exigit : aut 
dticam te mecum, aut manebo tecum. Corrigo 
igitur: 

a^oi Sl o*, TjvTtsQ navtoi ivt^v&sv ne^di 
TtQo^ bixoif, ij pov maT&aifaiv f/t^svof fiiza. 
Ducam autem te mecum eadem via, qua et ip$e 
Uinc in patriam contendapn, aut raanebo tecumque 
moriar, i. e. aut eadem ratione, qu^ ipse senrabor/ 
etiam tu servabere, aut ipse seryari nolo. R^tine- 
bimus igitur Aldi ^vnsQ, Sic ll^oster Electr. y* 
io4i. «r^^^^^y, i}v7r*Qt V^ ^oQSvaifMV, Non ab> 
•onnm quidem est^^V^^^* ^^ U^^^^^ grayius > quo 
i^ul indicat Orestes, se &pem salutis neutiquam 
dum deposuisse. . *EvTtv^€v et ivrav&a quam fa- 
cile confundantur, discere Ucet ex Gregor. Corinth. 
p. 807. Scfaaef. Nostro loco pro ivtStv-d^a metrum 
inyexerat ivTav&ou Addito autem illo ivTSv&ev 
(quod eadem propria significatione occurrit in N6- 
stri Baccb. 464. Aristoph.- Av. 10. et 11.) difiicul- 
tatem indicat^ qua quis hinc elabi jpossit; Quod 
attinet ad mujtatum ^iao) in TteQOj, itBQtuv et 'xiQ- 
90V confusa sunt in Villois. Epist. Vinar. p. 78. b. 
Est autem itsQoi coniunctivus si^ppresso av} yid. 
jVIatthiae 'Gramm. Qraec. p. 762. not. 2. infra y. 
io34. Cf. etiam Soph. Aiac. y. 46o. ' '^ 

TroTiga itQos oixovs, vavkoxov^ XittojV i'8Qas 
fiovovs r *u4TQsi8<$Q, TtiXayoe Jtlyaiov n^Qmf 
Kostri Bacch. v* aia. 

Hav&svg nQoQ oXitovi o8s Sw onovS^s "JSSQq- 
Ceterum ^ oov pro sl aov. habent Musgrayii libri 
E. et P. Xddog, ' 

5 xa2 Gov nQoaonTTOV iididHv; &nttvta yag .10; 5 
aw&elg tdf eig ?v, voaxOifikttlita lapih. 

, lOirENJBlA. 
nuQ oiv fivOft £v , eJoTf / fiTjd'^ 'fjf^Sg 

la^aiv ^' a ^fi(A)kifiiQ^u} \ t^ fuQ vqqu 


V. 985. Tial aov itQoaiJinoy BiuBilv, ,, Pendet ab 
id^itnriae* Y^rum an Apollo Orestae vaticinatus 
erat, ifm^ 4^ Tduarica sororem Ipkigctiiani/ tiHi^ 
Tum? At hpc ei j^e per somnluni quidem in men- 
tem veuisse tota fkbulae oeconOmia declarat. An. 
lejgcnduni )xa) aor ^(fiiHunw •^^•Ihtvf ^ addit^ 
xisset ad tuam faciem intuendam,^' Musgray. 
©npra-T. 86. de ApoHine Orestes: 

av ^ elTtas ik&atv Tavgmns 11 oQovi vd^ovofa 
tvir Jigrtfjtis, otj avyyovoe , pojfiovg svs^f 
Npn de nihilo hic adipcta sunt verba a?) avyyovQi. 
In oraculo dictum videtur hude ivd"» avyyovOS 
pojfiovg txei, Hae6 tum quidem Orestes int«rpre- 
tabatur de Diana> fed i^m yidet , etiam alio scifsu 
accipi potuisse, -de"sua ipsius sorore, Hac eadem 
amphiboiia in cogilonkine fabula usus est Goethius 
nostras. \ . - 

V. 987. S^Avtiv.i Ald. Brtib. Hervag. MTaveiv. 
0avSiv primus in margine Stiblinus, recepit Cah* • 
terus, et ita hajbet Mixsgtseiru Rbi P. neo dissen- 
tiunt Mss. Gf. aupraad v^ ^ju 

V. 988. .< voaeX' Noarog. Aldns : r^Sf^ yd^ von- 
Noarov-TtQoi oittovs. Godd. tamea G-aUici omn^ 
iVOOTos pro voarov. Hmo Mar|Llandus praeckre 
corrigit tf^Bs yoQ voaet voaxos^nQos^ oinovs^ hac 
part€ lai/Drat redifus ad.donmm, cal^lako Iph. AuL 
965. viazos TT^os ^lkiov fHqfivs Iv T(^e, Aldi qui- 
dem lectio explicari possit : niam sic quidem reditum voatog nfog oiHovg' Jjis poiUvfm niqxi: 

OPE£TH2. 
990 aQ «V Tv^ctvvov dtokiadi duvttifu^* iv; io:ko 

WiFENEIA. 
dHVQv Tof chag^ iivog)OVitv in^XviaS' 

OPEI.TH2. 
ilX, il ai (fdffu xafii, mvdifViVTiov. 

• I^irENEIA. 
' ovi av ivvalfiiiv , to di nQodvfiov ^viaa. 

OPE^TH^. 
Tf ^i ii fii vai^ Tifdi K^vip^ioq la^fa; 

I0irENEJA. 
99^ tiQ ^ aKOsog XafiovTig inam&iifiiv Sv; 102S t nostrum medifare, i. e. reputa tecum» quomodo 
hac tatione rediius noster tieri poAsit. Sed ofien- 
dit, quod fratrem hoc meditari nortatur^ quod ipsi 
etiam magis erat deliberandum, ut quae ra «t^^ce^t 
X^osset. 

V. 989. ^Ss fiovlsratf grajptf. Ita e^rtxssima 
Harklandua* ^ Haga est TFo^sath Aldus 1} Se fov* 
ltioi9 noQa, quae infirma sententia est. 

y. 990. aQ* «r. MarklahduA mavult a^' oZv* Sed 

sihil matandum. 

V* 993. omoti sciL roJis. ^^ 

V. 993. ov% av SopalftffVp i* e« a mt impetrarp 

non potero. . Barnesii ovk' aivioaifityv esse aaltem 

debtterat ovie a^iaavf/^ av. 

y. 995. ixaoDd^eTfiev av. Ita Brodaeus. ^dus 
i^at^ttf^ev av sine . interr^gationis nota. > Simile 
vitium Aldimfb correctum est Troad. 73i« i» oov 
pro ef op. Ceterum in fine remis poini potest in^ 
Cbrrogttionis nota* I imrENErA. ^ 

, 9iQ evdnfp UqoI g>ikax€9y ovsov Xiico/itP* 

OPESTHJ&y 

o^iAOi^ ditip^affiia^a' nw^ ooi&iTfiivav; 

imrENElA. ^ 

*%iiv 9oKui ftot ica&viv iiiVQHifii r«. 

"^ OPEIiTHi:. ^ 
oo Trofox r»> ipifig ^iTudog, tag ttaym /Eia^o». io5o 

^ ,. lOIFENEIA. 
Tnug eaig avlaig XQi}O0iia& oo<plafia<riv. ^ 

■ ■■■■■ ' II» III I ■■ I I, m I II I , ■ *■ I ■II, 

V. 996. nki^Tttiv etc. Marklandus : ^, Hic yersua, 
haic loco et parsonae Orestis parum ^ocommoda-r 
tns, ex Noi^o Testamento conflatus yidetur. Hoc 
et praecedente lambo omiwis, multo meliua con"- 
uezioni consuUum foret.'* Quasi yero talia npn- 
nisi in Noyb Testamento legantur. Nimirum non 
intellexit Yir doctissimu$ loci nexum. QuaeriV 
Orestes:" Nonno me poteris in templo condere? 
Iphig.- Nimirum, nt caligine iuyante eyadamus? 
Orest. Ila. Nam iiirem me eaac' yoluit Apollo, 
ifitur etiam ^ quod furis est , agam per tenebras. 
Cf. infr. y« i366. Comparat Bames. Hom* Hiad. /. 
T. 10. ' ' -* ' 

V. 997* ifQol gfvXoMis, Dubitanter cdniicit 
Marldandus^ ie^dqmlai^s, cui confert y.^ laSo. 
VMfvlaHSQ. Sed itQol ipvlaiUQ ita defendi pot- 
est. ut quidquid ad^templum pertineat, id sanctum 
baDeri ueas. Atque habet haec lectio praesidium 
3n y* iigS, 

st f »ff ^ vaolv Tcvhaqoc XBtqat clyvsvei &eote» 

V. loox. dviaig* Ita libri Fariss. Omnes. Aldiu 
mrotait, 

Ibid. ooiplefMtotv, Vdrtunt: aa fallmdum* V |40 HTFfJIIfdOr 

OPEiSTJIS. ^ 

imrmEiA. 

fpovia as tn^pif jAfj^Qog iJi ''ui^fyovs §i$MiV. 

(XPEETHS. 
XQV^fXi iMMnfit j,Oig,ifi<H$, iiuifi$ai^7g. 

imrENEU. 
ioo5 mg ov^iftigQ^XiiOfUv 4^vhv ^<^'~ \oit 

' OPE2THI:. ^ ^ 
ty aMcev ex^* > 'Vinpmim tf ydf^ 

lOirENEIji: 
ov na&aqov SvTa* ta t oinov imtfo» 
' ^&vtf. 

opei:tit:s. ^ . 

/ tI Hrflu fittHov ^&iSg SyuXf< iXlamxui; i^HMi^ki* V. 1002. Stob. Flor. p. Sog. ^fif^X Setval fi4v. 

V. looS. 'd'4fittc o«. Sic scripsi cum Reiskio et 
Markldndo, quod proQomen propter proxima non 
potest abesse. Libri &ifn^ ye. In £ae vermus rectd 
Marklandus abraptionis notam ppsuit. 

V. 1006. xiv altUi^ i'%. vTeoTmvta r» yiff* 
„Omniiio contra no(i su^j^icQr: et idcirco quaerit, 
qu<m^ causam praetendens? Lego , rlv al%tav 
v^vf^ y avp vTifimtsvto Tit-yp^. Sic Hel. 476. Tiv 
altiav a%wv etc. qv% amittebatur in praecedentt 
a%ovd. " M^KKiiAKD. igitur si quid suspicor , d^ 
hpc, ut rem cerfco, sGiam^ qjuaerere ijipn licebit? 
Locus^ si quis alius, ^anuSk , 

V. 1007. To Jt oQiov ^waw (povw. Ita optimt 

Codd. A* B* -?• Aldtia toVs ^ oaiitv. In ^aw recta 

^'jTarkland, ^terb ^it diqam me daturamy ut statim 

Jovktiaofiat dicani me velle. Tyrwhittus sinecau«a: 

ov. Mi^affQp ^vta^ dy a,viQU>v 91 x ff^.^ovi*/.. / * irEN^ H 'EN TA TP. 1 4 1 

', . lOirENEIAy 

noPTO^ ^f ntjyaig ayvia&t potfXliifOfiai, 

QPE£TH2.^ 
ST iv dofioiai PgtTtt9, i<p*^ mniiv-' io4o 

uafifVn 
IQITEJI^EIA. ^ ^ ^ .. 
9tttXi7vo ifiijiai, aov '&iyovTog coi, i^aS. 

OPESTH2, 
noi d^rit novtov; voTei^ov ilnag tKpoXov; - V. loio. tt iv iofiotai. Ifa bene Mss. E. et V.. 
— Alcliis lar iv S. Quaesierat Orestes de statua 
deae, Iphigenia vero ad hoc non rejponderat^ sed 
dixerat tantum, se mari i^sum esse lustraturam. 
lam igitur iterum Orestes : S^d adhuc in tempio 
est deae' statuay ob quam hiic reni, i. e. sed non- 
dum viam monstrasti, qua ista e templo possit 
^ferri. Rect6 Heathius interrogandl notaip iA 
fine versui delet. 'Neqne tamen inale coniecerat 
Keiskius ti & iv S6fioiGi etc. 

V. 1011.' Majrklandus ws iQw explicat oi^^^ cu^ 
pio , Reisldus et Musgravius ut dicam, Failuntur 
omnes^ Distijictio pouenda est post olg , ut feci*- 
mus, nofi Vd&t '&iyovtoSf ut fulgo. Coniungenda 
"Viff 06v d^iyovrof, thnquam a te tactam, Ad^itcJff, 
ouod r6s ficta est. 2ov vulgo accentu cafet. AU 
ous distinctionem hullam habet, legit autem e(>^i 
aed melloreih kctionem < (xo -praelient Codd, Faris^. 
omnes. • 

V. 1013, thea^ tn^olov» Aldiis thiw* Briib. 
$hv, HferVag. ihi, Sed in e/trag consentiunt Codd. 
Pariss. Recte. NoTipov f ufio Xov iyiarklandus ex-^ 

Slicat huniidufn ^uxumT^arf^ . adtoque: ^>quim- 
o navigabant ad tempium Diaha^, S^plegas iUis 
erat shj^oltj, quando redibant, ixfioXff*'^ Dublto» 
poetam hoc voluisse. Maaifesto aute^ fallitur, 
Musgravius, ^ui nvVTov ixfioXi^ hic nihil amplius. 
Me ceilstt, quam qtiod paulo antt ^oyrov ntjY^^s» t i4a JETjPJIllJQr 

I 

1 

lOirEJSEIA. [ 
ov vayg x^^^^^ hm^hoig oQfiit^i^iv. 

iuv f ^ T^g ttkkog iv %eQolv otan p^drag ; 

. ^ r imrENEIA. 

101 5 iyw' ^iyuv ya^ otnov etrt ifiol /Jtovy, io45 

OPESTHi:. 
IlvXaSffg f of ^fuv nov T^TaieTcti novov; 

Hpc^ ipsum , quod in universum Iphigenia dixerat, 
nbvroviiTjyae y accuratius sibi vult Orestes definiri. 
Quaerit itaque: ubinam igitur in mari? an dlcebas 
humectatum illum tnfioXov ? Hinc interrogandi vlO" 
tam posui post 'jtovTov, quae vujlgo ponitur post 
SiiTa. Sl ponis post ^^ra, certe intelligendum est 
novTov. Aldus neutro loco interpurictibnem habet. 
Xjoi AMit pro ^otT, quod haec res motuBi coutinet 
ad if>cum. Vid. snpra ad v* ii5. — Redeo ad 
voccm' ^x/9oAo^. Locum istum, ubi iiavis Argiva 
iippul^rat, in qno lustirationem Iphigenxa erat fa> 
citira, solitarium fuisse, discimus itifra e%\* ii65. 
i ^rj fiias btty coW, v. 129^. Proclive igitur est, tx- 
^oXov exphcari de rupe in mare prominente, sub 
V qua navis in ancoris erat. Neque dubitandum, 
<min EuBtathius huc respexerit p. i4o5. lin. 47. 
^Kdm.*) quum dicit, Euripidem voce VxSoXoi usuni 
, <^se litl oS^oe ax^ojTt^glov. Videmus simul, quid 
statuendum sit de interpretum opinione^ qui omnes 
cprrigunt ixfioXljv. 

' V. 101 4.. Optime lacobsius Exercitt. in Eur. p. 
84. av S* ij Ttc aXXoe* Vnlgo aol ^17 rie aXAoe* 
Videtur haec g^uaerere Oi^estes, in animo.habens, 
ut Pyladi hoc inunus tribuatur. 

V. 1016. trovbv. Ita coniecit Brodaeus expli* 
cans : negotii huius. Aldus tpovov , ' de quo sic 
Marklandus : ^, nov tpovov >* in qua parte caediSf 
nempe^ istlus caedis, quam dices me perpetrasse. V 4>*-1 >ctt /ri X^W^»^ ^w; I0irEN. H £N TATP. , i45 

. ^ i^irmELA. ^^ 

OPEZTJiS. 
Xid-^a if SvaKTog tj etiotog^ dfiffBig Tttiii 

imrENFJji. ^ ' 
miiFdcfftt fti^oig' ov yu^ ^v Xad^otfil yt, 

OPE£TH2i 
1020 %ul fiijv v£(ig yi nlrvXog ivi^^fig nigof* ioBo 

I^IFENEIA, 
aol i^ i»Ai$v ;f(>^r€(Uv ^n!»9 'if^^ n«X£g. 

^ OPESTHi:. 
ivog fiovov dn, riadf avyx^vipat tide. 
iXX* ivTia(€, nal Xoyovg miarfj^iovg 
iVQtffK ' i'xH toi ivvafiiv ilg oJxtov /vvij. 
1025 ti f iiXX* iawg anavm avftfiaifj xccX£g. io55 

I0irENEIA.^ 
I» fplk^atut ywainigy mg vfiag fiXdnw, 

— - " ■ ■ — — — 

Non opus Tidelur novinr. - Vide versum proziaie 
•«equentem. '^ Haec explicatio admodum diaplioet» 
FaciUima firodaei emendatio hoc Jicit: quasnam 
▼ero in hoc opere Pyladi ^artes tribueiuus? Mus-» 
graviua proponit 96lov. 

y. 1019. ys. Ita omxiea Libri Mss. ut vo^uarat 
Reisldos. — Aldus a«^ ex quo contra mekrum 
coniecarant gas. 

V. 1011. /Aldua tiXX\ 

V. |oa4. 8it oJktov. .„ad excitai^dam miaenoor-'. 
diaou*' .Stiblinus. 

V. ioa5. inavta. Marklandus corrigendum suspi«- 
catur av nawa. At ipsum Xaoti locum tenet par-^ 
ticulae av. Sie Acschyl. A^am. 1067. 

nH^ot Sv , $1 nMot* * anU^olfiS ^ tomQ. iW JETPJJIIJOT , 

f ' ' ■ ■ 

xai rafA iv V(a7v iativ, ij kaloSg tx^tv, 
• fj fitjdSf ^tvai, nal ffre^fj&TJpai nar^kg, 
(fiXov X adek(jf)Ov, qukTca:?]g te avyypvov, 
l63o xai ngSta fidv fto^taS X6/ov ra^apx^T^. i o6a. 
yvi^aiiesg ittfiiv (fiikoq)^ov a^tikfav yivog^ 
■' aoiCstu TS Wiiva ngayfiaT daipaXiaTttTai^ 
(nytjaad' fjfuv , %al avvexnov^aaTC ^ 
(pvydg^ xa^ov TOi yXcSaa'^ OTto Ttlaxtg naQ^. 
io35 opSts f, Sg T^eig fiia tvxf^ Tovg (pidk^ io65 

V yvs mtTiftc^^ viatBg,: ij. ^av^Jv. .IJjj**. 

coy&Haa rf*, dg av xai av mi^pDv^g tvxv^> 
t aoiaoj a\ig'£kldy. dKXa TtQog (fi:deSf:^g, 

ai, xai a* ii^vovfialj fii di (piki^ nd^riidogf 
jlo4o yovdTiov t€ f ^al t(Sv iv dofAOial (ptX-r 1070 
' ■ TdT(av, 

fitlTQOg, naTQOg T£, Hai TiKVOHVf OTO^ THVQBi. 

• ,1 ■ '. ' ' ' • '-' — "i ' ".'. .. ' ., ' '■■" ' i." ■ ■ \ '*\ I ■ 

V. 1027. vfitv. Ita Aldus, Brub. Hervag. et 
Cod.. A. — > Typothetae ?itio noniiiiyae editiones 

V. 1029.1 Aldus: ' ' 

q>iXov T dSeltpov , (piXrdrov te (rvyyovoif. 
Markiandus <piXijs r dSeXg>ijs, quod etiam Mus- 
gtar. reoepit.. Minbri mutatione opusverat. Supra ^ 
^ V.' 86. 017 oiyyovoi. , 

V. io3i. aXXriXtuv. Cod. B. dXXrfhifQ. 
«V. io34. ro*. Ita Cod. A. — yulgatam ri 
recto posthabuit MiBrklandufi* 

V. io36, voitroi» Sic )egendnm cum plurinuV 
iifterpiretibtts. Aldus voaxov. Mird modo- hoc ex- 
plicat Marklandu^ per praepositinneni ntard. 

y. io38. Disputat ad h. 1. Marklandus de ij^a' 
, tismo Euripidis. >4Lt-< ..-r '^ 4t i tV / ^^S^^jjC^ •^-.^?*. Ci^ -^^> \^^.,^ .^A /^^ W^^Z-y^ ;* '^t^ it^^wr- -^o^^f«^*^V* 7 /. « * T«v lOirEN. H EN TATP. i45 

t/ gpoTie'; tlq xrinav (pi^Qlv; ^ ztg ov '&ikH; 
qt^ey^uG&e ravru • /^ij ya() aivovadiv koyovg, 
oAoiAa^ Kayta xal xaaiyvijTOs raXag, 

XOFO£^ 
5 ^fi^ffU, cplXti daaTtOiVd^ ual od^ov fiovov, 1075 
wg £x y if40V &ot navta Giyfj^&tiOiTai, i- 
iffro) fjieyag Zivg, cjv inKSnriwreig niQi. ^ 

10irENEIA. ; 
ovaifrS-e fiv^ont , i^al yivoid^' evdctifioveg. 
aov e^yov ^drj, mod oov , iia§aivHV do- 

fAOvg, 
o cog avtix ^'Sf« ttJgS€ noi^aPog ^ffl^^ovoff, io8o 
•d-vaiav i\iY%(av, ei MXTfJ^yaaTai, g^i/wv. 
w, nOTvi , ijne^ fi AvXlhog xuTa nrv^ag 
deivijg iutoaag ix nar^oHTovov xtQog, ' 

V. io42« "t* <pari i r/c ^vfMJ^v tptjQivi y. Tie ov 
'd'ikti i Ad S^ikei intellige qiavai : quid di^itis ? 
quaenam vestrdm annuif , aut quaenam (annuere) 
non, i4ult? * , 

V. i'o43. fitj yd^ alyovaoSv koyovs, 1. e. tl fig 
alvstre Xoyovs ifjtovs» Aldu« tj rU ov <^iXu tp&iy"^ 
Saa&at ravta. 'Ultibnajii yocem 'quidam mutaye- 
runt in ravrd. 

Y. io46. tm y ijiov^aoi» Ita optlme Aldus et 
Hrub. — Hervag. Stibl. Canter. omittunt aoi. Hinc 
inseri^erant ra.~ Cod. A. efio& aoi, B. Sfiov aoi. 
Bamesiusci|m Duporto ws iS if^ov ys* ^ 

V. io5o. Aldus rvQavvps. Sed xoiQavos, quod 
Canterus iam restituerat^ omnes Codd. Fari^. 
Froximo ^versu Aldus aarsi^yaa^&ai. 

V. io53. tjf narQOMrivov x^9^^» Latinus inter- 
pres : a patris interfectrice manu. Nota liunc ad-, 
iectivi illius usum. Cod. A. TfarQOipovovi Pro 
^Hvijs Marldandns male proponit klsiv^e referea-- 
dum illud ad JtvkiSos. 

£urip. Vol. in. K \ i46 ETPiniJOT 

/ 

1 . . . S/oi; 
Ao55 oiJxw pQOToTai^ Sui e hi^vfiov oto/ucu 108 5 
aXk' £Vfi€vfig «c/Jjy^f ^ctQ^aQov ^&ovog 
aig Tag 'u^^&^^vag * xat yaQ iv&af ov itgenH 
vaUiv, noQOv goi noKiv iji^eiv evdalfiovc^, 

X O P O 2. 
OQvig^ a TtaQa vig neTQivag 
1060 TlovTOv dftQadug, aknviov 1090 

ekeyov ohov aeideis? 

.1 ^ - . ■ _^________^______^^_^ . — __ 

V. io6i. tXtyov ohov dtideie* Coniecerat Mus- 
'gravius tltyov otov deiSag, sed postea yiilgatanl 
defbndity i^rdvoo^ans- ad animadversiones , quibus 
illustraverit Hec. v. 489. et Hel. v. 3. Verum quao 
ad ntrumcliie loc^m alreruntur , horum pleraque 
divcrsissimi sunt generis. Barnesius vel oltttQov 
legeudum monet vel eXtyov accipiendum pjro ad- 
iectivo. Frius persuasit Brunckio ad Aristoph. 
^ Ran. y. iSog, ubinonnulla .ex nostro carmine tra- 
ducui]tur,*idttrum approBavit Schneidero, qui ut 
.^adiectivatii vocabuli istius vim confirmet, citat 
Nostri Hel. iB5. et Iphig. Taur. i46. locos alienos* 
Mafe etif^m Marklandus vertit : lugubre fatum ca- 
nis. Sana^quideip est vulgata, s^ed explicanda illa 
eumin modum, ut expiicat Porsonus Phoenissa- 
rum V. 5oo. Nostro loco similes sunt Aeschyl. 
Agam. i2o3. • 

vfivovoi' ^ vavov Sojfiaaiv irQoat^fiivit^ 
itQdnaQXov atrjv, f 

Sophocl. Trachinn. v. 4q. 

noXXa fiiv a iyot 
xdretBov ijSfj navSdnQvr oSvQfiora 
Tijv 'HQaxXtiov y^oSov yooifilvijv» 
Nec miiltum abhorrent Eur. Troad. y. 34g. (toi^ 
aate 'Tfiivatov vvfifpav, ad quem locuin yid. quae 
annotayimui. ; lOIFEN. H EN TATP. 14/ ><. r iv^tjveTOv ^vvSTQici poav, 

OTi noaiv KeXctdeTg aei fioXnalg* 

iyio ooi na^afiakXofiai 
>65 '&frivovg, antiQog OQvig, lojjS 

nod-ova 'Mkkavtav dyo^ovg, 

nod^ova ''^QTifJLiv Xo^lav, ' 

« naQa Kvv&iov o)(&oiv oi^ 

xst, g^oivixd -&' dfiQO^OfAav, 
\joddqivav t ^viQvia, nal iioo V. io63.^ or* nooiv xtlaSe7g, Verte; te videli- 

cet maritum^^lugere. Nam or*, ^uod male reddunt 

quia, pendet ab sv^vvtTov. 

. Ibid. noQiv. „ a^vxa. Vid. Fabulam de Ceyce 

\ ot Halcjone Qvid. J\Ietam. 1. ii. Fab. xo,*' Bar-~ 

V. io64.'' iyw aoi itaQafi» etc. Explica: *ya) 
7taQa§dkkofiai ^QffifOvg ifiove aol i. e. to<p aote 
^Qfjvotg, Nisi qiiis malit cum Reiskio legere &Qfji-' 
vova** 

, V. 1067. koxlav pro vulgato Xo%hiav legendum 
esse, recteab allis monitum est. Sed quod paulo 
ante Marklandus metri jcausa pro dyoQovg scriben- 
dum censet dyQove vel %oQovi, hoc quidem proba— 
tum Hermanno de Metr. p. a33.^.nequit admitti. 
Cf. dc' Verss. Dochm. p. 353. seq.^ De voce 0.^0- 
gof vid. Abresch. in Miscell. Obs. V. Tom. I. ~p. 83. 

V. 1068. Voci Kvv&iov Co4d.'B. et C. supra- 
scriptum habent J-fjktov, 

V. 1070. 9d(pvav T etieQv^ttt nah pe aalectivo 
^veQVfje disputant interpp. ad Hesych. sub y. £st 
autem hic versus non anapaesticus, sed habet hanc 
mensuram: ' 

- I - I 

w — w — V *^ ■" . 

Exemplis, quae proposui de Verss. Dochm. p. 2161. , 
addo Phoeniss. 21 3. 

0oifiiif Mka f/^eki&gwvy 

K a 


jl48 ETPIUIJOT 

ag, AciTOvg mSlvi q>lXav, 

— -r r— r ^ 

ant. ♦. 325.^ i \ ' '^ 

nXeivwv jiyt^vo^iSav. 
Qui numeri in Glyconicis carminibut freqaentissimi 
sunt. Nostro lbco> quod ex antistropna liquet, 
cuih sequonti Glyconeo arctissime cohaerent. £x 
eodem genere esse yidentur Iphig. Aul. v. 554. 
eitj di pot fietQia 
^ uev X^9*^r ^od^ot ^ ooto&. 

ant. 569. 

yvvaiS^ fiiv natd Kv^ 
it^iv xQvntdv, iv dvSgdai J* av. 
ibid. V. 757. 

rdv Kdaadv^Qav *iv dxov^ 
V) finxeiv iavd^ov^ nXomdfMvi, 
ant. 768, ' 

tdv rwy Bv at&ioi dia-- 
aiHv Jioaxov^ojv JEkivav. 
(ubi male B^arnesius edidit eiv ai&i^t'.')., nostrae* 
fabul^e supra v. 4i6. scq. 42i.8eq. Nam si aliter 
velis distingucre, verborum terminos pressius se- 
quBus, nihil facies lucri, ut patet ex eiusmodi lo- 
cia , qualis est ipse noster . quem tractaraus. In-^ 
versos numeros habemus Nostri lon. 455. 
JlQOfifj&fZ Titdpi Xoxsv- 
^sXoav xar dxQotdzai* 
ant. 475. ^ 

rinvotV oU av naQnoTQOtpoi, 
kdfinwatv iv ^akdfioti. '' 
V. 1071. a>'«AAoy. „ Cod. B, &dXkoQi quasi lieu- 
trius esset genieris,, ro ^dlkos aeque ac to ^dXoi. 
Eadem diversitas alibi conspicitur. **• Marklakd^ 
Etiam ab Aldo excusum video ^dXkoi.- Brubach. 
tamen et Hervag. '&allov. 

Ibid. i^ov. Ita Marklandus praeeunte Cod. A. 
Vulgo icQov. Cf. Troad. v. 1075. 

V. 1072. ojifZvt tfiXav, Legebatur Oi^va fpiXav.\ 
Marklandus: ,,Pro «^a Portus legit ot^vi. 3ed 


J I0irEN. II EN TAtP. i49 

Ufivcw ^*9 iiXhaovaav v8(oq 
Ttviik^ov, iv&« Hvnvog fjiikif- 

j^— M^^^MWi^PMi^—^ii^^^p^— ^■^■^— ^^* ■■i— "^i^— — — — ^w^j— — fc^— — u— p— — — — a» 

i 

tunc legi quoqud opoi^et vel tpiXov ^ sc\\, ^akXov^ 
yel q>iXaSj pexnpe iXdlaSy nou (piXav* Vid. Hec. y. 
459.'' Hoc non necessarium est. ^iAeci^.potcst 
referri ad iXaiav , quod latet iu S^aXXov iXaias. 
Plane sic Aeachylus.Again.' 120 seq. Xayivav *(>i- 
nvfwva, ifiQfjbazi yivvav, fiXafiivfa Xoiad^iojv Sqo- 
fiuiv , ubi ^Xafiivta, dizit , quasi praecessisset Xa- . 
yoiov, - 

V. 1074. UvtiXiov» Ita emendavimus vulgatum 
'v,vxvsiov. Mirum enim^ lacum iilum Deli insulae / 
a ceteris ita distingui, ut dicatur volvere aquam 
cygneam. Lacum vocatum esse TQoy^ostrS^ patet ex' , 
locis, quofii Bamesius citat,. Tlieogn. v. 7. et He- 
rodot. IJ« c. 170. Addo. Callim. Hymh. iu Apoll. 
¥«59. u1>i Xifivij negit^Ytjs, et Hjrmn. in Del. v. 260. 
ubi r^ojjT^ao^a dicitur. Herodoti locus. hic est: 
Xifj^rj ri iativ i%ofjUvTj Xi&ivTj viQriniSt, xSHOOfiS" 
p,i^rj %al sQyaafiivif sv »vHX(jf,^9i<A f^iya&os, ojs 
ifiol iSoHsa , oarjTtcQ 47 iv JijX<o -ij tQoxostSris xa- 
isofAiv^. Apparet emendationem istam, qua nu- 
merl simul ad usitatam formam Glyconeam revo- 
cantur^ satis esse' in propinquo. Cf. praeterea 
iphig.Aul. 10^5. siXiaoofisvat jtvnXia y Orest. y^ , 

358., hvkXi^ siXtfd^staav , colL-ibia. v. 444. Hercul. 
Fur. V. 926. Corruptelae occasionem dedit vicina 
vox xvkvoe. Cetexlii^ Cod. A. vocem xvxvstov 
plane omittit. Ad totum hunc locum Marklandus £^ 

imec monet : }> Ex mentione huius lacus et montis 
Cynthi, et aliis circumstantiis ^ licet probabiliter 
colligere, hunc chorum ex diulieribus iDeliacis 
Euripidem «Qonstare voluisse. Qtiaeri potest a cu- 
riosis, utrum vestigium ullum in antiqua historia ' 
supersit huius cladia Oelo illatae circa haec tem- 
ppra; an hocfiit merum poetae figmentum. '' Mihi 
potius totum hoc videtur figme|stum Miarklandi. 
Graecae hae mulieres Lucinae Delique insulae 
mentione nihil amplius significant, quam sc malU i5o Erpinjjor 

1075 iog^fAOvaag &i^anevsi> . 11 o5 1 » nvTiaTQog>7j a. 

clT jia^fjiSag eig ifiag 
ejifGQPy dvUa nv()y(ov 
ovkofidvuv Ivl vavalv $^av, 
1080 TiokefJiiwv 6Q£TfA0ia$ nai loyjiai^, 
Caj^(jvaoy di dt Ifnnokag 
voGTOV ^aQPaQov ^X^av, 
iv&a Tog iXaq^oxTOvov 
^&eag, dfiqiinoXov xov^av. 1110 mitiorem Graecorum Dianam, qnae vitae homintin 
pro^piciat^ in tede sua, insula Delo, colere> quam 
barbarara hanc hominum caede gandentem Tauri- 
cae iuAulae praesidem. 

V. 1076. De brevi syllaba in huiua versus fine 
dixi de Verss. Dochm. p. 85. Erunt tamen for- 
tasse, qui in stropha articulum rds delere mstlinf^ 
ut hic idtima Glyconei soluta ait^ quemadmodum 
in lon. v. 463. 

^aQaxoQSvofiiff<ft XQino^^ ' 
uavTSVfiaTtt itQaivu» 
int. 483. 

9oQi TS yf TCtiPCQh^ fpigei 
I oiotrjQiov dXuav. 
Cf. de Versa. Dochm. p. 260. ' 

V. 1077. IVlarklandus , ut metnim, cul sine caa- 
sa timebat, sanaret, ez coniectura edidit a» te 
naQffiSas. 

Sf. 1082. voQTov — ijk^ovi „Intelligo -^l&ov 
vooTOVf iter profecta 5u/i», q^od e^t iX&stv noQov 
V. 116. hov vooTov Iph. Aul. ^87'. Vid. Suid. v, 
ntQivoOTovvTas.*^ Markland, , 

V. io84. De his nttmeris vid. td Nostri Electr. 
v. 192. - \ . . ^ I0irEN. H EIS TATP. l5i 

o85 naif '^yafiifAvoviav , kaii^v-^ mS 

oiy ^(ogAOvg TS fifjkQd-vtagy 

^fjXova avav dtanav-r * : , ^ 

Tog dvodaifAOv • iv ya^ ivay^ 

xaig ov icdfivei avvt^og^og cSv 
O^o (niTafiakkii dvadai(jiOvia' 1120 V.jio85. TtaXSt ^Ay* Aie.rp^vd». Cf. ^uae dispju- 
tavimuft^d. Electr. v» i3>, 

V. 108G. pwjiov^ TS fitjXo&vtas, Musgravius 
Gorrigit flwfiove t ov fiTjXo&tftae. Verum non ^ 
credibile est, solos homines in aris illis esse im- 
molatos. Quamobrem sine libris vulgatam mutan* 
dam non puto. 

V. 1087. ^fjXo^a*» $ic optime tres Mafklandi 
libri> Oxon. plene ^ijXovaa, Vulgo ^f^Tova*, Dicit 
ohorus , se saa couditione feliciorem praedicare 
sortem perpetuo miseram^ i, e. sortem eorum, qui 
a principio statim miseri fuerix^t , nec feircitati* 
dulcedinem un(|uam gustaverint. Huic s^tentiae 
apposite subiicitur proxima ip yaQ dvdyxati ov 
ndftvei avvT^oqioe mv^ 

V. 1089. »df44f€t. £tiam mihi probatur haec 
lectio Cod, Oxon. , in quam iam ante viri d,octi 
inciderant, quamquam rulgatum xoifAVSte defendi 
potest, vid. Brunck, ad Soph. Trach. v. a. Frau-* 
dem librariis fecit littera proxime sequens , quam , 
bis 8crip3erunt. . Marklandi in.hilnc locum emen* 
datioues non maximi sunt pretii. 

V. 1090.. fjttTafidXXs^ $vadaifiovia. Explicar» ' 
fortasse poSsis: jr^utatur { fi^ra^dXXe^' ])to fUT»n 
fdXXtra^y nt saepe apud Euripidem^) infortunium 
scil, his, qui semper infeUces fuerunt, .2. e. his in-~ 
^ortuniura non est infortunium, propt.erea quod 
meliorem ali^m ^ortem non norunt. Sed nimis 
.abrupta oratio est. Quare legendum suspicor: ri \» i52 ErpjnijQT 

a&ai &»ctxoig pa^vg ttioiv. 

qxQOiprj ff> 

TtsvTfjHOvrofog oixov ii^a, - 
1096 avQl(onf"if 6 xtjQodeTag " iiiS ev yaQ avay- 
fcatc ov ftafivs* avvTQotpos vjv 
fietafiakXsiv dvfSaifiQviav, 
ut infinitiviKS pendeat a xafivei. Sensus erlt: qui 
s^mper infeliix^ fuit> is fortunam suam quamvis ini- 
quam mutare non laborat, sed fert patienter, quo- 
iiiam felicitatis, quam non expertus est, desiderio 
nullo agituc. KafAvstv simili modo occurrit Iphig. 
, Aul» y. 1143.^17 'xafivfis liyiav. Fragm. ^lhcert^ 
B: V. 4i. 

firij nafjbvs 'jtarQiBa arjv kafistv ^stQWfisvoQ^ 
Quod xafive&v fere cum participio iungitur, ea re 
parum moycory quandoquidem alla quoque yerba, 
quae cum partici^o poni amant, yeluti oixreiQS- 
Q-&ai, ax'9'sad'a& , ala%vvea&ai, nave&v., alia haud 
raro infinitijrum comitem habent. 

V. 1091. Vulgo To yct^ fisr svr, Sed iUuJ yaQ 
iprofectum arbitror ab interpolatore metrico, qui 
numeros strophici^ aequare vellet > ubi legisset 
xvKvstov,' Non magis metro quaili nexui favet par- 
ticula - 8i. Evrvxiaff recte Baniesius accipit pro 
pluraliy cf. lon. v. 48o. et i5o6« Quo melius au- 
tem totus hic locus intelUg^tur , conferri possuntj 
citante Marklando , Hercul. Fur. v, 1291. Troad. 
T. 654, Hel. v. 4^4. Addo, quod magis etiam 
appQsitum^e^t , Fragii^. Belleroph. XVI. 

V. 1093.. xal ae fjthv, itiyrvh, *-^(>y. lIsvT* flecte 
sic interpungunt Marklandus et Musgravius, cou'- 
inngentes 'j^Qysla nsvrtivLotfroQOi, scil. vavs, coll. 
V. i3i3'. Vulgo copulant jrorW *.<^()y€/a. In antiquis- 
sirais editt. hic versiis interpunctione omni caret. \ J , i /<D irEN. H EN TATP. 1 53 

I ' 
^ikuftog ovQilov Tlavog \ 

^oinaig im^ojv^i. 

6 0Oifiig ^' 6 fiOPTig, i'xotv 
^ ^iXadw iTtraTOvov ^v^ag, ■ 
ooieidw, a^H XmaQav ii9a 

tv a ^u^^&TjvalcDv inl yav, , \ 

ifii S avTOv Xtnovaa, fV. 1097. iTnd^cav^ei, Vid. Abresch. Miscell. 
Obs, VL 2. p. 4o3. 

V. 1098. -d"' fiavzii, Marklandus syllabis in- 
liaerens proponit t)-' oys pbavtis^ .quo metruni po- 
tiua corrumpitur. Non magis.audiendus est, pro- 
ximo yersu yocea transponens tnraxovov xiXaSov 
^voas» Vid. de Verss. Dochm. p. 549. aeq. ^phig, 
'' Aul. 753. ^^ 

ayvQiQ *£}iXdva>v atoariag^ 
dva re vavolv tmI avv oTrloie» ^ • 

ant. V, 764. K^ ■ 

> ToMts ottf,v xdXnaaTttS ''^qtjS 
^ovTios ivTtQoj^oiai ^Xdrais» - 

V. 1101. Vulgo €ts *u4&ijval(ov inl ydv. Vt tar- 
lis pleonasmus tolerari possit, tamen si leni emen- * 
datione yitari queat^ equldem yitandum puto, 
Nostro loco p6etam ita scripsisse, ut emendayi- 
mus , nemo facile erit , qui neget. Neque iam 
repugnat Hermannus, qui hoc pleonasmi gcnus 
tangit in Dissert. de Sllipsi et Pleon. p. 201. scq., 
Similiter Noster Hec. v. 1291. «w 5* is ndtQav 
nHsvaatfiev, . 

V. 1102. Hic et sequens Versus antistrophicis 
8uis non respondeAt. xAtque antistrophici quidera 
apertis vitiis laborant, tamen nec nostros ab 
orani -parte sanos putem. ' Quare^ quum mendo** 
rum sedes , incefTta ^t , ab emenaatxone eorum 
abstinere malui. Vid. ad antistr. i54 ETPinidOr 

\ 

pfjfffj ^od-ioig nXuraig.. ' 

ui(jt S' iarla, nQorovot xaree 

■' ; ■ ■ i f ■ II I 1 i ■ I I ■ ■— — »ip— — ^ii— ^«i^ 

V, iio5. ,|Cod. A. B. Qo-&ioit» Recte et attice/^ 
Ma.rklano. Viilgo i^o^&iaiQy quod hic fortasae non 
spernendum. 

V. II o4. Etiam kic, yersus a metro laborat, ab 
. Bensu toius locus. Marklandua, quo yersum ex- 
pleret, post laria inseruit xai, quod prorsus abso- 
num est. Nam ^qotovo*, i* e. /unes, non p6ssunt 
dxplicare pedem navis, qni ipse era|: funis. Imo 
ne Vela quidem recte dicuntur explicare pedem 
navis, quem potips extendunt» Fedes e contrario 
expHcant relum. Sed Tidftamus de singulis. II^o^ 
rovoi proprie sunt duo maiores illi funes, quibus 
raalus proraiti tt puppim rersus iiligatur« Scho' 
liastes ad Eur. Hec. y. ii4. ^(^ororoff, vo a%oivioVj 
9^ ov Ssafjtovat, rov larov, Apollon, Rhod. I. 565* 
Sij Qa ro€B fiiyav iarov ivsari^aavto fjbsaoSfi^ff, 
Stjaav re ngorovo&ai, rawaadiuvdi ixdreg-d^e» 
ubi Scholiastes: itQorovdve Si' rd i^ stHtriQOv fii^ 
govs rov larov iirl rijv 7rQo»gav ual ri/^v 'WQvuvaV 
ixreiyotisva axotvia , c6ll. v. 1 2o4, Hesycnius : 
nQorovotf, ol h*arigo)^tv rov iarov axotvoi ixrs^ 
xafiivot eie rijv ngojgav KtaX 7t(jvfi,vav l'fA7t^o&sv» 
• pf. statim sub v. nQorovoLoi^ Haec propria vocia 
significatio est. Tratislate dcinde usurpatur de quo- 
vis fune nautico. vid. Etym, M. p* 8o4. 49. Zona^ 
ras sub v. coll. Nostri Hec. n4. Nostro loco pro- 
pria potius quam translata significatione accipien'^ 
dum esse persuadet stoli et pedis simul illata men- 
tio. ^Qiiid aroXos fu6rit, explicat Apollonii Scho- 
liastes ad lib. I. v. 1089. atolos Xsysrai ro fj/- 
^6v diro rrjg Ttrvx^s *al Sinnov ayQi rijq itgmgas 
J^vkov. Foliux I. 86. ro Ss fura^v^ rov if^fiolov 
nal r^s TtposfifioXiSos 6 arbloi iarlv vitsQ r^v 
otstQav 9 oQ Hal 'jtsQMSfpOikaia xaksZrat, Minus 
accurate Hesycbius : aro^^ r— nal 6 riJ£ vsais i/i*-' 
flolog 'Xiysrait ro sle q^v awsarQaf/^fiivov- Navis 
aiutem TtoSsQ erapt dtto funes, qui ab^utraque iu-' - i 101 FEN' H EN TA TP. i55 

o5 TtQmQcnf, vniQ otqXov iKnetiaov&i noda ,i i35 
vaog dxvTtOfJinov, \ feriore veli parte> sive ab aiigulis veli, exeuntes 
in navi puppim veilBus alligabantur. ^chol. ad £ur. 
OreaC v. 7o4. Xiystai B» pvVa» (7tov9) a%oiviovy 
'TO xdrw&ev tov latlov» Clarius Schol. Aristoph, 
ad Equit. v^ 436. noSac S^ naXovaiv ol vavra* rovc 
^aq SKarsQa IM fiiQrj itdXaiS ixSeSt/Ltivovg r^s 
^ovjjgJ Unde intelligitur , cur utroque pede in- 
tento yentus ntaiori vi velum impleverit, quam al~ 
terutro sive utroque relaxato. Liocus plassicus de 
funibus nauticis exstat apud ApoUon. Rhodii SchoL 
ad lib. I. V. 567. ntdkuaag Si td a%oiv£aj vvv fiiv 
oiS 6 iatoe laxvQoc noulrat dip* SxaTiQov tov 
ycXsvQOv f^s vsuts ' nal Ma&oXov di ndv axohviov 
9(dXa/s Xiystai, Jto nal StaigovvTSS avtovg, ois 
fikv xardysTat to latioVy fjuaaov^ias Xiyovaiv' ols 
^k la%vQonoutta* 6 tatos i^ knatfQov fiiQovs inl 
T9Jv TCQWQaVj (insere^ je«l rijv itQvfAvav), nQoto^ 
lyovs* tovs Se xatd tds ywvias, (i. e. veli augu^ 
2os, Mire explicat Schneiderus in Lexicb v. yeovs 
de angulis venti.} noSas. iv§Svs Ss tovtotv tcqo^ 
ytoBas' fis^* ovs Btalv ot J^iXovftevot tio&Qtof 
elta ovs Xiyovai ftioovs» ¥63 ita explanatis> ex- 
planavi autem, nqn quod nova docere putarem, 
•ed quod muitos de nis rebus aut errantes aut 
ambigentes vi^eo, neque adeo a SchefFero, qui. 
singularem de militia veterum navflli librum scripsit, 
cuncta satis explicata aiit confirmata sunt, his, in-* 
quain, explanatis iiostnun locum sic corrigo: 

diQt S* iatia tcqo nQotovov xatd 
VQiuQav wriQ atoXov iwtstdaovai yc6Se9 
vaos (jtinvnofitTtov. 

V^nto vela ante mali funem a prora super &to~ 
lum explicabunt pedes navis celeriter euntis* 
Qu^ae omnia fieri necesse erat, quando pleno velo 
8ecun'doque vento navigabatur. Noster Hel. li^S* 
naxds fiey iatia ttetdQat avQais Xtitovtes ivaXia^ / 
I ' i56 . ETPiniJOT 

IttfATtfov iimqdgofiov ^ fialfjVj > 

/*V^' (vaXi.op iQx^Tcii nvQ' 
oixeloDv (T ini^ {i^aKifAOiv' / ii4d 

liio nTi(}vyag iv vtoTOig dfKng 
Xti^aifu '&odCov(ra' 
IHpQoig di (TTuiriv, o&t. vtul 
naQ&ivog €vdoKtfAwv ^dfimv Homer. Odyss. /. v. 269. ovQt^ iriraLO IotUl, Apoll. 
Khod. II. V. 901. e% o l'%eav nlawoi dvifMa Xivtt, 
' ^ Praepositio" 7f(^o', quBm^b syllabam sequentem li- 

brarius omiserat, vocalem producit iiiite mutam 
cum liquida, ut moris est in dactylicis numeris. 
Facile est, quod TtoSa in TtoSse mntayi, vid. Schaef. 
' Mel. ^Crit. p. 29. qui citat Porson. 'ad Eur. Hec^ 
p. bo, Vulgatnm jcodotr etiam hanc offensionem 
habet,^quod dactylos secus atque'in antistcopha 
in brerem syllabam «xire facit. Ceterum cum Ald. 
dedi 'jtQOiQav pro vtilg. TCQwQav. 

V. iio> XafntQov iTVTto Sqo fiov etc, „Mens chori 

in his quinque versibus cst, utinam possem volafo^ 

per aera ad domum ^am et thalamum in Grae- 

cia^ atqud ibi deponere remigium alarum" et ducere 

\* choreas, quemadmodum solebam.'^ Markla.nd. 

/ V. 1110. iv vditoi^ dfiote. Valde dubitat Mus- 
gravius, an avis recte dicatur alas in tergo agitare. 
At homini saltem si tribuentur alae , ubii^m eas 
habeblt nisi a tergo? - \ 

V. iii3. cvfoxifmv ydfMov, Perpesram quidam 
construunt xoQotg. £v$o*ifiwv ydfAOiv; natn particu- 
, ^ l^ ^^ pertinet ad verbum iaxia^ov v. 1120. Ne-> 

que bene coniungi jiossunt fvaQd^^vog evSonifMtv 
r yafuov, quod dictiim sit pro vyuatj svfontifjuiv 
vvft^iop, Miirklandus proponit evSoHtftos yafuitv 
i. e. tvexa ydpmv , qupd displicet, Vulgatae le- 
ctionis unam «xplicationem relictiam videO; ut ge^ ' 
Bitinia cv^ox. ydfmv pendere putetur a '0'tdaove iOirEN. H EN TA TP. 167 

5 fjLwrQoq 'fjXUatp 'O^iaaovg, 

tg afiiU,ag ^xttQtTayp,. 

^tthttg tt^QonkovTOto - 

iig tQiv oQvvfiivttj nokvTtoiTfiltt 

(jpttQett Kttl TiXoxdfiovg mQtfitt^ofi^vtt ii5o 
^ yevvGiv , iGxiaCov^ - ' V. iii5* cui conjttructioni certe non oB^st alter 
genitivUs ^Xixwv, gui cum 'd't,aaovs quasi unam 
notionem efficit. 

V. iii4. TvaQoi noSa signi£LC9t corafn, Confert 
Musgraviua Qilintum Calabr. lib. V. 

iv 3s x^^ol 'ioravTO viutv ira^d ytoool yvvtu- 

xdiv* 
y. 1116. et 1117. Difficilis et incerta horum 
versuum emendatio est, iit i^ra monuihius ad stro- 
pham. Videtur aliquid deesse, sed quo locp, non 
ausim definire. Copulam aliquam lam aliisdeside^ 
rarunt. Numeros^ quos alterversus refert; 

XalraQ dfiQonlovi^oiqy 
paulo ante habuimus v. 1 1 1 1 . 

Xrjiatfii S'od^ovaa, 
Pro . %aitas noii male Marklandua coniiei^ %XiSd^, 
Sed comae etiam delicate et copiose ornabantur. 
Noster Med. ii5g. 

XQvaovv re ^elai^ aritpavov dfnpl poarQv%ov9 
kafmQif xaroTrrQM axfiftari^tra^ «ofifjv* 
And^romach. 147. 

noafjLOV fi^ev dfitpl vtQarl XQ^^^^^ x^^^V^' 
coU. Nostri Electr. 870. Reiiquas interpi^HStum 
coniecturas omitto. 

V. liiSi^ sh. Vulgo is, Marklandus ts t, sed 
copulam in antecedentibus ]^otius desideraVerim. V. 1119. sq. Recte Heathius comma post nsQi^al" 
kofiiva- delet et ponit post yivvatv. Possis quidem 
ad eax^a^or intelligere Mvra?, sciU yirvac , coll. I» x58 MTPini/IOT 

BOAi:. 
nov *a&^ 17 TtvXcDQog rmpde ftafiaTmp yvv^ 

iivTOig iv dyvoTg acu/ca Xafinoprai jivqI; 1 1 S5 

XOPOJS: 
ij^ ioTiv, 13 Qoi navT, avaS, i^ei aaqivijg» 

BOAH. 

ett' 
iia5 tI Tods fieral^fig.i^ ai/ttvriTOiv pi&Qojv, 
^uiyafiifjivovog nai, S^eag ayalfi iv mkivaig; Hippol. i34. HBtfaXdv if%$a^uv t Androm. 1116. 
Satpvf^ axtaa&eie^, Phoeniss. i^gS. ov nQoxaXvTCto- 
fiivw afiQa fta^fr^iSos, Bacch. 466. nkoTtafioe yivvf 
vtaf^ avTTJv %t%vfiivoii se^ praestat eoMla^ov acci-' 
pere pro foxia^ofiif^v. Noster Bacch. 1049. / 

1JV ^ ayxoS aft4pbiQrjfAV0V vdaoi d&a^^oxov 

'Jtsvmaioi avaxuL^ov, 
ubi vid. Brunck. coll. Matthiae Gramm. Graec. $» 
496. p. 688. seq. Musgray. ad Soph. Oed. Keg. 
987. et £ur. Phoeniss. 1162. Lobeck. ad Aiac. p« 
a^y.^finv Quod Canterus' proponit, yiw avveoxia-' 
iov, non potest ferrx, quod, utpote femininuni) 
accusativum semper format yivvv. In lon. 1427. 
y4w dativus est, scribendumque yiwiy et in An- 
drom. r. 1182. legendum est yow, coii. Nostr. 
Suppl. 278, Herc. Fur. 1207. Itaque MarUando non 
obtemperandum, qui hanc vocem iexicis inferri iubet. 

V. fi22. ijSij, Aldus ij Sij , quod ducit ad ^ 
Sij , ut habent Brubach. et Hervag. Vulgo 37 ^17* 
Quod edidimus , Thoantis festinationi videtur ac- 
commodatissimum. 

V. 1123. ofufia est accusafivus. 

V. 1126. (ulivaic» Ita Markiandus cum Codd. 
p9xiB9> onuubuA. Aldus cvJUv^. KbJFEN' H EN' TATP. 169 ^ 

» 

ai^a|> i% avTOv noda aov iv naqMtiijirV^ 

tl ^tiniVf^ 'Ig)tyavua^ ntatvov iv dofioig; 116«. 

lOITENEI^. 
anintvG* ' 6ai(f yuQ didoifA inog rode. 

SOA2. 
i3o W ^}^09,^iM^u veoiiiov; i^avda caqtSg. 

imTENpiA. 
ov nta^tt^a fwi vd 'd'Vf*aT fjyfivaraad^, , 

ava^, 

t/ Tovxdida^ttv TOVTo '<y; ri do^airliyHg; V. 1127. ita^aoratnv, Hoc idem prfiebent Codd* 
Fariss. omnes. Aldus male nagaoraoet, HaQa-- 
oxaaiv est a naQaotaSts. Vid. Valcken. ad Phoe- , 
niss. 417. citante Marklando. Brodaeus yoluerat 
na^aoradi. 

V. iia8. SofiOiS» Sic Aldus. Vltiosum donois 
iam exstat in Brub. et Hervag. 

V. 1129. 6ot<ji^* Recepi lectionem Cod. C. Sen- 
8us : Religioni enim hoc a me yerbum datur, i. «* 
religioni hoc a me tribuendum est> ut tali ysrbo 
utar , scil. verbo a^Jtinrvoa. . Marklandus legi vult 
ooUf yd(f dlBiosi Vnos t69b , purae enim hQc loquer 
ris , i. e. purificatae , et in casto , utpote rcm 
sacram facturae. Putat enim, Iphigeniam respicere 
ad voeem xa$p6Vf quae maie ominata sit. Cui 
explicationi iure obloquitur Musgravius, ipse tamen 
vanas e longinquo ooniec^ras petit. Vulgo legitUK 
ooia, quod Brodaeua explicat per ooiOiff. i6o ETPini^tOT 

, ^ ^ mirENEiA' 

P^ixix.^ ro TTjg^eov TtuXtv id^ag im^ ir6S 

^ eOA2. 

avtofiaxov, ij vtv oHG(iog e(TTQ€xp€ ^jj^oi^off/ 

• • 10/rENEIA. , . . 

11 35 OLVTOfAOtXOV* OljJlV d^ OfifiaTCJV ^VViq^fiOGeV. 

ri S ahla Tigi r^ to t(Sv ^ivw fiififog ^ 

imrENEIA. 
> riS y ovdiv iiXlq* detva yaQ ded^axarav. 

dkX* ^ Tvv enavQv fia^fiaQOiV dxT^g im^ 1170 

I0irENEIA. 

OlXUOV tjld^OV TOV (fOVOV XiKTfJflivOl. 

.; eOAJS. 

jl4o r«V; iig a^ov yaQ tov fia^iiv nejtTcixafiiv^ V. 11 35. Vid. Musgravius ad h, 1. qm plura 
huius generis prodigia ab antiquis sciiptoribus me- 
morata aiFert. Ilaktv recte Bamesius explicat 

V. 1 135. o\f)iv 5* 6fifjk\ iwtiQfi* i. o. oculos clau- 
sit, : 

V. ii36. 17. Ita Aldus. Edd. qoacdam 17, qii» 
emendatione scilicet nihil frequentius. 

V. 1139. jyA-d^oj/ rpv cpivov. Marklandus, qm ar- 
ticulum supervacaneum putat^ proponit ^X&iti^ ' 
tpovoVy Mu^gravius ijX&ov riva g>6vov» At minime 
articulus abundat. \Intellige sic: caedes ista, (f. e. 
qiiam innuo) qua poUuti l^uc venerunt^ domesti- 
. ca est. /a> ITEN. H EN TA \p. i6t 

in^irENBlA.^ \ 

mrAz. V ^ i0irmEiA. 

nuufjg duayiAoHg '^i^^i^uv *EXXidog» 1176 

^ ^ lOirENEIA. , * 

45 atftifii¥ / l^Tt' ui>&d^*, tig fji&tu(ftnim fopay* 

S0A2. 

fiiudftu ^ tyvt^ toiv ^4vow nott^ t^ne^; 

I0irENEIA^ 
filsy]fitf, oig ^iSg PQitug «neat^ffj nJAiv. 

SOAE.^ 
coq^ 9 S^^ffpev ^ElXug , fSg ^a^ov 1 180 

MttX£g. 

\ ^ ^ mirENEJA ^ ^ 

nut vvv Kptd^MGuv ddXeuQ rfii fnot fQ€vmv. V. ii42. Vulgo rii^ IVA17 w av. Explicatio- 
^nem to^, quae metrum corrumpit, eiecimus. Fa-. 
cile enim ex praegressit intelligitur f^ijri^tt tw^ 
tifiyiaeufd^tti. ' > V. 11 43« loXa^fjoav* „)Ianc formam tuetur at* 
que iUustrat rierson. ad Moerin p. i4." Beck* 

V. 11 45. vU furaoTi^avh tpivov. Recte reitttnt; 
ttt amoveam a conta^igntoMiii. 

Murip. roLUl. L i6ki ' ETPtnUOT 

. ^ ^ BOAS. 

^ I0irjSN£IA. 
tov ftovop *Of€QTipf i(Jiov a8%lipov ^vzvj^uv» 

eOA£.^ 

imrENEiA. 

ttal ntttdfa yc Cyv nul fSttXwg nQttOOHv iiS5 

ifiofv. 

av f slg TO Tfig ^eov / iidvevottg c/sroroi^. 

lOjrENEIA. 
11 55 nSottv yi fAiaovo* 'jSUMff, ij fi dndhffiv. 

! eoAi:.^ 

zl .iiiTtt d^fuv. ^QttCe Toiv iivoiv ntfi. 

, lOlfENEIA^ 
Tov vofiov ttvdysifj rov n^oxtlfuvov '^ifietp» 

€0A2. 

, ovKovv iv tQyc^ xi^pfieg ^lcppg Te oov ; 1190 "V. ii5o. r*. Ita "Aldujs, qiii taineii pdttlo post^ 
male ayyikkovri 00&. 

V. 11 54. i^ivevijae» Male Bamesius demat ab 
tKifioj. Thema est ixvsvoj, c)_uod iam vidit Bro- 
daeas. 

y. 11 50. roiv\S^voiv. Ita Markland« ex Codd. 

B, GL ut correxei^at Bkriiesias. Aldus rotg iivo^, 

' ■ '■ • ■ • i ' 

V. 11 58. ovxovv. Marklandus scribendum pntat 
ovM^, vertitque:< -cuk igitwr^ cessas aqua lustrali^ 
\os adspergers? Quidaiy aerirato ovnovvj igitur in ' f I0irEN. H EN TATTP. »63 

. lOirBNElA. 
Jiyvotg MU^afftOig ngwTu viv vlyjm^tk^». 

60 mf/Mffiv vdwtm , fi '&ulMclijii d()oaai7 - 

I0irENElA. ^ 

SOAS* 
oanaTifOv yovv t^ i^#a> niooitv.Sivi • ■ /- 

I0irENEI^. 
nal tifii y*.' ovrm f/kikkov iv x(d£g ^X^^i ^•^9^ ' 

I eo esy ut aqua lustrali e&9 adspergas? Pro Jtyof 
ts aov xdem mavult f/^o^ rt ool, qnod non pro- 
paria manu Iphigenia hospitea iu^laverit. Sed^f/- 
fo? oov est gladiuSf cuius usus a tepern^et^ i. e. 
;quo caeduntur iij quos tu iusseris. Magis oiOfendi 
poterat v. 848. «| «^w Satz&els x^Q^r 

V. ii6i. ^aXaaott, Hkvl^H. Musgrayius : „Vete- 
rum hanc, non unius Euripidis^ opinionem fuisse 
ex Apoll. Rhod. dolligas, apud quem Circe, som- 
niia nocturnis perferrefacta, caput et vestes primo 
mane aqua maritima humectat. Confer etiam Soph. 
Aiac* T. 663. (654. Br). Hinc etiam Telem.-.chus 
Odyss. /. V. 261. 

XttQas viy/ifi^vo9 noXi^ aXos sv%bt 'ui&rjvrj.*' 
Etymol. M. p. 127. i3. fpvast Si to vdio^ ttJs S-a^ 
8tath. p. 108.' Efabet etiam Stobaeus huric ver- 
8um Floril. p. a8. et, ut Brodaeus monet, Laer- 
titu in vita Platonis. De voce n?,v^eiv purgandi 
aigiuficatione vid. Abresch. Mitf^ell* Obts. Nov. I* 
p. Si. . , - i«4 eTPiniJOT 

ovMUv nQQ^ «vrip vttdv imthttH ntlviM. 

JWiirjSI^IA. 
il65 iffifiiag dtl' %ul yaf ikXtt ififfOfiev, 

I^irENElA. ^ 
iyytfniofi^ ^o% %ai to r^; ^%ov fi^itag. 

90A£. 
iimf fi UfiUg Ifittki v%v fxritffwm^. i ao» 

^ ^ I^IFENEIA. 
. ov yttQ noT &¥ viv 'i^fttfifiv fitti&fmv Hno. 

eoAS. 

^ 1170 dixtt^og nvQififitt 9Cttl nfOfin&ltt. y. 1164. .ovjtovy itQ. — ikXHomv. Recte in fint 
huius versus Aldiu signum interrogatiouis omittity 
quod Vnlgo addente« vertunt: nonne ad ipsum 
teraplum fluctiis alliditur? quod alienum est. Dicit 
Thoas: Facile igitur re» perfici poterit, ad ipsu» 
enim templum fluctus aHiditur. 

V. 1 168. t^aki v&v. Ita AldvA et omnes edd. re- 
teres. Brodaeus: alii: tht^e. Isti qui fuerint, nescioi 

V. 1 1 69. ov y«p noT av vw ^(Mptijv. \ Vulgo, 
ut Aldus nahet, ov yag nori vtv avijqafi^fjv» Sed 
Codd. A. B. ov ya^ itoT av vtv. Marklandus: 
ov yoQ 'not av viv avrjaafiriv. Immo Tariae 1&* 
ctioiies ducunt ad id/ quod dedimus, ut etiafli 
Musgravius sensit. 

V. J170. ^vai§sipk. Marklandna: ,»Noii dnbito^ 
quin Euripides scripserit: 

Binatoi ^ o^ vcefiia «tc. th il lO ir^N. H EN TA TP. j65 


miTENEIA. 

eOA2. 

oov t6 afifiuivHv Tois» 

iOIFENEIA. . ^ 

4iOfm toig ^tvoiai TtQoo^ig. 

eoA2, 

noi Sd a' ixgivyoitv «V. 

lOITENLIA. ' ' ' 
moTov *'E^cii otdav ovdiv. 

^ eoAjs. ^ 

Xt inl dioiii, nQoanoXot. i2o5 ita ut a^t; — sint unius tantum sylla1)ae» MalleQi 
quoque' x V ^QOfitV^ict»^*' Horum nibil vonui). Ips^ 
articulus 'i^ signiticat^ de nulJa hH» quam de lpni> 
gcniae pietate sermonem esse, deinde oontractiO'^ 
nem istam 07} vatfiia exemplis firmare debebat, 
quam, quod sciam, nbnnisi articulus facere solet 
et particulae ij (^) et fiy, Nam recte Brunckihs in 
Aristopb. Eccles, v. it5. edidit 9^ fi^ ^fATretgla 
pro if 'fti^ *fmBtola, De inserendo' autem illo ar- 
ticulo XV vid.^ai Electr- v. 429. — ^odd. ^. B.. 
^Qofj^rbla. Hlud, autera bepe JVIarklandu^ monet, 
post bunc versum inserendum vidari iambmn;, qui 
infra post v. 1180. inter mcdios trochaicas legitur: 

CMff eixprttff 418 Tcadd ^avfidZs* nokiiy 
. nequo opus est , ut vjg in ojv mutetur. Omis^uin 
librarius. videtur in paginae fine apposuisse > quem .^ 
locmn deinde servaviil. 

V. 1171. yfviad-w. - Parum caute Marklandus 
reposujyt yavio^tu, Vid. Mattb* Gramm. Grapc. 
$. 5x1. p. 717. '- iG6 ETPinidor 

I^TENETA. ' , ' 
nakHOgiiioin^m diikvQO vovg iivovQ. 

- , " tatcu 9«M., 

mirmjstA. 

1175 m^txt» xfvtpavrig nmXo^a&v — 

eOAS. 

I V. iiyS. Librt xaraMQvipavxfQ ^ - aylla.bk ileE- 
clente. Scd bene Musgravius viQaxa KQvyfavTts* 
Cf. V. 1186. Marklandus propojiuerat vel xara^a- 
XinpavtBt vel x^ra xQvtffavro/v. Bamesius tacite 
rescripserat n^ra HQvtffavrsi, Male. v 

Ibid. ^kiov n^oa&ev (fhoya^. Vulgo omnia us^ 
<|ne ad vocem onaSoitv versu seq. contiuuantur 
Iphigeniae. Sed bene Marklandus: „I]x singulis 
hisce trocbaicis Iphigenia exsequitur priorem ver-* 
sus partem ; d^inde sermonem eius ej^cipit Thoas, 

!ilerumque ad imem quarti pedis, interdam alibi* 
ta et hic fieri oportuit , hoc modo : , 

J^irENEIA. 

navoiuikkvy/avxeQ fciitXotatv. 

. . 90A2.^ 

^Xiov tv^c&iv ^lofo§> 
Deinde Iphigenia iterum: 

IMFENEIAj 

irdrr ri fiot ovfi/jrsfj>n onaSdSv* 

eOA2. ' ^ 

oVt o/iagr^ootol 00»* 

In Editt. Aldi> et Barnesii male omittitur persona 
Iq>$, in hoc ultimo trochaico. Yerba i^Xlov sr^o- 
ad^sv ^Ao^of , Thoantis si|nt, num oppositis vela^ 
minibus solis flammae? ne scilicet lucem cios 
(^uH indigni iunt parricidae) intueantur , et radios 
eius contaminent ? " Hoc; vtilt ille. £t uotendam ;i !l I 


JtW/rEN. H EN TATF^ x&7 

l^IFENEIA. 
awv Ts fto$ Qv^mf^ onadciv. , 

eoAs. 

oi^ 6(i«frv<fov<rl aot>\ 

I0irENEIA.. 
x«i nilik mfitpop tiv, ootig atifietvit. 

eOAS^ 

noUg Tpxagj 
I0irENEJA., 
iv 9i(A0tg fiiftvnv SinfjevTag. 

eOAS. 

f*^ GvvttVTf^fv q)6vf»; 1210 

J0irENEIA. 
fivsaftt ^«^ Tu TOAO^ i(nL 

eOA2. 

l0irEN^IA 
1180 f*^9i» ^iS oxptv nikaCtiv. 

eOAS. . 

tv /e Hffiiviig noktv. 

• 

cst, quaestiontfm Thoantis hic et ter infra (nempe 
vers. uio. 1212. 1218. fiarnes.) ita a poeta insti- 
tutam esse , ut «it supplementum verboram praece- 
dentium Iphigeniaey et quaerendo dicat istud, quod 
iubendo i^a dixisset, nisi illo eam interpellasset.*' 
Fost tfkoyoQ interrogationis nota non opus. Iphi- 
geniae orationem simpliciter supplet, quasi dicat: 
intelligo, tu dic|s contra solis flammam* 

V. 1176. TypotheUe vitio in Matkla&di edit 
efutifTriaiiiai. 

V. 1179* %a\ aiifutivs av. ,yAliquem ez satelli- 
ttbus alloquitur. ^* MA&KLAnn. 

V. 3180. nfliittv. Ita Aldua et Cod. B. £x i 
I l « > i6« ETPjniJor 

lOirENEIA. 

eoJ2.^ .^ 

\oig einoTag trK nSac^ &avfiiSBi Ttolig,] 

imrENEiA. 

uv di fAevavavTOv n^ va£v^ zy ^n!f — 

eojii:. 

tI Xlfii(Aa 9(fm ; 121 5 

■■ II ■■II 1 1 ■ ■■■ ■ ■ » ■ ■ 9 

Brub. Qt Hervag. ubi lypoihetae, opinor, vltio cx- 
cusujn est ild£eiv, in alias editiones vitium mana- 
vitj quod ex coniectura emendabslt Canterus. £st 
. autem hic iterum. in libris confiuio personarum, 
quas sic distribuunt.: 

BOjIS. 
^ arsZx9 im4 o^fMUve 9v 

I4>irBNEIj{. 

8v ys Mii9§ie*s Tcilnv 

BOJLS. 

^ , tovr ll^l^as ns ifU' 

Veram personai^im ordinem etiam hic rest^tiut 

Mgr^itndus, addens : „ThoantiB verba hic int«rcipit 

et supplet Iphigenia,^ quemadmodum ille veiht 

^Jphigeniae paulo ante. '^ 

V. 11^1. Etiam hic ex Bmb« et Hervag. pro- 
pagatuni est vitio^um #*, qnum recte in Aldina et 
^ Cod^ B. legatur /. MarKlandas et Heatfaius ad 
'ovdeh^ siipplent nsXa^^tut. Non meminerant viri 
docti, ita diceadum fuisse fiy^sUj noa ov^it, Sup- 
plendum potius est verbum, quod significet adifut- 
tendus est. Summam curamr simulat Iphigenia^ ae 
Thoas mortis periculo obiiciatnr- 

V. 1182. De hoc trimetro iambico^ qui nuUo 
pacto hic ferripotest, vid. ad v. '1170. J0irEN. H BN T:4TP. 169 

imrENEiA. 

lOIFENEIA. 

I^IFENEIji. 
xiitko¥ cfi§mTC8v nfo&da0m. 

eOA2.^ N. V. 11 84. XQWftf. Corrupta haec yoz et^ ommani 
jadicio. Scaliger coniecit xQ^oovpr ' Reialdiis nrv(»« 
#^, quod merito placuit Marklando et, Musgrayio. 
ibompatat Mai^andus HeL 874* et Hereol. Fur* 
11 45. — - Hesych. nv^atf, Tfvgi. Musgrayius prae- 
ter illad proponit i^oa^. 

Ibid. fiil^iQ. Sic yulgo^ex Henrag. AIduf/»eli^ 

Cod. B. (io}^Q. Cod. A. fMltjt, et ita iam Brubach. 

SaiXo&s male contra ISnguam ceuset Marklandps. 
Supr^ y. 1178. siroiliter /*» evvavrtfev fiv<ji. In 
fine nuius yersus et y. 1186. interrbgationis nota, 
^uam yulgo addunt, melius abest, yid. ad y. 1176. 
itiotae fin. Fost Ha&a^ov perperam quaedam inter«> 
pungunt. ' Est enim pro sis xad^a^ov. 

V. 1185. tjvla av ^. lU Codd. A. B. qiioa 
vecte secutus est Musgravius. Marldandus ynlga- 
tam livina 9 av retfaiuit comf»rans Aristopih. Pac 
1179. ubi etiam legendum ifvi» av ^. 

j i?o , jstPintJOT 

I 

eoA2. 

. . ' Tovft ogog Tig iaxl fioi; 

'l^irENElM. 
'0'av/iioijg fiffiBV. 

. r« r^ff ^foiJ n^Sioo* inl oxoX^ xccXmg* *** 

imrENElA. 
il fuQ, ciig 6-ik(o,. nm^apfiog oie mooi. 

eOAS. 
■ > ■ owivxofia&: 

I0irENEZA. 
ligo TOvof ao ixpaipovtag^ fjdfj doD/naioiv o^a 

livovg^ 
Tnal d^efig w^fiovg, vioyvovg x aQvag, cSg 9^- 

yfji (povov 
fivaaoov iHviWoi^ oiXag ve. kafmadoiVj ri t\ 

«M , ooa 
TtQOv&ififjv iyd ^eyoiol xal &i^ ifia^aQata. ' laaS 
istkoddv ' f avdtS noliTotg Tovf i^^s^v fita- 

s afiavog, . • 

Iig5 ^iTig f) vaciv TtvXoijQog X^^Qag ayveycs '^sotg^ ^ V. 1188. Vulgo fiff^iv. Emendavit Schaefenis 
Meletem. • Crit. p. 11 5. qui etiam praetul^rit ivl 

V. 11^1. a^ae. Emendatio est Pierso&i Yer£s. 
p. 1^2. Vulgo aQosvas. God. A. oQesv^ quod male 
Marklandus acoipi pesse putat pro oQQWky «cil. 
^ivi0. • . " ' I ! I^ITEN. H EN TA TP. 171 

17 yifiov fnil%u awatjftov, Ij roxoig fiafvvircu, 
^evfiT*, iSlajrua^i, fn^ to> nQOftni^'^ fkVQog 

^ tidi. ' 

cS Jtig, AfjTOvgT utfuaau jwQ^iv, nv vltpm laSo 

vHvdif nul ^vafofiiv ov x^ xu^uqov ohti" 

aag doftov, ' ' 

\ ivvvj[iig f VfJii7g 'iffOfH^u • ruXXu 9 ov Xi^ 

fova, ofitog 
rolg Tu nlilov iidoanv ^iolg aoi n atifiulvta 
' ^ii^ V. lioo. iaofti^u, Male Aldiis iQ9fua^(u 

V. iiaoi. ' uSootv» Ita rejjte Scliaef^rus.'" Vulgo 
tidooi. In fine versas quidam malunt &€a in to- 
catiTO, quodhaud displicet. ', 

Accedimus ad carmen librariorum culpa defor* 
xnatissimum, interpretumque^ iudicio paene despe- 
Tatum. Musgravius ex vigixiti septem verslbus,* qul 
stropham absolvant, non nisi duodeclm we monet, 

2ui antistrophicis perfecte respondeant. Marklan-^ 
,us nimiae eonfu^ionis taedio captus carminis ex* 
plicationein itaclaudit: ,,Vocem ^tvotvri v. i248. 
suspectam habeo, et alia. Sed taceo. Atque ita 
Taleat obscura haec monostrophe. ** At metrjun 
tamen et sensus ita se invicem iuvant, ut pleraque 
Titia summa cum probabilitate, sed noh sine auda* 
cia quadam possint elui, Quocirca aliquantisper 
dubitabam, utrum librorum sordes in textu propa- 
garem , an ea reciperem, quae poetam dedisse non 
suspicory sed persuasum habeo. Blegantia tamen 
canhinis, quam lectoribus videbam perituram^ si 
singulas emehdatlones operese in notis cogerentur 
conquirere, nimiam religionem facile excussit. -^ 
Antistropbicum esse primus animadvertit Tyrwhit- 
tOB, a quo monitus iam= mendat aliqaot Mntgraviut 
snstttlit. £x nostria autem «mendati^bua nonniil* 17»" ETPiniJOT 

XQPO S. lae debentur Erfurdtio. — Argamentoin carminU) 
quod viri docti aon ex omni parte perspezenint, 
hoc e^t : Latona brevi post partnm Apollinem cimi 
Diana ab insuU Delp transtulit ad mpntem Par- 
nassum , ubi Themis >. Terrae filia , oraculum babc- 
bat ab immani dracone custoditum. . Hunc dra- 
conem infans adhtic At^ollo quum - tnterfecissef » 
ipse oraculo occupato hominibus vaticinatus eft 
At Terra ob deturbatam loco filiam dolens, quo 
Apollinem cultu suo privaret, (requenter hominiDiis 
per somnia oracuU edidit* Qua ira iUe ad Olym- 
pum profectus puerilem ex lovis solio veluti ful- 
men gerens Tibrat manum, minans Terrae se vati- 
cinationem vi suMaturum. Ridens ob hanc piien 
alaeritatem lopiter ipse cessare facit nocturna vati- 
dniay Terraeque ira sedata, Apollini honores 
restituit, enmque in Delphipa sede confirmavit. 
Gitant de hac fiibuU- Marklandus Antonin. LiberaL 
fab. XXXV. Strab. lib, IX. p. 546. scq. lib. XIV. 

S. 948. Athenaei lil). XV. cap. ult. p. ^oi^^C. D* 
arnesius Apollodori Biblloth. I.^I. c. 4. Didym. 
ad Uiad. A V. 619. et Eur, Schol. Orest. (y. i63.J 
Quibus addendns Aeschyl. Eum. ioit. Neque mibx 
quidem^ quac quorundaoi bpiuio est, haec fabula ab 
hbc loco videtiur aliena esse» immo qunm cunctay 
quae in hac Tragoedsa mirabilia accidunt aguhtur- 
que, fatumque Oresti^ Dmne ab ApoUinis oracnlo 
veluti e fonte suo exeant, haud ab» re est, quam 
tantae auctoritatis qraculum origiuem habuerit, hoc 
loco doceri. Rem acci^ratiu;; perpendere debebat 
Markiandus, prlusquam affirmaret^ non minori iur» 
jetiam Herculis laudes hoc loco potuisse cclebrari* 

V. 1303. ammts,' Nihil hac voc« saaias. Sesaitf • 
•wmius infana. siv« pu^ {m$. lAtooae hlius. £it 
-enim chonliB f#Cta AppllHii*' narraturusj quae pa- h I 
I ll 

1.' 

r ii, i|i 'I, i 1,1! I0irBNJlEN TATP. ijZ 

^ nM JfilMatv' x€CQmq)6^Qtg 123 5 

- yvJAoKn xf^oxogiav 
>5 iv nid^iftf aoq)ov, a r iitl tiim •\ traverit infans. Scbol. ad Arist. Plut. y. GSg. sv-^ 
gtatBa di otav. noMf Ifxoyt» TralHas y V tw xaK»p 
ntH^a * i^xafjkporaffi^u yaq rd r^i xf^rjaeta^ ini v4 
<wov »aXov' itaiBoQ %al rov xaXovs naiSai txovros» 
Conferri etiam potesl rox fovnaiSf et quae dbpu^ 
tayimoA ad Troad. y. 553' 

V. i2p3. JfihAow» Vulgo JriUa^ iv inetro in^ 
vito. JtjXttts cum Scaligero, qui' Latonanr ihtellir 
git, legi vel ideo non potest, quod Deli intiilaa 
mentio abesse nequit* Noater lon. 167.. Xiftp'a$ 
JjlXiados* 

Ibid. 9ta(f7to«poi^is* Monet Musgravitis , Deloiii 
insulam vulgo ut sterilem describi. Verum spectare,. 
yidetur poeta nonnisi ad arborcs fstas^ quas> quuin 
Xiatonil parerety terra progenuit. Vid. itostd jHec. 
464. ibique Forson. 

Vr^i2o4. yvdXo$o$> Vulgo yvdXots» * 

Ibid. Post xQvoonofihv vulgo additur 0o%pov» 
^usgravius: yfXffvoonoftop ApoUinem sig&ificabity 
etiamsi ^otfior toUas. Vide Troad. 266. (262. F^aecessit euim 'o, Aatovs yivoSf quo diserte Apollo 
designatur. 

V« f'so5. seq* « t «srl voifov Bvotoxltf^ yivvtiip 
i. c* ^ Dianam^ Inserit hoc poeta, ne ab bisto- 
11» doflectat, quae simul cum Dfana ApQllitieqi 
ad Parnaasuffl translatum refert. Nam nnum Apol^- 
Jiinem iam celebraturus est. Quocirra haec Dianae 
mentio yeluti in partnthesi - ponenda" est , quasi 
Ndixisset ovv t0 * A(ftif/^$di* Q|ctera enim onmla ad 
•ohim A^ioUiiiem tpeotant. ' \. \ »74 Erpim^oT 

ivisroxnf^ 'yuvmai, ^ 

q^i^ep Iviv dno ds^ido^ iivaliag, ia4o 

Xox^^a xkiiva kimirtfa^ 
aar«xra»t^ fiartjQ vdatwp V. iao6. yawTpn, Ita £amesiiM. Vulgo yw- 
VifTeti. . , 

V. 1207« <pi^cv Iviv» Vulgo fpi^sv vtv. Cod. B. 
tpi^tiv VIV9 in quibiu unani litteram i;ransposai. Ivtr 
hic yalet infantem. Hesychius: IviQ, vtoi vioS, 
9r«uff, fi^iip0S9 aTioypv^iy vfinMy ubi conf. Inter- 
pretei* « Si legere yelis ^tQW vtv, constructio 
nulto erit durior, quae iure displicuit Musgravio, 
qui coniici^y . I^)^^' $vv$v, inopem tulii. Nos ita 
construimus : ov Iviv f/MtiiQ tip$Q9v ait^ Ssi^ados 
nivaXiag (ivj Jtjhaatv yvakon C^tsJ Jla^vdoiov 
9Ui(fv{paV' Cur omissa Jpianae mendone in solo 
' Apolline poeta cpmmoretur^ dictum iam est* 

. Ilii^» iiva?.ia9. . Ita Codd. A. fi» Vulgo ivakias. 

V. 1208. koxsta xlE»m interpretantur inclytum 
' puerperii locum. Vxo .kutov9 metri caasa plene 
«cripsi Ai9rovo€t. 

V. aaog* daraterotv fiamfQ vSatotv* MdrtfQ haud 
.«Lubie de Latona intelligendum, genitirus autem 
uazduvenv vKrtav nertinet ad Ila^datov nteqvtpav, 
ut supnt y. .i52. nabnimna %oqw»v svSiv^QtuV^ Ev- 
^raVy.adqaem locuuLyid. quae annotayimus. Ne- 
aue enim dpus yidetur^ ut legatur aatamov -* 
,/ tMrofv. Vox autem aWaxro^ si , quod yeteres 
Grammatici tradunt (cf. Valcknn. ad Theocrlt* p. 
.^a8. b.) , vere habet a intensivum , ut dicatnr pro 
,9fokvottWTos y bene conferri hic potest Pausania» 
lib. X. cap. 32. 'de Corycip antro sic scribens: 
' ll 1.1 ■' I ruv fiaxxfvovffav. diovi- . • - - '. . 

acp IlaQvaoAOv mOQvqtaVj : > _ . 

S^A jtoixi^vmTog oivmfo.Q ffanaiv,.. , i345 ■ ■ h —7 "- ^ 

avTQOv, Sed praestare -vid^tur Hesychii ex.plicatip9 
aaraxtovj ov xaraaTal^ov , dXXd ^vStjv, ex cuius 
mente Ua^vdaios' koQrtpd doTaxTojv vddtwP erit 
j^irn^sium cacUmeD aquis non sHllans^ sed fluens^ 
i, e. acjjfiis et fontibus abundans. In eundem mo-> 
dum plura huius generis adiectiva~explicanda fiunt^ 
veluti dSdicf^vtos ir? SophocU Antig. v. 895. et aW- 
1^71^091 de, quo Eustathius p. io58. 5* 01 iUed'***Ofitj-' 
^ov aXXcaS dt i firjrov tpaal tdvnoXvtifitjtdvi ^- 
yovv tov vit s Q irdaav tt/A-^vi Hanc ultimam 
jnterpretationem nej^cio cur spreverit Valckenar. ad 
Theocrit. p. 23i. a. Similiter nostrates dicunt 
nnschdtthar, ' ' • 

V 

. .y. 1210. Versus ita distinxi, ut^ tres eosd^m 
numerps referrent.i Ceterum cf. Fausan. lib. X. 
c. 4. et c. 6. Aesch. £um. v. 25. sq. 

V. 12)2. De dracone Pythone B^mesius cltat ' 

Ovid. Metam. I. fab. 8. Hom. Hym. Apoll. — 
Eiutath. in Hom. f. 1699. 1. 60. Apollod. fiibl. L 
c. 4. etc.'" 

V. i»i3. ^atdxttheos. Poeta finxisse sibi yidetur 
draconem istum aeneis squamis obductum^ vel cfer** 
te aeris speciem prae««e ferentibus. Vote' «ara* 
y^alxoe eo significatu , ut sit aere oBtectus , utitiir 
NoSter in Phoeniss. v. 110. Coniecturas iuteiTJre- 
■tum , qui tantum non omnes hanc yocem tentffhf'^ . 
transmittere satius est. .Marklandus vere monet. A 

male verti aereis denfibus mindx, et aeque hbh^ 
posse aered caudd vel aereis pedihus minax. .^' 

ibicL tvqivXX,tu, „ Ita diserte P. et Edd. recenf. 
jaon dissentientibus Mss. — £d. Ald. svtpvXXutv*^'^ 
MusG&Av. EvtpvXXtja iam arriserat Brodaeo. 


176 BTPjniAor »fc iai5 Ttgug, ofnpem ficnfritoit )[&wiai^ 
m fiiv iii fioi^os, w g,iXag 

r«iW ^ inifiag C^0dw, 
laao v^lnodl r ly tqvoi^ iftSo 1355 V. iai5* afi^tnt, Libri df/nfin^et* 

V. iai6. ftgy. Fortaue scribeudum est i/^t^. Sed 
aolui tamen formam epicam in melico carminf 
obcciirare.' Certe Porsonu» non dubitavit xn Phoe- 
nifls. T. 653. Musgravii coniecturam f/^ty pro /tiv 
recipere. — Secundum hi mera est repetitip 
prioris. 

V. 1222. Legebatur: /utvrslas ^^&rots dvdtfal" 
vw Oeoipdtaty iftwv d^vrwv^ vnk(» KaaraXtai ^ci- 
0(f9tv, yelriov etc, in quibus summa est confusio, 
ftucta etiam preva interpunctione , ^uam alii aliara 
•zhibent.' 'Pro i/ti5v rerioaime Musgrarius coniicit 
f^fuop, coU. Orest. k* 592. figoTolin ftTOfia aafpi" 
oravov vifUt, De voce dovTotv disputat sic: 
f^ Adytuniy quod interiorem templi partem j^lerum* 

2ue significaty. de terrae <»tiam spiraculis^ quale 
lelphis fuisse produnt, nonnumquara usurpatur« 
Homerid. Hym. in ApoU. r. 443. 

e€ f aSvtov uavi^ae Std T(ftn69oiv i^ttiftotv» 
Virgil. Aen. lib. V. v.84. 

— adytis cUm lubricus anguis ab imis. 
Lucian, MicyUo, c. 25. ig ta aSvta natil&wv.*^ 
Ad vifmv adscrlpserat ezplicator dvatpaivotVf quam 
▼obem metro iubente expunximus. Pro vniff itera 
netrum reposcit vtto, 1. e. vni*. Vid. Herm, ad 
Eur. Hec. 53. p. 67. Cetera explicabit meUor in- 
terpBnctio. Coniangenda enim sxait vifinv ftav* !' I ' I '.II' 

■■■ I 
I; ! I I01FEN. H EN TATP. 177 

. advT(ov vno, KciaTttXlag ^it^&QOiv 
'^^ yeiTMv, fitaov ySg tji^w f/LtkwSt^ov* 

Sffisv S' imi yag imv 
nald^ dnsvaoaaT ano * ^a^&ioiv 
j[QfjGTfjQlo)v vv^ia 12&Q 

X^&oiv iTSnvciaaTO q^aOfAaT oveiQouv, 
\oo 01 nokiaiv fjitQoniuv 

T« w fcQmTa, Ttt T intid^, « t efiikXs 

TV^ilv, 

iinvov xatu &voq>€^ag yag 1265 Tbia^ S^SQipdrpjv , vno aSvr(oP et yeirojv ^Sb&QCJV 
iLaarakias, u e* prope fontem Castaliae. 

•V. 1226. Aldus et pleraeque ICdd. (^iiiiv S^ inl 
yai.lvov Ttatd* dnsvaoonro^^no Qad^ivtv ctc. Sed 
recte Canterus insl p^u inl, et dntvdoaar Bar- 
nesius. Restabat^ opinor, ut dno, metro strophico 
indicante , mutaretUT in *An6lhjjv» ■ NaU vipletur 
corruptio inde, quod vox *^n6kko)v per ooinpeu- 
dium ejcara.ta erat d,n6, littcra A ultimae vocali 
superscrjpta. Geterum Abreschius coniert Hesychii 
g^ossam dnsvdaaaro, dnvjttrjasvy male^ nisi legi 
voluit dnt^KiasVf quod quum Homerica sit glossa, 
non licet. 

V. 1229. x&^jv irtxfvojaaro tpdofjLar ovttQojv, 
Aldus x&f^v irsHvtuaaro (pdofiara, omissO oysi^utv, 
Sed peropportune Codd. A. C ct Oxoh. ;j^wy 
T$xvojaaro tpdofiar ovsiQotv* 

V. i23i. a r. Hoc metriim postnlayit./ Vulgo 
oaa T. Cf. Sophocl. Antig. 611. ro t\i7r£tta, nal 
ro fiiXkoVf *al ro n^iv^ ubi vid. Erfurdt. 

,V; 1232. vTfvov xard Svo(jps(fdi yds svvds etc* 
Heathius vertit : per somnum in cubilibus obscu- 
rae ierrae i. e. in ifntris et spelungis dicebafit^ 

Eurip. roLlII. ' M 178 . ETFHniJOT 

avvag (pQa^ov. JTala di ratf 
fiavreiouv uipilXiTO Tir- 
ia35 f*«*' 0olfiov q>t6vio ^vyaT^og' 

taxvnovg d^ ig ikvfinov oo/jiw&sig SvaS 
%iiia natdvov ekiiiv i^ Jtog^ 'd^favwv, laya lutelligitenim did ad vitvav, quod fieri noa potest« 
Quare Marklandus mavult virva», Musgr^vius : „Tol- 
lendum forte. yde, vox et sententiae et metrp in- 
iitilis^ et legendum : 

vTtvovs Mard dvo^e^as r ev* 

vds — — 
nbi per svvde intelli^o ^pecns qnasdam^tenebrico-*i 
sas , quale erat antrum Trophouii , in quibus Ora- 
culi consultores somnum petebant. * Ttivos plurali 
legitur Orph. Hymn. LXXXV. 6. Oppian. Cyneg. 
II. 57O." Equidem yds retinendum: puto» Nam 
vaticinia ista per somnum sub terra edita esse, 
persuadet etiam 'paulo post v. 1239« libi dicitur 
fj&ovia fiavToavva. Erunt igitur ydg tvval idem 

Suod x^oviaL evval, cubilia subterranea, et eae- 
em simul dicuatur, evval vTTvovy propterea quod 
iu iis somnus hqmiuibus sblcb^t obrepere. 

V. 1233. fpQal^ov. Vulgo ttpQo£iov cum augmento,. 
quod in hoc carmine plus semel desiderat.ir. 

Ibid. rdv, Articulus, quem metrum reposdt, ia 
omnibus editionibus abest, sed optime Cod. A. 
Ttjv fiavTStov, Alter^ vocem metri causa mutavi 
in fiavtsivjv, 

V. 1237. naiBvov. Ita feliciler Scaliger. Aldus 
%pi8v6vi metro renitente : propius ad vennn Cod. B. 
y^atdvov. Confert Marklandus Anthol. III. 9. 
(Henr. Steph. p. 22;i.) 'Jtatdvds avtiK stttve %iQaQ' 

Ibid. ikt^ev. Aldus et Cod. Oxon. *iU|*, ut 
vuJgo. Sed bSne Scaliger conilciebat Slt^, quod 
habet, Cod. C, — Cod..A. iXi^, referente Mark.- 
lando. ' Musgravius lamen omnes Codd. Pariss. 
affirmat habere Zh^ , qUod mutavi ia' eXiitv» I I I 
' I 

t 

< . \ I I 'i,, " ':'l Ih 

i r I i I^ITEN. H £N 1}A TP. 179 Mentdm ppetae interpretes non perspexenmt. Re- 
quirunt enim is J&6s -d^^ovov , vel tide quid. S.en- 
sus est: pueriiem e lovis soJia (veluti fulmen ge- 
rons) yibravit raanum^ quo Pythicas domos a 8ub-> 
terranea d^ae vaticinatione liberaret. Ita p^rspi* 
cere etiam licet^ qitid fuerit^ quod lovi risum 
moveret. Qui strophicis aequales syilabas deside- 
rabit, leget Zrjvoi pro^«off. Sed nihil opu^. 

V* loSg. Ab hoc yersu u<que 4d v. i245. magna 
i}«t in libris. conrosio. lu Aldina enim leguntur sic: 

X^&oviav d(ptkeXv 

S^sag firjviVi vv%lov9 r ivonat, 

yikaas ^, 0X& rixos atpag tpa, 

noXvxQvoa ^iXwv XaT(^6vfiaTa ^o%Hv» 

^intl d' iOfias xofiav ' ■ 

navae vvyjove oveiQovS 

ano ds kad^oaivav . '\ 

vvxTojTtov i^siXs fi^otcSv* 
Nec T.nriant libri, nisi quod^pro Xct&oaii^av Mua- 
gravius .monet, ambo , IVIss. habere fMtvtoftvvaVy - 
idemque in suo Aldinae exemplari annptatum esse» 
Marklandus et vir doctus apud Heathiura idem 
replrerant coniectura* Practerea pro insl ^J rect« ^ 
Musgrayius inl Si, Totius loci emendationero, ' 
dubium non est, quin numeri strophici moderari 
dcbeant, iti quibus praetfet dfitfinst in afitpsni 
mntandum ne syllaba quidem vitii suspicionem ha~ 
bet. Hic autem propter ista> ^^&ovlav '&tas fiijvtVj 
vv%£ovg ivonas , vv%£ove ovsi^vt , ^avroavvav, 
ifvxratnov, quae cuncta de una ,eademque re di- 
cuntur, ' confusio erat in propinquo , quum alterum 
jilteri explicationis causa sup^scriptum genuinam 
lectionem subinde aut , foedare aut prorsus loco 
Bipvere posset. Omnis certe confusio versatur 
circa haec verba. Quo /aeilius numeros strophicot 
diligenl^er e^nsulenti factas a nobis mutationea ap- 

M a i8o ETPinidOT 

inl d' iviiaip ^ofjiav, ' 

navafv vv)[ioyg t ivonag • 
ano di fxijifiv {^iag 
,|245 vvniToinov i^iiXiv Pqotwv, 

xai TtfiagnaXiv laSo 

^n^i Aolltf, ^ ^ ^ 

TtO^VavO^l, ^ iv iiVOiVTt ^OQVi^ 

{yiQGi^ ptQorTolg ^iaqtaTinv aotiaTg, 

ArrBAQS. * 

i25o ^ vao(^vhx.%ig, pwfiioL t imaTaT€e$, probabimus. Versu i23g. ad voces •d'6ag ftavto- 
Qvvav adscriptum erat e sequentibus ^tai fi^viv 
et vvyJqvQ ivonag , quae quum in textum admissa 
essent, exulare debeBat vdx ' fiavtoavvav , 'quam 
ficiolu& infra posuit loco veibprum ftijvlv ^tas, ne 
eadem bis recurrerent. Ob eandem causam v. i243. 
pro Wxiovs ivonds correxit aliquis vvxiovs ovti- 
^ot^Q i nisi omnino vvyjovs ivowds explicatum est 
per ovttiQovi, idque postea iu textum irrepsit ita, 
ut simnl retineretur adieclivum vv%i6vg y quod ip- 
sum satis manifestum reddit, verba vvyjovg t ivo^ 
nds antiquitus hnc pertinuisse. Ceterum y. 1239. 
S^sas monosyllabum est. 

V. ,124 . toitcev» Vulgo latia^ et proxime 
navoe et ^f ««%€. Possis etiam cum Musgravio inl 
4i atiaas ttofiav navotv, 

y. 1248. Vocem ^tvofvt* cur Marklandus siit-« 
p^ctam habeat, non perspicio. Neque magis ten* 
tandam ppto Hesycbii glossara ^tivovoaaty S^via" 
.viSi uhi Albertius mavult ^ttVQvaat* — * . Locum 
intellige sic : Apollini honorena reddidit , liomini- 
btis yero fidticlam orftculorum > hac ccUhri sedc 
ocUtoiriim. I 

l' ^' 
■ I ; 't I 101 FEN. H EN TATP. j8i 

kciXeJv, aifuTtiv^avTtg evyofAifovg nvkag, ' 
i%oi fiiXpt&poiv wpds zoi^avov j^dopog. 

XOPOZ^ ' ' 

' ^ ^rrEAQi:, 

255 /ii^Sat q}foii^i dlmvyi^ot veavlai, 

*Aya(AifAvovi{ag nuidog in fiovkivuuTiav 129« 
apsvyovTig ix ^'ajtf irjods, xui Gffivov ^QtTag 
kafiovTig iv xoljvouFtv *£kkttdog veoig. 

aniGTOv ilnag fAV^&ov * oi' ^' /^*ry ^ilng 
\Sq avanTa ^difag, q>Qovdog ix vaou av&iig, 

ATFEAOS. 
nol; du yaQ avTOv Hdivai T» ,dQ(ofiiva. 129.5 

X0P02. 
ovH iUfiev ' dlla GTelxi > xal dioDxi v*v, 
onov Hv^tia4xg tovg^ dnayyekelg Xoyovg» 

ATTEAOS., / 

c i^aTf amQTOv (Sg ywaiidtov yivog. \ V. 1254. Musgravii Ms. G. ^ xQV' Marklando 
obscuribr videtur meiis huius iambi , sed bene eum 
intellexerunt Heathius et J^usgravius. SenJus : 
quidnam est? si tamen licet hoc dicer@, i. e. xo-^ 
gare^ quae rogare uon iussa sim. 

y. 1257. q>evyovt£e» MuUum a v«ro ab^rtat 
Marklandu«, qui mavuk' ipvyovres, aor. secundi^ 
ut proxime Xapovree» Horum eoim parlicipiorum 
diversa ratio est. Quippe fugiebant a^lhuc, quum 
abireut, sed deae statUAm iam secum abstulerant. i8s ETPiniJOT 

ia65 (iixtfnl S^ vfu» tSp lunQayfiivoiv fiaQog» 

fAulvir Ti d^ ^(Aiv Tciv iivmv dQafTfiOv i3oe 

fAtTa;> 
ovx il KfttToyvTwv ngoQ nvlag ooov Tocjiflg; 

ArrnAOz. 

ov, nqlv Y av iino$ Tovnog iQ(iijvivg ToSi, ^ V. 1265. fiiTearl & vfuv* Marklandus praetn- 
lerit fUttat$ % ^ vfhXv* Magh plac^et fi^ittwv 
vfiiv* 

Ibid. fiigoi* Male post ittvQayfiivmv Marklan- 
dos comina ponit, fiigos explicans xatd fiiQoSf 
pro pdrt9 i^stra,, i^uae explicatio iam improbata 
eat 'a Schaefero ad Lamb« Bos. p. a83. Cf.ibi 
p. 380. et Heindorf. ad Flirt. Sopn. p. 338. 

V. 1366. ftaivn. Vulgo fAaivt^ , et paulo post 
Tov.pro tdfv* Marklandus : j,Vro toS A. C. ha- 
bent Tfuv, Bene.^ Nam Orestes et Pylades passim 
vocantur qI l^ivo&» *' 

V. 1267. Tribuitur rulgo hio versns nnntio^ 
proximi duo choro , et tres sequcntes iterum nun^ 
tio. Sed yere Heathius: ,,Male, ut opinor, haep' 
personis dispertita leguntur. Primus enim horute 
, versuum aeque-ac praecedens ad chorum pertinet, 
quae^ ut plus temporis Oresti ad evadendum super- 
sit, nuncium conatur a teipplo, ubi tunc revera 
agebat Thoas, ad regi^am amandare. Quinque au- 
tem sequentes versus. omnes nuncii personae sunt 
tribuendi , quorum duobus prioribus chorum allo- 

^uitur, reliquis tribus templi aeditutos inclamat.'' 
lum Heathio etiam facit Musgravius. 

V.. 1268. rovno9* Ita Aldus. Yulgo rovieos» 

Ibid. iQfAtjvsvQ. Mnsgravius: ,,i. •. m^qv^, prae^ 

€Ohum regiorum aliquis. K^gvKsey ^uibus officii 

pars erat, diversas linguas callere, inde a veteribas 

igfiijvftg nonnui&quam4ictisa&t. Vid. Polluc. Ub. IV. I)' . i 


.1 
I 

! . 

'II, 

!l 

!'.' I 

Vili I 

'■!',;■] 

ili ' ill l'li'l'''" , ■!' '' 
I ■ • 'L' ;'i' 

ll;l ll' 

1!., ."II 101 FEN. ti EN TAJP. i83 

liy tvdov, etT ovx tvdjov ocq xvyog /J^ovog. 
2JO wrj' ^oXSt^ nXtiO^JUj To7g Ivdov ki^ta* 

9tcu daonoji^ arfixriya-Q^ , ovviK iv nvkaig i5oS 
niQU^h iifxtviSv qiO^rov ay^ellcov xaAwt^. , 

zig dfi(fl dat/jia '&eclg rad^ iiTTfjaiv ^orjVy 
nvkag aQa^agf T^al q^ofiov mfiipMg Hata; I \ sect. 94. Nostri Electr. v. 335. Sic Virgilio interr- 
pres divum estpraecoy vel nuncius dirum.^*^ ^i^ 
mis argute.^ Pro simplici tIs poeta explica,tius dixit 
i^fiijvsvs, qui exponere possit , i. e. qui sciat. 
Electrae hDcus a Musgravio allatus alius nafurae 
cst. 

V. 1269. ivdov, i. e. in templo. 

V. 12^2. viyyilkatv. Schaeferus ddidit dyyeXuiv, 
opinOr, quod plerumque ita Euripides loqui solet, 
ut.Phoeniss. 1091. Pors. (ubitaipen quidain libri 
dyyikXwvJ Androm. 1071* Suppl. 658. Troad. 258. 
coll. Rhes. 268. Atque infra v. 2575. uuntius dd 
eadem re: dTrsatdXigv aoi zde iktt^tv atjfiavMV,- 
iiva^, Tvxns» Nostro tamen loco librorum lectio-» 
nem toterandam puto, quod homo non magis nax- 
raturus erat, quam narraverat. Mulieribus enim 
iam paulo ante summam rei exposuerat. ^jiyylX" 
Acav igitur hic idem ft;re est, quod alias dyyeXos. 
Cf. Audrom. 822. Rhes. 62. et pauto post ad v. 
>284. 

V. 1274. iJfvXas a^(x|ceff. Marklando Euripideum 
magiji videtur TfvXas x dga^as vial etc. Imo illud 
r* si libri haberent , equidem omitterpm. Sensus 
est : nvXas dgd^as, xal ovTffj , i. e. &td to d^d^aiy^ 
tpofiov taoi itifjnffas.. Ceterum iure ]\[usgravius 
sprevit lectionem libri P. iffotpov pro ^oflov. . i84 ETPinidOT 

AvrEAOi:. \ 

dofiOiv, 
f3g Jxrog urig* av di %ax olxov tioi^* i3ie 

S0A2^ 
Xi iT(fogdox£oai xe^dog t) d'tj^(iifieva& ; 

AtrEAOi:. 
uZOtg Ttt twvis arifiavci* ra it Iv noalv 
na(j6»r axovaov. ?; V6avig, ij^v&adt 
1280 fiWfiOig nafilar ar, ^JnpiyiveC ti(o x&ovog 

avv rolg iivoiatv oi^erat, atfivov ^iSg i3i5 V. laySi. Reliqui yitiosum versum, ut libri ex- 
hibent, quoniam ex multis, quae exstant, emen- 
dationibus apud me quidem nulla satis habet hdei. 
Piersonus Veris. p. 06. reponit y/evScZs Idyovook 
/«* aW OTt^kavvov SofiOtVj Ileathius fpsvSdfe Xiypv-j 
OA» Bfj fi air. S. , Marklandus y;£vS<Ss llntyov a/^, 
a'i fi dn» S. Musj^avio omne vitium latere videtur 
in verbis fffSvSuis sXtyov , in <{uo me asscntientem 
habet. Neqne male ille coniicit ^fv&Q* 1'leyov se- 
cundum Hesychii ^lossas y/v^^a, y>tvBij, et y/v^^ov» 
/UfSvSis* Hermanno ^b explicatore aUiectum vide- 
tiir verbum yXtyov , scribendumque: 

rpsvSwg jtiiv aiSs, %ai u dntiXawov dofoaVf 
ctf€ txToe tiriSf av os nar ot%ov rjoiT af^a, 
ut per ellipsin tksyov omissum sit, (cf. ad Lamb. 
Bos. Ellips. vv. Xiystv et 'tp-^iyyofia& ed. Schacf.) 
et particulae fisv respondeat proximum Si» ^sv^ 
Sws sQSiv Noster dixit Iphig. Aul. looi). 

V. 1276. trr^s, Ita Canterus et Scaliger. Yul- 

V. 1178. av^ts. S|c Scha^ferus. Libri mvti6t 
Vid. BVLpra. ad v^ 3 16. I ^ l!! ! •M 

■ l.i ■i'\U % lOirEN. H EN TATP. i85 

j 

V • 

Tcwg fjffiQ} W 7iv£Vf4a GVfiqjogag xexrijfiipfi ; 

cd^OVG* 'O^iffTfiV ' TOVTO faQ OV '&aVf40cG£l, 

BOA2. 

\^'T0 noiov ; uQ ov TvvSa^ig tUth moQti; ' V. 1285. r{ nvsvfia ovfitpoQas nuntrifiivrj $ Mark- 
landus: ^^Sensus videtur esse , q^uid aihi volens? 
quam mentem rei habens^ DifHtiultas est in voc* 
atvsvfi^a» Cod. B. vteTirrjfi^vovs, quae vox forte 
explicari poteet per a1>ruptionem./' Talis abruptio 
hic locum ilon habet. Metapfaoram ductam 
apparet a navigatione. Verba igvt)ir rt isvivfia 
avfi><po^ae MKtrifiivrj explicanda videntur^ tivi^ 
cvfmpoQai nvbvfiati tpjigofiivTi, quonam casu, qua- 
narnrey veluti i/ento, impulsar 

,V. }284. otu^ova, Non opus est, ut cum Mark- 
lando legattir Q(uaov9 in futuro» Noster^.Electr. 
loig. . . ^ 

9tsl M^^v. noXsifjg aXofotv iJ^iwfisvoe 
^ 0(ufi ovrmov^ taila t ^ncatu^otv TefevOf 
tut£$vs noXkuiv fiiav vne^, avYyvaiOt av ijv» 
Paulo post v> ii2g8* eodem. modo le^imu» d^vovaa, 
proquo non maiori iure Reiskius coniicit ^voovoa. 
Si opus esset , plures huius generis loci afierri 
possent. Vid. ^pra ad ty. 1272. coll. Zeun. ad 
Viger. p. 344. ed. Herm, 

Ibid. . ^«t;^aa«». Libri 'd'avfiiaij. 

y. 1^85. toTroiov» Ita MaTklandui cnm Aldo 
et Cod. B. cOHiparans Iph. A17I. Siy. Soph. Oed. 
R. 1 20. et Platon)eiD, qui saepe hac {brmula utitur* 
Codd. JHuMgr. £. et P» tiv ttotiav^ J{vtod iile pra** 
tulit. 


ise ETPiniJor • I oif xdiaie pmf^otg ^ea Ka&enffifoaeito. iSso 

fu ^avfia' nmg ae fieiCov ovpfAaaag rvxfos ~ 

fitj*vTav&a TQixprjg gijp q^Qiv, dXX* Sxovt fiOV> 
oaqnSg- ^ 'd&giiaag xal %kv(ov,, i^ipQavriaoVf 
^290 diwyfjiog oorig rovg ^ivovg d^fiQaaBTai. 

eOAH.^ 

• Xiy' suyaQflnag' ov ydg a///;iAoi;y iSaS 

noQov 
qavyovaWf iiax^ diafpvyuv^rovfAov di^v^ 

V. 1286. „Ozon. (et C.) '&Ba, casu recto. Bene> 
neque opus erat duobus dativis.'' Mar.ki,. Aldos 
enim ^c^. 

V. 1287. jTCtfff ai fifX^ov ovofjtaaaQ Tv%m» mTo- 
tins putarem fitiov'^ quo- enim minore nomine 
» recte te possim appellare?** Markl. Nihil mu- 
tandum. Thoanti, quum nuncmm sequens hoc 
factum ^avfMt appellat, non satisfacit noGr, non 
putat se TBTvyf^Tptivairy i. e. apto et satis forti no- 
mlne lillud appellasse. Quacrit igitur, qikpnam for- 
tiori nomine te appellare licebit, ut conyenienter 
appellem? - 

\ V, 1291. dfxhrXow noQov. Optinie explicat 
Henr. Stephan. Thes. Ind. p. 364. rCavigatiOi qua 
propinqua tantum loca petmeantur y i. e. hrevi$ 
et non longinqua, Nostrates etiam dicere possimt 

• eine nafie Reise pro eine kurze, eine kleine JReise. 
Dioit igitur Thoas : iter, quod fUga iis enwtiendum 
est, lopginquius est, quani ut me iamia^i eSiige' 
rintj i. e. priusquam noc iter perficere poterunt, 
eos assequar. IIo^op qfevyeiv, ut nog^v iX^siv 

\ supra Ti 116, I ud KblTEN. H EN TATP. . 187 

' ^ ArVEAOZ 

inil n^g aKXug iik^doutv '&aXaGfjiagf 
dv vavg ^OQiatov H^vq)$og ijv oi)()fitafAivij, 

5 '^fAag fAivj ovg av deafid 'avfinifntfig iiviov 
ij^ovrag, ti^ivivd anoaj^ai nQoata i53o 
^Ayafjtifivovog na7g, (Sg ino^(n]TOv (pXoyc^ 
^vovaa, ^al na&a^fidv, ov fi^roixiSTO. 
tti^ri} (f oniad^s iiafi S^ovaa toIv \ivoiv 

o tareix^ t^(}^*' ' ' *"^ ^**^ VV vjionTa fiiv, 
^Qia%e fiivTOi aoiai n^anokoig, avaJ^. i355 
XQOVd^ ^, Xv "^fAivdQ^v t$ drj djoxy nXiov, ' OVTOl ftaX^OV fiBV fjXd^OfieV KOJTTtJ ^OQOV, 

Cf. ad V. 1082. Male igitur interpretes Litini jro- 
oov hic .retldunt mare , peius etiam Scaliger pro 
aevyovatv inayult qisv^ovaiv» In Hesychio, ubi 
nanc* glossam legimus: dyxiirovs, 6vSmko/iiot(K, 
nal 6 na^soTtuSy nal ovv8yyvg.\ EpQiTrldr^s ItptyB^ 
VBlif, T^ iv TavQoiS' mihi qunque^ quod quidam 
yoluerunt, corrigendum videhatur dy%ln}LOVS , ma- 
» xime qwim statim yocem' a^^^iVro^^off.etiam explicet 
' per BvataHofiioroQ. Defefidit tamen et «zplicat H^ 
sychii lectioneml^ermannus ad Viger.' p. 949. ed. alt. V, 1393« / Venimus ad nuntii narrationeita de 
f Orestis et Iphigeniae fuga, quae ob diiHcultateSy 

quihus scatety lamam nacta est. In qua explican- 
. da ai nos quoque lahante^ yiderint , ycni^m da- 

bunt aequi existimatores. 

. V. 1394. wgfiiofiivtf» Cod. A. Marldandi' cJ^- 
tiTifavfi, 

y. i^gj. dno^Qtiiov (pXoya d^vovaa, 1. e. sacriE* 
cium aficensura^ cui. adesse vetitum erat. 

V. i3o2. IV ^fiiv d^$v Ti B. d. it. Verte xum 
' Marklando : ut ngbis aliquid maius suUcet vide" 
retUT agere» - i83 BTPimdOT 

^ fUAij fiaj^BvovQ', wg q>6vov piCbvtra dij. 

l3o5 imi di daQOv fjfi^v ijfiepoe.. xP^pop, 

eiatjk^ep fjfiSg , fjifj Xv^ivreq ol ^ivo^ 'i34o 
mavouv avripf , S^anirai r oixoiaro' 
q>6pff f a fAfj XQritf iiao^Sv xet&iifif&a 
otyfj' riXog Si nafstv fjv avrog koyog, 

i3lo oxfixHv 'iv ^orais nqineQ ovn imfiivoig. 

%avtav& o^fiiv 'JSkkaSbg vewg axuif/og, i34S 
ragacp nwitiQH nlrvkov ijmpmfuvov. • V. i3o3. naryBe. „Ita lib. P. ut ]c<6cte Barne- 
sius. ^fd. Ald. uaTbids»*^ Musgrav. 

V. i3o4. fiaysifovo*, Sic scribens obtenmeravi 
viris doctissimis , Reiskio, Valckenario, Marklaado, 
Musgravio, qtii consensu ita poetam dedisse sta- 
ttiuut. Lifari fiaTMvova\ parum apte. Quodsi velis 
expiicnrc per fultTotaa sive ^movSf^ noiovaa, is 
verbi futT£veiv usus exemplis adstru^dus erit. 
^4»li autem cum Marklaudo interpungere fjiaysvova* 
. wQf tpovov pi^ovaa di^» Nam (Jff apectat ad vicinum 
.^i^. Similiter d^ re ficta J^ostei; Hel. aagS. 
019 ti$ &-ap6vTi xoQira St} avv€3iXovwv. 
et alibi saepe. Etiam continuas, nullo vocabnlo 
interieqto, has particulas legimus Aeschyl. Agam. 
v. i644. / ^ ,: , , ^ 

NosCri Atcest. lOi'^. Androm. 25%. S^S. et sM^nt. 

V. i3o8. Aldus: a fiij 'z^V^' 

V. 1509. avfoe* Ita Schzieferus. Ald«9 avros» 

V. iSio. toifiivoit» Schaeferui Mel. Crit. p. 99. 
Tiot. malit iwfiivovs , cltato Biimclb. ad Aeschyl. 
Frometh. r. 217. Si libri ita haberent^ sane prae- 
. fereiidiitn esset. 

V- i3i2. ta^a^ ««eri^^i -srrr* «rrs^. Musgra-» 
vius: „'EX?MSds vews Oitnrpos etiam sequente fftrv«r iiii;* I ■ iOirEN. H BN TATP. 189 / ly^ovrag' ia dtgiA&v di rovg veaviag 
5 iXtv&i^ovg n^vfivf]&ev ia;jo)Tag vedg. ^ " 1 ■ Aov defendi p6test« Vid. Heraclid. y. 489. Hel. 
T. 2. [hi quidem Idci param apti sunt.] Alioqui' 
legi posset ajtdtpsi» Mihi taraen neiitra ratio satis 
placet. Lego igitur, versibns transpositis : 

vavra^ re nBvrrjntovT iirl oteaXfiwv Ttldtag 
ragatf vtatr^ffsi Ttitvlov inttQijitfiivov 
Vyfivraz. 
nXotov «arij^eg legitur Herodbt. Vni. 21.*' Mark- 
landus coniicit natrj^ee, scil. aKaq>os, Mifai noit 
tanta videtur loci difficultas, ut mutatione egeat» 
Ta^ooe *arvQ^s eodem iure dici potest, quo apud^ 
Homerum eviJQsg i^stfiov, vid. nos ad Eur. Electr,^ 
V. 493. Yox TtirvXoi saepius apud Kostrum sim^ 
pliciter navigium significat ,, cf. Troad. 1 136. 
Heracl* 834. et Nostrae fabulde supra r. 1020. 
vsok — nitvkos ^vtj^g Ttaqa. Quod ibi dixit ^t- 
tvXov BvtjQij, nostro loco circumscripte 'vocat itlrv^ 
Xov taQovi mar^QBi iitreootfiivov. Nam remi apud . ' 
poetas nst^^is sunt wtb^a, vid. not. ad Troad. v. 
2og3. coll. supra V. 278. Etiam vet. glossa lat.gr. 
UmunculuSy 7t itvXoey onaifiBtov, Poterat quidem 
poetavocem ^itvXov plane omittere^ praegresso 
vstas oHatpog, sed est ea abundantia poe^is satia 

^uniliaris. 

. 

V. i3i5. n^ffAvrj^Bv iorfutaQ vet^s. „Interpre- 
tahtur: in puppi navis stantes} contra ipentem 
procul dubio auctoris ; quidni enim Iphigenia simul 
intras^et? vel unde fkctum dicemus, ut paulo pqst 
Orestes cum satellitibus Thoantis pugnis , et pro* 
inde in litore '-deceurtet? Vera interpretatia est a 
puppe navis, id quod anglice diceremua a-stern 
t>f the ship. Kodem sensu Arriauus rtatd n^vfAvav 
^wv vewVf de Exped. Alex. p. 3o. £d. Gronor. 
Polybiua: neto'd'a& Se r^9 noXsotg Ha,td %eifAeif$vdQ 
^varoXde p. 369. £d. Cas. ubi r^^s nokiug est pr» \ 190 JETPiniJOT 

Kovroig di nQW()ap ^lxoPf ol it inmTidonf ^iS^ ino rijff nokioiS* Confirmat hoc re» ipsa. Puppis 

sciticet ll^ori . ex more antiquorum obrersa erat* 

Xonsentaneum igitur, ab hacparte stetisse, quimox 

adscensurl erant.^* £ta Musgravius , cui de re i^laiie 

af sentiur. ~ Errat Heathlus , qui etiam Iphigenlam 

putat DBvem intrasse eamque pbstea a Thpantii 

salellitibus ex ea e^e 'retractam. Hoc falsum esse, 

quum alia demonstrant, tom hoc, quod, si Ore- 

stes cum sorore et amico navem intrassent, haud 

dubie.etiam deae-statuam secum tulissent. £am 

tamen infira demum v. i35o. Orestes navi impomt. 

I^ices etiam hauc a l'hoantis ministris ex iiaTi in 

iittus tsi^ reportatam. At ubinanv hoc docemur? 

Praeterea si Orestes el Pylades ex nave egredien- 

tes m istos hdmines impetum fecissent, profecto 

non soli egressi essent, sed milit^s, qui in navi 

erant, simul descendJissent ai opem illis ferendam, 

Orestes potius et Pylades navis appulsum exspe- 

Ctantes , suhito a Thoantis satelhtibus circum- 

Tenti,' quum navis, unde auxilium iis esset, nou- 

dum plane appulisset, soli se cogebantur defendere. 

• V. i3i6. n^Qai^, Vulgo ^n^Qag , ex Brodaei 
eoniectura, Aldus <9r(>rpfoiP, non nQo^Qag, ut refert 
Musgravius. Sed Cotld. Par. omnes n^digav» Docte 
de hoc loco disputat Musgravius : ,,Videtur per- 
Versa huius clausalae interpretatio tcnebras toti 
huic narrationi oifudisse, plefisque scilicet nomi- 
nadvum verbo sJxov ex praecedenti commate ar- 
cessentibus, ut intelligatur , Pyladem et Orestem 
fuisse , qui proram contis susteutarent. Verum id 
neque dignitad eorum cOnveniebat, neque omnino 
. facerc potuerunt, in Htore adhuc stantes*. Enim- 
vero subaudiendum est ot (Uv^ cui deinde oppo- 
nitur notissimo more ol Si- Huius Ellipseos, quae 
jiec valde usitata est, nec a mOltis tamen animad<-' 
Veicsa, insigne apnd Homerum excAplum ett^ Iliad* 
X' T. 157. ~ 1 19:4 ETPiniJOT 

i3ao vi*^^Q ^ iipiidfivavTBg , wg iqiidoft€p 

II <■ .1 I ■ I ■' ■ ■' ■ 

anevSovTSQ 'tjyov Sid. xs^iotv , nQvft^vrjs r attOf 
, novTov S&36vTOSf Tfj ^vp xa^&Uoav. 

j4lii vero festinantes scalas in manibus apporta- 
bant, et a puppi ^ ponto tum concedlgnte, hospitif 
deniittehant, ilQvfi^vrfOia, qiiod olim in Exercita- 

' tionibus defendi^ nunc^ mutata sententia^ repudio, 
quia^ si de «calis simul et rudentibus loqui voluiS' 
set auctor, coniunctionem liaud dubie adieci&set. 
Origo mendi referenda est ad finem vocis ano ' 
cum initio Tocis ^orrtf» confusum, quod fieri facilci 
potuit, versibus continuo ductu scriptis, ut in Ms. 
2712. .fiibliothecae Reg. Paris.'* Mosgilav. Locud 

■ sane perquam di£B4:ilis. Musgravii mutationes libe^ 
riores suut, neque placent illa, itovniv diSovros, 
y^sQoiv autem vulgato xsq^v etiam minus aptum, 
quum non de una bomine, sed de pluribus sermo 
sit. In Exercitationibus , p. 47. nihil ille mutat, 
quam rtfV l^tvrjv in t^ iivtj tt nQVfiv^aia demissa 
putat ad adscensionem iuvandam. Facilis quidem 
est correctio r^ ^^^iJf *®d ^^ ^o^ '[uidem Euripi- 
dem dedisse puto. Nam tmde regis satellites su- 
' . spicarentur, scalam sive quicquid ex i^avje demitte- 
batur , hoc Iphigeniae potissimum' demitti , neque 
potius Oresti et Pyladi, quibus non minos adscen- 
dendum erat, quorumque navem es&e apparebat? 
Immo hos ipsos prope ad puppim adstitisse, supra 
dictum est; de Iphigenia atitera, ubi steterit^ nihil 
adhuc comperimus. Vim aliquam habet^ quod 
Musgravius tangit , participium aTtsvdovrss indicare» 
ro aTTbvSstv %tifia%as et to aystv ytQvftv^aia ad 
unam eandemque actionem pertinuisse. Sunt tamea 
Graeci in participiorum usu «paulo liberiores , ma* 
xime quum de actionibus sermo e$t, quae uno 
cQdemque tempore fiunt; cf. Matthiae^ ad Horn* 
Hyran. p. i34. Monendum etiam est, yocem TtQV" 
fivrjaia vix iisqunm de aliis fiinibus usurpari, quam 
quae alias dnoysM, sTtlysta, nshfiaT» Graeci vo* ■ ,1 

■ ' 'I 
1. 1 li ! ■I la» IFEN. H EN TA TP. igS 

doXia t^X^iifiaT*, ilj^ofAiod^a tijg ^tpfjg, i35& 

-'■; ■ ' " ' ' . ■ "l ^ ■■ 

Gaut, Latini retinacula. Unum Etymologum M. 
iiac voce adiective usum vldeo p. 177. 1. ^^6,- ubi 
aq>XaaTa (navis partem in puppi) dicit TrgvfivTJoia» 
Quocirca si probabile esset^ navem ad terram reli- 
gatam fuisse, . pvjora ista explicarem> alii scalas 
propere applicabant , simulque retinacula (soluta 
ab Qreste et Pyladp) in navem per manus retra- 
hebant. Lucian. IL p. i63. ed. Bipont. Xve rd 
anoyeM^ rijv dno^dd^Qav dveXojuf&af to dyaiQiov 
dvtandad^vt}, collato, quem ibi Hemsterhusius citat^ 
Polyaien. IV. c. 6. p. 374. d?,Xoi ftsv dvlanoiv Ta 
ngvfiv^aia^ aXXoi ^t dv^lXxov tdi dnofid&Qag^ aA- 
Xoi Ss dyxvgas dvi/i^VTo- At navis ad terrani non 
yidetnr religata fuisse, sed paulo remotius a littore 
iactas tantum ancoras habuisse^ arioqtiin haud di¥bi6 
et ipsa scala iam applicata navisque omhino ad-' 
scensui apta fuisset , et nonnulli e nave egressi in 
littore stetissent ad retinacula aut custodieiida aut^ 
si opus essetf^solvenda. Quiie omnia secus fuisse, 
manjfestumest. Quae quum ita sint , equidem pro 
vtjv ^ivfjv 'fe'pono toXv ^ivoiv, locum ita explicans : 
alii propere applicabant scalas, simulque retina^ 
cula (e navi) per manus ducebant^ eaque in mare 
proiecta hospitihus demittebant, scilicet, ut horum 
ope^ navem propius ad litttts attraherent eamque 
fixam tenerent, ut mulier commode posset adscen- 
dere. Videtur enim Iphigenia in sicco littore re- 
mansisse, Orestes vero cum Pylade in mare usqiie 
ad puppim navis processisse. Namque usque a4 
siccum littus navem nonduin |idactam fuisse, claris:* 
aime infra v. 1347. apparet, ubi Orestes, neceisi-. 
tat^' coactus , ne navem adigendo tempus amplii» 
tererent, sublata in humeros suos Iphigf^nia, im 
mare usque ad navem descendit. Bv nostra ex-^ 
plicatione .etiam partici|)ium aoristi nihil ofii&nsio- 
nis habet. Nam postquam initia fnnium in marb 
proiecerant, nondum omnis ideo funium lougitudo 
demissa erat^ sed demittetttes cbnti^uabattt. Cetd^ 

Burip. FoLlII. ' N V I iff4 ETPiniJOT ^ 

f 

4 rum scalam navi ndn affixam, sed mobil6m fuisse, 
i. e. et applicari pgtuisse et iterum demi^ testimcfnio 
sunt et loci citati et Heliodor. libr. I. ovt^io de rfc 
anopa&^ag am^i^m Ttetfj^evtjs , i^tjlaTo rtc , coll. 
Polluc* VIII. sect. 120. /Ujyr6 dnofid&^av, f^tjtt 
dyntvQav ett Ttjv vijv fiakkofisvov» De funariis scalis 
cogitare noli. vid. lungerm. ad Polluc. I. q3. qui 
affert locum ex Long. libr. 2. ^al rd te 'Jtgo^ata 
xazd Ttji dno^d&gai iSirQSxov , ov» oXia&atvovrck 
Toti xt^aa& twv xTjhZy* Adde Lucian. II. p. 162. 
imnoiTt^ Tfj dvafia&Qtfi XQTjadabvo^. In errore igi- 
tur versatur Heathius ad £urip. Hel. v« iSd6. 

V. i322. Post ngv/UrV^aifuv rs recte interpim- 
guiit Aldus et antiquissimae editt. Proxima qnuoi 
non intelligerent, plerique aut male interpretati 
sunt, aut perperam correxerunt. Frimum verbum 
i^TjQovfitv de conatu interpretanduih, auferre vo- 
leoamus , ut recte redd^t Marklandus ; deinde ver- 
ba bi bv&vvTfjQias et o2'axa? minimc tentanda sunt. 
fiv&vvTi^Qia f quam navis partem fuisse Hesychius 
docet, aut Ipcus fuit in puppi, ubi foramina sive 
^av^ erant^ iu quibus 6 iv&wTi^Q versabatur, aut 
ipsis his cavis nomen illud fuit. £st igitur B& ev- 
&vvT7iqiai fere idem quod «{ bv&vvTf^Qias <, durch 
die bv&vpTTiQia heratts. Lucianus Toxar. $. 6. 
(Tom. YI. p. 62. ed. Bip.) picturam describens, 
•qua f^bula baec> paucis mutatis, repraesentata. sit, 
ut aliorum ita huiusJoci explicator "^haberi potest 
Scribit ille sic,; ol ^nii&ai Si dXXtos imMLfifid- 
9^VTai Tov akdq>ovi TJSij-nkiovTos, iMMQSfiav" 
!vv fASvo& Tfuv TCtjSaXiutv, xal dvafiaivsiv itsi- 
^atfi6Vo&, sIt 9v$iv dvvaavTse ol ft^v avT(ov TQav- 
fAaTiat^ , ol Bt xal Siti tovtov , dnovr^x^^^^ nQoi 
rtjv y^v, HeatLius , qui unam naVem non plura 
jgubernacula habuisse ^ contendit , &on consuluerat 
Schefferum de Milit. Nav. p. i46. Vid, etiam 
JR.eitz. ad L^cian* locum xBodo citatam. ' ll 

n 

Ml 

r!,: : i I' :i,: 

:','! il 1 iiblTEN'. H EN TAfp. igS 

oiaxaff HriQovfiiv ^vitQVfivov vimg. , 
Xoyoi f i^^wQovv^ Tivt loyta noQ^&fievite, 
25 ^ltmovTig ia yvQ ioavu xai ^viptoXov; 
Tivog, Tis (Sv av, Tr^vS dnffinoX^g i36o 

X&ovog ; 
6 ^ iin • 'OQiaTfjg T^ad' ofAuifAog , mg 

^u^yauffivovog natg. Ttipd if^tj^p xOfiiCofiat 
Xa^Oiv adik(f.riv , ijv aTitalia' ix dofifov* 
'3o dlk' ovdiv fjaaov eixofdfa&a Ttjg^^ivfigy 

ital n^vg a* info^&ai du^i^a^ofjiiada vtv\ i365 V. i324. iro^fisvere» Musgravil Ms, G. et P„ 

StOP^tVSTS. 

V. i3a5. ^odva nal ^vi^itokov» Vulgo ^oavov 
ocetl ^vtjitokoiif corrupto metro. M^usgravius aut 
^iofia aut ^oava repom iubet. Alterum venuin 
vicletQr. , Di8}»Iicet enim Marklandi ^oavov fj S'vfj-' 
^oXov- Nam unde suspicati fuerint, hospites alte- 
ram tantum utrara, aut istatuam aut sacerdotem, 
raperevelle? Suspicabantur potius mehercle> utram- 
^ue eos, 81 possent, ablaturos. 

V. i336. rie wv av, Vox av in libris deest. 
Addiderunt Marklandus et Musgraviijs, quorum 
prior comparat Andromach. 883., r/c av nwf^dvtf 
vade, ibid. 648. Heraclid. 638. lon. 3o8. Alii 
male correxerant r<V ^v ye^ Reiskius t/s wv n^vf 
i^aitefJHtoXai. 

V. )3a7. Recte post e7n Barnesius colon po<" 
suit. , Sequuutur enim Orestis yerba* 

Ibid. jtfce^^^ff. Aldu^ fta^&otQ. ^Usitatins [imo 
rectius] fid&ijg, et ita omncs Parisieilf. Supra ▼. 
]o3o. Cyclop. i43. Androm. 1073. et innameri 
alii loci.'^ MABJU.AK]i. 

N a ij V 196 ETPiniJOT 

• odivxa diivtt nXriy ftar tiv yivitidmv* 

xe7roi re ya^ oldrKJov ovx ilyov x^Qolvy 
- tifiHg Ti\ nvyfnald* fjaau eyxQorovf^ivai, 
i335 xttc XQ>A' an afi(jpo7v to7v veaviatv af*a 

iig nkiVQci x«/ n^og ^na^ -^MvTi^to^ iSyo 
(Sart l^vvaXyi7v xat avvanoxafiftv fAiXtj. 
ditvo7g di oiyAavTQOtQtv iaq>QaytoiAivot, V. i332. Ta Stiva nX, Articuluii], opinor, addit, 

2uod signa huius certaminis ore prae se ferebat. 
«oquitur itaque tanquam de re nota. Cf. infira 
V. i338. 

V. i354. ^fjUiXQ Ti. Marklandus: „Et nos, scil. 
ovn eixofiev alStjQov, nullos habehamus enses: ut 
Lamb. Bos. £llips. p. 777« 

V. 1357. ivvaXyEXv. Viilgo ^vvanretvm Est qui- 
dem usitat.m hdc verbura de pugna, Nost. Orest 
1482. (fofiyavoiV dxfidc avvr^fffafiev , Suppl. 683. 
9vvrfipav dXxjjv ^ ,et saepe avvdnztiv fidxijv. Sed 
i^t aliis interpretibus, ita et mihi illud nostro toco 
paruni videtur couveniens. Yerttint: £t manus 
ab utroque iuvene simul in latera nostra et he^ 
par iniectae ferehantur, ita ut committerentur et 
deffztigQrentur memhra, Per se euim .patet, utrosr* 
que manus conseruisse. ' Quare praefero elegantem 
Hermanni cnniecturam ^vaXyeTv» Litteras r et y 
aaepissime coniundi nota res est ^ sed etiam n et 
l facillime ititer se permutantur^ vid/ Bast. ad 
Gregor. Qorintb. p.. 729. seq. Mau:^laudu8 prdpo- 
iSeJiiat ck ivv x dnetnelv* 

y.' i55S, iQ<pQaytaf*ivo^, signati, Confert hun» / I ;<i II 11' iii i iii('' ^ I0irEN. H JBN TA TP. 197 

^iqfivyofi^v itQog xQtjfivov^ ol fii^v iv wxQqi 
34o xa&ttif* txovTig TQavfAad^, 01 d^ ip 0f4fiuinv. - 
oxi^oig tf' ijTiOTa&iifTfg , , evXufifaTiQODg 1 3 76 
ifAaQva^ieGda, xat nicQovg ifidkXofifv. 
i}X HQyov ^fiag TO^OTaiy nQVfivrjg im 
GTa&ivTtg, io7'g, ojgt di>aGT{7kai jiQoaat), 
345 xc?v Tt^de, detvog ydg xXvdwv (Sxede vavv 

TtQog yriv , qjo^og d' tjv viaTe fAti Ttyiat i38ft 

noda, Jocum lacobsius i ad PhHJppi Epigr. XXXIII. 4. 
Anal. II. p. aai. ' ' 

) ov xar ivyvQov iri^A.Tjv 

fffafifioQ TteaovTos vvHtov ovx eotfHiayiatv. 

V. i34o. Aldus male o'i^, ut etiam supra V. 
i3i6. et infra v. i36i. iSgS. ^ ^ 

V. i544. ofar* dvaateiXat Trgoaot. Recte latinus 
Snterpres ; uf repellerent nos procul. Male vertit 
Heathius, ' , 

V. i346. ^oftos ^ 7}V wats fi^ T*y5«* noifa. 
Aldus: tpofioQ ^ 1JV vavdraie riySai Ttoda, »ed , 
illud dedimus cum Marklando ex lectioue conspi- 
rante Codd. A.. B. C. Disputatvir doctissimus sic: 
,»Supra voces (pofios ^ ^v , videtur scriptum fuisse 
vavarais vel vavpdrats , [ putem potius vavraie^ 
ex quo deinde versus causa factum s^X. vavarais 
vel vav^aTaie] explicationis gratia. £a vox, cum 
metro satisfaceret , et simul locmm planiorem red- 
deret, in cohtextum videtur admissa." Vox vavd-* 
rais unde originem habeat, intelligi potest, non 
item, unde venerit altera lectio watB firj. Insolens 
sane locutio est, quam nequd alio, exemplo firmacd 
'ppssum, quod plane geminura sit, i. e. in quo 
pleonasticum illud CioTe occurrat post vcrbum /i- 
mendi. Ne tauieii ab lingua graeca eam putes ab- 
horrere, vi|I. Matthiae Gramm. Graec. J. o3o. not. 
2. p. 761. $. 532. not. 1. p. 7C2. Schaet. ad Lamb. i$8 ETPiniJOT 

* ■ 

lafifov 'Ogtarfjg wfiov eig aQitfrfQov, 
fidg eig ^aXaaaav, xdnl xkifiaxog ^OQwv, 
tdrix ddeX(fi^p ivrog evatkfiov vi(og, 
i35o TO T avgavov iitafjfAa , rijg Jiog xoQtjg 

ayalfia» vtiog it tx fAeatjg iq^&ty^aTO i385 Bos. £11. p. 784. coU. Hermattno de EUips. et 
Fleonasm. p. 1 94. Ab exemplis enim , quae de 
pleoaastlco particulae usu viri doctissimi afferunt, 
quaedam non minus mira sunt, quam nostrum. In 
novissima VlgeH editione p. 9^9. illud ojots Her<» 
mannus explicat ut adeo ^ nostrb quoque loco ci-> 
tato et explicato. •— De scriptura vavdztje pro 
vnifidtTjs Marklandus confart Hemsterh. ad PoUuc. 
Hb. VII. c. 29. p, 781.; et Addenda. ^ 

Ibid. riySot* noSa, Recte explicant naufragium 
facere , evertere navem. De pede navis diximus 
supra ad v. 1 iq4. C^nfert Musgrav. Orest. y. 706. 
ibique Scholiastem. ' 

y. 1349. bvoiXfiov, Ita Musgr. Ms. G, ut vo- 
luerat Piersonus Veris. I. 2. p. 26. comparans 
Rbes. y. 97. loca Hoihericaj et Hesychium sub T« 
eiusque interpp. 

V. l35o. sqq. to r ovQavoS niatjf&a — ayaXfui» 
vvos ^ i» — fioij Tts. Ita verissime Marklandus. 
Aldus, qui praecedentem yersum punCto claudit^ 
TO ^ ov^avovTV. — ayaXfia, vrjds in — foi^v riv* 
Sed absnrdum est, statuam dr-ae vociferari, neque 
hoc uilo. pacto conciliari potest cuih proximis, 
mvnsQ 0VV6K Ji'i>|. noQov — sisbirisvoaftsv, Unda 
locus laboraret, iam indicaverat Heathius. Prae- 
tertsia V. i352. omnes 'Codd. Par. habent /?otJ tiS 
pro ^otjv /^tv» Comparat. Markl. Andromach. V. 
11 48. Bacch. 1076. Pausan. Messeniac. p. 233. ed. 
Sylh. Ad voces ovgavov Trborjfia cf. supra v. 88. 
De geiiitivo isto disputat Hermann. de £llips. et 
Pleon. p. i46. u I. ,1: I0iri!N. JJ SN TATP. 199 

fioii TiS* 03 ytjg 'jEAkddog vuvtm vmg, 
kapia&s i xoinccig re ^o^m kevxalvfie' 

V. i352. (u yijs 'Ekka9o9 vavrat vem* Ita ^- 
dus, comma ponens post i<£a>g. Pieraonus 1. Iv pro- 
ponit u/ tiJ9 EXX. vavra^ veoHs, coU, v. lat^. et ' 
V. i3ii. ubi item legimus 'EXla^os veois, et C](clop.- 
V. 86.* Sed valde displicet arlicuhis ille. Ele^an- 
tius et fortasse Vere Marklandus: (J r^acT 'EkXddoe 

^ vavrat^ vtJts, cui comparare potorat supra w. 17. 
(3 ri^a^ tivdaaiav 'EXXados oTQaTrjylaSy Servavi ta- 
men veterom lectionem, Noster Phoeniss. v. ia3i. 
w-yijs ^EXXd^os atQaTrj^rai, Hel. v. 1609. cJ yij^ 
*EAXddos Xutria/Mtra, HercuJ. Fur. 11 64. y^i 'Ax^^rj" 
vaioiv x6qo&. Coniungo autem t»avra& veojs, i. e. 

^ vijade vsots. Vocem vtojs addit, ne videantur xar 
iioxTfV Graeciae nautae dici. Locus ex No^tri 
Suppl. T. bQ&. atfaXsQov y ^ysfMjv d^Qdovs, viojg re 
vavrrjs cum nostro parUm apte comparetur» ubi 
v&jjs idem fere est qupd iv vr^l oppositionis causa. 
Nam in praegressa ijytfiojv latet iv r^ yijy Qiii* 
post vavrat interpungunt, coniungentes veois Xafi-. 
c&s , contra hos recte Musgravius monet^ nautas 
navem non prehendere, Simplex Xafisa&s hortan- 
tis est, ut iafiov. Nos: greift an, 

V. i353. Aldus: Xafiiad^s rtd^rrais, po&id ra 
XsvHaivsre, Scaliger versus explendi causa propo- 
nit r ixXsvuatvsrs, approbantibus plerisqUe. Mark- 
landus monet tantum , legi etiam posse iTnXsvnal" 
vsrs vel fiXXsvxalvsrs, Si quaeritur , quid legi 
po^ii , possit etiam ^o&ia r sv (fortiter) XsvKal- 
vsTs, Sed residet difficultas in dativo ufoTra&s* • 
Vero igitur propius Piersonus : ^ " 

Xafiia^s y xoinaiai rs Qo&ut Xsvttaivtrs, 
Sed ita quidem numeris inconcinnis. Nimirum 
non meminerat ille, litteram q antecedentem br^- 
vem vocalem in quibusdam Tocabulis producere 
posse, vid.' Bruhck. ad Soph. Oed. Reg. 847., 
«Ulkfl non immutasset vopem ruunais» Eandem pro- 

j 

OXFQRD 


aooi ETPiniJOT ducentliyim yox ^&ta habet apud Apollon. Rhod. 
lib. I. y. 5*1. 

noptov ka^Qov vSui^ » iyrl Si ^o^ta xXvj£orTO. 

Etiam in Honieri Odyss. i. y. 4i2. malim fiifQv%t 
fir&tov. In rompositioDe It^gitime littera p duplU 
catur, ut inl^^o^oi\ itaXi^^o^oiy nokv^^o&os, ete. 
Sed di(5at aliquis^ ue aic quidem numeros Atticift 
auritHi^ convenire. Ne fallaris^ decem «lia ezem^ 
pla adscribam: Hec. y. i'j4o. 

ax^tiva fAiv fto& xakkoT^fta HQlvew natccL 
Ofest. V. 487. 

nal 'rwv vofKov ye, fAtj TTQoreQov tlvat S^iXetv* 
ibid. y. 670. 

ravTfji Ixvovfial a', ot fjtiXeoe ifjmv MatuSv» 
ibid. 1062. 

Xafiojv yoQ iXatTfC ovQaviov attQOV aXadoPm 
Hel. i'42o. 

avrrjv fAoXwoav -ivratpM Sovvai vsmq^» 
Aeschyl. Sept. r. Theb, ao24. 

Mal fAi^* ofAaQttiv Tvfi,fio%6a xBkQiufiaTa, 
Pers. 33o, 

0(<ajti7-ra HiQoa&Q «ol Xiyia nontvfAaTO» 
ibid. 48g. 

Si%f>u TB Xifiu} r*, dfitfOTeQa yaQ Ipf t«^. 
EunieD. 107, / 

%onQ T doivovg, v^ipdXm futXlyfAara, 
Eiir. Barch. y. 73o» 

^ ^ dvtffoijoiv <u SQOfMtQ ifJtal Mvveg- 
Monendajn autem est, solutam istam syilabam ple- 
rumquA vel solas yocales continere, yeluti unp tOf 
sa, eo, vel in medio habere litteram q, Coad, 
Excurs. ' ad lib)r. de Verss* Dochm. p. 385. Rari 
cnnt loci, ubi aliter fit, ut BaccL y. 730. ot 
Aeachyl. Agam. 1278. 

y. i354. J^^stvov. Sic Aldus. Barneaiiia, n»- 
«cio ciir> Mviivoi^* aoo , JSTPiniJOT ducendi'viiD yox ^&m habet apud ApoUon. Rhod. 
lib. I. V. 541. 

noPTOv iafiQov vSiMt^ > iyrl Si f6^$a nkvjCovro, 

Etiiim in Homeri Odyss. i. v. 4i2. n\alim fiif(fv%e 
fo^ioV' In rompositioDe legitime littera (» dupli- 
catur, ut itri^Qo^o^, ^aki^^o&ofj noXv^Qo^oi, etc. 
Sed di(5at aliquis^ ue sic quidem numeros Atticis 
aiu-itHil convenire. Ne fallaris, decem «lia exem- 
pla adscribam: Hec. v. t'i4o. 

ax^etvat fiiv fju)& TaXlor^fta itQive§v ttatcou 
Ofest. V. 487. 

nal rojv vofnav ye. fii} TTQore^ov tlvat &iXeiv* 
ibid. V. 670. 

ravTTji iKvOvfiai a', ott fiiXeoe ifiwv nandSv, 
ibid. 1062. 

Xapfttv Y^9 iXatfji ov^viov an^v nXaBov» 
Hel. K20. 

avri;!' ftoXovaav -ivra^ta Sovvat venQif» 
Aeschyl. Sept. r. Theb, 102^4. 

nal fAtfi* ofiMQtttv Tvfi^o%6a xe^Qwfiara, 
Pers. 33o. 

a^o^iti^-f' HiQca*g nal Xtyia nwnvfiata* 
ibid. 48g. 

Siyfet T8 Xifif} T, af/tfOTeifa yaQ ^p raSe* 
EunieD. 107. f 

XoaQ T* doivovg, vfj^aXtm futXlYfSMta, ' 
Eur. Barch. v. 73o» 

^. y avbffofjaev * cu SgofMes ifial nvveg. 
Monendujn autem est, solutam istam syUabam ple- 
rumquA vel solas vocales continere, veluti ta, «o* 
ea, eo, vel in medio habere litteram (>. Coaf. 
Excurs. ad libr.de Verss. Dochm. n. 385» Rari 
cnnC loci, ubi aliter fit, ut BaccL y. ySo. tt 
AeachyL Agam. 1278. 

V. i354. Mv^eivovm Sic Aldus» Barnesiua, ne- 
«cio cur> Mviivov* .' I 


l'V: T : I; il» 

■ f!i 
ii ii.. Kt^irJSN. H EN TJTP. aoi 

oi di, arevtiyfAOv riSvv iitfi^vxdfiiPoij iSgo 
tnotiottv akfAnv. vavg fy €iu^* fiiv ivtog riv 
"kifiivog f ixfoQii' tnoma dianeQSaa di. V. i355. 2vfiitkrjyaS(iiiV 1'aw^ev, Marklandus : 
\f Potuit scripsisse magrs ex arte , ^vfmXijyaSwv ^ 
loQ^d^tv. Sed Codd. non variant; neque in txofiev 
et ^vvBitksvoafiev [voluit scribere BiasTrXevaafiev] : 
pro ouibuB aecunda personk uti pptuit •«';|^cr.£ et 
cvv67thsvaat6, **" Ex arte igitur, ista redux ab iti- 
. nere Marklandus veritus est dicere^ reuersus sum 
Cantahrigiam , domum meam , sed dixit : reversus 
9um Cantabrigiam et domum meam. Aeque enini 
Symplegades partem efficiebant. ponii 'lEuxini , ut 
Marklandi domus partem Cantabrigiae. Quod au<- 
tein poeta non scripsit i'%ete et slssTtktvaate , id 
sapienter fecit. Ipse enim potius Orestes ad pe- 
tendam deae statuam hi^c venerat, eamque iam 
habebat,. quam nautae, ut qai imperio eius parq~ 
hant. Expectamus igitur non txers, sed lj(a),,aive, 
quod idem valet, l'xofiev. 

V. i35^. tnaioav aXfitjv, / Idem verstu initiam 
legimus in Aeschyl. Pers. 397. 

eiranaav alfiijv fiQvxtov in xelepafmtot. \ 
Atque in universnm monendum est, ex ista Aeschy- 
> lci nuntii Oratione plura videri Euripidis memoriae 
inhaesisse , ut v. 386. . ' 

nifWTov fiev^^^xoZ niXadq9.'£Xkiv<uv noQ» 
f/^ohtrj^ov evfijjitiaev. ^ 

r. 391. 

vaiav i(pvfivovv aefAVov^^SXkyveQ Tote, 
r. 399. 

ital naqdjv ouov tiXveiV 
noXX^v fioijv' <S naiae9 *BXXi^vatv. tte^ 
iXev-9'e^vTe nat^i^ etc. 

V. i358. oTOfAut. Typotheta» crrore in edit. 
Schaeferi atofta. /^ 2oa ETPiniJOT 

XttfiQtj^ nXvdtavi aviAmaova, ^Tteiyezo' 
i3So dfipog yoiQ iki^civ apsftvg i^aifpvtig, vetag 

ta&eir ndXt¥ Tt^vnvfiai * ol rf* ixa^TiQovv iSgS 
n^og siVfAa kttXTiCopTfg ' eig yijv d^ifinaXiv 
xXvdfov naXi^^ovg ijye vavv. aTa&elaa di 
* jiyafiifAvovog nttig ev^aT ' ca At^TOvg xogtj, 
l365 a£a6v fif, t^v aijv liftiav, nQog^HXXada 

ix fiaQpaQOV y^g ^ xal xXbnaig avy~ i4oo 

yvfad^ ifialg. V. 1 359. {fvfin^aovoy ^itbiytTO^ Ita Aldus. Cod. 
A. avfiireaov OTjTvtjysro, unde fdjcerat Markland. 
cvfifltBaova dTii^yeTo. Piersonus Veris. p, 27, ma- 
Tult iifeixerO' oed bene Musgrarius vertit iactata, 
vexata est, conferena Hom, Odyss. w. y. 934. 

Vff-evl novTot 
^aioTf eneiyofAivrjv dvifHft xal xvfiari. 
Nec video, quid contrarii sit in Apollonii Rhod. 
L.IV. w. aaS — »27. quos affert Piersonus, ubinavis 
remis dicitur insiyofiivrf , i. e. mota , acta. Nam 
quid interest , sive vento illud £at , sive remis ? 

. V. i56t. nQvfivijai. Ob festinationem , quum 
remigandi operi cuncti incumbere ab Oreste subito 
iuberentur , retinacula non videntur in nayem re- 
traxisse. Cf. ad v. 1374.' 

I V. 1S62. elc ynv ^ i'fi.TtaXiv. Sic coniecit Mns- 
gravius. Aldus en yfjv S^ ndJUv. HerVag. omittit 
£ie, quod typothetae vitium pleraeque editiones 
asservarunt. Codd. Paris. eiS yrjv 9if naXtv, ut 
edidit Marklandus.^ Sed rationem corruptelae in- 
venies ad Gregor. Corinth. p. 762. Scnaef. De 
Aumerorum quadam duritie hoc quidem loco, ma- 
xime quum praecedat interpunctio , noli sollicitus 
esse. Canterus voluerat ns Se yrjv ndXiv, quod 
iam in Brubach. poterat reperire. 

V; i365. ii^Mtv pro Aldi ie^eiav restituit Bar- 
Uesius. » I X I ,( , I i lOIFEN. H EN TA TP. ^o3 

• 

qiikng di aal gv gov xaalyvrjTov , ^*a* 
g>iketv di xdfii zQvg OfjiaifiovQig doxH. 
vavTa& f ijiev<ftif4f]aav evxaTaiP no^tis 
\jO naiSva, yvfivag i^ .iniafjtid(av X^'^^9 

iidnrj nQoaa^fioaavTig. ix KikevofiaTog*. ;4o5 V. iSyo. Libri yufu^vde iu xs(^ojv tTttjiifiidas, qaod 
Heathius vertit: lacertos a manibus nudos. Vo- 
^ luit , opiiior , lacertos usque a manihus nudos, 
Sedut alia taceam, inoifde non erat lacertus, sed / 
secundum Polluci II. i33. itXeidtav ro Tr^og cJ/uo- 
yplaTas , clavium pars iuxta scapula^ , sive , sect. 
167. t6 viisQixov Tov fi^ayjovoc. Idem obiici de-». 
bet Marklandi coniectiirae yvfivde ex ntnj^tjjv «7ra>- 
jiidas. Bene igitur Musgraviiis; „f7rojfi)g alibi ve- 
' stimentum muliebre est, alibi pars corporis circa 
claviculae et scapulae commissurdm» Posteriori 
sensu ab Euripide adhibetur Hec. v. 558. et a 
Plutaircho in Eumene p. 1671. ne^i^QTjyvvvreg ix 
Twv iTtOifiiSoDV tovg ^(uQanag, L^gendiim haud 
dubie yvfivdg i^ iituifildv^v %iQag^ nudas usque ah 
humeris manus^ quemadmodura et Reiskius lcgity ^ 
quamquam alio scnsu. ** De vestimento i-nojftSog 
cogitandum non est, nam muliebre illud recto 
Yocat Musgravius. PoUux VII. 49. tial iSia di 
yvvaiKujv f inojfAlg-, di'7tXotS&oVj etc* Quare veram 
puto Musgravii et lectionem et interpretationem. 
oimiles Hbrariorum errores hos mecum communi— 
-cavit Hermannus. Soph. Oed. R; v. 524. libri 
habent ov yaQ fAB fAoX^a itQog ys aov pro ov yd^ 
ce fioTQa TtQog y if*ovy Philoct. 376. ^vfitf yivoivo 
%siQa pro d^vfiov yivoito x^^Q^ » Aeschyl. Suppl. 
374. doroiv 8k 'jrda& rotaSey pro quo bene Anratua 
aoTOig dd naat Twvde. Cognata etiam est confusio 
yerborum TOQvevTaaTndokvQonTjyol et toqvsvtoXv^ 
ffaantdoTrf^yoi in Comici Av. v. 491. vid. Porson, 
Suppl. Praef. «d Heq. p. LII. Ed. AngL Restat 
Et ItctionoBi OTOJinn Codd* ParitA. compiemorem : 2o4 BTPltllJOT 

fiullov di fiukXdv TiQog nerQag ^h aaiqjog ' 
^(o fiev Tig elg '^aXaGaav cS^jLi^fj noalv, 
akXog di nkenzag iiav^nrev dyxvkag. •ry yv/ivag txfialovree STrotfnSaCi pro yvfiv. ix %e(fiv 
inotjLt, Eqiiidem illud ixfiakovtes yalere puto iftr' 
Pnhovtbe, idque explicationis causa adscriplum ad 
nQOinpfioaavres , dejiide iniquo loco in teztuni' 
admissum. 

V. 1374, Aldua aXXoi Si , nl^iitraQ Jl^avipstov 
uyAvgds» Sed Marklandus: ^,, Seciinda in a^xv^ae 
lonj^a ^st. 'E^av^ntov aynvgat videtur huc traos- 
latura ex versu i35i. — Cod, A. e^avfjitxev.' C» 
aViOS T— tiavtjnrsv» Lego : 

akkoi dt nksxrdc iiavtjnrsv aymvkas. 
jilius vero funes ex nare suspendehat cur^os,^^ 
'uiyHvkas. Mudgravius probat quidem , sed accipit 
pro substautivo. ,/^/iei;Jli7 , inquit , non est pro- 
prie funis, sed 3aqijLeus> sive ansa a fune facta, 
cuius extxemitates nodo colligantur: hic significare 
yidetur ambitum funis, quo vela coUecta constrin- 
guntur. dCnsus adeo versus erit: nautas vela 
collecta loris constrinxisse : qupd in naufragii dis- 
crimine, si quid aliud , uecessarium. '* Confert 
deind^? ex Andromach. v. 719. nksnrds ifMvrmv 
crQowiSus i^avi^ofjuu* Facillima sane emendatio 
est aytivkaSf quod tamen neque ego., praesertim 
sic positum, pro adiectivo acceperim. Quum nun- 
tius finem hic faciat narrandi, non diserte doce- 
mur , de quo funiuoi usu sermo sit. Si de velo- 
rum contr&ctioue poeta cogitasset, valde dubito 
eum hoc modo fuisse locuturum. Neque usquam 
in, praecedentibus mentio est uUa velorum, quae 
omnino non videntur expansa fuiss^, propterea quod 
fitatim ab initio adverso verso utebantur. Con- 
£rmatur hoc v. l36i. ubi ventus funes^ non vela 
retro agit, Idcirco probabilius est, eps, qui in 
mare . prosiluerant, navem , quo ^b impetu venti 
tutior esset^ laquei* voluisse ad littus retrahere et f • I ! " I 


I I 
f 'V / irSN. H EN TA TP. 20S 

j5 xayto fiiv evd^vg ngdg <yi dev^ dnffnaXtjv^ 
Gol rag ixeJ^&ev afjfiixvwv, ava^, "^vxag. 1 4 1 o 
«AA' €Qne, diafia Kal §(f6ji^ovg Xafiinv xaq^Iv* 
il fjifj yag 67^f*a v^ifAOv fBvtiGetai, 
Ovx tfsrtv iknig rolg ^tvoig aonfj()iag, 

80 novTov ^ avdnTwf *'Jli6v x imaxonel 

aefivog IloasidcSv, jlliloniSaig d* ivav- i4i5 

tiog' 
nal vvv nape^ii, tov *Ayafjiifivovog yovov 
coi Kal noXixatg, wg iocniv, iv XiQolv, 
lafiiiv T adiXqfijv, tj q,6v6v tov AvXidt r^ligare. Nam cur tandem nisi lianc ob causam 
iu mare se proripuissent? Vertendum igitur erit: 
alius vero tortos laqueos ex nave suspensos reli^ 

' gabat, Memorabilis tamen est glossa in Lexico 
Ms. Octateuchi in Bibl. Coisl. p. 4^4. dyxvXae» 
oyxivov^ , .(i. e. uncinos), ait ovq ififidkXovrai oi 
nQiMii rijs K(unfj9 , vid. Hesych. s. v. dyHvXaej, 
einsque' Interpp. Hac significatione si vocem acci- 
pias, legi fortasse possit dyttvXats: alius vero.fu^^ 
nes suspendehat ah uncims scalmi, quod fortasso 
£iciebant, ut non tantum a puppi> sed etiam a la- 

j.tere'nayis ad littus alligari posset. 'jS^avdirrstv 
cum dativo eodem iure construi poterit, quo «{cc-- 
nte&v Iph. Aul. V. 1216. Troad. 1208. et avdntdiv 
saepe.' 

y. i38i. IleXoTrlSdig ^ ivavTioe. Falsus est 
Marklandus pro d* verius putans t. Immo illud 
aptissime hunc locum tenet,'quod simul cOnnectit 
et opponit. Cf. Msitthiae Gramm. Gr. $. 607. p. 
«93.. ■' ■ 

' V. i384. la^Biv T dBsktptjv, Piersonus VcrJsi 
p. 27. cOrrigit Xifiovr dSeXtpijv^ Musgravius XafitiV, 
dSeXtptjv d"*' Neutro opus. Coniunxit poeta du- 
plir,em' constructionis rationera verbi naqlxs^Vy al- 
teraoi cum aocusatiro simpUci , ut Iphig. Aul. n 2o6 ETPinidOT 

i385 dfivfj/noviVTOv ^f^ n^odova dXlGxerat, 

XOPOi;. 
w zX^fiOv *I<jpiyevncc , avyyovov fiera i4i» 
^otvu, Ttdliv (AoXovaa deanorfSv X^9^^' 

eoAi:. 

ta ndvTfg iarol rijad^ p<xQpotQov xd^ovog, 
OVK, Hu^ ncikoig ifA^ttXovTsg fivlag, 
1390 naQUKvioi dQafjcftad^f, xdxfiokdg veoig 

^Jj^Xfivldog dt^ea^&e, avv di t^ '&e(^ liiS 937. ov na^l^ot oif noast rovfwv Sifms,, et alibi 
saepissime , alterarn cum infinitivo , ut Fragm. Inc. ■-. 
LII. i. fcaQtiv» kint^a aot xaXmf txBiv. 

Ibid. 7j (povov rov j4vL — dX/aMSTai. Marklan- 
diis : „Non bene intelligo hunc versum. -— Obyium 
est duvTjfiovivtog ^faff.** Nihil mutandnm. Ad 
verhum : qiiae raedem in Aulide oblivioni datain 
deae prodidisse deprehe^ditur» quod inteUigo sic: 
'quae suae in Aulide conservationis oblita est, eam- 
que erga deam prodidit, i. e. pensi non duxit, ei 
convenienter'non egit. Dati,vum d^iq. ambigi potest 
Utnim coniungas cum dfAVrjfiovsvrov an cum irQO- 
dovoa. ' ^ovov tov jdvXi^tr, caedem , ut in Aulide 
pt&t, i. e. oattTjQiav, Ita. enim Iphigenia in Aulide 
caedebatur, ut a dea conservaretur. 

V. 1387. 'd'avei. Libri ^avfi. 

Ibid. ndXiv. „Ita diserte P. et Edd. recenlt. 
non dissentientlbus Mss. — Ed. Aid, itoXsv,*' 
HusoR. Cf. Schaef. ad Gregor. Corinth. p. 44o. 
not. 

y. 1^90. ttdxfioXds vsotS} i* e. vavv in^tfiXij'^ 
^ivijv, ' 

Y. iSgi. Male signum interrogationis ponunt 
pfst^^Jia^i, quod si hic recte pdnitur, ponen- 
dum etiani. est versu antecedente pbat SQafuto^i» 
Kecte Aidus utrobique comma habet. / I0irJ5N. H EN TATP. ao; 

unevdovTtg Svdoag dvaatfiug '^fj^iaiTi ; 
ol S wxvnofiTtovg eAl^r' eig^novvov nkuTag^ 
cig ix ^aXaaGfjg, « x w y^g liinevfiaoiv, > 
5 kafiovng avvovg, tj xara Gxvq>k6v nicQag . 
^lxpODfnev 9 rj anoXox^i nti^wfAev dtfiag, i43o 
vfiSg di, rag i&vS tOTOQag fiovXevf^aTODv 
yvvAtKagf av&ig, '^vU' av ax^^^^ Xa^ta, 

Ibid. ffvv Si rfl •&{J inrtvSovriS' Markjandus : 
yy^Bt adiuvantie dea festinantes, Aliter distingui 
potest, aiiv diy v^ d^iw aTrevdovreg,. et verti, simul 
vero y caussa deae festinante^ , i. e. in gratiam 
deae. Hoc multo potius videtur : nam avv rtj 'd'ef^ 
-' adiuvante dea, falsum diceret. '' Cur falsum di-> 
ceret, non perspicio. Quidni atudium illorum dea 
poterit adiuvare ? Ac si hoc displicebat y cur non 
coniunxit avv rtj ^s^ d'rj^aae'^i 

V. 1396. Male Aldus naraaTvtpXqv, Sed iam 
Brub. xceree aTv<f>Xov* Sumtum suspicantur Bro- 
daens et Marklandus ex AescK Prom. y. 747. «^- 
^ixf/ ifiavTiqv TTJa^ ino arvtpXov, Tr^r^ac rosterior 
confert Bacch. i452. seqq. Adde Eur. £lectr« 898* 
Barnes. 

V. 1396. Post hunc demum rersum Aldus in- 
tterrogandi signum addit/ omittens supra t. 2393. 
post Trl&ras, ubi comma habet. 

V. 1397. iaTogas. Ita diserte Aldus. Ceterao 
editiones, quas novi, omnes 'laTOQas* Potior vi- 
detur Aldi scriptura, quam sequifur Henr. Ste- 
phanus, et quam ubique servatam video in Etymol. 
M. Eandem libri habent in Soph. Electr. v. 85o. 
ubi tamen Scholiastae 'iarwg scribunt. Utramqu» 
scripturam oiFendimus apud Hesychium, Suidam, 
2onaram. Sed constat, quantum in talibus debear- 
tur llbrariis. 

y. jSqS. yvvaixoi. -„Forte yvvaiHes.'* Ma&k* 
lAV». Immo iUud «zquisitius. ao8 J^TPltllAOT ^ 

noiPcurofiia^tt' vvv di Ttjp npBntiftePfjp 
i4oo anovdi^p ly^ovtig ov fifpovfiev ijovji^oi* 

noi, not Smynov zovde no^fifviigy i43S 

Soag; anovaop Ttja^ 'A&iivaiag Xoyovg. 
navaa& dimnmp, ^ufia r iioQfiwp (nfafov' 
mnQmfiipoig ya(t '&iaq,aToia$ Ao^iov 
i4o5 div^' J]k'd'' *OQiatfjg, t6» t 'E(iipvvmv jiAiw 

V^ 1399. rtfp 'npontififvfjv, „ Ita Ed. Ald. cnm 
11'«. et P. — Edd. pierique tmv w^OTtHfUyfjVt 
unde Barn^Bitts tiuv, n^xe&fiivmv.'*' Musgr. Pro 
Barneaii lectione citant SophorJ. Antig. i356. et 
Rhes. 984. sed utrobiqne est raTy frpo*e&fi4vwv ri» 
V. i4oi. no^&fitvus Sio>yfioVj i. e. eouttis, qux 
persequantur. 

V. i4o2. T^o^ *ji&tjva/as Xoyovq. Marklandus : 
,,Veruni pulo oinovoov tovoS* « — Xoyovg : ut SnppL 
II 83. akovt, GfjptVy Tovof '^xf^vjvaiag loyovs.*' 
Si alter locu^ ad alterius norniani «^xigendus est, 
equidem p^tius in Suppl. legerim r^a^. Nam ad- 
lecto TtjoSB significat, ipsam deam praesentem 
loqui. Noster Electr. i< 35. iiostr. Ed. 

Bintvxoi 9l ac 

«aloi^ct fiijtQoS ovyyovoi JiooxoQOi 

Kaatu}Q «aaiyvtfTOS ts Hoh Stvxtis oSe* 
Orest. 1626. 

^ipos a\ 6 Afjtovs nats, St iyyvg wv, nalis* 
Hercul. Fur. H:»?. 

&n^etriy Nvntos trjvS* oQwvm ikyovov 

AvaoaV' 
Cf. Schaef. Melct. Crit. p. ii4. - 

▼. i4o5. tov r*. Vulgo tdSv t. Sed venim vi- 

detuf, quod Marklandus mnnet, legendum videri 

V TOv T, non Twv r, quia *E^ivvves j utpote nomcii 

proprium, ponantnr abaque articiilo per totura hoe 

drama. ,1^ i 1 1'' 
"' ','1 

''i;l ,1 ^i' I 


lOirEN. H EN TATP. JB09 

fpivyunff adtlq^tig T^A^yog etanifitpM i44o 

dt/Aug, 
SyaXfiti &' i£()Ov iig ifji^v lu^Qjtf x^ova, 
%£p vvv na^vTtav itriiAaxfav wva\f)v%ag* 
nQog fiiv a o^ ^fuv fivd^og' ov f anO'^ * 

10 iouug ^Q^iatrtPt novriqt la^mv aaki^, 
i^dti noatidmv ji^afjtv ifitjv aKVfiova 
TtovTOV Tid^Jjoi vdfTa noiJ^&fifvoDV nXatp» i445 
fia^iav d\ *Oi)iaTa, Tag ifiag imatolag, ^ 

^ %Kv€ig yaQ avd^v, Kalm^ ov na^dv, ^eSg, ■^->-»- V. i4o8. ,^ Hunc versum bactenus in JSditif 
de^ideratum exhibvnt uterque Mss, et P^^' JMusGH, 
Comparat ]\TarkIi|ndvL$ Hjppol. v. 6 ^5. f.JfV vvv ntt^ 
givTutv itijfJiraTOJV olitoe fAovov, De accusativo i«to 
vid. Matthibe Gramm. Gr. j. 432. 4. p. 6971., 

, V. 1409. fitv 0*' Ita recte Schaeferus. Male 
Aldus pronomcn incliua^ fiiv o\ ^ ^ 

V. i4i2. Post tK^rjoi omisi comma, quod Al-? 
dus habet. Recte construuut Barnestus et Reis](j'u«| 
(tovxov) TfOQ&fisioiv TrAari; Jloob^dotv novtov vwrOf 
Ti&^op dnvftova* Clarius locutu^' esset poeta , 91 
scripi^isset (rovroV') ILoonBmv , novvovSviiiTa dttv-f 
ftova Ti&slf,, nog&fisveL nkaT^, -^Sed ponitur iu^ 
terdum prjviariuui vcrhum in participio, ut Soph* 
^lectr. 545. ihiv ye &dt6Q., ^ tpffovtiv HaHulg^ i} 
Vifiv ffihuv <pfovovoa ^^ fivtifjti^v t%HV^ u e. t^ totv 
^fXwv /jtij fAvrffiTiv txovoa (ev) fpQovelv. Coll. H(^n|. 
ILiad. ^. V. 291. Musgravius: „Tyrwhitto placet: 
iroQd^fj^vitv» Porro dubium mihi ^at^ iu Ms. E^ 
utrum nkdtiiv scriberetur, an iridtTi.*'*' 

V. i4i4. nXvsis — S^sas, Markl^ndus : „Hiclor 
pus ita distingui debet: 

(ftXviif; yilg ^v^^v, itnlnsg oi jKO^fuv) ^tSs 
Xojgti Xafiojv uyalf^ etc* JBurip. Vol. IU. O iiti-kift-r " "^- •'-^^ 310 ETJ^iniJOT 

i4i5 xyyQit' ^afifov S/a\fia, evy/opov rt aijv* 
hitiv S' '^&ijv^g T6cg diodfititovs fiokrjg, 
yw^og rig ieriv '^T&idog nQog i<Fj[dtoig 1 45o 
o^onJt , yaixtov Sn^udQg KoQVGviagy 
« i(()9g, uikug viv ovfAog ovofii^u. leiag' 

i420 ivTuv^&a, Tiv^ctg vaOv, id^v&ai ^Qitag, i\ ■ ./-- Bbo.^ ayaXfia coniungenda sunt, ut y. i48o. et pas' 
sitn. Plautus Tideri piotest egisse interpretCTi buius 
parentheseos, Amphitryon. 111, 3^ tutdis quae dicOy 
tametsi pruesens non ades, lupiter Mercuriuia 
alloquitur.** Hoc ad argutias Marklandi refereri- 
duBi est. In Plauto tali adiectioni non erat locus. 
Sed hic additum ^eai causam cqntinet, cur audiat 
Orestes, audis enim meam, utpote deae , i^oeem, 
quamquam absens, Ad ttyakua genitivus ^eaff fa- 
cile iuteiligitur ; ut supra y. 970; ayalfia t otaeis» 

V. i4i8. yeirwv y 5. e. ex adverso situs» Mwct 
enini in medio est. 

V. i4i9. „'A)m^, Pagi huius meminit, ut et 
Dfinae aimulacri eo franslati, Callimach. Hymn. 
Dian. f. 173. vid. et Strabon. p. 899. A. *'jilfja^ 
TraQot ri)v '&akaocaif liabet Plutarch. Anton. p. 
1736. Ed. Steph.** MtsGR. Etiam Pausan» Boeot. 
XXI V.'^ 5. aliique. ScripSi cum asperp spiritU) 
qoamquam editt.' i^eccnliores -imle a Bamesio lenem 
habeant, et alibi • qiioque scriptura variet> vid. 
Schweigh. ad Athen. Animadv. part, IV. p. 4^3. 
Meursiiis de Popul. Attio. v. *Akaly et Orammatici 
vett. sub V. In aiitSquis uostri poetae editt; om- 
* hibus spiritus plan^ abest. Tanto maiori iure S6« 
qui potui Steph. Byz. 'qui diserte monet, daaive^ 
rai ^i r6*AX^i, ,tig i[al iv Tcp dQafiart Mevav^gov» 

y. i,420. reviai* Ita Piersonus, coll. Hom. 
Ifjrnl. in ApoHv v. 80.' r6»|civ iteQtnaXXia vaov, 
ct saepius. Addit Mark.]* Hom. Odyss. XH. v. 346. 
Pindar: Pyth. VIIi Lycophron. t. 1128. Auctor. 
Khesl r. 969. Aldus ra^ai* I 


it; 


i ii " ri' t' '■ I 'f lOirHN. B EN TATP. 211 

ovg ilip^ox^OitQ, n£Qi7ifoX£p xa{y' 'Ekkida, 1 455 
o^iOTQOig^ EQivvvmv ' " AQTffiiv ^i viv ^qqtoI 
' Tokoi^nop vfivrjGOVGi' TavQonoJ.ovOiuv 
25 v6(4!OP TB {yiG&pn Toi/rf*^ o^' ioQTa^ij kictjg, 
T^g ^ijg <T<jp«ytjg «noiv, iniaiiT^ il(fog * 
(^iQfj nQog nvdQog, alfda t t^avuTm i46o 
ouiag Vxcct^ '&^ag, ontag Tifiag ty/ij. -, V. i42i. yr^s Tavgiit^g, Sic Hcrxnannus. Vtdgo 
r^ff TavQM^s y quod Irertunt Tauricae J)ianae. 
Q£. Bast. Epistol. Crit. p. 77. 

V. \^4m. i^efiox^&uQ, Cofl, Ar s^efioy&^je^ -r 
mQiTVoXoiv. ConsuUo hoc vocabulo utltur. Ailu- 
dit enitn ad ultiipas syllabas vocis . TavgoTtoXoQ» 
Hic enim inwvvfiia laborum Orestis q^uaerenda est. 
Conf. tamen de vocis etymologia Viroa doctos, 
quos citat Lobeck. ad Soph. Aiac. 175. 

V. i423. Viv , i. e. fiQHag. 

V. i425. {^iad^ai, Ita Cod. A. — Aldus '&ia-d-i, 
Proxime Codd. B. C orav pro od"*, unde coUigas, 
Euripidem dedisse: ' * 

vofiov T8 S^is rovS', orav ioQra^tf ^Xswg^ 
\xt paulo ante ^lSQvaai. Sed potost etiam ioQra" 
^17 trisyllabum esse, ut contrahuntur litterae io \ti 
Tocc NeonroksfAog ^ '&fi6e, aliis. cf. Pors> ad Eur. 
Orest. Vi 393. et de Verss. , Doohm. p. 392. seq. 
Certe hon scribendum est cum Marklando o^d'' 
(OQra^ei. Vjd. Hermann. ad Viger. de constru- 
ctiolie parti^ulae orff cum coniunctivo. 

V. 1427. i$aviir<o. Ita post Heathium Musgra- 
vius, probante Porsono ad Eur. Phoeniss. v. 463.' 
Ald. i^avvirw , et paulo ante SiQt^. 

V. i428. oaias ixarc „Defungendae religioni» 
caussa, dicis, caussa. Locutionem et raentesa poe- 
tae explicat Harpocrat. v. wpoaiw. Exemplum rei 

• O 2 iita ETPIIIIJOT 

] 43o /^(fcih^mviag dfi Ttjadi nkridovxti^ '&iag ' Kabes apud Herod. libr. IV. i54. vid. et SopbocL 
A^tig. 162. 780. et Gronovii Observatt. libr. IV. 
c. i3. ad fiti.** Marklami). Bene. C£ eliam Pau- 
san. III. c. 16. Qiiod autem coniicit yoias tnath 
&9a d"* onotf Tifiag ixji , id neutiquam necessa- 
riiim eat. 

V. 1429. ttlifuntag. Pieraonusj teste Valcken. 
ad Hippol. V. 73. VQluerat hiflaxae, Musgravius, 
postquam proposuit Hkdfiaxots , coll. Lycophr. v. 
853. Hom. fl. /?'. v. 729. ibique Schol. addil: 
>,Nec tamen spertiendum nXifsanae^ quo nomine 
plurea montes ob difficilem adaeensum vocatos 
Botat Wesseling. ad Diod. Sic. lib. XIX. c. 21.'^ 
Rjeete. Ab. emendatiohe nkatfidxaf dehortari po~ 
tius eum debebat^ quem citat, Homeri Soholiaste^: 
ulutfianoeaitav, r^a%tlav, 6^6ivi}v, ^ nkifiara, aito^ 
nkifi ara ,^ n kwfianas , nki f/tanas , fiovvovs 
^€0)X6(fovs tjovaav. Hesychius v. Jianiius: nai ij 
Xiitifa, Jtan(^id, ij ano 6a()y7j^oC tis BQavQwva, 

y. ii3o. B()avQwvias. „Ita P. et £dd. recent. 
ndn dissentiontibus M^a. — £d. Ald. RavQOivias*^^ 
MusoR. Vid. luterpp. ,ad Hesy6hii locum modo 
laiidafum. Cetenim bic et in sequentibus nihii nisi 
tenebras et lacunas videt Marklanduk, a quo pror* 
flua disaentio. Veraum huncce observandum putat 
pronter constructionem et propter rarit^tem verbi 
iiXr^9ov>xbtv. Primiim enim oxapectaverat dativum 
triBs S^ia ad vei;bum nXpSovxehf , non T^a§€ 'd'taS' 
Aasentitur Musgravius. Quidui construatiir aft<pl 
nXitianas rtjoBs Bf^avQotvias Stas? £rat enim hoc 
Dea»' nomen. Pausan. I. >3. 8. nal ^^r^fii^os 
' h()6v ioTi, jB^avQojvios, JT^a^ir^Xovs fjttv Ttyyri ro 
ayaXaa ' r^ ^ttf ^ horiv dno B^avgviroe Si^fiov 
i:6 ovofJin nal ro dQy^alov ^oavov soTtv fv Bftav 
^iSpt, **A(fT€fiiSi (6s ki/ovotv, Tf i^Lvqin^, Cltat ; '*\ 
■' i, 1 
/ I. ■' lOlVEN^ H EN TAXP^ ai3 

ov nctl i^atpH nar&avQVoaj nai ntnkmv 
SyuAfiu 001 ^i^aouii&p, ivnfivovg vqig, i465 
Sg av yvpaiHfg, iv TOHOfg iffv^og^ayiJg, 
keindDO iv oinoi^, raa^t d* inntfAnuv 

jl^^ovog 
435 'JSXkfjvldcfg ywaltag iiiq;lifiat} , hunc locuih Brodseus, coIL inferibs ca{>. 33. 1* 
llegionein autem deae propriam litibham esse^ 
ipsum epithetiim as/ivds iudicat. Pergit Marklan- 
duh, perffiulfd nomina In ovxos dejijiientia nullum 
habere verbum cognatum, ut xtqovxos, areQVOv^ 
%o9^' aKijittovfos dtc. et inter hsec referendum 
yideri nkftSovjros. Sfttia mira ratiocinatioi Cih* 
hflnc porissimum vocerti inre, <]uo Xruuntur StfSov*- 
%os y ka/itiradovxos ^ «kf^^»vxos, aliae, ut verbum 
GOgnatum fprment, ^xemtam viilt? Scilicet ob hant 
causam, quod deesse putabat aliquid « in quo oom*- 
memoraretur, quod ad reliquam Iphigenite vitam 
flpectaret; sequi enim de morte eius^ tepultUra et 
honoribus post mortem. Legi igitur et aupplcri 
sic posse : 

rijoSs xXt^Sovx^v ^t&g 

[oinetv, oTTOv 08 piotos hvdalfiotv fiivBi^l ; 

oL nal Te'd'ay;tj. 

Quasi non sufficiat, scire, Iphigeniam ibi fote sa^ 
cerdotem. Profecto vir doctissimus hic dormitaVit. 

V. i43i. Vuigo te^QHfffi» -^ De IphigeniM 
morte' diversa trudit Pausan. .1. 43. i. 

Y. i432. Dq divino honore^ qro post mtMrtDill 
Iphigeniam prosecuii sunt^ vid» Bames. ad Iphig. 
AuL T* i6u8. coll. Pausan. lib. VII. 36. 3. Quiiii«> 
mo cum ipsa Diana antiqniiiis videtur ^sse roii<- 
fusa. Pausan. II. 35. 3. nal *ji^tfit9os intnXffO$v 
'lifiyevelas iotlv ie^ov, coll. Hcrodot. Melpom. 
«ect. io5. ad quem locum Tespidt FAUsjriuta lib. L 
43. I. ii4 ETPiniJOT 

ypot/nfjg dixttlag ovvfx, ir,g(oaotai as 

utti 7i()iv y *A(iiioig ip ndyoig yfijq>ovg 1^70 

lOag 
nQtvaa, *Ogf(ntt, xal vofAiafA sig ravxo yt, 
vt%^v , ta^^ig oQTig iv iffi^fpovg Xafii^. 
)44o aXX ixxofii(ov a^i^ Haai/vfp:ov j^&ovog, 
'^u^yafiefivovog nal, xai av fitj ^vfiov, Bottg. 

eo^i;. 

Sivaaa* *A^dva, joiat t£v fietSv koyotg 14; 5 V. i436. iHOtaaaoa 08» Hoc loco paulo specio- 
sius interpretes quidam lacunam sumserunt, quod 
haec non tam ^ad Orestem, quam ad Thoantem 
dicta esse debuerint: verum ultimo isto refugio 
ne hic quidem opus. Dicta quidem sunt ad Ore- 
Btem, sed ita tamen, ut Thoas audlret, ideoque 
quae ad se pertinerent , simui sumere inde sibi 
posset. Ad illud t^ifpUim^ igitur intellige ei , cui 
hoc mandandum est, i. e. Thoanti. Plane autem 
assentior Musgr^vio^, qiii Cauterum oninino male 
correkisse affirmat i^iaojod as pro ittaolaaaa 9f, 
quamquam ita citet Aristoph. Schol. ad Ran. v. 
697. Verte locum si6: Hasce vero Graecas mu- 
iieres dimitti iubeo, honae eorum voluntaiis cau- 
r$a, cum te.prius quoque, calculis aequalibus in 
jireopago iudicatum, Oresta, servarim, et quidem 
-(scil. dimitti eas iubeo) ad illam ipsam fegulam, 
Ut vincat, quipares calculos nactus sit, Quum 
Orestem servaret Minerva, lata lege, ut vincat, 
qui aeqoales calculos habeat, lurnae suum calculum 
addidit. Numerati calculi fUere aequales atque. ita 
iudiclo liberatus Orestos* In hac nostra causa 
pariter aequalia sunt su£Bragia, in ulramque partem 
unum, damnans Thoantis, (cf. stipra v. iSgS.) 
absolveiis Mineryae, — * Ceterom Cod. A. us 
TdvTo fie» I > 


J0irEN^ H EN TArP. :2i5 9t oarig uXvoiv «moTog^ ovx 0Q:&(ag (f^ovsi, . 
iyd If 'OptOTij x, €1 ipe(i(uv p^^rag -dsitg 

45 fiefijjx, ddil(f^ t ov)[t 'd^vfAOv^Kxt ' ri /«p 
TTQog Tovg G^&epovTccg '&£Ovg d/idkaa'd'(^& 

^akot/ ; * 

4T(o(Fap slg G7]v (svv ■&eag dydkfxttTt i48o 
yaiccv, ita^&td^aatvTO t spTVi^g ^Qt^tag* 
TtffAtpia di xai Taod^ '£kkdd* eig svdatfAOva 

i5o yvvalxag, oigntQ oov Kikfvafi {(fiBvai. . " 
naV(J(a di ^yxvy* W tnaiQOfnai ^ivotgi 
v^(Sv T £()er/ift ' aoc TjdS dg doxHj 'd'id. i48,i 

ASHNA.^ 
mvS • TO yd^ *y^Qmv cov tb xal ^mv 

IXf 01 nvoai^ vava^kovQ^s Tayafitfivovog V. i443. a^jtioroe, fleiskios a^Tteunros, Non opixs 
yidetur. Acdve enim yox accipl potest. Yid.- Por«« 
son. ad Hec^ ii25. 

•V. 144*. T, Bt. StJblin. in margtne: „*idii « W.** 
Male. J?t hic valet ott. 

V. i452. 'd'£a. Ita Aldus. Marklandu^: ,yC. ^sij^ 
/xasu tertio, quod defendi potest: licet verius exi" 
stimem ^ed, Vid. ad v. i233." 

V. i453. „Huic versui praefigitur '^1^17. -petw 
sona in Cod. B. Recte." Markl. Aldus proximo 
demum versui *j4<&r^. praefixum habct, ct quod 
mireris, idem iterum versui i457« licet alia pe|:> 
sona non intercesserit. Vid. ad v. seq. . . 

y. i454. „Huic iambojr, cJ nvoal etD, prae* 
iigitur aTioX» seu persona jipollinis in B. C. Non 
recte , opinor : quia, in veterum Tragoediis dno dii 
ix^ftijxav^ nunquam> quod ^scio, adhibentur.' Naai^ 
Castor et PoUuz, qui apparent ip Catastropho 
Helenas et "BUctrae Nostri, pro uno tantum Nu-f ai6 ETPinidOT 

auCova ddeliprfg rtjg iftfig atfipoif PQitag, 

JiOPOJS. 

JV *V iVTv^ltjCf T^ff acoCofievTjg 1490 tnine habondi sunt. Nescivit mterpoJator , Miuer-» 
vam fuiji»i> sordrem (^ofwntiTQtop) Diauae: Soph. 
Oed. Tyr. i66» Np^ter lon. 467. Uncle pnta«t 
jipollij\ein. necess^riMm es^e^ propter ista, <2^£il- • 
fij^ rfjS ttiijs f V. i4 9. ** ^Marki,. Recte etiam . 
Musgravitu monet,. haec Apoliiiii abiudicaro par^o 
ticipium foemtninum Qm^ovaa^ 

Ibid. vaty^Q^kova&f T^ya^tiift^voi^oSf A}idusi fav- 
ad^Xovaai rov *jiyauiijLVOvos» Marklandus: „IjC- 
gemdum raJ yafi^fi,povos ifal^, i. e. iraids. Uter- 
que omm ' flebei^at Athena» profici^ci. Sed tov. 
^aXda denotoret Orestem solum. Navad^Xova^Sj 
quae erat Scaligeri coniectura, firmatur ab A. et 
C.^' Qu;fi priu^ attinet, leriori mutatione scripsi 
^yafUjttvuvog, Tov enim in Mss. scribitur r'. 
' Pro vavG^&Xovo^&s vero 'Musgraviuii Canteri conic- 
•^i^-^m yava&XqvTf adoptitTit, haud dubie, quod 
f/avGv^lova'0'ai noti idem e.sse putavit quod vav^ 
q&iovm. Yid, tam^ii Erfurdt. ad Sopb. TtAch. 

V. i455. 4fVfAtto^vaofM4U. Tjpoliietae Tztio 
Itfarkiaiidu'» avffi^of^hVQfj^ai» 

' V. 1467. Anspaestos omncs cjioro tribnendcs 
putQvimus. M^nervae Voto pro felici ilJorum redi- 
tu chorus statim adiunTiit suum; drtinde se ad 
ipsam Minervam convertit, ita ut iMud akXd fere 
•rgnificet quod ad te aitinet. Vulgo Mineniid 
oratio peftinet iisqBG ad r. ]468. ovteM, Recte 
autem M;»rkJandus coni^mgit i'r in evTvx*!^* ^* ^* 
'lr« bvTv^sliS , tvtvjiais,3 tit Bvtv^^i iroTfMif » toJI. 
Iphij^. Aul. i4"3«> et tvSaifwvss rijs Oiu^' ftoi^ai; I il' 1 '•li'l A ;rf/ i I 

^l I KPirjSN. H EN TATP. 217 

fjioi()ag svdai/ioveg ovreg, 
«^A', w aefivr^ naQa x d&avaTOig 
r'6o 9cat naQa '&vfjTOig^ ITaXldg 'Ad^avu, 
dQaaofie^! ovTfog, tog av neksveig. 
fiiaXa yaQ, liQnvov itdvAminov -i^qS 

(fVf^^v dnoaJai dideyfiai» , 
(o fAtya aefivij NiKtjy rov ifiov 
i65 pioTov xaTixoig, 

3(ae fifj hijyoi^ aTiq^avovaa. reddo per aw^ovarjSf sed explico felices ob ser- 
ffatam vitae veatrae sortem, i. e. felices ob sortem^ 
qua servamini. Musgravii lib. P. evSaifiovos* 

V. i464. „Precatio poetae pro bono successu, 
dr^matis sui, ut in Oreste et Phoenissis^ ubi scri- 
bitur Nixa, quod praetulerim. " Markland. Sed 
tum •'«cribendum etiam est asfjtvd, ut Porsonus iam 
etiam in Oreste fecit. Lucianus Tom. III. i58. 
Bip. habet aef$vif Nivtrj* / OXFORD 


j*» ' '■«■ i 
y