Skip to main content

Full text of "Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske herde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsttendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt"

See other formats


Google 



This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by Commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for usc by individuals, and we request that you use these files for 
person ai, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l 



Google 



Tämä on kauan vain kirjaston hyllyssä olleen kirjein digitacilinen kappale, jonka Google on huolellisesti skanncinnut, osana tavoitettaan 
tehdä maaiknan kirjatsaataviJle Internetissä. 

Kirjan tekijänoikeussuoja on jo rauennut ja kirjasta on tullut vapaasti jaeltava. Vapaasti jaeltavalla teoksella ei joko koskaan ole ollut 
tekijänoil^ussuojaa tai suoja on rauennut. Se, onko teos vapaasti jaeltava, riippuu kunkin maan Ijunsäädännöstä. VapEiasti jaeltavat 
teokset avaavat meille paluun menneisyyteen, menneisiin kulttuureihin sekä tietoon, joka muuten olisi vaikeasti löydettävissä. 
Reunahuomautukset sekä muut lukijoitten lisäämät merkinnät onjätetty näkyviin kertomaan teoksen matkasta kustantajalta kirjaston 
kautta Internetiin. 

Käyttöohjeet 

Google on ylpeä saadessaan digitoida materiaalia yhteistyössä kirjastojen kanssa, ja tuodessaan vapaasti jaeltavaa materiaalia yleiseen 
tietoon. Vapaasti jaeltavat teokset kuuluvat yleisölle, ja Google toimii ainoastaan asianhoitajana. Koska työ tulee kalliiksi. Google on 
kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin liaupallisen väärinkäytön estämiseksi, esimerkiksi rajoittamalla automaattisten kyselyjen suoritta- 
mista. 
Käyttäjältä odotetaEini 

• Rajoittumista vain yksityiskäyttöön 

Googlen teoshaku on tarkoitettu yksityishenkilöille, ja teosten kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä. 

• Pidättäytymistä hakujen automatisoinnista 

Googlen hakujärjestelmien automatisoitu käyttö on kiellettyii. Jos hiikujtai tarkoituksena on saada niatc^riaalia koiirellisen kie- 
Icsnkääntämisen, optisen tekstintunnistuksen tai muun suuria määriä tekstiä vaativan sovelluksen kcliittäniis<x'n, ota yhteyttä 
Googleen. Google on edelläkävijä julkisesti jaeltavan materiaalin hyödyntämisessä ja voi ehkä auttaa. 

• Lähdetietojen säilyttämistä 

■lokaiseen tiedostoon sisällytetty Googlen leima toimii muistutuksena projektista, ja auttaa etsimään lisämateriaalia Googlen 
teoshaun kautta. Älä poista merkintää. 

• Varmistavan käytön laillisuuden 

Käytitpä teosta mihin tahansa, on muistettava, että käyttäjän on itse varmistettava käytön esteettömyys voimassa olevien 
säädösten kannalta. Ei pidä olettaa, että kirja on vapaasti jaeltavissa kaikkialla, jos se on sitä Yhdysvalloissa. Se, onko teos 
tekijänoikeussuojan alainen, riippuu maittain, eikä ole olemassa kattavaa ohjetta siitä, miten yksittäistä teosta voi missäkin 
tapauksessa käyttää. Ei pidä olettaa, että teoksen oleminen Googlen teoshaussa tarkoittaisi, että sitä voi käsitellä miten tahansa 
missä tahansa. Tekijänoikeussuojan rikkomukset voivat käydä kalliiksi. 

Tietoja Googlen teoshausta 

Googlen pyrkimyksenä on maailman tietojen järjestäminen ja niiden tuominen avoimesti kaikkien saataville. Googlen teoshaku tuo 
mEiailmEin kirjat lukijoitten ulottuville s amalla kun se auttaa kirjailijoi ta ja kustantajia löytämään uutta yleisöä. Hakuja tämän teoksen 
täydestä tekstistä voi tehdä osoitteessa [http : //books . google . com/| 



cXXY nt. 

a', 






^ -^ 






LexicoN' 







^ fMMlfom 

^ antre Uftu^ete^e/ 

^ fom noget (ave ffrevet, 

bar OQ ^b i»<b 9ardta( fortdig erinbred/ 

tctrt @fciftor, faavibt mueligt, falbflcrotig onf me* 

Jens Worm5 

Vroftfler Pbilofophiz «cD 9i0Ni^atm< UntnrrjtM/ 98 RcctOV 

9Cb Den lotinPfc Sf0(e t aar^imi 



g0tfte ©eeL 



rt«i 



J^elfingeer 177»» 



{ 



\ 



Iniprimatur 

J. C. Kall. 



\ ■ 

> r 








$ H t » 5* 



■■■■iMi 

• 



OUNNINQ 

HILL 

12.14-39 




\i.\-2 



\ 



t>L Sottfercntöraab! 







^ct et ^enhitob fprdet^tx ^ar ftben^ itd 
^r>t ben £of f e bosKs at Il9^e ©e^ 

fe ub« ®ete^ ®L 5Dlor6^;o^crö , Jgjr. Söiff op 
^Otm^ jg)Uttö, inbtil bcnne ({ore 05 ubebe* 
XiQt «Dlfliibö JOeöö^JÖas, ^t>tö bcfonbcrligc a5«* 
toagen^eb imob mig / fom en gjaatorenbe, oi* 
brid af miö fbtglemmed/ ferenb jcg gremmer ai 
tltiig. S)en ©unjl og 2)nt>ejl, tom ©etC^ 
^elb<lCitttil)ti b« ibclifl ubeijle imob iriig, 
^»orpaa jej 09 fibcn ffat 5«ft öe f ienteligfle ^ro* 
ler t><^ (»bffaiide Setlid^eber/ etinbm ieg 

X a ^«8* 



mn<it> j>erfor Qunftiöe €Seh)ti^ec! at m 

ut> at oöergtbe ^m bette lifcet efcift om 
ton^ 1% norjfc l«i>e !K<rob, Notiöt ^oitfc 
©e (Sete/ formctdfl ©ete^ »tot ttt)6rct>tc 
ed gmnbige ^ntfetfr, et en af be ^«tftt^xp^ 
»elfer, tii rt ef»nfom^et)ö S8et»ti^, ofetitl^ 
^ibtter txn fuIöfoBine jg)fnöit>eii^<b, ^öormcö» 
m, tmt>er o( dttbbonutKftd SSetiidndfi^ lltfoBfr* 



£)ete« ^tiUaxtnfitH 



^t$mt«^ 1 gtartii 1771. 



J. WORM. 




fis» s!^^-^ .m. 




Sottalt 



(TJ^or et 9)ar 3Car fiben Jai)er jeg affcrebe »eb rt 
^1% efoIe^Programma cffentKg Beficnbtgiott 
^— ^ bette mitgorfopt, fom ^etopfi;fte«, t^eb at 

öögive Sorfog til et Lexicon oöer banjFe, norfFe 
og icfoablTc torbe 50?a?nb k. ©amme fibct Snb» 

ht)M^c$ @frift/ inbe^otbcnbe brtt ^lan, fom ;eg ^ar 
fcrtfat mig og ftilgt, funbe ^er tiene fcm en ^ottate, 
Icrfom ^ftiff.' var flvc^ct paa iatin. fJlaav jeg berfor 
^ et ttbtog berqf paa ^anff, 6e^0t)e« ei nteget 
mtt ttf $orta(e; ba ^orfereti beraf M etfau, ^wh 

X 4 M 



^n (fr fant^ente^ eSec i bet mmbfle^ (t)al> ff g ^ 
enffct at f utibe ftcmbringf. 

SRltt ^ttraae (at t^otret at (ei^erf i arp(a(ett(F Ct» 
bfti eti ^ottegnelfe paa aOe banffe^ notfFe 03 ielanb# 
ffe.@rri6entete^ fom (at^e (et>et ^a (£(tt(lenbömmen« 
S5e({9nbcrfe i biffe Satibe^ inbtU Dote^tbtr^ ogfomr 
enbnu Xt^z : ^e flctft^igfFe ^fri^entere adene uttbta* 
gen, iffe forbi be jo meb rette (^r ^i^e @teb i6(anbt 
\t jDatifFe ; men forbt be ^r (aft ben Si^Pfe af bm 
(arbe !S2«U(r faa ftt(bftonbt<) at i^are om^anblebe. 

Seg anferer ba ei adene ©tunblcetbe cg J^afofcei» 
be; men enbog nafleti tUcecbe, naar be iffun (at)e 
tabet noget trpffe , (t^tlfet a(te maaf¥ee iffe «il (icfati 
be: men ^qren (oer i (Sfot^en, (igefaa i>e{ fom Sle» 
p^antcn, en (iben ^Ber^ip mctn ntc^t taa(ee i J^o^ 
tett^ K()efaa i^(^ fcm bcn prccgeisf^e 9{ofe« O3 (t)ot 
t^attffeKgt t)tlbe bet iffe txcte at aftxele ®roenbfet ti( 
Gfitomiffe tmeCem be abfFiaige etaffer af (Bfri6en« 
t(Ke^ C^etalt (a))e faabanne €)maa(<trbe ten({e gben, 
^ at ftge, vimbet i8oe3ec(IPa6 i ben terbe Diepn&Hf, 

et 



OUNNINQ 

HILL 

12.14^9 



Z. 




\i,\-2 



\ 



%ovtalt. 

dicasted, fom er (f rc\)ct tmeb Molesvvorth, tittarg-- 
geö af noglc Mag. Ivar Brinch , af anöre Mfr. 
de Ia Foulefede, Ut ftnbes berfor og anfm untier 
U(\(ic biffe 9iu6rt()\)er; boc) ^(i\)tr bet ftbfie t»e( bet 

tcftcjle. 

(8tubentete« acat)emif¥e ^ifputatfer ete be ene« 
(le, fom forbigaaes, mebminbre g^rfatterrie fiben 
ere blctjne befienbte \)eb anöcc ©frifter effer aufccKge 
^mDebet , eUet cg ^ nt ^ifputatfetne (anb(e om no< 
jget tt( S(tbrene(anbet6 J^iflone ^en^erenbf^ eOer uben^ 
lanbtferf ^otbte: t^i ba be acabemiffe Stiftefferfor^in^ 
be Stipendiarios til at n^x^oc faa\)annt aarHge fmaa 
9>re^C'©frifrcr; faa vnlöe bct t>ctrc bet famme, fom 
«tgiere et Me^illet ovcr alle bem, fom ii^be^ cUet 
(a\)e nt^bt ^ttpeiibicr Deb ^cabemlen ^09 noiQtes 
itu, at jo toeb ben^ulebning ubfomme matige (otfe^ 
¥i«tbt3e Of) fmuffe fXf^änbHnger» 1 

Jj>aanbj¥rcvne StfTmnblinget, Juoraf »ore« Olor* 
ben fan fremt^ife et (lort^al, fom formebeljl ^rpft 
fMtiQcnt ^antTcfig^eb enbnu Kgge i @fiul entcn i be 

florte 



xm\> pcvfot gunfttgc €Seli)til>cr ! at mr 

ut> at oöergbe ©eitt bette Itoet efcift om 
t>an{!e i^ norffc (<»t>e !9}(m^, tionht ^t>i(fe 
©e (Stte/ fonnrtelfl S>ere^ t>tt)t ttt>6ret>tc 
od 3mnt>ide ^ntftdtcv^ ec en af be #«rfle $r9» 
»elfer, tt{ et @ft»nfotn^et>d ^et»it^, ofent% 
(et>tbtt(r t>en fulöfomne j^etiditxn^eb/^ ^t>ormct» 
jed; tmt>er o( dttbbotnmeKd SSetiianelfe^ ZHqb^* 
nind; uaflabcltdct 



©ete^ S8eI6aaren6cB 



Stot^intdt». 1 Slartii 1771* 



J. WORM. 



^ o r t ft I e» 

« 

ber f itff , g>ct)er ^fabe, €Iou§ @f a5o &a , 

trilbe 6e for mangc txtte uftenbense. @frifterne« 
Hitler bcrimob, be i^IanbfFe alTene unbtngen ^ anfii» 
reö ^vtr i ftn cgen (attnf¥e^ franjft; tpbffe eOet bati^ 
ff t S)tagt, for at unbgaae Son)irr<(fe« 

/De abjf tUtge Of^Iase^ iforr af rate 09 6et9beRf)e 
S^Qn^ anmortfe« |>aa bet netefle, fhat^elfom Sorma» 
tm, famt@tebetos%aret, §tot 03 naat be ete ttpfte^. 

6aat)ef Snbfebtc, fom bc, bet entett t)eb €m^ 
teberd S^ettnring, edct Cp^olb ^er t Sanbene paa 
«ogen $ib, funbe anfeed for Stantraftf^rebe, atife^^ 
re« ttben gorjf ief^ 3!6Iant ^loitfe fibjle burbe ^d 05 
anmarfce S^t. Maxiviilianus^ Helly e Societ» 
Jes.> ^eiferlig Aftronomus Deb Untocrfttctet i 
SBicn, iOleblem i be ^ongeCtse $Siben{¥aberd (B^ 
ffaber t J^io&en^at^n , ^ron^icm og 9>arie^ fomcfter 
JtongeGg ^nbbpbelfe fom (tr tnb i^arct 1768^ 
liBige tneb ftn iffieb^ielper;. J^r. Joannes Sahuh 
vic^y m Ittbfpb ttöserer^ c Societate Jefu, iJKcbt 

(em 



$ o tr t A ( e. 

0nfFct at (unbe frembrtnse. 



ben eti e^ortegnetfe paa attc banffe, notfPe og idtattb^ 
ffe.@fri6attere^ fom^at^e tet>ct fra S^ttflenbommene 
S^eg^nbcrfei tiffe Sattbe^ tnOttl Dore^iber^ ogfomr 
tndnu (et^c: ^Dt (Icdt}t()|Fc ^Mbmttte aUtntutAta^ 
gen, iffc forbi be jo meb tette (^ ^u @teb iblanbt 
be S>anilPe ; men forbt be ffat ^aft ben ^^ffe af beti 
(oerbe ^letkv faa fulbfloenbis at tuotte om^anbbbc. 

2le9 anfetet ba ei aHene ©tttnbfcerbe cq J^afolcet» 
be; men enbog naften lUcetbe, naar be iffun ^at>e 
(abet noget tr^f fe , ^t)itfet aiU maaflPee if fe ^\t bicfaU 
be: men !D29ten 6oer i @fot)en, (igefaa t)e( fom Sle» 
p^amcn, en Kben SS^rfii^ ntcin mc^t taalee t J^a* 
tett^ Kgefaat^el^ fom ben protgiigf^e fKofe. C<(^vot 
i^anlVelist t9ttbe bet tffe txere at afpcele ®tcrnbfer ti( 
Gfitemiffe tmeCem be abflPiKtge Claffer af (Bfriben^ 
tetzi OvetaU (ave faabanne Slmaaterbe tenge gben, 
i^ at (ige^ vimbct ^otser(lfa6 i ben terbe tUcpviUxt, 

ei 



^ o r t <» l e» 

m 

gari Tordaireniis e comitatu Alba Regalen(i«' 
Regiae (cicntiarum Hafhienfis & Nidrodenfis 
Socii DemonflxfltiO) Idioma Ungarorum & 
Lapponum idem e(Ie. Regix Societati Da« 
higs pradeäa Hafiiiae tnenie Januario Aimo 
1770. Hafiti. 1770. 4* 

S>et fntuf fe .^im , bet «eb mange ubatSe ib<De 
^rwet ^r Diift, atbettgefaaUbetiSJittis^t)/ font 
dnbre gobe Sgen|¥a6et|| git^e ftemmebe mationeri 
^tuentimmer tioget^efter, ^aaftet jeg^ toget {ffe ti( 
antet^ffe^ at bne« 9{ai»ne «3 ^frifier ^et fat>ne«» 
^iSchacht) cnThura, en Schönau <terom#^ 
ne mig i ^ott^eien^ og ^aoe (etaget mig ben QCre» 
Og be, fimt fiben t)eb @f tiftev ^t)e giort ftg (efienbte^ 
ece, fom |«g maae (eflage, mig for (ttet (cfknttte. 

{fctt'<{ bece^^eevneM ^eif fotn «f anbce fttlbflcinbtg ere 
6<ffr«ttn«. iOlfttt oil^birfet ftc(b<n fitibe ^ anfnt 
be mnbe dcabemifFe Examina Theologicum o$ 
PMoibphicum, fbm ((ttrfig flunc<^ at en^<e 



^ o r t o f e* 

dicasted, fom er fivcm imeb Molesivorth, tittarg-- 
gcö <tf nogle Mag. Ivar Brinch , af anbrc Mfr. 
de la Foulerefie, tet finbee berfoc 03 anfm un&er 
tetjcjc biffe 9iu6ri<|\)er; bog 6Ut)er bet fibjle t)el brt 

tc(tc{le* 

@tubentere« acabemitl^c !Difputatfer ere be ene« 
(ie, fom for&igaaee, mebmtnbre ^etfattcrhe ftben 
cre blcune befienbte tocb anbrc ©ftifter cBer anfceli^e 
^m^eber, edetog, at !Oifputatferne ^anb(e cm tto< 
iget ti( $abrene(anbet6 J^iflorte ^en^^rettbe^ eUer ubeiu 
Ianb6er^^o(bte: t^i ba be acabcmitYe ©tifcefferforbtn^ 
bc Stipendiariostil at ubgi^^c faabanne aarlige fmaa 
9>re\)C'©frifter, faa inlDe bct tjotrc bet famme, fom 
at<)tere et dte.^ifler ot^cr aUe bem^ fom npbe^ cller 

« 

|aoe tti^bt ^tipenbicr t^eb ^cabemiet« X)03 ncegted 
tffe/ at jo t9eb ben^a(ebntn() ubfomme matige tefe^ 
^iXXvi^t Of) fmu^e tHf^anbHnger» 1 

Jjaanbjfrcwe ^tfpanblinger^ ^uotaf tJore« 97or* 
ben fan ftemvtfe et (lort^al, fom formebcljl ^cpft 
tlingcns ^anf^ctiQ^ci enbnu ttgse i ® f iuf entcn i be 

ftorre 



utntfch, faamani^e fom jeg ^at funbet ot^etfomntf^ 
fom iff< ^dr \9ctret ett liicn ^ecl, famt ftittig ^reto^s 
t^ejrling meb be i ^ctte @tag6 S8it)enf¥a5 mer (i btet>tie 
iOlctnti, ^wtxblant jeg i ©pnbetKg^cb eftet alp^abe^ 
tiff Orbcn t>i( nmnc 

J&r* N/^/x -^^^Jt, ScQM^^tft^ for !lÄun* 
feBierteSpe og aromme SReenig^eber i ©iotffanb, 
fom ^at ^aft ben ®ob^eb at mebbele ntig mange rare 
og eUets ubefienbte Sfterretninger» 

J^r. ^ijlPop j?/0ri& i dtifie, mtn fctvMet gum 
flige 58e(9nber, fom ei adene meb en befpnbetHg 9te< 
be6on^eb af ftt eget rare ^orraab ^at mebbeelt mig 
mange pppetUge (Sfterretninget, focrbefee om^eifl^ 
(ig^eben i $9en6 @tift, men enbog t)eb ftn gunflige 
9^e((em^anb(ing ^at 6anet mig fSeien ti( flere btwc 
iStcenbd C^orrefponbance* J^an arbdbet fefo paa 
en Prcsbytterologia Fioncnfi , til Jrttfen at 
fu(bf0re, ^am faa (ietteUg $nf(t* baaU ii» O0 
i^e(6teb« 



J&t* 



^ o r t ft I e* 
ber f irte, 9>ct)er ^Jfabe, €IouS ®fÄ6o &c. , 

vxltt be for mangc txtte uftenbenge. 0friftetne» 
Hitler bcrtmob, be ManbfFe alTene unbtagen^ anfa^ 
re0 ^vtt i ftn csen fattnf¥e^ ftanfft^ tpbffe eSet bati« 
tTt ^togt, for at unbgaae Son)irr<(few 

/De abfFtUtge Oplaje^ ifaer af rare 09 BetQbefifje 
^gft^ anm<ttfe« paa bet uetefle, fhat^elfom Sotma» 
tm, famt@tebet og^oret, §Mt 03 naat be ere ttpfte.. 

©aat^ef Snbfebte, fom bc, bet eriten t)eb €m* 
tfberd 93etten{ng, edct Cp^olb $er i Sanbene pact 
«ogen $ib, funbe anfeed for Statnraltferebe, anfe» 
re« ttben gorjf ief^ ^Mant ^loitfe fibfle bucbe ^d 05 
anmarfce 4?^« Maxiviilianus^ Helly e Societ. 
Jes.> ^eiferlig Aftronomus t)eb Untocrfitctet i 
SBicn, iOlebrem i be ^ongeCise $Sibenf¥abetd ©^ 
(Faber i J(i0&en§at)n , ^ron^icm og 9>arid^ fomefter 
^tengeGg ^nbbpbr (fe fom (er inb i ^arct 1 7 6 g ^ 
tiaige tneb fin iOteb^telper;^ J^r. Joannes Sahuh 
vic^y en inbfpb ttöserer^ c Societate Jefii, ilKcbt 

(em 



4^r. Profbnbr AJbrahaui KaB,' fom it§ 

|«i^i$fi cr fbrbunbett for atfftfiige gnttbigt ^tc 
mctrfntnset, og Saan af et ^c goU J^attd^ 
ffriftec. 

J^r* Stat«:s9taab o$ Qk^dme^Archi väriin 
Langeheky ^^i* flote Saenin^ 03 tpfie 3n6ggt 
t S<KbrAie(anbet< («tbe Jg^ifloik tioffb^t «r 6«nfn&t; 
^n ^ar bfoetet ))ette mic @frift meb ftn (KfuifiM; 
eg (criget bet me& tnftig^ «pi^rHge ^Ubirg^ fo( 
(Dttfeit ®db^b jeg ftnenber mig uenbcHg ^r^ 
(ttiibem 

• *■•• •», « 

^t. JeJ^ Lund, ^^m^P^^Mr^^, 

chid 00 fDleiTmn» ^migi^<r ^ i ®#i|^/.i,f«t|| 
jcg flP^Iber monge etteM t^»cf(fnt)(e€fi^ 



•." ? 



«er, fom ^at fbrefloaet Soinrfctttrett af .6et(f ^fi^ 
og »ed teti SeUig^eO f»t0get t«t i|i«& et cg,an&e( 



♦f. 



gari Tordaiienfis e comitatu Alba Regalenii^ 
Regiae (cicntiarum Hafhienfis & Nidrotienfis 
Socii DemonflxatiO) Idioma Ungarorum &: 
Lapponum idem e(Ie. Regix Societati Da- 

iiigs prsle£t:a Hafiiiae tnenie Januario Aimo 

*■ . 

1770. Hafiti. 1770. 4. 

' S>et fmuf fe M\m , bet «eb mange ubatSeitxDc 
^rwet ^r Dtift, atbe (igefaalibetiSJittid^t), font 

^tuentimmer tiosefeftet, ^aftetjeg^ toget {f f e til 
ant^t^ffe^ at bne« Olame »g ^frifier ^et fat>ne«» 
^iSchacht) cnThura, en Schönau etefom^ 
ne mig i ^orveien^ 09 ffaw betaget mig ben QCre» 
Og be, fcmt fiben t)eb @ftifte( ^t)e giort fig (efienbte^ 
ete, fom jeg maae beHage, mtg for (ibet (efienbte* 

$>tn muetigfie .^ort^eb ^M jeg SefTtttet mig pA6, 
ifaet'4 bete<€et)neM 806^ fom af anbte fitlbflcrnbtg ttt 
bifhtmt. SOlM t>i(^betfot fieCben finbe ^et anf^rl 
te voitAt (tcQUmifFe Examina Theologicum og 
Philoibphicum, (bm (ett«Ug flutte<^ «t en^v<t 



%r 



vtentiny CPai»ei(an i ^«Kcrg. ^r. Cbriflf^ker 
Giefingy €«ntoc i 9loe«fiK>e, J&r. Coorcöor 
Gottfcbakb i «attorg. J^r, (Jwt«*9l««b //q^ 
fstt^n» iFridericifu ^r. Tarhm Hohh Studio- 
ius Artium & TheologiaB. ®at 4&r. //e»- 
»/»g* AmifgUf Irgens» ^e^nc^^ft for <Sc(^^ 
fUo 09 2tfn«if>t^ 9twis,^itct i ^ibo«3 ®tift. ^r« 

j^ar ??/^r MuUer i 6ow» @ai. j^f* 9>«»<ft«» 
«tt« fontoppidtm, J&r, ReQ:or Tbeftrttp i «at 
borg, j^v^yobanJVanäaly CöP«tlan ibid. J^c* 
A/iV/j Randulf Wittb i taottieb^e ^a ^Cmöger. 
-^r. Cbrifiim Frideric ZvcrgiuSi ^•(»«(hr 

90^ bilfe $«ie 03 (rftve ^Bterab fmber ;eg niij.p(ig« 
<i9ofent(igat(ettttne mtR.9{>m9gfle, «tr^abtgfle t^fl^U 

« 

t(t fcto erfofff^ ^t)at> je^ cnhrn ^wtt^ 0^ fontti jfg 
tett ^at)e feifet ; (ho! <inm()t)<« enbnu dOe ^(f?ert 09 
1&9t^ete af $ä;^ene(att6et« fstbc J^tflode^ at ((.dMRi 

|H9W 



terne fth, faa mange fom jeg ^at funbet ot^erfomtnf, 
fom if fe ^är ^ctxtt ett (ibcn ICeel , famt flittig ^rei»« 
t^ejrling meb be i bette @(ag0 S8ibenf¥a5 meefl bret»iie 
iOtotnb, ^t)ott((ant jeg i ©pnberKg^cb eftet alpf^ahe^ 
tif)? Orbcn M nmne 

J&n N/^/f AlBeky ©ogne??)»!! for !lÄmi« 
feBierreSpc og aromme SReenis^eber i ©iaOanb, 
fom ^ ^aft ben ®ob^eb at mebbele mig mange tate 
03 eUers ubeftenbte Sfterretninger» 

J^r. ^ijlPop J?/0ri& i dtifie, min fotrbefee gun^ 
fHge 58e(9nber^ fom ei adene meb en befpnbetHg 9te* 
be6on^eb af ftt eget tate ^orraab ^at mebbeelt mi^ 
mange pppetQge (Sfterretninger^ focrbelee om ®eifl» 
(ig^eben i $9end @tift, men enbog t)eb ftn gunflige 
ffiteSem^anbKng ^ar 6anet mig fSeien ti( flere btaw 
{{Roenbd C^ortefponbance* J^an ar6dbet fefo paa 
en Presbytterologia Fioncnfi, til (t^itfen at 
fu(bf0rei ^am faa (iertelig mt^tt baabe iio 03 
i^e(6teb. 



S^t. 



/6t« ^ M6tt»i MypomiiMT!fit(i d Albi BittboU ät Sctipd* 

Dttnoruin» 
« « Thune Inthntitt Acddemise Hafnknfi^i 

7ii/c, 9 1 crpflceu' Iiiicripciones Ripcnies* 

Jb^ •# Mollcri lihgogt aci HiÄonattt Clieifoilefi Ctmbricc^ 

L. $ 9 Kothei 6tave bani!c ^«nt>( og £lDm^< Sconet* 

l/rjr/ 9 P^ La(r«ns 2it> e(| iatiti VCD Hofmaiin» 

lex. I J^krhert gcic^rteil f «icott* 

£f/, * Lujas Statua Honoris ereda G^mnaGo OthiDienfu 

Af. » # iDaufFc 9Ka0a|itt. 

Mat\ 9 Pon toppi dans Marittota Dftnica« 
M ' ' Nova littemria ttiaris Balthici» 
O» # 9 Olivaiil Vita PauU Elis. 

Ö& I oiuf fiangs 6amiing af abftilliae ROtti$t og o|^(9|(er 

ligc SRafcrjct.. . , 
Of. # OccoRomiffc ^a<)aitiu 

OfV, 9 Olai VVormii Epiftolar. 

p. # # Poulfon» Bibliotheca Arhafitnfis &.Cttttlogtti P«% 

Pr. # # Prbgrammata, 

Ä. I # Reienii Iiifcriptionel HafnitnlAf. ' ,'c 
Hau, 9 Raupach de Statvk rei lineraria: in Dania. . . 
^ «* 4, Sibbems Bibliorheca Haftorictf- Patt9^]S^ovv«gica« . 
S^ic, #>iolleri Spicilegiura ad Alb, BarthpV;d€^Scripr.D4m 

Suh, 9 Suhms {troD(ictii{!< 6amUiiflrr. 

Tef**# »Terpageii Rip«Cimbrif», : ■ -., r . 

T^.t Xbur^E l^ea Hi(lori;r Litteraris DatKttum» . 

Tt. 9 9 Tierchovs ban|f<; JttfeM^Mrm. 

^. #' /\Vjndingii AcademVa iYafniciilU*.' ., 
tVal < C. WalchciKlorf& 8cWC|/.»rt Rothe^. 
fFir/. i Wielandts loirbf $i6i«b<r* 
^ff. i 'Vittenii Diaiiuin biographtcumi 

^. «. j'Zwergii pAOatibftjt ^drifie. , 



Ii • 



) 





s • 




• # 


1 • • 


• * 


t 1 






ff 




■■■■1 


§■■■§■■ 




• 1 

1 




t . ♦ 


• 


- ' 








• • 






* • 


t 


- * 

• • • 




1 
1 



■\4t.^ 



AAoAiKair 



J^r. Profbnbr AlbrabMi KaB,' fom \t«i 
^eifisfi er fbr^unbett for atflN&isc gcuKbige ^n» 
mctrfninset, og Saan af et 9>at goU J^anlK 
fftlfter. 

Langehek^ ^^i* flore Sa«tiing 09 tpfie ^tibgst 
t Sftbt^itetonbeM («rbe Jg^iflori< tioffb^t tt Cttftfttbt; 
^ ^ar bf(mt bctte mic @frift meb ftn.tXftf^otv 
09 (criget bet me& m«ny »Pi^ttd^ ^<(i0^d/ f^^ 
(trilfeit ®db(eb )eg crficnber »119 uenbeHg ^^ 
(ttitben^ 



♦. - • 



|eg ^Vm motige eQectf u(«f|nit>|e€ft<er«fiBiti0f9;^- , 

^x, <Oofpi(a(« ^ $0v(iaiiber 0/r/i^ i .4^((fH^ 
«cr, fom ^r fbrejtoaet (SocjCfctitrett af .(et^ ^^<^ 
og »ed (ett Sctfig^cO fotvsct t«t m«b et ct.on6(( 
tUtog* 



J&t. 



a Aag 

Manes Cimbtlci S. Epicedion in Mortein Chrift. IV. ibii' 

1648* FoL 
Epos in Homagium Frid« III, prsftitum^ ibid. [$48. Fol. 
Ulegia in Homagium Fiid. IIT. ibid» i$6o. Fol. 

^MU, mcD ab(!illtgc flm af fammc Sorfottcr, finM 

famicbe i Roftg. Dclic, Poetar. Dan, Tom; I. p. 349. feqv. 
(JS. Hyp. Ti. Mar. Cimb, Life.') 

Aagaard G»n^O f*M 17141 Obcnfe, ^t>or l^an* S<i# 

Der Jens Peterfen Aagaard t)ar SSpefogtb; 9)?Qt)creil Chridia- 

na Scboubo (let) |i^a gift nicD ScatiraaD og {anMboinmcc 

i 89^/ J^^ Valentin Eichel. ^o» fom 173a til acabcmtct, 

09 ^aDt)e jiben i nogle S(ar @(eb i Coliegio Medicea 1745 
NcD Gcgncprftfi til @aobQe 09 jtibferup t ®i«Danb. ®ift 

1754 niCb Helene Marie Laurbcrg , fom toDC 1758^ ^0» 

teit) tobe 176a» 

©Friftet. 
De Ledoribus Ecclefis. Hafn. 1734.. 4* 
De Symbolo Apoftolico. ibid. 1736. 4. 
Hiftorica defcripcio Ochinis cif itatis Fioniar , t tMttN Difp« 
Hafn. 1737. 1738. 4. 

Aagaard (Nkoiaus) en JBrobcr of foranffrtc chri* 
Aen Aagaard, fab iaBibors 1612. S)e|»ODcrei)e fraSSAorg 
(Bfolc 1637 reifle tiDtnlanM 1641 hlt^ SKector i {xr^ 
ltto<]^olm. Sfter 4 9(ar< SortoS (ku Vrftft t gam i 6i«l' 
lanD, 09 (ibm 9)ro»fi t ^erreDet. 1647 FalDct eil (Soree at 

Wte Profeflbr Eloqvcntiae 09 Bibliothecarius. ©abC 1657. 
S2 3a». 9)at 9tft meb Barbara Peders SottCT/ (an^S^t^ 
tnanM 9Ra9. Rasmus Svendlens Snfe t gaj^BC. 

SPriftcr. 
*TriumphusDo£toralis. Hafn. 1636;' 4. 
Disp. in Ciceronem de optimo genere Ontorum. Soröe 
1647. 4, 

Difpi\ 



Aag 3 

\>\tpp. dux de xSxx Syllogifmi in Theologia, contra Niceph; 
Gregoram. Hafn« 1647. 4. 
«-«->de nido Phcenicis ex Lac^antio. ibid, 1647. 4* 
OrtL Pane^r. in obiL' Chrift IV. Sor. j6^i. Fol. 
Prolaf. sn Tacitum. ibid. 1650. 4. 
Disp. foper Sentent. Juftini de ignibut fubterraneis. ibidem 

1653. 4- 
«-— deforma optima reipnblicz regendr. ibid. 1653. 4» 
Examen Animadverfionnm M. 7. Boxhornii iii Anunian. 

Marcellinum. ibid. 1653* 4* 
Difp. de Digamma» ibid. 1655. 4. 
— — de Stilo Novi Tcftamanti. ibid. 1655. 4, (B. Hyf. 

Sfie. Tb, D. DeV) 
AaGAARD (Nicolauf Ebbcri Fil.) Rector i ^i|M 
dale ttM 10 aiar; tlbtU 1703. ®ttm bifpedor CoUegii 

Mcdim t Si0(cii^a»Q. ID^c oitiitbcf fom Stector t Sti$it. 

QPrtfter. 

Tbya ilioflranda, i 3Difpp. Hafn. 171 1. 171a. I7I3» 

AaGAARD (Otto Dietericus) feb 168S II 9JfaiHl JMI« 
gU«l0C i gitbcr ®tift «Omii gabcr «at Sören Aagaard, (Sog« 

ttcpr^fi fammeficM/ ^ant ^tba Mette Peders 2)ottcr. 171a 
K^oambe fra Sltbcr Gfolc. 1733 Iit» 6!ofln<pr(rfi til «Oa<« 
f9% PS JSiBcrticf i Sfdforg (Stift SDabc 1740. 9)at gifit 

Wt Eliiabeth Sdireader. 

Qfrifter. 

S)CB faaqtsbt ^tmmcMvfi , bcfiaainiK af 3^ VfAlmcr* ftii» 

AaGAARD (Severinus) fek j Sfte 1654. 19 3atti. 
^$ %4b(V tav ®ag. Chriften Aagaard, ^ani ^9bcr Mette 

Weik. 1671 Drposcrcfee fra Öltler (Sfole. 1675 tog Exa- 

men Tbeologicum. 1676 ilt» VXo^fttt oq $U Scc(tC ^VCtt 

i g^jir. 1^77 Ucv ®oaBn»rar|l tii KmfC i Kibar (Sctft. 



4 Aag Aal 

©rte i 9M6e 1693. 13 3uHI. gjflr gift meb Mette Peder« 
5Do(tnr/ SRaatmant) Peder simonfens ©atter i ©»cntborg. 

eprifter. 

Vita Cliriftiani Aflgaavdi Patris. 3nl)f0rt t Roftg. Celic 
Poet. Dan. Tom. I. pag. 341. (Ter. Cimh.) 

AaGAARD (Severinus) MX i fin Hb Alumnus paa 

Borches CoUegium. 1744 6kt> SKagJIler. ©ctcfttr Conrcc' 
m i «&cipn90cr« ®folc, ^oot ^an tobc 1754 cHcr 175 ju 

©Prifter. 
Difp. de veterum Athenlenlium Scholis illuftrioribus. Hain, 

1741. 4. 
^^ .^ de Conviviia reterum Phjlofophici&. ibid. 1742. 4*. . 
..-i-de Britannia antiqva Romanoruin imperio fubje£la 

Difpp. 2. 1744' 4- 
AaGAARD CW0 SS. Minifteru Candidatiu. 

ePrifter. 
Sn 9(bel<man1)< 3n{!tttp for fm ®0n< ^nformator/ oi^erfaf. 
Sie6en^at)n 1723. 8. 
Aalborg Qftnus) SogncptÄ^ til fRa^cb, DcgcnMr* 

(uu< ®tift 

6Prift^r» 
3ubd'9}rffi)iftn» Clftrtdianta 1749. 4- 

Aalborg Go''»""^*) f^J^ * 2ta(6or9 1542. ^an« S^ 

bet t>ar SRaabmanb Johannes Krag, ^an< SRobcr Batbara. 

9t( ferfi t 3(albot9 ©folC/ ^»tlfcn (an forloD/ ba (»an Mr Hb 
20 9(ar gammd, og brog til gtoflor/ (t^or ^an unbcr David 
Chytrffi 2lnforfcl (Infccrebc flitHg, og tog 3»agijUt'@rflbm. 
Gtben op^ofbt jig i en 20 3lar< Stb ]Hia be forncmmcfic Uni« 
berfitctcr t tvbjflanb, og imtblcrtib nu og ba gif nogle af oin 
re banffe ungc 3(be«ni(rnb tii ^aanbe m ittit Sinfar, ifirt 

Tygc 3iahc, Niels Skrara, Oluf Rofenfpar og Prcdbiörn 

^ Pode- 



t{$ 9)emiiiii9 ^t ftttibet for mt$ i br tt^fte &tifttt, 
itbi (^Ufe tirfotlbe jeg ^r maattet fage ^Uftugt ti( 
^aanhsiStttfitt , en 09 anbeti ^ifl 09 ^er t>eb nsfie 
Cftetfagtttns fhiaatis (hmfet Optegneffe ^ fimt btdoe 
og F^tiMge SRaitbtf itiebbeelte Uti^erretntnser^ faa M 
imtt et MfM eflct foranbret i anbteft SBeteminger, 
nben efcet tietf fle Unberft^gning , eg i^a gob ®ruti|> 
nf 6ebre Op(9<nitis« !8ibere ftnber jeg iffe fomes 
(ent at anfere: 9)}en ovectetMcec ^fcifitet tU t«fer<ii< 
Mi^t Onit>«mme« 



ft( 



6 Aal Aar 

Philip. K^gelii aanMxt/t Qdmfen ibid. 1625. $. 

ChronQlogiaSacr&omSJerDcntfSnbr. ibid 1628*001642.1^* 
Oltl C7og, Magog Abadon, ApoUio») ot^Ctfät. il^id. 1629. 12* 
LutheriCatechism. Major, otocrfatpaaDanfT. St()91».i629« g» 
i^iO^H* ibid. 1633. 1640. 1664. 8. 

Davids ^fattcr iticD fitcgft (iot ®tiii. :S^9n. 1632. Fol. 

Luthtri Sttmarfd til De SQbjIC. ibid. 1633. 12. 

AiiguAini ^aatlNSofl. ibid* 1635. 12. 

Bernhardi Meditationes, ovdrfat paa !DanfT. ibid. 1637. 13. 

Philip. Kegchi aaiiMise 93ctonfttin8cr, omfottc ibid. 1647. 

1661. 8* 16644 1667* 12. 

j9S9e{)uuJ(oitiiiii9<SaIent)et,itemomi&icr. ib.i639. 1665. g. 

ti0pr<rbtfcn Ot^Ct Arild Ugerup. ibid. 1606. g. (B. Hyf. 
Tb' An. R.) 
AaLHOLM (Nicolaus) 

JDen fDcnfFc ait^mmt %mi^i}xit , oiKrfot i^ad S)an|F. S(»ir« 
Itnbcmtnmg om at brogge IM. ibid. 1759. g. 

AaRHUSIUS 0**^^^^ Matthiflp) ®ee Matthiae* 
AaRHUUS (Johannes Rafcb)*f0b x688 n Sfpril I^«I# 

(leb ^HTOcgaarD i taalani)/ ^antQaDct hx Ci^ag. Simon Aar- 

huus, (Sogneprirfl famni«ftcb«, ^ani ^OhtX Anne Magrete 

RafcK • 172 1 b(cD ^onepnrfl for afprrup og Stoertlct» 9)f<i 
nig^c&cr i 99^n. SDoCe ointrent 1755. 

6f rifter. 

Srpbc^S^^iKn , ubfhtfrcR;, ba Srcben Ncv offcntlig Sefienbfgiorf 

imeKcm be £)anf(c o9@oett(Fe. St^w. 7720. 12. 

AaRHUUS (Simon Petr«us) ffb 4 Äat^UII* 1644 x6 

Ocfobcr flf fcorgcriifje goroflbre. ^an< gaber ^cbbe Peder Si- 

monfen , banS ^ObCt Maren Jent JDotCCt. 16(6 bcpoflcrcbe 

fra 9(ar(uui @tole. 1677 Meo SD^agificr. 9)ar i 6 9(at 

Deca* 



/6'p« « MStiert Mypomnetnflta tii Alb» Bit^U dt Scripti» 

Dftnorum» 
1^ j # ThuTje Inthntia AcAdemix Mafni«n(i<« 

/»yc» # 'i\'rp«i?ei i luicriptiones Ripen&s» 

3fom,f t>h\\^ 3lourna(. 

Is^ ■• Molleri liagogt ad HtfloriQm CheYfoiUfi C!itibrica% 

L« # # Kothei btaDt ban|!c ä>}«nD$ og £lt)isi&<r< tcvnct. 

1/rjr/ « P» LaflTciis 2it) eg £ft)nct VC5 Hofmann» 

X»ex. I J(>chert ||Cic(^rteil £9kOtt* 

JLff, » Lujas Stfltua Honoris cre£b Gvdinafio OthinienliA 

Af. I # SDaiif!c 9)^agaiiti« 

Mdr. I Pontoppidans Marittofa Dftnica* 
N4 r f Nova iirteriria maris Balthici« 
Q. I f Olivarii Vita l^iuli Elue. 

öfi. I Oluf Bangs Samltng af abffilHii n^ttigc og eyBpM^ 

lige SRatcrIer.. . , 
Of. t Occonomiffc SJ^agottiu 

t}lV, I Olai VVormii EpifloUr» 

]P;. 4r # Pouiroii» Bibliothaca Arhuficnfia & Cätnlogus Fai^ 

floruin. 
Pr. # # Programmata, 

Ä. I # Reienii Infcriptionel Hafnitnias. • :f 
It/iff. I Raupach deStaturei litterana; in Oan!«« . 
Jw ^* f Sibberns Bibliorhaca Hifbrktf: l>ftB9*]Sorv<fgica«. 
S*^ic. #*M6lleii Spicilegiura ad Alb. Baithoii dcÄcripr.Daih 

Svh. ^ Suhms (ttoii(iftiij!< 6amltaaer. 

Tfr*. I » Terpägerl Ripac CimbrifÄr ♦ :. r . 

Xfr«.f ^ Xburc l()ea Hi(tori;r titterarb; DanCttUm» . 

7V-# i Tterchovs banjtt 5tt6cWitrm. , , ' ^ 

tv, • /\Vindingii Academia (Tafuienfis* / ., . .. 
HTal i C. WakhciKlorf6 S^jcl ^ . »cD Rothel ' *• , 

meL i Wieiandts terbe.tibcnlKn 

/f^tf. I V^ittenii Diaiiuin biographicum» 



i. ♦. •■ 



mHtmmmmmm 



!• «• • . . . 



r 






'\j«W 



ÄAdAi^ir 



8 Aaf Abe Abi 

A ASKO W (Urban Bruun) f)6X WXH AlvLtmusfaa Por- 

ehes Coiiegium 176 1. S(eu 9yfenM til Sroft^ieni in^b Cbtr^ 
£attl)maa(cr Bugge for <it obfemrc Vencris @(in0 fi^rbi ®iv 

Ien* St paa «icruirrettbe Sit) Medicus Subordinatus ui ^xU 

Dcric^ö «£)o[pital. 

©Prifter. 
Tetrapodologia Daiiica. Difp. 2. HafiL 1762. 1763. 4* 
DifT. de Dyfenteria Epi^emica Hafniz & per SisIIandiati» 
1766 graflante. ibid. 1767. 4. 

Om itn blant ^orn^Do^sct grafftrcnbe (Sp^tom 1766. 8. 

Abel (Chriflianus Petri) f0i) t SRibc 1 3pDanD* i6^« 

(Ict> $r(r(l til Den DAnfIc 9Renigf^eb i 9(mflert)am. 

Kecjler 00 £anr6omme 9m et fanDt <^rificltg £cpnet. €^rtffiati» 

1658. 12. 09 Stmfierbam 1663. 12. 
4)fatme'iBo(|. SImflerbam 1667. X2. 

TeftinioniuindcUnitate&TrliiitataDeitatis. AmA. 166$ .g. 

09 ifaa ^ollanbj! 1667. 

Elogium de feptenaria felicitate Chcifl:. V, Regis Daniar» 
ibid. 1674. 8- (JUib.Br) 

Abelsqn (Michel) \^x oDerfot af tpbf! et oanbcngt tt^r^ 
wrf. S^w. 1749- 8. 

AbELSTED (Bai tholomarus) SS. Minifterii Qpndidatus. 

SFrtfter. 

Forftmans ^xctlxUvL i^9i9i farftc ^ul^^S^^Si o^erfat iKiabenl^ 
1704- 8* 

AbILD (Jacob Olufffii) 

e e r i f t e r. 
GIiolt)ene<]^otm< Forte SBefFrii^elfe. jt^pn. 1683. ^'ol- 

AbILDG A ARD (Petrus) ©OgneptiS^II til fRXftMi i Z)^* 

Ieiie« $roPjlie t £con^iem< ®tift. 

errif' 



a Aag 

Manes Cimhrici S, Epicedion in Mortem Chrift. IV, ibi^. 

1648* Fol. 
Eposiii Homagium Frid. III, praBftitum* ibid. 1648. FoL 
Elegia in Homagium Frid. III, ibid. 1660. Fol. 

^mlfe, mcD aDfftnigc flere af fatnme Sorfatfcr, finbc* 

famlAe i Roftg. Dclic Poetar. Dan. Tom; L p. 349. fcqv, 
(B. Hyp. Ti. Mar. Cimh. Life.') 

Aagaard G^^) f^bt i7i4( Obtn\t, (t^or ]^ati< ^a. 

Uv Jens Peterfen Aagaard t>ar SSpefogfb, ^oDcrcn Cbriftia- 

na Schoubo 6(eo fbcn gift mcD StaMraaD og Sanb^ommct 

i SpCtt/ J^ft Valentin Eichel. J^an lotti 173a Hl SlcabOtlict, 
Og ^aDDf fiben t nogle SCor &iti i Coilegio Medicea 1745 

NcD ®ogncpr(rfi til efoabve og jtiDfcrup i Si«aatib. ®ifl 

J754 mcö Helene Marie Laurberg, fom hBit 1758. ^^ 

fdo Dabe 1762* 

©Frtftet. 

De Leftoribus Ecciefis. Hafn. 1734. 4. 
De Symbolo Apoftolico. ibid. 1736. 4. 
Hiftorica defcriptio Othinix civitatis Fionis , t tMiN Difp« 
Hafn. 1737. 1738. 4. 

Aagaard (Nicolaus) en fBroDct «f foranf0rtt Chri- 
ften Aagaard, fa» iSBiborg 1612. ©tpoÄcrcDe fraSÖibotg 
eblc 1637 tei(lc uDcnlanM 1641 Mc» SRcctor i ^^ 
Imi^m^ Sftcr 4 S(a« gorleb Net) ^mfi i garae i eiaU 
lanb; og jtöcn $pro9(! t JS>tmitt 1647 falbrt til ®ow at 

tnrre Profeflbr Eloqventiae og Bibliothecarius. SDoDC 1^57* 
S2 Sao. ^ax gift mcD Barbara Peders SDottCT/ (an< COV' 
tnaoDt aj^ag. Rasmus Svendfens dnU i 9af0t. 

Strifter. 

• Triumphus Doöoralis. Hafn. 1636. 4. 
Disp. in Ciceronem de optimo generc Orttorum. Sorö'e 
1647. 4- 

Difpiv 



lo Abi Abr Abf 

Om ^ttttterier. ibid. png. ^55. 

Om giflPmer. ibid. Tom. V. pag. 317. 

sbm Si«bjlart)cn ©fagen, ibid, pag. 343. 
Om ti raittcralj! ÄilDe»aite »rtlBiiCmorffo». ib. Tom. VIL p. ax. 
Om S:«r». ibid. Tom. VI. pag. 297. &itn for fis fcto 
uDfommcii paa Sobfl , og af Slutor felo for^ltrn. 

AbRAHAMSON (Wenier Johan. Fridcric von) HmtU 

saat i Det SongcUgc Sirtiglertc^orpi. 

Q e t i f t f r. 

yrti< SDifli/ ^t^OTMD t»ife< SorRtcI tmcflem £aiiMftterai of 
Stobmeo. Subfert i 7i)c ©tpffe af ({orfeg i N flian' 
ne SiDcnifabcr. $^«)n. 1769. g. ' 
Absalon £6toe< af iiosic incb Siinaan Hviid ; %mi 
ttttt Oaiifie fRam ux Axel. ^an var foD paa S<(ni£I^V'£iB^ 
I @owe »irf aar iiag. ^an< gaöcr nt i>x. Aflcr Rög, 
hdnt aSoDcr^ Slava Dar Inger* {)an fiefrilainiiicbe af gammcl 
iRonselig ®lcae. UDi ^aii< UngDom fiiibcnbc (an i ^m«. 
II 58 bten SRiffoyi Sioeiriitic, i (Dtlfct Sm^cOe l^an inDlogbe 
fig fior $Be»miiKlfc. ®fienftN SDomfirfcn 00 Sapitdn aD' 
ffiUtat @oM ©tifUdc @or0e Sloficr, og jaalosbc ^unfcnc 
fammcflcM, at negle af btm fftiOe aarlig ot)t€gRe, (oab foiii ti( 
Den DanfEe {)i(iorur< Opiytaing . f nnbe t)atre (icnligt Saxo 
Giainniacicus, fom oar (an^ ©ccretcret/ opinuntrcbc ^an iii 
at {Irioe i)cn banffe ^tfiotte> og t)ct> fine mnnbtligc gortftBin.- 
flcr gaD (am Unberretning om 3(Mf<0tgt MD (enl^orenbe. 1 178 
blco ^tt uDPalgt til S^Erfebifp i SnnD i (Sianne, tog faa, ot 
f^an tiOige Ueo S3ifp i SioeifiiDc, og cfter De Sibert SSaabc 
t)i|le fig ogfaa at P«re ett flor SelM^erre , Da (an ofte ftlo per^ 
fonlig oar mcD pan SloDen i Den 9)enDif!e jirig. UDi Stixfo 
fagcr anorDncDe (än en Untforinitet i SBon og ®ang / og inD« 
forte en alminbelig £irurgie oon (ele Stiget. Sort fagt: (an 
Pat en af De fiorjle ^anb, £>anneinar( fan fremoife, faaoel 

i{)en' 



6 Aal Aar 

Philip. Rfgelii aMbtllt/t QdVlfcr* ibid. 1625. ^• 
ChroiiologiaSflcraomSJerDcntfSnbr. ibid i62g.Dgi642. 12. 
Om Ciog, Mflgoi^ Abfldon, ApoUio») omfat. ibid. 1629. 12. 
LutheriCatechism. Major, otocrfatpaaDanjT. jt^t^miSap. g. 
S^^gc^SKoo- ibid. 1633. 1640. 1664. 8. 
Davids ^faltcr itieD mt^ti (ior ®tii(« :S^vn. 1632* Fol. 

Lutheii Sttoorfd til Dc Sobjlc. ibid. 1633. 12. 

AiiguAini {)aanD'Sofl. ibid« 1635. 12. 

Bernhard! Meditationes, overfatpaa !Dan|F« ibid. 1637. ia* 

Philip. Kcgehi aaoMtge 93cteii(iiio8cr, o»crfottc. ibid. 164.7. 

1661. 8. 1664* 1667. 12. 

0{9e{)Utt^(oitRiiig<SaIeni)er,iteinomi&icr. ib. 1639* 1665. g. 

ti^prirbifen OtJet Arild Ugerup. ibid. 1606. 8. (B. Hyp. 
Tb' An. Ä,) 
AaLHOLM (Nicolaus) 

Sttrifter. 

iDen fo<nf!e agtf^mmc S^iarel^pYbC/ ot^rrfot i^aä S)an|F. It(w« 

1757* 4. 

ItnDemtnirig om at br^ge |M. ibid. 1759. 8. 

AaRHUSIUS CJacobus Matthia) ®ec Matthiae* 
AaRHUUS (Johannes Rafch)*f0b x688 n 2fpril \^Af 

(IrO ^rcTOcgaarD i taalani), ^an( %olbtt HX ^^i^ ^"^^n Aar- 

huus, @ogntpri((l fammf fl^M ; ^an< 9)?0bfr Anne Magrete 

RafcK • 1721 blcD Sodncpra?^ for afpcrup 09 9toer<le9 S)?^ 
niQ^e&cr i 9o^- ^^^^ omtrent 1755. 

©trtfter. 

Stpbe^Sanen, ubflufTcR^ ba Srcbeii Mcv offcntlig Befienbfgiort 

iineircm De £)anf(e 09@t)cn(Fe. j(^t>n. 1720. 12. 

AaRHUUS (Simon Pctraus) f0b i 9(ar^Utl< 1644 i5 

Ocfobcr af (orgerliae gorfflbre. ^an< Saber ^cbbe Peder Si. 

monfen, ftan^ ^ObCT Maren Jent JDotter. l6<6 bcpovcrcbe 

fra Star^uui Gfolc 1677 blc» SD^agtflar. 9)ar i 6 Xot 

Oeca- 







''^^3BÄ?i^ 



12 Ado dflEgi 

AdOLPHUS (Ivftrus Pctri)f0b llBcrjftt 1620. J&olK 
%abtv Var Peder Adolpbus j. U. 00 Med. Da6lor , cg ^VM^ 

ticu< i Scr^ni/ mcn jtbcft Hco SauomaBt) t Sron^inn. ^an 
fcit) »ar ©ognrpricft til gmn / (So^rup / £2»e(9nc ogOi^aiiT , 
imt ^roi^fi < (3itiDbraiiD«Dalcne< 9)ro9fiic i SRotge. SogSKo^ 
0!fl<r ' @raiMi 1649. 9D0M ^665. • 

etviftet. 

Breviftrtum ((tiftinclionuin. Lugd# Bat. 1646. g, 
Meduilfl Orfttorifl. ibid. 1646 & 1656. & Amite]. 1662. X2* 
& S«pius. (Ä /^Kf. TA.) 
iEoiDIUS (Janus ) paa Datt|f Jen? Giödefen. ^Bbi 

SRxhi 1550 af borocrlise 8or«lDre. gorcfioD fetp et SMc' 

(Smbebe i 5 Star. 1580 fucCC^aiDC ^a%. Anders Sörenfen 

Wcile ftmi «^of 9H:A:i)i(ftttt. 1591 bleu ©oflueprirfl til SRtc^ 
lai S\tU i Si96enl^a»R c{tcr 9)^as« Albert Hanlen , fom l^an og 
1593 fuctctitcDe fom fBif!«|ft:3(ar^tt</ |it»or(anDobci$26. 

1 1 S)CCCmNtr. 9^r gifl mäb Magdalene Valendni , äi fRos 

m\\ S)0ttcr fr4 SBittcnbcu i*^ og «Dkbe tneb i^e 7 fS^ni, 
ticriMant en iDotter oeD dlavn Ingeborg; fom Met» gift meft 

£)OCt, Matthu Jacobien, £oiig|. £ilMSRe5iCtl<| 09®tiinme# 

gat^er (il De Sfacobo^r. 

ePrifter. 
ttid 93V<tbtfeQ 0»er Jörgen Rofenkrantz S^n. 1597. 8* 
-1^ .-^. .^ Jacob Bidrn. ibid. 1597. 8. 

— .— «« Chriftiiie Lunge. ibid. i6o9« 4. 

— — •— Ainie Roienkrantz. ibid. 1610. 4. 
— . .^ — Peder Styge. ibid. i5i2. 4. * 

— — — ChriftineSkeel. ibid. 1612. 4. 
-* — — Dofothe Lange. ibid. 1613. S. 

-^ — — Chriftiau og Chriflinc Scheel. 9(or|ntlg 

1617.4. 

— — — JörgenRaas. S^M. 1619. 4. 

Peder 



lo Abi Abr Abf 

Om ^tutterler. ibid. png. a 5 5. 
Om giflPcrier. ibld. Tom. V. p«g. 317. 
sbm Si«bjlflrt)en ©fagen, ibid. pag, 343. 
Om et mittcraljf Äilbc»«Ib »cb 8tot»or ff d». ib. Tom- VIL p. % x. 
Om lar». ibid. Tom. VI. pag. 2,97. ©tectt for ^ fcto 
uDfommcR t^aa SobfF , og af Slutor felo forficinrn. 

AbRAHAMSON (Werner Johan. Frideric von) StentC 

Haat i Det Songdigc 3irt4gkrt&Sorp<* 

S f t i f t f t. 

4}rit< SDigt, (t^OTMb t>ife< gorffkl imcaein £aiiMfttcrea of 
StobrercQ. StnbfBrt i 7DC ©tpffc af %tx\ti t bc flm^ 
ne Sibeoff aber. %^tvi. 1769. g. ' 
Absalon &diti af ttogle meb Siinaan Hviid ; %mi 
XtXtt baftfte SRaon t)ar Axel. ^n var fab paa S<^R(dUo«£iBc 
i @orBe 15irt ^ar 1128. ^anl gaber t>ar ^r. AHer Rög, 
ban^ aSober^ Slaoa t)ar Inger. {)an ncb(iammebe af gammcl 
^onfltlig ®leae. Ubi ^an< Ungbom fittberebe (an i 9kiri& 
II 58 ble9 $&t|!e»i Sioeinibe, i (tilfet (Smbebe l^an tnblogbe 
(ig fior iBer^mmflfe. ®fienfebe SDoinfirfen og Sapttdet ab' 
ffiUigt @ob<. @ttfube @ot0e :KloBer, og j)aalagbc ^unfcne 
fammcfiebä, at nogle af bem (Hifle aaelig ot)tegiie, ^^t!b foni ttf 
iieii banfEe {)i(iorir< Oplytaing fnnbe ootre ficnligt. Saxo 
Giamsnaticuff, font oar (an^ @ecreterer/ opmuntnbc (an i\\ 
at {Irioe ben banjle ^ifiorie> og t)cb finc munbtiige gortffHin^ 
ger gan (am Unberretning om SIbfFiOigt btb (en^orenbe^ 1178 
bleo (an uboalgt ti( 9(£rf ettfp i {nnb i (Sta«ne, rog faa; at 
(an tiOige (leo S3tfp i gioeöfiibe, og cf(er be £ibert SRoabe 
bifie fig ogfaa ^i b«re en flor gelM(erre , ba (an ofte fclD w ^ 
fonlig oar meb paa Sloben t ben 33enbif!e jirig. Ubi 9\x\u 
fager anorbnebe (dn en Untformif et i SBon og ®ang / og iab^ 
forte en alminbclig firurgie oon (ele Stiget. Soet fagt: (an 
irar en af be fiorjle ^onobf £)annemarf Fan fremoife, fooPd 



I 

14 Age Agg Ala 

Um ^an PM Coiiegio Medioso, oft (ItttKtibc 9((ir0ii0micn , «g 
obfctoerciK |^«a bet Stnnbc Saacii. 

©Brifter. 
De Maculis in Sole äcc. Hafn, 17 14* 4. 
De Semidiametro Lunar. Hafn. 171 5, 4. 

ailmanafer forSSarent 1715. 1716. 

Thefe» Matfaemattcsr. . Hafit. 1718. 4. 

Aggonis (Sveno) Sn )pi)|I.9(txttnimii), ^wxi %ab€t 

nx fcCtt Acho, fomSaxo ommcU^cr pag. 279. Edit. Steplu 
J^an ICMbC i M isSeculo^ ^Ix Saxonis Grammatici contu- 

bernaUs , og f ftct iBtfEop Abfalons SilfFpnMfe fht» 0< btn 
aOetferfie ikiiifle IMfioric f et f ort iBegrcb 1 fom Stephanius 
f$tfi (at ubgitet , nnbtx pM : 

Svenonis Aggonis FiL Chrifiiemi Nepotis , primi Danicae 
gentis Hiftorici, qvx exflant opufcula Stephanus Jo- 
hannis Stephanius cx vetuftiflinio codice membr. Mft. 
Regis BibliothecjB Havnienfis primus publici juris fe- 
cit, notisqve hiftoricis pariter. ac Phiiologicis illufba- 
vit. Sone 1642. g. 

£)i{fc Opufcula iiibbcfMte: 

Compendio(am Regum Danias liiftoriam a Schioldo ad Ca» 
nut. VL 

Leges Caftren&s Canuti Magni. 

Incerti Auöcris Genealog. Regum Danis« (5, Ifyp. Spic* 

AlANUS ( Johannes Jani) fab 1563. Ig SfUgtlfK i^l' 

Uni f i en SB^e MM ala, fbtv M> £augl^oltn* JS>M gaNt 

Dar Jens Efxildfen. (an< SRoDCT Bente LauridsJDottar* UM 

^cn fomflc Xxii i StiD- IL SiO flpStcDc (aii< SSobcr mcD (am 

til ©teBattft, Ittor gtue BirgitteGiöe ^r. Herlov Trolles t^ 

fa (am an, og fatte (am i ^rlo»6(olm< Gfolc/ bcrfra (att 
zs8a til «catcmict (I0 (imittcfct. 4blo faa fecr i 3 9(ar, 

rtifit 



12 Ado dflEgi 

AdOLPHUS (Ivarus Petri )f0|) ilBcrjftt 1620. J&olrt 
^aitt 9ar Peder Adolpbus f. U. 00 Med. DoAor , og 9^^^' 

iknt i Scrsrn/ men jttcft Hco Saugmast) t Sron^icin. «Oas 
feto var ®ognc))r(rft tit gmn / (So^rup / £2i9e(9nc og fit^ant ^ 
fanit ^mfi i@ttiDbraiiD^balctte< qjroofiic i iRotgc. SogSESo» 
gtfhr ' ®raMii 1649. 2>0M 1^65. • 

ettiftet. 

Brevidrium ififtincUonum. Lugd# Bat. 1646. g, 
Medullfl Omtorifl. ibid. 1646 & 165^. & AmfteJ. 1663. X2» 
& S«pius. (Ä /fvf- TÄ.) 
j^GIDIUS (Janus ) paa Datt|f Jens Giödefen. %Bb i 

gtibc 1550 af borgcriige gor^lDre. gorcftot) fstp et Qfofc 

<£m6ei)C t 5 Star. 1580 fucceDaiOe 9)fag. Anders Sörenfen 

Weile fm t>^^'^c^i^m. 1591 6(eD 6ognrpr(rfi til.SRtc^ 
laj JSirfe t Si9benl^a»n efter SRog. Albert Hanien , fom ^<m 09 
1593 fucccDereOe fom fBt(!0|ft:9rar^ug/ ^^9t^anmti626^ 

I J S)cc(mNtr. 9^r gifi tltCb M^dalene Vaientini » dl Stos 

taxli S)0ttcr fr4 SBittenbccg/' og «oicbe meb ^e 7 fÖBtn, 
DcriUant en IDettet t)ci) 02avn Ingeborg; fom blt^ gifi mcb 

£)0Ct« Matthu Jacobien, £0|lg|. iH^SHtHmif Og<Stal1imc« 

gaber til be 3laco6«cr. 

ef rifter. 
tiift ^ptttfen Ober Jörgen Rofcnkrantz S^n. 1597. g- 

— • -^ — Jacob Blörn. ibid. 1597. 8. 

— — — Chrifti^ie Lunge. ibid. 1609. 4. 

— — ^- Aiuie Rolenkrantz. ibid. 1610. 4. 
— . .— — Pcder Styge. ibid. i5i2. 4. 

— — — ChriftineSkcel. ibid. 1612. 4. 

— — — Dorothe Lange. ibid. 1613. g. 

— r — — Cbrifliaia og Chrifiine Scheel. SKarJ^tlM 

1-6 17. 4. 

— — — JörgenKaas. ÄJbn. 1619. 4. 

Peder 



i6 Alb . 

tar Chriftian Aibertius, cDcc Sl^rtfictt aiftrrtf^, fReiio 
mfttt i Sie6en(at)ri , fom bdit 1616, og foni nogle ^otftc for 
ncDfiammcbc fra bm (cftcnbte Petro Alberti , fom 9ar 3icat>o 
mittt fBrfic ^Sicc^SanceOcr 00 »|)rof(||br. i6og ^olbt ^aii 
yaa Sto^cn^aQnt Qtcabeinie ca Oration de S. Johanne Evan- 
geiifta. ^an rcific i finc unge Xdt uDcnianbt, og ti( Qieffen 
ut)gaD folgcnbe (Sfriftcr* 9Sen foruben bcm, ^ar tm fani' 
mrnflreoct niangfolbige pl^ilofop^ifle Serfer, fom albrig ere 
tomnc for Spfcr. ^fter ^iatifomileti 6lei^ ^an bcforbm t Det 
tpbffe Sanccllif, 09 tirate 6cr fom @eactercr i rre 9(«r. 1619 
tetiie ^an met) jtongelig SiOabclfe atccr ub / for at gi^re ftg 
nurc rrfarcn f (Spro; og ^tatf^Sagcr, forfl til be forncmme^ 
fie @t«bcr og {)ofrcr t €oropa/ ftben ubm f6r/ og cnbclig be^ 
(K i @8U|Ken« 

©frlfter. 

Difp. de Principiis £ caufis rerutn naturalium > .fub Pnefid^ 

Job. Arnold. deFine. Gieffe 1609. 4. 
Mufara Adolefcenrise Venus. ibid. 1610. g. 

S)cttc pbfh @fnfit ittb6efattcr abfftDige meget fmuRe (atitu 

(Fc Poemataj fc Kegia Clio. Sortilegia Lycophrontica f. ana- 
grammata. Elegiarum fafcicul. Amica Mnetne. og Odaram 
& Parodiarum pugillus , fom CTC tHbfortC 1 Roftgaarda Delic. 
Poet. Dan. Tom. I. p. z & feqv. 

AlBERTI (Jacobus) ®ce HoRSENS 

Alberti Oo^iar.nes) gob 15^5 * Äiobfnljatm. I54« 

Mcb SRajiflcr. SDcrcftcr forjl Profeflbr Gtxcx Lingva? , f beti 
Dialeflices, og 1558 Profeffor og Paccalaurcus Thcologiip. 

JRarfJe 9tar r ffer blco ^an Do^or Theologiae og SBiflFoppr n D- 
Ped. Pnlladio i (gmbcbct aiimqtxtt , og 1550 fom otrWi9 
iBifFop fnccfberrbc. X)abe 1569. 2$SHau SHax gift mc& 

Karen Anders JDottCt/ J£>V' AnderS Hanfen, ^JtiTfl i SSXaU 

mee ^ ^ani Potter. J£)an oat S<ibcr til Albert Hanfen , forti 
{iben Mcp 93iiFop i 3(ar&uu<. 6 F t i ft 



I 

14 Age Agg Ala 

Um ^oa paa Coiiegio Mediceo, oft (IttDccebc %^nma\m , ug 
obfermciK m t)ct Stnnbc Saaciu 

©Brifter. 
De Maculis in Sole äcc. Hafn. 171/^» 4. 
De Semidiametro Lunar. Hafn, 171 5i 4. 

ailmatiafer forStarent 1715* 1716. 

Thefe» Mathematic?. Hafm 1778* 4. 

AgGONIS (Sveno) Ign |9(ft .SIDffftliattO, ^M %<a€t 
»ttt fcCtt Acho, fomSaxo ommeU^Ct pag. 279, Edit. Steplu 
J^an Ut^CbC i M 12 Seculo^ Mr Saxonis Graxnmatici contti- 
bernaUs , 00 fftct SBH^op Ab&lons SilflpoMfe fhtO OJ Doi 

oOcrf erfie ikiiifle ^(ioric i et fort iBegrcb 1 font Stephanius 
f$tfi (ar ttbgiPet , mdtt pM : 

Svenonis Aggonis FiL Chrifiiemi Nepotis » primi Danicse 
gentis Hiftorici, qvae exflant opufcula Stepluinus Jo* 
hannis Stephanius cx vetuftiffimo codice membr. Mft* 
Regis Bibliocheca Havnienfis primus pubiici juris fe- 
cit, notisqve hifloricis pariter. ac Phiiologicis iiluftzm- 
vit. Sor2 1642. g. 

£)i(fc Opufcula tttbMttttC' 
Compendio(ai» Regum Danise HUloriam a Schioldo ad Ca^ 

nut. VL 
Leges Caftreni£S Canuti Magni. 

Incerti Au^^oris Genealog. Regum JDanis. (B. tfyp. Sficm 
S. An.^ , 

AlANUS C Johannca Jani) fab 1563. ig SfugttfH l^ot 

lanb / i en SBpe talM aia, ftrar MD £aug(oitn. ^ott< goNc 

Dar Jens EfKiIdfen» (an< 9)?0bcr Bente LauridsSboCtet^ VXA 

m fomfFe Strts i griD. lL$iD (Ipgtcbe ^oirf aSobcr mcD ^am 

til ®ti»llan&r |POt gruc BitgitteGiöe ^r. Hcrlov TroUes fO(| 

fig ^atn an, og fatte ^am i J£KtloH^olmt &oU, t)crfra ^att 
ZS82 til ^coMniet Ucp Mmittmt. 4BIct» fa« fecr i 3 ^r. 



iff AJe Ali Mq 

€ P r i f t e r* 
®e6rau(^ bti ^xojfottmif&vttAi. S^^- 1694. 4- 

AlEFELD (Ditlevus) (£11 @0B af Bendix AlefelJ^ 

^ar J^Kttt til ^affclborff ^ ^affdot> og Saqm. Frid. iii^ 
og chrifh V. ®clS^etm('092attb'9{aaD. 1652 Mct> Slmtmanb 
t Slen^bors/ tiOige ®encral iSrig^ommiifariut og Obcrfi af 
^VQ&txitt So0 ^n Slf^eci) i6io, 99 mt i^mbm 2<^86. 

©Prifter* 

fBriefc unb 9)erri(^tonscti am branbeii6tfrgif(^ ^of tocgen bc< 
f<^me!)ifd)ctt Äricg*. 1658. 4- 

IBcbentfen, tDaram Frid. wilheixh , e^rfijirfi dm g^onbo» 
burg f uAcrn>artet Der polaifc^ea unb ^gorlfd^m !BJ^ 
fcrin@(&n>cdif$ ^ommcm einitcc^cn foHf. Anno 1658 
gcfdjricOcn. Reufuni Tom. 11. bet ciiropjifc^o &taati* 

(Soi^ilicn JoJi» Cl^''* Lönigii. Nuiii. 117. 

Slbflillige J&tflsrier om @p»grlf<r, inbf*rt 1 F- GoUfchmtdt» 

•OSUifc^t Mörphcus, pag, 163. (&W;.) 
AlLERUP (Laurentius Albertin) Sfoll^bCt Drt Ctt 

af {)olmen« faftigc ®roler i $iebciil^t)ti* 

SPrifter. 

]Dcn forjie ^att af Satci^iftno/ fangvii^ forfattct. £i9(cQ|^aM 
1756. 8. 

Alling (J- h.) 

ÄPriftetr. 

Comus leDons, fO<t UnbcTDiJntng i SdioSt^^, imcrfait 

ÄI^Dn. 176a. 8. 

SDc firc iibjic €at((^Mmi*Oo»cb«Varter/ fangDit« forfattct jt^oa. 

1756. 8. 

D'aLOISIO (Dominiqve Antoine) M. dell vafto, m 

3taltener, fom t)At)be ^dft en aarlig -Venrton af IDronnlngcn 
i $oUn, mcn ba faiilmc cftcr %tnbU S)ob MfO^am fratageit, 
loin f)m i Song Clmft. VI. £tb ^r inD. 

eftif» 



i6 Alb . 

Dar Chriftkn Aiberdus, (tkt (S|ftflcti 9(Kcrff<iR, SBor^e^ 
focfier i Siebcn^aDii , fom tabe 1616, 09 fom nogle (olN for 
nrDfiammcDc fra bm bcRcnbte Petro Albeni , fom oar XcaOr^ 
mtct< forfic Q^iccHSanccflcr og ^rofcifor. 1608 ^oli^t ^m 
l^aa Siobcn^flOtt^ %tabmit co Oratton de s. johanne Evan- 
geiida. ^an rci|i< i ftiic ongc SUt ubenlanbt, 00 et( ®ieffcit 
ubgat) folgcnDc (Sfriftcr. SXtn fertiDnt tent/ ^t dati fom« 
tnenfircoet mangfolbi^e pl^ilofop^ifFe SJerfcr, fom olbrtg cre 
(omne for Spfct (Ifecr ^icmfomflen 6lco ^an (rforbrct i bce 
t9bf!e SanccUif, og timte Der fom @€crttctcr t (rc 9(ar. 16 19 
rctfi< ^an mcb jfongelig tiaaOelfe atttt iiD , for at giore fs 
mere crfarcn t (Sprog: og (Statl^Sagcr/ forfi til Dc forncmme' 
fie @r«Mr og {»effcr i juropa; ptKii ttbcn for, og cntKlig Da^ 
DC i @go)»tcn. 

Öftiftcr. 

Difp. de Principiis f. caufis rerutn naturalium > .fub Prziid^ 

Job. Arnold, de Fine. Gief& 1609. 4. 
Mufsra Adoleicentis Venus. ibid. 16 10. 8- 

S)cuc fibflc &x\\t tnbbcfattcr abffiOtgc mcgct fmulh latiiu 

fic Poemata, fc Regia Clio. Sortilegia Lycophrontica C ena- 
grammata. Eiegiarum fafcicul. Amica Mneme. og Odamm 
& Parodiariim pugillus , fom crc tttDfortC i Roflgaarda Delic« 
Poet. Dan. Tom. I. p. i & feqv. 

AlBERTI Oacobus) (gcc HoRSENS 

Alberti (Jo^^a^n^O gob T 52 5 i ÄioBtnJai^n. 1 545 

Mcd SRa^iflcr. SDcrcftcr forjl Profeflbr Gr«c« Lingvo , ^DCtt 
D]ale£^ices, og 1558 Profeflbr og Paccalaureus Thcologiflr. 

JRopflc 3(ar cftcr Mcd ^aii Doaor Tbeologi* og SifFoppcn D- 
Ped. Pnlladio i (^mbcDct aDiuogcrct^ og 1560 fom Dtrfclig 
iBt(!op fttcccDcrcDc. X)oDc 1569. a5 9]?ai« 9)ar gifit mcD 

Karen Anders jDottcr^ {)r* Anders Hanfen, ijfix^fl t^aU 

moc ; ^ani SDotrcr- J£>an oar gaDcr til Albert HanTen , fom 
{iDcn Mcd S3ifFop i «ar^Htif. e F r i (# 



lo Amt 

Ut ®o(forpj?c ^of. 85!ci> bcrpaa 1714 af Äong Frid. iv. 
antaqtn fo:n Hifloriographus os £(in&taal> i bet jlc^fg^ljolfletiu 
(Fe SanceOic, 09 3(mtmanb i IKen^borg. 171 9 iU^ lalbtt 
tii Stiflben^aon , og siorf ti( 3u(ittiraat). S^abc f*tnKfid)< 
173 1. 21 gebruarti. Vdav io ®ange gifit, i. mcb Anna 

©örritz, 2. imD ^tof. Nic.' Martini ©ottct af Stid. 

eftifter. 
Programmfl LeflionibusPoliticisprsmifTum. Kilon. 1704. 4. 
Difp. de crimine Simoni^, ibid. 1705. 4. 
«— — de babicu Ibperflitionis ad vitani civilem. ibid. 1708. 4. 
Spiftolaad A. R. Philofophum cslebemmum, qva catechetae 

cQJusdam Roftcchienfis ineptiae reccnfentar. ibi>^« 

17TO..4. 
Meditationes Philofophics de jufHtia divina. ibid. 1712. 4* 
Tra5lar. juridicus de Obftagio. ibid. 1712, 4. 

SiBlcttung }u ®taat<^ mb &ttwStmfl. ibid. 1706. 8« 

Frogramma Germanicum CoUegio de civilttate morani pre» 
miflbm. ibid. 1708'. 4. 

ttnmsrcifKc^ ®c^an(ren von bn it(fimfltn ^tifyf^ , Dcrcn 

fi^ ein acabemtfc^t it^xit bebtenen (an. ibic<. 1712. 4. 
J^ifiorifd^e Stnfeitung iu bcn j[ei|igm Sftiti in Sftotbtn. QrancK 

unb to>)^ 1710. 4. 
SDcr in alien ftincn Snxtgm oer^crli^tc SJntc^l. oIbMbursif<|e 

©tambaiitfh. 1713. fol. 
4Ro( fem ®Frif(rr/ fom efter SongdtgOrbrc ubcn SRaM i ftb* 

fk Srig crc ubgione iinob be @»mf(c og J^fittnftt, 

nemlig : 
^ijlorifc^er 93eti(^t bon bein borma^ligm nnb gegcnti^rtigeit 

Snfianbc bcr (Irtioig^^olfidnfc^en dtittcrfc^aft. 1714. 4. 
.&ifiorif(i< nnb bnmnnftmdjfige Unterfuc^nng bcr Urfa^cn, 
. bnxiftotl^ bxt t»if(^cn S^innmard nnb Sk^cben von 

ctma ^unbcrt 3a^tcn ^cr, böracfoOenc Gttcittgfcircn it(^ 

intfponnen. 171 5. 4* * ^uf' 



i» Ale Ali Aio 

© P r i f t e r* 
®ebrau(^ M ^xovottmi^ivaAi. $o|>$. 1694. 4* 

AlEFELD {Diile\Tis) ^ @0B af Bcndix Alefelcf^ 

«ar <)cm til J&affctoorff, M«to» 09 itaijcnf- Frid, lu^ 
og chnrh V. 0cl^ciinf'O92attb'9laaD. 1652 Mi» amtmonto 
i Slcn«bor9, öaigeöencral Sri9«Sonimiffariu« 09 Otorft af 
6a»aHmrt. Sofl pB afffceb lögo, ogtobc i^amfcot* 1686. 

6Prtfter* 
©riefc «nb aJerric^tuugcii ara branbcrturflifi^ ^of flxflcn bcf 

((^mcöifc^ctt Sric9«- 1658. 4- 
JBcbenrfen^ tt>arum Frid. waheirii , e^rfArfi dm gSrottD» 
buro f wct»artet Der polttif(*ca md) ^ii9aiif(^ ©it 
fftin@(&nKdif$ ^ommcni embtci^ foHf. Anna i65t 
9cfd)ric6cn. Reufuni Tom. II. Det europ&fc&ftt ©taatfr 

golljificn Joh. Om Lunigii. Nuni. 117. 

abfliUige J^tflsriet om @p»9riiifrr inDC^rt i ^^ Goldfchmidt» 

^6ai[(|Kt Mörphcus, pag* 163. (Cimh.) 
AlLERUP (Uurcntius Albertin) @foU^bcr M CA 

af kolmen* fatti9C ©feler i ÄiBbeal&a»». 

ePrifter. 

©ctt fcrjlc qjatt af €atrt^»mo, fatt9Du« forfattct Ätabcrta»» 
1756. 8. 

Alling O- H) 

ÄPtiftetr. 
Comus leDons, eBct Unbct»Wnm9 * Ä^fÄ^^ft»/ «^^f* 

S^m. 1762. 8. 

©< fire (ibjlc 6ot((^Mim^o»c^SP<nrt(r, fang»"* forfattct S^vä. 

1756. 8. 

D'aLOISIO (Domiiiiqve Antoine) M. dell vafto, m 

gtaltcncr, fom ftattbc ^aft en aarlig -Vcnf»» «f ©fOiinin9«t 
i ^oUn, mm Da faitimc cftcr |cirt)c« ®oJ) MfO^am fratagcHf 

fom l>an i Sm Chni^. VI. £ib ^<r inD. 

© E r i f » 



Ä 2 Ane 

Ingeborg Chviriin2 Fridfks Ctt firtiltattM ©0(to i SRiSc. 

9}?cn fom ^dtt imjen SSovn tftetlob pO/ teflamtntcrct^ f^aa 
2000 SltjHKiIer/ l^voraf Sieittcn aitmbei ti( at lanne tn ^abU 
aeegncmeftcr 03 •^tolc^olbcr t SKibt. ®ar i fui SiD en af bc 
^«iimteligile og.flarfi^Prafticis i S)4nnimart 

©Prifter. 

Dispp. III. de Medicatione per Muficam. Hafn. 1720 -a2. 4* 

Dispp. IL de Monflro Cyclq)ico HaTiiicnfi. ibij. 1724. 4. 

Disp. proGi'aciuDo£lor»de Strophereptimefbi. foisms.. ibul 

1730. 4. (Pr.) 

ANCHERSEN(Ansgarius)gtt ®br of öifFlH) Mat- 

thias Ar.ciiericn i Slibn £>e)»nmbe 1737. iBIe» Dcrcfiffr 

Alnmnus {»aa Borcbes CQliegium , ogDecanus paa Slfficrctf 

1744 SRagiiler , jiDcn Böfrjl Collega i ^cljittflerä @falC/ og 

etriften 
Disp» de Clavo Hgendo apud Romanos. Hafii. 1744. 4^ 
*— •»« dc Irdiffrer.riaperfeöi ^qviiibrii. ibid. 1745* 4- 
— — de Vindi^lae eupiditate &c. ibid. 1746» 4, 
•— — de Sta u Aiiima^cataraSalL ibi.^,i747. 4* 
"— — de MiracuUs Apocataftatids e Philoibphia recenriori 
elimnandis. ibid, 1749. 4, 
AnCHERSEN Qohannes Joachimus) SÖDrt fljrobfr 

til n«flfomo<. ©cponcttöc 1737. a5le!>bcrefkri73^Aium. 

nus paa Borches Collegium, e^iörn ^BUfimti S(Mocat| 

j^tttlfen €ta(i9n |an i mange $i«r mcD 9cr«mmdfi |a€ 
bcfidbt. Sr nu «M^ ^ ^^icflmt , og 3ufiit<raM^ 

6Ptifter. 
Dispp. IIL Animadverfiones in LiKianuiTS HaftK 1739*40» 

41. 4- 
9— •» de <] vinq ve Deii£bis , Vi , Damno publico > Räfdnii , Lft- 
trocinia & Furto^ ibid. 1742.-4* 

Difp. 



lo Amt 

Ut ®o(forpj?c ^of. 85!cD berpaa 1714 af Sonq Frid. iv, 
amaqtn fom Hinoriographus eg £a.nt)raat> t bct flctft^issj^olflmi' 
(Fe CanccOic, 09 3(mtmant i IKcnJborg. 171 9 H<v Falbrt 
tii SiBhtnl)aw , og siorf ti( 3u(itt«raaD. S^abc fatme ficM 
1731. 21 Scbruarti. 9)ar to ®angc gift, i. ntcD Aniu 

Görritz, 2. imD ^rof. Nic. Martini ©ottCt of Sttd. 

ePtifter. 
Programma LedionibusPoliticisprsmifTam. Kilon. 1704. ^ 
Difp. de crimine Simoni^, ibid. 1705. 4. 
«— — de babitu Ibperflitionts ad vitain civilem. ibid. 1703. 4^ 
Spiftolaad A. R. Philofbphum cslebemmum, qvacatecheee 

cQJusdam Roftccfaienfis ineptiae reccnfentar. ibi^«. 

17TO. 4. 
Meditaciones Philofophics de jufUtla divina. ibid. Z7112. 4» 
Traftaf. juridicus de Obftagio. ibid. 1712, 4. 

SiBlcttttng }tt ®taat<^ mi &\ttwStmfL ibid. 1706. s. 

Frogramma Geimanicum Collegio de civiittate moram pnr* 
miflbm. ibid. I70g'. 4. 

ttnmsrdfKc^ ®c^all(ren t>oa bn Beqbemflen aSr(]^ot)e ; Mrm 

ftt^ein acabemtfc^t £c^rer bebtcneRtan. ibt:<. 1713. 4. 
J^ifbrifd^e Sinfdrung iu bcn j[ei|igcn Sftki in SRorbcB. Qrancf. 

iinb tetpi; 17 10. 4. 
S)er in alien ftinen 3n>ctgrn oer^crli^c $tni^l olbnbitrgiji^c 

©tambaiitfh. 1713. fol. 
4Ro( fcm @frif(rr/ fom efita SongeKg Orbre ubtn SRaM i fib» 

fU Srig crc iibgibnc tmob bc @Mif(c og ^«Ificraffc, 

nemlig : 
^ijlorifc^er 93eri(^t »on bem borma^ligen nnb gcgcotvjrtigcn 

Sufianbc bcr (Irtmig/^olfieinft^n gtitterfi^aft. 1714. 4. 

^fiortfc^c unb tocrnnnftmdjfige Untcrfuc^ung bcr Ux\q^, 

, buT$toe((^ bie jtoifc^cn S^inncmarcf unb Sk^rtm mr 

ctioa ^uRbcrt 3a^ren ^cr, borgefaOenc Gtrcitigfctrai ^ 

ftttfponnen. 171 5. 4. . Stuf" 



ft4 Ane 

a 6 X>i<ptt(al^r fra 174^ til 46. fomlit öfHoii Hafh. 

1747- 8- 
Defcriptio flft^^uum Cultioram in Tabulis. ibid. 1741. Fol. 

Brevinrium Antiqvit Roman* Cellarii fuppletum 6c recogni- 

ram. ibid. 1743* 8* 

De Vecerum Cbaucide. ibid« 1746* 4. 

De parvfl Cimbrorum Civitate. ibidL 1745. 4, 

Herthe-Dal t>A itixt i ©teflattb. ibid- 174 j. 4. 

Obferv* de Svevis in Genere. ib. 1746. 4* 

Vallis Hertha? Deac & Origg. Danicar. Hafn. 1747. 4* 

Obf» de Hcrthigenis. ibid. 1747* 4* 

Aditus Vallis Herths Des» ibid. 1746. 4- 

De Tributo Coriorum Norvegtco. ibid. 1748* 4* 

De Sciencia & Fide Taciti. ibid. 1748* 4* 

De Hida Anglorum. ibid. 1748* 4* 

Horatii Carmina Secularia ad Laud J Phoebi & Dianar t XIII. 

* 

Disputationer. ibid. 1749-60. 4. 
Relatio Gesneri, Aniinadverfionibus caftigaca« ibid. 1753. 4. 
Orar. in Obitum Marci Wöldicke. ibid. l^O. 4& 
Orat. in Natalem trigefimum Frid, V.. ib. 1752. Fol. 
Confecratio Divx Ludovics. ibid^ X752« ^o'* 

'3tii)(9i)^fr< ti( cn SorcMning pmai{H)fmciicr<9Ii8tfr. Xli^vu 
1754. 4- 

Sciagraphia Phiiofoph. Moralis. idid. 1756. 4. 

Laus propria Herslebio di^a. ib. 1757. 4. ^^oa JDanff 01Mt« 

fat og nbiittn «f Niels Rönning. S^»n. 175 8» 4- 
Orat. in Diem natalem XXXIII. Frid. V. ibid. 1760. 4. 
De Hospitibus Norvegi^ veteris in *jare publico Norvegis 

(Befttr appellatis. ibid. 1762. 4. 
De Cruciata Norvegica S. Expeditione Hierofolymitana Si* 

gurdi Regis Norvegis. Hafn. 1762. 4. 



Fin 



1 

tAOC 2} 

Vm Sestti Openrni Horatii, ip£ & Sidonio ApoUinari Lav- 
f« dei Phsbi 6c Dinnx di£(0. Hafn« 1752. 8. C^((-) 

Anchersen (Macthiflt) f«b 1682. 16 SSartiitSoI* 

Mv, ^r ^OBt %^ Ancher Ancherfen Da »ar yro»0 «9 

€#{i^iprfffl, mm |iMi blc» iBiffop i 0ti6c. «^a«< SBobct 
Mt M21 ia Peders SDattcT. 1698 Dcpoiimbe 1ra|Xib<r Cfole. 

1701 tto Stcctor t SriDcrida. 1705 Profeflbr Theologix 

& Pbiiofophi.T dcfignatu% QorloD Dcrpaa Srttcricia; 09 
1706 rcif e UbcnlaoM , ^oor (an forBcmmdig lagDc (19 cftct 
k rrimtolfFe @pro9« jtom ^icm 1709 og blct» firai Pro- 

feffor Mftdiematum infärioram ordinarius. 1720 bl(t>$til|l 

i Xf orscftpc PM Slmater. T726 ©ogncr^rc^ til SrinUättf 
Sirtf t JtMm^apn. 173 1 SBifFop 1 9tt6e. Z)0Dr 1741. 

Sptcilegmm Defedus Lcxiconim Rabbinicoruin. Hafn. 

1704- 4- 
PocmaTcgrai Arabicam. Trajeft.ad Rhen. 1707. g. 

Otatio de Mathematicis Danorum. ^abfart t JDanifi^^^ H^ 

Uia(|. Tom« 8- P* 701- (TA. l^m». A$l Cim.) 

Anchersen (Petrus) ^p^e i {in $jb (Steb paa Bor- 

cfef Coileg, blCP ftbCnPerfonel Capcllan i jgragnrt 00 ®tr0l» 

ePriftet. 
^^. de Orplieo Tbeotogis dt Orgiorum apnd Grarcos aa- 

^ore. Hafn. 1747, 4. 
"-— MimcuIntnfiiiffeSodomae escitium, ibid. 1727. 4» 
— — de Ufo Mathefeos.. ibid, 1748. 4. 

^ 3(fiiS^fontn0. eirifitan. 1754- 8. 

Anchersen (Scverinus) fab 1 (Sanbrr^lBorf Vxafiu 
Mti Wb€t €itif( 1 698. gtatten imeBetn 3 09 4 {Ropcmbtr. 

•&«< 8«bfr Por Anchar Sörcnfen ®09nC/>JJw(l tll (SÄttbCt' 
ff ilivnc^S^Orr. J^t SSobCt Maria Hans S)Otter Curtt. 

© s 1713 



Sb6 Ane 

77x3 Meb af l^ati< cgcn %ab€t ttf iKfiiftimicfMiiifrercf* S>rdi| 
tcrpaa (^iem tgicii/ 09 Iftflc for Pnc 2 ^Bgrc etrtnre/ Pro^or 

Hans Peter Ancherfen og Dottor ^ idierlen, fOltf l^ait ttlCb 

Temmonio wmit(rretxfil SIcaDetttiet 1716. iR«fie »at 17 17 

fif (Stci) paa WaIkeadorphs Coltegio« 17 19 blftt Decanus 
paa Communiteter. 1722 BlfD Pro-Rc:tort Ot)Cllfe &0U. 
1726 Piofefr.T Fhiiofopbait Delignatus i^cl) Gymnaiii.in faill' 

mtHM. 173 1 iSmitector 1 famnic (Sfalc og öirfcKg ProfeCor 
Eloqventiflf. 1 740 ^)^09ijhr. 1748 JRcctot WD fRCcrftcmcIfc 
€fole. ^an)«ref gift rnift ciniftme m licr, enSttfe af 
Jacob Hanfen Flensborg, (Borgcr 00 9)m(^anMcr t O^cnff, 
OO Cli S>otrer af ^r. Chri/llan Moiier, ®09n<«^«fi i aDfrrr 

Gf r iftet. 
Exercitatio de fafpedo O- acnli Delphki lub nat&les Cbrifti con- 

ticinio. Hafn. 1717. 4. 
Viiidiciz ioci Conieliani de Ufa Scenx apud Lacones» Dis* 

put. 2. ib, 1720. 4. 
Schediasmata 2. de Epifiola ad Laodicenfes faI(b]Paulo tri- 

buta. ib. 1731 <Sc 22* 4. 
Gramtnatice Latiiis Pnecepta in Compendio. 3: jtott 00 tffiu 

lig UnbcroMiimg t Oct iatittf!c @ptog. Sfton.^ 175^- 
1753 og 1761. 8- 

Rex s^dilicator opciinus. y. Oratio habita in Natal. Kegis 
Frid. V. 1757. qva iniiinui Gymnadi Othin. de luo a?d.- 
iicau foienni reiigloiie celebrata efb dedicatiu. 

Orat. funebris in Cbrift. Ramum. Ep.Fion. Hafn, 1762. 4« 

Ancher (Petrus Kofoed) f0b p«a SBoroMm 1710. 

I43tin., ^oor ffant gaDcr Jörgen Ancher MX i))r<c(). ^an< 

SUoM oar Jollanne Kofoed, 1726 bcponcTcbc fra Sora< 

®folc. 1727 blci^ Aluinn. Collegii XValkendorphiani ^ Og 
|bCR Decanu; paa Conimunitecet 1 2 Tiat. 1740 bifputtrtfte 

tmi 



Ane . J27 

mA S0li|Clig SlIaMfcfmr DOI Da vAtflnte Profeffione Juridicn, 

t% U(9 Hftlrt ac (olbc offcnltisc ginrcteittingnr in jure. 1741 

ItoProfeiror P. O. Jnris Civilis Patrisr. 1742 Doöör Ju- 
ri^. i753€Nii€raU9ttbifairMb®0CtSfdtcn, 9(flitf|«rt^f!t' 
^'9bt; £)ftcr«aMiiiTaHtct<«gtfttcii09 3uiiitt<9laah. ' ®ii)(a 
€t«ii9Uliri>. JE>«T MTC! 3 gonsc gtft. i. m A Sophia Ama- 
lia Bildri;e , CB 60jicraf ^r. 95tf!op BUdiöe i Sor^aul 2. 

M Johanne Marie Sevel. fr S^cMCTO i 9)ibCtlfrAbcrnC< ®(M 

ciitct i Stebm^avo. 

etriftet. 

Dis(|T]ftio de prsefcripcione Danomin« Hafn. 7740* 4. 
Cogitationcs in dabios qrotdam nrticulos Legis Danicx de 

focceflione ab intelUto. Parsi; 1741. 4. 
Fin II. de fucceflione collareralium primz Linesr» ibid« 

1743. 4- 
P«n lU. de Prindpiis iiicaeffionts CoUttiraliniti* ibid. 

1743- 4- 
Conje^rc? de Origine äc feniu reptitn-.r generationis, Lin- 

gvaVernacuIa: @ODCAbC SSant). ibid. j 744, feqq. 4. 
De jnre Civili , naturaH , dam addit aliqvid vei detrahit, 

neqvicqvam coiitratio. ib. 1750. 4% 
I^pp. de Gentuna eontrariar. Legum conoiliandi ratione. 

ii^iv^. 1749- fqq- 4- 
6b brt Slimt^mafl i fonr for m DanfF 3nrtfi atigaanibc £«i^ 
!9dM(|^ 09 ®!aat«tiHiflcii. ibit^. 1755. g. 

8wtal(tH Pythagprar 2rtm af Eilficm-, it^Dm 1756. 8. 
De indole juris privati pro habtcu imperii Dano-Norvegici , 

fcripto Montesqviano: de l'E8prir des Loix, oppoiH; 

Ub. 2. Hafii. 1755. 4. 
taigo fupremi Regii Judicii in Danina & Norreg. Regnis 

id exemplar ordinarionis norifltmae fancit^ 33 Febr» 

1753. ibid. 1756. 4. 



. »8 Ane And 

9ott(iU m ^onbclent fftvttt, fatfor OmfMfcifcii af Melmi 

Sorfag om ^anDcicn. jt^tfn. 1759. g* 
et Ör<» «1 gnaen om 3nert i 2öd 09 Oart- ibid. 1755. 4. 
%9tim fox Sot) 09 8ot)r9iibi9l^ it( &m paa SBrnct oin^a^ 

tet i £0» og gtort* lbid« i765« 4, 
S^dttbftiig om Den rettefie og »efie aSttfibc at rcgneGtegciräM 

SccftpaatSegtcfFaM^oaamfagcr. jt^on. 1765. g. 

Oratio in mcmoriam flbfoluti Itnperii d. ig OStoh, 1760. 
ibid. 1763. Fol. 

IbanfFe £oo(^tf}orte ific SDeel. ibid. 1769. 4. 

tSct^iM paä epmhu^tn* PirMtge atpcte iot^ort t KMco^. 
®Äcii(!ftbct« ®d|!ab«erriffcr. Tom. 6.p. 57. 

V(ilo(bp^tf!< SSctragCiiiiigcr angaacnbc brt @por«maa( : Sntcn 
S9fl tt(®oM/ rOerSfjfoc forOnOt formaaer mccfi l^oj et 
«ReaiicjFf* ibid. Tom. 7. p. 129. cr o»rrfat poaZpbft 

00 trpft fepa^a^. ÄJ»n. 1763. 4. 

ttnbcrfogiitng om Song Waldemar un i|fc (argioetDtafFaan' 

ffe Og jtcBailbdc 800. ibid. Tom. 9. p. 50. {Fr. Bu.^ 
Andrea (Andreas) fcc RiNGCOPIUS. 

Andrea: (Chnftianus) 

ÖFrifter. 
Jufhi Exfeqvialia in obitum OKg. Rofenkrantzli» Hafn. 

1643. 4. 
Orat. Gratul. in reditum Chrift. IV. Hafn. 1644. g. 
Ocellus Sorenfis anagrammaterepi^fentatus. ibid. 1644. 4^ 
In ^Tatalem Jefu Chriftl. Sörac 1645. g. 
Threni in Obitum Chrift. IV. Roft. i54g. 12. 
Eufebie Prodeambulans^ ibid. 1647. 12. 
Encomium anagrammaticum. Sor. 1654. 4. 
Threnodia fuper Lipfiam expugnatam. 1654. 4» 

Andre ffi (Gudmundus) SttiilanDfl JBonDcfoQ frtt paa 
«arg i g»iDjiprt.6p(Tcl. 0if iefolel^olura, ogpTefti. 

monium 



And «9 

immlinn af dUdot til ScaDfiiiict fRcB fom (an for ^ottip 
miH^ hmbt iffc fortfimcfm SKdfc til «cabcmiet, maattie 
\a Nite (tl fBonDcflaBim tgieiL J^tn f!m cC mcgct inge* 

nieuf CMft dc Polygiimui & concubinfltu, |mtfet (OtMtfM 
fitC, «t ^ 1^ antiHflrt; Cftcr ^r. Henrik BieUces Qcfo^ 

li»9, Mc» 10901 09 fot i 9rc9, f0rfl i 3<faM, (iMi i (M 
^Nm {aom 9ei> ® ottct i SKaicK^»ii. Sl^cii M M CQ Siat 
raRefif tt» af S^inOiKt, for at obfcrocrcGticnicnic, falUNi 
BfimiirtmtHs RC6, beg U<v nfFcdL QHf bcrpaa (i( M iic0e 
Scmof , ^Mr Dc fovgcligc SSioni i^arC/ og forlangAcalciiC/ at 
non »ibe lia)c l^atn (cforvrc dl fit Soganoitc igiai. jDcnne 
fdfomiRc<$Mriibclft broirgcbe Songcn til at gioe ^om IM, iwi» 

9M |a« cftcr forcgaaCAlK (Sramcit UcO 1650 inrcriberec fom 

CtAcBt, t3 Stipendium og flaM paa SicgcoKn/ It^or (an 
V« Mc 1654 af 9^, «Ooh oor m jiutifl 9(rM(cr t N nor^ 
Mfb«Ui<|9itctcr, ioori M ^M)c fio. 3«i)itgt 

Sfrifter. 
Väaspt, Philofqphia antiqvifs. Norvego-Oanicar af (MIOCni 

0ocr{at yaatatiQ/ 09 af Rerenio nbgiocii. Hafn. 1673.4. 

Lexicon Islandicum , editum a P« Refenio. Hafi), i5g3, 4» 

(TA. Coff/. Bf/efi* Prrffor. ad LexicO 
AndR£2E Cjacobus)(ScC HUMMER. 

efttfter* 

Srijic^Sog i ofcl^oaiibe 9)^ofegaiig. Roft. 1571. g. c^.) 

Andrea: CJohannes) 

eFctfter. 

^t^Sbifoi om Anna Rofenkrantz. jtj^on. z6ax. 8* 
Andr^ (Martiniu^Scc ScAVENIUS 
«ANDREiE C^^mluM) f oM i %QX^mt. 



3 Q And Aph 

©Prifter» 

ÄppljdufttsinnupdAS Pauli Meliffi & Birgitts Mlindie«Hftfi:i« 

Exerdtationes Logicx X« Hafn* 4^, 

Andre/E (Paulus) feb I Äitrffttifnlx I gpfii / rciff e 

UMnlOflM. WW i6i5Magifter Philofophiae. (5iDfn@09n€- 

Vrffflt 9((fehä 09 Vtoofi i JBaas^errcD. £)0bc 1640. 25 Dee. 

©friftcr. 
De prima caufa & depend^ntia omnium in ipfa, Witteb^ 

1614. 4. . 
De duobus Chrifti ftatibuJ. ibid. 1614. 4. QBih.^ 

ANDREiE CPäulus) vid. MeDELBYE. 

* Andrea; (Petrus) fat) i Sia^catm^a, Collega i fRot 
(tiIbc@folc. 

©frtftcr. 

JoKCafaeGalitjBUS. Hafn. 1Ö02. g. 

APHELEN (Johannes von) %Bt> tfig b. vf ÖCtol 

|Kl(l®ä^r^en totfldb t Slirrac $r«fi^4irib/ gittmtnebatt %o^ 
8cri4 «N *S4fdti^tan« ©tift^ ^»irf(ian« goOer Hans ron Aphe- 
leu ux $(offtr OS @folci^0(l)nr/ ^ar (lUmme t ia 9f at^ ^t>>(' 
fea SiD blci) aRt)cnM ^m <Bi\ibkmrc9 M (torfot^tte ftif 
re t)cb eaen SliiD, cnb ocb ^iclp af ani»rc« nsMrttfliiiig. SXet^ 
(icberpda (il SSergen, ^«)0c: |q(i opMi^tft^ noscn ttb, bt>ot' 
fra &mi.fafl(t.£u|ig(iei) atrtife^trnlaaM, for (|t|r<iBmt fiiK 
©tubcringer^ 09 op^olM jig fovfi nojcn m i ,9(m(if rbam, 
SKotterbani; {)arUni/ {)aa9/ 09 Xm omfiDcr til Scibco/ ^doc 
l^an cf«r forcgaaenDe ^ramtft feU)) inbfFrmt fotn .^tntfitt 
Srog brriaa til Sranfnrig/ for at doe ftg D^< bcDre t (Sprogcr, 
(om omfiber til Sto6cn6at>n 1749 ftbfl i 9(M(jr. jgrcr mfor« 
mcrcOc ^an i bct frattffc @i»r^:t)iMil ^«n 1755^» Adjuno. 

tui 



Aph AqV 3» 

toft Tscnltttis Philorophkz» Ofl oMtg 1759 Profeflor Phi^ 

6Frifr<«- 

Diaionoairs Rojd, Sr«ift og S)aBfr, S^oiff OBC^anfT* Jt^Ml. 

1759- 4- 
33«f 09 Spbfl^/ £9if OgSoilfl aOlOtof* ibid. 1764. 4^ 

9cB ohniBMfflc d{atat«$^fte, t eorm af et Cictiottiiairfi 
ub y, de Bonuure, oi^rfat, forfiftct og forbcDrit. jt(t»«« 
1767 1770, 7 isma i., 08 »cÄttf fkrt. 

AqVIUNUS (ChriffitniM Jflc.) ©ce OrN» 

AoyiUNUS CJobflnnet ..Nicolai) Cn Ctaaoillg* 

CFTiftet. 
Ptimit» Anftgramilittrm. Hlfn. I673. 4* - 
SaccedsReaf. Anagrammata Se Epigrammata. ibid. t6%l» 4» 
Epicedium in Georg. Wiiid. Ibid. i681. 4* C^^^O • 

AqyiLöNIUS (Bmnoa CaHoti) ^b i StORSflCft ^Jr«» 
(kfoort t S^8e ^crrc» i 6titR(m» 1588. d. 7 dJ^artiu SRd^ 
fie f (m UiiiiHmi nMslaaN, Met» frmftct fnfl 9t<cfot i 9R(Af 
tiiie, 04 ei«cM^ar9 famm^^v 9^^ (So9RC'$i}T(Kfi tit (Stf^ 
l)cni^ 09 ^srup i Sfaatu, og Vrovfl t {>€trci)ct Gftcv un^ 
tcrtitai 9t giittm fortccrt libcnus Aliqvoniu». SDoDc 1650 

efriftet. 

Otk mdoleftcntiar. Roff* 161-5. 8% 

La&nin jdVtfniHi^ libr, 7.- *IUfn. i6i8. 

Eptcon inMemoriam Regina Aniue Cathmuue. Hftfii. 1614. 4* 

Liber Poematicorum. iWd. 16 16. 4 

HomiMane^ Ibid. 161%'%. 

Adcik|ben(iar incvrlodiar Roft^itfao* li. 

Juva* 



5» Aqv Arac Arb 

Jureniliumreliqvist&ipropertta iaboram interludia. ibid. 

1615. 8- 
EpiftDlarum Centaria au^icalis. Witteb. i6i7' 8* 
Epiftolaram feledacum dnx Centuris. Ro(^. 16 17* g* 
Qyinqve Epiltolarum {eleSarum Cenruriz. ibid. 162a. 8« 
Epigrammat. Grxcorom Lib. VI. 1625. 8' 
Odaram aovarum Ub IL Rod* 1630. 8* 
Similitudinum Atticarum .Lib. VII. Edit.3. Harn.i639. 8* 
noiifAMTAiy Ad Primates Danos IjbA ibid. 1640. 8» a 
Ad Poeticam Danicam Deduftio. ibid« i64i* 8* .^ 

Liberti Aliqvonii Interludia äc Diatriboe. ibid. tS^l. $. f 
Declamatip Polemica de fttcceffu expeditionis Cbrift. IV. 'in 

Sveciam 161 x. ibid. I$44. (* 

Epiftola de Monumentis antigvis, «djonfb Infcriptionibus 

Laiir. Afleroi. Hafii. 1621» 8» C^* f{yp* Maf^ Z. 

S.BiLy 
AqyiLONIUS (ComeUus) Sn ^tvi af Bertilo Canuti 

Aqvilonio , Ifoxvl^^t \ vx QfoinHiig 1109IC af ^h 8aNtf 

©fttftet. 
Interludia & Diatribs. Fortum i.<^4X* 8« 

Ar£ Oonas) ^t^ n^x9^ paa 3<b»5 t 3MiNM 

Sfriftet. 
Job. Sigwardi Articuli fidei, OMtfatyaa^JlanbfFy «OobUK» 
1675. 8. 

Otte Vtftbifener om 9a<fiottcii ^$78* 

ArBOE (Fiidericus) ^fmcffcr (M ftm HOiK StcM «f 

Schulenborg. 

ePtiftet. 

(inkttng bcr aBiifcofcNfFtM* SoiKOft. X759. 8. 



Arb Arc 3 3 

Henr. Fielding, oiKrfot. ibid. — ^ — g. 

Amoe (Nicolauii)g0O i723«4@q»tmibn paa Gcr^m^ 
(»eiSoric, (aa< Saimrtnir Peder Arboe, Siobmanfr fam# 

UffieMi ^aSlSKobCT Anne Cathrine Wiel. 1738 D||>ODcrc< 

»e. 174 1 rcific ulMlanM/ tg fi»M:cM gi^cDicincii 9<D aDfKU 
ligt tftfEc Stcoftcinic? nieiicn 1 1 1 %ax. ^i jtn {)ieiii(omfi Uc» 

|iB 1752 Dodor Medicinx. 

GPriftet. 

Aoalyiis Nitri Phyfico-Chymica. Hafn. 175». 4. (Pr.) 

ArCTANDER (H«nricus) ®at CO 90n af iJSijFop 
Niels Araander | ffiiborg. Kcifi^ iiogtc 8tar uDcntanDl 
1612 N» atcctor i asibarg 6ro(c. 161 5 (Soflnc^rirfi ti( 
^(ttic 9( aafid) sRecntg^Der i aStftorg ®tifiL 2>0Dc 1652. 

e? riftet. 

BaJi* ^^ons Sapientis. Hafn. löog. 4. 
Pi7p.(kPbilo(bphia ingenere. Giefl2i609. 4. 
ArCTANDER (Oiigerus Johannis) 

6Friftct. 

Hncomium Norvegianum. Hafn. 16a y. 4. 

ArctaNDER (Nicolaus) Dan. «lefa ttorbagge^ 

te ^Ömurt i «Rorge 1561. ^an< gabcr »arUuridsNiei. 
f^ Krie^^gii i SroB^tonl Sapitef/ Skobtttn Magdalena 
S«r«rds5Dittcr. 1578 iimiitmi fta ixon^itmi ©fole (il 
S»BcB|«i)iu Utttw(itcr. «eifle Mrpaa ubcnlant^/ og tfttt 
ft-^icmbnijlbto/ fjnrenb^ «ntauöarisÄar, fatectStat 
M85 til Fridericb II. •{>of*yr«bifaBt. 1595 blcD JBijIap i 
®4»rg. DaDe 1616. 1 motmba. SBar a @ange gifr. 

I- tt* Marie Stratman. 2. mcO Karen Scavenius, 

etviftet. 

Ko Syi-chs agRDcIigc og naturlige S<rgrtom. Jt(PR« 

<E Satxc 



34 Arc 

Saber m forflaret/U.G^nbcj^iielxn t i2e(cbf0rra(tct. SI^ikk. 
1590. 160709 i6ia. 8* 

Exfeqvis FricL II. Regi$ Dani^r. ibid. 1590, 8* 

t^oenitcD^e (Spcil. ft^»n. 1591 os 1609. s* et 09 ot^erfoe 

paaiilanDfFafGudbrandThoilakfeD. Skalh. 1694. g. 

ogttlforn Holunl 161 1. 8* 
€b t9ii 00 fraftig Sorgebpin imobffmrMfelfc. $l^t»ii. 1592. 12» 

Gamme paa Sätin; unber llr. Alexipliarmacum adver* 
fus defperarionem. Hannov. i6li, 8. 
Threnodia in Obit.Nic. Kaas. Hafn. 1594, i. 

Om ®ut<ttab(!iBclfgeScQt9|ie(08STcfoIM9(eb. ibid.i59g^ 

12 09 1685- 8. 
aSenncr for S^erc QJctrtc 09 fkcnt ^ Qtanhtu. ibid. 1599^ 

1605 09 16x4. 8. 
Srocnö ^riump^ 09 &ix. ibid. 160409 SoM 1614. %. 
S)e 7 Sat){i)i ^ocnitcn^cVfoImcrfornarcjbe. :K|ion. 1605. «» 

Tra£V. de exGominunicatJone cccleiiaftica. Gieflf. i6zo. äc 
Hafn. f 608. 1622. 8* 

gScnnrffctt UfcI^cM ®pctl. St^tii. i6igu 12. 

Reci-eationes aliqvot. ibid. 1609. 8* 

Epicedia in obituin Petri Nicoiai Confulis Nidrofienffs.. 
Hafn. 'löi 1. 8- 

girc aloorlige 9oni»r t toine 8<ibc Sil^- £(^n. 1611. 
SRo9le iSenncr (Fienfcbe ^i^n^^u^ Margrete BildetNS)ne<ttnrtv 

trpfte ^00 (an< Hiptai. om Thomas Faftie. jT^oiL 
i6ii, 

Irojlcflfrift til jtn gar6roberg5or9fnie(laPeder Nielfens Snfe 

Er.negaord Caspers tDotter. SC^PR. 1611. 8« 

en fanD C(rtficn< ^erfon 09 Spffc ibid. 1641. 4. 
e^rifli acnMxit ;^or<'!Br0t)re 09 @oflre. aar|nu« 1640. 9. 

Si9^$rie^ifen om Niel» Joenfen. S^M. 1596. 8- 
— .. .^ Chiiftine Rofankrantz. ibid. 1600. 8* 

»9^ 



Arc 3 5 

SM^Itlleil 0»rr Elifabctb Skrara. ibfd. 1601. g. 

— — — Niels Juul. ibid. i6qi. 8. 
"- — — Jacob Secfeld. ibid, 1602. 8. 
^ — *— Cathrine KraufHe. ib. 1604. 8» 
^ — ' — Prebern Bild. ibid. 1604. 8. 

"- — — Marine Maltlies SDottcr. ibid, 1605. {• 

-" — — Mogemjuul. ibid. 1606, g. 

— — — Otto Skrani« ibid, Z607. 8. 
^ — — Henric Belpv, ibid. i6o8- 8. 
"" — — Sophie Bille. ibid. 1609. 8- 
"" — — Hans Lange. ibid. i6lo. 8. 

"" "^ — Thomas Faftie, ibid* 161 1. 8. 

^ — — Kield Krabbe. ibid. 16 12. 4. 

"■ — — Wibccke Ulfstand. ibid. 1612. 8- 

"• — — Chriften Juul. ibid, 161 3. 4. 

— — — Chriftopher Secfeld, ibid. 16 14. 8- 
^ — — Margrete Brahe. ibid. 1614, 4. 

>^id« Hanmingfens Sractoe 01» ©HM JRaabc, »cnnifFai* 
frir SiOic, c^rificiig ^mitcn^t , ^tmfttti fKttfaxbiq^ 
liKdfc, 09 bcn «pNaJcfc, fom ©bD ffal bt9i\ti. 0»cr» 
foCfoaS^aiiff. Jt^0Q.i59a. g. 

"^. MeUnchthonis dialogus inter Deum, Evam ejusqve 
J*eroi, omfat patt ©an(F. ÄJ|>II,I594. 8. (Ä/^y, 
^. Aa. Mar. Z. Bih. Br.) 

ArcTaNDER (Olaus Laurentii)Nidrofienfis. ®ec 

Laurentil 

AkctaNDER (Severinus Andrea?) t^ft ^riefi ^aa 

'^'•«««^H/Ofl $r«fitU aipe3lma9cr.g}lwi686a)fagi(lcr. 

ePiiftet, 
D^tteiiijjrtienjaigg oiii(gi>jgJebcn.fortaii|!rt. Ä^ön. 168113. 

C 2 Aren- 



3 6 Arc 

Arenfeld (Axel) (U S5a«nc«. ^an frrbe ^Jrocfffeii 

" imoD Chriftopher Dybvad for €onpftorium 1620. VSnvfibm 

©eneral ÄrigMEommiffariu? Uen tpbflfcÄrtg, Dcrcftcr J^e^ 

MimanD paa 6ticrn^olm/ ^vot^an i$44af tic®9enftcb{cii 

taget fangen. 

©Frifter. 

De Ipeciebus reruin publicarum. Gieflfe 1609, 4. C^^O 

Arentz (Johannes) gab 1731 paa 3rf(^ctpoll) i ®cr/ 
gcn* ©tift »Oön* B^^Drr »ar ^r. Fi ideric Amti , Da \>icrcii# 
i)c (Spgne^^roffi fammrficM / nu Si{!op i SBcrgrn. ^an fdn 
er @orcnf!riDer ooer ®unbport)< Sogberie i SRorge. 

ePrifter. 

^amtflTe iiiidlem Cato og Cxfar om Scnet)Q(bS og Soffe fRt^ 
giering. Ä^vr. 1756. 4, 

Arentz (Fridericus Chriftianus Holberg) ffn igrO' 

tCTtil itiTflforigc, fab paa 3(fc^en)o(t) ^rorficgaarb i tBtrqtnt 
Ctift/ 1736. ag ©fpt. ^an« gaber bar bemdbte ^r. f&U 

(f op Arent/. i SSergtn/ ^onS SRobcr Catharina Friderica Hol- 
berg, en ®rober ©otfcr af 95aron Ludvig Holberg. 175 1 
M<b cfter privat 3«frfnia«on af Joh. Plate Bruun tH «cabr/ 
ntict bjmittcref : cfter fulbcnbte Studia Academica reifle 1758 
libenlanbö. 1759 f otti tilbage (tl (Bergen tgtcn, og 6Ie» J^Hm* 
tttt paa 9lfc|»en>olb iii 1760, ba ^an igienagtebc at reife iibcm 
lanbj; itien blcb af Sijfop Tldemand bePfet til atforefiaae 

Vices Leftoris Philofophiae Moralis paa Seminario Fridcricia- 

no i ben frab«renbc Mag. Leirdahls @teb/ fom l&an forrettc« 
te i 2 aar, inbtil ^on 1762 Me» bejliffet fom »irfelig Leaor 

Mflthefeos & Phyfics experimentalis tCb 6ctnelbtC Scmina- 

rium. 1769 blc» tiDige itieb Leaor Cortin bcj!iffct at forrette 
Conrector j (^itibebe Deb 93ergenS fatinfFe 6f ole, ^ar 2 ®an» 

ge b«ret gift. I- nub Chriftiana Mehldahl. 2. Ilieb Inge- 
borg Marie Frörup, 

SPrif* 



Arc Arf Ari 37 

0Fr tftcr. 

giilclfak om tt Ipffalist golf. »ttf- 1?^©- 4- 
SoM^^^tosramma oni Den Sftcrligndfc , fom fin^e< of im 

gabt0miiit(i3< SKegicrtns t (ScnevolM aScgiering. ibid. 

1760. 4. 

Progranuna de (hidio Mathematico. ib. 1761' 4. 

..^ ... de prino Principio juris naturar. ib. 1762. 4. 

Arff (Petrus) feö i SRocsfilDe, ^aii« gaUcr ©ar Lorents 
Lortntfen Arff, ®(T<lll^Ti^cr. ©cponetfDe ftfl SKocf filtc ©fo- 
k, Mcd brrcftci Decanus paa Stioflftet. 1749 «Kagifler, flDcn 
Ctfiksa i SSiborg Sfolf. 1742 iKcctor famnuflcDl D^be 

1764, ©or qift I. meb AnneMargreteOftenfeld, cnSDot' 
m tf Magifter Jens Oftenfeld, «KcctOt t ffiiborg. 2- UlCb 
Nille Dorthe Araander. 

SPrifter. 
Diip. dc Bileamo. Hafn. 1734. 4, 
Difp. deEpbod Gideonis. Hafn, 1735. 4. 
Oratio in Ntftalem Frid, 5. Aalborv: 1760. 4. 

Arius V. Are Frode o: ©<n tOlifc. 9Bar fat) i ^tlanb 
106S af ferncnimc , «ofcclig og fra be gamle ft)cnj!e Songer* 
ecammt iicbjligenb< gomllic, ^an« gabcr^ 3Jat)n »ar Thor- 
S,ils,t^aiiS ^otcr Joreid. ^an Mcd opfob^o« {Ksnö ga^fa^cr Gel- 
Icr Thorkilfcn. SSfii ba bfflne böbc 1075 , fom ^an i fit 7bc 
Ster ril Haller Thorarinfen , en tliegct t)it^ 9}^anb t ^aiifcbal/ 

09MC9 af^am optertl 14 Slsr til 1090, ta ThoraTinfen 

Wb€. J^n Tcifir \>trfaa nbenlanb^ i gelgcftab nicb fin tanbS' 
moBb 09 ^aar^rcnbC/ b<n bcfienbte Saem^mcius Si^fufen, 09 
«llolbcfig 3 9ar iSelR/ ^oor'^an giorbe faaban Smngang i 
^tibcTingfT/ at ^an« £fftemr|lcr nabig Dilbc ()at>c fluppet ^am 
fra fi^ ^cn fermebclft Siotrlig^cb til gorberndanbct funbc 
fas iRt kik fig evcrtaic (il at bitoe t €etn ; mcn rcijle igka^ 
mn &afta, SanmArf og SRorge, og foinom^bcr ttf 3«laRb 

e 3 iSitn/ 



58 Ari Arn 

l^itn, ^\)0r l&an Mcd 9)rar(} (falM borfor af noglc 9frc9)i^«^(0 
09 9if(ri)e fis, ittfb ^9em er uBefirnbr. (Deix C148. t»cn 
9 )Dec. ®dm(ebc mange ^tilöriffe Sfterrccnittget cm bcn i^ 
lattfFc 09 norffe ^iiloric. 

QFriftcr, 
JslendingnBoco: (vn SSogORI ^ölailDf foitl Theod. TborJafc- 

fen fi^iip i (gfalloU f0rP 0iD Sr^ffm^Ar utgi^t/ <5<ak 

Gfat 00 iKrrc ubgmcttil Orfcrt i Median odav. ttbcn Sitoi 
of chrifle.i Woim, fom jibett Me» gSiffop i @i«HQllb, 
Dg af Sorijemc^er And. Buffsusi ^eljiiig0cri nnDcr^u 

tul : Arii Thoigil& filii cogiiomento Fioda s. e. multi- 
fcii f. Polyhiftoris Scbedar. Sen Libellus de Islandia, 
Islendiiiga-Bok diftus. Hafn. 1733. 4. 
giogtc tidcggc l^am og Landnama-Sal^a, og Chriftendoms-Sa- 
ga. (Ä y^j/:) 

Arn^soN (Jonas) g0i) i66s i®artc(lranM ®t((fcr r 
S^lanD; (^))ov ^oni gaDer Arne Loptfoh tnur ^rdf}. i6g$ 
NponcYfbe fra @(^al^DlM @folc, og op^olM pas aiari?efr 
;Ri06cn^a»ng UniDcrfitct. 1692 bUt> eoOega t>et) {^olnm @fo(e» 
1695 a?ec(or fttmmeflfM. 1707 J&rirfl til @ttt^< i &tin* ^ 
grim^Siorb 0g fort cftcr ^xo^H i @tranbe ©otjel i 64^aU 
(0lbt« @tift. i72oiBtfFot^ i 6d;a(Mt. 2)«b€ i743-88c6r. 

!Bar gtft incb Gudrund Einars-2)otter. 

© P r i f t e r. 
Calendaiium, cftCt bcn RQC ®til tttbYC(te(> ^oK 170^. 
1707. 12. 

SDen libcn Catcc^Mmi Sorflaring. S(bn* 172a. g. 

Johan Atents@nnbeS^i(lcnbom ttXttUt af ^n Tborleif Ar- 
nefen , XttibtXtt og UbgibCt öf Jon Arnflcron. ibrd. 1730. 8^ 

Donatus, Gromnratica Minor, Lexic* GraminaticAle Latina 
Islaiidicum. ib. 1734* 8^ 

Nu. 



Arti S 9 

l^ndcQS Ladn. cum interpretfttione Island. ib. 173 g. g. 

Öa dvftmtiMl 0s 9äM%anq af SDanft otcrfat. 1738. 12. 

Koflockf |(ofii| oMrfat af ^r Einarfpn. ibid. 1739. g. 
IkByhsmos Eccleikfljciis cum horologio Islaiidico. ibid. 

1739. 13. 
Gisle Thoriakfons yfoIfllcBOjl fomietet Og fdtbcDrct. ibid. 

174*- 8. 
Lsflenii^0Q||C#SogOtKrfatpaa3<Imib(F. (^An. Tr.) 

AXSMSOS Qoms) StttbcrcDc Jura paa StiBitn^aMi 

Umrfitct fBto fitci Sp||rl/iKaai) i @iurficlD< 9{ar^@9<' 

SFriftet. 
{Mjbrifl 3iiMcimiii3 til Mn goMle 00 npe iälontfFc ittcttcrgaiifl/ 

mnntmitttf foxB^itoqmttybBLmaxhma opIoO df J^^a 

Erichfen , ^roftffor oc6 @0t«c 9ttMcriise !Kcai»iiiic. 

S^i^fL 1762. 4. 

Arndius (Joixz) ^$b i Ofiflro» tiM aSctlrnborg. 
^li ^dticr iMir M. Samnd Arnoldi, ®8periiitniMnt 09 $r«|l 
•Nrt S9CI. 1653 ftic» (ptdfcffor i Stofiof/ T^t^en {)ertu9cn< 
fw^ ^NprftDifanf» JDrtc i685. 3 fin Ungtom opfiolDt 
N i« i moiigc 9Ciir t SMcn^n f iiifornttrcDe i 0laabmanb 
Jcn Nieifen Lunds ^o< ; 0$ ^am mcgea OmsoQg mcb 
>or( kftdt QB«nD. 3mtDicr(ib uDgoi) ^r Mffc 

SFriftet. 
Jadidnm de Ikigvs latinsc ihidio. Hafn. 1646. 8* 
WfctW«i faera. ibid. 1648/ 8- 
^««•iogit Scaligeronim. ibid. 1550. 8» 

ArngRIMSON (Torchiilus) göD i 3<Ian]) 1619 ( 

^Aki l)olum (Siiftf Itor ^and S^t^tr/ Ocn bcticnMc Arn- 

^"«Jonarcp, Mr ^k«(l. ^ao« SKoDct Par Sigrithe Bernt» 

^0* 9ir 9r#9 til ®ari)c (Dtaiig^eD pa^ ^\fttnM. 

C 4 Sl^vif' 



40 Am 

©Ptifter. 

Thomas a Rempis $Bog de Imitatione Chrifti, j^M illattt^F- 

Holum 1676. g. 

ArNIS/EUS (Fridericu») geb 1621 i ^iHfreÖ t 9ft^U 

Uni. ^ani gaöcr »ar Henning Amifeus, Chr, IV. 2iX>' 

Medicus. 1653 bkt) Doaor Medicins^ 00 )>tactifrrebc mtO 

S5(r0mmclfc i SidkA(at)n, ^wt ^ani^H 1654. b. ao Sfug; 

ePtifter. 

Difp. de Meiadcholia Hypocondriaca, Hafn. 1653. 4. 

Arkisuus (Hcnningus) gat) i ®4>Ianjl«b 9e^ ^af^ 

Berfiab* ®ar forfi Oo£br Medicinz og Profeflbr Moralium, 

i graaf fart oeb O&ern. 1 6z 3 fcM ProfeiTor Medidnx i JSnlm» 

flaD. O9 omfi^r 1620 S^ns Cbrift. iv. et|)#Medicus. ^Bs 

De 1636 i @eptrm6« i 8rt0(ri(^<tor9« Qift tncD Anna Lund. 
en Snfc Af D. Daniel Faber , ^ronnittg Sophie$ ^nccOer* 

eerifte r. 

Epitome Metaphyfices, Francf. 1606* S* 

Diipp. VIII. dc conftitotione öc pariibus MetaphyC ibid, • 

1606 4. 
Epitome doclrinse Phyficap, ibid.'i6o7. g» 
De Jure Maj.flatis Libr. III. ibid« l6xo, 4* 
Difl". de Lue venerea. ibid. i5lo« 4« 
Obfervationes aliqvot Anatomicar« ibid. i5io. 4 
Vindicis pro Ariflotele. ibid. 161 1« 4* 
De jure connubiorum , audoritate Pnncipum in Popuhun, 

ie. de fubjeclione Se exemtione Ciericoram. ibid.z6l2* 4. 

De Republica Lib. IL ibid. 161 5. 4. 

Doflrina Politica. Lipf. i5i8* 4* & alibi. 

De Partus humani legitimis rerminis» Francf. 1(41. 12. 

De Potefiate PoiKificis temporali in Pi-incipes. ibid, — «— 4. 
De Translafione Iraperii Romani, ibid. — — 4. 

Dc 



Am Arr 4» 

Pe Jnre Conliliomm. — — 4. 
NottiflLogJCfli» CreiUL Stetini i62Z. 8- 
Difp.dePrarfervatione ftPcftc, de Hydrope, Febri, Apo- 

plexia & Hpilep(ia*&c 
Epift. & judicia medica in Barthoi. Gfia medica Loc. 37. 38- 

33- 34- 
ipii de obfttv. qvibusdam anatom. in Horftii obferv. med. 

& GL Fabr. Gildani Epift. 
^ Opera Polidcacte faralet tt^gi^lK. LipC 1633 98 Stras- 
burg 1648. 4. II. Voi. (F. Hyp.-) 
ArNTSROP (Chriftian) 

ÖFrifter. 
Arkfametica cBCT StcgscbBJ). S()Vtt. I758« 17^^* 8* 

ArREBOE (Andreas X:hril>. Yli ) grt) 1 587 >>• ^ 3a»- 

i ^tMifiBbittg paa 9&f c, ^Mtaf (an (al^(c (ig- StuOcrcM 
iSiik^»»! ^i»0r ^oB t9i ajfasi^ctsraOni 16 10, 09 birt» 
^Ml^^rfffl til St{t)cn<^ibiNr( ®lot. i6i6ieo(|Qc^r«fl ti( 
Slicilii Sirfc i :Si0bcii^ai^n. 1617 Sliif<>l> i Sronbicm. gra 
^{(t Smbcbc ^an 1623 ocb S>Dni U<v affat fortncDelO ^aiit 
flcrnrnrtise 09 foraTseliflc Sctiut ID09 bict» M ft^ €o(ine« 
9raf| i sSorlHa«bor§ 1625. 08 O0bc 1637 i). 7 SKarr. 
%« I pft Sid en bm mmctit Vott, fom 6ragtc bc a »oiiflc ipof 

iKiKili «Dfctlfr. 

ÖFriftet, 

9d«iioiiiScrS om Cbrift.iv. (Seicr o»cr Stcnffoi. S(i»d. 

161 I. 8. 

£picedium in Obitum Ann« Catharinse, Regin« Danic* 
Hafh. 16 13. 4. 

H>%vlHt, fom of oBe ®m iBtm imtt ian. i^w. 

I6lg. 13. 

SrtMJjjoltnr, fangMit utfat. ibid. 1633 1637 j65oo§ 

iW4. 13. 

e 5 Siifl' 



4? Arr Ars Ase 

iU{|pr«Wfrfl owr Lisbet Rofenfparre. ibid. 1527. g. 

Hexaemcron d: ©frtctrt farffe Ufrt f(tj: SDagrt ®ierniflfl. ibid. 

1641 od 1661. 4. 
Torcular chiiftiD: i5^r«Mrenfr öwr ejrijli ^\nti, ©0b« og 

Segrat^cIM |)iftörie. UNtocf af ^an^ eaa, Chriften 

A. S. Arreboe , ^Jrtffl Iti SRtbitlmb og ®j«Mii9e t £00^ 

lanl), ÄJ»m 1670. 4. 

Ofla rediviva y. ^ropj^ftCÄ ExechicU ©j^n i 15 ^rorNffnfr. 
^ ibid. 1680. 4. 

Sorubcn a^(FiDige Scr« »eb SdHs^cb ubgim; tsnosle iRtu 
H, inbfart ibianf 01. Wormii Epift. Tom.l. {B.Hyp. 

An. Cimk Z. TA. Gr.) 
ArSLEB tus V. AaRSLEBIUS (Chrimaims) %gb i 

S^datiD; tat cDfagiftcr, od 1691, tmBorches Collegiumbre» 
inmttf W^tf)an, fom firflc ^tifpccror fammeflf M, m taHnfT 
Sak ibid. 169^ hltt> ©oflne^rfe^ tUQforlcrup og Ottcfiruy 

©Fttfter. 

Pofitioncs Logicflf. S» Anno, 4. 

Cimbria Romie conciJiara. Hafii. 169 1. 4. 

Vindici« Gothorum continuatap. ibid. 1691. 4. (TA.) 

AscANius G^ctrus) «n {Rorfrmaiii), rei(ie farfl ttbms 
FÄHbö, og ble» Doaor Mcdicina. 5BcD fin ^icmfomli 1759 

Profeflbr Natural. & Mineralogi» tK^ bff JtORgflise Amphi- 
theatrum ceconoitiico-naturale, og CT Cf SVcMcm af M lORbon* 

(f c ®cIfFa6 eil »:Waaufactttrrr« og ^uRMeal Serbcbrtng; famt 
bct norfPe ®ibenf!abcri ©ocierrt. 

©Prtfter. 
Oratio PÄnegyiica in Tha!amos Frid. V. & Julian» Mari», 

habita in Acad. Upfalienfi. Havn. 175a. 4, 
Prpfpdft d^un Ouvraga infitule kones rerum iiaturaiium/ 

ibid. 1766. 

X. Fi. 



Ase Asl 43 

X^ignres illammces a l'!ii£laire nttuHle. ibid. 1767. Rrf. 
Apbis Populi treiTiulz tbdomibe ecorni defcripti. vid. Con- 
tinaat. AO. Med. Hafn. p. 127. 
ASLACUS (Conradns) Dan. Cort Tiftlfnt COcr Tlfslah 

fon- g0D 1564 ^ ^8 Jm. t Strgai i SRetge af torgtrli^ 

Qtod. J^wai %ciVC »ar Axel Mogenlen, f^aui ^HtM KJr- 

ften Jacobs JDof (nr. ®if (»rfi i ®toie i ^cr^cn; |it)cn I SOiaU 
a»e |M 5§ fTar^ SiD, ^Mvfra (fan ^cpon(rc^e «€b fitobrft' 

Mli ttDtVcr^tct 15S4- 1590 OlUog Thygge Brahe %iM 
i it J&ira€ fM J^ni. 1593 rtific )^dn tl^cnlanM/ 04 cftct 
6 9Qxi%9tlBh fom ^iem 1599. ttorct tnefiter i6oc btev 

ProfeHbr Lingvx Latime i Jtiefeefl^tm* 1602 Profefior 
liogvx Gr«c« & Hebraar. 1607 Profeflbr og DoöorTheo- 

lo?i«. SBIfp j!l>ai jn^ri^ct i en Clmi Uolg^rt me^ 1 ''^ ft. 
IL Refcn tSlnlcDniaq af bcii Micnbtc SÄng. Oluf Covciig^a^. 
2>*N 1C24 D. 7SrtT. «Bar glfr meb Barbara 01ufsX>ortnr, 

CB S)fClcr af Serscmtfier Oluf Mortenfen i Siabcn^aVtt. 

QPrifter. 
Dc Natura Cceii rriplicts. SigeiueNaflbv. 1597. 8* 
Difp. de Orta & occafu fiderum poetico. Hafn. 1603. 4. 
Tbeics de artis & Philofophi^ definitione ac diftribntione, 

ibil 1605. 4. 
Difpp. III. 4t Mundo. Hafn. 1605. 4. feqv. 
Gnunmat. Hebr. Libr. II. euro Analyfi Grammat. Pfalm.a^. 

Hafn. 1606 & i6og. g. 
De Sacra Scriptura & Dei cognirione. ibid. 1608. 4. dc 

X6^6. ia. 
TMes Tbeolog. de SS. perfeSionaärtraditiofiibosnon fcrip- 

tis. ibid. 1607. 4. Sub pracfidio P. MTinftrupii. 

Hifi). 161 6. 1617. 161%. 4. Difpp. UI. 



De 



44 Asl 

De Perfona & afficio Chrifli ^icCvS^fiafnt. ibid z5X9* 3. 

Difpp. III. 
De linmdntiele noftro Jefu Chrifto. Francf. 1620. g. Hafh. 

162Ä. 4. O9 paa !Danf!. ft(^n. g. 

Oratiouum & Sacrarum HomtUanim Decas una de SS. pr^ef^an* 
tia. Psjia jmpii* Chrifti beiteficiis ergo pios. Ad- 
mirabili Del noinine. Tribtis magni Del Minifteriis. 
De triplici Paradifo. Totidem Infemis. Le^lone 
Poetarum 8c potiff. Terentiana. Aninm Mundi & 
Canone S. Script. f editz una cttm Tych. Brflhei Ora- 
tionc. Hafn. 1610. g. 

Sn npttig Unbcrbitoma om Utoorlscifen. S^t>ii. 161 3. g. 
fRttmhtnq om Exorclsmo i SDaabcn. Stnt^f^^i Bangs 6am« 
liiigtr. Tom. I. p. 345, 

De dicendi & difTerendi ratione. Libr. III. ibid. i5l2. 4^ 

Phyfica & Ethica MoJ&ica. Hanow. 161 3. g. 

Difpp. IL deiibeiiDhominisaTbitm.' Hafn. 1612 (k i6i3« 4. 

Difpp, III. de peccato, ibid. 1614&1615. 4. 

Orat. in obitumChrift. Friis dc Borreby. ibid. 1616. 4. 

Difpp. III* de Verbo Dei , Religionjs Chriflian^ Airticulo 

priinp. Hafn. 1617. g, 
Difpp. VI* de Deo, Religionis Chriftianse Articalo fecun* 

do. ibid. 16171 16 j g. g. Diffe 9 ©Hputdtfrr er 
fibcn famkt opiagt. 

Difp. de cauia pcccati. ibid. i6!lO. 4. 
Oratio de ii|tu. Religioim in Dania, «b An. 15 17 ad An. 
1621 cum 100 annorum chronologia..Hafn. i6ai. 4. 

@amme cr ogui^gtvet paa E>a!)|F og paa Zvb% !bid. 

1^22. 4. 

Difp.de fUtu Chrifti ant^ & in kicarnatione. Hafn. 1622. 4. 
Difpp. II. de pafHone & morte Chrifti, ibid. 1623. 4. 
Difpp. III. de Creatione. ibid. 1609- l6ll. 4. (fF, 5. 
ffyp* Ah, RJ) Aslovius 



Asl Asm 45 

ASLOVTUS (Trugillus Nicolai) ge» i U\t imU 

d^^ S^e 1 594 ^cb ^\U\i S>as< tibcT. ^anl fSAbcr ut 
Xieis Tradien, S^orgnr og {^anDcKmanb fammcficM J^ant 
Sim Birte Olufs ^tttt. i6ia; ba $efieti graffcrcbc 
iOftiH, Un» ^an fat t Dtp lattnfFe @foIc fammcflcbC untet 
9i((t0r ai?ag. Chriftopber Hion. sD7en tom ^ad bleb befmgt 
af 9(fia, niaatre ^an blii»c ^^interm om fra ®folcn/ til 
S^rttm, ba|ao fbrrt'a((e (inc Gtubcrtngcr. 16136ICD bi' 
nittim fta famnir (Sfolf til 9Ccab<miet af l^a bonrcnbc SKecfot 
iSoj. Olof Bocfen. 1617 Hcb folbct «1 fRcctot I ^dftng» 
krj. S>09 fom ^an tfte tt{ M dmhtU, ftbcn ban fbraj: fam^ 

IK fflt Wei> af ^r. Jörgen Lurge tU ObbC» I>. R. R. 0g ^0f 

MNflian» paa !Ba(uu«/ falbtt til at bicrc eiot<'9)r«btfant 
fcaSUtorg eiot 16 19, ba SUborg tgien »ar cebmt til 
k SmfFc, bU» |an f albct til Canonicus og SXcctor »eb Op^ 
Im SiisbSfole, tog berpaa 1621 SSagifitr^Qrabea. 1630 
Un e^^xccfi til UOtn^dgcr g)r(rfiegiclb i 0wt atommcrt' 
tfi ftnfhc 1641 blet» ^Hnt^xafl i ^ri^tama. 1647 
$mfi iSragnorif 9ro»fiie. SDebc .1669. ^ati t^ar ta SaiM 
l<|ift, I. tneb larbflFft Kraft, en SDottct af 9Sag. Hans 

Kraft» €«mf iSlortfilbe, 3. ItlCb AnnaBundiar. 

ePrifter. 
^f^pkinomt Parnaflion f. Epigrammata ad D, J.P. Refeniuro, 

&M« C.Brocbmannuni, mitra Theologica ornandum. 

Hifn.1615. 4* 
Corona Olympica ad Olaum Boerinm fummosinPhilofopbia 

lionorcs capeflfentem. ibid. 1615.^. 
^*x^ia Gneca. ibid. 1625. 8- 
^^ Norircin ad Frid. III. Chriftian. xfi48. Fol. (B. Tb ) 

ASMINDERODENSIS (Petrus Job.) ^at RcctOt 1 

**^CWe ftÄ 1580 til 1592. 

;' 



4& Bac 

ettiftev. 
VerusThefaurus, live {uminum bonum: JDai i|l tOO^rCT 

unb Sfiut( cinig wb allein m u< Qc^cit^ 9(ui 0cm LXXliL 

"^ Vfaime. LUbek 1642. g. (^. Lim^.) 

BACHKEOEROo^aii SeverinO 

Serifter. 

Sranffe ®anita(er. jt(m 1662. g* 

D. Macras franffc ©raminatUa forbanffet ibid. 1663. s* 

(Bib.) 

Bachmeister (Lucas) fafr t e^Qcftorg 1530. 
18 October, frcqvcntmbe @toUn immtfitbi fta fit ybcXar. 
gtcijic Dcreftcttil «^amborgogSOBtUcRbcrs/ (»orfra^amss^ 
U(9 falDct af Song ChiKtiau iil ^er ird fot at infonnere 
^rinbi Magnus og Joliaimes« gftet 3 SKar^ Sortob Drog ^M 
til SBittenbcrg igteii. !D7en Mcd 1559 atttt inblalM af 

Chriftian UI. SnfC'S)ronntng Dorothea (il at MXt ^M 

J^di^^xabiUnt. iSUin foin l^an erfarcte {)of jtnbarnc< ^cmme^ 
ligc sKitfgunft/ forOi l^an frit (aficbc te i (S^ang tnaniDe Spo* 
Der, tog ^an {xn 3lfi!ceD 1562, og Dfog til SKoftoI, (00c 
l^an fhrap bleo ^rafcjfor SMogi» og ^rorfi til 3)?ari(e jtitfe, 
og ftDcn 159^ Sfnpcnntcnbcnt IDobc 1608. 9 Sial- ^t 
gifc mcD Johamie Bording, Dm SottgL Sto^KcMci £)0(t. Ja^ 

cob Bordings IDottcr. 

ettifttt. 

FcBrmae Precationun?. Witteb. 155:9 og iy88« 8. 

De modo refte& utilitei- condonandi» Roftoc. 1570 8. 

Hiftoria Paffionis, mortis & refmreaionis JefuChrifti. Roft. 

1557, Magd. 1581. 8. 
Explicatio Threnorum Jeremiar. Roft. 1603. 8. 
Explicatio Typorum V. T, ibid. 1603* 8^ 



Bac Bad 49 

IbcMCB abfratgc SMf^ntof fnr 9% tn9^xa>if(vx &c. vid. 

Möller. Cimb. Lir. Tooh IL p. 49. (ZO 
BaCHSTRÖM (Jobannes Fridericus) Ravicenfis Pois? 

mis.Qii» 1723 DodorM^dn«|Nia J(t«6ai^ai)«<9lcabctiiif. 

ef rtfter. 

Difp. inang. de plia Polonlca. Hafr. 1723. 4. 

Baden G«<»^) S^O i ^^M i ®i«Bagt). J^i go» 

MrStag. Torkild Baden f^at iKcctOT/ ^M fRobCt i aren 
Lachmm. Sar iftt tib Aiumnus foa 9ott<< CollCSittm. 

fB((» »crcftcr ffiafliffcr 00 Stcctor Mb SSortinb^mrg^.QMc» 
Aft me» eijc 2k>€0fttiie grom* S^a(< 1738. 

etxifttv. 

Dispp, de IV. Ling^^z latinse 2tatiba$. H^. 1726. 4. 
<— — eadem conriiniats. ib« 17^7. 4. 

Baden CJacobns) gat t SBorMngborg 1735. ^aa< 
S*cr Mr g)Ng. Jacob Baden, dlcc^or M^ bcit lattttfFc etok 

MmiffhM, ^M Sto&cr Elfe Jacoblne From. IDcponCTCM 

Sof 1750 fta aSorbingborg iSfoIe, og cfmat^aa (aobco»(r« 
paM (laaiKl lm plUofi^ijte fom t^cotogifFe (gpamcii cum lau- 
de, He» |iui|. fam en fkiafareiOc of ®aL grae Eiertzen uD' 

MMC til SReMctR of CoUegio Elerfiano. %at 1756 fom 

Va til ot apbe M derjiaapfe gtcifc/SfCipcnbittm, brog til Uni' 

i^rcftact €(t(Cmg(ii/ fivor^an vpboIMpg i 3 3(ar, inbtil 1759, 

INi ^ vcb«K Uibcrfiactdfe af b(l SBro(^maa|!e Stipendium 

fego» |ig tU Srip{ig, ^tor ban af M p^ilofop^ilFc SaculM Mcb 

vBihvbet til ar tagc ^agificr^® raboi / ^ttlf m b<tn bog afbab ftg. 

ftor 1760 (am ftlbage til St\$htn^Mn og 6cg\)nbU at (olDc of^ 

fotfligc 80rcte«ainger i i>c (fianne ^ibcnftabcr og bet tpbflc 

Qfiag. 1761 Uca ^agifior. 176a Stector pcb bct $ongf. 

Pxdagogiuxn i JRltoiia , b^^Ktf Cmbcbc §an falgcnbe Xar (il« 

croAbc. 4^m forMcv ba i %lma til 1766, ba b^a blcp bf 

(KCftrt (il Coarcctof Pg R«£tor Defispams «cb <£>clpng0ctl U^ 

3> iiDflc 



5^ Bad 

ttnfFrSrote. Xaree ^ttfttt 6(n^ (dtt m^H M aVidreni of 
@(lfla6ct til be (Kennc 9}iDtnfFa6ar< gorfremmelfc i StiBbtw 

l^at)n. St gift mcb Sophie Lovife Charlotte von Kltoow. 

J£>Hi ^utt^dltUn (at>e af at t^xtt btfliBnnt ^tbenffa^rr. 

Sr et 3nt>69belfe< ®rrift til ^ni ofcntlige SercIorAiiR' 

fier. Stf>^n. 1760. 8. 
GeHerts Sa?rf'9}er< I. SScnneKe Sntiif tl / 1. 9€re «g- 9;f> 

Don!/ 3 ^oDmofc. 9Jaa J)anf! owrfat. ibid, 1761. g. 
Gelkns (Srtoe/ ttflige mcb m yractifi Slfl^aoMing 0ni DcR go< 

bc@magiSBrm/ ovtrf«f--ibid. 1762. g, 
SRogk ©tQfrer i UgeMaDtt. Oen^atrtotiffc SilfFufr/ morrfcbc 

De eo qroJ leve eft in Ldude Prarceptoiis, Protofio. Altoir, 

1764. 4. 

®et)ancf cn Don Um lea^ren tStrt^e Der ®rk(^if^n unb Safei» 

ni[^«n Sprac^e, unb m» folc^e auf Den 6<(ulcn id crim 

ntn. ^am^* 17^4- 8. 
j, s. Snedorfs CrieftÄbcr öer|<^fbew®tgfnfl3we, «ttlbrm 

©änifc^c» totrff^t. Äöp^nhbJeipf. 1764; g. 
!Bte totit tin ©tU^tcr Urfat^ (ab< Me 9rufiiia^me bet^^JM 

iit loänfc^en/ M ^elegen^cit bej 3tt6#fie< b»9 «tobt 

aitona, alt* 1704- 8- ' 

Or«bffe ®rammatil tiHiflc mcb en liben ChreRomitbie. g^viL 

17Ö4. g. 
©ito paa $ob|l- Sop^. i7«g. g. 

Ingenium & Ars Cyropardiap, Prolufio. Hamb. 276^^ 4. 
De Perfc£lo Theoiogo ad Job. Andr. Cramerum^ Hamb. 

1765. 4. 

Xenophons Cyrop«die OlJCrfat af bCt ®r<rb|?e. ibid. 1766. 

Sorfos til « OOfrfffttdfe af Tacirus , tmqt nieb «i af&anb* 
Uni) om ®pro9ct< iBcTiacIff/ Mb npcOrbog Sfnbfagcri 
• «t>on.i76^. 8. SorfoB 



Bac Bad 49 

MöUcr. Cimb. Lit, TonH IL p. 49» (Z.) 
BaCHSTRÖM (Johannes Fridericus) Ravicenfis Pol#f 
nas.0i(» 1733 DoStoT Medicins ]>aa Stfbeil^aORl SlCOtmiiC. 

©Frifter. 
Difp. intag. de pUca Polonica, Hafr. 1723. 4. 

Baden (Jacobus) ^db i ^olbet t@i((Baiik ^a»<8» 

kr ftog. Torkild Baden ut SKcctpr , ^aa< (RoOCT i tren 

L&ciottn. ^r ifinSit Alumnus paa ®orM SoOcsmm. 

eift mrb eijc Sacofttiic groiti. £)0ix 1738. 

efrifter. 

Dispp, de IV. Lingvz latinie £tatibu$. Hafn. 1726. 4. 
— — eadem contiiiuata. ib. 1717. 4« 

Bad£N (Jacobus) %9h i SSoTbiagborg 1735. ^an< 

S*t W aSog. Jacob Baden, atCC^OY IK» itd latiRJ!e @tpic 

funindkM, ^ii< aSobcr. £ire jacoblne From. £>cponcrcDe 
%«t 1750 fra SBBorMngbors (SfotC/ og tftttat^an (at)tKO)>cr« 
ihM funnl Mn p|itof0|f|ijf c foiit t^ogiff e (^j^atnen cum lau- 
<^c> Hcn |«ni. f»m en ^oararetOc af @aL Srac Eiertzen ub» 

MM til aBcUcm af Collegio Eleriiano. 3(ar 1756 fom 

V»itt oi «9be Det cIctjiatifEe gteifcSitipcnOmni; (rog til Uni' 

^ctfUttQikcmgcn, (oor^an opbolDtpg t 3 9(ar,mi)tili759/ 

ti Hb M19C ItnDcrftottdfe af bcc {Bro(^maaf!e Stipendium 

N» P« ta ttipiig / ^vor im af M p^ilofop^tlFe gacuItVt blcp 

«Mm til at tagc ^agif}m®rai)(n , ^^xlttn \)m Oog af bab fig. 

^ i7<^ fom titftagc til SiBbtn^an og bcgunDte <it (^olDe of' 

ta% Soir<(««ningct i t)e ff ianne S)iDcn|tabcr og Det tpbfCc 

Qfvig. 1761 Un> dSagtfier. 1762 atettor pcb Det SongL 

Pxdigogiuin i aitnna , dmlf et €mbcDe ^an falgenbe Star til« 

trocte. {HUI forUei» Da i Stltona til 1766, Da ^an bleo bi# 

^rttilConrectOT 90 Re^lor Defi8;Qatus peD {XlpttgOCtl U' 



$2 Bad 

Baden (Torchiiius) geb i66i 13 stprff i J£>ttilA i 
etaant / ()t)or fianS 8at)et M. Jacob Baden ben tit) r>av ^tccfi, 
fom jiDcn 6I<» forfiotttt tt( tantXfroRC , 09 oirftber til ^oi6cf 
t @i»UanD / ^vor (an tobe fom (Sogne-^riefl og ^mfi i 9)?e^P 
bfe :£)crrcD. ^an< SRobcr t)at Dorothe Halfe, en hotM af 
Peder Halfe , JolDof i &m l JRprflc. gftet nogle Stftt* 
Ctolegaiig i Sanbefrone , fulgtc ^an mcb So^ ^^Ib^renc til ^qU 
^cf, Q9 bict) far i ^olbeB (Sfole, (i^orfra Ji^an bcponercte Star 

1686. Sftcr ttbfianbt» Examina Academica rrifle ^M til 

^oKcf \%\tn, 09 1693 af 95tf!op Saggcr U<t> bc(fiffet til at 
fpmttc Siectorj igmbcbe fammcfirtJ/ iMag, Henric Go/kes 
graoftrelfe. S^Igentc Siat 1694 6(ct) (an birfdig SKector t)cb 
.;j)olbc! ®foIc 09 tog ä)la9ifim®raben. SDebc i (amme Snu 
bebe 1733. 9 3ul. 5Jorgift meb Karen Lachmand , cnS>0f' 
tcr af L} der {.achmand Jolber bcb ^ifcjiorbcn. ^an eftctlob 
(ig en ecnefle ®m Mag. Jacob Baden , fom bar SJector I 
Sffiorbingborg. 

6friftet. 
RomaDanica. Hain. 1609. 8. 
Parentalia Grammatica- ibid» 1715^. J^ 
Condimenta latinitatis. ibid. 1717. g. 

%\bi ategijier ober et|!opp(rnc i ®iiiaanb< ^ttft. Sfibn, 

SorubenenSK(rngbeutr9!te@fciftrr, mfcfi af bbt^o|i>giil3[nbir 
. (olb/ fom enbnu ere l^o< ^ani Ö^fctnbchter, (Pr-.' TJ-> 
SDiffe Jonrbe Badeners ®eneaIogie, 
et faa(cbt<: 

Ernst von .Baden. 

IBotgmicffet i ;&orfen< ' 09. Zolbfotbaitct i 9lett^3«lanb. 



mmt 



Jacob Baden Laup. von BADEWf 

® ognc/ fr^rft i J^olM. ^tdfl i ®tou(be. 

TuoR< 



n 



Bad Bag S3 






Jacob Baden 

flUMx t aBorbingSerfL 

Jacob Badsh 
Rea defign. i ^fisgM. 

BaGGjCUS (Fridcricm Nkolai) Marftrtndo Norvt- 

fos. Oat atagi^cr, 09 finDmDc nogcn Sib paa SIcaDcmict 

lii tSittfiitcrg. 

©f r tftet. 

Hiftom Symboli Apofiolid. Wireb. 1668. 4* 
BaGGER (Chrifiianus) f9^t JTifbOl^ava 1692. ^M 

S«fecr 9ar D. Hans Bagger s^ijfop om GtoflanM ^tift, ^att< 

SMcr Softer Svane, Srf^iBiiFo|> Svanes SDottCT. 1703 bl0 

^ fat i ^otBt &Mt, ^orfra dan 1709 bic9 bimitterct til 

Xcabemkt. 171a fB^ ©teö jKia Colicgium Mediceum. 

171 5 tego» ^Att to UbcftloiiiX, 09 imtbimtb bict) Pro&flbr 
Dejignacas. 1720 fom ^imi fta (tN UMaiattM GRcifc ogblct 

P ofeflbr. Mlithein. inferior. ordinarius. 1722 Profeffor Lo- 
gic ». eiiJCn Profeflbr Juris. 1729 %M^X i ^aiCJloJXct. 
1733 SttflitJ^aiiaab. 1736 Doflor Juris buUatus. 1738 

6tif(afDitnaiil) i ^txitn, ^»or ban tobr 1741* isS^P^* ^^^ 

pft mtb Mtria Elifabtrh MuUer. 

Di.p, dc Therapcutis apud Philonem Judxum in librode vi- 
ta conremplaiivfi. Hafn. 171 2. 4. 
— — 'deC ejpb^gia ante Diluvium licita. ibid. 1714. 4. 
— — d-* Fp:ii fcralibws veteiuin Ebrzorum. ib. 17x4. 

Bagger (Fridcricus) g5Jrfc»Dommcrt)cb grfdM^abct 
iSro^dirfcborg 09 Sorpagter Mb iBtcnbcgaarb i Soca. 

©3 ©t?rif 



54 Bag 

SHaat^ ^imkbtt man itieb fammt 9(<>^ ^9 ^ttfltt hn plBl< 
fmaUc Surer. 3nöf^vH OecoBomi|f r aSagaiin Tom. 3. 

P-333. 

Bagger (Jacobus) bcpotimbe omtrcnc 1735, 1740 
hlt^ ^uamii jfaa €omnmnttetcf. (StDcn ^ogne^ipra^fl tit 
Gc^Aitifirup 00 SrpbtnDal i GiffOanb. ®ift mcb Cathi ine 

Hedevjg von Aspern. 

Difp. de Cllentis & Patronis apiid Romanos. Htfn. 1738- 4^ 
Difp. de Mendacii & ieqvivocatloiium deliberatarum conve- 
nientia. ibid. 1739. 4* 

3u6cU35vÄMfen ÄJ»b. 1750. 4. 

Bagger (Johannes) geb 164$. 23 SKug. i Suil6 f 

©faane, ^öor (»aaj gabcr Mag. Oluf Bagger i^ax Xector o§ 

fitycn ProfefTor Theo1ogi:r, j^an^ ^Obtt t)dr Marie Laurids 

Sotter. 1656 61(0 l^an fat i imi &Mt, 03 1663 brpone/ 
tcbe ^an Dct) ^cabetnict fammefiebä. SKeific bcrpaa en fort XiD 
tibcnlanbj 03 fom ti( Siabenf^aon / ^t)or ^an 1665 taac paa SCc 
ficn^cn / Met) SDccanut M dommmiUM og nob €5tcb pa« 

Walkcndorphs Collegium. 1666 reifle ^atl Qtter Ub/ og 

t)(b fin ^iemfomft 1669 (09 9){a9i|}(r/®rabca i £nnb ; ogUco 

tefpifftt (II Profefror Philofophiarog ConreftorScholaf fatllHIC^ 

(leb<. 1672 giorbe ^an trebic ubcnianbffe tRt\\t t\l Sngdaiib> 
(oorfta (an fom til6agc 1674, ba^anflrap btrpaat april 
ElebfalbeeafÄongChrift.v.til @o9nc'|Jr«fl b<b »or grue 
Sirf c i Siobf n^aon. 1 675 bin) Dodor Theologiar og SSifFop 
i 6i(rDanbtf \5tifit / ba (an if f un bar 29 S(ar gammel. SDobc 
1693. 30 Stuguf}. 9Bar 2 gangc ®iff. i, meb MagreteSchu- 

macher , fom bdr Mae:. Jacob Fabers (gnf< og Griffenfelds 

©ojlcr. 2. Söfter Svane@rff'g5ij!opcn<©otter/ ogffancrfi 
lie KaaD Walthers Snfc. 

6 f r t f * 



Bad Bag S3 






Jacob Baden 



Jacob Badbn 
BaGGäIUS (Fridericnt Nkolai) Marftrando Norva- 

sns. Sat aSogt^cr, P9 linDcreDc no^cn Z\b paa Slcatcmict 

til fBittCBtctf. 

©f r iftet. 

Htftona Symboli Apoftollci. Wireb. i66g. 4. 

BaGGER (Chriftianus) fafr f j(i0(<n^avn 1692. ^M 
gatcr MT D. Hans Bagger iffiflop om GiisilanD j Gtift/ |^att< 
gSt^ba Softcr Svanc, Srfc^iBiiFop Svanes ©OCtCT. 1703 W^ 

^B lot 1 9or0c &Ukf ^orfra ^aa 1709 Mc9 (imittmt ttl 

arcobflinct. 171a fH ^n ©tCÖ paa Collegium Mediceum. 

1715 Ui9» ^an fis UMoiiiX, og imiblcrrib blct) Profcffor 
Defigfiflcas. 1720 bm (ioti fra (tn UMaia0b< GRcifc ogbtc» 

P ofeflbr. Nfethem. inferior. ordinarius. 1722 Profeffor Lo- 
gic ^. etbCII Profeflbr Juris. 1729 %M^t i ^aiCJl^SKct. 
1753 3ttflit«*9iaab. 1736 Doflor Juris bullatus. 1738 

etiftamcmanl) i iSergcfl/ ^m ^ örtc 1741. i32tpr. ®ar 

0f^ mcb Maria Elifabeth Muiler. 

eftifte?. 
Difp. de Therapeutis apud Phiionem Judxum in librode vi- 
ta conremplaiivo. Hafn. 1712* 4. 
— — deC ejpbpigia ante Diluvium licita. ibid. 1714. 4* 
.^— d." Fp;i. feralibus veteium Ebracorum. ib. 17x4. 

4.CT&) 

BAGGER(Fridericus) g5irfc«Domincrt)A gridM^abct 
iSra^ctnpMors 09 ^^aiitt Dcb iBrcnbcsaarb i Socn. 

SD 3 ©f rif . 



56 B^I ' 

Diff. dc genuino fenfii dicH i Joh. V. i6. Hifn. 1766. 4* 
Difp. Objeclum Voluntatis Dei libers efle poflibiie. ibid« 

1765. 4. 
De eauiis praecipnis crromra in Religione. LipC 1768. 4. 
Cn Difputd^ Wbtn i Stipiig unbcr Etnefti Praefidio. 
BaLLE (Thomas) 

ÖPriftet. 

Marcus Gice^ fBcretmng og Sak m SkfanUOtitntn poan^e 

uDgit^rn. S^on. 1760. 4. 
dDcconomiffe Sanfer om ^ilanb. jt^ii. 1760. s* 

BaLLING (Eitianuel) 8051733. ti^tttttiUt I ^ropfl* 

Bt X @ia?aan^ *&an< Sa^cr ^at Jörgen fialling, StBbmaad 
famntefieD^^ Jl^ani 9Kober Bolette Githrine Amons. ^an mv 
jictie besge biffe fiue goro^lDre i Ttn fptf^c Sornboni/ Me» fiDcs 
i (in farfic Ung>om veb S^cmmc^et ^ielp optort t)eD ^m^ 
Bcn, I^DorDcD ^an ^ox frcmtraget jin 3;it)/ inDttI ^an 1763 
faett fig ncD fom ^org^t og SSrpgget t ^elftngetr; og toblot 

ffl f amme 3Iar i SSgtcfFab JlUt) Mette Marie Enghavn. 1767 

nnlagDc et So^trpffcric fammcfttDä mi Songeiig ^rtDtlrgium, 
0g 1768 tiBige et 9(DbretTe « €on(oir. UM ^aut ommelMe 
fBogtr^rFetie ere falgenbe af l^am overfattc og ubqint Gfrifr 
ter crvfte. 

©f rifter* 
Sorfeg (i( en Omforttelfe af Edward Yonngs gtatte^tanfer* 
^clpngaer 1768. 8. 

tanren)ci)Songen<{)i^mromflfrapneut)ciilanb|!c {Xetfer. iVoe* 

tie. •pelfingeet 1769. 4. 
gorfeg til en Overfiettelfe af Edward Yoangs ot)erfle X)ag« 
S>ito gieligioned ^Kogt eOer ben feierDunbne Stierlig^eb. 
SDito ^arop^rafe t^ver 3o64 Sog. 9l0e tre i een @amimg. 

^eljingöer 1770. 8. 

BaLLING (Janus) 

ertif' 



Bal 17 

©Prtfter. 

BaLSLEV Chriftophorus Petri) {[ib iObmfc 1628 I* 
3aiL %aMtU Peder Rfismufltn, {KcjImCDli^ 00 <5ttft«iSfrii 
KT. SSoDaoi Karen Brunii. 1647 DcpOQCrc^C fra OlKofc 

Gymnafio. SKciftc to @ang< oDcidaiiN. 1658 crimt Doo- 
tor Mediciiue fil Utttöft. 9ar pDcs Sljfcffor t CanccVic^Col' 
kfio og (gicr af Sr^uDcsaar». 1D9))C 1693 6 6cpt Qift 

ncH Karen Riisbrioh , {Borgcmcflcr Thomas Broderrcn Riia. 
b;icli$ S>OCtcr/ 99 D. Sceph. Rams §«tc« 

e V ir i f t e t« 
Difp. dc Ncphriiidc, Ultraj, 1658- 4* 

BaLSLEV (Eraimus) ^A i OJcnfC 1719 16 €fq^ 
«^Ol^Solxr par dJfag. Jens Rasmufen Balslev, ®ogttCpr«ji 

fot tonmcrnp 09 iBrptlc 0)}ciit9(fcDcr t Sp^n. J£>ani ^Qbtt 

Mdrie Sophie Lujji , CU SDottCT af Vt^fcffot Laorids Luja 

iOitnfL Sfrcr noglc 9l4v< prioot Information blcp (an 1734 
M paa O^ft Gymnafiam, (oorfra (an 1736 dl XcaNmict 
B!(9 imxtitztt Sfrcr nbfian^nc Examina fH |an Var 1744 
Sffitc^Bro» paa (aa4 %aMi Stolb, og nbcn OrMnation blcv 
t M 8^t^< <$iMi< i for at mtc (am bc|idpdt9 mtO f rorbu 
tcu, inbtii i747f ia (an blco fai&cttil @04nc«9}r(r|i for 9IU 
niabog@i9r«lfp 9)7cnt9(cprr t%ar(nn< 9tift, (oUrct Smi 
(r>e (an forcfioO til 1754/ ta (an< gatrr< aibrrbqm 09 
69as(d faoIcDc^ tittog, at (an maattc Prage opcr til (ont for 
at (idpc (am, oq moMagc Sommcrup 09 SSrpDe Sali), fom 
(on (avPc 9)cntc i&rc» paa. J^m cr flift meb Carhrlne Ma- 

^«Joel, caS>Ottcr af HansChriftenfenJueltil Spm^mpi 

©f riftet. 
VroMci paa trinitati^ (Sonbag. 5t(Pn. 1760. 8* 

paa ifie ©onfcag cfter Srinitatil ibid. 1761. 8. 

poa a4ftc ©onbag cfter Srtnttati<. ibid. 1764. 8. 

© 5 9^^ 



58 Bal Ban 

firdrMfen paa ibc &tnba% t\M Srinitati<. ibid. 17^5. g. 

— paa 7be Ä^ttbag f fttr tritiiröti*, ibid. 1755. g . 

Banke (Magnus) ©ogtK^^Jroffl til 6t. 3WÄirfc paa 

9{B< S^nbagetf 09 8(ri{ar< (fDangcItcr ubi 9titm , faos^itt 1^ 
fatte, meo X)octor Poul Madfens $$or(a(f. 5ti^i^D.i5g6. 

8. {BiLBr.) 
BaNG (Canutus Serafdt) get) i S^rtfttattia ^33- ^anf 

8ot)cr Dar 9)^a9. Sevald ThoTnfen , Canoiiicns t ^^rifliailta. 

J^ani ?|arfoDcr ^r. Thoma» Langefen, ©oane^Vrorfl pia ?iu 
Un , 09 iiben 1 CbrijKania. ©cponerebe fra ©orae ©Mr* 
1662 6lct> ©oanf'$r«fi til Soten i Slgqcre^uu* ©tift, tog 
meb megcn SanfTeligbet) / Da 6 SaptOaRcr , fom oarc Compc» 
ttntcr, bcfFplDte baabc ©ogne^^Rarnbrne oq f^roofitn for alot>« 
K9 Omgang oeb SocotioRen : men l^an< Salbtbreo Mci» iftc 
bcjittinbre fom lot^Iigt of jtongen conjfrmcret / ^Dorom D( fb^ 
0enbc Vrcfiet af 9)rot)0^n blc» unberrcttee i et Q3rcb, |ihC 
Ot^erfFrift t^arbcnnt: 

Nobiiifllnii] Viri 
Cceleflis, ii non Totenfis, Cathedra Candidati! 

^an ^aDbe Itbcn mamje Sfttffiricbcre/ i>ar en brav 09 nibfim 
®?anb I ftt SmbtDc , f!i0nt noget for b^bfii)- ^«r gift mcft 
In ,>cr Thomas ©ottcr Blix, af gatitmel norflp Bbd, !i9e|om 
|an 09 felo ncbfiammcbe fra en gammel norfi obcKg SamiU^/ 

«emiig Gyldenaare. 

SPriftet, 

Sn npe 9fa(m<^S5o9 for ®ub<S5orn iSotmiSRroig^rb. S^w. 

1679- 8. 
©en 5J«rfelarret twrbenbe Jefus. ibid. 1679. g. 

X)enffbeoat>e(fma9<nbc(Sate<^t<mi!8r0(l'9Karit ibid. i6gi. 9. 

Bano- 



Ban 59 

BaNG (Carolus Georgius) geb til S^ftot i QTaanc- 

Äf» Fhiloropbfap Magifter. gjeijlf UtcnlonM ffifb Cbrifto- 

p£rer Ulfsld til @Hnflxop, ofl opfiolM p9 HOflc Sat t SBi^ 

"efrifter. 

Ms AK e ^Mp€TiKC9 in honorem refurreftionii Chrifti ad 

Canonicof landenies. Wicteb. 1596. 
Oratio de Calumnia. ibid. 1 596. 4. 
Conipcndiuin Scientia; naturalis, ibicf, 1599. 4. 
Epicome ScientitE iroralis. ibid. 1599. g. (^/^.) 

BaNG C^l^nfriaiius Stephan!) ^ab 1580 JOpflO (ÄIM 

tic fUc ValborgO 1614 bln> SapcDan t Golum t SlcbcPtcI^ 
ImmUni ^rct>ftit i ^i^txS^mi ®t\^t 1621 (Sogne^^rcrfl 
td(aii:imtalpaa ^Nmarfcn. gor9(i&crboi!i^oa@frc6fIta^cM' 
^l^lb maatte ^aa 1657 forlabe pt SalD/ og brog til (£l)ru 
^ioaid, |t9or j^aa babc t Opfloe {>ofpita( i Slrmob 1678 i jiii 
af^er^9g^c og Smbcbe^ e^itVax, ftient (an fdb (apbc gu 
M4C0 iKbIr. til bcSattigc i SKoinnubal/ (Diirrt Legamm 
cntaa CT ttb 9)7agt. {)an lob fra S^bftlanb forjlriDc bcn far/ 
ffc SSogtrpffcr til Cftrtfliania, nabnlig Valentin Kuhn, for 
it fcc en £)ccl af fiac (ibiie SSagtr pcb ^rpttcn bcforbrrt. 

Sf rifter. 
Sola Poenirentialis bibljca r. 95i6d|F ^OtnitcnS 9lofe. jt^ba. 
1639, 8. 

Circnlus feptimanc n: tlgen< Sircul , inbc^olbmbe abfFtOige 

gnbdigc !Ratcri(r 09 tanner til (bct ^agi Ugcn. ibid. 

1639- 8. 
D. Morten Luthers (^i\U^iimni nbt SpatJmaal , Cummcu 

rier og UMffggdfcT/ ttcm Sabtcf/ Stiiin og (dc ^^rffbife^ 

9cr K. forflarct. (E^nfiiania 1630/ 1662 i 10 £o« 

ncT 4. 

6orj^rfrflrDirai om Vrinbtcbrift. v. ((nfi. 1650. 4. 

Striflio' 



58 Bal Ban 

firdrMfen paa tU (S^nbag eftct Srinitatii. ibid. 17(95. g. 

—pfldybe ®0ttba9 f fttr trinUati*. iWd. 1766. g- 

Banke (Magnus) ©ogtic^roffl til 6t. 36« Äirfe paa 

fattf/ meb ©octor Poal Madfcns gortalf. S^W.I526. 

BaNG (Canutus Seraldi) get) i S^rtfttattia ^33. ^ail< 
gftöcr »ar SÄag. Sevald Thomren , Canonicus i S^ri^anta. 
^an« ?|arfoDct -Or, Thoma» Langeftn, ©ogne^rfltflp^a Tiv 
Un f 09 (iben i C^rtfiianta. SeponercDe fra Goree Gfolf. 
1662 6ln> <gf0anf'$r«fi til Soten i Slgqcre^uu* ®tift, tog 
tuet) mcgcn SaRf?eiig()eD , ba 6 (^apcOancr , fom Darc Sompe» 
tcntcr/ befFplbte baabc ©ognc^arnbene og f^roDfien for ttlot>< 
lig Omgang t)cb SocotioRen : men ^ani Salb^breo bteb iff e 
bciminbre fom lot^ltgt of jtongen conjfrmmt , ^Dorotn be tla* 
genbe Vrcfier af 9)rot)0^n blcb unberrcttrt i et Q3reb| (»tl 
OoerfFrift bar benne: 

Nobiiifllmi Viri 
Ccelcflis, ii non Totenfis, Cathedra Canjidati! 

^an (at^be liben mange Sfterfiricbere , i>ar en brab t^g nibN<rt 
®?anb I ftt Smbtbe, ftient noget for (ibfig. ^ar gift mc» 
In'4cr Thomas S>oiitx Blix, af gatiimcl HorflP abcl, (igefom 
|an 09 fel» nebfiammebe fra en gammel norfi obeHg S<^niilie, 

nemlig Gyldenaare. 

SPtiftct. 

Sn npe Vfalme^QSog for ®ub<S5om iSotm<sRent9]^.5t(ra. 

1^79. 8. 
©en ?J«rfffarret twrbenbe Jefus. ibid. 1679. g. 

X)cnfobeoaoe(fma0eRbc(Sate<(i<mi!8r9(l'9Karif. ibid.i6gi. t^. 

Ban» 



Ban 59 

BaNG (Carolus Georgius) %Bi til 2)jla5 i doanc- 
SJIfl Philofophiar Magifter. gtcijlc UtcnlanÖi mb Chriflo- 

pber ilfeld (H (StKnfhropi 00 opfiolM (ig noflc Sar i SBit^ 

"'Sfrifter. 
yii hi iir§ttp€TiKGp in honorem refurreftionis Chrifti ad 

Canonlcos lundenies. Witteb. 1596. 
Ontio dc Caliunnia. ibid. 1596. 4. 
Cbmpindium Scientiac Daturalis. ibicf, 1599. 4. 
Epitome Scienti« iroralis. ibid. 1599. g. (^BiL) 

BaNG (Chriltianus Stephan!) ^et) 1580 I0p<l0 (Sfa* 

ht 5at «filborgO 1 614 ble» CapcDan i Colum i 3it\>iX'ttU 
inntrffoj ^rot>jMc i fflggerl^ttu^ ©tift, 1621 ©ognfr^rttjl 
tStrcmrtal poa ^c^clnarfcn. gor3(iöcr&om^oa€frrbflia6cöj' 
ft^te maatte ^an.1657 forlaDc pt SalD, og Droa til Q,\)tU 
ftiasia, ^i^or j^aa b^tic i Opfloe {>ofpital i Slrmpb 1678 i jin 
aiDa$9gt)e og (gmbcDe^ 64be9(ar, 'ffient ^an fel» ^apDc %u 
W4Do ÄMr. til Degflttigc i gtoitimcbal, ^DllfftLcgatum 
«littifr »c^ SKogt. ^«n lob fra Spbjllauö forjlripc trn far* 
frSSogtrpffcr til Cftrifliania, nat^nlig Valentin Kuhn, for 
«^ f« ra Bcd of jioc (iDjlc SS^ger pcD 5rpf f en bcforbrrt. 

Sf rifter. 
*oÄP(E,iirentialisbiblicaD: ^iMft fotniUni tHoit. ÄJP». 

^^39. 8. 

Grculus feptiman* d: Ugcn* Circul , Inbcjolbenbe abfFiUigc 

inbclige sRatcricr og Donner til ^m &ag i Ugcn. ibid. 

i<^39. 8. 
ö- Mortcn Luthers Cötct^iimu* ubi (Sporftnaal , Cunimcu 

^og UbteggdfcT/ ttcm Sabler/ Stiiin og ^cle ^rffbife^ 
KT K. forflarct, (E^rifiiania 1650/ 1662 i 10 £o« 
»ff 4, 

®w»%«Wf«i 9Ht fJrinbl Chrift. v. C^tip. 1650. 4. 

e^rifiia* 



^0 Ban 

C^rifHonto eUM !5e(!rt»c(ft ibid. 1651. 4. (B.Hjyp. ti. 

S, Bih. Br. Tr.) 

Bang (Cladius) ^0b i JBogcnfe i %mi t>ar $rarfi tt 
6teb i SoIIanb/ mcn forlob fit Salt / og ant^ctiMe fin Sib |»aa 
ben banfie 9^^^%i 00 ff m abffiOtse 9|rr< unbcr SRa^n af Do- 
r»j. IDi^bc ylubfeltg 1683 i Si06en^a)>a. 

Sfrtftet. 
Pori 8r9b<fans obcr bco gplbnc Sf<i)r fl^brt mrb (Prtnfcflc 

Charlottft Amalia. jtl^9n. 1667. 4. 

** — fB<rmrnin$ over itt ®(ib Olbcnborgi (pf hiige ^Otmi^ 
fomfi fra (Bantant. S^on. 1675. 4. CA^.) 
Bang (Hans) ®ogn('$r<r|l til 3)dttg og Sorop, iv 
9>rot)(l i «Ounbborg {xrrcb ubi t^pe- 

CPrifter. 

Sortale til fin ®oigerfab<ri Mads pederren Rofloks ^mi* og 

9ldft'9)ofiil; J^Dilfen l^an efter (an< iDeb meb gotbebriiu 

ger (at ubgiiKt, ttoft i £iebcn|aon abftiOig< ®angf, 

forfl in g VO, fiben in 4to. 

Bang (Janus Thomac) gob i Äiojcttl^abn. ^an« f O' 

ber oar bcn (crommeligc $rofeffor Thomas Bang , ^an^ SKo' 
b<r Elfe Bartrker. £)q)onfreb< i666. 1673 blct) gcpcflaii 
yan €(nfnan<(abn/ fiben (Sognts^m fi til (Slag<lunbe og Qangs 
lefc i ©tarOanb. 1695 forflottct til Grctnlofc ibid. Sar 

gift mcb Maren Geriier, en DottCt af Stff op Henric Gerner. 

efrifter. 
Lutherus Sexci partitus 3: Do£l. Luthers «$^crf omfic< / Sob* 

ftK, OptugtelM; S«rbom<, 9Robgang< og £nbc(igt< 
iScffripelfe. jt^bn. 1690. g. 
$a<fion< Sanfcr. S^t^n 1691. 4. 

Bang Cjan\is) Smdlofus MidicinäB ft Architeöurar, 

Sob t Siobcnl^aon. ^an< gabtr bar Stamramaab og fRMu 

(fribcr Jens Bang. 

6l?i:if< 



Baiti 6t 

©Ftlftet, 
Difp. de Hominis proportione. Hafn. 1763* 
Tbdb obftecndsr. ibid. 1764. S. 

tftoNiifl om 9iier(ioet«9e9ttcogaKi<briis. f^^n. 1767. g. 

Bang cjohaimes) g«b t StttAdfart. ^nt gotcr im 

Henric Bang, {Borgancflor fammeftebf. dtctfle uDcntonM 

mdl Otte Brahe , ^r. Axel Brahes 90R tlf (SItKb, 09 op^olM 

ff ti! .^crboni, C^a^forg/ ^irnmc/ Spon, Orlean<o§9a 
tn4 i W9lc 9(ar. 1 580 Mcd SXcctot t ODcnfe Qfolc 1600 
eagK^^nrfi dl ^Sig 6cific< Strfc t SiB6ci^aoif. 1616 
ymtpaa 0amf0e 09 ©ognc^Pmfl til Sebfer og On^berg. 

fiibCiSio. Sargtft mrtMargrete Bartholin, Cn^ttCt 
Iftal bcfimbtelver BarthoUn. ^ 

©Prifter. 
Cl litci Stigt^ang og tSso. S^oa. i5ii. g. f|Hitc< 01 
iOifltibeÄs fnlbfomneVfuImt^g. 

(fif^lniMfcr mKt Otto Btihe. Jt^t^n. 1612. 8* 
— 0»Cf Stcen Rofcnfpartre] ibid. i6i3. g. 

Setien og oimrfat j^m SptfF af M. j. R. V. Soptrlfy. 161 2. g. 

- 0tkrrieimcGioc.ibid.i5ii.g. *<'*--Ä*-*0 

BäNG CJo^«""«* 0^°) 8* "^.7125- 19 €^f. i J^iUt' 

^^6 ^riDcric^Äorg, |>oot fiairt tRabor Han» Bang oor 9>off' 
**t og {!fof|rtidfe gorjlaiiDrt. Jpiirt SRoter tKrr Anne Kir- 
•ft^c Bbtding. 173 r Myonctcee fra 8TH)etf<JÄorg ©fbtr* 
9t0tfcldr Oftefftr He» Decanus t»aa Snofktct og^OMIcm paa 
Sdtab9tf< CiAc giunt. 1738 rriffe HbcnlanM til ^aOe f aa 
Soagdig SHpeiidiam. 1740 Um iicffl ; ogHco !Siifbtrhi(rtot 
)^ hkttam^ 1746 9roo(l ocb M Stongdigc CommunUct^ 
1748 Sl^agifcr. 175a Lfceittiatuf Theoiogkc, og fomme 

S<rDo8orThbölogi«. 1754 Profeffor Theoiogix ordina* 

''»• titt if6^ 31 OctoK «gtft. 

I 



^i San 

Theres mift^elltncar. Hafn. 1733 & 1734. 4» 

Difp. dcLogica, Lima judicii. ibid. 1734. 4* 

^^.^dt rationibus, cur Jeremias loco Zacharic Mftttfa» ^«f 

V. 9. citatur ibid. 1737. 4. 
«^•^d€tuti(fiinaexplicationeMatth,25« v^p, ibid-i73g.4. 
— — Introdu£Uo in Explicationem Epiftolac judx. Part, L 

Hafo. 175a. Pait. IL 1757. 4. 
*— ** Hiflprla critica Theolpgix. Syfteniaticz». P«rt; I. ibid. 

1758. 4- (fO : 

BaNG (Marcus Fridcrieiis) g^b i SRtill^eih J740 Wc» 

tfcfitfrenOr Soyejlait Cti SDomlirrm i Sron(^icm/ pbea SRtiltm 
i t)ct ^ongctige norf!e Sibcnffabn^ @el|fab. . ijSs^btitMtt 
fom fucccbcrcnbe @tift< f } Doiiu$roi»|}/ 09 ®Df(ne'^r(rp ti( 

Hagerup, cn£)ottcc af QSiji^)) Hagerup i S.rj}i)bi(^ jSiOcii 

mtb . • . . Caftehfen, .,.•.. ...... 

$(> 3["6ei'<Pr«J)if<ner. Ä1^»«;J7;49%. 4. . . . . 
$antrtrt> iJöcr(a(,afGeilei'tsg^^^ Stoöj^, a 7jJ{. ». 

jaler boto/R»ci) f ru ® at)e«: 3Pe6c'a<t, ibi.d,,i^6o.,|^-: 
Off«it|ijic äaler owr .äft»^öwf Xfi^fdÄe. ibjd: 1767. 4. 

^V iī^. gojcr ^r.. liftiis ioiig-,)>aj ^xxfL 163a tci>onw' 

ayiFop^^i ffmune (^tifL,,;>j^(jVpP.aor Theobj^uc; fc^ullatus. 
©Äbc ^67«, f7 ^ctob.,^ ,., ,,^ .. ^ ., ^ , ;^^j3,,^ - ^. . 

Oiacio, Giaeca de Hiftorin,..praiipav, lÄJg.»^/,'.'^ - , 

£ug'<PrÄbifcn ottcr Chriftop^cFX/ni?. Ätl»aNi565. 4. 

— — — DWr Marcus Rothttcea, Ibid; 1072. 4V (Ani 



Ban 63 

mm^Qt^cf^tttt^ i SisMkh^H/ Ncti ftDcn 9r«|l paa te 
l«|t ^^««tet I Slmcrica , ^mr ^an («Dc- 

efrlfter. 
Sv«r(I 09 M«^ Qtminialfca. n»n. 1733. 8- 
On^ Sorforg fot fat Srvnrt». ibid. 1736. m, ' 

Bang C<^«uO 8»i) t ^ilcrtft »fO SriDcrk^org. JS^aU 
8^ iNir oiuf Bang, !S^>fffttm fmttnifbtl 4>w (do Mt 
fii$ efoienuftcr Mb ^oltniK €f9lc4 Si^fl|«fii, fibiH jtlot 
br 19 €alc(^ fatnmcficM. 

9ttifttT. 
0ecas Thcima. HäSi. i73t. 4.' 

Dc qvtbusd. Babyloniorum & Qitldssrnni AfitiqvittdbuiL 
ibkL I73> 4« "•.'..'.. 

€«Btti§ af mtist ^occricr. 7 -etpfttt. X^n-n^^s ti( 
1747: 8. .. ; 

teft^. Jt^»o- 1748- 8- ' 

BaNCt (Olflus Londt} 9)))f:7\lufnnQS 1 Cöliegio Eler* 

fitiio, 9§ fiiMrcbc Jura. (gr.tiiiltoiigt. jtmiimrt4(topcat 

©Fr ifter. .'>' • • 

Keditttkitic» circft cstttelti^ «etimduain JareQanioor. Hafn. 

)E754. 4* • - • J'- i • » 
Di/pp. III, dc jufto bello (k publico. ibid, 17(0 • 1753. 4- 
Qj^rfhones jaridic^. ibid, 1-7$ 5* 4« 

Bang C^homas) %t9 1600. 1 8 ^tUt. i glfllrf^C i 09^1, 

^r ^aa$ ^ata JS>t. Hans Bang t»ar ^^rorft/ foiii i^tfiammc^ 
tafta bmOluf Bang «f OSiMclfart,* fom fbrDim yar Sf8a> 

tiM Smctem {|0< ben ^klPlflfC Nantiu« Thomas Cardina^ 
lis Suigonienfis oo-Pattkix^ha^^Con/lantinopol. , fi| Ungfrilf 

IMT (at «f JtMg Ludvig IM Rtftiitrrct 15 «T-^ Jpai^dSoi' 
Mr^il?«M »UT Ktren SöreAs Jotten ^an 8i( f^t^ t 9({fcnl 



64 Bah 

fbia t Otmfe €Me; ^oorfra^as bepoiterd)ei$2i«. ^nfovr 

merC^C pDCttJ 0ifFop Brochmtnt ^ttn<, M ^«.recominen* 
dacioD ^oa ii( Stipendium at nifc ODColanM fiUI; tncDCttl 

(antarubc, Mc)> (an 1630 beffiftce til Profcffor Lingi-ar. 
orieiir. ub Si96ctt^atn< UntiKrfiM. .^iUen ^rvfcsfim (an 

ttCbltn *^cm(rafi 163 1 OttOg. 1^3 UcH^ProfefTor Theologisr. 
1653 Do^tor llueoiog. 1656 fttfU Bibltothecirias Univeriica- 

tis. C|05e xj56i 37£)ctobr.(»araiiMrtiB(n plagct mtbrn Morbo 

Mani«. «^MMT giftHICd EHefiv^fker, G^PcT (tt0i(E^ Bart- 

flcer i {iBtbor§. 

Exegeiis di% Jerem. a^.^y^z^^ Prciide Ca^r. Bvoch- 

ma»^ Htfii.i5a7. 4. . . 
Vindiciz locomm Gen. 48. v. 16* Gcn.^. v. !• P(alsn. 19, 

V. i..avd. x630,'4.-- .;, . 
Kupera beneficia Deierga Daniam. ib. 1631^, 4* 
Fontiimi tfn^oitflP XttAs Jof^quf/Micheam, ;Ruth. fiabtice editot 

exhibens. ibid.1631. g. - . 
Exercitiatio Gloftica de bmir-lipgvamin. tbid«:x6i34.,4« 
£xerci|«tione8:.OÖo Litteranir •' Antlqvitatis.r $P«,, de; Hiero- 

glyphicis. 1641. . I>p'^it|el3i«nte - diluvianis. 1644. 

.De'«nt«}yk'Hcbrfl!onu»ltoei;«s..i647. Tr^ex Viriar^ 

AiTertionam Litrerariarura Ipicilegiuni» 1-6^, 4^ 

Aurora Latinicacis. Hafivi6}g.r 8* . - 

Jerfini (trlmiMi^tica Lat. M^r^r l!oyi&» jnutatas auäQ; Sbid. 

Prarcepta: Gniminar, Lär. Maä . «bict; itS^o. 8. • . ' - 
Obfervatiomtai'PhUoiogicarttm..Libri Duo ad .illuflrandaiit 

Jei-fini Grammat. Lat. aVolLilHd. 1640*. '8* 
Launis Magifter|iJionoribM4iC(|ta.'>ibid. i54t.'^4^. ' 

u ^ . ...... 

Hc^ 



fian Bar 6$ 

Htnnes& PanHebnucas, qvo vivuin abfolati Lexxcographj 

Hebriici exemplar proponitur. ibid. 1641. 4, 
Verna fponfalia Divx Sophiär. ibid. 1647. 4* 
Fbofpboros infcriptionis hierofymbolica?, qvo ftelleburgniQ 

harnienlc iliuftrator. ib. 1648. Fol. 
Tropmn protevangelicuin. ibid. 1649. 4. 
De decem boni fludicoris curis. ibid. 1650. 4. 
De Nephilimis conrra Bonlduchum. ibid. 1652. 4^ 
OiiTi ikcne padis repurgata. ibid. 1654* FoL 
Oehim orienris & prilci mnndi. ibid. 1657. 4* 
Ontio in obitam Cancellarii Chrifliani Thomci Seheftadii, 

ibid. 1657. FoL QfF. B. Ifyp. Sfic. Tb. An. Mar. 

Tr. Ä.) 

Barderson (Thordur) ^t^ )>aa3<(aiil) ttl Sorfcfldf 

bCttieial^oIM ettft. SDaDc 1690. 

6 F t i f t e r. 
3il^ fStmtSR^i- X 697 09 1740. 12. (D.) 

Barfod (Nicolaus de) (£a (ggn af Den (cfieaOff 90c 
flrird Barfod. 1717 (ico Soqut^xafi i SalnnDbors- 2730 
Qifif 9ro99 OS em^tttfl X €(rifiianta. 

ePttftct. 

Di(T. de Hsreticis prhni SecuU. Hafn. 1718. 4. 

BaRGUM (Ludolph Conrad) IDrpoOCrcbC 1743. 175» 

Vn 6o9ae«9ra^ txl Dtarup og®(im t ®tiiOaRt|. 1758 Scitt» 
9^ ^ VtmccR t golfien. Sr au (Sognciprirfl t ^obmM. 

eFrtftet. 
Hoibergi JiwamaxHf>i fRmti flcifUtflc &aat, mt\^tm 
t^. Sofl^. mi iti% 1750. 4. 

BaRHOW (Laurentius) 173 1 Met^ SappcOaH pro per- 

font tasAacn, (iDcn ^x^fi paa ^xAmM «cb ixniim 
2>*e 1754. 



66 Bar 

©ftifter. 
Obfcmtiones »0m SRorMic^f, grancf. m ttipi. 17$!. g- 

UbgiDtt af iBreDcrcn Hans BarhoM^ 
8«fl'^r«birctt o»cr ^r, Albert Top. Srott^. 1747. 4. 

Barnekovv (Chriftiaiius) %$i paa &an< goföcrnc 
®aarb ffiiDöferU i6a6» 13 ©cc, ^anf gabcr t>ar Hans lar- 
nekow til SGBit)*f«Dlc, f«m DaDc 1630. J^an felt) beöi 1666- 

14 9(pr- ^ar to ®angc gift, i. mcD Elfe Raitimel, Henric 
Rammels til ScfFcf!om Og Magrete Scheels ©ottCT/ 2. tnrt> 
Birgitte Scheel , ^r. Chriften Scbeds til 9EB«lt0C, Og gruc 
Birgitte Rud« J>Ottcr. 

©Frifter. 
De ClarigatJone & imnifeftis. Argcnt. 1644. 4* P"^<1« ]ob^ 
. Henr. Boeklero. (fi.) 

Barnevvitz (Fridericus) grti62i paa iR^cfiefting 
®(ot t Salflcr. ^an< gabcr Par Jochum Bamewitz, btn 
farfic af gaituKcti; Der rom ^cr inb til IDannctnari fra aScflco' 
im f blct><£ict afiRubbcrg ®aarDtSaa(aiib, ©rontiingSo- 
phics -öofmcjlcr, og JBcfaltnginionb j^aa JRpcfioblng €^Jot 
t Salfier. J^an ftgc< forft at ^m tert ^eOtfcm ai Ic^anMc 
^t)et)c og 3ertC'®(cbcn rcttclig. ^an^ ^oUv mv griic öiic. 

gaard Pcnt?. ©c cftcrloDC pg l)cnnc ®an, ^r. Fndetic 

Barnewitz, font blco SScfalingJitisnt) og !ant)«€ommiffartc 
t {aalanp og galficr. SDobe 1653. 22 ®cpt. 

6Priftct. 

Difp. de.Miltiade, Prafid. Joh. Ravio. Soiat 1641. 4. 
Orat.de munitionum iii repubiica ufu. ibid. 1641. 4, ' 
Mscccnas ex Dione. ArgenM643. 4, (JViilCon.B.') 

BaRSB YL (Andreas Petri) ©if x mhtt «folc t 8 %^T, 

i^porfra (an Pcponrrc^c, og jiPcn fliiSrrfPc S^cologicn. 

6Frtfter. 

Joh. Spangenbergii (|irificligc »Ibpcr, paa ©aof! ubfat. SBitt 

tCtt6. 1554- 8. ®a 



Bar , 67 

U, ClifainmmfFrmt Wb ©9Ct. Joh. ijugtnhagiutn Pfi- 
nKrtnojn» item S)OCt. Morten Luthers tr^flcligc (5ftU 

»dfc til bc fccbr0tcbc SP^^rlbrc for Dcrc< ufafrtc ffofdr. 
gerDMffet. ®om et %\Mi forttcr Vutor eti ganfFc nifU 
tdigtertom, i)iwrlunt)( manffai iinDmife og trafic oc 
Qviobcr, fom nbctilSarfcL SStttcnb. 1555. 8* (^<^< 

BaKTHOLIN (Ahafverus) g0b I Ä«i6l)C l OM|cri A 

1 6claiib* >Bar jtongclis ^ofi^iect t Chrift. v. £iD« 

6f rifter. 
SvcXart 0at»e til Sons Curia. v. jt(ttn. 1634 4. 
Ctfp. Neumanns aOc SoflflCTt Stcrnc, oocrfat S^on. 1689 

9J 1695. 12. 

BaRTHOLIN (Albertus) gob i Sio(cil^aOII 1620. 20 
ÄBJ, iOtR< gttbCt »ar ^Jrofcffor Cofptr Bcmllcn Bartliolin. 

i^ail Äobct Anna Finke. 3 {in UiiaDotn reifie (an nben^ 
VUM , 09 t»eb fin ^kmfomfi Mcb Steceot i gridrric^iborg 
6Mc/ omtTtnti 1645, t bt^tlfct Sor b^n bko ^agiflcr. 
6MniR( Smbcbc ^n for (in foagc {)clbrcM ®f olb frafagbc {tg 
1660 , bobc faa t (ani 9robcr< / 9rofc{for Thomas Bai tho- 
Vms ^Qii« I sttobcn^aoi 2663. 17 sRai. 9)ar gift meb 

Kmn, Banfaolomsi Hagcnren» IDottcr. 

€5Prtfter. 
De Myfterio SS. Trinitatis. Viteb. 1643. 4. 
PtnegyTiois in obitum Principis Chr. V. Hafn. 1648. FoU 
<^ioGrfttu!atomadFrid. III. ibid. 1649, ^®^- 
^ fcriptis Danorum Liber Poflhuinus, editus a Fratre Thom^ 
Bartholino. Hafn. 1666. g. ^t^iifcn ftÖCn af Job. Mol- 
^0 mcD Hypomneinatis & Spicilcgio cr Ubgit^Ct in Bi- 
bliocb. Septentiionis eruditi. Lipf. 1699 8* (B.Hjf. 
Sfic, n. MarJ) 

S > Bar- 



68 Bar 

BaRTHOLIN (Bfirtholdut Caipari, Senior). J^aU 
lalMcjtgDcI tffc Bartholin, mcit 25erte( ^eepetfen. SJita 

ba l^aa cr ®tatiime'gabct ttf Fartholinerne , 09 af(»an<G0iu 

nuSfU Albert Bartholin attf^Xti mbtt M 3iwn , ^Wtt Uq 

og DilOct nwnt ffam unber fammc ^an i)ar faD i iSignm i 
3oDanb^ Jairt gabcr »or Jesper Pallefen. ®ar farfl qjr^ft 
tU {xllig ®icfie< ^iiuSi SifScnMR/ 1577 ^1^^ Si>9tiC' og 
®Io»'Vr(rfl t ^almoe. S^ebc 161 3. !Bar Gift mcD Anne 
kasmus ©ottct Tinkelfen , en ^r(ejle-©otter fra 6faanr. 

S F r f f t e t. 
Stt)f(n< Srone , eact URbnrt)it<ning om bt IXrtfarrMgrt fuli^ 

fomne ®teisf. SJ»n. 1591 cg 1613. 8. 
SDe ©aliqrt @pcil. ibid. 1599. g. 
IDc 95(br0t>ct)c« 9(poC(e{. ibid. 161 1. g* 

Lyichander ttUcggcr (om fltXt @UxfLtX apud Möller. Spi- 

cil, p. 6. ^ 
Bartholin (Bartholdus Caspari Junior) (gtt Gasne 

Gni of Den nrfiforigc. gab i Stabm^avii 16 14. 31 ®cpe* 

Jf^airf S^b^r »AY I^o^- Caspar Bartholin. ^qr^ SRotcr Anna 

Finke. 9D(ponerfbe i |an< Sllbcrf 14 9(ar. Opf^ofbt (tg ber« 
paa 5 9Car ub StMtnbmi MxAmfiM og si 9(ar ^08 Hof. 
ger Rorenkrantz paa SXofcnl^olm. 9ttt(ic pbcn ubcnlanbi i 
8 9(ar, tnb(t( M 1^45 Mfo (ätbt ^icm at uxt ProfelTor 

Eloqventiap. 1647 6ICP ^agtflCT Og fibCII Anttqvarius Rc- 
gius. SDoDC 1690* 39 ^m. 9)ar gtft m<b Sille Matie 
Glob. 

ePrifte r. 

Disp. de Jatini Sermonis puiirate. Hafn. 1645. 4. 
Orat. in Obitum Chriftiam IV. ibid. 1648- FoL 
De Philologix Studio Theologis , JCtis , Medicis, Philofo^ 
phis 6c Oratoribus neceflario. ibid. 1653. 4* 



D? 



Bar 69 

Detannkstitiqvorum. iWd. 1655. g, & 1670. 4. 3^^ 

f0ft{ä)cai Gratvii Tlierturo. Tom. 6. 
Svetonii loca nonnoJia in C Jul. Czfaris Viti brevi corn- 

mentario expUcatc. ibid. 1665» 4. 
Laudat. Foncbris in Frid. III. ibid. 1670. VoV (JV^B.lfyf, 
Sfie. Tb.) 
BARTHOLIN(Casparus Earthoidifil.) geb 1585. 

12 fcftr. i ^oimtt. J^mi Sorfflbre Darc forten ahfertcO^ 

Bertd Jespcrfen og Anne Kasinus IDottdr Tinkelfen» {)an< 

9^jgf ^oM«®am begpnbte faa tiiltg ai ^tin fig, at M 
dmbc t ^aii< I ice Star mccr mb ecngans ^olbt offeodigc^afcr 
]ga 6r«tfF 09 Sätin t taoDcii 09 ubun^fn ®tiil. Dfponarcbc 
1602. 1604 reific nDcnlonM. 1605 hXto 9Sagi|ler til SSit' 

(Clkri- 16 10 Do^or Medicinx til ®af(I. 16 ix Profea- 
fi>r Eloqrenti^r t Siebcfi^OVn. 1613 ProfelTor Medicintr. 

i623fibi i en ^eftig 999&«ni/ uM \t\^ StnlcDning ^an (09(t)C at 
0|N»frr|ia9vrfgc£it) ttt SM^gitn- !Bi(P09i624Profe(ror, og 

i626DoaorThcologiap. ©rtc t ©orac 1629. 13 3»'-/ ^8 

4|a« 3oo€iKdt Siirbalrr ^ fluMig SBnig. Sar gift mcDAn* 

JK Finckc, SDoCt. Thomas Finckcs JDottCT. 

SFtifter. 

Enercit. dc Kfttura. Wittcb. 1605. 4. • 

Exerdcatio de Stellarum Natura. Edit. II. 1607. 8- 

Diiputatio Philofophica. Bafil. idog. 4. 

Encbiridton Logicam. Argent. i6og & 1622. 12. & fub 

titolo Logica major locupletatä. Hafh. 1625. 8* 
Bifp. Phyiica Bafilcenfij. BafiJ. 16 10 4. Hofn. 1622. 12. 
P«tadoxa inedica. Bafil. i5io. g. 
Problematnm phiioi» & medic. exercitationea 10. Witteb. 

16 II. 4. 
Metapbylica minor f. Encbiridion Metapbyficum. Argent. 
1611 1619, 12. & Franc. lölg. g. 

S 3 In 



70 Bar 

tnflimtiones Anatomics. Witteb. iSli. g. ätfspiuf» 
Logicfl miuor. Wittcb i6ia. ia. Hafn. 1625. g. Rolf. 

1647. 12. 
Threnologia in obitum Annac Cathaiiiiff Reginae Danif« 

Fioncf. 161 4. 4, 
X- Difpp. Piiiloib{}h. & inedics in Acadetnia Hava publice 

difputata?, Hafn. i5i5 öc feqv. 4. 
Praccepta totlv.s Phyficae breviter explicata, Hafn. i62g^ ia, 

Roft. 1530. & Hafn. 1676. g. 
EnchiridionEthicum. Roft. 1616. 1624. 1635. 12. Argwt. 

1622. Hafn, 1615. 1630. 12. &i676. g. 
De A (Prologia f. deSiderum natura^ afFe£lionibu9äcefFedio« 

nibu?^ Roft, 1616, 12, 
Demundo. Hafn. 1617.8- Roft. 1619. 12^ Wkteb^in4to 
Panegyi-kus de Luthero, Hafn. 1619, 4. 
Orat. de ortu, progrelTu & incrementis Aqademix Hafnieiv 

fis. Hafn. 1620 4* Witteb. i6a5. 4. 
Epigiammata extemporanea colFeAa a Chiift* Petrin äc Fafd« 

culus cmminum. Hafn. i52i« i2« 
Janitores Logici bini* ibid. 1622. 12. 
Difp. Logica de genere Syllogismi &, q^sftionibus mixtkk 

ibid 1622, I-2, 
Rhetoiica tpajor. ibid, 1622. 12. 
Rhetorica minor. ibid. 1630. g« 
Oratoria major* ibid. 1622. 12. 
Oratoria minor. ibid. -^ .— g. 
De Principiis fernm naturalium. ibid, 1622. I2. 
De Natma. ibid. 1622,. 12. 
De Cauteri is. ibid. 1624. 4. 
De AerePeftilenti corrigendo. ibid. 1624. 4. Og ttpfti.Bar* 

tholini Cifta med. p, 204, 
Difp, de natura Theologiar, ibid. 1627. 4. 

Dc 



Bar 71 

De AntorittTc SiCrs Scrlpturx. Hifn. 1627. 4* 
•Mtnadiiilio ad verasn Pfycologiain. ibid. -^ ^. }. 
De Lipidt Nepbritico. ibid« 1627. g. 
Dl Unicorna. ibid. 1627. g. 
DePjgnixij. ibid. x52g. g. 

DeStadio medico iDcbo«ndo« condnnando &^ abfolvendo. 
ibid. i62g, g. og trpft i Bartholini QfU Med. p. 257. 
Syikma Pbyficum. Hafn. löagi g. 

fktfibl cr iBi^irftfrct falgeiux fmaa af^onDlinsnr, fim 
|R)a fcporoc (or Mtrt oDgivct: fc bi(|c 10. 

Phyfica gf neraiis major. Hafu. 1614. Og Roft. 1630. II. 

Vnnologia. Hsfn. 1617 Og i62g. 12. 

Aftroiogia» Hafn. 1616. g. WitteU i6o6. 4. ibid. i6oj^: 

12. Argenr. i6is 1624. 12. 
Oe ElementiSein gtnere & in fpecia, deferra, aere & ig- 

Bc. Hafn. Ins in gtavo. Rof^. i6ifi» 12* 
De Aqvis libri duo. Hafii. 1617. g» Roil. 16 ig. 12. 

Fiancf. 16 Ig. ia* 1621. 13. 
DeMixiion^Libemnus^ Hafn. 1617^ g. Roft. i6ig. 12, 
DeMetaoris Ubb« IV. Hafn. i62g. g. 
Derercm ntfuralioni psrfcäe mixtaruin qvalitatibus. ibid. 

l62g. 8' 
DeCorporibus perfecle mixtrs iTmniinaris. S. metallit, la* 

pidibus & minerfiU ibid. i62g. g. 
De A4iima. ibid. i62g. g. &Wirtcb. in 4to. 
De partitiombus Scriptiir». Hafn. idag. 4. 
^% dc Aucroritatc Saö» Scrjpturac. ibid. 1627. 4. 
^ Studio Tbeologico inclioondo & continuando. ibid. 

1^28. g. 
Möipbyfia autiot. Hafti. — -*• g. & Argenr. 1629. g. 
^«öoTcrfia Anatoniicx. Goslar 163 1. g. 

^'"*«**liig i>mJ^v^i gittfcDcrc. S^n. 1627 1730. 12. 

e 4 95ct«n^ 



7 a Bar 

Sctafnfmnget ouer 8al)cr93or. SJ»». — ia. 

ibid« 1631 09 1638. 12. 

ltnt)en^ti^Qin() omSrio. S^n. 1631.. 12. 
Om SRaric SScfegclfe. ibid, 1628. 12. 
Om S(aron< ^efpgndfe* ibid. 1631. 12. 

11. Epift. i Thom. Bartholin, Cifta Medica.. Loc. 17. (^P^. 

5. Hyp, Spic, An. Mar. Ä.) 

. BaRTHOLIN (Cftfparus Thomae) %db \ Jtie6etl^ai^lt 

1655. 10 @fpt. ^oni gö^^ ^ö^f ^rofcffor Thomas Ca- 

fpaiTen Kartholin. 4>an< 9Ko6cr Elfe Chriftophers DottCT. 

1671 bcponercbe ub Xiditn^c»nt Unimpftt* 1674, Imi (an 
cnDnu iffe Dar 20 %aXf 6let> Pi-ofeflor Philorophisr. 8td(ie 
t)crpaa ubcnlanb^ i 3 ^ar , 09 M) pn «^icmfomfi 1677 ^^ 
OpnDte offcRtlig ae tefe oDct anatomien 09 $^9fii|i>en« . 167^ 
tog ^Doctor @raDen i 0Rebtctnen. 1691 hlt» 9(ile{fbr t lairfte 
Ket. 1694 2luftit^<9laal). 1708 Stati-DtadD. • 1719 ®es 
neral'9)rocurcur- 1722 Softferent^/sRaai). 1724 bepoteret 
for Sinoncerne. 1729 tRx^tx af S^annebroge. 173 1 io6i< 
literet meD a( (ani gabcri 9(fTom. SDsbe 1738 11 3iin.^ 

(bm Senior Univerfitatis. 9}ar gift met) AmiaiFabrlcia, afg, 
Slffejfot Jörgen Reities gnfe. 

6Ftiftet, 
Exercitationes mifcellaneac Lugd, Bat, 1675. 8- 
Commentanus ad Parentis ^e puerpeno Veterum Synopfio. 

Amft. 1675, 12. 
De Inauribus Veterum. ibid, 1676. 12. 
. Diaphragmatis ftru£hira nova, Paris 1676. 8. ie. Rcmsc 

eod. 
De nervorum ufu in mufculorum mota , trpft mcb Olig. j^^ 

cobsi de Ranis, ib. 1676. 2- 

Expo^ 



Bar 7 s 

ExpoGdo Veteris in pnerpcrio ritus ex arca andqva fepul- 

cnli defumti. Rom. 1677. g. 
De Omm Mulierum & Hifrom genertdonis. Rom. 1677. 

12. Amff. 1678. ia. 
]>e Tibiis Vetemin* Roui. 1677. g. Amft. 1679* xa. 
Orsuo Jabihca. Hafn. 1677. 4. 
DeCordis ftm&ira & nuru. ibid. 1578. 4« 
PofidoDtt Anatomien, ibid. 1678. 4* 
Estrdtatio de corporis humaiii Oeconomia. ibid. 1678. 4. 
Adanniflrationuin AnatomicartiinSpccimen.Francf. 1678* 8* 
De (Kfachis Organo. Hafh. 167$* 4. 
De Orarii (im in Leena. ibid. 168 5* 4. 
Sptdminis Hiftoriar Anatomicx Vi ff. a. Hafn. i6i6 - 88* 4* 
Q;'2ftiofiain Phtiofopb. Difp. i. 2. Hafiv 1688. 1^89- 4* 
Dc corporis animati funcUonibus, ibid. i$87- 4> 
QTxftiones PhiloTophicz. BlTpp,!!!. ibid. 1688 • 89*94* 4* 
De fondumfluvioramqve onkine, ibid« |$89* 4* 
S^edioeH Pbilafophix namralis Di^* Vt ibid. 1690 -1692* 

4. & Amfi. i697» 12, 
Preceptt Lojica» Hafn. 1693, 8* 

De(ecredone hcmoTum in corpore animato. ibid. 1696* 4> 
Theinm Philofbphicarmn difputadones XI. Hafn. 1596, 

1714* 4- 
D< Vii Aiimentorum 6c Chyli. ibid. 1700. 4. 

DeReTpirftdonc Animaliani, ibid. 1700. 4. 

Dc Vi}« & natritione animalium. ibid. l697. 4. 

^^n&tio td P. Vegedi Renati Artem Veterinariam^ Hofif, 

1701. 8. 
^Nmen Hiftori^ Anatomior. Hafn. 1701. 4. 

^Gteffopetris. Hafn. 1704. 4. 

De Circaiatione Sangvini.v. ibid. 1707. 4. 

l>eVifu.H»fn. 1708. 4- • 

C 5 Exer* 



74 Bar 

Exercitttiones Anttjomiot Variar, Hafn. i693-94*9{i 4. 
Gratiarum a£^io pro pacc. ibid. 1720. 4. 
Summa Philofophi« naturalis. Hafn. i6g8 & Ssepiusingvo. 
(Rrt«. TL Pr. Fr. Fun.) 

BaRTHOLIN (Ghriftophorns) %9i i 9i»M^a^m 
1657. 9ar SBtOter til ncjlanfrm Caspar BarthoUn. 1675. 
Wcl) Profeffor Mathefeos defignatus DCi) Umt>erfiteteM fttabciu 

3«(Mt«'aiaal> 09 1709 gtat<*9loab. SD^Dc 1714. 14 9tpr. 

!Bdt gift mtb Mariona Grove. 

eFrtfter. 
Barthol. Scola? vita Vitaaliani Borrom«i ex Blbiiotheca Mf • 
dicffa edita. Roraa 1677. 4. (Tä. Fun.) 
BaRTHOLIK (Erasmus Caspari) g0{^( SHottfilb 162 j. 

13 Mugttfr ♦ani ga&cr Mr öeti forjen ommdDtc Caspar 

Beitclfen Bartbolin. J^aut ^Obft Anna Fincke. 1541 U* 

poncrebc fra ^<rlo9ö^oim« ero(e. 1646 reifie ubcnfanlX. 
««m Dercftcr foin (icm og tog SRagifler/erabeii. ^tn m* 
ficflrairuDigtcnJil^oOanD, (fogeOanö, gt^trrrigc og Sltd' 
licn. 1654 blet> Doftor Medicinae 1 ^Jabua- 1656 tm af# 

tcr j^irm efter 10 9{ar< nbeoIanM SKcilc, 09 blco IProfcfTor 

.Geonietriap. 1657 ProfefTor Medicin«. 1671 ^nformatOt 

l^oS ^rinb« Georg. 1675 afjicffar i ^«icfk^SÄct- 1684 
CanceBic og Suflit^^SKaab. 1694 StaK^giaab. S)abe 1698 
4 SRoPcmbh og tfflamentetebc 1200 SKblr. ftl bCR SotantlFe 
^at)<, 3oogiblr. til en ©rubcnt ifaa g{egm$en, looo SKblt. 
lii bc gÄftige, 09 500 Kblr. iHfiphorus for Wjfc «egater. 

4>an UX 2 gange ®ift. x. Itieb Anne, Mag. Hans Frideric- 

{^n, gicctar I dtottmt, bän< IDottcr. a. 0)}eb Anne Mar< 

grete Braem , JicCHtJat HaiisLihmes (f nfc. 

. e^Frifter. 
Problematum Mathefeos Pentas. Hafn, 1644. 4. . 

Exer* 



Bar 75 

£urdlttiode Ctufa efficiente. Jbid, l6^j» 4, 
Difp. Medico-Marhem^tica. ibid. 1647. 4» 

'e^« K€U'Ta3'ifyeL* Htfh. 1647. 4. 

Franc. a Scbooten Introdadio ad Gvometrix Machodiim Rc- 

nxti dea Canes« Lag^d, Bar. 2651. 4* 
HeUodori Ljeriifiri Optkorcin Libb. II. Gr^c^Lat; cum aiH- 

madverfionibus. Par is. 1654. 4, 
Aittljtica rado inveniendi oiqnia problemett proportiona- 

lium. Hafp. 1657, 4. 
Dc^qrationamnatura. Ainft. 1659. 4. 
DiorifUce, S. ^qvationiun dct^minacioncs. Ha(n«x60o,4* 
Oratk) Jobilxa. ibid, 1660. 4. 
IkNivisfigura. ibid. 1661. 8« 
Confideratio Aiironcni, Conjun^^ionis magnc Satumi & Jo- 

v:s An. 1663. ibid. 166$. 4. 
De PrcUcmadbas Geometiicis. ibid« i664&feqr* •^4- 
DeCcnietaAnni i664&i665« ibid. 1665. 4* 
Panegyrkiif Frid. III, dlchas^ ibid. 1(60, Fol 
De poris O^porum, ibid. 1667. 8- 
Orar. P^egyr. in Naprias Chriftiani Alberti D, Hoiraiis , 

& Fridericar Amalia, ibid. 166%. Fol. 
Specimcn. recognitionis nnper editartim Obfervitioniun 

Aftronom. Tychon. Brahe. ibid. 1668* 4* 
Experimcota Chryftaili Islandid.. ibid. 1669* 4. 
Sel^da Geomecrica , f. Dtfpp. VIII. de probtemaua Geoma* 

Crioa. ibid. 1666 << 1674. 4. 
Qvxft. Acfld. XIII. de natorc mirabilibas« ibid« 1664. 4. 
Disp. de Aere Havnienfi. Francf. 1679. 8. 
fpifiola de Comctis. An. 1664 & 2665.. ad fta». Lubie- 

niciain* 
Varkr oUerrationes Phyfics Mathematicx Medicx, iubxeftft 

in Adis Med. HafoienC Of Epbetnerid, Mi^ll. Acad« 

Bar. Coriof. Germ. De 



76 B» 

De ftudio Liugvs Dsnlcfl^ vid. P. Syrs gorfalc tii ]^atl< bd» 

(Feeprofl^Stonjl C^. Tk B.ffyp. Pr.) 

BaRTHQLINUS (jacobus Caspari) %Bh i StlBhtU^aM 
1623. 7 ang. of mcerbf ItielMe gordDrc Do:>, Caspar Bertel- 
fen Bartholin 09 Anne Finke. IDcpcncrcbe 1641. fra ^n> 

lofi^olini STole , 09 flubmbc t jttobcn^aon 09 Gorer til 1 647. 

ba^an hltt Magifter Philofophix. VSaX blCVCII Profeflbr de- 

fignatus ub (Sor9c airabetme; reifie Dcrpaa 1648 ubeiitaiibJ/ 
09 toOe til «O^it^^lbcrg 1653. i ®tpt. 

ePrifter; 

lD^6iu^4af'<f7rPei,^€i^&iroi9i(r€^i namra. Hafm 1644. 4. 
Maajan Hahhocnma 3: Fons Sapientie, liber antiqviffinrnsdc 

Cabalifticus. edit. Am(tel. 1651, 4* 
Bahir, 3: iiber perilluftrh primx antiqvitatis', irariis divinx 

paritei* ac humanx iapientiz myfteriis refertus^ Auc- 

tere Rabbi Nehhonia Ben Hakana, ibid. 165 1. 4. 

(Tb, B, Hyp.D.) 

Bartholinus Go^^v^öcs) g0b{jti66ni(aDii Z665. 

x6VifC\\.i %9^i ga^er Pdr Thomas Casparfen Bardiolin, 

|an< ^ol)<? Hile Chriftophera SDottcr. 1683 bfjiaiimDc 
fra 5tiebtii^at)n< <SMc. aSdllr bcrcfur 4 STor ubcnIanM. 

X688 U(t> ProfefTor Philofophis & Adjun^us Theologisr. 
'jöpi Prsepofitus Communiratis. ©crcpCT Profeflbr Lingva 
Hebr. 1693 fif (5<(i)e in Facuitate Theologica. 1695 

Uc9 Doa. Theologiap. 1731. rcfisitercbc fra Vcabemift frr 
9(li)crDom< ^f^H). jDebr 1739 in Mart. 9)ar @if t ^mb An- 

Pf Marie Reitzer, 

ePrifter. 
Fflkicultts Sedionum de Syilogismo, Hafn. t€%^^ 4. 
De Tenebris ^gyptiacis. Hafn. 1684* 4. 
Hiftoria PythonifTae in Endor ex mente Rabitiorum. Hafn. 

Dc 



Bar 77 

DeCtnfis diaturiue ctpdvitatis Judxorum. ibid. 1693. 4. 
Disp, de iflcra Scriprnra. Hafn. 1694* 4* 
^- --* dc Deo Triutio. ibid. 1695. 4. 

dePeccato« ibid. i6g6. 4* 

^»•dePerfbna Chrilh. ibid. 1699. 4. 

— ^-deiepulmra Cbrifti. ibid. 1702. 4. 

— — de Offido, de gemino ftatu Cbrifti. ibid. 1701 & 

1703. 4. 

— — dc Verbo Legis & Evangeiii. ibid. 1709. 4. 
— >— de Methodo Condonondi. 

——de Exfaortatione ante commanionem Ecdefiis Dania 
injanda. ibid. X710. 4* 

— — de Creadone Angelorum intrt Hexaemeron* ibid* 

171 1. 4- 
Eknenta Theologiap. ibid. 1710. 8* & Sspius 
PofitioDes contra Jndzos, Sociniano», Caivinianos. ibid. 

1716. 8. 
¥«lcicahis Ie£tionmn, demonihans Syllogism. Ariftoteli- 

cuni, qvem Logid vocant formolem, minus efle ne- 

cefTarlttm Scmiiem. ibid. 1685* 4. 
Epicome Erotematica drca fundamentaies Chriftianz iidei Ar- 

ticalo9. ibid. i'^i6 6c Sdepius« 8« 

Ooa. Gisp. Bertelfens UoM^iiftuiig om ^mciS fRabmtf 
vbSiKt 09 forSe(rct. SS^n. 173a. i.(,Tb. Rau:) 

BaRTHOLIN 0^^r«0 ^^' 3)^er25ertelfen. tt Dean* 
ttt Btttholiner oDcDf ontmnibc. {)«! MX feb i SRibdf art t 
%^ 6eabctcOe i (ant tlngtom Hl SStttcntcrs , (9or ^aii 
^ÄajiHcr. 1558 fom ^imi/ 09 Wc» 9xa% Profes- 
fot Psdagogicus iKb Jti06fo^at>ti4 UntmfiM. ^tn fom 
^^HtfoaOe (icmmti meD De anDrc fprofcjibrcr, lobe it ^am 
1561 ijtc; «t ^tt fir at fsgc fig om anben Mi^ti. SDc 
^^ tai ocl Xarct Mrcftn 1 5<^2. 60 SRMc. aarlis for at tofc 



78 Bar 

owr Virgilium , («ilfct ^n iffr mt taqt imoft/ etxat ef» 
ter bleo ^an t)a ¥r«(l l Stcegc paa ^Btn, (Dor ^an 6(et> am^ 
flaset af 2e(n<niani)rn^ brcM forbt ^an ei l^aDDe ^olot fdr^U 
lupmetrt S^uentimmcr, fom (an Dar fotlot^ctmcb: S^<(« 
fotbi (an (at^De itDdabt exorcismum t>et) sDaa(cn. iSagcn 
6lco 15^7 fr^f^^ frf ttonfiflorf um , fJDoi (an Iffe m«ftfe»tb 
Santt^SRobc f SiDc^fiibc , og X)0n)men gif (am fmoD. 4>^ou 
paa (an bin) fat i S^ngfd i eowc og Der U6c mr6(attMrt, 
faa (an iffe (at^Oc De Stobov (an fitnbe fliuk fig mth moD 
$ulD<n. en^di9 6lct> (an 1572 , { Stnlebning af Song Fi id. 
II. giÄwa:r<lfe t «otae, bcfrtct fta btttt go^ngfd, og dc» 
giort til ecfalingJinanO o»er SKingfieD og (Sor^c Sloflcr, famt 
fovtenct mrt> et (Sanonicat i 9lar(uui. ^9it ompbert SKing^ 
(IfD 1583. 28 @cpt. ©ar ©ift mcD <n «belS gorafrncEire 
Mulc, en TdotUx ai Hans Male ti| giiMrt).®aarb. 

öfrtfter. 
filegia in obitum Chrift. III. ftpft ni<5 Hemmingii Oratiion 

ot^er fammc Äonge. Hafr. 1559. 4. 

Hypomneiis de extremo univerfali Dei judicio&przparatio- 
ne Chriftiana in inAantem mundi finein. Witteli. 
1565. g. 

Propoiitiones LX. contra exorcismum. 2)jaif((e $5i(lio(^. 

Tom. IV. p. 57. 
Judicium de Exorcismo. ibid^ ^g. 74. 

BaRTHOLINUS (Laurentius) 3(nl)rc talbt (am Bar- 
fholomari. Dan. SR. ILauviOe S?rte(feti. 9)ct)fommcr Og 

ifh b€ anDrc Bartl.öliner. .^n »ar föb 15 14 af fdonbtf 
(Stanb i *at @9ffd i fRibtx 6fift. 1547 par (an Sicctor I 
«at(utt« ©folc. air» 1550 ®ogne'^r«fi til grnc*Sirfc i 
aar(«n«, 09 1557 »«ffop fammc|l<M. 1587 blco »iflPoj» 
reJei winftiup (anncm formcMd Sllbcrbom i (Smbtbet abitiif 
gmt. ID^bc 1 5 3 V- X 9 3am ^an vnr 3 flange eift* i. mc» 

Marine. 



Bar 79 

M«riM. l.nitb Anm Jär^ens ^kttt, tn $rtfflc SDotterfta 
^mHltc. 3* mcD EHcn Söcens Dottcr/ CU ^fc af 9Rag« Es- 
bem Pedcrfen/ SogQC^Priefi tit ^om^Siffent ä(ar{^ttu<« 

et tifter. 
{iiS^^PrCftifcll .0»Ct Sm^ Pernille Oxe. Jt^DQ. 1 572. g* 
— — — OKt ^T* Holger Rofenkrantz. ibid. 1 575. 4, 
(F. An.^ 
BaRTHOLINUS (Nicolaus) f»]) i Itolbtng. 

SFrifter. 
Ode in rttdeid Jeib« Koftoch. I5gl. 4. 
Offick prarcipuii conjugum , in nupr, Henrici 6elow« Hafn* 

1583- 4. 
BaRTHOLINUS (Petrus) frf K/ERULIUS. 

BaRTHOLINUS (Thom&s Caspari) %9i i $il6co|at)n 
2616. sosOctob./ M' SabCt t»(Hr Doa. Caspar Bertelfeit 
BtftlK^, ^i SRoDcr Anne Fincke. CftCt yriMt 3afor# 

01011911 af Poal Moth, fom {iten blcv SongL i!ii)'9)^cH(u«, 
tom ^ til Xcabcmiet 1634. 1637 fci(i< uixnlant^. 1645 
bk» Dod. Med. tt( Safcl. 1646 fom (icmi cfter 9 %axi 

Stcifr. 1647 Mcd Profeflbr Mathematum. 1648 Profes- 
for Anaromiz & Medidnae. ög tX itn ftxfit, fom Jttt obfct* 
KTCt DaSnm Thoracis lad^eum 0| Vafa Lymphatics'. 1661 
tBt ^ Sf^Ceb fra Scabcmiet fom FrofefTor honorarius , 09 

liyftrDciil^BOaarD^o^ficb i (SteOanb. ®amm( bxMbtttiti» 
miD |«rt fpflbarc SBiUtot^if 9(ar 1670. 3 j^tilfct 9(ar ^aii 

Mci» StongL (i9«Medicus honorarius^ Oi 1^75 SfFtlTor i 

{»0lc(t^9lct. SDobc paa ^ogcffcb i6go. 4 £)cc. ^an t»at 

^VngcOift. i;mci>£ireChrillophersS>OttCt/ ^OtflCmcfiCt 
Chriftc^tber Hanlens S)ottCt i Stt0ben|aDII. a. mcb Malene 

Rhode. gjtai i^aMc ingcn Qt rn nf ftbflc SCgtcflab. 50 9(ar 

rfict |«i< J)9b NCD l^on Pg l^an< Defcendenter optagcR i %> 

iffMiOr«fffltw Cbrift, (;.9(af 173 1. 

6Fvif< 



80 Bar 

Sftiftet. 

Anatomia Caspari Eartholini, Parentis, novis oblervationi- 

hus & figui-is locupletata. Lugd. B« 1641. g. 
Anatomia fecundum locupletata. ibid. 1645. 8* 
Anatomia tertimn adCircularionemfangvinis refbrmata, cmn 

novis Iconibus. ibid. 1651. Hagsc-Ccmitis 1665. ät 

alibi &pius. g. 
Eadem qvarto Se ad circulationem fangvinis & vafa Lym- 

phatica renovata. Lcid. 1673. g. Lugc^. G. 1676. ^• 

Sr ot)crfat paa SobfF^ SngcIfF; 3tali<n{! 09 {^oHatiDfT* 

Anatomica Aneurysmatis difTefU Hif)oria« lanormi 1644^ 

g. Lugd. G. i64g. g. 
De Unicornu obfervationes novar. Fatav. 1645. g. Amft. 

1678* 12. 
Oratio de Monftris in natura & Medicina. Bafil. 1645. 4^ 
De Angina Puerorum CampanixSjcili£qvee{:idcmic8. Paris. 

1645. g. Neapol, 1653. g. 
Diff. dc latcrc Chrifli aperto. Lugd. Bat, 1646. g. Francf. 

i6gi. g. 
Antiqvitatum veteris Puerperii Synopfis* Hafn. i6^6» g. 

Amft. 1676. 12. 
De Luce Animalium Libb. III. Lugd, Bat. 1647. g. Hafp. 

1669. g. 
De Armillis vercrum , pr^fertim Danorum« Hafn. 1647. g; 

Amft. 1675. I2» 
Anatomien Vindicix Hofmanno aliisqve oppofitar. Hafn. 

i64g. 4. 
AnimadveiTiones in Auatomica Hofmann!, ibid. 1648. 4. 
De variis Rei publicz Chriflianae morbis & placidis eorum 

remediis. ibid. 1649. 4. 
Collegium Anatomicum Dispp. XVIII, adbrnatum. ibid 

1651. 4. 

Dc 



Bar 8 1 

t> Cituie C\itifti HypomnemaM I V. ibid. 16$ t. g. 
DeU^evftTboracicis in homine brati^qve obfervatis. Hafiu 

165a. 4« fit alibi &pius. 
DtLs&eitTboraidcis dubia ftnatomict^ Hafii. Jt653* 4* & 

Valt Lymphaticft in animalibus inventa, & Hepatis exleqvi^^ 

Hafn. 1653. 4. & alibi. 
Vafii Lympfaatica in homine inventa. ibid. 1654. 4^ 
Esifficn Ladearam contra RiohäcHarvejum. ibid. 1655. 4.. 
Spidkgia duo exvaiis Lymphaticis« Hafii. t657&i66o«4< 

& alibL 
Paralytici Novi Teftamenti. ibid. tS^i. 4. & ^bi. 
Orado in obitum Olai Worniii« ibid« 1655* 4. 
Difpenfatorium Hafnienfe» ibid* 1653* 4- 

Ofaäo in obitum Henr. Fiiiren. ibid« 1659. 4« 

HiflDriamm onatomicarum rariorum Centuri^e {ex« ibid. 
1654 -6o« 8* 

Vanefyricos Frid. IIf« dichif« ibid^ 1660* FoK 

Vofaioien Epigrammatum. 

Diip. variz Medicsc. Hafn. ^^^^ ^ 

Bdponfio ad novas obfervationes Bilfiapas. ibid* 16614 8« 

Difp. de Mepate defiindo. ibid« 1661. 8« 

Cifb medica Mafnienfis. ibid. 1662. 8. 

Ooami anatoniicäc Hafnieniis defcriptio. ibid« 1662. 8. 

De polmonum fubfiantia öc motu« ibid. 1663. g. 

Epiih medicina]. centuris IV. ibid. 1663 & 1667. 8« 

De in(blicis panus humani Viis» ibid. 1664. g. 

DeComeca, Confiliom medicam. ibid. 1665. 8« 

De Danoram Medicina domeftica. ibid* 1666. g* 

Paradoxa endoxa de Pieuritide. Bafil. 1645. 4. 

Difp.deCygni anatome & cantu. Hafii. 1650. 4 

Confroreriiaruni medicarum decas« ibid. 1653. 4. 

8 De 



82 Bar 

Dcvariolis Epidemjcls« Hafn. 16^6.4. 0(| tXfjft i Bartboltai 

CiftaMeJ. p. 590» 
Difpp* II. de ufu integumentorum« ibid. 1656. 4» 
De ufu thoracis. ibid. 1657. 4. 
De Secundinarum rctentione. ibid, 1557, 4. 
Cafb'gatio Epiftols Bilfii fub fiäitio Nic. Stephanu nomii» 

edita« Hafn. i65i. g. 
De ung vento armario. 
De diutunia graviditate. 

pe Hepatis exauflorati delperata caufa. Hafii. 1666^ g. 
Orationuni Llll. volumen. ibid. 1668. 8* 
Carminuin Libb. VIII. ibid. 1669. g. 
Dc medicis Poetis. ibid. 1669. 8. 
Orat, in r.bir. Jcb. Mulenii. ibid. 1669. 4. 
DilTert. Epiflolicade (implicibusmcdicamentis. ibtd* 166^, g« 
.Conr« Gesiieri de raris hetbi«, qvoe Lunaiior noininantur* 

Edit. 2. cum cjus piaefatione. ibid. 1669. J. 
De cercbro & ociilorum fufRifione. ibid« 1669. 4. 
Opufculg anatomica de valis la£leis & lymphaticis aucla dc 

recognita. Francfurt. &, Hafiu 1670. g» 
Q^^arftiones VI. nuptiales, nuptiis P» Schuinacheii confecrc- 

tat. Hafn. 1670. 4* 
De incendio Bibliothecae. ibid. 1670. Jenac 1709. g. 
Orat. in obituin Pauli Motb« ibid« 1670. 4. 
De ufu flagrorum in re medica & venerea« Hafn. ik FrancT» 

. 1670. 8. 
DiflH IL de Theriaca. ibid« 1671. 4» 
Orat dc Recloris Academici dignirate. ibid. z672» g» 
pe Morbis Bibiicis. ibid. 167a. g. 
De confeöione Alkermes. ibid. 1672. 4. 
Programmata V. de viiitatione Pharmacopsorum. ibid. 1671- 

1675. 4. 

Epi- 



Bar 83 

Epiftok de transplantatione morborum. ibid. 1673. g. 
Epiflols coniblfltorifl danici td Fratriam obituin Cafp, 6ir« 

rfiolini logentejn. ibid. 1 673. 8« 
Disqrifirio medica de fiingvine vetito* Francfbrr. 1673, g. 
tt^'fim til {tn Sro^S D. Cafp. Barthollns (gnfC; Anna 

Catharina Mullcr. jt^M. 1673. 8- 
A3a Medica & Philoibphica Hafnienlia ab An. 1671 ad An. 

i58o. VoJam. V, Hafn. 1673-80. 4. 
Chftmotaxis Scriptorum V. & N. Tefhmenti Sciiptorum. 

ibid. 1674. Fol. 
])e Peregrinatione medica, ibid. 1674. 4« 
Propeoipticon ad Tfaeodonim Fuiren. ibid. 1674. 4. 
Oratio Gratularoria ad P. GrifTenfeid. ibid. 1674. 4. 
DeAnatome Prai^ica. ibid. 1674. 4. 
Bepoerperio Vcteri. ibid. 1675. 4. 
Aiiicdknea de annalis narium C^c. Amft. 1676. xi. 
DisqviBno uberior de Sangvine Veuto fi;b«ficUtio Chrifliani 

llieophili nomine. Hafn. dcFrancf. 1676. 8* 
ftnegyr. de Vidoria Vandalica. ibid. 1676. Fol. 
De Libris legendia DiiTerr. VII., cum Mantifla Poetica, edi- 

tz a Tboma Barrbolino filio. Hafn. 1676. 8- 
De Libris legendis DiH*. VII. propter raritatem & prxflan^ 

liam denuo edidit J. G. Mettfclienius. Hag. Com.i 7 1 1. 8. 
DeOrigine Eqveftris ordinis Dannebrogici. ibid. 1676. FoJ. 

fimicB abfltOtflc SpifflcTf og mbxt fmaa Gfrifrrr, fom 
kn m gortolcr ^ax nHiM cOer om(at ffaafom : 
Hag.Grotius om tm (^Tifldifle?! w« eaB^^^). ä|>pb. 678. i 2. 
Laigi Comaro (cörur Jcöncta &au 00 JRp«e, omfal of 3(0* 

littff- fi^tjfl, 1657. ia. 1681. 1696. 1753. 8. 
Eijfibttb Thotts 90^e Sanfcr I oob< Zittt, tt^giD<t mcD gop 

tolc ibid. id8a. 12. VId. Molleri Hyponin. p. 443. 
%. (JV.B.Hyf.SpkMar.Fr.^ 

% 2 Bar- 



84 Bar 

BaRTHOLINUS (Thomas xiiomaf Fil. hm ^Slbu) 

80t) i SKoe^rUbc 1659. 29 guaxt. ^ani ^cbtt mx nx>i(n^ 

fert< Soct. Thomas Cafparfen 6artholin« J[^ani 9)?DDcr ElCc 
ChriftophersDoftcr, i673DeponarcDe. i677Me»Profeflbrde. 
fignarusPolitices&Hiftor.Pamae. i57grei|te»t)en(an&& idgo 

romf^tnti; fliorDeDcrpaafnSXcifi^ igtcn til SpbfFlanD, 09 op^M 
{!$ 1682 i im^i- ^tb J^Mi ^icmromfi tiltraaOc ^an 

(lt SmbeDe t^CD Stcabcmiet 1684 6{ct^ Andqvarius Reglus» 

og fort <ft<t 3U^'', og 1685 3öji5tfr®ccretcrer, famtl^ro. 

(dVov Juiip, ©bDc 1690. 5 gio», ®at gift mc» Amic Tis- 
dorph , CR SDottCf af ^ag. Michael Henrichfen Tisdorpfa^ 

@o0ne'$rafl t>tb SRicoIat Strfc t StiaScnl^am 

ÖPrifter. • 

De Holigcro Dano. Hafn* 1677. g. 
De Longobnrdis. ibu^^ 1^7^. 4. 

AnciqvirarumDanicamm, de caufis contempts a Dänis adi 
huc gcntilibus mortis, Libri tres. ibid. 1689. 4- 

^an U^bt Mnbtn tt anfecligt 9}«rr tmber JfHniMrr fom 

l^an t)0bC fra/ nctnliS Hifloriam Ecclefiaflicain Regnorum 

borealium » |t)orCil |an mcD (br Sitid 09 QSeroflniog (a»Dc 

famlet coUeAanea, (e(iaacllt)C af mange Volumina in Folio, 

fom libcn cr ti^bt af ^cmt ^ninia for 500 SKijrbaler; og (taact 
nu paa Siobm^at^nl ttn(t)er^< iBibHote <|»<. ( TL Pr. Af.) 

BaRTHOLINUS (Thomas Thoitiar Fil. Mu SJltgrO 

Sot) t :Ktoben|at»n 1690. 20 ött J^ont %aUt ux nitfl for^ 

rige Thomas Thomxfen Barchöliii« «^aof 9){0i)Cr Anne Tis- 

dorph. (gfccrat l^an nosm SiO (aoDe (Inbcret t^cD Untocrfite' 
trt t Stielbm^au, retfte M i7iotiDrRlanM. jtom ((0111714. 

®|C0 fcerpaa 171 5 ProfeflTor Philofophije. 171 g 8((f<j}bri 

^of'9lrttcn. 1721 SlffciTor i ^oicjlcgire. 1722 3ujlit* 
SiaaD. 1729 ®<ntxal^voxnxm. 1730 Stati^StaaD og 

Slffc jfor i CanaDi^ColIfglO- i732Qy«ftorunrver{iratis. 173^ 

Jufti- 



Bar %s 

JuffeitriT» i J^f0c SRct. ^9bt 1757. X 91pr. SJar dift 

VA fit SaDftcnDC Sani/ Eife Magdalene Barci.olin, ca JDot' 
Irr of CVRfamt^^SKaili) Cafpar Tbomxfen Bartholin, «g ^ 
ft flf eCflii^giaafe Oluf Römer. 

0f riftet. 
KicoUi ArchiepiCcopi Lundenfis Chronicon, 6c vitx Epifco- 

ponxm Landenfiiun. Hafn. 1709. 'g. 
Magni Manbis Saits Epifcoporum Lundeniium. ibid. 

1710- g. 
DifTermtio de Danid Regni Nominr . ibid. 1 7 1 o. 4. ( Tb. FrJ) 

£>a bntnc ^^milie ^ox fircmiragt faa mansc anfrdige eg 
f^r fk tmrbom bcrantindige ^mD / fom ncpi^ no^r n anbcii 
i Stfiieiiiarf , anfcer Ui M forn^tcn fox t^tiliq^tM iSfolb/ 
iM c« scatal09i|l Orbni at forefUOe biffe tert»c Banholiner 

Baktboldus Casfarx. 



Casparus Bartholik, 



Bartbold. B. Thomas, Bi Albert. B. Jac. B. Erasm.B. 

Caspar B. Christoph. B. Thomas B. Johan B. 

Thomas B. 
BaROUS (Petrus) ^db \ fHiht. 

©frtfter. 

GiOT^iOL 0gBncolica Virgilii paa DanffC ^(Xt Si^* 1680. g. 
BaRTSKER (Johannes ChrifHani) (gee Ch RI- 
STIÄNI. 

BaRTSKER (Johannes Dieterici) g0D 161 1 i Sie6cilf 

^B. ^WT fyani Sabcr Didric Bartiker «at SKaaDmanD. 

i^M^^Ut ^at Helene Rhode, (gdfier til (cn fiorc Medi- 
cns ^ Philologas, Johan Rhodius, fom iC9CDC og DbDc i ^0" 

S 3 ^UA- 



86 Bar Bas 

tm. Dcponcrcbc fra ÄteBenJaön* ©falf, 09 i<?35 Mcb Sttc» 

nirfleb*. 165 1 ^eofgjrÄMldne. 1653 Doaor Theologisr. 

1659 gSiffop i SEfl^org. Daöe i65i. ®or öift iiirt Anne 

ColJiin; , Cli Dörrcr af gj?69, Poul Jenfen Coldin^, 60911^ 

^W\l i ^crlofg^olm. 

BPriftct. 

Hei lovia Johannis Theodorici. Htfn.iöjp. Fol. 
8ti8'^mMfcn om Öllcfeaard Hvitfeld. ibid. 1656. 4. 

— — — »m Peder Jimi. ©o WC 1657! 4. 

— — — 0ttfrChiiftenThortjrfenSeheftcd,Sj)Dn.i658.4^ 

— — -«- OKt Arent von der Kula. ib. 1660,4. (-Ai. Z.) 
BaSEDOIV (Johannes Bernhardus) 1753 UcO IRasi» 

flet (ilSiCl. 1753 Piofeflbv Moraliuiri 09 Ubi DC flienKCSiii 

rcnffaber og tpölTe Sprog t>tb &mt JlcaDeniif. 1761 Pra^ 

feflbr MoraliumDCb Gymnafiuin i Slitona. 

S f r i f t c r. 
Iniifitata & optima honsftioris juventutis erudiendsr ractho- 
• dis. K:!. 1752. 4» 

BUac^ric^t tn tt>ic fern bffaflk SKct^Dbu* »irflK^ an«qn\bt fr» 

unD wa« fte (jfttJirff. ^mb. 1752. 4. 
«Jcrfuc^/ tric fcrnc t)ic gJ^ilofop^ic jur gvcp®ci(lcr<v ^)crfÄ^T^ 

Äop^.1753- 4- 

De Philolbphi-j: Studio a Procerum fiilis prudenfer moderan* 
<^f^. ibid. 1753. 4. 

Strbc m ©ctu^rr 6 Sögc Drt Äinig*; ibid. 1754, 4. 
£c5r'S5uc5 profaif:^w^ uni) poctifc^<r SBBoJIreDtn^ctt, ibid. 

175Ö. 8. 
IJractlfd^f pdilofop^ic fiir aUt «finbc Äop^ unb 8rip|. 1757. 

1758. 2 Voll. 8, 
atcbc am Qchtx^xti Jag bf«Ä6nig«, SorSc 1757. 4. 

Jrancr^KcbC ll6er Fiid. von Rofenkramz. ibid. 1758. 4. 



Bas 87 

ipiy&if\o#Vt 9i\\%itt for bm, fom tiUt inbqaat d^tt^ah. 

SL^M. 1758. 4- 
SArk aift mO) Ucbuag ia bcr SXcgelmiiisktt Ocr Dcutfc^cK 

®I^Ta(^. Stfpfi. 1759. 8. 
SKOen Acr i)CT fltöcf fceU<fic SKcginrant Frid. V. n<b(i antern 

ffUtnL ibld. 1761. 8. 

V«i ter potTiotifi^en Svgeob 3: StcDe am Stimt ®thnixti 

f öf. aflCon- 1763. 8- 
tUkricnscflibc ®(t(oi)c bar aaf ba i bilrgcrltc^e £r^<n angctoctu 

bctc airil^mctif . ibid. 1763. 8- 
Pbihlethie o: g}<ae att<{i(^(ni in ti< aBa^r^cirrn itnb fUtlU 

91011 Der 9)crniinfc bii in bfe ®rin^cn ttr ®(atibwflf' 

btgm Offcnbanrog. ibid. 1764. 8- 
9Mtobtfc^< URtcrri((t bcr ^fugrnb tn Der SKcfision unb &U 

ta^ti^tt ber Oernnnfr/ nac^ btnt in bcr PhiUletlue gcgc» 

bcnm $lane. ibid. 1764. 8. 
SBM^i^i Unterri<^t m bcr dbcrttugenbcn Srfcntni^ bcr 

iBiftlifkl^ca Oicligion. ibid. 1764. 8. 
OraAff^ bcr gtdtgion, tt)cl(^ bur$ SRa<^^fn(rcn nnb ^iUU 

^orfc^ung crfannt »irb. ibid« 1764. 8. 
d^rt^€(^njf^ fär fcinc nrncffcn SSii^Kr. ibid. 1764. 8. 
Q«rftcOaiH| an bai btnttnbt ^tiMtcuni firgrn Dr. winckler» 

Proftf, nnb onberc ©cjner. ibid. 1764. 8. 
titmhi^i @Q(inn bcr gcfunbcn 9)crnunft. ibid. 1765. 8. 

3»Ci e^i^t. ibid. 1764. 8* ^ 

Orginon €Tla(()tcttr UntafttC^uBObcrSKeltgion. ibid. 1765. 8"^- 
%tfM^ rtnc< frnmiU^igrn ^ogmatif. Scriin 1766. 8. 
fiflm bcr Xpoilcl. 9(I(on. 1766. 8* 
S5ctr«^Mii9 ii^cr tie m^r^ fR^^tqlanhiqUxt unb btc n^t]^tben< 

bigc ?oIcran^* ibicf. 1766. 8- 
SDir SSdi^toii 3^rad«- ibid. 1766. 8. 
9aM ffc ^ir SSarl^ctt bc< ^rtilent^nmi ibiJ. 1766. 8. 

S 4 9}0P 



88 Bas 

gion. ibid, I766^ 8» 

1patlp^$rob( btx Sitten / in Sdifr^ung btt SRciigion, $G3a(r« 

^cit; Jiebc unb tolcran^, ibid. 1767* 8» 
Hhqtnbt^iiU $o(cini[(^e Stb^anOlimflcn, ibid, ~ ~ g, 
JKU <^ri{tlicf^e Stciigion aui Den $Datt8di|i. unb SCpofloU Qc« 

fc^ic^ttn. 93crlin unb 3(ltoa* 1766. 8* 
mnim t^cr bni. 6<^rifft. 

^xmt @cfatt9^!5tt(^. ScrIiQ imD SKton. 1757. 8. 
S^orltfOung ibtr (S^ulcn, (Stttbtcit unb tbren Qpinflaf ia Me 

i^tntlx^t mW^n^* «Oamb. 1768. 8. 
fDorfieliuns an SKcnfd^n^Srctinben unb i^emiSgcnbin SSAnnrr 

ibcx @(&u(rn k* mtt cinrm Spiakic (ine<(|^(cmcntar'!&tt(^«, 

ibid, 1768. 8. 

SorficDung bai nörbigfi^ an ^ai\^tu^umUn Don aut^ohn 

0if(Oen @(^ulbiHcrn. alton. 1768* 8. 
JDi^noturii(^t2Bcie^cit im $riDa^®tanb( btt «cfitteten S3dr# 

gcr, ibid. 1768. 8- 
Xnfang Der %xitit cincd Sf<m<n(ar^Su(^< in^erbcffcraiis bd 

@<^ul'3]Scfctt<. $5cr(in 1769. 8* 
!Bimcfiät»ng(Untfrbanblun9 mit 9Rcnfc^en greunbcndbcrmoraf 

iifc^c uifb b<n no<^ unlirp^c 9}crbe(icruR9 bct Sriie^uns 

tinb @tubicn. i ^iM^ %lt. 1768 Mt etflcf, ibid, 

1769 8- 

BaSTHOLM (ChriftiaÄis) ©at i pnXlbAlumnus paa 

Eileitfens Coilegium. 1767 bf<o ^r«fl fot bcn ct^angcIifEc 
0?cni9^eb i $m9rna. 1768 aJ^agijlrr. 

Sf tifter. 
pirp* de Jona Typo mortis Chrifti. Hb6i« 17$!* 4* 
^^ -^ -^VKOTntfVVKiel, ^^^^'^ntLtB, ibid, 1762» 4* 
m^^^dt poflibilitata fidei falvi(ic« infantutn, ibid« I76}«4« 
«»^ •«» de mort^ 2terna , ut confeqvente naturali vitar anteao* 
tz, ibid« 1^66. 4« 9)t(rbM 



Bas Bau Bea Bec 89 

1766. 8. 

9rcMtoi ms »or iBlMc 0m fSkxifd Xmmt \ SibM- ibid, 

1767. 8. 

BaUM Qo^n QiTpar) 

6i?rifter, 

i66q. 4, 

Beadmelle (AngUviei de k) ©at Mmf|lcr |o« 
0#nc^ai) 09 Obcr^^argennrfier Grams ^n, fitrcn Vro# 
(# i M franftc Gprog og belles Lemet» 

Sfriftcr. 

Speaitrice Danoife, on l'Aspafie modernc, CtttScMat- Sop^* 

^749- 1750. 8. 3 Voi, 
MesPeniees. Coph. 1751, ia, Berlin 175a. g*' & Paris 

1763. g. 

Sfntoort anf Woltaire« ®upj)leoicnt m DrnScirca Ludov.xiv,. 

3^B, 1754* 8. 
CctorffR oim Den S^or^eifcn 5C. $op^i756. 8. 
^ pon Der €b<. ibid. 1757. g. 

DMcours prononce a rouvertiire desLecoiis publiqucs dc 
Ungxie & des belleg lettres Fran^oifcs, Coph, 1756» 4, 

Bech (Bcnediaus) {auginaiit) j pilani- 

TorderBaderfensgSfnncrr iSanflCforfattCt. 1740» 12. 
Bech (Francilcus Nicolaus) 

6Priftcr. 
J<*, GundH» Auguft Piacii 85r<w^JBo9, m Danjl OM^at 
«jforBcDtct. S^m- 1757. 8. 
Bech (Johannes Canuti) SJar farjlCappeBon tn 9^09r« 
i^ \h eognc-^r^il (tl 0n<k6 og effdDfinip paa S<i|i 

8 5 Ocr. 



9b Bcc 

(ler. ^xvtntbt pm (Stranbcn 1630» !Bat t |ln S» en t^ 
ti« •Oeyc/gorfilgnr. 

0Pr ffter. 
gi^ag. Luca* Poilii ®u^^ ^Bttii bagltgc sftcmortal om M 
ettigc ?io« ©tebf. Slf tpDff o»crfat. Ä|iw. 1627. g- 

BecH (Petrus Nicolai) 

ePtr tfter. 
^i\it iBctffRfntnscr 09 95Mitcr« S^dr. 1684. g. 
a^or (^riflf li(|r trot< ^i<^<b og Stiump^ ibid. 1684. «. 
Gamfale imtUtm Ocn i^anbretibe @i(rl og Adam og Noil 
ODcrfaf. ibid. 1690. 169%. og 1705. ia. 1734. 8. 

BeCH (Valentin Hcnt/.en) 

Om €6ri(li SoDfcl og (Smbebe. Sf)^n. 1643. 8- 

BecHER (Adrian) 

Antonini opbQggclige SeCragtntngcr mcb Hofhmns S(nni«t(« 
mngnr. Ootrfat SJön. 1752. 8- 
Becher (Jacobus) geb j @|rtn)jg. ^ii« gaba oar 
Johan Adofph Becher , SBorgrnicfler ! eUMq. gjar fd» 
^ccrctercr »cb bct banfFc ^of, og Stboocat i Ätobco^aon. ©»* 
bc oiiurcnt 1682. 

SPriftcr. 
Urv«detraa« Frid, Geisleri J. Cti Liprienfi«. Varncburgi 
1670. 12. (6W;.) 

Becher (Johannes Gotofredus) {^of^SIpot^ercr 1 ÄM 

fcenf^aon. ©obei7ii. 

©Prifter. 
Mitridaticum damecrateun^ Hafn. 1671. 4. 
Defcriptio Theriac» carleftis. ibid. 1704. 4. 



Cata. 



Bec Bee Beg 9 1 

C^tii&Q^as medicanientorum ofiicinalium cum Taxa Phanna^ 
ccmica in ufum Ducat. Slesvic. & Holfat. a facultate 
medica Hafnienfi cum Pbarmacopola Aulico J. G. Be« 
cheri. Gluchf*. 1705. 4. 

tiaftfs 2^« iiatiTli^«3iRi>b^rt. Stp^. 1708- 4* 

93on @cbrafi4> Der {Iciiun JS>an<' unb 9t<irc'9(pot|et. S. 

Becker (Johannes Henricus) (gu Spbffcr. Som ^Ct 

iafe til SDanncmarf fom Do^or Medicinic, 09 1739 ^f UH* 
Mfe, act) anbre, at Dtfputcrc for ttn ta Ubiq Dftrrabe mcticiiu 
fh ^fr#(TDn 9ci) UnimfUtCct $&lc0 tcrcftcr (Irap famtne aar 

VrofcHbr Pbilofbphiar extraordinarius. 1740 QcCTCtcrct 
i Collegio medjco. Ci 1742 Scrg^SHaaD 09 Medicus IKt 

&6igacr9 iSRorflc ID^be 1761. 

Sf ttfter, 

Difp. dc Transfpirafioi c inla.iiibili & liidore, Hafn. 1739» 4. 
— — de amicitia , invidia & calumnia. ibid. 1740, 4» 

tvlBnftnina^i $afc til F)id« v. eoloias^Sff |i 1 MOct ifaa 
Stsagtbtrg. 1747. 4. 

BeEN (Johannes Nicolai) (gn sainmcl <P(ilofop|. ^alM 

k farft en SiD Iaii$ ligsct paa Stcgmlcn/ eg Der bifputeretmt' 
4rt pitttg. 1690 blcD 9Ra0t(icr/ mcn tonflc baobe «fer og tff 
tcr Kr Alumnus paa Walkendorphs ^oOcgiuiii / 0g t ttiangc 
9ar Decanas paa Det SongL Commuuiret. ^abe i bimeibte 
Mtpi^ 170%. 9 9)?a)t. 

eirtifter. 
fa faft ntafltg cRorngDe SDifputa^cr, (M. ^a/.) . 

BeGTRUP (E"cas Giörop) fab 171 3. 15 aprtl paa 

3igMrfini|i i SenDer {»erreD i 3(arbuu< (Stift^ fioor (.in< 
gito Peder Begtrup ia bocDc / foiii fiDcn blft) (Igicr 09 latp 
tcr gorpagter of Saaneriip^aarD i St9ttt • ^rrcD i bensclDte 

6Öft. J^ani StoDer »ar Dorpthe Sophie \Velow , Cli jDot* 

Irr if Johan Weiow, (ibfie iBorieine^er i Oreenaaf. 1734 

DeponC' 



9^ iBeg Bei 

teponerebc fra ararj^uuf iSbk. 1740 6to Gogn<« ^rftfi ; 
fffiiflofc paa a)?Dl< 08 ^o^ificr. Sr gift mcb Chiiflina Au- 

gnfh Bruun, ctl jDotlCr af «^t, Gregers Bruan ©dgnc^rafi 

tilStcrilb 09 {lemmet aSeenisiicbcri ^ax^mi etift, imn clfF^^ 
Kge ®ttf«a^otter. 

Dispp. III, de Senfibtts , qvi in fuo oflicio nec &llQnt nec 
falluntur Hafn. 1735. 37 09 38^ 4. 

9t ®rpffe af tn OeconomifF daltnbtx, mbf^rt t Occonomtfrc 

3)^a9a)in. Tom. 6. pag* 39. 

Om Jarw^offrnrt iRaturK* ibif*, paar. 387/ 

^»ilfct Hencr tnccji tit ptttgl^eM Opmuntrmg (Htm ^ai cVcf 

Ia» SJJriit Ibid, Tom. 7. pag. 37. 

fBcile 3(nfla9 for tm, fom fan og bii gtarr $cfiameatc til at 

mmbdift «Bdfoprb. Ibid. Tom. 8- pa?, 155. 
Conf. Sortalcn til ifit $oinc af SDanflPr «tiat ptg. xxx. 

BeGTRUP (Johannes Chriftianus) 8*1)1703. 4 SDf ai 

i ^litnti 9}r«flegaarl) t SKar^uu j @tffe. J£>m gabrr »at 
^r. Johannes Begtrup , ©ojac^yrÄjl fammr|lcbJ, ^n<5Ko« 

bnr Kirftinc Jens ©ottcr Lyngbye. 1730 6I<0 ®Ognc*$r«fi 

(il {^oibbrrg, 0rnm og £oD6frg i Aalborg Stifit. 1733 til 
SRort og Socebc t ^iOcrtlcf {»crrcD i fainuii 6(ift SDtbt 

JL759- 5J«t 2 gangc ©ift. J. mcb Birgitic Kir(Jine Ohn- 
forg. a* incb Anne Cathrine Praem, CR SDPttCT af Coofifip^ 

rial %M^x Praem i {)iarb(maa(* 

ePrifter, 
jDaglig SanfciSpcH* S(bn. 1748. 8* 
e^rificnbDmmeat cpangcliffc gorfinag, S(bn, 1749* 8. 
Saffe#<DfaIntcr og tanner for {)tib(r«I(o ^crreb/ fparet fra 
8«:lDob. 3(alb.i75o. g- 
Bbich (Laurentius) %$^ \ Saalaob, bar ®ogne'9r<rfi 
for ®tift«S8tmb9e i ®i«Oaiib i Subfc ^rrreb. S)obe 1729. 

6 f r i f ' 



fief Bek Ben 93 

etrifter. 

Stf' oi eans^Offcr. STftvn- 1713- 8. Wi7*7* 8. 

9bf<i ibiant Somc o: Gangc »ocr eirifUeiOdfc. ibid« 1724. 

8. 1733- 12^- 

S4glu) eomtafe mcb ®iiD i Gong oa Seiiiicr. ibid. 1736. g. 

Sbmiarfrt og SR^rgri etontiRofre. ibid. 1727. g* 
eos^c^iufi bcflaami^c t aanbdtgc ffaimct. iblo. 1726. 9. 
{mabcite ®a9c, 3cfa< HJiXi^L ^immcrig paa 3ort)cu* 

S^oft. 1726. 8« 
$010 (ftcr Srefl i lanii^am if^^ n SBrvnbe. jt^^n. 8. 
Bejer (Petrus Grove) 1738 Mct> grilli for ©lumfac og 

Memtio Chronologicft ad CL Reg. g. 26. & 1 Tar. 22. 2. 

C|iN«m( «s Sortlaring oiKt Ik fan (|kirtct i eatc(^i<m«* 
t^M. 1768* i^« 

BeiTIUS CMardnus) dUsimcnM ShtMtCttt. 

6f rifter. 

Beke (Btfthoid van der) Steofll. JDaafl Xri9<'0laabo| 

Oktjl 

^iMtoi Gpfcgd/ ffraaff. 1605. 4*. 

Benedicti (Uurentius) fRotqtt og fBogtr^fffr { 
tMol^, og ^katiof i StoctKlDc, f9 1565 jtoiigdlflt 
f^Megiam poa fit S50gtt9(ftrie. 

ÖPrtfter. 
^*(^iHKt0(icr^og9k(lcr45Mi« jt^i^n. 1568. 4* 
^•lS9t1lWalmAog* ibid. 1582. 1632* 12. 



94 Ben 

9(ilron0mifF tBrffrit^elfe om fflfennifFcniSfafur oa ^ilBeielia^cd, 
famt Soffe og Ulptre ; cftcr (SticrncrncS og ^(anctcmc^ 
QtirFning. ibid. 1594. 8* 

Joh. Spajigenbergs (^gtefFabä @pcil paa ^attfl ottcrfat , 09 
trvft paa Oluf Bagge» Scfofltting. S^or. 1601. g. 

conf, Molleri Spicil. p. 2 g. (BiA. Br.) 
BeNTZEN (Andreas) ®ce D ALLIN. 

Bentzen CLorenu} ©«l* og €ompa^.aRagfr i Äip* 
(cn^aon* 

{Rpe £>anfFe (SdcSofl , cKer @t9tmanb< 09 foMmaaM ^aii&^ 
64>(| ; over(at af {)oaant)(( S\)m. 1745. 8- 

BeNTZEN (Lorentius Jacobus) g0b i ©tubbefuBlHg 
paa galfter, ^OOr.j^anJgabcr Chriftiar. Bentzen UT 9?0ffO' 

0ct/ band $Rot)cn>ar en @0jicr af SBillop Bildföe. er ^p« 
mefler ^o< Dca ptigerc @0n af ©c^cimeraaD von der Luhe. 

eeriftcr. 
Dispp. IL de voce CIISN'^ Hafn. 1751. 176a. 4. 
Difpp. IL de Pecudibiis Jacobi artificiofis. ibid. 1753. 
1765 

Om ®f aboingcn. St 3}cr< inbfert i 8orfi0g tfl i»c fltMRC og 

npttigc 9}tbCRfta6er. 3 (Stpffc @owe 1764. g. 
öm aigoD^^eKn. 3«öfwe i 46e ©rpffc. 

Bentzon (Nicoiaus) ^9b % SRanberJ. ^an* 8a# 

tKr Bent Hanfen. ^gtti SRotXT 2 Stgtfn Pat Karen Purels 

JDottrr. Otcifle i (ine tinge 9Car HDcnlanM/ og bifiiiigvcrcbc 

fi$ i^XUUi X ^aina, (OOt \)an 1636 blet) Acadeinix Arrifla- 
rum Syndicus og Proreaor. Og of Mtl 9)cactlail|!c SDoggC 

1637 b<airct mcb SibbcfOrbfBfn af 6e. SÄarco. ©amme 
3(ar bkt) Doaor Medicinx 1 93afd. Og PCD fin «Oi^nfom^ 
»ar til fio^et) Medicus Pra^^lcus i Xalborg- ^an oar gift 



Ben 99 

nAMefte Niels ^9{(rr, iBorgcmc0cr Niels Jacobfens (Qoti 
trri Su^d, l»ar Sa(rr til Qt^imofRaOb Niels Benuen, 
og gar^aMr til SiccStO^t^oiDcr «^r. Jacob Beuuen. {^aa 
isilC 1(74. 

SPrifter. 

Disp. (k Catharro. BafiU 1637. 44 

^— dc AfFe^ibus Septentrionalium. ibid. 1638. 4. 

Bentzon (Kicoiaus) g0^ tÄalBorg 1646 Dm i Äoji. 

•JfllÄjatfr tar llfflailfrrte Doaor Niels Bentxen , ^an j ?D?0* 

DrrMftre Nieh SDptt<t. 1660 6cpwercbe fra ^txlon\)o\mi 
&tit. i664nn&rrfafirt)eft9 Examcn TheoIogJcum, og xtu 
9c^qHIa fixat ufecnlanM- SifpatctcDet itibxn 1669 for £)oc^ 
tttCToJmin jujTc, og fcin l&ifin jommc Bar. 1674 b(c» 
atftjjor i Cammer^SoOfgio 09 Qice-® rneral^^ocurrur. 1 679 
Camrecr^ac^maritt^. 1682 9lMtiitalitct<-9iaak 1684 Sam 
tftftf 99 Soinmcr^SKaaN i68s virfdig ®rncra(ir$pr0curetic 
09 3ttfli^ä*aaD. 1688 f (at«4Kaab. 1704 "Jixcv^xct^^tni 
^ ^SfinnocrctmEoflfgiO/ og Qc^dmc^SRaai). 1705 fHibbtx af 
t)awrtrogf. ©rtc 1708. 14 ^atL ©ar a 0angc %ift, 
1. meb Elfe Scavenius , rn ©9t(ct af 8tat«*SRaab og ©cncrat 

9tMtm Peder ScaVenlus. Jj)un »iir SÄoDct til (gtat^olbc* 

tttt ^. JKob Bcimon , og bM 6t«nM i Den uf^fMigc Mma* 

liniergS 3IMratlD idSp- 2. QReD Anna Meulengracht, cr 
IDotla af Hans Meulengracht, og Snfc af Henric Schup« 

ePtiftet. 
^^^p.de centro LogifTS. Hafp. 1663. 4. 
'^-•de tepreflaliispro Gradu Dodoratus. Lugd.Bat, i66g. 
4- (Pr.) 
%NTZON (Nicokns) %$b i UMoXg 1684. ^4 ^^^^ 

"^SikrriNiv SofttrBicataab Peder Beiuzon ti( ^attneci cr 

6n «f X)9ct. Nieli Benuon t 9(aI(ota. iBICD fOTfl (Sccr<# 

tmt 



96 Ben Ber 

tcrct i M tNHiffe €aii(clie, r<ifle bttpaa ttbenlonM, (to fSDm 
€aiicc0tc'8llaai)/ og b$bt 1709, 30 Z>ccmi6cr* 

Bibliotheca poeticfl nobilis cujusdam Dani. Lufcd.Bat. 1704. 

Bentsen (oiuO 1619 6lct>6o8ll^9r«fi t jtagc- 9ar 
fi»t{i Capcaan til grue ftirfc i SiBica^M* 

© f t i f t e t. 
fitig4Pr«Mfcn om otto Giöe, s^^n 1642. 4. 

OWtElifabethBille. ibid.id33. 8. (^Bit.Br.y 

BeNZON (Petrus) ttl ^a»We. Sn ®M af D. NicU 

Benzon t 3(a(6org. ^ar i jtne yngte Sbir Mttmnus f Wai- 

kendorfs Coilegio. 

Ö^tiftet. 

De principiis humand? iiaturs^ Hafn« 1657. 4« 
De Scholis. ibid* 166%. 4. 

Berg (Cbiinophoius) ®av fttagtilct og Gognc^Vtn^ 
t ^arbicrg i Storge. S)0l)e 163 1« 

Siig I q3r(el)ifcn om Eiler Chriftopherren» S^M* ifiig. g. 
(jBr. ÄA.) 

Berg (Claudius Frandfci) jj^b i SieBcnl^aon 154^. 

<Oan< gabct t>ar aSog. Frands Berg, bm Sit> @ogne4)t«fi Hl 
Sticolat ftirfe i £i0ben(at>n; men fiDeit 95ifFo|> i Opfl0. ^ani 

SRobcr Karine Laurids ^dittt. t$6$ htj^ntttbt fra OiKlf 

fc Sfoic. 1570 rcific tttealanbt. 1574 fom bicm« 1578 

Met) Canonicus i ^pflo* 1590 Decanus Capltuli fammC' 

fiebl 9Sat 2 @aogc gift. t* $Rc» Inger Bagge. 3. 9){cb 

Eiifabeth Tbeifte« 

Ötriftet. 

ttife om gftte Sophie juttis {to og Sevnct X^w* 1585. s- 
tfn et»igt)ambe ^Umanaf cftct OmPoU^«ibeo9criO|>flo laton 
ge« Stofl. 1593. 4* 



«cr 97 

Smiitog om ftt f^iKtem .^cffMfl fDMffc SRagoi. Tom. l 

Berg CFridencus) 80& i Qtri^oifttK 1717. xtf 9tf» 

•Otftf 8a^ MT Pedcr Fxidericfen Berg, fBofgCT Ofl Otip^ 
)icr foflllllcftciX- ^DaM SMbtt Anne Tofcdtl. 2734, M 

kcB (terfk 2)<d af C^flkuifiMD mc» Sirte og QT^It tK» cr 
of9fM« 3(i>c6raii» Mr fogl i «fTc, fck» jcoDf ttl Sfoioi^d' 
fia«icr, ^wrfr« Im cfl abotcmict Mc» Mmittaee 1738» 
X747 Md» aDfimgcM tofl ^ccfDotnM <50giic^9r«0 vcb Oir« 
f ng •« effmb^l Otmi«|A t «(irlatti etift. x7689rpHii 

€MW«$aU^-Ocmb' Cr gift mcb Hylleborg Ctchrine Bro* 

m», Cl Petter af ^r. Niels Branou» fm |«ict otjatttgctct. 

6Ptifter. 

Philidelphi Boaneigifl mOTOIiffc i^OllMog. St^tm- 1751 & 

(eqv. in gvo. St ct tIMog af (ftoralif<|c etUiatlec. 

Beeg 0^1^"^ Adamus) CiMfomlta 9cb 8ri^ 

tk^ib0ftfCkti noBgcaCar. 

eVrtfter» 

SScf(|rf»iiii9 MiStit(fi(|<bttrg. jtap|. 1546. 4. (A) 

Berg Goi>^nn<» Michael) g^D i Slacttiloc 1712. 

13 SytiL 1744 bka ^ac«9t«fi til {oatftcrg og Sctr^l 

i «oi^ol 6(ift* 1746 ttl (S^cmliag/ {»ci^rnp ogOma^ 

fk> i «iara etift 

eVtiftet. 

CmoUat af ole SaagL gororimiagif k. (km angaac €MflHg^ 
|ci)m. Sal(. 1761. 4. 

Berg c^^en»') 6^ ^ St^rge i«66. ag gtai». UM 

|ac «Bgc 9ar tinite |ao StaC^oibcr Gyldeniöve for taquat 
9BfB im ff» laofee et («f Mc< Qcntc til ei0c5|aggct^S(a» 
^/ H(a |aa af Gyldenlöye rccomiticabmt Song Chrif^.v.i 

l^fottf loai ttere |al «^f^SfilDtcr Peder Anderfen i 

Srikrh^hrg. KciHc tmftct til 3tairro a i 3 9(ar i»aa 

Q Songl- 



9^ Bcr 

SFotigl. QSefoiioino, oflDeb |!n ^ifltirmfl Uj» a^ait ttirbfti 
^cnfiott af 400 SiDlr. aarli^/ 09 bcfalet at unDcrolfe oe Songf. 
^rinbfcr og ^rmccfper, faa »el fmn$a«fr»<t$fgnm9« 1722 
giorbe^an for jtii ^cl^eM ffplb; 4ii SKrifc til tet »anttc Z^i, 
9i mcb M fattimr befaac fffiimf 4>ra9/ @o):en, «^cflm/ Con^ 
«otxr 09 SSebtrfanbcne. 1733 f9m l^^m I9.CI1, 09 contuimrc^ 
»efit Sonfl^arbnDe, fomb<fioi) t QBaleric^ 03(Slfcnbe<B at 
Hb^iarrc / ^vorubi (^an faairbrt ei^ceflmbC; at ^an ncppe ^x ^aft 
ftnSigc S>0bc 1739 3^ Hartit/ 09 tc^amcntcribe trcik 
tparten af jine 9]{ib(tr til bc Sattige. 9)a( gift uicb dtaoi)' 
manb Jens Kuhn ©otttt. 

Qtvifttv. 

StUintt SRtcrofcoptitm ba< ito^t ^ttbnifc^e V^itx ber g{6mif(^m 

QRonarc^ie mit )u befc^iucn. 3ni« tinb fKuq. 1735. Stnx^ 

(et appcnbtp, obet 9lu9(n«9)affer ncbfi A. B.a fiir fl i^ 

^ ne i^tnber. ®(pt« 1735. Slac^folger bei Appendids. 

SRop. 1735. in 4^0 uben ©teb 09 9{«ritaL 

Soruben abJFiaige (ftanufmpter, fom anferet i Z)anfte 

Saagat. Tom.I. pag. 236. 

Bergendal (Janut Sevcuini) ^Bb i Snbcn(at>a 
1650. 10 3ul. 9at 1 7 Star <$)j9rer iKbitiobeii(aDni®fo{t^ 
IBIeb berefter 1673 ®09Qe^]$r«fi 01 fflhiaf ebterebpe 09 iBrnnu 
me SReenig^cber t ®iffllanb. i6g2 SHagjifia. 1705 @09' 
np^xcifi til ;Sor<riffcn 1 t&ergen/ |vot (anbabe 1720. i ^an- 

eftifter. 

PiaOtifl. Hafn. 1670 g- 

Joh. HaywardÄ David«taarepaa©ail(f OWfat. S^bn. 1*79. 

1687- 1709- 1718. 1739' Ti- 
Davids qjrop^etijFe ^atpe^crgl f^rfie C^or. ibid. 1695. 12. 

86re/9»fnbe Ot>er Jörgen Eilertfen. ibid. 1686. Fol, 

Robert Hills {«rbotn oiti SDtfben af Sngdft »mfat, ibid. 

1698- 8. 

Teflirt 



Bcr 99 

Tefet pktatis con&latoria H. Borneman oblota. ibid» 

Ptfridopbiti aurmcn invedivom improbi Pyracmonis in 
Trigoediam naperam Hafn. 1689 coiifpeäam, pio 
Zdo explofiim ^ — — 410» 

OI,Borricl:ii Vita yaalotiSlflC 3Jct« in Fol, 

^onnitna Gloria. S. Laudatio iunebris in obit. Wtlhe)fiu 
Wonmi Ca mijie Heroc. Hafu 1705. Fol 

fociilt efrife 0m Fnd. IV. fiiM»8rcmtr<9dfc og bmmme* 
fitc eiamnitt. ibid. 1705. (Fr.) 

Bergendal 0«n»0 8^> * gtifccricln 1727. 1 atug. 

^SAtrvar 9Sa§. Jens Bergendal, SojRC-^rfffl 0(D £rillt« 

titUSirfffammcflrt*. JJ)aii«3RobnrKitftineH}iiing. 174a. 
Um^tbt fta 8rtD<ricia @f0le. 1746 b(ct> «Oercr t famtne 

6hle, 1756 blco Capellan pro perfona til ©t SftiC^elf 
SirfnSn^ftiria/ Joi Mag. Henric Pontoppidan. .1760 

rriibrrrik Coydlaa fammc^elX, 09 1764 ®ogRe'9r<rii eU 
toatMc 9Scmig(et> 09 9(Rnf]:et Srri(0c, cr giftmc^ Stmorf/ 
Mag. Peder Qods £)ot(cr af {)elfing0<r. 

ef rifter» 

ikti^0b9m om Son§ Frid. v. jt(»n. 1766. 

Berger (Chrlftianus Johannes) fBt) i SSicil i l&fimis 
'7H-H*IIi. i^anJ-gtt^r «ar Henric Berger, Maitre 

dhotd ^ Qram of Bericetuin , teit Hb Stonql baiifC ^u 
lifirrMM ffcifcriigc M- <Oan< sRobcr Eiifabet Maria 
Mcben. 1739 Wc0 fat i ®foIc t Vofrii 1738 M<» fenM 
HVpaapamtSftlra 3(arft Dtreftcr fDrloD Q^mnaltiim 
^ ^Hic ffg iRb i ^rofcffor Neubaurs j^mi, for af fiuDtre 
Qinffgin eg Slflolomtcn. 1741 fom M ^laNn^aon. 1 743 
f<^9ttl6ira^tarf) for «ibcre at fortftrftc |ine btqnbit ©tn» 
Ml i7|5 (om tilhait til Siabcn^atni igien / rg fi( KongL 

Sripenditua Chirnrgicum, 1748 luftincredc Exatnen Ana- 

@ 2 tomicuin. 



loo Ber 

tomicum. 1750 Extmen Chirurgicum , og fattimeSbirMct 

J^9\fitali 9Rci)icu< i Sieben^a^n. 1758 Utt f^rofeffor 3ta^ 
tomUt ub etilbxaf, föiUtt^nigfic^ og ^pininqt ScaDcmtct i 
Sttabenlaon. 1759 Mcmbrum i SlorDcSRoöcr (EMt^tmpq 

Dodor Medicinx. 176 1 Pr<rfeflbr MediciiKc defignatuf 09 
Profeflbr artis obftetricise Ub UaimfiMtt 

&9tifttv. 
Disp. ihaug. de perfediffimi enixut iignis. Hafh. I759.4* C'^0 
Programma de Placenta uterina mordi & morbonun Caufiu 
1761. Fol. 

Om 3orDc SRotet Stonficn. jtj»«. 8. 

Berger CJ<>^>n"^' Henncut von) Dodor Medtcin^» 

ettifttt. 

Condamine om GmaO^SopiKniCt 3llt|»0imtll8 omfat jt(»lL 

1755- 8. 
BERGTHORSEN(Gudmundus) 2)jDc OmtTOIt 1707. 

Cn af 5c fortriiffdigfie ^Mant^Fc 4)oeter. 

ePrJfter, 

|)iia 3)er< omfat ^iflorternc: Olgeyt btn X)anfFe^ Otuel 

Sigurdgardog Valbrand, Fiabogtbtn ftcntt, J£>ni< 
Thorer, Trojanenit, Sarafon (en fltltttfC/ Bertram. 
Eric Vidforla, Feracut, Jalmann og Hermann. Bofe 
Og Herraud , Iigfkt)Cl DCH faa falbti)e Scholant Philofo* 

phorum og Rachiovt Sdarc ^crfc. Om Rogm af baa 
m (r9ftC/ t>ibc< tffe. 
Beringius (vitus) %0b 1617 1 9)i6org, (»or (aat 

SabCV Peder Bering UX SBorgCmcficr , (ani SUtbtX Ht Ma- 

renVittes S)9ttcr. 1635 D<ponere5< fra SGBtborg Gfolc. 
fbUb tcrcftrr ^nformator for lyge Biaheg ®0n t SifFop 

Brochmands {>uiil. 1639 rclflc ObtlllaaM Itiet) Ove Thott, 

IKig<'9iaaD «Ot* '^^e^ i^^ot» (gf^n 1 og (efaac .^oOanft, Stan» 

ftxit, 



Bcr 101 

roifl, ^OOL dg 79»fFaii^ 1649 bict» ^a^tfler. i6$e 
lm ^, og bln> fcCH farjlc Profeiror Pocibos »cö Unimfite' 
fcfifMai^t^a. 9)7ni fammt 9(ar fofflpttrt til Sone at 

MtrcProfeflfor Hiftonarnm 0g Hiftoriogrnphus Regius. 1653 

fNTbb 60r0c 0a (n« til Gfabcrfec, ca ®aari) i &aant, 
(omSeigmog ^Dr.Tage Thott for^rcbc ^am / for btxifR^ 
1i#» K arbctbc paa tm tonflc ^tflonc. S^eir ba @f aanc t^rft 
SnHcU Sltttatng MrvafliaaeC til SixnfFen, faa^ cnbfFieaM 
^KliibfftOigc SiKufr fe§tc at bt^olDc iam , enffebe (an bog 
Hff(tttiai< fit 8«bcniclaib, fom altfaa Ctibagc tti Stebciu 
^ 1661 og b(ct> Sficiior i Samma«<Eolcgio og J^BitfipfJUt 
Dete 1675» 30 sR«)u 

errifter. 

Foitona Auftriac2 Domus ad fnpreraum Colmen evcflae. Ar- 

Ceor.& Pata v« 1646. Fol. 
Natalitu Friderics Amalur. Hafii. 1649* Fol* 
Disp» de Artis Poeticx natura äc Conititutione* Resp* OL 

Borrichto. ibid« 16 $0' 4, 
Ortdo de Hiftoria« Hafn. 1^51. FoU 
Carmen Gcatular. Principi Danix Chnlliano diAuni« ibid« 

ItttTS^untio Frid. III. D$n, & Norv. Regis. ibid. 1649. 
Fatnm LaQuofum Carol. L Regia Britannia?. Lugd. Bat. 

165 I. g. * 

Panun Lochiofum Caroli Imi Magnx Britanniaa Regis.Lugd, 

Bat. 166 1. 8 
Memotije & «ternitati Frid. III. Oratio. Hafn. 1670. Fol. 
Qttiftiino Vto Regna fufcipienti. ibid, 1670. Fol. 
OMdio Haynttnfif ibid. ^676- 4. conf. Joh. Gotti. Boeh- 
m dc [^iftoria Obfidionis Havnienfis Viti Beringii 
>i?riria. LipC 1758. 4- 
Qrofii Amiiionis Hiftoria belli Dano-Angiici. Paris — • 4. 

Q 3 Varia 



• 

Varia Poemata junffim a Frid, Roftgaardd edita in Defic, 
Poet. Dan. Tom, 2. p. 15. feqq. conf. Thom, OartboT^ 
Carm. tib. 5. 

Floriis Daniciis. Otthinia? 1698' F^K 

UDi Karen Brahcs SBibKot^cf onfevrt p. 6i. Viti Bicw 

rings Seimon OITI 3ffu ffftriflo. 2(or^UU<i638in4«-o. SRoi 

»m gerfattetcn et Unnt Vitus Bering , tao jcg fffc Jige, 

(;5F. D. Ä.) 

Bering (Vims) ;;0b i6«2. lo Det. ^«n« (fabet 
Dor Jens Bjring, ©oflii^^pnef! W UöS^t i fffienbj^^rcb t 

C9W ^ ^aR< ®l*Ct Anna Laurids ©Mtft Gkcndfteen. JDe^ 

ponert&c ointrcnt 1702 fra O&enfc ®;^mna{ttim. 170^ 6lr» 
®0gne<95r(rfl for ODeru|) 09 JttrMfK S^eentgH^ i So^s* 
i735q5rtJi>ftt®ttttM*^crrc^©aDe 1753 243»!. ©ar^eai?» 

0C 0ift i.mcfcVitaGroth, ^r.Berthel Groths ©0«et i «f)aar# 
ll)e 2. meö Anne Cadirine Möller, jj)r. Anders MöllersDotffT t 

©ubKrrg/ Snfecfftti^r.Ponl Skyttä f {Biergeb^epaaJftDrjnif. 

©Prifter. 
©ojnc^^rorflcrne* ^jiorie 1 ötterup. ©en 95erin(rffc Sföpg* 
tutwU. gorrcgnclff paa alle ^JtoDflernc i ^mbi^tvs 
reD; og paa dt ^rcrflemt t jfämntf {>err(t)/ forit i |an< 
$jb erc tnbfottf, Stpft unDcr cit 1749. 4. 
BeRLING (Emft Henridi) SSogfr^ffft I f Mmjabir. 
^ax labet ODerffftte; og m<\> {in gortaft tilSr^ffeii (efefictfaf^ 
«cttbc : 

©et>ftcr. 
frid. Wcrners gti C^tf flfn« ' «Bci ti! ^immelcn, tnifrfdtÄf 

tvMP. Ä^Dtt. I74<J. 8. 
Meades fRoqn ticcr en g^rifkn ) opfrfaf af gnjeTj?. SffiDii. 

1745. 8. 
fBef!ri»elfe ooer ^Ouminntioneme pad bcn OtbenborijfEe ®eam« 

inc«3«WW- S1>»J'- 1749- 4-. 



Ber 103 

BeM-IN (Johan Damel) 1737 H(» ©taM'?Kll!!CU« Og 

Orsioift i Jron^icm. ©crc fitcr Oper'^ranM)irf ct<ur fanu 
mrfkM/ og SJ^cMem i bet Songclig {RorfFe ®ibeii{!abcr< 
ecIfPaft. 

©Prifter. 
^apcafifFe Stementnr. $ron(icm 1744. 
®DpcaHj<Je ©mcrtijfcmfnti 58uo«burg 1752. Fo». 
SctrmrologtfFf Ohftv^ationtv fpt 1763. 1763^ 1764 og 
1765. 3nbfart i Det trooJicmlTe 6df!ab« ©ftiftcrt 

2. 3 og 4 ©<ri- 

9ifftaing til Tonometrien, ibid- 4bC ©Cfl. 

BeRNARDI (Birtholomajiis) $ongI. ©anff Capd'-SRf' 
fkr i Frid. IV. tiD. 

SPtifter. 

DtTeitifrement en MuHqve. Copb. 1701. 4. 
Tratimento per ia Ntcivitt di Madre Reginn. ibid. — 4. 

Bernhard! (Amoldus") Dan. Zvem »erentfcn. 
%^ i gScrgcn i fljorgc 1 610. 12 2Rajt. ^:x forjl SfriDer 
}Nid3)ac6icrg ®lot/ bld^bcn^cr 1647. 15 (Scpt. ^Bpejlriocr^ 
9§ pbc» aSaobmanö i Sie6cn(at)n. ^0te i6go. 29 Scc 

9Jat gift mcb Karen Aients ©ottcr. 

6Prif ttn 
iDasmorBogiRorgcfiittgl&arc {»crlig^eb. j(^bii. 1656. 4. 

Manaale Martini Mollcri de prxparatione ad mortem, poil 
S>«lfE ovctfat. 1637. iz, .(B,. .Ä) 

BeRNHOPT (AndÄAS Jani) ^«jfl tit Opbftl 1 StOll' 

iMrt ^»ft i ?7i9rgr. 

©Frifter. 
drilt KMlfr< ^tdoric fdttgt>n< ubfaf. f|9ii. 1703. g. {Gu.) 

BeRNHOFT 0®^*""^* Johnnn?s) 1752 blct> SKogl^ 

#rr/ Ibn Sogac^^r»^ tii S^rrrrocn, SKaa^tmg oo^Serranog 

® 4 $rot>il 



104 Ber 

gScDtcm i DctSongd* SRorfFe ^iDeof(abcci®el|!a6. 

Qftifter. 
St @ub^ ^arirt Sornoielfe i @ut. S^vm 1753. 8. PgSroo^ 
Jliciii 1758. 8- CG«.) 

BeRNTH (Johannes Ludovicus) ^Bb 1734 t £9!U 

Mfe i Spen. 1745 DcpontrrDc fra Obcnfe ©finnaftum. 
175a ble» Alumniis paa EilevHens golleöium oj Decfliiu^ 
)>aa SIcjJrret. 1753 3ttfrrmator ^o< ^ogcme. 175 S Kcc* 

for i ^(rlufi^Dlm / Og ProfelTor Phiiofophiz dofignatus IHb 

Unit>cr|tctt(t i Siobca^i^n. 

Dispp« II. de triplici Veiitate, logica , metaphyficafic ethicfl. 

Hafin 1750. 4. 
Dispp. II. de expanfione mannum Del, Efa. 65. v. 3» ibid. 

1752.& 1753. 4. (fi«.) 

Berregaard (Laurentius) 5Jkeig5orgcmej!nr i Sfu^ 
lm 91^^ Z>octor 2luri j i StitUn^aM paa ben S>aa|f c ^ir- 
Ui 3wW(o 1736, 

Sftiftet. 

Disp. inaug. dc Interpretatione AiticuH 2I. Cap. XIII. Li b.L 
Codicis Chriftianei. Hafn. 1736. 4. 
BeRTHELIN (Johannes) 1765 blc» SopeVan txlZxU 

nitatK SixU i Siaben^avn. SDabc 1767. 4 gfbr. i ^oitf Sd' 
tert 44 9(ar. 

©Ptlfter, 
;Kiage:$r«bif(ii o»cr Song Fridr. v. ft|o)^ii. 1766. g. 

Bertram CCari juiius) g^b 1733- 9to cnjelf! 
Gprogmrftcr ^oi <labttuxnt i S(^40iiy 1756 b(cb (RcMcm i 
M iRoQfld. engclffe ®cl|Fab. SDabe 1765. 8 3awunr. fBor 

Gift ItlCb Gathariue Marie Gold. 

6Prifi 



Ber Bes Bev Bit 105 

et viii tv. 

B&7 on dx) exccUency of cht Englifch Tongae. Coph. 

1749 8. 

1750. «. 

1753* 8- Og fBmi f orbdHTft af N. Kordain, 3«forf 

nMtor M» Opforfirag^JDofct. S^^%.i76$. g. 
Mig. Job. Dflus mo^ImUcrrklMer ttnfr funficrfa|^riiar S<(il# 

tcrnr md fKol^lcr, forbcbrce, Soy^inbtc^. 1755. g* 
SmAjtring om <t griKligt tiMctl florc S^rDcck, og aDm 
Pff^Sigtig^^ gMTfot gf cngdfl. S(M.x76o. g. 

BritiimioonHn Gentium Hiftorfac Antiqvc Scriptores IIL 

Hafn. 1757. g. 
Nennii Eolo^iam Britannia. Hafn. 1758* IX 

StaibrriBgnraf btn fiintlige jtengl. Z>aii(fe Vmtti ct^mt 

9bgifnnit< €Hf i>^< StprfC; og 6<M iä)i %xtM'Xib 

Ucntc ®iuiniifon. S^avn 1762. g. og pu tJtVfl 

1761. g. 

BeIselin c^^^^O S0M (H Kofiot» 9<ir (Rggt^ct 

efviittv. 

'TrigonofiKcru curiofa. Hafn. 1696- g- 

Bevebun CJ^''^^'^'^ J^O 9^^fi i ®'^^^* 

efrjfter. 
Fneco Winftrapt&nns. S. Oratio in Laudem Pef. Winftn]pii 
Janioris Scanis Epif^opi., Hafn. 1652. 4. 
BlARNARSEN CJonat} CoVtt^X^^ ttl :Vl#fl^lm 1 

BFrifter. 
^tto CttaiaDni canr Pietatis & vara cahtatis incendinm paA 

3talt|| gtKffot. ^ I,<4X g. 

e 5 3efii« 



io« Bia Bic 

i bm aanbclisf ^1^0^09. '1612. 4. 

BfECJacobus Chriftianus) Studiofus Philofophic &Ja- 

m. {)att ii^at) 1765 ttogk bonfFe SaMer, fimi^oe for6ti»# 
nc; forbt ae foRtc^ alt for tQdclig at forcttiOe tiiffc 9)erfoarr, 
l^voroixr %oriatUxtn fe(9 t)aa ttf^en Stb ^fentercbf fig. S)os 
Hei) (^an bmftcr 1768 ^rooirator txb aOe abw og Ua6cT« 
SXctter i X)aRmarf. 

ettifttt. 
Origtnolc banfFc gaSlcr. jt^vn. 176;^ g. 
$a«ret o»ct 3ttle 09 9Jiiafiw*5;eifteroc. ibfd. 1765. g, 
Satiftr 0m ©awb 09 ^ttfirr for (Salome. iMd, 1766. g. 

®On((C'®tDr(e oeD ^))r<RCffie Sophie Magdalents ([onMNlti* 
ibid. 1766. 4. 

SRoralffe Sanfer i biinben (Stiif. ibid. 1756. g. 

Originale banfFe morollfe 9ii6(er. ibid. 17(7. g. 

Stirrtig^b til %t^xmlmtt. 

&i (an» {pffalig^cD. 

jacobi Ilias d: J5c(!rtodfe am SDrifle^^dten Bibniqs. Jjt^n. 

1766. .^. 
eicnfvAr paa ben i ab»rr([e<S:oRtoircr< maMibHge ^iUirg tf 

forfe gritlflttc om |fln« m«r<ilflp< ?arif er. ibid. 1767. g. 
qjoftijlc 3fJout)dlt|]. €t 97adRii)« ©friff. ibW. 1767. 4; 

RiE (PÄtrus Severini) ®09n< f)r(?fl tiV^mVi^t Of) Sl^n^ 

Der gRcnigJcDcr, og ^xti9\l i ©fottorg ^cmfrl «ibmStift. 

©Prtftcr. 
tilg<Pt(»Wfcnb»eröiiegÄö-dSebeftcd. ©orat 165 5: 4; (ää.) 
BiELKE (Janus) %Bb TfM ©(lerraafrl fRof^e-iygö. 
I ifc&r. ^oR* gabrr »ar Aige Bieike (il ^öfterroöb. g»ik 

fctrcfl Margrere Totr. 4&att t>ar ftpfl^^^ftTe pfldlBergcttl&uirt 

fra 1623 «I 1630, aSHSKf, iRorgrt 3Kijc«- ««tt^äler 09 

Sc^R«# 



Bic 107 

tAvt^anb wtt SRttitar^Sleltcr. ^aOc päti fin 9mb San» 

tt i Slorgc 1659. 7 fHo^ ®ft mel) Sophie Brochenhuus, 

ef riftcr. 
<?n 9Jfii (t>t aHt ©tofttttr, faiigtJitf. SJ»». 1612. 4- 

Ortsttones domintcz explan&tio. ibid. 1634 09 1626. 19. 

€aimDarict omt f&iMm fra 9)tafc iSBgrr inotil dficr inclu- 
five , og en S)cc( S)a[9iM Vfolnicr, paa dtitiii forfatfrt. 
S^tMi. 1633. 4, 

SDoBift 09 nörftc {ot>< fumntdrifFc 3nb(olb. ^t^n. 1634. 4* 

SRrrjFr ft)»^ fumillttTiffe3«IÄ^0ttöfl Gloflarium. ibid. 1657. 4. 
BlERG (Chnftophorui Sevcrini) ^A % StimfM \ fRdXtO 

J^mtb i »atl^iiu* ©tiff / ^»or ^an< gaDcr S«rcn Bierg Dar 

©Prifter. 
JoK Spangenbergs j 5 iii^^XC^iUM , forOanlMf. S(l»9. 

1559- 8. 
BlERING (ChriftiÄnus Gotmonis FJI,) fftfb 1731* i> 

Gcrin Jörgenfcn ux Äongclig ©folejolbrt. ^fln< ^obtx 

»«f Anne Marie Nielf SDottCT MöHer. 1754 teponcrcDf fta 
dO^ft Gymnafiuni. gftcrot |t»l 1 10 ?tar ^4»^e wiiWrionf' 
rrt fwn Cttiltnf, app^ifCTe^e ^an jtg til 9JentKn. Äom 1764 
fil Vit^xtffc^onteint \ ^iditn^m, ^^ox Jfan tt for narm» 

' ©Frtfter. 
^ftotiffe 03 tnorafjfc goKcr. $(n)n. 1761/ gJ i; 
^«illtoii-iRiflrt* Ppffalig^et) f ften 7 »prt 3trifl« IKpffaliglJf». 

©ar^e 1763. 8- 
1l9fr«fa5ff, t^t^oxhtt S^n. 1762 g. 
Gateiic tUtt itn liflfge ^ptbf/^ige. ibid. 1767. g. 



log Bie 

iDm fon^AttUcbe Segc jtrone, cDcr bett fronebir ^al ibid. 

1707- 8- 
Sanfe^lKmg/ tnDcdoltiniDe obff iOifle ®er<. ibtd. 1759. 8* 

®u^cIi9f t^nltt Docr 3orD|f i«?it)tc, fom ilt» forQummct t Dam 

netnarf/ iRorge 09 Smtiq fRatttn tmcOcm 21 09 22 Drc 

1759. Sliw. 1760. 8- 

OiKtilSonifrtlcrne, UCD Carl Gottfried Bildbagger. Jt^DK. 
1767. 8. 

Sotltgclfcn^ Ott tmcDcm ^»mftttcroc 09 Unq^Xatlm M c«- 

jus Bupdtmager. S^M. 8« 

ODc til Si<rrc(len. ibid. 8. 

Obe fra At(er^. ibid. - — 8. 

^atroipm/ et Ugcblab. ibid. 1765 09 1766. &• 

BlERING ^Chriftianus Henricus) gf b i Ä0rup t ObCO* 

fc {)errcb t $9^/ ^^i^t (an< Qabet Niels jörgenfen t^at 8f im 
k^^lbcr,. 09 flben SDeqm «pan |d» M<» 1760 Gogm^PrirP 
ttt ato^rup i @9nber'^ertcb paa galfirr. 

etvifter. 
9oetti!c Sanfcr oi^ct SiJTabmrf Uiiber9an9. 5t^t»Q. 1755. 8* 
HoiatiiförjlcÄpijid, oöcrfat. ibid. 1757. 8. 
JSRpraliFc S^blcr 09 Sorteffiff9er. ibid. 1759. g. 

,ObC til Son9 Friderich V, ibid, 1759. 8- 
!K99tet.O)»^r Cieorg Tycho Holm. ibid. 1760. 4, . 

BiESCHE (Canutus). ^fb 1575 1 ^icrto^mbe i gocit 

^ani SAber UX Jeus Bieske. ^ani SKl>bCC Karep Knuds 

SDottcr. ®ir farjl i Stertemuibt ^foU , tem itben til Gym- 
naiium t Obenfe, (»orfra ^a« cfta 3 %ati jSotlab bep9Rm< 
be. Olftfie iibrn ubcnlanbä, 09 teb (tn «Oiemf omji jHct) i6otf 
Sicctor i Öbenfe ©fole. 1607 3Ra9ijJcr. 1608 Piofeffor 

Pardagogicus i $t06fll(abll* . 1610 Profeffor Grxcs Lingvo. 
fD0b( 1612.. 29. ^nl 



Bie Bil 109 

FireDntio in obitum Job* Langii. Hftfn* — — - 4 
Ontio de offidis Scadioforom in Acad. Hafnienfi. Hafn, 
1611. 8. (^..TÄ.JR.) 
BlLDSÖE (Paului Mfttthi&s) %Bb 17ZO. 15 ^tixAXitU 

fiayitoaloBb; (t^or (antS^tct SD^ag. Lomits Blldföe »at 
9r«fL {>aD< 9)?ot)cr par Anne Sophie Lund , (D $r<rfic 
Cftter fra galfinr. ^rponercDe 1726, og Deretecr Mb (Stcb 

yofl \ra]kendorphs Collegium. 1730 (|(0 fRtUOT i (BpciU 

tvT}. 1736 6o98<«9r(cf! for torc^ilDfhrup 00 {tOcbranb 9Re« 
iii$^ paa Salflcr. 1738 ®0gac 9rarfi til ®uarmfonä StP 

ta i Sivfrcn^aOD. 1752 Doftor Theologi*. 1754 ©og^ 

Mhrcji til ^aisi€etfi<« Sixtt 1757 6osne'$rar(t til SRu 
ota tirfr 1759 ©ogno^mfl til ^olmcirf Äitfc 1764 
fM^ i 9M^mi. J^at to ©angc P(crct gift. i. SUtb An- 
neMtrie Fieldfted, caZ>otter af3tffiit</9laat)og®tai)t'{>att|>t« 

BUDA Micbiel Fielftcd i SlBitn^an- 2. SUtb EHfabeth So- 

ikuft Higerup , tn D^tta af Siffop Hagem p i Sron^icm* 

eFrtftet. 
Difp. de Igne jBtfuo. Htfii. 1727. 4. 

^«M^rtbifcii 1749. S|pn. 1750. 4* 

Ittrodoaio ad EpiftokmPtuUad Phllemonem Hiflorico-Theo- 
loe. Seft. I. ibid. 1752. 4. 

9r«t8ci paa Safpgdfc girpca för SrcDcn. Jt|pn. 1763. g- 
%ffMi9t«bffcii i ^olmnK Siric/ og OrbiiiatiottM|)r«M(cii* 
iWd. 1765. 8. C^r.) 
BuxE (Ciadius) KiMcr «g SKigctt 8laa» »M ChrifltV 

nill. og Frid« L SiD^ .^cnt (U «Otllg i ei«OatU), tQlIg^' 

Mbf^Battaot og SKook. «O^Bi gabcr «ar ^r. Steen Biiie, 
S^^MunM iXita Kooft og SonM^aDotiimar. JS>wa sotoitt 
%«te RönoQv. ^an feto m 1 520 ö6cr jl o»cr chrift. u. 

QoDfölf, 



iio m 

So^folf ; ia ®rol^olm ilt^ inMagen, 09 bl<i» btn ttb af jtoiu 
gen flascn til fRiiitx- Dsbc 1558- ^r gifc mtb Elilabetlm 

UU^ftand. Lyicander CJDffflgct ^ailt fdlgCODC 

Sfriftct. 
Annales rerum Danicarum ex variis BuUis & antiqviCAtuin 

Fragitientls. 
Catal. Regiim Danix a Dano ad Chriflophonim Waldeina- 

ri IV. Patiem , cum annis Imperii, (-<4«.) 

BiLLE (Eiicus) %di 1635. 22 gHo». paa Äicrigaarb 
t $^9cn. ^axxi %cibtx uv Ste.>ii Bille til SicrtgoarD. ^aaS 
Ö?oDer Biigittc Rrufe. ©ebc I ^aitiborg 1675. 17 QRajiu 

gÖar Gift «WÖ Anne Trolle , Stat()OlOCt ^r. Niels Trolles 

SDotter. 

Öfrifter. 
Miiios C nauta Regius ad Regem Fiid» III. Amft. 1654. 
Fol. ' (Omi. Bib.) 
BiLLE Oa""0 

SPtifter. 
Columrts rerutn publicarum, Pietas & eruditlo. Sor^e 
1657, 4. (& T*) 
BiLLE (Johannes) ttftttcmint M SefStOtClt- 

.'SPriftcr. 
Sitmiral .<{)r. dtt Guai Tromius Memoires, ptUk IDoilff OHm 

fat» St^n. 1762. 
BiLLESCHO V (wiiheiiTius) ^et> i ffiifrorg, ^ttOt l^csl 
Sabcr ^QX SSorgemrficr. 9)at Aiumnus paa Waikendorphs 
Coiiegium. 1769 6Ic» lS9an^9)riefl for 0lfMt flttmisl^cD. 
t ®t«Dan^ 

SFrf fter. 
£)imif&9r^^ifen oi^cr Orbfpr. lo, 19. 5t(pii. 17S6. i. 
gorfie aartiflc 9>r9Pct)f<^bi(tn. ibid. 1757. 8. 



m Bin itt 

9Wbtt aarlf^c ^xB^^MSm. ibid. 1768. 8. Svnitea a)« 

BiNG Cj«nas; ^aD 1681 1 Sronf^toiii (Mr |an< ^Atict 
m gUol^manN Sorrtc («ifi Slpoe^m^ jtvnflm ; og t noglc 
Xar ^icQoi) Xpot^qM i Stiic. %S t^refrnr (pfl tii QSeticit 
Bco, ^rfft ^an lagoc figtftctM laltnfFc Gyrog, 00 »cpo* 
vcK^ 1705 f ^OBi 24DC 9tar. 6iiKii blct> Aiumnus paa 

Bosches CoUegium, Og 1709 Sftbt^C^irurgut. 171I Doc- 

lor Mcdicin^r. 1706 CttBCcni^SRaaft. 17^7 3tt|htfrSRoab 
1 746 Ctatt^KoaD. SHax tiai U^wbi% iii^^tbUni (»oä ^r. 

@Tt»C Ferc". Anton Dannefkiold Laur^ig. Df t)C t jtiebcftf 

|3ra 1751 10 Octfcv ofl tef!ameptcrrt< til «cafccmict 09 aiu 
tai fliMts iStug omtrcnc 37000 Soit. Sce {^ofm* Ganv 

Uita af SoiitMlCtDttCr. Tom. h p. 238* 

EHfp. de Antibcftico. Hafn. 1707. 4. 

«.. de ?bstnoaxiu$ qvibusdam aqvcfortit* ibid. 1708. 4. 

.^ — de Cinnabori & Mercurio. ibid. 1709. 4« 
.«.«.dcSGorbato naacico* ibid. 1713. 4. (Pr.) 

BiNG CJ^"°^) 8*^ ^ iRorgc, ctt iBroDcr^an of norfU 
^trigc. etabmfef (E^rurgicn og 9Rct>tdnai, og rdfic Dcrpaa 
iftalaftW. Slc» 1745 Eoaoc Medicinx pcD Umt>cr{ttcM 
i SiftoHM. ®ift mcb ^in^OBdlct Nordmps IDottcr. 

eFrifter. 
De atifis panos difitciljs Dotabiiioribos* Hafn. 1746. 4» 

BiNG CJ«^^n"0 S^^ i ^^^8^ / ^ Srobcr^mi af w9^ 
!«ttig^ etaNtcDc ferfi i jtif kn^avn, (vot ^n Uct» Alum* 

nas IM Eorches Coilegio, og tcific fiOCtt OtmilanM. StCV 
Proredbr Exoraord. i «Ocbtlflot)- SftCT ^tcmfomficn Uct» 9it«fl 

iii 2«fcr 0g £)Rikrgi «g tiOigc ^mfi paa Camfec i748f 
|m in MN 1765- ^5 8tbn 



112 Bin Biö 

Oftifter. 
DifT. de GuiglteNorvagico, vulgo SSt^9PdX9m* Hmlku 

174 1. 4* 
De Polycacpo. ibid. 1740. 1741* 4. Difpp. IL 
De Prsjudicio, ibid. 174a. 4. 

BiÖRN (Olaus Jani Fii.) goac paa SRcgcntlai l6tf 8 , 0« 
ittt\itx 1671 t^or (an Conrector i SlaUorg ®fok, 09 bict 
Magifter PhiloTophic. J^n bk9 (t^ctl ^ognc^^riKfi tt( Stfirft 
og Silficb i S(9<- SDctctbcimcaJtc^erOiufBi&rn, fom fptOcbc 
bct bcfvtiDctlige Opcog mct» M faa falDtc Ocfotte i Si^cD, 08 
U(0 b<(for 1698 tomt fr« fit (gmbcDe. 

0Fri ftet. 
Thematum Mifcellaneorum Qyinarios. Hafh. 1668*70. 4. 

BiöRNFELD (Petrus) @foic(oIbcr i %m ®oga i tif 

j&ttifttt. 

Exercttatio Arithmetica triparttta. Hafn. 1756. 8* 

Stpologie for (an< ScgncsSBos. ibid. 1757. 8* 
Sacife 09' Ictte aUcfoIuttpiicr ObCt Reguias Sodeutis. ibid* 
1767- 8- 

BiöRNONis G«»b^) ^^ omtrmt 156c. ^an gla^ 
bcr bar ben berBtnmeiise J^t.. Biöm Anderfen ttt (Stccnalt «§ 
fSiorag^obn, JDanncmarM Sligcl Staob t jtvng Frid. li. Stb» 
4>ani ^obrr Citzei uifltand. ^a b0bc i $^6. 5 9pr, / 09 
bar bcn Obfie af (Slcgtm |ma ^burb^Siboi. Oar gift imb 

Aiuia Krabbe. 

@etiftet. 
6ratula(io de gradibusäc dignitatibus fcholafticit in honorem 
& laudem honeftiffimi dodiqve juvenit D, Johannis 01- 
dorphii Dani, ciim iiii gradas Magifterii Philofbphi- 
ci in celeberrima Tuliogenfi Academia An. 1579* ^5 
Febr. tribuerctur. Tubiug. 1579. 8» 

Epi- 



Biö Bir 113 

'^Y^^^ &d Chr iftUnum IV» Prindpem de ortu ät progreflii 
Xcad«miz Hafhienfi« , przfisi Andrex Kragii Scholis 
R&mxis. Bafil. 1582. 8- 
]M Wielandt« t«tlK StDcntXr pro Anno 1724. p, 764 til* , 

Iftflci ^am m tatinft O^ftrfffttcife af bm ^pbfte Soo, 
fm Ai Tias Migiueus for StocbraoDctt ^ar riet t ^^ 
«ttfcrij^t. 

BlÖRNSEN (Biörno Bartholdi) fa €m af J^tcfle* 

9iM Snmocat Bertel Bidrnfen. 1740 Md» blant aa^re antO' 
001 at 9(ui( til {)flattt( tKb 8ot^9o9en< Steoifioa 09 fKcQifiran^ 
femcj (^traftcriiifl. 1743 Md» ®<ar(tcr(t oeb Soo^ommi<« 
|mc0, »fl fibenXficflovi *£>of'9imcii. 

67ttfter. 

%§t{H (U rt 9m «^ Sai cftcr SDanfFc og SlorfFc Soo. jt(oii. 

1743. FoL 

BiöRNSON (Hannes) ^«jt i 3(lanb, poa (Surftaoi 

e^rlfter. 
johtn Areots fJatfioiK ^dbifcndT, oocrfat paa SilonbfF. 
-^- 1683. 8- 

BlÖRNSEN (Michael) gjoT forfl <|}r«jl til SJnflK* l 

gtafMmMu / pbcn til SKoji 09 ®(f rorn t Scon^tfin< ®ttft. 

F r i f t e r. 
JSlg^fJfMifm Otm Gregers Hanfen Windekilde. g^^ti. 
1691. 4. 
BiRCH (Gcorgiuj Laurendi) 

e P r i f t e r. 
1FM9bgi9er fra Scrbcnl iBrg^nbclfe til 1739. Jt(on. 1734. 
1739. ia. 1745. 8. 

BmCH (Johannes 6eorgius)'(gn ®0n af OOCt^öraoet 

Bircfa til oor Srue STtrfc i fttoBen^iion. Smdior. phiiofophiir. 

^ 6Prif# 



114 Bir 

ePtifter. 
Ocncalodif! ZaM ot^rr jtongerne af Den OltKuBotflllc Stami 
me. Äfetn, 1766. Fol. 
BiRCH (Petrus) Ovcrgraber t>rD Sm SitU i ftiebcnl^a»»' 

eFtifter. 
öm ©puöcrenitettni gnDf^tf^cl. S^dh. 1760. 

BiRCHEROD (Jacobiis) gaM i Ot)C«ff / jDDt ^nt ?Ja* 
brr D, Jflcob Gircherod Ut ^JJrofcifot i ®9ntnait0. ^WBli 

0)}o&tt Sille Riisbrichr» ^an Rific uiKiilanMi og brntncDc 
i $n Unsbom 1687 ^^1) V^^^l 

6Friftet. 
ODcnfe SfirN oamle SRoaumeneet^ar^aiilaMiftoSicriKfrr/ 

00 famkt^nfcriptiommacrtil, (it>t(fc ftbjie Oog iRc m 

iibfoinnc (M) 

BiRCHEROD Jacobus Jani) %Bb 1624. 36 ©Cpteillt. 

i SBarbicrg t J^aUmb , ^vor ^ani SSobcr i^ar oprrijt for et bc 
fege fin 93rot)cr, fom Dar ^rorfi fammcflebl ^aii< 9olbfX M 
Jens Hermanien, €;Dgn^<Pr«(i (tl {Bir^fBD i (SurOonb* 

^an< ^OUX *Maren Jacobs SDotter. 1642 tcpOHrtCDC fca 

^erIuf<tolm< ®fole. 1645 6Iri> Coliega 4:2 Claflit t^eb 
;Si06(n(ai»n< <Sto(e* 1648 rctfle ubenlaftbl 1649 rom ^\m 
og 6l€i> ^ogificr. 9ixav bcrpaa ^fmrficr for Eric Juuis 
tt^cnbc @0nncr ocb (Soroe 3(cabcinie. 1651 rctfir ubmloRbf 
meb bcn ene, nemlig Jens juui. 1655 fom |<cm# og famme 

9(at MCO Philofophix 6c Mathefeos, 1663 Theologis & 
Lingvx Hcbrafse Profeflbr 0<b ObCnfc Gymnafium, 1675 
Doaor Theolqgiff. i68a Afleflbr i Confiftorio, JDobC 

i688- 1*3 3uii. 9)ar gift mcb Sille Riisbrich, cnS)9tttr«f 

SotgemcflCt Thomas Broderus Riisbrich i Obtofc 

Sf riftet. 
Ifihet Jonit propheticus cxpofitione litterali äc exegetica illu» 

s 

Ihatnt. Hain. i685. 4< 



Bir 1 1 j 

lKg<9r(rtnffB eMr* Anna Giöe , trpTt for t)e^ ^xAtn Ktren 
Brehes tumfFc {BiMfotlff- S^n* 1725. 4. 

Wirtfnms tiOffftgft (am OflTra^latum de Horis^ (Ti. M^ir.) 
BmCHEROD (J^rivis v. Joannes Jacobi) ^Bb \ ODcm 

f<^ 1^58 15 3<iR. ^an< SororlDre var iKcfianfertc 9fi>f<fTi>( 

3«obuf Bircherod cfl Sille Riisbricb. 1674 bcponcrcDC fr« 

Otaijr Gytnnafium» 1677 ffifle ubcttlonM. 1682 fom Jiem# 

99 Mo SJ^agififT/ famt Vke-Pra^poiitus couimunitatis. 1683 
lofriig Pr^rpofims. 1684 FrofefTor Lingvz £br«r 1»ct)Uni« 
•öHttrt t SiBi€ti^aW. 1687 AdjunÄus Facultatis Theolo- 
fic*. 1692 falört til Profeflbr Tbeolögi* Dcb Det SttMcrli* 

|(9(ai)cmir t ftwbca(a)>n, mcn bict» flro): famtnc 9(ar Profes- 
Ibr Theologisc t>ti UnittxfiMtt. 1693 JBifFöp i aalBorg. 

169$ Doaor Theologix bullatus. S)9M 1708. 22 SR09. 
Sinr fifit roet) Söfter Bartholin , Albert Bartholins S>Ottcr. 

ef t tfter. 

Oini Philologica dc Corona. Hafn. 1676. 4* 

AiQos Alexandria^ , live de prifco feptentrionalium in illa 
Qibt mercatu. ibid. 1685. 4* 

Oratio Jubitea. ibid. 1686. 4. 

Ptttphrafis rbytmica Cap, VII. v. 13. Apoc. ibid. 1686. 4. 

Aodicmia pun£korum Hebraicorum. ibid. 1687- 4» 

J^«l«ftri Antiqvaria , fc. Antiqvitatcs Juli«. ibid. i688* 8» 

I>iff. Philologica de voce ^IND Pftl. 22, 17. ibid. 1689. 4« 
Ä«rtor Of Arngrim Torcbilli Wicfalm, fom l^arl^Oltt 
tai QilbCt Bircherods Prarfidio. ( Tk An, Mar. Ep.) 

Bircherod Gfl""O«"0 beti ?6t^r^ gob i {Bir<^w5 

^ÄtUab 1623. iafRdl9. ^anigaDcr t>ar Jens fterman- 
fo, 6osB&9rfl?(i i Birc^rrt. .{)<»»* SRebtr Maren Jacobs 

S«ötr. 1640 bcpoRorcbc fra .f)ctlttftD<>'ni @'oIe. 1642 
Mrt Collega t faitmie €5f olf . 1645 Collega t SliJben^atjn* 
^1^* 1646 rcifie ttbcaliinbl i649foni(icm i65iM<9 

^ 2 a)?agt' 



ii6 Bir 

aSasiflcr» i6$2 Reetori (Slagdfr / (MffctSmfebe ^ foi 
reflocD i 2| 3(ar. gtctfie faa Mtt ub, 09 fom ^teiti i657« 

1658 bUD Pro&lTor Philoropbis t ;Kiabcil^at)R. 1661 Pro* 
feflbrGrarcaf Lingvar. 1668 Piofeffor Theolo^iar. 1^75' 
Doaor Thcologiar. S)0t)C l6g6. 12 ^ept. 9)arCo9a» 
0C 9if(. I. SKcb Elfe Niels ©ottct Muiick.. a. 9)}cb Karca 
Kohler , 93iftop £nc Pontoppi clans (SnfC- 

6Friftcr. 
Collegium Phyficum. Hafin 1 650 - 5 1« 4* d: i6 Difputitzcr. 
Difp. de vera iiatnre PhilofophiäP. ibid. 1650* 4. 
— .-^ De Metallis» ibid. 1651. 4. 
Collegii Ethid Di"pp. VIII. ibid. 165 1. 4. 
Libeilus de certaminibus Olympicis. ibiJ. 1655. 4» 
Difp. aufpicnli.s de divinatione. ibid. 1660. 4» 
De Gi'fl?canicis qvibusdam antiqvitatibus circa ludotgyinni* 

COS. ibid. 1663 • 1665. 4. 
SenesChronologica Aflorum Sri. Petri &PnuIi. ibid. 1665. 4» 
Difp. de notitia Dei naturab'. ibid. l675» 4» 
Fides Evs dc Media, ibid* 1676. 4. 

De LegisMofaic2divinaoiigine&au£loritate. tbtd. 1673. 4« 
Series chroiiologica annorum Jefu Chrifti. ibid. 1679. 4. 
Lumen Hiftoriac Sacra V. & N. Tsftamcnii per TabuUt 

chronologicas. Hafn. 1681 & 1687. FoU 
Opera cieacionis primi & fecundi Diei. ibid i68l. 4* 
SynopfisLocoium coinmuniumTheolqgicorum. ibid«i682« 

Francf. 16 go, 4. 
Idea Sdentis morali». ibid. 1650. Fot. 
Anti-Burnetus. f. Ti ac!atus in qvo opui creationis Diei ter- 

tii explicatur. ibid. i638« 8* 
Syntagma concionum latinmum in pr^cipua fcfli anniverikr 

ria. Francf. 1688. 8. 
De Terra & Aqva. Fraucf. 16^4. 8^ 

Sacra- 



Bir 117 

StCnnini Antiqvitatum de ortu miindi veftigia in Heiiodo 

iJiiiqve Poecis grzcis. Hafn» «-' —- 4. 
Keligionis verz prims fiindamentatribusdlfTertationibuscon- 

tinoat— -— 4. 
Cxcrdtstiones qvamor contra Atheos de scternadivinaf Effen- 

tkc & providentue vcritate. Hafn, 1660- 1669. 4» 

{JV. Tb. B. Hrp. Sf ie. An.) 
BiRCHEROD (J^nus Jani) Un gjligrf. göD l Swbcn* 

(m 1664. j^iiB* gafcnr t^at n«ffaiifrrte ^Jrofctfor Jens Bir- 

cfasod. ^< ®0DCT Elfe Nieis DoftCf Munck. £>q»onCf 

Tc^ 1679. SKcifir fiftcit I no^Ie S(ar ut^nlanD^, 09 Fort cfCcr 
^ ^(iiibmft 1688 tog aJTagificr/Sra^fn^ 1689 Mc9 9r«fi 
I Sli^More i (SiirOdfik 1705 15tiFop t S^riiKanfonb SDeDc 

1720. 2$ 2lanuar* ©ar gift meb EILn Dorothea LcmM ig. 

SFriftcr. 
Exerdtatio in Platonis Timsum. Hafn. i682. 4* 
Tk Ordine Elephontino ejusqv« drtgine , prcgrellu & fplen* 

dore hodierno. ex Mflo. 
l^ri Hmiholtnii. Hafp. 1604. Fol. (-^«.) 

BiRCHEROD O^l^annes Jani) (ga SroDcr til SR<r(lfW* 

%. ?«> t SiebcB^tttjn 1663. 1 2f(m. af fai«mc gorulDrc. 
i6%o itf ovcrcDe fra Siabm^avn^ ©folc Sicific t noglc 3tor 
ii^atoM paa Hopncrs ©tipetibiiim. Som ^icm i688- 

5Bto SRo^iflOr, ^fixax ontog PiofeiTionem Lo^icnm& Mc- 

^P*^yC M Äwbmjat>n« Univcrfiert/ J^Dcrtil ^«n »flr fal^ce 

i^li?TOfTClff. 1699 Mct> ProfefTor Hi(briaiuni & Gto- 

^ ^ Dobe 1720, 20 ©ec. ©cr td ©iingc fltft. i- SRcD 

KitenMagrctc Hans -Dotlrr Hcmnier. 2. 3RcD £ilen Marie Lein* 
^'='tl20(to afCtatt^aiQcDPederLcmvig og MarenWorm. 

ePcifter. 
I^cspta Logica. Hafn. lögo. 4. 
«frdiado Logica exegetlco-poleitiica. ibid. i683* 4. 



ii8 Bir 

De Aurifodinis qv(!tuor inundi partium. Difpp. tL ibid« 

1689 & 1^95» 4* 
De Vitis imperatorum Roman, poft Chriftum natum Seculi L 

ibid. 1594. 4. 
Disqvifitioncs Antiqvitatum Patrix Danicac gcntilis. Dilpp«. 

VII. ib/:^. 1701- 1718. 4- (Tä.1?««.) 

BiRCHEROD (Thomas Broderus) g0t)iO^(nfc 1661. 

^aai gaöcr »ar Jacob Jenfen Bircherod. .^ttll^ SRcrt^Cf Sille 

Riisbrich. 1687 BIcO (EonrcctOt l ÖÖfttfe ©foU Og Piofc$- 

for Philofophia: öcb Gymnafium. 1688 SÄflS^ftCT^ 1694 

Siector »cb (orbcmdbJe @fo!C/ ogProfeffor Philofophkc mo- 

ralis & EloqventicP. ©obf 1731. ©at gift mcJ) Anne Mu- 
le , Mogejis Mules jDottet. 

SPrifter. 
7JcicLy^cL(pU Tfjg Ke^cL^oÄvyietg Sive Trachitus dc Cor- 

niibus 6c cornutis* 4 utrpft. 
Specimen antiqvs rei mon^taris Danorum. ibid*. 1701. 4* 
Hifloria iiacuralis qvatuor coflarum bubularum. edir. a filio 

Jae. Bircherod. Hafn. 17234 4. 
De cauds deperditaium apud Scptentrionales & prsefertim 

apud Danos Antiqvitatum. (Sr tnbfart i b4aif(^C fdi* 

bliOt^cf. Tom. 4. pag. 366. 
«tjfiBijC latin|!e gpiplcr «I O. Spcrling. ibid:Tom.7.pag. 

386. CTb.Rau.&iO 
Sor S9l)cIi(|^Cb§ ©fplb foufiiiti biffc terbe Blrcheroder 

i falgcnbe gcncalogiffe Orbem 

Herman Jensen SBorget i .f)ripn8^W. 



Jens Hermansen ^fCffi i tbiT^tXB\>. 



^^ 



Jens Bircherod. Jacob Bircherod. 



■^ r 



HansBirch. JensBirch. JensBirch. Th.Brod.Bircb. 

Bir* 



Bir Bis Bla 119 

llRGERUS Thn. Tiytqt^ ^b i iinbbttq i J^aUanh, 
|»0r \mt Saber , M 3tan Gunnar , Dar $IoFf rr. ® if (erfi 
i SToIr i Stobbcrg^ fiDcn i &ata i Smri^; bcrcftcr bxoq ^an ttl 
acodcnirt i OrriftoalD i ^tomera, $9or ^an b!ct) SJ^a^ifier. 
1474 tnn (an t Stosfl Chrift. i- Cancrlir 1477 blft> ^an 
(EttKdcr M Dronaing Dorothe, og 1495 efkr ^mr^ct X>0i> 
^oiSrmiagChrimne. Qar tmiblcrti» ij}rx|l ti( St. Mariz j(ir« 
biCdimiAorg. i497(i€t)ertr»lBifFopt;un\ jD^De 1519. 

6Prifter. 

StamiB Provlncialia , Stacuta Synodaiia, Cafus Eplfcopalcs, 
Cifus Papales, Excommunicationes conn a raptores, pre* 
dones & rermn Ecclsliaflicaruni invafores, interroga- 
tiones in confeffione faciendsc per Eirgcrain Archiepi- 
fcopnm Liindenlem. Parifiis 1514, g. 
SJCMötn hfortrrte ^on faa ti^t Saxonis Grammatici fat' 

ftctfi^gm/ at (an iKTttl fori!affeDf Det ^anbf!rift/ (Dor cf' 
jcrChriften Pedcrfcn loD Dfn tr^ffe, Hgefom (an 09 t<D fam* 

m Guiden Pederfen (ob UbglDC Miffale Lundenfe. ®CC 
Chrift. Petri. (An, M) 

BlSTRUP (Chriftianus Chnfliani) ©Oflnc^«jl i ®«# 

SPr i ftcr. 
Steplianologia 3: £iJ(J/^r«öifen Oöcr Kirfic :i Stephens ©OttCt» 
%i(liaaia 1650. 8- CBik.Br.^ 

BlacEUS ( [ohaaiies) tSnferrt af Thiira in Idea Hift 

Lft. D. pag. 37 f0tfl paa ftdcn iblant SKrctorc* o<ö atortf iibc 
^i Wct SSmbcb (an efur et Bammcit Mfcr. (ar »«rct 
'542* Sosff cr ( ir (an varret en San ettet SSrobec af bcn 

^'»^Wusfclakgattlfi3lojfilÖe, til(bilfcttHemminiU'JS 1560 

?arbf|ferft fine Catecbismi QjarlHoncs, fom ben (an fornem* 
'^imUditait fot(an< opiigtige Uttberuiidning 09 Op* 

^ 4 (olb 



120 



Bla Ble BH 



tt M oorrct uOetilanoi i ]n 9(dr. 

ÖPriftcr» 

Odx facra: feu Parapbrafesin loca Graviflinia veteris & novi 
Teöamcnti, variis carminum generibus conferipr^, 
Aurhore Joanne Blacco Dano. Parifiis apud Gailit^l- 
muin Alardiun i5$o. 8* 

Jobannis Blacci Dani ad generofifT^ & illuftrKT. Danorun 

Principcm Fridericum fermonum Libcr unus ex Ifocratis 

Orationc de Regno Carmine Heroico. Paiis 1 550. 4. 

{An. TL AI.) 

BlANCHENBURG (Canutus Jacobi)»ariBorflCincPct 

©Ptiftet. 

Etnanuel Sonthoms @uM S3Brn< gpfonc SlcnobiC/ fVcr tm 
fanbe 9)cl (t( (£^riflenDommcn« SorDan{P(t. Siabctil^ 

1651. 8- (Br.) 
BlASIUS (Gerhardus) ©cc MoUeri Cimk. Lit. Tom.!. 
pag. 45. \ 

BlECHINGBERG CFjidericus) @09nf4^r»T(l tij QSaN 

lum SKtnig^cD t Sec^emD i SKtbcpStift. X>»it 176$. ^g 
Sudi. 

eVviftet. 
mifFe «Raflttj. Toir. IV. pag. 347. 

BlTCHER (Petius) g0bi683* •&fln« gflbCT »ÄC Jcn« 

KlelfenBiicher, &9qnv^x»fl fof ®«?(mn 00 6oclbcrg 9)}c» 
tttgl^eDar i SBibörg Stift. {^anj SD^otvr Maren Peders SDor^ 
ter. 1700 t)cponcretfe fra Stalborg @folc. (BIei> bcrcftrr 

Aluinnus Coilegii Elerfcn., Decanu^ pod Stfoficrct, 09 1703 

SRasifler. 1709 bkt) S^lbt^^Jro^fl; 09 nax imh ^mttn fnart 
liBrabaaMi fnart i @{aanr. 171; 6U0 eognc^ricii iH 

6to«P 



fili 121 

^^JSmart i taalfoalb. J^ (a»M M Sanb^t, «t (an* 
^ft^äorb brmbtt to Gaagc, 1733 og 1743 r 09 TcMftc 
wcfpt ^ Sltfbct, ^n fuiiDc {Ettttc {19 ubi 3>0Dc 174^ 11 3mt. 

8«t t» Oongc §ift 1. SScb Kirftine Margrete Halfen, (ailf 
8oniiailb< {MC* M&tthias Atkes Cofc. 2* 9Sc6 Bodii Marie 

CoUui, tB€nh af Soltmr Jccob Rahr t SR^cficD. 

«Frifter. 
Tfaefes Mctiaphyf. Kafn. 1704. 4. 
Did, de obita Johan. £vangeliilz« ibid. 1706* 4* 
Tf^fes Mifcellan. Hafu* 1708. 4. 

fiig^yrff^iTai ovtr 0)Mi fBrobcr) fRat. Dideric Blichen 
S^i^tt. i7aii 4. 

BLICHFELD (ChriftiMiua Jani) ffeb i Stai^ntti 1634, 

1% 9«9.r (irvr ^ant ffaDcr Jens Clemcnfcn tat fRaabmani 

9i SMocr, ^mi ®06cr Karen Chriftcnfi ©OttCT Ulichfd '. 

3 ^s^ Ungtom in^fclDt bt ®t)Cii{Fc ^cr t ^planD; 04 Da bcn 
<SMtilc QcBcroI Wrangel MtdcDc fin (50n uobct m ^ofmc« 

^cii ^ifomiotion i JBifFoppmt S)ocf« Jacob Matth^lens ^ti0<, 

Mi^ tmac ini9c BlfchfeJd fa?flcM ttnben^ttoing tn A (am , for 
M iBcrc at opmontn beitirlDtc unge Wrangel. SKrn m Dc 
^«cofle torc (ftcr itiaatcc forlaDe fKigctSar 1645, biet» I;aii 
f at \%at^mi iatinjTc @fok, (i>orfra (an 1654 DeponertDe. 
1656 Uc9 Decantts Mb 7DC i&prb paa jtloft^ct. (StbCR blcp 

M Atagct fom ^nformator, farfl (0^ Ciiriftopher 09 bcrtfr 
rrr ^l Hicrn uifeids @0Rncr. O9 reifit nieb btn ftöfle til 
M oafme i5ab. ^xb Jt>m\\tomfitn bIrD (an 1663 @ognc' 
Vifff i 9Km<ificb. «1687 ^roofi < Stin^Otb «^mtb. i68d 
aSifi^- S>9i>c 1717. a ^axt Q)ar to ®ansc gift 

I 9<b Kirften Chiiflens JDottCf. 2. SScb Johanne Munck- 
gitfd, Cn Snfc af Caflen Aciiten. 

SPrifter. 

Sr(fjfiMs(<d89a®aU9(cb« 99lbne jtlicbcbaanb. SKp. 12. 

«^ 5 Blich- 



X22 Bli Bio 

BlICHFELD (Otto ChrifticiPi) J^aai gdtfT »ttt 9l^a«. 
Chriften Ottefen Bllchfeld , Sogne^r^fi til WT Smc ffirfe 

i Xar^iurf* ^an< aSoOtr c^cl Lmiridt S^ottcr Fogb« gteu 
fie i fine unge 3(ar ubrnlanbt^ 5Ieo bcrcftcr gicctor^ f»r(ltiRaii' 
Dcr^, 09 1617 1 SSiborg / l^vor ^an toDe 1625. 

Qfttftcr. 

Difp. de fummo Ente. GitCx 1609* 4. (B. Tb^Bibi Z.) 

Blix (Magnus) i|}ra^ )>cb SDoinfirren i Sron^trm. fBar 

Jift mcb Giedflce Mentz 2)0(ter. 

6friftet. 
8u0'«JrÄWffB OWr Ellen Chriftens SDottm (^r. Gii, Tr.) 
BlOCH (ChrifUai^QS Jani) ®09ttC^t(r|l (i( &Qäbtt 0% 

t^Qcbalrn i tron^tcitK (Stift 

®Pr ifter* 
SorSrrebcIfc tmob SDabeni Silfomfi/ ooetfat af SngdfT. SXt^vu 
1685. 8- 

BlOCH (Geoi-gius Caftanaeus) geb i aObCttfe 1717. 12 
30D. ^an<S<tt)Cr l>ar Matthias Bloch, Tbeologiz Ucen- 

riatus, etifM Vrot^fl t Sqcii 09 ^ogne^firfi tif Sr. Knuds 
Strh t Obenft ^anS ®oDcr Sille Karftens , en S)ort(t 
öf SRafl. Jörgen Karftcns. 1736 DepottOfeDe fra Obcnfc 
Gymnafium, 1742 h\tt (i^Ui^ii t)ct) @uarnifon^ Sirfcn 
i Siobcn^at^n. 1743 $|)rir|i ocD 0»c:(l ^ *0ufct/ 09 finrM 
Qirorfl t)cD {^olmcn^ SKcnig^eb. 1746 9)2a9tficr. ^752 
banff ®loM ' Vticfl veb S^rifiian^borg (Siot. 1764 VbP 
ffop I SRibe. 1767 Doaor Thcoiogi*. Sr fiift in<b jo- 

hanna Dorothea Rofenberg, en sDotfcr af Chriftian Edvard- 

fen Rofenberg, Sapitaine »cb StrttOetiet 

s P r t f t e r. 

Stenbc 3tf{!e(b< SaleT/ l^olbne for bet Songdtgc ^r|f ab 3. 4 og 

5@onba9 cfter ^uSft. St»n. 1765. 4, 
SCanbcIige Salcr ot>er Si^anoelicrnc; (loibnc f r bct jtongclige 

^w(!ab. I. SSinb. ibid. 1767. 8. Tcn- 



V 



Tananen ^o%¥iKoXQyias Sacr« dc Palmt, Hifn» 1767. g. 
(Z. Pr.) 

BlOCU Gohannes Erasmi) Sr Urtt8aarb<«iRan5. ^a^ 

)r 6otf i Dca Songdigt ^aoc t>cl) Stonborg, 09 miDrc forneim 
ne ^«(cr< ^ancr. 1 647 op^olbe iig i ;StB6cn^a«o. 

SPrifter. 
HortjcoimraDanjca, |»aa SDooj!/ mct) 01 ®f(fri»«<n9 o»cr 
Crnfiorgi Spf^^oM. S^vn. 1647. 4. 
Bloch (Mattiiias) %ti i Obcnfc 1682. 24 Octoi» 

'M 8«lW »or Anders Moitcnfen , ©f gn DC t) ^ofpitalf t 

fy^ ^obor Kirften Hant ©tjtter. 1702 Drpoacrtbc fra 

O^K Gymnafium. fglf D tctcftcr frrfl Alumnus , fiDftt De- 
«nu! i^äa Sfmmontfffft, 09 fff @feb paa Borchcs Collegiuin, 

WH efjtBtlige f5orriirtninger t)cD Slcabcmict. (Snt)cli(| 6lc» 
>mS&JH aam 1711 fal&tt tilLeaor i Sbrifliania. (gr^olM 

>ffPW 1712 Gradum Licen^iatus in Theologia. fflfcn Äri* 

sn^trcDe, at f^an iffc (om i\\ iRorgr. 3miMerciD 6(e» 
Va 1713 SRog. Jörgen Karftens @tifrt*$rat>fl i ONnfc ab« 
ivBIcrtf^ paa bc Q^afaar; ai faa tenge I^rflens kpcbr; fFuIDe 
^fl9öt3ob(omfierffc af €(rifttania? tectorat, imob a( (onne 
n^ Vcrfon/ fom funbe forfonc Smbcbrt. 0}7fn ba aSag. 
Ktn Karftans i aarct 1717 tjfb S>0bfn afgif/ blrp boii 
l*'** ©fift^proftfl og eognc#r<r(l {\\ ®t. Knuds «irfe 
»Ohift, \fiox %M b0bf 1729. 27 3lap. SJar gift meb Sil- 

'cKirflenj, en SDottCt af bcmcIbU SSag. Jörgen Karftens. 

etriftct. 
^fp-dcinteritu Judap. Hafn.*i7o8. 4. 
""""^«Su^i/yfti Paulino. ibid. 1709. 4* 
"*— Mdcicmata Penteceftalia. ibid. 1709. 4, 
^— de Pfidtarum C cantorum ortu in £cclefia chriftiana. 
ifcid. 1711, 4. 



DiiC 



124 Bio Blu 

Difll inauguralit de AvetLLdfjlfriA Adami primi , ejusqve 
ab Adatno fecundo difterentia. ibid. 171 2. 4. 
BlOCH (Sevcrinus) ^$i 1696. 29 gcbt. i (gUti^e^t) 
i ^ibor^ ®tiff. ^ani ^aUt tat Fi idcnch Bioch , So^irc^ 
9xct^ for &tif)B9 H ®i^nftarup ^tniHfytbtx. ^ani ^olnt 
Maren Sörens ©öttet Leigh. 1712 i)epDnercbc ^an fra 9SW' 

fcOtJ ®We. 1716 jif &tth paa Walkendoq)hs CoUegium, 

pg kaxtt efter bko Dcc^nus paa ^lofierct. 1730 Mco ®09« 
nc^risfi til SBarret cg SSngfieO i 9(ar^mi€ @tifr. 1741 Pro- 
feHTor Theolo^iar »cb Uniöcrprctet t Siehtn^a^tL 1745 @tifr«« 
9}rot)(i 09 ®09nc'9)rft(i ti( Subolpl^i SScnig^ci) i Valbetg^ 
1747 ®tift^'VroDfi 09 @Oflnr<Vr(cfi ti( oor Svue Sirfe t Ate# 
bcnbai^n. S^et)e 1753. 18 &tpu SSdx gift tneb Ocili» 

Hardiiig-, 

♦ 

Difp. dc morte philofophica. Hafn. I7I7« 4» 

.. -. de Prsjudicii$« ibid. 171 g. 4. 

^i— — de Miiiifterio Litterae & Spiritas. ibid. 1741* 4. 

— — dc Antidotis adverfus prxjudicia in Epidoia Pauli ad 

Colloffcnfes prs&ripta. Disqv. Ima. ibid. 1744* 4. 
Sören Knudfens ^c(t)Cn'®cf(^i#te; cUct 01 3Dtfi>ataC^ ORI 

SDttcHer. ibib. 1755. g. 
SIDjTiUitjcOrotioncr, Scrtf 09 ^rcbifener, ubgione eftar ^aii< 
©abafSmmenTönneBloch, unberSitd: Sören Bloch$ 
cftcrlabte ^Iriftcr^ forfic (Samliiig. j((t)ii. 1756. 4. 

BlUHME (Cbriftophorus) ^Bi 1708, 29 SSug.tiBob' 
ren t Sngcin , ||t)Or |^an^ gaber Johan Bai thoiomieus Bluhme 

Den Sib par ^r«(i, men pbcn biri» jtongl. {)of'$rabifaof. 
^an< 9)^obcr t«r Idc Amalic jönfirin. 1727 rtijie (Jl Uni' 
uxfiMtt i 3cna. 1730 fom til Univerfitet i SiBitn^nr H 
blci> bcr 1733 9)}agtficr. 1734 btco ^rosfl til ISearutf i 9(n' 
flcla. 1 738 3(r(^ibiaconii< i £enbcr. 1740 6iotJ'9}rarO paa 

Ston* 



BiU 125 

jiogm. 175 1 £oOf{*£)0f'iPr«))ifaiiti$i»bc»^a9D. ^an^av 

mttl$ecast eifr. I. QKei) N. N. 2. gScb Doroche Be^ 

ricg, CmnnKrcc^gZaab Vims Beringf 2)otter/ og SJ^ag. Chri. 

ftun Fiid. Nyeholm , ^r^fl i %0t9€f ^an< (gnfc. 

Exeidtitio Pbilofbph. de eo qvod pulcrum in Theologia nt- 
mrtli. Hafn. 173a. 4« (Z») 
BlUHME (l)ietwcus Hcnricus) Sointf^Xfffi Jf^a fiJCtt 

Snh i .{^ttfitin SmC. 

6f rifter. 
Sirt^rfaftrf lEpamai tibcr »ie Uot^crfal J^oxU. X^ffy im» 

teHi754- 8. 
Snd crboultc^ jj^rrDigten, ibid. 1755. g. 
toaiVÄT öic (o 3rfiim licb ^abeii* ibid. 1755. g. 

BlUHME (Johannes Bartholomxus) geb i68l. x SflOl^. 
i&lbcr* {>anl SabC? Ht Chriflopher Blubme, Reaor 
^^^ fnmilf^cM / ^ani SJ^Obcr Cathariiui Thomren. {Rko 

>B^nfi af gaDcrcff fdp # inbtil |aa 1700 rci^c ttl SCcaDc 
nut i Sb^of . igftnr et par 9ar< fiortob f om (cm tit Sie« 
t^>Mi r og Mcd t f«r aatagct af Den beri^mmeligt Johan 
BinTumnan. 1704 rei|}c ti( Xitl 1707 blc» ^JtiT jl til i8o(# 

**«« Shjdll. 1728 Paftor Primariuf öfj) ^Qtiit SixU X 

^'^'^^g- 1729 ^Rgl- ^of^VrirDtfant i $t0b<aba9n, og 
ifli««e)bir fsrrrtreiK eonfrtiionatu embcDc i Chriil. yj. og 
^''<S.V. tib, 00t og aReMcm t ecftcral Sirfc^Snfpcctieng 
**»«», (Ttt t)r« farjlc ©tiftdfc 1737- 2>rte 1753. 

^3 0(1 ^r gift mc» Ua Amalia , ^aflor Georg Jöniii 

©Prtfter. 
<^* de Ufu prindpionim ranonls fub Prxfidio M. WiVle^ 
ioftoc 1701. 4- 

Slagi* 



tii Blu Bty Bod 

ÄlaflC«iPtebiflf iitt Stfaig Chrift. vi. SfoplJ. 1747, 4, 

~ — — iitt Stinimn Levife. ibid. 1752. 4. (^Z.^ 

BiLYMESTER(Chriftu:ius Chriftophori)g0D i ^orfCBJ 
1 644. 29 SlO». ^ani gabcr »at Chriff ophcr Bly mcfter 3iaaö« 

09 ^aiil)elä'9)f anb i ^orfeni J£>ant sRoöer Anne Niels £>otffr. 
i662beponmi)c fra Starjuu* Äfolr. Op^olbt jig 3f Sat 
KbStcabfmiet; Wctt bmftct 1666 Cottrector »eb !Xt6rr (SFo^ 
Ie. 1667 MfDgj?4ai|ler, og famtnc 3Jat DebÄongf. Äalt* 
IBtct) bflMfet at Mxt fflJag. Jacob Htnfen , efognc^^^rcrfl til 
fi5ttbo(p^i9)7fmi9^bi Sfalbors { Smbebet; ttlfmt, 09 ^annrtn 
otnliber a( fuccebere. SUtn tnb^im ^an iaal^tt ^^^btStalbis 
JRrct) af bet 3nb|olb, ti0b l^an bog fffegtiifltcii bcrof , fercnb 
t)cb SRag. Hanfen» ©Bb/ ba ^ati 1675. 9 3aii. til b<«c (Em^ 
bcbc forll bU\> inmtt O9 SCatct bcrcftcr 1677. loOcfobcr 
iHbfat til ^xotfi ot)rt SaKDrg (Efercpc. gjar flift mcD Amie 

Wtndal. ©0bC 1680. 24 Jan. 

etriftet. 

DifT, de Conftitutione Metapbyfica?. Sub Pi«f. M. J. Georg. 

Leinovici. Hafn. 1663. 4» 
De liberalitflte. ibid. 1664. 4. 
Diatribe Philofoph. continens Mifcellaneas qv^ftiones qva^ 

tuor. ibid. 166$. 4. 
Themata Philofophica. ibid. 166$, 4. (TÄ. Cimh.) 

BlYMESTER (Nicolaus Chriftophori) Srobrt til btn 

tiÄjlfftigf. ®ur fBb 1546. S5!f» fBrpSlrctot 1 ®(aftgrrop 
©folr. 1577 sKaBiflcr. ®tb<n ®o9RC'9>rir0 i gfeftocb. 

sDebe 1696. 

etttfter* 

Stateia materiar prima Peripatericorum. Hafn. i66g. 4. 

©ubclifl ^uuSorbniiij. Ät»n. 1680. %.(Bih.Br-o 
• BoDVARSENCAine) (ft CRbiiu Iwnbe 3«lanbfF 
bcot/ 09 90b $«ct. 

6Frif« 



Bod Böd fioe Bog Bög 127 

©Prtfter, 
fyä ^ oMTfat (»rgmtf ^ifbnitt paa fXiim: Harald 

Singfbanes, Thorften, Uxafordts, Ragnar Lodbroks , 
Halifred Vandrzdaflcak , Droplaugar • Sönnera , Alex* 
sndri&Ludovici, Horders Of Holmveria af Braval- 
kslagec &c. , fom t)0g iRc «tDC< Ot MTC tf 9ftl. 
BODKER Cjöbannes) 

S«riffer. 
&1K fra @i((a& t Stitbtn^ni e^at. St^i^n. 1729. 4. 
Bdesen CLadovictu; gob i Sitttmiobtf ^Mr ^ni 

SMMorten Boefen ^f rcflDcrctlDe (iaptUu, fOfll pöCQ Ht^ 
60PC fhror^ i Sbcttoft ^an< SRoDrt 9ar Jobanne Cathri. 

j» Schreyi. 175 1 »^. 175 2. Dcponrtclx fta ^A^niHV 6folf. 
1764 Ilo 60giic^r«(l til Stpflfebpc og Stct^mnse i gom. 

^fiagMrt SBcfFrivcIfe. 9ol6org 1757. 8- 
0<jfti9df( om @tam]^ufrt EontiesaarD i Sv^o- S(- 17^9- 8. 
BoETlus cviihadus) G. M. (gn gimibordcr* 

Sfriftct, ^ 

Encoiniiim GlotCicum. Hafh. 1653., 4- C^' Cif»A.) 

BOGDAN CMartinuf) 0cc Däc^cre jele^TtCB itfttm 

Tom. Lp. 1187. *^9 MoJUri Hyponemata p. 319. 

BÖGH (Frid. Datmcfarr) Sn dlortoiaitb/ Mct) 1761 

^9^fi $mii SRccaig^ct i Sronqucfcor* 

©Prtftet. 
liataumbca t SoRbon cKrr ^t^gen SSamnKlM SfttgocMe om^ 

€nD|«ha9tf0t£9f<tt/ OMtfat af (EngclfF. ibid. 1759. 8*. 

BÖGH CNicolaus Seidelin) gob t SrigC Vra^fieflaa^O i 

*«|wtf6tift 17*7. 17 Stufl. ^an«gat)«t Dor chrifto- 
pherBc^, @00ge^r«(i for Srige 09 ^^IfioD ^reniii^eDcr. 

*^M3t9i)Cr Kirftine Sfid«lm> CU 3>9ttcr af ^afi* NicheL 

Seide- 



128 B6g BöH Bo) 

Seideiin, 9(o(& 00 ®>g!Uf^toifi i ®(^anbcr(orfl. 173$ 
Meo rtl aScabonirt Dimittcrct cf ^. Peder Wöldichc i ©om* 
otcrfid). ®ar ferfl @f!6«'^]}r<sfi for en lott Stö, Ixtcfur 
g^torfi paa et @fi6 / fom git tU jaflicr. 1747 b(c9 (Sonor^ 
9r«fi til JHcrtcmitibe og IDtsfimy / 09 (löcn ^i»fi t S3aaj' 
^emb t Syrn. 

SP rt fter. 
®ungent)e S^ologul S(^m 1743. 8* 
aigictjFt grrt«^^i|laric. ibid. 1747. 4. 
Om @uM og &Hltnt Srcen^D eftcr iRiiturcn< £o<. 'Md. 

i7<^4- 8. 

tvronfFmng^SokförftoiigChriftian ben®t»>ciKd SKrgiering. 
^ttOfrtl. 1767. 8. 
BöHME 0°*^- Juftus) f^i) i Offcrob i Sorett. 1684 
Wci> Doaor Mediciiiae, og practiffrtbc J SRpf tobing paa %al^tt^ 

Serifter. 
Difp. de Menfium defechi. Hafij. 1684. 4* 

BÖHME (Matthias Cbriftianus) ^eb poa «W. 175 1 

blcp ®flb<>qjfa;|i paa OjlittMen. 1758 ©ogncqjra?!! til Oj:cn# 
valD og 2ldi i ®ram ^r rrA i Jg>abtxiU^ ^t^t^k , (oor ^m 

giftCbe fg m A Marie Elifabeth Kling, ^r- Thycho Thoö«i 

Loreiitzens , j^ani gorntanDt Ssfe. 

0Priften 

SnSatf(^timu«, falDet: befunteOrd^Sorm. ^aMr<I.i764. 

(SftbcStcglcr, inbrpHctiet bemclbte €atc$t^mu<. 

Sn iiben 8l9tfSar« ®aPC r. St ItDct @tQffe af Frankens 9)ci 

tii £ioct/ opcrfat meb Sortale. ibid. 1764. 16. 
fiberh. Oav. Hauburs Sattfcr öm oanOclig Slnfcrgtntnger^ opnr/ 
fat paa SDanfF.. $^pn. 1755. 8. 
Bo JE (Fridencus) gjat forfl &lolmt^tt m 8B«tff» 
(ti(<t i ^iebrnbapn. 1750 blep nebrrjt (EapeBan til Smitatt< 
kirfc famineflcbi. X>t^ 1:759. 



Boj Boi 129 

ef rtfter. 
tRH^ttiö)%\iÄ^(l>t<w«tc!Blaiiiftcr. S^w. 175000 1753 12. 
^0yE(J»"^O 9Jarf«tjl (8ribfcVr«jl paaC^ina- 5ai« 

ui %fm^\% $^ftcT'tc(n i e^rtdianfanM @tift. 1768 aRo^ 

«i^. ®tft mtb Hanibaline Catbrine Caflberg. 

©Prtfter. 

30mal paa Wi fBtflt m\t til d^m/ trpft i Ba igs Sam^ 

UǤcr. Tom. II. pag. 3x1. 

39mua , ^%o\ivx paadtcifcn cii 6^ina paa &tM Sroa&ingm 
Äf sDannemotf. St^on. 1745. 8- 

BojeSEN (Johannes Fridericus) %$b 1689. 2 9tU8' 

J&«tf %aD€t iiar (»aj. Fridcric Bojefen, qjr<r|l tt! 3fr«Icf og 
«cPcr«r«ttM«cö i «alfcorg ®(ift ©if ferft i STalborg ®f e# 
Ir, l&Kii t ^rlafj^olmj/ ^t^orfra M bcpoiicreDc 1712. Op« 
f ipf M ^ berefter t manse STar ocb 9(cai)fmicr, og erna^rcbe fis 
iKb SMvrmation. 3[nblo5 ftg og fom ®tut)fnt 3(ar 17 17 

i %S«Cfffib me» Klrflen @a|. Bredais. (£tiDciig fif ^ail OA 

9r9fi#vr Lintrups ^idp Sdligjrt til at pratifc for tet Äongl. 
4>€tftQb, ^i^orpaa (an firai: 1727^(0) lalbct ttl ©ogne^pmfi 
f» ®tmbrttp ^cnig^D t Ji^abtxtlvo 4)mfiit. Sobc cftne 
iBCSni Coofi^ 1761. 16 g2oo« 

6 f t i f t e r. 

2>c 2fgiaif0Mc< Unbal^olbBmo. S(on. 171$. g* 

€!afi9^M ^eioifcr. ibid. 171 g. 8- 

Ch «umDclig SUpt^Stari^aor. ibid. 1720. 8. 

BoIS-ClaIR (Caspar Antonius dt) ^et) i SiOR I graiU 

fcrig- aJar f«r(l fjrfuit/ bcrcfter rtformecro Itocn f oin ttl 
jSioki^ami 165^0, og fort cftcr antogOcti luti>ct(!c aicHgioii- 
<0«wrpM ^ 1693 bko franjl ^of ?5r«5tfan( i Song CliH- 
aian V. Ji». «Rcn (»or l^an cftcr Dcnne Äonqr^ ©oDcr of* 
Mtmt/ rr nicftcnbt. Der mecnc«/ (an tgicn (TulDc \7(ere gaact 

3 »vcr 



130 Boi Bol 

ODcr ttl (en tomcr|Fc ^trfe. J^an Ht ttl BHt i Segtir 
luDfien» etviftev. 

Dialogue entre un Lutherien & un Reformi. Coph« 1693. |^- 

Lettre juftificative. ibid. 1693. 4. 

Nouvelle dcfcnfe. ibid. 1693. 4. 

Jonas Prophet Sacrl. ibid. 1694. 8^ 

Pfeaumes EcclefiafHques. ibid« I(S94 & l€g6* g. 

La Vie de S. Thetnotee. Jbid. i695, g- 

Difcours evangelique fur le myflere de la purification de Ia 

Vierge mcre de Dieu. ibid. 1696. 8* 
Catechis me Fran^oife , Danoife & Allemande, ibid. 1 6^. g» 
Epitre aux fideles Subje£ls de Sa Majefte le Roi. 
Oraifon funcbre de Chrift. V. ibid. 1700. 4. (Z) 

BOLDICH (Erneftus Chriftianus) geD 1647. 9 98o»- 

i Spnbcrborg, (oot ^an<Sabft Job. Boldig ux yro»^ os 

®09n(^r«fi. ^an< {Rober Dar Jacobine Heger. Qtf f§tft 

i @(oIc i (Sonbcrborg 09 iifhtl 1669 brog cil acatcmicc 
i 3ena, t^or ^an 1672 bict» SJ^agificr. ®ar og i SM 09 
Sttobcniavn , paa (Dilfrt ii^(lc SM l^an tar ^nformator (o( 
Stentcmcficr Henric von Stöckens jBarti I 3 Mat. 1677 bft» 

obitmgtrct (Slot^^ oflGognc^^ro^fi ttt Den rpbfFcSRcntgj^cDt fnU 
{in99cr. 1688 Dirldtg (Sogne f^ro^fl (il bemclbu aScntg^ 
fammciicDi. sDabc 1706. 19 SJ^art. 9}ar gtft mtb ^an< 

SonnanD< / D, Juft Valentin Stcemands Potter. 

e f t i f t e t. 
Thefes Mlfcellanes. Jens «« — - 4. 
Difp. de qvxftione : an unum corpus poflit cfle iimul in plu- 

ribuf locis. ibid. ——4. 
— -« de Pontifice maximo Hebrsorum. ibid. — — 4. 
--b — FaSi Q. M. Sczvolar Erhicaconfideratio. ibid» 1673. 4. 
•^ -. de concurfu caullt prinis cum fecundis. ibid. 1673. ^j,. 

C(tt(Ut(^c SntDc^ung itx catomifc^cnSSctriegliafrit* 1634. g. 1 

©(^lec^tc 



Bol Bon 131 

ft^^nniia UffcmS^ttatn Six^ Scip). 1695. t*. 

Sfffl^. 1696. 13. 

Stbhamm tnims &n&usn. ODCt XlltOCifttfigittr^Ciligen SccL 
atll^. Hafii. 1703. 8- 

f^ rmm ^attft< Jcfu Cluifti Sic(rc4e< Scfiamcit/ liC 
Vorbcrctnmg imnMifloi^i^ciinu^U. 5(ppni^* 1704. i2« 

SiiHl^Mifcil G9cr Anders Guntber. ibid. 1699. Fol. (An. 
Chnb, ALy 

BoLLiNG (Fridericot) geD i Slorgc. «&aii< QaDor »at 

Anders Bolling. (Syaani / DciinC Frideric Bolling, W f»r|l 

6Ucnt, og^nfonnator ^o< Omcral^Rajior Jörgen R(Mch- 

veins Qan f asorgc. gicifie dcrpaa u^cnlanDf^ sg fom (t( 

9bDfalMon, f^por (an 1669 lob fis (Mrt9c fom 9(DilfrS5iir< at 

flttc ca O^iiDiai. (Sfter (ao< SKnfomfl til OfimUcn blcp (an 

1671 yiiiimiarcr, 09 Dtrcffcr SKocttoascr ifaa IRamia, og 

OBtafdaC terc en (oOanDff ^ro^fi fammc^cH at t«fc {KbtaifF, 

No bcrcflcr SBog^oIbcr (oi en SricmanO/ fom fiif (il Sftino/ 

Vm^ft ^ cftcr 6 ^aontitti ^oxlob fom til(aa< <il ^atu^ 

^t 99 fbt omm<it)re ^«il^< Sorboni ®l9lb fif i^n Vfi^ccl) 

ogtibbtlfc at rtifc (icm. V^a ^iemtcifcn Uco (an 1673, 

tiligeiub GIKct, (an oav |>aa , fongen og opSragt ti( £tti|cP 

^«<b, sikroM acittag inDttl finc iBogcr. Som omri»cr ttl 

Sisioi^, (9or (an informcrcDc i M cngtifFr (Sprog. 

ePrifter. 
öprtijf gWfc4B09. S(»n. 1678. 4. 
lI>^nAriiig om p&flTat g)tiii)cn. ibid. 1678- 4* 
(lUeonnci 6n0df! Grammatica, tiligc mcb et engelfl Z>ic« 
ftttiaif. ibid. 1678. 8- 

BoNDE (Andreas) g0b 1638 t ^oeJ)(hfup $r«Oegaatb 

* 6«ta5. ,^^ g^i))^ l^^r Hans Oiuflen Bonde , ®Ogne« 

9tffil ea tyub^bnxp og gi^ng 9}?faig(e(fr. 1661 ocponeret^ 
I ^ f^ Ooetfilbe etole. i68 $ Uc» 6ogQ^9>ra:il for S(aa^ 

3 2 rup 



1 3 2 Bon 

i6 SKart 

1671. 4- 
®uM Oeconotnia iMasM ^mncifme tibaf IDmnms Chariot^. 

ta Amaliae ®pVP9: I-'horamepropofe, Dien di^p*. fe , 

ttötragcri. S^w^ i^73- 4- 
8t9e ifUinv&Mt, (ooruM SOifctpfearan Mre (in csrnGfoIc» 
mcficr: ibid. 1678 cg i6go. 4. 

BONDESEN (Arnoldus) 

ePrifter. 

Arithmeticii aurea mercatoiia > cOcr bCR gpHHIC jtte(lliaa&# 

SRcflninfl. SJat^n. 1695. 8. 09 ofterc 

Deliqvium Metaphyficum. ibid. 1699^ 4. 
Delici« Geometriac compendiofap. ibid. 1704. g. 

BoNNUS Oacobiu) ge& i »ttt 1574. 'OöB* ^a^et 
»at Niels Bonnum gtao^mant) fammcfieM. S)cpoii€ir€6e frd 
SKiier GIolc fXdfic bcrefcer uDrntanM 09 blc» 0)^agigrr nl 
{ffiittcnberg. 1^00 6if i> ^ntfi (il JDarum 09 Srammtiisc i 9ii« 
btt @tift, 99 ffbtn $rot>fli ©iovDitig ^cml>. SDabc 1649. 

1 9 SRott. ®ar gift mcb Anne Hegdund , f^iftop Pedcr He- 
gelunds S)Ottcr xfRHt. 

ÖPrtfter. 

Anagraphc S. difcurfus hiftoricus de Intaphernis Uxom 
Voto, qvod apud Herodotum Lib. 3. exftat. 4. 

Anal yii< hiftorica Vaticlnii LaSantii de Iinperio occidends in 
Orientem traiisferendo. Wittcb, 1596. 4. 

Carmina Varia. (An. Ter.) 

BONSACH (Gerhardus Joacbimi) g06i O&Cttff 1653. 

14 @ept. ?8ar f«rfl Slcctor »cD •Ortbct ®foU i 6f«0iiB^ 
0Uy> Dcvcftor @09nc9t«pfi ^cb CarUIuntr eg ^<^t\9m 9J2ec« 

nigf^ctict 



Bon Bor 133 

«ntlMKri $fi«Daab 09 1696 SogM-^rorfi til t)o\\vS\xttn t 
tra^m, %m{ftt Cm(rbe ^an mla^bt 1727/ 09 l^U 9(ar 
X728. ^an ^ar ${t>ct 200 SKblt. til dDtnfc £a(iaf!< Gfofc 

6« Hoffin. €klltlliasrr «f Fundat. Tom. 5. p. 89. 

ExunenRippingii contra LogicamAriftotelis, Hafn. 1675.4» 
CoUoqriuin Philolog. de * Af ^Miröira^^iia, an locumht- 

beat in Liiig^va ikn£l9« ibid. 1679. 4. 
Dtfeafio Sententiz Chr. Noldii de Oppofitione membrorum 

in diftin£lioiiibut, adveriiis Job. Frid. Engcimamium. 

iWd. 1682. 4. 
tiil^TaMTni mtV EKlabet Hans jDoMtr. S^m 1714. 4- 

(Gil F«ir.) 

BoNSACK CHenricuO fpl) f Obenfe. SRdflc ubcnlanM/ 

«( 1665 ih» OoaorMedicinz i fRintAn- 

©frifter. 
D/ni inaog. de Obttnidioiubus. Rint. 1685. 4. 

BoRCH (Andreas Jani) gab t (Sfocmni ^rxficsaatb i 
DMolm i 9l9Sfr<^OQ< ®ti^ i gtotjt , ^t^or ^aii< gaber Jens 

Alcxandctfm Borch l»at Oosac^Prof!. ^attä SJ^ObtT 9ar Ma- 
lm Anders ^ptttt Op<M. ©qf otteteöc 1685. S5lf » bttcf» 
tn at^oi af JDoct. Jae. Bircherod i Obenff , for flt unbcr* 
*«f< H« ®w , nvg (tocn til aRor«e for at !« fc for jtirc ^altM 
^f^mbc. (gnbtlis bfn> eioO^^tetfl ttb 3(gnr^iiii6 @(ot; 
^»Sflt^^ftfi til srg9cr<gsmf99€b, o^ Oice^ro^fl i {Bragtr^ 
»rt fhoifiif. 

ePtiftet. 
^■*m*fnfre SRorgr, S^on. 1711. 4. €r en öwf«t* 

M|« af jonx Rami Nori Regn*. m. 

ÄiMle SittH jr^B^or. ibid. 1709 09 oftert in gvo. 

Borch (chriftianusSeverini) ©ogncpr^ttl til frinltati* 
** ' itiitTitia. ®lco 1 686 SRogipcr. 

3 3 eFtff. 



134 Bor 

tdc^reDi^f &itX Andr. Cafitn. Thadsus vcnder Weng;eii 
Lambsdorf. j^p^. T7ai. 4. 
BORCH (Htiiricus Carolus) gejt i ^Mtifc»* SHM 

1733 SDoctdt sKcbidii« paa $i0(en(faon< ^cobcmir. 

Difp.Inaug. de Scorbuto. Hafn» 171 3« 4- 
BoRCH (Janus) 

^JaaMbetncj Si(be. S^vn. 1708. g. 

BoRCH CJot^ani^es Alexandri) gal) PM Vqftun i 
Xxon^kmi 6tift, ^Wr |0ll< gato ^r. Alexander Jcafen 

Borch Ddt (So9Rc^r<r(i. 9}arfdt|i®fi6<4|)r«r0# 6lct>fi»cii 
1729 reitbtrenix SapcOaR til Mr grdfmt Sirfe i S^ifiiaBia, 
gdM/9)rot)|i t)cD Den Sottgl. iRor|!e 9(tmee, 09 i757Prores. 

for Thealogix extraordiiiaiius. 

efcifter. 

relfe. g^iflön. 1749. 4. 
®rat>fGfrifrar om en Z)ctl aftobr^Jtnser. Sbttflia.1751.4. 
Jofeph Hails gubelige 00 fdDdige Ot)erodeifer/ ooerfat af 

^oOanbjI. SJ»». 1755. 8. 
A. Warwiks opfef{e lBet<»nfni«9ft, «g f»r(ctmt(c OpblatSf 

9(r, o»erfataf^oflaiib{!.S(>t>ti.i755. 8- 
Da Ja Montagnes ^(nfldigt San(^..'i»m t^m {Fplbigc ^litla 
tmob ®ut); imol) oor !R(efie og tmoD o< fd», oMiat af 
JgmaanbfF. S^i)». 1755. g* 

BORGH (Johannes) gaO 1737 i STngilfi I ^Ifleb j €S«b 

lanö/ ^t>or l^ani gaber Claus Borch ba ttar ®folel^Ibcr* ^Mxai 
0&ober vor Abel Cathiine Holm. {ffen ba ^n< gaber pre 
Stor rfter bln^ falber til a^rgn i tUbbcrg i SSiborg ^tift, fulgt 
te ^an meb gor<elbrcn( M ^pUanb. 1758 beponerebe fra SEBi* 

borg 



Bor 135 

Mc^CMc 1763 Me» Gogne^^rorfi ttl SBcicrJce SScnig^A 
i aubrr Stift. 1768 hM ^xotfi i ^intM^crrci). 

©Fri f te t. 

suft^xt^tu nm Sim ^^'^^^ V. mim ^7^^* s- 

Om5e0Ori9t6orcher fre BoRRlCHlUS. 

BORCHGREVING (Mclchior) Äongl. Capcl * g»C|!et 
iChriftianilV. SiD. 

©f rif ter» 
IX DiTids 9falnfcr meb fire ©tcmmcr/ riimitit ubfot 5t^i»R* 
1607, s. QBib. Th.^ 

BORDING CAndrcas) gal) lÄip. I2i3an.t9lt6e/ ^l>Ot 
(artSaMr SOCC. Chriften Bording t^at Medicu« Provincia- 

Vit. j[Kni$ SSobcr tar Ingeborg Klyue. £)fponcrebc fra 
Sikr 6fo(c. 1653 Mcd ffl^agt(lcr «A (Sorec StcaDemtr. 
Op^ pS en (ang $iD i «Ot. Tage Thotts^uut. 1664 

M(» Ledor Theologiz i Stibf* 9)}f n foitl ^R tfTc DOT «M 

' ^«MIcieiiifrAet, fom Mrmct) ^Igte, rrfignfrcDc l^an norfle 
Snc^cr, 09 brog ttl jtiabcn^avn, (t)or ^an cftcr jton^elig 

Scf alias fheo Mercurium Danicum. JDoN fammcflcM KS77, 

Cbrifli «OimntdfoTM S>ag. ^an «ar en af finc Stba< fler^e 
99c(cr, ^(FrcoctabffiingeS^fr^, fom af Sonferrnt«'SKaab 
¥ndoric RoRgaArd Mcttc famlcDe, ofl fibcit t)(t) Stati'!Kaab 
Hans Gruns fjorfaic m ut^ionc. Qi' aitfaa ^an< 

©fttfter. 
AnderiBordingsportijfc ©ftifter i (O ^rtct. S^»a. 1735. 4. 

mcb H. Gratns gortalc 
Sitic oaabdige Sanflr, trvffemfb Brunsfnans|iung(nbc$im> 

WW»jl Ä^t)n. 1687. 8. iTLCimh.Ter.Tnfi.) 

BoRDiNG (ChtiftianuO get) i Slar^uttJ; ^oot |an< 

8*f SDtog. Laur. Bcrdlng , i)fn SClörC; »flt Le^or Thco- 

logi«. jj^jj j sBh)b(r »ar Mnrie Pcdcrs ©ottcr. SRcifle 1 to 
^MortaaN paa9(ar^tttt< SapttcK SBdofinmS/ 09 variSBit^ 

3 4 tcnbcvg 



»36 Bor 

UtAtxi 1600 CO i(Soi. gjrt ffh ^lemFomfl Bki> SJtrrtrt 
t %ax1)mi @fo!e omtrcnt 2 604. 4>mtt &tibtbt ^an forcfloj 
ttfun en flanffc fort ti&/ nicft veific ub iaieti meb Stecn Rofen, 
fparro. pg t»ar 1609 i ^Saöua» SBIeö pörn ^inii Chriftian v, 
8iö/SD?ct)icu«; ofl 16 II tog ©ocrD^®ra^e^ i gjfcbicitim. Onu 
trem 161 3 k[tk> ^reoincid^^ebicui i Siibr , |^m ^an gtftcbr 

U mcb Ingeborg Klyne, SKaabmöttb Anders Klyiies 2>0tttr. 

6fttfter* 
De Humoribus 6c Spiriiibuf. Wi«eb. i5oo. 4. 
Thcfes inaugurales de Hydrope. Hafn. iöii. 4, conf, OL 
Wormii Epifl. p. i & 2. (Citak) 
BORDING (Jacobas) g$b 1511. u Silli, i »nÖVCTiK». 

^äM gabct m NicoJaus Boiding, jti>bmaiib faimnePcb^. 

^an« 'S»ObCt Adriftne Adi^ans ©ottcr. ©if ferfl i &ok 
i «ntiKrpcB, jibctt i iit&tn, brog bcrpaa til 3(cabfmict i ^Jo' 
r«< 98 SSontpeflirr, 1538 blCD SKectrtr wb ©rolcn i €arp» 
f toi, nipebcrfro ttl QSonomen/ ^por bantog Doctor^Örii^ni 
t SÄcfciuncn. gjractifmbc r^beti i »ntmcrpcn og ^omfcotg. 

1549 bleD P^otenbr Medicina! j fRtfiof, dq il^^^tbkui ^Ot 

*Ocrtug Hem ic af >l»cf Icnborg. 1557 Jm^sftrticu* %oi Xeni 

Clmft. Iit, OgProfeObrMedicin^lSiobcnj^aDn, ^m^M hM 

j 560. 5 @epf. g)?ebcn« ^an par t EorpenrraÄ/ inblob ^a« gg i 

Segfejlab imbFrantifca Nigiona,CflomttCJtflPÄtricu©oacC 

©Priftcr. 

Phyfiologla/Hygieiue&Pothologia. Roft. 1591.8. cd«B- 
te Lcvino Betto. 

Oratio in obitum Chriftiani III. Hafn. 1559. 4. Witteb 

1559- 8^ 00 attcr ttpft i StiaBfR^oPn 1737. Foi. tiOi' 

gc mci) Ciögii Annal. Clirift, III. 
Phyliologia recognita , Enarrationes in VI. Libms 6aleni (fe 
fanitate tiienda, & Confilia qvjrdam iliuftrifTiinis Princip;- 
hfii piiefciipta. Roft. 1605. g. i^* B. Hyp.Chnb. G.) 

BOKDINQ 



«37 

TkfRDING tUorentitis) gj^ i 3(ar^tttt< itf lo. lo 9c6r. 
4>ai^ t«iKt Mt ^iiaMlMBb Jens Bordinr; famnKflcM CfM 

«e^fc lort oDcnl^mM IKcifc Mci» ^oa 1652 ProfcfTor Hiftom- 
ruin M> Sorte SlciiDciniC/ 09 jiDfl i foiiime 3(ot Leaor Thco- 
l^kt i Sfar^mit. X09 ^agijitr^raDra 1653. XiBUt (ig 
(äxii m 4>crrt9aaT^, ncmtig flUpMngaarb, ^cr i HattfMt 
"C^i ^r (an b^br 1677. soSpr. 9Sar giftt mc5 Inge- 
borg Broberg, fB^rgcinr^r Rasmus Niclfciis koitit af Sat' 
l^nl, 9g (fteriob fig m Soitcr, Magdalent Bording» fom 
Im 1 3egCffFa6 mcb €tal<^aa( Peter Fogh til Kpfrnigaorb. 

et riftf r. 

Diden. de utrsqre hiflona rcäe le^eadt & inteiligendff. 
Sor« 165^; 4, {Tb. D. B. P.) 
BOKDING (Philippus) %t» 1542. i fRajI I ^fi\tMf 

yn. 'Oa*^ S^b^ i^flr foraRfBteeJocob liording. ^an^^iv 
fcr Ffsndfca Nigrona. |$ttlg« til 2)aiiinaff mcb Sorclbrr' 
*^f ^ 1558 bcpon(rd)e iKft jt»6ni|^at»«{ Uniocrjitcf . Gcii. 
toctc t^ ttl SKofbr, 9g tog IDoctoPOtaDai i ^rDicinci 
4 fAtM^^. IBto Drreftcr ®tab<«Phyfictis og Medicus 
iScrolfim»/ ^por ^an bste 1565. 5 Sept. 

ePriftet. 

Themsu de corporis humoribus & excremends. Hafn. i ^60, 4. 
Epkaphiam in mortem Jacobi Parends elegiacnm 1560 

/criptum. 
Progranima de laudibus & ufibus Arithineticar. 
Elegia dc Ecdipfi Lunjc d, 5 Jul. 1560. 

tynXtt ttt M^ «frtftcr ere tnbfartt i Porfdlii Sciipr. 

Acid. Roftoc. part. I. (Cimh,) 

BoRGSMiD CPetrus) gjttmt at wrc f»b i SRpe i ^ifl 
lo** Sar 9rar^ i ^0rfen« fira): eftor 3tcformafiORen / (OQt 
l«Wf 157X 18 ©rc. 

3 s ÖPtif. 



138 Bor 

©Frifter. 
Cn ti^fii Jt^m tibi Gfrifteti; fom farf! Sir» itl)f«( of S^bff 
)>aa (S»en(t t)eö SReper Oluf Peeifcn, ^cctttra obi 
®M{^oIm; berefter nf ®ocnf! paa SDanf! t^eb Peder 

Burgefmed. SBibotg 1530. 8- 

jDrfnbcR ffal ^an »«re 9(uctDr til btn^ialmt, fmn fiiibrf i 9Ser 

fift Hans Thomxfens ^\alniv^H, foa be3QttbCltt)c: 

®cliii|ncre/ jia bct {Fal ^men fim te C^^-^* JP.^.) 

BORKAP (Scvcrinns) 

Öftiftet. 

ttpartifFe ®bar ifaa Me^tttimacd, om brt cr en Stonb ttlobt 
Qt flaae (ta Jtimc. jt|t)n. 175$. g. 
BoRNEMAN CCosmus) gabi^abfrtle» 1637. 28 ©ec. 

Salbn ftj b09 felt> p^a fin tt( Franeker j^olbne SDifputaM Haf- 
nia-Danum. ^ait< gabcr »ttr Philip Julius Borneman, J. U. 

Licentiat, , og Sccteterer t M tob|f e CanceOif . ^ort ® »* 

bcr Hcdewig Zoega, ®0Jler til ^Jrofeffot Joh.Zocga i £iit' 

JBts^avii. i653bei»ti<rfbe»cbfti0ben^aoii<ttiii»crpM. äin. 
(ie berpaa nogle Star ubentanbtf. 1667 Mct) Profeflbr juris 
* ÄiebcnfKJbn. 1668 Doöor Juris. i684Q5or9emc(lcriXi«i 
beR^a»n- 1685 «JFcffor i |>oif|if^!Ret 1689 €al^(e^}e'3laa^ 
SDabe 1692. 3 gefcr. Stor gtft meb Dorothe Worin, SDoc 
(or 09 9)rof<([oc oiuf Worms Dotter. 

SPttftet. 

Difp. dc Oftracismo. Franecjuer. 1663. 4. 

— — Inaug. juridica dc Hcrcditate pcregrinorum. Htfii. 
1669. 4. . 

Myrtus Academica Carolo Piinctpi Eleftorali' Wilhclminam 
Erncftinam ducenti ercfta. Sivc Oratio in nuptias i> 
fius pancgyrica. Hafn. 1672. Fol.- (TÄ.CimAr. Pr,) 

Borneman CHcnricus) ©robcr ttC forige. %*i ft». 
JmJaM 1646, 2 3aii- ©if f0r(l t ©fok i mbotq, (iben i 

jti^bni' 



Bor 



^ 139 



SiMMtnt / (tnnrfra ^oa Oc|i0ticrcbc 1 662., 1669 blc» Sub. 
reÖ9r i Sf0tai^at)ii< fifolc 00 ^fiagififr. 1 671 Conmtor , 
Of 1672 virfeftg Stcctor «cD fammc ®fole* 1674 Uco tiOi- 

ge ProfefTor Logiccs & Metaphycices. 1675 ^08ll^$r«|| 

til m %m Stxxtt X SiBitu^^n os @ltfM#$ro»fi« 1633 

Siffoi^iSMfters og JDoaor Theologlar bullatus, 1693 Si* 

V9|i6MlaQfr. SDftc 1710. 3iX>tcein6r. ®ar 2 QaRge 

Jift i.^eb Safanna Wonn, Dod. 09 Pfofcflbr Oluf 
Wonni SDMcr. a, 5»cft Anna Wiirger, m (^nfc af SKag. 

Hieron. Buck efo«ii(»yr(rfi f « St ^txx Stixh i Äteben^at)». 
^ kr (i9et til flutKlig {Brog 400 0lMr. t SCattorg/ og 

ePtifter. 

liWr«bifm0t>cr Chriftcn Schöller. Äjjtitl. 1677. Fol. 

l»Ct Otto Sditel, ibid. 1699. Fol. 

0«cr Chriftiue Rille. ibid 1708. Fd, 

F«negyricu8 in Natalcm Chrift. V. Hafn. 1698- Fol. 
Ondo fonebris in Obitum Chrift.V. ibid. 1700. Fol. 
Fridcrici IV. Oatk^ «rt- ibid. 170^- Fol. 
^*nUm OMr D. Luthers ^t^iimta. ibid. 1694. JR 
lanio. (TÄ. Ba, A». Msr. Pr.^ 
BORNEMAN Ooh. Adolphus) Sgroi^ «l ticfifmigf. 

8* i SMcn^i^a 1 643. 5 gjjajL 1 66 1 ^ncrtOc fra Äi«* 
Nm< «f ole. 1668 tcifte u^ettlaiM. 1672 foin l&iem» 
^^75 Wo aertöT i SUge. 1 676 eiot<:?Jr<r|l i Swbcrita»n. 
J^7 aögifhr^ 1 683 ««fit*?Jwjl 09 ®ogii^^«r(i til Wf 
wSirI( i Ä i^ica^avm ^Bte ^698. 8 SRart. ©«t gift 

»*BfcCtthriBe Bartholin, Dod. Thomas Casparfen BaN 

ettifttt. 

«»|t«llni OWr Söfter Worra. jt^0||« i686, 4. 

*" PW ©IKt. Ole Bofch. ibid. 1696, Fol, CZ. 

M$r. Pr.^ BoÄNE. 



1 40 Bot 

BoRNEMaKT (Olaus Co mi FIJ.) ^Bh i SiBhtn^Mn 

1683. 28 SRoo. ^ani gaber t^ar ^roffffot og Qtorsmirfitr 

Cflsmu» Borneinam ^on* ^Obcr Dorothe Worin. SDepO' 

ttercbet^eb fttsbeiil^aimtUttit^erfim/ 09 b(e» brreftcr omirutt 

1703 Alumnus paa Borchcs goBfglum. 171 1 Me» Le£K>r 

1 he iJogisf j ©<tgett. 1732 lBi|?0p fammeflcbl Date 1 747. 

2 3«tt- ©öt ÄSdttge glft. i. mcD Mette Dorothc Randulf, 
Ätfföp Nids Randulfs ©otW. 3. mcb Ingeborg Hanfen, 
aflfeffDt Wilhelm: Hanfens ©otter. 

Sfttfter. 

DiCr. de Zachairift Barachix filio. Hafn. 1703. 4. 

_.^de Veterum Chriilianorum %eifiöpi\pia^ ibid. 1704. 4. 

_..de Venditione ferirorum apud Romanos. Dispp» 3, ibid. 

170 jf& 1706. 4» 
— — Thefes qvaedam. ibid. 1708. 4. i^Tk An.^ 

BORNEMAN (01äu$ Henrc Fil.) %^ i XtOhoi^Mn 
1673. 2 ©ec, {)an<8ab<t i^ar ®ijtop Henric Bomeman. 

^an« «»öbcr Sufantia Worm. 1695 itflHUt Hl 93t(e4Kccs 
for uM ®or0e &hU, ^mut Smbebe (an neMoflOe i65>7 09 
foretog jig en ubenlanDf SRcife. 9eb ^ietiifomfieti Mei» ^09 
1701 Sanbt^SDonimer i (SioKfanD 09 1703 CaQCcffi^g^oa^. 

SDrte 1717. J&ttnDÄraöangcgift. I.im5johanneWerch- 
meftcr, 2. mcb EclelMagrele Forff. ^afl)M(S{Cr af •pO» 

^eflcbgaarD i ®j<eaaitb fra 1708 (il- 171 1» 

«Ftlfter. ^ 

Disp. de vietti Johannij Baptiffet. Hafn. 1694. 4. 

BORNEM A>J (Phifippus Julius) ^»b 1 599 i f^iibff, 

brrg t ^ornrrti. «^on^ff^bcr var Cosmus Bomeman, Dcc- 

tor Medicinaj. ^an* 3)?0b<r Magrcre Adolphi von der Mc 
den. .^ttlt »ar Juris Utf ii^jqve Licentiotu» , |»g farfl ®ecrc» 

Ccrcr ^o< ^miiq Johan Fi idcric, erfe^ifp i JBrciiien, fibm 
?ObtT€anccUiC'(Secrfrcitr"Jo« Smq ClirifKaa n^ 09 Song 

■ Fridc- 



Bor i4« 

Triderk IH. I aS Var, famt Coaomcujt t Si^iHlbt pg tniri^( 
Capiibr. S)aDci Su^bcn^fli^ii 1652. 93(ug. Oargiftroeb 
Hcdfwig Zoegft , ®«(lcr til qjrofcifor Zocga i Si»6cn]^avn. 

eFriftet. 
Disp, dc Bcgalibus. Witteb. 1622. 4. (Bib, R.) 

BORNEM AN cP^^ilippus Julius) bcn ^nqtt. %fib i 

Siii(s|aoi. 4m« S^r t)ar ^rofcffor og Sorgcmcflct Cos- 

muj Borneman. J^Mi SRoDCt Dorothe Worni. jDc|»lHI(« 

1*1697. 1703 blcD Dccanus paa SloPeret^ Hx tilltgc 
AJmnnas paa Horcbes gollcsio» flSici» fit^CR eomintttcrct i 
So^cJammmt oa3ttfiU&0laad. 1729 fitaWfRMb. 1734 
^ntntt for Siaanccrnc. S)^fte 1740. 18 Sun- ®ar gift 

BKt Anne Marie HoU^. 

Difpiitido Vtndicans Teftimoniam Jofephi deChrifto. Hafn. 

1700. 4. 

Dtt^p.ll. *de Odlo ^gypdorum in Paftores. ibid. 1701 00 

1701. 4. 

——de primo nominia Chriftiani Origine. ibid. 1703. 4. 
— -« de Daronationa ad Gy turcea , ibid. 1704/4. 

BoRNEMAN (Wilhelm) faMi «Bergen, Jml^onsga/ 

N Oeacraf^Xnbttrur 09 ^mftbcnt i Snqt^iptiimi^eommiiiiO' 
Ml n tiOigt SlaaDmanD t Sti9btvlfya»n. 

KComeiiles Polyeudes 9SATt9t/ OttCtfat 1 Z>aili!c >:Bet#. 
iiWLi763. 8- 

tUjf I«rbc Bomeqmmier (a» forcfKM i Wtfn^ 0cnea(«' 

fHIUf 



14^ Bor 

Philip Julius Borneman 
CoSMusBoRNSM. Johan Adolph Bornem. Henr. Borkem« 
Philip Jul. Born. Ole Borneman. Ole Borneman* 

Wilhelm Borneman. 

BoRREB YE (Jacobus) ^z^ 1683. 16 Oct I jtiige, 
%^^X (an< gabcr , Morten Jenfen Borrebye , JKir jtifbmantf 

%M\qia gorfianbcr og ^irrcOonrger. ^aa< 9Sobcr i>ar Ka- 
ren Peders|Dott<t/ SHaaDtnant) Pcder Hanfent S>otter fara* 
imficM 1700 öepottfTcDe eftcr n^gle 9(ar< i^uMif SfoUg^ng 
i j(i«0e, ogpmat^nforntatiott afsDenSectit^^^rcr famme^eM 
Chriflen Sylvius , fom mcb ScfKmonJnm forferiMe ^am til 
Sfcabemiet. Sftrr uftjtanbni Examlna forfob (aa Sfcobf 

mict 1703, 09 fit SOttbition M -0^. ThomAS Timmer i 

aDannemart i Saatant), M (^ilta (an og 1709 Ur» perfonei 
Capciiftii. ^ta ba «Öt* Timmer faa fKar cftct babC/ f0r5((« 
(aa (o< SacceObr Mag. Olaf Tbtftrup paa faate rtftge Stt' 
loat/ inbtil 1721 , ba (an enbdig Ueb rcfibcrenbc SoprDatt i 
8Ra((f((ott. 9at t mange Siat plaget mcb Coltiivf 09 ^|hm 

C(onbriC/ foa (an maattC (Olbc perfonei Capellan. Xmc 

om^bcr 1753* iSSJ^art !Bara Songegift i. mrbCathri- 

ne Hedevig Timmer, en Dottcr af brmdbtC ^. Thomas 
Timmer. 3. mfb Efther Hans Potter Hougaaixi , (Se(i<r til 
^r. Mogens Hougaaid i ^umUe^ 09 (£nfc Cftrr Peder fia- 

ger i gia((f((au. 

ePtiftet. 
Qibflffe 9(rt((iiietica. S(i»n. 1733. 4. 

!Bibel|fe SRegnr^gSret. ibid. 12. 

®p0r<maal obcr €(ri(ii Sibclfrt ^ifloric. ibid. 1742. ia. 
(En IibcaSib^fbrbnoaftPcnb{SKarttct'5(ammm. ;S(ba.i75o. 
8. ^ £>ccU. 

• BORREBYE 



Bor 143 

BomEBYE C01«tf Andres) J^r MKTCt Alumnui paa 

EkrtfeQiCoIcgmDi- 176$ Nct»aK«gi9cr 9g cr M tprorfl poa 

erttften 

jtftdKfis poeriiis , det SDanfl Gfole {Ratkotte. xPc Sccl* 
StM- 1765- 8. 

BORRICHIUS (Andrott) %Bb 1664. 4 3att. I fRomtf 

Ma i Serge, paa m OaorttalM 3crmiiii»iic«. ^an<rct« 
leStfiMr iverfen, itirn fom ^B MT 01 CHent af SDoct 
Oiof Borcb , tJIt0« (att (19 00 |a«< SitnaiM. Oat farfiStcc 
9{(t»x\iml^im* eioit. i688U09{agi(lct. 1690 i^iu 
Mii Stmor fommeflcN. S>#De 1709. 

SFtifter. 
Eiir. de Roros Uxbis primordio. Hffn. 1696. 4* 
Appendix td curat Pofleriores Celkrii. Hafn. 1687. 12. 

Of ffeta imiXt £itcl : Obrervationei fingulires drct Iin- 
gvsm Udotm. Francf. 1699» 12* 
Ymdkdxlitinitatit puriort8« Hafn, 1705. 8* 
De&tisdtsiaubas variif lingvx latinc 
DePerfico Imperio & reaa nomerandarum 70 Danklii heb- 

domadanitn ratione. Hafn. 168 8* 8* 
Disp. de Andqvitate Punäoruni Hebraic» 
— — denoininc Jehova. 
— — de cnrfa ihidioruiD. 
H. G.MsfiiSchediasmade Diis Obetritiscum notis. Hafii* 

1688. 8. 

BOKRICHIUS ö«<»^«0 

eFrtfttr. . 

Cvmen in iunere Uldarici Cbriftiani GUldenUw. Hafn. 1 66o« 

fioMticHlUS (Okus) %Bh 1626. 7 «ptil i ©pnDCt 

8w*i3ilbct etift/ >W ^< goÖCt Oluf Qaufcn m 

9^4 ^04A< 9)?0DCt Mt Magrete Lauridi jDottCt. f[tC« 

i|t»CtttC 



144 Bor 

i|i»aiteccte i |Ir Ungtom CoIMas 09 Ktbcc QToIe, fca ^ttlfm 
^fle (aa brt»oiierä»c 1644. 1650 blco ett itaxt J£iexcv vtlp 

Sl^kni^ant @b)(r. 1 660 ProfeObr Phllologiz 6c CheiTiico- 

Botantcus. gici|l( tttpaa faitime %at ubcnlaiiM mcb SCigca^ 
SDcoll lOr, Jochum GersdorfFs {Rorn / 00 tog Soctor^SraDcii 
i 9)?cMcineii t\{ Staioii t 8ranlrri|. 1 656. f om (tein ^ og ti(s 
txafiit ^Vdfti^mtn oeb UmDerfttrtrt. 1675 Blct» Bibiiocheca- 

rius Univci-fitatix. 1686 afffflor l ^«te(le .Stot. 1 6g9 

6ancenie/9Iatti). Sabe ugift 1690. 13 £>ct. @Ctfi€l>e Drt 

faa MMt Collegiuin Mediceum t $t06ctl(at)n/.(Mrfil ^an 

f^tuben ®runt) 09 959911109 Ie9frete 34100 fftbk, anbrt 
mxnttt Legflta ci at mtalt. ^crlcrcDe bcfan^etlig i Chy- 

inien 09 Philologia Latina. 

Epithalamiuin in nuptia$ fratrii fui M, Claodii Borrichii. 

Hafn. 1646. 4. 
Disp, de Cabala Charaaerali. Hafn, 1^49. IX 
ParnafTus in nuce. ibid. 1654. 4. 
DifT. de Lexicoriim Latinorum jejunitate. ibid. 1660. 4, 
D^ulingiiu Heautontimoriimenos. fub nomine fiaitio Bene- 

dicti Blottelanda?i, Harab. 1661. 4. 
Orntio Jubiliea. Hafn 1667. 4. 
Diff. de ortu & progreflu Cliemiar. ibid. i668- 4- 
Arftos pullata tumulo Frid. III. iliaaymans. Hafn. 1670. 

GFol. & 4to. 
Ar£los refpiinns. ibid. 1671. Fol. 

®C99e bijfe at inbfarte i Roftgaards delic. Pocr. Daji. 
Tom. 2. 

Lingva Pharmacopjcoram. Hafn. 1670.4*. 

Hermetis Ägyptiorum & Chemicorum Sapientia. ibid. 

1674, 4. 
Disp, dcScoibuto, ibid, 1675, 4. 

Disp. 



Bor 145 

Iiiip.de Gau& diVerfiutis Lingvftrum. ibid« 1^75* 4* 

Qydlinb. 1704. 8^ 
Cogitiäonesde Varlis Lingvz Latiiue setadbus. ihidem 

1675. 4. 
Diij^, d< CarU pofterioribus Cellarii. ibid. 1682. 4. 
Andieäiad coguationes dc iingva latina, ibid. i6%2. 4* 
Difl". 7 de Poctis. Hafn. ab An. 1676 ad 168 1« 4. Francf, 

i6g3 4. 
Dodnaftice Mctalllca. Hafn« 1677. 4. 

atcMtfilcr 9)r»6tarrtiii|i/ «crtnitfd^t »un^ Georg Kus. So# 

pd^ 1680. 8- 
6aiiDnc 09 poa @»nii! 9W{at af Jacob FiTcber. Qftocf^t 

1738. 8- 

Disp. dc Idero. ibid. KS77, 4. 

Coofpedos Prxftmtiorttin Scriptorum Ungv. Latinsr. ibid. 

1679 & Säcpius in 4:0 & 1705. 1759. 8* 
Disp. de femno & fomniferis. ibid* 1680. 4. 
-*— de Qvantitate penuUimx denominacivorum in INVS» 

&VerbaUuniin ICIS. ibid. 1682. 4. 
P»Bcgyric. in Oliger. Wind. ibid. 1683. Fol, 
I^"PP. VI. de Antiqva Urbis Roni« facie, ibid. 1687- 4- 
6ibm inbfert i Gtxvii Thelkuro Antiqvit. Rom, 
Tom. IV. 
DeLfpidnm generatione in macrocosmo & microcosmo. 
DcUfaPUntanunindigenarum inMedicina. Hafn. i688*8* 

OlKtfatpoa £9Df( of Joh. Reere, Hamb. 1696. 8* 
^^peftos fcriptorum chcmicoram. Hafn. I<{97. 4. 
^^ni Vana latina juncUm edita a Frid. Roftgaardi 

TomJI. Delic. Poct. Dan. 
Diflisnabnes S, Orationes Academicac duobus Tomia juna^ 
öm editar a Scverino Lintrup. Hafn. 171 5. 8» 



i/^G Bor 

%oxnitn aDdiDise anbrc fmaa afJ^dnUitigcr, fom tif lDfd« 

m inbfortC in Aftis Medl:. Hftfiuenfibus. {fV. Tb.B. Hyf. 
ffic^ Mar, Citnh.") 

BoRRiCHius (Petrus ivaii) Oat Slrrtor t .^I»^ 
(olmi &oU omtmt 1594* (Bto t<tifi((ri599l^^oT'ilico. 
logix i Sroti^iem. 

e F 1 1 f t e r. 

De vocibus Grxcorum enditids* Roftoc* 1594. g» 
Agapeti ad Juflinianum Par^cnefis gracce, cum verfionc It« 

tina geinina Ibluta & metrica. \bid, 1594. 4. 
Xenopliontis Hercaiea carmine Graeco herolco expofitu^ 

Lugd. Bar. 1595. g. 

Öm SÄofc gj^ser. S (»n. 1 6 1 9» g. ( TA. Ä Hyp. äA.) 

BORUP (Maitinus) Oar f0b Oltltrfllt 1446 Af {59B!)C' 

&tanb i Sgnm ocb ®<(aiit)cr6or9, 9ar 09 opoant »ed 0MiK« 
ttxht\\)t, inDtil ^an i fit 3$ Star An. 1470^ fotmtMfi 
at (an af Sogcben mtt> «Oug blep bcgcgict^ ba (on (hiltic fbat 
^e , iBb fra {it SBonbc^SIrbcibe / 00 tiggcbe ji$ ®rA t 9tac« 
(utt< Gfole, b^ovfra (an rftrr 9 til 10 3(ar« fforia^ fom (il 
iti06cn(at)n< Da ti^eNg (iifeebe Sfcabemte/ (t>or (on 1486 Mc» 
SKagifia. Soflbe (ig fiOcn eftcr 3iira 00 ideologien/ reifie paa 
nogen Sib Ubenlanb<# 09 til €i(n bleo Doaor Theologix. 
!Beb {)iemront(ten bleo (an 1491 fRtttox i Xatbiittf 9^vi<, 
00 omftber SogttcVtoril til SDom^fttrfen fammciicbii 09 San* 
tav (il SD0tm(3[api(der/ i (oilfet (Em6ebe (ao Dobe 1526 i ^n« 
aiber< gobe Star^ 00 figger be0raoen paa 9(ar(uui S>om'Sit« 
fe0aarb Dcb ben ofire Snbc imeOem Sirfcn 00 ®(olen/ ^ooc 
(ani f ii00(cn enbnu feei mcb en %mlt 00 en Steeb htiMi 
ot)er (inottben. sRen ^nfcriptionen er albelei u(tenbeli0- ^aa 
iNir en af be tiberi anfeelige terbCr og en ftor CfMp^kan^, 
af (t»ii Unbenxi^ning mange fiore 00 berommeli0e ^tM> i Dc 
tei UnflDoni (aobe pro jiteret/ faafom: Caiicellei johan Friii, 

Torcliild 



Bor Bot 147 

Tordild Abildgioard , NicoIaus Molfing, JoAtmei Synnin- 
giQS, Pctras Pauli nus, Simon Chriftierni , Jörgen SadoUn, 
9rf^i99ni, SKas- Hans Taulan, fBi(!^ i SXt(C| Jtcob 

6frifier. 
^ cr aoctor ttl Mi laCmfFc Qifc om StMfiorDane, fpiti |hu 
M tNoDC Jtiormpe^^Stferiic p . 414/ faa begpnOcntx: 

Clencali & Rcgali 
Turba gaude Hafnia ficc 
djtiltm Commcr^GailS r fom Thura in Idea Hiftor. Lir* 

p. 71 aafarcr : 

JoVemalistemporisortulättabundo. &c. CTb.Mat\Fun. 

conf. Ron$ vita J, Taufani. 
BOTSACCUS (Bartholdus) gaölMbcrf 1649. 2J^%pX> 

fysA%i»x t^ar Conrad Botfach, jtiebmonb fammrftfM 

^ (DM^ Kofina Claden. i66g bcga» ^OR (19 til 9lcaDC< 

mict i QkQini/ (»or (an 167a bkt) 9)?asi(Ier. 1676 (prffji 

(Munc|hM 09 Licenriatuf Theologiar» 1678 ®09nC'^rtffi 

til Qtjirine Sirfe t Srunit^tg. 1683 (SuprrmtrnDoit fam« 

frM 09 Doaor Theologi*. 1693 ©Ognc ^ropp til ®t. Pe- 
<ii Sitft t Si0bco|^ai^n> 1702 ProfelTor Theologiz honora- 

'»«• Dffcc 1709, 16 g(pr. 9Jat gift mrt Dorothe, D. P. 

Hibcfkom, Profeflbr Theologi» i ®ic(iCR, W* ©OttCI. 

efrifter. 
Thcfes Mifccllanc^. Giefläe 1672. 4* 

Vindicis boni tranfcendentalis. ibid» 1673. 4. 
^*?. dt Metctnpfychofi. ibid. 1674. 4, 

dc Auro;t£ij4A ibid, 1674. 4. 
— -deOriginc Animx Chrifti. Hafn. 1694. 4. 
Vindicij Feurborniah^ de Loco i Cor. X. , i6. Giefli 

1676. 4. 

%p. /7, dc fide in chrifto fub jeSi va . Hafn. 1 69 3 & 1 694. 4. 

S? % Disp. 



X4S Bot Bö( 

Ditp* de Argumento Theoiogico , qvo ex mutabilltatc ila 

tui infUtutionis , arguitur mutftbilitas ftttus refiiruda 

nis. Hafn» 1695. 4. recufa 1708* 
Dispp. IV. de formula Liturgica: Surfum cord». ibid, jtfpä 

-1701. 4, 
Vindiciz Feurbomianz de loco i Cor. Xl, 27, 39* ibid. 

1697. 4. 
Diip. de omniprsfeneia chrifti hominis in flatu exiiianitio- 

nis. iSid. 1699. 4. Reap, Auöore Henr. Schleef» 
Madalla Theologix moralis. Francf, äc LipC 170 x. 8« 
Diip. dc clavibus Petri, Hafn. 1707. 4. 
Lux in Tenebris , obet Sbf nD^SiC^t» -Sruun<t9. 1 68 5- 4. 

®cifUi(^e $oafmattnf($afft. VUI {pre^tgtcn. ibid. 1 696. g. 
SDic Siböe in itn ^eil ®d(l IV. ^rAigtfO. ibid. 170a. g. 
fIBariiuttg filr M ^bfiifym^ S^mtcf. 1703. g. 
3(bf(^it)^ SRebe in (Braun^meig. Stjfy. 1693. 4. 
Uni^crmtrfli^e Scugta bcr 3Barl^ctt k. S^^. 1703. 4. 
Xcutf^n ®(^rift'S<tte(^tftnu<. Qrauntm. 1689 ttnD jtop^. 

1690. 8* 
goruDen Siig- og abflifligc anbrc ^«bifeiicr. 6ce Molleri 

Cfi»i. Lir. Tom. I. pag, 61. 

BÖTTICHER (Johannes Gottlieb de) gab j ©tatflatb 
1677. 1705 ilr» DoÖor Medicifuc »eb Si9htti^Wt Uou 

mfitct; practifcrcbc famimfi^M 171 1 1 Vcfieni Sib/ nfl imor^ 
0C 9(ar eftcr, oat aScblcm af bct Seifcritgc Academia Namne 

curiolbrum. 

Dem&rbia malignis. Hafn. 1705. 4. 

Morborum malignorum , inpriinis Peiliä & Peftilentiar bre- 
vis & genuina explicatio, £uiis principiis & propri/s 
obfervationibui fuperftk-uda, qul peftis per 6 Menfe» 

Hafnia^ 



Bor Bot 1 47 

TordiildAbildgaard, Nicolaus Molfing, Joannei Synnin- 
giui, Petrus Paulinus, Simon Chriffi*rni , Jörgen SadoUn, 
SiffJI» i gpm , ajog. Hans Taufkn , SijT»!) i Rfte, Jacob 

6Ftifter. 
*M ff «Bcfor m tta laträjTe «Jifc om «W|f«t«rw, fom fku 
WiMaiititMMn|)f/?Bif«|icp.4i4, faa ((SpnDrolx: 

Clericali & Regali 
Turba gaude Hafnia &c 
ög(a^o^ emmtX'&cn9i fom Thura in idea Hiftor. LJfc 

p.7i«if»rfr: 

Ja Vemalis teinporis ortu Isetabundo. &c. C T6. Alat: Fun. 

conf, Röns vita J. Taufani. 
BOTSACCUS (Bartholdus) gB|)JM6((ri549. 24 «pt- 

Jo* ftibtr »ar Conrad Botfiieh . $itbmmb fammcfirM 

«POX ajoJtt Rofina Claflen. 1668 (cga» ^a» fig ttl SScaDC 

««rt ' «Kfiifa , 5»w (an 1 57a 61c» SRogifler. 167* $r«it 

VBBHtptM »9 Licennatiif Theologia?. 1678 ®pgne'Vr«i 

M Cthrine «irfe j SBruotoig. 1683 ©uptrinttnDmt fani' 

Tel Theologiar. 1693 ©ogHf ^rofl til &. Pe- 

^ Silft I Sttbcn^a»». 1702 Profeflbr Tbeologii honora- 

uu. ,^ ^^°^" '** *'"^' ^^^ «"f* "«^ Dorothe, D. P, 
«^ton, Profeflbr TJieologi» j ©jejjia, J<,„, ©pft^. 

ÖFrifter. 
™«MirceU.n«r. GieOk 1673. 4. 

^^MbonitranfcendentaUs. ibid. ,673 4 
"»?.i«M«enipfychofi. ibid. 1574, 4. 

f ^"rozu^)* ibid. 1674. 4. 

^'»^^ Feurborniai,, de Loco , Cor. ?! .6. Gieflk 

"^P«. dcfideinchri/tofnbjeaiva. Hafn. 1693 &i«94. 4. 

3» * Disp, 



lyo Bra 

60f'2(rc|iifcctur. &^m 1723. Foh 

Brahe (Ericus) gri 95röl)tr-®an «f teo I«rbe Tygc 

Brahe. ^M gattt toöt ^f. Steen Brahe til StUUbiiriq^, gSor/- 

CallimDlborg. jg>an« SSobcr (Jvue.Birgitte Rofeiikranu. 4>m 
t^ar 0&^r(} i ^oUanbi %Untfu, 09 gift mcD Lueca EiCingen. 

Thcfes Poliricx (k republica 6c ejus Forniis» BafiL i$o3. 4« 

Brahe CFaIco) tn ^rt^Dcgaorb/ t)ar Uidtbti m SriM 
6er'®Bn af Tycho Brahe. ^4n J>ar; frb i$8i* i flft»*>- |>ö« 
aCudaart) i SP^n* ^an« $ab(r t)ar ^r. Axd. Brahe til Shn>, 
SDanntmarM SH^ti fRaab og Scfaling^ 9)^anb poa ^cirm«&&r9. 

^an* SÄDber Kirften Hardenberg. ®at flift mcD gfttC Anne 
6alt, •..'., 

©Frif ter* . -^ •^ .. 

Qrfltio de dlvina providentia. BafiJ, 1 6oa. 4« (5- TA.ÄA.H.^ 

Brahe (Knud) cil (£ndd|i(0tin. S£^Di5f5;;:34*«Mg., 
It^or ^an< 9i<^l>a Ont Brahe i>ar {«ntmotib. ^MKtm Bca. 
ta Biide. gtctfif noflff 9Cat ubenlanb^* i6r r cicntt. fot dbC« 
ittcfl^ i Jtrtgcn mob 6Hrri0. S^ebe i6 ia. -Qlfi tndr Mar- 

grate Lange.. 

6Pt.Jftet-. 
^iM)r(cbe< X)0ben fFal imnhi, pmfiat af^im(F> og (r^ 
(ag t)fb ben Siig / ^^rivbifen^ fom cr (olbcn o»ct ^m* 
i6iy. 8* 
Brahe (Otto) m 9}«(9(|obn^ ogfaa m- iBvobfr* 

®«l af Tyge Brahe, gab 1578- ia 2fpr. (NM ^H* girbfT* 

nc (9aarb IR^^^b^tbirim. ^ii< flaber por forvmnidUr Sreen 

Brahe. 4)an^ 9)70bfr Birglrte Rofenkrant?, ZiCQtC CS Slib 

long t (oUanbil og braiibeaburgiff Simciic. Ontgbcr tog ^« 

Sienelle 



Bot Bra Brx ^ 149 

Hifiike 171 1 Cerientis bieviHima & vera Hifloria eft 
tdjunaa. Hamb. 1713. & Hafn. 1747. 4. 
Scruttniom medicum. Hafn« 1724. 8* 

9mtim Hba Mc J^orm^ic^ Öem^e. grancf. 1747. 8. 
6ammc tilfotm )Kia SDonfl obgiDct. S^n. 1745. 4. 

BraAD C<5coi^iiis Matthisp) (SOflRt * qjtdfl i ®ör^ 

SF tl f te t. 

!iij*9ftlTa rtKt Helvig Kantw)w. Sjjbn. 1619. 8- 

Brabrand (Fridcricus) ®ar i fiii ©D SmaUcr et 
0} oM 6t(l). 1748 h^itt Ctomitrup ®aart) t (StaOaRD. 
1749 He» £aab<t)ommcr i ®i«8aa». 1761 2|ufiitf gtaafr. 

17^8 StOtfraKaab. ^Or Mttt gift mcb Charlotte Sophk 
Qvindnip^ . 

©friftet. 

9?ofl< yoQcr, t ^)>Uf( bcn @ia?lIanD^e ^onDclSiiror luiKe 

Irttei. 3nfcf«rt i ottöflomijlc ?Äaga|. l om. iv. p. 1 97. 

Braem (Jo*«"^«0 8»fc i Stiebtn^aM 1648. 12 9lvr. 

{^ol^tibcn^ar Gotthard Braom, SolDfon>aUc( fammefleDf. 

'?>«ö 9hht Doröthe Chriftita*, 1665 Dcponctcbe fra 9t0rt« 

filöe öbfe. 1668 triflc nMalmiM. 1674 ble» Slcctor t ^cfc 

^^V«r. : 1675 sKagiflm i6Bt ©ogne^^fÄfl i aHeflveD. 

J68^So8a(:^r«|l i aoe«fllbc. 1691 85if!op i 3t^|>Utt«. 

Ii8bt1715.ii ^flj[i, ^^^ gif( m^j Mette Harboe, @C 

J«mc«MD Hatbbes @0(lnr;' 

efriftcr. 
*«8*t«fai 9l»et Jörgen Skeel, Ä^ön. 1679. Fol, 
"" •* -^ OWf Jörgen Högshron^ ibid. 1697. FoJ. 
*" - — »HtJefperHutfefd. ibid. 1734.4. {Ati.P.Pr.} 

Br«mer 6rc Bremer 

ft^GEN^ES (Laurentini) 1725 6(eD gapitain^ÖeutC» 

Ä3 ertif. 



15^ Bra 

lob H flraic famme 9(ar bpö^e UraUiefiorS/ |l^0t |Atr ^bai fmrfp 
fattc {tne aOronomiftc O6fert)4ttonct i 21 San 157S blm 
^aa forlc^net meD Slorbftort)^ Se^n 09 Softft^^it i SSorgei og 

|il Sffte paa ti Prnrbenda , fom ^Btit til «^. 3 JtOtt^ertf &V«I 

i Svoe^IilDc , ^mlUt Prxbenda ^aii M forcfalbfiibc S^acMce 
1579 oivfeltq ttUtaabte^ 6c|iolt)cni^e tilliae M ttOrf!c £c|fiL 
Gamine 3lat 1579 lot) ^an b^jge ©tiertttborg. 1586 gai» 
jtong Frid. II. (am cn®ulbficbe ittcb (£lep|iant(tt, fom ^oa 
(ibcn altib bar; bog ttrilc< oiti/ at (an (at. varret mrteltg giib^ 
bcr. ®ammc fHax blet) (an BcDilget 400 SKblr. af SolDca 
t ^eljingocr, i Qteben for bet norfFe £c(n. 1588 bln> (an 
af Sw9 Chi idiaji IV. bet)ilget 6000 SXblt. for giorte Om^ 
iofmingcr paa afironotnif!e iB^gninger og 3n({rumenttt* 1590 
ftf (an igicu Storbfiorb it^n, imob at afdaae be 400 9t(lr. af 
Solbcn i {)el|tng0(r 1595 fif (an bcn brfitnbte ftoxt 4>imf 
mcUGlobus f^nrbig/ (\)Otpaa bar orbeibet i 25 3(ar/ Jb^illdi 
iNnltber brcsnbte 1728 paa bet runbe £aarn i ^iobcn^ovtr* 
1596 falbt (an i en fortro^bcltg ^roce^ meb ^^tofcifor GeiUus 
Saicerides , foiti bar forlopct meb (an< Potter Mogdaicna» 
(Dtlfcu gorloDclfc blep opflu^en. 1596, ba Sm Chrifi.iv. 
felp antog Stcgicringen; miflcbc (an fttat M norflc {e(n. OiU 

iM ^Pfmcflcr, Chi iftopher Wtlkendorf; mc(ne< at ^PC IHU 

tctSlarfagbcrubi/ faafom (an bar (an« Uben, (Pidet ttooK 
ftab forfi (Fal b^cre anUbigtt for en ^unb< ®lplb. ^an fon 
lob berpaa 1597 «Dbeen, og brog til ^t9ben(at»n : SSen Un» 
forbubct ber at ope (tne afironomijte ObfetPationer. JDe< V«< 
fag (an famme 9(ar in junjo reifie ti(tKofiof,,(Poq)aa.(aBi 
Pra^benda i aioitilbe Sapitel (annem pflblep.frataget^ ,30o 
Mber i beme(bte Slar begap (an pg. ti( aBanbjC<bcrg, «Ot* Heo. 
He Rantiows @lot i ^oljlein, (por (aq flrajp jbegpnbte- ineb 
ftne afironomiffe Obferbationer- 1 598 blf o (an af 4td|er Ru^ 
doiph. II. inpjteret til $rag/ for at Pffre (an^ Staab o^M»: 

tbema^ 



Bra ifj 

tfbems&cos , j^oilfct Silhd) ^igflia tnnttof, 09 f pm M ^rog 
1599, (Mt (oB 6{cv o^gt mcD aBfcelig aarlig Sa^i. Cf* 
M foa f fx^% 1601. a4 Octt. Sfllctaingcii Cil ffimi S)fb 
9ar, of ^OB btn 1 3 Octb. »ar til £a{fd< ^1 tn af fOUxnifittt 
wc N092AIHI Rofenberg, Qfl 5a ^os af IMftdfc mite Hbc ii« 
Urin, fnlgtc bcrpaa fligc Om0mMg|Kbcr, fimi fbraarfagrbc 
S>ttai. aSm (ai« SRaim nbbiet oltartSi foa icngc «prono» 
iBifB »9rfrt^ 09 (on blim Dci alttb ro af bc (torfk Vrvbclfcti 
fm S^oBBcnuirf ^r (af t 

&ttiftt:t. 
De jiova &cUa An. 1572. Ii Nov. Vefpeii in Afterismo 

CafOopex circa Verticem exiftente. Hflfn. 1573. 4* 
Oratio in Academia Hafnienfi recicara I574> <ie difclplinif 

madiemands^ Hafn. iäio.8»^ Hamb. 16a ii 4. 
Pfogyihnafinatain Aftronomijt ihQaurai)dx Lib. Itnot. Ura* 

nib. 15^9. 4* Prag. 1603.4. FiancC 1610.-4. 
Progyflinasmatum Lib, lldus. Uranib.1587. 4. Prag»i6o3. 

4. Fiaiicf. 16 10 & 1649. 4. 
Epift. Afhx>nom.Lib. I. Uranib. 1 596; 4. Niirenb. 1602. 4. 
Francf, 1610. 4. : .. • ' ; 

AAronomi^- inftauratx N^echanica. Wandertb.. 1^99. FoU 

Korinb« j6oa. Fol. 
De nmndi zrberci jrecentioribus.Phcenoinenis, inchoar. Ura« 

nibargi, abfoiut.. Pragfse 160^ 4. Francf. 'i6ia 4.- 
£/e^ia de exfilio fbo. Roftok 161 4. 4. 
Opcfi omnia. Partcs dux, FrancC 1648. 4« 
KeTpoofio Apologetica ad Epift. Scod cujusdam- de Comefea 

An. 1577. 1598. 4. . " 
Epi/ioia de confedione ElixiriiPeftflaotialis, äd RtidoIpK 
11. Impcrntox^my cum Cafparl Bartfaolini confiUo de 
acre paftileiKiaJi. Vid. ^a^M:. Ci(la Medica Loc. X: 

pag. gg. 

5t 5 Medica- 



X 



1^4 Bra 

Mcdicftfn«nt« triA Heniico R«ntzovio communicatt , fpfU I 

BArtbolini Cifta Med. p^g. 95. 
Sylloge FerdHiandeaCObfervationesTych.BrÄhel Am 1582, 

Viennac 1657. Fol. 
Tabuin Rudolphins totiuä Aftronomicas ftientic abfola» 

a Kepplero» Ulm. 16^7. Fol. 
Hiftorix CoBleftis partes duap. Aug. Vindeh 1666. Fol. 
. . II Voi; .. 

Epift. ad Peucerum. Vid. Refcn. Iiifef. Hafn. pag. 393* 
Epift. aliqvot ad Joh. Anton. . Magmum. Vid. hujus Epiftr 

Tahulis primi mobiGa fnbjuna Vciiet; i6o^ FoL 
Epift. nonnulbe in Anton. Matthaci Syntagmate Kpiftolarom, 

Lugd. Ban 1695; 8, 
Epift. ad Joach. Cammcrarium. Vid. Cren, Animndvcri; p. 7, 
Epift. sd Andr. Weilejuiii ©(fe (BtMi0(^. Tom III. p. 177. 
Epiftol«;nQn nnlte ad XoDgoinontanum. SDonflc I35i6li9r^. 

Toin..9. pag. 233» . 
Rclatio de ftatii fuo poft diCc^tim e Patria, ad Andr. Wel. 
- fcjum. Edit.a Gottofr, Rernh, Caftcburg. Jen. 1730. 4. 

Cn ©omlinj of 4>ant «friftrr tt uD«it^ft ^aq 1611 oj 

grontf. I648-4- C»". A Hyp. H.^Qimh. M.) 
BrAMTIUS (Canutus) ^m i JS>abtviUt^, ^t)ot M< 
fJaöfr.A4idrcas Bramdus t^Ät «orger, f»m mt i etfAbt' 

Na!ni« inObm doÖornm inpatiiaWrortifti..Witeb. 1569.4, 
EpithalaiBium inNuptias M. Job.. Thomi RlpcnG»: Paftor. 
.' Hafti. Hafiu 15»'^. -4. {CiM.) 

Brand (Pauiua) gto j ©rniDrrbonj, im ^an# gabcr 

Nicolaus Brand m ®d()lie^<sfi, ^ant gRo&cr Margrcte. 

Pedci Pouifen ©orgcr I @0ilDcrtor(| , (an< SDotfcr: 1676 



fira 15$^ 

StlM«fltcMctt< vfb bt Sotfldigr ^onffc Sr0tt|»(>fr i Gfaanc 
onimiti678« 2>crcfitrt @tflI)<'$^o{icui i Scrgcii/ t^i»oii 
f 01 Mr 1687 af ®or9 om (luU .^ttiiiflM Sophia Aimlift 

Sfriftet. 
D'5p, de Malo Hypochondrioco. Hafn. 1676. 4; 
——dc Ovo hucnano. ibid. 1677. 4. 
— '-deNorvegiar curiofis. iWd. i6gl. 
l^ffanododio Salufiris. Amft. i68i«. 
QrcrdtdeobituUxoris. j6gl. 
Orat. Ptrentaiis in obiaun Jofa. 01(bnii , Medici Bergcnffi^ 

Amfr, 1685- 4» 
Acdmitto Votiva ad Chrift. V. ibid. 1685. 4* 
£(uftobrif Granilatio ad Vmmprseclarlir. ibid. 1685* 4« 
De Oyfcuem Caftreiifi w^$n in AaisMedic. Hafii. Voi. 5. 

Brandt (Chriftkn) gaM 30 3un- 1733 « Obtnft, 

^ V^M SabfT Peder Brandt tiX far^^ CatO^ft (il (St* 

AioN Sirh 09 pbcfl SloRcr filfammc IDfitiftrrc. JEHin< gi}9« 

itt Birgkte Margarete Möller^ 7753 brponm&c flTt OomnO' 

^' 1755 tosSjramcay^lof. 09'*^accalauretr€hrai)ai. %v^ 
1758 lAt jig bcfidtiMB op i Sia^cnftaon/ og forabai at U%%i 
Hm^tmftt ^ibtnftahvt, ^exbt tt brpc QotcMiiiiiacr i 
t^citi|icirff4 Dc oncntd^ (Sprog. 1760 fi( bt^gclig gpr^ 
^^^n$HbUm»nfitttM eibliotrf pg 1762 6f^ AnaDttenHs 
^M Soagdigc iSiUiotcL 1769 tiaige %vxmam for €tif 
httmt i 

ÖPtiftet. 

J^ Jispari Dani Epithalam* in NuptkrFratiäfci Lotharin- 
Si& Chriftina; Dantcr 1541. denuoeditav franajfi 
Diffl Hifi, Criu de boc Carmme ejusqve . Auöorr caco. 

Haf8.i76o. 4. UMafI 



t$6 Bra 

ttbfafita Doft. Od Prof. Jörg«ii Tyge HoliiM ItbnttitSilfti^ 

t SDdnnem. Tom. II. p. 361. fiiq. 
5(i0(ett(at»n{!c ^efl^ui^iOiflorfe^ 19 Stf^aHbKng sm St. jesrgens 
«OofpUakt/ fomt om graffcrende ^ciVSpger i JCtotau 
liaten K. SrpRet nu in 4:0 meb SohBcr. 

Brandt (Fiidericns) %0^ 1632. 13 Xngv im tB^ 

paa %H, naviilig (Sc(/ 9an< QaDct t^ar Nielt Brandt, ^Srorfi 
fdmmefleDl JS^ani SO^ober Margrete Conrads. Stnterebe 
t)eb ®9mnafittmi 6tctiR, og libeti beb acobcmietae i SraiRt 
fuvt/ £ei|)iig og {ffiittcnbcrg. 1658 6lco (Sognef^rtffl (if 
®6inbmgc i IR^cir* 1676 SofKC^f^ iSlpefUMig (»aiigaD 
fler, og ^robjl i @0nbcrs^erreb. 16^ SD^agifirt. SDobe 
1691. 9}ar gift i. meb Ann« Uima< S>otter. > 2. mcDSo* 

phis EUfabet Xhefeld, @ii|n(Yintettb<nt Konaventura Reh^ 
feldsjDotterl ' 3. mib Anua Bttndett JDottev Rishncht« 4» 
meb Agata Poituan , Hans Portuans 3:olbcr<£>0ttet i SROCflfbiV. 

Marspiter.Leucoreos. Holm. 1655. 4- 

Sylva SolUoqvioruin obct Sii({4Sdlft |tifignt fBctta^Mge». 

^ARifi. .1663. i'2. ^aa ^onf! oberfat af Uenr. Heer- 

ftad,; Jtftbm 1681. i^* . . » 

Sro{i''@$Tifc an «^r. Jacob Bcckcmibcr bc». SobrfriMNS^t 

fraufli. -Sop^ 1672. 12. , 
^fiorie btx j(inigin Margareta^ foregibel at Mte iMgiMt 

iK^inu 1 672. a 27 9)tf n utrifl/ om bm nognipnbcft f oRnRcn 

Felix permutatio, obcr tcit^^^^tf btgC Abet Job. Frid. Bi:iUKiav 

ani bem SD4iitf(^ ortbcufc^f* S^tn. 1674. 4. ibid» 

l^aa^Säonff 1674. 8* 

S>er aOerliebli^c SBilbba^ii M ^riligen ^t^anb^ Si9p^. 
1674 4, 



fira 157 



f fidr. TaabmanDL £o|»^ 1675. 8» 
Ff^nientnm Epidolx 1675 fatptx de Sandtiio & kpidc llti 

Aa. Medids HavnknC Voi. UI. 
Samo in ijitrodudion. Mflg. Simonis Pfltrxi Scholx Nico- 

pieaf. Vice-Reaorif habitus. Hafn.1678. Fol. 
BarfaU oDcr C|rak0(Dd<^llti Hans BeKgenhi^cns.; KffL 

1679. Fol. 
£]acediiim in obitnm Henr. 4 Sttkken. ibid, i68i»inFol. 
Mumdc piamm cogitacionam. ibid. i6%2. %%. 
Sri(|ffMigt fttt Marg. Maria Schwartzin. ibid. i685- FoL 
Tbom^fongot ^X^tiOU ttRD MCBt^Opfcr io Sctttfc^ 9)crfC 

ftertct^^ 9r«Kf i685* x^* & 6or# 1768* 4 ob- 

long. (Cimi.ZJ) 

BllASCH C^^flgnus Chriftophori) 

eVtifter. 

€r €|ri(im< 9lattWc # 9«r. it^«. 1719. 1734 & 1739- 

BRi^BN (Janus Olai) ^1» { JDongbcTg Vtiifffgaarö { 
SSiini etlfit, ^t)or M< gaDcr ^* Oiuf Brafen m 9r«ft. 
1^5 tepiNicrd)c fra SKoMrilbt ®fo(e. IBto bmftnr {^am 
»9 i6tg eoBTcclot i Whtt @foIc, 09 (RagificT; 1698 
60fMihr«ll til atatb69e l^aa QaMt S>0bc 1736. 9 2{aii.f 

t MStert 78be Sat. 9at gtft mtb Ellen Kirftine Bnui, 

en 9rff0^3>ottrr fra GtftOanb. 

0f ttfter* 

^^*fat. Philologica dc Etymologia. Hafii. X679- 4. 

C^tetcrsd Sovaabrtng t Ibdctiitag af Dm Songi. tabcgaotb Ub 
9t%c fiitaiibm ttt CtttfttamtmoiMitf {Kcfibtiice. jt^t^n. 

1729- 8- 

SlAfr^c pm Jtif(<ii^< 3tbcftraiib. iM. 17 jo. 8. 



SDcn 



xj8 Brft Bre 

^nWittnm, At «OebningfRe 6fi9e fdigc uDen ©^rifii Sunbff a( 

ogOmpcntcIft; gient^rtMt ibid. i729, g- 
3wbeWBr0Bupj %ak for 2 gamte (ggtffolf. ibid, 1729. g. 
£ii9*$t<rWffn out Sung Fiid. IV. SJt)n. 1732. 8- 

Braun (Lndovicus) geb 16 19 i SRoflof, fttjor ^cni 
Satxv t)ar (BorgttiKfinr. StubercOe t Smiiiittq, SSSittcni 
Berg / Siebtn^at^n og (Sorar. 1641 6(et) Conrector i (?(t#« 
Dig. 1642. £)iaconuj i Olbcitoort^ i Spbcrftet). €iDfti 

«$M)f'$r(»KfaRt ^0^ $rlnftffe Magdalena Sybilla baabt i JRpf» 

Itabing paa Salfier og ftDrn i aitrnburg. i66g ®uptttR(cn' 
ienti<5a{fd^ jDabe fammrOfM 1676. ipSIugufi. 

efrtfter. 
{ck^^^Prcbigl iUt Marg. Arentfons. giojl, 1650. 4. 

— — — dbcr Anna Soph. von Rothfchulze.Hafn» 1650.4. 

— ,^ — titer Sybilla Catharina Harstall. Aitcnb, 

1653. 4. 
«^ .^ -;- JiberMagdftlenaSybillaPudevelL ibid. 1654. 4. 

— — _ ibcx Ernemim ^erfjog »Oli ®a#fcn^0ot(>a.K. 

Cim/K Z. 
BrEDAL (Andreas^ g0b i Sgrife. 1597 blePSojnf^ 

9r(rfi iSUubtiebing paa Eangclanb. 1604 ^xo^ft i SR9rre'{)tP ^ 

rcö. ©0J)e 1 6 30. ©ar gift mcD Abigail Chriftcns JDottCT; 

fom D^r ^and anben {)ufirtte. , 

©Frtfter. 

£iig^$rirbifcn Oörr Anna R6'nnow, S^j)n- 1610. g. (BikBr,) 

Bredal (Hricus) $05 i SKiiMiobing if^Oi Sairgrionb. 
{)an$ S^ber var nctlanfortt Anders Bredal. ^Deponerrbe fra 
Obcnfe @fo(f , reiflc ubcnianbd og t»ar paa tiogmSib iSRofiof. 
1639 b(eo SXcctor i SRoefiabing paa Salfitr og 9)f agi|1er. 1640 
f erjle (Sogne^^rsfi paa S^rifiian^aPn. 1643 9t{!op i %xm 
%\i\\\i %nx ^an bobc 1672. 22 2faR» 



Bre 159 

SPrlfter* 

Piccttis & Confiantis Symbolc^raphia* Roft. I^SS* 8* 

Pneumatolo^ifi, tbld. 1637. 4, 

De Tcdemtoiis Pasfione. ibid* 1637. 4^ 

tilf^lri^ifcil 0»CC Mag. Peder Scbieldeiup. £(|»||, i$4g. ^ 

— — — — o»cr Jc«» Friis. 

IBttclic Qav9c. ibld 1665. g. (JS. Tb.AnO 

Bredal o * * *0 

SFrifter. 

Vindicix Mtjeflatis. Hafn, 1656* 4. 

£r£dal (Macrhias) (Sosnc^riipf{ta®tgfr(Iefe090wrn 
Ic69ct SUngficb ^^ma i eutDan». . 

6Frifter. 
Haxis Pouif. Refens 9c»Aa8< Vxc^iUna tll STat 163 1 af£(l^ 
tm Bbfot. £|»»n. 1633. g. (Bih.} 

Bredal (Nicokua Krog) gob t aiorac. ^aoi ga# 

der iKir 3il(Kl«'g{aai) Og ion^anji, Thomas Bredal. 1757 

%l» «Bicc4Borg<mf|ler i Sron^icm. ©iöm «Rrtltm og &u 
crctccr i M ^oiigl. 92or|Ft icnbt ®di!aft. 

Gram 09 Signe, rgcr Sicrlig^eOI og ia^tt^tti ^tfitx^^h 
te. €t®pngr/epiL S||1mi. 1756. g. 

ercttfloi, rt nvt ajtuftfoliff J^pnt0&f\l ibid. 1757. 
1758. 8- 

Ovidii Mctamorphofis oimrfat i (Ollfre SJCtt Sc 5 frtjlc 

SBigcr. ibid. X75g- g. 
Hia l9ffciigr ^crm. ibid. i75g. g. 
Scilcm cfffr«pöcii. ibid i75g. g. 
XM frff^oc ®af , ibid. 175 g. g. 
SE)» M»lraaMgc^r»c. ib-d. i75g. g. 

iBrm Cfrcr Rabeneri Sl^aoM. ibid. 1759. g. 



t6o Bre 

gftuitfAtHi $roiiK}u< (il stm chrift. viL 80bf(U<;ii«j{. iud. 

1759. 8- 

Sofftgdfc til SoRgctt for l^aitf 9l(RMrrdf( i M ^Sumifft €001* 

poflnic jt^on i7(fa Fol. 
Sen MiKliSt^roM. 

ceronis jQsb : Studia adoldcendam alunt &c. 3a^f«tt 

i faminf ®cl|Fa6< Sfriftor. Tom. 4. 
tcaOcc om SiixafFabcrt »0 Sn^gtcrt Seri^vctvdfe. ibid, 

om Sornoidfc o« goruidtf^f O- ibid. 

Sttlblonme ima 

BrBDAL (Petra») gob | ®tife, 00 f9ll« At MtrcVro* 
txr tii t)(a fbc^cn on^rtC Anders Bredal. ^^mt^d^tti SUmu 

«ar Rasmus Bredal. 1601 (((» ^011 €So0iK/^raft forSlorup 
9)?(nig(el> i 8ttiibe .^rcO i 8901, (»iltet ^rafierolb fbcDom 
TalDM Cfltnfc, forOi jtirfm i ik lObn Z&m ^tx ftcMtt Hb 

SPrifter. 
tiig^^rffMfcn 00» Sufuiiu Brochenhns. 1606. 
Chriftiani IV. ®flll»i«9. g^ g. 
ludicum Ecdefiafticorum Pntmia ex Syr. 46. Hafn. io gva 

paa £><m|F. 
IDifTc tornDt ftbffe ®friftar tia«09C< nt Peder Bredal «f 

«f Alb. Barthol. p. 116. (tm fpiK< at »«r< tttmt 

BREl>£Nfi£RG (Andreas) f$o( 1700. z giin. i {Bift> 
rup i ®«ttonb. ^mi gaöCC »or Niels Jenfen Btedenberg, 
^mM<80(|d> t£drc4ktrd», tantf^oOn Inger Anders ;Dot' 

tn Hoigerfen. S)cpott(cd)e 1718 (ta SXotffitt» erol«. 

1737 m tt(b\t itttit J^mttm JTMni^avitf 6fole. 1729 
fitt(e8«tie .^««f o« 173 r Conrcctor fanimdhM. 173» 
SRagiflcr 09 ndxrfi Capdlan ti( bor grue Äirtt J jtioSni^aon. 

1738 @OiMic$r«iti ^oliff i ®i«aaiii), og ^mft i mtm 

Uje 



Bre i6t 

Sff Jift meO Anne Marie Biurnfen« 

©f rtfter. 

Heor. Dorpii ^^tftettc Pm 9iM^pti(ianie, of Sytfl omfat 
fluu 1733. ♦• 

Diip. inugnr. de optimo genere iiiterprettndi f. verterdi 
Scriptnram Sacram in Lingytm vernacuiam. Hafn, 

174^. 4- 
3M^9r«difcR. S^^ 1749. 4. 

btiamU ^X^MtBL vid. Sermon. ad Cierum. Tom. IL 

Breding cNicolaiis) gtci^ i npghtSar ubtnbnM/ 

0f 1764 i l^lnifiat) Mc» fRcMem iBcr membrum faonorarium. 

G>f r ifter. 

at0rM|b SttcMfntmb/ 17^7-* StUgeUo». 

SDa< tcgUtfte SDanncmartf. Cr tt 9)ar< tUSongcnigPbfcM' 

Ckgkasf tai ^of^ %bf^Uu Friderid V. Sop^. 1766. 4. gof^ 

oka ooDre ficrc 9fni ik6 tdlt^t. 

BreITENDICH (Fridcric Chriftian) 1741 (|CD «ÖOff 

dtwn9i pMn ttOiflc Oraoatfi til JRicolotSirfr t SiBiv» 

ePtiftet. 
{R9eM)M^t>ailf(€^al'!&09. ^On. 1764. form. oblong. 

Bremer (Andreas) 8a)> 1604. jDcponcrAc i6ig 
NUofauc (SMe 9c6 Mi^toi^aVBl UmiKr{itct, 9g xmti af 
^^^'^iotftlast Dc SiDcr^ gooc latiii|(c Voctcr. 

B F r i f t e ?• 
LiberPericalonun metricoruoi. 

Ub, T. IMd. 1619. «. (B. /^y.) 

S Baembr 



t62 Bre 

Bremer (Chriftiantts) %Bb i Hbtä 163^ 7 fH^- 

4mni %aitt ut Fiiderk Bremer, jttobmaRD fammeflcM. 

J^ant SRobCt Cathrine Botfac, gaficr tll Barthold Botfar. 

®if nogrn Vh i Slcntborg ®folc, fiben bltv informfret )hiV 
tat i $iBbcn]^at)n. Slf ijlc bcrpaa ubenianM / 09 lipwtrtbc 

1652 til SRpflot 1662 hltO Diatonus Deb Sr. Pcders Stitft 

i Äi»Bai|ia»n. 1663 gRagtflcr. • 1676 ©ognc^rfffl til |ara* 
mtSixU. ©«be 1701 4 3an. gjar ta @anfl« gtft i. SRci 

Urfula Cathrine Lindeman, m ffttfe Of Joh- Tarnovio, fom 
»or ^roffl til ttlbjl Äirfc i Siehttifyatn 2. «KA Eleonora Hed. 
wig Mejer, bcn nicfJcn6ttTgi|!e SlaaMi Hennta Mcjera 

©ottcr- 

^ etrifter. 

Sinfältige €ate$Mmu(l'Sta9CQ. Xo|>|. 1679.12. 
aitbeitcnbcr C^ripc. Rat^frt. 1680. 12. Äopl^. 1696- 12. 
:pimmelfr®ebaiw!en ouf bem-JBetjjc Sl^aior. Äop^ 1690. g. 

Job. Tarnovii Commentar. in Pfalm. XV. graduum nec non 
Pfalm. 23 & 24. ab ipfo EditNorinb. 1667. 4. 

{iigf^Murbifen 0t)er Frideric Jeflen. St^W. 1669. 4. 

.. .^ .^ 09Ct Argufta Rhumors. ibid. 1670. 4. 

«. .^ -^ Ot>ft Oi^ag. Hieronymus Baek. ibid. 1674. 4. 

;». » — 0t)Ct Augufta Maria Elifab. voH Often, g(bo^^ 
Rt von Winterfeld. ibid. 1675. Fo\ 

.. ... — ot^Ct Anna Ziemers. ibid. 1676. 4. 

^ OI»er Simon Pauli. Ptöen. i68o. 4. 

— - — — O Wt Job. Laflenium. ibid. 1 69 3 • 4. (Chfti, Pr.) 

Bremer (Ciaudiuo %Bb i afl^effsMng paa Jfolflcr, 
09 fra famme ®(ole Mmlttcrct. ©I» farfl fJcIM^^rccO, 04 
fulflte bcn Sonfldige 9Irm« 1 ^0mern ©g Korgc- 17 16 gSa* 
gipct. 1720 ©ognr^rorfl t gjanbfrt. i72i^r0\)|li®t0tM 
ring ^crrcD. 1736 €0n|ijl0rial ' 9l«ab. ©0be 1754- 3<> 
«pril. 



3re 163 

©ftiftet. 

SM SliyHflC StaM Chriftiani dirivation. ^Vfl. 1731. 9. 

Bremer (Georgius Chrift.) Qab i jtif 6cii(ai»n i66g« 

•M gider ttor fora«fi»r(C Chriftian Bremer. ^aa< Sk9btt 
Urfiili Citiirine Lindenun. 1688 bhV Profeflbr Theolo- 
gi^ & Philofophue defigiuttus »eb Sifbni(aVlli UfittKTfitrt. 

9tci|ic tftpoa tiDfnldiiM/ 09 tobe i SciDca 1690. 

ettifttt. 

Di£PhUolog. Theolog* de PdUo Pauli. Hafii. i688* 4* 

fiib Prsfid. Maili. 
Ffepiffa non baptizania. LipC 1689. 4 '^^ ^^^ Prsefidioi 
J. OieariL 

Bremer (Johannu) JgroDcr til Chrift. Bremer, gib 
itftdf 1616. 34 9f|»riLflAani S<^l>^ ^<^< Frlderk Bremen 
Jbm fltobcr Cathrine B^. ®if i &clt i iibtd, fibCtt 

tTDf lii Gymnaiifun i JDoBlitf, 08 Uiitocr{itctcriii jtinifl^bcrg^ 
Sofiof 0g {Kbnfio». 1641 ftict» SltagiPer til atpfior/ 09 faim 
ntlar Diaconas t Slentborg. 1048 Songelifl «g)of #9rirM' 
tn i ittftcB^a. 8>f De 1670. 25 Dcc. Sat gift mcb Oo- 

nxfae Moch, ailAg* Job. Moth, CoVBIi^^ i gl^iorflr 

©Priftet. 

Diip. de oatnra exponibilitun. Roft; 163 - 4- 

de Trinitatii Myfterio. Helmft. 164- 4. fiib Prxfi* 

dioConr. Homeii. 
y^ Hecnnaimi Labores facri ex german. in lätin, trans* 

faipti. Lnbec; 1645. 8« '& &piuf. 

^^Hta^ tctmis Ott< Aa. ao, 32* Soif^. 1649. 4. 

<SMrt, McT 9rci< M e^aabc^ ic9 9)ctm4^uti0 Emft 
^^^»»'^im «OcrlKVni lu ^Ificis^StinDcrburgi mit Au- 
V^ <O<t|O0iA m ^(icitt. Sopd. i65i« 4. 

S 2 SDrcifA' 



i64 fire 

Crctfii^cr S^cf gf Q< gBunr<^ bcp Johcnnis Georgii (r(iir«9rii^ 
)CQ )u eac^fcB, un» Anns Sophie, SJnigl. iiutf^ 
^rtnfrtiin 3)cmi<(IoR0. ibid. x666. 4- - 

|Da< tufloifcnc SKo^v, nnD fllimmeabc Soc^ Dd^eiaafecol ic. 
grancf. 1670. 12.. 

Set^^VteDigt iitor Cath rina Mö11intii« JfmA. 1643* 4. 

— — — — Diedertc Faufter^ ®lf€l9. 1^47* 4* 

— — — — Peder Hacken. ^tlb 1647. 4. 

— '—-*«— ChiifKan Ancker. ivOPii* 1651. 4» 

.^ — - — -— Jul, Elifab. von Reichou. ibid. 165a. 4 
«. — -—-« Claus Krögetn* ibid« 1654. 4. 

— — — '— Augufta Margrtthe Maiichakh. 6lf<19. 

1655. 4- 

«- -— MariaElifab.v.I|ul)tnfen.^Mti 666. 4, 

«;-—.-— -^ Anna Marg. Mffir. ibid. i666. 4. 

i Frid. III. jt5iii3talD4miaii«rrribid.i67a 

4. (Cimh. Z. Pr.^ 

Bremer (vims) ®ar farft f 14 9f ar jtongdig i»l(l te» 
flottan^ffi^tnijkr eil at^ifli^c frcn1l1le^e «^{fir. 1657 trp^vilft 

Ien 00 SKepDcnt tlDaB«ig. 

ernfter. 

aHcutrbantte iKrimen6ttrg. S>an$lg 1653. 

Brenneche C^ans) St gefe t iRafTo» i Mtaft^ 

<^an< ^abnr 0ar Andreas Brenneche, gtdObmollb 90 Jtitt« 
maab fammrficDt, flSoDenn Friderica R6deriquetz. SsmU 

(an< trrttenOe «at gif ^au i btn lotinffe ®f9le i gtafTov. 
CRen (ferr Den Hb maMt ^an formcDelfl (Sf (Ht^ei) 00 0c(r«t 
feligffet) forlabe ben offentltfie &Mt, 04 lobe fidtmberMfr pxU 
iNit til 6an€ 1 5be Var ; ba tog ^aui 9i»a9f^ö faa fi<(ff (il, at 
(an tlfc efccr ^nfte funOe fortfioette ftnc etubcriogcr. 

SRogle 



Bre Bri 16$ 

wjk Vflrt KorM fif (an faa mange Srirftcr ; c( (an ftmbc fa^e 
fM8i2)(nifr iM r9^fFe o^franfFe Sprog^ faaorlfoin ScQncfoii' 
ftifH^tn ft^0^^on|i(an dcD 9)?alcr 09 fdiH^m^^^^^H^obmiUt 
f Stfbot^Mi erf^ifertKi)e ftg en tcinotflifl Snbpgt o^giirDisl^ei). 
Stnnetrlfl j^ani GvogcUg^rt) 09 9)fan9e( af Unbcrfistning Fom 
Iflii 1766 i JSH\^i$€tiJ^\fii<A, |oor l^an cnDnu op^&IDcr fig* 

? 1 1 f t e t. 
&r|H (il nogle moratfFr SioD^tilcDcr, taqnc af 9!aturcn. 80?^ 
tt ^fte. ^cfpngncr 1769. 8* 

BrFAND CFerd.Otho) @Ct CrEVECOEUR. 
BrinCH (Dietericus) goD 1631 i 9la(6or9/ (vor^ant 

ftoHansBrinch Dat SKaataianD. Oarferil @tuDcnt^ blco 
^ 3i(i^er i 920rlattDcne 09 Smmarfcn. '3ar for en tib 

i 6(Kni9 ^i 9xO> Magnus Gabriel de la Gardie. 9)7cn fom 

fita tiiSRorgc tgioi, ^9or (an lf9^ \ ^(Vdmfee 1685. 10 

Spr. Sar «ift nicb Ueltne eOcr EUen Hans koitit , CR SDot^ 
^(t «f eortmcfict Ham Pederfenj i fauMlO. 

errtfter. 
Prodnmms e Norvegia. C Defcriptio Loufodi^. AmfleL 
1Ä83. 8- i^r. Bib. Gu.) 

BiUNCH G varus) fjife paa jSatbcr^ottg iScrgenliSHft 
i 6ni«er< ^r^fKc 1665. a 9 3}op. «^an^ goDcr uar apfr 

«firtC Cidrich Brinch, \qxA SRobfT Helena Htins TdMtt. 

3 NKiosc 9Uir lom (an Cil OiAeiDalb i lBa(uni 2e(tt, (00c 
>a fOQ aagcn Si» 9if f ©folc; men fom (an< So^^l^^^ f^^' 
^^9 tm 1675 nncllcm Sannfmarl oa (Socrrtg opfottine 
^lifttcfte Um9<r,ini) tSRorge tU Simberg, bict) (an fae 
i Qrilteite 9h(e« SDro9 »rrfra mcb got^I^^^n^ (il St'^^ 
^^Hmii PS Drponmbc M Upfal 1681. aarrt Dmffer Fom 
^<3Si4ai(aVR, 99 lot {19 M inbfFrit^ t (fftntentcrnct Sa(. 
^% itijf ti( giorgC/ os l<rflt for aDlFinijc fornr mme golM 

23. ®0Tn, 



x66 Bri 

(Bern, \nMl x6i6, ba |an ftfm txHMtu^mt ifini/ Mie» 

Aiumnus. paa Wfl^endorphs Collegium e^ Decanus poA 

Stloflerct 1689 nttbfom neppelig meh £toft af Simaiiniborgt 
31l)c6ranb ; mcit maattt fce (Ib forloi»cbe (Brnt^ Anne Catharf- 
ne Aideen pttfcltg t 2lli)fii 6t omfoitimC' Somiftc Star 6ico 
%Klit^Täfi M bt IDanfft Sroppcr (tl Sngdanb 09 3rlan». 
1691 @ogtic^rff(l for ben £iiibcr{tc 9Kcaig^cb ttl Eonbro i 
Cngelanb, 09 bteo bm DanfPe SutberfFc jCirFc fammeficM i 
lani %\b 09 t>tb ^ant S^rforg opb^gt 1692 bleo ^on fDfa^ 
9i(ler. 1702 (Softnc^firfi pg ^ropfl (il ^olmcni Sirfci &i0« 
ben^auii. 1709 teifle mcb Äong F"<*. iv. (il 2lcattni, fom 
{Knfe«$r(rfi 09 Conf«a:onariu^ ^mtblmiD blco aidborg 
SifpeiStocI bain tUbuben , fom ^an a0cronbctbani9fi iifti>fli!9 
(«9 for at mobtagr; mcn tleo pcb at rcifcmcb St ongen. 17 11 
Nro ban (?09n<'$ric|} til Slicolai Sirk i Siobcnbai^iu £)obc 
1728- 35 3«n. SJar (o ©angc gift. !• g»cb Ambrofia Mi- 

chelien, 01 Dottrr af Hetvic Michelfen t SonbOtt- 2- SVcfr 
Sophie SerdeUn , eottfrrnit<«9taab Hatv SeideUns SDotta- 

SCriftet. 
Themota Mifcellanea, Hafn. 1686. 4. 
AnTertiones Philologicx. ibid. i68g. 4* 
Themata Mifcellanea. ibid« i68g. 4. 
Thefes Philologicae. ibid. i688* 4« 
Diflf. rigidiores aliqvot Verderii in Varronem « Macrobiain, 

Virgilium , P. Meiam & Plinium cenfuras examiraitf. 

ibid. 1683. 4. 
Carmen invecrivuminTragoediamHafnix confpedam 1689. 

expiofum a Patridophilo. ibid. 1689. 4* SCfoOglclil' 

(«99^< bCttt SJer«*J. Bergendal. vid. fupra. 
Dennemark vindicated. Lond« 1694* 8- €x fFrcM tnio5 

Molesworth, og jiboi obcrfat paa Sobfl in 4to^ og yoa 
8ranf!in stavo. goin 1696. 
Cn (E(ri|lctt< Xonf c^Sf ilc. S(|pn. lirpius in gtavo. fdv^ 



Bri 167 

eMbflNMROtf 09 !BrttDai<, 3cfii Cl^njli-cs ^ani Sitttt aan» 
Migc 5ti«rfi9^M @angc. S^diu 1695 09 1735. 8* 

SJHhf^rMfoi Ot>cr gr. Berte SchceK ibld. 1720. Fol. (T*. 
BrINCH (Petrus Jacobi) g0^ i Jroil^ifm. 1686 bt^ 

pnatk i SiBbcn^aD». Sfter nogit 3(ar$ gorbb bin» Ali^m- 

nm PM Borcbes CoUeginm 09 S^agijicr. 1703 Gogoc ^rorfl 

i Xratol i SlQrge. < 

©Friftet. 
Imperii Romani Ortns & progreiTus a condita urbe ad bd- 
iom Macedonicum 2duin finirum. Hafn. 1697. 13» 

9M SDvb^Oert flnffndfe. Stb^n. 1697. 12. 

Ktfaudom Sacrum* ibid. 1697. 4. 

Cbronologiz & Hiftoris Flavii Jofephi Examen» Hafn. i70X* 
4. Sr inDfert i Havercamps SDiciOtt af Jofepho. 

fkttmlt £cflatncnte< S^ronologic. ibid. 1701. i. 

Di(C de LXX hebdomatibus Danielis. ibid. 1702. 4. 
Plinil Panegyrictis , OOOrfot paa 2)anfF« ibid. 1704. 4. 
Philologia Sacra Vet, & Nov. Teftamenti , cum prafat. Job. 
Petr. Ancherfen. ibid. 1734. 8- 

1^ IftcrhNrrbigfie af «(^ifiorkrnc. ibid. 1702. 4. 

Dc iiidoruni Juliorum ufu licico. vid. Bircherod. Palxflr. 

Antiqv. p. 24. (TA.) 

BrINCHMANN (Andreas) ga» 1738* 13 Äuguff 

i S^MliXri J^ani ^aM t>ar Jofeph Brinchmann, {)ofpiCa(^ 

♦^«fi funmcficM. ^an^ SSobcr Karen Laflbn. 1755 DC# 

♦•WÄ( fra aSBiborg Sfolr. (Jfcer uD(lanönc Examina Aca- 
^ Mc» 176 1 ficrbc £ectic ^arct i gSiborg ©f ole. Cr 

6Brtftet. 
&r[ii til en ar^anDling om tn laxb Uvibcn^cb i ®ub< £«rcn. 
Aalborg 1769. 8. Brix 



i68 Bri Bro 

^RIX CTitius Laurentius) Alumnus Collegii Walkeis- 
dorfiaiii. 

©Priftet. 
De modis probandi in antiqvis Dania: Legibusufitatis» Hafli* 

BrOBY (Eiik EiiKfon) ®ce PoNTOPPIDAN. 
BrOCH (Ludovicus Fridericus) ®ognc«^Prirfi |MM {»^ 

term t Stoni»iem< ®tift 

Sfrifter* 
{itg^$r«Mfni 0)><t Karen Helkan. (Gir.) 

Broch (Petrus) %tib \ ®ergttt. 1603 M<» Slecttr »cfr 
®fo(en fammeficM. jDcrtftcr Gogne^Vrieji ttl {^ammer 9hrar> 
^c^tdi) ! SRorbfioti) l^vA <pm(ii</ o9oni{iDcr @(tft^9rovfl oft 
®03nc<9)trirp (il S>omfirren i Bergen ^ (por (an D«))c 1632. 

SPriftet. 
®uM ^ro^ 09 Sfltr^ternins. S^vn 1614. g. 
9)r(ct)lfencr om nogle tttitx af ben (cUigc Gfrift om Ou&< 

Ort«^0rdfe. ibid. 1615. %. (BU?,Br.Ff<y 
BrOCHMAN (Cafparus Erasmi) Dan. CJcfpet SroB» 

fttdtt. 8«b 1585. 5 Äug. i Äiage. ^an« gabcr »or Ras- 
mus SöreiiAn Brochman, SBorgcmcftct faiumcPcM. ^^tA 

$Rober Bodii Jacobs ^ottcr. ®i{ t {tn UngDom i jttage 09 
^eriuf«(oInrt ©foler, fra (tJilfen jibfle^on Äar 1601 til9tca/ 
tenTict blci> DimUtrrcf. (gtro^ bcrpaa M(t> (an ^am i ^^ 
Ittf<(o(m^ (Sf ole. 1603 retflc nDenlanbi og fom (tem i^Sr 
6a (an blet) SRagIfler, famt Kcctor t bemriDfc .Jwrluf* 

^Olm* ©föle. 161 o ProfefTor Paedagogicus IJCb ÄBbfn» 
(ai>B4 Uni))erfitef. 16 13 Profcffor Grafci LingviT. 1615 
Profeflbr og Doftor Theologiat. gra 1616 (il 1620 Jjat 

Iftan 3nformafor (oS^JrinMCliiiflian v., Chriftinniiv. Äan. 
1639 bk» Q3ifFo» i (5i(rOan^ £>a^e 1652* 19 «pr ^ot 



Bro 169 

|Hl«ASlle Tönnes ©Ottor Balclicnburg, cit fornemmCÄM' 

mmH S9(tcT fra ^altorg. «(^an tcfiamctitfrcbc fit IBibltotc 
(fKtil Uaimiicttft/ bfjlaaentc af 3394 Volumin», 700 SRMr. 
filSortotD, 3000 g&lr. (tl cnSttidiofus Theologix tatm 
(irmmc (Snr n^cnIanM. <0<in< Snfe gav looolRlIr ttl fo(# 
ti^c ynfrtfor^CntcT, 1000 g{Mr. tii Sto(ai^a]»B< 6fp(c og 

500 dtMr* fU CO Sub-Bibiiorhecarius &c« 

6 F r i f t e r, 

Problemati. Franeker^c 1605. 4. 

DifpuL varia? Philofophicx. Franeqv, 1607 &c, g, 

Dirpur. variis Philofopliic:t. Hafn, in 410 

Qy^flionef Mifcellaiiex Pbilologicje & Pbilofophiar. ibid, 

161 5. 4. 
Orttio Funebris in Reginam Annam Carharinam. Francfl 

1614. 4. 
Mpp. VIII. de Sacramenti». ibid. 1616- 1629. 4. 
de judice & 1101 ma judicandi in Conti overfiis Raligio- 

nis. ibid. 162 5. 4. 
— — dediöo Jeremia XXIII. ¥,24. Rcsp. Tb. Bangio. 

ibid. 1627. 4. 
dc Baptismi a Job. Baptifta & difcipulii Cbrifti admi- 

nilbrati diverilrate. ibid. 1629. 4. 

— — dc divinft & hutrana Filii Dei iinrura. ibid. 1630. 4. 

— — de libero arbitrio. ibid. 1630. 4. • 

— — de Prjcdeftinatione. ibid. 1636. 8- 

Dispp. dc pnecipuis Cbriflianz Religionis Articulis ab anno 
1617. 8. prodierunfjunaimlubTiiulo:Controvcrfia- 
mm facrarum Vohimina duo. Hafn. 1626. 1628. &• 

— — dc Hacrefi doftrina. ibid. i636, 4« 

— — dcAngelis. ibid. 1629. g. 

Religionis Chriftian.T Articuli rrcf. Hafn. 1630, g. 
15^ f idc juftificonte, ibid. 1631. 4. 

i 5 De 



I70 Bre 

De gloriofa Chrifti in coelos flfcenfione. ibid. 1633. 4. 
Syftema Univerfo Thcologia?. Hafn. 1633. 2 Voi. 4. Lip/1 

1638. Fol. Ulm. 1638- 4. & 1658. Fol- 
lEpitome Syftematis Theolog. Hafn. 1649. 8- 
AvJdfog Äoya JTfö^^TiJCK oppofims fpeculo veritati* 

Pontificix Chrift. Wiilulmi Marchionis Brandenbacgeo- 

Cis, Hafii. 1634. 4* ^ofiochi640i 4. 
Apologia rpeculi Brandenburgiciconfutatio. Tomi 3. Hafh. 

^646. 4^ 
De Pontifice Romano Lib« V. Hafii. 1628* 8* 
Commentarius in Epiftolam Jacobi. ibid, 1641. 4. 
Cominentarius in Epi(^. ad Hebrsos. ttOfliOCltcftcr^aDlSD^^ 

Hafn. 1705. 4. 
Speciminis fcriptorum Ecclefiaflicotum exercitationes qvin* 

qvc. Hafn. ab an. 1633. til 1638. 4- 
Oratio Funebris in Obituin Duas Uldarici. Frid. II. Fllil. 

ibid. 1624. 4. 
Oratio in obitum ducis Uldarici Chri/l, IV* filii. ibld. 

1633. 4. 
Orat. funeb. in obitum ele£li Principis Chriftiani Vti , Chri- 

fliani IVci fiiii. ibid. 1649. 4* 
Orat. funcbr. in obitum Regis Chrifi. IVti. ibid. 1649. 4. 
Oratio pro pace pra:ter fpem mirabiliter reflituta. ibid. 

1629. 4. 
Oratio in Obitum Caspari Bartholini. Hafn. 1629. g. 

®a(b(ie(cn< .^fat98t0rclfc. i. t Sorflartng oDcr aOe @»iii)Ag< 
SDangeltet 00 Spifilcr. SI^Dn. 1636. 1638.8- 1655. 
Fol. 1 661 . 4. & (tDcn opiagt baaDc in 4to 09 8 ^0 nnixc 
DenSttitl af 4«u<'(pofit{. 1718. 1720. 1725 09 1741. 
09 mti Eii. Kagerups $ae|ton^ ^^to^Difcnct 1747. Of 
1760. 4. cr 09 omfat paa Sngelfr. 



Bro f 71 

ttMriig HI «ttbelis ttabcrvUtatiia 0tn Scfit 9ine og 1d$b. 

S^tft. 1639. 4. 1644. g. 
ttKcmHniBg, om et euht fbavn, utea fin &MS ®fatt, 

r«]i «Uage tm papiftifle Steliaioii. ibid. 1627. ia. 

1653. g. 

CnC^nQciU aosMiflSam^ Ibid. 1627. 1639. 13. 1653. 

8. 1735- 12* 
Snt ^ nd. iiJ. f rvmogä iBcffrttKlfe. ibid. 1650. 4. 

Mnu JUomiiii S. Inftitutio pia de Pefle. Ibid. 1618* 
1625. 12. Sl^^Oaofht af Engelbret Jörgenren* ibid. 
1630. 12. 
AdbortAtio ad Refipifccntiflm. ibid. 1644. g. 

gorflariBfl oHt ^Ub^qi itfittnt for 1644. 1645, 1648 og 

1650, ibid. in g /o. 
GratiATUin Ocho pro pace rccuperata. ibid. 1645. 'g. 
Siig^t^hittn OHt Birgirte Rud. $^t>n. 1646. 4. 

— — — — Nkgrete Rofenkraiitz. ibid. l6J^6, 4. 

— — ^ — Chriften Friis. ibid. 1640. 4. 

— — — — Mogens Pax. ibid. 1643. 4. 

— — — — Otto Scheel. ibid. 1646. 4. 

— _ _ — Ingeborg Krufe. ibid. 1647. 4. 

— — — — Jörgen Wind, ibid. 1645. 4. 

— — — — Wibike Podebuflc. ibid. 1646. 4. 
-i- — — — Birgittö Roftnfparre. ibid. 1647. 4. 

— — — — Ernft Normann. ibid. 1647. 4. 

— — — — Elifabeth Rud. ibid. 1650. 4. 

— — — — Axel Scheel, ibid. 1638. 4. 

— — — — Anne Hög. ibid. i64g. g. 
— — JuftHög. ibid. 1647. 4. 

— — — — Birgitte Broch. ibid. 1640» 4. 

8im«ring (il @riiUt8^e(cii t eiirSanM etift. 1544 g. 



{>(« 



17* Bro 

^att ^axMnbtnfttmtt Äpiffdtil NicU Michdfen Ad- 
borg ia ^an 1628 ubflw fin Ot^rrfasttrrfc of PMHppi n c ti 
ant)fnQ5og om CJrtflt fKiqt, talM chron-iogia r«c «. gor» 

f ale til Enwo!d Randulfs Tuba i:'anica/ JrcDif 3nle !DdS< 

S50tt. IDcmnbe SBtnnev, fom bruqcg t)eb ®uM Sirac (tri 
IKcflonbelfe 09 Slutning. Scnbrfirnbte !B0a: 9i tatit ttf 
€ub Saber, at t)u ^ai>nr siott o< k. S>en ^^atmt : ö <St9re 
®ttb 00 «Orrre, fom 09 9{ctf«rbclig k. ^trm famlcr Dr ®au 
teit^er af ®uD^ Öxi til Sroen< ^eilprfelfr, fom fiiibri 609 i 
ftrn liDcn €fltcc^i«mu«. (^. B. /6?. 'S>^'^. -^»- -M«r. Ä. z.) 

BrOCHM AN (Chriftianus Caspari) fa» t ^iabm^M 

i5i 5. ^an^ SaDrr oar np^otiforte S5if!op Brochman , ^ii< 

QRobCt Sille Balchenburg. ^ax ProfeHbr Lingv^e latinc 

defTgnatns DrD jtiobm^aoiit UniDerjttcf. fRtiftt Drrpaa 1635 
ubrnlanN; mm boi)c paa ftn 9{ctfr i £onbox 1638. 8€!ct»r.) 

ePriftet. 

Öratio de caufis decrementi iinpei'ii Romani. Lugd. Bat 1 53 g» 

Brochman (Envaldus) AngloDanus , J. U.Licen- 
tiotus. Sn ®9n af 95tff op Hans Enwoldfen Brochman , tnir 

9vocnrator oeb {^aicftc 9{rt og bobe tt((ift. ^aa f alber fig Ang* 
lo-Uanus , forbi Jfatii SBobrr oar m Sngrtenbrr. 

SFrift^r. 
joieph Halls Cb^^tactcrcr paa S>9brr og SQbrr/ overfaf af Sn^ 
gelj!. ÄJon. 17 10. 12. 

Brochman (Erasmus Enevaldi) gob paa !BaIb9C> 

gaarb 1619. 8 9(ugufl. ^ani S^^bcr oar Envold Rasnrnfes 

Brochman, ©orgemcfict i Sttogr/ ^an^ SRobrr Magrete Ras- 

mus ©otter. i637bcponmbefra^frliif6boIm(SfoIf, K540 
rriflc ubmlanb^- 1644 fom ^icm. 1645 b(cp 9iectort «£>cr# 

luf^olm. 1646 Profeiibr EloqvcMitior vrb $t0bm^at>ii£ tilli» 

»(rfitrt. 1647 ^Ragiflrr. 1661 ^JTcjTor t {^otrffe SRorf. 

SDobc 



&0 173 

SMi 166H. 15 3mt Sar «ifr oM Bodii Madt Demc 

RaTn , Q^otflcmcOcr Mads Kavns X)ottcr t iti00e. J^QM |«r 
fiM 5oo8RMr. ta Sub.Bibliothectriut iHbtUriMilMft 

6 f r i f t e r. 
Fuiegyiicas in honorem Valdemtri Qiriftiaiit, Comidi 

Hol&iiar» Letd. 1643. Fol. 
Dup* depranipiiis Latiiue Lingvc fcriptoribtif , qvt ak exceflti 

Augufti ad excefliim Trajani Clari foenint. Hafn. 

1646. 4. 
De Juiio Oriirrc Dispp. 3. ibid. X648. 49*54. in 4to. 
VeStBx Chriflianar orlgiiie, prsKrogativiidc Irifti&tJ.ibid. 

i66c^ 4. 
Dccas Qv^Xlionum in!rcellanaaruin« ibid. 1661, 4* (}V,B^ 

Hyp. Tb. R. Pb.) 
BrOCHMAN (Erasmut JohanniF) %$^ \ Jtiibcs^l^tt 
X626. 15 jDcc «$)aiii goöcr Mr ^»fcffor Hana Rasmuieh 
Brocfunan, |iin4 9lto(a Drude Fink«. 1640 tcytncrcfeC fra 

Stietai|ami^ CMr 1645 \lf» $u ittiit J^$tn i Stoctrtjbc^ 
2647 Tcift oDCtfaDM. 1653 foffl ^icm. 1654 blc» Pro- 
f.ilor Hiilorianmi t ^i^XH- 1655 S^asifict. 1660 Pro- 
fbfbr TJieoiogf? i Stabfllftaim* ^abe in Re£^oratu Acade- 

inico 1664. % Siifl. 9)ar sifr mcb £Ue , iB0rgctneficr Peder 
Fedolciis JDottcr i iStafcai^M. 

eVrifter. 
De canfia renim naturalium intrinfedt» Hafii. Z544. 4. 
Orado fiiiiebr. in Regetn Chrift. IV* Lugd. Bar. 1649. Fol. 
litooes hiftorix fpecimen. ibid. 1653. g. 
De Hiilorjar legirinue nocis. S<Hr« 1654. 4. (JV. D. Tb. 
Hyp. Mar^ Ä.) 
BrOCHM AN 0<^™^ EnevaJdi) gf b 1 62 1. 1 6 9lpri( 
i Hv^ J^imi Sabcri^at Envold Rasmufcn Brochman , 2o(yi 
$mtn immi etl^i %Wi SRpMT Magrete Raimut a^ottet* 

163» 



174 ^^ 

1638 bepmicrAc fra «O^f^ft^ititf CMt 1643 tciffe abc» 
Ufiti, ofl imtbIcrttD tog 9)7asi(ia<®r«l)en til Coitfcrtorp. 
1649 6(ct> ®ogne>9r«(l Cil {Ricvlai Sirfei SMen^i^ii* 1660 
ftafagbe {19 fatnifte (SmbcDe f^r (ia |bai|e {^elbrcM SF^ID , 09 

bict» Dnrpaa ffarap Profeffor Theoicgjc defignatus, SRcil ff/ 

tenb (an »irfdia tiltraabe 9rofe<fionm^ Uei» csbnti i fomnte 
9Iar 9Sif!op i 3(ar(ttu< , l^vor (an iBit 1664. 3 SRar». ^nty 
lot) (19 i ^gtcflab/ mcbenl (an nx nOenlanM/ mcb Anne Lau- 

reace de la Ford af Sngeift 9(bcL 

efriftet. 

Elig ^Jrottifm »W Jytte Gyldenftiemc. jt(tni. 16$ j. 4. 
— — Feftcr Walthcr. ibid. 1652, 4. 

— -——--— Sophie Lindenow. ibid. 1653. 4. 

— — — — Birte Friis. ibid. r653, 4. 

.i— — — — Henric Lindenow. ibid. 1654. 4*. 

-^ — -«- — Henric RtmmeU ibid. 16 54. 4* 

— — ^-r. — Gregers Friis. ibid. 1656, 4. 
•^ «-*-«- *- Biörn Ulfeld. ibid, X^57* 4* 

— — — — Elifabct Lungc. ibid. 1661. 4. (^. & 

Hyp. AiL Mnr. P.) 
BroCHMAN (Jol»an"«« firasmi) 9^01594. 18 3«f- 
t StieSC. ^Mi Sabcr Oar Rasmus Sörenfenfirochimn , {fiot' 

semcfler faitime @t(b, (ani Sft^Dcr Bodil Jacobs SDottcr. 
161 1 bcpontrcbc fra ^ctlnft(oini4 ®{olc. 16 14 mfit tUM* 
lanbi. .x6i8 fom(ian og bUDäSagtficr. i6ig^iRttm i 

©ortt; i6ai Piofeilor Phiiofopbis i SU(Ctt(aim- 1630 
ProfeHTor Theologi^. 1634 Dodor Theolpgic. JDsDe 
1638* 10 Octote- ^Skt §ift tMi Drade Fitike , Dod. Tha- 
mas Finckes jDottCT. 

Äf ttft^r. 
Dc Toto & Multo. Witteb. %6i6. 4. 
Hexas Qysftionum Philofopbicarum. Witteb. 16x7.. 4. 

Proble- 



ftrq 175 

(rcUenuitoni i Cydo[Mrdia Phiioiophiei depfomronim Tritf 

decaplc*. Hftfn. 1621. 4. 
Dtsp. pbyf. de Ntcura. Hafn. 1637. 4. 
fl^^T^lvd^u^t PhilofbphicAriitoCel. ibid 162%. 4* 
Ci^atacicnes Pbyiicae tres, de raota &c. 
Dispp. IL Theotogioe de EcUdia. Hsfn. 16^5 ik 16^6. 4« 

(/r. S. JL) 

f9r £9Mi9^cM &9lbf fUbn |t4 (cT atfcr fbrntboi, «tforc 

(Hb et Schcnu Genealogiciim mr Mffc brrte 

Broc manner* 

KaSMVS SdEBNSEN BaOCBMAK* 



#-«- 



CastahBrochm. JghakkesB(Ochm. Enuold Brochm. 



Chilist.Biiochm« Rasmus Baocum. J« Brochu. R« Brochm, 

Brochman (Olaus) Sia^fkt og 6o0Mmc«rfl ttt 
JD^nKrfm i Srsii^tciiu ^tmitt fym n bcfbigtct mc» te o» 
Mc, iMiiRepgcl. 

ef tifter. 

fäi-^ffirMiltU OMr Marg. Marie Gaarman, $HttL 1691. 4. 

Brocktorf cl<»cfaim) ^m ti( stecT, gtiObctfmil 
«f S>aic6rv9, fiOcn af Clcfaolcn, SmifleKae Odcimc eonfe* 

ntH^ HtMb^XitM, Membrum Honorarium t iKt jtPOgf. 

JMai(a»Rflfe SiMnPPoBon Qlocictf t. 

Sf vtftet. 

Epifiok «d illoftrem Sodetatem Scientiarum Hafnienfem. 

Hafii. 1750. 4. 

BrODERSON (Bcoderus) %^ 1692. 12 9cpt. iStaiU 

inp i fKlba^tiiti (tm l^< ^OMr Broder Broderfen oat 

Vtcfl/ M< ^DhlMrVor Cathrine Magrete Ckafen. 171a 

fecpoMiiDc fraSltftct etoic. 17 15 rriOc ttl Uaiocrfitetct i 
4M/ tm ^ ov^f Pt <t 9(ar. X719 Neo StecOr i imf 

vig. 



x76 Bro 

Mfl. 1732 yrafi til «KtMDai i Slibmetift. 1736 ®tife<« 
^rooil oa @P9nC'^]}r«|i til Domfirfon i SZibc. 1737 SBifFop 

iSÄalftorg. 1760 D©aor Theologiar. @ife mfl) Antonette 
Magrete Riefe. en Dottet af ^t. Chriften Riefe, f}ro«>fi i 

atangfirup ^xxtb 99 @09iic^$|»raHl t agnfToi» i diibtt^&tifi. 

6 P r i f t e r. 
Se Srocntet fonbe ^0itib< ^oiDelfe. 3. (En yr«bifeo paa fet* 

fie $paaf!e £>ag. ^(»m 1753. i3« 
S>c ^sieiif^M faobe Sirngfel tg Den< gorbeele- 
Sere 09 {)crli9^et) for tem , fom oi»ert)tiibc ennfoi^eb Mpoc 

3; ai. SloIBorg. 1759. g. 
X)e Srociibe« txigljge £»(i af ben ^tg^ X)aab, o»er Sqtcii, 

®al. 3/ 23. Sfalb. 1760. g. 

Difl". de Amore Dei fpontaneo. Hafn. 1760, 4« 

®am(ing af (pro^Mfener. S^^u- 1756. g. 

®iiM egentiige @aDe fpr be m ftebenbe. 

®funrtfr«)ag< ^^rdbifeiKn $(t»x. 1762. «. 

Z>cn fotlorae @0n. 9(a(6. 1760. g« 

Offeadig £ale om be @4li«e. 9(ai6. - - g. (.rln. Pr.) 

BrODERSON (Broderus) «Q Sten af 9t(lQ» Johan 

Adolph Brodcrfon. S^biSlaiibaq» ^^roffiegaarb i dttbcr^etifc 
X72g. 1744 beponerebe fra Kiter ©fole, »ar t oogte «at 
AiTifttiucnfis fto« (tn gaber. i75g Uei> gk^fl (il ^Kcolbca i 
iKi6er.®tift. 1759 €oi#artal'dlaab. ®amtne «at Sos' 
ne^^rorfi paa €brtf}ian«^iui. 1766 ®ti^<^roo(i 03 Ctog^ 
iie'9)cfffi tit IDoinf irfea i S»e. «r gift itieb Sdfter Baggcr , 
en S)o(tcr af (?etftamtmanb chr. Oagger. 

&tvifttt. 
3i}bel Vrtfbtfen. S^vn. 1761. 4. 
Slafle'^r«rbifeH ober Song Frid. V. ibid. 1755. g. 

BroDERSON ( f oliannes Adolpbi^s) ga|^ x 594. 20 ^fuu. 

i SKanbrnp t fXxitt @(tf(. ^i gabcr bar Hrodei- BroderfciC 

Gogner 



Bro 1 77 

ciauiVn. 171a DcpoQcrebe fra9öbcr<®fple. 171 5 fifSicb 

}M Borches Collegium. 172 1 Ut^ SScctOC i ^olfiStpC : Itim 

fmnb ^ tilfroflte fammc SinM)c, Me» ^n falM tU ^orfi 
idtariyny t gUbcr^Stift, {bm ^as 09 moMog. 1729 bk» 
tcttic 9rcli i ^boOct. 1737 @tifti^roDfi t fRibt. 1741., 

5B^ft> fammc ®teD. 1760 DoaorTheologi^. SD0Dei764, 
3 3UL 9)at gift mrlr Cachrine Steenbeck Claulen. 

ePriftcr. 

SrgciC JNmeUe i aoiitctige Saigc jt^on. 1730 064^- 8« 
9?0g{r 9hi<^« 9>falmcr. SanDa 1735. g. 
SBofllc 9M)caMi)falmcr. ibi<j. 1733. g. 
9>|«lfBcr 0»fr Srocni ®nQib« SmiiKr 1735. s* 
Sifdbmrt piifrtigc Undcrgang^ S^on. 1756. g. 

DilT. dr Vexilio Ecddisr. Htfn, 1700. 4. 

<^MBC«Cagg. Si»n. 1765. g. (Aft. Pf.) 

BjlODERSON (Nicolaus) S^fetSanbrttj» 1690. 233itL 

a^ ^«^ osfartf «f^f. Broder Broderfon og Cathrinc Magr« 

Omofeii. .i7iobcp0icrc(c ftaiRibirGfolt. i7i4Mc»i^« 
rnr i 9Iibcr 6f ole. 1715 bto (Sognc^^tffi Ml S^efe t 
aycsrobc 9ro»^f. 1735 ilt» SlptSr^rirfi t gribmc^^borg 
•§ eogBC^Iteftfl t «(^illcraD. 173 g €tagnc4)ttfl tU gUc^toi 
Sbite t fttbcii^mi. S>ete 1757. 30 {Rortii. S^ar 4 ®aiir 

gC gffL I. mcb Anna Chriitina Bruun. 2, OKfe^Barbara Ag* 
neca Hanfen. 3. Charlotta Marfb Vogett. 4. Anna Fogh. 

Oci^ME999cfMrtl(cpaaio<nbe S)>9r<maalC/ i.omctiw« 
taltiot eler ui^j^t ^tnnifii cr optt^fi? 2. Omit 
tecec, f#m iffr fci» ore regemd, fanprorMFeQuM Or»« 
ncat 0g xtt.mb tilbatftg Smgt £^i»n, - - - g. 

SfHNngK 9tlini«rfninoet OllCI Doa. Ciiriftian Gottlieb Kochs 

miDc ^cmomicT af %ax 1734, mcn utKntdtg 1746 

^ og 



178 Bro Bni 

og 1751 M SrvfTm puHfcmbe. IDettt <t Mcrfot imut 
Svbff 08 ioDrpffct i J^x* Lorcks Sritrage. 

I BrÖNDLUND (Laurentius Jani F,) M? i ffO $0^ Aini». 

nut paa Borcbes CoUegio » UeD pbfii 9)?(i9ififr. jDmfi[ar 
eapcOaR tti trinitatU SiixU i jtiebco^aon 1744» CofU^ 
^(cfi til Sroc/;Kirrc 1 Or^nfc ID^Dc 1750. 

6Priftct. 

Memoria Johannis Taufani. Hafn. 1721. 4. 
Stromata Mathematico Phyfica. ibid. 1724 & 1725. 4» 
De.Voluptatibus Matbematicis mixtis. ibid. 172$. 4, 
Inqvifitio Syftematis Cogernicani, ibid. 1723. 4. 
De Idiomare Pctrino Matr. 26. v. 73. ibid, 1718. 4. 

BroHOLM CHenricus)g«Digiin9^$r«r9f9aaAt ffifm^ 
J^ant 8a^cr t>av ^r. Henning Brohalm @ogiie^r«$f(UIIIIIC» 
(Icb , ^ani 9SobCt Ide Magr«te Jeres ^tCCTy 01 SDiMct af 
Jere Jesperfen Juul, 5(i06maiiO i ODcnfc. S>r|)QBircte iDrs 
txMfxa Obmfc Ooinnapum. eie» f^rfi ®filc^U)critii|Fo» 
00811 i 9li6ct ®tift. 1738 bin^ ^am f& 9tiiifli»biB8 
®role, {iDen SHector. 9)}rii ba ®Mcn Starct cftcr Uct^ icta^ 
ccfct, Nc0 (an JNoRcr os e^rf^XHgn f«*mmcO<t). 

Sf rifter. 
Epigrammata^ Hafn. 1720. 8*. 

Ortus & progreflut Veniacularum in Danit Scholiniai^ 
Flensb. 1737. 8- 

Brugman (C ♦ * ♦ h * ♦ * ) 

ett if ttt. 

J. Placettes ^(rtftclig ^oraF paa SDiinfF. 5E|M. 1748^ 8* 

Brummer (Dicteriqis) ©ftt frifl Vr«ft » 3«e. e(c9 
tcrefter t\)i^ ^x^ t>fb Dnt reformcnte StMt t SMm^K» 
{Rex Debe f ort cfter , omtrcnt 30 Star qmmtl 

eptlffer. 

Somliins cinisrr (dliscii KcMn. CPtee 1760* 8- 

BllVMUN»r 



Bru 179 

FrUMUNDT Diederic. Sirerx) Sq (ammcl Smdiofm 

Maihcfeo?. 

Qt vifttt. 
8wff f r8W af Mtthefi prtaica. 5tJȀ.i74a. 8. 
tnt^j^t Archiniedes S. Titaanit de Circulo. ibid. 

'753- «• 
BrUNCHMAN (Andrets Henrki Bremfonius) ^at 
Aloimms )Mia VV^alkendorphs Collegium 171 5 og ntgle ft|^ 

M^Vor. .9Ic9 fiDm ^agtfier oji 9ar aocrfl Dtcanni fa^ 
A^hnt f9t Sw6cn^ai»n< ^IDcbtan^ S^Oc i XrnipD 176a. 

6Prlfttr. 

1^« Mifcdlancar, Htfn. 171 5* 4. 

KiH dc Fortuna, ib/cf. 1716. 4* 

*^*-cie Regult : Ucterar unius Qrgtni ftcU« inter fe pemm- 

«■ntnr. ibid. 1717. 4. 
— — delntcUeau humano. ibid. I7i8» 4* 
— — Synttxis Lingvc Lacinac in Analyfi pcrfpeftt. ibidL 

^719- 4- 
®»«« «ccentuatio. Hafii. 1722. fol. 

^'Äoitöca Ebra». ibid, 1727 & I733« 4. 

Grtnunaiict Latina Harmonica. ibid. 1734 & 1754, 4, 

^^■"^dna Erjrmologicus Gramniaucas. ibid. 1734. 4« 

AAhmetict. SDonff. Jbid, 1744. 4. 

*"nonitLingv,Teutonic« , Lmnica? , Svccic^. ibid. t 750. 4* 

^ Stcgnc-Sonfiei / Algebra, Geometria^Si-bärricaogCom* 

1^ Ecdcfiaftico. (flDCtt tlful.) ibid. 1757. 4. 

oRUNSMAN (Johannes') g0D 1637. 30 Oct i $tO« 

(ien. ^B<SaficrOar Bernhard Brunsman, ^ofpttaK^ror^ 

<*"W6t*, Jfln«SWlActMagrettMogens X)Ottcr/ tn^tO» 

fr ©•tter fira JpctDölcn. tiDi ^n< fpirte ®artt^(W1 »or ^q 
MWfl|l abfFiiiige 2i»* ffarcr. Sn «mme lob J^am falDc neo 



i8o Pra 

faI^eaffnfBaab t en ^\t>i, ^tox M *<i^^ nnbor VMM tC 
SlMxUiXf enixlig blco tdqct pp faa get fom toD, og ba (on 
tar tuOet ineb en SmiDC/ fom omftbct tA live igien. 4>^ Me» 
fibcn fat t Sron(trm< Gfole, ^Dorfra ^an beponorede 1658, 
mctt Deb ttpfal Slcabemte/ {iben Sron^tem paa ben £ib i»ar af« 
fiaaet ti) @>vcBfFcii. 1 66 1 fom ^an ti( Siobentiat^ni UofKr# 
fitrt, 09 laae 1664 paa Sicgcn^en. i66g bleo 9lcctor i ^^ 
lufe^olm. 1669 SD?agijlcr. 1677 frafajbc jiq SXectorotrt 
for ^ani e^a%\)M @EpIb.» 1679 Mcv fpro^j) ttl SSBartom, 
SSemc 09 ®oge/{)ufet i StoSm^apn^ (t^tlfc (ocnbe (ibftc Sot# 
retningcr ban ligeiebcd for ®9ag|cbi 6f9lb affagbe 1685/ ^ 
bc^olbt SSartoto oOcnr. 3 ^»tlfct fmbebc (aa b0be 1 707» 

as 3ul. ®ar gift meb Magdalena Klouman. 

6Prifter. 
Obfetvationes mifcellanear. Hafn. 1664. 4» 
De Accidente in genere. Hafn. 1664. 4. 
Exerdtium Mifcella^eum. Hafn. 1665. 4. 
QycfHones qvxdam. ibid, i666. 4. 
De propria Vcrborum acccptionc. ibid. i668, g. 

Älagc J&uuJ^Äorl ibid. 1674. 1684001700. 1757, 8. 
(Sammc paa Sattn uobcr £ttel : 

Encrgumcni Coagienfcs. Lugd. Batav. 1693. & Lipf. 
1695. 12. 

(Samme pa« Spbfl m(b brnne ZittU S)a( gekgfligtc Si§c 

8ripi. 12. 
Cfrftering om Äiage ^uutÄorl Hafn. 1700. 8* 
S^glc m«rfe(tgc ogj^^lfomme ^ilioriirt af onbre Gprog tiUoI^ 

fcbe. $(»n. 1676. 8- 
Xaobclige ®iungc £pfi 3: Sn S^cfl aanbclige og giibcligcSStM 

f<ttii9(obagr«Op»«ffelfc. ibid. 1676. 12. 

Ce fammc fiben forracrebe mcb tiitU 

Spcniiuii0riibe{>ijiimc(/£pj). Jt^Pn.z6g7. 8* 

S5iobi« 



Bru 1 8 1 

ftMifr ^mind'€^ier. y. Sri. Vmccntii £d)Ret. ib. 1678. 8. 

Tbefif Mifcell. logicr maxiniain partem paraJoxar, Phyficar, 
Mctaphyficaf, Hiftoric^ & Philolog. Hafn. 1678. 4. 
Monogamia Vicbix. Francf. 1679. 8- 
Legcs concludcndi. ibid. 1679. 8. 

Portkula Advcrbiorum cxhibens Ma^c funcramm.ib.i68o.8. 
Fnnt Spircs gomrt Mfe. ÄJön, 1673. 09 1698. 8- 

Sctte (Sf riflt fraDfe Bniiismnn til Nic. Stenoniom^ [001 

•iBtKir wb fammc tii »ar iaati otfrr (II Den papxf^ftt 9l«* 

ligin. Stenonius, fomfimfte, af Brunsman fccmttjitoe 6e« 

to*e ^ {in ÄptPajie, fog {19 for at igienDrt^e Dertr Bnins- 
n»ns 6frifir / I^Mlht %o» SfnlfDiting til filsenDc tbxtwiflm: 

Epiftoljt dvx advcrfariat Nic. Stenonii & Joh. Brunsirfanni. 

Hafh. 1680, 8. 
Diff. dc Ccto Jonar. Jen« 1686. 8. 

I^«g«l»i S5<t«iifmiiger, fprSröret. S^m. i585. 8- 

Gratia Naturx Interpres. Francf. 1687. 8« 

<hAtiiirtdjjpc&fmrnil)e€aleiit)cr. Ä^»tt. i«88. 8. 

Sptdmcn Erroram Anton» VarilaffiDanica inHiftoria. Hafn. 

1689- 8- 
ADonymi Propofiriones de propiiiqvo papatus interitu. Hafo. 
1^90. 8. 

*«t««MUrtc9aartf forbctrct. ibid. 1591. 12. 

6« jcns Jeni: Otthenfe , ^9» OmfOfttclfc M tX , fORI 

«f Bniniman tr trttrt ofl fortcDrct. 

Stwi DiDca, eBcr Mait. Möileri JBereDrifc til ©0»ai. S^vn. 

^^*n*a* Diflfertarionum. Hafn. 1693. 4. 

Apologi Eccicfla: Lmherim* circa amoris Divini neceffita- 

^1 contra Boffvctum. ibid. 1594. 8» 
^P*^ Philalethit Trias Schediasmatuin Apocalypticorum. 

*«• 1695. 8- 

9St 3 Ignoti 



tgi Bru 

Ignoti Phi!a1ethi« Pl.^sphorns Aportlyptiais, ibid* 16^6. flt 

Alia ejusdem editio au£lior, (rum DiHert. de 70 heLdoma» 
dibuff & Dario Templi Äldificatore* ibid» 1699. g. 

Ighoti Philaletliis Schcdiasmatuin ApocalypticorumLibrilll 
ibid* 1696. g. 

DieiExoiciiuin & Kxodium. cuhi Oinerr. dcbcdifleqvirtirde- 
cciii cornubus apud lOaiiielcin. ibid. 1699* g. 

De judaicfl Lcvitate» ibid. 170$. g« 

Vindlciae Sabbataiiflp, ibid. 1707, 4. 

Di Actenmat one Mebraica* Hafn. 1708. g. 

9(t>pi3cia(:R(tc!Brei)e, inDfmc t Dantfc^e SBiMiot^ Tom. 
IV. p. 44Ö. Tom. V. p. 34g. 1 om. VIII. p. 565. 

BruSIUS (Chriftianus Torcbillides) ffabt t JRorgC. 

8i(i(t€ fom 6tttDcnt ubenlanbi, 09 op^olDt fig 1612 o^sicftr 
temiet i Sran^^ et. e f r i f t e t. 

Oratio funebris in obkum Martini Helfinii« Franckein 
16x3 4» 

. Bruun CE»asmns) 

Bruun CGeorgius Frid.) 

ePriftet* 

®i5c!|?e efottgc^ot. g. 

BruuJ^ (Janus Jani) ®o9n(^r«(i ti(6ffi^afbe I 0^ 
i$i {»rr€b^ £ant)<crone tcjin t ®raaae. 

etrtftet. 

Jl!fl'Vr*Wfrtt 0»er J()rgen Hondorph. Ä|1MI. 1640. 4. (Är.) 

Bruun (johan jacobus) Jtoagdtg eafttoft^Httrcr. 

6Frtfter. 
Novns Atlas Danix , rOrr 9)tofpectcr of aBc jti0b0«brr egOfloftt 
i©aiiiitm./!Rör8ro9gfr(Jciib.Tom.i. SJ. 1761. Fei. 

Brvvn 



Bru i»j 

Bruun (Johtnaei Phte) %a> tSBcrfiCn 1723. tpOcf. 
^ 9Atr l^ar Haiu Bnmn« Scudiofus Theologis? 09 Sonft 
GfillIRr. <0m< Aföcr Cathrime Eli&betPlate, en S)ott(t 
af JohuPlate, C^gM^ffft f9€^ba^ fRmts^D i 9r§« 
ffr^ Otift* 1739 U<« fat i fStttoA &olt, ^mfta 
W ^tfmUbc 1 747. gtdjk ^r^r tilbatc tU Scrgcn, oa 6(ct» 

tK«|ct fm SnliBfinaMr |M i^H Firideric Arentz , ^ ^np 

3|Mlfai SMNlieM ^n forMe» (ff 1751, Im ^an rciflc ftl 
ScdMct tgicn for at («fUnrrc te fKbvonHge ®ramina. 17$% 
tnfktaMti«ta l«I Versoi, og fRCoRMfion ^o< en ^«(l 
i ScrgoK etift intttt 1755, ba M Me» Ciii^fDaR pro Per- 
iona M t^crgen^ X>omfTrfc, ]^0< 4$r. oiufTideman , fom fra 
^ kfrict «1 fmfliiae »et biffin^ige (PlifteDe i SBrrsciK ®tife. 
1762 bto oiitai SopcDan M ibtx%tni SDimiKrte og &oim 
9r4vt%V^etni gRcnig^eD, og Den 19 Slov i (amtne 3far 
'9crjt Sflpdlat vcb betmlDtc SDomfiifir. 1769 ®ogne:$rar(i 
6l9i9c4Rrftn fammcfieM. ^aa (or to ®aage Mttet gift r. 

SRASolknnaArenti, m S>omraf9Mftop Areiitt i 8ergeil. 
3 Sd Wenche Cecilia de Befche, Kpot^e^OCT Joliaii Peter de 

B-fch«D»ttcri8crgeit 

©f riftcr. 

*^«l*aja«3;ttfjlgdMf!«ft asSnt. 1763 Cnrtren 1763-4. 
*f«l*aMaMart«9ltnff|frtSDflg. ibid. 1756. 4. 

Vr«ifaj«a«cicfcflfc«f766.!25fflfoj[i. ibid. 1766. 4. (fi-.) 
Bruun (Mauritius) eorgcmeflcr i SBiborg, ogSanDi» 
"^♦•rcrigtortt 3»Ba«b. ©ofce i68a. to ««rt 

6frtfter. 

*"*>WW« ffoiier^^^ uM w gamk Jcflamcnfe, incbaiM 
^cSBattiicr^ euffcSeiim og topfangc. Ä^on. 1682. 
'- '751- «. CBiKBr.) 

n 4 Bruun 



104 Bra IBnr 

• m 

4 

• Broun (Petrus) 

SFtifter. 
jD«t>iD< VocAttcntfe/yfalmcr. S^Dti. 1740. g*. 
S^rtfieilge (Smeca ibid. 1741* 12. 

Saloinons Ecbica af Hans Jetifen AUnd, .|»aa nift Vfiast 

&i^n. 1742. 12. 

;lDtfcour< cm £990 09 @Aiit^A. ibid. 1744. ia. 

Bruun (Samuei oiai) Sat ferfi SapcOan i SragnrM 
i S[ager<buu< @ttft i ^2lHrg^ $&let> liDcn ^osnc^hrft^ foim 
nuficM. 

efrtfter. 
6tnkigfnbe tibifortriv. 5t(»R« 1711/ 1721, 1733 09 
I74I. 12. 

BrYGM AN (Hieronymus) 

, et riftet. 

orpari Sibeiii (^ficlitc 9Si0mict 90 Saffigdfar fbrMt<t 

BrYNNICH (Martinus Tran) gaD i jttabco^alMI 
1737. 29 ©cpf. J^ani gabcr Dar Andreas Brynnich, ^or« 
trait/Sfilbrer fäintlKflcM. «^ani SRobCTMargrctcTianHvafs, 

fom nct(lammeDc fra Den ithtnbit fBroDcr Töger i SBBttor$<. 
%ta ^Mi gar^rlbre (om l^n t ftt iiteSlar til 9)ff(|tcr<Siniec« 

tont Piöen ,. fom cr gift mcb ^an< 0KoPar, Giertrud Traa 

Hvais. 3 bcrc< «$)uui blct» l^an ^IM Cil StsbcringtT/ og fiDcn 
fat i Si9bcn(abn< (?Me / |mfra |an cfrcr 3 9(arl gorUb 
DeponercDe 1757. Sftcr uDllanOne Examina Philoroph. 09 

^'hcologicum, Mct> ^n 1762 Alumnus paa Eilerfent CoUe. 

^ium, lagbt pd fotaemmeltg cftct 9latar«{>ifioricR. SKcific 
1765 uDenianb^ paa Sangl Stipendium, 09 bcfaae «^tOosD, 
Cngclaiit)/ granf crig/ Stalien, X>almattea, ScnK^oarac <Bmiar, 



Bry Buc ^ 85 

ffMbmtm, ttnstn «9 t^bftlmftf til OctofFct 1769. 
SMImtD Hr» vtb M< Op^olM f^trribulrg i (Sa^o 1769 bc 

fitlct tii Profeflor Hiftonar iiaturalis & Oeconomix oci) jti9# 

Mm< UiriMtfitcfi og »m 17 Stot». famnie Sar tMmnt UI 
aScDian t «tDcnfrobcnirt ettftah i SMm^mi. 

0f rtftcr. 

^T«litm«s Inftdologis Sxlandicx. Hafn. 1761. g. 

Comnic mKrfot iHia St^tfF. ibid. 1763. g* 

Omicholo^it Borealis, ibid. 1764. 8* 
lotoinologitt clcr 3llfcct« ttrc ibid 1764. g. 
^cMiyologia Maili lieniit & Spolia Maris adriadd. *^ — 
1769. 8. 
Bryn JOURIN (Haldor) %tb 1692; 15 «pr. I ©««» 

ttwi ©falbolM ©fifr I 3«lan&. ^äii« goöcr twr Bryjijol. 
for Asmundfcn. 171 5 bkv »imittcrct fra ^olum @fo(f- 
Smtfttfikd f^mfi cil UDfFaalc og J^^HnM, ^vor l^an fof 
V(i»iioaar, <nMi 1736, iui ^aa Mc9 laitel ttl ®taM' 
fr^r Nr ^ tiOtge »at ^rovfl- SitMig iict> lion 1746 
''f*» i ^otam. SD0b€ 1752, ag Octobcr. 

©f tiftcr. 
^omoppidans ^ec<^Kiiiii< |Nia 3<((Uafr. SfHM. 1741* is. 

2W«m9faimc<9og. «f^oium 1751. g- 

BucHH AVE CR»<*oii*os) 8«D lMw {Boni|oIm 1737. 
*N< Salcr »ar J^s fiuchfatvv, (tai ba t^ar ®ogiic«$rafl Ctl 
^. Petri Qogn, nicn (ioen blct^ffogne^Votfi tiKamu 99 $roof 

Hft Cmbolm. {)aili SMXr Anna Clifabeth Bagger. 

'758 bqpMercbc fra JNiOc eMe, fiaDrnte {»»m «RAicinrtit 

^ M to Vor Profedor 9ct)Thcamiin amtonsicum , O0 imtD' 
'^ P 6tfft paa VValkendorphs CoUcgium. 1767 blcV 
^ M«dicinar. (gr f IMT MnTMTCnbC Jifc Mcdicus^cO 60W 

*•*% 3(ca(cmtc. 

^ 5 6Frif* 



i8€ Buc 

eFttfter. 
Difpv de.TlierapitEleinentar]» 
Difpp. III» de corporls bumani aftcriis. 
Difp» inmiB:, dt Peritonseo» Hafn, 1767. 4. 

(Srqnbcn t\\ <p(aii(e4arrcii* Sorcc 1768. g- (Pr.Cr.') 

BUCHIUS (Andreas) gab 1589- 9 9^09- t ^0iNfi«r 
|t^or ^art S^btr ®ag. Andeis Micbe^fen poa bm $1^ «>at 

t^riefl/ tncn (iOch Mco IBt(fop i S5(rgcn. <$)faa< 9Mtt mt 
Bcdil Anders iDottcf. 161$ Mn> @ogiifi|)rtfi i Hammer 
iSlorgc, 09 fibfi t fammeSot forflpttct foin G«giic4|^rirft itf 
5tor</Sirfai i Scrgcn, 09 btco ttliigc Nctarios C^ifull. 
s 61 g Mct) So<;nc<i|Hrftfi (il SJofil/ og 1619 ^rotfl i 4>art«r« 
flcr frovfltf. IDebc 1623. 28 3ttR- «pan ^avbe t fioc nagr 
Star rci^ U^bt i %^t^\atb\ Stolicit, fjnranfcris og Ssgdaitd, 
09 1621 Uo SKagifinr. 

eFrifter, 
D. Job. Georg Sigvardts ffpertmoal oj Sotnoting o»rr »m 
^Tfficligr ttnrboing ^oiKfe^^nnftcn gorlHiiifFct. S^i^m 

1622. 12. Stttn for6cDm Mb Rasmus Niellen Kru* 
ie. £||»tl. i6g8 Og 170I. 8* 
BUCHIUS (Andreas Michaelis) Don. !2(nbete XTti^U 

fcn, der Sfn^ete mid>e(fen »cIMttg, Sobrr tit 9(ar|tforri« 
ge Sei) t SolMng/ Ucb og ®0gnC'9r«(t fammcficM, 09 

1608 SBtfTop t iBrrgCn, fomt Phllorophis Msgifter og Tbeo- 
logia Baccalaureus. ©«bC lölj- 4 tltag. ©Ot glft BIC» 
Bodil Anders ^(tCT. 

©Frifter. 
Ottonis Werdiiiöllcr 2 (^ri|lciige JNcnoMCM^rit %X9^ \ {5c»r0« 

vcife og en ret Sercbillfe i\\ 7^$m. S^vn. 1595 og 
1654- 8. 

Conciones qvaruordecim in Hiftoriam paflionis Jefa. Slesv. 
1599- 8. 

Sftroc 



Sat 187 

1£u iiim JpaanDbog, oDi ^mlfoi iafec^oIM tiogfc (^rifldtfle 

«Dfoanic 90nncr. $|ii»fl. 1607.8.09 1619. 13. 
Aosf Jobpfaacs ^ritimi^ i 14 ^nMfcBtr. S^»ii 1614. 8- 

tiig^gMtU OtKt Nitls WiHd. ibid. 1617. 4. QOn. Br. 

BUCH(C**^) 

Sfrlfter. 
Cflltabc .JHcrtc mitcr ®uM ^iigt. SJ»m 1700. 8. 

BUCH (Johannes Jecobj) gf5 1699 i aalf«t9r«|i6 

0itf2^ i adr^rat etiff/ (m ^aR« Sabrr SBag. Jacob Buch 
»ar eo9oc^r«fL ©cpontrAe 1716. 1724 Mm «»pr* 
ynHI lii «arfle», ^ftniag on 8tmc f bcmelMe «arfrun* «cife. 
lyaeeijaBr^^rflTd i\l mgrncÄirfc I 9(ar(oM, oaVrotfl 
pm SRuig ^rcb, 09 famme SCar fif SKaiic) mcD JtiebrnbaiMrf 
^99iie^irPcr. 1728 ©ognc^Vrirfl tnrö @n«niifoB< SRcnigi» 
^ceca i Stfko^VR. 1729 JDom^^rorO ot ©ogne^f^rorft 
( IStfcditor , 09 emigfleriabfKaab. jDa^e 17$!. {Bot gifit 

VK» Btxgitte Lintrup » g5t|Fop Lintruptf JDoCtCt. 

SFrifter. 

C^iK 9rdA& OMT 3cnifaicm. Sl^vm 1729. 4. 

SMMitt Knfifainfiier, dtr SlftFcMrSflie Cil euomtfoHl S^ 

■i9|(»ciL ftton. 1719. 4. 
tIMoi tii m ^«fifSXirual, cacr 3iit)g]iiii<«$ale i flMmt 

S)0lll'jtilfe. ibid. 1729. 4. 

Cb 9rffMm^ (ol^ca vcD Softbcmoftc Vid. Serm. ad Cler. 

to 

Tom, L p- 57. 
Buch (lohamjet Johannia) e^^U^^^ M «»orflg 0( 

eSFtiftar. 
tHHMAi MKT Eicbe KraoTe. «bM. 16M. %. (Br^ 



Buch 



i 8« Bac 

BucH (Mtnrus) %Bt> i JS>Aflnm, lm f«n« ifom 
»at StlMTcr. 1734 dn»onerebe fra -OcIjInÄaft* ©Me, bto 

trtrfCcr Alumnus paa Borches Collegi im. i74ofifr6f Jfrtic 

^i>0rcr t>fö ^cifingaer* Cfolc 09 S»a«i|i«r. ©rrcfter «Kcrtor 
W0 ®folcii t ^txluft^olm, lm lan bebt 1755* 

ettifttv. 

Annotitioncs in Theophykai Belgar. Epifcopi Bpiftolai. 
Difpp. IX. Htfn. 1737 -40» 4. 

BucH CPeder) jienu («nge fom ©fner- 03 i^cb ^(knmn 
emi)fre»c t>aa ©friverpnltcfit gorbcbring, 09 lAgo» fooi m 

^t$J^t MU 

etviftx 

eittttnbanflA.B.c. St^m. 1761. 4. 

BUCHWALD (Balthaiar Johannes de) ^^ 1697. 22 

San. i l^btuian. JS>ani goDcr »ar €(aM4Raal) 09 ^t^ 

fcffot Johannes de Bnchwald. ^ail( SRobCf Anne Magietc 

Buchtvald. 1714 Dcponerm Mb SMen^at^nt Untmfitct 

1715 6to Alunmus Collegii Medicei. 1720 DoaorMe. 

dicina, 09 reipc famme aar Hl •^oUanb. 1722 fom ^Irm. 
1735 bto S(mtM9^9ficu< I SaolaiiD (9 galfler. 1739 Pro- 
feffor Mcdicin» j jti0(fiiMn. 1749 i>trWi9 3iiflit«*giaab. 
1750 grafs^JRflab. ©abc 1753. 21 »«9* ©or ro eaage 

«ift 1 SRrt Gundel Mari- Rcdeiiques. 2 SScb Dororhe 
Johanne Holft, 

©ftifter* 

Diffcrtario de Oflibus. Hafn. 171 6. 4. 

•** — — ^« Chylificationc i.anatomica. ibid. 1717. 4, 

•" ""^" ^ — 2. phyfiologica. ibid. 171 9. 4. 

Dirr. inaug. de Morbo Coinitiali. Hafn. 1720. 4. 
Xxanttff&n^, Sln 1721 med. g. Vid. infia inter Scrip- 
ta Joh. de Buchwald. 

3orbP 



Bac 189 

^KtaMcr^Sbte» jt^va. 1735 $t 1735. 8* dt og oMt 
fH paa 3<laiiD|t af Vi^fiis Jouftn. ^o|. 1749. 8* 

DiSax, de Methodo citd, tuc6 & jncunde curandi Qvartanam. 

Hifn. 1739. 4. Sr film uibftrt ict Uttos in ContU 

naatis A€tit Medicis Hafn. p« 9. 
AoatooD, Syftema P. L Hafn. 1749* 4* . 
Atdoi orbis Gandia ob Solennem Chriftiani VL. 111 notam 

arcem introitun. ibid. 1740* 4» - 
HifioriflMonftri Gemelii coalitiäioompofiti. ibid. 1743. 4. 

^ofetUMog cr inbfm i 6cmcR)Ce A&. Medic. p. 18. 

De benevoleutis Divli» documentis ceidffiinis. Ovar,'Jabil«i 

Hafh 1749*' Fol. 
Difp. dc Medicina Colononun. ibid. I757t 4- 
Onr. m manoriam abfoluti imperii d. 18 Od. 1760. Hafn.; 

1763. Fol. 
On ÖJHt^&f^tn.* 3a&f9tt in Aäii ^odef. Hnfy. Tom/. IL; 

P- »93. 

tnagrt i ^Oanö maaoftlis (cmiirfetc .®9fli)omiiK» 

ibid. Tom. V. p. 355. 
BUCHWALD (Fridenois de) StI SroDcr M SilN^ 

fRtiiu S*b t Sirtcn^nn 170$. 14 San. JDcpimc» 

nte 171S. 1725 blco Alumnus jiia Borches Colkgium. 

SMcMt ftrfl SMogicn, o« 1735 t98 9ttc(bM* {Rtifie 
krpaa atadoBM tU ^alc 00 ^ctpitg. 1733 '^m ^iem. 
^7H VNbc eti (prt gUifc ttl:.9t9(iof« i737 ^9^ ^ HM^ 
til%(aicrigo9 {)oOant) K. ^i (in {rtemfonift («a Si»tor# 
^*i i SMtciiini bcD SM|Cii^Wi*ltsimfitcc 1740. ^xau 

efttftat. 
^' i.Hi]rfiologica de motu ftartimi IbUdantfn molUnm. 
tonko. Hafn, 1735. 4. 

Di«p. 



190 Buc 

Disp. 2. de origine motns lontci. ibid. ijt6* 4. 

— - -^ 3. de inottts partiunl Solidarum moilium tonict uTu 

qyöad medicinain theoreticam. ibid. 1727. 4. 
.^ -» 4. dediflPerentia inter ekteretn dc tonuin. ib. lyag- 4* 
— — Qvadriga obfervfttionum, ibid. 1740. 4* 
*- — de Mufcalo Ruy Ccii in uteri fundo. ibid. 1 74 1 . 4. (Pr) 
BuCHtVALD (Johannes de) ga^fr eilSRcflfbnrige. ge» 

1658. 7 Xpt. i SRcltori» t ®9nb€r^tmiarffm. Jl>an* %a^ 
ter »or" Ditlew Buclmald , ©ogae » ©hlixr I tre ©og^ 
ne )aiimic(i(b<. 4>ani SIfeber Magdalena Boyen. 1674 
f m ^an tU f iabcn^AOii/r og lagfee fis «ftnr (S^trnrgicn. Jrögo 
ixoi ^an tn S>an$t9, 09 Oerfta tU aoDrc ®tcbcr iiDmianMf 
for viDcrc at $9t fig i fomitie QSibeiilf a( / \aavtl fom 9iiatiu 
mieR. 1683 loin titbdge Cil fttob<ii(^a»n, og fhrar rftcr blct^ 
€6trttrga< paa gloteH. Krific ftbcn attrr iib; og lagbc $g cf# 
tn ^«mni0 09 SRcMdnoi. KS89 bbi» ^«n St» e^trnrgo^ 
(oi Stong Frid. iv«, fom ba oar Sron^Vrintf. 1690 QU 
mgiii t>eb £t9«p(ufit , og fibai9Rcbi(u< fainmrficOi i Vartt 
1700. SmiMcrtib (ai»l)c ian for^eo ^(gt «Ooifatig Sons 
Frid. IV., fom Cron^^riiKi , |Nia fin ubenlofiM SXdfr, M> 
iMffm MKi^b l^n |it Slltabdfc at giorc m tour }faa finfgm 

JpM^, M- IlMlifca Sciligf^cD f^an 1697 blco Liccndaruf Me- 
dicinc til tcibtOf Og OCt fill {rifinromfl Dodor Medicin^ 

i SiobcnliaMi An. 1700. 1707 bko (^an f oAgl. t(o4IM»i' 

rng. 1717 3lifllM'giaaD og ProfeflVjr Medichiä^ ocb SMmt 

(atNtf tinlmfltct. 1718 (StaM'9laaD. IDotc 1738» 24 

Ckt. fior gift nirb Anne Magrete Buchwaldt. 

ereifter. 

Disp. inauguralis de Pieuritide & peripnenmoma. Hftfn. 

1700. 4. 
^ — d«'Plltttl(f aloiedcis ibid. 17x7. 4. OVttfUf (^aafTMfl 

fammc Mar in 4to. 

$pei« 



fiuc Bad Bue Bug 191 

lem Medico-Pradico-Botanicmn. S. brevis & dibcicU 
cxpKcatio virmtum Pitnittrtun & ftirpiutn indigena- 
ram , q\'2 in R(gio botanieo Hoito Havnienfi inveniun* 

tot. aiid.iTao. 4. ^»flfftChift ftDcnrr0»crfae]Hiit 
%x!b9 ^ ^vntitn , ftnrbemflMc Balth. job. de Buch- 

vtldc St^m 1721. 8» 
I|rfl.deDial>ecisCunitioneperRhabarbarain« Hafh*t733. 4. 
— — degenoinaH^moptyfeoscujfatione, ibtd«i734, 4. 
De defideratis quibufdainin chirurgicfl arteöc q videin de Ta« 
nendarum abufu. Hafn. 1736. 4. (Cimb. Pr.y 
JBUDOLPHUS (Maitinus) 

SPriftcn 
Spiftols petiron> qvatuordecim. Hafn. i6i^ 4. 

B0EKIUS CHieronimus) |5ab 1630. 19 ®cpt t UM* 

JCfma 8aMr iwt Hierpnimus Bucckius, ca Stiaimah» famme^ 

fär»/ M< <D^*^ Cathriii» Wieren. Otf f9rf{ i ®fb(f i SiU 

M. 1646 Mi(ii M ScAMniM 1 SctMfg, os ticrrfm (tl aoDre 
SciMiirr iSp»(Rai». i5Si Sht) Ciiliellan M) 6(. 9f»rrS 
Stirle i ltte»cii|ii»n. 1664 6ognr'$r«(i »cfr famme jtirfe* 

2)0^ 1673* 18 Cfptmbr. 9)ar flift mc» Anne WQrger, 

Henrit U^argerJToiHit. SDaKfF SRcfiDcnt i MM («K ^Uix, 
jm fM t9m t dH^ai mcb SBifFop Henr^ Bornetnan. 

Sftriftct. 
)!MMMf0tftcrKDflnielPfei€uni. St^tm. 1564. 4. 
— — -^ — Theoder. Lente. ibid. 1669. 4. 

-^ -^ Nfcol. HeW. ibiA 1668. 4. 

— — — — Cort Henrie Merdiern. ibid* 167a. 4. 
(GbhA.IL) 

BUGCE XNicohma) " 

eftfftet. 

Imlc»/ iHMfttt' Jt|«A. I7S4- 8- 

Cbr. 



192 Bug 

Qir. Noldi IDifputa^ m Dm tuCftcrfFe IRcfiflioaf Staft tif «e 
forcfommc 8orMt>Ulfc og ®i{fir^D. forbanflct. ibid. 

1734- 8. 

QaM^SBami ®wi og im fof ^nxtu. ibid. 1735. s- 
Sprbmbcife tU SiUercut (5acvam»t<. ibid. 1737, jg. 

BUGGE (Samuel) f[0t) 1605. a 5 <?ej>t. ©at (SOfBC^ 

®ilfti &t>0r (on 00bc 1663. 5 e<pt. 

Sftifter» 

6ifflcn<f<^ciBor9ubt3cfu9tapik St^DR. 155$. 1696. s. 

Ethica Chiifliana paa i)ail|!e 9)cil. ibid. 1669. 8, QBiA. 
Br. Fr.) 
BUGGA (Severinus) ©Äf frjrjl GapeUan pro pcrfona tjf 

SPriifter. 

2^(cl'£(iIe.om (Soiiixrcnitctcti^ ;^ft»it. 1760* 4. 

tdfeirt SiD \i(K (SpnbcfatM inMl 3fracU iBpni« Ul^g 
af SSsQptcRv omfat. S{|DR.ibid« 1762. g,. 
6»a( poA tot<390r«m«a(s ^Pirf»! m gHMommeiig fjoitofop 

Mt fprtMM». ®0W 17^3- 8* 

BUGENHAGIUS CJohamut) Dai7. SDoctor ^am 
pommer. . ©iarrlol i aBplK«:f l^pmmctCR 1485^ ^ 2N-/ 
l^upr \(ktit g^Dcr w atoaDmaRt^ . ^^ar (ittftrreix ocD Sto^c 
itttct i ®r9PiDall). 1505 bU9 gU((or i £rtptii»^.j^.^ctL 
$|ra?0 fommciict^ii 5ReRl)a (faR^4Mc faoct ®iiraa^p(UL.£ui. 
Cderi {(crbom / Drog i^aR 1531 btrfratit SBitCoitcrgr osgion 
Dc ftg beficRbt ineb £u(^cr 09 SKelaic^t^R/ Ucp tKrvaa.;^iii« 

mc Siat ProfeabrTheologixfoiqpt^l)^/ I5a2.@P9RC<$>t«ff, 

08 fprt.effcr SnptfiRMiteQt i: ef^uifnfimMmmtt ®to(a. 
1533 W^^ i^o^o"^ Tj»ol©5i«i, ifift.atlfftti J^IO^ t^fnmctct 

atcit' 



Bug I9J 

StAtitmcB Of) Stirr^Sienefiftt i ®Mt)t9/ «Opificrn/ ^mUxq, 
i&Af ^xmMg pg ^^ommcrcn. 1537 Mcp falDct inDcU 
Siiboi^aooM fammc SgriaDC; (9or (on fronede Song Chri- 
/Han tai in. og iuMibt tx g farfie Iut|inrf!e ®upcrint(nten# 
fcr. ^« t^ar et fiort SKebffaS »cb 9tclfgioHcn< og tUcolbo 
mieti Skfbnnacioii / vcD (vUfct (aa ^at Slector 1533, og 
Profcflbr Theoiogi^ i De 3 foIgenDe Ättt, «Oer I ©önmart 
>ar ^ dert ifftts 1 5 Xar omfrent ; ((t 1 543 ttifle f^on tilkg^ 
tilStfteabcrg, (oor (an (obe 1558. 20 april. 

Ipi/!olt dt Peccato in Spiritum Smmad Johannem Svave* 

niam. Wittcb. 1521. 4. 
Intcrpretatio in Librum Pialmor. Norinberg. 1523* 4» 
— — — inEpift. ad Romanos. Hagen. 1523. 8» 
Annotatloncs in Deuteron. & Samuelem Prophetam , 3* Duos 

Libros Regam. Baiil. 1524. 8* 
Hiftoria Domini Noftri Jefu Chrifti Pafli & glorificati cx 

ETangeliftii fideliter contrada. Witteb. 1 524. 8» 
Comrocntar. in Aöa Apoftol. Witteb, 1524. 8- 
Annottdones in Eptftolas Pauli XI. pofteriores. Norinberg^ 

1524. 12. 
Indkts in Erangelia Dominicalia. Witrcb. 1524. 8. 
•Ai^iKXitiones in Regum duos ultimos Libros. Ba(il. 1525.8* 
De Conjogio Epifcoponun ÖcDiaconoram. Witteb. 1525. g» 
De Votij Clericorum. 

^ViftoU ftd fidtlcs in Anglia. Witteb. 1525." 4 & 8» 
^ööootiones in Librum Hiobi. Bafil. 1525. 8- 
^^0 dcEuchariftia. Wkteb. 1526. i. 
Confcffio publica dc Sacramento Corporis & Sangvinis Qiri- 

*• ibid. 1528. 8- 
TracL contra Lib, Hcnr. Neveri ad Wismarienfes Fratrei • 
«J29- 8. 

SH) Com* 



194 Bug 

Commencar. in 4 priora capita i Epif^. ad Coriiith« VTIrtefa; 

1530- 8. 
De Sacerdotio ChrlflL Lub« 1531. g* 

Ordinatio Ecclefiaftica Regiiorum Daiiiar &Norvegi«. Hafn. 

1537. 8. er flÖCn inbfart I Cragli Annal. Chrifl. m, 

ospaa £>anf! ubgioct SXoc^fill). 1539. S()»it* 1542. 
1562. 1617 09 1640. 8- SD09 cr bttu ®«rf itu 
(!rei9(to9 forfattet af Bugenbagia, niea aOene af ^am 

igicnncniftct. ©cc Grammii Pr«fat, ad Crag. Annal. p.97» 
Infirvt^io Viiitatioiiis Saxonicc, translata piopter Ecclel.tt 
Daiikas. Rofchjldia: 1538» Hafn. i6o8* 8* 

©amme o))crfat paa sDanjt 16 19. g. 

Pfalaius XXIX. explicatus etiam de Pnidobapcirnio & itir 

fantibus nondum natis. Hafn« 1632* 
Epiftola Apolugetica iid R. Chiiflianum III, a C. F. Lann- 

melto eciita» Hafn. 1709; 4. 
Confediones fidei dux, alceia Lutheri, alteia Bugenbagiv» 

Wittcb. 1539. g. 
Comment, in qvatuor priora Ciipica Matthsi. ibid.1543. %^ 
Pfalterlum Cavidis. ibid. 1544. 8* 
Comment* in Jeremiam. ibid. 1 546. 4. 
Annotationes in Johan. Evangeliflam. ibid. i54(. 
Comment, in Jonam« ibicl. 1550. g. 

Sotu^en at)(liDi9c Progiammata cg (EpilUcr. 
Cinc fc^onc Offenbarung M C^nb ^^xifii. 1 524. 4. 
SKatl^ft^iag, tptcjitan bai ®acraincnt cmpfal^ca (oU. SSKttci. 

1524. 4. 
!Bon Det ci»atigclf(^cii SRcfTc. ibid. 1524. 4. 

Cin (^ifilic^cö ©€itt)'9$Tief an grau Aiina, ^crgogin toa ^cc 
tin. Summa itt ©(djgfcit au< l^cili$|cn @c^rtft. ^iu 
ttb. 1524. 4« 

C^Tif)'i(!)c ^crit:a(nun4 Pon mlferti^cn ®ottci Sicnfi nnö 
(Suttr«($(. ibid. J525. 4. Ccnt)- 



Bug i9y 

CcMricf ihvt dn %tait t^on eaamtnt. it. Untcrricj^t von 

^ Scicfft unD Stbfolution. Ibid. 1525. 4. 
<S^fili(il( iBft^encfcn i^on t)cr 3S($. ibid. 1525. 4. 
8n tx^ €6riPcR ®io9CD/ unD rc<^(CQ gubcn Sfficrcfen. ibid. 

1526. 4^ 

CmSrcff an De GtaDt {^anitorg. ibid. 1528. 4» 

UnttrrN^ vor Die SrafKfe uni) in ioM fRii^tn liegcnDt ibid. 

1527. 8. 

6ffl^?recf an bcnStaJf to {Brcmrn. ibid. 1528. 4. 

Snofoig <!^h(Hi(f( Ori^minge. ibid. 1528. 8* 

fSoi tcr ei9cnf(&«ft unb SEBeifc t)c< @acraincn(cJ/ Der Saufc. 

1529. 4- 
Mitttti$ oon feincD @lau6en nnD £e^re. \l\b. 1 529. s. 
^ mao »an ttn Slo|ler'£etocn ^olen fc^al ^amb. i $29. g^ 
C^ii^u^ OrDctttog Der etatt SuBecF. £u6c(f. 1531. g. 
9)08 mcsniqc JfcQ (S^rifKiTen Sofen. ibid. 1531. g. 
CiBe<^n)ieDeTi)ie£<l((C'X)iebc. SSiCtcb. 1532. 4. 
Scrfd Omcning im {anDe to ^onitrn. SSiUeb. 1535. g. 

%Ott %'%rA4K unb bcimlic^en aSeglaufm. ibid. 1 540. 4. 

fii-r XXIX ^Jfalme auf gdcgt. gSBitteb. 1 542- 4- 

SrrftBiOrtcninge in Glciroig^^olfieen. SSagbcbnrg. 1 542. 4. 

ScttcuOrbeninge im tanDeSBrunMicfaBolfenbttttdft^cn^ll* 
BittA. 1543. 4. 

ÄmJaOrbnung Der ®taDt J^ilM^tim. 1 544. 

JeiiHJrtMgt jlber ©oet. Martin Luther. mttA' 1 546. 4» 

*w»ct|f^i9en Srug«^9vufhin9. ibid. 1546. 4. 
^Q^flong an Dte So^meu; €(^le|ier unD Stifatier. ibid. 
1546. 4. 

^fKS( {)ij!orie mie e< un< iu ffiittrnbrrg tn Diefem oevi 

Sngmc Sriege gangen ifi. ibid. 1547. 4. 
Sn b(i QBgeborn SioDa»/ Dten)ir nic^t taufrn Knnen. ibid. 

^551. g- 

jR 2 tBerma(' 



1^6 Biig Bul 

©arma^nung an flUe ?5a|ioren im ©a^feit. ibld. 1555. 4* 
€ommcntatiDn^'C(&ret6en tregen D. Cracow. ibid. 1 548, 
Ob man bai Svangelium mit bm ®(&tDcrDt fc^d^im m^r. 

1511. 
9)011 ben 3i&^tn M ®acramenW. 

Libellus de exorcismo. paa Spbff. 

^ijloriC/ »ieD.Mart. Luther 1527 Itt ©OttcJ SSJlffC» JUlC^ 

ben unb (ictben {ic^ ergebcn. 

SorutKn abffinige mbxt, fom ^an ^at omfat, ogeScrf 
W(D gortaUr til Srpffen beforbrct, {fV. B. Hyp.An. G. Cwi*.) 

BULL (Johannes) 1769 blCÖ ©OflttC^^rflfjl til fttebOT 

|}r«|le9iclt) i Sronfficm* ©tift* ?Bant)C 1768 ben ^Pritf, fom 
ni ut)fat af ®cl|!abct til Dc fli^nne ^il)cnf?aber< 8orfrcm# 

indfe, for cf«rf«i^nbe 

efvift: 

j^m to<«t)«rbi9 ben «gte 8anb« gabet tx, fremfor en ^cm> 

bcr f^ttcr (in Sfirc i grobrtoget. Snbfart 1 7bc ©tpfc 

Te afgorfeg til (!iBnne 9}ibenjTaber. S^^n. 1769. g. 

BuLL (Otto jacobi) 6r afJorbmanb/ ux for en Sib 

Spefogeb i ^ibbelfart. 9Ren bi9bc fiben i 3(rmob t ;Sif beii^ 

|a9n. 

©Prifter» 

Regifler ouer banjfe og norffe «o» ic S5»n. 1743. 4» 
Conttnnation 09 «njang til famme. ibid. 1745 og 1747. 4. 
®r ftben continueret af J. Eiki«r til aoretci Ubgang 17^4* 

S^n. i7«5. 4- 
(Eontolr^Sabel oöcr SRenter ti! 4 p. c. ibid.i753» FoU 

BULLICHIUS CChriftianus) 

©Ptifter. 
Prarconium Hafnienfe. Hafn. 1641. 12. . 

BULLICHIUS (Ditmarus) geb 1671. 22 9(pr. I J^or» 

fagec $r(rflegaarb i aarj^nni @tift, ^m ^Mi Saber Rudolph 

Bökh 



Bul 



197 



Boidi t^ar VtctH 0g tmqt qJrQUfl i OfitvHmttq ^rrrcfc. 
Cftcr jmar 3nformofioti öeponeretcM 1687. SSfc» Dcrcftet 

Aiumnus ^faa Borches Collegium. 1596 SKagjjlcr. 1697 

60giia9rftfi til 93<t)fct og CniUt^ SRcnis^cbcr. 09 $ro»|i 
)Nia6amfe<. SDabc 1735. 

ePriftcr. 
D«p. Introims in Daniam Chriftianam. Hafh. 1695. 4. 
— — dcMartyrum Conflantia. ibid. 1695. 4. 

de Auguriis Romanorum. ibid. 1 6g6. 4. QReff. AuS. 

Man, Cajp. fVulfsborg. P.) 

BuLLiCHius (Pctras) ^ax fBt> i ®oIt»cbcl t SSart* 
iBraaDcaBotg. JSmi gaber Dar Harder Builichius. j^ani 

SSöÖcr Magrcte Degctow. 1631 6(cD ^an Doaor Medicini 

t»a(d. 1643 ®eal)*qjB9(!tu«iglcn«bor(j- 1648 ÄongL 
$i9'9ltctictt< i ^i06cn^at)n. 1660 gammcpStaaD og StffefT^ 
i 'Mlc-Set. 1 667 ^r<rjiDcnt i Äi»6co^obn. ©abe 1671. 

159I0». gjar flift mA Magrete Franck, Johan Franck, jRor* 
WiSBU(la, ^aiKjDotftr, og Magrete Tombs, CorgcmC 

tcT Titi Tombs ©Dtter i sffiiiper . 

©Frtfter. 
Mpntttio inauguraiis de Calculo. Bafil. 1631. 4, (Cii»*.) 

BtJLUCHius (Titus) g0b 1639. ^att§ gaDcr t»ar 

««ftoaflrte Peder Bulcb. ^an« SRobcr Morgrete Tombs. 

1^54 Dcponerebe fra ©orae ©!oIe. ^an t)ar Songl. Corn» 
«^fc< OM Strfcrne i SRorgc; gonimercc-aaab og affcjfot 
^(ttitfriSKft. 1665 hltr> gjorgmicjlcr I Ätokn^abn. ©«De 

^^8+ 9 äug. 

6 f r f f t e r. 

Oruio de Rcgno Dani«. Hafn. 1656- Fol. (Ä. Cimk. S. 

SI 3 BtiNNI- 



198 Bun Bun Bur 

BUNNEM ANN CJoacliim Ludolpb) geö i (^a\U 1 911^ 

ISranbcnborg %at 1693. 1723 bko $r(eft ub Den tpDffc 
Äirfe i ©crgeu ©eic 1747. 

6Frifter. 
IDiäpofifioncn t)Dn ^Jircbtgten dbcr oDc ®0mi/ unb Scfi^Sogci 
(Soaagclicn unb ^j)i|{c!cn. S?crgcn r 8- C^O 

BUNTZ0W (Nicolaus Matthiap) ®0flne»5Jr«ft til Ltu- 
»cntii ÄirFc i tenöbcrg* 

Sfriftet. 
£iifl'$r«t)iffn o»cr Lisbet Kiabbc. 6{>ri(lia». 165 g. 4. 

BURCHARDI (Janus) ^Bb i SliU, ^^fM ^atti g«bct 
D. Job. Burchardfen »at JBiflPop. ^ariS SRoDcr WC Anne 

Carhriiie Jörgens ©ottcr. 1664 bleD ®0g«Ci\pr«jl fot Sraiu 
Berg SDPenig^cb paa gamfef. ©06c lögi. 53at gift mcft 

Ingeborg; Fols, ctt Dottcr af D. Niels Chriftenieu Fofi. 

eBiifter. 
^aaFafbrrnrt Äilbc Ä^tin. 1676. j. 
€aröin.il Job. Bo. :- gjciöii^ning til ^immctta/ af 2atm ow> 

fot ibid. 1679. g. 
©e ©pgcg ©allKOlk. ibid. 1681. 8. (F.-^«. MÄr.Ctnrf.) 

BuRCHARDI Cjo!ianne«) ^9b i Siabcn^aD» X597. 

58 0(t. ^anS Sflbft »ar Bmchard Hanfen, gSorgcT faim 
mcflcDö. JS>atti SÄobcr Hlifiibct Rolufs ©ottcr. 1613 brpc^ 
ncrebe fra ®oxBt @foIr. i5lc» tcreftnr ^»rcr ub Ä»bcu« 
(aDit^ @fol(. :Kci|1e nogen tti> ubenlanbi, og pcb p« ^icni' 
fomfl 1622 blet> 3aformator boj 9Jrinb« liideric, fibcnÄong 
Frideric 111. 1629 bU\> @Dgnc ' ^Jropjl txl Dor gfuc Sirfc 

i Äiobcn^n. 1634 Sijfop i «Ribe. 1636 Doaor Theo- 
logiir. D0ör 1643. 4 3ail. gjar gift mcb AnoeCathiine 
Jörgens ©ottCt. 

srrtp 



Bur Bus 199 

SFriftcr, 
Ontio de Immanuele. \Vitrcb. 1620. 4. 
Deextremo judicio. Jenae 1622. 4. 
Rig^J^Nfrn OMt Albert Schccl. ibid. 1639. 4. 

— — Pcder Juul. ibid. — — 4. ^An, Cimh.} 

BURNSUND (Abraham) got) i ©öcrtig. ÄOm <nb 

lii atoric i «aret 1743. 85Ut) Dercfttr affejjor i CbtvM' 

Sf riftcr. 
SrflM af Det jtongf. ^venfle ^tbenfFabt VcaimUi 3(f^anD# 
liBSft for 1739 ^iJ ^750/ omfat 09 forfattce af A. S. B. 
€]^TiOiania ui)cn 9ar^tal in gvo. 

BURREN^US (Rudolphus) 1694 6IeD gontCrfOt M& 

Ä(ts«ä @!olc. 1704 SKector fanimr @tcD. 

6 F r i f t e r. 

Epigrammata Sacro-Profana & Serio-Jocofa. Hafn, 1699. 
12. (T^O 

BuRSERUS (Joachimus) gab til gatiicnft i . iantffliU 
-An. 1583. 9Jar fötjl Medicus Prac^icus j Slnnotcrg i SKei' 

fCB. 1625 blc» ProfeflTor Mediciux & Phyffces ueD (5or0e 

fKiitcrligc iXcat^emic. ^^De 1639. 2g 3(n3. QJar gift mcb 

Chriftiana Seifardt fra SStinabvrg. 

P r i f t e r. 

De f ebri Epidemia f. petechiali. Lipf. 1621. 8« 

^ Fcbri maligna concertatio cnm Stolbergero. Ejusd. dc 

vcneiM>rum natuta & qvalitatibus. Lipf. 1625. g. 
^Fontiam Origine, Hafn, 1639. g. 
Inttoduclio ad fcientiam natu valein. Amft* 1652. g* QB. 
^D.TKMarJ 
BUSCODUCENSIS (Heniicns) fdbUi eHcrt Henrien is 

• BnjdK>fen. ^at foö i J^tt^^tfihuff x V>u\mli , jMraf 

i^flin JilttttÖtt Bufcoducenfis. ©(uDCVCbC ti! ^XtUtiUxi 

SR 4 * 13 



soo Bus 

i 1 3 ?lar unftet Luther 00 Mclanchthon. fglc» htttfttt StlW 

0cliS tobft ^Dr'$r«i)i!aiit i Chriftiani IIL %ih, (a9br tnrgct 
at bc|}iOe tncD Johanne a Lafco, og be engelf!e Smigranfrr, fom 
yaa t)en StD fom l)tx inb i SKigct. Sftcr Chriftiam lli. SD^fr 
Net) ^an Dccanus Capituli i imb , ^t)or fian bobe 1 576. 9 

SSart. ®ar to @ange gift. i. SScb Maria a Zilcherraiiffr* 

a. ^(D CR anben dcD SRaon Anna. 

eerifter. 
St(Sfrift, tr9ft iOiPfiocf 1571. SRen 2fnbMb<R et uBc» 

ficnDt. 
Sn latinf! Sptficl, tnDf^rt i banifc^e SiMitl^ec. Tom v. ptLg. 

214. (Z.) 
BUSS^US (AndrcaO gob i ISlorgc 1679. 31 gÄaif. 

^an« gaöer »ar Peder Anderien Bufs, gogrt Döcr Soffobcn 
i SlorblanD ; og {ibeti Sicc^amtmanb i Siorblanbcne. ^oDr- 
ren Doiothea Storm. 1696 bcpoHrtebe fra $Sergen< G^fofr. 
^an tog forji Examen Theologieum, ^öorcftcr Jan (eigdc ^9 
yaa^jtlologteog^ifiorien, og cnbdig i^m bct jiuribtffe Sm- 
dium. -1710 ble» ^0ie(le^3ieW $roairator. 1718 SJorgc 
incfler i ^flfingecr. ©obe 1735. 4 3an. ®ar gift imb Met- 

te Vederborii. 

S f r i f t e r. 
Introdu£lio in Dialectologiam Novi Teftam. Hafn* 1704. g. 
Diflertatio de Poefi Epica. AiTift.i704, 12. 
Olai Bonichii Confpcaua cum notia & indicibus. Hafe, 

1705- 8. 
Grammat. Lat. Pr«cepta majorarevifa & adauSa. ib. 1705. g, 
Amuflis Q\'antitatum. Lipf. 170^. g. 

8ob/3lcbe Äbcr Frid. I V. Äopl^. 1730. Fol. 
Arngrinii jonac •j^ijlone Otit ©rantettb, forbanjfrt. Xfyt^ 
1732- 8- 



ArU 



Bos Bys Byt tox 

AriiProde S. Polyhlftoris Scheds S. Libellusdelslanditeve* 
tcri Islandica in lacinam lingvam rranslata, & notis illu- 
ftiata cumLexico vocum antiqvarum. Hafn. 1733. 4» 

Periplus Otberi Halgolando Norvegi Notis adau£lus. Srpft 

mrt iMTfi foTtige. 4to. 

fSKctcdiiBS om ^aD^^onib. ^ni\ext i OlufBangs Qamfinscr. 

4 Ctpftc No. 5. p. 528- 
9M SDag^cgiflcr oHt jtong Frid. IV. 2it) 99 S^net bli»<t 
n fnart trpft. Slcre (ani SIriftcr ^en^oik enOnu iStto^ 
Wi(!tipt. CD. G«.) 
BySINGIUS (Erasmus) gsDi ^obcrilc» 1632. 165» 

Mci» eo«iiC'$r«fi ttl €(n|tian$|fai»ii< S^xxU. 166$ Ska^ 
ficr. SD0i)ci686. 7 Sam 

ePrifter. 

r)c An'nia in genere & fpccie^ 

ftU^tbxqlL iUt Ove Schade ätctffftt t»on Johan ThcffeL 

^•p^ 1666. 4. St ofl ubgii^ct paa S^«nfl famme 9(ai. 
CO»*.) 

BYTZOW(HenricuiChriftophoras)gob iSoteinj 169J. 

5 SRort ^ao* gotrr ^ar Oluf Jochumfcn By txow , ^ot 
fpttoM l^rarfi i SolMng. ^an< SSoDcr Magrete Bei tels J^eO 
tct. 1709 bcponacbe fra Colbing ©f ole. 17 12 blcD Alum- 

nof PM Eilertfens CoUigio og DecanU9 paa Sloficret. 1719 

9rfU^«f{ wb bff ftrn|fe gctjortne Sicgimcnf. 1720 @cg# 
«rr))rtffi i S>19, «Oerbpe og X^ofirup i ^inbficb ^crrrb i SBo 
beig Ctift. 1733 95roD|l i .^inbflfb ^crrcb. 1741 6<ifrfr 
9n«fl 99 (Sogne^^rafi t SSiborg og $roDfl i iRor^tong/^^cr' 
nb. 1747 ®ogne'9Jr«(l ttl Budolphi Sitle i SÄaffiorg/ og 
Ctift^JroDfi famntcflcbf. 1754 Sogne^^rarll ti( «or Srue 
Jtirfe i Si^Un^atn, og ®tift<^roi>fi i SiieOanb. 1761 
SSofifixt. S)0bc 1763. 9 2(u(. 9}ar to Oange gift. i. ^tb 

Helle Helene Wcgner. 2, SReb Cathrine Marie lldkiar. 



soi Byt Cd 

ef rtfter. 
Tlitifes Logicr. Hafn. 1710. 4, 
Obrcrrationes criticsc in loct qvffdiin Nor. Teftamenti. ibid. 

1710 & 1711. 4. 
Thefcs Pbilologico-Criticap. iMd 171 1. 4, 
Dispp. II, de vet. Romanor. Candidatis. ibid. 171a & 171 3. 4. 
Dispp. II. de Luflratione vcterum Roman, five de litibut 

^OyoftdS-tcrixg. ibid. 1714& 1715. 4. 
Dispp. II. de Jove Eliao. ibid. 171 6 & 17, 4. 

aalborg 1759 09 1754. 8- 

JattöeuiDDcÄ ^XCCliUn- ©et Semion. ad Clerum. Part. 7. n. i. 

SpOcHg S^tHarmg o\>tt bc 3 f0r(i< Sapitkt af 3o^anoti ferfit 

(gpijld. aal6or9i753. 4. 
S9t)(li9 fiorfiaring om be 2 ftbfie (Eapitler af Johannis fsrffe 

(Iplftel, Ä^on. 176a. 4. 
Lxxn $r«bi!cn(r pocr Judae afminbclige (^pifief. ^S^t^ii. 

1762. 4. 

*^ALUNDANUS Oo*^»""^^ Petri) %tlb I €aBuilt*0t8 

j6o5/ ^t>ornf ^an f!rc)> fig paa JDoaf! igane Balun^botg. 
«S)an< S<^(r Dar Pcd^r Jacob fen, fBorqcr 00 9}Mer i Caaunbtorg. 
«(>an< SRober Bodil Chriftens Dottcr. 1624 bcpoRcrcbe fra 
aeociltlbe ®fo(e. 1627 blcD 5 te £ectie ^rer fammcftc». 
1630 blco SXector i ^aOuRbborg. (Samme 9ar refiaBmbe 
SKectbratctr 09 Hxax reiffe ubenlanbf. 163$ hm l^iem^ Qg 
bUt) ^agificrj meti fanime %qx i dfttxl^B^ reifie igicti mc» 
Niels Kaas 99 Ove^Ulfcld. 1637 fom tilbage Ctl £t0bca« 
j^aon ntcb OveUifeiJ; t^v Niels Kaas b0bc ubcnlaitf. 1638 
blcD Sonrcctor i SKoc^dlbe. 1639 SKecfpr t ^cim»t. 164X 
fKcctor i dvocflilbc, 09 pbfi i fammc 3(ar Ctnonicus Oipi« 

tuli. 



Cal ao3 

tuli. ' 1660 httt^ frnM ttl Siakn^avo for at un(er(Frit)c ®otM 

luas Hein. 1667 blCD f>ani @^n, SRag. Peder Schade ^am 

i Sntkdet aMunsntC mcD @ucc(6iioii. IDobe 1669. 5 Stpr. 
Sat (|i{i mci) Bodil Paiiklefs £)ctter/ (n fornemme Si0bmanM 
Suotta «f Palmet. J^mi 930rn og 9(ff 0m ^ar tiitasct ftg 

Sf rifter. 

Diabgus Elegiacus inter Irenophiliim,& Mufam in obitum 

Nicol. Knflfii. Salmurii 1637. 8. 
Orginici Collegii Dispp. V. Hafn. 1644. g. 
Cooipendiofa Lingvar Hebrss Delincatio. ibid. 1645. FoL 

€r Jöm uDgttct af ^ani ^an 9)?ag. Peder Schade, un' 
»et titcl : 

Compcndiora Lingvac Hcbrarap Idea. ibid, 1674, Fol, 
Grammatica Grseca parva. ibid. 1660. 8- 
Jtofodia conipendiofii, ibid. 1663 & 1677. 12, 
EtymoU)gisc GrjrcJE Proplasma. ibid. 1664. 8- 
Grammatica Grxca inajor. ibid. 1666, 8- 
Grammitica latina, ibid. 1 668- 8* 

ttijf^nft til fin ^ujlrue , inDfart i 5an« tt^mi 85c|!rU 
»tifr, ttJ)(jit»c( flf A. «yge. SJt)n. 1759. 4. 

'\ B. C. & Grammatics Latins rudimenta in nfum filioli« 
Hifn. g. Sine Anno. 

CaLUNDANUS (Severinus Petraus) %eb i SdDimft^ 
Wl|i6o7. 23 Oct. .gHmi gttÖCr »ar Peder Jaccbfsp. ^onJ 

9t«tar Bodil chriftenff S)otUr. {>a(i be]^on(re5e 1626. ffieti 
P< Mtcr idlniianM/ 09 tMtt) fin «$)iemFoU'ri 1633 blrt^ ^a' 
gi&r Of f)roi»(i paa Slojlcrrt 1635 gonraior i .^iabci^ 
|äiia<6f»lf. 1638 3tcctor fammcfuDö. 1646 P ofhor 
Etluces pcb ttttiocrfimct. ©0Ö< i657* 25 IRo». gjar flift 

naa 



ao4 Cal Cam 

tneb Kirftcn Cafpers SDottOf Buchmand cDet Bechmani ^«Q 

lax tcfiamentem 300 miu t\l SiBhtvi^Mni Sfole. 

e f r i f t e r* 
Disp, Philologicfl. Jense— -» -. 

Dispp. IL TheoU de facra Goena &c. ibid, 163a. 
Grammotica Hebr^a. Hafn. 1642. g. 
Giammaticx Gruecar Idea Synoptica. ibid. 1638. 1542. g^ 
Disqvifitio Ethica de fundamento Philofophi« moralis , ibid» 

1646* 4. 
Exevcitationes Ethicff novem. ibid. 1648- 1655,4. (^.Ä.> 
CaMERER (Johannes Fridericus) 9(UbUcur Wb •^OflC 

Stottodige ^oicfict^ 2ii)'9{e0imettt 2)rasoner, ög jtrigi 3K« 

©ebandPrnDon ©ueHe. £eipj.unDg3}o(fen6. 1756. 8- 
et^te^xtibtn »OR einism aSerrtPtSrOigfcUen Der ^olficinfi^ 

®<9enDen. 8dw* 1756. 4. 
i^ifiorifd; politifcg iRaMten dor einigen merhodrbiflcii ®C' 

genOen in ®(^(c<mig unb ^ol|leta. ^kntb. 1758 un» 

1762. 8. 

!Xcgifier ilber aUt SerotDnungcn fo btn mutm^at ange^ca 

©leJirig 1760. 4. 
SR(t)(6e9 frrrSintDd^ung un&bfr Sit)c<lciflung )u itu nrues 

Saanen M jt6nigl. Sdb'9{eginient iDragoncr. ^oDcr^r* 

1766. 4. 

CaMPEAUX (Yanfcn des) ÄongdJg ^rofcffot i bt ftOÄ* 

ffc«iDni|!aber, og 3nformaeor for Sanb/eaDetterBe. 

eftiftet. 

Le Siecle de Frideric. V. Poeme, Coph. 1755. 

CaMSTRUP (Olaus) ^9\> 1(^88 i «t^ttC t fdvt^tni 

«tift- ©abr i »trgen 1762 fom ©tubcnt. 

6Ftlf. 



Cam Can 20$ 

Tnfoanm mctricum, cBct pOCttJFc ®a8<t. Ä^»»- I739* 

Canel (Petrus) ^rofrffot i bet ftanf!e ©proj »cb SttlM 

heim i {amme Gprog. 

SPriftcr. 
t(t SJItgl!(^ Smffc^Siraillllififi^ Grammaticut theoretico- 

PnaicHs. ^am6' 170 1. 4. 

Obfmir, Critiques fur la Giammaire de Regnier desMaraif* 

Coph. 1718- 8. 
Le Parfait Secretflire franqois. ibid» 1701* 13. 
Le Tableau de l'Ortögraphe Franqoife, ibjd. 1710. g. 

S)<T voOfommcne franl|iiif(^e Secretarius. Sop^. 1703. 12. 

CaNT (Falqvor Alexandri) get) i fBcrqCR. ^an« ga* 

i(t M Alexander Harde, Sia6manl) fammcflcM. «S)an Dat 
GtoDttt, 09 conbittORcrebc paa 9l{^mlb ^9i ®09a^$|}raflm 
4t* ]tns Maoritzen, mcD ^Dllfen ^an 1635 fom t Srortte av^ 

t^oiN rcflmnbC idU> AAa Capimll Bergenfis inbc^olbe aN 

Pttijt, fvmilft et m ^aDtgorbeel/ ncmlig at ^an pmtttu 
nic Uktf!c €fpt0g/ 9g forDcnbtc ugubelig Den 9 falme : ^vab 
<<^n da tomme tU fot n^b. IBIcP bcrfor af Den Derbfltgc 
^ Htab; imn ba bc i!i Saofl^c^aSinib t GunDfiorb/ fom 
MoMg Me $B0iibct/ fiebc t Utri<^b em, ^Dab S)otn (lig 
fi^rfriidfc forticttte , bcnbte bc (is til eapttelee i SScrgcn, og 
^^«§Ae 9ob( dtaab* €apUcIct< Silfombncbe gaoc ba fet 
Wc »efpoHfum: ^ ttbi bcn -öeOifle ©frift beflnbe bi, at 

* ÄM Otb< SotbCnbelfc <r rt Jtuehgt Oimen lacfe Majcfta- 

' tuDivinx, ^otlfet Satanas, bctt ^Jatabitt Saanet fcb brag^ 

^ M at mprbe og i ®ronb forb(srDc oore ferfie gororlbre og 

* HilicQttbi Sere, l^mfot og ©tangen ilt^ fltaffct meb 

' li^rtdiMfc* 3 bct anbrt Qab< Sub pg«i at -^erren Pil 

» tfU 



soS Can 

* iffe ^ofbe beBulFoftffli fom fotfojngclffl föjer Ban< gjatm 

* OS ^elliöf Orb. 3a Blasphcmi, atx Qnti i5efpo«ew rt^ 
' ne< t>9 ftlant btmtm, fom giote S(ioöfen< ®iermngnr, og 

* Ocrfor iffe fFuOe Aroe ®uM gtigc Om faabannc ISefpotfc^ 
»^ te« ®ttaf ^at)e t>l mange gFcmpfcr i bcii ^tfliit @frifr. 
' (Saofom: Om btn HrarfitifFe £2t)inbcS (Son, j^oilFcR efter 
^ @ut)d cgen SBcfaliiK) blco fienet i^iel, Lev. 24. ^ong Pl a- 

^ rao,Exod. 14. Goliath, i Sam, 17. Rabfach, a, Rce:. 
^ Ig. 19. Nicanor, i Macchab. 7. &c. •^öorubaf maa 

^ Oranbgiodig fan erfare 09 fluttC/ at faabanae ®uD< 03 ^anf 
^ ^cBiac Orb« 95efpottrre bor ^aarbeligcn og aloorligcn at 
» jlrafff*. ?Wcn l&t)otIcDc« 09 mcb l&oab ®traf ben bm* af 
«^ t«rffe« 09 ölborligenllrQJfrt; bct jlillc »i inb til ©ubog bc» 
» (^rijlcn 0»ttGbcb/ fom crc ®«b« Sicncrt, og iffe birr @»arr* 
'^ bet forgie»e«, Rom. 13 ». jj>»ab ©traf nu 2au9'Dicrtcit 
ubPalgtei er ubefienbt, ligefom man el ^tUtt \>ttb mett om 
fiam , enb at ^an 6 9(ar bcreftcr ^ar ftrepet folgenbe 

eerift: 

Mägiftratttfi confiliarias f. Judicum Speculum Ethicam x 

Om verbRig ^Prig^b og £)ommete< Cmbebe. St^on. 
1641. 8- 
SotefiaaenbeUnbemtmng/ meb abffiDige flere, loDerief 

SKonfc Chriftopher Fremann at toffefor, fom bCTVCb fcio 

laber rette ben ^eil; fom ubi ffani 95(rgeiiilc ®frt6entcrc^ 2Dm 
IDecl pag- 5 ^ar inbfaeget fig r at lian gior benne Cane til 
€antor i Setgen , ^oortil ffan befienbcr pg at Mre forlebet of 

Alb. Bartholin« de Scriptis Dai\ p. 44* 

C ANUTUS. af bctte fRan ^aver bonret en ProfeObr 
Medicins , fom ftben jtgci at birre bleven SSijTop i dtar^uul* 
\{)am tiO(rgge< folgenbe 



Can 207 

6frift: 

Regimes contraTeftilentiam, five Epidemiani rcverendiflimi 
Domini Kanati Epifcopi Arufienfis, civicatis Regni 
Dacie, Artis medicine experientiflimi Profefforis — 
in4to. 

Cft: Refen. Catal. BibIlotb« p. 139. Möller. Hypomn. 
p. 323. BorricK DifT ult.de Poetis. p. 222. Poulf, 
Blblictb. i\rhur.p.36. Alb. Tbur. Infant. & Puerir» 
Actd. Hafn- p. 60. Pontopp. Aniial. Ecclef. Dan, p. 

47409483- 

Canutus (g5i|?op i mboxcf) ®ee KoBSEN. 

Canuti CB«rtiiuO ®ec AqyiLONius 

Canuti (facobus) ^( 1603. g @ept. xSidUn^aMf 

(m ^al gatrr Knud jenfen HV flSr^ggcr/ ^ani 3Kob(t 

m Maiie Jacobs £o(tcr. J^an flif i ©folc jiDrjl i Sletcru 

(ai^fl/ 09 fäm i ®orec, (potfra flan 1621 Dcponcrcbc. !5(c» 

inrcfrrr «f^Brcr i jli^btn^aPnä@fo(e/ 9S reificnoaU 9(ar uDcr* 

WiiM. 1635 Mcv (an Kcctor »eb %ax^mi eMt 1637 

SSogifljrr. 1647 ^om-^tafi til S)om'Jttrrcn ) 3(ar|)uul 

1653 Profeflbr Theologi^e t ;Si05cnffa9ll/ OgDoclor Theolo- 

S». 2)9t)c 1660. 8 3u(. 9)ar 2®anfle gift: i. 3Rr^ 

Biiftbet Menelai , Mtl Songl. (gSlOti^^irilti / Menelai Pduli 
S)i»tta< 2. fRcD Marie , Rasmus Nielfcn 85otgcm(0ef i 

6frifter» 
Wittwiius in Diar, Biograph. ad An. 1660 ttO«gger ^m HOg^ 
le Difpntafter. Thura in idea Hift. Lit. Dan. ttl(fri»C« 
Vmcs:: De Divina pariter achumana filii Dei Naturat. 
%a fäinme cr uDcn SoiPi Do^. Jesper Brochmans, (|VOt» 
M Canatius allcac ^av OOnrct Refpondens, (/F. P. Pr») 

Canuti Cjohamies) ece Bech. 

Canvti 



ao8 Can Cap Car 

Canuti Gol^ann«0 Viat ©RM^CapUaltt i JTons 

Chriftian Den ^itxM SiO. 

©frtfter. 

ZmU m &oltni Op og SRcDgang, SDogenci &ingb( k. St^t^iL 
1641. 4. 

Capitaneus (Petrus) gab j gRibbeI6ur9 i 3ed«tf>. 
etubtrebe i jtn Ungbom til S^vcn og Varil fB(ct> Doaor 
Mcdicinjt ucb UniDcrjifftef i ^altnct. SDercfCct Profcflbr 
Medicins f^rfi iSKofiocf/ fiDeni j{i0(cn^at)n, ^Dor^aa tiOigc 
1547^1^^ Sonil Si^^SKebicul H Chrifl. IIL9}ar 1556 
S)f canu< t £imM S>om^apit(K ID^tc 1 5 57. 6 2laiu i ftC Stf/ 
Dcrt 45b^ SÄar. 

ÖPriftet. 

Cn Praferrative og gort^aring imob Vtfitltn^t, fFrrffbit af 
Do5l. Petro Capitaneo til ÄiBbcu^afftiS Sobbpggerc , og 
ber(0< for cti 2lnbgang og IBeflut. Sn iianbclig Sirccpf 
og $ra:fer»atioe, fom Doa. Petrus Pailadlus i^aocr (ifl^m 
bcfFtejfDic af ben ^ige ®frift inob 9^fiffen((e. jt^^n. 
1553-8. dx inbfort paa Sätin i Bartholmiafta Medi- 
ca, Loe, 2. pag. ia, C fV. B. Hyp. R. AO 

Disp. dePotentiis Animi. Hafn. 1550. 4. 

Carl CJohannes Samuel) DodorMedidto. 173* McH 

Sity<9Rebictt« (ot ^oifalig S(ong Chriftian VI. S)erefter 173 9 
3u|!itfc9laab. ©obe omjtbct 1757 f SRelborp I S>ittnatrffc8 
t en 3((bct o»er 80 9(ar. 

ePrifter. 

Disp. de Autodieiria implicita. 

Ichonographia Praxeos dinica, Anttomi*, Clijfnke & For- 

mularum. Buding. 1721. g. 
9)0tt Dccoro Medid. ibid. 1723. J. 
Decorum Eruditi*. Berlenb. 173a. g. 

S<nitni{fc Pon itt Medidna moraii. IBnbing. 1726. s* 

Elemca* 



Car fto9 

Kamnta Chirurgix Medic2e« ibid. 1737. 8- 

4^ ket 2>i«t 9Pr Qcftinbe «nb Sranfe. ibid. 1718- 8* 
Soisatdt »on C^ontifc^ (5t0rg(tf9. SMrnbcrg. 1733. 8- 

Tlienpia doginfttico*eUnicfl* Buding. 1737. 8* 

Hifiora Medica Ptthologico Therapeutica. Hafn. X737« 8* 

Dtstctica Sacra. ibid. 1737. 8* 

Mcdkina Aalica, httttf(tn\> i\t ®cfunb((it< Sorgc/ ^Dortfl 
cr ffictncueSfaseSRofii. granff. 1740. 3(ltona 1740. 8* 

Medians Aulicar imeitfr S^eil. gtf. 1743. 8- 

fBtxlttA. 1741. 8. 
fScfbittme Soigniftc ibid« 1741» 8» 

Medicina Univerfalis tn sajaffcr tint) SRJfijfeit. jtoj)^. - - 8.. 

Crfa^nmgl ®nmbc t)on Qciran^ l)c< Sludaiftnf. Sl^i^^ 

1742/ 8- 
SntttMmf^t 95d)ctirai. ^aD. 1747. 8. 

^SMMa^^ onb moralif^eiStiileitiingiiibieaRattttOtbniiiig. 

ibid. 1747. 8. 

armni SpocifT. 93ubm9X748« 8* 

Medicina morbi Se morbifera - - - 8* 

fR(M|rk^ vott (tner ®cftmi^Srnnnen - - - 8- 
Oc^tt^ X)ini(l t)er GJug^Smmcn - • - 8. 
teim bcr Uniocrfal Srftcnev - - - 8» 
erNonit bcr Srci^dC 8. 
S>rcifac^ €tiilritmi9 itt Die a){etici«. - - - 8* 
WM&igd. - - - 8. 

Setöos Formularnm Specimen • . . g. 

Mediana Mentit alli Maro & Luca« Berlenb, 1734* 8« 

Thcoiogia Moralis. ibid. 173a. 8* 

My^aitän magnani. LipC 1738- 8« 

Tbeocntia Kovi Tefiamend. 173X 8* 

O CARSTSKt 



8IO Car Cas 

C ARSTENS (Adolph. Gotthard) CcctCtcrcr i t€t t^ 

flt SanccOie. Vax ferf} eanceflicg^aaD. i754Mci>3ufKr^ 
diaob. 1761 ataU^SLaah. 1768 SonfcrciK<(gi^ai>. & 
ttUge ^eOlem af 9)iDcnf!a6crne< jSelffob i SiobciiMii. 

ePriftet. 

iRcner£met§ M SDafcm ®ottc<. Stopl^. 175 1. 8. 
3Maiit Det fii0benffaon(!e @cl|!aM erriftcr gaDci af^«j: 
iBcoii^ paa EiiciL JS>^xtn9 i ®ltim^ laai äSsteffab inc^ 

Margareta , en jottet af Jermer IL gyr^e poa 8(9^ 
gen. Tom. 6. p. 217. 

OpiQtning anoaaente Euphem^a^, Chriflophori IL GoBft^l» 
TQm.7.pagw 16^ 

^i|Iori(F ^?p{omatifF Sftemtniaj tm Qfafier tilQM^Gert i 

^oljlcen. Tom. 7. pag. 527. 

f6t»\\i, at Gert m (SeoreOema^I (arpirret Sophie af Werie. 

Toin. 8- POff- 317- 

Chrlftiani Imi giebflanimelfeaf DeforiseDattfTe JtongcrtfRh^ 

Tom. 8. pag. 329. 

W S«tf09 1 bt ff tenne 9)ibeni!a6et finbej : 
3 5te ®t9f fe : Om aabne ^ocaleti ^eMirfning i M portifFe 

UMrpfiStQrte oqimitiqiti. 
3 6tt (St^ffe: 6ameaic om 9ocalerrie< Sammenfipbi baRfN 
®erl 
Cartemundanus (Petrus) ®ee Petri. 

CaSPARI CBartholdus) (See BaRTHOLIN. 
CaSPARI (NicQlaus) Dan. tTiele Defljerfeit Oat 

f0b i 9St torg 1 5 1 9. «&an« Sabet Par 3c<per SimoKfme^r^ 
gemefler fattime ®teb. ^n Par farfi ^rorfl i SalberSi fbes 
i SHalmu, 09 omfiber 1558 Hl PorSrue Sirfet $t0fteft(a»i- 
^porfra l^an 1560 6IeP forfipitet til ODen^ iBifpe^Stort ^ oa 
J»De 1 587. aaSRoP. !8ar a 9anie jift i. WA Aune Aa- 

ders 



Cas 1 1 1 

^tn SMcr fra CKd^fc s. mcb Eife Hans SDpttcr af 

ef tifter. 
Gftdml , fiier afmtiiDdlg (Sang^iBog for Sirftmrt Srug. $(Dp. 

1573-1583 00 1606. Fol. it. Aarhuus 1637. FoL 

Cassuben (Chriilian) SBogtanMcT t] 9ioita^Mn. 
<&M(i» eoglobc i 6t. SRicofm £ir(c 

ef rifter. 
S*< ^bmmrtt feanfF |)falmc6o0. S(t)ii. i665. 12. ogofterc 
DiUiem Scim til (Salig^D/ af (am omfat iS^pn. 1666. 8«^ 
Bcmb.Aibrecht8:^iiu& og jtitk^GIat/ af SyOfl omfot. 

GntIoK aaoDdig «poC^cf. ibid. i582. 8. 

CaSTAN^US (Georgius) Dan. 3^rgen Xlatfletid. 

frt i Sifkn^opn 1660. ss^nl. -£)an( S^^cr par Jöigen 

Ktrflens, SKcnteffr JPCT , (an< 9)}0bCr Anne Hans jDottcc 

^7°S fra 3)|lc^ t STaanc. 1(78 DcpoMcrcDe fra Siebcn^Pnf 
®bk* 1682 Ue« aj^aijtftcr. 1685 ®ogae'$r(r(itii 0rc og 
^Bmimtp i %ffm, og fommr S(ar ^topfi i ®cnM ^rrrcD. 
i^St giardc mcb Stoogl. SiOaPclfc aJtagejriftc ineb $r«ficn i 
{Mflfi i 6<^u69C ^rri> / nteo bicp bog tilltge ^ropfi i 
Sori^^nntP. 9(Bkbmngea ttl Pennc OmfFiftclfc / Par nogfe 
f^v^ti ^ft paa MfarfleStcPparblcpctiinPPincti. 1699. 
18 Sb». Hep ^n um (il Sftfii'iPropfl i Spcn og ®ognC' 
^4 «(b 6t St«uM ittrh t ODenfe. jDog tiltraaPc (an ifk 

ftMcCmbcPr, ferenb ncfle %ax jierPr grcDag rftcr $aajfr. 

^701 Mo Con|iflorial »fff jfo^- ©obe 1717. 23 3un. ^aa 

^^ ^ÄÄge gift. I. meP Mette Worin, (gn ©tif/SDoetcT af 
8jftp Ringo, og gnfc af (an< SormanP Mag, Jesper 
i-niridfcn i iBrmPcrttp. 2. mcp Cathrine Magdalena Lundt, 

«Ätor af Htnric Lundt, ®<crctcrtr i brtlpbffeeancrillt 

Oa 0Frif< 



a 12 Cas Cer 

Disp. dc Arguinento Syllogiftico. S^MU^ 1680* 4- 
Animadverfiones in Philofophicas Inftitutioncs AnConii M 

Grand. Hafn. 1680. feqv. 4. 5 Dispp. 
Disp. de Syllogismo cum minoie exclufiva» ibid. i6gs. 4^ 
8itg'$r«biftn D»cr Doft. Chriftian Heniic Luja. ^M- 

1723. FoU 
C ASTAN-EUS (Maturinus) Dan» tnattxvin £aflen(etf. 

f[0b i xKibe 1670. ^an« gaDet t)at ©otgcmcflnr iCaspar 

Chriftopher Caftenfen txlfRibM, ^ani 9Rot)cr Riiften Bag- 

ge. ©eponcteöc fra 9W6ct ©folc. JBIe» iDereftcr Alumnus 

yaa Borches Collegium, 09 1696 3«fi>«*0t ibid.. Dat 

og Decanus paa Älojlctit. 1700 6o9nc'Vr«ft «I 3crne 
09 (P^a^« «Kent^^rter < JRiBer ®tift. 1749 Vrotjfl i 
©(^aM *cmb. ©abeugift 1747- 7 SRo». ofl tr jlamcttlcrrte 
JenimoO 20000 aMrtU fliitelifllBrug. Cc^Hofm. emd- 

of Fund. Tom. 4. p. 576. 

Diip. de afFeftibus animac S. Pathologia geiieraUs. Hafb* 

1692. 4. 
«-—de Vigilia hominif. ibid. 1^92 4. 

^-_de anima rationali. ibid. 1694. 4. 

•«. Specimina duo Uranographiflc gnomonicap. ibid. 1595. 

& 1696. 4* 

Cast ANI (Nicoiaus) ®o(jtte f ^rdj! (K OtrmHdi» cg 

ePtiftet. 
götflorinfl om btn 91 Dat)»* ^fabne, faIW : dn (Bhr 
Ii0 ttbi $efi. (Sle<n>* 168 1. i^* 

CeRVINUS (Johannes FridericHS) 

SPrifter. 

Oratio mctrica in Natalitia Jefu Chrifti. Hafn. i6m. 4^ 

CaAMm« 



Cha Che 2 1} 

Ch AMEREAU (N.) (Sn gamnict fixatkft eprotnKficr 

Sfttfter. 
fl^M(! 9f DanfF Orammatica. Sf^»ii. 1737. 8- 

, Statif! 99&itin(F £cpicon. S^»n. 1744. 4* 2 Voi. 

Ch ATEAUNEUF Qol^a" J- J- <J0 

SFrifter. 
Francois & Allemand. Copenh. 1689. 8. 

ChEITOM^US CMflrtinps Petri) Dan. tXXotttn Rep 

tom. 80)) t Xtabm^avB 1624. 2 grtr. .pan€ gatrr »ar 
Ptder Morteiifen Cheitum, SiaaDmaBD I Siabmjaöii. ^an< 
aSster Karen Anders SDottct. ®ar ©ognc^rajl i ^p^^ 
fkb 0$ Scii^top i ®teOanD. 1647 blco 3)?a9ifuT. S)9i)C 

^671. 1 2faR. 3}ar flift mcD Karen Fridericlis £>Ottcr Klyne, 

ef tiftetr. 
Cxrarco- Barbara NoviTeftamenti, qv« orienti originem de- 
bcnt. Amft. 1649. ia. 

ChEMNITZ (Johan Hieronymus) geD i SKagOf^ 

tcbfrg 1730. 10 Ortob- , 5»or (an< gafter J. G. Chemnitz 
HT *t«jl. eftafom (ait< gabcr tcfom gnfpertorfltrt og qjo* 
(lotafft i jRcB^gittppiii, faa Wc» (an paa MU ptflc @trt op-- 
»TÄgfC lii ^mi fcmtcn^c «dr. ©crpaa Hr» (an fat i ^<tt be» 
ramt< €*oIe i CloflcnJBcrgeii pcD (RagDcborg. gftcr 4 2Car« 
lariab «if (aa öcrfra tU UniPcrlujf et i ^atte ; og cftirat (an 
MtW 6cr (avto op(oa)ct jig 49tar , (lep (an qyager^^ofme^ 
^ ^ 89t|iiB5fn af Of}frM(anl}, Sophis aroiina, fomop' 
(olM n i Si0SfB(a»n. (gftct 3 «at blc» (an(mt)c« €abinft<' 
*r«S. 1757 blc» (an £rgadQn<'9rarfl t gBten, (»or (an »ar 
i ij«ttr, 09 (aDbe en 9);crttig(eb, fom »ar faa talrig, ^t 
vm 0fft i cf Slar taite ooer 1600 eommuntcantere. 1763 

O 3 de» 



a 14 Che ' . 

Icin. 176^ &ic9 SompaOor Deb (E|irifuSirf m i SKenMborg. Sftcr^ 
«t ^an Der })a\ibt rxtut 5 9}}aQneber,5l<ii) (a*) @loteprdrfl paa ^ren^ 
fiorg og 93a(lor ocb ben Sobf!c ^tteettiq^eb 09 ®uaniif0ft t ^rr# 
fnijBcr. 1 769 blct^ ^an optaget fom Sl^eMrni i bet Songl. St^rfFe 
QibciHFaberneJ @rl|lab i Ironb^tcm. SRcbeni ^An< op^fM 
^8 i SBicn, ^ar ^ati ubgit^ct fBlgcnbe 

6Fr ifter, 

Cinige fRtl^cn, bie ^q rrr ginmei^ung txnti *7lltart inbtx Sinigf. 

ih\\(^n ^cfonbtfc^aftdSapeQott !Sicn; itbn) bcr €ihu 

firmation Der $inbcr iinb i^irem erflen IXbenmaf^lgt^ ^r^ 

lialtcn TOorbcn. £cipjtg 1758- Fol. 

jtleine Sct)träqc |ur Seflaceot^cologie, ob. {ur fixttnntiBnf9oO 

M au^ btn Q[on(^Q(ifn. 9likn6. 1760. 4. 
fSon brm 5u(}an^e ber (Ey)angclif(^fii unb t^rcn ®ottc( SDIom 

fic )u SBini. — — 1761. 4. 
gta^ric^t Dom SHiianbe ber bhi\^vx 6efattbtf(^affit< CapdTr ni 

5jBicn. 1761. 4* 

feuf '^^rcbfqt tocgcn M fc^recFIk^cn iStbititni fo am sg Sbb: 
1763 gan) Ungarn cTfc^iCfcrt; unb bte gro§( mir i5 
SKcilen bon SBtcn geirgene (Stabt (Eomorn »dOii amf fr 
Ir(»r(t. 4to. X>iefe firebigt t(l tti Sbimbcrg balt)iiitcr 
cinatibet 3 ^al aufgdegt »orbdi. 
Xumphs amboitttf^c 9iaritartcn/ffammcr , obcr Xb^miNnif 
von bni (leinf(^alig(cn Xixtttn, ml^t mun (Sc^aftfm 
unb SRufc^dn nennet^ dbcrfci^ «ui bem «ODDanbif^ 
vom {^r. ^rofejTor Muliet }n (hlanqtn, «M mit 30 
SBogrn Sufdi;^ Dcrmc^rct i»n J. R Cbemnitz. SKct 
1766. Fol. 

«on bcr mii^tit tmi fcL Sobrt bc9bem£obe M lithtH^ 
tvArbig^ 9)atcr<. 410^ 



Che Chi Chr äij 

UHicM-gtebe; toel^ in tn $6ni(}(. N'nif^)cn ®cfan^f(f;afM 
&pdlc {O asiai am 3 ^^itnsfi^S^prtage 1763 ge^altca 

9ri(f«<^.9n»ft|for Lange in ^al<, Ut Cori^fc^ietfuns tee 
Gcimcf ea (ctrcfjttib. ^ce Sia^ri^Un rt m 3ufiaai)c 
Mr »Qcaii:^. m» jtim^c tn Den b4niH^n0lct4^cn. 3 95an» 
p.483. 

Chiliäni (Severinns) ©cc Kieldse)^. 

Christensen (Anders) %Bb i s^rifliama. IDrog 
1674 ta {)olaBi)/ Sam »cr<fecr cil Siffabon 09 m Sicncflc 
loii M ofiinftifFe <Ouni forttadcr^Carbtrr. ^676 FtHti mcb 
(t y0rtB9tfif! Gfft^ til @9a. 1677 faltx t M bar6atrt|le ®(a' 
vale, (»erfra (aa cftcr 20 Sar^ StD IpfMiQ nnt^ont/ ogtfM 
kii dmMnDring og inanf e 9}i2)arv«r^i(|bc^rr CRDciig f oin ttl 
€ci)(m fDii i 3rarct 1698. ®tf fiocn me» et {»o&anDtF @Ii6 
ti&§AMi, Uvfca til ^oflanD/ 09 fom 1700 tit Siabcm 
(am, fitaitilpa geDcbpc C^rifitania, |vor ^on cnMc finc 

Äfrtft«r» 
S^otial mt {in c|en Ivffcligc og ntoReligc SKrifc. jt^^n. 

ChRISTI ANI (Andreas) gat i 9ll6c 1551. ^an« 
S^ M Chrif^en Sörenfen. «0antf Ci)iO(cr Karen Anders 

Suotta gftct i5 aort ©(oUgang 6c|>oncrcö< f)an fra 3iibm 
^it. SBIcopDen tproi^fl paa Slofinrct, (voreftcr ban i 10 
VctTn^cn^enUnMpaa^ousLiBcfofining, 09 bict) 9)^09; ^cr 
W»ttca6cr9; Ofli583l>oa. Medicintc til 95ofri. ©fD 
%^ {ikmlomfl Mc» fian 1584 ProfcHbr Medicinx i Äirtcm 
^^i^w Den fptflC/ fom »cb «cabcmicl «ucbc Sfnatomkn, 
^^Än Inaarfflgetr fiJaban en SBemmtlfe ^oi aöffiBigc; cfter 
fctitos gcnfolbigieb, at nePea ingcn (!iffdt k golf »ilbe 
|4ar ta ^9M meb ^ : (i>orfor ^an maattc a.flaac fra tcttc 

)0 4 ttt Sorcf 



s 1 6 Cht 

)lt S0rr^at)ent)e. Viat Oeconomus CommanltaHa fra 1595 

til 1602, ^a fiaB blet> SorfianOrr om ®otec/ (^t»or ^aa toM 
iiSo6. 27 SRo», ®ar flift «leD Abigael Svane, en SDettcr af 

Mag, Hans Svane (enielDrc, fom t>ar jtongl. Hiibriographos. 

f r i f t c r. 
Dispp, IL I. de Somno & Vigilia. 2» de Comate & Ca* 

taphora, cuin adjuncla qvsflione; fitiie Pcftis morbus 

contaglofus, BafiJ. 1583* g. 
Enchiridion Medicum ex Vi^i, Tiincavellii Prxledionibos^ 

ibia. 1583» 8. 
Tbtfes de Medicina. Hafn* 1588* 4* 
Tbefesde fanitate^ ibid, J5J>0. 4* (W^. TA. B^ Hyf^ Ter^ 

Cimb. G.) 

ChRISTIANI CChriftianus) 5Jt(e(l i «Krirup, ©Ct 

Ferring, 

Ch RISTIÄNI (Gregor ius) ©OBnC^rOfll Jif6t SJfOT* 

Uni Sirfc i iRefioeO, 

©Prifter, 
$w|le/®friff til Rasmus jörgenfen, SDrflemcllcr i aHefbfb, 

Ot)cr ^an« ©anS Jörgen Rasmufcus ©jaD, Sftött, i62g. 
8 C^^O 

ChRISTIANI (Johannes) falbC* tUtti mcD %x\naW 

Bartfker. ©ar igorgcr 09 55arf|tcr i SZibt, 

SFriftcr, 
^»or(ct)cä man f!al for^olbcjtg i ^Jejl^SiD. &Mto. 1578. is, 

0(5139^. 4, 
ttnbcrmiening om j(olt)C/(S99C. i^id, 1595, 4. 
tBogogSKaab impb dfle^aanbc (5990ommc, ibid, 1596. 4. 

(5. Tb. Cimb, Bt\) 
ChRISTIANI (Johannes v, Janus) g^OJ Äwbcnja»a, 

6fcif« 



Chr 117 

ePttfter. 

1620. 8. 

Ckkutaaabdit S^gcbom inp» frjijkaie. ibid, 1619. «. 

CHRlSTIANIOohannes) ®ce StHENIUS. 
ChRISTIANI (Lago) g^Dt i SRibf, ©tuDcrcDc ^Ji* 

Mortif / J^oIo9i< , 09 Dc orictttalffc ©prog- DJciflc uDciu 
toiW|«a jtmigclte Stipendium, pg (og SKagi|}cr'®raDc« 

6Ptifter. 

Tbcfes Phllofophicar. Oxoni2i597. 4. 

ThcfeiPhilophicatprogrnduMagifterii. Marp,i6oo. 4. 
Thefes MifcclIancflP, Steinfurti. 1601. 4, 

ChRISTIANI (Uurentius) @ec RhOD. 

ChrISTIANI (Nicolans) 1612 blct^ ®0giic $r«|l f 

Sam i etarflanb. 

Sf rlfter. 

trocutom Dc 8 SyffaiigbcDer. ibid. 1649. 

ChRISTIANI (Paulm) 

ePrifter. 

Äi|'|r«6tfeB 0W Alexander von Pappcnheim, jtjm^ 

Christian! (PäuIusj ehlc^ofDor i KeDm^otnJef 

ePrifter. 
^Wtthf j4nfc5at)fcUant)di^^ Ä|im. 1768, ia, 

Christiani (Petrus) @oaR^ipr<e(i i ®utom. 

*lfWjf(tt 01^ Ma8;rctc Kaoi, $fyn. 166^, 4. 

O 5 C«Ri- 



fti8 Chr 

ChRISTIANI (Tycho) €fi6<^apit«Ul t jtottg Chrf- 
ftian IV. Sf>. 

SFrifter» 
S^aDisatioa eOer Scgling^ jtonfi. S^on. 1^42. 4. 

Christensen (Ovc) ett Nimtoft 
Christie (Edwardus) git) i JBirgen 1701. Qot 

f ^xqtni ©tift. ©»öc 1757- 

6Ptifter. 
Slagc^pmbif en otet iSong ChrifHan vi. SScrgeti/ ttben 9(iir«(aL 

4. C^O 
Christophori cciiriftophonis) ®or farjl SlccMr 

ISt^get €i(eaiinD, berefter i^ongclig DanfF dlefiDent iept^ 

Hien. Omjibet SKegieringt/giaat) i Olbenborg. S)9M 169:». 

©f tiftet. 

Speculum Regium tnorale politicum. 1692 4. 

Christophori (Dictericus) Sebi5ti«6en^ot>o i$off 
25 8e6r. ®ar SoI^@friDet »eb (&erefunD< SolbrommcT. 
S>0be i Sij96m$at)n 1656. 26 Sept. Gt^nef at Mrre Sror 
Der iii Stefifalgenbe. 

errifter. 
Jean de Serres S)0i)fen<Sanfer paaS)anf! ubfot. X^tn. 1665. 

Christophori (Johannes) g«&tSi06en|a»Bi5o4. 

19 %tiX' <Oan< gabcr bar Chriftopher Diederk, ^ongf. 

8a^iHEaiferer. {)an< 9)?oDer Albed Hans IDotter. <^aa ft)« 
ne< at vorre iBrober til ben SRcOfontge* 3 (<^R' f^^ Ung* 
bom bar ^an 3 SCar i SifF0p Brochmands ^un<, (leb berpaa 
fenbt til aSittenberg at taat % $f oelr, ^bor l^an og beponerr be, 
cg tftcr en fort Keife i S^bftlanb/ Foni 1625 ^iem ttt Stabcii' 
|)Qt)n, og tog SBagificnSraben. Kdfie berpaa til ^oilanb o( 
^ngeOanb/ og beb fin -^temlomfi bUb Profeffor G\xcx Ltn^. 



Chr s 19 

t« 1S33. ^U 164%. 4 3ail. Sar Sift meb Anne Luu- 

^<is SMtcr, Lanridt jtcobfen, CH StobmonM 2>otter i ii$f 

ePttfter. 
Dirp. de Intelligmtiis. Wit«b. 162a. 4. 
Dects OjRarftionam Pbilologionim 6r«cArtun. Hafn« 

1631. 4- 
Dispmationiun nd N. T. Philologioinun Prxliminarlt. ibid; 

1640. 4. 

Potioft Meteorologia gentralis capiti. ibid. i645« 4. 

Virianini exercitationum prima. ibid. 1646. 4. C^-) 

Christophori (Ment7.) QarfarfiSoamtoriSroiM 
^m& 6Mc. (Siocii Gognc^finrfi ttl S)om(irkn immtftM, 

9% Ctnonicut Capituli. gjax gift intD Marie Peders SotfCt 
Schiclderop , ctl X^tUt af 8tjf op Schielderup i StOtt^ieitl. 

^«n(ar giM 600 StMr.tiIro@(ttMUcrc fraSroB^kni/ 9Uii# 
ftB ^f ^ apDe vct) 9(ca»cmict. 

^ Spiritibus & Accentibus 

*««*?rrtital O^Ct Hars Gertfen Bnfcb. g^n. 1650. 1%. 

— — — 09ct Ellin Chriftens SDottcr» ibid. 166 1. 4. 

— — — OPCtSaiigmanl) Jacob Pcdcrfcn. (fiu.Fuii.) 
ChRONICHIUS (Nicolaut Svenonis) ^lv»i6^6fRtt» 

ttfifetein. 1639 Leaor Theologix i (atifHailifl 1 fRoX* 

V; nm fomiAcIfiMiniflerii eDcr btt offcntltge iccrt^gmhtM 
^% 8«Y|aaticir<t t atfliOige 9rffi)trencr/ maatee (as 
^><Nk Mte embcDc omtrcnt 1653. Steifie Derpaa til Sif* 

^^'^f ^Mr ^an ^Olbt Collegia privara pietatis , og glorDf 

H Mteaft for Weigelianisinum. ®lc» bcTpaa dtcrct for 
^fiftorium, og 1655. ii 2lun* t^^^t til at rsmmc £anM: 
"^ 4(r Smigl. (Bcfaling 6lr» fat i Sorngfcl paa SDra):;^oItiil 
^ i 6icila8», iiittti Svcaltai 1658 fom i iaubtt , eg fat* 

te i^am 



S2 Chr Cil Cla 

te l^am ima frie %ob. JS>mpaa ^an rcific til mtinlMhmt^ 
90 DeDe t SlmflerDam. 8)at gift mcb Maren jerfin , 0tf!o|> 

Jens Jerfins ©OltCT* 

Sftifter. 
!Kant>clise SuIcSBctMfning. S|n|lian. 1644. t. 
^mritlt ®rrift om ^crugn, (Somitct og SSitfilftlcr. ibld. 

1648» 8. 
%mni Srmbring og ^te^tlit ibid. 1651. s. 
Jrc oantdrge ©anje. ibid, 1649. ia, (An.) 

ChRYSOSTOMUS (Dflnicl Olai) (gn ®0B of »iflfoj^ 
J)<n I Sfalborg ©tift D. Olaus Chryfoftomus. ©(et) 1559 

Wwt rt! ®09nt'<)5r«|l i ^iaring, 09 Dmil af Äonj Frid. 11. 
flaDfttflet mcb ^Jilfor, at ^an cnDnu i 3 3(ar flulbeflittig fiu' 
l)crc ))aa Stif ben^aont 3(cat)cmie, 

&ttifttv. 

Epiccdion M, Cafpari Brochmamii, Hafn. 1^62, 4. 

ChRYSOSTOMUS (Olaus) Dan. (DUif^ylt>enmmr>. 

geb i sajenfpjftl. ®ar fard^JrofciTortJcöepmnajiiim iaXaluM 
fc 1537 blfD ©oflac^rafil til t)or gtuc SirfC; 09 Profes- 

for LingvffEbiMJ Siabcn^ÄDn. J542ProfefforTlieo!ogi>. 

1 544 Doftpr Theologiar. j 547 S5i|Top i JB^rglttm (nu a«t 
Jor9)©Hft, JD^Dc 1553. 

SFriftct, 

I^im^ntfttio Ecclefiic tertio Die Pentecoftes Hafniac in xde Di- 
V2 ViBginis decantata, cum pifffatione Petri Laurentii 
& appendice Francifci Wonnodi, Malmog, 1529. 4. 

ClLICIUS (Chriflianus) gcc HeNR. RaNTZOVV. 
ClAUDIANUS (Andreas) 

QFriftcr. 
Mirors Irlandicus. S HilloriabdliHibernici. Hafn. 1718-8. 

Clau- 



ClAUDT ANUS (Fridericat) Ctt €fmi «f «»ag. Andert 

Cktfen; gtccfor t £ron»^iciit. QMct» 1680 aVastfirr, of 
M^ »tiiKtte^ Solcsitr ovet 9^ilofoi»^iai 9<» ;Kiri^a4«i»n< 

UnicTJuct. 

Disp. de Cogitatiooe« Hafn. i686« 4. 
Syiupfis Logic^. Hafib i688- 4« 
DeCrifi fftcra generalL Hafn. 1689. 4* 

ClaUDIANUS (Petrus) gaDiSr0B^lfmi544. 9.9ltw* 
^Sabcr »at 0)}ad. Anders Claufen, fKcctOt t)rt SrOQ^ 

^i 6fek. J£>ani SH^tt Anne Pedcrt S>o(ter, m IDottct 

<f Peder AifTen, iaugmqnb i Sron^fcrti. 1665 bcponcrcM 

^ fra $T«ii(tcm< @foIe. 9ici(ie M9M til S^rifHania, 

)ior (aa U(19 J^i^m vtO Sfoktl. tftcr fire 3tar< 8orl«( 

tri^ioB til acaDcmiet tgien for «t tage StmfiaM, ^mcfm 

^ if Rield Krag til SruDltolm Uev antagrt tit at (o^fc fot 

(«tf Sm, l^»or(att j^at t 3 9(ar/ o^iiDciiltgeraa iMgc ^o<9(b^ 

vntdHeiiric Bieikes«lt)9e 6811, lobtH ^cm af b<metMe St^mU 

tai Bidke hk^ faföet til ®o0tie'$rff(i for SSernise aSrnig^cD 

< ftKiu 6t %aH m ttlfom Dat ^an lalbct til Oicc^a^t 

ftr etvr^dHnge dBmig^cD i eiaOan», cftct 6ogfic9t«tfiai< 

8lo|. Jens Aalborg^ SStgleriog, iitA ®ttcc<^iioii. SSefiaaiii' 

(nittrfcrMg i SanceOiet; mtn, »entcltg forotcbelfl Griffen- 

few tttOm fom, eriangctt* fcen iffe; Ut ^ «or Derefttt) 

iciRli|i676, Da Griffenfeld Dat falDcd* 1677 (Ut) ^ad 

®<#r. 3f!< tongc tcrcfter tobe SRafl. Jens Aalborgj j^Dot^ 

H«l« tiltraaMf (gmbcbet i etotc^cDMnse ene. <0^ qibMi 

V«Beg(i Sortrcb, i Vnlebmng af/ at Kdrm dcD en gRitiir« 

Nr< 6Kdtt<U<irb netfatbt ^t^ilf c( (an tofl ftg mcget mt, 

^ ^ 5 «Ärt «ttfBjntng iiötettebt intrt. Omjiber fegt* 

Ntäii^b felt) at anbragtSagtn fot Songtn; fom btfofebc 

Ot^^tmoRboi og SBifFoppcn at fotge fot Sitfcni Oprct^ 

ttinfl. 



tz% Cla 

Qiiid» ^»oraf reifi< fig en MMIafttg 9tocc<, het Ufl^ af viM 
iibfmDi Slaflcmaol mcHem Cronningcnt fB^atcr i Grct^nf* 
^aUbi 00 goroaltcrcn oDer Ootfct, og fom ®ascR »ar mc 
get fort^irret/ blQ> 9Bag. Claudian ittli (cgicrt, tolf af SDroa# 
ningcn bcfakt at uDfare Gagett, fom ^an og giorDe; mcii m<» 

Det UDfalD, at ^aa bllO bC^plM for Crlmen perjurii in foto, 

og forfi (for en €ommi<pon 1690. 4 ^c., og ftben for ^mt« 
SKet bomt fra fit SoID. £)og f!4l ^ongen {iben anbcrlciKf 
VftreMeoen ot>erbeoiif} om ®agen, foin i fSiaatt onfaae^am^ 
og gao ^am igien et anfeeligt Stalb ttb Xron^iem , (oor ff an 
ff niDe Mre (5ogn^9r«fi og ttlige Canonicus CapimU og 9or« 
flanber ooer {)ofpttalet a);en ba ^an be^ooet)e St& til at 
iringe ftne Sing i OrDen, bleo Steifen opfat/ og imiMerttb fa(< 
Me ®e(eime'9taAD Niels Kragh j^om ttl ®ogne^raHi fov 
Omeimip. SKenig^D i Sven, (oUfet SmbeDe (on og tiltraaiM 
te 1691. xo S)fc., og fore^ob inbtil 171 5. a6 9(pr/ iHi ^as 
tobe. ^an oar gift meb. Apoiione Niels S>otter/ 0«efogf# 
ben< Niels Nieifena SDotter i ®tore(ebbtnge. 

@Ft tfter. 
Carmen Lttin» in obitum Fatris , Mag. Andr« .Ckudiaiu. 

165a. Fol. 
— — — - — in obitum avi.Materni f etriAdolphi. z66}. 

FoL 
«-> — -—— in obitum avunculi M» Ivari Petri Adolphi. 

1665. Fol. 
«--— — — in Honorem Uldar. Frid« Gyldenl6we« Chri» 

ftian. 1669. Fd. 
Carmina gratulacoria in Undioncm Chriftiani Vo Syriacd, 

Gothicd & Daniel, ibid, 1671. FoL 
Vkti til Job. Kaas og Sopb. Amal, Btelkea QryHuy. ibid. 

1673, Fol, 



9a|»tr'2:t0inpc( paa N. Br«dalt 99 A. S. Utternacks SBr^lIiv» 
ibid. 1574. FoL 

«niyflrald 09 Sl9t'S(ar< Idnffc Iit Song Cbrift. V. X^^ 
1685. 4. 

ClaUDII (PetniO Dan. pc^er Clauifetf. gaö 1 54S 

rS^crfmiD iGfoMflger Se^n- 1566, ba M n<PP^ ^^^ ^^ 
aor^ammet, Ncv^tfffi i ttnbal/ og fort cftrr ^rot>fl o^^t 
fi^ 09 OMcriuri ^roDfliC/ ba ObittuMi tav ^o»eD^®cgii 
til M etcDf (m S^rifitanfant) ftben 6(ft) onlagt af Song 

Cbriftian IV^ ^ao blc» og 6<(rrtt meb SitCl af Canonico 

f Cta^mgicTi S>om^apitel. S)9t)e 1623 i ^ani iOitxi^iit 
9La. J^n (ar labtt Ir^at ^ait SixU i Unboit $r(rfieg!clly 
99 99€i til 9399nia9ni 100 ^alct tncb tibtxt. 

Sf riftcr. 
SRorgtl 09 9mii99mbc 42)cr4 SefFrivdfe. S^m le^sa. 4., o§ 
1727. 8. (&f oötrfat paa iatxn i Torfei Hift. Norv. 

P. L p. 27. , 09 pda ipbflf af Chriftoph. Steinkuhl, niU 
fccr Itol «f Topograpbia Norvegije. IÄ85. 4. 

Snorro Smrlefens aorfFc SongcTt Srantfe tibfot poa bmft, 09 

*9i»<C af Dr. Oluf Wonn. $^»0-1633. 4. 091757. 
4. (Tr. S. Hyp. S. Jefs.) 
ClAUSBERG (Chriftlieb von) göb f SDaii^ig 1689. 

^7 S^c. af i0bt(Fe Somlbrc. SBkP pbcn b96t i &a\itiW af 
Caspor Calvör , ^Dorpaa (an i SDanl^ig nisrebc {{9 af 2fnforma^ 
tien 1 SBraifF 09 gtegne^Sonfien. 1729 brog (an til Seipiig- 
1730 til ^omborg o^t&htct, brrcftcr igien (il Seipitg* 173 3 
bm til SitfbcB^apn 09 nnbrrptfie Sron^f^nntm; pben Simg 
Frideric V., t Sicgnc^Sonficn ^ (twtt (an oginformtrcbenogle 
jiriMtc Soiret Sam; birv bereftct Stcvifor Pcb bcn SongL^^^ar^ 
ftmficr Cnfir. 1740 fif Slang mcb ^uiiitt^SKaab, blcD ftbtri 
&ii«frdIaaD. ^tn tfut Sbng Chriflian VL SDdb fif (an (in 

JDtntffattOi&vM i75x*63Nnitaf cteiagSlo^. 

etttfa 



&ttifttt. 

ti(|t mi SRec^t btt StMtmaunf^ft in alerlc» taftltu Ibaafi. 

1724, Fol. 

hamburger ascc^fcl .- S(t6itrafl<n (Rattuol. ^ömb. 1730. 
ia Obl. 

SrlUtttug Det aKultipItcatiom ibld« 1731. g. 
atbtodfungberDon A. F. M. angemaiten atoieigc. ibid. i73i.8. 
SDcinonfiratioe JKc^eiuSunfi. itipi. 173^091749. g. 
eefpr4$e, bie »on Hamburg ctngcfii^ncn SRiin^'!Setttnia8Cii 
bctreffienl). 1735. 4. ubenjRaDn. Hall. 

ClAUSSEN (Laurentius) ^bt i Jtt0(cil(aOD. ^Hmi 
gobttDat {>0f'€^trurgu< Henning Diciev Claufen^ SlteDcr 

Agnete Schiött. 1748 hltp ^M ^tutMt, og lagtf fig paa 
QRcbictnen, ^»ilfet Studium ^an continumbe 17531 iBarltn^ 
»g 1755 til foipiig, ^m ^an 1757* bcritti tog &«(t0ti®r» 
Uti- dx ott Songl. ^o^aKcbkul 

©ftiftet* 

De intcftini duodeni fitu & nexu^ LipC 1757. 4. 
Clausen CChriftophoru» Wilhelmus3 

!BciiWfct til £oPog SotorDningetS €onne);ion. S^m^ 1737. 4. 
Äcgijlcr mx gororbniiigcrne fra i(S83 til 1739. Jt^pn. 

Clausen (Thomas) gob i glenjBotg 1677 af botjm 
tige gorielDre. ®\t i (Sfolc faminc|lrt). ®tuDercDc t)eb Uav 
t^crjttrtcrnc i ©apen: 1706 blc» Coiiega 4oe ciaffis i glen«6org 
(Sfole. 1709. (TonrectorfammcffcDJ. 171a Stongl. Ipbj! 

^0f'5Pr«biIflnL 1714 Do£V. Thcologi« bullatus. 1731 

©cnctal:®upcrintcnbent I ®(c«t)ig. SD«be 1724. 13 grpril, . 
^at gift mcD en &t\wtt ^otta fra gicntborg. 

6rrif# 



Cla Clc a2y 

©Pttftct. 
CifEigt bcr tmfml^mfifien 9J|It(^t Frid. iv. 6(9 gltknic^v 

Sicbcrfunft ati< fSelfc^' unt Scuf^IanD ii6cnci(^t 

SicB<6. 1709. Fol. 
S>if SBo^rf^rit der Dem David mmcifyH 0cf($toorticn ®naDe. 

OiKT ^xtbiit bc9 bcr Saufe dncr ^tiDiii. J^ami* it^ii. 

4. (Omi. Z.) 

ClEMENTIN (Petrus) fjeb 1711. i5(5fpe, ^an« 
g<*fr iKUr SRog. Peder Clemcntin , farfl Capdlaa pro Perfo- 

na lii Budolphi $\xU 1 fHidbm/ JiOcn Sogne^^ro;^ ti( Tdm 

nmbift OS 2it5 paa ^and?^ i 9()(fier'{)ani^cTrei) i 3(al69rg 6tift/ 

09 tiOigr 9ro))fi i {)crreDct. ^anS SBoDcr Karen Fogh , cti 

©ottrr^Dottcr af Dm bcficnöU S5or9<mr|l(r JöigenFogh i Äwi 

bco^adn. 3at)til (an< i4tx S(ar hlt^ ^an oylftrt DeD Sicb^ 

monb^ob, tnen ta l^an ^ak)t)e fiarrc £Qf} til (S^uDcringrr/ bleti 

^0 iat i Stalborg latinflc &oU, ^oorfra I^An 1730 bcpoac 

tcDc. 1738 in Julio t>at Mbit til Sotcd^rt i^cD ^olmen^ 

^orig^cD iSiidhtn^an ; mcn ba ^cniir<StcDfatier Hennc Jc 

fperfen faitime Stb forlangff (am fom SapcUan pro Perfona, 

09 Stat^äSaai) Marfvin gal) £0rte om SucceäitDik/ of6at) (an 

Sa(c<(n'Sm6cDet/ ogteiflc til SpOanb for at mobtage bet andct. 

SSctt ta ®iiccejfion^/93rc9ct tmoD Sor^aabntng blco op(olbt/ 

61c» M imiMmib 1739 rcfibcrcnix SapcDan teb gruc Sirft 

f iSoftorg, mcb anncctmbe (Senber og 92^mSranter< SKenig* 

(cbrr. 1762 forflpttft fom rejiberenbe SapeDan til Budolphi 

Stmig^eb famrorflebf «^an <r gift mcb, Mariane Blicher, ca 

SDfttcr af 9f?ag* Didric Blicher» 

6 F t i f t e r. 

0di||ifrrffnrtOrbnieftcr bm dmnibdige 9ft\ftt'fB9Vtr %Qh 



S26 Cle Cli CIo Qo Cki 

Clementis 0«»^0 ®oj«e«Vr«(l fli 9cMb9€ 9tf 
ttran§trop. 

&tvifttt. 

liifl'^r(r&ifrR o»er Eii&bct Krabbe. ®owei545. 4. 

Clitau (Thoma*) gaD 1694 wb flSpgMm frf«: 9€b 
^»rfcn*. ©fponcrcDc fra Obenfe Gymnafimn, trifk fSMi 
«bcnlanD^/ 09 ocb ftn {^iemfottifi f 09 f 9 for at infbrmcrc in 
Jure , famt i M franf!e og tpD(!f Sprog. (SnMig bloi ^aa 
1748 Notarius Pubiicus i ©ctgeti, ^por ^an öaDe 1754- 

eftiftet. 

OPcmnejlemmclfe 09 8ar|Iiel imeOcm b« tomcrfft iv >ö«|fc 
SKct. S^»n. i73<5- 4 

ipoetij!c 2iD«fort)riP , I^Por^OS et 5an« Fridcriccii dc bcllo 
Danico-Svecico. ibid. 1738. 4» 

©rt aanbeligc 3«rad« .JRctfe fra aeappten til ^jbmm* ihid. 

1740. 8. 
3ournal ot>fr fccn ortograp^ijfc Äriig» ibid. 174a. 4. 
Duhia moD Den poIlti|fc ©pccrator. ibid. 1745. 4» 
SuriDij! «pamcn. ibid. 1746. 8. iBu.Fr.y 

ClöGErG*"^ P^f^O CapcDan i g)b(lcD iSfMie. 

QPcifter. 
©plbne Sebc^jtonfl. 5t(>t)n. 1660. 8. (Bih.Br,^ 
Clostervad (J>"us NicoJai) fBtrger i Iifteb. 

QPrifter. 
D. Mortcn Luthers Catccbismus PA Job. Spangenbcrg, 9tKt' 

fat paa Danj!. StJt>B. 1605, $. (Ä*. &*.) 
Cluverus (Johannes) get) i grempc i ©tomiani 
1593 16 S^^t. ^an<8abcr par en Gfrisber, nai^nfig Mi- 

chcl Cluyer. ^an< 9Rot)cr Margreic Meitzeadorph. J^^aU 

ail farfl i Sf ole i erempt / fibftt i ^amborfli ^orfra M 
i«io Prog tt( 9(caD<mirt i 9Ufiot 1613 Mcp SSagiffcr famt 

mcfkM 



Clu ra 27 

«r{MI «s Adjnii£his Ordinis Philofophicu 1614 9l(c(9t 

i Ctcmpc, 09 fhroF faoimc 9l«r Diaconui i SScItory. 1621: 
Dnrft iOtoni i 2>i(inar(Fcii. 1634 Profeflbr Theologi^ of 
G0pr4Hrffl i Sorat- i6a6 Doaor Theoiogiz t j(ie.bcii« 
|ami, l^a ^an tilforn (attbc (ifputeret i SKofiof for famtne®raO. 
1630 GnpcTiatenDcnt t DitmarfFcn og $ritji i 9)^clDorp. £)i9< 
IK 1633. 25 Sptc. 9)ar giftmeDAnna Kogg, c« g)ra?fic 
SDoctcr fra Gtprnumi. 

ePrtfter. 

Ontiode vern animi Trauqvillitate, Roftoc, 26x3. 4, 
Disp. otnun podor fic Ecckfi^» qvam S. Scriptturz auSori-, 

ns. ibid. 161 3« 4. 
Coliegiaoi Disputfltionum Logicanim. ibid. 1614. 4. 

fSnHb^ tcr 9B«(r^ »on tir fcrfon SJ^fu CftrifH. ^am&. 

16 17. 8. 
Cr(k< 99rgcoik^i)crOf|iro(aruiig Jobannis. Qollar 1620. g. 

Dispu iflangunilit de Verbis Zacfaarur. Cap. XIII* v. 7. Roft. 

1623. 4» 
Compntus Chronolagisus, Hafii. 1527. 4* 
Hannonk Evangeliflarum. Sors&Roft. 1627. 4* 
Ofitio, qra oftenditur Romam Pontiiiciam efle Hierofol^- 

mam Apoftiticam , ex Apoc. II. r. g. Sorz & Roftoc» 

1627. 4. 
XkoKnia Eloqviorum Del. S* Catechefis minor Lutheri illu* 

flnta. Hafii. 1628. X2. 
Spitome Hiftoriarum totiut muttdi a prima rerum Origine 

ad A. C 1630. Lugd. Bat. 163 1. 1657. 4. & alibi 

iöpiiis, 

OKthocoiiM Apoftolka in Epp.- Paulinai . RoHoc* & LipC 

1643. 4. 
Toba Sionis Svangelica» S. Expofitio Periochar. Eving, 

Ijib<c 1647. 4. 

^ 2 Diki* 



22 8 Clu Cly Cno 

Dilttculttm Apoc&lypticum, f. Commentarius Poftfaamns tit 
Apocalypfin. Stralf. 1647. Fol. (Cimh. D. Th. B. 
ffyp. An.) 

ClYNIUS (Frideiicus Andresc) J^ani gafict MX An- 
ders Fridericfen Klyne, ®ogae^9r«|t til SBinDingc og ti^oii^ 
Icmarf i @ia:llaB^ ©eponerrte 1637. 1691 Mc© Vice- 
Dccanus paa ÄlDJlfrct M eHcöte JBorb i SRag. Ham Bocns 
©ttb. (Sibcn »irMig Decaims »cö 4t>e og 6te ®orb. 3vttjlc 
tcrcftcr uDcn(anD<, og t>ar 1698 i SonDon i SngeOanD. 

Decas Thefium Mifcellan. Hafii. 1691. 4» 

Decas altera TheC Mifcellan. ibid. i$9i. 4, 

lntrodu£lio in Metaphyficam a, via, trita paulisper dedinani;^ 

ibid. 1691, 4. 
Ejusdem Fa» Pofterior« ibid« 1692. 4. 
Imaginatio fub forma abstra£la deiineata« ibid. 1692»» 4, 
Eadem continuata. ibid. 1692. 4- 
Difpp*lV. de Igne. ibid. 1698- -93. 4* 
.^ .^ Microcosmus fermociiians* Di^pp. IV. ibid. 165^* 

Trias Thefium Mifcellanearum. ibid. 1694. 4* 
Trias Theiium Phyficarum. ibid, 1 694, 4. 

« 

. Trias alia Thef. Phyficarum*. ibid. 1694. 4. 
Delineatio fapientis omnigen^. Difjpp. II» ibid. 1694. 4. 
Thefes £thic«r. ibid. 1695» 4» 
Thefes Philologw Hiftorics. ibid. 1(95, 4» 
Thefes Metaphyficc. ibid. 1696. 4. 

Qflji (9bfF( Qrammafica i>mf«t pga DanfT. St^ 1 6$&. 

12. (M.) 
CnOPHIUS (Chriftophoros) ®rc KnOPF. 

CoAcnva; 



Coa Coc 229 

Co AGIUS (Andreas Petri) Dan. Tblbere Ät^gc ®ttt 

S«b t Si09^ 1 558 Un» ^J^agificr/ og HX ia (Xccror i»cb Si0# 
ta^ntf ®ble. 1 563 Profedor Matheieos DeD Stcatntiict 
5578 brofl til 2iitti> t Cffaanc/ ofl Der Mcd Canonicus, 

Calendariain. Hafii«i566. 

Arbor con&ngvinitatis & afKnitatis, ibid. 1567* « 

Themaa mathematlcfl de Cyclo Solari. 

I>isp. de Septimana Ol ejus partibus de Diebus. 

I>isp. da Hons. Hafn« — . .*«. ^. 

^..deqvatuor Anni pattibos. Hafn« 157}. (^Tb.B» 

COAGIUS (Henrjcus Nicolai) 

©Pr jftcr» 
G.AIbrecfars Banders A. B. C. forDonjf Ct. SjM. 1666. ia. 
CocciUS Qohtimti) Dan. igane r. Jfen» e^rcnfen 

SoF. ^951598. 1621 Mc» SKcctor t i^iertfimnDc. 1623 
SRcctoT t iR9cfi9biDg paa S^Iflcr. 26^24 eopcOan fammcficb* 
i62g ®ofliici}r«fl ttl SiBcgcrIafc. ^ate 1654 

eertfter. 
Imbrcvintura Sacra, f. gu^c(i9 UnOcroiJnins Otti Jaeobi 5 te 
^ttcl* ÄjD». 1637. 12. (^Bih.Br.Tk^ 

Coccius (Nicokus oiai) 1672 Mc» ^JcrfoitclKEapcDo» 
M> S^rot» 00 a^M ^cnig^cOcr t aSiborg @tffe. 1684 
G0Sac^r(rff famntcllct). S^oDc 1685. 

©Pcifter. 

%i»9T«btrfil ODCr Tönnc Junl. Äftoil. 1685 Fol. (gr 6e» 
foUrrl til Srpffcil cftcr ^aff«2>ab af {>r. Henric Jenien, Cio|# 

■r^rfffl i ^icrm i 9iibnr'etift« 

Coccius CNicoiaus 

©Ptifter. 

jMdyr^ffai. S^rifiiaRta 1749. 4. 

9 3 Cocc<vs 



4 30 Coc 

Coccius CQiaus) Seb f Brtgen I fllorfle, jf>or (oaI 
CaDcr Jens Koch «at jtiabmaab. 1598 Mcd lion af ^rofrf' 
•forirnc t Si06ei(^at)n rccffitimrnberet ttl Capiralaves { Ibtntu. 
9ra 1^00 ril 1602 forcflo:b (an Gogne^Jtolbet wh Hnm^ 
Äirfcit i S?'criicB. 1603 »«r (aa C«9BC - ^rar(l tif fioRtic 
IDom^SirreiSFaane. 1 606 b(eo (an (Sean^ ' t^r^fi ^it NicoUi 
;Kirfe i Si0(rn(at>n/ (t>or (an inMinete fis i cQfortrcMis 

SDtf|>Ute meb Doct. Hans Pouifen Reren , ba ^4ntnbt Profes- 

for Theoiofrio? , 09 jibm »iflPop t «iojBanb , fom foflcOc^m 
(an^ Sm6cbC/ 00 no^r (atDe foftet (an< {tv. ^aseii t»ar bcif 

»c : Refenius (abbe 1609 UbgiOCt en ©ffpUfart de Dto Tnrt- 
110, 0016 II 09 161 2 to anDrC cie Uno Mediorore , (oonibt 

|an nui) no^Ie morfe 09 uforfigtiae Salemaabrr (aMc fbrflarct 
fiq m 5recnig(rtcn 09 ^(rtflt mcnneffdigc JRatut. JDrraf 
<09 Coccius $inlei)nin9 ojfratlig paa Ipr^biftflolfn af fDrn«m 
' lm, 09 faa 90c fom n^ontc (am ui 9}at>n mtb alt for (oon 
tt Salcmaabft. C^ntfPiont nu {BtfFop Wiii»rup formaicbc 
(am at cm(olbe fi9 fra fdq 3R)f(M, fremturebc (aa toq i toni' 
mc, (t)orfor (an 1613 i>(co fufpmbmt/ 09 1614 oebct r^ 
traorbtnairc £anbemoi)ci)emt fra fit jtalb. SDrrpaa b(d» (rfd* 
Ift et aSobe i Solbtnfi famme Vax , (t>or Songen frl» mcb bt 
firfie iKig^t^ Kaab 09 iBifFopper onre nftro^rcnbe for normicrc ^ 
itnberfogc bcn ^ag. ^cn fom Coccius iffc Ht Refen »orcn, 
JbleoUbfalbctbctte, at (an oc( af jeongdtg S^aabe (to^aanct 
Sioet, men bomt til at rommc jtongca^ SKigcr 09 tanbe tntai 
14 X)a9f, 09 aibrtg nnbcr £io< ®traf bcr at iabfinbc fig mm. 
^an brog btrpaa ttl ®tor(oIm/ (»or (an omfibcr bobe 261^ 
(!ioiit anbrc mcrnc, at (an fFal mtc bob t ^amborg. .t>os 

l^ar 9ift mcb Anna Schdderup, m ©OttCT af ^ai. Pedet 

Schcldeiup, fom bcn ttb oar GtifiM^VrovIi t f Mca|aM^ 
mni (iben (Ico Stflop i SroQ(ifm. 



Coc Col S3X 

ett i f te t. 

SnbC^lfctSalC tii Joachim Dancwflrdt, ^OXqmt^tT xfRitO 

(isktefi 1^9 Apollonia Becker. ^toVfOlm 1616. 4, 

c^ri^dise trerf 9}t0cD og Srinmp^» m (Si^enfF. ibld* 

16 17. 4- (-Ai. Ai.) 
CoCCiUS (Samuel Olai) 

0f r iftet. 

Cyneas o: 2kftt St)aAC«9aog cScr^ornaring ot»<r ^cfi 
7 fibfie OrD vaa fiorfct. Si^n. 1629. %. (Bib.') 

COCCIUS (Severinus) 

6ftiftet. 

f «fi S0r9 tmob aHe 8i<"M- 9{ofiof 1647. 4. 
fMi(c SrpD 99 ®i«Dc. ibid 1647. 4. 

COLD Gohannes) ^9i 16^3. 26 SKoj. i SRoittmcbatt 

|)tcfk«aarD ya<i JSKbemaTfcn i SRorge^ (t»ot (an< gabcr ^t* 

I^aac Cold »OT firorjL «Oa8< 9)}0M eor Mette H&aherg. 

Z697 «p^MrrDc. 1706 blct) gopcOon (|0< S^Dmn. 1709 
%cac4yric9 ocb i)c X)aB(Fc trouppcr 1713 ©ognr q^ro^ft til 
StlMrt »g ^tgc t [Rcbct eorflf '(5o(fcU ^rorjlie. 1716 
9kp H 1719 Mrfciig $ro9ii fammcjlcD- 1731 (S9SH(/$ra?fl 
fvr 9cr«< 9f oniicctmte aKccnigt)ci)cf**i bcraclbtr ^-^roojiie. 
1729 €o9iic/$tarii for 9torDcr'S^t)€ri(^^^l)l^. 1745 frafag^ 
»c}i«9T0»ficsSinbci)rt, 09 ligclcDe^ 4}rirfic SmbcDet 1748, 
f^r SONTtem^ 09 ehemii^tM &9U>. S>0t)e 17^2* «^n 

9it §lft mA Aune Maiic Randers. 

etttfter. 

StmMntait ^nfTc itf FrideiiciivtistofoinlimSfiorgf. (SitU 

f&M- 1704. 4. 

Confilmifi & j icitun Epifcopi licitum. ?: JDcn et^ongcltfFc 

eci0li9l»(»< iiKt)erDmii9C 09 {i«rii9C Zimfit i DcrD<U9C 
6«gcr. £^tm.i7^9* 4- 

y 4 Intima» 



& 3 2t Col 

intimfttioiis tale ^tb Immanuels SiMti 2lttt)DK(fe i Sritetil^ 

^alö, 1739. 4. 
ÄIacici35r«Wfcn 0»cr Äong Fiid.lV. ÄJaDn. 173 1* Fol. 
£)\n &ct\}t\n^txi 3?art wD ScflamcnU 
^ ^Barjom^cD i SanN 09 ^uuf fiolbniag 

— £)et fu!fcn5e grcatur. dlom* 8» 

— Sale. 

©iffe 4 jJMlc crc ufcflittne meb J8i|!op Nanneftads gortaic 
CjrijKania 1767. 

CoLD liaacus Andreas) geb t gri&erl<^«l&aH) i SdOtflC 
1717 6 ©ec. ^anfi 8a&er »at nvlanfarte Job. Cold , (aa< 

S)^ODer Anne Marie Randeis. 1734 deponcrebC fra «{KlP^S^ 

«er^ ©Tolf. 1735 reille ubcnlooM. i738fomileni. 1740 
l\\pi!dtttbt meb SongL SiDatclfe for Den baDacantcProfeOione 
Juridica r>tb Sidbcn^oDttJ UaiocriiCet og fantitie 3(ar blct» Doc- 
tor Juris. 174 1 bleD SKDMcat i^öiejleStot. . 1741 ©ccrc 
tercr t)eb bet iuriöi|!c gacultet 1747 gSorgcmcfier i @^ni 
SRorge, mea flrajf berpaa Piofeflbr Jmis »eb ©oroe 2t(abcmie. 
i755 3"r»tö'9iaab. 1759 @tot««3laab og 3uOiticrtn« »et 
Oben-^ofrecten i Slorge. £>abe 1760. J^an ut 2 @aaye 
fiift. 1 meb - - - Niflbn. a. meb - - - Thcftiup. ^imi^ 
Oiattb 09 ^rofejfor Theftmps SDotter. 

ePrifter. 
Disp. de Juramenro purgatoijo» Hafn.l740» 4. 
Disp. de Praecellentia maiium juridica pr« &imnis« 1749» 

9lt ben bc|le tRt^tnM $lig(er ere opf«(Me i ben flormotatiftft 
CD^oaarc^, £ong Frid. V* a{egiertag<£ib. Sn £o9tal(. 
£^t)n. 1749. 4* 

Oratio Annivcriaiia: ReAitut£ AcBdemia Soianc memoria. 

Hafn. 1750. 4. 
Panegyiicus Kcginä? Julian£Mai'i£d« 4 Sept» 175X nanli 

di£his * • - 4. 



Col 



»33 



Ciiliic SBftmfaivfl omt Hau Ftat Gmiriteg tf samlcwrb|ft 

tm. 38Dfirt t Biifcbings {Roi^rilf^tcn. Tom. i. pag. 
189- (^r.) 

CoLD (Pttroi HenrJcus) (Efl ff Ibrc SrobcT af ncfiforigf* 
S^b i Sri^eruli^Alt) af fammc Sorffltrc 1733 brponcrcM. 
1735 Kifr nto€iilö-w mcj) arobnrc». 1738 lm Ifitm. Sr 
«a £96^ |)r«fi »ci» Songdbergt iRorgc 

6f rifter. 
SBM<9rMtrai. Qrtfiiania 1760. 4. 

LiOLDING (Andreas Michaelius) ©ce BUCHIUS. 
COLDING (Canutus Pauli) 60i|llc4Pr«(l til iBortcrg 

•S 8(lK)e eovKt t guiir 6tift 

Sf rtftet* 

£xanien Kfagiae lidt:c. Grönning 1643. g. 
Stifl^yrfftnfcil 09Cr Maltha Sehefte^. ^^»a. 1662. 4. CA) 

CoLDiNG (januO 8«rft ©f i W4Jr«jl poa Siotm, (iMn 
GiP8>c^Tff|l Iit e»nD69 ^^c^cr og ^Hicr. 

eFriftrr. 
CS«(4hrmH i Orlogm. jt^avn. 171 5* 4. 

Scbulon der @9€'Jl>0»n. ibid, 1730. 

COLDINGENSIS (Jonas) g0^ i ColMng, [(l»or (ail 

fitm tor jRcctorfra 1557 ^tJ 1570. igln^ bmftrt <Jt«^ tH 
aafl H ®cgcii i sXiber Srift , «g 1 59 1 3»agi(!er. Ut)i ^an< 
Deicriptio Danix, fom jiDcii (FaI atif«rc«, (?rn> (an blant aiu 
M ptg. 130* atbrr t Det Nremfc ^alhnbtxqiflt (Slag falDt 
mcgct ncte tub 6000 {Ranb af De @)><nf!c , ba bog Den paa 
VuEUBc SkCorii flagnc 9)^cimiae laOcr btt blitt tth 5000. 
«SKniMKr tManr aiibrt brfiHcrrDe Oc C^tnflt ftg orbcntlig vii) 

tCtcecfOBM Jörgen Claufen, fom foilt (ft tnb 1595. ©Ct 

»t^fkfylm ta 9rofc(forini i StiBhtn^aion, at btftultt falbc 
Mag. Jooam CoKiingenlem for jig, og firnbr OfTpaa. SRcn 

h»§f^artbc fii faa »il/ og Dujii, at ubi (aa< fBog intcc 9ar 

V S tnbf^rt 



«34 Col 

jfiibferc migaa^bc bea 6tfcn|fe Stotion/ ubni ^tMb fomMrvfe» 
tragcc at focnfic trpltc Stser, faa (aa bto frifimbr, 99 floi^ 
meb et M^ 3(arf Sufpenfion fra (a9< CmbcM. 

eftiftct. 

Edogfl ad Johannein Paludanum. Hafn. 157a. 
Coronarium breTem defcripdonem Daniz ooiitinens. Sksir, 

1584* 4- 

X>ctte €ifrtft er fibcii fort set/ 09 ubgiDct unbcr Sitef: 

Kova Defcriptio Danis, infuiarum ac partium pnrcipuarnm 
hujus plagz Ardicc Theatrum reprsientans. Francfl 
1594. 8» adjechis eft libellus Carminnm. J^WXxHOMt 
Iconismus Friderici II. et bCtftrfiC; fomfOT^ 1576 

forftg felö |at »«ret trpft. (B. Cimb. s.) 

COLDING (Nicolaus Nicolai) g^b l €olbill8 1525. 

1559 hlt» Songi. ^of^mbirant, t>ar ttOige Sm^- SiUio* 
l^ccartttt tabtil i57<$/ ba (an re fisnmbe bette Cmbcbe. JS>au 
|ar i f«T gtort fig f^rticnt af M jtongl. Uaieerjitct: t(i cfiter 
(an^ fSiaab og £il|IoRb(Ife Mci» ei aDcae 1569 betSottgl&m* 
munitet inbrettet for loo fattige Gtubentete / menenbogVriy 
fciforernei £an 1571 anfeelig forbebret 4>aa bsbe 1578. 
25 9(tig. ^ar 2 ®ange gift. x. meb Anne Jacobs SDtttcr- 
2* meb Marie Bang fra Slibe. 

©frifter. 
SDe befynbetliglle^tfiorter/ 9eiiteii(er k. om 0brig(eM5(aIb 
Dg fSefitOiag ubbragne af Sibelen ^ meb Nic. Hemmin- 
gii Sottale SiiBii' 1567. 4. ogpaaSpbfF 1571. 4. 
Sorfiartng om be 3 C^rifH Srtffelfer af 91?attb. 4. ibid. 1 571. g. 
Sordaring om $falm. XIIL ^(oa. 15^6* 
ectragtninger obet g^falm.Lll. ibid. 1566. CZ.BH,^ 

CoLDING C^avL\n9 Jani) geb 158X. a7?Rart.i Sol' 

ftiag/ (Dor (ani Saber Jens Poveiiln par dlaabmaob og Soi' 
ber. ptiai Sltober oor Malene Falencamp. 1600 beponcri» 

be(«n 



Col 135 

tl V>i fra Oot0c 9SM€. 1601 rcifk ibcii(aife< , fgUcv o» 

|««ci t Ty^e Brahcs ^tnrt t firiig/ cftcr^»» Z>ib (aii»itfc 

fMtfaltf pm SKcife. 1604 bn ^mn- 1605 blc» flRafliflar o( 

Slrrtori 9Ai6org. 1608 9r«^tU SSShiMttfc i 4d(lcr'8larrc> 

fcrj J^mtbi Gtoloii». <6amint Vmfief al> folM no Q^iilt» 

ndxf , fiMi09«i SBiiäriisc Mc» scfeftntM 09 iagt aiixr 8ut- 

tcii>d, eg 9vff 0(9<iAri><B ferflottct tll Dm^lemarf) i6i5blr9 

VmHl t «^embct* 1623 Qoqnt » 9r«(i i ^orlnf^^oliii of 

fforftiikr fvr^Mcn fommcfici), (»tifcc gorfiaubnrfPab (as 

fTAfi^te Ps 1631. §D06e 1640. 18 Ocf. !Bar gift ittcb Jo- 

hanne Peders S)Ottnr, (an< gomtan^t ^r. Rasmus Jenient 

Cafe t aSiaMog. ^on er Gcmnmc 8a(cr (il bni Nti mmdiiK 

SKstiflff t Somilic. 

evrtftet. 

Sirfc<S>tfioric 09 foiifrn» !Bcf(rii»elfc om bcn fim «1 nn^nr' 
ligf gMt§ioA< gorandrmg/ fom (!ccbc iiM Dorc Soraribrct 
£iö oM M gtornrrfFe 9ligc ftfrmcMffiDrt faaDe Soansclti 
aiAcntariiifl og 9r«Ufca i fta xttxt SKccstng. jt^t^ii. 
1614. 4. 

Etrmdogicnin Latino-Danicam, Roftoc* i632* FoL 
DiHionftrium Herlovianum. Hafn. i626« 8* 
tilH^irMai am Wilhelin Drefldberg. jt(|>ii. 1620. %. 
.— «^ .— 0]KT Mette DreiTeiberg. ibiei. J640. 4. (/f^. 
Tb. A /65». -Ai. CfiwA.) 
COLDIKG (Paulus Jvari) Dan. porcl S^erfrn Xlof« 

6frifttr. 

frac Anne WeckerinsSaagC^g forDollffct. S^t%. 1648. 4. 
Adam We^niiflns c^rijldigc Gitfatt Qg 9{aiiDriBg< Stril^ 
farteoffcf. It(»n. 1659. g. 

CqLDING C^cverinus) Studiofua Theolog. 



3 3^ Col Corn Con 

SPriftet. 

SDcii S(oM9< Sru^9om< Skr(tg^<i). Jt^M. 1693. 1709. 
1725. 1753 öa 17^5- 8. 

COLER (Fridericus Guerner) jtciftrfis frOBCt ^OCt, 0|>» 

(olMjig i»cb &ox$t 9(cat)cmtc 1651 ; foin^ofmcfirr M9ttii( 
Georg tanDISreDt i «£)rfrrn; ®r(f»€ Hi Sa^Smbogcii k- 

ettiftcr. 

Sora per Anagramma Rofa. Sorx 1651. 4. 

Collins (Daniel) ^n tn^fab Sngdamoer , fom t maif 
0e 9(dt op^olM fig i Slurgc , og Der Mci» fin Jl>wM pg SimH 
mmc- 

Sf tifter. 

Fraiidfci Qyarles Enchiridion cOet {>aatlb6og Otti gUbcligfOt 

tttorallFe Utibctrt^utainscr; ot>erfae af Sngdfl, SL^tjBu 
1657.12. ogS^nfitatttai66o. 12. 

COLSTRUP (Johannes) qjroijjl 0»Ct KomntOigf, 0< 

Gognc^rirfi ril aRo^i 9r(rf)egte(6 i SRorgc. 

©Pcifter^ 
SiDcrtic< {Bibd/iBrngninger, $(t>ti. 1707. 8- 

COMIN (Laurentius Johannis) ®ogtlf '9r«(i t C^tP 

(iian|!aD039Siet Gfaatic. SD^bc 1669. 

SPr ifter. 
Siig'$r«Difcii ot^cr Pemille Qyitzow. ^axlfmi 1647. 4* 

•^ — — ODet Marcus Lauridfen, 1662. 4. (Ui** fir.) 
CONKADI (Georgius Johannes) fjab l679, 27 %tbt. 
fiXiga, ^90r ^an^ 8<^bcr Daniel Conrad Conradi tMUT Ct 

^aantM9«nrNmaiii), ^ant SD^obct Elifabet Munfler. Qif fjerfi 
i (Sfolc 1 gtiga , .De rfra Drog tt( Uni^erfttcM t ^oOc , bleo ^Dm 
fO^agificr i £dp)ig. 1703 %tlhv^tafl m m fvrtifFc ®r«o 
Gyidenftiernes JRcgimcnt i S3remcn. 1710 ^r«|l ub ^al 
toDjFc S»rfntgbc5i ©tofMni. 1721 Äongl. ©anflP ^of* 
firisDirant cft<r ©c^cimc^SlaAD Lövcnöms gtccotnittcabatiott. 

17^8 



Con Cor 137 

t72%fknfroI^€tap€Tte(cil)C0ti6(c<i% S>fbci747. 

7 ecft 9Saf flift mcb Mtrie König , fem Jtotsl- Cna^U 
&mnH|ani Hcmic Königs SDottnr. 

€(Ftif tct. 
Cn CMrfiettctfc af m hdMbt S^yfKco i M tybfFeCfprof. 
tt. (En ^onav^fl ^1 ««nMtigc ettifttt I SvDfh 9krf. 

DlderL dt Animfl hamina. Lipf. 1702. 

9lBfri(u^ an ba< fatnrlic^ SSMflcriviii ta tm Qurfilr^ciitl^df 

9tcU$( »on Dem aBinm 6ottc< na< fcclig in mat^. €op|. 
1740. 8. (Z.) 

CONRADI Go^n Gotofrid) ftottgl. «^f» 9lfi^ H 

San» tosc i StUftoiMtt- 

ab^orirtioHi »on bm jtranfldecu tcr 3^iie unb bmr Co«r» 

CORBACH CG • . • B - - - ) 

errtftet. 
Otmb^SMC ttcr J. H. Meretzien. g^. 2754. g. 
CORTIN (Erasmus Finne) ^«b 17^1 i Storbfitfrb f 

9<r9CB< ettft. Sr Lefior Philofophix og ^nfpectorbcb Se- 
ipiRftr^ Fridcf ie. i !5crgai< 1769 Web / tilige tmb Leaor 
Arenti, U^fttt (il ot fort^tte 'Ceirctfort dmUbt «eb eit« 

Disp. dememoria & imaginatione. Hofn. 174a* 4. 
—— de CJpnfbcio, Sinanon Phil^foplio* ibid^ ^^743* 4* 

fiatlcfitrt 0g fnedaoM f^ibfeif 00 fllangiir. OiKtfat. 

ftb, 1756. 8. 
Vcnien e^cTtftifFe <5«iitflirf , «f Qrasfl tH^^r SH^ 

CcmTKUMius GMfaii) geb t Cde. 1621. ^airt 

glkriMrJoiMiiiMf OMTtnyiD, Qi j^ntfidM i CcBc. Sfilk 

obfEiBiflc 



«38 Cor Cra 

^mtf eM9 UMotM* i66i Me» Profeflbr MedicirMB 

& Phyiices 9ct) &^$t XcaMoic^ (vor ^ Mc Z675. Oof 

tift itKb Lisbet RafcK 

6friftfr. 
Pe morbo flttQnito lib«r ad Hippocraticain ftngvinit in oor* 

pore humano periodum exarttus« LipC 1675. 4. 
Obferv. de doloribus bypochondrjacis menftniifi. 
De Pftraplegm Brachii a cumcMnr. 

4>MU Sractatcr m tnbfartc in Cphemend. Acad. NTar. 
Curiof. Germ. Anno IV. & V. (TA. D.) 

CORVINUS (Johannes Michaclis) Dan. ^atta* »Tu 

4>elf^ii ^ftt. eict) 9atf$tt 1610. og »ar ferfi fSttttot i 
eiagclfe. ®ibea 6tto 9^r<i^ til jSritoi» os Gottctg i Gurl^ 
lanb. IDabe i(S63. 10 S(iig 

efrrfcer. 
Heptacordum Danicuin. Hafh. 1646. 4. 
Rathmologia Danica. Sone 16419. 4. 
Pracepta Coinponendi. ibid.J(544. ia. (B. TA.) 

CoRviNUS (Gviiheimi») %$»mamm. dUUkfribm 

6Frifter. 
Afferrionas. eK univerra Philofophia. Branorl itfoi* 4. 

CORYINI, SfeC RaVN. 

CrAGIUS (Andreas & Nicolaus) GcCKraOIUS» 

CrAMER (GhriftianuOi ^ gl* 1699. 16 gKf. t ^ 

brrtfeD af binrgfrlfg (Staob, j^anf QaDcr «at Hanx Chrtftitn 

Crainer ^ ^onf tRobirr Gutter J^ SDottCT. ©mtc OM (h» mi* 

gc Srar oeb gj^ilittcn unbcr Oarben (tl ^. d^tt^ cil^olbfc 
aifflen) fdMfgati fig neb fomband^tflc^olbcr tlMr|iitt< 173 1. 
O9 t>cb cgen Slib giorbe ri allcne aafreltg Sremg^ng i bc iHrac 
fifFc inatlemtfttfFe 9}tbenfFabrr> 'rticn cnhog (rdgetbct f»a »ibri 
gnbrf ettmkict, at Iän X7«8 bqfoactibc vt» UniMrfiCfM 
^ tXig« 



Crä 139: 



hai Staf^ni. ZMk 1764* ^4 3<m* 

efr iftcr. 
Aridimcttcfi Tyronica. Ä^l>n. 1735. g. O9 fcmft OpIa| 
©ofBC 1766. g. 

A\gebra 1 yronica. Ä5»n. 1744 00 1763. g. 

auviiiBiBS til at farc (ig bt f aa ban|! uMomnc Sfriftcr m 
^ai^tmati<intn ttl Dlptte. ^tin. 1748. 8* 

Cecm ti ia Tyroaica. ibid. 1760. 8* 
CoUoqvmm Arithmeticum. ibid. i'^62. 8* 
SphxTik Tyroniou ibid. 1763. 8- 

ÄoTt-gJirfnräg. fforee 1764. 8- 
J^Ottb 0fl Ciffcrbofl. ibid. 1765. 8. 

CkAMER Oo*»*""** Andrcat) gab 1733, 29 3» 
f !30paM i ^arm. ^atl< Sobcr Anthon Caq>ar Cra« 
rner Pat C99n€^xafi fiUltmefieb ^ («««SBober Johanna Sophi« 

Coithinn. Qif t Stolc t Srimma t Softn. ^^oxfta ^n 
1741 brog til Ummrttctct i £dp)i8 , 09 rr^olM a){asi0trgra^ 
ibCD fiunmcflcb t %axet 1745. 1748 Uc9 ^mfl til €rdtoi| 
•S Dap(!^ tcD (Rrrfcbnrg. 1750 Obcr ^of/^r^bibuit of 
Scboiarcha t fiocMingborg ; «0 nocicn Sib (ftcr S^rflclig Coiu 
ffioTiol-ataiib. 1754 ;ftoii9(. tptf! ^of^^ra^bifant t Si0bcii# 

^flMt X765cPrQfe{ror Theologis t(b $lBbtn^am UmmfUft. 
IJ67 JOo&SfT Thtolo^ix. 

IkkrftlMfrker fldftm e^ftit M Chryroftomui; ^rttt 
Sffrf/ M'^ 1748 blc» 6cg|^iibtJogi75i cnMf bcfiaar 

if ia (Bi«b in gvo. 

UAatf^t •« BefTucti CUcttMig fa bte 9cf(^(|t< beraBcIt 
MbDcrfXcitgioti/ mit dniflciiSlb^anDlungcn, in!9cl(^m 

Jir eolficttft^ii 3ntNlBtt cstbcctrt tDtrben* 1748. 

SoYtfci* 



a4o Cra 

1756. 8. 4SDeclc. 9kntc<en0nut)(n5teX)crL 

Idt. SDcriMant ete nogte. af Henr. Mecnii og j. a. 

Schlegcls. 1749—1752. 4V0I. ingvo. 

Camlnnq eintscc; ^tcMatcn. j(pp^. 1755— 17^3» in sto* 

0ortif(|le Ueberftj^ung bcr ^^fabncn. {cii»t. 1755 — 1764. in 

8 VO. 4 S^ciJc 
Crfl jrung Dc< SSricfci qtouli an Die Sbv4cr. Sop^. uab Seipt. 

1757 4- 

f)a$ton<'9rAt9ten. sS^cilt $op]^. 1765. g- 2>craf<rai 
©ttl oöerfat »cb P. SchxfFer. (Soxzt 1754. 8. 

IReue ®atniun9 cinigcr ^tcDigtcn, bcfonDettf iitct S^angctia. 
SOfilfy- irSs^ 176%. %. loS^eile. 

SDcr ®<l^«S'®e!f!. 3V0I 

SDcr norWf(^c arnffejet. fin)l^^iittb8ctt^» i7y8.&ftiv.in4to. 
X)e ternit farfie erc 09 ubf omne in g vo. 

3ttMVt«jMfte. 1760. 

^xAi^iii^ Oclegen^t M 9fX>nxt!^i^a%H be< Stinigt, mb 
' htt ® titoci^un^ M Rideiics ^ofpitoK, ffop^ . 1757. 4. 

JDvei Vrcbisten gcl^aUetivor boi i^Sntgl. ^crrfc^afftcn. ibid. 

175 5- 4. 
®ftmi|^ ©(^Tifttn. Ä0p6. ttttbJclM. i757v 8. ^wnif m 

%>ttl crc forben inbrpf u i brcintft^c SScttr. mcb fkrr of 

^ani podiffe 9(fl^«itt)KiQm 
af^oitbUtigimi iSerne/f appcfl SMcttlMion. jt|in* 1759. 4. 
(£n S>ee|ib( Siivitti f&tt»^ t\l jki ©«n, it. em paa-fatiinic: 

Siw^ 1758* 4- 
3uBel'f^«biho, tff (9bfK i»tvfat «f c. H. z^ttf. st^^% 

1760, g. 
Sn fflrobirt GftiDcIff (il finJD^Itcf. omfit* 'Mä. 1761. g, 

3»rt 



Cra Cre 241 

^ frcMgf m MC tmD w^ bcr e9n|{rmatioii iti ^m^xintfii. 
Sop^. 1765. 4. pmfat 9Qa £)an|[T99 troft liBcrgm 
1765. 

Dca SoM Frid. V. SopJ. 1766, 8. 

fhiMc^ai iiBb ®clctc k. @(c8mtg. 1765. 8- 

Disp. de peccflto Originali adveiius Job. Tayloram Exerci* 

tio Ima. Hafn. 176^* 4. 
— — Exercitatio Iida ibifi. 1767. 4. 

1769 8- 
Frid. Conr. Langes Uatrmbuns {tptfc^en rittcn jg)ofmann onk 
ciBai®cifiU(^, in 3l6{ld^t Der Stcltgton. a»ct)6orta(c 
ii&8iwii. St>»D. 1768. 8- C^^) 

CrAPMTHUS Qohan^eO ®W KrAFT. 
CrEVECOEUR (Frid. Otho Brian dc) Qsb i SSrrlil 
1710. 8 Oct ^an< SaDct 9ar Ifaac Brian de Crevecoeur, 

\tm (iDcii Hf» iProfcffor t M fran|!c ©profi, 3u|lltt SRaafc Ojt 
3afwnna{or t graDJTcn ^o< $ruibi Frideric (Soug Frid. v.) 

i0ail< flKoDcr Pbiliberta Girard. 3 ^an< 0<irnb0m fttlgte 

\am nif5 pac ^oxtilm ti( SIcnöborg/ 03 ftbm Ml StMtn^an, 
oftUcn opIimiC^irurflim/ ^oontM ^an forncmmeli0 0PcM 
P9 M» OMfi^ttfet. SKctfie Drrpaa uDcnlanM for PiDcrc at m 
(ig i fficttdnca. 1741 Iod jig e):amtnere af Facuitace Medica 
i ittfkfl^tn, .09 cr^olM Licentiain at practiccrt IDrog 

HCHa ril Karmitut/ 09 174a Mct» Provinciat Medicus Of 

tflo* 9(9f{cii< fammcfirM. 1748 t09 X^octor^^raDcn i ^u 

MclKl. €r 9ift nicO Maitha Schunnan> m ^Ottcraf^rOPft 
Frideric Scburinan paa CamffC 

©Prtftet. 
Diff. inaiigur. fiftens decadcm Obferrationiim circa afFeftus 
paralyticoi. Htfn. 1748, 4. 



/ 



2 42 Cre Cri Cro Cru Cur Dab 

ttntcrrctnini] for £anii6ocrnc/ ^t^orlcDcä bt U i StoDftft fld 
fortiolöe. S^»n. in gravo ttbm äartfol. (Pr.) 
Crispin G<>^"n^O Sn tv^ll GtuDent, fimi 9|^9l&( 

©frtfter. 
®riini)Ii(&c 9nt9cifttn9 iit latdntfc^ ®pra((c ort^ograp^cc m 
ft^rrtben- Äopen^. 174a. 8^ 

CRONSTERN (Gabriel Chriftitn Schi eibcr von) 65c* 

mterct i Det (9bf!c damUit , SongcKg {)of 3unf(r pg Scgor 
tipnS^SKaaN 1760 6Ici» noMIiterct. 

©f rifter, 
©cbic^k tJon S. ®6(«nfl. 1760. g. 
!8erfu(^ in t)ermtf(^ten 9(u<arbci(ung<ii nnb Ucbcrfc^misaL 

ibid. 1760. 8- 

Crusius (Magnus) S9tkvAi% i^^ifl Kcgattoiil^yrtfMfcf 
\ 9ari<. 

e? rifter. 

Singiilaria Plefliaca. Hainb. 1724. 8- 

CuRTius (Pftttius) Sob i S»(cn(a»n. Op^lM fig 
tengc til 9Rof(^an, 09 gif D. Bidloo ta ^aanbc. 1734 tH 

S>OCtOt'®rai)Cn in Medicina til ^Rf. 

6 f t i f t e r. 
De medendi Methodo varia pro Climatum diverfitate. Hale 

1734. 4- 
DaBERO (Johannes) 16^9 Me» ®fiM^Vw^* i^* 

Lcaor Thcoiogis t aScrgcn, og <5ogn(«$mfi ti( Somc 
1673 SRagiflcr. ©»Dc 16844 2 9tpr. 

e>ttftelr. 

Ck)rneiius Nepos om forncmmc ^cmr< Siv og tn^nct, paa 
©an|l owfat. S^un- iStfj- 8- H ^^97- 12. (T*,) 

Dacia 



Dac Dah Dal 243 

Baci A (Petrus de) gf D i m^Ht pM ®ullanb , »at 
ca X>ommi(anfr^^Dhinf , fom fonncDc(j{ [m SynDig^eD t 3(|lro« 
mHnirii 0^ btn fFofafiifFc ^l^ilofop^ic bxa%tt W faa »idt, at 
^M moi) et^tu af Ui isU Secuium UC9 Kcctor M VM^ttf 
pccict i f mi. 

6Frtfter- 

Liber tk Calculo f, computo* ^An. Ges,^ 

Dahl Oo*^<^""cs' ^orgius) 1736 Mct) gomltet ow 
M Mm 8n>n<$j6or0S giptt<r'£>iflric» @oN, ^bcn Sbflv 
mcRt^^Sfrivcr 09cr Si0((n^aon< dlpftct^S^iitricr. 

e^riftcr. 
fRacb tmh QtHTS^Gogm. S^n. 1762. 
jtert eftcrrrtaing om S^pn-Sul^ S(rcb#. ibld. 1763. g. 
<^ i&rcv til SanMntanDcn. ibid. 1767. 
Om ?«rtK'SD?ofcr. Steöf^rt i occoHom. SRagaiin. Tom. VL 

pag. 169. 
i&KD om iiae Snihnmmtcr t ianbi^imt fij^mi* 1769. 4. 

Dalager (Laurentius) iRiabmaiiD ikO bcii grj9iilaiiiv 
ffc Colonit griDcti(^i^&aa6. 

OtMtoQ^e atelotioncr. S^t^it* 1753* 4» 

DaLBYE (Chriftophorus Johannis) it»tbt fomjf tiDni 

for pr gtfbcrndanb. 1 590 brog ^an fra Strntfborg mcD An- 
<fc f« Zi-^rdio tU ^crtorn, ^tjor ^as jJtcn mcrji op^lM fig ocb 
OrctKfl^ af iRajiau Unbcrflattdfe. ^an brfsgte fiben m og aiP 
ftct^asg ittgftbcnielani), imn funtc bcr iffc rr^Ite nogen 
iScforlvriiig. 9aa tiilc gieifcr p«r ^on paa Gorn nog(< Oaiu 
0t i SM %axt. 

6f rifter. 

De exorcismo & Gyzcobaptismo. Herborn. 1612. g. 

C^cftgr eriMfarM ^anOcK Sremcn 16x6. 12, 

Peregrjnatio raortalium. Frtncf/iöiJ. ia. (Ä'^.) 

jQ a Dal- 



244 I^^l ^^^ 

DaLDORPH (Petrus Nicolans) ^at fötff Caprfdll 
pro Perfona ttl .^of / %atnCti Ofl ^Mltt ^Xd^tqUlb i S^ru 

fiania &t\\t 0(a» bcreftcr 1764 @ogn^$rirfi til 9liisiodb< 
9r(r(legtdb i e^rtliiasfanDi @tift. 

ePrtfter, 

Om @f«t)'^ugll 09 «grr^Dptfttingen i K norfPe Stc(b--!509a^ 

Der. fJnDfcrt i occonom. SÄagajia Tom. i. p. 105^ 
Roget ttl giottc for upc SSpggerne i ÄoBer. ibid. Tom. iv\ 

pag. 239. 
DaLLIN (Andreas Benedifti) ®ar ferfl @ogiie^r<rf{ 

«1 eitang og SBiiptu|> SÄcnig^cbct t>cb gplbing. 1586 M» 
©ognc^^rafl i Solbing, ^mfra ^an 1591 Wct) f af&ct til ^^of* 
gJrabifant, og famnilP 3lflr g»afli(lcr. ^an &ar tilforn »«rcC 
fom ©ogncfJrffjl »cb ^cllig ®lc|lc« »rfo fom nogk oif incc# 
«e, ba maat bct mteltg Jäte MerrtforenfortSib, incbcn* 
sKag. Jonas Wenurinus Dat fufpenbcret. (gnbclig ftlcv (as 
1601 CijFop i Opjio i SRorge. ©«be Kfo?. 8 arpn ©at 

tift mcb Anne Peders jottet. 

eFrifter. 

LiUii vicentii ^eritgc Oro^ Olit 9Benn(f!rtrt ^dtfMifiii^tf 
og eitUni Saltg^cb* Qotbanftet. Sb«>n. 1590 og 

1616. 8* 
M. Andr. Paneratii Ubteggelfe obet ©anbagenrt og %fi{im€t 
CDangdicr «bi forte Spor^nmal ftg®ienfoari paa S>aofE 

ttbfat. jt^»n. 1594- 8. 
iDito obcr (Spifilcrne. ibid. 1598. 8- 
Auguft Erici IBcjFrioclfc ober Chrift. IV. ©al»i«8 Ofl Är#* 

iting, af Spbf! paa X)an{! obcrfat. S^on. 1598. 4- 

CTb.B.An.Z.^ 

Damianus (Johannes) ^fb omtrent 16x01 1640 
Web ©ogn^Vr«|i til ipbcr^leb og gor«leo ?»enig^eber i ©te 
Hta {)crrcb i ®i«Oaob. 1643 Mcb g)fagi(l(r, of nar ba 

eiot«« 



Dam Dan 245 

C$iott'^mA i 5ti0(ea^aDR. 16 51 blcv lan Sogac^q^ro^ 

©Frifter* 
Siij^yrotnfcn OOer Gabriel Laxmand. S^vn. 1644. 4. (Bii. 
Br. Z.) 

Dampierre CJ. s. de) ®pro9mc|ict |9« S)roiiiiitt9 

Ouilona Amaiia. 

6 F r t f t e r. 
tjt pifle par toat Francois. Copb. 16^2- g. i6$3 Ofl 

165^. 12. 
l/EoAt pour rire, oa la maniere d'apprendre le Francois en 

rianc Francf. 1673. 12. Edit. ada. 

D ANKEL OPflulus) g0D i 0jlcr tlHc^lcf ^Jrorflcgaart t 

Saolonb. ^QJXi gobcr t^ar Sacharias Dankel , Gognc^rffjl 

fmm^<b- «{»anOSober Margrete Rud, gormanben^ ^r. 

l>etier Kasmulcn Ruds ^^iitt* ^00 tf ponCTCbC Omtrent 1706. 

SMe» fi^CB ®99nt'Vr(r(i t®ItmmiRse ogSicibc i Saalanb, ^t>ot 
^tttnooDcn ^r* Anders Beeflce, fom ft>a9clig; offlocb Salbcf 
til (am Bogct for(an<S>0b/ fom far^ inbfalbt 171 8- <^* 

Pankel M)e 1743. 

SFrtfter. 

Pentas Thcfium. Hafn. 1709. 4. 

SDifcoorfcr om 9Kennrffftd @teL Jt^Dn. 1739/41. «. 4 X)ele. 
Slupti^niag til et npt orbtntlig 09 fattdig 6t;f}eina oDer %alw 
bonngco. Sf^vn. 1754- 4* 
DA*rxT(Coit) g0b i Äiökn^avn 1669 i Octobet. 
JSKmS f ai>cr oar Johan Uanxt, :gra;mmcr fammef}cb<. ^ani 
9)}ebcr« SDavii oar Magrete. ^IPnUngbom blcD ^an (olbC 
ti( 9ciibcrm.jnr, mcn lagbe fig '\\xx cftcr iBog^olbcrictJ QJiben^ 
fFaft, \tm\ (on b(ct> en anfcciig ticrer, cftcrnt ^aii i nojle 
Slar fwjcii (at>bc »«ret ®o(5f)oIbcr ()ofi H^^uic 5c'.n})p, ©i* 
ncfcur 9cb,t)cl ofimbiltc octropcrrbc Com^agaiC/ og QRcbIcm 



2^6 Dan 

IDencfcttDe. 

SFrifter. 
Arithm. Geometr. Algebr. grgc^Ii^fcifcn. ÄopJ* 1691. ^ 

fBefd;affctt((U DfT(ain(urgjj<^cnSKc$crt'@ocktcMb. 1691. g^ 
Surise / bo(^ grilnMic^ 3n|lructioR i^om ^aaDrf^ fBrn^Itrii- 

ibid. 1691. Fol. 

dnic^tbriiiaeibf^ ^[nformation^ ®cfpr{(^e nac^ tem ifaliOR^ 
fdjcn (?tt}!a rid;tig i5u({> iu ^altcn. ibid. 1692. g- 

^ant)cl6 0};emorla( rftcr Den nu brugdisc nurcatsriRe Stylo. 
ibiii. 1692 Fol. paa IpM!/ •5>pnanb|F ogSanfP. 

Sur^c ©uminarifA ikx Die im ^anbcK SJ^cmoriol btfadAi^ 
JpanttH ^ojlcn in Folio. 

Sragen unD Stuttoorkn, itim £)icn(!cn bmx, wl^ 9^bt9 

Cort Danxt iufovimvcn lalfcil. in Fol. 

fiReuiDricl )u Um tviucfclicr ^anlicl. in Fo). 

S)?eniorJa( Dcnen (ieb^abcvn Der eDlen aSBidenfc^aft bti ®ik^ 

(^aUen^ uorgcjldt. Sn^. 1692. 4. - 
3nfiructioa uam ^£uc^^alcen ubcr ®ro^{)anDe(. ibid. 1693. 

12 01 »long. 

IKrit^metifc^cr S8egtpdfer. ibid. 1694. 4* 

fBef^reibung htx Porne^itifien aBe4)fet$iJ(e. ibid. 1695. g 

oblong. 

fBef(^retbung Der SD^ilal^aSe^rungeti in Suropa. ibid, 1(95. 

g oblong. 

^tige {HiRDeM«9le($ncr- ibid. 1700. FoK oblong. 6«miit 

paa Xianft. 
JS>anMi 95og|iolberiei Pdfortiente £oP. ibid. 1709. 
©anjTe ^anDd^ 3rtforma(or. ibid. 1710. 12. 
®et ifalienjfe SSog^olDerie. ibid. 1709» 171 1. 4. 
SSMe (Sfrior/Sfoitfie^, SReqne^Sonfie^, i5ogbolberic 0$ Sm 

»c^^onfle^ £op 09 $rii</ paa Danfic og tpDi!c 93erl 

ibid. X711. 8. Ort 



Dan Dar Das 247 

Oct & Ifibora d: S>cr hltOliK URt) QXMttaU S^tifl. ibidh 
1720. 8. 
DaRBES (Frtncifcus) 

titatf vmi%t %9xWnvT, m Cancate (ii 3u6<(fffica« S^t^i- 

1749- 8- 
VlbCftcp iScUrm Kirene 09 Alcimedonte. g^i^u. 1749. 8* 

Dass (Hcnjamin) gn StorbmanO, (cponcrcDc 1725. 

Qor t ia Hb Alumnas jfaa Borches Collegiuin. 1734 blco 

SXcdK i Sron^ieml ®f0!c- 1735 SRasifier. 1750 tog fi« 
anhcb fra bftndiXc SUcctoraC, 09 rcifle ncD (tl &iobfn(^at)n, 
|twr ^n ep^olDt (i^ (il 1768, ^a f^an fif c( ^nftoo af en fKB* 
rdjcr ^»miDotKT (an for fin foagc {>d&rc^^ 6(t)l^ furlob £i|^ 
kc>|aMf 09 fl9(«Dc (il @otBt (il fin forrisc £)ifcipci, ^tp 
frgtr Sduönniiig faminc(icM« 

P r i f t e r. 
Disp' de Ufu Au^lonun Grscorum in intcliigendo Novo 

TcfL Hafo. 1734. 4. 
Epldola, qvt refutatur Laitenbergeri Epiftola. Marpurg 

Dass (Petrus) Hu tm Soroanbt af btn Sonql Confet' 
fionartus ©oct PcJcr Jerperfcn. gjar feö t ^orUantfnf. 
9ar 9r«eO ««Sen t 38 9(ar. S^rji ^JJcrfoncI^Sapcaan i 10 
2Uir/ 9ta Go9Be'9}r«fi (ilStlfta^oug paa {^dgdauD i fRoxt* 

etvifttv. 
Sto^^Oift OM föaitnt ^lUixanD t 3(arrt 1703. jt^t>n. 
1723. 1725. 8. 

iMheri Catechismus i ®a8gC fotfattft S^ttL J714. I73*» 

€Mfo 09 SvastjcKcr/ fangt^itl f0rf<rt(ct ibid. 1726. 8« 

fit 4 9(anbcli} 



£48 Das Dau 

Vanbelig ^^tbiforbriv dTrr 6ibclffc ^i\otRH. Jt(t»«. 1729. 

1733. H 1753. 8- 
SRorManbä Srompet . : (gn Q3cf!rit)e(fe om SRcrManM Smf. 

ibld. 1739. 8 3lt(cr \\\>qmt 09 foragrt mc» Alb. 

Chrif>. Da(Ks 2iniiia?rfninger. ibid. 1763. 8- 
3ul)tt^; effer 09 SKuf^^ SSog paa <8cr«, Ä^m 1724. 8. 

DaUIV (Johannes) g»^ j jtie^ftt^aon 1679. ^an« ?5<M 
brr t)ar Hans Dauw. ^anö ?D?Obfr Alhed Kaalund. (gfccf 

prtvot Information btponercDc |an 1697. {Kditc bcrpaa 
UtcnlanD^; men Het) fort cfCcr foTmf^e[fl g]?Dt)rrrn« uformo^ 
tcncitflc &0Mfalb (»tcmf alDet. (Som SKobcrr n tar af 93ifFop 

Brochmarids f^amilic^ nzV lian Brochmands Sdpendium ttf 

en npc ubcnianM Sdfc 9)et) SifSagefoniflrn 6le& fian 1704 
©Done-qjroffl for Sijleb d(| ?:i((lrt i aalborg @(ift. 1706 
aRagiflcr. 1707 Uco for^9(tet til ^rrficD^^fler Dg SScfldr 
Gognci ®i(saaRi>> (t)0r ^an tobe 1727. 

e^riftcr. 
iDftmob til gordbrc og aSornc/Confcct S^h. 1714. g. 
(g^angtliffc 3ufcd i SRorDcn. ibid. 1717. 4, 

Upartijlc Dbmfltttninfler. ibid, g. 

Sipgtige 09 fpib^finDis^ ®(ntcnifcr i Slictrarsang. jt^ds. 

1721. 8» 
Äunflerfa^rner ©(^ilberer unb gjfa^lcr. ibid. 172 1. g. Cr 

igien opiagt 09 forbcbrct af Carl Bertntm. Sh^^.oiitlps 

h 1755. 8. 

Chriftiani V. banfFc 8ot) , fummarif! I banfFe 9Ktm. ibid. 
1733- 8 

Dau W (Fridericus Johannes Valentinus) gab | Stjiob 

tlar 1705. |)an« gabrr bar ««(lanferee ^r. Johan !)auw. 
JDeponertbe fra ©orac ®folc omtrent 1725. 1736 Mc» 
9^r«fl paa S(n^oit. 1743 ^ofpitaU Vxsi\\ i fRanbttt. X>«bc 
X750. 28 aSajii. {)an fiiftcbc et iibct aSiMiotMt)^ paaSiM 



• 

Dm Dav Deb 149 

nt TM qtibt Seger, e F r i f t e r. 

Stnft-STtt for 9}r«firr t 5 Sffbeclingfr. SaKorg 1745. g^ 

DaVIDIS O^^nas) 3«lanD(f ©(ttbfttt 

BFriftcr- 
De prinu Religioiiis chriftianx fiindatione inlsltndii* Kafh. 
1696. 4. 

Debes (Johannei^ Sattgmonft j^aa 9«r0e. 

©Prtfter. 
UotrrrctKing om 3ii»(9ggcrne< ^onbctt^SKMbc fati fiftvBt 

Smat tn Snremonbg tkaitvZanUx 09cr {in J(oiic< ®ra9. 

Ä^wi. 1769. g. 

Debes (Lucas) ^zi 1623 i <RfuWefi06t«9 (»aa ^alfl^r. 

1652 cflcr 53 biro 9}rff(i i S(or«^a»n paa gatee, og fiOlge 

{Kerfor bcD Öfokn famtncftcM, famt $rD)>|l ot^cr %attt. 

1658 cflcr 59 rcific (on bcD til ftteben(ai?A/ men blcD unDcr# 

«tii f lUigm af tt ®9en{Ff , 0g fat) et Star f ongen i &dtttnf 

boTf. Sanbt eSer^ Sommenbantenj ®nnfl formeOelfl |ian< 

t^Dom og ^«Mfcner; (om Idi, og reifie til Jtiirben^aDn. 

airet bcrrfirer rct(tc ^iem igien/ og blCD tcr til 1673 eliec 

1 674 , ta bcr opfoin en (ior Srettc imeOeni tanbfolfene og 

f^ogiM ber; ^Jraftrn tog t«mbfblfene( ^artiC; reifle felo ti( 

Stithin^itn, faa S^^gDen (om iiDc Oerfra. 951eo imiMerlil 

01fagificr 1673. S>a ^an (om^tem, beg^nbte SoKene, til» 

ft9«bc5c af S^Deng $artic; at teette mtb ^)}r«fkn. 2( M 

fammcfeMc Debes 1676. 16 ®ept t ^ani 9flbcr< 55 3(ar. 

©Priftet. 
Stimgl. 9Baie({l SJdnrbig^cb/ oeb g}rop(eten Jeremiatn afma^ 
Iit 5t(i»n 1673 4. 

Faeroa referaca 3: S^ocrncg Og fmofFc S^t^^PM^^^ ©ejfrj' 

tPdfr* X^w. 1673. 8. Sr oberfat paa Sngelf! af Stei. 

Ö 5 piii. 



Ä50 Deb Dell Dci 

pin. ttfnbOO 1676. R., og paa Sp^fl af Mengel. jtlnn. 
1757. 8- \S.Tb.Bih.Br.) 

Debes (Petrus) 1737 6let^ ^r«(l til Onfae/ 09 fitm 
9rot>(i t gteber S3orgc (Spffel i dfirifliama ®tift. 

SFr if te r. 
3ubel»$r«Wfen. gjrlfliania 1749. 4. 

Dehn (Conrad Detlev @re»e of) fer i5run<9igfpneSet9> 
(Fe @c^cimv diaaD i5Ut> 1727 gttbbcraf £)annebro9/ iii)cit 
DiiR(F ®e()eitiiC'giaaD; dnmt DcD t)ct ru^fiifc «S^of, Smtmaab 
paa @tcin6or9/ Simojie entraorbinaitc ^o« ©(ncrolAStatnrne , 

SPrifter. 

Piinceps & Confiliarius. Zxi^U U5cn (Str&6 SJlaM. I72«. 4. 

DeICHMAN (Bartholomjciis) geb 1671 t Stebcn^aOB, 

|Dor ^aa< gaDct Peder Deichman UX ISocfoacD. ^ail< 9R0' 

»er ^cw< Elfe Peders ©ottcr. gftcr priDat 3ftforina«on uji^ 
bix 9Xag. Niels Schive, fom (ibcn b(ci> 3icctor i SSifrorg, hm 
|)an 168S til Xcabmtict. 1688 rtifie ubenknM. 1693 Mci» 
Seibt^iprovfi ub bt bm^t Sroppcr i fBrabant)* 1695 ®09« 
nr^^riefl i golDing, 09 flrar fammc 9Car Siciff^^Jrirfl 09 Con. 
feffionarius ^o« ^rinM Cai I pao ^OR^ uDmlanM Stcife. 1699 
©tif«'9Jrot»il i Ob€flfe/ 1700 JBijtop i ffiiborg. 171 2 ®v 
f!op i S^rifliania. 1724 fif Siani mcD eonfcrcnr^ Kaabcr. 
1730 '^b jTong €&rifiion VI. Slegtctittgtf Siltmbclfc fif ^an 
fn ©imi^jJo». ^ebt bcrpaa 173 1. 17 Stpr. SJat gift md^ 

Elfe Rofenmcjer, c» ©OttCt af Carl Rofenmejer Cit SottC» 

rup^olm* 

e P r i f t e r. 

Thefes Mifcellane-jp. Hafii. i688- 4» 

DiflTert* Hiftorico-Theologica dc gcnuinisPontificiorum, pr;r- 
cipue Jefuitaruin & cafuiffarum crroribusi comparatii 
cum Us , qvi falib B. Luihcro adfcribi folent. Hafn, 
J700: 4. glig. 



Dci Del Des 251 

VIl^ftMrcil 0>er S>* Thomas Kingo» iBi(Fop i SP^- Otm* 

fe 1704. Fol. 

— — — > — EliikbethTrane, Giord Anderfens. Jt^t^Q. 

1714. 4. 

— — — — Magr. Mogcni IDottet Töger Gröns* iWd. 

17 19. Fol. 

%ntcrk^^IM SixM ^nMtl\ti%<it. S^^n. 1729. 4. 
SalpgdM S^/ f^nt bnigtcS t iRorgct). 13 San. (1^». Z* 

DeICHMAN (Carolus) (Ett (£f n af S5ij!op Dcichman, 

CoflccDsciKaaD oa ^cDltin i M SonftK 9)itcn(fabn< 09 ban^ 

SFttfter. 

bftg. 3at)f«rt t bct :SiebcnI)a9Q(!e ®elfFa6< efriftrr. 
Tom. IX. 
DeLGAST (Andreas Sparre) ge^ 172a. 1754 hlt^ 

^formafor ocb bcgge €at)et ^otnpagnicrne t Siiohtn^a^n. 
i76o^M(itii 8Tiberi^öl(^a))n< @Iot«£itfc cBer SafleOet i St0# 
feöi^atm. S0bc 1766. 15 Oct. 

Sfrifter. 
eurltni Ubaöcfig^rt. Omiat af grönf!, ÄJön. 1753. g. 
Terions ^iftottftt ^crrDOftDig^cber/ af granf! oocrfat. ibid. 

1753 o« 1754- 8- 
RcifcdliBct(cl. ibid. 1755. 12. Owfat af fjranj!. 
j. j. Bouriamaqui©rBnl)f«tiimflcr t\l3iatnxtntd(xt. afgranff 

0Mrfat. ibid. 1757. 4. 
D£SWIG (Daniel Meno Matthias Grotius O Rhenano- 
Vallarfenfis. toq 1683 S0C(0P®rabai in Mcdicina paa 

SitMtQ»nt 9((abcmir. 

SPr ifter. 
Deibrmadone äc nutiidone fstus in utero« Hafn. 1683. 4« 



st 51 Det 

DeTHARDING (Georgius) ^2/b I Cttalfuilb 1671. 
1 J 9Bail. i>ai^i ga^cr Dat Georg Detharding, Doaor Me- 

didn« 09 Pliyficus famme|lcM, fompDcn blf» 8i»/Medicuf ^ot 

Jf^crtug Guftav Adolp \ g)?cf (Cftborg. ^arrt SRober Anne Catbi i# 

ne Nefen. ^%aM unge S(at (lubercDe^ani SKoflof, Steifle (t5c« 
(il ^oHanb, StifelanD 09 %xanXtx\i, famt abftiOlge ®tebct i 
tpbjUanb 09 3tolini» 1695 Mcd Doftor Mcdicina? i 9((t0rf 

1 697 Prof. Medicin^ i SJojlof . 172 1 Senior fammcfltM. 17 14 

tKeMrm t M Stcifcritgc ttcademie bcr d}atttrf9rf(|er, un^cr SRaDs 

df Andronicus. 1733 ProfefTor Medicinz DCb Jttebcn^aDllI 

ItnfDctlltct 1743 Dirfelt9 2iuftit^9taoD , bleD 09 SScMcm 
{ 9)i^eDfta(ctne« (Se(fFa6 t Jtiaben^aDn. ^tbc 1747. 19 
X>ct. t&ar 9tf( mcD Marie Reurchen, t)cn itirfknborgfFc (Eo«f 

flflotiol'9iaaM/ Chriftopher Reufchens ©ottCT» ^tttt« 

©Prifter 

tti fDljenh cftet Den Opff9iidfe/ fom jtntrt i Job. ChriftopK 
Strodtmanns jif^lebcnDt (Sclcbrtc. 9 S^cil p. 18* <{>DoriNaiit 
t09 (re iia9lc/ f^nt (odc anDrc Sorfatfcrc, nun unDer ^ant 

prsefidio at fotfrarcDt. conf. tälttfc^e IBiNJOt^ Tom. IV. 

pag. 656. 

Disp. inauguraiis de calculis Microcosmi. 1693» 

^. ... de Fontaneila infantuin. 1695. 

Programma ad anatomiam in corpore mafculino inititucs- 

dam invitans. 1701. 
De ingreflii aeris per poros cutis. 1705. 
Programma funebre in obitum BarnftorfKi* 1704* 
^- — — ad Anatomiam invitans. 1705. 
Disp. de Salubritate aeris Roftochicniis, 170 5. 
Progr. qvo Dei Exiftentia ex ftru^hira corporis humani de* 

monflratur , & ad audiendam Ofteologiam Invitator. 

1705. 
De Vano Ecclipfium metu, 1706. 

De 



Det as3 

De qf^ftione an expedkt Pefle inori« 1705. 

Frogrunxxkfl ad anarqmiam invitani, 1706. 

^ledinen Anatoiniae jufunds & urilis. 1706. 

Prognm, de finguUri partu geineUamm connatarum* 1708* 

Disp. de operar« medicament. evacuantium. 171 3. 

— ^ de Commercio Aiiinue äccorporis. 1714. 

— >— • deMethodo (ubveniendi fubmerfis per Laryngotomlam. 

1714. 
Frograai* ad Anatomiani inyitans. 1714* 
Disp. de Operatiombus medlcamentoruni adftringentium,, 

171 5. 
Pe ftibaclione Alimentoram in Ventrkulo» 17x7. 
Otat. Secularis de mfritis Lutheri in artem medicam, 17 17» 
De Canninatione Sangvinis in Pulmonibui« 1718* 
De Anx&hxGB. 171 g. 

Progr. de connubio Theoris & Praxeos* 1718. 
Difp* de neceiEtate MedicinsexnaturatermimVit^ I7I9- 
— — de differentia ingenii & judicii in medico dinico. 

1719- 
— — - de Crotomania. 1719* 

Progr. de Ethics & Medicins connubio. X719, 

Palsfba medica. 1720. 

Disp. de jejunio Qyadrageiinudi viri generoi! da Bernhard» 

1721. 

de obfeffione (puria. I73i. 

Program^ in Exfeqvias Scaperi, 1721. 

Disp» de Ethica dolentium. 1722. 

Scrndniam Phycico Mediciun» 1723* 

Disp. Cynanche. 1723. 

—~- de cura Mortin. 1723. 

Progr. de Przftantia Medicorum a Parentibus medicis prog* 

natonun. 2723. 

Progr. 



2 54 Det 

Progr. Reftorale in Art. XIX. v. II. 1713. 

— — — — dc Approximatione Angclorum. 1723. 

— — — — in Obit. Joh, Bndenmulleri. 1723. 

— — — — — — Gothdf Craufif. 1723. 

— _ — —.—.— Joh. Senftii. 1723. 

— — — — de Anatomia ab infultibus chemicoram vindl* 

catg, 1723. 
Manfidu£lio ad vitam longam. 1724. 
Progr, ad anatomiani invitans. 1724. 
Specimen £thic£ doientium fiib dolorxbus partus. 1725. 
de Hstmoptyfi ex confolidatione pedum. 1726. 
Progr. de naturjc SoUicitudinibus fub Sciiematismo morbo* 

rum 1726. 
Disp. de VoluDtate medici pro cfFeftu habenda. 1729. 
— — de Calculo Vcfic« friabili. 1729. 
Progr. de Calculi genefi refte cognofcenda. 1729. 
Disp. dc niorbis a fpe£fa-orum apparitionibus oriundis. 1729. 
Progr. de Medicamentis tempori accommodatis. 1729.* 
Disp. de Colica Sangvineo-Spasmodica. 1729. 
Progr. de Vencfcftionis utilitate. 1729. 

— — dc Auöoritate Fefti Pcntecoft. 1729. 

— --^ de imitandis virtutibus angelicis. 1729, 

— — in obittim J. C. Steucri. 1729. 
^- — — — — Ann« Amfeli^. 1729- 

— — — — ^ Henr. Nohrii. 1729. 

— — ^ — — Jflcobi Sivers. 1729. 

— — ad Anatomiam invitans. 1730. 
Disp. de morb. Rcgis Jorami. 1731. 

Progr. de Concordia inter ftudium Theologicttm & MtdU 

cum, 173 1. 
Disp. detribus Impoftoribus i.PotuThee&Coffee. 2. Corn* 

moda Vita. 3. de ofiicinis domeiticis X73 1. 

Progr. 



Det z$s 

Vta^, de Spiritn Saafio geimino medico. 173a* 
— — . ac Polemofophia Angelorem, 173a. 

— — in obit. Job. de Klein. 173a. 

— — .^ ..« Joli. Zinchii. 1732. 

Qi-zllio problcm. de degrcflione cnniK 1732. 

Progr. ad Anatomiani invicanf. 1733. 

Disp, de &cie Divina medicorum. 1733. 

Onr. Jnbilsade morbis Ecclelur redivivts* I733« 

Disp. dc Hrmonha^ia Vcntriculi. 1734. 

Specimen fatomm Medicins in Podogra, 1734. 

Disp. de Cafibus fortuitis fnneftis in praxi dinica. 1734* 

Elenienra Dixtx. 1734. 

QyarfL ProbI« de yiva dodoris Voce« 1734* 

Disp. de Methddis medendi fufpe^lif» 1734* 

— — de Febribus Eideroftadenf, 1735. 
Fandcinenta Scientiae naturalis. 1735. 

— — -• Phyfiologica. 1735. 

Disp. de Operacione medKatnentoram. 1735. 

Pragr. qn fiac, qyodnatorum paoaffimi statetn attingant» 

1736. 
——de Conjngio Dictc & Pharmacix. 1736. 
Scmtiniiun Cau£e materialif Poddgrx. 1736. 
Decas Theoremaram ad diarologiam Bibiicam Q)edantiun]« 

1736. Anaor cr Refpond. Carl Ludv. Ctxii. 
disp, dePrxrogativisSaiytatis Infantom plebejonim pre no« 

btlimn. 1737. Aador 9g Refpond. Job. Chriftt 

liacke. 
** — deMiiEonibus Sangvinis Artificialibuf, 1738. 
Cencnria Tfaefium Mifcellanearuni. 2738) Auöor 00 Re« 

ipocid« Job. Geor. Zumpe. 
Disp, de noro fpecifico in qvartana. 1738* AcdorOfi Ra* 

KcQKmct Hannibal Sverdrnp. 

Disp. 



aj8 Die 

Chriftian IV. fdi>, iBcn falM iff< tenflc Dmffft i Uaaal)^, 
09 jipttrtc til ^ambotg 1647, Jm^au baöe 1655. 13 SDcc- 

Oar gift mcD Eli&bet Hein Sylmii Sbottdr. 

Disp. de pluralitatc Formarum. Gicflk 161 g. 4* 

piip. Graeca dc loco & ftatu animarum in V. 1 . poft mor- 

tcm. ibid. 1619. 4. % 

Disp. Med. dcCer«bro. Altorf, 162a. 4. 

de Dyfentcria. Witteb. 1624- 4. 

de Arthritide, Argent. 1626. 4. 

Elogium Planetarum cceleftium & terreftrium , Macrocosmi 

& Microcosmi, ibid. 1627. i* 
Novus orbis , in qvo qvacunqve de nato & creato fcrio Ä 

jocofciie poflunt, proponuntur. ibid. 163 1, 4. 
Kefponla Medica Medicor. celeb. Francf. 163X. 4. 
Puerperinm Martis, f, Poema fatyiicum de re militari. Hafh. 

1644. Fol. 
Pyramis.it^emorialis. Hamb. 1649. 4* 
Vindici* adVerfus Tachentuin. Hamb. 165 5. 4. 
gjöJliBige ®pt|Hcr, inbffrt in Epift. O. Wormii pag. 994, 

DiETKRic (Laurentius) (gii Bergcn* ÄTippnr ; fom 
1749 P(i^ i» 9i# (U sRarfctUe bkt) fangcn i {<( i M &a^ 
toccanlft l^m ^ben (0«/ 09 blm ^nfpector ot^rr fSrammcne 
1 ^rgen- 1769 blcD Ober^ipramrmfier fammeiicM- 

6f rifter» 

.«im 175*- 8. 

DiETERICI (Johannes) %db i ftiBbcn^aVII 1630. 5 

Otaii* ^<^f ®ccrctcm i Oct banffc Sancrilir. . dtcifie ubcn^ 

laoM i 18 9föt, ticnte io« Gyldenlöve i 27 «at; Ofl »at 

jicgationl^SccrcurcY i oDffiHioc Vmbajfabcr* S>Bbe 1698 

31 ^att. 



Det Dia Die 157 

Cofndnoatio 1. Apborismorum Hippocratis. 1746. 

Epitoiiie Erotemftcica Phyficcs. 1746. 

Conriimstio II. Apboriimonini Hippocratis. 1746. 

Difqrtfitio de Calculia tn Vefica fellea pecudam , lue contt* 
gio& exftinclai-nm , invcntis. 3wtfrtt in Aclia Sode- 
citis Hafhienlis bonis anibus promovenciis deditjr. Tom» 

^ Pag. 385- ' 

DetHARDING (Gcorgii» Augufhis) (fn ®an qf 

9ti0f9rri9f. OpI^olM jig tengc t^b Si0bcn{»<it>n< 9(caDetiit(. 

0to Profeflbr Hifloriarum og Antiqvitatum i 3(Uona/ jibca 
£0R$dtf banjl Sufii^^^^^Aa^/ Og nn Syndicaa Capituii 

SPrlfter. 

De injuito Antiqvitatum feptentrionalium contemtu. Alton« 
DiACONUS (Thordo) Dan. t^ot^ JDfgn. Sd 

Thordo. 

DlETEiaci (Benediftus) Dan. »m^V ©it)t»fen. 

ePrifter. 
Fridttidiv. 8^a^eIi9e Slo»n fiabficfict i M q^iygU Stongcli^ 
6l8t griDcru^tog, paA9)tr<. £^r. 1705. 4. 

DiETERicus (Helvicas) ^tb i Stprtof i ^cffen 1601 

H 3in. ^QUi %abtX bar Johannes Dietcricus^ @upcria(fl|i 

^^ i ©Icjlim. ©tiibrrcbe farfl wö «coDtmict l ©ieffc», fibni 
^tilllfm, SuMngcn, «Itorf; ?Bittc«6tr« og Stalicn ic 

l«27 W» Doaor Medicifiit f «troÄOtg. 1628 «to^SRctf» 

«* *•« toabgrcMi of Men. 1634 »».«»cMnrt i IBerKtt 
H< Clarfarficn af «ranbenJorg. 1637 !om 6er inb til 

IWbH Chriftian V. > Snq Chriflian IV, ®0n, for at mif 

^^ W*e, fom ^an ^abbe i bet eiie !B«n. «Iet> nogfe Sfai 
*^fto»v/SK<bictt«, fwfl M*nttbfcn,'i?g jibea M R^qb 

gt Chriftiaa 



26o Dol Dom Don 

men fmnb fatnni< run^e (Fcr , biet> l^anä gor^ofb og flnMr»» 
Qing nnbtrfegt ub *$)offef/ 09 bc fnnb^t, at ban ci aOeiic » JDrnN 
fcnffab bfl^l^^ 9'*>^* ^- ^- Gyldenlöve et ©rcjigcn / mcn cnDog 
forfemt SnformatioiKn/ mrt) SXegning, 95t8elfii« {irtmng/ 
^Ijlorien k. f jMtforlJanlUnaabe fom fra|)offct/ 99 ftnniM 
Dentliq of fammc Storfag ei ^eDrr jit CogticSälbct (ttS)9mifrfni 
i aiar^uuö , fam We» bottgivct til D. Jacob Knudfer. 5D09 
gao Song Frid. 111. ^am fiboi en tJrnjton paa 400 SlMr. ^ 
fom ban beftolDt til jin S)bM S^og. ^miblcrtib »ar lb<m JM^ 
mcfier i ®rf t> Rantzous ^uuf/ fem %ax ®ro< SanceOrr Able* 
felds 6t)igcr'gabcr. Cftcr famme 0w Rantxous SDrt Ic»c^ 
be^an i :Kie6en]b<i«n ^^ ^n S^eM S^ogi fom Koglc M'» K( 
1666 eller 1667, önbre til 1670. ^an« Cnfe Hn> poca 
gift nirb ©orgmirjlcr Biix | Jronjfem, Ubi Siabcnbatn^ 
SBcIeiringi tib bax (an 3(ubiteur oeb ©tnbcntcrnci dCegimcnte:. 

© Prifter. 
SDcn nor|!c ^irb^Cfraa poa ©onflp mtb gorfloring- 5t(wi* 

1657 og 1666. 4. ©iben tibgiwt pao iatm af P- J. 

Refcnio. Hafn. 1653. 4* Sil bcnnc Owf<rtlfl|t hu 

ticnfe Dolmer jtg af Odder Eijolffens ^'rlpi fom fbm 

bkv tJrorfi paa ^oU< unbcr 0ef{db. 

BnrthoU de Script. Dan. tiDÄggtt l^aMI Og ft anbCtCftift/ Um 
lig Tabul. chroiiolog. {B^Bib.M.) 
DOMITZER CJ?hannes) 

©friftcr. 

UIant«95og. Sl^tJm 1635- S. 

DoNS Qtirm$ Bin|) ^»b i Jronl&lem 1734- 3 3«t 
^an« gabrr Mt Poul Dom, SanceOic^aab, tangmmi» H 
8anb^^b9pcu« t Sronbicm. ^«n< SRobcr Anua Holft. 
1750 bcponerebe fra pri»at 3nformatfon. 1752 M» Ai«m- 
nus piia Hoiches Coilegium. ^iax SSebarbcibtr vcb bf tibt 
«anne 1756 og 1757 ubfonmc «ftorrctningcr m npe 8!>e«cc 



Die Det Din Dk Döb Död Dol 259 

3* Ä«rL JS>an (ar gi»ct igoo Rblr. til 2 Scngc iSBar* 
to», i4 fiiir f&»itt til ttniocrjttcrrt^ 9i6li0t^f. 

© P r f f t e r. 
Le Nord venge des Impoifaires & des Cftlomiiiet du S. chtr- 
les SorcJ, CÄ« ) 
DiNESEN (Gcorf ins) ®ec OxENDORPH 
DiNIS (Nicolius Petri) 

©frifter. 
Mtroale Auguftini , fortanffet. ÄJ»!U 1637. n, 

Dtihems uttbdige SBftÄnfningfr ow Jefu iiDcIfcr/ for&anj!rt. 
S^n. 1667. 12. 

DlTLEVUS. ®CcSmYTHER. 

DÖBELIUS (Erncftus Fridcricus) giMiSRoflof. 95^ 
1707 DoSor Medicina ifaa &\oUn^Mni UmWptet 

Mcdxtfltiones dc Sudore. Hafn. 1 707. 4. 

DODERLEIN (Michael) goT^ni SonbtlCttur Ub ftflt 

rnnrfh SortificaCioa^ &at fRn ^rofcffor i ^at^matx^xitu 
09 S^rtijicatioiini Ub ten mot^einatiffe militairc 6f ole i C^ri' 

©Erifter. 
Untcrfofiiiig af bcn 9ati, ^»on>iDt ODfK^HZcetni er satmlig 
der ftoMisforbct almtnDcligf iB<fi<. Sfirifiian. 1763. g. 
%OTf0S Cil frie tpocpe. S^m. 176$. g. 

DOLMER (Janm) 1639 Mc» SRagiflct- ®ar frrflS»* 

frniMteTtlKlUlric Chrifti/in Gyldenlöve, Son% ChriftianlV. 

namUft em rncD %tm Wibecke Kraufe , Dg tmiOIcrdt) ub* 
»hfcbed :9oiige'0re9 0(249200. 1643, at ^on fFuIbc Mre 
^ngneiMi HI ärarlootf iDom-f irfc. S>a nn fammc Salt 
iSorct 1647 6ift> lebig, DfO bet at 9Sag. Chriffen Bonde 
Ur» taon fra fiinb<bct/ fFnlbc Doimer u\ ^an fuccebrret, 

SK a mca 



J 



/ 



ä6» Dor 

fJroDflie. 1733 ®oqne^q5r«ft i\\ SRicofai Sirfc i jFi^fieiil^oviL 
173Ö €eanc $rai(l tii t)or gruc Sirfc fammcOH)^/ od ®Cift^ 
tJröDil i ©icrQant) , og fjnime 2far €onj5flarial'3l«aD. 1738 
tBiftop i e^nftiama. ©eöe 1758. 30 «pril. 

@ f r i f t e r. 
Sfubel^iPrartifcn. g^riftiania, 1750, 4. (^w.) 

DoKPH CNi oiaus) gn ©0» af SRctforrige. S^b 
1709. 13 3an. t «oniifdaD i Slggrrl^u^ @tft. 1725 be< 
ponfrf^e fra Jronjifm^ ©fole. 1734 blco @09ne:'pr«p for 
JaaDi vjjrafleuiclD i aggcr^öuulStift. 1759 $ro9(l i £otcii< 
og SBalDerd ')3roofit(. 

erriftcr. 
€&riilj g?rut)< ^eOig{^cl) pao 3orDctt 00 ^crlig^eb i {)tinmc« 

leat: E.ig.-^fllc om i<are.i Taucke, ^oI^S 1758. 
DORSCH/EUS (Anr^nrius) g«W iSidbe«Ma/ ett^^iif 

of SRcfiroi^enDe. ©om ©tubrnt iaae M paa Boi-chcs CoJJe- 
gio , bieo ^ofmefJcr i @ret)c Laui vigons ^uu« fo^ (aii< 
irI^|lf ©0n, jiDcn ©ecretercr i tct Dan|!c ganccllic, inA^vil* 
fcn C^aractcr bati Icöcöc fin aucigc 2i9« Jit, 09 ^0(e i bcmrOM 

ÖFrifter. 
De un£io belli Sacerdote apud Hebiacoj. Disp. III. Hifn. 
1714- 1716. 
DoRSCH^USCIohannes Petn) ^aö 1661. 26 Jfpr. 

I griDcrkia , ^oor ban« Raöcr $»09. Peder Dorfca^us »ar 
Vr«(i oq $ro»(i i (glbec ^erreö. 1677 Drponrrebc fra €oW 
\m ©fole. i68o bieo g»a9i(!cr. Sicjfle Derpaa ll^elllaQM 

f0r(! mcD Anders og Niels Tiolle, jiDeR mcD j6rgen eg Ove 

Scheel. 1689 We»> gclM^*r(r|l og $ror>fi »cD l»c ban(F< ^kl* 
pe Jroppnr, fom bi(i>e fctiDtc (il esgellaRb. 1692 bleo ©og* 
ii^gjrarjl f SolOing og $roof1 i »mjc^ ^crrrt 165)5 3t«|c» 

9r«fl 09 Confcffiouarius \^i $rint)d Chrifliaii paa ftaM ttbCQ# 

loiiM 



Don Dör Dor ftSi 

•«tertf CflfJfT. 1767 bin) Doaor Juris. T768 ^xoittt 

f(»r ltd nmm^ttttt i Sifbtn^aM. 1769 gjjcblcm of ftrt 
imlL uifTe 9}i»ciii!abctg ©clfFab. 

©ettfter* 

Disp. de iutellechi humanow 

— — dcNaris Logicac vulgtni. Hafn. 1753. 4. 

de Homicidio Jur« Norv. vetufto. Hafn. 1754. 4. 

defarto Jure Norv. vetufto. Htfn. 1755. 4- 

— — deDcliaiscarnis JureNorv. vetafto. HafiM756. 4. 

£. He(reibergs |iinM(Fc eoOcitttm met) Stnrnftrfntngcr. S(»ii* 
1763. 4. 

Disp. inangaraUs dc jure rctra£his gcntilitii, prafertim Nor- 

Tagid. ibid. 1757. 4. (Fr.) 

DORKER CUldaiicus) gat) 1712. 12 ©arf. i gtibe* 

rt^lÄ i »orge. -&«ll< gabcr »at Daniel Döiker, $i0b* 

««* fiuniicflei». ^ml Sl^otcr Carhrine Strangei. 1730 

bquKTAc tra J^ffiaflacrt 6folc. 1740 ble» 9}tfi(crtr 09 
^iltiktidii i Corffor. 1741 SaabnianD og ^^ofimcilcr, 00 
i742lB9r8cmc(icr funmc^eM* 1746 Uoaorjuris. 0ift 

M Edel Anna Sophk Toppel^ 

©ftifter. 
Bcti 1^ SBaHic ®(jft« 2NibMcIft. J(^»n. 1738* 4- 

Disp. de Mutuo «X principiis Juris Dan* Norveg. Hafn. 
1746. 4- e*^.) 

DoRPH (Nicoiaus) gab i58 1- 4 Dcccmb- 1 9eb(!ab 
^ tm^cmt etift ^an< gabcr bar Oluf Ddrph, (gognc 
^ til !5cbfiabai< ^tafitgitlb i 3nb(rreb< ^rovOit. 1698 
•VKTrtc fru 5rmi^ian« 6folc. 1707 Mr» pcrfonclgopct 
l»M «Or. Jent Mogenfen t SlamuOab i €bniit«nta ®tift, 
>BCl N Dattcr ^an inbtob pg i SegteiFab. 1709 bIrD gdbt' 
^•i W i)cn jmfh %xmH. 171 2 ^r«(l ti! SBana ^aa ^f 
^^Mta- 1726 $ro»fl ot^er .{)cbcmar(cu i>g 45flrrbaUnl 

81 3 ^>r9Vllic. 



a64 Dum Dör Duf 

DUMC TIUS (Severinus) 1725. McV ^tXfl til ^^CpCD 

9)^9elanb 09 ^opog i S^rijltanfanM SFtift i iRorgr* 

©Erifter. 
Telemteh owrfat |wa©anjf* S|»n. 1727. 8. 

DuniCOP (t^enricns) gjb 1671. 1 £p6ccf. XS95 Nf» 

^X(t9 fa!mnrftc^. 1706 qjrorf! (il ®t. ^cbcrf St;^jfe SRet» 

ntg^eb i Siabcn^at^n , Ofl ProfeflTar Oitechefeos. 171 1 Dodor 

ThMJogMt i\\ ^x\)^m\\>' S)eSf 173 1. 8 Sof^ ®flt 4 ®a!> 

fie giff. I. meb Ellfabet Lcopoldin. a. mcft Cathrine Rittcr. 
3. nteb Cftthdne Lucia Rekhen. 4. mcb Derothea Lan* 
gerfkeo. 

©Pttfter. 

Disp. Itiaugr» (Je corcurfu Diviiio in fphaera natunr» 6ryp« 

hisw. 171 r, 4 

SIsK^e «0<iti9f(^Ie. Stat^ti. 1699. 8. 

6rfie ^if(^ bm iungrn ^tnbern «nb mN^frnett t)orsc(c^ 

$01)^.170709x710. g. 
€Jri(ll. ®orbcri<jt {tt (Satr^iimi (franKtt. ibid. 1767. %. 
SDrr fefle ®runb bcr fceUgtmu^tibni !Re(t9tQn. {^omb. 1707 

091717- 8. 
geuriae SoWen c^bitli^it ikU. 5toj>^ 1712. g. 
Cr({crg»H^ erflrr £^1. K. ibid. 171 3. g- (CM.Mar.') • 

DURKOP (Johan Otto^ gob i ©Ipfflo^ SJat It0gm 
Sib ®tabl'©ecretair beb be £)an|Fc Sropper t erabanb og 
Slanbern. {agbc fiben famme Smbeb nebi og blct> af jtoagm 
«flagt mcb Kamme pSKaabt SHang 09 SiteL 

© f r I f t e r. 

IteSerfeiluRg btrct l^eiligen Vfalmen SDabibi «0$ bm 9ftel0f 
bepm ber Äir<&en*®ef3n9f. ^^mb- 171J. 8. (G»*.) 

DURIGHIUS (Jacobiis Johannii) 



Dor Dre Dtie 163 

ImM SRctfc. 9lita ia tprinDfm fixat bttt, antn Un (It 
Snbdff i €oli>iii9 igitn. 1697 ^'^^ Segne^rarfl ttl ^Ois 
0i(iki Strfc i Si«bcii(^a»iL 1698 til Dor gruc jTirfe fam« 
mrffc»/ »g &iftt tpro»0. Dobc 1706. 19 <Roo. 9}ar giff 

in€5 Docoche Ancherfen, m sDotfcr af Slftoi» Anchsr An- 
cherfcn i SKiic- 

©Priftcr. 
D*sp. de Ladis Solennibut Grzciz. Hafn. 1678. 4* 
«— — Pbilofophandi Liberrate. ibid. i67S. 4. 
ExtfDcii OiffinitionisEffennaHtPeripateticar. ibid. 1679. 4. 
Gymnasma Phyficum, Thetico-polemicuin de Parheliii« ibid. 

1679. 4. 
Hypo^heiioiogia Philofopkica. ibid«^— •— 4. {Cimt. Pr, Z,') 

DrEYER (Chriflianus) get) i Swbcntfat»n. {)ail<8iM 

rcr Jtn^ Pouiien Dreyer fjdiflttf SKaai) 09 Sommiltcrct i jtanu 
mcr Cticgit. ^otc ®M) t CollegioMediceo, 09 fittt)erei)e' 
Sora. Stortc ftbco m Kcifc i Ginrris. Cr «n StoaDmanb 

De difiercntiis Jurit Daiyci & Romani in materia de Tute- 

ia. Hafn. 1756. 4. 
_— in irateria de Curatela. Hafn. 1758. 4. 
DuE (Johannes) SS. Minifterii Candidatus. 

ePrifter. 
Epicediam in Mcmor. Friderici V. Hafn. 1766. 4, 

DuE (Olaus) Philof. Baccal. og SSti Minifteri Candida- 
tus , eMemfflcr i Same^ufcf paa 6i)rif]ian8]^oi9n. 

&fviitex. 
Soiifc gtio9 cflcr tIn5crpti<Bin3 for Sommunicantcr. S^n. 

"^^^^ 8. 
SrimiPt^^ motSD^Dca- ibid. 1699. i7^9* 8- 

81 4 DUME- 



±66 Dyb 

Obfervationes PolJtic? — — 4. (B. Hyp. An.") 

Dybvadius (Ericus chiiftophori) garbror»er ffl B«ff 
f^rige. Sar feD i SoOanb paa en @aarD f alDrt JDpbvad i ^Di^ 
•$)crreD t SSart^uud (Stift ; fom nu cr en ^erregaarb , mes for^ 
tu 11 iffun en Sonbe^^aarb- $^aDercn Chriibpher Ericbftn 
|tf 1550 af ^ongrn ^tif^tb for 3gt)tog arbeiD/ faAtenge^oa 
boeDe t j>pboad. SagDe {ig fornemmelig eftcr Stfironomie ot 
tD^at^entdtiilue : 3)}en forniebelfl at ^ani Stxccfttt vei) alt for< 
ntegen ®tttOering väre fo^ff eDe , i)0i)e i {tn UngDom. 

SFrifter, 
F-? Elemenrorum Mfxtio e, Hafn. 1581. 8. 

0logle «a« gtlmanarfix. (B, Spic,) 

Dybvadius (^corgius chriftophori) geb paa for* 
liÄDnte } )/iivad 1 2tat^u« ©(ift JReipc i fine unge «ar ubm 
lanbf, og blco 1569 ^Vagifier til SBUfenberg; (t>or ^an 09 
^o(^e oifentlige Sorelopdninger 1575 begonbte (an og i Sti^ 
benf) lon offenltg at lirfe ooer t^eologien. 1 573 bleo Profenbr 

Mathclcos. 1590 Profeffor og Doaor Theologisp. 9)^enfot« 
meDelfimnDc ^tfputarioner d« Sabbatho & juramento, ^wv 

abi (an ffulbe (aoe gaoet 0orig(eben og SKegieringen for nn, 
ftleo (an 1607. n aipril oeb en&n{iriorii 2>om bomt fra ftt 
gmbebe. ©obe 161 2. joOct. i fummerlige Om(I«nbig^e# 
ber. {^an oar gift meb Kirften Caspers ^oiitt, og t>ar Sa« 
Der til foranfortc Chriftopher Dybvad, fom ^ai^t>t famnic 

ePrtfter. 

CofnmcntarJnLib.II. Copernici. Witteb. 1569. g. 
Tia-n. de Menfuratione Geometrica. Witteb. 1569. 8- 
Oiar.de hiimanitate Jefu Chrifti, habita Witteberg« aiitt 

pratleaionem Epiftoisc Ignatii, ibid. 1572. 4. 
Lib.II. Hiftorijc naturalis Plinii. Hafn. 1571. 

ProjKi- 



Dor Dur Dyb 26 f 

SPrifter. 
Eclogiin naptifls Petri Vinftrupii & Marie Erneftu Hafii. 
1634. 4. 
DuROP(Nicoliau$Canuti) Sn2l9t)f* 

6Prifter. 
Soia liiimili fpiritn defcripta. Hafn. 1635. 4. (Fofnifl) 

DyBWADIUS (Chridopborus) %9b i SUbett^aDn, 
i^9i gÄff »ar Jörgen Dybvad , ^rofeffoT «cb UBit)cr|itctrt/ 

fyifA SSottr Kirften Caspcrs ^dtttt. SKf i|lc i ROflk 3(at llbCIU 

lavM/ OS lagtc jig i fffr eftrr SD^at^cpn og 9}ci)icinni. 95let> 
9f j)oaor Medidns 09 afla^t iticb ct Sanoiikat tEunbc gapi# 
Id. ®ro forDi (an talcbe og ffrev for frtt imifl) SDelen , og 
hMTtntc gtegicringg So^ni, fom mecfi »at ariftocratijF/ blc» 
(aMcaeonfifiorii Soin 1620. 22 S)ec. (omt fra aOegcifi' 
Itje ^Timltgicr 09 otKrlaM i Songeni iRaaDc og Unaobc Axel 
Arnfdd j^ocebfTcbe ttiiob ^aoi oaa Stongrnt S^cgnc {)torpo« 
laaMnfati Samgfelfarfi t SBlaac Zaarn i SiBhtta^aou, og 
iDcai62i. 27 3aa- fort fangCB ttl eoflanDborgi ^oor liais 
l^ i ^fe( af a>BAfi af Suli^lb, fom af UfotpgtigfKD op^ 
bn i M Sainmcr. 

6f riftet* 

Problemata Mathematica* 

ScutcntijeeScnccfltTragcBdiis colleaar. Hannow^ 1597* 8* 
DccarirhmiacBrr?;JCtt&e9ifgll|lab, Lugd. Batav. 1602. g. ' 
Demonftratio linealis in Geometria Euciidis. ibid« 1603- 4* 
Demonftratio numaralit. ibid. 160^^ 4. 
l^cnionftratio in Arithm. rationaliuä Eadidis« ' Arnheitn^ 
1605. 4. 

DoaoRfhvtio in Arithinet«irrationaIiumEucUdit. Amheinu 
160J. 4. 

Probl. de Arcuum defcriptione e» Triangulorum Apiclbua. 

R 5 Obfer- 



as 8 Dyb Dyr 

Thefts, qvibus magicx (uperftitiönis vanitif & Icelus de 

tegitur. ibid.i5o5. 4. 
Oratio de di£lo Paulino. Rom. XII. i. ibid«i5o5. 8* 
Tbefes deqrarto PrffceptoDecalogi, qvod vulgo terttam e/h 

ibid. 1606. 4. 
Tbefes , qvibus exponitur prsceptum de (andificando Sab* 

hatho. ibid. 1607. 4. {fV> B, fiyp* Spic. .rf/i.) 

Dybvadius (GeorgiuO ©en oa«ete. 00^ i Stte* 
ttnl^avii/ ^aii< gaber oar rnrfidnfaru ^^rofeffor Jörgen Dyb- 
vad, ^aM SKdDcr Kirften Caspers ©otter dtciflctpiicnttfle 
jRar uDfttfanb^^ blet» 03 SKosifier. . 9Scn cftet vy:indingii 

®ibae<69rD in Acad. Hafi^ p. I42.t>ar^an non magni ingenii. 

eCriftcr. 

Controverfi» de Definito. Witteb. 1617. 4* 
Disput de Perfona. Witreb* 1620. 4. 
Oratio contra PontiiJcioSy bonoruin operum jadatores. ibid. 
1627. 4. 
DyRHOFF (Matthias) f^tb 1701. 2g)}art. ^a(%» 
Ut Mt Oiuf Dyrhoff, ©fgn. t ©»trborg »rt SBorbingborg i 
GtftOanl). i72iDo>9iifrrte fra SBorbingborg Gfele. Coim 
(itionerrtc fioen DrcK i Slorge, tceU i Siabm^aon. 1730 
bict) SInformator pai aB«ifen^ufec , ^»orfra ^on sobDtOig <|oi< 
trrcDc formrtrlil tii)crii(< OmfidnDigbeDer^ (Sfpifr; reifie faa 
ta 8riMt(^dfiai) i {)0lfi<en , og Der ub "^nfoxmaim cr(^0(r»C' 
ftc jiR UnbcrbolDntng. 1739 bm ttl Sttabfn|a»ii igitn, h 
oabncDe en prii^ae ®folc, ^mnbi taii fiat>De ofte 30 (FttfcU^t 
0g fornemmmc Solff< fÖBtn- 1743 McD (on falbrtitlgeltt^ 
9>viril f ^0ilht (an inaatteafRaacaf {Kangd paafpoigc. 1746 

^iftrte {19 met) Birche Jochums jDottcT. 1756 blc0 @ogiir' 

fSncfi tiiaBil^rupi ^abcr<l<i»'amt; t^0or ^anefecr fin fer^ 
jOttfirud S)0b iflteo gifttDc (19 mcb fin Sornianbi SDottcr, 

pithrine Gude 2ö'ega. 



Dyb »6? 

Propolitiones MatVematiae cam Do&ii» Trianguloruni.. 

Htfr. 1577. 8- 
Qysilioncsin Caput I, Gencfeos. ibid. 1577. g. 

tbftcnmtaing om Den Comct/ fom 1577 lob fiq ftt. ibich 

Connnoncfadio de its, qvz infiilubria funr. Hafn* 1579* g* 

Dodrina mereorologica. Hafn. 1 573. ({. 

I3e Iridis generationc. Hafn. 1578. g. 

JDe jnflifiaitioiie homlnif . Hafiu 1 590* 4. 

Cacoiies Vetaftz Synodi , qvx Pangrac in JPaphlagonia cele- 

brataeft. Hafh. 1592. 4. 
Expofirio XV* prior. verfnum Elaiz, Cap.I. Hafn. 1594. 4. 
Lxplanctio Verruunii5. ad 34. EiaisCap.L ibid. 1595. 4^ 
f narratio Pfalm: 133. ibiw!. 1)96. X3. 
Concio Algoliini de Ebrictate vitanda. ihid. 1596. 8* 
I^onrclla ex metrko fcripto Gregor. Nazianzeni. ibid« 

1597. «• 
CcmmonefiiÖio de difciplina , qrc legibus Acädemicis pne- 

firibitur. ibid, 1597. 8* 

Tlieies de bonit operibus. ibid. 1597. 4- 

S^ecuhuD Sacerdotii S.Commentar. in i Epift. ad Timoth. 

Hannov. 1599. 8* 
Disp. de Lege IXi. Hafn. r6oi. 4. 
IJielesde ratione invef^igandi veiam decalogi fententiam, 

deqveejus partiticne. ibid. 1602. 4. 
Enarratio Pfitlm. i. 2,72. 73* ibid. 1602. g. 
Ibefet de primo prscepto Decalogi. ibid. 1603. 4. 
— « — de Appendice primi Przcepri, qv9 aliis «ftiecunduni 

Pnrcepnifn. ibid. 1604. 4. 
— —de Tertio Pnrccpto. ibid. 1604! 4. 
Disp, de juramento, ibid. 1605. 4. 

Ihefes 



&70 Dys Egh Edi 

Pfttridi (efanberltge ttfkmtntt, og Sanfcr om Ztfiatnnitt* 
Tom. g. p. 1 19. gjanbr Derfor en ®0lD'9)Pebatlle. 

Coar paa M Gy^r^maal / om ^\ (cr dl £aat< taa uAbo^rrc 
ftcinmd)c{>momacr. Tom. g. p. 317. 

rLoHOLDT (Michael Petri) frafi tt( Xgscrf^mrt l 

Kotgc. 

SPriftet» 

Stepbanobgia Danica. r. Brevis Dcjineatio , qra demonfhv* 
tur> qvavirtute öc fortuna avita & antiqva Danomm 
Corona fiipra. annos 3500 ^efta fuit. Friderico IlLdi- 
cata fefto ipfo Inaugurationis Chriflianix apud Nor* 
ragQ$.^elebrato«i64g. 14 Aug. Chrif^ian. 1648. 4. 

Geologia Horvagica. y. Unbmiiitmni. ont tt 2forbfPiffIl>. ibid. 
EdINGER CUuf entius) g0fc i Siabcn^otV i63i, 30 

Dcc. {KinS %cibn oat Niels .Edia<> er 9}iin(anMcr t ftiebnu 
l^oa, ^ani SDhiDer Ellin Battzeics SDatMr. 1647 feepoAcMc* 
{Rci^e bcrpaa uDoiloiiM. SDth im. J^tcmfomfi bko 3lector i 
eiaatlft. t6 5 $Mn^fl<x. { 660 f rofa^te (if bcmelDCcdlec* 

torat. 1669. IJcO Hthices & £lo()v:eiitis. 1672. JJnqv« 
Gyxcx dc Nfathetnatum ProfeObr oeD OpiRliafillOt f*. {)Nnfc 
JDobe 1691. 53(|Hr. Qargift l|lC^BarbavA Landorph. 

Ifflgoge ad omnes Epiftolas Pauli, excepta ad Hebrso% «Hain. 

l6&i.' i^: . ;: — . . 

Ifagogead Epiftoiam ad Hebrxos» ibid. 1663. 4» 
Prolegomena generalia ad IV. EfTfoogeyifta:?, .bi{|.'i$69. 8* 
Dclineatio Hannenis AitaAyi^iM, Evangelii de Chrifto« ib^ 

1669. 8. Cfi. TA. Lu,} 

•Eoa^BM» 



Dyr Dys a 6^ 

ePtiftet. 
Ca mftn Qtat'JEtfie «f Bogotikys Sp^fFc amfat, meb frft 

fcff^c Evalds gortale. S^imli754- i^» 
3Nl»atioii< f^r^Ditoi ttl SarfigdfffScfini for St<Mi. 1763. s« 
€(n9^pb999<Ha<®potdniaaIfor990rn. 8. 

DySSEL Cjohinnes Arendus) %$i 1726. 26^Jm. I 

Orta(icD 9)r«(ieeaoYD i Mim ®tif^ *Oan« gaMrvor {)r» 
Eiier Dyfei ^ne^Tirf) fammcfirt) / eferr(t)i6SDi9D(aBfont 

m Cfa Ne» anfigen of tRog. l^rledenreich , ttl {ti)fi $ro9(i 

Ka 9?mi/ 98 «f (am fot t gribertc^lftors ®tolCf t)»oifta 
^ 1744 dcponmtc 1755 hltt Copelan PtD Sanbc SKylx 
09 S4i9<ft!K OccMis^bcr { tadattO; 09 foiniiic 9far fif flRi)gt« 
(lcr#€$r «boi. gtf tmttfmib ®f ntcSrcD paa 0r<tof(f ® ognc^ 
£ali> fammfficD. 1758 Blct> SogncVrirfi for IRii^iip ^tu 
niflc» I Ktfecr Cffift 1764 falbct af SBiflop Rums ti( ^kc* 
Vo^er for Casbbpc fKrcmg^D t ioViaxib. (Er gift meb afg. 
Coflimcr-aeaok Thcftrups Dotter f iaahnb. 

ettifttv. 
tnOf Sorfios Hl 9)forat(ft faMcr og gortdUntfcr cfter GtU 

ittu^aobt. ft^K. 1755. 8. dtKn IDfd 1758* 8* 
D. J. G» Rragers Sractof Otti eornc OpDragctfni* Oocrfat 

mc» m Origiiial aflanDliiig om fammeCRattrie. 
itUnfig £>|iiiniMi9 lii 4t foge 3ffnm. : Säle Mb SBaroKcffr 

Knaths eonftrmaKon. 9^. 1769. 8. 
tovatf Cftcrlcodfc/ bc UDfic SrtMfe for iBoabcfiaiibe. S^os. 
'1770. 8. 

tttK M OccoBomifTe flJ^agaitn m foIgcnM «f^Kngcraf 
HiSnl^forfi: 

CftmctBtng om SIfoeirt Sthit Tom. L ?• 139. 
9i9i CttfcrtNitumer om Safrca 09 VMM \ taalani. Tom.a. p. 3* 
SMctl^ghMcrt itiiDOclmaoMgr ^oi^ti<; fom rt StiMd til 
8fittt9^. Tom. 7. p. ao3* StoiiDt bcrfor m Quli^ 



272 Ege 

ÖPtifter. 

E.Pontoppidins pellet CHaubfoI ©pirgd owrfät^ poa XkmpP. 
S^M. 1740* 8* 

{in. Tcm. T. p. 267. 
Om©f0W09g5r(WDffL ibid. Toir,5.p.36i. 

EgEDE Ooh*nn«0 %^i 1686. 31 3ai|. i 32orMd]U 

fteiie. 1704 bcpontrcbe. 1707 b(eo ^roffl for 9Jo9m«?»c« 
niQlfftb i SRorkinb. 171 8 fagOr fs fr« ftt jTalb for at paotagc 
(tg ©rattlomternrt OmDcnbelfei ofl ftrrpaa reffle til StrQnu 
1719 trifie til StMcn^at^n 1 famme f rinbr. ©if bcrpaa 172 1, 
3 Sfaj-meb (in ganffe Samiltr ttieb et ®fi6 fra Scrgrn, 09 
Tom til ©ronUnb ben 3 3ul. nffleftcr, (oot (anop^lbt (19 i 
15 famfuibc Sar fom 4Dfi«ftonariu< , inbtil (0^17361001 
ttlbagetll jttoben^aon, (oor^ninoglc 9lar op^orbt fig, 04 
ttttberoifie abfttKsc Candidtti MifGonis f (Spfoget, og anM 
«ibftentlornibe. 1740(1! €(aractcr fom ettpttlntmbent. ^i^au 
be fibett ttl (an« Soiger^iSott J^x. Laorids Alsbak f (StuMKi 
lioMng paa ffalfirr, (oor (an bobc 1758. 5 Sloo* 

©Prifter. 

S)cf gimle ©ronlaiibi noc (|)crItt|lration. Jt^OR. 1729. g- 

Om(at paa SpbfP. Stanff. 1730. s* 
Sott ©cretotRS om bcn gronloiibffe mtfimt QcfFaffen^f». 

*(M. 1737- 4. 
Om^Bbctig og ubforfig Stf lation aftgaaenbe btn gronloflbfFe 

g)^i<fton< SBcgpnbclfc og Sortfo^ttdfc. Ibid. 173$. 4^ 

Oocrfat paa Spbf!/ J£>amh. 1740. 4. 
©amie ©ronfaubö npr $rr(uftrotion, mcgrt fonntrrf. ibid. 
. X741. 4. Ooerfat paa5pbj!afKr(Snitt. IRcrlm i763. g. 

filemenrafidei Chrlftianäe» Gr6'nlandice. Ibid. 1742. g. 

Egede (Nicoiau*) <gn€9tt af lR«|lf6nigr. «In» (tooi 
<Eapitain. 



Ege 273 

ePrifttr. 
tnbaatioo of bc gr^iriaiiOfre SUclatioict fra 1740 tU 

1743- 4- 

Egede C^Ä^iöO i^^tM CM en flf fBHFop Ham 
Eged€. %ar fei> i fRmtf mttmt ^an< ^afrcr Der »at 
^«i Biilfttc mc» SaDrrcn til Qronlanb, og ba (an btt 
»10* Sar l^ai^bc Idrrt 6pro9ct, rcipe (an 1728 til Siefcen* 
Nm f»r at forcforcfe fine etubcrtngcr, op^olM ftg bcr tibt 
«a»/ inMit 17341 Da (an Orog til ©rmilanb iflieni \m 

M/EoMrius ordinams; (oof (an fptMcD til 174O; ia (an 

ftiD tilbagc ttl Sti0(ai(aon, 00 Mct» 9(aret cftcr 1741 (|)r«fi 

li/aBart0m t Sti06cn(at)n. 1761 ProfefTor Theologix nam* 

xalts, og 3nfl>«rt»t og yrp»fi 0W Den granlanbjFc SRiJfion. 
4>^ to ®(mgr Mret gift <5iDfic ®ang mcb Marie Kirflin« 
Xe/2rup, oi SDottCT af (Etatl/Staab og 9)rofcffot Chriftian 

SPrifter. 
Cotttiuotion af SKelationnrnr, (etrrfftnbe bcn granfauMFe 9)^tl^ 
foniSilfianb fra 1734 tU 1740. :S(on. in 4to. 

Di^onarium Gre^nlandicum Danico-Latinum. Hafii. 1750. 8- 

9Dc frr Cvangelifier/ ovcrfat paa (Sr^nfanDfT. it(t)n. 1744. 
8. 0% fiDcn ubgfvct mrD ZiDag af »pofllcrnri 9tcr« 

msgcr- ibid, 1758. 8- 

0r0iiIaBftfF (Eatc((i<mtt< ibid. 1756. 8. 

Orammarica Grönlandico-Danico-Latina. ibid. 1760. 8. 

?bct «K Scftainmtf o»crfat ^m OrenlanOfF. ibid. 1765. 8- 
Egenow ( Johannca) gjar f^D i ^abctflc». 

© f r i f t e r. 

Andr. OHcbii fonubctt {BcTctning af 0nbi OrD om be 9)?fB^ 
KfErr, fom fg felb aflitK, forbanflfct. £(9n. 1623. %. 



3(an« 



a 74 Egc Egg Egi Eig Eil 

af Ati^ove ubi ^ani (0i|tfergdioe £x4io 09 UdlmDig^cir.. 

ibid. 1628. 8. 

®obc Siffficbut) af Salomons Orbfprog. ibid« 1629. 8- 

Eggertsen G^"^0 Shfitt-J^olM pml ^o\>vaMt 
Slopcr i 3«lanD. ©0t)c i ©»errlg. 

6 F r I f t e t. 

Jj)lfl0rtcil af Maus 09 Feitrairi. 
EgILSEN COlaus) 

ÖPrtfter. 
Om bt t^rfijTe QBtxmxQ i 3^lanD. Ä5t>n. 162709 1741- g. 
ElG ILSEN (Jonas) (gognci^StÄfl (il iat^ut, H ^JöUff 
i SiHfloe epffcl i poluni @tift i 3«Ia«fc- 

Sf rifter. 
Povel juuls gobe 95ont)e, oocrfat paa S^J^nl^lf- 

ElLSCHOVVCFrideiicus Chriftianus) ^db 1725. 11 

Scbr. i giott<f;cboe ^ro^ficoaarD i Svtn* {>an$ gabev oar {)r; 
Lars Eilfcb.ow, ©ognc-ilJrÄfi (il fRt)ndftbt)c 09 dvcvningr. 

4f(mi SRoDcr Catlninc Mundelov. ^an Dcpoacrcbc 1741* 
CICÖ 5Ka9ijlcr 1746 , 09 ftrap Cfttr Alumnus Collegii Me. 

dicei. C^Dc i fin b(|le UngDom 1750. t Octob. af ^txnu 
Stoppcr. 

6?rifter. 

jtort 9(nDiifniQ9 ttl atcftertivnfc/ cftcr bc UrtubereDc^ fl^cgrc^. 

SJttn- 1743. 8. 
fJ^ilofop^iRe/ ^ifioriffc 99 occonomifFe ®Irif(cr/ iinDcr ^r. 

(JJrofcjfor Koefoed Anchers Opitgt. St »n. 1746- 4. 
Dispp. II. dc fcieiitiis veniacula lingva docendis , cum ipe- 
cimine Terminologia; veinacular. Hafn. 1747. 4, 

fbttiU, at 9ta(urcn« ioo d forbpDer Den {K(fp<c( forgntOM 
immtx, fom SRoDcn iax inbf^rt. jt^on. 1747. 4« 



Ege 273 

toBfimafion of te guRlaoi^frc aKclationrr fra 1740 tU 
1743. V 

EgEDE (Paulus) aqtUM en C011 af JBljFop Ham 

Egede. I8ar feO i SJorgc, mcDenf ^an< f[aDer Der »ar 
^TfffL Sulflte mcb SaDeren til Qronlanb/ 09 Da (an Det 
i i0sle Xar (avDc Igxt ®proget, reifie (an 1728 tt( Sielen* 
lami for at fortforttc ftne GtuDermoer, op^olDt fta Der uDi 
6%st, tiiDCUi734/ ba (an Dro0 til ®rBn(anD igten, fom 

Miflbnarias ordinatus, (oor (an forbltD til 1740, Da (an 

hm tiKage til Sti0(ett(aDn , og (leD 9(aret cfter 1741 ^^t^fi 

61 aSarta» i Stidhm^a^n- 1761 Profeffor Theolögis nam- 

taiis , 99 Sfnfpector og $ros)fi ooer Den gronlanDlFe 9Si<fion. 
^ar to ®angc Mret gift (5it)fle ®ang meD Marie Kirfline 
Te/lrup, ctt SDotter af Stati^giaaD og ^Jrofeffor Chriftian 

7cflrap. 

SFrtfter. 
Coitittiiation af 9{eIationerne/ (etreffenDe Den gronlanDlFe 9)^1» 
{ion< 2il(}anD fra 1734 tU 1740. S(on. in 410. 

DifHonariam Grönlandicum Danico-Latinum. Hafn. 1750* 8- 

9De frc (Soangelifier, ooerfat paa ®ron(anDfr. £(on. 1744. 

8. 09 fiDen uDgioet meD Ziltog af 9(pofl(erne< ®ter' 

niager- ii>id. 1758. 8. 
®ro8(aiibfP €atc<(»mn< ibld. 7756. 8. 

Graiiunatica Grönlandico-Danico-Latina. ibid. 1760. 8* 

S>tt«9< Sefiameate ooerfat paa SronlanDff. ibid. 1766. 8^ 

Eg£NOW (Johannes) ^ax foD i {^aDer<ie)>. 

©f rtftet. 
Aiidr. Cdicbii fomoDcn SBtretnuig af 9uD< OrD om De ^w 
mfktf fom fi felo ajlioii forDanffet^ $(»n. 1623. s» 

6 9(an< 



376 Ein 

@f riftet. 
Skvaneiolx ®Vll]K ®pcii. >bid. 1598. 

Xf^oaMiBS moO -^cccrie, ra oulxn mvb Vagcr. Mfcr. 

ElNARSON (H«lf J«n) PhilofophiaNUgifter ojStetMr 

eetiftet. 
C«iacft9f«liiK' pfl®«l<'®»9 P«« 3<I««Hf. •^- 1757- 1«- 

Spccnlam Regale. s: 5tOII«t»€|>tU/ VOA «OIBind <RBt(F, SDoBff 

gg Jaött. ®rt « gwbcreöclj« af Vrofeffoc Eridtn. 

ef»w 1768. 4. 

ElNARSON G<"»* *• Joh«nn«*) ^t f»^ 6iWKrtt 

Imi. SDtl»ci707. 

etviftcr 

Vttdmni Schola Cracit, tMtfAt 09 iMAcfotM 1 30 9(ttwr. 

Paforis PrhnJtivi Nov. Teft., «MCflt paa3<iM^ fubTmit 

melodiis. 
Bardtji Argenis, «NTflto 

7 VTtMoKt «f 9«fftoii<<.0i9niau 

ElNARSON (Martinus) «A i 3«««. 1548 W« 
ei|(oy i 9(^41^ tfttr ^r. Giflur Eimrfen , fra >lwlf tt (SkMc 

^ nflgimiic i5S^f 09 ^s^ Mil( ^(« Dcccfttr, fom Pn- 

vttos. 

et viftet. 

SUm. 1555. 8- (-*«•) 

ElNARSON (Oddur). Arogrim Jomefen i ^nS Cry- 
«Mg» MM ^ Otto Eimrias. Qot fM i 2NI«lb 1553 
«f fattift ffonribCC ^nrt t<*ft »« Einar Sifurlen , f at 

«ccft HI »tfia, <iDt» til CiboM äRoui^ i 3<laRb. ^OO 



Ein 277 

««itei\ott\cnM til aicabcttrift/ ^otr ^ t en fort t\b hltp 
Pf^tns «<b M S0114I* €0fnimmUet. aDnrcftcr Dicctor »cft 
^obii 6blc »aa 3<latt^ mO» ^ 9 Sar. O0 ompt^cr 1 588 
m^ i 6(^al^0U. S)0t)c 1630. 28 2>cc. 9)ar gift md 

Hd^ä Hans JDottOT* 

BFrifter. 

^« fr^änlmcr ovrr 9a<Jionni. ^olntn 1620. 8- 

Joh. Owciiarii fBcbe-gontitiiartr/ ovcrfat paa 3<lasi)fF* ^ 

lirni 1677. 12. oge^^ftl^- iö9^- 8- 
Chrifikm IV. jtirfr^Ort)inan(|; otcrfat paa 3<tQtt^* ^Ittm 

1635. 8- (y^ I>.) 
El N ARSON (Oituj) ©ar farfl flUector I &^AWt* 
{itai ^»(i 09 9r«r|i paa Sprtcbap i SBnfo epfid, tn af 31^ 
loiM fortrcffebsRc 9ortcr. 

efrifter* 

m^artlK f^falmcr, (Poraf ta SDcel cr tr^rt 

£lN ARSON (Pctnif) Iw8re*«»anb i 3«laBt>. 

6frtftet. 

MSDeri Soliloqvia, foiisoitt af^ailblrt. {)oL 1661. Og bt 

i ^rfm brngcligc Pericop. Epiftol. 

ElNARSON (Petrus) ^tCtfl i SKifl^olti t ®<^I^oU« 

Qlift f 3$lan». 

6Friftet. 
Roftdcs ^Qj^ofiir, omfat paa 3<lani)fF. S^t^n. 1739* 8* 

Baylef Pr«xis Pictaris , OI>crfat. Mfcr. (D.) 

ElNARSON (Sigurder) Sourcctor i ®(^al(oIt ®(olC 

€5friftcr: 
RoRoks ^ofKI ow (gpifllcrnf. Opcrfat 

Rocfaes Griffcnfelds Jct^nct. OVCffat. Mfc^ 

ElNARSON CStepbanus) S)t0l9fl 09 ^r«0 t £aitflia<' 

iDiJr 1754. 

©3 ertif. 



276 Ein 

Savanerolz ®Olll>C @pctl. ibid. 1598. 

XfbanMing mol> ^jKPtr ie , tn obDcb moD «ager. Mfcr. 

ElN ARSON (Halfdan) Philofophiat Migifter 09 SRertmr 

»cb 6{o(«i i -Oottiffl paa 3<laaD. 

©rrifter. 

finlibo» V(«'«nc' ojSÖiffSBog pao 3«l«nD|!. ^. i757- i*- 

Specolnm Regale. s: Songf-^ptil, VM 9&nmd Kotj!, ©«nff 

00 «atltt. a»tft en gotbrrtDtlft «f ^rofcffor Eridtn. 

®ow« 1768. 4« 
EiN ARSON (J°™* *' Johannej) ISiic fmrjl C^Mnrcrfvr 

»tb «folöolt «toit, fH» Rea«» Defignatm »cb efolm i^0« 

lum. ©»D« »707- 

et vifter 

Vodriani Schola Cruds, 0««rf«t Ofl itflJcfattrt 1 30 IHW«Wr' 

Paforis Primitiva Nov. Teft., iW»CTfatp«a3<l««l>Pfa'»'«>i« 

melodiis. 
Barclaji Argenis, OVCrfat 

7 fprcbiftncr af ^<|ion<<^ifton(n. 

ElN ARSON (Martinus) g»t> i '^Mb. 154* W<» 
«IjfOpi ®<tl4li«>lt «ff** *'• ^''"'^ Einarfen , fra ^»llfct SnbcftC 

l^on tc?9nmw 1556, 03 tobt «ojU «« tfccftcr, fpm Pn- 

vatas. 

Sftiftet. 

mik^mo^H m 3««««>ff f «oniucrrt «f ?«. PaUadio. 

«>»n. 1555- 8- ("^«0 
ElN ARSON (Oddur). Arngrim Jon«fen i ^mt Cry- 

mogxa falbn ftam Otto Einarius. ©OT f»b i 3*'««J> «553 

of fottige Ror«lWf. J&ani gobct »ar Einar Sigurien , feid 
«rafl tU JR<(in, jib» til «ibaM aRtnijJcJ» i 3<lfln*- ®«> 



Ein 277 

0g {ifem fortfcnM til ^icOmM, ^vtr (an t en fort %\b iltp 
Fnpofitas ttb M Son^I. 6i»nntmri(et. aDcrcftcr Sicceot txb 
.^tffaini efoic yaa 3«Ian5 nir^cn i 9 9(ar. O0 m9\>tx 1588 
SNfTep i e^ol^nlt IDbDc 1630. 28 XXc 9)ar gift me» 

»elga Hans JDotfCT. 

SFrifter. 

^« 9r«EbifcQcr oi»rr 9)a<jioncn. ^olnm 1620. 8- 

JoIl Owenarii ScDc-gornitilomr/ omfat paa 3<lasbfF. ^0* 

iom 1677. 12. oge^^ftlft- 1^^- 8- 
ChriHifloi IV. jtirfe/Ortuan^ otnrfat paa ^ilonbfF. ^olum 

1635. 8. i4^ ^') 
El N ARSON (OlauO ©at fMrfI fRtctdx i (B^a\^9lt, 
f3M pn^ 04 ^xafl paa Sprtcbap iIRnIt epfid, en of 31^ 
ianM forcteffUisRe 90cter. 

eftifter. 

iri^tgc fJfolmer, (»oraf en SDed er (tpft. 

£lN ARSON (Pctmi) Stngrett^Slf anb i pilani. 

&tvifttt. 
MSUeri Soliloqvia, fangvttt oÄanMet* {)oL 1661. Og be 
i Äirfttt brugelfgc Pericop. EpiftoL 

EiNARSON CPctruO ^JJrÄfl i SKifl^olti t ®<(alJoltt 

ettifttv. 
Rodoks j^uf^^ofiir, ot^erfat paa 3<(ani)fF. S^n. 1739- 8* 

Bay Us Fruxis Pietatifi , OWrfat. Mfcr. (D.) 

EiNARSON (Sigurder) €onrector i ©(^al^olt ©fole» 

€5f riftcr; 
Roftoks ^ofiil ouer (gpifllerne . OPerfat. 

Rotfacs Griffenreids £epn(t. Ot)erfat Mfc^ 

ElXARSON CStephanus) ^roPfl 00 ^rorfl i iat^Ml 

iDifte 1754- 

©3 ertif* 



Ä78 Ein Ejo Eis Ele 

ÖFttfter: 
<Sd t*IanDf! Olrgne/gSog. 1737. 

EjOLFSEN (Einar) ^rrrfM'©ommer i »rnrt t\ma§ 
lag ))(!o 3^lan^ SotrettcbcEaugmanDs^tcnrficn 1654. 2>4' 
te 1695. 

e F r i f t e t. 

Arngrim Jonar Grönlandia , af iatin Oöerfat paa ^IlMb^. 

6(^aII&o!t 1688. 4. CD) 
<^omHtcnt. ot^cr De gatnle ®cr< i 01. Tiiggvafon Saga. gr 

utrrrft. 
ElSENBERG (Elias) goD t $i05cn]^aDn. ^ti< gabfC 
l>ar Ei.as Ellenberg, Friderici IL €ttttimx, ^rovjl oggaR' 

itif i gtoe^fUi^e. ^oii< sfl^oDer Th«le Hoiaeen. z6o8 6(r» 

Ij^an SBagiflcr. 1612 Profeffbr Pfrfagogicus. 1614 Pro- 

feflor Phyfica?. i62o5Jrot)fl jfaa Somfac og (Svgn^rafl 
tilSrbfer ogOtrfbcrg fB^ig^ebcr. £>0be ^635. 

ef rtftcr, 
Disp. dc Pifeftanria Scientiae de ariiitia. Höfn. 161 6. 4. 
ExegeHs definitionis aniini, ibid, 1617. 4. 
Disp. de Unione Ahim* cum Corpore. ibid/iSig. 4. (^. 
P.A:B.Hyp.) 

ElSENBERGIUS (Petrus) JDanus. ^an tdbt i graiU 

ferige, og cr Uixmn i M £pt)(Frt ®xm til Notre Dame de 

Confort» 

ePrtftet. 

Itinerarium Galli» &Angii«. LipC l6t/^* 12. 

Elerd (Fromhold von) ge» cil arti«6org paa Cld, 
«ar i Äongdig 2)an(! £iftirpe Srig«.eomiiii(farfu«, ®aifral« 
9}rot)iantm(f}er/ og Capttain paa SkBtn- 

errtfter. 
Strieg j «OanbiuK^Idii. Sopcn^. 1646. is. 
RrlfB* Sractärtcin. ÄopcnJ. 1657. ia. 

Elkrs 



Ele Eli 279 

ElERS O^^^cTius) 
CeSiRnam Cantu &c. Hafii» i688- 4- 

Eli;e (Paulus) StalM i «Iminlxlid^fb Pox^el Ven^e* 
9aabe. Sor f0i) i Qartcr^ i ^aOaBd imcOcm i4r>oo9 1490. 
9)ar f«r^ €anBditcT'9)h3ir i J^tlfintM. S>crfra fom ^an til 
Sisks^n, 09 blct^ Prior i M n^t Sannclitcr^^loflcr i 9t. 
fj€tcr« 6tr«Dc fammcfici) , ()öor nu \Valkendoi ps Collcgium 

<r. 8«r Cflcrt Lcctor «g Bacctltureas 1 heolouiff 00 Profes- 

for Thfologiar 9eD 1ti«bcB^a»n« Uni»cr|ttet, famt en af De f»t» 
#r, fmii lorrtc Dm (ut^crfFe Siciision ^cr t ^an^et• SRcn Da 
Si^cmc i fHotailht og aarl^u< ga» f^am et goH Sanonicat, 
mrd fafte mn tntere, t>rnDtr ^<ui tilba^t isien, 09 forfff^trDc 
feca »ayifKfft gteltgieii. rilfiDfi antog ^an ot(cr }faa Tm 3llDer« 
Dofi DCB Imlaf e , o9tortefanimeoffemltgi9l0e<rilDef (Doc 
t^M Dor Ledor 09 S^e^^rfff}.. iDenoe &an< tUlaDigl^D ott* 
i€t>lifbtf at (on Ne» of SliinneR falDet poioel VenDef aabe. 

SPtiftet. 

Inftitotio catecheticfl o: D. Morten Luchers liOe Sate^itltli 

Sorfmag i Satmeniatf. $(90.1526. 12.^ 09 i57<- ^ 

€r Of (rpft meD Refenii OD(lf«ttelfe af Lutheri a9bw 

bore (Sfrifeemoal. $(»n. 1631. g. 

Sii Det firtf atige, tt<(rtf{eli9e 09 «(cpnDi^e fBreff; fom Den ube^ 
(FemmeDe SteUere, Hant Michelfen af CRalniae ioD uD' 
gaa oieD Det npe 3:efianteRte , Det Konning Chriflierp 
l0b f nfeligeo og otilfterligrn forDanDle paa {it torannijTe 
9}n«; Dg iffe 0oD ttl Soff, etfort 09 tilbarligt 6uar. 
SEtffaxF 1527. 4. 

^MKfraicFr, miMlige, faare, arme og fattige 9Senm|Ter f!o(« 
k iraetereJ 09 fceferget, 'en fort UoDerDiilntng. S,^w- 

i X528.4. ÄaliHBe 1539. 4, 

6 4 {Rogre 



9 80 Eli 

SiHtt (^rififlige (?tiar til t^e ^parimAal/ fom jTomiiiiii 
ftflfF til e))<ri9c< Slige lob uDgaa til ftt ganf!e Slcrf eri, 
6eramitict)e of Broder Paulo Helin , itrntiem til bcflaaMf 
fom bobdi^e raffe 9 t^mnc S;ibt, oc m icfc enou f<tl^CK 
md tbrn mcntse {ut^er< ^ob. Slh1)9 1528^ 4. 

Athaxiafii $09 om ^faltcrcni Itraft Ut^fdtt paa SD(m|F of 
troft mrt) Franc. Wormordi S>a9iM ^jaltcr. Stofied 

1528- 4- 
€n fort UnDcroii^ntng paa t(cn l^cOise äJ^cffe oc (cniiif i&nig, 

emoDnoare no^cife^^riebm; tnct et fegc Slif^engr 

om famme ^ejfe. til Sorgmieficr oc 3taal) p Sitbtn^ 

f^affh. 9tar^uu< 1531. 4» 
Cn forc 00 d)rifieli9 Unbcn^itjniiig paa titt j^cmmclige &tc^t 

9 9)?rffcn^ fom fa(bt< €anon, mett et foge f&xtff til 

S9orqemc(}ct oc SLaab o SKanberl Kar^uii^ 1531. 4. 
SUtniit SDanmarfeJ 9lige4 (Biiloppert oc ^)}relatcr< ^tifitUqt 

oc retfmbtsc @eeiifoar til t^e lut^rianfFe SirticNe. Jm. 

preiTum per D. P. R. (d: Dn. Paulum RefF, ui^ca %tM 

iStar^iiuO iS33- 4- 
Un t^riiieiisog npttelig Q5o» omSongctl, %&tftcti, dUqxi, 
ianli 09 @t«Der< Siegimente, X)i(|t^et aff tdco J^ogftrfe 
sRanb/ Eiftsino Rotorodamo, og falbet en (^rifien %&t* 
(ie< UnDctPittning at («re. gorfrantTct af Broder Paulo 

Helin. fRetitxlb 15 34* 8* 

(En (ort UnDeroi^ning til en e^rtfielig Qoteening oc SorIifie/ft> 
enioP (ne< uc^rififltge Smpfl oc Smebradt, fom nue 
(afftoet i tpor $ii0 (liorDct Den ineenige i^rifhn jtfrtfe< 
eenbreftioe ®amfunD, S^riftenPommen (i( ect (lort 9(fp 
bref. (9lf Erasmo Roterodaino, mcn HU paa Donft 
operfat 09 forbePret af Pauio Elix). gioe<filDci534. g. 

aDc^UPen (ar ^an fFrcPrt Apologiam Epifcoporum & no- 
bilitatii Daiiicx. Catalog. tccufationum adverfus Regem 

Chri- 



Elk EIp Ely Ena Eng 281 

Omftierncm. 9atire OWC Song Chrifl.II. Jt(t|>ping^9K0Rt 
CoQunenUr. (bper liner^, qvibus Regni magiflratus defe^lio. 

jiis ciafts prodidir. &c« &c. 9)^0 Da man ilfc DccD/ om be 
m tryhf , fiaDe bt iRc l^er 6teb. iRogU af {mn< SBreve fiiu 
M tr^ftc t bjnift^ fSiUtot^. Tom.L p. 36 & feq., oa tOli- 

▼arii Vitft Pooli Elix. p. 159. conf. fV.B.Hyp.Aii.Al. 

Elkijei^ (ivarus) ^rociiraeor ub StiBhtniam StaaiM 
flee, Of ObcT' og Unbcr Kcttnmc i S>anncmarf« 

ePriftet. 
Xip^fltoifF gic0ificr Dvcr jtong FHd. v. gororbntiigrt ic firA 
1746, Da Buiis SKcgificr ciiDet/ og til 1764 induf. 
ÄJro- 1765. 4, 

ElPHEDERUS (Andreas) 

S Fr i f te t. 
CoIoiTos anagrammaticus* Hafn. 1647. 8* (^0 
ElYSIN (Gregorius Petri) ®ce PeTRI* 

EnARIUS (Gislaus) (Sn 3«l(rÄ&cn 

e P 1 1 f t e r. 

&tm4UMba. Si^^n. 1650. 8. 

Engel (chriftianus) %oh i5g8* 2iOtt. i giinofieb 

i Gidao», ^box ^an< S^bcr J&cob Engel oar Snrbfcr. ®if 
f«Tfl igUng^cD 09 ftbm i SRoetfilDe Sfole, (oorfra ^an bcjHM 
Bcrcbr 1711. 1716 hltt JS>dtn Mb SKinsficb &Mti 09 ttl« 
Ifjc 9fiau6aiig< ^r«bi(aii( beb ^irfcn. 1727 6lcb $r«fi 
Kb jMbpc i ^abcrile {)crreb. SDabc 1763. 19 gebr. giat 

#fl IBCb Cathrine Lemvig , ®ognC'$T«(icil< SRag. £r. Chr. 

Lemvigs x>0tcr 1 SKingOfb» 

errifter. 

GuMfi yfalmcr. *9ab<rtL 1762. 8-i mcb aiector Bi6*rnren« 
iMtafr. 

C 5 Engel- 



t%2 Eng EnY Era 

EnGELBRICHTSEN (Abrahamus) ^h 1573. 125 

ftpr. 9)ar Sognc^^mfl til 9(u()t)alD<tue< i (SarmfnnM Vtoi^ 
fKc i S^riPianfanM &t\\t, 09 g»orbrf»cr ti! Den bcRcntte Do 

TOthe Engeibiichts gaDcr, ^t- Engen>richt Jörgenfen. 

ePrifter. 
Anthologia y. ©e fi>rn«nmeflt Äifltrner af flSftebii mebCfrif 

EnGELTOFT (Chriftianus) 

S P r i f t^c r. 
Sde paa Jens Nielfens 09 Ellin ^Haiis 2)ottrr< 3ttbeI'iBt0(' 

lupö^Sag. $1)^n. 1729* R- 

EnGELSTOFT (Laurentius Sturch) ijpXCtfi til Sctbm 

Slojier 09 £uni)bpe i 38iborg (Stift. 

ö F c i f t e r. 
'e9f0nfFntns« £a(e (i( ^ong Chrift. vil. 6aiPi08< 8«f{. f(t»» 
1767. 4. 

EnvALDI (Johannes) Cimber. 

©Prffter. 
Ecloga in nuptias M. Nicolai Cafpari EpifcFion» Ih&K 

158»- 4- 
ERASMI (Gcorgius Nicolai) 

SPt tfter. 
Anagrammatum Lib. IV. Roftoc* 1536. 12. 

ErASMI (Haqvinus) ©ce YdSTÄID. 

Erasmi (Johannes) @09nc'Vr«(l i •^dpttflbotg. 

ePrtftcr. 
Oratio funebris da vita & moite Joh. Schougardii. Hafn» 

158I; 4- 

£rASMI O^hanncs) ®ec SkOMAGER. 

. Erdmann 



Erd Eri 283 

TSrDMANK CHcrmannus) gsb 163 1. 9.6q^* i JRcöm^ 

fixini iBrcmcn/ ^^x ^ani SuDcr af fammc9)av8i»ar$rff{i. 
4>^^ SBoDa t>ar Margtrete Achem. Sftcr at (^aa ^aobc 
gjiitt i Sfpic i ^aitiborg 0% StaDC; reifle ^an 165211! Uni' 
»nr^tctct t SRofiof / 09 (ii)cn til ScdO/ |)Oor ^an 1656 bln> 
4K«9i^. 1660 b((D 9^r(r|l i SScncnfclD i Srcmm. 1675 
f|^4r^ til ®corflii Sirfc i {)annom. i677$r<Efl (tlSCil^abt 
Sirfc i6taDc. 1678 J^of'$mbtfdn( i ^iebcn^a^n ^o< SQ' 
It^SrMiingca Sophifi Amalia. 1684 ©fDcral^Supfrintcflf 
tau i J^9l9ftn. S>0))( 1687. 5 £)ct. ^at gtft mcD Mag- 
c^a ena Keiiihordt. Sn Spr^mcficri SDottcr af {^atborg* 

6ftifter, 
Disp. Theologica , Pr5:ficle V'arinio. Roftoch 1653. 4. 
J>:sp. dc Strigelianismo. Jen. 1658. 4. & {tDcil fotBJÄ 

vg a&9i9CII unDcr $itcl : Viclorinus devidus. Hannov. 

1675. 4. 

tBdfct''$rcM9t ibid. 1675. 4. (Z.) 

Ericus Pomeranus s, Song Erik af ^ommrni, 

J^\§ ivtutii {^ifiotic iffe ^cr ^nbcr @te6. 

©rriftct. 

Ififtorica narratto de Origine gentis Danoram , & de RegU 

. bus cjusdem geiuis, deqve eorundem rebus geftif» 

Hamb. 1603. 4. (fr ftbm inbfcrti Erpold. Linden^ 

brogii Scriptor. reruin Septentrionalium Francf. 1609* 

Fol. Dg Lambeccii Origin. Hamburgenf. dc Anckel- 

minri Infcripr. Hamburg. Hamb. 1706. Fol. 3^eitt 

iHoat Stephanii varios Tra£latus de Regno Daniic äc 

Norvcgiap. Lugd. Bat. 1629. 12. n. 3. p. 52. 09 i 

Gvalterii Cbron. Chronior. Francf. 1614. 8- Tom. 

III. p. 425. O9 p^a S>anfF uDgi»en S^t>n. 1729. 8. 

af J. P. W. J. C. Jochum Pedcrlcn Wieland.. ©Ofl (o|i 



184 Eri 

htt ntdft f0t i 3C(itiinMi0^ei) , at 9fotfatf tten iffe tt 9om§ 
Eric fdo, mcn en ^nxX, fom l^ar Imi paa bc StDcr* 

ErICI (Auguftus) $OÄ(f ©ccrctcrcr i Äong Cbriftian 

btn %\txM £iis 

antfii^rlii^t 93ef(^rci6ttng »on Cliriftianlivti jtrinnng. S9|»^ 
1 597* 4. Sr fiDcn omfat paa San(E af A« B. DftUin« 
S(^pn. 1598* 4. {BiLB.) 

ErICI CChiiftianus) get) l ©iBotfl 1646. 25 €k|ir. 
{KIQ< gaber Par Eric Nielfen Holl^ndcr , iBorgCT Og jtiabi 

itianb t SBiborj^ fianj aSober AnneChriflensJDoUer. 1670 
Me» ©oflnc^^profjl til ©ortcSrabre Stirfe i ffiiborg. 1677 
SRaflijlcr. 1699 (proöfl o»er gicnD* ^crreb. SDrte 171 r. 
»9 3öl* 55ar gift mcb Anne Oftenfeld , (ani SormanDf 

Mng. Jens Oftenfelds ©otter. 

Sfrifter. 
©iborg Spe* «cffrtpclfe. «Jm. 1727. 8- €refIi^e(U&l»« 

af et flort 08 pibttofttst ^axlf fom ^an l^apbe nnbet 

^mber , men iffe er f ommet for £pfct.^ 

ErICI (Chriftophorus Auguftus) Gogne^^rtff! t\l 

Gtceniofe 09 fiBepae i GtoOanb. 

©Prifter. 
tBmincr f Vfalmcr oft SoOc cter til ^bcr SDag i ttsen , eOnr bf s 
branbcftborgifte SonncSBog forbani!(t. $(pn. 1645 og 
1660. 8- Cfi'*.) 
Erici (Geoigius) gab t ^öbcrÄcp aar 1535. ©Ctt» 
l>ercbe i fin Ungbom (tl SSUtcnbcra og 6leo aRagifier. ^cx 
SXector Pcb 93ergen< Qfoie ointrent 1560. i^ji bkP !5i# 
(!opi(Stapanger; ^por (an babe 1604. ^^m. ^ar gift 
tticb 8i(!op Jens Skielderups ©otttr af IBcrgcn. 

etrtfter. 
Onttio de frarerna concof dia. Witteb. 1 570. 4. 



Eri Ägf 

tt^:9c«^ffell W€t Elifabct Peders ©ott<r. Sftt^B-1578, 8. 

SoiA^^oplKte fotTlarett 24 ^möifener. ibid. 1593. 4. 
Ibftcnmfstttg om Sktnni^tni UOfaarelfe tH ©altg^b af Oo£^. 

Niels Heinnlingfens SfriftCT fortenffct. ibid. 1592. 
4. (TA. An.^ 
ErICI O^hannes) Dan. 3oI>n Cviffett. ^Bt> X S*» 

ksM^per Sietbing, @(^aftefdl< (Spf^K ()flcr Varf, ^a# 
iriiert6 0Mbdat), SurDurfveitJ jttrfr 6090 / paa®aarDm 
^«atrfcB, 1728. 3iS(ug- ^aRigaDerPorEric Johnfen, 
(«rt 9M)€r Steinnn johns 2>otter , itm af (BoaDe^tanDfn. 
Uiri fiB f9tfit Sarnbom gtorDe (an faaDaa Srem§an9 t &r^mng 
ffg Qri^cni^oniinnij StunDffaS, at (on 1737 i (an< SUDerI 
9tM aar bfco iaqtn (il @nM 95ori>. SBIci^ fibcn anbragt tt( 
Gfidcnagor, fornemmelig onbct (an< 3Sor(rot^r« Wigfiif 

Johnfens Sfllfarfcl/ foih farfl »ar CapelUn pro Perfona til ^Oof 

f aa(ttfufn> t nm {ibea ® «sne^ Vrinl i @t0bc jiorD. J^ui (ur# 

tigc ^arommclfe fbraarfagebe, at bemdbte (oaä 9Ror6rober, 

^•ntbcB mcgrt anbrt/ lob^om tere^eleOiiepiniLexicQniibriu 

oi). 1743 b(c9 f^an fat i &a\Wt* 9iMt, og baS5if!op Har- 

hocy fom Oa Mrmbc Stirfe^i^tator i 3<laDl)/ prm»ei)e lDt« 

fd|iic«rf Srcmflang DeO Den faa talbebe fflttb^Stntcr (gj^amcn, 

foM (oB footHu Soraaklfc oocr iKtte uage 9BemiifIe< SliD 09 

^rtig^, oi (an ci aljrne (oO (am opflptte ooer manqeaRbrr, 

mcB cai»9 tiltob at ta^t (am i (tt «^nnl og frcmbclei at fargc 

for (offl. «Oan fiilgtc ia fammc %ar meb S5ifIoprn ti( Sxb* 

htt^MLf »crfra til Sroaget i M ©Ic^t^isflt; og 1746 ti( 

SteM(miigicnogbcrfratii3:r0n(icm/ (oor (an af oefbtmdte 

IBiffop HarhcM blco fat t OcB offcBtlige Sfole<omfie£ectie, og 

i)rrffa 1748 til 9Ccabcmict Dlmittmt- 2)er lagbe (an pg (e« 

fonNdig^ttbCt er«i)^e€pC08/ Theologie, Philofophie 
ig Mtcfaematik* 1754 (ICP Alumnus CoUegii Medicei og 

T>ftiaas poa Sloficrct. 3mit)icrtib (ai^Oe (an oc( (Biflop Har- 

boes 



a%6 Eri 

bods gitecomttictibation, fonbrt fHiqan^ H\ ^Hi^fltaai f n« 
Sonftreat^^iXaab Luxdoi-phs ^adcfi / fom ^an gif ttl i^aanbt, 
faa oel i at conferrrc noste gamle norMllc Sove / fom tct> l^ant 
99tbbotfief / 09 nob ftie SfDgang til ^an< SBotD, faa lirnge (^ao 
Dar iSieben^aoQ/ paa pbc 9(ar. dfttx bcnneban^ florc 3}fN 
pnberc^ SKaab 09 Xtlflpabelfc, lagbc ^an (ig eftcr Dee jiimbif!e 
Stnbiuni/ ^Dorubi l^aa i %arct 1758 unberfaflebc (19 ben of« 
ftntlige (S):amen. IBIeo berpaa 1759 Pi-ofefTor jaris))tb€o« 

roe SÖbber^StcabrmtC 09 i76i9lftlllCbClinftine Marie Lund- 

gaard. 2[mib(crXib er ^ant gftb 09 ^uelig^eb paojtbnnct af 
xtitt Äienbcrc 2{)i 1756 Web (am af Profcffor Kocfced 

Ancher tilboben Licentiac- 09 1760 Do£(or-Graden inja* 

re. 1764 bar (an ubnaont til ^nfonnator (o< %nt < ^rinti 
Frideiic, (bilftt aFt (an afbab (19. {>an bar §9 1758 af 

Profeflbr Kofoed Ancher ontaflCtt fom Vicaiius til(aR< offcnt' 

Kge gorete^nm9(r. äSen ba berfor itfc fnnbc ubbtrfef nogm 
fiaaenbc Son, forbleo bet bcrt^eb. %xa 9be 9)oo. 176^. forc« 
fiob (an tiOige meb be anbre $r ofefforer/ paa (albanbet %M %^ 
Slbminitlrationcn oeb Soroe 3(cabemie. 

ePcifter. 

TcDtamen Philolog. Antiqv» qvo uomina propria & cogno- 
minä Vcterum Scptentrionallam illuitrtntur. Hafn, 

1753- 8. 
Disqvinciones dux hiftorico-antiqvaris de veterum Horealium, 

inprimis Islanaorum PeregrinaCionibus 8c Philippia. 
Lipf. 1755. 8. 
Specimen juridico-antiqvarium de Expofitione Infimtum, ejus- 
qve apud prifcos Boreales caufis. Hafii. 1756. 4. 

Gfterretttm9er om noc SBo9er 09 terbe (Sa9er i 2>andem«rr 0$ 
SRorge. i75^'i757» 8. ®om (an bar en tbkint H 
forfie, fom begpnbtebftte 9)faaneb<»(Sfnfe, fan (ar((ni 
09 en flor ^el berabi lige til bet< Qintntns. 

(gftctik 



Eri 2 87 

QltcmäiHig om Sforbfliaih) og 3IM Ui)(r9be(fc i 3<Iaid 175; 

D09 iKit (lao aOcnc fat Dem i @(hl, fom Den (inDetf Der; 
9{atertni DerimoD er täten af De Setetninger/ fom @eU 

flobet (a»De foaet fraHggert OJafienogBiamePoveiren» 
fom Det Da (plDt t 3^(attD fom Obrervarores. 

Sole paaSpRg Fnd. v. Q^DfeK Dag 1760. @o»e 1760.4. 
Sortoic, Xttm^rrfninfler/ ZiUat og DCegiflcr til @9))clmaQ6 

John Arnefens ^nDteDning ttl Den ulanDffe SXettcrgang. 

6orte 176:3. 4. 
SvrteDnnget til Det 3Die Opiag af Saron Holbergs S>anne« 

nmH 09 lRorge< t(|itge (Staat, faaDiDt aogaaer ^«lanb, 

fomt De DanfFe og norffe SoDe. &%XBt 1762. 4. 
Sok iHm €oroe SKiDDerlige ai(aDemte< 6ttftelfe<'X)ag 1763. 

Goree 1762. 4. 
Diflf dDetfflrttelfe; VaritiitesLeaiones, SlRmarfningeTi tUtqu 

(icr og SorbereDelfe til Spcculum Regaie. ©oroe 1768 4. 
UMgg of SangmaaD vidalins Slf^osDling om 3<faoD< Op^ 

tM^/ falDet: Deo, Regi, Patria-, ibid. 1769. g. 

Safe ]Ma Song Chrif^. vil. g^DfeU SDag. ibid. 1769. 4. 

ObCervatioDum ad Antiqf it, Septentrionales pcrtinentium fp*- 
cimen, de Somniis & Geniis. ibid. 1769. g. 

S)e<uDen: 

9^9sfe9UealftoBer i De iBerlingffetorDeSlotrer. 

SkCAAiiig »»er dtecenfioiieo af Olavii og Horrebows ®frif/ 
ter om 3<lanD. 3 Det ijie ®t. af Sta^x. Dor Dem Sn' 
fUoI^ Der SSNffrofd^., it. 4fe( ®1' ?• 354' 3^o. 

Citerretiiiig om De gamte 3dlamDer< 9(gerD9tfning, ^ooraf 

1iilDe< et liDet UDtOg i $rof* Maikts Merc Dan. Aoui^. 
1754. p. 313 -15- 

UUbmtmn m oiffr 6Iag<iBaDe 1 3<lattD. SnDfoit i $rof. 

£octbölis Tbepria Balntor. Proem. p. 7. &c. 

Srici 



±88 Eri Eri 

ErICI (Johannes Gotofridus) gebi ^alff/ UarDoftor 

Mcdicinjp. 1746 b(ev ®tab<^Wp|tcu« f ©ccgen. Oj (iDfa 
fbm entrrpreneur forrflob bet norfFc ®a(|Kt<r4iterr. 2>0bc i 
®(^<en t Sflorgc 1768. 4 8flot>. 

SPrift cr. 
Disp« inaug^. de difFerentm methodi medendi gallomn & 
germanorum. Halar 1746. 4. 

OtcbicinfFe Uaber»it<nma for 92orb(aat)< 3ntbog$er<. Scrflf s 

1749. 4- 
Om Salterne 09 faltagtise CEorpera- 3nbf»rt i OeceMomifrc 

^agaitn. Tom. 7. pag. 29. 
EriCI (Nicolaus) fj^lf^ 168 g Dodor Medidiue paa 

Sithtn^ami Um^crittct. 

etvifttv. 

Disp Jnaug. de Phthifi. Hafn. i6gg. 4. 

Erici CNieohus) ®fi66999er^^(fiil^at^ii^ (twr(M 
i»ar f0bt. 

6Prifter. 
Fundamentalis Figura Geometrica primas tantum lineas cir- 
culi qvadraturx poffibllitatis oftendens , paa SDaoff 00 
gattll. Hafn. 1755. g. 

Erici (Thorarlnus) ign 3<teober. Tnmslator Rc- 
giusiFrid.III.£i|). 

©Prifter. 
HiftoriadeHalc^anoNigro, Rcge Oplandorum in Ntfve- 
gia. Hnfn. 1658, 4. 

Erlandsen (p * ♦ * ) Smtl «»aMM: Sogek 

09er EorfoDfR i SRorgc. 

SPtlfter. 
©nif!«if!tt6« JBcflPrlDdff paa A. B. c. i665» g* 

Erlandsen CWigfiio ®ofi«e* Vr«ft «( eMIcrg Of 
»roD|l i «ii(rfulbn«i 6pffd i GfalMt ®«ft i 3«««iib. 

6Prif* 



Eri Ern 289 

Sii^^ftbtrai 0»ft Äijfop Mag. Arnefen. Hoi. 1748. 

Ernstius (Daniel) ga ®0n af Dm UHcnbtt ^rofejfoi? 
Henrit Ernflius , fom nfffi cftcT anf^vit. ^an var pfl 9ro^ 
fcffdr »cb Sorac XcaDemif . 

©Frifter. 
Cacilogus Operum Parencis auclus. Hafn. 1664. i665, ia» 

ErNSTIUS (Henricus) grt) i ^chnjJorD 1603. i6gc6r. 

Siiifk % oi^fFiDtije Sar uDcnlanDl 1635 bkt> Profeflbr juris 
og Philofophix Moralis tcD |^or0e Slca^cnuc. 1 660 falDct 
<if SiOtfx^am fom *£)of' og eanccdir^aifcfror. 1661 Me» 9(& 
frif^ i i>9i^V}KH, famt en af SRcOarbtibtrne paa ben n9< 
böf e tdb, fom (ibcn af ^ong Chiid. v. blev publicmc !D«^ 
be t SHabmMn ^^^5- 7 9pr. 9)argifc tncb Sophio Faber. 

eSrifter. 
Scflten Junsprudentiz &Jm'isperiti. Brunswig 1691* Am- 

ftad. 1662. 4* 
"Notat ad Amobii Dilp. adverAis gentes. Hafn. 1626. 13- 
£piaeti Semsntix CXVI a Stobaeo <Sc aliis- colleac & Nott 

m Pomponii Attici Vitam. Hafn 1629. 12. 
Cadiolica Juris. Hafn. 1634. 12. 
Catholica Joris rele^. Gryphisw. 16 56. i, 
Emendadones in opera poilhiima Cujacii. Hafn. 1634* 12. 
Specohim pmdentix & virtutis cirilis 3: Vita Pomponii At« 

dci cum Notis. Amfi. 1637. ^^• 

f|arifStf<^< 9a(|it(um. 9(m({. 1638* 12. 

Vanarun obfervationum Libb. If. ibld. 1636 1639. 12. 
OUenrationes ad Antiqvirates Etrufcas- ibid. 1639. 12. 
Mediilk Hiftorise univerfalis. Sor«e 1640. 
Breiris delineatio Hifloriä^ Univerfx. Hafn. 154Q. 16. 
CttaJog. Libror. Maiiufcript. Blbliothecic Mediceap. Amft 
16^1. g. i6^6. 12 

t ' Boctii 



« 

Boetii Liber de moribus per (ententiAS. Sorx 1642. i^, 

P. A. Bfligxi de Ordine Hiftorix Romaiue fcriptores iegendi 

ibid. 164a, 12. 
Oratio memoris Oli^eri Rofenki-antzii. ibid. 1643. 4, 
Introdu£tio in veram Vitflin, ibid, 1643. 1 649. g« 
Pars qvsdani addendorum ad eandem. Hafn. i66o- 8- 
Anonymi Scriptores Genealogia & Series Regum aliqvoc De- 
nis ad Ann« Chrifti laig cum annotationibus, Sonc 

1645. 8. 
Methodus Juris Civilis difcendi. ibid« 1647. 4* 
Valerius Probus de interpretandis Romaiiorum litteris &c» 

notis illuftratus« ibid. 1647. 4. 
Breves annotationes in Libr. I. digeftorum» Sorx 16^6. 4» 
De virtutibus dianoeticis & virtute morali & vicio gcneift* 

tim. Sor« 1647. 12. 
Disp. de veritate Summi Boni. ibid. 1648, 8* 
.»». Juridica, de Qyxflionibus. ibid. 1650. 4. 
.^ .» de Fide publica ficprivataferyanda. Resp.Thag.Rrab-- 

bc. Hafn. 165 1. 4. 
Job. CafTelii iibrorum a ie junfHm edendorum in ctrtas 

ClafTes diftributio« HeliuQ. i65l. 4. 
Libri III Senecar dc Ira variis L* L. & DilTerr. Philoiogids 

illuftrati. Sorx 1652. I2« 

Sabbatismus, f. commentatio de ftudiit diebus feltia conve» 

nientibus. ibid. i6^6* 4* 
Exercitatio de forma aftionum. ibid. 1656. 4. 

Qrxfliones Oominicales. ibid. 1656. 12. ^aa S^bfE* 

Scriptorum fuorum index. ibid. 1657. 4* i^^4* ^^ 

Annotationes in Corn. Nepot. a Boiio editar. Lipf. x6fY» 

Jen« 1675. 8* & ^ibi. 

Compendium Phiiofophiac moralis. Sorx i658. 13* 

Panegyrictu Frid. IIL diftus. Hafn. i66if- Fol. 

Dc 



( 



Em EsbEsc Esp Eff 291 

Dc ien fide, 9iM $9b{F. Sorx 1664. Z3« 

Geoealogia Rantzoviana, ibid. 1646. 

Z^thf €^000^, S. Di (H pofthuma de vera Philofophia. 

Hamb. 1665. g. 3Uttt imttit^tb oOsivet unDcr Sb 

tel: Ariftarcus Philoibphicus, 1678, 8- 
Epift. de Parnula veterum adje£la B, Barcholiiii de eadem li* 

bello. Hflfh. 1555, 8« 
Epift.dcColo NivarioinCentur. II. Ep. Med. Tb. Bartholini. 

atpigc epifilcr ti| D. Oiuf Woi m , fom fin^c^ inbferte 

ttlOJit Wonnii (gpijlkn p.6po & ieqv. (Ti/D, B. 

EsBACH (Petrus) iSorgcr ot ^of'®mcb i SidMfyc»n, 

6 F r i f t c r. 
^c €iiiit. S^ön. 1727 00 1763. 8- 

ESCHILDSÖN (Nicolaus) (Sogn^qjrOPfl til ®t. Pcdera 

Sirfc i Stciivrt) / 09 ^roi^il t {)trrebrt. 9)ar en af be 6 ^]3roi9« 
0cr, (iMit 1614 ilm inDUlMt til tt tutvaoxbmixt ^xo^fiu 
VSm t St0bcnl^at^n/ at bammc i bcn 9lcligitfn< Sbifiig^cb 
imdon 1do<t Re;lenium og 9)2ag. 01 uf Koch. {Bic9 jtDm 

6Frifter. 
Sii»4tccMc«0MtHylleborg Skinkel. S^^. 1614. g. CBii.jino 
ESPE (Ivarua Petri) 

ePrtfter. 

Lapit Superbiz o: ^ofm»Di0|cM ®tfCQ K. (SailgDiM. jtj^l^ll. 

ESSENDROP (Janus) 1764 (Ui» 9Iff<ffot i OJet 85erg« 
9biiut poa Song^bttg. 1769 SScbkm i 6et Sml n^rffc 
«NMcrl 6cl(!afc. 

6Pttfter. 
IHlVpfF ff occonomijl SBcfhiDclfe om Stcr Vmfiegidb iSTs* 
KM^tttri Sttft 1^^911.1761. 8. 

S 3 Carl 



29^ Eff Ewä 

Carl Guflav Bojes f al!^|>U^!^^ol^nlI^9< SnbtrtniHÄ Oj IBt^m^ 
Hng. af @wn(F oijcrfat. S^toii. 1763. g. 

Cm Xarfagcit os 9laat) tntoD SnU titt fBraaiv9(T« ^nK^rt 
iotcenom. ©agaj. Tcm. IV. p* 1251. 

EWALD (Encxvaldiis) %$b 1696. 29 afufl. f 4^fVff 

iSunber Ämf , Ji^or |>ati« gober »ar $r«fl. 1727 Mco^fi* 
cincfict t>(b SBaifen^ufcti Jti0brnf^ai^n^ fomba affteB^Fii- 
deiic IV. blcD friftet. «arrt cftrr 1728 Mc» yr»fl fainTiif 

flcb« 1747 l^rofeflbr Theologiz extniordinarius. 1749 

StlforDtbnct t SKi;{t<Hi<'€oBcs. / 99 2>ir<(tettr ocb SSatfcnla' 
frt. S)«bc 1754. 17 9lo». 

SPrtftet. 
Sibi/SKcdijlrr out M Qamlt 09 iRoc Scfiamcitfcj jtirlie'.^tf« 

tif. Ä^w. 1741 09 1742. 8- 
@amle 09 9}i)< ScfiamcnM ^erligc {)arRiome. ibid. 1744 Sc 

fcqv. in 8. 5 ©clf- 
JBibd|!c gMcorban^. ibid. 1748 09 1749. 4. 3. VoL 
Jrocnbc ©iric^ baglige Opimintring. ibid. 1752. 12. 
S)cn ene{le fftnbc og faKgc 93n Jbom< Silbe, ®uD< Orfr. Jt|M. 

1752. 12. 
Den faube 6^ri|leBboni* ®ninbt)o(b» Jiinber 1720. 12. 
JRcgpnbtlfcS glementcr i ®ub« Orb. ibid. 172 1. 12. (S».) 
EwALD Gohannes) g» ©an af ii<e|lttnferte Vtrofe||»t 

Ewald. 

©Htifter. 

Pyrologia facra. Hafn. I759, 4» 

Ct)ar paa bet ©pBr^maal t ^vorfor en gubbommdig ^to(tc 

Dar fornjdbcn S^m 1764. s. 
Adam 09 Eva, e[(cr ben uIpfFdist $repe. S^vn* 1769. g. 
tpffcn< Srmpd, tnldtm, inbfdrt t 3 Stpffe af %oxi9% tff 

ff i0nn< 09 nptttge 9)ibcn|Ta6rt. ®Qri9( 1764. g. 

EVKK 



J 



Evc Fab fi9 3 

lEvENSHEN (Lorcntius) ^^ocurator i di^tit. 

SPrifter* 
ftmMtrmnger ansaacnbc !anD'iRaiii. Zron^im 1759- 8. 
fSttnUma om Viiintti gor^er i Ot)ef< 09 91a(lci)j ^agm 

iWd. 1759. 8- 

1750. 8. 
Om t0iu\viii'^dt til 3ortcgo6«, l^rori et Ifect gn&farfcf. 

S%w 1762. 8. . 
VMiiininq til te (Stcbet i f^amlt Danf!e 09 norffe i^^t, l^t)ot 

Äf Chriftiani V. BOrjfC 2o» Ct tagCU. S^»n. 1763. 4. 



Ml ABER (Anguftinus Chriftianus) 1766 BICD ^X^ tH 

ePtiftcr. • 

t«iisft(ta9< VmDifcQ, l^otoen i g^riftiaiK^orgi 6ioti'JttrR/ 

S|tNi 1764. 8. 
9mMfci 09<r 9^att^. 9* v- 4- ^^i^- 176<^ 8* 
Faber Henricus) €« Smi DT 

F ABER (JÄCohus) get) j SR^rfiaMna paa Ralfin 1622. 
10 Ocrt. ^aa< g«»er »or Doctor Daniel Fabi itiu^> ©rom 
iiiagSopbieFrid.n. (gnfc ©roBHingi SRoal) 09 San^liT. ^ani 
9Mcr Anna Lund. 1647 Wci> €»nrc(tw i ffiiborg ©fole. 
©cttflcr eo9iic*fJr«jI 1 &\^t, 09 1667 «ognc^^JJrÄfl til »or 
%m Side i ^iotoi^avm ©ote 1674. 20 Rcbr. ®ar to 

ea^9ft. u 9)tc6Maren Wandal, en ©oUer af 9^ifto|> 
Wand«l i aSitorg. a, SRet) Magrete Schumacher , @0Jicr (il. 

Crif&nfdd, fom fitn hm i 3£9te{Fa6 meO Sijlop Bagger. 

©f rlfter. 
Di^, debpno & itudo, Witteb. 1645. 4. 

X 3 iDisp. 



194 ^^^ 

Disp. dc Mirncmlis Chrifti. Witteb. 1645. 4. 

— .^ dc Pei fona & officto Chrifti. PrsHd. Laur» Mtrt« Sca- 

venJo. Hafn. 1647. 4* 
Si^'93mt)if(n Ot^er @tf c-S^illoy , IDtfcf. Hans Svane. j((»ii. 

1676. 4. iTLBih.-) 

Faber Ci ohannes) gej) I aupcfisbtng paa ^«'P^ i6ai. 
firoDcr tii ai^ftfiforriQf. dvrifie t nogU %cx uDcnIanM, 09 

Het) Juri» utuasq^e Licertiatus. 1657 Profeffor Eloqvcn- 

Scbnmrii. 

6Ptifter. 
Disp. juridica de Jurisdi£^io!ie. Franc. 1647. 
D\tt. juridica de Qvsflionibus , fub Przfidio Emftii. Sorx 

1650. 4. , 
Jus & Piiviicjiium de non appellando, Argent l653« 4. 
l)ifr. de Infcriptionibus, Sor« 1657. 4» 
Cafp. Schioppii Infamia Pamiani & de Sdlo Hiftorico -JadU 

cium. ibid. 1658- I^- 
Memoria Sehc{>a^.iana, Chr. Th. Sehefted CanceUar. Rcg» 

Sors 1658. Fo!. ( TL D. B. Hyf. Bib.^ 

FaBRICIUS (Daniel) 

e P r i f t e t. 
Troflatus de Islandia & Gröniandia. 1616. g* 

FaBRICIUS (Fridericus Wilhelmua Petrus) fftb T74'X 
\ SenDrr- ^ani %aitT D. Johan Chriftian Fabnctus , Me- 

dicus ui> Friderichs ^ofpifal i S\$itn^n. J^nt 9IM>et 
Anne Hennings. (StdDcre^c firfi i Sllcona , bfTcfffr i Stif^ 
ltn^aw, Scibeti 09 SMn^org, j^aa (Ditfct iiDfic SM) ^a 
Z767 tog SDoctor^SraOcn in Mediana, 09 fibrii giori^c 
{Kcife igienntm CnaefanD, Srinfctige o§ SQDfflani). 



Fab fi9j 

©Prif ter. 
motti htimomm progreflivo, veteribus nonignoto. Alton« 

i76a- 4. 
Tentunen Medicum de Emetatropbia. Edinb. 1767. 8* 

F ABRicius (Hcnricus) Sn ©011 af ««(Ifdlaentc Doct. 

Jmcob Fabrlcius. 

© f tifter. 
Ondo de Julii Cxiaris rebus pr^tclare geflis. Hafn. 1640. 4. 

Fabricius (Jacobiis) gaD i SRoflocf 1576. 28 «ug. 

JSwai %tiJbtt tOX Henric Smidt. Jaatti SRobrt Doroche WulC 

jOIj^oIM (ig ^$ Tycho Brahe paa Uraouiorfl fra 1592 tfl 
1596. SItcific Derpaa sibtitlanM; 09 1602 b(c)>Doaor Me- 

diänx i 3cBa. 1603 £i94Rcbicuä ^0< {)Crttt9 Johan Albert 
•f ^Ct^katorg. 1612 ProfefTor Mediciii^ & Mathefeos 

i 9tofM. 1638 lom dl St0bcn|iaon, og blci» £t»'aRebictti 
|0< JTmis Chriil. IV. , og p])en |io< Frid. IIL ^eOc 1652,» 

14 Sofl. SSkX gift mft) Margrete Mylia. 

©ftiftcr. 
Disp. ixiaag. de incubo. Jen« 1602. 4. 
FericaloiD Melicum. Hai. Sax» 1600. 8> 
De Urofitcypta £ de Urinis. Roft. 1605. 8* 
Diir. de juramento Hippocratis, ibid* 1614. 4. 
-^ — de Cephalalgm autumnali, ibid. 1617. 4. 
Oratiö de Caulis cruentationis cadaverum prcfente homicida. 

ibid. i6ao. 4. 
DiflT. de Vertigiiie. ibid. 1620. 4. 
— -^ de Catfaarro. ibid. 1623. 4. 
Inftimrio Medici. ibid 1639. 4. 
DifT de novo«antirvo Capitis morbo ac dolore cum aliis dis» 

qvifirionibus medicis. ibid» i640> 4* «k 
Epift* de vulneribus ci^icls & alinrum parttuin (inguIaribuF, 

SoniMi Mbtt ficrc 2)ifptitatt0Dct« {B. Hyp. R.) 

% 4 Fabri- 



s 96 Fab Fal 

pABRICIuis Cjo^^a""» Chriftianus) get» 170 J i ^Afim^ 
ttb ?0nbcr/ ir>nt^atii f?a^e^ ^r. Johan Chriftian Fabriciut 
t>ar (S0({Re'$rff(i. SRobcren Mette Chriftine Bucholtz. ®ru' 

fccrtDe i ^aBe og Sgcrlitt; 09 fag 1727 til ^allc ©dctfr^Ora^ 
Dra in Medicinf!. ^af fiDco $(yt){icu« t S^tiiKT; Drrcftcr SD?c< 
ticnf DCD t)Ct Songeligc Fiideruhs ^ofpUal i Si0beiil^at)B. 

e P c i f t e r. 

De vtnx fe£^ione abortum prjEfervante, Halat 1727. 4. 

Cfterrceniog om Det frififfe ÄiBffen^ealt. SuDf^rt i Det fto* 

bcnl)aviij!e lirröc ©cl|!abi ©frtftrr Tom. VIIL p. 171. 

VlnUxxi^t oor Me Srancfcn anf Dem Sanfee. £oiiMni 1738* 8- 

FaBRICIUS (jol-.annes Chriflianus) ^eO i teabor, n 

(S^n af dtaflforrtgc. ^ar ftubetet i jtiebcn^ovn/ og tm^cr 
Linnipn j Ui>fii(, 09 ftben gtort en 906 uöenlonM SEnfe. <^ 
tm $tofcffor oeD Den ^ongdige 3nl>retaing t OccoRomicn 09 
Siatural^^piftorica i^aa SpatloUenborg. 

0f rtftet. 
©crt^ciDffjnng bet SKooft aiif fauren ®ie(en. ^bfBtt i D.G. 

Schrebeis ncuc Satntral^KSc^ifuii 5 Sfeil p. 409. :^Hf 

1766» 8- 
Fabris (Saivatorc) qjar c 93eg9iibftfeii af fmisc ©I» 
(ttio itaiieatE gegtmejler ^o< $orrg Chrift. iv. 

©Frifter. 
De lo Schermo overo Scieiiu d^Aime. Copenb« 1^06. FoL 

Caintne italienfFe Se8(^9^og Jfaa ZoOfF. £eip). 1677 & ik- 

pius, Fol. 
FaLSTRIUS (Canutus Job.) 

SPr ifter. 
Foematum Mifrellaneorum Centuria. Hafn« 1617. I3. 

Falsdbr CChriaianus) ^$b 1690. 1 3an. I fBtanf 
bttilt^ ^^ticfiegatfrD i iaoianb, ^»or ^an< 9dt)er Chrifhan FzU 
fter (a i>ar ^r«fi, foin {iDea ftlei> forflvttct til ®(^ielbpr ofl 



Fd 497- 

V^ittftve sRt&tg^ebfr paa %oifitx. ^dn< 9)}oba ux Marie 
Pedcrs SDotter StauL 1708 DcponcreOe fra 9}9<fiBbtn9 Qfe? 
k?«a Sol^^- 1709 ^1^ Collega i famnie @foIe« 1712 
Ceamtor t SXrte. 1714 SRagiflcr 1723 JKcctor i 6riiie(t^ 
tiTH^ &iAt, 09 fort efter t fammcSTar fif ^onscIi9iB^ 
tiljitsfl ai n;^Dc tiUige Sonrc(taraW< 2in^fomfler/ moi ai 
|aa ^9lM en Duclig ©ukcctor. 1726 6I<)» til5uMt Siocsfilbe 
SKmvraf, fimi ^an iffc imoMog. SDabc 1752. S40(tob. 
®ar jifir inA Margretc Jtrns S)ottcr Bagge. ®ar en flot 
Vhil^iogas Lfltidus , 0fi (|c(l)i§.t)anfF $ocf* {)aiil {onrtc Sok 

fKg^ mcD Smbelio txfaxti af ^an< AninnidvexC Epiftol. ad- 
%'crCus eundem. 

Bpiftola brevis latina de Lexico fuo Aeftze^TtfiCiB Flensb* 

1713. 4. ' 

Sappl^mentumlLingvqp Lätin:?, ibid. 1717. 8, 
y\aiiiHidver(iones £pi(^oli€:r adverfus Stubeiiunt« 1717» S*** 
QvxQioaes Romanor. f. Ideu, Hiftorix Litteraris Romano^ 

mmu Flensb. 171$* 8« Adjeä. Memoriae obfcune 

1719. X 

CogfCationes varis Pbih>logicie« ibid. l^ig» g. 

Ovtdii Slage^Srcvc paa Daaf! ooerfat. S^Dit 1719. 8* 

De variaram Gcntiain Uibiiochevis Scholaflicis. Fiensb» 

1720. 8. : ? 
Vtgiiia prima NoSium Ripeniium. S. Specipi^n Annotaiio- 

niini in Gellium. Hafn. 1721. 8* £>Ct ftOXt ^Httxtf 

fmn M ^Ar giMt txul af Nofle». Ripenfts , foriKirei 
in Manufcript, paa Stiebtn^ci»ni Uait>crfitcti lBiblio« 

M-Tiori* obfcurs IVpartibuscomprehcnfov •Htmb.1722. gt. 

% 5 Aineeni- 



Ä98 l^al 

Ani(enitatesPhiloiogicflr. S.DiscuiTasvtrii. Amftelod. 17^9. 

1731* & 173a. g. IIL Tom. 
Juvenalis SatyraXIV. cum interprctationc, Annotatiunculii 

& Verfione Danica ligata, Hafn. 173 1, 4. 

ÄlagcyfalmmKD 95i(fop Thuras JRecjravelfe. ibid. 173 1. g. 
Safpselfc tn Gat)ei for eomnittniMct i {Ribe- iUd. 1735. 

FoU ie. 173a. 1737. 4. 

Serben, fom et T>ofl'^uui. 
a^iife 3;töer< onbc Optugfcife. 
taaten, <rf«moi)t|!e ieticSKegIct. 
S)m tttiMgc gi«ft9^99c. 
S)rQ (aarltgc ubenlanD< 9{dfe. 
iDcn uforfoarlise gtecommniDattOtt. 

fFilligc @atige opiagtc. in g. 

F ALSTER (Petrus Nicolat) %Bb 1610. 1629 itf^ 

nctcDe fra Sioe^ftloe (SMe. 1637 hlt^ Capdran i @irtc 
|Mia £aagelanD. 1638 0ognC'9rar(i til ®tefn(lrO|^ ogtoM 
iSvm. 1639 eognc^ropfi for SSt. Hans sffcBtg^ t dMu 
fc 1645 blt» SRagi^er. 1660 $röDfl i Oöcafe .pcrrf^, 
lD0bC 1661. 19 ^an. 9)ar gift m<b Mar^n Krag, ^rKnud 
Krägs ©octer I ®tteii(lnip. 

SPttftet. 
tiii'9)rfti)trai om Elliii Giöe, Xl^t^iL 1656. 4. 
FaLSTER (Thomas) 

©Prifter. 

Qfinngnibe Slnbagc mt ©jn* ,09 S^^^agmrt CprnigdM. 

Srott^lcm 1750. g» 
Cciifplblg SRorgen^ og «fcoi^SCnbagt. ibid. 1754, g, 
SDc SrocÄDcj foljge »((latiö. ibid. 1758, g. 
©joplcai^rtlc t en». Sbld. i75g/fl. 

Faess- 



Far Fas 299 

' F ARSENIUS (Johannci) ^0» i «RiBe. ©«r frrfl gtm 
tor 1525. $5ko Go8n<'$r«fl iSkilr i ^vOont. SD^M 

1603. 2a 3ttlL 9)ar gife mrD Anne J(y£^eiu IDottVT* 

©Prifter. 

Epithaluniain in nuptias D. Andre» Lymfici. Hafn. 1577. 

%tut Ingeborg Scheci til 9aar|aarb/ i€0M 2io 09 Srvnrt, 
Hm fonnrMfi auctori S)0i> ttfe trpft (Ter.) 

FaRSÖK (Scvcrinus Nicoki) 

ePriftcr. 

Fasting cciaudius) ^Bi i «orgt» 1674. 27 Srprtt. 
-^iitf goDcr iHir Lyder Fofting , jet^biflani) fammcfieM, ^ani 
9M€t Eiifabet von Rcchen. UDt ftf 4t)e »ar miflrtc {»an 6eg# 
{c fororlbreiK , \mn 6!»e bcgrai^iK paa ien ©ag. ©k» Dcrpaa 
lypetastn of SJ^omtoDfrni Alchie Korn, og fot i $Bcrgen< (a« 
IJflPfr efolt^ Jwrfta (an 169a til «cabrmiet blc» Mmittcret; 
|»9r (an f^r ISctaltng btrt> antaflet t btn bmmmeftge t>rofc«^^ 
föt OS SDoct Ca$p. Barthoiin$ ^tiu< / 00 laflDc fig fpnremmc' 
tig cfrcr tef t(MogifFe Srudium, 0g fagte »el> öri|Htg (gmbrtc 
« »pDt !5ffor5rhig. ajjen ba gorfpnit ittt itxtil (aPDc lAfert 
Ifo», rdfle (on eftcr obfiantae ExamiRa Academicatjl S5rt# 
gcnisici, C9 (ir idlfg^fb atgiereengteiTctil^oDan^/ granfc 
ris 09 SagdanD fom eomtitM|ionair i {>ant)d^®agfr f oi 

ConmtXKt^iRtiCb Jörgen Tormöhlen. 1697 Md» (an fRMt* 

fflonft i Scrgftt. 1701 ^^liUu^tfltt , 09 1704 SBorgemc» 
|it {mmtn^. SDa gil^ttantm 1728 omgif SidUnba^n, 
tm ^B tcr (ilfiarbc 09 (jiortie abfFiOigc 9i>(e STnfialtcr , (tot^ 
^ en M SdfalOon af ^r. ObafU Watthers ateöimc nt 61c» 
Inti SnfNiU (divrt fbr at 9i^te Simrfir i txn forfipmbe 
S». J£m Mc0 Jfrpaa 1729 «önccOtc/SKdaJ. DaMomfitct 

i SBcrgen 1739- 19 3Mt ©ar giff md) Anna TormÖhleh, 
ImdMC Cpmmdrcc^atoab Jö'rgen Toimehlens fÖOtttt. ^OQ 

(a0^c 



JOO Fas Fec Fci 

liiDtofneefterfircrberf, im nh^ixUbt tn €ommt<|liMi imt^ 
^mi ^mfnOx m ^aui(imbm%mlit , fammc Hxt\KA6^gt^ 
^09 flap fykn Mrfra fom en ^xliq ^ant>. 

Sf riftct. 
Disp, deNeomeniis veterum Hebraporum. Hafh. 1693. 4^ 

gorfaa til eo SrocCol otit bcn c^rificlige gtdi$ton< Gantfiieb. 
S^DR. 1728. 1,7^9. 1732." 8. 3 Tpmcr. 

Sorfeg ti( fn tractat om Den jioDijfe aSetijton' 5t^Mi733. 
8. (fi) 

FaSTING (Lyder Moiitaine de) gob t SBergett. €f* 

ter n«9l^ 9(«t< Steife i freitimebe Sanbe, fom fym i fpanfF^of^ 
Sienrfie/ ofl (erfra bega». fig^ 1 7 1 6 til Senebig/ ^Dor^an Me» ^k^ 
Cdtfitait;? )99Bi04aneDe Sviitti nub i^tUn Hl i7i8f Da ^«i o<b 
CreDen< eiutnmt too (tn StfileeD, og fom f^em ttia^onmarf. 

ettifttv. 
^iHorie pmben ftbfic ttenettonfFe og tprtiffeÄrtg. S^tn: 1720. g. 
S5i||ri!PeIfeo»era»or(onD; .(fr.) 

FAiSTING ( * * *) 

Evaader og Alcimna. (gt ^^ptbe^Ctpffe / Obf rfot öf Gesnm. 
St^ött. 1767. 8. . ^ 

. Fechtel (Magnus jacobi) iKoogelig ISirDtefrrioct i 
INobeaJ^otm. 

6f riftcr. 
Sractat om De fiDfte OerDcn* 2ing- Ä|Dm. i6j«;^«. 

FeIGNET (Jofeph Carl Julien d?) blr^ IRMet a| 

JDoane^rog i Oct. 1766. ^n m 1748 3wcttiepr «aiot 
i Den ^Ipeenffe gortificatioji*€tat. ©at jDen cfter Soure* 
«»anceret, oger nii ^^cneraUSieutenam af 3nfantmet , &tf 
Doer Sor(ificationii9tare|i, o» ®encratÖ4>a?tiecme|lcr. 

SFrifter. 

«krteffeniog Der iffoDanen gortipcatjon,. ©likffi. 1748- 4* 

Yon 



Fd Fer Fes 301 

von Fetst C * *) 8«nbtif ^tb M ^otffcntfrc etf 
Htbtit ^\anttxi€ gicginitat. 

SFrifter. - 
fltcimc cii(< &4atfc^ Oifiders. 1759, 8. 

FeRRING CCl^rifHanus Chriftiani) 1604 Mf» 909Mf 

^«(l tU ^tbxup ^ecnit^ct i pieruin ^nrrcD i Sttbct (Stift 
S>«6c 1641. 

ettiftet. 
@tmoS^nfif eOcr om (Sfrive^Sonflcnt ^bH Scrammclfr. 

S||9I1. 1627. g. 1736. g. 

Horoiogium 5acrum. b. t äanfecllg @ckrt)«rf / inbf^oibtnb^ 
vogic dflegorifFe iBcr<rfifntngrr at Uit naax Sloffcnflaar. 

ibic*, 1633. 12. 

®9lbllC Sailfc>9Ung. ibid. 1641. 1661. 12. QBr.) 

Fester (Dictcticus chriftianus) gjar iffc i finc ungc 
ar^ cpl^t 9cl> 9tttt)eringcr / mcR conbttionercDc i negle 9(at 

fimi JimCT t^ Profcflbr Wad(kiser. Stt^lMtrtiD cultiverede 

\atL vtt (gcn ^la» faafcDti fit natsrlige ®cnic , bcfenbcriig i De 
oiat^atifFe ®ibcn|!a6<r , at (on ^ar Ici^crrt ^ubltco abfFiU 
ftge fmoffc iSfriftcr , fornbmat |)an(ar tcgnct £anMortcrne tU 
Poiitoppidans 2>aofFe %t\ai. 3?u er ^an ^nformotor l Ma- 
diematiqven f SronD^iem Dct) Dm 9(ngelf!r Sttftelfc. 

SFrtfter. 
!Raf^ati(F og p^pfifl i&rtirnhiingct ot^ct Someter. jt^i^tt. 

1759- 8- 
9ractiffe ©eomeftic. ibid. 1764; 4. 

Vrattff! 3(aon!iimg ril at inDfarc D< alminDcHgit timer t (Sfot 

(RWT. ibi:^. 1765. g. 

aSn^mfl iSftomfningct om en $«nrfFe SRaft^inc. Oecon. iRo^ 

gttl. Tom. 4. p. 365. 

X>m rt «romftrtfl ^nfhummt til jDtflanctri UDmaafma* i^^^* 

Tain. 5. p. 87» 

Om 



29 a Eff Ewä 

Carl Guflav Bojes f an6'|>utt«^oftnm9« 3n'>wWiid 08 Bf^ölA* 
Hng. «f @wn(F ot)crfat. Ä^tJii. 1763. 8. 

Cn\ Äarfageit og SRaaD inioD Äuf* eB<r «Bran^JTy- 3aW»rt 
i otcenom. ©agaj. Tom. IV. p* 1251. 

EWALD (Ene^vaidns) %$b 1696. 39 SfUfl. I <^F9(I 

iSimber 2fmf , J)>or |>ati« gaber »or $r«fl. 1737 H«>€f^ 
cmc|la t>e6 SBBaifcn^ufcti Äiabenf^at^n, fomba afÄöiigFii- 
deiic IV. bkt) fliftet. «aret efter 1728 Mc» ^x^ \mmw 

ftcb. 1747 1'rofe^oi' Theologix extmordjnarius. 1749 

Stifororbnct x ^\i^mi*€x>1it%. 1 H Z)itc(teur 0(i> SBaifcnf^iii 

fct ©eöe 1754- 17 Slö». 

SPriftet. 

SibS/SKcgijlcT mx M Qamlt 09 iRoe ^cfiamcitfej Sirfc'^tf« 

tif* Ä^»n. 1741 n 1742. 8- 
@amle og ?}i)< Scfiainente^ ^crli^c {)armomc. ibld. 1744 & 

f-qv. in 8. 5 ©rfc. 
Bibelflfe gMcorban^. ibid. 1743 09 1749. 4. 3. Voi. 
Srocnbe (gidc« bagligc Opimmtring. ibid. 1752. 12. 
3)cn en({le fftnOc og faKge 93näi)om< Silbe, ®uD< Orb. S^M* 

1752. 12. 
Den faube 6t)ri|leBt)om« ®runböoIb. Junber 1720. 12. 
JRcgpnbtlfcä glementcr i @ub« Öxb. ibid. 1721. 12. QBm.^ 
" EwALD Gol^"^^0 ®» ®^^ ^f «(eflanfartt V^cfnT^ 

Ewald. 

ePtifter. 

Pyrologia facra. Hafn. 1759. 4. 

e^ax paa bet @p0tgmaal : ^vorfot en gubbommcKg S^tefitf 

»ar fornrtcn S^vn 1764. 8. 
Adam ogEva, cllct ben ul^ftdigt $rei>e. SftDn. 1769- 8- 
Jpffcn* Sempel, en ©tain, ittbfi5rt I 3 «tp"^ «f 80^(09 ta 

ff ianne og nptttgc 9)iben|Taber. ®Qm i7<$4- 8. 

EVKH 



Fin 303 

to». Sfy^vu 1662. 4. 

Tbemis Araoa. Hafii, i67i. Fol. ( Tb.B.Hyf. Spk. An. S. Z.> 

FiNE (J^^htnnes dc) ^Obtx ttl Sit^^oXXiqt J^nt 8a# 

in 9QX Arnoldus de Fine , Sopg Frid, IL €apd#9)?t(icr/ Og 

Cftnonicus, foQi fomcMfl Duc d'Alba$ garfalgdfc liRrbcr» 
Uaimc 9ar flygtct tib til Sannrniarf. paimen/ (enne Jo- 
hannes de Fine, rctftct ftDC ttttgc %at ubtnktM i ipbftlAnb, 
Srorfrrigc 0$ ^oOanDi 09 tog sRagifim®rat)eR t ®icjfcn. 
Sir farf} dtmor vcD ^el|tng0<r< &hU, bleo iiorefrcr 1609 
609Mirarfi og $ro»(i i {)cIiiiigborg i ®tam. 

e f r i f t e t. 

DilT. Pbyficlogica de mari. Giefke i5o8. 4. 

— — depocenda & a£lu. ibid. löog. 8* 

— — deprimif rerum naturalium Principiis. ibid. Kfoj. 4. 
fniieafl Diflertationum Phyiiologicarum. ibid. 1609. 4. 
tnpPta^lin 9ttt Claus Podebu/k. S^^u* 1617. g. (A 

Sfic. Bib.^ 
FiNECK (Tbeodof. Em. Frid. von) Amgclig SoilM 

nrr'3infcr. 

Sfriftet. 

Trois DiiTertations en forme de lettres fur 1'originc, \tu Pro- 
gres & les Abu* du Langage. a Coph. 1756. g. 
FiNKE 0«<^obus) 80b i .SSBlvx%a^Vi 1592. 24 3mi. 

4>wbA gotcr »ar X)ocCor og ^rofeffor Tbojna$ Finke. ^an* 
Sfotcr Softcr ivaria. 8rc(|9enterc&e i fm Ungtom l^erluf^ 
^nK eroU^ Dcrfra ^an 1608 bic» fcobc ttl efoJen i sRtjfrii 
t SairiL 161 1 (r0g ^an ti[ UnitKrfitrtcme Selpiig Qg 3cna^ 
og »mftcr i miuige Xar rciflc »iMtofttg. 1623 ble» Profes. 
Ibr Pbyfitt i StfbmlavR. 1625 !»agjf!cr. SD»öe 1663, 

a 3ta. S8at gtft mc» Margrete Teten, ©orf. Job, Tetcns 

2)0ttr. 



f94 Fäb 

Djsp. dc Mii-acuHs Chrifti. Witteb. 1646. 4. 

— ..dc Pci fona & officto Chrifli. PrsfkJ. Laur. Mtrt. Sca- 

vcnio. Hflfi. 1647. 4. 
Sit9'$rffi)ircn otxr dxtv^x^oif, S>iMt Hans Svane. Jt^on. 

1676. 4. QTLBih.^ 

Faber C Johannes) gab j affpefiabing paa gal(lcri6ai. 
IBrobrt til iRoiflforngf. dirifle i noglc 9(dr oDenlanM, 9$ 

JlcD Juris utiivisipe Licei tiatus. 1657 Profcffor Eloqvcn- 

tix Det) Sor^e 3(caDcmie. SDobe i kiBben^ovn 1659. iz 

Srbraarii. 

ePtifter. 

Di«p. juridica de Jurisdiflionc. Franc. 1647. 

Diir. juridica de Qvxflionibus, fub Prxfidio Ernftii* Sorx 

1650. 4. ; 

Jus & Piivilcgium de non appellando, Argent* 1653. 4. 

l)ifr. de Infcriptionibus. Sorac 1657. 4* 

Cafp. Schioppii Infamia Pamiani jsSc de Sdlo Hiftorico JodU 

dum. ibid. 1658. 12. 
Memoria Sehefl-.ciiana, Chr. TK Sehefted Cancelkr. Rejj* 

Sorx 1 6 5 8. Fo!. ( T6. D. Ä Hyp. Bib.^ 

FaBRICIUS (Daniel) 

SFtfftct. 
TfoS^atus de Islandia & Gr&'nlandia« i6i6. 8* 

FaBRICIUS (Fridericus Wilhelmu8 Petrus) fftl^ 174» 
i tenbcr. ^and gaber D» Johan Chriftian Fabridus , Mc- 
dicus l^cD Friderichs ^ofpifal i SMrn^ODtt. <C^an< ffffoDct 

Anne Hennings. (gtuDcrcbc firfl i9lltona/ bereffnr i S^ 
bcnba»n, Sciben 09 Sbmborg, ifaa (Mirct (ibiie ff M (an 
Z767 t0g DDc(ot'®rabcn in Medidna, 00 fibcn giorbc 
Oicifc tgicnnem Snaelanb/ Sr^nrcrigc p§ SpbfHaiib. 



Fin 3of 

pmiiatn fnr Cn Stndiofo Medicins&Philofbphi^e, Og i5ocr 

9il)(r.til${ar(igc ot SRoMiMnfee. «Smn 9ar 9tftiii<bSdfter ivaila. 
ID4 bomc torDcNeitoi (ar t)«ret fom®tamme'Sai)<rtill)taf 
tMvin aBfccligfie S^^milicr i SDanmarf , fpnet M HU at »onrc af 
Seini I igcttcoiogtfEOrDeiiatforrfiiOc^aRl fB^rnog 69ogre: 

Thomas Finke. 
SösTER Iva K IA. 



../x. 



JacJinki. a, Finke M. Finke. Dorot.Finke. D. Finke, 

M-Tetek. D.CBartho- D.J.Fui-D.O.Worm.D.H.Brogh. 
z: ^ » i.in. rbn, man. 

OOSTEK FiNKS. 
D.C.OSTENFBLD. 

efriftet. 

Hphemeris Coeleftiam rootuum. Argent. 1581. 4, 
CeQOKtra rotundi. Libb. XIV. BafiL 1583. 4. 
Horofcopogriphis Ranzovii. Argcnt, 1583. 4* 

^J^AI» Tc^ci^o^cL. Bafil- 1587. 4. 

Hotofcopographia f. de inveniendo ftellarum fitu Aftrola- 

?ia. SUsw. 1591. 4. 
^fcs de Conflicutione Philofophis MatheinaticäB. Hafn^ 

1591- 4- 
•"—dc Hypotbeiibus Aftronomicis , dimenfionis Mundi 

te primi motus circulis. ibid. 1592. 4. 
— — Philofopbicse in Magiftrorum promotione propofitae 

iWd. 1594, 4- 
— — LogicsB in Magiibrorum promotione propofitx. ibid. 

^594- 4. 
— — dt Ortu ficoccafo Sideram. ibid. 1595. 4* 

i Dicbus & Noaibus. ibid. 1601. 4. 

— — «leMenfibuf & Annlfi. ibid. 1602. 4. 

TaVnlar Maltiplicationis & Divifionis , Icorfim ctiam Danicae 

fflonett accoininodat^. Hafn. 160/^ form, oblong. 

U Trafta- 



S96 Fab Fal 

F ABRICIUS CJo^«"n« Chriftianus) gob 17051 ^affari^ 
tCD ?«n&cr/ f)^f>X^ani Raöer Jl>T. Johan Chriftian Fabriciui 
Dar @0()HC/$ra((l. QSobcren Mette Chriftinc Bucholtx. ®fti« 

brrrDe i ^alfc 09 QScrlm, 09 tog 1727 ttl ^allc I>tfctcr'®w 
ien in Mtidiciiin. ^af (tDtn $i|^9itcu« i SaiiMr, Dercftor 9)rr< 
Dicnf DCD t)(t ^ongelige Fi idci ichs ^ofpital i jtieben^at^i. 

© P r i f t e r. 
De vcnac fe£^ione abortnm praefeivante. Halac 1727. 4. 

Cftcrrcrniog om M frijif!e Äi«ffen*@a!t. 3»Dfort i bet fi> 

6cn{)a»n(ff l«ri)e ®clj!dfci ©friftcr Tom. VIII. p. ijx. 

Untmi^t oor bit &vantScn aof Dem Sanbc Sondem 1738. S- 

FaBRICIUS (hhannes Chriflianus) %db i SaNDcr/ Cl 

®6n af 2)}<rnfornge. ^ar fiubtxtt t JtiBSenl^atftt, og «ibct 
Linnipn j Upftif, 03 ftbcn giort en go6 uöenlosM SKeife. (h 
M $tofcffor i)(D Den .^ongdige ^nbretnind t Oeconoinica 0g 
0}atiiral'4>ifianca paa €^arlouenborg. 

efrtfter. . 
gjert^ciDffjnng ber SKoofc aitf faiiren SBicjett. 3nbf0rt t D.G* 
Schrebeis ncuc Soititral^iStl^rtfteii sSfeitp. 409. ij^olt 
1766. 8- 
Fabris (Saivatorc) «Bar i ®egwHffra af finrrifcCc» 
(ulo italicntC gegtmefler ^o< fioirg Chrift. iv. 

©Prtfter. 
De lo Schermo overo Scienza d'Airme. Cot)enfa. 1606, FoL 

6amme ttalienffe SegtcSog paa SobfF- Scipi. 1677 & i«- 

pius. Fol. 
FaLSTRIUS (Canutus Joh.) 

eer ifter. 
Poematum Mircellaneorum Centuria. Hafn, 1617. ia. 

FALSDiR CChriflianus) ^$b 1690. i 3an. i QJrOft» 

tet<lct» 9^ta^(iega(nri) t £oalanb, |»or |ian< gobcr Chriftian FaU 
fiei ba par ^rorft; foitt ftbea Mcb forflpttet til ®<^rlb9« «V 



Fin Fis Fle 307 

Qfriften 

Narregjx jus Ecdefiadicum , qvocl Vicenfium fivc prifcam 
vulgo vocant, discurfu pr^eliminari, veriione latina & 
notis au£hiin. Hafn. 1759 & 1760. 4, 

Cuaz pofteriores in jas Eccleiiafticum Vicenfiuin. ibid. 1*^6% 
&1765. 4. 

Di(rttt.hiftorico-litteraria de Speculo Regali. ib*d. i'^66. g, 

Cftcmteioger om SilDragcIfcrnc ub SSicrgct i>tda uM 3^Iaiift 
i Jmril og falgcnfec ÖSaanrtcr 1766. ÄJm 1767. g. 

Fischer (Chriftianus Ludovlcas) 

ef tifter* 
fM X)&if(^ 6cc9tcr< SftaaM ®cf(^i(^tr. Sap^. 1732. g. 
Fischer (johan Thomar) 1705 bic» 3icc(ort SRpefii- 
*»8 6We paa gaipnr. 171 3 affejfor i Sonjtjlorio- 1714 
i^mmm i taalMb 09 Salflcr. C»t)C i7ig. 

ef riftcr. 

Carmen Hcbrsco-GrsEcoLatino-Danicum in honorem D.Chrift, 
Äod, MuUeri Epifc, Fion. Hafii. 1705. g. C^) 
FLEISCHER (Erasmus) Alunuius Coliegii Medicei* 

ettiftet. 
1?»wgyricaj in Noptias Chrift. VII. Hafn. 1765. 

FLEISCHER (Efaias) fJoDiÄiBtcn^at)» 1633. ^50ct. 

'ÖÄ* Sobctttar E&ias Fleifcher, ^of#«pot^eqt>a fammcjIfD. 
•6«B« SK9tfr Marie Hans SDottct- 1652 Deponerrte fra ®ot* 
^ 6Mt 3 ^aB< Ungbom 6la> ^an bcfmgt mrt) fcpatAtifltfTc 

•««Kildiaillfe ®tiBar af 3Ra§. Niels Svenfen Chronich, ^nXf 

•*« ^«i maattc gtP< et Rct^ocation* Sfrift fra fig, 09 fRtm* 
^ihncriKftrt, fanit aa6<nbarc flaae ®frtft i ^Oi9®dfir« 
*«*• ^ rdjle bcrpaa i6$6 uDcnlanM. ®ar i 9tom ucD 
«Ätiiii|« af %atH 1663 , 09 fom i\m 1664. 85Iw a>?0' 
J^ '«5 i «9 fÄinnic «ar Cogne^^rcrjl til ^t«9 ®ri|W 

U a fiiliu 



»98 i^al 

AmoenitatesPhilotögicar. S. DiscufTus varii* Amftelod. i729« 

1731. & 1732. 8- ni. Tom. 
Juvenalis SatyraXIV. cum interpietitione, AnnotatianctdiJ 

& VeHione Danica ligatfl. Hafn. 173 1. 4. 

StIa9e»5Jf«ln^^ wt) 95iffop Thuras JBeflta^lfe. ibid, 173 1. f. 
Sarpgelfe Hl Gahel for Sommunitetrt i Stibt ibicL 1735. 

FoK ie. 1732. 1737. 4. 

!BerDen/ fom et sDofl^^util 
a^iffe Xt^er< onbe Optugtclfe. 
SDaarrn, atamobifle it9ufX.t%ltt. 
SDen uttMgc Sl^its^ge. 
SDen (aarlige uDettl<inb< Slfife. 
SDen uforf))arli9e dSecommettDatiim. 

tii^t fntiia f(tf9rifFe Sractater paa banffe Scr</ cre ab* 
fFillige @ange opiagte. in g* 

FaLSTER (Petrus Nicolai) %Bb 1610. 1629 ttp§^ 

ncrcDf fra gioe<ft(be ®Mf. 1637 b(ft> SapeOaii i @iirtc 
IMa Sangdan». 163 s Sogne/^rirfl (il ®tefn(lrop 09 trniM 
igprn. 1639 ®o<jue'Vr(rfl for ®. Hans sD^enig^ i OI)au 
fe. 1645 b(f9 9)^a#er. 1660 $n»t>fi i Obcnfe ^mcl^. 

SDatC 1661. 19 3ttH. 9Bar öif( m<i) Marcn Krag, ^rKnud 

Krags Z)ottrr I ®te<nfirnp. 

©friftcif. 
Sit9'9)mDircn ovrr EUhi Giöt, fj^Ds. 1656. 4. 

FaLSTER (Thomas) 

©Prifter. 

ehmgmbe a(n^a0t over (8011^ ,09 S^^^agmM Svongclicr* 

Sronl^km 1750. 8. 
SenfolMg ^orgen^ 09 9(ftfm9(nDa9t ibid. 1754, s* 
S>e £r9etlt)e« faKge Si((lanb. ibid. 1758. 8- 
<5tflPl<n< «Ortle i ©«^ ibid, 1758/ fi. 

Farsb- 



Flc Flo 309 

TlEISCHER Qohannes Georgius) CominaniKt^iScr' 

fcott Hi bcc Sonselige Qrenäbinr^Sorpl 

e F r t f t e r. 
Da r«rei(!( SXobtttfoti. S^\>n. 1756. 8- 

FlEMLOSIUS (Petrus Jacobi) geb i g(rml«fe ( gpCB. 

SJat owr 10 Hat Jo^Tycho Brahe paa ^pccn, for atqaat 
"fym tn ^acatht i ^ant a({ronomi|ff ObfctDattoncr og (^pmifFe 

OpCtoäoncr. !Bar cOcr^ Medicina? Licentiatus 00 cit ctfa^ 

rm Sfironoinoi og e^ominil IDabc i jtio5tn^aon i $99. 

Sfrifter. 
Eclogt de Ecclipfi Solan* Anno 1574* Hafn. 1574. 4. 

DoS^. Simonis Mufiei UnDerDiitoing og goDe fSiaai inioD bcn 

melam^oIifPe Di<wd. gortanjfct S^n. 1575. 8. 
^EkmcntiiTi og iortiflfe Adrolo^^ia. Uruniebora paa ^tjern, 

»591-8. tgÄjDn. 1644. 1745. 8. (JB,Hyp.Dr.Bih.\ 

Flensborg (Chriftiaii^ (gn ®bo af ©c^ourtcnac^t 

Christian Peter Fleuiborg, og Elfe Magrcte Söebötker. 

efriftcr. 

3D€ii »ofl^e SKmurtng eftrr Sorbingl SRaabr. S^t^n. 1766 

& fcqv. 4, 

abffiSigt ODcr iii Sunfcrr ti k. 

JRogIc ec^ff CT af Äongcrac^ ^ijlorif paa 9Ber«, fom Frydens- 
berg ^ar Wopet (il Srpffcn. 
Flor (Olaus Francifci) ®ognC'$r«fl til ©icrprn ell« 
3eryoi Mb G(^€fn i iRorgr. 

SFrifter. 

liig-^TCrbifoi 0W Giertrud Iferbtig. Jf^Dn. lögp. 4. 

FLOTOwCCnnfl.Lud.Wilb. d) gn mcHciiborgf! aDrI«/ 
mani). !5lc» Äongdig banfF ^of^Sunfcr, pDen Sainiiur3un^ 
Icr og £egattOBfr@rarrair i ^oBanb. ©iorbc en JRcifc i Sior* 
it, rnro paa ^icmrcifen orafom ulpffcllg i (£»crrig 1763. 

injunio, 

U l eFtif« 



JOO Fas Fec Fci 

|at>te:ftiieffter(}r«bere, im nMrhtt tn ®onimi<|loa tmi^ 
l^ami t>^nfmU m (an^^gmbcMSmlfe , famme t^arcDci 6!Xac^ 
^09 N) H^ Orrfra fom en cerfig ^ant). * 

S f r i f t e r. 
Disp. deNeomeniis veterum Hebra?oriim. Hafh. i693. 4^ 

8orf04 (ii CO txMat om ben c^rtflelige iKdt9iott< ®ant(<b« 
SItöR. 1728- 1739. 1732." 8. 3 Xomcr. 

Sorfeg tif en 3:rac(at om Den ji9Di(Fe aHetiflion' $^»11-1733* 
8- (i=») 

FaSTING (Lydcr Montaine de) fjefc t JBetgCII. €^. 

(et Wi\t %iixi KeiK i fremmebr Sanbe, Fom ^an t fpanfF(S0C# 
»enr(lc/Oflberfra6e0ai^(ig,i7i6tiiqBeneMg, ^Dor^bto ®«c* 
Sotfrtaini i99bi)>aaneOe Jtri0ra.inei)SQrFett ril i7i8f ba ^m »cb 
8ret)en< eiutnina tofl (in affleeD^ 09 (om ^iem tU a^anmarf. 

Sfrifter» 
-^i(lorie..pmDenftö(lc tKnettonfFeogtprfifFeSrts. ÄJwi:i7ao. g. 
Sf Rt^lfe 0wr 9)^or(aiii); (fr.) 
•. Fasting (***)•• 

eifttjtet. 
Evander 09 AlcimiH, (gt ^ptD^Ctpffc , »Wfa( of Gesncrt^ 
Sl^tn. 1767. g. . 

. Fechtbl (Nfapius Jacobi) 5(9ngeli9(iKfDt((rrivcr i 
ftiobcnf^ami. 

6f rifter. 
Ztattat m öe jtMle gjerDcn* 2m^ SI»».. i65«;-«. 

. FeIGNET (Jofeph Carl Julien d^ 6le^ Stt^beT H 

JDooRe^rog i Oct. 1766. ^n m 1748 3Wfftifur ©aioit 
I ben ^Ifleenffe gortificatiofi«*(gtQt. ^or (iöen tfter toorcn 
^mtttt, ofler nu 4S€iitraU»eute.natt< af 3nfanteriet , €^ 
wer gortf|ication«'©tafe|i, 09 ®enfrfll^£^a?tiejtmf(tcr. 

eerifter. 

©cibefferiinfl fter a)?Qtoncn gorttpcation. ®likfri* 1748. 4. 



Fog 311 • 

SFrifter. 
Disp. <le Theologk mturaii. Hafn. 1657. 4. 
*•— de Unitace Det ex Tbeologki naruraii« ibid. 1658. 4. 
{Gmi. Ter. Bik) , 

FoG (Laurentijs) f^eM ISKftc, JttOt ^an< %aUX Jör- 

gen Foi^ «or ®09nf/9}r(r|i til @t. (^at^ariiur Strfc / t (Dilfct 
Cmk))i«n j^onarin fuccebcrr. Sar Pluioibphix Magider. 

6friftcr. 
Cil>. de la£U Regis Frothonis cum Dracone, Hafn. 1686*4. 
— — dcTerrac Motu. ibid. 1684. 4- 
*-*deChara£ieruin fuperftjrione. ibid. 1687. 4. 

FoGH Marcas) j^ani ^dt^xHX Hammer '{RaabChri- 
fiian Fo?h tU 18rDb9e9Aari) i gpro , l^anj SÄobcr Birgitte 
Fugl Snfte t {ioe unge 3(ar ui)cnlanD^, laqbt ftg ficvf cftcr De 
«ri(italK(@prog, ogberifegtc $rofc<iion t>cb UnimfltcM. 
SPnte fomuK Staf^gaing iffc ti^eM, Uc9 ^an 5cf{iff(t tit 
S9rfot(5 i ODoifc Smiblcrtit) babr ^an« «^(brt erobrr 
Kieis Fogh sgifi , (0111 ^a»i)e faaet iSrobpcgaarb cftcr 8ord< 
*'nic. fhb ^»ttfct Z>9b«falb fBrobpcsaorb tilfalbt bcnne 
KiarcDs Fogh, fotu 1748 meb SongL StOabclfe afjlob 95pcfo« 
f^ €mkbcr til ca tfabm / blev bmftf r SauccOicSKaab og babe 
|w Srolpcgaorb 1763. ^on »at gift meb Chriftiana So- 
l^^ Emft, f n Doitcr af et«t<'iRaab ofl ^otctirmriler Ernft 
il»ia4aMi, fom fibcn f oin i SegtcfFab meb ®cncral^9Sa|0t 
Frii von windtz, oft ttebie ©aiifl meb Sammet # 4>erre 

&hi&lifchy de MucadelJ. 

eftifter, 
«ci Abtrbane is Comnientatio in Teftamentum Patriarchs 
J^i Gen. Cap. 49 defcriptum , in Lätinäin transla- 
'^Lingvam, variisqve excerptis Targumicisöc Uabbi- 
Aicis ac ootis imfcellaneif illuftrata. Hafn. 1734- 4. 

It 4 Fogh ^ 



30Ä Fcs Fie Fin 

3Om.((0{cperiati|Fe9tc9iic«®(off(. ibid. p. 109. 

Sn nfK gcometriff dSctl^obc at forfonrbigt ®o(f!tecr. ibicL 

Tom. 7. p. 247. 

FiELKEKRONECO^a«0 •0«tt' SRaiJii ijot egcnrfig 
<DIuf tueiren jield^e. SRett fom (an Hv f05 t SaoMfriM 

ne / tiftOfl (on {tg ^et JRatm Fielkekrone, ^on »ar Doftor 
Medicinrc 09 affcctcrrtC at anfprf for Polyhiftor in omni Tci- 

bili, fatte {19 09 (o< Rogle i et flagi 3(nfrclfe, faa ot (aa 

1668 Mct) 6c(!iffct til Profeflbr Thcologist adjunaus |>cfr 

Ummfttctet i S(i9bcn(a»Rr nicb SucceCTioin dSoKa^aa 
imtMertift af fin ^aM ^ige ble» uMagt til fBarne-gabfri ih>s 
SrueSirfet jtt0bcn(afrn, 9<ot^e(an fig ufpnftg, 09 brgao 
p9tU {)ollan{), (t>or (an agcrcDe 9)7fMcu</ 09 isit i6S3. 
3 (\)il(ct 9(ar Dtt til VmficrDam cr trpft €ata[09u« om (aa< 
fBibliottt in 4to. 

ePttftet. 

XuyX^^S^^^ pro data Hafnix a Peflilentia liberatione. Li* 
gateicripta. Hafn. 1655. 4. {Tb. An. B. Hyp.') 

FiNSEN (Johannes) ®c« FiNNäIUS. 

FiNE (Arnoldusde) gal) 1614 i {)dj!n96or9 1 Sfoa* 

ne, (»or (an< 8At)er Johannes de 1 ine Dar $roi>ii 09 Goftntf 
$m(l. 1637 birt) eonrcctot i iSergent (Slole. 1639 sRop 
gificr. 1647 atector, 09 1663 Ledor Theologix fomnu!' 
9M, 09 @09Rc><prarfi til 9}(an0e. 1672 SBifloi» t Sron^iem. 
£)9&e i famme Slar b. 6 Stoo* t Strfen i^eb en OrMoattoa» 

9)ar gift ntei) Maria Hofman. 

SFrifter. 
Incendium qvod Bergia Noricorttm d, 5 Jul. 1640 horrea* 

dis flammis gi-aflari cxpiCi elcgiaco carimne deliiMi^ 

mm. Hafm iSj^u 84 



Föl Fol Fön Fon For 313 

©Prifter. 
Chriftoph. Skorers Stactat oni Sontannf Oct J fRt^ttt og Srug , 
otfat poa £^anfF. jt^vn. 1636. g. C^^O 

FoLTMAR öo*^*")3 Ä«06rn&at)n. 

SPrifter: 

ma nm(icfl« 

FöNS (Petrus) 1761 bfc9 Tcjibcrca&c SaptOon til €raa« 
Borg eioM^Sirfe. 

6Ptlftet. 

2ra3Cr.^ttigt lltcr Frideric V. 1766. 8- 

FONTENAY (Caspanu Fiidericus de) ^i 1693. 

1728 Mcd Sapitain Dct) @9C'(EabrtS0mpa9aif(* 1732 Sonif 
lllall^fnr^aptCain. 1744 <£omman^cur og S^rf for Den sDie 
£>mp9ii Secfolf. 175 1 ^c^oiubpnac^t. 1754 Sur^a^t 
miral 1759 SIDmirol pg Scputcrrt t M combinerelc %bim 
toKtctg o§ ®cocral €ominiifariat^ €oO(gio. 1760 fHibttx af 
Sanncbrogc 1766 SDcputerct aOcnc t SKOmiraiitcMSoOcgiOi 
S0ÖC 1769. 9 ©ai- 

6Prtfter, 
^^Evotationer, cDct cn Orlogg globcg Ortcncr* jt^OH. 

1743. FqI. 

La FoRET. €n gammd og fiewme ??rön|F og 5t)blf 
^inrogmcflnr ; fom t mange 9(ar IrocDc 09 inDfo«ncrc5c i StiB-* 
tcit^iMi. 9)ilt)( albrig t>cDgaae fit SffDtrnclanD ; man trocbc 
tkxi , ^ wxt fra ^^oicn og fomincn bcrfra t Den bffienbU 
{^omffe ?ntnult; t^i naax M 9tigc t)cb ^amtalc fom paa 
Saac , i^nM ^on nogct foranbrct ^ar eo torb 0Sanb og 
(irrf t M latinffe og qv<t\lt ®prog / i (toi Ife ^an ogfaa gao 3ii« 
fvrmotiro. S^bc 1751* 12 SpriL 

Us eftif* 



304 FiA 

Sfrtftet. 

Dodecas Qyxftionum Philofbphicarum. Hafn. 16.13. 4« 
Heptas Qvsftioimm PhiiofophicQrum. ibid. 1632. 4. 
Disp. PHyficade Elementis. ibid. 1632. 4. 
...^ de primis rerum natnrallum Priiicipiir. ibid. 1636. 4. 
De fecretiore uaturc Scrutinio innimcndo. Difll ibid« 

1643. 4* 
Disp. dc StibjeÄo Caloris. ibtd. 1647. 4- 
..^ .^ de variis Coloris fpeciebus & eflfectibus» ibid. 1648. 4. 
— -v- dc Tempore, ibid. 1649. 4, 
•^ «I» de vero frigotis fubje^o. ibid. 1649. 4» 
.. «• de nonnuUis ad frigoris liaturam plenius explicandam 

neceiTariijf. ibid. 1652. 4. 
— — de Thcrmofcopio. ibid. 16554 4. 

FiNKE (Thomas) glfr i ^ItnibOXi t$6t. 6 3ail. 

^ani 8a^<r t^ar Jacob Finke , SHoaOmanD fammrflrb. ixtai 

SRobCt Anna Thorfmeden, ettiDotCCt af dIailDmdnt) Thomas 

Thorfmeden i glen^borj. ®if farjl I glcn<boTfl &oU, ivc* 
fta rciftr ^aA 1 577 CU ttni«erfitc(ct t @(Taitor() , l^ut (klu 
op^olDt fiq i 5 Star. Drog Ocrpaa for en fort tib ^itm, mm 
tcifle fibtn i manoc 3(ar omfring cH it forneniuiffie Scabcmicc 

i (juropa; 09 1587 Mr» Doftoi Medicinar ttf Äafd^ Daf^ail 
forl^ril i^^t Dffrtt ^trocurator 09 Confiliarius >7arionis Ger* 

manicz t $|!ial>ua , 09 (agt @runb tii Det fBibHot^eqvc frnnniC' 
firb; fam fit)cii ten SiD meget et foragcr. SnDelis fom ^an 
(tein ttl Slen<(org , (t)or |an fvm Medlcus begQnbte at prac< 
tifere. SBen firar (erpaa blet^ iii>ii«»nt tfl SiP^Sfebtcni t)0< 
^ertup q^^ilip af «()elfl(n«@oteorp. 1 590 bttb f alt)ct f il $19* 
ben(at>n; foin Piofeffor Mnrhefeos, (tilfet 9tt16e^e (an og 
Qicfle 9(ar (iKraabte. 1603 blcr ProferTor Eloqvemia^. 1603 
ProfcfTor Medicinjr. ©«te 1656. 24 JTpr. j (ani 9i^fri 

96 9(ar/ oa tefiamentereM s^^oo !KMr., fom et gteife^tii- 

penMma 



Fin 3 o f 

(tndnimfsr CU Stadioib M^icins&Philofbphiaf, og i5ocr 

athtit^atttflc 09 SSaMiMnfec «Smn »At giftmebSöfter ivarla. 
Sk (cme UrNNeitor (ar Offtet fornGtommcgabertilbeaf 
tffrdimi ttfccligflc Samtltcr t Z>aomarf , f^nrt Det if f e at »«rc af 
Seini I iietcolofltflOrbcii at forcOtOe^anl fB^rnog ®Mgte: 

Thomas Fxnke. 
SösTER Ivar IA. 



«/x. 



JacFink». a, Finke M.Finke. Dorot.Finki. D.Finke, 
M. Teten. D-CBartho- DJ.Fui.D.O.Worm.D.H.Brogh- 

C " * 1.1N^ REN, MAN. 

,SömM, Fin KE. 

D-COSTEKFELD* 

efriftet. 
Ephemeris Cceleftiam motuum. Argent. 1581. 4, 
C eo mc aiac romndi> Libb. XIV. Bafil. 1583* 4* 
Horoicopographia Ranipvii. Argent. 1583. 4* 

£r/«^« 7ra^A^9^a,. Bafil. 1587. 4. 
l\ocola)pographia f. de inveniendo Äellarum iitu Aftrolo* 

gia. Sl«sw. 1591. 4. 
Hiefes 4t Confticatione Philofophis MatfaematicäB* Hafn^ 

1591- 4- 
— — dc Hypotfaefibns Aftronomicls , dimenfionis Mundi 

acprimi mocus ciroilis. ibid. 1592. 4. 
<*—-*- Pbilofi^hics 111 Magiftrorum proniotione propoiits 

jbid. 1594, 4. 
— — LogjGt in Magiilrorum promotione propolitx. ibid. 

1594- 4- 
-p— — dc Ortu &occa(u Sideram. ibid. 1595. 4. 

-^ — deDiebusöc Noflibus. ibid. 1601. 4^ 

» de Menfibua & Anni», ibid. 1602. 4. 

TaVuls Multiplicationis & Divinonis , feorfiin etlflin Danien 

monexs accommodats. Hafn. 1504. form. oblong. 

U Tiafta- 



- 3o6 Fin 

Tra£btio de Medicinn? conftitutione. Difpp. XVII. flb Aftft^ 
1605 fld Ann. 1627 ventilatap. ibid. in 410. ©cm 
Mant: DePefte 1603. Dc Medicins conllituiione & 
ufu, 1606. DejHydrope 1611. De Crifibus. 1620^ 
De Morbo, 1613. De Morbi Caufis , 1614. De Si^* 
ni$ prognoftticis, 1618. De rerum non ir^ituralium 
fenfu. 1621. DeSanitate tiienda, 1622, De Medi- 
camentoiumcenfiT. 1613. DeMedicainentormn tenfa 
particulari , cum appendice de Triangulorum ufu in 
cyclometricis. 1627. &c. 

Diip. de Fkrmorrhagia Navium defcndente Simone Paufi 
Au£h)rc. ibid. 1629. 4. 

Ephemerides varise. Hafn. — — 4. 

Schediasmata varia medica in Cilhi medica BaitholinL 

£re SabcOer , inbrettf t til bagfig forneMn Stepins. S^m 

161 5. 16. (^. B. Hyp' A'^ /Mflr. Cimh.) 
FiNCKEN CMatjCharus i) Pomeianus, J^m^tXIM (I 

6 P r i f t e r. 

erittttcnmam (eo ®(&armiiiruiiO/ Sreffcn tm» fffcMTK^ 
€f(^Ia(^t 9(arl^tttt< 1641. 8. 

FiNKENHAGEN (JohtLU) S^b i JtidBcnl^a^n. ^H 

Saber (gtatJ^SKaabagSnfpectrtirpaaM jtongcligc ^laifca^unf. 
etuDctctx Sttta/ og reifie ubenlanM. eicD fibtn ®emlmf 
i bct baniFe CanceOu. JDtbe 17^8 paa ®L Suomat i OcfE* 

inbicn. 

ef riftet. 

Jalc, ^olben t bft j[ttrlbi(fi)racti(!c ®d(Fa6. ÄJim. 175 «*- 4- 
FinnäUS (Johannes) Cr I(wrb 3*'«n6^/ ^Ät Mrrfi 

Alumnus Collegii Eierfiaiii. ^anl gabC? 95i(F09 Fini>tr 
Jonfen i (gfTal^Olr. 



Fos 317 

ycfl&frdK i ttnd)/ mcK rci0e attct tl^ 1656 mc» Knud Ran- 
now. 1661 tom (itm 09 bict) ^re^mctät ^ 9)?fli(u< i SUf 
Rii§. 1664 @(aDM}l&9ficui t Si^httilfyau. 1679 3({fc(foc 
j ^0ic(icSKarr. 1684 ^anceOic 09 Saimner^XaaD. Z>0i»e 

l6g7. 9 Sfatt Sat 3 Oange 9ift. i* mcb M&rle HoiFmann, 
Doa. Sorcn Hoffmans S>ottcr öf Slanbfrl a. mcft Anne 
MagrcteSvftne, SrtcQiffop Svanes SDottCT. 

ePrifter. 
Parodia in Honorem Viti Beringii. Hafn. 1549* 4, (Pr.) 

Foss CJohannes) geb i £unb I Sfoane 1660. 2 SRafc 

^l< 8a^^ Var Mag. Matthias Fofs , Da Re£lor Schols |am« 

mcfkb , ^n Zifttp i 9(a(60ta. ^ant SSotcr Bodil Broch- 
inand ®if ferfl f Aalborg, jiben i j(i06cnMQ< &t^Ui |it)Dr« 
fra^on i68oi)q)onmlx. S(et) jtDm Philof. Magifler. i6g3 
blc» str SectJe ^0rcr »cö Sbbcn^avnS @(oIc. SSen eftcr 4! 
Xari %oxM ^itmbt fammc &tatm og reifie iibcnlanbt i 
i2 9tot. 1703 blc9 Sognc^rftii for @tmittcfi<b , -^Dilfotii 
o« JC>Mm ai^ecnig^cDcr i SBiborg ®ttft. 9(ffioi) fammc £aID 
1710. 9ar gift mci) rt fapiji gruentimmcr/ fom ^an paafia 
aMHloiiM Setfc^aMx forloM pg mcb, aaDnlig Anna Mag- 

dmlena. 

6Priftet. 
Maili gMjioii' £<>»'<( forDanfFet. S^»Q. 1701. g* 

Chnft. Borchs eigj^ro^t). O0tr ObCTJl. Lambsdorf, omfat paa 
£90(F. SiW* 1701. 4. 

Foss (Manfaias) 90I) t Snnb i ®faanr 1627. 12 Oct. 

^£mui9 gatxr »at Doa. Niels Fofs, (ani SSoDfr Karen Mat- 

tiits S)ottcr* 0ir ftrfl i @ro(e i £uiit> , fibtn i ®or0e, (»or* 
fra («■ 1644 bcpoombc* i64g Mcd Jtieta vcD ®(oIia tSuQb- 
1650 rri^e nbenlonM. 1653 fom (tcm 0g Uc0 Stector Drb 
kmdMc 6!o(c t tmi. 1655 9)?agi(icr. 1660 {)0f'r$r(K6U 

R0l( i Xi0bCII^9IL 166% Profeflbr Theologix Ordinarius* 

167a 



308 Fiö 

Ellin Jacobs ©ott<r, Ctt ©Ottet af Jacob Anderfcn Rlber, 

SXaabmanb i Siabeo^at^n. 

efrtfter. 

tiii^Vxahiftn OM Hans Nanfen , ^x^itnt og fBorgemdlff 

i Äi0ben^at>n. ÄJon- i66i. 4. (i^i*- Ä. Pr.) 

FLEISCHER (Efaias) (gn ®0n of btn Slirjlforrigc. »cU 

(ie f noflU SKar uDmlanM. «et> jin ^lemfomjl blctj SRagillcr^ 

p0 1694 Profeffor Thsologisc & Philofophiar defignatus, 09 

flrap öcrcftct ©pgncVt^P fil Saarnrtpc. paa «mager. ©f* 

SPrifter. 

Diff, de Atramcnto, Hafn. i685« 4- 

«^ _ de Dracone. ibid. i685. 4. 

Explicatio tiidui mertis & paiTionif Chriftj. Hafii. 1700^ 

8. (TA.) 
FLEISCHER (Eraias) fn ®«Bn6@»tt «f tw SRcfffOFr 

tift. 8«ii < (S99c{Ie»ma9l(, (Mr (ani SoMr tMt 9^*0- 
Öat i noflU atot J^etvc wt 9io«<f«lbe latinfft ®fole. 1764 
Ne» gv(stnua(« fivartnr^aXtfln «d> m ^Ooptiirc tDrogon* 

gicgiinciit. 

. ePvifter. 

S(wi.i757- 175?- 1767-4. itmcc, 

Fl£ISCH£R (Georgius Cbriftianus) Alumnus CoJIe- 

gii Medicei. 

eftifter, 
Di«p. de pelliceo vetenira Danorum veftitu. Hafii. 1707- 4« 
_ — LiUa Rubenis. ibid. 1703. 4- 

,«, Impoftov Gracus. ibid. 1706. 4. 

— — <Jc. Litteris Ephefiis^ ibid. 1704. 4. 
^. ... de Iffne GrsGO. ibid«.jL7Q5* 4* 



Flc Flo 309 

TlEISCHER Qohannes Georgius) Cominani)Cr'(5ct' 

pm KD tct ftottsdiflc ®rrttabitr'€orp<. 

eJPriftcr. 
Skä fcer^ftt SKoMnfon. S^m. 1756. g. 

FlEMLOSIUS (Petrus Jacobi) geb I g(eilll0fe l SpfB. 

fior oiKt 10 Star ^o<Tycho Brahe paa {)tocen/ for atgaae 
^am til {)aaiibc i ^ant af!rom)mi|!e Obfcroarioncr 09 (|)9mii?e 
dOpaaäoncr. !Bar eflcr^ Medicins Liccntiatus og en crfa< 
f m S^nojno< 09 C^omKui. IDabe i Si^btn^aon 1 599- 

QPrifter^ 
Edogt de Ecclipf] Soltri Anno 1574. Hafn. 1574. 4* 

Do£L Siinonis Mu&i Un&<rDiitain9 09 ioht fRaab imoO IKS 

flidoM^oIifFc S^iorvcl. SorDanfFct S^\>n. 1 575. 8. 
^EkmcntitN 09 jiorUffe Afbolog^Ia. Uranicbora paa ^utn, 

1591- 8- t9ÄjDn. 1644. 1745. 8. {B,Hyp.Br.Bih.} 

Flensborg CChri(tiaii) (gn ®eft af @(^outbpna(|it 

Clviftion Petisr Flencborg, 09 Elfe Magrete S5ebö'tker« 

e P 1 1 f t e r. 

SDca Mfe 9)}cr(ttt1fl< cftrr f&oxiinii SSaabc* St^vn. 1765 

& feqv, 4. 

a«f iSiat Obcr (il ^mltttn k. 

SRogtc 6tt(^f fcr af Xonqtrnti ^ifiorie paa ^erS/ fom Frydens. 
berg (ar Moflet til Srpffcn. 

FlOR (Olaus Fiancifci) ©ognc^JrOTJl (il ©icrpCtt tUtt 

3nrpai iKd Gc^crn i iRorge. 

SFrifter. 

StiS-^Tabifcn 0W Giertrudlfcrbeig. Ä|>W. 1689. 4. 

FLOTOw(Cnrift.Lud.Wilh. d) gn iiicf Icnborgff 20(1*' 
jnonb. !5ln> ^ongdig bonfp ^of'3unfrr/ pDen (E^ammer ^un^ 
Icr 09 ScsatiosJ^Seaelair i ^oDanl). ®iorDe en SKcifc i SioP 
se, moi paa ^Ottmrdfen omfom ulpffdig i ^t^crrtg 1763. 

in JnnJOb 

II 3 ertifi 



310 FIo Foe För Fog 

efiiftcr. 
Scrmo foknnjs in Natalem Fiiderici-V. RoC 1763. Fo^ 
FoEDER (Nicolaus Juni) Dan. Claue 5^«^^- %9b 

i Skl 151 1. Q}ar btn fcrfle So^anMcr i £i06cB(^a»ft tfut 
{Rff^rmationcn, og ta^e faiHmcjlcbJ 1584. 27 Stpr. 

S F r i f t c r. 
Sn c^riOdid ^igt om Mifc iit)(ic <8ert)fcn« fartigc Sibcr. S^idil 

1563- 8. 
Stonfi c^rificHg 09 dcI a( b^c OvcrfaC af £9b|F. S^w. 1 570 

09 1575- 8. 
Leoahar . N Mvithaltni be Sf^rtflnct E^flgaatb ftf 3:obfE 9Ht' 

fat. jt^Dn. 1579 00 1596- 8. itemS^riiliaa. i6gi. g. 

(TA. 5J*. C/fff*.) 
FOERSUM (Nicolaus) 

6Prtfter. 
fBrrbcn< umaabelige SSugi Svibe / eg tttibigc Saatv&ff§c^ 
$\)vn. 1703 4. 

FÖRSKAALC* * *) g«b (5b<«|F/ Og Linnari 3Di# 

fnpel , lagbc fiQ i @Btt\nqtn efter bet oricntalfTc Spro^i lt)otf 
efter (^an 1756 rciflc \)\vi[\ til fit f((rbfrnetanb. Q3lct> af Song 
Frid. V. font ^)}rofe(for og $(^9|ictt^ ubfcnbt nicb bctlo^rbcSck 
|ta6, fotti {>an< 9}iaic(iet 1761 (ob reife tit Srolico. ^^oft 
(biltcn ateife (^an babe , ligcfom bt (Icjif anbrc ubfcnbtc 

efriftcr. 

Dubia de Piincipiis Philofophix recentioris» 

FoG (Gtorgius) gab 1631.233UL i ^IbbaDe ^«fic» 
gaarb i 9(ari^uu< @tift/ ^)>or (aii< gaborSRag. Uurids Fo^ 

»ar $r«f}, ^on< SJ^Oben^ar Inger Rasmus S)ot(et. 1650 

Deponcrcbc f^a 9(arl^utt< (Sfole. 1652 rcifie ubenlanbi 1655 
bm ^icm. 1657 blc» SSasilicr. 1659 eogne^^^rcfl ttt9L 
Cattirtne Stirfe i DtiBe. 1671 q)rot)fi tiDige em SaMlHHb H 
%(H( «Octrrcber. Cdbc 1 71 o. 2 3 Oct 



Fra ^2 1 

Itoiocporicon Itineris Francici. Carin, Elegiac. Tubing," 

M59- 8- 
Carminum Liber ad Frid. U. Regem Danls. Lugd. GalU 

1561. 12. 

Propofitiones medicx de Temperamentis, HafiM566, 4. 

Elegia de Amoiibus fuls. Frf. 1567, 8- 

Hippocratis Liber da namraHotninis, Latintf Verfu?. Havn, 

Galeni de curatione $ S, latione MedendiLib. I. ibid. 1572* 
EJD«f«Lib. deConftitiitioneartisMedics. ibid. 1573. g» 
EJDKi.Lib. de oflibus larine verfiis. ibid. 1579, 8* 
Typus Veri & Sinceri Ainoiia , ibid. 1 579, 

De Confervanda Valetudine. ibid, 8- C^- A Ifyf. 

Cmh. Tcr. I?.) 
FraNCCIUS (Petrus Johannis) 

ePtifter, 
De UtiJitate Matbefeos fubftiifia delineacio. ArhuC 1654* 
8. (TÄ.) 

Pranck (Olaus) gjar f«rji eeuDent, biraitteret fra 
SBibvr) 6I0U. GiDcn SKaaDmanl) i tRmhBiing. 

SFrtfter. 
Sdtrttdfc ooer fHomi &tat> , og Det xmttflt ^olf i bt «iDrc 
JibcT. X^m- 175a. g. 

FraNCKENAU (Georgius Francus de) ^thx JRöUrU 
iurg 1544. 3 ggi^i. ^an< gabtr »ar Sebaftianus Francus, 
t^>il fammcfici). J[^ani SQ^Ober Barbara Wiiiecke. Oif 

\^( i 9lauD(urg. 1656 rcifie til jfcabemiet i teipiig, fiDm 
til a2i^ili{|( aniyre ube ulanfeÄ acabemicr. 1 662 blct» crwrct til 

Po«ta Uureatus i 3nia. 1666 blct) Doaor Mediunse i®trai# 
^«8. IÖ72 Profeflbr Medicinae j ^ribfl6cr8/ Ofl Collega 
Academia» Naturaf curioforuin fiib Arg i I. iiomine. 1674 

^'S'|kr. 1680 ^rocanccDcr ui Slcabemiet t J^tMUxi^ 

$ 1684 



312 Fog Fol Föl 

FoGH (Petrus) geD i Siebehl^aVR 1675. 31 «o?. 
4>ant Sabcr Dar Jörgen Fogh , $B0rgf mcfkr t Xtebcn^avn o« 

affeffor i ^«itfte fRtt, ^an< SRoDrt Maria Schumacher^ ©f» 
(Icr til GufTenfelci. 1691 Dcponctcbf. t&U^ DcteftCT 5tt 
Secttf ^«rer »eb Uar^uui (Sfole. 1706 tog |tn 9lf|!e(b ha 
fammc Smbebe. 0le9 1707 nobilUeret/ ogfom tSgtcffak 
ntcD MAgdalena Bording ttl KpomgaarD, eti Z^otttr af Sc6 

tOX Laurids Bording i SKar^UUl 1724 MfO 3u(lit^3laad 0g 

3(fTe(ToTt ^0i(fle9tet. 1735 StaM^Staab* SDabe paa9i09m< 
saart) 1753. 7 !t(pr. 9}ar 3 @ange gife. i. niet> brtndbte 

Magdalena Bording. a. mcl) Edel Elilabeth Schwanewedeh 

3* meb Helena Byfling. f>an ^at %\^tt 200 9Rt)lr./ (ooraf 
{Kentcn foarc< til 1 rOer 3/ fom fr a 9Car]^uu< Sfoie bcpöncrc, 
1000 THilx. til en <Stu^fnt fra Star^uui 6fole, Stcntcn bcr« 
of at noDe t s%ax Dcb SKcabrmtet, mfM^iDcre. *S>an i»at m 
meget tert)9);anl> 09 fior SorrbomiiglfFer 

6 F r t f t c r. 

Defignatio Programfnatum Academ. qvs Regix Societati Da* 
nicie legnvir. Hafn, 175 1. g' (Fun.) 
FOLDERUS (Ericus Olni) geD i gjorgc. 

©Frtfter* 
Exesefis virtutum & rerum geftarum Nicolai Kaflfii Cancel- 
larii. Hafn. 1580. 4. 
FOLLINGCO. O) 

äfitcn^^fafmcr. Sron(iem.i74a. 8. 

FOLSCHENCHIUS (Reinholdus) {[0btjti0bfn(«»IU 

©Priftet. 
Epitome Hinoriz familiarum Romanarunii ex Galileo tra- 
du^a. Hafn. 1662. %. 

FÖLSKER (Henriciis) S^trJirgU< i Obcnfc. 



fonil)» otfKligcflcre, ^t^orpoa ^ctai San, IX Georg 

Fridcric Franckenau , ^aX UiqxM tn ^Cd SaCalogUl StcÄ. 
FrANCKENAU (Gcorgias Friderlcus Francus de) 

€ft Cen äf SRorfifdrrigc of f^fftr 3(|qtrfFa6. %Bb i ®t)ra«' 
1mT<| 1669 28 3lug. ©tutcrfbe f^rfl tjcb Gynin«fiuni j j^ 
UXbai 1685 Tom ti( Scabemiet fanimqlcH. SKfifie Drnf* 
tCT til abffiaige anbre Ifait^crflf e(ct , 09 blct> Proteflbr Medici- 
nz exrraordinarius til SSittenberg, cftcrat ^an ttlforn l^aobe 

ttfffC ©OCtöt^Sroörtl 1 3fnÄ- JBIcD pbe* Membrum Acade- 
in]2 Leopoldinz Natur. Curiof. , utltxr Slabtl af Philaretuf» 

169$ fhigte mcl) fiiic Sotorlbre j^cr inb til Catinemarf. 1701 

MtV PrefefTor Medicinz & Philofophis defigninis l^tb Stl$f 
h€fify9»Ui UniOCriiM. ifOS Mtfclig ProfelTor Mcdicin». 

®<Mi 9M0f i *O0i^fi( 9tet 2)ete 1^32. Sar gifl rnrb 

Maria Sybilla Rodriguci, ctt ©Ottet flf Carl Rodrigucts, Pro- 
feflor Lin^r. ekotlcar. i»cD (SordC 9((abcmiC. 

e P r i f t e r. 
Disp. de Glandalis inttftiiii dilodeni novitcr dettdis^ Hei« 

ddb. 1687. 4. 
—i- «— de Pericardio, Alrorf. ^^i^^ ^ 

m 

-a- — dc EpuUde & Psrulide. Jenat 
_ — AnäRomoEs rtteäa; PIspp. II. Hafn. I703 & 1704. 4, 
-* — Oiapedefis reftituta. ibid. 171 6. 4* 
'ort/;t^A^i«^ <^^ioffl. n de Ungvibus Traf^atJo Phyiico- 

Medica. Jen. i6g6. 4. 
Catalogus operam Parentis. Dresd. 1692. 4. (Ti. Pr) 

FrANCKENAU (Gcrhardus Erneftus Francus de) 

aJriÄcr til 3?«0fortige. Seb i ^eibelbnfl 1676. 30 3ttL 
1695 Nf» SegatioR^^crcterer bcb QcfanbtfTabct til Vinnc^ 
ta$, ^ (tl (S^nrig 09 (Spanim, og omjtbtr i mange 3lot 

S 2 i»<b 



314 For Fos 

Sf ti f te t. 

Lingva Gertnanica in oie Danico. (. i. SntOCifuDg toif Cit 

^cut(^ rcDetiber Ibht Danismos ia cincr tcutfc^n StcM 
{u ))ctmeiDfn (abe. jtop^. 1726 unD 1734. g. 

Epigraiiiina ad claudiumnavale a Chriftiano VL conditonr* 

Hflfn. 1739. 8. 
Spigramma in Nuptias Principis Frideiici & Lovi£r. ibid. 

1743 «. 

FORTLIN (Jacobus) Sotigl. ®9jiiiB9« ' Snfpectoir. 
!Rnla$De i Safirup if^^ Sttnagct et Savence-gabrtf 09 et SitSb 
ftricnDcrie* 

©Frifter/ 
Om grunDmurtbe SantergaarDe at (Mge* Snbfart i Oec0f 

«om.gSajaj. Tom. 4.p. 337. 

FosiE (jacobus) gab i St06tn^at)ii 1679, ^i»or ^t 
tax Organifi ^i ^olmeft< jtirft; og Segnc^aJ^efier orD Gte/ 
CaDct ScaDemiet og ^olmen , famt 9)7ci)km af Det [^txmmv 
lige eitlbre^acaDcmte tilSlorentl SDaDe 1763. i JDec. Skl 

0ift meb Anna Dorothea Ilföe« 

Qf rifter. 
jegne A.B.C. eHer ©(mger oi B»e ®pnet og ^aanben [efiterf 

nteb 34 jtaa(erfipffer. S,\^w, in gvo. 
S<crf«Slui)e ellcr Staaber|li( ^)}r0Dtr ibid. 1741^743- Fol. 
en liben 9amling af l^an< S)if(ipier< 3(rbei( t KaabcrfNt 

Ä^D«. 1747. 8. 
Cnligeban Samltng af {anOfFabcr. jt^»n. 1746* 4. 

FosiE (.Michael) Sr Qiaa af »«(Ifonige. %9b i Sti«' 
(enf^avn 1724- io3[an. ^an< farfie unge SHar ant^cnbte (as 
yaaat tere Segne/jtonfien , aValerte og Saaberftifrnng, famt 
Ui tpDfft/ franlFeog engelffe (Sprog. iSlti» fiben ^olbt til 
SBogcn, og 1745 Deponerebe fra St0ben(a9a< @foie. 1750 
((rv SSagifirr, 1754 ntDcrfi eaprOan i 9lanDer<, og Co» 

paflor 



Fri 325 

Triedenreich (Mourids) gflpitainc »fb tJlrtiBcrJft 

ta 6011 af ^r. Johannes Friedenreich, (S08ne4HÄrJl til CtCC> 

fr og 9roo(i paa SSacn* 

SPrifter. 
jtöig x:hriftian V. Stri9«..&iflork. f«r jlr SDccl. S^w* 1758. 

3(iiim Cccl ibid« 1765. 4. 

Äong Frideric &en ^nDen» SRaaT 91 iMiet aOrne 
cr MMff , cr |>aa Dette ^Ui om f^atintm nof anfert / nnm^ 

efr ift et. 
CtfitlK Softat onD ?pril(^ {ufanimcnqf jogcn. Serfl tt^gt«« 
ne in i3in) ubtn &ttb og tXarital, {t^(n uDgi^ne af 
Qri(f. Snoff 16H3 og 1690. 4. 

£ong Frideric t)en ^ncrbe* SDennc flore Songe 
f^rmccnet fcio at MXt S(uctor til falgcnbc 

et vi f t. 
^igli(^c< ^aat6iK^ iiir $Rorgm> ast) Sttenb^Snbac^t So»^ 
172 1. 8. 

FrIDERICI (Johannes) g^b 1603 i glfttttorg, ^öOt 
fabttVBi st Johannes Fridcrici l^at ipr«|l til ©t. SRiColai Äirff. 

SRriPc i 9 9tar< StD ubcnlanDi imt) unge 9(^cIcmffn^. Sot 
^e^jicr Mev ^an af Srifer Ferdinando li. aMct, og cfter 

^Vmfotnllfll af WiHichlo Wefthovio Coinice Paianno Cicfa- 
rco 1633 gtort fil Posta Laureatiis. (gammf Vax blcp 

Philofophis Magii^er. ^an ^T la SKfctor i Sioge, (^vcr- 
^a ^aa Uct» forflpftrt til zKectorafeC i SBolinee , og blr9 cn^e' 
iig Rcaor ScboJx i 9to(ifili)€/ ^oot ^an tillige »ar Profefror 

Poefeos paa " mnafio og Canonicus Capituli. ^bH 1641 

9 9pr. ®ift tnd) Maria Glob. ^an< cnrfie X)ottcr Anna 

Mr 0fft aicD StaCl^iXaab Kasmus Baitholin. 

23 BFrV' 



3 » ^ Fo« 

hw|!cr Jen« Knarcs ©ottÄ of ^djingborj. -^aii eftrtlob f(s 

CR ®Bn DoÄ; Jens Fols , bfroniniflig Pmaicus og Profeflor 
Medlcins Extraordinarius j jti0bcntiat)n. 

ePrifter. 
Judidum de Morbo Cornificii Ulfeld. Hafii. 1659. 4. 

FOSS (Dcfiderius Johannit) »Ooor »!W ^an l^at tMTTft 6t 

anDrc FofTer paararen&e, (Fol je 9 iffe pge. ^orij gabcr »at 

Magifler Johannes Fofs , ©oflflti^ijJraPll ttl ®e. Slbani Äirfc i 

Oöcnfc, fontjbabe 1559. ^an« SRoDcr Cathrine, SBilFop 
Hans Tauians ©otter. ^an ^a»bc en gartroDer Niels Fofs , 
fom Dar tprtor i f&ntmxi^m Sfoficr, 'paa l^t»i< Q^trojlning 
\)an rcipe Uöcnianb*. QRen Da garbroDcrcn 1569 teDc/ fi( 
l^nn ffter ^ongeltg iBcfalning UnDfctmng ttf fin Siftfcaf Som 
Slofler. ^cD |in ^ifmromfi blco ^an farfl Siector i !Ro<i# 

filDe ©fole. 1580 Profeffor Paedagogicus i ÄwbCRjat)tt. 

1582 eögne^^rorfj ttl m grue Sirfe fanimcfleö. gra ^w& 
!ct Cmbcbf ^an formebclfl ^uforamclfcn« og ©inbert SroftcrJ 
©rarffcllc tog fm afltccb 1598. cg Drte fort eftrr famme «of. 
®ar gift met) Doi othe Hafebard , en 5Dotter of btn Äongl- 
e^irurgu* Jacob Hafebard. ^an Jor ubcn S»it)I ww gifr 
tilforn, t^i JBiffop R Hegelund i ^ani «Imanofcr optrgnrf 

»eb 1592- 23 apr. M. Defid. Foflii nuptis cum Seinella, 
Philip. Piflorii filia. 

Sf riftcr. 
Thefes Philofophicae de demonftratione. Hafn. 1679, 4^ 
f,W. TL R. Ah. Bib.) 

Foss Janus) gabi £unl) i efaottf 1629.6 SRaj. ^on* 
gabcr m Doa. Niels Fofs gjroöjncial SScbicuJ \ ©faonr , 09 
CanonkuJ i£unb Sapitcl. ^an^ SSubcr Karen Matthis X>oU 
tcr. ®if farfJiJunb t ©folcn; pDcn i ®orae, berfro fomttl 
Sti0bcn^at)n4 UniDcrftM 1648. 1650 reifie UbcRfanM, og 
1654 bice Doa. Medicinae j ^Jabuo. ©rog bcrpoo ^iem ni 

pxattp 



Fri s ti 

t«e, tat l^ax SRe ctor i ^o6m , 6lc» flftfaai74i forjf^ttet 
^ e^nts^tce^ til t)f fler «D^olanb og i^mq ^xccfimli i 
e^anfanM ®tift/Uc9 ])ereftcr ®tift«^rot)fi og @09n^$r«fl 

* QrHbaofani), 9a fi^ Profeflbv Theologi» extraordinar. 

ef rifter. 
MftrtTTologium Jefii Chrifti. d: i6 ^xaMmX t>M Voijl^ 

wtn.^ I7Ö3- 4- 

Friemann (Chriftophorus) gat) i «crfleu 174a- 
d 3iiL ^<>R< ^Qbtt, af farame fRaon/ «ar en bcficnDt StiBfi' 

ma» bcr paa CtcDct. *J)(m« gSoDer Karen Siemcrs. 1760 

JcpoÄirrtc fira Scrjoi* ©f ole. Sftrr ubjlanbne Examina Phi- 
lofophkum eg Thcologfcum gjortc ^an atnfagnitifl om at cf* 
Mbc Fuirens fRt(\t^tivtn\>\\m , pa m ®runD, at Ifant 
Sofftfwr4 fflforfoJcr, StaaMianb vvilhelm Fuiren, ^ax ©bIm 
^nfte earn til Teftator; mcn font ^an et vilbe ftuDere SSebu 
ciaca, hlt» anfeontiiscQ aegtet. Qiiten |ar (an meefl op^oIU 
fis i SBcrgco, n l^ntcr paä Pi^ere Sorfremmelfe. 

ePriftet, 
ecrsenfFe Sfribentert r: Sortegnelfe paa De !R«nl), feDbe 
ifDergenf fBpe eOer ®tift, fom f^ape uDgtPet noget peD 
Sr^fftn. Sferjen 1766. 4; 
0er^((e Stribentere 3: gortegnelfe paa be^cenb, fom^a^ 
PC nDsipet noget ptb SrpflFen , iPt(fe , omenDff iant be erc 
UVbt ttben for Sergen^ Spe 09 6t(ft/ Dog (^aoe bcHiP' 
m: embePcT i !Bpen rller Stiftet St^pn* 1766. 4. 

FrIMODT (Nicolau^) gpD 1718. 4 ^Utt. i Slonipc 

itaiK ^emb i gpen; (por (o«ö gaDer Michel Frimodt (oipt 
ycMlcfcrrt ^xxtH^mt, ^tii i^orfaDer par (iD inbrommen fra 
tBM^tn- Sftcr 1 1 S(ar« Sfolegang bf ep (an 1 740 Dtmtt^ 
tarttil Mca^toiet fraOtcflfe ©f ole. ®ftcr u^jlanDne Exami- 
mfiffM &tti paa Bordies SoUegium. 1749 bkp ^an Ad- 

Jl 4 jun^tus 



3 1 8 Fos 

1672 gSijfop I Äaffiora- 1675 Doftor Theolog;?2J. SDööe 

itfSj- 8 3ul. Oftra ©ange giff. i* meb Bodil Hroch- 

maiid , ProfeHbr Hans Kasmufen Brochmands JDottCT , en (?nfe 
af Profeffor Job. Lauicntio i SRoeJfilbC. 2. mrb Magrere 
Axels 2>Qtt(t Aand , Mag. Bent Hanfens gnfc i i>mma. 

SFrifter. 
Kifl^^rÄlfcn 0W grnc Anne Sehefted. StJ»n. 1662. in 410, 
Oratio in obitum D. Job. Svaningii Archiepifcopi. ibid. 

1668. 4. 
Atrata Pallas , S. Oratio in Excefliim FridJII.ibid. 1670. Fol» 
Disp. de Canone Confeflionum fidei. ibid. 1671. 4. 
tiig^^rorbifni ODer Sophie Rofenkran ts, ibid. i58i. Fol. 

€i9n' oa ®0gne^£>a9i (Rorgcm 09 S(ftai'iB0nncr. jt(t>a. 

1753. 8. (TÄ. Au. Mur. Z. EpO 
FOSS CN-co!aus Chri(tiani) g«Di Sffiiborj 1588. 40cf. 

^anl gaDcr »ar Mag. Chriftcn Fofs, jector i ffiiborg 09 |iiVii 
Sanonicuf i!Kar(uu<, |an< SSoDcr Marie Peders Potter, 

Mag. Pecfcr Thögerfen «ipfop i ffiibotij; ^Mt JJottfT. ®i! 

fiirfi t ®fo(e i SStbors; fiDcn t Tiax^mii, f^Dorfta ^an Dfpoa^ 
reoe 1607. 1608 reific ubralonM; 00 fom f^icm 1612. 
1613 Me» SRasiflcr. 1614 reifie otter ub meb tt>enbe Rant. 
zower 0g en Bille, ofl fom fatfl ^\m 1622. «O^orpaa ftaii 

fhrap blei» Medl^us Provindalis 09 Canonien s {{unb tfifaane. 
Keijle frerpön ub iglen 1623 meb Chriften Thomacfen Scbf. 

fled , fom fFulbe brage ttl ®paoien fom SnDope , 09(09 {>ortor« 
Graben i eeibett 1624. fSIeo {tben eif'9Kebiai< (o< Soni 
Chriftianiv. O9 bobetfttoben^on 1645. i ^na* Oar gift 

tncb Karen Matchis S)otter/ Do6t, MatthisJacoblEen JKoRfll. tiU 

mm ©Otter. 

6*r{ftet. 

Themata de Homine. Witteb. 1610. 4. 
Aflertiones Medica: Mifceilantx. Lagd« Bat. 1624» 4. 

Fots 



Fri 329 

"FrIIS (Chriftianu» Lodberg) gub 1699. 3 «U?. i ffijfr 
hr Mr OI Somr af iBiftop Chriften Lodberg i ff^iU. ^o 

9Mrrrbc 1716. SfcD tcreftcr Alumnus paa Dorebes ^oOe^ 
Sium- 1722 rrijle nbenlanM. 1724 hm j)iem. 1725 

Mf» Dodor Medicins. 1734 Medicus ttb 9}aifen^uf(t og 

C<oM4)(ofica< i Stebcn^avn. 1739 Piof<?fror Medicinc 

Extnordinarius. 1747 »irfdig ^rofcjfor. 1760 3ujlitfr 

SUA J769 &ati gtaab. 

errtfter. 
Disp, dc motu Sangvinis inteftiao. Hafn. 171 9. 4. 
Dispp. II. dc Liene. ibid. 1720 & 172 1. 4, 

— — inaugnr. dc morbis Infantum. ibid, 1725. 4, 

— — dc morbis Senum. ibid. 173 9. 4* 
^— — -dc morbis Pueiorum. ibid. 1748» 4* 

... .i. dc Crifi morborum Puerilium. ibid. 1757& 1759. 4. 
...... obfenatio circa M«>^urii ufum internum. ibid. 1750» 

4. e^ammc cr pa« DanfF inbfart i btt tizhtnf^Mnftt tertr 
e^ftabi ®ftif(fr. Tom. VI. p. 79. 

De iis, qvi pro mortuis habiti funt, enin tamen poftea vita 
reddita fint. 2EBi)f9rt 4 Continuar. Aa. Medica Haf- 
nienf. p. 73. Habi. 1753. 4. (Pr) 

Friis (Ciaadius) 3)ar fefr f SKifumo^r t g}orNgrtt& 
Iin», n »At S^lbt^^f^^fi feb btn tanftt SKrmec i Chnfliani 

IV. sat 

QPriftcr. 

Poetna retrograduin de Pace ad Chrift, IV, Hafn, 1629. 4, 
Jabiluni Evangelicum. Hafn. — — 4. 

Friis (Fridericus Cbriftianus) gn®«n of SummaiityeHr 
Friii. 1759 Mrt> @o«ii</$raf|l eil ^iarup og aBambtrnp 
vattuina ORihtv &m. 

* 5 ettifi 



320 Fou Fox Fra 

FouLERESSE (de Ia) Sn fraoff XDcHmanb i foiti Fom 
(rr inb i Song Chrif^. v. ^ib , 09 bleo Songclig ;^of'3unfct 
09 ®ccretcrrr. iR(n)ne< iirigtiBt Foulerecke t Dtn npe dbu 
tm af bcn libtn ftanftt ^Uct otti Srefen Dalvigs Sorgmfff/ 
og Voulereffc i Dahlmans @<^jauplaft bcr Demafqutrten @d^u 
ttn p. 771* 9)or 1694 J^ongcHg banfF Segatian^/iSccTctaiTc 
t£ont)on. 1696 op^olM ftgnogcn Zit> i «Oaniborg. 1767 
attcr i tbnbon / og bcrefeer i ^aag. 

6f rifter. 

Deiimark Vindicated. Lond. 1694. g. Omfat poa St^onH 

ineb bcnne SttCl : Defenfe du Danemark, tmobMoles* 

ivortb. Col. 1696. ia. 
L*Etat prefent des DifFercns entre le Roi de Danmarc & ie 

Duc de Holflein, A Amft, 1697. ia. 
Lettre fur ce qui s'eft padS dans 1'afFaire de PEmpoifbnne* 

tnent arrivi a la Cour de Danmark. dCol. 1699. ia. 

FoXIUS CO^^S^'*!* Clementinus) 

SPrifter. 

Epicedion ia obic. Friderici Rofenkrands. Witeb, 1603. 

Fr ANCISCI (Johannes) gob i SttfrC 153a. 1556 
reijle Ubcnlanbi Og ttl {)CtbcI5crg Meo creeret Poeta Laureatus 
af Petro Lottichio. 21 granfrig 6IfO Do^or Medicinx. 1561 
blCb ?voi'cffor Medicins i £i0bcn(at)n« SSor Rcclor Magiii- 

^cus i565,pg 1573. £)0be i584« 4 3u(- 9ar.gift m^ 

Maren Laurids ^OttCT Hagge. 

eCtifter. 
Oratlo Genethliaca de Nativitate Jefu Chrifti. Witteb. 

1553- 4. 
Elegiarum & Epigrammatum Libb. a. Witte^. 1554« 8* 

Epithalamium Johannl Svaningio fcriptum. Witteb. 1555*8* 

Carmen de Oculorum fabiica. ibid. i5f56. g. 

Hodof* 



Fri 53» 

IMtffflrileil eiHT Kimd Gyldinf!ienie. JTJ&m 1685, Fol. (P.) 

94r f0b 1494. 20 iicbr. J^xint SaDcr oar Jesper Friis H( 
fn^6oe9«arD 00 {Kflrlagcr/ ^an< 9);o6<r AnneBrochenhuus« 
@il fnf t ODoife (Sfolt I fibcn i 9arbuu< unber bcii bmm« 

te Docf, Morten Bonip. Z>crf?a br09 ^an fil SiBitnf^aut. 

Vmafut, 09 fiDcn ttl &in, (t^or ^an tog CD^asifict^Sraben. 

9M^ Htpaa t\l Stalten 09 fora «Oiem 15^0. ^»orcftcr bou 

llf» MiT^rtt mt Det fDanfTe SanceOic ®tor6e ^ben en Stcife 

tif Siftcaberg , ^9or |aB 6(eo ftcKcnDt m A Luther i>g Meianch- 

t^on, 09»A fm ^iemfoi^fi t^ii^e figcnfior Scfbrbrer af Den 

£iic|cr{rc SRcligioii l^cr i SanNr, Ubt Son^ Frid. I. $i» Dat 

^n 9)1 cf '^antf (f cr / ntcn faa fvort Stdnq Chrif^tan iil 3(ar 

J534f9mtU StegkriR^ni, Me» |an i^irldig (EanccOer ; 09 

J539 >« farjlc Patronus Univeriitatis cftf? Stefermatfonen. 

J^an 6(f9 bru9t i a^fFiOigc 3lmba{fatKr 09 anDre offentligf ^^t* 

tcCBlfigfT. Öel^c ^mfiDcr i Siege 1 570. 5 Df<. 9ar ingciu 

fnbc gift ^an ^av Stflameiitfm' 3500 Stdlr. f il Ummpt«( 

00 30P St^lT- tU ODcnfe 9Mt 

GFrlftet^ 

Disp. Eihica de Virtiire Hen'oica. Colon. 1514. 4. (M) 

pRlls (Johannes) Sti Slattf^ofiti , f$M i jtiabtniavu 

5 3«»- * <52 5. ^an< gabet »aif SaBccHcr Cht i ftian Fri istu gti* 

ticrnp, lagl 91}oi)er Barbara wirrorp. 1639 f om tfl acabc 

«rirt f Jtit^B^dbn , Dmfrer til (Sorae 9coD<mie, Str ifie Sre 

9Ur liDnifaiit)^. 1643 6te» {^Qf^Sutiffr ^oi fongChrifh iv, 

CflMtt 9(ar tav mp i ®tf ve Waideinnrs ®Ditc til 9lu<lanb, 

#i ftMicr loragc meb H anbrc arrcftmt 1645 bk» Stcufe^ 

Viuit i CoiNdfcrieC. 1646 fif I @lfa$ et Sompagntc unDer ^a# 

tcfco/ Tarenne, 1659 oprcttcbe frlo ct SKegimcne tit {^efl 

imö bc ®9CiifFc. }66o »ar m af bc 4!>b9i|]ar( fom i^rb ewf 

9frai^ 



3Ä2 Fra 

1674 Ol^er jRtTr«3ofptctor fammifkb^ x58t SiiMaffrtfarf 
^oi {)mu9cn af SSitrtcnberg^ .faai^el fom og ^o< SDtarfgrmu 
<^f SaDenDurlac^. 1684 M i)<n garfieltqe tprm^ft 1 SiMiir 
gen. 1688 W C^nrferficn af Sriet/ edurferften «f Vfa/jEi 

•g ®i(f Oppen af ®#«b. 168 3 Adjiin£his AcadcmixK»- 

tur. Curiofor. 1689 SiD^SRcDicttll^oJ^dur^S^tftcQ af ®om 

Og Profeflbr Medicinae i SQitttnbcrg, fanU Academiar recupe- 
ratorum Patavin:^ Coliega. 1692 blci» Rd6ilitfr(t af Scifcr 
Leopold mtb SHnaton von FranckeiK)U4 1693 blCO SrifcrItS 
$fal6'®VCl>^* 1^95 Sociecatis Regix Anglican^ Sodalis^ 

famt Songclig DanfF £tt>'S?ft)tcu<. 1697 Songclig HoRfF 3ii^ 
(lit^'9laa.i). S)9(e 1704. 14 3uRii. 9)ar to Oangc gtfi 

l> SRc> Maria Euphrofyna Chemnitia de Strömberg^ a. 9Kcb 

Catharina Wilde. 9om ft (efpRDcrIige S&cinii faa %aH 
©uMfrvgt og {)elagtelfe for @u&< Orb, anferrt Mtte, at (as 
75 @angc ^aDDe giennctntefi eiMtn, {tMn (an bln> gift 

Disp. de PleuritidCi Argentor. 1666. 4. 

Orat. dc Fabulis Medicis. Heidelb. 1672. 4* 

Diff. de HsBinorrhoidibus. ibid. 1672. 4* 

Orat. de Ortu & Fatis Academifl; Heidelbergenfis. ibtd^ 

i6i6. 4. 
Flora Francica.. S. Lexicon Plantftrum. Argcnt* 1(572 & 

i685- »^. Lipf. 1698* ia* Owfat paa 5ob(f «f J- 

G. Thilo. Lipf. 1716 8- 
Palingejncfia Francica, ia< Scutfl^e Äbltfcfttt^O» Job. Chrift^ 

Nehringem 2dp|. 171 6. g. 
Guilielmi MaxyelU de Medicine Magnetica Ubb, III. 
Chrift. Langii öc Mich* Etrnulleri Opera cum prrfat. 
Pauli Zachiar Qy«ftione$ medJco-legalei , cum notis* 
Saiywt Medic«4 LipC 172a. g. &«• 



Fra 323 

Fnderic Fraoekenau , ^at ttbgiOCt CO (cd SaCalOflUl !Drc<^ 
FrANCKENAU (Gcorgios Fridericus Francus de) 

tl eeo äf aSaHiförrige af fet^e 9(^qt(fFaft. $0» i ettat* 
tar^ 1669 28 Slug. CtntmDf farjl w& G\ niimfiuni t 4kU 
Mlcr§ 1685 Tom fif 9(c«tcmirt fammcilcM, iXfifie 6ercf> 
tcr ty abf^iOige anbre Unii^nittetrt; og btci» ProfcfTor Medici- 
ns «crnordinarics til ^itttnhtxi, (ftcrat (an tilfotn ^avH 

tOiCC SM0t^ra^en 1 3fn4. IBIct) fibrt Membrum Acade- 
JIB2 Leopoldins Natur. Curlof. , unbCT Stalin af Philaretuf. 

J69S fnfgte mcb pne Sorafbrr ^tr tnb til S)a«ttaiiarf. 1701 

HCV Pmfeffor Medicinx & Philofopbix defignims Ub SiB' 
M^<»M UQt19Crft(rf. i^Og Mrtclig Profeflbr Medidnae. 

Cftcii 9M<^^ i -0^<^< 9lct 2}0be 1^32. Sat gtfl mrO 

Afaria Sybiila Rodrigues, en ^Otttt af Carl Rodriguets, Pro- 
ftfUit lingvftr. ekoticar. DcO SofBC S(cabcmiC. 

B f r i f t e t. 
Disp. de Glandulis inteftini duodeni novittr dett£U9^ Hei- 

dclb. i687- 4. 
— — • de Pcricardio. Altorf. ^« ^^ 4. 
— s^ — > de Epnlide & Psfulide. Jens 

AnaflomoEs reteöa. Uispp.II. Hflfn. t703&i7O4.4. 

— • — Oiapedefis reftituta. ibid. 1716. 4* 
'Ofv;^0A0^ia curioffl. C de Ungvibus Tra£>atio Phyfico- 

Medica* Jen. i6g6. 4. 
Caialogus opcnun Parentis. Dresd. itfpa. 4, (Ti. Pr.) 

FraNCKENAU (Gerhardus Erneftus Francus de) 

lÖTOia ta SR«|lfDnige. 80D 1 ^dbclbcra 1676. 30 3uU 
169^ Ml» itqatmi^mttttt txb ®cfant)tfFabct til Vinnf 
t€t^f (itocii ti( C^orrig 09 ®|>aniaif og omfita i mange 3(at 

S 2 t»<6 



3^4 Fra Fre Fri 

m M Scifcrlige |)of i SBicn. 1733 Wc» SuflitfrSRao^ ©•# 

Dc oinrtixr i äBim. 

efriftet. 

Themis Hifpana. 

Bibliotheca Hilpana Hiftorico-Genealogico-Hcraldica. LipC 

1724. 4. 

Frantzius (Petrus) gab t Äiabcn^avH. 

ePrifter. 
Hcndecafyllabum de Föfto Pentecoftes. Hafn. 1582. 4. 
FrEITHOF (Johan Hcnric) ©COfCtcrct i ttt tan^ 

ffanccUic og Songclig ^of^Ciolon. SD^bc i767. 25 3iiii, 

ePriftcr. 
Cftcmtmngcr om en frao^ Z)amc< ^cnbclfcr i Stoicbis* 
Omfeit of «ngcIjF. Sf^n. 1767. 8. 
Friborg ( * * * ) 

£(rflcn,ct mcMcinf! UgcjTrifr. ODcrfat. Ä^bn. 1766 &fcq. g. 

FrICCIUS (Johan Henric von) Songclifl DOttll J6M>f» 

3unf cr* iStnDcrcbc paa @or0c Stcabcmic. 

6 F r i f t e r. 

fKcbc otti ©ebuTrttagc M S6iiig«- SorSc 1763. 4- 

FrICK (Henric us) 1656 bcpDOCrcbC ftO ^flpBSÖCr* 

®folC/ b(ct> pbcti 6o9nc'9>rie(l til Sngbcrg 09 {)orubboc 0ct 
i SQBonDfulb *£)CTrcb i SXibrr ®tift. 

ePrifter. 

» 

£tt9'$rftbifrD Oöcr Knud Sehefted og Arild Stccn Schcfted. 
Stfftn- 1662. 4. (Ä*. Är ) 
FrIDAG (Johannes Balthazari) OogncVrfltfl til Sot*» 

»rfcti i ®crgcn. ©abc 1609. 

^oottb'8og og Jra(lci®pci( fot ©acforcobi golf. S^w. 

1601. 8. 

Frisdsn- 



Fro 3 3 f 

%«(t Mt Johan From , (ani Stobtt Ocil jörgens ^otttti 

®l i 6Me i ^aftcr<((» , ftcrfta Uet» frnbt f il ®9mRa{ium l 
!OKi0i9, 09 ffter 4 9ari gortob im til Utiioerfitetet t^lm« 
Po» 99 (mbre iiDnilaRi)ff c acabcmicr* !Beb fin ^temf omfl blr » 
N<{)«^(jirr |o< Otto og Kield Krag i noftle 3Carpaa(Sor0i 
HcQÄanic. 9lri(le ^ben ubcnlonM me» Otto Krag eg Ghri- 
ften Scheel , fta (»ilfcn SXcifc (an fom (icm 1635 , mcn iltap 

(iktOdie ffl anDrn flSe t(e mcb Chriflen Brochmand , SSiflop 

jerperfirodimands @0n. 0(ct^ bdTcfter ^ofinefier (o< CaM 

rtkrChriften Friifes JÖBm. 1641 SRagijlcti 1^43 P»^ 
fcflor LogicM i SCMcn^am 1645 Profeffor Eloqventia-. 
1^47 Profeflbr Mathefeos» SJfDc 1651. 19 Xng* ®af 
(ift nct Elfe Scavenitts , SifFop Doc>, Laurids Scavenii 2>0ttar. 

©f rifteri 
Dits, dc Afttonoiiiico Thcatro pro Longomontano contrA 

MorlimiD. Hafn. 1643. 4* 
*- -«Philologica de Icgendis cum frudu latinis melioris liotx 

faiptoribas. ibid. 1543. 4« 
KtfponfioadMoriiii Def«tifionem Aftronomiz reftitutar. ibid, 

1645. 4, 
Exctatatio Phyiico-Matheinatica. ibidvi648. 4. 
Sura^ Sphzricarum Ima da Principiis Sphxrlds* ibid« 

1(48- 4- 
— -i 1. Iida <le Tcrr* dt Maris Sttpcrficic, ib. 

1649. 4. 
*•-.-. — -* IIItiadeTcrr«parvitateJbid.i650.4# 

Aridmietica Danica. Hafii. 1649 & l66o» 4. (»^. A /frp. 

Cniii. liian Ä.) 

Frost (Tmgillui Nieoki) 

Sf tiftet4 

QriHdigelitm «Oifbric mmm fotfattet m 2iefn ^x\^ 
m. »tm. X63.. 4. jj^^.„ 



, 326 Fri 

IdayoPovicb Pcrfiai ex Heiodoti Thalia, %r. Ltt. Lip/J 

Varii Hymni Larino-Danxci. HafiviÖap g. 
Epithakinfa & alfa .cai minä, fpaifim publicata. • 

Friedueb (^flmuei) gobi7iof3fnfo9er ^JröpflegooÄ 
i 9iiba @iiH, ^oot ^ani ^abcr SJ^ag. Philip Henric Fried- 
licb Da »or ^rorft, fom jiDcn &k» forflottet tij SRaKittftCT; tfir 

fccr »ar Cluifhne Elifaberh Borneinan. ®if fmjl i ©0^09^^/ 

Itbcit t 9{^er (Sfok/ j^Dorfra |^an ^7aa bcpoHcrrDe* S9it0 

Jfrcftnr Aluminis Collegil Medicei^ Decanus ^aa Sloflttttg, 
. D9 173.5 SKagiflft. 1735 ble» ^apeOan pro Perfona ^0^ 
gaDcrcn t SRariajcr. 1740 blc» ^am fom Succeflbr oMuitgc 
ut, 08 flrap Dcrcffer uböolat fom «Bfcc^^prpöft t Onplb ^<;i# 
rcb. 1750, ba t^nni gabtr »cb ©abcii afgtf, Heo ^an tffr^ 
Wig ^rpufl 09 ©ojnc (JJricn i^armtv, ^m oa @cnK X>p* 
bt 1769. gjarto ©artgcgift. i. 5Kcb cp. Brodcrien. 2.9S(I)^ 
en ®«|tcr af 6;oRfcircnt^'(Kaab Stampe. 

QPtrftet. 
Disp, de monumento Druffana apud Moguntram. Hafh. 

- — -de Theologit Graecorum ab Hebr«is haufta. ibid 

^733- 4. 
— - — Thefes McfcellaneflP. ibfd. 1733, 4. 

Differenria hiter AfJipt^^o/4.ict & *0y»/iÄT»3iWl«» 

Gr.Tcorum. ibid. 1734, 4. 

Diff. Hiftorico-Ecclefiaftica jina, qva fata Orrhodoxorum & 
Heterodoxorum in Caino Proro-Sopbifta, äc AbekPro- 
tomartyre, prxirgurata exhibentiir. ibid. 1735. 4. 
FRIEDLIEBCSeverinus) g«b i7ao i «KatlOlKr. ©«► 

tcr ttl^fiforrige. 1740^ ba bc fmaac efofcr Hm ttbutP 



Fui 3 37' 

^fm%an bebc 1628. 25 g)ot>. J[>an ut en of De forfie ^tt 
voit, fbin nift) SHil> ^«^r iagt fig paa btt botani^t Studio, og 
Ua ai SongtD befalet at retfe om i allc SKtget< $ro9iRcier fot 
0t i^f09t 04 inDfaiiilc att ®lQqi Vitta, paa {lOilJFcn (Krifc M 

|aMK Otto Sperling i gatge ineD fifl. ®ar gift ineb Magrete 
Finkc, ©oct. Thomas Finkes ©Q(f cr. ^an f ftcriot) fig blant 

«bcc et @0tt/ nawlig Didrk Fdren, fpm uv gaDcr tilTheo- 
dorns Fniren t\l ^nixtnM og ©^nDert^ang, fom 1676 b(et^ 
0|»tagft t ^al frk^ctltgt^tanD/ (dU S)otter igien var btn 
for fmc miAe ffore ®tif(e(fcr ubeDcltge Sruc iBaroRejfc Kirdi- 

ne Foiren, ®c|cim^9iaaD Jens.Harboes. 

efrffter. 

Disp. Med, de Syncopc. Bflfil. 1606. 4. 
Index Plantaram Indigenftrnm. Hafh. 1662, 3. (St Ogtllft' 
fart i Bartholini Cifta Med; p. 278, 
FulREN (Henricus) gf&iÄiabctlJaDn. i5i4. 289)fojL 
igKMJ 8aiwr UX BCeftanfartelDoct Jörgen Fuiren. «paK< SKlV 
bCt Klagrere Fiiike. 1628 btpmttttt DCD Si96cn^a9n< Uoi^ 

i»CTpfct. 1633 rdfic uOcnlanM. 1646 fiHii l^iciiiefter 13 
%ni gtcift. ®ar imiMerrifr 1645 blcoen Dodor Medidne 
til ^fd. S)0i)e t Stobm^at^n 1659. 8 3an. ugift/ 4>g U* 
ftmBciHetcbc fit SBtbltot^cqvt og fHaxittvSmma Hl SfcaDnntct, 
fmib€umbn Legata til Xitfct Og Uatmptctet 

S t r i f t c r. 
Pnleaimts dc Afpitc. BafiU 1645. 8. (^- ^pl?- R».^ 

Fuiren CThomas) (BroDet lil SlajlforriBe. S^bifta^ 
SMcnlatm i6i5. t ^fun. X>t|>onerete 1634. Kcifie bctifi 
ttt iMlanbt om 10 9(ar. imH (ibcii fin $tfr ^m t eenlig 
vgptiMetanbUbfint&tnittinqtti ogbeDei673. 22^axt 
jDm trftomentmbe; fornDen ftt JBiMiot^rqoc, 2000 KMr. 
fil VtäbmM, til en @tntcnt, fom fitiDercDc (cntcn ^tWin 
dfcr Sr^tioiosie. 

S> S f r t f « 



4ä8 Fri 

junaias o(} Succeflbr i ©ognerUtflffle (ifXiUM i 4)etf(nii| tp 
ter f)aU gormanM 9)?og. Jefper Noiups Sdijogntng. Oflba 
bcnne |iD(l i 9(arct 1757 »eb Ceben afgif/ fucceDercbe ^an fom 
Dirfclig ^o^nc-^^Jrofji 6r flift racb Karen HofFgaard, tu 

69nnc'^otter nf bcn (crBinnieltgc iBovgcmcflcr Stephen HofF- 
gaard i ^orfeal 

Sfriftet* 

Dispp. IV. de Eloqveiitia formanda fcopo Oratoris conveni- 

enter. 
•-— de Civlrate Atheiftica. 
iJJarcntation 0»cr Gerka d de Lichtenberg. ^0X9t 1765- 4- 

Fri IS (Andreas) geb i gUjlrup t gprn. SJaroiof bt 
farpe ijjrofrfforcr »eb St^bcnl^aönS Uni»crj5m. Magifter, Cantor 

Hafnieniis og Rc£lör Unkerfitatis 1500. 4. IJ. 12.091515» 
1505 6lft) Ubt)ttlgt (il Syndicus Univei-fitatis. i5ii.t)aC 

^ice'S)ecanu< m por Srue jtirfc i ;Siabcn(at)n- 2)0bc 19 
gebr- 1526. 

Sftiftet. 

MifTaleHafnienfe) contincns Calendarium Ecclefiaflicum, Ex* 

orcismum Solis, Exorcismum Aqvs , Miflfaixis CoIIec* 

• • • • 

ta, Epidplas C Le£^lones, Evangeiia Dierum Doniini* 
calium, Feriarum Sic. correflore Friis. Hafn. l5io. 
Fol. 

• • • 

.Diurnale Roeskildenfe. (Snbejt fadcbct: Dliirnale Hscanim 
CanonJcaruni de tempore & de fonis, ad ufum Rocs* 
kildenfis Ecclefie, Parifiis impreflfutn, jaxta corredio- 
nem atqve emendationem venerabilis viri Magiftii Ai> 
dree Friis Catitoris Ecclefie Hafnien(iS| additis qvlbut* 
dani rarls le£buris & ärationibus per honorabilem Vi- 
rum Magiflrum Chrifliernum Petri, Lundenfis Ecde* 
fie CanQnicum 15x1. ifimo. {fV. AI*) 

Funi 



Gaa Gal 339 



G 



^AAS (Johannes) ®ar ferfl Prior i et Älofler l ®t)«l6wg; 
«Bl9i 5» lat^crffcSReligtoR, og 6k9 ben farflc et^anscltfFe $ra^^ 
(U »ar Smc Sittt fammeficb/ 09 $rooft ot^er SunDi^crrrD, 
fanit Sr«9t|1cr. ^titni ^n enDnu t^ar i ^i^cnborg/ fbrtaU 
Mem ^$m Mtt ^mtMxbiqt , at ia btn IpbfFe gloDc i^ilbc 

te ^obc |Ma 0m Chriftopbers 99 i^btfttxnt^ ^artie , op^ 
mmtrrt^c ^m Sorflnme Hl at %\tTt SRobfionD; IpD Oerfor plaiu 
le Qtyffcr paa et Saarn 9cD 9trant)cn/ 09 felo C0mmant)erft)f/ 
^nOkt li^tM faa ocl; at Den {icnDtli^e gloOc maattc «ige* 
SMtt b^ageOc Song Chnfiian 11 1. faa tjfi, at ^r. Gtafes ^oi 
fciiict H0 oMet, uDi (aniiS^n Oluf Gaas til Iffieiflrup , og 
iom Mc9 fotffrtt m (Seb^^anOc mri) M abeligc QJaabea poa/ 
^inUoi i mauit %ax bcrcfter |^ar »orret i (5<^aarup ^rceffegaarb 

i g9^ SnMig ba S^ag. Forbern Oiuf&n, SifFop i SroiP 

(k|R, MTtob, Met) ^ao 1549 fafbet ttl SBifFop fammefieDi 
|Mr t« tobe 1578» 17 €^pt Sar to Qange |ift. ^an< 
f0rfk J^fixmi fStan Par Maren eSer Marie, ten anOenl Ben- 

ceMorCens SDotter. 

SPtiftet: 

aDm lämle norfFe S^rifieo^gtct / af gammcr {RorfI paa Datifl 

lAfot. Sortales er tnbfart i banffe Sl^aga). Tom. VI. 

p. 313. 9frtftet i fi% fetoi Hans Paus Gamlinfler af 

gamlt norfFe SoDf. jl(|t»n. 175 1. 4. 
^ ^ og latiet ubgooe en 93og om 9Cgte(Fab. ®ee banfF^ 

^aga). I. c. p. 331. ^en (vor og naar ben er trpft^ 

»ftrg iffr. (A^. Gti.) 

GaIXICHON (Prid, Chrift. ele la Roche) ^Bi i J^tU 

Nitr* 

9 ^ © f r i fi 



330 Fri 

0fr ift er. 
Jus Tationis Divinum. cOetbcH gut>t)omiiKli8e 9tftigif(ädfef 

9lM. S^\>n. 1758. 8. 
SdIianMmg oocr btt &p9timaal , l^t)orfor en subboimitilifl S0^ 

(0fer cdentlis Ht forn0ben. Sor^c 1763. g. 
Friis G^^'^" ^^'^^^1*^'^^^ %etfi %nlbmct0tpaaffimttf 
f ammeret , fibeit 3lmt<foroaltcr i Stpborg , Dtrcftcf C[oinmitei 
rrt i Ocnerql ianMi Oeconomie/ 09 Commcrce^oBegio og »A 
be 8aeti9c< ^«fcD/ ^Hfiit^ &atii og enDcUg SQpfcrcn»cgtaoi){, 
liDgao btitt af (atiJI SKobcr fotfattcM 

GiftleiK rctte Stggenbcftf. Edit-a. jtl^t^n. 1736. g. 

Friis (Georgius Petri) gal) i 5ijl«b 1684. a 3a». 
9)ar 171 3 Alumnus i Walkendorfs Collegio. 1719 McH 

9D0be 1740-. 13 8^6r. Sar ea brrient gob bAnft 9^t 

Bfriftev, 
Tbefei Philofophicr, Hafn. 1709. 4, 
De Qyanti in infinitum divifibilittte. ibid, 1710» 4. 
Vulgus Superiticiofus. ibid. 1713. 4, 
De Motu violento. ibid. 171 4» 4. 

^oetifFe eUifUx, famict og til Srpffeo bcfotbret af l^aii< m<» 
(ie cftctlabte (San ; Peter Friis , SSti Miiiifter» Qiaditan 

Friis (Janus) gabi 9(ar(nttl 1646. ag Vug. JlMutg 
Sabrr oat (Rag. Chriflen Friis , ®ogn^$r«il Hl »ot %nt 
SRetmg^eb fammcfieb / (an< 9Sober K&ren ciemens ^ttcr. 
1666 tcponerebe fra 9arl^uu< ®f ole. i5g2 ble» ®ogne«^rar^ 
for 8etbbaIIe og iRobagger tReenig^ebcr i ^ax^mi &tift. 
S[>obe 1 702. 27 (Sept. 9)at gtft meb Anne Hucfeld , en Z>oC» 

<rr af affeffor Jesper Hutfeid i Star^nnS. 



Gam Gar 341 

Gam CJonä? Davidis) gn 3^'^nDer; »nr f«rfi Kccfor 

6frifter. 

De Prima fiindatione Religionis Chri/Uans in Islandia. Hafn. 

Schediaima de ratione Anni Solaris in Islandia. llbgiOft af 
Andlr. Baflaro mct Arii Frodx ScheJis. Ikfn. 17.33. 4 

GaMST CJacobuO 9^^ ^ 3io»- 1735- » Si^f UMnj « 
Giddoid/ |f»or f^ott ga^ Herman Gainit Da Dar ^tabmaoD/ 
IMI Un» piiai SSrofflcr i Sitfbcnf^aon. 9Robmn Maigrece 
Kirftinc juuJ. ©|c» .^ui^iit 1749. ofl Sjxrct cftcr jif iixa- 

itxn Philof. og Eaccalaurei-Gradcn. 1753 tjg IHttcjlatJ mcl) 
i^cCaracfcr. 1754 pf iPlob^ i Walkeudorphs Coliegio. 

s)«c 1755. 4 ecpL 

e f r t f t e t. 
De Vita & Scripris Petri Parvi Rofefontani. ÄJon- 1755. 8. 

Gakbo (Keniicua) Sn iRorbmaiiD. VHat ^^ifitt H 
^«|ic4kcf| til SBfiniQi 1 9ibct''6rtft , |)t)or ^an D«Dc 1727. 
S«r#*iBc2) Karea $öt^n$ ^otttx, jfani gorntanDi ^n 

V'««iaborgs SnfC/ Og ^f* Söi en Andencn Coldingenfis, 

^m^x^fii IKmsridbina ^ati« SDotter. 

Öfciftcr. 
<E««|thf!t 3ion Sangi^Hf £t^»n. 1707. 8 
. Garbo (Pcö-us ycveiinus) gn ©ap af na?fiforrtge/ feb 
i Stirmn ^orfkflaarD i SRibrr (Stift. ®tf i ftn UngDont i 
^^fr^9le, .^oorfra ^an uDcf .^DidI. cr bimittacr. 9ico 
t^ !5wi|Cffie(i(r i iBcr^cn/ 00 efterat ^on Dcrfra t)ar afitco 
^lUific ot)calcn&tf, teg i;odor-GraJen t sKcbidnen til 
44^17^^, blcD ittiiHx S^rfldtg aaMt' (Bcrnburgift {)o^ 
S''^- Xom jiDen tilbagc tilSi^bcn^aDti/ 09 practtfm^c fom 

3? 3 ePrifr 



33« Fri 

SD^DC 1697. ®ift niCD I. Helvig Marfvin* a. Dorothet 
Brochdorf. 

Sf riftcr, 
^att< tgct tcDnttI 20(. ^ubfart i ^an|!e SRaflOita T. IV. 

FrIIS (Johannes) 

SPrtftet. 
SDe not(fe Stnlapper< iBefErioelfe. S^vn. 1740. 8. 

Frus (Magnus) ®r«uc til Srttfrnborg, Sarontil %nU 
frnDolD/ ^rrcttl SAurffoU/ SoOoroa 9Regelfi«^rf OttbOcr, 

omtmaiib i !Kar||uu< , og Snumani) ooer SaOee 09 Sticrn^ 
l^olm^ SKrntcr. Sar f«t) 1623. 7 (Scpt. ^an^ goba t»ac 
Niels Friis ttl SaurfFou / Sfomfirup 09 SSabfFionrtaaatrt) , ^onl 
$Roi)<r 8r. Dorothe Gyide^iftierne. ^ (tn Ungbom Oubcrrbc 
|an ocb @or0e acatemic. 1671 blet> ^an ®r4ro( 09 95aron. 
S)0l)e 1675. 9. 3ttn. ®ar agange g^t- i- mcb ^t> Annt 

Sebefted. a. mcb ^. Anna Maria OfFenberg. 

Sfriftar. 
Encominm SoräP. SotxiS^^. 4* 
Oratio de modo hoflilium Offenfarnm. — — 4, (//) 

Friis (Martin us) %a> ifRiht, ii^ex^ant Sabcr Lan- 

rids Friis nx SpefogcD- ®ar i (int On9( 9(ar Alamnus]Ml« 
Borches Coliegium, blCD flDm ScIt)t'$r(B(l, 09 omftbcr Pro. 

fefTor Theologiff 09 ^Jro^Sancetter »cb acabemict i jtiel , 1723 
Me» (ao Doaor Theologix lii Slltorf. S>0bC 1750. 

etrifter. 
Dispp. III. de Erroribus Piaorum, Hafn. 1703 1705. 4, 

— — Schediasma in Matth, X. v. 14, ibid. 1706. 4. 

— — defigno f.PortcntoTriennii.ECXX. 3. ibid. 1707 4. 
Coinmentarius iii Propbetas Minores. 

' Com- 



Gfar Gau Gd 34 j 

efrifter» 

|kis&-lRaiig. de cafu lingultu^ dironici viginti qvatuor an» 

noruin. Hal« 1743. 4. 

GaRTNER (Chriftianus) 

©Ftiftet. 

Horticnltara Scc. StOnf^km. 1746. g. 

GaRTNER (Henricus Jbhannis) 

e Pr t f te r. 

SDt7 9ocmt€o|c 9)fafifier. S^m 1625. 8. 

Gaupen (Tarald Okii) gSBtMioetti^cIjrlaiibigiotrly 

laM Smt- 

efrift€r. 

^BfelM9 <C9ffl(HiM ®0Rt)a9« XiDtfforbrf». Sm^. 1742* 8* 

GelstrUF (Petrus) gffc 1581 i ©djlrup i (gjjrtcrg 

e^ i Obl^i^m» t ®i(eOanb^ af fatcige Sororltnrc. ^aii< 

9Acr tMrr Niels S6renfen , ^afli^oDCt AnneChriftensSoC' 

«rt. €W fer$ 1 6Mi i SKDcfiffbing t OM^O^eb, jibcn fra 
^595 < K<9«skilde, ^9rfra Un 1605 Dfixmmbc. i6c8b(€ii 

PicpoHrus communitads Regi^r. i6io^air^ct, ogfamttiC 

«ur ro0e oteBfimM* 1614 blco falbet ^tem at oorre Piofca- 

Ibr Lttterannn humaniorum. 1621 Mct» ProfeCTor Logicet. 
S^ 1630. ^arsifttncb EliCabeth Ped€rsX^&tterfrilS(CR<« 

ertiftft. 

Schof^ in ArJthmetirafnGemm^Friifii, confcripta a Johan- 
oe Rerenio. Wifteb. 161 1. 8. 

I5o9.JfoK Arcnts giatuT^iSpd!. gort«nf!ct. Sl^ton. 161 g. 3. 
f Ml n Un 4br Sofli Joh Arnts ®anbe Cl^riflenOomom 
' erotdfnr. 

99<rfat. S|t»a. 17x9- i^* 

Pi^^ LogicdT. Uafii. 1621. fq. 4* 

J) 4 Disp. 



334 Fri Frö Frö 

BVtifteti 

Dis9. Inaug. de Aqve pötu^ Hafn. 168Q. 4. 
, Fritz (Mag. Hans) .1729 bko ®Ogtt^iPw|l (il «jTm 
fic» i ®i<Kt[anb. 2>el)e 1762. i ^ani 71 9lat. 

i\\i'V^tca>iUn )l>m Conradlne Sophie Roftgaard^. Qoree 
. 1758. 4^ 

Frölund (Andreas) %Bb j ©rrpinflc f ©faanc i66g. 

5 ^ai. J^ani ^itC t>ar Michael Frölund ^ fom ^a btn Stb 

m ^malttx om9}crt>ingc f>itmbt SDomfirM ®oD<, mcii 
^btn b(eo Spefogeb i 9)0;0C og 9(aftcr l^aalJSornMm' <Oaii< 
g»oDct Bodii Frenderup, ifigp (epoiiercfee ^an fra ^tfbcn^ 

|^avh^®rolC 9}ar ftOm Decanus paa Slofltttt 09 Alumnus 
Collegii Medicei. 1692. tog Examen Theologicum. 1696 

Wf» 3»ogi|ler. 1700 9)ic^gtrccor 1 et>X9t. 1702 »irfcHfl 

Stcctor famntcflcb Og ProfeiTorPhHorophixdengnatus^ 1705 

SKrctor orD Siaben^at^nt @foIe. 1708 PiofeObr Mctaph) fees 

tiÖige. 1709 Profeffor Lingvas Ebra?ar. ^M>t 173 1. iSRotl. 
®arglftiml) M^gdalene Fofs , ca ©Ottcr af Laurids Fo&, 

SorfianDer poa ®orfr. 

©Ptifter. 

Exercitationes VL de x^^o-Mi ^o^mx^a SacerdotmnHe- 

bnrorum^ (hnte Templo, Spencero inprimia oppofitx. 

Hafn. 1695.(111699. 4. 
Dispp. IIII. de Labro -ffineo Mofis, Mariqre fiifo Salomonis. 

Hafn. 1717. 1723 & 1730. 4. 
Przcepta Grammaticse ladnse corradlius, cum prsfatione edi- 

ta. ibid.ji7i9, 8* 
Schadaeana Metainorphofis. S. Vita Mag. Petri Schade« ibid. 

1712.F0I. (^tb.Rnu. Pr.) 
FrOMMIUS (Georgius) %^b l«oy. n Oct. i (^gnni 

ncf) Pcb^aDcrjkt», paa en Qaarb (aibct MtaarD. ^aiif 

SoDcr 



Geo -345 

etrfftcr. 
Si^>^«t)iTcii oMrMflg. Ludvig Munthe, Sijfop i (Bcrgcti- 
S^oa. 1650. 8. 

— — — om Pedcr Jenien SXaabmanb. ibid. S^IJO- 

1657. 4. . 
Dc^. Casp. Erasm, Brochmanni J^tXXtdt ^aanbl cBcr UnbtXf 

»tijRiug om $cf} , forbanfict; imb P. Pailadii;,aant)cll(e 

SKcccpt imod $(fiika$e. ibid. 1630. 12. [(Z?;/;. Br. 
Jr. X&O 
GeORGII (Frtncifirus) {{ab 1571. ^n* gabct ÖOt 
j^. Jörg. en Heniicfen Flindi af 92efiDCi) / fom PAt Succentor 

iKb3CocsIi(t)eSDomftrre^ fatnr @ofln(/$r(5fi til @r. 3bJ09 
6c- 39rscB< {fScmg^cDcr. 1593 bcpoambc fra iKocjfilbc 
^Wc. 1595 blc» -S^^cr Dcb fommc Sfolc- 1602 (?ogne' 

1616 gicctor t>fD St0&ca^at)nS @foIr. 1625 ^e^or Theolo- 
gix vcb ®9mtiajium i ato<£ttU)C/ ^oor ^an &i»i)f 164$. 
asOct 

SFrifter. 

Säg^hrffbiftn »w Peder Eet?. ^ jw. 1 61 1. 8. G^^** ^rw TA?) 
Georgii 0<)^^"*^^0 ®ognC'^<r(iti(9{9S^9(/,faafe' 

, 0Bc if ttr. .... . 

{iij-^rftbtfea ot^er Ottho Kiumpep. S&»n. ,1570. g.. . . 

Georgii (Ntcoiaixs) g^tt ©ocubovg,.: ))f% f!)^^0t|ta 









»• ■ I. 



Do^ Hiexonyini Welleri Antidotuni3: terbOdI/ Srdjl 00 

atoAb imfii obfiiUi^c S^ijicljcr. Sf Sätin paa Sponf! uj)' 
(«t. SJtMi: 1585- 8- 

Mig. Jörgen Waiters ©cfieobtlft om ©ftifttraaol forb4o{!(t 

ibid. 1587- M- C-fi?/'. By.) .j 

§[) 5 GsORGtl 



3 36 Fro Fry Fue Fui 

S>aMM Vfalmer fortdig BcfatteDc, famtnogle Vfabttrr og" 

©enten^cr. St>»n. 1637. 8. (Ä*.) 
* Frost C* * *) (Snetnitnt, toöcomtrciiti754. 

SPrifter. 
9)(tben/ eOer tt sRcnnif!c« Opferfei UtvaqM tfttt iRaturm. 
9amlct af De btfit franffe ogitaIirnpt(3SoraIi|tcr. S^9«. 
1745- 8- 

FrYDENSBERG (Mauritius) ^Bb i ^Otfoi*, ^Wt 

^ani gaDer Chriftiftn Frydensbcrg jHEf SBorgcracjlct. ^on 
(ar bcfofict tii Srpftcn falgcnOc 

et rtfter. 

Set X)anfFe o(Dm6orgf!c $ongi'{)uu< i 9}cti og StoMerftvfTrr. 

Ä6»n» 1763. 4. 

IDvbcn^ UD^Delig^cD, et en Gamling af De $aler og Sct«, 
fom Uet) ^olDte og ubgtDne ooer Statt^Stcab G^rbard de 

Lichtenberg. @or0ei765. 4. 

Fuchs (Gotofredus) 1694 6(e» iBtroob # ©itecteur t 

SPrifter. 

jditoetfung ium Oebrauc^ btx t)on i{im t^erferbigten {Branle 

©priiftes- Sonlfy 1957, Fol. ÄQjatt. 
ttlQffelige ^fn&clfer« (pHelige ^inDrclfcr, feet i bt SKDctoaoi 

be, fom ^art)«ret i $t0ben^a»n fra 1694. til 1701. 

S^ttn. 170 1. 4. 

©amme paa tpDff unber Den Sitcl : 
0lu(Flt(^ SD jmpfung ber l4(rli(^en Dorgefaflenen geuerArua* 
0e K. Sopen^. 1701. 4^ 
FuiREN (Georgius) goD i StaBen^at)» 1581- 31 9)tai. 
•Oanlgaber mv Hemich Fuiren SJotger fammeiicb, (»an< 
SKober Mechtilde Herman* ©ottet. 3{ei|le ubenlauDtf i ?« 
«nge 9(ar, og 1606 b(e)> Doaor Medicinar ti( iSafel. ^eb 
{ta ^mto{\\\\ b(eo (an en (erommetigVracticttliJtMcn^aviV 

(m 



. Ger 3 47 

Qltlcin|an%1iii9/ tftalabt: !Rini%irti9fel;iiffattc]^ii Uior, 
intitfl |aa, foTt farmb S^eDcn 1660. blro fluttct, af {tn ^u/ 
^raf Htt Ran^oneiet met) 400 9l(tte(alcr. {^an fom ba ttl 
fit &nM)e igrni/ 09 i^go Mek SKagifirr, 1690 $rov|i i 
S Hn^&ooibtfrt ^crrcD. 1693 fSiftop i SBibptgog Doaor 
Theoiogix. X)0Mi7oo. 73 Staj- af CC Gtpffe StoD/ fomoar 
f •mmct fil «f fiMc fafi i J^aifen. 

S>cSn{ci Oeconomia Pra£Uco-Sacra. S^oo i6fia. FoU 
3D€9nje< Polinci, 1 radico^Sftem. ibid. 1662. FoL 
Hefiodiu poA X>ail|fe StitmjDfot. ibid. i670« 12. . 

Sprgftflnmg f il ftims Chrifiian ^0 Vcc m ^mi SaM^tP 

2>ig. ibid. 1671. 4. 
JEJC€Crtfr<potiti/iut Cbri tliano VtDtfb expeditione Wisinar]a- 
ra Ytdtbri. ibid. i 676. F^t 

Oitfiogi^hia Ling\'ic Dantce» paa SDaiifF, ^^ox^tntvflt 

SilgC^ifti^nOcB 5teiIKaf09 UlyiTes. Ibid; i6«r. FoL 
Ums diia. ibid. 1685. Fdl. 

Serrf 9fff lii f0«9 CbtiAian bfn .5(f fdrmcbrV Säk)(Oi|Cft. 

"ibid. 1683. 4- ..-...' 

SM! 9^11 oDcr Soangdkrnr' ibid. 1684. Fol. . :* 
— — — om (Spiflkrar. ibid. 1693. Fol;,. 

Epirome PbilologixDaf^icsr.* ibid. -1690. 8* PilO IDanfF. 
tt$4)Mlbirai om MogenffScfaed. ibid. i697^Vol{Tb.A0^ 
Mar. Pr.) 

GersTenbergc? * * * *)gÄi^lOcinf Cat 
IritM t Sotgl. £>an(! Stmcfif* 

efriftrt. ' 

^JsftffriKn- WPI- 17Ä0* 8. 

0fM(( coie^ GfoI^. S^vn. 1766. 4. . 

Ariadne, 



3 38 Fui Fug Fiin Fuf 

SPrifter. 
Catalog* Bibliotlieca? Henrlci Fuiren Hafn. Academ* danatsr^ 

Hafn. 1660. 4. 
Rtriora Mufei Henr. Fuiren. ibid, 1663. 4» (Ä Pr^Rm.') 
FUGL (Adolphus AndrJ Dcconus ^b M Sengdtge 

Somntttnitet i $i06cn^aDii. 1763 fif (Succrtiton jm 39Kn8C 
99 ®anDf0cma8lc SalD i ®«pOaiiD. IDetc 1770. 24 2Uuu 
«t. 31. 

e f r i f t e r. 
Oratlo de Reform^tioHc Luther!.. Hafn. 1763. 8« 
De natura Peccatiad mortein. Hafn. 1768.4. SXitSfirtit^ 

©frift. 

FuNCCIUS (Chriftiänuj) Fridberga-Maixhicus. HUM 

1727 Medicins Doftor }faa SidUn^aui XcaDcmic. 

6 f r t f t e r. 
Difl*. inaug. de Atrophia Scorbutica. Hafn. 1727. 4* 

FURSM AN (Gothardus) f^b t Si9%tU^W, ^MT (Mf 

SatctDar ^aiox af Stnfaotcrirt 1733 Dcponmbc. Äk» 
Dcreftet Alumnus paa Borches SoUfsium. dieific fiDm nlKOf 
ianNf 00 M jtn •£)t(mfomii Mc» Afleflbr AufcuUans i {»sif^ 
fiofRxt. S)cccftcr Advocams Regius paa ®t. eroij: i QkfHtt» 
bitn , (ttor ^on tobc ^an oat gift mrb Eife Horrebow , ta 
. ©otter af frofcifor Peder Horrebow Den SÖörc. 

Sf rifter. 
Disp. Explicatio termlnoram qvorundam in judkio privato* 

Hafn. 1736. 4. 
— — dc neceditate &, ufulegum in Republica* ibid. 1737. 4* 
Le Theatre Danois. Coph« 1741. g. Sr en O^CrfftttClfr af 

Ocn ferjlc Tomt af Holbergs SomocDicr. 
8tanj! ©rammatica. ibid. — — $. 



Ga\s 



Ger Ges Get J49 

^md' 08 JthfcQcfj. ibld. i6gi. g. 

SalHommfii ^iffalmciSBog. ibid. 1677. 1685- !• C^^- T*) 

GeRTSEN (Johannes) 
tiig^^tdtDifai om Claus; Ltitzow. 1670. 4. 

Gesius (Gotofridus) %Bi>\ ^mdhtti »(1 9Sratt^cn/ 

fiäbatbt iiBiintnbttq 09 {iDen (olM Collegia Ebrata i Stofloff 
i»0rfra ^an 1637 bto falM til at Mre «Oor^^r^ebifant (^o< 

9nir^ Chriftian V. Chriftian IVti &m paa 9R9Cti0bin9 ®lot 

igölficr- 1647 rciflc |aii m A (etbtmcl^tc Srom$rini)^ txl 
S><Tcftcr blc9 (^an fommeStar 1^47 ®09oc«Vt<i^ ^i( iRicolai 

Stirtc t Ramberg Og 16.72 Senior Minideril ibid. ^^(c 1679. 

ePrifter. 
tck^f^rcbigt <6et Guftav Adolph , Shiq von ®<^nKti<n* .^amb. 

1640. 13. 

Äbn Sybilla aui 5em SB3iQfc(. Roflotf 1643. 4. 

iibcr Wolrath Campcn. ^rcfl). 1647. 4. 

Aber chriff. V. cmK^ltcii ^Jvlnft in SDJimarr. 

S>rr<D. 1647. 4. 

f <bCi« Janff M. Jacob Groflii. ^amb. 1652. 4. 

S(or«u9rcbtot na(^ 9)f rfmtsuns M tf^urm< )n ®t iRicoIaf 
is .^Knnburg. ^amb- 1657. P^'- (Cww*. Z.j 

GeTTORP V. GlETTERUP (Janus Matthi«)gjat 

fRfi 9lccfor i Snnb i etaant 6ibcn Vr«f{ i Sti06cn^^t^n. . 

Cbng e»cr Ove Gleddes tRrjfc ftl OfimMoi. ft^t^n. 1622. 4^ 
Cbrim fiaei 09 C^M ^ifiorie t Stiim brfattct. S(0n 1623. 



3 4o Gal 

ePrifter. 
DiflT. qva demonnratur , Piärfcriptionem non eflfe Juris natn* 
ralis, Jciiflc 1749. 4. 

Galt (Petrus) j^ant gaber »ar Niel^ Galt til gnacU 
ficD. J£)an« SRobcr gruc Eliiabeth Hvitfeld. {)aa fdo tar 
i^ongelig 9)?iniftcr i SDcrrig t Slarmc 1622. 1623 og 1624^ 
Sld) jiten ® iccStbiniral / mcn formcbdfi besangnc gorfcclfe 
i bcn fDtnffc f rig/ blco ^an actioncrct^ og 1644. 3 ätug. 
lalj^uggen i Siabtn^t^n i (an< SIbcri joDc %at. 9)ar gift 

«Kb Smc Bit^itte Mogens SDottCt Eaad til SijfclMi^^ 

r SFtiften 
Oratio de nobilitate gentis & mcntis. Herborr* Naflbw« 

1602. 4. 
Vaticinium de Regno Svecico. ———4. 
De Jure Danorum» 
De bello civili. 

£)i|[c trc jibflc txt ubrn Sw1 SRonufcriptcr. (S.BH.^ 

Galthen (Nicolaus) gab 1 ©alcjoi (prtrjlfgaarJr 
t Sar^uHJ 6tift. ^an£ gabcr t>ar Pedei Gaithcn, (Segac# 
9)rirP lammcfleb. ^an< ^obcr Anne Ottes Soeter Hads- 

jhind. SKctflC UbcnlanbS imb Chriflian Bielcke , blfV bcrcfCtt 

fRagifirr, og 1703 ^x^fi (il gclbbaDe 09 SRebugcr SKccntg^ 
|€b 1 9{arbuo< (Stift- «^ao t)ar toQaagcgift. i. 9)^(i> Anne 

Jefpeis £)o(ter Hutfeld, ^anö gormaabt ^X. Jens Friifes 
(gnfe. 2. SRcb Margietc Jens ©ottcr Bering. J^at gltDtt 

400 giblr. til fattigc ^])ra(fic Snfcr i %ax^nni ®tift. 

ePr ifter. 
Disp. de Aqvis fupra C(cle(libus. Hafn. 1693. 4« 
iiig^^rorbifcn Ottct grur Elifabeth Rofenkianr?. ibid. 1727^ 
Fol. (P.) 



Gah 



Gam Gar 341 

Gam Qonä? Davidis) (gn ^HntnDtX, MX f«rfl Kfctor 

]Ȋ^^anboc &f>U\ taalani, ftocn t fRtptb i (SiMani, 

ePrifter. 
De Prima fiindatione Religionis Chri/lians in Islan dia. Hafii. 

169%. 4. 
Schediasma de ratione Anni Solaris in Islandia. nbgioet af 
An4f.-Bu(&o nic( Arii Frod<T ScheJfs. I^afn. 17.33. 4. 
GaMST CJacobus) g«D 2 JRoD. 1735. i äfJofiebinj i 
€i«llaiii)# ^l»or ^(Mi QaDfT Herman Gam^t Da t)ar ^iabmanD, 
iM9Uco{iM 95ro98cr i Si^boi^aDn. sSJobcrcn Magrete 
Kirfline juui. ©k» ®i\\bfnt 1749. eg SHjprct cftcr flf Hxa- 

men Philof. Ofl Bäccalaurei-Graden. 1753 tjg ^Jlttcjlat J mcD 
Ufit^aätt. 1754 ^. yioD^ i Walkendorpiis Coliegio. 

S>9lK 1755- 4 ®q>t. 

©Frifter. 
JJc Vira & Scriptis Petri Parvi Rofefentani. :R^t)n. 1755. 8.. 

. Garbo (KenikLif) an SRoxmaub. ®ar SKagificr 09 

:Gm^'^^ tU SSftrm | aitN^ecift / I^Dor ^an D0DC 1727. 

9«rstf(TnK5 Karen ^dr^ns ^otttx , ffani gormanM «Or» 

Wanäboir-g^ Snft/ 0g ^t, Söien Andencn Coidingeniis , 

Ci0tnc^r«ti 1 3liaflfi0btiia ^aai ^Dotttr. 

Öfriftcr. 
€'Mllsr^(Fc 3ion <!5an9t)Hf S()t>n. 1707. 8 

. Garbo (Pco-us s^everinus) gn @0tt flf nflfflforrigf; feb 
i SBcimm ^(rfhgaart) i SKtftcr @rifL @t{ t fin URgDoui t 
£)^(aft KSIfolf > ^oorfra ^an ui)ef £i>u>!.cr bimittcrcr. 95ko 
fiMi 9o*dCffl#t i iBcr^^ft/ og eftcrat t^an Dcrfra ux afjlcc^ 
I^igctv rcifie nöcaUnM/ tag noctor-GraJen i aSct)idncn til 
Jg^aBt 1762, Mci» bmftcr g^rpelig Slitl^alt' SBcrnburgiff ^of^ 
SUaD. Xom fiDea ttlbage ti(Si0b(R(ia))n/ 09 pracriftrci^c fom 

3> 3 0Frif# 



34^ Gar 

&tvifttv. 

Disp. inaugurftlis fifteiis experimenta qvafdam* Hdiit 
1762. 4. 

SanbmanDf ni {)aanbmit)tei nbi t)V AOcrflefie ®9gt)ommr. JDMrt 

fot flf Tt)M!. S^D«. 1767. 8- 
2iIforla^el^ UnDcrrcf ning om Urten</ Trifolii Aqvttid , ©It 

trrcberfe 09 re(tcfic iBruq. ibid. 1767. g. 
Rofenfhins ^utt^ og SKctfe/^pot^ve. Ot>erfar «f €f»ai(P. 

ibid. 1768. 8. 
GaRDMERUS CH«nrica«) fff PflAROmNUS. 
GaRMANNUS CSeverinuO ^ i SfterjC. 01» 

1709 Doftor Medidiiat ptfa'Äi»*xii|m>«« Sfcabemtf. 

De veia limitatione Mvdicflp Scioiitte. Hafn. 17^9.-4» :• 
GaRTENBERG (Petrus Nicolaus Baro dc) CreiT «fftf 

ittbf0t)te £)anfFc/ fom^ar q\m S^rfe ubenlaniX; 09 gifr fm 
Siatidn nuijcn ^re. ^onf ^afrer tmr @09ae'f>rtfi i ^0^9 
09 V^inKt om OM^rrreD i ® tulla». ' JS>m fliibmtf Sttbtf 
dnctt öeD Äiabm^öon^ atfofccitiir, ^ fpr «t fwir 3ofe(lgtl 
fBtrqmH ^imm, op^rtot (fan fq paa JttmgÄkrgiJRdrsf. 
S>r09 faa u^cnfanM/ 09 6(eD t74}0oaor Medicinx eif «fh^Dt. 
SDct qiftebe ^an jig mcb btn bnamfe Do£^: Junckera Dtttcr» 
Som (iDcn < 6f)ttr ©ayif! Sir ntflr, 09 fif Opfet om SRcrg»» 
fnrnr 09 (RontiHrfcnct i 3)?djfen. (Stob i fior SlaabcM jTffaf 
Auguflus III. I g3olm, foin giorDc j^m M ®<^etine4)Uafto« 
fBaron ^aai gamilicSRat)» i^är Nyegaa/d, im M S^fle 
0t0rbc til Neugarten , mtn (anftfaf jti^igen t Vokn M 9Rqm 
Gartenberg , im ^an 6Ic0 baronifirrrt. 3 lBe99flM(f «f m 
Mrenbc VoIfFe Son^tt fRtqitxmq m (an en Sib lang t ^f^^ 
fbr at i Mtt\Mt (nbfd npe 3nbrrtmn9<r m 9Kynt< og 9cri^ 
Ktofenct. 



Gar Gau Gel 34 j 

s P r i f t e r* 
Ois^ Inang. de cafu finguftus dironici viginti qvatuor an* 
norum. Hal« 1743. 4. 
GaRTNER (Chriftianus) 

SFttftet. 
Horticultura &c. 2!rOR(tcm. 1746. g. 
GaRTNER (Henricus Johannis) 

ePrifter. 
Sc7 Vociiit<n$c VMiticr. S^m 1625. g. 

Gaupen (Taraid okii) Sgsrattocnl^lÄffottblSRotN 

#enf0lMi| tcgmonM GenOagJ StDtffnrbri». Ztm^. 1742. g. 

GeLSTRUF (Petrus) ^$t) 1581 i ©clflrup i (gijrtctg 

90iB i ODi^i^crrcb t ^Mmb, af fattiqt 8or(cltnre. ^airf 

^Afr INir Niels Sörenien , ^ai1<3)f0bcr AnneChriftens^OC^ 

#n: ^ f0t# t S(0lc f dloeftsiinfl i OM^J^mtbf fibca fra 
1555 t Rocskade, ^orfta %an 1605 bcpimcrrbf. 1608 b(ct 

Prcpofirut communitads Regirr. z 6 1 o ^aqr^tt f 09 fammc 

Sto iti^c tilmfaiiM. 1614 ^t^ ^^^M ^itm at »onrc Piofct- 

Ibr litleiarufh humaniorum. 1611 M<y Profeiror Logicet. 

t>ifb€ 1630. ^argiftmeb EliCabeth Peders a^otter frn Slcat' 
§mff fm 1656 ga» ^< iBt6tt0t^ti|Dc ti( 3(cai)anict 

e^tifttr. 

Scboflfl in ArithmeticaftiGemms Friifii, conicripta a Johan- 
vt Reletuo. Wifteb. 161 1. g. 

Doa.}oh. Afentsgiahi^®pcil. gorbanfFct. S^Dit. 161 g. g. 
\WB frDcB 4DC Sogi J0I1 Arnts ®aADc€firi(}entMmiom 
• eratdfni. 
Theopiiiittfl 3: ^ SfActot Din gntcfig Siierlig^b # af S^ onfF 
0Mrfat S^vs- 1719- i^. 

|K^. Logicar» Hafii. 162 n fq. 4* 

3> 4 Disp. 



344 Gcl Gce Gen Geo 

Disp. de Interprcratione, S. de Prmcipiifi, Spedebus & «f- 
fec^ionibus enuntiationis. ibid« i$13* 4. 

Trifolium Politicum. Witteb. J625. 8* 

Fafciculus qvarfHonuin Phiiologicaium & Philofopbicamm« 
Matn. 1627. 4. C^. 5, Hyp.T/j-) 

* GeELMUYDEN (Joachimus Chriftianus) get) 1728. 

«Oang Sai)cr uv GVrnt Gcdmuyden, (Eoiirt|lonal'9laaO 09 
(Se^ne $ra:fl til Ou^4)r(rrt(9ic!D i 93crscn« @tift. 1746 Mi 
yoncrcDe fra iScrgcn^ @tolc. Sftcr ubflanbne Kxamira Pbi- 
loiophKLin) 09 l hcologicum blco J^9Vtt i SScr^cn^ ®folr. 
1750 SKaaii^cr. 175a SÄaobmttnD og Notarius Pnblkusi 
Scrgen. 1758 Qcncral £olD ^ S)irectcur i 99crgci^ 09 6CiM 
Dan^crö fcf^o* 1760 Dotlor Juiis Dcb ;^^r1ki9ii< Utti' 

©frtfter. 
De Vera juiis Patrie prscipue uftcurä.& iiidole- Hafo. J76o# 

GeNSCHE (Johannes NicqhuO JKcgoc 00 6lriM« 

SReficr i Si^bcn^aon. 

St0bcn^avn< banfFc mcrcatortf?cjKr0iiin9<'*£>anft(l^ 09 !Bqrd<i 
gontott S^»n. 1742. 8^ .. . 

GeORGII CCbririmuusJ &^^X^fitilk(iift^Vi^9^ 

@ttifttv. 
2ii9^$r«bifcn O^tX Glertmd Lykke, St^^^ 1^12. ^ (£r.) 

Georgii (EngeibcrtiM) ^sD t Setgcflfpr^ i JBcrgfttl 
GtifC* 1619 blco Stector i Scrgrn^ @fo)e. i$47« ®ognc« 
9}rarfl til S)omfirrcn fainmtfiet). jD0bei6s9. Sorftftincb 

AnnaWiangel, pg t)ar Sf^^^X. M bCR MiMiCnbtC ^OCttOH 
Dorothe Engelbrechts ^o(tcr> : 

6Pcif* 



Geo '345 

ePrifter. 
Siig/^^Ttfbirm om Mag. Ludvig Munthe, SBlfFop 1 fSergCII. 

S^on. 1650. g. 

— — — OI>er Peder Jenien JXaaDntflnb. ibid. S&Dfl- 

1657. 4. . 
DoSt, Casp. Erasm. Brochmanni J^tXttni ^aanb\f tUtt ttntXf 

tiiömus om $cii , forban{(ct/ rocD P. Pailadii;;aant)cltac 
aScccpt iraoö *J}<jlilco§e. ibid. 1630. 12. ;(Z?/ä. ä-. 

Ix. T&.) 
GeORGII (Francifcus) %db 1571, ^n* giJbCt Ht 
J^r. Jör«^^n Henf icfen Flind? af SleflocD , fom P«r Succentor 

»cbSXoc6fiit)cX)omfirrc, famt ©oane^^mfl til @(. 3b«09 
®t. 3er9CR< SSccm^^cDcr. 1593 bcpooercbc fra 9toe<Fi(bc 
€^Wc. 1595 Mc» ^0tcr t)cb faitiitic SfoU- 1602 (fogne* 

16 j6 aicctor tfb Sia&Cn^äDaä @folC. 1625 }.eaorTheolo- 

.gj> 0€b epmna^m i 9io(^tlDe/ (t)0r ^on tobr 164.5. 
aSOct 

©Fri fter. ..... 

8M84Jt«Wftn ?t>er Peder Rete.SJttn.l6ll. 8. 0ib,Bi[^ Tb.^ 

Georgii (Johannes) ®ognc'^r<rfiti(iK?8ft9(/ Mc 
M ffttbeelon i K. Biahes 93ibliot6rf- . 

. &2t if ter. - .. . . . 

SiiS4^r«t)ifto ltt>cr Ottho Krumpep. S^»n. .15.79, Ä-; • » 

GfiORGII CNicolaiu) g0&i. @0#0¥g|;: M W^W 

. eerifiitr. 
Dod. Hieronymi We!lerl Aiitidotum 9: SiCTbOfit/ Srafi Og 

atoab imyii aDfliDigc Srijiclfer. Sf Sätin paa S)An(l u{)' 

fot. «&ÄII.I585- 8- : ' ' 

Ma^. Jörgen Wfllters (8cficnt)eirc om ^frifccmoal forbanfFet. 

ibid. 1587- M- (iBih.Br.) ,\ 

^ 5 Geokgii 









346 Geo Gcr 

GeoRGII (Petrus) %Bi i goeiU 

SPtifter. 
Gnomologift Utiim & germanFcfl, in Gratiam Dtnorumj 
Hfifivi664. g, (Ä*.) 

Georg II Segud) 1594 6!ci> SRcrtor 1 SRpAerg Ctolff 
j597®D9Rc9)rarfitil {Ricolat jtirfn Smborg. i6o3$roiHI 
f ® unM ^rrreD. 

SPtifter. 

tii9'$t(tbifai ODCr Laurids Brocheiihuus. jt^VI* l5og» g. 
(JKA. -ör.) 
GeRDES CBarthoIdus) ®n goö fafinf! ^ort. 

SPrifter. 
Vita Dionyfii de PudcwcH. Regiat Majcft* LcgaCi & Con(9ia« 
rii. SörTi647. 4. (5/*.) 
GeRNER CHenricus) %Bb t Ä!06fn^attn 1629. 9©tC 

jJ^attÄ gabcr Dör Thomas Geiner', aver jl 3lentfff riwr I Äitbc» 
JatJH/ liairiJ SRoter Karen Hcnrics ©otect. 1650 ixpoBcre» 
te fra jti0ben(^at>(ti (Sfolc 1652 6let> {)0rer i ^criufi^olm 
<?fole. 1654 rciflc obcttlanM/ og fortfattc finc .^tutxringct 
{ {)oOdnb 09 Siigcatinb. i6^6hm ^im, 09 fairt cfirerNc» 
^rorfl < 9ir<^er9b i @i(raant) , (it)or ^an inbloft fig i 69^effaft 

inCÖ %cnS (^ormanM ©OttCt Dorothe Bircherod. UM tm 

focnffc Kri9 Iceb l^an iitei|cn ^aarb^eb. ^anS 9)r^^9«ari) blc» 
6 ®an9( pTvnbrct/ ^an fcl» torqucrct for at ffojfe mtttt, cq 
ta ^an tilKgc mcb beii befienbte Sreenwinkei oitbe fage of rrMr 
ft 8«bcrnclaii^, 09 brin^e Srotiborg af Simbcnt .^ffSbcr, 
ll(t> (an af ®9cnflen f^ngflet, 09 itiaatte pbbc 43 Uger, og i 
jgUgermeb be^lern 0111 i^mbtxn Sebbrr, fom tilcntSt 
fiiinbdf^ Isnge t iSirc^creb j^trfr. 6$titier b(<i» |aii lagr »aa 
^xnf^mUn, 09 bctcftcrbemt at imfic|it{)obfb mctctS^crt. 
Sbogblev erfrcntioncn , fom bcn 19 Stug. 1659 ^ax btram 
mtt, n^U faa Stmcr (ilforn , formcbdfi Song Frid. lu^ 



. Ger 347 

« 

SMfiti^anUhis, fftrrlaM: !R<ni%irRgfe(maattc|an Uive, 
tntrit ^an, fort fareiD SrcDcn 1660. bleo PufU^ af fin ^u/ 
fhiK bltD Ran^onei et mtt> 400 Slettebalct. «&an fom ba til 
fff (SmkDcigM, 09 1630 bleli SD^agiiicr, 1690 ^rovfti 
£.iiii«C{€roiA0tg ^mcD. 1693 Q5if!op i SiSiEiorgog Doaor 
Theoiogix. S)eM 1700. 73 sKoji- af ct 6tpf f c Stot/ fomtHit 
f«min<t til «t pUbc fay i $al[en. 

©frifcer. 

3Dc9Snfe< OeconomFa Praako^e acra. £(Dn 1669. FoU 
Sc^ntcl Folitica, Fradico^Saera. ibid. 1662. Fol. 

Hefiodux f»Aa;DaRf!r9titm4rt>faC. ibid. 1670. 12... 
Syfpoffoiofl M Soiji Cbriftian tcR Vtc paa ^M (5alt)clf(<^ 
jDigi ibid. 1671. 4. . . . '. 

fjulr^PthiffftiC CbriA]'aiDO'Vtö:iib expedltione Wismar]a- 

natedttci. ibid. i(S76, .Eob • ^ 

OithographiA Ling%*se Dianics; paa Z>anfF, ^OorJboi.fttrort 

(out UiM»n<miig om M^rogciffc ept^^ga ttittalc,:S(i»tt« 
14579; g. 

|tl«8 Cluillifn Dca 5t€< I>fais 00 Ulyfles. Ibid. 16) r. FoL 
• Uias i;ia. ibiA 1685. Pcrt. 

SCitl 9€rf til Song Cbtiflian hm '5(1 farmtbeit toboicft. 

' ibid. 1683, 4- . -. 

SDoafl Do^ll 01^ (Soangdimie. ibld. i684' Foi. . :* 
_ _ — omSpifikrae. ibid. 1693; Fok;/ .^ 

Epirome Philologix Danic2.« ibid.1690. 8* Paa ^anfF. 
fiit$^9ftb9eil QMr Mogen^ «Sehecl. ibld. i697»:Folfc(Ti&.^«« 
Mar, Pr.) • • : 

GfeRSt*ENBKRÖ C? * * * * ) gaft i ^I^lclrir €a« 
yiim t itmgl* Sanf! Siriuflc* 

ePtiftft. 
tibftrfnKn- Jeipj. 1760. 8. ' 

CkM^ ciflC< 6fa{»n). £^t)n. 1766. 4* . 

Ariadne, 



•548 -Ger 

Ariadne, iRttttaixfdf f[antatt. ibid. 1765. 

(^riefc iUt ^ttttoixbiqUittnitt Litterttui-. ®lc<nv 1766 og 

1707- 8* 
Ugoiino, Stne SragocOJe* 4>^\nh.mh ^xtmn. 1769. g. 

GeRSTORFF Cjo^chimus) til tmh^ifyAm. SKDDrt 

09 Sefaling^mani) i^aa SatlunMHnrg ($Iotf , 9i0rtot>. 1611. 

1 1 9U0D. ^an« gaDf C DOr QisiJCr Chriftopher GerstorfF til 

Soscruv 09 ® cbpegaarD f ^ant SStobtt %mt E4£e Maak. Sf 
(crat ^ ba^t piemme 09 iiOciiiaiiM.^aoDc pgmitifircC fg t>cft 

t^eb Fiideiki in« SrontnQ. /i64$ @taMtLftM^4S^ij^<4^^^• 
I65Ig{i9et« {)ofmefler der 2>fefl; i652!«@^ii9rriirurpaa 
fBmro^irftit». /. Bar mtb at «nbcrfhetoe bfft Sodfijtt^ifEe .grcd 
.ctd5.8^ bfLf^ofl fhlj^at)ngto&t;ltui^ Mife &t^J Md^m me 

neicire litterQs. Sfur SancfOcr Sehefledsg £^ij(9 ^A 

^6571 ncroriu^ ;Ui)iveijiUtis7HafiiJcii6s4 ; jSMei. Qrr^^oil i 
©catt^SoDegio^ 09i)ari)mf9i0Cf .fom »eb ®immmtetca af' 

kiinitct^an formebdfi @9d9^eb lob ft9 bf re. ; jtortcQcr bln» 
|an Sefolfng^iitanb : pöd SoSimttf rg (Stot*. .£)^lKri!<$d^^ 

19 apr ®ar flifC mcb QUegaM Hvitfeld* 1 -. 

Oratta jdej»ufif , cur inagiue civicatcf ini:er^nt> Ml^ 163a, 
4 (^0 

' Ofift.T^sKHrCPhrimaiTus) f)09^aiiblcr iJtiiMQäPii. 

Nathanaeiis Pownois g^ibtic SleoDb* om ^nbtrorbdfc i 9r<&M 

f<'Smbcbct/ forbaqffct. $tl^o. i6$9. ii. r 
^aanö'95o9. ibiJ. 1675. Mt :, , ^ /...'- 



Ger Gts Get J49 

Siit^tmiimni ^(almc/iBog. ibid. 1677. 1685. S* (Br. Ti.) 
Gertsen (Jo*^*""«0 

rlfmiÄCt Claut; Löt2ow. 1670. 4. 
Gesius (Gotofridus) SaD t SKmKTbcrg 0(1 ^tanim 

piiNrcte i tffif ftf ntoTQ 09 (iDcn (lotM Collegia Ebnrai Stofiof^ 
i»0rfira (an 1637 bleo falbtt til at Mre «Oof^^r^eDifant (o< 

9nBr^ Chriflian V. Chridian IVti ^011 paa fR^didhinq&M 

tgdficr. 1647 rcific Iar mcD (eibtmclMc Sron^rinD^ t\l 
(Etfrisbob i Sf Imrn / pg var (o< ^om / Da M M)c i Ssrbit. 
2>mftcr blc« ^a fammcStar 1647 ®09oc«Vt<i^ <i( iRirolai 

Stiltc i ^omborg 00 16.72 Senior Miniflerii ibid. ^9b€ 1679» 
I ©cpf . 

ePtiftet. 
Sck^^rcMgc i(cr Guffaiv Adoiph , Shis von ®(^ticii- J^mi. 

1640. 12. 

ilb<t Sybilla aui 5em SSinfef. Roflotf 1643. 4. 

— ibnr Wolrath Campcn. 2)rcfl). 1647. 4. 

Äcr Chriff. V. cmK^ltm ^Jrinft in SDJimarr. 

S>reA. 1647. 4. 

frtCB*failffM. Jacob Groflii. ^am6. 1652. 4. 

IB ^tnbnrg. ^amb. 1657. ^^'« (Ctm^. Z.j 

GeTTORP V. GlETTERUP CjanuaMatthi«)gjat 

1«t1l 9U(tor i eanb i Cfaanc 6ibcn Vr«f{ i SMcn^^t^n. . 

eftiftcr. 
eaag BimrOve Giedde» tRrifc ftl 0(KnWai. ft^t^n. 1622. 4. 
Chriffi fina 09 CbM ^floric I Stiim bcfattct. S^tn i623. 

4. {B.Br.m.) 

Giys^ 



i$o Gey Gie 

GeYSPUTSCHER (Ruprccht) ^of»Qiriirgtll ^ft 
Stimg Chriftian III. 

6Prifter. 
aSa^r^aftts (Betic^t t^on Oem (^riflli<^en 3(6f(^ibe Chriftfani 
III. ^ambura. 1559- 4* & S./ 09 Srancfurt 1 famme 

Sar* 9(ttcr UbSit^tn af ^rof. OJto Henrico Mollero» 

Sleii<6. 1753- 4. (GO 
Gij^DRUM (Olaus) ^Bb faa 0trrbrum f €^rifKauia 
Qtift 168 8 U(D 0osll^9r(rfi tU ®tranbcbaritii Vrorflcsidb 
i »ergnrt etift ©•6ei73i. 

SPrifter. 
yrarDirenpaaSotftgrtffnigffi igiorgt Statoil. 1719* 4- (i^O 

GlERPEN (Halvor Nicolai) 

SPrtfter. 
8li8'95t(rÖifCtt OtJcr Jörgen Erboc. ÄJi^a. 1702. 4. 
GlESSEN (Albertus) 

ePriftet. 

174^. 8- 

GlESE (Adamus Ludovicus) gab 1704. ia SÄfli» 

9)ar f^rjl^irirfi i aSerningeroDc. 9lr» Dcr^a 1735 falbct 
til S)anmatif/ foin j^ofrqJrirDifant ^oi 90rfUiit)eii af Oflfric^ 
laot). 1741 blci» Sognc^^rfffi til @uarRtfonai< t«t^ Sfc» 
iii§ftcb i ^t^bcn^avm S)bDc 1762. %6 3|aii. ®ar gifc oicfr 

Bartha Sophia Lcinnorf« 

eirifter. 
©frK^tt^tag. Jfficrningcroi^. 1745. 8* 
SricDc mit ®ott. ibid. 1745. g., «g yaaSDanf!. 5t|tHi. 

^763- 8. 
0€fAng«9ii<^. Sop^ 1745 og 1749. 8* 
jefus t)cn foflelige $<Yle. ibid. 1749. f. 

«fffccM* 



Gie Gil GiÖ 551 

%^cct)<'9r(rbtlen, ^M t SBBerntngcrobc 173 51 paa SDattff 

Mcrfatof J. P. JuuL Ä(>W. 1755- 8* 
Srr ®ottlt^ SnaDm-iBmif^ iactaemVrcfriflt ;ftop^ 1755* 
8., 09imaZ)aBf! 1763. 8< 
GiESSiNG (Jt^nm) jgaD t®irtfio(| ^r^fifgaar^ J^ani 
Sobcr oat Sören Hanfen öigoed, (Sogaciipnrfi til ®jr«fiiit 
og Storasrt i %ax^mi euft. ^an< ^tbn Helvig Niels 
S>octfr. 9ar refiDcrtnDe gapeflan til f&oDolp^i SRrntg^b 
i aalborg, omfrcnt 1684, ogtitfbrn. 168.8 blco 9oBnc'$rir|l 
til ^MTfici), Sintitfico oig Usgcrbpc aSecniii^cM: t Slaltorft 
Gtift Cftc 1713 in SKiigufi. 

© f t i f t e r. 

«fMme SMfor^rto» ibid. 1724. 8* 

GlELLEBÖLL (Äcjerus) 

Synopiis Hifiorix Sacnr. Sorx 1768* 8- 

GiLDELEIANUS (Ifiacus Mauritius) 

©Prifter. 
Heliingora illuftrata carmine gratulatorio. Roft. 15(1. 8« 

GlÖDESEN Qanus) ©ec ^EgIDII. 

GiÖE (Albertus) til Är«fcrttp- «öan* gaber Dor ^r. 
MogcBs Giöa ttl ©uttberiicpbotm. J^ant ^Sbbtx Stue Mette 

Byldesbac^v <0<(0 bfte 1558. Oat gtft mcD gm Anna 
Roienknntz. 

©Jttfter. 

LodcofiMDunet, fOct Pot (^rifieliftc tmbomt ^oDcNSTrtinc/ 

«jcrfrcte af ©octor P. Palladio. Ä&»ii. i549-8- (^0 

GiÖE (Marcus) ttl iBra^cttorg, SKibDer, Qe^cimcraaD ^c. 

9ar fjD 1635. 21 iRot>. ^ani %ahtt Dar •£)r. Falck Glöc 

ta ^itfilt)€. {)ail< 9)?0Dfr %XUt Karen Biile. ^an (tuDCTf 

»r ftrfi (iciDinc t fiiic i9i«lm< {)nii</ Pbm i»<b ©mc txbbtu 



3 5^ Giö 

\\it%ta^m\t, ^mfta ^an 1655 rcjfie utenlanM fil ?i>MF# 
lanb/ {)oUanb, (gnseOanDf S^anferig og^talicn. 1661 f otti 
l^iem/ 09 blcD \lxat cfter frnM mcb Smbaflabeur Hannibfli Se- 

hefled (il Sranrrrig fom (Ratefi^al/ 09 ba Hannibal Sebe/led 

1663 forlob trt franf!e J£>of, blet) 9(ffntrcne ^nem befrorf. 
1669 fom lian l^cnt/ 09 (im Mcd fenbt tti {)Qaanb i ^onscltQ^ 
Sorrctntnger. !8ar iibcn Xmbaffabevr ferfl t SngcOdRb i 7 Xar. 
S>c JimiMcrtlb ^an Mcd 3iif!it<' og <Stat«'9taai)/ bcrnafi i Sraa« 
fcrig, ogomfiber i @panicn, ^vor (an opf^olbt ftg t 5 Sfar. 
efter at lian nu faafcbr< i 22 9lar l^ai^be t)«rct Dcb fremmrbe 
^offcr, blet) (an falbct bicm , 09 1684 bicbStibbcr afX)an« 
ncbroge og Qr^ctme^giaab/ famt Xlfeffor i ^eiefic^aiiet. 1685 
®tif^3(m(manb t 2aalanb 09 galficr. 1695 Ober«^fmcfict 
t^cb bct SKibbcrlige SCcabemK i Sioben^avn. . aDabe 1698. 2g 

9lpr. Oar to ©ange giffc i- SÄCb EUfiibeih Marie Thom- 
fon, 2. SKeb Jytte Dorothea Thott. ^an oat Un fibpc af 

Gtammcn paa ^mbi Sintcn. 

Sf rifter. 
Oratio de Optima regends Retpnblicse fornia« Sotx 1653. 4* 
.... de boiiis Legibus» ibid. 1655. 4. 

SBmtning om SRibber/Orbencn afSIcpbantcn. S(t^n.i72i. g. 

qjaa npe ubgjoct af Th. BöIK«. Sbon- 1760. 4. 
8it9'Tafe oper Niels juuL ibid. 175 3^ 8. C^O 

GlÖRUP (Petrus Bering) ^Bb 1730. 28 Oct I 0im» 

ncrup ^ropjlegaarb. «J^ani gabcr Par ^r. Thomas Giörup» 
®ogne.$r(c(i UI ©unncrup og dlofltng ^tmicjfytbtt i SBtboTs 

iStift. «Oött* QÄOber Dorothe Kirftine Bering. 1748 bC» 

poncrebe fra Aalborg ®fole. 8ftnf ubflanbnc Examina Aca- 
demica, unbcrpific (an abfFiOigc bra»r 8olfc< Soni; og 001* 
iibcr bleo {)ofmefier (o< ^r. ®rcpe af Knuth tt( jtnut^cnborg 
i Saatanb , (and tpcnbc «Ibfle Sonncr. ^f (pilfcn (an 175S 
^It^ UM tiirrfibercnbe SapcOan Prb 4Mtoftc 9Secirig(eb i U^ 

laa». 



Giö Gis Gla 353 

losb. 1768 M<t) gSflgiflfr. ^or (d ©ange \><sxct gift. i. g)?cb 
Sophie Gram , en SSroDepDofkr of ben IJcronniidige gtatfr 

SBlÄÖ oa »profcffar Hans Giam. 2. SReD Elifabeth Neftius, 

€B 9)rffftt''£)omr i taalana 

QPrtfter. 
Boethii Pbilofophiens Jr^ll ifaa SDanj! oöerfaf, og forfonrt 

nicb anmanrfningcr. ifi)t)n. 1756. g. 
SDcB c^rijlcligc SRcligipn^ Srefl mcD ®runb< for ben^ Sanb^eD 
09 g^pprrlig^cö. g0t|le©ccl- ®owe. 1766. 8. 
Scöttbf n ^at man ineö fcrflc at ijente fro ^aiii c^ronologu 
fN JabfOfT oDcr bct npe 2cjlanicntc« Äirh-^iflorir mcD et 
^Äon^Jejricoii o»er fomme, famtgorjlag tij banjfe ©frifter* 
ScforDrifig til ^rotfetu 

GiSLESEN CBai-d) JaugSXe^J SRanJ) i 3«ifl«&» 

QFrifter. 

SorfTaring om nogle i^anfFelige eteber i ben tJlanbfFe Sou^Spg. 
GissuRSON (Biarne) (gn gob Mianbfl ypet 

ePrifter. 
€» ^rt ®ange og Vitxi, l^ijoraf en Deel ere trpfte i ten 
(Santlmg af aanbetige @ange og 9Biifer , fom iKeceot 
Einarfcn jar laM ubgaae. J£>ol 1757. 12. 

GlaMDOR^" (Johannes Petri) %$\) \ ©(anberup nbi 

ftK». ®ar ferjl Coliega, fiben Rcftor Scholar I ODcnfe. D«/ 
ir «f fJcfi z6o2. 30 <5ept 

ePvtfter. 
ÄfMcfTrt* «fpoetf epeil. 3io|lof 1593. 8. (Th.Bih.Br.y 
Glatvved (Nicoiaus) 1748 blev ©ogne^^rÄlI i @i\A* 
MMiog i^aa gal|ler. 1750 til SBarbal, -S^unn og ®raafla& 
f e^riftunia ©tift. ®Den t Slorber .griberi4>^^a(D, SSerg, 
Stott}^ 0g affac^, og ^ropfl t nebre 95orgefDffel. 1769 x\\ 
6fiefcr Srif)eri^l^a(D. 

S ertif# 



3 54 Gla Gli Glu 

ertifter. 
©onj!<« 09 iRotIft* Jubilsum. S^oii. 1750. 4. 
Om SRorge* GuItiMtJPn od «opulation, inöfert i 0(COWjnljri 
gRagajin. Tom. IV. p. 207. 

GlIMAGER (Chriftopkorus Svenfen eD«t Sivenfen) 

«Bar uö<n %m\ ?Jr«n t«( @toa6p< i <BUm. 

ÖCtifter. 
Militia Spintualis d'. ®at)3 »omi flfltiöflig» €tritb i ttttC 
.* gi» imoö ©itöekn 09 ©elxo, mtb »«« Sonjl o§ JRaoi» 
tiOiat, \fmUUi mn ootr bm |!al Stut bc^olöc. &|>»n. 

i6aa. 8- ^ cv • 

^IjlOTie om Dtn trojcnj?* Ärig. S^M. 1623. 4- =0g |i^c« 

in 8*0 (^'^0 ^ ^ 

GlUD (Severinus Petri) S«I> « ^Dolbpt l66«. 19 »«. 

5Jar Alumnus f Collegio Walk«ndorphiarto. l6g6 bit» 

emtim i «ieb«n(>aw« @foI« og «SÄaflifltr. 1698 9l«rt»c 

(animtfleö- 1704 Pfof.ffor Philofophia defignatus. ©»fr, 

1705. ao «!>»• ®" 8'f* '"*^ ^"^ "'"* ^"''^ ^*""* 

eSf r ifter. 

Disp. de qvinqve fenfibus exterioribus, eorumqve otgani» 

variis. Hafn. 1686. 4- 

.dc gradu Magifleiii philofophici. Hafn. 1695. 4- 

,„(le lacu Asphaitite. ibid. i683. 4- 

de Litteratura Runica. 

.^— .de AcGenfia Pyris Danorum. 1709. 

Logica Eroteinatica. Hafn. 1701. 1709. 8. & Crpius. 
RhetoricaErotematiia. ibid. 1701. 8. 
Specimen Elegantiarum Lingv* latin« e TulUo inprimi. dc 
rtrptum. ibid. 1703. 8' C^i.) 
GlUD CSeverinus Soverini) %»i i6it. SoÖRaiiieillfr 

«MfttaaMb i «i«w <>mrt> i «ar^«tt« ©ti». ^o«< gabtt 

vat Är. Sören Anderlen Jelling, «»«»«'^raEJl til ©InÖ »« 



Glu God 35f 

^tlL 1648 blc9 ®09tte^9rieil til {)0te'£o|lrup ocb Stocti 
M^i 6urHaa^ 1661 inOiaD fig t SSgtcfFab mrD Ka Chri- 

fiinaMoth, ©iKt, Poul Moths SDotfCt^ 09 ®eflcr txlQtt^ 

i$tc Sunfäe, iglctf btrpaa 1673 SStftop i asiborg. 1675 

Doaor TjMoloj^i^^ og i679iio6ililcrct. ©eO^ 1Ä93. 

ÖFrifter. 
Sä#4>W*ifcilWCrChriftenSchceL Sj^lMi. 1693, Fol (P,/l«.) 
GlUD (Sevcrinus Sevcrini) t)CO OngrC SJar fll ^ 

«f 9«#forrisc. 16^6 bict) aRagillcr. ©<rrfur Siector i J£>f>l 
U^ €lfAt. 1688 ^mji poa £(0ficree, eg tiDigc FrofefTor 

Matbetiiatum inferiorum ordii.aiius og Thcologiär deiigna- 

tas. 1691 @09iio$r«ii til ^omfirren i SBcr^cn, og ^raojl 
09ct 3locl>(orDlc^ii og ä^aal SD^Oc 1696. 

6 F c i f t « r. 
Disp. dc Principiis Cartefii. Hafn» 1684. 4* 
———»de Aqvafofpeds» Hafn. 168 $• 4- 
— - — > Specimcn Mathefeos Saas» ibid. 1690. 4» 

— — de Homero a Marone fupcrato. ibid. i6gi. 4. 

— — CompendiuoiTrigonometrijp. ibid. 169 1.4 (TA J?r.) 

GODICHE (Andreas Haitvig) gg» j ^etftljapn il 

ä)fc. 1714. 5Jar ÄMigeUg Univcrptct* 9?og(n>Hcr. ®tft 

imb Anna Magdalena Höpffner, ^bIH 4 9lug^ 17^9. J£^^t 

U^Sit og bcfo0(t Iti Sr^f feti fafgcnDc 

Ö f r i f t e t. 
Saxo Grammaticus paani)t OVtrfat af Seyar SchoYsböllc, S^^% 
175a. 4. 

May* 3a^k^Bing i <0anM<^5JibenjfaBcri, omfat^ og m^b 

lon^ Sortole. jtl^m 1766. 11 VoL g. 
Cu npi Cöinon af Snorr* Scm lcfon$ iior|lc Ärontfe. Sl&pn. 

GoDiCKSÖN (NiÄtthioO ^ropjl i SÄahnee. 

3 a d r r i f< 



3 5^ God Gqi 

SFriftcr. 

Sigism. Svevi ^enffabj @petl forbanffrt S^n- 1613 09 

1632. 8. (Bib.Br.) 
GODSEN (Janus) gsb 1671. 4 SRarf. I ^ta^^anqtt 
i SRorgc. ^an« gaDcr t)at SÄag. Jciis Godfen, (Sognc^^rirfff 
$rop]l og SanicF fammcficb* ^an< ^ober Anna Hierman. 
1690 bcponerröc fra (Stavanger ©fole. (gftcr nöflaiftne Ex- 
amina Academica rctfic %an ix\ jin S0bc^93t)C igirn^ 09 9ar > t9 
9at Collega i)er t)eb ®foIen. 1698 MeD ^an @ogne'93ra:ft ttC 
SSBang og S^otup sDJenig^cber i S(al6org @rtfe. 1704 Mc» 
g)^ag;fier. 1709 bict) forfipttet (il ^ngfirup i ^tcrmi|Ic)> og9fl' 
firup ©ogne t famme ®tift. 3 (cgge StnbeDrr oar (on ^rooff 
tiflige, ©00^1735 t ©eptembcr. ©ar gift mcDMcttc Hagen. 

6Priftcr. 

OmfivttcIfearjob.Bunians^JJtlcgrimJSremgang. jt^vn. 1704. 
g. 1732. 12. 

GoiSCHE (Henrictis Hcnrici) g^f) i SSariogcr 1^19. 

!Bar (Sognc^^rcefl i ^elfingecr , og $roi)(l om tiungc^toiu 
jborg^cneb. 1665 blcv 9)?agtf}er. 2)0De 1671. 

ePriftcr. 
Klg^VrÄöifcn ot)cr Birgitte Wiliuins ©otttr. S^tn. 1661. 

4. (Br.) 
GoiSCHE (Petrus Rofenfhnd) gdö 1704. i g»ajf. 

^oii« ga&fr Dar ?D?ag. Pedcr Goifche, ©ognc^^rall for aBr* 
ficnoig og 3(gger SKentg^ebcr/ og ^rot)fl om 9kf< {^crrcb t ^aU 

borgStift- ^an«3»06crBodilMagretcRofenftand. i722Mc!> 

fat i 3(alborg€folei Den amOe £€ctie, og ftrar cftcr fammc 9(at 
Jerfra tH aca&emiet Mmittcret. 1726 Mco stc Jcctk ^9ta 
i Slal&org @Fole. 1733 Sonrector t aQiborg. 1734 Lecbor 

Theologiff ibid. tiOigc 1735 SRagiflcr. 1742 DocVor Theo- 

logi^. 1747 9)roofi og @ogn^$r«(} til SBiborg SDom^Sirfr. 
1749 Profcflbr Thcologiff »rt iKUbcn^aPni Uniucrjittt 1751 

tilforor^ 



Goi Göl 3 j 7 

ä^mbnrt i sRiipoat^SolIegto, 09 Dircileur for SBatfcn^U' 
frt S>ebc 1769. 13 3un« mcget (ajlig. 3}ar gift imb Ma- 
ria Beoedicbi KneiJ« 

ePrtfter. 

Ontio funebris in Joh. Trellund. Hafn. 1735. Fol. 

Disp. inaagtiralis fi/lens Do£lrinam SStae Trinitatis !• ne* 

ceflkriam verx Ecdeiis lemper creditam, in fcript. 

fiindntam« 3. Ab imputatione conrradiclionis libe- 

raram. 3. Porismatibus pra^^ids ampliacam. Hafn^ 

174a. 4. 

GfMtrtoridagi 9rffi)ifmer. S(9iu 1753. g. Omfat paa 

SpDj!. ibid. 1753, 8. 
Slligc SnctaBfcr moD DbiDig Srietenfcrif. ibid. 1753. g. 

Dispp. VI. de Metanoeologia. ibid. 1750 -1756. 4. 
Dispp. VIII. dc Thcologis Cliara£lerifticsE f. Diagnofticx li- 

netiiTientis. ibid. 175^ - 1767. 4. 
Linesmenta Theoiogiz Exegecico-Momlletics, Hafn. in gvo 

finc Anno. 

aBiti)crfcgangdnfrbfififf(^cnS4irift/ ubgiM af Georg Schade. 
Sdtoaa 1759. g. 

Oraiio in meinoriam abfoluti Imperii d. ig Oc^. 1760. 
Hifh. 1763. Fol. 

Sctragtning vm SDangdierae. 5(^^1766/1769. 4 2)eeie 

in 8 VO. {Pr.^ 
GÖLNITZ (Abrahamus) geb t ©an^ifl. ^aX &tCtO 

tctcr ^vi Song Chrif^ian IV., og 1640 t9b|f Scgationf@c 

cntctcr nic6 Hannibal Schefted i ©pottteB. 

Ul7ircsEclgico-Gallicus,Lugd.Bat.i63i.ia.Am(hi655.ia. 
Princepsex Tacito. ibid. 1636. 12, Gedani 1640. 12. 
Compcndium Geographiciini. Amd. 1643 1649. 12. og 
Wittcnb. 1671. 1678. 12. QB.Hjff) 

3 3 COTH»- 



5 58 Göl Got 

GOTHLANDUS (Scvennus Pauli Judichicr) %Bt> pM 
©ullanD 1599 isSRöp. ^anÄ gabnr tax Poul Sorenfen, 

<Sogne^)3r(cfi til @rotltnc|6oc 09 ^ixbt Goaner. ®if i ®foft 
ISffii^bOf/ SRoc^filDc og Si0bfn^)a»n, fra f^oiifet fitftt St<t 
|an 1621 tcp0nere&e. $Kei(le Detpaa uöcnIanM 1624 blo^ 
JS>BXtx i Siobcu^aDni (?foIe. 1626 qSrotjfl paa Stoftcttt. 
J627 Dicctor i SSorbingborä. 1631 SRagifict. 1635 a^ 
taffeöe fra (Sfofcn, og t^rog til St0t)ca()ai9n, for at 9t>e ftq in 
Hct)i:r!s & Mfi^^hefi. 1637 bicD @ognf«$rÄp i ©largcrup, 
1654 «prov»il i Jiungc ^crrcö, ©o^e i668* SBar f» ©anje 
flift. I. >Wcl) Ki.fline vviiirads ^dtM $ ^ani SSormouM ^r. 

Wilhacls Aideifens ©Otter i ©fangfrup- 2. SKrb Sophie 

oiufs 3Do(ter. ^n oar SaDcr til bta htxBmmtliqt älbmirat 

Oluf Judicbir. 

SFtifter. 
Synopfis Profodia? Daiiicic. StJ)Otl. 1650. g. paa jDairfP. 
Profodia Dar.ica, elltr banjfc Sttiin ' ^OHp. ibid. 1671. g* 
(iB.Afrr.) 
GOTTSCHALCH CJohannes) gab 1734. 29 3f«* 

J&an* gaöcr rav U«h GotrCciiaich, (f ognr-Dcga for Jl>imtm^ 
l0t) cg ^a^Di)cleD ss^^ctttg^rbcr i 6iicllanb. ^anA SRobcr 

Mnrcn Toftni;;^ ®0(icr (il SDJag. Antonius Toftrup, goik 

rcctor i SiocfifilDe. 175 1 btporvcrrtt fra SKortlilbc ®foff. 

1755 6ffO Alumims paa Roiches SoOegiOUI. i757Dccanns 

pja ,^lof)crct 175 g frcbte itait J^^xtx peb Stabcn^vn* 
@folc. 1761 99agifler. 1763 Sonrector 9ci) Den tatinffc 

®fole i 9(alborg. & gift mcb Cathrlne Mai grttc Jungc. 

f r i f t e r. 
Disp. dubia qvxdam contra demonftrationem ^. 1 365 Mc« 

tapii. Schub. Hafii, 1754, 4. 
Disp, num Medium rcconciliationis in gencrc cum Qeo pec- 

caroribus obtincndum ceito protnittcrepoflit ratio, iUd^ 

X755- 4- Div* 



Got 3^9 

ttsp.txplicatio Dia* Eiedi. VIIL 17. ibid. 1756- 1758. 
4. Part. 111. 

Smafball^^i^g ©m bc jfocliffc ®iitfr Dg ^cltc, fTrcuen fjJtH 

^aa Suttn flf Joiqiho juventio. Äl^Pn. 1762. g. 

Ccbcti<.r)cn Jf^cboncrt latele owrfa(paa ©ani?. Ä^vn. 1753.8. 
Tlxeophrafli>:p<(friwIfcrpaagolWe«öct. %albotii76S. 8- 

Otcrfat paa ©anjf . 
Äftwo?af Sct^nfaingcr crn No. 26. af bc Slobcn^ot)njfe 
Cftcrmnmyr om l«rD« ©agenc. ^cljinaeir 1767. 8- 

Prograinma de Hieronyrao Ofio. Alburgi. 1769. 4. 
Gof TSCHALCK (Hans Jörgen) %9\> iObcnfc, jMt 

ePrifter. 
TbeTei qvcdain dc nominibus propriis Lati lis in Danka con- 
TCTtendis. 

Occros f$tfit taU «Ob Catilin. O^crfat S^öll I7'^9. 8. 

GOTTSCH ACKSON (Oddur) ^t\> i 3elanD. ^aii« 
gidCT Mr Gortrchalck Nicolaifon , ©IjTop i J&olum / of notj! 

ar?c« gamtlie. %ra ftan* 6te »ar af Mcv f^" opfob i SRortjf 
|^e« M< S^rbrotfT; napniig ®iittorm , fom oar £augmani) i 
TRw4t eiöen rcl^c ^nn ncD til ©onmorf ogTptRIanb, »eb 
|»wJlni feiUg^cb ISiaii forf^mrebe po ÄunDffab i txt tanrrc tpN 
(Tr og latinff < Sproj. O9 fom Lutheii Slcformötion giotbe 
ffor £>pii«t pw frromc tib , fa« foraarfagcbc fani mc og en Op' 
lÄ^fom^fb ^o« beunc unge 3«lirnbfr; (aa at |)on fcrnicbflfl 
6»bl UroHgJcb i txt 3Ja:ttcr if ff jif ©e»». 3 f^^^ö" ^"' 
^b fprani) (an op i ftt blottr Sinneb af hengen, og bab ®itb 
jnbcTlij, oi ('^n »ilbe aabnc ]&an« ©Inc pg ^icrtc, at l^an 
ffiaatit fiae Oi^ert cpiisning oni, ^rtlfm bcr rar btn rrftc fa^ 
Ijyi grnl^f f orrbom , cnten ben papf jlijf c cHrr ^fnIutI)^j!^ Og 
H^ Mr blmn eD<rbcpii|l om bcn juterflc iRdtgion^ ^anb' 

3 4 5^^ 



s6o Got Gra Grae 

^tb, Hifit ^an tilBage til 3«Ianö, ubcn at labcflcimerFf m A 
Den SiIbtMclio^cb, ^an l^avDc^til Luthers iccxbm, h Wet) anta^ 
gcnfoin Famulus ^oj Den jiö|lcc(r(6tpl(!eg5ifpi(?fal{>oIt/ nat)iu 
lia özmund Poulfen , fom tilOfi»!) ot »iibf M ^aiti tiJ ^r<rff. 
SKen Dcrti! (;aobe ^m ingcn fpfl^ 09 u^^i!pI^te |ig unbrr Det 
^aaf!uD, at \)an ]^at>De ingtn g^tcmmc til öt fonge. gSe* 
t)<n« ban oar i Dcnnc Sicncflc , foretog ^an j!g at o^rrforttc M 
gipe Seflamcnte paa 3«lanD!!: incn fom btt maatte f!ce ftcnu 
nteligt, utcalgte ^an ÄoeOtnlDcn til pt ©tll^c^^Samlnf r ^ 
og naar {lan mangUöc ^opir, pf ^an Det i^o^ iBifFopcri; fore* 
giocnDc ; at ^an bxuqtt Det til at uM!rit)e be 6i jFopeligc Srani- 
ta og anbre Äirfe^2ot)e. gnbriiä forloD l^an Dennc Jirncpf, 
og 1554 Mc» Saugmanb t 3g(ant). ©rufnrte i m ®trem 
1557. ^ilfet ^an 3 Star tilforn faaDit ffal ^aDe fpaaet f4 
iil^ I ncmlig , at (lan iff e f!ulbe D^e ©rraa^DaD. 

6f riftcr. 
©rt SRpe tepamente owfat paa 3«lanbjf. >Roe«riU)f 1540. «. 
Job. Bugcnhagii g^ripi 2ibelfc« ^iporte. KgdeDt* owr(ftt. 
S^pn. 1558. 8* 

Ant. Corvini ^opil Döcrfat. SioPocf 1546. g. 

D.Jufti Jonar6afec^i«nm«^lJr«Difeacr. 1562. 4. CD.) 

Gra AH (Jacobus) 1753 fcicp ©fibjr^racp i brt apati|!< 
€ompagnic«£ienePe, og forgif mcb rt ®fib paa SKeifenfraCftuMi. 

e^rifter. 

fk^etiflPe 2:iD«forDriP- 2, ©ede. S^cn. 8. 

Gr ACH (Petrus) SRcctot PcD S JripianfanM ®f ofe i {Rotat. 

QPrifter. 
Sttbeloratioti fotepillrnbe Dcti ©an|!e 09 9lor(!e Ätrfc^jftoi 
rk. Ä^Pn. 1745, 8. 

GRiTlNOlV (Torchillus Erasmi) gjot forP Alumnn* 

yaa Bot ches Collegium , Dcrcfter prtfe Sectic^orer j St^bctt* 
%am efole, 1702 bfcp Conrccior fammcPcD. 1703 0icc» 
tot I griDcric^rtorg. ©^De 1730. 6 F 1 1 f» 



Gra Gra 361 

© f r t f t e r. 
Apoloe. pro Jufliiii Martyris narratione de Statot Simoni 

Mago pofita. Hafn. 1698* 4* 
Controverf. dc Gadareiiis. ibid. 1699. 4. 
De G)ntu{ione ChriAianorum & Judzorum a Genrilium vd 

i^norantia vei malitla protccla. ibid. 1699. 4. 
De Dormiutione Homeri. ibid. 1701. 4. (TZr.) 
GlUESSERUS (Angelus Lucius) 

SPrifter. 

Accfamatio in Gradiim Baccalaureatus. Hafn« i62g. 4, 
Momagium Frid, III. prscfUcum. ibid. l648« 4. (ÄA.) 

Gram (Chriftophorus) g0D paa DUngctlBC i SflorjC. 

^B^Saixr^ar ChriftenTbom«renWarberg, SicrafStOt' 

Btn 09 diotterogser i {>o<Ie $r<r(ic9i«Ii> , STger^uni Stift 

^011^ SSoDcr Anne Margreie Gram. 1740 bcponcrebe fta 
6^ri)liafitff 6folf. 1742 Hft> Alumnus i^aa Borcbes Colle- 

gjom. GcubereDe ^ScDicinen ^ og to^ btti Soctor^raixii 
^^ SuBcti^dt^nl Stcabrmte 175 1. 

ePtifter. 

Dispp. II. de motu Chyli per Vafa LafVea. 1743. &44« 4. 
-^— — > de fomno ejusqve ufu & abufu. Hafn. 1745. 4. 
*—-—«— Methodus curandi febres intermittentes. Hafn. 
1751. 4. iPr.) 

Gram (c * * *.) 

QPrtfter. 
gUtfc^^fffriiKlfc. €(rifitania 1760. 4. 

Gram (Friderich) SliDöcr af ©efantettr ©cjefm^ 
8U<fi>/ £)6cr'3«gcriiie|lcr, os Sfrntmanb ot^cr Snbcric^^bprg 
09 Srooborg Slmtcr. 

©Ptifter. 
€ftcrrrtBmg oin ^aui forlige SXeife paa^f^n ow iScUet 1 689. 

trpfti Bangs ^amllngcr. Tom. i. p.27. 

2 5 Gram 



362 Gra 

GrAM (Fridciicus Carolus von) (gtl ©0tl of Hftftfy 

tigc. 9Öar farjl ^of'3Rötf(^al. 173 1 6Ift> Siibbcr af SD(m# 
mbrogf. 1739 Obcr {)or>9)?arf(^al / 09 hmxtt mcD Orbrnm 
de l'anion peiiaite, SiDen ®ct)cimr'9{aai)/ Stnumant) ot^cr 
Cribcric^äborq 09 StOHborg 9(nUer. ®c|)finie'SoHf(rcnW^ 

tRaah, famt .Membru!i> Monorgium af M So^l &\\iXtXf 

S3inci>(u9gcr og iBogningS 9(caDnn<e. 1760 fRiibvc af Stt* 

ePttfter. 

Omtio deneceflitfltePeregrinationum. Bremac t7i8- F^I. 

Gram (Johannes) gab { »ietbpc i ^orii4 -öerrrt) i 
aialborg ©tift 1685. 28 Oct. J^Mi %abtt uv Niels Han- 
fen Gram , (Sogtic^rorfl tif Sicrbpc 09 SRjgbal SBcmtrtAtr^ 

|^an« SRobcr Anj^e Chriftens ©ottft Male. 1703 Wc» &l* 

niittcttt tJI äCflörmict af |ian« cfjcn gaWr. 1706 tat Alum- 
niis Collegii Elerfiani. 1708 blcö SRaufflrr. 171 1 Conrrc' 

<or i Ät«benJ^aön« ©Mc. 1714 PiofcHbi Lingva? Grjccie »d> 
ttniVCtptttet. i73oHiftoriographas 09 Bibliothecarius Re- 

giiis: 173 1 ®e^eimc/Mrc^f»ariu« 09 3«ft*^*2Raab, 1745 
<Stat^£RaaD S)o^e 1748* 19 S^br 3 Snlcbning af Denne 
ffore ^Mbi D^b bleo flagrn cr ©aio iRcDatUe af 3 £oi)09)«43t. 
(j^aa m m ©ibcp^iarl^anöCrafl/iSiartc, nieö Oaiffrift: Jo, 

Gkammiys, Coks. Statvs. HisToi*. BiBT. Arch. Keg. r. L. 

Frof. Vaa Den anbca©iDe: Sr tiOufC 009 paactQSort). Ovta 

0W: LvGENTiBVs Mvsis. 9{(t)CR unOct; Occlvivs. d. 
XpFebr. 1748. 

eFrifter. 
Dö Origine Geonictricc apud Äs^yptios. Hafn. 1706. 4, 
ArchytT Tarentini Fragmentum yr$^\ rijg fjf.cLS-^ifjLartXnC 
cum difqvifitione Chronologiva de «Ute Archytjc. ibid. 
1707. 4. 
Obfervationcs ex Scriptoribus Antiqvis. ibid. 1708- 4- 

Thefittin 



Gfa '363 

*rbrflnin Decas. ibid. 17091 4. 

Spt.-Txnen Obfervationuin Graecarum td Arati Phanomenf^ 

ibid. 171 0. 4. 
Hi/loria DeoniHi ex Xenophonte, S. Antiqvitatum Xeno- 

phontcaruin prodroinus , cni accedit Specimen Supple. 

menti Lexicomm ex Xenophonte. ibiJ. 171 5. a 
CaSigatior.es ad Scholia in Thucydidis Libios, ibid, 1721 

& 173a. 4. 
Dispp. VIII. dc Vetcris Teftaincnti Verfionis Grjrc^ in N. 

T. allegationf. Hafn. 1722-1733. 4. 
Kotida veterum O^ecs Liiigvse Scriptorum , qvotqvot ad 

atatem noftram pervenerunt, contraftior. Dispp. IL 

H.^fn, 1729 & 1732. 4. 

goTfflktil M. Anders Bordings poe«|Fe ©friffrr, trpfft i 
Sbvn. 1735. 4* 

Tfoaopbrafti Cbara^Veres GrflpcS edir. Hafn. 1725. g. 
Frafariaed AnnalesNio.Cragiiabipfocdir. ibid. 1736.F0!. 
Ptafat. ad Job. Mölleri Cimbr, Litter. edir. ibid. 1744. Fol. 
^ ^r 09 Wlbfrct Ofl forBcbret N. Slanges Hiftona Chri- 

«12! . IV. fom ubfom ÄJön, 1749. Fol. 

Notap fld Hift )riara Da! icam Menrfii tnbfarf i bcn n^t ^am* 

Itng af Meurfii ehiftcr , fom cr ubgtDcn af Lamio. gioi 
rcnt< 1746. Fol. 
Knytlinga Saga, ^»oröf %(xUn mcb ben htinftt Oöerferfcffe 
W« ftrrbig trpft , mcn ^cir^pilcr cnbnu formebdp SJiam 
gd af tittl , gortale og SRotc r. 

Anttqvitatum Gra?carnm , prarcipue Atticaium Defciiptio brc- 

vif. Hafn. 1721, 12. SO^ccncJ og at MM l^onl 
SDm Mitnbfe Nucieus Lorinitatis ^olbrt ofl for^QD«2(r6ribr. 
Oifli Wonmi gptflfer famfct ubglvne. ftiön. i728» 8./ mm 

aOpIagct t :KtJ9(eR^ai)ti< ^(bcbranb fpoferct. 

Commen* 



3 64 Gra 

Commentatio de fiftaHenrici^ucupis Bxpeditione Danlct, 

in Mifcell. LipC Nov. Voi. II. P. 2. pag.228. fqq. 
Epiftols Doclifnmorum hominum Seculi XVII. cum annota- 

tionibiis. JBeflflt tiffc ^bfit cre inDfartc in Novis Mi- 

fcellaneis Lipfienfibus. 

mi SD4mf(^€ Sibliot^ec er inDfinrt: 

Oratio in Nataiem Chriftiani VL 1 744. Tom. VI. p. 476. 
Oratio;de Origine & flatu rei Litteraiis in Dania & Nor- 

veg., usqve ad fundatam Univerfitatem Hafaienfein. 

Tom. VII. p. 440. 

m M StiBhtnffan^t ®it)enf!o6cr< (S<(ffa6« ®(riftcr m iiOm 

fjarte felgtaDe ff ani 9lf ^ant^linger : 
Tom- 1. Om M aar Do Äong Knud rciflc til SRom. 

Om $ruD / naar M cr opfunbct i Suropa , ofl (»ot lonu 
ge bti ^ar t^anrtt t SSrug i £)anniarf. 

Tom. IL de iEnigmate Sibyllino novem lirterarum i ^itdtb- 
Ring df Oedipo Chymico Leibnitziano. 

Om be on : SPriftc, efvifttmaal, ^adt tUQfrifU. 
Om MC Orb: SDimmeMtge. 
Om Det gamle OrD : igetmant). r. ^crrcmanb. 
Tom. III. Om SicligionJ^SKeformationcn, fom jtong Ckri- 
flian II. ^at>be i (Sinbe t X)aaHemarf. 

Om Det 3iam Chriftiern. 

Om Diffe Stngi 3(f5ili)iitn9, fom unb<rtibcn fcc< po4 
fr0<ne ^tabu<r. 
' Om bct Danf!e Orb r 3(titt)9 Xtt)| 09 M ^mM^fSfam 

Arild. 
Tom. IV. 8or6<brinflCt ;ttl Song Woldemar Chriftopherfens 
J£>\Hoxit. 
Om Theophraftus Paracelfus j^M tHTtet nogmSibiJTifv 

3(iniMnf« 



Gra 36 j 

Vnnuerfniiisft ont ROflU Siant i Matth. Gabieri latinfFe 

^Hitti , in Laudem Regis Chriftiani II. 

Ximianrfninflfr om Chriftiani ii. sKeDfalgere ub af 2)aru 
nemarr 1523. 
Tom. V. £)m Chriftine af ©attncmarf, Stong Chrift. IL ©ot# 
tcr, ^crtuginDeaf 0)^ilon/ 09 fiOeni totl^msen. 
finvc af DanfFt Oxb pg Saleraaober af bct ^nqtl^^fU 
ffc Sprog forf laret. QTh.RanO 
Gra M (Laurentius) ifirober til Slirflforrige. g0bi7oi 
i Sdktipt ^rfffiegaarb i SCafborg @tift. ^ar favfl ®ubrec(oc 
i SiBc 1733 6le» $mfi i J^oxniltt i Vat^mi etxft 
J744 6ognf*^r«jl til Cmmcrife» t SÄibcr ®tift 1757609* 

at^rod og ProfefTor Thcologise toeb 9or0C. 1759 ^XQHOft 

H &%ntf^x^ft i @t<gc pqa SRacn- 

6Ptifter» 
Tbefium Philologicanim Dodecas. Hafn. i7ai* 4» 
Oratio in nanlem Frid. V. Sorsbabita» Sora? 1758* 4. 
^arniCatiaa »»CtFrideric Rofenkrantz. ibid» 1758. 4. 

^OB |ar f!ret)ct fin Srober^ Statf SKaob Grams Vitam paa 
laein, f0m foinvbct fnart at ilftt trpFc. 

Grammaticus (Saxo) %Bb i ©lopDanb. gloKro» 
tr i bct XII Secuio, og mx fotn &tcxttmx cOor 6:anceIIi|l 6o< 
fRi^ Slbfalon Cirfe 9rot)fi t SRoctlilbt , fom nogk mee ne) 
eftcr ^M SilfFpnbclfc ^an (Fm ben banfFc ^tfiorie i 16 SSager, 

fiaSonS J^aa til Song Knud VI., Waldemar I. Qbu, ^^iU 

Ict etttft af aDe htx^mmti for et ^efierflprie i Satinen i J^ttt 
fcmbctil br Stber, ^an (tret). S>ettne ^an< ^tfiorieer aUer^ 
fBTfi eftcT 300 9(ar« %dxUb i^eb Srpffen ttbgii9en ttl ^ari< t»e^ 

Chrif^en Pederfen, ftDm Canick t £unb. Saxo ffdl Mxt bOl^ 

1204/ Og liiit htgxMm i SHoeililbe SDomfttle* 

eftifi 



366 Gra 

Öfriftet. 
Danorum Reguin Ueroumqve Hiftorix (lilo eleganti i Saxo« 
ne Grammfltico , nattone Sialandico, nec non RocskiU 
denfis £ccle(i£ Pra:pofito abhinc fupra trecentos anno» 
conicriptsr, 6c nunc primum litteraria ferie illuftratar^ 
teriiiEineqve iinpref&. Paris : apud Jod» Badium Afcen- 

(ium. 1514. Fo!. (St fibcn opfaQt S3aftl- 1524 o) 

1534- 8fflncf. 1576. P9 Sor« mcD Stephanii notis og 
Prolegomena. 1644* FoU 

SD<ttc fammc @frift er fiDen omfat paa $lat^£9^ff/ ^ft(t 
%oxmmm i M i4{)cSeculo, unDct %iul: X>rSDcii« 

^tS^XOntU, U Saxo Grammaticus nfien qti^xcfj in bat 

itttine , barna in b«t Dpbcjt fl^cfettct. in 410. 

©rt tX 09 PVCrfat paa ^anfP, farjl tcD Anders SÖrenfcn Wc* 

dcl, 09 trvh t Si0benl^abn 1575 09 1610. Fol. (gu 

b<ll )>Cb Se)er SchoasböUe. ibid. 1752. 4* 

SDe<ubcn l^aucr Johan uurentzen ttb9ipct bctt ferftc 2o9 tiru 
»«r Sird: 

Saxoms Gramimtici farfic 009 itlCb 7(nm(»rril{ll9<t 09 Jto(# 

berfloffer. S^bn. 171 3* 4- 
O9 Siffpp Laurids Thuia ^at paa ban|!egtiim omfac Xle, 
(^ii Saxo paa la(inf!e ^KXi ubi iin S^ranifc ^or tnbfert, 
fantinc fel9cr fom et Xn{>ap9 bcb 1 huj as pocti{!c @4# 
ger» Siivn. 1721. 4. (^B^fijp.Spic.AfKS;) 

GrAVE (Cluiftianu*) gab l 39Ö*nJ>* ^730 Wr» 

^Eibi^^ro^ti SScii^c berpaa en Sour ubcnlanbt til Snflclaob, 
1732 birb rcpbcrenbf Sapeflan paa 9)?of< i iRpr9e, 09 (EaptU 
ian pi o P triona U( 9(Q99e ^milc9iclb. 17^3 6o9iic«^Pr«rtl 
til famine ®09ner. 6ib<ii Spgne^^rorfi tU Sotr i>9 8#niii 
i Jton9<6er9 f^robfiiti 9Kcbl<m i bct ^ongcligc baajFe €cl^aft4 

09 ProfeObr Antiqvitatvm. JDi^bC 1763. 30 Oct. . 

ertif4 



Gra Grö 367 

6f tifter. 
1Bct!ttn|l w 3tf|fecb t\\ Song Frid. V. 1749. g* 
«S)ii8$(Dli)nin9« og ^(gctDprfmag^ ^ournAl. SlnDfart i o<cono^ 
miffc aHagoi* Tom. VL p. 5. 
Grave (Encus) (^eD 1624. 26 ®rpt. 1 2unb l@facu 

Qf. JfKin^ gaDct Var SJiOg. Mogens Gravc , Canoiiiciis og 
Ledor Theologia 9CD Gymnafium fammejleJ)*. ^an< 3)?0# 

jrr AniM E:ks ©otttf^ Den Äongdirje 4)o^qyr«fcirant Eric 
Anderfens ^otitx- 1643 bcponcrcDc i9et) $i0ben$at»n< Uni# 
ttt^itt fta GyinnaiJum f guBb, Het) pDen 5U {ectie ^«rer t>e& 
Srnib €^foIef og Dereftct SHector i {)clfin96org. 1650 (gog* 
nr^rffll tti ^rnflct i 3(arl^ttu« (Stift 1660 ^oH^rorDitaBt 

1664 fBifFop i Sarl^au^- i<S6S Ooaor Theologix Bullatu^ 

i6go fif Siani nub ^n^iti^diaQb. ^$it 1691. 22 ^tht. 

^at gift meD Anne Heurics Jottet Zandecs, (ani go^' 
BiaoM t «^Ptaflct «^r* Cbi-iftlan Melchiorfen Barcbgrevings 

€nfc 

©Priftet. 

tiig^rtftifm OUet Mette Rofenkrant?. $^^n. 1666. 4. 
— — — — Eric Rofenkrant?* ibid. i6jl3, Fol. 
•-. — — — Magrcte Bang, ibid. 170a. Fol. 
• — — — 3Äag. Hans Ruhmann. ibid, 1703. FoU. 
iAn.Mar.P.Z^Pr.) 

Green (* * *) ®« «ammel Smdiofus , |bin paa^H 
fg oi tfxtttt et p^o^ ^ofkiima for {Botgerftanban; og t Den 
Idctaing «bgao fetgenbe 

3«btilAiii9 (il p]^9itfFe S)ifconrfcr. ^9^ 17(^4. g. 
affttMtat, tm ^aa enbte fine p^pfifFe SDifcoorTer. ib. 1766, 

GrEENSTEEN (LagoPctr^us) ®te pETREUS. 

GreG£RS£N (QlftuO fiSonbin^ct i iSi^ben^aon. ^ 



368 Grc Gri 

€5f r if ter. 
Martini Hyilei i 27 qnMxqt ^ttMfmnitt om <Sfa. 49. 1 j. 
SorbanfFet. jt(|t)h. 1642. 8- 

GrENOV (Cluiftophorus OUi) Slcctor t)CD (5f olCft VM 

1657. 8- 

GrIES (Bartholdus) 

©Prtftet. 
Siig'$r(rt)itett om Jens Jelling. S^DR. 1680. 4. 

GrIFFENFELD (Petrus) gOert Peter Schumacher. 

®ar f0D t $tebch^at)n 1635. 24 9(u9. ^dn< Sabcr t>ar Jo- 
chum Schuimcher, ^tn^anMct famtiKjlfb. J^ani ^obtt 
Marie Motsfeld. 1647 i |it tolftc tSar Otponcrcbc fra £iBbeQ# 
(aDiiS (Sf ok; og finbe< at ^aoe refponbent pubiice t^cb obffiU 
Itgc terbc 9R(enb^ iDifputationer. So 3(ar cfter mificbe ^aa 
{tn SabfT/ mcn 6(eD antageni SBifFop Brochmanns ^uu</ (oor 
|an forfi 6Ico ticnbt af Stong Fiid. iii. , og eftcr ubfiaobrn 

Examen Theologicum |tf 1653 Äongf. Stipendium at reife 

ubcnlanb< pha;' ^on reijle ba 9 i 10 9(ar, 09 M fin J^itm' 
Iom(i Mcd i654@ccrctcreti bet banjFe Sancellie, ogfortbcr^ 

^t€t®cl&»ntC ArchiyariusOgÄongeltgHibliothcctriuJ. 165^ 

$ORgtIig Ganuti^Vi^ccrctntr og 9k\it^fix i SanceOie^Erikgio. 
i66g OicfSccrcterer. 1571 blcD nobilitcm og Sitbbet af 
S)anne6Togc. 1673 fHiqtti fiort fanccDet og Slibber af dlu 
p^oRten/ famt op()oiet i ®rorp^@tanb(n. 1674 Patronut 
Univerfitetis og g{ig«'9rcoe. .1676 falbt i URaabc, Mr» 
bomt fra Sit)f(/ mcn forffaanct mcb coigt Soragfd f aa Skmh 
fiolm, l^vorfra l^an cfter 23 3(ar< Sorfo6 CRbcfig blco lo^gU 
tKR 1698. / mcn bobt Itrajr cfter t Sron^icm 1699. 1 1 ^axt 



Gri Gro 369 

J^%ac Jift tneb Cathhne Nanfen, en ©Ottet af Michael 

Naaien i ^iabcR^aon- 

6Prifter. 

Ska fbmcrame jtonge-So», fom afFiid. Roflgaard cr I1^§i« 
9CII. S^pn. 1709. FoL, og 1722. 8./ og af Casp. p^ 
Rothe. Ä^po. 1755. Foi. min., \mt Mubiu inDfnt 

i N. P. Sibberns Bibiioch. Hiflorica Dano-Nor eg. 

P- 345.1 og Hoibiigs ©anniarf^ Ofl Sflorge* ®ei|lltge 
00 gjcTDPigc ©taat ?. 71- dx of ^am comipcM 

SDcÄ aglx 09 42bc Davids ^falme paa latinffe ®<rt. 3ttl> 
f»rt i ^nj 8e»nc« 5Bt(!riucIfc »eö C. p. Rothe. 

SmniDca ab^iOigc anDrc baai)c latinfFe og DaofFc 9}cr<. 

*£>am cilffrioci Dc^uben: 

Disp. de Ncrvis. Hafn. 1650. 4. 

— '«— de nretribus Scaqvzduflu. ibid. 1551. 4, 

Grimberg (Nicoiaiis) @»en|f af ^erfomfl. XSat 

Medicina? Dodor pg Prafticus i 3(al6or0 i ScgpuDcIfcn af ÖCtte 
Seculo. 

SPtifter. 

Obierrttiones airio& medicse^ Amft. 1689. i^i. 
CoUeaanea BaKamica contra putrefadiones ex arbore pini 
& abiecis. 

S5rf((mbiin9 M {Ricrcn^ onD Slafen ®(dtt<. ^91^.1695. g» 

Oblcrvar. Mcdic. Anatom. Pra£V. Hafn. 169 5, 4. 
Dc Vcrtigine & Melancholia. Lond. Scan. I700» g. 

Grimson (Koibcin) (ga 3«tenbcr. 

6f rifCer. 
yf^lmtr af Avenarii ttgc^Sonncr. 

4>r^tierK af Grerter ogSven Mukfoii, paa 9ium- 
GrOLL CEraimua) Theologiae Studiofus» 

6Ptifter. 

SoaMigiRf&Srari ®a9c, afSngclf! o»crfat. S^n^ 1716. 9. ' 

$K A Gr6'n 



370 Grö 

Grön (Matthiis) g0b i g^rifliania 1709. 2 m<nHw6^ 

(CU, •C)aH« 3RoDCt Elf« Robfahm. 1728 DcpwmDc fra 

€^'ci(liani(e ®fole. So« 6crcft<r Examen Pi.iloiophicum 09 
Theoiogicuin. 1731 tcijle «bciilanö«. 1735 *o«» iKcro »» 
C09 ©octot'®raDcu i SRcDiciocn. *wti[cul)e pDcii i tt^U 

fiiania* 

efrifter. 

Disp. de graviditate diuturna. Hafn. 1735. 4. 

GrÖNBEK (iraacus) %0b i SiOflC 1564- -fr»* S** 

öer t)ar J&r. Söim Grönbek, eogne^rfffl fommcflcD 90* 
flc i tto^U 3tar uDcnIanD* jfaa Songcli^ «rfoflRing. 1593 
bUt) @09nt'>Pv«ft tJl gjicolai «irfe i Siebcnjat)». «attt 
bcTcftcr 1594 Wc» actioncrct for Coniiftorium forntcMifi aogU 
Salemaabct, >an uW cn^rorDifcii ^a^bebrugt, fom fnuigcöc 
of Calvimsino, Jwl!c M ^aattc tcMcae, 09 rewftfcf« 
til for g(terliWtt at »oqt< 09 cnrJoIDc pg fra jlig ««röeat. 
1596 blco bati SBiffop i tronbicm, Jt^or ba» ö«&« ^^^7 27 
3ttn. ®ar gift mcb Uo:othe HaflTcbaid. ^an gao (5e ®i» 
bUotbcq»c «1 6tt?itlrt i Stonbiem ; 09 m «nftdig Capitol 13 
gttttigc 09 anbm gubdig ®tu9 faram?jlfb. 

eFrifter. 
De Accentibus Hebraicis. Lugd.Ba^. 1593. g. 
Oratio Funebris in Rcg. Fridr. Il, Witteb. 1588. g. 
Anacephalaiofi» disputationis Ariftotelicar dc viriuie. ibii 

1589- 8- ^ - 

partitionuin Oeconomicarum cx Xcnophonte & Ariftoccle 

Libcr. ibid, 159a. 4. 
Synopfis Hiftoriae Chrifti. ibid. 1590, Fo»* (An. M.^ 

Grönhoff (Sti) 

QPtifter. 

«n franjl J&errcmttnb< oprigtiac »rw* S^w i7S7. 8- 



Gro Gru Grö 371 

GrOTHAUSEN CAlbertus Gabriel) ©ar ferjj gapefi 

Itt. 1728 Mc» ©ogpMUr^rj! «| ©uamifoiU a)^C€m0{icOni 
I Siefitsl^avn. ©eDe 1741. 29 3un. 

e f r i f t e r. 
3m ^Jrrtigtcn. Äof^J. 1739. g- granlf. 1740. 4. 

Colnmna perenni &cra memcri^. Hafn. 1740. Fol. 3 %ti^ 

Ic^nin^ cf 3«W08ct paa M npe @fot. 

GrUBBE (Oieteiicus) jRlcp 1686 ^dil^tX , 00 jttca 

ePrtftet. 
SMMff ^arpc .' Slauq oDcr ®anDa8< S^attflcltrrne. S(i)li. 
1680 00 1696. 8- a Vo). 

XeniolDin C Epiitola aufpictlis novi Anni 1693, ibiJ. 
1693. 4. 
GrUBBE (Ericus) ^ail< gaöcr Laurids Grubb- ei| 

Camml^aa^. 0)l(oDcr Anna Sparre. ^oIt)te< I Un(|t)oir# 
mcn til eniDcrinjcr; og rei(le fi^ro uDenlanC^. ^an cuDc og 
bcfce^ Jtrfc i SpBanb. «Sat gift mcD Maren juul. •{)an« 

©Ottcr Maria Grubbe »at jift niCb Ulrich Fridcri.h Gyldcn- 

tevc. fra ^»ilfc» (im 1670 bko ftm »cD en Songl. ©oin. 

ef riftct. 

Ontio de Nobilitate. Lrpf, 1623. 

Grubbe (Johannes Gerhaidus) %Bb % ^rAcrflc». 
fHOH Sa»cr IHir ©OCt Herman Grubbe* J^^ani Skobtt tieata 
Cfttharina Baldov. ^ai fcf» Medicus Praaicus i Stldbtn^a^^ 

eeriftet, 
Dbfp. n. de namra & ufu (alis, Hafn. 1704. 4. 
— — dclcgitimoufu repellentium. ibid. 1705. 4, 

de Theoria & Praxi. ibid. 1706. 4. (tVw^.) 

GruNDLER (Johannes Erneftus) j^ongclig ^Än|? Mj*. 

*«»riM t Jronrrtttf. 

Xa a errtfi 



372 Gru Gru 

SPttftet. 

Explicfltio Doflrinx Chriftiaiis , Malebarice. Trsnqveb; 
1719- 8. 

Grundit CJanus Pctri) ^ao 1510 i @raaM wD 
jEBdle / fom nu et en avfcclig Jpcrrrgaarb. {^ant goDer thir 

Peder Thovkildlin» jJ^ottÄ SBobcr Kirften Vincentz SDot* 

M. ®\i i 9iiber oa SKar^uu^ (Sfole. 1535 reifle til ^10^ 
icn^aDtt/ mcn formeDclfl £ri9^/Uro((igfteberne fcmmtficö, t)rog 
t)€rfra til SSalmac, 09 profitcrebe paa nogca iib af Olai 
Chryibftoini Unb€nnt<mR$r pfb ^M 9iccomnicnbation (oa 
Mct> Svcctor i ^(xi. (Siom fom ^an til Siebtv^a^n cftcr Joh« 
Syiiningu fRaai, OS for tfatte ftnt ©tuDeringcr (aaoti mbtt 

^dn^f fom BugcDhagii 0|| Chiiflcn Thoi4(illeii Nforfings Ua» 

teroii^ntKd , 00 bleo Denforlle 9)^agitler, fom Der ttb Umaf 
fitetct blco crcercr, cftcrat Slcabrmict af Sm Chriaian lir. 
oar fornvct. jDerpaa biro ^an 1 542 Stector ocD 9Ubrr &c 
It, %^\lUt Smbcbc M ftafagbe (ig 1550. SIct» bcnftct 
1554 @osiU'(|}rarfi til £)om«Sirren i tRibt, (oor |aii DoOc 

af $cfi 1565. 14 3(us. 9)ar aift tncb Anna, Hans Oi e- 

fens SDottor af SKibe. 

©Prtfter. 
Similitudines In omnes fere iocos Fidei Cbriftiaoor, editse ab 
Andr. Sev. Vellejo. Witeb. 1567. g. (Ti. Mar. 
Cimh.') 
GrUNNING Gobtnnes) gab 1686. X7 9(U8. i dt* 

ftcn libct fra SBrcilatu «S)ani Sabcr oar Martin Grunnlng. 
j£Nin< fKobcr luolina Zappin, Slco naDcrPitfl t (E^rifinAomf 
SKesninq 09 (SFrionlRg ttl (an< i sbc 9(ar, gif jibcn pne Sor«P 
bre til ^aanOe i bttti SR(n:ing< ^aiDcl. sDa ^an oar 19 SIdr ^ 
trog (an miD btttt 9)}in6c til SSrcMau til en ^n gaDcr j 9^^ 
rorcnbe, i^at (o< (am t 5 9far. S>erc< Slanfcf oar ta, ot 
(an fFulbc blcort en QtefiaiPer i 9te<lan$ men M (aMe (an 

ingea 



Gru Gry 275 

tB%ct Ipft til, mm Dros hoxt ubcR tttti ^amt^fTe til 9io^if($^ 
«Mr poMT ^O^rcOont/ I^Dor btn rctte ft>cn(Fe ^t)rn)e/$laM 
IMT, 08 lo» {ig Der ^i^crve ti( X)ra90R Dcb Det fraJTauiTe SRegU 
useat. 33a S^Deren ftf at t)tDe fitt heni UnD&igelfe/ Drog ^an 
til SteSlau for at opIeDc ^am / men fom Der i Srfaring / ot 
(00 tiar retO ti( Slo&ifc^/ fom er 12 SKile fra 93feälau/ ^oot 
Vn fonDt ^ani ^ fattc ^am til rette , forDi l^an ()at)De Duigt 
for (am ftn Xilboielig^eD til Srigf^tirnefie. 3 M oDrige |^aiM 
be ^ iiitet moD Singen felo , mea formaneDe bain ti( guDclig 
itf leoe, troe attient/ ogflilDteä oeD (am meD megen ®elpg« 
nefje^ 0nfFc. {)aa tiente Da i i Zav, og t)ar ibiatit Dem, Der 
1 Socsiiigeo movilte ooergioe jig. gangen oar (an t 2 ^a^ 
ncDcr. Som Derpaa t Stenefle (trt ®reo Lev^rzau til Stefirup, 
fom %an tiente for (Slotte t 13 9(ar. iDerefter (oj Q3aron 
juul til SRoifentieen, for ^tranD^StiDer i 30 9lar. £>oDe faa 
Dflf^brr pxia SKammergaarD 1756, og teflamentereDe 1500 
SKOfr. (il !&aromtt< og aDoDial @oDfet< gattige i (SfoDborg 09 
ll^n^iilD .^erreDcr. 

6Prifter. 
ISvongelifFe tcrDom t et Tort Segreb. SBiborg 1739. 
OmgMg meD inDfiranDeDtlBoir og ®obl ibid. 1744. g. 
aif(tlDiiiii9 paa en fanD (Hiriften og en ^Qfler. 3talb. 1744. 8- 
^troct, ®rnnD og SunDaraent af Den ePangdiffe ic^tt og fan^ 

^e 6(ri(}enDom. S(»n. g. 

J5 gtibelige Setarnfninger og faliggiorenbe ®anD(eber. ibid. 

740. 8- 
^Bci^nt< (oiil beflagehge og lammerligc £i((ianD- ih. 1750. 8* 

GrYDERUP (Andreas Erasmi) . 

eprifter. 

tft frnnfTe 9)iifer. ^en forfle om Zalencbo, fom elffeDe 9iet' 
forrDig^eb. Sen onDcn om en DpDefem Qt^inbe til 9i0ni* 
£>cii treDie om Sligbom / og Der(o$ nogle gamle €Irif' 

^4 3 ter 



374 Gry Gud 

tcr Otti Jefu Chiifti Sfifftlfc eg ttitmt ©tffolt/ itcm 
Song Abgari JBrcD f il Chriftum om ftn Ä99^onl, 09 bm 
Rirfl ChiifH JBreo til ®ienft)ar. UDfart paa DanfF. £(od. 
1617. 8. 
Socnbc auiuch^c QiifcT/ Den fBrfte paa X)anfF/ 09 (eii afUbtn 
paa $i)Mtf om Chrifto o<| ^atii aanDclUc 93riU), fbm 
S^oct.PHiiippusNicoUi^tgteOe. UDfiEtpaaX>an(!. siwL 
in g VO ubcn 9(arätal. 

JiDCt Cntpus Doftrinar. b,t. ^OPeÖflpffetllC ttf bCi (^riflcIigC 

2«rbain. ÄJion. 16 17. 12. 
flSonnt' OS ^JJfalrae^lBog. Ibid. 16 19. i. 
Unttxwitim om at maabdis ferge for bt KftoM. idlcL 

1619. 8- 
Niels {icmmiiigfens t^iffog fafl Sienbctcgn, (porpaa |tKr Tm 

tirnbc, ^s)aD ^cOer ^an cr ®nbi 95ara cOcr ci. Stf^inu 

16 19. 12. CBii.Br.^ 
GrYN/EUS (Johamies Fridericus) ^ob { Xttrf^tilll i 

gjfalli 1684 4 SKaji. ^Oti^ gabet par Johan Conrad Gry. 

iier, .\dminiftiutor o»cr®rn>cnttf 8rirtigcn<®ob< ibid. 4>Mrt 

SDJObcr Clniftine Margrtte Bcutlcr. 1703 blCO bimttfcrrt fhl 

Cä ..<nariiim i: SQotm^/ 09 rciilc rif Uaimptctd i itinii, (vot 
I)au jlubcrcbe ^cbtcincn. 1706 Fom til Siabeii|a»n, (por 
Ifan »ibcrc fortfatte famme Smdium , 09 UcP Doftor Medid- 

n« 1708. 

ÖPtifter. 
De Mothoriitn Transplanfatione. Hafn. 1708. 4. C'^*'.) 
GUDME CHermannus Petrus) gob 171 3. 3 Ött I .{KT* 

Iff ^JrÄflfgaarb 1 SliUt ©tift. «Oan* gaber oar Niels Gid- 
ii)e. @09n«'})r(rfl til *()crMff 0(| SBiuf gficcnigbcbrr. ^ait 

SRotiT KJifline Brnun, en Dottcr af ^t Anderjt Bruun, 

tilfora (Sognc^Drfffl paa benoTDnte @teb. (gftrr prioot ^nfoT* 
mattoa blct> ^an ftnbt til Obcnfc @fo(c og Gytnr.afium, (t)9^ 



Gud J7y. 

^a ^os bcpancrebe 1730. JBIct) bcrrfrrr Abmnus farfl patL 

EHcttiens, pbCIl paa t*orch s Collegium. 1744 SRagiftcr. 

T746 Vkartus for StfT^ptn t jtio6etii^at)n til ai iorfc 09 Dift^m 

Int Mb ScaDcmkf. 1752 Doclor Theologiar, 1754 @og« 

»e4bt9^ tU Budoiphi iKccntg^D 1 9(al6or0 / 09 ©tifcs^^roofl 

SPtifter* 
Di^nt. de Teliani judaicarum HI^^V & vTTtfiUfO^g» Hafn. 

1734- 4 
Crttica Pasiionalia. ibid. 1735. 4. 

Disp. de Caufis, qvs origiiiein & occaflonem fabulis vete- 
lum dedifle vidcntur. ibid. 1736. 4. 

Dispp.KI. de cognofcendis & removcndis iinpedimentis, qvs 
a ienfu & iinaginatione cu foodia* 1 1.1^ is nflnn-ir ci rea 
affe^s objiciilntur, ibij. 1737, 1738 W '740. 4. 

«-»-»de Egoiftfio piaclico« ibid. X743. 4. 

-_ — Prorheoria Theologise poleinicrr, ibid. 1751. 4. (^Pf\) 

GuDME c^everinus) SroDcr ttl 9}(cfifortgc, föö 1729. 
1 2 €q^. i ^erilef frdrficgaart). Sftcr nogic Star» prtvat 3^^ 
fonnatioo, bko |»an 1747 fat t SQ^iborg <?toIC| ()i>orfra |^an 
firninc 9or DrponmiX/ 04 farsDcn rcn S^pctt {)iin f>e|lcDeaf 
f|>rofcjf<)rcTne< ofcntligf ^orclcrf Rinqci , 1100 ().ir Ufen&(rlt9 
StoDtisning 04 ^Inferfd af (iiidrlDre 95roDcr/ nAftonfercc Ooz\., 

Crudme, )9in DcnStD DaC V'can is Epiicopi ad Lcciiioiies pu- 
t^ltca^. (gftcT Ht^animc E> ma Acadenii.u tlc» t)an 1753 

tiifmM at b\M Kepctenr t)ct ^r9c9{i^Dfrii(|c ?lcorcmie; fSRcn 
t«fl lii flC »dtf »eD Stabcnl^ai^ne UniDcrfltft at fortfcetic finr 
^uimnqtT, 9\ i>aab om bcDrc ^Silfaar ()o!bt (am tilbugc. 
J0«iii b\t9 og I jamme 3(ar ^ccaoii^ i^aa JSloflcret , cc; 1755 P' 
^(G> psm Borchtfs Colicgiiun. 1756 blcv SDfaaifuT cq J faiiT' 
mt Hox btqv^iH^ Qt ^olt>t SJorelff^nittacr for («r.ji^rutcrc oDct 

Pbilolopiiia ijiitiumentalis. 1761 bUo i0Di'r|l £)ccapti^ ^aa 

« a 4 ^toftC' 



376 Gud Gul 

5t(Dfleret, og itnob 50 9?Mr. tifla^t San tiDige ntfb 3 anbrc S^tcani 
(cfaict at^oibc offentlige Sorclo^^ninqer t>ct) Unit)cr|itrtet. 176% 
tr^olM 9(ff!aaelfe paa 3(a(6ora Siectorat af $rofe(Tor 09 SCcctoc 

Ludvig de Hemme»-. SRcil fOni fcCinelMe $rofe(fot Hcminer 

ttb S^oben afc^if, forinben StongL ^onfirmdtton betpaa rr^i^er/ 
UM , bict) bet intet af. {)aR bar ba fiben ficbfc op^olt ftg 
Dcb Slcabemlet fom «t^trfi Dacanu^ t)eb SofnmunitctcC, 09 qa« 
Diifi €tubentcte faa nti i pf^ilofopbiffe fom tbeoIooifFc ajtbcn^ 
ffaber, inbtil 1769 ba ^an blo) Sogne^^Jr jefi i 3er0eifi0fttns- 

6f ttfter. 
Diss. Philofoph, de facultate aniini pnefkgieiidl ntturalu 

Hafn, 1755. 4* 
— — de Communi Mcrcatursc Ufu. ibid. 1757. 4* 

SanFer oni gorf^net tneefi i SSetragtntng af g)^cnttj|ltt Sfy^tu 

1760. 8» 
gorfag iii Sanfcr 0111 SeDij^ebrri. ibid. 1763. g- 

GuDMUNDSEN cJon^O $r«fi tU 9(r|Io0i 3<laib. 

SFtffter. 

SchlufTelburgii HiHoria Luthei i paa i^lanbfFf ScTl Obttfat 
GuDMUNDSEN Qonas) ^n SRcctor Halfdan Einar- 

fen fa(bc< b^m i bcn mig mcbbecltc Unberretntng: Homo inge» 

niofus, led ruperfiitiofus äc Magix afcufatus* OSOIlflTCC 

* fBigcnbe ^ani 

Compendiutn Pneumatologicum, qvod fpecialiler agit deGe- 
niis fubterraneis. 

Sractotangaaenbe ^ilanbOlatur^^ifiorie/ mcn i f[sr{)»al{i{If. 
GuDMUNDSEN COIaus) $rci|l paa Saubcttirt i^^tasb. 

ettifter. 
9(bf!tai9C ^fatmcr, fom (an bed< fe(b (abcr forfattct, bcrfi 
forbcbrct. 

GULDBERG Q^nvLS Andreas) Studiofus Juri$. 

9txif. 



Gul Gun 377 

SFriftet. 

GuL.DBERG(Ovenus) g^^ i ^orfcn<. 1761 McH 
ProfeObr Eloqventia ub @orBC giibtcriigf SKcaÖf m Jf . 1764 

Snfotmator ^o< $riii5 Frideric. 1770 ble» titfcKg Sto4» 
SKattö. -Oöt 2 ©angc twwrt flift i . SRcD N. N. Nör- 

lem. 2. 9)}cb Lucia Emertnce Nörieni» 

ePrifter. 
®onilKDMgrtrt(eiifcrc<£ct)nct^SSc{Irit)dfc» £(Dn.i76o. g. 

Otxrfat paa Sptf!- iRopcn^. 1762. 8* 
SreiM oocr i^tgtigc @an^(e])cr. ibid« 176 1. g. 
Saofer ooer Milton pg Dca faa f aiDcbc ^eOig< ^ocfie. ®om 

17^^- 8 Öwtfatpfla SpDj? 1766. 

ftuanc®ii)cii|!a6cr/ naar opipfle og polercDe golf (lraB« 
bt atovcrgaae^inanDen? Sr et $ni<'@friff/tnDf0rti i|le 
S<e( af Sorfeg i Dc fFientie ognpttige^tDmflaber. S^w, 
1761. g. Og omfat paa tpbflf 1766. g. 

Orado in Naralem I rider. Vti. Sora 1762. 4. 

Plinii {oo^^alc (il Sciftt Trajanum oDcrfat^ ttllige met) en 
2|aMcbmog t Den romerfFe Gtat< ^gorfatning. 6oree 
1763.. g. 

Sdf paa @or0e 9(cabemie< 9ttfte(fe« X)ag. Sotae 1763. 4. 

Stffc i>ei) 9n(et)niDg af (Eron<>pringcn< Sonfirmatian. Sj^dh. 

i7<^5' g. 
S>m aatnrligetil^eotogie, fom ^nMcDning til beti aaSetibarefie. 
ibid. 1765. g. 

ScrMn< ^tfiorte* ifIeS)eeK i(le og sbenlBinb. $(Dn. 1768. 
g' (Sanimet)enteät)ii)reforrrat. 
GuNDLAUGSON (Jonos) ^r«p til -{jolum J)om» 

3ta 5 etcif* 



578 Gun 

'S F r i f t e t» 

Jiig^^rÄbifeii oucr Einar Thorfteinfon, ^upfrfntciibetit I J£>oinm 

Oa ftani ^uflriK Ingeborg Gisla ©DCtcr. f^Dn 1700. 4. 
GuNNARIUS (Halvardus) » l^a'\ iS^alvov (Bunnavfon. 

fOar Leaor Tluologis f Opjio/ nu S^rifhania/ i Storgc, 
Ivor^anMte 1608. 

6 f r i f t e r. 
De Inanguratione Chrifliani IVti metrice. Roftock I595. Og 

1606. 4. 
Cbronicon Carionis Philippicum in Enchiridii formam re- 

dadum, & VeHibus comprehenfum. Rod. 1596. 4. 
Ejusdem Cbronici partes dii2 pofleriores de Ofaribus Ro- 

iTiaiiis, Byzanrinis & Germanicis. ibid, |6oi. 4. 
f lores Sapientiff Divinjr cx EpifV. & Evänge^ Dominicali- 

Lus* Metrice))aaS>an{F7 Sätin, 6rirbfF 00 {^cbririff. 

ibid. 1596, 8» 
Ifagoge in (ingiila blbliorum capite* ibid, 1598* 4. 
Doarinar Chrifljanfl? Cnpita , paa jDan(F, £attn, Gr«bfF Og 

^cbroifF. ibid. 1599. 8. 
Mich. Saxeni tKan^riige (^partfmaoK (Sofl «f ^fn ^cOigc Srrift. 

ibid. 1 60a. Ofl S^»ll. 1605. 1616. 1626. 1737 Og 

1752. 8- JtaiDte< fbrtum af Den tcimnc SRaiib $raflc« 
iJJineren. 

Evangeb'orum Dominicalium Paraphrafis metrica. Rof^. 

1603 8. 
Cbronicon RegumNorvegiflp, olimidioroate Norvegtcocon- 

fcriptum» nunc elegiacis verflbua lal ineexpofitum. ibid. 

1606. 4. 
iEnigmato. ibid. 1606. 8« 
Parabolst. ibid. 1608. 8- 
Articulorum Auguflanx Confedionis Summa metrice. 

8. 

Phylica 



j 



Gun 379 

Wyfica in TaLulis 4to. QTh. S^ Bib. Br.^ 

GUNNARIUS V. öunnarlbn (Thorftcin) ^X9^i J^^ 

hm paa pilani* ^eDe 1690. ieu 44. 

0f t ifter. 
LtOtmii SBrnncfBog paa3^lan^{! i58i. 00 £(90.1743. g. 

L. Loflli Conci^nes in Evangcl. & Epi:lolas, Ot)Crfat paa^f* 

lauift. ehf^^t 1690. (D.) 
GUNNERUS (JoliaimcsEineftus) 8061718. i6grtr. 

i^S^nfiifloi^f (t»or (aa< Sabcr Rasmus Gunncius t»ar (StaM 
Ij^^Vfico^ 1737 bcponctcbc fra ©[^rifiiama @fo(e. 1742 
tcifir ubralMiU)^ paa $0agl. Stipendium. 1745 biei) 9)?a0ifl(r 
Hi 3caa 09 ^oiM Colkgia Piivata. 1747 bcgQnbte at (olDc 

Sffcnllqc €oi(cgia. 1753 blc» Adjunaui Facultatis Philo- 

fc.;/nu^ (il 3fna og SRcMeni I M latmjFc (5d|Fab fammcfieD. 

■754 H<* ^ä'W (>ieni, fom Profefio: Ti -ologije Ext.aor. 

chnarius i j(iebeii(iat>n otj ^ogne^^^rarfi t {^rriuf^olm. 1755 
«)rfFiftc^e famme (^m6c^r moD at Mit)c $rot)0 paa Siolifret, ba 
^on ti0ii|rbln> ^icariue for 93i(Fopfn i £i0beti^a»n (tl at lorfc 
V9 bifpntcrc 1758 Mcd SifFop i £r0n{)ifnv 1760 Doclor 
^l)colog':r, ogfatnmcaar gtorDetifli9cnKDStati$^9loaDSu'>m, 
flircfor Gerhard Schönning, fom nn er ^rofejfor i ©oreC/ 
BcgVi^lfe til M h ngl. norfft >BiDcaffabcr^ i?cl|Tab , fom ftt>e« 
1767 meb maiigf ficre >{)?eDifmmer bleo forogct, og af ^unl 
£0agl aSaicflfC aOcrnaaDtgil flabf(ef}rt. f^or Dcttc 9clf!jb cr 
fRiftcp Gunnci-us ©itcctciir og gjicf'$ra:i"e« ©crfra crc ulM 
bitmc 4 S)(I(* 3!)c 3 forfic S>ecle, ^i^oraf Dtn jtbflc ubfom 
2765. 8. falbrt Sronjicmfft ffclffab* ©friftrr. ©en 4bt 
8>ccifdlbc< brt jtongi iRori!c93ibtnf!abcrg@^cl|fab^(Srrif(er, 
w% CT tr»fC Ä()»n. 1758. 8- 3 Wte «at 1769 ^r. cr CifFop 
CTdnncrus (tOigc otitagct fom SRcbUm af bct foagl* Danilc ^u 
hdtftabai Cclftoft* 

Cfrifi 



38Ö Gun 

SPrtftet. 

Diss. Philofbph. de modis jus acqvirendi in re. Part. I. Je- 

n« 1747- 4- 
Tra£V* Philoloph. dt libertate, ibid. 1747. g. 

tRmtii vott M ^ixtU^Uit unt) (Sinigfdt ®etMf aat bet 

^ernunft. ibid. 1748. g- 
{Beiirtf^eiluns M SBctvetfcS Der Dorl^crbeflimteii Ueb^nnfiim* 

ntung. ibid. 1743. g. 

M J^tXXtn Darjcs. ibid. 1748 bi< 175a. g ^tUt 
in g. 

Sert^ibtgnng berfdbeti »ti)rr Dea Slnl^ang Dcv p^iiofopfiifc^ 
' SRcbcajlunbeti be* «Ot* ^«^«5- Äola 1749. g. .- * 

M^ditationes Pliilofophico-Theologic^ de imputatione pec- 
cati Adamitici ex icientia Media. Jena; 1749. g. 

Srauri9lcbe , »orin bte grage erdrtret toirb tn toxt WH bk 

gurc^t bti Jobe* gegrätt&tf fep. ibid. 1747. 4. 
fBertfteibigung toibtt einen Stufrai^ in Den Sriangcr unt) ShiOM 

fc^tr ®elf(r(fn Seitungen. $a(a 1749. g. 
Sraur^gieDe, »orin Me 9orfi$t®otte<in abfic^t Der nngfric^ 

9(u«t^eiinna M ®lMt mb Unglii(F< S4De gerertet »trD. 

3en<e 1750. 4. 
"^ »orin ant p^ilofo|>(if(^en ®runDe 6c»nfcn »irb , 

Daf Der einige 2;rofl in Der (Sterbeni @tnnDc cin ae^ri^ 

ligte< @e»i(fen fev. ibid. 1750. 4. 
Dtt§ Wn Sffieifer unD SugenDJaftcr, ol« ein fold^i 

ftc^ filr Dem natärlte^e £oDe ftlrc^te. ibid. 175 1. 4. 
— — - — Da< nur ein folc^e^ {eben , »elelet in etner Qof 

bereitung ium SoDe be^e^et, ein»a9reieeben.fe9. ibid. 

1753- 4- 

9(bbilDungDerimt)olfomnienen®lii(fffeHgfettDie(el 

8eben.ibid. 1753. 4. 

Srani' 



Gtm 38t 

Stmr^SRebe, bte tiSt^toeonbnttse^etra^itfingMi&DtS. ibid. 
1753- 4- 

4Ki\iit SKcbe tw m Urfac^cn M oorigcn {KtU unb 9)<r# 
tctbro* l)tr 3Renf(&en. ibid. 1754. 4, 

Diflert. continens caulim Dci, vulgo Th«odic«ani, ratione 

originis & permiifionis mali. ibid. 1754* 4» 
Inftiratioties Theologix Dogmaricae. ibid. 1755. 8* 

S)€t t»anq/Ax^t dmbtiti ^oxtm for £oi>(n< Sinbcb^ irti $r«i 
jifcn ijw 2€or. 3, 9. :Sbön. 1755- 4 ©^^nne tiBt# 
gc mcl) <n 2)^el af fongc et ftoen jainlet ttpft unbcr Situl : 
S)rri bcilid^ unb 6 bcfonDere SraucPiXcbcn. ^imbutt 
nnb Eeipiig 1760. g. 

Sottolc til J. c. J. Schwart2ens (gamluna &rill8er SXcbCB. 

1754- 
Disp. continens Confutdtionem Syflematis fratrum Mileri- 

cordi«. Hafn. 1756. 4. 
«...^ de Peccato in Patrem & Filium, d:potiflimum inSpi- 

ritum San£^um» ibid. 1^56. 4. 
«. — de Peccato in Spiritum San£lum« ibid. 1757. 4. 
Mctaphyiica. ibid. 1757. 8« 

Sronr^Dcii. ibid. 1757. g. 

Trafbtio de Imputatiooe peccati Adamidci phyfica. Hafn» 

I7S8> 8- 
%$Ualt til Boileaus QatirCT ttbgit^nc of Maitfelr. g^^fu 

1757. 8. 

ibid. 1^58» 8. 

9r«i)ilcii |»aa 3u(6£>ag. £ton|iem 1759* 8* 
:^M5rci>c lii Vrtffic^ANt i £roa(icm< ®(ift iUd. i75g«. 
8. 00 Jfaa Z^' ibid. 1759. 8. 

Disp. 



38ä " Gun 

Disp« de Exiftentia & poffibilitate RefurreSioiiis. Hafbi 
1760. 4. 

3ube!'*}Jr«ttfen. Jranjtem 1760. i. 
^rorjle ©idfrt Salt 1764. 

Flora Norvcgica. Tronhiem 1756. FoU 

jtlage ZaU oucr jtong Frid. v, ibid. 1766. g. 

De Fuiidamento Poteftatis Legislatorix Divinjp. Hafn^ 

1765. 8, 
9(mnffrfnin9cr til K. Leems 0cffrt«>clfc f>m 8iiiinarren< Ia|K 
per. S|>t>n. 1767. 4- 

3Slant Det Sron(icnif!e ®clf!a6« ®trift^r crc f^lsenN of 
%ani Sf^anMingf r : 

3förfle Detf^ uDgii^ii 1761. g. 
afl^anMing pm (Sklcirf Utotelig^eb. 
S&ctornfning ovcr ^roiDif. 3. 0. 19. 

Otti •^at>'«0(flCH / Procellaria Giöiilandia*» 

Om nogle ioituorrcbe gugle. 

AblTiatdc äduiiirifRinger, fjprnrmmdig t^cnfccnbc ttiaSiRC* 
ralict i SfiotbtanD 00 SiDinarfrn. 

3 anDcn X)ctl, ubgi^cn 1763, g» 
Om bc SbomttifTc Sonqtti fKrgtcrmgi ^iö. 
Om «£)aqc ®olcn. Om ®lecp'$Rarfen. Om iRtfm. O» 
«Oav^Sattcn. OmSon^aaen. Om ^aoc^SfurrMs^ 

gnu Om (R iStV^tXt, falCCt Corgonia Relec;^ forniif. 

3 treMe ?Öttl, uDgtoeR 1765. s» 

Om C( 69<'.$r<V/ talbet Gorgonm flabelli foimis. Om tdi» 

fliRgl^Ätcnc eHf r ^titt JRorcr ^ Ormc ®tme ic- Om 
(BrHgbCR/ 0crg*{a)rcn/ QBctDfufcR, 6ae Vangciv Spv» 
3oai^ StrpRien^ ^ao';^9R(^ref, Saag f^trca og ®Mr# 
Unt^umht, Sop^SfarpiR og 3armn. 



«ti 



Gun Gut 383 

VM Dm fittbt SffI, im tv trpft 17(8^ 8-/ 00 fa(be< M 
SoogcHge aRorfFc Biixnffabcrä €^cl|?abl Cfrifttr. 

Om SRvttm 09 diaDDcaDigbcDcn af 3)iDcnflabrr< (Sciff ab i m 
iStot. Om cfi ^aobranD^iUngf. Om Srogben (Sqva* 
lus maximus) Om notjFc HoxaUtt, ®0e«@oanipr/ 
nogle norfFc ^lantcr, taj:t'@tdxiQn , (SBP^uitut 9(na^ 
tpmie 09 @to(T ^agnen. (i^r.) 

GUNTELBERG (^'etcr de) 1763 Me» ©ftgapitai» 

•s €^^ for &c i ^cfliuDien ttcncnDe ftongl. (S^^Soif. 

e P r i f t e r. 

Sorfean Opmuocring (il tolDabfftlliQc^anfer. Ot^nfat- S^^u^ 

1760. 8. 
Auxilium Memorix , ffitt 00^ ftrigt' Og OrlOg^SRanM 

{^aanbbog. jtbvn. 1763. 8- 2 S^rclr. 
IffaD iar 09 fra bam at iKntc 9SarocancrQC< ^iflotic. 

'GUNTHER (Älgidius) 

ePttfter. 
A. B. C. i 0iit)fr99ti9(eb. j((on. 1740. 12. 
€9ar paa het <?p0r<maal : Om SDanl^ 09 6pi( tt 6906, 

ibid. 1740. 12. 

GUNTZ0W (Magnus) 

Sf riftet. 

Bucelicon Betblehemiticutrj fiicnyn. Hafn. 1633* 8* CA'£*) 

GuTFELD (Petrus) ^at foffl ^rorfi paa Bt Sroii 
i^cfHoDiCB. J758 bkt» (Sognc^^rafi dl SoftluftD t SXibct 
eufL 1760 €fe9QC'$rarfi til Scftoft 09 SiMhuib. t fom* 
iDcteiifc* 

ettifttv. 
^fabgmsiitak om i 3o(. 4, 21. 9^^n- 1756. 8. 

om Song Friderk V. ^abcr<i. 1766. 4« u 

GrtsEK* 



384 Gyl 

GyLDENKRONE CChriftiÄii Fridcrich »Ätotl Äf) 

©I^rfftet. 
puu bt9 btt SDincn 3ubcl'Sc9et. SUtona 1760. Fol. 

GyLDENLÖVE (Uldaricus Chriilianus) SJar SoHg 
ChriftiitP-IV, naturligc ©an ntCb Wibeke Krufe. gcb 1630. 

37 9[|^r. paa 36firup/ fom (tbcn 6IeD (albet 2l6ra|^amflrnp. 
Sienle i (ine unge 9Car i fpanf! Sirneilr. 1657 blcD Qtnu 
rai-'^aior i »Danfl Siene fie , og fignaljfcrebe ffg Dcb Siebeiu 
|a)>n« ^eleiring. X)0De 1658* 11 S)ec. 

ePriftet. 

Oratio de Prffftantia Litteiarum. Hafn. 1642. 4. (ää.) 
GyLDENSTIERNE (Caniuns) g0» paa 3»rr«n«#/ 

HU aSBe&clSborg i gpen. ^anj gabcr »ar ^r. Henric Gyi- 

denilierne, SKibDcr- «Oattt SD^Obcr gruc Karen Billc. 1525 

6Ico ^on «proDff og gjralat i 9Bi6org DonueapiteL 1529 
cUcr 30 S5i|!pp i gpcB. 1532 6Ico (^an of Äong Frideric I. 
fcnbt meb tn gloDc tU iRorgc tmot) $ong Chriflian ii., ^t^or 
l^an (luttrte Den BcfienMf 2ribe-Srac(at mcb Cbrift. 11. 1536^ 
Da Dc onDrc carjolfFe ©ifprr Heöe tagne fangne, Wc» b» 
rgfatfa(l, frrfi paaSDragg^oIm, ffccn t JffiorDingborg. ©09 
Wc» ^an fortDcrcfrcr, Da^an Ja»Dc gj»ct (tn gorpligt frapgr 
Dg affagt {ig fra Sifpc^^mbcDct, igicn fat paa frt gob, og af 
Stongcn forlc^nct mcb SBorgaarD k. , og IctcDc fotn en Priva- 
tus, antog Den iulbcrffc SRcligion, og tnDtoD |!g iSegtcRcb 
mcD grue Jytte Podcbuik. ©bDc omjiocr paa mfitttoii 
Sloflcr 1568. 8 X)cc. 

ÄFrtfeer. 
4n ^tt^mm forfFiffet af Sriig og mi^it ^tttt, ^. 

Knud Gyldcnfticrnc, uDPalgt ei(Fop t gpctt til |itt »rofc 

(IC'iRoDC 



Gyl Haa Hae 38 j 

^®0t)( i ODmfc 1532. goröanjfet af Jörgen jen- 
ien, i)a$r<rDiffr famniefieM. &f)i^n 1532. g. 
9a#t9iSt ian\tt ^falmer, DcriblanC: OQnb oor gat)cr i &\p 

Lyrchander CiBAg^er ^am Mnbtn l 
Catftlog. Familiar. Danicx nobilium. 

Apolog« Nobilicatis Daniae contra Chridianum IL (BMyp» 
Spic. A». AI.) 

GyLDENSTIERNE (Henricus) tll ®(^onl6of, 8anD* 

<E9imii{{«ria« t ©faauf, geö 1594 paa SBoaborg t SjOaaO. 
X>0»r 1659. 7 (Srpt paa @$ou^boc i gpen. 

e f r i f t e r. 
jcfasSyracfci5aiifFc3itiniforfa«rt.SJ»n. 1535. g. CÄ*.5r.) 

GyLT (Georgius) 

jDrifige eprog, oD^aflne af Den ^Bige 6(rift. S^i^n. 
15^3- 8- 



JtlA AGEN C^laas) SSti Muiifterii Candidatus, og ^«m 

M» .^§ 0d^t< fautge @fo!c i $t0ini|ia)>n* 

6ftifter. 

9r#MtR o»cr joK 17. «.s. S&»iu i76ö, g. 

Haagensen (Richard) eammc^3taa& n 91antrut 
faaetloBM @t. Crpiji; t 9}cginDicn , nu ^ufiite^Kaab. 

QPrtftet. 
aScfhitKlfc wrr «*. groi^. Sö»n. i75g. 4. 

HaCH (Andreas Severini) 

Sf tifter. 

Hcrm. Bonni fortf ©pertmoal otjcr Den <^rij}e(iflc 8«re. gore 
tomjlrt- MN* 1558. II. (-4/.) 

SB 6 HaG£. 



386 Hag 

HaGEDORN (Chriftophoras W.) Cittfl ttf JS>tft 

i $on9e(ig Danf! Zitntfitf og (anfF aKiniflcr ikO ^offcc i 

errifter. 
9S9<|tt<{n ober ®ro§'9)^ogul. 9(mf}. 1670. g. 

Hagen (FranciiVus de) ^0^ \ ftiabm^aM. ©öt atUy 
^ afiDanncbroge, ©c^ctmciKaai), og Obcr^lSecretrrcr t bct 
tpDjlf SanceOic* 

SPrifter. 
Panegyricus in Netalem ChrK^iani V. Francof. 1690. Fol, 

Hagen (Gottiieb von) fjBb 1595. 18 ött. i ^on* 

(agcn t Det SO^eflfnborgfFe. fBIcD ftDcn Chiiaiani iv. Sida» 
og Snt)0)c dcD m fpanfFe ^of tit iSruffcl , omtrfttl 1 643 JDsAe 
i iBrcitifri 1658, 24 äug. fom fcanflP CommifTariu» famme' 

fie(. ^ax to ®angc gtft i. 9Sci) Chriftina de Hoiftein» 
d. SKcD Magdalena af Hovein. 

6Prifter. 
De Natura ac ftatu verx nobilititis, ac Doftoratus Jurit, 

Hainb* 1620. 4. 
jCsfiireic Majeflatis nec non eledorum ftatuumqve Imperii 

Splendor. ibid. 1635. 4. 
Oratonum Animstendentisin Cxlum» 1650. S. paa Sobjf* 

€(Tifi(t<^e$ 9lof.n'®4rt(rm. Hb. 2653. 12. 3m. 1654 g. 
Via juftitis regia, )u Difftrkp ^of6eri(^t. Srcin. i5;4. 4* 

Comitioiogia Ratisbonenfis. Brein. 1657. 4. CCimb.^ 

HaGERUP (Hilarius) 90» 168 5- ^5 SROK i Ö^Ät* 

iMr< i Sron^kmi ®ttft i Slorgc, ^t)or ^ani Satrrr {»r. Hans \ 

Hagerup »ar GogtC^^^rftfi. Jg^an^SSobtt Ut Ellen ScböUcr. 

1703 Dcponrrcbt fra Sroii{^tcnii 9Mf. 1706 6(n> ficrtrfec' 
tie^BTcr i>eb famme ®fok. 1709 Capcnan i fiMtnurt. 
171 5 (Sogne*9Jra?|l l CoDuiibBorg. 1727 Lc^or Theolograr, 
famt ®tift«'$rot)fi og Sogno^r^ tU SDom Sirfm i trmi* 



Hag 387 

"yim. 173 1 JBiflPop famnifflf^ 174a Doftor Theologiar, 
CrtC 1743* 15 9(pr. ®ar 0ift nieb Aime Cathrine Barhow. 

e F r i f t e r. 
Richard Baxters %att\t^^ati\)t ^uui6og poa iDanfF ^a{at 

$(vn. 1715/ og obffiOige ©ange ftöen in g^o. 
<En d^riftdif ^aoaiiniKr/ irl^c]^ol^en^e OpinuntrJng (ti et j^cU 

Uit Siv. Otnrfat «f SngeliF. ^«)ii. 1728. 175 1« 13. 
Ss Mnrtng Otefi pcb ^orrcn^ (BorD. 9(f £pD)l opcrfat ibid. 

in 8 VO. 

9r«lnfni otn fal(FcJprop(eter. Sron^. 1733* 8- 
Snftelffffit^ ^mbifcfi. ibid. 1736. 8. 

frig^raUfco OOCt Lorents Marcufen Holft. ibid. 1740. 4. 
— — — oPCt Anna Möllinan. 

8 Vrffflc^icffH Vrorbitencr t Sron^ieml Semlirrc. Sron^ 

1741. 4- 
^ige Salcr om OuM !BcI(|tcrmnact paa bc tre fiorc 8«ficr. 

ibid. 1741. 8- 
Dtsp. TheoIcM^ica de Spiritu fidei. Hafn. 1741. 8* 

piriftas btn JtortforfieM t 9 aanbcrigc ^x^hittntt^ Jfl^PK. 

1748. 8. (An.Gu.Pr) 
HaGERUP (Hilarius) f$0b i £rOttl^tmi 17^6. 27 ^tt. 
o^OBi SAi>^ ^t Mfian^extt SifFop Eller Hagerup. ^anl 
iDMcr Anne Cathrine Barhow. S)fp0nerel)C fta S^rOR^icml 

iSfofe. SKeiPc ftbco noglc 9(ar ubcuIanM. 1768 bleo 9imU 
monft i Stnmarfcii. 1769 9Setkm af bct norffc 9)ib€n(!a^ 

ePtifter. 

Ce %if» om fficrlifl^ct) H( So^bcmUiibct. S^pa. 1757. 8. 
Camm oMrfot poa granfl. ibid. 1768. 8* 

Hagerup (Hilarius) ^Bb i7i8*iiSDcc. i €^ri(liaiu 

iabifSl^qt. ^att< gabcr Par £iler Bertdfen, en Sxii^i 
fommcfiCP. {Km< SRobCt Laurence Spidbeig. 21 (ta 

9 1 :» 9atn^ 



388 Hag 

QJarnbdm Mei> l^an antaen af ftn ^J^aarareabC/ foratif^rfe ^^ 

ftop Hagerup , fom 1736 mrt) jlt cgct Teftimoniam DimiftC^ 

tcBe ^m til Stcötcmict. 1739 iUt> ^an^O^xtx \ ©cr^firt 
®fo!e. 1740 SÄägillcr. 1743 ®oanc ^rorjl rtl ^aildoD* 
HJrffjlegictD i g^riflianfnnM «tlft. 1753 ^JJroDfi awr SflPöt^ 
ten« 'iprotflie. 1757 ©ogne^^ropjl i 3trcnöaU 1760 D«c- 

tor Theologiae. 

SPtiftcr. 

Om b( Ungc^ Sonfirmation i Utti Ibaalti ^aab<^ S^t^VL 
1757. 8. 

Om Catechiimenis j Öcn farjlC S^riffni Sftff. ibicf. 1759 g» 

Om be ^cOigc 5WartoreT« ft)«rc JiDelfer. i^» d. 1761- 8. 

Disp. de communione fidellum cum Patre & Filio & iiirer ft 
mutuft. Hf?0\ 1760, 4. 

K. Leeitis Sc(!ri\)flfe oöct ginmarfen« im^t t^fr^ »M 
2atin, S^tjn. 1767. 4. (F^O 

HaGERUP CJohaniies) 

ef tifter. 
Höjeis jutibiffe CoHcgiuiiT. Ä^t>n. 1741. 4- 

HaGG/EUS (Petrus) g^b i SiaBcnf^aDH 1546. ^«rt 
Saber bar Hagen Kmuircn , Siebmanb fauimefteb; ^antSSobcr 

Dorothe Hnns ©ott<r. gif l^Cb ©0(t. Niels Hemmihglent 

gtecommenöation et Stipcubium öf -^r. PeJer Oxe (il ®i(feii# 
fefb at rcifc ubenlönb« ifaa, M 6»ilfen 2(n(fbnin9 ^aa hltt äff»c^ 
Öifter til SBittftiberg. ©eb (in ^Icmfonijl He» Piofeflbr Lin- 

gv2 Larini i Stebcnjatoll. ©neftcr 1582 Profcflbr L5ng\« 
Grarcir. 1584 Profcflbr Dialcv^ice?. 1574 Baccalaurcui 

Theologia?. SDebC 159^. 1<S 6tpt. 

ePrifter. 
Theinata Grammaticä , Rhctovica, Logicj». Hafn, 1581. 
Disp, de Sennone ornamento hominis nobiUflimo & pr^ 

IhntKrimarum aclionum adminiftro. ibid; 1585» 
» Thcfes 



Hag Hall Hai 389 

Tlieics DJaleSlicae. ibkf, 1535. 

DJsp. de Cauiä difcrepantiar & fundaiiiLMito conformirfltit in- 
ter Dialecticos , deqve Dialedior Definitione & Divilio- 
n?. ibul.1589 (JV,B,Hyf.) 

Hahn (M- Georg ius) gra^aDi ©ayen, opMM pg 

etttfter. 

PfMrifitico-Papismus & Jefuitismuc , oratione in Acad. Sor. 
adumbrarus. Hofn, j62g. 4. 

Haldorson (liiörno) qjroDji i 55ran«x|lranM ©O** 

, . 0f rifter. 
SB<rc(iiiii9fr ti( 2aiitt)(rfciifi</ i fonr ^aoe-^orfningenS ScttC' 
briia paa 3<lanb. Ä^w 1765. 8* 
Hald (J. p.) ^ar ril Jrpffcn bcfortrct D<«e 

6Prift: 
&c« faltac og igien oprnfie Salvande s en Somo(I)ic. ;S^»p. 

1747- 

Halfdanson (Einai) qsr^fl tll SirlcSBap^Slöjlcr 
0S^^^ i efaftciklDi S#l 1 3^1an&. 

ePrtftet. 
Om örsfe J^'kdens UöbroDelfe. (gr «l ©CC« inffBtf i H. 
jacobfens Sftcrrctoingcr om U \ 3lIanD SlIDfprabcnbe 
IBtcrgc. S^DR. 1757. 8. 
Stegk Slf^iiMiager XU bct iUaoMTe Spr0gö Oplvfning. 

HÄIXSON (iiricuo ^^Yitfl ttl {)afba i StngDC 69ff^i i 
3fliabi en bcrammclig 09 flittig $ocl« 

©friftet. 
Jbh, Amö ^Jaratifrf Urrc^aarb i ftunbCR ®tif oDerfat. 1676. 

SlMrafgr^lfbricr, af HalfdanEiaenfen, Nltidn.Berd Snar- 
fellfaal, Pg ^ani ®0R Jokul , Rolvkrake, Samfon tcij 

9(3 fmultc 



390 Hai Hara , 

fmufff/ Polyc«rpo A^neto, St. Lautentio ^ 'St« PtBlo 
Apo(toj<) 09 Libro Jndicum» Mft. 
HaLSSE (Georgius) 

6rrtftet. 

IKambsdis iS^tra^tntng oinr ^tmmclfttrn 1 9)?0fe Sogt 29. 
S^m 1763. 8. 
Haltorius (Thorlefus) (gn 3«larnDcr. ®ar 170* 

AlUmnus paU Elcrfes CoIIegio. 

Sfriftet. 
De jnventione Aftronomia? apud Cbaldsos. Hafh« iyo6. 4^ 
De Aplane. ibid. 1707. 4. 

De Harmonia coclorum Pythagorica, ibid. 1708. 4* 
De Sole retrogrado. ibid. i7io» 4. 

HaLVARDI (Laurentius) Stenio-Norvegus. 

ertffter. 

Commentarius ad Cantica CanticorUm Salamonis. WiUcliu 
1620. 8- 
HaLVEGIUS (Esbernus) grtt l JRofRIbe, enCfii af^ 
«(rflfdlgentrr (SlubereDe 9)^cbtcfnen/ reffif ubmlanM/ Of 
felco 16 II Doftor Medicinae paa 9(cabcmtet I 95ttfeL 

e?riftcr. 

Disp- defacro morbo & igni. Bafil. l6lt. 4. 

HaLVEGIUS (Nicolaus Olai) 1566 blet^ 9tcrf0r tȀ 
SHotJfilbe Cfolt 1579 Canonicus Capituli fammcfM) 9f 

dorflanDcr ikD DominicaRcr jMofierct. imit tainn 15(5. 

SFrtfter. 
Oratio de Scholarum confervatione. Witteb. 1569. 4* 

Hamilton (Henrich) ®ec Albertius. 

Hammer (Chriftophotus) ^0^ 1720. 26 Vng. 1 
®raQ ®09n pa« ^abdanD i 9}orge. 4>ani gobnr s>ar Anders 
Hammer, @ogne « 9r(t(l til ®raii/ Sinsfdob 00 0te<f oft 
l^roDfl i .^obcIanM/ Kinterigrt og «OdSingMM f^rovfUe i Vf* 



Ham 391 

frr^miS <Stift^ ^ant ^oOcr Birgittc Coldcvin. ^abcrcn neN 

ftamntfDc fra Dtn somlc (^ammfr(!c S^amilic i (SFanne, 09^0' 

terra ffa Ix noi|FeHhxer. 1738 bcponercbc cftcr 9 %axi fo' 

rrllaacn^c pxi^t ^nformatfon. {a^Dc ftg jtDen cfter Dc orien' 

taljfc ^proiie, f^^ilofop^^tC/ SRatl^cniatif 09 (ct?f1)Tl^T9{)f^, 

0^ i fi:0c Sibeaffab o^agOe $roDc mb SHeUni^amii UniDcr' 

ftctr ftoMrcbc (ibrn i>ci) (Soree acabcmic/ ^ootfra ^an, fom 

Mifffllc, cfrcr aflaat publif Sramen, 1748 bUr> bmituxtt 

■icD 06cr'«{M)t)nic(lerca< 1 eihmonmm publitum 0g dJccom» 

mciMioiL 1750 bUt> antaqtn af ®c(eime«9iaai) 09 @r«oe 

Joh. i.uciv. voii Holftein lii &xwitaitt iit}^xcibm}i Opma<i^ 

Itiig, 09 bcnrocr forfattcDt et Sort/ fem [Mtni mntxt Sorm 

cr MN i SLobia 1753 of J. Häas, tiOi0e mct) elnnbctSort 

•1^ .{Kr^ciMil. 175a Meo ©cneral^SonbUi teur oDcr ^fq^eri' 

^<9fift. 1759 »irrelit eanceOie^diaab. Sfter Stoncil. 

Scfoliag of is ^au 1765 t!al be 3 reflerenbe :^or(cr o»er 

C^rifiiaofimM, SergcBtog Sron^iem^ &i\fttx t>c2) ()am be« 

fomrf tii SrpRcii i addeDains af M aSangenflcinjf e ®eneral 

Sott ; faa M oDcr (jE^fiionfant) meb farfie (an Dentcf. 

©Ftlfter. 
Sfl^anMtngomVatatol, meb en CcdSonferi {anD(un<bo(^ 

siDgen Sftrifhonia 1766. 8- 
Gominc obgtiKt poa Sranff meb nogle faa Xnmanrfninser, 

SlliKrTitul:Tiait6 botaniquedes batates, accompagn6 
dequdques reflexionsrur^'econoinie» Copb. 1768* 8« 

!Rof et onbet Opiag af (cntelbte SifbanMtng om ^ocatol for« 
0gclmeb9tt^ttflog9(nm(rrfBin9er; unberSttcl: (?am« 
iing af botanifte, <^omi|fe, pbtlofepbiffc 09 occonomifFc 
Vf^aoMni r. C^rifHan. 1769. 8. ®amme @aniliBO 
loB ttatti fcrtfat, ligcfDin man 09 fra fantme fJerfaUcr 
foi venCc en norf! {)nn<^olbnin9< €alenbcr. 

Hammer O^*^***"^') Aluinnus Collcgil Walkcn- 
^h. $B b 4 6 F t i o 



3 9^ Ham 

©Prifter. 
Synoptica Apocalypfeos reprscfentatio. Hafn.1756. 4«. 

$d gubdigc ^Pfalmer. ibid. 1763. 8- 

Hammer (Nkolaus) Dan. CTöOö i^^mmet. g0^f 
Sanb>3tronr i Cgfaanc 1562 blei9 Profeflor P^dagogicus 9^ 

Sto6cn^at>n§ Itnitocrfitef. 1 567 Prafeffbr Grapcr Lingvo, 

1573 Profw*(ror i^iaieaices. SKfifIc bttfaa UbtnUvM Bjte* 
S>o *tor ®rabcn in Medfcina f sRarpttrg. ^tb fhr ^frmfomfl 
mabt ^an tii fin 9)rofc^fton igicn. 1585 gtorbr en 9lei^ tif 
(Sfaanc for ot brfege ftne ^cnner, l^Dor^an bcn löStaifolbt 
f en SBranD 09 bruf neDe. «^an »ar gift mel> Doa. Nids Hnn- 

mingfens SDotUr. 

©Prifter- 
Thnnata Philofc^htca , Propofirionum nätQraa Cc divifionts 
exprimcntia. Hafiniyg^i (JV^B. Hyf.AH.y 
HAMMERICUS(Fridcricas) S0M til 3(heft(0r9 i 

0)?ctjfen« ^at^De (Inberet SRebicinen/ 09 i^arbtet^eit 9)ractiai# 
! ^elftn^oer, Da l^aa 1666 (il 8dMn yr9m9»ccf(e lii Ooaor 

MediciiiiT. 

©f tiftcr. 
Disn. inaug. de Carbunculo peftilciitiali. Ltigd.Eat. 1666. 4. 
HAMMERMULLERCCasparus)g0b 161 3. 13 SJJfal 

f@tan9crHpf@idrIfanb. i63g5reo@onrect0rtD{oe<rilftc. 1643 
SRogtfler. 1654 ®0(?ne#?Jr«(! rtf ®t. ^eDer» 09 1678 fil 
®t ^t#el< $irFe t ®(agerfe ; %m %an DaDe i68a. 2 gta». 

©Prifter. 
Disp. fub Prafidio Joh. Pauli Rcfenii, de adorationeSanao- 

rum. Havn. 1639. 4. 
OratiQ in Natalem Domus Regenrians Roe^itdenfium. ibid. 

1643. 4. 
Synopfis trium Librorum M. T. C. de officiis 33 tabuli* 

compreheiifa. ibid. 1651. Fol. (Ä TA.) 

HhVh 



Ham 393 

Hammond (Jobannes) jRciibcrcttDe CaprBaui ©ttimi^ 

SFrifter. 
Shgt^VxxtiUn oftrr Sonfl Fr id. v. g^rijlionia 1765. 8. 
Sif^onDling om cfiriftclig taDnmilb ^bbo^Disf^c!) moi Sattige. 

ibid. 1769. 8. 
HaMSFORT (Cornelin^) ©en WtXt. §05 j ^et^ 

lu9i>oiiimcl @lt^m'9. 1538 ikt atitagcn fotn SD^cMcuJ ^o< 
£oB§ Chrifiia 1 1II. 1539 iminaCricuIcrct Ofb Unimfitctct i 
S:iebcBi^a»D. 1 544 tog SDoctor^raDen i ^ct)idn(n t Sidi^ru 
|dt»s, og Mci» ferfifSongl. £t^SDict)icu<. 1549 bleDMi^f 
j^ongcii bn^ilgct at ^olte et 3lpotc( uDi ODenfe. Sfter $ongen< 
JD0D fortot^^an ^offet og fotfe (ig neDfom^raettcu^ t£)^cnfe. 
156:2 ble? ban aflagt n?eb et gononicat 1 3(ar^Hnä ©om^Sapu 
tel. j£Kin b0Dc t ODAife 1 5 80. 8 ^art. Var 2 ®angc gift. 
«pCRj farfif ^nfirue ^cböe Maria , t)en on^en Anna Soltov. 
^an ^ar legeret looSiblr. til @fo(en i OD^nfe, for ^t>t^ Steru 
te ber (folc fiebe^ Sro^floe til fattigcSDifcipIe. 

6 P r i f t e r, 
XMte eeafolbtgc SReeepten tegenbe^Pilenllh ^mi. 1596. g.. 

Hamsfort (Comelius) ©en pngre. ©ar en ®«i 
•f lurflfinrige af bet for(lc (?gtc(fab. «^au oar Licentiatus Me- 

diciirte^i MedJcus praäicus t Obenfe, b^^t \)an hdt)t l6^j. 

^an ^or legeret 1000 Slblr til ©pnmajium i Obenfe. tOot 
aftor Skunler af banffe ^ijIarifteiSager. 

ePtifter. 

Dffqvilitio brevis de Menftmis. Bafil. in 4^0. 

Scrics Epilcoponim in Pionia Ottonienfium , ettnbf^tt l©!» 

Jiiftje SBiUiot^c. Tom, 9. p. 375. 

$Bb 5 De 



394 Ham Han 

Dc rebus HoUatorum & vicinarum gentiuni Libri IV. (r|^ 
i Weftphalii Monum. Cimbr. Tom, I, p. 1657. fqq. 
{Cimh. Atu') 

Hanckeco*»* a**) 

^Frtfter* 
9}on SCDcrlaffen. Sop^. 1732. 8. 

HaNEFELD (G3orgius Samael) Dfponfrcbe 1756. 

IBleD bereftcr ?l»aqi(lcr 09 $tt %ta\i ^»rerDebaHoerfilbf latiiu 

|fc ©fölc. ©ift mcb Anne Gedfke Fugl, Ctt ©Ottcr oJafÄ* 

3uflit<'9l«at) 00 9(mtäforvaUet Fugl i gtocSlilbe. 

ePttftcr. 
Di$s. mEffl.8,ai. aa. it. 9. i.a* Havn. 1760*4. 
^^ — in Hop. 10. 4 — 6. ibid. 1761. 4. 

Xenophons £o\)tale om Song Ageiiiaus, ferDanflct. $^w. 

17Ö7 8- 
HaNK^EUS (Georgius) (Jeb 1647. isH 3Jfart. l 

£)l)cn[C 1 %(jtXki f>an< gabcr Mr Herman Hane, aHaatM 

manb fammejltl), f>an< SKobcr Elfe Mule. 1665 bcponcrcl» 
fra ©pmnafium t Obenfc. 1668 6(ct) 9Ragtfl(r og Coomcor 

i OMnfe SJfok. 1678 Ethices og EloqventisB Profcifor »A 

Gprnnaftum* 1684 Doaor Medicins paa 9i9Srii^(n>n< 9t(a« 

t^tniCi og Mcmbrum Academls NaturiE curiororum iiiGcr- 

mania , unDct 9la»n af Diomedes. ipractifcrcDe bereftnr t 
Obcnfe. 1692 falbet til SRca^Sorg / f^oor (an t 5 Sar Mqu 
K^i practlfmbc. 1697 (om l^an tilbagc til ODenfc og blco 
6taD< V(9iicu< og $roomcia( aSeWcu< i S9<n. Z>oM fams 
inclleK 1699. 1 Mpr. 9Jar 2 Qange gift i. mrt Anna Ca- 

thrino Taulow, en ©OttCt af Jörgen Taulow, ^ofcfforVCb 
®9mnapU^ i Obenfc a. mct) Catiinne Luja, Doa. Chri* 
ilian HenricLujas IDotteT. 



Han 395 

6frtfter. 

Ikdtonim Philofopticorum differtttiu neula. Hafn. 1666^^ 
Ortrio in Obitum D. Thomoe Earthoiin. ibid. 1684. 4; 
Diss. ^!ediai inaug^alis de Apbonia. ibid. 1684. 4. 
Oratio Parentalis in Jacokum Bircherod. ibid. 1692* 10410. 
OhferTatr. varia raedico - Fhyfioe in Aclis Mcdicis Hav- 

nicnfibns. 
ObieiT. Varior Mcd. PhyC in A£Ui Academic Naturat curie- 

fonim germanicff. 
£piilo]a ad Hannemannuni de Vite Aurea Templi Hierofo-i 

lymitani , Vituloqve aureo Aarouis it. de appellationc 

in vallem Jofaphat. 
&Bma honoris ere^a Gymnafio Othinienfi Regio An. 169a. 

qvcm confiimmavit Laur« Luja, Hafn. 1723- g. dc 

1725.4. QTb.CimL^ 

Hannäus (Wiliicimus) (gn ®eanc#®0n af Borflfotlge, 
%9b 1707 \Oivx\tf ftan* gabcr par Jörgen Hahne giaa&' 

moni) I ODcnfC/ ^an< SKober Matthlnette Brochman, SBot' 
JcmcjlcT Wilhclni Biochmands DottCT af SliBf. 1723 ÖC* 

yomrc fira Ototfc ®pmaafium. 1729 blct> Alumnus paa 
Borches Collegiuin. 1730 blcö / cftct fotcgaambc S):ameii/ 

Licentiacus Medicin?, |)))orpaa M btgat) (ig tt( Jti^flC, 0§ 

^ pradifnretc faa »rl t 9)2<Mcinfii foni { C^inirflics. 173 1 

Mn^ Do^^or Medicinar. 1739 Piovinciai Medicus i taalaVk 

«080!^/ ig fftfn Conctine aCaaD. 

SFttfter. 

Piss. de Spccifico qvodam ad febrca inttrmittentes lentu* 

Hafifi. 173 1. 4. 
pe lardcyMedicin^ progreffu. Hafn. 1739. 4. 
I/M Continuar. A^. Medic. Havnienf. er in^f^rt 6 Of (attf 

Obfmacioncr. p. 98. & feqv. (Pr.) 



Han« 



s 9^ Hati 

HaNNEMAN (Bartholomärus Johannes Otto) f^tb l 

!Btt)cte^ube 1 671. 2 g SRarc ^an< gaöer »or Job. Ludrig 

Hannema. , gRe^icU« fammc|lcD 00 (tDcn Profjffor Phyiices i 
Stitl G^nneil/ Dcnne Hannema blfö 1699 DoclorMediCf- 

iiff i Sie(, 08 proctifercbr i ^aniborg til 1700. 9)aa gcniracni 
ti! 1704. 3 Sknäbor^ til 1705. O9 «ödta i Obmfc i 
S^en til 1709; M ^an idbt. 

Tl efes Medicat Mifcellanen?. Kilon. 1697. 4, 

9S5c^cntli(^(r curteufer S^\t9txtxt\kt. J^mi. 1699 oa 

1700'. 4. 
jtur^rr SnttDurf bctrcffco fein gcfaScteJ 9}or(a5en t^on t^ 

monathc^f B. Kelationibiis, ^anib. 1699. 4. CCimb.) 

Hansen CEiik) ©ce Johannis. 

Hansen (Janus) ©eponcrcbe 1731 fro SBIBorg CFim 

It l733bIfD Alumniisi Walkendorphs Collcg. ®tnb€^ 

Uit i f«r bc oricntalffe (Spvog. 09 m bcri Unbcvt>iignm9 (i( 
«nbrc/ S5lcö bmfter fit rbc £f ctic ^ercr i Äiabcn|>a»a« ®ro!e. 
1740 g» agiflcr. 1742 gicctpr »cb ^orfcn< gfole. 1756 
Stertor ocb Sliber (Sf olt. ®tft incb ben for fin eonrbom bcfienbre 
Martha Lous, cn ©ottcr af SRaDiflationS ©irectcttri Lorenta 
lous t JStoben^apn. 

Qfriftcr. 
Pisp. de Origine Literarum. Hafn. 1732, 4. 
•— — de Angelo Petri. ibid. 1732. 4. 
— — Thefes Mifcellanejp. jbid. 1734. 4. 
*— — Interpretatio Maforse inagna?. Dispp. 5. ibid. 1733 
37- 4- 

Hansen CNieis)(gfec Johannis. 

H ANSTEEN C r^cobus Bartholoniari) Sgfct) löga 95a* 

«ifler, fibrnSogneprÄflfiigjorbingborgogÄafirup, 091705 
VroDji i »aarfcj^crreb. ©abc 1728. SBar gift meb Eiic Ca, 

tbriiie Friis. 6 V r i f« 



Han Haq Har §97 

ePriftcr. 
^I^banfk (Sfok^^utti oprcttcti QorOinaBora. S^^n- 1734. 

HAqUART (Pliilippiis) 

SFrifter. 
Oratio pro anniverraria Studiorum inftauratione. Patar^ 

1676. 4. 
LtefTrts »n obitum regis Chriftiani Vti. Hafn. 1699. 4. 

Harboe CLudovicus) geb 1709. 16 Mug, t 8ro(u 

fiCr, i ttt @i€^1>mTc- JStant ^a\>n ^ar Johannes Harboe, 

9>r0vrtk. J&an« «Ko^cr Marie Peterfen, m ^rfffic Soteet 
tct ifaa ^ttbtt. (f ffer priDat UnDeroii^Rtns piemme ^ ()I(0 
^att 1727 fc(l^c ti( ^pmnaiiumi {)ani&0r9, rcific Dcrrfrer Hl 
Unfvcrptctmie i atultof / aSiCtenbcrs , 2lcna k* 173 5 f om ti( 
StBf»fB^aofl 04 antog ^ttfonnaCion t Den tpMTc $r«(ir< (£on|& 
fbrtal/diiiab dt^onct J^nni, 1738 61c)> ^an 0)>erfi SapcQaii 
t»cb ^tfOToifon^ jtirfcn t jti06cnl^a))n, oi&taMtt^xibtxx^tt 
l^avo. 1739 f0r|}e @ognC'$r(S|l tll bemelMe ^x\btti^i1)a^nt 
jTirfe. 1741 Sle» fcabt fom @encral Sixlt 3}iftlator til 3i^ 
lant). 1743 bln> falDct ttl Stftop i Sron^icm: SJ^en formc^ 
bclfl {Kmctote gorretnian t ^ilanb toin ^an ci til 2:ron^icnt 
farenD 1746. 1748 Hei> ^an ®lflPop Hersitb i ©iflcflanM 
etift amitttt i SmbcDre / 09 tHtx^ant SDeb 1757 fom t)ir« 
f<(i4 SBiflop fucccDcrcDf. i766bict) tiUige.fongl. Sonfe^fioniu 
riii4. 1769 fif fRanq tnct) eonfcrratt-IKaaDer. €r stftmcl) 

Fridcrica Lovili Herslcb, Cd DotUr af bemclDtC ®i|!op Hcrsleb^ 

6 P r t f t e r. 
Diss. de nodonc (anditatis Divinsp. Witteb. 1730. 4- 
Brevis relario de Origine Typographise de danico converfk' 
cxlibro, qvx inTcribitur: ExeinpU litterarum Typo# 
graphicarum, ^t ioDf^Tt i J* C. Woitii 

©amfcjc 



398 Har 

SDJnif^c Sibltotl^et, ober Somfuno Don oftm nnb nciifn gc« 
le^rten (Saeten ait< lD4nnanarf. i. 2. og sbic Soac 
ftop^. unb tripit 1738 09 1739. 8- 
NB. SDiffe 3 fer^c Svitict cr (an< 09 ^ujtit^Slaab Lange- 

beks Xtbeibe. ^ttUt cr itbm meb^ 6 Somer continumt af 

i|}rofe{for 09 Slector M&ller i gfentfbor^. 

Sinige Sia^ti^ttn Pon beiti , matf megen be< Exorcismi tn Z>Siit 
nemarf PorgcfaOen. ^nDf^rt i T>itii{^t iKibliot^. Tom. 

IV. p. 1-57. 

Qtnbf$ret6(a an ben 9)erfa{fcr brr Sdnif^en iBidiot^cc, te 
n>el(^f m Pon etncr c 596 in t<l2nbifd^er (Sprac^e att<9C« 
gebenen (S(^rif( , fo Don bcr Soniirmatton (anbcit / ntib 
toit bicfclbc in 3l(anb ringcfil^rct Mrbcn / 92a(^ri(^t cr« 

tietiet »irb. ibid. Tom. 5. p. 585. 

9erind^ni< bercr 99i!(^cr, tocl$eim@tifte<0oIttm{urUc(inw 
ber Sottfeeligf cit in ben {)dnfern gebranc^t toerben- ibid. 

Tom. 7. p. 647. 

Sn 3<IanbfI Sibel^^ifiorie. ibid.Tom. 8P- 1 - 15^- 

Petri PalUdii Confirmatio Johan. Frederi &c. ibid» Tom. g. 
P. 239- 

Knnuerrninger (il be 4 forfie lut(erf!e fBifFoperI i Sros^icm 
eepnet< SBefFrioelfC/ inbforti banfCe 9)^ago|io. Tom. 5. 

p. a89* 31^- 3^1 09 340. 
fHfn^n^t toai »cgen M cAffdanifc^en €ate((i<mt in ber Oorcf 

1654 uRbfolgcnbtn^a^ren oorgegangen i(l» ^jibfsrt i 

nnfc^ulbige SRac^ric^ten 1752. p. 44 64. 
£penbe 9(f^anblinger om SKeformationen i 3<Ianb, intfotC 

iMant bet fto6en(aPnf!e $eljFa6< (Strifter- Tom. 5. p. 

209 09 Tom.7. V. 1. 
^ifforifFe eftcrrctninger om Johan a Lafco nbi en Sortolc tA 
• Zvergii (SieOottblFe ©erepe. Stjun. 1754- ojfor (tifeln 

trpft i S(Dn. 1753. 4. ®amm< er oterfat paa SybfK 

of MengeJ. ÄJpn.1758* 8. ^' 



Har 599 

>iis Ntxminis Igne calefadus, in Perfona B.P.Hercr 
Icbii, Epiic. Seland: reprxfenratus. Orattone Syn»t 

dali. Hafh. 1757. 4. Sr og omfat PM £>anfP af a 

M. RottböU, 00 ttDSiven of Niels Köiming. $^tfBU 
1758- 4. 

Saic, ^Ibm tKfe Stoo^^tinM Cbriiiians eonfirmation. jt^tm. 

1765. 4. 
^nalcr til oDffiOigc siMiqt iB0Scr paa 3<lanMF. CAn. Z.) 
HaRDENBECH (Ambrolius) gab i CcrgcB j 0lor9c 

l6ai. 30 april. ^M 8<'^^ »^^ ^"^" Hardenbeth, 

Orqanift til (en tpbjie Sirfe t)A €ontoirct, (an< g)?0# 
»cr Anna MTeflhofF. J^au gif fBrfi ; nogcii Sib i fBcrgenf 
Idtioffe €loIt (Stbcn nab prioat tlabf roitintng af Johan 
Skepping, fom tXTcftcr 6leo ^ajlor Pcb Snflam. 1637 reii 
Ht ^08 til Stcabcmiet t Stoflof 09 bcr bcponcrcDe. 9Sm 
ba ^tn bcr begonbte at graifere, brog (an til Uniw 
{Itrtrt t Si^Bcn^avR , og hUt jötcmnt ub 3bte fBotb paa Stl^ 
flcrct 1642 blfp ^n oritaqm af Lars Ebbefen, {Befaliiit<f 
ataob paa ^^anitxhovq 9lot , til at oare 4^of inefier for 
^B<Q99ni, opMt^t fig bcrefter paa et 3(ar< Sib peb Sorac 
Scobrmic , 09 ftbcn Ptb Unioerptetet t Siebni^aon / (t)or (an 
10b fn So0i Doct Laur. Scaventi J^mi, (olbtcprioateSoI^ 
IcgicT og 1645 Ucv 9){agificr* SHeifie bcrpaa famme 9(ar ti( 
Srrgen 09 ftlev antagen i ^ufet af SifFop Ludvig Munthe for 
privatim at informere (an< <rlbfic (San. ^tctbiUit $ S(ar( 
$ib i OacoBcf n for bcn tpbff e contoirfte a)^cenig(eb f flSergrn. 
Og bnrpaa 1646 blcb Conrector ocb beiilatinfPeSfolefaiiinie« 
fieb. 1650 blctt CoppeDan til IDoinfirfcii. 1659 facceberebr 

(aa Po Gotgcr^S^bcr 92ag. Engelbrccht Jörgcnfen , fom ®og* 

«ihropjl fammcfifb. 1671 blcp Vropfi ooer iRorb(orlr(n. 
Sobc 168 3- sShniii- 9}ar gift mcbbcn baommdtge 9o<V 

iMc Dorotbe Eisgeibreths Sottcr. 



4ocr Har 

errfftcr. 

Eisp. de Sandoruminvocatione, fub Prxfidio Laurcntii Sct- 

veiiii. Hafii. 1644. 4. 
tii9<9rail)ifrn Qt)Cr 93i(fop Jens Scbelierup. S^Dn. i665. 4. 

— — — OtKC Hem ie von Red en. S^ri|iian. 1667. 4. 
— . — --. o»et Leonhard Grötker. Ä^öti. 1667. 4. 

— — — OHI Margrete Buch , ^rOf pDCttf Garmans. £(1»IL 

1669. 4. 

— — — ODCr Mette Peders JDotter, 55ij?Op Niels Ran- 

dulfg. ibid. i68o* 8* 

•^ — — otetSRaaDinanbPeder Smidt. ibid. lögo. 4. 
.^ — — OMC $r(rfibent Herman German. ibiH.1680. 4» 

HaRDENBERG (Eilei) ai^6cr, CT gorfattcr (il bea 
ipfalme i M. Hans Thomelens ^folmcboo- €»igc®uDcftfr iu 
ne fBuD K* 

Harder (Georgius) %Bb X ^xmiintul i Dit^mar* 
(fen omtrcnc 161 1. 93ar SD^agtiler 09 1640 bUo Sosnc^^raft 
ttl btn {)i)aanbf!e SRccnigfirb i SKaglcboepaatKniaga. 

SPrifter. 
De kleene CatechismusLutheri mit eenfoldigen FragenMag-^ 
Georgii Harderi. 1685. Coph. 173400 1737. 12. 

Harder (Hemicus) gob 1642 1 glen^barg. ^aaS 

gafcer par Claus Harder , $ong Frideric bcn III. ^of^frlf 

(iiflrr. i652fom tK^iabcndavn mebSAbercO/ ogftcqt^fafo 
rcbe @f olen famnKftci) , inbtil ^an bcrfra Ui 9(cat)ciuM blc» 
bimituret* Omtrent 1663 Dar (an {)ofmr(icr M Dc ung^ 
fchultherigoen, (?i6cn 8cgation< @ecrf tercr incb Chnftopher 
Lindenou i gngclanb. O3 efter (in fra (am 1670 er^olbte 
JDinii<6on , reiflf pibre omf ring. ScD ^icmfomflni til :Ki9bfn« 
(at)n blcp (an {)oftmfi(t (o< Qr«pc, Niels Friis. ^^t 



Har Has 401 

Sf rtfter. 
Hftfhia obfidione liberata. Poema Heroieuin« Anno 1660 

fcriptum. 
Panegyris Heroica in P. GrifFcnfeld. ibid. 1675. Fol. 
C^num cum Catris certamen. 
Epigrafnmatum Libri 3. Hafii« 1679. 8* 

Cre tUai \amUbt tnbforte ubt Koftgaards Dellc. Poet. 

"Dan.ToiD. a. p.2l3. (Cimh. Del.) 

Harder (Thomas) (EapcDas i^ bco (olIaabfFc ^it^ 
«ig^poa aintagn. 

© f riftet. 
M. Gfeorgii Harderi €atc<^<mu<#S(oIe / fotmerct. St^tn. 

1737- "• 
Hartman (Burchard. Reinhold) ©ar fatfl 9imt* 

©Ptifter. 
VM9i af »anfFe 00 norfie <$itf}ortnr. S^do. 174a. g. 

HaRTWIGSEN (Aiidicas) ®ogQM^t«fi (tl ^\$fni 

©ftifter: 

SiiHhr«bifm Wt Iver Dyrc. @Ottcn(org 1665. ^.(Bib.Br.) 

Hasse (J<><^obus) 8et>i694.2@cpt iasiborg. <$Nm< 

fldbn 9ar Laurids Chriftenfen Ardander, StobmanDpg^^tlU 
^QOBllkt iommtfitbf 1^0R< ^t^htt Hyl^eboig Jacobs IDottCC 

Hafle. 171} tKponcrcbe fra aBiborg ©f ole, Karctcfitcr Mc» 

Ainmnus CoUegii Elerfen; 09 (agOe fig eftff M 'ydXXbi^t 
CUHUL 1719 fRtlfit tibtfAanii paa LaHens Stipen^ 

dium 172a fptn l^lmi. 1727 blcp ©ognc/^JrÄp i ©c^ive. 
173S Mcv VroPii i ^inborg ^errco. 1750 ©tift i^^rovf} og 
©fgfl^rcfi til S)9mrirfcn i aSiborg.' SDeDc 1765. a Slop. 



402 Has , 

Oat 2 ©anflC flfft i. mi Marie Leflbv. a. ntrt Bolcttt 
Sophie Holmci: , en (Snfc af TOafl. Chriftcn Uffen Tychoiuut. 

ePrifter. 
Disp. Juridica de motu Ferminorum. Hafn, 171 5. 4. 
-^— dt moderamioe inculpats tuttia, ibid. 171 6. 4* 
— —de Anorgyria, ibid. I7I7* 4. 
.. .^ de Pluraiitate Senteiitiarum ad Jur. Dan.|Lib. I. Cap. 5» 

Art.26. ibid. 171 g. 4* 
.^ — de Jurflmento ncccirario ad Illuftxationein, Cap. 14. 
Lib. T. Jur. Dan. ibid. 171 9. 4. 
HaSEBARD (Jacobus) ^ i552t£o6A ^mrtgil» 

Der t>ar Jacob Hafebard C^ttorgii< fammefiet) , ^ISBoMr 

Abigail Bonifacii ^OttCt Loir» J^WH Da? ntfjft tt 3MCiam^ 

mcl, ^a (anmct) fin %äbix fomiob (il SDanmarf. Ao. 1563 
fttlfltc mrt ©ronninj Dororhe, Chriff. ill.(gnfe«I>rwttnit 
(fom antes U l)«iiii) tt( &axtn, og hU\> fatt Sfolc i Strifini. 
1 569 fom til &iabeii^at>8^ Unimfitet. SCeijie i)erpaa t mosse 
«ar uDenlanö* / og 1583 6le» Doaor Medicina? til QaftL 
1590 fom tii SxBitv^Mu isien, 09 1593 Meo ti^^fffebicuC 
5o« Äottjj Chriftian IV. ©oDe 1607. 3 ©ept ©ar gif* 

meOKirften Paalche, en S^Ottet af Niels Paalcbe, foi^ll^ 

01 oM^river i Si^Unl^am. 

Sfrifter. 
Cannen in Nuptias Jacobi Aurifabri , Profcff. Havnieiifif 2 

Hafn. 1577. 
Epitaphium Mariae Reglns Scotijt. Hafn. 
Panegyris in Honojrein Chriftiani IV. , recens nati. Htfh. 

1577' 4- 
Epitaphia Gcorgii Hvitfeldii , Abftlon : Rofenkrantzii & Eri* 

ci Litle lue Epidemia exftinflorum. BafiU 1583. 4« 
(B. /fvp. Ciifi*.) 

Ha SE BAR» 



Has 403 

HaSEBARD CJ«cobus) grt>iÄi»6«5a»Oi59i. ^ani 
f*tr Mr a>OCt Jacob Hafebard$pn9f.8i».5artic««, $KoDe> 
•mi Kirflen Paafke. giti|l< uDtnlani)* mtb Holger Uofen- 

*"ndfej ©jBBcr. JBk» fiDra sÄagifltr, 09 Mathemamm 
iflftrionim Profeflbri «ie6<n^a»n, 09 cnlxlig emema 
•fl^vfl (il m gnie Sixtt. ©«De 5 ©tpt. 1625. mt 

mctl Magdaicne Seeblad. 

ePrifter. 
Qyseffio de Itde ia mammis mulierum. JrpR f Btrthol. Ci- 
fta Med. p. 338. 

HaSEBARD CTorbernus) %e^t I SMn^m I5pj. 
9ai%ittt D. Jacob Hafebard, Äongi. £i».g»rticu«, g»o* 

>»K.rftei. Paafke. ®at ubenlanM löi 5. ^m 6Ie» ft&ea 
*Kt|b 9rafl, Droof) pg €anonicu< til «unb, ^m ^an babe 

I63«. 5 ®tpt. ^a„j 4>u|irat Mette Marcus ©ottfT. DebC 
'«35- 24 308. J)ft<« ©M Jacob Hafebard 6Ieo i6^a. 
»r«(li«aJjlc»ig»fli. ^^ 

6Pt{ftet. 
D>»p. de Corpore mixto. Witeb. i5ry. 4. 
S&t-Sferttil Woriiiiumf JflOlFaftisDanids, trpftlnrtJKii. 

■tffrift. 

HaSEBARD CVichmannus) «a ®W of Ddt «Piml. 
ft»'«cWco J*:ob Hafebard, %eb i Si.ha^Mn mtttttt 

1601. «or fKd »frtor < ^iBft^ofm. 1624 M«J»ad. 

jr. i«28 3llfoniiator (o< ®r«» Wold.inar, Chri- 

«r ""• «M/ 1636 «ognc.«Jt«|l til «t ^n« »rfc 
wn« t IttJenjatm. 1 64a «i(!op f sajijorg, ^«or (an toOe 

VaJ *« 5> «tpt. «ac 9«ft mcD Marie Brodt , (n ©Ottct 

J»W^ Jö jn Brodr, «ognc ?r«(l i ©ortmgborfl , 09 cf. 

«n«Wcn«e||, JCrgen Hafebard. fom tat VtolefCov de- 

■«««>« «KftO><iifc«pmBafhim mait 1670. 

««3 ernfi 



4o4 Has Hau 

©Frtfter. 

i\ii'^tctb\ftn om Peder Nicifen, iBorgemffirr t Sipborf. 

SJ»n. 1640. 4. (TA. -4«.) 

HaSTFER CF»i^encus Wilhelinus) en frfnflf JBaOfB. 

Sab 17191 Stailagen i Ssnca t>cD @ror^olm. Viat farfi 
iDrabanC 2initenant i focRff tiene|if , bcrcftet Snmmer^Jt^crre 
ibid. , fom fiben til £)anmart 09 Dnrfra bleo foibt UI ^älaab 
for at l^aoc ^nfprccioa mtb brt ftongl. brr anlaqit ®(^(rfcrin 
{B(et> pbcn afiasttnrt) en ^cnfion, og tobc i Siaben^oDa i768. 
i9gcbn gjargiftmrt. . . Zelov. 

errifter. 
tUniiivli^tx Untfrric^t von bcr 3u(^( itnb aSarfung Dor (cUm 
9(rt oon gc^afen. 9{uSt)em(?c^n)cl):f(&cnii6rrfcl|t. jtep(«» 

1754- 8. 

1755. 4- 
Cm ®(^cefcriet< Stnlrgning paa 3<(anb. istedke. jt^uu 
176 1. 8. 
HaUBER (Eberharduf David) Qaft 1695 f ^D^OI* 

l^Mla<( i ^mugbommet aBurtcnbcrg- «f^anf gaDrr j^x Johan 

Eberhardt Hauber, 9(bbet) i Snbaufcn; (an< 9)^0DCC Marie 

Margrete RoufF. Qjf farfi i (Sfok i SSaibinflcn, 1709 trof 
(t( UniDerfitrtet i Subingen , 1 7 1 3 blct> QSagiftrr. 1 71 6 rcu 
(ie til Unioerfttftct t Slltorf. 1724 blco 9)icariu< «eD ettft' 
firfeni StuMgari). .17a; @npcrmt(nbcnt i ®tw»ftahtt 
Cfc^annburg , itn fippifFr Knbccl : ^en farcnb ^an rcifh bcr» 
(il, inbiabian jtgi SgtcfFab 1726. 13 f{cbr. mcb Mtrie Ca- 
thrine Sigel, og t)ar fretinc ^mi 0ri>Otty< Dag faa iqegfC 
inftrft^anrbigerc/ Da ban< gorfffbrr, fom ^obe Imt so^lar t 
Sgtef!ab fammen/ Ib^fOte bcrc«3ubcI«S9talluppaafammtS)a9it 
jog ^an< Qngfie @0(icr iigelcDc^ famme !Dag (a»b€ SreSt^ 

1727 tog Ouflor Gradeii in Tbcoiot^jg til <Pf linflot). 174$ 

b((t» 



Hau 405 

VfitvMF (Sogne '9r«(l til 9t ^cfrt Sirfe i Sttebm^aon. 
S)9dc 1765. 13 %e6r- ^an t>ar ^eblcm t tet romtrfFctcu 
frrliff StcaDemie Der Slaturforfc^er / M fon^f prcu2ft|Tc 9)1^ 
MifFabcrt 9lcafecniie, 09 fongl. tptifFr (Selflab iQattingcn- 

©Priftc r. 

(^ialcilnng m bic Qro^rapdie. 172 1. 

J£n^tic ber Saab^rtm tllm. 1734. 8* 

De Mereicpfvchoii — — 17 24. 

Dircourt von Dem 9<gea»arti3cn Suflanb ber ® f ograp^ie- tllm 

1727- 8* 
S>ie in mtrnbcttbe föitttxltit M Ztibtt. diut iti^ ^xttitf. 
1727. 

aiDineifung bte 9(rafe Oottct aBiumrnbcm 95u< « ^'^ebigt 
1727. 

Dsss. inaug-. deCogitfltionibus. -— — 1727. 
Primitix Schaunburgicflf. Guelfenbr, 1728, 8» 

0cdanrcn uitiit {^iflorie, ®eograp(ie te m @tattbe qtixa^ 

vctbcn w J<^(c 1730. 

®(baQfca Ä6rr Die ©ilabc Loth. 1732. 

SnflKrfBHng iibcrbieOrbnungbererficn nnb lcl|tcn 2clcn< Oc 

^i^t 3efu. Xeniflo 1732. 8. 

3<fi5bcrar^ffme«?BolW. 1736. 

J^^nmt btr Soangdtflcn. Jcmgo 1737. 4. 

lihijathc.a Magica. ibicl, 1738 til 174 1. 8- 

IBctrflc^rttBg ihtt bieSBrgrabnif ^t\n. Xcmgo 1739 09 1747. 8- 
fEctr.n^tna9 Aber Solo([cr. 2, 14. 15. tcmgo 1740. 8* 
©k iicben Srufc OffcnB. 2; 3 mit SKmmrfungcn. — — 

1741. 
SBrtro^ngcn i'6er brn Silas nnb Epcnactus. 1741. 

0fAra(^nngen dbcr bie 9)rrg(ei<^nng bc< Srcnl^c^ £o5cf 3efn 

tnit ber c^erncn C^Iange. 1745. 

(E ( 3 (Betrac^ 



4ö6 Hau 

fbHt(ii)mm ttSfY Me Sa^erungcn M l^li jm ®d((cl. 174^ 
SD^nne mtb fltxt af foregaacnde cr igicn paa 119c -oplct/C 
unDcrSittil: Oi6(if(^e i&etrac^fungcn. temgg 1758- 8* 

6amlung mixtfii^ StutC/ n>el(^e @ott gefir^M (abcii« ~ -^ 
1741, 

IDie (S^ttcifurc^t in bnr SBeft er^aSener Eeiife. 1743. 

3n()alt Der S»angf licn. 1743 OflSj^t)», 1754. ». 

^it ^ofnitng Der @laubi()cn auf Die (ufiiaftige ^crlk^ctt 
Jci<^''\PrcDigt. — — 1744* 

td^tra^um ubcr Die ^crflocFung i746og.Sfi»n. 17^8. g« 

I8iirad;nimi Äbcr bai mtfie icben. — — 1746. 8. 

©(Danfrn iba Den gnfllic^en 3(nff(^tungen onD De» tifen &P 
Danfen. Sop^. nnD Eeip). 174^. g. 
(froocrfat paa Danj! af M. c. Böhme. jt^^n. 1755» g, 

Gebanfcn d&cr Die Dnnteln ®t(Ben^ Die D9n ®r^beni ^KDfai. 

1750. 4. 
antffort auf De« {nr. ftrofeffor Michaelis Scfi^lDigttAgmt 

Sopt). 1750. 8 
€in,A. lv C. fiir Die f inDer ®ottel StopJ. 1747- 16. 
!Si6Iif$( 3^it'3{e(^nung. ibiu..i753. g. 
9)on Den greffra @nmmen melc^e David {um SempePSao fl(i 

gcben i^ici. 1764, 8. 
fDon famantamf(|rn SKän^en. €op|m 764 & 1767. g« 
{Reuer iBcn)eiiDe<S>af€iii<einc^einigen ®ottel jtop| 2751. 9, 

HaUBBR (Eineftus Chri(Haiuis) (£n ®eii af ■cfffP' 

rige« 1758 Ucv Sicreterer i Det tpDfti CaiKelKc- 

©frifttr. 
Jofeph Pignate gfift^ cM Der r}mif(|eD ^n^DiptiM. OMrfrt 

af SranfT. £(»0.1756 8- 
IBeptrag tum j6(|erif<^ gele^vten Seincva. Xapl. ooD trin^ 

1753- ». 

fBcf:(reibttngpon5topenl^ageR{är9leife«De. ltp(. 1770. 8% 

Haucvs 



Hau Hav 407 

Wa.T3CUS (Erlandi filius) ®n Jiötenbcr, fom 1308 
lyiftuibc et Js>ntii för fattige @cifUii|C paa ^IlasD. ^oa MM 
^3)4^ <i£)i>tbctf for at »onre Sotfattct af fvigcnDc 

ePtift. 
6asa laobnama , om fprftc Q399ins 3<IaaM af 3}orm4nnttm. 
etaI^ti68S* 4*(^0 

HaVEN CNicolaus von) gafe 1709. 8 ©cpti ObOifti 
%9nL J&aaS gaDer t»a( SBag. bricieiic Chriftian von Haveii , 

9}to^ft<^roofl 09 eotri^^Vtorfi til oorgruc Sirrefammo 

fkl), ^n<®0)Kr.BirgiCte Carhi ine Juulbye , Sn X>0ttcr of 

&t^ Jens Juulbye, SKcctot iaSiborfl. 1729 Dtponmtc fra 
£Xmft @9iiroapiim. 8lft) Kreffer Alumnus paa Eilcment 
CoUegiunu 1732 forjlc idtit^BXtt 1 Otcnfc gfolc. 1744 
Qita#cr, afcniDcrcDe flt)ca fom {)or€r fra cii ituit til en aiu 

bCB/ illW«M 175 1 biCO Piotedor Defignatus tcb OlKflfe 

epmaä^om, te|Ic tmiMmiD frcmt^clrl fom {^ercr M ®foi 

fm. Hl M «Wi8 1757 fom OirlcKi ProteJfor Giarcsc Ling- 
v« fuccedcrcdc Profeflbr Sörcn Hce gr flifC mcD Chi iftiana 
Gryner, m £)0tCcr af ^r. Elias Chriftian Gryiier, dmUdn 

ta et J^i SiixU I Ottn{L 

e^tifter» 
£M|f«ray(ff( Ecricoa. S(t»n. 1741. 4* 
6t»ar |or M« ort^ograp^iflc £Qrtcott ibld. 1741. 4. 

De Anglo SaxoAibus Danis & Holfatis. ibid. 1745. 4* 
J}is3^ de Epidolis czlo delapiis. ibid. 1732. 4* 

Haven (Petrus von ) Sn JBrofcir t\l ncflforitte. %Bh 
i Oteaie 1715- 9 Stug- 173 1 bcponmDe fra Obenfe Sffole. 

2735r(Hk OfrcnlanM IKiaRoienkrantzes Stipcndium, 00 bf' 

foar Mast an re ®icber ^utiiotq og (Rofc^on. 1739 fom 
firm- 1740 b!co SRagi^cr. fRjtifit btxpaa attcr paa Stipen- 

dium Winnrupto-Refenianum. 1742 fom (^tctll. 1743 blCO 

ftiatml 9>rari M W rtt<fif!f -f^of. 1747 Pioieifor tixo; 

Se 4 log^^K 



408 ' Hav Hed 

logte o§ (gdötte^^rÄJ! l ©orac. 1749 Doftor Theologi^: 

©bDc 1757. 8 StUJ. ?Bat gift mcl) Mariane Gryncr. 

ePrifter. 
Thcfes qvsdam. Hofn. 173 3. 
Theres. ibid, 1734. 4* 
Commentar» \\\ hpifto>.m ad Titnm, Hal« I748* 4- 

®riinbe bcr banifc^en Pprac^c. 9((ton. 1753. 8* 
{Reifeubtdlu^Ianb. f (9^1743. 8. 
gortloring ot>cr Det c^ineplTe iRrancStrt. ibid. 1743. 8- 
IRpe og forbebrrte Sftcrretningrr om W, ru^iiflc SKtgc. ibid. 

1747. a Voil. g. 

Stcife uDi gjujlottb meb manoe SiOds fomKtet. Siirre 
1757- 8. 

Disp. iiifluguralis continens Meditationes in tria priora capU 
ta Genefcos» Hafn« 1749. 4» 

girc iprasdtrcnrr. Sj^i^n. 1753. 8- 
9)arentation oocr Sronning Lovife. 1752» 8- 
€n Danf! S^cologie. S^t^n. 1756. 8* 
fBftiVirnino 09 anni(rrfni»scr om Cftcrrettinsmir om SQe 
SSeget i !Danmar( for Scptembcr ^W9f^i 1756. fra 

429 til 753 <SibC^ ont Dodor Pedcr von Havena 
Theologie, (gotae 1757. 8. (J^:) 
HeDEGAARD (ChriftianusDitlev) 8eD t Jti^tCtt^t^B 
1700. 3 3an. ^an< gaUrr DOt Anders Hedegaard, \axA 

S)?ot)cr Anne Chridenis 2)ot«r. IDrponmbc i %i isbcXar. 
Stcifie 3 3(ar aDcnlanM 1723 (I<t» bcomee at mbrcttc (Sec 
{imiternc i {^olflcm. 1726 fom ixMm til Jtij»bai^»8 09 fit 
soo giblr. aarlig fJcniioii. 1718 Un> 9}fptcrcr M) JtiaBciM 
l^at^nt ^olbboe. 173 1 iBirfcDotnmcr pm ailotter'2>t^(trtt 
IJpen. 1734 Ärig^aiaab. . 174a Doöor juris. Qift mcft 

Johanne Marie Krysfing, SnZ>OttCt af {^t. Peder Krysltngi 

Gognc^riKfi i ;Ot)eQff . 

erttf' 



Hcd Hec ^409 

SPrlfter. 

IDisp. inaugur : de eo qvod contradi^^orium Videtur. 

%Hbi tit CU (asff jinribifE DifTertation angaacnbe SJoIbgift 

ODtnfe 1750. 8. 
aiidct Sotrfag om ringe^pmic. St^n. 1753. g- 
Snttc Si>^^ ^>n 9)tOtcni (Straf orlDig^fb- ibid. 1755. g. 
Sictte gorfeg em tBarocf0t)fel i SD0l8<maa(. ibid. 1756. 8- 
fitmtc S«Tf00 om a)^cMom<'a)^«m^ ibid. 1757. g. 
GictteSorjiifl omCcM 8orinuIareO;'08X>omnKr Sebcn ont 

®fiOTf 00 (3aui Stnnammclfc. ibid. 1757. g. 

^9oia»e, OttcnDc ogSltctibcgorfag. ibid, 1762. g» 

StcntC; CHcocc 09 Solotegorfeg ibid. 1763. g. 

Sorfag ttl ro Zxattat angaanibc bcn baafie Srinimal'9lct ibid, 

1750, g. 
And. Höjcr furibijFc Collcgiutn forBebrrt. Corae 1764. g, 
gaif09 (jf en alminbclij} $irrc'9Ift. ;^{)t)(i 1763. g* 
{Ra(iir fKctteni farfic ®runDc. S^tn. 1765. g. 
3atU)tff'9>racttfFe9(nm<erfniii8tr til (anff c eg norfFe£oD/4 IbtU. 

Jt^an. 1764 — 1767. g. (Pr.) 
Hee (Chriftiernus) (jat) paa tl^pd^olin i gvOflnö i ©an* 
(cTgi ^oor^aniSaDcr ChnfienHeet^or ^ognc'$rirfiog$roa(i 
i SKcf^^crreD. ^av i fin Zib Alumnus paa Hleriees , (Jben paa 

Wftlchendorphs Collegium og Decanus paa Sloficrct/ tcific 

torpoa UbtnlanM, og act) itu <Oiemfont({ bica Le^or Mathe- 

fsos acb dSartnen. 1759 ProfelTor Mathefeos & Phibfophix 

tcb Univnrjitdet t jtiaben^aan. 1761 sRagiflcr. Scrcftct 
SRcblcm i M Sangl. 9)ibenf!aBet<®el|!aMSia5cn]^avR. ^at 
aOyfigt am Ut nye Sanbmaalingtf ^orfen. 

eftifter. 

Tli«Ies Phif ofophicap. Hafn. 1733.4. Thcfei ibid. 1734, 4. 
Disp. Dispendiuin Temporis cum compendio Viriuin con- 
janöam. Hafn* 1736. 4. 

€c 5 .Di«P- 



4X0 Hee 

Disp. Limites extcn(lMundi« ibid. 1738. 4* 

tinmctxhinqvc oocr Friaione^ 2[nDf0rt i Det 
etlftabt @f riftcr. Tom, 9. p. 5 5 1 . 
Hee CGeoigius) 8051714, igSioD. ^a8<8obcr»ar 
Jens Hee, $ra^|itil ^ofpitaleti ODenfc, oganncctrret>c69gi 
Vaartip, 09 tiliiDfi (5ttft^'$rov(i i e^rn, (oiK SKober Elft 
Lund. 1729 DeponercDc fra Oi^nfe ®9nmafiuin. (rftertd)i 

PanDne E>ainina Academica, blC0 l^atl ^nformator ^0< 0CIIC» 

iral 00 SommenDant Bi ochenhuuies Qbu , o§ cftcr 4 9lar< 
Sarlab/ bict) af bcmclMe @<ncral Brochenhuus 173$ falD<t 
tit (Sogiif $rfffl for aOerup ogSDavinbc ^cm^btt i Svmr 
mci) SongcL SBcoiOin^ i (^cnfecnbe til ^an< S(li)cr. 1759 blcti 
Gogne SPrdii oeD @t. ^aK< aKccnig^l) t Obrnfe. 1763 609* 
»e^^mf) for @t. Smbi g)^eenig^eD fainme^cD, og etifti^ 
9mfi i go<n. 1764 ®ogne 9}ra?|I M ^olmcri« aSccnigi^r» 
i jtiobenbaon , og $rov(l t^eb @0C'Staten 09 etynifiMicai 

Gift meb Karen Gudme^ ^r- Matthis Gudmes X)otfnr i 698^ 

Ut iBrobpe. 

ettifttv. 

8ttlb(iarnMg gorHartng oper Sbrifli £ibclfr, S^a» 0g fBrgra^ 

»clfe. Sj>0tt. 1758. 1760 og 1766. 4. 3SDcdf. 
9)rieMfcii paaSct)(Dagen25 gSaji. 1766. ibid. 1766. 4. 

5ale »eb ©Jibet Carolina Mathilda, ibid. 1766. 4. 
— Chriftian DCD SpDCIlN — — — 

— SDronningc». ibid. 1768. 8. 

9antroeii< e^ub fonifliOctt en yrieoiren paa 5tc ®0iiba»t 
gajle. ibid. 1767. 8. 
Hee f Sevennus) JBrober (il nefiforige. 806 i Oi)en(e 
1706. 1723 beponcrebe fra Obenje ®9tnnafium, Me» Det» 

Cftcr Alumnus poa Borcbes Colle^ium. 173 1 IKeifie llbei^ 

laRMpaa Flnckes Stipeiidium. 1734 romiieni/ og faiiimf 
«ar (og Doaor-Gradeii ( $»eWciiicn. 1739 Mfpu(erebe Uatt 

«nbrr 



Hee 41 1 

uibft f«r btn H ut^tat fSrofcifion t fftcMdnen t^b SiBiw 
^avni Uniocrfitct* iBIco firap eftcr Protedbr Medkinx £x* 

trflordinaiins^cDttniorrfitCtCt/ Dg ProfefTor Philorophix tKb 

Gymnafittni i Obcnfe. SDobc 1756 i S)ecein6r. 

6Prifter. 
l)isp« de aerc morbifero. Hafn. 1724. 4« 
»— >— •Simspartiamcorpons. ibid. 1726. 4* 
— -— Tfacnipia rifus Saidonii &£piphorx. ibid. 172S. 4« 
Dispp, IL dc Deinoci iris 6i Heraclitis. Hafn. 1726 & 1727. 4. 
— ^- dt Ac^ione & Pasiione. ibid. 1728. 4. 
*-> — - de Metbodis inedendi inMedicina& Cliirurgia fuipec- 

tif. ibid. 1734. 4. 
•— «^Bii» Centiuix Aphorismorum. ibid. 1739. 4t 
^Otatiofld Solcnnia Un£kionis Frid. 51. Hafn. 1747. 4. 
Ceplialagi a pelle mcdicata retropulia & led)ali& ^^Of^Tti 
.Continuar, Aft. Mcd. Hafn. p, 87. (Pr) 

Hee (Thomas) %m 1701. 3 grpr.i &$titt9 ^w 

IlesaarD jfoa S^p^ohn* 4>ani SaDcr »ar Chrif^en Hee @os» 
«t^i^rffp tU ®0cbcrs 09 Obbp og fit^^fii SScf^^crrcb. 9}at 
Akimnus paa Walkcndorf$Collegioi$i96en(avn^3lDe&ranb| 
09 SDfcaanJ paa^loficrct. $Btci» 1729 (Sogac^tirft til SBorup 
•g ^ID 1 9lartiuu< Stift. IDebt 1760. 

QFriftcr. 

Diss. Hiftorico-Pliilologic0. Hafn. 1724 4. 
Siinplex Compoiiti genitrix. Hafiu 1728» 4- 
Faram in recentioii Philofophia fiuftra qyaditttin. ibid 
2727. 4. 

HeEGAARD (Stephanus) ®OgtlC'^egD IHb «S^^IC Og 

9l^Avc% SKccotg^cbcr t Steflanb- 

SPrifter. 

Seinhaidts a)ct»fU ot ^cfot af SRoiorct^ <r bcn fanbc 8Kc<fia<. 



41 Ä Hee Heg 

Rritt^atoMMöfbrt fffraffrnjlgotgjrt, omfätJbid- 1757.tr- 
Doddrigcs Soler til UngDommcn. ot>erfat. €5oraei767. g. 

HeGELAHR (Johannes) geD \ ©crgcn 1708* J£>Mi 

Sabcr MX Johan Hegelahrt Stdbmani) faittmcfieb/ ^ani ^o^ 
Utt 9laön »ar Gedfke. 1729 ötpbnerebc fra IBergcn^QMe. 
$B(c» ftben farfi SZector t @aj;f!0biR9 i £aalanb ; men ba foinmc 
GFoIe tiOtflc meb onbrr fmaa @f oler OIcd reOucerr t , 6lct> J^aVL 
2740 raiteet til eapcOan oeb ®t.tauri6<jtitf<paa8?er, mm 
en SSaancD (ftet / fom Gognr-^rfffitU ^a^fing 09 aSBiDer<Icf 
i 3(al6ar9 Sttft. 1753 'flnc^^ira^iltU.Sarlbye paa Säiliöt. 
1761. SRagtjlcr, DaDe 1764. 

6ftifter. 
€n librn S^ractat om 3f fu SJutiDcr 09 faarebe ® tori. $^. 1 75 3. 8* 
^Jfalmcr ote r 3cfu 5}unl)cr agfaarrte @id. ibid. 1754. g. 

Hegelund CJanus Jacob) ©eponcrcDr ffa gribctic^ft 
Borg (Sfolc- 93(ci» bereffct Alumnus paa Borchcs Coiltgii:in 
09 S)ecanuS paa Slofirrr t SCcifie fibcn ubenlaabt paa Soogf» 
Stipendium, Dcb fin ^iftnFonifl bkt) 3nf0rmator(o<&bctccr< 
nr. 1741 $rafi t)cb ^ffiaOee 6tift og 609R<'$rjrfitiI SSallc* 
Ipe 09 kaarnebpc ^tmq^^bn. 1759 $r0)}(l i 93ict)nrfFot9 
JE)crreb- 1760 @0gQe#^ra:fi til ^cffig ®ie(lc^ Sirfc i SiBbcm 

liaPn- 1763 in Jannar. adjun-eret®tiftj#^r0ö(l l Gitf^DaAl), 

|09famme9(arfuccebcrcbc (0111 Dirfdig Sttfte^^^raoli 09 ®09iic< 
9}r«fi ttUor Sruc^irfe i Siabcnl^avn. 

ePtifter. 

Disp. de Iconoinachia. HafiM73i. 4. 

Dispp. III* de (piA9Uc(T0f( Chnftiaiionim. ibid« 2731 «-. 

1734- 4- 
Aphorismi varii. ibid. 1733. 4. 

iixq^ZaU OPCr Friderica Chriftlana SBaronclftaf Holck. Jt|M|. 

1750- 8- 
— — Opcr ®r«PiBbC Rcus. ibid. 1758, 4* 

HSGS- 



Heg 41 3 

HeGELUN1> (Georgius) %Bi i 9l»C 1583- ^5 Oct 
^mi S5al>er»ar 3Rag. Peder Hegelund , ba Lcftor Theolo-, 

g'ity mm fiDen 95ifF0p i 9ii6e/ ^an< 9)foDcr Magrete jsr. 
gens Potter. fRtxfit i finc tmoc 9ar ttbenlanDi og 1607 Mcn 
SVaftiflcr til aBittmberg. 9)ar jtben Dtcctor i SXiber @(ole fra 
i6ioti( 1614. 

SPrifter» 

Hegelund C^^. Morten) nmnti i M, Hans Thoms* 

fens ^faimcbog , fomXctorCil 

S>tt 9>f(>lmc: S)et i>eUige Rore vot tgetre feto bat^* 

iCmif. Terp. Rip. Cimb. p. 615.) 
Hegelund (Petrus Jani) S^t) tJRiBe 1542. 93tttl. 

J^i 9atct »ar Jens Hegelund {Borgoitcficr fammcftcbf 
|im< SBot^cr Maiie Peders S)ottct' 1561 bcponmOefra Sli^ 
irrGffflc 1564 rctfle. tu {ctptiS; 09 fom (iem 1565. 
9J370V. SRcifle Drrpaa 7 ©cc. nefleftft attn Hb meb Nec. 
Hnrnningu G0n til SBittctibcri) 09 bcfedte tiOise aiiDre SpDfFc 
UshKr^tctcr. 1568 blct> 9);a4ij}€r til SSittrnbrts. 1569 
bmltenir ogfammeS(arUrt>Stcctort)ci)SRibct(SfoIe. 158Q 
Uci» uaor Theologis fantmtficD 09 ®09ne'9}r<(ii til !Se(!m 
fSibftA. i587bIco paalagt {>ofpitaI< Sorfianbet Smbebct 
fammcfieb. 1588 ^^rovfl og Sognc^^r^ji til jDom(irren« 
i5956ifF0pfamnicfiei). X>Bt)ei6i4. i8Sc6r. ®ar3®ang( 

jjifit, I- mrt Anna Holm, CB SDottcr af M. Hans Knudfen 
Holm Lcftor Theologi» i fXiht a. mcb Magrcte , ^r, Jör- 
gen Pcdcrfcn ^toDft i SanbcT ; ^ani ©Ottar. 3. mcb Anne 

Anders ©ottcti CU ©OttCt af Staabmailb Anders Sörenfen i 

«tae. 

SPrifter. 

Epicediam de Chrift. III. Rege Danis , troftQoJ Job. Tho«. 
vnx Orat, inChrift.IXL Bafil. 1560.8» öcFrf. 1567.8. 

Caimen 



414 Heg Hei 

Carmen de Nttxlt Jefu Chrlfli. Hafn. 1563. 4. 

Carmen Cratulator. ad Job. Albert. Epiicop. SixUand^^ 

1565. 4- 
Sufanna, Tragico-Comoedia i Dailffc Oliim. S^^VUlSJi- 4^ 

Om ScgcmcM Opfianbclfc i SKiim. ibid. 1573. g. 

Epitome, S. Corapendium Orthogrtphix Aldi, Manatu« 
Antwerp» 1579. g. 

fRaqtaU 09 Slaffnte paa gittm 6cfFrc«et. Sim. 1579. 4- 

Epigrammatt Phil. Meianchthonis ielediora. Francf« 

I583-4' 
t^ ttO 09 S>0b (il 8r. Anne Parsbergs fBcgraMlff. 1 5g7. g- 

Biöms SBrflup. ÄIe«»l9 1587. 8. 
A. B.C af biidflc Ot0fpro8.®le«io. isggogStlM. 1627. g. 

Homagium Chrifl. IV. Reg.Dan. Pr:i:ftjmm. 1610. 4. 
Formula movendi comparandiqve nomina adjeAiva. Hafir, 

1531. g. 
Artes o(tusqve muliebres «f bCB l^eBige STrtft ttbfftllrt. UM 

0ang<3)til 1650. g. 

Judicium de Exorcisuio« 2lntfinrt i S>illif(^ 9$ib(t9t|- Tom* 4* 
p. 20g» iB. Hyf. An, Cimi. Ter. Infc. Tb.-) 

HeIBERG (Gabriel) ^ab 1708. 13 Sttll. l ©0(10 Aaf I 

IBcrjcn* ©tift, J»or (an< gabct Sören Hcibcrg »or ©osne» 
^Protf!. 1733 6Iet) 3btc8cctlf ^arrr t JBerqcnJ ©folc. 173J 

Capelian pro pcrfoua öcD SQpoJtirNt ^Ctniq^ti i 9(tgai« 

1738 So$n^)}r<r(i til ®loppen^ Vra^liegidb i 92orb/SiotM 
VroDflif. 1742 ^rotjjl oöer Berndbtc ^ropjlic. 1765 ©09^ 
ne^r<rM<i> 9lpc«Sft(cii i $Bcrg<n. X)«be 1768» 15 SRop« 

SargfftmebCiecilia Catharina Winding, mS)ottCt af 9)?tff- 
Johan Winding ©Ogn^Vr«r(l OCb 9}9C'JtirfCR. ibid. 



Qftif. 



Hei 41 j 

ePtifter. 

Ifraels 3^^^'®!^' S^^^- 1749* 4* 

iiip^fixmlilVBi 9M Hedvig Tideman. ZtX%tn 1763. 4. 

Srtl»C»Siclfc tll eMi»fRaab Bagger. ibid. 1765. 4. (JrJ) 

Heide (H * ♦ ♦) Sn norff Ojpcitr. 

6ftifter. 

fm i Ocmi. SÄflflflJ. Tom. I. p. 97. 
HeIDMAN (Chriftophorus) fJiD 1 ^elmffob, (»OV 

^B fmrfi »ar Profcnfor Eloqventiir. {Blet> ^Deii rafbcC (cr in» 
lii aDaantorf ae tnrre Profeflbr Eloqventls ott Soree 3(tai)eiiije. 
SktB ^0ti cfiTfr et^ato 9(afl gorM 1627. ^< SiUiotcC 
(•I9(t0or0ci623* 

ettifttv. 

Orat. II.- de Juleo novo & beneficiis Dacum Bninsvicenfium. 
Helmft. 161 3. 4. 

Job. Lud^ Viri» Introdudio ad verani fiipiendani. cam ejus 
• Prrfat. cdita. ibid. 161 5. g. 

Franc. Fabricii Hiftoria Ciceronis audior, cam pra^at.& no- 
vo Indice, ibid. 1620. 13. 

Smopa S. Manududio adGeographiam Veterem. ibid. 1621* 
4. & 1625. 8. 

Orat. in Obit. Corn. Martini , Pro£ Tfa. Mebnftad. ibid. 
1622. 4. 

Epironie Hiftorica de Cslaribns Ayguftit. ibid. 1623. 4. 

FAlr(lina. ibid. 1625. g. Wolferb. 1655. g, 

Oratiode Migratione fiia in Danix Acad. Soranam. Brunfw. 
1626. 4. 

Annocationes ad Pompon. AttiGum Henr. Ernftti. Amft. 

1637. 12. 
Difl: ViL Poliricar ex odo Librit Ariftof. Helmft. z63g. 12» 
Orat de BiUiodiCtt Academi» JuUar. 

EpiI»* 



4x6^ Hei 

Epitaphium Erlci Clavli, Confiliarii Guelphici. 

Cicer. Orat. pro kge Maniiia in Verfus diftinfta, & Argn- 

mento temporumqve notatione illuflrata. 
Prxceptio de confcribendis Epiftolls ex J. Llpfio» notisilla* 

ftrata. (D.B. Hyp. TA.) 
HeINSIUS (Albertus) gaM i SieUti^Mn 1670. 20 

yirt Sort)aIter Dfl ^ircctent M i)c Ofi< 09 ScfiinOifFe &m 
paqmx, fftii Qorftf^rc ^aMe fbrlatt SReDerlan^ene for gtelt« 

dtonetl^ ®(9lb. ^att<9Sot)Cr Magdalena Khngenber g. ®hl« 

berebc farfi i SKofior, giorDc fiDcnen t^ibtlaftig ubcnla&MSKeifc^ 
I^Dorcftcr ^an Hei» ^ofmcfict M 2att(taa( fienedia von Ale. 

felds @0n i J£>olfivL 1704 tofl ^on ttl SRoflot Doaor-Gn- 

den in utroqve Jure, 

etvifttv. 
De foro Legati dilinquentis. Rofh 1704. 4« 

Heitman (D *^ *D StongLaJealrfilArigi^aiaa». 

Sfrifter. 

Om 6cHeDi|ra6tt< Xfllaffcift i IDanmarf. ^tAf$xt i Occoiu 

fRafl. Tom. 4. p. 3. 
ibid. p. 19. 

Om KoriuStenbc ibld. p. 47. 

Heitman (Georgius) ^Bi i JRa$|!o». J^ani go* 
ttt »ar Niels Heitman, ©folc^olDtt famracjleb. 173a MC0 
gtectorDcb 9lac|fE0t9 Sfote i SaalanD* X735a)?a9i|{cr. X>e« 
De 1756- 

SPrtftet. 
Sq fort 00 tilfirirffeHg Unbermniiig om 3brl^ o§ ^immdi 
:Ku9lerne< iBrus , ubDragen oa omfat af P. Horrebow9 

Elementa Do^rinx Sphaericc. meft F. C. Sahönaus||ot* 

tale. jt^vn* 1750. g« 

HllT. 



Hei Hei 417 

HeitmaN Oohannes) gonri jtne ungfÄarfamStpti 
tnoii^ fta fBtrgoi/ bleo fiben Ston^tlii Sommid/Sapitain. IDi^ 
te t SiBMiaw 6 3luL 1740. 76 3(ar gammct. 

et Stott owr älorb/Gacn, 09 et onbct pDcr G^rifitanit 8ior^# 

ttbgivct i SmfierDam af Joh. Loots. 
Cse^SJtmM fBDc@id^9loc. S^oo- 1730. 1738 09 1751. 8* 
$^pfifte Setmrniagcr ocec @olen« 9)arnK, Sufteni {Farpe 

Salt OS iRorMpfct. jt^on- 1741. 8. 
JBcteofntnger ot)ct Df n jiuiiAa|tc og grcflor ianfFe(£aIciitcr. S^t^n* 

1742. 4. 

HeLMERUS (Oläus Claudii) Trafnoviofcanus. 

efrifter. 
Lufns l>lphicus. Hafn. 1652. 8» 

Helt (Efiufts) gab 1675. ajat i fin ©b Alumnm paa 
fiorches Collegiam. 1709 (IcV $t«fi til 9Bttt^CQ, .^altmill 

if «0«^(icai SBcnig^cbcr t fHoxhmi ei\\U ^ JD^be i73<)' 

etrlftct. 

Disp. dc Somnio Uxoris Pilati, Hafn. I70i. 4. 

Dispp. IL de vita & vifhi prodigi Filii. Hafn. 170a Sc 

1703. 4, 
Schediasma dt accuAm Veterum. ibld. 1704. 4. 

aUBbrlig «^oM^SMfoirl imeDcm S^rifittm og en troenbc 6t«L 

Helt (VViihelmus) Öar ferfi Maitre des Bequettesof 

SofKtf^Otaab. 171 3 6Ie9 Statt^Kaab. 1720 Mcp ttp6ttitctct 
fBfep fibciieimferencj^giaab, psbeputcret i SKcntc^Sammcrct. 
£)«bc 1724* 16 Sannattu 

ePtiftet. 

99Ctiffe C^frifter, UbgiPCn af H. H. (r. Hans de Hofman, 

2Ro etatf^Slaab pg ^r^jibeRt i Sribericta) S^ph* 
1733. 4. 



41 8 Hei 

HeLVADERUS (Nicolnus) J?rti554. l7Örf. i ^et 

fevob Drt 3tabcnroa. ^'ani ^aitxuv jolmn Hd.e.ad, ^e^ 
ilC'^ru(l til ^cn?wab og gteaD. ^ani SSoDcr Mene Lnurid^ 
JDottcr. ' 1576 He» lian fat I ^aDer«((» ^folc, Dcrfrafrn?'? 
til ©folcrnc i £uRc(tor(|/ Jiibcrf oq Svicia/ broifra ban 15^7 
Mc\) Dimiaerct/ og Drog tU Slcateiiiiet i S^ofiof 1591 (uo 
(Ct)(re(c |)nn jin gaDer, foin ®c9n('$r(r|I til J^tMal) ug Stf' 
toa&. SD^ca fom ^ant^ar en f^nt^tg AHruiogus, bko (an af 

Johanne \Vo\vei io, farftdig ^olftfttU 0laab Og Fdc rotuni, as^ 

moDct at (iille >)an< S^atioitct , ^t>iiret gaD Sfnicbning (U (onf 
yaafafgctiDc Uloffe og 3}iDero(nbiij(cft. %^i fom ^an btt9 
miitanft af \Vov/jeiio , (igcfoin ^cji ittuii ^\lb< Mxtitt J^anif 
en og onDcn af ^ani tafirr, blco Wowerijs faa forbittrct, ot 
(an Brab ub nicb biffe Orb: Helvadems j^ar jlilict mig mia 
SRatioifct : 'm fFal ftiile (am en \<\itn - ^anbcn (f ai tagc (anr* 
J^an (ob (am bcrfor famme %\t 1609 ocb 3ule Stbcr obca 
tot) og S^om f:ttt( fra f?t Salb, og meb SSagt brtoc ub af \pra^ 
(tcgaarbcn. ^an mccner/ at Wo^verius ffuibc (aoe tagct ViT' 
iebning til pig (aarb SKcbfart bevaf , ai Hclvadem» {fuOf af 
Uforfigtig^eb (aO< fat ^irfc^Saarnet i Qranb, ba (an crrgang 
oilbeftpbenogtCsDucr/ tUtt, fom anDrcffgc, oilbcrogc brm 
ub. ^bortil fom cnfFarnö Segn^ fom^an (aobf/ naonlit 
Jacob Pedef ien, bft fttljfelig bfffoIMe bam fot cn &\ttttl, 
Sognere, {)ocrfarl, '^irfflRetxir og 9}?orbcr. dm^fHent 
£)cgncn, fom intct fligt funbcbcoifc/ nx bemt |bm cntogncr 
og 3erefti(?nb<r til at f agOvpgeJ og fotoife6£anbct: ^aamaat^ 
te bog Helvaderus foflabcSaltct, 00 fc( paH/ at ttfltt^KVi^ 
ncfFf, nabnllg JöVren Livui, bick> inbfat igicir. SUtn ba fam« 
mc Lund cftcr to 3lar< Sorlob/ fotmcbclfi et begangct SKcrd 
bar blroen (aU(uggeR/ blco Hchadcms 1611, eftcr J()crfB« 
Job. Adoiphs SBtfaling, fat til Smbcbct igicn. S3og bct 
taxiit \tU liinge^ We\verius paoftob/ (an (fnlbc Ittale Luiv» 

du 



Hei 419 

Äi iBcIbf ha Helvaderu5 rq ncgfrtf M, fremjloi) rt fal|f 
Qttat, fom forcga»^ at Helvadenis af Liv-- ^antt bcfommct 

itPm^t, fom 9)iDnrt Mads Simonlen forDtCb^ cftfT Lund. 

(NbfHant cfi ttttc 9}itmc^ ubcviijlioc tlDftqenbe 6ift) ftenbt uef# 
frmttcltgt, og Helfaderus feljjeliii wM)aimD|ligeSRrt 6lct)fric* 
RniW fot at MaU: ]aa ötog Dog Wowei ius (^agcn i«D imDec 
bcn «ciiilisc ^uri^ttction/ ^t^or ^än feb pr^rfDcrcDt; og 161 1 
«ttcr ^amCe |am fra Smbcbct/ unDcr M ®{in/ at (un (aDDe 

fKclM Mids Simonlen for cn iBqntX. Helvr.vicrus rcijlt ^CP 

paa til ^t^nibborg i %t>tn , (t)or ^on op^olDt {19 i nogcn StD, 
ftMil ^<m 1616 Md» falDrt til i^abm^aDn fom Calendaiio- 
graphus Regius. * ^dbt omjiDcr fammeftcD 16^. 23 tXug. 
Äar flifc mÄ Giemud jörgeiis ©otttt fra ®lw»ig. 

SPrifter. 
jPn^oftid Aftrotegica, og (Sfri»^€oIenDcre til iwt Viat 

fta An. 1590 til 1634, Halii, in 4to j/^^a SDanjf / 0|t 

fliejtcatcd tn^crfat paa Spbf?. 

Conciiiado Calendarii veteris&recentisAlhonoinica. Slesw. 

1592. 4. ©amme paa plat tpDff. ii>id. 1597. 4. 
9o8t€B VII. sSunbcmKrtfen Der SSclDt, 1598. 4. 
Scf(|rtibmi8 Der ©taDt ©Icfmig. ^le^ig 1603 4. 
flUlatioK, «Nnrum, ani mi Urfoc^oi, imD nKlt[;tT ®cfia(t 

Joh, vonWouwcrn, jJ)o!ftcin[(^c Äirfai«|}f«|!brnt i^a 

mi fnaon ^farr/SDtcnfic unfc^ultign SBr ife abgei)rungtm 

UI 4to nbm Sfar 09 iStcb. 

Eieulinia Sacra d: C« fWt gorflaring ODCT Dorc Sttfc 09 flOtC 

gomlt Seranonim si^n. 1610. s* 
flldatioB tm 9}anbftoI)cn i !Dcc. 161$ i Sitxr|ie(, !Rcrb# 

firanD k. S^piu 161 5. g. 
Apologia i9tc(er t)e< Sac^antift^ $<^rti6tii ttl ^aUOM 

^hfii. 1616. 4» 



4^0 Hei 

fltdation mi i!<^ Bcp iat gArOI. {e^n^^fSa^ntf }u SirfbHt^ 
ficn D. 3 Sfc. 1616 in g^tragcQ. @(eimtg 161 6. 4. 

Cfammepaa iDaniT. S^n. 16 17. 4. 

Coronuit rofea o: SKDc (cbravcDc ^tcr(cr< og bo^fffTMgc Gpgf 
bm« Stofcnfrantl S^Dn. i6i6. 4. 

Ptranymphus Nuptjalis d: JBcrcttting, ^»orlrtrt Usg^ ffflÄC 

gti^f (ig t {)crrcn« Srpgt t 9(£(|tc|Fa6. S^on- 16 17. ia. 

Calendftiiographia Sacia paa Dan(l. ^^PQ. 1618. 4. 

Cotflatina m ^CB Soinet, fom blco fcct i Siov. og SDcf« 

1618. ibid. 1619. 4* 
Sylva Chronologict Circuli Ealthid poASptfF* «^omb» 1624 

09 1635. 4. 
Amphithcarruin fidei Cathoiic^. Hamb. x5a2* g. Ct Vb^ 

%mt haaH paa iatit og SpDfF. 
Cn ttpc gormular $B0g. Sbt^iu 1635» 1650. g. 

Trifoiiufu Theologicum d: gortcgiielfc paa DC tXCtUi ^tiittfy 

fom ^papifict og £u((araiier paa btu me, SolPtoiikr 99 
Soingltanct paa bm onbcaGibe pmbifc og l<m. «0^ 
^9< $apni< Santer og gnt^cri ftrattc iBflrfic. ibid. 

l63g. g. 
Morfus Diaboli ;t {Dttt btttre (PanbJ^Cb om Juds Ifcbarioth 

Compagttte og Qtlbe^^nntf. ibid. 1639. g. Cr oimr 

fat paa ®tKn|F af N. Krook. Qottrnb. 1674. g. 
XV IBttarnFningcr oocr Sbtifli £ip<, £ibclfc< og SDobi «^ifior 

f ie* S^Dn- 1639. 
Xlminbclig SRavnciBog, b^ori enbber (anfiiibe fit !Djo6e«SRa«i^ 

(pob bct bctegncr. ibid. 1670. g. 

Tradams PhyficoTlieologicus, cDct tBctmfnittg om 3oTb« 

fFtelP/ fom { bifle norbiffe £anbc nfffbPanltgcn nbi betac 
fibfir 9krbcn< £tb fig ttlbrage, befonberlig bct, fom ft» 
U 163^. 39 gcbr. og X SRart jt^on. i^ss. 4. 

Anna* 



Hei Hcm 411 

Atmtmevtariuml^flvidicum x jtongTa '^dsZovf^mi. S^DQ. 

1631. IX 1641 09 1656. 12. 
Hifloriarum Sflcrarum Encolpodion. OiH J^^ Chrini, famt 

ftpofiltti 09 9Sart9m< Sconct ^jiortc k. ibid. 

1^34- 4- 
lBcf(|>rdbuns oOer jtimgc ioSannemarf. ^amb. 1641. Fol, 

Jfinigmi (incere inventum anni rneljoris (\)C]. 1645. 4, 
Elucidarius Evangclicus paa ^aitjF, C-B /6'p -^«. ^'^'''^ ) 
HeMMER (Cbriftophorus de) get) i äjlbc 1654. 12 

€f j>t. JjKral gabct »ar Caften Tönncfen, 55argcmcjl«r fanu 

incjlc^ JfNint SJfObcr Margreti de Hcmmer, eil ©Ottcr af 

0ori;cinrficr Chriiicphcr de Hcmmer \ Aalborg. 1684 iu 
poiicrc^ fra 3iiUv &t>\t Slttflt Dcrcftrr i nrg!e Xar ut)cn« 
lanbl SIco tmtDicrciD 1694 bcf!iiref til <?taDJ PItyficas og 
Medicus p. ovinciatis i SKibc. {)oorpaa (an t^ei) (ia •Otem^ 
fomff fos S>o<t0r'®rat)ca in Medicina Det) SiBben^aDntf Unu 
»nrfifct. SD0i)c 16 15 8 2lal. ®at gtft ntcb Sophia Scoud, 
Cl X>ottcr af Stftop Ludvig Stoud i ^(ri(!ianfant). 

6Frifter. 
Disp. inaug. dc Spina Ventofo. Hafn. 1695. 4. QPr,') 

Hemmer (Johannes dc) SKurbroöer ttl flBicjifotrigt 
Srt i Salborg. ®tubtrcDe 3ttra. Slctfie iibcnlanM, pg tog 
SDPctot' 0raDai 1668 in utioqve jm-e (il ^artert^ig- 

6Ptifter. 

Difp. inaugur. dc Judice ejusqve officio. Haiderv, i65o. 4« 
Hemmer (Ludovicua.de) fJeO i aiibe 1710. J^aut 

Soter tax n^fianfarte SDoctor Cbrifloph. de Hemmer. ^an< 
SSoNr Sophie ^toud. 1726 t)cponcrcbe fra iRibcr ©fole- 

9k9 Mrpaa AhTmms paa Borches Coliegium. 1733 De- 

csnus pca jtloflcrct 1736 ficttc ttttk .^arcr M ftiBbcn^ 
j^oMil Gfole. 1742 fKtUdt i 9laIborg. 1746 Profeflbr 
Philolbpbix extraordjnarius. X)^^ 1763 SlattCII iittcDcm 

S) O 3 15 og 



42 2 Hem 

J 5 »f? i^ 3an. 5Jar (o ©anflc fllft. i* SReb Elfc Kölichcn, 
en SDotfcr af CKog. ( hriflian Kolichen, avcrf} SaprBaB til 
Dor Srue £trf{ i £to6cnt)avn« 2 SKeb Johanne Hauch. 

6 F 1: i f t c r. 

De Tcriedforum Republicn. Hafn. 1732 & X735. g* 

Glaucogiftphin. ihii^. 1732. 8. 

I ifs. tie pueris puellisqve alinicnrariis. ibid. 1733. 4» 

— —de jure veterum Graccorum circa Pupillos» collato cnoi 

jurc llomano. ibi\'. 1733. 4. 

fphniTning til S^onq Fiid.nc v^ paa flflptaorg/Dagcii 176 x. 
2lal[>. 176 1. 4. 

HeMMET (Ivarus Ivari) g^D ig^ffailD^ Him Jt>l»| 

I ^finmct t jRerrc ^errcD i 2lav6uu« ©tift 8lar 1 564. 3 fui 
tln^Dom Ia9^c ()an (5^, foniDcn SJcologicn, ifitt eftcr 3(|lra» 
uomien; og i no^Ie 3(ar opI;6lbt (19 l^o^ Tyge Brahe pM 
^wcn. 1590 blcD fian Äcctar i Sitrr ©fole* 1596 L«cs 
tor Theologiar |ammc(lel>. J614 ®»(Iop i mccr bfmclUc 3Ur 

Bf. 1620 Doc^or Tlieologiir. ^dbt 1629. 6 g<ffl- Qai( 
0ift nuD Karen, SlaabmanO Peder Baggefcns X)ottcr af 9ltb^ 

e P 1 1 f t c r. 
£ii9'?Prir6iFctt ODcr Knud Brahe. S5»n. 161 5. g. 

— — — — Ide Bryfche. ibid. i5ai. g* 

— — — — Kield BrochenhuuS4 ibid. 162^. g. (IXi. 
Injc. CimL An. Mar,) 

Hemmet (Pctriu) 1 564 srcö graffiti! £)oWe 1 9n^ 
fulb |)cvrcb i SKibcr 6tift, >»or &an toDc 1701. ^f «tfk 

mcb Eife Niels ©ottcr; ^airt gormanM J^t. Ingvard Abr«. 
hamfens (£nfc« 

Qftiftet. * 
SRctpnf ot^er brn SKbebranb, fom fttbt i Scmois bcn 27. 3ta» 
1684. ÄJwi. 4. (Bib.) 

HSM* 



Hem 423 

VIeMMINGIUS (Johannes) D. Nico^r.i Henimipgii 

^£«fft» i St0brn{^at)ji 1550. 93lck» StuDcut 1569. gjia* 
S;(icr til SBtttenbrrd (H) ^])rofe(}'or 15701 Svi^b^ii{)a))n; mrn 
for f)avLi uonjiiTnbigc {e»Qct i0tf n affat 1 575. «^on Iet)ei)e 
tongc/ ogDaDe cfur SaDeren t StrraoD. 

6 F r i f t c t. 
Epitlialamia jn nuptias M. Erasmi Katholmli , & M. 0*ai 
Theopiiili. Haf:. 1570 4. 
HeMMINGIUS (Nicolau?) g^J) 1513 bfnil (anbtc 

te5 Sh^^tti iaaHani. 3Sf nofilc faii)c< ^an inrD Xilnat^n Ca^ 
pito. ^onigaDcr uv mlBojt» narnlig Hcinminc Nielfen, 
|a«S 3]iOtat 0la9n Dar Karen. 2E ^ti Sarnbom frcqt^cntcreOc 
loi 9R9(i<rt @h)!c i 10 3(ar, 92a(^j!0D (Sfolc i 3 %ar) Slf^e^ 
fMiog Gfole poa galftcr i 3 !Har / g^citt^e^ €f ote omtrent { 
^ 9lar, ^cTfra Drog 1^ til 0io($?ilDc 6foU ^ 00 oitiiiDcr til 
iSblm i f onbi 6faaR^ |it)or f)iin forbfcD i 3 9(ar. @if alr^ 
faa i M min^iic 22 9(ar i Sfolc cftrr windingii SBmtning in 
Acad Hav. , (?ieQt faitimrfpurt iffe aliielc^ at f onimc ot^crccnl 
mi Sibl^fKeciiinsea. ^an rcifie {ittn ril 3(caD€niict i SQBittcQ' 
*<tg, H^DXtt PMfp Meianchton, af t^tilfen fm jlorc ajflljtt' 
trr lau «1^01 Si^iDl rr btocn bcfo^ngt iykD noi^te Crypto-Saloif 
itifiiffc ^riactpicri fbm ^an ftDrnptrcDc til (tn cgcn ncreUlcilig^ 
(rt. <^(cr 5 3(ar< fi^rljpb f oui 1)m ^im , nuD fisr tclcl Siccoim 

mCfltMtioil fra'MeIanchcoii , Wc»l)nrpaoi543 ProfcflbrGiapcÄ 
Lingvae i Sioftcil^aOtl. 1 544 Dialeöicff & Hehrarnp Lingvjc 

Pieftflbr. 1 547 We» M tiDlgc eoGRC^^rfltP til ^cllifl ©ie 

(Icg Strfc t Slia6cil|at)l|. 1553 Baccalanreus 09 ProfelTor 
TbeoJogia^ 1557 DoöorTheoIogiff. 157a Vice-Cancel- 

Janu5 Urivcrfitatis. SiniMfvtiD »ar |>fltt <l)lc»cn niHtoPnft i 

S9^fHan^ forCryptc-Cahinianismus i ^f^ 2fr(ifcl Otit Slte-' 

rml Cacramcntr , f«a at C^urfrrfl Auguu öf 6c)crn f!rc» t^cr 

SDb 4 inO 



42 4 Hem 

itt^, cftftDo^ Jteobj And er 3;tlfFotlb(If( hTSOttflFria^TT. 

0a anUit Dfrpaa. ^voru^ODcr tvt 1575 6Iet> (olM en Sob* 
fmnM i>aa Jti3bcn^a9n< ®lot t oogic 9ttgen< iRaaii, Ibiftc 

Ptn6, ^PTOfriTorcniCÄ 09 Minifleiii Htvnienfis OVCnMmlfC/ 

faa H-iTimiigi is aarct bercftft 1576 maatte revocere, ^9a5 
l^an De^ angaaenbe ^oDbc tort og ff rctKii uM ffaM Syntftgmtte 

Jnflkurionum ChiiiHanarum. SO^fQ ^a (att tfff DrfmillbTt 1 

fiiie priDatc fforcfo^Jninger B((D t^b itn forigc ScerDom / bkt) (aa 
1 579 cfter Ctiurferf! Augudi tgimtasne Srinbriog affat fra 
ftSmbeOe, og aflagt mcb et Canonicat i SRoetfilix, (vorf^am 
Blcp ant)iiii QSDepcel. Sabc faa famme <Steb 1600. 2 3 Sfaji , 
cfter at ^an nogle Star tilfornt)ar Hetm 6(inl). «O^ui^at 3®d» 
0c gifr: S)}en maatte t^eb S>dm laDe ftg (!iDe teb Dcnfarfle J[>w 
(hme for ^ettbe< nfemmelise Cmgongt ®r9lb« S>c abc ftbfie 

(an< {)ll(lriKr))are Mareu Mads JDotter og Birgirte Lturids 

S>otter. ^an;(at)be en 9mi affcrfte 6gte|Fa(, naimlig Job. 
HeinmingTus , (bm f0r()eR er omtalt. ^an (aM)c betnboi et 
S)otter/ af ^oab Sgteff ab PibetiHe, fomvargiftmebO.Nids 
Hammer, $rofe([or Deb $t06en|at)n< Untoerfitet* 

©f rif ter. 

Thefcs de Unico Mediatore. Resp. Job. Alberti. Häfii^ 

I559-.4- 
Commenj^ar. in Joh. Evnng. 10 prior. Capit* Bafil* 1590. 

inFol. 
— — — inJoh.Evan^.II.pofterior.Cap. ibld. i59i.Fo7. 
•»••».. in A£bi Apoftol. Jen« 1567. • 
—•—»«- in omnes Epiftolac ApofloL Pauli , Petri , Jude 

Johannia, Jacobi, adHebneos. LipCi573.&ArgenU 

15 86* Fol. 
«-»-«— in Omnes Epiftolas Pauli. Witteb. 1574. Fol. 
^m i^ ^^ in Epift. ad Ramanov, Lipfiz. g« 

Cooi* 



fiem ^2^ 

Cofimenfar. an Epift. ad Corimb. Wittcb. 1 555. g. if. Lip&. 

— — — — — adGtlatts, Wittcb.j564. J. 

«d EphcfioÄ. ib. 1 565. g. 

ad PhiiippenfcÄ. ibid.1564. g. 

— — — — — ad Colloffenfes, ibid. 1566. g. 

— — — — — ad Thcflalonicenfes, ibid. 1555. g, 

— ad Timoth, , Tinim & PhilciiL ibid, 

1566. 8. 

in utramqve Epift, Petri & mianijudx, ibid. 

1570* 8. 

— — — in Epift. Jobaniii», ibid, 1569. g. 

in Epift. Jacobj. Hafn. 1563. g. 

— — — in Epift. ad Hcbnpoj. Wirteb. i56g. g. 

— — — inPfalmosXXI. 1592. g. 

inPfolm.XXV. Witteb.i567, g. 

— ; in Pfiilm. LXXXI. Hafn. 1575. g. 

in PfaJm. LXXXI V. Hafn, 1569. g. 

ATgumenra & annoKationet in Librum Sapientix Salomonia, 

ejuaqve libri novaeGrarcoVerfioLatina. Lipf.i55g. g-, 

PoftiJIa Evangeliornm in Diebus Dominici» & Fcftis, Hafn. 

1561. Witteb. 1563. Erfurt i5g5. Serveftx 158(4, 

Ftancf. i5gg. g. dt og omfat paa ^y^fP. Scim. 
i5«5- ®itfcb. I57I, g. Og paa ©aujf «f Rasm. 

HanienRerav. S^DQ. 1576. 1600 091613. Fol. 
Syntagma Inftitutionum Chriftianoriim. Hafn, 1574. g. 
Catechismi qvseftiones. Witteb. 1563. 1564 & 1570. g. 
Enchiridion Theologicum. Witteb. 1557. 1559. 1564. & 

Lipf. 1568. 1581. g- 
Dc Methodis & ratione condonandi. Roftocfa, 1555. Wit- 

teb. 156a &Lipf. i57g. g. 
Dc cfficio Paftoris Evangelici. itcm propofitioncs dc legiti- 
veri cultus Dei ratione. Lipf, j jgg^ g^ 

SD D 5 Paftor, 



4^6 Hem 

Paftor, f. PtH-oris optimus vi vendi agendiqve modus. Hafn. 
1562. 1590, Gcnev. 1579. Erford. l^i$* Roftoch. 

1590. 8 Oqjfaa St)^f! cmfat 2Bi(tc6. 1564. g. 

Def^nlio Vocanonis Miniftrorum Ecclefiar. Wittcb. 1597. g, 

Hiftoria Jefu Chrifti. Hafn. 1562. 8. . 

Immanud, f. Catholica inf^itiitio de Domino noflro Jefu 
Chiifto, vero Deo & vero Homine. Francf. 1615. g. 

De Gratia Univerfali, libero Arbitrio, Pcenitemia & Jufti- 
ficatione. Hafn. 1592. 8- & a'i''i fxpius. & OVCrfot 
Jfaa ©ani! «f N. L. Ai£lander. jtj»w. 1593. 8. 

Brevjs repetitio Do£lrin£ de univeriali Gratia. Hafnia 

1595. 12. 
Demonfiratio indubitatae veiitatis.de Domino Jefu, vero 

Deo & vero homine ex Prophetlarum collatione ad 

eventum. Hafn. 1561. 1571. 8- 

Exemplar Epiftolae Sacrar ad Theolog, Acad. Wittebei^. de 

lefacrftmentaria. Genev. 1571. 4. 

ftt^fcn* 5Jei. Ä^»n. 1570. 1599* 8* ©flitimc f aa Satitt 
otjcrfat af And* vSev. w. llejo. grancf. 1574. 1580. 8. 

09paa3*lönt(IWDGudbr.ThorIakfen. H0K1575. g. 
Metbodus Apodl£lica de lege naturse. Witteb. 1562 öc 

1564. 8 Serveft. 1577. 8. 
AdmonitiodeSnpcrftitionibusmagicis vitandis, Hafn. 1575. 8« ' 

(Sammc pao ?Qt)iF. mttmh 1 5 86. 8. Os i^aa DaiifC 
• Äl^ttn. 16 17. 8, 

Antidotum adveifus peftem defperationis. Serr, 1590. g» 

Hafn. 1595, 12. ^aa Danflf ot)crfat of Jae, Aib. 
Horfcn^. Rjpn. 1593. 8. O9 paa Spöfr. gScrIi» 
1590. 8. 
Libeihis de conjugio, repudio & divortio. Lipf. 1578* 

xy8i- 8. 



De 



Hem 427 

De conjugio txpercndo, inchoando, abfolvendo, praden- 
ter, pie, qviete, chriflianfl infliturio. Hafn. 1606. g. 

®amine ifoa S)att{F. S^tm. 1605. 1626. 9* 

AHertiones de orclculis Fidei propolitr in Academit Hafni^ 

cn\\ Dispp. 45 ab Ai\ 1559- 1573. 8. 
De regeneratione fpirimali & obedientia Deo ncce Jario pn^ 

(bnda« Hafn. 1558. 8* 
AflTertioDes de Tradition ibus» Ceremoniis acRirihns huma» 

nis in Ecdefia, pro grada Doclorarus. Prcfide Joh« 

Maccabto. Hafn. 155a. g. 
PropoGriones de potedote davium ac diiciplina Ecclefiaftica« 

ibid. 1558. 8- 
Themata Theo!og. antc Promotionem Baccalaur. Theolog, 

ibid. 1572. 8- 
AÖett. Theolog, de Juftiiicatione , ante promot«l>ofi.The6tt 

Jog. ibid. 1573. fr. 
Argnmenram indubium, qvo qvilibet facei-e fnt periculum 

{K)te(l, an Chriftiani hominis nomihe dignus (tt. ibid« 

1573.. 12. (fr overfot ifaa SDanJF af AnHi. r. Gijr. 
derup, tinCcr ?itel: & »ifi oq fafitt^n, iDorpaa ^m 
foa f iciibf / ^t>ai) ^c8cr ^aa er 0uM SSarn eRcr ci. Sf^vii« 

1577. 8- IÖI9. I2, 

Oratio in obitam Chrifiiani III* Hafn. 1559* 4. St fttCI 

lllfditr KragiiVVnnal. Chrift. III. 
Commencarii in Propheta3 niinores» Lj^C 1568* 
Anti-Chriflomachia, f, pagna inter Chriitum & Papain Am 

ticfariftum. 
Opttfcola Theo!ogica in anum volumen €oUccb« Genev, 

1586. Foi. 
€u f^foline t M. Hans Tboma^fens ^^faflltoiSog X t^^O fom 

C^tifli Xlore vii ptytt. 



tiifl' 



42 8 Hcm Hcn 

tHi^^tmttn o»er Hcriuf Trolle. Ä^on. ry65. g. 

•- — — — Mogent GyldeniHeinc. ibid. 1576. g. 

• — — Otto Rud. ibid. 1571. 8, 

— — — — Byrge Trolle. ibid. 1571. g. 
-——.—.—. Oluf Mouritzen. ibid. 1573. g. 

— .— _ ,^ Birgitte Giöe. ibid* IJ[74. g. 

— — — — Peder Poulfcii, ©000^*^(1 til 2>0lriit' 

lm i Sfiotiim. Jt^on. 1577. g. CfF. Hyf. An. 

Mar. Tr.) 
HeNNINGS (Simon) %ob i SSrrgcii i6og. 19 «pr. 
«&an< %attX Oar AmbroiiusHennings, (prff(l f {f tCII t^bfit 
St. Martini ftjrfc fammcffek. .J^an* SRoöcr Wcndel Eggcrs^ 

m ©ottct of Poul Eggers, gjorgcr os Crpaget 1 3io|lor. Sf* 
fcr prit>ot Information ubt (an< gaberi {»uu^^ (Ic« (m 
1627 fcnDt til Uniocrfitctet i diofiof , l^oor ^an 1631 Mct 
SSd^iflct. SDa ^n Mtx forefat ftg irfDcrc ot rdfe^ oqaBu 
rcbr Dar fommen til (S6to Mb {K^in, bko (an 1632 Ulm dl 
Jpufl wb St. Petii tpbflt ^tniq^tb i Stoben(a»n, ofl famme 
9(ar inblob U i SCgtcflab tneb Margrete Lunfing, en 2>ottcr 
if Timotheo Lunfing, ©orget og ^attbcM/iRanb I Koflof. 
«Oon oat rt aOme pubct ti( ^ooe, ())or ^an ofte prorbirrbf fot 
Ut Songrngc {)erj!ab, mcn enbog ecut og clfFct af fin $0^c 
nig^cb; mcn fom ^an oar Coi^tz Ulfelds (Sfriftc gabcT; blco 
(an fom Sibne dttut, og i oiffe 3)hiab<r inboiflet i btn bcs 
fknbtc Dinx®ag^ NI^A «f^anbd »d og anlebigd^c, attan 
j$5i ^gtcrtc iin atfJFeeb fra bcn lobfFc 9K<ntg(fb , beniaa 
og i SRaabc er(iD(bt, og md) tt berommdtgt QJtbndbprb Ira 
{Rfnig(cbcn< 96ibftc brog til SHo^of, %m (an brgvnbte ot (ol^ 

Dc Collegia Concionatoria. gsttn fom Ulfeld imibimib (atM 

N fR^fkt tg^ttpftl i Sftrolfunb, bieo (on af (om onmobct bilM 
(en ot bcgioe (tg, for ot oirre (an< ^f^r^bifonf, (otffct 
SiKnb (on og mobtog, og forblct) ber tU 1654^ bo (on cfrct 

Ulields 



Hcfi 429 

Ufieids 09 Alextnder %tk^mt af 6r(Fcto< dteconimcQNitfoa 
Un» €f98Bf'^ff(i tKb £>DiiPSirfm t SBremen. SDebnymiiMr 
1661. 19 3aiu t Oficntorff paa tn SXdfc imcOcm (Stabc o( 

iBrcmai. ^Oltf «iDfk eW/ Ambrofius Hcnnings fttCCCbC» 

!ri)c («n (em ®dsii^9>rfffi ocb Somltrrca i (Breincii. Sn a» 

fern Snii Simon Hennings, blc» Ooftor Theologic, «g 

GoflBcllrcrP ttl St. Jtcobs Siric i iRofM- 

^aJM^edrac^tmiflCfl Abct txn 22 9fa(m. in $c5cn 9tcti0i 

ta SioM 1631: 4* 
^^OMinfi terSi^oimncn. 3aia 1658. g. 
S»0 ^rct^Stai il6(t Mc ^jioric 9on »cr Zanfc Qrifii. Sbft 

166a g. 

Casp.E]«smt BrocbmannsSvtCanfMCpCni^SagCmtiatl^C. 

€»f^ 1650. g. 
6a0li^Jtanfmasf$aft ibid. 1646. 4. 

ftH^Vrebtgt iibct Marie le Pape. jtop(*^54i. 4. 

^« — . '^. — Cscilia Bruun* ibid«i642. 4* 

— — •- — Anna Pcters. ibid, 1642, 4. 

i— ^ .« .^ Sophia Hedevig Blix. ibid. 1643. 4. 

*- — — — Johan Braem. ibid. i646* 4. 

*- — — — Johan Henrid. Altenb. 1651. 4. 

Hennimgsen (TiUeniand)6ogttC'9rff0iSRarflranb* 

6Vtifter« 
Vir bonus ad viram Optimum D« Job. Schongaard. car*' 

««U 157a 4. 
C>iM««flftf m IdttfC efttft. gt«(lot i5go* 8. ^Bib.^ 

HenRICSEN (Auguftinua) ^i\ SlBbta^n. ^M 
%tba UXjs^isfRaoh 09 gtaolmtanb Nieli Henriefen. Cftct 

»g/r 9to« tttadanN Keife bto M 1738 rciibernibe SapcQan 
tSicrtrmiQbc, m» (farar berpaa (ffope^^rffll til garbrup i 
9ti(cr/6tift. 1753 epgn^Vricfl ttl SKifc pg Sl^arMal pan 

S£ric. 



430 Hen 

Kx8t. 1766 90({iir«9r«fl ttl 3i»pc(lrttp T^aa Salfhr. S0M 
27 Sipril 1770. 61 2lar. 

SPriftet. 

Panegyricus ad Natalem Chriil. VI. 30N0V, 1732. Gitffx 
celebrat. — — in Fo), 
HeNRICSEN (M. Michflel) ^ee TiSTORPH 
HeNRICI (Hcnricus) «cc GoISCHE. 

HeNRICI (Jacobns) g0&* 1512 i ObCnfc I gpcil. ®at 
f»r(l 3lfCtWf 09 (S,mf i Opjio, jlDen Ihcologiae Profeflor i 

Obcnfc. ©mftcr 1552 cHcr 1553 Mct> ©ogac ^r«|lfirSf. 
JDan< Sirfc famttic &ti t (en anaboptifltfFc 09 remoocrrDc 
Laurids Elke @tc^. Omftbit 6lc» l^^an tiOigc ^roDfti Obcnfc 
^errcb^ O9b0t)ei577. 7910». gjar gift airt Karen Uuridt 
SDotter Bogenle; 

©Prifter. 
Cyrlaci Spangenhergii c^riflclige ^UttStOPlC f0Tban|!ct. So(rt 
1561. ta. 09S(t)it.i6o5. 8. {Br.Bib.) 

HeNRICSEN CNicolaus) Sn$(«(itiOlt)Clt9Ct^ttU<» 

tpc'{)crrcb i M @Iri»i9fFe. 

öetifter. 

Oratio Panegyr^ ad lllaugura^ Friderici Vti. Kal« 1747.F0', 

HeNRICI CRobertus Stephtiius) gaDi ^diin9öCt 171 8* 
aoQcbt. ^ani %attt pav Jochum Henrici, SoiD^ammr' 

UUX DCi> 0rC|'utti)y (cat SKobcr MatiaTigh. 1733 i)CponC 

tcDc fra^clfingecH €f alf- 85lct) fectcftcr AlKmvm paa Bor- 

ches Collegiim. Og tcfe (i^CB Ut)Calaili)f paa Fuirci-s Sri- 

pendiuni. «cuDmbc fHtti% aKcbtcincn, (t)orttbi 6aai74g 
t09 Doaor Graden t>cb Si^bca^apaf Uaivcr^ecf. Sr au f^^^ 
fku< i SroR^icm 09 S^fbUni i Oct Jt^agL a9r(Ek Sibcaflakrt 

« 

erttf* 



Hen 429 

Ulfelds 09 AleTomder ^tit^ttxt af dxfttini fRtctmtmibatiM 
Ue» €fogne'f)tfffi M SDom^Stirrcii t SBremrn. SDbDc J^mfibtc 
1661. 19 3ua. i Oiientorff paa m SXdfc tincOcm (Stabc o( 
SBrcmcn. J£>attt «ID|lc ®OT/ Ambrofius Hennings fncccDc» 
nt)c (am fom ®ö$nc«3)r^ ^ti Somfitfea i (Bremen. Sn am 

Un Sen f Simon Hennings, Ut» Do&ot Theologic, og 

Gofloc^rfffi ttl St. Jacobs Strfc i iRofiof. 

errffter. 
fa^^onC^Sefrai^rnn^en Aiier Den 22 $fa(m. tn (teicn 9tet»i> 

ectt. SRoiiot 163 1: 4. 
4>crig(m£n(l berSromnicn. 3ena 1658. 8. 
^0 ^rctSgrm iitt bic «^ifioric «on Der Zanfe Qrifii. {Roft 

i66o. g. 

Casp. £]«smi Brochfii4nnsSerteanfMre9(Bn§'£a8et)crtaitf(|(. 

€0p(* i<S5o. 8« 
0dii(l(^ Soti^anfi^fL ibid. 1646. 4. 

fek^yrcDi^t Aber Marie le Pape. $09^-1541. 4. 

— — — ^» Czcilia Bruun- ibid«i642. 4. 

— -—•»- —*• Anna Peters* ibid. 1642. 4. 

— — — — Sophia Hedevig Blix. ibid. 1643. 4. 
«- — — — Johan Braem. ibid, 1646» 4. 

•- — — — Johan Henrici. Altenb. 1651. 4. 

Hennimgsen (TiUemand) GogncVrarfi i SRorfiran». 

eVriften 
Vir bonus td virum Optimum D« Job. Schougaard. car* 
iiien. 1570. 4. 

GKM^Sog af »en ^Itge Gfttft Stodot 1580. 8. (^i^o 

Henricsen (Auguftinua) %»ii Si06en(a9n. <Oatt< 
8Aet iHnrSlttfKtt^SlaaD og dtaatmtantNielt Henricfen. Cftet 
iioglr Sto< ttbenlottN 9trife Me» (an 1738 reiiberenbe SapeOan 
iSiertemtnte, men (farar berpaa (Sogne^^rfffl til garbrup i 
fXikt^ift' i7ii ^Hine^Pro^fl ttl Slife 00 Sl^arttal pa« 

S£ric. 



43^ Hef^ 

SPrtfter. 

Herfurt (LudoTicus) ®at nogic aar for og cfte 
Sti06eii^a«n< S5c(riring ®ogne^rar(i ttl SoOciito og Qfcrfto 
fttrcnig^cbrr i StoDanb* ®om (an f im tiB^a^otNifFe SBc* 
Iciting f»at>De megcn Uleiltfl^eb af te ficntirligc ^articr, bcr fircU 
fcDc igicnncnt (ait< iftirfclBoct/ |aa fft0& (ttn ufortnirrft noglf af 
tfm f^id og loD Dc tobcftroppe ncDjiitafei cd V^tf t>cb@tbrii af 
^ptAfieaaarMn. %ta (ani getjiltgc (Em6ebe b1ct> (an affat fbr^ 
mcbelll en X>ifpntc meb CEonfnmptionl Sorpagtercn i SaOnnN 
totg. @agen rctjie jig af en Sagatdf/ 3^4 ^att, (»ilf^ 
^. Herfurt (FnOe (aoe (etalt Sonfnmption< Sotrpagtmn, mm 
fom (an ci (abbe forfpnet pg mrb SX^itminq, hlt» paaflaoct 
npe SBctaling; bctte pitbc (an d, (borfbr (Sagen gil fan bib(> 
ot bcn fom til ^0tc|)cgtct X)cr ta6k Herfurt, og (icp fnr# 
infb((fiiia^ibftg(cb og Sorlobclfe ocb (SagenI X>rtfit bomt fn 
(t Smbebe. «Oan fdo mobec for ^oicfie^giet tilligc mcb fit 
Ctntra^^tort, an(artc meb Gfrorf ^ IDoni/ og nbSrob cnbc* 
ligf bt(fc (aarbr Orb : ttu tgetren, fom ^»eeb SdtiitS/ og 
f ienber min tetfonrbige Sag ^ fom feet ben (lore Uret, 
mig veberfareo / |>an vife bog fin Xartfcerbig^eb / f^tcn^ 
vi {lip9tf}itm, l^an tegne mig/ om leg ^tUreti mtn 
tt jeg u({plbtg f faa (abe ban UIj^FFen trcrffe min Con# 
tro^part. (Som nn Sonfnmption<'8orpagtcren falM bcb fltcb* 
gangen fra ^oiefle^Otct paa Srappen , og. fonbcrbr^b (it fBccoi 
gmrbc benne Omfbenbig(cb mcgcn Opfigt, og Uro (iraf te^ 
ficnbt for Stongcn, fom lob Hei^rt forfonbc ^nfRaobc. jtaf« 
bet bar .flrai: bicbcn loiKt 6ort ttl en anben , (»iifet tofte iNir 
fnnbt tgienfalbe<: mcn (an Meo forfiffrct om (afiig Sorflottel' 
fe til et anbet. ®teb. IDennc :Songelige iRaabe fkrfmaaebc (an, 
' H biibe d tagc tmob anbct S^i cnb Ht, (on bar (filbe oetu 



H«r 43J 

fbcl^ fift »nitf tife iiM et Oalo^iiiil, (oof M i^^ cftct 
i6 Sa?< gortob- 

Solunen Vidoaruin. SM CT ; SBC ktTflKtf CifM 0« QibVCTl 
J^fCrtctr^fl failimaiR(n»lll Anne Cathrine Wiiiftrup, 
Do&Job.Wandtlf, tilSt^fi. Jt^Dtt 1675. g. 
H£RLOW (Ericus) ^nt %Qbtt MC 9)00. Mortcn 

Herlow eo^tcfr^fl M IDmfirfev t 9kr(«n<. 1710 bfm 
^ 6ipr4tofffl til m^ i -Oatting jDctrco i 9M^uia etift. 

ettifttt. 
OMfMtdfe af Oweni oocvff Ttftcr. Jt(i»a.i726. g. 
Hermanni (Petrus) %Bi\StiBiv^awui6 to. J^ni 

SMMTtiar Heroianniu Nicolai , ProfefTor Lingvx Hebra^ie, 
|«tf 9MNr Marie, Peder Fiandfen jtMlfll J^crott< X)0(tCt«: 

Sd|k aMiUdM paa M Staffamp ' StcftafFc Sripendio. ^n 
tm SUdtr M aSalitvc Öbfe t 34 Star. IDaM i665« 



eVrtftet. 
Disp, pro mitiiJftcrio lenftts in Script: ra ^. ex Acoencibuf, 

RpflocK 1636. 4. 
D. Vedtr Wiiiftnipt (MUlflie 94 flM^Tf Srt9<' 9) j«tcr, fbv» 

taflfM. S|i»«. 1647. 4* 
X)ai ^m4!ir .^0rft® farftr. ibid. 1647. 4. fr m OMTfortlclfc 

of D. Petri Winftrapii Corniceii Etenicm. (£rA.) 
HeRSLEB (Jacobut ChrifHani) %Bb 1672.26 «pt.! 

Qri^oiM^ pna 9tortaii0cr. «Oonl Sam por cbriften jen. 
ienHertieb, 9Mcr og SSqalfv 9c6 fammc Solbft^/ ^wst SO^IM 

tar Elian Peders JDottfT Ruberg. 1689 ^epoambc ^an fra 

fBcrgnrfSifoIc; 1697 McP rciRmciiDc SopeOoa til ^olitni 
Httmtk^ i eMtCii Vr^^jiir. i7;46agiifVrir(i til iBr«iip 



434 Her 

©*CI758» ®ara©Älge#lfi. i. aw AirfeltSrräinmcr; 
tn 2)0ttCt af ^r. Ptder Strömmer, ^rirffitil SUMllf IBtfCB^ 
^b. 2. aScb Bente Marie Bagge, |f| SDottfT af SSa9- St- 

mu^ B«ig;gt , l|^t)f|l tfl 9M0 i Segoiieer i «o^ 
Afyium fideriam r. JDc$rofM)« Sttff^ i[fitlb, omf»^nu 

62.^7^9. si»«. 1715. 4» 

CU«|cil|fc £lt)W(liimcr. $toii|Mn 17)0. 12. 

eftifter. 

Sstfic £ria i C^rttltnbonftifdi. lllVtt^ldmVarttalingiro* 
ibtfm i^^^t »« tibgivcii. :ft(vii. 173 i-eg ofteN. ii. 

HeRSLEB (Petrus) fjeb ii89- ^5 ®«rt^ * ^ttUi 

Mtit gtatm Mr S^bie Borcb. '^[703 bcjMmmftc fca txwti^ 

lirml (SFalC. 1705 jB ©tlb paa Eilertfens Colkgmm. 

171 3 Mc» SKajijlet. 17*4 ffctet«fJT<rjl 17*8 ©ogac^ 
9t«(l m ^Bmfberilirt) i^aa ^0tt. damme Slot MM til 
etoei^^rorfi i Srtbcric^org. i725lt9«al- ^0^Vt«riNlaBl i 
5Ni6ciibiKrä 17.30 IBttopi ClrHliattfa. 1737 Mn» VVm» 
I jtiebcnliat^ii, og fi( (tbcii Soafirnrtf^StaoM Otoiig* t>^c 
1757. 44t|>r. ftorgiftmtb Bolette Hiort, cg tDMfcr if 
l^r. Honi Hiort, ®i^c»yrfl^ til Sie«tt<(lni|>iHI^MC9CB. 

Öftifter. 
DiflC de Vefb 6c Veftttlibus. Hafn. 1704. 4. 

Append. ad Diffttt. :de Vi^ftft. ibid. 1704. 4. 
^ .de Heliotatna , qvam Chriftinnis dbjecoruia f^mdJM^ 
1705. 4. 
deDuobuf Jttobli» iUd« 1705. 4, 

Diff. 



H«r 43 j 

4Ktfaa rciflf M tn ffeartl^» igicn, og i etil^cb |c» 
fbc» fitt 0writc ii!b uM et Oa^c^^mil, (t^oi (an tobc ^tct 
16 9l<ir< S^tok 

Solfliiien vidtttrum. jDtt f r \ %it i^x$Mi fnforf o« Qttactt 

<9iCTtC'Sr0(i fammCttRTCVin Anne Carhrine Wiiiftrup, 
DQa.Job.Wandali, tilSr^fi. S^t^n 1675. g. 
HeRLOW (Ericus) ^n< ^aUt Mt {Rag. Mortcn 

Heriow ®(M|tie^.9r«(l M S^omftrfcfl t 9krftiitt<. 1710 Hm 

9«i 69iM4)r«fl tn <MOf» i ^ttiiig jDcrrci) i 9lAt(tttt< etift. 

JDik i7a5- C^O 

Sfrtfeer. 

OgCtfttfdfe «f Oweni oocvff Ttftcr. jt^l^ll. 17^6. 8. 

Hermanni (Petrus) Q[0btjttoicii(aiNii 6 io. ^an< 

SuMrtltfr Heemanniu Nicolai) ProfefTor Lingvx Hehrscie, 
|M< SMmr Marie, Peder Ftandfen jtongl J^erolM X)0(tct; 

SM|k aMfanM poa M SHnflnip ' StcfcafFc Scipendio» ^t 
Ml StccMt i<» SRclnm &hl€ i 34 9(an IDiM i66tf. 



eVrtftet. 

Ditp. pro attoiflcrio fimfus in Scripti-ra ^, ex Acoentibuf. 

Rcflocb. 1636. 4* 
D. P«der Winftrupt (Mui{|ie g^ fgH^Tc JMgt' 9) J«tcr, fg» 

taflfM. S|M. 1647. 4. 

2)01 ^m4!ir i^oroffBhrfcr. ibid. 1647. 4. fr m Ogcrfortttffc 

of. P. Petri Winftrupii Cornicen Etenicus. (£iA.) 
HeRSLEB CJacobu» Chriftiani) gab 1672.26 %pxA 

drt^anfiini) yaa Storbm^cr. «Oonl gabcr »ar chriften jen«. 
ienHertleb, fBcJct og 9SqalfV 9C6 fammf Solbfleb/ ^aat a9o# 
idr EUcn Federa JDottfT Ruberg. 1689 bcpoambc (an fra 
IBcrgcirf Sifofe ; 1697 Ne» rciibcrcndc SapeOon til S^^l^cng 
fDtccnig^tf^ i €Mtcnl Vf^^f^^- x7^4GMncVr«fi til iBr«np 



436 Her 

» 

HeRSLOF (Chriftianuf PioIO' SSOT «0(|ri< « fmd I 

':fi»ft0ef0r i683» 16184 btco SRoflificr. i6gg Uc» ^8 ri^ 
momct fra^airt ^PmPcembtM forinetieHi SDruffciifFflb, &o9 

'H ftftamtie (Kar bcmiabet ineb at ocrre (Sfibf^Vrarfi i^aa aomiirtff 

.Pielkes6fi6/ (Ebp^ontcn, imt»lcrti&fi9»9)r#fi»cJtat»Mtg^ 
^t>i(f et ^rrcM ^rdficnie og eapcUaarme 6(ct» befaict «t fot{9« 

/at/ og $r«rMtoiicn bc»f(gct^ n^br SnbfonifleriK ubcfPiitrct. 
ftftcr et fHaxi SotlBb, ba bcn |a«bier(ten»etp9etget®rttb<* 

. mad fra (9enerab9lbmirai<Sinitenaat jtiut, fom bAn tSfit fik 
irigc ftalb tgien 1(6904 9Seb bea ^amiribelfc af 9Hff9l»tti/ at 
fliffe fig tilbatlifl i pt Smbebe 1 199 uben Sirfen, fomt og t ^ 

.«Cfct «^uul/ (oM Ifan ei oil Itbe/ fimii»ebbtr. <0anb»bei693^ 

öf tifter. 

.i^SaKbemeyaUtttSombnmger. jt(»ii«i686. g: 
St overfal vaa ®iKiifF af M. L. Stocf^. 1726. g, 

HeRSTAD .(Hciiricus Andrex) 

* ©Prifter. 

Omftfttdfc af Frid. Brtndts aanbdigSyft^CflMPagtfbcCeFA* 
Ä^w- 1687. 12. 
Hertzberg (P * * ♦ H ♦ ♦ *) 

Äfrlftt».' 

QMtrNtting (te e^flbeme i SRotgc om Pttatos. ^ertm 

i763^ 8* 
HERT2H(JLMIUg (Ivartif Mcöl. Fll.) %0b l«3f, 

:z5 'San. paa {)ir(|olm ®lot i ®i«Da«b. 1673 Mct Cicei?- 

titCQs Jttris. QibCR :K0QflcKg Hifloriographut 9| Uffcfli 

t :Ob(r'i(>of4Xctteii i Storge. S>9ec 1693. 

^Frlfter. 
De Prseellenti» Regni Danis. Hifii. 16^3. 4. 
Dittribe in Exercititionem Ptganini Gaudendi dt flmeffio» 

ne Fspminarum. ibid. 1663. 12« 
JocoSeria &d Qvs/t An Medici ad nupdäradmittefidi fintjt 

ahid. 1670. 4* Chriiti- 



Het Hes Hcu 437. 

Cfaffi%tm V. €{idoUi«« 9cffriiKlf( paa ^trt. n^d. 1671. 4,. 

Firtrpde Servirute retli & perfonali. ibid. 1673. 12. 
De Ordine Elephontino, Edlr. fl Jtno Bircherod. ib. 1704. 
Fol. iHyp.) 
H£RWIG Gohannes) SBorgCt pg eoHhiC^Sl^tftt t 

flEociRlDe. 

eftifter. 
0ie4h9 (fMr M> Bnig. jl^m 1649^ 4. tg 1728. S* ' 

(Ä Äi** Of.) 

Hbssislbero (Eiig«lbredit) Ck SHorbmanD. 9)ar '^ 

i |h £15 Alainnns poa Eilertzens CoUeginin. 1755 6lc!l 

09rfo(ci) o« {BycfFrim i (E^rifltanfiak paa ISilasOct ®t. Cf otp 
i 9f(lmDiai , fiDorfra M cftnr n^slc faa 9ar6 gorlab tog fiii 
a^ft^ , 00 fvi^e ttl f to6ai9(it>n igir n* & !RcMem i Dee 
Sivftliie toob^^uf^ritaiiigl Sel{Fa(. 1770 blC9 Ocncral^ 

etrtftet. ' 
3itit)if SoOesittiii i 4 ^avttt. SftXfn. 1759' 55* 4- / H fiMi 
i^uKt mcb SbuMrf&mgct af J. Bing Dmis. Sdoii. 

1763. 4. ; 

Disp. dc legibus Haraldinis. Hafn. 1752. 4. 

Hessen G®^*"**^' ^"^*^^) ♦ 

Bfrifter. 

1656. g. 

HeUERMANN (Georgms) ^^b 172a 1 OlDc^lOi af 
fofgfllife SoCKUmtC ^Irt ^aber t^ar Georg He lermann. » 

4^1 9»rtrr Mturia Gcden. ^if farfl i dbHlo^eMtf lav ' 
tr ^ fbat cfcct S^irorgifti; 09 blc9 Chlrurgus ^^ Ordvc af ' 

Laurivig. 1749 UC9 Doc^or Medtdnat. I754 Medicasi 

«e 3 t)c 



4J8 H«i Hcy HiV 

tracrJiniriut i Jtiotol^M , (ver (M IfBht 176%. 6 JDCC» 
Disp inaugur* de Lirgva humanfl. Hafn. 1749* 4» 

XfmiMiino »rr ovrncmftm ^rtir^if^ Opaotmcu 3 Sfrik. 

ÄopJ. 1754' 1757- 8- 
V^OfioIogie. $op|. unb Scip). i75i. 8* 
SE^nHf^c 9cmerfiHigai M Srteocp SSifieafcMPr- Itiy» 

(aqcft 8- 

foifc^airt. (Pr.) 

HeYDEN (SebaW) 

60rtfter. 
Formularpaerilimn coUoqviorum, Hflfn« i66o* 8* 
. HlALTESON (Olaus) %sbi J^mn p«t 3^108», |Mr 

%M %obn »ar Slaffcr, cOcr fom anbrc (tgc^ Cfimfri BMPee 
N8< ^d(. 3 ^im< Usfltom Mcv (an ^of M ttl GtnMriiscr, 
rcifk ba'fffcr ttl S)anficiiiarf 1 09 fiF ®mag vaa bm Im^ctfk 
IDtfligton; fdm Der fdmm^ $tD bcgpabte at lare<- 9^cb(aii< 
^iemhmfi del» l^an ferfi ^Jr^fi til SSdlcr^op<(ok, (Ibm 
i ^ohim; i)09 torbc («n trfc af Srvgt for Ocn gämle catiMf^^ 
tSifp, Jön Arefon, offtntfia labc ftg nurrfc mcb bcn fot^crftc 
tonrbpm, fom (an i {)iertet oar (engtvcn tit; ma( ba (an ^oi 
lict» 9r«(i t {aufaa<, ptorbifcbe (onr niAcnbarc bcn cMiidt(Rr 
ttftbvnif (Mribovrt (an of S^t^ppm Ucn fbtbtit tStBtfpi^ 
fPabi mm af Srpgt for (an< Ugnnft torbc (an HKt Mflane 
immi, (i^orubiver bm Ramlc caf(o(flc-IBifo (lal (om tagct 
fn ^c af ^ fg foRre €hib/ at (an (a»be (eiMM foa (ro» m 
IDIttttb f9r «Mbfattffit. S>a (an nn Mb fin «^iMhnifl ff 
Sanfaa< Mr^franbdrltMb at pxMU bcnltt((<rff(t*rtoni{^ Utn 
(an atecr fnrbrtt ftr QifFoppfn, (oor (an t 9et(Ui8((ebeni 
«OtaMrdicMntnbcili«rcMjlgiU«bt)a9HNrnC/ (MMfMii 

oarfoitte 



Hia Hie 439 

«M^KIk fMMttfiiMlnlft, «t nMm d^tfe («n (eMtMM 
«ftif Srcs, fM «( »a »rofMc fit o» <Bt»' "9 M(v ^aU 
9i ^ SM Si»- ^oi rdfU bcryaa til Sti0b<nN»R foc «t 6» 
lteRli|iw(r(KfO«flM«, ««if»lgciM9Uuri55i M*»^ 

ef tifter. 
Cl Mabf OMrfkttdic af 6«ategl eOMxt, 90a H 

hmf. iW<«. 1565 •« «579- 8- (^. ö-) 
HiE C^Ctni» Petri) f»» i jjffMM 1584- > 5 3>d* l^t» 

Un tUttnr i ^taflMtni 6M(. idiS S^ac'9(«l < 
IDartia^en. 1617 «SofRfiirdft i KoMfiiiK- 1630 ®af 

«f<V«9ta ^ifl ^«(M itirfc i SiitM^m, ^m ia Me 

eiriftcr. 
«f^fnriiAa twr Anne Umt. S^MI- 1621. 4. 

_ — KimdUme. ibid, 1643. 4> 

__.-. — Oluf Rofenfpar. ibid. 1634. 4> 

-_ Jeni TTibe. Ibid. 1634. 8- (*• ^'■•) 

R. Bf *.) 
HlELMSTIEKNE(Henricns) g»bi«i»6a^ttM ^7^5' 
J^att %i»tt Vi» NieU Henricfeti, 3h>fbt<'3taa( 00 SKo^ 
nUHA f S&äiaStmL J^ni SH^btt Agnetc Finkenh«gen. 
Cfttr fdMt 3llf««««W «f «tt »««Ö« »oö- »« Profeflb» 
Ttaeologix Peder Holm »(|«MRMr ^M 8«r I73*> 1733 '«9 
ExMten PMlofpphicain , «g Mt» Ikccakui«us. 1736 r<u 
ftinerede E\«nien Theologicnm. dUiffc tXVitajI lAC|lioil6< 

«9 Skt ««ttea { M iM^nff «<MM(r<A(rt etlffol. i73 » 
Uc» enrrtmt i M Nnfie €4«K<lir. X)rr(ft<r K^ltiior 
i .^•k^Sct 1742 tROlcM 90 etcctttm i 9)iMIa(«' 

«( 4 "t' 



y 



4J8 H«i Hcy HiV 

Iracr Jmariut i Stotol^MI / ^0r (M tok 1768» 6 2>ee- 
Disp influgur. de Lirgva hum&nfl» Htfn. 174$. 4* 

SBIorMbiio bnr ovrncmftm ^rtir^f<$ni OpcraMncn 3 S^db: 

ÄopJ. 1754' 1757 8- 
V^Ofiologic. $op(. unb Scip). 175U 8* 

5»i(|cn 8- 

fcnfc^afFt. (Pr.) 

HeYDEN (SebaM) 

60rtfter. 
Formularpaeriliiiiii coUoqviorum* Hflfii. i66o* 8» 

. HlALTESON (OUus) %sibi ^ttm pM 3^108»/ IMT 

^oM Sabnr t>ar Slafrar, cOcr fom aabrc figc^ Gimfri lkM(he 
Imt Sdr 3 ^an< Usfltom Mcv ^an iolM lii Gtnttriflgcr, 
rciftc bfrrffcr irtlS)anttettiarf| 09 fiF Gmog vaa bca Inf^ofte 
Strligion, fdm bcr fdmm^ $tD bcgQnbtc at laul ^ti^^H 
^kmhmfi (Id) l^aii f^rfi ^xc;^ eil S93dlcr^op<(oIr, (ibm 
i i^olum; D09 töric («n trfc af Srvgt for Ocn gomle coC^oIfFe 
tSifP/ Jön Arefon, offtntfia (abc ftg mffrlc mcD bcn rttt(er(tc 
tonrbom, fom ^an i {)icrtct «ar (ensivcn tit; mcii M (ob^moi 
Ket» 9r«(i i {aufaa<; ptorbifcbe ^mr «lAcabarc bcs cM»gdt|fc 
t#tb9ni| ^Mribovft IfM df S^t^ppiM bfev fbfWit df fllvii' 
fPa(| mra af grpgt for ^oni Ugunft torbc M HKt ttflaof 
fvnmf/ (t^orubiMr bm gamlc cac^o(flc-IBifp (lol^toict 
fn ^c af/ 08 foRre Onb^ a( (att |tf»bc teiMM|aa Ira» m 
ffltonb ^ «Mbfattffe* S>a (an mi »eb fin «^iemlmfl ff 
SnnfaoC Meb franbdri tMb at pratbifc benlnfl^fft tMonv H» 
Iftan atter fvrbrtt f»r Qiffoppen, (oor (an I QetfUtglcbCBi 
«OlOMrcIft Mcitt nb ciltaRrcbt jlg «M t)api|toMC/ (MM ft^ 

aorfoitte 



Hia Hic 4Sf 

rjSt», faa «t *« inrflcfte {it «c SBtta, 09 W« JaU 
UW€fM m *« rtifle l>cf?«i «1 «i»b««^«w f« «* »«' 

«ftiftet. 

CMKfldtcr. -Oata» i5«a- 4- _, cm. 

Oip. Hnberim» OM ÖUH «KiK öi SttMlX' «•«(«*«« 3* 

HiE CE«™» Petri) «»» i 39§««> 1584- »5 3w- »«i» 

eitiftet. 
tng»^pNrtia« «Mr Ann« yn». S^vii- xSsi. 4. 

__ _ .-- ,— KimdUme. ibid^i6«3. 4. 

___;.;_ — Oluf Rofenfpar. ibid. 1634. 4* 

_ ^ _ — Jeiu TTibe. Ibid. 1624. 8- (*• ^'■•> 

HlELMSTIERNE (Henricos) %Bbxfi»itS^m^7^^' 

Acm» ij«bcc »at Nieli Heifticftn, gttjbt^jXMft ofl KaaD» 

niM!» i- «*«*<»■. ♦»« .««l» A?"*" FiMkenhagen. 

C(M ydvdt 2W»riiiaitwi «f «u »««tic i)oa. 09 Profeffor 

Theologa Peder Holm »(V»SCtcMr|oa «ar 173»- ^733 »« 
Sxaraen PHtefophicom , H «» »«ccaUuttu». I73<S ^"^ 
fti.i«rede Examen TlieologicniP. <Rci(l« Kl^ajl «ÖCJlloilJ>« 

M Sfc» «Nllcai \ ta Mnvtft «J)«(ftft«« eetfPrt. »73 » 
Ut» ©etreicfft i M »infle ©«««««. ©«<**«' W* 
i ^•kib'K(t. 174» ®<I>ta« •« etctttntt i 9Jil)fB|r«wt' 

Cc 4 "** 



44® Hie "* 

M ®cli!a6 t Stolftil&^t)». 174$ fltebkilt i hU SMugixtit 
banlTc @rl|Tab. 1747 3ufHH'fKaab/ ofl oflfyBUt i SXNI^M» ' 
Den inrD SRai^n of Hielmfliet ne, 1752 (itati Kaat!' 1766 

€ottfercni6'0{aat)« . ^ax \ man^c aor atbciM foa Det Soone^ 
ligc SKent Sabiiut ot bringc i OrDco. 6if( mrt Andrea 

Kifftinc Kicjulf. - 

SPrtfte?/ 
prograinma in obitum Charlotte Amtlue de Pleflen* Haftt 
; 1740. Fo). Pat. 

Job. Ludv. von HaH^n., S|)»ii« 1766. 8* €r #1Krflt 

paa tpDf! i S^ienoiof^e ShN<lgcni 1766. 4. 
toTenftiuDf) etl $on0 c hri^ vu.. Da M fn(lf 9m« aaiw 
Dr ^«icjloSR». At»». t76(S*. 4. 

Hieron YMi (H.nricusj %\mt fom ««atttomt ik» 

CaDaOrrtce. Sftcr ftn SDtmUpon fra Strt0(*>CftttttDni, Mr 
\avi t mangc 9at &«nDfenie(ier i j(i96ni(ai»ii. 

©Pr tfter. ^ ' 

GotfriedTtubemX>anDfe«l5od/ omfat jtl^^ir. 1^42. 8* 

HiERRILD (Hemicus Nicolai) ®ar i {y|C «UC SbUT 
Aiumnus paa Borches Collegiutn» 1703 Uit CEOATCCtoC 

i $i9(cn(a9n< GMc / 09 omfiDer So^ne^^tAfi i Sttgc^ 

QPrifter. 
Disp, de cultu Ronix apud Ainiqvos« UpSn. i€gs^ 4. 
-——-de locis convcntuum Chriiiianornm Qribus polt Cliri^ 

ftum feculis. ibid* 1700. 4. 
«——de vita aurea in Tempio Hierofolymkaito* ibid« 

1701. 4. 
m^,^ de puritate Lingvc Larint & cafH^ate Uiftöric Da» 

nicx in Saxone Graniinatico. ibid. ijQ9» 4* (7)(,) 

■ 

Hila- 



Ha ' ' 441.5 

HttAIrtirsrCGcorgite) Dm. D^rgm «»rrtf«t. %ib 
1616. 16 {R«». i OBoiMBgbMS' ^ani SoteriMr Eiler Ja. 
cobien, iBorgcmcficr ofl Sol^cr famnicfieN Jl>mi SRobcr 
Magrere Pedert S)ot(tr;- 0if fbill 1 ®(a(e i {B^rMngborg; 
(ö)cii i ^crlufi^m, ^orfra (da 1635 DcpiuKtcDe* 1633 
fdfif BtocttlaiM. 1640 foni ' (tnit' 164^1 Mt», Conrcctot 
I Stiabm^at»!!^ 9(olc 09 SRogtfiir. 1646 ffkmt fqmmcikb: 

1654 blct> tiOigC Profeffor Litcetarum humaiiiorutn. 1672 
«ffiob atcctorottt til Henr. Bornenaii. ^tfir 16^; aa®fpt.; 

•g tcfianimtcreOc fit fBibM^I ttt Walken<^iiiht Colle^ 

gium. Sor gift mcD.Kirften Btng , X)eä. Tteaiaa Bangs 

Cificf • 

Sbetoiäca Rcjenii, praGCpds '4e elocndone intorii ttt Ai.' 

H«fo. 1643. 8* 
Tapice Penptcctica ad ' loool RefeniäiuM imnratitC Hafii. 

. *— — gtavo* 
TrigoiioiiKtria pUna. ihid« 1644. 4* r •: « - 
Computas JBcclefiafhcua.. ihid. Z647« 4. &.1650. g, 
Seicdiara &Sententiofi 'ex Hofiodo, Hoo^ro, Anacreont^ 

&c..veriiif. in guvo. "* 

Slocmioiica; A>eticc Präecep^ Generalia tx Mafenio. Hafn. • 

ia 4ltD« 
Attff fipigrammaticz Epitonie. ,ibid« In 4to. 
VI prioivm Euclidis Elemtntornm Geometricortnq propofi* 

ciones przcipux Giarce 9c Latine. -^lafn. 1654. ia. 
DoStdnxiSjhstrksc prarcepta. Hafn. 1650.' t^-' 
Uagege ad Olohr utrineqve cognidonem & ufuin» Hafir.- 

1655. 12. 

Tabolamm -tum Geogr«phjcarbin; mm Hydrogftphicariim' 

«xplicatio & tt(us. ibid» 1655. 12* - 
Computi Ecdefiaftki Epitt>im« ibid« i6%6. "I2« -r 

' ^ Ce 5 Sifle 



44 s Hil Hirn Hin 

IProgyinnflsinaiiiin MathefiittioorainEiicfairidioii* Hafn. i6^i 

12* &. i663« g. 
i^intilUuii Inftit. Orat. Lfl>erX; omi conraiencatiis, ibid, 

1668. g. (Pf, tF. T». Ä Hyp; Mttr.) 
NiMMERIG Oohannet) «Qt ptUtiU O» fB«l|f4Blir 

(kt i Jtirtci^MMi fra 1736 tif 1731. 

BCrifter. 
SttHTte fBegttS Af $|iritfop^ Statoil. 1795. .4. 
eoroltng 4 V^tticiHacdttt. SN^ ^. 

HtNDSHOLM (Hans Jacobfeb) Cke JaCOBL 
HiNDSHOLM (Laurentius Jacobi) %9h 1600 iIBttVC 

^tctfitiaaxb paa J^itM^vHm i eietfc J^<b i8f9^# (^^ 

lftaa< Saber Jacob Jacobien immt ®090e<fhril9. ^< IDNMf 
fftQ»a HX Anne Peders JDottcr. @it ferft t JUciMlltilN Of 

fiM iOM^ftli^f (»OtfCA ^.i6ai &c|WHpi«M. 9ar 

ftDcn ^nfovniAtOt (0< Holger Rofenkrantzes 90» t-f X«r- 

1630 Uei» M (SogBc^Hroiil ttt 8titMi0bin8 (»«a Soanelait^ •! 
bcr^o< ^nfl o»cr narrc «^crrrt. 1.647 ^«9ta6ifairt o^ 

Confeffionarijas |^o< StottgOiriftian IV., I^UToi (im jbNlge 

Vartf Dcrefter babe i ^ant !Kmi* 1^51 SifFoj^iSyciL 1653 
Podor Tbeoiogixi» SDbOc 1 663. 30. Xttg. Sat (O Ooiigie 
jift. I. (RcD Abigaii chriflians JDottcr, (aa< S^nnaitä |>r- 

Anders Bredals fnfe f SRnblMtlltf. 3. 9{|fe( Ami|r Mala^ 

0or(|cimiicr J^jrgen Muics S)oMr nf aOtmfe. 

.Qttlfttt* 

tiii^Vtd^iltn mt Anders Gbtiflenfen. g^. 1^41. 8- 
--^ — — — jToRg Chriftian IV; S^tm. 1649», 4. 

— — — — 9rin6< Chriftian. ibid. 1^49. 41 

.^ .^ -^ «^ Eliiab. SophtMncxou. ifaokL 165x4» 

— — — — Axel Gyideiiftttme. fiMrac 1653.^ a|* 

— -T r- irr JörgeA Schuk^ |t|lML 165 J. 4. 



Hin Hid 44 1 

— — •«» — Frideric B«meWtx« ibid» '^55* 4* 

«« — -^ — JdrgefiBf^. Ibid. 1661.4. {An. Mm'. 

HiNTZEN (PctnM) 

efttftev: 

fer fic e^BMr^ h Mg (r^fkr pg M ChiM JOtb. 

HiOKINO (Andreu Mttthic) get^ 1609. 7 0e|)fmS. 

iPMui i 3lHi«M* 8ar t^tftfi til aBttHM/ dcv <OcB| 

1679. 33 SDcc. 

ert ifetr. 
C M >0 W «W<M <S)K(L St^M- X64!». 8* 

f|it. 1643. 168$ #g i7oe. n. 

CMigdifFc 0»dff. f (fvtk 1645. s. 

tm SroM, ^r nnticrlig ®a» ^or ((Mrct tct Stotgl. ^imC 

99 gUpMiMetoD t Odctrtagm* 9|!nt 1666. 1706* xd. 

1677 0« 1699. 8» 
Irtr^lMltie, flkr |M» etV 99 ÖiDiifiid' oM StMflct^M 

«dciriiii IMMll. Ibid^ t66i. 8. 
Mlcrotf CfMoitociiM Orb, GyftMiAott MM ttMnjt ii»i«l. 

1666* 1698» 1703. 08 1739- 13. (TO. A Ä Är.) 
HlÖRRING CJanttf Jini) ^«|| i ^flllll|lab ( J^M' 

0Frift«t. 
Metbodnt docendi GittAmgdxim iMht^m dnlite. Hdb* 

IMX. 8- 
Spe A. B« C ibid. x663* 8- C^) 

HlOHT 



444 . Hiö Hoe Höc 

HiOBlT CFi idericus Jolmnif) fttefl fS 9M^i i QTaiK. 

€fettftft. 

»igi^r^ifeil OWt Patrik Dumbar. jt^ftn. Il549» 4. QRr,) 

HiortCp***) 

Sf rifter, 

jQDfrfMtdfi af h J- IU<nb#s ^aaiib6o| ftnr 8»». i^«u 

Hoe Cjftnus) M«g. PhiloibphiiE. i6j>jr Mj^ (Sogll^ 

tPMft tfl ^ 00 Oulift i V&hnetift' ^0t)e 1725. fkr 

ttfit me» Sortemefier Cflfpv iChriftopherCfeftenftns jDoitcer 

eftifter. i ' . 

Ct»angelt(Fe tMd^Singer. iK^o..i704. 4. Og ftbcn in «t. 
HöEG (Magnus) $U jKrgoarM^o^in)^^!^ 8«M 

Stf gge liöeg td Qailg / IHl90b(fc Stoe Anna Uifstand» 3t 

1it;Uii4bQm .Te<0c abeti((wMo« jiiiDercDe M iSMtenftm- 4>«i 
Nf II {{»ett X). 91 SHaat) og (Sefa(tQS<nianl> paa^eiHfivn. 9tar 

Jlft fw8 mCb HÄlTiyLincj[«M)w,. |t(xii mc» Chriftnpoe Roftn-; 
krands. 4>ail D0k bVX 29 3«Uiat. 1 66 1, 

€5*rifter, 
Disf). .Ethjcfl de Joftitit äc Jure. Witeb. ^^^4. .4» 

HöEG (Stycho) {an»<t)omnifr }faa gttlffer;,r 4>wt ^ 
Rigent siaiit), Sanccnor 09 fBffaling<ni<ini>.««^<iS0C# (<i< 

{Olfl»rt.9rBeAnne Jörgens iOottCir. Ltiiige« 4^iO«p 0fk IMfe^ 
Aivne M^rgtreti Grubbe, enS>Otteraf EricQrubbe» tilSltdU;^ 

Diap, de Nobilitatc. Hefp. 1651, FoU : 

Oratio Panegyr. in Homagtum Chnftiani Vti Prii^cipis Da* 
niap, Hafn. 165 J. 4. {HvBib.y. 

Hof 



Mof 44:1 

MOP (Andreas) grt t JlMniftaM 1667: ij 3<'^n\iwt. 

JSxm* &ibcr Mt WiUum Morteniai, fom i matigeKar ^qMc 
MTCl OffttccTi «9 tiljibfl Mci^ fBp^cD i ^iertmuoftc, (atC 
fi)?pt>cr Mtfen Anders SDottct- 1684 bq^oncrcbe fra Slpc^ 
borg ei0fe Cftor at ^aa i noflcn £iD ^atu opdolM pg Mfr 
ttmocriilctct/ niMc^am ttmnit til M fmoDtdge m ^artr Stc» 
* «cfie Kft f icrtcminDe Gfole , 1^ ^n tog iffua fbtbicv et 9(art 
iib, nctt bro0 tiT XlBUiifimifitu fot tibrc at fortfirtte pnc 
CMttbrringcr/ oy^olM fig bcr et 9Car<£iD, os imiOlertift lufH- 

•nerede Extmen Pbilofophicum 09 Thcologicum. jDerrfteC 

bm (an 1687 til SRorge i ConMtion (o< .0r. Hannibal Ham- 
mer {SMM/ ^0Vf!om^eDemarfeii, ^M orlofie Gin (ok 
1691 dl Seofetmkt biittltterebe , og fe(» geleibe&e ttf ftube» 
(OM, op^olM {tg ber Ointeren ovet 09 1693 Met) tefiDereMie 
Copdas i ERve^gi ^ arMbete M i i49Ur, og i De filM 
fk 5 SOr Mt t^fl ® narnifoM 9Y«rfl tifltgc , og iffien £«« 
maatie ^nrMifeSvDfl (M i40e&ag. 1706 6(eD forflottet tU 
^ingMr , fi»m 6Iot<«9rarfl ttl Cronborg og 60gae«9r«fi 9cft 
tm Svtfb Äeenigl^eD. S>a Sttigen tjiofhlbegooeaii, blen 
(as{»rerbiet til getot* ttootf{i/ og bef^^tet (»er S^nfeag «il 9^ 
4ni^g at i^fiRXre %ODpF i Stongeol J^ttb fUtcxtm , naat 
Confeifiomriiif var meb f Seiren; mea «O^meffe/ noar (as 
MrtNnr ter, fmrvg (FeeM foa fmge jtrtgen »areOe/ Da Con- 
«Affimari» f^r VlMrDmn< 6f9li^ iRk felt hmDe Mre m^ 
s^ iMr2i9aiige meb Songen i fmm 171 1 og 17x5. i 
^bitmm 1714: og f sOMIeiAolg DcbOoDeftfljiF 171 3. Smtb* 
leitttlobliift jitCinbete yaa CtiDiMVg beD eo aiiDeii fbrfpne, 
«Ml 171 1> ta ^n 6Ie» bcffllftt tH Slotl^frirfi f fSriDdrii^if 
Vorg og Q(ogRc4hw(l i ^ilierM) / ' bog MH Cmbebe nrnatte ^ati 
'«f oeD en Vkai^fom labe fotrette/liiMil 1718/ ba^an febtrao^ 
be bertil , men oar bct flhtn Um, fbafom |att (irar efter ble» 

6tiftf9»t»Ri Qrtfiiania. 17^ He» fl^irpe^^i»!» < Cftrti 

^onfoib 



44)5 Hof 

4 f^t(li«Ria of et 9ia8 1733- iOct. 9«r «ifit mc» Kirfti. 

«e Phato, ^. Oluf Phtrot S)Ottnr »aa 9tel. •OOO iNUT g» 
^ ti( ^. Qluf Humitxil Hof , fom ««fllf» ORfmrd. 

6friftey. 
f« MiMg 9i«il «c» e^fU iSoc». S^ 1704. 13. 

€mM 9(fV9(ittl{e/ «f SplffE »Mtfit. j^Ki- 1705* 8- 

itU^ < f rdriflt ibtt Huu ^rtfm. von der Pfordcen. ibjd. 
1.710. FoL 

PisptdeSjple fiibnlplb vetenun gcntiliun. Ha$iu 1716. 4, 

H0F<4»II> (Ohos.) 

0fl:«fte«. 
ClMlifdifk 8i9m0tf. it||W.X70!». 8, 

«HOffMANN CJ«n«s) ^90 i 9«ltni K«2. 3»<flM. 
£l)fli8tf)Cr »«r S6-ren J«nfen, 99t9m^if5ttm. J^m» 
SIM9 6i«t«cttd Hans Sottor- l6äx tNMMrcM j 

dftSm, 1671 fiK«(iMSCiK («• Ann ««Ml CiMM'9hM|^ 
j^ife PsdenJDottCTr «I S>«tln «f SlMNHMfr Pedv Htnij)|i 



Höf 447 

9friftc«. 

t{{9>9}r<Affm 0Mr Thomas GilbertTeii Thomiffi , ^OvfiHtoM' 

Hoffman cjohtnn»» de) 9»» 1713. ic- 2M- m 

teo de Hofiman tUOfidObfltaAr («M SMMT, Kwen Elif*- 
(ai|an, Sf Johuine Mark Ponlfeii. 9r« V»* 4k< *«« 

Mc» ^1 0vMr«0m .t UmttM fm «MmMcrl .^inrt i J(Mcw 
^«Mt, «8 ifitcr fdMt ^ifmmtio» tcyoMRti 1731. *«ftt 

feCR^ fsfliMr^ Exunen PhUofophicum, UgtCfB ^ (^ 

flreim«(Kr «fl t»if9ittiiA<»nr, |w«niM |m 1734 '«^ <if 
Qomiacre «f 3B4iit<4liaaO o§f t«Hi«rChr. Bager, <i(olw bcr' 

9aaLaflimiStip«ndt«in(H^r#«bf«l«RM»M/ «SMmC 

1737 hm^lm, 9% M» (hrat fit {m IMntm i «cacrol 
talH0c(MMBfc<«|C«iiMKrc(<€4bSinR- trfiVM^mmt* 
(t^ccrcttf. 1740 6i(» 9«9^«i»tr tW9( Mb bn olmtaMige 
&MUfih |itt|H«fi Mi «r ttvft, nm^affmloiii ilki 9Ma, 
emm IMr «tai^a MHgc «cfitfbt «t mt Sffejfor i eorge 
Stfttra. 1743 tQ9 ftn «flilMt» , ftm Ditfdig CaRteHi^SR«a^r 
1Mti«lWllbSMnliF{ii1S«Mrr 4« -iMM fs i Mf(((l«» 
iaik.B«ldtta)iiig. i74'8i||ii4RfblMii^tM0i-S><ittft( 
edlPA t75«lft» MiUm SKMMtM». s76o^MiMiC 

ifcfMfaii. €7«^««tMta»- ^MmtrngtMhoNra* 

ligevigtfKCMiiiiiiliMMr, ieMMe^bMbHivtfk^Mo* 
OpMMttai «0 «i»K foiiiiK ^liUijRnmU «R8aMRlc> 

W«Iiwln Heta fMN(N^WfKl. f|M. tfiflt. 4> 

ITMI tti«l|hr«Mrfm(M«(r«8ai(f(Ci|l«r. «|«.i75<* 

omit 



441 Höf 

OfcoRomifK SttrogtDiisnL mw^SQr]^titt< Sttft. SOtn. 

1757» «• 
Gamlmger af ptt(l^t)c og prtoatt ®ti|tr((cr, tuiMioier 09 

•»attfiÄrc» Ä^tt. 175 5 — 1765. 4. 10 Somer. Ctp^ 

|)Icm(ntlii;faiitiite. ibid. 1^69. , 4. 
(Den Sanftc Sttkrf, bcgynbt of fuKaiuclcr Pontoppidtn» 

mm cimiiiiatrrct m<b 4(f ot sfc Tomtaf Hofman. 5t^H» 

17Ö8 08 1769. 4* 
<|Haa, imlei^i f[abti<|»cnie {»iM fsttttt x eMbi^amoxt 

3ttW»rt i 9CC0n0int|Pc^30liniaI Tom. L pro An. 1757. 

p. 163. 

SOfgog tn mt £H>CCtllltllS* ibid. p. 407. 

Om {)ccDeriic i Sktfanb. ibtd. pro Am 1758. p. 30. 

Om J^ubtmt SDorfnitisi^Soi^dna* >^d- p. 39- 
Om JEr0t)ctiB<;8(((tft|felfc ibid. p. 97. 

OeconomiP %flr«gcnm<icr m^iy Km^*, ®itoT«/ abKoti, 

Stibt, %m 00 SadaiM Gtifter. ibjd.p. 104. 
Jens Vmkns tnflt äRAMM^jQciYHiiBS. ftimi. 1769. g. 

Hoffman (Johannes) eorget i 5ti06(il^1».. 

Sftiftet. 

Cb B9<®<iF^(V9rtN m ffi^ntcn paa fin €tettH0di4 Mkscr 
»otcfBcdegorariDtf^iloce 8ffl», 04 tocrtlmoi) (t»(icr fi( 
meD €teW nooMge gMrvreectfier. jr^pm 16 18. 8. 
Hoffman (Scv^nua) %^ 1600. 6 «pr. i fltaatarf. 

iipaiti gflbtv m Nidt Jacobien ^ eorgmcflcr (oiBmflA r 

l^atK S^oMC.Mftren Laflen. gtdfi< llbCnlaaMt 13 «At, Of 

1629 Mc» Doftor McdkinjT tU Pidua. (practifcn^c jt^ca i 
SKaBMr<, |«0r M »9^ i^49k 9ar gffit meb Gieitrud iv- 
<iert]Mtcr.. janoat 8a(^ia6fl»#8atKrti{tteflal$nlc H 



^' 



eevifi 



Hof 449 

evrtftet. 

Di«pifitio de Apoplexia, Bafil, 1636. 4. CLaf.B.^ 

Hoffman (Tycho de) Cs fdrtut til foravfaHi 

datt^fRaob Htns de HofFman. %ih (KM CftcrilbgOOrt 1714. 

15 X>cc. 1735 Uc» biitiMcm ttl ScoDemict «f ^r« PeJer 
^Vöidicbe i epmmctr^cl^. 1738 rdpc nMxlanbi 1741 
Imi tiem, og Mc» eaBceBici®ccrctcra'. 1743 rei(ic attcr u» 

mcb Sttnmcr^jmrrc Friderk Berregaard. 1746 totll (imi 

iflta, 9g hk» Uffcifor i «M^ScttCD, 00 mUm i bct.f ongL 
Miffe ®clfraft. ^an t ar alt tilfora paa (an< SRcifc antaiea 
fom atcMcm i ^Htnftaimti SStl^oi i Sonbon. 1747 fSim 
9Hm i Cmicfltc^Sr^itft 1748 bto (as Dodor Jmis tU 
ScM. 1750 6to SficfTor i i$itfMfUt, Dog ttbcn Vorum» 
1753 tHrfdts «ifcifor l ^^cflcigiet 1754 »trrdig SufUti^ 
SRoflh. IDbOc fammc 9lar bm 14 %fbt. , 09 teflamrutrtcbc 
300 (RMc. iii SKcbgascrf em* SAttiflc* <&aitf&9ict cr 
yoa £91^ (cfFrcvct af (itatiffRaai von Scbcreyieiu 

6Ftifter. 

M« ctoiirr mImtMciKcs S4Ani, to ctnmi 9)crfo(( borgti 
ftcBct I74I. 13. 

Portnits hifioriques det hommet illaftres de Danneniardc 
6 ftrties. 2>m 6U Og ^fic SDcd iatX^oltcr Meqioiras 
de Griffenfeld, Adeler og Torden/kiold. 1746. 4. 

JtortSlfMBMtog om OprittMlfm tSi at tm og giiKZicnM^ 
fmt gU(tig(d) (il at faIN 9)r«(icr. St(i»a. Z750. 4. 

CMtatmncr IMa bc Legata, fom m ftiftCM af Peder Uffen, 
3tfKtl^4(, 9(fie(ibv OgKeferendariui f J^titfipffUt, J. 

U U famt (an< tio 0g icmt f (»o. 175 3. 4. (Buj) 

HOFMAN (Tripetcr Sebulon) dn Stuoiolus Motha* 

tto$ 0g 2)^6«ii fra encferc tKfr gic(l9C(. 

ePriftet. 

Sf sstM 



i 



450 Hof H6g Hoi 

Sören Mathiafcns SRcgne^aSog mt> f W«9. S^^ii* 17^3. 8. 

^ HOFSTETTER 00*"""^^ Adoiphus) 9Jat Profetfot 

Medicin» t)eb ttnttorlitttct i SiaNtiJajni/ Äougl. «iP^SRcMcnl 

©Ftifter. 
€r8rtnung ^cr ?Jtage : Öb Der natÄtli^^c 3woJer ali ci« 9xP 
|en(9 o^iic @efatiT flcftrautfct oaOcn fdimtc. 2ctMi| 

SDU Mttrcffitc^c ®flte W Sinrtet*/ »lebct J. G. Bfd» 

eic«»i9 17"- 4- 
jjisp, de Ciniiabari nfttiva, Htfn. 17 14. 4^ (Ti.) 

HöGNESON (Gudmund) ®9glie^9>«r(l m SBWh«* 

0erne i «lol^olöt ®tift 

ettifttv. 

m 

HSrnings jpolttljf* «&<». 0»wf«t ' 

«B^anu tiC Joh. Arents fanM €^fi(tai»oai, «n» ixtl stt9o§r 

Owtfat. 

tf»e'ailtfl1«/ uMnrfljne «f Sm vers «Mnfi®f«, ftia^Mn*' 
tet: ©rt aanlKUfle ^ttu«»öjfct. 

©rnnt>'Sr!}mnfl fH m i«lfln^ff« *o«<«ei K<«W« «» •«« w 

afl( cte trphe , »an j«| tM« |!«<- ^ ^ .:_ 

HöiBERG (WiHe) gafti »«fttMng paaaRMfve, »we 

£an< «aött Anders Höiberg wt »orjjer o§ efWia|«r ««r 

Alumnus Collegii Walkendorfimi i omtrcnt 174?. €oiftU«i» 

ttcrclx ilWtt i rt H ««Nt ^u«< I StebtnJaMi, ^ U» t^^^ 
tetse omtrtnt i757' 

Dispp. ni. deCibo Coftlefti Man. Hafn. 1743- 44- *45« 4- 
|g«'9foft< fot $on(j Chiift. VT. S(>Bii. i74«- 4- 
»Oftiil ÖalöcOa» Öl ««»8 P"<'- V. «&»«• »747- 4. 



Hoi Höj 4JI 

JtoMHVttjFc Sfomliiiqer af rarc trvEtc 0a utr^ree ^itctr. 
S^on. 1755 09 1756 8. 2 ©cde. SDen r«r(lc inDe^oU 
to iiogk ^icccr af Holbergs. ;Dc(i anDea l ychonii ia 

Ho JELSE (Petrus Andrea?) %9i i ^0ie[fc Vr«|!f9flart 
i OMoJOb, iWX ^ani ^atUV ^r. Anders Thoinlen ^at 

9ra|L ^an (cppnerrDc Drt) ©orac 9(caDcmiC/ 09 (iDcn ilt^ 
infcriberct »cb £iobcn(^at)ni UniDcrptet 1672. Slco Dcrcftcr 
«utogoi i !DocL Chriflen Nolds {)uug for ot unDcroife (an< 
em^Ctn. 1684 bkt» SRagificr, Dmfecr jRcctor ubSi^u 
terg 6fole. 1696 blc» forflDttct (il Oicctoratct i 3lpefw6iiig 
9M%filfUt, %Mltt dmbtht ^n forrftoD mebnirgctt S^er^nt' 
ndfc $Bic« omfibcr 3(Mor t Conftflorio, oj toDe 1704. 
SepomeiitfrcDc 500 SlMr rilbctmlDtc iRpefiabing eiolt. ^as 

Mt gift me» Agnete Portuan, etl ©ottct af JoUcr Han». 
Portuan t äSoC^fc^OtO. 

Sttiftev. 
Ijegnm Danicanim Vei*fio Latina. Hafn. 17 10. 4, 

.4)«i (Fol 09 l^avc omfat Soage £0t>cn paa Saria. {Tk A».) 

HÖJER (Andreas Ciinber) q>ar SRaflijIer, og af Aib. 

BartboUn anfiTCi ol ^19C offTct ^roofl t S^alanD. 
^ S P t i f t e r. 

Diff. de natura Loglcs. Hafn. 1647 4. 
Diqpoiitioi^s Axiomatica*. Hafn. 1648. 4. 
Disppm IL de Dco & Aniina. ibic', 1648. 4. 
Dispp. Metaphyiicx. ibid. 1648* 4. 
Diipw Politica de legibus. ibid, 1648. 4. 
«—>— de Vhrutibus Ethicis in genere. lO d. 1548 4. 
-«— — Philofbphicx mult2r« ibid. 1655, 4» 

HöjER (Andreas) geD i Sor um i JenbfrÄni^ ^t)or 

^aui jUaba ^r. Joban Höjer Mr Saane \pra:|l 3 f)M 

Vmglbm (luDircdc (aa SKcbicinen. ^raaifcrcbc i £Ubeo^nDii, 

8f ^ Pfl ' 



4 5 * HÖJ 

0fl ^a^bt nnU of «e|<^nlC'9laa^ >*»• Georg t©n Holfleint 

Canncr unöcr 3aformatfoö, af ^Dilfc ^an ttl fin ©0M 6(iu* 
»ar f«tbdc« clflfct 09 orret. 1733 Mw Jott Hlftoriogrtpbof 
Rcfius. i7a63ujHt«aUafc. gormrtdjl «ojfe «f fiw ®WP 
Icr gftaabcDe (an i ©IfpHtct 09 forttÄbcKae OmflamM^Acr. 
1734 bict) Profcffor juiis f Stfebeo^apii- 1735 CoinmMtctct 
OS Cccmerct i sDftgffonfrgoDegiOf famf ©irectmr wb W 
Stondctigc aBalfen(uu«. 173* ©cnctal^Jtocurcor 99 Doö. 

Juris Bullatu». 1737 gtat««aa^ Ibtt inxibiflt Stndinm 

](at (an (tr »rt Unimptttet fat I ftaftc «ttftclfc^ crt ftr^ 

SD0DC 1739- 38 «ug. 

«frlftet. 

Disp. Medico-PraSica dc Fcbie Pctechiztnte, Hifn. 1717. 4, 

Diagi-amma de Nnptiis Propinqvoram jure Divino non pro- 

hibiris. Sine Anno & Loco in 4to« SDcttlROb ^ 

Holberg ftxtm cn libca «ftonbliiig, fom cr tr^^ I w. 
Höibergs lieftcn^aonfrc ®amling<t Tom. I. 

Anonymi Continuatio Annalium Alberti Stadenfis ab An. 

Chr. 12^4. ad An. 1324 cum ditqvilitione d« Sophia 

Langeland. Hafn. 1720. 4. 
Nova litterana Danix & Vicinamm Rcgionum ab An» 

172 1 figillatim iivupvi^i^ ^^ fingulis mcnfibna tdiit. 

Hafn. — — 8. 

Sturft «efttjtc Dincmatfcflji^ Oeffii^te. «IniÄ i7iS* «. 
earen Holberg (ar 09 (Fmrt M^ob* 6cc foifcmlMc 

Höibergs ®amlill9^. 

9ia^x\^t bon Dem oiil)crNWöi^9« 8«P«» *«« ^OÄl^llfK^ 
f(|cii 3un9fet. €opni(. 173^- 8- 

Disp* inauguralis de eö qvod jure belli licet in minoRf. 

Hafn. 1735. 8. 
— Idea Juris Confuiti Danid. ibid» 1736. 4» OiCtflf 

Ma SDanff af p. Sommer. St^n- 1744- 8- 



Höj 453 

1736. 4* 

1739* 4« UDcn Sian. 
2Nnr)(tf( ^olcgium ottcr |)roce(feii, ubgiDct tfter (ani Cab of 

Mrcr «f CD.Hed^Mrd. (Sor0C 1764- H ^7^9' 8« 
TricL IV. ^oric asfor* 
tyriogk for «•«« chrift. il g»(cr, (D.) 
HöjerCC»** J***) 

©ftlftet. 
9faline tfl Jö'rgen Wlnd. Sitn. 1644. 8. 

HöJER (Jttcobus) %9b 171a i ^lemM i Jubfc ^* 
M f SiftBonD , (Dor iatt< 8ab<t Johan Hö jer Ht eognei 
frcft 1733 fecponcrcbe fra StocJlllDc ®fole* 9lcti dtrffr 

irr Ahunnns poa Borcbes CoUegium og Decanus paa Sl^U 

X€t. 1743 itcttc Scctic ^iter i SiBbcn^a»n< ^fole ofl ^nU 
(kr. 1749 Kcctor M) Scvsoit Gfolc, (m M i^^M 

ef tiftet. 
IMap. de Idololatria poft yXurriOVvX^Ti» introduÄi. 

Hafe* 1735. 4- 
de ^mulatione licita & illiciU. ibid 1736. 4. 

dt jndidit flb externa forma derumtis. ibid. 1736. 4* 
...» de Pa£b Gibeonitico. ibid. 1737. 4. 

. de Particala "0^10 ib^^« ^738- 4- 

«»«• de Reforreftiene Mortuorum. ibid. 1739- 4« 
CoUoqria Hiftorico-Criuca, cum Inftitutioni» publicaf defen- 

fione, contra Auflorcm Epiftolarum Pliilofophicaram 

(3: F. C. Eilkhow.) ibid. 1749. 8- 
Progi-amma dc Antiqva natalium cdebrationc, comparatacunfi 

hodierna. ibid, I753« 4- ^ 

6f 3 De 



* * 



454 Hö) 

De oblig;atione nd celcbraiidos Piincipuih Natales* Berg; 

1754- 4- 

frolufio de rebus prjeclaregcftis nomini s Magnimdinenimig'. 

no & bono Principi •. on:i!iantibu<?. ibici. I755, 4. (i^.) 
HÖJER (Jav.TO 5Jar ferfc antwn fom Seminanft t>e» 

toi ^v^n^anbfft ^fisfii^n, tncn b(ct) ffOcn bcrfra, eftrrSaf^Sp 
ning/ cntfebiact/ og fif (Sfeb iiknt Aiumnos ^aa Borchet 

Collegium. 

SFttftcr. 
Dispp.lIT. de Reb'gione Grönlandornm naturali. Hafh. 175 J* 

1755. 4 Sr jit).(n oolagt og (amkt ubflit^nu ibid^ 

Jnris Grunlandici SpeciiTJcn PriuS. ibid. 1756. 4. 
— — — — Specimen Poflcnutf, ibid. 1757. 4* 

HöjER CJohannes) 2Jar Aluinnus paa Borches Collet 

gio, 85ff» om(^^er ©ogn^^Jrajl (il ®orfe*85ra&re StirRr 
iffiiBorg, og («(ibp ©ogncfro:!! (il BudoiphiSirfci adborj^ 
og @tiff« ^roDp. ©«^e 1737. 5Jar gift melf Catbrine Arc- 
tnder. Otu N<$ ®i>^( til ^(alberg og SBiborg 93or< %atti%u 

©CeHofm. ©{Mnling of guntilt. Tom. 4, pag. 22U 

0f r ff ter. 
DIspp. n. deLcgione folminacriccr Hafii* 1704 & 1705* ^ 
. HöjER CMa""cs3 

ÖPriftet. 
j0»erf(e(fclfeaf8addef CoIIegioMorali. Ä^öil. 1740. 4. 

HöjER (Lydei) ®ar tengc 6fu6cnt i f w6en|awii/ ifg 
Uet^ brogt t^et) 990ger^ Sorrcr f ur og Ovcrfortning. 9lc9 Ctf* 
be^SDegn for @rn)ingc CKcRigl^cb i Oi)<(crre( i ®ueBaAb| ^or 
(an nogU 9(ar cfrer b^N. 

ePrffter. 
Den lobfFe Co^ninge/X)anM forbanfTcf. S(tm. 1738. 8. 
Miipergers €ommuni9tt'Sog fO(&an{Fc(.i.ibid. 1740. 8. 

J. Bcinlu 



H6j 455 

J. Bemh. von Rohrt 3iibtotttng (il SlOiftah. Ot)crfat. ibid« 

1741. ia. ^ 

Soiibclis porlrr^rrotc (Bcttnfoinger/ittgtonc of ^ani Snfe So* 

phia Amalia Höjers. ibid. 1761. g. 

HöjER (Marcus Hagg»us) (gu €^0» af ®encral^Stri5* 
Cmnmiffariiil Hans Höjer i Si0ben(am 1767 blco Sancd^ 
lie ' gUaD 09 6c(tct(rct i @rncral * ianbMimti CoBc^i^. 
1769 Stmmttemt i fomme CoOcsio. 1770 3uflit5 ataai). 

©f rtfter. 
Cenie, ciComoefeic 1 5 %cUx omfat af SranfF. S^Dn. 1763. 8. 
S» SBrcK em 0ont)cfiaiibni4 09 £anb'^uuJ(olDinsen^ %t^xit9 

HÖJSGAARD (Chriftianus Andresr) gjor farfl €oil» 

tcctor i eiagdfc. 1669 ab» flSagificr. (Sibcn dtcctot i £o& 
»ms. 

6f ttfter. 
Disp. ^e Methodo. Hafii. 1665. 4. 
«— «- Obier%'atiooe8 Pbyficz, Metaphyiicz, Logic^, ibid. 

1665. 4. 
■ De Legitimo Honorum Ifaidio. ibid. 1 665* 4. 

>Iabes fineaqva, iiveCaligo Nubis falfo di-\s lacids iii De» 

daracione Judicii D. Valcrii Maccionii oftenfa per C* 

A. H. Hafin. 1665. 12. 

Vtctor mcart at tMnreS>oct.Fran8 \Vandal, fom alene laan» 
rc Höjsgaards S{ai»nOmiI/ ba^oa tnbm HX )^an<2)i^ 

fctpcl (Pr.ÄA.) 
HÖJSGAARD (Janus) ^ei i Stat^tttt». !BIC» Oim 

frnu 1737 ^1)eDel ocD aicatcmiet 09 ^(inmttrf paa Slojlmt 
^^759 Sloffcr 0Cw Srtni(aU< Sirfe i ;Kt0acn^a0m 

GFcifter. 
C[9C^jD9 anHn^tma^tmfttOxtfyoiXaifl^it. S^nrjAVi. 

Accentueret og raiioimcict Grummatica. ibid. 1745. 8* 

8 f 4 sxti^^ 



'456 Höj Hoi 

Dtrt^oMfr Sorfft (il ca fiilbfi^enbto »otill epittar. 2U^r 

175*. 8. 
Cpbclifl Integral tRtfialtig. 'Md. 1767. g. 

tbij^diifl dl (en occentocreM ®rammotica ibid« 17(9. f, 

HoLBERG (Ludovicus) %ob i Sorgcn 1684. 4^ 
galxt Mt Chriftian Holberg, Obcrflltcntenant »cb tm «mftfFc 
IKf mcc/ (aii< ID^brr en Dottrr^SDoitct af Siff op Ludvig Mnntbe 
f (Bcrsen. 1703 »epoitercM (an frafBcrgen* Chk. Hftn 

tttlflanbnc Examini Academica rctfie (an til «ODOattD/ btn ef# 

tct et 9(arl forM tilhet; mmtifU »erpaatilSngrianb, (Mt 
(aa Dp^olM fis i a «ar. ®cb (an< ^cmfonift 1708 (to (as 
fctrtet at rctfe (tl (Sorm mcD (StaM^JKaab Poul Wi0diiigf 
eaa Andreas, fom ffbtn ((et> £>(erfi. 1709 bai (a (im 

fgicn I 00 (leo Alutnnut paa Borchet CoUegium. 171 4 M(f 
Profeflbr Extraordinariua oe» Slo6en(aoa< tlaiocrjttct SU^ 
flc brrpaa OCD ^ielp af Rofenkrantzea^Stipeiidium (il^oa»/ 

ffranfcritf og Stalica. 17x6 hm (tem, 09 Neo Profeflbr 

Metaphyfices 1718. 17^0 P«ofeflbrEloqventi«09 Aflcflbc 
i Confifto^io. Sntelig Profeffor Hiftoriaruni Og 1737 Qyar- 

ftor Unireriitatis. Qtorbeimibterti» 1725 en 9teife(ii «((e« 
fbt (an< 6unb(eM Sfpl» oa (feo^Dintcrenooer iyati<, (oov^ 
fra (an 1726 fom liKage. 1747 (leo(att op(oic(i 8fic(ctr€» 
€^tanben, 00 (an< ®oD< ISromp meb flere (am «((arcate 
«aarbe i emm opret(e( «1 e( iBaroaie, (otife( oit (aa le» 
terebc ((( ^oroe triMerltfe acabemle , fotmbea xiooo SMr. < 
Ptite, o0i6ooog{D(r. (H f!tnelite3oinfhiet<mflpt «• «O» 

ftobe njife 1754. ^»730». 

SPttfeet. 
SnAroDncdon til De enroporifFe «igetl ^tftorie. S^n. 27x1 of 

17^8. 8. 
t(ti(aa« (tl be enrop^rifTr ®ta(er« ^ffiorie. ibid. 1713. t. 



Hoi 457 

flofvr' og ^Ife4Rittett(5t8n((!ftk n>id. 17x6. 1739. 1734* 
1741 og 1751. 8. Cr 0»arfa(|>aatpbjl- tdp). 1748. 8* 

DiflTettfttio dt Hätoricis Daiucis fub nomine Pftuli Rytcri. 

1719. 4* &Hafii. X719. g. 
Diili juridict de naptiis propinqvonun (ub nomine Pecri Albi- 

nL Roftoc 1719* 4. 
Uans Michelfeot SRyc 9}iMm Peder Pcars. St^^n. 1720 Og 

tffcrc ^n 8. Ooirfat paa Spbil. Sctpi. 1750. 8* og 

jt|08« 1764. OCb J. A. Scheiben. 
Mins MicheUent 4 6KctntC'2>igtcr. Jt^Ott. 1733. 1738* Og 

1746. 8. 
Uftni Michelfent SomocMct Qtfb Juft JufterensfBrt^rnIaingOg 

gorfoarfor ComocMor. SUftim. 1713-1725. g- 3 To- 
flier» iri)c]^oii)cnbc 15 <EomocMcr. ®i(cii op(ag( og for^ 
f gct meb 10 Somocbier , molbn £ttul : 2>C0 Sonfrc iSfuC'^ 

9laM. f^On. 1731. 8. 5 Tomer. ^rttl fomtm 6tt 
Tcme i753« og lw 7i< 1754. fom int^olDct 8 &nio(» 
fetcr« 9f be 5 forflc Tomer erc noglc paa Sobfl opoT' 
faitc i Gottfchedens Gc^ooftii^nc , Og bc oortgf t fammc 
^'frog nbgitme i ^amim og jtMcn^aoii 1743 -- 
1745- 8* SDcafbrfieTome er oocrfat paa granjl Pel 

Godnrd Faursmtn uvbtt £itd: Le Theatre ^Danoit» 
Coph«i74i. 8* 

SMtt Gert Weftphaler, oPorfatpaaCoctif!. ®toT(. 1737. 8. 
£im(c (pfintcr npc Ctcpc, fom ttmc til ben polittfic £anD(f{^ 
Berg Op(o<nittg- S|on. 1724* 8* 

Hans Michelfens Metbamorphofis cllCt SoroatlMiKg i ban|!c 

Vktt. ^00. 1726. 8. Opcrfat i foenjfc Q)evl Gcof^ 
lolm 1744. iOg i eob(!c 9crl. £dp). 1746. g. 

Xpiflola ad virani pcrillaftrem. Hafn. 1727. g. Francf. & 

LipC 1736. 8- Owrfot paa t>anft M TK Kro« , og 
ttptt i ecYgmi74x* OgpaaSpbflS^p»- i7SS- 8- 

8 f s "ö^- 



4i% HöI 

HoUgeri Dani Epiftola ad Burmannum fr fati! tvflt i JoarQfll 

Litteraire for 1727. jlfcfti I tf banfFc ij^tK SiDfnbcr for 
fammeSar, og emfat paa S>an|l. jI(or. 1727. g. 

Fafclcaii novorum Dialogorum trans Albim. S. Dialogns 
primus de Sodctate Indica Danorum. Colon. 1728. S* 

Olamme 9(ar pact CanfF ubQivet unber Situl : (S^amlmg 
of obfFilli^f Sdmtalfr , ^olbne paa ^in ®tDe SIiks- — 
8 Omfat poat^bf! famme 9(ar. SdiDen e^amtalc 
imeOcm tBcnDe$t0bm(enDomt>e4(?pc(te<. jt(i»n 1728. 
g. Editio 2 ia mfb tt^f (!^p0r€maal forbffrret 1729. 
CanmarM 09 SRor^e^ SSetFriPdfe. $^t>n. 1729. 4. rr ^« 
opiagt og forbebret unOer Sitd : «Danmarft 09 fRovsct 
Setfilige 09 t^erMlige 9taa(. ibid. 1749. 4.09trci)tcOaiu| 
1762 ubf ommcn meD npe Sid^g af )))roffffor Erichfen 09 

C. M. Olrik. 0»erf«t paaJobjFMb Frid.Gei h, Foffit^Dtt. 
1731.4. og^)e^Ludolph.Coll^.Ba!•gum. $(011.1750.4. 

IDttnmarfe* SKigc* J&f|lorie. S(»n. 173^-35; 4* 3 Tom. 
tgien optagt 1753. 54- tt^«w i7<5^- ^3- 4- ?>aa ?pÄ|l 

DVCrfat af Richard. 3tii0n 1734. K. 4 
Synopfis HiftoriapUniverfalis Hafn. 1733. ätSarpinf in 8 vo. 

Lipf. 1769. 8- OMTfat paa€>anfF og forageemebatM 
(liHlgcjtBÄgafN.junge. ä^db. 1757. faitit iib«it^ 
paaSaCin mebSinirg af6emc!tejunge, jt^pn- 1762.8. 
Sr og operfat paa Sngdf! , ogpaa SpbfF. (BcrI. 1766. r 

Compandium Geographiap. Hafn. 1733. 8* ÖC Sspius. 

Opufcnla Latina. S.Epiftola i ma ad viiiim periiluftrem, attctior» 
Epift. 2da cum 5 Libris Epigram. Epift.ad Burmannafih 
Lipf. 1737. 8. Epigrammata igtCfllltHlftNIC 1749* 8- 

Opufculoruin Latinonim para Altera. s: Epiflola ceitk cuia 
6x0 Libro Epigrammatum, in 8^0. 

IBcrgeii* gSprt Sef!riwlfe Aion. X737. 1757 t- tktaSpbll 
99crfatibid.i753. g. 



tdminUiiq f frfc^ijloric Ä^ön. 1738. & 1740. 4. ^ai 

Jpblf ot^orfat 1 749. 
tBcrBtnitelige SSirnDj 09 J^tHvct fammenli^nebe J^iflorim 

Ä()»n- 1 739. 8- 3 Tomer. OiKtfat paa Spbff. ibid. 

1741- 8. 

^icolftl Klimii Itcr fnbterranenin. Hafn. 1741. g. Edit, 

Auaior 1745. g. ^aa ©onff ODerfot ibu*. fdramc3(ar. 

^J^ia grfl«|! »Cö Mauvillon. ibid. 1 74 r . ^aa ^oDatifeff 

Gra\ Cl ha? 1741. ^aa €njr!(1 2oa6ott 1741. 09 paa 
C»m(f. 1745. 8- 
SD» i»l?i|fe ^ifloric. Ä6»b. 1747 4. 2 SDelf. Oi^erfat pa« 

Slföl! af G. A. Detharding. affon. 1747. 4. 

Otoralffc ^anfrr. 5t^vn 1744. g. a SDccle. Omfat paa 

Jpöj! WD Sxichard. feipj. 1745. 8 ^ao SranlfDCD Roche. 

jt^»«.i749,'8 goruben 2 flnöre fpDffc Omfcttdfcr. 
^fM^^fr4 09 6rr0mmelidc SDaincrt fammcRligncbc {)i(iiMrkr. 
S()>ii. 1745. 8. 2 sDccle. Oocrfat paa Z^iff- ibid. 
1746 09 1754. 8. 

Herodiani .{)i(hm fortanflhff. ibid. 1746 0g 1754. g. ^oa 
Spöflf OWrfot »eb Detbarding. 1746. 

9kva!bxt poetiffe ^friftnr i en (Samling. S^m. 1746. 8* %ot» 
««rt meft grue i?! C. Nordenfiychts gi» ogXevnct. ibid. 

17^9- 8- 
JDöBlfc €omocLicr« f ii9*25f9i»rttfleffc. ibid. 1745. 8- 
Sort SSctonTntng om Den rrgicrenbc &t>a?9'@99e/ inOfart { 

M f iabcn^aDnlte ® ibcn(!abcr« (Pcl(f ab« (Sfriftcr. Tom. a. 

p. 385. (^r ovctfat paa SpbfF. SSitmar 1749. 8* 

Orttio parentalis in Obitum Frid.IV. 1730. habita. & cdifia 
Hafn. 1747. 4. 

SDanitiarTö 09 9l!or9c< ^e^^riffortr. 2fnb^r( t M ri^benl^PQ' 
flt 6rffföb« ©frfftcrö 3bieTom. poir. 91. 

«^iporijFc; poiifFe, p^tfofop^ifFc osmoralfle Sptfiifr. S^mi. 
1748—1754. 8. 5£)ccl^ aXorat 



4«o Höl 

gtoralf!e8«Ucf. ibjUi75x. 8. VaattfMir Mctfotte. iU 

175109 i7<$i* 8. 8Icii<6. 1769. 8. 
Conjednres fur les Ciufes de k gnndeur desRoimios.LipC 

175a. 8. 
Lettre fur Mr. d'ArchenhoMrt Memoire de It Reine Chrifti* 

ne. ibid. 1752. 8- ^oa SDattf! omfat afF.CScbö* 
nau. St^tNU 1753. 8. 
Remarquet for quelques Pofitiont 1 qui (e trouvent dans VEm* 
prit des Loiir. Copb. 175a. 8* 

gotrubctt nogic aaMefmaa ^icccr, fom t m CkrnilN m. 
ubflim af WiUe Höjberg uoDcT £itd: Stt^bmiatrafb 
<Samlt«8cr af ratc tvfitt oo ntrvftc ^icccr. Tom. i. (Ti(. 

HOLK (Henricus Dirlevus) ,^e til ®(^fiCfaaft. 

^an< Sabct »«r bm bcrainnicligc <^r. Henrk Hoik,} fom ut 
ScifcrliflSXittHSratM og ®cncral, (ani QStbcr StQc StyUe. 
borgKrafe. ^aa fcl» tiligc mcD fin $Brobcr«C)r. Chriftian 
Chi iftopher Hoik M0 1 676 Dataralifcrct , fom baafE OrMe» 
^oniHir fliftmcb Mette Biiie, en SDottcr af^^r-SteenBHle til 

2Kiiet<0aAtb. 

ePriftet. 

Philomuren »rrbCll(f<||Cr Svetonios. Sopl^. 1663. 8* C"^) 

HOLK (Johannes) S(gCllt, fim ^aV UlbrCttCt Mticfiipf 
Cont0irct< SCtt^altor tifliflcmeb Anderfen. 

etvifttt. 

S)f Jtfo8c< ofl JDoarligct ®pctL jtl^»n. 1751* 4. 

Holm (Georgius Tycho) gobi7a6. 33a«.i ftni» 
Igvrn, |»or(as< ffabcr ^r. Walf Godflce Holm ir frcfL 
2743 brpoacrcbe fra Oixnfc Ovmnaiimii. Cftcr ttbffamiMe 

E> amina Philofophicuni O0 Theologicum laglX (aa (if ffttT 
S)?C^idam , 09 blei» Alumnus pad Borches Collegium. 1750 

fiiflc til Upfal for 0i ^rc Linncum. 175 1 (cmtilbaflc / 

NC9 



Hot 461 

Ile» i fmm «ar, cftcr Songf. ecfoliig/ fmMtil Serge, for 
M yUifi 3afeb999cm «M n fammcIM graffcroite CMtom. 
fMfteJ^timfoin^jir^ftgUifc^tfpcsMim o«fdflci754 
fgi» lii ttpfal 09 iibni vtbm. 1757 Mc» (aa Doa. Mtdidiui 
tif Upfal, 09 (oin fMmc 9(ar tilbiige til SMcn^Mi nut M 

9Pfali9fk Tcftimoniam af Liiimro. 175$ fjifltt^ndMft 

fgicmcm 6Mlaiib , Sv» 00 39laib , fmr at «BbcrfiiictaiMi 

fBcftaffn^ Og SRahtraHir. 1759 Mc» Profeflbr Oeconomi« 

tcD Amphitheatrum paa(E(arl0ttni6org/ 0glKiM/ fPtMDcre 
«I vcrfcrtMcrc fig, ^ot fhrMg at rcifc ttl Cngclaa» , Mt ^ 
taii5 6c9t boiidMc 9ar 1759. 

efriftet. 

DiiT. de Vcntriculo Humtna Hafn. 1749. 8« 

Jacques Metmrdt J^rbcmoMr^fglcomfatpaaOoifiF. jt^ 

1749- «• 
ProdromnsFioneDinicz. Upftl. X757. 4. 

Holm (J^cohm Nicoid) ^m i 6om SMeog CU 
ttcicit fvf wiiirfi« 

6f rifter. 
Exerdt. orntork de Prsceptonun inftinitioiie frigidi* Sone 

1653. 

Holm G<^i>^) 8*^ 1543 i flBtterg/ (Mr (onftrd 
«or Rcdor Schote , fäM ^roi^ Mb jDomKrroi , eg cntclig 
1587 Me» 9ifrop t Saltorg, |»or (at toN 1609. 39(Ro{. 

«Oios »iT 2 OangCgift. l.^C»£Ue, 0ifo»Peder Thöger- 
ien L5venfaalckt dttCT. a. ^tb Elirabet Heggelond , 0OC» 
tCMfcC PederHeggelundt iDottCt af fKiit. 

eirifter. 
De Vtitnte. GraDce. Witteb. 1574. 9. 

Jodidiunde Exorcismo. 3Bbfmibillif((e0iUo((. Tom. 4» 

P««73- 
tgiO, de EJEoratmo. ibid,p» 99. (Hft, £p« 4».) 

HoLH 



46». Ho! 

• Holm (JohinnÄS Nieolai) 

©Pttfter.. 

Ditp» de Mundo, Witeb. 1599. 4* 
»«..i—de.TefnperBmento & ('.octioiic« ibid, ifioo. 4* 

Holm (Jl** * l* * ♦) 

ePrtfter. 

f^rmifäQt Sanftr , eler 6amHnt af be tamlc9}iifc<(|)»mplct. 
S^tni.1747. 8. 

Holm (Liurentius Petri) 

etvifttt. 
Ondo de Philofophica humtoc rtcionis libertttehdiitiLaii^ 

dis inSynqdo DkeceAna* Hafii. x6xo. 4. 
Disp. de Prudcoitifl. Witpb. 1612. 4. 
/ Holm (Nicolaus) 

errtfter. 
I^ten^atoe. S^^. 1741* is» 

Holm (Pecms Jacobl) S«b ( Zdlim 9 bt^inr («M f^Mr 
^cob Holm ux Siffop. SKctflc uogen Siö nbqiiatM- 

eftiftet. 

Sisp. de Romtno Pontifice; Helmf^* i5ii« 4* 

Holm (Petrus) ^tibiyoS. 6 3unn, wa f« 0fiarb, 
f älbet 9)hmm , firop i^b $^bcri<Mlak i SRor^e. {)««< ^aDct 

jfiBober Ide Sophie Ölgod, fn K^oltrr af «Ot. ^«der Olga i, ^# 

iK«4)rieit lii JtSl^oD SSecttisbcb t 3iiber Gtift. %^^^nkftH 
«dDlen i Snbrric^^fial) ogfom (il Skabcmtct 1724. 1727 
(tl ®teb paa Wai,ckendQrphs Coii^gium, b«'Ct> .berpaa I><v 
uus paa ftlofierct, 09 1732 ^oaifier« 1735 (|}roo|l pja£lo« 
flcrrt og Vicarius for fBiilopen t\\ cX lirfe 09 ^ifpaferf. 1738 

JSrofeCTor The^ltfgi^ og Philofophi^ Extraordi* art is. 174^ 
Pirfclit ProfeHTor Theoiogidr« 1749 DoäorTbeoogi^. 

«Fvif* 



Hbl 46) 

ÖPrifter. 
Ditp. dc JBnmlatione bone(la« Hafn. 1725. 4. 
■ de Syllogismo infinito. ibid. 1737- 4* 

Dispp. II. dc Normi rttiedntndi opciiiia» ibid. 1733 ät 

1733. 4- 
.»— - dcErroribus Dippelianir. ibid. 173$- 4. 

Dispp. III. dc Evangeiio, ibid. 1737 39. 4. 

Dispp. II. de Vita Timothei. ibid« 1741 & 42. 4* 

Dispp» V. dq Chronotaxi A£V« Apoftolorum, ibid. 1749* 

1759- 4- 
SvrtolctU Jörgen Hees (E^riili {itelfc< {^ifiottC. X^}»% I758« 

4. iPr) 
Holm (Thcodorus) S0( i fRiftUti i 89» 1731^ 
i43«n- t>M< Sabcr mx Thomas Holm, 9taM og Qnaxt 
9ifoK< C^triirgut fammcficD/ (an< 9So5cr Catlirine von Len^ 
gcrchen. iagbi fifl fatH (ftff S^iTurgicn , Mc9 (ercfeir anto^ 
f 01 (tm (S^ltttcnc dc» tlmMrpCeM/ og (liiDcreN SRc»i(i«eii. 
SRcifk fitai u^elllan^< i gelgHfab mcb ^rofcffor Fiiis Rortböli 
M bcf00t^ a^fFiOige birMiifclIniocrfimer. Sfter 3 STart gor« 

Mfom (ao tilbagC, UbfloD Examina Medica, og klei>i76o 

|«(M (il ®eMcn< uh &oth riMdrlige ^tcabemtc , ^ ^n 

1763 UC9 ftcffiffcC fidigc at 9arc Ordinarius ProfeHor Medi- 
dror, HiftorixNaturalis & Boranices, 09 to(e 0»fr StafllT' 

•^ifforirn. 176$ forIo^ l^aH Por^c, bico »trfcltg 3iifiic<« 
fKaa^ 940|>(J»lMfi9i9lar|^uu^ (o< {^r. ®cnrral'abnitra|i£ieii(c« 

BOnt OrM Dannefldold Samtö? ioMil 1767, Da |on rom Ml 

jtt0bni(a»n og blco ^trcctcar t ®ciicral ^ofl 3l8itc(. 1769 
Sole poa JtPogca< gieöffK S)ag- &mx 176^ 4* 



IRq 



464 Hoi 

9)8 wltXbn (mt pm tt «nfteltdf 60(atti|! 9anf , troMr tU 
tui: Fuiigi Danici, (maf tm f^tfic Z>ccl faatt Im 

HOLMBOB (Otto) %Bb 1710. 37 ©cc. < {BattoT f 
SCgiier^ttul ®ctft, |i»or (as< gaDer ^t. Jens Holmboe mir 
Vr«0 / 09 tiOfflc ^rotfi om Sotm 09 aBatMr< VrovfHe. Cf* 
tcr foregaacMc prikat Sttformati^n , brponerebc ^ 1727. 
fSlei» Dercftcr X734 ^ogne^^iriefi ttl agger^ Vr<r|lf gi«i5 i SRorgc 
1741 tifltgc ®lot<^r«fi »rfr agger^^unl 1760 Doaor 
Theologi?. 1762 Stiftl^Vrovfi i C^rtjiiania Dg 60gQH}r«rfi 
m rnyr 8rclfcre< 5ttrfc fammc|ici). 1766 StcMcm i M irost 
(tcmfic SonrM (5eIfFa(. eift mcb Maren Ancktr, en Coticn 

«f:^r. Berem Ancher i tailD i SlggCtg^ttnf^dttfit/ 

©Prifter. 
Meletema Thcolog. de offici» boni dvis. Hafii. 1760. 4, 

9r«btfni KD ^nt 2lnbf(mc(fc ftm $r«({ i e&rt(ltmiia. 1762^ 
Om 3orD(rtigrt< gorBcbrtng i aiorgc. 3nDfm i gccgnomv 
f!e5»agttjltt. Tom. i.p. 125. 

Om 9(gger<^Htt<(5(tft<Opfomfi ogggrMriiig. ibid^Tom. 3« 

p. 165. 
Om 8nigutr«er« ibid. pag. 175. 
£>m ^umlcQaorN. Snbfm^f i te maancMigc 9lflMMingfc 

ttl m og aalxn eorbcDrtiig i ^uiK^olbnmgea, tt»gittt 

i^rifiianiii 1762. g-pag- zi. 
Om ^beDe#SkrDni< SBc^anDling. ibid. pag. 35. 
anmirrriiiiigerom noglc 6lag( (SM/ fom (rugeli SReige* ibid. 

P«8- 99. (f ^. Of.) 
HoLMER (Erasmus) fBocnbe i SRof (l i ^«tctMfkVoit 

ePttftet. 
iOm 5tiitpliggfr9aitircn( OpfomfL ^fM i pccmMriHir 

fRag«t<ll- Tom. 4. pag. Z57. 

Om at (VMce^nDcr^QoarOc mcoSrMMRmnr, ibid.p. 321. 

Om 



Hoi 46 j 

/Hit J^tti 09 tinge (Smtti 8or(eDrifld. ibid. Tom. 5. 

pag. 123. 

Holst (Georgius) JBofll^anMer i Ätobcnl^ttDB. SDiMk 
X664. 

SFttfter. 
TriumphusNuptialis Danicus. d: !Brf(^rrifUtt(J bC j Q3(ila§(nl 
Cliriftiani IV. mit Magdalena Sybilln. Kop||. 1635 4. 

©amme paa S)an|F. ibid. 1637. 4. 

Hans Michelfcn Mofcberofchs 9(f^anMing Otll SBTOf^Sugf/ 
Regnm Daniar Icones. ibid. 1646. Foi. 

eogeffF ^moxial om VIce Roy af SrlanD Wt^nmt, Stfpm 
af SastclSttrg ^ali^nggct , St>nqtn of 6N(jclaiiD ^ale^ug* 
flctic 9f {)oDtinD|! paa S)anfl uDfat. ^Pn.1649. 4. 

Oeconomia nova , cOcr noc ^uuJ^oIDaiagt Sog og XgricuU 

Cnr. ibid. 1649. 4. 

jtong Frid. iiT.^plOtng paa ^Maoboggcmc. ibid, 1650. 4, 
Holst a** * J* * *) 

e^riftet. 

OmStoe^SraeMSIvIing/ iRDf0rtioccoiiomifFe9)?agat<n. Tom. 

I p. 149. 
:Oni Sarpf/^gd og gi|fctie. ibid. pag. 153. 

Holst (Petrus Nicoiaus) 5Jar f» ©rtf'®0n af Dftt |lö# 

te 09 ftcTdmmctigc Statö^SKaab Hans Giam, imn lob (ig ifb 
of ^aii< 9laab rcgicrc. Jl^an tav feb i ftiBftm^avR , l^por l^anl 
%cbfx tav ^rpn - SD^aahr paa ben jtongl. $roPiaiit/®aarb. 
J730 Mct> ^an SapcOan tilSrinitatK ftirf e t Siabcn^apn. 3)at 
Dcf brgavrt og ^avbc ^ox SiOeb af £i((^orere ; itien blep bt» 
fengt meb nogle feparatifKfFe ®xiitx^ ^Dilfe (an t Sefpn^ 
Derlig^eb 9ttrebe 1733. i4be®0nbagefterSrimfati</ ba^aii 
0ff€nt\it paa $r<i^bifejiolen fagbe |ig af mcb ©friftcfiolen* 

@ g Snt(9iO( 



466 Ho! 

etnmtxinmiiMfi «ftct, ba ^«n bcg^nbte «tpMbih i9i«, 
tflfltnbc til ^mm I €or. 4. a i- Smiblf rtib W« ^w. Jen> 
Olrog tam fom gaptHan «bjungtrct, bcfenbcrlig fot at ittitM 
©Irifttjloltn: «»en Da ^on alt mtcrcog ni«re ^cnfalt til Uri» 
mriij^rttr, biev ^an dtmt for m ?Jro»(l<»3irt , 08ö»mtfi« 
«ttlb 09 Siortfl ofl lanbtt fon»li|I, |»Hf« ©ora Mc» ejcijnmt 

ocn 5 %rtr. 173 5. «ft««t *«« » "»""ä* *" *<"** 'l**"^* 
iifl ubtn fbt pt g«b<tiwlflnb , (f«l Jaa m«b en fbgi SiHobt* 
ixm f oinmm til SKibe , og b<r pximim infotmmt »««. €t 

fanllcetnbnu i Hoe- 

©frifter, 

IBcbCBlCtt a6fC brt SftliflCn Rkhardt Baxttrs ©(^rlftt SDtC M* 

mSirt^lnoOniScctcn. g5Bbiafl.i739- 8. 

Holstein (Adolphus Johannes de) ©at (H (iMPMlf! 

«)tWmanb. 1649 rf»(l« tilSffiittmbtrg ftr at flubct». i«53 
ilco SRtblcra i bct fru9t6rlii««bc @tlff«b, nnbtr 3l«»aaf: 
JDer geUcbte. 16 57 btofl ^an til Öoree , fom -^finc^ fvt 
^tufl Chriftian Auguft of ^rifftiBtSlorbborg. 9l(»f^n 
ÄottBl.bon|lM'9i««b» ofl ^665 inblob fig i €9te|fa6 ne» 

«r- Anne Margrete Pudevels. 

SPcifter. 
Difcorrus de Religione & fummi Magiftratnt circaenn pn. 

Prarfide Strauchio. Witteb. 1653. 4. 
Minervalia Sorana. S. Plaufus voiivus honori & eloqrent» 

Augutta: Cbriftiani Augufti , Diicis Holfati», fimuU- 

crumPallttdis pubiica oratione memoritcr illuftranti», 

datus dicatusqve Sora 1657. FoU 
Diff. de Occulta Principum in Iniidiis penculisqre Majcfta* 

te ne fortuna (Q/«i.) 

Holstein (Chriftianus®r«»eflf)8»biÄtol<«i«»«. 

1735. 10 g»ai. ^Wt 8«ö<t m ^r. Johan Ladv. vooHal- 

ftdn. 



Hoi Hön 467 

flein, 9rm (il Set^raberg , Sixiitr af (iltp^anUn , ^tfytimu 
aiaal) i CoifeiOet, og Obcr^9ecrcter<r t M Danfle ^anccOic k* 
«Oiurt arobfr Snie Helwig wind, Cfl DdtUr af (gtati^Kaab 

Jg SbnCmonb Chriftjan Wind , og QriC Eiilabeth Juul. Slci| 

f^rft 9(fff(|or i eoncclIir/eoOcgto og {>of 9tcttm, l)rreftrrScl^n<< 
Gccretmr. i755S(atniiict(cTrf , jttcn Directeur t M XongL 
CkmtatVtoil^aint. 1766 SliMcr af SDanncbroge. 1768 ®c« 
^^time^Qb9q OitXfJ^fmtfitt ^o< Z>ronniRg CiroHna MathU. 
^ 1769 06fr>®taltaticflcr (0^ aller|0i(ibcmclt)te Draniimg. 

Oift inAgr. Charlotte Eliiäbet Henriette, SoVOIiefiie von2|||(^ 

>uifcifgSntep$atifcii. . 

©f elfter. 
Ontio Secahrit deMeritis Airpis 01denburgic£ in Exterot , 

in puhlico & freqrentiffimo confeflu Societatis Regi« 

Hafnienfit habita, Hftfn* 1753. 4. 

09ty^talc dMT SDroimiRg Loviin ibid, 1759. 4. 

Holstein (Johan Georg von) garfaöcr tH mf^tu 
flc tfbtil {Kalknifagm 1 66 1. 16 gclr. 9)ar ftongL ®Cf 
^ciM^ob, giiOMr af S>aRBebrogf , SbnftnaRD om SanDcc 

9U^f tg Prsfeiin CoUegiode Curfuevangeliipromovendo* 
S»9aigC gift I. 9)^Ct) 8r. Ida Friderica Joachiina von By- 
]ow« 2. SBcD Charlotta Amalia von PlefTen , (gnk af ®(i 

flcrol JoilScholten. 2>9b( i Siebciil^i»» 1730. 26 ;Dcc« 

SEttfter. 

0<(cäm QntcmbMOg mU ®ott. «- 1745. 8- . 

HOLSTEEN C^^«''*"*»nu*) 

etvifttt* 
Maruni Mölläri SoliioqviA de Pasfione JeTu Chrifti^ af $9bf( 

yaa^Bflamfat $^tn. 1647. 8. 

HdNE V. HÖYNiUS (Johannes Matthisp) %di\ 9tt 
Jk f IMT |a«< SaDcr SBag. Mads Nielfen Hone HX JXcCtOt- 

8Ui(k wg(( Stor »bcQlanbt/ 09 uDga» f«(gnibr fmaa 

6 g 2 6 P r t f I ' 



4^8 Hön Hop 

SFrlftet. 
Carinen de natali Jefu Chrifti* Witteb. 1550* 4. 
Oratio de Angelis* Ibid. 1550. 8- 

Orat. Funebr. in Memoriam Mag. ChriftianiMorfiaiif«tbid« 
1554. 8. (Ter.Ä*-) 

HoPNERUS (Johannes) ^0 1 ftie6ea(a]m 1645. 

6 aSart. ^ani gabcr mx Andrea» Hopner. .^ IDtfUDC 

ftDSa^(^i lobcSXar, osMenfiteii opbragoi i etttatJSHospU 

mani) Frideric Thurefens J^mt i StX9btn^am. 9fttt QOflfe 

%ixi Jfxmt KaberDHMing / blc9 ^an 1657 fat t Jti«toi(aiiA< 
Sf ole / ^oorfra (an 1660 Depoaercbe. 1662 rctpe vtMmM, 
6(ct) imiblertiib Licentiatus juris Hl Orlcant i Staaleride 1666, 
9g Tom tiicm famme Tiax, UMt (tbeii f» Sib (eni 6til|cb ik» 
{iac StuberingfT , (Ditft (an forncmmclifl auMifett paa Sftt)cT« 
ncIanbeM ^i|lorie og ^Qf^en. Sobc 1675. ao 3nni</ eg (c^ 
iiamenterebc fitg5iMiot(ci|»c(il SCcilbciniettiatgcnitb isboSMr. 
^antQaaxb )»aa gamtncl toti^ tfU ^rofcfforSKcitbcBlfiaEr fam< 
me cr jiben fofgt for 5ooo Stbhr. / (V0r«f 2 <profejf(mv n^be 
Stenten. 5000 {KMr. fom et gteife ®fipenbuim fot mSmdi* 

ofusTheoIogis eOer Pbilofopbiflr. looodtbhr. til fit&SKffSC 

Ctnbentere. laoo Stblr- til grue Sirfe i Jvioicii(inw 1 9| 

1509 SRbtr. til be ^attige fammeficb. 

©Fttftet. 

3(bf!iDige latinfFe Poemata, fc. Titan Ardous, Venus Pftfaci- 
na, Atlantiades. Chriftianus Angafhisätc. fom fMlu 
be ere inbforte i Rofigaards Delic. Poetar. Dan, Tom. L 
pag. I7l.feqv. (Dei) 

HoppE (Peder) gob i 5t<0(cn(abn» ^anf f obrr n 
abmital ^r. FHdcrich Hoppe. ^att< ©obet 8r. * * ♦ 
Letnrig. 3)ar forf! Can(eai^3nnfet/ fiben ^nOiti^giaab os 
aiMot t ^0itfi^9!et , mi tiOige ftdte^SHaab. Otftmf»€o«ii« 
manbeur Hoiftes ^pttor. 



Hop Hor Hör 469 

fMtcqfm, fa€omocNc. jt^t»* 1759- 8* . 

HOPPENERUS O^l^n^Ö 

QPtiftet. 

florftarins ot^t)cn nyc Somrf , fom i fUc^tmixi x6ii lob |!9 
fte. «^Ifuig0cri6z9. 4. 
Horn (Fridericus) ®ar f«Tjl 06ör'gi<rtt ^rocurotot ^ 
Blev tKTcfter SQmocat Deb 4>aicfie'9tot. 175 1 ^l^v abjiungcrct 
fjolttte SSfficr 09 ® ke Sorgrmeficr i Sijefien^avn. 1 76 1 t>ir' 
Iclig 90Ktif4Rrfiet 09 ^upits ^SXaob- 1768 etati^SXaaD. 
®ift mcb (Sloll^SUaDos foIitfc^SSeflcrTormsS^oUcr. 

ef tifter. 

fhKiintf aSiArug. S|t>n. 173 1. 8. 

Öm Vttfcvrae^r ^tofirtilaBcn. ibid. 1737. g. 

Cede Mfljori , cflfT ®amta(c UncScttt Paradoxus 00 Philodoxus. 

S^M. 1740. 4. 
g;ebitaHtmctaiigaatiiM9}tOner<9ratncn. Si^H. 1748. 8- 

Somnam poetkum , tUtt Ctt pOCtiff £)r0lll« » 

Epigcammaca Varia« 

SiDceri®»«r paa Hypocritz ®(rio<Ife {mobContoebU^Gang. 
S(9n- 1764- 8- 

HöRNING (Johannes) %$i ubi STotl^Ulrt, ^HX ^aut 
8^A(f tMr Jörgen Anderfen Hörning ®fra:t)tr. 1707 blfV 

em^^9t t^ tBregntngc 09 ^lerfiet), i ®fippin9< {)crr(D i 
GMIasi). X)0tx 1724- i Sebtnar* 

efrifter. 

en Kbc« moralf! 09 politijf ©ftd. «&»«. 1702. 1708. 1709. 

in 12. 091731- in 8- 
H0RREB0W (Ghriftianus) geb i SrtBenbavn 17 17. 
J^< gobcr IKlt Vrofcffor Pedcr Horrcbow , ^anl ?D?Ot>cr An- 
ne Mtgrerc Rofling. 1732 txponcrcbc fra Swbcn|)flt>n®!oIe. 

1735 MCI^ Dccanus p«a ÄMmt. 1737 Alumnus paa Bor- 

09 3 *^^* 



470 Hor 

kes Collegium. 1738 SRagHtCT* 174-^ Profeflbr Mtriie« 
matum dcfigfiatu^* 1753 Oitfdi^ ProfefTor Philofephi^K 

1761 2fu|)it^9laa(. 1769 Stati^Slaaft. ®tft mtb en X)o(y 
Ux af 06(rfi'£icu(cnaBt og Sommenbaiit Langhorn i^aa fXo' 
frtt(org. 

6Etifter. 
Di«p. de Judsis nonnullis annisduplex, nonnallis rerotiol- 

luin Pafcha celebrantibus« Hafn. 1737* 4. 
Geomerrtx practics pirs 2da ibid, 1738* 4* 

5D«n g»t|le ©fd cr (f wrn af JBrobcrcn Niclt Horrdiow« 

Explicatio DJäi Jacob, i, v. 17. ibid, 1739. 4*- 
Disp. de Nfari Salamonis ^iieo. ibid. 1740* 4* 
— — Vindicia: tEiar Dionyiianar. ibid. 1741. 4»^ 
i-i— . Parallaxeos orbis annui demonftratio* ibid. 1744 & 

—- — (le Paraliaxi iixarum annua» ibid. 1747. 4* 
— — - Qvoinocio ex una ^qvatione Generaii omniosn fedio- 
iium conicanifD proprietates uiia qpera erui pofTunu ib» 

1748. 4. 

■ deExcentricitate eonftanti. ibid,7749& 1750. 4. 

— — deDiftaatia iixarum. ibid. 1755.4. 

■■ ■ ■ deSemita, qvam in Sole defcriptic Venus per enodem 
tranfcundo d.6 Jun. 1 761. ibid. 1761. 4. Dipp. X 
de aititudine Atmofpha:A. ibid. 1759. 4* 
Specimen Aftronomis pracUca?. Part, i.ibid. I766L4» 

Elementa Aflronomia; Spha'rics. ibid* 1762. g. 

f[o(^cB ubgiDct (ipfff Diii fom S>ifyuta^ imbcr tit Ele- 

nienca Doclrinar Sphrcricx. 

m M fi9b{rn^aiinf!e lonrbc ®c(f(ab< efriftct futM iftlf» 
bc^an^Slf^anMinger. 
:0m ®oUa< Sjricntricttet. Tom. 5. pag. 3 59. 
Oiti 8v 6tUracrac( SDiflancc fia 3or^n. Tom, 6. i^g. la^. 

Oin 



Hor 47 1 

£>m «mofp^Ätent-O^Ät. Tom. 7.pftg, 113. 

aScrctniag m 3orD(RdW 22 Dcccmbr- 1759. Tom. 9. pag. 

361. 
Om SiDeat Scfiemmelfe t ^enfcniixtil txO&ferDationer, \m 

ffccDc iSolcn 09 5Jciicrc Den 6 3mi 1761. rag. 373- 
ObfcroaCion af ®oUn< Soriiii^rfdfe t>cn i Stpr. 1764. p.389* 
Stt^cctioncr angaaciiDf 9)nieri< X)rabant pnsr. 396. 

HoRREBOW CNicolaus) Sn JBroDct til ncft forlöc. 
Qoi) i Ä»fccii^a»ni7i«. i7(5cpt. 1729 beponctcbe fro Sxb^ 

htväfnm @fr>U. I732M<» AlumnuspaaBorches CollcHium. 

i7352Ra9ijlct. i737®ccmmrit)Ct öanjfceanccUic i739 
afffffor i ^fretten, 09 meb P<re Mfputcrrtc fovtxn baDacant 

MrCOiX proftffione juridicfl. 1740 blct) Doclor Juris. 174— 

9LM^x i J^itfiofRcU. «OolM (19 bfteffrr nofltn SiD op paa 
fBon^olm* 1749 Ucp (efalet at forfeie fig tii 36lanb for at 
9wtt Uii»crf^n<B<^itmiM< Occonomie* P9 fRatnxaU^x^^tit, 
(»orfra ^n fom tilbasecftcr 2 mxt gortob, 09 i)»bf paa 
Otectt 1760. ®ar gift mA m ©ottcr «f SRaiot Fursmtn. 

eftiftet. 
Diipp.n.dcMethodo PoTchali. Hafn.l733.&i735* 4- 
— ..deNovo Micrometro, ibid.1734. 4. 
^^ «^ Geometria Pra£lica Part. Ima. ibid. 1736. 8- 
... — de jure Principts Aggratiandi in CaufisUonlicidii. ibid« 

1739. 4. 

SiIforiaWi9eftmrtniii9crom3<IaiU>. 5tb»«- 1752-8. OPCt* 

fatpaa (fngrfff- 2ontoRi758. FoA 09 paa gtanf!- ^a» 

ri« 1764. 12. (Pr.) 

HoRREBOW (Petrus) ©ftt «Ibtc. grt 1 ?e#«cr 

1679. X4®aj affatttgeSor^tDre, (an< Sat^ ^»r en S^f^t, 

«atnlfg Niels Pederfen , ||ani ^fiitX E\k Chriaens X>Ottnr. 

J696 t M< i79(ar Ucp (^an farfl fat i latini! 6fole i 9(al^ 
leri/ (90ifra M 1703 beponercbc. fBlcP terpaa antagcn i 

09 4 ^rofcl' 



472 Hor 

^rofciTor Ole Römtrs ^uu j , l^i^or (an i 4 Var «t^cbe {19 f 
^a(|eniati<|ucn 09 Sfironomten. ^nuDterrib 1704 (09 Exa. 
men Theotogicum. 1707 bfct) ^an ^ofmcficr ^0^ Satotiog 
<5tatl^ol&cr FiiderjcKraghsgSörii^ inMil 1711^ taf^aiiMnr 
fBiittcm t>(^ Sonfiimptioncn iSio^cs^a^a/ ogfammcXarJnD^ 

lob iig I ?€9(e|!ab mrb Anne Magrete Rosfing , en SiatoMuiD' 
SDottcr of Äiabenf^at^n 171 4 6fc» Profe^br MatbeoMtum 

Sup^riorumt)et)Jti0ben^at)B«Unit>eriit(L i7i69)f<igt|)er* 1725 
Doftof Medicinar. ©aDc 1764. 15 3lpr. 5Jar Sl^^cm i 
!Dit)cafFabcrnci ®0cietctcc i Siabcn^aon, $arti og ^rU«. 

©Priftct» 

Milcellane.'^ Paradoxonim Philofophicorum Decades. Hafiu 

I704&fcqv. 4. 
Qyaruor Disputationes Opcicx. ibidi704. 4. 
Disp. de Prxcedione ^qvuio^iorum, ibid. 170$* 4, 
Frodromus Geometria enucleata. ibid^iyjj. 4» 
Dis genicrice Aritbinetices Geoinotria« ibid. 1714* 4. 
Deterininacie opparentis Diametri Solis. ibid. 1716. 4. 
Decas Obfervat. Medicarum. DiflTernlnaag. ibid 1735. 4 
Clavis Aftronomiac Par» 1.1725. ParsIL 1740. 4. 
CopernicasTriumphans. Hafn. 1727. 4. 
De arte interpohndi , S. ratio iinpl^ndi Sericm muneronini 

ex Diiferentiis adis. Ibid. 173 !♦ 4* 
Atrium Aflronomiri?. ibid. 1732. 4. 
Elcmeuta Matliefeos ibid. 1732 & 1737.8. ^mmnMfr 

fat paa &an(f mc6 SiO«9 omätamsationm, ogQttiMi 
uiiOcr Sitel : S^anfTe Gfat^^amincr bc(laacii(e af ®nnM 
Den ti(®camrertcR03 SRavigotioncii* &\w^ 1745* 4. 

Bafis Aftronomi?» ibid. 1734. 4. 

Coniiiium de nova Methodo Pafchali, ibid. 173709 1738^4* 

Matheinara in Continuam Proportionem harmoiiicanu ibid* 

1736- 4* 

Tbedrit 



Hor 473 

Tfieortfl TeHnrif. ibid. 1739. 4. 

Si(fc ftcfifmrrfiaanKf 9 ®friftcr crc jtbai meb obfTiBig tfU 
Un famlct obgivne 1 3 Tomer uuDcr £tte(: P. Honebo. 

wu Opera Matbematico-Pfaylica. Hafn. 17400841. 4. 
Compntt» Ecclefiafiicus (ecundum novam , (iiam Mediodiiin 

Pafirtlem concinnatus. ibid. I743. 4. 
Tbfiotia iRomoni Lunarium. ibid. 1743. 4. 
Casp^Barfaolim Specitnen Philofephiz;, nacuralif tnftiutedi-' 

tuin. Hofh» •^» — 4* 

S>c sffrfic Sapttlcr af fomme ni^ tittU Initiamenta Phi- 

loiophix natoralis. Hafn. 1754. 23. 
Obiervationes Variz a^ia Litterariis iniertc» 
Arecbnia Kepteiiaiia entechnos. ^M^f^^' i ^^ Eradltor*. 

Tom. 6. Supplem. 

m bct Siabm^atmfFe @ct(la(l 6lriftcr |{aM filfciitc af 

Anackftice. Tom. 3. 

fBctlanmtas af Atmofphatrcns ^^tbf* Tom, y.p, 310. (T5, 
i{a»r. D. £«•) 

HoRR£BOW (Petrus) 2)eii 9ii(|crf. 6n 6iit af scflr 
«ifimr. S)€po>^cte 1746. tbU» bcrcftct Mumnua paa" 
Borcbes Cbilegium; 175$ sSf agijicr. SJat t ttOgb Sfer VK 

Carina for 9rofe(j[or J*F«Ramas. 2763 McO Vtofcflot Ma* 
tbeieos & Pbiiofophix defignatns. 1769 {Rcbteill af btt 

SCU4IL nortf(c ^iai^cbtti @tlftab. 1769 ttetDc en Keifc 
ttl SRorMoatcne for Publici SRegaing for at obfrrocrr ®ciicti( 

^affote isicnacm Olfcum Solis» 

eStifter. 
Dl/n de Stella, qvam Magi in oriente vidernnt» Hafii^ 

1750. 4- 

de numero fixaram ftellarum. Hafn. 175 1« 4* 
—«-aa Iria ante Dilavjum exAitent, ibid. 17^2. 4. 

605 DiiE 



474 Hor 

Diff. deCcminodis& incommodisrefraäionif. ibid. 175 3« 4* 
-^^-deCaufisVentorum. ibid, 1754. 4. 

«^ de Ortu & progreflfa Geometris. ibid. 1759. 4, 

— dt TranfimVenerispcrDifcum folis. ibid. 1761.4. 

HoRREBOW (Thomas) geb 1717- «B BrobctfsB af 
ttn gamle Vrofejfor Ped«rHorrebow» Viat i ftnc nn%t 9ac 

Alamnus paaWalckendorpb8 CoUegium, btrcftCT 9fircq»t9r 

|H(afBeifcn|vfet i $i0bait«t^B. 17^3 Mci» ®P9Bf<9)r«ft ttt 
fSciict^Serllcv og 6tKnfirup 9Reniig^cv i 9L9X^Mt Sttft- 

l)isp.de fonre 6corigine er^is hiftorici. Hafn« 1741. 4. 

.» — de Spieulo Pauli, ibid.1741. 4. 

•^— deSeiifuDi6^iM8tth,.28.v. I. ibid«i742. 4. 

— — de Origiiie Sacrificiorum» ibid. 1743. 4* & 1744- 4* 

-i dc Afylis Jadseoriun. ibid. 1745. 4. 

Lutheiigorllaring omjoh.17. omfat S^tHi.i754* 8. 
^xl\%t 9)iDne jb^rb om D. Luther og (an< SIriftcri S^i^pcrfifK 

HoRSENS (Andreas Chriftian) i74iUn^C8pellanprQ 

perfoiia Ifoi Vrofefjfor Leth M Srmitati^ ftirfc i JTidtoifram 
og €atf^ct tct) fatntnc Stccnigbcb ; fra f^oitfcf Smbebc M ' 
SKarct 1750 cftercR ^0iefie Stctg SDom Mco affat/ formcbclfl 
<it f^an (a9l)c toblabt jtg t Segtcffab nub en Doiobcg 9^crfoa, 
|^i»t< fortge SegtC'9>?aiib cnbRu IvHbt. (gfrct ce par Sar^SiM 
8orl0b bkb (on (tbcn StloRcv i ^iftngeor. lD«b 17 SliigufL 
1770. 

Sf tiftet. 
Oblervacionescirca voceii) Jovis in carureRoadbibittm. Hafn. 

1738. 4. 
Di;pp. 11. de notis Cenforiis Roniaiiorum* ibid. 1739 & 

1740. 4- 

Dispp^ 



Hor Hös Hos 475 

Diipp. de Donatioiie Conflintmi Migai fiida Sylvcftro Papr« 
ibid. 1741. 4. 

^orHariag 99a fBActogt Ztfttn 14 Soi- 1746. S^mu 
1746. 4. 

HORSENS C6«orgiui Oki) tog aKa8iflC^er«lKiI 594- 

til Sttcarynrg. 

ettifttt. 

Tbefcf Philofbphicät, GraDutiaticc &c« Marp. 1 594. 

HORSENS G*^bu< Alberti) Q|0D i J^tfOHt. 159Z 

UcvaSdsijicr. i5929r4rfltil Ottctvp i ®laaiK- 

6?cifter* 
£. Niels Hemmlngrens faligc i^qtiom imtb SOYMUelfC ^kUI 

jDcMfF ii^fat. jt(»n. 1 593. 8* 
UnMrrctaiag om fBarvr^Siigr. ibid. itfog. 8* 
llflteriiitamg om SicBcrc- ibid. 16 10. 8* 
ffMtcK firc IDfttrr, fom cr ^»moMg^etit Site«(ig(<bf 

Oicrrig^cD og JDruKrnffab- S(M. 1614. 8. ogofmc 

HORSENIUS (Laarentitts Jani) Cimber. SoT SSttglikr 

«g Coarcctor »cb 6(r<fHama ®foic omtrcnt 1686. 

©Fttftet. 

Hotniade. S. Defcriptk) Expeditionii navalis Ordd» feederar* 
in Galioi an. 1674. Du3u Conitis de Horn. AmfL 
1675. 4. 
HöST (Jamnjani) 

eVttftet, 
Annuina pronnbai Spiritualis. a: JDctt OaRNligC ^foItflKlfct 

IKmg/ 6«ig»ii<. S(9B. 1648. 8« 

HOSTRUP (Petrus) SaY SKagifiCT Og ^MTCY. 1 OOfRft 

esvtftav. 
Emcndanonca in Loca qvcdam Curiii. Uafh. 1745* 4« 

Hosuu 



476^ Hosr Hvat 

• HOSUM (Magnus Canuti) iacstpaa Bordiet Colfegto; 

taoiani. S&Jbci745- 

etxlfttt. 

Disp^de^intofptcttta die jov]$» Hofn» 1706!^ 4^ 
.».—.deTemplo Kippingenff, ibid^ 1707* 4* * 
— — de Afchmoda!©^ ibid. 1709. 4. 

HVALSÖE cJohannes Jacobi) ^9fy i6$6^ rr |[cBr. f 

^a(!rttp4B9e, GerFctefe (Sop/ fom cr Sbmrnt M «O^lfffC 1 

<?iffDan^ 4)an<S<^^Ar Jacob Hanfen Hvali5e, Cognc^ 

SDcgii fdmmr (SteD, ^an< OMcr Nfarie Terkilds IDottcr, cfr 
SlBUtti X)0t(er fra 39lbiiifr. 1^7^ HfiKmcreAe fra {Rff!i»rfr* 

GFoIC. l6go (Ict^Decanuspaa jno0crftt$t0b(iiH^B. i5g4 

Sqch. 1700 SKagtjicr. S>0^e 1712. 9^ar gift mcl) Bir- 

gitteJen»S)0ttcrPhil, ||an< g^nuttlb*^. Niek HanTotf 

eiFf. 

6f rffteti 
Disp^deTtf.vIvere abftmentlum fine Cibo dr Potir.. Hafiu 
i6'i2. 4. 

>■ ■ ■■ ..de foinnambalonibus». ibid. i6i^; 4. 

Dfspp. IIL de miracuirs non miraculis. ibid, 1684^ 4. 

3De 95fbentc4 ddnbctige SiaU. S^H., 1700. & Ss^iusiii 12^ 

Oblong. 1737. g. 
HVALSOVIUS (Tago Petrarus; 

0f rf fter. 

Emblemata in noptids Petri. Scbumflcheri. Häfn^rfiTO. 4. 

HvASS CGeorgius) SJat f«t(l gejcb pa<r %\t«Ml w& 

V!tHt, ^Oi(RtXtn Chriften: de Linde. fBIcO tCTffitcr fd» 

Gtcr af fanime ®<Mtb t^et^ SS^tefFaS ittcb Maren Lofs (cmcfbee 
ChrifKMi Lindes gnfe. ^iom <t (ao i aorcf 1761 UfIKS 
no6ili(cm ri ma iHu^n LJndenpalm » 00 3iifht^gtaab. 



Hvb 477 

6tt i f f e t. 

ini(k-9»og«ji«. To/n. 5.fw 369. 
HvASS O^^^'^) 11^ ^ SpHoaD / Cli gammd Stiiik>rus, 

fttanfr, Salina og antrt 9dcn(Ialct. 9tr((iDcr cntnoiMiftiOMi^ 
^mii| af oDfEtOiflc fronftc goDe SBi^gtr. 

eftiftft. 
Sraoft Dg lonfE Orommotica^ iPE^i^n. 1767. 8* 

tillbclfe Wb Anton Yves Gögucr. »f gtaiiflF owfat 

SJdu. 1768 09 i7«9- 3- ©^ri^- 
0«cTfartttrfc af L'E$prit des loiic , ftnDtt ©M: öm toMniif 
JRomr 99 atarfag. gerjle SDccl. ÄjD». 177Q. 

HVASS CjöJiamies) ' : - • • . 

Idy Iliain ad Frid. II. Rcgcra. Hafn. 15826. 4. 
HVASS ( Michael) 

, errifter^ ^;;; * ; : 

OdxDiMP. Franeqv. 1602» 4. ".' " 

* HVASS (Thexaras Martini) gaö I gBtBotjJ # * JöOlfJan* 

gabcr Morten Hvaff t)ar CanidP 09 (Sagne^^Jrirfi til 6om» 
SSrebrc Sirfe. J£>ani^o\)tx tfar en iSnfe af ben bcfienctc !Bro# 
6fr Thögcr i SBiSorg. 1 577 blc» ^an ©ogn^^Jrijl til ®orte 
aSraöre SJrecnigJct) i^SSBiborg og Canonicus Capif uli , f(>n(l(H> 
tiDige firot^flict t SlorDltung ^errcD^ ogtobc 1527. 

6Fi:tfter. 
Cudcut ooididtge Slofeiigaar». JCftön. i5i£. 8*(^'^'* ^^0 

HUBERUS (Georgius) Poeta Laureatus og 0Kuf!ctt9 i 

0r?if^ 



478 Hub Köb 

Sfrifter. 
Sttena. Mafit. itffp. 4. 

Lacryins Ma&ruin in Obitum Frid« m. ibid. tSjo. FoL 
Titan- Arctottf in Undionenf ChriiL V. ibidvi67z. Fol. 
Venus Paiatini^ ihid. ttf^s. Fol. 
Meccari^is Latino-Danicus 1 1 Jan. 167a. ad fiofm Anni 

ibid. 4, ; 

Epigrammamm Centuria. ibid. 1672. S* 

Neptunus Se yi£loria ad Chrifl. V. ibid. 1679. 4^ r 

tStrena Atlancicaad Chrift. V. ibid. i68a- 4* 

pertaoien inter failadem &^ Bellonam od Prjinppem Frideri* 

cum. ibid. 1682. 4. . 

ApoUo refofcitxiiius. ad Prindpeoi Georginm. ibid. 1682. 4. 

HuBNER (Martinus) %db i M ^anQom(Fc, ncn op« 
fabti SDanmarf. SBUif .®tii(ait fra Srtbcrtc^dbors ®Mr. 
9ar farfi ^njbrinatpc (pi.Qroft) Chiiftion von Holftejn, Uc» 

Dcreftcr Profelfor Deiignatus I^D StMtnfyk^ni UuxKifitiL 

gtcifk faa ubcnlttiM. 175 f jbleo Sttagiflcr. (51c» {iDni M» 
Mig 3ttfiie<*!Raab. 1765 SdnimiCtcrct i dttnttf dmmtrtt 
476$ f OHI ttl fibotonict igien 09 . Mfpiitmbe pVoloco. St 
gScbUm a( Det itonsL norflc 9}iD€nf!a(crä ^A^ab, ogOct 

(8tOt'iBrttaimiftc, famt Acad. des Infcnptions & belles let- 

,tres i Paris. . 1769 blc» uDoalgt til 9}ice/$rffjil)cnf for M 
jEongI.DaniI(2aaD'^uu<^oItotn9< ®cl|!a(. 1770 f tatJ^SKaaH. 

eerifter. • 
Eflai fur l'H ftoire du Droit Naturel. London. 1757. g« 

a Tom. 
pratlo de Immortalibns Martim Ludieri in Imperia mtntif. 

Hafn>'i76r. 4. 
Disp. Inauguralis de reditibua publicis. ibid. 1766- 4. 
Introdu&io ad Jus publicum Helvetioruni, ibid. 1767. 4. 

' HVKBINQ 



Hve Hvi 479 

HVEDINO O * * *0 

£>m Zani^fftt fBrug til ®lA<i9tt(ictt<. SltbftM ijOfC9K. 

Stogoi. Tom. 3. p. 199. 

HviDE (Ab&lon) Ctt ABSALON* 

HviD (Matthias Andresr fik) 9^51606. - 'Xtfj3'Het 

Cognr^rffil til QSrcnttrup 09 0re i 9mt ^^39 t>ar me» 
-3aiU)ct^r«ficrdf99cti<ettfk(U^em'S>ageni jti^kol^ami, 
es famitic aar fPultie ^»e wttt 6o9ne«9}r«|l lii seicokn Sit^ 

fc ibid. , f ftar Doa. Laur. Scftvenkis , mtll htt We» Mtt Tlff 

«f (»Ob Varfag »ibc< iffc 1643 Uc« (on 9t«flijier. 1654 

6ftifter. 

QnM OtbojlBcfaliiid (t( MlRti|</fraitfatini9r«MfeiioM 

I Jim. «. ». 17. 19 09 19. Sljim. 1550. 8- (fin) * 

HviD (Marthias) fjeb 1703. 15 ÄprU i Caarfe Mb 

9B9rbiti9(0r9. 1723 bcpenmN fr« Jtii6m^t»irf Gfoff. 

i7a5ntfi( nbmloiiM. 1727 (to Paftor Ad junaiis of b tm 

(ololla (Rmi9Vt i S^aglt 69c paa Xtttogcr. 1735 9r09)i 

09 ®09iie»yr«fif9r «OolmcM GRecnig^b i Jttotoi|^aMi. 1736 

Ceofiftoriat^StMD. 1737 OaKral Sirlt'3njpertov. 17^6 

ff gUng iKft iBi(F0p. S)0K 1759- n 9)(arC; -Vof gift 

ncbKaren Fielfted, m S)ottar ^sf '^ttfM^gtaai) 09 QftaMf 

3iiM4fr«Aifcti. ^viL 174^: 4. <gt 09 opcrfat paa SpDfF. 

Kupdalaa, ii»9iM( «f Mic. Jö^. $^»0.1762 8» 
HviD (Nicolaus) 6c( AlBINUS 

HviSTEND AL (Nfctthias Jani) ®ar f |tn tifc Alumnuf 
fOa Walkcndorphs Collcgium. 1747 UcP ^(qxttan tll gtue 

itirfe I JtiiMi^Mii. 

Sfrif. 



48^ Hvi 

etviftev. 
Disp. de Seflione Chrifli in Templo inter Dofiores. Hafn« 

— — *De Methodis operationes. Aridnnectäis cmnioand/» 

ibid. 1735. 4.» ' 
^..^de.Definitionuin in &ripti$fcientificisnecefficate. ibid. 

1736. 4. 
.r-* rde Demoiifttationi» :coniiiiDfiiatx prxrogtttiiri(y ibid. 

1737* 4- 
•*— — dei Cpminodis exinyeftigarionexadiciiinpjriButivoruin- 

r qvC4 Ujid; 1738,. 4; 
— .— Exjftentia flfFeäionetgve aQim9nini brutornm. ibid. 

1739. 4. 
• HvtTFJSftD (Amaldiis).:Dai>, 2tep»r<lkr Jfet» 
^t^itfe(t>« .«^rc til Om^tx^f ffdvti gtao» 00 gaaccBer. 
IBat f0t) 1 5:49- ^ni 8o>cr t«f Chiiftoph^ u vldcfeid ti( 
IScrtcMMarby iant SRotxr 8r«<. PHegeard Tmiie. 3 ^ 
4Io8!>om reifte i^an uDeittaiiW,> :93»1> iin ^ifniftmA Ueft ^m 
firjlSecrcferer/ Dfl ^«i öler/ ©c oreterer. S>fT^cti5g5 

Ueo ^anfcniOt fom 9(tiiorMm{9 9(m6aj|at)wttt engdan», 
Ofl tictf(a ti) {)oaaiiD. :x;^9. iiipe^diiifanimcqvtUtem 
fBremitb : fBk» Dcf cft? r :S(^n<nionD paa {Dra):^0lm Slot. 
SD0ÖC i ujift etani 1609.1 3 SJcc, tftcrat (laii^.foctioifci 
(aMe (a0ct fia aff!ceb fr« £a«ci(fcc4Embci)ct 

Andres JSuikhus VerfioLegum ProyinciaU«mSfcaiiM(Lttiiia. 

Hafn. 1590. 4. ' 
Juf AuUcum Norvegise, yulgo llOrtj!<^irt|b««» il^id, 1594. 

4. .paa ©on(F. 

Jens Mortenfeiis MXfli Sx$n\U. ibid. 1 594, ,0, , . 



Hyi Hura 481 

&Mifhp]enB Grands ^tflorir, nbfiVCD af Jens Söfienren 
NörnifTofn. Si^U. 1636. 1650. 8* OgitDctt iDmEdi. 

don af HvitfeldsSrfnifein Folio. 

l^mxmli SSisei SxmU iiiiqmHi SBifpc» jtreaifcii , fbtlttMH 

vJbqmn. jtftvn. 1595. tili6o4. 4. loTomer. Si« 
bca 0691901 famict t 2 Tomer. $(|t>n. 1652. Fol. 
jSllnotbas de Vita& Pasfionibus Sti« Guiati* Hafn. 1602 g, 
(fi. /^p. L. S. K) 
HUMBLE (Marcus Chriftiani fiJ.) %$l^ i(Joi i ^um« 

6I»Vrdrfic9aarD paaSangelanD^ door (anä gaDcr {)r. Chri/ien 
Pederfen »ar Sogne^Vrorf) / fom ftal ^au mm af Den flamlc 
iMfc aMige Uldfaxers gattiilie. ^an< SBoDcr tmr Maren 

Grcgcrs 2)oetnr , tn JDottcr af ^r. Grcgcrs Nielfen t ®0^ 
firopfoa ianqtlant. Sftet Ubfiantne Examina Academica, 

rä0r ^1625 nDenlanM. 1627 birt) €apcOan ttlSitUipt :>: 
Sriiflrftirr 09 SuHftoffe poa Sangclant), bercftcr (Sogne $rff(t 
til Carlcfc^e 09 ^olebpe paa galflcr. 1541 sRagtftcr. (5(^ 
%ci taift tegattoni |)m|i til O^nabriig t aSciip^alcQ. 1650 
69gic^rff0 til Soameiie t- ®i«OaD^ 1655 SifFop t et(^ 
iHmjer. S)0i)c 1661. 8 S(pr* 9}ar 2 ^angcgift, fibfie 

Qkngnd) Anna Trane, ^aui ^^XmatM SBiffop Thoinas 
Wcgiifi*$ ^c» 

6Ptifter. 
Ska foBic IcPciA< Sroe< fulbfomne ^t<^&. Siw^ 1646 og 

1754. 12. (-<4m. ä ÄA.) 

HUMBLE (iiubek) Stobft tfl iifjifcrige* {?0t)i^um^ 
Me poft taonelaob. 1638 beponerebe fra Obenfe ©ptnnafinm. 
i642Me»ffoune*^rafl til glemlefe i gpcn. 1645 gognc 
9r# til a^eloto Stiofier og {)e()rup i 35enfpifel i Slaiborg 

©tiff, JW fykU bBtK 1673, gjar gift meb Anne Pcdera 

jDotter Holm. 

•& J 6frlf# 



48a Hum Hun 

Sf rifter. 
2iifl^t(iMf en ow gtue idc Giöc. S^tn» 1656. 4. (Bi*. Är.) 

HUMMER (Jflcobus Andreic) gati 1655. 7 DcC- i 

jj^ummer^ötxn i Äisbcn^aM. ^an« gtt^cr »ar Anders Lau- 
ridfen, tflf f clafo SReflcr »eb ^olmrn, ^an« SRobct Lucia 
Jacobs ©otter^ i573DfponerrtefraÄwb€n5a»n« ®foIf, Sf» 
tet Bogle SBarS utxnlanti^ Sieife boabc for fig fcIO; ogfibenmcb 
Gc^cimeraab Frid. Chriflian Adeler, hlt^^an 1686 $rcfi fit 
^oUanMFc ® eenigl^eb txb {)oImen« Sirfc t Si9ben(^Qi»n. 1 6gg 
SRaaipcr 09 Jprotjl ]>ao npe amagcr »eb gritcri^^^bcTj. 1691 
©ogne^^lJrÄJl til SJÄagltbpc pao amagrr. 1695 tog ^an 31^ 
|Fc(t)tta^olmcn«Sirre, og fibeR blev aflene t>eD aSdglrbpe 
l^aa amaget. 1 7 1 4 jtf Slnng mcb ©ognesVrojfttrne i Stsbciu 
1^Q»n. ©Bbe 1735. 26 ©ec. ^0» »ar 2 ©angc gift i* 

^t\> Anne Marie Birkenbufcb. (gn @tifbotter af {Biflo|^ 
MUller i gptn. 2. SKebChriftiana Carola Bircherod, Pro- 
feflbr Jens Bircherods ©Oftet, foitt »at ftt gllf f af Jörgm 

MöUengracht {Kaabmanb i Si0bcn|^at)n. 

©f tiftet. 

Pauli AffTcheidt van Troas. Copb. 1695. 4. St 01 OMffat 

paa ©onff. SI&Dii. 1730. 4- 
Jacobs etriib mrt engdctt. «^00.1730 4- 

Soi Arctous. Carmen in NataUm Frid, IV. Havn. 1706. 
Fol. (Fr. Tr.) 
HUNDERUP (Petrus Laurentii) gjat forjl Decanu», 

Mc» bercftcr i7i4*roi>jl paa Sloflcrrt. 1730 eapcDan til 
Stlnftati* Sirfe i Swben|)aM. 1726 (gognc^JJrcrfl ti! ©iior* 
itifont Sirfcn- 1728 ©ognclJrojl til Slicoiai Sitfe fammc» 

fUi. ©abc 1733. 9}or gift mcb Maria Sybiila HoppeiKr, 
cn 8alc af Mag. Oidrich Bli«her^ 



Hun Hur Hau Hyd 48 j 

Sftifter. 
Pisp. Beftiar inm Chriflianam. HafiT. i'/o6* 4. 
— —dc Bafilide & Myfterio Baiilidiano. ibid, 1710. 4. 

de Sportnlis Roinanorum. ibid. 1712. 4. 
— — Cogitaciones dc Poetaruin ufu in Scholis. ibid, 171 3. 4. 
€hattt(a(iOfli S&tXi iii Licentlat Mattb. Bloch. Lat. Carin. 

Alcxand. QThJ) 

HURTIGKARL (NicoUus) gabiSRffit 1700. 1727 

Hct^ Co%n€^x^ tti @r0n6c(^ 09 @oo(lrup ^ttniq^tttx i 
^Mn^ni (Stift 1732 9)ro»|l i Kiu^gaarO ^errcD. SDete 

1766. 26 apr. ^ar gift mct) Anne Margietc Jespen. 

OftfcrtMtioBcr oDcr Santoorfrnct : SM^fart t occonomi^e !Riu 

9a)iiu Tom.l. p. 37. 
flUotri til en ^01», fom f on fliorre s ^nvtt, ^a^int ti( at 

faae ®<ri)en tiOtgc meb $Io))en «tl anmMning til atftmt 

gnrcrnr. ibid. Tom. 3. p. 307. 
Cm ttm^SRofor. ibid. Tom. 6. p. 419, 

HUULBECH (Gcorgias Michael is) gab 1664. in Ja« 

nnario. SoT fBtft €aprllan 03 Siector i SRa^^on 696 
Mt» ^Rogiftn 09 (amme %ax SapeOan (il S^ri|ltnnl(atm< ^rfe, 
1709 ®oftnr'|)r«fi i Ottege 09 $roofi paa äftaeo. S)0Dc 
1737 i Octobr. ®ar 2 ® angc gift. i- 3Rcb Kirftine Bager, 

6^cr til ^rovfi Bager t garnm. 2. 9{eb Klrfline Tbcftrup , 

0iftip Frans Theftrupt arlDjic Z>otta:. 

SPrifter, 

lUrani IBrofi^^attb. 4 Xkde. 5t(t)n. 1701. 1705, 1738 

09 1741. ^. 
.^dRse Snotomit. ibid. 1722 og 1725, S> 

HyDROPOLITANUS (Nico(aus) JKci^C SDClitiNlMi 

«t POT i Siibuigcn 1654* 



484 Hyd Hyi Hyp Jae 

De Pfyche£li(ia &Peccati propagätione , contra Rob» Baroif^ 
Amft. 1650. 8» 
H YLLE (Petras Siinonis) SS. Minifterii Candidams» 

S P t i f t e r. 

A. 6. c. ubi Sonfier os ^tbenfta^er af SvDff Pt^fat og fsriii^ 
btet. S^\)n. 175a. 8. 

HyLLING (.Laurentius Johannis) g0t)i ^(BtRg ^tat^ 

(legaari) t SBolborg ^errcti i ®i«nanfr/ 6t>or |^an< Saöcr »at 
$rce{l. 9}ar fdo «)>erfi (SapeKan til t^or S^uc $irt( i Siabcn» 

JaDtti ^Mt M D«b< 1704- 

ePrifter. 

Sra(lC'@frift til Doa. Hans Eaggers dnU. Ä&l>ll- 169^. 8* 

©uen l Sliwen« SKif- ibid. 1695. 4. 

Gubfvt>ati9(< ^eiFpibntng af be UflubcHge, UnOfFpIbntiig af be 

©uöfrpötigc, gorfoar af ©ubfcl», ibid. 1708. 8- 
Bibrijte Soncoröanft. ibid. 1737. 4. 

HyPHOF O^ban. Zacharias) gab 1719 i StpcfiebtnS 

I Ob^-Öftrcb i @i«ffanl) , bt)or ^ani gabcr ^r. Jacob Hyp- 

hof^ar $t«fl- 1744 blet) Capellan pro Perfona bO< gabC* 

beren. 1746 ®ogne'$r<efi til (S$iolb< t Sicrge ^omb i 
3(ar]^uu< @tift. 3Dcbei764. astuit. 

6Ptifter. 

eali^gimlM «OtttttMt^ninfl- ;SN.i744* 12* 



ifACOB^Us (Jflcobus) gab i j^i^Bcnl^aDn, ettCMaf3tt' 
tt<«9laab Og 93rof Holger Jacobxus. 93ar Alumnus fNia 
Borches Collegio. Slct) ftOCd @08acVrilfl iga]C0C OS ^X^ 

t^crrebct. ©»be 1738- 

ePrif» 



Jae 48 y 

SPrifter. 

JDisp« de Arte Chrifti Mechanica. H«fn. 1703. 4. 

— — deSchythiDpRr Barboro prtri-ogativa. ibid, 1704, 4.. 

' de vetenim Grammaticorum cenfura, ibid. 1705. 

de Materia & forma librorum ap. veteres. ibid. 1706. 



JaCOB^EUS G«""s cB. Johannes) gaD i fKxbt 1 573. 
13 Oct. ^ani gaDrr »ar SKag. Jacob Matthifen Weilc, 

iHi @09Bc¥r(efi i dUbt, mcn fiDcn iBiffop t gpen/ ^anS 9}?0« 
txr Karen Bagges Dotter. ^an »ar farfl ^orer i SXibcr 
€tof<. r'598 reifie ubrnlanbt 09 t)eb {in {)icmfonifi 6Ict> Sofl^ 
ne-Vrorfl fi( 6(&onlenge 09 ©urrcb^c i SoOonb. £)0t)e 1634. 
3o3an- ®ar gift mrb Anne Dm. 

SPrifter» 

Oratio Generhliaca de JefuChfifti Nativitate. Rodok 1595, 
4. {Ter.-) 

Jacob/eus (Matthias) ©en 26(t)frc. gSrobcr f il n<rfl/ 
forigr. geb i SXibe 1 569. 34 3ul. Stetfic i abfFtaigc 3(ar 
nitt) gScrammclfe iibenlanM; og 1598 We» Ooclor Medicin* 
j fiabua. Seb (an< ^icmfomfi bfgt)nb(e f^an ot practifrrc r 
S(ar^un<. 1613 blco ^om tilbubct At t?a;re Profeiror Mcdici- 
n2 1 Si0brn^at)n. 1 61 4 b(ck) ^an Stongf . £iO'9)?rbicoS og $r«» 
lat i Sar^uu^ DonvGöpitd. 1620 (og ^an [\n Dlmlsiionfra 
4^tt, 09 bcgat> iig tgicn til äCar^uul/ i^uor ^an babe 1636. 

15 flJajl- ^flnbttt gift incb Ingeborg, ©iflfop lensGiöde- 

fens SDoCtrr af 3(ar^uu<* Og ^ar gitKt 333 Stbir. s aSarf 
tUfattigeenlcri 9(aT^ua<. 

SPtifter. 

Grjrpbas Naptiis Maitini Benzii ac Mtrix Bogvad confecra- 
tus. Hafn. 1629. 4. (Tipr.) 

Jacob^eus (Mfltthias) bcn pngcte. fjrt i Starl^HttJ 

1637. I 3»0i. , lani gaber »at Doa. Jacob Mntthi^fen 85i/ 
fbpt3(ar^nu(/ (out SKobcr Anne Caspcrs Z)Ot(er Bartholln. 

4>b i 1656 



48 ö Jae 

1656 t)f ponerete fra Sav^uuö (Sf ok « 1 660 rci(!e nbrtfartf: 

1664 fom ()ict!l/ 09 Wc» Piofcdor Hiftoiit^rum & Geogra- 
phi« tri) JliBbCnt)4l»tt6 UuiWfUct. 1668 Piofcflbr Grsrcar 
Lingv2, og (^in^Ct FiofeiToi* Medicinse» SD^bC ltf88<^ 

GPriftcr. 

Obfervationes Medics int>f0rt in ^ AStis Medicis Havnienf» 
(TA.) 

Jacob/eus (Oligerus) «BfÄct til ncf^fon9^ gsD i 
Sar^uu^ 1650. d^alit. 1666 i^cooncrc^e fra födletk|at»a< 
&UU. i67orct(ie uDcnlant)^. 1679 fom ^icin, eg Sarct 

Iftcr tiUraade Profesfior.emMedictml^ctlUaimptftet^ haf^OB 
i en {ort £ii) forten (at}t)e to«rct Profelfoi Hiftoriaium & Cco- 
grapbiiL- , 09 MX titfoTa blevcil Do£lor Mcdictns. (1^(0» $&ai 

«ffrfför i -Öoirjle 9i«t; 09 i6933u|litf'3fCAttl>. SDe&ci7oi^ 

I83utt. 5Jar r^Qangegift l. «Keb Anne Margrcte Bap. 
thulin, en SDottet af Doc\ Tlioma^i Casparfen Bailhotin. a. 
flScb Anna Ti(b: ph , (r (Jnfe af Thomas Thoinfl?(bn Bar- 
tlioiin, og SDottcr af Mag. Michael HenricftttiTiftorph^ 

ei: r iftcr, 
01>fervttione8 de ranis & lacettts. Paris 1676. &. Hafiu 

i6g6. i. 
Bartholomxi Scals Hifloria Florentinoram edita ex BibUo» 

theca Medicsea. Rom2i677. 4» 
C ratio isbtlaei. Hafiu i6%0' 4. 
Orat., m obitum Thoms Bartholini» ibid., x6gz» 4. 
Cömpend*^ IiTitimr. Medicar^ Dispp. LV» ibid. i6g8*x69X ^ 

franeäfci Aiio^lideOkoMontiaZibiiiuLibelluSy edit^Hafiv 

i$90« g« 
Tcnegyi kutein Notalem C&rifliaai Vtk ibid. 169 r.r Fo(r 
CoBgandi uGeografhicum» ibid» 1693. in 4to&gvo, 

Pane- 



JaC 487 

Finq^yricus in Naptiat Friderici Principif Hzreditarii & 

Lndovicar. Ibid.i6^6* Fol. 
liaCtam Regium. Hafn« 1696. Fo]« filxn pM Opc Oplagt Og 

COntiaueret af Joh. Laverentxen, 
Anc^arium Mufci Regii. ibid. 1699» Fol. 
Disp. de afufalium Tolatilium. ibid. 1693. 4. 
— — de Vermibus & infeclis 1696- 4. (Scc. (Ti&.) 

SDi(fC Jacob^ers Geneaiogie 

cr iaaltM : 
Mads Nielsen SBorgcmffiet 1 SStile. 
Elien Christkns ^otitt, Sorgemcflcr Christen Niei- 
SCN3 S)ottcr t aBorDe. 



_/>. 



Jacob Madsen W£ilejus Igiffop I goftt. 



i*_/\« 



Matthias Jacob^us Jens Jacobaus. 



P.Jacob Matthisen SijFop i %aX^Wi* 



Matthis Jacobäus. Holger Jacobäus, 



Jacob jAcoBiCus. 
JäCOBI (Andreas) @cc LanGEBECH 
jACOBi (:>altliarfii) gaD i ^RuIlUO* Mngilbr Philo- 

fcphiie, 09 (Hcbegnt tmi 22 mx. SD^Dc 18 ®c|>r. 158^. 

fetlar. 0ifC incD Ooiothea Drihgelberg. 

©frifter. 
Sepukhri facics M. Tullii Ciceronis in Zachynto InTula nuper 
rcperd. Hafn. 1559. 4. 
J ACOBI (Canurus) ®CC BlANKENBURO. 
JaCOBI (-^^"^'Ä""« Fiidericus)^Pt>mc(lcr JOi^.SRp 
Sroontng Julian* Mdriac ^agft' 

^1^ 4 ©Prif: 



488 Jac 

S F r i f t e r. 
Elogc oD<r gerfe^gjifp Abfaiom & iJJrifrSfrift. 3iibftttf 
8bc ®t. of Sorf09 til fli^nnr og npttisc SiDcnfEaber. 

JaCOBI (Claudiuf) 

SPrifter. 
SS^nne^ 09 VfalmcSog. S^m. 1664. 12. 

Jacobi (Enocli) g0^ i aiocefilbe, »«r i negic Xotste 
{ecttr {>i)rer i^cD @folcR fammcficb* 16 12 bict) Sosnc^^rdrfi 
(il S^ninge 09 SunDfeemagle i ®i((Qanb. £>0be i64o.89hi9« 
®ifc inrD cidiaSörens £)orter. 

6f riftet. 
Oratio de necesfitate, dignitate& utilitate Diaie&ics. Hafiu 

1605. 4. 
Epitome Cohortis H^rreticx colie£la ex Theodoreto. ibid« 

1608. 8- 
Epigrammata Latina, ibid. 1609. 4» 6c 161 1» 8» 

Sn gubeltg $falmc om bcn (S()ri|len £irfe, fom cr ^efftsrt 
®amfunb og ®u6«aanbcIigc8#.OÄW. S{)ttn 3. 

Cythara Vcritatis ?: @anl){>eD4 Sot^ct/ cBft cn npc £affc^ 
@ang af btn 136 j(ong Da\ids ^falnir. ibid. 1616. g* 

Jacobi (Geoigius) @ognc^?Jr«|l i gaUun&Jorg. 

SFrifter. 
fli8/95r«Wfen om KirftenHoKk. SjDii. 1599. 8. CBik.Br.y 

Jacobi (Haiidoi) g n 3«I«ttöcr. ©tubcrcbe noglcVar 
I SiB6cR^at>n. i757bicD @t)iT(tinAQt>p<iaaBcffanAitoct3<latt. 

etvifttv. 
Snlbfiienbig Sftcmtning om Dc t pilani) 2IIbfpnibcnDc SSiorge. 
Ä^un. 1757. 8. 

Jacobi (jacnbus) ®ec Wolf* 

Jacobi G^^^^n^O &( 1 3Ci5c. (StuOcrcOe nogmtib 
ftl SHofioL 



JaC 489 

et vi f te u 
Oratio genetWiica de Jefu nativitate. Roftoch. 1595. 4. 
JaCOBI (Johannes) ®ee JeRSIN. 
JaCOBI (Johannes) g0Ä5o8 j SOBibpc paa ^iuMJoItit/ 

^oor ^aud Sai^c^ J^^^^ Jacobiin UV $r(cfi , ^än< äKoDcr »ar 

Anne Pcders ©oltCt- 1635 61c» gopcUatl ^OS^r HansNiel- 

fen Bang ub Stititt oq ®rint)Ufe 3)}<cnig^fDcr i %mi og ba 
tcnoeDetic 1636, (Ict) (an Sognc^r^l} famtncficM 1661 
blev ^roDfi i Sfam'{)emt). ^bU 1678. ^ar S3ro6cr tit 

83if!op Lflurids Jacobfen Hindshoim. «^atl DOt 2 @aRgC 

gifit. i.SKrtgorman&enJdnfe, Marcn Niels ©ottcr, J£>t. 

NicJs Hanfens ©Ottet af ©fomBve. a. SRcD Lene Pedcra 

SDotter. 

SFrifter. 
Jd<('^r<bigt ilfier SRag. Nicolai wismari CJ^nleiti. Sop5. 
1531. 4» 

{tt9'9>^<>^t^if^R Obcr BirgitteMetteA/kersleben* ibid. 1643. 4^ 
(Är.) 
JaCOBI Oohannes Frid.) 

SFrifter. 
Setenrninger oDcr bcn (crf!cnt)c SJ^obeotbeel^mmpbig* Stl^t^ii» 

1759- 8- 

JaCOBI (Laurentius) ®ee HiNDSHOLM. 

Jacobi (Olaus) gtb t Si96cn(aDit , »at ®ognc^r«j{ 
til «(>iortttai)( i SpngcgnDcric^^kotg J£>txxtt> i ®i«Qaiii). 

©Frifter. 

IDcQ Vug iBnrgtlFr Sonfciiion mcD pn 9(pologie paa ^DanfF ab^ 
fat, mrt H. p. Refcns gortalc S^bn- i6i8»4-(^'"-) 

Jacobi (Zacharias) 

©Prtfter. 

Stimg Hanfes ^ijlorie ttf iatin fotbanjlct — — »560- 

•£)& 5 Jani 



490 Jan 

Jani (Andreas) Jgtb i ®(^Wf(5er , DÄt &o%nt^t^ 

til @U Oluf< SixU i 3(aIboe J^tb i (Stoant. (^O 

QPrif ter; 
Sractat om e^rifii £onsL®^abrnog3isner,paaSluni.^i^ff* 
1600. 4. 
Jani (Auguftinus) emo^t^ til^tnvStnttitM^ 

S Prifter, 
KiS^Vro^biren o»ct Karen Eiierts JDottcr. S^tin. 1(46. 8. (Gu^ 

Jani (Cajus) f|[0t) j gpeu. JKctjlc fom ©tiilKiit nbt^ 

6Prtfter» 

Disp.dc Angeli«. Witeb. 1645. 4. 

Jani (Chiiianus) Dan. Kicit) Oetifeit. S^biGla9cl(c 

QPriftc r. 

®oi) ^ai»n< farfie ^\\tt £(Dn.i669. g. 

Jani (Chridianus) %ei i ^i^bf R(iat>ii 1 596. 24 3«r. / 
af borgcritg; {Jordbre. .Oar^ SaDer Dar Jens Ch: if tenfen » ^b< 
{Rotnr Anne chriflens Öotur ®it fer(t i jtt0ben^a)»n< r fiOm 
i 6pr0e(Sro(r/ (Dorfra^an i6i4ti(3(raDcniic( blco Mmttcc^ 
rct. i6i6rciOc »DenlanM. 1620 fom ^fcin. 1621 bln» 
SKagijicr og C[oRrec(or i £)i)(nfe (Sf ole. 1622 SKrctor famtnc* 

(lc5. 1623 Proteflbr Grapcac Lingva l^cb Obcafc @9nmajiaitt* 

1624 9ogn('$raefl i SBcilc 1627 Si^ngl- «pof^^rcDiifaflf. 

1629 ProfeOer Tbeologix t £i9bcn|at)n: 9)}ai ^XVOb ^08 

formcbelji bm grajTcrenbc $cfi funbc bcgvnDe ftt acai)fiiiijtc<£m< 
hbf/ fif (a« 1630 Orbrr at bliuc i^D «^offcC, 9g tcfte om 
i9vA gorbcbring. ®ainme 9(iir bkt> (^oii Doaor 1 hcoiogix. 

©0^C 1635. 10 3aB. 9Bar gift mcb LlleHans ^(tcrSvane, 
Cofier ttl(grfr'®tffoppcn, og (Snfc of Mag. Laurids Clcmenr 

tin, (aB« Sorm«n» t SBcilr. 



Jan 49 i 

SPrifter. 
Grariarufn aftio , in Wol%. RhumanniLauro DcIphica.Hafn. 

Sermo funebris in exfeqviis Regins Sophiae. jtf^DII- 1632. 4, 
( W^. TC. i5. /{yp. Z. 1^. Ter. F««.) 
Jani CChriftianus) ©OgBCtPtÄfl til »[(^CDOlb i SfTflf n« 

®Uft i iRorgr. jDrutacDe 1653. 24 ^mi. paa ^aal dicifc fra 
StitlciL 

SFrifter. 

SRorbffc Diftionarium cBer ©lofe^gSog, meb©0nbcrne« ®cicr« 

!B«rl og Calcndario. ^^»11.1646. 8 (JBr^Bib.y . 

Jani (Claudius) j^et) 16 10 i 2BarDbcrg i |)aDant)* SKcfc 
9( f«rfi ubcnlanb^. ISkD fiDcn ^Jt^^^fi i SKarttleb og ^rop^ t 
SKtttle ^crreb i Saalanb. SDabe 1671 . 27 gcbr. 

GPrifter, 
DiJp- de Creatione. \Viteb. 1632. 4- 
Epigrammara* Hafn. 1542. g. 
Conipendium Tlieologicum. ibid. 1544* g» 

Surr!ig(ei)< Siffrligftcb (Mia S^iim. ibid. 1654. 4.(^r.) 

Jani (Kenricus) ©tamilKfabCr UI be Jcrminer. ©at 
tlben St^iol fab t SiBorg. 1665 Mci» |^an Capellan pro per- 

fonatil ^ierum, ©tmfae og 3)enB< i 9it6(P@tift. 166^ 
fucccbcTcbe fotn wU{\% @ognc«^))r«|i fammeficb. SDabc 1689. 

!Bar 3@ang(gttt. l-9Scb Magdalena Anders SDottCt. 2. 
flRcb CiPcilia Linde, CR ©OttCC af bCH gaitllc ChriftenLinde» 
meb ^^\\lta l^an fif 3(ufumgaarD« 3. ^Cb Margarete ReeOf» 
bcrg, 

©Prifter. 
f u>?Jrirbifea ottcr Axel juui. Ä(ii>». 167a. 4. 

^an (Mt eg ubgiven N. o. (Joccii Siig^^nrbilmot^crTeux- 

ne JuuJ« 6ct Cocciuf, 



Jani 



49 Ä Jan 

Jani ( Jona«) 5«ö i SJorgc. $r«fl og ^roöjl i €fta^ 

Danjcr. ®ItO l6ai PhibfophiaeiMagiftcr. 

errifter. 
tii8'?5r<ebifcil OiJer Mette Banner. S^m. 1614- 8. C^r.J 

Jani (ivarus) 

©f rifter* 
®uDS 950rn< @fefie'{)er6er9- $(Dn.i6i5. 8. 

Jani (Laurentius) gpb i txon^itm, Ht^imt-^t^lt 

txM^dmSitUn i £unb i ®raane. 

F r i f t e t. 

1648- 8- (5»-. ^'*0 
Jani (Laurentius) ®oane'^r«f!paa®anatiD' 

SPrifter. 
Sn 6oD0t)tnt)rt SBefFriodfe af Orbfpr 31 @:ap. 1616, 8* 

Jani (Matthias) Dan. VUa^e Oenfcn JJlÄbdfcct^ 

9Sin garfaDetJ ^or^gaDer. $0!) 1579- ^5 9(pr, i a)}tt>i>c(' 
fart i g9cn af ^orgcrltge gorislbre. i6o2 6(et>9Ra9ificr. 1603 
SRcctor j (Söenborg. 1604 ^r«|l famnirPrt. 1607 rriflc 
«brnlanb^ 1611 b(et) Sogne^^ro^f} i SBefk 16 13 Sogor/ 
^rfffl til ®t. Stlbani iSirfe i Obcnfe (cOer tilSViODeifarttSocn. 

©ce Wolfs Encom. Regni Dan. pag. 642) 161 4 (Sognc 

Vro^ til iRkoIai SirFe i Siditn^an. 161 5 Dicbe 5tong Chrl. 

flian Den IV. ti( Srue KirfHne Munk. 161 6 blcD .^of ' ^n' 

lHant 1620 ®i(!o|> i ©faanc og DoSlor Thcologia'. ©tr 
fce 1638- i4SKa|. .J)an »ar 3@angc gifr i. 2J?fb ii^^» 
Leth, gSorgonejlet Hans Leths ©ottct af Obcnfe, fom bar 

min garfabcr* SRobCr. 3. g»C& Margrete Torlov, 3. gjff5 
Mette VVibe, gSorgcmeflft Michael Wibes ^Otta \ S\9h€9' 

%mit mcb ^))cin l^n m Sabcr tt( ®c^(tmc»gCaab {^r. Michael 



Jan 493 

SFttfter. 
^MSirtcie^rt^anfia». £^t»R. 1628. 4. 

&Ui^0Mtn ODCf Chriften Friis. S^»q. 16 17. 4. 

— — — — Breide R&ntxow. ibid. i6lg' 4* 

— — _ — . KirftcnUrup. ibid. 162 1. 4. 
— — Jörgen Bclow. ibid. 162%. 4. 

— — — — Bcate Hvitfeld. ibid. 1629. 4. 

— — — — Karen Gyldenftierne. ibid. 1629. 4, 
— — BiigittcLunge. ibid. 1630. g. 

— — — — Mette Rhud. ibid. 1632. 4. 

— — — — Elfe Grubbe. ibid. 1632. 4* 

— — — — Knud Grubbe. ibid. 1 632, 4. 

— — — — Hans Bernckow. ibid. 1632. 4* 

— — — — Henric Wind. ibid. 1634. 4- 

— — — — Anne Brahe. ibid. 1635. 4. QB. Hyp.AtU 

Jani (Nicoiam) gat) i fftanmp. föot^ i »rrfct^ia. 

SFrifter. 

SsIpfHgSi^, I^Mtkbel SDiMcIrn iaiaqtr, at J£>tbtit dU 
Hm ^am for im, og f^set (fter Svgninsl ^ aKorn^ 
poaiKiin* 5^1)0.1558. 8* 

Brentii ^x^iltu om iBqn Dg @ani)^eD forOanffet ibid. 1 5 59. g. 

&i fmttro9mc9<t nyttig fBarac^Sutf t «eD Leonhardum Kulle- 

man. gorDan|!ft. ibid. 1559, g. (Bih.AL^ 

Jani (Petrus) gaD i *dfm90cr 1603. 10 g»oi. Ooc 
®09iic^r«fi til ®ubom 04 £iOct)orbt i SSibotg ®Ctft 1 63 3(ar, 
09 $mj| i SlcfiE^um ^crr cD 5 3 ^ar. S)0Dc 1 69 3. 

SFrifter. 
SDaaffr ÄöBger^öprilpaaDlini. S^n.1661. %. 

fii(rt>?«OJfttt PW Margrete Kaas. ibid. 1663. 4. QBr.) 



Jani 



494 Jan 

Jani (Petrus) %»b iSRoeffilbc 1575. DrpflnrreDe fra 
CJfolCR famnifficb. 1601 blco (Sogne^^^Jrirft til @an^&olDM, 
tgbtlit 09 Heller ^(rfinge Gogner i gp^n. SDaDe fti>|l t Hartt 
1641. (Spnei at9(trc (en fammr, fom af noglc fctbti i^A- 

iious« ®Ct Barous. 

6Priftcr. 
Doa« H&iis Miehelfens tDcnbe aMap^orifii|!(?aletaftattiipaa 

X>aniF uDfot. S^^n. 1633. g. 
Bucolicao: Wirgiiii^9rbC'SJcr«paoDanj!cDlum/ ibid. 1639. 

ia» 1680. 8 
Thomx Bangii banfFc Sour^^an^/ iiDfat af tatin paa Danffe 
SKm (Br.i^i*.) 
JaNICHE (Henricus) fJaDi Mncburg 1595- 7 ©ec- 
uani 8äJ)Ä ^flt Chiiftopher Janiche , J^aui ^OM Magrc- 

te Stofreg. Qif t (Sfole fsrfl i 2iinc6tirg, ftDen i ^m» 
rtn, fiukcrebe fi»(n i»c)) Untoer^tcfeC t SBittcnScrg, (opr f^an 
ilcp 9Sa0i(lrr. 1625 bleo ^Jrorjl «cb bcntpDffe SixU i 85rr« 
gtn, fliftrtcltaDcrpaaimb CathrincOobin; mcttMl^un 1628 
«(t) Deben afgif/ frafagbe ^an {19 fit embcbet Scrgcn, rnfle tH 
J^amioxi, 09 1630 blc» Diaconuspeb Sat(nn«Strrr fam» 
mtjleb*. 3nblob fig b^t i aRbet €fltc(!ab mcb Mana Gesner, 
<n Potter af D. Salomon Gesner, ijprofcffor t SSBittcBbers , 09 
(gnfe af Mag. Jae. Weremberg , $r«|ltil Sl^ar- SJ^agfral. Jtir* 
fc i ^amborg. ©ebr 1655. 31 ©cc. 

eerifter. 
Disp.dc Verbi Dci ceititudine & cfficacia. Pr«C N. Hnimio, 

Witteb. 1612. 4. 
tc^^rcblflt ÄbCt Lor. Luflbu. Roft.1627. 4, 
Ultimum anima difcedentis refugiumÄbcr 2.%im* 3/8' ^^ 

1628. 

®ottfcK8c<e^rit{<nt^vm. ^mi. 1623. ia. 



Jan Jar Jas Jeg 49 j 

GmnmQrif^er ^utm Der filrnc^roflca etnfin nnt) ®(6ctt 

ibid. 1628. 12. 

SogcnD*®pic9ctunD tf6en^'9f{egeln. ibid.i62g. 12* 

<£i>an9eHj<{Kr SBcgnnfer. £ub. 1628. 8* 

Siflig £>aotM unD aOergdndflcn €^riflen (cri|[lt<^< ®rtifta> 

lein ia a^t $rcbigtcn dbcr $falni. 85. ibicf. 1628. 8* 
1Da< nnigc SttoDamcnt ^cr cmfgrn ®eltgfcir. «S)amb. 1629. s* 
€t)ri01i(^caBanDerf<^art. ibid. 1636. 12. 
{Kiligc Saufl^anbtitng dbernncn tSfrifanen. ibid. 1651.12. 
©cJjUic^ @(trb#U^r. ibid. 1656. 4. (Cfni*. F/.) 

Jardin (Nico!ausHcnricus)gj?eWcm ocd acabfttricr' 

ne t %l0Xtnti , fBpIogne og 9)^arfdOe. Intendant des batimes 

^ Roi t Sommtttrret i S9pgning< Sommi<fioncii , ^ftfftt 
tKfe M Sengl. SHalvc og SiDeO^nggcr SlcaDrnrie i JtiBben^ara , 
SRtM^r af tffo frangi ®t sRi(^« Orben, ogaKcbicm i M 
JToflgf. ^aBfre Sanb^uui^elbningt ®clf!ab. 

ettiftet. 

Explication de la Decoration de la grande Säle du Cfaatean 
Royal de Chrifliansborg. Hafn. 1766» 

Jaspari O^cobus) (gnCanjf, faDiJtarJuttJfataic^ 
tvrmati9ncii. Ctnberebe eg rcific ubcnIantX , cOcr |ar (an ftce 
tnrtet en af ix fra S^anmart nbi)ret)nc9)hinfe. 1541 (olbt ban 
fig in> i Smmcrpcn og lob bnr trptfe unbcrnavntc @(rift; b^oti 
^ fiS^/ at ban ba oar bltnb. 9aa Sitden (albrr lian {tg 

Fnblicum ProfefTorem Grarcum actrium lingvarumfludiofum. 

et viitat. • 

£pithalaiiiinni in nupt. Francifci Lotharingi cum Chrifliiia 

Danica. Antv« 1541. 4. 9(ttcr opiagt mtb 9(nmerfmn' 

gnr af C. P. Brandt. Hafn. 1760- 4. 
JegER (Nicolous) Dan Claue 3«ger. gob i SiB* 

fecnf^aon 1565. «Oantgabcrbar Mag. HansThomsfen , (Son^ 
»9r<r(itt(8rn< Sirfe fiminKfirb, (an< fRobcr Maiene Ma^ 

tthii 



496 Jeg Jen 

thisS)ot(er. IKeiiie ubenlanD^ 1 13 tXar. 1602 ilt» Pro^ 
feflbv Psdagogicus j Sielienliavn. 1605 @oga^^r(rfl ima 
amager. ©0t)ei639. ®at gift meD Marie jeiis©oCttr/ 

^rOWttnt'@friOCr Jens Toibenrcus ©OttCt. 

© F r i f t e r. 
Disp.de Philofophia vere Chriftianae defiiiitione, cauCs & 
partitione. Bafil. 1601, 4. (B. Hyp^ 

Jeger (Nicolaus) gfb t SR^grlfleb i 3pnanb. «^anS 
grter t)at Jörgen jcger, gSirfcDommcc 09 3»ft>ttlor owt 

®r«»|f abct griifcnborg f l^anä SÄObCt Chriftine Sophie von 

Kei. 1722 blet) @ogn^$ra;fi til Slmelunbe paa SR^m. 
i737®09ne'$r((fi til@t(9cfamme(lc0, 09 nefif0l9cni)c S(ar 
inbfaDt f0in $rot)fi oDcr 0)?0cn. S^0t)c 1740 i @ltttnmsco af 

S P r i f t e r. 

$0r(i(f 9ie(att0n 0m Z)r0nmQ9 ^<^"^ Sophix 2lni>t09. ^mu 

T721. 4 
9}0ctifTe (gummaricr 0t)(r SDabit) £ 9)fa(mrr. ibid. 1739. 4. 

^raDifCR til @t ^un* SanDC^SKoDC 1740, ©cc Sermon, ad 
Cler.Tom.I.p. 207. 

Jensenius f Carolus) gaö paa Det ÄonglÄIotaBcm» 
tneltolt 1726.28 3an. •£)anä gaDcr^ar Mag.jens jeiifc- 
nius, ^of'$ra?t)ifant \^i $rint)j Carl 09 ^rinfcifc Sophie 

Hedevig. •g)an« aR0ber Margretc Pedcrs ©0ttfr. (gftcT 

^anä SorisiOrci S)0i) ble» ^an l^oIDt til Q30gen f0rft paa VriS' 

fef[cipphie Hedevigs, ftbCR paa Sronnmg Sophie Magdale- 

nes iBefofining' 1745 beponcrebc ^an fra a(alb0r9 (Sfolc. 

1749 Wf0 Alumnus Coliegii Medicei. 1753 Secreterer t>cd 
Collegium Medicum i Si0ben^abn. 1754 Vice - Botaniais 
Regius. 1755 Do£^orMcdicincp. 1757 SKebicilJ t^eb Fr/- 

derics ^ofpitaL 1768 t>ivfelig Sufltt^diaab. (St SD^ebkm i 
t)(C Songl. ]ian&f)uuS(0lbningä@(lfIab» 



Jen Jer 497 

'ÖPrtfter. ^ 
Disp* .de Pftrticoli; Danici Sermotus praepofitirls, Hafh^ 

1749. 4- 
«^ .^Hif loria Medicins in Dtnld* ibid«i75i. 4. 

M eletema de iin|^aris cajusdam formuls emeticz indole 6c 
mottt ageiidi* 3*^!^^^ i Continuar. A&. Mcd. Hafn» p^ 
149. Hafn. 1753. 4* 

Pyretologiaad Expeiientiam &, Methodum revocaca. Hafn^ 

1755. 8. 

D. Chr. Weisbachs YrtfFafnc 09 fituoMsc Sttnt , paa £)an(l 
0t»erfat, oa mcD StnmonrfningerforbeDrcn S^vn. 1755. 

JeRNE (Georgiui Pallaefen) 1628 Mc» CoomtOt t 

StfebcQ^t^n j 9toU. 1630 ^Jtagi^er , rcific Mrpaa u tolaitM 
fommeSor, Dog fadcM at SmbeDet (iob t^acant for ^am ti( 
fir^ipfgnifce 9(«r : Sktnba^an^tmitM fortfatte fta Sldfc, 
ff€« Det (ortgtocttil en anfrca, ofl M vcb «bitmfomikn (c 
fKffct til 9o8nc4|)rii({ i iffiarbC/ og cnOcKs ^ropfi i 9)tfla> 
«pcmft. OoDc X654. 

ef tiftet. 

tii8'9r«Mfcll om Margrete Kragb. 9M^mi 1641. 4. 

JeRSIN (Chriftianus) gob 1628. a Sffart. i SiiiCtM 
Mb* *^< 8<Kl^^ ^Ot Mag. Jens Oinefen Jerfm , fom (tMlt 
NCV IBtflop t fRiit, Ihaili 9)?0!)er Margrete Fyring.. SUifiti 

M§ic 9tor«tfn(ant</ (IcoSlcctOY i SRvfioMng SMf i 8a(« 
#tr, 09 to0 1653 ^asificr^Orabcii paa ®orfc Sfcabcmi^ 
SRm |aPO< for dU^xn iflm tn t^nb ®ficto<. 

e^rtfter. 
Exercitatio ad Nov. Teft. Syr, Witeb, 1648, 4. 
Dif p. de Confoltotionibiis Veterum. ibid« 164^» 

3t Oratip 



498 Jer 

Oratio GratulatdP^ Syriaca de bedignitate Dei fummä , Rej^ 

no Dnhti^per Chriftianam IV. prxftita) jatti Vero per 

fuccenbrein Frid. IIL continuata & aucb» Wittebi* 

1649. ToliJV.S,) 

JeRSIN (Janus Dionyfii) %Bb 1587. ^8 ®<>J«ltfn 

i 3erfte i @ta:nanb. ^mi SaDcr Mt Dinis Jenien ^ic^ tU 
3criic , ^ani 9)?ot)et Ellen Hans ^attcr« 2>f|^oiim(c fra ^ct# 
Ittff^olin^ (Sf ole, 09 toxt fftcc blei» Collega i fammc. 1607 
nifle uDcnIanDd. 1610 fom f^icm oa 6leD CKasiflcr 161 1 
{Kector iiSorde. 1615 tog StffFcfD fra fammc CmbeOc, pf 
trtfie attft ubeRhitibl mcD Mogens Kiabbe« 1 619 hm (irm 

09 blco farfrc l^ofefTor Metaphyfices i glBUn^M / IIKn tifr 
<ifle 3nfornia(or IJO* ChriftianUldric dgFiidericUldrkGyU 

deniov** )>oa 6or0e. 1626 (^oqnc^^afi ttl i>or gnie Jtirtti 

ÄiBbflt^aun. 1629 ®l|f op i Slibf. 1630 l^oOor Theologijp. 

Dobc 1634. 25 Oce. i SRprborg poa en Sietfe til Stobri|aML 
J^on Der 3 @anae9ift. i. Sfteb Anna Hana S>otter« %. 9M 
Magiete F)iing\ 3. SKeb Catbrine OutzeU 

©frifter. 
Diagraphe & Euphemia illttftria & gpenerolx Holmic Hetio* 

VianSi Catfmen HeroiciUD» Hatii.i^ofi. 4. 
Carmen Heroicum Parxneticum ad difcipulos Scbolar Hcrlo* 

Vian;^, ibid. 1607. 4« 
Disp» dc Obje^o Metapbyfica^. Pr«6d«Werembergio« WU* 

tcberg. i6o8« 4. 
Contideratib novi Libelli Matthix Maitlnii, tui; Tintki»: 

£>;Qmen qverelaium &c. Prscfide Menuero* Gie& 

1616. 4.. 
Oratio Acauemica: Lutherus TbaUniaturgtis* Hafn. 1(2 1. 4» 
— — Antiidnicum. ibid. itfai. 4- 
Epitome Grammaticae lacindP. ibkl. 16^3. 8» &&fct>tilf« 

Grtmait* 



J6r Jeä 499 

S£piU9w 

«riocl» {f|»8ft Og ®fite(fgt Ä« '8tig*\|}r«Wfcii Wer DXaspai Bar- 
tholin. ibid.iöa^. 4. 0Sx'632. 12. 

1544. 1697- 12, 

Vera Vk vifiP. ds €iingCtg9ci> fom fanit Hl M »fge Ji>. 
S^m 1633. 12. & vS«pin^. (gr owrfat V4a (SucuH 

öf J. Pofrhetb. Stockb, tjip. 12. 

fatpa«6wiij!öfT.Biörk, (Stocf^ote 1678. 12. (grog 
tiBigc mcb ncflforigc omfat poa £pb|f af Georg Rafcb^, 
Ä|»«.i!i64o. 12. groirff. i€85. 8. C/i^. CflwÄ. ^*. 

JeRSIN (Johannes >ccrbi) «rogof^rff^ <ll .^Amm i 

iamoiti 9riM9fK< i^orge. S>por 163». 

^,Friftcr. 
tOt^mHtn OMr P^cr imfen, 9g ^i» iJj^tiftHk MagrÄd 
Breide. Ä^©. i6iy. 4, (Sr.) 
JeRSIN Oohtnifci Jani) ^ ®0n äf ^^fff^ )cn. Div 
iiyian JeriiiK Kcific fldglc «dlr itfetilaiiM^ 

efrlfter. 

lW^. de Matcrfä & Vaaio. Witeb. t6^^. 4. 

JeSPERSEN <Baitholdus) ©« BART^HOLINi 
jESPfiÄSEN (Nicölaus) ©h CaSPÄRI. 
JeSPERSEN (Petrus) ^0D 1647, 93101^. | ^rgeWa& 

|c|B i fA^kabm , ^^m iatt gofccr CJcspec iganfe t>ar ®im 

ftn^&tnkt, ^ani SÄobcr »at Mogrete Peders S)otlVt Falck, 

i66y »eponmte fta txonf^imi ®f dc i 669 tcifre bbcnlönb«. 
i57afom(iciii. 1675 Mcd «ogaf/^«jl (il @leen|lrui) di 
^biAM ^ ivnif og jttfcn ^toi^il om imi J^mtb^ isgg 



soo Jes 

»onftl S\)ttfc«iiottatitt« oft M^rabifattt i«89 DoÄ^Thec- 

logia: bulatus* ©fbC 1714- 3 SH^^^- ^^^^ 9'^ ni«)Bodct 

Friis, en SkEc of Poul Boefen gtaaDmant) t (SMitori. 

JUg^ytdMfenom Marcus Giöe. ÄjiM.1698. Fol. 

Niels Juul. ibid. 1699. Fol. (Pr. Z.M«r.^ 

Jessen (Clemcns) im paa Borchel CoUegio. 

ePtifter. 
DiflT. de Ddinnatione ad Metalla. Hafn* 1599. 4. 
— «— deRitibus convocandi ad publ« Sacra. ibid. 1700* 4« 
.^.^deSalariis Clericorum. ibid, 1701. 4. 
«...^deNotarlis. ibkl. 1702. 4. 

Jessen cEi^icosJo^an^^ö gjrt) 1705 t Sh^KS^li 

^olfleiR/ af en Der naontuntiis 09 bet0mmeli9 gamilte. €fttt 

f ntoeoDte Stadia Academica, 6lei>^ani735 3({Tefori J^^iXct' 

ten. 1737 Secreterer 1 @enera( Ältre'3«fP«^ött< ©Äcgti, 
1739 Sccteterer t M banfte eanceflte. GiDen ganceOie^gtaofr, 
General Sirfe'3nfpc(tor, h 3ttiUt<<giaa». 17^8 eeati^SKo** 

ePtiftet, 

8Ra<$ri(^t »on M Dinifc^en S^M^n in Mm nonoegifilni to»' 
lanD; Smmorfett unb Den SRorManDoi inbfart i Dtofil^ 

fBiUiOt^. Toin. 6. p. 60X. 

STonsertget SRorge, fremfiinec efter bttt naturlige og borgftUg^ 

©Ijlanb. Tom.L S^»n. 1703- 4- 
af^nbling om De norbfFe Sinneri ogtapperi ^ebenfFe StefigiM» 

£tlf0iec Knud Leems 93ef!rit)elfe oper Sinmarrenttippcr. 

$^»n.i747- 4- 

Jessen (Hannibai) g0b t gJriHlania i SHorflc 8WPc 
fom StuDent uDenlanbil* 

Disp. de pliiralitate Perfonaruiii divinarum. Wittb« i66S* 4« 
ftig/^rÄ Wf cn mt Stic Andcr fen Töiuberg. $^m. i «94- 4* 

Jfi$SKS 



Jcs Jet Ild 501 

Jessen (Jeflcnius) m 9«(i af norfiforris^ SknrAlunx^ 

fias piUL Borches Collegio. 

6Pttfter. 

Onomatologia Pauli. Hafo. 1701. 4. 

DiC de Nubibus. ibid,i702 4. 

-««— detripiidMofts jejanio. ibid, 1703. 4. 

•--**« de Cqvis&Qradrjgia Solis. ibid« 1704. 4. 

Jessen (Thomas Balthafar von) get) I 931^ i gkttffiora 

%m. J£w^i Sobcr »or ^x- Johan jefTen y roTjl faitinicflrD i 

^tBd 9tOi)Ct Magrete Lange. 1671 b(ct> Juris utriusqveU- 

centictus { ©(ta<6utg. 1679 Obtx- ©cctctcKt * ^rt (pbflfe 
(^ooccOic t Siabctt^ai» , bcrcftcr ^nfiit^ og StatiSKaot). 168 1 
M<9 nobtiUmt. 1693 dtiODcr af IDanncbro^e. 1695 ®c« 
VcimC'9laal). 1701 fcnM foin (Eiit»ope til SBien, 09 1705 
Iti ^lai. Snbclifl Uc» M 9^rfffc< i M gottoryiffe Cas* 
ciftir og Obcrgrric^t. 

6 F r t f t e t* 

Disp.inoug*. de jure Prscedenti?. Argent. 1671* 4. 
Orationcala in Legatione Polonica ad Regem & Procerea an. 
I704habita. 2li^bfert t Liinigs Orat. Procer. Part. 3. 

SDcAibcR forf^rbigct ale be KfbanMisgcr mcb freimnebe «pojfcr, 
fam t Cbridiani V. Sib / mcbciK b^n^Ai^ v^b -g^offet, blc« 
w rjrpcbcrcbc. (Cii»*.) 

JeTTESMARK (Andreai) %Bh l ®fnbfl)iicl Ubijftfr 

marf/ b^0r ban< Sabct 4^r. Anders jenfen t»ar ©ognc/^priell. 

eFtifter. 

Gratulario in Laur. Magiftn Joh. Chrifiiani & aliorum. Hafn. 

1633. 4. 
Monimentuin Iu£his in obir» patris fui On. Andrea Jani« Hafn. 
1625. 4. 
Ild r.^ajnoel-Jan?) f^$^ 1638/ falbCt fig Iiafnicnfis. 

X657 b<p0iiircb( ffaSubcnbat)n< ®folc. 1667 i ict) (Sognr/ 

3i 3 *rar(l 



$02t Ild Itt Joe Jo!t 

^fffi vrbvHiutftifbveSD^feaig^ct). i toliani J^tt ipf^m fjaH^ 
(Hl^i^f>fb iimlkni Vatroueii oi) ^am,- i^M foifk ^tnkDniag not 

rcgaorbcn^ (Scncifidrtcr ^ fotti 4)r. lid , cfter S^rlmisciKt/ er 
vill>e ftvtk fra, ^oitfet bog, fo^ arunOgaac gortrorMis^bny 
f!cet)c gDcn t SfiPeriiKiiitenI $tt). S>a ^. lld w tffe mlbe 
fm^ m<Ji(it^mu M \aa , at ^an mcft ciib CRflang- of ftoii$c» 
JMiir fotOet aabM^cM ^en, ^iHtfet ^an aK afbab. enbclift 
tivtv l^tHi ^folct iibirgcrita at miobtogc llb69c og i(&r<toD ®os» 
iic«Sa!b V ®ia:1fanb ; SRki b<^n g»f beryaa tH 9«troiicii>ot erlUii^ 
rcbi*/ of (^ai> etiKa »ilbe bli))i bcc f)an t^a», cUcr o» orbrntli^ 
idmmci ix(t SolttU Sft att 4>t. iid itfc^ i>ar oi omrtalt ^ 
f(abtt$afvoncii ^m STalbi^Src» paa .^onfibpe Salb tihNiel& 
F4tt!i(&ii gjfctor t Stabbftifbia^ bca 4^r. Hd («M)C'ab09tCA 
rot: ^nv®pQ, og ^olbt frcia Dib Sfoleaog 3(cabcnuct. <Soa» 
baa lm ^r. iid fta {)aafcboc anitreat 16S5. Ogi^abci Ub» 
(9c 1699. 31 SSqft. ^a ftal ^ai»^»(erct ca aloorltciog xtt*- 
fabi^äRonb^ ^ar 9i»rt^4oogiblr. tUtK gotltgc iaSBuibcbt^ 
9» $i0bclo)> (Sognct i SoDoab. Sor 2^ ©angc gtft. i, aSct> 

M&ren ♦ ♦ ♦• 2, 9)tii> Pororlie NkU 3)otM.. 

Jobftii Arefirs 4 SBaget oii> btor foabi Sf^riffeabam , i^oa S^asRt 
oterfat. S^i»a.i69o. g. 

Ilujgesej^ (Thoi (t^iH) <pm(i; i a^bk ®9f{d i»m 

SclragiQiagobcrSeMg^bcii. i$9il. |6; (D.)^ 

JOCHIMSEN (MatthiaO 

6 F vt f t en 
f arjTao om Longimdinc. S^tn. 1723. 4. 

J|oHA>rNIS (JEgidiius) Dtn. (Bi^be 9et?fhK .^Otl 

Ita^ci; vot ^^i|Foy Jeos Giödefen i !{la((«ti9| ^a< aSobcr 



Joh yo 3 

Magdalena Valentini. {Rdjk i jtttC UtljC S(ar UDtnlanM, 
Bq hltt Do^or Medicinap. iglctj jiDctt Praftkus t ^ian^ctl^ 

(vor^an ba^e 1655. 9)ar stft mcD Magrete Niels jDotteri 

Ca^cr ti) 3ilflU<4K«a^ Pedcr LaiTen. 

ePrifter. 
A(tertienes Medico-PraclicT» Lugd. Bar^ i ^14. 4. (X^i/T) 

JOHANNIS CAlbcrtus) ^^bt Swbcnl&oi>H. Jj)an« goi 
Icr Wt Ooa. Hans Albertfcn ®lj!ot> i ®i«Danö , ^ani 9J?1V 
tfr Karen Anders JDotkT. 9Bar SJcctcr »cD ^rtjingoert 

<5fok ofittrrnt 1570. 158a blct> (Sognc^^rorfi til Nikolai 
Shrfc i SieScn^oMi. 3miMcrHi> f9fle« tiOtQt ar h«k^ ocrrrt 

«l^of-fircrbffaBt I^Od jtong Frid. lU og jtong C)iri(HanI\\ mb' 

ttl 1591, ba ^an bk9 Qiffo]^ i 3lar|iHU^, ^oor (an i^it 
^$93- aogcbr. 

£»(lf^r(ebircn otwr $003 Frid. 11. 2)0b S^m. i5g8- 8. 
SftcMg^^artifcnm ibld. 1591. g. (J^yf.^KT.. M. ?.) 

JOHANNIS (Andreas) 1594 Hc» ©OflHf /<prflpji ttl 

{DTagM^t f®ttt)CB< ^rrreb i StarOaRb Crreftcr ^vot^fl f 
^cmM. Sa^e 1652 l (ani 3IIDcr« 94»e 3(ar. 

ttigffiritDifm |W>C? Anna Rofenkrann. jf^t^n. 1621.8. {BiK 
Br. Tr.) 
JOHANNI^r (AndreaO g06 f afalB^g. SCtijle ttöm» 

f ««M. 1^3 bkt) (Ragificr paa :Ste6en(ai»i?^ S(cat)cmi(- 

6 F r i f t c r. 
Difp. de polcntjis Ammar-. Witeb. 1622. 4. 

JoHANNIS^ (GinutiiO g«b 1608 i ÖbfRfc: ^an« 
IJabtr Mr 5Rag. H>ns Krndlcn Weile, g5iff(?p t Si)cn. 1631 
Wf»€oB«ffor i^et) Sf«6fiil^rtWt^ (gfole. (BiDcn Diccfrn @Ia* 
frifc t s 5i<w- Og oin|R»cf 1640 @lof^'^riröifant paa3(n^ 
Mrftop, (Poraan (»De 1647. 

3i4 «ttif. 



J04 Joh 

SPrtfier. 
Analyfis Lexica öcLogica 7 PfftlmorumPoenitentialiumtdb 
Pffilm. 65, Franek. 1630. lä. 

Jiifl'^rart)ifen oöet gvtte Kiiflen Ret2, ®ot0( 1548. 4» 

{Br. Bil?!,-) 
JOHANNIS (Canutus) 80b i ^al^tt äM (gttflc^Vcttt 

ePrifter. 
Poematum Decades X. Hafn. 1628. it&* 

JOHANNIS (Chriftianus) SaDiSliBe J$67. ^OM 

f[aber oar Joh. Chridenfen (S^trur0U< fammcfic». 9lri(ienoi^ 
IcXar uDenIatii)i< 1594 bleo SRagifler. 1602 ProfefTor 

P«dagogicu8, 09 fammc Star Profeflbr Mathcfcos. i6of 
ProfefTor Grsccff Ling vae. 1 608 Profeflbr Dialedices & Ethi- 
ces, 09 bfUftcr Adjunaus Facultatis Theologicsp. i6iQfBii 

ffop i 3(ai6or9« JDobc 1 642. 1 1 !{(pr. 9)ar gifc rntt Mectt 
Matthis ©ottcv/ enSSprgcnKfler ©ottct fraSSdk. 

SPrifter, 
Thefes dc SphxTX definitione & OiviHone^ Hafh, 1604, 4* 

— — de Circuiis Sphxrte. ibid, löaf. 4» 
-^ — deZonis. ibid. 1606. 4, 

^^ -^ Phiiofophior. ibid. 1607. 4, 

— — de CJimatibus & Parallelis. ibid. i6o8. 4.' 

•— — de deHnitione & Deviiione Logicx^ ibid. 1609. ^i 
*->-*- dc Artium Logicarum Origine etc, ibid« I709, 4. 
iiii'^tCib\Un om CscilLunge. jt^Dn 16 14. 4. 
,«- — -^ -^ Jngeborg Juul. ibid. i6x6. 4. 
««. — —. — Jörgen Lunge. ibid. x6ao. 4^ 
•».-«•« .^ Anne Sehefied. ibid, 1623, 4. 
•-•— — — Axel Rofenkrantz. ibid. 1625. 4* 
•** — -—-*- Anne Podebu/k, ibid. 1634* 4, 
~ — Otto Schcel. ikid. 1635, 4. 



Jöh yoj 

titS^^IrtfbtTmMnMtgreteRofenkrflntz. HtfiniSsS. 4. 
— OveLungc. ?Ä«r^UU« 1638. 4. 

— — — — Sophie Brahe, ibid, 1539* 4, 

— — — — KnudojHa11sSchcel.AjDn.l64a 4-(flr. 

-4if. Ter. A Ep.) 

JOHANNIS (Chriftianus) ©<e LUNDlUS. 
JOHANNIDIS(Chriftophoriis)gab i ©«IbpC i ®l<* 

loa». SBlc» rcfonnm ^xafi i mutlii»^ i Sybff lant). 

©Prtfter. 
Disp. de Miferiflc & liberationis humanx caufis, Herborau 

1593- 4- 

— — de Prjedeflinatione. Edinburgh 1595, 4. 

De Exorcismo. it. de Gynaco-Baptismo. Herborn: i5ia,g, 

MaYicalaria«Breni2 i5i6. 8* 

Peregtinatio Mortaliiim. Frf. i5l8. 12. (Ä*.) 

JoH ANNis (Chriftophorus) gaD i Snam^m- Reft 

©ftffter. 

DHT. TheoU dcoffidoMagiffratusPoIitici.Tubing» 1524. 4, 

Johannes (Chriftophams) gj«r '1657 ^(im|lcc 
^ teungc Höjer (Ma ®or0e 9(aibcintc. Qin» pbcn Siccter f 

©Prifter. 
Frofcenmm Terentianum. Hafn. 1667. ia. (A^.) 
JOHAlfNIS (Erasmus) 

©Prifter. 
ViUbaldus paa SDanlF. Ät»iti735. g; 

JoH ANNIS (firicos) 90fln^iprirfi HI @r((^ft 09 cD^4a« 
mni/ og 9mfi t ^oKoc ^rrteb i ®ia^aanfc. 

©Prtftet. 
Fontinaliafacra, ft. c ®anl)f<rrMg {BctCtntng m Hclei» 

Sittc. X|»iir 1650. 13. (fir. zj 

3i S Johan* 



T(öS Joh 

JOHANNIS (Georgius) ÄCtRiPENSISSi^ 
JOHANNIS (Jacobiis) 

e f r i f t c r. 

u«?R 153.3- ^^ Ä^W- ^5.70. 8. 

JOHANNIS CJordfcn) ©cc PfREUNDTV 
Joh ANNJS (Laurentius:} ®ce CoMlNi 
JOHANNIS (Ludqvicusi g^D iODcnfC 161%. ^oxA 

Kabct varPo6V^HansMv:helf<in, iBi^0Bi89ca,,M^9Set<]r 
Cathrint Henrics X)ottcr. 1628 tq)oncret)e fra ODcnfic 0pm« 
«afium. SRdfie i)rrK.a(i iit)colant<« 1643 blet» Sonrtctor ifcft 
X>t^e(ift Qfole, ofl, famine SlatS^^ogtgcr. ^0bc 1653. 79200, 
*?Bot gift meö Li^bct Muie, Doftov Jens Muics S)ottar«. 

XHatiodc Nativi^ate loimanuelis. Doqimi qpifadi. J^Tu Chrtftk. 
Hafn.1639. 4. 
UM Doa. Per. Jespecfens eatalog» p. 123. ^M Ludvig 
J^anfen^de Dxmonibus, fpm DcntdiSCt af fammi Attäor«, 

JOHANNIS CMaPCinus) ®i«tvt«?K«l^ 

©Ftifter. 

9(nflc8 pao en Sanrfb' ffitaf^inc. 3nt)M tOcmi9mi|bat»> 
0a)in. Tom. 6. p^ 179. 

JoHANNl«<NicQUus) SccAnd, OlaL 
Joh ANNIS CNicolaus) Ctt SaXILD» 
JOHANNIS (Petrus) gaDigtib^. 1573 Uff SKflff 

©Friftet^ 

Oda de incarnatione Qjafti. 3: V6li>nt om (S^ti(K frtfctt 

JROttc 4f§tW, I57J* 

JOHAK- 



Joh Jon j[ot 

JoHAKOTS (Pemis) g^b t «DiBorij, gtrijlf iiDcnIanbft 

l^oel SorblYDcr ^. Thöger Pederfen Mf ®09a^9)m^ 
D^sp. deconftitatione&nflturftLogices. Witeb. löip. 4. 

Sie Srtn h1 ^tmmdcn/ ct^Dcrt ^nccffc fornr mmtftg paa ftt 
5»)frfle ot Jetopnff. S^n. 1647. 12 (ÄrO 

JOH ANNIS (Severinus> fl(Jar fatfl LeÖor Theologia^ 

nnkni. SDatc 1 67 5. Oar jift meD lRi|f op Pcäcr Schelde- 
mps d>teer> mrb (Diirrn l^a oi»lrbe mange Sam, fom afle 
bifrtc ftg meb SKobm ii< Siinat»». ScHblant Soaf^cnti^SKao^ 
Ove Seheldienip , Sifmmant) o»cr 9lorMaftbcor. 

errtfter. 
t(i9>$rft5ife» om Cas^r Chriftopher SohöUtr. g^M^ 167K 

JOHANNIS CTycho> 

SPtifter* 

JON/E (Aingriflius) gabj 3jlönb 15Ö8# yM OflOt» 

tdtäutanarAab i 93iDedaf, (»oraf (an f aibtt Pr mt^ 3:t(nai)ii 

IVJaliri, ofl Mt StaillfaDcr til be feenett Widaliner. 1585 

ttpmttbt fta ^olmh (Sfolt/ df^oM H 4 XoriKb acabonifh 
»ci>^ Drrcfltr farg ^JJrÄffl wb ^Irnn ©omfirfev brrcftcr ate- 
ctor V(b ®tolcR fammc @fcb. xd34 blcp 9xc^ (11 S^ifleba» 
i ®tas«fbrb^ 1627 blc» forflemf ttl sKcIM i «&ol«ni 6tift 
•« 9roD)i ttUigc gra 1624(1! 1^27 fomtkbe |an bm gam» 

le 09 frage tStfFop Gudbrand Tborlakiens vicefs. (gftet ^txi 

^0b ^n btf» ttbpoigt M 9ifFop, mcn afbab fomme Sffrbtgi 
1^. S)0bc 1648 i ff( 8ob(aar; 9ar 2 Ooflgcgift. x. gKcb 

Solveig 6unnars2>0(tcr/ fibpc ©ölift UieÖ iJigritha Bei^ata 



fQÄ Jon 

ettifttt. 

Ide^ veri Magiflratus. Hflfn.i5g9. g- 

Brevis Commentanus delslandia. Hafn<i^93. g, &Hainli>. 

1609. 4.. 
Commemoratio Paffionis ChrifU karmine Islandico. Holmn 

1612. 
Anatome Blefkeniana. Holx x6i2. g- & Hainb. 1613. 4*. 
£piftola pro Patria dtfenforip. ibid. i6ig. 4. 

Mfrtuii Hammeri ^roTbifcncr o»ct (£$irifh £tix(f< , t»aA2«Iaiili(. 
oDerfat Md. 161^. %. 

M^tiiii l^ölleri Somoqvla om (S^Xifii £tl)Clfe fMUI ^l^J^, 
Oberfot. ibid. 1599. i65i0gl6&2. g. 

f^etflaring mx btn 9iDcS)a»tM$faln(C Hoi. i6jg.. g.. 

Biblia Parva» ibid. 162a, g., 

ApQtribe. Calumnis. Hamb. 1622, 4., 

Crymogsa iV rerum Islandicarum Libri 3. Hamb. z509* 

16 14 og 1630. in 4to. S>en farfie Cog er filxa oMi^ 

»en af Stephanio iblant anjrc fmaa Traaatcr dc Dania 

& Norvegia. Lugd. Bat. 1629. 16. 
Athanafia Gadbrandi Thorlacii. Hainb. 1630. 4* 
Spccimen Islandix Hiflorictim & magna ex pacjiCvGeopraphi* 

cum. Amft. 1643. 4. 
Grönlandia, Omfat paa 3ölaRl)|! af Einar Ejolflen Skalbolc 

1^8 8* 4* Ofl paa 2)an(! af Andi . Buffeus. St(9i* 
173a. g. 

Bembardi Salutationes crucis. Ol^Crfat (Kia 2E<Iani)|(.. 6ld^ 

^Olt. 161 8- 1690* 8, 
Schediasma de Litteris Runicis Scdiviiione Vtfcalium. In Li* 

terät, Dan. 01. Wormii p. 37 & 100. Cum Logogry- 

pbi Islandici fpeciinine. in Ejusd. Appeudicc. p. 173. 
£pift, de Diis Populorum borealium« iu Stephan. Kot. ad 

Saxon^m. p. 141» 

Epiftolc 



Jon S 09 

Xpiftote Vtris ad OK V/ormiam^ vid. WomiiI Epiftol» p« 
»93. icqq. (5. Hyp'^.S. Tr. Om. Bffy.D.) 

JoN£ (Einar) 9)atfBr(i Contcctot/ fbcn gUct9t ttUi 

Öfrtftet. 

JonEinarfens unbCt tiIanD|!c Metra fptjiePrimitiva NoviTc- 
ftamenti Grzco-Islandica. %t^xUbttt Og for^gct. 

JoNJE (Gisiaus) en 3«ten5nr. 9)at forfl$rir(t/ ogftom 
< 6daarOaI t IBartKfiranbt Spifel^ (vor ^on 1550 6(c» af 
IBiPop Jon Arefen forfttljt forpt SRAb^bmcbDciinpejMtbfrt 
IflrrDom. i556Ma>eiflPopi(9d^alMtf (»ot^totici589« 

Sf tiftet. 

t^fabncr paa SflAibf. :S^t)n- 1558. 8* 

Oiw(«ttclf< af Jcfus Syrach paa ^ilanhfl. 4>^m 1580. g. 

Margarita Theologica. ÖDCrfat paa 3«>«nD|if.ÄJön. 1 558. 4. 
Epiftokad Job« Hennichium Paftorem Hamburg. tJacobiCo- 
Icri Libcllo Epiftolorum. Frf.i5g7. g. (A^k') 

JoNÄ Oonw) 6o8n^aJr«ll ttl SroOatunse 09 gettf 
Ibctttii 6ta»arMi Sfat^olM ®(if(t 3<IanD. 

ettifttv. 

Meditationes Triumphales og PaiConales. 

JoNÄ (Magnus) ®9ffclinan» i iDolf^offcH ^KIORtU 

6Ptifter« 
Pe hsreditatibus, oganDrciurtMfFcvnanMtascrt 

JON-E (Magnus) i;(2)9ur i3«a«D. 

©Ptifter. %» 

RamiDialeaicaoporfK; og Pontus •O^florte* 

JoN£ (Olaus) yr«f{ M ««ttD< 1 jDprcfiorb paa3llaNl»« 

SFrifter. 

Jon* 



JoKffi(01auO %Bil67^.2i^tit t«98W»?r«Pfl| 
S)omfirItn i 6f aidoit. Stben 9)r<rfi til ®taM IQrosnamiFv 

SD0bC 1707» 379cpt. ®iftlllCbTh0runPottlsX)9ttm 

tifllendflrium tstoudicum» 1707% 

JSorfeg ti) cl t j(anD(! imou. 

Jona: (Rnnoiphus) dll 3Khrttlwr. Äor forfl 9t<cWt 
Deb ^lum @role paa ^filatlb ttl 1649. SRaflitIct läscx 
iBIev fibcn Hector ocD OfoitR i S^rifKonfioi) iG{aa«^ ^9de 

I ^(JB^ 2654, 

Grammatics Islandic^ rudin^^nni. (4afm il^5i* 4- ^ ^^^ 
nije iVgp. 4. 9\^n t Hfck^fii flort Theftura Qiiotu 
^703. Fol, 

Homagiuiti Islandicufrt. Hafn. 165Q. 4. 

Lingvs ftptchtrfonilis Elenlenta. Hafh. 1^51. 4;. 

JDiQ>ut<atiönea Phyficx duodecim, Hafhi 1653^. 4» t^i Hyp* 
S, TAO 

jONiE (Severinus) S«D i^^6 i ^Clt^Mi, \WC (a«< 

%abKt ba bocOC/ fom fiDfii Uct) i^ofpitaK gorftasbcr i Sivbck^ 
(«»m 167$ beponcrebe frii StaY^utti (Sfolr^ 1680 rcifie 
tibenlanM ineD ba t^tnbt (EaitcdltcSlaai)/ ftbtn HmifKaob, 
Rasmus XVindings (?«ntrcr, ^'fCT 2 Hart ikbcnlteM SiM|e 
6let» ^fme(ier (o^Qc^eintcaiaaD Mothes Q^IIrr^Gni» 1691 
Go^ae^^ro^f SXocifilbc o«ftoovfl ietmntH J^m^ 169% 
IRadtflcr. 1695 (i( atano mrb (Sogftc^rfffAiie t SitMiM 
l^at>n. Z)bN 1717. 27 ^ojiv Q^at gift iMb ElUit Fiei- 

fcher , CQ S>ortet af Mag. Elaias Fieifcher , Cogtl^inrttl fil 



Joft III 

Öfrifter. 
Jönä? iPropiiette |MiaQ)cr<^ S|l>lh i68<x 4* 
CtatJ^gtoM Rasmus Wuidings£it» OgtCt^ttCt. Ol^Ctfat. ibid* 
1684. 4% 

CnMct^falmcr^ fom (iiifeei i Kingos ^fatmebog : S>en3^r(tt 
<5ut) et tcHeliQ. 3 Ct>ri(hte, fom baimbt. O ID^^ 
bett 3e^9 bUin^ct• d> ^ellig 3(an b bu etat O 
^eViit Tlanb fom tU oe tiet>^ Vee ttitgi at jes» 
(Fr. Ä*.) 

JoN/E(sigurdur)6o8Wii|>m(! i iprorfl^oolc t {)0(mi| 
IHio 34lafiN 

^rWdi Meditationes Sacrieomfati^fabnm ^ofuni l(S5f# 
ijerhsrdi £x«rcitiufn Pictatis. Ibid. 174a. S> 

Itgr^^Hiiinicr af JoK Stegmens eaincSl^og 90 Saati m 2(9^ 
fq^i ^i#ori(7 fom ttbrf iffc imi cr ixttt- 
JoN£ (Steino) fjab i66q. ]o 9(119 • paa <0<a'^c6aRie 
^nrfifgaorbi JS>m(»ati J^xxtii {mium G(ift, af fattigc ^r«N 
|le'So(f> S^bcrcn t)ar «^r. Jon Thorgeirfen. 31 ;^aR< ISOC 
3Ur bko (on fat i ^ohim &9k, Ocrfra ^an 1686 Dep^ncnf 
Mi 09 (ibca tofl ar(c(}a(i I jtieftcn^avn. 1688 Mcd Capclaii 
4 JUiiaM' 1692 (alM tU Domfirfcn i fffai^olt 1693 
li( ^ttcmrf, |t)or ^an felct) i 6 SXar, og filfiDfl ihic j$M|i { 
^cfbcrg ij9(ar. CnDdig Uct) ^an 171 1 Siflop i. «Ö^lunt^ 
l^vot iMm DfDe i739« 2 aDcc* IDar gift inc( Walgerd jona 
fDottct. 

6trift«r» 
iDmyfahnei .^MiffitR labcr ^crrm raate / PPttfat paa3l<< 
lonbiF. ^oltttn 1713- 

Ijiffcnii Anthropologie. OWrfat. ^oltlm X7l5. g. 
Diirittin Chriftiinuni* — ^ 17x9 -1727. 8* 

Laflenil 



St% Jon 

Lftffcnii ^ai^cni^^tctMtntx. — 1723 * i74o* *• 
Olearii 9Sonat(i# utik aSBoc^cmSicber* Omfat. 
ttttog af Lftffenii SSenne^ofl. -p- 1733- i^- 
Biblia, ))aa nvc oDcrfat poa 3<Ia»t)fF. {)otei7a8- FoL 

Plalterium Triumphale. oi SDoglc ^Paafff 9g ailDrC SoijC; 
Ä^Ott. 1743* 8- 

SiMfovbriD, beflaaenNaf aanDtlige Setomfninflcr* 
Rftchiovs Saorc^erfe. Owfat. ^01.1719. i.c^t.Fr.D) 
Jönä: (wigfus) gtt 3«tenDrr. $wfl i SRvr^esP 
fȤ 9)rirfl t {)UcrDa(. 

SPrtfter. 

B. J; de Buchwaidt ^orDcnmiet 6fale 9mfat pM 3<(afllf|r. 
^olumi749. 8- 

JoNGE (Nicolaus) ^ f $i06ni|aDn 1727 39 *tt9* 
jPan«gat)Cr »at Peder Nielfcn i (Rcöifot DCD ixc ÄonflK 3l«ati* 

St$xmtx, og tiOige ®ri6<«a]}aa(ct t Sidbtn^an. J^i%^P 
faDer en ^roptietair i Sfaane. garfaorri / Sabcr Nicias de 
jonge , m (erBmmelig SMmani i Stmflcrtant. Jimi ^im 

tet t>at Anne Sophie Einhaus. 1745 bepontrcbt fta Äit* 

Ben6at>nS (Sfole. 1754 llet> Cate^tt 9eD ^olmcni aKfcnfgf 
|el) { fttebcn^apn , 09 imiMcrtiD dimitterede al>|ftlltte nnse 
fRenniffer til SKcaDcmfet, 09 manuducerede anbtc tll 5Bttt|lati 
1762 b(ev (Sognc^rcrfl (il 'Klliiict) SJ^cenig^eb i Saarfc ^' 

tCb i ®l«nanb. ®if( mtb Gexine Fillher , CU ©etfct flf f«- 
»der Arved Eifcher , Confttmptionl^ 093CC(lfc#®hiPet WbSB^ 

(tn i Si0bcn^a))n. 

Sf tiftet. 

Synopfis Geogvaphiae UniverfaKs captui difcentium accom- 

modata. Hafn. 1754. 8. 6t jtben fotbtbrct/ trtW*l 
fowgrt mcb 5 ®wtraU f anbhrt. Hafn, ä lipC 
1759. 8- 

Lndr. 



Jon 513 . 

Lndv. Holbergs Uoii^ctfal^^ifloriC/. til S)ecl< 09crfat cftcr Det 
af (am f<lt) uDgionc latitifFc Compcudlum, men bogoDcr/ • 
alt niemet forbebrr f/ til S)ccli mcD flerc curopa^iff c ^tgnr< 
«(Hilorte for^gctr faa 09 conttnueut. S^on. 1757. 8» 
9)tet) Stat«'9laaD Kalls gortale. 

Phxdri Fabularum iEfopiarum Libri V. c&ptui Tironum ac« 
commodat. SBci) N* Philomufum. ibid. 1756» 

CoUegium biblicttnif continens Hiftoiiam Sacram Veteris Se 
Kovi Teftamenci* cum Prxfar. Johan« Otton* Bangii« 
Hafn. 1760. 8. 

®icc9bmiral Jooft Juuls St» og ittntti ecjTri^clfc» ibid. 

1755- 8- 
Lndvig Holkergs Scograp^ie eOcr 3orD(ef(rtodfe / forfatM 

cfter M af ^m felo iibgiDne liDft latinfFe grograp^ilfe 

Compendtum, mca nu t^ibtlafttgcrc uDfert, forogrt Dg 

mAbe^erige tanbfort }itrt. Syrjit Sccl jt^i^n. 1759. 4* 

XRiKn.S>ccl ibid. 176 1. 4. SrcMt IDrd 1763* 4. 

JDcttr ®crf fan t^cntei fortfat. 

Archivariut Homileticus 0: Samling af SDMpofitionet om 
90tu og Sc(lDagene< cDangdifFe S^ter, uDbragne af M 
Nr0nimdi9ftt9)}mD<S!rrtfrar. 80rflcZ>cd St(»a. 1763. 
8. «nDcn ©cd ibid. 1767. trrtic ©cd ibid. 1769. 8. 

Muptiaiia y. fBctragtningcY o»cr uDff gtc (Sprog til iBrube» 
^afcr. S^w. 1762. 8- 

Funeraiia 3: gjctragtningct mx vlbi$itt ffprog til Siig^Salcr. 

ibid. 1769. 8* 
Synopfit Hiftoriie Univerlalis captui difcentium accomtnodA- 
ta. Hafn. 1761. 8. St Og Ubgil^Ct ttnDcr£itd: Lud« 
Hölbergii Synopfis Hiftor. Univerral. &c. 

Werners SUttBt of Ocograp^icD* Ovcrfot. jt(^tm. 1753. 8. 

JDc ctNOVdifTc $Bi(Foppcr i StoOanb^ ®tift/ imi $orttM 

jtar, Si» og Sconct, ttDgiocn af 3onal {iaai; i^obbcriltt 

^r (et. 



5X4 Jon Jor Ips Irg 

fer. Stfyn. 1761. 4. tciMtft<i$Brf!ri))eIfmie oi^rr tt 8 
pDjle ere Jonges, mea U 7 fatjle cr Casp» Pcr^ Rotha 

d^Avicux giofe/BeflfriDclfe. Omfat S^w. 1759 & ftq^. 

in gtavo. 6 SDcIc. 
JORUNDSEN (Ketlllus) Arh* Magii*! gSorfatOT^ 

6f rtfter* 
Hadr. Junii Nomenclator. OWfat |>aa S^ailt)?. 
IpSEN (Chriftianu.) 

Sri^ficfuIDc Samtafc imcOcm ^icAtn, Sfpntcroi oft €hilv Ihm 
gCiim forfattet. 3(av^tiu< 1642. 4. 

IrGENS V. JURGENS CJoachimua) %^ | ^^^ 
1644.5 SRail ^ant^mbtt Ht Johannes Irgens, DoS.or 

Medicinx, 09 {iben S>irec(ettt »ebatoraoj Jto6(ar4Q«rrliS:rott# 

^mi ®ttft. ^an j SRoDtr SDoctor Henningii Arni&i S)oti 
tcr. Oif ferfi i ®fo(e i «O^Se, unjDcr Martino Lippenio« 

fKcific ^itn til ^ffOanD og abf!iBfge tpOfFe 9(cabcmi(r. 1675 
6lc9 Doöor Medicinsc i Stabctt^aim. ^rartifucix tntfttt 

(BTfi t Sron^icm, ^Vor (lan \>av Phyficus Ordinarius» ^cil 

i S^rilUania fraii7i2. !DoI)e*i725. Qar gifit mcfeGied* 

(ke Schelderup , m (DottCt af for^m anfertt Severino Jo* 

hannis. 

SFriftct» 

Disp. de Alimetitörurti Curfu» 

Autofchediasma de Viariole, Obet Sctt^t MII Vi£lriolo. 

Hafn. 1688» 12^ 
SDcri GDitiOlV af Stubeiii Lekicon Pkbro-Ceilar. , foitl tt tl^gi« 

DCtt 1717/ ct for ^tQ flarfic X)ccf f»a«< «rftctbc , foia 
fec4 e( aOcne af ^ortalen , men tnioq af a&fKflisc Srubc 
lii (0cll^i^l^tgc 85tm/ fom crc t nric ®iontiic tois foi* 



If g Jse Iva Ivo 5 1 y 

Wä« i^ ^tfn< «(M)i(t( ^«A ^. HeYining Amiftras Ir^ 
gcns , Äog»e'?}rflp(l for ®fibti<ö f 9 Eons^lK tKcniflJc* 
iKt f iäiibffti ®df(v fotn n^kg Md ^Dcn er «fgaogcn. 

Andrea Borrichii Viftdici.*? purioris Lfitmitatis, <r 4)9 tif 
IDccK lamKt 4f i<m< ColleSftneis , |ora Borrioiuus ||a9i 

De til Saam». 
Irgens (Oiflufs) €o8i«'^rÄfttil|iJaÄwgo8fiBe^n> 

IsENPELD (Nicokfj »Tf» i734f«r(lcVr<rjl>aÄ3fri9#r 
|^0faMi SoDf^adrD i^eD Sie^nl^Dik 173 s ^gnf'$raHi 
ta S^Mcr» o| ®citt9< i 9tiBiX^mi €^. SD^be 1759. 

IvARI (Bftrtholdus) 
Orfttid 4e vlitut^ möralu Helinf^. ^f9^- 4« 

1670. Id» (Ä-.) 
IVARI (Scverinm) ^ Wlitt)M* 

Ivoci^etm) fSM) t^tt^tgv ediMreM dMiefttifii x^ 

fttUMAmMf Og Ue9 X$9i MtBAffl Dodor McdtciM. 
Tbefti dc Sigorew Bifik 1591. 4» 

K( A Jvsu 



5c6 Jud Jan 

JUDICHEIR (Henricuj; gll 6mi «f 5flmiiröf ^Judi* 

Tötnit Gamtalcr om btn falidgiercnbe Sroe. $^vn. 1741* g«^ 

JUDICHER (N*** P*** Olai FilO 

e,Friftet. 
Memoria Friderichshaldise Norvegica^ Hafn« 1719* 4* Carm« 
Lätin» 

JUDICHER (Severinus) ©« GoTHLANDUS. 
JUNGH ANS (J. Jlalthcfen.) 

©Frtftet. 

H. G. Mafius om gotjttf l imeHem ten luf^erlfe og reffmnctrte 

ictx^om. SotDanf!ct. ft^t^m 1714 og 1741. 11. 

JUNIUS (Hadrianus) gal^ 151a l 3ul. i •^ttt l t^vlU 

lant). ^an< SaDct Dar bcriimmeHg SSorgcmcflet famm^jlcl»» 
Slctfie t fin Ungtom ubenlanbi/ og BIcd Doaor Medieinc 
i eolognc t ^taiten. 1543 tciOe H( SngcOanb , og Mct» Me« 

dicus ^oi ^ettugen af SttorbfolF. 1564 Profcflot Medlcin^ 

i Siabtn^bon , og $ongcIig 2it)'9Sebicii< ; nten 6U0 tffe^ct 
om et %axi Sib- (Siben M^^dicus og Gyfnnafiatcha i 4}af 
Intl. Jl>a^bt bcreftrr abfFiDig <Sfi<r6tte/ og bobe ompbcr 1 575* 
16 3un. i arttcmuttbe t 3^^<tnb« Sontbcn ^tt< SD^oMrf 
aSaal oar (anfonbig t 7@pt0g^ OmbfC/ tatioi 2[<lMbfP# 
'fitanjF; ®panfF, Si^Dil ogSagfljl. 

eftiftiTt» 

Caflii Jatrofophtihe Qysftiones . niedics ex Grcodjio I»ttai« 

translat, Paris 1541 - 
Lexicon GractoLatinum 6$povocabuiisata£bnn Bafih 1548* 

in Fol. 6c 4to. £t inbfort iUant Libros prohtbttot» 

foiN 



Jonjurjus yi? 

fotM l^an { S^cbicattoucn UI Sons Edvard t SngcOani) lU 
verkani Sitcl af £ongc. 

Epidolie väri?. Dordrccht 1551. ia. 

Philippeis C Epithftlamium ad Regem Philip. lU äcReginam 

Mariani, 1559* 
C^mnnentarius de Anno & Meniibus cum iibro Faflornm 

1555, Qiben in^ffrt i Grcvil Thelauro.. Tom. g» 
Calendarium. 

Aniimdveriionam Libri 17. 1555. 
Commentarjus de Coma. Baiil. 1556* 
Komcnclator Antwerp. 1567. g- Latino- Danien». Hafn. 

1605 & 1610* g. Latino-Germanico-Danice. Aug^ 

1571. 1617. i. 
Hiftoria Baravis. Antw. I5gg, 4. 
Adagiorum ab Erasmo omiflbrum Centurix o£lo cuin 4i- 

midia« 
Heiychius Milefius Grasce & Latine. Paris 1593» g. 
Corniicopis C Qceanui enarratlonum Homericarum ex Eu» 

f^atbiQ collea. Baitl. in Fol. 
Eunapius de vitis Sophiftarum I^tine Verfiis. Colon, 

l6i6. g. . 
Emb1emara« Antiv. 1575. ia. 
iEi igmatum libellus. ibid.1575. ia. 
/na^aiiroiis* Carm. Jamb. 
Nonius Marcellus au£tus Se emendatus* 
FuJgentiusPIacidea de prifco fermone variis locis repurgatus. 
Ap} endix aci Epitheta Textoris. 
14ot2 in Piautum. Senecam, Plinium-, Virgiliuin, Hora- 

tium &c. {B. Hyp. JV. Bny.) 
JURGENS (joachimus) ©«IrGENS. 
. JUSTI CHieronyraus) loXM 09 mrt Silnatf»« Rnnch. 

&& I5S9 i SBinM ^ro^fiegaarD. {^ar< gaDer Dar Jnit 

Äif 3 ^ Lauiid- 



t»8t Ji» Jo» 

tauridfen >. OogtM^ftf (l fdr SBSiftbt 0» Stfib fltmiKdia)» 

cai ius f !Kar^uu& SapiKt/ (0111 apiutacN w^9UDfc of 99 Slait 
4^anfr äR9i)cv uar Karen. Jacobs X)^t/ut. J^atL trar €o«lMr 

IMmt ff ttt 0raabr»Dr< Sirft 1 9^hm, ft^ot j^fl» k***^ ^^^^T^ 
3 ©fc «arfliR mefr Karen oiufs ©ottt?^ ea (&ile af PouJ 
li)fcn, ®09nei(pm(i:tit Qcaflkcefetc Mtik,, «t-Succtnm ifl0i' 

Cn. ti9e 9)tfe om noglc Smltf SaHu^ oi^ (Song/ ^«»yi (iMf»^ 

fiti wm9t iafltt 00 pcifej monge S>vbc«. f ^ut. 1617. gsc 

6anifi>rr$ ^citigfrV <fl^i^ Dtitcltg ^»igp^k. Sbu^uirt 164^.41. 

JuUL CJai^us). SSarftfi tit 3uliii9< ^ «^ctrt iii SJoats^ 

gttar4) 2r. gat^ 1^2^. ^n& galneE )mp «Sir. Eric Juul lUr 

<()UHt)<6c(^ 4>ani ^Stobtt %XW Sophie^ Seheiled. ^ J^nt 

UAiimn ^oDmte ^»t^eb SoceeStcabemto/ leifie. Mpcfftt 1^5 it 

gtaab^ og. äCifeffmr t: {McPcdiet ]:66d OUftbcnt i Gtof^rntx 
x67iDliM)ctafZ)anR<6c0gi i67a®(^tnic«9laab og^^cp^M^ 
f imi ^mtmcr^SoOegiO/ faavcl^m ogmebSntenaf.fomtncSot 
ken 10 ©ec.Dp|^dictt beo-fticf^mitgeiSianb/fif ^atf €HMSBall>iL 
l^rgoacl) gtorttiItt8a»ttiemf&9l!aMLluuHiige. i476tat^m 
sicbSKrmeeiitkorgt, oft»A|;«Sai»|Kt|ibfigiiali|mt)cPg« 1677^ 
eti 678. fulgk M ^ iBw(tv SMiival Nks Juul » cumtf^ 
€0i4BataiDfi 1679^ 6lt» IN» SRiM« of 8Ify|aiili»i h 

faminf Sar {tntll ^ Minifler plenipotentiarius tii Smi^ 

1 9iUoxii, eg Dcffra M @riQ^oimKc 1699. bhth Ckmcob 
atbmitaL SDebr 170Q,. 23 SRajii. Sat ttc Oaigc gtft 

X^ Sl^eb Vibeke SkeeJ^ 2. aSCfr Rigitze SopbU Wiod^ 
3« ^RcO Dorotbe Krtgh^ 



Juu J19 

©Friftet, 
In Lttteraram Stadm Affe6lus, Sora? 165 1. 4. (//) 

JuuL (Jtir)m Petri) ^at frrfl pctfoncl gfl|)cOan 09 So* 
Irc^t HI SrinUatt^ jttrfe i Si0ben(aM. 1765 6Icd eognc 
9rfffif9r !Brct)firii|»SRcciii9^ct) i SItoe JSimtb i aiibcr 6tift. 

©Frtfter. 
Smk «ifiNeffctiac 09 0|^b9f 9€li9c9i^4rt)ifcncr. £5Dn. 1 765. 8- 
A.L. Giefes ^nH^ifm oiti tct 8uM)omin((i||e Slaabftal^ Oo(t# 
fat. S(tm 1763^ 8^ 
JuuL (Paulus) %9h i ZtotH^itm^, ^t>0t ^aft< gabcr Dat 
S&roct 09 SiebtnoBt). gofmeOclfl Jfani Sttttg^ci) DiiOc Song 
Frid*:» ie IV. bcforbrc Ibam iii Obttffdm^^mtifomlttx ©«n* 
tcR^IM i SRorge , ioD ^atn berfov , la (ran nogle 3(ar ferf^m 
|ai>Dc Donrce ^rocurator i fBcrgen, rcife t S^biTlant), 93d^< 
«icn I Uflgern , noEfic» et (cclc 9(ar. 9}cb ^tcnif omficR blcv 
|an amlmaid) o»cr fiiPer 09 SSanbal 3(mtcr i iRorgr. gra 
ftroRc orrcftiKe $o(l Me» ^an i 3(aYct 1721 affat formcbcifi 
fn Si^oDp9(<i> 09 Opfif tp9t^(& iinoDftiK (SuperkarS;^ nicii fun» 
»e injcB 9(fiFecb ctlange, forcRt) l^as crDcNg reDcifcrct^e fuj/ ci 
nr 9il»c 9MC i frcmmebe $otentat€r< Sicncfic* J^an fom i)<t« 
fiia ttf SitbcR^avii, (ogDc 3fonfFa6 mcbGrncratiS^aior C * * * 
fraR*^* oggRojotH*»* fra H**», gat) J)Wictfot' 
»cclagtigt ^xoitct , ^^xUM ®roiiiatti) , ^ikni 09 fHoxgjc 
Innbt ttoittS ^ mcn S^rraH)mrt Mcd DpDagct Dcb ^^ofimcflcr 
jErlnnd^ juul blfD am(lci;ct , 99 SoR9clt9 Ori^rc uDgioct af 
s Ile Sdruofii 1723 , at en Commtltton tTulDc {mtS i Dcnnc 
Ca9« SommitTactcrnc Darc ©cncral^Skntcnant 09 Somntcn^ 
Itent @rcD.Spoiiek, Sammci^ccrc o9ObcriSrt9i0ccrctcrer Gbt 
bei, 6«craMD^ajior Match. Nuinie», Confcrcut^^diaaD wiih. 

He!r, ^ufiuj^sKaaD 09 ^littC^SJ^cficr Katheken, ^uftltS' 

SKoaft 09 @cncra('9ltibtCcttr Dr^fen mcD flerc/ (iDiltc / cfcerat 
^ ftaDbc oDcr^^rt Sagcii n0tc, Damtc ^m fra 80H SSrc 09 

S f 4 2it>/ 



S20 Juu Ivc Kaa 

tb , ^ans (0lre <9aan6 at af^ug^ti fcDCRbef St0n»ni at pdr< 
t<rc^ , 09 l(t(|Qf < )>aa (Sceifc ofi ^mi , 09 {)ovr^f t fiOtqc mcb 
.Oaatt^cn at farttc< paa en ^tat^t k. S^oYnmrn cr ^2tcm Ota 
5 SKatt 1723/ 09 famme ©ag conjiniicrct af Äong Frirfc- 
ric IV. £>cii 8t>e aXart n«(l eftrr SL 8i ont SBot§ciiCR Utt^ 
Un n\(((omt 

ePrifter. 
Ct Ivffaltgt Stt^/ cftrrtiraFt, (a ^noUibning 09 gorfarcB^ 
bcrom bifputtrcbe. S^on- 1731.4* VMfStrf. 

1746 09 1755. 8« ODcrfat paa 3<iaa&(I af John 

Higelien, 
IVERSEN (Petrus) 

emfter. 

Stactat om Sltofe 9«9<t. S^vn- i6i9« 4* 



K 



AABELÖS (Ewsn»us Georgii) 

CPrifter» 
Stactat om J£>ai og 9(Piiii> paa DanfEe Siiim. S(t>ii« 1574. ^« 

KaaLUND Cjanus Chnffiani) Kcctor WD 6fotal 

i @tubbcfiebiQ9 paa Ralfia. 

©Frtfter, 

{D?0cn< QS({Frit>dfe. $^tn. 1722* 4* 

9)occij! Scffrioclfe paa en J^tft, btni fRainx, Sgcnffaicr og 

<5l)9&0inme/ DCÖ Jens Kaalund« £(tHl. 1742. 4. On 

(enne Jens Kaalund cr Den famme IKeetor Kaatund, {im 
et Sorfatter af SReent IBeftrtveife , m ieg iRc |lgc m 

»iffc. 

Kaalund G^^annes Wilhelmus) {aae paa Botchei 

Coliegio« SBIep 8e(Mi$r«f)# og fi^en Gogne^^i^^ i 39l«>fr# 

loea 



Kaa 521 

flb» fm SSiiAebrt affot, og icv<M {tn 9i»tri9e$iD t S\m 

IndKVa fom Philofopbix Magifier og almiiAclig 9)lKt« 

ef riftet. 

r/C de dtvinandi nrte apud Romanot* Hafn. 1733. 4* 

Cb Sromgbe foiaat (T9f te ^])oc(i€r, 

Kaas (Ma^nuO SapcBan Dct Qiianiifoni Jtirlcn i Sif* 

efrlfter, 
9r4rbifdi om ffif at((. 22. 9. 21. Jt^m 1766. g. 

Kaas CNicoiaao til Saarupgaarb^ S>aniicmarr< fRu 

tjtS iXaat) og SanceBcr. {$06 1 5 3 5. 7 9)f aanc^fr cffrr ^an< 

S«(cri S>sd, fom »or Niels Kaas ti( <Starup'®aarb, San6<f 

S>0iniiicr 1 39DaiiD. ^n< sRoDcr Dor Anne Biöm, en S)ot< 

ta af Biöm Anderfen^ gra (an< 5fe 9(ar / ba ffant ^obtt 

Mbc , bicD (an apbragcn af {ia Sarbrobtr fflfagifkr Mo«:ens 

Kaas, (Eaotcf t JSiborg, 09 flif i SBiborg ofprntligc Sfole i 9 

aror. IDcrcfttr Mc» (^on forfenbt til Siebca^aoO; og t 4 3(at 

fortfattc jtoc (Stnbertnger t SDoct- Niels Hammiogfens ^att<, 

fom bca Oang aUmbc fpaatbc, at Der bitbe bitbe nogct Sftort 

«f imiL «Cnia rrifif bcrpoa nbcuIanM / $vor ^am ftrar mobtc 

tai9)a8^lb, at i?fiftft (iranbcbc bcb Semrrn, og l^an meb 

®otc moattc foommc ( fianb. {[ortfatte bcrcfter 9ieifni (i( 

SSittcikrg ((oor (an (ertc Melanchthon) Srancfnrt ut 

ObtTUf Soocn og ^xanUtxv. Orb (an« {^iemfomfi blco 

lan fot ifaa bct banf!c (Eanccdie/ 09 blei> bmftcr 1560 Ober^ 

Grcrctcrcr. 1569 bl<b (an fcnbc til Songrcffcn t Ulf^bcf. 

1570 9ar imb Ofb ben |lctttn(Fc %tM Glutning» 157:% bko 

mcb onbrc fcnbt til Srcmfrbroe i 9iigct< affaircl 1573 

Mn» ^an^auttUn, |it>tlfct Smbcbt (an 1 22 9(ar forefbb/ og 

fjnibinrtib (trooancbe inange oigtigt Songrcffcri 09 i»ar en 

iMonf be ftre Sliget^ 9taab^ fom i Chrifilani iv* Minoien- 
lötc forc^oeb Slegieringcn. ®om Patronus Univcrfitatis (olbt, 

st 3 (an 



i 

|att 1593 ^ i)lttMf(9 teit f Son{iflor{0, (verutrtl^dti fbnm^ 
iiebf 9)ti>fe(forerne til flxtiiq M Intit, og affiraffc ^tuDrntrraef 
ii9rtcntli9( l^ei^cinaatc. S)0bt iigtft 1594. 29 ^us^ 

©f rtfter.. 
f^en Sbitien af bcn )9b(Fe tot^tog , fem ef Hbgiim Jt^Mr. 

1^590. 4» (ctCttcr Möller in Ifagog. ad Hiftor. Cher- 
fon. Cimbr. p. ^64., fommmclti) Ub ^Mi %^ Ot 

9(ere mibrm, corrtgmt#. focbcDtEft oiincb %iH^ föi* 
»flrt^ (Ä> 

4Rait t Sronl^iem , |H»or laatii 9abcr P<der Kaasböll »ar 9rien 
fimt 4>^i ^9btx t)ar Mille Scböiier« x,7oa DcpoarrcDc 

fra @anw ®fOfe. 170 J Mt l>. Aliimnus |aa Borcbes CoIJe* 

gium, 1703 Sa(f<HC Mb ben^ tutl^cr^c ^irlc i fosboik 
17 II fom^tcm/ 09 bic^ eayelkn Dcb Srue Stixit f^iBbcm 
|ot)n« i7i^9lfa0i^« 173^2 ®04iic^ra^ tM^(Kg<@ri#ei 
Strfei^Mea^bn^ S)0bei754.i39Bart ^taQooge fif^L 

3,..9}le&Johapne Sophie M6ller« 2. SKcb BodU U«bei.Hi<inv 

©Ftifter. 
Didl de modk Salutandn Hafn. 1.702V i^ 
«— «-• de Monftratione per digicum, ibid. 1704. 4^* 
«-- -^ de Arboribua So^oinsis^ ibict. X7P5* 4/ 
x^— p«de JudsQrmn cuna Lacedäemouiis cognatione^ ibidl 

1706. 4. 
--- T^ de Igne Stcro Templi Secundi.^ »bid. 17Q7. 4^ 

K^R^LHJS C^etius Bartholinus) 1612 bkb 9t9^ 
gcr, i6j[5 Profeflbr Padagogicua i Si«itfi|(a«ll. i6ax 

erttfter. 
Pisp. de Rcfracttoiiibus.. Wicceb« |6l3> 4^. 
«?»•«- de Sacriliciis Satisfactionis Chri(ti« ibid. i4l4. 4»» 
Dcfenfio Longotnontani contra Marr. Horcenfium« Hafo« 
163a. 4, QfV.) JCiKRuv 



Kaer Kai ja^ 

fil^t» i SaaUn^ .{^anS gaixr iMr Peder Kterup, fltaaDntanb 

fammcfld). ^an< SRoDcr Magrete Jacobs SDottCT. 1698 

irpvacrcDc fra Smbcs^^^irf 9foIc. 1706 Uci» Alumniv 

l^a Bordie9 CoUesii^m^ 1707 Amanuenfis (oi SBi|fo|^ Bor- 

Dtman, 09 (ibcn f^ot SSifFop Woim. 171 1 «iKrile SapeOoii 
til {>olKicii< jtirfc i Si^bcn^aDn^ 171 2 9Kagifict. 1725 
e99iiC'9t(cft Ut> ^Imenj ^cois^t^ 17^3 ^iRop i @^^i^i^ 
^tanfonb. DaDe 175 1. 39 3(U9. 9)4r gift meb H^Unc Ca- 

fhrtiie Brinch, cft SDotfcr of SKag. Ivcr Brinch, 

6Prif ter. 
ExercimtiQ Synoptica dc Oec^oiis Hcbraeomm. Hafn, '7^7- 

K AIX (Abraham) {^ob t Siabctt^aM* ^n< gabct ar 

CtaU<9Caai) Og ^tafcffor Johan Chrldian Kail. ^an< ffltO* 

>cr Eiifabct Wöldicke, JJcpMcrcbc 1757. fBIcu bcrrfecjr 
jPecanua paa JNoficrct 09 ^agtjiet. fKti^t nbtnlanbt, 99 

1765 U<t^ Bihiio^hecarius tcb UotPCtptCtt (Btblift^eqilt 

Spedmen Supplementt Thefauri Grxca! Lingvx Stephaniani 

ex Tbcognidis Sen^ntiis^ Hafn^ 1760. 
EUC philolog • Crir, , qva varia Gi*«ce fcripta Aphthonii, 

iEfopt &c« ex codice.Msfo. pai:tiin luppUntur, pai'« 

fini ecncndantur^ ib. ];7$2. 
Index ia Tyrtsrum Klotzii. Brem^ 17^4-. 
Speqmen novse ^dicioius Scntendaruni Theognidis. Göttio:»^ 

gx 1766. 4, 
KaLL, (Johannea Chriffijinus) 9«b 1714.1 24! SlOP. 

yfta e(»arloHc«bor9 Pcb Sctlis. «{^aiii gabtr tar bca for fin 

j^9ll^i9^^ t be BfiaiaBb^t Cpm Mlbcftmbte Ahrabain Kati, 
pbca Pafior Primarius pcb {ruc Sixlt t Slcuibotg. iT^a» 

laa ai U«iMr|C(t(t t^cna* 1735 Ucpj^nformator 

$09 



5Ä*4 Kai Kar 

|o< rc Sml ^9^ i Ataben^on. 1738 ^formotur ^9t 
jtong Fi ideric V. mtitni ^Q CBbnu Dar ^roiu^J^rin^. 9anu 
tne 3(ar ^roffffot Lingvar. Orient, m SiBbtn^Q»ni UniocT' 
ftct. 1740 TOagijlct- 1753 3ttfri< SKaab, 1768 (Stai^ 
fRMb. Qtfitmeb EUfabet W61dicke, en S)ot(er af 9i(f0p 

Andreas Wöldikt { aSlbor).. 

ePriftcr, 
Difpp. ll.de voce N^33 Hafn. 1739 & 1741, 4, 
-w ^^ obferrationes ad Proverbiorum ioca 4 obfcurionu ib^ 

174a. 4- 
11-^ — -^ — ad Ioca 5 Proverbiorum, ibid, 1743, 4* 
RaK ^^* Maimonlclis de SetvJs atganeillis Tiaclatus ibid^ 

X744- 4^ 
Di$p|\ III« in Cantici Deborx Commata lo & i X, ibid, 175X 

& 1752. 4. 
Pi$pp, IV^ Specimen Pbilofophise Arabuni popularis^ ibid« 

1757 - 1760. 4. 
Obfervat. ad Loca qvxdain V. T, ibid, 175 8» 4* 
Prolegomena Commentar^ In Jerem. Cap. jo & 31^ ibid 

1759- 4* 
Fundamenta Lingvar Arabien ^ ibid, 1750, 4* 

Commentatio ^ma ad Hebrss Lingv£ Graininaticain Danzia- 

nam, ibid. 1763. 8. 
Prodromus Examinis ctifeos Houbigantianse in Codicein He- 

brarum. ibid.^ 17^3* 4* 
Exanien Crifeos Houbigantianaf, Specimen jmum. ibid- 

1764. ^jdnm 1765. 3 ium 1767. 4tum 1769. 4. 

KaRMARK (Joannes Joannia) 6o9nc^r«(l i tttlgM 

i !BilJorg 6tift 

6Frlf 



Kar Kci Kel Ken Kie 52? 

S*Priftet. 
Fttfti ftccUmatio ad Chrifiiannm Skeel de Ulfttnp. Arhufii 
1655. 4. 
Jf ARSTENS (M. Jörgen) ©cC CaRSTENS. 
KeITOM (Martinus) ffce CHEITOMiEUS. 
KeLLCNCHUUSEN (Daniel) Proprictarius i SR^Botg 

SPtifter. 

Kenckel (Srcphtnus) geb i S^aDcr. J^aal Sa&ct 
i»or Dect. Stqih. Kenckel, 9rot)fi fammefleb. J^cini ^oM 

Anne Berent« ©Ottet. 1692 bUö ProfelTor Eloqventlr et 

Hiftoriiram oeb Oet n^c diiDberlisc 9(cat)tmic t Sidbca^ava. 

1694 Diredor Secundariiis D(i) fammc 3(cat)Cniie. 1695 tOg 

h Sf|((A bcrfra. 1697 (let Solb^eammmet t ^dpKgdcr. 

ettifttt* 

Disp, de Propofitione pritni & tertii Generis Idiomatica. 
I Pet. IV. U Pritfide Olcario, LJpC 1637. 4. 

Mcriptio tChriftiano Alberto Ouci Siesw« & Holfatiz , ci- 
tiam ruorum plaufus, ob pacem Altonavienfetn inter- 
pretaiif. Hamb. lögp* Fol. (W. Citnh,) 

KiELBSÖK (Janus) f^fb t dZtbc ^an< gobcr t^at 
Kieidjsrgenfcn, Botgemcflct fammcfleb* 162^ 6(e9M 
{Xcctor t SSObtt 9hk. 1630 $r«il t taiib<fr0ne/ 03 bcrcftct 
^o«{l tillise i gUnncberd ^ctreb. 

ÖPrifiet: 

iiip^tft^ta mt Mette Hvitfeldt. jt^bn. 1633. 4. 
— — — — Lisbet Hvitfelt, ibid. 1638. 4. (lifj/t» 
CiwA. TL Ter. Kk) 



KlSL^ 



it6 Kie Kit Kin 

KiELSÖN CScverinus) 6o«ne*^r«jl til^pMlffeojCfer^ 

6Ptiftct. 
Sractat oitt bet 3uttlc®cT<t Sn £>tt og tKfen tet(o< Ml 

KlERTEMINDE (Pctiug Petri) ®<e PeTRI» 

KlERULF (Jonas) 

e P 1 1 f t e t, 

Journal oDct Song Chriftiau VI. 09 SDronnioi Sophie Mag* 
dakn« airift fil SRorgf» S^M 1733. Fol- 

KlERULF (Petrus) ®ar Alumnus pad Borches CoUe* 

gif>. 175 1 blet) (Sosn^^rorfi i JS>t>n^ttf pbcn f^toDfl i |2>f2rt!t 

Sfrifter. 
Obfervationes Philol» in Danicam Epifiobe ad RomjVeriio* 
netP, Hafn. 1741. 4. 
KlERULF (Sevcrinus) 9}aY Alnimma Collegii Mediccl. 

eVriftet. 
Dirn IL de Eclipfibus- Hafn. 1698» 1699. 4. 
E^ccurfus Solari^k ibid» 1700» 4. 

KiLDAL G^n^O Miffionarius for SiAMtttll i Xtaftotfe 

t ®eQjiai< $rot)fii^ 

Vr^bihn om ben fanbe ®ttb< $tcn<flt Sroji^iatt 1740, g. 

KiLQGAARD (Cafparus) 

Ötriftet. 
Disp. de Jud^ö non tnortalL Hafn. 1733* 4% 
KiNGK (P * f *) 

^ubct^ritbitcti. dt^rifHan. 1749. 4^ 

KiNGO (Thomas) fjab t Sldtk^frklj^ l^H* <5 ^ 

^mi Sabcr 9at Hans Kingo, (n ^mtt af 9rDfc<fto84 ^il 

fRoitrv 



Kitt $27 

9ivb« Karen Sörens S>ottcr. Jl>mi 8atfa!»(t m Joh. Tom. 

Kingo, cn €!fottenbcr > Ä^ns chrift. iv. toprtmdgm ®i( 
fnrfl f ^langtnip^ ftbtn i Sribertc^ftorfl 6fole/ l^Dorfra ^a« 
lq»oiicTc2)c 1654. 1662 ilto ^m Sapelan (o< *()r. Peder 
Worm , $rff$ i Sir! c^ljtnge ^ fsrtt §aii jtbtn fucctOtnbe» 
2668 ®098t'Vta;fl i ^langtrap, 09 fammcXar (Roiiiflcn 

1677 iSifFiyp i gpea. 1683 Do^or TlKologfe buiJatuÄ^ 

1679 Mc» «obiltttrct SDabc 1703. 14 Oct «^aa Dat itt 

©OBgC gift. I. SRcD Sille LtmbertÄ ©ottCt BÄlchenborg-^ 
^. 9)M) Johanne Laui ids Dottcf , Cflft af Chrl/len Pederfen, 

HoriNiUcr ocb S^pb^nbaT og SSorfcgaarb. | 9)Nb Birgim 

Baislev, tn ^otttt af X)oceor Og 9(|fcffoc Chnilopher Bablef 

Äl Sraiibfgaarb. 

tErontergt ScfFfMfe. ^I^n. 1672. 4. 

Äoflbcligc ©ittngf^^or, 2t gJartnr. 1 ibid. 15^4. 187^, 

i68t og 1723 8^ iEt bmfat paa ®oen|!. @ot^e6» 
i693^gi7oö. 8. $aa3<1ant)|!. (Sf aidoit 1693. ix 

^nfec^ forte 95cf!riO€lfc. Stffbti. 1IS75. 4. 

^ni Chriftiiin V. fer(lc 1^ Ipffäligt Sebtagl«tog. ^n. 

1675. 4- 

tKnt^ong lii Xong QmHim V. t(btng^So^. $(bn. 1675. 4. 

tKnbrt »n^attg —.-*.-—. ^ *-. ibid, lejr^. 4, 

Sirf^9faItAe/iBb^• ^bcftfe I689. 8. SDettt et bet aBetf^t* 
fie Opiag. ^en ba fdmme iff e af bct t^ologtffe Sacu(« 
tet 9aY apptobetet , bleb ^en fibtn mtb Spptobation og 
ablfillig ISotanbring ubgfpen. bbtnfe 1S99. |)pilfen et 
beft enbnu btudcKgt StrjPe^^^foIme^iBogv 

t0?rblibigfle Saitfet opct Uur, Lindenovs Dg d){ebfdlger<l 
®fib6tub peb (So(e(!inb { iRofge. 1690. %. 

Siig^^tdbifen 09Ct D. Jacob Birchetod. ft^ptt. I<S^$l. 4* 

®tabtta(« 



sm Kin Kiö Kir 

®ral)Ma('55o(j. Obrnff 1699. Fol. 

CRorgen* 09 S(ftcn#$falmct , mtb (dM! og latiof! Overfitttrlfe 

öf Frid. Brendt og Chrift. Rofe. ®Dr0C 1768. 40bL 

iDeu latitifFe Oi>erf«ttelfe aOcne. Hafn. 1739. g. gvr^ 
^cn paa S9DI!. Sopf^. 1685. 13. 
»bflfJOige anbrc ©crt (Fr. An. JJAir.) 

KlÖBING (Olaus Jacobi) ®ce JaCOBI. 

KlÖGE (Jacobus Laureiitii) @09ne«)5rafl tll Wt %tXKt 

Stirfc 1 {)rliin96org. 

Sttifter. 
Siig^^lkfltbifcn ow Eggert Elem. £unl)i667. 4. 

KlÖGE (Petrus NicolJ IRijcfogrt i 2Iflfni«/ fomt J^tTf 

rcD^Sfriocr t ^aat^ og 9)cRM'{)errcDcr. 

ePrifter. 
9}aR^rc/iBog i SRiim. $(t)n. 1593. i2« 

KlRCHERUS (Henricus) gn jcfuttjf! Pater. ?8ar fK 

$ib lang MiiTionaiius i KteBen^at^n, (oor dan opH^t f!g un^ 
tcr m frcmmeb Masqve ottitrcnt i bc 9(ar 1673 og 1674. 
2lmibl(r(it) ^ax (on ^cmitielig fegt at gtore fin Stdigton ^ib 
^«ngrrf, og til bcn Snbe ubgtt^et unberCcgncbe 95og, (oilfor^ 
fle dbiim, fom uben @tebJ iHiamtt trpft t et af bcmdbtc 9lar, 
^olbc< af nogle for ati»arre trpft iStoben^aDii; (i^illct bognq^pc 
cr (roeligt 3ngcR 3(uctor ^nb(< i be forfic Opiagci men i 
btn of 1716 cr H. Kirchcri ffian fat foran. (Btffopcii D* 
Hans Wandal j)an |)olbt b(nne9og faafarltg; ai ^an t m Di/p. 

1675 de Antiflitum Ecdefisc Evangelics legitima vocatione 

(ar refuteret nogtc ®a^cr beraf. 9(f StcmiQcbc^ar Dieanan 
i @tabc (Frmt brrimob; og Ant. Reifer i {>amborg (ar (aft 
faininr gorfort* ®ammc Kircherus (at)be far giort (ig bcKcsM 

flf fin Cominentario in Apocalypfin. SScn J>Ct anf0tt< «IcnC 

btt be SRorbiflc Stigeri Ombenbelfe tilurnfte^ 

* 

ePvift. 



Kir Kk $29 

S^MbOBlcni fA^m }tir eetligfeie. tt^<ii iStrb Dg 9(or froft 
in Ilmo. Xttcr oplagt (tl SMft 1691 09171$. ia» 
KlRKERUI" Q^tivLM) ^80 t Sirtcn^Dn 1730. ai 3ttK 
J^iurt %0btt nt Simoa Kirkerup , IBotflf f fAmmcfiet). {)än< 

ID^lftmr Anna Margareta Exfted. SRijIcDC flR gaÖCt f t)ant 

SctDc aiat. 1740 Mco fat i Sribrtit^^borg @fo!e/ ^ODrfra 
V» 1746 brponcnM» Kdfle nogen kib ttDeoldiiD<% 1751 
bm (icni| og »eö ^nfiitmation cni(rr<De pj. 1755 5lrD Oe- 
cantis paa Stiofirret ji7$6 bici» rcpt^renbc Cai^eBan (il 5;r. 
UmidM Oogn paa !Be(ictlanD< %B^t i Som^rrcD i tXihtt 
tS^ft' 17^3 Sognc-iprxfl til famme SRcniB^rb. Sr d)^etM 
km i M Sonal» ^ttnffc 3(0ep9CcaOfmie* 

1756* 8. 

Om 3}eirliflct 1759 pa^ 93cjlcrlant)< ^^t ^nbi$xt i occoQ. 

S^aga). Tom. 4. p^. 117. 
VUbtt^lit m »ogU i»i0tise Sing «f 8«ii(Mfcnct ibid» pag» 

135- 
OmSctrligft »(ia9)ci}crtatib<S0(r i M jt5(le M^eXar 1759. 

iUd. Tom. 5. pag. 103» 

bm8tltt(l43c(f9W#lf^i£Anbgobfct. ibid. Tom.tf«pagr. 
CrftatiIi(^®etmi(fcttaiifalIc£aftebe<2Mtl.8(cii<(«x766« 8« 

KiRSTENlUS (Michael) Moravus* 

Libelli m. Epigtammacum. Hafn. g. 
. KlTTINQIUSCSvcdcruf PaJili) ®at ÄCCtOt I SaftOtg 

^olc omtrmt 1614. 161 d 61ct) Sogne/ipt^rfi ttl S(i(ic6 og 
tilfto t fomme ®tift JDabc 1(143. ^5 2inL 9)ar gift m(» 

Barbara Rolenbergi 6»flct tilQ^ijfop Frans Rofenberg/ 

81 ertifi 



J30 Kit Iflc Kli 

6f tiflet. 
Orotio in Omis Encomion. RoftoA KJ14. 4. (2*0 

Kleeh (Petrus) Okct Sri9«'€ommlffaritt<. 

TuUins 9Jcr« oro Äla6ni«8«« SJppttHj^A owrjat paaS«NP* 
€5»r0C 1765- 8' 

KlEVENFELD (Torchlldas de) 5«b I SI*bOJ^ö»«. 
Ami goDcr Mr Peder Kte«. 1754 *'<» CctrfttKt i td 

6an|!c SanctBJt. i737 3MJMt«.(?tm(mt 09 «ffcfior i 4>«f 
ftt.girt. 9ielO< t>«n>fla MMnlanlX i 4 *« , 09 Mb (in .Oi««* 
lomU 1745 M» SRcMnn t brt «onjdtflt Dcmffe edffai. 
1747 anjlitt fRoob »9 tfy»M 1 9tt«l(la«lxn mrt 5Ub«i of 
Klevenfcld. eifcfli cftfT tr ^an bUwB a»eW«ii I «»«frfl' 
Umt «#«6 < Sl^btnftflTtt , €t«t«.SXaab. 1767 *^^^ 
CtatfrSRaot. 1 76% €(mfiettnt««9laftl). <Cwt J mongt a« «* 
htm p«a Dtn Dflttff e VlMi ^iflorie , famt t>« öonjfc »9 «»p 

«Ptiftet. 
t9l»Bfrnhl9 tll »mi9 Chriftiaii VI. Mt ^«(le««tl awWi< 

tM S^riftiaRibor9. f^tm- 1741- 4- 
©f Son9fKfle «»mn9er of So«9 Chrift. VJ. S^n. 174*- V 
«rtÄttfmnfl om en Antiqve, {m tll ©fWiffab«iie« «WJJ 

®!r»fter. Tom. 6. pag. 9. 
• KlINGENBERO (Boye) 

«ftiftet. 

Hugo Grotii V!. »»9» »«1 ^<« ^''t^» 3ltll9J0lll ««H*" 

0»crfat. SJ»»- 1747- 4^ 

KlINGER CCaipatus) ^ \mt I Stola4«W ^597' 
1662. i6T7. %' ■' „ 

KlOK 



l&t)K^icolans Jani) 

ti f^n «ostKlii Sift am 3cfi «^ «1«Mi|e «««rcfalU 

SeioHml^gtao». «iMtt fim j<s tffe meifc «m »enne «Orrf 
«dMicttDte {fftM ipoct ; tti j«g mere tib «n^angforgie^ 

te |«irt «1% Mien^ 

Hbt ma 0ott. i^aml. 175a. 4. E4it. %, 
iDbe m tnSinH). %fp^. 175-^. 

^folm- ibid. 1753. 4 

tmi d(Wt : «nrt ^iKhirijltf, tind ^[{Mjim, «» «im 

fntcn JtAitgt. ^amb- 1753. 4. 
Mtflltfs. Ättp^ 1755. 4. i j^fldo. 

S«b Adam», tin «1rat(r.«pitl. »in»^. gnO ^8«f|»i. »yyj^ |« 
Siiionn, Yta S)rftnr>®picl. ^a^k tfH* <• 
€ki^h|e SfcMt,. 3t«p^ 175^8^ «. 
fBme f)ra IDil«ff( tnxnte. ^^ g. 
<eihs>9(«il|(wtjt$n1«<9tfrnr(^(tt9w t^^tv IB. 

1764» 

9)«itifi|e Sttf^rr. jtop^. nnb te^i. I7|8v &feqv. ^. jpjMt» 
MC M »cb pC9^ l Av c»«m« fM ^m inmt 
fDMoirtettxt. 

Kl*Dl»F (äii-iÄop^ri»ttiett>injrmiFil.) $ftrf»t)i|^i(i 

Im» i VRofok 1560 a«t Im tfinfet^ronning Dototheat 



y3a Kno Knu 

Song Friderich H., B«caJiiOreut Theologi», «g fnfgtf NIck 
®ni(rat Daniel Rantrau- fom g<lM'fJr«fl I Dttt fwnff« Stitr 

X57a fom l&itm Jflicn fom «Ott8««9 *oH5T«efl ^on »«f 

if«r f« af b«ro» fom «f»«r9ClW> at Formult Concord» lff< 

Mc» o«t«9f n ^er i «anbrt. ©Ipbf» Mf» tam / fot jta ^»it «• 
bcrDomi ®l»U)* t«B««>t «t bo< i «ortfltot, ft»ot (an »at C«a. 
torapituii, 09 ö»D« fammcflrt i6iu ^an »at 9«ft «l* 

Barbara Paludan, Dort. Job. Palttdan, M«did 00 Pbyfia 

i£uM/ («n«5>ottcf. 

ePtt.ftet» 

»H<6< Vfalmtn »n» «piö*e, »<«*« «JiiiÄ ^"''» ^•- WW 
au< »tm Vfaltct »nfamm«nfltw«i. Ä»rt« »S8<S og 

td^,5>Köi9t 4Wt Frid. II. ibid. 1588. 4. (fi- Hrf- -*»• 

Mat. Z.) ' «. - 

KnOPF CJo1i«nn«) ©I 6W «f ««flgOttJflC SRc||U 

ut)fnlani)< oo Mc» ««flifto. «at «cctot i .{»^«fSJoUii €lo« 
k fta 1613 til 1617, Da M Wc» 3«f9matot »o< ^Otttm 

Friderich, fom |»lK« Mc» S^OngC 

eeriftet. 

Decas illufttium Q«eftionum Ethictrunu Witeb. 1607- 4. 

KnOPPEBUS (Albertus) g«tl l 3000 \ 06<t»ffc(, »Ot 
Doftor Juri», Og 1549 Mt» Profeflbr Jarif i SiobCB^B. 

156» tclOc W fom «ongi. ©cfan» ttf ««(laaft. a)»b< « » 

»en i »tabonM i577 »^ ^«i** • 

ef tifte». 

Disp. de Jure Emphyteutico. Hafn. 1 573. 4. 

de Juftitia. ibid. 1573. 4- C^* ^' 'ftP') 

KnOTH (Chrlftianu» Fridericus de) Eq*M Daftt». 

ertlfter. 

Panegyricus in Natalein Chriftiani V. Gieff« 1699. Fd. 



KOBSBM 



Kob Koe Koe Kof 535 

KOBSEN (Ctnutuf) ©at Juris utiiö$qveDo£lor eq^\f 

fNp i SBiborg fra 1460 (ti 1477 , ia (fon Mt. SBrugtel 

i ftR %i\> til aOitiOigf ©cfanMifaber og StigcU Sorrctningcr 

i atcbcrto^Denc, Sraftfcvig og Strgunbieii. 

^f rtfter. 
Qva^am breves expofitiones & legum & jarium concordan- 

tue & allegationes circa leges Jude per reverendum m 

ChriHo Patrem & Dominum Canutum Epifcopuin Wi- 

bergeiifem & venerabilem utriusqve juris Doflorem, 

fuper Jutorum kgiilerium. Ripis 1504. & Häfn, 

1508- 4- 
flfl^gff tiljfriPC |am 09 en Sractat de Regimine Pcftilentiali, 

fom anbre Derimot) ttDorggc en IBifTop i 9(ar()Uii< af fanu 
me Sflo»a# ncntlig Canmus. 6ce Canutus. (An* 
AI. !/•) 

KocK (Cajuf) !Bar farft gnfonnator |o« De Songeligc 
frittccffcr, 85let) terefter 3uftt«'3laab; «lee^iBorgemeiier 
i Sisben^a^n Dg ^Mt^fRaab. SDeb 1770. 

e F rt ft et. 
ecfFrirtlff paa m 9(01^ til to ^cfle. 3nbf0rt i oecMomtfFe 

SBdgolin. Tom. 3. pag. 323. ^(Db^ilf^t @(tift nni» 
M Hf n nbfaf te ^riij. 

KoCK (Johannes Nicolaus Ola $ Samuel Severinus) 

©rc Coccius. 

KoENE (Henricus) geb iS(t0ben(it)n. gZeifie ubenlanb< 
jfoa bct mebictnf!e Studio. Seg 1707 (il Granningen !Doc^ 

tOTfSrabm in Medicina & Chiruigia. 

errifter. 

Disp. de Cakulo ejus(}ve Scflione. Groning 1707, 4. 
Koff CJdnntm) 

m 

tl 3 ettip 



tJ4 KofKotKoI 

^ftlige SJcofbgtf.. 6>rifri«ma i«6$. fr. CT». iB«> 

KaLMNGCFriderkh) ^^ i jeMinl^aDlu Cu Qta ^ 
Friderich Friderichfeii, Qfmt^SonHlIm W9 Si^M^ml 
«ittt, ot Qtiffiia of D. Hvis Lech. SkifM i ia ttMMi» 
llDenbKiM.. 

PJ^p. de Juftificatione hoininis. LTpC ltf8& 4^ 

^au< ^btxi ^^a1Kl tmr Chfimtn Köler. ^aftl» i»at SSci» 

S)0t)t faa {hl Öaavb ^in^t^ohn 1(^49. 4 3iif. «^ar «mt 
100 ffette- SDabt til fatttgt ®fofc(erii4. et» iqq firttt Salit 

Specnlum Magiftrotus^ ^^ fiifr^rirttNa iMT Kait RMtttoir^ 

KöLlCHEN (Qirp&nis> 9lat %at iGlijiftti 1694 toft 
S)i>c(of'Of>ai)C(i in Medictnt i jtiofren^vo, og ftbCRbko ®ta)^ 
4)(9Pcii< famitMfTeU •»Offrffof i eoRpM»" 9ae gHI »d 

Thyre Beate Bornemonn > Qsici; tä SliffOB^ Heor^ Bornftt 
aiann, Suit of Jokum Wtipurger. 

Ditp. iiiftug^ d^ Guttt. Hafii. i66/^^ 4. 
W>ft\U\V Obfervarionfe» Medlc^„ tatfM T^.. K > H S 
t Aftis M^dic, HafiJcrf. (B. Sfic^i 
KÖUCHEN (afparus) gfD i fttekll^llB. fft 6itl 

if SR«(lf9lii«a^ !Bac Alunoom saa Borchci Colk(io. .iM» 

©fttftetk 

Disp^ de fsnfiinis moltntibus. Htfh. ryn» 4k 
Collttio £piä«ti 6c Aif lanL ibid. 1^33 f^ 4» 



Köl Kön 135 

* KÖLICHfiN (Chriftitnns) ^9b f JTieBnilaDtt. ^M 
BAcr 9ar furfiaofartf Coct Cafpar K&iicben. J^ant gjto^ 

Irr 'rbyr« Bcflte Bornemann» 9)dt t (in %ib Aiuinims |ku 

tordies Coilegi<x 1710 N(9 axMii Capdiaa tit Mt gm 
Xirfc t Stisftci^aiNL 1712 SBagiPcr. IDmfrcr emji So^ 
HcBöa 9c6 fommf armitld^, i (»ilfct (Eiii6<(i |aft ND( i747* 

©Prtftet^ 

Difpp. II« dt Eflluviis frigorificis. Hafn. 1703* 4« 
•«»-•«- de Tnrtcro Platonico. ibirf. 1704. 4. 
«^ -«> de qvantkate momt identica^ ibid. 1705* 4. 
IBlfMifi SSfcmittiX om ^«e Magdakne Fofi, ^r. Joh. Conr. 
Ernftcs JjriU. ibid. 1717. Fd. &c. 

K&iEKEN (CaTparus BaltboTaik) |ft(9 fiij paa Caitfl 

9<ifp<v. Se6 i £i0bcn(adiL golbt ^rn til qD^fcrft {«f 
tmp, H 09toIM 60. tilp^ii utlclllaa^<, formobcattis til 9(m* 

Cartnen mi obir. Petri Spormanni. Hafn, i6(Ji. 
Mcdirarioncs pacifioe I^cino-Belgica^ Amflel. 166$, 8* 

John Higgins {)crrra< tBuDfIa6 til aBc Sfcnarffer, fortaiu 
f€^ amikrb. i665. 4^ 

Brfef Memorifll van hcr Apoftoliike Cointoir. Amfi. 1710. 
16. {Bib.^ 

K6NIKGIVS^(Maarkial) ga» 16371 SrOflftal) iJHot^ 

§c .{Hn^ 8ai>'r »ar ledcr Kö'l1i^, SolDer lammcftcD. ^ani 
flMcc Annt^Frant iDottcr. 1656 DqmnmM ftfl aBibpri 
(5Me. Sif bcrcftof 6til> wx M^aikeitdorphs Colltgium. 
SMfir insff ater nferalMM, o« M) pa ^ifmfmf} ble» 1663 

ttagi^- S6(S6 Adjtmöui Facnlmris Theologicx. 1667 
Fiofefljr Ttieologix ordifm^ius t Swbca^9IL 1668 Doc- 
»r Tbcoloi^iar balittQa j| !5i(r9|^ | %ilk0r|. ©0be ifiTa; 

ff 4 ^Raii 



Si6 KÖn Koxk 

« 

d 9R(UU Otat fltftaieb Anne Mortens SMtCTi Cl SSMttt 

if D« Monen Madfen, 0i|Fep i aarl^ttitf* 

6Sriftet« 
Nova qvaedam, ftd veca & genuina Logices Princtpit^ ChrA 

ftianisc — — 4, 
Disp« de Principiis Logicis. Hafn« l6£)« 4^ 
— «— >de Rerum Principiä ex.mecbanica feminum UxmpK 

ibid, l66j- 4« 
Versr Religionis demonf!ratio« ibid 1666^ 4^ 
Appararus f. Introdudio ad locos comnnuica Thec^ogicot» 

ibid. i668. 4. (T6. ^,) 
KONGSBACH C^ctrus Petii) 

SSrifier^ 
Synopfis ReUgionii Chriftiansc mctrice^ Hafe* jSjj, 4. 

KONGSBERG CNico!aus) ftfb 1685. 1716 MaCo» 

VeDan, 09 1720 battfH Soanc^rorfi i Qctg^taDcB ftoasfi 
(crs 03 v]}w(i t £ona<(cr9 |^roD(iic i Xgacr^iuil Gtift. SD0» 

Dc 1763. 

Sfrtfter. 
3ö6rfifPr«bifcn. €5ri|hania 1749. 4, 

KoNGSTED (Olaus Petri) CfgltC^^rttfl ttl SRim» 

SfKIeo i^aa golfien 

etrtften 
6rai>'(Sffrifl( ow Jtono Friderich n. cftct tonle fMcrt 

Sfif. jE^Od. IS 89. 4. QBr.) 
KÖNIGSMAN (Andreas Ludovicus) Ca 6fcM|Cr* 

1706 hlt^ Qftagtfirr til Stanf fuit am Ofecrn. 1609 Profe- 

for Philofophic extraordinarius t^cDUttiOn^M t jttcL 1713 
9ffciltliS Sonrcr ttb Gymnafium i 0<na6tug* 171& fit^ 

tU^aqcn t ^uniiki(tf, 1725 W|f Gofliic^ifffllocb QaamfMm 
i ^Si^boi^aM. 2>i9De 27:18. 4 38U 



Kön. 537 

Bisp. de Friderko JCnobarbo Imperatere ah Almandro III« 

Pontiiice pcdibus non concolcato^ PrcC J. B« Maja 

Kilon.' 1701. 4« 
w^ — <fe Scopo & fenfu partboked^mtlif Pafiofibvt Job. X« 

P»C D« H6nr« Muhlio^ ibid*. 17031» 4« '' 

SroiM^dicbe Jlict Anna Lada Makn. ibid^ 1703^ Fol^ 
MaecenatuiniSlcsvi€i& Uolfttix monumfntum pietatit &c« 

ibid» 1706, 4, 
Disp, an Ariftotdes do£lrin« moraltt dcfhonftraäoiiem in 

incaito fhtuerir,. ibid 1706* 4,« 
— »— >dc rerum moralinm deinonftrationibat^ ib« 1707, 4^ 
Paradoxon Philofopbicum qvod ommum hombilmm horri- 

bilifltmum mora natara non fit» fapienti inprimis^ ibid« 

1707, Fol, 
Vifft hiitorica de Origine Litterarum apud Gcrmanos^ ibid« 

1707* 4- 
^^•i» deaneiqvitate&uiii bettttePentecof{alif« ibid«i707« 4^ 

«. •» de Parabolia Oirifti Prophettcia« ibid« I708« 4. 

^- — > de Divite Epulone a Chrifto iinmiftricprdise nen ae« 

icoiatD^ ibid% 1708* 4« ' 

«...de optima Philofophandl ratione« ibid« ^JO^* 4« 
-«•—de Litterarum amararlarum apud Yeterea Gcmianoa 

Ignoracione, ibid. I709« 4. 
1» .^ de Regno Dci moralt in boniinet« ibid« I7ip« 4« 
^«^.»-de eo, qvod joftum eft in Regno Dei moiali^ ibjd« 

iTto. 4- 
tmt^i Prograron» |tt tm Sf(ti0ttni Mtt bct SB^r^ Nv 

®isp« de bomine nuptiaii vefte oon induto« ibid, 171^» 4« 
Animadverfionet homileticff, ibid« Z7IX. 4« 
Prodroinas Clavis Probbeticx. iliid« 17x2- 4* 

tl S Dijp. 



Kdn Krt 

Disp, de rationall Metophyficet cnltif. ibid. 171 2« 4. 
«^ «* de Jttdicio Regit CbrKK adverfut rebelhm Etdcfiun 
JodiTOcam^ il»d«'i7i2. 4. Osnabrug 171 6. 4. 

KatcrftK^ung, ob iu rajaten ftp, ba^ tie Qftubificnbe He f^ 

(fiMBMe 9Retap^9pf nol^nlciiMt erlciflfii. Itki. 17M.4. 

e(ant)'9ict)e bcpm titc^flingttil Job^ Wenieii FnfarfoBi 

ibid. »71 2^ 
Contro^trQadeftmooeDeiipiiro & nei«eiiArio^ ibid«,l7i3. 4» 
I)isp« de loerltif noflmiuiu ia ^^iut» J^l)rtbkual. Osn%- 

brng tji^ 
Sj>ecimen recrentionuin OsMbmgefitituii de Coitfenfu pani-^ 
f bolarum VkgtUanaram ciun fymboUs: HcbReorain & 

iEgypcia.um. Osnalir. 1716. 4. 

Ca< Se^Bi^ir M iHM gthrftluns imSrt^e olet tooIsaMot^ 
tcr tc^rcTi »Mr Eci(^'9tcbc äbcf ^r^ Peter KJoftemuoo» 

KrABJBE CChiltanu^ C Kteld) til {BriUI<(|M(t. %eb 
^58}* 4 3ttB- «^t* S^rtycr MV Niela Krabbe ttl tofkblll^ 

4>anl aKobfv ingeboi^ JuuL Stctfk i p» fstflt UK«i>o« 
«IcttlanDl fBic» »mftov Songdig Sefaliaa^ Otetbyoo^ 4Hdk 

ClOt !D9lK JI612. 3,1 !^an. Sai^ gifi «cb Chtiftence 

JuiiU 

eftifttt^ 

Orat an Javeni Studiofo oialniKnficparegrtnandtm. WineK 
i6oi, 4^ (W.> 

Krabbe (£> icus> dm 96(5te, ^Are tH QNiilni^, Sa» 
0rup og fBiern<bolm / SKtbOcr af (Slrp(alltcn^ Si^M StMb 
f» ^m»cb<oianb^paa Smibmcl^ 9af f0b 151^ P^ Saffanp. 
^oni gaber par <0^. Tygge Krabbe Mi- enfbup. JlK9t 

ffi)9t)cr8YICAnneRofeiikiantz. 3baB<Ung68iii Toiir^aaMr 

lattM. 9iori)c fibrt 1 9 Stcifcr i Sigcti 9lfairc< M Sp^tatt^ 
ttvfi^pit/ 8ra«(cri9/ 9^0^ ic 1560 UcPiXtUcr of Cto^ 



Kra 1J9 

X- 9)tefr Karen Lykke. a. ^b Margr^ce Revcntloiu 

SPtlfter. 
Stxo GramfrMitrcus. S>CB aoDl ft SMtllNI (cfilltoM ti tVfltttM. 

9afc( 1534. ^^^« 
IDni sDmifFe 8tfim'Srmiifr tgira opfosf/ 09 fotmmt itifD5toni 

Hanfes ^i^orif S^.i533- SSoim*. 1534. og S(l»IK 

Cal )ut|($e 9m^9m( trrnrfloHrt^ nmMtt int^ Eric Kmbbe 
tv fBofhrii^ UtgiveB of Per. ReTeuio. S|»R. 1C94. 4. 

^oa cr e» gerfnttcr M f»lgc«6c Vfalmcr/ ^ ^bM i ftC^ 

£) 9tenBcf!c (rgneb 6m ®9a^ faa floi te. 
4Km Sub^ bii fem foobfager mig te. 

JDct iM«€< Btt t 0(im K. 

C ^immcifFe %olbtt, ]»i m btn 2e. (M M^n Th. m. h. £> 
Krabbe CErtcus) fteii jtagrc/ ^rt M SUrtByftMb, og 
CiloMiuii) i €^ifBanoHt Sor m 9miiw®m of bm 9t«^ 

fbrngr. - «^AQI gobcr »ar Chriaian Krabbe til (BiBml^otnti 
4Mm( d)Mar £lfe Htsgh. 9apgjfl mcb Sruc K^ren Kruufe» 

ig MT Sobnr (tl Oe^mc^Roob One Krabbe^ 

e^ rifteir. 
Oratio de folertiaAmnialium. Marpiirgi6i5« 4^. (B.fty 
Krabbe (Ti«go> ^, Iver Krabbes t» 30rb6ctg Sg 
Qtbc Karen Marfvini Qot^ ©CC H. ErNSTIUS. 

Krabbe (Petnu) yrpbjl ovet atorbmmi $rot^if i 
Snw^tcm« 6ti^« 

©Prifter. 

So 2liinIc^fohncf I fom i aflubent ^fobncc^of [erc isbf^pt 



540 KtH 

KrACHEWITZ (Jo«««} 9)at Phttafophi> Migi(H. 

S9(f( d9evf(rttdfe af H^ns Bangt liig^VnrUfMQiKr Ole Rck 

Kraft Oan«0 8»J^ 17^0 l OdfB* i grl5crkHN* 
I Slerge. «Oovi S^l^^t ^^ Aodm Kraft ^ Sopitaia »A M 

90t(Fc ^fanteric J^ani 9)^0ber Scveritia Ebrensfryd Schok^ 

Sfccr ^an4 Sorftltrti fiDltgc ID^i^ bto (on aBtosm af ^1 
gatbroDcr IRa|0r Jens Kraft tit Scfinii^idaarD i t^^ 0| 
(oit^t Ktttct prtoot SaformatiiNt 1739 DcpoKmOe ^ Sti$^ 
icofiaDiii ttQii»arptct. Oto (crcftet Atuamui yaa Betcbtt 
Collegium 9A Decanus )Kia H^tTtk (Xdfic ilNtilaaN« ot 
1743 Mct> ^afltfiCT- 1746 Pcofeflbr Matheleos Kb ^XBt 

ScaDcmic. 1761 ^ufiitt^Staab. S)0be 1765- 18 9tatt 

9at to Qaagegift. I- 9M Bodil Carhrine Evertien, et 

SDottor af Vtocuratof Tilleman Evei tfen iStieikiiftatB. a. SSr» 

Sophie Megdatera Langhorn, en SDottOT af O6(n0'2iCltfcaaBt 

«a ^mmciiDant Langhorn ifa^ atafeofcorg* Voa (a«i SiiH 
(T Maat onOct fat biffc Mcigc 9lct< af VtofcfiiMr EricTen 
1 6am* 

flat X)ob 09 {«ftam trp^ge 
8or X)ei)e»< ^»crmagt, 
9ar aiDrig tKnnc ®f ms<^ 

£it ®raDen& as«cfe bragt 
^ati4 6ifK^t £to (at fuiiDrt, 
SDer cr for £>obeii fFabe, 
IBor Kraf r |ar itifgct tttnbetf 
9)or StcrDCR mcgct ea((« 
€Vtifter« 
Bxplicatio in Neuton. AritbmeQcam Unirerlalis« Hafiu 

1741- 4- 

Tbeo- 



Krä $4t 

Tfa«oräi generftiid fuccindftconftruendi JEqvfttioneiB anftlyticaf* 
ibid. 1741. 4» 

fftiitmtt tt)rfalig^ iinDtr bcn Öl^enBor9ifFf Seamme. (&| 

311M teit. S^tn. 1749* 4- £0 ®aiige oplagt» 
(SargCiSak owr 5Drottm«g Lovife. ibld. 1752. 4, 

3iibd»lalf. Äorae 1760. 4. 

Säie p<M Ston0en< Ssbfd^Sag. ibid* 1761. 4* 

Spito Sole. ibid. 1764* 4. 

Logick, eOct Dm S}ibcnffa( ot 7«nfr ft^tm. 1751* S« 

Ontologien I cBct bCK farfit S)ccl of MetaphyCck. .ibid« 

175 1* 8- 

Cosmologie, tflct bCK attCCII tDtct af Metapbyfick. ibid. 

1752. 8. 
Pfychologie, cDct ttn ttcMC ©ed af Mctaphyfick. ibid. 
175a. g. 

SRafnr^SffttHimfmctt om ®ttb. cBft (ett SDattttRge $(cofo$te« 

ibid. 1753. g. 

fort Sortfftxiing af DnntDe St^Ifet fornemnteffe 2{»tf ctmngrr, 
©fiffc 09 SRcenlnjet. ÄotfC 1760. g. Camracct 
ofl omfot |)aa Sydf^* 
Ctittlfe SBrctje, SH^tt. i7«i- 8- « 

gordirtningfr om Mechaniik. i ©tel. ©om 1703- 4^ 
Sntieii ©eel ibid. 1764; 4. 
3NaiiM Det fitbcR^amifFe edfFaM ®frtftet fioM af 

Jan** 

fiSetmtninct^ ovet Neutons og Cartefii Syftemätfl, nteD noflft 

«iniMnrfBinjet om tpfett SÄatar. Tom. 3. p. 173. 
mmatfnmtx OM ttiiq^htt, 1 JtJilfe flere ©erDict af Dm 

ttWienee Ctemfte ere Kge (lore. ibid. Tom. 5 P.J03. 
Merhode at ^oKfe, ^orlcDefman i aDe^ilfdDtfanDbcfimu 

me Dm me ttJefletiDte vtDmttmDelijtJafgt af Twmni% 

fom 



y4* ^^ 

im ^^t^ hm walKa f itt atfita^itn^^Acti {on 
iaOc(K>lt^ ^ nbcfkoMr. ibid^ P« 324. 

»anliflc Syffeme «m {Dt«terirn og Ot fommcQfattc Smi» 

Tom. ^. p. 99» 

Om £f«entej d^atur. ibid. p.>033. 

ODtrccnilicinindft imenein ti^t Pmiuptflof PliyCqucn of M» 

raphy(iquei\. ibid« p^ ^4^^ 

Kraft (Johaiitiet) ^iir faril SUctor t £ie6ni^aonl 
eiolt. 1593 Mc» ^)k«ii M St» Peders^irfc (omm^cbf o| 

|^»ui Damdis tix SyVnbolo Cbrift» IV^ Ua&K 16 19. 4» 
(Ä TA) 
Kr AfT (Petrus) ||0b t^ll. to Stttgll^ i kotgCi (»0e 

l^< !8ai|cr llal |Ki»t tnmt Oberfi^ ^m oat f$r(l CkuDmli 
Og 1745 bico (SonccIrMSccrctcm. 19^6 SanMbomttct I 
SkcOavD oft 9)l«ciL 1747 änfpccMr dcD 6om StiMerlist 
acatemic 17.52 2Miit<4Kaa^ i76ctogaff((edfra6ciiiel]^ 
tf atcabcmvr. S>0N 1764. $ ^c6n Sat Ciir af fitfttiipt 
«aarO i Gtolonb, og gift mcD Bicgltte Borthuui» m tbottctp 

notfFc $ott^<(oiitotr i ^t0bcn|a»ik . 

JDt ttfliflrt fotbrrff» jR^iii- — — ». 

Iificii0ic|fg(f)) t pn CtaBb. tbid ^ «^ g. 

^tn SngclRc S|)ca«co^ 89rt)aii|tct S^Mk i^^. %* » 

Sbifie 
tak paa fprittM thrillians .(^^bjclf £)agw ibid. 1743. 4, 

KrAGELUND (Petrus Jttii) ^0» |($oa. 21 Z>CC« i9(f 



t €MrldM o« 60«»Vr«0 tU t|MTc»c{te flRimifllf». 163C 

ataftllcr. 1650 eiffop i Siftc 1653 Doaor Theologir». 
l^iels S)ottcr> fl. aScb EUin Thofnes IDofiCT. 

9»nA^tt9 l»M te» <$ DatNM ^aintc, iiM (DiifcB Bcfottd 
«fU favDc S(ri0Re< Diffc Sicn»f'£esg. Jt^Mi. 1632. «. 
3AMliti((t Tibem^ tlcr tfuUMMt» StDebroi» mc» ^ut «tr» 
fagcr, StoboflSUnMgte», faiiigiiia>«g{ct(lDcfiiiiofti 09cc 

KuiikXI^ v« I. 1. g. Hafn. 2<4f% 13« 

Sii^tMtal mt Mogenl Sehfte(j. ibkk x<«t. 4. 

»^ *— — -«- --^ Mette DreflUbtrgi— '-^ — 4. (AhM(H\ 

KraGELUND CPe^rui diriftiuii) MIT AJ(iinm«s yoA 
Iktfchct GoUcgio». 

Ölrlftet. 

^— -— de Serra Nftrtyrii Iiiftrumenta. ibid. 1700^ 4» 

^'^ -— de trinft te^ri^^je^ione fiit»eriiiortuos, ibid^ 1701. 4^ 

>:^ -^ de «urtp feaiere Pj^flxigor^ ]bkiw 17CI. 

KrAGELUND (Petrus Friderici) ^i i iffjl^ ^» 
^ooinvi jMa Bo^ebei CoUegi^ - 

DiflC d« SchjrtaU* Uafn* ttfpf • 4» ; 
<**-—* dc defedB omouloniiB» ibUL .£<(9^8« 4» 

KraGIUSC Andreas) (gib .4 Ribe^i5S8 4 JKergCC 

^tanb/ Jl>ani gcDit .]»ar Pedet Kfag^ ^ni SKobcv Kaica 
Ciyiv «itleiii t Siibtt 9Hk, im pDm tll StMm^M tit 
fBifFop Povei Madr^4 fom cfttt 9)vaB(brcir< X>0b. foc ®b«« 
SerJFaM ffoii) tog (ig (am «i Sor ^. Xor J^$m i SiiBbm 
|am< ^bU- JKcilk bcrpM ItbenlonM og 1585 Mc» Doctot 

Medicins tii Montpellier, 158^ ItM Pr^feflor Psd^9gicui 



514 Krft 

i^Jtiitol^aklL 1589 ProfeiTor Mliheftoi vg 1590 PitdMbr 
Phyfices. Z)0t)c i<Soo» 8 3>a* 9)ar difMnrt Ellen M(»r- 
tens ZJottcr» fdm '^ rm l SSs^fbib nct il^nifcffM 

Job» Alin» 

Scfaols Rftmd« & dcftnfio P; Rami canM Ldfalei-x Odip^ 

nifiStf Bafil. 158^» 8* 
Morttii Ai's Poctica juxta Rtmr Dialedicam Oc Rhetorieaiii 

refollita.. ibkl. t$83> 4» 
Ariilotelica (k RftiiMCfl) de infidiofis Lophiflamm fimnlidmii* 

buS) inftimuonesbreves« lbid& 1583*. 4. 
Laurea Apollinca Monspelienfo^ ibid^ 158^* 4* 
D» Jacobi Mattbix Arhttfii Prxlediones in Ecdefiaflm 6t 

Joelein» ibid» 1589. 4. 
Ejusd. Tra£tat de ratione condonandi Oc Caufit Elo<{Vtmi& 

ibid» 1589* 4» ' 
Bjuid, Introdadio ad Seriplanm Saaran» Oc difceiidam dk 

docendam» ibid» 1589* 4* 
PlatonisParmenid«8noiuiiUu(traniff/Hafn» i59g« 4» 
Thefes de artium Prindpiit & legidma oonformaitioDe» ihid« 

• X59i>4- 

Thefet de Definitione & Sub^eflo Phyficef; Hafii» 1593. 4. 

Theres de Creararis limplkibbi.' Hafii. 1597* 4^ 
Thefes *de Angelifl dc AniifiabOinana. ibid« 25^994 4. 
Epiftolx aliqvot medicx xn Homungi Cifta medica. 
Epiflol« de Chymkis qvibusdam reraediiB ia Bartbgh Gflt 
Med. Loc. Xl. (AF. B. dmb. g. Ter.) 

• KrAG (Frtderieus Cbriftiänus} Hu CiW äf 4tar* Kieit 
Krt^ til *®f folbcMft n %c: Sophia JuuK «te. 

Oratia Panegyrica' In Inaagocationetit Fkjd» Vk Lipfic ha* 

bita» LipC I747t V^ 

Kaao 



Krt yyy 

KrAG (Ffidericns Chtiftmnus Carolus) %e\> t Stiatftl' 
^«mn I7l«. 8 Spr. ^ani gcbcr nt Afleflbr Sven Krag-. 
«I^anj SSO&fr \>flt Re^ir/e Sophie Gi ubbc» Applicercde ({g i 

fin UiHlDom fil itt sRtlitaire. SZdfic 1746 fom ^olontaire 
intD <^i|tiat)rcn ttl ^ttqxtt. 1:747 blrt> Sicutenant t)fD SanD* 
SRilltieiu T752{if jta SDiinfJjton. 1770 Mcd SolDiSontrO' 
Inft i fBogcn^ i gpen. 

SrofS SfTienbcIff for ben , Der bcficnDct flft til beii ^rificlia^ 
Stfligton. SCalborg 1767. g» 

Krag (Nicolaus) gStObcr tii foranfattC Andreas Krft. 

ginS) nun $£IDre. ^an oar feb f 9ltbe af famme forommelbte 
Sorarltnre » 1568 bfponcrcbt vcD Sti0ben^aoii< tlnivcrfitrt. 1571 
^t ^n Stongc n< Soft igten, fom ^an |»aa nogcn Sii) ^at>te mfjif e 
formcMf) cnSDifput meD m Commenfaiis. Sttiflc ftbrn ubcn« 
l4mW, 09 1575 Mcd SRagfjlcr i JBBittrnbcrö 1577 Äector I 
Siebeu(^aDDS ®ro(e. 1 578 inbsif (SgttlFab meb fia fer|!e «Oit^ 
{fanit veb fRaw Ksnna, 1 582 tos fin 9(f|!feb fra Ktobcn^aDnt 
CMtf og nvgcnSlb rftct reifie attrr uDcnlanMod Mc» Doc- 
tor jaris, nfeen S»il f StanTcris. Vitb ftn ^icmromil 1588 
tog^an ^riKmiflc^^om obrr bttnclbtc (in ^ufirue Kttnm , for« 
mcbtlll (cgangne ^orcrtc. 3nMob fig jibtn f ditt^ai meb 

Eire Mule , Snfc of Mag. Iver Berttlfeii , Dg mcb |fnb< atlU 

be en Ct n og en ©o((er. 1589 bkb ^an Profcffor Extraor. 
dinarius 00 f!ttlbt tefc öbcr {)iiiorf cn- 1 592 Mr» (an Pro* 

feflbtGrscs Lingvar» 1593 Blcb fmbt ttbi tt ®cfanb(fFa( 

meb Stten Bille (il Sfotlanb. 1594 UftiUtt at Mxt SottgL 
Hiftoriographus. 1597 fmbt ttl Voltn fom ©tfanbf. 1 598 
tit Sngcnaob; og i5oi aftcr til Volen meb Henric Lykke, 
^rb fammc S(ar< Glufning 6!c« ^an Sorfknber ovet Soreff 
for btr i Storltg^cb at fFiiOr fFrioe btn ban|Fe {)i|lorie. SD^cii 

(on i9it fort cftcr i6ox 14 ^aiU 



SS6 Krä 

' ePtifter, 

Örttmmacici Ldtina. Hafn. 1573. g. 

Livii fententiofe difla, AccefTerunt feiitentis Salluftifliur» 
ibid. 1582. 12. 

DiflTerentis Ciceronis, a Grammatico qvodam in Dania oJim 
coiifcript9r,«abip{bedit£« ibid. 1589. 8* 

De Republica Laced^moniorum LibrilV. Heidclb« 1593. 4* 
Lugd. Bat. 1670. g. Sr pteR iabfart i Gronovli The- 
iaur. Antiqv. Grxc. Jt^MUt VJ^pcrKgC Gftift Barthok 
Keckermaiinas orcttclig fOCCgiOCt JIhUK MTC Cajadi 

Heraclidis Pontki de Poliriis libellut cam Verfione Larina 
it. Job. Stobsi excepta ex Nicolat Dainafccni unirerA» 
liHifiorJa de moribus Genrittin. Uetdelb. 1593. 4. 

Panegyricus Chrift. IVto di£his in Dedicadofie oovi Aadi« 
torii Acadeinicj. Hafin i6oi* 4. 

Annalium Libri VI, qvibus res Danicae ab excefla Frid. £» 
a Chriftiano III. gefls ad An. 1550 enarrantur. Cuna 
Pi-xfarione Jo. Grammii. Hafii* I737« Fol, (Ä. f^f^ 
Tb. Cimb. G. PF. Ter.) 

Kraoius (Nicolnus) 1 526 00 jirc fMgoibc Sor «ar 
^an ^^f^^XMbiUnt (oi ®rc)>cA af 4^m paa ®lottct 6oUc 
nou/ og (^ialp at rcformm Siittttnt i ®tcofFabct {^eja. 1530 
Nco^anklöct tilfRinOcii, for ligclcDcg at {fittt Siixlv^icM 
set t ®taiii) f (oor ^a tog tftc brugtc bca fornoMc Corfgrig* 
(cD# (oorfor |aa btrfra bko aftFc<Mgct. 15 37 Uto ^ (iat 
til Vicarius för bca {it^flc cattolffc ®tfp i eic<oig, Gott. 

ichalch von Ahlefcld. 1543 (alMt Cd tpDfl «^of^TMlTaBC 
(oi Song Chriftian III. 1544 McO Baccataarcus Theolo- 

logiar t Sio(cR(aon , og famme Xar Par mcb otb M c^Uo* 
^vium, fom blco (olM iStobcn(aon imclcm Pc Sutlccfh ff 

yapifii{tC| og (irajC cftcr blCP creem ttl Doaor Tbeologie 

«f 



Krt 5 57 

(SoL Lnbec 1530, (Z. CmiA.) 

Kras (Otto) tii SfMterfl. 8M) i«ix. 5 6f|C j&mi< 
Sota Mr ^, Niels Krtg til 2r«»<(olni. «Oani 9);o(cf ffroc 
jytte Hä|E. CMMrcbe ftt^ ttb Coraf KcoMnk/ rcific f^ 
«tadoM til SrMferii, CsgcfloiM) 09 3t«ltcik 1634 hm dl 

fWMr «9 biC9 tf^tC tH Confilmrius tMb M {lirifeifFc 8» 

adia fomncflcl». SM0( Dtnma til ttoacrn 04 S«(mi8, o| 
fftcr 9 9fairt «NnlooM Slrift Nrt^ ctm^toMret iKb Det »oofh 
CoMdlie t JtMct^mu 1639 U<d ^ i Jtmigdig SCriiitc 
fcsM ta Cvmifl til S>rmi8in9 ChriRine. gslgCf incti Han- 
ntiuii Schefted f Anfeafi«»e til 6|^aiitcii, og mcD Juft Höeg 
<jf OfMims» Oor «cb i «bftilisc Sampaiiict imoi) d( ®i^ap 
IBr. 1644 ifc» e^moeecfdtm ^< VriiiM ChriAMn, 
fra i SMg Chriftkn IV. graMrcIft foK^D Scgicriiignk 
7545 Hc9 Okr^cfftmfr (it Sv^^m, jDdfm og <0aitKU 
jcr til Ic^s, Iita {Bmdiiigr Sliicr, SR^gfttmdMr tig iR9t(«r| 
te^ X653 Mf9 SUgctg SUob , og fengt i (itfHliigc Stigrtl 
lAgHge ^omtaiivcrf fUant ontrf Mc» |mi 1660 fcoN fom 
«rtroocMMir 9fiiiMF>tar tH ^miD. <Et cflert tair fom 
•cr fpMM m f Ä»Hmaii(rt<^.Oi(toticSf «t|ati<^ ^BifN 

^Srane^g ^«^DCitNanfenMliiUlSMrg. ^^atlDoN i66€. 
4 8<^ O^ <ift <nt» f[r. Anne Rofeokrttitz^ 

ePtlfttr, 
Sekde Jiirig Qrsftiones. Argent. 1636. 4. (Ä) 

KrAHE (Cbriftophonis) Phiiofophiz M«gifter, |^ 

I tdMig X642, ^ 1^ fftfi fUbmUf mm {ibni^ fm/bm 
fkfc SciAaiiitr f Nfogtc og M Sfo^cn^aoafFc. QMfit bcrcf 
ta foM t(|Atioii<^rir9 mcD Dcr rm^t fflnoiiict eoioR Li- 

fRm a UenkroA 



558 Kra 

lienkron ti( aSBicti. ^r (0g ^on {ig bfo ffr^cN nbm fbf 9e» 
fanDtftitf ^uu< at el»e Den protc (lantifFr 9{di$ton< 9nM(if nrftf^ 
I^Dorfor ^an, cf(crS(ciftrrn<$Bcfalm(|/ btooitbcn/ ogom IRartnt 
iortfort til @Ifftfn/nK(Sor6ub,aIbrt$merfunl!trno<$rri]fdt 
tommc til ®ifn. Sftcr ^icmromfltn blc o (an af ftongm k< 
(Fiffct til 9lcc(9t i 9)2cIi)orp, jitxn 1673 til 9)m(i t ^btri-- 
Je9. iDebe bcn 1 Sug. t688- Oift mrb CathArSiia Miigdä- 

lena , ®nperinftnD(nt Bonaventur^ Rchefelds ^etUt^ Jfyott 

(oD^c rt anfccltgt QSiMfotcr , fom ftDctt Uco folgt f StMw 
(avn 1691. 

ePtiftet. 

Qyacftioncs mircefljc Pl ilofophicjr, Hafn^ 1665; 4. 

i^^'^xtVi^t tlBcr Va enr» Sd midt, <pa(ior )tt {»aMNIcinii 
(SIcSö. 168Ö- 4* 

Disp. de Ciocodilo , de Somnns &c» (Cimh.') 

KRAKEWlTz(Albertus{Joachiinus) dn incffftttorfflf 

9(bcUniant). GtiibcrrOe Sytologien/ og op^olM (19 nogtn ti» 
paa 5ti9btn(a9nf 9(ca(«nir. 

ettifttt. 

Disp. it mortificatione inemUroruni terreftriuii), (ab Pnrfi* 
dioD.Madii. Hafn. 1695. 4* 
KrAKEWITZ Ooficliimiis) %^ x 9r9p$<oalb 1609. 
Xi 3ttl. f>Mt gaDer UX SDoctor Barthold Krakcvitz, ^ro» 

fcffor t)et) SKcaixmict i ®r9pf)<malt) f og Cfnpnrintnitnit i %§tr 
fSomern og SKilgen. ^an< SScDcr Margrete jcger. eMt^ 
uit fotfl fyicmmc; og pDcn M Gymntffium i 9tra(fst*» 

SICO bercftcr Profeiror Ethices & Hifiortaruin f QrpplMlKllO. 
1639 ProfeHbr Logices Ocb ®or0C ScaDtmif. 164X Pro* 

feflbr Theologi£ fammcilcb, Og ®ognf«9rir(i tillige:' t>M 
1642. 9 9ebr. ^ax gift meb Marie, jDoctor og VroMFMr 

Joachim Burferi SDottCt* 



Kra 5 59 

estiftft* 

Difl, XIII Moriles, 

pm: Theologica dc Diöo Job, I, v. 14. Hafn. 1641. 4. 

Kramer (Chriftianus Carolus) geÖ t ÄiöBcnJaDtt 

173^- 19 3^»- -Ö^"* 8^^^' **^ J°^*" Chriftoph. Kramer, 
Maicrc d'HoteI (oi Otmeammc^^cm Carl von Plcflcn. 

^aOBoDcr Sophie Kaas. 1753 bcponcvcbc fftcr forcsaacnbe 
privat UB^crDtiining 1760 blcD Doclor Mcdicins, 09 rcu 
(le fom Medicus mcl) htt @el|ta6 / fom Fort cftcr paa ^oiM 
gelig iBcFofimng b(c9 fcnDt til 9(rabicn, paa (i)iifcn SRcife 

Iän DiOdc* 

efttfter. 

Specuncn In fenologi» Danien. Hafn. 1760. 4. (Pr.) 
KrATTMAN (Hermanus) SJat foJ) i jDamiiarf af 

banfft SorielDrc, £a (an t)ar Mctrn (Stubcnt tti Sie6cn« 
(avirf 3ca(atiiC| bcgap ^an U ^^^3 nbcnlanDi; og (ar, foc< 
ttbcn aabrc (SttrDcr og op^olDt jtg i $an«/ (Dor (an antog 
(m roninr(!'cat(olfte aCcIigton, og blcp ^^atcr i et cat^oIfE SIo# 
firr, cttcr fom (an fd» falDcr^fig: Ord. F. F. Piadkar. & 

mtionum Septcntrionalium Elecmofynarias & Pridicator 
Chridlaniflimi Regis Franci;]?. 

©Prtftct. 

eat(elifFe ^aanDbog. S^rfl (Frcomlpaa ?oM!/ {Iben paa 
^oflanbflp, og omfföcr foröanj!ct. ©traeburgi^pa. 12. 

(gii ii^ og cnfolbig cat(ol(Tc Catcc^iämuä i forte ©porjniaal 
0g @icnfoar/ fom CR(ocr e(ri|i(n cr phgtig til at t^iDe, 
tilfainmcaffrcpai cg;;fortanflct for U Danftt, fom Pii 
rnif agc Den atomtrfFi (EatbolJFc S;roc. ibid. 1693. g* 

KrATZENSTEIN (Cliriftianut Gottliab) gjar for(l 
|)rofC|Ter l ^]}etcri(org. 1753 blC» Prof«ffor Phyfir. Experi- 

iDcncoUa gf Mcdicinz tStiabm^aPtt. Cr tiSigc SfSc^lcm 

SR ro 3 i Sp 



|6o ICrft 

©f rtftf r- 
^ i^ea (Ero0lu| M SfontKi ibid. 1747. s* 

Theoria fluxus didbetici.. ibid^ 174^^ 4* 
Theorit Eledriciitcis» ibid^ 1746!*^ 4» 

Syfiema Pbyfic« Expetimetttalis,. Hftfii* I75.i- i- 

Hi/Foria reftitot» lo^vekr pcv KllfcSrfficatioBein» IbA^ 

>75J- 4- 
Disp^ de n centri&gft q>pliea&i ad novboc iuvidoa» itidL 

«- «— ^ de curfa Oeeant & imt&od» eusiden pcadke dbtttou^ 

nandL ibä. 1756. 41. 
«•flrtt^dfe tJA- Regenfafei ^OttttlRf Wl ©^jBCtfmi^ 90» 

{$ciir^ mi» «itim ®(|aatS^ca. 5tov(. 1758* Fot:. 

^^^anUinft om oDfEtlKsc ftsfoicrt Pbocpboreicentz^ 3»Dr«rt 

i Det fiekn^atmfPt GctfEoM etctftfc Tom. 6. pts« 

£>m SotAttOtm^ 1 3ort'taMtr- %idL Tom. S^ pag. %%^ 

2R1K 0#iDel|jr »m jDvCTct^Sonfien^ ibid^ Tom. jb. 

Öm Vencri» 0ail» igitniKttr ©pfclt. 17ÄX. ibid. 

SamonAmsger om Det npe opfunbne Heliometcr. ibid: 
KRAUFS£(HiWius) m »onfl atfttoosbL Jb^^ 

hn Cbri/topher KxaufTe Iit SsMllL OMma gcar Dmo- 
chea Bannei-. ytjifot nl^lllimiM tili«e m^Bx'ik G^vbhe, gg 
(aotr Wichman HaTebard ttt |»&aC0l& Ct 

6 f «i# 



Kra Kre Kro s^t 

Sftfften 

Ondo de Nobilitate. Lipf. 1623. 4. 

KrEJER (Ltnremius) 896 i Stt0(co(AMI* SlCi^ClliK» 

taM. 

6f vtftet. 
Pi{p« de Ambabijis. RoOocb. i688' 4* 

KeoG (Byrgeras) gab 1709. 49)^0)1 i iRocfi^SilN) poa 

fltirt «f btfffCTliflc 80^^M^« 17^8 »cponcrcbc fra aaltorg 
Ooic 1735 bici>9t«ii tH 9Sc^' og 0|ler«iB0He. 1758 
9ri«(l i StittM 4Krr« i SBiborg euft. £)0Dc 1768. 3- !i><(^ 

@frtfter. 
Jjakon EbKeo-Cbaldticuin. Hflfii« 1733. 8* 
Ditp. de Enallage Particularuip in Textu Ebrso. Hafn* 

1734- 4. 
— — de Menfibut Ebra^is. ibid« 1733. 4. 

-^ — de Cafu Dativo. ibid. -~ ^ 4. 

KrOG (Nicolaus) 9)ar Alumnut paa Borches Collegio. 

ettifttt. 
Öiff. dc Ncceflitttc Hypotbefium. Hafn. 1721. 4. 

KrOG (Petrus) ^9t) I ^Otffmi 1654. 8 »pt. ^M 
HoMr HX StOg. NieU Krog, Reftor Scbobe i Sar^ttHl 
J{Nm< 9f9l)rr Co^cil Peden SatCCt Blichfeldt. 1670 Drponc 

ntc fra äfar^iifii CMt. 1672 rciflc uDoifanM oq blft> äRa< 
iifinr M SBiambcrg. 9cft f^airt ^tcmfomfi blcv ^an Vice- 
Pnepoiitns paa M JtMgdtgrCommunUetf Siebcn^apo. 1679 
giector i^ifgi. 1681 fJro»^ P<ia Somfee 09 (Segnc^^ricii 
ttl 95cpfar ag do«berg* 1693 QifFop t Sronb^iciti , og fibm 

Doaor Thcologuc Bullatm. ©afcc i73i, 24 Sta^i/ iEf.77* 
9ttr gifi md Anna Dorothe Bremer. 

Dispp. II. de Mifacnlo Solis ftantis ia Gikeon. Hafti. 

i«79- 4- 

A m 4 Ct 



5^* Kro Kru 

dt iSrc» tn J^t.Uhmzn, tnbfart i ttii|ii^iiH)ise fRaffytk^ 

pro An. 171 6. pag. 873. 

(It S3r0aii9<<!Bcr< eii ^ani SroDtr SRog* NicU Krog poft 

10 Sprog. aSittcab. 
(f t ?Bcr« «I Chrift. V. paa qDlf tOigi «prog. (äto- A. Tr.} 

KrONHELM <Andrcts Svefinger a) gab f ^tkm i 
gronfcnlatlD. i5(n> Do£tor Theologise paa Umverfitet i |Ruu 

Uin. 1656 Archi-Diaconus j X>anncbcrg t Srtiifttig , 9^c« 

Paftor 09 Siiperitendent fammc|icl>. KJ72 ^of'V]>rirMraBt ^ 
^i(rc<X)rOHnitig Sophia Amalia i Siabta^aMI. i«7g Pafior 

1 Strcmpc 09 ^rovfli SKmtct ^tcinbarg k., ompbcr nobilimrtt 
tncDt)e(Xiinat)n ^Kionhelm. S>ab(t{>amtorg i69s.^s^aiK 

QPcifter. 

Disputatio inauguralis^ Rintelii, in 410, 

£ci(^«$rct)i8t tl^r Joh. Brichenbufcii. ®fi!(^fiaD( 1679. 4^ 

.,— — _ -^ -^ Margareta D. Chn von Stöckens, Ibid, 
i6i2. 4. 

tDolftän^tgc &anq<h{^t ®in9#9(B^a<$( mtt cincm CMcMB&gc 

lein. ibid, 1721, 13/ (C/w*, Z,) 
KrUCK (GeorgiusJ aU Kn;«k cflcr Itrucqvioa. f 0^ 

f 6if(tia<6 i Sf^urioflcii 1 598. 16 %ttg. <)ati< gaNr Mt Qris> 

rinus Kruck, J^M SRobcr Elirabet DaHelin. 21 (ai< 17 

tav Mct> (an fcnM (il Xcabnnirt i ^<na, fon trctftcr tH 

SGBiftt, og Mc» Comes PaJatinus. 1626 0{fc(0( Mb 6Mni 
i Ul( i Silncbarg. 1635 Doclor Medicinc f gt9(h>(. ifijg 
lom (il SDanacmarf. 1641 Mei» Profaflbr NfcdiciMot og Phy« 
fices »cD Gorae ^caDrmic. ^9(e 1659. 3 jDca S>eg oa^rc 
Icnfarc (»atig SDeM 9(ar (il 1663. fB«r gift ind> Cbriftenfe 

Marie Hcidemark, CB X>Ottcr af Jonaa Hddcmark, tmfi Sob 

bcfi^^iflagacr. 



Kra Kry 563 

ePrifter, 
Disp. de Genemtionc dt Corniptione in Generc. Koftoch 

1637. 4- 
^.««. de Dyfenteria/ Sorx 1645. 4. 
«--«de Pcftc ibid, 1654. 12, 
Dcfcniio CorxFebris Petechialis. Hsfh,i 6da. 8« in Thom. 

Btrtli. Cift» Mcd. Loc, 43 (ft Hyf. Spic. Tb. D.) 

Kryger (^«"10") ®Ät CU trtiinmclij Anitdmicut. 
^tcr no^lc 9lar< u^cnlanM StcifCi ^oor |an perfeftionerede 
f 9 t^ { 9ari< tinDfr Na oiM bcftcnbte ban|!e Winsl6'w , Mfi» 
h^ f9Tfl ^of^C^irurgol 1736 @cncraM>irecerar far C&i< 
rordrn og 9(natomieti. IDcrrfter jtongcl. Sufitti/Kaab* SDfi 

le 175 - . 3Jar 9ift «ICD MAigrctc Schmitdt, 

6f rtfter, 
Omcrol^SaScDcii »on (en %titintn mcnfj^tic^ Siq^cri* 
fiopcB^agcn 171 1< Fol, 

Snatomtf:^ Prsepama, ibid. 1736. 8. 

KrUMMERUP Q^nu9 Magni) QognC-lprirfI fil St. 
Momns Stirfc i 9lc(i9<I>' 

errlftar. 
SiiS«9rflrttfrQ om S;biUe Gyldenftiern. S^t^n- iCi3. 4« 
C/?r. Bi* ) 
Kruse (Eraamus Nicolai} 

6Ptifttir, 

0orb(ltf ikD 9acramcntct S^m- j 697^ 8« - 
j. G. Sigwards (gparlmaal OS Sotflaring oDcr bea c^rllldiac 
terbont<^0t>cb<$nnftcr« Öt>crfat af Anders Buck , cg 
forbedret af Rasm, Nieir«n Krufc, i^f^on, z68S. og 
J702. 8. 

Krusb Oo*wi»^0 

St Hl 5 eirif 



S64 Kni Kuh Kuk^Kus Kyh 

etrifter. 

171 !• 8* 
KUHLE (Carolnft Gnftftvat Ton) 1747 6fl» €a|K^Mil 

M Ml BorfFc eonbMni^ ag fbtfi Skajm Ub M mM St» 
dm bm norflc tmib^OtcottHiiit Oicos. SRoim. Tom. ^ 

pag. 151. 
KUKELSOM (Atiexander von) ^nfomator fof bC JtM> 
icKtC SB^rn ®rc9C Wtldeinar» Cbriftian og (an< G^fkr. 

Lutheri libcB €atc<^ittui paA SatiSi SronfPi SybfK oftSDoifl 

f^Vll 1633. 8. 
KUS CGeorgius) 

6frtftet. 

01. Boirichti iiMaBtf^c (pri»iicr'Sun(i| Scrtmlfftt 5to9c4w 
1680. 8* 

KyHN (Chriflianus) geO i gi^fteBiBg. Slrif C ttbCKr 

ePttfeer. 

Idi^p. dt nnptiit perfontrum rlluftrium. Jenc 1671. 4» 

Kyhn (Finncirciis) 9)ar ^agiftefi og 6ognr«9rfffl 
til SliOflniy f «OtKoc {rärrr & i 9i«QanD. Pontoppid. AnnaL 
Tom. 4. p«g. 703 taiiitt ra |am^ at ^ 1695 bkt^actiflr 
acrct foc ffMliltt tmiDimo^C/ forbi (an (annuligf^aM^flvi' 
Irt ota til GlaaBf I af (aiU afgangnc ^n9tut ^ax blcvcn bi» 
f 9lb( for CgtcftoblffBriib, og for Mb ok for ^aib Ouigang 
^r %QM 9mfta9t tbcnbc ^< cgiK Sorn. %ta (mlfe i5cffott> 
ningfr (as rcbbcbc fig tcb 9(b# og (kp mcb en SKmrimaabe. 
SKeb 4!Bag. Jörgen Sorterup forfalbt (an t en (efiKg Z>if|^iite^ 
i tnicbning af (oM poctifFc Cfieri fom SortCiup (aMe cniije» 

rci, 



Kyh Kyl $6$ 

• 

Mt f Blatt auM/ at |hr fom m JDramUig m hmrnieii frrm 
l CB tBalmieM S>r(i9r/ (oilfet fortitmbf Kylmfoalcbei, af (aa 
fFmctflrot^tSfriftmobSorttnip, fom af bcmirigicBdct» u\w 
ttt xJ^ni poittffe erapfttfnrf. S» Oaiifl ft ^ i SmM^ 
for pt SalMgimfl^fFvlDi at fiarc Xnfimimiifl om 0i ilxH 
S>tgii tiUgc , 99 Wbt ttl IDcgncemtcM en ® abfUtot Z)tf « 
Ml cr MtciiM feigeobc 9)cr< til Song Frid. iv. 

®tomNiattg(ie S^onarf ! ai SRorbcni 3iit ofl SSrc! 

S)ct foRC< ttnt)crli9(| at ^rorficn Dcgn oN Mrrc. 

ä)?cn Scrbtn cr forrctrt ; M Sub og (m SBanb (ircr, ' 
XoD $r<r0fn hlm Scgn, faa tiggcr ^n ci roccr. 

fltan^ar Oct J^ah, at (an (tOcn |ar crficntt fin norbmtltac Oan^ 
tel, 09 Mrfbr.tfh oODc (cgraoc* i Stidttt, mcn ligc nNn f«r 
Sirfc^JDorcn, mcO Dcnnc Snfcriplion : 

Inferri fiicris manes qriarurpe putavt, 
Iddrco antc fores condimi hic jacco« 

efttfter. 

*9)0c(iiFc ffhr. 5t|i»n. 1701. g- 

m» od tilfrcDt. ibid. X684. 168S. 13» 

Mbrid t>cl (flfretX. tbid. 2 697* ia. 

KyIXIKG (P«öniO 9Bar AliwnniöpaaWtIckcndorphs 

CoUegium oHitccnt 1682 H f^ifcnDc Xar* IBIco fbm So»; 
«ettfl Botanicus i Jtong Chrift. V. %\i^ of botc iStokn^atm 
1696. 

efvtfrer. 

Catalogas Ptantaram GyMeniund. Hafii. 1C84. f. 
Viridariam Danicmn, C Oatalogixs La^no-Danico-Gtrman^ 
cat Plantanim in Dania indigenarunu Hafn. if88- 4i^ 

Krfivt 



566 Kys Laa LaQ Lisd 

KySIUS (Paulus Jobannis) 9)at fOT0 5tC tCCtlC ^trct 

i *[K9CifUbCf blc9 fi9CR aCcccot i CaauQbbarg* 
9(ie EpigriaiiBatica. Hafn« i(;i6« 4. (Atf«) 



J^A AUB (Petrus) ©rc LoLLR 

Lachman (Georgius) gaD i ^laBm^aM af borgen 
liq Stanb, 2)fponercDe fra Siabcn^aan< &oU. 1686 Uit 
fJrjefl (il 9ubom og gabcrg i SRibcr Gtift. 169$ SKagi^cr. 
S)at< 171 5* 

SDc ®ttbfrMtigc< 9(lp(a^ct t rtnfolDigc Sangr. Sim. i7ii« 

1734- og 1743- 8. (T/^O 
L^'£LIUS (Friderictts) j{)aii hlbtt ftg ftfo (aoOc paa?tt< 
Ien og onbrr Z)cbi(a(ioiira af (in uisp, 1652 Arhvsi(>j>a* 
NUM, gaD 1627. is3ul. ^ani gabcr wr ©oct Mor- 
ten Madren, (^en Hb Jl>ois^xcet>Hant, mcR ItteB SifFop 
i 9(ar^uui J^ani SBoOcr Kiiflen Hans SDattcr , en SDortcr« 
S)ottcr af Frid. Lslius, ^ongcltg $oIbcr og (Borgmirfltr t 
^dpngact- 1652 tcific vbcnlaRDj/ og brfaac bt forncmmcfic 
CtiTtcr i (Suropa i 6 ilax. 1660 t)at Danf! 2egatioii< ^ccrc^ 
tcrcr ))cb Ocn oti^ijfc Qrci)/ rctflr fDca fotn ^ofmcjhr mcb oi^ 
f iOfge DanfFc og rngclfFi SttciJmcraD inbtil 1677; og faac fat 

Ipaocri; Alexandii VII. , Cleipentis IX« X. og Innocer.tii 

XiM $roning« fl5lco itttfut ^nformMor l^oi Song Fnd. 
IV. , fom SroRf^nnM/ tii 1633/ ba l^n Nro €attccnio9iaali 
1699 tanN'S)ommct i ^vBanb ogSnfiu^Xaab. S>«tc 1703. 
u 9loo« 

i>is]j|. de Notitia fui« Hafn. — — 4* 

Disp. 



l)ispw de AniiM morali* ibi<L«— -^ 4. 

^»«-•^de Conciiio Aradiflcano Seiundo» Argent. i6^^» 4» 

LiELItJS (Mtttinus Ktotthiar) (SccMaTTHIÄ. 

LiEUUS (Taiichredus) Sn borammcliÄ Mcdicus Prtc* 
tictts i St96ca^a»ll. J^ant gabcr »at Hans Alexander L«- 
U«s, Canonicus Roeskildenfis. Jaatit ?RoDtt Cathrinc I)an- 
tdker, fim {tOtnfom t e«ttf!ab mcb Jonas Wennfinas. 162$ 

U<9 ^om tilboDtt ProreiTio Methaphyfica^eD UatocrfitrtctiSif» 

Ici^, Imlftn (an iffe mebtofl. 

ef r Ifter. 

Gantiones aliqvot niorbonim lariores. Hafii. l66l« t« 
In Cifta Medica Bartholini Loc 40. (B. /(>?.> 

LiEMMELlUS (Chriftophorus Fridericu») dn tpbj! 

eft ifter, 

Hi&otia Bogenhagjana. Hafn. 1706. 4. 

Bi^enhagii Epiftola Apologctica ad R. ChriftJIl. Hambur- 

gi 1709. 4- 
LafoNT (Johannes) %9i iftiaBcnbotJii 1738- 3o«Pt. 
^« Satcr »ar Abel Lafont, Siegimnitt ^oartcmiRrfler. 

^mi 9M)fr EliTabeth Lafont. 1756 Ocponctcbe fra Sti0' 

talloi SMr. 1764 rcific ttDmlonlXi 09 op^olM H M 
ffar i gfciiburg, 09 c<t «ar I Vati». 17^7 ^n» t'^^ 

176S UC!» DoStor Medidns. 2770 ^toM^ 00 San^ip^Vf' 

eSPvtftet. 

Disp. de Aphtis Pbtificorum. Hafn 1768. t* (^^') 
LaPRPNTZ Ooachimu» Henric) 1733 Mct> VmU 



Hatangae » ou trcs humble felicicftcion ft S. M» Li Rtint Att» 
na Sophia. Coph. i722. 4. 
Li£TUS (Cimbrius Erftsmus Michtelias) Dan* TUt^f 

€!t{ftr |00r ^ail< goDa Michel Ingvardren »ar ^OcncDf* 

0trim. 1542 Dcponnrcbc (an- 1546 (Ic9 9)lagtOfr, SUi* 
fic fi^n obealanMf 09 1559 blci^ Dodor Theolog^ix (U SSit« 
icnbcrsi ba (a« 8(am tilforn »ar falM til Profeflbr Dialec- 

tices i St0b<n^at>n- l $60 Mci» Profedor Theologiar. 1 56X 

SeäorUniverfitatis, mcD fbtmcMji atfFtBigc Sorfcdier blm 
Z562 af €an(dlcf Johan Friis affat fra Otcctoratet. 1569 
ibif» noUtittrrt. 157a ftf SiBoMlfe atttr at rdfc ubcilatt^, 
«fl imibUrtiD labc jtn 9rofe<pon 9ci) en anim $rofr{]or f9t^ 
tt 1574 / «ntrc fisc 1575 6Ic9 (an affat fra ftt fhrofefiorat, 
»cnteltg; fotDi |an Mcd for Iffnuc 6ortC/ ba (an ^oi)c iffoa 
attlabclfc ifaa cct 3(aif at rcffti og iib<tt SdioI fbr ficre Xarfo^ 
9cr< Sfpib. <)aa D«t< i Sti«btR(at»a 15821. 9 0{o9. Sat 
StftinctMarenStempe» fom De^ til Srantfört 1573, Staobi 
manb Jörgen Stempes X)ottcr 1 fttobcii^atm. <0a« (oMc nm» 
te fBra^re, Jacob og Söten Glad, brooe Ofpcerer t Ma fMM 
f(e jtrig uiAcr jtong Frid. ii« 

efriftft. 

Carmen Gratufatof. in Redimm Chrifliani UL in arbem 

Hafhienfcm. Hafii. 15 51. 4. 
SDol^fM Vfdltcr tncD Doder M. Lutherf Summarier. Omtot 

paa Z)anf!. Sdbetf 1556. ®ittett(. 1557. it^ 
159X. 1610. 8. 

Propofitiones Paulo Ebero Kittingenfi, Cimbrio Sraam. Lcto 
& M. J. Cogf lerio ad Dispmandnm propofitr» WAr* 
leb. 1559. 8. 

Bncoliii. ibid. ij6o* %. 

OolkK 



Lxt Lam Lan 569 

CoUoqvioramiDorol. M«cricotttinLibb,IV« Btiil. 1573. 4« 
Klaq^arecicoruin Libb. X« de Confiiclu inter Margarettm 
Regin« Dan, & Alberc. Regem Svtcut« metricc. FrandL 

1573- 4- 

De Re Nautict libri IV. Bafil. 1573. 4. 

ReramDauicarumLibb.kl. niecrice, Francf» 1574. 4, 
Rotnanonxm Defares Italici , carmine decantati. Ib. 1574.4»' 
De Republ. Norinbergenfiuro. Libb. IV. mecrice. . ibiil» 

1574- 4- 

Cannina qvsdam Selefia in Delic. Poetar« German. Toin« ]« 

QfV. B. Hyf. Ai. Cm. C.) 
LaMHAUGE (Petrus Samuel) 60fC»GFrtMI »M 

eftifter. 
pm 8«rr»e Stxmam 99 oiconc ®riintc» St|9i. 1767* %• 

Lange (Bartolomcus ChrifUerni) 

efriftet. 
Aleihes, in nupt. Erasmi Catholmii. Hafii, 1570. 4. 

Lange (Canutus) 

&tviittt. 

£>m Gciittcrtcriic i Canmart. 3a(ffrt i Occonmniflc fRogi^ 

lUu Tom. 3. p. 349. 

Om U iiibc Urtcr 00 UUm at forMM. ibid. p, 355* 

Lange (Cbriftianus Wilhdmi) %9b X671 in Junto 

paa aftnilD jtloficr i39lan»# fom til|ortc ^n< 8«Mr, Can^ 
^ccOic-gtool), $rofe(for 00 SaRi><'£>omm(r. <)an< aHobcr var 

Anna Refen, $Bi|Fof Refen Dm pngCtrt 2)0(tcr. x689 ^^9^ 

MTcDc M fta j(t0^6a»iil Qfolc fBlc9 tmftct Aium- 

uus j^ott Borches Collegium Qg Decanus |Mia "SioibtCt. 1US94 

5fc Seccic i>$ttt \ Si0toi^»a< ®Iole. 1697 nifle ul)cnlan<. 
'3699 bm ^icm. 1701 blc9 $|)m9 poa JtlofUrct» SD^De 
1703. da Slng. 



f7© Lan 

Disp.i; de Ara Dei ignoti, HÄfii. 169a. 4» 
Dispp. IK de Superftidofo hpidutn cultu apud antiqvos» ih» 
1693. 1694. 4. (Pr. TAO 

Lange Oanus)til$X9tnii^c i89tn, SongcL air^^^r 

3u(!tt*9laal). ©ift mc!) Marcn Tönder. 

Ö f r i f t e r. 
•Sanferi^m San^9}irfciif M bcfie ^nbrctninger. S^n. 176$. g. 

Lang v. Lange (Johannes) 9ei) j grffcn* i ?9ai/ 

lwt f»r(l fKfctor i ÖDcnfc 6fofe omtrcnt 1566. «arct öct^ 
rfter 1567 mobtt (am Den 9}an(c(D, dt (an u\> tt SBraSup 
^aa ätaabfiuen faac jig nebt til at git)f m afftneDicipIf/ Hans 
Anderfen, et «Oa^nNSKunDflag fof (an< Ulpbis^cb/ mcn foitt 
^ifcipelen mt faa Dage Oere^er , fistebe Un afbsbet SBcni 
tiet (am fom' SSane^lO^anD; (t^oruDom jfongen ^ai) M8g« 
Hans Lange pt 85e(!i<rrmdfe« 95rc» b^t 21 «Rart. 1567^ 
(»orubi Songen toger (am \ J^wb, <mob at (an for rcttc ^om^ 
niere'f!ii!be|ianDc ttl Stette, famme Dag fom og rt JtottgeU§ 
{BreD til (BpefogOen i Obeafc, Jacob jesperfen» at (an i^a 
^ongcn< 9)cpe ftnlit forfelge Sagen, ifaib Srotngeme iU 
te »iiDe; og labeSanbe^SScrnbiFfefReDeromf faa 6agen fnoi 
(e fnart fonune til Snbe, og ®rolen ei forfomme<. Ubfalbct 
Dibe< iffe. SRen 1 574 ble» ^an Leaor Theologiar I Obmfe^ 
og t famme (Smbebe fom en oittig fflfanb Neo ofte ibmgt i oigr 
tige (Sager. 1594 bleo (an Sogne^^rorfi t ^orne i Sora og 
oar mebat bommeiM. Niels Glads ®ag* J^aut SDoN Soc 
oar uben Soioi 1604. 

eFrtftet. 
Regne^Äonflen* ifeog. Obenfe 1575. og Ä(on. 1576. 8. 

Cosino(iflatiani , S» Comment» contra Ariftotelem de fabrict 
Itfundu Hafn. t6o6. 8* ^B. Sfit. TL Lu.) 

t»ANca 



Lange CJohames Chriftianm) )^b ( tihvi, IdgM ^| 
!Äft ffttr äD0t6eqwr »onprik 1754 blO) DoÄor Medicin« 

llabcmniftts, (»oyIcim ttian 6tfi foti ^idpt {tg mol) (BiiglaK 
jDecom 3oumaI. Tom t. p. 485. 

Ditp^ de Acidoruin Mtura & virtute. Hifn» 1754- 4. 

tmtm U ttaturitge fi^nbe. ibid» 1755. g, 

fiSittri at 6(^#{fiitni bet Sdoigl glotte gefunb m et|at» 

<0«in l^ar nprlig loDct tt anbct GMft unbn titdt fiS^ti 

LaKGIUS (Nffttthifis) StälM of aubre MdithUs Chrl- 

ftmni Schadius. gorcfiocb fetjl tt «folf*(f mbebf. 15:09 
Iit» efogiie'9r«|i til ®taabr0br( Sirfe i Stanbert/ 09 1537 
iinbfrfFrro bcn banfN SirfcOrbinantj , famme Sar blc» fetfie 
bi^crfN SBtfFop i XarbUttf^ boot ban bebe 1557. 16 tKpt. 

9«t flif) mcb Calhrine i^ ~ ^ 

ffSiOmfMtdfe of Platina de Vitiä Pontlfieam» ^d bdttfl^ 

Sttimrfom mcget fbrbtbret og ^ranbm et ubgim df 

$ftag. And. Siircnfen Weile, mm Slftl l Antichrifttti 

Ronranua, tVtt romet|fo $am< tc9net og (SierniiigeK 
LaKGE (Nicoiaas) ^rorfl »cb Seriiebufet i fti»(ctl» 

Forftmannt be C^tf fhie< |»aa jtotfct ^igetbc 6iib. lOMrfat 

jt^n» 1754. g. 
Sj^td. Cli e^sbrrl Slod af ^cfit jtvri Omfat 5t(M. 

J764* «• 



Lati 



Lange (Olaus Pcm) gj« Alumnus CoUegli M«II' 

eei. em ®«8nt>*tf ft tU Urffo» i «flgtri^uuJ ©tift. 

eftifter. 
Sacratifllmus Tbronuf Frid. V. adoratas. Hafn. 1747. 4- 
Disqv. in vetus Epigramina Gi«c. Hafh. 1727. 4. 

«atfcl P9 Sten imob Sort«.©dr. €5rijH4B«a 1753- «• 

Lange (ymnsy tU ÄiOTgoorD. 1653 Ww 8««M« 

flct. ©Böt 1661. 

efriftet. 

©e fanDe 8t»<iii)<« M< «»• «*»««• »'545- 8. 

Aimmflf«t««et«nfmttö. «^»0.1656. ia. (BAÄr.) 

Lange (Sinneiiuj) S0O « S««Mfl»n »714/ *»« 
j j »alwr Peder Lange »« arÄnöttiin^SBrfljBbCT. .jKMl 

LrtKf ^n'« Sinnels DottCt Brandr. 1728 tKpOBCTrtIC fr« 
S?tKti<6ä6öt3 ®f0lC. 1733 M» Alamnus paa Wa!ke'> 
dorphs CoUegium 09 Decanus ^aa SlBflfTrt, cftcrOt^a» «1» 

Urcbe X 6t i7l»« «« ifl»l« fu»!""" £«>"«" Thcologicum. 
rr^-R bU» eubrccrtt i SRtbcr «folc 09 SRosifler. 1740 
Conmtot, 09 t75a SKtrtot Ml> («nmt «fol». ©bIk i75«. 
fi/br ««tO®on9t«Kt. I. SRcb Maran Svenmnp 
©0«<t*Andtrfen. a. SKt» Anne KirlUne Krarup. 

Thefes Mircell. Hafn. 173I. 4- 

Disp. de Ph«n'«- "»f»- *73«. 4- .m 

^ L de *E*f**wö-'« PyAagoreoram apud «centiore» refli- 

viva. ibid. 1734' 4« . « . * n «;; 

_ dc cura Veiiutia ftudio fub.nde negleÄa in Salluto 

^ Conjuratione Caf.Unaria. Dispp. II. Hafn. 1735 « 
36. 4- 

DUp. 



Lan J73 

fiiqk de Andqvit fiedcrum ritibtts Se dcrifttis Inde Locu« 

tionibus, ibid« 173$. 4. 
— — de Origine 'ii^d^AiSTA^-v^itf^. iWd, 1737. 4, 
Frima Elvmenm Logicj;, brevifliim deUneata, Hmfiu 

175^ «• 
Lange (WUhelnms) geb 1624. 15 ^axu t «Ocljiog» 

9a* J^i goOcr Dar StOg* Peder Unge , SogttC^rfffl til 

Se Oki St(fc fammcileM; «s $|)roDii ovcr £^flt Crontotg 

^cm^ ^mt 9Mtt Kartn Willums iDodcr. X641 U^ 

VMcnfec jfta jDorhifO^Iml (STolc tteific 3 SKdr «t)eolanl)l/ 

•8 »Cfe |tR «^fCmbmift 1650 6fC9 Profeifor Matheinatum fupe- 

rioniiD t SMfii^aoK. SKfific Ocrpat ott<r cftcir Stoagdtfl 9o 
faliaf 3 %4r i ^aUnu 1653 U<t» 0Sa«i(kr. 1656 3nfor< 
«otor M ltroiM$rliii)fai| jtong Cbiiftian v., j^Mflfct oatebe 
i 3 Var. 1660 61c» €MC(Bi<'>(}c(for09S«ib<Mmtiiar < Star^ 
fC'3»latlK 1680 Casctlic^SXaai) 09 Xffeffor i {^aicfte^aitct. 
SBor ^iflagt mcb et CaaoAuat f KoctfilDc eg Qcrgta. Dabc 

l683« aa QRajii. Ooi Oift md^ Anne Refen, fBifbp Hani 
Refen,. feca pAflCTfl S)Pttcr. 

e^tiftft. 
Dispu Phyfico-Medica de Coctione. Hafn* X643. 4* 
De Annia CfariftlLibri IL Lugd. Bat 1649. 4. & 1653. 4. 
Difp. de qvatuor Monarchni, Hafn, 1650. 4. 
Sxerciutionea Mathematicde leptem de annua mutatione Sc 

mocu Ap9gxi Solis. ibid. 1653. 4. 
libri II. de Veritatibua Geometriaa, ibid, 1656» 4. 
£pi(bola adM. Meibomiam, Haf». 1656. 4. 
SpiftoU de Cometis An. 1664 & 1665, obfervatis ad Sta:* 

juslanm Lttbienicium. 3l^f^t ' Lubienicii Theatro 

ComecicQ. 
Xpift. ad Heveiiam de hujus Selenographia» %iXlM i Ohloffib 

Excerpc, Epiftol, ad Hevelium, 



574 ^-^^ 

Catftlog. Mtt. Biblioth. Medice». 3ntf«t i H. trnftU Gh 

talog. BJblioth. Medice*. 
De Vetere Aiino RomanorurtJ. , ^ildfMt i Grstvii The&afO* 

Tom. 8. (fV.B.Hyp.Tb.') 
LANGEBECH (Andreas Jacobi) %arfAt)(ri gfllXt ftf 

gi«jlfel3«nW. fJJb i tangebctfi (|Jr«(l(§aflrt mol» ®irtifajm 

(jf i6l)< ®«tt!o. ^an goDrt 1»«^M. Jacob Anderfen, 6«i^ 

^^^$r«(l i Äflfl«^flW. «riH* ' P»» ""9« *» «ttalanM, «g 

(((V Philofophis Magifter. 1 6*2 bU» €onr«tOt »A ^bf» 

baon< ®!oIt. ©btn efter ölectot t «lojdfe , og n«<I«« 
1630 ®09«'^w(l t «ofltbaM* t»ot *<"« ^»^ »^45* ®Hk 

nuD EUfabet Parslich «f abdtg ^et^MIlff. ^lU 6« »Of 
M. Jacob Ltngebeck, ®tift« ^X9X^ i 3(«KWj. 

Disp. de Baptismo. Jen« 1619. 4. 

_ .. de Invocotione Sanöorum. ibid. i6ao. 4. 

_ _ de Studio vene pietatis per Pontificioa öcc. compte* 

las labefaftato. ibid. 1620. 4. 
_ .. de gratia & libero arbitrip. ilrid. %, 
_» — de Juftificatione. Ibid. g. 
_ _ de DiftJn£t'one. ibid, 1621. 4* 

6tt6« ©«flt mtMhK©«9tffMl<. Äb»«. i<529' "• (Ä*.^> 
LaNGEBEK (Jacobus) %9\ii «fJolliborg 9f«()(|A««f» 

j jfcpe 1710. n 3anttot. ^a«< galxr »or ^. Fridcic 
Ungebek, @»fls«.»w<l for «flolbborg 09 «oBcrap ®<iii« 
JtlKt i «atbotÄ ®«ft- ©otmn Elfe Skytte. «om «I»!» 

brntUt 1738/ 00 m Examen Theologicum 173a. fOT «# 

«fttt Wn t«^ cOTbitiotKtrte i noölt «ar. «ar bfftftcr I m«« 
0( aar i Sai. CtatiSRoab Gram» ;0tttt<, «9 »Ä ^p «f 
tön« 5tn»filniB<j 03 tjpprtlifle 55o8'«flmliBfl, faoMl|(wn •§ «f 
brtSonflcliöe ««6liotbfJ|W/ ^»»«M *«» f^« »T^ ^««k *ne 

«bSOBfl , fom Amanu\snf« , lAgM ©Ollb 111 « «■!«*• 



Laa 57 s 

* 

Smtbftah i hm toafle .^fiiNrie og SDti<it»ftc(erne. 1744 f{(0 
i X«rel oprrttcbe (»an meb ofole anbrc gobc Stntttr et ®elf!a6 
lii Den bauftt <S^ifiorte< i^a 9pTos< Sotbcbring , foiti bln> to^ 
gct i aBcrnaaOigfl Vtotecttim af ^009 Chriflian VI., 09 fidfii 
1.747 ^ ^^8 Frid. v,9ii€rmcre prioilcgcrct 09 Brvtlgct at (alt 
»e« : Set Songeli^e »aaf(c @d|ta6 til Den norOifTe ^ifiorie< 
9(1 ®profl< SorbfDriag. O9 {bm (an flraj? btct> nbt^algt fom 
Sor^oidKr fi>r (oinine @cli!a6# Q8 Oc^fc M f'^( ^ennen uDt 
^t< »Dgtt^ne 6frtfircr/ faa bltper 09 famme at anfee^ fom (an< 
%xMi foraemneUg. 1748 Ue» M cfter Stati' atooD 
Giams S)ol^ Songelig ge^eioK Archlvarius, pg bereftcr ^th 
bm af Det tMtn^aw^t OiDenflabertf (SelfFab- 1753 Snflitif 
Saai^i og giorDe i famme eg neOf^lgenDe Star en SHeife ti( 
e^ertigi 09 omfrtng (ele ^fterf^en, for at opfege 3llt/ (t)ab 
f«m tfxoattt forefinDe^ til Oplp^ning i ben norDtJFe ^iflorie og 
aBtupttetcr. 3 @to((ptm blep bon SReblem af Det fiongeli* 
te foenfFe SiDcaflabS 9(ea0emie. 4>^x faaoci for (bm cfrcr benne 
IRcife (aft unDer «D^nber ab(!illige viDtleftige 9)crfeo faafom: 

et Dau|12eriC0ni et Corpus Diplomacicum Danin: & Norve- 

gi> , Waldemai i ii« ^orbibog meb flere ^ieccr t »or gamle 
^eograp^ki (SFottPeratnUetC^f^iftotien; Samliag af t)ore me- 
dii xvi Scriprores , fflf 9Ht'<Oi^orte, Samlinger af SigtOer og 
tanbeKSBomimeotcr, ^rgmr^«Oi(iotien , mebi^iöcre, fom 
ff an tnbrn arbeiDer paa , og fom uOforOrcr megen %\b og fiot 
rc ^etoftainger* 9(ep 1770 Stat^XaaD. Sat gift meft 

Helcno Marie Pauli, 

Sfrlfter. 
St 3 forftc Zmtx af Ddnifc^e SiUtot^ec. Sop(. unb 8eip|. 

1738 * 39- 8. Cec Harbqi. 

JDaaKc S^agoim- 6 iginb. jtbon. 1745 # 52. 4. 
'4^'el{tabet< StanNKrfntnger ooer H SBreo, fom npelig er nbgb 
»ft taM» M Doa^c SKngaita. S(paJ74tf. 8. 

fRn 3 S)<t 



J7& I^®* 

%at. ihid. 1T48V S- • ' *' 

Chriftiajii Imi tlbefaclfst 3ftttl0!niiwt|t *td. 1749. 4. • 

flnlt^nfais tit Cli «Niom om »t novbifit iBcvgMrfer. 

S)et KJlitlIftCDe©)tftott af 01.^o«mrEpi^ftp. Hrfn. 

8^ dx af ^ et tt)tt*e ©cimet befargtl of Mojlft. 
^on ^ar Mutea mirct sB^ctmcbfibcr intb Sta W«9taak Hofinm 
paa &ia 4i)t 09 5(t Tome of Dooftt Sttta#; 09 M" gitct 
f isftr at [itpptctt fäimttt Qamf OMft ien Toine tocr 

S)m 8ortc9ii€lfe paa De «ftjlc of ratejTe öotiflfe !»0§rri, ^ «r 

4>amMfti fra SB<99oi)^lin» af i ^«mc Stmamtert (a 
maa 09 (aimciir at tatfc fiHL 

©f rtfttr. 
^Oige talttf ^vltar for {»mcst ffitn^cb i CMQca 1 92»tat 

€{)tt^aiiwi759. 4. 
Sonbtltsc 7akt. 

Lj)iNGHORN CMagnuy) >o(rr^iitfniaiit af 3Bfn(& 
Ttrti 06 Comuiabant ifoa Stofrnfor» 9liit JDobc 1759 

efttfter. 

Soi» SDifcourfer i Sovm .of ®aimaict imdka ttmbe Snkt 

ibid. 1757. 8v (£) 

Laho* 



Lan Lar Las 577 

LaNGSTED (Claudius PrxdbiÖm. Fil.) ^Bbpao fÖ9t» 
%AtlH» 93ar Pliifofophiae Magifier. 

Sf rtftcr. 
Disp, de Virtutc Heroica. Hafn. i668« 4» 
Oratio, qva Friderici IVti aufpicatisfimum cx Norvegia re- 
ditum gratulatus eft. \Vittcb. 1704, Fol. («S.) 
LaRSÖN (Laurentius) 

e ? r i f t e r, 
{Rcgiiia omSororbninger, til 1760. St^t^n. 1761. 8- 

LajSSEN (Chriftianus) 

SFriftcr. 
Clarice Sorbanflct S^vn. 1727. 8- 

LiASSENIUS(Iobannes) gjat f«Ö 1636. a5 äpril (it 

fSalfran i f^omcrn/ af gammel poiff 3(t)cl/ falDct Lafinfihy. 
4!xin$Sabct Dar Job. Laflenius, farfi $rie(l i SSalDaa / ' {ibm 

i SDofltifl* {>A0< SKobcr Anne Sieverts. ®if farfi t @tqle 
i @(0lyCf pDcn Drog (lI Gymnafium i San^id 09 StcttiU/ Bi] rcu 

^criDdefrig i monge 9(ar ut)cnlanM, birt) ^agiflcr til v^traeburj. 
SScDcn^ (an paa {ia 9icifc begpnbtt at f?rtoc 09 bitpurcrc imoD $4« 
}»ifkriiMi!aalte(aQlibtmcg(taf3cfni(crB(; fani loi) t^am opfaqp^ 
yc paaSctcn fra Sfturenbcrg ; 09 ferc (il 2Bien for Scifercn/ 
«mOcreDc \^m, 09 omriDcr bragte Jfom til Dc pbcrflc ©rornDfct 
af UngcTR moi) Sorfict* Ji>an flap t)09 enbrlig lea t^cD Slugtcu/ 
«gfom (il «polfictn/ (oor (on 1666 bleo Sicctor t 3^^^^^ 

J667 bkO Licentiatus Tbeologise (il @r0|)f)6rva(t). 1669 

<^V^Pra:Diran( f)0< Oitlev Rflntzow , ®(a&C()oIt(r t {^oIjtciR/ 
00 (iOtge Sogac/^rafi t Sarm^ci)/ fanu $rot)|] oocr ©rct» j?iibrt 
{Ran^otD. 1676 bleo eognc^J^rafi dl (S(. $c(rt (pMTcSirfc 
i SiBbtn^a^n , 99 faoimc 9(ar Coa. 1 heoiogix (tl @rppftf« 
MiD. 1678 Piofeflbr Theologia. i Si^bcn^aon* £)abe 1692. 

d9 Vttg. ^ar (0®angc ^ift. I. 99cb Elifabet Dif^der, en 
SttoftmooDi £)0((a af Koiiof. a. 9)?Ct) Glcd/ke Wilden , igj» 

82 a 4 fc af 



57» Las 

laM SQrcminDc tt flogcftti^ ^cOailkr^ (en rtC| md)m4^ii tavct 
tc^ ^»ori^ (laacr UfTenii St^fibiilcDe, ntct Omff rfft Jor^ La«^ 

«EN. D. ?T Prof» ao^ Div* Petr, Past* fkMI b€ttantal9t« 

^:^ @n !$09 paa tt Slitcr. V^khvm Dei« 9t ^rrtt «ib 
et Sora i6g4« Vxi^ MVLTA $T«VENS« ^Bcift Br^ffl 3 folk 
Den atiDen efttr |kiii<SDo&. ^aa^it cnc 9iOe AoactLasfetui 
^tafHidrDemrOOiRllrift: Mkmo» joH^LAtsEjfiuDocr^BT 

PkOFESS, TfilEÖi, ET Pa?T^ Aö i^D. D» PbTKI. HaFN^ OB* 

XXIX Avo. MDCXCII. B, M. t^<w >cft atben «fibe E«a^ 
9o$nf mci> Omffrift : Mhrces ^ROMittA «.abcavm^ Av« 
imga Js^AELis^B* M. 5Jeirt i.tob 

QPrifter. 
Disp^ de Gei>er«!2 Phyfices conftitt^ione, Pratfidt EkhRsedio^ 

G«dow^ XS53, 4, 
'^^ «>ii« de KeveUtionepivinactrca SalQttmVoloniatis> cqik 

tra Spaheinimn^ Prirfide Mauchifcbio^ ibk^ 165}. 4^ 
v« -« de TertiaCQininutiicationisldioniatuinGeii^Te, Prs« 

fide Qodem, Jbid^ löJS* 4* 
«m •-« de Juflificaööne. Pwpfide Fahrkk), Sterii\ 1654^ 4^ 
« — in Secundam Clenodu Dividici f. Pfafmi XVL Pv^ 

ttm^ Pi«fideMullei!o. Raftock x6$6^ 4. 
Synoplifi & Sumnia Concihorum Omnium* HamU. i66l^4« 
Disp, de Statu Canonicoi^utn reformato Lurberanoraok 

Helmft, 1663. 4. 
Palladia Ecclefiae Romanac Deflru^hi* 6ry|*sw^| id(5y. 4^ 
Fundamema Latini Etoqvii, C Compend^ Graminacicät* Ki-^ 

Idea Phiiofophiat rationalis. Kamb. i66g« ift^ 
Idea Pbilofophtie moi-alis, Glilckft^ i66&* 121^^ 
Iiivitatio ad GoUegium Theotogkum^ Hamb, 1^86. 4% 
Sttfcitnbuluin Theologicuni^ Fnincf^ «» .^ {|v 



Läs 579 

Btfedoritibi Ififtorica l%ilQloglca fa^ruia. Hnnb, -« — . zi. 
Oatiicum B«lti TQrcict contra Joegerum^ Helmfl. w«i«-^ 
ttirt^ftt 9fft»4(n( Sriir^Sagcil in punaa Purgaxorii, contlii 
Neuh«afer, Nordling. — .-p^ 4, 

XXXI U^ffa^n toarainb fclii «oangdic^cr M':9)ctluft Wc 
Qfccligtctt tin ^^9 »crNn Htm* ibi< «^ -^ 4^ 

ailfiHfic^ ^iKifM 8* 

9pologic M 9ii{i!^\i^n ^apOt^iiml «« 

9r0rtcratif) (er ^U^Ht O, Joh« C&sp« Jaegort In pundo 
immacuktatConceptionis B^Virginii. Bfltathi« •«•«•« 4* 

lbirc(^ cvH^oic Uftrf^K^ii »er atcrlcilsttas Mr Sat|crfi$aiSir^ 

<^ I mil^rr P. Chi Jilapb, Octonem. Nordling, -«--<-« 4, 

JDrr ^orik^sf Äricg* SRonti. SDreto. -^ — g. 
(iiobs jtlagf« fRoribfrs. i66uia, 

4^mm<W%ttib mb Jbil\twiAb. iSortb. 166 u iti^ 

Sirtfcii9r«4e^ omi Ofrtt ocrioc^. SRoriR^ i0«f. i^ 

!Bd(lf^fiiiitif((fK SEuDDrt SSaOfa^rr, atvrUing. x^3« 4. 
Slcfu hi^m vmb 95(txUn, jf^etmfl. 1663. 4. 

^ttfi. <6amb, iä(Sa- M« 
Cinnlk^cr 3ci(W(rtibcr. 3«i. 1663, ia. 

äin s SDn 



fSo Las 

1664» 4. 
C^tltcbenter 0dc9cr trnfr Itattfctitc Soin «iife StMU atogi^ 

1663 12. 
SDer (^li(^ mib tDoIngicrmMr ffihil. ^mfL 1664. 4* 
fSrdc^bringcaM 9t\9tiii^9Mu 0U(l. 1664. 8. 

9(((rifie9. 1666, 1672. x2« 

td^'\|hrcbi«tii6€rSrMeKevoiiBuchwBldt. Qtifff. i668-Fo^ 

fBt^egfc atldfkrci. «Oomb* 1673. g. 

etotttttf<|e Sn|i]i(f«®tiiiKciL Pait L & IL ^mU 1676. 
1687. 1694. g. 

^antkitnog lut Scdtstdt S^CrHilnmg M Catr^tfmitatlcri 
fanit Mqtf&iitn SSorgeiK SibcftiM SBii§« Sommmtov^ 
iiiift oatcrcn Oebctm* Oldcffi. 1677. ia. & alitu Sr- 
pius. eMncrnr m fDca ot>frfat paa CoifF af P.M61- 
ler. Sbon 16&0. x583. 169^.8. 

Pftrcntatiofi äbct S^ao Margtma Catharina ^.Micb. Wi^ 

ht^i StO^. X684. 4* 
{ri<^'®crttMl Abcr Sophie Charlotte We»bergs« ib« i«|5. 4. 
{obfingcnbe S(iibii(^. ibid. i6g6. i2« 
fBiblifi^c SS^irauc^ ibtd. 1687 8- & Sspiun 
^ligfr ^rlenf(6a|. ibtd. i688- 1693. 8* i7QX*4^ 
4)inilif(^r 9)ih'r8col|att. ibid. 1692. 8* 
S>tr httxiitc imfr qds Oott teicfiiih^ a^oii^M Ephraisu ibid. 

1692. g« 

89lgwbe m cftri |ati< Dob^abgtnni: 
^cbmmabl fiebcn betltgc $a<poii('3(aba(|rai. Jtop|. 169^ $. 
4^rilitt ffltotalflrn dbrt Me StHmgriim, nnb SpifkhL Pars i. 

iKofi. 1698. Pars IL Sop|. 1702. Pars IIL ibid. 

1703- 4. 
fBctltcbte StUainilinn, ibid. 2699. g. 



Las ^ ^81 

fttfifi^er^Ämi. ibid! 16^. %^ «on M. Joh- Jne. Langjahrn. 

(Sr 00 mx\at paoSDairfF og oftctiDfiitMii. ett P.Wittt. 

SigdeM f aa 6MifFr ^ - 
SRä<l^'9r(Di9C am Sage M SKdttting Mario?, ibid. 1699. 8- 
JC>inriif$e< Oim))cm{t(|t ibld. 1700. g. 
S>ai vor frincm (liKlK^cii uiib ctMgcif Untagaiitc toAif^ gctoai» 

! nrte Sapcrnaum. ibid. 1700. 8* 
Commiialoii «i*a^. ibid. /700. 12. fiSce P. Witte. 
aitf ffr!f frne ^orgeo' iinD 7lhtnb4MttL OlAffi. X7xl« xa. OtKVi 

fat paÄ^g^anbff of T. -Gunnatfon. 

Sf ^ani etrifirtr cr fectaDen famM t ^ 

— _ — — — «Bcfpcrftlotfe ibid. 1714. «• &c. (Pr. 

Lassen (Lyderus)fjoM «arjmrt 1657. J^aM gottt 

Mr Jens Laffen , ponimme «SMfffj^r. J^ani VtiitX Karen 

Beiidix Sotlcr. 1683 bkv eapflkm (il Sruc Jtirfc f Sor^RUl. 
1686 6o«nfi$ra^ (tl Sibpe 09 S^lflcfe i 9(»rH»< ®<'ft. 
1699 Cmt^^titfl I Corferr. 1711 ffo9ne4|Jr«|l. hl St. 
Morrens Sidfe t atonDcr». S)crc^^rot^t GtoorMg^Otttd. 

S)rt)e 1720. . 

ertifter. 
Song Friderich IV. Srbiiigi/Sog t IBa^mtitt^n* St^- 
1719.4. (P.) 

Lassen (Nicolous Erasmi) dx feD 1694. 26 gcbr. 
<{^ai< S<^^<t Por ^r. Rasmus LaHen ^ogn^^)^rff|l til tiIRtIC 

08 Ontrnp i 8ll6er/C«ft. ^an« «RoDtr Birgitte Lunde. 
17 14 Dfponcrrte fta eoIDing ©folc. 551c» Dmfter Mum- 
nus paa Eiiertftns Collegium. ©ibe» 5(r ?f):rtr ^orcT l 
Stlbcr^CfofC; jDllfct (SmBcbf JöB forcjloD i a «ar. 17^1 
Uco orbincret til eo^n^9r(rfi for SSaDnin ^ccttig^^D i %^ 

lorg 6tift. 1741 $ro»jl t $i<rr ^axtb^ * 

ertif* 



5^ . Las Lau 

-.Diff, de AnttiropotbyfiaSeplenmmi^ Ha6\ 1717.»* 

tiiS'Vr«rbirni om ^aiiccilic4XAa( Pcdqr Th^^fen USkxu 

SJttn, 1742* Fol. 
tti9.9r<ebif en pwr ftrue Anne *L«aeii« Sa{ft« — — FoL 

Lassen (Nift) tBorscr «t XMotfln» l SROe- 

efriftet. 
SRaabe 4)^aMrtL i7(6« 

Lassen (Peti us) %9b iStavMM i<fo6^ 20X09. «(MRt 
fobcr «at NieU jocobTen, flSef icflKfla i SlottiKr*. 4>aA 

|p}05cr Maren Laflf^^i , CU €ftb «f 09fgnnc^r SOr^ Hofsm 
1 gtaoMV»; os^Dtfttcr af 9«(iinHflcT Pcder Uiraa ihid« Scu 
0( i frcmmedc SaiiDc tel i 24 Xor ; faavclf»! at ftoMre» fm 
i San^cK Uffotrcf. 1636 Ud^datt Uceariants jutis (tt fSaftt- 

^644. falatt M mcD ^f^ Juft. H(;g tit 8flM Coogrtflen i 

O<oa<>ni|- 164S Ile» iMt» fej^t ttl SSieii (il Sctfnr Ferdin. 
UI. i SmncK (Erm^e. i6äQ Mci^ »«Mlot i .^9<iflctgi«f, 
me^ %HiA af Sonfci. 9tea». ®iim ifor juftkkrius rOre 
Kefermdmu/K i «O^icibSitt «« ^BfKK^OM». , ^tclkrtfii af 
te fametnmeficSRetatbeiiierevaa t>etbao(!e£o»i ogSReMMnKt 

9Der Ulfeld Oft GrieTenfgldi ffifiiDi bett ^{iet SDmk ffftl intM 

fg paa (aR< IKierfk ^K-aigifl |m«* 4^ii Mk 1681. s ^Ort* 
99 tegaineacetetit (ii fiiUki 9rtt9 omtrent soqoq iKKr« 

^lat OifCmc^Magdatena Riderioaad^ 9Uai»ll<Ui^Peder Ki- 
deumuids pptter af j(irtiR(a»iu 

errifteiN 
Sifp^ de J^nn^sdiaiom 4( Imperio^ Bafik 163^6. 4. (^« 

LaUB (J<*a" Georg) gab i SHua^hltS, CA awWf« 

!lkf fttaM^Koat^ og tit)'9)}eDictt< Uuh> ^oi ^«em (aa o ^ 
ling i SiaSeol^aVtt ov^elM f^ 



Laa 183 

tftttfi^ ttiA Iife{nif<|< 6ebi<(te Phil Ancon» Uabm. Sbt^. 
1745- 8. 
LaURENBERGIUS G^^^n^s) 80b < SKoffef t590« 
115 8t(r. JDaKiSobCt »av 2>0Ct» Wilhelin Laurenberg) Pro- 
f jfll Matheman Superior. 0g Medicinc i SU^^t t>QXit ^0^ 
fcft Johanna LbngoUa. Slc» itfio (D^afli^ paa Xcobtmttt 

fmnmcflcM. K12 vdOe nDeDianbi, 09 16x6 H( Stdml 

t09 X>0<tCt'9rab«l in Mediciiia« iSig hmt (ioil; Hif^ 
Profefror Poafeot i dbfi^ä. i6l$ Profeflbr Matfaefeos Mi^ 

e^9t VcoboMe. Z>0i)e 1658* 28 Qc&n «Sar |ift mcd 

Maria Letin» 

ettifttt^ 

AntiqvariQt Lugd» t6dl. 4» 
Loearithmica. ibid. i6ig. g. 
Lufui & Recreationea ex fondamanda Arithmtticaa» Hafiu 

1634- 8- 
Joco-S^a. SoM^>«-.^ g» 

Gromaitcät Ubri 3 » qvibua jtts terminala 6c finircgundonim 

kgea txplicancttr. Mafn» t6^ö* 4. 

Arithmedca & Algebra» Sone x543* 4* 

Otium Söranum» S» Epigrtmmata &Ck ibid« 1640. 4» 

Acciamatio ad Falioncm 6iÖiutti« 4» 

Carmen in nnpttas Hug» LiitzoviK Sorde» 4» 

fkcr 64<ir(i0c»k(t(. St^. 1651. 16704 1682. 8* ÖHtf 
far HA sDanfF» jt^vn. 1652. g» 

Grjrcia Antiqva cum Tabulla Geographicia» Amft» t66i» 4« 
Verfk) Latina Sphftrs Procli Diadtchi» Roftock. t6l U g» 
Ma<2 exfiiles» Roft» 1619. 4, 
Carmen feculare Keroicum. ibid« i6^o» 4» 
Panegyr. Uldarico Duci Megapolit» didttt* Ibid* t6jt. 4« 
Elementa Sphxrics In Ufom Sdioka Soranasi» Sorse 1641. 8« 

Sacf* 



s 84 L^u 

Sityra Utiiuu Sors 1630. 1636. g. Iteran cditt cuni 
Daphnorifti qverimonia de fuo dc Acadenic Sorana 
fletu. Kilon» i684. 4* 

Epichfllamion Satyiicum. 

8RttitcaHi<|K< 6(^aufp{el )uc eiidt^mffymt Mr J^AtHtm 

yrint Chriftian V. $0|^(. 1655. 4. 
Initrumentum propofitionuni, qva Arithmedca & Geomt^ 

triatompendiole demon(bantur« -^-i» 4. 
Veniu Navigans. S. Tempe Theflabca Crxce & Latine» 

Koft. 1618. 4. (P.Tb.B.Hyp^Spk.) 
< L AURENBERGIUS (Sebaftianus^ Sabi 6or9C 1 62& 
^5 TifX. ^n< RaOct INir ncfionfotfC D. Job. Unrenbeiv* 

j^ant SRobcr Maria Lelin. Qif i Cbk i Corac, og 1^44 
DcpoRmi)c M UniMtjtMct ( StoMi (Mrfra (m cftct cC 
9(ar< 8orla( tom ({cm igicii. 1647 rdfk ttDcnlanMi 09 ^ 
fm J^temlomfi bleo «O^fmcfier (o< Morten SchincheL 1654 
reificigien uDcnIanM mcb Niels Sehefted, fta fflittta 9i(ifc 
(an tom (icm 1657, og fteoic fammc 9tar bkt^ Profeflbr Mt^ 
thefeos defignatus «tb 9ox$€ Xcobatiic. Stci^ iopaa altct 
tttKRlanM mrb Juf^ Höeg, og fom (icm 1662» imi (an fi(« 
traabiK {tn Vtofetjiott i Gorac. 1664(00 (an fRogtfiir^Ifi^ 
tcn vcft Soroe aicabcmie. Skm ia fomme Scabcniirt 3nN 
fomfUr formcbclil inbfalbtnbe Itrig 9arc hirnut fMlfcbCi of 
S(cat)emiet altfaa maatte op(mc<f Un> (an omiiMr 169a foT' 

flpttCt fom Proferfor Mathefeos OCb bCt npc StfMcrUgC SCOM" 

mi< i Si0((n(aon, (i^ot (an bott fammc Xar 1693. 96<K* 

Oat gift mcb Karen Schielderup , Q)tag- Nielt Schieldenxpi 

Profeflor Tbeoi. 09 Sognc^rn^ i Sonoci (as< SDomr. 

SVriftet. 
DiflT. Geograpb. de America prifcii cognita» HafiiK l664>> 4* 
iPr. D. T*.) 

EAvaxH- 



V 



Lau 58f 

LaURENBERGIUS (Wilhelmas) 0»^ Hf foroifrfte 
D. Joh. Laurcnberg , %9b i SRoflof. J^ni gatCT Mr ^OCt 
^ Vrefcfibr Wjlh<rlin Uurenbetg. ^ail< 9)}9t)et Johanno- 
Longolk. ^an oat SDoct Medictn» og Fmaicufi i SMo^ 

6f tifter. 

Hiftorioi delcriptio iEfitit> f. Lapidis Aqvilinaris, cui as* 
nexus eft Tradatoa ejoadein de Lapide Odfurei nee 
non Methodus conficiendi Herbtria viva. Roft. 1627» 

Laurentii (ÄgidiuO 8»fc { Käc 15Ä8. <9an< 84^ 

ferr 9ar Laurentius Algidti, f^rfi dicctor/ fUbVä iLedor rhe» 

ologlx fammefirt. DcpmicMe fra Stito Cfolc/ og rdfie 
BUflc Vor HbmlanM 1 596 ftlco 9lMor i ioiicbe Stttcr ®t9« 

tf. 1605 ArchidiaconnttSUdrDimi^ainM. ZMic 1627. 
ai flpf. Sat $tfe mei^ Marie, fDfag. Andera Wedelf 

IDfrttnr. 

&9tifttt. 

Oimrio de Cometarum genere & fubjedo. Serveft. 159}» 
8. (Trr. i?. I».) 

Laurentii (Aibertui)8c»rtc fott fbtgicfi9rma(t>iin^ 
09 oat JDpifi'.O^ttc t ShKtfilDc, og m of StrOatMbcme paa 

M faafalMe Bi^rkriumRoeskildenre, |»otfot attfotCtiblonM 

ettifttt. 

Breviarinm Roeskildenfe per Boerinm Achonis & Aibertum 
Lauremii, CanonicosRoeskildenlescaftigatuni. Pariliis. 

Laurentii (Andreas) ^ t geodRIbc 1528. 155» 
»or «Ovrct f iRocffiiOe &hU. etnbtttbt fbtn ti( 9)t(tcii(ctg 
og tcr 1555 Blco Siragififr. 1557 ^1^ Sttctot i 9loc<ri(bCr 

eg Canonieus Capimli. 1572 Ledor Theologis ibid» 
1574 Theologue Baccalaureus, Og fitfi I (amme 9(at Licen< 

tiatus 



j8£ Lau 

tktuft ti Profeftbr Thenlogic t SttoBCIl|dMI^ 157$ t)o5h>r 
TbtolDgiir» 9D0be I $89- 39l09» ^ar gift mcb Anne Ptta» 
Itn, ta t>Mtt of SSag^Pedei Poulfen dkt PAuUit^ <So(1l«r 

SPttftet. 

Thefes dt gmtuita jaflifiditione Homlnh» 
«i» .«1^ de Vita Hominis. Hafn» t5gx 4. 
Di<p« de Veteris & No vi Teftamenti conTenfione itqire di» 

veriimte» ibid« t5ga« 4. Refpond* Jac^ Matthidf pro 

gradu Do^» in Thtologia» 
Aflertio de duplici morte Horoinis» Hafn. 1584» 4* 
Oratio de vita & mortt Frid. IL ibid» 1588» 4* {ff^B^ 

LajURENTH (Chriftianus) gj»b t tfpe Vttffkg^tb 

i So^n. <CMin< Satcr Mt bcft brffentte «Of» I^urids Jelpcrt 
fcn, fom i 53 Hat t^ar ®ogno$ric(i tit Sfpc og aBoottiige 

$Rcmg^ft)tr. «S)ail< S^OMf Sara Chriftens ^ot(er« 159^ 

Ht» SQ)>eDati1 9o(Bbprg veo bcggc SScttig^eMriic- ts93 
eogiici9>r«() for SorDlofe og «^rui^ fiBcnig^bet i S9c«# 
i^oor (du entmu Imt^ i6ag. 9)at to 9asge gift. 1. fficfr 

Maren Foul) (aQ< QormanDg «Pn J«ns Liuridfen Fonls 
{Dottcr, og giorDc ^r* Eiler Brockenhuttt lii jRoRctoflC «g 

iDam<6oe Deree S5roOu|» 1594. 14 Ocf.cilHge mtb ^trgm 

SDotterg mtD Marquor bille ti| ^oibfilM/ og J[>t t;hriftait 
tiKroi>Ct<{>t. Jörgen Lauridfeus i 6ottlilgC; aHe sSroltt^trj^da 
ICll S>ag* Gibftt giftetHt ^n itg mcD Anne Anders S)lttcft 
«Ot. And» Lauridfens IDotUt t S6i(fciltog4 «^Oll cftctlob 

(ig 5 Sonncf/ fom olte oare $r«tlc?/ og af Ixrd 8ol«rfBQg 
SorDbfc, talMcfig mcb Detgr^r^e {RaoaActbon« 

2Hg4)t(rb{rcA OOCt Morgrete Reventku« Jt^Ott» 1607. 8» 
QBH.Br. Tr.) 

Laukbk* 



Laa j87 

LaURENTII (Chrlftiann») €5Cf NyEBORG. 
LaURENTII (Erasmus) 1557 Mci» ^nUlUt fra Her. 

Itif Trollc iH eoino^m i ^d|tnj|wr 

efrifter. 
Job. Gigantis p^rMirrncr omGJrifli (pinrtofl SDaM ^||p 
ric. gorDonfTct jl^t^n. 1576. 8- {Bib.Br.) 

LaURENTII (Geprgius) ©« NyLÖS. 
LaURENTI 6&H([8eorgras Frcdericus) ffo^ 1 594, j j 

«ort. t tntoi i <att(ttt(|. 161 1 Mct> (an frnbt fr« «folcn 
i tskii «I Gymntfium 1 9zx\% flJdjh jtteii nbcnlanM, of 
1620 Un> Do». Med. i fjotaa, i52i (<(}9ttMeat practifcr< 
I S>afl|i9. 1624 I Jtipjig. 1632 I ^om6«fg, im ian 

folDt i m forir«Dcli9 9tang«®trit) itlcD Dod. Bernhard Lang. 

▼«i^t f^mgatrSMcimiiiittlmaRScfkfreContrbverfier. ©rog 
»erfra af famme Storfss cil «irtiria 00 Siiictf , og 1638 hm 
M ^ititorg ittm* 1648 Hn» falDct inb til Daamorr at Mi 

n ti»4B«Diart ^i CafMMlrtlcfie Magdalena SybUla i {Ryci 

IMing |NM golfiar* 1652 fiifgfe mc» (cote ttl OMtfai, ta 
^01 oatm easfl N0 gift m0 ffprflcn Fridrkh williclni af 
Ch<m«l(fii5tirg. jTom fiDm til S>aiimarl iftni, «g 6to 
SMDtcMoii ^ jTimg Frid. iii. ^ ftn «iDorMm tog (on 

fM «ffNc», og brtC i tAcif 1673, «Or ©fft tnct Margrete 

Qtm Cottcr &a .^ooitorg. 

©friftet. 

Defenfio Vendefidionif in Febre acuta, continua & maligna 

&c. Hamb. 1647» 4. 
SxercfUtionea in norniuHot, minua abfolnte veroa Hippocrt- 

tia Aflioritnios. ibid, 1647, 4. 
PkoteOitio contra Paiqvillantit tnonjrmi Calamniaa. 1644, 4. 
Monocbofduni Forefio-Lygco^Langveddianum. i647» 4. 



583 Latt 

Neces&ria ckfenfio f. f efponfio «d mendack (k Convicia Bamfr^ 

Langvedelii. 1648. 4. 
Defenfio Cxercitacionum M^dicarum. Lab« 1666* 4. 
Tradatas de notii Hippocratis in hiftoriis epidemicis rcpcr* 

tis. ibid. 1666. 4. 
£pi{loIa de Acidulis artificialibas. In Epift* Th. Reinefii« 
Epiftola de Opere fuo contra Hippocratem a/Fedo« Inter 

Epift. Th. Bartholini. ^; - 

ttSCttS^tigtc 9^n^{^ft, im» !Kc(«^ «of Mc 6$iiitt4# 

f^rtflcn D. Bernh. Langvedeif. 1649. 4. 

tk^t ust) tSLt^f o^cv S^rcnScttiMg Der ttntoa^r^ftenllyotof 

gic D» B. Langvedels cntgcgcn 8cfc|ct. Stpftocf 165 1. 4* 

CrSrtcTttiig Der ®(^Qr6ati|'(^ Sroncf^cic cinct aDamr. 1668* 

4* (C/w*0 
LaURENTII (Hugo) Dan. i^aagen lotnri^fett. tt« 

flUctor IK( tBcrflml &Mt omircnt 1550» 

©Pttfter, 
JoK Brentii 24 SiigiVr^Mfforr m^nittatiieiHi et <|^(Mifle 

Siv 04 SeVBCfi incb Niels Hemmiogrem goctdr* Jt|M. 
1563. g. (Ä*.TÄ.) 

LauRentii (Johannes) ga» j g}c|!vc»« Oar fktfl 

SPtiftev. 

Oirmen eucharifticum de Sacrifido fummi Pontificit Gnp* 
ce. Hafn. 1574. 

LauRENTII Qöhannes) tBot ijjrirfl til QorUcT^ 

Sfttft^t. 

{ftgfiPrftDtreit ovet Anders Bing. St^Vtt. 1591. 8- 

Laurenth (Johannes) 0)MticQer ikD iwr §nic 
Jtirte i Jtio^en^aM. 



Laa 599 

Äftffter. 

bat^ bt eii»f^9«9« o< UgHMigc^i Si^n. 1587 «« 
1603. 8. 

LaURENTII (Jolianna) ©« AmERINUS. 
LaURENTK (Lturentios) (gu StVt^Mb. 

Tom. 6. {Mg. 67. 

LaURENTII (Iflcotoui) ®((Arctander. 
LaUI^NTII (Nicohni) ©« n «en ^ Uurid» 
Nielien, »{ftp j «<il6«ni, 09 ©toDft tH Job. Laar. Am». 

»iimf. 1577 Wrt ajoglfhr, og flroj; tftet Profeflbr Pcdt- 

errlfter. 
CttecheGi chrifthna cumine elegiaco. Witteb. 1574. g. 
Emigdit Dmiiimcaln ktino & entco cirinine domtt. 

«Md. 8. 

Hifloria Nitivitads Dom. noftri Jefa Chrifti cttmine grcw 

hefoieo expreflä. Witteb. 1574. 4. 
Cuitki Mari», Zacfaarie * Simeeni». Cumine Qtato, 

ibid. 1575. 4. (Tfr.Cnn*.) 

LaURENTII (NiooUns) 

Sfrifter. 
Vi$\eKi CMgf. — — 1803. $. 

"LaURENTII O^icolaas) ^«b | ONflft « ^^tn. ^ai;« 
SoiXr Hr ^. Carlien Lorentzen. J^aa »« ff»p Sv^U» 

•mft I 6M(inip )»aa 9llfi»t. 1^49 CEopdlatt md St. Hana 
fltnf^l OlXBft. 1074 M» «ofliit.^«ft (ii OfoM» Of 
SW« i «r«iii .^emo f ^(crKcv ^rooflif. JDebe 1707. 

09 a 6frif« 



J90 



Laa 



€(f tifter. 
Cn ftttt S59((i9 oM €h)8(HNn,.^ 00 on^K flogcr, «f 

jofeph Hfliu httt iB(t«nfiriB9(r 09 3id>f«(fe om ai^cMbt ff 

xHmmmU Sini og oDffiOigc Siifol». $aa SDoaft 0r<r« 

fat. St^en 1685. 12. iBih.Gmi.) 

LaURENTII cO'«"0 Cn aRortmanb. gob i %xvu 

Km , 09 t)«for ffK» fifl Arctander. jtotn i gorttfb for brt 

ffffl nsvncbc af fine 6friftcr, op^olM fig noflm Sib tonbflpf 

tifl ta £9b(f / 00 bct lob troRe fammc 9o0 t>«a tatiR. 

@{vifter. 

«Kb 8«b«« ©*««• **»■• ^^3°- "• 

FiU« Dei Patris, five Defaiptio triplicii Regiminif, Ecde. 
fiaftici, Politici & Oeconomici. Lub. 1635. 13. 

0ttb< ^»«tte 08 ®illi<. Ä^»«. 1*3*» 4' 
jDoi 94be £)a»iM Vfalme om QriM 7Mlntobi#b- CMf 
»iU focfaJtrt. ibiJ. 1636- 8. (B. G».-) 

LaURENTII CPetrui) %tlb \ SKjIOCb. »« f^ C« 

©emi«lwnct.gRniif. »l« Leflor Theoiogi* l SSolmae, «f 
CR «f b( f«flc eoonjdljf e £«Tere faram<flcb«. €U)C« 1 heolo. 

giic Leaor 00 Profeflor publiciu i 2lMb. ®« 1 550 6a0M* 

«Mft l tiMbr 00 <tt jlo«.8off«0««» fr' b<p»<m0cUft««>«iK 
«anbobc i Vunb i55»- " «« «t.3e0t<(!ab «fterlpb ^ (« 

era, Laurids Pederfen, fiHil 1 541 . (<( « «i(«ri( l *i*e 

er tifter. 
C( fort «»« »M <^t ««öebKff» f»» 8Bitbl0|e %im 

Archicleöu» tiH Jttttb *r.a(l0fte 3«r*«« 1«*^ «■ «> 

li0^ ®eiib, IBorgtimPm o< Staabp SNImvr om.l|« 
4iifUi8^ ^ttttbctt oc Sccrbomi fom t^ Nii»rtt «f- 
<R«lm« 1539- 4' 

Expo- 



Laa 591 

Expoftalitio adCanonicoiLandenles ftdverfttttemerarielatam 
exilii fententtam & condemnattoneni in qvosdam verbi 
divini preconet. ibid* i539. 8* 

ftrrbom imoD (e papifiifFc {Bi(t9pcr< ®atfnr. ibid 1533. 4. 
£11 ret (^rtficlig ItnbcmiiQing om t^rar^crnct SmUit og tiU 

laMige ^gtc|!a6. ibid 1533. 4. 
JO^^torne oc mecdfle garpis Äong Chriftierns ©enbc^iBrrff hl 

^r. Johan Wetelandt> Stttgmcfifr ttl SaDfFcn K- go^ 

De rcformatione Miflx catcrarumqve cercmoniarum Eccle? 
(lafticaaim. ibid. 1539. {B.SpH\Aft,AL^ 

Slog^up ®ogn( i Gtaane . 

Sf tifter. 

SoTfloring «m Sattc^tjnmm. S^m 1594- ^^^i- ^^^i* 4* 
aOm Scn^ro^gtig^rb, famt m ^uu^taolc og €pcil af $falm* 

133* S^m 1600. 8- 
S><n kflfinHst 09 aanDclige S)or<Stb. ibid. 1616. 4. 

Parodiff Sacrar. o: ^faltlicr. ibid, 16 17. 8. (JS-Bib.Br,) 

Laurentii (Petrus) ®oflnC'<pt«(l til a»almw- 

6f tifter. 
tti»9r«Mrcn omHelvig Gi6'e. ft^i^n. 161 3. 8. (Ar.) 

Laurentii (Petrus) 1643 Mco «conc^rajji (ff 
^incteM 9ta0(8icib i (BtrgcM ®tifit i Storge. 

ertiftet. 

S»9 nraft SDaDcn. Qol^ Karen Arents S>o((ir (II STmtR' 
MfC/ 00 %tvM e^IOMC jPutftontlC Arend Berendren, 

fSQcftrtMr f Sii9lM^9»Vif ttl traflig tinMng. S\iW^ 
1655. 8. (*»'. Ä^O 

LmJRETZBN Gobannes) g«b i IRile. Vi^X f R S)oi^ 
ttr^SDotUrtf 600 «f toi MxVXitt fRag. Anders Sörenfen 

W«Ue. QMf^riietriKrMDM j(9ttf(iJs(9(r(!»it)tSiaktt» 

O o .3 |ai»ii- 



S^t Lau Lee 

tid^n. 1699 llf» S)imtciit »c» 4^t StMgctfge fllM^ 
fUt* 09 9((tt&rmicM Segtrvthrie ^ oj 9lifrffbr i (SoatHioviiL 
93ac gtfC mtb EUen Mark Lemvjg» m (fafc af ^»fcff»» 
joh. JenfeD Blrcberod* 

QPrlften 

SDai prd<t9tirMg(h @ct)&^mf Fnd. 11. So|^- 1693. 4. 

Auflarium varionim , qyx Mafeo Regto Htfiiix per trien* 
ntum Äcceflerunt &c. Hafn. 1703. Fol, 

Mufcum Regium aadum & uberiaribns commentariis, prscr 
fcrrim qvoad Antiqvitates &, Kirioriaiii NufiiisuiAtUHi 
Danicorum ilhiftrat. ibid. 1710. Fol. 

Sag SKcdificr ibtt Chrifl* v. ithtn uifb 3{e9urttits< Gc($i4«t 
Äop^ 1701. 8. 

Sven Tiufkiii?g;s J()ifi0m 1K& A. S, WedcU ibid. 1705* g* 
Saxonis Grammatid f0r((c 099 mti ^umaxluVBiqiit eg ft^B* 

berfl^fffr- ibid. 1713, 4. 
3(f Den iauftt S5\M en oye (ibitm Scfacgct^ (om UiM Lo* 

rcnucns 5Bi5cl. S^tn. &. (Cim*. i) 

LeEM (Canums) ^0^ 1597. 13 3<(RMr- |^ ftt^ 
gaorbfll Sierfai^. ^aa< gobCI Mr <&r. NialsKnudTen Leen^ 

Tice-Paftor iii ^rim< 09 9ioalM iprtfffcgiclk t 6Mtaifctf 

9rot)fiie i ^attai @Hft ^at ® Oi)€t Anne Danidt S>9|« 
tct Bug<re. 171 3 Dcpottrfcbc M tlJHDcrpieict i Stiabctt^oM^ 
ffter fongoacabc yrit^af 3iifmiiatioii af StadiofoivarBoeshiiKL 
OpIolDt fis M|Ma 1 3 Var Dcfe Slcat)(mict ^ 09 tmUMmift fii- 

jfkinerede cxamina Fhilofophicttin 09 Tbeologkum* 171S 

reific tt( iRorgc igtoi , 09 i no9le Sar cMMCiomflc otifFilifr 
®wcr; bai« foratftfl^ftere M V^^iiMtmMU, Mifn 
at unDcrvifc ungc dJtmnc [Fer # tnOtil 1725 , im (an fek» (olM 
tUMii&onarius.forSPprfaogcM H 2iqKiiorNt{Rc«i9(ci)rci8fai 



Lee L«g 593 

ISBcfl^gtiimaTfaL 1734 ««««»VrÄft Hl «iitjikilMacf* 9}r«> 
fkfd» t €«rinffimM ^mfik i C^rifitoafanM ettfr. 1752 

Profcflbr Docsns Mt 5cminariuni Lapponicum Frideridt- 
rum i Sronlvem. ®ft mcD Sophia Alettha Ruberg, CS 

S>oeur «f ^r. Chriiiian Rnberg, eotttc^rorfl (tl iBorgimtt 
9fcfc9yrt^ 

©Ptftfter, 
Cli loypifl Oranunotka. jt^vn* 1748* 8. 

^ |dy|^i(( Nomenclator. %XOfiJ). 1/56. %. 

Ci tcpicDB oDcr Drt lawpiff< ©profl. €r ll^^nr ^rcflim. 
^ IawHf( (RiMc^^pg. IroQ^km 1764. 8- 
SkbDc ?alct i Det lappifr< ®prg. ibid. 1756. og 1757. 8« 
i6cftri>dfc o»cr Sinmarren< {appcr. £(po. i7<^7- 4* 
Lntheri Satc4liJmu</ oocT(a( paa Sap(ifF. 

LeganGER (]oh«"n<^) ©ojnc^JnrlltilCftolö, ^ut* 
iMlni 00 SnsrinSf og firotjl i 0ort Stetnmerigci ^ropfHc 

©f tiftet. 
3ttbtU^r4rM{cii. C^ciliiania 1749* 4« 

LeG ANGER (Ivarnf) gaD 1619. 26 gcbf. paa £^ 

fangor i Qegnf VrimfKf , Scrotiil Sttfr. ^aB< SaDct 9ar 
Erich iverTen Nordahl , ®9(|Ac4)r«fi faiiunf jieD. Dcpim^ 
tAc 9f» SubtK^avirt Itirimfiteu SKrifie iibcn nbnifanM, 
Mcv «Rogificr, 08 1657 @9gne'$rarfi t SBitg t Srrgcst 
Cöffc- 1Ö68 9>ro»fl owr bc mdbte Sogii* fJwfHt. 5D«be 
J703. 9)ar gift tniD Anna Finde, $roPflcn i ®nnDfior/ 

^. Peder Findes ^tttt. 9ii tCPRttS M ^ax ^AM fclt) illt' 

uutta fortelta i Iriffe to Gtrop^er: 



594 Lcg Ld 

Sognia qvem ger nir, poft BergM Htfnia cqn^ 

Mores Germani , Tentones inde dubmiu 
Panit m^ reducem popolo pnefeeir & JEdu 
Qjeit Deus eöiciat » rite prsBefle qvcam» 
eFrifter. 
Diap. de Epate & bilis receptaenlia. Uafiu 1650. 4. 
— *_de Corde. ibid. 165OV 4. 
Expofitio Efai« 55 Cap. ibid. 1692, 4. (ir.) 

, Leigh (Martinus) ®08nc^r(efl ttl Sivccnti o$ St«C^ 
fcl/ 00 $ro»(l paa ^eOcmarrfii t aggertl^Hiif Ctift 

©Ptifter. 
3ubd Vrorbileii. e^rijHaiiia 1749. 4. 

Leigh (Michael) Phil. Magifter. Sat f0r9 {RfCtir 

ftcb GfoUa i eta^ouitt, 09 <Pt(rfi (ii SiralOe, ^Leaör 

Theologis { 6|^rt|Kailfailb. (Bar gift mcb Kirftine Jet&K 
85if!ep Jacob Jerfins SDottCt. 

©frifter. 

Disp. de Donariif. Hafn. 1677. 4, 
•——dc Summo Entc. ibid. 1677. 4. 
^- — de Aftrologia, ibid. 1678. 4. 
•— — adade fummoEnte. ibid. 1678. 4« 
—f— dc intelljgentiia. ibid. i678- 4* 
— — de Anima Scparata, ibid. 1679. 4. 

i68o, 1691. 08 1738. 8. 

Epigraminacum Libri III. ibid. i68o» 
Giliads <SaIoe* ibid. 1682 08 1697. 8« 

ifienttr|Fttt< SDof og SRat, £10 og IDob. ihid. 268^. t- 

Ethica Chrifliana. ibid. 1684. 12. 
Analyfis Bibliorum. Amft* 1696. 4. 
Epigrammara Sacra. ibid. 1696. 8« 
Commenttr. ia PtopbeUuD Obtdiam. Hifii* zf9ff. 4. 

9mt 



Ldl Lem sufs 

Stont 9tir og 3ef» tx$fL ibid« 1697. 4. (77. AA. £r) 

LeLUNGE (Petrus) 

Bf tifter. 

forfattct S^m 1698. g. 

Lem (Söfren Ludvigfen) gsD i SBctgm t Storgt 

ePrifter. 
Martini! ^tfieric OIO Sartarcnirf Xtigc imot) ®iiKnfmic. jt^»»^ 

LeMMICHE (Hcnrkns) 8»bi6oo. 31 ©rc. i Mbc*. 
«OaM 8^^ 90r Hieronymus Lemke , ctt JtuhmaBt) fammCA 

fUb. JSmi ^vbtt Eiifatieth Hiibing. €!ttiDcrri)e Ui 9((«< 
fermianc i atofiecF, SBiCtcflbc rg og 3c0a. Og 1633 tog SRa* 
fliftcr ®rabfn ttl gtofiocf. 1638 blt» ^xafi til btn tpt)f!r S\u 
ffi Scrgen, )9orM tobe 1674. 7 9Sart. 9}at 3 Oangcgifk 

ePtifter. 

Oratto de Pelle. Carmine Heroica Roft. 1624^ 4. 
Vindicatio Librorum Apocryphorom» Lub» z63g. 4^ 

CaMtffi^c S^nlc. ibid.«i648- 8» 

aintnrp totcto SBclanc^okp. Sto|>^. 1657. g^ 

XX VrrtHgtcn »on tttttrrf(^e»Itc^n So^crn. Kofi. z(;54. g. 

Vindicatio iitcariiati Mcffi^. ibid. 1666. 8» 

yapiflifi^ e^t. gtollK^ x68o g. 

Conirafictit M fliaifcittc^ £cieii<. (Co 8ilg^r«MM) 4^ 

(Cflirf. Ir.) 
LeMOVICUS (Andreas) 6cc LyMOVICUS 
LiEMOVICUS (Johannes Gregorii) SJffO lö^offlJagijJef; 

ig 1661 ^mft VM Sfofime. 3 |pi(tct CmbcDc (an toti< 
1664. An 31. 

erttfter. 

Bitpp. in. de materia äc forma, Natnra, Corpore nat. & 
tfte« Hafo. 1(62. 4. 

0« 5 Oi^PP<! 



59^ Leni 

Disi\ de PhilofopSti». ibtd. 1663* 4. (TA. X.) 

LeM VIG ( Alberttt») m ©•« af Confeflioniriiu Lemvig» 
^ax Alumnns jfaa Borches Collegk). {Kd(le fiOni IltCaUll^ 

6f tifter. 
DiflC de Ortculo Dedonxo. Hafii. 1727. 4. 
««i- -— de Oraculo Trophonit. ibid. 1738« 4) 
LiEMViG (Casparua Georg r) 

SPrifter, 
S)cn gottilc (cdr {B»( k. St^vn. 171 8- S* 

Lgmvig (Olmis Svenonts) ^ar «)}r<rfl pa^ 95en|(aliit- 
fBIco fit)cn tanD^vfltig t 9ocrrtg. atJcfenrt (an cataii mt 
etubcttt; ^ar ^n uDgiDct falsenbe 

. ePrift. 

Mag. Hcnr. Smidts {Brfmfmnsnr for krm^ fbm MCr mtc SSgttp 

foir, ttcnilt(|: Oin tt gobt Gtfccmiiial. Om Mari« 

9}aL ©iiDfrvatifl^cD »g S^rvairHM Oat»», ff gvM 

(gnDcUgt. 9fengfl^oi>rrfaeyaat>aiifr. S|Hui666.ia« 

{)ati tiar bcjubcn uDgtter atflifiigi ^friftcr poA 6MifR. 

Ccc SthcfFeii Svecia Uttep. p. J09. 344. (i^.) 

LjSM VIG (Severifins) gab i Sti»bfn)Klt>n. J^mt 8«Mt Mf 
ttn Stoagl. ConftlGonarius Cbriftian Leoi vtg. J^xaif Sfobft Elfe 
MnhleWirh, ftt S)offcr af Mag. AibertWitb» S»§il(^Mt|l 

til SrinitatM Sirfc i SiaBcnlava. Qar t jm St^ Ahammt 
faa Borches Collegtum. SRrifie »ogte %at iibfiilaaMf 1738 
Mc» Sogtic 9carfi tfi @laMare »g ^ef gBciiig|c(K< i ®i«tl« 
lanD, og fiimme Sar äl^agifKr. 1754 69gie*9rfffl Hb 
®uarai(oiii aBciigficbci i $iaNn(^aMi. S>ai)t 1760. !k6 STag. 

Qar gtft. 2* (RcO Anne Carhrine Soelberg^ m £>Ottir 4f 

Hans Jörgen Soelberg^ Ooico^Somniilfarml Og Z>trff(cvr 
for M Uianbffc Compagnie, 3«|Ht<«a(aa(K. a. {Rco L«it 

Kitfline Leegaard. 



LemLen 597 

©Ftifter. 
Disp. de Lndia Iflhmicis. Hafn. 1737. 4. 

SttfecM ^ioMem 99 3BM'J^ia6. SUn 1750. 4. 

Lente (Cbriftianui) Xm .(Mrrc til Satl^anfcs. S^ 
iSIn^borg 1649. 49 SBartii. .Oaa< ffabor Mr Theodorni 
Lente, Frid. III. {Raab 09 (pHtc (SanrcHcr. .^iirt (Roixr 
Magdalena Sch6nbacb« j^ajä tNir forfl Gccrctcm i btt (pbfN 
CoBccfic. 1675 blcv SirfiDnie Mb bca fpanfPe dtegiaritg i 
8tctcTlari)CBc (i( {Broffd/ ^Dor ^aa 1680 inUob pg t Cgtcflab 

ID A Jacobine Ci:arione von Sasborg, en >D9(M af Thomas 
▼onSasborg, fBntqqxitJit tilSRaugaii^ 16 Bo ble» bcffiffet 
m Stfonbt M> bcf cngelffc «O^f, ^or ^an 1683 btcoaaner 
fteS&icIaiinrettmeOcm $rinM Georg 03 ^rinDccfft An ia. 1688 
Ucot Kfc fiualirtt fcnDt til ^aag. ^mtblcrnb bln» ^aa Statfr 
8Uai) 09 QjK^GtifitdmtnunO t dtibf. 1 695 Sttdbcr af ]Daa< 
«rbrDgc. 1697 Obcr SmmeaicsDtcfkr 09 abiungcrct «Ot- 

Cfarifh Siegfried von Picden, fom Pienipotcntiariu< I^Cb bcaTVt 

«if c frfM^imgrrt. 1698 b(cb Obm^ofmc^tMb bct rtbbc^ 
Bgr ^rabcmie i Stebra^ava SDcrcftcr Ohn'Sx\9t'Ctcttitttt 
0§ 09rffi X>cptttmt i ©raeral^ommilfariarrr. 2717 6tifl' 
«mtmoaD oacr S!K> «il ^«^ajtlaab. 1 73a Oc^dmr ^Slaob t bet 
Soa$d. Soafcil og Stibbcr af (Slcp^aatca. ^»bc 1715. 2. SRo». 
0g »or bcaffb^c af 8amiitcapao®»crN9ibra. i6g2. 2 tito 
Mca ^a riligc mcb Joh. Hugo og afgaagae Frid. Lentet ^txu 
if Chriiliano Vto. fom S>aaft 9lbfl aataraHfcnt. 

ef rifter. 
Provraimna de Vita &• Laudibui Marci Giöe, Coniil. Reg. 
Intimi. Hafn. 1698. Fol {Cimb. JViel.) 

Lente (Fridcricus) €a Chrobcr til ncfl forrige. 1658 

ftabmbC 9Cb Gymnafinm i t^aeborg* }66i t^b Sfcabcttiict 
i <i^bii^<i<'- I <^^3 f ^^ <M 3^AUni og aabre ubmlaabfFc 9tt« 
Mr. «cbfw4^iciitbmflbkbl0rft«f[c(ioribcttobR^ 

lie 



598 LenLep 

Bxctts t ^omtorg. SDbM 1677. 6 iRo9* 

6Ftiftet. 

7rideiici& Joh. Hugonis LentiorumSpecimeii HiRoncimi 
de i ngulis Monai^chiae Romamr Imperatoribos, & ny 
l)us nobilioribnt fuh eomm imperio geftis » in ScMt 
Luieburgenfi memoriter rteitatam. Luneb. 1658. 4. 
fiitp. de Morbis & Mutationibns Oltgarchitnini > cammqTe 
remcdiis. Praefide Hcrm. Conringio. Hdinft» i66x» 
. 4. (CM. mei) 
LeNTE Qolianncs Hugo) QroDcr tll bt tttibC Sltf^ 

jA%t. C^tutarDc meb fiii Sroixr Friderk i tooeliorg es fkbm 
foD. 1664 rdtk lii Gtraibnrg. 1668 hlcb CammcnGe' 

crclcrerl^el jtong Fiideric IILSDotM Anna Sophia, (bni IMIT 

fift mcb (Stitirfvtll/ Georg UI. of &attnf (mftnr Stni 
Chriflian V.ianit 9t fRmmit^ab, eoofcrmti^gtoaiv 
0g 1696 ®(^ctme'iKaab og a^tceKlaiiceler t ®IrAH$«.dtl(kiB. 
®ar JtoQfll. ®cfaiibt i i^Mt, SicgcRlburg I09 ^faKb^S Mb 
Srcbi<€oii<|rc|l<ft ibid. 1695 Mct> SUMcr of SDittoekoge 
1700, bal^flR (aM)e Mrct iKi^ ten (roorttbalfb SrcM ^InU 
Mtiia, Mc» «irfcltg CAnccOor i (Sle<W3'|)ol(ifui/ oft 9(«tm«* 
4 Ccgcbctg. 

SPrifter. 
Specimen Hiftoricum de.- imperatoribut Romtnif* Lnneb. 

i658» 4» vid. Sapr.. Frid. Lente. 
Argo Nova 11 diflertatio de Navibnt Heroicif & Fatalibas 
juniorum temporum,' Pr«fidejoh.Hcnr.Boeckiero« \u 
gent. 1664.' 4* (Cimb. fVteO 
LeRCHE CCanutns) f$0i) { SRpcborg 1593- MpOim^ 

(f 161 3. 1618 Mcd SegDCfVrirjl til SRvficb- 1623 9r9»# 
1 9)}of^^enre^ t Saoloib. 1 619 bto {Ra#er. S>eDe i«66w 
^ ftcbr. i (an< 3atcr< 73De XoTi 1654 ofbwa»rc ^mi 



Ler Les 199 

ffc €$om t EBpctic» Sirff. 

6Pttfter. 

fiil^rclufca OVnr Mette Korcnknmcz, jt|t»||. 1632. g» 

Elifftb. Friis. ibiAi632.4. (Äi*. Är.) 

LfRCHB (Comeiius Petri FiL) ^ i^ihit i fi9m 
x6i 5. 3X aOcf. Sabar» Peder Nielfen, Qvigaiicflcr fomiOC 
fnM. suolta Sidki Knuds ^ottCT. J^U »OT {^C lii 

Sfttdllnv 09 Xatoorr, tpDff (Sccrctcrcr M jteg Chriftiui 
IV. ig Frid. m. SibcK ®cfaa»t t Sponim, tmftcr Stotl^ 
SEMb ig 6iftainMMiiD i {aalanb og gal^. 1660. 25 3ini> 
bh» Bo6ittttrft af f ong Frid. m. 2)0fec i6gi. 3 301. vm 
aiidpnip t iMlwB». Sor tvc Qaagc Hifi i. 9M Säfter 

Fairen, £>0(t. Jörgen Fuitens 2>Mt<r« d. SfM AnnaChri* 
mne Friis. 3. ®cO Gdfel Grabbe. ,^«ttc Ct fontft 9i^ 

Miol^cf/ (oin Uc9fo(gt i6g2. 

efttfter. 

De tnari Libero. Lagd. Bat. l6^j. 4« (A'^.) 

LeRCHE (Paaltts) 90b t SRftorg, (MT (ogi 8«IWt 

Dinis Lercbcvar {BoTgemcficr. 1704 (cpoamM fkoi fra SUcff» 

M) 6Mc, laa «ar ba xg Star. 17 14 Uc» SKcpDcrcnbc cii« 

ydtti i iRvctorg. 1723 Sogi»>9r«(l i imb^t f gpui. 

JD^ 1731- 4 3ttti. 

6frtftet» 

eMter1K<niW«0«ilM»g« Wim ^73 8. 8* 

LeSLEUS (Claudius Nicobi) iiutOi^^^f t^XM Og 
mb Stlao^n Eifbidias. 9)ar Doa Medicimc og Praaicui 
IXoi^g. eevifter. 

Univerfa Pknorum Geometriasi Lub. 1650. 4* 
Geometria, C ars mttiendi» iL Tiactatua de qvadratura Cir^ 
coli & qvaeltiones nonnnlke de mota terrc äccometia. Ir« 
Uuicus fermoSacer fupet Luc. a* 34» Lub, 1663. xa, 

Chfi. 



6oo Les Let 

QhrifUinisimis^ ^00 S^bjlt tO ^^CtCt. StO|^(. 166^. 11. (^« 
/Ö'/). TA- Bih.) 
LeSSER (Johannes Phiiipput) Do£^. Med« of Medicat 
PraaicuB i Slatdfc. 

SPtlfter, 
ecfottbtrlise Sattfer om QMgiGpgcii. 6or^ 176a. 8* 
Cu n9c {iffer 09 It r sRaaDe Max De bllt^ MM af salsc (Srtot»^ 
rc# i bct boajFe oocrfar. ibld. 1762. 8. 
LeTH (Chriftianus) gao 169S i {RtKfttbiiig paa 9^1^ 
ficr. ^an< %obtv t»at Michael Leth, (Bv^faflTb i 9ttt9t. 
jpan< fRoiicr CeciHa Wegnen Z^fponmDc fra bemrffe 9h|K» 
M»biN9 ® f ole. Opl^olM |i0 Omfter nogcs Sib t Slorge. taff 
te p0 fomcmmdig cftcr M iuriM(Fc 6tut)iom , og tog IvriMff 
Xt(ffia(S hudabiiicer. 9\t9 bercfter f^ultoiiftgtig M 64<t» 
mc^gvOdO Gmdorf , StiftamtntanD i ®i(rDani). iiftn 2!iat€ 
gorleb fom (in i liqt Siamcfle (d< Oe^rintc^aaD Adefaer» 
til C^rrctf^olm , Smtmani) eott Vfitni og ^iiiMgauti XmM 
i 89C11 , (»orfra j^an blc9 fotfremiuct (tl «tmeDl^fSogd) otm 
Sunbtf 0g dttbmc «^rcDcr i 99C11, og (ocbc i tnnfee/ fom cc 
tinntt (il €i(cnifint|>, i Den faafolbcbe 6frt»er>Oaart. 174$ 
Neo (EanceDie^aiiftifor. Dobe 1763. ®ar gifit mt» Marift 

Elilabeth BrJnch) ^ani i^mMbt CottceltcSIflefi^DV Brinchs 

S)ot(er. . 

evtiftev. 
Stegifier ooer ChriRiani v. (00c itfeb HlfireiAe Songl. fnrf 
orMaget* $(on. 1735.4. 

LeTH CChififtianus LangeinacK) gob 1701 I O(0tCi 
JDAfngc t CManhf ^r >Ittf Sflbet^r* Jörgen Leth oat 

®ogll^¥rftfi, fom oar en $«n of S)0((. Htiu Lttbi jhmgL 
Confe<jtonartng« ^n beponerrbc fra 8ribetf(|(borg 9fM^ 

9leO berefifr Alumntispaa Borchea Coleginm. 1731 $0^ 

«MPr«r|t tn 6antic9mct t Uunrigi 9no|Hc 1736 ^oflim 



Lee. 60 i 

tcchtrfeos og Theolc.gix Extraordintriuf, ^$U 1764. 19 9jig» 

€5Pr iftet» 
Dispp. IV. de Curcis öc CUudii. a Sarr. V , 6. 8* Hafv. 

Luthenis primm Secuii XVI. RcfofflUKor. ibid» 1726. 4« 
Thcfcs MUcelian^. ibid. 1711 4* 

®oMt9( SBcCcastniQgcr oDCf oor Strlfmi alfr|eBig0c ^uaDcr 
osCaar^ famicKafalflilligf CMigeiifF^Sfrtfdr. jt^vii. 

1754- 8. 
9iittlige.95ctra8l8ttiaer om N SrocoM fatigc !DiD| 9tatMf 

fg OyPoMelfe. S(^9iu 1769. g* 
ttig>9rst)tfeii ovec Oc^ctmci StaaMnte voo Noftirz. ibid. 

17^»* 
LeTH CGrot V. Grottiu) SroMt ttl 0tftflf0rrigc. 9i» 

1693 i @((tc foa SXocn. 17x3 beponmbc ft« iRyefitbint 

6foic i^aa Raljiar. SSfci» brtcft? r {»fincfier for to ungc 3tiiM 

lerc ^a (^AbrupftDlm i 3pil«ii)» . (Sibcn ^•rcr i astbors 

Cfole, btNlfm tmtiie (on nogle 9Ur rfitet rcjtgiicrete, »g 

b(<v ^fmeilcr i Oicr«@ccTecmr M(>tntkeii« j^ni, M Wt 

^iclp M 1728 btco ®a9iic<$r«|l tilCCAbagct og fflBXXtSiu 

Icboc ^rvi^bct paa SaificTr (MirfU SBifFop Lodberg tndoic# 

tt boRif fem.og gat» ^am bct Gfttbtaiaal , at^an »ot m af 

fef b((k og braiKdc 1 b^n ^vbc orDiftcret yth mtnDrt iBc« 

Ti^mnKlft tsMagN .^ (ig i fit Smbebr* govdfe/ for Ducltgf 

|cb, KiMiffrbAi 9(r6ei»fomb<0 , S«ctem og OobgifrciibcO^ 

IBtletMiibcDi SlfbeKg^ci) K. ^ottMmit) fanbt M Sl^^on* 

Ifcrc; mao tH^flr (00 oa?ttt{^ai)et af 9rocc<; man tienftc^ 

|an iKrocb fnarrft frnibc foriobc jig, tlkr t M miaDfie tabe {tn 

^rrfeit paa ^okic ecrDcr. ^ng bln anlogt imob («ii/ ^oori 

til {KnUMngef viat ttnme : St StoHe oOe 3orb f aa 5 tBxxttt 

^artfofiii fom UX^M SHahp^^tbi (aobc t «ogic Xar of 

4Mr. 



6o3 Let 

^. Leths Sdmonb Mm Mct ti( VmdegacnrMi: <^. LecE 

M Stirtr«i)dfcn/ fom Srmnirt, troctx, «e Den oar ^amnmb 
(Idiflf o« ftcrfor «Den t»tMrc ectflmhind intgif fammc triff 
aftcor&/ fomSormanbai: nm ba (as cftcr nogle Vaci 8or# 
lab crf Arcte anbcricbrt / 0Bftci)c (oa at, Wh bm i|MC , ig bm 
forc f Da Sttm cftcr S^^toofct Dat ubc, lob flMbmmaibe 
viOc, ^t (on ci Imtcr »ilte (om Dca, «Octaf tofci Xilcb' 
sing; Leth Uct» briFtffrt; moi l^aflocD, at tpraffcB fFaiM 
bf^be 3ortxo, fttn et tarbc fNM fraVttfflcsaartcns (a« 
änfaat< for at DiO< ((abe Sftcrfbmmcnif. Gag Un» aolagt; 
f r«(icn tabtc (aatKl ««> .(Mciiu fom tanM^iog, cftcr ibfNIfe 
0C mitiigc 9)ibnc<borb. Leth, fom ^Url^Sstgct/ obbare» 
U pne flttolfiaiiMre baabc ^mettg og aaioibarc, t abfKlffe 
f^rorbifcncr r0rtc ^an brr »cb/ ubcn at Mbnc nogai: moi bi 
(Fas cngang blcb (aa ^bfig, ot fNin riaOcac mbntc flSaabcttf 
mm og fattc.^am of^cltg i Saab, fif ^ (Bcfdiiig ubcn »u 
bcre Sob eg S)om at forlobe fit (Embcbe. ^ti lofr jig bcnnrd 
bcftttbc^ ffgtt intct bibctc; »g maibffiMt ^om ftm tnSA^ 
bicbc ttttoboc, to i f olonb og cit i gpoi/ M mobtog (aa 
bog ingat af bcm, :nco t»ar bctMtt j^aa at forlabc f^rbcmi 
imtbch 1744 brog M fra galfirr ti( |itt Brobcr, fiiraiforfe 
Hflcfsr Chrilien Leth f {{901, bar bcr ct Mb Sort Stb, »g 
foa fi»ntotct^ fom bct Ipffafigftc SReitttcffe i Sktbcit: mm ftm 
^ait iHe btlbf b«rc fin Brobcr tU ttogm fSprbc / tog ^ Sf' 
fkeb, forcgibmbC/ at (ait btlbt tU SMm^ttj mm for nm 
bibfle^ crfarcbfgf at^as bar i Sctbm i «O^Oaob. 6ibm ^# 
te moit faji iitlerfra^am, foreob 1759, ba 1^ ffte» Confi. 
fiorinm i Si0ien(abit ft foare Mbtifftigt fBrm ttl , (bocof 
inan ftntbe utonrft, at (ott ut bor iRe foa figtig t J^obebet: 
^it forefHlte pue Santer: x.X>nt Chrifti SR«rMnrelfe< 0li» 
feei iRabbermr foreflaaenbe Sl^ibler tU ffgrlitg t bmghmft 

Imeliem be ptbtcOantiff^ Sitler* a» Om SlbjMnttoR<«8ormnlm 

iborc 



Lct 603 

_ • 

* »m Ähfrt, bn ^ ^Im f»r Tvnbig »« ^ibig imoD CbtU 
W afeaifriagftnaaöf. 3. Om JoMn Lev. x viii. , fom ^atf^, 
Mr 000» om ^orrrk, iffe om 9€9(f|Ta6, fom iffe forbpbH^ 
«rt «e \mt9m gatcr og ©ottrr. 4. «tChriftus tr on fa« 

HSgiOTnAe $r0t friO , qvoad convei tendo» unitio cum Chri. 
Ilo, qvoad Converfoi Unio, Solidia CT ttOtn Mti, ligo 

(«m Chriftat: fauti fot oOf fmaa »mu, fFient fpilixl «f oe 
fWk K. ©<r»rt »il (on giraDriDc D< KffbnnKrtcl Particu- 
>*«niitt «g (iOige Exorci«imu. 5, ^an fbrfdgtff Ocn hy. 

podicfit de «nimc hnimnx propigatione per traducem 

6. Mrframed cT txa (lorc )(nd(^(i »e. K. CiteUg (Thmt 
^0^, «t^ 1758. tn 249119. bcgpiKte at fafir ti( 9 Dagr, 
te N> inbt fot (M, ^6 (<i« ^»oc; mcR mitt (inOrcDc 
l^am i ft Sorffft, be MU» eJ u«tw (am Stoe tH at to<. g)^a« 
feroitt («m fvr IKO em tft fRtttt igicn, 99 ln€it («n noflff 
at lm flft men tii Dm 7 3b«. 1759 fX Mtt. ^an ga» 0(r« 
fm RO fJriff jfMrcroe I Jtw6ra(a«B tRttnint paa (ia eid», gg 
ba ^ tifoi tibocie faae, (ar flaii nn bcfluttrt (foalcM fFrtocr 
M)i Jefo iRa»R ac omioiK iig ti( ^>«(r< SDrt, fom ^ 
J«a6«fte lor McrfifiDt, taOoi ixtte 85ra fom Sdirommaitc 
ta -O»"*»- <^aB 6<ber, at Confiftorium »il ittat 1^ eieto, 
09 togc (aR< 9»aufcriptct betfor. eibdig (ar maa tttfl i%»^ 
(«we No. 4*. b. 24 ^aii 176a. mibcr 5itd frpbtn b. i» 
aVsaji CftemtiiBgcr om , at ^a »ar M. jSmm* gtnbcr ffol 
»«it bobe pTibiHig^ m» OmfknibiiAfbfrRC »ibrt iffe. 

erriftet. 

SMma aatoonbe (rt lutMiN »(«ntfoBl^gormiifar ta b< 
SMcrfaaboi- £db. 1749. g. 

LeTh Ooh""»») gob 1625, sgcer. ^< giobct 

•or S»en Nlelfen Leth , eoggf^ff^ «I SSfgrrtlf » og Silr 

ktfH e»cRi«(<lcr { «ar»flii« «tift. ^an« «Robn Karen 
Srcn SfOfr. e» m iemm ew<, dbtn i »or «riK ' 

V» «Mc 



6o4 Let 

CWe i *t»Brn]^flt»tt/ ]&t>orfta Jan 1645 t)rv»wt<fce. {N« 
bercftcr ^erer, 09 1652 Slector i 6oMe ©f ole 1653 t»j 
aRögiftcr # ®ra^en »)aa M giitDcrlige »calxinie 1 Sorsr. 
1656 eognf^JrÄJl til SRinflC 09 Aflrrina i go<n. 1^58 
Äongdifl ConfcftionArius 09 Obct^-^of^tJrÄbifane. 1675 
Doaor Tbeologix. i6g5 Cottpjloriaiaiaafc. ©BbC 1688. 

23 au9. ©artoOangc 9lfe i. SSeb Anna Hcnnings, .(Nlli 

goriiianl)« l SKingc *r. Niels Povdfens (gnfc. a. SRet Anne 

Jacobs SDottcr, ®ttfe af Frideridi Friderichfen , SUnMfOT» 

«altct i^cr Jti06<n(a9n< 9(int 

etrifter. 

Disp. de derivatione Principioixm fonnic Syllogifticx a cooi*^ 
muni fonte. 

lUg^V^^irMfni etJCf A^^^l Urup. £(iiit 167a. Fol. 

„ _ — _ Vincentx JochrmHahnc. ibid*i683Fol* 

LETH(Nicoiau$) (gii?»naf3l«fffptri9e. ^idOJU 
fi( I gDcn. SXrijlc nogctt £» nbcrtanM- ©l<» Cccrrtctft 
I M banfFc eanceQte. 

DJfl. de Scheol Hcbncorum. Helmft-i68a. 4- . r 

dc fidc Salvifica, ibid. .4. (&'*.) . 

" LeTH CNicolftUS) Severini Fil. fSft) i Otettfc. ®«f 

?|}r«P til »or grue Sicfe fommt^d)*. ^an lob pg faftc poa 
©attff niele (5Cat). SBor cBtr« «»agiflcr. «ar 1600 »m 
«ne i^elgen* ©ag fotfaac (an (ig »ei ©ocramcntftt UM^cffc 
meb t^enöe ^nrfoncr i fiDjlc ©«t ; f^lefcc* ^ at M «a« 6cm 
f«r|J3J«tt«, Dercftcr »raöct, 09 ftöcn igicn »in»/ JobM» 
Dcrpatt fufpmberct 00 intfimtt (or »i(toD|)cn o» nogk »«•• 
(let. ©omiWB , fom blcD affagt 4 8<tt. ^^oi # *«^ Miimc 
faaIrtcJ: ©ibcn Det Dat Den faefle ®an9/ M foolcbrt *«»»c 
forfeet {19 ^ 09 bet «fe af nogcn «8«»(i«rtij(eb, prtMt ®cms 
<Ber flRpbtPiBig^eb/ men «f »cnnejlelia eUtiiM^j Dc» 

N» 



Ixt Lie Lie Lih 60; 

^ ftrgdlig Bdlasebc 9% fatttdb, Iovdc 00 et pM ^^^tt, 
•9«> «f «wiw< fMHfimiK golf om ^mi ivmt 99 t<rr^om| 
•8 ieMDf 9rai(lviig, foa luMx ^r Iffr (»r ^nr fer^ Sor< 
fcelft DMHiirt ft« ^t $«({>; 004 ffMlN |im til Ötraf gioe 
K>o g)rarrS>«n^f fnii fkM^ fliiljM fie(c ©alnnd, 8«rrrt 
«S «h» for (i( ffltttsc Gblttorn j ODcnfe, VrfornDn (Tttlbc 
|m tOmim fKbtttt »oi ^|tai ^BNliij^ ^au to(c tXT' 

|NM «mt «Imr 1609. 10 «h». 

efvtfter. 

Dhp. ik rmmno faono Qvili. Roft. lygtf. ^ (Af.ÄA.) 
LlCUT 0<*w. «od^fitA») f 0( j tttSCR^M 1705. 
19 CnX- ^N*< 8«a)Ct UX Henrie Ucht, ^ €«nmv 
%km 1*4. ateif Cbriftan V. «| i^derich IV,, :|Oni Kuo 
fiOB^^imfCir. J^«H fOMxr M«rgrete Evers. iBI(» mu 

Mn«<IIM(nRn« « pM Horffltr^^^ «« ba <|m 1718^0»» 
le alt giort Oca Sran^ong, «t ia jtallx ^om Nrm e(nlK«<f 
ttg |M, fotn^il («tf fiSotcri UfimniKii^cl», («m Imt »«c 

faU, pBfKfit H <0of9|»9t{i(rcC Becker i jti^^n^oM. fS,tU 

ft »m{lt<r 1735 iKeahnM |m« apofMcr^Soifkii. 1728 lo» 
ft fim etrtott iafntbm f ()lo(lQf. jtom fj« «mfitxr, rftcc 
X3 9<rl sMonM atdfr, «!»««( tU jti»ba(<n« «« 1738, 

•9 bkt Doa« Medicinz M) Stiei(4aM< U«i«(i^ct 174^ 

Difl; de 61t «omniuni ejotqM exlfleiltia !n Dtnnitnn nbas 
«innäaint&c. Holh. Z749. 4. (iV.) 
LtES(<X«n) 

etttftet. 

Cftmdiiiitct «m mgie d)«(inr<riifr i tn ®Wwtfc tfl {RHop 
Gnnnerof. «ee (T«n|i(iii(reeeIfFaM «rifttrt 3 ©fd. 
LiHME (Nieio 8M 1 3ol«ii>. €Äi}(m Mt <Srflrib< 
€«ffni i Sto6«i|aM. tM^ tmttm 1757. «ift nnb « 

IDsttn «f 9r9Cir«(0r Tikman EvertTen. 

- 0^ a eftifi 



6o6 Lih Lii Lan 

Qttifttv. 
j)<8 I 08 a lOBif of gMb«tioiienw , {tm |KW ««ft H. d» 
Hofnun »or SftcbatbcOxc oggortefltettif. S^n- 175 5* 

1756. 4- 

LiLLIE CLudolpbus Hentkus) Ca fittDcttt IBvjtrpRIt» 

ÖJriftet. 

Job. Gunt. Hug. Placii iBr<w4B0«. OWrfat. ibid. 174a, 
8. ®ee F. N.Bedi. 

OMrf«tt«lfc' «f Maiiett ^iMcMiifl f !D«mKRtt ftigci <^i0«« 
rfc. «W* 1756' 4" 

LiLLIENKRANTZ (Valentiaus) «M PaNTOPPI* 
DAN. ■ • -^ " 

Lind ci^iirentius) JS0t>1|59en. SDcpoRmbefraOlxnfe 

CtoU. ijiiiin Alumniis paa EHemens Coilegium, ÖCT* 

cft«'3Ra9«ft«r, 09 tnfi»rnit«Dt i mange; 9tat priVatini ««• 
megd» SSeremmtlft. i737 6If» 3l«tot'»ft) ®fo!Ä t !IBw« 
bingborä. fiebe fort «ftrr. ;- 

• ' • • efTifttt-. • . • ;■'•■ 

^((11 Kateii Brabcs bonfPc 55ib1iot<I, för«rrt G\ M <»cli§e 
3om|ifne.Jtte(l«r i Obtnfe. S^oij. 1725. 4« 

Linden? ALM (erörg) ©«^ Hvass. . 

LiNDEMANN (ChriftianuO ^ I «««*«»% >»« 

^< gfllxr »« gotpaltff wb «<|i(leBt«»^{rt, % 17*9 •«<• 
eotnf^t^ tn tojBKTt a8«ij|f&i ^i«rtlaiU>, Mihr f>mt 

t %ax^mi ©tiifti i76a^pBi<c#r«g fo« <0«ric» H UrooM 

0(t ffl}a#(&®ra^ 



* • • 



ö*'^*^ 



6o7 

€lifNrie af ai stfMfnibe og ^$\fl cllFditJtron^VrinM. S(tNU 

€n rctM< ar^narM jtroft of en» til Stotg Frid. v. ibid. 

1747- 8. 
^M^abittn. 5t(iNi. 1749. 4. 

9n^fb4^m>ittn i 6t( Tom. af Strm. Den. 

LiNDEMANN (Thomas) {{«ö i gtafiof. ^ail< ffa» 
ftcr oor Thoma» Undemann, Oodor Jur. ProfenTor 09 9taM 
Syndicus fammrOcM. ©at farfl Profeflbr 00 Doaor Theo. 
log:> t gtofiOCf 1638 Mct) ®D9nC'$r«fl til St. Petri (pDfle 

Stirtt i Si9bttS^Q»u. SDabe 1653. 9}ar g1f( mrD Cathrine 
Qj iftrop , ©oce. Joh. Qjiftrops SDoUft fra 9lo(lccf. 

6f tifter. 
teUHDrcMSf flbcr Ambrofiof Hcnningf. JtopJ. 1643. 4. 
LiNDEMANN (Thomas) Sn ©an af JRÄJIforrige. 

90i> i Stabm^oti. Sldfie nosm £tb ubeaianl)! 

Qfriftet. • 

Djsp. de frudn incarnationls Chrifti. Witeb. 1665. 4, 
LiNDENOU (Gotofrifdus) 

©frtfter. 

Oratto dc o;*tiino vitst genere nobilf adole(ccrti deligendo. 
Franei. 1602, 4. (Ä^.) 

LiNTRUP (Sevcrinus) %Bi 1 675 i Knttup ^roftcflaart 
i CaKIuiilM^nrrrt i min ©ttft ^wr ^an« gaDnr ^n 
Jacob Sörcnfen 9ar Vrirfl. ®if I €olDina ®folc- tferrot 
%aviim rommoKil acobimtet / (rc9 ^an if^po Bäccolaureui. 

J691 Aiamnns paa Mtalipcltg oprcCteDcnoixliiesColtegium. 

1696, ia ^ rttte reifr ft^enlan^«; blcp (an bcffiffit til «crtot 

f t0er$fll ^ 09 riBigt FroftHbr f heologix &. Pliilofophise de- 

fignfitu», ©a Bu bn ^vfk ©*t af SJergm »rt oi Hfvffelig 
SPKcbron» i7odMt UtPca laqt t SfFe, rdfie M til Jti^bciM 

9p 3 (at»^f 



6og 

%0»vii 03 1704 Stet^ fkovil poa ItttfinrrL 1705 MrrfMr 

Sgcietatetn Indagoiuiom , ^Mmi» fott fftt Nova Littenir» 
Maris Bilduci pro An. 1705. pt?. 177. 1707 Uft |iUI 
FrofeQbr Eloqventiat. 1716- Pirole(Ebr Tbco^og. Extriordi- 
narias, {aitit AfreCTor FtcLkatis Theolog. 1790 SMfIct t Si* 
lOTS. 1725 S^n^t. ConfeOionarkis 19 ProleflTor Ihcologht 

ordinartus, famt 910119 mtbdtM^Xoain* . 173a c^cr Sms 

1 3 SKart. akir fift md^ Mtrie Riuulolf ^ SBt^l |^ Niek Rfltf- 

dulft iDottcr af ecrgea. 

SPrifier» 

Probtemtnxm nMctortns Hecia5, Haft». 1690 4* 

t^ofitloiiuin Ytrkrum Ptiilofopbico^Philologtco-Tholiogi»- 

nim. vivJeLU Hafn. 169c» 4- 

Ager Sai-2 reconctltato. ibid. 1701* 4^ 

Dodecas Theniatiun mifcdlan» ibid» 16^ 4^ 

Specimen Caiumnht Ptparo-CAtviimHC in Auguffftnsa» Cm^ 

feilioiiyn iiivtrratain. i^. 1693. 4» 
VindLcrar Htdorko TbeoYogfor pro> D» H.. G^ Ma£i SsnJB 

Orthoddxo. »bkJ» 1692. 4* 
De Campts EtyfiU Plpganonun. ibid; ifj^S* 4. Rc%« PImiL 

Poolioii» auöore^ 

D« e^^MjEMxftt Pttilrna» HHd. 1^95» 4* 

Dc PolymatbiA Scriptorum Stcroratn > Speciteiin D«.ApoA»> 

li Ptuli. ibtd«. 1693 - 1695. 4. Dxspp. 4. 
Dc Gdntcmcu Concilii Dordniceni in Anglia» ibid. 1^96^ 4» 

Wictcb. 1 710. 4. 09 fäKft MfiiM i firpe Somr tf Mafii 
IDifiHrtatfcf. 

Pittndclidcriiim de fcicdioribas crndkotuflt OpBfi»iltt cfc 
incerittt Vindictndit. 3"^t < Novis Liu Mn^Bdtb^ 
1701 ptg. ixa 142. X7S. ScfF« 

Sd»- 



Lin 609 

Sdolion de Scrlptoribuf, qvl fieminas celebrarunt erudiru. 

ibfd. 
Thefes de Grarit Uaiverfali & Prxdeftinatione. Bergx 1702. 
Disp. de lex pntcipuis erroribut Poncifidorum qvsfluofii. 

ibid. 1702. 
Programma de Emporiit Academicis & Mercatura bonarum 

artium. Hafh. 1703. 
Reliqric Incendij Bergenfis ulcimi. ibid. 1704. 4. 
Uiit, Epiftolica de fcriptis D. Hieronymi XVelleri jd Mag» 

Cbrift« Frid. Lsmmeliam. ibid. 1704. 
Aoroscbediasma epiflolicum de metitii Jolian. . Bugenhagii 

in Eccleiiain Danicam ad Mag. Chr. Frid. Larininelium. 

2^l>farl t L^mmelii Hjftoria Bugenhagiaiia. pag» 97. 

Hafn. 1706. 4* 
UneaiiKnta Procheorise Tbeologicae. Particular. IV. Hafn. 

IJ06. 4. 
EpiR, ad Job. Frid. Wandah*num de HiHoria Ecdefiaflica 

poft Refbnnationem a Proteflantibus diligentius excol* 

ta. ibid. 1710. 4.- 
Programmata funebria in Botfaccum, Mafium, Scbvartiiunii 

Joh. XVandalinttm, H. Bornemin, 01. Römer, Nic. 

Benxon. &c. 
Difl. Epiftolica de profana Seculi novaturientis Licentta in 

Sccris. Ad M* Andr. Zellerum trpft t tKmfictDam 1 71 1 . 

g. mcfrZelleti Veifion af Maimonidis Tiaf.at de vac- 

ca tuffl. 
Meletcm^tnm criricorum ad k)ca Nov.Teflam.fpccIminalV, 

Hafp. 1715, 16. 20. 4. 
Frarfiitio de Lingvs Germanics in Academiis ufu & aboftu 

dt en Sertofe forScbaiiers ®tMnniadca« j((iin. 1716. 4. 

Programina Jubil. Lutherini 1717. 

99 4 F'C- 



6io Lin Lip 

Prxfatio de Dsnorum meritis clrca Lexica pnrfertim ktin^ 
6r en %iyXiaU iii Falllers Supplemeac. Lingv. Ux. 
Flensb, 1717. g- 

Oratio Jubilea de Halcyoniis Eccieiue borealis. Hafn, I7i7i 

Epift. in Lajdem noc>. Job. Fechtii. Roft. 171 g. 

Prsfatio pro Danorum Poefi apojogetica. ^ ca Sortok tB 

Thuras iatkftt (»octiffc ®friftcr. S^on* 1721. 4, 
{jan ^at tViai iii Srpffen brforDrct: 

Job. Jani Svaningii Theologia naturalis conteoiplativa. L» 

A. Senccar. Hafn. 17 10. 4. 
01« Borrichii Diirertaciones. f. Oraciones Academicsr. il>id« 

1715. 8- a. ToiP. 
H. G, Maili amica Velitatio. ibid. 171 g. 4- 
Sjusd. DiHertationis Academics. Hamb. X7I9* 4* (Kaarp. 

TA. C/W;. An. Z. N. Fr.) 
LiNVED S. LiUNET (ChrifHanus Laurendi) Qag# 

etiiftet. 
Job. Carionis ftrouifc forbanflct. St^n. 1554.8* 1595-4* 

di Turon is. (Bib, Br, P.Syv.) 

LiIPPER (Martinus) 1679 bito (Sogne^^^rfffi til SOB§» 
fet) aSmtflb^D t (SteOant). S>cr forfalDC ^an i Uraig^cb mtb 
tn SbeUmanbf na^nlig Tönne Grubbe , ^MUt gif jaa 9iM# 
«t ^r. Merten Lippei i en !)}r«bi(cn brnatc abfFiOtgc n^mmt» 
ItgcOrb/ b^oriblanc i^are Diffe: Sen cr forf^gc t frcmaicfec 
ianbi og fbrflaarr intct i pt egcl. (Storocti fFabct og flolbct 
^oDeb l0bcr om 2attD/ cr fom en ^i> t ®algni| faabaiit 
»il icg ubrQ^^e af min SJ^cnigbcb*. €en rcifcr til Sibiii •• 
f omtner tilbagc et ®9ttn 1 meb mere anbet. ^mltet Tönne 
Gfuhbc formeente ot Mct piflenbe yaa ^am, og pgte til (ai< 
fRatini Sorflcinrlfe. ^aq. Lipper blei» berfor tfltolt 9c6 

^icmting/ SonbMng, og cnbelig oeb tonbemobe. Ubfolbet 

Me» 



Dp Liu Löc Lod 6 1 1 

fl^t ^^iSt, Htnfes BaiibciRobe 1693 Hco b9mt fta fit 
9to!» yoa 3 avomMcr, 0$ imiUrrtit» ac lat» Salbct poa fia 
fBcfo^Biig fvrfpnc/ at bctale Tönne Grabbe i ^roccJTentf Onv 
fofismg 40 SUriNiIcr, o« giarc ^«m en ftriftlig S(fbigt. So 
aior bcrcftcr, ib. 1695, 6lei> (an UM til Sognc^^rorfi ftt 
ffdMig SDfcniflfte)) i SKib<r @tift 1704 blcv for^pttft ti 
CUaaliBc D9 (BicrncDc 9)?cnig()ct)cr t SurOanb. 1709 Uci» 
9rov(i i aificD ^errcb. SScu formcbclff ^J^angel paa Om^uc 
firbf pttMii|MSing, bict) abHingmt en 9)ice^roi)fi. SDebf 

1731. 23 2*>*' 

6Friftet. 

S)fli forrrnbe Snrcel^Sue/ eOer S>anmar« Saorc^Cprinfl. 
<£r en QSebebag^ ^rorbifcn. St^tn. 1696. 4. (Tr.) 

L.IUNGE (Sevcrius Johannit) Oar (Scubent/ Og laac 
^^a Valkcudorfs CoHegio. 

6Prtftet. 
Difll IL de Rcgibus Danoruni ante Cbriftum. Hafn. X7o5. 
1707. 4. 

LöcHSTÖR (H«nncus) geb i CftrifHonia 171 3. 17 
fRcv. ^an< gaber t>ar Sören Löchflör, ^])roeurator wb 
Obcr'J{)ofretten i C^rifitama. .^an< 9)?ober Elfe Robiohm. 
1729 bcponetebe fra S^riQUntie GFoIe/ 1735 Uet) Alum- 

nur paa Borches Colleg^um. 1740 Medicus Pra^^icus 

i Sergen, (t»et |^an bebe 1747. 

ettifttt. 

Disp. de vsno xnttu anni climaderici magni. Hafn 1737* 4. 
— — de Nicotiana Vera. ibid. 1738. 4. 
— »- de medieamencis Norvegta; lufficientibut tina cum 
TTiethodo medendi. ibid. 1740. 4* (D^FrJ) 
LODBERG (Chiiftianus) geb 162^. 31 Oct i itb^ 

M i tpbbcrg eogn i S^pe af ratttjfe fBanber^lf. <^anl 

^Ober Var Jens Cbilllenfen. |mnl S^Qbft Karen Chridenft 

9» 5 S>9tttt. 



6 Id Lod 

l)ot(fr. ®tl i ®fofc i Slifkb/ aSiBorg 09 RorlTilbf , Imi» 
fra ^an DcpencreDe 1647. 1652 nifit ntcBtoiiM 09 ttm tit 
Stalien, ^vot ^ 1653 f^rmebdfi ^tiqu^an^tl tog Sirn^ 
ftc uh itn jp««Pc 8to©ttrbe irnftcr Marquis d»Aveiia. ffrcr 
ialoantcc 9(ari %exM fK lon fin 9(f(Fccft; ofl rtifle tit gtas' 
fcrig/ ^Dor j^tin igtcQ teg StencPc i^eD 6c8 franffe Gens Q*Ar- 
me$, nnber Vrtnbfrtt af CcmDC; eg oar mcb i ScfctTthgni fot 
Xnral 6f(cr fttlt)en^rc Sanij^asiK 109 (as fm Sfflcci) , oi] 
reifie (icniM 95k» Nrj^a 1657 ^a^x^tt, og rrifle aDcnkn^i 
mcDJensRoicnkiam/. SQcb ^R {^icmlomfl fra fammcSieift 

Iie9 |att 1663 fiofeHbr Hif!oritruin Ub &9m 3(ca^rmt^ 

1665 3nfDriiKi(er fy)i ^vinbi Geor^, i$66 ^r^»^ o§ 
eognefric^ i 9toc^fiR)r^ l^otffct Smbcfec (an Mb en Vica- 
riani maottt kri)cfcm((f/ eg fcio xt\9t viitnl^i^i mtb Vrabfco. 
S>og blc9 (an 1667 orbinerer, ferrnb (an rci^c, egTutgte foo mth 
l^rittbfcn fom ContcOionarinf. 1 670 fom (an (iem, og tiltraolk 
tt fit Smbcbe i S^^e^rifbe. i6gi bkt) (an SBiffop t ^rbr, o« 

Do^or Baliatus. 2>0bf 1693. 12 2lun. SoT gift incD Jo- 
lumne Eikm, 9taabman^ >cob Eilertz jottet af iiB* 

(ctt(atMt* 

Sf riftcr. 
Disp. Phyffco-AffronofnicadeCeloäcAftrfe,, HdiKi6$j, 4. 

Re(p. OHio Anderfon. 
^- -— Phylica • Geographica de Giobo Tetraqvca, ibitK 

1657. 4. 
— — •le Tempore, ibid. 1657. 4- RcQ>önd. Frtd» Mart, 

Tunio Auftore^ 
Exerdtario Philolbphico-Thcotegica in ä priores^ Vcrfti» 

Genefeot. ibid. ifijg. 4. (/>. 1*. Asi. Mnr. Gmt. 

Z.P/.) 

LoDBERG (Jacobus) Cn ©an af JRflfpforrlgt. ©«r 
8fb i Stoctfilbc 1672. 27 9(pt« SDcpranrcbc fra aij|n> 



Lod 6t3 

QffMe, iMt ^ti negen Stt eftnr 6lrt> 5(e trctie ^trcr. i6go 

fCi^ flbcnlailM/ 1695 6Irt» ProfefTor Theologi« & Philofo. 
phia: excraordinflriux. 1699 Lef^or Theologis \ %ax^nut 

170 1 ef(tft<^oi»(l i (Ei^rijiiania i SDorae. I707®ogtt^ 
t^rirfi til SKicolai Sirfe i Sisbca^aM. 171 1 ^ognc^^rfffl 
ta Sme ftirfe ibid. 1717 JBi^ey i gpcn. SDtDc 173 1. 

3 1 S>(C. 9)ar gift m A Marit Dorothea Schöbeln^ en niag« 
Mttr§ffF Ctnonici 2>oCtcr* 

0f rifter. 

Specimen Phyfiologicum de Coloribus. Hafn. 1690. 4* 
Disp. de jare communionis fub tina. Contra Bosfvamfn. 

Sab Pnriid. Malli. ibid. 1690. 4. 
Disp. Hifloricfl de Valentino ftVaientiiijanis. ibid, 1695. 4, 
t\Sq/^9h\ttn 9HT Mandnip Due. St^tn. 1712. Foh 
Differiationes de Dario Medo, eam fubjun£(o Schemate Chro» 
nologico, de Regno Medo Perlarum altera, teitit de 
Tempore Eftheris. 2lnDf9rt ttbcn 3}a»n in Adis Etu* 
dir. Latin« An. 1732. pag. 201. An. 172 J. pag.270, 
Sapplem. Tom. g. P«S- 402. 

$oxu e^BTimacA oDer Catcc^Umttm meb 9Ht. jt^n.1720 

09 1744- 8* (Tb. An. MnrXimb.^ 

LoDBERG (Janus) m gSn^ft til JR«flforriflt gab i 
tXoclfilDe i6go. 16 Oct giciflc nogU 9ar nOcnfosM, 03 
M) fta .^icfofomfi bto 1707 Dodor Medicinz, 09 t inangc 
SUr n1f^ 0cr0inmdfc practifcretf t Xaltorg* ^«be 1741. 

9 apr. ©ar (9 ^aogC gift. I. SRcD Anne Magrere Bru- 
now , Sergcmtficr Henric Bninow9 fDottCT. t SfaKOTf • 3. 
lEBd) Ide Sörcns ©Ottet Hiering, CU SDotMT af Sörcn Tor- 
chiTdfen »g AnneBiering, fomctCtcKttritPf Cn IlM^OmC» 

flaarb i SScnf^ffcl- 

etriftet. 
i;i$p. inaug. dt Chokra. Hafn. 1707. 4. (CfW.) 

Loiu»fi 



6i4 Lod 

LODDE (Bartholdns Johannes) %fb % SMM^Mli 1706. 
3X 0<1. •Oail< Sabcr var Chriftian Wilhelni Lodde. 172a 
^cponcrcDf. 1736 (00 Examen Theologicum. ^«r fidCS 

ftort itg (cKcnbt i>eb abfFiOtae Ot^crfffUdfcr, o|lcm mm {m 

Studioius >cmeritus. 

Sf rifter. 
Pamela omfat |^aa SDoiifr. Jt^Dii. 1743. 8. Att Z>erie. 
Jofeph Addifons !Kf(anMing om tOK^eKiicgicifgtoii. ibid- 

1745- 8- 

Cnimtimmcr^ iRoe^Hari ®ai>t/ omfat af SngdfF. 

E) . Rorerodami Moi ia, cllCt X>iiarligl^Cb^ SScramoldfe SCitOK* 

1745- 8- 
Gerteits gaUcr 99 Sort«Diagcr. 2 SDcde S(or. 1751*4. 
fBioSubcn. 5 £)cde jt^t^n. 1754. d^ Seqv. 4. 
af^anDIing om 6maaFo)^|)frnc< Snbpotiiiiig »d> Mr. de It 

Condamint', ihid 1755* 8* 
kairc, en Jragocbie OWfat af Voltaires. ibid. 1757. 4. 00 

licaMD 30 (Hr. Comocbicr ttf tm banfFc GfucfioM af 
gtaH|I overfat. 

Adams S)0D , et G0rgC'iSpil / 0Detfae af Klopftoks. ibld» 

1757- 8. 

James Hevw»ys SBctragttttngCt OPCr CR ^Im^tt^^^Vi^t , Og 

»eb ©rODCaC. ibid. 1761. 
Dr. [.ayarci om £2t)irg'S9gCn. 

jam sjjncis ss^ibbd at beoarc 9ocfoIIet< ^dbreb* 5f(oa. 

1768- 8* 
Spm anbm IDed af Oeders ^nblcOning ttl |)Iaiifd«nrc0, af 

S9DII oocrfat. SJOtt. 1766, 8 
9dicMffafteCJ0p(<rDdfct 9Barf i5ranbcn6org# oocrfatafSybff. 

ibid. 1768. 8. 

fBorflcmcficr Anderf^n om 3<laDb 9ronblaRb k. 
MesBeims SD^bcnt faobc IBetragtiiing* 

l5ct«piN 



Lod Loi 6% f 

tom faa f^rfFoffcf SBontcflaHDcii k. 

LOLDINUS (Nicotaof) 

ettifttt. 

0«rig^bcii< embcMfSorrtmiiig. S^vi 1 572. 4. 

LOLLE (Petrus) Stabrc fofMe (am Leale, der Laglandi* 

cns. 9ar cftrr Hvidtfelda gSening fM> i ^aOinb af ?(bcl< 
Qanilic. Stm cftcr Oiriftm Peterfen» fBcrcMttg flal |a9e 
tNrm m graifT^SBoii) , cDrr i M xintffit fmr m 7t» (ave 09# 
^ofecfis i 8raafctig« ^ k»Ac f^rfi t M 16 Seculo» ffat 
^OK iB^mi f dtertfilftc 9f oir, ofl Mcd cr af H tiittt ({erfit ^ 
rtflrr/ (i»orfor (an (ailK(mc( M tUnaMi Legifer,rlfr Legiftt. 
9ar SosM^Dammcr i ^loM, oabrc figc i CManfr, cftce 
Hvitfclds Pmtiiiiig (Fal (an Mrrc (cgrai^rt i <0<^A# ffi^ 
Helenius gg Heder Syv melOc om » alminfeclig 0aattf at (av 
Kiiöf M» bcgraiKf i Un ncMrfk tcctie i 9tic<nite ®(oif. 
0na (talNtc m ^ foa CftcrfctningcT/ (bm SHMrlmmmen (ae 
liMKt 9< om bmac braM Stank 

• . . e Ftifter. ^ 

Adagk Dtokt .& Lotina , unDCT falgCtDC SiffcU Incipit jk» 
ftifimos Legifer & diviiianiin Virtuhim opHmus Pre- 
c^tar Petrus Laale, Oinorum lux & Dodorum Viro» 
mm evidcns Exemplam atqve fpecimen. Hafiiis per 
Gotfridum de Gemeii, tfo6. 4. Edit. II ibid. I508, 

4; OJlcn rt »m tsph t fartt , nnber fof gcnbc tittel : 

Petri Legifts LagUndici Ptmliola; fententiofz & argu« 

. ammofk jcum fanlilkri exphinatione tam tHicica qvana 

Utipg, Parifiis in «diboa Afcenitaniä; X51 Jf. 4. Og. 

«mfilKr te bonflc Otfj^rog aSrnc i Xar^nnf 1614 t 

af H. Skönniiig, og St(»n. 1703. 8. 
Artff Gran)fiwHcc notnbilia loterpres Dayentrisr. r508. 4# 
(Ti». B. Hji. ^^e.JU. M». AI) 

LOL« 



6i6 Loi Lön 

t LoiXICH (Severintis) ^r aBigiftCT •« 9Smf^ftit$ 

tfl 9Rar9ctc og {^pDtnfl i 6Mlatib* {nm tobe 1708. 

Sfrtfter. 
S>anmarf< Wtt 09 Ebenezer, i V^t (U ^OBS Chrifi. V. 

ÄJ»n, 1697. Fol. 

Cardinal Bons fialta^CM OmitroSog POA ScH- S^ML 
1708- 8- (T"^.) 
LöNBORÖ Oa»a» Chriftiani) ^$h i OMlff. 9>orSRC€> 

tor i @r<maac 6to(c cftcr 1690. 

efrtfter: 
®pare«9)?inut<r, cOcr forte 6tif jom ale eioBboji 9g )eH|( 

Z>age< emingelier. ft^viu 1691. 12. 
^onmiitt om Suftnna og Den. fMptie Cmt iUd. xtoi*. «f 

1708. 8- 

Lazari ^elMi)e Og «Oimmetif. ibid» 1691. og 1740. 8* 
. LoNBORG Cjohflnnc» Jobanms} 90D i Sbnr^iml 165^. 
^an< SoDet t»ar Johan Hanfen Lönbprg, «|»et(l flMMeiRer 

til Z)omftr(eR fammefiel). ^ii< SRotet Cfaiiftcatia jcna 
S>Dtter. 16^6 blet) ®ogne'|}r«(l tU gruerins og SSitM» 
aSenis^eDcr t %9tt^mi (SttfL 1696 iRagtfier. X>9tc 1730. 

9)ar to 9ange gtft. I. S^eD Marie Rotcnmcier* d. 9{cb 
Liger Marie Trenner, fltaotaiailt) Hans Treniiers JDottet 

^ i Jtiobei^ai»n. . 

e fr i f ta r. 

Song Frid. IV. ;SARbr0te. «r ef «M (il fM^eftg fMcM' 

IDag. jt^on. 1707. 4. 
Song Frid. IV. «aaben^ing, be( et SanNfDtintieiC og 6o» 

etateng dnbretning t JDanmatf. ibid« 1720. g; 
Qeretning om fik^onberborg Glot, naar ogaf (»emMi9lM<* 

ibid. 173^7, 8* 

(Beretoing om ben Orm, fom fBal Mte feet t tonntngetSogt 
i 6((anbcrborg mt ibid. ,1722. ^ (P.) . 



« 

Lon 617 

. LONBEM AND CE<i%-»rduO 8*& i 3«lailb J<5go» 5 ^l 

liaDcTca »ar S)anft, mm $Dh>bcrcn 34lan&|T. 1688 blcti 
fmM i»er til @i«:l!iin». 1694 b\t9 fat i £i0bfn^avn< <Sfo« 
U # (oorfra ^m KS98 Mpofrrc^. Sar fibcn 5 tcctic JS>$xn 
ihD f^mrm ®h^, »Mii ^a% 1706 blcv talM M ®09iiC'^t:«fl 
f tr fff^fmD 0$ 9iA^t9 SRenigftcMr i Qitors €Cif(. 1724 
Mfv 9r99fi i {unficfr {mcD. Q«f et 9>«t «art XHi tilf«r« 

KcM ProfcdorTheoJogix, Philoiogix^g Poefeos daiignntus. 

1727 tk© ffllbet Hl SMca^«m «t wnrc Piofeffor PhUofo- 

phtx ocb Itmorrfifffrf. 1732 Ut^ LtStor Thcologur f fBlt# 

«fo o§ (£e«^0rial«SR«ab. 1735 ^kt) SM^r t <^0icflc>SM, 
ft 9ifhq»< €Ntac(er , 00 1749 Uf» mUfiikm m» 9{«tNi of 
Rofenkrone. ®ar tn gob lacmf flM. iD«fec mttnt 1750. 

9tor* (O ®«n9r gift i. ffitCD Marie Elifabet Wieltndt« o» 
OM Anne Oiriftine ' Nyegtard , ^nfr of BiflOI^ Mulkf 

@ ( r i f t e r. 

Phurut Panegyrkus ad Henricum Bomemann. Hafii, 17041 

FoK Öcc (Ti.) 

LoKGOMONTANUS (Cbriftianus) Dan. C(>K(lm 

longbergcBcr Anmbotg. ffab 1562^ 4 Oct. I tomberg 

tA 9emiN« i 3]^8aib of Stenfecr goif* t>^^* %<^ ^^ ^^- 

roa PovelfciK imi SMvt Mitf«i Chrifteiu S^fttcr- Oi( 

ieui 9t0|cf , fm iMtMm» bar Mcmi C«ft r fRe fontuMcDc 
«t ^oDx ^19 til'i5o«cii> ma<H(c |(hi tii ConbcArbftM igtciir 
^Qombobcr N» 1 577 Pm ^Mft SDag , ba bc anbre ^Ittr fig 
¥»«f tog (loe f&0gcr og Skebcr» M ^mr«g fra iin (OTobcrf 
«^as^, og gob fig i SBitorg &Mt^ Iverfra (oii X588r tftcc 
II Slaxi garbrtr bcpaacrcbe^ ®(rar bnrcftcr Mcb (aa af VriH 
fcfforcnic rccoaimenbcrce til Tydio Brahe , fom tog (am tU 
ft 15891 00 bar ci alMC |al ^.»M «^bcca, mc« fulg» 

*am 



6i2 Lon 

« 

(am ogfaa (fl JSanbeAed og {BTa^mfii teMK t6oo, te 9w 
forlot) ^am 09 brfagtc abfftOige tvbfFc Scabemtcr, iblant on^Te 
flRoflocf , ^Dor (an bicD 9)fast(lcr. 1603 blco (an dtectoi 
i 4)itorg ®fol(f 1605 ProfsObr M ttmmlilctet t 5tMr» 

(a»n. 1607 rtrfdij Proftflbf Mathcfeos. ©0Df 1647. g 

Ocf. o{ teOamenterebe 300 fltMr. til en gattig Scnbcnt fra 
Scmt^ig (SMc 9Sar 0ift nieb Dorothe Btrthotin, 69(ler til 
Doa. Cflspar Bartholin , (m SCIbrre. <^n tHit m af jine 
Siber< fierfle Mathematici». j^nt Syflema i ^enfcrnbe tfl 
^imtort t0b er bcficnbt, (an paaff^ at (at»e ot^fiinbct Q;adra« 
turam Circali , (vornboi^tr (an fi^rfalbt i en SMfpntc mc6 Joh» 
Pellluf, Profeifor i amfifTbam^ Set rnnbe afironomi^ 
Saard t $Men(at>n et p<i<i Stonseftg fMofinins (an< 3Bt# 
rifning» 

6Pt4fter, 
Syfttmt MathematicumThefibtts expofitiim. Hafn. 1609.4. 
Thefes fummaoi Dodriffae £thicet compledentes de animi 

Morbi». Hafn. 1^10. 4. 
Ditfp. Ima Aftronomica de prccognitia, in qva definitio Ma« 

teric Coeli, adeoqve lod cuii&ä corpotfa tnnndana majo» 

ra fuo gremio compteflentis» ibid. i6ii» 4» 
Disp. Iida Aftronom. de Sphsra «oelefti. ibtd*,i6l3. 4* 
Dispp. II. Philofophics de Philofophix origiik, atiiitace, di- 

finitione & divifione- ibid. x6il. & itftg. 4- 
Syftematls Mathetnatici Pait. L AritbmeticAm (bhitam dno- 

bus Libvts Methodice Cditiprehendens.' ibid« x6il. g. 
CycIoiTletria e lunulis rceiproce demonftrata. il»d« itf X2. 4. 

Hamb. 1617. Paril. 1664. 4. 
Disp. de Edipfibus. ibid. x$i6. 4. 

— <-* de Dtminutione apparetiti obicuracionif luninartonK 

ibid. 1617. 4- 

— — de Aibologia CdtfpattaAiobibiiiexftRft». ib. 1621.4. 

Disp, 



Vixp. de Aftrolögift t de JnHuendis C^lcftiuia corporum in 

fublunaHii. ibid« 16^2^ 4% 
*---*d^ Sph*r« CcelclHs legitima conftitutione^ officiö äc 

niUltiplici utilitate» ibid. i62d. 4. 
Aftronomra DÄnica^ Amfh l6al. 4^ ibid^ 1640^ 16^3* FoK 
Fcntts Problematum Philofophia?, Hdfn, 1513.4» 
Diip» de Aifarologk H de varia nÄtura &di«po(i^ tnätetidefub^ 

lUiiÄris Äd iiiÄttentias Cceleftium recipiendas, it, de dqo* 

decim Cceli domiciliis» ibid. 16^14. 4. 
— — dc AÄrologiÄ, £ de cffeÄu Eclipfiuin Solis & Luft*» 

ibid» 1615;. 4. 
Disppk Aftronomics alide. 
Dispp. Iit de Chronolabio Hiftörico, S» de Tempore» ibid» 

1617. 4^ 
Disp. de Temporii Speciebtt*> uttnpeJDiei Hort&c» Mafn» 

2518* 4* 
—.— de Teinpote trlum Epochfirum, tnundi Cönditl» Chti* 

fti nati, & Olyittpiadis prim». ibid» 1629. 4» 
*- — «jtonimmo Uominit bono ^eteoiata feptcin» Ibid» 

2030. 4. 
•- — de ftttnmo Homini« malo» ibid» 1S30* 4. 
Geomctri* qvafita 13 dc Cydomctrit rationtli öcvcri. ibi4» 

1631* 4* 
Imetitio qvÄdmor* Circuli. ibid. 1634. 4. 
Disp, de Indole Mathcfeos» ibid» 1636. 4. 
Cotonis problcftiaticÄCX Myftcrlis trium numerormnfi. 7. |. 

ibid» 2637, 4» 
Admiraiida opcrario rrium «umci-onirt 6 7. g. illuffrior i-cd» 

djtÄ , & CbriftiÄno JLoiig«mont4no juniori, Jani Filio> 

fuo de filrn nepoti corn Inercditarc fui nomimt rtliä»» 

Mttfii. |«44, 4, 

Ol^ Pro. 



620 Lon Lop Lor 

Problemtta diio geomctrica, qvorum unum tft dc duplidL 
conftitutione figurarum circulo adfcripramni in r.umc- 
ris ad intelleaum qvadratur« circuli facicntibus ; fecuir- 
dum de mcnfuia & proportione qvinqve zonanun rer- 
reftriuni cum tota Sphacra. ibid. 1639. 4. 

Introduftio in Theatrum Aftronomicum. ibid. 1638. 4* 

Problema , qvod tam aqvationibus in numeris qvnm cornpa- 
rationa ad alia, diverfimode qvidem inventa, abfolu- 
tam circuli menfuram praftat. Contra Opinionern Pau- 
li Guldini Jefuitsc. ibid. 1643. 4. 

InventiD Theorcmatis , cujus confeqvcnlia dcmouftrat linc- 
am circularem redlae fymmetram in natura csftarp, 

ibid. 1643. 4. 

Rotundi in piano. f. circuli abfolutamenfura» Amft. 1644, 4. 

*Evi(yi^cL Propaitionis Sesqvifeitiit. Hafn. 1644. 4. 

Controverfia cum Pcllio dc vera circuli mcnfurs, ib. 1545. 4. 

Caput tertiuin Lib. 1. dc abfoluta menfura rotundi plani, 
una cum Elcncho Cyclometriae J. Scal'gcri & appendi* 
ce de defcau Canonis &c*. ibid. 1646. 4. ^f\ W^. 

B.Hyp.Mnr.Tb.Bib.C) 
Lopez (Giovan Batcilla) Vifcontc, UaHcilJ! CjH^OÖmC» 

fkt \0i ©tOBIllllg Charlotta AmaUa. 

ettifter. 
La Dania fatta Campo d'Ainore, til Ulr. Frid. Gyldcnlövc 
eg €oBtCJfoAntonettad'01denborg. Copenh. 1677. 4. 

LoRGK CJofias) QgD I g(ctt<6org. 1745 W«l» ^^ 
«apeflan m €iir<0iaii«6apn. 1759 ©ognoVroKl til Den tpt* 

fIC Frideridis SUxtt fammcficD. 

©Ft ifter. 
ttntmi^t wa fccr Jctt6ri«gfo6tn gufunft Jcfu. S^pV i747* 
12. ömfat paa ©anfl af H. Lund. iM. 1768. 

fbttx^ 



LorLosLöv «21 

tSffrdd^d ttt ®(fl(((|ite von to ®c(u» Jefu, ibid. 

1748. 12. 
SDä» ©fji^äft IMT 8«8cl 6fO fcer ©cbiirf Jcfu. ib. 1749. 13. 
SDa«ekf(^aft Ift jpiTtm be^ öcr ©rtort Jefu. ib, 1750. 12. 
aDa« ©efi^ft »rt Maria ht}^ ötr ®<6urt Jrfu. ib. 1751. 12. 
9D«« Ocft^ft Jofeph bfp fccr Ocbire Jefiu ibid. 1753. ia, 
1Da( @(fl^fr Simeon, Hanra &c f|C9 det ©clutt Jcfu, ibid» 

1754. ia. 

ftu ibid, 1755» ia. 

S>tf ®c^nFfal l)crct (cv (or ®cl^iirt JeAi crmorMcB SCiubcn 

ibid» I756. xa. 

Stavt <r iKe]>e jl6ct Die gdrjiiR t^oa Oj{ « SrtfKanD* Jtop^. 

ecptrase i» »tr ntiieOm j(itfeii;®tf(&i<((t ia Mu Stkiil ii* 
nif^tn Sitten unD ihim» ibid. 1756 & feqv. g. 
SDcsaDen l^or (aa mcD Bufcbing «onrct aBc(at(tiDtt «^c( 

Kco hdmttt 3ottniaI: 

S}a$ri(((oi «oa Mm Sttfi^ftM btt 3Biifeaf(&aftai unb Stnnj!c in 
(ta StinitH^ Dintfc^ta {Kc<(^ unO iJnDcra. Sop^- U9ft 
Jtij>j. 1754 # 1^57. 8^ *»ilfttt (aa jiDeo (at tmU 
mmi aaDctSttel; SotCgefeirt 9la((ri((rca k« ibid. 175S 
& Teqv. 8, «O^rpoa tt pDta falgt : SDaoifd^i 3oataal 

5op(. 1767 & fcqv, 8» 

Lossius (Erkui) 9)at Sttctot tcD QSttscat ®fplc 
»537. 

errifter. 
Otecfaifmtu Lfttiims. Francf» 1568. 8. CT/t. fii*. Fr,) 

LÖVENÖRN (Fritleric dc) g^D 171'» ^(OH gabit 

Mt ^r.Poul dcLövcn6rÄ> jRibMr af (glcp(aatc«^ Öcttcral 
«f 6a»allctict tt 4>ant «KoDct groc Ingtborg \Vinding; 
tU CottCt af CtaCf^KaaD h $tofc jfpt Poul WindinK. .^aai 

£l4 a fpr^e 



622 LÖV 

farjle Smt^Ioi) ^ax Mb SecStatcn. Oi^^ofbt |id i iio$re SMC 
ubenlanb^ i frcmmet ^itnefie. 93Ic)> fiDcn bcputeret ( @f ncral^ 
StOtniratitct^doOfsio. 1751 StmtinauD ooer 3(ntn)or(toii> 0$ 
gorfeer amta/ bcrcftct &aW og (EonfmntjtSKaat), 0$ cr fer/ 
irret mti Den 93taftt)cn6orgifIc OrDcn af bm rabe 0rtt. 

Sftfftet. 
Des Touches fotdfFebe 9^iIofo|)^. Oi^erfaf. X^oil 2761* 

LöVENKLAU (Georgius) HI gatti^ / ^«ft tilfoni 
Jörgen Schröder, mtn fX MU IH)f SUat^ll »CD StoUfttaH^I^ 

formobentlig of STong Chrift. IV. i ^vii tltntflt ^ott ea tH> 
lanq tax, og tmibjmil) Met) 1646 befalet at Inqtrtrcte t Hol- 
ger Rofenkrandfes ffag; angaaenbe ©ornbolra* Ot^ergitdfe- 
Sifforn .l^aDbc (an imange SKar Dceret i ft)enfF$icttff!e, |Y>ot 
noglc mene, ban ^ax faaet ^t Sbelflab, men (iben fnart i lDan# 
nemnrf fnart i ©urrtig fpiDebe abinnige Slullcr, inbtti (an oim 
|!ber igten af Kong Frid. m. b(ct) antogen til Staabe, og 1653 
beflilt til .®enera^^))rot)iant'Sonimiffariu< og Öhtrfl tii %^it 
i SRorge. S^er ragte ban t npe og fortrebeltg ^anbei tne5 
©tatbolberen J^x^ Niels Trotle, fom Staret efter affattebonif 
og forcrbncbe en anbcn ^roDlant^Somnuifatinm. @agen blen 
breoen tneb ftor Sotbittnlfe }fCia begge ^\btx, og fom ben 4* 
og 5. ^axtii for ^otefie^SKet, fom oar ben forfie efter Soiior/ 
ratniteten, b^or ben fit faabantUbfaib, at Jörgen Lörenkiau 
for ftne o^rcrorige og ubeofiiiige fSefFpIbntnger imob Niels 
Troile bleo bemt fin: en Sogner , og for fin $erfon formetnt at 
fore abelig fRan og 9}aaben. ^an fbrlob rcrpaa Sanbeti 09 
opbolbt iig forft til Slmflerbam / ^nx ^aa fheo fin forfle 9pOi 
Ipgie, (rben ttl {^amborg/ (i»or ^an ubgao benanben, bcgie 
paa Sätin og Spbft . 



Löv Lou Luc 623 

Apologia , b.i. %h%tniti%U S^rctimtung tOiOcr Niels TroUen. 
gtmflftD, 1663. 4. 

LOUS (Chnftianus Carolus) gab i fi^to^M 172 1 , 
fMT (Otti SaM Lortntt Lous Mr aRa»itati0tt<< Ditccfcite. 
4>«s< aK0tKt Ambrolia Briok, CR S^otlcr af Dcli ftmunmdigr 
9R«§. iver Brink« S)qHNicr(bc oiiKrcat 1741 1 Nn> bmftcc 
Alumnus poa Borches Colk;iuin« ®ttcccbere(e fil^R %ciittu 
fam Somgottoitf^JDircctar^ b(ci^ DmftcriiOige torer ttt>&H^ 

€abct«3lcabcmirt.# Og ProfeObr Mathefeos. 

©f clfter. 

Disp« de Pedagogi a naturali fuccincta. Hafn. 1742. 4. 

•<-— deSeda &Doc^rina Phcenicum, ibid, 1743. 4. 

^- — » ScKtentiae Vecerum de fyflemace niundi. ibid. 1744. 4. 

«*w^ de re uautica Vecerum« ibid. 1745. 4. 

«^ •*- de Hypothefi attrafUoiiis e principiis cosmologicis de- 

duöa. ibid, I746L 4, 
Popci Effay on Mai\ Oöetfttf. 

^orfag titet n^t S}{i6t>ti Jniodi ^nOrumcnt. S^bn. 1767. 4. 

Stesict og Sogarit^cr til at pnbc SBrcebea 09 SloffoSliCtpaa 

. 6acti. Overfot af 6)>en(F og mtt> 9Initi(rrf uingcr forj0# 

get.Xton 1768.8. 

^tfioriea af Harrifons gorfag til imqbtni C^ffkMUi for^ 

m^Dcip en tIl)4D?aaIer. ibid. 1768- 4, 

Lucas (Oentt) jUmOs aSaic^cM CantdlicaiMi» 09 
9E«aO (Imit SntlfotnKilttr st ^unifvgco i iBMmn ^1» 

mtn* 9(fltt> 



• • 



fiii 3 «r«i^ 



6 f r i f t e r* 

Lfttre d*uii Ami 3 mt Auri fiir I^Etabirflinieöt & Fabriiqaes 
en Danmoik. 174a ®iftai OWrffltpaa Dotj!. SJlHL 
1757. 8.. 
LUCOPPIDAN CNicoIaus) gafriffg^ S fpgtot ?r«* 

fegaarfr pa(r S<wfuigt ^aii« göfeft i»r ^c^ Peder Jtnfe» 

tet KirlÖne Falfter, eit SiDttCC df Äogi Jötgm FtlftcBfc 
LctSVor t O^lfi 09 Profeffor Liflgrvar Er)rcx t>e^ Gymnrfiun. 

©eprtiercöc 1705* 1717 (tetr €aiKatitt |^ go^cmiA (•« 
loii 171 8 fiKcctKcebc SöÄe 1730. ad gon. «oi tt 10» 

HOnjF 95ott 09 Antiqvarms^ 

Jofiafg IBcrmmtidfc, paa ©ert ÄJi» 17^4. 

f fttflaruiff oDtr Johannis afabcnlttrtiq. Jt^. ifij. 4^ 
SIc))^ ci fiilt^Fi^niitirit tcpft {k^fmcbdg. £t96ai(amrf iwd^ 

i Dmiflfe SRo^oiia Tom. 3. phg^ 157. (X5.> 

foDct Dat Clirmiflii LuJQ , aifcjfwi6oiiji(bria^ Mcrf^DoS. 

rids jacobfcns JDottcr gra- jit 7&e 8far frifDaitcntc ^ 
Oienfe Sfole, og ptojitcrcör rfor of SRo» EJiai Nimrs m^ 
Kröiismng, fora ^atcr o» €otirecrtr. idgs >f*owf«^^ ♦** 
Gy mnafium famm<|lrt^. ifg^ rcrjif (ott lii)nitoiN# •§•»• 
|»lDt fi9 i 3 9tar i teinit i flti %«av9ttfA D.Gottfiittf AdolJP 
liijits. 4>utt«> tagM ft9^ fi^tutm miinre «iMigiiMr^ n/l»^ 
Ät «ptoflCttCr ^raiff^ -»«IT;. 3«dtfii(r> gMT^fr 
lelfE (rg ?9i)fr. S»o& (EnDm af «am 1690 (om |at |im 
^ tft 6aa< ®ooscr D. Jörgen HahD> |aI»attM «ar cfNrict» 



Luj Liin 625 

k^ 'lm VrofeilMm Ub Gymnafivm i ODcifC/ fom falM ttl 
fNuniifoni Medicus i SRcolboifl ofl (StaDJ'9}(9ficu<i brpg 
LQjfl til Xitbtv^Mn 1692 for at J09C M fooIeDtl oacaiKc^ro* 
Morat. fRcR fom ^ Mrc manflc SSctIm til (rnnc ^xvbf 
maattt M ^fNlift bifputcre Mrfor, 09 Da^an^aoDe faart 
ProfeObrnm (Iriftligc 3)iOnc<lorb om ^aii<gDiielt9H/ Mco 
|an tai 25 aOrt^bcr famme Slar falOet til PtofeObr Pliiloro- 

ph» & Matheieos OcD bciiulbte Gymnafium. J^M ^ote 

173a. 20 Oct. 9ar flift mcD Carhrine, en 2>ot(cr af Sttftl^ 

firoofi/ (tDen SifFop / Ludvig Stoud. 

&ft%itet. 
TLcies Mifcellaiies. Hafn. 1687. 4* 
Tb«fes Philofophicar. ibid iCH. 4. 

Diir.deutilirare&neceifitateMfltheiiaPhiloC Hafn. 1692. 4. 

SutQt Honoris ere£(t Gymnafio Othinienfi cuni G. Hannxi, 

qvam confumavit L. Luja* Hafn. 1724. g. & 1725. 4. 

,0» Sr. Knuds SiitUi ilotta 00 latio(!e Sfolcr t Obcnfr. 

ibid. 1726. 4* {Lk Rau. Th.) 
\aJJA (Ludovicus Chriftoptu) tBar Alumnus poa Ei* 
lisrCens Collegio. 3 f 1 1 f t e r. 

DiiT. dc noinine Sslandur. Hafii. 1742. 4. 

Lund (Biomo chriftianus) ?Bar forjl ^t^^ccptcr oeft 
S6i|c»(D|<t i Stobcn^atHi* 1767 Uco SapcDan ttl ^torcf^ci^ 
togC/ ot Gos^c^rfffi til aiaqret ^operup i 6iffllaal). 

e^rtftet» 
Sb li»c8 SrnDc^aoc, feoDt fr a IBrtiDflommcn btt tiM Sars 

t Srpbbca i tBct^ftcm. it^on. 1760. 8. 
SercSroaM «Mr D( Rortmkrantcers (Stomme ot S^Uic 

ibid. 4765. 8» 

Serc^oiU ooci ti Thotters «iosamlc ^oOdisc Ctommc 
«igomilie. ibid. 1766. 8. 

VrffMm 9M Marift Sloifcifrt 8>äg. ibid. 2768. <« 

£t4 4 I'VN>) 



6a6 Lon 

Lund (Chrifti«nti$ Johannis) feb IJJ*. If ^SMtk 
i hmb i (Sfoanc. J^ni ga(Ct IMt ^9. Hi^ns Mkhelfen ^ 

fam ^avDe Mxtt Song Cfari/hftn iv, ^afermator. 4xMt 

Sk^btt Lisbeth Mynthe. |fii5 NpOBCrcfrC ftta jti0(Ctt^»llf 

ttniocrftfet Retflt (crtftcr ubmlano^i 09 1624 (tn^ SUrcror 

Del> Obtnfe ÄfolC. 1625 gRoftiflcr* 167% Profcffc» Phy- 
fices og Matliefeos, 09 1639 Proft^ojr Grac^e lingvs imI^ 
Gymnaltum fanttiKflleD. SD9D< l6'^2^ ao 9)^lrt 9iif 9ft 
HKfr Karen Aslac, m S)o(Ut af ^9ftfli>t Cunrad AsIqq 

Syllabus Lemmatuin & Problematuin matbeoMirfc^ ubi mprK 
misdcDo<teinaEccUpfiamfotariamifaflfiritQ.r« Wincf^ 

Disp. de Peccato Qriginaii^ ibid^ l^^3^ 4* (T^^A.i».) 
Lund (Gtniftlanus WilhermuB Jani FiK) gt& f flRot» 

(e. ®ar fer^ Decanus |^aa$lo^n(. S^ki^ ^9^l9iflcrat 
7 9)^ali t ^airt 3(iDfr< 40]^ ilar* !Sar »ft intb Doroche 

Michels SDottOT/ StOA^QtAllfr Michel Daiiielfcnii S>M(tt af 

ColDrng. 

JotacUimisi rediviviK^ Pisp^ Hafi\ 1715^ 4^ 

Dc Prytanxo AtbcnieDtftiini, D»spp^ UI^ ibid^ I7lfi'^ 

Flores ex Hpic^eto Stoicornm maximo» inpi>i«Ha dicKirtdu 

Cap. I^ redotentes^ x. VcrfioneiQ Danicam. 2^ Ana^ 

lyiiii Grainraatico-criticaai^ 3^ Cbriftifmiitiiium Epic^ 

Wl 4. Stoicistxu parttm^ Hafn^ 1719. 4, (Cm.) 

Lund (Jacobus Jobaimea) 9ar i ^ $j^ Ahmmia 

yoft £U(;rt&m CotUesio^ iEKttlMNfkcr i75$8rf^l«9ft9tKl 



Lun 627 

•e i ^NfMa camprrcBte Sretppfr. 1763 99fla&9r«(l (tt 

eftifter, 

S)ispp. II, de mirtndo Oei tuditoriQ ^x Efa, I, a. Hafn« 

Pispp« II, de Divina Infpiratione, ibid, 1754, ät 175 J, 4- 
Aimotttionet in PfiilcD. XC addita Paraphrafi metrica Oanica^ 
ihid, 1756, g. 

ft^rfag fi( CQ tonf! 0«crfi«ttdfe af Juvenalls lobc Satyre^ 

Ä^M, 1754. 4. 
Gellettsd^ilkniDaaf! ^ragt. ibid, 1755. 4^ 
90rfi9 M moraijFc Ocrl ibid, 1756. g. 

CHt^UAit af Mrr. Racines pj^pctligc 6(i«l(rc#99ffc# fMifi 

imtuta^tU ibid^ 176 1 OS 1763^ 8« 
Ol^miiiiftiag cil ^afnemmcligl^cl^ ]qx Un ^onsriigt (Ecqc9oIM 

©agf. iSorec 1760. g, 
^ (lafsc mcO iioale aoDte (ar Mm( SJ^Darbcttxr )^r^ N jtgf. 

]»rtiHlcscnI^ Sftetrrtntnscr om ooe SB^gevt^ licrDc ®a< 

ftti frm uMom 1756 09 1757. Öcejob/Erki 0} 

J. B. Dons. • *• 

Lund (]ehanne«) aigl<R j6wflf t. ®ttr Jjof^tccMfant 
Hiten jFonsK ^iuH Hans, S^nq Frid, IL (ff0n/ og falg* 
le meb |ani paa (ani SKcifc til 9^ulian^ , fahit m Mr^ffrctf 
t€ ff» (|tt«< SDe> 1(^02. ^M l^cTcftcr 161 g 9r«fi til ©a^ 
kM i 9lcf(nv8alffc6ier0 ^crrrb i QioclaaO Qfl pöm ^tov^ 
i.Omc»tt- ©0O< i €fWffwr 1641. 

S F r • f t e t, 
tcicH^rfiiist ibcr Jobanixm (m 3E^<K rn ^ er6tn iti Utorioe» 

om K. bcr am ag Oct- x6q3 iu »et SD^oft^aii fccli^ i|l 

mlii^affcti, giofto* 1613. g. 
{Hs^^rortifni imt ^nt Oorothe Friis. jtj^t^a- iSxg* 4% 



£2% Lun 

•LUNDE CJoha^ines Laurentii)^b i 89<0| IMT (osf 
l^d^cr Lflurids Lunde t>ar S^yc EUen Marrvii^s til SunDcgaai^ 

C^np^t&ft i 3t$tto^xohrtt. &anmt Sruc ^olbt (am cffcr 
%wt^aMi X>9b 6 SCar t ^aluf^Mm' ®fok/ eg fiim fe^ 
fordrebc t)an< Qcubcritigcr , iuMtl (än 1630 ocD Fraiuis Ram- 
zovs gtccommcabatioa (il ®tabt(oIbcr i SRarge Hannibal Sche- 
fied 6lco bcforbrcc Hl ^apcOan poa a(0cr<(titt< 8<^fh|iiig og Hl 
Xggeri eogn. i5lct> pt)en ^ogtte«<|Mr«(i til fDci^pc i Ov» 
eorgc^vifcl 1 9l0«ct|uit< <5(ift 

©friftet. 

Xxtr&a af Urbani Rhcgii Dialogo, om bcn <|}r«bifcil, f«m 

Cbriflus]^a»bcmcbbctoSDifciplC; fomgingc tH Eumui» 
af S9bf( yoa £>anfE ubfac. S(ri0taata 1648. 8. iSiL 

Sr.) 

Lund (Laufci.ciut Petri) gab omtrait 1663 Tttart 
0Q(/ QJinbitigc 6oan Ulfborg ^erreb/ Ktbcr ®iifr. {^aa* 
Sabcr «ar Peder j^auridfei^, bo^nbc i tttnb» J^t aSobcr 
£ll«n Umids X>otter. ®if « ^ol^cbroc ogSioctfitbc (SfolctTi 
fra l^ilUn fibfic ^ i6g6.bc(on(ub(. Op^lbtfig Mb Sco^ 
bcmict i 18 9lar ^ og ^at (iliibO 3nfi»cctor paa Borcbca Colle- 
giuHi ag 9?agi(kr, (a»bc i iBclvnbcrltg^cb lagt fig eflcr bcC 
gr«lif!c Gpreg' 1704 blei» ^ogac/^rftfi for Stofhrup ag 
®(ara«> SMcniglftcbcr t iftihtt ®ift og ^bea ^re»ft i (Sterbtng 
^crrrb. jDobc 1745. g 9(pr. ®ar gtft mcb Sara Bucb, 

en S>0C(cr af ^C* Povel Madfen Bucb , CogvcttTA^ foC 

4Z^flc og fRatioti S)}CBtg(cbcr« 

9 t • 

Bisp. de Imperatoribus Gnrdiff. Hafn. 1701. 4. 
— - — de Pytha^ora ejusqi^e Fcmore auieo. ibid. 1703. 4. 
-^ -— de Speculatore. ibid* Z703. 4* 
Compendiuoi Btbliotbecc Grccs ex prxieäiooibus WiiKli]i- 
giaiiis. ibid. 1704. g. 



Luu 629 

Lund CMartinos) «Ba? Utfi 9r«jl dl aitet i ^(M^ 
«MfEat 1728 Uc» (5ogac>t)r«(l (tl Om^olDoi i Srott(icm< 

efrtfter. 
I^iuberi Cotc^ilmuJ »04 Z>aii{F og toppiff. £(»«. 1728. 

1757. ia- CG«.) 

Lund CMichaei Caspti) Sqo|(. goorosc « gorvoItcT i 

£)iii ScrOm og Dc fynlige £tiig< QMragtningcr i 9cr5ai. 5tl^»ft. 
Lund (Nichoiaus) g^b i St\$htvi^owu SJUHk uDou 

e F r t f t c t. 
Disp. de Unlverialibus. Gcdani ' 1 65 3. 4. 
Ll9^D (Petrus Petri) 

0f tiftet. 
9D0inmcn< Safune. 5t^»n. 1687. 12. 

Lund (xhoraas) |[0b t Si^<toi^g- Reific i (iiic imgc 
iCar aa^enlanM, og 2610 blr]» SSagifler ttl SltfioA $BIc9 
inrcftcr [»rfi Catttor^ #9 i&i$ CoAVcaor ocb @Mcii.t glcnt* 
botg , og omfttKT ^ .ommnt 1625, Sogae^^rai^ ocfe ticR tpb 
fc !Ramig|KD i iC)cifiigacr , 9g (Stotl^Vrff^ poa Sionftorg* 

SFriftet. 
Synrsgiuft figurimin GramiBacicanim poetio9fn»r »Cjoilar. 

1622. 8- 
Compendram Poeticixm figaiarun Rhetorkiniii}^ Luneb, 

1622. 8. . ■ r . 

Gianiimticamerricanavs. Hafn. 1625.8* 
Seijqvi.T Grtinmsticc meCricar. ibid 1627.8* (fi. Cf0i((.) 

Lund (Zachariat) g0»-i6O8. 5 9lpr. i Sftdbcl t J^xxtnt^ 
Hmmtt 6U<tDig. 162 g bm tU . 6} mnafium i .^inM^g^ 

wipc 



630 Luu 

^ofmcficr f^t abf!iOtsc IXtcl^ os forncmmc ^('Rc^ 9«n> 6a(u 
(c t^itiime ofl ut<QianM« 1646 ble« SXcctot t {^frulfs^ofni 
Cfoir, 1 647 SRrglllet I 09 tcreftrr antaflrt of Jörgen Sec- 
ftld fomBMothecflriast)Cb(aR^aitf(c(igeiBi((iot^qoe« SBfet^ 
9mrtD<r 9(((^it)«9(cretcrc( ^oi jtoQ^ FricL lu: jQ^Cc i Sii« 

Sf tifter, 

foemfltum JuveiuUum tib^ IV^ Hamh. 16^^ X2* 
Clegix Cöodeargnmentis Atnatoru$« 
V^tiia Geimai\iQo-Metrica Pocinatu Latini/ Vinc^ 'Fabric» 
' fciptu Hmnb* 1635^4^ 

SOertiaQD artiftt mt^t @e6i<^e. Wpi.i63[5. 4; 

Lundh OF ( Andi^easi ®tt gaminel ©mftcnt i fom |oMyt 
»cponmt fra 8¥li)cni$ä6ors &oit, 09 cfter moiige Sort prU 
»at ^nfotmottPa 174^ 6((t> 9)(agi{ict 1 og t«bc ubea i»iOm 

El- menta Ontologfr^ Hafn, 1742. g, 
,p^ ,„ -^Cosmologiff^ ibKit 174^. j|^ -' • 
»« *^ -pi» Pfychologi» ratioTialis. ibid, -p-. ~ g; 
•M «Ip^ •«., -pi, .•^•p» -Empiricflr; ibid^. -ii ^'gv " 
Crammatica Larina Joacft. r4cbgu veriä danice, Hafn^ X74'» 
09 1746 8. ' 

jOm gorftantcn* JBrug. ibid. g. ^ ' 

Sanftr »m rt «JRmncffej «f^fttg^». ibid; :^i^'J. 
i^tflorif! iBc{!Tii»dfc oin (n fanb Philophi i\\y og' Snmtt. ibid. 

I744- 8- 

LUNÖV (Laurentius) 

Cfrlftet* 

Dania periodica. Hafh^ xjij.-Vol 

LiiT« 



Li&c 631 

LÖTKENS fFrtnciftttS Julius) ^ 1 650. ^ X OcL i M 

(ant)«b9f £)caini i ^rtiigbommct Saumburg* t>ani Sabct 
tat en ^Mttf nat^nlig Frans Lutken. ^an< (ftotct Anne 
Sophia Wolf. i6s8 Mc0 ^n fat I ®rok i £uiK6ot«. 1668 
Tcijie ta Strabcmict i SBittcnbcrg. 1676 blev dlcctot i»cb bm 
foIMifFe 6foic i SBranDcnborg. 1679 Disconus ui Su Ct* 

t1\rinar SiixUx 9)}agbe6or0. 1685 Paftor Piimftrlus t &tat* 
garb/ VroDfi 09 Pro Superintendent» 168 8 Pr^poiitus »rl 
Sr. Petri i £9(11 i»cl) Äprre, Infpeaer GymuÄfli 00 SongcUl 

Sirfcigtaals 1704 S0119L tot)ft {)of'$rieM Font i JCiobcn^ 

(atm, AfTeflfor Coniiftorii D(| Protcllor Theologidt k»cl) bct 

SXitibcrIide Scabrmie t Siabcnbaon, famt Ooaor Theol« bulU. 
tus.» ^an falM r rn SMfiifl^cD mcb Doa. jofva Schwtrt« 
vm lie Smnbet t^irfeli^e ^aita(icb i Mtt Siv, (btn LUtken 
flaftictebe. IDebe 1711. 12 aug. !Bar M Sange gt^ 

I. (Keb RoHnft Ellfabeth , Mog; And» Prtstorii » Superinten* 

dent f IBrmibeiiborg/ ^ant SDotter* n, (Keb Giertmd Smve, 
fom Dor en SDettet af ®tab<bauptnianb Bertel Stuve i Sitlbw 

©Prifter. 

Disp* dc Idci5 in mente Divina. Witteb. -^ -* 4. 
Duorum Theologorum Lutheranorum (Lutkenii 8c Fircheri) 
Judicia de Grati2 revocatricis termino» Lipf. 1701. 4* 

errmtaM bet SBarbctt lur ®otrferItalciL Qetlin 1703- 8* 
e^riplic^e o^nmdigeMid^e ^ebanfe n iiber bie ^creinidunt bet 

be^ben protefiireqben IKird;cn* 1703.4. 
e^teben !e|te Cilnifc^e ^rebiaun i»on ber QeeRfirett k. (Brrtia 

1704 8 
2)ie uflfefbo^re ®mi«^eit aDnr Qlaubigen !»on bet dte<(tferti« 

tttfts unb «^eilitung. Xop(. 179$. 8» 



«nt# 



6)1 Ltk 

Änmort ttttf Nic. Sibbern iBrif f an 3Jn/ »onfcr »Ärc^fttjm 
®fcli3fcit aOcr Qlaubi^cn in Dem ®naDcn SKcic^ ||ie auf 
Crbrn. Jtop( nnb teip(. 1708 4. 

triC^-SPtCbigt Ä6rr Georg Friderich Reichenou. Ciin — — 4» 

CoUegium Biblicum, bat i(i t)te fd^rnc^mficn ®(aii6cn< l^xm 
mi itn (inMgfict ®pril(^cn ^. ®^rift. 5top(. 171 s* 

1737.4- 
feic^nu unb S^tfccOam^Yebigtcn. idpi 1716. 4. 

iErnärung iitx Mc ffpi^cl an Die Coflaijfcnfcr mir Chr. Ckmpers 

9JomW. ibid. 171 g. 4» 
<Bon bcn von ®ott morbnetrn SRitteln |ur 9cTerun$ unb Cttt 

lujfcit ^allc 1721. g. 
Grn^rung M 9l^ttn CapifcK ber Cpijlcl Päuli an tie Simcr. 

Qarbeligrn 172 1.4. 
(Kifccnanr^rebtgtenSIttbcrnSteiL Scipj. 1723 4. 

Trflflat von bcr Polygdmie urD ConcubiiiAr. ibid» 1733. 4« 

@(i(irci(9c unb erbauKc^e (?pificl'$rr&igtcn nebfl 21 9a<fionf« 

VrcDigtcn. ®arbdcgcn 1725. 4. 
®djlrci(6( unb trbaulic^f Sbangr licmfprcbigtoi. ibid. 1727. 4. 
{Riif Sarfctt M priOAt fdti^U. tcipi* 1727. 4* 
S(c9logif(^e SebcncFen unb (5enNS($reibcn. ibid. 1719. 4. 
IBuJ^^J^cbtgtcn 3 £(cj(t. ibid» 1731.4. 
®dflrcii$c unb crbaulic^c €atcc$i<mu j'9>rctigtau ibid. 1731.4. 
40 CrBauIic^e t^aijtone^^rcbigtcn u^ Ht ^rmonic bcr 4 

Cvangdificn. ibld. 1734.4. 
CrflJrong iUx Judtr Spjficl. f npj. unb 3oI(m> 1745. 4- 
ft fBrfO om bcn malrbarifc^e 9)^i<iion, tnbfertibc gfHnbtfFc 

iBfri<^tcn 1 i^ril pas. 64. ^Rau. TL Mat. 7. ) 

LÖTKEN.CFrldericus) g0b t Sifficn^VQ 1698. 27 

Xpr. ^anl gabrr ^^^ Jochim Liitken » Cornct Mb (Suar^ 
bcn (il ^i!, fom jibcn Mcb aitcgtmaitf^SfriPtr g»cr Corf^r og 
f(nmorii$on< ttmtcr. ^an<9)?oba MArgrcceBidMdc j^« 



Löt 633 

Mcd 9Br*fEaM 1709, og fnlgtc (eile Orlogeit. 1712 9ac 
i ^ommnrn mcb 3tDniiraI Sehefledr, laac tcr tBintcren odcc mc» 
€omt11an^cQr Carlfon, og 9ior^e !an^9an9rR paa 9ii1()rn 17 15 
nnber 9(t)mtra( Raben. 9ar Ofb <RarflranM Srobring 17 19 
entocr %DmiraI Tordcnfldold , 09 Mcd qvicfl fmr GKboro fam< 
meVar. 1719 blcD Sccoo^Sicutcnant. i723$rcniicr'!ici# 
ttnant. 1729 inbfob fig l* ggttflfaS mcb Comeiia Sicvcrs* 
(m'< ffabcr S9^€apitain Gerhard Sivers nar bfcDcn fFuDt for 
^Kborg 1717. 1733 bict) GapitatmVicurcnAiit. 1733 Sa# 
yitain. X735 blcD bcorOrct at bcpDDc bcn beftcnttt Coinmil^ 
|!on ow CommanDcur^Sapitain Benfbup og noftc af lanl 
(SK6e. O9 Dcb C0niiiii<ftoRcn< Snbe 1736 blc» afilcctiact 
isDcn ^|ion, 00 bcfaict iffc ai qaat i frcmmcbe fRobocri Sic> 
«c^t. 1739 blcD €ontro(fut uh 7ran<(attoncn itaa 0rcfniM 
SolDfammcr. 1745 t>ebc ^an< ferflc ^ufiruc. 1746 int^ 

0ir ailM (Sstcftab mcD Anne Cathrine Sribolt. ^0 CT tm 

flerflc , font i Dotc Sit)tr (ar fFmct nogct rctffaffcn om Occtmt^ 
mitfi* 

©friftet. 
OrconomifFc Tanttt t\l ^dim Sftnrtanfc. Siw. 175;. & 

Sctjv. 8. 9 ©cic, 

^i^c Opmtintrins^t i miMgc og tanf efulbe (StunDor. 5t|tm. 

17^4- 8. 
Ca ar&rcnbe jgaDcrt fibjie ;Orb f il |tn ®<r, fom cr opofret til 
®uM Sicntflc. ibid, 1767. 8. 

LtlTKEN (Otho Dietericus) ©eilttC broDC SHanbi SSiO* 

«rap^ic ^r icg Den Spffc at funbc mcDbc!c Rigct fulDflornDfgcre, 
faalctc^/ fom Den mig cr tilfcnbt. ^an cr foM i SRorDrup! pcb 
Äfagdjc I Marct 171 j. gaDcrcnpar Jochum LUrchen, fom^ 
cftcraf ^au oarct €ornct Dcb @ttarbcn til {)cfi, Da var SKcgi^ 
mcnti^iSfriocr opcr 9(ntPor(Foa IKottcr ^S)ifirict. ^Bobcrcti 

tmr Margrete Bielfeld. %f U 5 CziVtfMti DCt af 13 ^p 

aaacM 



^34 Löt 

«aacbc nofteii SKtbetf er l^aii beh pnojle. S)< »fofe m Pri^e<* 
rich Liirken^ (Sapitaine of ®0t/Staten Dg (EontfDicnt Mb 
^taiiSkiionfii pad 0refttnb< So(b'$ammft. Chriflian Liit- 
ken, atttmcpcr oj difgimcnt^&t^aruer SKcftef ocb brt aoM 
lt)biTc €uiraJTier (Kediinent. Johan WilheimLiitken Skai9t 

l^eD bct meenile 2tnfdnmte<d{<gimc(lt 09 Charlotta Amalia LUt- 

ken jift nub Ätabmottb oftenfddt.1 ©lagdfe. $l0ifle mcb (la 
(ibfi«(ei)nte (5robcr blcD |anf Slarct 1731 fra (Sor^e 6role bi» 
miteret tfl Sidben^abnfi 9<abemtc, til Examen Philoibphiaiin 

fif l^atl i Sforet i734CaraatreinL&udabilem» ^aut 1736 tog 

l^an Sonbition ^o<^r. 9(bmfrdt Hagedom til J^inbonof/ Smmt 
0rup 093^rfirup, ^an< dtif$0ii nii (Rajior Otto v« Schackeit 
i ZanU mcb |)am dt 8leife ttbenfdnbi; itint bd brn ttnge von 
Schackcn cftcr I 9laH gorleb oDctstf i Krtgi^tienelie, btoft 

Lutken ttl Stabcn^aDli/ Og i Slarct 1737 tDgE.vamenThaolo^. 

unbet ^rofcjforerne Wö]dicke og Renfs ^ prabifebe btrcftfr fbt 
Dimifs unbcr D* Wöldicke, Dg cr^olbt 6c09e ©«nge Laudabi- 

lem^ S)cr(fter blet> (an df SancaDie^dtadb Lorentz P«derfen 

ftl iBro((9ffc paa {^inbij^olm bcgim tft at infbrmete (ani 
fRitn, Dg bcrfra cftcr n ^ati %dxl$h fertanat af 9(bintra( Ha^e- 
dorn til at tnformftc (ani rncflc ^^n, ber (ibcn b0be fom 
gffnbrif i (3renabift^(Eorpfrt d$ acabcmifl paa Sotoc. 3 fia« 
M1743. blfD (an af bcn«»Btc 9fbmiral Hagedorn eftet ^x. 

Cbi iflen Dra.bardts ©»ö falbCt tf! (S0fln6jJr«(l fi)r G^ffc» 

tup 0$ Sningc ä»eni9(cbcr t goc». fjta eatnbimmen af 
Inclinercbe (an mc^ct til ^or jic , og t be 4 (tbf!e tHax (an fre^ 
qbentcrcbe ^Drae Sfole , forfonrbigcbe (an paa @f0ttn< sicg^ 
ne alle be banfTe ^txi, fom Deb mangc Dg abffiOige ectlig' 
(ebet tiibet SDngL^tttti^ Sfoleng iDtrectenrer , gDrilanbrn 
og S<erere b(e»e tnbUmebe. SC>a ^r. Saron Holbcrg og in. 

Pro-Canceller Pontoppidan iaarene 1738^ 1739 og 1740 

vtbiattt 9xm\tt paa fBctl 09 ^»faliner, iNrnbt (an 4 9r4^ 

Hiicr 



Ltit 63 f 

flrier ff VM S(rt «sM fM ^fahMr; «g itaM tiffc 9rt^ 
C teif r c t taMoMKbe i imtVMtti$%am9at aiot SDcd. {xhK 
fa(ei«(<ff('CMi>, (ms Mb «DfHItiK SdKo^Dcr fattc^am 9n* 
•ea i iöoMOcR* «^t» ^am 09^ »a {« flum^c iitttC$a(tiUt 
«f «oriii ^nftftnb «ceiki t «ITe €tift(r «4 fnait i Imtm $i06* 
^oD i SfMrt 1748 U»c «rtfttcbf , %B iM t9Mig «obfMe 
»crrf 8<a 0« UHaaMj^f PuUico tii HUKNirfrl , «t btä 
IMhcMc figMrair «rdtt ^Caftcr, fmlSitn «fiirif 
fnaöe «v^lM, «t <hi«c <( ««N mimr {ild: ensptaOtc 
«KC tr H« M|fi Si» fa« («piiii f»mt«niKy «mi «f Mttli» 
.^!«8tamae f«(oRraik CilcSocidcicc i>ar Avanc* i %ant 
X748 nfiitt »■* Ivilfot ^ 4dlriu «icD»«rk< MtH ^ fm 
fBcRMr: «M Crfarfa^fimi |ac iMJfl, M <«M («xc •«<( a» 
fMitftt €akittbtu< &ti» »c» St9R(« iteam «ar Hma 
9«Uicmt. 2M(r 9kr< ^niM o< idbktniMt i |m< Uii(r(«fl' 
«Mganitai^L «f («K •Mriie «kr< ^ ^1 iHM (» 
M «rvffc, MMflflci Ml fom V» fnrfArbiisclM «g taDfMMc 

«MC M l#tftC ProbieiM «■ ®rii4^|all OvpiK#j M 
i|«i9iltcNfMMf<: 

«tar €Mftict <r M MM , «g M «r {» «t Imte. 
< fBd^KlfMriiKdVriMi^gktgigeOMNK; 

OToi 6lil o« eiivpcr <r «a i «i*ltiig€»MlU 
DcrfK og iatrt ^m6 «m |)ri(« |Mc< Iano. 
9fn etgtcpRmi ((gtf ^ fti(, «t f«M( Mtc «kr< »m %|i 
M><HaM. LUtken, (mm ttfaxH^, i fMT ^ ^o» Cfnuc 

gn i Mi 9wiit i (S Si» «f 30 ihnr ^i)»5c fiMTMtact (ig, <hft 

«h ti<W MCr ^ tH ipiK^ Vbfam Theimta , |(g((fm (on |d« 

i(C tfic fMN M it^^MKt, M <t «DgiM, ^al> 9ni ^<m fot» 
(Cl |a«ie (TicMt 9D« ixr «fbr givra SifltOf Ifc , at tvnDigc 
9«crt«tfr hutc tetfnox, ^ jk «ogteiic tmai^ttl gmbo 
Mig i £mM< Oceonsnic, «p^ «i)(tiligc 6fri6(Htcc(, Omi 

«r «f 



6^6 Liit 

«f l^oilfe %an fiefirpgfAe ot{RO<g( falfFe n OcaNMNdtt IhM» 
tjt^atftt at (FuOc brmse< iSJ^irt^eii, ^ir (an »d oMIiaisc 
triit^^Dcr ftxmt tc^ircnr, fom fisM inMcmincbel ^nfUs^ 
berfssningert ific og sDcoDcel. {Rogic ^Itctt, fom ^i (ir 
bcn fFte», tre MMemmcbe i bct otcoKomifFc ^RagoibL %n 
)aiti t)arr og tmbe Viem tnOfciiMCr Da QkrfeM gönffttcfie 
i^cD ^tocanccVerettf lD»b (iottDfcber Mm Lutken , fnn ^tMi( 
forf0me at tage Otrnj^art bcraf r fbrgimi figte at f«ae tiib» 
ge. <|)aa bet i M pfCMomifFe ^Rogaiia ubfattc Problema om 
QitnttericrncC ODfbmfi, i^anM {»an m Vtrniie af mOiifMB^ 
tatfle. SigdeDe< t^inbt (an cb Vrmiie af 50 Ktfr* # fm m 
tpatriot ^a9bc ubfat t Sbirct 1761 (ma Det Probitnu: ^m^f 
m het tUtt fan gomlDre tiDni9tarfii< 9onMrriiicl|ir kfimmt 
tmi inffom< uDt)om< S^ffattgDeD i 9tatcR. 3 (amme 9ae 
loD ^an og tryfrc en ^itce in oaavo', falDet tbiDerffgiiiig mb 
De fismemniffle nu Mxmt {^ioDrhigcr for Solfe^SSttgDet i De 
etir0|>«if!e 6tatcr , famt om De til flige ^OiQDriagert 4>«Mi(b 
(ieniige SSiDler, iMlfen t StafeDning af et iiDfat Probkim 
forfi t)ar forfatret mcD ^enfgt til Dra DanjPe Stat aletie # me» 
fom ^rocanceUcreng ncmltg alt for 0ore IBarfom^iD fonDC k» 
tmTfligt at tilfloae Srpffm t Denne {iii forfie X)tagt CiDeir 
lig ^ar ^an og, foruDen megen €grrrefpoRDew;e mcD aDflllige 
|oie «O^er i oecoBomif!e fD^atrrier, inDfenDt aDfFtlige Vieeer 
til 9(RrraUfiaQDiHrfettet< (oleginm. CKer< (or Lutken (ieDfe 
iMrret en SIfFere af Mning, meneiiDe, DeDre og >a0igffe at 
profitere af De DoDe enD let^enDe tonrere. ^an fttgoeXercDc 
aIDrig Solegier elTet Sectioner/ DetimoD l«rteban fig fel» SpDfTr 
-f ranfF og Qnt^ft, Da ^an f DIffe Cprog fbrefaitt ei (taraf 
eiamling af Soger ^o( UDmiral Hflgcdorn. fta ^M 9I0 
Der< asbe Sar^ Da (an Mcd overfalDen af en fiMrtan«8ekf of 
en fpnberlfg Molignit^, (ar ^an beflanDig ^ft enmegct fooi 
^liieD. Sa IMu Uen tilDnDet Dit ftofc SatcM Jtaift t Qii^ 

(Ho»» 



Löt 637 

UM» 8<imfltc (ef0irt bcrfor at cjrcufcre ^g* Og ^0 jtalbg» 
br<» ymi Svatorg 9pgn^Sal^(am iSam i76ihlcptxlitnbt, 
fnrbab M fig Iigclcb<< tetfc Salt>* «{^»ar^^aa ^gm af fainiiie 
JtoU) abraoabigfi Mcd tiSagt en fJcnfion af go OlMr. oarltg^ 
00 (Mg (ga{c cftcr ^m oarlig 50 SKOir- £)a tt flt^t Stcm^ 

nCf ttl M MD «0^ ^flsinu^ Winthers SDs!) Dacdllft ^^^^^^ft^ 

^bcM 9are falonc paa ^aiti , (a^bf ftan aScrcM fornO tilfFrc» 
M ^t SBifFoppca, og flbbcbct fig; i f aa galb a( latc Ht gaoc 
lii «tK SJotcrtig. J^ant ftSgtcftab angaaeabC/ ba inbtobl^ft 

ft Xor 1743 t SSgtCffab mcb Somfruc Anna Pederfen , m 

jDettar af CancelteiRaab Lorentz Pederlen M QretpRc; fm- 
I9itb9bc %at 1751. Vf bfttc SegtcfFoft km 3 fB0ra/ An- 

m Moria, gtft iiKb ^r. Uaritz Bloch, ®gg||CF|Nfffi t S£f' 
tyti hattDVL, CiUbtntf 09 Jochuio Friderich, a(gfip(«t »Cb 

tonbmaaNngai. Slnbte Segtrftab inbgif ^ 9(aM 175:» 

OK» SomfiriK Anna Aabys, en Ootta af ^rof. Thom. Aa- 

l»yc(i Obcnfe. ^nn b0bc t $BarftL®eng Siam 1754, iftcn 

|CibC lm tOCflbC !B0rn , Thoma* Calpar 0g Magrete Johan. 

ne. SrcUe degtcftab tnbgif (an 3(arct 1755 mcb3omfrtte 

Magrete ScbandorfFSnhr, m S)otttr af P«terSubr, 60gnCi 

«r«(t i Umri(c9 i toOanb. «f bctti «egicfrab km m em 

WilheliD« 



ertiften 

Disp* Atlntni ab iniqvii Cenfimbni vindtcana. Hafii. 
»735- 4- 

ttiibcrf0gni«g af bm 0aM: at foRmimgbe nr {Ki^etl £9^ 

(Uifl^^ 3Hbfi0rti tfeconom. fl^agai Tom 2. pag.igf 

li*» •— — Ombct cr9ttttfn<fSorbcci| atf^^ogcng bc(f(« 

Mi£«b(t ibid, pag. 227. 



63S LOt 



• 



-^ — ^ Om 9nnfl)fb i m St9^ tnaac tnktmt iindj 

Tom. 3. p«g. 3. 

-« — — Oiti rn 9itat fan (at^e for •nangctpcnsct^iir 

CUlatlön. ibid. ptf. 29. 

_ j^Diifet <r Det (eflc 9Ktbbd (il at op^idpe me 

t)an|!< ©tutterict. ibid. pflg. 231. got bctte Cfrift 
ilcD fiam txnum $r«utticn af en ®Ktt 9^c»aiBc. 

— Om be O^tflcSor^tnbrindcr/fomtegflcii Social 

for Scff^DiRabctt Op^wtl\t i {aRbgotfct. Ibld. Tom. 6. 

. pftg. 223. 

-^ — — Om dc til SrmbfcU S^eUisej^oItclfc tintlisfie 
(Ribicr. 2lf«r oin Se(Ocmp{K«c< S^orfcn. ibvi. pa^. 249. 

Utmbcrfoeniag angaacnbc etat«i< ofmiKDciige Otmmk. 
®OYoe 1760. 4. ScTttM ft tnbrptftt N flc#f of f«i« 
nnfortc afMnMingcr K. 

Om &e foriicnimcfic 8or(inlrittger Ibr 8olf^9{«rllgML <(ml 

1761. j. 

Ccilatfcn* Oppnbdfe i ©eri ubfert. ibid. 1762. g. 

af^anblins/ ^ocoibt ^orirtbre tor og fan uben 6tatenl 8e«t 
Mrmelfe . befieinntt bereg «flpml ubvortct fplfalig^ 
1 6taten* ®or0c 1763. i. 

LÖTTICHAO (Fridtrlcui' Qiriftianus Tönne vod> 

til 6toug(wrb. Sefri744- .^aitf ftabcr bar S.aicra('9Bi^ 

)0r Chriitian Ditlev von Liltichau til %^\tU. ^Mi ^ObCC 

Helle Tiolk Ume. ^mi fir|}e.Sm»lo9 bac beb ^iUtair« 
f jtaten; ^bor (an abanecrebc til (apitain bib 3Sragoncme. 
1770 iii» «ttttifSRaab. «r gift meb — ,— Laflbn, cÄ.©fC^ 
tcr of <|tat</3iaab Ladbn til 9(aB«r. ... : . . , 



Löt Lux ^ 639 

efrlfter. 
9mmtt piri(lifii|#inat|fniatif(^e aft^Mnnflcn. 

1769 8. 

LUXDORPH (Bollcruf WilhelinuO gib r6j6. ^(M 
%äbtt wc Obcrfl Chriftitn Luxdorpb Hl QR^mp. ^anl 
fllMer Sofini^ Mq^daleaa Wonn, m 2>0(tcr afSosfcrcsM' 

gu* wmam \voiin. 1733 DqMMcrcDc ttb 5tt06en^avnl 

tbRmfitCt. 1734 tOg Exam.n Philofophic m t>q BaCcaliu- 

rei eriitcn. eommc JUr Mc» 6fnre(em t bcC Dasftc S<» 
cflif. 1738 tattf^XJoinmrr i QIMIanb. 1744 VM^ 
i 4>$itHvTRtt. 1746 ®cMcm 1 »rt ÄMigl. »auffc CclfFaK 
1747 3fii(HW'9{aal). 1749 ©cncral-^rocurcnr. Dmftc? 
Maitre des Kequetes , Sta(l'3iaaD og $ReMcm t OiDcnflabcT' 
tti edftah i Si6bni|»at»n. 1766 e0nfcreRl«'g{aa^. (St gift 

jftrD Anna Boletce junge, Cli löOtttT af eonfcrCRt<'9iaal) 
Severin Jange. 

etvifttv. 

Scgilbr m^rr De (iMn Smm* pnKticatioa oDgottgr^c Songl 8ot' 
0rD0iii<|cr. SlM» 175 '• 8. 

Poema In Carol i Gnflivi Tranfitinn Maris Balthici , cuin 
Verfione Oa''iioQ. Hafn. 175K. S. gr 00 0Vrrfat PM 

S>aBfE af O. S. SJ»». 1763. 4 S><«f pppcrligt Pt>ema 
tx ffrc0cn f Sinlctming af en altninbdig ^Rvitatton fra M 
fvenfFc ®iD<nf!a6ct< Sfcabftnir til ^rotning^olitt; f0tfi 
ogttlficBbte ^r.iJ^ORfmnt^iRaab-Luxdoiih Den u»fa((e 
^TtH bta 24 3ul- 1754. 
Pt$Pt of Roglc Sctlciftr 00 90rBri)rtRg<r f fom futitc gtertf 

j Chriftcn Ofterfeii» Wei!es Gloflario juridicQ. gnDfprt 

fMaiM Det f!06rttJa0nf!e®e!f!aM Cfrifter. Tom. 6. pag.i. 

Mufiea Vocalis. Carinafi. ibid. pog. 173. 



• .• 



Ä40 ^ LuxLybLyc 

ttmctxlmnitx ovet atdiOiflt Qt^nf^afnorMiingrr unbcr€hrlft. 

IL, Frid. I, 08 Chfift. III. aejimttgor. ibid. Tom. g. 

Öm ^mtni Ubregnino ^et t SanDct i M 14U Seculo. ibid 
To.i). 9. pftg. 613. 9t98(e «pcmplatfct opArtc ftpRc 

S^VB. X765. 4. 

dm aofllf gamU Dattflc ^entttt Vt0»rlff. Aid. pag.yij. 
S^»{fcm< tpffaiig^D uriDcr Siatpa af Lqcio inofart i ooDct 

(8fRb af gorfeg til ^c fttannc og nyttige 3)i»eiifFabcr* 

iftg. igo. S(>M 1764. g. 
Alex. Popes moralttc S&rco oni Ktglimf SRittrvg/ omfaC 

t Danffc S}cr<. S(i»ii. 1767. a» 

LyBECHER (Johan Ludovieut) gtft f Sl^iflÄ, (»Ot 

|an< S^^cr Somm«rcc'9{aa5 Lybecher »ar SB^efogco. %ac 
ferfi 9}rocura(or ^cb 06cp og Unbcr SKcttcrne. 1769 Mcl» 
Spcfogfb i SRiBe, og ^cmbdfogcD i ^ornum og Slrji^iii 

ettiftet. 

Sorfog til en jurtbtf! atf^anbluig, angaaenbe SMPM^^^iig, 0tu 
^9cn; ipuft, jtt«b^fi ciier sRitit^&afr. Jt^mi. 1769. s* 
^B ^x Mvdbtn loiKt: 

Ct lKppiication<^{Ktgi0cr 09cr aBc cil tom (ml^omibc 9[m 
ottmingct. 

LyCHE (Andreas) fiOHXtbt Ub ftifbCij^aimi tfmMy 

»rt- 

errlfter, 

Älfp. d« cxhalationibut autumn. Danke Rontille^. tU^ 
1691. 4. 

LyCHE (HenricaO 



LycLymLyn 641 

LyCHE (Laurentius) ^aiifltt 9g fSUiUt i DOC ftiC 

6lelc t SiiBba^MM. SDtD 1770. 

Tro^mma de Exercitiis ab Alumnlf Scholx M etrop. redtta- 

dis. Hafn. 1768- 4. 
Frognmma Alterum ad audienda Exercitia &c. Hafn. 1768. 4« 

LyCHE CSigvardus) 

SPrifter, 
JDcn SobfoTbige ®ic( t i3aant)eItgc®aB8C. SJibora 1746.8- 

LyMVICUS (Andreas) J»ft i Scmmtg 1538. 18 Oct. 
^ffnf gaftcr »ar Mag, Jens Andcrien , €c9ttC'^Jr<rfl t 8cim 

»(§. ^anl 9)h»Dcr »ar Helle Simons S>onrr. ®if i <Srolc 
itanvig, Solborg 09 9li6e. 1554 U€t> Sicclor i Sdiivig, og 
7 V^r Mrcftcr, ncmiis 1561 brponcrcbe feril txD ^tabcm 
^uVB^ Unimprct 1565 rriflt aOcnlanM. 1569 bic9 9K4« 
fiflcT ti! SBirtf nbnrg. 1 576 lotn ^irm. 1 577 blw Profes- 
for M.:dicin^ 1 Si0bcB^ai>n. iD0^c 1603. 3 ^ajii; 08 (c(bu 
QicBtcrcbc {tt <Bitiiot(t<|9C Ml ^(caDcmtrt, og 200 StMr. til 
fIraöcmicM Sirtt 9)4r gift mcD Dorothe, {KaotfmanD Peder 
Kielfens 2>ottcr af 9larftmi8 

efttfter. 

Carmen de exitio navis fine pari. tlTagel^d. Hafii. i$6^ 
HodocporicoR. Wi ttcb. x 568. 4. (^. Ä. Ifyp. An. Mar. Ä.) 

LyKAR (RocbasFridericusj9re»(ilO 8or^ CoMQC 

i 6Hni0/ CatmncT/J^tc 1739 9iilMP «f SDonncbr^gtf 

Kt 4 tCTff' 



64t Lyn 

trr r (Srcvflatoae dfttnftors o^Sdmciifiori)- 1763 iKiMer 
•f (Slcp^een. J765 fif Iin XHini«^a fra 0tatiirt»cvfCa(ct^ 

€r 09 Menibrum bonorariai» f Sftmff a^CRICt CetfM ifi«^ 

« 

ExercitQtfa de Jarfsjurandi Calumms' MonKnte^ Jen^ 

1744. 4. 
Cpiifola ad Gyinniafiaiidiiis y Direftorem. dt frofisflbre» Atoe- 
naviciifcs^ ibid. 1744*^ 4^ 

S««ca Mrr fccr ©oaOe» «&am^i75J- gv 

9€Vfii(^ ciner 1'ni^hrtfis M SBficftf Pftuii av Die SKiime. 

1754. ». 

'(K(Tldr6t]&e tfiiifj^t^ibtmff Dtf Sricfet on ftir SbMcr 0KmM 

1756 g. 

Crfl4l:cm^e tfmfc^cibiitif 6<r fiaiiitlU^ii opoifolififr Siicfi^ 
J^Mt 176 f. ^ (JSujy 

LyNGBYE CThonm Nicohi) grtr t f 9tt(|69t 9^^ 

foatD i Star^irt ®Hft Jtfan^ gadci tMt Ni^I» Kasmare» 

4^«tt dJFober Mecte TboAas 2>9tfCCr 4HHI IMI I^MBf i «&» 

Ifr { 6t*tlaalt 

|iytre$<»rer^Mit X34IIC 9f(dmt 5t^. 167?. 4. (Av 

F.Jr.) 



Lys 649 

LySCHANDER (Ckndhif Chriffophori) Q«r gal 
JtMgl. Hiftoriographm i Cbriflian IV. XH, (MtfOT (a» 

1616 oarlifl i 6 «or Mc» til)a|l 500 IDIr. o« 100 2>lr. ttt 

a Aiiuinaeniis : ^0% mttMt |a« tf fc megct til jOp(p<ntll| 

itm bmifFc ^ifiiNric; S(t |aa< CSfriftcr (»IM af rcttc ftcf 
tm ittc for ht Mi«§(ii(ic vg tilfvrlaMig^^ ^ |ff(c»e 

ff 1588 mcl Magreta Scavcnia, f rof* M. Nkoki Scaveiiii 

SPr tfter. 

Epiehahmimn in Nnptias Johannit Knife Se Quiftiiur Holk» 

Hafii. 1 579. 4. 
Cannen conlinensfeiiemanriqvxFamilisKrabbomni* Hafii» 

1581. 4- 

JDaoffc Sionvri &tiiv^$i' f^n. i63x Fcl. * 
OmUnM ixminiU f aa SXiim. ibid. x6og 09 1736. s. 
Chri(!ian IV. talmaxftt ^mm^ pao SKiim. ibid. 16 iv 4. 
Jpcrtnq Chriftian V. UbMlgelfel 09 ^ylMngt .^Porfe, i^od 
fRfiffi (cfIrctKn. ibid. 1633. 4. 

De fcriptoribua Danicis. ^fllf^Tt t Weaphalent Tom. 3. Mo^ 
nnment. Ctmbr. 

4m ^9lbr< 00 for at oore Sorfattcr af Jens Billet (5lcg(4Kc^ 
Siiicr PM Slfim, fom antcr uirgitte Billes jRata cr iiD# 

giOCt- f ^On. 1723. g. (^B.fjyp.^cAu.Mar.G.Rtn.} 



LySCH ANDER Oo'»*""^» Bramenfif) g}ar garbroDO^ 

cicr 9rolcr Hl SQcflfbrrigc. Si'^ i 9)ram i etmt, Ipporfbr 
^an falM Bramenfis^ aicific ttbcnlaoM |>aa Soi0f« 9cfofi# 
mg / OS IKia fammc fRtift Mr f ffi tligtem (fl tn|^9ft (m^ 
Irc fifrioi t ttogcrn; 2539. 

«15 ettifi 



<44 t.ys 

«phemeridcs, aOmamM^ ofl 9<^oc(i(a (il M aor 1580 SfyHU 

Antiqvitatum Danicarum Sennones XVI ex Bejaricz Hi- 
ftotix Joh. Aventini Lib. I. feledi & novia comiiien» 
tariia illuftrati« Ha&. 1643. 4« UDSi^Ct af Erico Olti 
Tormlo. (&) 

LySCH ANDER (Johannes Pal«wonis) QfTol («9e tPC» 
fet ^rbroDCt til foranfartC ClaoaLyschander, cftcr i^M iSc* 

fctning ^an s>ar faO i SiXRBorg t 8901, fFal (ao< «Mtvct 
flSagtfier ogi^cl Ipntigi bctcbraiflf/ cattetifcogfyriffc^prog, 
f g mc6 et fcirbeld ppiKrltgt iftemmc begavct «^r 9ar far^ 
f^rorfi til StpMingt , Clocflcb og 3 anDre «tfl omliggcnbc SBcr 
sig^bcr i Sv^tt. $fal pDcn cftit (aae applicem fig Cil M 
4BcrMIigc^ og Mnre blcvcn $(rim paa Stttgrg €fIot »aa 
©uDanb, tcreftcr Piof.Mlbr Lingva Hcbr«« i Sto^, ^tor 
I^OQ ff ai 1)m giort et anfcdig ®ift<rmaal. 8lc(flc faa bnfca 
til %xanlttii og bcga» fig i f rig<«$icttacfic. CnDcIig lom tU 
lage ttl ^anmarf «g bira Leaor TlK'ologi« pg Ebr«e Ling- 
vz f ^almae, fibm i Sodttftc eg (ti9D|! af Simg Chiiftian 
III. bcfftfCrt til IBcfaUng<4RailDom Gfop^Sloficr MD SktfMk 
i ^icBaabf l^oor jftok (ort cfror tot)e. 

SFrifter: 

Pfiilmi Aliqvot Davidia ad Hebrsorum fontium Teritateni 

translatj« Malinog* — •— g« 
Index novui & aficuratua Bibliorun]. Roft. — — 8* CBA.^ 

LySBRUS (Johannes) f^ i teiflig 1631. 30; ecyl> 
||gt^n<fl(ofecr Pol^carpns Lyferua tat ProfefforTiieologir. 
1653 blc9 ^agificr. S)cr(ftcr Baccalaureos Theologic fg 

it€4 3a{yc(tar og 9<^ilor ttl Sc^utyfortcik SSci fgm. jbopt 

por 



Lys C4f 

Mr falMi 9M Un baoriife 9ccii«g, «f tMv^omie d dtae 
fMbcMTctilabt/ mni cntof ^cf , fm cf fllMM (il tm f emt 
ie f «rfUft^e»; faa maatte (a» fortoN Mtt Iit CmNtc ^ 
ffifie tcryaa omfrioi t abfPtlltge £aiibc o( f om omfibcr tU fi» 
h(i^w, (Mr M Md» antaflf t til fitlit^x«fi ^ Den tanlb 
Vxmtt. O^cn t»a (an i Storct 1 676 ^M)e loM trofk en 9og 
«m Hrniine SBaCerie tiatcr $ttel : S>a< Sisiglu^ fltonf «Det 
tbbcr , Me9 ei alene fontme farargelige 6fHfit «eb m StongL 
SSefoliog af 1 5 SHaxt. 1677, eonfifqveret eg offnttlif af 8Mn 
fm opbrmM; og 1000 Stblr*. ®traf poalagr, om n9geii f9^ 
Mgie MU &{lfi: men f^an niMg befalef (Irap at tfmin^ 
jr0«iiciig iXtger og iattbt, 09 atbrig Ht at labc jig {mbc nntet 
tM'6traf. ^an trog ta (il Smrig (9«yt (an (ai^^e famme 
dicftne. QiDen legat) (an fig til «^Danb/ (»or (an leeb Den 
Y^tfieiRab, og maatte Imt fygl onMr aaitt £ag. SUiPe 
lirrefrertif mitalien, ogentclig til S^anfcrig, (90((an 1684 
tott i i!0r^ €lentig(e» paa Qeien {mellem ^Mt og 9^faiU 
lei i agift 6tanl^ 

efrtfter. 

Sinccri Wahrenbergj jtut$e 9efpr2<( tH»n Mr Potygimte. 
Thtopbili Aleth«i discuriiis de Polygamia. 1676^ g. 

JDa< S jnfglt<(e 9)?ar(F nanr fi^nber- greitorg 2676* • 

Polynomia Triumphatrix. Amf^ i682r. 4. Qor krtbC Johtit 

Bnmsman (ar ffrevet en Sractat impb (am ; falDec Mo- 
nogamia Vi£trix. Francf. 1679. %. (il». Caiif. £/|r-*^ 
les , BuJdei Og J^cbtrt Lescic^^ 

Lysekus (Micbaei)f{o( i Icipifg 1626. 6tnPerebe9lte^. 
Mcioen og anatomien i Sto(cn(aon nnOer SDoctor Thotnts 
BartboJins «nfnrfel / rei^ fitai til tpbfUanb og !S^aIien^ og 
«tep Ooftor pg Pr<iffffor J^odicipB i: ^jfi\^ imtrent 1655. 

9(Aret 



«46 LVs 

Matit MtftfX nmn% 16^7 VM Provindal Medicu» |KMI 

®ccj!i, taalanb 00 %alfitx, 09 tofec 1659. 30 £)ct. i iRp* 
fiabitif i>da H^ljiet. tkr en af {inc Sii)cr< (lore Anatoinids. 

Sfrifter 

Disp. de Cftlculp renum & Veiicae. Hifn. 1651. 4. 
Culrer Amromicus; S. Methodus Itumanfl incidendi Cftdaveti 

Lib. V. Hafn» 1653* & 1665, Francf. 1679. 8. 
Disp* de Martsmo. LipC 1656. 4. 
— -r- de Sphacelo Cerebri; ibid. 1656. 4. 
Obfervfltiones Medicat pofthuinap* Hafn. 1665.8. 
$ex Epr(tol£ medic» ad Th. Baitholinum, (Scc Bartbol. Epift 

Med Cent a. C^/fr/. TÄ.) 

LySHOLM (Chriftophorus) IDcponcrcAC I733. 1746 
Wcl> SBoflifirr. 1747 Piofelfor Eloqventix t^b 9ore( ÖilN 

Icriite Slcabcmie. 1761 fltcctor dcD CoimQUelcn i SKot<rild<. 

6frifter/ 

Ver Soranum. Hafn. 1749* 4. 

Oratloin Natakm Frid. V. ibid. 1751. 4. 

Orat. fanebris in Lodov. Holberg. ibid* X754- 4. 

6f^0CiSaIc Otxr Hxnt Cliriftihe Henriette Loviie» CiCtfJ[mi» 

mtfitt Juu?5. ®Drac 1756. 4. 

Sermo Pangyr. in Natalem JFrid. V. ibid. 1756. 4. 
Sernio funebrts in obitum Principis Lovi&. ibid* 1756. 4« 

Sak tii jtongmt Qrburt^iiKifl. ibid. 1759. 4. 

Oratlo Jubilea. ibid. 1760. 4. 
Ofat. in,Frid« V, natalem* ibid. 176 1. 4. 
-Carnen in obitum Frid. V. Hofn. 1766. 8* 
^ _ in Nuptias Chrift. vil ibid. 1766. |. 



LtS' 



Lys 647 

LrYSHOLM (Fridericas) ^aX 6(llMtt Ofl laoc >Mi 
Valkendorfii CoUcgio. 

iSfrifter. 

CenuKfm R^neri Lodbrog pro Thort Borgtrhiortar. HA. 
1711- 4. 

&iU paa Un ferfie ^e(. 




JRettelfer: 

Jl «f . 8. Staie a. SDrt Vunct , fom flaact ho$ tK» i7«i. f»fr 

tf< forWft. P* 17. t. 30, Tralqvor, UM Falqror^ 

— Zg. t. 14. Reuiini |. recufum. i. 27 Dg 3g. ^lU 

^erc (il Laur. Alb. Allerup. 
19. i 16. loh. Erasmi. 1. Eranni loh* 

— 24. i. ä3# 4- '• y^l- P- ^5 8. aö. 1727. Li747, 

— 34. I. 6» Holuni |. Holum. 
<— 41. t. 8* Gildani. I. Hildani. 

— 43. Dt (ibflc Ort yaa Cl6cti : Sub Pntfidio P. Wm. 

itnipii. Hafn. 1616 1617. 1618. 4. Difpp. III. 

IIcn^oTC til btn s\>\t 2inic i^M ncilfalgciibc 6iM| h 

f«(W itttnejl cftrr : De Immanuele noftro Jcfu Chnfto. 

— 47 8. 17. Aurilafius. J. Aurilxfiut. g. 26. Baccer, 

I. Bacher. 

— 48. t 5. ^^^^ ^ Ciin^« SReMrfl paA Stbcn fapcl til 

Bachmcifters ©friftft: Expiicatio 7 FfiJm. pocni- 

tentialium. 1605. 8* 
^^ A9 8. 8- «rcn. 1. Karen. P. 60. .£. 3. Cladiui, 

U Claudius. P. 67. 2. 15. 20 Aug. l j Aug. 
yj. 2^ 22. Reitzes. L Reitzer». J, 30. mota. L motu. 

— 74. t. 12. Scolflp. I. Scalar.^ 

— 75- 2- 3- ?r«dffyÄ, t. T<tfify«* *• ^7* i^^4* 

1. 1674* 

— 76 £. 29 n»{Icttc< gan|!e* 

— 77 8. 18- leftionum. I. feftionum. 

— 78. 8. 17- Oiatuon. I. Oration. 

— %l. Cftcr 2. 8- llltfm*: Dffcnfio Vaforum ]a««o«J« 

adverlus ^Joh. Riolanum. Havn. 1655- 4. «ftCt Stlt 
17 mt)f0rc<: De Nivi» Ufu racdico. ib: i66o. 8* 

— 82.2 2I.VI.I. VU. Pagi 83- 8. 2 n 3- n6»cttef, 

— 88. 2. 30. 'tj/vjcar^vvici» I. ^j/v;KOT<trrt;iP*a'# 
-* loi. 2- ^5 00 26. iikfltfM. 

— 109. 2. 27. Cladiuf. l. Claudiuf. 

— III. 2. a6 acjlfotttgc. I. Etats R««d Brn?. - 

— 112. 2. 7. fcttrt »midnm J«gt)c>: Dcrcftcrtsr. 

Tulingenfi. |. Tobingenfi* 

~ X17. |i9rt M i^N ««• \ m* «r(lf«a«gooenöc igftt 

^^ z I s* 



Xettelfer* 

Pöff- II 8. 1. 15. M^cLXoKvyU^ L MPAXBXifyi^. 

~ '^.^?: ^- ^5- ^^^^^"5- I.BIacGUJ, Pag. 126.8. 3i* gr. 

Len. Pag. 127.8. 18. Vilhadui.GM, 1, XVilhelmus. 
-^ I30«*8* 9- Ihcniotle. I, TiinotMe. Pag. 155 8 22. 

DCD l mcD, Pag X37- «• ^17. Porfdlii. l PoÄ 

— 138 8. 32. gelir. I. ®ept. 

— 140. 8. 3. Casmus. f. Cosmus. 8. 26. Vietu. (. Vifto 

— 142. 8. 14. J>flniirmart.. I. S>attnaiiarc 

— 143. 8. 25. Obetritis. |. Obotritis. 

-^ 144. 1 4. Botanteus. |. Botanicas. 8. 7. l67K. L 
1^81. 8. 9. 13. f. 3. 

— 149. 8. 28. Högsbron. f. Höxbroe. 

— 150. 8. ly.ttUcgge*: ^Jaa Helfingborg ©(of. 

— lyi. 8.2i.(gfttr:enrort2ibJnbf0rrt W(fcOrD:g»A 

teiflc laien uD famme 3tor, 1 570. f oin omjiDc? attcr fticm, 

t^ 164. 8. 7. Faufter, |. lauften. 8. 9. Ancker. I. 

Ancken. 8. 15 Mehr, l Mohr. 
^ 169. 700. l 7000. Pag. 173. 8 14, Ph, I. Pr. 

^ '7^^** h "^^^ *^"^*' N flaar 6a9 »rt 1744. 

Dfrfette«frrwb.Pag. igs. t 7. Belgar, f. Bui^aT 

— 190 8. 22. ®cb ^btdrn Jeolifl&eb. f. ©a, 

'-* 191. 8. |0. Tunendarum I. Turundarum. 

*- 195 ®ft^i^ «• 8. Inbfm?: SraflliFe Unbenpijfitjf bcft 
nian fir ni(9t gremmr umme bc lomingeq^ be i^erfioriKH. 

ib. 1527. 4. Pag. 206 8. 23. Fremann. |. Friemann. 
^ ^P;,r l*' ^749 l. 1739 Pflgr.224. 8. io.HaU. 

|. (HaiiO P. H4- «• 13. *iw ftar. I. J^ax ^an. 
»- ^45- ©MK Mt Orb paa ®iben (cftc? at (aa i 
nos(e aar l^ai^be Mxtt iBo^boiber (oi Henric Schupp^ 
©Ircctcur ntb M Oflinbi|lc ocCrojercbc Cmtpoflotr) 

fette« faaicbfi! i Parenthcfi, r 9 j 

^ 249. 8 16. 1652 eDrr i653.|..i«5i.8.28. 55.1. cj; 

- 270. i 5. Egholdt, I. Echoldt,t 28, i^^^^iai 

'— ^77. 8. 9. Owenarll» (. Avenarii 

— ftgo. t s. og. 24. Halin. |. Helic. 

«— 298. 8. I. Dtscusfiit, (. Oiscarfus. t. ia. IDdMtt 

1. £)aareal 

•" ^99^ 8. 2. frttrt et Qommii cftcr ReOor, og PanAiuif 

iibdabM e