Skip to main content

Full text of "Fragmenta Comicorum Græcorum"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ .. /fU.'. li~- y\ , ' / I /• 
Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized byGoogle N^ 


Digitized by VjOOQIC \ E< R A 6 M E N T A COMICOMIM GRAECORm COLLKOIT BT III8P090IT AU6USTUS MEINEKE. VOLUMEN I 

HISTORIAM CRITICAM COMICORnM GRAECORVM CONTnfKNS. B E R L I N I. 

TYPIS ET IMPENSIS 6. RKIMBRI. 
MDCCCXXXIX. Digitized by VjOOQIC HISTORIA CRITICA / COSnCORUM GRAI^RUM. fWKiniT AUGUSTUS MEINEKE. 
* • u ' • • ' BEBOLINI. 

TYPIS ET IMPRNSIS 6. RRIMRRI. 
MDCCCXXXIX. Digitized by VjOOQIC \ \ • •• . • • 

• • • • 


• • 
•• 


• • •••• 

• • • • 

• •• • •• 


• • • ••• 


• 


•• •• • 
• • ••• 


• • 


• 
• 


••• • • ••• 

- • • • • 
••• •• • 


• • * 
• • 


••• 


••••••: 

•• ••: 

• • • 


• 


• •••••• • 


• • 


• • • • • • 

• ••••• • 


» • • 


•••-•• • • • • •• Digitized by VjOOQIC PRAEPATIO. Decimos qaintus hic annos est, qnom editis 
monis et Menaudri reliquiis graecornm comi 
fragmenta nno corpdre comprehensa me edii 
esse pnbfice professus som ^). Erat tom ea temp 
meorom opportuoitas> ut quamvis magnum opo 
in Tarias antiqoitatis partes diffiasom intra qoiuq 
niom rite absohi posse confiderem. At Tero ^ 
iam iu digerenda, .4?!^« ^a.^AQ^ cpUegissem, 
teria occopatos essi^;^^ u^ ^bitb^. irj^om mea 
vieissitodines incideroni^;^o^iii6.ilQ proposito o{ 
ndf^ee retardarent ]Siam^\q^^ qoae t t *) Utm coHsiliuni superiore aetate a^tagse T. Hemsl 
hnsidni eoliigere licel ex iia i|piae scripftit ad Polt 

, Tol. II p. 1136. Tlieodori Caoteri sjlio^en comicor 
et tragicorum poetaram manuscriptam commemorat 
OrotiM Praef. JBxcerpt. p« 8 et D^OriiUiat Vanno ei 

}K 251. De Bentleii omniam graecoram poetar 
ragbienta €oUi|[endi consUio vide ValclLenariam Dii 
p« 4 A. Digitized by VjOOQIC VI PRAEFATIO. 

quasi adoptiya pairia fuit, iuter iucundissimas publici 
moneris occupationes satis otii ad haec studia co- 
lenda et doctrinam augendam mihi concessum fuis- 
set, mox Berolinum vocatus et publicarum et priva- 
tarum curarum quasi aestu quodam adeo me iacta- 
tum sensi, ut satis mihi beatus viderer, si subinde velut 
furtivas horas gravioribus negotiis ereptas coepto 
operi impend^re liceret. Accedebat, ne inexpugna^- 
bilem iUam iugeuii mei ad scrlbendum tarditatem 
commemorem a prompta multorum alacritate vehemen- 
ter discrepantem, iusta quaedam, ut mihi ^videbatur, 
et litterarum dignitati debita yerecundia, qua accu- 
ratam et diligentem ^fuam leyem et praecipitem curam 
iD suscepto uegotio collocare malebam. Etsi enim | 
m tali labore plenam omnium rerum pertractationem 
hire exspeciari non posse intelligebam, yehementer 
tamen animus ab eorum festinatione et leiritate ab- 
horrebat, quos necessariam aedificio strnendo mate- 
riam raptim ex indicibus coUigere et properatos ia- 
genii foetus .iu jiub\^cjun .lucem protrudere Tidebam. 
ftafque lente.^^eoi i|jbcV^.{9flgnis quibusdam coui* 
mentandi intermis^$ni|>{l)ls at;fprogredieudo tamen eo 
perducta res est^*uj; *yet!iji^;llibd meum consilium iam 
tandem ad efii%ti]b****af$li}^bl4 ^ ^ E!rit autem 

totius operis dispositio haec , ut quum in prima, quam 
nunc ipsum publici iuris facio, parte poetarum histo- 
riam enarrayerim, in altero, quod intraproximuman-- 
num sequetur, yolumine aniiquorum, in tertio medio-* 
rum, in quarto denique et quinto -volumine novorum 
et anonymorum comicorum reliquiae cum indice grae— Digitized by VjOOQIC PRAEFATIO, VII 

'^tatis loeQpleiissimo proponautur. Novae eomoediae 
aactores quod duo volumina iinpleturos esse dixi, non mi- 
rabuntur, opinor, qui Philemonis etMenandrifragmenta, 
quae ex quo primum a me edita suut iugeuti numero 
locupletari jnultisque partibus emeudari possunt, ad 
integritatem operis omitti non posse sibi persuaserint 
Eandem ob eausam etiam Aristophanis fragmentii 
adjicerem, nisi faleem in alienas messes immitterd 
iniquam dueerem. - 

lam nt de argumento praesentis huius Toluminis 
qnae dieenda sunt patieis compleetar, yersatur id 
totom in explicanda poetarum quorum deineeps fra- 
gmenta sequentur faistoria, quam quod eriticam di- 
cere ausus sum, vehementer vereor ue aliquanto 
plus quam efficere potui promisisse videar. Obver« 
sabatur autem animo meo forma et descriptio operis 
fere ea, quam iu explananda oratorum bistoria praei* 
vit Ruhnkenius, ad cuius exempli praestantiam si 
peritis iudicibus non iufeliciter adspirasse visus fuero, 
satis magnum imppgi^aft ojieEae . frnctiim me tulisse 
arfoitrabor. Ceteruiii: Aeamierint-«i^q«ii lecturi 

Bunt baud exiguam paF^tetn^ednjm^ quae hoc volumine 
contineutur, primum iu prx^gr^ni^ati^ ^cholasticis pro- 
positam esse, iam in^.abldtitca^im annis per varias 
scholasticornm solennium opportunitates evulgatis.^) 
Quibus quidem scriptionibus illud certe mihi conse- *) Commentationniii miscelianearam Fasciculus I prodiit 
anno MDCGCXXII, Quaestionum senicarum Specimea 
primum MDCCCXXVI, Becundum MDCCCXXYII, ter- 
tiom MDCCCXXX. Digitized by VjOOQIC Vlll PRAEFATIO. 

qootas esse yideor, iit nostratium 0tiidia iid baoc 
fimctaosissimam sed fere neglectam et senescenteni 
graecae antiqaitatis partem converterim , meoqoe 
exemplo excitati complores in eodem argumento sibi 
^borandum esse decreyerint, Tario illi quidem soc* 
pfSSQ) neqoe omoes ita nt operae pretiom fecisse 
existimandi sint. At «agna com laode commemoran^ 
dos. mihi est Theodoros Bergkios, coios doctis-* 
simae commentalioues de reliqoiis comoediae atticae 
l^ntiqoae , qoamquam baod paoca babent iu qoibos 
mihi dissentiendom esse video a viro carissimo, plu-^ 
rimas tamen observatiQnes continent ad explicandani 
antiqoae comoediae rationem utilissimas. Qoo libro 
si oti mibi licoisset in iis praesertim, qoae de an- 
tiquae comoedifie poetis commentatus sum, pluribus 
de rebos et copiosius et vero etiam aliqoauto rectios 
disserere licoisset Nunc ille eo denium tempore ad 
me perlatos est, qoo primam scriptorum partem librario 
typis imprimendam iam tradideram. Versautor aHtem 
Bergkii comn^pnt^tioues^maxime in explicandis Cratini 
^omoediisy qu^^/l^^./quuinyaiite:^ duos ferme annos, 
quo tempore ego quaestiow^.ipeas retractare coepe- 
(am, ab ipso iui5j!^^*]I^|feras significata esset, iu 
mea de illo poet^ J^^jA:^!^*^;:' qualem in Quaest|o- 
num scen. spec. I exhibui, praeter minutiora quae^^ 
dam nihil mutare satius duxi. 

Ceterum quod plerlsque scribentiom accidere 
•olet, ut, qoom ad ^xtremam manom perventom fue-* 
rit, eorom qoae scripseront fere eos poeuiteat^ id 
mihi adeo osque accidisse fateor, ot, ai fieri pQSset, Digitized by VjOOQIC magfiaBi inio rero miiioreifi Iftri parfem ftenitb ibtma 
refiogeren. Sed faeta iiifeftta reddi bqu possant: 
cui iucommodo iit quantum In me positum esset sub- 
Tenirem, appeodicem addituras eram, io qua falsa 
corrigerem, omissa supplerem, alia de quiiHis iu 
utramque partem disputari posset retractarem. Sed 
quam in eeteris Yolnminibus aon ben^uiorem 
mihi sortem fore praevideam, optimum arbitror, 
iie ^^addenda" atque ,,etiam addeoda" per siugulas 
deinceps partes sese excipiant, quidquid vel corri-* 
gendum vel supplendum yidebitnr in calcem totiud 
operis reiicere» Quam ob causam augustis nunc qui« 
dem me coutinebo terminis, ea tantum hoc loco com« 
memoraturus, quibus quod superest efaartae faaud inu« 
tSiter impleri posse videbitun 

Primum igitur manifesto errore lapsus sum p.410| 
ubi iucertae Aristophontis fabulae fragmeutum serva- 
tum e^se dicebam a Tfaeophilo. Sequotus tom eram 
H* Grotii eoniecturam, qui Excerptis p. 1004 Ari-* 
stonis nomini Aristopfaontem substiluit. Theo- 
phili locus in libro ad Autolycum III p.296 hic est: 
negl iiiv &£0V xal nQovoiag *JlgiaT(ov €(p7j * 

A. QoQOH* fioyi&etv naai yag totg a^ioig 
Hw&ev 6 &i6gf tols $i toiovroig a(f6SQa, 
H fjii^ naQeatai nqoiSQia tig xnfiivtji 
toii ^a$v dg SeT, ti nHov iativ svaifiitv; 
ft B* ttfi yaQ oiitwg* dXXa xal Xiav OQoi 
toig iiae^g fiiv ilofAiVovg dn^ayii^v 
nQottovrag dtonwg^ tovg Si fifjSav hiQOV ^ 
to Xva^tilig xal to xat* avtoig fiovdv^ 
ivtifiotiQav ix^vtag iifmv Sut&iaiv, Digitized by VjOOQIC Xi TtL6»FAltO, 

: 10 A. im tov m^optog* oUa ^^i ftCfgQOi ^Umm^ 
%tti Ttfif anavtiay avafUvHV xataatgoqn^v. 
ovx ov t^QTtov yag naQ^ iviot iaxvxi t^ 
do^a mxoi^&fjg tS fii<o t' aVfocpilriQ^ 
ffOQa tig iai* avtofiatog^ ^ fiQa^£Vita$ 
1& (ig etvxe ncevta* tavta yaQ XQivova^ %£iv 
lfp6S$a nQog toV YS^ov ol <pavXo$ tQonov^ 
iattv 8i xal teXg &!!a$v oaicog nQoeSQia^ 
xal totg novi2QOig wg nQoaiix* inttifiia^ 
jfoi^ug nQOVoiag yiv^tat yaQ ovSi cV. 
Vs. 1 yaQ abes>t a eodice Bodl. et antlquis editioni- 
btts. Itaque. seribendum potius ^aa^ niv toig^ quod 
etiam sequentia commendant» Vs. 3 scribendum est 
il (tr^ yaQ eatat. Ys» S reete particula xal a codice 
Bodl. omittitur. Probabile est enim scriptum fuisse 
olim» ro Xva$tiXig SQ»vtag rd xatS** iavtovg iiovor. Vs.l4 
insolens est ^Qafiiiia^a^ potestate activa. Fortasse 
scripserat ^ pQa^ivetah. Vs» 15 eod. Bodl. tavta ya^ 
navta xQivovaiV ex^tv. VulgO tavta XQivova$ yaQ anavt^ 
ix^iv. Retinui Grotii couiecturam^ quamquam ne ita 
quidem locum intelligo. Hi igitur versus mibi qui- 
dem neque Arisiophontis neque alius euiusquam poe-» 
tae eomici^ sed Aristonis Chii esse videntur, com-> 
munem Stoicomm morem sequuti, qui decreta sua^ 
maxime ea quae ad morum doctrinam spectarent^ 
iambicis Tcrsibus iisqne fere ad comicorum nume- 
rorum similitudinem e£Gctis iucludebant^ eosque versus 
ornatus causa reliquae orationi admiscebant. £x hoc 
genere ut pauca de multis afferam est Zenonis illud 
apud Stobaeum Floril. XIV 4: 

^'EXiyx^ aavtov oatig «J, fi^ nQog x^Q^^ 
Sxov*j a^paiQOv Si TcoXixtov naQQrjaiav. Digitized by VjOOQIC PRMSTATIO. n 

Item Craatoris^) apod eQDdem XCVI IBf 

Ovx ear$ mvktg ovdip A&^u/frBqov 

iv rS /3i(0 avimr^fia* xal yag av (fvaiv 

anqvdaiQs ftg^ nivfji di^ xatayiXiog iap. ) 

Et eiusaem XC Vll &: 

Tc yag 8iaq>oQOV xcrl fpQovifAOvg navrag nqiiT^ 
ro atoffQovuv d' iveanv iv rovrt^ fiovto, 
Eadem Chrysippi fuit CDusuetudo, quamquam: i^ qoi-* 
dem alienos potius maximeque Euripideos quam suo9 
ipsius Tersus orationi inseruit V« Diog«|ies Laertf 
VII 108. Neque iu scriptis tautum se.d etiam io 
scholis hanc ratipnem tenuemnt philosophi. Ci^eco 
Tusc. II 11. Fuiipti saepe credo, cum Athe^ 
nis essesy in scholis philosophomim A» 
Vero, ap libenter quidem. M. Auima^ver-» 
tebas igitur, etsi tum pemo erat admodvm 
copiosus, Ternm tamen Tersns ab his iid-* 
misceri orationL A« Ac multos quidem a 
Dionysio Stoico. M. Probe dicis; sed is 
quasi dictata, nullo delectu, nulla elegan^ 
tia: Philo noster et proprium numerum et 
lecta poemata et loco adiungebat Prae ce- 
teris autem Cleanthes eiusmodi flosculis orationeul 
distinguebat, quem quidem etiam hexametris eam inrem 
usum fuisse iutelligitur ex Clemente AIex.Strom.Y 
p.237 Sylb. xal ^ KXeav&ovg di rov JSrmxov ipiXoao^ 
q^ov noi^fjrix^ taSi nwg ra ofioia yQatfn* 
Mvi ngog So^av oQa i&iXwv aocpog ai\pa yivia&a$^ 
fitjSi (fofiov noXhSv &xqno» nal dva$Sia So^av^ *) Iti recto Grttfaff/ Otmem et OtliSnrdiiit K(fdvrwvog. Digitized by VjOOQIC ni PKMEFATIO. 

ov y&Q nkif&^ ^e$ avPitnP fCQh$p qiti hxctkof 
ovTi xaXijv^ oXiyoi^ 8i naf* dvdffaa^ to?to xiv stgotQ. 
Cirius poematii secundo versu imfte 96^a Tocator 
axQnog xal dvaiS^g. Scribeiiduiii haud dubie^ 
fi,flSi (po/Sov noXhSv axQ$Tov xdl ava$Sia fid^v^ 
Freqiieotius tamen etiani Cleantheni iambicis versibus 
usum esse fragmeuta docent, ex quibus ea tantum 
affetre placet, quae, ut in Aristouis loco factum vi^ 
demus, ooUoquentiom persouamm vicibus distincta 
0dnt, ut etiam bac forma phiibsophos illos usos esse 
iUtelligatun Galenus de Platone et Hlppocr. vol. I 
p. 140 b Ald. T^P fiiv Tov KXidv&ovg yvoifitjv vniQ Tod 
na&fittxoS r% yf^xns i» tarvSa faivio&ai tfnja^ (jPosi<- 
dbnius) teHv imSv * 

A. Tl no&' ia&* o t$ fiovXi$ Ovfii; tovto f$o$ ^Qdoov, 
O* iy$i Aoy$fffii nav o fiovXofiai noniv^ 
A. va$ fiafnXatit» fi^ nX^v Ofuog ilnov ndXw* 
6« iJW a» im&yiM tav&* ojttag fivr^iTm* 
Ta^\ td dfio$flaTa KUdv&ovg (pnolv ilva$ ITooi$S$iv$dg^ 
IvaQytSg ivSi$xvvfxiVa t^v niQi tov na&9jT$xov t^g^vx^g 
fvuififiv avtoVy ii yi Sij mnoiiixi rov Xoyiqf$ov t^ &Vfjim 
SiaXiyofUPov dg itatgov itaiQta. Ita euim haec COrri«» 
(^enda videntur. Vulgo in Galeni verbis legitur 
ivSi$xvifxivog et in fine loci itiQov itiQtp. In Cleauthei 
loci versu secundo vulgo est Xoyiofiov, correctum a 
Wyttenbachio ad Posidouium I. Bakii p. 285, in ce- 
teris tamen non audiendo. Senteutia eadem esse 
debet, quae quarto versu^ ubi ^p scripsi pro iag, dilu- 
ddius esptieatun Verau tertio addidi vaL Ex dia«- 
logo item petita videri possuut haec eiusdem Cleatt*- 
this ai^d $tQb4Mim ITIof, \IM sm«ta: Digitized by VjOOQIC ni^^iv ircJf* ^pa ylv^tm ftotjfiv yipos^ 
B. ix XQ$d^mvtos ^vdQo^ iv ct^qoStaiQjif, 
£t quae leguiitur apud (Jlemeutem Alex. Strooi« Y 
p. 257 Sylb. KXeav&ov$ tov Sxmxov iv rm not^fA^tif 
mQ\ Tov S^6qv ravta ye yQatfovtog (tavta yeyQa^otog) 
Taya&ov iQmag (t^ olov iat*; axovi 8iq^ 
XftayfiivoVy dixaiov^ oaiov^ evaifligy - ' 

XQatovv iavtov^ ;tW^*^®^' xaXov^ 8iov xri. 
AflGnis huic de Aristophonle errori est is quem 
in iis quae p. 424 de Simylo disserui a me admisissum 
sero animadyerti. J^lane enjUn ^on dqhito q^n Si- 
mylus is^ cuius aliquot fragmenta ex Stobaeo^ Icfiiune 
Damasceuo et Theophilo exsignaTi, a conMco^ eius-> 
dem nominis poeta div^rsus habendus sit, qua de re 
quODiinus dubitari possit ipsos yersus adscribam. 
Stobaeus igitur Floril. LX 4 hunc Simylo locuip 
tribuit: 

Ovti (fva$g ixavti yivitai tixvtjg atiQ 
nQog ov8iv imtti^ivpta naQomav ovSivi, 
ovtt nak$ tixyri fitj (pvaiv xexttjfiivij. 
xovttav ofioiwg toTv Svotv oDvfjyfAivwv 
6 (ig tavtov m 8h nQoaXafieiV x^QtjyiaVf 
$Qmtaj fiiUtfiv, KfxiQOV ivtfvijj ^Q^vov^ 
xqvt^v t6 Qfi^iv Svvaf4iVov avvaQnddan^ 
iv w yaQ av tovtfav tig anoXntp&iig tig(p^ 
ovx iQXit* ini to tiQfia tpv nQqxiiiftivou. 
10 ffvaig id-iXTja^g inifAiXn* ivtalia 

gotfovg tl&fjai xaya&ovg^ itcSv 8i to$ 
aQi&fiog ovSiv akXq nX^v yr^Qug nout» 

TersuseptimoTulgoconiungrtur#v9^i;^ XQivov^ q^oHqpi 
in xoQo^ mutatum iyit Dob^aeus ad Poraoni Afist^bftT 
nica p. (104)» oon iridetiir seotenilam loci ^J^^j^j Digitized by VjOOQIC ttf PRABFAHO. 

xbsc; nee ^ointo yersii x^Qnr^ de apparata sceuico 
iiitelligendiiin, sed figuf ato seusu, ut saepe alias, ac* 
cipienduni est. Alteram fauius poetae locum serva- 
Vit lo. Damascenus. Eum e codice Florentiuo pri- 
mns edidit Wyttenbachius ad Plutarchum vol. I 
p. 45^ postea Gaisfordius Appendice ad Stobaeum 
ToL IV p« 433 ed. Lips. Est antem bic: 

niVT* Holv ag Svd^Qomog aia&riaetg ^f#, 

iqp^v oQaaiv axo^v yivaiv oaq>QrjaiV /lia 

tovtiov anaacSv iati xvQmratri 

Saitoij* tpaydv yaQ' ov8i clg iativ aotpSg^ 
ft ovS" ailMxfuvog ovd* siaida>v to XvamXtg^^ 

ix tov d' dscoveiv /Jugv&avHV t6 taya&a 

stoKiiol (pQovifM fiyovaak* tavtiiv yaQ (liav 

b vovg iavTM xatikmev didaaxalov, 

uSamQ Sixaatfjv ij XQitrjv n xvqiov» 
Versu secundo fortasse mutato Terborum ordine scri* 
bendum est, 

a(ffiv oQaaiv yevaiv oatpQtiaiv dxoiiv^ 

Tovtiav (li dnaaav xtk» 
Versu qnarto codicis. scripturam ov8i\g m aoyfog eor- 
rexi Quaest scen. III p. 59. Versu quinto seqautus 
sum lacobsiqm Lectt. Stob. p^ 152. Codex ovSiig 
idiiv ti Xvantilig. Tertius denique locus, quem eidem 
Simylo adsignabam, legitur apud Tbeophilum ad Au- 
toL UI p. 385: tov ovv avvetov dxQoaT^v xal dvay$voi^ 
axovta nQoaixiiV dxQi^g toig Xeyofiivoig detj xa&aig xal 
Si(ivXog €(pij* xoivoig noifjtdg €&og iatlv xccXetv 
Hdl tovg neQ&ttoifg ty (pvaa xal tovg xaXovg^* 
i8ii 8i XQiViiv. Quae cum primo fragmeuto argu^ 
menti affinitate couiuncta esse et ita redintograndi 
tidentinr: Digitized by VjOOQIC PRABFAtiO. OEl 

Koiifillg no^rftag nivta^ Sdog iathf Mhif 
xal Toifg ne^rroifQ t^ (pvon Mml rovf xmftouQ* 

Haec igitnr fragmenta qui iater se contulerit etargiinien- 
tam eorom pauUo diligentius coQfiaderaverity o^uia ex 
eodem carmine didactico petita, a compedia autem 
maxime aliena esse atque omnino flwentibus attioi 8er-« 
monis temporibus scribi non potuisse iutolliget Neqoe 
improbabile mibi videtur auctorem illius carmiBis emi-*. 
dem esse Simylum cuius aliquot de Tarp^ versofli 
elegiacos senravit Plutarchus in yita Bomuli cap. 17. 
ubi haec leguntur : 2i/iLvXog d * 6 noirrt^Q xaX navrdnaa^ 
i.flQ€i iin Sapiwiq oi6fi€Vog aiXa K^Xroig r^v Tagnfjtdp 
nQoSovvat xo KanetwXiov^ iQaa&uaav avttSv rov fiaa$^ 
Uoig* XiyH di tavta* 

^H 9* a/xov TaQntiia naQal KanBttiXtov alnog 
vaiovaa ^Rififjg enXeto tux^Xittg^ 

KiXtdlv ^ atiQ^aaa yafiiqXia XixtQa ytvia&M 
OTCfintovxifj natiQwv ovx iq>vXa^i So/iovg. 
Kttl fiit* oXiya neQl tijg teXivt^g^ 

t^v 8* ovtoQ BoiOi ti xal S&vea fivQia KiXtuiv 
XBiQafAiVo$ ^i&QOfV ixtag e&evto Iladov, 

onXa 8* imnQo^aXovtig oQeifiavimv dno x^^^ 
xovQp inl otvyiQii xoofiov e&evto ffovov. 
Quae auctorem produnt Augusteo saeculo vix 8u« 
periorem. Ad iambicum Simyli carmen ut redeam, 
ipsa orationis ratio satis manifesta habet non atticae 
originiB vestigia: ex quo genere est productio primae 
sjUabae vocabuli tixvny correptio articuli rd ante ^n^i^^ 
accusatiTus evtfvn pro ewpva^ usus particulae naX^ pro 
naXiv^ qua forma constanter abstinuerunt poetae 
atticL Unde apertum est non reete nuper Tirum Digitized by VjOOQIC %n pRABPAtia 

doctbsimiMi in Pbtonis rerm k ScholiastA Veneto ad 
Aristopfaanid Pac T2 ^ervato Bcripsisse, 
fig liiya putmoi sutXk tyv Airvtjv ofog ilvai (faai t^tc^ 

(laigoVf 

ftb to ipod toiefX habet naXm^ qaod in ftaw thufan* 
Aiin erat. Dt^iqiie eodem pertinet correptio primae 
Sj^abae adiectivi XvamXng^ qnam produci et aiialogia 
iil Qsus postulai Ac potest sane etiam Simyli Tcr- 
litis facffl opera ad commnineui normam reyocart scri-^ 
Khdo oitS* tlq td Xvaiu^ t8oh. Sed ridendum ne 
snusSiih^lo error relinqiieudus sit, siqnidem miuusac- 
^uratos poetas XvaitiX^g prima fareyi extulisse ex Pho- 
fi! admonitioue Cofligere liccit p. 2^7, ^AvamUg xa\ 
Xva$uXeiv\ i nQoiifj avXXafi^ fjiax(}a. 

Scribebam BeroUui Calendis Decembribus a« 
MDCCCXXXVia Digitized by VjOOQIC HISTORIA CBITICA 
COMICORUM GRAECORUM. IlUtcriC, Com. graec. Digitized by VjOOQIC • Digitized by VjOOQIC^ HfSTORIA CRITICA 
COMieOBUM GRiLECORUM. 

i 

Cam Miiilia hibettt fraecac fttiti^itatis ]pervei%atfo «grc^ghl 
ad iiberalem iB^nii cnitiun et eruditioneii adiamttti, ton» 
htnd €Mno an nihil «t^ in qno qnis maiore et nlililitis. t4 
Toluptatis cnm frueta stndium operamqn^ colioeare j^ofisitqqana 
in idonea iiterariae qnam Toc^nthistoriae expianationje, Nnni 
ri ea est animi hene a natnra informati indoies et ratio^ nt 
earam maxime remm confemplatione eapiatur, qnas noii 
tenere et casn^ sed natnrae ie^ibus conTenienter fieri Tidet^ 
niiiil profecto reperias quod Tci ad iof ennam animi obleetaf 
tionem iacnndins vel ad antiqnitatis rationem acmmte p«r# 
spiciCTdam fmctnosius esse possit, qnam si ad eamm «rliaal 
dobtrinarnmqne historiam penitua cognoscendam te dederi% 
qnae non fortuita quadam Telat atomornm oohenrsione oon^ 
fiatae Tei umbratico aeumine inTontae» sed ex «lis pro;en|ta0 , 
radicibus qnad per gradns quosdam ex iieeessmia.ot imm»* 
tabili iege natnrae ab ingeniosissimis hominibaa ad ilhidilfii^ 
6tig:iam addnctae snnt^ nt posteris omnem prope eonaoqimdi 
sai spem ademisse Tideantnr^ Itaqne et ipse aac^onnmeai 
doini et alios dolnisste existimo, eruditissintos qnQai|n&.CrnM> 
ciajB interpretea in liac potissimom antiqnitati» parts. mrnalidn 
hidiiatHam c«Uocare wslv^ no3uis|e; qnod si fsciasent^ no« 
hatam tantnm liiecaram ratlonom niixuniqnB paollo' ^elini 
tenercmoa^ qed jde. aliis: qpaiqae; dootaDBi ^yitiqriitriia; ^wgtUniy Digitized by VjOOQIC 4 ^DB Al^CTOBIBUS 

tliiiiiaiito rectlas iudtcare nobis liceret, Nano vero, ut de 
ceteris non minas ^avibus taceam, ne scenicae qaideni 
Graecorum poesios nnam aiteramve partem ita a quoquam 
explicatam tenemas, ut qaantum effecerint in ea Graeci plane 
perspectum habeapiuf • Hma ti ets ^qoorum inte^ super- 
•unt opera exceperis, ceterorum in Iioc genere poetarum 
historlanh qnis unquam dignam hsbuit, in qqa Ha «laboraret 
ut operae pretiom fecisse existimandus sit? Quod qui facere 
Tolet, tam copiosam inquirendi disserendique materiam liabe- 
Mtv vix ut ualus bouiinis, quamvis industrii i^ labomsl, tI» 
fea tanto tamque late.patenti operi suffecturae esse iridcan* 
lnr. Itaque in tanta rei amplitudine vehementor optanduna 
OBl, ut attas alium locum sibi tractandum eligat: qaod si 
il» ut ipse eius rei spedem^aaimo meo InformavJ factum 
fiierit, deperditam Graecorum scenam quad Titae reddttaaa 
Mvuque iuce collustratam liabebimus. Sed ne ipse tam iau-* 
dabiiia instituti otiostts spectator sedeam, aliorumque poliiMl 
quam meam qoalemcunque operani in lucando iUo quidem^ 
•ed eodem propter multarum r^um difficultates impedito 
labore versari Telle videar, quamqaam haberemus prafocto 
ipwre literis nostris gratuiaremur, si eruditiores viri et ab 
iiqpenii copiis instructiores hanc operam imponi sibi pateren- 
tmtf tamen invitante occasione ipse etiam, eorum, quae cam 
fai Tem coliecta habeo, particuiam aliquam speciminis loco 
delibare doctorumque hominum iudiciis subiicere apud ani* 
constitui. £t cum comicae maxime poesios cs^tio- 
i maneam et imperfectam esse inteliexissem, haud ingi^ 
me hamm literarum cultoribus facturum esae existimarf^ 
ii Conncorum graecoruni liistoriam pauilo accuratius expli<- 
Mndam mihi sumerem. Qua in re, ne disputandi mitoda im 
lomieiisum cresceret, hanc mihi le^m dixi, ut non omniiifli 
foManim ia h^c genere darorwi historiam explicarmn, tod Digitized by VjOOQIC iiBf ditpntfttionemBseaiii iii ii|ia|^QpeiiiodamAlttcor|^.»Gena 
Cobibereiii« In qup ita Temtos siuo,.^iit sitignloriuii poeto- 
rnm aetote certioribns» sl ft^ri potnit, fio^bijs circpm«cripti(t 
qnae fnerit eniayqne iiidolea ex Tetjemio scrj^^ornm iu#eiif 
siTe potina indidjs probabititer deeiararC) def^4j^rnfii||«p 
fidmlamBi argQBieiita^ nbl ^uidim id tfte Seri ppssf^ TidercH 
tor^ indagare studnerim^ 

Qamn antem inde ab Atistotelfs temporibns ea stndi0- 

mm ratio faerit^ nt magna doctrinae pars in scenicornqi 

poetamm interpretatioae poncretnri)i nibit qnod. ab, harnp 

quaestionnm eonsiBo alienum sft nobfs fiicere TJdenmr» ii 

praefatioius loco de Teterum jframmaticamm- studio in comi* 

corum poetarum enarratione posito paucis disputare et ham: 

literaturae partem in clariore» quam adhuc factum est,, Iug^ 

collocare eonabimur. Isitur primus omnium, qui j^ecomm 

comicomm historiam ornaTcre» fnit Aristotelcs» cuius dn* 

faerunt hnios feneria scripta» ISLimi Jwpvaiaxal et Ji^ 

Saaxcclita^ utmmque nniua Tolumiais finibns circumscrtptnm. 

£x his quas primo^loco commemoraTimua iVi^tfS Jiowam^ 

xoQy eamm praeter titulum a Dioj^ene Laert« V,^], 20 senca* 

tum niliil snperest. In Didasealiis aut^m de tragicarum c(^ 

mieammque fabnlamm temporibus ^erat, usns eam in ren 

Teteribu» iUis didascaliis, de quamm tatione post Casaubonnm 

optime exposuit nuper Boeckhins Corp. Inscr. I p. 850. N^ 

tamen credam, ita de his rebus disputasse Aristqtelem ;at..to- 

tam iaroQiav &£aTQix^v complexus sit» quae Wouwcrii Po» 

lym.XIIp.103 sententia fnit, tcI propter ambitnm scripti 

nequaquam commendabilis. Paullo probabitius Tideri possit 

codem libro de hominibus in aiitiqua comoedia exagitatia Vid. Casaubonus ad Athen. VI p. 235 e. Digitized byGoogle DE AUCTOItlBtS cglflse sViMptorem. SchoRastr Artttophl Ar. lS8ft (1ST9) «f- " 
'Qf]ra$'9i nfQl cfvtov (Cineslam pbet&m diclt) iv Barg^xo^g* 
o ii * JiQtaTOriXriq h ratg Jiddakcrliatg Svo fffjalv ^iyo- 
ifivat. Sed ne falia ^^idem attigisse tidetnr nisi breTiter 
et In transcnrsti;" t^aae praeterea e Didascafils ad comicas 
iktiuliis^j^iecJtahiia serrata sunt vfde apnd Phoiium Lex. s. t. 
Zvot) irxia p^. S89, 18 'JtgiarotiXr]^ Si iv JtSiDtaxctUatg xal 
SQafiarog rtvog (fiqH imyQacpiiv ^ Ovov aTCtd'^, quae ad Ar^ 
chippuoii spectant, et apud Scholiastam Platonis BelLk. p. 330, 
lil)i de anno qno Aristoptiants Ciconiae et Meleti Oedipodia 
actae snnt disputatnr, ta itn ol IltXaQyol iStSdaxovro xal 
6 MiXi]Tog OtStndSetav l&ijxev {leg. xa&ijxev)^ wg ^j^Qtato^ 
riXtjg JtSaaxaXiatg. Reliquornm scriptorum loca, qulbns 
iaudantur Didascaliae, apposuit Casaubonus ad Athen, VI 
p, 23S e, ex quibus unum commemorare iuTat Ilarpocrat, s. t. 
StSdaxaXog p, ISO ort 6 JlavraxXrjg notjjTijg^ SeSijXajxev 
jiQtaroTiXrig iv ratg JtSaaxaXiatg ^ cuius ope redintegrare 
licebit Teteris ni fallor siTe inscriptiohis siTe didascaliae fra- 
gmentum apud Stephan. Byzant s. t. 'JlTrjvi] p, 101 ^Atrivri 
Sfjfiog 'AvTtoxiSog (pvXijg — . 6 SrjfioTTjg * Atrivtvg* HatQO' 
xX^g *jiTrivtbg ixoQriyet xai IlaVTaxXijg. Quae ita fere rcd- 
'{nie^nda sunt: IIaTQOxXijg*J[Tf]V£vg ixOQvyH, ['Avrtoxig] 
ivixaf HavTaxXijg [iSiSaaxiV]. CM post HavTaxX^g etiam 
demi nomen excidit. Similes titulos Tide apud BoecUiium 
tnscr. I p. 846. De Pantacle poeta ttr. Antiphon de Chor. 
p.72BUc. Adderem liis alium Ari^totelis librum, quem Wou« 
Veriiis Didascaliarum partem fuisse suspicatur, nisi corruptna 
esset scripti titulus. Laudatur ab Erotiano gloss. Hippocr. 
p« 177. 'HQaxXdtjg voaov: trjg ihtXrjtpiag^ Std ro taxyQov 
Tov voa^fiarog xal SvaxaTccfidxfjTOVy aig fjtaQtvQHxal *jiQt^ 
atoriXfjg iv rotg KwfiixoTg. Quamquam quod' Stephanua 
coniecit et Charterius recepit iv rotg KvxXtxotg^ nullam ha* Digitized by VjOOQIC KitroBiAB colkieomcM. 1 

let reA spetfem : iiec KvxXtm tc^^ Arfstoteles ted ^fyri^ 
zX$a. Qnl sdaot qaam gweit eompidas bk terro hk eodidl- 
liiis Erotiut Bomlkia proprta iaMerint^ aob itopTbbobtmt fov- 
tasse eonScieatem JSofpoxXiig iv t6is Kctfiixloig^. tn Conii- 
ciis, ratyrica fobnla» eaiiis; titalag etkm «pad aliot grattmt- 
ticot in Comtcot eorraptos est» Rercafeam morbmit com« 
memorari potoisso nemo He^bit^ Sed probabo^ ti qoit ceft*- 
tiora attalerit; hoe vaam aditcero liceat,. fnter Arittolitlia 
Bcript» ne annm q)Bfdem reperiri^i^dod xdL com aliqpa; teri 
spede Coailcfe fli& sabttitaasK 

Ex AristoteKft^eipIfaia prodtenmt ilridoetritiaelliadi» lli* 
renttssim}^ I<]cnceat Samias^ Tlieopbratta» Eresidsv Dicaeardillt 
MesseBllis^ ChamaekoB ReracteolB^ Kt hlt Ljatemnv. DQli<- 
dis historid firairen» qnem hiter allji de McBandra oommeB^ 
tatam esse dtciit Vtaieg. p^ XXIII» lEerb* tettfistB kilBdst^ 
TheoplurattBm anten» teriptittft nmmt oiQl 7t6^jH^U»g 4ettaB-« 
tar moc^Bea Laert.V)^4Y el Athenaeaayi p.Sfli d. T^t^ 
^iovg qffiaX 0i6<p^atQ^ ii^ t^ rnfi xwf^Siag: ftXoyfXmg 
optccg^ iXQ^iovg H nQog ra cnwSaiottqa t&p ftgayfmtw^ 
tatatjpvytXv in\ ra iv JiXxpotg ftawiTos^y JmaXXc^^ei§ fldXf^ 
lofiiwovg toS fda&ovq^ »al tca^ ^iia^ aifiXiiTf^ «dfit^Tv, j|fv 
^vQVtiq tS IbaitSimifi tavQOV ayiXaatl toSSto» i(/^paX»aiv 
iig r^ &cdattav^ navaia&ai etc. Qat locat Ibrtatte te 
prooenta Kbri petiKaa ett» hi qao de tt et Batara ridioAi 
'expesabte rideti{n B Bicaeardil ter^tii maxime hac pet*- 
tinet q[aod ^^l lAOvaitSv slve Jiowauimv ayiivaiv oomp6« 
lait laadatain ab Schoh Platonit Bekk. p. 84(1 ArittopL Ran. 
11199 At«140t. Ei eodem HbropetUa taat haad dabie qaao 
de *I^eBe aalocdo et pocta lyrico tenrtTit Zeaoh. II IS, 
et ^nJi de teptiiU IbmKiini^ iiictaxaXitf e Dicaearcho ilaa^- 
raiittir hi ^gnmentO hoiat fabalae« Neqae aKande doda cr^ 
diderim qaae de ArittophaniEi flliis protfant tpad SdioHatttm Digitized by VjOOQIC 8 W APPTOJi^ct . 

. Fl«i Bekk. fu S81* Ideoi opQs Htmtiislnil hoiniiik m% ti- 
tab latoQiaQ fiova^xfjg inm aliis lacia habemiu , tap apud 

. «iiclorem Vitae Aeschyli p. 13 Aob. commeinoiiiri et Dicae* 
trchi Aomen excidiase exiatimat Dobraeus ad Aristoph. (ed. 

. Lips. Tol. IX 2 p. 209. Cautior Dobraeo NaelLioa, coiaa 
cfregpia extat de Dica^archeo libro disquiaitio, qDein Teriaai- 
iue, ut mihi quidem videtur, magfiii operia de Vita Graeciae 

..partem fuUae statuit, t. Museum Rben. I p. 40 sqq. De Cha« 

<99ae]ieont^9 viro multar^m iiterarum, post lonsium Script 
Hist. pliiios. 1, 17 et Vossiam Hist. Craec^ III p« MO dispu- 

. taTit Boe0kl|i«s Praef. ad Find. Schol. p. IX. Is ioter alia 

.^cripserat n^Ql it(»>fu^iag^ coias sextum librum habes apud 
4then.IX p. 371 a. 406 e. ubi de He{[emone Thasio et Ana* 

.xandride disputatur. Locorum ex Athe^aeo allatomm primo 
liber ille mQl jyg aQxaiceg Xtiffiiodiag inscriptos fuisse did* 

. tur» quo titulo etiam Eumeli Feripatetici liber ferebatur cmi- 

. memoratui a Sdholiasta MS ad Aeschio; c. Timarcli. § 99^ 4. 

. EvfitiXog 6 IleQmaTtiTixog iv t^ TQix(f n^Ql r^g aQj^aiag 
xtofn^dUtg (ptial N$xofiivij tiva %pfj(piafm ^ia&ai /iti-- 
Siva T(Sv (ABT EvxXeidtiv aQxovTu nBrix^^v tr^g nole^ag^ av 
liij S/iqxa Tovg yoviag aaTOvg iniSei^fiTaif tovg Si nQoEv' 
xXeiSov dve^£taaT(ag a(ptia&ai. De qua lege infra dicendi 
locus erit. Eumelus autem ille fortasse nondiTcrsus est ab 

;«o qui commemoratur ab Dio^ene Laert. V, 1, 5. ivtav&a 
S^ ^c«}f/.(Ari8toteIem dicit) dxovitov iTeUvTfjasv, (Sg (jpijmt^ 

^FvfiyXog iv tfi nifinTtj tdSv latOQuSv, fiiovg itti i/JSo/ii^^ 
xovta. S* avtog (ptiaiv avtov xal JIkdt(ovt, tQutxovrov^ 

.Tfjv avatljva^^ Si,anint(av. Denique ifi eoden Chanaefceon'- 
ils Ubro etiam de saitatione comica actum. fuisse docet locQS 

.fb. Athen. XIV p* 628 e senratus, qaem ex eodem opere 
ductum esse recte statuit Schweighaeuserus. Chama^Ieonll 
anppar aetate fuit Crates Atheniensisi Folemonis in Acncle- Digitized by VjQOQIC HISTOpIM COVieOBVM. lO 

mla racecsimr» q|d mortent rdiqaerftt Ubrot frc^l Xti9ft(^ic$gt 
cniiio rel notitim noi debemut Apollodoro «pod Diogenem 
Laerl.iy,4,98. rei^inrJv di 6 j^jocir^^, xa&ci q>fi0iv *AnoX* 
XoSmQOQ iv.t^tM tviv Xqov$7cuIv^ aTTihne fih^a ta fnip 
fiXoQoqovfiiva, ta Si mQl X(Ofi(jfdiag. Neo . nei^Ugeiidam 
hoc loco commemoratam a Suida toI. III p. 613 Pbilochoil 
historici opns nsQl tcSv *A&^Vfioi^v ayiiviav sc^tenderfm 
libros. complexomi ex quo perdi^nam memoratu particnlam 
serraTii Athenaens XI p. 461 f* ^Ad-tiyaXoif toti^ Jiovvaiaxoig 
aya!a$ to {liv ngcStqv fJQiatfjxoteg xal mna^onc ifiaSiljop 
in\ triv ^iav xal iate^avcDfiivot i&£oiQovv, ntKQa Si top 
aydva navta olvog avtoig wvoxoiito xal tQapjfiata naQe^ 
ffiQtto^ xal toTg x^Q^^^ iiaiovaiv ivix^ov niveiv, xaX Sif^^ 
ytavia/iivoig ot i^inoQavovxo ivix^ov ndX$v fiaQtVQHV Si 
tovtoig xal0£QexQdTii tov xcofiMov (Aihen.Xl p.485d) or* 
fiiXQ^ tijg xa&' iavzov rjlixiag ovx daitovg ilva$ tovg &£W^ 
Qovvtag. Haec enim ex ipso illo Fhilochori llbro petita ea8e 
Tidit Siebelisias Fragm. Fhiloch. p. 85. 

Seqanntnr tempora Ptolemaeomm, qoibas vix did pot- 
est qnanta cnm Tiriam contentione critisl etiam in boc lite« 
rarom i^enere desndayerint. Ac Fhiladelpho imperante prae 
eeteris dignns est qai commemoretor Ljcopbro Chalcidensis, 
de qao memorabiie extat Caeci h* e, Tzetzae ^) testimo- 
niam, primnm ab Osanno, qui id in cod. Plauti Rom. rep-* 
perit, mecum communicatum, postea plenius ab Rit^chelio 
editomi in 6« Partheii Commentatione de Museo Aiexandr. 
p. 219. Est autem hoc: Ex Caecio (Caeco) in com- 
mento comoediarum AriBtophanis in Pluto, quam 
possumus Opulentiam nuuQupare. AlexandQr >) Vid. LobeclLios ad Sophoclia Aiac. p. 112 et 6. Dindor- 
fias in Welckcri et NaelLU Museo Rhen. (V p. 232. Digitized by VaOOQlC iief6ld9 ^tlLyciophrron Clialcideiigis efZehfftottis 
^^Eipliesfus tmpulsQ re^is Ptolemaet Phifadelphi 
'cog^nomeVito, qni mtrnm in modum faTrbat ihge- 
Hfis et famae doctornm bominam, gfraecae artts 
poeticod libros in nnum colleg^ertint et ia ordi- 
nem redegernnt, Alexander tragoed.ias, Lyco- 
phron comoedias, Zenodotus vero Homeri poe- 
'inata. Itaqae in orctinanda bibliotheca Alexandrina comico^ 
mm Teterum colllgendorum ilistoqae ordiiie dispou^ndomm 
'partes demandatae erant Lycophroni, quem rationes eias rei 
'-esfpotuisse credibile est in opere niQt XMfKoStag, sed )ta tn- 
men nt simai etiam de allis rebus ad comicorum interpreta* 
^onem spectantibus disputasse videatur. Athen. VH p. 378 b. 
* jiQyJatQarog iv rrj raaTQoXoyia, ovrcog yciQ imyQCctfsa&ai 
(pT^ai jivmq^QbdV iv roig neQi xcofiMdiagy wg r-^v KXeoarQa-' 
Tov Tov Tevsdiov 'jiatQoXoyiav/ Idem XI p. 4SS d. jdvx&^ 
q)Qwv iv rSi ivario mQ\ x(a(ji(oSiag naQa&ifisvog ra 0€Q£- 
XQarovg (locum diclt ex Pherecratis Cr^patalis) xdl avrog 
^ilvai ffrjai yivog xvXi^xog r^v XtmaartjVy et XI p. 501 d. 
'KQarlvov smovrog iv jQamrtatv ^^dexiad-s (ptdXag raaSa 
fitxXavHOfifpdXovg^^ * EQaroa&ivfi$ iv rM ev8tx(ir(o neQi X(a^ 
.'fjKoSiag r^v Xi^tv ayvoiiv (ftjat jivx6(pQ0Va. Ubi quod hk 
, Cratini Tcrsu inte^ret^ndo adversarium nactus est Erato- 
'athenem, id accldit illietiam in Ss quae de Aristophane com- 
mentatus est. Scholiasta ad Vesp. 739 nQog rhv Avx6(pQova 
• x^QXOQOV Xiyovra ix&vSi6v r«, '^narrirav Si, (og (pi)ai,v ^JEqcc-\ 
toa&ivtjg. iari yccQ Xd^avov ri SyQiov xal evreXig. Ided 
ad Pac. 701 Jivx6(fQ(ov to dQaxtav dvrl tov (oxQiaV, *jEQa\ 
roa&ivrig 3i vho ixXvaeojg iaxoroja&aij et ad Plat. IIW 
oTi 6 jivx6(fQ(ov, (og 6 "" EQaroa&ivrig (ffjaiv, (oi^&tj TtQoSro 
Tovrov (Aristpphanem ih Pluto), SaSag ririjxivai. ftBTCoitjx 
8i xal iv *£xxXtjaia^ovaaig avt6. Hesycbius vol. II p. 19 Digitized by VjOOQIC HnTafttAS' e^Hiemiuv. ^k adivriq 8i avyTiiib&m vf^ Xi^ir ix rou ilXttv ^,ch aitaa&icl. 
I& adde Snidam •• Y. TJt^raC^fV. Nec allaude petlia ^tiitt 
quae habet Sc^ol. Platonia Bekk^ p. 369 rd fvt^ p6u^ 
hyofiivov ninnal^ Uiyov^ dg xal jivytorfQiav «5i)*f^. 'Vhttn 
in eodem ar^mento mag^acnm indastrii >er8ata8 est Ctfilf- 
machas Cyrenaeas, qaippe caias tabnlae tetam <miAttrm' flr- 
bnlaram memoriam complectebantar.' Libri tituius Ailt mvtx^ 
mv xarct x^^^ovg xal an aQXfig x^vofiivmf dtSadxaXioj'^. 
Eins paaca sapersant fragmenta a Bcntleio coliecta p. $!M 
Blomf. Aeqaalis ferme Lycophroni et Cialiiinachb', ' sei 
ntriasqae sabinde adTersarins ') fait Eratosfthenes, buiin 
operi mQi xcofiwdiag daodecim, nt ridetar, libros cdmplex6 
(Phot. Lex. 8. V. evxleut) atiham temporis Inlnria pepercir- 
set! Nanc paaca tantnm pro ambitu libri frag^menta serrahl 
santy ex qaibas qaantam iactaram in hoc opere literae fe^ 
cerint abande perspicitar. £a dilig^enter composalt Bernharli 
dias Kratosth. p. S03 sqq. qnibas nanc addere licet qaae 
de Cleone leg^ntar apad Schollastam Yenet. Aristopb. 
Pac. 48. Nec omittendas idem at Thesm. 510. Qiofpga^ 
atog .... ntv rprjai rijg nirvog xai rijg nevxrfg. 'Eqoto^ 
a&ivfjg ayyttov xovatf . . . . v rijg fieXiaaijg (inov ol axd^ 
Irixeg *' • • • (TfV. Qaae ita fere redinteg^randa snnt, Qio^ 
(fQaarog nQoav&riaiv q^tjat rijg nirvog xmi fijg mvxfjg. 
*£QocToa&ivijg dyyitov roi) a(pf]xi6v rijg fiiXiaarigy onov ol 
axaiXrjxtg ivrixrovaiv. Cfr. Theophrast. Hist. plant. III, 6 
et Schol. Aristoph. Vesp^ 1106. lisdem temporibaa tixlt ') Ad Ljcophrpnem qaae spectant Eratosthenis reprehen- 
isones iam enotayimas: de Caiiimacho t. Schoi. Aristo- 
phan. Nttb. 519, ex quibus quam sobrii et drcumspecll 
iudicii virum etiam hi§ in rebus se praestiCerit Eratosthe- 
iies iliostri exemplo iuteUigitar. Digitized by VjOOQIC Jf/i90pikit$f ^atria Blalbtet, Pleiadl ti^glaonM «daoriptag, 
Yid. NaeUoa Sdied. crit^ p, S. b aoaior folsae perhibetor 
, .libri XciQaxv^fig i} 0ih}xafi(a86g inscripti, iv m rovg x^S^ 
miJQag inayyiXXi$ ttSv fmijtcSu Saidaa toI. I p. 1366 Bernh. 
Wm de quibaaTis poetia, aed de comicia in libro actam faisfic 
Tc4 iitalna ia^Ucati laan^aam miram eat tale arjfomentnm 
^trvK^aa^ poetam tragioaiii ; ac fortaaae is alioa eat^ Dionysia- 
dea. Miai <PiXoTQa/o}d6g acribere praestat, qao titaloAlexia 
ftbQlaip docaiaae constat ex Stobaeo Flor. CVm 59. Scripsi 
•Btem ^doKOifuaddg pro <PdQX(OfKfSoi, qaae rix apta est 
libri in qoo de comicorom poetarom indole et ingenio agi- 
ior inacriptio; reete oontra <lHXox(Ofi(aSQg, tii, qaam normam 
etiam nostratea libroa ioacribere aolent, r. c der Garten- 
freand et qaae aant similia. Eratosthene et Dionysiade 
ftliqaanto poaterior fuit Protagorides Cyzicenna» coiaa xoffii' 
xc^g iatoQiag habemns apad Athen. III p. 124 e. Yalde enim 
pkcet Schneideri coniectara ad Nicandri Alexiph. 8 Prota^ 
f oridem grammaticam non diversam faisae statoentia a Pro- 
tai^ora Cyziceno eo, coi Nicander Alexipharmaca inscripsit. Pr o- 
tagoraa et ProtagorUes eadem sunt nomina. Cfr.Hem* 
aterhosias ad Aristoph. Plut. p. 825 et Lobecldas ^ Aglaoph. 
p. 096. Sab Ptolemaeo Philopatore iuclaruit Asclepiades 
Myrleanus, de qao docte disseruit Werferus Act. Fhii. Monac. II 
p. 535, negleeifi tamen Athenaeo XI p. 501 e. 6 MvQk^avogl 
* jiaxhjmaStig iv^Totg neql KQaTivov^ quibtis yerbis an nonl 
iustus in Cratini ' fabulas commentarius sig^nificetur dabitarij 
licet. Eundem in Aristophane illustrando plurimum operael 
posuisse ex Scholiis constat. Cfr. Hesychium s. t. KoXaxo^ 
qoQOxXiidtig. Nec minus strenue in eadem palaestra ^ersa^ 
tua est Aristophanes Bjzantioa, aub Ptolemaeia PhilopatorJ 
el Epiphane clarus. Is non modo in Aristophanem Menan4 
drum aliosque fortasse comicos (t. Wolfii Proleg., p. CCXld Digitizedby VjOOQIC ■ commentatt» erf, sed wtipAi elittin ngo^ Wi^ KHXifmxo^ 
mvtHAgt Qt diMiailil ex Atlieiu IX p. 408 f, ^td, Men opuft 
respidl lib. Vin p. 886 e. ovrs y£c^ KaXXlfutxog aito 
(Atexidifr dranka) oiit^ 'jdgiaroq^Pfjg ccyiyguipep. Eiiisdem 
librQn 0^ ^Qoadttmp praeler Festum 9. t. MaeBon Iflmdftt^ 
Atiieii. XIV p. 96^ b, cui simile fait scriptoiti Homeri SeiKf 
(qnem 'Otiam de Menaadro commeiitatiim esse doenimae Pro-» 
le^. p. XXXIV) nbQi tHp mfHxdSv n^miTWP npnd Sbidam' 
s. V. ^'Ofifigog toI, II p. 690. pum Aristophane Ariii«*dil^ 
Demetrii rit^e Ixionis, Euphronii, Artemidori, Caliistrati el 
Symmadii memoriam coiiiane^imns^ quoram tanta fuit in hoe 
literarum genere et maxime in Aristophane interpretafido 
indtMtria, ut peeaiiarem aibi posoant operam, quam in aliud 
tempug differre saiius eat. Nnnc hoe uiium monerte lieetfi' 
Symma^ nomen delitescere apud Suidam Toi. IH p* 568, qnod 
Ai^t Knsterum. Cailistratum etiam in aliorum^ cOmtcoruHi 
interpvetatione Tersatum esse docet Alhenaeus XII p.-495a. 
ubi iaudatur eius commentarius in Thressas Cratini. 

Seqnuntnr critioi Per^ameni, quorum nivaxag eomnte* 
morat Dionysins Halic. toI. V p. 630 Rslc. Magnam in his 
hindem * consequuti sunt Crates Mallotes sive Pergamenus, 
cnina avay^cpag SQafjLazm habemus apud Athen. VIII 
p. 986 ~e, et Carystius Pergamenus, cuius librum neQi JtSa* 
axaXuSv iaudat Athen. VI p. 285 e. cfr. BoeclLhius Corp. h- 
icr. I p. 850. Ex Cratetia disciplina profectus ett Herodl-- 
coa, qumquam plures hoc nomine fuerunt gnrmmatici de 
qaibiis Tide Wolfii Proleg. p. CCLXXVII. Huius Kcafito^ 
iovftepa^ qnae ad simiiitudinem tdiv TQay^aSovfiiviav Ascie- 
piadifl Tragiiensis composita fuisse Tidentur, ad partes Tocat 
Athen. XIII p. 586 a. cIJ. Harpocrat. s. t. JS$voint]f ubi de 
Kmqpe vcorto fkmoaiasimo , et iib. XIII p. 501 c, ubi de 
Phiyne aliisqiie doidma Mniiafa meretridbus agitor. Bx Digitized by VjOOQIC )4 ^ MHSTMiami 

•odm op«fp peiita sntit qoae kcQMtar apuA HMgr^om s. 
^. .^QiaJ^9?9^xJlfi^i7^ et iipiiA ScfaoUMtaBi Aristopliiiiiis 
Vesp* 1391 'JlQf^Siog di ip toig XiiofA^SQviiivoia ^«'^ ^iv 
^^Sn^toiv av&yih yQcc(p^v nctQct&eis K^ativov^:: UM H^O- 
4ici iioruen ir^tiMieadiim. eas^ ?idi4 SueT^Hriiiaa Com»CMit« de 
4ldstoiihi^iiU ikfib^ p. 28« Blasdem et titali et atg^aieati 
QjPi^s. iereMur NicaiiofaS; j&lexandrioi sab Hadriatto f^iari 
iV«d. Saidam: i^oL U p* 691 et Eudoe. p. 811^ et Antfochi 
i)i«xaAd|E!|ai mgi Toivjv Tfj^fii^^ xfoft^aiiif KoifufSovfjUv^v 
sfqi^TdSv apqd Atbeo» XI p. 482 c. Peniqae Telephi Perga- 
ipeni libraoi, in qao 4e tragicorom et comiooram ppetaram 
i(i(il expoaaerat, commemorat Saidas voK III p. 460. 

Gaesaris et Augasti. temporibus hanc partem iiteraram 
magna oam eura illustravitAristarchi disdpala» Dtdymas iile 
Qhaicentehis, ^uius i^^iv xcofjnxyv adliibait Hesfchioa^ ipso 
i^^eat^ in Epistoia ad Ealogiam. Idem opaa t6 x»fnxov 
9^^4^t apad Etjmol. M. p. 492,58, qui loeaa pienior ezlat in 
Lexico MS apad Ruhnlcenium Praef. Hesjchii p. IX, ubi 
qnie disputatur de voce xaQvxti, ea in cod. Paris. Oro tribni 
i|iouuit Beklcerus Anecd. Gr. III p. 1886. Ex eodem Didjmi 
ojpeise ducta Tidentur haeo apud Schoiiastam Apollonii Rhod. 
l^ 1189 Ttvig Si QVfi/Sov avTo xaXovaiv, wv iati xal Ev^ 
noXf>g iv BuTiTaig xa\ JiSvfAog (.iefO cJ^ JiSvfiog) et qnae 
ibpdom iQfuntur ad lib. IV 10^8 OTQ^vyofiivotg r-^ a&^v 
wl (frfay^ v ^^^ot figaxv nQO^at^ tov vSaTog. ovtfa M-* 
^Vfiog: Neo dubito quin muita qoaO apud Heaychiom Plio.-. 
ti^m aiiosque grammaticos ta,cito anctoria noiiiine leguntar 
ex eodem fonte fluxerint. Praeterea Didymua eliam in Phry- 
lyusliam Athen. IX p. 371 f, in Cratinum HesydL s. v. Kog^ 
aaxig et Athen. XI p. 501 e, ia Menandrum Etjrmol. Gud» 
p, 899, 25 fliosque fortasse commentatas eat Haad daapar 
49!ii l^heonis et EpiUieraia Nifiaeeaais. atoAiiim f i|lt. De Tl|eo-l Digitized by VjOOQIC BI8V4NIIM 430IIIOOEUX. |^ 

C& .Fkiyidclnis fiiiL p. 877* aanQcnf %i jfioUjQt mt^ TOff. 

^xij^am ln9^^* affiqvTa yuQ a qiQti furQtVQfa itil tQVij 
naXaiov HO^ 0iannQjQ^ ^VQr^a$ n^i^ma. De £indipii|ie. 
teitM est Stephsnm Bjra. 8. v. Nha^ p. 591 'J^m&igififigx 
yQa/tfitniMdc yga^g^ mgl Xi$fibtv 'AttpuOkv xckI Kmfi4^pj 
xal TQa/ix^v^ et Srotiaous p* 88 de^i^^; IJ^i^* Ew&ii/fmty 
iv SevriQ^ tHv Xi^v afifiwva y^ai X^i^ .e/voe^ «mi^Qtv» 
^ ti idm est Epitberaeg gr^mmaticas, qiiem i^m»ei99fit. 
Pliitardiiis 4e det orac. p. 119 B. et ez Plataroho Saflebiof. 
Praqp* Evanf. IV 17, de aetate viri BuUa poteat ^ae dfrv 
Utatio* Hadem ferme qaibtia Bidymas Tixit tempoi^ibaa Au^ 
gfOBio imperiom tenente flornit Jaba» regum liter»tiwinfi||p,^ 
caiua ioTOQtav &€aTQi)Cfjv babemaa apud Pbotiom BiW. lOjl. 
p. lOi, 85 Beklc; ubi decimus septimus liber amplissimi cgpe*^, 
sie comflHmioratar. Idem passim laudat Atbenaeus, .Qt ly, 
p. 175 d. 177 a* quibus locis de trigono et tibiis movQiitoitg^ 
agitor. His adde Scboliasten Ray<ennatem adAriplopb* Bfp^ 
1175 BoQ^oQixov 9cql JIiQaiKov oxXaofia xaXsiTat xal, 
U^ixov OQxniia^. mQl ov *I6fiag fiaxQdp funqitiTai ijoyop 
t» Toi^ mQL tns ^wTQtxijg laTOQiag. Ita, ei|im. baec cofs 
leadt DiadorSi» ad Aristopbanis Fragm. p. m. Baet» aii»: 
teni haec sunt ex quarto operia libro, in quo de saltationl- 
bne ■cenloio esq^sttum fdiase docet Hesydiiaftt KMmimi 
oQxn^ ^^9 ^S ^Xofiag iv TiToQTtjf QiatQtm!}f. Proelema 
efr.ScboL ad Demootbu de Falan hegnt. p. S58, obi «li Imk 
detar 6 tag &€txTQixag laTOQiag avyyQaqxav ^) minna reda «) J^e quis aoristum desideret, simtliter loquntas estflcbo- 
fiaita ad Pind. Olymp. XI, 88. naQaTi&era^ di xal tov 
YQwpoma ti^v &nani8a, ad Isthm. III» 56« o tnvM^ 
^ioniia yQogimv^ ti EtgnaoJ* M. p. 874, 80. 6 tnv <Po^ Digitized by VjOOQIC 1§ »18 AvtTfmixm 

Vilct^iitfffiis IMfttr. p, 18S de Aselepia^ t*ragi(eBd iiitelle- 
xtt. SittftHt argamenti fuisa» tidentor Nestoris, ineert^ a:eta- 
tta icriptoris, vnofivr^ftara &iatgixa ab uno Athenaeo laa- 
dati lib. X p« 415 a, iibi narrat de Herodoro tibicia^ M e- 
ffarenat, qul Vixit temporibaa I>emetrit Polioreetae. Post 
IMbam reg^ Tiberio et PTeroQe imperantibus ftornit Soteri- 
das Bpidauriiis, Pampbilae dbctissimae matronae (v. Proleg. 
M Henalidr. p. TiXXlV) pater, qui praeter vnofiviifiaTa ei^ 
Mivavi^v tribtos libris cemprefaensa scripsit ti^qI Xia(i(a8iag^ 
leltaMbns Endoe. p« 887 et Soida rol. HI p. 857, ubi «ui 
ttoitlB adfocatur Dionysius in (lovamii lerogia; enm non dl- 
rersum fiiisse ab eo quem^ Suidas s. v. 'j^vrfcpaVfjgfXiid de 
Atttiphanis comici patria agitur, ad partes vocat, hand inepte 
oohiieias -ex Stephano B jz. s. v. ^ YdQea p. Kii ubi de BHiage 
poeta ccmieo citafur Jioviawg tixaaTia TQirfo t^q fiovoixijg 
b^toQiag. Totum opus sex et triginta libris eonstabat, ut 
dfsciibus e Suida s. v. Jiovvavog, -ubi patria IlalicarBaiiieiisis 
fbhse et SQb Traiano vixisse dicitnr. Cfr. ^ * HQUidtavog. 
Ahtotiino Pto imperante scripsit Hephaestio Alexandruias, 
CQius kvaag anOQTjfidrcQV xcofiimv unus Suidas eommemorat 
i^fd. II p. 85. Porro multum stndii in his rebas posaerat 
fiFilenas snb Antonino Philosopho clarus, coias eomplaria 
Itoeruiit seripta huias generis/ qaorum anam iascriptam foit 
tt fijQfiaifJiov avayv(oafia rotg na$dsvofjiivo$g f^ 9iaXa$a xw/jt^-^ 
ikii alteram xwv iSiwv ovofiaTiav xtofimiv naQaSuyficcra 
«M tthro comprehensum» tertiam tiSv naQ EvnitUSi noki^ 
tmtv ^vofAdrmr tribus coostahs libris, tam negl tHv nuqa QmiSa YQaqxov. Quae attentare non debebat C 6. 
Maelleras de Cydo Graetorum epico p. 60i 61. Adde 
Polybium in ipso operis initio: Toig nQO ijfuSv ^vcc^ 
YQcupQvaif Tag nQa^igj abi Casaobonus scribebat ceva-^ 
ygitpwK Neqa« aUa hoitts asus exeippla desant» Digitized by VjOOQIC BliTOSUB comcwcM. IT 

*jiQWTOtfSii^$mXit$T(!}V ovofiarwv libros qniiicpie, doos de* 
niqae Mfcrot mQi wv naQa KQarlvfo nohrixfSv ovofiar(av» 
Sed boraiii omniam praeter titalos, quos ipse iadicavit Oppl 
T. lY p. 868 Bas. niliil servatam est. Alexandro Severo 
imperante Athenaei Naucratitae, ut videtur^ aequalis foit Pa^ 
lamedes Eleaticusy de quo erudite disputavit BoeclLhias Praef. 
Pind. Schol. p. XIX. Huius xcDfitxfjV li^tv praeter Suidam 
laudat Etjmol. M. s. v. aQfAccrecov fiilog p. 145, ii IIala~ 
ftiidrfg iaroQ$x6g (Boeckh. ^Eksarixog} 6 r^v xfafiix^v li^$v 
awayaydv. Cfr. Hemsterhusium ad AristoplK Plut. 818 et 
Valckenariam ad liiad. lib. XXII p. 158. Tertio saeculo 
Caracallae ferme temporibos Sopater Sophista in Eclo^amm 
lib. IV et V multa de tra^corum comlcovumque rebus tra* 
diderst, praeter Aristoxeni miscellanea usus eam in rem Rafi 
iatOQia dQafAarix^ vel f^ovaixf}, testante Photio Bild. 161 
p. 108 Bckk. Denique incertae aetatis scriptorum, Amaranti 
Alexandrlni ^) librum niQi cxi]vijg apud Athen. VIII p.843f 
et X p. 414 f, Chariclis commentarhim mQi aarixov ayvivog 
ab eodem Athen. VIII p. 350 c laudatum , Latini libram 
7Uq\ twv ovk idiwv MsvdvdQOV, de quo diximus Proleg-. Me-. 
nandr. p. XXXIII , Dorothei Ascaloniiae scriptum de Antf^' 
phane apud Athen. XIV p. 662 f , Menaechmi librum mQl 
rBxvtrdiv h. e. de histrionibus apud Athen. II p. 65 b ei 
omisso libri indicio XIV p. 635 b. 63Tf. 638 a laudatom, Pla- 
tonii libellam adhuc superstitem mQl dtacpoQag xwfn^Smv el 
alia scripta aliorum Aristophan! pracmittl sollta verbo attigiss^ 
BQfficiat; nec quidqnam praeterea Iiis addendam babeo nisi 
aBonymi auetorisEexicon comicnmy exquo insig^e excerptam 
de oricbako protalit Scboliastes Apoil. Rh. IV 078, ubi titalam *) l^ortasse is idcm esf, qui in Theocrili Thaljsia commen- 
tetos 084 teate Etymol. M. p. 278, 40. 

Hist crit« Com. graec. ^ Digitized by VjOOQIC 18 DB AVCTORIBUft RMTMUB CMIieOBTO. SU8ABI0. 

lilH-i babemiis honc ^ XWfuxrj ki^ig y stapifian^g. ted &dv8. 
1614 citatur iv tw xwfnx^ A^^^x^^, pro quo teste Inireniizio 
Praof. Arktopb. p. XXVII Vaticani codioes habent iv rji 
HWf4Mfi Xe^e$. Atque ita etiam Scholiasta Aristophanis Plat. 
&1S, nbi liemsterhnBiaa Palamedem, de qno modo diximns, 
libri anctorem fuisse snspicatnr. Sed haec valde incerta eat 
eoniectura; certius est muita ex anonymo illo opere in Le- 
SLica sua transtuLisse Hesychinm et Photium, de qno ante 
Blomfieldium Cens. Photii Hermann. p. ?41 Lps. verbo ad- 
monnit Ruhulcenius Auctar, Hesych. ad II p. 390. 

His praemissis iam accedamus ad id qnod nobis agen- 
dnm proposnimus, et qui antiquam comoediam iilustraTernnt 
poetas deinceps recenseamns. 

Antiquissimi igitur qui Cratini aetatem superaiit poetae 
eomici apud Atticos commemorantur Susario, Enetes, Euxe- 
nides, Myllus, Chionides, Magnes, Ecphantides, fortasse etiam 
Toljnus. In his quem primo loco posui SUSARIO Me; arensis, 
Phiiini filius, patriam habuit Tripodiscnm, Megaricae dltio- 
nis Ticum/unde ille in Atticam profectns apud Icarios, Dio« 
nysiacorum sacrorum cultu nobiiitatos, t. Athenaeus II p. 40 b 
el Scholiasta Iliad. x ^O, primus omnium versibus comoedias 
docuisse creditnr. V. Scholiasta Dionysii Thrac. p. 748, 
Taetzes apud Cramerum Anecd. voi. III p. 880, SchoK Her- 
mogenis apud Reiskium Orat; Graec. vol. VIII p. 069 et 
Bentleius Phaiar. ed, Lips. p. 262. Qnae si vera snnt, ut 
fnnt isane meo iudicio yerissuna, non dubitari posse videtur, 
^ifin prima Atticae comoediae paulio artifidosins eaccultae 
ittitia a Me^arensibus sint repetenda. Idque ipsos etiam Me 
farenses sib! persuasisse, praeter Aspasfaim ad Aristoielifl 
Eth. Nicom. IV, 2 docet nobiiissimns locus Aristotelis Art 
poet. III, 5. Utebantur autem Megarenses, Aristotde teste, 
duobus potissimum argumentis, quibua sibi comoediae origi- Digitized by VjOOQIC COMOEm KBOAKICA^ 19 

nem f iadiMre^l , quonnn alteram ex ipso xmfi(f8ia^ Bomiiia 

pcikam utpote levius praetermitto ; t* Mueiieri Dor. 11 

p. 351 et Anonymum de Comoedia p. XXVII Becl:. Cravioa 

ilterum, ex popuiari iiiud quod apud Megarenses floruit im* 

peiio daetum: avrmokovVTa^y inqnit, rijg fiiv xwficoSiag ol 

Meyagiigf oi te htav&a^ wg inl t^g naQ avtoXg dijfioxQo^ 

tiag yivofiivrig, xal oi ix Hi^xeXiag* ixet&sv yaQ r^v ^Enl' 

yagfiog 6 noifjt/jg, Mitto postrema: ad seriora enim spe- 

dant tempora. At Nisaeorum Megarensium democratiam 

qnam tandem inteUexisse putabimus Aristoteiem ? Tacent in* 

terpretes, msi quod Hermannus demoeratiam Megarensium 

gnbiatam esse adnotat Olymp. LXXXIX, 1* Sed ad hani; 

quidem iilos, comoediae a se inventae autiquitatem declara* 

taros, provocare non potuisse, nemo non inteliigit* Itaqne 

noli dubitare, quin eam Megarenses democratiam intelligi vo* 

lQ|erint, qnae brevi post expuisum .Tlieag;enem instituta fuit, 

qoaeque, demagogis piebem dulci iibertatis potu inebrianti- 

bns, in effrenem plane licentiam degeneravit. PintarchHi 

Qnaest. graec. p. 295 D. MeyaQstg Qeayivri tov tvqavvQV 

ix^lovteg oXiyov xQOVov iawcfQOVtiaav xata ttjv nohteiav* 

ma n^XXriv — xa\ axQatov avtoig iXtv&igiav tdHv Siif^a^ 

yiaydHv oivoxoovvtcov diacf&agivteg .navtanaat ta tt aXka 

toii; nXovaioig aaelywg nQoaecfiQOVro xa\ naQiovteg elg tog 

ohiag avtcSv oi nivijteg fj^iovv laxiaa&at xa\ SunvaiV np^ 

IvnhSg x r. A. Quibus adde quae his similia narrat ibidr 

p. 304 E. Sed Theagenes quo tempore expulaus pit a civi«- 

bns, nusquam notatum reperio ; neque muitum tamen a yf^V9 

aberraverit, qui id Olymp. XLIII vei XLIY factnm esse ata^ 

toat. Nam Olympiade XLII ineunte adhuc firmam et inco- 

lamem faisse Theagenis dominationem ex eo intelligitur, 

qaod iUo tempore Cylonemi generum snum, in occupanda 

AthenarQm ar<$e praesi^tt auxiiio sustentavit, Tbucyd, II, Digitized by VjOOQIC 20 C0V0B9U 

128, Corsfni Fast. Att. III p. 64 et Helnrtdiit Epimcm 
p. ]'7. 80. Iii Megarico autein bello de Sftlamiiie insula enm 
Athenicnsibns exorto, quod in Olymp. XLV incidere videtar, 
nnliam Theagenis mentionem ab antiquis seriptoribus fierf 
Tideas; ucque profecto Megarenses, nisi tum temporis iam 
expulissent tyrannum patria, Lacedaemonios adTOcassent, qui 
motam de insula litem arbitrio suo dirimerent, Piutarch. 
Sol. 10. Qnae si recte disputata sunt, procacem iilam qnam 
Plntarchus describit popuJaris domiuationis libertatem circi- 
ter inde ab Olymp. XLV Tei XLVI initiam duxisse intelii- 
^tur. Eodem ij^itnr. tempore etlam comoedia, popularis im- 
perii socia et alamna) apud Megarenses eflfloruit, neqnemulto 
post, inter Olymp. L et LIV, t. Marm. Arund. Epoch. 84, 
Sosarione auctore in Atticam immig^Tit. Sed antiqnissimae 
huius apud Megarenses et Icarios comoediae quae indoies et 
ratio fuerit, in andpiti positnm est. Quamquam Me^rensea 
qnidem, quos ipsam uaturam ad conviciorum petulantiam 
finxisse Pittaci dictum in Anthol. Palat. II p. 445 si^nificat, 
MByaQHs 8^ (ptvyt ndvtag^ iial yaq mxQoiy Me^arenses' igl- 
tur comicorum t^nsunm facetiis maxime optimates carpsisse 
Tcl ex eo intelligas, quod ipsi comoediam florente apud se 
populi imperio natam esse asseTcrabant. Sed ut ipse iile 
popularis Meg^arensiam imperii status, Piutarcho teste, in 
petulantissimam iicentiam degeneraTerat, ita etiam comoedia 
qoa nsi sunt Tidetur ad procacissimas caTiliationes descen- 
disse et insulsissima quaeque siTC praemeditato siTC extetn- 
porlili sermone cffatiisse. Eandemque ilii rationem etiam 
postea, Atticorum comoedia iam ad egregiiLm elegantiae et 
festiTitatis laudem excuita, ita tenuerunt, ut MeyaQnxov yi^ 
Aa>ra, quo tnm contumeliosam irrisionem tum ineptum et 
insipidum iocandi genns designabant, Atticf poetae proTerbii 
loco usurparent, Hesychius t. yihaq et Maelleri Dor. II Digitized by VjOOQIC MBQ.UIIC4. 21 

p* M9**)y atque omnino Megaricam comoediam. qnocunque 
modo possent in contemtom addacerent. Suidas s. r^ yiXoi)^ 
T. I p. 471 ijxfjiaas yccg rj MeyaQixij xcjfiMdia ccMQCfiQ, f}v 
'A&rivaioi. xarafiMiUiifUPo^ iyiXa>v, Quae leguutur etfaip in 
Proverbiis Bodi. 285 p. 80$ nisi qaoA ibi pro doiQ(f)g scriptum 
est inl jiQovov Ariatoplianes Vesp. 51. 

fATjdiv nag rifivSv nQaaSoxav Xiav fiiya^ 
(irid^ av yiXma MfyaQod-ev xfxkefifiivov. 
Cbi Scholiasta Iiaec habet: ri tijg noitiTb!v ovxmv riViHiv ano 
MfyctQiSog dfiQvacJV xa\ dqwSg axoinTOVxm ')^ iq cig tmv 
MtyoQifav xai akXcog qoQnxMg y^Aota^d^^Twv. EvnoXtg 
JlQoanakriaig Tq axaififjL aaelyig xal MtyaQixev arfoSQa ^), 
In simili fabulae parte Ecpbantides apud Aspasium adAri- 
atot. Etb. NicoDU IV, 2 haec verba posuerat:^ MiyaQix^g 
xwfifoSiag aafjta disii/. yaxvvofinv tq SQafjia. MeyaQi^o^ *) Ut lisua M egaricns , ita etiam lacrymae Me^aricae in 
proverbium abierutit. Hesychius, MeyaQiiov SdxQva: 
doxet nXelaTa (pvead-atf iv rf MeyaQta (rege MeyaQiSiy 
exoQoSa^ xat n&QOkfiia inl roiv nQQanoifiTu!g SauQVOP^ 
Tiav. Cfr. Bekl^eri Anecd. p. 261. De tra|[ica Mega* 
rensium poesi, ad quam tum paroemfam illam tum ver- 
bum fi&yaQi^HV lamentari (?) speetare putahat Mne^ 
lems Dor. II p« 867, nihil plane Innotuitv nisi quad 
Suidas Aicimenem Megarensem, tragicum poetam, com- 
memorat, quem tamen non Megaris, sed Atheni^ fabulaa 
suas docuisse probabile est; quemadmodum Phofeniddem 
comicum , licet genere Megarensem, fabulas tamen suaa 
Attico theatro commisisse scimus. Itaque MeyaQicov 
SdxQva rectins de lacrymis- per simulationeni, fusb ki* 
terpretabimur cum Ilesychio.. Neque aliterZenobiusV>& 
rd fiii ix na&fHv, fAfiSi ix fid&ovg SdxQva dXl* i^ ini^ 
noXijg MeyaQioDV SdxQva ekeyov, Gfn Proverbili Bodl. 
626 et Thotinm Lex. p. 251, 28. 

^> Ita correxi Quaest. I p. 5 editum axdonrofiivMV ^ fir« 
maute nunc cod. Veneto. Pro aXlwg frustra Ilemster- 
husius ad Pollacem vol. li p. 1181 scribebat aXlovg^, 

") De hoc loco E}upoiidis dicietur in fragmenlis. Digitized by VjOOQIC ti - COVOEDIA 

nouiv. Ex qno loco plnra qQam debebat collegit Mnelle* 

rns Dor. II p. 850. Neque recte interpretatua est rir exi- 

mius: 

Wohl stammt^ mein Lied aus Megara, dleKomoedie; 

Doch was geschieht, ist keineswegs Me^arisch 

plump. 
Sensus haud dubie hic est: nolo spectatoribus molestus esse 
Me^aricae comoediae carmine recitando ; pudet enim fabulam 
meam insipidis, quales Meg^arensium poetarum siint, iocis 
lidspergere. Neque enim dubitari potest, quinrecte olim ad 
iPhilemonis fra^m. p. 882 aafi ov SUifit scribendum conie- 
Cerim pro edito aofia SUifn^ quam rationem optime Feli* 
ciani rersio ex integ^ore Aspasii codice ducta apud Gaisfor- 
dium ad Hephaest. p. 96 confirmat: praetereo carmeit 
Megaricae comoediae. Versus ipsi ita digerendi: 

MeyaQixijg 

9C(0[i(oSlag aafi ov SiHfi . ^axvvofiijv 

t6 SQafia MeyaQixov noulv^ 
Denique ad eandem liiam Megaricae eomoediae petulantiam . 
etiam ta Maiaeovaca axoififiata pertinere existimo, quae a 
Maeaone, Meg^aiico histrione, qni ludicras serri et dicacls 
eoqut personas inyenerat, nomen traxisse ex Aristophane Bj- 
zantio docet Athenaeus XIV p. 659 a Maiacov yiyove Kto-^ 
fnaSiag vnoxQtTfjg MeyaQevg ro yivog^ og xal td n^ata^ 
miov €VQ€ ro an avrov xaXovfievov Maiacova, cSg ^AQtaro^ 
^Vfjg ffrialv 6 Bvt/xvtvog iv raJ niQl nQoaoina^v, evQStv av^ 
rov (pdax(ov xal ro rov &eQanovrog nQoacanov xa\ ro rov 
fiayeiQov. xal eixorcog xal ra rovrotg nQinovra axcififiarcc 
xaXeirat fjLaia(ovixa. Cfr. Eustathius ad Hom. p. 1751, 56. 
Ad eundem Maesonem pertinere haec Zenobii Cent. H, 11 
avr eveQyeairig Ayafiiftvova Stiaav 'jij^aioi: avvti xarSc 
rcjv axccQtarcov Xiytrai, (paal Si avri^v vno Miacovog (ieg-. Digitized by VjOOQIC «CGAEICA. n 

MakmPog) rov Mtyaqifaq^^) neftoiija&at, indicavi QuaeBl. 
seeii. II p. 1. Maesonis iilum ▼crsuni servavit etiam Plio^ 
tius et ex Photlo Suidaa, qni quod pro Sijaixv exhibet rtaav 
iiaud dubie rekctaneum eat. Cfn Libanius de nece lulianl 
p. 885 B avri yag^ avegyiaiag ovx iSiri&tiaav (iej^e idi&i]^ 
aav) xara ri^v TtaQoifiiav, akk' iTts^avXtidriaav anoTcttivai 
rmv svyovx^v tov (laXiata mQi rijv €vvi]V, Neque negli* 
geodas Harpocratio 8. v. 'Egfiat p. 86>6, ex quo eundem 
Maesoaia Tersum oni Hermarum Athenia fnscriptum ibisse 
diadmds: Mivexi^g y KaXUatQarog (le^e Kakki7.Qarfig) 
iv r» n^l ^A&r(vaim (ie^e *ui&f]V(Sv) yQccrfei ravri^ *A7t6 
yaQ ri^g swtxiXn^g xal r^g ro9 /Saailitog aroag alalv oi '£q-' 
fiat xcdaifuvoi' — i(p ivog di avrdSv imyiyQanrat yQapi^ 
(mmv aQxaiot^ ^Avr^ tVBQyiairig ^Ayauif^vava &ijaav ^Axatoi, 
De quo loco qui diaseruit auper Schneidewinus Ephemer. 
Golting. 1837 fasc. 86. 87 opportune mon«nlt eandem paroe-> 
miam s^ntfieari a Diof eaiano apud Oalsfordiiim PaSroem., 
p, V iart Si ij naQOtfiia rQonoq xal r^g xaXovpiiv^g «AAi^-* 
yoQiagr naQoxitrat 3i avry koyog Aia^^to^ KaQtxikS oJ^ 
vog, ^vfikx^txog Xoyog^ KvttQtog, xal Mmamftix^ gtaQOtfJtia^ 
MaQfft7t9tog. Vbi pro MaQatnnog foriasse XQvatnnog «eiv 
ri^endiim) quem de prpverhik eommentatom esse intelligfltur 
ex Zmobio II, 18 et Itl, 80 oU. ProirerKRodiet. p. IS A et 92 B* 
Cefterum Maesonem, quem etiam Musonem dietum foisse ex 
Herfchio^<>) colilgas, MefarenaftiiB Stculis ^*)). qnos ei •) Kon neeto irnec Waldcenia Syll. epig;r. p. XSH do Me- 

garei filio interpretatus estc 
*®) Hesycliius, Movacovegi oi xoQvtpatot rdv fiayeiQoov* 

xat oi t^iSrat, Ubi rep^trat dici videntor histrioues 

Maesoolcas personas sustinentes. 
^i) Sicuioe Megareitses et Nisseos etiam ab aifis inter se 

oonfiinai vldewt, veiat tfb Ovidio Heroid. XV,54t de Si- 

ciilisagente, Nisiades matres Nisiadesque nurus. Digitized by VjOOQIC 24 COMOSDIA XBQAEieA. 8U8ABIO. 

ffiftOB sibi Inventae comoediae boMrem arrogafae eontat, 
' contra Timaei lententiam vindicare stiiduit Foiemo Atlie»aei 
Xiy p. 659 c. tov Si Mcuama nokdptfop h toig nQOg TU 
fiaiov ix twv iv ^ixeXia (fijalv HVa$ Mi^a^ot)V xcrl oix ix 
tcSv Ni^aaivov, Cuius si yera esset sententia) histrionem ii- 
lum ante Olymp. LXXIV, 2 Tixisse efficeretur. Eo enim 
anno Megarenses a Gelone expuisos et Syracnsas tradactos 
esse constat ex TliUGyd. VI, 4 cli. Herodot. VII, 156. 

Eandem ridendi conviciandiqne scitrrilitatem Susarionis 
qnoque comoediamrettuiisae credibiie est; Anonymus de Com. 
p. XXXII iiovog ^v yiXcDg to xataaxeva^Ofzevov ^ Diomedes 
Grammat. III p. 486 poetae primi comici fuerunt Sn- 
sario Mylius et Magnes; lii veteris disciplinae 
ioculatoria quaedam minus scite et venuste pro- 
nunciabant. Quamquam Susarionis iusus scenici abMega- 
rensium ratione eo differebant, quod versibus adstricta erant, 
quae^ii nndo sermone effundebant dicteria. Scliol. DioDj- 
sii Thrac. p. 748 tijg ififxitQOV X(a/ji(o8iag aQX^yog iyivato, 
ex quo nequaquam consequitur, ut etiam literis perscriptas 
fuisse eius comoedias credamus, quod recte neg^asse puto 
Bentleiam Flialar. p. JS38 sqq. Praemeditiitos igitur fuisse 
Susarionis lusus, neque vero ex tempore fusos, non dubita* 
mus: cui non repugnat Aristoteles, qui quum ab initio co- 
moediam avtoaxe.SiMati/xrjv fuisse affirmat, vetustissintam 
eius formam, qualis iam ante Susarionem apud Atticos alias- 
que Graeciae gentes fuit, respexisse videtur. Fraemeditatae 
antem si fuere Susarionis comoediae et vernbna utcunque Magis etiam mirum videri potest quod Crates apudDio- 
genem Laert. II, 118 de Stiipone phiiosoplio posuit, iv 
Meyaqoig ii&i, tpaal Tvcp(aiog ififiivai, ivvag, Niai is 
Megaricorum pbilosophorum vanitatem et tV(fov ridere 
voluit. Digitized by VjOOQIC iodoMe, tmimm e^hm fidkisdaBi •rgnmentonim iiflmt d^ 
€D]D6cripta8 fiiiMe prdbalnle est, iU tamen Qt ipaa illa arga- 
ffleota aeque aTtifidofliiia exeogitata neque ad eertam aetio* 
nis finem directa foisse TideantQr. Qna in re non nae ae4 
piQrilHis ictoribna nanm eaae Susarionemf indicat ABOnyniM 
deCoffl.p. XXXII oi mQl HovaaQuava^^) ra nQoaoma Ma« 
^oy ktaxTwgi quibns deinde Gratinum opponit, qni pfimnt 
omnium ra iv rii xa^fnodicc nQoatana f^^XQ^ XQitjiv xccriatfjaf* 
^oae d Tcra aunt, profec^ in planatris illaa eomoediaa aett* 
tatas ene pamm credibile est, qnae Bentleii foit opiniei 
Arnndeliani laennam marmoris Epoch. 51. 55 ita ex eonie- 
etoia fiupplentis: aq>* ov iv anrivatg xoifHfSiat i(fOQi&fiaav 
(tk) vno tdSv 'JxoQiicov^ iVQOvrog SovaaQiwvog ^'). Coini 
ndooi etiam hoe obstat, qnod plaustra iUa, nisi jubi de tra- 
goediae ori^ne a^tur, a nemine nnquam commemorantnr. ' 
(^mmd %itiir Susarionia conatna aceniooa non adeo imper- 
fectos fbiaae potamnay nt ynlgo creditnr, Tel sic tamen totaa 
eins rationem admodum rndem et incomptam fiuMie neqne 
popnli assensnm toUsse, rel iilnd documento eaae poteat| 
ipiod proximia octoginta post Sosarionem amiis adeo obmn^ 
tnit comoediay ut niliil jqnidqoam de noTae artb propessn 
ct iacrementis andiamus, immo ne nomen, qnidem poetae 
qni in eodem genere elaborarit a Tetostis scriptoribua conk- *') Vulgo lefttar iawvQi(ova, quae res Casaubono ad Athen. 
TH p. 286 c adeo imposoit, nt Sannyrionem, PhiJyilii eft 
Strattidis aeqnalem, antiqnae eomoediae poetamm anti- 
quissimnm diceret. Snsarionis nomen restituit iam Pear- 
sonns Vindic. Pseudo-Ignat. II, 1. Idem error apud AI- 
ciphr. Bpist. III, 55 cU. AeMan. Yar. Hist. XIII, 15. 

^') Boeckhins Corp. Inscr. II p. 801 locum ita redintegra- 
Tit, a(p av iv "^A&lrjv^ai^ x«/mw[3wV x^]Q{^^ riiQ]i&fif 
[(nri\adv\T(av ahrov] tHv 'IxaQteurv, tuQovtog 2ovaa- 
giiavog. Digitized by VjOOQIC 8UiAW#» «TLLU8. 

Nee InaM peit prlmft ilfa a&mmim pronos 
«cnltMe eK Attlea «ihUqiie iiiterim iaeremeiiti cepime Tide- 
t» «omoedie; «ed eiim minns pltcuistetliaeetotft oonvicfaiiidi 
kpeniiiltue fatfo «peetantibQa, fortasse etiam allia rationibns 
«I eifltatis stata repetendie aecedentibns, factam est, at mi- 
nod poetaram rel histrionam stadio coleretar et fere io ob« 
teare dellteseeret, fortasse ae ia arbem qaidem intromisss. 
Aristoteles de Arte poet V, S ^ Mifi(a8ia dia x6 fii^ anov-- 
dd^a&ai ^l agx^Q ela&tp. Octeginta demam post Susario- 
•em annls, inde ab Olymp. LXXIII vel LXXIV, eodem iji* 
tar lempore qao Epicharmns ia Slcitia eomfoam artem iam 
ad ealtiorem formsm e^^oliverat, etiam apud Atticoo eomoe* 
tf a aliqnaoto elegfaatiori, ut saspioarl licet, ornata, qaam qao 
antea indata fiierat, iteram sarrexit, cuias rei primatiam 
«aassam ex aucta popnlaris imperii libertate repdendam esse 
apoate intcUigitar. Hls l^tar proximisque ahfalno^temporibus 
•ilralas lam ipsisAthenls docaereEUETES, EUXENIDSS et 
MYLLUS. Suidas s. r.'EmxaQfio^ T, I p.M2 ^v Si i^EnU 
XctQfiog) nQo rJy HeQatTWV eri/ €^^ d^Saaxwv h SvQaxov^ 
aatg. iv di *'A&i^va^ EvixYiq Eif^fviStig Toal MvXog (lef» 
MvXXog) ineSHXWVto, hoo est Olymp. LXXIII, 1* Ex his 
SQetem, cuius vel nomen saipectum Tlderl potest, et Baxe*> 
liidem praeter Suidam nemo commemorat; at Mylli memo* 
riam praeter Diomedem Orammatlcum loco supra p. 84 ad« 
scripto serFarnnt plnres. Hesychius yol. II p. 632 xal nag^ 
at^fjiia MvAXo^ ndvv axovii^ inl jwv dxovovtiav xal xoi- 
^fOTtjta nQoanOiOVfMVwiK iaty Si Koi xtofuoSitSv naifjtiiq 
ovt(a xaloxffAevog. Diogenlanus Pror. VI, 40 MvXog (2Hi;A- 
Xog) ndvt axom, ini toSv xtaffotijta nQoano^ovfUPo^v xa\ 
ndvt dxovovtcov. MvXogiMvlkog) yaQ xwfKaS^v noi^d^rtig 
og fin dxovHV vmxQivato. Quibus similia habet Photitti Digitized by VjOOQIC Let. p. 379, 96 et Arcadia« de nte. p. 5S MilXdg nmfjT^ 
WfxtrAog. Eusfsthhis ad liiad. p. 900, 55 MiU,og pip ni^ 
pwv, fivllog 9i SuatQafifiivog tiii^ oxpiv. Idem ifl Odyat» 
p. 1885, 21 MvlXog, oneQ iarl xvqiov vnonQ$TOV tov na^ 
laiov^ og fiiXra)Toig tpadl nQoafamiotg ^jjfpi^aro, nbl tp.fA 
histrio dieitur, qnem ceteri comoediflrum poetam dtcQut, Be^ 
mini facum fileiet. Qnod wiiem fiiXriaroTg nQoa&^neioig mnM 
esse perbibetiir, docnmento est, iiiTentas iam tnm fiiisse per^ 
sonas scenicas, sed ita nt pristinae Tnlttun minio iHineiidl 
consnetadinis Tcstigia snpereldsent. Deniqae ad eundem Myi«' 
Inm spectare yidentar haec Photii Lex. p. 290, M jlfvlilogt 
noiiitrjg tnl fi(aQm xoofnoSovfievog, • Qnae paullo pingxitiii 
ennntfata sant ; neqae enim Mjllas propter stuKitiam ab aliii 
poetis ridebatar, aed stuUitiam simuiantis partes in suis ipse 
fabnlis agebat. 

Bf^Iam ceterosque qui una cum eo commemorantur 
poetas proximQs qaidem, at satis longo tamen proximus In*^ 
terrallo excipit CHIONIDES Atheniensis, de quo ita Suidatt 
Xuavidfig, *ji&t]Vatog, x<ofitx6g r^g o^aiug'HiJ*puj^l»tg.^ Sv 
m\ Uyovat nQWTe^yiovtaT^v y$via&a$ rijg aQXdiag %Ufi(a^ 
Siag, SiSaaxeiv Sh heatv dxrni nQO rfSv UsQaixdHv. Eadem 
Gndocia p. 430; Quorum si vera est de aetate Chionidlg 
sententia, Chionides lam Olymp. LXXII, 4 vel LXXIII, 1 
bbalas dpcuit atque Myllo ceterisque pauUo antiquior haben* 
Ai8 est. Cfr. Woliii Prol. ad Hom« p. LXIX. Quod qno 
minus recte fieri putem» prohibet grayissima Arlstotelis aa- 
doiitas, qtti cum ipae dideocanarum Mbmai condfderit, eiuflh 
inodi in rebus falli rix potult. Is igitur Chionidem et Ma^ 
gnetem Epicharmo aliquanto aetate minores ftiisse testator: 
Eni^aQftog noXli^ nQorsQog (Sv XmviSov xa\ Maryv^rog 
Art. Poet. III, 5. lam quum Epicbarmus OIymp« LXXIII Digitized by VjOOQIC g^rurti, GM«»idb aetetwi irix mi» Oiynv. JLXXX ^loari 
pois« credtderim ^^). ^uod Teram esse etiam alio arga- 
pmiti» iiileUigfllir. Nam cum Cliionides in fr&i^mento fabu- 
Ite Urmxol iaacriptae apud Atlien.XIV p. 6S8a. Gnerippum 
ln^ram poetam commemoret, is vero Cratini aeqnalis fue- 
lU^ Cliionidem Cratioi aetatem attigisae apertum est: qatm- 
foaBi non dissimulandum est, teste Athenaeo 1. 1. et IV 
p,. 137 e, fuisse inter veteres eriticos, qui ipsam illam fabu- 
lam, in qua Gnesippus commemoratnry in spuriis numerarent. 
Sed de hoc utcunque statuis, illud dubium esse non potest, 
^ristotelem ita commemorare Chionidem, ut eum omnium 
^ul apud Aitioos floruere comicorum aetate prlmum fdisse 
censaerit^ non aliam puto ob caussam, quam quod omnium 
antiqaissimua fuit qtionim et scriptae et artifidosius excoi- 
tae fuerunt comoediae, id quod etiam illos sign^care to- 
Inisse puto qui eum TCQooTaywviaTtjv Ti]g a^aiag nuncupa- 
rent ^ ^). Fabulae eius ab Suida et Eudocia commemoran- ^^) Aristoteiis testimonium qui «confra me facere:^ edixit 
sed uon docuit Grysarius de Comoedia ^Dorica p. 153 
Epicharmi primam fabulam ponit Oljmp. LXXI, 3, Chio- 
nidis autcm LXXII, 4. Haec si vera sunt, Epicharnius 
non tioIXm^ sed okiy^ ante Chionidem fabulas exhibuisse 
dicendus erat. Eam ob causam ego reiiciendum pataTi 
Suidae testimonium, cui adversatur etiam id quod Chio* 
iildem, qui primus verae comoediae auctor significatur 
ab Aristotele, antiquiorem faeit Myllo et Euete et Ea- 
xehide, quorum nec scriptae extitisse videntur comoediae 
nec ab inculta Susarionis ratione multum remotae. De 
eo aatem com nemine litl^abo, utram Cfaionides, stvere 
Epicharmus Olymp. LXXI primam fabulam docuit, Olymp. 
LXXVI an aliquot annis prius fabulas docere inceperit. 

^^) Non optima fide mecum e^tGrysarius LI. p.l54 haec 
scribens «Neque, quod Chionidem primum poetarum 
<:comicorum ego posui, eo refutatur, quod Meinekius 
€ provocavit . ad fabulam Chionidis non genuinam oi 
^JlTwxoif qua Gnesippus Cratini aequalis coraraemoratus Digitized by VjOOQIC -CBIONim* . MAaXES. 81 

t«r tm, "H^iig (lege '2f(p<»ic)i JltatjffiU^ lUifiu^ v ^40<fi* 
Qio^ Pofttrejnae nallaiii superesl trngmtmiwm. Iltwxoi ptm^ 
ter allata loca kndantur ab Atbenaeo III p, I19e ejt fSran^ 
matice Hermann. p. 825, *'IJQmq a FoUace X 48, Antlattk* 
p. 07 et Saida y. ayvo^^ Tacito fabulae titnla aeniel easM 
memoratur Cbionideg a YitruTio lib. VI praef. p.IM. N^ 
de Pbikmonis Grammat. loco p. 80 faliantur, d qoid vidfifi 
et Osannus et Sturzius Animadv* ad Etymoi. Sf. p. 77af 
Deniqne de scriptura nominis admonere licet, inter XmviSti^ 
et Xiovidrjg fluctuantei Illud probat Kusterus, qni in SnidHA 
loco e cod. Paris. XjMviStjg edidit pro Xiovi&rig. Conlra 
XioviSrjg abique reponendum putabant Yossins de Poetis gr« 
p. 25 et Casaub. ad Atben. I p. 110 e, ubi quod 8cbwdf« 
baeaserus scribit Atbenaei MS A constaater offerre formam 
Xi^iovidtjgy repagnat iia quae dixit vol. YII p. 467, ubi ex 
eodem-libro enotavit XioviSr^g. Utrumque babet quo com«^ 
mendetur. Aiterum XmviSijg est a nomine Xiiop Xitovo^^ 
altemm a Xiovig XioviSqg (y. T. H. ad PoUuc. toI. II p. UOf 
et Tliacyd. Y, 10) vel a Xiovfi, nt Ovidins Ep. Pont III» 
3, 42. Eumolpum, Cbiones filiam, Cblonidem diidt 8e4 
meliores libri tenent fere X$(aviSf]g, 

CamCbionideAristotelesitacoiiianxItMAGNETEM, nt li 
eodem ferme ^iio iile tempore vixisse tideatar ^*). Sosa* 
rioni etMyllo qui aequalem facere /videtur Diomedea Granun* «esset. Eam enim fabulam non ab ipso Cbionide sed 
<ab alio conscriptam fuisse repetita vice testatur Atben. 
«XIY p. 688 a et lY p. 187 e.> Sed talia passim sibi 
licere putavit vir doctissimus. Ceterum CI|ionidem pri- 
mam fuisse poetam comicum boc nomine dignam, ne 
ipse quidem negaTi. 
>*) Grysarius i. i. p. 153 qui Suidam sequutus Cbionidem 
ponit Olymp. LXXII, 4, Magnetem assignat Oljmp.' 
LXXYI, qaae ratia Ajristotelis Ioqjo manifesto repngML Digitizedby VjOOQIC ^ III f^486 loBge • yero tberrtt Inter Epichanniini.vt Crt- 
tiimift nedlQs idlerpoiiitQr ab Anonymo de Com. p. XXVIII. 
Neqne repngnat Aristoteli Snidaa ▼. Mdyptjg T. II, 478 
ini§aiXii d' '£mxoiQf^(f vios nQea^vtTj. Aetate pro^eetuin 
oMfeifeie Magnetem intelligitar ex Arlstopbanii Eqnit. 524 iTil 
pi^Mgi ov yicQ i(p fj/Sf^g^ i^efiXfi&i] nQeafivxYig eSV. Acta 
««lem haee fabnla eat Olymp. LXXXVill, 4. lam ai eiaa- 
iem Olympiadis anno primo mortuQs est sexagenarioB, neque 
enira de magna aliqaa atque eximia vitae longitadine loqoi* 
tQr Arialoplianes, recte sane eias adolescentia in Epicharmi 
ieneetQtem incidisse dlci potait^ si quidem Bpicharmua, qui 
dteea Olymp. LX natus eat, anno aetatis nonagesimo Tel, ut 
aHla placet) nonagesimo septimo supremum diem obiit. V. 
Clintoni Fast. p. 21 Kr. Non dubitamus ]|^itur aetatem Ma* 
gnetis ita definire, ut circa Olymp. LXXX floruisse dicatQr. 
8ed de reiiquis antequam dicamus, de patria admonere iice* 
Ut. Atheniensem h. e. ipds Athenis natum dicit Anonymas 
ie Com. p» ItXVIIL Suidas autem: MayVf^g,^ ^Ixccqiov no^ 
lcctf^, 'AiTQ^g fj ^ji&Tjvatog. Pro n6i.eb)g debebat S^fioVf 
^ Soidae est, non librarii error. Praeterea eorrige 'Ixa^ 
Qiov^ noXeiag 'ArTixfjg, ^ ^jt&fivaiog, Similiter idem de 
Itieipide: Qiamgy ^IxaQvov^ nokecog 'jiTTix^g, De forma 
^bii^o^. pro TQlgari 'IxaQia firustra dubitant Reinesias et 
CiiaQbonQs. Hesychius: 'IxaQiogy Sijfiog 'ji&iivfjatj ubi 
'ji&iivfjai simili modo dictum est, ut Homerus Suniam pro- 
yiontoriam wcqov ^A&tivdiv dixit. lam recte legi Tides apud 
Athenaeam II p* 40 b iv 'iKOQua rijg ^jiTxix^g. Cfr«. Meur- 
tlas de Popalis Att. s. 'IxaQia. Fabulas docuisse Magnetem 
BOFem duasqae reportasse Tictorias affirmant Soidas et Eu« 
doda, quibus quo minus fidem habeamus prohibetAristopha- 
net, qui Equ. 5S1 de Magnete dicit: nXuaTa x^Q^^ ^^^ 
Q^^nalm vmig HaTnae TQoncua^ Credendupi jgitor potias Digitized by VjOOQIC AnoByaio 1« L mid^eles cnm Ticine rcferenti Mim fafcofaH 
rum dlas Bihii superessie tradidit; qnse enim ferantnr mili 
MB^iietis uomiiie notem comoediae, eas esse suppoal^as: riSn 
St d^fiaT(av avrov ovdip aai^cu, ta 81 ini^iQQ^va iawtm 
ivvia, Cam Aaonymo consientit qoem in ferendis de £dm^ 
lamm ^^j^aior^^r» iudiciis Eratosthenis crisin seqnutum esse 
sospicor, Atlienaeus XIV p. 646 e Mayvrig ij 6 noitiat^ ta^ 
lig avtov dvaffeQafiivag xtafiioSiag Cfr. idem IX p. Bfflt 
Neque obstant Anonymo, ut Bentleius Epist ad MiUiW 
p. 479 Lips. pntabat, quae Pbotius faabet p. 2^ S6 jitH 
SiCL^wvi jivSol Mdyvritog tov xfafjiixov Suaxevda&tjaaVf 
quae eadem apud Snidam S. t« AvSol leg^ntur; simiiia apiri 
Hesycliium: AvSi^v^ ^roQiViaVy Sid rovg AvSovg^ oi ao/^v^ 
rat (xip Suaxtvaafiivoi S* daiv. Quorum TCrborum bic sen-» 
Bus est: snperesse quidem Magnetis Lydos, sed non g^enni^* 
nos iilos et quales ipse poeta in scenam commiserit, sed qnar» 
les ab alio poeta snb iucudem revocati et immutatifuerint ^*')* 
Eius modi fabuiarum ab aliis poetis correctamm mire fenyt 
fuit et tragica et comica Graecomm poeds. Hinc expUsaii-t 
dum existimo, qnod Dio Cbrysostomus Orat. XXXH p. S01 
xiofifoSiag et Siaaxsvdg coniunfit, iv tatg xfofjitaSiai^ xa\ 
Siaaxevaig^ KaQVfavcc fiiv Hadyoifreg, fjiedi)ovtu ^al JdoV od 
acpoSQa xivoiai yiXma^ et incertus audor apnd Suidam ^'') Hanc H^sychii Tcrboram interpretationem quum olim 
minus dijlucide proposuissem , Rankius meus Comment. 
de Tita Aristopfa. p. CXXIV nOn satis idonels argpumen* 
tis improbaTit. ^Sed dopiicem, inquit, de Magnetis fa- 
«buiis rcTcra extitisse sententiam idque immerito aMel* 
«neldo negatum esse arbitror. Fuerunt enim qui nifail 
cserTatnm esse contenderent ; alii qui.serTalas quidem 
«:esse nofem fabuias, sed post commissionem ab ipso 
4cpoeta eorrectas oenserent.> Non sane ab ipso poeta, 
aed ab «ttls^ alioqui paron apte loqoQtns * esset jpram^ 
maticus. Digitized by VjOOQIC wi. I p. M9 de Bnpalide htec ierflkit, fyQayfe toca ml 
£iUa duunuva^fiivog ^ *)• Atque hoc Smaxsvijs geana etiem 
ed elie poetios geaere peiiiiiaiflse docet einsdem Seidae lo- 
•u Tol. III p. 474, nbi ia receDsa carmiaam ah. Timotheo, 
poeta lyrico, ocriptoram commemoraatar etiam hpia diaaxev- 
aij qnae de iia alioram poetaram carminiboa iotelligenda 
Tidentnr, qnoram modos Timothens refinxerat et, ad eam, 
qnam ipse aeqnebatnr, in re musica rationem attemperarat. 
^oam late aatem iliae dramatom Siaax£val pertinuerint, non 
eerto nbiqne definiri potest. Probtbile eat fuisse fabulat,^ 
qaaram forma et descriptio per omnes partes liberrime im« 
niitatae esaent: in aliis modestiUs yersatos esse diasceuastas 
docet AlexEdis Antea, qaae Athenaeo teste Bb. III p. 127 b 
ab Antiphanea eiasdem nominis fabnla iv oXiyoig atpoSQu 
differebat. Aliud eiusdem generis ezemplnm «habemas in iis 
qnae ex Caecilio tradit Eusebias Praep. Erang. X, 2, qui 
quam Menandrum cnlpat, qnod Antiphanis Oiojvvar^v ab 
lnjltio ad finem nsqne in Jeuridaifiova suam transcripserit, 
eamqne ob cansam Menandro, feracissimi ingenii poetae, 
plagii crimen intendit, hand immerito tantam iilam ntriasqne 
labolae similitudinem ez modesta paudsque mutationibua 
eontenta Antiphaneae fabulae recensibne repetemus. 

Magno cum studio spectatas esse fabulas Ma^fnetis, 
ni de Tictoriarum quas rettulit numero taceami docet etiam .is) Eodem fere sensu poetae va SQcifAata imxattvHV et 
nttgvi^iV dicebantur, metaphora a sutorum opificio 
ducta. Phrynichos Appar. soph. p. 30, 19 ^JEmxattveiv 
Tucl Tttegvi^ivi ta nakaia iTtufxsvd^iv. ^ /utaq^oQa 
ano tfSv totg naXatoig vnoSrniaavv HtsQa xatTVftctta 
ocai ntiqvaQ nQoaQanrovttov. kiyovai> di inl tcSv ra 
naXauc tcSv SQafiatcDV fietanoiovvtmv xai fAStctQQantoV" 
tiov. Dictiones iUae fortaase ex comicia poetia peti^ 
toe sunt. Digitized by VjOO.QIC AriBtopbnte 1. 1. 519, nU quod Mtt, ^ou ■cncx ftctai t»^- 
caerit, Jactidiose ab AthenleMifciu improbalti folme riffait- 
ficat* Incnsai illo loco poeta Athenieiwea > 

kiitdovq Tfjv tfvaiv ovrctg^ 

xal Tovg n^Tiqovg talv nonjTcS^ clfia tia yi^qtf n^o8%>* 

SovTog* > 

tovTO fklv £i&ag ana&a Mdyvdjg clfia tatg noXuug 9ca9-^ 

loiaaig^ 

oq nUTaTa ^giSv t£v avnnaXiov vheijg SoTijae tQonam, . 
et pands interiectis 524 . ' 

ovx i^itiqxwev, alXa TeUvTcSv in\ ytiQfog, ov yag itp nfifi9f 

ilt^li^d-rj nQiafiixrig cSV, oTt^ tov axcinTHV amUi^&ff» 
HioM hoQorifice de eo Diomedes Gramm. III p. 486 ioiH-. 
cavity Qt qui iis Ma^netem poetis accenseat, qni ▼eteria di-t 
scipliuae locnlatoria qQaedafH minos acite et ycBQate pronUf 
ciarent Contra AnonymQs de Com. XXVIII Toig d^iolo/ti^ 
raxoiq Teteris comoediae accenset^ Arg^menta adamasfle ^i^. 
detur ladicra et ^festiTitatis plena, qnod praeter Diomedeaa 
Bigoifieat etiam Ariatoplianea 1. L 

siaaag v^v Kpmvdg Uig* xal ^ffdXkav koI nteQvyi^c^Vf 

Xttl kvSi^cov Ttal yjtjvi^oiv xal fiamofievQg fiaTQaj[H0$9* 
ladicari hifl Terbis Magnetis fabolaS) BoQfiiTvSig^ "'O^mdeg^ 
AuSoij Wjjveg et BdTQaxp^, Tctaa interpres adnot«rit, •msfn 
qoo saa haasit Saidaa 8. t. Md/vrjg, Ac Bap/SiT^Sig qjiA^: 
dem nomine yjdXipnf aifnificantar. Incertna tamen.iabnlae. 
titQlDB* Scholiasta haec habet: t/raUo»^] tovg /SaQfiiTiSmC' 
moovatv ol XQyoi. Tovg fiaQ^atMTag av Xiyo^. ^(Mfia Siii 
hu Tov MdyvijTOg. Biaetna: SQOfia inoirjae BaQ^rwiaQ^ 
riBaQ^undg jcpora ti^vag. JSnidas denique: Tot^ Boffiimif^ 
(nag av Xiyoh .Ycgraio Porti Barbmtistaa« Bentleliui Bpict^ 
ad. IjIiUteinp. 479 dnUtat.utziimne BoQ^iti&iC («fe.)«jtta^ 
i(ii.Q^Tp0%a\,y^U. fawtifafaiiUi. JLIqai ^orp/tei^ ^«lit^ 
Hist* crit. Coow graec. S Digitized by VjOOQIC VII, 18a W^-rotf pr.eter '^r ^' * ** ^"""«" 
f«i«e pweter »«,« «t Are. ..«.* #^ ^""•*'™»' « *>• 

^^«^,.«»10. ijriJ ""."*'""* ^•^-/'««^* 

«•wi e«tt siupiMtiu eit. Cfr. Digitized by VjOOQIC FritmM Qttaest Arfttbph. I p.1Mf. Sefuitor llMnAe % 
Soida MmmemoraU vol. II p. 640. MayPfjg Si iv JlitoauSfi 

Eini fiofty vvv S^ f$iv (u^wg fxri yayovivou^ vvv Si <ppg^ 
Sed incertam faeil lecttonem Photins s. ▼. vvv Jij, nbi iv. 
IJvraxiSt] legitnr. Atqne ita etlam Soidae eod. A. Ilvref^ 
xiS^ y. Ilv&axiaxi EJSL Hemsterfansina snspicabatnr Ili&a^ 
xviS^y Beinbardias TiraxiSji, neutrnm cnm magna yeri ape* 
de. HodaTQUx landatnr Schoi. Plat. BeUer. p. 868. MtM 
atSv iaxazog in\ twv svT^i^araTtav , Mayv^g IIomatQif, 
tire podns IIoaoTQiaig^ ut est apud Siebenkesiam* Biasdeni 
titoli fabulam docuisse constatPhryniclinm/^de qua infira dfe 
cendi locns erit* Denique ralemfivofiaxiav fortasae ex i»< 
te^ore Suidae exemplari Msfneti tribuit Eudocla p. M8, 
qa«- nomine Tbeodomm Prodromum iabnlam iascripsisse 
conatat: Mafnetem quo mious idem feclsse credamus, pro-» 
hib^ Teteres eomoediie indoles» Praeterea omisso fabolao 
iodido comiiiemoratnr Ma^nes ab uno Polioee 11, 101» 

Proximo post Magnetem ioco ponimna ECPHANTIDEM» 
qaeia i«ter incertae aetatis po^as rettnlit VossiiM de Poetis 
p*. p« 89, uediae poetis comoediae accensel Eidiataedt de 
DramateVJonu tat. p.88. At recte Naekina Choer. p* SSCca-- 
tino et TdeeHde panlio antiqniorem fuiase statnlt, qood con» 
«rmare poterat Aspasil Terbh ad Aristot Eth. Nicom. IV^ 8 
T<Sv a^aityv naXaukTatof» KOit^T^v eum appellantia» (i^MS 
Tcrba ne cum Moeilero Dor. II p. 859 ita intelliganMiS^ Qt 
Eephantidem rel Cbionide et Magnete antiqniorem faissp 
etataanins, molts sont quae prohibeant. Qui ante Magmiem 
«t Chiewidem fabnba docHere^ poette cofftioi, eoa foisse i^^ 
iovtifg h^ e. siiia ipsos samtliiqas choroa instmxisse el adiBE>- 
naaae, h«id ^^senae signlficat Ariateteles Art. Poet V^ S. 
Atqtrf Ecpiastidem non foEsse i&s^vt^v, ej^esso eiaadem 
JMsielelte jieeHmenio eeiiaiat Foik. ViUr •, «bi ^^ ^^^ 

8 ♦ . Digitized by VjOOQ lC perquaiti •dN NwUim qaod d« e^foo poeti CIioetll»'Bvdo* 
dr tradidlt, prseter alla enm Bcripskte ethtm iKiiiioedi«i) td 
Bcphanttdae semim retttfiit, cui quae cnm domtnd interoea- 
dt ratio optime Enripldia et Cepliisopliontk exemplo illa* 
stratnr. Cfr. Gaisford ad Heph. p. 06. Sed ad Choerilnm 
icolnicnm, ai diis placet, etiam alina nesyefali locns speclit: 
Xo^ikov 'FxfpavtiSog. KQartvogr tov *£xtpc^iSog, ovviog 
nmv airov xov XoiqHov. De qno suo more, bo6 est in- 
genioslssime dispntaTit Maekins. v 

Gcphantidi snppar aetate fuisse vldetnr TOLYNUS M e- 
{^arensisi qnem unns omninm commemorat Etymol. M • p. 761, 
47 ToXvvi^ov (leg, ToXvveiov) ro xaXoviisvov KQcctivewv 
fUTQov noXvavv&etov f ano tovMtyaQiwg ToXvvov €at$ di 
nQoyeviatiQog KQativov. Auctor igitur fuit metrl postea 
Cratinel dicti , de quo Tide Ilepliaestidnem et Hermaniinm 
Boetr. metr, p. 582. Quem ne insto andacins comids poetla 
accenstierim, neqnaquam verendum videtur: qnamquam Athe- 
lilsne an Megaris fabulaa docuerit, ut incompertnm in ttedio 
reHnquimus. «-^ Haec oiim scripsi de Toiylio, in qnilnia aa«- 
aentientem habui Ranlciudi de vlta Aristoph. p. ISS. Sed 
fortasse corrnptns est Grammaticl locus et pro ToXvv^iov 
scribendnm TtXXriviiov. Telien tibfcen fuit et poeta ludi^ 
cms, cnhis carmlna propter sing^ularem metrornm elegantlmni 
et dicterlomm vennstatem mag^na olim landa ferebautnr» 
ZenoMus Prov. I, 45 TiXXijv cevXjjtrjg iyivsto nal fieXjSv 
noiritrig^ nai}Via ti xatiXtmv iVQV&ftotata kaix^Q^v i^ov^ 
ta nXiiatfjvtal axoififiata rofixfjotatct. la.enndem extat 
^lpramma Leonidae Tarentini In Anthol. Paiat. I p. 536» ez 
^uo perantiquum poetam fuisse Inteilig^tnr: 

TiTiXriVog oSi tVfL/Jog^ %a> 3' vno /SoiXei nQia^vv 
t^ov, tov nQditov yvovta fiXo$ofiiXitv, 
Ceteromm scriptomm qni Teilenem oommemoranl loca €ol« Digitized by VjOOQIC coxoBoiMi MMtmjm %Bmm$ COBBCIM. M 

]^ EvlmteidQo Bpkl* crlt I y. 11% Quibiio oMeaHt 
iorttwo PtoknMieiia «poi FliotiBiti BlbL 1«Q p. 151,' «bl D«- 
netrfo» Scqiniui imftm^ AeleetttB» eMO dicilBr t^ 7¥AAi* 

Podquam eeranir poetarimft^ i|ii{ ^Qasi praccaneroe qtd- 
im Torae et perfectae comoediae censeri debent, liistorieBi 
eiiamTiiiiBs, laBa ad eee aeeecyBiire pe^atr^ qporum aingtilairi 
YirJBte ei iBgenio comoedia^ aive extemam eiiisfomitini si^ 
ifjfOBieBti deacripiiooeBi apectanma^ ad lantam pei^fei^Oete 
efecta est» ul qa» eitra proeederet bob ko^eret»^ Nam aeeHi 
■vimi iB niodiiBi popalari» iiaperii libertate el eQeereeeeBie 
la dic» BoqiiicalDierBBi iMnnBam^ qui rei pnMieae slBtent ie- 
klictaient» preTenta^ iUti bob peliiil qfBin tetia e#ttioedl^ 
iaiarirer^ Tirilma el ^*dlibet atidend» potealale, ipeia Je^ 
kaeiconeesaa ^*)» io^une Bleretur. Neqtie Tero. ia ne- 
taadia iaceaaendJs^ue tiirfaialentra et aedi<ioaia. ciTiba» eec^ 
coatianit poeais eomica r aed %unna hoe sibi prepeailnm. fie» 
beret^ ut ciTea ad omBia boBeatatia atudinm aupleetenduBt 
acitaret^ foidfaid ei^ foae optiml cuioafae aBinm indddbel, 
virtatie apeciei officere earamque rerum, in quibus aunmia 
firaed in^enii th elacc|bat^ ruinam dncere Tidebetnr^ mh 
iftcter agg;ressa omnemque diTinarum &umanarumque rema 
ttrbem l^errime pervagata eat^ Hane . summi floria a^f atem 
itt fiaibus auis circumscribere McebH, ut eam inde ab Oljm- 
piftde oatof erima ad nona^esimam sextam pertihufsae statua* 
moi» Non defuisse tamen qui his ipsis temporibus efbeBem ^*) Praeter CiceroBem de Rep^IV, 1<I apnd qnee ^erae- 
coa dieil) fuit etiam lege eoncessum, Bl quod 
Tellet eomoedia de quo Tcliet nominallm di- 
ceret, idem teetatttf Themiatius Orat, VIII p. 110 B, 

T^fi tix^fig avT^ (EupoMdi) d^iovaris tov amntHV tiiv 
ciSuav ix tdiv vofiwv. Digitized by VjOOQIC .MBiliM Umw libiBrtito« la ufiiilfaireft isci «ottptUerei 
«meraititr, mullie mtiltonim coilstet teelimettik» AttliqQitst- 
-mum eiiu rei exemplam habemaa epiid Scholkitsm Ansto* 
phanis Acharn. 67 ovTog 6 aQxtov (Euthymenem dicit), ifp 
.ou xatiXv&^ tp iffijtpia/Ma tqv ft^ xwfUfSup^ YQa<flv inX 
MoQVxiSov^ HaV laxvaev ixetvov ts rov iviavrdv xai Svo 
tovg i^^Q ini FkavxiSov ts xal OeoSiaQOV^ fu&* ovg inl j 
JEvd-vfiivov^ TcatMdTj. Itaque archonte Morychide li. e. 
Oljmp. LXXXV, 1 aenatus consulto cautam eat fiij xmfm^ 
isiv ^^)j Taluitque ea lex per duoa annoa usque ad praetu^ 
vam Euthymenia» lisdem temporibua etiam^ iilam legem 
perjatam esse suspicerisi qua ne quis Areopa^ita comoediis 
fieribendia operam daret probibitum eat^ Platarchaa bellone 
On pace praeat Athen. p« 848 c t£lv Sgafjiatonoidjv t^ fiiv 
MMfua8ono$i'av ovriog aatfivov ijyovvTO xal (pOQtixoVy aiata 
vofAOg fiv fifjSiva nouiv xojfKoSiag * AQeo7iayit}]V. Raque 
4nde ab anno quarto Olymp, LXXXV comoedia integram nec 
tm qaoqaam imminutam libertatem retinuit, donee Syraeoiiua 
^quidam ^^) eam pauUulum labefactaret, Schol. Ariatoph. 
.•A^» 1807 Soxei Se xal yjfj^piafia te&eiTcevai fii) xwfi(aSeia&a$ 
^imfiaati tiVa, (ig (pQVVt^x^g iv MovotQonof (fi]ai • Wmq ex<s *•) H. e. tov fi^ x(o^(oSeTv ovofiaati. Valebat aatem ea 

lex non eo, ut nisi celafo noraine quemqnam Teiiicare 

in scena nemini poetae iicitum esset; sed. hoc tantum 

illa lege cavebatur, ne poetae comici, si quem iaedere 

' . Teiient, eum nomfnatim et f^nominiosas partes agentem 

in scena^ producerent. Vid. Cllntonus Praef». Faat* 

Hellen. p. LVI Kr. et Th. Berg^lcius apud Fritzschium 

. Aristoph. quaest. I p. 310. 

I ^^) Syracosium ab Aicibiade subornatum fuisaei suapicator 

. Th. Bergyus L i. aliato Schoi. Aristldii p. 444 Dind. 

.:' . o^^Oi Si Xeyovaiv oth ix(Ofi(oSow evofiaatl tovg avdgag 

fJiixQi^ EvnoliSog^ neQUSU di tovto *Ah$^/i$aS^g 6 

ajQattjydg xal ()7Jt(0Q, Digitizedby-CiOOQlC 9t(oa9fi^w9a$. M onotropm aetani csse. Wjmp» Xd, 2 

irehiMite Ch«M« praeter Argvmenlaiii Annmi docet SdioL 

At» 997 Tca&eitai Si 6 MoyotQonog intTrav avvov x^^QtM 

tiQ7]faiy qoAQ ita corrifenda sant, im rov Xa^Qv\ taq tt^ 

I pfirmi tel st^uQfixai, Itaque pi^obafoile. eaty le^em ktaii 

ktam faisse Olymp. XCI,1, quae etsi non din Talmt, ei| t»- 

iuea seqonta annt tempora qnae coniettdiae lioeotiam katid 

1 leriter altererent ipsisqoe adeo poetis perienla iate»d^iienil. 

Sifliilem leg^eot latam esse ab Anti«Kiclio traditnr apnd&ehoL 

' Aiist. Acbar». 1140, quamqaani ad quodnam iiia tempusf pt«»- 

tinaerit nim additum est: iSoxei^ di 6 ^AvTl^a^oq oirog 

p}(piafta nmoi^Tjxivai y fi^ Shv xtiitfi6fS§iP i^ ovofnaxog **% 

{Qae ad Morychidis psephisma traxit Boeckhios Oeeonom. 

I Att. T. f p. 34S. Ex ipsis AristophMiis verbis, 'jts^ifia^Q» 

' ^ov VanaSogj xov ivyygafpij^ xov fteXic^v noitixtyv^ || fig. fih^ 

a«Xw Xopo HaxtSg i^oXioHiV 6 Zevg^ || og y ifil xov xXi^yMm 

Jlmaut xoq^yiH^ aniYXr^ai StinvujfV, ex his igitur nihii eHfioiaa 

&»i Antimachum, choregi mun^e in Leaaeia- tu^s faAfenteniy 

dioreutaa paulio pareius habuisse; quod eo ipao tempoto ' 

fio Achamenses docerentur factum esae» h. • e. Ofymp, 

LXXXyill, 8) non est quod dabitemus. Poat^a.Oiymp. 

ICII, 1 cttm* demoeratia etiam comoedite libeHatem soitttaii 

'^se, etsi nemo diserte tradldit, maxbna tamen cst suapicio. 

M restituto mox populari imperio^ denuo eomoe£a anil- 

fiam vim obtinui^ cufns rei lucnlenta exenqpla hiAemuaAii- 

itophania Ranaa et Cieophontem Flatoois Oijnkip^ XCUIy 

") Cfr. Dsofonianus VIII, 11 Soxeiii p ^Avxifiaxog %t^ 
<piafia mnoifjTcivai ^ oxt xo UgoV nvo ovx i^eaxt (pv^ 
aijaa&^ xal oxi fiii 8h XiOfKoSsiV i^ ovofiaxog^' wi fii^ Digitized by VjOOQlC .18 .«•MaNAV AiMlKrA« Imi» 9b,Qlymf.XCIlkA MglMim ttrit MeviMlttiig 
^nfai furmm Mreitorihia legibnt mdttlricta fQerit eamoedU, dii- 
hituA noA petest. Tain grevUer igilor eum eoaioedit aflSi- 
.geretav^ noa ailrtim eat eiTeo, cum sna eomeediae materia 
' dleeaaety coniQnelas eum fabularura commiaaione impenaaa fa- 
eere ampliua noiuiase. C&* Piatoaitts de Gom. p. XXXIV 
ilipe. Quo aeeedebat, quod^ cum beiiem Pebponnesiacum 
et pnblicaa et prijratas Atheoiensium opee inaanalNli Tuinere 
.nfilxiaset, dtibua ne ia «umma quidem faeiendi Toiuntate 
.Hunptsa ad •ehoroa» in quibus praecipua veterif eomoediae 
Jana fait, rite di|^eque iaatruendoa auppeterent. ^gaaiiquam 
«nim i^omici. ehori non eo quo tragici apiendofe |;andebaAt 
(Hevaidua Animadv. in Salm. Obserr. ad Iq«i ML et.Rom. 
,VI, 8, 5), eoa tamen aumptna requirebant, quoa in tanta 
4imniam rerum elade tix ac ne Tix quidem erof are poseent. 
Ita faetum eat ut iam Eupolis, qaem uitra OJjmp^ XCIII 
Titam produxissar doced non potest, de sordida choregi par- 
almonia quereretur, apud Poilac, III, 115 ''HSij x^Q^Y^^ 
imtoTiOTs ^vnaqfitaQov Tov8' dSegf Omnium autem ma^ime 
rGineaiaa, dithyrembicua poeta, qaum a comieis poetia erude^ 
liasime, sed suo merttOTexaretur, nihil intentatum reiiquiaBe 
.TidetBr qno Teterem chori magnificentiam et dignitatem conr- 
.weiieret. . SohoL Aristoph. Ran« 153, 406, Quod fiaetiim esae 
ihrerl ante Flnti editionem secundam b« e, Oiymp. XCVII 
.docemur ia Vlta Ariatoph. p.XXXVIIL SimUiter Ag7rrhiaa« 
tatiliaafmna homo» oomoediae Tim et di^nitatem eo labef»^ 
«tare eonatna eat, ut poetarum mereedem iauainuaret» V. 
SehoL Arlatqpb. Sccl« 103 et Ran. 867 ex em^atione 
BrunclLii* Quod factum Tidetur Oijmp. XCVI, d, qno tem* 
pore maxima fuit Agyrrhii ia dTitate poteatas» Ita igitu« 
eTonlt, ut tum ciTiiis iibertittia iactura priTatarumque reraii] 
eaiamitate, tum singulorum liominum, quyUbus molesta Digitized by VjOOQIC LMlBUt CMWnm* • OUTIIIUS. W 

«onttdlat liiTldh vedift eomoe<i<» Iteenflc gtifhrtM i» liii ^ 
retnr et choriee cernine fcre prenme ek«iafteeeef«i#. MW- 
tata %itur rertim eimdleloDe nen miriHH est etl«A mmbeile» 
cQiae In andqn» comoedie Tlm bptime deder&Tlt Pktonkn 
de Com* 1. 1. p. XXXIV, ab hoe l»de tempor^ prorMe <^ 
fabnlie exelasse. Qaamqnam enlni etiam inter veltiatiotli 
comoediae fabolas fnerant, qnae neqne chorice carmtna ne^ 
iioe parabaaee haberent, et tpo genere Cratini *O8v09^^ 
fnifse seimna, tamen hae et nnmero fnernnt paociiAima^ ^ 
iio fortasse scrlptae tempovibna, quibaa eomoediae df^ki^ii 
JMoryehldis paephismate labefactatam eaae Tidimaai b* e. In^ 
ter Olymp. LXXXV, 1—4. 

Sed at redeat onde digreaaa est oratio, lllam qaam itH> 
pra dixi eefotem illeatrarant ciarlaaima comlcae poealoe ri<^ 
dera, GraitinaB, Crates, Phereorateo, Eapolia, aUi^, de qitibMI 
deineeps exponeadam e^ Horam princepa et qaarf ante^^ 
0i£[nenes extitit CRATINUS, de coias natallam Tel <Mliii 
tempere etai nalius yeteram diserte tradldlt, alramqae In^ 
men ita ad liqaidam perdaci poteat, at rea vix anias dao^ 
rnmTe Hnnoram discrimine agatnr, Grandaeram oblisae.Oa*- 
linnm testator praeter aiioa Laclanos Macrob^ S5 T. III 
p. 2S7 ed« Wettat. qui eam aeptem et nonaginte annoo im« 
plerisae memoriae i^odidit: K^Tivoq Si 6 tiiq Kmp^Siet^ 
fUHfjT^g iftva ^tgog rots iveit^mvxa inaiv ifiiwae^^ tccA ngi^ 
t£ TsXei roi; ffiov d^a^ag tyj^ IIvTivfjv HaX vix^ag fAt^ 
ov noXv^ heXevra. Ut decrepitnm senem et deiicio propi»» 
qanm cam risisset eam Aristophanes Eqait. 528^.qaae fabole 
Stratode archoate acta est Olymp. LXXXVIII, )«» irriUtoa 
iacioram ia se dictcrioram contamelia Cratiana aeqaenti aano 
h. e. Oljrmp. LXXXIX, 1 arcbonte Isarclio ITvzivijv fabu* 
lam mfaro omnium applaoaa docuit* Sed . foit hie eatoemaa 
ingenioBiasinii aenis iabdr» teatairte Luelaae^, qui cuni hanc. Digitized by VjOOQIC 4041 c^ «UiiM pd9t«iB Dottran Olymi^ LXXXIX, 8, imde 
«HMHttpf Mtetea eia« incidera ia Olymp^ LXV« 1, ialiique 
S^olifisten AmUthwU At« 621 qui Cratfnaa in IVeineai 
ftbob longo post Ares editiMi temptfre, h. e. pdst Olymp. 
XCI, 1, Lamponici Ut yivi vigeatieqttQ meDtiooem iniedsae 
BWbiA$ quod faisissimiim esae vel ex eo intelUgitiir, qnod 
JV^inesia fabnla poat Fericlia obitam docerl yix pottii^. V. 
Eiotorebu Feric. 8. Noetram rationem ipae etiam confirmat 
Asi^^phnnea Fac*700^ qoae fabttia Oiymp. LXXXIX, 8 codk 
I|l|s4« mU In. Paoia igitnr fabuta L i. sciaeitmiiiJIerGario, 
eoquid rerum Cratinus agat, Trjgaeua reifmiei: .aai&avtv^ 

/^fJv niAQV sccfTayvvfi^PoV oivov stUwv^ Qao loco non iu- 
inrili qaoeri potest, quamnam dicat Aristophanes Lteeiaemo* 
i^orum incorsionem* Anonymo de Com. p. XXIX primam 
Hla^B» qaae nrchonte Pythodoro Olymp. LXXXVII» 1 facta 
Mt, invasionem intelligenti: rtXavxa Si jicBxadaifiovitov eig 
%iiv 'jLTtpKtiV ilapa},6vwiav rb yzQOJTov, wg cptiaiv '^Qiaro-i 
tfivriQy hnius i^itar opiniQui temporum rationes plane ad«| 
rersantar; neqno reliquaram, qaaa Lmcedaemonii in Atticamj 
fecere, imppressionnm (Tbocj^d. II, 47 111,2« IV, Vn, 19) 
nlia eet, qaae cam Aristophane eonciliari possit. Itaqne nisi 
Ibrte Bros^am in Nisaea recaperanda occnpatum ^') 01ymp« 
LXXXIX, l^ Qxercitna partem misisse atatuas, qui Athenien- ts ) Vid. Thucyd. IV, 20 sqq. et Diodon Sic. XII, 67, nbi 
' qutte^de Brasida leguhtur verba: xatanh]^d/x€Vog roiic 
*ji&nyaiovg^ Tovrovg fdu ip/Saksif ix tijg Nfaaiag, r^i 
Si TioXiv — anoxaTiatfiaiV ilg r^i/ TfSv ^axiSatfiqviwt 
aiffifiaxiav, haec igitur neque cum Thucydide nequ< 
«n^ ipsb ad^o^DiodofO conciliari possunt. Scribendun 
.i^itUr VQVTOV$ Jffhf OUX; ij^^^v. Digitized by VjOOQIC Am fineg infiotteraitt «Ifail veliBqti rUi^ aki ut Aii«topli«« 
nem, quemadoiodBm ctttfsam mdrti«i €ratiai fusetiaimo laao 
conimentiis est, ita etiam iliam Lacedaemonbmm ia Atticam 
iDTnsioneqt finxiase statoiamiifii* S^ miaais qamt In coaiB*) 
etnra stmt posita, iUdd tanqnam T«rt aimiUimttra , toieiHBiii^* 
natum ei»e Cr^ltnQm Oljrinp.. LXy, 1, obiisae antem Olyrap.^ 
LXXXIX, 2. Nam qno inre Sclineider&S) qaaeU. ieSMHi 
oopk GoliT. p. 182, mOi«effl eiuft ad Oiymp. 'XCI,! rettnle* 
rit, nescire me fateor.^ Vidtt igitar tum initis vetefia ««mMh* 
diae, tnm progressas sufnmamque eios perfeclioaem. ifsi' 
ad scribeAdaS fabulas provectiore^ iam aetate animiira ap)ra-> 
lisse Tidetar, aiquidera Anonymas de €om. p. XXIX poili 
octo^esimam qdintam demum Olyiopiadem h. e^ ocfogeainiat 
aetatls anno primam eum Tictoriam adeptum esse tieatatisr^ 
nxa ii^Tct Ttivne' ^OlvfimccSa, quae repugnant qnodamuod». 
EoBebio Cliron. p« 339, qui Olymp* LXXXI, .3 adsc^palt^: 
Cratinus et Plato cpmici hac aetate OQcacreAttjrt«' 
SyhcelL p. 847 D« KQattvog xal IlX^Tm Ol xaff4i>wi ^ptni* 
Sdv. Qm nt de Flatone manifesto: errote Uprai eot, f t« Iq»^ 
tasse nje de Crotikio. ^idem Tera praedicatlt; .>fi#d jee ^^ill^ 
^otiim pensitata noii dubito ,qniii apud Anonynitim p^tita» ii% 
muaeralibus erratnra sit. P^ro far(» l^eadum Tidetpr.innj!^ 
m' autem foi^Se.miitandiim ia na'^ Certe iam fatabwreUfa 
curca Iiadc Olympiadem doeoisse} coUigas ex fragraeato aimil» 
Platarcbiim BeUone an pace Athbn. priest. p^ SSli flMplur 
Kbi Peridia. tarditatera .in longis moelsdbui condeDlib. racti»^> 
Ht, quae Olymp. LXXXII, 1 absoluta esse 0« M uelleBW 
iociiit. . la refiquis fragmeutis paucissimt j^epearto indiila^ 
lue enm imyi ante Olynqp. LJS:XXV fabulaa idoHRHMae ^raiNf 
piant Noa nefligiendna tamea raemo9rabilis iociii 4i«dHi^? 
Iirdi. P^^. p»^^£(MS Oor. i....:»ir.ff Digitized by VjOOQIC 'Y} aXimmifmAag Z^ oSi raf04i%«nM 
o Ilt^xUfjgy tdSeiov inl rov xgaviov 
lg[(aPj idiiS^ ToioTQaKOP naQoixetm. 
QMe vix^all» tempore scribi potnerant, qnam qno. Perieles 
«litrMiaBi peiiealam eflfag erat, h* e« Olymp. LXXXIIl, 4, ut 
Q^tpag fabalam, ex qaa y^ersua ilU petiti aant, aot eodem 
Mt sefacnti amio actara esse coliigas. 

Be &meBlici« Cratini rebas nlhii compertnm fcabemnsi 
bU qiied patrem babait Cailimedemf Soidas s* r» K^tipog. 
^m^ * Clenaeate Alex. fitrora. IV p. 5M B. eommemorator 
Gratini BBa bene, pingendi arte clara, eam Bon CratM poetae 
danici, ted Cratini pktoris filiam faisse intetlexit Siiligias Ca<^ 
teL artif. p. 16^. Taxiarchum et tribalem fuisae rijg QivYit- 
iaq; q>vkijg docet Saidas s* ▼• ^Emiov SiiXoTiQog^ oiit^g 
Hiifito KQO^tPog 6 xwfuxog, Tawg dta to ta^kOQX^^^ ^^^ 
O^qtSog ifpviijg SnloteQog ts q^ctpijvai Qnae iisdem Terbia 
iagfmHlat apod Paroemiographoa, qmram testimoBia qppoeoit 
AINvtf «1 Hesjrcb. T. I p. 13^2. De Epei ignavia cfr. Ly- 
eofkn Cess. Ml, oM dicitur iyx^ nifjfQixeig xai qtaXccYya 
^fMigiam. CenTidi aoctor fertasse AristopiMiies Init. Fla^ 
^ttlesiii epieribof deditom Cratlanm foisse onos Soidaa u^ ▼« 
j^^onVe^ iradidit, ohi tpiXonottig xa\ naiJkmv ^^fidpog 
r, foae ▼erba Kndoc. f. 21tl omisit. * Re» Ipima etei 
praeiraete oegaTerit, fieri lamen poteat ut Saltem ra^ 
tie MbUeiit^ e^rte Aristophanem , qoocam perpetoara exer] 
eoit: liiiaiicitiam, vix iUad sileotio pniet^rnrissovom ftdsse w 
MoUam a^o Tereo», iie Soida» Aiiitephanie loco U 
li SSt ell; lltS deecptaa sit^ obi allDS quMiim Cw^ 
wta, Mliieolas ^onio et deUcatvs, qaem lyi^m pioetei 
Msae S^oHasks testaHir, a somieo so^lHatmr.; ¥enerie Uti 
ipotontiam in nostro Cratino notaTit eilam^ Aocdb^ ^ dieito 
ai Horatii Epist. 1, 19, 1 «tantae libidinis fuit, jit cubicoiai Digitized by VjOOQIC <inQn tpeedli dkoiMHWl «fo> fldlleetti9*rttal^ttMil«ll« 
de ipecatiilo eabteolo Iief»(ll apbi SMtoidom Vte HeMil. 
p. 756, idqae Mbiciinie iste megieletlos pra etep^re eve ed 
Gfatinimi trmistiftiil. Cfr. Leaaingli VtncHe. H^>nit. p. SM. 
Veriiia akeram Itled, ifiied Sdidea eddldit, Tinesem AilM^ 
Cradnom, qmae res mulliplieem Arfalopham ridendl teeattdl^ 
que materiem prseftall, •Gfr. Pae. tW. Eqo, 4M, SSl. nm*' 
dera in rem perelcgpans eit ineefti auctorie epigramma apttdl' 
AHien. II p. Me inter Nieaeneti carmina reeeptmn » BrOH 
dde Anal. I p. 417. 

Oivog ro# /a^m niiiii tc^ifg mmg aoi3£* 
^iaq di mvcov ov8iv av rim^ jOo<f6v. 

rav^ iXiytv, Ju^vvaty xal invttv ovx i^og •affxov • 
KgaTivogy akla navtog wStn^dig ni&ov. 

TOiyaQTO^ aT%fp&voi¥ Sofiog i^vtv^ ei]^ Si uitt^ 
fiitwTtov ola xai av xexQOxtofiivov, 
Hoe eplfremma Cratial moniimenlo ineoriptam ftdaee Mtt» 
Iitnr Aeroii IHe ad Borat. 1. c. iibl qoae addlta leffiHititrt* 
«Cratiniia tantaeflnolentiae felt, Qt eoRtiie fiierft aopra peilei* 
«reesmbere) in qoaa comedere eoneaeTemiit,» fortaeeeezAjrf»; 
itophaiili Eqidt. 4M emendari poleronl, nbl tanqoam Ip&v^' 
pit^g rldetiir Oellmie: e? (n fiii fnadf, j-evolfiffv h KgMi^' 
fov 9uS9i4}V» Neqne -Tero Ipse quo laborabtt Tltio dfiMteii^r 
bat) eedl Ipaam ilAim bibedltatem aaam In Pj^tltie lepidlMlitte' 
peratriiudl* Plalardbut Symp. 11, h tviv xmfitmv ivm t^ 
ntxQieev o^i^S^ Soxowir rS axmtteiv iatyfovg^ %iit *jt^ 
tnofpavtjg tig ttjv (paXaxQOtijta (Pac. 767. Eqoit fi&IL ISiilu 
MO) aeal eig tigv oYvov Sitpfjviy) MQativogtriv UvtivtiU iSin 
hiev. Hane «iUe fabolem taiito omniiH» pkime ^bMiibf nt 
hidicum sententile et Ariatophanls NaUboe et Cbnno Aml* 
friae, ^e fa|mlaf iimQt f;om.FytJie^ in cectamea qommeiee 
herant, praemiom praeriperet. Hoe tum in NabtaBi>«gu« Digitized by VjOOQIC nMI faliakie aiiiilAfil Ariitoplmii* Arfaitteotom dsaiiuh 
tifti 'iirte pertem ar^meeti ierrevtt Sdioltetes Arbt. Eqiu 
Mt. Scilioet Cemoidfam iiigeiioioa poete «xorem iaim 
oioe flniKerati ie4 dlrortiiim com marito faetarom et wm-^ 
04M. lilem ei iatentoram. <2ao eofnito, qm forte aderant 
Citt^i,fimiliire8 obaecraBt mallereni, nt m qaidi temere fa^ 
lAaty et Q^ae ait tantae ioimldtiae eaaaa qnaenint.. Tom illa 
gBOTimime 4|Heritor de Cratioo qaod se contemtai hibeat to- 
tamqne seae Temalentiae tradiderit: orp fi^ wapuaSoi^ fii^ 
xerty axoXilJoi 3i rji Mid-p. Sic enim oeribendam pro on 
fAfl xtofjKaSotf ij lAriTUri^ axoXd^ot^ rji fii&p. Cfr« Saidam 
i. ▼• xoiSlov. Ex oratione Comoediae, qna erimiiinm in ma« 
ritam Goniectoram arg^menta dicebat, et qpam plane ad ia« 
dicialiam ArAtionam formam effictam fuiaie ez looo apnd 
Clementem Aiexandr. Stronu VI p. 265 Sylb. r^v fjtiv na* 
gtfff3t!^viiv taofg yiyvuiaxttSf coUifas, * Teraiia ajiqaet sed 
i|dmodiim mendose scriptos iervavit . Siholiastea I. L Indi* 
4^ ^pc^toa eat Tieraaa apad Sdiol, Hqmeri Odjii« & 186 
yvvpi ^S* ixiivov nQOt^v ^, vvv 3* ovxiti. Aadita Comoe^ 
diie orit^one, amicos consiiia de optinu jeid^di. C<*t4oi ^a^ 
tiifc iniififlte colii^ai. e fragmento apad Athen# XI P* 494 c. 
Qipib^ omniboi ita rospondiss^ yidetpr Crati&asi ut niliil 
^^ipti.profer^ppetam posse diceret, nisi.qifi vino iibcalaich 
W0ff\ vScfQ Si mvfov xQy^^ov^ovSiv av rixfki^ nt eit ia Ni^ 
d^eti q^ifrimmite, qnem Cratmi Terium esio ex hnc ipsa '^^) Sive potias qninto. Nam qnod valgo qnilitam hiahetar, 
•^ f 4aobai lliad conitaim eenariis perfectisslnfis, 
.: ' , %6^ 8i S^afia rovtq ttje^^pltjf ^i^riaswg, | 

xakXiatov elvai (fifiai xal texvmiitQttov^ 
enm qaarto, qaod et ipsum metricaiA eit, conittngendam Digitized by VjOOQIC CBATINI78. M 

fabnla desmaptaiil terigsime monnit Meierni ia libro de can- 
Barura actionibas apad Athen. lib, III p. 389. Reliqaa fa« 
bulae fragmenta perseqai non hnias loci est. 

Fabuias docuisse perhibetur unam et yiginti^ testibns 

Suida s. T. KQartvog^ Eudocla p. 271 et Anonymo de Cou. 

p. XXIX. Wielandii error a4 Aristoph. Equit. 540 nona« 

finta eum fabularum auctorem fufsse affirmantis nnde fluxe* 

rit nescio. Victoriam in poetarum certaminibuS) Snida et 

Eudooia testantibus, novies reportaTit, idque nccfAtpt^tfu , nt 

ait S<^ol. Arist..Eqo. 725. Histrione cui primas fabularura 

partes deferret usus est Cratete, Schol. Equit. 534. Com« 

mentatores, ut hoc addam, nactus est plures, in his Caliiaftra- 

tam^cuius in QQarxctg fabulam commentarium laudat Athe-- 

naeus XI p* 495 a, et Asckpiadem Myrleanum, quem de Cra- 

tino commentatum esse ex eodem Athenaeo XI p. 501 e di- 

scimus. Gaienum dnobus libris tcc nccQa KQativ(o noXiXMU 

ovofjiata explicuisse ipse testis est in operum suorum re- 

censu vol. iV p. 4 Ald. Lycophronem quo auctore Fabriciua 

BibL gr. II p. 434 huc rettulerit ignoramns; quamquam cer- 

tum est de muitis Cratinearum fabularum locis doctissimura 

grammaticum commentatum esse in libris de Comoedia, Scho- 

liorum in Cratinum indicia habemus apud Schol. Aristoph» 

Vesp. 151 6V Si totg mQl KQativov dKoQiatat (se. xanviav 

Xiyea&at) tov ano&etov ^ xal tov naXaiov. Cfr. Poliux 

X, 64 iv ya totg KQativov XeiQmat trjv aad/iiv&ov xi^ 

fiuixov voovavv y ^vioi di exTtwficc. Grammaticus Bekkeri 

Anecd. p. 350, 17 oi Si iv tco SQafiati (Drapetidas Cratini 

dicit) iyfQaixv/SfiXtv 'yQd(fovatv. Quibus adde quae apud 

Hesychium leguntur s. v. /liovvaioxovQonvQwvoSv et /Itog 

•d-axo^. 

Cratinum in arte sua nonnihil innovasse, vel sine vete- 
rum ficriptorum indiciis probabile esset; nunc disertnm acce- 
Hisi. criU Com. graec. 4 Digitized by VjOOQIC 6# cnjLViKVU, 

dlt teatiraonlum Anonymi de €om. p. XXXIi Ltps. qni post* 
faaui radem et incuitam «ntiquiorum comicorum rationem 
attigit, ita pergit: imyevofiivog Si 6 KQauvog xauaTt]ae 
fjtiv nQixijov Ta iv tf] xwfKpSia nqoauyna fdxQi^ tquSv , av- 
aviiaag rf]v dra^iaVy xal rw j^aQitvxi rijg xcDfKoSiag t6 
ii(f€Xifjtov nQoai&/jx€ rovg xa^g nQaTTOvrag 8tafidlXa)v xal 
uian^Q Sfifxoaia fidaTi.yi, r^ xiOfiioSia xoXd^iov, in qniboa 
duo sunt quae praedicantar de Cratino. Actorum enim nu- 
merum apud priores promiscuum (Ta nQoawna aTdxTwg sta^ 
^yov) ita constitnit, ut tres tantum simui in scena persenae 
t^olloquerentur. Quamquam lioc quidem aa non Tcre de Cra- 
ttno praedicavcrit grammaticus, certe dubitari potest, siqul* 
-Aem Aristoteles de . Art. Foet. V, 4 ig^norari dicit rig rd 
nQoaiana dniSiaxsv ij nQoXoyovg ^ nXij&tj vnoxoiTMV jcaX 
xiaa TOiavTa, Argumenti autem rationem ita immutavit, ut 
qunm antiquiores comici fabulis suis risum maxime iocum^ 
que captassent, ipse improborum hominnm mores acerrime 
Insectaretur; in quo ita versatus est, ut convicia, quibus re-* 
fertae erant eius fabulae, nulio humanitatis condimeiito miti- 
l^rety sed aperto, quod aiunt, capite cum vitiis roanum con-* 
sereret, fabulisque snis/quadarti quasi scutica armatns profli- 
gatorura hominum, quorum largissimus fuit apnd Atheniensea 
proyentus, impuritatem et ilagi(ia castigaret. Platonius de 
Com» p. XXVII ov 'yaQ atansQ 6 * AQiOTocfdvrig iniTQix^iv 
triv x^Q^'^ ^<>^ff axoifAfiaai nom — dXX dnldSg xai xarci 
tfiv naQoifiiav yVfivy xecfaXii Ti&fjai rdg ^Xaaiftifxiccg xccrce 
t£v dfiaQTavovTiav. Christodorus Ecphr. 367 

xal Tvnog d^Qog eXafiksv dQiaTOVooio KQaTivov^ 
bg noTe StjfiofioQouji noXiaaovxoiaiv ^ Lovtav 
&vfioSaxeig i&ooDaev dxovTuniJQag idfifiovg. 
Quae res movit fortasse Fersium ut audacem Cratinnm ap^ 
peilaret Sat. 1, 128. In tanta eonviciandi libidihe, non mi^ Digitized by VjOOQIC rnin est^ferriaf 'Tiinfii Ingenil nonniiiHiiiani ptnllo fniqnlut 
etiam snmnios homines patriaeqne amantissimos Texasse, vel^ 
Qli Pericletn, qnem iuternecino fere odio exag^tayit; qnam- 
qnam Idem Cimonem praeclaro ornavit praeconio, Plutarch. 
Cim. 10. Poeticas viri Tirtates etsi difficiie. fuerit, cum nui- 
lam eius fabulam superstitem habeamns, certo indicio* defi- 
nire, habemus tamen inculenta yeterum scriptorum testimo« 
nia, ex quibus non tantnm summam Cratini auctoritatem et 
aestimationem fulsse inteliigimus, sed etiam ratio eins landts 
perspicitur. Ac vere poeticam yiri fuisse indolem Aeschy- 
loqae In dispari ^enere simillimam, diserte tradit Anonymns 
de Com. p. XXIX yeyovi di noirjTDuarazo^^ xataaxivd^ci)i^ 
iig Tov ^iaxv?^ov x^QaxTfJQa. Beatam ingenii renam, qns 
erat sui confidentia, ipse praedicat in nobilissimo frajfmento 
apnd Schol. Arist. Equ. 52S 

^Av€t^ "AnoXXov, rcSv incSv tdSv QiVfiatayv 
xavaxovoi nijyai* StaSexaxQovvov to atofta* 
*llu3a6q iv tfj cpaQvyr ti av UTtoifii crot; 
si [i^ yag imfivau tig avtov to OTOfia, 
anavTa tavta xataxXvaei noirjfiaaiv. 
Rapido torrenti omnia secum auferenti praeclara imagine 
enm comparat Aristoph. £qu. 523 sqq; di^nnmqne dicit pro« 
pter reportatas olim victorias qui in Prytaneo bibat et nn« 
^entis delibutus Dionysiorum spectaculis intersit. Dictitf' 
eius troporum luminibus frequens (Platonins 1. 1. noXvg tijg 
TQonijg Tiiy;f«y^i, nbi malim nokXtjg} ct lyrico quodam colore 
tincta, maxime in melicis fabnlamm partlbus, quae dithyram^ 
bicarai audaciam spirabant, Hesychins s. r. nVQniQsyx^ij wamr^ 
moqne omnium studio expetebantur et in conTlviis caneban- 
tur, Awtoph. Equ. 526 
aauf» S' ovx riv iv avfinoaiotg nXiiv Jcoqoi avxoniStki^ 
xai rixtovig ivnalajifov vftvtav^ ovtcog rjv&tiaev ixetvog. Digitized by VjOOQIC SH CBATIIVUII* 

Hiac idem enm rav(>orpdyov Ami Ran. S37, tlbl procnl 
abeffBc iubet mysUrum choros, quiconqae Mnsarum orgiis 
non inidatas sit fitjSi Koativov rov tavQOipayov yXMTrtjg 
/iaxxn^ iTtlbO&i]^ ad quae verba respexit Etym* M. p. 747, 
50 TavQorfdyov rov Ji^ovvcov — iiri xoTg tov 8i&vQafi/}ov 
vixi^adat ^vg iSi3oTO' i] rov fJ^i?OT?;i', d<p ov xal iTil 
KQarirov fieri;V(XTai t6 ovofia, Quae leg^ntur etiam apnd 
Photiom Lex. p. 571, 13, Cfr. Apoilonias Lex. Hom. p.l56, 
190 rav(}ov JiX^yov xal rov Jiovvaov ort xiQara ix^^ V ^*"* 
(liyfiaTijg, f; or^ rotg Si&v^fi^ig d&lov tjv ri Povg, o&sv 
xal 6 Kffarivog ravQorpdyog, Vix rccte igitor Schoi. Eqo. 
524 dictionem Cratino tribnit simpiicem et iuornatam, dece- 
ptus haud dubie faisa interpretatione Terbornm Sid rdSv 
drfihov mSiiov. Cui repog^nat etiam is qnem Soidas s. t. 
Koarirog compiiavit, ubi XafinQog rov x^Q<x^tijQa dicitnr, 
quod non minus ad elocutionis rationem quam ad inventio- 
nis virtutem spectat. In metrorum ratione non minns ^ran- 
. dem et magnificum fiiisse Cratinum Tcro est simiiiimnm, 
quamquam paueissima, quae eius rei indicia praebeant, cho- 
ricorum carminum fragmeuta servata sunt. Cratinenm, quod 
^ammaticis dicere placuit, metrum paullo feintiquioris esse 
originis, iam supra monuimus. In inveniendis disponendis- 
qne fabuiarum argumentis qualis fuerit, docet Piatonius 1. 1. 
p. XXVII evaroxog mv iv raig int/joXatg njjv SQafidrtov xal 
Siaaxevaig **), dra tzqolwv xal Siaa^TicSv rdg VTtoO-eaei^ 
ovx dxokov&iog aX^jQoi rd SQdfiara, Quibus yerbis si^ni- 
ficat anctor, Cratinum in inveniendis qnidem argnmentis feti- 
dattlme esee versatum, sed eundem in progressu fabniae im- **) Jiaaxevdg de apparatu scenico i. c. cbori constiftitione, 
scenarum et ornamentorum inventione interpretatnr Do- 
braeua Miscell. Aristoph. p. 104 Dind. Digitized by VjOOQIC petu aklatom actionis iraikReni tiirba8»e, et quam ortlis erat 
ab initlo arffnmeBti telam, non ita p^exni^se,. ut summa feg- 
set «in^^lamm partimn ad certixm fiibalae fiRem coaspiratio. 
In tanta in^enu artisqne praestantia non miram Q«t^ pJu- 
rimosCratino obtigisse noa BM>do adnlratores sed etiam imi- 
tatores. Ut LuGtiium omittam, ^^m ad Cratini ceterorum-* 
que antiqnoe comocdiaopoetarum imitationem se composuisse 
Horatias testat^ Satir» I, 4 in., inter graecos comicoa se- 
ctatores habnlt Enpolin (vid. Anonym. de Com., p. XXIX), 
Aristophaneln (v.Sehol. Acietoph. Tl^esm^. 215^ Clement..Alex» 
Str. yi F^ S61f» Arist. Eq. 92^ cU. Cratino apud Polkie. lU, 
41), Cratetom et TelecUdem (v. Atben. VI p. 267e ei 
p. 298 e)y Strattidem (t. Atheu. XI ii.*47ac et PoUue. X, 
70) aMos^ Ipso quem sequutus sit praeter ArchilQchum SGiQ^ 
nenanem; suo pleraque egisse videtor ingeiiio^ De Archi*- 
lodio autcm gravissimua testis est Flatonius de divers. co^ 
niie. f. XXVII KQUTtvog o t^c,^ aaXaiag xMfAcodiag jjccH^triq^ 
a^€ Sn xara xag 'Jqx^Iqxou CtjTiiaug avaztjQog ^^v vat^ 
lo€§OQiGtiS iarivy quomm Terborum sensum» a quo longis^ 
^me aberravit Casanbonus ad Persium p. 156» reotissime per-» 
«pexit Hemsterhusiu» apud Geelium BibU crit.. IV p. & cor- 
riffen» Uie aTS S^ xal ta '^a;f*A6;^ov Cvhoaag, cniuo vesti^ 
giio insisteno Lehrsius de Aristarcho p» 25 malebajt clre S^ 
li^^vg ^AqxiIoxov ^n^aag 2«)^ Neque rejiugnant Ano* 
nymo fragmenta, in quibuft satis frequentes Archilochii ser- 
menia imitationea deprehendas» quode^alias diceudi locua 

*•) In his ^n^coaag vcrum puto: participium ccrte nesessa- 
lium est propter ar« di^. Sed xara tag neque ab Hem^ 
•terhusio neque ab LeIu*sio probabilUer emeodatum puto. 
Fortasse scribendum at€ di] xaraxiivag " JqxO^oxov In^ 
XoSaag, Quam olim de lioc ioco coniecturara perieiita- 
tus sttm^ eam dudum ipse repudiaviv Digitized byGoogle a GJUTUnjfl. 

«rit Qnoi ^m Arifltophane Cntioo interooflfliflfle ^txtnaa 
flimaltatem, ea In tanta atticoram eomicoram de priiielpata 
popaiiqoe gratia aemalatione et mataa obtrectatiooe iiiiiil 
Iialiet qaod ma^opere miremnr. Et Arlstopliaoefl qaidem 
tam aliifl in fabalis tam maxime in Eqaitibaa ^raTissime et 
adrerflataa eat, iaadans iiiam qaidem propter eximiam ing enii 
Tim et poesios praestantiam , aed eandem acerbissimoram 
dicterioram acaieis Tellicans et Inccsseiifl. Qaam sibi inia^ 
riam iliatam Cratinas ipse rarsas in Fjtine fabala oltaras, 
infli^ni vegetae senectatifl et invicti roboris docamento, inge- 
nii aciem in Aristophanem strinxit, eamqae tam aiioram cri* 
minam insimaiavit, tam qaod Eapojlidifl acrinia in fabalia 
fleribendifl expilaverit, Schol» Eqa. 528 ravra axovaag 6 
KQarivoq eyQaipe rtjV IIvTivrtV duxvvg on ovx iXtJQrjasv iv 
otg xaxcSg Xiysi rov '^QvoTocfccvrjv dg ra EifTtoXidog kiyovra» 
Ad eandem simaltatem spectant haec Schoiiastae Platonia 
p. 880 ixiofifodaiTo Si ( Aristophanes ) inl tm axMnrt^f juiv 
EvQinidrjV fiifieta&ai, 8^ avTOV, KQaTivog Tig Si av\ xofA^ 
\ff6g rig €Qoiro &iarrig' ' YnoXenroXoyog yvojfiiStwxTfjg avQi^ 
n^aQtarocpavi^iav, Ac faisse qai etiam his Arisitophanis 
verbifl Pac. 710 nQuirov fikv yqg rovg aVTinaXovg fiovog 
avd-qointov xarinavdev \ iig ra Qctxha axajnrovrag aai tcccI 
roig (p&HQalv nolefiovvrag* \ rovg '&* 'HQaxXiag rovQ 
fjcaTTovrag xal rovg neivcSvTag ixeivovg, \ rovg xfavyovrce^ 
xa^anaTvSvrag xai rvnrofuvovg iniTt}Seg \ i^r^a^ aTifjuo-^^ 
aag nQojrog, xal rovg SovXovg naQikvaav, | ovg i^ijyov 
xXdovrag dti^ xal rovTOvg iivixa rovSi, \ iV 6 avvdov-A 
Xog Cratinam sig^nificari patarent, docet Scholiastes: rtv^^\ 
Si rpaaiv lig KQaTivov aiviTrea&ah cig rouxvra no^ovvTci 
SQdfiara. Denique in adversariis et inimicifl Cratini apaa 
Scholiast. ' AristophJ Eqa, 5S4 commemorantur etiam oi 
niQl KalkiaVf quae atrum de Callia poeta an de Hippo*- Digitized by VjOOQIC niei iHo explteanda %int; dubiUfi potest; prius taiiien pre- 
babiliQS. 

Fabnlas Cratinum acripskse vidimus unam et Ti^inti. 

At titDli draraatnm apud Meurslnm et Fabricinm enumeran- 

tof mnlto plurea. Sed ii quidem aufcorrapta fabufairnm 

elog[ia in indices auos mero di^torum labore oonfectbs re- 

ceperunt, aut fabulas nostro Cratino tribuerunt quaa Cratino 

iuniori aiiisque oomicis tribuere debelMint. \^ideamus de 

siiig^olis* JTXavxog apud Atben« I p. 68a K^aTiVog riavxdo* 

oii nqog ys navxog iauv aQxvatxy xakfSg. Particula ys e 

Valekenarii conieetura addita. Pro r?.avxco membranae 

ylavXoVy quo recepto fragmentum ad trochaicos numeroa 

reTocandnm est. 0Qaam apud Hesychium 8« v, amtpQii-' 

<rav, tibi codex habet &Qaav, ita ut ulXimae literae anpw^ 

Bcr^tum sit ig. Legendum igitur &Qaaaaig tcI QQaxTmQ, 

Similiter erratum in Antiattic. p. IQi xaxoSovlogy KQaxiPo^ 

6Qaxi, nbi itidem 6Qaxxa$g reponendum esse noit dubito. 

"HQmg binis locis tanquam Cratini febula landatur^ a Poi^ 

luce lib, X» 64 «v y« xoTg KQaxivav *!HQa)ai xriv aadfiiv&ov 

Xifitnov VQOvai/Vy BVioi 8i cxncofia^ et apud Snidam a. t. 

avixag . — KQaxTvog ^'Hgojm, Tdv av^^v ix y^ dvfxag iig 

avTovg filinfov. Sed tnPollucis loco non dnbito quin retCe 

pro ^Uqwci scribendnm coniecerim XiiQcaaiiV^ culus emen^ 

dationia ^qula graviorem sponsorem requitat ipsa Poliuce Ufc, 

\ly 98 xal KQaxtvog iv XiiQioa^v* i^ daafiiv&ov xvXino^ 

hi^ayv. Unus igitur Suidae ioeus restat, in qno aut eadem 

medendi ratio adhibenda est, ant Cratino Cratetis nomea 

substitnendnm, cuius ''HQmg saepissime laudantur^ Contra 

apud EtymoL M. p. 270, 6 KQaxi^g TQOffwvior ^iipi^ xal , 

OTtoSi^e xal SiaQQixvoVy et Scholiastam Aristoph, Nub. 96 

Kqdxiig iv IlavoTixaig SQafiaxi, repone KQaxtvog. Quod in 

altero loco monuit etiam Hariesius. ^Riddtg apud Ilesy- Digitized by VjOOQIC eliiain •• ▼• at&QU^f uU ioodex habet 'HKhuhv, q««di feete 
In dnXkaoiV matavit iam Sopingiaa. Kqnaaai ibidem a. t. 
xaiv^aa$ — jiiaxvi.og ical KQativog KQi}aaa$q. Recte Al- 
berti jiiaxvkog KgiqaaaLg xal KQartvog^ de qao- admomaerat 
etiam Florena Chriatianaa ad Aristopbania Veap. 019. ^^i;- 
tpiafAata apad Harpocr. p. 73 aQXtBvaav — ro xa&UQU^ 
fd^vai nQO yafitav tag naQ&ivovg tij 'jiQtifii8$ tfj BQav- 
Qiovia, tq; 8i awttivovta ig to nQOXiifHVOv UQfjtat naQoc 
ts aXloi^ mi KQativio iv totg Wijq>iafiaai, ubi ie^endam 
KQat£Q(S, qaod cum etiam MaussaGO in mentem Teniaset, 
postea inconsulto reiecit '^). ^ jiXlotQioyvdfiovsg Cratini 
habemus apud Choeroboscum Beklceri Anecd. p. 1170 TiaQoi 
KQativco ^ AkXotQmyVififjioatv • iniXtiafioaii fivtjfwvixotaiv. 
Quae ex Hephaest. I, 3 emendanda stmt. His i^itur remo* 
tis triginta restant fabularum tituii, quibus porro exfmendi 
aunt et iuniori Cratino tribuendi IIvd^ayoQi^vteg et TuQav^ 
%iVo$, quibus in fabulis Pythag^oreos risisse poetam ex Dio* 
gene Laert. VUI, 36 inteiiigitur, quod proprium fuit mediae 
< et novae comoediae argumentum, veiut Mnesimadii m ALc- 
.maeone, Aristophontis in Py thagorista , Aiexidis iu Pytliag^o- 
rizusa, aiiorum denique in aliis. Contra niiiii eiusmodi iii 
antiquae comoediae reliquiis deprehendas* Porro WevSvno^ 
ifioXifiatog, quam iunioris Cratini fabulam esse ?el Platonis 
commemoratio docet in fragmento apud BiQgen. Laert. III, 
26, et AtovvaaXi^avdQog, cuius fabulae arg^umentum ad Aie« 2 7) Idem Crateri Macedonis opus, in quo ilie attica pse- 
phismata et alia rerum gestarum monumenta ita coILe- 
gerat ut servato temporum ordiiie omnem graecarum 
rerum memoriam diii^entissime iiiustraret , Piutarch. 
Arist. 26, ab eodem Harpocratioue iaudatur v. 'AvdQoiv 
p. 40, Navtodixai p. 251, Nvficpaiov p. 255, otL 8ia^ 
fiaQxavn p. 268. Sed de hoc Crateri libro aiio loco 
dicam copiosius. Digitized by VjOOQIC uniAM^gvi eiqpeiUionem, DlonysHicfte pomfite idsinitilttrtt 
(t. Arriaiu Aiiab. VI, 28 cll. Diodor. Sic. XVII, 106 et Pio- 
imh Aiexi 67), i^eetasse ex nominis ratione pcsrqpieere mlbi 
Tidebar '^), qnam coniectnram confirmare Tide^r tn^gmtm* 
tm eins fabolae apnd Macrob. Sat. V p. 562. 

«'. aroX^v d^ dij tiv ffj^f; raDro iwi (fQccaoif. -r 

^. &VQaov, KQOXfaroVy novxilov TcaQ^i^aiov. 

Sic enim recte primum Tersum emendaTit Porsonns ad Eh** 

rip. Hecnb. T82. Secundo Tersu sua sensui constabit rali«» 

si noixikov a sequenti Tocabulo commate separaTeris. Phn^ 

tius Lex. p. 437, 16 7ioixi?yOVy to /iiovvaiaxov ifjiariw tn^ 

Twg €kByov.9 Cf. Poliux VII, 47. De auctore fabnlae ean-r 

dem Porsoni fuisse sententiam, colligas ex liis eius Terbis ui ^ 

Praefat. Hec. p. XLV. «Cratinus ianior apud Et^m. M. et 

«Sdd. T. Bij, 6 S^fjU&iog tog nQO^^riov ^ij /?^ Uywv 

<i^aSi^H,» Quem Tersum ex hac ipsa fabula petitum esse^ 

t! Etymologo constat. Denique eidem Cralino tribuendaidi 

puto BovaiQiv, ab uno commemoratam Polluce X, €1. Eo^ 

dem titulo fabulas docuere Antiphaues Ephippus Mnesima* 

cbos. Denique eliminandae sunt Atalante et Enmtoideik 

ScholiastaVen.Ari8tophanisPac.347 6 d^ dtvriQog (^oQfAita») 

?y X(ocf6g. IjUfjLVfira^ xal HrQarri^, rQirog fio^X^g. KQa^ 

^tvog ^ATakdrrp, quae ita transponenda sunt ut Atalantei 

nomen cum Strattlde coniungatur. Huius enim notissim» esft 

&bnla Atalante. Eumenides ex Eunidis corruptas esHe apnd 

Scholiastam Aristoph. Equit. 526 Tidit Fabricius, idemqne 

ntmm tollendum ex loanne Alexandrino de acc. p; 29« Re« 

«taat igittir quattuor et Tiginti tituli: *Jqx^^^X^^y BotvmXoi^ 

^nXidSeg^ JtdaaxaXiai^ jQaneridig, 'EunmQafuvot siTe 

iSatot^ EvvHSai, ©Qarra^, Kleo^ovltvat^ Adxmeq^ MdX^ ^O Vide tameii quae infra de Cratino iuniore dicentur. Digitized by VjOOQIC i&0teolf NiiM0$9^ N6f$o$^ VSvaa^igj Hapinten^ Tlvkaia^ ! 
JZXoiJTOA, Ilvtivtjf £aTvgo$f Hegitfm^ TQOffmvltog^ Xetfia^' 
ftivoi^ XeiigoMfegi ^Sl^$. Itaque si Ternns est qnod snpra i 
^ Cnflni lUbnlanuii iinBiero dixinins, ne nnnc quidem area 
perpnrg^ta eitt. SatVQOi et XcifuxSopievo^ non commemo- 
. rantur niai in didascaliia Equitum et Achaniensinm , viden- | 
tnrqne iam antiquisaimis temporibus intercidisse. Itaque pro- 
•iMAiie eat Iiamm fabnlarnm in definiendo Cratineornm dra^- 
jnatnm unmero veterea grammaticos nuliam habuisse ratio- 
ttem. Deniqne Didascaiiis vel titoli insolentia cormptelae 
«iispicionem movet gravissimam. 

Cnm Cratino CRAT£TIS historiam coniunpmus, qno 
nomine Suidaa dnos commemorat poetaa comicoa. Verba 
liaec snnt: 

KQottjg^ *ji&i]vaiog, xa>fiix6g^ ov r^vaSeXcpog *EniXvxog^ 
noftiTTig imSv. SQctfiaTa avxov eialv ^\ Feitovegy ^^HQweg^ 
^&flQia^ jittfiia^ Iled^Tai^ 2a(nov* eyQaxpe Si xal tuxtuXo^ 
^aStiv Tiva. 

KQatfjg^ ^Ad-rivaXog, xfafAixog ereQog (hoc eteQog reote 
•mittit cod. A) xal avtbg T^g aQxaiag xwfi(o8iag. fpi^rai 
aitoi SQdfiata tQia^ ©tjaavQog, ^'OQVi&eg, <PvkaQyvQog. 

Sed hoe inane est grammatici commentum ^*). Cnum 
, tantnm et rectcf qnidem inter reliquoa Cratetas commemorat 
Diofenea Laert. IV^ 28. Eadem quae Suidas dedit habet 
etiam Endoo. p. 871, nisl qnc^d verba eyQatpe Si xal xarcc-- 
XoydSfiv T&vd, qnae Suidas de alio quodam Cratete lefermt, 
Miittit. De Epilyco poeta epico qui praeter Suidam tradi- 
derit novi neminem. At bene novimus Epilycnm antiqttaey N *^). In his assentientem habui Bernhardium ad Suicl. I 
p. 304, non item Fritzschium Quaest. Aristoph. I p. 2BO 
argumcnto usum, nt mihi quidem videtur, noii satia 
idoneo. Digitized by VjOOQIC cHurai. m 

Qtiafai doeeUntast comoediae poetam* fie 'iBrtirtg QvtMk 

si quaeritur, Grodded[iom Hiat. liler. p, 160, qni Peinieli 

«um beliis atiperiorem fcdsse ftngit, meiiom doeete potavdt 

Aristopiiahes Eqnit* 3M sq. post Cnitiniim enm eommemofc 

raus, euias eam liistrionem fuidae tradit ad Aristopliaiii» 1«^ 

cuni iSclioiiastes: xtdfAMSiag ^v no^tjT^g, og ng^Tog (lef» 

fTQWTov) vnexQivaTo {ta) KQanvov, xal avrog nooft^ 

vaT£Qov iyivtTo. Qmbna iunge Anonym* de Com. p. XXIX 

tGVTOfif VTioxQiTr^v (faai ysyovivai to nQuiTOV, og in$^fiXfjxi 

K^Tivia. Denique ut omnis dubitatio tollatur, Eusebiue ad 

0Iymp.LXXXII,4ad8cnpsit: Crates comicus etPraxilln 

(sicenimlegendumproTelesilla^cog^noscebaRtur.Doctilt 

i^tar primam fabuiam Crates Olymp. LXXXif, 4, neque eom 

oitra Olymp* LXXXVIII, 4 Tixisse docet Aristopbann I. I^ 

Sed Groddecldum sednxit, ni falior, Aristotelis locus de Arl* 

Poet.y, 5, in quo ita commemoratur Cratea, ut, nisi alia de 

Cratetis aetate indicia Iiaberemus, non mirarer eqnldem, al 

quis Iiunc Cratino superiorem fnisse sibi persuaderet: to9 

Si fiv&ovg nokatv *£nixccgfiog xal ^PoQfiig riQ^av. ro fM 

ovv nQcSjov ix SixiXiag tjXp-s. tcjv 8i ^Ad^rivriah KQivm 

ng^Tog VQ^^^y atpifuvog T^g iafifiix^g ISiag^ xad^okav A6- 

Kovg ?} fiv&avg noutv. Ubi qni l6yo$ ij fiv&oh commemo* 

nntnr, Hermannns de eiusmodi argnmentis inteilexit qnae 

fieglectis conyiciis implicationem aliqnam et solntionem ha-» 

berent, hoc est de fabulis Tere hoc nomine dignis* Atqui. 

eiusmodi fabulas quum iam Cratinnm ia scenam protnliase 

coastet, nisi quis etiam apud Aristotelem pro Cratete Cratinl 

nomen reponi Teiit, alia interpretationis via inennda est* Ac 

mihi quidem hoc Aristoteles significare Toluisse Tidetnr, cnm 

Cratinufl ceterique antiqniores comici certos quosdam homi« 

Bes in fabulis suis exagitassent popnloque ridendos propinas- 

sent, Cratetem primum apud Atheniensea extitisse qui Epi- Digitized by VjOOQIC CiUL9ri£8. 

lo QDinieae poenos matcriaiii a siiigaloimiii ho- 
AtlMiiii' irrisiolid ad ^nerales inornm notatiOnes remmqae 
tfflseriftioiies IraAicn^t, qnaram qaum alias e commani Iio- 
aiaiim Tita alias autem e mythicarum iabalaram cyelo pe- 
tBsset, BOB male, nl equidem opinor, Aristoteles Cratetem 
naif-olw Xoyovg fj fiv&ov^ noi^aa^ perhibuit* Ao confir- 
amt hanc ioterpretationera quodammodo ea quae Anony- 
aras ffteQi nwfA^Siag p. XXIX de Fherecrate, Cratetis imita* 
lore, tradidit: i^i]k(ax€ JSCiocrnyra, xai av roS ^v Xo^Soqhv 
iaiaXTi^ TfQuyfiava 8h iiatjyovfiivog xatva ijvSoxifiH ytvo^ 
fiivog 6VQ€Tix6g fAV&biV 5 0). Cuiug rei exemplum in Phere- 
caratifl Crapatalis vere agnovit Henisterhusins ad Polluc. IX^ 
89« Qnod autem lacessendi consuetudhiem omississe Cratcs 
pb Aristotele dicitur, id. plane fragmenta fabularum confir*- 
ivant, in quibucf nihil prorsus reperias ex quo certos quos* 
dam faomines eum carpsisse intelLigatur. Omnino plenum 
festiiritatis poetam fuisse Cratetem, docent expressa Teteram 
Kcriptorum testimonia* Aristophanes quidem in Equit 538 sq. 
band Tulgaribus eum ornaTJit laudibus, Iicet ironiae quodaoi 
colore adspersis: 

og ano OfiixQag Sandvfjg vfiag dQcati^m dnimfAnev, 
dno xQccu^oTdrov atofiaTog fidTTMV doTawTdTag inivoiag^ 
Scholiasta: TQayixog noifjxrjg 6X$y6aTixa noi^fiaTa yQdxfiag^ 
Ubi mfK^xog reponendum, nisi is Scholiastae error est, no-» ««) Haec ohm scrfpsi, neque est quod poeniteat. Sed ver- 
borum koyog et fivd-og notionem paullo angustioribua 
linibus circumscripsi: nimirum Uyovg Aristoteles dicit 
res quae aut vere factae sunt aut fleri possunt; fiv^ovg 
aatem noiHV poetae dicuntur qui rerum ab ipsis inven* 
tarum imag^nem exhibent. Vide Bernhardium Lineam. 
Tof "^* ^* ^^ ®' Wyttenbachium ad Platonis Phaed. 
p- 137 sq. i)e xa{)^6lov in loco Aristotelico cfr. Les- 
slttgii Dramat. Hamb. 89 p. 293. Digitized by VjOOQIC CBAT6*. tM 

itrQm Cratetein cimi plifloto^ho eodemfne tfsgoediitnMi 
poeta confiindeniis. Alius ibidems afiixQa inouh ;ca( iteQn^ 
Tovg dxQoarag yQclfffav ySta^ et pauci« iuteriectis: Tcgafi/h^^ 
rarov, iJJvrarov, ^//oorarov. enai^ di dno rijg tov Xaxtt'^ 
vov inivoiag (fort. vnovoiag). avro&xidiog yaQ riv nagi ta 
SQdfiara, Ad quae comparare licet Ariatophania in The«. 
smophoriaanBis II iudicium de noTo quodam Cratetla iavenl^^ 
qnod iile anovwg naQafiefiXijfitvav TOcat. Y. Athenaeam III 
p. ine. Neque oraitiendum Anonymi 1. 1. indiciam, y^^ 
Xoiov xa\ iXaQov poeiam Cratetem fuiaae dicentia. Sed qnU 
iestimoniia opus est ubi frag^menta ipsa loqnuntnrf VtdOt 
ne plnra afferam, Athenaeum YI p. 267 f 866 « et faeettiat 
mos de aalsamqnto elephantina yersus quamquam mnltia bm-». 
dis oorruptos apud Aihenaeum III p. 117 c Ad idem iil^ 
ritatis stodium referendum videtur qnod, eodem teste Aii»« 
uymo, primus atiicorum comicorum ebrios in scenam indii- 
xit, nQujTog iii&vaovg iv TccDfiwSia nQOi)yayt sive p^tiot 
7tagrjyay£y quod quo auctore quaque in fabula fecerit ex 
Athenaeo lib. X p. 429 a discimus : ayvoovai ta ol liyavt^ 
nQuitov 'EnixaQfiav inl xiiv axrivriv naQayayitv fAi^avt^g^ 
fiB&^ ov KQdrrjta riixoavVy quod iam anie Epicharmnm fc- 
cisse Aeschjlnm in Cabiris, de qno cfr. Lobeckiun M7ster.r 
graec. I p. 8. Itaqne hae eiiam in re Cratetem Epicharmi 
TCBti^ia seqBuium Tidemus. Cratetis exemplnm rursna «»• 
quaius est Aristophanes Phiiocleonem ebrinm indncens Vesp, 
1825. NoTae deniqne comoediae anctores qnantopere ebrio^; 
mm partibns delectati sint inteliigitnr ex Dione Ghtysoilii^ 
Orai. 32 p. 391 B. Sed nt ceteros fere poetas comicos, it** 
etiam Craietem popnlaris anrae inconstaaiiam expertnm cssCt' 
tradidit Aristophanes Eqnit. 537 o'iag 8i KQdtrig oQydg VficHif^ 
fiviaxeto xal atv(fiXiafiovg, et540 ;^ovroff fiivtoi fiovog omtr 
V^H, Toti fiiv nintayv rore S^ovxi. Ubi quod Scho« Digitized by VjOOQIC §§ OUTBt. 

lligMt Mrnt, Cntetem lar^one ipectitonidl roliinttttfiii et 
epplmiisani tibi redemisse, i^tavitto rovg &iaTag xal n^v 
tovTwv ivvouzv, fortasse non merqm ^rammatici commentam 
eat aed ex aliorum comicornm, quoa Cratea adversarioa ha- 
baerlt, fabalia petitnm, De fabnlarnm qaas docuerit na« 
mero non consentiant TCteres scriptores. Ac Safdas alteri, 
qftem fingit, Crateti trea tribait fabulas: O^aavQov, ^0^$* 
9^g^ 0$Xcfyv^Vj alteri septem : riitovag, ^'liQtaagy Bijgiaj 
jitifna^y IlidfiTagi JSafiiovg. Ubi aut corraptus est nnme* 
Ais r aat anios fabnlae titalus excidit '^). In cod. A 
•triptam esse ilahv'^^ h. e. 'd^, adnotavit Bernhardins, idqne 
hMd cnnctanter prolrarem». nisi septem fabnlas ei adstgna- 
rel etiam Anonymas de Com. p. XXIX, octp alias ibidem 
p; XXXIV. At praeter novem istas qaas nominatim Saidas 
reeensait fabulas, commemorantur eius Mit0M0$^ llaiSutiy 
'FiitoQig et ToXf^ai. Nam qaae praeterea sub eins nomine 
yassim landantur fabaiaC) eae dubitationes movent {^ravissi* 
ins. Qaam Stobaeus Serm. CXVI p. 475 Cratetis servavit 
edogam, et inOesneri margineadscriptumlegitilLr: Cratetie 
•ic Antiphane. Simplex Cratetis ndmen posuit Grotius. For* 
taase «ntiqaitus scriptam fuit KQdtTjtog i} ^Avtupavovg^ 
enlosmodi errores in Stobaei niar^ne sunt freqaentissimi. 
^EoQtcA laudantur a Poliuce lib. VII, 02, sed incertam facit 
leetionem idem PoUax lib. X, 54, ubi qaod olim edebatur 
'EoQtcnq^ nanc eessit codicis lectioni ToA/Eiai^, at idem etiant 
lAero loco reponendnm Tideatur. IlaQaxata&iixij laadaba-* 
lAr elim PoU. IV» 178, abi codex Voss. Sosicratls nomen 
iedit, cains nomen requiro etiam apud Maxim. Conf. p. 198 
I. nbi Socrati haee verba tribuuntar: otav no&itv ae '*^) Nomen comoediae ToXfiat excidisse, adnotante Bera- 
< hardio» conucit Iqngerm. ad Poiluc. IX, 58. Digitized by VjOOQIC CIATBI. "^ . tm 

xal ari^HV UyH yvviiiy ffQ^v nct^* avrijg nXiov Zp %tfH^ 
xaxd. Qaae ex comico poeta diicta esse uon dnbito; 
"Otccv yw^ no&HV as xal aiioyHV fJyih 
ffo^ov nag' avtiig nXeiov^ dv Xiyei xaxa. 
Sifflilis ui nominibus error est apad ScIioL Arist. Eqa. 059» 
nbi Socrati Cratetia §prammatici nomen aobatitaendum emm 
mouoit Ge€lio8 Bibl. crit. I p, 62. Idem Cratea inttQitor 
apod Scholiastam Ran. 323 ol di 8i' ayoqag nsQianwaiV dg 
* JnoXXoSfaQoq 6 TaQatvg Tcal 0iQ£XQdT9}£ (leg. KQdTfjg% 
apad Hesydiiam v* ivtan$a, obi foere qoi ia eorropta rom 
iviwxog Crateteae fabolae titalara 'Hvioxo^ latere potMnl^ 
deniqoe apod Schol. Aristoph. Eqo* ?90, obi editor Ajsim^ 
voq Si (prjaiv ot$ naaav OTSviiv, xatd8va$v ovtiog (ywwi- 
Qwv) oivofiayjv* Corrig^endom KQdTtjg e Suida s. t« yvna^ 
Qioig, Qoamqaam etiam Cratini coiosdam grammatid mes» 
tionem iuiectam Tideas apad Etym. M. p. 142, 17 iv ty 
iniTOfifi BaaiXti8ov niQc ofAtjQtxijg Xi^Hogy et apod framoM<» 
ticom Paria. coias locam Bekkerus protolit in Stonii annol» 
ad Etymol. p. 760. Porro *08vaaiig apod Etym.M» p«MTy 
22, IlavdnTag apod SchoL Ariatophanis Nob. 06, Ilvtivti^ 
apud Etymol. M.s.t. Staxawidaaiy TQocfdviov ibid. p^tdOp 
6, HeQKfiovg apod Schol. Ariatophania Nob» 601, deniqii^ 
XtiQitiVccg apod Athenaeom IX p. 208 f Cratini, non CnMm^ 
tis faboiaa ewe , tom ipae aopra monoi , tom ex parte etUiii 
tb aliia monitom^eat. ZwaQiaTfZaaiy qoae Menandri faboiiF 
est, qoo errore in Cratetig fabolarom recensom iirepaerlty' 
discere licet e Porsoni Adv. p. 74 Lipa. <Poivi4raa$ laoda»« 
tor Schol. Arlstophanis Veap. 870 tiv xal ^AxaXniftiv Uy9^ 
ad-ai (ff](T$ KgdTfjg 0oiviaaaig. Sed ibi Cratetia gramaui» 
tid commeotariom in Aristophania Phoenisaas significari iiH 
tellexit iam Valckenarioa Praefatione ad Eoripidia Phoenia^ 
MB. Remotii igitor ^oaa non «cripsit Crates fabolia, Digitized by VjOOQIC k»e qiiattaardedinr rdroviq^ Jkofvaog^ ^'HQmg^ Btjgla, Bi}- 
aavQog^ Aa^^^t Mhoixoij ^OQVi&eg^ IleiiSwi, IliSiJTak^ 
^PriTOotg^ 2afiioi,^ ToXfiaiy 0$kdQyvQog. Ex his si dempse- 
ris quarani nihil fra^nieiitorain snperest, Thesaurum Pliilar- 
fyram Aves et Pedetaa, noTem restant falmlaram tituli. Ac 
Theeaaras et Philargyrus non Tidentar scriptae esse ab an- 
tiqaae poeta comoediae. Freqnena id fabuiarum genua in 
media, fireqaentias ia nora comoedia. Thesaurum docaerunt 
Anaxandrides Archedicua Menander Dioxippua Diphilaa, Phi- 
krgyram Dioxippufl Phiiippidea Theophiiua. Nihii eiasmodi 
in autiqaa comoedia reperiaa. Nec magii de UtSi^Taig Sni- 
dfe fidem habeo, quae fuit Calliae fabula. Aves Magnetu 
foisse Tidetar comoedia a Cratete aub incsdem rcTocata et 
MTia curia emendata, id quod etiam de Dionjso dicendQm 
•at, de qua Tide quae snpra 'diximus. Maroixoi denique ab 
imo laudata Etymoi. M. p. 608, 10 rectius Pherecrati assi- 
gnari Tidetur ab Apdllonio Pron. p. 404 B. • Ita igitar qui 
aatif magnus esse Tidebatur Magnetis fabularum numerus, ad 
9tto titolos revocatus est, quot eum comoedias scdpsisse te^ 
«tatur Anonjmus. Indubitatas igitur et quarum fragmenta 
ierrata snnt fabulas habemus hasce: rehoveg apud Athe- 
Meum IX p. 396 d XV, 690 d, PoJiuc.VII, 170.204 X,118, 
Fb^tiam Lex. p. 633, 28 et grammaticum in BeLkeri Anecd. 
|W 144, 27 abi pro KQatlvog isorrige KQdxfjg. ''HQCDeg 
Ifod Mctorem ProTerb. Bodlei. 715 et |Iesychium II p. 808 
'pbi scribendum Tidetbr O^x daxi(o fievraQ' ifioQfiolvTTeve | 
apfovg^ iml idS' iax* dXfj&^. . Porro apud Suidam s. t. 
avsxag, abi pro Cratete Cratini nomen reponendum esse alio 
locoJndicaTi, Grammat» Bel^Iceri Anecd. p. 352, 2 cii. Suida 
s. T. d&aQtjv. Denique apud Poilac. III, 155 X, 90 (cli. 
fhotio Lex. p. 324, 17) et X, 175. OtjQia, in qua fabola 
ifm^ feras cum hominibus coUoquentes induxit po^a, apud Digitized by VjOOQIC CBAYBf. 6S 

Athenaeiim VI p. 2etc. 268 a. III p. 119 c, PoUac. TI St^ 
Barpocrat. p.l48 24 cll. Photio et Suida B.r.meQovaia.^^} 
jiifiia apnd Athenaeam X p. 418 c, Polluc. IX 62, SchoL 
Platonis Bekk. p. 382. Eiasdem fabalae memoriam senraTit 
Scholiasta Aristoph. Eccles. 77 ro axvvaXov i^Viyxdfit^v ro 
Tov AafAiov] aQOBViyMq 8i tov Acc^iccv, [Xayovat Si xal 
&tjXvxtSg T^v Accfiiav]^ vnhQ ^g 6 <PiQexQaTjjg Xiyu ip tS 
OfAfovvfKo dQafAarv ori axv^ahp exova* imQSero, Phere« 
cratis Lamia nusqaam praeterea commemoratur ; corrige i§pi<^ 
tar KQarrigj de qaorom Doi^inum permutatione dixi sapni« 
Verba uncis inclasa ex coniectuta adiecL IlaiSiuiv qu^ 
ar^mentum fuerit docet Polinx IX 114 ox^Sqv Si xal neQl 
nhiatfov (sc. naiStdiv) 6 noir^tyg siQtjxev ovtog (Cratetem 
dicit) iv rioSe rio SQdfAari. Hinc probabilis est coniectura 
Hemsterhusii ad Foiluc. toL II p. 1102, apud Etymoi. M. 
p. 402 41, ubi iqjetivSa lusus a Cratino fictus esse dicitnr, 
Cratetis nomen sabstituendum esse. Praeterea IlaiSial laa<* 
dantor Athenaeo XI p« 478 f, Grammatic. Bekk. Anecd. 
p. 379 81, Suidae s. t. akko mpov. ^Fi^roQeg semd 
commemorantnr ab Athenaeo IV p. 269 c. Sdfihot ab eo^ 
dem III p. 117 b, Zenobio IV 41, Polluce VII 63. ToX- 
fia$ zb Athenaeo VI p. 247 e. XIV p. 619 a, Antiatticista p. 98 
16, Photio Lex. p. 337 10, Polluce IX 53. X 54 et VII 92 
de qno loco supra diximus. Incertarum fabularom frajfmenta 
anpersnttt septemdecim. Dictione osus est, qnantnm qnideim 
ex fra^mentis intelligitnr, ad atticam ele§pantiam composlta 
et fiimplicitatis laude conspicna, nisi obi forte consnUo ob- 
BcarDin et insotitam dicendi genns seqnntns est, nt in loeo 
apnd Athenaenm III p. 117 b. Singnlaria perpanca reperiai* *>) Feras post Flntos Craiini commissaa esse txAthenaao 
VI p. 268 e inteUigitur. 

Hist* crit Cotn. graec. 5 Digitized by VjOOQIC 66 oEATBf. FBtBmauns. 

Ha &vaPmaaa6'at ^txit actlro setisn pro not^aa$ ivafimm 
•pud Saidam s. t. avefiio), el na^naliv pro naluw apud | 
Athenaeiiin VI p. 268 a iyfi yccQ avta nafinahv | xa &iQna 
lovTQa ngeSrov a^io roTg ifAOig. Porro i&eXoavxvog tpnd 
EtymoL M. p. 200 80, raxfovsg de yaatQidiif fiSvaiutm^ 
qnod gemel et nnnm dixuise Cratetem anctor est Pollnx VI 
58. InsoUtas crasea habemns in lods apnd Athenaenm YI 
p. 268 a ro^ iyoi et &vSfOQ^ fortasse etiam p. 267 f naQOTh 
&QV (J TQaneyot. Dorlcis formis nsns est apnd Athen. III 
p. 117 b noSavifiog^ et apnd Polluc. IV 183 noTi^/Salu!, sed 
liic qnidem in versn qnem homo natione Doriensis recitabst. 
Deniqne, quod rarum est in comoedia, in anapaestis tetra- | 
■tetris spondaica clausula nsns est apnd Poilnc VI 68, for- 
tasse etiam apnd Athen, III p. 110 c. 

PHERECRATES, Atheniensis, quem Alexandri M. in 
expeditionibus comitem fuisse mirabiii errore narrant Suidtf 
, et Endocla p. 426, praestantissimis antiquae comoediae poe- 
Hs accensetur ab Anonymo de Comoed. p. XXVIII. Idem 
p. XXIX haec scribit OsQiXQOTtjg, ^ji&tjvaiog^ vixa Itu 
&idtQOV yivofuvog, b Sh vnoxQiT^g i^ijXwxi KQartjTa. xal 
av rov fiiv XotSoQitv aTteoTri, nQayfAara Si itatjyovfnvoq 
xaiva f]vSoxifAihy yiVOfjnvog iVQiTixog fiv&wv^ Cuius ioci 
priora verba recte ita correxisse videtur Dobraens, vtxa ini 
GioSwQoVy yivofiivog Si imoxQiTi^g, Ex quo eum ian tertio 
•nno Olymp. LXXXV fabuias docuisse efficitur. Praeterea 
dlsdmns ex Anonymi loco Pherecratem non acerbnm quod- 
dam et inyidiosum, sed festivum et hilaritatis plenum iocandi 
genus sequntnm esse, eaqne in re Cratetis, cuins histrio 
fnisse videtnr, Testigiis institisse. Neque tamen « singnlo- 
mm hominum caTiiiationibus prorsus abstinuit, siqnidem Me- 
tanthlnm poetam traficum traduxit teste Athenaeo lib. VIII 
p. 848 c et Alcibiadem acerbissimis verribna vexaTit apnd Digitized^y VjOOQIC enndem XII p« 5S8 b. Neque peperdt Pnljtioni in fabnla 

*Inifdg fi Ilawvxlg inscriptt apnd Photinm Lex. p. 620 10 

oijr oQceg oxh \ riiv IlovXvtiiavoq xiifjievfjv VTtcifiokov. Mitto 

ilia. Poetam inprimia elegantem et ingenioanm fuisae, frag* 

meota fabnlamm docent. Hinc ^ jirrixaiTarog dicitnr Athe^ 

iiaeo lib. YI p. 268 e et Phrynicho Sophistae apnd Stepfia* 

nnm Bysant. p. 43 et Snidam s. t* ^^&tjvaia. Habet ta- 

men oratio Pherecratis satia multa qnae a reliqnornm hnina 

aetatis comicornm in dicendo severitate panlio longins rece- 

dant, Ex hoc genere, nt panca de mnltia afferam^ eat ge^ 

nkiw» aXuiSg pro akU(og apnd Grammat. Segnen p* 888 30^ 

h&£v pro av&iaiv ibidem p. 404 26, jjfoAAcWfg pro jfoAa- 

Sfg apnd Grammaticnm Bachmanni Anecd. I p. 418 cfr. ad 

Menandmra p. ll, y^vvijv pro yvvaixa apnd Etymol. M* 

p. 248 16 (is aroitov ian f^rjtiQ' elvai xal ywijv, qnem 

rennm ab Etymoiogo M. aine anctoris nomine allatum e 

Phereeratia Crapataiis ductnm ease aiio ioco docni. Rario<* 

ribas item formis adnnmerare licebit a;;^a(7XfiV apnd GramT 

nat. Se^aer. p. 840 21, irrrifiivog pro oioriafiivog apnd 

Photiam Lex. p. 26 26, naaavSi apnd enndem p. 401 16 

quae forma nnnc etiam Thncydidi restitnta est. Porro rqa^ 

nifiTtaXiv pro ivavticjg diiit apnd Photium p. 598 11, fjitj- 

^gk pro TtatQig ibid. p. 266 20, nXareiayLtv pro nXarna 

f\] x^^ naieiv ibid. p. 482 19, j^e^^rrcr* pro ;|fpiJ<T£Tai vel 

X^ia iaTai apud Snidam s. t. ;^pij, ra;^*warl pro raxitag 

mi SchoL Iliad. a 26 ex emendatione Bekkeri, &viuXii 

pro &vXrifAaTa apnd Phrynichum App* Soph. p. 42 2^ 

qnamqnam etiam &vXfifiaTa dixit ex certa emendatione ftnhn«- 

keaU io loco j^d Cleraent. Alex.Str. VII p.846, xwte^tiq^ 

pro nivTi^ a|»od Photiom a. t. jxwreQOJTaTa , qnod compa- 

^ cnai e^^^$$f6TSQQVf qiio ntitvur Miippermiw «pnd Stobaennp 

FJor. VU 18 ov yoQ t$§ mvov Sijt^v h' afinvoTtQog qcig 

5 ♦ Digitized by VjOOQIC 68 FHnECEAnt. 

ct poeta ineertni apad Philonem toI, II p. 500 Muif* Oin 
fwij toaaovSi voov imSeiiXM ia&lov *'Slate x^Q^iov* *Ai* 
a&a^ a(AeivotiQ(av nageovtcov. Viram eximiam , qoi eadem 
formm Homeram nsam esse pntabat ad Phrynichum p. 1S6 
fefeliit memoria; Homeraa enim non afiHv6t€Qov dixit, sed 
XeiQOteQOV Odyss. o' 513« Sed redeo nnde digresaas sanu 
MaytiQaiva et txdvondXaiva habemaa in fragmento apad 
Athenaeam XIII p. 612 a, axovv^ pro xovv^a apad Photinm 
p. 52ij xijxog apad Etymol. M. p. 682 54 et Craraeram 
Anecd. I p. 814 27» axiavvog pro axiavog apad Eaatath. 
p. 1528 45, xvafiovg q^axijv (leg. atfaxriv) ^iag aiQug 
axeavvovg* Sed corraptum Tidetar inia&HV pro inta&iHV 
apad Athen. p. 644 f, nbi ieg;erim int^a&i. Nec sanara ett 
aXri&(a pro aXiia apad Saidam s. t. avodovtog^ Tei HQvatv 
ab iQVfo apad PoUucem Vli 163, abi legendum iJQvaev ab 
aQVtfo^ Nec xaQva dixit peiiultima longa apad Athenaeum 
II p. 56 f, sed leg. xaQVXtj. Aeque Titiosum eat quod le^- 
tnr apud Grammat. Seguer. p. 872 32, abi corrige a fis 
XiyH. De metro Pherecrateo, quod se primum inTeniaaa 
ipao {^ioriatar apud Hephaest. X 5 et XV 15: 

avdQeg, nQoaxete tov vovv 

i^evQtjfAati xa$VM 

avfintvxtoig avanaiatoig, 
dispataTit Hermannaa Doctr. metr. p. 484. De dramatnm 
quae docuit numero ita Teteres dissentiunt, nt Anonymua 
L 1. octodecim, Suidaa autem et {ludocia aedeciffl fabulas 
eam docuisse memoriae prodiderint. Utroque multo libera- 
liorea se praebuerunt Meursius Bibl. Att. p. 1578 et ad Ni« 
eomach. Mus. p. 171 et Fabricii Bibliotheca Harlesiana, 
qoippe qui Tiginti quattaor fabolarum titolos apposaemnt, 
quoram numerum ita imminuemas, tIx tlt octodedm fabulae 
rdinquajitari qaafflqaani inter lias etiam complares, de ^-r Digitized by VjOOQIC piiKU€&ini. M 

knt iam wtUrm graTisslmas dnbitatloiiea moTeiniit Ex hoc 
fenere amit ^Ayad-ol et MixuXXHg^ qaarum qaam primo 
laco comniemorOvtmiia ^jiyaO^oif eam PqIIox VII 148 et X 
47 mhil de aactore dabitans nt Pherecratis fabaiam laudat, 
Atbenaeas «atem tribas Jocia ita eommemorat ut eam «b 
aiiis StratUdi tribatam faisse 8i|;nificet. Yid. Iib*VI p.248e 
X p. 41Sc et XV p. 68&b. Athenaeua fortasse Eratosthenia 
iadiciam aeqautas est, quem in criai dramatum Phcrecrateo- 
ram diiigenter Ter^atum esse statim videbimus. MtraXXst^, 
qQam Athenaeus VI p. 288 e. sine auspicionia »fnificatione 
commemorat^ ideni iib« XV p. 685 a. incerto auctori tribult: 
6 nsTmfixcig Tovg eig avTOV avatfiQOfiivovg MiTaX?.£i^. Nt- 
eomacbo eam tribuit Ecatosthenea apud Harpocrationem a. 
T. fiivakXetg p. 248. Quod quibus Tationibus duetua fecerit, 
raspicari iicet e Photii Lex.. p. 29 ev&if AvxUov (ita Por- 
Bonns pro ^vx^tov): t6 iig Avxe§oVf o&av * SQaToa&ivnig 
m\ 8m tovTO vnonTavev Tovg MaTalltlgy viA ex adiecto 
Enripidis Tersn ex Hippoljto: Ttjv ii&vg^jiQyovg xamSav^ 
Qittq oSoVf manifestam est scripsisse Photium tv&vg A\^ 
xHov. Ita loGum inteliexit etiam Lobeck ad Phryn. p*!^^, 
qnem frastra erroris insimulat Bernhardias adEratosth» p. 280L 
Itaqne suspicari licet Eratosthenem maxime ex orationia uan 
fabQlae isti notam adspersisse, id quod conatu» est etiam 
Bernharditisiy quamquam non eodem in omnibus successn, Telr 
nt cum in fraf^mento apud Athen» VI p. 269 loeutionem: 
ra hl (lij)^ ixgifiaro Ta xaXa TiSv xahSv iSttv^ tanquara 
tragilGam et a comicorura sermone abhorrentem vituperat* 
Atqoi Dioclea apud Photium et Snidam s. r. xaxa xawSv 
dixit: nkwst Ti ra xaxa toSv xaxoSv Vfiag, quae male at* 
tentarit Toupius Emend. IH p. 101. Eodem dicendi genere 
QSQ8 est Aristophanes Bysantius in argumento metrico Plutl 
Ts. 10 TcSv^aya&iSv raya&a^ Iliud autem rectissime mo-» Digitized by VjOOQIC 70 PHKEliCaATlfS. | 

nuit, tiienuni eiie ab Atticoram usn qmd rii Erotlin* p.M 

ex hae fabnla affertar «dTerbiom aQfiw. Poterat Ut alii 
adiicere ex eodem illo apud Athenaenm frafmoilo petita, 
ireluti qaod ts. 28 le^tnr tct QoSa, eorrepta vocali ante li- 
teram g, eaias rei nallnm certam apud vetaatiai^moa coraicog 
exemplam reperiri pato. Porro in spariia Fherecratia fabo- 
lia commemorantar qaas Persaram et Ghironia i nomine in- 
■cripait. De Cliirone postea dicetar; de Perais antem vide 
Athenaeam Ilf p. 78 d. XI p. 502 a. XV p. 684f et 685a, 
qaibas locis .aactor fabalae ita fere indicatur: ^Pegax^Tfi 
ij 6 mnoifiiuig tovg IliQaag^ rel xovg eig avrdv apatfiQO- 
fiivovg IleQaag. Ita etiam apud Schol. Aristopfa, Ran. 865 
commemorantar oi noiriaavteg rovg 0iQ€XQdtovg IliQaagj 
nbi qaod plurali nnmero asus est auctor, indicio esse Tide« 
tur alios alium eiiis fabuiae auctorem perliibuisse. Similiter 
incerti auctoris ^Ar&ida his Tcrbis si^nificaTit Strabo V 
•p. 889 oi riyv ^At&ida avyyQaxpavrtg. Non addita de aa- 
ctore fabaiae dabitatione commemoratar apud Poiiac. VII 15. 
Denique dubiia Pherecratis fabulis nescio an Mitoiacoi ac- 
«enseri debeant. Apollonias de Pron. p. 401 B. iv M«ro/- 
^ovg 0€QtXQatovg ana^ iativ HQvifiivri (ij iv&eia pronomi- 
nis ifiavtov) xai iacjg evexa tov yeXoiov^ Sed idem p. B48 G. 
iv&iiag anoQH — ov yaQ ei ana^ eiQtjtaij xai tavva vnb 
xopfiix^g dSeiag^ wg iv Metoixotg IlXdrayvog^ rovto xavtiv 
iativ. Misi is ipaias Apolionii error est: Platoni eam faba- 
lam tribui etiam a Poiiuce Eudocia Suida et Andronico infra 
Tidebimas. Demptis ig^tur quae siTC dubiae siTe sporiae ab 
ipsis antiquis criticis habitae sunt fabulis, tredecim reatant 
titali: *'AyQtoty AvtojLiokoi, rQaeg^ AovXo8%SdaxaXog^ * Em^ 
Xfiafitav ij ©dXattay 'Invog ij Ilavvvxig^ KoQUcvvci^ Kga'- 
ndtakoiy AiJQOiy MvQfitixdv&Qfanoiy Ilitdiaiy TvQOVvig^ Vi^sV' 
di]()cr/,?Sig. Nam qui praeterea commemorantnr aBieanio el Digitized by VjOOQIC / FabridofrikolarandtiiU "^AyyfJq^ rQa(fitg/£n§aToX4, 'larog^ 
Aafii» et ^PiftOQWfn^ TitkMia debeatiir iectioniboi, ot bqo Iom 
videbimas» 

Certsniiii et e Bemiae in daUaiii Tocataram fftbaltnui 
qaani primo ioco corameraoraTimas ^AyQioi inscrlptam, ea 
alof^Iarem diti|;entiam experta est C. F« Heiaricliii, qol iii 
Demonatratione lod Piatonid e Protagora (Kiloiiiae anM 
MDCGCXtll) BOTam de ea eoniectoram protaHt tantoqae 
doetrinae et in^enii apparatu exornaTit, ut non mirom ait^ al 
moltis iHe sententiam aoam comprobarerit. Sic autem ille 
atatalty Agnorum arguraentam apectasde potfssimam artea 
muaicam et eara eius eorruptelam qoae rautatis legibot rau- 
sicis animos dissotrere et enervare mnltis Tisa foerit; idqiie 
apparere e frag mento quodam apnd Suidam s. t. Xjatg§s ser- 
vato, in quo duos actores de Melete et Chaeride^ rauslcae 
artis corruptorihus priraariid^ colloquentes a poeta induci. 
£x ' eadera fabula desumptos esse Tersus ilios nobiKssimoe. 
apnd Plutarchum de Mus. p. 1141 D« non addito fabulae 
titolo serratos, quos cum Nicomachus Mosieus Ilarm. II 
p. 3&.e Pherecratis Chirone ductos esse significaverit> cooid 
A^os et Chironem unara eandemque fuisse fabuiara, in qoa 
Chironi, Centauro ah fiov(nx(aTiXT(o, partes antistitis et qnasl 
propug^natorls Tetustae et raasculae musieae poeta demanda- 
verit, reUquo Centaurorum grege chori partes sostinente» ex 
quo sequi, inepte apud Platonem Prot. p. 528 Heind. fpsum 
illum Agriorum chorum e fiiaav&QoiTWis constare diei, quo- 
rora in locora si ^fiidv&QCDTtQ^ substituantur, nihii deesse 
loeo iill Platonico ex molesta et diuturna caligine in lucem 
revocando. 

In his ut Terum esse concedam quod primo loco tIt 
doot{ssimU9 de argumeuto fabulae ^Aygicov nomine inscriptae 
posuit^ non recte tamen hoc cx illis apud Suidam Tersibus Digitized by VjOOQIC 1S VJUUCUVJBA* ' 

colllgl potM paUTeiim; neqoe IpBom optttor HetBildiiam 
koc poaitorom foitse crediderim, nisi altenwi locom o Pla« 
tarcho servmtom td eaodem fabolam traliendam ease «ibi 
pertuaaitaet. Atqai lioc ipsam eiaamodi est, ot, niai gravio- 
riboa argamentia demonatretor, noUo modo coneedi posie 
videator, Quaiis enim obaecro liaec eat argomentandi ratio: 
tetigiaae Plierecratem invalescentem mnsicae artia deprava-» 
tionem in Agriia; idem cum in Cliirone fecerit, neceasaria 
consecutione effici, Agrios et Chironem non diversas fuisse 
fabolas, sed diyersos ta Uum unius eiusdemque fabulae titu- 
los. Quid Tcro? potoilne Pherecrates idem ar^^mentom in 
ploriboa diFersisque fabalis vel data opera tractasse Tei in« 
tento tantom di^to tetigisse? praesertim quom' ipsa iila mn-> 
sicae artis depravalio pervuigatnm fuerit antiquae comoediae 
argumentum. Quid autem causae esse dicamos, qnod in 
tanta eorum qui Agrios et Chironem ad partes Tocant ipul* 
titndine '') nemo tamen reperiatur qui ita alterutram fabu-* 
lam commemorayerit, ot otramque pro ona eademqoe fabola 
habitam esse sospicari liceat; id quod minime omniumAthe- 
naenm Ub. IV p. 171 d. V p. 218 d. VI p. 268 b et VII 
p. 816 e, obi Agriomm fragmenta serTavit, neglecturum fuisse 
crediderim, quippe qui aliis in locis de Chironis auctore do- 
bitatum fuisse significaTerit. Quod argumentum etsi non 
eam vim habeat ot in alia causa nihil ei opponi posse exi- 
ttimem, in ha<; tamen quaestione, in qua omnia causae mo- 
menta colligi et expendi merentur, vei inprimis commemo- 
randum est. Ex iis quae adhuc disputaTimus satis inteliigi 
opinor, Heinrichium non ita causae suae patrocinium snsce* 
pisse, ut criticis legibus ex omni parte satisfecisse censea* ^^) *'jiyQio$ decies quinqoies, Xiigwv aotem noyies ad par- 
tes vocatur. Digitized by VjOOQIC raBftlCBATSe. 11 

dat rits Qmiii qirfdeBi Isadein miilto nilaiui, ni «fiddeai 
opinor^ in reii^a dispntatioiiis snte parte ei concedere lice- 
bit. Etenim ipse Tidet Tir egregius, magfnaiB aenteBtiae snae 
dabitaiionem moveri eo, qood Atlienaens qnattnor locia Clit- 
roBem, incerti aactorig carmen, commemorat, qnod aiii Phe* 
recrati, aiii Nlcomaclio t(o (jv&fjiixio, aiii denique aliia ancto- 
riboa tribnendum censuerint. Yid. lib. VIII p. 864 a. IX 
p. 868 b et 888 f. XIV p. 635 f. Haec igitur Heinrichiaa 
cam aua ipsius sententia ita conciliare conatus est, ut Cht- 
ronem iiium quater ab Athenaeo laudatum coraoediam fuisse 
nefaret, sed ex eo poesios genere, quod haud inepte prae- 
ceptiTnm vocaTit Tir doctissimiTs, fuisse sibi persuaderet; id«- 
que colligit ex eo, quod prius iiiud Chironis fra^mentnm 
libro VIII serTatnm herolcis Tersibus iisque JtaQaivenxois 
et ad Hesiodi aliorumque didacticorum poetarum imitationem 
factia conceptum sit. Haec per se quidem non inepte dispii- 
tata Tideri possunt; si qnls autem reputsTerit, fuisse intw 
Teteres eriticos, qui ipsum iUum Chironem, de cuins auctore 
dubitatum fnisse Tidimus, Pherecrati, h. e. comico poetae tri- 
buendnra censerent, cuius indnstria in longe alio poesios ge- 
nere, qnam quod cnm didactico, qnale Chironis fuisse de- 
boit, argumento aliquid communionis habeat, eiaboraTcrit; 
porro ai eo animum adTertat, Chironis frag^menta tribus re- 
liqois Athenaei iocis serrata, cum et trimetrls concepta sint 
iambicis et Ternilitatis coiorem habeant antiquae comoedlae 
poeta di^nissimnm, sine nila dubitatione ex coraoedia petita 
esse : liaec omnia si qnis apud animum perpenderit, eqnidem 
nnllua dnbito, quin iilam Heinrichii coniecturam ne lcTissima 
qnidem probabiiitatis specie commendabliem, sedprorsus Ta« 
nam inanemqne esse inteiiigat« Nam quod iambica iila frng" 
menta ab Athenaeo cum eadem incerti auctoris sif nificatione 
prolnta ex Tcri et gennini Pherecratis Chirone siTO Agriia Digitized by VjOOQIC dlepTOBipte eiM, «b Athcnaeo sQlem tuplna fimilaai tiegtt- 
gentie ad penoDatum Phereeratem relata ease ^tolt yir 
dariMimiia, hoe i^tar qaid aliad esse dicemas qaam altimam 
Irostra e laqneia, qaibaa ipse sese implicait, exitam tentantis 
refa^m? Neqae profecto hoc anqaam ia mentem venisset | 
HeinrichiOy 'ai Schoiiaaten Aristoph. £qu« ISM inspexisse^ 
qai cam eandem iilam Chironem cum eadem de eias auctore 
dabitatione ad partea Tocaverit, fadle intellig^tur, qaantopere 
hac ana obserratione tota iiia Heinrichii ratio labefactetor. ! 
Neque enim rereor, ne Arlatoplianis quoque Schoiiagta fesH- | 
Bantiua fedsse et utrosque Chirones, toto coeio inter se di- 
veraos, temere et sine iadicio confadisse dicator. Neqae I 
vero his finibus sese contiuuit ing^enioslssimi riri audada. 
Mam cum Tersibus iilis heroicis , siTe orationis colorem sife 
ttrgttmenti rationem spectes, nonnlhil simiiitadinis cum frag- 
mento quodam e Pseudo-Hesiodi *Yno&iixa$g apad Schol. 
Plnd. Pyth. VI, 19 ihtercedere vidisset, et cum ipsae iilae 1 
'Yno&ijxai praecepta qa^aedam sab Chironis persona Acliilli 
data continaerint, iterum inscriptionis similitudine deeeptus | 
utrumque idem poema fuisse suspicatar. Sed huic quidem 
4>pinioni, utcanque de arg^umento Pseudo-Hesiodei carminis | 
statuatur, yersuum iiiorum color magna ex parte iadicrus 
totusque orationis habitus adeo adversantur, at nlhil a doctis- 
«imo Tiro dici potulsse eristimem periculosius. Tum vero | 
quis tandem serio carmen iilud Hesiodi nomen mentitum 
iam recend aetate ortum ease slbi persuadeat, ut Pherecrati | 
^rel Nicdmacho affingi potuerit? Quis tam novitium opua itaj 
Boeotis imposuisse credat, ut «mul iilud cum ceteria He-! 
«iodi carminibas, sive genuinis sive sapposititiis, certe tamen 
antiquissimis , commemorarent, teste Pausania lib. IX 81. 
Atqui, inquies, quid Pherecrati, comico poetae, cum versibas 
illis heroicis et ad Hesiodi imitationem effictis? Quasi vero Digitized by VjOOQIC ntmMauktM. 116 iitidaniii» GflvtfMai 1d OiyMm «d rUom toomiqw Mof^ 
yaesda alio«^ coinicoa fai alionim epioorom caraiUubiia pi^ 
rodia' ludeodia eandem aequatoa eaae ralionem '^). 

Sed priusquam reliqua de Cbiroiie et Agriia dioendn 
peraequar, baud importunum ftierit quaeaiiiaaey qnia tandem 
fuerit iile, cui alii Pherecratia Chironem adindicandnm cen- 
auere, Nicomachua; quam quaeationem nisi defngiioet Heift- 
richiua, baud acio an id alioraum eiua aententiam tnxiaaeL 
Athenaei verba lib, Yill p, 861 a haeo aunt: inl vov ov 
Xafi/Savovug ta eiQjjfjiiva vno tov tov XHQwva mnoi^m^ 
TOg, eiTt <PsQ£XQdTt]g iorlv uts Nixo/iaxog 6 Qvd-fiwog^ ^ 
oatig drinoTit ubi postrema verba ii iiaTi^ df^noT^ ai ad 
proxime antecedentia 6 QV&f^ixog apectant, aenaua lod hlc 
erit, alioa Chironem Pherecrati, alioa Nicomacho tribuiaaoi 
tire ia 6 ^v&fitxog fuerlt aive aliua quidam; ain remotioBn 
continuant, iits <PiQ€XQaTtig iite Nixofiaxog^ ^ertnm eat 
did Teterum criticorum de anctore Chironia iudidnm immi 
hiter duoa aed plurea fluctuasae. Quae d Tera eat interpre* 
tatio^ licebit opinor etiam Flalonem in iia aumerare poetfai *«) Ipsaa illasHesiodi vno&i^xag fuerunt qni parodiae Inan 
risisse aibi perauaderent Ariatophanem Jat^Taktvaiv apad 
Phrynichum Ecl. Att. p. 01. Sed hoc quidem loco non 
intercedo, quomiiius cum Heinrichio eae inteJlig^antur 
imo&tjxaij quibua ^^Eqya aua ornavit Heaiodua; quam- 
qnam quod necessario ad hanc rationem ampiectendam 
noa cog^at, nihil causae Tideo. Miiius etiam Cratini ver« 
sni tribuerim apud Hephaeat, I S, in quo XsiQiavog 
vnorhjxulv mentionem fieri soapicatus eat Gaiafordina: 
oxfixjjw fiiv^ XeiQwveg^ ihtilvfAtVy cig inod-i^xag — cuiua 
loci perquam ambigua est aententia, ut in neutram par- 
tem aiiquid atatuaa: ax^tpiv autem, quod fuit qui in 
J^xij^iv mutaret, idem eat quod nQOffaaiV^ hoc fere 
senau: acceaaimua ad voa, Chironea, eo quidem prae^ 
ieitn, ut vno&^xag etc. Sequebatur haud dubie ia 
proumia iQY^a di revera autem ut — -• Digitized by VjOOQIC 90 »KncmAtM. 

qiltaf Cktron fabiih adMribcretor. Elot vnqplctoali oppor* 
tmititteiii milit frt^inentaiii Cliironis a Plntorcfao senrstua 
praebnit, In qno Mndea de Phrynidis in arte dtharoedica 
qneritnr, 

0^p$g S' tSiov atQo/J^Xov ififiahiv T$va 
xafinrwv fjie xal fftQirpwv oktiv Su^p&oQiv^ •*) 
In hia atQofiiXov figparato aensn de artificiosis tretnnlonim 
ionoram qcmsi vorticibas dixisse videtur. lam compara Phry* 
nlcham BelcJceri p. 63 27 Htgofivkog: trjv tov avifiov av^ 
0TQOfpf]V — nXatuav xal (ittatfOQiXfSq xexQt^ta$ ini wS^g ' 
xi&aQ^dix^g noXvv ix^varig taQaxov. Nonne ad eundem 
iiiam locam respexisse censendus est? Incerta haec esse et 
dobia non diffiteor; nec tamen celandam putaTi coniectoram, 
Bon magna quidem at aliqua lamen Teritatis specie commen- 
dabiiem. Sed redeo ad Nicomacham, de quo ita statuo at 
ninime enm diversam fuisse existimem a Nicomaclio eo, cai 
Sratoathenem lib, VII de antiqua Comoedia etiam aliam Phe^ 
reoratifl fabotam attribuisse discimus ex Harpocratione a. ▼• 
JdBxaXXiig p. 242 iati 8i xal SQccfia 0SQ£XQdtovg MstaX* 
Xiig, ontQ NixofAaxov (ptjai mnoirixivai *EQatoa&iv7jg iv 
ifiSofAia neQi trjg aQxaiag KwficoSiag, lam neminem dabi- 
tatorum speramas, quin idem ille Eratosthenes qui MetaX^ 
Xeig Pherecrati adiudicaTerat etiam Chironi Pherecratia no- 
men detraxerit; qood cur iUe faceret rationea habait haod •*) Hunc locum iu animo haboit Scholiasta Aristophania 
Nab. 971 oi xoDfAixol noXlaxig avtov ((pQVViSog} fie" 
fivfifjiivoi i(p olg ixaivovQytjas xXaaag ti]V (oSrjv naQa 
to aQ^aiov ti&og, iiig * AQiatoq>aV7}g qyrial kal *^Qiato- 
XQattig^ obi pro * JlQiatoxQatrjg iam apertum est scri- 
psisse Scholiastam Q)€Q€XQatrig. Neqae id fugit, ut ex 
Hermanni adaotatione Tideo, Burgesium Diar. class. 44 
p. 280 quamquam loci, quem respexit Schoilasta, im- 
memorem. Digitized by VjOOQIC ihzUe gnifikbmMp Eratosthenla aiictoriiateiii pbafea ieqoiMi 
lunt AthenaeDs Scholiastes Aristophanis et ti qni alii Ibft» 
Chironis adiecta dje auctore fabalae dabitatione meniinerint. 
Antiqnae igitur comoediae poeta habendus eit Nicomachut 
ille coi Eratosthenes MttaXXeig et Chironem adacripsit, ne* 
qae confundendua nec cum Nicomacho muaico, quem Ari- 
itoxeai aeqaaiem fuiase docet Bacchiua Introd. mug. p. 28, 
nec cnm Nicomacho eo cuiua liithyam Athenaens Yll 
p. 290 f et Naumachiam Stobaeus Fiorii. XXXVIII 10 lc^ 
dint. Hunc enim novae comoediae poetam fuisae cwtiaai*: 
muffl est. 

Sed redeo unde di^essus sum, ad Pherecratis, sire ut 
Eratostheni placuit Nicomachi Chironem, de cuius fabulae 
irg:umento si quaeras, ego quidem ex iis quae raihi innotue- 
rnnt frag^mentis nihil quod quidem certum et exploratum ait 
me eruere potuisse invitus fateor; quamquam ad depravatio-- 
neffl artis musicae magnam eius partem pertinuisse tum in^ 
scriptio fabulae fidem facit, tum vero ex praeclaro iiio fjrag^ 
meato apud Piutarchum de Mus. p. 1111 d. serTato perspl- 
citur. Achiilis et UJyssis partes aliquas in eadem fabuht 
fnisse coUigas e loco quantivis pretii apud Schol.Ari8t.Raft»' 
1343 dufidXXovTO In aiaxQovrjTi oi ^afiioi. xal iv t^ ei^ 
^iQexQOTfjv avaq)eQOfiev(o XiiQtavi* SdoH 8i Tig ywaixag 
^va jitafiidag* xaXov to 8d)Q0V hiT* bj^hv Xa^xaoTQiag. 
Qui Teraus ita corrigendi et inter colloquentes penonaa .di« 
itribuendi sunt: 

a\ Sdau 3i aoi yvvatxag enTa jisa/Sidag. 

/?*. xaXov ye Swqov 'inT Hxhv kaixaatQiag. 
Qnem ad modum fere leg^ntur hi Tcrsus apud Eustath* adi 
Homer. liiad. p. Ul S4. Quod autem AchilMs et Uiysdt 
biec Terba esse suspicatus aum, feci Homeri auctoritatem 
lequutoa, apnd quem lUad. IX d70 UlysseSi legationia ad* Digitized by VjOOQIC AdUUflHi takuB priflcept, Aeaddftm iuiet «Imi hui Terbii 
MDpellei: 

Jtiitn d^inja yvvatxag afivfiova bqy* eiSviaQ^ 
jba/SlSag^ ag ore jlia^v ivxriftivfiv Usv avro^, 
i^iltTO ^ 
Sed de hoc uteaiiqiie etatQafl^ illod eerte Hqaidisdnie appa- 
ret^ non tantnin Hesiodi 'Ym&r^xagj sed ipsam etiam liiada 
iii llla fafonla ad nanm iocnmqae fnisae deiiexam. Eidem 
MHilae Tlndicandas eat locas apad Stobaeam Serm. CXVIi 
p» 4T§ Gret* omisso dramatis titaio serTatoa: 
Eix^ fi iniJQag avra T7]hxovTovi 
noXXoig ifiavTov iyxvXioai nQayfiaaaf • 
iyw yocQy (o*v8Qeg, i^vix^^v V£ciT6Qog, 
iSoxow fiiv^ icfQovow S' ovSiv. aXka naVTa ftoi 
xaTa X^^^S V^ ^a nQayfiaT* iv&vfiovfiivio • 
vw S^aQT^ fioi t6 yiJQag ivTi&rjat vovv. 
VU aeoondo Tersa Talg^o editar iyxvXiaai, qaod ne Terbo 
fsidem monerem, nisi Valckenariam ad Hippol. p. 248 c et 
BxihBfcen. ad Tim« p. 119 paailla menda adeo fefeiiiaset, at 
fyxvxli}aa$ reponendam censnerint. Ad Chironem aatem 
baa Tcmia referendoa esse docet Priscianas Gramm. Inst. 
XVIII S5 p. Sdl 0€Q{XQaTijg XuQoaiaf* vvv S* icQTi fioi 
W yiiQag ivTi&fjai vovv^ 

Bx loco illo apHd Flotarcham serTato caias iam aliqno- 
ttac mentloiiem iniecimat intelligitar^ Maaicam moliehri ha* 
bito indatam totoqae corpore pessime habitaay pcaeeenta 
Institia et tam contamelioaae condicionis caoaam sclsycitante, 
a poeta In scenam esse prodoctam» Haec ai teneas, hand 
iMmerito cx eadem fahala doctoa eaae aoapkexia Teraos non- 
mdta apod Orammaticom Sefoer. p. 389 sq. aygvxTa xal 
Sktxwa nimv&a : to fiiv ayqvxTa iaxlv ware fjttjSi ygv^ai. 
9m Cfy imQfiokffif tmv naxsS^v. ~ xi}(QfiTa$ Sm clvt^ scdu^ Digitized by VjOOQIC voma 0e0exftiTfjg* Ti S*ena&sg; .... *'^yptwra xa^ 
Jlm'* alla /hvlofiai fiovTi Avtfi q>Qctaai aoi. Quae yexte 
itt fere inter Movaixijv ei Jixau)avvf]V (ita enioi didtiir 
apnd Platarchum) distribtienda Tidentur: 

J. ri S^sna&igi 

M. aygvxra xaXfXT^ alXa fiovXofjtai pLOVff 

aitfi (fQoaai aou 
Apertom i«m esse arbitror Chironem neqne comoedianiHi 
DQmero etae eximendam neqne eandem atqne Af^oa fuiMe 
fabnlam. De Agriorum autem argumento, quale HeioridiiiM 
satu ing^eniose adumbrayit, quid iam atatuendnm ait^ me tcI 
tacente intelligitur* Itaque ut nunc res est, nihil fere ea da 
fabola tenemns, qnam quod ante hos centum et quod aupa^- 
eat annos acripait iam Kuhniua ad Polluc. IX 13^, qui cum 
choram fabulae e misauthropis conflatum ease atatuit, respe» 
lit eandem de quo Heinrichius scribere instituit Platonia lo- 
cam in Prota^ora p. 327 c Steph. p. 528 Heind. ovtwg oiov 
xal vvv^ oatiQ aoi> aSmotatoq qaivitai ttSv iv voftoig xal 
av&^TtOiQ re&QafAfjuviav^ Sixaiov avtov uva^ xal StifitiovQ^ 
yov tovtov Tov TCQayfjiatog, el Sioi avtbv XQivea&a^ nQOg 
iv&Qtinovg^ olg firiTi TuxiSsia ioTiy fniti SixaaTtiQia^ fi^t^ 
vofwij ftfjSi avdpctj fitjSifiia Sid navtog dvceyxdlfivaa dfB^ 
^S in$fi£Xsta&a$ j dXX uev dyQioi tiveg^ £aneQ ovg niQvaik 
^tQeTCQat^g 6 no&fjt^g iSiSa^ev in\ jitjvaua. ^ atfoSQa iv 
^oig Toiavtotg dv&Qoinoig yevofievogy uianeQ ol iv ixtiv^ 
Tw ypQ(f fjLiadv&Qfanoi , dyamqaaig dv et ivtvxoig EvQvfid^ 
ro) xal 0QWtiivSa. Hoc igitur loco Heinrichiua^ cnm Phe» 
recrateae fabulae chorum e C^ntaurorum grege conatitiaae 
*ibi perauaalaaet, non poterat non graviiaime offendi ftAoaV' 
^noig Ulh-y quibus ijfiiav&Qtunovg auhstituendos censuit, 
^ua hand dnbie factnms, si leniore mutatione fHi^dv&Qia-^ 
ffoi acripaiaaet, in qnod cnm primnm doctiasimi Tirl diaputa* Digitized by VjOQSIC tioneni legfssem Inddi, recens tnm forte a lecdone Libanii 
Orat III p. 108 c ed. Mor. KiVTav^v awfia Supvig, xa\ 
Tgoq>ia (M^av&Q(anov ^ xal TQO<fiiv i^tjygitafUvfjv. Idem po- 
•tea etiam lacobsio in mentem Tenit ad Anthoi. Paiat. Ili 2 
p. 800. Sed frnstra, nt equidem arbitror; fnaav&goiTiovg 
in illo Platonis loco aatis, opinor, taetur Tliemisiius Ont. 
XXVI p. 823 C ed. Ilard. Qneritur eo ioco Sopliista diser- 
tfsilmus, esse quosdam qui homines ita a deo creatos di- 
cant, nt mntuo amore et benevoientiae significatione sese 
prosequantur, cum tamen ipsi inhumanitaiis crimen subeant 
tarpissime; eosdem iaudare Prometheum, qnod homines ad 
•ocietatem finxerit, airovg Si ilXtyyiav nQog to nkij&og xa- 
&an6Q Tovg *jiyQiovg^ ovg iSiSa^s (PeQtxQOTtjgy h. e. ipsos au- 
tem Agriorum instar, quos Phcrecrates in scenam produxit, 
aimulatque iii hominum sodetatem protrahantnr, vertig^ine 
quadam corripi et in media luce caecutire. Is enim fero 
sensus est Terbi iXiyyiav, de quo erudite disputaTit Pierso- 
nns ad Moer. p. 107. Ex his manifestum est, Pherecratem 
^jiQyiovg suos intellij^i Toluisse non profecto semiferos iiios 
Centauros'*), sed homines solitarios et ab aliorum societate 
remotos, ideoqoe morosos et ad aliorum adspectum trepidan- 
les, eosdem irasci faciles et contumaces. Ita ig^itur Phere- 
erates eodem fere modo *AQyiovg suos informasse patandns 
est, nt Phrynichus MovoTQonov suum introduxerat, Sic 
enim ille de semef ipso loquitur apud Grammat. Se^er. 
p. 85. **) Yellem docuisset Tir d. quo habitu Centauros istos a 
poeta in scenam productos esse sibi finxerit: d Home- 
rico, fecit Pherecrates contra suae aetatis persuasionem; 
sin ferino illo et biformi, equidem me vereri fateor, ut 
taiinm^ monstromm choms Athenienribus mag^nopere 
placnerit. Digitized by VjOOQIC rBSBKCBATBf. 81 

Za! Si Tlfiwrog fiior, 
aftQoaodov, o^;i&V(AOV^ ayafiov^ a^vyov, 
ayilaatov^ adial^XToVj iSwyvoifiova, 
Sio enlin le^eadi sxmt U Tenins^^quibat nihil ad ayQiufV U 
lorum mores iilustrandog fingi potest accommodatins. B«x 
ipais fabulae reliquiis num quid ad argumentum dramatis in 
dariore luce ponendum erui posstt, vehementer dubito. 

AvTOfiolok fabnla quo tempore acta sit suspicari licet 
ex looo apud Schol. Arist. Pac. 470 mql 'AQYdmv ml (P<- 
pexjorjyj iv AvtOfioXoiQ 

OvTOi yaQ rjfitv ol xaxdfQ anoXovfievo^ 
mafiq>OT£Qi^ova* ifinoSwv xa&r^fievo$. 
Inclytnm illad centennale foedus inter Argivos et Athenlen* 
m ictum est anno belli Peloponnesii duodedmo, h. e. Olymp» 
LXXXIX 4. Vid. Thucyd. V 47. 48. Rupemnt auteni 
foedus Argivi et cum Lacedaemonits societatem iniemnt 01. 
XC 3 teste Thucyd. V 77. 79. Unde apertum est, scribl 
ista vix potnisse a Pherecrate ante Oiymp. XC 4. De ar^ 
gnmento, nisi ex titulo fabulae ooniecturanL facerevelis, e 
fra^mentis njbil certi eraas, nisi qpod musices deprayatio* 
nem attigisse Tidetur. V. Scholiasta Aristophanis Equ. 420 
et Lexicon Bekkeri Anecd. I p. 870. 460. In nobili frag- 
mento apnd Ciementem Alex. Strom. VII p. 804 Sjlb. con^ 
quemntur dii de sacroram sibi oblatorum tenuitate. 

FQaiQ fabula passim corrupto titulo laudatur, Telnt 
«pud Pollue. X 168, ubi Tulgo rQccfifiaaiv. AtMS FQavai^ 
cod. Salm» FQavaia^ quod non recte Hemsterhusins fai 
TQaval a' mutatum ivit. Fortasse etiam apud Athofiiaeniii 
IX p. 895 b (U)rrigendum OiQtXQccTi^q iv FQaval pro iv rQc^ 
^ivai^ quam fabulam, a nemine praeterea laudatam, Fabrl- 
diu Bibl. Gr. II p. 474 ab Suida s. v. ^iQexQatijs laudari 
Hist. orit. Com. graeo. ^ Digitized by VjOOQIC pntavit, nbi post rerlia idida^e S^fiata il' haee sensn cassa 
iufernntur: ^tQexQattiq nexaXif fQaff^b. 

Sequitur JovhoSiSaaxaXoQ^ cuing argnmeutnm qnod 
Inerit tum tituins aatis indicat, tnm Tero etiam ex Atlien. VI 
p. 862 b perspicitnr, nbi ae mirari ait serromm in anmma 
(iupediamm abnndantia continentiam; lias enim aspernari il- 
los, nec ob metum tantum, aed etiam naxa SiSaaxakiav oi 
XYiv iv JovXoSiSaaxaX(a ^Peos^XQarovg aXka i&ia&ivteg. Ad 
titulum reape^dt etiam Pollux III 80 svSovXog^ 6 sv roig 
Sovkoig xQ^^f^^^^og' ymI ro SQcc^ia JovXoSiSaaxakog^ Apud 
Scholiastam Enripidis Hec. 463 oi fiovov Si ai naQ&ivoi 
V(paivov — dXka xal ywaixsg tiXnai^ dg <PiXoxQaTi]g iv 
JovXodiSaaxdlio Terissime Pherecratig nomen restitnit Mat* 
•thiae , eamque emendationem confirmare poterat versn httios 
'fabulae apnd Graramaticum BeLkeri Anecd. p« 404 r^j^i) 
TcJi/ iQicDV xal td)V dv&civ tuiv navroSancSv xatdytofAiv, 
iSx ea fabiilae parte, in qua miuistrandi praecepta aerro daban- 
tlir, petita suapicor quae ieguntur apnd Athenaenm XI p« 408 b 

iwi S^ dnovi^v rijv xvXixa Sog ifimetv 

iyxei t' iTii&Hg tov fj&fMVf 
etXVp. 699f 

awaov not* ii,t)Mxav^ axorog yao yiyveraif 

xal rov Xvxvovxov €X(p£Q^ iv&elg rov kvxvov* 
Ceterum non temere suspicere hanc fabuiam ex earum fenere 
fnisse, in quibus Cratetis rationem aemulatus est Pherecrates. 
*EniXriafi(av ij QdXarra hoc pleno titnio laudatur 
ab Athenaeo VIII p. 365 a. ' EnM}afAOVig pluraii numero 
«ocatnr apud Schoi. Vesp. 542. 1029, sed apud eundem ad 
▼a* 068 recte aingularia habetur numems *^). Semei sim- ^^) Neque enim dubitari potefit quin eorrupta Scholiastae 
Tcrba U^^QiXQdrpjg iv 'EnurroXp' fioviog rig naQt&t^^e Digitized by VjOOQIC ^idter GaXatra vocatmr uftid Erotlan. CHots. Hipp. p. «6, 
nbi proclin errore (v. Alberti ad Heaycb. s. t. xoQieewov) 
pro <PiQe7(Qatrjg legitnr 0ig6xv8rig , de quo admonoi io Cu- 
ris crit. p. 41. Pherecydem poetam comicum miro errore 
finxitToupin^Emend. IV p. 186. Thalasaam autem inteilige 
meretricem, quae etiam Diocleae fabulae nomen dedit. 

Fabulae 'Jnvog i^ Ilavvvxig integ^rum elogium extat 
tpud Atheaaenm XIII p. 612 a et Harpocral. a. t* invog. 
eart yovv Sgafia (piQiXQaTit *lnv6g fi Ilavvvxig^ h w ^iy- 
Xovta^ Tovto OTb (liQog t^g oixiag iatlv. lleiiqui nude 
^lnvov vocant, semel Scholiastae Aristophanis Pao. 1841 di- 
citur Ilttvwxig. Pro 'Invog passim Titiose leg^tnr ^Ynvog. 
y. Casaubonum ad Athen. 1. 1. Apnd Poliiicem X 184 
recte e libris repositnm est ^lnvto. Hoc enim accentu scrl* 
bitur etiam apud Harpocr. 1. I. Contra apud Polluc« X 181 
pro iv 'Inmivi minus recte edidere iv ^'Invta, In Athenael 
MS Yeneto ubiqne legitur ''Invog. Y. Schweigh. toI. VII 
p. 319. Eundem fabulae titulum iu 'latov abiiase viderl 
apud Suidam s. t. a^wg, aUo loco monui. 

KoQ$av^(Oy cui a meretrice nomen inditum esse con- 
stat ex Athenaeo XIII p. 567 c, plerumque corrnpto elogio 
laudatur, Teiut apud Grammaticum Segner. I p. 845. <PiQe- 
xQotd^g KoQidvoig pro Koquxpvoi. Idem» vitium ibidem 
p. 406. 412. 418,'apud Suidam s.t. dvvdQivaaa&ai aliisque 
locis permultis, quibus omnibus KoQiawoi restltuendum est, 
contra ac Dorviilio Tisum est ad Hephaest* p. 101 Gaisf. 
male comparanti Piauti Menaechmos et Cratini Archilochos. 
Eodem errore, ut Tidetur, Suidas: KoQiavvo^. (piQncQottjg TCQavriv^ ex qiiibus *JSmatoXrj in indicem fabularum M eur- 
aU et Fabricii irrepsit, ita emcndari debeant: (piQiKQd- 
ttig iv £mXriaiidvi "Oaiig mtQtitijXi iQaxnXiM, Digitized by VjOOQIC Sft vmsneBAnt. 

mxQn^»^% Qbi frnttra T. HemtlerfaiisiiM ad PoUiie. roK 11 
p. ISdO eorrigit KoQ^awd. AliQs in hoiag noniinis •eriptnra 
error hie est, si qnando aimplid vv effertnr, nt in Seboliia 
Ilephaest. p. 50. Etym. M. allisqne loda* KoQiavwi for- 
matum vXNawm et slmiiia, ac quemadmodnm xoQiavya con- 
atanti n«n dnplid ametabolo scribitur, ita etiam KoQtavwo. 
Sc argnmento fabnlae niliil constat, nisi quod bibacitatem 
meretriculae poetam perstrinxisge e loda apnd Athen. X 
p. 480 e et XI p. 481 a iuteiiigimus. 

Accedimus ad KQanardXovgy in cuius nominla scri- 
plnni antiqui libri ita dissentiunt ut alii nno alii dnobns II 
gcriptum exliibeant. Hog nnice probat Casaub. ad Atlien. III 
p. 80. 8ed genulnam verbi scripturam esse KQandraXoi^ 
eTincente versn apnd Athen. XIV p. 646 c, rerissime monuit 
Porson. Adr. p, 262. De sensu nominia et argnmento fabu- 
lae nihii eerti constitut petest. Adscribam tamen memora- 
bilem locnm Poiincis lib. IX 83, nbi poatquam de danace, 
Perdco nnmo, disputaTit, ita pergit: ovo/rn Se t$ vofiiafia- 
Tog xal XQanaTakovg eYte nai^v tXte anovSd^v ^eQsxQd" 
Trig dvofAaaev iv t& oficovvfXM dQdftari, Xayet 8i tov fdv 
XQan<xTalqv elva^ iv ^'Aidov dQaxfiiiv, ^yeiv 8* avtov (ita 
seripsi e cod. pro %f* 5* airtbg) oxTta xpw&iagf Ttiv 8i \pw* 
&iav elvai TQiui/SoXov xal Svvaa&ai oxtoj xtxxd^ovg, Qui- 
bns verbis Titium inest a nemine quod sciam animadrersnm. 
Crapatalns, inquit, drachmae, h. e. sex obolorum Talorem ha- 
bet, constatque octo psothiis, quarum sing^ulae trioboli pre- 
tium habcnt. Quo quid esse potect ineptins? Scribendum 
Tidetnr 8vo y^w&iag pre edito oxroi xpw&iag Ita omnia 
recte habent. Crapatalus drachmae, psothia trlobolo, cicca- 
bns chalco respoiidet. Finxerat ig^tur Pherecrates iiiferos 
numis uti crapatalo., psothia et ciccabo, quibus nomiiiibus 
vulgo viiissima quaeque significabant. Hesychius: KQand- Digitized by VjOOQIC PHBRBeBATBS. 85 

taXoif ix&Vfg nvig. Idem: KQaTtaraXog^ naQa fioXkatg 6 
fifOQogy ^ v6fji$afia. Vonttemnm ex Plierecratlt fabuU fhak. 
Idem: KQanaraXiag^ avefttidfjg xal aa&ivt^g^ xa\ aviaxVQa 
Xeywv. Sfjuivov di XtiQtodtjg. Porro de clceebo qiiod dicit 
Pollox, confirmat Pliotins: Kixxa/jog^ tivofMaTomnoifirai t$ 
vofitafiatiov iv ^Aidov. De tpw&iaig deniqne yel y;ta&ioig 
(dam Qtraque forma proba est), qno nomine proprie pngta- 
las inferioribns pannm partibna adliaerentes si^nificabaat, Tiite 
iaterpretes PoIIncis VII 23 et Schwei^haensemm ad Athe- 
naenm toI. VII p. 549. Quo anteifi consitio ista ainmomm 
nomina finxerit, diviaus sit oportet qui coniiciendo adseqn»- 
tur. Nolnmus tamen ignorare lectorem quae ea de re hh 
{[eniose commentns est T. Hemsterh. ad PoUnc toI* II 
p. 1061, qui Pherecratem hac fabula quietam inferornm vi* 
tam, ubi omnia pacata a^erentnr, tantnsque opnm contemptns 
esset nt crapataius summae quae apnd eos valucrit mone* 
tae pretium efficeret, descripsisse statuit. Mitto reliqna acu- 
tissimi viri commenta, quibua non ma^ fidem habendam 
pntamas, quam alteri einsdem coniecturae, qua Callimachnm 
choliamboram argumentum ex hac maxime fabnla doxisse 
snspicatnr e versu illo: ix tmv oxov fiovv xoXXv/3ov ntnQti^ 
ay.ovaiv Fragm. 85, quem non male componas cum incerti 
auctorifl (fort. Pherecr.) verbis apud Photium Lex. p« 314 18 
6i9okov x^i^^^Q^ ^^ ^'AiSov. Apud iuferos scenam fuisse do- 
cet etiam versus a Schol. Aristoph. Pac.747 servatns, ex quo 
Aeschyli non nullas in fabula partes fuisse elueet, quippe 
quem ita de semet ipso loqnentem induxerat poeta: 

ooTi^ y*avToig naQiStaxa Tixvtjv fieyaXriV i^oixodofii^aag» 
Quae mirifice conveniunt cum iis qnae Aristophanes tnm in 
Rania tum iu memorabili (fortasse Gerytadis) fragmento 
apnd Athen. I p. 21 f Aeschjlum de se ipso praedicantera 
facit. Denique memoratu haud indignnm eat parabaseos, Digitized by VjOOQIC 86 TBI.BGIilABB. 

qaam h«e In fabuU recItmTcrat Fherecratea, hand «pemeo- 
Aboi frai^meiituiii servatnm ease apud AtbeoaeHmXI p. 485 d 
el Soidam a. r. <lHi.wg. 

uiiJQOt et MvQfATjxavd-QCOTto^ .*«), in qua Deucalionis 
partes qnasdam fuiase docet Atbenaeua VIII p. 835 a, pas- 
•tm landantur ab antiquia acriptoribufl, sed ut ad argumenti 
rationem nihil propemodum e fragmentia eliciaa. Neque alia 
reliquarnm fabularnm est ratio IIsTctl^q ^^), TvQaPviSog et 
WsvdiiQaxkeove, quas verbo tetigisse anfficiat. 

lisdem ferme temporibns, quibus Cratinus et Crates flo- 
nienmlf mit TELECLIDES Atbeniensis, acerbna Fericlis 
alvcrsariua, Piutarch. Pericl. 8 et 16, ubi qui afferuntur Te- 
leclidifl anapaesti, quibus Athenienses Pericli tradidisse dicit 

aoksa^v t4i q>QQOv<; avtag n noi^ig tag fiip detv rag 

S*avaXvHV^ 

laiva tii^ti ta fisp otxoSofjiftVj tote 8'avtos nahv xata' 

omvSag^ Svvafiiv^ XQatogy iIq^vtiv^ nkovtov r ^vSaifi^o^ 

viav ti^ 
brevi post expulsum Thucydidem Milesiae filium scriptofl 
mapicor, h. e. post Olymp. LXXXIII 4. Eundem propter ••) Semel 0fQr4Q(iTi]g MvofirjxdvdQcoTra) Scholiasta Arf- 
atoph, Vesp, 072, Sed rccte Ven. MvQUfixavO-QciTtoig. 
In ipsa poetae XQ^l^^^ legendum xatafirjaovrai, pro edito 
xataxQifirjaovTai, £x parabasi fabnlae petitum suspicor 
versum a Polluce X 01 serTatnm 
akJLa xav xoira^aiv ifiata^v anoxst&^ a'fjiilhi^v 
aQi^avrjauv. 

••) IlttaX^ meretricis nomen fult, commemoratum ab He- 
rodiano de dict. solit. p. 89 3. Hesychius, Ilitalai 
QVQfiata O-iileLa^ Fortasse scribendum HttaXri : ovofia 
&TjX€iag. Alia nominis exempla vide apud interpretes 
Hesycbii. Digitized by VjOOQIC -J ■i TBLitGI.I]IB8. 8} 

7U(pai»ijv ivdixaxki¥ov ridet Iii fragmento «pQd PUiUrAaiii 
L 1. e»p, 8. 

rori S'i3$ xeipai^^ ivdixaxUvov &6qv^v (UYav i^ava^- 

Qol locus, queiiiadiiiodiim alter ille, fortasse ex Healodfs pe« 
iltvm est, la qua &bala Periclis Olympii et ClirysiUae nmor 
res atdg^isse Teleclidem docet Athenaeas X p. 4. 6f. Con* 
tra eximie favebat Niciae, q>iXog yag avtiQ ampQOVHV 8i fio$ 
SoxH apud Plutarcliam Nic. c. 4. 

Fabulaa docait, si AHonjmo de Comoedim p. XXXIV. 
Sdes, Bumero aex, lu qaibus fuit fortasse etiam ea quam 
spariam iudicasse Teteres criticos docet Phvynichus Ecl.Att, 
p.891/Sjo*;j64y avtl tov vhv ev rivk xiagKoSicc uQxaia nQoa-. 
n&sfiivii Ti^XexkaiSff tio xwgicoSw» Tituli fabuiaram eom- 
memorantur quinque * Afiq^ixzvoveg^ ^AiptvSng^ ^^HaioSo^^ 
llQVTdvHg^ JSreQQoi, ex qaibus Suidas s. v. Tt^XexXHSt^g cx- 
signarit tres non nisi ex Athenaeo aibi cognitas, ^Afupixtvo^ 
vag IlQVTaVHg et HiSQQOvg. 

Ex Amphictyonibus, quorum octo fragmenta super^ 
sunt, egregium locum de beata priscorum hominum felicitate 
servavit Athenaeus VI p. 6B8b, quoeum si componas frag- 
mentDm eodem metri genere inclusum apud Photium.Lex. 
p. 504 26 

aW d naVTcov aartav Xwato^ CHoah xal ftQoaxaXiaaa&ai, 

aavaaa&s SixdSv AXXtihicpctyiav — 
certe aliquid de argumeuto fabulae «uspieari ticet. Diopi- 
theii oratorem et ¥atem famosissimum in ea commemoratum 
fuitse docet Schol. Aristoplianis Av. 989. De tempore quo 
acta est hoe eerte tenemus, eam ante QtiQia Cratetis, qui 
Olymp. LXXXVIII 4 iam obierat» in seenam prod&ssf • Vid. 
Atbenaeua VI p. 268e. Digitized bxCjOOQlC 88 TBI.ECLIDE8. 

' Qaam 'Aipivdiig Inscrlpsit fabnlam, ali nno landatar 
PoUace X 68, ubi varia oacaloram genera In ea enatnerata 
Iradit, et ibid. 08. Utroqae loco lejebatar olim WevSiok 
pro eo quod e codd. primas commendavit Kuhniua, 'udfpev^ 
8i(fi. Ad eandem fabalam, propter Poliacis locam priorem, 
referenda haec Hesychii: Jgentov^ eldog qidiifiarog^ wg Tti-- 
lixXeidrjg. 

Seqaitar 'JSaiodoi, minas recte ^HaioSog dicta Anti- 
attic. p. 01 4. 110 85, Saidae s. t. ovSau^ et Scholiastae , 
ad Aristoph. Av. 1126, abi Proxenidem in ea sa^Uatam esse i 
diflcimas. In eadem graviter notavit Androclem testante 
Scholtasta Ven. ad Aristoph. Vesp. 1183, abi codicis scri- 
ptaram iv rotg Sva emendavit Dindorfius Aristoph. frag^. 
p. V, et Nothippam poetam tragicam ^lositate infamem 
Athen. VIII p. 3Md, Phiioclem Aeschyli ex sorore nepotem 
Schoi. Aristoph. Thesm. 168, fortasse etiam lonem trag^cam 
Athen. VIII p. 844 d. Frequens igitar poetaram in hac fa* 
bala mentio facta erat. Ilinc satis probabiUs videri potest 
coniectara Dindorfii ad Aristophanls fragm. p. IV, ex eodem 
dramate petitum esse iocum TeiecUdis ab aactore yitae Ba- 
ripidis p. 108 Elmsl. servatnm, in qao Earipides a Mnesi- 
locho et Socrate in- tragoedns faciendis adiatns esse dicitiir. 
Qaamqaam ea non ita certa est coniectura at visa estFritz* 
achlo Quaest. Arist. I p. 152, qaum poctas TelecUdem etiam 
aliis iu fabulis commemorasse certissimum sit. Vid, Athe- 
naeas XIV p. 630 a et Hesjchias s. v. SoQvcpovov. Deni- 
que haud Inepte, at miiii qaidem videtur, ad Hesiodos re-> 
feras qaae apud Photium leguntnr Lex. p. 565 7 Tr^lexXeU 
dfig Tiat^' THv SwaTtSv ti xilev^ ov ^ccq naQa Kevravnoi^ 
aty. Ubi pro ritr^ h. e. HHl^ scribendnm. videtar 'Haco^ 
ioig^ Fraeter ailata loca semel Hesiodi commemorantur al| 
Athenaeo III p. 87 a. Digitized by VjOOQIC Fabuke HQvraPsig inscrfptae, caias nometi Harpo- 
crationi p. 61 9 recte reatitait Maassacus, novem fra^menta 
serrata snnt, qnae qaum niliil contineant ex qno de argu* 
mento eoniectnram capere liceat, hoc loco omittimQcu Appo* 
aam tamen Hesjchii verba propter coniectaram qaandam 
Hematerhasii. Ita i^itar ille: JoQVcpovov: rov doXorpovovv^ 
Ta. * AQiGxotpavriq JaiSaXca. or* di <PiX6xti]Tog rij Af'|f# 
lXQf}oato nQUftog, dtjXot TrjXsxXiidfjg iv IlQVtavev(f$ (ief, 
IlQVtavta^'). SriXoi Si tov SoXocpovovvta. Hic igitar Hem* 
sterhasius corraptam nomen ^PtXo-Atr^rog m 0c?.6^svog nw> 
tabat, quae ai vera esset coniectara) Teieclidem mtnimum 
usque ad Olymp, XCLV fabuias docuisse censendum csset. 
Fhiioxenna enim ex fide Chrouici Parii Ep. 69 quinquage- 
simor jjainto aetatis anno mortuus est Olymp. C 1. Natu9 
igitar est Oijmp. LXXXVI 2, nominis autem celebritatem 
asseqaatus est circa Oijrap. XCV, ut diserto constat testima* 
nio Diodori Sic. XIV 46. Commemorari Igitur' non potuit a 
Teieelide, quem vitam uitra Pericleam aetatem prodaxisse 
demonstrari non potest. Hinc etiam intelllgitur magnoperc 
faiii Schoiiastam Aristophanis Nub. 332, qui irrisos ab Ari« 
stofhme xvTcXiwV ;fO^Jv aa^aroxaiAntag de Phiioxeuo ^^) 
Cleomene etCinesia interpretatus est. Fiutarchus autem de 
Mua. p, 1142 quae scripsit, *jiQiatoq>dvi}g /iviif^ovivei ^bi^ *o) Fuit quum Philoxenum Siphnium a Scholiasta significari 
putarem, de quo Poliux IV 66 to ^ivrov uicpvucL,Hy 
Tcal %id^iv t6 mQUQyoig ftiXtai XQr^a&ai dno Jfjitoxni-^ 
Tov tov Xiov xal (piXo^ivov tov ^tqviov, og xal YTxtQ- 
TOviSt^g ixaXetto. Sed corrigeudum <PiXo^tviSov ^ ut 
recte hoc nomen in libris scriptum est.. Eodem diicit 
Suidaa III p. 6 JO Jjjfi6xQitov rov Xtov xal OeoleviSyiV 
Tov JSirpviov TiQfotovg inl ^jfowlwarog rd^v ttjv iSiav 
noiriaiv. Leg^e (PiXo^eviStjv. Wisi forte utroque ioco 
6eo^€viSfjg restituendum eflt. Digitized by VjOOQIC M TBLSCL»£«. HBBIIIPPU8. 

• Xo^vov Kai fffjakv ot^ iig ToifQ xvxXiovg x^Q^^^ f^^^V ^^<^^' 
W/xc^o, uon ad Nubes, eed ad alUm fabulam, fortasse Ge- 
rjtadem, serioribus poetae fabulis aceensendam, respexisse 
censendus eat. Quae quum ita sint, apud Hesychium pro 
Q>i>X6iiTfiTog fortasse Phiioelia uomen reponendum est, 
cuius etiam in Hesiodis Teleciidem meminisse vidimus. 

Quinta Teleclidae fabula, STeQQol inscripta, quod ar- 
gumentum tractaverit pariter incertum est. Titulua fortasse 
ad virorum sterilitatem spectat» quorum unua mihi haeo ab 
Athenaeo XIV p. 648 c servata dicere videbatur: 

if^lbi nXaxovvTa &tQ(x6v, a^Qadag ov (pihS^ 
XaiQto Xaywoig tTi dfivXea xai^ijfiivoig* 
Vides PQcifjiaTaf ut cum Menaadro loquar, vnoPuvtiTiSvta^ 
Nescio tamen an OTeQQog nisi de mulieribus dici non p/^ssit. 
Pathicoa homines et moechos, in his etiam Cleomachum poe- 
tam, in hao fabula sugillatoa esse docent fragment^ apud 
Athenaeum IX p. 899 e et XIV p. 639 a. Fraeterea lauda- 
tur a Scholiasta Aristoph. Pac IMO, ex quo loco Mercurium 
in scena praesentem adfuisse coniicias* Incertarum fabula- 
rum fragmenta supersunt triginta. ^^) Denique eidem Te- 
leclidae fuisse qui loTOQiav TeXxivuxxiiV ab Athena^o VII 
p. 282 e laudatam tribuerent, frustra quaesivi quo aaotore 
tradiderit Schwd^haeuserus. Cfr. Lobeckium Ag^laoph. p. 1183. 
Teleclide paullo iunior^ sed Eupolide et Ariatophane 
prior fuit HERMIPPUS Atheniensis, Lysidis filius, testante ^^) Cave his addas quae ex Teleclide affert Eustatliiaa ad 
Hom. p. 1083 1 £vQi7ciSt^g Se, (faaivt xal ^ AO-iqviwv 
ual Tt^XexXsidi^g Ktaaimg oYSaatv avxijV (Hecubam) 
ixyevia&ai. Derivata haec sunt ex Scholiasta Iliad. n 
718, ubi de Hecubae parentibus agitur: JvfiavTog xac\ 
£vv6i]g viffi,q)7]g (peQixvStig , ^A&Tjviiav Si Kiaaicog^ xai 
l^fiXexXeiccg. Quo loco pro TtihxXuag Eustathius for- 
tawie TtiXexXeiT^ig acriptum reppererat. Digitized by VjOOQIC Snidm V, MvQuXog, et Myrtili oomld poetae fritcr. Stiidsii 
"'EQfimnog — h€QQip&aX(Aog, ccSihfdq MvQxiUv, SQcc^mja 
StSd^ag fi\ Eadem fcre habet Eudocia p. 167. Acrem Pe- 
riciis obtrectatorem fuisse vel eo argamento intelJigituf, qnod 
Aspasiae impieUtig litem intendit, teste Platarcho Per. 83 
neQi Si rovxov xov xQOVov "AaTtaaia SixrfV erfevysv aas^ 
§Hag, '£QfAisi7iovxov x^fuaSiOTtoiov Sicixovxog xalnQoaxax^ 
tiyOQOVVXog^ fig IliQixX&i yvvavxag ihv&eQag ug x6 avxo 
qoixciaag vnoSixoixo. Qaod factum videtur Oljmp. LXXXVI i, 
Ipsum Periclem contumelio^issimisi versibus perstrinxit apud 
riutarch. Per. 38 

JSaailiv EaxvQm^ xi nox* ovx i&iXatg 

SoQV /Saaxdysiv, dXkd Xoyovg fiiv 

mQl xov nokifiov Suvovg naQixei 

^vxijv Si Tilrixog vniaxtjg; 
Qnae eo «cripta sunt tempore quo Lacedaemonii primnm 
Atticam fnvaserant, Pericles autem, quamqnam praecipuui 
belli auasor et auctor extiterat, aciem tamen contra hostea 
Instruere non sine magna civium offensione cunctabatun 
Plane conveniunt Thucydidia verba Jib. II 21 Ilavxi t$ 
XQonm ii nok^xai xov UeQixUa iv OQyfi uxov, xal wv naQ^ 
pveaa nQWQOV ifAi/ivtiVxo ovSiv, dXX ixdxi^ov oxi^ axQa^ 
xnyog m ovx imtdrot'. Ex quo Jlquido intelligitur fabulam, 
cx qua bos versufi Plutarchus attulit, quamque MoiQag fuiss^ 
ex Athenaeo VIII p, 844 c et XV p. 668 a prpbabiliter efc 
ficias, aetam esse Olymp. LXXXVII 1. Fabulas, Snidit 
teste^ ficripsit quadrapnta, actore usus Simermone, de quo 
vide ScOioI. Arist, Nub. 585, 537. 642, T|tuli dramatum 8er4 
vati anitt novem; 'A&nvdg yovai, ' jQxonoiXiStg , Jijfiotaif, 
EvQdnti, Qioi,. KiQXwmgy MoiQak, £xQaxmxai, 0oQfio<f>6^ 
QOi^. Nam qui praeterea commemorantur Ko&oqvoi apud 
PoUacem VII 20S, uoa Hermippi, scd Pbilonidis esse fabq- Digitized by VjOOQIC km docet cod, Falekenb. ex cutas flde locas Ita scHibeiidus 

e«t: 0UwviSfjg 5i ip Ko&OQVOig xal noQVOTthSvak^ *'Eq' 

fiiTinog Si iv '^QTOTTciXiaiv xtX, Neo magki 66afio(f6- 

Qot^g Hermippi fabulis accenseani ex Pollace X 1S2, ablCa- 

aaubonas ad Athen. XV p. 700 d corrig^it 0OQfioq>6QOig, 

quod praestat sine dubio Fabrici! rationi, non comic! poeta^ 

fabalam apad Poliacem laudari existimantis, sed Hermippi 

Smyrnaei opus dc leg^slatoribus. Atqui Hermippus Smyr- 

iiaeus scripsit mgi Nouo&eTcSv , non OegfiOcpoQovg ^ Atheii. 

XIII p. 555 c et Ori^enes c Cels.I p. 18. E ^PoQfjuxf^o^ 

QOig^ ui Hesychius s. v. Jiog ^akavoi et Antiatt. p. 83 do- 

cent, sumpta sunt longiora fragmenta apud Athenaeum I 

p. 21 a et 29 c, quorum utroque parodia Homericorum ver- 

suum Gontinetur; ut non dubitem quin ad hanc ipsam fabu- 

lam respexerit Poiemo apud Athen. XV p. 690 a ne7ioby/.s 

di naQwSiag xal ^^EQfimnog 6 Tilg aQxalag xtOfjKaSiag noit}^ 

Tiig, Qaae Fabricius aliique ita inteliexerant, quasiHermip- 

pufl parodias proprie sic dictas singulari volnmine complexua 

edidcrit. Mihi Hermippus parodias istas fabulis suis inte- 

xuisse videtur^ Epichi^rmi Cratini alioramque exemplam se- 

qaotus. Praeterea (pOQfioifOQoi laudantur ab Athenaeo XV 

p. 700 d, PoUuce VII 89« 1X71. X 123, Scholiasta Aristoph. 

Av. 750, Grammatico Bekk. Anecd. p. 419 26. De tempore 

fabalae coniecturam capere licet ex loco apud Athen. I 

p. 27 e, ubi Sitaices commemoratur Atheniensium socias. 

Occisus est enim Sitalces Olymp. LXXXIX 1, ad Athenien- 

aiam autem societatem sese applicuerat Olymp. LXXXVII 5« 

Cfr. CUntoni Fast. Helien. p. 71 Kr. EvQuinVf qui fuit 

etiam Eubuleae fabulae titulas, semel ad partes vocatur a 

Photio Lex. p, 481 13, quem exscripsit Suidas s. v. ^vSstv. 

Frequentior fabulae Oeol inscriptae memoria, quippe decieq 

laudatae, sed ita ut de arjpunento hoiua fabulae non magi« Digitized by VjOOQIC qnidqnaat dicias, qnam de eo qnod in Jfjf^oraig tndafft 
Herinippas, cnius item decem frajmenta anpersnnt.. Aliqnantd 
certiora tenemus de *ji&tivSg yovaig^ de qua infnii nU de 
inedia comoedia agitnr, dicendi locns er!t. 

In ea quam * AQTonoiXiSeg inscripsit fabnla maxime Hy^ 
perbolom eiusqne matrem Indibrio Iiabitos esse docet Ari- 
stophanes Nub. 517, nbi notat poetas comicos^ qni . 

dg ana^ naoiSaxtv 7^a(if^v 'YneQfiolog^ 

tovtov StO^aiov xoXetQcSa ad xal t^v fititiQa. 
Commemoratia deinde Enpolide et Fhrynicfao t8« 553 iti 
perpt: 

elff ^'£Qfimnog av&tg inoir^asv eig * YniQ/loXov 

aXlo^ t' ^Stj navteg iQeidovoiv eig ' YniQ^Xov. 
Ubi Scholiasta ad ts. 548 haec scribit: ti^v fifitiQa: r^v 
'YneQ^oXoVy t^v Soxovaav. iv taig *^j4Qtoncihai noXXa xat 
avTov unsv^^EQiAinnog. GIoss. Vlctor. fitjtiQat aQtOTuiXiSa^ 
Idem ad ts. 553 ^'JEQfimnog SQaiia fiiv. ovx inoitiaev eig 
'YneQ^oXov^ eoixi Si to nhiatag **) '^QtonciliSag Xsx&lv 
mt' avtov arifiaiveiv. Ad matrem hominis haud dubie 
spectat Tersus aPoUnce VII 302-serTatns d naamoQVfj xal 
mngaiva xa\ aanQa. De alio fragmento apnd Grammati- 
cum Bekk. Anecd. p. 338 25 serTato optime disputaTit 
Fritzschins Actis Societatia j^aecae toL I p. 138. Neqne ¥ero ") Pro nXtiatag Hermannns scripsit etg tag^ Fritzschioa 
autem Actis Soc. gr. toKI p. 133 imilt^ae tag, ipsum- 
qne hoc inwXriaiv ab Aristophane scriptnm coniicit pro 
inoiriaaVj sItc ut libri habent mnoii^xtv. Sed najksiv 
etg "YneQ^oXov eo quo Tir cl. sensu Toluit non ma« 
^s graece dici potest quam germanice dicaa ge^en 
den Ilyperbolus Tjerkaufeu pro gegen den Ily-* 
perbolus die BrodTerkaeuferiuuen schreiben. 
Quae idem in Quaest. Arist. I p. 200 comparavit, diTerst 
sunt generis^ quod ne ipsnm quidem nogatnmm credo« Digitized by VjOOQIC Mifilettdafl Athenaens III p* ll§e idU>g iaxw^^^^ i^^ 
tiQ$x^^} ^rap" 'EQfilnmf iv *jiQTomiha$v' xal xaQ^xo^ 
ptiova. In qoa dictione qaam Casaabonaa elefantem ^ene-- 
ris metalepsiii Tiderl sibi tisus esset, verissime Seh^Nreigbaca^ 
aeras.apad comicam moiierem qaandam aat aliam personam 
de infima plebe contnlto soloece et improprie ioqaentem in- 
dactam fuisse monait. Neqae enim dubitari potest quin iila 
ab Hyperboli matre pronanciata fuerint, quam Hermippus 
barbare ioquentem induxerat. Eodem refero glossam Hesy- 
Aii, /loxfjxai avtl tov 8omi enai^iv Si '^'Eqfimnoq iv *^p- 
TonbiXujvv, Quamquam haec aliter interpretatus est Tfa, 
Berglcius Actis Soc. gr. toI. I p. 134. Hermippi exemplam 
postea sequutus est Piato, de quo Scholiasta Aristoph. Ran. 
693 xal Ukdrcjv iv KXeocpwvrc SQauari paQPaQi^ovaav 
nQog avrov nenoirixe rijv fjifjTSQa. Qui praeterea « Pistri- 
eibus afferuntnr Tersns a Scholiasta Aristoph. Av« 1555, de 
lia ad fragmenta dictum est. 

In CercopibuB dubitari potest atrum Hermippus ipsos 
illos firaadulentos Herculis comites et scurras in scenam pro- 
daxerit, an sub Cercopum nomiue caliidos impostores et do- 
losos fraudatores perstrinx^rit. T^les enim fuisse constat 
fabalosoa illos Cercopes, de quibus perdocta est dissertatio 
Lobeckii in Agiaophamo p. 1296 sqq. Eodem titulo fabolaa 
docuerunt Piato et Eubulus, fortasse etiam Menippus. Sed 
de hoc infra dicetur. Herihippeae fabulae tituium ut iigix- 
rato sensa accipiam, praeter versum apud Athenaeam XI 
p. 502 e XQ^''^* oivov navaikrjvov ixnuitv icpeiXtrOy moret 
me illud Hesychii : KoXaxocpOQOxXnSrigi ^ IiQOxXeiSi^g, Sv inX 
novtiQiff XfOfKaSoiaiVy "EQpunnog fiiv iv KeQX(aiff$ (pQvvixo^ 
8i iv KcofiaaTatg. Dionysi quasdam iu fabuia partes fuiase 
docet Athenaeus XII p. 551 b. £x ceteris fragnientis nl» 
eodem Athenaeo III p. 128 f. XIV p. 650 e et ^i^ntia^Uc. 


Digitized by VjOOQ lC i 

r p. 88 80 «ItatiB iiihn efidts. Beqtiiiiitiir MoiQiti^ qnara 
fabalftmaxiiiie iii beiio cotDffieiidindo vergataiii esseet egpregio 
loco apud Athenaeam XV p. 668 a. servato eoniicere licet, 
Xi-ctviSsg S^ovXai xava/St^kfjVTm 
^dSgaxa S* anag iimtQovatai,^ 
xvtjfilg Si neQi aapVQOV aQ&QOvtaiy 
I /3kavT7]g S* ovSelg er' eQtug Xevx^g. 

^afiSov 8^o\f)U xiiv XQTTafiixtjiv 
Jv Tolg d](VQotai xvXi^vSofiivijv xri. 
Qnibns verbis describi belii apparatum omissis rebus vola- 
ptnariis perspecte adnotavit Casaubonas* Ad eam fabnlae 
partem, in qaa cottabas ludebatur, spectare videntiHr frag^- 
menta apud Athenaeum XI p. 476 d et 486 b, nbi strennam 
potatorem loquentem audimus : 

"J3r iyci nd&(o tv TtivSs Ttjv XfnaoT^^v ixnidVf 

Tio /tiovvGia ndvTa TafiavTov SiSwfii XQVf^^'^^»^ 

I Nothippl, poetae tragid, cuius oxpoq^ayiav etiam Teleciide» 

lisit, aliqoas in ea partes fuisse docet locos apud Athenaeum 

X p. 418 d, ubi perquam festive fingit poeta , si raia asst 

latasque suiilam praeesset Lacedaemoniis, unum mitti contra. 

hostes oportere Nothippum : hunc enim solam totam Peio- 

poniiesiim esse devoratnrum. Praeterea laudatur haec fabala 

ab Athenaeo X p. 418 d, Pollac. YII dOO. X 186, Salda 

s. T. ^'laxxogj fortasse etiam Plutarcho Per. 88, de quo loco 

tupra p.Ol admonui. Haud dissimile argumentum in ItTQa^ 

TibiTccig tractasse videtur, certe eosdem quos ex Athenaeo 

aikcripsi versus in ea positos fuisse docet Scholiasta Aristo- 

phanis Pac.l24]( mQl fihv ovv Tyg gdfiSov (in ludo cottabi) 

EQfiiTmog iv JSTQaTuiTaig 'Pd^Sov 5' oipn it)v xoTTafiixi^v 

xtX. Nam in fabulae nomine erratum esse vix credibile 

Qt» Ad eandem fabalae partem spectare videntur haec ah 

Athenaeo XI p. 480 f aervata: X/a Si xvXi^ vxfjov XQifAOtai Digitized by VjOOQIC mqI naaaalotfiP, tpAhnn tam aott poteiiAnm ette tHgMe^ 
tur. Memoinliilem fabalme loctim habemna lipnd eandem 
Athenaeam XII p. 524 f> nbl nesclo qnis prae gandio trium- 
pliat, qnod mariiimas copias eollegerit ex hominibns molli- 
bus et eifemiiiatis, sed qui repente viri et fortes evaseriut* 
Eosdem Tidcmus in fragmento apud Hesyohinm s. v. na* 
rtxroVf 
*'SlQCi roiwv (liT* ifiQv x^Q^^^ ^^^ it(07ttifti}Qa Xa^vree 
%al nQoay,iqaXawv %v ig r^v vavv i/j^siijSiiaag ^o« 

^ia^Jig* 
B. aXX ov Siofia^ mxv^xrov ex^^ ^^^ nQfaxxov. 
Hinc apertum est ad eandem fabuiam pertinere qnae exAri- 
atophane Bysantio attulit Eustathius ad Odyss. p. 1828 58 
wQa fiavTeiv inl Totg UQoTg xal r^v wav mQ^iia^ah 
niQl Ti]v 6a(fvv. 
Cfr. Pollui X 181 iv SrQaruaraig ^^EQfimnog Nixa 5'wa 
l$&ivtiV fAoxTQav. Cetera fragmenta vide apud Athenaenm 
III p. 77 a. X p. 42Sa« XIV p. 649 c, Anecd. Cram. I 
p. 863, Zenobium II 23.* 

Fraeter has noTcm fabnlas laudantur Hermippi lambi, 
Trimetri et Tetrametri, de quibus, ut brcTi rem com* 
pleetar, ita statuo nt Hermippum carminum probrosorum 
(lafifiwv') Tolumen edidisse credam, quorum alia trimetris 
iambicis, alii tetrametris trochaicis composita essent. Quae 
res quo melius diindioari possit, frag^menta operis cum^ipsis 
scriptornm qui illa serTarunt Terbis adscribam. 

I. Scholiasta Aristophanis Plut, 701 ^'EQfimnog iv roi 
nQoiT(o *Idfifi(a rdSv TQifiiTQutV '^axhjmov xal AccfjLniTiaq 
rfig 'Hkiov Xiyti, Ma^dova xat lloSaXtiQtov xal ^laad xal 
Jlavaxaiav xal JYyXi}v veoJTccTfjv. Eodem ordine Aescula* 
pii filias propooi ab Aristide T. I p. 82o adnoiaTit Ilem^ 
$lerhu^ius. Digitized by VjOOQIC IL Athenaeos III p. ?0 c. levxegivedg di n ^ldog iou 
(mig xttl taiog avttj iatlv ^ tcc Xtvxa avm (peQovaa^ (ivvi^ 
fiOVfm S' avTfjg ^'EQ(imnog iv *Idfi/3oig ovtmg^ 

Tag Xevx£Qi,vmg 8i x^Q^^S iaxfxdag. 
Qno vena nolim ita qaemqnam nti nt dorica dialecto tn lam- 
lis nram esae Hermippnm opinetnr; scribendnm enim Tid^ 
tnr hvxtQivicDg j a recto casn XivxfQivetag ^ qnod comparare 
licet cnm aliis plantarum et frnticnm nominibna similiter 
formitis, veluti xoQtivewgy dafiaQinn^vog ^ x^liS6v€(ogj <p^cr- 
Uiogf de quibns vide Tiieodosium Bekkeri p, 1197. 

IIL Scholiasta Aristophania Av. 1150. 6 8i vnaywyevgy 
ilg uv€g^ aiS^QOvv xi oiov siTvtSiov, & ixQoSvTO oi xovia'- 
rai, ot 8i iQyaltiov OiXoSofiixov^ ^ dnsv&vvovai Tag nXiv^ 
&ovg HQog dXXiiXag^ Tivig 8i avTO naQa^vatov xaXovaiV 
u (ifi aQa ntjlov Ttva vnaywyia xaXovai * tomvto yaQ xi 
xal ^'EQiimnog iv Toig TQifiiTQOig ifi(paviyE&. Hermippi 
verba ex integriorlbus scholiia serTavit Suidas III p. 531 ol 
S^ nt^lov Tiva^ xa&cig xal ^'EQfimnog* Svv^aTi yaQ S^afi^ 
(iiv ovSevi • toiai 8 ' vnaycoyevai Totg iavTOV TQonoig Quae 
iti fere emendanda sunt, 

AVVeaTf, yaQ SeagiM fiiv [ovTog] ovSivi^ 
Tovtota^ 8' vnaycDyivai TOig avTov TQonohg, 
'Tnayoiyevg de Into quo ntuntnr caementarii ad laterea coa-» 
fmentandos interpretatur etiam Hesychius, 'Ynaywyevg : nQog 
nUvd-CDV oixoSofiijV mjXog. Yidetnr id antem figurate di* 
kbse Hermippus. 

IV. Athenaena XI p. 401 e. ov toSv KvXixQavm ug 
(Jv, ovg xXevd^iov *'£Qfimnog 6 x(afieo8ionoi6g iv ToTg ^ldfi'- 
^ig (pfjaiv* 
Eig To KvXixQoviav ^aSi^v anXijvoneSov dcfixofAriV* 
h8ov ovv Ttiv 'HQdxXnav xal fxdX* (OQaiav noXiv. 
HUt. crit. Coin. graec. 7 Digitized by VjOOQIC 98 iiicaMipp0d. 

De Cylicranlbas, qnos Cyllcranos iippellai Macrobibs Satarn. 
V 21 9 Scytliin! et Polemonia testimonia attulit Athenaena. 
In horum ditlone sita erat Ileraclea Trachijiia, primum ab 
Hercuie condita, poatea a Lacedaemoniia novis colouis aucta, 
ut consfat e Thucyd. III 92. Pro arrXtjvoTtedov Schweig- 
haenserus tentabat axXrjooniSov, Mihi corruptae voci acer- 
blus Cylicranum convicium subesse yidetur. Ex eodem car- 
mine sequens frag^mentum petitum suspicor, 

V. Scholiasta Venetus Aristophanis Vesp. 116t. tQVffi^ 
Qov T* SiaaaXaxojViaov: ev riai (xlv SiaXvTcoiviaov^ iv 3i rp 
^jioTtfitSMQOv aovayMyfi ScaXaTccivtaov. aiiia 8i tov Xe^u- 
diov i] avvri&£ia(l)» firjTtOTs yaQ xal n€7ioii]Tai vn avTOv. 
6i Si fiii ineaxtSiaaTab t6 SiaXvxviviaov, ta^a av XiyoiTo 
anb Avxov (sic) roi; mviad-Xov. cpaiviTa$ yaQ Tig xal fiU" 
XaxiOTeQoq yeviad-at. ' u4fi€iifjiag Ei (liv davovaiv iaTi Ttg 
rifiriy xaTufiwfjiev. oi fiiv tov nivTa&Xov AvtoXvxov. ouoitog 
S* iaTt xal naQ^ ' EQptinnia iv roig TeTQafiiTQOtg ♦*) 
'^Yareoov S' avTOV aTQaTtjyov ovaav eiXtoTrjtAivtjv 
xai xaaaXfld^ovaav eiSov xa\ aeaaXojxtafiivrjv, 
Ita enim codlcis lectionem ovg avetXvjTrjfAivrjv probabiliter 
correxit Fritzschius Quaest. Aristoph. I p. 287, qui vs. 2 
cum Porto scribit aeaaXaxtafiivfjv et in Aristophanis loco 
TQVtfeQov Tt aaXaxoivtaov, Sed cum haec verba primam corri- 
piant, ut praeter aliadocetnomen meretrlcium ^eirAa/?ax;i^ai apad 
Aristoph. Thesmoph. 812 et Equit. 762, in Hermippi quidem 
loco aut aeaaXaxMVtaft^vtjv aut aeaavXaxtafiivrjv^ apud Ari- 
atopbanem autem fortasse Staaaixoivtaov scribendum est, quod *') Ita Venctus: vulgo StfiiTQOtg^ quod ex Si fxitQOig or- 
tum est. Vice versa TeTQanXij pro SmXij legendum esse 
apud Schoi, Aristoph. Nub. 774 vidit Dobraeus. Digitized by VjOOQIC recte.lnte^etatiirSclioIitsla af^g^^^) xal fiahm^g a^vtov 
dMxiv^^oK .Caeteruin Heriiiippi Terba, qnae olim de bo-, 
mine eSeniiiiato et patbico iaterpretabar» nunc ita corrigenda, 
vatiQov 8* avtov aTQaitjyaHv xtX. et de C;Ucranuin ciTir 
tate inteliigenda esse snspicor, quam ex qno tempore I^ace- 
daemonii colonis anxerint (ovaav eikoiTTjfuvfpf) in hixum i^t 
mollitiem prolapsam esse dicit Fortasse igitur bi versoa 
cum ^narto frafmento. coniungendi sunt. Nisi Lcp reatarum 
civitatem inteliiigiere praestat, in quam Oljmp, (4XXXIX 
exenn^e Helotasa Jjacedaemoniis deductos efise docet Tbn-. 
cyd. V 34« Incolarum luxuriem notat Aristopb. Avib. 15l« 

YL ScboUasta Aristopbanis Av. 90i:X€ fi^nvQig Si fiy/ 
noTe ovx 'dv iativ dlla dvo, ^piv 6 Hvfi/xaxog. uaV iv 
Tots KaXXifiaxov fdv (p^ 219 Blopif.) dvayiyQamcfi xipX^^^ 
eha fiVQf^n^* \iv 8k] 'JEQfiinnov TetQafieTQOig x(ti ^ifiiqTQ-^ 
xliovg Tov nQiavog Tig £v xefili^nvQig T$g ovofid^Tau Nl-; 
hii pro^ci^ur Dobraei coniectura, qui verba tov nQiovog t$g 
wv ita en^endare conabatur d/g^tig alv xoTiQcivtjg» 

YII. Athenaeus XV p. 667 d. Ofioicjg 8i€^iQxovTai 
(sdl. de cottabi ludo, in qno ova et beliaria Yictoribus prae- 
mia praponebantur) Krjifi^fodwQog iv TQO(f>wvi(o xal KaX- 
Xiag iv KvxicDXpi xal Evsiolkg ''UQfHTtnog. Ta iv Toig *Idft'_^ 
fioig. , ■ . 

Vlil. Athenaens XV p. 700 d. "£Qfimnog 8*6 xfofitjr^ 
Smnoipg iv *Idfifio$g tq aTQaTmT$x6v kyxvetov avv&iTov 
ovTmg QVOfid^.' De lucema miUtari cfir. Antiphanes Athe- 
nad p4 609 c^ 2vv^€tov recte Schweigh^ interpretatur de la* 
minis coi^neia Tel. Itgneis ^, quibtts dusniodi Inceraae comn 
positae 0^ coafmentotae erant. 

**) Vulgo d/3Q(iSg, pro quo d^QCjg praebuit Schol. Venetot. 
,i|efjcluus, 1'avlov: d^Qov^ xov(fov ^ d/3^6v ^ TQVifiQOP, 
Ubi pro alterntro a/?p6y scrfbendum a^gov. 

7 ♦ Digitized by VjOOQIC IM MTmTlLOS. 

Hennippi fratrem MYRTILUM fnivie, supTt e SaidB 
monaiiiiin. Huiat Tltam nlpote in cauponii et taberntt 
transaetam tangi patant ab Atlien. XIII p. SM f, ex quo 
loco, qnam minna integre scriptna esae Tideatar, nihil eias* 
modi efflciag. Fabalaa Myrtili Saidas commemorat daas, 
alteram "Eqmiq inacrlptam, ex qUa nihii fra|^entoram SU' 
perest, alteram Tixavinavtgf pasaim a grammaticia aed fere 
corrnpto 'fabnlae titulo laadatam. Apad Scholiaaten Aristopb. 
Av. 1490 MvQtiKog iv tfi Tavonaari legitnr pro iv Tvca- 
vonaa^. Minaa recte Kaateraa ad Said, II p. 500 TitavO' 
naun^ sedactua Mearsii errore Bibl. Att. p. 1578, qui ez 
Aapasio ad Aristotelis Eth. Nicom. IV 2 labalae titolam faisse 
credidtt T$rav67iai8aq. Sed hic etiam scribendam MvQti' 
Xeg (non MvQTti^og, qaod etiam Saidas habet) iv Titafo- 
naai» In accenta peccat non Eadoda tautam p. 304, quae 
habet 'TitaVonaveQj sed etiam Saidas, apud quem le^itor 
Titavoncmg. Grammaticos apud Bekkerum Anecd. p. 1198 
ra sig av kiiyovta h — wci ovvd-ita^ /Sagvvovtai — olov 
'EQfionaVj ^Avtinav (fort. Alyinav), Titavonav. Stepha- 
aus By«. s. t* 'Amgvav^ to i&vtxov^ dg AiviaVj *A&afiav, 
jiiZofVj ttnXa yaQ. to Titavonav avv&itov. **) De arga- 
meiito ex paucia fragmentis nihil elici potest, nisi forte ex 
ipso titulo suspiceris, risisse poetam hac fabula increbesGen- 
tem illis temporibus consuetadinem, qaa diversa deoram na^ 
mina in aaum nomen coniungerent, cuias ^eneris fuere Fa- 
napoilo Hermopan Hermathene Hermerotes alia» Sie etiam 
Tltanopan, quod nomen lion male Berckelius ad StephtiHim 
Byz.*p« Y4 de coniuncto Panis Solisque numlne interpretari 
▼idetur» Rectius tamen argumentum fabulae ad nai9(BQaata; ^*) Haec nuno pluribus persequutus est Lobecklni Paral. 
gramm. I p. 190. Digitized by VjOOQIC «pecteite dicfts, CerteTtttftes am top tvtalvHV dicti huic^ 
coDieetnnuii optloie «uMentent. HesycMua II p, IMS Jl- 
rai^ d naidfqaatnQf ubi confer Atbertam. Vide eundem s. 
?. n&ytq, et Pbotinm Les. p, 592 1 imfii5»Pto Si (oi T««' 
T«)^«C) vdSv SQimfj^ifMlp &hSv. Omigflo fkbalae indicio dao* 
bus lode laudatQr MyrlilQs, Tide Pollac. VI 40 et Phrynic^. 
Eci; Att p. 488« Geteriim faUitar Fabriciua SiU. 6n H 
p. 471 enndem honc MyrtUam landari patana a Saida a. r. 
^ JiifiVtov. Is enim historicas est Myrti|a«» Lesbiacoram ai|« 
ctor notissimus» de qno cfr. Vossias de hist» Gr. III p. 89il}» 
fdem Myrsiius vocatar apod Platarch. de Aqaat. et terrestr. 
p. 984 £, abi qaae afferontar, ex eios laroQMoig naQado^ 
|otg ab Athenaeo XIII p. 610 a. laodatls desumpta sant» 

Eorauif de qnibos adhoo dispotavimas, poetaram aeqna* 
lem faiase sns^camnr ALCIM£N£M, cnias fabolam iiCoAiYi-* 
fifaaa$ insfnriptam e Ptolemaeo Hephaestionis f. commemorat 
Photius Bibl. Cod. CXC p. 584 d oVi teltvr^aavtjss JfifJtfi" 
TQiov Tov SKtiiphv t6 l3i/3Xiov TeXXidoQ (fort. TiXhjvog) 
ngog ttj M£(paX^ aitov tvgi^j tag 8i Ki^Vfi^aa^ * Ah^ 
^iivovg fTQog rp 9iiq>aXp Twvixov *•) roS XaXn^Sin^ aige^ 
^rjvai €faai , tovg S\ ' YfiQiatoSixag EvnoXiSog ngog tp 
'EtpniXtov, tovg Si EvviiSag KQarivov ngog rji * AX^^av^ 
9gov. Dbi corruptam 'AXxfiavovg nomen non tii ^JtXxfiaiw^ 
vog^ nt voluit Welclceros Frag^m. Alcm. p. 0, sed in *jiXx$^ 
fiivovg mntandom esse docet Saidas s. v. 'AXxifMVtjg T. I 
p. 117 €at& Si xal hfQog 'Ahufiivrig ^AO^fjtaiogyXfOfiixog, 
lllQd aatem Terissime monuit Welclceras, quas idem Saidas^ 
BiTe soo ipsias stye alforum errore deceptus, Alcmani lyrico^ 
tribuit KoXv(ifiuiaag, nou diversas putandas esse ab iis quas *^) Itu Valesius et Naekios Choer. p. 80. Volgo Titw- 
vvxov^ pro qoo BelLlieri codex habet TvQOvixov. Digitized by VjOOQIC tM ALCIMBWt. raaOIIIBES. 

.111111« tpsfKD Afeiineni comico TfiidieaTtfnus. Aetattf ■Qteni 
qiit ▼Ixk Atcimenea certissimnmi nt faliori tndieinm Ptole- 
«Haef Terba praebedt, qnfppe qui Kolvfjt/iDiiaat^g fabnla Tyn- 
nichnm Cfialddenaem tmpense deleetalnm foisae 'ti^ntficet 
lam quam Tynnicliumy paeania auctorem laudatissimum, 
Aeschyli aequalem faisae constet e Porphyrio de AlMtin. II 
p. 162y de qDo loco disputavit Menagius ad* Diogen. Laert. 
II 43, Aeschytu^ autem obierit Olymp^ LXXXI, non incre- 
dtbit^ quidem videri possit, Aldmenia aetatem vel Cratino 
Aiisae snperforem: at qnum taiita Aiciilieneae fibulae prae- 
atantta fuisse Tideatnr,- quae non cadat in ^eos qui Cratinum 
praegressi sant poetas comicos, Tynnichum autem nihil im- 
pediat quo minus vitam ultra Aeschyium prodndsse atatiia- 
milt; milit quidem, tempomm rationibua probablliter suh- 
ducris, tft dnbitart posse Tldetur quin Aiclmenea Cratinl 
Teleclidii teteinmmque ijpios recensnimus poetamm cequa- 
iis fuerit 

PHILONiDESt Atheniensis, Ntcocharis peetae comid 
pater, Suidas rol. II p.586, initio aive fuUoniam siTe picto- 
riam artem factitaverat, prouti vel Suidae vel Eudociae 
fidem habeas, qnomm ille voL III p. 6141 nQov^qov , iuquit, 
ii^v yvarpevg^ Eudocia autem p. 488 ^QOteQOV ^;i/ yQaffevg 
Huius aetatem, expensis iis quae HanoHus Exercit. crit. I 
p. dsqq. dissemit, ita definire Hcebit ut eum Aristopliane, 
Isuins primam fabulam Daetalensed Olymp. LXXXVIIl 1 aiio 
nomine 4ocuit ^^), paullo superiorem fuisse vitaraque ultrm ^*') Seholiastea ad Aristoph. Nub. 581, ubi poeta primam 
quam pepererit fabulam aiium quendara sustulisse dicit, 
haec annotavit: <Pik(it)vid7]s xal KaXkiatQaTog* ov ya^ 
Si'iavTov iSiSa^i tovg JairaXiig^ nquitov avtov 8qcc^ 
(la. Quo loco quod olim le^endum propoHui <I^iXo)vidijg 
fj KaXUatQOTog^ ipge dudum repudiavi, quamquaiti nec 
Hanovii rationem probandam duco.' Omniiio difSelllima ' Digitized by VjOOQ lC Oiynip. \Cm i, ^ «HM) Ariilttpliania J|«imi dM»il, fmiL 
liBiim ttftQainiMi. Qnad ettiai HMiovias ena vel Ol^jp. 
XCVI «ai^nMe exittintat prapt«r. fl^ilinatQov faliiileiii ak 
Snida c cii i iicm omtam^ qnam iile ad. raediae comoediae .iofe^ 
iiiiUB etleBipenitam fuiwe ex tituio eeiiigat, id quam ilioerlf 
£OBieetiiva nitKtnr £Mite inieiii|[itujr4 Di^mate PliiloaUtl 
praeter Q.HUxa^v % Snida et Eudocia commemoNmlitr 
'Jntivfi et Kod^voi. ^wmm quod primo loco aominayl, 
HanoYiua a poeta ^jin^ivi^g Tocatum eaque In fabuh hilnuf 
nem morogom et fbiUxaiQw conlrariuiii deacriptom foiaaie 
taspieator. Bge vero non Tideo quid ^Jnyvti titniua magui 
miri babeat quarn v, c. ^(ptvdovfj Amipsiae vel ^lnvog Ph^ 
recratid tcI BtafAog et Jtefli^Q Aleiidia, aiiac denique aiio* 
rum. CothQrnorum ar^umeqtum ad Theyamenem pertin 
nniaae» quem propter aammam in rebus civilibBa iafOttatautia«f 
Ko&oQVov eo§;iiomen meruiaae oonstet, Ruhnken. de Ant^lh 
RJiamn« in Ojpusc p. 289, insto timidius enapicatua eat Hemr 
8terhu$io8 ad PoUnc. toI. II p-. 1298. Omnem dubilai^ 
scmpnlum • ezimet Grammaticiia Belckeri Anecd. p. 100 1, 
&t^Qafiivt]g: xtiV xXijTixiiv 0ikmni3igg Ko&OQVoig, uhl 
^ukwviSt^g Bcribendom eti. Piuralis autem, quo itt titvle^ 
iiRua est poeta, ^ad chorum fabuiee «pectBre videtor, quem eoc, 
Ko&OQPotg h. e. mobilibua et Tenfosis honiiiiibua couatitiflaft 
consentanenm est. Praeteree Cothurnos commemorant Ath^. 
naena II p. 47 e. VI p. 228 f. 217 e. XV p. 700f, Polinx 
Ml 202. IX 29. X 115, Grammaticus Bekkeri p. 83 17« cst de Philouidis opera Aristophaiii in fabulis docendia 
praestita quaesller, maiime propte^ dldascalfam Veirpa- 
rum, de qua neque Dindprfiua a$l Aristophapia fra|^^t|| 
p. 65 sqq. neque Hanovius I. 1. p. 24 ita disputarunt ut 
aatisfaciat. Sed de his utpote cum praesenti nostro 
conailio. minua coniuntstis mlio loco dicetUF copioaios. Digitized by VjOOQIC hteritrm ftlNiliMiBi frsgflieiiU «aperMuit cottpliirlaf ^o. 
nitti quae servaTit SCobteite, ««tiqaae comeediae poeta prer- 
■ot iudlfiia et Pliileiiioni piiiiiaa vei Philippidae f ttam Pliir- 
lonidae trlbaenda ease haud immerito atatuit HoMviua I. 1. 
'ip. 11. Stobaeom tamea in experpendia poetsmm eenteatiia 
PhilMiidae fabaMs uaam eue PfaotH coostat teadmonio BibL 

m p. 115. 

' BiUPOLIS, Athenienais, teatante Anonjmo de Com. 
f. XXIX fabnlaa Athenia docere coepit magiatratam tenente 
ApoUodoro Oiymp, LXXXVil 4, qaocum conaentiant fere 
fpiae C^rillaa ex antiquia chronologis tradidit c, Iulian. lib. I 
p. 18 B. oySarixoarfi oydori tov xiofAtadov ^ji^tofpamfv 
Evnokiv Ti xai Illatiava ysvia&ai^ qaae non de iiat»ii 
anno, sed de eo tempore quo illi prfanas fabulaa docaevant, 
taitelllgende esse yerbe monulsse suffidat Eidem Oljmpiadi 
Bopolin et Aristopbanem assignat Syncellns Chron. p. 257 c. 
Natalem annum SiipoUdis facUe e Suidae verbis cum Ano- 
njmi loco comparatis eliciaii. Is enim s« ▼• Eiinohg hnnc 
decimo septimo aetatis anno primam fabulam egisse diserte 
teadidit, quae si Tcra aunt, EupoUn Olymp. LXXXIII 8 na* 
tmtk esse apertam e%t NonnUiil tamen dubitationis jniicere 
pMfdt, qood le^em fiiisse perhibent, qua caToretar ne quis 
atite trijfesimam slve, ut alii volant» quadra^esimam aetatia 
annum fabulaa doc^ret. Cuiusmodi legem si Tere foisse 
SchoUastae ad Aristophanis Nub. 5S6 credimus ^^), oa certe 
no* ad sequiora tempora vaiuit, siquidem Menander etiamy 
eam nondum ex ephebis excessisset, Autiphanes autem vige* 
rimo aetatis anno fahulas docuit. Yide Proleg. ad Menandr, 
p« XXX et quae infra de Antqihane dicentur. Minus certa 
de aime quo mortuus est EnpoUs pronundari possant« Ac «<"> Vld. Cllntonua Praef. Fast. Hellen. p. LX* Digitized by VjOOQIC vBlfirit qirideni iinTatte rf t«r« esset, qne «iini tb Aldbiade 
in SkailiaBi «tTigfanle propler Bqitka fabQiain, de qua itifkn 
dicam, ia Mare deiectum ease feront ^*), ebitQa efns inef- 
deret Ui jprimiim aiiHiim Oijoip. XCI media aestete; Yid. 
Tlmeyd* VI 29 d DiMer. Sie.XIII 8. «Sed redarguit hoe>/ 
ol CSeeronia Terba ed Attie, VI 1 mea fMiam, «Eratosthe* 
4:nea; affert enim qnaa ille potl hoc. teropiia fabulas docue* 
<ciil«> Idque veriasimum eaae rel e fragmeiitia ef&cipotest, 
Biqnidem Enpolis in Tersa a Sehollasta Victar, ad Iliad. il 
353 serrato Aristardittm ovQaTfjyov Atheniensiam eomme- 
ffiorat, qiiem *iiifperatorio munere functum esse Olymp.' 
XCII 1 ififra docebimus. Itaque muito magia ad temponim 
rationea apporita sant qoae Snidas, alios anotores sequutus^ 
de obita Supolidia narrati am&aVB xata ^ EXXr^anovttv iv 
Tol s^d$ ./ipiTuSaifioviovg noXefiM, xal iic Tovtov i$c(KfXv&t] 
OTQarima&ai noiJjTti^. **) Quibus verbis qain aut eelebria 
illa Atfi^nieitainm Tictoria de Lacedaemoniis ad Cynossema 
(Oiymp. XCII 3) reportata aut proelium ad Aegospotamos 
cominisaum (Oijmp.XCIlI 4) significetur, dubitari non pot- 
est» Prids si acclpimus, commode explioari potest, qui fa* 
ctam ait ut Enpolis ab Alcibiade iu mare deiectua esse di- 
ceretar. Nam si Eupoiis ia ipso ilio ad Cynossema proelio, 
in quo ma^nas Alcibiadis partes fuisse constat, interiit, non 
improbabile est extitisse qui id Aicibiade machinante, quem * *> Eodem fuerunt qui traherenl Oridii verba in Ibid. 698. 
Comicua ut iiquidis periit dum nabat in undis, 
Et tua sic stygius strangnlet ora liquor. 
Qaae reetius de Menandro capias. V. Prolej^, ad Me* 
Dandr. p. XXV. 
^o^ Oe hac lefe^ inepta sane, si ita utSuidas narrat eon- 
^pta fuit, qoi praeterea tradiderit scio neminem. Cho- 
yeutaa Tacaaae militia nolom eat V, Petiti Lesg. Att Digitized by VjOOQIC MMl ' OTB«Lnu 

SopolML IfAtiiiiiseirentyfaGtiinr Imm diiiarea<.'>^) ^«m 
mmoreiil, ubi semd Incndboit*^ noii mirufli cstjp^stcft ad Si- 
culam expeditionein trafisiatnn» essc. Haec «nioi f nt infra 
dficebimas, proainie Baptarimi «ominlaaione» aefuiita est* 
Sed vereor ne frastra ooniecturia indttl^^aikiiia iii re noque 
per %<e magna et mnltis diterstsque natrationitMis olifteorata. 
IVain AeUanua 11. A. Ub. X 41 et Taetiefl Cliil. IV 2«5 Ea- 
p^lin in Aegiila insula nortunm sqpmitumfue ^^) tradunt, 
Pausaiiias autem llb. II 7 monumentum eiua ia ajfro Sfcyo- 
iilo >e vidisse narrat Itaque nihil quod ab omni parte cer- 
tum sitrteoeqius^ nisi quod vitam ultra Olymp. X€U 1 pro- 
duut* Ae ilomestids viri rebus niiiii quidqiiam memoriae 
proditum est, uisi quod patre usus^est Sosipolide ^?) et aer- 
YUm habuit IiJpIiiaUem, qui, cum aBquot domini labulaa anr- 
ripQisset^. ab Augeaf Eupolidis cane fideiissimo ^^)^ morssbua . ^O^^Pbnia de EupoUde Alcibiadia opera in mare deiecto 
fortasse ex iis orta est quae deAlcibiade iuniore ie^un- 
tur apud Lysiam c. Alcib. I p. 541 Rslt. oi noXlio di 
XQOVo^ vattQOV r/.aTaxv(kmag ra ovta ix jievxyg dxTtjg 
OQfiMfxevog rovg (fi?iOvg xavmovTi^v. Cuius lod indi- 
cium 4cbco Fr. Vatero. 
^') Fortasse igitur eleruchus fuit Aegineticus, ut Aristo- 
pliaties. V< Mnelieri Aegia. p. 184 et Theogenes apnd 
Scboliastam Piat.. p. 831. 
*') Siiidas: EvnoXcg, ZwainoXig^ xcofiixog. ' ovrog etc. ubi 
Kusterus aut fig SeDoinoXig aut ^'(oamolewg legendam 
suadet. Debebat SwamoXi^og, Hac opportunitate iuvita- 
tus raoueoy ne quis Sopolin comicis graecis accenseat e 

: Grainmat. apud Beklc. Auecd; Gr. Ili p< 1192 liimiT^tg 
toji 2!a>n6'Udogf ian di 6vof£a HtJ^fiixoi), Corrigendaiii 
£v7io/<.Lg tov Ev7i6X$8og. 

. ^^ Mortuo EopoUde Xvny xal Xvfiia iavtov eHt^^ag mie^ 
i^avev enl t(o TQO(pei xal dean6tri komov fnaii<fag t6v 
\8iov 6 xvcjv, xal o ys t^nog xaMiiai. fjivj^fip toi x6t€ 
foficihov^ xvvog ^Qtivog. Ua AeiiaOua jL c/SimUlm* de 

} .X^ajithippi caae narravit PlutarchusThenrlU^^qiii loouin 
{JUiiu inAegiua insula Kvvog (rf),e4^.Tocatum fuioatt acribit. \ Digitized by VjOOQIC Itf 

neailiia Mt. VM. praetor AeUamNn el Ts^tM» L I. Akiecdoti 
Cramcri III p« S5T S8. Ae fortane it idem Bphiftltet eit^ 
ad cuiiifl caput EiipeHdii febulam 'T^Qi9roSinak iiitoripteni 
post nertem homioie feperteiii etse seribit Ptolemeeiie epiii 
Phetism BibL CXC p..&B4d ra^ 'Y^iatodixaq £in6Uiog 
ir^o^ Tji *lAf$aktov nnpaXii itfQe&^vai (faoh^^ Ubi m cele^ 
brem Hlam Ferielis emielim eSgiilllcari petemnVt temper«ni 
ratlonet' prohibeift: epm enim iam 01ymp«->LXXIX 4 vel 
LXXX 1 ieteremptQm eaae e ppobabili temporni|i conqpQta- 
tione clBcitnr. Itaqne ant orater Ephialtes intelligendm eal| 
de qiio iDlir. Rulmk. ad RntiL Lnp. p. 83, ant noeter Enpo^ 
lidetie. Dentqne quae epnd Apalnem in Walaii Rhet. fraee. 
IX p^ 484 le^ntnr, EvnoXig ^eviag aXoifg inQad-^ Stjf^ioaict: 
nQiofisvo^ avTffV o jtiMtav iyx^iQi&$ tio naiSi^ 6 Si aih^ 
ftQoaajrfilXfi ^* iienttiai exempli canaa a rhetorieee ertie HM* 
gistro ficta eaae tIx eet nt iiiai»eem. 

De peetica finpolidia ftcQttete ikbDlanimque t|aas acri^' 
pait aA^eiiio fta indidirt PlatottittB de diTera. ehar. p. XXVI 
nt ia argumentomm inrentioneel traetatimie imm ingenie-^' 
sisaiiiiiim fuisse dicat: evffovraatog iarcv ng vniQ/Soli^v 
kara tag ifno&iaesff. ^ibtts deinc^s tiae^ addtt: xai tjv- 
mQ iv tfi naQafiaoH cfavtaaiav xivovaiv oi Xotnoi, tav^ 
rrjv iTutvog iv toig SQofiaa^v, avayayHV ixavog aiv i| 
u8ov vofio&ariSv nQoa^na. Ubi <pavtaaiav intellige quam 
Cicero de Orat. III 52 remm qnasi ^erantnr sub adspectum 
quasi subiectlonem appellat^ Cfr. Lon^inus SnbL XV p. 58. 
Similiter Quintilianus Instit. Orat.VI 2 89 <quas ^avraaiag 
<:Graecf focant| nos sane visiones appellamus: perquasimf- 
^fWM rerum abAsntinm ita repraesentMilnr animot ttt. eas 
<:cernere oculis ac praesentes habere videamur.^ Itaquesen- 
8U8 Terborum Flatonii hic esse videtur: quas reliqut poetae 
viaioiite Vel «bsentium rerimi teia^^iiee in parabaaibtts exd* Digitized by VjOOQIC tM BUPOiJ». 

tare «oleait , om BapoHii in ipM ftetfotte (q^otatonini oimlii 
«ubiieoro, ui qoi mortuo^ ex inferis exdtaioft ia sceniiiii pro- 
duoal ot de rebna ad ctvitatia adminiatrafionem pertiaentibns 
ooiisiiia oonferre fiiciat' ^^) Quae od Jjqfiovg &bulam spe- 
ctare infra docebimng, Cetcmm iUa> mortaorum' aV ioferis 
excitatio non potuit quiii sublimitatem quandam Eupolidis 
iroesi impertiret, «ed^ eam sublimttatem quao renustatis et 
elog^antiae illecelHifl mfrifice esset temperata^ Platooius enim, 
dhn^Q iarhf vifji^log, inquit, owa» xai iMiX^^Qi^ xtcl nsQl ta 
afMififmTa ewToxoQy qua quidem elegantiae Uude ipsi adeo 
Aristophani palmam eum praeripuisse deinceps addit ^m« 
matictts. Ab . eadem virtute commendat Eupolfn Macrobius 
Sat. YII 5* Quod autem ncQi ra axififiara £VOTO}(og fuisse 
dieitur, id quamquam Iiaud inepte ad aptam et eoncinnam 
ari^mentorum dispositionem trahi posse videtury coliato Scho-* 
iiasta Aristoph. Nub. 5iZ^ ubi babenms xtofjmdiap sv Sis^ 
aKtefifii^^j/lv ^<^), non dubitamus tamen quln Platonins neQl 
ta asaofifACita scriptum reliqueriti ut in dicteriis et conviciis 
*Iaelendis conciniius et ingeniosus foisse dicaton Eius rei 
¥el in fragmentis luculenta reperiuntur exempla, quorum af- 
ferre sufficiat inpriigis memorabile ab Athenaeo XIV p. 646 f 
serratum: 

xaiXa/Sidag Si ^c^i/vu^ 
cffiaafiiSag Si x^^h 
(i^la Si xQi(^^reTa$, 

*^) Haec Platonii rerborum interpretatfo quibus difficul- 
tatibus laboret nunc ipse probe intellig^o. Proliabiiiorem 
qui eruere Toient, ante omnia quae corrupta sunt emen- 
dare debebunt. 

**) Eodem sensu Scholiastae Aristoph. Pac..794 restituo 
Sia^dklH Si avTov (Xenoclem tra^cum) dg vta&QW 
nsQi xa axipifmTa pro ddito vo&ov TptQi ta xidfifAata. Digitized by VjOOQIC Idem Utmen ab Amnymb de Coinoedta - p. XXIX Crattiit 
exemplo ImitiocdiGtia ki eoiiTiciis et ineptns fuisse periiibetor' 
^T^USv Kgatiffov no},v y€ XoidoQOv xou cxa$6v imtpaivsi^^y^ 
qQomm prins indicat etiam Persias Sat. 1 1S4 iratnm' fin- 
poiin dtcens, et Lnciabns love Acc. Tol/il p. 8S2 Wetst. qol 
Eapoiin et Aristoplianem vocai Ssivovg avd^ag inutiftofiif^ 
aa$ xa cifjuva xal ;|rA<t;mm» ra xahSg exovra^ qnae miixim# 
ad Socratis irrisionem ' spectare puto, qnem paucis l|uidem, 
sed tam TBrulenta acerbitate exag[itatit, nt ne AriMopbanes 
qnidem In ^ubibus eum aequasse videretun V* Schoijasts 
Nub. 07. 180, Etymol. M. p. 18 10 et Ladanus nsc. I 
p. 505. Eandem maledicendi int^mperiem, nt CaMkm Al- 
cibiadem Meianthium aiios omittam, osteHdiase videtnr iii' 
caviilsndo Autoiyco, adolescente innocenlisiimo ei nuUius nt 
Tidetur crioiittis conTicto. Ac ne mortnis quidem peperdsse 
docent Terstts a Plutarcho Cim» 16 et Seboi. Arisiidisr p. 51A^ 
senrati, quibus Cimonem, qu^m summis iaudibns CratiHatf 
extuleraty erudelissime TexaTit. In tanta couTiciandi libidine 
non mirandum est^ fuisse etiam nln ne foedita& fuidem 
crimine ing^eniosissimum poetam liberes» ex que genere sunt 
ea quae apud Scholiastam Ven. ad Aristophanis Pac. 1143^ 
leg;untiir: 

iv r^de Toivw ty noXst fpQoviMSv iyti nov uiftifq - ' * 
ywatx imvow xoXkv§ov xal naiSa wl yi^vta^ 
xd^fjv oXfiv tijfv rifd^ rov xva&ov ixxoqit/Hft. 
Quae non dubMari potest q^ prindpem aliqnem. Tbrum di^ '^) MUkn noh^ y^ r6 XoiSo^v ~ ifirpaivH. JSed for- 
tasse praestat Dobraei (si recte memini) ratio ajmtfai- 
vsi scribentis, ut hoc dieat Anenynuu, Eupoiidem, quam^ 
qtlam Cratinum imitantem, hnne tamen propter Mkniam 
et ineptam couTiciaadi iibidinem aotaaae. Digitized by VjOOQIC 119 Evtmft^ 

centem fiseeril Biipoll». Deniqne ro> C9mkv ^*)^ qaod Kjm^ 
nyiBQS. ettui Grmtlni exemplo ostendisse di^, «peetat ni fal^ 
^miir ad ea qiiae refert Scholiaata ad Aristophani» Mab. 206, 
nU Supolin et GratinuiiL x^^^^^S ^ ^^ etf^MicxQa fUHr- 
WVTdS in. Qooioediit aals indaiiss^ dieit, et ad Pae«741» ubi 
ridet poeta «iios comicoa qui QaxotpogovPTag ia fabalis in- 
doxmnt: aivimxa^ Si xai fig EvnoXvv. C£r» Schoiiast. 
Nub. 5«. 

Quod Arifltophanem aliosque poetas eoBdcos fecbae sci-: 
mM% ut fabula» anaa non am omnea docerent nomiDe» sed 
liasaim aliii. dioeendaa traderenty id^m. EupoUn feci^is iutel« 
ligltuf ex Athenaeo V p..216il EvnoX^g rov dvtoXvx^v $i,^ 
9d^a6 ^1« JiifkOOJQmTov .jjrAf i;a^^ tijv vUcnv tov AvtqXwqv., 
%uo loco. ita. .olim almaus. som ut Demoistratum hifltciaAeai 
fime diccnm, quad ex Atlrenaei .Terfaui .mlwioo^ >e{fi«aOr 
fliae iii eundem senaum accipieAda aunt quo Aristoplmaeo 
e«^..Ran«a dia <U*i,mfiSoVy Aqharnenaes Aves aliasque S$cc 
KalUoTfawv &iS^do^iva$ dlcitQVk ^^> Delnoatmtus -autem» 
iHliii8 nomine Antoiyeun aliasque fortasse fabulaa inacripse- 
vat EupolMy numf quod oilnft cxiHiqMbam, ideta ait cuius 
4nf^^7cmitov laudat Soidatf vol; 111 p*65f6 Jnt^oOT^tog Jri- 
fionoitjTw* ol fxiv nQoai(p€QOV tov x^Qaxa nQog TtiV anQi)^v^ 
de eo nflnft tanto magis dubit^verim, qtio facilins Demostrati 
nomen^in Timoatrati iocnm, qui noyae comoedbe poete fuit, 
succederepotutt, Sed de hoc in&a ^cendi locUs €irtt* Hi- 
aOSoiie JEjUpotia asum: eiM». AriftofhMet uhusi/^onintiua nar- 
Tavit Kannegiesserus in libro de Comoedia Att« p.427. Nam ^^yVto axatov OeeHus filbh crtt. IV p. IB malebftt »i- 

axQov, 
*^) Kariua hpc setBsu dicltiii^ Moceysiv SQafia, qua loquu- 

tiene u^nn e^ aactor ar|fomeati Lysistratae, ^io^Tcci 

Sia KakXiavQettmvL . . Digitizedby VjOOQIC tll 

in Sttbiilii»^ jydai<i^Aiiit..Bqii. 6S8. U», td quato akiegtlle^ 
ctorofli, sfliil eiofliiiWl rcpevia*. Omnino falfliflflin» «ttiH 
qoae vir ingteoiaiisiimiifl de Ari8lopli«ne et KupflHfle narrat, 
fttorim ImAG Arifltopliflnis doetflrem et magifltnimy eul omnli 
raa debeat, fniase fabulatnr p^ 4d8. M0. M6. Qqae c litei- 
rtram mouuacieaiis efAei posannt, eo redeant, ut^ qdi/mofl 
foit comleorum graecorum, altenini alterius Torsibnfl tmi'» 
qaam snla nsam esse stalaamiis. Bapolio in Mariea imita'' 
tum eaoe ]£(piitefl» ip«e testis est. ArittqiAanea Nab. 54^.' 
Contr^ Alistoidianeal in Eqaitibup Enpolidis opera usuni 
ewe, lam .bie ipsie la Baptia rettalk apad Seboliastam Nob^ 
1. l ot -M^yiiU 1288» tum Cratioas^ teaUtus eflt- apud Soho^ 
liastam aA ilfqo, dS8^ obi Arlatopbanem peratriiigit ai^^vA 
EvnohSog UyovTa, Cnins rei quam caasaia eommittiseita» 
Kannegiesaeras 1» €« p. 428, ea nuUa est, eum ipse Sopott^ 
passim Cieooem riseri); oeqne pro|ecto is erat Elnpoits,' ot 
qaemqoam .extioieaeeodttm aibi pataret Quo aeoedit quorA 
ipsi illi «ersos, qoo4 Aristophanea Eqo. 1288 sqq. ab Eupo^ 
iide smiq^iMe didtOTy oibil io Cl^onein ^ dietom cotttineoV 
Porro Enpoiin taogit Arktc^aues Pae. 762^ ubi Sebof^ at-^ 
vixujm Si iig Evnoliv Kat tpvg mpl a^oi' dg naiSmh 
iffSvtas ^ccl f^a?MiaT^fa4 rtfgufxofiivoyg, quod ip8um:in Ari-' 
stophauem ieeeral Enpolis in Autolyeo apud SelK»l. Veip;* 
litae, qfUL im fHbola etiam illud oaTillatus erat« ou ro ti}^. 
Ei^vtjg xoXoMixov i^iQtv ayaXfia^ SchoL Platotf. BelilrA 
p. 831, qoae od Paoem Aristofhanis spedare vidifr^&ittdor-^^ 
fias* .fileoiqoer.ad simnltatem lianc utrique interoedefltein^ 
speqUK. i^identBC etefantiaaimi Tersos Eupoli^is apod tko-^ 
baeum Serm. iV p. 53, in quibus conqueritur poeta^ qood- 
peregrinis tantum poetis aures praebeant Athenienses; 
ilv 8e Ttg Tfay ivxjhad* aixov fiijSiVog X^^^ cfQOVuin 
in^t$^^a{ Tjj noinoi^^ naw d^HH uaiu5g ^^vifv^ ^ Digitized by VjOOQIC llt Buro&ni. 

et qskne ««qimnlnr^ qutbus praeter aliM efi«ni Arifltopiiftiieiii, 
fenere Rhodiam, tnngh ^^^^ temere.opirtor afBiteaimis. ^^) 
Fabulas Eupolidifl moltifl mflgniflqBe eioxlflfle dieendi Tittu« 
ttlNUiy tnm frflgmeuta ^dem faciant tnm ex ea ArifltophaQla 
EqUitum p^rte intelligitur quam Eupolidem feebae Sclioliastoe 
cottfltat JndiiKO ad va. 1263« iHetionifl ^enere^ usus est pnro, 
elefanti, ad summum nitorem elaborato» Movorum yel au- 
daciafl eompositorum Yerborum exempla Teperio fere haec: 
'ji^iintoXefionfjSfiaiatQaTog apud Seholiast. Dionysii Tlir. 
I^. 702 5, rapivoxvwo&iJQag apud Suidam toL H p» 126, 
8^fiaaix6vSv^oe apud Hesychium voh I p, 882, ava^^x^n-^ 
miV> apad Saidam tol. I p» 102, xi&aQaoidaiog ufni Schol. 
Aristoph. Y^p. 126U, nisi id ab Arlstophane mul^atus est; 
ifpdQanod$atixtiitaTam]^\iA Polluc. 11111 ^fiovaoSovi^fiaTa apud 
Priflciao. 1$ pu 1186, afifikvaTovijaai apud Sttidam toU I 
f » 158, afpaSia ad analo|;iam tOc. avO^aSia formatum apnd 
Etymol. M. p. 1T4 52, omQaaia apud Antiattic. p. 88 14, 
iia&nt^a ibjkd. p. 98 27, nlovtal apud Poilac. HI 1§9 slioa* 
qf»»; ^^XvQivofAai, qno postea etiam alli uu sunt, dixiflfle vi- 
detur apud Suidam vol. I p..l08 avemg t* intiQfa %a§SfXv' 
f£vaio To axikog. Forro anXtjyiog pro anXovg apud Suidain 
f:^!. I p« 268, fioaTi/mv apud Poliuc III 79, vmvioziia 
apud Photium Lex. p. 291 4 avtri Viaviaxovvrog i^&v^ 
fitl^e fioVy nifli id ViaviOKOv qvrog flcribendam, nt voloit 
Easiotisj aftfiy-T^k apud Poliac. Yll 40. Sed SafuxQ m- 
ir^AV, qpod comiee finxisfleEi^lidem volunt interpretefl He- 
sgrchii.voL» I.p. 882, in SafiaQinjUiag matandnm efli; ila eaini 
fl^m genufl qnoddam vulgari •ermone.dictom eafle apertemi *^) Ilis nunc adde ea quae ingeniose Fritsschias Qnaest. 
Aristoph. I p. 145 de Aristophania versu ex Anaj^yro 
disscaroit, ix di t^g ifiijg xXaviSog tQBig anlfiyiSag miuiv. Digitized by VjOOQIC BWOXIH. llt 

est ez ChramiiistfeA Bekk. p. 119T. Addere his lieet nora- 
tarain ti^ifieatfonum exempla, cuinsmodi est difitXla ri ix 
Kvxhiniov (legc* ij iv xvxXto) xaraxX^aig apud Sclio), Pla- 
tonia p. 820, XQi^ b. e. ccXa^v apud Photium Lex. p. 171 
11, fi&6og de virgine apud Etymol. M. p. 4218 44, slXimvg 
de muliere erissante apud Athenaeum VII p. 286 b alioa- 
que, ftQO^axa de capria apud Eustatb. ad Iliad. p. lOOS 
44, aaiXyrig de Tento apud Grammat Bekk» p. 451, 6 xa>- 
livxog ''JlamQ avifiov '^aUpvr^g aasXyovg yevopiivov^ quem 
EupoHdis versnm esse coniipio ex PoUuce III 111. Porro 
aviocpiXfiTog , quod dle homine aliorum auxiiium aspernante 
iSitog dixisse Eupolin tradit Phrynichus Bekk. p. 4 24. De- 
niqae anofpQog ad hominem transtulit in fra^mento apnd 
Etymol. M. p. 131 20 av£hQcmog dno(pQag xal /JXinwv 
anvariaVj efn Phrynichus 1. 1. p. 5, 12. In Terbornm for- 
mia Tix quidquam reperias quod a genulnorum Atticornm 
usu alienum sit, Quod enlm Scholiasta Aristopb. Thesm. 
102 narrat, Enpolin aliquoties aTQaria et OTQaTsiu inter se 
eonfadisse, id Tereor equidem^ ne, si integros locos habere- 
mus, aliter se habere reperiaturf ;^^'i7 autem apud Suidam 
^* ^- XQ^i Kasteri est naQaSioQ&toaig; leg^endum enim ov^ 
Thv* av (is 2Qp. Porro iXeXt^&eiaav qui Eupoiin ' dixisae 
scribit Atttiattic. p. 91 20 pro attico iXeXi^&eaav , fortasse 
Titioso codice usus est. Sing^ulare est quod aifert Schoiiasta 
Iliad. ^ 241 nsnayoitjv. An forte a m^yWfii aoristnm for^ 
mant Ttinayov^ Minus haereo in XeXafitjxa apud GramnuH 
tieum Crameri Anecd. I p. 268 20, quod ita abhorret ab 
nan Atticorum, ut non dubitem quin eo lonicum hominem 
ntentem fecerit ; ex quo g^enere est etiam quod apud Eust»- 
thium ad Odyss. p. 1680 28 habemUs^ fu) tQTixvg ta&v^ et 
qaod Photius Lex. p. 273 8 ex Enpolide affert ftv^aaTO a 
fivaa&ah ambire. Rarioribna adnnmerandus est usus Terbi 
Hist crit. Coin. gracc. ^ ^igitizedbyGoOgle lU ftllMUf. 

^ p. 15S4 46 : om J' av oIvoq p siolvQf nw$^ tiequ^ xa-* 
taxXm, qood pro Haxf^txliiau fiHpoUn dixisse «cribU Choe- 
rokoaens Bekkeri p. 1309, addneor ut corruptniii ^tem^ de 
qao iliwA ad fragmeota* Deaiqae non iodigoa memorata 
ett fom» terbi iigail^o&afi qnadris^Uaba» qoae dQa^a&ai 
scribenda videtier» ppad Piiryiii«hum Bekki p, 43 15. lo 
tyAlactiai ratioao AiJiii memorabilo reperio nisi quod ivetvai 
genltiTO iunxiMso videtur apud PJ^odum Lex. p. 47 7 ycrl 
c^ XoTtado^ Hvewp itpt]Toi rf^vsg, et 0ing;ularem qu^ndam 
nmnerattdi modumin frafmeuto apud S«hoiiastam Yen. ad 
lliad. z 853, de quo alio loco diqetur. Hia adde quod uota 
di^m oeoauil ^choiiaata Tbeocriti Idyll» V 1. t$ avr^ 
ofmQTijfiaTi TU^niaTm^ nal £pmXt>g iv uii^iv^ Sdlicet 
TbeocritUi dixit Jaf^oitccg xai JdffVig 6 ^vx6Xo£ pro eo 
^ttdd ex^pectabas ol ^ovxolov. In verborum quaatitate liw 
xaam nomili) qnod toQivti peuultima bren dixit contra 
cDRatoittem usum nliorum. Vid. Scholia Arist^pbaais Bqa. 
960. IVam quod in tifilv ultimam corr^uit apud Atbeuaeum 
I p. 17 e. aou caret exemplis comicorum. 

De numero fabularum quas ^cripsit Eupolis ita disaen- 
liiiat Soidas et Auonymus, ut iile Septendecim, AnoDynnaa 
aatem quattuordecim eum dramatum auctorem perhibeaut. 
Tituli tamen fabularum commemorantur aliqaftnto plure«, 
quamquam in his haud paud, qui muitum dubitationis mo- 
▼eant. Ac jQaniTog ab Etymologo M. p. 174 SO laada- 
tam removit iam Gaisfmrdius ad Hesiod. p. 113 ad codicis 
ductum Terissime refingens: EvnoXt^ * AvSQoyvvaig^ Neqixe 
rectiu^a IlQoSafioq tanquam fabulae titulus receptus est le 
Quintiliano Inst^ Orat. I 10 17. ^cBupoIis, apud quem Pro«- 
i^damusetmusicam etliterasdocet,» quae ad ^yag spectare 
do«et Tbeodosim p. 11 aive apud Bekkerum Aneed. 11 1 Digitized by VjOOQIC p. IKB TOti^ MtVTOPQ dvm SiSctaKaXovg xal 'lA&vam^Q xm 
yQafLfjUxtmjgy nig 6 EvnoXig uawtYtt iv jit^i. Porro Ilvlai 
apnd Sehotiastam Aristophank Ar* 18§7 EvtrcoUg ip ni- 
hxig, Hl» certiMima est Fabricii coniectnra /76Af (r^^ pro IIv^ 
Img reponentb. HtHpavoTmUSag apnd Athenaeum IX 
p. 384* e recte Eoboio yindioaTit Casaubonns. Hifiyyig nno 
Snidae loco nitantar s* v. ViovwxeisTai. Legendnm, nf 
fallor, Evnohg Ai^iv^ Porro corrapti snnt tituli Jiag Kko- 
nal et Aaxomg PoUnx IX 21 rov aatov Evnohg iv rjf 
JimSi Sfinohv £iQt^iV^ olov iyxf^Qiov^ ubi Terba iv rp 
JiaS& a MS absnnt. KXonai laudantnr ab Erotiano Gloss* 
Hippocr. p. 172 "^HSvafiaoi: rotg x^taQotg xal ^tjQOig a^ 
TVfiaaw. ^ AtXMYi Si ij Xi^ig^ wg xal * AQtatorpaVT^g iv 
'Innevai (675) xal Ev7to?ug KXorai^ {KXonatg) xal Mi* 
vavSgog iv JagSaVfa» Legendum videtnr Kola^iv, quod 
fait qui eidem scriptori restitutum Tellet p. 246. Mi/rrct)- 
rovi ol fiiv 'Atriacol vnorgififia — EvnoXtg Si iv Aa-- 
x(oai to ofivXov Xiymf qnfioi Ta avxaQi' inoitja^ fAVtthtbv 
noXvv, Sed hoc loco malim Ev/SovXog, cuius Lacones pas- 
8im landantur. Noninnm EiinoXig et EvfiovXog eommuta- 
torum exemplum modo Tidinlus apud Athenaeum iX p. 884 c. 
Eondem errorem Quaest. «cen. III p. 23 sustnli ex Easta- 
thio. Neqne dubito equidera quin etiam apud Suidam s. t. 
XaiQiiV 8iaib«idum fdt, nQtStov KXima (p^aiv EvnoXtg 6 
xwfjiixdg ovttog iniatitXa$ totg 'A&iivaioig ano 2(paHtfj' 
Qiccgy pro edito Ev^vXog^ a quo aliena est irrisio Cieonis. 
Locum ipsnm serraTit Moeris Attic. p. 418« His ig^tnr re- 
motis quindecim snpersunt fabulae, quas deineeps enume- 
rabimus. 

Alfigj notissima fabula, in qua capras chori partes 
Bustiiiiiisse constat ex Plutarchi Sjmp. IV 1. Macrobii Sa- 
tnm. YII 5 et Eustathio ad liiad. p. 1063 44. Fragmenta 

8 ♦ Digitized by VjOOQIC •upenniit ntis nmltot tn h&i etiam non nnlla omiMo Tel 
poeiae Tei fabulae nomine ailata, Telai a Grammafieo Belc- 
lceri p. 858 26 ^iyut^LVi av S'€uyialJB$g hOctSi Tca&tjfie^ 
vogj quae eidem liomini dicta esae videntnr, qaem apad PJio- 
tiam •• ▼. viSp iiaec de ae ioqaentem audimua, imarufiaQ 
yoQ ainoXiiVy axaTtrnVf viav^ ipvt^vnv. De argumeiito fa- 
buiae niliil babeo quod dicam, nisi quod reipnbiicae statnm 
aut parce aut plane non in ea attipaae videtnr Eupoiis. 
Leviter perttring^t Pbaeacem apud Athenaeum lil p. 106 b 
et Arcbedemum apud Scboiiaatam Ariatopbania Vesp. 897 
gra?iu8 Hipponicnm apud Hesycbium a. ▼• itQiifg /liovvaov, 
unde de tempore, quo acta fuerit, coniectara fieri potest, 
aiquidem Hipponicus Olymp. LXXXIX 1 obiit. Eandem fa- 
bulam fortasse commemorat Stepbanus Byz. t. cIvtqov p. 89 
iVQ^rai xal avTQaiog wg EvQiniSrig Ai^iv^ ubi leg^ndum 
esse puto EvnoXig. Simiiiter erratum apud Scboiiastam 
Aristopb. Pac. 740. Contra apud Marium Vict. p. 2527 £u- 
ripidia nomen pro Eupoiide reponendum est; cfn Gaisford. 
Hephaeat. p. 513. 

^AaTQavevTot ij ' AvdQoyvvai pleno titulo ab uno Suida 
laudatur s. t» EvnoXig^ reliquia eam simpiiciter 'AaTQorev^ 
Toi Tocantibus; semel EtymoL M. *AvSQoyvvat. De argu- 
mento fabulae dixit qnaedam Arnaldus ad Hepfaaest. p. 99. 
Ante Aristophanis Pacem actam esse docet Scboliastes Pac. 
808 oTt 6 MfXdv&tog oiffotpdyog nQoeiQtjTai xai naQ* Ev- 
noXiSh 'AatQaTiVTOig^ de quo admouuit Clintonua Fastis 
Hell. p. 77 Kr. Quamquam Scboliastae Terba etiam in olinm 
sensum accipere iicet. 

Sequitor u4vT6?^vxog^ iu qua fabula non illum Mercurii 
natum, ut T. Hemsterbusius ad Poiluc. X 161 et Kiessiin- 
giua ad Lycnrg^i fragm* p* 85 putalmt, aed Lyconis et Rho- Digitized by VjOOQIC EVP0LI8. 117 

diae filtam *>) perstrfiitit, paeram corporia irenaitatii p rae- 
Btaiitem, Xenopfa. Cony. I, et Athen: V p. 188 a. Calliae, 
Hipponid filii, amores et dellcias, Maxim. Tyr. XXVI 8. 
eamqne ob caasam, opinor, tanqnam muliebria passam ab 
Eapolide tradactam, caiaa rei tenae qaidem aed idoneam 
tamen indiciam habemoa apad Etymol. M. p. 399 17 Ev^ 
t^aiogy TiaQcc to rftgf}(T&a$ tov AvtoXvxov 6 Evnoltg 
axcintn, EvTQrjais noXig *AQ7ca8ixy. Is qaum Olymp. 
LXXXIX 3 in mag;nia Panathenaeia ®*) quinquertli victoriam 
consequatag esset, cfr. Piinius H. N. XXXIV 17, Callias in 
lionorem dilecfi pneri lantam et opipare con?ivinm appara* 
Tit, quod descripsisse constat Xenophontem. Postea Auto* 
lycum captls Athenis tri^nta virornm iussu occisum esse 
memoriae prodidit Flutarchus Lys. 15 p. 110. Quo anno 
fabulam Iianc docuerit Enpolis ex Athenaeo perspicitur lib. 
V p. 216 e inl tovtov (Aristionem archontem dieit) EvnoXig 
Tov AvTbXvxov Si^a^ag ^Xeva^ec ti)v vixipf tov AvtoXvxov, 
h. e. Olymp. LXXXIX iy i^itur anno postquam Autolycus pan- 
cratii victor evaserat, faliiturque adeo Scholiasta Aristopha- 
nem Vesp. 1020 ad Eupolidis Autolycnm respexisse dicens, 
cum Vespae iam Olymp. LXXXIX 2 actae fuerint. Duas 
fuisse fabulae recensiones constat e citationibus PoUucis VII <»0 V. SchoL ad Aristoph. Lysistr. 270 et Platon. Bekk. 
p. 466, ubi paupertatem Lyconis in Pytine notasse Cra- 
tinum legimus, qtiod ue quis componat cum loco Gram- 
matiei Bekk. Anecd. p. 466 6 JvTolvxpt: mvijtfg, 
olop avToduxxovov, hoc ipsum iii avToki^xvO-oi mutan- 
dum est. 

^2) Magna Panathenaeo tertio quoque cuiusque Olympia- 
dis anno menae Hecatombaeone acta esse docuit Boeck- 
hius Oecon. Athen. 11 p. 165* cfr. Ciintoni Fastos Ilell. 
p. 838. Digitized by VjOOQIC 118 siipou*. 

899, SdwUutae PMonb p. 883, Arbtophanis Nab. 110, 

m 

Tlie8iii»pli. p. 011. Qaibus «ddis Galeniim toI, V p. 88 B. 
nttQaduyiJioi S' ei §oiXev tqvtov (Bgii de repetitis et emen- 
datia iibrarum editionibas) oafptjVHag 'ivixa tov devTsgov 
AvToXvxov Evn6Xb8og ex^ig ix tov ngoTiQOV S^axivaafii^ 
VQV. ^3) Altera dramatis actio cai anAO aiMignanda sit, certo 
defifiiri non poteat; licebit tamen coniectaram periclitari. 
Nam <Sum in versu eius fabulae In Scholiis Victorianis ad 
Uiad. v' 333 AriAtarchi mentio iniiciatur, ^Sfj yoQ 'jiqU 
atoQXOV aTQaTfj)^ovvT axf^o^ai^^ Aristarchos autem impera- 
toris munere functoft sit Olymp. XCII 1, Thncydid. Vill 08 
et Xenoph. Ileii. II 3 40, probabile est hunc Tersum ex 
altera Autoijco, quae eodem anno in scenam prodierit, pe- 
titom esse. £x ceteris fabuiae fragmentls niliil ad eius ar- 
gumentUm elicias» nisi quod Leag^oram Andocidis patrem, 
Myrrhinae meretrids amatorem impotentissimum , in ea ye- 
xatum esse ex Scholiasta Aristoph. Nub. II inteliigitar. 
Quem Grammaticus apud Cramernm Anecd. I p. 446 17 
seryavit versum, oQa OffoSg' av iovQfioev (vel iveovQfjaav} 
i^Xfjg /iQOfVj fortasse de Lycone, Autolyci patre, intelli- 
^ndas eat. Erotianum GIoss. Hippocr. p. 88 memoriae er- 
rore fabulam nostmm tribuisse Aristophaui iam ab aliis mo> 
nitum est. *^) Ceterum Autolycum Eupolin non suo eed 
Demostrati nomine in certamen commisisse coustat ex Athe- 
naeo V p. 310 d. quo de loco supra diximus p. 110. *^) Eodem fortasse spcctaut haec incerti auctoris verba 
apud Suidam vol. I p. 567 EvnoXvg iyQaxpe totpa xcct 
alXa Siaaxeva^ofievog. Nisi haec potius eo sensu quenx 
supra p. 92 indicavi accipienda sunt, ut Eupolis prae- 
ter eas quas ipse scripsit fabulas etiam aliorum poeta- 
rum comoedias S iaa>cevaaaa&ai dicatur. 

^^) Simili errore Cicero' Brut. Eupoiin norainavit pro 
Aristophane, de quo ipse admonuitEpist. ad Attic. XII 6. Digitized by VjOOQIC B«P»I.If. 119 

0« ea qaam Banta^ Inicripsit fabuU MenorabiUi Ha- 

tonii locna eif de Cooi. p. XXXIII Lipi. taiiev yovv to¥ 

Einohv inl tm 9t9a^a$ rovg Bantag anonv^yivxa €ig ri}v 

&ttka<roav vn ixeivayv eig oVg xa&ijxe ro SQafia. Qui fne- 

rint ii in qnoa hane fabolam icrfpiit poeta, praeter Cicero* 

nem Epistoi. ad Attio. VI 1 docet Themiitiiis Orat VIII 

p. 110 B. *jiX)eilha9fig di 6 KXiiviov xai ravva aTQarfjyog 

iV alQeTog oix oihnog amfmj/wvevaev Lvn6k$d$ ry xiw- 

f((oSo8idaa7calia tovg BanTag^ et Selioliasta Inren. II 02* 

cBaptae erg^o raoiiea, quo titulo EapoHs comoediam seri- 

cpsit, ob quam ab Aidbkde, qnem inprimis perstrinxeraf, 

«:necatuB est.» Quae postrema pauiiuium immutata et in- 

si^i additamento aucta Georgfius Vaita ita exhibet; «ob 

«qaam Alcibiades — necuit ipsum in mare praecipitando^ 

cdieens, ut tu me In theatris madefecisti, nrnic ego te in 

cmari madefaeiam. > Quae Vallam ex integ^iore Sehoiiasta 

baosisse, probabiiis est conlectura Buttmanni de Sacris Co- 

tyttiis iH Bfy^olo^o voi. II p. 139, quamquam nihll impedit 

qnominus ea Vallam ex Schoiiasta AIS Aristidis *^) du- 

xisse statuamus, euiua hunc locnm e codice protulit Creu» 

eerus ad Flotinum de Pulcr. p. 165 xct)fi(oStj&ug (Aicibia- 

des) naga EvnohSog iQQVxfftv airtbv iv Tfj &alaTTp — 

thdv • 

Bamsg fi iv ^VfAiXiiatv^ iyia 8i ai xvfiaat novrov 
fianTi£oyv oXiata vafiaat niTCQOTiQOig. 
Sic enim legendum pro ^anTe fie iv &vfiiX7iaiv. Denique 
Ubaoina apud Cramerum Anecd» IV p. 158 anokvwv Si 
(Aldbiadem dicit) avvsxeig v^QHg nal Tovg T(Sv navfiTiov 
Jigonfj^^axMfiovg^ tov * Jlya-d-aQXOV tov SeSefiivoVy Tovg aX^ 
^vg^ vniQ <Sv iQOVfiai (lege alQOVfiai,) amnav. Ti tov^ *^) Vide mmc Ariatidem Dindorfii toL IU p. Ui. Digitized by VjOOQIC tov ovH it (fort OVH ol&e) dQa/^a; tiq owx Eymh^^ ik 
om 'ji^iaTO(fi(xvt]g; 8ia tovtcov (legc tovtov), evSoxififias 
K<Ofi^(oSia' HfKoq Si xal xufi(a8oi ^K(iriHa(n ta tovtov yqa- 
fpoVTeg. . Quibus verbis ad Baptas maxiiiie respici apertam 
est* Certuiu igitur eat tradnxisse bac in fabula Eopolin 
nmxime Aicibiadem. Quod qua ratione fecerit si quaerimiis, 
respondet nobis Scholiasta luvenalis <s:Baptae titnlus libri^^^), 
«quo impudici describuntur ab Eupolide, qui inducit viros 
«Athenienses ad imitationem feminarum saltantes lassare 
«psaitriam* Baptae erg^p roolles> eto. Qaibus simiiia e 
codd. Lugd. Bat protulit Geeiius Bibl, crit« IV p. 18. Haec 
si quis cum ipso luvenaiis loco, Romanorum turpem nequi- 
tiam, qui clandestinis conventibus muiierum habitu orgia per- 
agerent, acerbissime taxantis, contenderit: 
Talia secreta coluerunt orgia taeda, 
Cecropiam soliti Baptae lassare Cotytto, **) 
intelliget profectOi Eupolin hac in fabula Alcibiadem eius- 
que socios ita in scenam prodnxisse, ut nocturnis conviviis ^^) H. e. comoediae, de quo usu duhitabat Spaldingias 
ad Quintil. I 10 18. Aristophanes non uno libro 
sic i nstitui pueros antiquitus solitos esse de- 
monstrat. Ita etiam Propertius IV 21 28 libro- 
rumque tuos, docte Menandre, sales. Cfr.Ma* 
crobius Sat. V p. 566 ed. Zeun. 

®^) Lassare Cotytto Buttmannus cum aliis interpreta- 
tur frequenti prece invocare, ut Horatius Ve- 
stam prece fatigare dixit. B'ortasse rectins ad 
cymbalorum tympanorumque strepitum trahas, quibus 
Baptae iili dcam suam obtundebant. Ac fortasse spe- 
ctant huc loci apud Athenaenm IV p. 183 f et SchoJ. 
ApoUonii Rh. I 1139 et IV 144, ad quae respexit Pho- 
tius: ^Fofifiog (leg. ^v/u^og), o exovaiv ol im&e^d^oV" 
req (og TVfinavov. ovTcag EvTiolig Saxa voce vel 
strepitu fatig^are eodem sensu dixit Ovidius Metam. I 
573 et Trist. V 1 62. [Vide nunc Lobecicium Aglaoph, 
p. 1012 9 et Fritzschii Quaest. Arist I p. 214».] Digitized by VjOOQIC CoiyUi9TUm saeronini tiiifttiidhiQm liiiil«reiil«r el^ acoeienN 
uocUs Uceotia, Bibil {•ciAwfs nihil flafltil prtetera^tereiit* 
Iliiie LQcianns adveiipafl indoct. p» Ij^ ctviyvi^g tqvq Bi^ 
nrag; t6 Sqvi^a olov; *Jt' ovSiv aov xccxit xa&ixBTOf 0vf 
^QV&giccacig yvwQiaag c(VTa; Com liis u Hesyebii lefmii 
commxeria, m qao diaerte Enpolin odi» erg» Corinthioa 
permotQni Cotytto deam ia acena exhibuisae testatur, to1« II 
p. 381 KoTvrrdi 6 fiav EvTtoXig j<ar e^O^og ro nQOg Toifg 
KoQiV&iovg ffOQTvxov Ttva Saifiova SiarL&iTa^ ^*)» hnni 
levia eboritor anapicio, Eapolidi praeter Alcibiadia irriaionem 
etiaaa hoc foisae propoaitum, nt flajfitioaara CorinthiocBn^ 
apnd qnos anmma foit CotytUornm aanctimoBia **), lihidi-' 
nem taxaret, eoqne ipso Cotyttia sacra ia contemptnm ad- 
duceret, et ne Atbenis reciperentor caveret. Prorsns eotai 
assentior Bottmanno, nuila dom Etipolidis aetate Cotyftia ab 
Atlveniensibna recepta fuisse atatuenti. '"^) Deam ipsam» 
quo magis Cotyttiorum relig^onem in eontemptom addnoeret 
poeta, meretricis habitu In acenam fuisse inductaiB, haa4 
inepte e Scholiastae ad Invenalia locum adnotatione conuU 
ciaa: inducit Tiros lassare psaltriam. Quae tiesdo •«) Similiter hoc verbo usufi est Dio Chrysost Or. XXXI 
p. 631 'A&tivaioi iv rtZ ^iatQM &t(iivTai — vtz av- 
Ti)v Tf)v dxoonohv^ ov tov Jiovvaov inl Ti^v oqj^i^^ 
UTQav diaTideaai. Strato XIV p. 051 Alm. de Ale- 
xandro Lychno ra ovQavta dutri&tTat. Cfr. Wytte»^ 
bachius ad Plutarchum p. 379 a. Lobeckiam ^g^laoph. 
p. 332 et quae monuit vir perelegantis ingenii multis- 
qoe nominibus pia mente mihi coleiidns Ad. Gottl. Lan- 
^us Yindic. Trag^. Rom. p. 25. Ceterum {Ii^paUcUs ilr 
Ind erga Corinthios odium non de privata aliqua simul- 
tate intelligendum esse, vix est quod historiae peritos 
admoneam. 

••) Cfr. Lobcckii Aglaoph. p. 1009 5. 

''**) Cfr. Lobeclc i. I. p. 1010 6 et Fritzscliium Qnaeat* 
Ariatopil. I p. 201. Digitized by VjOOQIC tM BIJP0LI9. 

•n Mti reote BlitinMiiiiiiis e Schottastaa «nrore fluxifse sta- 
tnat. (am ¥ero in explicando Baptanim nomiiie vfrofl doctos 
hi dirersas partes alHro vldeas. Ae Titr. quidem Henifiter- 
bu^a ad Aristoph. Plut. 884 Banrag de tfnctoribus inter- 
pretatua est, quod, si eljraon vocabuli spectefi, non potest 
non rectifiKBiiBe faetura rideri. Grammaticns apnd Eustatbiora 
ad Hlad. 3' 418 dlaTtSQ fictmw ^anrit/fa ^ctnTtig^ wtwg rer- 
Tw tevti^io riTTtjg. CyriUus Gioss. p. 44 Banrrig tinctor. 
Hemsterbusium nuper Fritzscbius Quaest. Aristoph. I p. 202 
tta sequutus est, ut drame Eupolidis Banrag propterea ita 
«ppellatum esse censeret, quod isli Cotyttus cuitores huius 
deae fortassis etiam suas ipsorum vestes in orchestra tin^e- 
rent. Cnius permirae sane opinionis eximium flrraamentum 
aibt repperisse visns est in versu ex incerta Enpotidis fiibula 
allato ab Etjmol. M. p, 486 48 fianrHV ra xdXXi] ra ns^ 
(fiasfjiva rfi &eM^ quem versum etiam alii ad Baptas refe- 
rendum esse suspicatl sunt. Sed tales coniecturas quam- 
quam iim damno equidem, non ita taraen iis utendum cen- 
aeo ut deperditarum fabularum argumenta iis superstruan- 
Isr, Id qui»d Fritzschius fecit,* qui eo pro^essns est teme- 
ritatis, ut versum iilum nisi in Baptis nusquam le^ potuiase 
aflirmaret eiusque ductu totam fabulae formam ef oecono- 
miam ennclearet. Porro Casauboni et Gesneri opiniones 
iam diu est quod confutavit Lobeckius dissert. de morte 
Bacebi II p. 12, qui ipse Baptarum nomen a sacris immer-' 
sionibus et, baptismis denominatos existimat, quam sentea- 
tiam vir eg^regius postea iii Aglaoph. iib. II p. 1004 sqq. 
nbi totam de Cotyttiis quaestionem recog^novit, copiosius ex- 
plicuit. Neque ueg^ari potest, si baptismis locum in fabula 
Eupoiidis concedemus, iam etiam epigrammatis sensum eva- 
dere ^cutiorem, in quo marini fluctus, quibus se Eupolin 
immersurum esse minatur Alcibiades, m oppoiiuiitart quos \ Digitized by VjOOQIC EUPOU#. 181 

ipie lii GapoUdM falmU «ublerftl. Nm dtitlniiilMdttin te- 
men, ne ita qiiideiii omneni siiblatam ette difficaltatem. Nam 
81 Bama$ valgaiis fait et oommanl ttfiu reeepta istorBm 
Cotyttas cnltorom denomliiatio , non inteliifo eqaidem qA 
factnm sit, at horom potigsimam sacrorum aive antiatilet 
ave caUorea a lavationibaa nominati faerint^ qoaa omniam 
omnino mysterloram aive pablicornm aive privatoriim com-* 
mones foiase constat; ain Eupolia ad mollitiem ictorom h»- 
minom et loxuriem aigiiiticandam finxit Baptarom nomeii, 
difficile dicta est quid invidiae et ignominiae boc nomen ha- 
iere potuerit. Itaque in eam delatua Bum aentenliam, at 
Baptaram nomine Eupolin iilad homiuom genus significagAO 
credam^ de quibaa incertua auctbr apud Soidam vol. II 
p. 426 a^t: tqvq avdQag anoaxtinTaw^ rovg ira^Qtxdie xag 
oyteig VTioyQacfOVjag xal fiaTttovtag tag tQixag» Neqoe 
simplex ^oTttaad-ai omisaa criniam commemoratione o&n- 
sioni eaae potse docet Menandri locus p. 137 

ovSh (iVQOV dxoVy aXka vvv xai fiaipofna^ 
xai naQccrilovftaiy vii Jia^ xai ^iviiaofiat 
Ktiiamnog^ ow avd-Qomog. 
Qnae omula ig^nominiosa habebantor et extremae mollitiei 
mdicia. Recte ig^itur Baptaa Scholiasta moliea intei^rotar 
tor. Sed ut veram fatear vereor equidem, ne haee quoqote 
interpretatio falsa reperiatur. Fortaasis Igitur acutioribaa 
cotttiuget ut ex Scbolio MS Parisiensi ad Aeschinem c. Tfm. 
\. 126 2. quod Bekkeri comitati debeo» allqoid extundant. 
^i autem hoc: Soxh 8i fiot JnXixB^at 6 ^aXog naQa to 
EinoX^og axalfifjia* ixitvog yoQ imo taiv fiant&vi owi- 
{lata x*to&ai, toig aiaxQoig (leg. aiaxQotg)^ ^oi TtyQopt^ 
Batakop vn* avtfSv xaletattai, Quae si minua vitioae 
scripta iegerentar, vix dubltari potest quin ad perspidendum 
fabulae argumentum haud exigui forent momenti. Digitized by VjOOQIC 124 EOTOLT8. ' 

Daiiqiio non pMsnm (fnin paticfa Bnttmaniii de Eti^oH- 
dlea fabnia sententiam atlingam qni 1. I. p. 161 iron Cqtjttia 
otora ab Eupolide e^blbita faiiise statait, sed iioctnrDas illas 
Alcibiadiis eiasqae sociorom commissationes, in qaibns illi 
Eknsinitt aacra scnrrilem in raodsm ita imitabantar, nt 
Thcodoraa qoidam praeconis, Palytio dadnchi, Alcibiaaes 
blerophantae, ceteri deniqne socn mjstaram partibas fon^e- 
rentar. Vide praeter Platarchi Aicibiadem a Battmanno 
laadatnm eioadem Sympos. p. 621 c et Libaniam apad Cra- 
niernm Anecd. IV p. 159. Qaoram hominum impietati quo 
malolrem condliaret invidiani, Eupolin deam illoram orgio- 
mm praesidem Cotyttas nomine appeiiasse atqiie Eleasiniae 
Cererl opposaisse. Die Gottin, inqait, welche sol- 
ehen Mystericn vorstand, nannte der Komiker, 
tBnm Gegensatz ge^en die attische Demeter, Co- 
tytto. Quae quamqaam ingeniosa est coniectura, multum 
tamen vereor ut accuratias pensitata probari queat. ' ') Nara 
81 irapietatem Alcibiadis perstringere voluisset Eupolis, quis 
non multo aptius poetam facturum friisse videat, si rem suo 
nomine appellasset, neque quasi per vela ex longinquo osten- 
disset. Ipsa mysteria totamque earum rationem et ceremo- 
ttlas in ifltis conventibus ab Aicibiade eiusque sociis scurrill 
imitatjone expressas fuisse diserte testatur Andocides Orat. 
de Myat. p. 88 Bekfc Itaque vix aliquam vim habitnroiu 
ftiiase crediderfa», ai Cotytto Cereri snbstituisset eoque «ri- 
fninis invidiam praeter consilium suunv imminuisset et quasi 
obfu^casset. Sed aliud etiam est, quod Buttmanni opinio- 
nera minna probabiiera efficiat. Scilicet expressis veterum 
^stat testimoniis, istam mysteriorum violationem in ipsutn »0 Vide quae nunc uberiut disgeruit Lobeckius U l^ p. io»e. Digitized by VjOOQIC Bupnm llU 

JJIad tempns inddero, qoo AliieBieiiBium fn Sietlkm etpedft^ 

tio pandbatar, id est Olymp. XCI 1 mensibns MunyehfMid 

et Thar^elione. Cuius impietatki rumorem lam aiite.; ip«aHi 

reorani delatioiiem, qaw sequentii demnm mensb initio 

Hermafum mutilationem sequuta est, Tiitioyd. VI 137, IHod^ 

Sic. Xill 2y pkne nuilum inter cives percretoisse, iiemo 

non eoncedat necesse est, ^ui atteiito animo legerit Tiiucyd* 

1. l. Andodd. Orat. de Myst. p. 88 Beick. Plutarcfa. Alcib. 

10 cli. Aristide Oratt. vol. II p« bt 13. Neque dubium est, 

fii vel levissimam eius rei suspicionem popuius Atlienfensia 

IiabDisset, quiu obtrectatores Alcibiadis^ violatae religionis 

iitem in recenti facto ei intenturi nec quidquam intentatum 

relicturi fuissent, quo minus praetor exercitus in Siciliam 

mittendi erearetur, quod iam Munycliione mense factum esse 

e Thncydide constat lib. VI 8. poterantque profecto AId<» 

hiadis inimici tanto certius qnem veilent accusationis contra 

Alcibiadem motae eventnm exspectare, quo maiorem esse 

scirent religiosissimi populi superstitionem et in ulciscendis 

diyinarum rerUm Tioiatoribus iracundiam. Ex Iiis liquido 

mibi constare videtur, eiusdem anni Dionysiis fabulam, iii 

qaa Aicibiadis mysteriorum profanatio sive aperte sive oc« 

cuite taxaretnr, exliiberi nullo modo potuisse. Itaque se- 

qaentis anni Dionysiis hoc factum ab Enpoiide dices, prae-* 

8€rtim quum sequentis demum auiii initio, absente Aicibiade, 

in eiua causam inquisitnm fuisse eonstet* Atqui id iam pri* 

008 seeandi Olymp. XCI anni mensibus factum esse, docet 

Barratio Thucyd. VI 30^64 cil. Diod. Sic. XIII 5. »a- 

mnato aatem iam Aicibiade et per populi decretum exiiil 

poeoa miiitato, Eupolidis fabulam committi non potuisse, 

qois est qui non inteliigat? Itaque nihil relinqui video, nisi 

Qt Eupolldis fabulam Olymp. XCI I. iudis Liberalibus urba- 

^9 tnhua ante Sicuiam expeditionem mensibus, actam esse^ Digitized by VjOOQIC IM xvFMn; 

cAw|M •fl^fQatentitni non in nystcriomni Tiokjtiene^ tefl h 
C#4yltiorani Mcronim et Alcibiadis eincqM sodonini irri* 
cione pottltuoi fuicse statnamas. 

Non multo minorem celebritatem ade|ita eat fabdla M' 
fiwv nomine inscripta/ cuius argumentum quaie fuerit e 
fii^mentis quodammodo cognoaci poterit« Nam mortuo Fe* 
ride Olymp. LXXXVII 4 cnm pescimorum liominum conBi* 
liis civitatem misere afflictam videret poeta, cfr, Valck€n« 
Diatr. p. ^53. nobilea illos, quorum olim ductu felidssime 
dvitas floruerat, publicamm rerum antistites et propu^ato^ 
res Soionem Miitiadem Aristidem et Periciem ex in^feris ex- 
^tatos in scenam produxit, eooque de rebns ad rd pubiicae 
administrationem spectantibus interrogatos respondentesque 
exbibuit. Scholiasta Aristidis M8 apud Vddcenar. Diatr. 
p. 252 '*) £vnoltg inoifjaev avaavavTu tbv MdtidStjv 
%al *AQiaTtiSi2V xal I%Xiava xal JIsQncXia^ ubi pro Geione 
Valckenarias Soionem, Elmsleius ad Eurip. Med. 389. Gi- 
monem reposuit. Recte Valckenarius. Nam Aristides Orat. 
riat. U T. III p. 87« c (ed. Cant. a. 160«) rwv xwfi^xiSv 
rig, inquit, iTtoiijae riTTc^Qog riv nQoaraTwv aviaTfarag^ 
iv oig dvo rovTfov eveiat^v L e. eomm y ^ro quibus tota ista 
Aristidis oratio contra Piatonis criminationes in Gor^ia §. 151 
p. <515d ^cfr. Piatardi. Arist. 25) dicta est, Miitiadis The- 
nustodis ^monis PericiiB. Quo accedit Piatonii, qui ad 
hanc ipsam fabulam respexit, auctoritas in scripto de Co- 
moedia p. XXVII, ubi de Eupolide haec Tcrba pasuit: ava- 
yayuv ixavoe cSv i^ SSov vofio&ttdiv nQoaofTta xal d$* av- 
ruiv eiarjyovfievog ij mQi &£aiu}g vofi^v ij xataXvaeiagy vix 
ilie iefislatores ab Eupolide excitatos fuisse dicturas^ nisi 
Solonem etiam in iis a poeta commemoratnm esse memiids' 

'2) Apud Dindorfium toI. III p. 672. Digitized by VjOOQIC set. Ad ««iideiii fitbalam respexit etiam Aphtlioiiias Prog« 
p. 37 Cam. udailoTiotia ?/ ngoa^nov fiiv ^x^vaa ^vnifjifiov, 
u&veag 8i xal rov liyeip navaafievoVf dg iv Jr^oi^ EV" 
noXvQ enixxae. Qaod Eapolin Cratini ^emplo fccisae» qui o^ 
ipge Soloiiem ex iuferis excitaverat, docet iocus apud Dio* 
genem Laert. lib. I 62« Peridia ex Orco adacensam iteram 
tetii^t Aristidea T. III p. 488 B. ovdng iv oavig ovx op 
£v^ato aPaaTf^vai (Periclem), ward xav toig SQdfiaatv eig 
avearvita OQcSvrcg tvfpQalvovvo ^ et Yaleriaa Afax* VII 3 
ext. 7» «AristophaniB quoqae •— praeceptam, qai ia Co- 
«moedia introdaxit remissam ab inferis Atheniensem Peri* 
<:clem vaticinaatem, non oportere in nrbe uutriri leoiiem.> 
Qui reapexit qnidem ad Ranaa Aristophanis» aed remissam 
ex iiiferis Periclem dicens Eapolidis fabalam com Ariato- 
phanis Rania confadit Similia fortasse error in argnmeato 
Sophoclia Oedif^ Col. p* 5 filmaL * AQUStoffavt^g iv toig 
fiatQdxoi§ ijni KaiXiov avdyu rovg atgatinyovg vniQ yijgy 
coiasmodi nibil in Ranis legitar. ^') Sed de Pericle, coiiia 
etiam eloquentiam hac in fabola praeclaris kadiboa oma?ily 
T. Leopardaa Emend. V 14. XVI 14 et Wyttenbachiua ad 
Platarch. S, N.V^p. 7. de Periclia igitur hac in fabala par- 
tiboa anns omniam maxime insignia est Plutarchi iocoi Pe^ 
rid. 3 et 24. ex qao etiam Mjronidem> celebrem iiluin 
proelii apnd Oenophyta eommissi victorem) in sceua adfhisse 
disdmasi ad Periciia interropitionem de filio, qaem ex 
Aspaaia aasoeperat, respondentem ; ad qaem fabnlae locum 
respexere etiam Schol. Platon. p. 189 et Harpocr. p. 79» £x 
Miltiadia oratione» monente etiam fiUmsIeio ad Eurip. Bled# 
889 aerrayit aliqnot veraas Lon§in« de Sabl. 16 8. '"») Nanc accedo Ciintono Fast. Hell. p. XXXVI Kr. pro 

atQattjyovQ corrigenti tQayixovg. Digitized by VjOOQIC 198 iinpi»itt. 

/ 

(H yc^Qf fii T^v MaQctdtSv^ t^v ifiriv fi&xVt 

XccigcDV Tig avrdSv tov(a6v al}*WH xiag. 

Neque ad aliam fabalam hos ego versniB rettalerim a Stobaeo 

Serm. XLIII 9 allatot: 

xal fir^v iyta noXXfSv naQovr&iV ovx «^w tI Af|(o* 

avffy} a<p6d(/ aXycS tyiv noXiTeiav oqojv nag* Vfitv. 

Yide cetera, in qnibns ^raTissime de funesta reipnblicae con- 

dlcione conqueritur, cuius rei culpa maiime in exercitus du- 

ces transfcrtur, quorum praritatem et nequitiam exagitat 

etiam in loco apud Schol. Aristidfs I. L 

lieiQOKia xivovfitva 

iv totg atpVQOtg eXxovra t^v oTQaTrjyiav^ 

et apud Harpocr. s. v. fietaywyog p. 240. Nec dabitandam 

quin de aKqiio eorum bos yersus ab eodem Harpocr. s. v. 

fta&aQCia p. 264 senratos poeta posuerit: 

ov xQV^ «^ ^* ^«^^ TQtodotg xav Totg b^&Vfiioig 

nQOOTQonaiov Tijg noXetag xaita&ah TCTQtyoTa. 

Ita enim haec emendavit Porsonus Adr. p. 253. Indidem 

liaec dncta suspicor apud Villois. Anecd. II p. 88 xal U- 

yovai ye Ta ftevQaxia nQoiavtifisva TOig avdQccaiv^ quae 

omisso fabutae titulo afferuntur. Neque iam ambiguam est, 

quo sensu dicta fuerint verba fii] naiSl tcc xoiva^ apnd Pho- 

iiam et Suidam servata. Cuiusmodi natdfg TOtg xotvoig 

im&ifi6Voi fuere Hippocratis fiiii, Telesippus et Demophon, 

ncerbissime taiati in fragmento apud Suidam vol. III p. 514, 

Schol. Arist. Nub. 999. et Demostratus, vid. Anstid. T. III 

p. 215 c et Schol. Aristoph. Ljs. 398. Salsissimo dicterio 

perstring^ntqr imperatores Laespodias et Damasias in versi- 

bus apud fichol. Arist; Av. 1568. 

TaSl Ta SivSQa AatanoSiag xal Jafiaaiag 

aiaiai Taig xvrifiauifv dxokov&ovai fAOt^ Digitized by VjOOQIC BDPOUS* 180 

ad qnae reBpldt Eanaplna Libaii. p. 90, nbl rli% Bolnont» 
dnm clL Plntarch. Symp. YII 8 p. 71S A» 

Ex ea fabnlae parte in qaa emendandae refpnblicae et 
melioriboi legibns reg^undae consilia inita esse videntnr, non 
inepte, ut equidem opinor, hnnc versnm petitum esse au- 
spiceris: 

dfifiXvarov^aai xal x^o^aa^ r^v noliv, 
qnem non addito fabulae indicio servaTit Etym. M • p. 200 50. 
At Suidas s. v, dva/SXvaTavrjaa^y ro dvafiXvaa^. EvnoXiQ 
Jfjfioig^ Cfr. Eustath. ad Iliad« q' p. 1095 Ronu Deniqne 
m fine fabnlae, heronm nmbris ad inferos redenntibna, hosce 
versns locnm habuisse coniicias: 
^^va&dSfiiv vvv XV f^^^ TOVTO$s raaSi tdg jstQeamvaQ^ 
xcd ftQoaayiqXw(UV ineX&oVTig. -. ;ifa/^e ndvTiQ» ^ 

8ex6(ua&a. 
Quae servavit Suidas s. v. dyijXai et Lex. Se^er* I p. 828 
emendante Porsono apiid Gaisfordinm ad Hepb. p. 878. De 
tempore qno .acta sit fabula, nihil habeo qnod pro certo af- 
feram. At cum Demostratus, quem hac fabnla perstrinxisse 
Eupolin vidimns, nnns omninm maxime Siculam expeditio- 
nem, fnnestissimomm malorum caussam, commendaverit, 
Aristoph. Lysistn 308 et Plut. Nic. 12 Alcib. 18, eoque ipso 
Eupolidis omniumque prudentium et patriae amantinm viro^ 
mm odinm excitasse yideatur, hau4 inani, opinor^ conie^ 
ctnra quartnm annnm Olymp. XCI fabulae cominissioni ad- 
signabimns. Quam snspidonem etiam Laespodiae comme- 
moratio confirmare videtur, quem Olymp. XCI 3 imperato-* 
lio munere functnm esse, e Thncydide VII 105 intelU- 
gitnn »^) "**) Proximo tempore post Siculam cladem Olymp.XCII 1 
fabnlam actam esse saspicatur Raspins I. L p. 11* 

HiU. crit Com. graec ^ Digitized by VjOOQIC ^iiw defiicepii «^0110 tnr fafiulae duxtrtip et ifiXi&re^, 
earnin paQcissima- fra^inentir serTata sunt. Jicumlv laudattir 
a1> uuo Pblloce VII 168, ubi Anaxila, mediae poeta C6moe- 
diae, commenirorato , ita perglt: raiv Si hi' vtmi^fiJsp tt^ 
EvnoXig jcai rtiv nveX^v riiv iv rto ftaKaviica ftorxrQav 
tavofiaaev 0)g oi viv. Xey6$ yovv iv JiaixoivTij Etg /?a- 
lavtiov doiX&dv firj ^Jilorvnriariq rov avfi/Saii'0VTa aoi 
ilg rr^v fiaxtgav. In bis verb» nSv 3i eri vtmtQtav ng 
Fabricium adea deceperant, ut JiocircSvta iunioti EupoHdfi 
qui nnllus unquam fuit^ tribueret. Reete haec terba absunt 
a MS luir^ermanni inserta post Eupolidis nomen particula 
Si. Vulgatam lectionem qui* aervare volenti EupoHdir iio*- 
men' corruptum esse statuant necesse est; Neque negari 
potest, verba ipsa ita esse comparerta, ut ex prosaica' scri- 
ptore potius quam ex poeta petita esse videantun Sive enim 
Eupolidei* metri speciem restituarsy 

^ig /SaXaVitov u •- w - ^ -» 

iiae^&cjv fi^ ^ijXoTvniiapg rov av(4.fiiicivovra aot, 

itg rijv /lOTCTQav, 
sive ad anapdesticos numeros' locum rerbcesi 

etg ^alavitov S* iX'&c!)V (lii ^rjloTVnijapg 

rov avfi/SalvovTa aoi etg (letKTQav^ 
utrumque habet quod displiceat. Itaque omiria incerta- fiunf^ 
meliorumque librorum auxiiium expectandum. Porro' H^-' 
lotes Uudantur Atlienaeo IV p;ia8e etPoUucilX 71 X 08,' 
ubi' legebatur olim ^AltevaiVi pro qua qaum libti habeaiil 
aut ^Hhujaiv aut ^'IXwaiv^ recte EiXooaiv ^arrectum esfi 
Incerto auctori eadem, ut videtur, fabuia' assi^aturHb^Atlie-^ 
naeo XIV ,p. 638 e et Herodiano de dict. soiit. p. 19 Sta 
26 29. Qua de re pluribus exponam ad fragmenta* 

'• Muito freqnentior apud veteres scriptores eius fabidae 
mentio iniicitur quam KoXaxi»v nomine inscripsit, cuius ar- Digitized by VjOOQIC EUPOLIS. iH 

e^mentiim cnni in Callia maxfme, Hipponlef flHo, exa^tahdo 
rersatnm alt, primnm i& buins Tita ihoribusqne panllo ae- 
cnratios exponendnm Tidetnr. '*) CaUias i^'tar noster En^ 
polidents, Melitensium fBgo adscriptus, Schol. ad Lnciani 
lof em Trag^. toI. II p. 696 cll.^ Schol. Arist. Ran. 604, pa- 
trem habnit Hipponicnm , cnius fantae faerunt opes, nt 
qnnm eas in privatis aedibns, qnamm magnificentiam prae- 
dieat Himerias Or, XVIII S, satis tato asserTari posse de- 
speraret, Teniaiii ih acropoli habitandi sibi concedi Tolaerit, 
Heraclid. Pont. apad Athen. XII p. 573 h^ Apostol. Xf 7f 
p. 13». Haias axor postea Pericli (Platarch. Pei*. 24), 
iilia aatem Hipparete Alcibtadi napsit, quod factam esse' 
Olymp. XCI docait Dodwclius Annal. ad Thncyd. VI 80, cx* 
qao inteliigitof non Hipponicam,' nt nonjinlii Tolderont, sed, 
mortao Hipponlco, Calliam Alcibiadi sororem in matrimo- 
niam dedisse, Pliitarch. Aicib. 8. Post Periclis obitum Hip- 
ponicas ana cnm Earymedonte capitali proelio Tanargraeos 
fadit, testibas Thacyd.III 91 ct Athen, V p.218b, qaod fa- 
ctam est Oiymp. LXXXVIII 2. Idem Olymp. LXXXIX 1 
proelio ad Delium interfuit, in qno eam occubuisse tradit 
Andocides. Vid. Schneideri Qaaest. de Xenoph. ConT. p. 136. 
Ita igitar immensae fpatris diyitiae hereditario iure Calliae 
nostro obtigere, qui proximis post aditam hereditatem tem- 
poribafl omniam Atheniensiant opalentissimus iViissc perbi- 
betur, adeo qaidem, nt Calliae opes tcI in proTerbii con- ^^) De liobili Hipponicoram familia egerunt Palmerius 
lo. Fr. Gronorius aliique, qnos Tide apnd Siuiterum 
Lect. Andoc. p. 95, Boeckhiom Oecon. Alt. 11 p. 15 et 
Dahlmannum (jaaest. historic. toI. I p. 11. De noisitro 
Callia complara Teterum scriptorura loca camuIaTere 
Slaiteras I. I. p. 94 et Heindorfius ad Piatonis Prot. 5 
p. 465, sed explicatias qai eias historiam tracta^erit 
iiotI neminem. 

9 * Digitized by VjOOQIC 180 SUPOL^fil. 

tnetodineiii abirent. Cfr. Libanins Orat. X p. 205 B. Pla- 
tarch. de Am. dirit. p. 527 B. *®) Sed Caliias qnum s^ 
cna ac pater fecerat, cnins aaxpQoavvfjv landat Andocides 
de Myst. p. 121 Bekk. '^^), omni Toluptatnm g^eneri liber- 
rime indulgeret, acceptas hereditate divitias tam strenue di- 
lapidayit, ut sno merito inter aadrovg numeretur ab Athen. 
ly p. 169 a, snmmoque iure quidam qnasi akuriQtoq Hippo- 
nid fniss^ dicatur ab Andocide de Mjst. p.- 121 Bekk. Im- 
manes hominis profusiones maximeque insai^um scortorum 
amorem tangnnt Aristophanes Ran. 432 cnm scholiis et He- 
indides Pont, apud Athenaeum XII p. 537 b, pueromm amores 
et adulteria praeter Eupolin in* Autolyco Aristophanes Av. 
284 et Cratinus apnd Scholiosten Lnciani vol. II p. 696, per« 
inrinm Andocides de Myst. p. 119, bibacitatem Aelianus V. 
H. IV 16. Tanquam mnliebria passnm a Meleto eum com- 
memorat Aristophanes apud Scholiasten Piatonis p. 330. 
Deniqne effeminatum hominis ingenium argnit immodicus »•) jtakxonkovToq dicitur Themistio Or. XXIII p. 294, 
qnod cognomen ceteri «criptores rectius secnndo Calliae 
tribuunt. ^ Vid. Boeckh. Oecon. Athen. II p. 16. Alci- 
biadem ei,"ut ipse opibus potiretur, necem intendisse 
narrant Andoc. c. Alcib. p. 150, Plutarch. Aicib. 8, Schol. 
Luciani love Confut. p. 638 vol. II, quam rem ut ante- 
verteret, populum opnm suamm heredem scripsit si 
absque liberis obiiset. Qnae res eventum nec habuit 
nec habere potuit, tum quod fiiium postea gemiit, tum 
vero etiam quod opes snas iam Oiymp. XCIII 3 Iiaud 
mediocriter attritas (Arist. Av. 284) decem annis post 
eo usque ablignrrierat, ut ab Iphicrate per ludibrium 
fAnvayvQtjjg appeliaretur. Vid. Boeckh. I. 1. p. 17. 
' ') jgundem tamen ovSa ofioXov a^iov dicit Lucian. Tim. 
24 et 'iTiTtopivov vocat Arist. Ran. 432, ubi vide aeho- 
lia.^ Rubicundum oris colorem, niniio vini usn ductum^ 
indicat Eupolis apud Hesychium s. v. itQtvg Jiovvaov^ 
" Evnolig Ai^iv^ Ititiovixov oxciTtrcov, wg iQvd-QOV r/7 . Digitizedby VjOOQIC fiupoL». 188 

un^entornin usui, de qno cfr. Xenophontem Conr. II fci. 
Aedes snas, qnaram alteras In Melitensinm pag;o, SchoL 
Laciani Iot. Trag. vol. II p. 696, alteras in Piraeeo omni de- 
lidarum g^enere instrnctas habuit, Xenophon Conv. I 3, noti 
scnrris tantnm et tibicinibns aUisqne id genus hominibns, 
Xenoph. Conv« I 11. II 1, yemm etiam sophistis, in qaos 
lacredibill fait muniflceHtia, aperuerat, Heindorfius ad Pla- 
tonis Theaet, p. 858, quorum hominum consuetndinem iam 
ante patris obitum ayidissime eum expetiisse ex Aeschinis 
Socratici dialogo Calliae nomine inscripto apud Athenaeum 
V p, 220 b perspicitur, qua ex re nonnihil simultatis ipsi 
cum patre extitisse ibidem iegimus. Mortuo autem Hippo- 
nico quum neminem voluptatibus suis impedimento esse tI- 
der^t, vix did potest quantam adulatorum parasitorumque 
multitudinem in domum suam recepent| Heraclidea Pont. 
I. 1, p. 587 b. £x eo genere fnerunt Gorgias Prodicus 
Protagoras Antimoerus ceterique Protagorae discipuli, qui- 
bus capiendis^ qunm aedes qUamyis am{»Iissimae non suffice- 
rent, ixxsvoiaccg to rafiieiov rotg aotpiaxaiQ ^evcSva xarf*- 
axevaaarOf ut est apud Themistium Or. XXIX p. 847 c, quae 
ducta sunt e Platonis Prot. p. 482. 484 Heind. Haec tot 
et tanta vitia nullis ille animi vel ingenii bonis compensabat. 
Nam quod tibiis scite cantasse dicitur a Chamaeleonte He- 
racl, apud Athenaeum lY p. 184 d, id valde vereor ut ma- 
gnae iaudi ei duceudum puCaverint Athenienses. Doctissi'- 
mum autem qui eum dicit Macrobius Sat. VII 1 liaud dubie 
ipsam iilam cum sophistis consuefudinem spectavit, ex qua 
uon mirum est si aliquem^ eruditionis cultum literarumque 
amorem concepit. Scurrile hominis ingenium et vanitatem 
cum pari insolentia coniunctam optime cognoscas e Xeno- 
photttis Conv. II 20. III 10. lY in. et Hellen. VI 8 6, ubi 
generis.nobiiitatem a Triptolemo ducti intolerabili iactat ar- Digitized by VjOOQIC 194 KUPOI.iS. 

rogaptia, £x bls qualem fn domestlca vita 9e praebuerit fa« 
ciie inteliigitur. Matrimonio iunctam sibi babuit Gianconis 
filiam) ex qua HippOnicam suscepit^ Andocides de Myst. 
p. 110, i^uem ut Aspasiae erudiendum traderet auctor ei fuit 
Socrates , teste' Maximo Tyr. XXVIII 4. Mortua oxore 
Isqliomacbi et Chrysiadis filiam duxity annoque interiecto jeo 
nequitiae processit, ut socero mortao etiaju Chrj^iadem du- 
cejr^t adeoque simul et matrem et fiiiam haberet. V. An* 
dooides 1. 1. Cliryt^iadi lunctus, ex ^ua quem susceperat 
fiiium ',*) primo eiurayit^ Epilyci filiara sibi uxorem petiit, 
fiul rei cum Andocides Intercederet, huic adeo moirtem inten* 
dit. V, Sluiteri liectt. Andoc. p.05« In re pubiica tractanda 
quas partes sequi^tus sit^ ex eo satis intelilgitur, quod I^a* 
ced^emouiorum proiii^enus fuisse perhibetur apud Xe;iopboa* 
tem Cony. VIII 39 et HeUen. V i 22. VI 3 4. Quo factum 
est ut aiiquoties Spartam pacis conciliandae causa missus 
8it,. qua de re ipse mag^nifice gloriatur apud Xenophontem 
Heil. VI 3 4. Quas iegationes quo tempore obierit ;gno* 
ramus, nisi quod postrema in Oiymp. CII 2 incidit. Eun- 
dem priori tempore cum Ipbiprate in beilo Corinthiaco exer- 
citus praetorem fuisse constat e Xenophonte Hell. ly 5 13 
et Ilarpocr. s. v. ^evr/MV. Dailuchi munere |n Calliarum 
f^imilia prppe hereditario functum esse docent Andocides I. 
I. p. 119, Xenophon Hell. VI 3 3, Conviv. VIII 40. De 
feoipore quo obicrit^ nihil certi constat, nisi quod vitam eum 
jiitra piymp. CII 2 produxisse e Xenophoute vidimus^ unde 
prs^e^andem iiatu hominem obiisse intelligitur, ^quod in tanta ^^) Praeter duos istos etiam alium eius filium commemo- 
rat Theopompus apud SchoL Aristoph. Vesp. 1260 (1216) ' 
Jl TiokiTcay deim nda^oj, Ti^ ^oliii]g d' tOTl . , nXiiv 
Hq* 1] £dxag 6 Mvaogiccci to KalKiov vo&ov^ Digitized by VjOOQIC BUPOLI0. IflS 

flagitWtJMliiia* vltae tarpkudine lolrari ifeerel, niai «orpofyB 
asuin esse sctremns robnsto et ad omnia ferenda idoaeo. 
Cfr. Xenoj^hon Cony. VHI 40. Mortis rationem uniiB tra* 
didit Aelianas V. 11. IV 23, ooiaa tameii narratio parom ha* 
het ad persaaiionem probabilitatis. 

Huios igitor Calliae laxuriem et adsentatorea impudeft- 
tiMimaa Enpolis hac in fabala exagitandos sibi sumpaera^ qaa 
in re ita ▼ersatus est ut nuUa fere eius fa^bula raaiorem 
iaudem sit eonsecuta. De tempore quo eam docuit omnem 
dobitatioiiem eximit auctor didascaliae Arigtophania Paci 
praefixae: ivixtja^ <$i r^ dQa^iath 6 mi^Trjg inl aQxoVTOjS 
'Jhoaiov^ iv «dwi. fftoojTog EvtioX^ KoXa^i, SivteQos 
^jiQMTOcfavijg Eigiqvy, TgiTog Aivxwv fpgaTOQai. Consenttt 
Athenaens V p. 218 c Hipponicam obiisse dicens ^qo t^ 
in *Jlhiaiov 8iSu(X3caliag tlZv EvnoXiSog KoXaTuov. Aeta 
i^tur Olymp. LXXXIX 3 JLiberaiilms urbanis, duobas aniits 
po8t Hipponici obitum, Asperrimis autem conTiciis Calliam 
a poeta exagitatum esse, tum per se probabiie est, tum vero 
ex fragmentis iatelligitur. Nam qood Athenaeus XI p. 506 f 
dicit, ^avius etiam quam nb Eupoiide factum sit Calliam 
notasse Pl^tonem in Protagora, id qui Protagoram iegerit nemo 
fadie conoedef. Scholiasta Aristoph. Av. 284 6 'Innovixov 
Kcdliag iSoxu Ta naTQcoa SuanaQxivai eig aailyuav^ dg 
lrj(f^elg (loixivcfnv xal anoTiaag XQW^^^* xixa^fKodrixe 8i 
avTov IxavdSg EvnoXig iv roig Koka^iv. Ad eandem fabu- 
iam speotant haec Philostrati V» Soph, II 25 Hermocratem 
diGentis opes consumpsisse eig cixQaTov xal tTaiQovg^ oiovg 
naQaax^iv xal x(Ofi(o8ia koyov^ (hov naQia^ov oi KaXliav 
ftoTi Tov 'Innovixoif xoXaxivaavTig ^ ad quem locum di?cr* 
80S Callias confundentem Olearium notaTit iam Hemsterha* 
8108 ad Lucianam toI. I p» 121, ubi de Eupoiidis fabola 
rectios statoit ac fecerat ad PoUoc. ▼ol. II p. 1151. Extre- Digitized by VjOOQIC 186 BUPOLIS. 

mani homtnis tnoUltiein tetf^sse Tldetar Eupolfs yenibng apad 
Athen. XIV p« 630 a serratis. Contra Hipponicl parcitatem 
el aobrietatem, qnamquam non sine quodam ironiae colore in^ 
dicat fragmentum apud Athenaeum VII p. 328 e* Alcibia- 
dem etiam, qui sororem Calliae Hipparetam in matrimoninm 
dnxerat, male habitum esse, docet locus ibid. XII p. 585 a 
cU. Libanio apud Cramerum Anecd. IV p. 158 r/ di fjiij (ieg, 
fui) dai Xiyeiv xbv ovxov toi^ KaXkiov xai rijv ^lnTtovixov 
ovaiaVy ^v xaraTeTQKpev (Alcibiades) iv fii&aig, quae ex 
Eupolide deriirata esse sequentia docent. Sed praeter ipsum 
Calliam maxirae omnium , quantum quidem e iragpmentis fa^ 
bulae intelligitur^ Protagoram, Diogen. Laert. IX 50. Athen. 
I p. 22f^ V p. 218 c. Plutarch. Symp. 7 p. 699 A. ceteros- 
qne Calliae assentatores et f^rBsitos xoihoSaifiovag xalta^ 
fflvoxVMO&riQag^ Athen. III p. 199 b etSuid. vol. II p. 126, 
tnsectatus est, quos nec ferro nec igni ab epulis removeri 
poBse dicit in fragmento ^pud Plutarchum deAmic. etAdui. 
p. 50 D et de princ. vir, philos. p. 778 E cIL de Amic. et , 
Adnl. p, 54 B> ubi qui affertur Eupolidis versus: 

twv riBQi tdyijvov xdl fut* aQtatov (piXwv^ 
ex eadem fabula ductus videtur. Chorum dramatis ex ipsit 
UUs adulatoribus constitisse ex Athenaeo VI p. 237 inteUi- 
gitur^ ubi munia sua totamque agendi Tivendiquc ratiouem 
festlTissimis versibus describunt. Cfr. Hephaest. XIII p. 73, 
Lautissimis CalUae epulis, in quibus scorta et pocula assen- 
tationis praemia proponebantur, Maximus Tyn XX 7 ccUm 
KaXkiav f^iv iv Jtovvaioig ixwficadei EvnoUg iSuitfiv av^ 
dQa iv avfinoaioig xoXaxevofiivov ^ otiov tijg xoXaxeiag to 
a&Xov riv xvXuug xal itaiQai xal aXXai tanatval xal dv- 
dQaTtoSciSetg iiSovai, cfr. Athen. VII p. 286 b, lautissimis 
igitur epnlis excepti adsentatores rapacissimi, denique, ut 
est in loco apud PoUucem IX 90, Digitized by VjOOQIC ttupoLifl. 187 

q>OQo^a$f igna^ovaiv in tfjg olxic^ 

To jfpvcy/ov, raQyvQia f$OQ&itTa$f 
boni8<pie regem snnm spoliant. Praeter Protagoram alio8« 
qae Sophistas adfaisse etiam Chaerephontem et Melanthium 
poetam tra^cnm {^ositate infamem, docent Scholiasta Pla- 
tonis Bekk. p. 831 et Aristoph. Pac. 803. Orestem, noctnr- 
nnm ^ssatorem, Aristoph, Av. 712, et Marpsiam, tnrbnlen- 
tnm dema^^og^m, Aristoph, Acharn. 701 cum scholiis, inter 
Calliae adulatores commemorat Aelianus apud Suidam s. r* 
^fi/hvaiv^ ut hos etiam in scenam introductos fuisse con- 
iicias, Nomen fabulae, ut hoc addam^ praeter Phrynichum 
Ecl. p. 139 attigit Athenaeus VI p. 286 e xolaxag ab Eu- 
polide dictos esse admonens, quos sequiori aetate naQaaU 
Tov^ appellaverint, qui quo habitu, certe quo vestium colore 
in scenam prodierint, docet Schweighaeuserus adAthenaemn 
ToL m p. 891» 

Celebris itidem multisque scriptoribus memorata est fa- 
bnla Magixag inscripta, quo Hyperbolum, turbulentissiml 
hominem ingenii, ab Eupolide significatum esse diserte te- 
Btantur Aristophanes Nub. 547 sq. Qnintii. I 10 17« Scho- 
liasta Aristophanes Ran. 577 aliisqne locis. Nomen non 
graecae sed barbarae orlginis esse indicat Hesychius: Ma- 
QiicSVf xivaidov, ol 8i vnoxoQiafia naiSiov aQQSvog /SaQ^ 
fiaQixov, quo loco qui usi sunt ad Aristophanis Nubes Berg;* 
lerus et Brunckius, non Tiderunt legendum esse /SaQfiaQixov* 
Ex persica lingua deduxit Bernardus ad Hesychium, admo-» 
nens ille etiam Etymologi M« p, 221 H. FaQifiag ix rov 
MaQixag, ij ix tov yaQixag xat fiaQixag. ^aQ^aQOV 8i to 
ovofia xal ij xXiaig xal 6 tovog. Quae non uno.nomine 
corrupta sunt. Compara Hesychium, raQifiavxagi rovg 
^ccQpaQOvgj quod non recte in laQaiAavxag mutari puto. 
Hinc «pertum e«t apud Lucianum Lexiph. vol. II p^ 320 pro Digitized by VjOOQIC KaQifiavtfOP lefendam esse raQlfiavrap. ^*^) Cfr. Ilem- 
-sterhasiaa Anecd. I p, 70. Sed utcanqae de ^rigine Tocis 
statfutnr, non ioepte comparaveris voceai iiaQix^i 4^* ^^ 
%^^ yvvmxog fiOQiov indicari auctor est Tbeognostas apnd 
Bekkeram Anecd. 6r. p, 1306* Fiexum aom^bifl attigit He- 
r^di«D«s apad Eustatliiam ad H4)m. liiad. // p, d09 3» 6 
^j ' Hqioduivog toiq tlQijiiivoig naQantjyvvjs xal top naga 
r^ xcofi&xiS (Aristoph. Nuh.) MaQixSv ro fiaq^oQOV ^vofia 
$$a tqS vt xh&fjvai Xiyu naQa(fBQai}( XQ^<^^^ Tavtijv* aiX 
oiv iytoyi aoi Xiyw MaQixavta firi xoi^^i^v» Qao ioco 
Jimf^ e»t Blomfieldias ad Aescbyli Pers. 65, sed dnplid er- 
rore lapsus, tum quod in^erti auctoris rersam Aristopliani 
trihuit , tum vero quod etiam apud Aristophanem Nab. SAS^ 
&rm9in MvcQmavra pro MaQi^xSv reponi voluit, contra Eu- 
fttatbii admonitioBem, qui verbis rov naQa t^ xoaiivxia Ma^ 
Qixav perspicue ostendit, Herodianum etiam in suo Aristo^ 
ph^nis oodke editam ieetioAem repperisse» Itaqne Herodiani 
^mo^itio hanc vim liabet, ut MaQixag^ quod parisyiiabum 
f^cerit Aristoph&nes, etiam MaQixavtog fiexum fuisse edo- 
ceamur. Idque iiie deinceps incerti poetae versu, quem 
i$upolidis esse putamus, confirraavit. Rem confidt Gram- 
oi9ticus Crameri Anecd. IV p.385 83 ro di MaQ$xag Ma^ 
QixavTog ninXixvai, (fort. xixhtai) aV.a xaX iaoavXXafiwg. 
Itaque probabile est in Eustathii verbis ante Sia exeidisse 
xai. Cfr, Lobeck apud Wolfium Anal. III p. 50 sqq. ad 
Pbrjnich. p. 431 et Bekkeri Anecd. III p. 1186. Apud 
Schol« Aristopb. Nub. 54p semel fiectitar rov MaQtxov. 
Qao anno docuerit fabulam Eupolis, constat e Scholiasta ad 
Nub. 549, ubi ex didascaiiis tertio post primas Nubea anno '^) Hoc uunc non necessarium esse intelligo. Vid, Lo- 
jieckii Aglaopb. p. 1037 48. Digiteed by VjOOQIC ^ BVPOL». 18i> 

b. e. Olymp, LXXXIX 4 «ctam esse docemar, mortno buf^ 
Cieone et Hyperboli auctoritate in dies crescente. Didasca- 
liaram fidem qui Jiaudquaqaam idoneis argumentis eleyare 
conatus erat Callimaclias, satis iam refatatus est ab Erator 
Bihene apad Schol. 1. 1. sive apad Bernliard. p. 21S, Ti^ 
tolas fabulae passim miris modis corraptu^ est, ut apad Erq* 
tian. p. 89G iv Magia^ Lex. Sej^er. p. 467 iv MmaQi^^ 
Koaii et Antiatt. p. 111 MtxxaQiafiw. De argumepto non 
est quod dnbias Iiaereas, quamqaam quae ratio faerit irri* 
sionis f^bulaeqae oeconomia ignoramas. Adscribam tamea 
Ariatophaois locum ex Nub. 549. 
EvTtokig fiiv Tov MaQixav TtgciTiatov naQeiXxvaev^ 
ixaTQaipag Tovg ^f^eTeQovg 'Jnmag xaxog xaxcSg, 
nQoa&eljf avT(o yQavv fif&var^y, tov xoQdakog ovve](\^^) ^V 
(pQvviXog naXat, nmoLifiXi V^ ^o x^Tog ria&uv, 
Ex quibus hoc certe ad argnmenti rationem coUigi posse 
yidetar, ot quemadmodam Cleonem ab Aristophane, ita fere 
lljperbolum ^b EupoUde irrisnm fuisse inielligaaius: cuia^ 
liultatiQpi^ lucuientmn exemplum monstraYit Spaldingius ad 
Quintil. I 10 18, Sed JSupoiis etiam matrem hoj^nis, tor 
mQlentam muiierem, deridendam spectatoribus' propinavit, 
Cfr. SchoUastam Aristopbapis Plut. 1038. 

No^fiTjviat^ fabula ab uno laudatur jaoctore arjamcn^ 
Aristopfcanis Acharnensiuin.^ ididd;^&fi in Ev&v8ri(iov aQr 
XovTog iv^ jitivaiovg did KaXUaTQaTov ^ xal nQcSTOf v^^ 
SmsQOf KQUTivog Xeifia^jiivoig* ov doi^tat* ^QiTog Ev* 
^oXtg Novfit]via$g. Iw his Elmsleius Auct. ad Aristoph» 
ioharn. p. 113 verba ov aai^Tat post NovfiPiviaig transpo- •®) Verba tov xoQSaxog oiJvexa ad sequentia traxit Scho- 
liasjtes. Formuiam ipsam ex AristopbiMie mutuatas est 
Aristidea Qr^U toI. III p. T08 B, Digitized by VjOOQIC 110 BUP0LI8, 

aenda tnsplcatnr, nt ueqne Cratlni XHfia^ofiiVot nec Eupo- 
lidis Novf^Tjvia^ aaperesse Indicetuiv tltulus fabulae Enpo^ 
Udeae ad novilunli sacra spectare tidetur, de quibus haec 
leguntur apud Porpliyrium de Abstin. II p. 129 ^hv iv 
rotg nQoatixovac xQovoig xata fif}va exaarov ratg vovfi^]- 
viaig CTifpavovvta xal (faiSQvvovxa rov 'EQfiijv xal tfjV 
'JSxatijv xal xa lo$na xiSv UqSv^ a dij iovg nQoyovovg xa- 
taXifiHVf xal TifiSv Xi^avcoToig xal ipatatotg xal Ttonavoig. 
Cfr. Tlieopompus apud Bekkemm Anecd. p. 828 SO etArl- 
gtopht Vesp. 96 ibique Scholia. Fabularum a sacrorum 8o- 
lennibus denominatarum exempla habemus compluria, y. c. 
JcDSexatTiV Philyliii, Xalxeta Menandrt, alia aliorum* Cfr. 
JiObeckii Aglaoph. p. 437. Minus Rankii placet ratlo , qui 
Comment. de vita Arfstoph. p, 871 aut solis defecta aut 
paToiiibus Novfiriviaig ostensis pro comoediae argumento 
Supolidem usum esse suspicatun 

Quam Ilolecav nomine inscripsit fabulam, eius ar^ 
mentum haud dissimile fuisse ridetur ei quod in Jnp-ohq 
poeta tractaverat >^); certe ^viter traducit Atheniensium 
ducum pravitatem apud Athenaeum X p. 425 b et Scholia- 
Stam Aristophanis JNub. 588, item Demum Pyrilampis filium 
apud Scholiastam Vesp. 48 et Adimantum apud Scholiastam 
Ran. 1561, ubi pro Aevxol6(fov scribendum jhvxoXoffidoVj 
de quo homine vide T. Hemsterhusinm ad Lucian. I p. 157 
et Heindorfium ad Platonis Protag. p. 486. Neque leniori' 
bus conviciis exagitayit Amyniam apud Scholiastam Yesp. 

^^) Recte, ut yidetur, Raspjps 1. 1. p. 83 Eupolin in Jrj^ 
lAOig eas res tractasse statuit quae pertinerent ad rei 
publicae domesticam disciplinam, mIl6Xtav'\eT0 exhor- 
tatum esse Athenienses, ne diutius avare crudeliterque 
in socios consulerent. Ipsas CiviCates personatas ia sce- 
nam prodiisse fragmeuta fidem faciunt, quode admonuii 
etiam Dobraeus ad Aristophanis Plut. 718. Digitized by VuOOQlC BUPOI.I0. 141 

I26S| Simonem apnd Scholiastam Nnb. 850^ Aato^d ma- 
trem apnd Scboliastam LjBistr. 870 moltosiine de eodem 
genere alios. Eiasdem fabulae versnm anctoris nomine ee- 
lato servaTit Dio Chrysost Orat. XXXII p. 655 Rsk. to^- 
avra iv Taig xwfiio8iaig Xiyia&m dijfiog nvvxiTfjg dvaxp'- 
hv yeQOVTiov vnoxaxpov, xal, rt ^'«ot* *A&fivalogy to 
nQayfjt anwfjLOTOV^ IJbi fmstra laborare Tideas interpretefl. 
Prior sane notissimns Ariatophanis est Tersna ex Eqnitibna 
petltas, alter antem, qni ita scribendns est: 

Tt S' ecT ^ui&tjvaioiai ngSyfi andfioTovi 
ad eam de qna agimns fabnlam referendns est, tit intelli-t 
^8 e Lexico Segner, p. 441. De tempore qno cohnnissa 
ait fabnla si qnaeris» hand sane post Chiomm defectionem 
ab Atheniensibns Olymp. XCI 4 doceri potnit, nt ostendit 
locns apud Scholiastam Arist» Ay. 881 : 

avTT) Xiog^ xalff nol^g^ ^ ♦ • 
mfinn yccQ r^fuv vavg fiaxQag ovdQag &^, oTav deqarf. 
Aliad temporis indicinm praebet fragmentnm apnd Scholia-- 
8tam Pac 1081. 

wg av tiv iX&to SiJTa aoi t£v fiaVTia/v; 
noTBQog afiiivoyv afjiffOTiQtov; ^ HukfiiSfjg; 
Stilbidea rates nobilissimns et Nidae familiaris, nt e Pln- 
tarchi narratione in Tita Nic. 23 probabiliter ef&cias, snpre- 
mnm diem obiit Olymp. XCI 3, qnod qanm in ipsa Sidlia 
eTenerit, qno ille nna cnm Nida profectns erat, Stilbides 
antem in Enpolidis loco ita commemoretnr nt tnm Athenia 
foisse yideatnr, tIx dnbitarl potest qnin fabnla nostra ante 
SicQlam expeditionem h. e. Olymp. LXXXVUI tcI LXXXIX 
in certamen commissa fnerit. 

nQoanaXtiwv qnod argnmentnm foerit hand dif&cile 
eat ad indicandnm, si qnidem Prospaltios non secns acTby* 
moetadaa tanquam 3$xaaT$xovi h. e. litinm et cansamm In- Digitized by VjOOQIC 144 B1VOLI0. 

^ual ^oldfiuyp v6iaov^j> q>f]aiPj ^ws p^xir' Sp ipvybifu 
€OttfiaSag i^ orov ^'^ayov.^ Apertom {|[itiir est Diony- 
friam, siTe potias, ut suspicor, Dionysum deum ab Eupolide 
ita introductam fuisse, ut in ferendis miiitiae laboribua mol- 
lissimus deus magistro uteretur Phormione; quae rea mal- 
tiplicem risus iocique materiem praebere debebat. Ac ne- 
scio an eodem spectet locus ex Poliuce aliatus, in quo Bae* 
chufl colloquitur cum Phormione, qui quum prandentibua 
triciinii mensaeque loco circulum sufficere dixisset in telia- 
ris humo ducendum, offensus tam simplici coenae apparatu 
deus respondet: ri d^carivi iig WfA^XavaQWTi^oofUV; Pran- 
dium ipsum apparatum fuilBse inteliigaa ez fragmento apnd 
Athenaeum II p. 52 d, 

Jidov fiaaaa&a$ Na^iccg aiivySaXag^ 

olvov re nivw^ Na^ioov a7t* afinihav. 
Quae Bacdii rerba esse suspicor; ad quae Phormionem 
poeta ita respondentem.fadt, ut militem decere dicat 
mupayBtv firidiv aXX' ^ KQOfifivov 

Xenovra xal TQetg aXfiaSag. 
ItH enim legenda haec, quae ab eodem Aihenaeo servata 
sunt IV p. 170 d. De vestis squalore et iliuvie miiitiae 
aerumnis contracta querentem deum audire mihi videor in 
loco apud Pollucem VIL 108. IX 58. Ex ea fabulae parte, 
inquaPhormioimperitumdeum armorum tractandorum artem 
docuisse vid^tur, petitus est iocua apud Photium Lex. p. 058 

ovx ^V q>vXdrTy y* wd /dj^tav t^v dani8<u 
Ad palaestricas dei exercitationes spectar^ videntnr quae le-> 
gnntur apud Grammaticum Bekkeri p. 837. In pug;nam au- 
tem quomodo ingressus sit docet fragmentum a Poliuce X 63 
aervatumj 

ooTig HveXov ijxiig ex^ ^^^ ;^crAxioi^, 

iSansQ X^jp» aTQOTuSTig i^ 'Iwvicfg. Digitized by VjOOQIC F6Uae.X 17 B^UmsMa i^ tffellnti,0ttm ^ifarfmttig hiAMl 
caoM iB mmm^ogwTtiv Imiimf&nfiu De c^eris fire|^ineiitlt 
§00 iaeo dlcitar. 

'Yfi^$aToSiuui^ BOB comnieaiMiiitiir nid a FtolemaM 
PlioaBibliotklM p.l51 10 de qoo loco supni p. lai dietnm 
est» Ad nomen fabulae interpretandnm Ikelt PolloxVlII IM 
ifiQUJtodixa$ 3i inaXovvTOy €i ti x^ KQariQ^ nwtivHV t^ 
td fpfjqiaii<xta awayovti (M8 avvayomi h. e, awaya^ 
yovt^ Oi fi^ fiovXifiBVO^ tag Sixccg ilaayayetv. inen6lac(S 
Si to toioitov iv JSiHeXia. Postrema qaorsnm speetent ob* 
sc&rani cst, Hesychius toL II p. 14481 ' Y/Sj^iatodixai^ t>£' 
fi^ -&iijovttg aUfdYtKV tag Sixag naga ^AttvaoXg. Itaqao' 
v^iOtoSixa^ dicebantar qut cansas.iH tadiciam introdud' 
nolebant, Oi|iB FoUoce et Kesyddo eonsentit Phofius Lez. 
p. 614 9 ' YfiQiatoSixan ol inl ttSv firj id-iXovTtav eiaayeiv 
tag Sixag, ubi ol ante ^l delendum esse monuit ad Hesy- 
chinm Albertus* In ^iXoig quod argumentum tractaverit 
plane incertam est; Ly'conem Autolyci patrem et Aspasiam 
in ea exa^tatos fuisse docet Scholiastes Platonis Beklc, 
p, SSlB. Ml» £x ceteris fragmentls nihil efficiasl 

Al^en claudit fabolaruni Eupolidarum ea quam Xqv^ 
oovv yivog inscripsit, caius formam et- descriptionem etsl 
ifnovaoHtt^ ex firagmentis tamen ipsoque fabulae titulo poe- 
tam «1INM aetatia reditum Atheiifensibas Taficinatum esse 
intelfifitor* £o prae ceteris spectattt Tcrsus ab Hephaestlone 
p« lOB aertati, « 
w xaXXiatfj hoXi naawv, oaag KXiwv i^fOQUy 
mg £tfSaifi(ov nQOtiQOV t* tiad-a^ vvv Si fiaXXov iasi, 
Ex quibus fabulam ante Cleonis obitum in certamen com- 
Bdssam esse perspicitur, Cfr. Friiaschins Quaest. Aristoph. 
HisU orit* Com* graec* l^ Digitized by VjOOQIC |:,p^ Ub: A4 CleoiiM Ibfiiiiie ttim ditft tawtr ttfeMh 
* *w ttl tpvd StbkliiMtMi AdtfttiA. Veip. m 

In eadem fabula Liioiponifl partea fuisse docet. Anlitttie. 
I^ &6. ^o^mti vMituiia fundentem a poeta indactiiJt essc 
ttnii^ere ticet, wm inale eidem Teraum a I^ObiO U 19 
t^ralnm aMi%n^v:erit, 

avTQfi^tok d^ctya&ql StM!v iTu Smwg ioaiv^ 
Praetmr Cij»piKtin.eit Lamiioilem rini Dtdymiam apud Aihe- 
naeum XIV p. 658d» Pantaclem apnd Sehol. Ariatopbaais 
Ran. 1066, Djki«yt}um tonsoi^em apud PoUuc. X 81, Ar^ 
c^eatri^tjim apnd JScbol. lliad. x 262» alioaqne eodtm loet 
eommtmoratoa. C^clopum utem ne mentioAem fictam cojl^ 
%at e Schol. Pklpn» p. 890 £vxohg XQV0(f yivMt |wr«- 
(pi(l(av im ziiv isc Ky^M^smv mTo^Xmv vovvof^ (jaiiOXa) 
oyrofg q^fjaiv 

xanux' Hffuji iv&aS4i fiitva^ 

UQ dffuVMV. mV fljj f/L£Tijjgj 

Terbo monere liceat s^ripaisafi Sfibolitsttm :^;vl tiiv iv mdto 
xaTaxJiiaiv^ 

PHRYNICHUJS, Atheniensia, si Suldae s. y. ^VHXo^ 
fides, quamquam Schol. Aristopl^ Ran. 14 eum ob peregri- 
nam (patiis, ut vj^drtur) originem a comida irriaum iradit: 
Tcwfimdeizai. di (ig ^ivog^ PlMrtdmonu fi|ium qw enm faieafi 
perhibet Anonymua de Co|ii. p, XXIX Lipa. iortoaae «um 
tragico eiuadem noi|iini9 poeta eonludit, quem Poi^pbrar 
dmonis filium vocat Schor. Ariatoph* Av, 760. •*) Reetina \ ^^*^,.?***"* ^°^' S' V. Ofvnxog, addens ille eundem 
ab aljis Minyrae, ab aliis denique Choroclia fiUum per- 
hiberij quibus quartum nomen accedit Melanthaa (Md- 
Xav&ttg) a Scholiasta Aristoph. Vesp. 1481 servatum, 
fix his ?qiyphradmou verum et genuluum, ^setera prae- Digitized by VjOOQIC M7 

t^ BAilMlii id Raa^ H ilitem luMiiBatmp mmtmfn 
poetem BUmomUaa flUam foiwi tra4iiiti Aetatem Pbffjp^ 
fticU l^ wrbis indical Soidaa: x«mtmQ mv imSevviQwv 
x^ ufiaia^ TtmiAfffiiag. idida^s yofv inl n^' 'Ohufifikor 
Sog, Eadem Eadoda p. 428, niai quod raiAOii r(^ete in^ 
diVTigoiV habet^ Primam ifitar fabnlam docuit Oljrmp» 
LXXXVI, non LXXVI nt calami errore acripaU Fabriaoa 
Bib]« gr, II p, A88, quem secnras repetiit Baebrioa ad Pla*- 
tarcbi Aicib. p. 178. Sed apad Saidain fSrtaase ia nunym» 
erratom eat scribeiidomqae ini si^\ ^^) Certe AnonjrmiMi, 
de Com« 1. 1. J^VTiokig idida^iv inl agjpyvwoi: ^AnoXkodf^m 
gov, iq>* Qv ml fbifvvixogy h. e. Olymp. LXXXVII 8. Obiil 
ia SidUa, teste Anonjmo: ^giinxog id^avev iv SmXiif^ 
xiA h<H^ etiam de Polypliradmonis filio intelligendiim eat. 
pe ceter|a vii^ reboa mlui compertam babemoa. Mam qood 
ScholiiiteB ad Arifltoplifala Ran. 700 Pbrynicbam^ po^tam 
comicam, poatea praetorem factam ease narrat, inane ei|l ^- 
terum «namt<Hvm commentam, explosom iilad iam 4 Bent- 
leio ReapiMia» ad Boyl. p* 805 Lipa. Ac fortaaae Mt acrlpait 
qnideiPI ^dioUaatei qaod volgo ferton AnBtOj^iaiiia haee 
lont Terba^ 

K$i Tic TJfioQTi aqmleig t$ Opwixov nahkiaiMzokv, 
~iyy£vi&a$ ffQfii Xl^va^, xoiq, bXiO&ovaiv tots 
ahiav ixdtM^ Xvaai Tog nQOTs^v afutQtiag. 
Hig ifltar praeter alia haec adscripta legimas; otQaTijyovV' 
ros avTOV (Phrjnichi) ?Jrn}^)/aav *A&fjvaiot Tcai nokXoi 
ovT^ nQotfsxQovad-fiaav jig nQoSovvt tov nokefiov. ttvig 
8k tovTov [tov] xciifiixdv nowjfTYiv UyovatVy og xivovfiivovg ter Chorodem, 4e quo infra dicam, ficta et aUegorica 
nomina rideutur* 
**) Idem nuno etiam apud CUntmiam video Faatis Uellen. 
ju 67 Kn 

10 ♦ Digitized by VjOOQIC 14^ wn^iineilk: 

Ijl^ 6v ftokloi fjfiaprop ttiSif tQctymSv «♦) xal fffjju^f iyi- 
V6VT0. Cmn bfa «1 eompartrerifl AeHaitl namrtloMflh Vah 
Rfat III 8, qui PhrynicliTiin tragicnm ab Athenienaibifa m* 
peratoris mnnere ornatnm faine acribit, inel totg nvQQh 
X^TtttQ €V ti^vl TQaycoSia emtfiSnct fiih} xal no?.6fxixa i^e- 
napfjae, handqnaquam improbabHe Tidetur efiam Sdioliastam 
Bi^ripsisse tov tgayi^xdv noitirriv. Idque etiam ea quae dein- 
ceps addita le^ntur confirniant; itiotoril enim et luctantefl 
cbori pyrrhicbistis qaam maxime conTeniunt Cfr; Scholia- 
stes Ran. 158, nbi Cinesias pyrrhidiae auctor iv toig x^' 
gotg noXXfi xei^a^» xiXQi}(r&a$ dicitur. 8ed de boc utcnn- 
que statuasi ^Pgvvixov naXahfiata tieque ad tragfenm ne- 
qUe ad comicnm poetam spectant* Recte nirfnichum prae^ 
torem Aiheniensium celeberrimum Stratonidis fiiitim (Sdiol. 
Airistoplu Ran. 818) intellexit lam vetns tnterpres Ai^stopha-* 
nis LTsistn 818 et Ar. 750. Alins item Phryntdhus est it 
qnem- inter Philocleonis Adulatores teeehset Arife^banes 
Tesp. 1888, nbi qnum veteres quidam' enarratores comicnm 
poetam perstringi sibl persuasissentv Symmadras reciisflime 
tragicum histrionem sive choreutam, qaem Chon^s filinm 
dixit Sdioliastes Av. 750, intelligendum esse mihinit. b 
idem est qni Andocidi Orat. de myster. p. 2i R«lr. dicitur 
0QVVixog 6 oQX^dfievog. «*) Eundem pro]pter mollitiem **) Suidas^ 8. V. na^Mafiattov non mfnus inepte rwv 
aTQatTjydSv^ qnamquam probatum Perizonio aid Aeliani 
V«^ II. III 8. Scripsisse yidetur Scholiaatea .^oA^r^v. 

•*) '0 oQXVaafuvoQ quod dixit, uon OQX^aTi^g documento 
est Phrynichum eo tempore quo habuit illam oratio- 
ttem Andocides, -aut iam mSTtnnm^ fuisse ant certe hi- 
strioniain facere desiise. Similiter ao^ag dic^nr qui 
aQXMV esse desiit, Nihil igltur canssae est cur aut cor- 
rnpta putentur verba (Droysen de Avibus Aristopb.p.54) Digitized by VjOOQIC t^iami^v^ ^pTfia^evnm illudl jxredtderml «b ^'^pfiiphgm 

i|U SchoUaa|e8f elg Q>QVVt^^v rpccaiv avtoy amruvst» tgp 
tQajmv^ XQQ^v^uVy inai du^XktJO ini imXoHief ^Z^t^"' 
xiav^ ^^> Sed haec ioQprta flunt. Apertius Idein Vesp. 1^1 

ah^aait <pQVV$xog (Sg ttg dkixrwQ 

ayMog ovQivjAv y* i^XoiTiu^m^ . 
ctl615 , 

jifiX rd 0QVvlx£iov 

ixXv9cuaat(o tig, on^ 

iSovttg avcD cndXog 

(l^l^watv ol &fatcci» 
Qulbup lods qpi tra^icum poetaiD, quem el Ipsum cfXW^r 
Twv Q^rjati^xdjv Inventio nobilitavU, riUerl «rediditBejitleii|a 
Regp. ad Boyl. p* 800 non cogitavit, ppinor, tr^ieum ppc^- 
im nunqiiam nisi lionorificentissime commemorare Aristopha* 
(lero (v^ c. Ran. 911 1890, Theam. 164, Av. llO/Vesp. 
220 269) atque veterem iiiam saltandi artem) qualeni Vhrj- 
nichus tragicna excoluit, honestiorem et vero venustjiorem 
fuisse, qiiam quae ab Aristopliane aic illudi potuerit, Recte. 
igitur iii illia quoa adscripsl locis saltatorem Phryoich^p 
commemorari statuit Sluiterua Lect. Andoc» VI p* 180^ 

De ppesi viri satia honorifice scnsisse yeteres criticos 
vel illud docopienio est, quod totg ap>plf)y(otdtoig veteris^ 
comoediae auctoribus accensetur ab Anonymo de com. p. XXVIII... 
Neque repugnat illi iudicio fragmentorum indoles^ sin^ulari 

aut exemplahuiua dictionis requirantur cumWyttenbachio 
Bibl. crit. HI 8 p. 93. Cfr. tamen Aeschines c. Ctc- 
siptb« p^ 488 Rflki diit9ii$Qog 6 SoXixodQOfjL^aag, 
••) Itaque tQayiaSetv etiam choreutae dicebantur. Resjpi- 
cit ad hunc locum Photius Lex. p. 598 4 TQccy(o8€iv: 
XOf^v^v ^ jiQUjzorpavifig^ quod inter fragmenta posuit Ditt- 
dorfiijgii, 830, Digitized by VjOOQIC i^t i ^uvAh et exlmlo Ttgore consplcua. tfrftis r^f ll qah 
exeikipla desiderat, fa adeftt Athen. II 40 d. tV p. llMb, 
Ar^m. Sophocl. Oed. Col. p. 5 et Plutarch. V. Alcib. 20. 
Pergtrfnxft tamen enm Arlstophanes Ran. II ntpete q}ooT$^ 
7c6v et obsoletis conricornm poetanim arttbus, nt bainlantinm 
Inflcetig facetiig Insibnsciae tttentem. Cfr« Sntdiia a. t. jiv- 
xig SchoHasta antem ad Arigtophanfs locnm nihil einsmodl 
In snperstitibns Phrynichi comoediis legi adnotat: ifzog 8i 
iv Totg anoXofloaiv elvcu avrov ro$ovt6 t$. Fnisse etiam 
qui metrorum imperitiam ei obiicerent, idem docet Scho-r 
Uastes: xiOfiwdHra^ di ~ ini (pavXotfjti noitj/iavtov xat 
vig alXotQia Uytav xal aig xaxofinQa. Cuinsmodi ciimina 
Tix aHandd nisl et mntoa antiquorum comieornm aemula- 
Itone obtrectandtqne iibidine repetenda esse, non est quod 
mdneam. De plagiis qnae dicit Scholiastes, spectavit hand 
dubie Hermippum, quem Schol. Aristoph. Av. 7S0 in ^Pog-- 
fiocfOQoig fabula Fhrjnichi tamquam alXotQia vnofiaXXo^ 
fiivov noiijfiata meminisse refert. Contra Phrynichi opibas 
Eupolin in Marica usum esse testatfir Arfstophanes Ntib. 553. 
Oe metrdmm autem inscitla quae refert, ea quorsnm spe- 
ctent , ul nunC res est» diindicari non potest. Metmm Phry- 
nichium, ^ompositum illud ex ionico a minori tetrametro 
catalecdco, quod copiosnm apud Phrynichum aucto 
rem veteris comoediae fuisse dicit Marius Yictor. 
p. 2540 e% cuius exemplum ex nostro poeta attulit Rephae- 
stio cap. 13 p. 67^ a 8' avdyxa *a&* UQfiaiv xa&aQivnV 
(fQaaofjuv, a tragico potius quam a comico Phrynicho deuo- 
minatum esse crediderim. Suidas certe g. v. <pQiiPix^f ^^' 
de tragico agit, bunc toS t^Qa/urQov tVQittiv appellat, quod 
non videtur de alio metri ^euere intelllgi.posse. Cfr. M. 
Serviuui Cent. p. 1823 et Hephaestionem 1. 1. QumI ideo 
Servius p. 1821 commemoraC metrum Trinicium, a Sanj Digitized by VjOOQIC IteM Itt JPkry nlthiniii mutirtfrm, edHitaii« HtbcT tiitMnilti* 
fmmdm' noiioniolrd , forlac»e et f p«ani n tmglco nomen duM 
xit DiciioBe osiM e«t, qamtam qtifdem et frafmeittlB ih^ 
td^tiir, tei«tt «t ad ettleiim elegaHtiam cotapoiiiUi, quam- 
qi»Hii in si&gitlonim v^Aonmi vavk pltis sibl indnlBiti "^ani 
ab hciioa a^tis acriptore expectes. tta ilte axf^Xixa firffi^ 
nem impnberem dixit apnd Poilae,n 17 contra boiiorttm 
ser^^ornm nsum* V. Ldbecluam ad Phryn. p. Si^ Kata^ 
wo$fii^t» Xifxwv fTO anoa/kwvpm dixtt lodo apnd-Afhen. 
XV f. 700 f et Poliac. VII 178, xeTCtf^fJtivog de servi d^no 
apud Follac. III 73. Eodem pextinet U8U$ TOca&uU ^n:c- 
Xev&£^j de qno Atlien. III p.llSb 6 S* antiXevd-eqog ftetQ& 
wiim xsmu; eii^ioVTog Si tivog Tcal SQafta ifi$y0aq>e(fd^ 
0^vpixo^ ^Afuktv&i^VQj MivavS^ov 5' iv 'Pagt^^fMVij iUA 
aTuXBV&i^av eijofixivai ktL Medium tevTa^a&a$^ ^ifd^ -Man 
esse Tidetnr loco apnd Phot. Lex. s. v. V6VTa^$tf ex entfen^ 
datfone Ruhnkenii, infimae graecitatis est, v. bbfttil Episf. 
ecit. p» 153. Rarias porro apud poetas comieofir nec Cameh 
exempils deslltatum est Vfiiv pro vfiTVj quo utitnr Ih fragp-^ 
meato apiid Eustath. ad Iliad. (»' 415 i/SotiXofitjv Sf» ifH¥ 
diajuq xal nQo tov* Knvog antem , quod habes Ibco' bb 
Erotiano Lex. Hipp. p. 876 servato, manifesto eormptum 
est. Vociibula quibus aut primus aut solus ueus est, repe- 
rio fisre haec: av^aQiaauog de strepitu tibicinnm apudScho- 
liasittfii Aristophanis Pac. 844 Ttolifg Si at(iaQiaafi6g avlif- 
tmv {tot] ^v: ak£xtQvo7to)XtjriiQiov apud Polluc. VII 180, 
^va&^iv 9Lf»A Antiatt. p. 87, vneQi^Xta^Ofiai apud Schol. 
Arist. Vesp. 299, nlsi scribendum tQm^Xmf iiam ^neQ 
flXia^fise^* aniQoaoSog pro anQoaitog aptld Chrammat. l^el^ 
keri p. 844, al^tg quod piscis nomen est ibidem p. 4ti4, 
teixi»'^ pro aifxfiHV apud PoIIuc* II 84. Sed hoilim qlii- 
den «lioi^itefic his sfmiflum qitae aflTerre possim, non ^^U Digitized by VjOOQIC m 

^ OMMmmtto. ^RterprelMi PhiyiMim^ «Mlili iPt »t« 
ilyviiiBi A}ei(«B4riiiQiii9 eoliii ia Kfovov fdNibm «iiMl«il»> 
rii landii^tiur nb AAwmo Ub. IX f . S71 1 
{ Fab^lti docnit hqimvo deteai, teste Aneajpfiio de pe«f* 
tie epi9« f. XX!^IV Beok. N^m plereo enMieriit finUm 
S^I¥Xta di avTOV i<ni Twra. *JS§p^Ar]?g, iCoyyo^^ Jt!^# 
9*0^1 JK^lJ^aavcfi^ 2aTVQOtg TQay4aSol ij *jin€Xiv&^fmr Mo^ 
votfo^ogy Movmi^t Mwv^g^ Iloaarfm, ^tvqoi. Pootre* 
meili. nQiiien utpote temere ex praecedentibiifl repetitui 
UtQjra delendum. Ae deest apad Eadoc. p. 428. Ex liis 
faboUs in€wite Harleaias ad Fabricii BibU 6r. II p. 484 
praeeante Kastero Epbialtem Cronam et Satyroe ad tragl-» 
enm Shrjrniehttm rettalit. Contrario errore Kaiuiegieaaenm 
de Theatro Att» p. 447 Tyronem» quee ne fait qnidem 
PhiyoieM Cabala, comico nostro.attribait^ qnod vei ob Soi-^ 
dae et Anonymi de. nam^o fabalaram Plirynichiarnm eoa* 
aenanm fierl non debebatv Eodem ergumento etiam JLeaaiii- 
fU et Hermanni aent^^ae itatia conyeUQntar^ ^ornm fito 
In Vi^( SopIiocUa p, 44 ex male intelieolQ loce Athenaei II 
p. 44 d jia^vg^ hie aatem e comiptiflaimo SchoUe Ariato* 
fhvph. NqI|« 55S ' Ynsv&vvov Phrynichi faboUfl addi vohiit^ 
Videamu^ iam de aingaUs* 

*E(fmXTfjg laadatur Athen. IV p. 165 b< VI p. 1841; 
PQUnd VII 103 et Schol. Aristoph. Av. 1207, abi ^Em&kTn^ 
edltart qiiod langermannafl ad PoUucem L L in *E<piiXr^ 
iinitatam volnit, non factaras, opinor, si praeter ^E^uiXtfK 
etiam 'EnidXijg et 'HTzuchjg in asu faissie memliiiflflet. He- 
.fl|rchiBfl: *Eniai,^g CEmaXfjg) 6 ^ExpiaXr^g. Grammettciie 
Bekkeri Anecd. p. 1180 31 'ETndXns ^EniaXtiTQg» Phry- 
•ichaa APP* Soph. p.;43 1 'Hmfi^ijgi 6 imnmrn^v n^i 
i^Qnmv xoig xoi^fnafuvoig 8ai(i<av* .Eundem 'EnlaXov iir 
liflfle AioeeQm UradH EtymoL M^ p. 494 1% nU if usl9$lt Digitized by VjOOQIC '&tM§n0^f^fmm Citaim aIcm» UHm Uf^m^ ,t^ 468K 
U»^^') -8e4 laQsermaiiiia firtaita gr^mi^Atieonim qoodU 
dm fnec^twB feqwtiM ^tli. Sie eaua S^dM wVdL.^I 
p. 89L ^J^fuilniv "'QfAnQOi 9i»l 'Jffaiodog xai oL/ji^t^ 
totf .Smifiovaj Sia Slrov (p tbv UvS^a 'E^ial^fiv^ ^.SimiUf 
Enatathkii,' CGias toiBtiiiioiiia collegit Boeclcbiiio $!q^.JPiiid| 
p, 271» Qtiorafa fti Tetam ent praeoe^tuiiit npn dt^mqn lUn 
Htmerioao tel Inoubp falmlae nomen de^iss^ e^lifwdaa tvt^ 
8ed notaa qaidam istia tempotib^a homo« «li^em n^ incljrt 
tam HytosaL Periclja In. a^iiistranda re pab|io» i.adjUitiir^ 
faiaae patemoa^ prohibent temporam rationcifu :(f^,Biagi|| 
oratnr Sptdaltea > qai in decem itlia ab Anijjpatro postulatia 
oommemoratnr apnd Piatarcham V^ Dempsth. ^. ^SGE, in* 
tel%i p^ieaf;^ Ita^ao fiut <mm de ESapoiidi^ aer^p co|;ita^ 
rem» qpi cam fiibalaa aUqa<^ domino aarripuisae ^4^^i 
hand Ine|^m aane fabalae argamentum pr&ebere potttit®^} 
Sed grammaticoram illad praeceptam magnop^re.vTereor ne : 
temere . exco{ptatam ait atqoe. hactenaa tal^tuqi verum fsai; 
reperiatur, at *EftuxXTi}g nanqi;am in riri nomen abient: Jf^ 
cnbniii iaotem ai denotare velient vel daemoii^^m istum Hpme^ 
ridim^ Spem eondem ^nm Pane l^abitiim e^e tradiif A^^:t 
doro» Onirocr. U dH^^ tatraqne forma promi^cae i]|d iride^tq^ 
non teliqni tantam Qra^, aed ipa etiam 4^thenienac(8. Jiir atj Formam *Icpiah}g nnus Suidas servavit;' IcpcdXov, 
Tov 'Ecpicckrov. Eiusdem forniae vestigia reperio apui 
PoHocom YII 103, ubi libri "I(pialT7j Jbabeiit, qm^^^f? 
aaubono auctore in *EcpuiXToy mutatum* DQuique jE>iw- 
(pilTjg, quod beiie pminatum malefici daemonis nomeil 
Jidase.vifatar) non nisi ex Hes^ehia innolttil^ '£^(a^f 
Anc: 6 Halovuevog ' EcpcdXTfjg . . « 

••) Ephialtem thilocratis patrem fabulae Phrynichia6 lio- 
tnen dedkse «uapicatui Oil Q^ Drojaen Commart» di 
.Afj»iiaAiist.p/lt^ Digitized by VjOOQIC tS4 Mtttm^ati.' 

htl %IMr olniil, 4 i|(iiM hrfko, qM mllitii NBrTidteMM f •- 

btihQ' litalam 4e Ineufeone '4iit^rpreteinOT| qni ebdem lnro 
j^hryiilclroy qno Ltmla drateti «liiiqpiei ftkalM vel «^ngnmea* 
teiit tel nemen praebere potniti Ae eoniang^tnr enm ipea iUo 
Lamia ftiiifiNiife terricnlameiitis apnd 8trriN)il. I p. 20 (p. 15 
lAfB.) nm$al ngoaq^goficp — iig «iror^oiKiJy ro^ fofie^ 
^g^iflH&ov^y. ' f/r« y«p Aifitm fiv&og ian x^,'^ ro^/oi^ 
x(tt 6 *IkpuiXtijg, 9eal ^ MoQfiohimi. Neqne defnlese ki fa* 
bnla de Epliialtb qnao eomiee exomari posaent, Tel Sophro- 
iiia locaa docet apnd Demetr. de EHocnt %. 154^ nbl Splrfal- 
iem babemns ab Hercnte enfFocatnm. Sed omnem de ar^^ 
mento et nomine fabnlae Plirynicbiae dnbitol{oiie«li redd^ el 
qnod e eod. Yeneto scholion Beklcems edidit ad Ariatoph»* 
xAa Vesp. 1839, niai fbedina cormptnm esaet qnam nt cer- 
ios ittde aensns elici possit. Sic antem habet: ifiaXtTg] roi 
iQyto iki^altig. ^Ofiijgo^ (Odyss. x *•) «vro^ jwp ifiijlep 
tid^ tQya. atnrl roa ins/SaXeto. 0QVVixog 'EmaXip " ovofia 
if t(a row* ^v eaw&iV j^ijv w ^^ iatio q^ialTrjg avdQaya'» 
&taQ oSvixd er$ imaXag XQV<^^^ ^ a7t<al6fir]V. 

Seqnitnr Kowog^ qno nomine etiam Amipsias fabnlam 
Inscripsitfde qna vide qnae infra notabimus. LandatnrHe^^io 
k r. oii^ ttbi pro <PQVvtxog Kowfifj reete eorHgfUnt Kovv<a^ 
Male alil Kq6v(o. Eiusdem fisbalae titulnm apnd Etymol» 
ai. p. 340 5 restitnit Gaisfordins ad Hesiod. p. 118. Apud 
Antiatticistamp.70 2^ afid&tjrog dvvl rov afjut&iljg. <PQVVixog 
Kowf^ dnbias haereas, ntrnm Kqovio an K6vv(o scribendant 
ftit. Sed altemm probabllins. Kqovov habes apnd ^otia* 
Bom Ciloss. Hipp. p. 376 Athenaeum tX p. 371 f Follucem 
VII 196 Hesyehinm s. v. IkaeUMja$ et Sdiol. Aiistoph. 
Av. 989, ubi Diopithes Tates commemoratur. Bx loco apnd 
Hesydiifim Diofiysi part^ aliq^i^ foisse intelljfitar. 

K(ofiaatal laudaiitur AthenaeoiX p.474b PolllieirV Digitized by VjOOQIC nkiiSfiq, Eodem tftolo Amtplto MMa comiwliimffctlU' lli trga^ 
menlo Arlstopb. ATfum, <Mymp.X€I 8 tlmiil oam Monolrap» 
Phrynidii et ArlitophoniiAtftilo oommlsia: ciiiai fjjilNdBeJi^ 
l^enioie Tti. AergklBi of^fWtiiofalamQiiiMit. Aiiit I p^Mft 
noB Am^rfim yenm fakio oootbrem coirilctf, M Ipiilai^ 
Phryaicham, qai cam daaii fibabi otopoiaiiici, lfonotro«ii 
pom et Comiiiatoi^ei, lege aatem tetitMi oiaet m qoii eo* 
mtGa#'\»oeia daaa aimal committoret fabalmi ^ altenm ^nM^ 
diiie Amipiiae, ot ioo nomioe docorei: Jilnc.in didaicallio 
qaident iitam comoediam conalgiiatam eiieAmipiiue nomlM^ 
ied Tcram aactorem atatim innotaisse; ande framowdooil 
qaae ex Comiisatoribai proferant ea Pbrynicho tribaere. Sl 
recte coniecit vir doctisiimai) non dabitandam tlAetar qain 
fragmeatam Phryniohi a Pintarcho Alcib^ SO aenratam ex 
iiidem KcofjKMtaig derivatam iit* Eit aotem liocr 
*J2 fplXtad^ *'EQpifi^ vvp fpvXdtTOV, ftfj neam¥ 
avTov ns^ix^aji kcd nagaaxjlS Siafi^k^v: . . 
itiQfa JioxXtiSa ^vXofiivio xccxov Ti dQay^ * 
E. (fvXa^Ofiai* TiixQ^ ya^ ovx^ /JovXofiai 
fA^WTQa Sovvai tm ^hxfivaitf '^iw^i 
Qaae nisi proxime post flagitlam ab Hermooopldli oomm1i<« 
initi icribi non potufiie apertam eat Itaqae fait qaom Uk 
loa Teraui ex Monotn^o doctoa patarem; oed melioi enio 
Teniant Comaitii, de quoram ar|fomento Terhiime atatnll 
O.Drojaen in Commentat de ATlbaa Ariitophanli at caoiii 
Hermocopldarum p. W. Videtnr eillm in cmiTlTio a eomia^ 
aaiorfliaa initituto praeioni adfaiifte Mercariai, qai qama 
Tiiio madidui ntobanii ilieedei^ f^cifea ipili iilii . Teniibad 
monettir, ne pronai didal In t^mm et mambra frattgal ao4 
qne makToila hondttiboi noTam aocuaaadi q^tonilateai 
pMebeat. Digitized by VjOOQIC >r Ffefdentla» AfbiMfomf mmMa^ qfHkPi^iJUMk .iwi|i«iiN. 
HiM cui Ariftoplmis Aiibii# tl Amipsiaf CoiiiiBtl« ncUi ert 
Wjaif* XCI 8« ITJdb ftr^tm. Afiem ei S^ioUaslam «d t8« 
MT» oM^ro ;ifft>^t(ni ChabdiaQ «omea Im ttiprft p. M re- 
«ItaL ^omeii iabfilae indltom t^ homiiie tristi et meroeo, 
foi HirioBie inttiir eoIitmMi Yitwi tefMretar et bominpiii 
Joeem ntfBpuoBliu^ae fcgerel. Ila PlntBrehiie Sf onJ. p* 47»€| 
foiBimxil popiv^mw ofHa^ov, af^Zov» ^ FoUnx III 47 
(idme^icoy «al ^fuwyvvf^. Cfir* CaBaab« e4 Jiiben. VI 
p« M8o et Toiip. :Baifiad. 'Snid. J p* 6j59. Sc4 qoidai 
IpBom aodiBwm Ia loeo apud Cfraoimat Segaer. p* S4A 
iMoOeo diemitefiit 

^OpQfiu Si fioHari MovotQonog • • 
, . , • ^ * • QS di Tifmvog; fivov, 
7-j anfoaoSoVi o^v^vfLOV^ ^yafiov^ «^^/or, : 

i/ilaatWf adHtleTftov, lS$oyv(Sfiova. 
Ae fortoBBe ex eadem fabola petita eaat haee a PoUooe III 
48 Berratar *jiQvotO(favfi^ Si ayvvov tov ayvvtjv^ ^QVVir 
j;os Si* ' 

Tfi^ixovtog cSv 

YiQtav Sfuug aytfvaixog. 
FiUerelar tamen, me iadice» qoi ideo moratam dre ^i^ianjy 
fdisae haao faboiam putaret, qoalis fuit fortasse Ophelionia 
emnoedia eodem nomioe .iosignita, Sed ab antiqaae comoe- 
dlae ratiooe tale argameotom fere alieoum fuerit. Herculio 
io ea .partea qaaBdam fuiBse coaiicias ^ loco ap|id Athen, VI 
p* 846 e. • AoerriqiB ili eadem peratringuatur SyracoBiaSt 
SaeoeBtideB» Pisandery Teleas BimiiiBqne generis homioeSit, 
V* SehoL AriBtophaais Ar. 11 1297i Obiter commemora^tar 
HieiaB eli Sletoii Leaeoooeiiais.. locif ab eode^. SdjuoliaBta Av« 
ilfU&86 serxrsti8« Cfr4SaUafiJItB«58@» uUprp avfAfiaxpg reati* 
taeSjrmmachi grammatici nomen. Praeterealaodator AlbeiPt Digitizecfby Google m^. Vt% «hrMOMl^rBcUnl j^<88! Bft i«7|^<iMIlMt*S»l 

W 6l PlMfo i. V. ITir^Vai. u i. : i 

Movaa$ tioa cnin Arfatophtnfa Ra&is et PlatQtniciiClllflh 
^onte Qljmfi XXilil ft m ceHnmtt eomiBiM ot 'Mcuiiilo 
pneii^ «orfiata {hrgvm, Aaiu^ei Sophocl* QedifL CoL; |b'4 
HermO in qna argumeuto Tenata iiteiil» tam ex tital# MnRt 
lae ttiid e fragmeiitia ^odammodo. divinare liaet« :19daiitiir 
eBim netcio qui (Sophacbes fatttttiao et .Emijj/litm} :4e..p40i> 
rio8 priiicipato inter seicoiieertaaaey Mnaia ^teni divmti^t 
biiB« Qm apectaBl foiitaaae TerBHi epnd Haipoisr. j^i.S0ft wk 
SaUi^ 9^ r. xaSi^xost \ - .-.>.-.;;, ^^- 

iiovy S§xov T^v rpijtpoifi 6 HaSimBO^ Si fOM 
6 fdp aTtoXvmf ,ovTogf 6 S^a^olkvs o&.. ; .: i ... 
Praeelanuit Sephodia eneomiam ok Jhae fabola aoiMTtl avi 
ffsm. Sophod. Oed* CoL 1. L Hine, anapioeda ex eaden 
fabnla desnmptam eaae locom a^d Ath^aeom II ^f. Md^ 
uk qno Lamprua Sophoeiia» in.nmttloa «vte magiater rid«lM| 
el v^raom e Odogene La^rt.. IV 30 f eryatam» jnbi refert Vo* 
lemonem iia mudanB loci» SbpIioGleorQm camunMiiddeatA* 
tom eai», ev&a ^v xara rdvQ>gioftj[o$f ' / . i. 
ov y^v^t^y ovx vnoxvTog, aXXa nQOfiViog^ 
Nec male, opinor) ooniieiaa qa^ Schpl|a8ta ad ^fi^oclia 
Oed« GoL 17 .dicit: ixQaiiiai Si iSoffiOxX^g^ . f^fiSAif^ ^ 
^^a0u, wau fiiliifaav avvdv ixcAkJap oL^pLi^ioipD^f) nA • •) Vita Sophociia p, III fiovog Si ^otpoydijg arp* ha^ 
avav {noifjToH} to Xafmgov &na¥dify^.,' Tfxi&O: xal fd^ 
XiTtaJUyfiXO. «Scbqliasta Aristophania. Veap» 460,6 £o^ 
fpoxXijg yag riSvg^ Sio 'xai fieXirra ixqXeLTO, Suidas III 
p. 8#9 nQoafffoQiv&fi Si fjtiXiTTtt Sm to j^Xiki. - Denl- 

- ^e JSoc^XdovgyjToi ftiXiti^.^x^xQiafiavovatifmlmli^ 
maajipad , jl^ristophanem fra^m. 231. Etiam Phrjriiichc^ 

' 'tragico iipis coghomen fuisse constat ex Ariatophaniij At. 750. Digitized by VjOOQIC MiAMi kmk9 rfciyaieU ftkak» tnttrmimkm^ M hm 
onmia etlam la Trag^edii Jdnil» locaa katom poibtai 
4te4r/ 

Mvarm$ UxLimtm m PlMtto «t Bailt »« r* fiivrAJ^^y» 
•ed idcm ■» ^^infij[og AkgulwA nunmro Mvoti^ voaitt ^ 
MMliitt BQstatUes ai Uiail. ^' 415« JIoaaTfiac^ ^qo 
litolo etiam Bfagnotis ftbala flirdmtary landai^ Atbenaeai 
lii p. llf e. X p* 4Mc, Pottax ¥11 2S. X M(H Hoipoora^ 
do «L^ i^vhig, Pricdonaa XVIU pt.71 el Scfairi. Arictoplk 
hirplMll^ 401. SchoL Ladani toU 11 p. «M* ^oTvyoi^, «oam 
catyricam fabulam fttisse cfatuebat EichctaMt de Bran. C^ 
mico-aaty». f.W^ tom aliis locii (Athen. III p. 8Tb, Pbry- 
nich. EgL p..866, SchoL Aristopfa. At. UQij Veap. 88, Nub. 
U57) faNidatayy tdm fdrtacse etiam ab Antiattie^ p. IW kv- 
fiop ov xpaa^ S*if XifskVf ailoL xaxTTifiivtjv^ tov Si xtjmi^ 
f/dvoiv^pn^ XiftBa&cu ianX vp£ S^tmotmf. £aTVftmie mmi^ 
fdiM HYM^ ^tltifiw MVfiav. Conrifondam Tidetars avtl 
rov dsamtov» iJ^fiiwx^ ^^ Saiv^$q Tuxrtj/Mivov XiyH^ 
^iiiif$mvu mQimf. Oaioi conioctarae fideiamorem habeo 
Poilac. III 78. 0Qivfxog /ag iv JSatvQ^iQ tav S^amwnv 

TtiXT^fliVOV ^VO/M^iV. 

Ikaiqw TQaywSol lyf 'jiMXitf&eQot^ laenimplenna 
Oit &bafaie titaloc ab uno 8uida icarvatac, qnem exiMsri^tt 
Satecia« Ad alterom titolam, qui fbftasie ad itcratam fa« 
bulae receniionem apectat, reipiciunt Athenaeui III p. ll&b. 
iiaovTog TiVog xal Sqaiia iniy(faq)ia&{U <pQVvixov .^ Atu^ 
Xev&iQovg^ et Gxammaticui Bekkeri Anecd* p« 481 8 *Ana- 
Xev&€Qogt 'JSXXfiviMov to ovofia, xal SQccfiara arcaoiJTwg 
imyiyQamm. Arjj^umentam dramatia ad tra|[icam arfem 
■ p o oia Bi e tIx ect quod moneam. Ac neccio an hinc locoa m 
Priadano aer?ataa inteUigendui dt lib. XYIU p. 846 ^qv^ 
Vi^og TQay^olg Digitize'dbyG00gle ; Mtiap ^» 

Jti €9hB •mmdaBdun e^te editem leetloiMitt :0f^iQ^«$ jl^t 
am idoi^ fthiav etc docnt Coipittent. DIisoqU* I fk If • ^ Kllf 
qae alio speetant verba epud Herpocretteiiw f* Stl IC 

buhefnii^iiieata fere «dt convivii apparatnin pevtineiit Vid% 
Athevawa YI p*S99 d. VU P- S&TkXXyi». «^fa, Gnm^ 
Viat^a JteUeri Aiiecd. p. m 7, FoHbx VII 18& AfH 
AOiwaeQiii IX p» 8^ a# tidetaf Cleombaotiui t^idaAi. v^^ 

I impu4icitiam. 

j lacertarum fabujaram iEirftfineata a^ mult» «erTaM 

^oaty quoruai quae 9110 duobuave Tocabulia eoaEiprel^^jaibi9.n 

I tpr ni^n certQt ^mp^r definiaa utnuoiie ad cowQiva fn a4 

j tragicuip an deniqji^e ad grammaiiCHm apecteiit. : E% hw^ gfi^ 
nere e^ qu^ ^u4 Aatiatticiatam kgitar p. 116 3A WHm^ 

I Tff totj^ : nnx^^ifh^v^ ov (jiAvov ai^^mAk ^Qvvmog^ quodv adl 
tngi«in rettulit BIomiBeldiua Fraef; ad AeacbjU Penit 
p. IV. fliiodem iatellif o apud Schottaatam 4d Uiad«. / Zk% 

\ Q Soqx^^q WQiSa i^fi TYiv aki4x%iac^v M^ ^Qvnx^ f^ 
ivd-itav IdQ^eg^ ac fortaase etiam apu4 Grrammmtieani Mb\ 
leri Anecd. p^ 406 9. ^Avqi^i avxl roif avim^ ^Plfinimpi^ 
At quao Fl^^^tiuft habet JLe]i« p. 599 12 TQiaHOVvai nftit(% 
/j^v oi i(a^, ml^£ .. S^caaraij dsvUQO^ oi xata Svf»Q^ 
t^imqv^c^ Tijg ixx^iiaiag JT^ifUiXoviievo^ futa tAv hilwQ^. 
im. otk^g 0Qvv4XQgi porro p. 639 3 ^Mivt i4vmiip 
h^iftQ&v'^ 4^vtaj^ ^Qvvixog, denique p* 069^ 16. fJ^QsX 
im^agaia^ ovTfag ^Qvv^^g^ plane incertum elt mitKm aA 
SnumiMiticum w comicum referrl debeant IdemADBfidamdi% 
io^QranraatBekfcer.Anecd. p.d71 83 'JbUfiiiihog avifi ^ 
fi^ xifidylogy cHia domf^g ^ccl noXXoii a^iog.^ ovtm, 4^U^ 
^>X<^^ .JSed quae idcm habelf».M7 18 ^.^^t^qiMligi 4ipn Digitized by VjOOQIC fialvu t6 ax^ cifperkiQdv xcA f^f] Svpifinfov nayhn^ h 
iatpaXti ilvai^ ovtm ^ht$j^oQf es tolidem TeAli lefnntof 
Ift ;Phi7ttIislii 'Piiiep. s^ph. p. 80 4. Neqiie aUiiMtiai i^mii 
^e-Mem habet p. 868 91. "lAmfitffov xal <patlovt ohf 
'ik^^af. xiA niivovgyiag ani^Xkayftivovi o9t^ CP^mjpoA 
cii p» < MB' )t3 ^jixQatri^ yafitovt atfivog xal iVTtge^g 6 io- 
j^' inl fWitixdg t$difMVog axoXaatov xal fAOixMdfg^ avtm 
^lginxog. AA' tpm ootnpara PljrynMii Praep, p. 6 19 et 
ie*-iM, tihl'fr(i'yafiOg ie|«endam fdfiov rel j^ftwv. Keqae 
tt ilto fMHe flaziaae videnlnr Ineo apud eondem Graliimfr* 
ticum p, 869 81« 'jixQotelevtiov inogx tb iaxatov xitfa" 
hdov tivog ftoi^fftvmg (le§. tumiuxov). xvgiotg yccQ at^QOTi^ 
hfitm inl no^fidtiav ti&iaa$v ^AttiXol. oikt» ^Qimxog. 
^^ ^VIjATO, Adienienaia, de qno Suidaa et Eodoe. p; 888 
U^t aifflbnnt: IIXdti$v ^ji&ffvaiog^ xiifHXogf ysyoviig iroiiS 
Xf!oVo$g xat» ^uiQ^ofpdvtiVi fpQvv$xov^ HjnoXnv xal Q^q&^ 
tn^dwp^ ' Frittiam fabokm docnlt Olymp. LXXXYIII teste 
CjjfifUi uir. lQUan«I p.l8 B, enina verba anpra, tbl 4eBiN 
j^Bde. afeliatnr^ adacripaimus. Non recte i^tnr Eusebina 
eiiron«01ymp.LXXX8ad8erip8it: Cratinna et Pl-ato eo* 
m^el liae aetate oeqnrrebanty eireat est apnd Sjnceil» 
p» SI7d KQativog xal IlXdtwv ol xwfnxoi Ijxfux^ov* Aeta* 
ih nil»a:0l7^p. XCVI produetae hand amMganm testimO'* 
Binm pracbet ScboU Avistopb. Pint. 179 ifupaivu Si xal 
llXatmv iv T^ 0«/ JpA> (Hemat. iZaidopio)) imtaxaiS^xat^ 
hu iiatMQOv dsSc^&iivti 4nl 0$XoxXiovg (^K e* Olymp. 
XdVlf 1> ^g^ f^n^^ ovati^ avtijg. Ita entm recte Hem* 
ateiimiaB hnac locnm emendaiit* Hino T^ssime Thncy- 
tfdk «cqiiafem dicit Marceiilons Vit. Thncyd. p. XI B«kk. 
fnam mortuqm esse constat 0(ymp. XCVII 2* Sed Platmii 
etiam longiorem qnam Thncydidi vitam obtigisse, docet iiH 
aifida. eiai locoa apnd Platatdiani nraei. ttjptblic. ger. Digitized by VjOOQIC p. 801 B, uU J^f*ov Arlstopbanls ezeaiplo ita tofiiieBtaai 
indadt : 

Xafiov Xa^ov f^g x^^Q^S ^g T&x^ata fwv* 
fiiXXio aTQcetfjydv x^^oTOveiv *AyvQQi>ov. ®^) 
Nam qanm Ag^jrrhiam populuft Olymp/ XCVII 8, Thraaj- 
bolo ab Aspendiis interfecto, Lesbiaci exercitua praetorem 
creaTerit (Xenoph. Hellen. IV 8 81, Diod. Slc. XIV 99 cll. 
SchoL Eccles. 102, ubi recte Meursias Lectt. Att. VI 4 
jlia^(a pro ArniVio restituit), satis apparet» fabulam, in qua 
istos de A^yrrhio versus poneret Plato, ante Oiymp. XGVII 
8 doceri non potuisse. Atque hinc factam esae yideiar XkX 
Plato a nonnuliis mediae comoediae poeta diceretur. Vide 
Anonymum de Com. p. XXI, Schol. Dionysii Thracis apud 
BekL Anecd. II p. 749 et Andron« ib. III p. 1461. Qaae 
res moTit Fabriciam Bibl. 6r. II p. 485 ad iSext. Empir. adv» 
Rhet. II p. 296, lonsium de Script. histor. Philos. 17 5, 
Eichstaedt de Dramate Com. aatyr. p. 76 et Creuzerum ad 
Olympiod. in Platon. Alcib. I p. 157 ut duos Platones poe* 
tas comicos conmiiniscerentan .Recte unnm tantam coin*- 
memorat Diogenes Laert. III 109^ De domestids Platonia 
rebua nihil compertam habemus, nisi quod Suidaa toI. I *^) Agyrrhium, tarpissimum demagognm, fortasse etiam 
aliis locis vexaTerat Plato. Ac nescio an apud Aristot. 
Rhet. 1 16 olov £v/3ovXog iv toig dixaatt^Qioig ixQ^- 
accTO xaTu JLaQriTog^ w nXdtwv dna nQog ""Aqx^^ov, 
OTi imSedcoxev iv tJj noXu to bfioXoyaiv novi^QOvg ai- 
vai^ in hoc igitur toco, quem recte Ruhnk. Hist. crit. 
Orat. p. LXVII de Platone comico inteilexit, nescio an 
pro Archibio Agyrrhii nomen reponendum sit. Simili- 
ter Agyrrhius in Archini nomen abiit apud Schol. Arist. 
Ran. 867. Optime antem conveninnt in Agyrrhium ista: 
inididtoxav iv tji noXti ro ofioXoyaiv novtjQOvg aivai, 
ad quae etiam Proculum iu Hesiod. Opp. et Dies ts. 
198 respexisse pulchre vidit Gaisfordius. 

Bist* crit Com. graec ' 11 Digitized by VjOOQIC f. SM eiini peniirlft eddoetoni «Uii comoedlat icr^rine tn- 
dits ^ji^Saq fu/iov/i€VO$: naQOifiia ini twv iriQOig ito- 
vovvrwv — ravtfi rp TtaQOifua uixQfflcu Ilkattav iv Ilih 
covSqm^ Sict yoQ to rag xwfiMSiccg avrog noiiSv aXXoig nag- 
iXtiV Sid mviav 'jlQxdSag fiiftita&at itpfi* Haeo Pleto- 
nein de semeit ipso dixisse qanm olim reete indicassem, 
nescio qno mentis errore ablatut fortatve tamen de alio 
poeta e. c de Aristopliane Platonem loqnntnm esse adieeo- 
ram. Qnt profecto mima error erat et eandem ob cantam 
eiplodendno, ob qnam Rankii nostri rationem improbo, qni in 
Cofnment» de Vita Aristoph. p, 211 apnd Snidam ink IIH' 
aavSQfo unice veram lectionem esse «tatnit et Platonia Tcriia 
In hanc «etitentiam interpretatnr , nt ia Pisandrum sni com- 
modt cansa in usum aliornm comoediascondidissedixerit.^^) 
la ei ▼erbornm sensns esset» necessario avxov noiovvta scri* 
fcendnm fnisset Itaqne de semet ipso loqnitnr Plato, qai 
nt Aristophanes Phiionidi et Callistrato, Amipsias Phrynicho, 
alli itidem aliis, ita ipse qiioque fabnlas qnasdam snas 
aliia docendas tradiderat; quae qnnm egregie placnissent et 
primnm, si forte, praeminm meruissent, postea In parabasi 
Piaandri Ternm cansae atatom eipoanerat* Sic Toa non to* *0 1^0 Pisandro poeta comico mira item narrari video 
a Valesio iid Hesychii glossami Novq ov naQa Ktv- 
ravQoia$v» naQOifiitSSig. ian Si IhiaavSQOV xofifia- 
rtov ini rwv advvdrwv rarrofitvov^ quae er Hera- 
clea Pisandri Camirenais derivata existimo. Mims item 
error fiustathii ad Odjss. p. 1630 3: iv yovv roig vare^ 
Qov xar* avSQa roiovroi (yaarQifiaQyoi) Siafii/SXtivrat 
xai rig XaQtkag xard 'jiQxi^oxov xal xwfjnaSoi Kksci^ 
Wfiog xal HHaavSoogk Mimirum legerat haec Athe- 
naei XIV p. 115 ^Aoxi^oxog — KaQiXav sig rd iifioca 
SiafiifiXt}xtv tag oi KWfiwdionoiol Kltwwfiov xai Hsi- 
aavSQOv. Qui lapsns tam immanis est, nt Epitomes 
anctori potlus qoam EusUUiio imputandus sit. Digitized by VjOOQIC Vk^ tn^idti mlUm fertii oresl Ac ae foUl AnVlta/Mk n^ 
«idesty «dscribtm Arieni! Jocum ex plenlore^ ot f^detm^ 
Snidae exemplarl deriTatam is Yioleto iiQper ob Walsi» 
edito p« 70« *j4Qxa8ag /i.^fiovfUVogx tttvrjj Xf^^rorft HXawP 
iv UuaavdQ^ ini T(Sv aXioig raXamtoQovvtm* fiaxiiAtatf^ 
tov ^oQ Qvreg avrol (dv ovdisiore iBiav vixtjv JvlxtjacsVj 
aU,osQ Si aiTioi vixijg nokXoTg i/ivovro^ xal 6 nXarmv 
oJrv 8ia to tag xmfKodiag avtog noUSv aXXotg naqij^uv 8$a 
mviav, 'utgxdSag fu/iiia&a^ Bcpti* ^^). Ceterum in poetia 
illis, qnibns de snis opAins Impertivlt Plato» fnisse «napicor 
Canthamm, cniua qnae ferebatur fabulfi Svfifiaxia ab aliia 
ad Flatonem anctorem referebatnr; eadem MvQfi^ixaiv fulsae 
Videtnr ratio^ qnae a Snida in titrinsqne poetae fabnlarott 
reeensn exhibetnr, fortasse etiam Msmmacytlii el L«* 
coniim^ 

De indole f oedos Platonlcae ita Indlcamnt Tetereff tA 
lafinfdv xaQaxtiiQa A tribnerent Vide Andronicnm Itt 
iMdu Anecd* III p« 1461 et Suidam t. t* Ilkatwv^ Sa^ *^) HIs scriptts N&eldnm Tldeo in Prooemlo Lect Acad« 
Bonn« •• 1888 p« III eandem sequntnm este Inteipr^ 
tationem, cni firmandae attulit Inter alia Enstathlum a4 
IUadk p« 802 80 od-€V xal lllatiav 6 xwftixog Sta td 
tag xwfi^Siag fprfalv nvtog nouSv akXotg ixS^Sovai Sia 
suviav^ JbxaSag fiifAHad-ai itftf. «rllitid noti fadle 
<:credam (inquit Tir efregins) Sia mviav Platonem 
caliis scripsisse fabulas» Ac fortasse ex ipsa Arcadum 
tcomparationey quos ^rammatici pro mercede saepe 
cmilitasse nossent, infelix natft coniectura est, Platonett 
«qnoquemercedis canssa fabulas scripsisse aliis.» Quod 
idem non satis se intelligere dicit, nnde Pantinus ad 
Michi Apostolium p. 207 proTcrbium illud hac confor* 
matione) *jiQxadag fiifiiqaofiav ^ protnlisse^ deriyaTit 11^ 
Ind Pantinns haud dubie ex Arsetiio, apud quem LJ. 
haec Tcrba legnntnr^ *AQxadag fiifiiiaofiait inl tSv 
itiQOif novovvtwVm 

11 • Digitized by VjOOQIC IM PtATO. 

dem igitnr illi, qQam Cratino, laodem tribnenmt Teteres cri- 
iici^ qnamqnam hornm indicinm magia ad dicendi Tirtntes 
qnam ad poetiios praestantiam, qnae prorsna diyina in Cra- 
tino elnxit, spectare crediderim. Qno s^sn nostmtn poe- 
tam xeQafiiyMTccTOV dicat Anonymns apnd Cramernm Anecd. 
III p. 195 non apparet. Verba grammatici haec snnt: 
TIXaTcoVf oix o ^iX6<Toq>og^ akX* 6 xiQafiiXdiTaTOg, w xal 
KQattvov ol8a avvadovttt, aoQioTtog. Non pnto tamen sin- 
g^nlarem qnandam landem in corrnpta roce delitescere ; scri- 
bendnm enim videtnr 6 xcDfiixcoTaTog^ Ita idem p. 101 
* AQiOtocfavrig ovx 6 Tog xwficaSiag avyyQaipag^ aXX' 6 
yQafifiatiictutaTog. Orationis ea est indoles nt in nniversum 
atticae dictionis elegantiam et nitorem dilig^enter servet; 
non desnnt tamen quae a commnni nsn panllo long^ins re- 
cedere videntnr. Ex eo g^enere est adverbinm fiavdxig pro 
navQoxig apnd Zonaram jjex. p. 1881, expavog i. e. fxa7.a' 
xog apnd Snidam vol. I p. 931, e^novg apud Etymol. M. 
p. 846 IO5 xoXXonevct} apud Stobaenm EeK phys. 11 p. 26, 
aQyvQiov nnmero singulari apnd Antiattic. p. 79 SO, avTo- 
ax^Siaafjta damnatum a PoIIuce VI 142, iXsiTOV futurum 
apnd Athenaenm X p. 456 a, oficfa^ et ydXay^ (de araneae 
tela) genere femlnino apiid Schoh Aristoph. Acharn. 351 
Etymol. M. p.786 60 Mosqnej ngo x^^QOg ix^t^v apnd Athen. 
XV p. 665b, atxcSg (quo Sophocles nsus est) apnd Gram- 
maticum Beklceri Anecd. p. 360 et alla id geiins plnrima, 
quae sciens praetereo. Nec tamen eo referendus est nomi- 
n&tivus ifiavTog^ quem comice finxil teste ApoIIonio de Pron. 
p. 848 c^ Idem dicendum est de barbaris formis aafiog pro 
aafia^ nQoait^nog pro nQoaianov^ ydXa genit. pro ydXaxtog, 
qnibus de industria ilsnm esse Platonem infra ostendam. 
Non minns in verborum quautitate passim a reliquorum co- 
micomm nan enm descivisse reperias. Ita aQdxvf^yv dixit Digitized by VjOOQIC Becanda long;a apud Suidam vol. lU p. 575, nUTa$ priaui 
brevl apnd Athen. X p. 456 a, (aQVOfiM secuuda brefi ibid. 
XIV p, 628 d. • 

Maiedicentiae crimen quo notatar Flato comlcns a Plone 
Chrysost. Orat. XXXIII p, 4 Rslc. non nisi ad corruptoa 
saecnli sui mores et improbos qui rempubllcam Uiis tempo- 
ribns gravissime affligebant cires pertinuisse videtur. Hinc 
Cleonem, cui se bellum iutulisse ipse gloriatur apud Priscian. 
IV 211, Hyperbolnm et Cleophontem in cognominibus fa- 
bulls, Cinesiam dithyrambicum poetami pessimum nebuio- 
nem, apud Galenum Hypomn, in Hippocr. Aphor. YII cVU 
Plntarch. Symp. VII 6» aliosque id genus homines ioterner 
cino exagitaTit odio. Cumque omnium malorum quibua ci^ 
vitas pesaamdaretur causam a prans puUicoram oratorum 
artibus repeteret, tum rhetoricam artem Utpote reipui>lica^ 
perniciosam devoret et condemnat, Sext. Empir. adr. Rheib 
II p. 296, tum oratores ipsos omni contumeliae genere a^d;- 
spergit, doletque nullum in civitate reperiri lolaum qui qj]- 
Togag veiut Hydrae capita succrescentes igni ferroque de- 
ieat. V. Stobaei Ecl. Phys. II p. 26 cU. Porson. ad Eurip. 
Med, p. 410. Contra excellentium civium velut Themisto* 
clis memoriam non sine magno quodam aniipi motu et de- 
slderio recoUt, Plutarch. Them. p. 235 Cor. Cum Aristo- 
piiane quaePIatoni ratio iatercesserit divinare Jicet ex Schol. 
Platonis Bekk. p. 331 x(u/ta>dara^ (Aristophanes) ori xal 
fo Ti]g EiQrivtig xoXoaoMOV i^i}Q£V ayakfia. EvnoXig Av" 
Tolvxco, mdTon/ NUaig. SciUcet riserat Plato eam Aristo- 
phaneae fabnlae partem in qua ingentem Pacis imaginem 
exhibnit. Cfr. p. 111. 

Fabulas Platonem docuisse octo et viginti auctor est Ano- 
nymus de Com. p. XXXIV, eundemque plane numerum po- 
nit SuidaSy quamquam deinceps triginta fabularum titulos Digitized by VjOOQIC wnmervt. Sant wtem lii: ^Admv^qy ^JtffUQ^^ Fipmeq^ 
^aidaXQs^ ^SoQtai^ 'i5!Ua^ ij Nrjaoi^ EvQeSnti, Zivg xaxov* 
fnevos, *Jij!, Kleoq^V^ Aaioq^ Aamveg ij noirj^tai^ Mito^ 
xo$, MvQjiijxegf Mccfjifidxv&og (Budoe* Mafjidxv&og), Me^ 
tHaog, Nixat^ Nv^ fjLaxga, Savxa^ rj KeQXwneg^ IleQmXyYig^ 
Ilotiitiig, IJeiaavdQog^ IlQea^eig^ JlaiSiov^ Sotftatai^ ^Vfx^ 
fiaxia^ Sxevai^ SvQtpa^^ * TmQ^Qlog, ^dwv^ Quf praeterea 
laadantur fabularum titull, JEvfievideg^ ^A/xrptdQaog^ KQvtfiot, 
0at8QQg^ ^AffUQdSv^ JleSfjftak^ SxvO-ai^ * AvSQocfovog^ 2w^ 
^^anatolv et HavijyvQiatai, aut aperto falsl sunt, aut ma^ 
piM dubitattoni obnoxti* Mam, Eumenidea rldlculo fere er^» 
toro recepta ett ex Etymol. M« p. 97 i JIldta)v Evfievi-- 
<I0\ fi&vg ava^vyrig yevofiivrig^ quae ex Plutarclii Eumene 
deanmpta iunt, docente Valckenario ad Theocriti Adonlax, 
p, 895. ^AvSQotfovov Svve^anatdivta et IlavtiyvQiatdg 
SoIdM eommemorat, qui poatquam ea quae apposui fabula* 
ram nomin^ rettolit» huno In modum pergit: ecrri Si lafA^ 
tiQQf tov x^Q^^VQ^» ^S fftiatv 'A&n^^tog iv totg Jetnvo^ 
aotptatatg. *') St^ xal *AvSQOcp6vog iatl SQdfia IlXdtcovog 
xal Xvve^anatalv xal JlavrjyvQtattxX xal akXa nXelata. Sed 
^AvSQocpovov et Svve^anattavta, quas ex corruptia Athenael 
^emplaribus recepit^ non Flatoni aed Batoni assignandaa 
csae diidam docui ad Menandrum p. 150. Neque alii auctor} 
HavrffVQtatal tribuenda Tidetur, quamvls nuila, elus apa4 
^thenaeum mentio iniicitur« De reliquis quos commemo^ 
ntTl titalla «oo toco dicetur. Ceteram simiiem Platonica^ *') Niliil elusmodi in noRtris Atheuaei exemplaribus legU 
tun, Quod deinceps addit Suidas xal alXa nleiota 
•oripsisse Platonem, non nimis urg^endnm videtur. Po- 
•idippi epigramma ip Authol. Palat. II p. 12d ab aliia 
Platoni comico trlbutum esse» docet inscriptlo codicis 
Palallnt. Digitized by VjOOQIC K.ATO. 1«? 

mitt ISibiihroa raeoif oai exbtbel Andrqiifciit a^ tid BAke* 
rum Aaeed. Qr. p. 1461, ubi eatdem quM SuUu IpAoIm 
euQneret, eed omfiiso Pheoae. 

Ad ein^lee febnles ui TenleniiUt ^Ai^ifkit Yeoeili et 
Monjgl de AdoDldie emore ooneertatloneia complexam eme^ 
MlUgae exAthemieo X p« 4t5eb« Plareli mimero -Jidfiip^gg 
vocatnr Sufdae e» v* aipoSivaa$, llX&^fav 'ABiiviQk» At 
recta Grammatfciui Bekkeri Anecd. p.A7a *Afpo8tvaa$^ JlXo^ 
wv ^ASiividK af^fiaivik 8i [to anomtTiiaa$}. Atqpie Ita 
t&un Pliotiat Pollax et AndroQicaa BekLeri. 

Proximo looo apad Suidam commemoratur ^A^p^iqmv. 
Neqoo aliter Eudocia et Andronicua, unde facUe ^AifUQuiv 
acribeadum coniiciaa« AntiatUdsta p. lOd litu <ieg. Uns$) 
ittl tou tinxe (leg. xvm€$). IUdjuiv *A<p$iQOVVt$, )J$n^ 
X{ia]S$iav ^wv. Sed icribendum potfna ^A^"" T^^v» ^^^ 
f Qod Kuatema et ReiQesiui Var. Lect III 7 voluerooty jU 
d(f* UqSv^ Ut ▼ocatur haeo &bula apud Atbenaeom X 
p. Mttc^ Poiluoem VII 57. X 190, Beajcbium e* v. aana^ 
hivt9 ApiMi Anliatticiitam unde natus iit error facHe in- 
telligitmr. Nam qoom eoctor breritatla cauaa, piane ut Sui^ 
daa et Andronicus, icripsisiet a<p' uQuiv pro pleniore iv 
tat^ a^ Uquiv^ librariui, qui {;enuiaus fabulae titulus esset 
tgnaroi, icripsit Jlkavwv 'AtfUQQvvtt. Simili errori Am- 
phiaraum fd>ulam apud Schol* Aristoph. Plut. 174 deberi 
iUipicor, i|aae quum neque a Suida neque ab Andronioq 
commemoretur, tix dubitari potest quin ex alius fabalae ti- 
tuio Bota iit. S^hoUaitae verba haec iunt: 6 IlafxtpiXo^ 
Snf$ar^rog ^v — xal ixhinti 'ra tov Si^fiov^ $ig xal IHm^ 
ttav q>rialv *A(i(piaQdM' wu v^Ji* eillaiKpiXov yi ^^ing\ 
xidnt€$v td xoiv' afia w avxofpavmv. Quo loco si prl- 
mitui nidtwv *A(p Uquv scriptum fuisse ponas, quam facHe 
i|i huiui fabulae locum Aniphiaraus succedere potucrit Digitized by VjOOQ lC 188 »&AM. 

•ponto laleUlgitnr. Qaod «! cnl «ndteliii oonlectiini Tldea* 
tur, aoii Impedio qao minas trnncatofl Scholiastae locaa ha- 
beatar, ita forsitan anpplendua: tog tuxI IlXatiav q)ijalv — 
— xal nakiv * dQioto(pavriq * Aiicpiaqofo, ^^) Hoins enim 
Amphiaraus aaepiasime iaadatar ab antiqais grammatida. Ac 
tetigiase Aristophanem etlam in alia iabaia Pamphiii rapa^ 
dtatem, et Saidae loco ab Hemsterhndo diato inteiligitar: 
JldfKfiXog, dijfJtaycoyos * ji&i^vtja^. xal ixi^nte ra tov St^ 
ftau, xal (piaQa&elg In avTorf(iQ<o xareXv&tij alg ffrioiv 
* AQUJTorpaVTiq^ Qaae ad Platt locom referri non poase 
apertam eat Sed utcanqae de hoc etatuas, iiiud certe effe- 
dase mihi rideor, Platonis Amphiaraum dubitationem moyercf 
gravlidmam» neqae probari posse Hemsterhnsii aententiam, 
qnl daadem ikbalae titalum apud eundem Pluti Scholiastam 
ad Ts. 179 repon! volait. Titulam fabalae, de qua dfximiiSt 
reete Reinedus Var. Lect. III 7 de malieribus a aacria 
redeantibus interpretatas est. Idem placuit Aiberto ad 
Hetychiam toI. I p. 576 27 et Casaabono ad Athenaeam X 
p. 446 Ct qui aliam praeterea rationem proponit hanc , nt in- 
teUigantur uqoSovIo^ mulierea deo aacraO) qaod mi- 
nna probabile. 

Seqauntur rQvneg^ cuius fabulae ab Athenaeo X 
p. S68 e Harpocratione s. t. nleiarTjQiaaavreg et in Anecd. 
Beklc p. 860 laudatae titulum restitaendum puto Zenobio 
ProT. II 81 ra Seinva inl xavcSv ixofii^ero^ xa&dmQ iv 
E^vq>io$g Xiyitav nXdtojv * AvitjQnaxaa^ dna^dnavt* avrw 
xctvS. Unde KQVcpiovg tanquam fabulae elogium recepit 
Fabric. II p. 486. Sed legendum iv FQVipi Uyek xal 
IIJLdxfav. **) Basdem fere coniectnras postea protulit Dobraeus ad 
Aristoph. Nub. yoI. IX 2 p. 206 Dind. Digitized byGoogle i ^LATO. 1109 

De Ja$9aX(o, gao tttnlo etfam ArhCophatiefl fftbalani 
doeuit, insignis esl Ciementis Alexandrini locus Strom. VI 
p. 752 nXatojv T€ 6 xa}fiix6g xal 'jiQiaTo^favtjg iv Jat^ 
diXfo Ta aiXriiMV vq>a^vvTa$. Qnae panllo ne^Iigentiua 
eoantiata sic iiaud dubie intelligenda sunt, Piatonem ex Ari- 
stophanis Daeidalo nonnulla in suam eiusdem tituli fabulam^ 
transtulisse, Aristophanem autem rursus ex aliia Piatonis fa- 
buiis suam Daedalum ditasse. **) Exemplum rei praebet 
uni^um *®) quod superest fabulae*fragmentum apud SchoL 
Nab. 659, nbi qui e Piatonis Daedalo «fferuntur Tersns ab 
aliis ex Aristophanea fabula iaudantur. 

'JElkas ^ N^aoi. Ea plerun^que simpliciter ^EXXag 
Tocatnr. Plenum fabulae titulum serTaTerunt Suidas et Eu- 
docia. Duobua lods N^aoi dicitur, apud Photium Lex. a. 
T. rd^ai et EtjmoL M. p, 862 89, ubi Titiose legitur Illa^ 
Tfov Nofiots pro Ntjaoig, Qnod apud Antiatt. p. 114 iegi- 
tur HkdTotyv ^JEkXadUo^ me tacente inteliigitur in *JElldd$ 
mutandum esse. Argumentam fabuiae e titulo suspicari li- 
cet, si quidem de maritimo Atheniensium imperio actum Ti- 
detur. Eo spectat locus apud Sdiol. MS ad Hom. II 1 
135 *^) ita fortasse corrigendus: »«) Dobraeus ad Aristophan. toL IX 2 p. 206 Dind. In 
Ciementis ioco Platonicae fabulae nomen excidisse exi* 
fitimat. 

^») Nam ne quis forte qui apud Tetzen Chiliad. I 517. e 
Platone afferuntur Tersus: 

Ta /Jaiddkna ndvxa xvveta&at Soxsi 
fi?JnHV rdydkfiad-^ liS^ dvriQ xetvog aocpog^ 
e Daedalo ducta esse putet, non inutile fnerit monere, 
ne esse quidem hos Platonis Tersus, sed Euripidis ex 
Eurystheo apud Scliol. Eurip. Hec. 821. Tzetzae haud 

. dnbie alius Piatonis iocus obTersabatur ab eodem Scho* 
liasta serTatus. 

""^) Vid. Koenius ad Gregor. Con I p. 48. Digitized by VjlOOQIC u fd9 ai rgp d^&Kaaaav inoSdaiK IwtfV, 
tl d^ovP^ anavta ovvtQuximv am^aa. 
Qoaci fbrtaase Neptuni verba snnl de erepta Athenleodlms 
^aXtttxoycQatna irati. Unde fabolam post Olymp. XCIII 
actam esse anspiceria. la eodem dramale Plato nobilissmam 
de attlcis le^baa sententiam posQerat, 

Si^a^tv ^ikSv ol vofioi, tovTO$ai tota$ Itnrotg 
aQaxvioig, av totok roixoig ^ {pdXay^ {HpaivHg 
qiiam ut alios mittam serraTit Fhilemo Oramm« p.170* Cfr« 
Clnr, crit p. 89. praeterea tribos locia landator a PoUaee 
X XI. 142. 167, 

Haud minorem celebritatem adepta est qaam ^HoqtcJv 
noffiine tnscripsit fabala» coias consiliam hoo faisse Tldetnr, 
Qt dvea propter immensos qaos sacrificiia festbqae cdle* 
brandia impenderent samptas taxaret. Saadet hoc titnlaa 
tlbalae et locaa a Clemente Alex* Strom. VII jL 9H 8j\b. 
lenratos: 

T^v Y&Q titQan6d0v ov8i Sv txdvnv idi$ 
^fiSs rd lomov nX^v wv* ra fag xQca . 
^diOT exovoL^ xovdiv aq)'vds yfyvrra* 
nXijv vaTQix^g ri(uv xal niXe&og tt xal ^i}, 
Ita enim legendam Tidetor. la eadem fabala sij^matismum 
Earipidis loserat, de qao cfr. Forson. ad Med. 470 et 
Aueodota Belckeri III p. 1169, Neo Diitrephem inoraatam 
demisit teste Schol, Aristoph. At. 799 JuTQ6(jp^g^ navtaxov 
&Qnal xal novYiQogi IIXaTCJV 8i iv 'EoQTatg* xat ^ivov, top 
funvofiivov, TOvKQrita, toif ftoyi^ 'AtTtxov. Corrige; J2Aa- 
tfav 8i iv ^EoQTolg xal ^vov* Tdv fiaivofiivov xtX. Ce- 
tera fragmenta Tide apad Athenaeum VII p« 808 a. IX 
p* 867 b, Schoi. Aristoph, Pac. 78, Acharn. 8S1, Poliiic. 
VII 121. 180. X 84. 64. 185, Antiattic. p. 102 1, fioatatb* Digitized by VjOOQIC ad Qiju, a 15e. c' <00, Efasdem ftbolae mXvok btei 
»pud Bnstathiuiii ad Odysa. p, A08 89, 

EvQtinfjg tria aupersnnt fragmenta apnd Athenaenm 
VII p. 828 f. IX p. 8e7c et Phryniohum Belckeri p. 42 5. 
At freqnenter landatnr ZevQ xaxovfievog^ ex qna quaii 
affenmtur fragmenta fere ad oottabi iudum speotant, Tide 
Athenaenm XV p. 666 d, 667 b, Poliuc. VII 182. X 17, 
8choL Aristoph. Pac. 1242. Rerculis non nnlias partes 
fdisse docet Athen. XV p« 667 b, ubi invictus heros iubetnr 
fi^ aHlr)Qiv ix^iv xriv xnqa fUll(ov xQTtafii^Btv. Praeteret 
lnndatnr Athem XV p» 677 a. IH p. 119 b. XI p. 478 e. 
Tltnium fabnlae ad nescio quam loris contumeliam spectaro 
qnids Tiderit^ Male enim apnd Endociam et Andronicum 
naKovfiivog legitnr pro xaxovfievog^ Idem vitium olim Pol* 
tneem VII 189 obsidebat toilendnmque est etiam ex Schol. 
Yetu Aristophanis Pao. 1242. *Iovs fobulae unum superest 
fra^mentum apud Athenaeum XIV p* 657 a. 

Sequitur Kleo^pcjv, quaeOijmp.XCIII 8 nna cnmlUn> 
nla Aristophanis et Phrynichi Afuais in ceriamen commissa 
et tertio loco habita est V, argnm. Ranarum.^ Scripta an« 
tem haeo fjibula fuit in Cleophontemt turbulenti bominem 
tngemi popularemqne auram turpissimla artibus captantem* 
Vid^ Demetriua de Eioc. §, 294 et Scbol. Arist. Ran. 69t 
Tcal ^ig XQVTOV tov dfifiaj^a^yov dgafia (fi^ita^ nXatmo^^ 
nal imyQatf^ta^ OfjLiavvfiiog avtia KXeocfwv. toitov XfOfju^ 
9n fif ^ivov xa\ fflvagov xal dvayevi}. Cfr. Suidas s. ▼. 
^^Aori^or^^^. Hmo Thraciam hlruudinem in eius labrla 
ntvepere dioit Aristophaoes 1« I, qui acerbissime eum lternn[| 
tangit Thesmoph. 80$ Ran, 19Q4 et in fino fabnlae 1682. 
Obs^uritatem (eneris attig^it etiam AcUanus Vt H. XII 48. 
^XmQffokn) di yaf Ki^oifaivtoif — QvSiif &V 4{nop i^iiOf Digitized by VjOOQIC 17S M.ATO. 

toiff^ nmiQag. Oraphlcam homink Imaglnem adnmbrafit 
Enrlpfdes Orest. 691) ubi faum alii contra tempomm ratio- 
nes Cleonera dealgnari statulsaent, Scholiastea Cleophontem 
slgnificari monuit: &£?.n Si etgiHV ~ 0(>«J riv ix Jehpcjv 
6 KliocpiSv f ubi Mattluaeum fngit Ruhnlcenii Hist. crit, 
Orat. p. XLV observatio, verba ix Jthfmv litura sananda 
esse Terissime monentis. Praetoris munere functum fuisse 
colligas e Scholiasta Aristophanis Ran. 600, nisi is Scho- 
liastae error est. Hunc igitur hominem, de quo plura di- 
cturus eramt cum pleraque omnia a Falmerio Exerc. p, 776 
et Meiero Hist. iuris Att. p. 218 occupata vidi, Flato hac 
In fabula grayissime exagitaTit, motus haud dubie importuna 
hominia arrogantia et insolentia, qua post proelium ad Ar- 
ginusas commissum) cum Lacedaemonii aequissimas pacis 
condiciones tulissent, ebrius ia concionem prodiit pacemque 
dissuasit. V. Aristoteles apud Scholiastam ad Aristophanis 
Ran. 1386. Irrisionis rationem ex paucis quae supersunt 
fragmentis haud facile perspicias, nisi quod rapadtatem ho- 
minis notarit in Tersu apud Eustathium ad Od. p. 1441 26 
et alioapud fieltkerum Anecd. p. 4l8 15, matremque eius 
piscibus devorandam obiecit, Athen. YII p. 815 c. Eandem 
barbaro sermone loquentem induxit teste Scholiasta Aristo- 
phanis Ran. 690. ovrog Si tiv 6 HaXovfievog KXiocpcSv Xv^ 
Qonoiog. •*) 9cal IIXaTcov iv KXeocfwvtv SQccfiaTt^ fiaQ^a» 
Qi^ovaav stQog avTov nenoirjxs tt]v fititiQa, aal avvfi Si 
0Qaaaa iXiyeTO» Qua iu re Hermippi exemplum sequutus 
6sse Tidetur qui Hyperboli matrem, ut barbaram mulieris 
ori^nem irrideret, barbare loquentem induxerat. V. supra ••) Ita TUlgatum TVQ6noi6g correxit Diudorfius, quod fu- 
git Th. Bergkium ad Anacr. p. 120. Faiiitur Toupius 
Emeud. III p. 05. Digitized by VjOOQIC »LATO. 1T$ 

p. 9i Barbarisinoruiii, qnibns nsa erat Cleophontis mater, 
exempla fortasse serravit Aristophaiies Byzgntins apnd En- 
stathinm ad Odyss. p. 1761 38. xal IlXatwv 8i i xwfuxdg 
6 nQoacanog eiQtjxe to nQoatonov xai dvrl tov ydlaxTog 
tov ydXa 'IxAm dMvXXd^wg^ qnae formae ab attica ele- 
g[antia adeo snnt alienae, nt nisi lusns iociqne canssa lifi 
nsnm esse Platonem plane Incredibile sit. Eodem pertinere 
Tidetnr aa/iog pro aafia a Poiluce IV 64 servatnm. Ad 
eandem fabnlam, ad qnam etiam Cicero de RepnbL lY 10 
respexit, non dnbito qnin spectent etiam haec apnd Phryni- 
chnm Praepar, soph. p. xal llXdrcoV h KXeixotfdiVti 
ixpa&aXXB Xdog dfv^ Clitophon enim , obscnrus homo, 
qnem in transcursn perstringit Aristophanes Ran. 696, non 
ea valnit anctoritate, nt comoediae argnmentum praebere 
potneritk Itaque legendum KXeocftSvti^ Cetera fra^enta 
habent Athenaens III p. 76f Antiatticista p. 79 20 et Pol- 
lux X 66. 

In jiat(o qnbd erg^mentnm tractaverit Plato Tide an 
coUigi possit ex Athenaeo XIII p. 603 f ffaal roiovrwv 
( nai8$X(Sv} iQtitiov xatdQ^aa&ai Ad'iov , ^evia&ivta ftaQa 
IliXoni xal iQaa&ivta tov viov avtov XQvainnov, Qno 
respiciens, nt videtur, Aristophanes in Pelarg^is Meletnm 
tra^cnm, qni Calliam paedicare ferebatur, probri cslussa^Lail 
filium appellavit, teste SchoMasta Platon. p.330Bekk. ^a/oi; 
vlov avtov Xiycjv^ ind m hei oi IleXaQyol iSiddaxovto 
xal 6 MiXf^tog OiSinoSiiav e&j]X€v, De Laio masculornm 
amomm anctore cfr. Clemena Alex. Protr. p. 9 Sylb. Liba- 
nius pro Saltat. 19 p. 500 D, Aelianns H. A. VI 15, PIu- 
tarchus Pelop. 18. Fragmenta fabulae vide apud Antiattic. 
p. 96 24. 100 26, Schol. Aristophanis Plnt. 179, nbi ride- 
tur Philonides Melitensis, et qni insignem ex ea locnm ser- 
Tavit Athen. II p. 68 e. Digitized by VjOOQIC oix iofg 8r$ 
6 /iiv jiiccygog HaixkfVo§ wv fuyaXov yivog 
».••«« xoxxv^ ^li&Mg mQu^ncu, 
aixvov fUTtovoQ €vvovxiov xvjifiag ex^'^^ 
Sk e&iin corrigeiidaiii qnod ralgo le^tor o MiXiayQog, 
JHios aQtem' novimot Leagros, qnorum alter, GlaucoiiiB fiiias» 
Olymp. LXXIX 2 praetor Atheniengium ad Dabrescum io 
Thrada caeaomm occnbait. V« Herod* IX 75 et qoi eaii* 
dem ciadem, sed tacito dacia nominC) commemorat Thncyd» 
I 100 et IV 102. Cfr. Paasanias I 29. Alter Lea^s esi 
Ist ex caias sorore Caiiias minor Hipponicum gennit* Vid, 
AndocidesdeMjstenllTsqq. Neqae ad aliom Piatonis Terba 
ipectare videntar, in quibas cam et ipse Glaoconis filiai 
fiiisse dicatar, satis apparet, honc Glaaconem non diTersam 
csse ab eo, qoem 01ymp« LXXXVI 4 Atheniensiafn clasti 
Corcyraeis in Snbsidiam missae praefectam faisse tradit Tho* 
cyd. I 51. Idqoe etiam ob eam caosam probabile est, qao« 
idam Thocydides eom Leagri filinm faisse perhibet, Cfr« 
Slaiteri Lectt Andoc, V p. OS» Itaqne In Glaoconis fiimilia 
etdem^ qnae in Calliae alioromqae AUieniensiam familiis^ 
•aceessionis ratio obtinuit^ nt nepotibas eadem qnae avii 
nomina imponerentor^ Stemma igitor familiae ita eontezcn* 
inm csti 

Cfiaaco I 

Leager t 

Glaoco tl 

I 
Leafef It Filia — CtfltM 

nipponicai Digitized by VjOOQIC 91MO. 116 

Sefniuitiir jtaxfov$g ^ /7o««rof,f|aeiiipIeimmlSiMM 
tftohun pneter Eadochni nniif Snldaa «enrtTit, reliqnb eam 
ein^lidter Jtaxtmg «ppellantibne» Vide Athenaenm IX 
p.880e. XV p. 605b Fhotiam Lex. in t. tivXa/Sgldeg, 
Seholiaatam Arbtophania At. 471, Snidam a. t. JXamnoq el 
^Jtva^/Svaif Antiatticistam p. 105» Scholiastam Dioacoridia 
in Matthaei medicia graec. p. 861 et Harpocrationem a* T. 
H&ivsXogy ex qno de Platone fabnlae anotore dnbitatnm eaae 
ifitelli^mns: ixaffAioSH Si avtov (Sthenelnm poetam tragl- 
cnm) o Toifs JlXarayvog jiaxiavag yQcc^ag. Eadem MafA^' 
/laxv&ov ratio» cnina qnnm alii alinm anctorem perhibereni 
(T.infra in Metagene), fuemnt item qni eam in Platonis fabulia 
nnmerarent. Vid. praeter Suidam Eadociam et Androliicnm 
L L Scholiasta Ariatophania Ran. 1021 et Heajchina 'a, t» 
Maptaxv&ogi fifOQog» eati Si xal dQafia mTtoirjfiivov 27Aa- 
tw^. MeviXewg landatnr ab Athenaeo IV p. 170 f. XIV 
p» 641 b, Zenobio VI 17 et Photio Lex. p. 510. MiTO$^ 
Xoi % PoUnce X 24 et ApoUonio de pronom* p. 848 c» qni 
p. 404 b eandem fabahim knemoriae errore Pherecrati Uir 
htdk **) MvQfiiixu^v nnllnm fragmentnm anperest. J>ftm 
xa$ a Seholiaata Aristophania Lya. 1207 (ex emendatioM 
BkmleiiX At. 1207, PoUace VII 40 et SchoUaaU Phitonb 
p. 881 landatae, apectabant fortaNse ad anreaa illaa Tictoriaa 
ardionte Antigene Oljmp. XGIII 8 e Victoriolia cmsh V)«» 
ob admixtam aeria partem ridet etiam Ariatophanei. Vid* 
Valerina ad Harpocr. p. 74» Boeckhioa Oecon. Att. I p. 84» 
II p. 186 et Sohneid^ma Addendis adXeooph. Hellen. 18 6. 
Sed ho€ incertnm eaae fateor. De tempore fabnko hoo 
mnm afferre lie^t eam poat Pacem Ariatophania eaae eom* **) Contraxfo errore fortaaae Platonem pro Pherecrate 
nominaTlt JPfaryniehna Praep. Sopb. p. 68 26. Cfr.pw7& Digitized by VjOOQIC 176 VLATO. 

oifflMin. Tld. SchoK Platotils Bekk. p. 881, Nvi fiauQa, 
qnlnquIeB Jandata, Casaabono ad Athen. III p, 110 d nou 
disaimilia ar^menti fuisae Tidetur Araphitrnonl PlaufSnae. 
<:Nox enim longa foit iila» qna satas Hercales.» ^HQaxUa 
ix vvxrdg yivv(o(itvov f^axQag habemas apad Clemenlem 
Alex. Protr. p. Sjib, Eiasdem fabulae mentlonem fecii 
tortt^»BeHe»jchiiinB.r»VTjaiy8a. Sdvta$ ij Kegxwnsg lioc 
pleno titulo non nisi a Saida et Endocia oommemorantor, 
Photiua 8* T, TiVTdyeiV etAndronicus simpliciter Sdvzai, to- 
cant; anas Hephaestio SdvxQUxi. Et sic fortasse etiam Ety-* 
mol. M. p« 595 40, si Tera sunt quae monai Curis crit. 
p. 40, nanc etiam Gaisfordii ad Hephaest. p. 91 consensn 
comprobata. In hac fabula Herculem carminantem introda* 
ctam faisse ex titulo dramatis probabillter coniecit Lobeckius 
A^iaoph. p. 1303. II.aiddQioV commemorat Scholiasta 
Aristophanis Pac. 733.948 et hinc Suidaa 8. t. llaQdj^aaig, 
qlii in recensu fabnlarnm Flatonicarum IlaiSiov habet, ut 
Andronicus et Eudocia. Apud Athenaeum YII p. 810 c iibri 
habent nXavtav IlaiSi^ quod in IlaiSifo mutatum. Eiusdem 
fabulae nomen minua recte Hemsterhusius latere pulabat 
mpud SchoK Plut. 179, ubi laudatur IlXdToov iv tm ^Uaiduco, 
foam fabulam diserte Scholiaates archonte PhUocIe actam 
esse testatur, h. e. OIymp« XCVII 1. Atqui parabasin ha- 
iNiil IlaiSdQiov^ ut constat e Scholiasta Aristophanla Pac. 
788. Itaque archonte Philocle doceri non potuit. Cfr. Bich- 
otaedt de Dramate Comico-satyr. p. 76. 

IliiaavdQoe. Dup Pisandri in illomm tempomm hi- 
ttoria commemorantur, qoorum alter nullius homo dignitatis 
atQSpkog dicitur Eupolidi apud Scholiastain Aristoph. At. 
1555, alter, celeberrimi nominis demagogus, populare impe- 
rium eTerterat atque ut quadringenti Tiii rempublicam cum 
inmaia potcfltate adminiatrarent effecerat. V, Thucyd. VIII Digitized by VjOOQIC ik'». 68» Afiitot. Rh^fiBr. III 18 p.l»ftitPlatareh.Sldk. 
e. 3& .^uibQs adde SchoUaitm M6 Bekleri ad Aeaddnea 
de Falsa leg» §. 51 oi m^l IltiaeevSQov rint 'Jtga^Uc dtj- 
ftmffoyop SnBMcev tov d^fiov^ inel SsTtai twc nfctffiatm 
anovS^ tttl imvoitxg vaxiiag, noiiiaaff&ai xv^ottg ana^ 
tiov tngaxoaiovg. Ex qno hoc certe disciintiS) Pisan^nim 
hnnc patria faisse Acharnenseni. Sed res ipsa ad seriori 
spectat tempora, h. e. ad Olymp. XCII 1. Antiqidssimaai 
hominis memoriam apud Aristophanem reperio in Bahylonila 
Olymp. LXXXVIII 2 actis. Scholiasta Arist. At. 1555 stiA 
du^QoSoicfiaai (ptiaiv * ^QiaToq^dvj^g Sid tovtcdv* ij StS^'^ ail 
tovvtfg oQxfiV noXeiJtov noQianev /utA IletiadvSQov^ Qnatt 
ita corrigenda Tidentnr: Sid Tovrmi 

StSf* aiTovvTeg S^ dQxriv noXe/iov (letd nnadvSQOV no* 

Qiaeiav. 
Fnit igitnr eomm nnns, qnos pecnnia cormptos bellt can-^ 
lam extitisse criminabantar. Idem illi crimen obiicit in Ly»- 
sistr. 491 

ha yoQ HeiaavSQog exo$ TcUnTeiv xol tatg d^atg ini^ 

XOVTsg^ 

dsl tiva xoQXOQibpiV ixixayv, 
fortasse etiam Eupolis *AaTQaTevTOigj qnae fabnla Olymp. 
LXXXVIII 4 acta est, apnd Schol. Ayium 1. 1. 

IleiaavSQog eig IlaxTwXdv eoTQaTeveTOj 

xdvrav&a trig dTQaTidg xdxlatog rjV dv^Q* 
Postea Olymp. XCI 1 in causa Hermocopidarum tvt^Trig, 
Droysen de Avib. Aristoph. p. 21, et duobus annis interiectis 
archon eponymus creatus est. Aboiito quadringentorum im- 
perio Olymp. XCII 2, quum suramum sibi periculum iatendi 
vidcret, profugit Deceleam^ Thucyd. VIII 98, bonaque eins 
publicata gunt, Lysias de sacra olea §. 4, nec postea unquam 
Tidetor Athenaa revertisse. Vid. HanoTii Exercit. crit. 1 

HIbL crit* Cooi. graec» l^ Digitized by VaOOQlC 180 PLATO. ' 

TersQnr a Polluce II 176 non addito fabnlae iadic!§ ^erva- 
tum posuerat, ' 

^Enura d* ovSeis ior avfjQ yacftQiateQbg. 
Frimarium igitur Piatonicae fabulae argumentum ab Achar- 
nensi Pisahdro ductnm fuit, videturque ilie aiterum iilum 
non nisi praetereundo tetigisse. Sed Antiplioutem quoque 
Illiamnusium a Piatone sug^illatum esse docet Plntarchas 
Antiph. p. 888 c xsxwficoSrjtai d^ (Antiphon) ig rfiXaQyVQiav 
vnb nXatcovog §v TleiadvSQco ^ nt pro avv IleuFdvSQio cor- 
rexernnt Menrsius Bibl. Att. p. 1599, Casaubonus ad Athen. 
p. 385 d et Rnhnkenius de Antiph. p. 381. Atque habet ita 
Photius Bibl. cod. 259. Neque alium comicum spectat Plii- 
lostratus Y. Soph. I p. 499, cuias verba adscripsit Rohn^ 
kenius. E ceteris fragmentis, quae satis multa supersunt, 
nihil ad argumenti raiionem accuratius perspiciendam effici- 
tur. Temporis quo* acta est fabula unum dumtaxat sed sa- 
tis certum, ut mihi quidem videtur, indicium praebet Scho- 
liasta Aristophanis Vesp. 590, ubi Euathlum, famosi nominis 
demagog^um, in Pisandro CQ^mmemoratum fuisse legimUB. lam 
quum idem ille Euathlus a Cratiuo in Thrattis et ab Ari- 
stophane in Vespis I. I. Holcadibus fragrn. IX p. 161 et 
Acharnensibus 710 commemoratus sit, quarum fabularam re- 
centissimam, Vespas dico, Olymp. LXXXIX 2 actam esse 
constat, haud inepte Pisandrum iisdem ferme temporibus, ac 
foYtasse eiusdem Olj^mpiadis auno tertio, quo novum extre- 
mae timiditatis exemplum praebuisse hominem snpra demou- 
stravimus, in scenam prodiisse coniiciae» Quod enim oiim 
opiuatus sum, Pisandrum maxime post eversum statum po- 
paiarem comicorum saies provocasse, cum ipse dudum re- 
pudiavi, tura refutavit Hanovius Exerc. crit. I p. 81. D<5- 
nique verbo monere liceat, eodem fabulam titulo scriptam 
perhiberi ab Alexandride apud Suidam 8. t. 'jiQiiOnayit^^ Digitized by VjOOQIC vot. I p. 813, xM i^roverbio *'A^o^ naiSia^ nmu oMe dtc^ 
tur * AXs^avdQiSri^ IlaiaetvSQM^ Sed hic primttBi pro 'jiXe^ 
^avSQidrig corri^enduiii * Ava^v^QiSriq , qai fait mediae co- 
moediae poeta celeberrimns , cui quum Pi^iander comoedii^e 
argumentnm praebere aon potuerit, pro llBiaavSQfo certis- 
sima coniectura scribendam est IlavSdQM ^ quam fabolfim 
laudat Athen. III p. 105 f. 

Froximo loco apud Suidam commemoratur ,77£(»eaA- 
yrjg Ita enim Kusterus e codicibus scripsit pro IhQiaXyoq^ 
quod tenent Eudocia et Andronicus. Photius Lex. s. y. 
IleQiaXyijg: og nevriQrig rto yovrn. xal rov SQafiatog tov 
niaTcjVixov. Corruptis verbis alii fortasse medicinam fiffe* 
rent. ^) Simiie Titium ing^eniose Toupius Emend. III p. Idil 
sustulit e Sneton. de Illustr. Gramm. cap. 9, ubi Orbiiii liber 
Perialogos inscriptus commemora^ur, qui contineret querelas 
de iniuriis qoas professores negUgentia et ambitione parea- 
tam acoipore&t. Orbilio, docto grammatico, fortasse Platoni- 
cae fabulae tituius obversabatur , unde suspiceris hanc fabu- 
lam continuisse querelas de iniuriis quas Atlienicnses ne- 
gligentia et ambitione malorum civium acciperent. Eam- 
t|ue coniecturam - fragmenta egregie coniirmant, in quibus 
fere prodigi homines commemorantur , qui rempubiicam lu< 
xurie malisque ' artibus gravissime affligerent, Morychus, 
Giaucetas, Leagoras, Sebinus, Midias. Vid, Scliolias^ Ari- 
stoph. Nub. 110. Ran. 430. Versum ex parabasi fubulae 
petitum servavit Priscian. XVIII p. 211, cui einsdem drama- 
tis titulum p. 248 bene reslituit Kreliltus. Eiusdem fabul^e *) Dobraeus in Corrigendis p. 708 IhQidXpyl: cog ntvi^ 
Q7]g T(o Tovoj, eodem «accentu quo nei^jQi^g Pro 
nivriQi]g idcm Advers. I p. 606 ntvtf]Qrig., ubi etiam 
hanc proposuit coniecturam IhQUjckyrigi mg neQir]p)g 

TW TOVU), Digitized by VjOOQIC Ute FfiAM. 

iiKBliidrii «ftliJarAta est «pad Scholiftstatt Arhtoph. Av* IStT, 

abi fto Aristophane Platoni« nomea reponendam esse ex 

ISI;!i^iio ad LuciaAam toI. II p. 696 inteiligitar. Sed de 

hoc iam aMo ioco admonui. 

iIoi7}Triq sepatatlm ab Sulda Eadoda et Andronico 

f^ ftibalid Pi^tonicis recensetar, qaamqaam afo iisdem paaiio 

ante Aaxojvtg rj IIoifjTal allata est. Videntur igitur diver- 

me es6e fabuiae Iloitjr^g et ^ixiavig ^ IIot^TaL Apud 

Schoi. Anstophanis Ran. 1190 TIXaToov noii]Ti^gy 'O^chrs t6 

diifQeg V7t€QcZov, corrigendum esse IIXaTiov TIoitjT^^ monait 

iam Vaiekenarias ad Adoniaz. p. 336. Laudatur ab eodem 

Schoii^sta ad Ran. 410, Athenaeo et Antiatticista. Apad 

SoIkM.' Platon. p. 391 xccl IleQixXia df^fifjyoQSiv naQtaxiva^ 

atVj (og Aiaxiv^ iv dtaXoy^ KalXia >cal IHaTmf hptioiwg 

HedtjTaig, foHa^e IIoif]Taig sive Ilot^p scribendnm est: 

oerte HedfiTaCg etiam accentus vitii saspectum reddlt, *) 

lu f^foula quam IlQia/Seig Insoi^sit quod ar^stestam 

traclarerit, doeet locas in p^imiB memorafoilfa apud AtliCT« 

VI p. 889 ft 

KccTiXcc/3ov 'EmxQaTYig r^ xal ipOQfiiaiog 

naQCc Tov fiaaiXiwg nXetaTa dwQodoxr^fiaTa^ 

6^v/3a(p(i$ jiQVaa xal nivaxiaxovg aQyvQovg^ 

Sciiicet £picrates, cuius haud exiguae partes in restitaeiido 

popuJiari imperio fuerant, postea cum iegatat ia Persiam 

missus esset, propter accepta a rege muuera no^aHQaa^eiag 

4.CS et patria puisus est.-^ V. i^emostheHem de Faisa I«e« 
mae un* * * 

stravim?^ Rsk. Tbiv nQia^mv ixeivojv vfietg &dvaTou xccx^ 
opinatus '• ^^ ^'^ ^^ 'EnvxQaTrjg, avi]Q, ^g iyoj Toiv «^- 
puiarem cf 

pudiavi, tj nunc piacuit Dindorfio, qui ad Aristophanis frag^m. 
nique vericorrigit iv (iiaXoyw 'Aanaaia xai KaXXiag OfjLoiutg 
, 11 . tuig^ quod verura videlur. Digitized by VjOOQIC afivrifwv anotw, anovihtfdg ml ^oAAa XQ^^H^^ '^fi nikei^ 
xai rdiv ix IIi^^ca£g Havaj^yovtif^v xov d^fioVf xal all(og 
8f]fAOTidc6g * cdX* ofttag QvSkv avtov icfiXtiaB tovt(av, H#i- 
^esaiiiier ajpud AtIiQii««iiiB YI p. S51 a "^EmxQattig 8* 6 
'A&rivaiog stQog fiaaslia stQBafiivaag xal nokiM 8oiQa na^ 
avtov Xa^ wv ov% iiaxyvatQ xol^H^v^av ovt^g (pav^gtSg p^ffi 
toXiAtiQdSg tov /Saatlia^ uig xal dmiv Stiv xar* iviavtov 
ovx ivvia agxovtagy &iX iwia n^afietg ai^Ha&ai nqog 
fiaa^Xia. &avfia^{ii 8i ky^jre tu!v ^A&t^vaifav mSg tovtov 
lihf jox^tov siaaav. PlftUrchas Ia Pelap, csp. 30 p. 109 Con 
'JETWG^atovg fovv aon tov aaxeacpogon lAVit' d^vov/iivQV 
StSlQKt Si^aa&ai aaQa fiou^limg %ffi^q>iafAa tk ygicps^v xfa- 
axovtog^ avtl xmv ivvia dgxovtwv x^^^QOtoveia&a^ x/ai 
ivuxvtov iwia giQiafieig nQog /Saa^Ua tiSv StifiotmSv xml 
suviftunv^ on»g Xapk^dvQVTig ivnoQoSati/^ iyiXaaev o Stifs^. 
Eundem £picratem commem^rare yidetor Strattii ^adHe- 
fijcliiiim I* ov fidXa xtxxdg, Pardcipem eriminis fiiifse Pliar- 
miaiam praeler Piatenem indicat ^iam ^lioliaito iraiiopba- 
jnis Bm* 009 xfafnoSma^ Siug StoQoSoxiav. £«dem 0p€- 
gUjiI . praetcrea fatalfte iio«trae iSrai^eBta apud AilieB. X 
41 Aa xvd&ovg oaovg ixXentixiiV ixdatot£, et apudHarpocr. 
p. 53 axivaQia Si^ xUxpag dmxi^Qv^iv. Maxime tamen Epi- 
cratem vexasse videtar poeta, cuias qui ex in^ria fabula 
apjid ^uidam aliosque laudatur versua: 

^'Ava^ vnrjVijg 'LnixQCtteg aaxiO^fOQi, 
Tix dubitari potest quin et ipse ad riQia/Sag refecendwi ait. 
Eldet autem liominem propter Ingeuiem quam aiebat bar* 
bam, quam lusit etiam Arlstophanes EccL 71. Cfr, Mauasa- 
cna ad Harpocr. p. 162 et Bergierus adAristopbi. L !• Hinc 
non dubito quin ad eundem Epicratem pertin^at locus fa- 
buiae «oatrae ab Aspasio ad Ariatotelem Eth. Nicom. iV 1 
serfatiiff; Digitized by VjOOQIC 1** FlrATO. 

Z^if€tg olfim fiiTanftuvaag avtov Sutxhfiaxiaag re 
rov vfiftvopMV^ anccgt$oxmttiv^Qvnox6vSvlov,ilx€TQifi(ava. 
Sic eoim pro SiaxXifiati^sa&ai corrcxit Porsonug Miscell. 
p. 232. Quamqaaiii etiam Pliormisium prolixa barba super- 
Miawe intelllgitur ex Arislopli. Ran. 0»6. Lifeidinem homiais 
ittdioat PfeileUerua Atfaenaei XHI p. 570 f. 

ovK ola&^ ot$ 
' ^Svatov iativ ano&avetv fliVovv&' afia; 
dlaneQ Xeyovaip ano&avstv 0oQf4,iaiov. 

£x6val fabulam ab aliia Arist(^liani tributam ease do^ 
cent quae ex Cliamaeieontis libro neQi xoofKoSiccg atttfiit Athen. 
XIV p. 038 d, ubi Schwei^haeusecus demum c cod. Ven. 
£xivatg pro Sxrjvatg reposuit. Laudatur etiain a Moeride 
Attio. p. 20. nXattov Hxevatg* ava/3uSv ix tijg voaov, ct 
monente Piersouo a Suida s. v. neQi noSa. Neque Schol. 
Aristoph. Av. ISl scripsit IlXdtaiv Si avtov (Meianthium) 
iv Sxv&atg cog XdXov axcintH, sed ivSxevatg, de quo nol^ 
*em dttbttasset Piefionus. Fabulae argumentum ad sceni- 
cam artem spectasse tum tituits dooet, tum vero er ioco 
apud AthenacumXIV p. «28 d perspicitur, ubi de chori sal- 
tatione in peius ruente poeta conqueritnr: 
wat eX tig OQxott ey &eafi 7/1;, vvv 8i SQtSayv ovSiv, 
dXX" dianeQ dnonXfjxtov atdStjv eavaiteg (OQvovtai. 
Eodem spectat etiam Stheneli et Morsimi, tragicorum poc^ 
tarum, commemoratio apud Scholiastam Venetum ad Aristo* 
phanls Vesp. 1312. 

InSophistis quid consiiii sequutus sit poeta, satiadocet 
fiibulae eiogiam, quamqiiam eum Sopliistarum nomine latlore 
sensu usui^ esse intelligltur e Schol. Aristoph. Nub. «30. 
mdt(ov ev SQdficct$ £Q(piatatg xai rov 'Onovvttov avXti^ 
'T7jvBaxxv?^S)fv dg tovmfia xateta^e t£v aofpiateSv. Male 
apud Pausaniam Eustathii ad Odyss. p. 1403 legitur IlXc^ Digitized by VjOOQIC tmf SotpMtf] pra 2orp$(nmg. Idem vitinm recte lung^er- 
mamiQS ad Pollncem toI. II p. 760 ex Harpocratione snstn- 
iit tbiiendamqae est etiam ex Atlienaeo X p. 422 f, ad qaae 
eh. Antiatticista p. 89. Praeter Bacchyiidem in liac faliala 
iaeessivit Apolexin (v. Harpocr. s. v. 'AnoXi^lig^ Xenoclem 
tragicHm (SchoL Aristoph. Pac. 702) Dracontidem (Schol. 
Vesp. 157) alios« Fragmeata fabalae sapersunt qnindecim. 
SvfAfiaj^iav fnisse qui Cantharo tribuerent docet Pi4- 
scianus XVIII p. 182 Krehi. aliisque locis a PorsonoAdv» 
p.264 ocGupatifl. Cfr.saprap.16S. Platoni nulia de auctorefa- 
bulae dubitatione adiecta tribuitur ah Antiatt. p. 104, Poliuce II . 
8S (abi le^. wro^lvtpiSa lafiova avaonaKBmtao pro aydf<wcaA- 
Urab) VI 17. 36. VII 202, Pholio Ler. s. v. naQa&iiTcri, et 
qui praeclarum fabulae frag^mentam servavit, ttermia in Pia- 
tonis Phaed. 18 p. 00, quod ope £astathii ad Iliad. H 
p. 1161 Rom. nbl ideln locus omisso fabulae tifulo fog^ilnf^, 
ita fere scribendum est: 

^aoivSfi roi^ naiSaQtotg tovroig^ 6i ixdaTors yqapLfjp^v 
iv tatmv oSoig diayQaipavregy Staveiptapievoh Si^ iavtoii 
l0taa\ avrtav ai pihv iTui&sv tijg yQapipifig, oi S^*a(f 

ixH&ev. 
eXg S^ aptcfotiQMV oarQaxov avroTg eig ptiaov iartig 

dvitjatv 
TcSv ptiv ninrjjat td Xevx indvio^ cpevyetv tap) rovg iti^ 

Qovg Sh, 
tovg Si StoixHV. 
Quibos versibus graecamm civitatum discordias tangt aper- 
tnm est. - ^ 

Sequitnr JSvQtpa^, coius pienum titulummanfefmaor 
nus ad Pollac. voi. I p. '661 foisse p«^dl>at Sv^ka^ ij Mc»' 
fjto&^Qa, Sic enim corngit apud Hesychium i^. v. naXtv* 
doQta, nbl vulfo legitar; HkdtODV £vQ(paxi mi Miofio&fiQcc* Digitized by VjOOQIC 18f H4M. 

naXiv8o^av naimg airov Mxa&^m. Al cod* ZtAarcuv 

avQfpaxiaaty fiva^oxO-iJQai naXivSoQia^ ande praeolav^ Por- 

iMinus Praef. Heciib. p, LXIV elkuit: UXaxw HvQtpaxi' Hi 

fiiv^ J fioxO-ijQit naXivSoQiav naiaag avzov mrad-riaio^ 

Videtar aatem hoc drama e prioribas poetae fabnlis foisse, 

siquideni Mjniscum Clialcidensem, qnem Aeachjrii aeUrem 

fuiase conslat (t. Hermannus ad Aristot A. Poet. XXVH 4) 

ia ea ut keilaouem lusisse perhibetor apad Atlien« VIII 

p. Uid 

^OSl fih ^AvayvQaavoQ OQcpniq iati aou 

tovTtf q>iXog Mvviaxog Had'' 6 XaXxukvgm 

Sic enim fere legendum Ticletar. Praeterea laudaliir fabnla 

9b Harpocratione s. ▼• xardaTaaiQ et Alhenaeo X p. 44Ae. 

Coatra •erioribas poetae .dranatia non dubito quin 

'^atav nccenseri debeat, cuiaa fabalaey ab Andronico in Pia- 

loucoram dbamatnm recensu neglectaei ^paoA argapentum 

fuerit cognosci poterit, nisi failor, ex Servio ad Virgfil. Aen. 

lll 279. «Phaon com eaaet naTicalarias, aoiitua a Lefibo ia 

4^iMitiaentem praximos quesqae mercede tranareliere, Vene- 

rem mutatam in anus formam gratia transyexit; quaprepter 

ab ea donatus unguenti aiabastro, cum se in diea inde tum 

ungeret^ fbeminaa in sui amorem trahebat.> Quibua similia 

narrautur etiam ab aliia, quorum testimonia apposui ad Me- 

nandr. p. 105« quibus adde ApUleiam de Orthograph. p. 8. 

Suspiciouem hanc optime confirmat fragmentum e fabula 

• «ervatum apud Athen. X 441 c sqq. Ibf Pha^nem 
'^ahemiis 

1 interiore aedium parte inciusum: acourrunt un- 

eres Veneris oestro percitae et cum Phapne con- 

® ^ntes. Prohibet eas Venus xovgoTi>6qog, haud 
*rfU8 aditu/ .... . . , 

jn rauherculis concessura, nisi postqoam cura sibi 

%Lanae, Lordoni, Cybdaso aiiisque, quos Teaereae 
ttcqultUe a^ . . i » * 

ntistites fiugit» daemouibua sacra obtuierint. Cum Digitized by VjOOQIC hoc kieo «Uqoa «r|rQiiieiiit tlmilttadine eontttnetimi eot per- 
lon^m fabnlae fragmentam ab eodem Athenaeo Bervatum 
lib. I p. 5, nbi nescio qnis aliqaot e Philoxeni Convivio 
Ters^s recitat^ in qoibas f^e V7Tofi$v^r$(SvTa fiQci^ara ena- 
meranhir. Neqae erenta rem caroisse docet locus apod Sai- 
dam 8« T. yXvxvg aymv^ afai senem habemas tibicinae amore 
captom eiqae cano captte blandltiaa dicentemt 

10 X&V0OVV dvdSijfjLU^ 
w Tola^v ipoTs TQV^eQoiai xQOTioig^ J yi.mivg ayx^v — 
Cetesa fra^menta nifail habent ex qao de argamenti ratione 
conieotaram capere liceat. De tempote aatem qoo fabalam 
actam ^e dixi fortass^ etiam alia Tk verissimnm esse tn* 
telligitvr. Sdlicet Schol. Artstsphan. Piat. 170 de Laidis 
obifti iftisserens inter alia haec p<^it : ifitfaiVH Si xal IlkA- 
ttav 'bvtm 0aiSQ(o inraxaidiscatcf Jkn vatiQOV Sidax&ivt^ 
iTti ibf^.oxXiovg wg firpcirt ovafjg avtifg. 13 bl qaam Hem- 
sieiiraiBii eoniectara pro Phaedro IlaidaQUa a Sdioliasta 
scriptam faissepatantispYOpter eas qaas sapra]^. tl% exposai 
ratieiies probarf non possit, Tidendam est ne Schoiiastes 
Uhuvoxv iv tw ^awvi, scriptam rellquerk. *) Ex qao efl- 
dtor Mtam esse Phaonem aiymp. XCVll 2. &r. Fr. Rit- 
«eri fiissert. {de Aristopb. Plato p. 21 isq. Neqne deesse 
exeihipla, bi qalbiis «omiiia Phaon Phae^on et Phae-* 
drns Inter se cottfondafitar^ cogfnoset pot«rk e 'Barlceri no* 
tada in Friedem. Miscell. crit. II 1 p. S5v ad qaae confer 
€ar« crit. p« M. Ac nesoio an etfam apnd Antiattic. p. M, 
dO inwQOTiHVi cfivrl tov intrQOmvH^P. {Dmtwv f^aiSQfy^ 
Mribendam sit ^am^ AUam metiimoi^hosMr^bdls noitfea 

- ; "1 

*) Ita etiam Clintonas Fast. Hell. p. 107 K>r. quo llbro 
quum haec primum scribebam uti mihi noh coacessum 
«rat. Digitized by VjOOQIC rl68 . PUL90. 

subifefle Tidielinr «pad G)rftnitaiatioaiii Cranieii Aiieed, IV 
p. 310 fUfivt^TCn Tov ovofACCTog {yQafijuiaTiixdg) Mevct^Qog 
iv IldDlovfievo^g xal niaTcav iv 0oi^^ nisi forte 0ilrifi(o 
leg;eudum, nt intelligatur locus PMlebi Platonioi p. 18 d, 
nbi Iiabemus Ti^vr]i; yQafifiaTcxiiv. Sed praestat aUeram, 
ut .Flatonis comici Phaon respiciatun 

Accedimus ad postremam fabulam Hyperboli nomine 
inscriptam, cuius etsi perpauca frag;menta ad aetatem nostram 
pervenerunt, de argumento tamen ipse fabulae tituius omnem 
dubitationem praecidit. Fuit autem Hjperbolus (quid enim 
impedit quo minus de homine isto paullo nberias commen- 
lemur?) natus igitur Hyperbolus fuit patre, ut Androtim 
^ apud Sdiol. Luciani toI. I p. 151 Lips. tradit, Andphane, 
sive ut Theopompus in excursu de Demagdgis, quem Athe- 
naeo teste IV p. 166 d decimo Historiarum libro addiderat, 
«pud eundem Scholiastam 1. 1. p. 155 memoriae prodidit, 
Cbremete. Theopompi auctoritatenr sequutas eat Scholiasta 
Aiistoph. Fac. 680 XQifiidog.Si viog ^v 'YniQ^okog^ ASei,- 
q>bg 8i 'X.aQwvog. Corrige XQifitjTog» Aelianus aatem V. 
Ilist. XI L 43 Yin^Q^okov xal KktotfdivTog ovSiig Sv dko^ 
Tovg naTiQag. . Sed quocunque tandem patre usus est, certe 
obs<»irus homo fuit omnique contumeliae genere oppletos, 
ut qaem in publica moneta servili eondicione- habitum fuisse 
tradat Andocides apud Schol. Arist. Vesp. 1001 nBQt ' I>i£^ 
fioXov XiyHV aiaxvyofAai,' ov 6 fiev naTn^Q ioTkYfiivog m 
^al vvv iv T(a ciQyvQOiConeUif SovkevH ti^ Sjifioaua, (og Si 
(leg. 6 8i) ^ivog cjv xal ^aQ^ccQog Ivxvonout. Qnem locom 
satis neglipnter interpretatus est Kortumius Symbol. ad Hi- 
stor, graea| p. 177. JVeque honestiorem matris fuisse CQO^ 
dicionem, ^olligitur ex Aristophanis Nub. 550. 

Evnohgmiv tov MaQixav nQcoTi,aTov naQelXxvaev , 
nQoaO-e^g atTio yQavv fxeO-variv tov xoQSaxog ovvixa. Digitized by VjOOQIC Uem Theflmoph. 840 ? * / t . 

livxa xcel' xofiug m&€iaav nlfjaiov r^ J[afid;(o^^ • 
xal daVBi^$v x?VP^&*9 V >f?W ** ^avsiassiv twi 
xal roxov nQaxTOno^ 8$S6va^ (a^S4v av&gdno^v voxov, -> 
aXA' a<faiQ€ia&at fiia Ta";fp^/iaT, «movTOg radi* ' 
a^ia yovv u roxov rexovaa tomvtov^ toxov. 
Scholiasta Plnti 1058 xaKet (in Mariea Eupoiidis) triv 'Ym^ 
(36kov fif]T£Qa Ttj?.la tixd^n tf} nXaTiia aaviSi, Veterea 
gra«Biatico8 de mniieris nomine stacMose qnaesiTigsq iiiti^- 
ligitur e Scholio Thesmoph» 1. i. nqoPaU.u Vfi^piMg .k^ 
TftJ ngog UoXv^v nQoratiXM rig ^ 'YmQ/SoXov ftiivrjQ' 
ovx €X0(i6V 8i umlv. ^) Ipse noster Hyperboiaa utrumne 
Athenb natas faerit, an aliunde cum patre immigraverit, 
non constat. Polyzelus apud Schol. Luciaul 1. i. Phrygem^ 
Piato autem nostra in fabula Lydum fiaisse perhibent, utmm* 
que nt humilem hominis condicionem et peregrinam origi* 
nem indicarent. Perithoidarum 8i^fi(a adscriptofl (Piutarcb. 
Alcib. 13 et Mic. 11) lucernis fabricandis Titam sustentavit, 
quae res poetis comicis acerbissimae irrisionis opportunitatem 
.praehuit V. Cratinus in Pytine apud Scho^iastam ad Pac; 
690, Aristophanem Equ. 739. 1316. 1327, Pac. 690 etNub*^ 
1064, ex quo loco satis largas hominem bpea ex arte sua 
coliepsse iiiteilig^tur. Meque idmirum in.eo, qni ui con- 
fieiendk lacernia plambo pro aere ut^etnr. V» Scfaoly ad •) Id nuper sibi repperisse visus est Th. Ber/<j|Ans in Actis 
Sodet. gr. I 1 p. 133. Doco mnlieriy^i^nen fuisse 
coniiciens ex Schol. Aristoph. Nub. 55)8 ^t Ilesy^ia 

8. V. z/o/.)]y(o, Sed Scholiastae locus est corrnptissimus, 
Hesyciiii autem gio8ga quomodo milii interpretanda vi- 
deatnr^ supra indicavi p. 94 ' ; i .. Digitized by VjOOQIC Aritt Niik. 1. L pi fosf x^V f^ov igpiiro ngSg t^v fpSp 
Xvx^wP xceraaxiwiv^ aXl» xal fioh^ov iveti&n. Ceteran 
conf. Andocideni L L ad euias Terbe raipidt etiam S^i. 
Lndani p. 155. la tanto omniiiai de «rte, qnam lactiitTit 
Hyperbolos, eonoenaa miram videri posrit eandeln a Seho* 
liasta ad Ariatophania £qa« 1301 flgulom perhiberL ^O^i^ 
deSi in qait, S xalovfniv o^fiwfia. Ivxvonoiog 8i 6 * YmQ- 
poXog. Tivig Si ra xiQafiea, a ioTiV o^ovg Stxtixa. xtga^ 
fuvg 8i 6 * YmQfioXpg, fi^ra Si tifv ano§oXi}V tov 
KXiAfVog sv&i^ag imiQifiaXXiV inig tov ^YmQ^oXov. fn^ibv 
aitov yoQ inohtivaato, In qnibas verbis fortasse comici 
poetae fragmentam ktet hoc fere modo acribeudnm: 
fiixa tiiv S* aTtofioXriv tov KXitavog iv&itog 
— VTUQifiaXXiV 6 xiQOfiivg 'YniQ/SoXog^ 
acHicet novriQi^ vd fi^&VQ^ff, qaod iq praecedentibno ▼er- 
bia fortaase posoLerat boram rersaam anctor. NeqQ« vero 
haec repugaant iis qoae ceteri de lacernamm fBibrica Hy- 
perlioli tradant, siqaidem figuli et Xvxvonoiav artes cojiiua- 
. ctbsimaa fuiaae docat Pluietaeras Atfaenaei X p. 474 d : 
o UijXivg iariv ovofut xiQafiiag 
^^ffQOV Xvxyonoiov Ejzv&oqov. 
Heaychtua, Kiqafuvgi o XwcovQyog. Scribendam videtiir 
XvxvovQyog. ^ 

Anteqaam ad rernm pablicaram tractationem accederet 
qaomodb aetatem traMegerit «on constat, nid qvod in fMro 
ttnltom «ecaatua eaie et oum deC^ndendia tnm vero maxime 
accasaadia laceaieildisqae dyibus operam dedisse perhibetiir 
ab 4>^Btoph. Acharp. 846 xov ^vvtvxoiv d 'YniQ^oXog Si- 
XMV avanJJ^nu Cfr, Arislid. Platon. II p. 176 Caat. Sed 
ad rempubllcam tractandam mature Hyperbolam et praeter 
aetatem acceasiase ex Cratino tradit Scholiaata Ludani L L 
p. 155 KQmivog iv *'SiQa$g mg ,7iQOOiXA6vtog viov tw /9ij. 

i 
\ 

\ DigitizedbyGoOgle IM 

nau itifivi^m mi mtQ i/XixUnf. 4}m In re aaxiwi eQn 
•diQTit itterediiifUt qiuiedeiii impadeBtia el tnrpiiifau socor- 
die ]debecalM ednlalio. Cfr. Blaxiaos Tyr. XX p. •§!« 
Neqne eaim dieendi copie homi«em TaiaiMe et eloqiiftiitiee 
illecebiii popnli ^bfmoa sibi coaciiiasBe vel Ulad docanMiRto 
est| qiiod ipse apad Eopolin *) nildl ex nuiricia Biai Htofaa 
le acire ini^enae fatetan Immo Tcro ne attice qoidem eam 
loqaotam eaae iradit Plato in firagmento e noatni fabnla acr* 
?ato apod HerodJaiiam as(jl Xi^wg fWwiQOvg p« 89« 
*0 d'ov y€tQ ijTtixi^Vj w Movam (piiM^ 
aiX onore fiiv XQ^^V Siijtiififjv k$y£$v 
mpaaxs ^jjrW/if^v, onorg 8*umiv iiM 
oliyov iXtynf ohov. 
Qalboa Teraibtts non Tarentiaam aliqoem barbare Joqnestfem 
rideri, qaae Hoaehldi de Annio Cimb. p. 40 opii^ foit, aed 
ipsnm Hyperbolom parom attice dioentem lodi, iam nemi* 
nem fore puto qai dabitet. Scripsi aotem primo Tcraa ^ 
Movaai 4piXai pro edito » Mbijpaf (piXat^ qoafiam nt in^te 
in tali ioco inifiocatlo^ ita aptiasima flfoaaram. In reliqiiia 
fere Blodili cmendatioiMB aeqaotoa «om, quamqaam aeg«re 
milii persoffdeo, tam barbare loqoatimi esee Hjpcrbolam ol 
StjTiii/^^tjv diterit pro &w(tfiifitiv. Codex kabet Smnipifi^ Xi'* 
ytuv S(paax€ Sif^ t*o fniv. In ^o paaom pnadbabilitar HtinoiiK 
kioa !• 1« p, 60 Tcrbom Sixow latere exiatimabat. JSqaidejai 
acripaiase Piato^em putot *) QoiatUiaMis Inst. orat I 10 18. Mari*eaa, ^oi esl 
Hyperbolos, nihii ae ex mosicia seire AisS ii- 
teras pr^ifitetar. B Platonis faboia fortaaM doctam 
est qood ienmos apod Grammaticom Bekkt^ Anecd. 
p* A7ft 21. j^xvxXiog: 6 dTuxidsvtog nagd JIXdtMVu 
Ad eaodem Tide an referri possit tncerti aactoais Tcr- 
Mia apod Aramoaiom DIMer. verb. p. 10 ot; yag niaov Digitized by VjOOQIC IM 

Sfjpaq» iStfiWfU}^ -^ 
lu qua dtfplex .«a^meDttim natas^e videtar,.ou{«g mdUuti saiie 
eertam exemplam ex antiqnis illis et gemiiiiia- Attids pro- 
fems. V* Lobeck. ad Pbryn» p. 154. Ad postremam frag' 
neBti partem reapieit IUjmol. M. p. 621 54. IlkaTim iiiv* 
to$ 6 'AC^txog dkttnaifyt ri^i^ Xi^iv {oliog pro oUyog) dg 
fiiffilUQaQf. Tcal to oyiwog j^ivvog <pf]oiy abi corri^e obiter 
To yivvog xvvog qyrjai. ®) Aelius Dionyaiai apad Eustatli* 
p. 1160 16 oXiyovi to 8i ohov ij fid^fiagov i} *Iax6v. Si- 
militer olicoQog pro oXiywQog a minus attiee loquentibus di- 
ctum fuisse dooet glossa Phodi Ler. p. dd!T 22 VUyoDQog: 
avv t(u f. Sed quoad Cleon reipublicae praeesset, Hjper- 
bolo nonnisi secundas in. civitate agere licuit, qaanqnam 
¥el sic satis magna iam tum apud dves auctoritate floruit, 
adeo qnidem at populus Olymp. LXXXVIII 4 totam se ia- 
eernarum venditoribus tradidisse dici posset ab Aristopb* 
Equ. 140« Non recte ig^tur Scholiasta Mub. 620 ovSima 
foQ SUnQeTie Kkicovog hi ^vtog, Eodem tempore flagpl- 
tvdt ut classis sibi ad maritimam e^editionem contra Chal- 
eedonios « populo traderetur, nuilo .tamen at Tidetar suc- 
eessu, Aristoph. E^. 1316. Mortuo autem Cleone, quod 
factam eat aaM secundo Td tertto ^) Olymp. LXXXIX, ^) Quae proxime antecedunt apnd Etymologum attigi ad 
Menandr. p. 232 partim recte partim secus: recte, quod 
iiiffv^ re^tui pro evtvxia^ firmante uuno Herodiano 
1. 1., secas, quod Meleagrum poetani esse dixi, qoi fait 
Rkii/.onicae fabuiae titulust ut ex eodem Herodiano 
dlsd^us. 

^) De tempore obitus Cieonis magna est ^criplQmm dis^ 
senaio^ V. Hermannus ad Scholia Ariatoph» Nab^ 545 
et Clinton. Fast. Hellen. p. 74 Kn Ofto menaee ante 
Pacem AristophaBia Olymp* LXXXIX 3 actani^ haminem Digitized by VjOOQIC mik mmmAH^iem^ wjt mm Miii« ftvn te 
CMfi tcgMml, lAiifctinfctiKg Vmei 081, et p^tcntlirfMot fWK 
q«e cim (fci Mt etiiiii AkiHtdem, teste Hfanerl» fleL 
XXXVI p* 818) fMredibUi licentie et proncitete keeMeret 
et q^eetteiioqfie popiiloe vdlet eniiiibiui medM ▼eUieerel, 
Piatwelu Aldb. 18 elU Muimo Tyr. Dies. XIII p. 8tT, 
Atbeiiieiiflei eua (BnqQam geaiiim qaendem sn^ieereKt , ' e 
cnioi.nnta et erlriMe iOipenii tenerentor^ Dio Chrfsoit^ Or* 
35 p« S68e. QaU ^od tento perdilifltimom homiiiem fti- 
Tore uq^ecMMi^, ot qacmqoam moiieni «b- Aflgjp^h 
popQl»' doao miflte iibi soli jriodioflflflet, Leoco epod Hofly- 
ciiiom i. K; Oman^g^ tnmen ekerdtol 'eom proefioeoomti 
Schol. Aifflt. Adiam* 846» et lUeromnemoni» monere . or o e » 
reat, AHfltoj^. Nob» 880. Ita ipiQm eliqoot anMc primmH 
in rc^oJUioi locom • tenoifliet, ae ne moidacfailmli qpildfltti 
condoorom poetamm aaiiboa ad ianfamm ratfoimo reroeefll. 
potoifliel,: inqperato de anmmo, ad qood OMiIifl ai i ibw d* 
Bcenderat » potentlae aocteritatiiBiqfie factigf o ddeetei ett; 
Nidm ebim^ Td ot TheoplmHitQi «pod PioiarGb. fiUc. XI el 
SdioL Imdmd L 1.. p. 15^ jfeiemovlae prodlilerQnt, Bbaeaoo 
depad1ifi9ata.com AfaUfaide o^Dtendente, .Byiperbokii, qol' 
popsU anlmoi cootca otmmqQe oondtarl atfoe iiterotnuii^ 
teotdbnmm caffi»fio pdtia peHi TfMgst^ qoo metfiM«m ciU in^ 
eom ^oi reamndiflet iMviendi opportoAitatem habere^) Ipie 
Gooloa «omiofli exl^clalioiuem, macfainfl^to- potifldmom AL» 
dldodo, otitraetami iodido damnalofl est, fal qood ftiotiHii ofloe 
Tidetor Olymp. XCI 1. Rem ipsam ^^) copiofliafl exponunt' 
Platar<£ufl Aloib. Xlll, Nic. X], Aristid* VU et*^Thepppm- 
paa apAid Scholiafltam Aziatoph.. Veap^ ItMMy ubi^^rporam 

•oeeaMbflie memoriae prodk Etatosthenefl apidd Sdiol. 
. Voaiet^ nC Fac. «b; 
>Q) Eodem flpectat, si qoid videO|'IIimet4oi Or. V-H. 

Hist* criC Com. a'i^«<^ ^^ Digitized by VjOOQIC 9mmfi% vkM Aaiife*eidliitm' qtiaA .mkf^kimii JMM^^Imfi^ 
iMittf^ «oitstot oc PlatbBk Gbrf^ p« IMd, KtyiML JM & «i^ 
Ti..Mvea9CMV|K0^ «st ^h loin». Vid. Wwteliii^lift tad IKbd. 
9k. I p.M^ dSckoemwmas deComiti. Athen, p. Mjft« ^^> 
CMsram AtlieaieBses, qoi non S^ &twafA£ftfg.)cal'a^uifu»wg 
(fo^ mKK» iia novti^av xal - aiax^lnnj» wijg n6?jBmg^-mi 
'tkUGjiiih vevlnfl ntar iik Vlll 7a«- fise tedte ia usam 
BiUlm ortiTeilit Scboliaste AristopliAniit Paie. 080, Smproiiam 
fcKi^iffnf liioiieslitsikio poenae feufire dnmiiamsopit, ■mx 
fn^i&deo pomitait^ mt eam ostracismi dignttaiom ioipvi 
l|0«rini» dftninatioiie kiitpissime pollalam exioifanacent, nniinm 
psotna ;wem eodom. poenae l^enere affeoeitnt ' Vid^ Pintam 
tM ya Mio^ XI» ItH Igitor cxilio moltatu^ IBirperlMflas in 
Sanmm intfnlam e^osasit, nbi Ol^mip. XCIM. «Ipi^iirif im* 
pmi j^vereariiiEi neeatna cor^asqne. ciaa oontoqieUosissfane 
trfc#at«i> ot in mtee abiectam. es*. Vid. a^lvie^., Yill M 
ek Tbioopaitipas apiid SeholilMtem Vesp. 1001, coias verte 
tioiai auistods noaline tranaeie^^ fiolioiiosta Aristoplk Pao. 
OM. Cfr. Sdioiia Jboeialtt k L p. U6. Toa in^rctem 
i^ilnr.oiifem, in quo nnUnm piaaiiViitillisTel iHj;e9ai.:v««ti**^ 
gjma elox^, itoft imitas est veteBea coarioae ^pmsi.rie i 
pokilo qnoomitne ratione possent vctaEapso «t 
cont^ciia prosfiidisse. Cains rei nisii ipsa frafmenlnfiSemtfa- 
cda^ui, ktttpietem Jiatoemas taalem Aristophtr Niiii.AMd9 
qimm ^nm neipoxiao quidempepercisse dooentTiRsmopb. 

^^) Haeo scribentem fagit locos Fl^iioohori in frafniento 

lexici^rlietorici in calce 'Phot& Dobr. p. 675 tovtop (sc. 

,96v J^&SQaAta&iv^€^y iS€$ xa diMum &6vta xe^ ^^^ 

fiovta vniQ fcSv idicov awaXXayiiatiav. iv 8ixa 4^- 

vovxo nivts. Itaqae apud Scholiaotam ib>iilophani« pro 
$; sfrijlicnduw mm,.. Digitized by VjOOQIC VUTO» tMS sErojumi^ ^rlM^^f^r^^ iMispeiji;^)'^ ct. Clberart*Sral# M 
fHyperboU laiproliiltflsm ▼ctcr«o AliicmMB eonMdKae noi»- 
Terant.» CIK iieiii 4e Repttbl. IV 10. Sed prfte ceterie 
iilom £2iipe)is Jbi MaHcaiile Oljrnp. LXXXIX 4 ecta, Bei^ 
mippne ia Pistridfcint Fiate deniqac In ea, de fnn caift,'iiui- 
xime a^miM, flilmia wxsveniiit £a ^ ten^ore ed^^ ftfti. 
rit etsi neme diaertie tra^itft, non ttnltom tamen a Tcro 
aberraTeria, ai td €lynp, XCI S ^ ^) fcctui» ^times, h. e. 
eo tempore qiio >iam Hyperbolae dBtradsmo In edlium pul- 
808 erat. Doc»t lioc locu» « Fhitafdio Nie. 11 et Alcib.U 
wrmUa^ qaej^ eac Ryperbdo pelitani este nento doMtdM^ 

avtov' ii xal %$v fniffiotw U¥a^ ' 
w ya^ tawh^ aikfsx WTpax €P^^4 
Qnibas iunge wrsaa snpra ex Herodl«io allatoe, quos nisi 
ibseate Hyperboie scriU. non potnleae manifestnm est. Nec 
rero post Mvtem demi» ^yparboli fiibulam aetam esse, 
tum alia doeent> tmm yeiro.ipse iUe Tersus^ tmitoi ninQaxi 
TiShf -^sug» fUv £$ia. ReKqna frafomita 'ke^niw apod 
SnMnaa «• r. sieQop (qaae cfmissei fdbnlae tHnle iwlwl etttti 
MmL Aflelaphaads Air; 181) Seheliasiam ad AaHNtophanli 
Thesmophor. 808 cll. Harpocratione s, t, imlaj[iiVi CSaiSh 
matMnai BdEkttri Aneod. 'f;: Mll^ei ' AtheJHieiini II (. 56 f. 

De iocertevnm PliMonia fabfilanim ira|faie«tf8 Mtltia hic 
jKeendi Ibdka esCi Eiec unntai . tnmen eomniemorave Hda i^) Hoc fieqantus est Fritzschius Actls Societjlis graecae 
I>. 187, negat th. t^r^ktds ^d Fritzschftm ^uaest. 
Atfdl. I p. 929 propter SyracosS legem n^Ql tov fi^ 
Xtij^fKods^ ivofmarly de qua supra dictum (i. 40. Sed 
^^tiAiMe est ittam le^m ad absentea et extiio innlta- 
tos ciyea non pertinuisse. 

18 ♦ Digitized by VjOOQIC (Mi PVATO. AftliTOimilJi. 

UUHk^ni^t mmMkr m qwb itftiifailb inikyiiiodliia^ 
muri^ t6iieai« Bx hoc ^eaare renm eaie nta dnUfa 
'ipoi «emiTit DidymaiAIexttiidr. de Trbi. II 17 axovariov 
xml atixfov mv necQ* ''£Xifia^ f/iiTQt€CP ncQi rfjg stfog xov 
^mv nmifa aWTi^iiag rov viov Xoyov xal jrj>u nvsvftatoe 
S^fUvw — nXirmog tov xfafA^xov^ Sg avS^tigtSg iv rotg 
inoptyfffiifUvo^ iafifto$g &^6Tfiwa fiQvaSuuSg ixTuvofiiVriV 
H^- T^da wp ^g xa oXa yi/ovi ts xal aai^JEXft^^ 
&i6g yaQ iativ 6ig nax^Q vniQtatogj 
Xoy^ ra navta navaoqxog xal nUBVfun$ 
atnaag olui&aivovta xax ftu&ov nkavtjg 
*flg.<f^€ dvilxmv ix fjuxxQag ata^iag. 
^ae ex eadem mibi fabrica flaxiise Tidentar, ex, qna deri- 
Tato sont qaae idem scriptor lib. III p. 21 attaliC: 
aQQfiTa fi^ aaXavi* ^ij ^ra &iov 
oii yaQ ToaovTOV iativ dv&Qdnta a&ivog 
xov navTinonTfjv xiiv axoiQt^xov tpvaiv 
iVQHV avixvtiovxi xal xtxvojfAiv^* 
tvxo$g S^Sv d^i^Qt; ^ifdUog ntneiOfAivog 
fUyiOTOv dvai, xov noifjr^v xuv oXmv. •' 

H\^ pfbno Tenia forteise axaXtvi icribendum eit. Gnosti- 
•es» horom versnam ori^finem toI tov /^vd-ov commemolrtitio 
l^odit) qoi^m iili doctrinse propHsm fmsie ^^cet Ircteeas 
c, Hser. 11 14» 

JlRISTONYMUS. IMas daae oommetoorantor fabtilte, 
f heseas tpadAtbien. III p. 87^1 et"£fA«oc ^i^^o^tf^apud 
emidem YII p. 818 e ^') Scholiaitam Platenia Aekk. p. SUL 

^'J t[t||i>qae Athenaci loco optimi Ubri 'HXUo ^ijfwvn^ 
deteri/»res 'MXiw Qiyovvri^ Neqae aliter f^eten^/.locii, 
quibafl( haec fabula laadatur. Sed recte (t,$yilivTi, Vid. 
Piersonum ad Moerin p. 336. 339 et ButtpiWMimn ad 
J^latoius Gorj^iam p. 537. Digitized by VjOOQIC sMMt miw m m* MT ee AtttliiMettiftiii p. 81 86. 63 M. 113 2*. Arlsttlphaiifc et 
Amiptwe Heqiialem fuiffiMS docet Anonynsns In Vits ArftU^ 
phtnb p. XXXV ivlce^tig di a^oSQa yivofAerog ii^v aqxfiVf 
Skkiag 8^ xal tvcpviig^ ra (liv TtQMTa 8ict KakXKTtQarov mh 
^iXmiiSov xa&iH Sqapiata. 8i6 xai eaxafftrov avrot^ ^AqI'^ 
(miwftog n xal *Jlfi€i\ffiagf TiTQaSi avrov keyovreg yzyo^ 
vha^ xara tiJv naQOifiiav^ dg aXkoig mvovvra, **) <|iil- 
hm tiwllift tr«dit Stholiatta.Platonis 1. 1. iinde aatk existi- 
Mri potest quam immani errore lapsi sint Fkbvietna Bifii* 
6r. II p^ 288 et Sehweig^haeaseniB Ind. Atheil. pi. SS qnl 
Aristonymiim Ptolemaei Philadel^hi temporihus Aiexandriae 
Tlxisse atqae Apollonio in bibliotheeae praefeelnra smcea^ 
sbae aarrant. Qnod faisisaimnm esse yel tifulua fabiilara«i 
"lUt^iB Qty^y et Qriaivgt et ipse adeo orationfe e^kr iii 
frapMtttiiB eohai^cQas docere potorat. Sed Fabrldum ae-^ 
doxit Snidas qHi irol. I p. 329 ita seriblt de Ariatoitymo : 
'jiQiort^vv^og, xciffiixog^ rmv 8Qafidr(ov avrov iarlv '^MXtag 
^tpSv, (ig ^Ad-r^vatog iv JHavoaoq^iaratg^ /Saaiisvcvrog 
Iltole^aiov rov (piXadiXcfov xal rov fiir avrov rov ^J>*- 
ionaroQog * *), xal nQoiarif rijg roS fiaaiXiiog fiifiho&iixfig 
futa *AnoXX()iviov , Urog ayfov %&. Smaxivaad^Ag &i aig 
fiovXofji^vog nQog 'EvfABVri tfvynv^ icfvXax&f^ iv dQxrfi XQO* 
vov rtvdf "^(fd&fi **> ^«^ i^^ arQctyyovQiag nXtvra hti 
fisfitcjixdig o^. avyyQafLfjKxta 8i avtav navv noXXa, JNemo 
monitna dabitabit quin Suida» diversos Aristonymd& torpi 
iapMi confQd^t, qQo magis mirtam videtup nihll.eiu^idonis 
ioddiise viro inprimis doeto Augasto Weicherto^in 'Hbro de 
ApolIoB» Rhod» p. 11 aq. (^uamquam, ut hM aMamaSy vel 

1*) Cfr. Banlcius in Vita Aristophanis p. CCIX. 
>*) Atqni non Philopator, sed" Euergetes Pfailadelphum ih 
regno sequutus est. j Digitized by VjOOQIC ib hml tefitreBldet dabilalio, qnii fuerH iNi^ ffM,^qitem 
SiMii Aj^qUoAii anceeMirem fuiiie iiami, AvistonyniQf. 
NoTiaiaa Ariatonjmiini griptioram texead^rom artiAt;em io*. 
pnmi» inf«nio8iim, teste AtJienaep lib, X p. 4^51^ f. Atqoi 
honc anb Alexsndro floruisse atque adeo pessimo' errore 
cum comico: po^ta confondi ab Harlesio ad Fabrie. B. €fr. 
II p. 388 planiflrime ex e^dem Atiienaeo lib« KII |^ 58§a 
intdlifitillr. Norimiis. item eiosdem nominls eodptorcm apirf 
BlatardUim de Fltim. p. 116Sd iaadatum, et ilittm ifnlqw 
papsim. a Stoliaeo in . Sermonibns commemoratum» Atqal 
MlhM horftm grammaticae kude florait, ut deoebai iuoces^ 
i09e«i ApoUooii. Ao miriim profecto, ai qufa tmqoam Ari-« 
itioiijtiiai.prabfeitdfa bibiiotbecae AleicandHnae ^rnatoi mni- 
iOTwmi^e Kbrbnim auctor fqjerit, eioi memoriam ita liiter- 
cidisie Hft ae teiae quidem apud veteves elps vestiginm r&* 
liotiilQ iit. Hk rationibus adducor ut SuMqe loeiiiil Inxa^ 
tuu esse et ante irerba ^aiXevoifXQg JlToXsfiaiov g^vamma- 
tici Bonum excidisse atatuam, in quem rectius conveniant 
illa, fftfyyQafJifiaTa 8i avTov suxw noXld, Is autem qui 
fuerit, eorum erat quaerere qut de praefectia biliUothecte 
Alexandrtnae acripaere, qua in re . negligenter yeraatas est 
lon^us Hist. Script. Phil. I 18, negligentias etiam lae. Mat- 
ter Hiitoire de r^ooie Aiex. p. 130 sq. Apolloniua mnr« 
tooi est aub Ptolemaeo Epiphahe. HO0 tempore qui suc- 
cedere ^ potuerit» neminem reperio nisi Aristophanem Bj* 
Bantfum, qui sub Ptolemaeo Phiiadeipho CailtiBachi ftiit di- 
iCipiiUli, ietatem autem ad. ettremos viiae humanae termi- 
|iOi produnit, maximeque sob Ptolemaeo Bhiloni^one, fiu- 
menis II a^quaii', inciaruit. Excidisse igitur videtur in Sui- 
dae Terbis. nomen Aristophauis, cui quidem suspi<^oni non 
q^stat, opiiior, qupd flio IfiGo aeArsim de Aristo|phine cgit Digitized by VjOOQIC AMIVSUfi, 4« «ao «IjM cnm irara te ^htarafai ism^ 
profe|«i9 «enift Qeii«le|iii^iM «il PoUao. IX 1118» nqoalio 
faU Ariftopliatite» qoooQia . nonnSiii oi flimakatig liiterGefih 

dM baiolonni} Mwtifiniq^e hominafii dicteriia et iiiBiilai^ aer- 
moi^iboa i^vnm apeet^tprffni cq^tasee dicitar. Hinc/^uidaa 
moipfi^ov Andpaiam di^ere boa dabitaTit» qaod ilie lia» 
«liflJide quam ex ip90 ii)# Aristopkania loco coliefifae ceiH 
seiida^ eat. Contra perNiiorifice Athenienaea de aomieai 
Amipfiae yirt^te iadicaaae ¥01 eo ihteliigitnr, qaod Kovvm 
eiQs et K»yAt0vcpg aimul cum Ariatopliania NaWbaa et Arl- 
bns ia ^ertim.ea commiaaaa prae Aristoplianicis &biiii8 prae- 
mio oraavermit*^'') Illiaaqaam diiu aimoitatis indiciom super- 
est etiam apad An<^Qymaia in Vita Ariatopfaaiiia p. XXXV 
ta fUv ^Q^ra Sia KfMnavQMPV xal ^ikatvidov iwdiii 
Sgafuxva (Ariatoplian^a), Sto xap iax^nvov ovtov '^i^* 
arawfwg va Kal '^/AHt/^lag TBVQaSt avxov kiyovttg y^^ 
vivai^ XifTa r^v naQOhfiiaVy iig aXXokg novovvra. Molii«, 
culiun et (uxarioaom bominem fuisae Amipaiara non aiiie 
%^a ?eri Cipecie e Scboliaata Ariatoph. Veiqi. IMt conii-^ 
^m: ^miv^tak yaQ x^q «al fiaXamTeQog yevea^ai 'uifui^ ^*) Aaaenanm tulit haec didputatio Bernhardii adSaidae 1. 1. 
et Rankii VitaAiistophania p. CVI, qui fraatraJut equi- 
dem opinor, negligeiitiae crimen a Suida in librario^ 
conferre oonatus est. Cfl*. O* Parthey de Mnseo Ale- 
xandrino p. 78. 

^') V. Fritzschii quaeat. Ariatopli. I p« 25«« Digitized by VjOOQIC Nam de Lycoiie, Antolyd patre, agftDV^ qnem ImaiioamB 
f^e iiomtnem Aml^ae tes|imoiiio eohipMAel S^oftoata. 
Hme fiwpa incerti poetae yersaa ipad Hephaesl^ VI M 

ad nostrum poetam apeetare Tidelar. Nam pro ^Afiiif^itev 
iei^ndam eat liaod .^bie *jtp,vviav^ cidtta paapertatem ri- 
det etiam Ariatophanea Vei^. 1968. 

Fabnlarum titali aapetaont novem* Qoaram qaim primo 
loco poBlnaa *Anoxoxxa^iZovt$Qi !n ea IMdnyal' quas- 
dam partes faisae docet Athen. X p. 199f. Ptenam dra- 
motia iitalam Fabricios alifqae ftaisse piMBt lime, *Ammv^ 
vmfiiSo^eg fj ISlavia^ deceptl illi corHiptO llicfo AAenaei 
llb. Xi p. 478 d oty Si xal notrj^dv n ifStia imv&a^g) 
necX$ltai, 'Afif^tpiag iv * Anoxotta^itjnvai (pfietv i] Mavla* 
0iQ' o^v^affa xal xav&OQovg, Atqae ad eimdem modum 
lib. XV p» 867 f 'Afieixpiag * Anoxottafii^ovai^v fi MaVia^ 

<PiQ 6^l3aq>a xal xav&agovg 
Itc4 tov TtodavintiJQ*, iyxi^a &$dutdg. 
Ob! pro Mavi(f Meursiaa tepon! ▼dluit Mavri a^ Sehjeeig- 
haeaserns aatem farorem significaH existimat, qno cottabi 
lado nonnnili dediti fuerint. Praestat lioc aiteri qaam pro- 
posnit rationi, qna de Mania meretrice cogitare hoa iubet, 
qRod ne tempomm qnidem rationes permlttuiit, eerte si de 
iiobiii iiia Mania cog;itaTit qnam Demetrio Poliorcetae in 
deliciis fnisse constat. Sed qnid multa? Utroqne Athenaei 
loco Tcrba ita snnt concipienda; 'Afjiutpiag iv 'uimoxotta^ 
fii^vai wtiaiv 

'F^Mavia, qiQ* o^vfiafpa xai xav&aQovg, *•) 
at Mania, quod servae nomen, cfr. Athen. X p. 578 b. Scho<^ >*) Ita nunb editf t Dindorfius. Digitized by VjOOQIC m 

HMlm dkrMopliw Ttlmm. «9^ 41 Polhe. VII 17, ^wtkafvr 
»ff«m Mealan Prietem &accikbftU.44inn4inCNraiiir Altie^ 
■Ha^liil p. fl97ve'<iiU le^dum ^tvop yag oin^) Antilrttin 
dstae p. Mt ei fitynoU M. p. 818 82. Ad tttahim fiibidM 
re^cxit Atbenaens etian XV p.MOa tig yig iiiimv oi^ 
eidiP Sxi wx ^v aitog o anoxorTa/JiafioQ ixgjfOM)^; h fi^ 
n M Md voig *jifiH^fiov inofilif^w vnolo^^VHQ. 8rin 
licet i^d seqnieres Oraecos mtxafii^kv et &n<MTTmfii^im 
Tomendi ■ignifieatlonem habebat^ qnam ab attico dfarentli 
nan alnadicat etiBm Etymologns M. p. 588 Ib mtta^i/L^v^ 
to tfimtta^ X9^^^^^ ipao$v *Att$xoi^ wxi to ififiiif 
mani^ oi wv lifowtv. **) . 

flninttnr fabola Katta&i(oy inscHpta, ab mo Atfwn 
naeo eemel iandata, qnamqnam videndam ne commenti^^a 
sit faboiae titolos. Quis enim praestet Athenaei yerba lib. 
VII p* 818 b 'Afjui^xpiag Katio&iovtr Jh /Jiiv^, iig io^^ 
noiiimv novkinmv^ non ita potina emt conoipienda: l4(A€i^iag* 
Katea&iovti Set fxiv, dg 
loix^, noXXHv novXvnmv^ 

Haiorem reiiquis celebritatem ade^ta est falHila Kov- 
vog inscripta , prono errore passim la Ko^vog depravata. 
V. Cnnaiib. ad Atben. V p. 218 c Ea qoo tempore acta fue- 
rit pmeter Athenaeum I. 1. qui biennio ante EupolidemXo- 
iUrxaff.soos docoisse dicit, noTimus ex argumento Nubiam, 
nbi nrclionte Isarchoj h. e. Oijmp. LXXXIX 1,. IMonysiis 
nrlnuiis nna com Aristophanis Nubibus et Cratini Pjtine in 
eertniiieii commissa et secnndo praemio omata e^se dkitur. 4 ^ *) De eioamodi anomttaPkOfjmg inteliigeniae est Jocna 
Phliagrii iii Matthaei Medids graec p. 68 ol a&Xnti- 
^g fiiovvtig xal ngog toifg kiyoptivovg catoxotta^ 
Ofioifg i&og iaxTfxotig^ qnae perperam editor.de ebttabl 
Indo hiterpretotoa eat. Cfr. Herodotum iiiid. p^ 9»1k. Digitized by VjOOQIC ntfliim fabiilaaiiibii Aibflafi poCeatfifBiilrecM» T.f 
hsa^ fld PoltQc. II> p. 1866. m Cmmo, Hdtraiiii fiHb ek^ 
erfftffl inaglstrO) tepetlvcrit. NoMiwtenBi fidiqneibf Inw 
«dt <Hoerb Bpist ad Dfr. IX 02. C^ndrtL^ MMz^ m t* 
K6vvov ^ijfpov vol. II p. 940 6 M Kivmg iv^fQsfiity 
S^ taves ffixai, rdv dqxovfov, €ig Si tivsg ^^ct^tfSog» Em^ 
denft faemiit qai respiei pntarent ab Arhtephane Vmp. 405, 
tll deoet ibi Sclioliastea: 9U&aQ&8og f^v veog*^^)- ipa:$ Si 
mtipmf4ia (Kowov y^^og) ^nl rcSv ftfidiva^imf^ JSualkU^ 
&tQcnoq 81 ^dQOifiiav (fxtiol Kovmv ^^fbtfy naQ* ^v >naim 
iJp». ' 3i<pQovtog 8iot$ ilex&tj dia to ^Siv uva tov Kov^ 
vov elvai. **) oi Si Kovvov Xiyovai rov 9»&aQiat^v^ (Jt^^ 
iroti» 8h ^Sh eath Kovvog^ aXija K6wag\ 6V nQoaf^tactiov 
iftQommiov) wg MiSag. «>) QuibQa poatreinia ieriiie Con- "••) Non ^fdff profecto, eed pergrrandis nata ftiit ConnnS 
■ ' fUia temportbii^, ai perBpkQe dtioet Arist^fibftms loone* 
Legendum Tidetur ivfog^ cuiQs Tocabuii usum ab ora- 
tione grammaticorum non alienum fuisse yel ex Hesy- 
chio doceri potest. Idem hoe iveog pro i^iog restituen- 
duqi eftt Aeiicl^jlo Ferg, 787, ioeo ^iultas fimllprQii» con- 
iectQris yexato. Cpdicum haec scriptura est, cigi^g 
6* ifiog statg viog cSv via cpQOVit Corrigcndum suspicor 
tviog Sv ivea ^pQoVH h. e. Sia fii^imv X4^^J^^9 ^l 
^fiyi^m Grammat. Bekk, p. .2^1 27. 

•*) riSvv h. e. rjU&iov. Hesychius, Kovv6(fQoatv: afpQO^ 
aiv. Quod 81 non ex Amipsiae Conno, eerte ex con^oa 
pdeta f etitam est;, . 
. **) Haec minus recte praecipere videtur scholii auctor, 
siquidem non Kovvag 8ed KovvSg kuliiedus iste dfee* 
iMtar, quod nemett «eeundi^ oasa KovvS fleetitar* . Vjd» 
Aris^h. Equ. 537 et Eudoc. Viok p. 261. De simi- 
libuslbominibus dixit Lobeckius ad Phrynich. p. iBi et 
ChoeXiboseus apiid Eefck. Aneed. p. :1180, :obi pra ^^^- 
8iTag^ leipendQm ^dtitig, tt xatafpayofg pro mtccq^-v^ 
yag. -[Postremam scholii .partem Bekkerne ounc i(« edi- 

' dite librb Veseto: aXka Kovvagy Sv oifSi nQoa^v^HT^ov^ 

'^S^imflufv (sie) tig MiSag.] Digitized by VjOOQIC Mi tiUeea liinnltar,' qvem recte KtiMenifl iid IkM. l: e. i^ 
Cmiio hfdiU divemm «tatiift. ^*) De Goimo, Soerili^ Ao^ 
dire, vid» prietcrM LeoRem AHatinm ad SoeratfB CpisK* 
p. 186 et Menagiiim ad Diogen. Liert. II 28, qui praeemiie^ 
CasaulioM Amiptiae fabniam iii Soeratem seriptam foiii6' 
«Hfipieatnr, quod hsttif ioio an etiam eo cottfiprtietnr, qutfd^. 
eliorQi Mialae e fQOim>(pTmg eonstitiiae ▼idetnr, Atlienaeaa 
T p. 01&« *jifAU%piaq 9^iv tS K6vv(a ^ ov xegTdg$&^ 
smov iFt0Uf}^%m) iv cw rdSv f^vttaTMV ^og^. Si repil 
est CaiaubiPni eonieetQra^ quis dubitet quiii Mena^u^ recM 
et eadeoi fiibiil^ nobiiisiiraoi in Socratem^ versns petitot 
ene atatnat, quoa servavit Diogenea Laert. 1. K ^jifiip^iaf 
S'iv TQifi(ovi **) naQaiaiym avTov (Socratem) q>tj(rll^ 
oh(agr\ . ' 

loiHQaveg dvSgilip /^XtKTf* oXlyeov^ rioXXdiv Si fjtataiS^ 

vet&\ f}xHg 

xe& av nQog fifiSg^ mQt^Qimg T' el; n6&^v Sv aoixXe^hm^ 

yiifottoi 
Qaae euEi Athefliaei loio, ex quo plirontiitai in Amtpiiae 
fabala ertumeratos esse disoiraui, optime cofncordant. Ej^ 
eeterii Hftbuiae firagmentis ab Athenaeo VII p. 337 d; l^ 
p. 868 e, Herodiano de dletione solit. p. 6, Polluce X 171 
et SchoiiMla Aristophanis Av. 689 aervatis nihil eetii adfim 
baiae argumentum eiicias. 

SeqttOntnr Kcjfiaatai Mo$xoi e%2an(fci. Ex his Kcj- ^*) HaiBC oI]m scripst Nttnc piaiie persmaim habeo Can/f 
num et Connam minime esse diversos. ^ ja de re 
optim« disseroit Winckelmannus Proleg. ad Ptal3oiiis Eu^ 
thj4« p« XXlLiXj 4|yi de Corao quae dioi poisuiit.tf/ 
h^uait tantn^n noi| omnia. .... 

^^')Kx faoc iocQ Meursius Bibl. Att. et Fabric. BibL 6rl 
11 p. 410 Amipsiae TQi/3<ova fabuiam afeiizettult. - q Digitized by VjOOQIC Ha^fiQf Ar mlm «nctore Th. 3«Fgldl tonfiScteratai swe 
qpiMii probAb^em sopni . p. 155 attoli, anft «liin Arisioj^ftiiis 
AvibnB et Pbrynielii Maaotropo in «ertameQ ci^mnumm | 
Oljrmp. XCI 2 primnin meroisge praemiiim dooet Schoiiasta 
Ariataphani» in ar|^ument» Atiom^ Mokxol fmstim ioMi;- 
jlQi corrnptai yelut apad PoUucem ¥11 109 'AfiH^iov iv 
Mvxoig {MiXtfOQvxiav linovxoQ , abl Tcram vidit ptaeter Fa- | 
kridum Bibl. Gr. II p, 410 Tonpiua Smend. ia Snid* I 
p» 801* Idem vitiam toUendom ex Qnunmatico Segaer. 
|i* 400 avitfyovi xal *A(Uhxpiag Mvxot^ xal oi ^mtiQ0$ 
moijiax^^' Blitto reliqaa fragmenta. San(p^ ab ano com* 
Hiemoratar PqUace lib. IX 188 iv tfi *jifiipnpiov Sa^foi^ 
nii MS habet ^ JjJCHxpiqvg afi(poi. 

Deniqae I!q)€v86vij. Sic enlm yocatar apad Athen. VI p.370 f 
ptaciaque aliia locis. . Pleramqne corrupto titaio Sfpejfdwvi, 
rei ^eiStovi yel I!q>£vd6vi, pro qaibas abique ScpivSovy re- 
ymeadam ease yere monuit Casaubonus ad Athen. X p^ 446 d 
qnem qui sequitur T. Hemsterhnsius ad Poliucem II p. 1080 
nomen comoediae ab annuio, mutui amoria aigno, repetit, 
eniua in pala amicae imago iaacutpta fuerit. Quae etsi non 
miam ob causam parum probabilia aunt, laudabo tamen si 
qoia meliora «ttulerit. De tempore fabulae coniectaram ca- 
p^e U(»t e fragmento apud PpUuc X 144 aervato: 

to fiiv doQV 
fieta Tfig ifttxaXxov TtQog IlXata$aig aai^X^v. 
Quae Tix dubitari potest quiu de eoram aliquo Atheniensium 
Inteliigenda aint, qui quum Lacedaemonii Piataeas obaidione 
clnxisaent, cam magna parte Plataeensium eruptione facta 
anfugerimt, id quod factum esse constat Oljmp. LXXXVIII 1. 
VM. Thucydidea III 20 aqq. et Diodorus Sic^XII 56. Ce- 
tera fabnlae fragmenta habet Atbenaeus VI,p. 270f. IX 
f. 408e eiX p, 446d. Digitized by VjOOQIC AMIHIPP&S, «eqiiilb Ainip«t«e, BmqII /OfTtot^ JK% 
qda vioiste eoin in eertaoifne comiteo Sji^idas tredidit, ne#* 
nente Eiiddc* p. 68« hfacetam poetam et inprints fjpo^n- 
ttov foigse memoriae prodidit Scliol. Aristoph. Vesp* 6i0 
(479) tdSv TQtx^mxwv imSv, dvTl rov tcSv svreXiSv^ ja 
totavta naga rdg (pcovdg nai^t^ (fogtDCOV ovtog^ i(p'^ iXg 
Hahata teSv noitjtdSv oxointovtnv ^Jqx^^^^* Cfri Casanb. 
adAdhen.VII p..820c. Uninaceleberrimafabnia ftdieaqnam 
*h^^ inacripsit, in qaa qai piscaripmm nequitlam. exafita- 
Utm ewe putabat Hemsterimsias ad Poliac. X 80, non co« 
giUTit tale arg^umentam mediae Tel noyae qnam antiqnae 
comoediae esae accommodatios. Fragmenla contemplantl 
hanc faboltm eo consilio a poeta acriptam soapicari licel, 
at AdienieiiBium immodicam.£jrdt;o(/)a/Mrf exagitaret" S)im 
rem ita videtur inatitaiase, ot piscea, qui non dubiom est 
qoin chorom fabolae constitoerint, qoom omoiboe modis toiw 
bari seae. ab Alhenienalboa tidiaaent, beUom Texatorfboa gola 
iBtQliase fingeret Deniqoe ^oat Tarios caaoa et incerta beHl 
certamina fpedos inter ae fedase Tidentor praeliantes , colaa 
qnidem condiciones. hae fuiase ridentbr, ot reddltia Caplivk 
Atlieniensea ii, qui prae ceteria hoatiboa Infenri foiasent phe 
rimnmqoe damnuni intulissent, idadbua dcYorandrtradepatf- 
tiur. Partem foederis, prosa oratione conscripti, .aervaTit 
AthenaeoB lib. VII p. 820 b. c, qoo loco ii commemorantar 
Athenieiiaes quoa pisices ae redditncos esse poUicentur; 
inodovvat $* iiaa .^xofuv (^AAi^Aa»/» ^/lag. (Akv xdg 0fdpritg 
xal ^Ad-eQiv^v viiv avltitQida xaif Sip%iav T^fyp Qvgaoi^ '^^ 
e. uxorem Thyrsi, non filiam) xal tovg r^>-«*<***^ 
Evsdeidr^ tov aQ^avta xtX^ In AtheniensltHis^ .f^* ^*"' 
boa deTorandi tlraderentor, commeihorator MelanttiF^"^ ^ 
trafficua^*), Athen. VIII p. 843c iv toig "Iz»^^ ^^ is ) De poesl h<inihUi qoite did poasont coilgessi Digitized by VjOOQIC Mela; 
Morg^ jim^diSm^ to^ ix^4aiv avr^^flfmdniaofitvop^ Neqne Iqh 
«leiito tMH dlran «ertei» illi lioiiiiiii ptmtn IbiMre luntlls 
fMlltonioi elficitar testfnieaiis, qm in eo omiieB ooosentiiiiit 
nt oiliil Meiantliio fiiiase Tidestar Tora^ias. Arietopliaii. 
.Poca05 

fivim wv tfayifS^v 

tov x^S^'^ ^XO^ aieXffQ^ m xal avtogj ofifm < 
roffyoveg 6\fiOipifQ$^ /SceTiSoanono^ a^vuu^ 
] ^ YQaMofiai^ pua^l rQayofioaxaXo^ txdwkvfia^ 
Slf^^ Mito simili^ •ddi poasont ex «Ki» conids. Nvqne 
«oflligQMliii eet Plioliae fipiat 86 p« \2&. MsXap9tov 4jpaa$ 
tqvr ffay^diag vnoHQit^ (ie^ stoitiTiiv} ivt^ Tijg i^atff»^ 
^.ias a^^^ ffJ^&ai mne nuk aOvfulv inA fii} xvxvQv ttov 
jgazn^ «iX^y. Skriiia cx Oieardio retei Atboiiaen I 
:f •. 6 e« Mekav&dog tmv anolavaeii^v iQuiv fjv^ato r^ pttx^ 
jtf€tvxj^9HfQ 8fVi&og ro^ rgdxfilaif exew^ W &ri stkHOtov t^l^ 
JfiiakV ivdunQhfip. Cfrv Xli p« 549 a. Neqae He mo o o 
pkcatio pofcta pcyevdaao i€detar, do qdo fmviaaiiiie ifae- 
tliBttr piioea ap«d Atlieoaeniii VI p. tHn et YII f. 911 e 
sJiyvntkag fimgmtatiog ttSv ixd^v^fv icantiXog 
'JEofmtog, o^./SU^difaiv ,^i^g yaXfovs ta narM 
mU t0vg Xa/3Qmxag iVt^p^, tig Xiyovagv ^fiTv. 
Piwconis parteo io pifciani agfinine sastiniiiase Tidetor fioa^ 
|ddgin|;ia aakniig, V. Atlienaeoai VU p. S&3a 

cfatxisae^**" 

nnfuffend^^ Bfaiclell ad Earipidiii Med. 96, qal qaod s« 
^ -are dicit quo aac(oro F^rioiaa 9. Gk U |^. ftlO 
Vid. Tliilntliiuni Pliiioclis filium esse dixerit, non meminerat 
tera fabain^am, qtr! filrter Meianthli fult (Aristoph. Pac. 808 
p. M8e *^*-^' fWodia fittiM|i {icfMlv^ It Sfa¥^li;q|ii^403, Digitized by VjOOQIC aaXnfig 8' iaaXmy^ Mnr iifioAoH fM^to t^^ > -^ 
iia«e i^m d« AllyBfikkidUiM iftlelligi po«ie ▼£- 
deo, iil oomfadboa fii^t ot aaltmi^ mi notps fttoidbm-teqilM' 
Utas kemifMia feel^ eUiiverit, £endem eertenilioiimii in 
«liift felmla^. ptoirtibat teDiit^ vdot ia Ifso ilio foeiiere^ |f 
qao qiiae .fommemoranter Aiheniensimn lenklnff ^ex piAtiiut 
Mmieibtti fldgid» qttAdem reniiliM^ Amt ini^i ^m 9p9^ 
ctaftt ^tiam» m Mlor, Terba aii Jktheimco YH pw mf 
?ata» are d*n^&y^ 'jif^iag rae nax^iaiSf et qdae id^ni at 
p* 981 € AV^i^ 4f'^^» qnibaa, ne(N»o nf^ pm paitata . 
toribm formala^^ auSfeg "Ad^nad»^ in Jbrrtipfi MM» 
eaaef^etiHr* Eodem 4iiam Teriam rettnlerim bmid >iaiie m 
eadem iirimla jieUlQ» ^pad AlhemMaim lil y» d«f. ^ ^KS^^ 
&aXaaafig '^if^/Ji^ vtk^ noQffVQtt^, qaai CqrycwB- femHiam 
respici pato, qaemaditiodnm Qaleeit>B tatigit in ioco o %#» 
plMMt Brjrsaiitio «l ▼• rcdsdwcp^ eenKatoc 

>!. i^l^ XiyHf Gp; fjumi$g dat fa^ &akcatm\ -^* 

£^, yakioi ^ ncaftidv f^awimv aotf 10x0x01,4 ' ' <' > 
Qaos yeraiM ex<ei fidbiilae pavte deeam^tog e^se mpiietitfj 
ia qne ."de seteria actimi fidt, a qaiboa nee seeerdotem ab- 
faJme doeet locos ab Athen. VII p».81&h aervelai» . 

*IiQiig .yaQ, ^X&' ' avTai[aiT iQ^pii tov- &sifS.^ * ....**. .\ 
Deviqae e praeiii intar pi^ceo el Imfcones desotijpdoiie 4m^^ 
ctni T^detiirv iliB dod^ ;qpud lAtiteBamm^ p. SOli^ 

Kal Ttiv fiiv *Atpiniv '^a^aamamv ivtvx»v < >'^ 

Cbi rtireiMi in endd^ao litait) li qnidtw -^o^ metfetiMdM 
cofMmmireit ^M A^^M^um mu p. se^. Adl. Vi» 
p. 9S9h. T^n^^one :4bo aola eit labala tmiae ^^|M4«m M 
iiidMw temea j^edMI BmdhHa eepmen^rati» apiad AO^ Digitized by VjOOQIC neani VII f. 9^m rai Sinddilhp^ to¥ mg^finna. Acte ifi- 
tiir c«l fwA OljWf. XCIV SL 

. .Eeiiqme Arcliippi fabidie,. qaae qalden kowmwMm^ 
im eb tfttaqiiie ^fenmalieis ^ cattt * jifAfpnQimw^ 'Hga^cirig 
ptHtfmVf ''(htoz oocux^ UXovTog et 'Pivmi^. Amp liitraottis da- 
pte^ ffitt recenaio, nt eoi&etttex Atiienteo III p* We et X 
fw 486 h et Hesycbio: imveittatv^ i^f^igfjifiaiP. *Afi(ph 
tfwan ^SevuQif^ abi Ardiippi nomea exddiflce ?i4ei«nt lltear^ 
««• et riorei» Clutet F(»rta«ae ifitnr etlam tertlo Aliienaefi 
iMa 3^1 p* iSA b ^'J^mnog iv * AfJt^pvtqvum avd^tll]m^ (ti 
mmfog) ^ilQH^j 9!aim aiSetd^g «ddendniii e»t Ssvtifof. Noe 
ftMita r<icenfl|onia dgnifieationeAmplAryonem iaadnntClram- 
«mtici BeUcerfani p. 68 2Q. 106 16; 452 98* Aivamentani 
libalae, .qnamqiiam e fragmenlis nil^l «Ificiai^ vix tamen di- 
imram esse poluit ab eo qaod Pkntaa graecoa aaetores 
ae^irtaa in osgnoiBiiae fabola tractavit 

'HQ^ixXyg yafjtwv in qao arfamento yersate ftierit, 
titalos fabntae satis indicat« Noptialiom epalaram appmtus 
commemoratar in fragmentis apad Athenaeam XIV p« 640 f. 
«Mk cH. VII p. 807 d ^ Anecd. Bekb I p. 871. 
^ f^uani 'Os^of; axi€t in8crip8& testibaa iSchoL Aildttlpb. 
Vesp. IQl Tifici *ji^i7tn(f Si xwfiuSiu yiyoviv "Ovov axm, 
Zenobio VI 26 eil. Phi^tlo Lex. p. 301, "AQtatQtiktig Si iv 
J^^qmXiatg xcrl. S^ofmtog. ttvog q^0ii iniyQf^q^fju ^Ovov 
axtav, esm «impif eiter ""Oiw a|ipellant idem Mcftfaft p^ WO 
8. T. ofjujifiOKa et Harpocratio a. v. xomtov^ 

In P.lato fabola Hemsterhusias ad PoUaoeltl H 136 
fOtelMi 4ocaisse «ohiiaft, yeras 4ivitias i|<Ott In prof&iidendis 
4ivilii8 eAelegaifti vita, aed in honestapars^oaia dHiaiieitere. 
Ki jBrafidtentia Juic ^nm tiiificUu^ hoso^em in ca repiraeseu- 
til^llm fliisse, ipii ex pwperejrqpiNite dhres^il|clne esset.. fity- 
mol, M. p. 857 26. ^Aqx^nnog IIXovi^ Nvv ovv iyivofnriv Digitized by LjOOQIC neBtnm. 9M l^/Mo(r* Ite enloi legmiam ene pr» JRov^ 

mv fvp fyivoft^v wmad Cvnin cnt p. 48» Ad diiidem 
honinig diYiihs speeUnt etum nlaTvmgq^vya if$aTia ex 
hic Mida tt Polluee VII 68 allate* Cetera fra^meata Tide 
apnd SdMiaatut Arktophania At. 1M7, Yesp. 416 et Pol« 
\u€m X 186. 

Deniqne ^Pivtavt falnilte^ ali Aihenaeo XV p. 678 e 
et Poltaoe II 183^ VII 190. X 177 commemontae, nomen 
fortagge ab illo Rbinone inditam fait quem solato qaadrui'- 
featoram imperio in decem iilis praetoiibat numerant Iso* 
crates c. Gallim. p. 446 Bel(k. et Heradidea Polit p. 500 
Craf. nbi av^Q xakog xaya&og dicitar. Einsdem nomiae 
inscriptaa ferebatur dialog;aa Aeschinis Socratici) memoratna 
iUe Diofeni Laert. II 7 et Pollaci VII 108. Cfr. Harpo- 
cratio p. 164 18. Meqae ad alinm spectare videntar haee 
Photii: 'PivwVf ovofia xvqiov. 

Cetemm hand indi^am est memorata foisse qni qnat« 
toor fabolas in Aristophands habitas, Poesin Nanfra- 
gnm Insalas et Niobum^ Archippo tribnerent» Anony« 
mns in vita Aristophanis p. XXXVIII eyQaxps di dQafiata 
liSif Jy aVTiXiyeTai tiaaaga dg ovx ovta avTov. Sot^ 3i 
tttvta, noinoKy Navay6g^ Nf}aot>f Niofitg (Dindorflns Nie* 
fiog)^ a ThV£g'mpaaav dvai tov * jiQy^ijtnov* Hamm fabn^ 
larnm qnae Navayog rd Stg vavayog inseripta foit BnHe 
aopenont frag^nta^ nisi forte apnd Pollnc. X 88, de qno 
loGo Tide Oindorfii Frapn. Arist. p. 154. Ni^awv et Nio^v 
reliqoiaa idem collept p. 180 et 154 sqq. Qnam praeterea 
Ftbrietas Archippo tribnit fabulam 'Innetgy eam ex *IxM^ 
oiv emmiptam ease Tidit Casanb. ad Atiien. VI JL 221 m. 
Dciuqne SeTini oommentom ab Harlesio commemora^om, A^ 
cUiocU i^bf^ potiai DinoIochQ Tdephum apnd Ajthen. III 
Hiat« critfCoiBt grasc^ 14 Digitized by VjOOQIC <p. 111 « Ardrfpp» trilmeiitif , t«ijmi tetigfttie Boffleial; Ia* 

iiieriiiriMn fabnlanam fcagmeDta tfapevtQnt d^odeei^. In ora* 

'iionis eaiiforqiBtioae et reriioram usa qoae dngolarki faibet 

:Archippft8 fere haec sont. ^JEw&oig pr^ em&eigAvdi apnd 

Fhotiam Lex* p. 47 11, ea&iiv fr& eo qno vetnatMres Ajttici 

constauter asi snnt ia&Uiv apad Athenaenm yil ^p. XlTl f, 

•iJ xicjy pro J tcvov apnd Aatiattic. p» 105 16. 6 |i;^^ pro 

>ra ^vQov apnd Pollac. X 177. KijTttoQog pro 9fii;mni^$ ibid. 

>¥II llrS. ro axvffog pro 6 axiKpog apud Aihaaaenm XI 

p. . 491: h. avfiTTaTQUiiTfjg pro naTQmTtig apnd Antiattic. 

^, 110 JSO. imvmi^iv L e, itpoQfiav api^d Hesychiom toL I 

^p. 1896, qnamqaam id etiam Earipidea hoc sensn .dixit. 

iParre navTonwUa apud Poliac. VII 28. ivaTga apud He- 

-rofEiiannm LobecL p. 460. daxo&vXaxog apad Grammat. Bekk. 

p. 452 28. Sed QVyx^S de facie hamana comice lusit Athe^ 

naeo teste III p. 95 e. Novornm verboram qoacqae ipse 

-prtpos finodsse videtar duo habeo exempla, av^h^QCDg apud 

Atbenaeum XIV p.j656b TavQOv t* av^ixiQfO (fljoyiSeq\ai 

-dohx^i Ti xdfftQov (pXoyiS^g (leg. axeKid£g}^et xkaaavxttfav^^ 

a&a$ apud Platarchum Alcib. cap. 1. 

ARI&TOMENES, Atheniensis, quem antiqnae an m&- 

'd»e poetis conjoediae accenseat haerere iridetnr Sdiweig^- 

-baeaseras ad Athen. toL VII p. 647. Atqui aeecarate.aeta- 

lem eins indicat Suidas: * AQkaTOfuvt^g ^ A&fjvatbg^ ,7ccifux6g 

ixwv iniJlsvTiQwv Tijg aQ^aiag wofKfdiag^ ai ^aai^ inl tHv 

^HihmovvrioiaxijSvy * OlvfAmccSiav n^. Eadem Ettdocia p.65 

iSQrFaas iila etjam corruptura * OXvfinvd^&jv^ qaod In *Oia^fif 

nuiSi mutaTit iam Portns. E Soida prQf^dt ScaSiger ia 

.Olympiidum dvayQacpij^ qui aetatem AHstMienis rettniit a4 

Qlymp^^LXXXVII 1. Antiquae AHstomenem fdisie ppatam 

camoediae docet etiam Scholiai^ AristophaMi» argHasento 

Equitam, ex quo enm Olymp, LXXXVIU 4. 'ISlofo- Digitized by VjOOQIC ABIitOKK5B». fll 

fovg **) emii Artetophanb Eqaitibut ct Cntfni SatyTfa fai 
certimen commidsse intelligitur. Sed in Snidae TerUs «m» 
bfj[i yideo de tensa Terboram ttSif imSevriQwv r^g dQx^i^cg 
mntaSiagy qute L G. Votsint interpretatnr: nnui eoram^ 
qoi aecnndarii Tocantnr. Paulio raeiiut Portut: ex iia 
qni antiquam comoediam aequnti lunt. Similiter 
Knsternt: qui comoediae antiquae proximi fnere. 
Denique Toiipiut Emend. in Suid. III p. 95 ex eorum 
nnmero qni nec primi nec tecundi led pauUo 
pott floruerunt. Nihil hornm ab omni parte verum ett. 
Videntur potiut veteret crltici antiquae comoediae poetai in 
duit quati ciattet ditpetcuitte, in antiqnioret, qui ante bel« 
lam Peloponnetiacum inclaratttent, et tequioret, qui iptta 
beili temporibut florerent Hot iiU xovg imdiVtiQovg vo» 
ctste videntur. Ad eandem plane rationem Phrynichnm 
toig imSivtiQOig accentuit Snidaa. Ac timiliter decem 
ontorum delectut, quem teqnioret ad veterora illoram 
Borraam Inttitnerant, ol imSiitiQOh dixa qiitoQig ap- 
peilati tnnt. Suidat t. NtxoatQatog. itax&i] di iv toi^ 
tQid-iiaiV inl SivtiQOcg (immo imSivtiQoig) SiHa (iritoQati^. 
Cfr. lacobdut ad Anthol. Animadv. III 1 p. 803. Vtdlmua 
ijfitur Arittomenem iam quarto anno Olymp. LXXXVIII &• 
bulat docuiste. Idem qnnm in argumeato Pinti Olyrapw 
XCVII 4 timul cum Ariatophanis Pluto Admetum commi- 
slsse dicatur, praelongam viro vitam obtlgisse censendnm ea- 
Bet, nisi permirnm videri deberet, quod in tanta vitae lo»- 
finqnitate quinque tahtum fabularam auctor perhibetur. Ita« 
qne Admeti commisslonem ad primam Pluti editionem tp^ 

^*) Ita nunc e codice editumC ^lgo * OXocpvQfiovg^ 
quod fabulae noroen de captorum LaGedaeraonlorum 
lamentationibua explicabat RanLiut Vita Aristophania 
p. CCCLXXXVIII. 

14 * Digitized by VjOOQIC an AEItTOVIBIKS.. 

irtafe arbitror. De eeteri« vlrl rebas nlhit compertum Iiabe- 
iniis, niii qaod aat ipse aut pater eius fabriiem artem facli- 
taafe videtar, qaam qai opprobrio ei vertere vellent, &vqO' 
miov eum appeiiabaiit, teate Saida L i. et Ile^jchio, &vqo- 
noiogi ovTotg ixLxltdo * AQiaroptivrig 6 xiOfiixog noitjTrjg 
cstwmixcHg. Fabuiarum titulos, praeter ' Ykoifooovg ei ^AS(iri* 
tov^ qaarara nihii aervatom est, commemorantur trea. 

Primom Bori&oi^ cuius lituiua inMvdoi, corruptusesl 
•pud Macrobium Sat. V 30, at patet e Suida a. v. tpafifia^ 
XoaioyaQyaQa et Scholiasta Ariatophanis Acharn. 8« Eadem 
•pnd Priscianum XVII p. 01 et 283 ed. Krehh Aristophani 
tribuitur, cai Aristomenis nomen substituendum esse post 
Reineaiam monuit Brunclcins Frag^m. Aristoph. p. 122 Lips. 
Contra recte Aristomeni assignatur apud eundem Priscianum 
XVIII p. 250, nbi cod, Monac. apud Spengelium Appendice 
•d Varrenem p. 627 habet Cristomenes. Aristophanis et 
Ariatomenis nomina confunduntur etiam apud Poilucem VII 
811, Athenaeam XIV p. 058 a et Phryniihum App. sopb. 
p. 28, ubi Aristomenis uomen repouendum esse inonuit me 
ante compiures annos Dindorfius. V. Athenaenm I p. 11 d« 
Qaam r6i}Teg inscripsit fabuiam, in ea praestigiatores 
et id gpenus homines lusisse videtur. Eo spectat, ni faiior, 
locaa a Scboliasta Aristophanis Thesmoph. 258 servatus: 
navTivxiav Sat tov ^aov Tavrt^v Xafiatv 
xal neQideTOV nQoaojnov^ o Xa^v eitrra^^ 
Fraeterea quinqae laadatur locis, 

In 4ifOVvo(a aaxriTfi GupoUdis, ut vldetar, in Ta-» 
slarcbis Lexempium sequutus , moUem et effeminatom deum 
darls atqletaram et luctatorum laboribus exposuit, in quibua 
etlam arfCHQOfiaxiav fuisse docet Poilux III 150, Eodem 
pertlnet Tersus apud Atheuaeum XIV p. 058 a 
aXinaaia Tavta naQaridijfd aoi XQeay Digitized by VjOOQIC Amwfijmanni. caglias. tlt 

q\A athleiamni dbag fMt. Plentorem fttbnlao (iluluitt PoHtix 
BeiraTtt, uM legitnr mxQa '^QiotOfiivsi iv J^vwio daxritT]^ 
pro qno eod. P habet naoa ^AQiatofiivn aax^ratg. Apud 
Athenaeam L L et 65Dd Jiovvaog dicitar. Ex intertia fk- 
bulis trla anpersnnt frostuia apnd Athenaeam I p, 11 d, 
PoUaeem VII 167 et Harpocrationem p. 127 9. Geteniitf 
Tix operae pretiam est monere praeter hanc Aristomentem 
aliam cognominem aQxaiag iia>fnoSiaQ vno-A^rr^v Hadriani 
libertam commemorari ab Atheoaeo III p. 115 a. 

CALLIAS. De hoc ita Soidas: KaXliag, ^A&ipaSo^ 
9(a}f4img, vlog Avaifiaxov, og iTiixXri&ti SxoiviioV^ diM tA 
axoiVionkoxov ilvai natQog. Hanc Demosthenis oetate tI^: 
33880 credidit LacbeaiBaff ad Demosthenis Oiyntfa. H p. Sft 
20. Sed antiqaae poetitf comoediae adscribendam esse, ezf 
pressnm docet Athenaei testimoniam Ub. X p. 458 c, nbi 
proidme ante Strattidem floralsse dicitar. Strattis «otem .fa« 
balafi Tidetar docoisae inde ab OlTrap. XCIL Eandem Gra^ 
tlni faisae aemalnm intelli^tar e SchoL Aristoph. Eqa. 526| 
ifiio dc loco dixi sapra p« 54« Itaqtte fabalaa iam ante 
Olyntp» LXXXIX docaisae censendasf est. Vitam aatcm mi- 
ninnm prodaxit ad asqae Olymp. XCIV 3^ si tamen recte 
apad Athen. XIII p* 577 b, nbi hodie legitur : *AQiatofam. 
(Asehiensis) 6 QiitioQ o tov v6f40V liaiViyxdiv in ^EvxXii^ 
Sov aqxovtog, Sg £v fit} /| aarijg yiVf^rai va&ev ilvai^ ov* ^ 
To^ amSiix&ri imo KmlXiaSov tov x(afiixov ix XoQfjj^iSog 
tfjg ircuQetg naiSonoit^afiiVog ^ Calliae nomen pro Calliado 
reponendam eoniecimns. Vide infra abi de Dfphilo afitnrw 
Schoenionls cognomen, qaod iili haesisse affirma^ Saidas . 
ipioniam restiario patre nsas sit, fortasse Cratino ^^cceptam 
talit. V. Hephaest. p. 97 Gaisf. Sed de hoc ad fragmeata 
dicetor CratinL FalMilas Calliae Saidas commemorat sex: 
Alyvmvog ^AtalavtJj KvnXconeg riiSijtat BatQaj^oi ijfo* Digitized by VjOOQIC tli CALLlAf. ii8«Blia* 

XaSnfr^g, AtaUiit* ■emel eommMionitar SoMlk IV 8T 
KSgdog fuaxivijg aiiuvov* ^su (lOixo^ uq f$ifx^* tcevrtig 
fiifi¥f]ra$ KaU,iag iv ^AreXear^» Recte Gtntenis «liiqae 
^jixalautff. Freqaens Cyclopam mentio, sed at ed erga-. 
mentam fabolee perspiciendum nihil inde proficias, nial qaod 
katae In ea epalae celebratae este videntar, Hine aaapi^ 
cwl licet ad Cyclopas etiam aHa Calliae fragmenUi omiaao^ 
&balae nomine ab Atbenaeo II p» 57 a et Clemente Alex, 
Str. VI p* S61 aenrate referenda ease* Eandem fabolam ab 
diic Diocli tribatam foiaae , docet Athenaeaa IV p, IftO e. 
VII p. 800 a, XII p, bZ9k t 667 d. In IlsdiiTaig Lampo- 
nem Earipidem Socratem Acettorem et Melantbiam trada* 
ctOB faiite e fragmentis pertpicitar apad Athenaeom VIII 
p« S44e, Scholiastam Aristophanis At.SI. 151 et Diogenem 
Laertiam II 18» Praeterea commemoratar a Poilace. VII 
143, Etymoiojpo M, p. 801 55, Athenaeo IV p. 17ft^ for- 
tasae etiam Scholiasta Platoni» Bekk. p. 891. Vid. sapra 
p. 18i3. Ceterarom qnas Suidat cominemorttl :fabQlaram 
nibll reUqaom est. At eidem^ at Tidetar, CaiUae. tribaitar 
I^afjifiaTixri. t^yofSia, Vid^ Athenaeoa VII p. 876. e. X 
448 b: et p. 438 c. Sed de hoc scripte iiallaa hic diceadi: 
lecos eat. 

HBGBMO» Thasias, Cratini senescentls et Aldbladla 
Mqaalis, at constat ex Athenaeo XV p* 698 c et Chamae^ 
leonte apad eondem IX p. 406 e. Antiqnae comoedtae ad« 
Bcriptam faisse a nonnallis diserfte memoriae prodit Athen. I. 
jf^.hh.'HYVI^f^v o Oaaiog 6 imHi^n^dg Qa9(nj Sv tfi a^ 
Xai^ XfOfmSitf r^vig hTaTtovaw^ credo propter Phillnam 
fabalam, |le qoa ita Atbenaens XV p. 609 a Yeyqaqn Si uaV 
TUOf^^iav 6ig tov aqxaiov TQonoV^ ^v imy^tfovah ^tXi' 
vtjv, abl qnl dicatar 6 a^aro^ TQonog Intdiigferem eqoidem, 
si noyae comoediae tenqporibns ▼izisset Hef emo, qaemadmo- Digitized by VjOOQIC HE«KaiO« I.T4M. LTSIPPUS. ^H 

inm f. 0; VifitijRiaft Jl«if9»ntt8 «pud PUttiiiui l&phi. VI M 
firimlaai a4 exemplar veleris comoediae «Griptai^ 
legim^ dicitar; nnoc aHtem iis Hegeaiou vlxit teoiporibpsy 
ubi aati^aae eooioediae suas adhac eonstabat honos. For^ 
taaoe l^tur aatiqaiasimam comoediae formam iatellexit, gualis 
ante Cratinaoi foit scarriliam dicteriorum procacitate in^ 
ng^nia. Comparare licet Epicliarmi fragmeutam appd He^ 
phaaalioB. VHI p. 15 

oi rovg iofA^ovs xartoif aQxcuo'^ XQomv^ 

Sv nQatog tioriyr^aa&* ' ilQtojo^evoq^ 
}Mm fabalae onum fragmentam anpereat apa4 Athenaeatt 
UI p* 108 e, fied eandcm etiam altarum iabuiarum auctor 
vera faiaae nesoio an ex Chamaeleontia loco apud AtJienaeuiii 
IX p» 40§f coUig«re liceat: da^l&i siors '4al eig ro '0'ia^ 
TQOV SiddaKfov xwfuaiiav id&wv ix^v siX^Qe^ TO i/xdriov^ 
ovg ffaXXfav iig^ t^v OQXJQOtQav SkanoQeiv inoi^ai xoi/g i^-ja- 
tag^ qme ad ipaam iilam Pliiiinara speetare noa. verisimil^ 
est» ilaiorem lameB iile e Parodiis^ quas plurimas scripsit, 
cona^qvntoa esl gloriam, de quibas nuUos hie dicendi 10-^ 

€QS qsl. 

LYCIS, ignobitis poeta, c|aem simul cum Am^sia e^ 
Fiirjrnicho coauBeraor^ Aristo^anea Ran.- 11 
tiokiiafji (AfiSiv ivniQ <pQvvijiog 
£Y(o&i noutv xal Avxig xafiHxpiag^ 
nbi SchoK^i^s: iig ^pvzQog xcufi(^Sutai» kiyu Si^ avtov xa\ 
Avwv^ ov ovSiv (fiQStah, Simiiia iride apud Suidara a* v. 
Jlixig, De perinutatioiie uominura Ljcis Lycus et L;ciu« 
cfir. RidinlEeBias ad Rntiliam Luptim p. 100. ^ 

LYSIFPDS. Tragicift poetis hunc praeter al^s accen- 
rait I4 G. Vossias de Poetis Gr. p. S27. Similis vel Uhra- 
lionim error ^ ipsius Sodociae: iu VioL p. 282 jivam-- 
nog^ tQayucog* tdiv SQn^fiatmv avtov lial Baxxai,' xai Digitized by VjOOQIC Irf^ airop SQCtfAcnci. Eadem SnlAis, ted onrisH Toce 
TQayisAg et In fine additis (J^ 0VQaox6(iog. Tempoiffl^ qno 
▼ixerit, certissimum indiciam praebet Didascalia matmorea ab 
Oderico edita lin. 6 inl '^vukoxiSov • . • vamnog ivixcc 
fjuv • • • • nov Ktttaxrivaig. Vicit igitnr fabnla Kata^ 
Xiiifat inscripta Oiymp. LXXXVI 3. Itaqne recte cnm 
Callia enm coniangfit Athenaena VIII p. 844 e jiaiicniava 
tov fidvt$v «-. xtofjifaSovai KaXliag IliSiiTaig xal Ava$n^ 
nog Bdxxaig. Baccharum aatis frequens mentio, Telut apod 
Athenaeumlll p. 124 d. VIII p. 844 e, PoUucemlll 77.89. 
X 50. 154 et Stephanum Byz, a, t, &iaaaXia^ ubi oliot 
jtvai^ legebatur pro jivamnog. Ex eadem fabola d&ctoa 
eat quem omisso dramatis titnlo aenraVit Tersum PoUux VII 41 

ov8* imxvdtpag xal ^emaag tdg dXXotQiag intvoiag^ 
qui ex parabasi, in qua aemulorum poetarum iniurias pro* 
pulsasse ridetur, petitus est. Sed de his ad fragmenta di« 
cam copiosius. De 0VQaox6(i(a ab uno Soida commemorato 
quod statnam non habeo, Ex incertis fabuUs quae afferun* 
tor Iragmentay eorum non indignum memoratu est quod 
•erTarit Dicaearchus Descr. Graec. p. 10. Athenamm en- 
cominm complectens elegantissimum. Einsdem poetae no* 
men pro Chrysippo restituendum suspicabar Etymol. M. 
p. 531 54 oi xXdSoi^ ovg xoQovg xalovaiv ~ cig xal Xqv^ 
omnog * 

'jilXd SSSag fifAiuvag ifiol S6t(a t\g evSo&ev^ 
xal xoQovg nXextovg dxQaKpVBig fivQQivjjg — . 
Qua^quam T. Hemsterhusius ad Plutum p.469 et Porsonns 
AdT. p. 367 e Strattidis Chrysippo haec ducta putant. De- 
nique aUmi Lysippus Tidetur is cuius meminit Photiua Lex. 
p. 498 8. Hdfiaxat * Enatoa&ivr^g dniSa^xs tov ^>OQfA&v.. 
afiHVov Si tov to^ixdv xdXafiov. ovtt» jivamnog, Nisi 
forte Lysaniae aliusTe grammatici nomen latet» Digitized by VjOOQIC I#BUOa 1h co tli Miut Jiimm ^^yinAg y^rmi^ 
h toig llakomwfjifiixxolg. TVSp S^(iitfa¥ ir^rotf ^cirl 
tavret. ^Ovog, *Amo<f6Qog, ^^oqig, Ito Mfi P«rlt« pHi 
'Ayviqi qnod seirat Endoeta p. 2M. Corrifant ^jiyvovato^ 
FraesUre Tidetar ^'Ayvmog^ Hagnonis filiiit, qI Tolaii Toq»^ 
^as Bmead« I p. 88d. Reete aiiieni tempofe belli Pdo^. 
ponneriad ema TixiMe Snidaa didt, liqiiidem Mehnthtam 
ridet apnd Atlienseom VIII p. SMc «t HyperlMriiim apuil 
Hesychiam t» Haan^q. Adde qnod Ui^io^aig «faiiai eamr' 
Arifltopliaala VeiBpia docoit Otymp. LXXXIX d et anno poal 
0^if^g ram AriatophaBia Pace et BapoUdia Adniatoritai, 
la alroqae eertamina tertbia habitoa eat, at coualat e dtd%- 
lealiia fabalaram Aristophanearam, Ex fabolia doa qaaaa 
primo loeo Snidaa commemorat ^Ovog doitotfogog (nnioa 
eniai hic dratnatii titalaa eat, at Tidit iam Portaa), etaa 
qood arfamentam fntaae Tideatar ingenioae expUeaii Boeek* 
kiaa Oeaonom. Att. I p. M7, «Daliin Idtet die Enmeliloiif 
«bet Zenobioa I 74, Mich, Apoatol. II 68 n, a. Ton dnam 
f aofeblidieB Baaem Leacon. Dleaer that nemlidv wie he^^ 
fhaaptet wird, Honlgachlaeache tn Tra^fkoevhe^ woraaf ahett' 
fOerate lay, nnd brachte aie nacb Atben, wo er allei fBr 
fQeiste anagab: der Eael flel, dto Zoeliner £Mideii^ indcaa 
«ne ihm bulfffdche Haad leiaten woUten, den HMty nml 
«aahmen denaelben weg, Pteae Ckadiichte lat awar Ter» 
«smthBdi eraonnen, nnd de begegnete kdnem Lafnfcont. 
fLeakon war elo Atfaenladier Komiker ^ ond hatte dea- 
«Baoern Miasfeadiick in einem Stockei ^'Ovog amofOQog 
fSenaaat, anf die BShne gehracht» Frfi^ntomm aihtt' 
BorvatQm eat, at nec nqia^iav» ^nam ^QOT^Qeg finaeripaii 
fihttlam, ea monente etiam Gaaanbono ad Ath^^a. YIII 
h M8c mtnoa reate a Saida Tocator ^PQatOQig. Meqpa 
iliter in didaacaUa Pada r^ero^ jhvx^v Q>QaTOQam 6eaoi« Digitized by VjOOQIC mmUmtmfi» Vm vld« Bitttetiiiii coai|iieiit«tfiipteni de 
9f^Q^ ip* 88 el £chae£mm Appar. DeoMitdi. V p. 961, 
iu HQfttri^ Mbnkie tltala semnt Atbenaeag VIU p. 818 e. 
Qev«biag i. T. /ZaiKiP^ et PJbotitui Lex. p. 587 18 Ti^i 
ijd^mSti ^y^^ i^ ^fiivegat^'^ ti%a Si oi avToi rotg Tir^ 
fi%f9ivoii^ Ite eiiiiii cecle «iorip«ii Porsomift prQ jh%^bv hf 
^fi(gc^4^(M0if. Badeet fornt» reddenda Xenopboi^i HeUen. I 
% 8r AwAyla BBmen. <S8 et ex codicibiia Polloci III 4» 
i^Uy9«ne:;l<MJ8^ la acceata paesint erratttm videaSf ut apai 
Stgrp^. 9f.t p^ 799 Mf tibt acrfbitiir tpgatiiQ. Faxoiytonoa 
«we fbmet ThMdo«ia$ Bebkeri Aiiecd. p; OOS^ 11 tmp ug^ 
f^ .fi^^TQP^ ooa I/LOXQ^. ^UxQii^fiTaifi Sia tov i Hkmva^ 
fjffmsQ%^IIieQaig., 

JtGTAGENES^ Athenieiiaia, aenrt fili«9r si Satdaa ^' 
Bodociae fidea. . Aetatfd ii^cinm aatis certoip^ i^bemt ffiHe» 
fcidUit Sftholiaata Plfctonitf Bekfc. p. 888, nbi l.yeoiiem A«^ 
tolyel patrem ah" eo exii^itBtam eaae lej^imiB ,. et Seholiaatli* 
AffiaitoplMinls :Av.< 1897^ nbi aiiacam Arii^dpbane FbiTiilebc^ 
'et rietene; at JMidiae imsor commemoi>«lar. Fabdtftilm H^ 
tptt .porpaiiei Mlhnit mUt* Sftidaai mv dfafi^ww mvwflSk 
i^ ifemch Ji^a^ Mcfi/tt^vdfag (JBtidoda MaQpu^xov&o^^ 
^^mi^omQ0mfx ^^Xod^ns^ ''QmO^ (Eddoda VpiQtf^y ^ 
^idmn^ctk bi jbia* qeiia prima lota eemiifeineitotar jtiv^iu^ 
eiiMafif4ti>cn9fog, gd. wiaft fabitlae .titalam ito «itnt> 
tqndke tt aedbalar JliQe^y ^ MafMf^KV»0Q. Sic eBihi 
eatlir Cabda. apud. Athetiaeiitti Vlil p. 835 a imtmiit ta &» 
MafiiiLcm^ov ii ^VQtS^ Miraf(iiV0vgri iafiffiioVk Scm^oliUip 
tnBEeii iafieU aliiia* Athennei* kcas \m p» 571 b xttmr mg, 
Msm^ivmfff j&Qag n '^bv ^Jt^tayoQov MaftfAOHU&ow^.* 
Qtaie Tevba sic tnteryretaad» pstiBMis^ utt qqam Metagcaesi 
fabalam soh uivQtSv nomiM^ docoiaset; eami poatea: retractm»*' 
rit Arialagoraa et MafifAaxv&ov aomine inscripserit, qaae Digitized by VjOOQIC nwf^nmi^ re» fonftraMri Tldetor «o» |«oa wmapmm latlotDr MMm 

gome Mnfificcw&oe (vide pneler loeoo dialoi SteUooi.iii^ 
ay^f<0V, AntilattkiotMn Bekl:ori Anecd. p. 65 et eli«i4 L^ 
cm ibid. p. 404)$ neqoe nnqiiaiii JUelaffeiiia M^fipt^i^o^ 
9ed nUqiie jivQau Vid. Atbetiaeiifl IX p; 8861^, ScboliOaMb 
Ariat^anis At. 873, Hitfpocratio p. 250; Alqde ite etfaot 
«Iter Athenaei locas inteUl^endas eBU MafifiGSxv&oe ^ J^ 
QM Mermyivovg^ nbi Metagenie nomen non ad Ifamoiacjtlit 
aed.nd Av^v commeoioratioAem apectat^ Mamma^thnoR 
antem iiUc tanto magia omiaeo Aristagorae nomilie ad parteii 
Tocare potuit AtlienaenS) qno mimis inter veteret constafcai 
Arlstagoraane an alius daa fabolae auctor liabendas esset* 
Qoam in reqi insignis est locns Scholiastae Aristopli.. Rsiiw 
1017 MafifMiov&oi * AQiata^fxoe ' fUv fptiahv ^vopLdtxm^ 
sio^o&aK mie ovv Jtjf^^Q^os qmaiv^ h fi^ avvtf&$g mi^ 
wte (fort, 'jitrixoTe) rd ovofMt, o^ xal Sgafi^a oXov ^vmp 
in^yiyQanray Ma/ifiaxoud-oe 9 o rme JlXdrwvog: kfyosua^r^ 
Qaonun Terborum sensos riz alios esse potest nlsi bierqoi 
i:|^itur Detmetrias hoc nomine ttti potndi, 'cnlit» 
adeo- intef rom drama ab aliis Piatonl tribotsni 
Maftfiazv&oe inscriptnm est? Ubi: Demetrinm taM 
tdlife poelam comicam, de qoo infra dicemoa». Niri forte 
conraptam loaom: statuas atqoB ita con^endnmt nule oiv^ 
JiflfM^Q^&e iffiQiV^ li fin avvfi&ee 'jhwco^ ra ovofm ^^ 
Ttak.okoV' dQaf^» etc. qiui igitor, DemctrJitS' respoa-rf 
del Aristatrabo^ nlst aomen Attlcio familiar« 
finity. iMiegrlami ajdeo; dvama Loa noml»e: inaevt'^ 
pjlaia eatft Ut BSBinetrinB intelligaiBr grammatlcjps^, vnlg^ 
' 4k^-^ aoemrinms: oblqne Aiastarcbi •dTcrsanaSb. Vid* Snidasi a. t.. Jnf$.r]frQkoe* SchnUast^L Aristopb. Han. 7& lOOK 
1001«. Idqne nemm arbitror^ Sed*. qoicqoid est , iUod nofli 
doUiun Tlderi potest Blammacjibi anctorem alioa aliam per* Digitized by VjOOQIC MffAM9Kt. 

MbdlMe , iHitii hoii' mUwm ifnoA Photf ani 8.' t. ifmi^ nxdlo 
Mtlorti noBiiiio adtedo legf: o^x ^^^ naQaroig rQaysHofg^ 
eiXli xal iv Mapifiaxi&w, Siiniliter Giossae Teteres: Mam-« 
macathuB, dQ&fia. Ita enim pro Mammaculas emen-» 
iatlt MeHrsias. Ceterom fiilitar Casanbonns ad Athen. XIII 
p; tl^lfc eMam Epigeni Mammaeythnm tribni dicens, de qao 
BtbU aspiam legitar; ac fortasae Metag^enem scribere Tolait. 
Meqae reetias de Aristafora dispatat, caias adeo nomen c6r- 
vnptttm esse statnit, qaam dabitationem satis nnnc loiiant 
gramilialici Segaerhinl. Fraeterea Aristagoram wb ano cotflK 
AMaOratnm reperio PhotiO Lex. p. 107 18 'fyavrcc^: toifg 
t&v latmv. 'AQWtaY^Qwg^ et si recte conitcio p. 201 18.. 
uhtiatoguSovt xovq OQ%iig* oiittaQ ^JlvrayoQag. Avtagorae 
Utodii poetae commemoratio ab hoc loco aliena. Scriben* 
dam videtar 'AQtatayoQag^ Utraqae g^lossa fortasse ad ean- 
4em illam Mammacytham referenda est. Alias Aristagoras 
est* iS| qaem commemorat Scholiasta Nab. 827, ubi vide Her^ 
irattnam. Cetenlm de Mafifiaxv&og, qno stnpidam bar* 
Aimqae hbndnem notarl constat) vide praeter Enstathli 
OpHSc p. 89. 103 Mearsii Lect. Att. I 4, interpretes Ari« 
•lilphairis Ram 1017 et Osannom ad Philem. p. 15« 

Seqaantar SovQioTtiQaat^ qaam nonqaam in scen« 
^xhibitam esse diserto Athenaei lib. VI p. 270a scimas te» 
ftimonio. De ar^nmento non mag^s qaam de inscriptionia 
valione constal. Nam qnt Tharioram eversores reddi- 
dil Schweighaeaseras ad Athen. yol. III p. 591 fortasse Hej- 
BiOm seqaatas Opase. Acad. I p. 175, merito improbatas est 
LobeekiovPanilip. |p*amm« I p. 78 et Passoyio Melel. in 
Aeschyli Persas p. 45, qai recte Tharios iptelligfit Persanmi 
mdre mollitiei et luxariae deditos. In ano longiori fra* 
fmento apad Athenaeam YI p. 269 comica exajfgeratione 
Tharioram fertilitaa praedicatar. E reliqois fragmentis apad 

/ 

Digitized by VjOOQ lC Aflcnttpm VI p. «0»«« VII p» 887 c, jfitldim «1 Fbaihiii 
«. T. r<9 TQom^ ifmmVf ci «j^ni Antlalttdstapi p^llft jrfUl 

dBda9. , . . / , 

Mitiiit.etiam de tettia Metfigeitii IklialA CMHtatt qiltlli 
miro isto et.obacaro titnlo *'0 /437^0^ fi.^A.aHiiTa\. iaamir 
psit, si Siiidae fiden, Ea aimplicUer .^'OfiTjQog. TOiiatmR apili 
Schoiiastmn Flalon. Bekk« p» .832 et ad JLdstopbiuiifi Al» 
1297, nbi fillitar Bentleias opasculum de Homero laodaii 
existimans ideoqae pro Metagene Tlieagenia nomen reponen^» 
Eidem falialae Schweighaeaseros . etiam alioni looamahAA^ 
iiaeo YI p, 271 a. serTatam adscribit, qui oam Homertcimaa 
Tmunm parodiam contineat» priorem fabulae titolom . qonar 
mode explicat. Cfr. Fritzschias Quaest. Aristoph. I p« £89* 
Alteram tituii partem comparare Hcet cmm iBjBorifti«M fii^ 
bnlae Aristomeneae Jiovvaog ccactir/ig ^ ih qua y)de %|li(0 
snpra p. 212 attuiimus. 

Denique ^kXo&vTfjv^ qua fabula oidam anperstitiOfi 
aem iaxasse Tidetur (cfn Schol. Yesp. 82) hiud«t Afheii* X 
88 et iterum XV p. 700 f cll. Antiatt. p. 01, ScboUastaV^ 
Aristophanis Vesp. 1221, Pollux VI 103. X 115, qi^ ,qfi9fi 
ex moerta fabula profert VI 40 et ipsa^ex ^ilo&vrp dpctf 
esse docet Antiatt. p. 10€L Incertorum dramatam «omiial 
dno fragmenta serTata sunt ab Erotiano gicpit Hippfii^* 
p. m et Polluee III 76. 

STRATTtS, Atheniensis. Hnios aetotem Athaaeaa X 
p. 453 c. ita definit, ut eum Callia paullo minor^ ftdaae dt* 
cat, KicckXiag (a^xqov iiistQoa&tv ^evqgAfVog ro^ X9^^9K 
^TjgaTtidog. Itaqae fabulas docere coiepit feve JncmqNii» 
Olympiade XCII. Idem attlgit tempora Sannyrionilpad JDiv- 
^y}^^9 qnomm alterum ipse commemorat apud Sisl^tMiitidil 
Aristophanis Plnt. 1195, alterum, Sannyrionengiy rSIyfMMp. 
Athenseom XII p. 551 e et Pollucem X 189. JM / Digitized by VjOOQIC 'nymfr^BBai fabtda* dotfnfiM ex loao tpiidk Athe* 
XIII « p» fiMd, abi liomtem senem propter £•• 
glteae smoreB notagge didtar, certissime colli^tar. Cfiw 
dbilouf Fast p. IM Kr. Nomen vfri pessim Stratii scri- 
^imm repeiitor, de qao Tide qnae dixerant T. Hem8terlia«- 
4ita0 fld Piat* p* 165. 470 et Sdiweiglweasieras ad Athe- 
«ieom X p* 415 e. Unice Teram nominis haiai' scriptoram 
Mae' STfttttiqi docet etiam Yersaa ilie Anacreontis: rov Xv^ 
^nmw ijSififiP St^mv ik xofi^ae^, apud Hephaeat. XV 
•f . f)i6. CVr. Etymol. M. p. 7M 88 waneg naQa x& Bwexog 
fimtrn Baiq(ig *?X K^vog K^^q^ J^fiog Jnfng xctl JSm 
yug,' oHtm otQatog StQatig xal nhiovaapLM tov t STQatt$g. 
46fcl pto KQOVog KQovi^g lcgendnm Tidetur Kovvog Kowiq^ 
ifao noraiae noThaas fabalatorem CiMcem apud Theonem In 
Vabii fthf^ Tol. I p. 173. Hinc apertum «st recte legi 
•pad Hesychinm, KovviQx avXritfig mviav Sx^ xaimQ uh 
liQi&togi pro flfao Kowog tcI Kowag scribi Tolnnt. Kovvog 
4C6wi^ Kotfvag elasdem nominis diversae formae sanl. Me- 
^crfi fadicil poetam Strattia faisse) haad obscare in^cat, 
^od Oreste £oripidis impense delectatos •est^ ot docel^locos 
%ipad Sc3H>i. Orest. 278. Frigidos et ineptoS Terboram iosu^ 
^blBse^alei obiicerent, eoUigas «x Hesjchio s. t. xoXixd^ 
5^0*, obf lanilrtar StQatT$g iv rw 4poQtix£ SQafian, qko C*. 
nesias fabola sigfnifieari Tidetor. •Casaoboni enim errorem 
<aa At^aeaitt YIII p. 827 e), tpA ex ipsa illa H^sycfaii 
^losia' d^o^^xo^ comoediae titalom foisse potabat) Terbo ter 
llglsse sikffldat. Paollo dlTersa Interpretatio placnit Lobedtio 

Aiobeckio w p. 1826 qoi fOQTixov SQafAa de obscaeno dramate 

AeschyU tl 

01 re mo ^^^^ gi^^ Bvxx^g notom nomen ex Alcaeo lyxico 
fincnto al' Athenaeom X p; 430 c, obi minos )recte serlbitur 
Thuriorai^^** Digitized by VjOOQIC tmv b^m^hjm 4M i^.iitnfiJiMs el.iiii^ JCDodlotMi 
po«iimoi' toibps.., Ad»^plimm Niiii. .684 dnt Mtndiimm 
in iifS^v q^^jmiv vr^ria&Usi^i §pA1^B verkit Aw^yiotelCiaib- 
tiiii «I Aioipsiie lolbeeliis ISieetioo oigiiificot^ Similiter Yeip. 
66 UytSiQ», xmfi^iccs ^(k^iKns amfnin^ov^ Aristotdes BAu 
Nicaai. IV 8 qI fjtiv olv. nf /e^o^ imofieiUovtft fimfu^ 
UxQi ^oxoiaiv dvai xcf\ ^^ixoi^ qaaentfiximo oil nimiitti 
coinicoroiil poelonMn risum . ooptaodi i^piidiMem lapt^Uxp 
«eqaeotio doeent* Flotarobiif Mon p, 9A&e vkv icmpufi^ 
.miav ov^dos Haifi^vov 7jyovvwo mI (poQT^ov^ fSa^e WfMiH 
iiv fiiiSip» noulv xci>f/^(oSic(6 ^ jiQBwmyitaiv ^ qno loeo SnliOr 
nestam et iUiberale siguificat» De ooaucis peraonis eonTi^ 
ciam conTicio rependentibns dixit Plato Pbaedr.^p^ 839 li 
iW liii %6 TcSv ^ofpuoSufV ^ogxtxov nQtiyfia dva^x&^fic&a 
nouiv avTanoSiSovT^g aAAi;Ao^« fienique GO(mniemoraalns 
quo iain sapra osus sam loctts.Scboiiaotae Aristoph* 'Vos|L 
659 ubi Ar<Jiippiim poetam propfter flmbi^nos reKbornm Jm^ 
8U8 ffOQTiMPV «ppellatum faisse sotibiiy :quiboo rerbfs psn 
ceteris Piscesiabula significari Tidetun 

Fabulas StrattidL AnonymOs dfi Com. p. XXXVI tribuit 
sededm, ietidemqae. fer^ . c^iOmeo^orai guidass iSr^^orr^, 
'AdTjvatog TQo^tioog (rect& oorrtguiit ^cn/iMXO^);' ruiv Sga^ 
^mm o^ov Tatmoi. .'Av&^nMOQiaxtig^ 'AtuHvrriy ^jfye^ 
i^ol ijto^ *^Qj/vQipv oipavLStfiic y 'Lfi^Qiaii\f KaXkhmdaii^ 
KiVJiaimg, ^d^ivofAiS^v^ MdxeSautg^ filfi$€U^ TQ^thog^- 4hif»- 
maai^ ^hloxMfiTs^fXQiiaminog, ^asvaavm^ Sb;poira«^:4v 
9V0»y ^^iS-ipimoQ iv T&i SevxwQof j&/£l/a> .tuiv AmmmatfU' 
^^v* Haee posiremo indejib ^g ^i^^^i^ defrtmi ^lfpad JlDap 
4oolam p». 885. Sod pjpaj^fir^a. oomnwovaiitmp i^ti aitidift 
ZdnvQog n£Qi7ca$6fi£Vog j MvQfiiSovigy ZJoo^mf ^ jQ^fyiM^. 
Biponamos de sin|rulis separatim. Digitized by VjOOQIC ^jifm^l hateitw AlhMiM Tl p. MBe tt XT^ Mte 
«dl Ifa' vl ^nUtetam fttee lypftmt, otrttiiiiie Pberecrites 
M Stnitlh ftibiilte encter habeiidoe esset. Apnd Safdaai «t 
Siiioeiaiii- |ileo«c fabolae titoloi ita exhibetor '^;wi9-ol fjto$ 
*jt^vpov a(pav$a/i6gj qood onde doetom alt noo reperio. 
JBec onom scio, ^J^YVQuav atfavMfjioq incertf aoetorig esse 
fabolam, coios alii Antiplianem alii Epii^enem, alii deiiii|oe 
tpidlippidem aoctorem peiiiibebant» Vid. AthenaeoB VI 
p, 8S0a et IX p. 409(d. Sed in eo qoem Soidaa praebet 
dbiiHe titolo ettam ¥4x01. permiram est, pro qoo oon monito 
lectore Bimplex f} exhiboit Casaobonos ad Athen. p. 427 e« 
#i ddeaa importonam pardcuiam) doaa habemos fabolas 
'*uiya&ol et ^ Aqyv^iov aq>avuffi6gf qoarom alteram fortaaae 
fneciiiit nonnoUi qoi Strattidi adacriberent. 

*Av&Q(a7tOQQaiav7igf pro qoo male apod Saidam et 
eUm etiam i^od AtheBaeum II p. 127 c 'Av&QtanoQiattjg 
legdbator, ante 01ymp« XCII i doceri ntoa potoit. Ridet 
•eiiim i» ea H^elochom Eoripidis histrionem in Oreatej ot 
ematat e loco in Scholiia ad fabolam Eoripidia 278. 
Kal ToSv fiiv alXkrv ovx ifiiXiiai fiot fulbiv* 
ISvQimSov 8i SQOfia Ss^Kitarov 
8iixva$a* ^OQsaxnv^ ^Hyikofiov tov Kiwoqov 
foa&tiHrafUVog za nQuita t£v imSv Xiy€$v^ 
^loiboa Teraibaa noo Eoripidea, ot potabant Caaaoboaoa ed 
Atfien. L L et Fabridog BibL 6r. II p. 497, aed neacio 
qoia ayunfo&itfig^ qoi primaa &bolae partea Hcfelocho, in« 
epto Uatrioni, dederat eoqoe ipso apectatorora voloptati pes- 
dme coaaaloerat. Hinc etiam titolos fabolae explicaodoa 
«idetor ^Av&Q$moQQaiatng^ qoaki dicaa lanionem hominom. 
ttmilia ^ool xwoQQcUatfigf fititQOQQalatfigf &VfiOQQaiatfig^ 
tJQUof^iMarw «tc. ^\^ \ Digitized by VjOOQIC i 'Aw^ukiwfil. -Saiie dui.pitt.lUuiaf h. e. fmA Olyii^, 
KUI 9 actem.^e tra^l Sdieiiftsta Sa». 146: tivijs qmca^, 

^an, WivSog Se. noXXM yag iloTeQOV rdiv BatQa^nitv 6 
'AtcJmvtq^ SfSiSaxtai, u\n iv '^TaXdvrp et jJ 'ATaiavTti 
wr^enivm iridetur. ^ Similia habet Suidas s. t. (miQt ubi 
pro 'jltaldvtm legitiir ^JttaXdi^Ti^g^ verbis 6 *JlTdlavrog 
omissis. £x serioribus Ataiantam fuisse fabulis docet loeus. 
ab aactore Vitae Isocralls a Mustoxide editae p. X et Athe- 
naeo Xlll p. 592 d.servatus. Sed de hoc ad fragmenta fa* 
bolae dksani. Baiideiii praeterea ad partes vocanl Athenaeus 
YII p. 302 d. Schoiiasta Venetus ad Aristoplianis Paci MT 
et Suidas I .p« 611, ubi citatur HTQdTtig iv ^AtaXdvtaig. 
Ac fortasse eadem fabula Bi^uficatnr apud Hesyefaium s. r. 
JiovvaioxovQonvQoiv^g (sic lege, et postea Jioviaiog)^ ubi 
leg^lmus: log Srikoi 6 Tag ^AtaXdvTag (Tvv^sig^ prorsus at 
apad ^choliastam Av. 12Mt 6 tdg 'AtaXdvTag yQarfHng. Ce* 
teram Atalantas scripsit etkm PIiormHs SjraGUsanus, et Ata-, 
iantam CalUas fiathycles Aiexis PbiJylliizs et Philetaenis. 

ZbinvQog, n^QixakoiJtavog semel landatnr ab Hesy* 
chio-8. oy fidXa xixxdg, loco «orruptissimo , sed Ita tameu 
conqiara^y ut Eplcratem, de quo supra p. 182 sqq. egimns, 
in eo commemorari appareat. Zopyrus, quem hac fabeia irit- 
anni esse eaoiicere licet^ fortasse non diversus pn^ndus est 
a Zopyro Aldhiadis. paeda^o^o, de que i^r. Platonem Aieih. 
I p. 222 B. Piutarchum Aloib. cap. 1 et Clementem Aiex. Paed. 
p. 130 Pott. Quamqoam eum Plato Zopyraib iam; aetate 
provectiorem Aicibiadi custddem appositnm esse dici^, tem- 
pornm ratioaibua magis accommodate feceris, m i^Mini 2o* 
pyrum intelligas, cuius nomine Phaedonem Socratidum dia> 
logum inscripsisse eonstat e Grammatico S^guer. n. 107 S 
et Theone Progymn. in Walzii Rhet. I p. 177 ali^qne lo- 
Bist« crit. Com. graec. '^ Digitized by VjOOQIC cte.ad BfflMncfaraai i». SS7 iUttlik TiMtiiii fbb«ke «•nptres 
eimi SpiMthari, ignaJbifis Uioram iemponim tragtd, 'M^Mxhi 
ntgixaiOfuPw ^ quAm p«rodia latisse Stratlidom Beqaftqaam 
improbabile est. 

'I(fiyiQ<A>v a Suida iu StrattidiH fabalia comniemoratus 
iiaudator ab Antiatticigta p, 83 )S7« Eiasdem nominfai fabulam 
ApoUophani tribaunt Suidaa et SchoUatU Arfstophanis Pac. 
591. * AnoDiiMfaifriq *I(piyiQOVTi. Kia9x>v la/SoifA^ roig vn<a- 
ma^9 et ab Harpocratione p. 5. 9. ddshpi^iv avrl rov 
aSehfov xccXiiv noQ 'laoxgaxu — xal Sxqatxiii xai. 
'AmM.otfavtii ev * Lpjtyigavri, Ad baec ii comparaveria f^ 
m Astfitads^ 1. 1. 

*Ad€Xifiyti,vi (ig dSeXtp^ nQoaffiQsa&ixu 

'Aax9lfiop^0a$i EvQ^niStig *£xdfi^* 
£rQaTTtg * IfpsyiQOVTi. 

^Afpavtjvagx *£mxaQfLOg 'HQaxXsl, 
p^rquw probabiie videri potest verba Xt^axt^g *Iip$yiQovn 
p^ nQoafiQea&a& esse transponenda. Quae si vera cst 
couiectors, Glmul ap|Mirere pato, Ipliigerontem ab aliiisStBit* 
tidiy ab aliis Apollophani fuisse assifnatam, et apod Harpo- 
OEstianem aeribendum esse ^tQdttiS^ ij *AnoXko^avu. '0 
Oe nomine et argumenlo &bttifte nolo incertam pcriditsri 
Oinicctoram. 

KaXl^nniSrig fabula fertasse a Callippide,. celeberrims 
iUo trii|;oediarum iwtore qui redeHnlem e^ Asia Aici|Madem 
«»m&attts est teste Athenaeo XII p. dSSd, nomen traxit. 
De eo ?eteram scriptorura teslimonia diUgenter composae^ 
ront ^chneiderus ad Xenoph. Symp. III 11 et Wjttenba- 
4diius f^ Flutarchi Apopthegm. Lacon. p. ll^. Fabulae ^®) Jloc quidem monuit iam ante nos Hemsterhusius Anecd. 

I pu m Digitized by VjOOQIC iMieft vMM tpiii«aMtnBtid6c!tte*e< Mben. VII p. 804 b 
£iiiAmid9(r B^tMttor. Praeferea Itudatur ab Athenteo XIV 
MSb» tbt Hereiilli Toradtaa peratrin^itur. Sed fortasae 
etiam apnd Pollucem X 29 fabulae huius nomen latet: xo- 
gtjfia t6 xoQOVfjuvoif iv 2xf]vag xaraXafifiavovaai^ ^AQtaxO" 
(favovg' (ilaneQ iv Kakkmmd^ [£tQart$dog]* ^Enl xov xo- 

Cineaiae pleniorem tltulom Athenaent IX p^ 896 a, 
Bffert honc; £tQatt$Q iv Maxtdoetv tj Kivi^aia. Nlai 
is Mbrarii error est: Tide. infra p. 281. Stratoni hoc drama 
tfibuitur apud Seholiaatam Ariatophanid Av. 1508. Sed recte 
Cmubonua ad Athenaeum p. 8)97 e. StQatti^ acripait pro 
Itgatc^v. Fabuiae nomen paasim eorroptumy ut apod Pol- 
laeem IV 189 uU ollm Kwi]aiag, et X 189 uhl interpret 
litina» Strattia in Vetatione, tnde apparet simllSter 
ittie en^tum fi^aae , ut apud Erotianum p. M8 tibl legltttr 
iTQtttttg iv Kvvriyoig^ q[Uod reote emendavit Mahsaacua ad 
Hftrpocr. p. 210, fmatra, nt opiuor, adv^raante Tlb. Hett- 
sterboiio. In Oliiedam, Meletia cilharoedi fiilum, poetam 
ditbyramMcum, acriptam Itaiase fahuhim praeter Athenaeum 
XII p. 551 d docet*UarpOcr. p. 016. HtQdtttg okop dQa-^ 
fMt noiiiaag lig avtov — iv ^ xal t^v dai^iav avtov 
mfmdit, Oe tempore fabnlat nihii tenemna niai eam inter 
Haua^eaiinam primam et nooageaimam aeptimam vel octayam 
Olympiad^ii In seeoam ea§e produetam» Hia enfm fere fini- 
1hi8 elrcumaoripta eat Cinesiae ceiebritaa, eiaios antiquiafiimam 
aemoriam habemua apud Ariatophanem in ATlbua, noTisif- 
atm ia Gwytade et Eodeaiaziifiis. Poatharnon oomme&io- 
ntor, nlai forte ab Anaiila iu Ciaee apud Athena4im IH 
p. 95 b: ^fiMV /liv yoQ iy^v^ v6g QVyxog ^ (fils Kiv^ai». 
Sed de hoo loto aatepa htereo: ad aenteiitiam ealm te 
coffiparatua eatt ut Iraitalbrmtdo bi MMfli lyregle eotTeBitt 

15 • Digitized by VjOOQIC xsUe, qui me^iae futt poeta comQiedifie neo aote. eofiteslmaai 
OlynipiadeiB fabulaf videior do€ai#ae, obitatileiti Mtria iotti 
raiio, quae tale quid requjirjere videtur,. 

duvov fiiv yocQ S^ovd^ vog 

^vyxQgydt q>il€, xvriai^v, 
Mortnus igitnrfuerit Cinesiaa Ol^mp» XCVIIL Neque enim 
longam hooiioi yitam olitigigse prohiliile est, quem liysias 
pcopter perpetttos, qiubos confliciabatur, morbost qiHiUdie 
.mori dii^at apnd Athe^aeum XIII p. &51. Ante Ares af^tem 
.qi^l €^e«iam iam in Nubibus. vs. 39S. sifiiiBcatam oMie cre- 
fdiderit, pjraeter Sohoiiastam reperio neminem* : Ridot eo 
|ooo Arist^phanes pqetas : dithjrambioos miHUo^v %^ X^Q^'^ 
.^o^TQxdfmTHfg ccvdQcng fiiTewQOfpivfitiiaQj nbi liaec nni^taTit 
.Scfapliaata; aiviiTZ€%a^ el^ tovs ns^i K^Vfjffhv Kal- ^da^i- 
•.vo|/«..Qui lU ie Fhiloxeno mamfestut/erroriii est (nde s^pra 
iP» ^9)« ita fo^twe ne de Ciuesia quidem vera praedicasse 
ce^penduf esf. .Cqr4iora teinpoTis, qoo &Qta est fabuia uo- 
ati^ indi^a fortasse jft alio Ariatophftuk «i^qUo aliliiiii 9ibi 
.deprenhe^dere videatur ad.Avium t#,.1(IM8) ubi de LAespo- 
dia haeo legufitur, eixs di xal mg^ Ttc^ HV^fWS^ t$v^ ai- 
Ti^iy ulg (f>7iah £TQdtTi€ i^ Kivtiaiu. Laespodiam qaem 
•iam Supolis ia Demis per$trioicerat, adhuc quffdriugentorum 
imp^i^ suporfui^se dqcet Thucjdidea YUI 86. Sed potait 
b^Bc tanqufim. mnrtuum commemorare Stcattis, ui nihil im- 
^ediat qtt0i»«nu9 fabuljam post sol^um quadrinf eotorum do- 
miaatum edit^m esse^ ^tati^amus. Cui opinioni aescip an aii- 
quid prae^idii . ia duobus aliia .firagmentis paratum sit, quo- 
OTum. iifl.altero. apud Poliuoem X 189 Saonjrio» in aitero au- 
.tem apudSchoIiastam Aristoph. Plut. 550 Thrttajbulus per- 
iPiriugitliir. Pe . SajnRjrriofii^ aetate iufra di^etur ; Thrasy^ 
}biiiU.iiut$m quum «i^m .Ariatiiphaiueii miemiu^iit ia Becl. 202 Digitized by VjOOQIC band propsnfl {aiprobaliiH eaniectara Cinestaoi ad Olynip. 
XCVI yel XCVII referemiHi. Neqne aKo tempore sieriptae 
Tidentar ormtlenes Lyaiae. Qnod sapra dixi Cineriam Meletffif 
faisse filiam, feci Ptatonis aaGtoritatemaecntaaGor^. p. 501 e. 
Coi repngnare Tidetar Plato comicua apad Galenum ad 
Aphorlainos hyponra. YII p. 823: fitta ravta 3i EvayoQov , 
mt^ isc ni^Qitidog Kivrjaiag xtX. Sed is quidera locus ad«o 
deprtTi^s eat, at pro testimonio haberi non posfllt. Mnl* 
im igitm falieretor qui hoc dissenau ita mii vellH, nt dtios 
Ciaesias poetas dithyrambicoa foisae crederett qnae quidem 
sententia nec In ▼erhia Scholiaatae Aristbph. Av. 18T9 quid- 
qQam praendii habel: etQfjtai Sl neQi avtov iv BcttQaxotgi 
S^ * AQtatotiXfig iv xaig JtSaaxaXiaig dvo q>fjai yiy^vi' 
m, Haec enim Ariatotelia annotatio ad Aristophanis Lysi- 
stratam- ape^re videiar, in qua fabula qoi inde a rersn 8M 
iatrodacitar Clncsiaay qnnin inihil piane habeat qaod Meie- 
tis fiik^, qoatem Ariatophanes in Avibua Rania Eocieslaznsia 
etGerytade deseripsit, «tlio modo eoiiveniat, niliii altnddfiisse 
Tidetar Aristoteles, nisi duos diversosabAristophape commemo* 
rari Cfneaias. Mec plus iila de duobns poetis Cinesiis oplnio 
firmamenti habet in eo, quod quem reliqui Atheniensem di- 
cant, Thebanus perhibetor a Scholiasta Aristoph. Ran. 151 
p di Qrj^atog fjakonotdg xaxiatog, ubi 6fj^aiog proclid 
errore frcriptnm est pro ^A&f}Vaiog. Rem eonficit opinor 
AtheBaeus XII p. 551 e. Qui ai duos elus nomlnis poetas 
cognitos Imbuisset, non sane iiaec scribere potuisset: ott Si 
fiv Kt>vt]aiagsVoaciStjg xal Seivog taXhx\ Avaiag — ^ eiQrjxe^ 
ff«(Wc«v avtop affifuvov tijg tex^fjg avX0(pavtHV xal ix, 
tovTOff nXovteiv. oti 8i 6 mitjTy]g iatt xal avx'(htQog^ 
oa(f4ag ayjfidit^tnt^ ix tov xai ini &&e6tf}t$ xaffitoSovfUVov Digitized by VjOOQIC ilt,(pavi^a&a$. Ceteniin dithjrftfnbicani •rtem \n fimrilia Ci* 
neriae faisse hereditariam, hoe docomento eat, qqod praeter 
patrem eloa Meietem etlam avoa PSiiag in eitharoedis per- 
hibetnr a Pherecrate apud Schol. Ariatoph. Av. 8d9. De 
moribns liomlnia nobilissimus est Lysiae, qui daaa in Cine- 
siam scripsit oratiouea, loous apud Athenaeum XII p. 551 f. 
ovx ovTog iffTvv 6 toiavTa mQl &€ovs i^afiagxcnNav, a toiq 
fiiv aXloig alaxQOV iari xal kiyuVy raiv H^pL^o&iSaaxaKtav 
S^axovere xad'' 'ixaavov ivlavtov'^ Vide reliqua, in qoilnis 
fravissiiiie notatur miaeri hominis impietas, cmaa exempiam 
habemofl apod Aristophanem Ran. 89§^ Neqne honorificen<- 
tioa de eioa poesi, coius apedmen aerr^vit Ariatophanea Ar. 
1871 9^^ {udicagse veteres docel Plotarchua de gloria AAhen. 
p. 848 b 6 Y^Q Kivfiaiag aQyaXiog iom no^tiv^g yeyovivat 
3$&VQafifia)V, xal avrog /jUv ayovog xal axkei^g yiyove^ 
apmntoiuvog Si xal x^vajjipuvog vm twv xfafntaSonomv 
Qvx liftvxovg So^riQ f*itiaxriXBV. Qoibias Terbis refl|iicitar 
praeter alios etiaoi Phcrecrates ^nd Piotarcham de nnifl. 
p. 1141 £• Cineriam ia primarUs masGOi$e ainipiicisqae ar-* 
tis Gorroptoribas numelraos. Oodem ferme redit sobrium 
Platonis iodicium nfiiil curare Cinesiam dicentis ontag igfi 
ti toioitov o&iV av oi axovovteg fieXtiot^ yiyvoiiyto^ sed 
iUud unice spectare or^ fiiklei j^a^A^iicri^-^i tA ox^ff tcjv 
'0'satcSv Gorg. p. 501 f. Contra quae iosipld^, ut solet^ dis- 
seruit Arisddes Toi. II p. 881. 885. Dlnd^ Cfr. praeterea 
Banovii Exer/ejt. cHt. 1. p. 19. Praeter I41a qnae dixi Titia 
gracilitas hominis, et macilootia ex t^errim,fi;S morbis contra- 
cta lar^ssimam ridendi mi^teriem comicls poetis praebait, 
qna^ln re quae Aristophanes ingeniosissime iusit vide in Ra« 
nis 1187, Avibos 1378, Gerjtade p. 108. £ Stratljdis fa« 
buia eo pertinent verba fpd-uSt 'JixMfVf qnibus Cinesiam 
compelUtQm esse dooet Atbenaeus XU p* 651 d. Neque Digitized by VjOOQIC •Bo itaoriai ;^|«te 4m mpLfn^qw medteaniento i^fmtott^ 
ex eadM fihlU «IM EraiiMHis p. 21%. 8ed «eeryaaime 
norbamaa bomiMm pifaeter Lyaiam 1. 1. dciacripait Pleto 
apod Geleniim 1. L abi dieitar 

w^Xiti^ mnvyog^ xaXainvn osUlt) ^pdQotP^ 
ip&otjg nQQfffjtfigf ioxaQccg yuxavpievog 
nleiotag vn 'EvQvqaivtog iv tM awfiecti. 
Ita eium legendQm verau aeeando pro edito anvioq, 

Jt^/bivoftiSiov perobaearam eat faboiae eio^m, pro 
qoo ^itifivofjiiSfiov Eadocia , jirifxvoniSai Scholiaata Piatoo* 
^ 81^9 AtifiPOfuSpi ot ArifM.vofifi8a libri Harpoeretionia 
p. 26 6. Sinilia iaeonataotia eodicum Athenaet VII p. S27 e. 
ubi Yenetas ^tjfxvofuSa, deteriorea autem iibri jhj^^vofiiSa 
liabent; cfr. X p. 473 c abi mnt uiripLVOfuSa^ olim^f?/rro* 
itiSa et pro Strattide Stratonia nomen lej^ebatur, quod eor* 
rexit ex Eaatatiiio Schweii^baeuaenia. 

MaiLtSovtg laodantar ab Athenaeo VII p. 803 e. 

323 b. Harpoerat. p. 179 12 (obi ieg. Ukovo^v ovtiovteg) 

. et Antiattic. p. 108 29. At Athenaeua IX p. 396 a. huac 

poauit febuiee tftulum: StQattcg iv MaHiSooiV rj Ki/^tjaiay 

y ubi mema«it^ haee dtari ab Athenaeo com Schweigheeu- 

sero crederem, iiidl riwaaa aimiliter legeretur XIII p. 589 a 

h MaxeSoaiv tj Ilavaavia Nec solet ita Athenaena* Con- 

tra Peaaeniaa (aemei laodata ab Athenaeo XIV p. 6d4f) 

et Macedonea ot diveraae fabulae ennmeraiitur a Suida. 

,^Kon improbabile tamen pleoum fabulae titQloin eaae Ma- 

y^xiSovig i] Ilavaaviagy ut aecandua tituiiis ad iteratam 

Y fabulae recenaionem pertineet. Hoc ai Terum esf, etiam al- 

.,tero Athenaei ioco pro Cineaia Panaaniae nomen repo- 

.j,aendam potem. Si oerto conataret Pauafiniam, eoias nomine 

^ laBcripta eat fabuia, iBum Mecedoniee regem eeaei, qoi ter- •Digitized by VjOOQIC tio «mo Olymp. XCTI Maeedoirfae iii{pdtam «MNVli, Se 
taopere ftbuiae niilla ease peesct duMtatio^ Sed hi«Mr qai- 
dein Panaatiiae vita in ebscuro delitfit nee qdidfaam me- 
moratu dignuin habuit; itaque videndum ne Pausaniaa intei- 
ii^eiidos sit Cerameii^b, Agatbonis poetae amator celeberri- 
mus, de quo abunde constat ex Platonis et Xenophontis 
Sjmposiis. Cfr. Protag. p. 815 d. Enndem tra^oediarum 
auctorem perhibent Schoiiasta Piatonis p. 378 et Gramma- 
ticua MS apud Cramerum Aneod. IV p. 269. Neqtte alius 
foisse TidetuT quem in poeiis quibus Stobaeus mw M; nu- 
merat Photius Bibh 167 p. 375. Ab .iioe igitor Pausania 
si fabuiae nomen inditum esse ponimus, etiam alter drama- 
tis titulus 3Ia7^56v€g commode explicari potest, siquidem 
Pausaniam simui <aim Ag^athone apud Arehelaum Macedoniae 
regem commoratora esse constat ex Aeiia^i V. H. H-J31. 
lam quumAgutho circiler Oiymp. XCIil 1 comitante Pau- 
sania ad Atchelaum se contuierit, Tid. Fr. Ritschelii Com- 

ment. de Agathone cap. YII p. 90, liinc non muitum qni- 
dem, at aliquid tamen ad tempua fabulae coiiatituettdum ia- 

cramur. 

fn Medea, cnius tria aupersunt frsgmenta, lusit for- 
tasse Euripidis aiiusTe tragici cogpnominem fabulam. Greon- 

tis in ea partes fuisse 4dcet looue apud Athenaeum XI 

p. 467 e 

a ola&* w TtQoaioixsv, d K^mvyTo /SjseyfAa crdvj 
/S^' iywSa' divca fZiQl xatia TSTQaufiivM. 

Quae liabent sane col1)rem parodieum.' Quae idem Atlie- 

naeus XV p. 690 f ex hac faboia servaTit: 

xal kiy* OTi ^VQOV «vrjj (fi^ig 
TOtovTOV^ Qiov ov M&yakXof ^apTtoTs — 

Medeae verba Tidentar fatalia iUa muiiera Cretts*0 per ser- 

vnm mittenlis. Cfr.. Eurip. Med. il50L Digitized by VjOOQIC «mumB. IMBK 

SiniliB; «t MiMiry M^rmideiiQiD^ VhiiQts«etaey 
PboeniflMriiaii., Troili et €hr.j«lp|ri fliii ratio. Ib 
PhdeBissis qtidein tperte lasit Euripidie fabBltiily nt eon- 
8tat dift^rto Aristotelk indicio de Sensa p. 44^ et ex leds 
apnd Athenaeani IV p. iMb^ et Pollaeett iX IIM. Nec de 
Troilo dahitari pdteet, nt docet fra^menUim apad SdHH 
liastam Ariatophaflift Veap» iaft7: 

aAAa naQadovg reig ji^fiicHg xa^Qiiv la. - . 

(^rnm Tersnnm prior fortasse e Sophociis Troilo doeitt 

eat. Myrmidcinam titainm frustra auspectat Hemsterhi^ 

aas ad Pollac. IX 78 qui Mvgfifjdovag h. e. Miffif^'4BiQ^ 

nt Heiychii» interpretatur, fabulae nomen fuisae eotiii^ill 

Sane Mv^ijitffg docuisse. fernntar Plftto et Cslitharus, Mi^ 

fifixa Posidippus, MvQinpcav&Qfanovg Pherecrates. Sed 

MvQfu&ovag scripsit etiam Philemon. StraAideae iabttlae 

nnum dmitaxat fragmentum seryatom est, in quo proptor 

imiiKedieam balaeorom usnm perstringanturByzantiL V. Polr 

lac; L 1. Fhiioctetes bis iaadatur, Athen.VII p. 3STe et 

PoUbc. VII 191. Meque freqnentior Chrysippi m^mori^ 

V. Atben. IV 160 et Poltue. X 55. Plane obscorys est IIv^ 

tiaov fabaiae index apud Scholiastam Aristophanis .1« K 

pro qaoCasaaboAi»i ad Athenaeum VII p. 3S7e. ptrum pro^- 

babiiiter IJlrvi^Qg Mribendam conieait« . 4 

nBTafAiovg «inte pijmp. XCIi 4 actam esse intelii- 

{itur e schoUis Afistqphanis .Plat. 1195 6 ^uxorpQiov^.wg p 

' EQaroa^ivtjg fffjaiv^ wij&rj nQdirov rovrov (Arist^phanemj) 

SaSag fiT^jHiva^. nsnoi9]K€ Si^al iv.^J^xhpj^a^qvaaigficvTo. 

aXka yOQ StQMxtg aQQ ^ftffiot^Qiav tovtwv (f^lutum ^1 ..fHt 

Ecciesiazusas dicit) rot;^ lIoTafiiovg SiSdaxcov itg <Pilvk- 

ku)v avafftQek to TtQaj^fta, Cfr. Cliutoni Fast. Hellen. p. 103 

^T. Tituius iabulae inditus a Potamiis, pliyUe Leontidis Digitized by VjOOQIC dtipiiwitif^ quDi eo mnine nmle «ndlvht^ qned &eile' falsos 
clrefi In tabales referrent, ex Harpoeratlons p« ISfl 19 ad^ 
BOtavit HemsteriiBriaa. Ita etiam Pkotlaa Lex. p. 445 10 
^ ixMfKadovPTo 3i mg ^adit^g Sf;(6fjUP0$ Toifg nuQiyyQaffovg^ 
quae eadem le^ntur apud 8uidam a. r. Jfvecxagvev, nee 
dlaerepant ab Harpoeratlone, nisl quod is pro aaglByj^ffovg 
^ Imbet naQ^yyQamovgj nullo ad aenaum dlserimine. At lon^ 
alia Terborum aententia eyadit^ ai Etjmol. M. p. 7S8 47 
aequimur, qul Potamioa eo nomine a eomlcia poetla Irrlsoa 
dMt^ qood xovg iyyQaifOvg voftovg fadle reeeperfat, pro 
qtto vltioae rovg ayQWfovg vofwvg le§^tor In fra^ento Le- 
sioi rbel. p. 677 21 ed. Pors. Otroque loco fortaaee aerl- 
bendom eonliciaa naQayQcufovg toI noQayQantovg vofwvg. 
So enlm ducit idem Lexicon rhet. p. 676 12 neQBy^yQafit^ 
fdvoi (lef. naQayiyQafifiivoi') ovv lialv ol vof^oi naQa ra 
9u»Tify0Q0VfAiva yeyQttfifAivot. Quamquam qunm non intelil* 
^tor, quid pa^is In eiusmodi legibus vel admlttendis rci 
reiiciendts negotii fuerit, In eam potius Indino aententiaas, 
nt illud iyyQttffovg vofiovg ex naQtyyiyQafiftivovg cormptnm 
putem. Ceternm duos huius nominis pagos fuisse unns, ni 
memoria fallit, tradidit Seholiasta Homeri liiad. w 545 nuQ 
'j4&fjvaioig iial dvo dijfioi £loTafiuot, wv 6 fiiv xa&vneQ^ 
^iv 6 di^ vniv€Q&4V ovofia^Tau **) Denique verbo mo- 
nendnm est tituium fabulae nostrae constanfl errore scrUn 
noTafAoi, ut patet e Scholiasta Platon, p. 68. SuMa et 
Photio 8. v. Xivov aliisque. Yid. Hemsterhnsiua nd 
Pin^ 1. 1. 

benique Psychastae passim ad partes vocantur, sed 
Ita nt de arg^mento fabnlae nlhll elleias, nisi quod titnlam *•) Simiiiter AafinTQiig ol xa&v^Q&ev distinguuntur a 
toig iniv€Q&sv. Digitized by VjOOQIC ex loM npaA Atlimfteaa III j^. 124 er 

olvov yaQ n$$&f 
ov8' Sp uq Se^aito &€qi»6v, alla nokif tovPMtriov 
xffvxofuwfv iv T^ qgiat^ xol x^"^ fu^nypivov. . 
Nin dasMbono ad AthenaeQni VII p. 827 e «ocedere pnie^ 
Mtt qni Tertit frifno ceptantes^ titalaroqae aperiri exU 
stimal ▼erbia Polliieif X 127 £tQattig iv Wi*%aoTaig nQot^ 
ndv 4ifmi8a> innyayi €axmS$09t». Aptins etiam utaria 
loco- Pbotii Lex. p« 156 I0« ^fvxfiiovaii mQog to \fwxog 
'/cA t0 mnifjia imtffi/iovai^v^ liva avatpvxv^ uva XafimatVi 
Similiier Lobeckittt A^lat^li. p. 1008, houhieg ifaocdani t«-* 
iaptQ^ao0 poetam perstrinxiue exiatimana in loda amoeQii 
otiui et laxftriari aoiitos. 

Id lioe*Strattidifl fabolaram resensii ednsiilto mniaimiHi 
nio^ttidd^, ^nam fabuiam oanl Tirf dooti ab Athen. UL 
p. 382 c. Stratoni tribai vidissent, iteram Stratonis et Strat*^ 
tMia Aomina permiitata esae crediderQnt, Tilldaonas Praef. 
«d ApoU#ii« p. XXU etiom, fabalae nomen dqiravalam em^ 
patat scfibitqae apnd Alhenaeam: naqa StQattiSi iv 0o«- 
viaat$iQ9 pro edita omHioniqae ilbroraro aactoTltate firmatil 
lectione? stoQa XtQfxxifOVi iv <PoivmSp* Sed qaaniTis StratQ 
eomicaa nonnifai ab OJio Saida difierte conimerooretar '^) 
(nam abi praeterea eias nomen legitar, ibi constanter Strat-; 
tidis loeam oocnpaTit), et yiamTis ob eam caasam perma* 
gaani dt Stratone, poets comico, dabitationem naad Mif 
diifitcar , in iilo tamen Athenaei ioco Strattidem cammeiiffl^ 
rari omnJAO Moa potuisso certissim&i argameutis, nbi ad mo^ 
diae comoediae poetas ventam fnerit^ demonairah imaa » Ivr? *®) Verba Saidae sant haeq: StiQatiav xiafA$x6g tiig fii- 
G9jgxa)f4iodiag. t(ov SQafiatofV aitov ip^ 0om§. Eadem, 
at aolet,' JBttd«sia p« 086. Digitized by VjOOQIC iTBATTI«2 'TtniPOlIPVI. 

EMMttUii. 'fiftidsniiii * tmgiBeattL snptrafivl dMMilil* 
^nti. In oratione qaae kmfcuit iitigateria e^ a emmttuiii usu 
recedentia, repcrio fere haec. Maxedoviaaa apud Antiattic. 
p. IQB M. Harvi^idiov pro £awQiaxog apud Athenaeam II 
p. 68 f. XmaC/biv pro Unnv apad Phdtiam Ler. p. 184. 
^oxvy^i^^ ti recte coniicpo, diiit apnd Athenaeom 1 p. dOf. 
SiHJoiiouiQ pro avdfiotog et anofAV&M&'a% pro amXoYHr 
cFi?»» apad Saidam a. r. GeoKiFO aefiiSoAiSog pro ^f/i»^- 
iUttiff I18II8 est apad Athenaeam III p. ISfc et Pollacem VI 
1f5. at^yyvlonlevpog dtxit apad Atiienaeam VII p. 827 e. 
iywyn;g de ioro qao eqol addaeantor apud Pfarynicham 
B«klc«ri'p. S2 21' et PoUa€em'*X' $5. o(imT$^$ pro OjUiiX^ 
Mc afMMl eondem VI UO. ydXaatjjo^ pro J^^Adu)^ tpad Fhry- 
iiichum Eci. p. 226. axQov prima producta dixit apiid Ihir-' 
pocrat. p-. 170* 12 etg oHQOVy waneQ lauoVf rdv iatov. Sed 
faoc qaidem eUam atti eiuadem aetatia comid ^l inAiI* 
■oraiit. 

THEOPOBfPUS, Athraienria. Halaa nomeii in codlci- 
hw jjmBtim 0(s6nsfmvo$ scrtbifur, velat apud Zonaram Lez. 
p, 216 aliisqoe iocia ab I. Meorsio ad Heiychiom Milea. 
p. IM Or. faidicajtis. Cfr. Tarias lectioiies ad Artemid« IV 3. 
De ht>o ita Soidas scribit: Qeonofinog^ Oeodixvov ij 6co* 
9(6igavi*A^va!og, xf^fiMog, iSida^e dQafiaia x9. iarl Si 
tijg AQX^if^ X4»fi(aSiag xat' *^Q$atO(p<iv7]V. SQafLCtva Si 
efifvoi eiul xiA akhx mli,a. Patre igitur natum dieit Tel 
Hieodecte rel Tfaeodoro, quen qui tmgicofii dicit Fitbricias 
Bibl. 6r. II p. 501 coi^tavit fortasse de Theodoro e% qaem 
cOinmemotaTit Diojgrenea Laert. II 8. Sed ia quam Alexan- 
dri Phera^ aequalis faerit, Theopompi pateresse profecto 
non potait: accedit quod.plane iacredibile est, tragici poe- 
tae.^li^im comoediis scribendis operam dedisse, cuius rei ia 
tota rei litterariae apud Graecos historia^ mdlam credo exem- Digitized by VjOOQIC plm MpttlrU. iAiM» p. J3I8 iveHpi*^ #|oA^>^tte 
omittit. Sed ne de ThepAeolft qn^fnt 4t» jMxeria.calv «< 
nnlliis dnbUttidi lecw relictiM ait. Aellaaaa certe in opere 
de Pro?idfiiitia Tlieopoaipd patreoi aeqae Tlieodeot^oi ^neqae 
TkeodHtifm edidit^ si&d TisatMnQiki, mpOt Soldafli si r. Oi^. 
fro^Off* V|&rba baec sQiit: eV^ ^jiaxh^ncbg mk, rHv h^ nm^ 
Ssia i^v JHfOjMn^^^ iPdvf fow 0^6nOfincHt^ ^wmlfftMfdv 
(Ibri, Q$nVM!i(^v&v^ .ti xal iM^fiop^mv mlxaT^ kal wuft^iwtg 
ai>&'$g &i§a0iuiv iTii^iV ^oXoad^Qiv re xak^aaiv ml (Siftift^ 
iff€«xdfi$V0Q^ Kal.iihnfvtm xal vvv vno ki&tf ^').6«9- 
nOfinov {^zq6&€V OfioloyovvtogawAv tov im^fafifmto^. 
Tioafj^vov ymQ t^v viog) ^Swiav IIceQiag ii&ov. Kai iaU 
ro iWaXfia rov ma&ovg fMola ivaQyig* lam aeqiiitav ipfa 
manBordL operia deaeiiptio. lacetia leelalo Theopompofi, 
adstaate ^raetier AoMalapiam medieam mtmam aegv»t<^ pvt- 
rigentem tekieUtt f^aarA,. qao poetam qkkmaUitiv hsiidMti 
censet Aeiiaiuis: y^Xa fOQ ml vijg otmfUfSiagt^ tSiov Sia^ 
avfi^oXwv tUviTtitm.^ Q^aae nmliitm vtipeor^ilf iilaa eit in- 
terpretatin» . Faer fortaaae fliiaa Theopompi est^ Aetatem 
Theopoifipi ita definit Saidaa ^t aeqaalem eofti fbiaie dlcat 
Ansiopheaifl. Ac saiie Laespodiamt qmm maxMe €ljnD(. 
XCI et XCII inciaraisse constat ex Thucydide YI 106 ft 
VIII 86, per^rinxit in faboia BaiSig insoripta apad Seho- 
iiastam, At. 136& Magla tamea extrma Aristophapis tetd- 
pora spectasse Saidam tam dramatum^ qoae Theppompds 
docaity tiiali iadicattt, qni ma^am partem eiasmodl sant at 
mediaepotiasrqaam Teteris comoediae fabpUs eonreiiire ▼!- 
deaatur, tnm vero etiidn aliia arfamentis latelligitar. Ez 
hoc genere est qaod in fabuia 'HSvxaQtjg inscrjpta Platonis 'i> Xoii«M Enmdd* I p.. 38? tentabal inl tdf(a^ quod 
non surficit. Digitized by VjOOQIC moim^ i¥ 'Jiiifx^^ ^n^iv mit4$g * 

iv yOQ iaw oiSi ip^ 
. rm il im fwhg iv iauv^ wg ^fjaiv IlXmmv, 
4^bu« respicitttr Pjiaed. %. IM p. 177 Heind« Adde qned 
UL Mnmea epad AUtem XI p. 4701^ Thericlet pocoU aieii* 
lieMM; iaiidt ^^X 4^® * mediee deimuii eomoediae peetis 
eoinmenoMuitiir^ AatipbaBe Eabule Arerote Aieiide Arieto- 
pbonte sliia» faorum leatimoiiia vide apud A&eoaeQiii 
p» 471 sqi). eli. Beatleio Reap. ad Boyl. p. 2Yt. Immo 
ycro, niai proraua faliit aeiiteiitia, Tlieopempaa uttra Olymp. 
.€ viiJaae £abttlaaqae docuitae eenaeiidaa eat, id quod oelligi 
tfolae Tfdelar e meatorabili fraf mento fiibalae Mt}Sog iaaeri- 
ptae apad AthenaeiiiDXI p. 485 o, olii recte qaidem Sebweig- 
hfteaaevaa de CeUiataelo admonaity aed fattitor qoum sufo 
Bhaditiim|illti nemine fiemoathenem farterf eiiatimati 
^'Sig not ix^ihioiip KaUMJt^tog vl^g ^jij^ukf^ 
a^» yMox imdoig^ ott avfifuzxiav igit^tv^ 
olov ii\v H^k^Oii SifAog Xtnt&v ^PadAfuxv&vv 
jHaaiviQoVf mi&^mvu Tt^v aitm itSiu Xsnaatn»* 
Sed de h^riim yeraaum eealeatia eopiosioa dieam m fra- 
gmeiatiii* 

Febttks «peetae noatro Anmymua de €em. p.XXIV iri- 
hoit aeptendeeim, Soidaa autem et EJodocla vigiitti qoatOMir. 
Meftte paueiorea dramatam' tilolea in vetevibua libvia reperiri 
flcnUl FabriGiaa Bibt. Gr» 11 p..5iO|, Sed fallkoy^ equidcai 
HorniiM; Yigiati repedo, qoernm: haise aanttteMiiea:^ Allfaoea, 
Itt qua riflit Teieatem, poetam djlhjrrembieim, «pad Atlie- <^) Thericlem qoi Ariatophania aequalem dicit Atheiiaeus 
XI p. 4i9 f 4e ea^emia Afiatopniiia lempeiibae co; i- 
taaae potaudus eat. Digitized by VjOOQlC mnm XI ^ fiMf (dl. B«Uu Atiet^ fk SVl 5). w qio 

de tempoFet quo tda all fiirikiila, ooniectiira -ctfi potot. FfaN 

niit enim Teleaten Olymp. XCV teete Diodoro fiieiiio XIV 

46 ^Kfice0up Si xmru tovtov toM hiaviov oi imai^pmturoi 

ii{fvQjK(jk^noioit (Piko^tvog Kvd-tiQio^^ TtfAO&eo^ MiXiiawq, 

ThUatrig £tJUvovvtiog ^ IloXvuSog (ig xal ^myga^iac^g $tm 

liovam^g 6ix€V ifini^iav. *^) Praeterea laudatar AiCliaea 

Polluci X 180. Admetiis i^ ipaa e serioziboa poetoe fk- 

hulk foit, 8iqaidem Peronem aagaentariam , cuiog aMqnotiea 

Aoaxandridea mealiouem fecit apad Atbcn. XII p. Sdd f. 

6881 in eM oommemorayit (eate. Athemieo XV p. 690«. 

Quam 'AifQodij:riv appeliat Athenaeas VII p. 324 b ea 

rectiQS ^AcpQodiakU dicitur Scholiaatae Ariatoph. Plut.l7B. 

Cfr. Schweighaeusema ad Atheaaeum X p. 449 b. De Aphro- 

diaiorwi festo a meretricibus iaprimiacolebratoBatbonlaveraua 

ab Atheo. XIII .p. 319 e. a^f atoa ^i PiaiitiMs loooa in Poo- 

auio I I 6& a 44. III 5 13 i^ IV 8 14 o^ripak Koppiev- 

sius Obaenr. pbil. p. 83. Batil^g dumtaxat nomen aov^ 

Tatum eat e Scholiaata Aristoph. Plat 1912: nal ta^ fUXQS^g 

di &fiUiag Batvkkvg iXayov* xal Qeonofimv dQafku imu *') Poljidi fere obscurata est memoria, quem si ex hoc 
Diodori loco et Athen. VIII p. 352 b. ubi Phiiotae ma- 
gfister fuisse «Ucitur, cognitum habuisset Iklueilerus^ad 
Lycophronem toL III p. 158, noa sa^e haesisaet in 
Tzetzae loco ad Cass. 879. llokvidog (Vit. IIolvHdog) 
6 di^VQafjLfionoioQ tov ^jitXavva noipeva Aifivv (fi^alv 
ov f*a&i]fiat^x6v. Unde redintegrare licet scholia Tzetoae 
ad Exegesln liiad. p. 132 18. Laudatur etiam a PIu- 
tarcho Mor. p. 1138 B et monente Wesselingio ab Arl- 
stotele Poet. 19 9, 17 6. TzeCzoe scfaoiium ad Lyco- 
phronis I. c. tranacriput auctor Etymoi. iVi. p. 194 29. 
Fortasse non diversus habendus est ab eo, quem Photttis 
Cod. 197 p. 374 iii poetia reoenaet, quibila Stobaeoa 
U8U8 ait. Dicitur iUl IIoKvHSng. Digitized by VjOOQIC ^ftiAn, ^^^^ tfiim l^uitnii apiul>Sliid«ai ^>. wtiL 
fio^j .Itftl qiiMl ia xal ioMrk aiile i97;JUMig, ^^ Bentteios 
•eribrtat «oi rov^ fbakaxoi)q (Hcai^terh. fiHxgov^) ^ zai 
^&ffhag fiatalovQ iXeyov^ qa«d ti probamas, etiam Bata^ 
pro Barvlij scribendniii esse monuit Hemsterhuflias. Sed 
Imec oflina ineerta aunt ia loco multis dubitationibua obnoiio. 

Frequens EtQtiifniq commemoratio, qua fabnia ad 
Ariatophanoi dranatis exemplar pacem a poeta cinbns suis 
«ommendatam faisse e fragmentfs inteliigitar. Vide inprimis 
^Oienaeiim XV ^ 700 e. f et Poiiucem X 111». Cetera 
.iragmen^a iidem «ervarunt, Athenaeus IX p. #74 b. 368 c. 
XV p. 6521; Pollox autem Ili 87. X 124. Nec aUande 
.ducta viden|ar qnae ex incerta fabula protulit PlutaTchua 
i^iftandr. 18 et Theodbras Meloch. p. 702. 

^Jti.Svx^QflQ^o ten^ore actasit, tamPUitMis«o«me- 
■moratio dMcre poliestapad Diog. Lnert. III 26, tum vero etiam 
ex arfftmettto fiiiHiiiie fiiteUigiturj qudd' amatoriam ftiisse do- 
«ent Harpocratio p. 210 et scholia Ari^ophanis Plut. 708. 
Adde quod in hac etlam fabuia Peronem unguentariumv ^"^* 
aandridis aequakm, commemoKat. Vid. Athenaeus XV 
p. 690 a, qui eandem fabulam commemorat VII p. 308 a. 
Nomen>fabulae non ^HdvxotQi^ fait, ut Tisum est Meureio 
flibl. Att. p. 1018 b et Schweighaeasero ad Athenaeum VII 
p. 308 a, sed ^•HSvxaQfig, quo hominemdeliciis et amorifous de- 
«ditvm (fort;Platoaem)significareyolui8se videturTheopompas. 

T h es eu m, in quo Isaei mentionem factam esse Plutarch. 
dicit Titis dec. orat. p. 830^, iaudant praeterea Suidas aliique 
grammatici s. y.a^VQraxii, Athen. Ill p. 82 c et Antiattic. p. 83. 

Caliaeschrum, quo uomine etiam OpheUonis fabula 

.ferebatur, minime iiia a Critiae patre nominata '^), Athe- 
.■■■ ■ ■ ' f — . 
. V) Jt<ysiae oratiooem pro Caliaeachro habemus apad Pol- 
lucem X 105. C£c. idem In Brat^ p. 255. Digitized by VjOOQIC 2a 

mxm Tt fkWMi. X 4S8«, PoUk IX 59. KmnnXidft 
tpAaqjoim l«Qdaiitiir. ' 

Medi meBi^ni debem&s Atheiiaeo XI p. 481 d. 465 e 
et Scholia»Ue Pindari Pyth. II 75. « 

Nemeam, .^aod merdxicia namen Ibit, commetnorat 
Athenaeoa XI^^..479f. ; 

*O9vcF0iig, 4nam nboi ommnm PoUax VII 74 CW 
tineae labuliie. tUulum in animo habens ^Odvaaitg dhit, lau« 
datar Athenaeo YI 165, Erotiam p. 244; et Seholiastae Alt' 
stophanis Vesp. 1837; sed ex eadem fabula non dubitari 
potest quin haec apud Eustathium p. 1868 40 derivaie sint: 

(piQiav diStaxag daidalsot, Sp "^T^aiV ^ 

a^iaff ^'OfiijQO^ XQOfjtftmv htnvxavtf^ 
quae ipsius Ulixis Terba sunt. . ■ * . , . • 

Ilatdeg prioribus poetae fabuUs aceensefeida videtor, 
stquidfim Laespodiam iu ea vexatum esse docet Scholiaata. 
At. 1568. Laudatnr praeterea ab Heph^est. p. 76 et Fol^ 
luite VII 66. X 181. 

Pa;mphilae tria supersunt fragmenta, Nec freque^» 
tior. memoria Pautaleontis, de cuius auctore dubitatum 
esse indicat' PoUux X 41. Nomen fabula duxisse videtu^ a 
plan^ iilo famiofiissimo, de quo egit Athenaeus XIV p. 616 a. 
In eundem scriptam fuisse existin^o Lysiae orationem HQog 
IlaVTaXiovta laudatam PoUuci VJl 3 et Antiattic« p. 100 16. 
Ab hoc dtrersns fuisse videtur is quem inter primarios cu^ 
linae auctores nuinerat PoUux /Vl 71. Ab utroque dlstin- 
pendBS est Cleagprae l^ius /nb Aesdiine c^ Titnarchum 
p. 800 Befck. commemorstus. De plano iUo cogitavii etiam 
Tiu BergldOiB Epist^ ad ^Stihilto^;^^ tc^^^^ \ 

fie > argamento Penelo j^iuua teP^ biaiattt Atlieiiaeas 
IV p. 158f. XIV p. 4(57 a /et Grammiiticlr^^eirAni^ed. 
Hut. crit. Com. graec. 10 Digitized'by Google f^ dSiSit^nouy maigtB qtia» do 90 qiioi Ub Str^nililtim' di 
Athenaeo IX p. 399 d, Etymol. M. p. 367 28, £klioUu Arir 
•toph.Lysistr. 45 et PoUiiGe VII 181 laudaiia tractAvit, certi 
qmdquam constltui potest* 

BiiM fabula<^ qaam STQaxAUtiSiq inaeriptitY qnod 
consiliura fuerlt cnm e titulo tum e fragmentis dhiaare licet» 
velat eo quod apnd Priacianum legitnr Kb. XYIH p^ 206 

fl €lQ(t&Vfiaxov S*V(Miv ywti xaldSg imexmtiiau^ 
•et apnd Athenaeum XI p, 483 e 

iyta ycip av wi&mvog ix av^Bipav^vog 

9fU$^ Tov t^9iXo9 dvaiuxlaafjiivtj^ 
Eandem fabulam praeterea laudat SchoUaata Plalonia p. 3S0t 
PoUux II 10. VIII 190. IX «4, 

P hin eu m unoa ad partea vocat Athenaeus XIV p. 649b. 

Tisamenus denique ab Harpocrat. a. v* xataTim, 
JSehotiasta Ariatoph. Vesp. 1216 et Phoiio s, v. oloXovg 
laudatufl nomen traxisse videtur a Tiaameno^ Mechanionlfi 
fiUo, auctore plebisciti, ex quo poat aolutum triginta vif orom 
dominatum Solonis legea recognoscereatun V. Andocidem 
de nyst. p. 82, Ljaiam c Nicom. p. 864 Rsk. Cfr. Th. 
BeiiSic. hi Epiat* ad SchiUerum p. 153 et WolfiQg Proleg. 
ad Leptin^ p« CXXVIIL Nec diversua ease videtiir ab eo 
•quem ob navov^av cu|n Phaenippo coniungit Ariatoplianes | 
Acharn. 603 i 

Vitcviag glog av SiaS^SQuxotag 

toyg fdv inl Q^axffg pi\a&o(fOQovvtag t^Tg SQaxf^agt 
Twafuvoff-aiviTiTtovg IlavovQyinnaQxiSag, 
> Qni praeterea laudantnr^fabularum titnU ^Enonoioiy JIo- 
iX$ig et TQMaQavogy eommenticii aunt. ^Enanolol landantar 
sane a Scholiasta Apr "'*"***iod. IV 57, ubi inier «ripto- 
ree qni fabukm #PSMi>l(b^® tractaverint receaaentar 
ethm i?S5ri«fiSrr«^^ Swiof^nog iv 'EriofWioii' Digitized by VjOOQIC S4S 

«ed I^mMb IH, q^ ixtmuilt etkm «didBa m Sdftelero 
edito,' 6loTO^un)9 i£ Inmaeog, einas menioliaiiK habemu* 
apnd fol^tUfon^ I s; nbl landatnr Cjpriiim earneii 
Theopompf, et »f«id Atheoaeum IV p. 183 b: 0£6m>ftnog o 
K6h(f(6ifi/9q inonbidg ip t£ imyfa(pofiir<o 'AQfiaruo 
Smyiaipoit Xv^vra fieywwjiiifiaat rtvaaamv 
olj^vimpfStfOfWilhHo nrvyfiimr ai&iivrog. 
Fortaaae id boe earmen spectal to ^JiQfuniov vfropnn^fim 
apndEfymol.M, p. 780 8*YncfQafifia. ro 'AQfioriov ino^ 
Hfrjva: ^ roifg oqf&aXfiovg . vnoy(fa^ova$, Nee fagit iU» 
emeiMlafio Pflagidinn de Tbeop. p« 9« Ilokiig habee apad Fel^ 
tac. X 14S BionofAnog iv HokiOiV. Sed retie Meondae 
BiU. Att. p. IBlf» et Fabrldoa BlbL gr. II p. 502 eorri^oat 
KanriUoiV^ TQMagavog deniqae apad Syncell. Cbroiu 
p. 65 alios^e non fabalae titalaa, aed historiei operis in- 
icriptfo eat, eoias aaetor Theopompaa Chiaa ferebatan V. 
Pfln^k 1. h p. 44, Maelleri Proleg. Mythol. p. 98 et L H* 
Vosdam in Seebodli Archiv II 1 p. 189, qapram notatis 
adde locam inprimia memorabilem apad Aristid. Orat. toI. I 
p. 189 Oant. et Saidam a. y. ^iXiarog, abi in Philisti acri- 
ptorum reeensa qai commemoratar Kber UQog tov TQ$xaQa^ 
i^v, non diibttari potest qain in refatandia Pseado-Theopompf 
eomm^atik occapatas foerit. Sed higtoricna Theopompoo 
etiam ab aliis paaaim cam eomico poeta confandltar, relat a 
8ehwe%haeaaero , qai Athenaei Terba III p. 48 d. &i6nof^ 
^ Si fffiOiy noQa rov *EQ$ytSva norafwv o|tr ilvai v8^^ 
ta\ roijg nivovtag avro fu&vaxeo&a$ xa&a xal rovg rofif 
o^vov, ad coffiicam «peetare statait^, Idem de his Fhotil 
verUg existimaBdam in Lek. s. t« tiripfiuv p. 608 ro fiiv^ 
toi yiyQafff^xiV naQa Oionofinf^ xal hiQO$g fid^j^QOV* 
Hiatiorieam enim mQi tag Xi^ng (fd^vfiov faisse praeter 
^ |m dioMit ttdam Dio Chrysost. Orat. XVIU p« 479 Rjik 
5 I le * « Digitized by VjOOQIC 01t THBOTCWmL tl>CABI7ff. 

Non dlbfaniilaii^niii <ameit etftm Theofom^fi emMi-mAUhem 
habere non adeo rara ]a1>entit Atticisnii imUela. iUl ai^oe 
de Bffpersl!tio80 dixlt apud Photiom Lex^ p. Mft| 'ai^ipfQOQ 
de matiere apod Poilucem II 10, fithik «fcid AtkenafBnm XI 
p. 481 d^ <mtjlccS^v ei WPccQiop- apnd PoUtteera IX 18 et 
Tlioma^ Mag. p. 201 «liosiifie, ^x^^^^ ^* ^* aix$Siiv apad 
Pliotium p. 464, atSroxaxog i« e. iaviov xaXo^fav fipad An- 
Hattieistam p. 88, TaxQVifioli^v i. e« vinti^v 'i/SeiWff ifc«- 
-cT^-oi^ Xctfificivuv apud Pollaeem IX 04, il4*;i;%Q;yai' L .eu Xe«- 
^ii^or apud Pausaniam Eostatliii ad Odyffs. p. 1603 40, Acir- 
-drMM^' sabstfttiUf« de veslimenfo tIH et cralwo apnd ESrotMh 
num Lex. Hippocr. p. JB44, dvevix&^vat i. e^ «vdnVswe» 
md tie redire apud Elaatath. ad Odyss. p« 1004 5« Forro 
4lt «d iDSolitas Terborora formaa Teniam, Xccqtj casu Toeatiro 
fvo XaQfjs dixit apud Priscianum Gramm. YII p. fidij $6q^ 
^ro SoQara, tpo tragici poetae qoamquam raro uat lOint» 
•apud Pollacem Vli 158, Kevaofiai apud Zonaram he% p% 368, 
yata apud .Enstatliiura ad Hom. p. 1854 S2, xoXaaofMcft 
Wpud Suidam I p. 370, qaamquam eadem fotnri for«ia Uui 
liitint Ljsiag et Isocratcs. Sed ^efiiaio japnd Atttetiaeinn XI 
p. 470 f coniniictivns esse Tidetnr aortsti. Neqae i'|^i!/ «erJU 
'pait apnd Bctkemm Anecd. p. 323 sed ^l^i, queifeiadmodoiii 
nee eflkaats prinia brevi dixit apud Schol. Aristopbania F1q4. 
170; Denique ne qais ex glosaa Antiattic. p. 80 10, yuTo^ 
-vtavi avtl TOv^YHTVtav Osonopbnog ^ikinnify no»trO'TIle<^ 
pompo aut verbum yutov^ap nxit fabulam <biXmnog inseri- 
ptam afRngat, certissima emendatione praeter Heringam Ob!- 
8erv. p. 290 cavit Lobeckius.ad Phrya.<p. 82. 

ALCAEUS. De hoc ita Suidas: "AXfcaXo^, MitvXnivatos 
[dta * Adtivmog] xtafiixog tijg ocQxaiag xfOfmSiag [mfinTOQ, 
vlog di Mixxov]. Verba nncis induaa Eudoda p. 00 omi^ 
UU De patria quod didt Snidaa iBuItam vereor ne AlcMiun Digitized by VjOOQIC i^tlBmk^im umic^ ^Ma iKmftiderif^ '«) ^Timi:per*lMN8i- 
>M# ^ qli€P'iM^M' Atoacbm '«nti^iiite comoediae «quiiitDili 
'pe^lMi dix«r!t. JSt gemiiiiQm cst niftmog^ Suidam anti^ailin 
eemeednm pn^ nedia iiomliiagse pateii|. - 8ed liae % Qam ii^ 
eeitom til Ipie inteMi^ei cfmmqnam coaifirmst bahcoenie- 
etaram qtnodttttiBidde i qn«d Paslp&am . fiibnlam simul «mn 
Aiisfopliaiiier Plato seeanda Otymp. XGVli 4 acta in eerta* 
men eommiflrlt. Arjft^mentam Pkiti: *£dtSc^[S7i inl Sqxop^ 

i^t; ' AhtaiaV' Si> Iit»a$tfAg, i^^ qao loeo V. D* In Qmiea^ 
Ariet<^d.'I fi I^ itn oommi^t«tQa; eat. . cMira# kace ero* 
^di^Mie' "rirdi d^etos^ ln Ms ipaom 4«^ Meinelciaiil. i fiqiii- 
«deitt potiag eensee» ^lteiM binoa ex iiis qoattnqr GMfeiifi|si 
«cfan Pkito I eertaase, alteroe tero binoa enm Plotoll. 
«iNieqife elteroS' e% alterig diseemere mag^m laboriB/eatt» 
Vera liaeo ]^to» qoamqiia^ exempla - quinqne &biil8l'am> ai- 
mnl ia eertamea eommisaitnm aatia eeri», nt milii cpidem 
Tid^r^ hai»emB8 in monnmento didasoaliee apnd BoecUdnln 
Inser. I 281, nii vide do^laeimnm edilorem ad:2SaL Qnoa 
antem addil Fritzncliin» tten adee magni laboria ease poetas 
Hioe £8C€»«ere, mibi qnidem paumm pro^ere opemm eei* 
sisse noii £ffite«r. De Aristomenis qnldem AdMeta anpaa 
coniectiMm ^otnli n^uaqnam improbabilem; neque de. Al- 
eaeo Aiblto* Nli^ediarls antem Lacones etMkopIiontia Add- 
-indem primaene- en secnodae Plnti oommissioni adseribam '■ ' • " ••{ 

'*) 3ipiili wrore Alcaeus Messenios a quibusdam, qjup 
Mytiienaeo ' poeta confusus est. Vid. lacobsius ad An* 
thol. III 3 p. 838» ubi de Messenio poeta emnia «nnt 
congesta, si excipias memorabilem Porphyrii iocum apud 
Ensebibm Praep. liv^ng^. X 2 'jiXxmog Si 6 toSy^ Xo*- 
SoQidV i&(i^iav xal imYQafjtfiatiov noi^titiig naQMS^xi 
tag ^MfOQOv xkonag i^ili}X(^v. Digitized by VjOOQIC te«etiM iiaerto. . ffed de ietato. Al^ei IpM Mtk ^lkm-M' 
4>tilftram tltiili eenfirmaiit , «k quibuK lioct «iirto^i^n9fPJia% M- 
iirtirfmfs eum aiitiqnae «olaoediee ft^lltdifba^. .«fi^^iHm^aip 
eise. Accedit qood patttm framliifttici 0x cAl^ ^biilift.veii:- 
bbmm fornHui effimint, qoibas anti^fiQi )il^ na«i|aam lasqs 
«Me Tideas, velat ^aiXiaaa apad P|ix)r^obam JBel. .p« 9S|$ 
fiKaik$aaap 'Mmtov (pwk tav xta^wdof^^v TtCf^ 'Jlif^O'' 
^ikriv — ilQfjxiva^j ad qaae confer AotiM.tic..p«..81» Porrp 
fi$u^$v ywaixa pro fiia^a&a$ apud eandetm Anliat4p. p.86, 
aXa^v pto aXcafuvog apad Grammaticom < Bekkeii Anecd* 
p. 874 20, nial id dka^fov acribendam et ad Jjrrieom Al-* 
eaeam i^eferendam ett; porro 6^ pfO ifflfipff iapad Atbe- 
-naeom VII p. 816 c, aiiVQi^iv pro f^vqi^im. jjolim XV 
fi 801b, xiQavvv0 apod Atheo* IX p» 4S^4«< fM^r^aov 
pro xatixtaa apnd Herodiannm.ir^pi^ jM^vijfovg ^^HJs^if^ Zi 
«liosqae. Eodem traxerim aygo&iV prtoa o;ll«ha pfodvcta 
apad Macrob. V p. 558. Mitto aUa einadem fenerif. <?*> 

Fabalttram, qaaa decem Alcaeum do<»i«ee Snidas 0t Kii* 
doUa affirmant, elogia baec tnnt: *AiiX(pal ^o^;f«i^i>^£- 
•Via$. Semel laadatur ab Athenaeo VII p. 816,b. Fr^qpieil- 
tior Ganymedit memoria, in qna Io?it et Volisani p^rtea 
ibltte docet locut ab Antiatt. p, 102 29 s^nr.a.t«t. Praeter- 
ea kmdator Athenaeo III p. 110 a. X p. ^ e, Poilad 
VII 23, GrammatioQ Bel^keri Anecd. p. 360, Cramieart An^. 
I p. 176. IV p. 418, Hmdiano de dict. ttlit. p^S4, Choero- 
botCQ apad Bekkeram ad EtymoL M« p.lOei, Ai^aUie. 
p. 84 26. 103 4. Endymionem habemus apud Priteiairaiii 
XVIII p. 188, Poliacem IX 53, Antiattic. p. 01 17, SchoL *^) Haec qaae de Alcaei aetate et orationis qna utua est 
indole commentatut tum, non legerat Tbu Bergldas ia 
Zimmermanni Ephem. Antiqu. ttud. III 6 p^ 542« Digitized byGooQde 

1 4fiiM»d» eMivki impiias. ptane «d aiertvtfui^ ^ua tldi^iQr 
repftes€«ita«se. iSmploftri id Ueet ex f^agmenlo ^pqd Pi^ 
tiaiD Ler. p. iT^ 4 scvValo. Caenae iiiiptlalis in' &^ala' ^c^ 
lebratae indicia habemus apad Athenacaiiii IX p. 4#Be* X 
f . 4M d^ QaUi^t<»n1s dui •SttpaeriMHiti fhi|fiiibnta:i|piri'Athe« 
neMBf VIII p: 38tf et^ Aiitiatt{e« p. 85 6; Qa^niiii ^ami 
AtheMaeue scrvarit^^Bon in Are^i», .qu^d ex tltolo aulkpfiB9- 
ris, «edvin ipsa AUicA dramatts Bce»am foisae ostesdlt ^ 
Coiio^edptTagfoedia eomfliemoratar ab Photlo ei 
:flafpoenrt. s^ ¥r xeStf^p&yog^ i^ .nh Maia^obii» 8at»rn« V SO» 
iuitfi»qB»d<irBi;6 ieditvr;AleaeiF» in tJoelo iragoedia rd-* 
riseidie emeadiavii Fabrieiiia BibL gr. U p* 2M/ sed mak) 
^dulitaiia > ritne liaec fabnia «d Aieaeam tragieam refilrenda 
an ad cMiieimi; siquidem de Alcaeo^tri^fieo gaae iiniisy ttl 
fiiUarj Siridas uemome prodidit, ad fsbulas^reifeieifda sinit. 
MiBea rente ap«d Suidam^ fiibalae titalaa scriptas eit Kc^ 
fmSoTQaymdig. Eodem ' nomiiie .iuteri^tas fabulilB ^oenm 
tnntDiaeSo^hu», Siculae poeta eomoefKae edeI>err&nQi^ et 
Aauiapidrides. Antiattic. p. 87 ^^ FiXaahnpn t^if nokXi 
ytiuiaav* ^ Aya^a^BiQiSm iv Kiijf^eoSBtQ»p&8la. Idem p.llS 
dd Ilinaie^tatz t6 ni^&tm^xov, 6 avrog (praeaedit Ideim 
e {Hai^l^l Tclepho) Ka^ftaSor^ywSia. la hl^ee fabidiB 
qaid lUmsilM peetae aeqaeti sint qaamqaara tffieHe ad io- 
iicaadam est, non imitile tamen fnarii Pkutt admoiiidiSf, 
An^bitnioitem fahulam , ht qmi deorum sear^oramqne partea 
ewavt, Tragicocomoediam appellantis ProL. Ampbltr«59. 
Ad humanam liitam riad ioctuqu^ plenam vocabulam illad 
traastulit Porphyrius apud Stobaeam Floril. XXI 28 iVa fin 
fnv TOv a&ctvdtov a^iav mQvt^&iVt^g- tia €f.&a^tM woA 
nlm xatdcyihxarov aitd nouSfHV^ ual naUv a^P Sa^ 
^im iv tfi )C(Ofi(^SotQa)^ia tp uSv avo^tnav fiitoif ew- Digitized by VjOOQIC j^jHtMM. SlmUtttP Blato Hiflebt p. «t B.r^ fOv ^ 
|ifi00(rjy tqayifdUf Kal Tua/A^^* BxoMm Vtovphpim wA 

n(fO0tmae SaiiAO^mq top j^tTiop vfiwov aymiaaod^^ giic 
a^tsfia aaji^viawata, 

■j . Rfiliqaas Alcael fatalte gant PaUeaftray qaod; imdiei^- 
jmlfe Aomea est, et Pjaaipbae, qaaeotft iUani: coninimuir 
4nt Atbeimtis VIII p. .870 f. 396 6 et XV p. m^ ^ 
loco minuS' reoie editnr ^Jilxam i^ Jl^XaiatQt^ Mv^ 
^aaa avpcazixKHMV av&^ mvTigg UsS^^ pro MmUUarQ^ 
,£fiv(fiaam • nvL De Fabiestca , nHdiene floauuie o pBad n t \ itc 
JUideiite Piauti. -Pafliphaea dno sHpcnniBt itkgmtsdmi nijfliA 
dmiteati^ttm BeUi Anecd. p. iM^ ^ Pelfiieem' X IL ; i 
Bx incerlk. fabolit quae fragmenta aenrata aun^ pirtim 
Jta. annt comparata nt dubius haereaa ntrun»(ad Ijdciim 
.011 ad comicum Alcaenm referri debeaat, Tolot apu4 Plio- 
4iain Lez. a. r. /nr^aa^ et IIiToepjfi «/^^aUisqne locie^ de 
^uibns ano loco dioetnr. Sed apnd Soholiaatam Nicaadri 
^Ther» 61S noi» dnbitari poteat qidn lyricu» inteUigi debeat. 
Terba haoc annt: * AXxaUg (ffia*v .iv totg mffi *A(^mw^ 
^i$^v «al' Tov n^ 'EQv&gatov (leg. ^JEgV&^iovg) sioXe^ 
fiov qi44v^vai Tov *An6lXmva xa&\ vnvovg sxovr^ iiVQuaig 
,9eUSya. Qni locus aatis memorabilia est non tolnm pvi^ter 
JUytSIenaeornm belium contra Evyibraeos geatnm» aed^ ^tiapi 
jfttipiet Aschaeanlicttdae commemoratioiiem, qm fortaise Ijs- 
arannns ;fuit Mjtilenaena, qnamqnam a Strabone kter reH^ 
411Q8 l^mmot aoh commemoratni. Ehisdom familiae oogaa- 
iionem aUiagebat haud dobie Archaeaaax b qn«m Strtlto 
;k:III p. BW SigiMim condidiase refert, Ceterum 'J^jjmf- 
POKtidfig scribas an/u%^caa«axrt^i7^ perinde est. ^AQX^vafl*- 
aav habes in. epigrammate apnd Athen.XIIp.560c. Deniqne 
fuerunt qui ad Alcaenm comicum Hesychii glossam refer- Digitized by VjOOQIC fm H o¥9f$^ MmL tmi dv&^mn aAo/i^^Jdqulirofr* > 011 
mle qfttdm '^ikm^ '«ordgniii^ sed d0^i»ifflco.|iQcte4lUib 
tmii fftttwtnir } ite%ve eiiim debitari potcpt: qaiv ^iUAidni «h 
tbaraeAni ietelligeiidat 8ttv de qde SdkoB^ta :sd: ^iXtist^ite 
j^ Tk^esmepb. 192 'Aiacmiov «oS icei^a(ii»&v:««^i90i&r'.i9Sj» 

titmmiau.» J^ctesie igKiii^ apad Heiydi&iiii wAe»^ 
ioi mAhtminm M pre espd-^^kibv^ Ae AeidauM -Wiiitf 
lit qni diJiiotft* antiqiliia «oMiediae paets 'j^t&f^:dieli* 
«iti Heio^liiilii^ "JS^mScdmiSiazm mQVi w .""JS^ffm^tii^ 
^f ml^JiiiidBfitf tovg TU^i^^ 1 , :. » > a ,:: ; J 

liidm fenne teinpQi9hBi vitiifilJSIOIJfi» «iieiv iHftslf 
mtidfeiiirdee^a Aenietttt ToeaiilSiddii et.S^^ pi. 4» 

imti (.fiAi. iqaiAaT^v) aitov ^Avuml Nefoie 'ilititf> fni^ 
nie.eAtatle siBripter Tlieognostaa apnd Beidceiinn AlelNb 
p. IMli divotani de. i in nomin^biii proprfii pfi^cta: th 
jtiVixoQ^ ^fm noinrov, Kouatogf TQVf^ixog Hee^.Ig^kog} 
mfHtta noftufMiv^, iJEi.Xcmxbg^''), 0iXi3eog. €ni ri^imii 
liiket jdrcadftii. de accentibni p« Al S8 ta lig mg im,^8^ 
oiUittfiK^-d} noQaXii^to i fmxQ^ ''Avixoq {Ao} xvfftlo^i 
KaCxog^t U^weog, 4^ilixoSf et qai proplni etiam ad f eniii-4 
Bim neminii rfioriinm acoedit Bartaaing ad lliad. f. SOO 
16. Fi^iofos nfO^aQO^ijmat xata ii> 'ElkavixOg^ Si^^^ 
^J^iatovixog^ nbi ]pro Siimxog le^endum Ev^mog^' Omniaif 
m^.^piSdflm Aenici nomen param gracce apnare ridetory *'>ll^ Helliniico recfe statoit, poteritqae effiim hinc re- 
fcjUj^JPasi^Mrius^. f^ai penultimam buiai nominiB corripi 
existimabat. Y. Lobecl^ ad Plirjnich. p. 670 e^ Osann 
ad Philem. p. 350. Sed de Phiiico multnm fallitur 
Tlieognoitus. V. NadLii ached. cnt p. 10. Digitized by VjOOQIC *9:!t)T)MRlQML{f/.>.<A imSiiiiw S^ Mnmq iv ^Avtna^ gemitiitai fbmm 
•i ilitei Mi m i ^ ^t iBepiaiB amnftnp kftud >dable Sclm^iglMeus^ 
m adbAtlLeB. jlltpv 66 e^. iitrDiiiqac ei ndmen luiM^ misp: 
«at{q!Ui^Iibitiitin &]loIaai ttbaUls PUljrliio tribntatti esse ck 
eet AtkeiuieQ» XIII p* S67e Evvixov ^ J^iXvlXisw ^jlwvtux 
BUi' draBMta. recemet mereteicuiii hominibos inscripta* • Hae 
Aatat Aoit>{idireiM fuiaie videiar ab «» •ipiam •edOHitenora 
Bttlipatficiie»..c« Neafer. p.1^1 'qnaefne etlam AatlpliMi rel 
ItaJdi , firiiiilarnn aivimiidiitefli^ffweliuit; ^amqmm 14'iii^ 
cerliiBD^ :eat, 4^ infra docebimos. eommemoritar eifaite, aM 
tanqnam mortna, in Anaxandridia ioco apud AtfaenaeiHa KV 
yj^AWe^idd ii^mlcai Laidia Cariatlriae didtnrr^^i' i»»/^ xu; 
fi^^^^iiid^f^rfit SdLWcJglweasarna e cod; V«B. deiBt pF# 
Ijlfirffm/ AtheMoia; XIII p*.d87e poatquam Lyniae ioeoiB 
cit bn^dne f.mitra Laidem apposait, ia qno AiMiea Inter 
« eM jr«pcmfA «liieretrioes qoae farrenea Groortari degleriBt, ste { 
wtThfir» flin noiT^K.^*^^ ffA^tUV avvl t^g 'Av&siag^^^pniav' 
Terba haec.aoHt: 'AXxa^m^^ ^ji^&^iav ivarergaf^inpf 

*«**« Atckae«Hi«H. B-yaiwao. yertii^^» «.iiii>eii.m^ 

' •' ^"*"°' «««*««»«« Heayehli ^Io.l^V A*^"- S Digitized by VjOOQIC bemifib V^^i V^^^ Plaloai9.|^#i4tur f^bnl^ ^Hf-P^.^Jfif^S 
eadcm .a1% ^tUs Cantharo. trihi^batw» Nf4W: eoiia;. i|9q|}|il|| 
fabalain daoJNoi: ^uctarib9s.tijU^iji4c^vA^ 
qualibi^ Pr»#(tcr^a;^#aj{(flfi«, VI9«:mAl|^44^i^if^.iiyifl^ 
tur a Soidff, f^ cidua plerMiie.,firf^eiii^ 9^^^ iP^mniM 
Mfenu p«ae$,;.lauda»iur Cantlif^ri SinSis.$^ ^ 8uMtt ei^ilrt 
chaele .4poat^o •• t. *^9fii?^09 .av^j^F^^i ^ollQqft I^ jQl^ 
AntiatliciBta p. 8$. «7, ei ?:i2?«p.$ lapvA .44kQia^piii, j](| 
p,'8]^^4,:S|#iPiM MW^ AipofiiQHum II. ¥• 'v<i^J2wi» et 
Antiai^iciatiiiil p^ 'IQ^Jmas^aiiA^p} m:.4ya«*VWJSK|fB 
doeo^ rjyeaf. Qpaa praetorea JS9idla9< ^t SMofli Qwtfll^ 
bbulaa trilwupt ilfi;^/ti^;(£9.,«t "J.nSikV^£^ ^fm^eW^im 
aiq^raunt fri^menta. Df Mvgj^lilf ^?* P-i J^^* : . . i i . i' j 
DIOCLES, Athenicnw ajtv^ ut «|iia placvit Pbliaaiiw 

avyxQ^'*^^^ ^aif^^VQitov* xol ^^vlA.%* JForta^ae Pfaliiii|tei|i 
patriam habqit y poatea attica dvitate dona^us. Fahillas dui 
Suidaa et Eudoda p, 13j^ 4iom9iei9iorant haace: 

Bdxxcc^^ qvLQ nomlae etiam Lyaippus et Aptfphanea 
iabulas docuerunt» laudantur PeUud .X TSy Aati^tidatae 
p. 87, Grammatico Sej^er. p. 452, Si^ide^ et Photio a. r. 
wxxu xaxfiv, «biquod e^itur 4^x1^ JBoyjfi^i correaiKi^lll 
Hemsterliusiai ad Folhicilm II p» 19f 6 et Toupiua Km^nd^ 
IIIp. lOI. \ , ^ 

Sequitur OukaTtai qnod meretric^ i^^AQeB» tei^ 
Suida , qui cua haurit- ex Aiiienaeo X p. 567 c. FragBKailt 
tiun fabnlae unnm superest apud eundem VII p. 8ft7 d. 

KixX^niQ ab aliia CaUia^ tilbuebantur, ut aupra mo^t 
ndmua p. 2U. 

Mf^irrai, quae JifiUtta minui r^ete ab Jludoisia Digitized by VjOOQIC H^syiihnim n: r. 'jFV/yaifte p(>tkit r$yyd/3deQi (iit iipadfraio- 
flten- tt En^tatHIttin leg;itor), Atiitnttlicistam p. 87 4 alli^qne 
l^elfc* 1)^ arg^amenfo ftbala^ qaae commentaa' est Heraater^ 
b^iiitt.ad PoIhlcemL 1. fertaBse apum selertiaihi et aedulam 
ittdtMilam, qj^e ^bnatftutatn biene rempobiicam imitaretttar,' 
bk etf^^tpesttat fiiisse, eiusmodi adni at etiam* falsistima h«- 
hkA pds&ifltJ tttellla' fabrleam eomraemorataiii esse docei io-' 
iiA Kpiid 6ranimallcum S^oer. p^ 350 14. ': ^■' 
Ji* -^'Oiatfjg €t -Oi^^^poifr a nemine commemoranftir hiat 
ril E^d6dar et Snida,^ ^bbtom ftla alteram fibalam 19i^'i^ 
i^dHal.- nyeaUe^ doAe Msi^l Tidentar recensibnes^ Gerte 
8{itil8''lMb6t Sifidtfig /. Ncte credo tameh liijestte ah 
nllo anqaam*^^oeta eomieo aeriptam esse. ' Orestein' prcF 
Tliyeaie tolitml plito c^olfe nOmittatFAbric.Bibt.Or. IIp.437. 
Non inelei^ntr falase poetam ingfenio, docet locna Iq 
B(^tlto Segiier. p. 839 i€a, ni fiUloir, legendus: 
' ^ Mfldeig no&- Vfu5p, SvdQeg, im&vf^fjacctia 
yigtaff^ yivia&a$, toiko Si nQOvoi^aaxta 
'- Snwg^viog 0V &ya&9V'^$ rjf ^P^V Aa^V 
' £pa xajakvaH, fAfi^'* d)^6(A(pi6v'notB 

• ' • ^ amva tQixffi*. 

lH ofatfalne qnae singnlaria i^peritiHtiilr in fragmentb fere 
1^^' aaut. TifLaiog pro ^hfi^^^^ apnd Photiam Lex. 
p. 509 17, ywaiTcriQog apud Antiattic. p. 87 3 et SQani^ 
i^vpna ibidetii p. 88 20, ka&a^ov \^ e. x^^QOftovg apud Pol« 
Moteni X 99, fWauucQkov apui Gramtnat. ^ekkeri p. 87 4. 
Ceterani non- omittenda aunt quae Suidas de nostro Diocle 
tradidit: Totfrov 8i <fMhV -lifQeiv xai rtiv iv 6^vfia(pioig oq^ 
fAOviav iv oavQaxivoig dyyaioig^ ansQ exQOvev iv ^vXvq>i(o. 
Quae eadem repetnntni^ a. t. ^kvtpiwVf ubi pro exQoviv Digitized by VjOOQIC r y«MM^ Cfir, CoMQboniii ad Atlievpf ain V 4« 8e4 ^ii&^ 
dam n^ haec fiQn ad - c^ii|{is|iia poctam, aei ad mUxffii JHiq(^ 
oLBm apedeiit, qaem SQidaa & v, *jiijciddfLag ,de r^bin pA- 
aicis (i^watm) ^^psfcMie memf^te prodldit. 

MlCOCHARESf CjdaOienaeua^ Bhiiooidia c|piid( po?f|p 
fUina. SUphaiMis Byx, 8« f. . jKt^^o^^Vorfoy, Soidao lu f» 
iViafojfa^ et Eodocia p. 91]. .Cejrta^t el ip^e oniii M^ 
atoj^aiie» nt doc^mjariii Arfiimeiito ?JDti IL FloraitJ|^lfti|r 
cxtrem^ aBtiqnae comoedia^. tompf^rilma^ immo.gi vfi^ eil 
owiectiini ^oeckhii lacaiiam .&|onamenti dldaacaiici Cofp» 
Inac^ I p. 854 ita explentia J^ilypxccQ^VSi Jloiiiffi^ titap qj^ 
tra 01;mp. CVI 8 prodaxisfire cenaendas est. la iMMninp 
Tin ita fere rariatar, ut alii Nixoxccpis alii JVixaxoiffig h^ 
lieattt. Alteram formam Nixoxd^Q praeferont lanf erman* 
nas ad PollaGem X 03 et T* Hemsterbaaiaa ad Aristop^ 
018 Plat p. 57. '^) Et recte qjoidem, ^t y^ hoe arffjt* 
mento iateUigitar, ^uod secaadam ^casum constanti o^ effe* 
rant NixoxiQovg. V. Pollac^m VII 45; ^ 141 e^Arfqmei^ 
tam Fiuti p. 5. Semel, 8i recte oieminit Ead<Mda p. 811 
contra asam formayit NixoxccgnTogrM^^QV^ XccQrjtog. 

Fabttlae Nicocharis a Saida et Eudocia , e^pni^ran^ 
hMttei *jifAVfi(iiv^H^md li^odiitii At^enaeo X Pvf^o. ,.» 
OtvofiaoQ oirog xf^f^xm^Vtir xcA /$vq,f .;. .:..,,.< 
xajffcJ T£ xccl av ovjimfm y^voifuftu^ " 
Ubi ex Oenomai mentione haud temere coniidaa plennm fa« 
bnlae tiu^alaqi faiflse *Afiv/A(iSv.7i ^^ JJilo^ff^ ilqaideiii I)9« 
1<9W SiiddaB tanqaam aingqlarenn fiibabip .pproiij^o B^i|t 
Am^oneii loeo nqminat, 4qm o^toroim diWNltiini 4MaP 

**> Idem ad PoHacem X im iltifa^^ae aoiilittld fermilli 
feiDte habero ^ttmfibM^ . ^. i-: u^ ' . 'A Digitized by VjOOQIC 'ofAiiCi flljplat^tleo «iMMeMit 4^«iiiq!lafti 'Haee tHMi 1lla^'«s- 
"feSiA pefnuni, ttt qaani Iti^Ghir^ Amymoiten tiiisGripaerat 
-fUUitatti ab diia flUbFelopb noitiineMafadatlinl ^siie Aeamas, 
-qOMd ^rortim ^enus satia frequems eat in acFlptia gramtna*- 
ticorum. Ita Bnrtpidig Hecubam pro Troadibua tlominavit 
VtymoL Bf/ p. 708* ^^X^ ~ ^S ^£' ^*^^ ^P«;if*5 Sia rfiv 
'iQcixvtfjta TCJp avnari^kotiovtivtfi xovBvXuyv* '8§a tovto Si 
-ictA wcav&otarkxg ^leg^. dTcav&tjSda^y ix rovtwv -anotfvaei^ 
'^l^atj iatv J^ krfl ikl ftitQag xal ijA awfiaidg*' yaVinl 
^&tiftato^ fdv et^tdii me^' t6 tQaxv , Hg EiQintSi^g iv 
•^cifi^ ^xeev{U3ij ' ^Hb t^v qaxiv. Cbt pro wtav&ti9fi 
-lerifce clfxoi^^^fv et respid puta EuHpidls Troad. 119 xcel 
'diaStiivdi vohov a:ltav&a¥ t itg afiq)otiQovg toixovg fie-^ 
"liwv^ ubi V. acholia. Electram citari pro Orestie apud Ful- 
'^nt. Hytii. III 5 notatam ^deo a Valcken. DiatrJ p. 16 B. 
*¥lura eius ^neris composuit Dobraeus Collat. Arlstoph. Ran. 
*|f05. Cfr. Ctesner. ad Luc. I p. 557. 

e-alitte^ Cjclopia et Gahteae amores completa lauda- 
*fur PoUud lib. ^ 93, ubl quod commemoratur Tascnlum, 
^ '• •« ao(fdia$ nakafiaig t^Ktovtav eiQyaafiivoVj 

' ' xal nolX* iv avtto Xint* i^ov xadlaxia^ 
^Wrtassci iH mun^ribns ftiit Oalateaea Cyclope oblatis; ne« 
que^inepte; ophior, conitcias quae ei eodem dramate aflnert; 
Scholiasta Aristophanis Pint. 170 

^HSijt* dncuSevtoteQog u 0tXam9ov 
• ' ^'''" ^tov^MeXitia^g^ ' : . 

*C(aliM^acf aii Cyclopem Verba esse. 81 Vera est ndstra de 
'al^lfutiHeinto' ftbultfe «uspidof^ simul de tempbre quo aeta est 
4kbala proMlhil^m conl^cffchrintn' isapere lieebit ' Sdlic^ 43a* 
lateae et Cydopis amores, postea ab Alexandrinis potissimnm 
dl**rtiW TI»eQi;r}to,, CjiUiinaG^t rapnd AU^enaeupa VJU p. 884, 
Bione apnd Moschum III 58, llehiiesiaa«ct« apnd H«rodia- Digitized by VjOOQIC * rci 4iBiider.>ftrti» FhilotsiUMi CjikAnxkw^ Aeiie Dmide Saadf 
^ud.SeliQliaslem T%ee«iffi Myii.: VI T Joi^ii i^M M 
tiv ,$i^kn^ reip Agefiifxdrwv xal.roii fotiiakvag jcdAi^iAii^ 
1^1«^ "lAft JJokitfnikov i&fb<^^i. Uqop mmfa' tji.-JS0^ 

fin SnnifJUiPm v^ijam r^vvMtdav 'dikinXdam'ilerft'JIoiApfiiih 
fiog ^Qa T^Q raXareiag^ qaibas.siniiih^fafQHtprlk <ili||iik 
Mnfto eiitsdeiB idyilii. Gsrnieii asitoai PliiDtteli^-W qao 
CyGlopis.ei Geiateae entorea traotaTerit^ qmiiii teeVi.eaik 
Ariatei^liaaia PlutelA aeemidaiii^ BoildaaBi teifcirfai ytmMtfa^ 
^icadiada . Gaktenn nraito . anie. OCfmpw LXXXVill im wm^ 
aam.-faine ptodQetam noa probabiie e«L;. - \ •*: • ^u 

' BeHexcule daabaa in fainiiis Nicodieretf ej^t^qii 
t\ttrtL^IiQaxl^g.Xo^fiyog iescripta landatnr aft'>:A 
XIV p. 619^ el Poliaee VII 4S, sbi qai affertnr wedi^ 
(fiQe vvv Ta)^(ag %ixiiva tovd* imvSvr^, noA male eeMei* 
nit Herenli acenicam orniUnm apparanti. AlterA a Saida 
^peiiator 'HQaHXijg yafuS^, a Poiiaoe antem' VII: 49 
'HQaxk^g yafiovfievog^ qnoA ineptnm eat, niai fbrteia 
ipso fabolae indiee poetam aeomfeh qnaeaMase pnteWrimty 
nt Hercnies «Ifniieetor Oa^Iiales Imperie anbiectda, ^fne 
leaaa TeDbb- yiifUKa^a$ de tiro tnmm' ette eonBtiit pifatar 
alioa Anaereontem, iwm)g ovx ij^ffJUv dll* ifJifuna^ 

i^ue ddac^aeommemoraatnr aiSnidaiUbalaej Kivsun^ 
Q^t aiTB Ut iliLedciB Segmer. didtnr Kiiwyxx^aiy\Kif^^fT$it 
et Adx'WPt'g, aimid eilm Plnto> Aiiatopbaiia im mtamm 
productoy eariim perpanoa ai^eieaiit fragaMnta. ^. jiiifin$mh 
qoater landaBtur, quaram qubd al*g«im^am fnecit eHUndl» 
cat loena apnd BStymol*. M. p. &M 14 ^ofiev i xo^^ 'mI 
M»99 qaae laaonaa a^ Hypsipylen > verba ciee mc««enmt % 
Hemalerlinaipa ad .Fintam p« ^ ct Od«fkad« JiakUaniar'ft Digitized by VjOOQIC Ifilqlt fi IM; BiMe nigi^r Nmoxa^ jt^ffMnnJ^o^ 
fiBV ttow qwill oaieftdtTlt FortoniMy et ez paHe iem Oataif- 
Wnini ji4 Aihen. p. 328 e. Denl^ne X^iQafiiftOQeg-^ de 
^a inCrm in Nieophonte dfcetnr. Cetemra idemne ait blG 
lllDitehiHrea cnm eo caioo JfjliuSa^ in qno mmiAe Selfon 
MseBSt» tffertAristotelea Ait.Poet. II 7, nt inisompeitnm in 
^Q^iMo relinqaanu FabiiUa taraen peliMr jite oeeenieri a Fa- 
MtiD aUitqlie ntb dJdbutt. 

& ,. BBQftPiGHKWt Tlieronit filinli, Athtoientit, ietHte SMm 
^v.iNwdoqulifiK>:} Itt enjm reeteSitttemt edldit pro Mn6^ 
^l^fmifu VidsnMft «liam. Mooraiat Bild« Atika et Ivofepmall^ 
«M «1 Bdil^ti ToL U p. 100. Vitionnn ftniam, lion tii- 
tpectam iiiam Casaidbono ad Atlien; IX p. StO f lenet Ba« 
;p..:Ml <ei itemm Snidat t. v. apaxvf}, et co& Fal- 
PoUndt Ili IB, qni tamen propins ad vernm habet 
jKmmpQdSvi Eadem corrnptela in Tersn iiHserti comiti apnd 
fitobtttiUB Bdk fhys. p. 2M 6 nokvg XQOvog navt i^eXdyx^* 
dSmdq)^v^ Be mvtaan nonrfnit Nimffdh admoBBit Hero- 
^ilanidt' de diotione tollt. p. 9 87^ iibi cum ^Avtiffmv Evqv^ 
wf^ SivoifiAV aMitquB eomponitur NixoKfHv 6. xmfiiacoq. 
Jkelaleia ffioophontit 'Snidat IndiBat Aristophanis enm «equa- 
dem fBiste dioent; neqiie id nnte, si extrema Arittofhanis 
imnpcfai ittleiiexit* Veteris eomocsiiae poetam diterte petbi- 
bent Athenaei|8 III p. l^e el Harpoeralio a. y. jdd^jogcs^ 
<ty«ot.; 8e4 ^tMdiae eoffl coniotdiae .tcrapom a^^gittB docenl 
fdmltfBm titnK» qaot £aidag.ei JSadocia p« 311 hocMonH^.B 
BBBeBoenlx ^^^oi^t^^^ tna cmn Adstb^anit Plnto secunda 
iB^eftfOien Bonrattssa;, :Bi ex migBmento Pi«ti conttat. Fm- 
^entomm nihil tnperest. ^Afp^oSitifig yovai^ pBtiiiii 
iBndfta.; lEl ^Sov dvuiv ,ab uno fioida et Endocia ad 
pkrtm MBata. Freqnentior UaifSeii^ag mentio, etiam apad 
BiotiBBi Ltt. fk 2m Ndmai^ tovg^ viovi. Kt^aufAvi-MoMiu Digitized by VjOOQIC Sii^, tiM HfOe ttfAikmhM wA Thn. p. 882 NnsoffO^ wr- 
ri^it Binscleni fhbnlae noinefi pro ItaviaQif SoitM 9. w: 
7totfii4fa$ restftnit Kngterafl 

X^$fora0To^€g. Hoias fabalte pienam titalflai msA 
qol Sdielittitani Aristoplianis At. 1550 8erva«te eredtttf 
nU citetar Nixo(p£v iv XtiQOyaatoQtav yiwa 
jiirrog oXiyov avaye iij 
anh Tfjg dufQOfpoQov. 
Sed permirani est in ntticae comoediae indlce tocabulain el 
a«a et forma mere poeticam atqne a commani dieendi OOA* 
saetndine prorsas alienam. Operarioram originefl Tel nata- 
lea A fli^fficare volaigset Nieophon , non duldtari pbteH 
qoiu Xei^oyaaroQiav yovai fabnlae ihdicem factams foisaety 
qaem ad modam Ilavdg yovag scripfiit Araros, Jidg yova^ 
Pldli0ca€^ Afoi^tnir)^ ^wa^ Polyselas, *A&Yivag yovaq Hm^ 
mippna, *AfpQoiittjg yemeg Antlphanes et ipse de qno agW 
nms Nicophon. Ac nescio an vel hoc arj^mento eetfnMl 
Weleleri, injg^eirioiiagimi viri, coniei^ara, qni in Annalibna Itt« 
8(it. mrehaeol. II 3 p. JB45 aqq. illo Nieophonteae fabttlae^ 
titalo eonflana XstQoycmoQ^aVf qnos Palicoa esse Tolnit, na- 
tdes in vaacoll ab ipao descripti pictara ad iNicophontia imt-» 
lationeitt repraesentatoa eaae sibi peranaait. '*) CorroplM 
i^tar eat Nfcophonteae fabolae qaaiis ab ano Scheliaata Ari- 
•tophania proditos eat, Index, aeribendumqae sine dnbita^ 
ikimiv XBiQoyA^toQOtVj ykwa aatem, in quo qnid laleai 
fiMrlaiie dUa canere continget, eam poetae x^^^^ coninn-» **) Haec dum scribo commode affertur Ilermanui di«8. 
de Aeschyii Aetnaeis, in qua p. sqq. Welcl^erianam fi- 

. linE vascvli pictarae interpretatSonem grariagimisY «i 
mihi Tidetur, arguraentis impugnavit. (^uod vir sam* 
mus Nicophonteae fabulae titulum in suspiciouem non 
Toeavit, casu podus quam conaiHo factnm arbitror. 

Uift» crit* Com. griAcc. l'' Digitized by VjOOQIC gtmima. Efusdem fobql«« tttoli» Utt ritAo #9ifaptiis l«g|- 
tar afiiid Antiallic. p* 80, i^ Uudalor ]Skx9ff£v X^tQoya^ 
OTOfjiy minns ieyi errore *Eyx^$QoyaaT{iQ€g TODator « $aida el 
fiadoeia, qaamqiiam liano fbrmam non plane iniisitalam fuisse 
d#e<^ Atlienaeas I p* 4d cU. Hesychio s. v« iyx^i^yaaTm^ 
et Scholiasta Apoiionii Rhod. I 989, nbi tamen soholia J^, 
habent iyyaarQoxeiQag* Cetera dramatis fragmenta vide apnd 
Atbenaeumlll p.l26e. IX p.389a. XIV p. 645 e, PoUacem 
IV &3» Ciraipmadcum Belilceri Anecd, p. 435 et Stymole- 
gam U. p. 867 32, abi qai Tersus legitar: 

HolXMag^ o^XiaVf fuX^TOVTT^v, imxvTOvg^ 
«Midem eum duobua aiiis ex cog^omine Nicodiaris fbbalft 
«Aert Alhenaeas XIV p. 645 c. Sed Nieocharis XuQoyaT 
^TQQsg qupm nemo aliaa ad partes Tocarerit (nam Saidaa 
aiiie dabio non nisi ex ipso ilio Athenaei loco cognitam ha- 
btiit),. non temere, opinor» etiam apad Athenaeam Nicophoa- 
lii. «Mien reponendum patamas* *^) Denjqae SHQtivag 
pMeter SaidaiBa aliqaoties laadat Athenaeos, es, oaias lib. Vi 
Pb 979 a. hanc etiam fabnhiqi dSida^Toy faisse discimoB. 

PfllLYLLIUS, Ajtheniensis, moclis el Sannyrionis «e- 
qiiaUs, tesle Soida s. t. Jtoxkns» Rede antiquae comjOediae 
»^eti» acoenselar ab eodem Suida s. r. fPdvXhog, siquidetii 
iam anle Arislophanis Ecclesiasasas h. e. aate Oiymp.. XC VI 
1 eum inclaraisse e SchoUa^ta Arisloph. Plat. 1195 diaci*- 
111191 qaamqaam qai fabularam tilaioa eonsidemeiit, 
dabitebtt quin aetas eius etiam ad mediae tempoza 
diae pertinueril, idque confirmant etiam ea quae saprm 
p. 259 de j^nthea fabuia dispulavimus. Nec obstat oratio- 
nis color, ia qua deprehendas nonnulla a genuinorum et ve- 
temim Atticorom asu aliena. Ita mjd x^^^ Sovvm dijit ^®) Sequalus est Dindorfiai. Digitized by VjOOQIC fm Wt 4tttt Misftiirter Qti snnt Tetem iUi^ xatu jfia^ 
86vpub apnd Allieftaeani IX p. 408 e. Fomia liXaq, uXaxQe^ osai 
esl apad Gnnnmatieaoi Segaer. p. 881 6. Siiigalare IteM 
qood Antiattioista p* 88 serfaTit dpcdfpdflijtos pro afKx&ti" 
Tog j^QafMfzixTwv^ et fiidv h. e. dijg apad Clemeateni Alei^ 
&r. y p, 569 b. In rebos scenicis nonnibil noTiaae Plii*> 
lyilaim, e Str^idis ioco apad Sdioliastam Ariatopbania Plat 
1195 ooliigitary obi primoa omniiim faces iii scenam prota^ 
Hase dicitor, quo spectant fortasse haec Athenaei lib. XV 
700 e. 0MUm>q 8i tdg XctfiTtdSag 8^8ag xakst. Nomea 
poetae miris saepe modis corruptam iegitur. 0Mv)Uqs 
acribitnr apod Saidam s. t. et in ^ir^oxlijs^ Eandem erro^ 
rem soscepit Eadocia p. 428 et ante langermannom PoUoi: 
VII 192. In <I^iXaiog abiit apud Photiam Bibi, 167 p, 1)$ 
Belclcy in ^^iXokaog apud Hesycliiom toL II p, 491^ ia 
0iXXv8eog^^) apud Clemeatem Alex. Strom.V p. 243 Sylb. 
Mitto alia, de quibus praeter Ruhnlcenium ad Timaei Lex. 
p. 167 et ad llotilium Lop. p. 103 t. interpretea PoUih 
cia VII 192. Fabulas Philyllii hoc ordine Suidas et Eud<H 
da p.428 enomerant: Atyivgf Avyfj^ ^jivreia (itaiQag ovo^ 
ljux)y Jfa8exdtfij 'HQaxX^g^ IIXvvtQia i} Navoixda^ IloX^ 
(leg. HoXei^')^ (pQiioQVxogy *J[taXdvtij, 'EXivt^. Ubi postre* 
mae fabolae Atalanta et Heiena praeter litteranua or« 
dinem illatae dubitationem movent. ^//£t^; tribaa loda 
commemoratar, apud Suidam s« t. dvdtXfpdfljjtog , Antiatti- 
eistam p. 83 et Stephanum Bya. s. t. raXi(Sta$y obi tamen 
Rohniceniaa ad Timaeom L L ^iiyji ^^) pro ^iV^r scriben- 
dam et haios fabulae titolum ex librariqrom errore ortana *0 Scilicet ex mJlYJJIOC factum 0UYJAIOC id- 

qne deinceps prono errore abiit in ^blAY/IEOC. 
^^) Owitai^ti errore BuhnkeBiua acripsit •Avyi^. 

17 * Digitized by VjOOQIC Mt murttnrt. 

eiisdiuitt Eadem 9Blmas:i faisse vldelor teBtentl» Bxcrcitt. 
PHn. p. 757 et Cmiiboiii ad Atfaenaeum III p. 100 f et XI 
p. 485 b^. Sed eodem iiire Aofen, qawe et ipaa nonnisi tri* 
bns locis Uadatur, proscribendam et ex Aeg^eo corraptam 
eflfie statnas. Praestot igitur et Augen etAegeum PM* 
lyillo relinqnere. De ^uivrna Tide supra, nbi de Bunico 
e^mua p. 250. dtaSexatf] permirua fabulae index semel 
landatae apud Poliue. X 70, ubiinepteKnhniiisadexpUcaadam 
tthili raiion^m meretricis SwSsxafjufjxccvov admonet. Bectiiia 
idmiiineas glossae Hesychianae: JtoSexarfjj Ioqt^ 'Ad'tpfri'' 
mv, ^V xofg^i^r^v. Ctfr, Meursins Lectt, Att. IV 13. Fa- 
bullij^uili a deorum solennitatibua denominatarum exempla pas- 
fiim Tidirous. 'liQaTcX^^g ad Ilerculis aSfi€payiav spectahat, 
nt coniicias eloco apud Athenaeum IV p. 171 d; ubl Jqq^ 
niav prolognm, ut Tidetnr, fabulae ageutem habemns: 

BovXea&e Sijv iyvi fpQaaw zig Hpi i;tJ; 

ij wdv nQOtiv&biv doQnia xaXovfiivtj. 
Sequitur IIXvVTQva tj Navaixaa, quem plenum fabulae 
titalum unusSuidas serTaTit, eumque sequuta Eudocia. Recte 
autem corrigit IIXvvrQiai lungermaiinus ad Poliucem VII 
103, quod idem certatim Tiri docti restiluunt Scholiastae 
Aristbphanis Av. 1568, ubi Tulgatur iv raig llh>vtfiQia$g. 
Videtur una ex prioribns poetae nostri fabulis fuisse, si qai* 
dem Laespodiam in ea perstrinxit. Argumentum dubitari 
non potest quin ex Odysseae libro sexto ductum fnerit. 

nSXii^g^ male apud Suidam IloXig Tocata, passim lau* 
datur Athenaeo, sed ita fere ut de auctore fabuiae dublta* 
fum esse appareat. Ita lib. III p. 02 e ^lHlviMog ^ oart^g 
iatlv 6 noii^aag rag IloXiig. Simiiiter IX p. 381 a, diser* 
tius IV p. 140 a ' AQiaTog>aVfjg ij 0iXv?J,iog, et III p. 86 e 
0dvXkiog i) EvviKog ^' *jiQiaTO(pavrig iv IloXeaiv^ S^mcl 
tantnm simpliciter <PiXv3iXiog iv IloXeaiv III p. 104 f ui ali- Digitized by VjOOQIC FHILTLLIOfl. mLYEBLVS. IM qtiotiet Poltox el «emel llcflyclrfas 0. t. 2#;^i^/^«i^A<r^;'l;- 
gog. Eodeni fltnlo fabulas doonernnt Enpolfo et Anaxandtideo; 
Deniqne ^I^ffs^QVxo^. Pollnx VII 191 xal (pQ€(OQVxo^ 
3i Sv itri Tl^Vfjg Hdog, ^P^XvXXm yag SQcifAa ri 6 V^QiOh* 
fixog. Landatnr efiam ab Athenaeo et tacito fabnlae tlliito 
ab EastaAio ad Odyss. «' 240. 

POLYZELGS, de cufns fabnlamm ingenio et ar§^mento 
nberiufl te dictumm esse frnstra poillcltus est T. Hemfiter' 
hoBiiis ad Polluc. II p. 1244, et ipse antiqnae comoeAae 
poeta fnit, nt colllg^s e fragmenfo fabnlae /:/i7|Ecorw&xi^ai^ 
«pod Pfaotlam et Snidam s. t. tquSv xaxdSv. 

TquSv xaxalv yovv t^v iUa&^ aiTM ti, naa avayxdff 
^ ^vXov i<f4XiUhv fj nuiv Xiivaiov tj nQoSovTa 
Ttjv vavv tnfOg Tox^Ta Tmv xaxiSv anaiXay^va$» 
TavT* iOTl TQia OfjQafiivovg^ a aoi tpvXaxTi* ioTL 
In eadem fabnla Hyperboli, qnem mortunm ease eonatat 
Olymp. XCII 1, pereg^nam orfg^nem notaTerat, teste8<Ao« 
iiasta Lndani Tim. 30. Enndem tamen etiam mediae acta- 
tem comoediae attig^isse nescio an fabularam titnli doceant^ 
ex qnibns Snidas s. t. IloXv^fjXog liosce eommemoratt Ni^ 
ntQa^ Ji]aoTVvSc(Qta)g *»), Jiovvaov yovaiy MovatSv yovaiy 
'JffQoSiTtjg yovai. Quibns ^'j^Qscjg yovai adduntnr ab Mu- 
docia p. 359. Omnes enim fabulas qufbus a deornm liata- 
iibus nomina snnt imposifa, st unius Hermippi *Adi]Vag yo^ 
vag excipias, a mediae comoediae auetoribus esse editas m« 
fra doeere conabon Quod Gasaubonus ad Atben. IX 310 ft' 
scribit «iu Stobaei m^rg;inibus notare memini ^ EQfjtov yovug 
iJIoXv^r^Xov: cuius dramatis meminit aliquot loeis Inl. Pol- **) Knsteras Mtfiog TvvSaQewg coniiclt, deceptus loco 
PoIIucis X 76, ubi nunc recte e libris editum est //t;< 
^MnwSaQHx). Digitized by VjOOQIC cliuc> MsktlinQln ett NibU elntiiMdl aeqae lii StolKiel 
mai^iHfi le^erat Hee in PaUuee, qni seinel Imdat Movaciv 
yovaq VI 168 (quam habee etiam apad Atlieaaeinn X 
p« 870 f, Zeaobiom YI 50 et Etymp]« M. «• t« iniixQiog) 
el ««11101 i^f^i^i/<70t; ^'Oi^a^ X 100. 'Eqizqv yomi fabala fuit 
Fhilisci. Qaae in didascallGo monuiuento apud Boeckhiam 
Cofp. Inaer. toL I S30 commemorator fahula Jiov,iaov yo^ 
vcU Olymp, Cni 4 acta, eam ad Poljzelum pertinere poase 
foztaaae non recte negat Ciintonas Fast. Helleu. p« 127 Kr* 
ai praelongam riro vitam obtigiase atatuamoa* Praeterea 
nonnisi e Jri(ioTVv8aQ6(f fragmenta aupersnnt^ cuiua argu« 
mentnm de Attici populi reatitntione in inte^rum 
eg^isse suapicatur Kuhnius ad Poliuc. X 70, e titulo fabulae 
coniectaram capiens, aiquidem Tyndareum AeacuIapU arte 
et conalUo a mortuis resuscitatum ferunt. Quae si vera est 
anapicio, fabulam Olymp. XCIV 2 actam coiiiicere licet, quo 
auMs ererso trifinta tyrannorum dominatu, populi imperium 
reatitutnm esse eonstat. De Tyndareo ab inferis revocato 
KnhniuB laudat Luciannm de Salt. 45 et PUnium H. N« 
XXIX 1. Potuiaset Tetustiorem adferre auctorem, Panjasin 
iqpud Sextum Empir. adv. Gramm. I 13 et Scholiastam Eu« 
ripidia Alc. 1. Cfr. Zenobius I 45, Eudocia p. 217 et Sui- 
daa a. t. ava/SitSvai. Laudatur Demotjndareos praeterea a 
PoUuce X 76, Etymologo M. s. t* ivvedxQOvvog^ et Ero« 
tfamo p. 130 ohov avtmjVj rov anaQaxvtov^ wg xai IIo^ 
Xif^rikog iv Jt^fiM TvvSaQecDVy leg. JijfjiotvvSaQei^./ Ad eun* 
dem Polyzeli locum respicit Athen. I p. 81 e. Uokv^ijXog 8i 
avritfjv xaXsl olvov iv ^PoSio. Ubi male Sohweighaeuaeras 
Poljzelum historicum ^^) significari statuit* liicertae fabu^ 
lae unum fragmentum superest apud PoUucem II 118. ^) Qucm a comico poeta diTeraum esae recte atatnit Ca« Digitized by VjOOQIC •Mntua» Mi 

8ABiinaU(»H.iMlMl«MlH DlMlit et PJulTUii ac^mfa, 
tefte §kMm s, t. i^l^^ Fabel« doouhM videtor inde. ak 
<Njrn|p. XCni. 81 lo fabnbi, qiam arehoal^ Hipi^aiimito 
ceBiadiaain ease ez laonaineBto diduealioo apud Boockhiiiqp! 
Cafp. lntcr« I p«. 858 diaciiniui» ad Sann.jrionen apectat» 
Irana nl^a Oijm^* GI 8 ?itan extendine confectan caset. 
Caaankoni error (ad Athen. VII p. 286 c) Sannyrioaem aati* 
faae Tconioedlae pooteom aotiqnisaunnn dicentia nnd^ fli^ 
xerit indlcaTi p. 25. Propter corporis gracilitatem et m»« 
ijleatiam ridetnr a Strattide apnd PoUucem X 189 a&ev 
ifa* JSrQotTig iv r^ K^vtjaia rov JSavvvQi(ova di^ r^v 
iaxvinjta xavmpov xaJUi, et apiid Atkenaeum X p. 551 e 
SavwQiwfQQ mvrivtjfv imxovQiav, acerbioa etfam a1> Ari» 
stophane, qni enm nna cam Cinema et Meleto^ tenoissimls 
bonunibila, ad laferoa tanqaam adoq^Qiitiv qoendam ot iegaf* 
tam missnm osao lepidMmo tnsit in Gerytade p. IQO Diid: 

iial yoQ img 
£vd(eQ nag^ ifitv aSotfMaki ^ vii Jk» 
fiaha%i y't (il^^Q 0Qaxa(poita$ ^*)^ navt* ^x^ig^ 
a vjoi tivK ^ ^^^» ^ nQoita fUv SavwQU^v 
tma tHv tf^faSav^ ano Si tHv tQoymiv xpqHv 
MiXtit€gt ano $i tiSv xvxlimt K^v^aiag. 
Vicissim Arlstophanem inisnm esse aSaanjrione docetSdho» 
Hasta Platon. p. 881 Bekk. De fabnlis eias Saidas Itas 
dQafUxta cmra£ iatl tavta^ lihagy Javdtjy *JiJ, Wvxaatai^ 
fig *^&ipfaiog iv jHnvoaotfuttatg^ Endocia aatem p» 8818 
aeglecta Daaae hosoo nominat tttnlos: nhagy 'Im, 'JaS, saabonns ad Athen. X p. 870 f. Mireris dabitasse T* 
Hemsterhnsiiim ad PoUac II p. 1244. 
^^) SimUiter qai Libyam adirent dicebantor A^(iv(foita^. 
Hesychius, jLffv(foitrivi rdv imyivo^tvov jii^vaw. 
Memini me etiam alia eius generis legere. Digitized by VjOOQIC •AlfflfTElO. waunMUjM. dsfrapallBni an^iierit iMacio^ Psyehaa^taa aalMi aa» 
daUto fQfai Siddaa ex liiie Athanad looo negUgeiitiaa !»• 
apecto aaaampBeril: ncQl ii toi Semm^Unfog ml JSrpcrm^ 
h Hfvgaatdiq ^SawvQiiavog axvxivip imxpvgicfP^k Ub. XII 
p. 551 c nXwg a^tlea landator; Danoea niiiini tnpmm^ 
tom apad Scholiaatam Eatipidia Orest. 260 aivereat, in qno 
Hegelochum Eoripidis in OreaU histrion^m lidet &coili- Ti }^a(f ysvofuvog eig om}V ivSvaofiai^ 
q^Q* H yivoifi^v • • • • • yal^^ 
alX 'HyiXoxoQ ♦ • /a fi^vvasuv av 
6 TQayucog^ avaxQoyok t av uah8mf piya 
C£X xvfiarwv yaq av&ig av yaXiiV oqH.^ 
Qttae ioda verba ease aaspicor io Danaea thalanmm iliapanri. 
Deniqne *Iovg memoriam praeter Soidam aemfvit Athenaraa 
VI p. S6If xal SawvQifAV *Iol* <I>&€iQ£a&* imtQmvo^ 
fpiOfioxoXaxeg. Sic enim pro ml^ato SavwQimv* Iloi f&ii-^ 
Q€a&* imxQmroi^ legendam esse Tidit Porsonm. Ceteram 
alias sine dabio Sannjrio eat is qaem Aelianna V. H. XIII 
15 in bardorum atapidoramqoe hominam namezo aimal cam 
Coroebo Meletide aiiisqae commemorat. Mimom eiaadem 
noffliiila habemoa apod Aieiphronem III 55, oIh cfr. Ber;» 
lenis. 

DEMETRIDS. Hanc antiqaae fiiisse poetnm comoe- 
diao constat eipresso Dlo§peiils Laert V 85 testimonio, obl 
inter alios poetas Demetrios etiam commemorator 6 aQgaiav 
xmfiiadiav ni7ton]xoig. Ac eonfirmaiit hoc sane quoa e Si- 
ciiia Demetrii fabuia versos servavit Athen. III p. 108 f 
ix6i&£p (tg Tf)v ^lraliav avifiw voTi» 
SufidXofuv t6 niXayog eig Meaaamovg 
^ ^QTog 8* dvaXa^ov ^ijivt^* ^tficeg xaXug, Digitized by VjOOQIC coMtit AAwlnMM la Sifliri» Mia iifliriitoini mri it^ 
iteirtttM «iie, Tliiiijd. YU M clL Sddfl n. r. ^jtQHOgi Mi 
niror efsidiBi, ri qnii bbiihiii iiiim Oiymp. Xeil iiMiiii 
«ne stituiU EnimTero iliqninto ierini Id fiitam iiie» ei 
ilii eiaidem dramilii fiegnMto ipiid BtyiiHil. If • p« 885 
IS il HeqrdUiim i« v. ifmngovs inteliigiturr 

jtauSaifiWioi ^*iiimv ra re thxv xatifiaXw^ 
Tuik roff TQiiiQiiQ ila^v ifi/Aiigavg^ onag 
fLilxit$ &aixxTTOXQaToiVTo Ilihmow^atou 
Qnie inte Oiyfl^. XCIV eeribi nen potaime ipeitam eil»' 
Htctami ifitur niliil Tidttmai, qnod qaominiii Demetrlaflf 
latlqiiie eomoediie poetii ieeenieamni prohilieit. Al ffm-i 
niiimun dabititionem moTet ilioi einidem Demetrii es 
Aireipigiita &biili loeai npad Attienieam IX p. 405e, «bl 
flfqmii gioiiitor inter ilia haee de ee praedleat: ^ 

a/hfQTixxomiAg naqa HiXivxov ijrevofitiVy^ 
noQ *\Aya&OMiii Si ngiSTOg eiaiivsyx iyvi 
t£ Hixtlaarp Ttiv TVQaWixijv q>ax^v. *> 

^te qmim propter Selead et Ag^oclii mentloiieiti anftto^ 
imi prodaBl qni niira Olymp. OXVIII vftam prodomHi 
Boa tane ab eodem poeta scribi potaerant qat lam Olymp; 
XCIV Tol paolio ieriai bbalii in certimen eommiierat. 
I^ae nihil relinqai video , niii at daoi' dlTenoi Demetiioi 
fidiae ititaamaa ^*X qaoram alter aatiqoae alter noTae go« 
moediae poeta faerit. E Sicilia fabula (quam reclias for- 
Usie Etjmoi. M « SixeXovg vocat ) praeter allata loca non 
niii nnam fragmentam snperest apud Aellan. H. A. XII 10. ^*) lU etlim Clintonns Fist. Hell. p. 190 Kr. sed minus 
recte addens, iortasse tamen errasse Dio^enem. Scili- 
eet non mmiiuerit vir eximius locorum ex Sicilia vei 
Sioalis aUatpmm. . Digitized by VjOOQIC »#tI«eo fiiUlMlH Mitai^n^ lHtAla.fB# ^ 

litniMMftlima^IMmtHi OMintannri «xMfanm j^ti^ ^ 
pmr« p. SI9. PnteiMea lati4alQr Deinetirlila ab AAamea 
U pr 59^a tet Stoteeo:;8«rni4^ II 1, ulii OasQeii flWfo De* 
pM>9riti miiieB hdeti 

, APOLLOPHANSS, et i^ee «ntiqtne poeta enBwdiae, 
teatibns Suida in v. *A7rol?Mtpavtig et Eiidoe. p. 61. Sirat* 
tidis ferme aequalem fuisse doeent ea quae supra p. dS6 de 
Iphigeronte fabala attulimus. Ac fortasse h(e id«m est 
Apollophanes .quem in Cinesiae sodalibas numorat Lysias 
ff^drrAlhenaeam XII p^ 6Slf, a quo dLveMis est ia.dequa 
ifftt Harpoeratio p. 140 20. Fdmltts Apollophanem Soidu 
et fiudocia tradant ficripsiase fuinqoe, quarum- hl eunt .titnli^ 
^Aiff (Me)i 'Itpi^ydQwv, Kq^T£§, Jcepon^^ KewavQOi. Prioiis 
fltplae d(o snperaBiit firagmenta apud Athe&aeumlll^p^lHf 
nbi edd. Jalvid^^ ood. Ven. /^aAi^i^f*, Casaaboraa in notti 
JavXidi, Sehweighaeuserua JaXiSi, et iUd. XI p» 407 f, ubi 
edd. JavXiSi^ eod. Ven. JaXidi^y quod recepit Schwe^haeu- 
aerus, admonens Hesjchii: JcdiSag, rag fiifAVf^xevfMdvag. 
liiqae ScMg nihii diSerre videtur a taXt^^ quamqBam Mtod 
pronui eontra veri spedem fceit Schweigbaensenis,. qmd 
apud Pbotium Lex. p. 507 17 taliSog^ riig /uXioymfMV. 
QVtwg *^QiatO(favrigy ApoUophanis nomen restilui Toiait 
Ubi si quid mutandum, maiim UotfoxXijg pro * jQiatoapiv^gi 
qao errore nibil frequentios est. ^*') Respicere enim lide- «0 Scholiasta Statii Theb. 12 510 hanc tragoediam 
(de Oedipo Colonensi) Aristophanes scripsit. Pol- 
InxVII 7 Tovg fiij axQi^ig tix^itag (pavlovQyovg xaxa 
^jiQLatoffoVYiv iiye. Fortasse legendam ffMjcvQOVQyovg 
et £oq^oxi,ijv cll. Philoct. 85 (pXavQOVQyov tivog tex^^ 
f^at* avSQog, In Photii glossa nune eandem emenda* 
tionem fedt Dindorfius Annot. ad Sophod. p. 200. Digitizedby VjOOQIC ' , AFOLLOMiSMr WMlSOMlVt. IM 

Terwigitiir fatalte Mditas ftiil JaXig, qoMi tMnoa iioii 4« 
vir^iie despooiaU tnteUigam» Nomen p^iofriiun ttntteiil 
iwMe, docet JmXiios t^g Kifxvgaicig ^nafkfwxoaig aeioii 
rift apod SehoUastam ad IHad. a 488« 

Denaea et Centaarornm nuUom fragmentnni anpop*' 
est De Iphigeronte anpra diotam eat p. 826« Cre« 
tenaea deniqiie habemua apad Athenaeum III p. 75 c, ttU 
male editnr 'Avxupavrjg iv Kgfjai^ pro qno * Amlk(Hpct¥ii^ 
acribendoia eaae oontecit Poraonaa, qaod confirmare Uecft 
anctorftale Elymologici H. p. 799 25 et PhalU Lex. f. 8M 
SS* A» foriaaae «pnd eendem Photiam a. \p. ''Ytk pw U9 
15 leg^endnm: *AnoXkwpavriQ di avyxataUyH ^t^moP^ 
d-eoig Tov ^'YffVy pro edito 'AQ^ato^avtjg. ^^) Certe Apol- 
lophanea peregrinoa deoa enamerairerat in ipaa^ de qna agl* 
maa, Aibnla, testB Heaychio a* t. &eol ^evtxoi — otlg xara^ 
Xiy€$ 'Anoi,Xo(f>iv7jg KqnoL Praeterea Cretenaes l^adel 
Atbeneeaa XI p. 485 e et Photioa Lex. a. ▼. MvainaQcfaifQk 
Tadto fabidae titalo Apollophanem commemorant AeUanni 
B. A. YI 51 et Photias p. 624 21. 

CEPHISODORUJS. Recte hane antiqaae eomoediaa 
poetam dicant Soidaa et Eadoc. p.270. Vidt enim Qljrmpi 
XCiy ft ardiottte Endide, docente Anonjmo apad LTtiam 
Apolog* dniQoS^ p* 699 Rak. inl Si EvxUiSov a^ovtog xok 
litaSoig x^Q^y^'^ Kfi(fiaoS6T(o ivixcov xal avi^haaa airv rfi 
tiig axfivijg ova&iaH ixxaiSixa fivag^ Qnae ad nostram 
poetam iqpectare et C^hisodoto Cephiaodori nomen aabali»> 
taendam eaae ridit Ciintonaa Faatis Heiien. p. 95. Aliai 
«etetis indidum suppeditat titniaa fabulae ^Avti^latg inacri*-' **) Probare Tidetar Dlndorfina Ihi^. Arlatoph. p. WU 
Ipae nnnc daUto on mmi neceaaaria ait eorrectio^ Digitized by VjOOQIC pt««, fOMi de aeimite Latdos, meretrids eeleb^rrlHMe^ inUt-^ 
Hgl ddl>0re «peitani est. Fabulas Cephlsodort 8Qlda« etEu- 
iM% eommemorant qnattnor;- *uivt$latgy 'uifta^ovig^ 7^* 
^Wiog, ^Yg. PoatriBmae litnlom miria saepe modig corrBptnmi 
▼id. interpretes ad AtlienaeQm III p. 119d et VIII p. S45f. 
I^ p. 701 b, latere etfam apnd Herodianam mgl fiov^ Xi^. 
p. 89 InteUexit Dindorfias: Kf}(fus63fOQog iv imdvto^ Ka\ 
Mmv mi f^vydaXi} xal axoQniogj abi Terissime' corri^t Krj- 
ffmodtoQog iv ' Yt ^Sl xal Xiurv xrX. Pro fivydah^ leg^n- 
inm fivj^Xii. Ar^mentam fabalae ad suem Boeotlam 
qiectiBse lieaeiv quam recte suspicatar Hemst^thiiflltts ad 
Pofloe» X ll<k TroplioBiam kabes tam alibi, tam apad 
Polbieem VII 87 

aav8aXia 8i xmv Untoax^S^v 

iq>* olg ra xQvaa tovt* SmaT$v &v&sfia* . 

wi» 5' dansQU &SQana$v* «jfw vuQt^Qidag. 
■i qao corrigendas Ciemena Alex. Paed. XI p. 805 B ed. 
Col. MOXQCC yovv dltj&wg xa aavdaXia ixeXva^ i(p* olg iati 
tti^ X9^^^ ocva&iftaxa. Legendum av&sfia, Speotant antem 
versas illi ad eandem hominem caias mollittes describitar 
fcl fragmanto apad Athenaeum XV p. 689 f. Neque aiio 
ymrtinere videntur yerba afiTjxTQtg y^ qase ex eadem fabala 
•ffeft Poliax VII 40. Deniqae cottabi ladnm in Trophonio 
locum habnisse docet AthenaeasXV p. 667 d. Amazonqs 
htidat Atbenaeus XIV p. 629 d, Saidas et Photias s. v. 
ovog vetak. Antilaidos, quo tituio etiam Epicrates fabu- 
lam dooait, praeter nomen niliil reliquum est. iBcertarain 
fabularum fragmenta ser?ata sant duo, aiternm ab Athenaeo 
'XI p. 450 a, alteram a Pollace VI 173. In orationis €oii- 
formatione verborumque usu nannulia singuiaria habuit Ce- 
jhiiodortts. £j( hoc genere est Xvxvaxpia apud AtheBaeum 
XV p. 701 B^ huxdaaa&at, disperdendi vel prosti- Digitized by VjOOQIC laeiidli tifiiifieatioiie apod eiindemXV p.680i; «rrcvcri^ dt 
tratinae 1«igB)B8 apnd Poltaie. IV 178| «ya^Mi quae^o irel 
sodee apnd Athenaeufli XII p* 658 a, alia, qaae eomineino» 
nure nihil attinet. 

fiPlLYCUS. Suidaa: ^Enikvxog, xtufiixog. nSv S^ 
jHaroty airav iarl KoqaXiaxog^ MTe potiua KwQaXlmo^ 
Idem vitium toUendnm e Grammatico Beklseri p. 411 IT el 
Photio Lex. a. y. mtiyoptop. Ipse Photiua p. 1S6 1& Kw^ 
QoXiaxov: ro fiUQaxioVy K^iTtg. Idem vocahulnm levitjBr 
conmptmn eat apnd Herodiannm de diet. Boiit« p. 2^ M^ 
aaregiaxog^ o^eXiaxog, fiaviaxog. xwQaxiaxog^ lege ^mQdXi^ 
axog. Fragmenta &buhie seryavtt Atheiiaea» IV p. 183 h» 
140 a et XIV p« 650 c, nbi ante Scfaweif haensenun lef eb»* 
tor <Pa}gaXiax(o, Neque mihi dabiam videtur qain ex.eadena 
fihaln petita sint qaae lefantnr apad AthenaeEam I p: 28 e 
et Photium Lex. p. 358 15» Antiqaae comoediae poetmi 
fulsse» ut de fragmentorum indole taceam^ ex eo colUfeM 
licet, quod ab Athenaeo IV p. 140 a et Grammatica Bekk« 
L L com Ariatophane et Phiiyilio coniungltur. Epiijculil 
noiijtriv kiHv^ Cratetis oomid fratrem, habemaa apud Sniw 
dam 8. K()aTf]g^ 

SUTHYCLBS. De hoc ita Suidas: £idvxXf,g. wv, 
S^fuhfov avtov iaviv "jiaoiTOi ^ ^Esnctohli j uig^ tp9}a,&M 
^A^^ivaiog iv toig JnnvoaoipiaTaig^ qaiboa addit Eudodn 
p. 167: iats Si xal ovtog t^g aQffxiag xiafupSiag* Praetnv 
'^mitovg ij ^EaiatoXijV Athenaeo III p« ld4 e landaten^ 
ferebatar eiua *jitaXdvti] ^ Suidas 8. t. fiovg.JifiSofiOQy jqnq 
nomine etiam Calliam Philjllium StratUdem Alexin et Phi- 
letaerum fabulas scripsisse constat. Eiusdem Euthjclis no- 
men Casaubouus ad Athenaeum III p. 124 c etiam PoUaci 
restitni Toluit lib. VI 161 xai ^fihcaxov Si EvxXiiSijg Xiyii. 
AtquiidemEucIideaiteram a PoUace laudatur III 82 aivSov^ 


Digitized by VjOOQIC Mi mmsAmwmk lampHOR. aoMCRATBt. 

Uliiins if^ovlop Xifovav». Ita eidm e Bf8 legmdimu 

MfiNANDBE di BHoSuida. oommcniMraiiir: MivapSfog^ 
*ji&f2vaiogy xtafiixdg aQxaiog. Sed haiic ofo noa miiiiif 
^un PHIUSTIOMEM» qao de ia Praefat ad Menajidram 
p. VIII dictam ett| Tehementer Tereor ae anioe Saidae «r« 
tarl debeamaa. 

XENOPHON el ARCESILAUS. Diof eaea Laert. U 58» 
«U de Tariia Xenopkondhas agil: nififiros {ivdm&^ rega^ 
tdat mnfayfiauvfiivogj Sxrog IldQtog ayaXfjunomuog^ 
SfiSoftog xmfnaSiag ccqx^S mijjtrig» fiidem scrqptori AIU 
iSBSILAI memoriam debemoa lib» IV 45 yiyopcuii 8i xal 
aUAo^ TQeig *jiQxeaiXecoif noifiti^g agxaiag xmfUoSiag, aXkog 
Ui0faagj ixtQog dyakfiatonoiog. 

AUTOCRATBS, Atheniensifr, qnem antiqaae eomaediaa 
poetun foiMe^aaias Saidae conotat testimoniot qol ex faba-* 
Ht dns anam conunemorat Tvfinaviazag. Eandem ad par"* 
teo Tocat et perelefaatem ex ea eclogfam servadt Aelian. 
H* A* XII 0. Praetevea Aatocrates semel landatar in Lexic 
Sc|;aer.I p.a86, abiqaiserTatasectTersoa, afivol 8i fikfjxa^ 
iftvaiv vn dyaXaxriagy propter correptionem cyllabae aate 
fiXfixd^f^voiV docamento est Aatocratem, si tamen rede an-> 
Hqaae comoediae poetis adscribitar, certe noTissimis demvm 
knios aetatls temporibns iabolas docaiase. Qaod Snidas 
aamqne seqnnta Bndoc. p. 00 scribit, Aatoeratem etiam tra^ 
faadismm anctorem fidsse feracissimom, at errore aatiua 
fraetemuttimiis. Digitized by VjOOQI^ Poslqoin it» eonifli poeteniii qjd , vitiqMni 

ilhistrsniiit Iiialomiii enamviaiui, Muceptee dbpatetioiiip 

ordo el eotftinQitts ad mediam, qnam teteribiw eiltidi dk 

aere plcceit, comoediam bos doek, eaios aelatem ila defipiae 

licebit, ul eirciter inde ab OJympiade XCVI oaqiie ad ps»» 

f nam ChaeroaeBaem li. e. ' ad Olympiadem CX 8 pertlBiie*» 

rit. Hoiua aelatis poelae ab Aaonymo de coai. p» XXVia 

aameraator aeptem et quiaqoagiiita, fabBla« antem aeplem 

dedm aupra aexcenlaa, rc^Ufmuile Atbeoaeo^ foi 18i« Vlii 

p* 3Md ae plna octiogeiitaa mediae comoediae fidbulaa le^ 

gisse affirmat: nltiova tijq iiiari^ xaXovfAhtrjg Ttm/naSmg 

ttvayvovs SQafAaxa raiv oxrctxoaitor xecl rovrtov ijdofmn 

mM^cifikVog ov mQUtvxfiv r^ * AamtoMaaxoA^. iiaqM 

Tidendum eat ae AnoBymas, aceuratioiimn aeriptor el qnl 

optimis anctoribus usns esty pro x^ aeripaeril m^ lu ei 

octioj^entas septendecim, qui numenu iam cum eo^ quem 

Athenaeus posuit, optime cencordat» Sed huius aetatis poe- 

tas antequam aigiUatim recenseam, quae fueril eorum indo« 

les .et ratio hre?iter exponemos. Ac Teteris eomoediae, 

qnalem quidem itorentjssimis temporibua cofnitam habemua 

(nam quas inde fere ab nonagesima qointa ▼el s^la Olynif* 

piade antiquae comoediae aocloreo doctteml iribnlaiy «ol 

ab Teluila illa et genuina ralione aliqoaiiinm degeBBiaiiO 

et ad mediae indolem comoediae conq^eaitas fuisoe neait 

mirabitur) Teteris igitur comoeiHae hano, indotem iUiie cotf* 

itat, ul qaidquid ad rem publicam perliaesel aoh 

vocarel, a€ ai quia dlgaui emiel 

describii qnod maloi ao for, 

quod moecfaoi forel, aol Aundai ob* aUoqui 

fiumoBiufi Digitized by VjOOQIC ■W ra MBDIAB eOVOBHIAB ITOOLB. 

tBnlta CQtii Itbertate atqne ita notaret, iit tpsos IIlos, qnoii 
Telllcare vellent poetae, In scenam prodncerent et liberrinia 
(wijilaitia ' engttaTeat. ' Qnam Hcentiatn qnnni ini^ala po- 
fpnU' Ubertiie taeri ani^Una cbmoedta non poflset, dlani dF^- 
^miipifimr drtmit ludendi formam, qnae nfllil kaberat qmd 
l«'potenlinm bomlBnm, qmfbnt ton «nmma fai cMtate po^ 
im^ matidata esaet, reprdicndonera incurreret. Oralsaa 
4gte» tive. potins anfiwtioribut iinMina clrcnm6«rlpta «n^Io- 
iiim homlpiuai infaione, poetae comld haitc fere raiionem 
liBimrnBt m qaiaii eSadeiD^ quae antiquae comoedtae ftuetcK 
lOBB eia|[itupeBt, viUk inaectafieiitutr, ^eneraies mottim de* 
«drlpdoBBt ^llibareiit et fiotls plerumque ludferent nomini* 
im* Efais rei graTlssiinum testem habemas Antiphafiem 
^f^ae rationis auotorem praecipuum, cuius ex fabula Iloifj^ 
«i^iBscnpta Athena^is VI p. 2ZBb. per memoratu dig^num 
kerrarlt loram, in qno exposkis tragicordm podtarum oppor- 
iBnilatibns de comicis haee infert: 
I. 3fpuV\di ravT ov» ioTiv^ aXXa navta dei 

evQiiVf ovofiattt xaiva, ra ditaxfjfHva 
; nQOT^QOV^ xa wv naQovra, tY(v xaTaotQOcpi^v^ ' 

t^ tia^oXfiV. av ev ti tovtiov TtaQaXiTty 
I XfifiTig ttg ^ 0ifidmv tig IxffVQittetat* 

IlTiXtT Si tavv: €^£0tt xal Tivxpt» ^outv. 
ilBiiilitet aBtiqiiae et eins qnae aotiquam seqnnta est comoediae 
iiiarimeB admubrari| Adii. Art. poet. IX S: fj fii^ noifjaig 
pmkkovwxtt&oXbvyn S^-UmQta ta xa&* 'ixaaTov Xdyti. iari 
a xa&iiov fUV' 701 PM&W ta mi* aitd av\i§aivH Xeysii^ 
1$ nfirvM TiaUL ytA> ^ogii} io Avafxxuov\ aS atoxd^Ta& 
fj noitiaiQ ovofiata imtideftiviii vm Si xa^*' 'ixaatoVi rl 
'AXx$/3iddf]g Sa^x^Hh'.^ ti i^d^tv; inl fiiv ovv ti}g xut^ 
fiioSiag ^f[ ibiko S^Xon tyi)^. ^^ovat^if^avt^iyaQ tov ftv^ 
&OV Sia tdiv Hxotoiv, ovto) td tvxovta ovofiaxu imti&iaa^. Digitized by VjOOQIC ^ BB HB^UB 4!ail08PIAB UptOXfB. . 273 

MM ovx 'tSc^UQ x>l iafi^noiol, mQl rtSv xa&'^&caaTo%jj 

nomaiVm . IJbi aportaRi est de saae aetatia comoedia loqui 

AriBtotelem , cui recte opponit ia/ifionoiqvg , qao Homiae 

Qun omnes dgnificentar qai aperto qaod aiunt capite con¥i*, 

ciintur, etiam. antiqaae comoediae poetas comprehendi con- 

S£nUneam est. JBandem rem alio loco tang;it Aristoteles in 

EOl Nicom. IV 8 i^ tov iUv&iqov naiduc dtatpiQH Tijg^ 

Tov avSQanodoidovg^ xal av tov nsnaidsvfjiivov xal dnat^ 

djEVTOv* idoi 8* av Tig xal ix tujv x^afKoduSv ' (^{qtU Kfa/iofm^ 

SjSv} tHv na^auSv xai tHv xaivojv* Toig /liv yaQ> ^v ^am^ 

ioiov ^ aiax9oh)ylay ToTg di f^llov fi VTWvoia, Quo loco 

tmovouz de ea iocandi ratione dictam eat qaae per ambage^ 

et qnosdam qaasi anfractas institaitar, cfr. Rahnkeniag ad 

Tim, Lex, p. 200, aiaxQoXoyia autem non de verhoram ob<- 

scepitate, sed de ignomioiosa nallisqae involacris septa ca- , 

Tillatione intelligendam est» at apad Platonem^ Polit. III 

p. 895 E x(a/i(odovVTag akXtiXovg xal aiaxQoloyovVTag^ et 

apud Artemidoram Onirocr. I 56 t6 xwfKfdtSv axoveiv ij 

X6)ntxa ^x^iv dvanXcca/iaTa ij /lifikia, rd jiiv Tjjg nakatdg 

xtHfAipSiag, axdif^^fMCTa xal raQaxdg xai aTaaeig xai aiaxQO^ 

loyiag ati/iaivu. Neqae aliad indicare volaerant ii qai me« 

diae comoediae aiviyfiaToidt} x^Q^^^^Q<* tribaunt. V. Scho* 

liastes Dionysii Tlirac. p. 719 TQelg SiarpOQdg edo^ev exuv 

mfi(odia, xai ii fiiv xaXeiTai nalaid, ^ i^ ^QX^S (pavsQuig 

iUyxovaa, ri 8i fiiaij ixai} aiviyfiaToiStjg^ 17 8i via xrA« 

Qoibas aimiiia habet Andronicus apad Bekkeram Anecd. III 

p. IMl, Taetzes apud Cramerum Anecd. III p. 377 et Ano^. 

ojmns de com. p. XXXL 

Neque Tcro his testimoniis ita atendum est, at naS'* 

qnam mediae comoediae poetas, aitiores spiritas sampsiase 

Tel ab giiigalorani certoruj^qae hominam irrisione prorsuft 

abstiaaisse credamos. Q^ua de re malta fabulpse narrat^i 

Hi8t« crit. Com. graec I^ i / ■ .„.Goo,e 274 i»B nmniAB cMoniAB itmotB« 

^deo a Eanneg^iessero in libro qnem Ternacdlo flernMne de 
Afhenienslaai comoedia edidft^ Telnt p. %15 qnae tfe Ana- 
xandride fiicripsit propter tinam Tocnlam in qnodam Bnrfpidia 
Tersu mntatam capitis danmato, Tci p. 120 de Misg^iae no- 
mine in Smigoiam mntato, acilicet ue Aiexii SvofittaTl xa»« 
fiipdeTp Tfderetnr. Sed is f|Qidem iion dubito qnin de me* 
diae comoediae poetis aliqnanto honorificentiaa iadicatoraa 
foisset, sl tpsa eoram fra^menta paallo accaratias inspexis- 
set, in qnibus si Tei maxime Tirulentam {intiquorum comico- 
rua maledicentiam desideramus, iucutenta tamen insunt in- 
j^nui Bpiritaa indicia, quamquam fere humanitatis quodam 
temperamento emoiiita. Quam in rem laudare sufflciat quae 
Subhlns apud Athenaeum I p. 8 b et X p. 44d e de Calii- 
fltrato et Philocrate, Philetaerua et Tlmocles VIII p. 342 a 
de Hyperide, et idem Timocles IV p. 165 f. VI p. 9S4a. 
VI tl p. 341 e. f deCtesippo, de Demosthene, de Calilsthene 
sliisqae Tiris principibus iiberrime tradiderunt Quid quod 
ite legem quidem illam, qua ne certi quidam homines ftst 
totas fabulas Tellicarentur superiore aetate subinde prohibi- 
tum est, illis temporibus valuisse suspicari licet. Cuius opi- 
liionis idoneum, ut mihi quidem Tidetur, argumentum ab 
Ipsis fabularum indiclbus peti posse crediderim. Ita ut po- 
ttora commemorem, habemus Alexidis Amphlcratem 0eme- 
trium Dropidem Crateuam Lyciscum Midonem Milconem 
Frotochorum Phaedrum, Amphidis Dexidemidem^ Anaxandri- 
dis Sosippum, eiusdem et Anaxilae Nereum, Antiphanis Eu- 
thydicam Heiiiochum Cleoplianem Lamponem LeplinisGum 
Leonidam Lyconem Timonem, Aristophontis Cailonidem P9il- 
lonidem et Platonem, Cratinl minoris TherameAem, Enbnll 
Dionysium et Pamphilum, Heniochl Thorycionem et ' Fo* 
l^euctum, Mnesimachi Phiiippum, Sophili Androclem, Nl- 
littsthitl et Philetaeri Antyflum. ^ibna fai fabulla quitt 'ipsoff Digitized by VjOOQIC fS.HBBIAK COVOBBIAB IHDOUI» 895 

iI)ofli .«'fniba» deBominalae fimt, in Bceoam prodazeiint poe-^ 

ke fotBmque faMarnm arg^mentam ad eos vel Indificandoi 

vei ^oennqne modo carpendos direxerint, dubitari non po- 

test. Itaqne mnltis qnidem in fabnlis eandem qnam anti- 

qDAe comoediae auctorea rationem sequuti sunt, sed ita nt, 

qanm iili acerbo qaodam plenoqne invidiae iocandi fenere 

nai essent, mediae comoediae anctores lene quoddam mini* 

meqpe Tiruientum irrisionis gfenns sectarentur. Cnius rei 

cansas ^on ex iege ilia ne^l tov (i^ zonfKodHV dvof^aati^ 

qoam qui brevi ante Aristophanis Cocalum iatam tradit Ano-* 

Bymns ^e Com. p« XXXVII sq. diversa tempora videtnr 

eominiscuisse , sed ex ianguore quodam et inertia.iliis tem- 

poribos per omnes dvium ordines aequabiiiter diffusa repe^ 

tendas ei^stiiiio. ^*) Ceterum non dissimuiandum est fabu-- 

larom quas supra recensui non eandem omnium fuisse ra- 

t^flem. Aliae enim, ut Dionysus Eubuli, Phiiippus Mnesi- 

machi, forta^e etiam Cratini Dionysalexander, non in atti« 

dB Gtvibns perstringendis verBabantur, sed infestos Athenien- 

sinm nomini reges Sjracusarum Macedoniae Thessaliae exa- 

fitabBiit. Alias porro non a yins et aequalibus poetamm 

homiaibns, sed ab dudum defunctis vocatas esse suspicor, 

ex quo genere sunt Theramenes Lampon Timon, fortasse 

etiam Androi^lesy quorum nominibQS ita poetas usos ess^ 

puto, nt.in Theram^ne Atheniensium ievitatem et inconBtanr 

tiam, in Lampone sac^icoiarum et hariolorum arrogantian^y 

in Tiinone Ji^minum luoifagorum austeritatem et tristitiKXii, 

in An4rocle turbuientorum demagoforam furores exagitatoji 

fnisse existimem. Aiiarum den^ique hanc rationem fuissi^ 

sn^pieari licet, jit non tam in veliicandis carpendisque quam 

i^ Jlf o^a^difii Iu)ni4c4t](n8 iis, quQrum nomina gernnt, Ter&atae 

*•) Cfr. B^:$f{MQi;t §.f Anstojfhr Ptato p. 4fl. „ ^ 

18 * 


t 

< DigitizedbyGoOgle \ S76* BB MEOTAE COWOFMAfi n?1>0t«rf 

esse Tideanttir: ex qtio genere faemnt, n! faltit c<Mi«ctQm, 
Nerens et benietrins. Sed de his nt de ceteris qnae verbo 
aUigi, tnfra, nbi ad singulas fabnlas perreitero, dicam co- 
piosius. 

His illud fabulamm genns affine est, quibnfl a meretri* 
dbus nomina imposita sunt. Hmusmodi fabulas sane edam 
atitiqtia comoedia habuit, sed et nnmero paucaaet ab eo 
bnines poeta scriptas, qui, si dramatum indoiem et argu- 
menta spectamus, mnlta habuit cum mediae comoedSae poe- 
tis comraunia. Pherecratem dico , cnius fnerunt fabulae a 
ineretrlcibus denominatae Petale Corianno Thalassa. Nam 
Nemea Theopompi et Anthea Philyllii vel Ennici ad seriora 
tempora pertinent. A mediae autem comoedlae poetis quanto 
studio hoc fabularum genns frequentatum fuerit, vel ex ea- 
rum indice apparet. $unt autem fere hae: Alexidis Agonis 
Attliis Choreg^s Isostasium Lampas Polyclea Pezonice Opora, 
Antiphanis Chrysis Lampas Neottis Melitta Malthace Philo* 
tis, Anaxilae et Euphronis Aeschra, eiusdem Anaxilae Neot-' 
tis, Augeae Timoclis et Xenarchi Porphyra, Axionici Phi- 
linna, Ephippi Philyra, Eubnli Chrysilla Clespydra Neottis 
Nannium Plango, Timoclis Neaera et Draeontinm. Hamm 
fabularum etsi quae forma et descriptio fUerit ignoramns, 
non dubitandum tamen videtur quin de plerisqne idera di- 
cendum sit quod Antiphanes Alexandro Magno respondisse 
traditur, qui cum regi fabnlam a se scriptam recitaret eaqne 
non valde delectari Alexandmm intelligeret, non ae mirari 
Inquiebat, Sei yccQy w fiaaiXsv^ rov ravra anoS^xpfUVov 
(kge anoSt^Of^evov) ano avfi/36Xiav re noXkaxig SiSemvti^ 
Tdvai xal negl iraiQag nXsovaxtg xal nXijipiva$ xal dedcth' 
xlvah nkfjydg. Lycophron apnd Athenaenm XIH p. 5ft5 a. 
Itaqne convivia amores aimnltates irae ceterique meretricii 
•moris farores illis in fabulia repraeaentdti amit. Digitized by VjOO^IC .W mSPUM GOilOWlAK lN»0||]f '^^T? 

Pfogredier ad •liad iiilmivui geniM ittttem a meduip 
comoediae poetio f^qneBtalamy qaod brevitatis caasa aeni^* 
matieitm appeilare lioelnt Qaod etai nee ab antiquae 00« 
moediae aactorihua plane negleclam fuit, mediae tamen po-« 
moediae propriam existimandum est. Scilioet Graed, ut 
erant in omni Yita hilaritatis omnisque generis facetiarum 
amantlffffn^i, ita etiam ioter epulandam et conyivandum libe* 
ralem animi oblectatlonem eum aliia rebaa tum aenigma* 
tia aoUerter cxcogitaadia atadiose quaerebant» Aristophanea 
Vcsp. 20 

oidiy Oqu ygiipov 9$aqiiQip K?yeviwftog. 
ntSg Sfiy siQOaaQH ttg. rotat avfiTtOTaig Uy<aVy 
otv tcevtov iv y^ t* ani^ah.v ^av ovgav^ 
xav t^ &akatt7i i&T^iov ti^v aamda*, 
Antipbaaea apud Atbenaeum X p. 448 f mQi tuiv j^QifpniP 
^AvTHpavi^ fiiv iv Kvot&idH ^ FdatQwvi <p^atv 
'JEyai sfQouQOV pkiv tavg TuKivovtag Uynv 
YQiipovg aoQanotov (iofifiv ktiQetv aatpdig^ 
Athcnaeaa X p. 451 b. Ji^kkog d ' iv Qi^aH tQitg nots 
xoQag Uufiiag ^alv *jiia^vioiot yQ^fptVHV aaQcc notov xtX» 
Es rea qoum matare ia qaandam quaai ludendi insaniam 
de^enerassety comid poetae id ipsum notandam et festivisBi- 
mia iocis exagitandam existimarant. AntiquissimaiB dus rei 
ezemplam habemus Gratini Cieobolinas» a Cieobaiina^ Cieo- 
baU Lindii filia inf^osissima moltorumqae aeni§matam aU"- 
ctore cdeberrima, appellatas, qaa in fabola Cratinus molier* 
cnlaram coetum videtur exhibuisse aenig^atia multis modia 
lodcntiam. Cratini Testigiis institisse videtmr Aiexis, cuiua 
CleoboUnam laudat Athenaeus XIII p. 580 a, et Eabolus, 
tfol in Sphingocarione servum induxerat qaidquid proferret 
toztaoda aenifipiitQm anfractibos obscorantem, v. Atben. X 
f. 449 1 Nec dissimite AntipiiaBis fi|it coBsUiam, qoi M Digitized by VjOOQIC £78 BB «nSDlAB eOMOBDIAB imoiiB. 

fiapphone tpsam poetriam aenifmata proponentem et ab 
aliis proposita «oiventem, et in Problemate eonvirantes 
eodem in^ enii lasu tempas iacandissime fallentea indaxerat. 
Y« Athen. X p. 450 c« e. Cam hjs qaodammodo contanctuin 
est earum fabalarum arfumentam, in qnibua homlnes pro- 
Terbioram impense amantes repraesentati sunt, ex quo genere 
eat Antiphania IlaQoifiia^fjiiVog Bive Ila^oifiim ab Atfae- 
naeo II p. 60 e et Photio Lex. p. 589 iaudata. Qaa in fa* 
buia non dubitari potest quin hominem exhibaerit Sandio- 
nia Pansae instar proverbiis iocalariter iudentem. Ceterant 
his iusibus poetas comicos simul ita usos esse, nt sub ae* 
nifmatam et proverbiorum invoiaoris homines sibi invisoa 
acerrime exagitarent, docet ut aiia- omittam ipie iile quent 
•ttuli Eubuii locus e Sphingocarione, in qao Caliistratas 
acerrimis facetiarum acuieis puufitur. 

Sed agereiiquas quae antiquam inter et mediam comoediain 
Intercedunt differentias perscquamur. £x his iiludprae ce* 
teris commemorandum videtur, quod ea fere argumenta sin-* 
gniari cum studio huius aetatis poetae sibi traotanda sumpse- 
runt, quae aiiorum poetarum maximeqae tragicoram carmina 
quodam quasi parodiae iusa traducerent et fabaias ab anti* 
quis poetis traditas ad iusum iocumque detorquerent. Pla- 
tonias de com. p. XXXV ^ 8^ fiiari xoifuoSia d(p'^.€ vag 
toiavrag vno&iaeig, inl di to axtinxHV iatOQictg Qtj&iiaaQ 
no$f^Taig t^X&ev. dvei&vvov yccQ ro tou^vto* olov SutaV" 
Quv "OfAfjQov eiTiovTa r^, i^ tov SeXva Tfjg TQayioSiag noifj^ 
TTiV^ et paucis interiectis quibus Cratinum Uiixibus doceu* 
dis primum huiusmodi fabaiaram iexemplum exhibnlsse dieit: 
fiv&ovg yaQ Tivag Ti&ivTsg iv xwfjKaSidtg TOig naXawT€QOi<; 
iiQTlfUVovg SUaVQOV aig xamg ^&ivtag. lam in ils &1K1- 
Us qaarum mythoiog^eam argdmentnm folt, maxime mennK- 
rabfles ftdentar eae qalbus a deoram deluramve nalaUhtis Digitized by VjOOQIC bmii1b« tmpMieniiit, de qno dnmatiim genere qiio melliui 

iadiouj poBsit, paullo coploBiag dicendam est. Praeter Her« 

mippi ifitDr 'A&nva^ yqva^ ferebantor Jioq yovai Philuiitf, 

^jinoUMiVog ml 'AQjdft^Sog yovai et 'EQfiov xal ^AcfQodir 

v^g yWfxi itidem Pliiliad„ Jiaviaov yovai Poljrzeli et ano* 

lymi poetae in fra^ mento didascalieo apad BoecUiiam Corp. 

iBMar* I p« 858» Movauiv yo^ai et ^AQau^g yovai eiasdem 

Poljxeli, IlavoQ yovai Ararotis et Philisci, deniqae ^AcfQOr^ 

Sittig yovai Nioopliontis et AntipliaBhu Ex his Araroa Phl- 

UMua el ADtipIianea mediae, Hermippos aatem et Nicophoa 

(Bt Poljrzeloa aatiqaae oomo^diae temporihua floruerunt» aed, 

exoepto Hermippo, iia antiquae comoediae temporibus quae 

medlae quam antiquae fbenuit propiora. £x novae eomoe* 

diae poetis qui aimile arg umentam tractaverit seimua aei^* 

nem. Itaque totum hoc &bularum g^nua mediae comoediae 

proprium fuissa dicendum est, sed ita tamen ut prima eiua 

Initia ab Hermippo repetenda Tideantur» eulifs fabulam iia 

antiquae comoediae temporibus assignandam esse suspieojry 

quibiis comicae poeslos llhertas Morjchidis tege Ita accise 

est, ut poetae ab rerum publicarum tractatione et slngulo- 

nim hominum irrislone detorrereutur, atque alia quae mlnua 

invidiae haberent argumenta drcumspicere cogerentur. Sed 

Bt Hermippus reliqais eomicis, ita Hermippo rursus Ijricoa 

poetas in eUgendis huiuscemodi arffumentis facem praetuUsae 

credibile est. Eos enim frequenter in deorum natalibus ce» 

lebrandis tersatos esse docet Menander de Encomiis In Rhe» 

tor* Walz. yo\. IX p. 149 yQodiSss xal SHvHg ^HQa^uSSt^ 

Vfivov JiOQ nQOiXoiuvorv nQayfna^iiav^ ftovov yov^S hSi^ct' 

o&ai. *AXX* inel svQijrat xal tovvo ro dSog rdHv ifjLVfav 

noQa mtg^dQXaioigf xal iiSn r$vig ^l JAQVvaov yovag *^) ^o-y ij[em ar^^mentum subiectum fult Hmothei carmini Digitized by VjOOQIC 2S0 -ra vnLUs eoii^oflfbikkiiteaU;. 

' ^/ivrjaixv^ ral *Aft6XXwvoQ etego^^ xai ^AfMctoq *tiifttiatov 
Kui nccXiV 'Egfiov^ xai rovto anoreTfiii^e&a to fieQog. A 
tragicis poetia taiia prorsiis altena existimanda sant; qnod 
enikn Snidas voi. III p. 474 in Timesithei dramatis Zrjvdg 
yovag nomiiiat, ex errore natam esse suspicor, Minime aa- 
tera eiasmodi argamenta aspernabatur orchestica, qnam In 

*rem afferre snfficiat Luciani iocum, ex quo lovis natales in 
ecena saltatos faisse intclligitar, de Saltat. 80 p. Sll tas 
Jiog yovag o^ovfievog rig xal t^v tov Kqovov %67CV0(pa^ 
yiccv naQiOQxsito tag Qviatov avft(poQag tw ofjkoita naQtjy^ 
fuvog, Cfr. ibid. 87 et 50. Sed haec ad seriora spectant 
tempora; pictores autem ne florentissimis quidem artis fem- 
poribns ab eiusmodi arg^nmentis abhorrulsse, Ctesilodii et 
Cleanthis Corinthii exempla docent, quorum ille, nt Plinii H. 
N.XXXV 140 yerlns utar, petulanti pictura innotnit, 
loye Libernm partnriente mitrato et muiiebriter 
ingemiscente inter obstetricia dearnm. Cleanthls 
tabulam ^A&rivag yovai dictam in Dianae Aipheoniae t;^m- 

' plo commemorat Strabo YIII 1 12 iv Si t^ f^g ^AXqmo^ 
aiag UqS ^Qatpal KXedv&ovg te xal ^AQtiyovtog^ tov fiiv 
TQoiag aXioatg xal 'A&fjvag yovai^ tov d ' ^AQtafng avct^ 
q^eQOfiivfj ini yQvnog. Eandem Demetrium Scepsinm se- 
quutus ita describit Athenaens VIII p. 846 c olda 8i xal 
tijiV iv ty Iliaat$8$ YQOfpriv avaxeifiivtjv iv tA t^g' *jiX^ JSsfiiXijg (fiSiv inscripto, in quo quam indecore partu- 
rientis Semelae eiuiatns expresserit doeet Stratonici di- 
ctum, qui inaxovaag t^g 'SiSivog tfjg Tifio&iov^ u 
S' iQvoXd/3ov, ecpti^ hixte xal fi-^ d^eov^ naiag av 7J(pie$ 
(pcovag, apud Athenaeum VIII p. 353 a. Idem carmen 
respici yidetur a Dione Chrysost. Orat. 77 p. 426 Rsk. 
nbi Alcmaeouem habemns utramque buccam aureis nnm- 
mis impientem et spedem praebentem avkovvtog tiiv 
tr^g 2tfiil7}g *ilSiva. Digitized by VjOOQIC ifmaim^ 'Aftiftidog U(f&* KXiaP&wg 9* i(nt to9 KdQiU» 
&iov' iv ^ IIoaHdSv nmoitixm &bvvov tS JiX nQoafi^ 
(mf 6i8ivovt&y mg latOQii JijfiiitQ^og iv 6y86ri toi TQmli^ 
wv diaxoa/iov. Quae profeeto perfiieeta est ^aTisriml aiw 
^enti traetatfi» et comieorani po^tamm aemniatione «tt* 
pisfliBa: seqiie dabito eqiddemqnin timiles remm ima^fiiieo 
in pleiJafQe iiianui fiibolanim repraeaentatae fiieriat Ita« 
qoe noa oonyeait mibi eam Yiro Snmmo in Aglaoph. p. 4tT 
qoi eommemorata Heerenii ad Stobaei EcL phys* I p« 299 
•enteatia, qol Hermippeo dramatl Minerrae ortom, qaem 
poetae tradidere, aabieetnm fiiisse exiatimat, liaerere ham 
ceoiectaram afBrmat in Poiyseli fiibuia; nam de Moaanmi 
pirta eomoediam nasd Wx potoiaae , neqae intelUj^ qaa r»» 
tione Pliiliieo in nna fabala ^£q(aov xal *Aq>Qo8iti^ yoval 
unboram deoram ortaa diveraoa indadere lleaerit. Haion 
Tero diffieoltatia haad aliad aaffiigiam eaae exiatimat, qaam 
nthae fiibolae a aolemnibua denominatae pntentar, qaomm 
initginem repraeaentarent imitandia eonTiyiia pervigiiiis alBa* 
qoe iadieria qaae ad nniml reqaietem deleetationemqM 
qaaemntar. Haee Lobeekioa, eaios de Poiyaeli fiibala dt- 
Utotioni itn foriasae oeeorri poteat^ at perieoiosam eaae ^ 
caoiiii, gmed poetae in inTeniendo aolertiam eertia eirenm* 
Bcribere velle Bmitiboa. Sed iieebit olterioa prog^redi; nam 
bniua qnoqae fabolae argomentam a Moaamm partn daetom 
fnisne, haad inepte ex liia Zenobii Terbia eonlieiaa Cent. TI 
i^&amQ Xu3L)^iSi9c^ titOTUV iiiuv ri fvv^* tavtijg Iloli^ 
in^ fUftvr^a$ iv Movaoiv yovaig ini t$vog noXlAg ^vyam 
^ifag anoyiwniaijg. Illam enim molierem, qoam eomClial* 
ddiea eentom filiaram matre eomparat Poiyadaa, qnam tan^ 
den dlam ftiiaee potemoa nid ipMm Mnemoqmem9 Fiel- 
liui etlam, ni mihi qoidem ddetnry dteram Lobeefcil de FM' 
lisd '£Qfiov xal 'jitpQodit^ yoveitg dnbitatleiiem iremoTeif* Digitized by VjOOQIC IMP .w w>u» . nn m p mtm^m faluliie aottthin oafoe 1Said«» tai^iitMn-tehiiiis^ esiiMi 
Jmqo Terba sant to1« III p« 6(0 rw^i^ dQap^wv aitov iativ 
^Adwvm, J^g yovai, &£fiwo:fil^gf ^OXvfinpg^' UavAg yovai, 
JJEgfMni xal 'AcfQodU^ yovait '^Qrifndog xal * AnoiXfavog. 
idom eBim videtor ^Eqi^V yoyaj^, '^^itffoSifnQ fovai. 
.B^raiippeae aiiUeiii fabolee arfiweatnm ut ift BliaemA 
.parto. Tersatam esse eiii»timemo8, praeelara Porsoai eonie^ 
,etara f^Eectom est, qoi apod Photiom -Lex. p. 62 1 Mriben- 
^iten eme vidit ^'£Q(/^mnog iv 'A^tivSg yovatg ^"m avzl 
'jfoi (pn^fi^* 2kvgf dido/ifii HaiXagj noi, T0vvofM»rfro eo 
^lDd .eodex hfibet» S^wvw noXXag fpnas. Itaqoe de luuBine 
^ifi$A receoo aatae impoaeiido in fabala aetom eflwe apertiim 
.eit. la progresta fabolae divhiam virginem «rtis textoriae 
q^imina edidiase eoniieiaa ex looo apod BeUbeliim Anecd* 
p^ 403 /M serrato: ^^£Qfi$7tnog ^Ad'^'^^ yovaig 
. *uiti6 T^g TQam$ng tovtovI tov atnfiov» 
aTT€a&* imvodim 
. Jte, enlm pro imvoulv acrtbendom eat, qoam emendationem 
' qili. primoa propoaoit Valoli^enarios ad Thaocriti Adm. 
ft^ aOO i^agmenti sententiam plane vldetnr perapexiase. 
. gimUem actionia apeciem Araroa in Pania nataliboa exhibait 
epad Atlienaeom IV p. 175 d 

• Q d' oQnaaag (lovavirOV sv&vg mSg iox^ 

mviffag avnXX^TO ~ 

qoibos verbis Panem recenti patto editom arreptaqoe fiatala 

iparmina eanentem describi existlmo. Sed qoae de Hermini 

Polyaeli et Ararotia fabolia probabiliter did poaaont, non 

letiaia de reUqoQrom paetarom fnboUs pro certo affirmave- 

.rim, qoiboa otcam noatra,anliobecldi.interpretatio adliihenda 

mt»{ot incompertom in.mcdio reimqoam, dom xeporfia fiNrte, 

.:ipae oeoloa meoa sabtecfnc^ant» fragmeatia eertiora afimrre 

.eoati(erit« Itaqoe ir«reitaro9inde digi^essoi som. Asebafnr Digitized by VjOOQIC raimuB ooKouaR inoM, Mf cBim do oqrihriogicis mdttorQni ieooliMram UMh^ 
ttt qntm fibqiious fnerit iUis^ flo qmbao dieete.liistithi^ tom- 
poribss tnotaAio plone iateUigBtor, tttalorOm iii4icQm iabh 
texam. Itaqoe praeter CocalHm et Aeolosiconem AriHo^b»- 
m ferebaotor Aoichigea Anaxflae et Eubnll, Adonfa.Anirollo 
ADtipha&is Nicophontis Philisd et Sotadis, Achillea Auaxaii!- 
dridis fit Fhiletaeri^ Athama^ Ampludis et Ant^hanis, Aeoh 
1q8 Antiphanis et Eriphi^ Alcestis Antiphania, Amazones Epl* 
^tiB, Amalthea Eubali, Antaeus et Antea AntiphaAis., An- 
tiope Eaboli, Artemia fiphippi, Aesoulapius Antiphanla et 
Pbketacri, Ataknte Alexidis et Philetaeri, Ange Eabnli, 
Bicchae Antiphanis, Belierophon Eabuli, Busiris Antiphanio 
£phippi MnesimacU et fbrtasse Cratini iunioris, Cai^pep' 
Aaaxilae^ Caeheus Antiphania et Ararotis, C<$nta\irus TitnOr 
clig et Opheiionis, Cercopes EubuU, Cephaius FhUetfieij, 
Ciree Anajdiae et Ephippi, Cydops Antiphanis, Cycnqs Ale- 
xidis et Eubuii, Daedaius Eubuli, Deucaliou Eubuli et Tk- 
iBodis» Dolon Eubuli, Echo et.Europa Eubuli^ Galatea Alf- 
^is» Ganymedes Antiphania et Eubuli, Geiyone» Ephippl, 
%aates Cratlni iunioris, Giiuicas Anaxihie et Eubuli, Gra- 
tiae eorundem, Gorgones Heniechi, Hecate Nicostrati, HelenB 
-Anaxandridls et HeraeUti, Heienae raptus et Heienae profi 
Alexidis, Hercules Anaxandridis , Hesione Alexidis, lason 
Antiphams et Alexidis, lon Ixion et Leda gophili et £ubul|, 
Unus Alexidis, Milanio Antiphanis, Melea^er Antiphanis ot 
Pliiietaeri, MeUboea Eriphi, Meropis Alexidis, Medea Antl- 
plitnis et Euhull, Minos Antipfaanhi et Aiexidis, Musae Eu- 
pbronis et OpheMonis, Nausieaa Eubali, Nooptolomoo Theo* 
thili, Nereides Anaxaudrldls , Oenopio Nicostrati, Oedipn^ 
BobaU^ Oenomaus vel Feiops Antiphanis et Eabuli, Om* 
pliaie Antipkmis et Cratinl, Oreates Alexidis, Orpheus Aa« 
^phMdt, Pan AmpUdl&, Fandmrus Aaaxan^ridio, Pondiosiis Digitized by VjOOQIC ^tSlk M HBftUlll CraWDUK IBTBOSK. 

4ftoMtf8ti/nia«n Antii^haiiig, PliiioetetM eM»dcii^ Pirithbi» 
^Ariitoplioiitig, Priapiit Xeaardii, Froetideft Hieopidii, Procria 
Xabuii, Protediona Anaxandriffii, Soiron Alexyia, Semele 
Snbali, Septem eontra Tiiebas Aiexidis et Amphidls, Terens 
Anaxandridia et Phiietaeri, Titanea Euboli, Trophomas Ale- 
-xidiay Thamyraa Antiphania, Theaens Anaxandridis et Anaxi* 
lae;, Tyndarena Aiexidis et Sophiii, Ciixea Babaii Amphidia 
JUexidia et Anaxandridis, Xuthna Eabnli. 

Non omnia ennmeravi sed qaae forte inpromptn erant; 

qiiod ideo moneo ne qnis anam alteramye fabuiam insdtia 

omiisam eriminetnr. Praeterea rero eidem aetati aasi^an- 

dae Alcaei Caliisto Endymion Oanymedes, Ariatonymi lop- 

ptter firigens et Theseus, Aristomenis Admetas et Dionysufl, 

Aristophanis Aeolosicon Cocaius Piutus, Arciiippi Ampliitrao 

^t Hdrcuies, Apollophanis Danae, Dioclis Baccfaae, Cailiae 

Atalante et Cyolopes, Canthari Tereus, Cephisodori Amazo- 

Bes, Euthyclis Atalante, Lysippi Bacchae, Mieocharis Gaiatea 

'Hercules Amymone et Centaurus, Nicophontis Adonis et Si- 

renes, Platonis Adonis Daedalus Europa Cercopes Gryphes 

luppiter eontumelia affectus lo Laius Menelaus Phao, Phi- 

lyiiii Aeg^eus Ataiante Auge Heiena Aercnies Nausicaa, Strat-j 

tidis Atalante Medea Troilus Pliiioctetes Clu^ysippas, San- 

nyrionis Danae lo et Ino, Theopompi Admetns Althaea Pe-| 

Heiope Clixes Sirenes, et aliae fortasse aliorum. Hae enin^ 

fiibulae pleraeque omnes ab iis antiqaae comoediae poetis 

compositae sunt, quos vitam uitra nonagesimam sextam olym- 

piadem produxisse maxima est suspicio. Cfr. Piatonloa de 

differ. com, p. XXXV tomvTa Si Sgaiiata xal iv ry na^ 

latha xwfuaSia eativ ev^tv, amq teXevtcuov iSnSax&ti ijov^ 

nov T^g oXiyctQxLaq xQatvv&iiof^g. Florentissimia sutenii 

^antiquae comoediae temporibus rarissime poetae comoedia^ 

ttim soarum ar^umenta a rebus mytliicis duxerant, ^oa etd Digitized by VjOOQIC oertimi ett de tecfttniii teroimqiie rebQfl iiittfi Mwrilmii nnli» 
ridicale etpetolantertridldiMe, pleitutaiine ttmeii Id iioil t^if 
cisse Tl4eiitlir nisi la transeorsa et qtiasi alind a^ndo. Ba* 
qae perpancae eoran^ fabalae eooHnemorMitar deomm Jie^ 
roQniTe et herotnaram ^nomtnibiMi insigtiitae. ^^ 

Yidimns snpra ab Anon]rmo tn iis qnae proprh essent 
mediae comoediae et p^cnliaria, etiam boe hiisse positnoif qnod 
comict iltiaS aetatis aliernm poetarnm inepte miausqoe eon* 
dDDe dieta qaodam qnasi parodiae losa riserint. , Qiumi M? 
tionem, licet nec antiqois eomicis fneoj^nitaan, a mediae ta^ 
men comoediae poetis Inprimis £re ;nentatam foisse Tet itliid 
indicio est, qnod te«te Athenaeo XI p. 472 e Antio^oe 
Alexandrinas sing^otari libro n^l tcSv iv rp fday xafKj^ia 
mfic^Sovfuviov noif^reSv exposnerat. «Credo «otem AAonymnnl 
ad eos maxime poetas recq^xissey qni, ot itle ait, non hiir 
mane sed poetice loqoerentor et artifidoso qnodam et tbi^ 
tQosD dicendi genere nterentnr. JBx qoo genere ert.qnod 
Antiphanes in Caifeneo apnd Athen. X p. 488 d Timotheom 
poetam lyrieom lisit, qoi scntom qaaXipf "ui^tas dixent. 
Idem Timotheos qoom in earmine qoodam pro simpliei XV^ 
'^ga dixissit yag nvQixTita, notaTit hoc Anaxandridet ia 
Aeschra apnd Athen. X p. 455 f 
iqruoq Si^f^tafi^fixs^ Tcal ra f/iiv Siavex^ ■ 
a^ficcrcg fiigif dafia^t* iv nvQimixoiah yaq* 
Tifi6&'£og iiptj noT^y avSQeg^ r^v x^^'^ cSfic» Xiyiav» . 
Ita enim haec ecribenda Tidentnr; libri halieat nvqtxrinom ^^) Praeter Aristophanis Daedalom Danaides et Centan* 
rom, noTimos Ma^etis Dionysom, 'Cratetis Lamiamj 
Cntinl Nemeain Utixea et Chirones (nam Badrif ixvni»^ 
ris Cratini fabola foisse Tidetor), Hermippi Eoropam| 
Phrynidu Cronam et Mosas, deiiiqne Pherecratis Chi^ 
ronem« ' ..■>-.■.. . . • ^ • > Digitized by VjOOQIC iM Jui ^ttnmt MwniM . moi«i 

•I' «crliD ' Tmn #7m ffro «Jft«««.> Sajk»! ^ertibet ofieMMi 
ceiiel eireilmacriplm fipail Aatipbmieai Alhmiiei 1. K 

Heb: olke Cerystlae in Pjjresito JV tp. 369 e 

M Um geina i<ettBlerini eiusdetn Atiliplianie leeQm 63 
Oirino eervatom & PoUice X 2li 

j *^J[p xiXevfipuB 0pa&fioSzos. — JS. ^ ata&fiOvxOQ 3* i<fti tig\ 
f fni Ai ano^vi^ fs^ xamiv ngogfui SmXixtQV la^Xuit. 

A. H Tf vattoi fiov azeyoffxwv .^ ' ■ 
Sed ' prae ' eeterie .^digfna . nemeTeta est X9^^^ qeam ei 
ApliBodisiia eiUaidem poet^e - littiilil Atheneeiie X p. M9b. 
BiilB hoeiiiiilaiim est: 

u .nitiq* fltc^. (iM(o Mynv aoi^.tfiv xm^v, j^t^av XsyiOf 
i.i'^= TfikxOS ^vfmiOM tevxtov ^iXoacifji^ftQV wtog 
*:mldatm^ix yaiag iv, ai^y pkntQOf oMtf^iv ^tiyrj, 
- ve^vaifg ^oijfiVigg S' iv mtfi nv^icta yahxtq&^fifiova^ 
i'T99^bQQ)^m%ii'8finvo(»0aviB^ 'H^axhig' anoztsvng 

aQa fi * H fjirj yVfOQifKag f^Q^^ ndvv ^gcfaSig TiQi^^p g(viQiaV, 
Sed nolo baec niiinfi .uberiQ» per&eqni: iUnid eQtem iion in- 
ntiie fuerit -edi^cisfle^ mediee colndediee po<^s ^^tra ac, 
snpeffiore^aetete fieci :eplebet,ui>en aeqeeles tantem po 
sed.etiaxM dadtt0i.;m|[>ttii<«i gn$si^r insisse;. M p^aerceti 
Earipidem exag^tandum sibi putarant, qai ut Tivus diyei 
sima iifdicia expertus est, ita etiam mortaas aiiis pessimi 
f^ ffi>?cgif¥^ aq jpeif^ divimis paet^ tjsus est^ Philejno qi 
d««i <l^til. Ine^ p. 419) tanto eias amere- eyrdesideii 
t^je^a%j ' ut popodita Euripidem Ttdehdl. cowdone ^ 
tam se lobenter suspendio 'finire Telle affirmardkt; \ ' DigitizedbyGoOgle/ / I aTeSftiaiV- elxpiv^ avSQ^q cSq tfaair rt^sqy . * 

antiy^afirjv &v iiar* idnv EiqmiSriT. . . ^ 

Cfr. Viphiins A^enaei X p« 422 1i et qnae de M«naBdlr# 
commentafas «im p. XXXtlL . > . ,, 

Sed qno naiore ille ab lidnilratorilini mlH iMdniH fFfti^ 
eonio eft^cH^^Hr, eo acrins ab Hi qni eoiitrarfaiti «enVefi*^ 
tiant geqaerentnr, exagitatns est. Hinc faetnm- ei( titiiifil 
diae comoediae anctore^ passim homines indnceretll et ^^ 
dcndos pfopinarent, qni inepto Enripideornm carminnmamor^ 
tenerentnn Quam In rem notabilis eat loena 'Axionid ex 
Pliilenripide, serratns ab Atbenaeo IV i>. 175 b ' 

' o^ti yag inl totg fteX^at, totg EvQmbSon •■ * ' *»^ 
' Sii^ia voanva§Vi (Sare tSXV ixvioti Sti^atv ' » A. 
elvah fxiXri ytyj^lh^a-ical Mteov fxifa. -y^^u 

Einsdem titnii el argumenti fdiulk tisrebiitflf-.Ffi^ftpl^ skl 
PlrSippidae , de qna infra dicend! locUs eHt. S%m)itibmttlll 
Buripfdiis, ab antiqnae poetis comoediae totfes irrisom, Biiik 
bnlos exagitatft tn Diohysio apud Sefaoliastam Eiu4pldit 
Med. 473. • '. • •-• ■ '/"V' 

Nequ^ rero Iris finibns sese coBtinnil mfttata eosioediaQ 
ratiovsied iit t^ttis oom^^edia Socratem et sophigtiis IberrtnA 
exagitarerat, ita medfae aetatis comici Platoins eeterdr&ii^n^ 
Acadenlicorilm Indendoruni oeeasionera cupMe «trlpiienii^ 
Ac Flatotiieae qnldem ilrrisiohis exemplum antiqiilssinHlili' 
bftbemtifir in Aristophanis Pluto et EocI^siaiTnsis , qnihds ik 
iatlmlts PUtonifii amores, quos testatur Wogenes. Laert; III 
28, maligne tanqnam inhonestos et spurcos .e^gitaii.> SedaiAi 
W6. liffa^. mkif fjuhtoi^ SswitfQOv t^ov^ov ^toO f^fs^cfUfH 
^k i&Pi. BA4n. ix^mtovi' HQa^^ ee m^iknoMV .[iifyi^f 
^viAog fikncmi ^ixfitdv natsQ Jvai. RX4ni,iM^<a^it^St Digitized by VjOOQIC WTog fih nQOTigov yifopsvp nQiv xo ^(p$afifa yivia&a$f 
dlaT* ovxi iioq iiiq ai tp^Xriap. BXist^ Sii^vov iiivxav 
imnov&fj. Plat. 818 fMvdtiaofiiv &* wamg XQayov t^v 
^a* air & ' ^jiQiarvXko^ vnoxaaxtav iQit^ , 'in$a&e fiijTQl 
XoiQoi* Proniiis eoim credo Aristyllnm his lods commemo* 
Uf^ ipram e«ae Platonem, ^em proprio nomiQe Axhto^ 
^i/cm «ppeUatam faifwe cpastat testimoaiq Alexandrl ^od 
IKogenem Laert III 4 iyv(AVaaaTO di (Plato) mxQa ^JqI^ 
a^ifUiff^ j^ *ji^^i(f naXaiaTfi* aq>' ov ical IDmtwv 8hc t^V 
si^^iav fiiTwvofLaa&ij, nQOTeQov '^QiaTOxX^g ano tov nan» 
^v ^alpyf^€Vog ovofiaj xa&o (ft^aiv ^AXi^avSQog iv SiadO" 
Xaig. Qaibog Bimilig le^^antar ia Yita Platonis e cod. Vin* 
dob. edita. in Biblioth. veteria LUterat. et Artia faac. V p. 6. 
Aristyllam aatem Teterea in locis Aristophaneis de Arlstocle 
interpretatoB eaae, docent ea qaae Eastathias ex antiqnifl 
ffim«iatftcis profert ad lUad. p. 989 45 {Iti Si 'HQaxlij^ 
HiVi ' JHQoxXiiSfig ixaXeiTO cig * .dQiaTiiSt^g^ hi Si xal ^'HqvX* 
log' iv Totg aaTVQtxoigf StjXovanf qi xaTa aTOixstov ra Qit" 
ttiQt9^ ix&ifUVO$y noQ* olg S^Xov xal wg vnoxsxoQiaTa^ 6 
*'llQvXXog ix Tov 'HQaxXijg, dg ix tov 'AQUJTOxX^g 6 *AQi* 
OTvXXog noQa t£ xu^«X6>, xal ix tov Ba&vxXijg 6 Ba&vX^ 
iog. Qaibaa similia ex Herodiano protolit EtymoL M. | 
p, 148 f *jiQiaTvXXogi ovofia noQ *AQt>aTOffc^u. uq^toi, 81 
imoMOQunmSg 6 'AQ^aToxXiig» dg yaQ naQa xo ^HQccxXijf 
'iiQvXlog ical naQa to 0QccavxX^g OQoavXXog xal naqa to 
Ba&tmk^ . Ba&vXXog ovofia xvqwv^ \ — ovroi xal naQoi 
^-jiQUfTaxkiig *AQiaTvXXog. ovTwg 'SQai^iavdg eig t^v 'AnoX^ 
Jm^iov daaytay^v iq nsQl na&atv. /Ikoyivfig Si dvTl Toi 
SQurfog^ (fort, 'AQiaTav rel certe ^AQiaTog), xal 'AQiqTO" 
ipavijgiv TsXfuaotg (sic), Ac ni magnopeire fallor, magnam 
* inic de AristjUo Aristophaneo coniectarae firmamentam ia 
m f9X9$m fttt V^ Fiajtonicn i» cpmniaiiioii^ bQMnua \ Digitized by VjOOQIC iUeiriat 1« EcdesHisiitis nmnifeBta irridoM tndiaelt!ir« TU. 
Morfeiisteridi Comiiieiit. de BepQU.PialM. p,7S 199. cnliii 
^piititiaiiMi qui niiper chronologicis rttionibim conTeller* 
conatiis «st cL StallbaniDios Prolegf • ad Platonls J^empnbl» 
p. LXIX sqq. non iis milii nsns esse Tidetdr arg^omeiitii 
qoibns nihil opponi possijfc. Sed illac redeo. Academicomm'* 
mollitiem et delicatum habitQm ridet EpUppna In Nanlrag^ 
•pud Athenaenm XI p. 509 c^ 

ivatoxoq veaviai 
wv i^ *jixadfjfjilag ng vno nXdrwpa xal 
BQvamo&QaaviAaxHoX7i\pmQiiaT(av 
n; iiiv i^axaiQa |wr* ex^v TQ^xfiiiaxaf 
«V 8* vaowx&ielg avofia nojy(ovog /Sd&ti, 
€v S* iv mSiXio noSa ri^&elg vno ^vqov 
Hvipttig lfjidvTa)V iaofjuxQoig eiXiyfiaaiVf 
oyxia T6 x^^^iSog tv T£&(OQaxia(iivog. ,f., 

Item AatiphanQB iu Antaeo apud Athenaeum XII p* 541 f« 
£ TaVy TcaTavoiig rig noT* iavlv ovToai 
Q yepfav; JB. dno T^g {dv oxpicjg 'MXn^Mog^ 
^V^ X^^^* ^cc^og ;^era)v/axog xaXog^ 
mXiShOV dnaXov^ evQV&fiog /SaxTtjQia^ 
/Sb*<i TQdnt^* ri (laxQa det Xiynv; oXwg 
avT^v OQav yaQ t^v ^AxaSriiiiav So>aS^ 
Aristophontem adeo integrae fabulae argumentum aPIatpnff 
inisione dnxisse intelligitur ex Athenaeo XII p. 553 e« Ae 
fortasse evndem sub 'HSvxdQovg nomine carpsit Theopom* 
pQs, ex qua fabula quod fragmentum servaTit Diog* Laert. 
III 22^ ad Platonis Plmedonem spectare supra docui p.288. 
Nolo reUquorum comicorum de Platone testimonia hoc loco. 
appoaere; aon omittendus tamen Epicrales, cuius insigne extat 
incertae faholae fragmentum apud Athenaenm II pf 50 c ex 
qu^ eius qaam dixi irrisionis ratio optimQ perspicltnr. S^ia- 
uiBt. eriU Com. graec. *^^ Digitized by VjOOQIC ^ 9k kffiBiAy feHfOifiiiAfe m^vtt 

i!t illi i^eo fiplmte^AciidtittMoiiiift iMi«»klli Mr «iiiAM^ 
^l8hS8l«t itiqnfreftfa cototsjrnta^ htttarA ittttllasiMiiM' d^Cfdpa* 
«hm, HRh Mtir ttiiis arborem aliis deni^tie elE Hetrbaram ge- 
liere ettctoiViUiiii «sstft cMCTemntibas. Qnomni nitgfaa qntintf 
Sletiftft thedHstia ihlacfete risiaset, 
* 6 lIAaTftW 5eal |»«JA« nsj^Mtf 

acfOQi^i^a&al rivs^ iarl yivovs* 
ol d^ 8ifiQow. 
Vides a quanta ferocia etmale dicendi ititemperte comoedia 
ad qaantam bamanitatem et mansuetadinem deflute^il. Ne- 
qne minus Pytha^oricoram , qui iam dudam a magistri divi- 
nitate deg^enei^^genti immandities et panpertas multiplicem 
ridendi jocandique materiem praebuerunt, qua in re qaae 
Inserunt poetae melius legentur in fragmentia. Praeterea in 
scenam prodire iusserunt agricolas atupidos, vetalas bfeaees, 
tibicinea ineptos, piscatores et coquod insipide g^lorlosos, ale- 
atores, amaitores fervidos, lenones peHiiros, s^nraloS ciallidos, 
patruos obiorgahtes, parasitos edaces^ militea praeliatores, 
medicos aliosque id genus homines, qhibiis suceedenti aetati, 
quae tota .fere in rj&eai describendis regnat, ita pittluserunt, 
Tix at argumentum a noyae comoediae poetis tra^^atmn fue- 
i)i, euius non prima stamina a mediae comoediaie poetia dn- 
ehr esse Tideantnr. 

In tanta igitur argumentorum , quiblti inedi* el Mti- 
qtia comoedia lusit^ diversitate non mirHm est^ etiafti ex- 
temam fabulamm formam et speciem maltia modla fclisse 
liititatam. Ac dictlonis genere, ut inde ordiar, fi80« eaae 
mediae aetatis coraieos ab ^lo, quod TetuaHoi^s aeq[aiitl 
erant, multtim direrso, non fhgit Ahonymtiiii de Com. 
p. XXVllI, qni postquam de anttqaa comoedia diifemii ^ iU Digitized by VjOOQIC UB CMMftU» JMMUU tH 

|M||tt4 fi?f.#i /ifiaw xi^iij^lag 3vo (fag^ ^i) mi9f«4 «uUl^ 

tovTsg XaXiag iQy^xag %0tAat rag aQerag^ ulaTt anavtov 
noifinxdv ilvat x^Q^^^^ ^^Q* «vhm^* fumtaxoXovvTah 
Si navTig mQltag vnoO-iasig^ Quoram TCirbor^ hic sen^ 
808 est: medke poetas comoediafl iion ftandi qaodani et 
magnifico dicendi genere usos esse, sed ad Tul^aris sermo- 
ais Tcritatem eooiposito et ad solatae oratioids Tirtateo cofl|* 
mendando. Ita passim ro Xoym>v de prosa oratlone dici et 
tif nopiiT$x^ opponi docoit Scbaeferas ad Dionjrs. de Com- 
po8. T^b. p. 813^ Sed opti^e Aoonjimi iocnni Hluiint 
Diooysiaa rett. script. cens« tqI. V p. ftS3 twv Si xoi/ioi- 
SdSv fAifAHTa^ (lege (iifititiov) tag X^Ht^xue aQitag anaaag' 
HOi yoQ xal totg voiifiaai xa&aQoi xalaaqaig xal ^QccxiTg 
ml fiB^hmQinHg xq^* 8hvo\ xal ^&ixoL Kefoe. Telv 
illa Anonymi admonitio eo spectat, .jii.mQdjae iKOMfiditfO 
poetas aitiorem orationis formam plane repudiasse existime- 
mas, qaod adeo non Tcrom ei^tt at fifuratam. distndi ^enos 
Tel inprimis adamasse Tideaatuc; id qood projhi intellexit 
Tetns Aristopbanis interpres, qui ad Ptat. 513^ 

V 7VQ aQOTQOig Qn^ag 3aneSav xaQnov Jijoik &fQiaaa&at, 
grandiori sermoue offensus bliec adnotavits avtl xov ysMQ^ 
fnxfi MifA^ta&^. nSn to .6nos Tpi/ra: tiji fAiai^ xmfiu^ 
SUt^ ^i. Qwibus noa tantain nominifl Jim nsuna 
como«dJbae poa^s ftinfiiUarein» sed totam dfctionis 
notare yolnit. Similiter Antiphaiiaa apud AtbM^ I p; 8tf * 
naQafioij&£iv Tolg cfiloig 

aneiQeiv ti xuQnov XaQttog i&iatr^g &sag, 
Nec minns: insi^iia fi^uratae orationia exemplum praebet Epi* 
crates apud AAen. XIV p. 655 f 

ovx ^Hhg, iv&(;c Ssitpa^W iym XQia 

xalXiat*. ofit^na mvqq£ ,&Xfiaig iiv&iafLiva» 

19 ♦ Digitized by VjOOQIC M WmB OM0MIAB IltMlAv diMoMiQ «Qpni MMim «Mifrfent^iii liib«Mt k Aitl |A » i l | 
Agftci»l« «pfi< Athenfteaa IX p. 890 b* 

^ • ' xirl ngoSra fiip 

13^» no&iwfiP ficiCaVy tjv ifigiafiiog 
:. jtfj^ fiqoftotai x^l^ 8(0QHta$ (piloP' 

. .. . inetia nvuita taxtQa fntixadmv fUXi^ 
Xloijv TtaTa/imxovta, oaQxa veoysvij. 

^«nfQim propter ea qiiae mox seqiiontiur, ti Xiyns; tQa^ 

ymiiav neoaivta SofpoxXiovq^ liaee fortasse rectins ad ittiid 

gsnna referaa de ^tio snpra dictum est p. 285 sqq. Sed 

UeMi Ant^hanes In Tbamyra apnd Athen. VII p. 8M o. 
^al aov f* intavvfAog r*s iv (p^fia$g fiQOtciv 
0QfiX9jg xatoQdiov notafibg iivofiaofiivog 
StQVfju9V f^syiatag iyxiXng xeTCtfjfiivogf 

mhl Tetm aecunda S^rtx^v legendum Tidetnr, eft fa Philo- 

AebaM XIV p. 023 b. 

tj t£ avvvofiog 
• T^ xiofovcitov aoHfi* ex^vaa atjniag 

i». ; '^ ^^(poQOiat x^alv i^fanhafiivt] 

€^v&igj fistaiXa^aa X^vxavyi} (fvavv 
^^. aOfQX&g nt8QCt)totg av&Qaxa>v Qaniafiaatv^ 

•; '» ^aV&maifV t$VQaig awfia nSv aydXleteu. 

^ae ia re ladicra tragicam affectant gravitatem, ^nalia 

iMlla i*' eodem genere IbMt Ariatophanea in EceletiazBals. 

Siwiein' geneiia gant qoae ex incerta Xenatdit fbbula aer-- 

▼ai1« A^i^Mna II p, 03f. 

i^iv^i SofAog 
aavatdtoufji^ dhanorSv xixQflf^i^og 

-h: tix^^i dXaatMQ r' uamname LkXa^iSkiv, 

aatvtog oJxog^ xovtt fivaavxf]V &ea^ 
Jtiovg avvoixog, ytiyev^g /SoXfiog, (fdXoi^ 
iff&og fiof]&MV divatog iat^ inaQxiaai^» Digitized by VjOOQIC M mmuM «OBonus umom. mfmkfjm ioTpiSog m^Qoamiimw nimtq^ - i^ - ' 
Qaibm towroiil lere ^od Arbtoteles diell Slicl; >B|>A: 
ilal yuQ^ xml /iszatpoQal em^iim^i al fU¥ i$u tip: fdU^isw 
ijgivTak jfA^ rnd oi xo>fi<o8on»ol fiiraffofatgy, «rf Ht^Sm 
fo aifM^op fya9f yuH TQayMOP, Ad oomiooe etiiai xM/jfwm* 
Tocat Ariiloldeo, ne^&ni potiDs qnaiii oiitiqaai ooBM)ed£M|i 
spcetsre solel eomoedian. Houd minor «ndodo N«iidnM||ft 
itt Nflnderb apod Ath^. VII p. 896 a et Saak 

Svo f^h^ axccXol mh xahA " n. 
bmwfAOi roS vatrikoia^ mtXkaiag . . or ii\ 
f^fj fpanfivtoq nii/oyioig iv ayxaXoig^ . . . i Im 
Sp xal ta Sif9jtmi^ ^aam ajryiXXim mt^i^. .;•'::/. 
£• ylavxov l£ys$g yaXaxtox^ra £ix$X6gii^ t / dv) 
ntjjrvva* SxXog QOfifio^ai. « • ..:-i;/. 

Ut enim kaec legepda TideBtan M emorabfle itciir Iipi|niai»* 
tit dictionia exemplom praeb^ Hmotliei fiiagmaiinm.iinA 
loaaaem Damasc p. 892 Lips. . r.. o i 

— . 6 nJiQmfdg i|og 6fit(iatG>v^EQf»gy 
oMinQiSog xwayog^ ij fpQivdiv uxtgy.' • - J .-j^ 

6 /il^ HvfOV &i0taiV OQXMV Si^CCf^^ V. \.*( 

hiefeihea' confer Aat^aiiem AlUJeaael XI p. 761^ Ziilt- 
€lem ia Icariia VIII p. 343«, EiMua^ m Ortliaie.,)|I 
p. 108 a, in Titanibns VI p. 2d9a, in Namiio XHI p. 568f, 
Alexia fii Mileaai IX p. «79 c et in Cycno XI.p,.^li«Ui. 
Qate omnia qunm cogito in eam addacor aenlentiatat^^nl/do 
dictione mediii comicta nsitata Anon^mo rectiui iudicaiie 
iredtm Scboliailen Ariitopiianis. ^ a 

Sed nl in totiui oration& coiofe, it» eliam^iB Tterbornm 
fonuis et significatione, in particularum usu, denique in me- Digitized by VjOOQIC JM BS «DUA COMOnDUB iMOftS, I trit et meiirart medlos ab antiqnis coflArfi: .iMfeofe .li^eii. 

Neqae id minm viimA ddkct ; jnm quum Gomoedia comma- 

nem popali 9«rmo«em :«eqniitar, 1« ifHie abteJii tUit iempori- 

bu8, quum juiefto AUiflaieiietum mm exieeb «ofllmerdo muitl 

:ihqlAiatlB ilnqototes direrals ex iods AtbeoM eofliflaai^lpat, 

TvXepopiioub Athen. reap^ II 8 et Cifier» ])rlit«:74?f nmltig 

.fliBdb oen:a)nperetar« etiam eomicoram 8ermoiiepi> a. ioveris 

•flfl^qtate difitionMi legibue iion nihil renyMere et mniteami- 

moifttiolieo a«ybire neoesae eral^ fi#rnm:pl.ei!iaqiie 

JalSra^ nid de ainguiia poetia diapoUtom eat, attigerimy 

hoc loco ea tantuin eommemorabo jqime ad Terbonam. m^nr 

aaram apedtaht, nee omsia tamen, sed ea tantom qaae forte 

ia promptu aunt. Gonatat poetaa trafiooe non nanquam to* 

ealea ante eonaoiiaa /9A et yX corcipaiase, Mmigi^m id fedt 

Aristophan.ea Beque aliaa qoisqaam antiquae poeta comoediae. 

Qnae enfm contra afferripoasant oomqita aantbinnia. Apad 

Ariatophanem Equ. 767 quod legebatur ollm ei di tjs fiiatS 

-««A ffi^im^ OBV ptaxofiuu (Aovog c^VT^^fihpuia^ nuucmerito 

Iwiait «owfldatimii ReiaktamM txvTifi^fitptei^ Fkto' ^apod 

Grotium Exc. p. 487. 

Apud Suidam a. t. Tekias^ onde hune Teraom pefiit Grotias, 
legitur etsga Si r^ yloixtri qj&iYYttUb^ ^aod Ternm est, 
-m^ prb tf&iyy£tai ;acribaA ^^i^ Ot hjibet SelioLADiiitoi^. 
JIt. 1«8. Eupolia apflil £tjmal. BL p. SOO 61. : 

^ -«jua /Slvatwijacch ^l x^oi}(mt t^v. noKbV. ... . ' 

Cbrtige, ofi^hmoviiam. Sdmtliter corrupins .eat itriflloplia- 
nea Lfffliatr. SM 

• '&Q&fa <t' osm^ amfilaatafvtjg» 
Dindorfiua ccfi pXaatavrig. . Seribendam fotiiis ^^hoMni^ 
nnii. Theopflmpfla apud SchoL Aristopii. Plut 179« . Digitized by VjOOQIC r ra HIUUAii COMOSl^IAB INBOL|^ ^9$ 

) 

Snnt dao d||f:«^ Ipd frtffnefita^ qaorain al^erniA cvrvm^telae 
nrgmt caesarae Titiam. Fortasse corrlg^endoia i^lqa.rtp.-noi 
lii. Unas soforeft Ipcos Aflstjopl^ailis w ^l^esijiiipi^lioria- 
9fV^ a^qndif an^d Dliidqrf. 313 p. 145, , 

; ^yixa Kgajxi^^i rs tuqi,iq^ iiLSCfdvjivpv . ; .. 
. Ififf^nQov ixQ/if^v aTtqvta^ ^^^^^MlV^^oif^ 
Ubi 7taQax€xXfj(jievov saspicabar: certe corriipt^m css^ i^. 
CfWi JPW ^<^bi^Oi eontra certissimia ex^p|ja iiriiiata, est 
ttft IfPIFW^ *P»* mpdifte no¥|tei|i9^ pvetaf sqm^o^^ AjOr. 
^jph^^^i apad Atbe^^a^i Xiy p. ^S b, 

iv'fi^iovfi€Vq:iapkyiyviff^a^aq3^i ; ;-• 

4g9ivt^(fg iv ^A&^Vfti^ Si . ylainca^, iq &^S^ : 

Ijff^ mkeiag Sia^OQOvg -r- 
Menander apu^ Stoltiaettm Flor. LII 9. , 

juij ravTO ^Uipjig «/ vmuQog kiy<a^ . , 

Antoerat^ apnd BeU. Anecd. p. 836 27, 

ajEii/ol ^j §hj]^a^ovaw VTt* ayaXa^iag. 
Machon apad Athenaeani XIII p« S81 b^ .. ; > 

ual xa SoQat* anofiUxpaaa SQa^f^ag X^^^, 

Mitto ^alifi. ^milif generis eat correptio aec|isatiTl n^fnjif^QI^ 
in ivg de)|ii^ei^tiamy qaam qaam Elaripides i^liqaoti^il ^iffh 
serit, nnnqnam sibi licitani esse piitaverant antiqaae aa^fisa 
comoediae. At freqaenter eam syllabam corripiierKU|t, §^\ 
qaentiam aetatnm pqetae. Antiphanes Stobaei Flor. LXXIX 7« 

stQog Tovg iawov yoviccg ovx eauv xaxoQf 
Aleiifl apnd Athen. XI p. 473 4. 

xay&aQpy ^rq^atQiifovTc^^ nlijaiQV di miynvw 

aTQ<ofiari<it xfiu yvf,iQV avrov^ Digitized by VjOOQIC 8M ra xsi»iAB ooiKiBBiAs tnMLiu 

Idem apod enodem XI p. SOd d tQ$xitvTis^ ^i^nr» Tbco-^ 
philas apad Sehoi. Dionysa Tfarac. p. 784. 

t6v tQotfia tov awt^Qaf 9i' c^ ilSaP f6fji6V$. ^ • 
Plulemo p. 88T. 

^yofecaa vijativ xiatQi* ontov 6v (liyav, • ^ 

Poisem hia alia addere de prodnctione' ante matas et llq|til<^ 
das, de hiatata mensara Terboram iXaa tt &veiv^ d^ hkita 
et Bimiiibaa, nisi ea aanotationibuB ad fragmenta r^enrare 
aatfus videretar. . : . * 

Seqaitar at de metris , qnibas mediae comoediae anM6-^ 
res asi sant, paacis dicam: de qaa re qao meliaa iaiBcati 
possit, qaidqaid liberioram minnsqne nsitatoram nameroram 
in fragmentis deprehenditar, hic sabiiciam. Ac dsictjlicis 
hexametris asas est Antiphan^ Problemate in aenlgmatis 
apad Athenaeam X p. 450 c* 

iX^vaiv aiKfi^XriatQov avijQ 7toXh)tg im/SdkkMf' 
Oifj&elg fieydXiJ dmdvTj fiiav eihcvaa rtiQXt]V* 
xal tavttiv rpevad^ilg alkt}V xeatQ€vg iaov cciiijv ' - 
7jy£V. fiovkof^vtj 8* imtav mgicij fjuXavovQ(o. 
et paacis trimetris iambicis interiectis: 

niwtj xal tQiyXij fpiovdg ixOv Sv* i^^vaa^ 
noXX* iXdXovv, mql (ov di nqog ov t * Movto Xiyeiv t$ 
tihe iXdXow* ovSiv ydq ifidv&aV£V, ulate nqog ih fjilv 
1JV airatg 6 Xoyog^ ngdg d* avtdg nolXd XaXovaag 
♦ avtdg afntfmigag rj JfjfviitfjQ imtQixpH. - ■ ^ 

Idem Sapphoi^e X p. 450e. 
-^atv tpvati ^}Xeia ^Qitftj ato^ova' vno tioXnotg 
avrijg* ovta d* aqxova fioijv Hattiai yeywvov^ 
zal xatd n6vT$ov olSfAa xal rjnHQOv Sid ndafjg, . 
oig i&iXe$ ^rjtaiv* Toig S" ov naQeovaiv dxoveiv ^ 
i^eaTiv* xitxffiv S' dxoijg aia&tjaiv «j^ot/am . 
Fortasse etiam in Minoe II p. 68d. Digitized by VjOOQIC t^yfnftig f»%iptg ^ii^v, • « '• ^ ^ 

nlal t^yi^e -%Mp9». nbextmcith» peifMaMHtia TOfciedl 
de^acam is«litt«iiikne AAeb. X ^« 4M4» '• i'> 

xovi6v ij^ x^ivhi pLttcev^ntQidu t^g * Yj^lai . s 

nivHV ^wQOtiQta xQ^f^^'^^^ otvoxot^. •*> 

Qaae re» Viadcemria lUatr. p. STD A tfleo mlra tdie #st ul 
lll9U9eiiem lioii eomoedtaie €talam, nec-Aiitfpbciaii lllQd mii 
tHaa poetae carmen fniaae snnptcaretar/ non niemov^ «t'iif« 
tfetar, Baripidem Wmen eleg^acam intexnlMe Andr^maohaq 
YB* 103—116. Porro hexkmetris daciylids osiia j«it< Aib^ 
zandridea Pharmacomante apnd Athen. II p. 68 b. 

daifaQayov axtvov te tefjicSv xal ogiyavov , Sj; Sii , 

aeflVVVH tO taQlXOV VfJtOV /JttX^ti^ XOQiAw^ 

Gratinaa minor in Titanibna apud Aihm. VI p. IMI c^ 
KoQvdov tdv x^lHotvnov ne^iM^o 
ii /iii aoi VOfiutg avtov fir^Hp xataXd^PHV^ 
lAfiS* o\pov xomi fitta tovrov mi^ote Saixfyf 
tov KoQvSoVy nQoUyto aoi* exe$ yaQ- ^t^ UQatmaVi ^^l 

Alexia Infitiatore apnd Athen. VI p. 265 b. 

Tcolaxog Si fiiog fiiXQOv xQo¥ov Ai^ei 
ovSilg yicQ x^iQi^ noX$oxQOta^w naQaoit^ • 

Idem Archilocho XIV p. 644 b. . ^ 

£ titv etftHx^ Vaimf HoQWf ^l^e nQiapiff 
ii xaXkwtvi tfeQH' ^^fi^' Sio tmv awaM 
x6a/*ov fiiv fiaxaQiaai &eoTg^ &vrjtoig Si niMXovlftag. • ' 

£abalas SphlH^^ocatfbne apad Athen. XII p.^ 6d3ii. 
ev ^alofkta fjtalaMi^taxeifiePdv' tv Si xixkm v^P 
naQ&evixaV tQtApe^i /ite(W(TfV fiaXiixatg xatte&QvntOi 
tbv noS* afjtaQaxivoiab fiVQOig nfQii^vdt r^ ifiov. 

Alfttdetmdem e^Qeni^ ia flbttla X p. 44» e-— 4M c daodediij 

liabemas hexametrbs^ iqttilbus- itidem aenijpmata sant inclQsa. 

Idem metri genas adhibait in Nntridbas apod Athen. HI p. 118f Digitized by VjOOQIC et intcrpodto Uh}i»WliG.Q; i|[ %)# •¥«;«,. 411» ^; ,.. 

XevxoxQiog naQiatqk* • .- 

AidjnoiQ^ ];1T.8«< «imlm: «fiHl 4i^ii(Mp|i#iittm: Ajyiimei V{ 

p. »47«^. T0tri»rtw 4afityli4af i4§Wittl»8 «rt W SjtppllW?! 
Filitfn4piidAtlM»..Xy:p«:Q7t)b, : 

XaTiTOTatmnfQii mjim 4Xi^iAi#|»f . 

xiaai^ &mg ^aj^fs^f ^Qupv^tac 

av^ofiivoYimQM oXi^yyomg ,. •, 

Et i« efttoA &bttl^: 

AiyiSiov, av„$i wv$>e qfOQ^ias^ 

yQVTtoTaToy^ X^if^^f^^^^ ^ ^Pj^ 
Tig yaQ * avTov ixovaa, ^^^'iaiA» 

Qaae mnltis mii$ o^rrQptd l^rta^ #}M ^ipn^dialiqDt. |*^^o- 

nicos numer9« fefi^l^ in Snbpli JKnMciiijBifi «pVfl 4tbf;iC(* 9^V 

p. 98$f. 

ftJff r^e.mnii^f ta v^tw tpf ffg ^imp^t 
trifl \\\\^fmmt' Anfts^wfli fe SmMibw ;W4 Mmf %l 

f. «i€!^t XIV p. m^. Digitized by VjOOQIC m MMBIMM 

t^g r^(feQSg ano jiia^ov cifivonorov afayi^ in '■>! 

nXiJQ€g affQiSoVf &caaTog d^^miQu d^ iXa^av. 

Hx' ineiafjyiv xoQ^iav ^ TQane^fnh ^^i^uaf *'. - y^ 

mi naQi&tixe yefAOvaav nffifiM^ mtvi^SamfiQi» r 
fit' enim haoc,- qnae daotM». bcii "disiiiRdta, li sgnhU AjU-A 
mmm tngmeoA (toaiiiMiitateitt .CJBoiiiagaDQa.^Biio tariapiaw 
nisi qaod inter qaartnin tt qatntiim Tenam aBqtfid eTfcitUah 
Tidetiir. Dactylicoahpace Teraaij qaoram hoa «ctioip^^Mili» 

•*^ «i^ N-^ •4—'' N— ' S*' •*•. ~~ '"^ ^*^ '^ *^" "^ "^ .~* l. » "i \» 

PlphiUiia yocfiU^raiomatlcl» qpo^np t<satjl|norfi {«fiH.lUrft^ 
norae comoediae metris agitnr ^yoiabaip. Spifrltpfndi ^ttJI 
creticia. opi4QuaotorpQI veati^a d^pt^e^^iaiSd. il>iU irtdaor in 
Enbnii loco ex Orthane apud Athen, lU p. l#5i . t 

*1 w «^ -MaQiSa Ma&^Ms xckvianm^* ntvS^J^ s>^' . ;,) 
A]^ettlii8 ilpnd Anaxilam !n Chte HLp. 874f:hac fbmiii::^^ tovg fiiv OQesmfOfiovg VfA^v non^aH Silfaxag '^X^fiarag, 

Toi^ Sl nipd^tiQag^ aXX4>vg ayQciavag Xixovg 

xa\ XiovTccSp 
Ita eftfan pro OQ^c^OfWVg et a^A^^cira^ JcgandBm est; ^«/?a- 
tfjg hahet etiam Antiphanea «pud Atjien. IX p« il^d^e. in 
Cyelope» nhi Tulgo editdr ^vg wijieXatog fTQo^ iitfittmetijf, 
S^ nX^0Q «c]ihe«da«i ex Bnatadiio ad <ldjaa. p. TU» 
ai. Ulyconeonmi Mnn Aomtaxat exenipliipi repeiio in eadta 
ABaxlla9,jfiri^a apod Atheii« UI p. I)5b. 

iu^QV fnkv yecQ ix^v^^ vas » 

Qno de| l0co aopra dictmn eat p. R^ Obun fificQataiti jb$ \ Digitized by VjOOQIC IIAB tNMM. 

Antylla x ft i gm ^B l tiM" wftrit^ Adien. tf I ii. IHS r ^ehemnkt 
dnlrito ni u» raiete Miiorfla* SeicUed eooiecUnim Mpia- 
tus iUipiid^rit: . \ v 

OMcar* av&ts '^ . :. * 

ToXfAJf^mfii tpteynv p&voq^ '■ * - > , 

■td r *e rhoe. In frt^eiitis dlcai. Nee magb eertnm qelbn 
«mneiieTiiMieUt loent ■erihettdi» tit \sl Icatiit eped. Adice. 
Vili f • SSdd. ^Awvoq 6 nctx^ agdg nv&umitffw Stca 
ilAwvi fpiy^ viw' ttaXn fceq teuvoVf kl^ ffaaw.^ onoxaaf rovg 
8io ax6[i^Q0VQ. ^iviati fiiyaltog riSoiUvi^ Cfr. HeriHaiini 
If^itBe. l p. Sl; Dtibltanter item aflfero baee Cliarididae ab 
AtbeftJ TII p. S25 d seryate: ^ ' 

iji • Mmotv^^^Ejtata TQHkStt^t^fLOQcpt tQmQSat^Hf,' ■ - 

TQiyXdig %YiXtvikivas * 

Qnae. rarie . cpnetitiil ^otaimt. Haxlme antem memoi^abiie 
ett. etiam Gnpolideis Teqiibiit polyscliematittb medlae co- 
moediae poetaa usos esse. Athenaens X p. 417 e. appositis 
Enbnli Diphili et Mnesimadii de Boeotiomm- Toradtate te- 
ttimoniis, haeo infert: ^'AXe^ig TQOcfMviio* 
.. . wiv &*4VU fiii navteXdSg Boiciusi\ 

tpaivYiad'- tlva^ totg S$aavQeiv vfiag n&$afiivoigy • 
fig aviiCfitoi te /SoSv iari xal novHV (lovov 
ml iHnviivimawfuvoi^ Sia tiXovg t^v vij(&* oX^^v^ 
i* .'}^fiPoi&* avjQvg&attov anavteg. 
%ne ret tam mihj iutoleas olim risa est, nt Alexidi^ testl- 
IMtiiam «leidisse, wersnt antem iilos ex Aristophanis Tel 
fi9iMBi Tvophonio .pdt|ttt esse existiitiarem. Sed ea ei valde 
ineerta est coniectnm et. eam qnoqne ob eansalir^^Qd tatis 
eommendabilis, qnod non credibile est Athenaeum*^ veteris 
eomoediae poetae testimonium reiiquis, quae attniil, post- 
potuitse. Accedil' quod ne novae quidem comoediaej scripto- / Digitized by VjOOQIC Mar. Victon AxU §nmm. III p. 2551 de quo ImkAm^ 
eun. Ac forttsie ad eandem. metri ipeeiett reTO0i9di eiuit 
qute ez eiasdem poetae Si^fODio oCert Alit&ltio^ p« M 9 

^ w ot^l rwv fatQiwVy aXka tHv /SW/Sexl fiafimL . 
''Jh^ig 2mviavita. Praetereo nniio oupereat loflna lytUk 
muaeiia ineiaana, aed mnltia modia depraTotna, Axioaid dttoi 
frigmettftam ex Pliileiiripide ab Athen. YIII p.MS b aerfatnaw 
aXkov 8*ix&vP 
fAByi&u niavvov tiva rota&i ronotg ; 

f^k xofiiaag JTXavxog rig iv 
n6vt(f yaXeovg attov oxpocpayinv . , 

Tuzl Xixva)V avdQcSv ayani^fia (fi^ xat* mfiiOV. I 

tiva t^* ivinw ti\v axevaoiav; 

nQtaQQV X^^^fV '^Qif*f^cet$ ^^ag :t 

ii tiig.ttY9*^ • "•, 

akfii^g naafmai atHfia XmAvag a 

mfgi nafiipXixTto naQc^ciami "i 

icpa tigmg iv aXfiti « .. :A 

&^Qfiy tovto g)ayo$ y* itf&iov av^g Mbaxitav igptiUkida^ 
^oa 8* ovnSjog Y8iov* J KndXia, < ,) 

7] av fdv afjKfi avxa xai [af/igi] taQ$x* ayaXXu/ 
tov 8* iv aXfifi noQaovtog ov y£vei x^^^og StfHm^ 
&x hkj quae dhoriei earminia reliqaiae gont, prlorm dnobnai 
I ut Tidetor, conatant .aystematla anapaeaticte, aed foedimiaie 
comiptia. Cetera inde a veraa laid^cimo ita ooaitiftnl vt 
haec ^parent metrornm apeciea: »*^ •— >^ **» s^ «^ «w 

/ / / 

— : •-• -*- w ^^ — *— w >-•. •*— «^ 
/ * /^ / 

f f ' 

9 $ W / Digitized by VjOOQIC jm foAte-Bliiiift: TQin lUpiiM^ Mibndiini ort, tkW^efi^ 

* . g' . • ' ' f > > , ' i o 

« •'• -' JBLd'^^^ >*M ^A A*M( s^ <^/ A^ v^ «M V^ i«mJ «w' '^w' "^^ >^ ■■^ «"^ 

f iM iftiftittitett eBt junniicmai OMiaociattfr. Q«od aatem 
chorici carminis iilas reliqQiaa esse diximua, iMem de aliifl 
eoram* qnoe adscripsi lecorum atataendam Tidetnr^ et ma- 
riiie qmAcM de iia quee ex Ealiali Stephanopolisio et Ana- 
aiie «CSree )ippoBsL Ncqiie enira in omnitae medlae eo^ 
m«iliit fnlitiliii choro locam denegaiam faiaee exiatiiiio. 
Eabaleae quidem fabulae choram ex ipsis iliis paelUs coro^ 
nariis compositam foiaae aaspicor* Sed Aiit haee veteris 
chori non nisi ambra qaaedam, qaippe ad exigOHm, at cre« 
dere licet, choreataram numeraiii redacti. Cfir^ Fr. Ritteri 
Diss* de.Aristoph. Piato p. 11 aqq. 

De reiiqais metroram generibas, praeter iembieoB tri- 
metros et trochaicos tetrametros,. maxime onaiuiB amqpaesti- 
cia dimetris asi sant. Hos iiii ad enormem et entiqaae co- 
moediae inaaitatam TerspiBiii muIiitiidinBm coniuoxeraHt et 
iia maxime locis freqaentamnt, uhi aat oonTivioriuit eppara- 
taa aut ciborum aliaramque rerum Taria geniera desoribenda 
flptetw.i^OB rei ItWQleBfissinmm ei^emplam hahemae iaPro- 
tesiiao Anaxandridis apud Athenaeum IV pwldl^ obi septua- 
ginta TCi^rihttB featiTiisime describitor naptiaiiB eoeiia Ipbi- 
cratie* Nee miooB meoiorata digoA eat qaiiiqae «t sexeginta 
fMBnilliilli >ectega ex Hippotrepho MaeslmadU afnd AlheD. 
IX:fi; 4Wf in . cfeitmiido. cohvirii ajpparata occnpata* Ei 
ibniUii iWt. ledis ia Bfbippi Cydone^ tit deeeit fimfviBata 
apnd Athen. VII p. 322 f.. XIV p* «12 e* Hoiid. loinoda 
ambitns fuisBe Tidetur oratio Cjclopia in co^omiiie iabala 
Antiphanis «pod Athen. VII p. 4395 f et IX p. 402«. Nec 
tantum in rerum descrlptiotiibas, aed-etiam in dsrerfoiiB fre- 
qaentem huiaa metri asum fuisse iilteingttar ex firagmentia Digitized by VjOOQIC imou. Wi 

l^ ifBlMre licni» ^ytteiAati lin|Mie8(fafi ^pndaMiiec «#» 
tooedUe yoltos M f^^tMmte «napkeatfoHnim itetniitfMxfnil 
la •atifM cotioedlia iti|^ri«h iidtatornai loeiim: OBcoeaaiMik 
ftoram Mfaa veiotliii», .qp»d.p«vdl§nnDi ttffinbnta.ert) la 
et, qnam )p«oprio miiBm «omoedlimi dicininw» lie iinum %nfti 
dem ex dmpfc m iBvoniaa. Ceterdai to^wram Q^idnmv^ ^uales 
lopra atli^di) ure aibapMatia riw iambioia et teocbaitii 
TenillQa iiiciaaansm, hoiua aetatia poetaa fuicaa atudiMmfc 
mos praeter allata loca doccnt fragmeitta Anaaike apnd 
kihtu. Xltl p. 556a, Alexidis II p. lOTa; III p. IQTa* 
mt XIIl p. 668a, Diodori VI p. dd9b. Quibus nihil A^ 
feiile reperiaa apud Aristophanem aitosTe aoctores comoediaa 
intiqQae. Itaque ut in aliis raultis ita etiara faac ia re mot 
fUi comoedim Epicliarmeae faaud fuit dissimilis , in qua loiN 
ginim ^fio^wv satia frei|aeMlem «mim foisse ex firigmentili 
iBteiHgitur« tfpidiatei eKempIum aefuatns est, qui tum Siv 
caiam poetam tum mediam Atticorum comoediam pIuriblM 
in fabnlM exjpressit Flantns» 

His ei^ositis reliqnum est Qt, antequam de postis qtd 
medhm como^dta» iMnstravcirunl «]g;iliatim «xponste^. ipii 
tvtvaak ttateiaa «dccribani. Sunt anlem hi: A\^^ AnipU« 
A&axaadrideaiy Anaxilas, AntidotaSi Antiplnuies^ Araros^ Arf* 
t^ibon, Aogeas^ Axionicusi Calikrates^ Cralinaa innioK» JHi^ 
<lorQ8| BimijsiiiSi firomo, Ephippus^ £picra)«i> fipigiiiaai 
Eri^s:, Ettbuiidea, Subnlos^ Gilphra, HeniochtilEi, Heradi^ 
i^» Henmditua, MnesiaMehusy Nieostratus, Ophelii, Phiiifrt 
(aetns^ PMi^piis, Phaiscus, Simyhis, Sophifan^ fotad^ 
Btnto, Theophilusy Thimoles ^ Timotheiis^ Xenardiua^ £x 
bii teteres critici nmxime omninte probasse Tidtetur Anfi'^ 
pWem «1 Alexbu Tid. Granumitic. BiU. Coisk p. WU 
AivoBf nma Miem Oe Com» p. XX£ toi^^ Si.ih^, ih^i^. Digitized by VjOOQIC .*■:*» Jkm Bkfaukmr Vd flllQt foU; JbrfiplMUifi, aUfMl Mii«: pa« 
kb fttelHi «10 noHbte dMoil d aactor lubllw eat fibttlM 
il^UxiM iMcrfptae, T» Atbcnaciii XI p. 469 a. SM ipaam 
ettam draantia acribendia ad tinlav kadem eiiiatM «ae st 
ift exemplia haberi potacrit, proraaa: iieredibHe eat* 

hm ad ipaea poetai «t Teiiiamaa^ afmen d^aal ANTI^ 
FHANBS, de quo apod Soldam toL I p. 2M bifee acriptt 
tqperio: *A¥tirpavfiQi JtifAOtfavovQ^ ol Si Srtfpa^ot mi nn" 
tfAg Ohotig^ Ktavog^ wg di r$vsg ^fiVQVaiogf Tcata di Jio^ 
ifiduxv 'Podiog' xa>fiix6g vijg fuatig xutfi(a8iagf &fid Sovkmv 
mg uvig. yiyovs di Xttxa rijv iwevrjxoev^v tQltijv oilvft- 
tadS^^^ Teal iyQwtpt xa>fi(aSiag r^^ oi Si on\ vixag 8i hU 
Vf. naiSa rt eaxs Sti(pavov xal avwov xwfiixdv. .relevr^ 
a iv^ Ki(o od) it(Sv inigx^j xata r$va rvxv^ ani(f fiXti^ 
0BiQi Haec ita ia brenas co^draxit Eadoda p* .01 ^Av- 
wpMtig Sfiv^vatog^ jmfiixog. TcaraSi Jioviaux» *P69iogf 
tff0 fti^t^ xcjfKaSimg. eygayfs xwfiMSiag r^a, oi Si (m\ 
naXSa eax^ Stitpavov xa\ avtov x(»fAix6v. ^rBlevtS hH Ki(A 
bS imv vnaQXi^y xata riva rvxriv aniof §h}^dg* .»Cum 
bia cmriuDfpBre placet qute leguntur a^d Anonyiiiiim de 
Cbm* p«XlLX rovi(av (mediae cumoediae poetaa dicit). mIv 
S^foXoydrcao^ ^Avti^pdvtig xal ^Ali^ig. * Atvntpoanig fiiv 
oHp StHpaiov *Ad*f}vaiog* xal iJQ^o 8i8aaxHV futu (fort. 
Mvfw) rijv tntf oXvfimdSa, xal (paa$v avt&v yiviad-cf^ fiiv 
rSv ano Qiaaakutg . bt jbcQiaapig f . naQeyyQcuptjvcu^-.St sig 
rf^v *A&t}vaioyv noXmictv i7i6 Jfjfnoa&ivovg, Yivia&ad Si 
XiywaiV airov ei(pviarcnov eig ro yQdyeiv xa\ SQafuxto^ 
nouiv, iriXevtfjas Si iv JUm (fort. KU^) xa\ oata .mvrm 
itg rdg *Adiivag fienjvix&ni ^^ Si xmfjufSuSp amoSi r^, 
p&g xa\ 6 JSti(pcnfog iSiSaaxiV. Sat^ 8i avtov SQificmi a^m 
Netaa i|;ttar eat Antiplmaea Oljmp» XCIII^ mavtaaa ^ntem Digitized by VjOOQIC MvanAm». SOft 

Olyflf. CXIIf Mtitts ano leptnagoBimo fBtrto, port^HaHi. 
kit ab Olymp, XGVIII h. e. ab vicesimo aetatis anno fa« 
boiu dMoil. £z his apertum est faiii Sasiara Onom. I 
p, a florem Antiphanis ponentem OJjmp» XCIII 1, aeqoe 
aodiendBm ease SGhweighaenserum ad Athen. .IV p« 181 e 
qoi enm Socratia et Euripidk aeqoalem feeit, falsa loci illiaa 
ioterpretatioBe deceptus* Sed de obitus tempore quao ex 
Saida retteiimus nonnibii tBrbari videntur loco ei JTa^x^f- 
kjjLivri {abola servato apud Atheoaeum IV p. 156«^ oU Iiaae 
legantBr: 

Sf4.VVfA$ 3' vfiiPj avSgeg, aiftov tdv &i6v 
*! ov t6 fii&vei^v naaiV i)fiiv yiyveraij 
^ fjLfjv iUa&m tovtov av ^r)V tov fiiov 
fj tyV.Uekivxov tov fiaaiX£(ag-V7UQ0xiiv» 
Nam qnum Seieucns, Diodoro Sic. XX 53 teate, OIymp« 
CXVHI 2.regem se appeliari iusserit, apparet haee •cribi 
noQ potoisse - ab eo qui iam Oiymp« CXil aupremum diem 
obiit. Hoc ar^umento ductus oiim apud Suidam in natalia 
anni indicio erratum, apud Anonymum autem, ubi de tem- 
pore agitur quo fabulas docere coeperit Antiphanes, fiita 
tnv QT^ oXvfimaSa scribendum esse existimabam. Probavit 
iiaec Berjihardius, Suidam scripsisse coniiciens yeyovi xata 
Ttiv IxatoatfjV tQittjv oXvfjini^Sa, Atqui falsissinium hoe 
esse vel ex eo inteiiigitur, quod fabulam "" Avaa(*>^6fiiV0i» in- 
Bcriptam Olymp. CVI 1 in sirenam prodnetam esae antiqui 
lapidis fide eonstat apud Boeckhium Corp. Inscript* I p« 354r, 
Neque Anteam et Ompbalen iongo tewpore posi Oijmp^ C do^ 
coit. Quae quum ita sint, nihU reiinquitur nisi ut aut a Suida 
in mortis tempore indicando aut ab Athenaeo in fabulae 
auGtore erratum essc statuamus^ Horum alterum sequutus 
est accuratae doctrinae et rectissiml iudicii vir, Ciintoilus in 
Maseo PhUol. vol. I p. 60T, qui motara a nobis difficultatem 
Hist, crit. Coiii. graec *"" Digitized by VjOOQIC 806' AKTtpRiiir«f(. 

ito iionip0ii«re eotittas esl, nt falNittin ilbmr Alci3<K iwtiiis 
qnam Aiitlphaiil tribaendam esse existimaretk <For tliese 
<ifreasoti8, tiii{iiit, it may l>e suspected that this passai^e was 
<cin iieality written by Aiexis, and ascribed to Antiphanes 
<cby mi^take. These two poets might weil be sometimes 
^confonnded *^), since they iloarished together; they were 
<(plaeed together at the head of the middle Comedy, and 
<cwere the two most volaminoiis writers of the drama. Ale- 
«xis lefH M&^ comedics; to Antiphaties 260 were ascribed 
«by the iowest estimate. In tliat numeroas collectioii they 
«composed many plays with the same titie; and iti quotiug 
«from these, the two were sometimes confonnded. :& Com* 
raemoratis deinde iis fabalis quaram alii Aieidn alii Anti- 
phanem auctorem fuisse crederent, ita pergit: «Now, if the 
^. IlaoexSidofjievtj was a titie eommon of both, or if the aa- 
«thor of this drama was doubted, from either of tliese cau-' 
«se» it might happen that Athenaeus committed an error; 
«and that the passage in which Seleucus was mentioned 
«was quoted from Antlphanes, when iu reaiity it was writ- 
«ten by Aiexis.» Haec Clintonus, cuins sententiae neseio 
an etiam ex eo aiiquid praesidii accedat, quod Aiexis enn^ 
dem iiiam Seleucum In Pyrauno comnemoraFit spad Alhe- 
naenm XIII p. d90 b : 

iXdv&avov 
' n&lcH m^mcTtSv avdqtig, alire^v ovogf 
noTUfiiog innog, roixog^ 6 SeXtixov rif^. 
Qoaraqaam hanc Tiam si insistere piacet, etiam alia conie-^ 
ctnra in promptn est. Nam qoom fabulam IlaQeHSUtofUvff ^^) Res Antlphanis et Alexidis iam ab autlqjais scriptori- 
bus inter se esse coufosas etiam illud indicio eat, qaod utriqne lllium assignant Stephannm. Digitized by VjOOQIC AniPHiUfBt. MT . 

rifo iM» A&oiaenlll p. lOOd «*) Enphroiil trilratt, fumA 
muuirl Teiitatls tpecie iilo de qno nanc agliiina loco Eo« 
pbronifii nomen obAthenaeo scribendam fuisse coniicitti* Sed 
p^est etiam altera qnam indicavi iniri ratio, nt apndSnidam 
in mortis amio erratnm dicamus. Qafd enim ai hane non 
o^, sed gd' acripsisse ponimos? Ita Antiphanes Oljrmp* 
CXIX h. e.. aetatis anno centesimo quarto raortem obiiss« 
difioeretar, postquam pancis ante mensibus IlaQixSiSof^vffV 
in certamen commiserit. Grandis, &teor, aetas et in rariS' 
simis ex«iplis nnmeranda! Sed etiam Philemonl Alexidi 
mnltisqae aliis longissima et ad extremnm Titae spiritnai 
poetids stndils florentissima seneetus obtigit, ^^) Attnll 
baee non qnod Tera pntarem omnique dobitatione nraioray 
sed ot nihil eorum omitterem, quae ad expediendaoi han« 
quaestionem aiiquid utiiitatls habere liderentnr* 

De natali solo Antiphanis magna fuit Inter reteres sori- 
ptores dissensiOy aiiis Cium, Hellesponti orbem nobiHssifflaiii, 
aliis Snyrnam, aiiis denique Rhodum eiu» patriam perlii* 
bentibos. De Smyrna etiam Stobaei habemus testimonium. 
Floril«XXIX p« 200 38, ubi in margine Gesneriano scriptum 
est Antiphanis SmyrnaeL Quod etsi per errorem ex. 
lemmate sequentis frafmenti, quod ex Bionis Smyrnaei BO' 
colicis ductum est, irrepsisse videri potest, non tamen plane 
de nihiio esse ez Suidae loeo inteliigitor. Ab his oniniban 
mirifice dlssentit Anonymus, Larissara yiro patriara assignansy. 
coi qno minus fidem habeamns prohibent qoae ftoidmeh *') Ubl mittos recte legi Tidetor llaffaSidofjiivf^f qao4 
quid signifieet non inteliigo; recte eontra IIag^xd$do^ 
/ievfj de puelta quae simul eum alia elecator« In Lexl' 
cis ▼ocem non reperio* 

^^) Fhilemon nenaginta nOTemt Alej^is sex supra 'centom 
annos compleveratr V# Frolegg. ad Menandr. et Phil^ 
p* XLYl et qnae liifra de Alexide dieentor. Digitized by VjOOQIC 306 A?{TiraAKBf. 

ailieota legnntuT verba, qnibus ADtlphanem per DeMttke- 
nefn d^munt Atticis civibna adscriptum ease Iraditnn Nara 
qiium Demostlienes Oiymp. XCIX eitrema natna sit, Anti- 
phanes autem iam Oiymp. XCVIII fabulaa docere coeperit, 
fleri sane non potuit *ut Antiphanes Demosthene auctore in 
civium tabuias referretur. Perei^nis autem, antequam civi* 
tati adscripti essent, in pnblicis Bacchicorum saerorum so- 
lennibus fabulas in certamen committendi poteatatem factam 
esse, nnllis pnto arg>umentia doceri potest. Itaqne fuit quum 
eo inclinaret aiiimus, ut omnia illa Anonymi verba de Alexide 
itdtAiigQndB. esse crederem. Yaide enim perturbatum esse 
Anoiiymi de Antiphane et Aiexide locum, vel ilind indicio 
e/st, qnod quum de utroque poeta se dicturum esse profes- 
sus esset, de Alexide ne verbum quidem adiectum iegitur. 
Fateor tamen ne hanc quidem coniecturam recte prooedere, 
qunm deAiexidis patria, quem Thuriis oriundum fuisse Sui- 
das testfttur, nnila unquam fuisse videatur controversia. Ce* 
terum advcrttt animum, quod patriam Antiphanis Anonymus 
his verbis indicat, yivaa&ai, avrov tcjp ano QeoaaKiag iz 
jia(}iaarjg. Quidni enim simpliciter dixit Antiphanem genere 
fnisse Larissaeam? Fortasse igitar pater Antiphanis, urgente 
Lycophronis Pheraei tyrannide (Xenoph. Heiien. II 3 4), 
cum aliis Larissaeis rellcta patria vitae domiciiium Athenta 
posuerat» Patrem Antiphanis aiii Steplianum alii Demopha- 
nem perhibuerunt. Prius ex eo aiiquid firmamenti accipit, 
quofl^ itlio Antiphanis itidem Stephaho nomen fuisse Suidas 
tradidit; avorum autem et nepotum pierumque eadem no- 
inina fuisse nemo nescit. Oenoen Antiphanis matrem 
uaus Suidas commemorat, De his omnibus certiora tenere- 
mus, si vel Demetrii Phalerei liber, quem de Antiphane scri- 
pp'sse ex Diogene Laert. V 5 81 constat, vei Diodori Asca- 
lonitae commentarius mQl ' AvTi(favov$ xal tijg naga rots Digitized by VjOOQIC 

/ nmiQOiQ fiattifjg ab Atlienaea XIV p. 663 f laudatue aeiati 
nostrae asseiratiia esset 

De poesi Antiphanis veteres admodnm lionorifice 8cn> 
mne ex testinioniis anpra allalis apertnm est. Eidem ele- 
fantiae laudem impertit Athcnaeus I p. 27 d. IV p. 156.c« 
168 d, fragmentorum indole egfregie confirmatam. £locutio- 
nis quidem ea est ratio, ut simplicitati orationis et iierspl- 
Guit^ti studuisse videatur eximie, nisi ubi d& industria otqne 
ut prayam aliorum consoetudinem irrideret tartuiKsum et ob- 
scurum dicendi genus sequutus est. Cfr. quae supra dtxi p. 386« 
In singulomm Tocabuiorum usu permulla deprehendas ab 
antiquiorum acriptorum munditie et castitate aiiena. Paucft 
de miiltis ul afferam^ ctva^iivat sire potins, ul; probabiiiter 
eorrigag, avadvvm dixit pra avaxcoQtjaa^ apud Antiattic. 
f. 81 15^ ava fiiaov pro iv fiiaco ihid. p. 80 24» a^Sivnv 
pra aoiet» i^ud Grammat. Bekk. p« 443 22, aQQ^ffdv .^nA 
Stobaenm FioriL 65 2^ oQtt futura iunctum apudAthenaeam 

VIII p. 338 f» ^zti^oq apud Athen. IV p. 134 b, ^^ivtt 
ibid. X p. 423 c^ XySifg apud Poiluc. X 103, zatalvaig apud 
Antiattic. p. 103 15, niQfia numero singulari apud Poiiuc. 

IX 88, imatoTjjjs pro diSaaxalog apud Antiattic 06 12, 
i}&t] nnmero plurali apud eundem p. 08 15^ ^yya^HV ibi- 
dem p. 106 5,. ^svktema&ai apud Pliotium. Lex«. pu 308 20 
aliosque^ Qtaxog apud PoUuc. X 187, avfiTidaxeiv L e. fAf- 
uv apud Antiattic. p. 114 4^ tvktj apud PoUuc. VII 192. 

X 40i, otQ^vmv apnd Athenaeum III p. 127 d, avayQOg Ue^ 
avg ayQiog ibid.IX p. 401 f. Mitto aiia de quil)us suo loco 
diceMdoai est. Eadem insolentium fDrmarum frequentia> ex 
qoo genere eat oXysog pro aiY^iog apud Athenaeum IX 
I». 402 d, alovQYicnog et dfiaQtVQiitog pro a},ovQX^g et 
ccfiaQtVQog apud Suidam, y^^V^ ^^® potius y^^^S ^P^d Atheu* 
X p. 448 b^ ycfAoTO^ pro ycilaxTO^ ibid. yaftQVf^ai de viro Digitized by VjOOQIC iixorem dacente pro yafuS apud Antiattic. p. 86 14, qiiani- 
qaam id quldem consaito dixisse videtar; Stdm^i^ftivoq apud 
Antiattic, p, 88 18 pro Siojxi^fievog qao usat esl apad Athen. 

VI p. 2S2b, iniTOXog pro inhe^ apud Phrynicbum Ecl. 
p, 883, ijxQoaao apud Antiattic, p. 98 28, xatahfindva}. 
apud Athen, XV p. 600 a, fiioaiog apud Athen. III p. 95 a. 

VII p. 808 f, fJiVQ et vg pro fiveg et vag apnd eundem IV 
p* 181 e et VII p. 805 c, f^oXoxij pro fialaxn ibid« II p. 58. 

Felicissimi ing;enii poetam fuisse Antiphanem, tam Ano« | 
liymus indicat ivffviaxaxov eig ro y(ja(pHV xai iQafiaTO^ 
noiHV poetam nostrum fuisae affirmans, tam ex dramatiim 
qaorum auctor babitus est nomero inteiiigitur, qaem ita ! 
definit Saidas, ut ab aliis trecentas aopra qainqae et sexfr- 
glnta, ab aliia autem octoginta supra dncentas fabulaa ei aa- 
aignatas fuisse appareat, Horum quem primo loco c<Miime« 
m oraTi namerum non prohibeo quo minns fictos et coMnaen* 
tidoa babeatur, siquidem tercentum sexaginta vel terceftftom 
texaginta quinqoe antiqoitus pro rotondo atque nt ita dicam i 
aymboiico numero fuisse iam ex Homero inteliigitor, de 
Vlixis aoibos agente Odyss, XIV 20 oi 8i TQiTjxoaioi ts xal 
i^i^xoVTa nilovTO. Porro testante Cartio iib. VI 20 pelii* 
ces trecentae et sexaginta, totidem qoot Darii foerant, Ale« 
xandri jregiam implebant, et aootore Schol. Iiiad« IV 384 
avviaTTjxe nvgyog ix rg' avSQeSv. Oeniqae qood noatrae 
caoiae acGommodatlssimom est, trecentas sexaginta qainqae 
ireterla comoediae fabolaa nomerataa esse memoriae prodidit 
AnoDymoa de Com» p, XXVill. ^^) Itaqoe alterom pona- 
mofl nomerom, Anonyml consenao fere coRflrmatom, at qol 
doceQtamm et sexag^inta fabolarom aootorem Aotiphanem 
foiaae perbibeat. Vel aio tamen Antiphanea feraciaaimos re« **) Alia exempla vide apod Lobecldam Aflaoph. p. 179. Digitized by VjOOQIC ewii6iri$ knporis poetas scenicog, Lopem de V«ga dico et 
Calderonein, ingenii ubertate long^e longeque superavit. Sed 
magnani, immo Tero maximam iiarum fabularum partem 
iiattqiiam in certamen faisse commissam vei ex eo efficUfi, 
qaod pro tanta dramatum multitadine perraro h. e^ noanisi 
tredecies primara praemium obtinoit. Inscripttones et fra- 
ipmenta haliemas fabuiarum ferme ducentarum triginta, aed 
ia iiis liaud paucas aat manifesto eorruptas aut graviasin^is 
diibitationibaa obnoxias. £x priore gene^e sant Kdgv^ 00^- 
/ivxiog JSxlt}Qm$, £t Kaqvriv quidera ab Atbenaeo XUI 
p. 503 b kudatam reete Fahricias Bibi. gt. voK II p. 11,6 

.Ih Ka^ivtjv matavit, de quo fabuiae titoio dixi ad Menan- 
dri FmgQU p* 91. Oafi^vxiog laodator Athenaef^ IV 
p. ISl e iv Qofi/3vxi(o. Ita enim codices babent pro vui* 

• gato &Qftfiv}6i(av^. Non minas corrupte Poliux X 119 cV 
j £af$fiwci(^y pro qoo alii iibri habent Bafi^SvxioAs* GeuidHum 

~ iabnlae titaium servasse videtur Athenaeus III p. 125 f» ub! 
esl ^Avtufavrig Bafjt^vU(*)^ sive potius Bofi^vhyi^ quo po- 
eoli gems significatar angusto orificio et li^orem guttatioi 
et Ulbite oum sonita emittens.. Ita describitur fere ab 
mtiqois grammaticls* SckaUasta Apolionii Rhod.. il p. &6d 
^fijSvln ilSog luXiaans^ wu nQTtygiav i^ iiSagy dg ^uivr^ 
0&ivng ^fxQaSiSiAaiiV* hrit 8i xavza ativaTgdmlov^ Aa^ 
tiatlieBi» testimoaio eadem in re usas est Poiiux VI 98 /Sb^- 
fivkiog Sl To 0T£Vav sTcnwfAa xai fiaii^vv iv t^ noon^ wg 
^Avtta&ivt^ iv IlQQTginTix^, et X 68 to 8i xeckov^vov 

IKvgikliw sxQog TcHv ^AatavdHVy ^^^vUav f^iv *AvTi,a&iv^g 
iiQtiTUV iv IlQaTQ£siT$x^y oi Sl xal awTO^av aif ta di/o^« 
t CwciV. Adde Soeratem Athenadi XI p. 781 d at i^lv ix 
tfftdl^g: nivavxag aaav &elov0t rdxiax'^ dnalkayiiaarm^f oi 
Si ix §api§vltav xara iitXQOV OTd^VT&g, Cfr. Atheu. XIII 
p. 485 a lenaaTii — dtf t^ ian Xd\fjai, TovreaTiv d&QOiog \ Digitized by VjOOQIC 818 AKTfFHJ[MB0. 

nulVj Mttvctvtiov TM k£yofi6V(o /Sofi/SvkiM^ MtikiU Mitmii 
qaid Scleriis facieiidain ab Athenaeo II p. 7Td iatiidatia. 
Gasaabonas qaideniy qai se titalam fabnlae dia de mendo 
aaspeotum haboisse dlcit, postea aatem incerli poetae fabn* 
lam Soierias tribos iocis apod Stobaeam repperisae affir- 
snat, e^re^ fallitar. Stobaei Scierias non fabulae titalas 
est sed nomen poetae Tarentini, comoediae Italicae aactoris 
sninime obscari. V. Florileg^. II 9. XYIII 2. CIII 9. Re- 
etia8Antiphanem^xi;(>icri fabuiae titnlum fccisse saspicerw, 
qoo nomine Sophociis et Eoripidis ferebantor tragoediae, qna* 
xpm arg^mentum ad Achiiiem inter fiiias Lyeemedis Scyrii 
delitescentem spectabat. Minime aotem Antaenm abAthe* 
uaeo XII p« d^f laadatom, eui Anteam sobstftnl irolnnt, 
in Titii sospicionem vocaverim. Sane notissimom est ipsiqne 
Atbenaeo aliquoties ad partes vocatum Antiphanis draraa 
Anteae nomine inscriptom; nec tamen contra iibroram 
' fidom qoidquam noTandom credo, Quod enim Sohwei^- 
baeaserus Antaei fabaiam tragfoediae magis quam comoediae 
cdnyenire affirmat, faisissimom est. Antaeo nnilos onqatei 
tragioorom poetarom pro tragoediae ar|pamento osaa est; 
neo potoeront profeeto, ut quivis inteiiiget qoi fabulam An- 
taei, de qua vide erudite disserentem Saivagn. Boesaiom 
Misceil. p. 810 cii. Scholiasta Platon. Ruhnlc. p. 452, co^ni- 
tam habeat. At egregie oonvenit argnmento dramatis saty- 
rici, quale praeter PhryniGhura, cuius 'jdvtatog ^ Ai^veg a 
Suida 6. V. <pQvvixog et a Sohol. Ari«toph. Raa. 700 laoda- 
tur, scripsisse Aristiam, satyrorum poetam noUlissimum, do^ 
cet Herodlanos de dictione solit. p. 10 16 Tiaoet 'ji^iaiia 
iv *Avt€ti(f, Sv&a (prialv ^AvxaiQg^ Myaiov IloaeiSiS naiq 
nat^Q d' ifiog^ Quidni igitnr aptnm eadem fiibaia comoe- 
diae argomentum praebuerit? de quo tanto minos dubitan- 
dnm videtor, quum etiam Busiridis et Scironis fata, Antaeo Digitized by VjOOQIC ARWBAmi. S18 

h«ad dMntttt, Cnilno Mnesiiiuidio Ephfppo AleiMI tt^iio 
ipsl adeo Antiphani fnbnlamai et - nomeB et «r^m^titn 
praebnerint. 

Dabiis et snspectis fabnlamm titnlis etiam eos adimme» 
me Ueebit, qni adeo inter se simiiea snnt, nt qni alter* 
ntmm !n Titii snspicionem addncere yelit, ei neqnaqnam le- 
meritatis crimen irerendam sit. Eo referendi tidentnr Aufi^ 
nis et Aafi7t(av^ Ki^&aQiaTtis et Kt&aQiaSoq^ Q^tXofnjTtag et 
OiXoTiaTCjf. Lampadem et Lamponem Atheaaens hU 
nis ntramque locis commemorat, iilam X p« 486 f et 487 d^ 
Lamponem antem VII p. 807 d. X p. 423 d. lam Fabricins 
BiU. ^''* ^^ P* 41"^ nentram ab altera diversam extsllniatt 
Schweigf^haensero Animadv* toI. V p. S68 ubiqne Lamp^rfg 
nomen inferri cnpiente. ^Qni qnum Lamponem ab AntiphaQle 
exaf^tatum fuisse exiatimat eum, quem ez Perideae metath 
bistoria co^nitum habemus omnes, iongissime avero abenit. 
FaGllius Aotiphanem Lamponis nomine symboMce nsnm esse 
eredam, nt erescentem in dies saerieolarum et hAriohNrBin 
anrogantiam snb eo iliuderet, quam rationem a mediae ech 
noediae ratione minime alienam esse, snpra indicavi p. 876. 
8ed ntnt est, certe nihil cansae video cur Lampadis nomen 
cormptum putetur, praesertim cum eiusdem tltoli fabnU 
commemoretur in Alexideis, sive eam ad lafjkTtudoiQQfiiag 
solennitatem spectasse idve a Lampade merefoice nomen da«» 
xisse statnimns. Porro Citharoedum habemna apudAthe^ 
Baenm VII p. 34^ d, Etymoi. M. p. 688 36, Hesychium s« 
V. azsiMap^ Citharistam aTitem, qui etiam Menandreae 
fahuhie titulua est, apud unum Ciearchum Athenaei XV 
p. 681 c, quo loCQ qui Citharoedi tituium restitui volnerunt, 
non eogitasBe vldentar, citliarQodorUm et dthariatarum di^ 
versa fuisse munia) v. Valokeo. apud Eoppiersium O^iserv^ 
p. 142 et Proleg. Hermo^. apud Walzium Uhet, IV p* 7* 

• Digitizedby VjOOQIC 914 oiTiFKittm. 

-Mliiil igttnr oktot qno whm et Ki&aQwdov el Kj^&itQ$a^fiV 
ittb ABtiphsne scriptaiB eiJstimenms^ Po]Bpon& Citliari- 
stam laadat Nouias ▼. irascere. Eadem ratio Pliiiome- 
-loria et Philopatoris apod Aflienaeam III p. 100 d et 
-XII p. 559 d, qaomm titalorum si aiterutram corraptom pa- 
-liinBa, in Pliilometorem oerte nattam cormpteiae aaspicio- 
Bem oadere ipsa fragmenti sententia docet: 

SfififjtQov av fi t6 ^vkav /3XdaTf]V i^«* 

MrjtQOTtoXig iaTtv ovxl nmQonoKig noXi^* 

fiYiTQag Tivlq n<aXova$v fjdunov XQiag' 

MfltQag 6 ILtog taTi t(o dtifito KpiXog» 
Ila enlm haec legenda sant. Nee de Philopatore doUtan- 
'*4Hm est, qnam ladfie reddidisse videtor Tarpitios, cnios 
9hiIopatorem aliqooties commemorat NoniiiaL V. Bothii 
itikgm. Comic. p. 91. Nisi is Posidippi Pliiiopaterem (Aa- 
thldc. p. 98) expressit. 

Porro aiiae sont faboiae qaae pr^^ter freqoentissimam 
MmiBam Antiphanes et Antiphon perBmtotioBem do- 
-Mtalri potest Btri aaotori rectias assignentar. Spectat Iwec 
dobitatio ad Adonidem Meleagram Medeam^ fortasse edaBa 
ad Philoctetem et lasonem. Adonidis notitiam nni Anti- 
atticistae debemos, a qao tribus locis hanc fabaiam comnM* 
morari Tideo« Primom p. 77 25 'jixltjQiav: * JlPTtqiavij^ \ 
*jiS(iiv$S$* 6 avtog evxXijQMfia dvtl roti TcaTOQ&wfjta^ obi ; 
eodex hab^t ^Awicfm. Tam p. 80 24 *Avd fdaovi ovtX \ 
rov iv fxiaw ^Avvtfpdw^g *A8(iiviS$, Ita Beklceras; secl *-^fif— j 
Ttqmv ex Rohnkenii apogfrapho citat Petras ran Spaan Dis^ I 
sert. de Antiph. Rhamn. p. 251 et Wjttenbachias ad Plia- ! 
tarclii Mor. p. 103 c. Deniqae p. 103 15 KatdXvaivt xmi\ 
TavTfjv inamHvTai,. ^AvtiKpdvrig *A8(iiv$S$. Ita i^or vijc 
certi qaidquam constttuas; qnamquam ▼ocaboium xatdkva&^, 
eo praesertim quo Adonidis auctor sensu posait, i(a eompa-i Digitized by VjOOQIC ntuflii esli at in trageedia vix lociiiii liabaiiM ?id6«tiir. Ae- 
cediC quod fabnla de Adonide Atticoriini certe poelamai Md- 
laa unqoam ad tragoediae compoaitionem iiaua eat. Fecit id 
primoa omniam is qui nt in vita ita in poesi nihil Boa albi 
iioere eiisiimayit, Dionysiaa mdor, cniua Adonidem tragot* 
diam liabemns apnd Athenaenm IX p. 401 f. Poat Diony- 
aium idem ar^mentnm tractaTit Ptolemaens Pliiiopator, at 
constat ex Scliol. Aristophanis Thesmoph. 1059 it?]\(aaa Si 
avTOV (Enripidem in Andromeda) IlTolffJiaiog 6 0iXonttTtoQ 
iv y neTioitjTU TQaywdia *A8iivi^i. Tanto freqn^isa ki^ 
nidia fabnla eomoediarnm argnmentum praebnit, nt doeeat 
exempla Platonis Nicophontis Phiiisci Ararotia Sotadia. Noq 
dnbito igitnr quin Autiphanis fabnia fnerit Adonis, In fBMi 
sententiam etiam Spaanius inclinabat* Ad MeleagrnB %t 
Teniamna, Antiphani eam fabuiam adacribit Pollnx X ff, 
Antiphonti Aristotelea Rhet. II 3: vnox$t%a$ ij oQy^ j^q 
oUyioQiag siQOQ Tovg ^ij nQoai^xoVTag^ nQoa^xii Si w^g 
iJTToat fMJ oXhywQHV^ ToTg Si q^ikotg^ idv r« fi^ €v Hym" 
aiv ^ nomavv^ xal hi fiaXXov iav Tavtxvriaf tuxX iav for} 
aia&avfavTai iHotuq 6 * AvTUfHvTog IlX^^innog ^*) ra! Jt£f- 
leayQio'' 6)uywQiag yaQ %6 fxij aia&dvsa&at ai^iuiov, tt 
ibid. 24 ix Tov MaXidyQOv tqv 'AvTiqxSvTog 

ovx 'iva XTdv0ai (lege xdvo^at) &^^Q* onaig Si /MOQTVQig 

aQaTfig yivwvTat MtXedyQOf nQog 'EXXdSa. 
Qai locns ex prologo fabniae petitns Tidetnr. Farllirfml 
quiqne Graecornm hcroea (ita fere apnd poetam fnlBae tI^ «•) Piexippl, qni Althaeae frater fnlt, Apollod. I T 10 et 
Hygin. fab. 173 sq. magnas in Meieagro AntiphonUa 
fttisse partes docet Athenaeus XV p. 673 e.f, ubiAdran* 
tum sive Adrastum in commentariia de Aristotelia £thi« 
cia Nicom« copiose naQi tov naQa * AvxKfoivTt t<o TQa^ 
ytoSionoua IlXtj^innov egisse scribit. Sed de hoo iam 
Spaanium admouuisse Tideo» Digitized by VjOOQIC 816 ANTIPHATTfiS. 

tor) oonTen^iliiit, non qno ipsi aprfini €alydoniam interfi- 
dint, sed nt Meleag^i Tirtutem Graecis testificeutur. Vides 
•rtttionis et sententiae colorem esse eum, nt Meleag^rnm 
tragoediam fuisse appareat. Quid i^tur Poliuci faciendum 
Ifeleagmni tanquam Antiphanis fabulam laudanti: xcu yccQ 
wal rovto (^aaxonvnvrj) av tig ivgo^ iv * AvTkffHmoq. M*- 
IsaYQff 

aaxonvvivriv nva 
dixpovg aQioyov, 

-An bic etiam Antiphontis nomen Ruhnkenium sequuti repo* 
semns? Non puto: vocabulum aayoTtvnvfj ne iliis quidem 

.qidbus Antiphon scripsit temporibus tragico poetae coneea- 
nm fnisse crediderim. Praestat igitur suum utrique Melea* 
fmm relinquere. Tertlum drama, de cuins auctore dubitari 

.|i088e dixl, est Medea, a Polluce laudata VII 57 ^jivn^ 
^ovfiQ Si (pijaiv iv Mtjdaia* ijv ^itcjv afioQyivog. Ubi 
]l«hnkenin8 Antipbontis nomen restitui volebat, haud aliam 
•b causam pnto, quam quod lasonem Antiphontis ab Anti- 
•ttic. p. 90 5 allatum non nisi titulo a Medea differre sibi 
persnaserat. Medeae fabulam a tractatione comicornm poeta- 
rnm minime aiienam fuisse, Strattidis Eubuli et Cantbari 
exempla «docent. Ac fortasse ne lasonem quidem scripsit 
Aniiphon, sed Antiphanes. Maiori cnm iure Philoctetem 
Antiphani abiudices et Antiphonti tribuas, non quod tale argu- 

. aienlnm a comica poesi abhorrere videatur (Epicharmi enim et 
fitrattidis fabuiae contrarium docent), sed quod unicum huius 
fabulae fragmentum a Stobaeo Fior. CXV 15 et Arsenio Viol, 
p.480 serFEtum, nescio quid tragici coloris praefert: 
aoffov yi Toi n, nQog ro /Jovhveiv ej^si 
t6 yVQ^S» ^Q ^n noXV idov rs xai na&ov. 
8ed hoG quam faliax argumentum sit ipse intelligo; nec 
eommemoratur Antipho a Phatio Bibiioth. 167 p. 111 in Digitized by VjOOQIC ATrTIPHAlVSt. tltr 

poetia qnltat Stobaens in conciniiando Flosflegi* HM» «!*• 
Omnitto paucitsima AntiphoDtia tragoediarnm extaat^ft^^ 
menta. Praeter ca enim qnae snpra attnli, vix conmemo*. 
ratnr niai ab Ariatotele Etli. Ead. VIll p. 1289 atjfiHov 
d'£AoiT* &p 6 (filog /AalloPf d fiij tpdixoix* afjt^(o, yivii^ 
<nce$y tj yivoiaxao&ai^ olov iv ratg vmQfiohtig al yvpaateQ 
noiovai^ xal 17 ^AvSQOfidxv v *^PT$(fi!vTog, et itemm ]io« 
clian. p. 847 30 xa&dmQ yag inoi^aev *jiPT$qvliv 6 mHfi^ 
Ttig, ovTt» xal ix^i' Ttxvy yccQ xQaToifiev (Sv tpvail 
v$xiiifie&a, qaem versam Violario ano intniit Aneaioa 
p. 130. A ^ammaticis ne semel qaidem ad partca vooatar ' 
Antiplion trag^icas» ut luuc etlam sententiae noatrae, fw/ 
Adonidem Medeam et lasonem Antiplionti abiadic«vimn% - 
ar^mentnm petere liceat. 

Hand minus ferax errorum permutatio nominnm Aatt* - 
pfaanis Apoilophaois Antisthenis Aristophania. Prioris gene* 
ris exemplum habemus apnd Athenaenm III p. T5c, idM. 
qai laudantur Autiphanis Cretenses, non hnins, sed Apollo^ i 
phanis fabulam esse alio ioco demonstratum est. V. quae anpra 
dixi p« 267. In Antistlienis iocum irrepsit Antiphanea apoA:; 
eandem Athenaeum XIV p. 656 f ^ ^VTKpdvfjg d* iv tfh/oao^, 
yviOfiiXM' xai yccQ ixetvai Ta SsXtfdxia aQog /liav xOQTm^. 
ipvaiy xal iv IIqotq€7itixm Si* dvTi SiXffaxitav nQoa^>i^ 
a&airy ex quo ioco 0vaioyv(afiix6g et IlQOXQimtxog in iiK 
dicea fabniamm Antiphanis recepti aunt. Atqni Anlisthfiite 
nomen reponendnm esse tnm ex Poilnce iateUlgiter YI M 
fibfi/Svltog — exntafjia ^ofifiovv iv Ttj noaHj dg *J^49Ai»\ 
Vfig iv nQOTQmT$x(^ , quae anpra atiigi) tum tcro Bfefoiiet; ^'') Scripta haec sunt longo tempore ante Athenaenni a 
bindorfio editum, qui aiiato Diogpenis loco eandtm Athe*^ 
naeo emendationem adlubuit. Digitized by VjOOQIC 8iS AimraAVBB. 

LiertlBi docel VI 1 15, nbl In scriptlt Antfstlmfa oonrtie- 
mw h i r mgl aotpiataiv ^atoyvcDfi^xog et n€Qi dtxaiaavyjjg 
IMU ivd^iag IlQotQBmixbg nQiSjog Ssvr^Qog TQttog, 

Nee oiiDUs certam est, ex indice fabularam Antiphanis 
dinfnandani esse Theogoniani« Eam unaa omniam com- 
memerat . Irenaeus c« Haeret. II 14 (10) Vaientinianorum 
dedrinam de reram erigine exponeus. Multo verisimi* 
liHSy inqoit, et gratius de universorum genesi di« 
xil nnus de Teteribus comicis Antiphane» in 
Theof^enia. Ilie enim de Nocte et Silentio 
CMinoa •missnm dicit, dehinc de Chao et Nocte 
Gn^pidlnera et ex iioc lamen, dehinc reliquam 
8Bfian.dam eum primam deorum ^enesin. Poal 
quos rursus secundam deorum generationem in- 
d-neit, et mundi fabricationem, dehinc de secun- 
dis diis narrat hominum plasmationem* Unde 
ipai a-asUmentes sibi fabulam qnasl naturali dis-* 
p^tatione commenti sunt, solummodo demutan* 
taa eo^rum. nontina, id ipsum autem universornm 
gknwatiernie initium et emissionem ostendentea: 
p«e Necte et Siientio Bythum et Sigen nominan* 
te4, pro Chao autem Nun, et pro Cupidlne, pe> 
qnem, ut ait Comicus, reliqua omnia disposita, 
hilVerbam attraxerunt. Haec igitur Irenaeus, qnem 
fliiiinlMiii/ qiai dlcitoiv aententiam non satis sdncere et fide- 
IMllr vedriMlise oinBCS concedant oportet qai eum frBeoM 
pUisMpAlae wl levem consuetodinem contr»xerint. Necte 
d (gHaiB<iD AfltiphaBe» Chaos pro^BBtinn affirmat EBittiverD 
nt mittam, graecae cosmogoniae auctores Chaos omniam re- 
rom prindpiam posuisse, Silentium et Sige a Tetustissima 
iUa Oraecoram philosophia plane igaorantur atqpe a Neo- 
platonicis demum et Qnostidb sunt introdaota. Nee cfmit- Digitized by VjOOQIC AHTiviiAHn^ Wm 

tendmiietl Iramui in reddenda gcted pMtM n ai ot fa liU 
ipwn repvgnare, eiini ValentimaBot Antipliuiia Noeli Bj- 
thujD, SUendo antem Sigen anbatituiaae aflfinMt. Gol dtfB^ 
cnlttti si qnia ita occnrri poasc in aBinnm indueat, nt Si- 
lentiam imperito interpreti imputandum esse, ipaum Ire- 
naeam antem Galenen posnisae exiatimet (aKpd enim wta- 
bolom qnod Silentio respondeat repertom iri dif&da)^ iie 
Ita qnidem rem confectam esse apparet, si qnidem etiam 
Galenes notio ex novitia Gnosticomm doelrins «piaMidt. 
Haec sufficere arbitror ad fidem Irenaei in reddenda Anti- 
pbauig. aententia elerandam. lam yero quid iBBflripjlipiil ii* 
bolae facieadum pntabimns, ex qua Irenaens cosmogonicam 
Antiphanis aapientiam derivayit? Num graeenm poetam dra- 
mati, in qno deomm natales celebrarentnr, Tbeofoniae oo-i 
men feeiase credibiie est? Novimns ^A&iivoBQ yovi^ A&o^ 
fovdg^ Jiovvaov yova^y ^AnoXkwvog yovag^ et nlia Us afmi^ 
lia, de qnibns alio iooo exposuimns. Sed Jw/oviav vek 
dmvaoyoviav vel ^ AnoXXfavoyovtav quis nnquam Tel faadBr 
aQdivit? Accedit quod nnina qnidem dei deaeve «rtam M 
iabola aUqoa repraesentari facile fierimnsi sed qao pBOta: 
onmiDm deomm nataies diversissimi nnin» &fcalae iiiibm 
indndi potnerint) protsna me igiiorare fateon. Poroommod» 
iQtem aecidit. nt Qannes has dnbitationeo comparato A«iato«< 
pbaniaram ATinm loco inde a Tersn 098 removore Iioeat;« 
Notom est co loco Arbtoplmiem pbiioeopbormii' de mnttdf 
«rigine decretfs ita nsnm csse, nt> avinm g^enna imiaoiiBilbM 
tiifl antiqniiia esse demonatraret Sed andiama» itmm ifmii 
pnitapiae antiqnifatem iactentesr 

QOg BV^" 

rn S^ovS' a^Q ovS' ovQovdg nv* '£fi^vf S' iv 

fma$ x6kno*g Digitized by VjOOQIC ' J| oS fUQmUiQfiivatg m^tg efilaarsr ^£^(ag 6 no&HVo^ 
tniXfiu^ vdiToaf m^^yoiv xQvacuv^ tiscds avifjuixeai divaig. 
ottfog ii Xa£$ mifoeVTi fAiyilg vvxi(f xata TaQtaqov 

BVQVV 

ips6vnv0€V fivog ^fiiteQOV^ xal nQfotov aviiyayiv HgtfiHg.' 
ftQOt^v d*ovx ^v yivog a&avaxn^v^ nQiv ^'JEQwg |i;w- 

fit^ev anawtai 
. ^Vfmi^Vfuvmv S* itiQfav itiQOig yivet* ovQttvog cSsuom 

vog ts 
$uA fi^ mavtm te <&mv fuxxaQwv yivog aqiiO%tw. ^Si 

fdv iofiiv 
- ftokv nQea/3vtatot ndvta>v fiaxccQwv. 
HMC.tiqnte cnoi Irenaei doctriiia comparaverit, in nonnaliia 
qniiem alterum ab altero dissentire reperiet,,in nniversam 
aitem t^ntam ntriaaqne simiiitadinem deprehendet, \ix at 
inUtari posse Tideatar qain Irenaena, sire quem ille aacto- 
i^ seqtialaB est, bunc ipsam Aristoplianis locum ante oca- 
IwB babuerit; quod si verum est, iam nec Theogoniae no- 
■te ofieiisibnt esse potest, quo nomine ad significandam 
kmc AristopbaniGae fabolae partem non in^te, suo autem 
cdnsiiift aectMnmodtftissime usus est. Unum quod dubitatio* 
M6m*movei:e poasii boc est, quod Irenaei verba: per quem, 
ut alt Comicus, reliqua omnia disposita, ai ad Ter-> 
Iftm ia fraecnm sermonem transferas (ac constat latiaam 
iatMpmMotkem Irenaei diligentissmie graed exeoaplaris yer« 
ha «pmAisia), perfectissimttm effidunt Beaariaiiiy S^^ ov 
ta Xomd ndvta Siats&eifiiva, Biwe Qt Ant^hanea forma 
(v« BBpra p* 810) utamur, SeSi^xijfiiva. 6ed uit in reliquls 
liberius versatus est Irenaeusy ita etiam illa per quem re- 
U;qiia omnia disposita^ Aristophanis verbis: ^EQctg ^vv- 
ifii^ev ilnavta, rei^ndere crediderim. Digitized by VjOOQIC AVTIMAinBt. tn 

Cetenim frafQetittssime Antlpliaiils et Arktephaids Me- 
mim iDtcr se ewe periratata, enmqiie plariworam errenmi 
fontem extitime aberrimam, infra pateblt abi de Antiphania 
falNilia sigillatim exponam. Hoe loeo anom tantom affciui 
exemplam. Clemena Alex. gtrom. VI p« 751 liaee habets 
'jigunwpapovg yQatfomog 

^^$ov i^iig tav fiiov Sixatog Svy 
X^iQ T£ ^OQV^Sov Tcal fpofiov ^ang xaXSg^ 
6 ^EnixovQog Xiyu <:Sixatoawtig xaQnog fieyiatag aTOfa^ 
^ia^> Hinc frafmentam illad inter Aristopbanea receptt 
Dindorfiaa p. 206. Qaod nam rectc faetam sit Tcbcmen* 
ter dabito. Ita enim comparata eat illoram ▼eraaam sen- 
tentia, at alienissima exittimanda cit a pocsi Ariatoplmiiiay 
egre^e aatcm deceat AntipbaDem b. e» poetam ethicia aeiH 
tentiis qaam maxime abandantcm. 

Penrenimas ad eas Antiphania fabalas, qaarom de aa« 
ctore iam vetcrea ^rammaticoa dabitasse compertom babe- 
mas. Sunt autem hae: ^uihintQuc, ^'AvtHa, "Ynvogt ^Aq-- 
yyQiov atfaviofiog, JvanQatog^ Qaarom quas primo lo^ 
BominaTi ab aliis Alcxidi assignatas faisse constat, de qao 
disBcnsa quid mihi statuendam Tidcatar infra,abi dcAlcxide 
disaerai, expositum est. Neque alia daaram reliqaaram U^ 
bpfamim fiaissc Tidetar ratio, quarom alteram *AQyvQiov 
a^avia^iog inacriptam Athenaeas IX p. 409 d ita comm^ 
morat: *jSn$yivfig ^ 'Avti(pavfjg iv 'AQyvQiov acpaviafif. 
Eiasdem titoli ct fortasse etlara arfomentl ferebator drama 
Strattidis. JvanQatov alios Epierati tribaisse docet Atbe-' 
naeos VI p. 262 d, obi allatis aliqoot ex Epi^cnis et Anti^ 
phanisDysprato versibas inter se aimillimiSf ita perfit Athe^ 
: ix tiig naQa&ioifog tfSv iaft/iiiwv S^Xog iativ 6 
tXQatfig ta tov *Avt$^>avovg fUTivayxuiv. Qaae qoin ad 
Ipatam ADtiphancae labulae cditioiiem ab Epicratc iactam 
fi BuL crit. CoBi. ansc 31 Digitized by VjOOQIC 'itQ JlKTiraANCt, I ipe«teiit vtx duUtftvefim. Omista ie tnetore dubitatione 

Aiitlplmiti eandem fabuiam tdaeribit Atlienaeus XIV p. 6§lf. 

His praemisdlA reliquas fabulas euumerabimas, quod iU 

commodissime fi«ri poterit , ut ingentem illam dramatQin 

'Antipliani CritHitonim multitndinem ad certaa quasdam clas* 
aes rcvocemus, inilao ab iis fabuiis facto, in quibus mytblca 
argumeuta tractata fuisse ex inscriptionibus conilcere licet. 
Praeter Adonidcm igilur Autaeum lasouem Medeam Melea- 

' grum et Piiiioctetem , de quibus supra dictum est, ex boc 
^enere sunt Acoius Aesculapius Alcestia Atliamaa Aphrodi- 
iae nataies Bacchae liafiiris Caeneus Cyclops ileaealioB Ga- 
nymedes Giaucus Miianio Minoa Oenomaus vel Pelopa Om- 
phate Orpheus Phao Thamyras fortasse etiam Autea et Ar- | 

'€as. Quamquam enim Antea famosissimae meretricis nomcn ', 
est, de quo supra p. 250 exposuimus, Antiphauis tameu fabula i 
an uoii tib eodem scorto denominata nt, certe dubitan potest, 
atquidem Athenaeus Xlil p. 567 e, ubi de meretiieibus agit ' 
quae comoediis uomeu et arg^umeutum praebueniat, Enuici , 
qiridem et Phllyllii Auteas commemorat, de Antiphanis au- 
tem fabnla ne verbum quidem addidit. Similiter p. 586 e 
ino ^uiviiiag xal olev dQccua imyQa<f6(jttvov, ws ^QOtmov^ 
Evvixov ri ^luXvuuov, ''^vxHa iart. Itaque Antiplittneam 
fabulam ad iobatae filiam Belierophotttis amore fiimosamf 
Homer. Iliad. VI 160 cll. Boettigero in f^cturls vas. yoL I 
p. lOT, spectasse coniicio. £x prioribus Antiphanis fabuiia 
fiiisse Anteam docet Peronis uuguentarii, Theopompo comico 
Mquaiis, commemoratio apud Atheuaeum XV p. 690 c: /tcri^i' 
fA0ViV6t> rov fiVQonvilov tovtov Tov IleQcjvog xal &£67tOftt\. 
nog iv 'A6^ii]Toj ycal 'Hdvxdgtt', ^AvTiqavrjg S* iv 'Avtiitfi 
ex quo fabulam circa Olymp. C actam fuisse coniicias. Ban-1 
dem postea ab Alexide paucis locis mutatam et iterum in cer.i^ 
tameh commissam fuisse ex Afhenaeus III p. IST b intell^. / Digitized by VjOOQip 

\ AHTirBAIIM. SSS 

gtter, qoi eomiiieiiior^ Antiphanift &btila BiiUick: to avrd 
dgafm ifi^Tai xai iaq * AXi^^o^ iv oXiyotq atpoSQa duzX^ 
Xarroif. Praeterea laadaiur ab PoUace VII &9« 

Minas eerta de Arcade pronuiiciare licel. Ea '.^^« 
xaSia Tocatar ab Atlien. X p. 444 d. 'AQxaq aatem ab He- 
rodico apnd Athen. XIII p. 586 a. Prius iiiud iiaad dabie 
Titiosam eat; nuiii enim aiiqoam comoediae titaiua a pr^« 
vihciae rel nrbis nomine inditas eat* Sed Arcas utrum de 
faboloao iiio loYia et Caliistonis fiiio, an de homine Area- 
dico inteiiigendam sit, in medio reiinqnere .prae»tat« Neo 
de Phaene a Pollace VII 192 et X 4 laudato rea eerta 
omni^e dsbio cKempta eat. Qnis enim affirmare andeat, 
non Camdiciim iiiom Pythaforistam fabulae nomen dediwe 
qaem commemorat Aiexia apad Athen. IV p. 161 e 

af oiaO' oT$ 
MskavmniSi]g iratQog iati xal Oafav 
xal Qh)qoiAayog yun ^Pavog^ ot 8&' '^fiigag 
Sunvovai nifintriQ ahfitmv xorvkfjv fiiav. 
Aeoii qoae ratio fderit fra^menta fabulae aaiis doeere 
ddentBry qaae aenraTit Athenaeaa X p. 444 c« XII p. 553 f, 
Qaoram ^faod primo loco commemoravi raanifeatam Eorjpi' 
dei dramatia ab Ariatophane acerbiasime exaiptati ^^) iiii- 
tationem continet. Cfir. Valckenariam ad Eoripldig H^ 
pollSM. ^*) Exemplis iam addere iicet Pac. lI4y^yM Schol. Ve« 
•netoa: TtaQa r^ i| jiiokov EvQiniSov^ ag^ hvfi^ ^pa- 
THV ayvcov uiioXog (ifvd^iv rs xixva (fiXrata. Qaae 
ita corrip posse Tidentur: 

dg' itvfiov (fdttv tyVfjdV 
AtoXov iVva^AV tixfa ipiXtata. 
De Aeolqsicone Aristo^h^ms, qua fabola Euripidis Aeo- 
lum data opera iuserat, doete disseruit Grauertos in 
Hliseo lUieii. Niebphrii ^d. II p. M «t 490. 

81 ♦ Digitized by VjOOQIC Eadeni Aicettldit ntio Ibime Tideliir «b Aibeneo 
111 p. 183 d. XII p. 553 e laadatae« Neqiie eiiini diibiio 
qain Antiphaiies respiciatar ab aactore arfonenti Earipid. 
•Alcest* apad Matthiaeom vol* VII p« 114 staQa rots xfafAi^ 
xois iK^akkttai (h. e. exploduntar) tig avoixeux t^g t^ayi^ 
x^g noiri(T£(og o ts *0^atf]g xal i} ^Alxtjatig, wg ix av^- 
q>0Qag fAiv aQ^ofisvaf ilg euSaifWviav Si xal ;|fapay xata-^ 
hq^vta. Ita enim pro edito tQayixotg lcigeadam esse vidit 
Lachmannas apad Glamiam Dissert. de Eusipidis Aic. p.59. 
Ceteram haad qaaqaam improbabiiis eat coniectara Boeckhii 
Alcestidem Antiphanis commemorari in monamento didascar 
Uco Inscr. I No. 231. Acto ifitar faerit Oljmp. CVI S« 

Aeacalapiam iaadat Athenaeas XI p. 46&b« Atha* 
mantem Poiiax X 63. Qaae Aphroditae saialee io- 
scripta fait fabala, eiua aatit lonfom fra^meatam terravit 
Athenaeas XV p. 666 f, ande sampsit Schol. Luciani Lex. 
II p. 825, ubi pro Antiphane Arittophanit nomen scriplam est. 
De titaio fabalae supra diximat p. 279 sqq. Eandem fabaiam 
faerant qui ti^nificari putarent ab Athenaeo X p. 440.b^ ubi 
est *Avtupavi]g iv * AcpQoSiaiff^ et ab Stobaeo Floril. XXIV 
27, ubi quum in margine Getn. scripluiii ; legatar Anti- 
phanis in Apbrodis.^.Chro^ioAiioiicojttQes^pat^, sed saarn 
coniecturam seqaittus scripsit: Antipiianet VetneTalibus 
h. e. ^AcfQoSvaioig, idque probant Koppiertiut Ohterv. plii- 
lol. p. 33. Sed Gaisfordius e codice edidit *AvtHpccvovg i^ 
' AipQoSiaiov. Neqae aliter Antiattic. p. 9iJ9^ tmi/iat6tv z 
'Avtifpavrig * A(pQo3iai(a, Itaque diTeraa haec fabula fait 
ab 'Aq>QoSiti]g yovatg^ Eias titnllam haud «KUlc^ter de 
Veneris festo in fabula repraesentato interplret^er, nisi hoc 
tentu reqniri videretor plaraUt ^AtpQoSiaia^ : JBfili^ addoeor 
fere ot verum draniatilt nomen iuiste cr^in *A(pQo3ia$o^^ 
quo nominc hominem aoioiibiui ifii|iMt^ jMfttam iig«illcarl Digitized by VjOOQIC ptwter alios doeel Grftnknuitimis Belik. Atieeil. p. 472: 
)Mfifiav£Tai (ro mfQoSiaiog') im rdSv Xayviov^ tMV iQmvir- 
sedis »fQl tfp^ awovaicev xal atfoSQtSg^ durAHuivwv, JVisi 
forte de Veaeris atatitft interpretsrt nMilfe, qm sensii *^AcpQa» 
3i<nov hftbemQs opnd Grammttieoni Bekk. L L ^^tpQoSiefioiv 
liifoq to Ti]s ^JfpQoSitriq iSog^ el Atlien. XIII p. 585 f yi- 
XaQyvQoq rig iQaar^s vnoxoQiC^ofAtvos 0vxr\v (Phrynen) dmv 
*^q>QQSiavov §1 IlQa^iTilovs* V Si 2v Si ^'EQfos 
QiiiSiov. 

BnBiriii od porte» TOeant Athenaeua II p. 47 d» Pol^ 
lai X «5» Antiattieista p. 89 «8. Baechas Athenaeua XI 
p. 441d. Caenemii idem p. 48&d. CyGlopia «iiiae di* 
veraia lodo fragmenta aervaTit Athenaens II p. 65e. YII 
p.293f etlX p« 402 e» ad unnm fragmentom eommode eon* 
lengi poaauAt Praeterea laudatur a PoUoee IX 88.. Deu^ 
eaiionem eommemorat idem Athenaeua III p. 118 d, Ga« 
ojmedem Seboiiasta Boripid. Troad. 822 ei Athenaeua XI 
p. 459 a. Glaucum Follax III 48» ubi fnidetHy irt apud 
ScboUaatam Eoripidia» Anatophania Romen pra AntiphaBe 
aeriptum eat* MilanioBem affert Athenaeus X p. 42S d^ de 
eoiaa loeo aupra dictum est p. 297. Eiusdem fabulae titnlmn 
fuenmt %Qi PoUuci reddendum putarent VII 24 > ubi iauda* 
tur ^uivT^paVtjs Mvl$tivu Sed Mvkwv piatrinum satia 
aptua eat eomoediae titulus. Comparea Ergastuium Pom* 
ponS Moaio laudatum» Porro Minoem habemus apud 
Athenaeum II p. 58d. Oenomaum Tel Pelopera ifoidem 
IV p4 MlOe. Omphalen, in qua magnae HercoHs fuere 
partea^ .tribut locis aff^t Athenaeus III p. 112 e. 12ftb. 
125a. Orpheum PoUux X 172, Thamyram Atbenaeua 
VII j. dOQ^. His addenda fortasse Andromeda, quam 
tanqpMlmi ^ristophanis fabnlam ad partes. yocat Antiattie. 
p. lOj^ i^\jiH\lJasi cfVrl Toi/ }un<^v» * jQiatOfpaVfis *Av^ Digitized by VjOOQIC iQOfjiiBa. Aorittom Xii^fag ab anttqat6 cMoediae poeti alle- 
nam ease recte statuit Dindoriias ad Fraj^. Aristoph. p. 10. 
Succedant Iiis eae Antiphanis fabalae quibus a eertis 
qnibusdam hominlbos noinina imposuit, Cieophanem dico, 
Euthydicnm, Gargythnm, Lamponem, Leptiniscuin , Leoni- 
dam, Lycouem, Midonem, Obrimum, Phiiiscum, Sapplioiiem, 
Timonem, qoibus dubitaiiter addo Heniochum et Philetae- 
rom. Phiietaerus enim ab Athenaeo IX p. 396 d iau- 
data plane incertum est utrum poetae Q^vXiraiQOg an <PiU» 
raiQog dicta fuerit,- eademqoe dubitatio cadit in Phiionidis 
Aleiddia Ampliidis et Henioclii fabulas eodem nomine itt* 
aeriptas. Si viri nomen est, fortasse a Phlietaero poeta m-' 
mlco, Aristophanis filio, fabula denominata est, sin adiectlre 
eapiendum, hominem hoc di-aniate descripsisse poeta oensen- 
dtts est, qui officiosa seduiitate amisornm commodis inser' 
Tiret. Taiis hominis Imaginem habemus ui alia mittam 
«pud Tlmoelem Atheuael VI p. 8^d. Neque alia He^ 
nioehi ratlo, cuius memoriam habeiiiQS apud Stobaeum 
Fior. CVIII 28. Hulos iiominls eaim osoa etsl fr^uetitigsi* 
nms est, nlhii tamen obstare videtor qoo mlnuB ab 'aurigfa 
ftbolam nomluatam eredamus* Aeiins Dionyslus apod Eu^ 
stath. p. 576 43 'jt&ivfjavv f}V xal taypia a§$6ioyov oi 
^ioxoi. xartXiyovro yaQ ol evstdQcitaTO^ &QftatoTQOffV- 
aovreg. Photios Lex. p, 71 30 ' Hvioxon ol eifn&QoitetTOt 
*A&fiVf}ah xateXiyovTo aQfiaroTQorpijaovreg (aaneQ inneig, 
De Cleophane ab Atheiiaeo III p. 98f laodato nlhil com- 
pertom habemoa. Eothydlcu^, qlianl hibemus apnd Athe- 
naeom IV p. 169 d. 33S c et Harpocraf. p. 183 39, fortasse 
de eo Eothydlco denominata est, qoem c6mmem6rat Aeschi* 
nes c. Timarch. p, 65 Rsk. ovtog eHa&tjro iv ItetQaiei inl 
tov Ei&vSimv idrQeiov. Cfr. Ibld. p. 75 et Soldam toLIH 
p. 469 noQVog iv lleiQaui naQ* Ev&vdix(^ SiarQixl/ag. Sed Digitized by VjOOQIC ffiemt etfam «lii Eniliydici illis lemporUmn. V. ScbiiUdiiiiiii 
ad DtDweh. adv* DemaU. $. 83. 

MaUum dobitelionM viris doetis' eltulit ea qniie Gor- 
: ^ythne inscripia fnit fabnla, ab ono landata Athen. VIIJl 
I p. 340 e. Nec sane inepta est ReineaiiVar. lect. IIl 3 gcn« 
tentia pro Gor^ytlio Ger^ithii nomen ease reponendnm su^ 
fipieantis. Fnit .is famosiasiinns adalatar Alexandri magni, 
coias Domen etiam Clearchng Solensis libro qiiem de adn* 
Ittiene scripsit praefixerat, ▼. Athen. Vt p. 255e. Nec tar 
men ipidqitam no?aiidum pnto. Gorgythus enim nomcu 
fnisse Tidetnr Asiannm. Certe Gorgythion, quod nomcn 
Aon dlTersnm eet a Gorgytho^ in Priami tiljis comnjiemora- 
tor «b Hdmero liiad. VIII 802. Cfr. Apoliod. III 12 13. . 
DeLampone 8upradictamp.813.et275. Lcptiniscuiii 
et Leontdam habemus apud Athenaeum XIV p. 641 f« X 
p. 432 e. Lyconi ab eodem VII p. 29Q e cotnmemorataje 
fortasse a Lycone Scarphensi, celeberrimo illis temporU 
bus htstrione^ nomen inditum est; i|uem aliqj^uando in qo- 
moedia, qnam actitabat, Tersum» qno munus ah Alei^andro 
magno peteret» inseruisse tradit Plutarchus de Aiex. fort* 
p. a34f. Cfr. Chares apud Athen. XII p. 538 f.. In enn- 
dem Phalaeci extat epigraroma AnaL Brunck. I p. 421. De 
Midone et Philisco» quas Pollux X 152. 176 comme- 
morat, infra in Alexidis fabnlarum recensa coaiecturam pro- 
talimns. Ohrimnm, qnod Tirt nomen fuisse ex Stobaeo 
Fkr. CXXII 13 intelli^tur, commemorat Poilux X 31. 
■Sapplinnem sopra atti^i p, 278. 

In Timone qpid consilii sequutns esse Tideatur poeta 
ittdicaTi p. 373. Huic enim fabulae, ab nno Athenaeo VII 
p* 809 d cewmemoratae, tix dubitare licet quin nomen a 
Collytetisi lll(^, Echecraiidis fHio (Liician. TioK cap. 7 et> 
Tzeizes Chil. VII 273) indituro nit. U qnum multos mulfis Digitized by VjOOQIC S29 AJITliPH4KBS. 

beneficlit deTlaxiiaet, pestnodani amieoiiiiii perfldlam eiper- 
tof homimim eongressaB fugit totomqae genus lnim&nam 
odio liabait» De eo fnsignis est locas Platarchi vit. Anton. 
79 p. 114, abi inter alia haec leguntar: tov Tifiwvog aya-» 
nSv xal ^loiv fiiov Scpaqxiv ais 8fj mnov&dg ofioia* xal 
yuQ avtog ad^xri&t\g vno (piXfav xal axaQKJvtj&iig f Sid 
rovTO Ttaohv av&goinoig anurxHV xal SvaxtQaivHV. '0 Si 
Tififav ^v *A&rivatogf og xa\ yiyovtv riXixia fiaXiata xata 
tov Hiiijonovvriautxov noXefAOV^ dg ix td!v 'uiQiatotpavovg 
Xttl nXatmog SQafiatfav Xa/Sitv eat^* xtofnoSiltai yaQ iv 
avtoig wg Svafievrjg xal fAtaav&Qwnog. Arigtophanis lod 
■nnt in Lysiatr. 809 et At, 154& Cfr. Phrynicham in Mo- 
notropo apad BelcL Anecd. p. 844 22. Reliqaa de Timone 
dicenda exhantit docta dispatatio Hemsterhasii ad Liician. I 
p. 99. Ceteram haad inepte, at eqaidem opinor, Antiphania 
fabalam a Laciano in Timone expressam esse coniidas. 

Deniqae haic, de qao cam maxime agimoa, fabalamm 
feneri fortaase Metrophon addenda ex Antiattic. p. 88^ 
84. S^Sovaivz ov S$S6aa$Vn ^jiQ&atoipdvfjg Mt}tQO(piSvtK 
Qaae ad Aristophanem' referri non posse perspecte moniilt 
Dlndorfias fragm. Aristoph. p. 9. 

A meretricibos complores denominavit bbolas, Chryaif 
dem, Phiiotidem, Malthacen, Melissam, Neottidem, fortasse 
etiam Archestratam. Ex his Chrjsidem habemns apud 
Athenaeam IV p. 173 0. XI p. 500 e. Qaae sl eadem eet 
Chryds qoam commemorat Menander in Adalatore p. 102, 
Antlphanea fabola postremis poetae dramatis accensenda eat. 
Eandem cnm aliis scortis habemos apad Timodem Athenaei 
XIII p. 567 f XQvalg KovaXklg "leQOxUka AonaStov. Phi- 
lotis laadatar AUien. YII p. 395 c. XIV p. 663 b. Mal- 
thacen affert Ciemens Alex. Paed. III p« 318 Sylb. *^i/« 
tKpavj^g 6 XfapLkxbg iv tp Mal&axn to kaiQixov tHv yv- Digitized by VjOOQIC foimp anoamnw^ ubt scribeiidaai M^kd^mf. Cfr.Thco^ 
pluiiif AtheBMt XIII p. UYf; ubi eani Nemitrio coaIqiiw 
gitar, 

TOVTWV tiva 
mv ifinXixovav totq Xivotg al fiaatQonoi^ 
f] NawaQiov r} MaX&axtiv. 
Ludrans rhet. praec. vol. III p. 18 vnofiHBuiaag to yXa^ 
fVQov ixitvo xal anaXov^ jiito&atda t^v xetffjnx^v ^ MaX^ 
^axriv ij FXvxiQav tiva fiififjaafiivog tS nQoatjVH tov' 
ff&iyfiaxog. Melissmiii habemus apod Slobteam Fioril. 
LIX 17. Meretriciom hoc nomen faisse docet Atfaenaeas 
IV p. IftTn: yiXoftog ovv iniQQayivtog nccQtjv ^ &£aiQO'' 
TOQvvtj MiX$aaa. Sed haec Athenaei faerit aeqaalis. Ita- 
que eam potioa Meliasam inteilexerim, qaam poatea Manlam 
dictam ease memoriae prodidit Macho apnd AthenaeamXIII 
p. 578 c. Neottis, coias nomine etiam Anaxtlas et Enbn- 
laslabnlaa inscripaerontyconunemoratar Athenaeo III p. 108 e. 
VII p. SaSe, ubi ridetar Demosthenes propter lasom ver- 
borom SovPai> et anoSoSvai, ez quo fabuiam circa 0)jmp« 
CIX Z acriptam esse cooiicere Heet. Cfr. Clintonl Fast^ 
Helien. p. 158 Kr. .Denique Arcbistratam sive, quae le^ 
gitima huius nominis forma faerit, Archestratam habe* 
Bnis apad Athen. VII p. 822 c. 

Progredior ad eas quas a provinciarum urbiarave lA- 
colis inscripttt fabuias. Aeg jp tios laudat Antiattic. p. 81 IS. 
Be Arcnde sapra dictum est p. 823. Boeotium habemna 
apod Atlien. III p. 84 a. IX p. 867 f. £adera Boeotia 
didtor apod eundemXI p. 474 e. XIV p. 6500 etPoIluc.X 
88» ut utrum praeferendam sit dubitare liceat. Byzaatium 
laudat Pollux VII 170. Cares Athenaens IV p. 184 b. 
Deliam idem VIILp. 878 a xvriaxa ^ jiQiatoffavifig iv Ji}* 
i.ia ta avyxonta Xdyava xvriata i\ atifktfvXa^vXA hxt* Digitized by VjOOQIC tM AMmmAswM^ 

iiflkMU Mmes^TBjHmmimm videliir. €{r. DiiidoTf. »d Ari- 
wtopk, Fvmgm» p« 9« Ad eaiido» locoiki reforenila vldetnr 
flos» Photii Lex. p. 178 14 Kvrjara Xd%ccvai ta avyxo- 
ma. Einsdem dtiili fabnla ferebatnr Sophili. Dodonis 
ad partes voettur Alben. XII p* 536 d, nbi Tnlge editor 
*j4vTicfavi]q JcoSdivij, sed B JwSklv^y qnod in Jondcividi 
motandiitn videtnr. EjpidanriunEi habeiims apnd PoUik. 
IX 99 et GraniKiatic. Bekk. Anecd. p. 454 32. Eadem vllioge 
Epidauras dicitnr Antiattic. p. 08 28. Ephesia esk 
apttd Stobaram Flor. LIX 6 et Apostoiium YIII d7. €o- 
rinihia apud Aibfluaeuai III p. 95f. Lemnias idem 
laudat YI p. 239 d, nlai haec e mytbologlco fefiere fait* 
Lencadiam Atlien. II p. 68a, Pollnx VI 08 et Soidas s. 
T. dve^avog Lj d um -babemus apnd Athenaeum X p* 545 c. 
Ponticam iUd. VII p. 392 f. Eodem tilaio inaeripUe fe^ 
rebantur &boiae Alexidis et Epigeiiis, quariim quod argn-> 
picMtm fberit dii^inare Iieety si memineria Pontleos, qnorom 
plerlqoe mercaturae eaava (erant fere salsamentarJi) vel ot 
pliiloMipbortim soholls interessent, Athenis versabantury fere 
lndHirio habitas.€«9e ab nasutiorlbua Athenieaaibusu Eo spe^ 
ct4t Aniistbeais dictum, qut fftgdq ^ollovtixov fieiQaydov 
(dXkQV ffoitav avTM ^xal Ttvv&avofuvov rivwv avrw Setf 
Bffti' Bii^XiSaQiov xatvov xal yoa(fUOV xcuvov xal mvatit* 
Siov xmvov, Tov vovv naqi^cf>aiv&}V Diogen. Laert. VI 1 3. 
Quibos i|d.d6 Stratonid dictum apud Atliena^m VUI p« 351 e 
et IvaaithaeBae apud JUachonem Athejiaei XIII ^ 369 f. 
Scythas vel Tauros aSert Pollnx VII 59 ^Aiftiqmfqq 
«V 2xv&atg ij TuvQot^gj sed Atbenaeus VI p. 248 c et 247 f 
^Avtkffavrig iv ^xv&p^ altera titnli parte omi8sa« Deniqoo 
Tyrrhenus laudatur Athen. VII p. 329 e. Ita mim recte 
PV pro vulg^ato TvQQtjvix^y quod omoes libri servant 
p. 249 f. Digitized by VjOOQIC Hte «ddcmJat» qim nd AMicftm tVettmt, TlioHeii et 
Phrearrliio« et fortasseCnoethideus, qn«ram illaSo^ 
^x$oi rj ^tiOQVTtojy recatBr apad Atheimenm XV p. 689 e^ 
sed 6a^';efo^ simplfeiter XII p. 553 d, Alteram indiois par^ 
tem de horaine qui fnrtia mag^naa opes sibi paraverit inter4 
pretatnr Sehwelghaeuftems, Phrearrhinra habemus Athen,, 
XV p. 691 d. De Cnoethideo, cains plenns titnins fuit 
Kvo$&%9hvg 4j rccarQiov^ habemna tefltimonla Athoi^ei X 
p. 448 e, nbi elim leg^ebatnt iv Kvoi9^iS$ ij rdaTQtiKy$ , et 
VII p. ^7e, nbi iifori fere habent kf KvopaiStin^ igm^ 
emendatdt IMndorfiua, Photittm antestatns in Lcx. p. 173 19 
KvoiS-iS^vgt OQo^ r^g 'AtPUfc^^. Mirum tam^n a mente 
fabuiae nomeii inditum ease^ fo^rtame igitnr. montis Cnoe^ 
Uiidet ^eninm introduxerat Antiph^nea, fpiemadmodum L74 
eabettnm ^heopompns comictts lipnA Schol. Pindari Pyth^ 
1175. 

Ab opifidlis artibna aliisqne eommnnis Titae ne^iis 
^pme iBseriptionem sortitae snnt fabnlae, earum primo loco 
poffenda qnae^ ab aliia ''Aygoixog, ab «Ul» "AyQr0$xo$ 
appelilitnr. Illud praeter Atheti« IX p« 8913'e. Mfih. XUI 
p^ 5fi7 d et iPollucem VI 55 qnattnor locia hahet Aatintti** 
cista p. M 27. 97 5. 105 5. IO8 8^ pluralem aatem habe^ 
mns apud Athenaeum X p. 455 f. XV p. 698 f et Photinn^ 
s. T. ^aydatog. Sed pleniorem fabnlae titulnm ''Jyqoizq^ 
^ BovTaXiiov posuit Athenaeus VII p« 304 b et 818 b» 
qnanim inscriptionum altteram ad secundam fabulae editlo^ 
nem spectare putaremus, etkm si aon diseite tcstaretnt 
Affaenaens VIII p. 858 d 6 neiQa t£ avnS sioitiTii (prae< 
cedit locus ex Antiphanis Parartto) iv BovTaXioavk^' omq 
iQccfta Tiov 'AyQoixiov iaTiV ivog Sioaycev^, Ubi quod Bn- 
talionem nnius tmp ^AyQoi-Am instauratam editionem esse 
didt, perdifficile expHeatu est. Plures enun fabulas V/; Qoir Digitized by VjOOQIC MS &i«Mptii, nee eertot qdo inte m difiliifUOfeiitairt co- 
fiioDiine diseretas, AnfiphftneDi in scenam coniBiisisae ne- 
qnaqnam credibile est. Nec qnidqiiam proficitnr Caaaiiboni 
coniectara, ▼octilam ii^o^ litura aanandam esse sus^caiitis. 
Appositfs enim iex Butalione Tersibus, in qoibus ^EkivnQ 
^(^'ficrra Antiplianea commemorat, atatim snbiicitAtliettaeaa: 
iv Si Tw 'AyQQtTtif ^Exittis /S^uara Sfpfjf pro quo, si Tera 
esset CasaUboiii coniectura , iv roig ^jQyoixoig Atlienaeo 
icribendum . fuifiset. Hanc igitur anoQiav sagacioribus sol- 
Tendam relinquo. Ceterum praeter Antiplianem Agrico- 
lam docnerunt Anaxil^s Anaxandrides Auf^eas Menander et 
Pliilemo. Q. Novfi Agricolam, e graeca fabula baud. du-- 
Ue expressam , aliqnoties commemorat Nonius. Vid. Bothii 
Fragm. p. 41. Ad Antiplianis et Anaxandridis Africolani 
respexisse puto Aristotelem Etli. Eudem. III 8 lAakuna 
S* etifl Toi^ovtoi^ (sc. avaia&fjToi) oiovg oi xwfKoS^Saaxaloi 
mtgdyavaiv ayQoiKOVs, oi ovSi tcc ^TQia xal ta dvayxaia 
nkfiaid^vai toig riSiaiv* Itaque simpiices et ad omnea 
Tofaiptatis aensum occalescentes msticos his in fabulis pro-* 
duxerunt comici. Neque alio Butalionis nomea spectat, qao 
hardos stupidosque bomines aignificari docet Scholiastes Ari- 
atoph. Ran. 1021. Talem hominem etiam Xenarchus re- 
praesentaverat, cuius Butalionem habemu^ apud Athen. II 
p. 63 f. Antiphanes autem eandem simplicis hominis imagi- 
nem exMbuit in Acestria, ▼. Athem IX p. 402 d, et si recte 
coniido etiam in KovQiSi fabula, cuius vide fragmentum ob 
Athenaeo VII p. 804 a servatum. 

Ceterae huius j^eneris fabulae sunt ^AxiavQw^ ^jiXci^ 
nTQia^ * AXievofiivYi ^ AvXtjti^gf AvX^tQlg ^ JiSvfiai, Zw- 
yQacpoQ^ 'Hvioxog^ ^laTQog^ 'InnHg^ Kvatpsvg^ KfiTtovQog^ 
Ki&aQiaTi^gj Ki&aQiaSog^ KoQonXd&og^ KovQig^ IlQO^a^ 
revg, StQatmT^g tj rv/wVj TQiTay(av$ati^g. Digitized by VjOOQIC Ex hii *Jl%ictQ$av habemoa apnd Atlnniaeiini IX 
p. imd. Xlil p. 586 a el PoUacIV 125« TitulQm ialKilao 
dnbiiis hacreo de sartrice an de muliere famula vel «ura^ 
trice ' interprcter. Alterius slj^nificationis aiictorem habeman 
Etymol. M» p. 47 44 ivrsvd-iV ccxaaTtig kal dxioTQUc avtl 
rov &tQamvtQta. Sed Atticos ctxiatQiav de sartrice dixiiae 
docet Lexieon Bekk. Anecd. p. 864 8 ^Jixiaaa&a^ xal dxi* 
aaiz ida<ta&a$^ o&tv xa\ ol ^Avtixol t^v '^niitQiav dxi^ 
arQucv TcaXoiiat. Ita etiam Aelius Dionysius Eostathii ail 
Odjss. p. 1647 58 et Etymol. M* p. 46 M dxiatQia xal 
ax^atriQj oSg vvv Qantag xaXovai. XQ^ ^^ ndivab mg ol 
naXcuol ywai^tv ixQtSvto itg tavtag tdg iQyaaiag^ xa&a 
xa\ vvv Sxv&at, De acu idem dictum falsse anctor eit 
Er0tianas Gloss. Hipp. p. 70 oi *ATitxot tdg QatfiSag dx^ 
atQiag xaXovat naQa to dxua&at xa\ vyta notnv td iftdr 
tta. Sed is scripsit dxiatQag. Denique non praieteremiilnil 
etiam Sophronis mimQm ^AxiatQtat faisse inseriptnni* Yid* 
Etymol. M. p. 490 10. Ka&oXov Si tovg moJiovvtdg tt xet^^ 
niJLovg ileyov. eatt xal naQa 2fifpQovt iv ^AxiatQtatSm 
Ita enim Imnc locam e cod. Barocc« snpplevit Bekkeroi 
Anecd. p. 1464» 

'AXtsvofAiVfi laudatur ab Photio Lex. s. v. o^^mt^ 
FoUnee IX 20 et Athen. YIII p. SSSe, abi quae comme^ 
moraBtur. meretrices Sioope Theano et Pythimdce, indiclo 
■ant hanc fabulam drca Olymp. CX ia acenam csae CMh 
ndaaptt. Cfr. Clintoni Fast. Hell. p. ISaiw 

AiXiitnv ab uno Athenaeo XIV p. 618 b commenMH 
nri Tideo/ quamquam haud sane inepta est Meursii BiliL" 
Att p. 1410 et Hemsterhusii ad Aristophanis Plut. p. 865 
cmtentfa, ad eandem hane fabulam pertinere quae traduiH 
ior a Plntarcho V. Demosth« cap. 4 : riv 3* o BdtaXog , eig 
fiiv hioi ^atVf avXiit^g t£v xcftiaydtMV* xqi 8gaftdtto$^ Digitized by VjOOQIC ^ faStWf imfiifStSv uixoy^ *jivT4fpav^g nmoiiiiuv. mm 
'di rm^ nig no$fjtov TQV(f>£^ xal noQoivia yQarpoviOQ xov 

B&tdXov fiif^vtjVTai. ltaq«e Batalas ille, quen qttldeiii An- 
'tiphsnes exiifUaTlt, tibicen foit in extremam moMitiem pro- 

fosnB. Platarchi locara expressiase Tidetmr Scheiiastea 
'Aefleiiinia c. Tlm. §. 126. BaTakov xaxanvytava xal fia- 

XaTtov. civofiaa&ai 8i (faaiv oi fiiv ano BaTakov avlti- 

tov fjiahaxoVf ol di ano noit}Tov xaTiayoTa.inQOVfiaxa yQtt" 
'^ovvOg, Si4niQ xal Jjjfioa&ivrf Sia fiaXaxiav .ovxfaq oyo- 

fiaa&^i^at. QiilbBs a^iiia ieguntur apad Grammatfc* BelLlt. 

Aneed. p. 81^1 BaTalog ixaXufo naqa xotg nakaimg jtAola* 

KOg, ano Baralov T$vog avXtiTOV fAalaxov, Sg xal BaTa^ 

Xiia raita i^evgev. , De Bataieis, quibas moiiia et effemi- 
'nata carmiua sig^nificaH Tidentar, niliii apod aiioa me legere 
^memln!. Permira autem sunt quae de eiusdem homini» carminibiu 
iftAllMiiiatnr Chrysostomua Caten, Mattb. I p. 84 ^Ttah>yia 
.L^ixX^9l naQi r^vog BaTTaXov naq ''£lkfjaiv cwfjta^fii- 
-fdv, oong nkeiifTOVg Texal afid'€ig(t&Tt.afjS£ig)Uftv6vgM* 
*K(&v stQoaiffs^ Tofg o^xiioig &!Botg. Idem II p.212 /Scerroilo/ia 
'^w^ €tno BaTTOv Ttvog ^'Ekhjvog fiaxQovg Ttai nokvatixpvq 

vfsvovg nokfiaavTog eig Ta uSwXa xal TavTohoylav e^ovran. 
t^aje Tel^eor ne ano ipae ingenio finxerift pater aanetlaaimus. 
-fttria Epheaioa fuisse 4icitor primoeqae artem auloedicam 
<Crecta modorum molHtie ^epraTacfe. Libanfos ^pui Photiom 
'Mt. (BM p. 4i5 Bei^k» iapoQfjtcii ttg 'JEcpia$og BaToiag 

avkfjTfjg yevia&a&, og n^T^ imoS^fiaa$ ywatxeio^ Is^ 
^g axfjv^g ixQn<^o^o xal ftHia$ xateayoat^y xctl Sijng Tijv 
-rixyriv ifiaXdxMev a<jp* ov Tovg ixkvvovg 9^1 asVavS^avg 

BaToXotfg inovofia^ovaiv. Sed de Batalb-ttla «ive tibidAe 
liiTe poeta fldes esto apod aoetores; mlhi quidem ^atakoQ 
«antiqiiitas cooTiciom foisse Tddelar qoo moliicofaui bomo et 
'tUssolotos signifiearetor; 4d deinde ad Tolujj^om^a ^poondam Digitized by VjOOQIC AHTiraAiiies. -Wm 

et eftiiitmitttiii tlbietiieiii (fwislctoiii plP0 t|pto «i fM|iio lfi>. 
minfs iioiiitiie habitttm est. IiiAetre id ^ide^r SdiOliMit 
Aesdi. L t. Jerx^r ^£ ptiH k^Xtxd^cti [iataXo^ nctga ro Evmo- 
XiSo^ OiOiififiu* ixHvog yccQ vnc tvSp Bantviv ov^fittra roife 
((!(Tyj)Oig, xai riyQavtjV fidraXov VTt' avTfav icak^ta&a^. ^Me 
utconque corrnpta lioe tameii indieare videiitur, Eapoliii itt 
Baptls aub fieto Bataii Boniine impudlcum homineai, forfiaee 
ipsum illum anloedum Epbefiiuni, cnius Tcrum nomen in de- 
praiato itto riyQuvriV oecultum iatet, in aeenam prodnxiiae. 
Tales enim hominea Bnpolin in Baptis exa^taaae, dOMl to» 
CU8 ab Athenaeo IV p. 16Sf servatua, 
o^ nahji^ fiiv rvfinuviyn, 
y,a\ SiaipccXXti tQiyioroig, 
QuibuB versibus exoielum «iiqnem symphoniacnni detigMii 
apertum est, mouuitque uuper etiam LobeclLina. lam ai effOi- 
miuatum iilum hominem 8ub Bataii nomiiie luduidt EttpoUe» 
iiou rairum est tum ab «iiis tum ab ipso Eupoiide (ficUoL 
Aescbin. R^isk. p. 194 et Harpocr. p. 44 0) ideai nomea 
8d postieum ease transiatum. Hanc enlm partem fmpndie^ 
rum et eiusedorum iiominibua appeliirtam esae notisflinui 
eit. Ne loufe abeam, Hesyehias voi. i p.53it ^Jl^iatoSi}^ 
fiQv di xw/jLtxot Tov nQMXtov xal Ttfttjatorveexta xal Bii^ 
^iaQov ano TtSv rjTatQt]x6twv , ubi pfinra attoleront lBterpf#* 
tei. De etymo Tods post €asatiA>oni dispiitationem ed Sm^ 
tou. Aug. 87 qaod addam faabeo niliil. Cfr. temeii NaM 
Dissert. de Battaro ^atoms in Ntebnhrii Moseo tUien. II 
P* 115 sq. et Lobeekit Agiaoph. p. 13812. Tarentinoe eodem 
leasu nsnrpasse paras aactor est Hesyi^hias, Batagt 6 Mf- 
T^tttftQi^g, ToQavrtvot. Rectius fuent j^rag, qnae solennh 
eit tdSv axumrixtSv rovwatg. Cetemm hoc nonien in re 
tibiaria prepriam quaai sedem habnisse, tvm Hesychl! Jflosae 
^adicat qaaniTis cormpta, Barvogi ecvKog. Mttxji^vto^j iiai* Digitized by VjOOQIC MP AmiNuiijBs. 

ymk flot M lBteIl%ttiir« «ao4 fw^eUuBi, qno tfbiilaes ute- 
beirtor, fiataiav eppeUttain eese af&rmal SdioUaeta Aesdii- 
nie i. L nal vvv Si ola xal (legenduni ▼idetnr oi avltiTal) 
vnofwSwv dmXovv vno tov Se^wv noSa cxovtsg^ ovav av- 
iUtfiri, xaraTcgovoviJiV clfia ro! hoSi ro vnonoSwv^ rov qv&' 
^ov w6 avro (fort. rov avrov) avvanoSiS6yr$g^ o xctXovoc 
fiawaXov, Similiter Photfas Lex. p. 180 21. KQovniioui ^ 
Xtva vnoSiyiara ~ ol Si XQ^raiov^ . o in$iffo^oya$v oi aih 
Xntai^ ro ^raXov, De seabeUoram asa cfr. Casaubon. ad 
4BtQtoii. CaUf • ^. Ceterum ut Antiphanea BdraXov^ ita 
Theopompus seripsisse ?idetur BardXijv. Vid. SchoUastet 
Aristoph. Plut. 1012, ubi confer Hemsterhusiam. 

Quam JlvXtjr^lg 1} JiSvfiai inscripsit fabulam ha- 
,bemas apud Athenaeum YIII p. 3Md« Ztoygd^pov apud 
^iitiattiq. p. 82 10. *IarQ6v apud Athenaeum IV p. 175 a 
•t Stobaeum Flor. CXCIX 81. 'Innstg apud Athenaeum 
.XI p. 508 b et XV p. 700 c, ubi Aristophani tribuitur, coi 
Jkirtiphaiiis nomen substituendum esse monoi in Caris crit. 
jf4 75. Idem Titiam toUendum ex Anecd. Cram. III p. 83* 
Inrro Kvatp^vg laudatur a Stobaeo Fioril. LXI 2. Kn- 
iKOf^fpfiab AthenaeoXV p.586a. KoQonXdd^og ^lVoWvlw 
X JIOS* De xo^^Aad^oeg planguncuiarum fictoribus, 
4Qi etiiim xoQaXUonXdorai dicti, omnia eidiausit eradita 
aimotatio RuhnlEcnU ad Timaei Lex. p. 165. Cfr. Spanhemium 
ad InUani Caes.S7. KovQlg laudaturAthenaeo III p. 120 a. 
VII p* 808 1 nQo/Sanvg ibid. VII p. 205 e. SrQa- 
%$(irtig ij Tvx^'^ Athenaeo III p. 108 e* IX p. 879 e. 
XIV p. 654 e et omissa altera titali parte ab eodem VI 
p. 257 d et PoUaci IX 48. Tjchonem otrum daemonem 
lUom Venerium dicat, de quo v. interpretes Hesyclui yjoI. II 
p. 1438 et Bruncldum ad AnaL II p. 4» an pro ncamine 
proprio» ipsios fortasse miUtis, habendus sit non/ deft- Digitized by VjOOQIC i niam. **) Prias d renm estt comparef Heet I&Aiilese 
fabulae tilnlam *OQ&avrig. Deaiqae TQ$xaYfov$ar&i'ia^ 
Bi^e frafmentam habemas Athen* XIY p« 643^ d^ in fao» 
Ffailoxeni Cjtlieri! poesis onmmis effertar Isiidibas» De ee-; 
teris hoias generis fabnlis iam supra dictQm esf* 

Qnae reliqoae sant fabulae cnm ad certa g eneni r«f€ni 
non possinty litteraram ordine eas recensere praestat, owstit 
tamen qnaa iam in saperioribns data occasione attifionis* Ita^ 
qne 'JlSsXcpag et 'Avttgta^av luibemas apnd Antiattic.^ 
p. 81 10 et 100 S. 'Axovti^ofiivfiv apad Atbenaeara X 
p. 441 b. *A7ioxaQt6Qovvta apad Poliac, X 188* ^Aq* 
naiofiivifiv apad Athenaeam IX p. 401 f, ^AQXOVt» 
ibid. IV p. 142 f. 'Aacitovg apad Antiattic. p, 80 14. 
^Aamoi^ t} 'EniatoXaL Eathjclis fuit fabula, "'Aafatog Ti- 
mostrati; Ennii Asotam iaadant Yarro et Festos, Caeciiii 
Nonias. VottoAvtov iQcSvta apod Ajthen. X p.455f« XV 
p. 078 e etPoliaeemVII 199« Fafiov apnd Athenaeam III 
p. 95 a. IV 100 d. 169 d« Eandem rafiovg rocat Antiata* 
cista p. 84 18. JiSvfiovg habet Athenaeas III p« 127 d« 
VI 237 f. IX 380 f. X 423 c, Antiattic« p. IIA 4. JvnXa^ 
aiovg Athen. XI p. 503 e et Stobaeas Fior. CXXI 4# 
jQancTayaiydv Athen^ IV p« 101 d« JvaiQtatag idem 
III p« 100 f. 'jE^^/xAi^^^oi^ habemus apad Stobaeam Fior« 
CXVl 28. EvnXotav ibid. XCIX 82 et apad Harpocral^ 
p. 135 8« Kvfievtag apad PoUac« X 137. KmQVxoV 
apud Athen. IV p. 101 a^ nbi haec le^antar t mQl wv (Py^, 
thagoreon dicit) q)i]aiv ^Avncpavtjg fiiv iv Mviifiaai 
taSt *») Tvxarv omi nomen est apad Diogen^iii Laert« V 1 
15^ ubi frustra Menagius TaxcDV* V . 

Hifl^ orit. Cdm^ graee^ S^ Digitized by VjOOQIC 888 AftTlPHilBrBt. 

Twv nvd-ccyoQixalv 3* iTv%ov Sitktol ttvti; 

iv rfi x^tgdSga TQciyovreg clhfia xal xaxa 

TOiavTa avi>?JyovTtg iv rw xcogvxto, 
x6v t£ xvgicog KwQVxm S ' imyQacfO^ivco (prjai xtX. Ita 
enim Iiaec eniendaylt Koppiersins Observ. pl^ilol. p. 41. 
Raqiie certiim est Antiphaneae fabuiae titaiam non de 
pera, sed de eo qui xvQicog appeilatar xdQVxog inteiiigeii-> 
dnm esse. liiud autem incertum est, utram 6 xvgiwg xeJ- 
gvxog de foiie atiiletarum, de quo accurate expositum in 
Mattiiaei med. g^raec. p. IS^il sq. au vero de viri nomine 
proprio inteiiigendus sit Praeterea eadem fabula iaudatur 
ab Athenaeo IX p. 366 c. 409 c. Porro MeToixov Iiabe^ 
mi» apud Athenaeum IV p. 170 d. Quam MtjvayvQTfjv 
appeiiat Antiattic. p. 88 18, eam MrjTQayvQTf]V vocat Athe^ 
naeus XII p. 553 c, nulio ad sensum discrimine, t. Rnhnken. 
ad Timaei Lex. p. 11 et Lobecl^ii Ag^iaoph. p. 645. Mriva-' 
yiQtijv docuit etiam Menander, cuius vide fragmenta p. 111. 
Hfaram fabuiarum argumentum qao spectaverit haud dffBcile 
est ad eoniectandum, si quidem iiiud sacricoiarum genua 
mendicandi impudentia omnisque generis fraudulentia infkme 
crat. Cfr. Antiplianes in Miao7tov7iQoj apod Athenaeiim 
TIp«226d fiifa ys vij Jia Tovg fii^TQayvQTOVVTag y£' nokv 
focQ ai yivog fjnaQcoTaTov tovt' iaTiv. Adde quos lattdat 
Reiskius ad Dionys. Haiicarn. Antiqu. Rom. li 19. Porro 
Moix^^S habemus apud Athenaeum VI p. 325 d. Mi}-> 
Ct$8a apud enndem X p. 441 c. 446 b. XI p. 494 c, Por- 
phyriam de Abstin. II 17 et Poiluc. X 67. Neaviaxovg 
apnd Athenaeum VI p. 224 c et Stobaenm Fior. XCVII 8« 
De Oicovi^aTfiy quam Caeciiius apud Porphyriom Euaebii 
Fraep. Et* X 2 a Menandro in Snperstitioso totam ex* 
prestam egse dicit, supra dixi p. 82. Fragmentomm niUl 
inperest. "Ofioiovg laudat Athen. XI p. 471 e. Sed in* Digitized by VjOOQIC JLMnFBjMMK»' 880 

certini Ikdt lediMeiii «lias Attemiei locu« W p. iMe» nU' 
est ^.JwMpaVfig ^Opu>i»$g^ Alexis et Antidotiii scripseraBt 
'Ofioiav, EpIiippQs 'Ofioiovg^ 'Ofi§ivvf/^o$ laudaatar ab 
Athen. III p. 74d. 'OfAOTcaTQ$o$ ab eodem XV p.65Sb. 
IIa$8£gaaTfig VIII p. 303f, IlaQdaiTog III p. 06b« 
118 d. IV p. 160e. VIII p. 858 d. IX p. 370 e, qaaoi faba^ 
lam Aiexidia Para^o poateriorem faisse^ ex lis qaae infrs 
de Alexide commentabifflnr apparebit. IlXovaiovg habe- 
rans apad eandemVlII p«342e. IlQoyovovg VI p.288d, 
Iloifjai^v ibid. p. S2da. Eodem titalo fobulam qaain etiam 
ab Aristophane scriptam esse meminiaset Casaaboaos, haioa 
nomen pro An^phane etiam apad Athenaeam 1. 1. rertitid 
Tolait. Sed hanc vel ultimus fragmenti Tersus erroris «r* 
guit: av hf t$ tovtIov naQaXiny (sc. po^ comicas), ,X^- 
fiTjg Tig rj 0eldwv Tig ixavQirtBTai. Chremetis et Phidonii 
personas antiqaa comoedia ifnorat. IlQd^Xrifjua et Ilm^ 
QoifjLi,a^oft,evov supra attigi p^ 278. TQavfiaTiag^ qai 
fuit etiam Alexideae fabniae titulas, laudatur ab Athenaea 
X p. 400a et Poliuce IV 188. X 40. \Y8Qia ab Atlle* 
naeo III p. 101 a. XIII p. 571 f. Deniqae <biXo&7}fia$oP 
habemus apud euudem IV p. 169 c et XIV p. 620 f.. Nam. 
de HvQavvia^ quo titulo fabulam ab Antiphane soriptaaa 
esse sopra p. 87 suspicatus sum, non mag^ res certa esl^ 
quam de 'Ofiolo.yovfjiBVoig, qaos apud Antiattic« p. Ofl^ 
12 ' EmaTccTTigi ccvtI tov SaSdaxaXog. OfioXoyovfievcug ^Av^ 
TicpctVYig^ sibi repperisse visus est Koppiers. Obs. phii. p. 18r 
Fortasse ehim hoc dicit grammatieus, Antiphanem commoni dir* 
cendiusui conYenient^r i^r^arcirT^^ pro magistro dixisae» 
Haec fere habui quae nonc qoidem de Aotiphane eiaa-« 
que fabolb dicerem: nec quidqoam praeterea his adiicien*. 
dum habeo nisi hoe unam^ praeter nostrom poetam trea 
ilioa Antiphants cotBmesionHi) qni et fpai in oMiea pMai 

82 • Digitized by VjOOQIC -^ aiA ANTIPHMM^ riilLIPPUS. 

elakoimsM dkantuPt qtiam^fti, »i ftcqiir«t{|Ki rem.#oii^e- 
m, naUd ciim itire. Hortuii prioius egt Antipbait^s.Ber*- 
gacus, 4)6 quo ita Stepli. Byz, s* v. Be^ytj p. 159.^ BeQyii 
nihg &faKris — *| n^ 6 BtQymog 'AvTKpmnf^g 6 xwi^txog. 
Sed ia notissimuii est ille fabulator, de quo praeter Strabo- 
nem lib. I p. 1S7 vide Auton. UiogeQem apud PJiotium.BibK 
GLXVI fi« 368, Nec magia comid nemine digtina videri 
debet Antipbanes is, de quo Suidaas ml hteQog '^vuqavrig 
*A&tiVaiog XMfiixogf vmtiQog xoi IJavaiTiov. Quem quum 
nemO' praeterea commemoraverit, videndum eat ne ipdce 
Snidae iiberalitati debeamua. Nec displicet Fabrioii eonie- 
cftBra Bibl« Gr« li p. 419) qui hnnc non diveraum putat ab 
Amiipliaiie iuniore, cuius librum nsQi hdiQfjiv praeter Sui- 
dam et Athenaeum a Fabrido allatos laadat Harpocrat. s.v. 
*Avthc$QQa e< Navviov. Denique verbo comipemorandus 
Astiplianes Carystiua, dequo£udocia t^.%1, zi^fiixog^ §yQa\p£ 
HtapKgdiag l\ oi Si navtiqy.ovTa^ Sed Eudocia ai^t scripsit 
ftut scribere debuit tQay^xog et tQa/iodiag. Nam Suidas de 
eodem ita scdbit : ^AvTupavrig KaQiatiog TQfitvog y xaTa 
Qiamv yeyovoig totg XQ^^^^^* Hunc eiiira tragicum fnisse 
poetam, vel Thespidis eommemoratio docere poterat Harie- 
8smB ad Fabric. Bibl. gr. II p. 414. Neque Qmita debe- 
bat ab iis qui de graecae tragoediae primordiis disseraerunt. 
Becte Toupius Emend. II p. 486 illud TQavog in r^Yixog 
mutavit. 

PHILIPPLS, Aristopbanis filius, testantibus Schol. Pla- 
ton. Bekk. p. 381, Anonymo Yit. Aristoph. p. XXXYIII 
Beek. et Thoma Mag. Vit. Aristoph. p. XL. Huins Kva-^ 
Swviaatal laudaiitur a Suida s. v. <biXmnog* tdv Sqo* 
^atioif aitov iati KioSwviaatai^ dg ^A&iqvamg iv Jsi^vo^ 
iBQffiataig, Ubi quum nuilam hodie huius fabulae mentio- 

inieelam vidiasejt CasaabQuaSs parum feUcem coniecta^ Digitized by VjOOQIC nm ••) pericBteiat ett «d AAeii. VIII |i. »68 f. TitolM 
ftbaJae forteise foit KaSufVierm vel Kia&omatctL Quam- 
qaani faod Endoeia praebet p. 427 KayptMiaiy dadt pe« 
tins Tel ad K^fiaatai, qno tUQto ferelMiitur fabnlae Aorf- 
psiae, Phrynichf, EubuHdae et Bpiebarmi *^)^ t«I ad Ka^ 
nmcnai h. e. eieutara bfbentes* Quod Menandro p. 102 
restitDf fabulae eleginm KMveuxyofjnvai pre Kwucyof»iva$ ^ 
e^regfie eonfirmat edltus nuper Scbol^ Chiau Aktx^ Pretr. p» 22 
ov (EpfmenidiB) fiifiv^Ta$ xal MivavdQog iv raig Kwvea^ 
^Oftiva^g. Scrlbe KufvnatiOfiivaiq. Ac ibrtasae etiam «pud 
Stebaenra Serm. XXI, nbi (3esnerf merg^ habet: <:Menander 
in Catazom. Cod. A. Kma^ofiotg:» iegendura est KwveiaS^ 
fiivaig Deniqne, nt de titnlo fabalae FliiHppeae omnia 
ineerta esse intellifas, eodem iare Kovnaral conMcias^ qno 
titnlo Akxis et Ampbis dramata inscripsemnl. Ad ceteraa 
Philippi fabulafi ut Teniamus, <I>iXvQav et ' O/Stltatfo^vg 
Ephippo irindicaTit Casaabonoa ad Atheo. \IU f. 85Sf. 
'0lvv&$ax6v laadat Stobaeus Serm. CXIII 17, ubt Phi* 
Kppidae nomen nescio an easa snbstitaerit Gratius. Sed in 
titnld dramatls baud dubfe erratum est; ac qnum Voss* h«« 

beat c|)|A» oXvv, satis perspicaum est scribendam esse <P$^ 
UTinov sive <l>iXi!tffTidov 'Olvv&icc. Oiynthiam decue* 
raat etiam Alexis et Menander. Multo minus res certa est 
de Phiieurfpide, quam Philii>po tribuit PoUux Onom. iX 
B8, Phiilppidae idem IX 38 et Antiattlc. p. 112. Qua ia 
fabnla si ineptum Euripideorum dramatum amorem exa^ta<> 
vit, qaod Axionicum in cof nomine fabula fecisse scimus, fa« •) De ea Clintono Fast. Hell. p. XLVII rcctiua iudicat 

RanUus Vita Aristoph. p. CLXXXV. 
') KwfiaaTrjg fuit etiam ditlhyrambicum carmen siTC Phi- 

loxcni siTe Antigenidae. V. Suidas toI. I p. 221. Digitized by VjOOQIC S43 pmupeet. 

clle IhteUlgltitlr tale afgomeiitlini mediae patiiii ifanm nmrM 
eomoediee convenlre; lUqne vldendnm ae non «Itero Polla- 
eis loco Phiiippidae^ sed apud Anliatttcbtam et priore 
loco Pollucia Phiiippi noinen restitnendom stt, Sed no- 
lim in re tam dnbia qnidqaam certi pronundare, Porro 
Nannium etiam in Philippi fiibulis habitam faisse a non- 
iinUis, docet Athenaens XIII p. 566 f, ubi facta huina dr«- 
matla mentlone dabitanter addit: ii Evfiovh>v to SQcifia xccl 
fiv OiXinnov. Sic enlm ibi corrigendum esse pro <t>ihn'^ 
niiov monui Praef. Menandr.^. X aliato Schoiiaste Piato- 
nis Belclc. p. 881, ex quo Philippum nonnullas Eubuli fabu- 
las suo nomine doculsse intelligitur: <I>Um7zov rov roTg 
Ev^iXov dgdfiaaiv ayiaviaafievov. «^) Ex eodem genere 
etiam Daedaium fulsse coniicias e Themistlo ad Aristot. 
de Anima I 8 p. 622 Ald. JrifioxQitog naQan).rtoi(jt)g Xiytav 
0ii.inn(o T(o xoDficadoSidaaxaXo) * (ff]ai yaQ rov JaiSaXov 
xi>vovfiivi]V noifiaai r^v ^vXiv7]v * Jlq QoSirriV iyx^avra ccq^ \ 
yvQOV ;^i;roj/. Quae vix dubitari potest quin ex eadem Dae- 
dalo sint deri?ata, quam Eubnlo tribuunt Athenaeus VI 
p. 247 a et Antiattic. p. 108. Praeterea Phiiippum comme- 
morant Suidas v. axoaifiolaai^y rd inixvxf/ai^ xal liiv nvyr^v 
gtQoa&iLVai (leg. nQOTHva$) yvfivtjv, <I>ihnnog et Stobaeus 
Serm. LXII 85, quamqnam qui ibi iaudantur Philippi Tcrdus, 
ab eodem Stobaeo LXII 7 tribuuntur Menandro. Apud 
cundem Serm. CXXIV 21 Philippldae tribultur hic Tersas: 
o xoivog iatQog ae &iQanivaH xQovog. Ubi qunm lemms *') Conlectnram nostram in loco Athenaei, confirmatam 
nunc auctoritate cod. B apud Dlndorfium, haudquaquam 
idonels arg^umentis impugnaTit Rankius Yita Aristoph* 
p. CLXXXVl, qui cnm nihil impedire dicit quo minad 
Phillppides Eubuleae fabuiae auctor habeatnr, muItanJ 
errat. Cfr. Clintonum Fast Ilell. p. XLVI. j Digitized by Vj.OOQIC PHILIPPV8. ARiillOS. S43 

Gecinez:|aiiao9 Pliilippidaa in Philippo non iemere flctam 
Tideatur a Gesnero, fortasse scribeodum e^t: <Pt>hnmdov 
7i (I)din7ToVf nUi in Pliilippi nomine Fhilippideae fabulae 
titulns latet, y. c. ^PilaSeXqoiy quam ipse commemorat Sto- 
baeas Serm. CVIII 18, ubi Cod. A habet (PiUttttov (pda- 
dihfoig. Denique propter Fabricinm Bibl. Gr. II p. 480 
moiieo, ne qois uostrum Pbilippam eonfundat cum eo qnem 
commemorat Maximas Tyr. I SO, ubi Philippum habemaa 
ydmojioiov, non diTersam ab illo Xenophonteo in Symposi^), 
de qao vide etiam Athenaeum 1 p. 20 b. XIV p. 614 c.d, 
Dionem Chrysost. LX VI p. 358 et Eastalhium ad Odyss. IV 
p. 1503 33, ubi dicitur Philippides. 

ARAROS, et ipse Aristophaiiis fiiius. Huiie qui pri- 
mom Oljmp. CI in certamen descendisse tradit Suidas s^ v. 
'JgaQtag ®^), haud dubie eam intelligi voluit fabuiam quam 
Araros non ab Aristephane acceptam, sed proprio Marte ela« 
boratara docuit ®^), si quidem Cocalum et Aeolosiconem, 
qaas a patre scriptas sed suo nomine inscriptas Araros in 
eertamen commisit, haud long^o post Plutum secundam 
(Olymp. XCVII i) intervalio exliibitas esse probabiie est. 
Argam. Pluti p. 5 Hemst* TkXivtaiav Sh SiSd^ag tiJv x«- 
^io5iav ravTfiv inl tw iSico ovof^aTi xal tov viov avTOV 
(fVGTiioai ""AQaQOTa St\ avTfjg roig &faTaig §ovXofAhvog ta 
mQloma Svo 3i* ixsivov xa&ijxi KwxaXov xal Aiolioai-' 
y^ma. Ubi qaod Aristophanes filiam in Pluto fabala popnli •*) Ubi qaaele^antur Terba: xa\ xUvnai ^jdgaQoi, aiamg 
*A(Avdig 'Afivci^ Tv(fdfg Tvcpd ^ quamvis falsa doceant, 
Bon tamen deleri debebant a Kustero. Constanti usu 
ilectitar ^AgaQwg ^AQciQOTog^ estque hoc unicum, ni 
failor, exempium nominis proprii a participio perfecti 
ita formati. Mon dissimile tamen quod iinxit Arlsto* 
phanes Av. 65 * YnoStSuxig et vs. 68 'Lnr/.txoSujg. 

•*) Consentit Rankius Vita Aristoph. p. CXCVIII. Digitized by VjOOQIC 01§ AftA108« 

gntifte eommendiMe aarratar, recte, ut vldctar, ^d primi 
ftctorls partes, qaa« in illa fabaia Araroti demandaverat pa- 
ter/traxit CUntonas Fast. Helien. p. lOL Ceteroram scri- 
ptoram loca quae ad Cocalam et Aeoiosiconem pertinent, 
ftdscripsit Dindorflas Fragm. Arist. p. 80. 87. Dc iis quo- 
Tum ipse aactor fait Araros dramatis non admodam hono- 
rifice sensisse Veteres docet Aiexidis locas apnd Athen. III 
f. 188 e: 

vdatog ae ^Bvaa^* ngayfia S* eart fioi fiiya 
(pQiatog evSov xpvxQortQOV '^QaQOtog. 
Sed meminerimus boc aemuli poetae esse iodiciam; certe 
non adeo despectam iacaisse, ut a grammatjcis negUgperetur, 
intelligitar e Polluce Vn 65, abi in Ararotis versu pro xqo- 
cwTOVg alios XQOxmovg scripsisse memoriae tradit. Fabnias 
eins Suidas oommemorat hasce: Katvevg^ Kafjinvkiwv, Ila- 
wog yovai, ^YfAevaiogj ^AStavig^ llaQ&iviSiov. Ex quibua 
JlaQ&iviSiov non commemoratur, quod sciam, nisi a 
Suida. Livii Andronici Yirg^inem habemus apud Festum 
8. ▼• nobllem. Sed incertam facit lectionem tum formae 
naQ&tviSi^f iisolentia tam libroram fiactuatio» In T cnim 

]iO€ nomen scriptum eat IlaQ&evixa$y in E naQVi\ in Mei 
naQ&iviStxov. 

Adonidis tngmeni^ sapersunt apud Antiattic. p« 81. 
104. 113 et Athen. III p. 95 e, nbi qui affertur ex hac fa- 
hnla versns» 

'0 yetQ ^iog to ^v/xog iig Vf^ag avQifpi^, 
de Marte intelligendas videtar ih aprnm motato. In Kai" 
Vii nobilissimam tractavit fabahm de Caenide a Neptono 
compressa et postea in virum transformata. Quo spectant hand 
dubie verba ex nostro dramate servata apud PoUacem VII 05 Digitized by VjOOQIC ifOQSv HQOXWtovg xai yvvaiTuiav CToXiqv. 
In Tenn ab Antiattic. p. 112 gervato: 

^ a^ &vyattjQ, ot' ixsTvog avT^v ifuXixa^ 
oeaeio qnis patrem Caenidig compellat, et ixitvog de NeptnM 
interpretor. Praeterea landatar ab Autiattle. p. 61 et p.M. 
Ceteram eadem fabala, de qoa Tide Aelianma H. A. I Sft, 
Antoninam Laber. XVIf, Schoiiastam Apoll. Rliod. I 50 et 
Iliad. I 264, 0?idiam Metam. XII 189 sqq., Yirgiliam Aea. 
VI 448, etiam Antiphani comoediae argumentum praebok. 
V.. Athenaeum X p. 433 c. Kafinvkiaivog qaale ar^- 
mentam faerit, difficile dictu est. Simiiis tituli Aiexidis foft 
fabula 'uiyxvXitov, de qua vide quae infra dicentur. Araro* 
tis KafAnvXitava ab aliis Eubulo faisse tributam doeet Athe* 
naeos XI p. 471 e. XIII p. 562 c, qui eandem fabulam sine 
dubitationis significatione iaudat II p. 47 d. III p. 86 d. 
105 e, quibus adde Aspasinm ad Aristotelis £th. Nicom. IV 
7, Photinm s. v. VforaXevfjiaTa, Antiattic. p. 83. 00 et Ano- 
ii7mQmBekk.Anecd.p.444. Ilavdg yovagy quo titulo etian 
Phiiisci fabola ferebator, habemos apud Athenaeom IV 
p. 175 d etAntiattic. p. 82. 106. 'Yfiiva$og deniqoe doe« 
bua locis laodator. V. Athenaeos VII p. 287 a, obi ante 
Casaobonam iv fiivaiat legebatur pro iv ^ Yfiivaiff , et Sui- 
das 8« V. dva&iivai. Titolus fabolae sitne ad noptiale car* 
tten in fabula cantatom, an ad mythicum illam Hyraenaeom 
reforeBdos, definire non aosim* In noptiis celebrandia ¥er« 
aatam esse fabolam doeet lecos a Soida serratas, 

^^Onwg Si ti^v vvfKpi^v^ iav 6 xaiQog jj, 

fjtitiwQov in\ To ^vyog ava&i^tg tpiQk^v^ 
Ita enim haec scribeuda sont. 

Ex iucertis fabolis qoae afferontor, Tide apod PoUacemVI 
48» Athenaeum II p. 50 b et Soidam toL I p. 780 ioi&og^ Digitized by VjOOQIC CMB Mhao§muvvM. 

X^(ftS ^^^ ** ^^^^^^og^ ««i 'uiQccQoiii m&ag. Cfr. Phot 

NICOSTRATUS. Hano foiiise qtfi terUam Aristopht- 

nio filiom perhlberent, dooetAnonjma§Vit« Arlst. p.XXXVIII 

<«l TfcomM Mag. p* XL^ imius sententiae onctor fait Apol- 

.Moraot Bfcaearebo, qaem eeqaantar Sotdat 8. ▼• (P^UTai" 

fogi eft Bodoc* p. 42G, PhileUeram terfium Ariatophania 

vflitim fidtoe afBrmtnte. Si^holiastes Platonis Bekk. p. 331 

,iml ZQitov^ ov 'AnoXXoSoiQog fiiv NixoatQatov xalaiy oi 8i 

.icfpl Jixaia^ov ^lhUtaiQOV. Qaidquid est, oerte mediae 

fidt poeta comoediae, de quo diserte admonuit Athenaeas 

XIII p. 587 d, quamquam Ilarpocrafio p.266, eori 8i xai iv 
-9p via xtafi^Sia Sgafia 'OQVt&tvriig NixoatQaxoVf eom 

BOToe comoediae adslgnavit^ non aliam ob causam poto, 
i|a«m qnod fabolae JNicostrati haud paocaf haberent qaae 
BOTae comoedlae poetis propria exiatimabantur. Exqao ge* 
nere eat quod miiiteni gloriatorem Induxit in fabulo Baai^ I 
Jl«r$ apud Athenaeum VI p. 830 d, foeneratorem avaram 
in Toxiar?? ibidem XV p. 685 f, coqaum f^loriantem ibldem 

XIV p. 664 b. Eodem speclat xij^ fiaxririg commemoratio 
fai fragmentis apnd Athenaeum XII p. 517 a. XIV p. 664 c, 
qood cibi genus qnnm a Dorotheo sub Macedonum imperio 
Athenas introductum esse dicatur, a noTae demum comoe- 
4iae poetis frequenter commemoratur. 

De oeteris rebos Nicostrati niliii tenemns, nisi quod 
Tettigidaeam Myrinentem amavit amorisqne farpri saltu de 
rope Leocadia facto medicatas eaae dicitor. F,toIemaea8 
Heph. apud Photiom Bibl. CXC p. 153 Bekk. xal Nixo-- 
ovQaxov xov xwfuxov Texxiyidaiag (cod. A tmyiSaiag) 
tijg MvQivaiag iQaa&ivxa Qixpai iavxov xa\ anaXXayiiva^ 
Tov i'Q(oxog. Nam qaod praeterea de Nicostrato tradit Sui- 
das 8. V. NixoaTgaxog vol. II p. 624 et t. v. iyd not^a('y\ Digitized by VjOOQIC fol. I p;673^ optimDni euin fdtite hiftfrloMiii <ie^to^MPC ^ 
moHgitfiq 9ox(S> xalXiara inwt^ivead'^) mdeo qnideni, Ht 
Tel pmerbii loeo dieiom faerit, iyfi noiriOia navu» xittm 
NmavQatoVf qai hand dubie eomici poetae Termi egt, bM 
i^tar HDice Soidae errori debetur diTersos Nieostnitoe eon* 
fandentis. U enim tre^euB actor fiut vixitqne mnte 01j«p. 
IC, nt constat ex iis quae tradit Xenophon Symp. III ll^ 
Cfr. Plutarchns Opp. Mor. p. 848 F. Append. Vatic. I 68^ 
Fro?erb. Coid. p. 132, Philodemna in Volnm. Hercnl. OtmL 
ToL U p. 16. Snidae error deeepit etiam Spaldinfiam «tf 
Qaiotil. I p. 809 et Schneiderom ad Xenophontis Symf. 1. 
1. p. 199. Alins item est Mieostratos Thebanua xti$fi(oiig 
in titolo apud Boeckhiura Corp. Inscr. I p. 763. Neo mimia 
a Dostro diversus esse videtur is quem eommemorat IHogenM 
Liert. IV 18« NixoarQdrov yoiv nott^ tov iTttxaXovfiivo/u 
IQmai^viqatQa y avayivuiaxovtog t$ tov no^t^tov avtm s% 
(Poiemoni) xal KQattjti, tov fihv avvdiati&ea&a^ tov 
i'ha xa\ to fii^ axovaa^, ubi Fabricius Biblioth. Or. II 
p. 472 nostrum comicum^laudari sibi persuamt; reetius In^ 
teiiigatnr ie cuius Theseida laudat Diogenes lib. II 59, quaa^ 
qnam ibi alii libri habent lIv&oatQatog. 

Ad fabulas viri quod attlnet, primum non indlganai 
laemorato est, nonnulla dus dramata ita laudari a gramma* 
tiebi, ut ah aliis Philetaero, qnem Dicaearehnm pro tefil» 
Aristophanis fllio hiibuisse supra vidimus, tributa folsae ap- 
pareat. Ex hoc genere fuit fabula ^^vtMog inscripta» im 
qua vide Athenaeom III p. 108 c. 118 e, ex quo probaUie 
fit etiam ea qoae omisso &bulae indicio apnd Athenaenm 
II p. 65 d leguntur, ex eodem dramate petita esse. Sed iki 
Iioe admonuit iam Schwei^haeoseros. Athenaei loea reqvi- 
ciens Soidas s. v. NixiatQatog ita seribit: XiyH di (Athe- 
naeus) oVf SQafU)tva ctvtov iatillavdaQog 6 xai "jivtvlXb^i Digitized by VjOOQIC ItV sricotnATVf . 

Sq ntA 0$3Utai^v 8ouit dvai. Pro Ilavda^g legfeiiilum 
HavSgoaog^ ut docet Athen. XIII p. 58Td. XV p.693a.b, 
iribt tamen nihil reperio , ex qno hane fabnlam etiam ^^i/- 
in^JUlo^ inaeriptam faisse intelligatnr. Itaqne acripsit Snidas 
H^ia^g yel ndvSgaaog xai ^AvtvkXog. Corrnpte etiam 
JCvdoc. p. 811. Qoae apnd eundem Suidam in recensu fa- 
Jbidartim Philetaerl leg^nntur: ^AvxvX7.og xai AvtorpPJTaiQog^ 
sig Si tiveg NtxoaTQotrijv, moTemnt Fabricinm ut AvTOfpir- 
Mta$QOV inter Phiietaeri fabulas reciperet; aed recte iam 
Mearaius illa ad saniorem rationem reyocavit acribendo: 
^'AvtvXXog^ xai avtog <PiXitaioov^ wg 8b tiveg NixoatQatov. 
De Antjlio, cni fabula inscripta fait, nihil habeo quod di- 
«am; nomen ipsum ex ^AvTixliig deminutum est, quemad* 
-Biodiim &Qaavklog ex ©QaavxXfjg, "AQiarvXXog ex dQiaro^ 
xXiig et similia. Cfr. supra p. 288. Herculem in satyricis 
Ikbulis Heryllum dictum fuisse docet ex antiqnis grammati- 
ds Eustath. ad Iliad. p. 980 47. Non ma^s inter veteres 
eonstabat de auctore OivoTiicovogf quam fabuiam quum 
Philetaero tribnat Athenaeas IV p. 160 e. VII p. 280 d et 
Soidas 8. V. <PditaiQog, idem Suidas s. v. ^Aficfiag Nico* 
atrato assignarit: NixoatQatog Oivonouo (leg. Oivom(ov$) 
%al SiaaixQattjg. 

Ceterarum, quas quidem nondum commemoraTimus, Ni« 
eoitrati fabularum titnlos hoc ordine enumerat Snidas et e 
flnida Eudocia: 'IeQoq)dvtrjg, KXiivri, ''A^Qa, ^Haio^ 
8ogp JtdfioXog^ ^AvtsQviaa, 'Exdtti^ MdyatQog^ 
^Slt^g^ nXovtog^ SvQog^ 'AneXavvofiiVog^ Vev* 
8oat$yfiatiag. In his pro ^Jltig, quod mulieria no<* 
aien Yideri potest, fuit qui ^Sintg scribendum eamque fabu- 
lam non diirersam fuisse putaret ab Hecate. Facilins cre- 
dam illud *£i7iig ex Q>ihatig esse corruptum, qno titulo An- 
tiphanis drama inscriptnm fuit. Svqov et ^ATteXavvo^ Digitized by VjOOQIC fiivov Eiidpida «d nwAit ftkolae tftoimn ^^jfiiyit SifgQ 
an^XavvofiiVog. Sed .div«rsi8 Qtraque W^ ^mm^m^ntwt 
ab Athenaeo XIV p. 615. f et 964 b. Pro KUivii rn^ 
Klivn legitar apud Albenaeoiii» in ceteria titolia silMl t4t 
rianteiB. locertarom fabularom . fra^enta «operaQnt ttfh 
decim. De ingenio dramatum Micoatrati praeter ea, fmt 
aopra diximoat lioc onum habeo quod affeFam, aduimQ mah 
ledicnm vel aodacem fuisse poetam. Reram dfiliom. atttoai 
noDqpam attigit, oisi forte semel in loco a Photio L^x» 
p. 818 6, obi commemorautor QnvoQiQ i^iaQfisvixons, 9va^ 
X^^k% naUvaiQito$. Sed talia in Nicostrati £ibolIa fqbio 
Tidentor rariBaima. 

PHILETAERI, quem Hjperidis et Diopitbia «>) aefOft* 
lem foisse ex Atheoaeo YII p. 312 a et XIII p. 587 c inte^ 
Ugitur, omnino unam et viginti fabulas fuiaae Soidaa acriU^; 
aeqoente Eudoc p. 426* Ex his praeter ^AvxvXXov ^ 
OlvoTiiiova, de quibua aupra dictom eati a Soidm •• t« 
^PiXirai^Qog diaerte nominantur: ^AxiXXivq^ KoQi^v&sam 
atfjg^ Kvvfjyigy <PiXavXog, Ki(paXogt ' TtiQevq^ 
[Axalavtfij AaiinaSo(f6QO$. Quas omnea praeter C#« 
phalum petiit exAthenaeo, ex qoo addere poterat ^A^Hlti^ 
niQV YII p. 842 a et XI p. 487 a. *AS(avia^.ov(fa$ 
Philetaeri laudaotor ab Antiattic. p. 104, nisi legendom ibi 
OiXinmSng, coius hoc titulo fabulam affert idem .Antiatlic» 
p. 86 et Polkix Y 100. Eiuadem MiivBg fabola, qpi fijHt 
etiam Epich^mei dramatis titulufl, commemoratur « firam^ 
matico MS apod Dindorfiom, ^MtaiQog Mfi(fi* tig iatM 
MaifjiaxtfiQiuiv ; B. fiiiv SiMaaifio^. Qnam praeterea mm^ 
memorat Siiidaa a. t. afinalivoQQog Philetaeri &bolam itf «n *^) Pato eioa qoi Menandri comid poetae pater fliit, tM 

in repoblica haod mediocriter versati. :. > Digitized by VjOOQIC I40f^&g iiMiipUiin, ea foHMse noii diveiM Mt tb Ata- 

li»ti, qttii litidctar Atheaaeo X p. 416 1 Ex Achille 

imim fni^aientam auperest tpnd Athenaeum XI p. 474 d. 

Noqm freqnentior KoQiv&$aatf>v memoria, qaam affert 

Ailieiiielii XIII p. 659 a. KoQivd-iaarrig y quo nomine 

•llim Poliochi fabala ferebator, quo aensu intelligendum sit 

ctoeet Stephan. Byz. p. 468 Berk. xoQ$v&ia^ofia$ ( Itg. xo- 

^P&iaQ^a$) to itaiQifP anb tfSv iv KoQivdHo itaiQiVy 

ff 90 fiaatQomvHV. Scholiastes Leid. ad Uiad. /S §12 xo- 

Q$V&$a^iV To xaXl(am^a&a$. Cfr. Lobeck. Aglaoph. 

p. 1031. Sinrfles fabularum tituU sunt MaatQonog Philip- 

pidis, UoQVo/Soaxdg Anaxilae Eubuli Posidippi, *jivtinoQ- 

P^fibaKdg Diozippi, IlavSiQaatal et naideQaatrjg Diphili et 

Antiphanis. Kvvtjyidog, qtiae Kvvrjyiag dicitur Suidae, 

fnattnor fira^enta 8erva?ft Athenaeus VI p. 280 c. XIU 

^. 970 f. 572 d. 587 Cy ubi meretricnm recensua est. Titu- 

Ittg ^fabnhie' ntrum de venatrice interpretandus, an prono- 

idlite proprio meretricis habendus sit, ihciertum est. Porro 

^ajinaSfiifOQOvgy quae Aa^naSotpoQOi apud Suidam 

iiplbifinr, iommemorat X p. 418 c. TtiQta III p. 106 e. 

S 4S0d ei^iXavlov WV p. 688e, cuius quod argtimen* 

tnm fuerit^ praeter tituium fibulae, docet iocus abAthenaeo 

ieirTitas, 'iQ Ztv xaXov y' eat' ano&avtVv aiXoviievov etc. 

Obphali memoriam unde Suidas duxerit uescio. Si vere 

kii titalo eomoediam inscHpsit, atg^umentum eltis non dissi^ 

mile fulsse crediderim ei, quod in Procride tra^tadt Eubu- 

his. Nisi forte ab eo Cephaio argumentum fabnlae repe- 

MaiSum est, quem gratiter notat Aristophanes Eccl. 248, 

qnae Dobraei Tidetur etise sententia. Vide eius aAnotatio- 

nem ad Aristoph. Acharn. 317. Incertorum dramatnm dno 

Mlremilit fir^menta apnd Athenaenm I p. 21c ct: PoUu- 

cem VU 46. / 

Digitized by VjOOQIC BPHimS ••), Alherfeiirifl^ teitmitt SMm, qnl «0. 

dlie eim comoediae peetflni foiflte sertU^ Idque f^raiii «M» 

praeter ea qaae Atheiiaeus XI p. 489 c ex Afilio<A# Ai^ 

xandrino rettulit, etiam alia doceat indicia, velut quod Pia* 

tottem et Academicos ridet apud Atlienaenm XI p. 50§e.d« 

et Aiexandrum Piieraeum commemorat ibtd. III p. 1121^ 

eiusqae aequaies dionyaium maiorem , Cotjn , Tfieodatnntf^ 

aliosque ibid. XI p. 482 d, Fabuiarom ^tiioa iiabeiiilii 

ho8ce:^^^rf|te^^* apud Atiienaeum HI p. llSf^ qdo titidll^ 

an Dianam inteilexerit, incertum eit, eum Artemia etiM' 

mnlieris nomen foerit, Diogen. Laert. III 42. Bova$Q$g^ 

apnd Atlienaeum X p. 442 d et Macrobium Sal< Y 2], aU^ 

BQsiridem liabemus cum Hercuie eoiloquentem et Ar^ro^ 

rmn vinositatem et ignaviam irridentem. fiusiridis fabtflani^ 

at de trag^corum satyricis dramatis taceam *^),' largistlmim 

eomicis poetia materiem praebuisse dooent exempla E^«> 

charm],t)ratini, Antiphanis, MnesimaGhi, quorum omiiinm^ 

eommemorantur fabulae fiusiridis nOmine in«ci*iptae. Adf 

harom uiiam respicQre Tidetur Dio Chrj^st. Vllf p. 209 

Toi^ di BovaiQiV fv^i^^Hereuies) natv eniftikSg a&hAtft<i^ 

ml 8i okfjg '^fii^g ia&iovra — diiQQri^tv ihl }^v xata* 

fiahiv waneQ toifg -d-vXaxovg rovg aipodQU yif^oPvag. hk. 

rriqvovri^ tit ex looo apud Athenaeum Vill p. M&f ia-- 

teiligitor, nescio qfiem Macedoniae principem iatrddl;ixevi^ 

miraciiia nmrraiitem de pisce iocredibiiia mnginltttdinfii (ikiat *^) De nomfne ^Efpmnog vix operae pretiunk' est aiTerrii' 
Schoiiastam Iliad. s' 79 iVQiifij %6 IJdvoQfMf& S^affvi^ 
fiivov xai ^Ecpmnog 6 xcopLrxog. V. Lehrsii Aristarch. 
p. 832. • 

*') Diomedes InaL gramm. p.487. In Satyrica ^miM 
Satyr-orum persoQae indu^UBtur aut si juiie^ 
Bunt ridiculae similes Saiyris» Autoiycui,, 
BaTrlo. Scribe Bufsirltt. -ij.^ . *- Digitized by VjOOQIC Kfjfifn^ fifif^ fiBjri&4$) qmtm neidd driaB rei^oiiii Ineolte 
GeiyoMft »egi paraMriet. Fiolte iiamtfQAe pertentle pWai 
■Iter ktutoeator ita per^t: 

WVXQOV TOVtl 

navov (pmdSVf MaxiSdv Sqx^^* 

a^vvv^ Kektovg ^^ nQoaxavatjg» 
Bz qae fiibiileDi eo teoipore tcriptam etee eolligas, quo Ga- 
lileA Meeedoniae fiaea infeatabaat. Eandem iUaiQ Haeedo- 
wki doeia iaetatioaem JEphippat IleXtaotfi fabalae inserue* 
flUf quamqQam qaorsum ista omnia spectent, ne Athenaeas 
qoidem le inteliigere fatetur, Neque e reliquii £ibulae 
ftpaffmentie apad Atlien. YIII p. 865 c. IX p. 870 c cU. II 
p» 05c qaidquam elidai. Fabuiae nomea ad fastum regis 
^fnifieandam fictam Tidetar. Similiter Lamadias apud Ari- 
lA^plianem Acharn. 1083 vocatur FfjQVOVtig titgantilog. 
'Efinoln laudatar Athen. VIII p. 868 e. XIII p. 571 e, 
Hbi B habet 'E^noXtj, P 'EfinokH, et XIV p. 617 f. Titu- 
Iftm fabulae Caiaubonus ad Suetonii Cali;. 40 p. 413 de 
eaptura meretricia interpretatur, ut apud Artemid. I 78» 
i/a&al 8i xal ai inl iQyaotijQiwv xa&(^fi6Va$ xai nv^ 
n^axovaai t$ xai Sexofievai ifinolag xai OQa&uaai xal 
fi^&Haa$. Cui quidem interpretationi satis eonveniunt quae ! 
ex hac fabula servafit Athenaeua lib. Vllly ia quibus de me- 
Mtricibus affitur. Sed ifinoX^y nisi quid additum sit, ex quo ! 
de meretricia mercede aermonem esse intelligatar^ eo qao 
Casaubonus Toluit sensa accipere ooa Ucet. Nec Artend" 
dori locum recte interpretatua est, Casaubonua; neque enim 
de meretrieilms iiUc agitar, «ed de mulieribus mereatoram 
iacientibus et mercedenk exigentibus. *'£<p7]/3o& laudantur 
AOei. X p. 4a8d. XI p.48e c« XIV p«642e eU. II p. 58a. 
I p. S9d. Klgxfj fbid. X p. 480 e. KiStov VII p. 822d. 
lIV p. 642 £» Nomen fabulae an ab iUo Cy4w cuius Digitized by VjOOQIC kotpteMa ii«tisrfiiio pTOTefklo (r. GtMM. adZenok I 49) 
cdebrator, repetendain sit non deeerMpi. Nuvayo^ -Xl 
p. SOSc, abi ridetur Platonls eiasque favffiarimi cara ia 
corpore ornaado posita* ^Ofioi^oy et^O^slva^fogoc apad 
Atlien. XI p. 482 d; "Etfinstog iv 'Ofioioig ij iv *0,§eXm* 
^oQotgy xM recte monait Schweig^haeaseras *'Ofio$ok et 
^O^Xm^o^i dlTersaram esse faj^alamm titalos; nlsi forte 
cam cod. Laar. iv post ^' deiendaBi est, at titrias fkbnhe 
ftacrit *'0^oioe ^ *0/3£Xia(p6Q0iy qmtt ratioiieiii comlneniaTit 
Fritsschias Qoaest. Arlstoph. I p..74. ^OpslUatfoqo^ kn- 
dantnr ab Athenaeo etiam YIII p. 859 a. Seqoitnr JIcA^ 
faatrig apad Atheo. YII p. 289 b. YIII p. 847b. IX 
p. 880 f. Eodem titolo inscripta fait fabaia Eriphi, qoam 
^ert Athenaeas IV p. 137 d, abi Reinesias Epliippi nomen 
reponendam patabat. Deniqoe HaTttpcj commemoratnr ab 
Athe&aeo Xill p. &72c et O^avQa Sbid. VII p. 28fra. 
Vlil p. 8S8f et XIII p. 571 a. Qoae fabalae nomen facit 
Phiijra naberetrix fortasse eadem fait, qnam oommemoffat 
Lysias apiri Athen. XIII p. 586 e. ^iXvQa yi toi inctvaato 
noQVivbf^ivfj iti via ovaa. 

De incertaram fabalaram fragmentis sno loco dicetar; 
niinc iilad tantam moneo^ ne qnis Eastathio confisas Ephip- 
pnm etlam eleg^iaca carmina coodidisse existimet. Sks enlm 
iUe ad Iliad. X 697 p. 879 88: mQi (Sv CHKeim) on Kal 
(ii&vaot xai yjevarat iiaaVy 87^X01 6 xfOfiixog *'Eq>$gifwg 
tlmiv* 

^HX$g xaX fie&vn xa\ ipBvSerai* oTog iy.aatov 
olxog, toif] [Stj] xal awanaaa n6X$g. 
Atqni hoe non Ephippi esset sed incerti anctoris epi^mma 
docet Athenaeus X p. 442 d, qai allads aliqaot versibaa ok 
Basirlde Bptdppi Ita pergit: JloXifjiam 91 iv t& n^ iiSv 
)mSt noXeii imyqafifAatiov tuqI *HXdm^ XiyaDV mtQatiOt^ 
Hist» crit* Com. graec ^^ Digitized by VjOOQIC '«fa ^Ag^ vsti« penpkitavw 

EpMn» «W«r »etiite fiiit BPIGSNES, qQ«iii«aaBi 
'hinfc «iitiqBiraiiiiis accenset Eadocia p* 188 a 'JEmyevtig X6>- 
«^^xo^. (fiQ€Tcu avrov dgmiuxta 'HQU^lfni 9caX Mffriftatwv 
nal BaxxHa. iart 8i vtSii^ a^xawwarmk Eito?en» eoii- 
ftmdit fihidocia) qmd etiani FaiMicio accidtt^ Epi^eneai co- 
HHPCUiii cam Epigeue tragieo poeta aatii|ais6iaio , de qno di- 
xerttBi HennaflaaB ad Ariatot Art. Poet. p. 19i et Jaeobofl 
IJiiaeat. Sopli. I p. 42. Recte igilur poatreana illa Yerba 
i(n$-8i tmv agxcciotaTwv omiait Saida§. Contra tioviie co- 
laoediae po^am Epigenem dicit Pollux Vlf 39 t^Sp 9i viiav 
tig xif^xdSv * Emydvfjgs Seid Iiaic qiiomiaaa fideoi babca- 
moa, ddo soat qaae prohibent argam.euta. Qoorum ftlteraffl 
boc eat , qaod de fabala ^AQyVqiQV . a^fav^afioq 4abitatam 
eat inter Tcteres utram Autipham an Eplgenl tribueiida es- 
•ety Ath€n« IX^ p. 400 d, qaod fieri non potuifset niai eiu»- 
4eM nterqoe aetatis faiaset Tum vero ipae Eplfeaiia apad 
Atfaen. XI p. 472 f Pixodarum, Cariae prlncipejiij liif Ter-^ 
bla commemorat in MvrnAatiia* 

Bm.tUtaq vio^f ^ * 
Hyeig a(ptx&ai 8tiXa8ri IIi^(fiSaQav» 
flzodaimSf.iiala minimas fiiioruwHecatomnif postqaapp Adam 
•ororem, quaeHi^eo fratri eidemque coniag} Qlymp. CIX 1 
ln imperio anccessit (Diod. Sic. XVI 69), ir^no expu- 
lerat, ipse imperio potitas est Olymp. CIX 4 teste Diod. 
Sic. XVI 74, qui qttom Pixodarum qufnque annos regnasse 
dicat, manifestum est huiiia obitam iaddisse ia Oiymp. CXI 1 
Mx his iihid apertam eat, Epigonem eam lahulaiii, ip qoa 
IMxodnraa sic eommcanortretar, p(^ pviiixaQi wnum Oiyoip. 
CXI docere iion potuisae. Immo «Iterius jctiaim prof rMi lioot. 
Nam qofimPuuHl^iW verbia ^cn^^iiag vlov cdfi|JiAo(rt» fiueilc Digitized by VjOOQIC BPIGBim. «VBITLOt. tW 

tMM, liiee BM ito ^ potoiBaei nisi foperstite tdbiiellem* 
foinno, n qne fabuitm ilitm tnte Oijrmp. C 4, quq anno 
mertnia eat Hecatomnus, doctam fuiMe JnteliigitBr/ Hinc 
^pigenem mediae po^tis comoediae aceens^e non doliitavi: 
ae foTtaase etiam Poliox acripait T(Sv [uauiP tig xfOfiuuSv. ^>) 
/kd fabolaa Epigenia qaod attfnet, praeter ^AqyvqIqv 
aq>aviff/iQV et Mvijfiat^oVf qnam iterum Athenaeua 
XI p* 480 a et 466 b commemorat, laudantur eiua Ilovtk^ 
xo« Poliuci YII 29, 'MQoivn Athen. XI p. 469 c. 502 e. 
474 a et Bdxxcc^ vei Baxx^ici» Prius habet Athem^efflfl 
IX p. 3^4 a, alterum XI p. 499 e, ubi ante Schweif^haenfle- 
rom Baxxicc, et III p. 75 b, |ibi ante Bentieiom MQayx^tf 
Jegebatnr. Baxxeta dicitnr apud Suldam et Eudpciain. Vera 
aeriptura videtur Baxx^ia^ quQd muli^ria nomen foit iMt 
Bas^stoQ f ir|. 

SUBULU9, De hoe ita Suidaa scribit: Ei}^vXog, 
Kj^tTiog^ ^ji^ijvatogy viog Ev^QavoQog. 'EdiSa^e dQdfiara 
^8\ Y^v ii xajd Qa VXvfjiTiidda , fie&oQiog Ttig fiiatjg xvk^ 
^fMffSiqg xoi ir^^ naXaiag. In hia fruatra Mena^iua ad Dio- 
gen. Laert. II 60 Msentiente Koatero Hifr^TTtog Bcribendiiiii 
eoniecit pro KriTTiog. Photius: KtiTTog, Sijfxog Tiig Aeov^ 
ridog. Cfr. Boeclihii Corp. Inscr, I p. 152 etToop. Emend. 
iil p.71.. Aetatem viri ita Suidas indicat, ot circiter 01ymp« 
CI eum floruisse dicat, qnod si Tcmm eat, yix recte in ipda 
Teteria mediaeqne comoediae eonfiniia vixieae diel poterit* 
Blediae eum comoediae diserte assifnant Etjrmol. M» p. 451 
JBO f|t Ammonii^s a. v. evdov, et antiquia quodammodo «ppo- 
nit Athemietta Yll p. 890 b. Fr8gm.enta contempianti tfBm- 
j|0|r|^9q|ie qnaa ^optinent notaa accnratiua rimanti longe n}- 
^:^m 4mm Suidis poooit QlympMtdem Titfun egBbeadiafle -*f\mm9 mmf iQ&itoni fast, Helt. ^ UI Ur. 

28 * Digitized by VjOOQIC Mi «UBVLITS. 

Tld^tor/ Ittt Cydiftm ckffiris ttaceni eommeiiionii «pii^ 
Atten. XIII p. 569 a, de qno efr. Rohnk. Hisl. erii. Orat. 
p. LXXIV. HiB adde €arabi «ive Cali«iedenti8 et Pbilocra- 
lis commemorationem apud Athen. I p. € b et Vill p. 890 d, 
tiuoB utrosque Demosthenis aequates foisfie «onstaf. AbHy- 
^eride commemoratam esse EobnlBm docet PhotiHfi Lex. 
)f. e7 20 Ev/9ovkog-. dfjfiay&^yog ^v iTtupaviatetrog' mQog 
di ianv 6 xwfiixog, ov pivi^fiovsisi 'YtteQtStjg. Quamquam 
^rideRdam est ne Terba ov fivfifAOVtvei ^Yf^eQiSi^g aut trans- 
ponenda aut eerte de Eubulo demagogo intdligenda sint. 
Hyperidis enim notissima est oratio nsQl tdSv JEvfiov^v 
<Su>^ed!¥. V. Harpocrat. p. 86 4 aliisque lods. 

Fabularum quae arg^menta tractaverit, superetites dra- 
matum tituli satis indicant, quorum ea fere «st ntio, nt 
poesis Tiri maxime in mythicarum fabuiarum tra^^icorura- 
que poetarum irnsione Tcrsata esse Tideatun Ac prae ce<- 
teiis Euripidem sibi ridendura proposnisse Tidetur, cuins 
rersUfi subiode tcI parodia lusit Tel integros et nihil imma-« 
tatos risus captandi cansa orationi suae intexnit. Ita in 
Amalthea fabula apud Athen. II p. 63 d: 

QeQfioxsQOV ^ XQccvQOTiQov ^ fiiacjg ^xov, 

TOVT €a&' taaarof fiet^ov ij TQoiav ikeiVj 
aeeundum Tcrsum ex Euripidis Androm. M9j et in Nannio 
apud Athen. XIII p. 569 a : 

'EkXaSog eycjye t^g zaXa49t(0Q0V ativia, 

fl KvSiav vavaQXOv i^emfixparo, 
piimum Tersum ex Iphig;. Aul. 3T0 deriTaTit. Porro in Or- 
fliane apud Athen. III p.lt^b, dephaleride dicit: nijSa^x^Q6V6$^ 
ntSXog (i'g ano C^^yov^ quibus iisdem propemodum TerUs ia 
r% seria usos est Euripides Orest. 45. Einsdem poetae 
sijmatismum Tellicat in fragmento incertae fabulae apud Scho- 
liastam Burip. Med. 473« Ex eodem parodiae stndio deri* Digitized by VjOOQIC BV9UI*tJf. tti 

SB^ sMciim VQrgentii suUiinitatem iiumer9fui9qiie kk tAm 
levktimis ^avttateni, Telal iii Auge ayod Atbemieimi XIV 
f. mie, in Otthaae ibid. III p. 108 b, io Titaaibns ibid^ 
TI p. 220 a, ia Nannio ibid. XIII p. 569 a, in ince^rtae fa^ 
bnlae fragmenta ibidem II p. 47 b aliisqae lacia plttrimis, ia 
quibas ne solnm Enr^idem parodia iusum faisse credamua, 
pr^bet lacas inoertae fabulae apnd. Atben*. II p« 43.€j ubj 
Chaeremone» tragieam carpit, qui aqaam noTafiov oalfm 
daerit. Pardoe hominam in republica claroram Irrfoloiil 
Indaisisse yidetur. Phiiocratem, Cydiam, CaliimedoBteflW 
DioDyffltim, Stciliae tyrannam, iam sapra commemoravimiii. 
CnUiatratBm aatem acecbissime Tellicat in Spbiiii^ocarione 
apiid Athenaeam X p. 449 f et in^ Antiope apud JBastathiaQi 
p. 1915 18. Sed Myrtilum ne quis eodem trahi^, monen-- 
dam est in Tcrbis apud Athenaeum III p* 108 d: 

dg iv vsvocvayriy.aV inl rov Tt^ydvou 

6 ^ioiatv ix^QOg MvQTiXog, 
postrema in Myrliium Deipnosophistam dict et ab oratione 
EubuU separanda esse. Dictione usus est Eubulus, quair 
tttiB e firagmentis inteliig^i potest, tersissima et ad omnem 
de^antiae laudem eomposita. Labentis graecitatis rarissima 
reperio indicia eaque fere ipsi cum reliquia huius aetatJB 
peetia communia. £x hoc geuere est aTQov&agiov Athen. 
II p. 65 e, iyxtQavvvfo ct xarayym ibid. IX p.,450a et U 
p. 86 b, S^Bivia apud AntiatUc. p. 90. Porro xoUoxif de 
avdQoyvVM apud Antiattic. p. lOS et Eustathium p. 1915 
20, mri&wiov apud Athenaeum I p. 65 e, nvaUTm «P^ 
PoUncem VII 206, nolloaTatog apud Cramerum A^ecd, I 
p. 860 a, cSw apud ]Ptolemaeam Photli Bibl. p.150, qnam- 
quam id quidem in hexametro dactyiico, ojjp^^twe^itpud 
B^.( Aneed. Gr. p. 483 cU. Lobeddo ad Phryn. p. 514, Digitized by VjOOQIC tS8 ISUBULUi. 

^Shm Mpod AAeii. 1 p. 8 e dK Biittiii, Qr. «nq^l; I p. Mf^ 
t^nx^ apad Afttiattie, p. 108| niri id ridend etoMi flnHs 
S Xayvtt apad Beklc Aneed. p. 1189, mQl ngdtovg ilnvovg 
epad Antiafttie. p. 111, iSaivvfjifiv apad Atlien. II p. ^e. 
Deniqae aiQiavog pdma longa loco indabio apad AUieii. IX 
p. 440 f, qao fortaste taearis xara^Qvovaav in ioco apiid 
Athen. XI p. 471 d. Nam fivaraxa penultima broTi^ qaod 
eodem trahit Antiatttc. p. 108, non video qoo pacto aliter 
did potaerit. Idem in eomponendis vei fiRg^mdit Tocalralift 
feiicissime aadax opes patriae lingfaae ingenti Tocaluilonim 
^pia ditavit. Paaoa de maitis at afferam, ;|f(»w6rfvxro$ di- 
iidt apad Harpocr. p. 186 4, asQioiXog apad Athen.III 118 ft 
AneiQoyafAog ibid. VII p. 300 b, hfAVOadfiatog de angaiila 
fbid. e (niti iejendom Xetoaiifiatoi.)^ (fiXotQay^fiiav ibid. 
XIV p. 648 e, tQi/Sa?,lonav6&Q£7tta (leiQaxvXha lll p, 108 a, 
vsxtaQoatayrjg I p. 28 f, f^a^a xccQirofiXicfaQog XV p. 686, 
Xentontjvog XIII p. 569 a. Poculum dixit xvXtxa xa&vavo^ 
XhXov, yff](fonBQt/3ofi/ii^tQtav, fjieXaivav^ evxvxXwTov, 6§v- 
nvvSaxa ibid. XI p. 471 d. Nec minut diligentiae in tri- 
inetroram numeria ad sammam artem elaborandid potait: 
nam alio Tersuam genere asas est parcissime. Vide tamea 
Athen. XV p. 679 b et p. 685 e, ubi paeonicos et dactylicoa 
habemas nameros. Sed haec iam sapra attigi. 

Ceteram qaod niaUis comoediae maximeqae mediae aa- 
etoribas acddisse scimab, nt alii, neque ii ignobiiea poetae 
parum liberaiiter eordm opibus uterentur et integros adeo ver* 
aas in soas fabnlas reelperent, IdetlamEabaidaccidisse docet 
Athenaeas I p. 26 a, abi Alexis, et II p. 43 f, «ibi OpheUo 
EabnH TersibiiB asus fbisse dicitor. Eondem manifeatS Iml* 
tafione exprestit Epli^pns^ at app«rebtt eomparaitf ■nbidi 
loeom e Tit»aig allatam apad Athen. VII p. 811 d^i «am 
Ephippi versibus ex Obeiiaphoria ibid. VIII p. 858f.fi Qai- 

\ 

i 

/ 

Digitizedby VjOOQIC / bns adde Atlieii* II p. 6ftii, nbl q«I Eujtulo trihuaBliir ver- 
BU8 ex Epfaippi Geryoae aiSeruiiiar lib. IX. p, 870 d% , 

gebrtg Eiibohiai. Snidifi i^ntam et qnattuor dooait^er 

ttttatwr: l&'da|£ dqafiaxa fd[. lt% enini recte Kusterus e^ 

miik icripdt t^o ^3^, «aod re ipsa satls refeUKur, si qui- 

dera tituloram ad nostram memoriam propagatoruiq Bumenis^ 

qainqaafeDwiiim excedit. Hoa igitor deinceps enumerabimas. 

^AyxvXiiav. Laiidatur Atlieoaeo IX p. 369d. XIV 

^ Iif6b. XV p. 668 d, abi qoi asservati soot Tersus natai 

lieia paerl hi bbula eelebratum fuisse docent* BiuMkai. 

titQK eemoedia trlboitiir Alexidi. Scholtastam Aristc^b^n» 

Vesp. 1217 (1173) A «eqoi lieef, suspiccrls Ancjliooei^ 

istam Phidippidae Aristophanei similem fuisse eoque impie* 

titis pro^fressam ease, at matri verbera intenderet. Sic enim 

ille scribit: 6 KaQdoTtiwv (ab AristophaQe oommemoratua) 

^TjjTiog, ovSctfAQV x(Ofi(aSHTa$. «AA* ^AyxvlldtiV ini -rw 

rr/v fifjriga xaxaig Siajb&ivah, <^bua verbis saoe ad i|0- 

strom Aneyiionem respieere vldetur« 

Seqailnr 'Ayx^^'^^ ^^' memorata a PoUuce llb. VI 10 
et IX 76. In^JliiaXd-eia Herculis eourientis partes fulsse. 
docet anicum quod ex ea fabula servatum est fragmentum 
^udAthei^II p» 63 d» ^Avaa(a^Q(A€voL laudantur Atlien, 
VIII p. 840 d. In *AvTkonj)y qaa cognoraiuem Euripidia 
ialinlan )i^^4sse. vid^ur, ridei nolvipayiav Thebanorum, oi 
aipparet ex Athenaeo X p. 417 b. Eandem ad partes vocai 
Aaaatti^e. p. 103 33. 111 21 et Aristophanes Bjzantiua apud 
£ustathiwi «d Hom. p. 1915 21, ubl M/SovXog pro Evno- 
hg Bcrtbendom esse iam alio loco , monui. Neque ex alia 
ftbofai 4ootom esi fragmentom apud Atlien. I p* 47b, ubi 
4e Zetfio ei Amphiooe, Antiopae iiiiis, agitur. In ^AavV' 
Tot,g %V9>4 arifumeotum tractaverii^ praeter titulum fabulae 
iadlDai J(i|oas ab Athenaeo aervatus II p. 69 c: Digitized by VjOOQIC in\ rriv TQccm^aVj ij aiavtriv ttlnfi. » 

Sequnntor Avyn^ Quo titnto etian PUlylUns MkiiMi do- 
cnlt, et BiXXBQoq)6vt7iQ, ntraqne ab Atlienaeo landatoy 
iUa XIV p. 622 e, liaec XV p. %W t^ nbi BeUeropliofitem 
kabemns Pegaso inaidentem et elamantem: 

Tig av Xa/hiro rov axilovg xarwdi fiO^i 

av(o ya^ wamQ xorra^eiov aiQOfia$. 
Vtirsmqae fabnlam adEnripidia irrisionem compoaltaiB fiiiase 
anspicor. ravvfitjSfjv^ qno nomine etiam Antlphania et 
Alcael fabnlae ferebantnr, habemna apnd Athen. III p. 110 a 
d YI p. 248 c, nbi qnae recitantnr ex hac fabnla, "Ynvog 
yoQ aitov ovta xaxocitov rQirpit, de ipso Ganymede intel- 
ligenda snnt. Somunm Ganymedis amatorem finxit etiam 
lieymnins apnd Atheuaeam Xill p, 564 c. rXavxog lan- 
datnr Harpocr. p. 186 4, Po!iuci VI 67 et Atlien. I p. 28 d, 
nbi iidem Tersna qnos Poilnx serravit Epitomatoria errore 
Antiphani tribuantur. Nisi forte Enbnli Cfiaucna ab aliis 
Antiphani assignatua est. Quae coniectura si aUunde ad- 
stmi posset, non dubitari posset qnin apad Poiluoemlll 43: 
^AQMJtocpavTig Fkavxoj' KaXvxpag xaXvfifiatog rQtfiui^vito 
duTtaQ&ivevaa^ Antiphanis nomen snbstituendum esset. Cfr* 
Dindorfinm Fra^m. Aristoph. p. 8. Glaueum doonit etiam 
Anaxilans. JaiSaXog praeter Athen. VI p. 24Ta et An« 
tfattic. p. 108 landatur a Themistio ad Aristot. de Aninia I 
8, nbi Philippo tribuitur, qna de re supra dictnm est» ^€t^ 
fiaXiav oorrupto fabalae titulo affert Snidas s. r. AayM^ 
Xia^iv, pro qno parum probabUiter Hemsterhnsins adScboI. 
Arlstoph. Plnt. IISO, nbi idem locns, sed sine fabniae titnlo 
hndatur, corrigit Evfiovlog iv JaiddXta rdt ^AimXO-tla. 
Fortasse Jafiaaiag fabnlae titnlna fnit, qnod satis fireqoens 
Atticis nomen fnisse constat. JtvxaXiav, qno titalo eCiaoi Digitized by VjOOQIC A rti t Me^ fift OpMia ftknla ihittKi»iit#*Mt'iVtt«^ AihM 
III p. lOOc, 107 f. . . .:/ 

Sequiftor J$opvaiag, eidat litiiliim et prfimieiiftiini • 
IMoDygio, SidUte ftyraano, dueftQm esse iimrfte ftredift Afthen. 
VI p. 260 c: ta naQanXnam kmiu xal 6 StsUXmri^g Ju^ 
fiaiog, fl^ Mfiovlog: 6 9ui$f».ff9i(mowg nagi^T^p hf l-fi 
rov xv^&vjwv 6fi(»vvfi(u, dQafAoxk. Ibidem de homine ipee 
lios Babnii Terras appoeiiift: 

aiX iati xot^ aifkvoi^ f^h av&adiimQOQ^ . ' 

Tuu totg x6lic^$ ncm xot^ inmnrovai r« 

iavtov ivoQytjrog* riyHtak 3i S^ 

roitovg fiouovg iXtv&iQOvg xap SovXog- Ji* > 

Non reefte igiftiir Alberfti apad Pheftiam: K(i¥f6r6fog mxXtil^ 
MQ EvfiovXcf iv Jimfvauo^ corrigift Jwvvata^.f uft legitmt 
nne npud Zeneb. IV 66. Sed reefte JtowaUfy nt lefifti» 
eftiem apiid Snidam a. t. xmtforeQog. Idem ertox $»i'ilMn 
ftliitei ad Schel. Enrip. Med. 418» u\A Temsime Tnlgo dlr 
ftnr EiifiovXog Ju>vvai(o. Ad eandem £»balam ctfcff^ifdM 
esft hand dabie Tersaa a Pftolemaeo He|^. aemltti . ^fmk 
Photinm Bibl. 100 p. 130 or$ tq 

Xa$ IlQOTcXiovg 'innoi xX*^Q^ %paXaxav&av SSoVifiV^ 
apfofj&iv KaXXifiax(o, Ev^Xov iarl rov X(af$iX0v u^ 
Ahovvaiav xufi^Sia. Ifta enim ^ecfte JBeUtera». e codd. dor 
dift pvo Jiowaov, qaod lieeft kec looo. satis .«i^aia. Tit 
deri poarift ^nam eftiam l>io»ysi ni»teine; Istalam imr 
BcripsH Kabolus , eft Psalaeanftham Bacehi ftbnlia imf^ 
ciftam fuisse ex ipso iilo. Pftolemad Ioo6 intelUgifttir) » fta« 
men Tersiim istam ex ea iabala qaam ia SiciUse ftyran- 
nnm scr^sift Enbalos deprompftam esse, Proclia commemo-» 
rado docel, qoJppe faemNaxioram dacem fiiisse paftriamqmi 
mlieBa Olymp. XCIV 2 Dionysio prodidime e l^iodoro &^ 
XIV 16 ^eomparftum .kabemaa. Demqpoidfi endAm JE^bidi Digitized by VjOO^QIC a 

Thetoioph. 186 1 ... 

tig 11 tafa^i^ to5 jXov; ri ^i^tOg 
lalei xpaxuptm; ti 9i kiga xiXQttpaXif; 
xi Xixv&'og xcA otQo^v; 
iti iMiee tgftiHr SohoUattei iU ceripgit: ivtiv&ev tijv i^^t 
Si^/haAbig ihon^aato tov diowaiovy ta avofuna tHv iv %y 
J$owoiov oixicc xaxaXiyiov * inl nkhv fdvto§4 Iltqiie £ftt 
buliis, qaam sumiAMii omitiiim ronim in DionyMi oedibus 
pertarbationeil etse doeere veliet) id ipsom ito iiutitaisse 
Tidetar, at diversissimi generis lapeUeclileni temere et sine 
ordine comporftim esse diceret* Atqae ea ia re Aristophams 
4o Aiftttone looam expreeserat) tcd rem in maioa aaxerat Iil 
llla DioiiysM tappeileeiiie, postea a Dionjsio Heracleatt 
omii (Memnon apad Photiam Bibi. 224 p. 700), Babalum 
dttam Aetohyli paf^liaret eommemortste taapieari lioet« 
ttfts onim flle, qaam Iragoeditt mias idenfldem iudlbri^ ht^ 
h^iril iiEtellexisset) ma^o onm ttadio ribi compnraverat, 9ft* 
imm ttiiioot Ita fore at dirinns repente poeta eTaderet. Lu* 
cianns adv. indoct. 15 to1« III p. 112: stv&ofieVi^q <m$ if^ 
Y^Mtai^ to Alaxvlov nv^ioVj iig S ixHVog eyqaifiv^ avv 
ytOXkfi wtovSfi xTijaafiivog avto^ weto sv&aog liaatr&av xdk 
Xenoxog ix tov sw^iov, Qwe Cbrtasse ex hac ipaa EidiuU 
fkbula dj^vata sftot; Sod Dltnysii tra^oedias etiam alib 
p^tit ^oonlicis videndi matetiem pnebaisse diooet locut 
Spll^pi ex Obetiaphorit apad Athenaeom XI p« 4S2 d; 
Jiowaio^ a SQ&fiox^ ixfuwB-eiv Siot^ 
xal Jfffio^atvtog att' iitoitjcav sig Kivvtf^ 
^'^aeig t^ xatct Semvov &t6dmQQg fio^ Xiyott^ 
Sttlptoor tfutem Bolbiiiom oam potitsimam ob oaasaan celamaoi 
i*Dio)iytiam ttrinxitte, quod inepti.poette titag^oei^M a. mul- 
iis Aihoiaiotttium: in mHiio hoosra liaheri aamifdbicrtiafit* V. Digitized by VjOOQIC ez AfkeDMi loeo niro ertdre fakulen Tv^wi^om iMiiiiM: !«• 
ecriptam exaeiilpBiMe. 

JunfvaQv iitens (itnltie ftiii SBfiihi^ ^ ^loi^tf^of^ 
nt ex Adien. XI p. 460« «ognoeeltim Beiidem twjMk 
Oeaieni Alex. Vil p. AM SylB^ ii6i Jlatidiim dlUi ik fi^ 
mele Dionysam indaxisse de sacroram sibi obhtonim Tlli|ti& 
conqoerentrai^ Ex eadela falniia^ nid forte ia plnribkis fa« 
buiis ipsnm denm in scenam prodnetum ease stattieire wadtt^ 
dnetna esae yidetnr locns apnd Atben. II p* Mb. 

Seqtiilnr Joliav^ eaias fabnlae titiiinm pmbaUUIev 
Alberti restitnit apod Pholinm s. v. nQog (f&ifiQa xuQ^a^m^ 
^bi Vnlgo iedilnr JESr^vkog JoiXijo. Pr^eterea hndalnr i|i 
Athen. IH p. 100 a; XI p. 471 d, Thon» Mag. ii. r.Bi^ 
x^o^, Moeride Attio. p. 16S, Etymol. M« p. 4frl M. JEii^ 
QV^^g HotHiam itons serraTil Anlialtie* pi-60i Eit^siai^g 
Athen. X p. 417 c. "Hxovg id. VII p. »00 k 'J| ro«^Of 
td. VIII p. 847 d, ubi cam Tnl^o legeretnr iv 'liiifon Ev^ 
PovXog^ IHndorfins ^l^vt correxil^ Fortasse tenen iigisi 
dam ^liavh^ qaae laadatar Athen. IV p. 160 f eil. PoUm. 
X 106, Athen. VII p. SOOe. X p. 417 o. KaXu&\i(pQ^ 
Qovs oommemorat Ammonlns p. ftO el EtjmoL Ghidink 
p. 186. Kufi^vkiiav^ qnae ab aiiis iA^arofl IribiicdMfii 
SQb fiabdli nmniiie landatnr Athen^ Vll ^ SOSoi XM 
p. 571 fi XIV p. 642 o, Sttid. S. v. avmxMig, Mocvi^ A 
H^Mavwg^ Detitaio^ionsatlsHqliet. OomparArOlinlenlkebll 
qnae de Aneylione dieta Bnnt. Nee certlora lenaimia d&^iCtfw 
taMoXktAfniv^^ qaam praeter Antiattie« p. 60 el 114« uU 
male iefitov Kavuxoklwfiivotg ^ landst Athiin. IX p. 466 8a 
(cfr. PoMnc. X 107, nbi tittose lefilnr KawpcmJMivn^ X 
p« 448 0^ XI p. 600e, nbi anle fiihwdgfaaeaserem^eMl^Milb. 
raxoXXwfiivfo^ et XIY p. Mtke^ JCs^uti fliav fn4d «^plh Digitized by VjOOQIC ffn^ « inflbe fiibidu SQifictiifllicfet Cfr. «pi» 
y»: M» . I^QM bide Temft serraTii Aibeheeii» X p. 4IT d el 
XIII p. 567 c, ab Hercole recitati fuiase TldeHtQr. iCA«- 
.n^v^fu tkalam a mereirice fofidit, oai id nomen Impositum 
taH ineiSii ngog TcXsipvSQcev awminat/^ mg fcei^a^eitjj ut 
4icet JUhen. XIII p« 507 d, proprium inuliereolae nomen 
^Utftixfj fniB^ attestans. 

XopvJaZoi/nomine inscriptam fabidam eommcmorat 
J fcy aiel L Bcl, p> 838. KoQvSakog: Ev/SovXov tov xmfiMSonoiofi 
SQafia im}^Qa(f£Ta$ oikwg. aif 8b TOig mQi *^Quno(pavijv 
•mi&ifuvog xoQvSop Xiye to ypov. Eadem praecipit Tho« 
jnNBi Ma^. p. 213 16 to Si xoQvSalog xoivov, et xal Ev- 
fjpovibog XQ^tat^ Ex .his intelligitar non Corydalum Tid Co- 
-vydidiam, Hippotliiiontidis ,phylae populam, sed avidilam fa- 
lilike it6m^ impertivisse. Frag^men^um comoediae soperest 
tmitni apnd Granmiaticam Bekkeri Aneed, p. 1189 Xayvijg 
ii iiyvu nag* Eiffovlf^ tv K.OQvfiakX(a (leg. KoQvSaXia). 
^XH Si ovToog ' ^'I&i StVQO aq^eXov Xdyvov taxvnaxika, Scri- 
baidiim videtar: '7^« S^vq^ dcpelov t' co Idyva tccxy xa 
jKOikiia. . . 

. In KvfihVTjxig aleatorum insaniam peratritijdsse vide- 
jliir, qaod argamenlam in cognomine &bula tractaverant An- 
.Mpiiaiiea.ct Amphls et in Aieonibus a Nonio laudatis L. 
flnunponios* Aleae luttis ^nam ignominiosos Iiabitus sit a 
jBr^eda docet Aeschines. c. Timarchum cum aBis locis tum 
Jjp; «r et 80 Rsk. Cfr. Athenaeua X 'p..4Md 6 Ko}Ari(ov 
«fS'. xu^mt^ amntfov tov ' ^Fo8otp£vTa ekeyev^ ^Si • yiQOVf 
"^ 74«!« iSi^ ae.vio^ THQOvav xv^vrai. £t Phlietiienia nt 
^peri^em per ditimi et profiigatnm honiinem esse ostdnderet, 
bQdg ti^.Mtt$Q^aytiv xai xvfitvHV avtov ekeysVf iil est «pad 
Aihm. ViU p. 848 b. Idem Titittm in Amynia et mone 
^Dqnitlvr .«otat Ar]stoph8ne8..Vesp. 74: Digitized by VjOOQIC 

/ WMCV09w MB 

HPKi fdoxv/hp •«) avToP. dW oidhf kfy^^ 
Mi Ji* dW drp* avtov rifv voaov uxfiaiQmi$. 
Viria xvfifvTiiaSv ^okMf nomina lon^ rceenta «9: E«Mi 
fibnla ennmerat Pelfaix YII MS. €fir. Heflyeh. s. x. itf<v* 
nq et ProYerb. Vat. II 60. 

A&xtaveg ij Afi8a hoe pleno titnlo landalar Athen; 
VII p. 880 e. IX p. 880 f. Hine optime Sefaweighaetfl^ llt 
p. 106a pro eod. lectione h Aaxvoavp t^ S' ovx 5%^ 
joIyji» refltitnit h jtaxmaw fj Ari8a ovx ete. Simplid ui^ 
iag nomine citatar XI p. 400 e. Apnd Erotiannm p«M7 pvi 
MnoUg iv Aaxiaa$ legendnm videri Ev^vlog snpra moiHil 
p. 115. Mv8e$a Mlf.m^c. Mvloi&Qig XI j. 4^94% 
obi ante Schweigh. Mvha&QiSti legebatnr pro Mvk{o^Qi8$, 
Mvaoiy cniae arg^amentam Cercopibafl simillimam fbiflflft 
Tidetnr, X p. 417 d. Navviov ab aliifl Phiiippo IribQlt 
XIII p. 568 f. Nava^xda YII p. 807 f. Neotrig, qaoA 
et ipsom merelrieifl nomen, XI p. 467 b. Sov&o^ wfOli 
Schoi. Eorip. Med. 610, nbi legendam vfdetar, 

anavta 8iamnQ$dfiiva -^ 

iljfiiffi' dxQV^g daneQA rd ovfA/Sdla» : 

'OSvaaBvg t} Ilavonta^ laadantar Athenaeo XI p.478e* 
Titolas fabalae flabindieare Tidetar Tersatos hondnee a6- 
que omnia caifose flpecalantefl in ea foiflfle defleriptos. Pa« 
lioptaa etiam Cratineae fabalae faisse titnlam flapra i4- 
difflQs. OiSinovg laadatar Athenaeo YI p. S80a. Oin 
vofiaog ii niXo^ Athen. XV p. 678f. 'OXfiia XlV 
p. 6Mb. 'Oq&dvrig III p. lOSf. lOBa.d. 1101 VI 
p. 228 f. X p. 484b. IIdfi(fiXog X p.- 474e, PlftHoe. IS **) A^d. «de aee« p^ 46 18 ro 8i q^ilkoxoifiog tnv&itav. 
Seribe ffiXoxvj^g* > Digitized by VjOOQIC 91« navvvxU Atheo. XIII p. 696«, tiM VAfm yems 
l€giintiir ifiiM ia NaQido pi»fiiil. IlaQfievicxog Pollux 
X 96, AntfaUio. p. 161. nXayyiav Harpoorat & t. ju^- 
Ipm^ p# 24S| vM i»ale lefjtar «V r^ JlXayywv$ pro iUa;'- 
fiiv» *V)^ nt ^pporot ex.AitaiUa apnd Atheatenm XIII 
p. 558 b €at$ di monstv an a^fxVQ ngfiSra piiv t^v JRay-: 
yiv^^ SSadteni meretrix eoaimemoratur • Timocle Athenae! 
%\l\ p, 597 e* iNec diveraa fuiaae Tidetnr ab ea cuiua ali- 
^otiee memiait Demoathenee in oratioQibns c» Boeotuoi. 
A^ Plailfeicteni imguentum a PoUuee et Heayebio comme- 
pierttpp nen n meretrice, aed a muUere qaedem Eleend 
HMlflt .doi|8«e auctor eat HeUadiue apud Pbetium Bibl. 
f. JMS feU^. IHayyovwv omQ evgs ywfj 'HXeia xaXovfiivn 
JiXayyiov (acribe IlXayyviv). Sequitur IZo^vo/Joaxog, 
111119 i%p4«t(ur Aiben. III p. 108 et IX p. «?1 e. IlQOXQiSt 
ffff§. ^e/Cephde etProcride febuia, fortjime etiam PhUeUero 
ll ^eph^io iraetat^i nrgumentum praebuit. Commemorttur 
Mt^n^ X pt 422 et XII p. 558 b, ubi perelegana locn« 
eat de eane ^rooiiAia yenatieo. IlQoaov^ia^v ^ Kpxvov 
habemus apud Athen. YIJ p. 8Q1 a. I!TB(pavonwX^8aq\ 
prneter PoUi^cem X 120, qbi pro Ev/3ovXog legebatur Ev- 
JPWSI» ^ SdioUa^tam Iliad. x' 984, landat Athenaeua XIII 
«, Bfflf. XY p. «79b. 690 e, qpibna loci« addelX p. 884 c,| 
jqhl rejrte C^^benna pro EupoUde BubuU nomen reatituii. 
^ ggf$yfOxaQiwv$ laudala AMienaeo III p. 80 b. X 
jj^ 449^, 450 c et XII p, 558 n Cfuloneni servqm introda^ 
idiie ividetnr omttie q^ae loq^eretur aei|i|;9ifitni](i iiiTolocrifl 
^acmilem, Vid, Schwei|:h. Tfil. V p. 588. T^t^^a^ 
j^hwm Ath». UI p. lOSe, m ttbri Jirtfnl %^f&> ^M f •) .14 n9lic e ||0fi4. i9ro|||it ^ek|c«^M. fiSf, Jttbeck &I 
Aiac p. 167. Digitized by VjOOQIC ¥It f. U14 XV p« 68»«, AntUttie. p. 108, oU in|lMa| 
rfcte lefilsr l^fiovloQ Tn&^ Ao ibrt«iie i^tiem spni 
Atlieateiiiii VI p. 929 a legeadnsn e«t h Tn&diq pro T*. 
7a0f, ^Wfuwi Titanes etiam Cratjneae fabulae titnliKi ea^ 
Q^oivkxoq nnnm frafmentnm tupereat apnd Athenaenm IX 
p. 197 ■, nt XafiT(o$f ibid.XII p,5|9a et XQvailXtis^ 
^ad meretricia nomen flQit, aed diveraa^ «b ea %^nta T^ 
lecBdea apnd Athenaeum X p* 430 f eommemorat. Landar 
iar.ab Athenaeo XIII p. 559 b. De^i^ne Valtfiav, tp^ 
naaMne ^tlam Ihronu» fal^ulam 4ocuit, habemna apud AtlfPr 
Maoai XI p» 400 Ot ^ufm praeterje^ Enbulo ff bnlaa tribntt 
Fnbiieiaa fiiU. 6r. I| p, 2iBy Kjil^iaxgo^, 'laXefiog et 
jiMyipovg gfQoa^, ex iip dua^ priorea Ophelionia emte aperte 
i^tet Atheoaeim 2U Pf 108 a« 9e J^yhov^ nfaau Infiif 
.flift»tnri uhi A» SubvMide agemns. 

>kNAXA{4mi|ȣ;8, Anawdri filiiia, patHa Caphrenai^ 
Miline Cbomiejieoiite npud Athen, IX p. 874 b «t Snida t^ 
Koifi^ig^i^ ^ *^paiapSfiSijg ^^9 ubi ib aliia Cplophnn^eqp 
M\» patrifim perhiberi tradiiur. Pp eo aliquando accur»tifiy 
-te a^ram «(Mhb promiaeraiHfemstierhuains ad Pollnc. X 17JL 
Frimla» docnit inde ab Olymp, CI, nt «oniiciaa «x Bfami. 
Arnnd. ep. 84^ ni^i ad CiilUae nomi^, qni «rchon fnit Oljmg» 
CI aano i^mOy Anazandridae nomen adtcri^tpni eat. Postey 
%»p. CVIII a interfuit Qlympiiirum fe^tiritati « Philippo 
Hacedoiiia^ rege Dil celejHratae. I^qidas: ytyomg h voi^ 
iiyia^i 0$Xinnov roi/ MaxiSovof \Olvf^m^S$ hfiaToatp 
^Q^T^* I^^ /yaroafj? 07^017 ^t x. DiqdorQm :^ip..Xyi S^. 
KH faft§ nvHf^W ^ l-paa«JOgraphi lop^ p( QlyVf^ (f^ '^) "i^o^^g ix Kafuigov. Rectina aprihitnir fCc^t^ie^P « 
«canone apud Gi$m«M* p. 488 0* Cfr« Suatntbf nd.Hom. 
f. »5«»r Digitized by VjOOQIC m AHAXAlVBKIini. %o]nmemorat{o «d prlm«e fdbuhe adtonem opeetaTeitt. ^^) 
iSel de boe ntcnnqne statnaa, illnd eertnm Tldetnri Anaxan- 
dridem fabnlas docuisse inde ab Olymp. CI nsqne ad Oiymp. 
CVIII rel CIX, idque, nt alia mittam, confirmat etiam Pla- 
ionia (Dtog^en. Laert. III 26), Iphicratia et Cotyoa (Athen. 
iV p. 181 a), Melauppi et Caliistrati (ibld. XII p. $dSd), 
Polyencti (ibid. IV p. 166 d) aliommque hominnm lila aetate 
leeiebrium irrisio. De obitn ?iri quod narrat Barnegins ad 
tenripidis Phoen. 396, Yeraum ab Aristotele Eth. Nfcoai.YII 
iO servatnm, ij noXig i/JovXs&^ y vofifav piiiv (liXei^ qnem 
attniit etfam Cyrllius de Trinit. II p. 06, hnnc i^itnr Ter- 
anm fatalem fnisae Anaxandridae» id neqne Enatratioa, ad 
qnem proTocat Bamesins. neqne aliua qnisqnam tradidit. 
'Ceternm perelegans est de poeta noatro Chamaeleoiitis HC' 
racleotae locns e libroVI neQl xiofiwdiag serTatns abAtlien. 
fX p. 874 b, iibl narrat Anaxandridebi proceri corporis yi- 
Yn^ fulsse Testemqne ^estasse pnrpnream anreisqne fimbriifl 
^ondecoratam : enndem Tero acerbioris fnisse ing^enil, neqne, 
^ forte In fabniaram commissionibns Tictna esset, Improba- 
tas popnlo fkbnlas nOTis cnris emendasse iteramqne in sce- 
lfaam pmdnxisse, sed in fomm, nbi thns et odores Teneant, I 
iliscerpendas misisse. Ita factnm esse, nt miiltas fabnlts 
acite adornatas deicTerit, SvaxoXaivdov roTg &eaTccTg 8uc ro 
yijgag. Haec Chamaeleon, quorum partem repetHt Ensta- 
tiiina ad Odyss. p. 1884 15. Neque tamen in omnes enm 
qnas docnit fabnlas Ita efrassatnm esse, tcI hoc docnmento | 
est, qnod de qninqne et sexa|;inta fabulis (tot enim eum 
docnifise iSuidas anctor est) sex et tri^nta tltnli a g^ramma- | *<) V. Clintoni Fast. p. 180, qnl Snidae Terba hs corri- 
gebati yeyowig 'OXvftnucdi ixaToatfi- nQoiry xat iv ToTg 1 
ayu!a$ etc. Alia proposuit Bernhardius ad^ Snid. L L Digitized by VjOOQIC ieb lindpiitiir. Tldorht rcporteTit» nt it eoitm SfiMft 
^ioNis, immero decem, histrioiie nsst, nt Arlfltotelet Kliet. 
III 12 docet, Phiiemone: avdyxtj di fi&Tce/SaXXciV to avn 
UpvraQ* Hni^ dg nqoodoTioui rw vnoxQivsa&ai* 4:ovv6g 
i^ktw 6 xkitpag VfuSv, ovvog iauv o t^anaxiqaagy oitog 6 
ato iaxatov ngoiovvab imx^iQiiaag,)^ olov xal'<M^fXwv 
imoxgiitijg inoUi iv te rfi *uiva^av3giSov r€Qovtop,mvtf^ 
or^ iiyu < Padificcv&vg xal IIaXafit}d9ig»i xal iv t(o ngo^ 
Uyfa rdv Evai^v to 4:ipi». Philemotiem histrionem eoai- 
memorat Aeechines o. Timerdi. p.l83 Rsk. ^iXfiiftog tiliyx^ 
noQa uhvxanfiSov, tov (^iXmaSov xfiSiotov^ S&A 0cJUf- 
(lovog tov vnojtQitoVf ilxoat fivag. Qaae non daUto qirfn 
de eodem iilo Philemone intelligenda sint. 

In fabalaram ratione nonnihil noyaoBe Anaiandridem 
Sddae constat testimonio, qoi prlnmm eam egattag xal ncr^- 
d^iviav (pd-oQag fabalia saia intexnisae tradit^ qaae reddena 
Eodoeia tantnm facinaa abominata nafMfiiaqov nomea inft* 
nioso poetae indidit lon. p. 60. Anaxandridia exemplnm 
deiaceps seqnati aant AntiphaneS) Alexis aliiqae mediae no- 
Taeqne coraoediae aactores. Ingeniam poetaC) de qno «atfa 
honorifice iadicasse Ariatoteiem ex freqnenti Anaxandridifl 
commemoratione (yelat Rhet. III 10* 11. 12^ Eth. ad Ead. 
VI le^ ad Nicom. VII 10) haad temere coaiiciaa, opllmQ 
€o^8ci potest ex longioribos eclogia quaa eervavit Athen. 
IV p. 181. YI p. S27b. 212 d. YII p. 2Mf «t Stoba^fl 
Serm. 08 p. 277 Grot. 

Sqpereat at fabalaram titolofl recenseamufls ^AfQol^ 
xo$ apad Athen.XI p. 468 f. 461 f. XIV p. 048 b, Blaorbb. 
Sat. V p. 402.. 'ArX^^VS apnd Athcn. VI p« 208 b et 
PoU. IX 50 cU. Vi 101. AlaxQa (niti malis MaxQa, 
^d nuittciifl nomen eat, v. c spoA Cailim. Bp%r. 68) wgmA 
Athen. X^. 4fiaf. 'ArxsQulv ibld. XIV p. 0d4b. '^X«A- 
HUt. crit Com. g raec. S^ Digitized by VjOOQIC Ji^it ifvA Aoihttfa f. IM. rsf^PtOf^avia apudAAtlk 
Xlll f* SlOd. XIV p. 6Uc Arbtol. Rhct UI IB. ^i^t;^ 
fio* «ppd Antiattie. p. 85. 

^Eifivn apud Saidam I p. 6 et Ibrtaioe spad EtymoL 
JH» p. 689 49 a^tvmSs (6 ogiyavog) mxQa ^Ava^aviQidji 
h 00QfJtaHO/iaVTH^ ovSitiQCf^g di iv *Ektyiioig wtl [naq*] 
*Emj(aflMf iv 'Atalavtfi, Smbeiidam Tidetor ovdmQn^ 
ii 4v 'EXivy, qaam fibaltm commemorat etiam Anflattic. 
-p* 06 fiwffctiaia^ ^AUlavdQog ^Elivi], ubi vide ne ^Ava^av- 
ifiSfis r^ponendum ftft, eaias liomen paadm ia notioa Ale» 
sandri jiomea abiiase satia coaatat. Y. e. e. Maxiim Sentent. 
XCIU p« 154 Gener. et Schol. Ariatot. Rhet. III p.76. Aa 
fortaaae etiam apnd Stoh. Floril. LXVIl 12, ubi hic Teraas, 
tMii^v aQttfig iati yewaia ywti^ Alexandro triboitar, 
Anaxandridia nomen rqpoaendam eat. Qaamqaam hoe qai- 
dem looo aon iutercedam, qaominaa idem ille Alexander 
inteUigatari caiaa Jiovvoov^ Jlotov^ T^yovwv et Ainoijovg 
laadant Sdioli^ Iliadoa, Athenaeaa, Zenobiaa. Sed dc hoc 
poaiea Tidebimaa. Ceteram Alexandaidea comicaa qnctiea* 
mmqae oommemoratar, Anaxandridfa nomen reatitacndom 
tim^ monnerant Caaaabonua ad Atben. IV p. 188 d. VII 
,^i 861 a, Hematerb^ ad Poliac. IX p. 1031, ad Ariatoph. 
Plttt. p. 9SiZ el Bajrliaa Lex. Hiitor. I p. S56. Porro Eif^ 
,-04^^^^ babemoa apad Ariatotelem Rhet* III 12, abi prolc- 
. gM-laholae commemcMtan 

ZcjyQacpoi vel rewyQarpo^. Utroqac enim Bcmuie 
inMribebatari ci fidea PcUaei % 60 eiQi]ta$ fiiv yoQ xal 
. hA ii»yQaifov tovvOfiaX^viiov) iv ^Ava^aviQlSov Za^ga^ 
tpM^ fi. J}ct)yQd(fH[Hs, ixatiQa>g yoQ imyQatpttm t6 8Q&fAUm 
%Qac rea mihi qcidem neqiaquam cferedibilii Tid^tar, co int* 
rccr nc ritfcdi libria ae decip.i.paaaaa ait grammatiana wkA^ 
jtac lectionia ce4 nolliaa iiidioiis nec moTct me qood Digitized by VjOOQIC hUSk H^^rV^f^ 4i€llint ab AtttiHllle. p. m ^mfi^fiaQtg^ 
if(f€Ptm^ ^Am^etpS^iStig RmyQ&tffa^ nM ittteni Zwy^q>^ 
cmifcndiuii piito. Ad emdett, qnedi Aalinfliebta mH 
eeelos hefcoH» leceta respidt irramraatiecra Belck. Aiiecd« 
p. Him ^f^ttH nu^ *J^iaU3QiSii --. tov MtfvAjSaQi^ 
Mb. 'Avk^tivB^iu Ceterom liatie fabnlaoi ab alittf Wi^ 
^e Tel Angeae tribntam esae, nescte aii ex alia AiitiaM«- 
cistae gloss^ p* 118 1 com Pdllucii loco comparata coili^ 
posgit: np^iov^ Hnoh oi ^(oyQciffOi yQCstpoviJiV. *jiyiag Z«- 
ygcupta» Eioadem titali fabttlas scripserunt Anttphanes et 
Diphilas. Pomponii Pietorea habemaa apndNoAinm plnri- 
bus iodif* 

Seqauntur tflTpaxA^g apudAAen.XIV p« MSc* B'^t^ 
raXol apnd Antiattic. p. 100. &ijaavQ6g aptad Athen. 
IV p. ma. XV p. W4e. 07i<TBvg apad Antiatlte. p. Od, 
Diogen. Laert. III 20, ubi male Hemsterhas. ad ArifltbplL 
Plut. p. 323. OtjaavQM vei Ti^^pcr corrigi voluit. Thc- 
seum docuerunt etiam Aristonymus, Theopompns, Diphilui. 
KaV7]q>6Qog apud Stobaeum Ecl. Phys. II 1 p. 0, abi fal- 
litur Heerenios, cum KavricpOQOt scribendura putat, quoniam 
choroa c canephoris constiterit. Tarpilii Can ephoros pa«- 
dm a Non!6 laudata utrum ex Menandri an AnaxandridCi 
Kavf](p6Q(o expressa dt incertum est. Ksqxv(ov apnd 
Athen. fU p. iOO a, nbi qnod in omnibus Kbris Icgftur iv 
fc Kt^(o , Reinesius Defens. Vaf . Lect. p. W in KtQxioif$ 
mutaTlt, Porsoiio ncc probante nec improbante. Ki&^- 
QiatQia, apod Polhiecra X 17«. «vvi^ycTft» apndAthen. 
Vlplfl^Tft Kt^iit^dotQay(a9ia apod Aneattfc. fr. W, 
ip^ titoM «tiam Alcaeos ftbulam faiscripsit. Vid* *llp^ 
p. Wn. jivxi>iQrog apttd AAen. !H p. IMfc Ai^n^i- 
i^g ^ptid Antfatt. p. 106. MtXlXanoi Aihea. X p. ••»*. 

l:Ef mHQSftf. 

t4 ♦ Digitized by VjOOQIC Ifnf^^Q «pod Anliatae. p; 8T ^ AOkii. TIl f. Wi^ 
vM prologi pm semta est Eiiuidm fahalae loitcriptlii l#r« 
tiMBe Athenaeo XI p« 482 e, n\n Anamdridia iV^^^^'^^ )«e- 
JUMitar, .restituenda eat* JNereas aQtem» • qpo fkbalao no- 
IBon indidit poeta, coqoaa fait iliis temporibot celebonteias, 
^madiDQdam persj^cae dooet locoo e prologo fakalaeaev* 
Titas .apad Atbenaeam U h 

/0 ffiQdiTQg w^v nolvreXig TftfjToP (liya 
yXaixoy nQoatanov^ tov t* anvfiovog difiag 
&VVVOV Ta r' akXa ^QtafAaT* i^ vyQag a?^g . 
JSff^Qevg xaToiicet tqv^i navra tov tqjiqv» , 
Eandem praecipaia colinariae artia aoctoribas accQHBet- Ea« 
fbro At)ienaei IX p. 879 e: 

NijQevg J* 6 Xu)g yoyygov r^iffS Totg &6otg. 
Neqoe aliom intelligam in Aiexidis looo apod Atbenaeam III 
jp. lOTat 

^OcTQiia naQa NtiQet riva 
tSciv yiQOVTa tpvKv* tifKpuafiiva 
eXaffov ixivovg Tf. 
Deniqae idem Nerens fortasse etiam Anaxilae argomentam 
fabolae praebait^ de qoa vide Athenaeom X p. 426 c, nisi 
jbi pro 'jiva^iXag iv NijQet acribendom est *Ava^avSQi8iiig 
iv NfiQtt. Sed hoc.incertom esse ipse fateor. 

Porro 'OSvaaevg apod Athen. VI p. 227b. 242 d. 
TII p. 307^. "OnXofiaxog apod ^Athen. IV p. 182 d. 
XIV p. 634 e et Antiatt. p. 106, caios fabolae titoios incertom 
eat ntrom de campidoctore vel armorom magjtstro an de 
^hebq qoi artem arma tractandi disceret, intellige^doa sit. V. 
^Gaaaob. ad Theophr. Char. V p. 70. Be armorom magistro 
nomenhoc legitarapadTelcrtemStobaeiEcI.XCVIII 72 e^pif /Slo^ 
yif^iv; ffiTiahv tqv xoofitiTfflf ^o/jif fra^ roi^ naiSoT^i^, 
Tov onXofiaxQV^ rov yvfivaaia^ov. IlavSaQOf^ apad Digitized by VjOOQIC Allieii. Ht p. Wf el 8iiidBiii t^ r. ^jfQibketjdtfigi «M ^jMri 
editm ^M^etifSQiJhig IIwMqm^ U% corrf^e: *Jifctluv8qim 
Sijg IlavddQM. IloXiig «pad Athen. VII p. 29» f. JZpwu 
TBaUao^ Ibld. IV p. 181, nbl facetMsfme describitdr nu- 
ptiale craftrkini iphieratii» XII p. 5i8d. XV p. 689 f.2:^- 
fiia Ibid. Vf p. 258». SatVQintg ihid. III p. 95 c. Ila 
enim aeHmreft tibri appelianl fabnlam, aliis SutVQfa prae* 
bentibna pre Smv^, qnoa aeqnntits est Dindorfina. Si^^ 
tyriaa Mmen proprluiB fui^e Tidehir a £mvQog forma^ 
tniB, «t *jQ¥!^tiag wh aQtotogy JtSvf^iag a SiSvttogj JE!^;^ 
gimg m 0KXf}Qig et'^\H9. £tia$7inog apud ga&oltaataiik 
ad Ho». iUad» ^ 1 TUitm (sc. to ntoktgy yMl naQa 9u$* 
liKDta ^^dki^mvSQiSfi iv Smfnmii^ C)Drr. * Ava^avdQidtp^ 
SatippQni^ poetem eomicain, eui Aiemnt fni D^ili *jimAi^ 
noiaap adaeriberent, commeraorat Atheiiaeaa IV p.. 188 f^ 
Qai nnm quid eomraun^ habuerit cum eo» a quo Anaxattu 
dndeae fabuiae titulu» ductna eat, non decernani. ^^Y^qi^ 
apnd Athen. XV p. 700 a« TtjQivg apud Athenaenm W 
p. 168 d. IX p.^ 8781 XV p. 691 a, qnam fabnlam non in 
optimia kabitam esae raemoriae prodidit Chemaeleon Athe-< 
aaei IX p» 874^ b« OaQfAaxofiavtig apnd Etymo}. VL 
p. 680 46, Athen. II p. 66 b et VI p. 261 f, ubi ipaa hdbee 
^9tQfia:^0fMevtMg Terba» Deniqiie Q^ialfifpOQog aptA 
Atben. IV p* 176 a. 

Pnetereii bandqnaquam Indignum tiiemoris eit, Anaxan- 
dridem, poetam comieum, etlam dithyrambieae poesi opera- 
tnm eaae, exemplo quod soiam nttlco. Nam Amphidk qi^i 
ab Athenaeo iV p. 174 f et Xili p. 568 e laudatnr Dtthy- 
rambus, manifeata comoediae eat titnhis, Heaychiua «ntem 
B« V. nvQneQBY^ik t Oatina dHhyrambum redtatnm esse nm!^ 
nB&, Improprie Joquutns ease cehsendus est. Sed de Am- 
xanMde ettaiem dabitettoneip Chamaeleontia verb^ tollm|t Digitized by VjOOQIC m 

ipirf AihmtOTm IX ^ 9rUm. 'wdfMlifra^lffv Itafntt, 8«^ 
iamtmv moti ii^v^mf*^P 'ji^^tnv^ Mfjk^r kp* mntm 
nml inYiy^^tiXi u ix rov ^^iiuv^^. 

ALEXIS, s^aMe Tlmriut^ UtUntUiQa SoM^ «u t» "Jh- 
^ et Aaonymo Jki B^ CoiaUii« p. ^7^ ied JUMtw civUftU 
adtoriplaa. SlephMiiis Byaant. p. 619* Om>i', ^tjfiOff m 
AtoptiSoQ ffvln^. il (Kov ''^li^ Cfrw lleiHraiita 4e Pop. 
AU. p. M. Huoc medlae peetem comeedifle baWtiM esae 
ah aattiqiiia grammatida« inaait noa mo4» AtlMaaeaa. VUI 
p, aaeil et PoUuk VIII 1T, Tocabalum aUinx^^ qpm Ota* . 
ftu eat ftlMilae Alexidia, mediae comooiia0,tribaeu% aed di* I 
aafte tealator f rammatidia Coidia« L i at AlioiiyaMia da 
Com. p.XXX, deqaoaupra diumOa p»8QS. Meqttefepagaant | 
frafmenta/ in qalboa aatia maltaropavliaa qnaa iHam aanteatiaa 
proraui coufirmaat* Ex quo goaero aont ea, quaa de Pia* 
tene leguntar apad Diogen. Laert. III 2«. 88 et Atlien.VlII 
p^ 851 d, qiiae vix scribi potaeruut ab Alexide alai aoper« 
Mte adkuc Platone, quem Olymp. CTIII I obiiaad aoaatat. 
Adde hia Miagolae citbaroedi apud Athon.. Yllf p. dS9c^ 
AiMippi Cyrenaei ibid. XII p. 544 f, PTihagoreoram ftid. 
IT p. 161 b cU. GeiUo N. A. IV 11 et Athen* IX p. 386c, 
aUortimqiie hon^imim i^rialones» quoa merito. niiediaa oomoe* 
dlaa ludibria dixeria. Qoibtta ai iuttxeris fikbalarttaa tHoioa, 
qualea aunt Aesopua, Archilochas, Heleaa» Septaa oontra 
Thebab, Hasloaa, Cleabaiina) linuO) Clfxoa ot alii ehadem 
feneiia> veriaaimo Aiexin mediae aomoodiao. aoctoribaia ao* 
canaerl iateUif ea.. Nea tamen mirarav eqoidoiii^ ai qiria aUam 
ratlonem aibl ineandam potarot. Nam qjaaia Alaxidla fra- 
ifmesta aabinde manifeata receatloria. comoadlae indiaia aoft- 
^iaaaat, y. c. pnaUae alaaatloaam. apad Antialtlcw p. 81, co» 
^mm floriatloaea apad Adian. IV p. 16» 4. lT«t|. lU 
T. 187 a. IX p. aTSa aUiaqaa Inala^ pyaaijpa ibU. VI Digitized by VjOOQIC p. Snk 9114 0l X p. 41fldi ViMfM I» HypcMiineii 
iMt «ito Ptolwnf m FMadcIpbiuft vzgom elQsqoe cadv 
lorore toaiDfkiiii eomieiiiorel apud Athen. XI p. 608 bi 
food ante (Mjmp. CXXIII 1 ieH iidUo modo poMi^ liead 
Mtte oiiioodam eseet, 8i qnit in eom coneederet ■enteniiam oi 
Aleno in novac ecmoefifto poetic immerondnm eme cenceoci.^ 
Qnad tnnm f» ozpreaca giommoticoram teatimoiua nott' 
liMaft, nilitt yoKnfnknr nicl at grcmmatkoct fanm mniorom 
iieddii fabalamm portem HMdioe coflMcdiae fn|^niom o^ 
«ricran refenro vidiMentY huiac potioc qonm no?ae.oomoe« 
dite poetic eam aeoencondom eiiclimacao ctatoamacw 

Do natnli onno Alezidic niliil Tcterec trcdiderant; Af 
hngimimcm vitam ei proeter Arictotelem opad 8toiooom**'> 
Unit natordinc Aefeet. Ocoe. p. *f»ei omm yssQ, 'fkti^ 
mvfoq te x^h^^ roQyiov (pavairai rov aofptawoSi' Mk Mt^ 
tqoiiaqoQ 'AXi^^io^ wov xwfmSoaotoi^ Siniaoiop fo^ ovrog 
i^ai rov MtiT^dtaQov. Ex qao oam cex aapro ceiitani an« 
Boe compleyisce efficter. Vid. Cilntoni Fcct. p. 187 Kr^ 
lam qaomTharioc, opad qooa natam eaae Alexin e Solda^^) 
I, circiter Oiymp« LXXXXVII 8 a Laeonic deloM' *') Floril. CXyi 47 iu rwv ^J^iaroriXoyg^ X^t^^^JllB^. 

\ig 6 rviv xiafnaSuSv noitiTrig^ inHdiq r$g avrov avrf» 
nQ£a/3vri]V iciga fioXtg no()ev6fUVov xal riQcira Ti no^ 
Hg\ €(pi]^ Kara axoXiiv ano&vriaxfo. Eadem feg^ttfltar 
apad Ar^eniom Viol. p* 101. Ariatetelei, qnem Oiproip» 
CXIV mortaum esse constat, Alexin g^randaevum Tidere 
non potait, ex quo aatls intelligitur opus illud Chriaram 
Htnlo incifnitam aut Ariatoteiia mMnen ease mentttam^. 
aat Ariatoteli iuniori, de quo lonsiua Hiat» pbil. I 15 
e^t, tribuendam esse* 
'*) "AX^lig 0ovgtogy tjrig nqoreQov SvfiaQtg ixaXiho. 
Qoorom- Tcrbornm cenaom micifice penertit Eodoc. 
Pi» 60 acribena illa:. ""jiXeitg 0ovgtog^ xa)fux6g, oarig 
nQortQOV 2!vfiaQig ixaXeiro, qui sive librarii aiTe fiu- 
dodao error flaxit ex ignorantia notiaaiini idiomatia. Digitized by VjOOQIC «I ii MHttafem fttaclM me poM^ (Slntk VI pv IM B 
ot Hejntt OpaiQ* Acad. II p« 141 )f famiiqpie Aleib olni. 
m&m ad Oiymp. CXXIII 1 aetatem produxerii, eelia proba- 
bili ratione efficitur, natales Alexidis incidere in iniliam 
Ol^mp. LXXXXYII. Saspieari igitur iicet, parentca Aiexi- 
dic, enm CBmmum n Lneanis pericnlam iastare Tlmriit ri- 
diccent , eincdem Olympiadis anno ceenndo nna cnm fitido 
pctria relieta Athenic vitae domiciiium eollocacce, De oUtu 
Alexidic quod tradit Pintareli. de cecis admin. reipaiiiG. 
p. 766 by <lHkr}noV(* rov Tdofiucdv ml ''jiki^iv inl r^ axrj" 
y^S dyfoVM^Ofdwvg xal atstpavti^uvovg 6 &ivaTog xmriia- 
/kVi hoo igitnr quamquam miram videri potest in tam lon- 
gaevo cene, non desnnt tamen apud vetcrec illos cenectadB 
exempla in summo ingenii corporisque vigere ad extremos 
bumanae naturae termiuos productae. Cfr. snpra p. 807. 
Be ceteris viri rebus domesticis nitiii eompertum babemos 
nici quod Menaodri patrnus fuit et filium habnit Stephannm, 
qui et ipse comoediis scribendis operam dedit, Vid* Soidas 
s. T. "jiXi^ig et Eudoc. p, 60. Nisi in eo Suidcs Akxin com 
Antiphane eonfadit, cuius de fillo, cui itidem Stephano nomen 
fuity eadem memoriae prodidit Anonymus de Com. p. XXX. 
Cfir, cupra p.SM. Fuisse qui Menandrnm ab Alexide edecatam 
dicerent, idem refert Anonymus. Cfr. Proieg^. ad Menandr. 
p. XXVI. Gulositatem viri et in respondendo facetlam atti- 
git Lyncenc Samius apud Athen. VIII p. 844 e. Nam irri- 
sus aliquando a nonnuUis, qni faceti esse Tcllent {vno U" 
vu^v ani(ffAoX6yk)P) y el interrogatns ab his, quoaam obconio 
inaxime delectaretur, amQfioXoyoig, respondit, n£(fQvy(Jiivoig, 
Deniqne lonsii Script. Hist. Pliii. I 10 opinionera, uostrum 
Atexldem non diTcrsnm esse ab eo quem Diogenec Lacrtios 
Platonic na^dixa fuisse scribit, ut incertam Terbo comm&' 
morarc cnfficlat. Digitized by VjOOQIC * WMIm dtuisie porlilbetvr tt Sirfte qmwtnf^kf^ ifaSm 
tps^mBpM ^i nnjMJn ; im tftUm^ Hmm^ tmmm «oilipiSH(B|' to 
qiAitfln mtate ve veterlbiis qrMein eeHo mnMhX* . htf 

ek ^'Ympog ABttpluuii tribtieliantar. Getonm la t>n<e-ililHgi{ 
lanim nmkitndine, ex qi;ibite ttonnnllae in Irtnnm ^^ eftH i »^ ' 
Dem eeinmMs fnisse BeUias N. A. II 83 tnuUdlt; mn mbo 
nim est, Aleadn iisdem eubinde in dlTm^s fUtdie iersibnt 
TMom esse. Vide e. g. Athem IV p. 165 d ete. MI p; 107 d 
etl? p|^69d. YII p.814d et III p. 107 e, VIII pvMOb.e. 
Nec semet ipsam tantnm, eed etiam altos poetaa ▼. .c. Ea« 
bolam exscripaisse, ex eodem Athenneo I p# S6f dlMimaa. 
In re aeeniea an (|aidiqamm noFaverit Akxia, nen eiith com* 
pertmn cat; nam qood Caryatios Pergameiiim |n.lihBo4tf 
Didascaliis apnd Athen. VI p. S35 e scripsit, roy vdr l^fom 
f^lHy» siaQaan&if evqed^tpMx^ vno n^vov *jiki^$8o^^ ipii re- 
fiitat Athenaeas, docens Hle parasitl personam indocdsao Unk 
E^Aahdom In Spe Tdl Plato et Eopolidem iii ^os^tt-^'. 
tJitoribus, Bomine aatem naQaaitov ahte Akxidbm mtm 
«Me Aiwotem in Hymenaeo. Cfir. Goelios in^ BibL erit. IVf 
p* 19«i Nec tamen de mhiii» esse vldetar qaed dixit Cary* 
Btios^ enios hane mentem fdisse saspicor, lit palMiti et m&^ 
miae ^ porsona, qnalem pleriqoe postea cmnoediae.aBBtilBBB 
preposiienint, atticQrom comicornm primam onminm AkaElf 
dem osom iesse existimarety qaae ai vera soi^, sfmol ettamp 
intelligitar, ParaBitom priorihos Aiettdts iattBHs Bdlttimorali* 
dam et AntfjdianisPararito, de qob p. 889 dictom, antiqidoteofe 
l^beQdom esse. PoUncis errorem qoi hae^ scrihit Vi 8B» 
inl toS ptaQaa^Til» ini Xix^tia ^ xolaxHf ng^vo^ \^^^^ 
^^O^ Ton n<iQii0i>TO9f^ i/iiiofAaaeVy aha ^^A^Ii^, hoioa tgltair 
enrorem iiotBrit iam Caaaabonos ad AthiBB. L 1. EtdM 
iMito 4i«iiQa goholiasta Homori UBd* Q «H: v^ H ipoim: Digitized by VjOOQIC mtm t^nM «OMiii* HMi mitni mm^ nm flidhiMi leit Lmp 
adbBliitii Bt^ieil^ licn iUH ^ qnmawotnmiiJ^ 
«^niiMtqAe pati^ InuigintBi fhm idL vivov ez^ 
i^ jttd HaiM ifliilttioneiii fDnni. pleriqfw «llieonmi c<h 
•Mi aMentalarimi et peraaitonini dericriptioBei 
edn^Mieiittlf oeite paifeitf fra^BicMi hee loeo adiaAanit 

V, . . mV tw yu finx*' USvTi^ TemfSiv S^i xale£0. . 

tfivti th X'^^ c^efjUi Hai ftotiw naiXv1$ ^. 
. ^ Yii(awti mm toit iattAvz^ incmvim^ 
. .: iddir M' TC|t (lyrmi ri A^ ri^m iiYHU^ 

MatniiA, :qnatt finatBa erilieoa ezercncmiit, fta MKiidaada 
mDBt-icnSaSofMal te xax* ^v i7;^dt)/ian 
• ' 1 Bn poketf cai viri faenitate fabaiaruinqiie ^pnaa doeait in* 
Md el iofcnlo frnatra siit qov confidcBtar pr^nnnidare vdit 
Nflfne' 4aid vet^ca ea de ve amaerint compertnni Indwmmir 
afai qimd^ featlTilatia laadem d triliait Atben. II f.Mtt 
ft^ae recHaaime feeiaae Atbenaeam, vd ex fragmentic pcr*' 
apiaitir^ qaomm Imee indoiea cat, iirt Aleildia in^ «fUnma in^ 
feniiBlieitete miram ek^gantiae omaiaqae feaeric fiidcliafaia 
foime inlelligamnc. Qnam in rem laadaasa saificiat,. 
aerravtt SMmeoa Serm.' CXVI p. 475 el Admn. lll 
f^ lMd« VI ps. 1Mb. BS«f. 2a7b« VIH p. aftGd. 840av 
Xi f. 470c Xil p. 5i4e. 5&de. XIII p. 658 d. AiSa. XV 
f^ Ml e« aHa, in quibaa niidt inveidae qaod no» ftmcdminic 
dMim fhteare. %am landem qai laUbus iocifl, qnalla ii^ 
^ qamn praeter alioa aervaiit SdioUaata Platonia Buihiik 
pr 14Dr iini^iiuii patat^ ia rqpntet vdim^ igmfHgijmj^ 
§mM actimiii tntiaiqae^ f ahadae^ eni iaMMgidam ittaiM^ttnt 
ndMrm* biialnram linoinowiiincm ioicrri^ teno^ et ngo.. In^ Digitized by VjOOQIC k%V tmltMit •miirmirtfeae ■niiiiwii nli^iit i»ggtB«ii ttawf 
MBM|M «iilltrtMii depKhBnikt* <2^oi enlmr'lii'*diig«lifiHi| 
ttMm ii8ir«l fovtia ktQd^ nm m teikrmm MlScwnm nmaaii 
iminit Bi^n Almdii id v«h& (dil,^ sed adlatte Ib Vm mlkm 
KbUt «d dMariMm prolibenlia. JBx lioe genere, nt Mta Wk 
$vd.i d^ pta avitig^ ofnnwtf pro 9i^(^^ omiMBnit oot ▼• « 
aoriiinn 4;fa apnd Alhen* YI p» 2S<lk, mofiftiuv apndPftiTt 
iiclittni Eoi« fw »9» cmoiLa;^t?^vai fvd amloprijiMrtAtEi 
apnd Antiattk. p« 8ft5, tiyiurora» apnd. AHmi» XI p» MBj^ 
QixoSiaTtoWffs apnd PlH7n« Ed. p» 87% Poiftie. X dl a| 
noBi. Magi p.. M6i mloiaiifiixo^ de ^ ?id. Loliediii 
ad FIUTn^ p. MS^ iaxv^ixos: (ita l^e pto «0!)|f^pMiio^> fSaal 
wi ioxvfk lynd Photfnm I^mi p* 117 10 cU. Antfaltfd 
p, IM IS» ^^ABog pro m8^&9iios et WjtiiKa^ pto iiof4*i# 
inmnp^ti^ apad aundem Fhat. p» 158 85« 809 8, tfoip«« 
de pnlcra iacia apud Anliattie. p« 93 1, ^jtrimti^ npnd 
Atben. IV p. 187 c^ oviS^afixif^Q apnd Polinc X lly axi99^ 
pro t^ i^nd Atbcnaeum IX p. 888 d, /SaQVfuvim ipnd 
Pnllnc. II I13|. StanQaxzMa^m fiiom pro jkoj^k fiiam apnd 
St^enm Fiar. LXVIII 8, SUtTtaQ&miHV por» diMO^ 
apnd PoUao. III 42, quam^am id qaidem Diodli eneflipln 
tnerl Mcet;^ SinkaL/EtfV activo aeBcn pro SmXaaniiHV apnd 
AntinttG. p« 6& 8; mcoiaatia apnd Orammat: Behk Aiweft 
p. 867 24 et Athenaeam XII p. 544^.1; JSki^aiM ftn 
«Skvd-i^ apnd Plmdam Las. p. 825 11; Mxmv^t p^e uiioM 
xa^^ apnd Antiattlc. pw 188 23^ imXi^afiit apnd Bniiinl 
Iral* I p. 819^ noixikiig pna iroiiri^^ apndf ^fettnc Viy 
88^ ^oyil^iiAjaio» pre ip&vkwtf' apnd Atkenaenm* If p. $IH^ 
vnoficexQog pro vnofiiixtjg apnd Antiattfc* p. 115 14*. ^P^^ 
X&OfAog de commiaaatione apud Atben. VIII p» 862 c», xaxpiH 
|£» pro xaxfifa apud AnKiattic p. 104 24» iUv^qa Pit ^ 
|^«r Ppnd AHMnannin XtV;> tfi^t, ^pMivxi^vjfig^lM. X? 

\ 

Digitized by VjOOQIC f^ 910«^ {09i^v MfiM AsOittla p. 98: S^ oJ^A/i&y. «Vi. 
fH^w L e. nt^nfffig ^sSaAm Mi. f. IM 18^ Xia^m 
k e» lnxiiriavi Mfad Atheiwnni XIV p; 6Wo^ «l^ «pad 
llMdiBs^lmii AAeneei IX j^. Mie, fistipa imperat. ipad 
Atdattk. p. 108 1% i^aaibqaatB edaai ArittophaDea dkil 
mxi^ Perro anoyijgag pre unojti^axiav aped Atben. II 
pb SSf^ ovx oiov neqiiaqtlaiii apud Athenaevm YI p. 244 d 
cU. Pfarynieho EcL p. 873. Particala ^df centra eeteroram 
0Dhllcornni merem usna ease videtar apnd Athenaeam VII 
)» IBSc. Jtlitto allil, qafe.enamerare. longom eat. Affinh 
feile feneri ett, qmm in nonnQUaram rociim.qQtiiUtate dM 
ismpait lieentiam. Ita a^^i^crro^ prima ion^a diicit apiid A&ea. 
I ^.10 f| 8ian^%ifMo^ aeoiuida. longa apnd Stobaeaai Serm. 
LXVIII 8 et iHa penpttima brevi a^d Atlien. II^p. 60 a, 
aU ee loco i^v soribendam pro iXatlSv. Consulto omisi 
aSiov penaltima brCTi in loco ex *^aayroS$8aaxiiMf qaie 
fibQU nam recte Alesldi tribuatur dabitare liceL Y.Athen. 
ITIil p* 886 b* Porro ^pvyia et aT^uaria altima brevl 
fcabewna in fraj^mentig supra indicatis p. 205. Eadem qnam 
•ratieni tribaimus elegantiae laas debetur namerorum confor- 
mationi, quos tanta arte elaboravit, vix Ut ^edere Tideatar 
Axistophatti* *") Usus est autem praeter vulgaria Tersoam 
genera etiam metro BapoUdeo et hexametria dactjfUds, de 
^QO Tide quae sopra p; 300 diximus. 

Rettat Qt fabulprom tttulos^recienseamas, la quo qnan- 
tpia fieri potest temponim ordiaem seqnemar. Mx prioribos 
Igltar poetae nostri fabaiis faisse videtor 'w^^o/9ar.i2^ apad 
AttMsn. XIV p. 638 c, Qbi Arg aa dtharoedas et poeta com- *^) Vitiosam caesuram in loco apud Athen. VII p. 824 c 

' hsi TO Tayrivov m^ov ine^amt^ xpiQ(a, haec toliit emen- 

iatio ai^v inmUair.^^^.^iOi etnm .««»1110 ffoqaint Digitized by VjOOQIC Btar, «fi6tt 4m t^tjnnp^ CSU ftnlbtt «oUi^ tt 
AnaxndriiUft too» «oi Allion« IV ^ 191 h, lOi iii Ijddd» 
tis inpmr iriCuiMe dieitiir, ^jdyxvlidkP UmA laiidttar 
Diojen. Laert. III 26: ) 

nXoTfoVh x<rl yniaei, Utqov xal xgofifivop^ 
Tempaa fabolae indicat PlatMia irrisioi ^nae moTiiClfailoniiili 
Fast. Hellen. p. 137« nt Anq^ioneitt Gnm reUquia fabniia, ia 
qnibna Piatonis faota est meBlio » ad Olymp. CVI refbrrek 
Fortaase recte. Neqne gil^nlio praetemitlenda cat hac ia 
eaasa antiqnioria Atticiami forme Air^oi^^ pro qmi mtQOi0 
Alexandri demam tempoiibna inTalniaae saapieater Xebeels» 
ad Phryn. p. 805. De arfamente fabniae admonni aapre, 
nbi de Babnli' Ancyiione actem est. Ceteree febalaev tH 
qoiboa exagitatnr Plato» snot MeQonlQ epud Biogen. LeerL 
III 27. 'OXv(in$68wQog ibid. 28 ei JlaQaaitog iU^ 
et apad Athen. X p. 421 d et III p. 128 e, abi qaam Ax^ 
ros, Ariatoph&nis filius» rideatur, etiam hoo argdmento ihtd* 
ligitur Teram esae qood sapra de aetate £ibalee IlaQa^itas 
monai. Consalto omisi MiXxiova apad Alhenaeam Vltf 
p. 854 d : xara tov *uike^$8og — Mihiwa^ iyni^ V^oi^ KStf 
lifi noQa&di cfo$ '&eQ(4df tayaO-ov IlKatMV ' Jinavtajpiii 
(pno* aya&ov eivai, abi dobitari potest. Htrnm Mllat^ 
fabolae eit nomen an personae. 

Bidem aetati fortaske aasignaiida eal qnam Phaedrt 
nomine inscripsit fabnlam, ab Athenaeo IV p. 165 e el XIII 
p. 562 a ludatam. lH^m qnam in altero lioram leeoram 
Alexis hominem qaendam indnxerit, qoi se panperta[te ad 
philoiBophiae stadiam adductum* esse confite^tar, qanmqae 
Phaedras Myrrhinasius, caios nomine Blato nobHissiBmtt dia«» 
lognm inacripdtj a Lysia. pattper ex dlt^te factas ease dica* Digitized by VjOOQIC ^««)S Tk BmilMuk S^M* wi BchMhnM p. Ul 

jynddb pka^phott ipram UIqoi Pha^drani Ifjnlii- 
e$m'1mge»AxM «•aieciara taipicctiM cct* **) Aled^ 
(Ui Terba haec aDnt: 

Kal t^ am^ffieeg ^tloi^wpalv imjX&4 fm. 

' fsoy ^Efmuc^ ammifmwutbp^ d* dmiv oW 
^ov tmifwwot wimov nomv0$p Hxiva^. 
ianw /Af oifn &^lvt eifr ' oQiTfp^^' nahv 
•tf» ^«c^.otfr* fivd-QiMCog^ ovr* afiiXt$Qoe 
o&* «i^ifr JjE«q^^ir| osUci evw^VfjfMivog 
navtmjii^Vfivl tvnf t9 noKk* kXSii fpigmrv. 
4hnittc fcliqaa; flaeo aatcm feriia apod Alciidcm ipsam 
fhccdnBm dicer^ diam eo conArmarl ejdMmat Berfkioi, 
Plato ia Symposio Socratcm, cdua famiiiaritatc Phae- 
olcbatar, aimillime de Amore diipataotem iBAoxerit. 
Jiacret fcacc contcctani tamqaam ia acopalo in 
^iwiiporam rationibaa. Nam qoam Lysiae lila Oratio, in qQ« 
i)^nporlac Phacdri qommemoratar» Olymp. XCVni 1 liabite 
clty Akgdp autem cnte Oljmp« (M fabalao docere nan coe^ 
f^« miram profccto Tideri debd Alexia tanto temporis 
Ofati^ intniiccto inoptam hoadnla carpaiM^ Tam ut cod- 7') «rat. do UmiB Ariaftc^k $16 cMci tv^ uiv (m. ^; 
fatiqa £S(ax£\ 0iAo/ii^la> t^ Ilaiavuiy hv ol noiiM 
(kXtiOvd tlyovptai uva9, t} nXovatfiteQOV ^ tijv Si ni' 
i^ira ^jfffevtjfavi» oi Sim uaxiav^ aSt^hfpMi Si ^aiSm 
.,oyt$ MvQ^vowfi(a, tTuSovg tsttagaxovr^ fjevof m 
*jiQiotoa}(xvu io Yaov^ Quae de Socratls familiari 1°* 

. leiligencla eaae Viderat etiam Droyientag Diiaert» deAri^ 

«^) Praeidt* G^onfcUaa SjnaffOfO tocbn. p. 185 Plntopi* 
Phaedram el ConviTianr tn' lUilU lll^ Alexia irridiii Digitized by VjOOQIC Amm dbpotantom iniiaetam eisi» ,n%. tilolettnlim Vttt^t 
qatm M»w Mxageiiarium ia4ire nobii iMiemttBi BmMglh 
Huiaa «ilem Ulo lemporo foime PlmodrMi, «i Oei MoUI« 
gitar i»od OlympfXCIU, qoo tempore oognomioem Plalegii 
diftligiiin hiliitam ome graYisdmii nt pttfte ergammitio 4oeeri 
poteit, ?iceiiaiom oeUtii innom eerte non oopecnTefit, Hii 
adde qood Aloxii» si Soerotieam Pboodrom hao iobain ooiw 
pere T«loit, eMsiUo ioo nceoMmodilfoi &ctnnii fkiMwl^ dl 
Fhie^ffi de ^Mre diapotitionem ad oina OMlionb Imilatfo* 
nem eampoioiaiet, qoa Plito iliom Amoria landM 
tem in Conviiio indoxlt. Deidqao ne ^d ^nidem 
potiit, ilexidii verbat 

tH^Qtmpiiviff S* iu IlHQauHg vno rdiirxanSw 
ml %iH cmof^g ^fiXoao^iv ips^l&i fto$f ; 

aecesiiria de paoportatia oalanttlate inteliifendn eaaau %ntl 
enim inqpedit foo minoa bicc ab eo did polemQSy folt 
faam ape pottondae i|aim deperirel pneUM et ei dimefy pMO 
mimi trietitia et oonailii inopla nd philoMpliandnm d» nalO« 
rie natorn m fiampeUi affiraiat. Qoae totom iln nfailt «shl 
«ddud pMOOm nt argnmentnm &bnlM AleoddeM a FbnaJji 
Myrrhinnio doctnm emo credaaa» Facilbia os^dtdoBim Jln* 
xuif fHM ndolencnntalam anmftM impenM drdiftim :••• 
prsestinlnre mUo^ hoic ideoPliiedri nenum hnpasnbiaei l|te^ 
niam qnnm Piato hoias imaginem exhibnisset eottiiUo OM 
iptime MiiMdoie irtdimot^ Snapicor igltar Phands^a iilo 
qao Aiexisr. fabnlam soam docoit tenbpbrie ex ttirfi iam 
ezcessiooe ''')». el qoam eiua i^omino inscfipsit oofofodiam '*) Tnyloimm si Mdimoa, qoem aofnnlma mI Ifc my ionl M 
DiM. de Aristoph. Ar. f. Ht AomfarM te ml lOHi^ Digitized by VjOOQIC fMI*ftMiIiMfli ^efcn -tdffmMntiiin ^fMief 'd6 ^p^ «nftt ci- 
rfonti |i. MS* %oid mtttem adileseeDteiii ra«iii de Amore 
^lriliif sophteileiii' indaxk, feeit idAletis cdiiiiimnein poetaram 
IHtar aetite morem Be^nntiis^ apnd qnoe freqHentes fai^e 
•8e AmoilB yI et mtorft tfsputatf ones/ abnnde doc^l ea qote 
^iilhettAene' 1* 1. et p. 568 «— d ex Euboli vel Arirotis Cani' 
Ipytteue,^ ei* Tbeopliiti Phlienio, ex Aristophontls Pythago- 
t^tlita, denl^ ex Amphidii Dithyrambo ipsiusque adeo Ak- 
'tUii Apocc^tonieno el Helena attnlit» Unum est quod sdii' 
Iciiti» Conitot enim foisse qui Phaedrum Myrrhinustuoi So^ 
-etaili Esmlliirem fniBse negarent et id ipsum, quod Plato 
'(MDB em^ Soerate eolioquentem induxerit, in anaehronismis 
UNtalMiiii pwereiit Athepaeua XI p. 605 tddvvceroP 3i 
xol ^PaiSQov ov fiovov icardHwxQdtijv eiva$, ^ novf^ xal 
igoi/iivov avTov yiyovivai^. ^®) Quorum errorem (neqne 
enim Athenaenm huius opinionis auctorem esse eredo) ex 
xhf^ ipaa Alexidis fabula tanquam ex fonte repetere iam non 
.dhpbite^ ia [qua quum eam Phaedri imaginem adumbratam 
.jMiB viderent, qnae ^oi Socratid Phaedri admonere posset, 
-HsitoMm lempora turbasse temere sibi persnasemnt De 
(Wi ommbiui fortajBse certiora teneremus, si plnres Alexidei 
<4limiiisi edofae ad a^atem nostram pervcnisient. Nonc 
-dMo tanlnm fSsbnlae fragmenta ierrnta iunt, quoram sedeiii 
-•apm kuUiaTUBni. Fortasse tamen Mi tertinm frifmentafli 
-od^eie^ fiirt ex Aihen. YIU p. 8i0b, nU qunm Mbri habeaaj . t.poie, qiio Ljsiae oratio de bonii Ai^ilo(liaAii babid 
eat, supr^mum diem obiit. Sed Tajlorns, si q[uid ^i 
deb, non recte Ljsiae iocum interpretatus est. 

^*y Hnins .opinionis lenue quidem at v^stigitim tamel 
etiam apud Diogenem Laert. 111 20 mihi reperire vi 
deor, ubi Phaedrum, quem plerique Socratis natdi^^^ 

; .Inte IndidenMt, ttonnuiioi a Platone ln d«lidii hab| 
. taOL fiiisio «lisliiiar^ pr^tnt. . , Digitized by VjOOQIC ''Aht$g ip 0ai9mp$ r} 0ai8Qia^ hmd lnefte attcnuB ttte* 

lam e St%Tay^g>i^ orlam es^e '^)» pro 0aiSu^$ autem 

^aidQ^ Bcribeiidttm coniiciBs. Per enim mira est in toI- 

fatt iectione Pliaedri el Phaedriae ad uiiiug fabulae tiialaoi 

conioaotio, qaam tum demam ferendam esse patarem, ai 

Phaedria molierifi nomen faisset, id quod existimavit Hem* 

sterhnaiuo ad Pollacem IX 153» Atqoi ^mSgia inauditmii 

Graecis nomea est, ^aiSgiag autem frequentissimum. Si 

r^cte cbnied, de fabulae tempore non laborandum est. Coni» 

aeiaoratur enim in eo qaod* attali fra^mento Callimedon, ez 

qao iabulam csrca Oiymp. CX scriptam esse coniicias. iJodem 

ferme tempore edita esse videtur ''^ywv$g ij "^lnniaxog. Ita 

enim yocatur fabula Athen. VIII p. 839 c, ubi anteSchwei^haeu* 

lerum, qui ^Ay^tavidk e cod. A reposait, vuigabatur *Aydiv$^ et 

IV p. 678 e. Ceteris locis III p. 180 b. VI p. 230 b. XI p. 502 f 

simpliciter dicitar 'Inniaxog^ quod Casaobon. etiam lib. XI 

p» 471 e probabili couiectara restituit pro tiiio ,^Iinaxif, 

De argumento fabulae e fragmentis nihil elicial^, nisi quod 

locis e lib. VI et XI aiiatis habemas veaviaxov iQdSvta xal 

imSaixvvfAhVov rov nXovxov rji iQ(a(iiv7i, Kec de Utuli si* ^^) Similiter passim erratum. Scholiastes Aristoph. Pac. 
627: eati, 8i LvQmiSov ix Trjlicpov ij Tkiinokafiov to 
^idninjva* ixO-Qov (pwrdg ex&iarov rixog» Dele 
verba ij Thjnolifiov. Hesychius, KccvSavXt]g: 'FQfi^g 
ij^HQaxXrjg. Hic etiam deieuda suntverba ij ' HQccxKiig^ 
cuiua nomen ex 'EQfi^g corruptum habemus etiaoii apud 
Etymol. M. p. 511 55: iaTi (Ki]qvx6iov) xal^ ovofia 
Xocfov rrjg £cfiaov, iv m avT^X&ev 6 'HQaxXrjg xatct 
fiov^.Tjaiv tfSv -O-tfSv xai ixtiQV^s f^v yivvtjaiv (fort* 
yivaai^v) t^g *AQTifitSog. Non Herculis lioc fuit sed 
Mercurii. Scribe igitur 'EQfiijg. De Mercurio Candaule 
y. Hipponactem apud Cramerum Anecd. lil p. 351, ubir 
qui citatur Aiveiag iv ^afiiaxotg Xoyoig scribendus eat 
2l$viag. 

Hist* crit« Com. graec 25 Digitized by VjOOQIC -^ifiittffofii) sntift eoii»(at. ^nU enim e«t tlldd ^jifmvtq vel 
•''^/(^i^tg? pro quo «liquando "^Adwvig Bpribeodom potabam. 
-jSfed praestat, opiiior, ^Aywvig, qaod inalieFeolae nomea esse 
'Vfdetur, ab 'Aj^v viri nomine formatum. Phoiius Lex. 
p. 7 4 PoTs, 'Ayoiv: ovofia xvgiov di^Xoi^ fiJg Jov^jig iaxo- 
(fti. £iu8 nomiuis cxemplum habemua apod Schoiiastam 
Itiad. XXIV p. 0S7 aS, ubi commemoratur 'Ayciv Pelopis 
-aurig^a, quem oiinus recte Ag^onum (*Aywvov) didt Eusta- 
thiufl ad Ilom. p. 1^85 50. Sed omnem dubitand sGrupuluiB 
'eicimit g:4ostja Suidae, 'AycDvLq: ovofuc iraiQag Alteran ti- 
'tuli pariem de iTtmaxi^^ quod vestimenti genua foit, expiico. 
Cratinus apod Polluc. VII IS VfAHg S* iav mma^v ^ rgi^ 
'ptiTov €zr]rs, Temporis quo acta eat fabuia indiciam conti* 
tret ioeus ex Atheii. iib. \'ill iaudatus: 

'Si fifitt^, Ixitevcd a€y fi^r} 'niaBu fiot 

rbv MiayoXav ov yag xi&aQcodog tlfi* iyci; 
Wisgoias Coily tensis puicrorum citharoedorum amore flagrans 
failrodackur ab Antipiiane Piscatoribus : 

xai ui^v akri&wg roig xi&aQioHoig dg atfodQa 

-amxaiv ovTog. inm^cpVAog kavd^aifti^ 
Item a Timocie in Sapphone: 

o Miayo^ag ov n^joaUvai, aoi cfaivetai, 

av&Qvai Toig viotai>v r^ed^iafiivog. 
benique ab Aeaclune c. Timarch. p. 66 Rslc. ioco itidem ab 
Atbi^paeo aliato.: Miayokag ioTi Tig NavxQccTovg KoXXvTtvg^ 
Avr^ ta ftiv akka xakog xaya&og - — TieQt Si to nQayficc 
TstvTO (puerorum amores) Satfioviwg iaTtovSaxcig xal dti 
mfdg dj^tiv tin*&wg tuqI avTOV xti^aQwdovg ij luO-aQiaTag. 
£uudem in iongo perditorum hominum et ro aQQsv 8ta>^ 
s^VTiav jeceuau cum Chabria coniungit Libanius pro Sal- 
tiat. p. 500 D. tJvfMvr^aTog f AaCog^ &QdavXlog^ 'A^taroyd^ 
Twv^ XlafAfiiytig^ JrifAOXQaTfig^ Xa^Qiag, Mi^yiluog (leg. Digitized by VjOOQIC 11*1018« 9Si 

Mtcyolitog "!) »«t M$a}4kag)f Kallmgj KpnUcg, JJ^vaa". 
viag,y ^A^iSofios-. £x bis coniicere licet fabulam htnc doT 
cobse Alexin drciter Oljoip. CIX. Cfn Clintonqs Fa«(r 
Heilen. p. }27. Non recte l^itur Schweig^Iiaeaseras api;d 
Athen.XIIl p. 610 e, ubi Alexis ia "iTinc^ fabula Demetjriuoi 
Foliorcetien commemorat, 'Inmaxip reponi voloit. 

Deniqiie bnc pertinent *J3€Xq>ol et StQatidrfis 
ipud Athen. VI p« S23 f. In ntraqae fabala ridetur Demp- 
stbenes propter iiisum Terborum ^ovvat et dnoSovvat, quo 
illQm usura. esse constat in oratione de Halonneso, ex quji^ 
recte argumentatur Clintonus Fast. Helh p. 148, tum iUa» 
Aleiidis tum aiias aliorum fabulas, qnibns idem Demosthe* 
nk dictum Teilicatur, actas esse breTi post Oljmp. CIX 2. 

Ab his uon longpo teraporls interTaiio distare Tidenttir 
eae fabulae, in qnibus Caliimedontis, qoem Demostheni» 
aetate inciarnisse constat, Nanuii meretricis, Corydi et Ti- 
tiiymalii parasitorum, Aristog;itonia dema^op et Timocli» 
comopdiaFum scriptoris mentiQnem iniectam Tidemus. E# 
CallimedoH quidem commemoratur in //oQxiS$ ij Ilonnv-r 
iova^ apud Athen. III p. 164 d, qui eandem fabuiam affert 
lib. X p. 431 a et IX p. 305 b, ubi quod editur iv Si "Po- 
iio) ij Ilonnvyowp^ Tidendum ne ita corrigendum «it: i^ 
df doQTciSv ri Ilonnv^ovaiiy nisi in Schweighaeu«eri (^ynier 
cturam coneedere maiis, qui 'PoSiov ^ Honnvyovaqv vAie^ 
riQs fabulae ShaaxevYiv fuisse suspicatur» Forro in Uay^ 
ti^QartaaT^ apud Athen. VI p. 843 d, iq IjQvnx^ Ufr OJWis^plaus idem dicitur ctiam Suidae II p. 565- M(r- 
/okaog: ovTog tjv tov ^ieojSafiavrog iQMfiivo^ fdem 
U^mt^ Toi. lll p. 469 ilauQOV Si {TifiaQXog) nfia/o?^ 
xal * HytjaavdQco rw AiioSa^avtog fQWfievM ftiai^uiaa^ 
avTOV, iibi forlasse scribendum est to4' yha^SdfiaVTog 
iQWfiivoig. Vide Aeschiuem e* Timarch. p. 01 et 129 

25 ♦ DigitizedbyVjjOOQlC 888 AtCTTS; 

p. lOOc, in SvvTQfXovGiv Vllf p. 340«, qiiac landatnr 
etfam lib. IV p. 187 c et IX p. 395 a, !n ^aidwvi tj 
<hxxi8Qicc ibid. VIII p. 340 b, de ciiins dramatis titalo 8U- 
pra expositum est, denique !n KQarevcc VIII p. 340a, de 
cuins fabnlae duplice editione, quarum altera post Olymp. 
CXVni priraa antem ante Olymp. CXV in scenam commfssa 
' est, inTra dicctur. Nannium meretricem, mediorum comico- 
rnm Indibrium, nisi quod semel etiam a Menandro comme- 
moratur, liabemns in TaQccvrivoig apud Athenaeum XIII 
p, 587b, qui eandem fabniam ad partes^rocat IV p. 134a. 
11B1 b sqq. XI p. 463 c, quibus adde Antiatt. p. 100 ct Pol- 
luc. X 21. Corydum et Tithymallum , quos nonnisl a me- 
diae pt)etis comoediae commemorari videas, rldentur ia 
MiXi^aioig^ /fijfir]TQi(p ij fpilsTaiQoj^ IIoitjTatg, 
^Xvv&ia. Ilarum quam primo loco commemoravimiis 
Mil^p^ffiovg^ Irabemus apud Stobaeum CXII 6 (nbi Gais- 
fordius e codice A hoc lemma habet: * AXe^iSog Milr]aio)V. 
(Gfesnerus Myles.) apudAthen. VI p. 240 c, nbi minus recte, 
ut i:idetur, dicitur MiXjjaia, et lib. IX p. 379 a. Jr]fin' 
tQtog i] ^lyilETaiQog laudatur Athen. VI p. 241 b et sim- 
pliciter JiiurjTQiov uomine Stob. CXVI p. 476 Grot. Athen. 
Itl p. 108 a. VII p. 314 d. VIII p. 338 d. XIV p. 663c, 
cx quo discimus Demetrium fuisse repetitam rccensionem 
fabnlac Philetaeri nomine inscriptae. "A^^* Ss^ inquit Athc- 
naeus, i] aifinaaa ixXoy^ ovrwg ovaa ix tov S&eaxnvaofd' 
vov SQafiaTog S imyQarpeTat J}]fi}]TQiog. Qua in fabnla si 
Demetrii Poliorcetae laudes celebraTit, apertqm est iilnd, 
in quo Corydus perstringitur (apud Athen. VI p. 241 b), 
IVagmentum non ex altera, sed ex prima fabalae editione pe- 
^tum esse. Quam de argumento fobulae suspieionem ansus 
«nn, eam nescio an locns e Stobaeo allatus confirmet, qnem 
pleniorem habet omisso fabulae nomine Athenaeus II p.36e Digitized by VjOOQIC 'OfWiormTog Sv&^onog oJV^ rf)if tfiiHv 
VQonop Tt^p* iati' Toy yag oJvop tov viov 
noXhi y dva^^fi xal tov avS^* ano^aak 
n^m 10TOV offv^iaai re xrl. 
Qttse egregle couveiiiant in Dcmetrium iuveuiiiter iMeivieii- 
tem» Sed fateor hane valde iucertam esse coaieeturafli. 
Latuie fabnlam reddidisgc^ putatur Turpilioa. V» CasaolioiHts 
ad Atheu. VIII p. 338 d et Scalf^er ad Yarr. VI p. 31» 
filp. NaevH Oemelrium habemus apudVarronem hh /Zo«ij- 
tai laudastar Athen* VI p. 2^1 d et fortasse etiam III p« 7i e, 
ubi lej^tur IlonjTfi pro IloiriTaig. Similia titali fiahala 
IIokriTQiu laudatur a Poliuee IX 153» ubi Hemsterbusius 
plenam dramatis iadicem fuisse auspicatur IZoij^ra» ^ IJotif^ 
ma. Sed eiasmodi coniectnris niliil falhicias* Similiter 
Tiriatur in titulo Olyuthiae, quae Vkvv&$og dicitar Atbe- 
Baeo III p. 75 b (quae pleniora aed omiaso fabofaie titak> 
le^antnr II p. 55 a), 'Okvv&ioi ibid. VI p. 2^e etStobaeo 
XXVII 9, denique ^OXvr&ia Photio a. t. ^vt^iQi», et Siu- 
dae I p. 888» Ariatogitonem , Demosthenia aeqaalem» com- 
memorat Alexis ia £novdo(poQixii aive^ ut recte Heiti- 
Btefbusius correxisae videtur, 2novdo(paQ(a apud. P0II9* 
cemXlll. *jiQiaToy6iTi)va\%6vQiiTOQ^ hSov laQHOV ^fKf^s^^ 
fiivov \ t£v ofViStQttxrfQfav ^ Timoclem. comieum ia l£'^*- 
ittvgm (leg. ^EmSavQud) mpoA Ajthenaeom lU p» ISfto.ft 
hKovQidi .lifa* X p. 443d, .qaamqaam hoc quidem loco 
annoa comicus poeta inteliigendus sit dubitari potest. Saa- 
dem fabolam piaeterea commemoratAthenaeusVIII p. 362 c. 
Xp. 428e. ' 

Mediae comoediae quum proprittm orgomeiitain . fberit 
Pytha^oreorum cxa^tatio, etiam Uvid^JocyoQi^ovaav Alexidis 
boic aetati ass%iuiverim. Eam fabulai& praeter. Athenaeum 
III p. 12Sf affert Geilius N. A. IV U, porculis quo- Digitized by VjOOQIC Heredem babemn» naQa tA Alvtf nmSevofAevop xal xcUv^ 
a&ivta ano /SvfiUwv noXhSv lafiovftt ivTvx^Tv, ixitvoQ 
8* 6fpagTvt$x6v la^v /Si/iXiov (pnta 8imi tragici histrfonis 
Kbram dc artc coquinaria) iv ;f*po6' neQbanovdccattaq ixQcc- 
ret. De Lintf Hercnlici magistro vide Apoliod. II 4. 9 et 
Diodor. Sic. III 67, cll. Scholiasta liiad. p. 518 32 Bekb 
Linum fortasse docnit etiam Dionysius, deqno infra dicetnr. 
Mivofg, qni etiam Antiphaneae fabulae titoliia fait^ 
landfatnr Athen. VII p. 289 f. 

^OSvaaevQ anov$nt6fisvog apnd Antiattic. p. 98, 
cnins fabnlac argumentnm nescio an ad lavaorum Ulixi ab 
Euryclea ministratum spectairerit, et 'Odvaaevg Viptei^ 
vwv apud Athen. VI p. 240 € (ubi Tithymalii mentto) VII 
p. 303 a. X p. 421 a. 

Deniqne ^OQtatriv landat Athen. VI p. 247 e. Soci^ 
Qmva idcmXV p. 678e ei TQOcpwviov idemVI p.242e 
(nbi Moachio parasitns ridetur) X p. 417 e et Antiattic. 
p. 110, ad quera locum respicit etiam Photina Lex. s. v^ 
otp&aXfAOV imfiaXXHV. Trophonii quidem res etiam novae 
eomoediae argumentnm praebuisse docet Menandri exem- 
plnm. Nihilominus nostram de Alexideae fabulae aetate sen- 
tentlam confirmare videtur Moschionis commemoratio, colna 
frequens est apud mediae poetas comoediae memoria. Ad 
Orestem fortasse spectant quae snpra ex didascalia Alcestidis 
Euripideae attulimus p. 324. 

Fraeterea ad eandem aetatem non slne Teri ispecie* illas 
fabulas rettnleris, quas lam veteres dubitaTemnt utrum Ale- 
xidi an aliis mediae comoediae auetoribus tribuerent. Ex 
hoc genere est 'Ofioia^ quaeAlexidis anAntidoti comoedia 
esset dubitatum fnisse ex Athenaeo XIV p. 612 d intelligi- 
tur. Eadem ratio fortasse IlQiotoxoQov fuit, quae apud 
Athenaeum VII p. 287f Alexidi, at III p. 109 c. VI Digitized by VjOOQIC p. iSMb Antidota trikiitinr. Eoikm peitinoBt ^JlUinT^ 
'AvT£ia et ^'Ynvog^ qaaram alii Aatipbaiiem anctorem fere- 
bant. De ^AXanTQia yide Athen. III p. 123b. *Avti^ 
tpavtiQ iv ^AXamTQia^ (ffQiTat 8i t6 dQapia $cai tig *AXi^$^ 
Sog. Hinc apnd Polluc. VII 17, aXeimQiav etQi^Haaiv ol 
fiiaot TitofAtntol — ^JfjKpiSog Si xal SQafia iativ 'Ak^inTQta, 
pro Ampbide Alexidis nomen restttaendQm pntarem, nirf 
etiam in aliis &bQlaram titolia miraa esget Ampbidis ot AIo- 
zidis cmisensaa. De 'AvTeia Athenaaas UI p. 187e:.TO 
8* avTo TOVTO 8Qafjba (Antiphanis Anteam dioit) <piQ€Tm 
%al (ig ^AXi^hSog iv oXiyoig a(pQ9Qa SiaXkaTTov. Ceteria 
loeisy qoibas Antea commemorator, snb Antipbanis nomia^ 
hadatar. Yid. sapra p. 828. Denique ^Ynvog Aiexid&i 
landatar Athen. X p. 449 d, ubi anam habemns aenigma dd 
Somno pnellae proponentem, et addita de anctore fabolae 
dabitatione lib. XIII p. 572 e: "^AXtl^g t} *AvTi^c^rig h 
^'Ynvio^ qnibas iange XV p. 671 d, abi redtatis aliqnot Tecw 
sibas £$ ' Ynovoiug (recte Schwcfghaeas. ""Ynvov) *AU^8og 
deinceps haec infert: Ta avTa lafifiHa tpiQetak nal naQ* 
^AvTKfovu iv "^'Ynvia, Deniqne apud Antiattie. p. 0<5, abl 
laudatur ^AXa^kg Oivco^ in tanta verborum olvog et vnvog 
permntandoram prodivitate, v. Seidlerus ad Earip. Trovd. 
566 et Erfardtias ad Sophoclis Oed. T. 778, dubilari nra 
potest quin recte ^AXs^ig ^Ynv<o correzerim. Celerum de 
his tribus fabulis ita stiUuo, Qt eas primum ab Antiphandi 
8cripte4K, postea autem ab Alexide sub incndem ceiroGataa 
iteram^e editas fnisse credam. €fr. suprA p. 82. 

Seqmintar iam eaeAlexldis fabulae quae certa seriorig 
aetatis habent indicia, [Yno^ohfiaiog, 0iliTaiQogf*'InnQg, 
HvQavvog, KQaTevag. De Hypobolimaeo et Fhiletaero supra 
dictam est, p. 875. 888. £x ea antem quae *'I;f i?rog ioBCC^ta 
fuit fabnla hos versus servafit Athen. Xllfp. 610. e: Digitized by VjOOQIC •M AUQUt. 

mMm Utttor ettttAtiiiit, qmd ad Atlieii. lU p« 95a 
Crateaam iikini Alexideam inmdem fiiisse eidstiaiat, cDins 
^tgoTOjtaxa reapidnnl PQnioa, Dioaeorides, GaleitQs alii. h 
mtdm Mliliridatia aequaiis fait V. Sprengel. Gesdiicbte der 
Bledizin I p. Wi^ .£&ifldem nomen resiituendam yidetur 
Scl^oliaatae Nicandri Tlier. 688. nvgiTig ^Tmri^ ^ nQoq 
navtog €p%mv (lolMia medieua} &riQiov Sfj^iv aya&iiv thai^ 
tSg (fijai xal 'AQiatevag. Scrifoendnm videtor KQarevag. 
Idem nomen in KQateQdg corraptom eat apud I^orpliyriam 
'Abattii. aalm. I p. 20. KQariQov (ief. KQarevov) tov ia- 
j^v olxiriig ^ivta naQmsaoiv voarifiari — roig fdv (faq- 
fuo^ig tifpihita^ ovdiv. 

Beatant eae fabulae quae quum certum temporia indi- 
^ilim praebeant nailum, dubitari potest prioribuiine aa serio- 
aribua annumerari debeant. AlnoXab apnd Suidam voL III 
if. 434. Eadem fortasse liforariorum errore Aiexandro tri- 
•kottnr apud Zenob. VI 11, de quo looo infra dieetnr nbi 
io Alexandro ag;am. Atxfialoorog apud Antiattio. p. 98, 
«bi qnod cddex habet * Exiiaktatogy correxit iam Harlesiaa ad Fa- 
Jmlcii B.G.Ilp.407. '^^r/)6)ri^apad VQ\iviC.Xnbutvavmi 
japt^tiSeg t(Sv axevdSv IlXavmvog te slnovtog xal iv Ki^ 
MVOV1, AiaxvXov 4ia(i(f(aTi8£g toi toTg ivdJtiotg niXag^^jiii" 
i^Sog Sl xa\ SQoifia *Afi(pu}tig. Laudatur ab eodem VII 20 
«t Antiattic. p. 108. Ad tituium fabalae explieandiim Heffl- 
^riiudua affert Heayehiam, ^JfAtp^atiSegi ag.ix^vokv oinct" 
^Xoiatcfl nsQc totg (oaiv^ de quibus auriam nmnimentifl nota 
teiit quae disaeroit Salansios. Eam interpretationem con- 
jrmat quodammodo locua Aeacbyli. Qoamquam quum Pol- 
lox de inatrumetiitis rusticia agat, eerte dabitari potett Ale- 
«xidfiae fabulae index annon potias de pocuio e^lieaodus 
ait quo utebantar ruatici. Athenaeus Xi ^. HS^i: ofiqx^^*^ 
^^if?^vov mtiiQ$QVf (St xQncf^a^ toifg d/QoiHOvg Qiihiftag (pn<^^ Digitized by VjOOQIC Toifg afiiXj^VTifg 6tg ttvrd xal o^w nlvaVTctg. Iti ^tet/lM 
Toch inirtfice variant Ifbri, aliis apupeovig^ aHIir ccpt(f€Sr$g^ 
aKis deniqae aptcpojTig tnentibns. 

Sequitnr ^AfineXovQyog apud Antiattie. p, 88, nfd 
^J(i(p$g le^endnm, cui ca fabula tribtMfar a PoHuee et Stobaeoi^ 
Sed Tide infra ubi de Amphide agitur. *AnsyXavXfO(Aivoi 
apnd Athen. III p. 17 c. e. VI p. 224 f. VII p. 301 a. Tituluili 
fabalae, quem Casaubonus de faominis cuiusdam in Glaueum 
mntatione intelligit, simplicius ad glaucoma trabas, quo quia 
aflfectus f uerit. Caerulatum vertit Grotius. Glaueomai 
iocertum quo sensu, fabulam inscripserat Naerins* *Ano^ 
'Aonrofzivrj apud Athen. X p. 431c, ubi VL habent *An0^ 
noTiTOfiivoj , ut le^itnr XIII p. 562 d, quo loco femininam 
formam reposuit Dindorfius. ^A(rxltjnioxk&i9i]g ibid.If 
p. 169 d ct Poiiuc. X 107, ubi quod olim edebatur ^Aaxiaj^ 
madti ex libtis correctum est. 

^AaoiToSiSaaxaXov habemus apud Sotionem Ale« 
xandrinum Athenaei VIII p. 336 d, ubi quod Athenaens di« 
dt, neque se ipsum hanc fabulam in octingpentis illis, e qui» 
bas excerpta confecerit, mediae comoediae dramatis reppe* 
risse ueque in ullo fabularum recensu eius mentionem fierl 
meminisse, eiusmodi est, nt gravissimam de eius yvfiat&tiit^ 
dabitationem movere possit, quamquam fragmenti quidem) 
qood ex ea attulit Sotion, ea est indoles, ut Alexide nequa^ 
qaam indignum censeri queat. Xanthiam ibi habemus con« 
servos, ut strenue genio indulg;eant, festivissime hortantem« 
Sed orationis color habet sane nonnulla, in quibus merito 
offendas, v. c. quod vs. 6 tVQ/fa^e, Mdvtj^ yaaTQog ovSiif 
^Siov^ contra constantem Atticorum usum j^omparativui 
f]8iov penultimam corripit. Nec TVQfid^eiv ita atticum poe* 
tam dietafum fuiase credideriiii, Ht mo tfrvxw y$^ 10 tfftf" 
^H or' 6 dai/itov tm nenQtofuvto x^V(o, -His igitfir ar|;a« Digitized bv VjOOQIC lill Hm!h 

pi9p#|-a4^ac<Mr Qt fabuhm. fllani Mqne. 41#xi4w 11^9^^ 
|4iQili jMticum.poetam aai^orem hfibimise sUtQam, qaamqiua 
quod Gaisfordins ad Marklandi Sa|»p^lI01 sctibit, fragmetn- 
linn iUa4 ^ dootissiaiorum virorum senienlia Sotioni potius 
du^ Alei^idl tribueiidfw,e«»e, quorsum spectet, uon repe- 
n», . N»m Marklandus qaidem, quem iaudat, ad Buripidis 
^ppU 127 ifmciens plaae Sotioni bos vergus tribuit, Atlie- 
paei yerbis deceptus, quae pauilo negligentius inspexerat 
,. '^i&L^, quod mulieris nomen cast ^^), laudatur Athe- 
piieo IX p. 386 c, Suidae vol. 11 p. 487 et Photio s. v. 
f^U^P ^a^lqv. [Axcci^ls apud Grammat. Segupn p. 339 
fit $fo^aeum' S^i^. XXIX 33, ubi Gesneri margo babet 
Al-^i^idis : Orcliestride, Trincav. *JXe^i8og *Jx^uSh. 
ypcfget aiiter codices et Grotius. Cfr. Gaisfordii nota. Bo- 
oi:qvx^^ unus comn;iemorat Antiatt p. 115. BQsrtiav 
Stobaeus Serm. CV 4 et Athen. XIV p. 650 c, ubi Ieg;itar 
--^hl^ fV BQevria, quam formam pro BQovfxia frustra 
tg^i^ Scjb;weighaeuseru8 comparatioue nominum AsvmvoX 
j^i^aDi, Jt&vxi^og Lucius, quorum longe alia eat ratio. Cete- 
XJ9m ?4 Ipcum ab Athenaeo seryatum respicit Scholiastcs 
||ri|it9pham^ Eccies. 355 et Suidas. s. v. ama, De nomine 
SqkTxi» cfn Djndorfius ad A^^i^toph. frafm. p. 844. 

B<ofidg laudatur a PolJuce Onom. VII l^. FQarf^ 
ji^ Athe^aeo XUI p. 609 a, rv^aiHoxQaria ibid. lU 
f^ 125 b et i| polluce IX 44, ^uius fobula^ quod argumen- 
t^. ^uerit vel ex ti^uto suspioari liqet. Sicilic^t jllis tempo- 
{dbujsfgi quibuf p^rmiiiti Athe^ien^ium insiuio ,qupdam rerun 
Jpacopicarum atudio ferebantur, xtif m muiier^s, qunni maj^iias 
ppi generis pri^ogativas. japud La^ed^temonjoa, eaife viderent «^) Itointer Sapphonts amioas eommemoriitar Aitfais a Digitized by VjOOQIC «wip. Mf 

(Mfto|l.4Polit il 7 9); likMo invtriilMiti «ikioreiii 8699 It^ei^ 
tttem liiKHewidi el suo omiiia «rliilri^ . a^eii<H- • 14 -in*li|8aa^ 
iocQuiqtte . vertisse videtar Alexis, exempio fortasse Aristor 
jjkbame ,. cuiai Ecdesiazusas Iiac fabuJa Alexin Jmitatum esse 
iiequaqttam lnepta. est couiecUira BotetUgeri Opuac. I p. 301^ 
£iii8ilem tituii fabuiam Amphidi tributam. fuisse ex Atbe- 
fiaeo Vlll p. 3dfic apparet, De scriptura uomiiiia yvpaixo^ 
xqaxiia 8i?e potius yvvaixQHQajUt diaseruit I^obecluus in 
^irerg^is ad PliryuicLi Ecl, p. 525. 

Sefuitur JaxvvXvoQ ^pud Antiattic. p. 9S et Athe* 
fiieam X p. M3e. Jianliovoa^ apud,Anti^tiic. p. 91. 
Jidvfioi, apud Atlienaeum X p. 446 f, XV p. ^8$ a^ 
Stobaeum FiorH. LXU 4» e^ FoMqc. JX 15^, ubi co^^ 
Mvfiai. Jlg ^^V(9-(Ji'..laadatur Atlijenaeo X p. 4414» 
abi Reioesius Var. LtcL lU 3 ^V Ju nitv&ovvn proponit^ 
qnae si T£ra esset ooaiectura, vix dubitari pi^sset quin haee 
fabola . prioribus poetae dramatis ac<:e|kse|ida f^sset* Se^ 
qaidui Ji^ mvd-tav ut Jlg i^anuzijiv et simii^s fabulacuv^ 
titoli? jQoanidiiq (quod vjri nomen est ap^d Flatonem 
vol. il p. 157 e. III p. 2.0 e. Ih &U et Al?iftUttm Exped^ 
Aiex. IV 8, aliosque apud Hemsterbuslum Anecd. I p. 216) 
iaodatur Athenaeo UI p. 125 f. IV p^ }72b. XI Pv49(l% 
Qbi L habet jQUiniSt^, ut iegebatur 9U9 ^tl^iQ apud PolIfi« 
Gem X 121. Jbilaoixi^ofiLSvog apud Athep, Xi Pf 5P2fi, 
nbi aute Schwdfhaeuserum legebatur QUiQ>fA€V(f^ XI,\f 
p» 613«« XV p« fiSdf. 691 e» '£ifnfi^fAa^i^nqiQg apu^ 
Antiatt. p. 82 et Athen. XV p« 691 d 0, l^lqq. VJil 19% 
Ekkfjvig apnd Athen. VI p« 2e6.f. *J^ffl}cifjQpg ibji^s 
n p. 227b.d, Antiattic. p. Sl. m 'JEf^pa^o^ i^d. 
>; 112. 'EnhQono^ Athen. X p«. 44^/* '^Qe^Q^^q^ 
iibid. VII p. 32fi d. 'H elf tp <pQe^Qf iiisi poMps Mi^lm 
&balae fnit J^U t.o q>^40 0i nf^Si^g^» ^x,J^m^^l\l Digitized by VjOOQIC f0t /»WUI. 

41^9.^e.^,^oA ^ ifBm mvliebr^ wm^n laiMte vMftaTt 
ifcid* lu p« mcd. ie7e, lY p. iTOcL yiipL as4k IX 

]i«885lk XIV p, 6&»f. XV p.^89d. /f^cuiMcdtti^yti- 
f$§vag 4n(iattl<k .p. 100« iZtUof ai, ci;dB8 Miuhue qhiim 
«md sopefespl . f rigiMitQm AtiiieBa^s VI p. adftf «ermit» 
fortittie ,4^ fmli^srUmtii P^Iiis explfamndae euiit.: : SftephanoB 
Bye. p: 650 det Pylo Memnuuia •gioiM: t6 iffvixwMvlios 
^outJItli^KOS.r SQd..e2| fofitiea futttt :&niMU IHmtie viden*? 
de» tie 4p«d AUiQaHeaHi j^ie. flfXaUxi^ scidbetidita 8iti7v- 
JUct^ qpj Cratii^iie fttbjulae titaiaa foit, d^ ptaegjci Fylaict 
Interpr^ttidiiB. Hixvainiiog lajadatur apud Aatiiit p. 84. 
JS^f9f€$no>&v^i(T7covTeg ab Athen. IV. p. 165 a. X p. 422 a 
et apod &tabae«in Serm. LIX 2. Idem Diphiieae fahalae foit 
titolas, ad cnios imitatidnm Pknti Commorieatea com- i 
positoa fttisae conatat SvvT^ofpoi landa&tar AtheaaeoX 
p. 419 b. 

SvQanooiOQ apud ^tobaeiim CVIII 47 'AiJi^dog h 
JSv^xovaioVy nm ix S<0QUKf»yv Bcribeadom est, quam Ale- 
lidis f^bolam fuisse ex Alhenaeo III p. 120 b et PoUace X 
480 constat. Si recte habet Svgaxoaiog, ▼eluptiiosom qoen- 
dam homifiem eo nomiae notatam fuisse credldenm. A^ 
.4i»()4^vg Alexidis fortas^e respexit Poliax X 180 n^ ^oig 
T^igkS^^QMig, ovTCjg (^aali^axog) tivopi^a&n z6 ayyihv^ tf 
^: m qxevti joS^v inmQi^TtZv. 

PoiOT 7Wfi laodator Athenaeo VI . p.' 8« c. X p; 426 c, 
.Stohaoeo Seirn^. CXVI 19 et Antiatt. p. 85, oM esl Tiri?a&, 
qui ihitEnbuleae Cabidae titnlas. Tox^oT^g ^ KotTa" 
tp€vS6f4€Vog laudatur Athenaeo X p» 431 a. .XV p. 60Si 
el sine priare titoli parte VI p. 258 e et.Suidae & v. avi- 
QUfTog.^ Fortasse uou dirersa fuit a W(^d(^V(^, fvam ba- 
helnus iqpAid Atheimeum VI p. 255 b. X p. 419 b. Tq»V' Digitized byGoO^ ALBXI8. AVfH». 

^af/fllj^.itiiilar '«puA tNitoieniii! fltemi. CXIlC U et tdl 
eoniectttn fiilUt tpad AlheMM» XUl p. 56Sf. 0tXa^ 
^vaiow babetntu «pad Antidt. p. 111. 112, fp^XiaHow 
ipQd Aiheii. XIV p. 649 f. ^D^Xi^c^og ij NvfAffu^ laa» 
datar AlheDMO YIII p. 865 b. Q^tXoxQaYtaSoQ Stolmo 
Serm. C¥III 53«^ ^iXovaa Athenaeo X p, 410 b. XIII 
p. d74h. 0(>«| iUd^ VII p. 309 e^ caitte instaantani edU 
tiooem faiaie dopet Idem Athenaeus X p. 42fltey nbi landa* 
tnr Toi fbiomylov dmoTCivri^ ex qflo ooiHieias priore loeo le- 
geadam ease "jiXilvs ^Pgvyi^ pro "urfA<|«$ ^QvyL ^vfitg 
landatur Athenae» IV p. 164 f. VI p* 229 b. Deniqae Xo* 
p^/lff ib. Vn p. 287 f^ eniua fabulae titalam de chora^a 
ioterpretatar Schweighaenseras : fortaaae vecte, qaamqaam 
Chorefis etiam malieris nomen fait, nt constat ex Athen. 
IX p. 577 c^ ubi Aristophontem habemas ix Xogt}yidog rijg 
miQag naidonotovfietov, Qaam praeterea Fabricias eom- 
memorat fabolam ^hvSvno^oXifLaiog inscriptam, ea nonAIe* 
xidis.fint aed Orobyii. V. Athenaenm III p. 107 e. 

AMPHIS. De hoc ita scribit Fabricius Bibl. Qt. II 
p. 410. ^ Amphis, Amphicratis fitiaa, poeta veteria comoe* 
«diae, Atheniensis*:» Atheniensem fuisse tradidit Soida» 
H. T. ^A^iig. Sed de Amphicrate patre nemo qnidqnaBi 
memoriae prodidit. Errorem flaxisse puto e Dio^ene Laert. 
IH 27, nbi Amphidis fabula '^(piXQatovg nmfine insctipta 
laodatar. Neqae verius Teteria comoediae poeiam foisse 
leripsit Fobricios. Totg fjtiaoig adscribendum esae praeter 
bbiiiaram. ar^menta docet Poilax I 233, qui qnBm mediae 
poeias comoediae dlatinxisse dicit mter avxafi$ifog et* awa^ 
\imvi reapivtt <haad dptm- Amphidis locatt epad Atben» li 
p. 60 f. Cfr. PoUuc. VII 17. Ac Platonis Sinopes Nanuii 
ilioramque homiuum, quorofli freqnens illa aetate memeria, 
aeqnalem IteisBe doeet DlOig^ies Eiaert, HI 9ft el Athenaens 

26 ♦ Digitized by VjOOQIC XIII p. A)7 f. idcm liMni PhrjrMH eonimem«MfM ipml Atte- 
nafiiun XIII p* SQl d, Vltam minimiEm ad Olymp. OXil pnn 
dfixU. Nameu Tiri j»iiI»iode in ^Afiificb^ et hlnc in ^Ayva^ 
eantiptam est. Follax Onom. III 36 SianctQ&ivMu 9(SQa — 
iivofiaa^v 'Ayiaq 6 xiOfiixog. MS. *Afi(fiag^ qnod in ^Jfi- 
ffii mutavit Iung;ermanna9. Cfr. Schwei^. ad Athen. toLII 
p« 85. Ae fortasse etiam apud Antiatt. p«118 mf^iQV, onov 
oi^Y^cufoi^ YQacfovaiv* 'Ayiag ZiayQaiptf^ acribendaiil 
^'Afiipig. Certias eat, idem nomen in Amphianna abiisse 
^nd Schoiiafiten Germauioi Arat. p. 78 Bahl. Amphia- 
nus, tragoediaram scriptor, refert. Corrtge: Am« 
phis^ comoediaram scriptor, qai ibidem landatnr 
p. 88 in narratione fabulae de Cailiato. Cfr. Hygin. p.856. 
Fortasse tamen ^'Afiifig et ^Afiifiag, caius nominis exemplDin 
hahet Thucyd. IV 119, non nisi diversae eiuadem nondaiB 
formae sunt. Ita *EXniag dicebatur et ^EXmg^ Mavriag et 
Mavvtg, Avaig et Avaiag, Tik?,ig et-TeXXiag »*) et aiia 
eiusdem generis, Cfr. Reiskiam et Schaeferum Appar. ad 
Demosth. vol. V p. 170. 

Fabularum tituli snpersunt Tig^nti sex. ^A&dfiag 
apud Athen. XIII p. 559 a. 'AHxci apud Schol. Platonis 
Bekk. p. 353. t6 axxi^aS-at^ ix fvvaixog eiQya&ai ifaaiv 
^AxHQVg xakovfi£V)]g^ ijv ovtiog av^d-ii XiyovaiV iig ano tov 
iajOv ^oifLOTi^v xa&ikoiiivfjv r^ieQ)*ov afjufUaaa&ai y h<; 
t€ xatomQOV ^Unovaav nQOg ttjv noQ* avr^g ifiipaaiv ilg 
ctvTO /tyvofiivfjV iig itiga nQoaXaXnv yvva^xL fiifivfitak 
tavtfjg ''EQfi$nni)g iv *A&i]Vag yovaig xal ^'AfM^i^ iv tS 
ofkiovvfiif avt^g dQOfiatu Aliorum ^^rammatteoram de ista 
muliere testimonia collegemnt interpretea Hesyehii toL I **) Anacreon Epigr. Xfll p. dSO TtUiia IfiiQosvta fiiov 
noQs MaiaSog vii, nbi Bergkioa maiebat TiXiiS^^ Digitized by VjOOQIC ASPBlt. .M5 

p. U^ 12 tt Jliihnteiillia ^ATiniaei hesk p% 1% €bMcp« 
ilant •atem omnes in eo nt Acconem, qiiam' pstiEin .Bamifai 
foisse seribit Etjntol. M. p. 40 4, fataam et ineptam mnlie- 
rem foisae' dii»nt: qm m^gi» ^mfrxm eet eatidem-a Chry* 
appo wp/aA Plntnrchani deftq»^ Slala p. IMt^hyOvStif S^ 
•f4^t tt;^ *jlxxavg kal r^ ^Ak^iTovs, S$* wv ra nmSocQHt 
%(A %axo(fxoi^hf al yvPatmg ^ ivHQj^ova^ ^ ita aommemorarl 
Qt Landae potlas ¥el fiorgyrae aliisqae pnerorara temcQ* 
ib •«) aimilia fidase Tideatar. 

Sefoitnr 'uileiftT^ia^ faam habemm^ apiHl PoIInceln 
VII 17 *AltinTQM9^ HQri7taa$v ol fieao$ xufiixol^ xcA Av^ 
oiag — ^AfAipiSog Si xa» S^afia eattv 'AXsinTQia, Ae foo 
koo snpra |i. 898 . dfainuia. *Al»fiai(ov apud PoUae. X 
m ^AfinaovQrog ibid. VII 1T7. IX^a^t apni Sto- 
baena Serm. LX 1. CIV 6/ *Afjt(p^XQaTi}Q apud Dio^e-> 
len Laert III 27. BalavsTov apnd Athen. III 123 6. 
TwaixoTiQdTia ibid. VIII p. 8d6c^ qna titalo fabala 
innm aUbi Aleiidi trlbnatnr, Amphidi Tero rvva$xoft.(a^ 
via (t. Athenaena IX p. 880 & XIV p. 642^e et Hesychioa 
I. T. ivxoXetv ex emendatione Toapii Emendv I p. iW et 
Porsoni Append, p. 460X Dindorfio aut in eomi^d aut in fa- 
bolae nonEiine erraase vJdetor AthQnaens.. Atqui Ampbidfct 
et Alexidia snmma est in fabakram titnHa simiKtndo ^^), 
Qt nibil inpediai qaominaa ntromqae FvvaiXOXQaTiav de* 
CQisge atatoamna. JaxTvXiog landatar Antiattie. p. IMs» 
deliSnf^iSng Diog. La^t. III 27, in qna fabnla Platonb *^) Egit de faia Casanbonna «d Strabon. I p. 86 et RahBh 
kenins ad Tim. p. 181, qaorum notatis addere licet 
Carconem ab uno commemoratam Hesychio, KaQXco: 

**) B. c* 'AXeinTQia^ ^AfimXovQyog, Jaxtiltog^ 'EnTa 
ini On^ig, "'£qi&o$, KovuxTfjg, KovQig^ Kv^evxai, 
Atvxag sifc potius AevxaSiay ^Odwmvu;, ibdiraiQog. Digitized by VjOOQIC 406 AMPHm. JJIAX1LA8. 

qimciim pwrte^ fiBtee' Tideiftifr^ «tt* <NliiiciiB tx VfragMeiilo 
^nd Dkifenenii 

Qnamqiiam Jhi^g etitm ln alhim adn8iim medpi pwainti Ji- 
^V(fafi/SQg lauaatar Atben. IV p. 174fc XI» p. 668c. 
'Enz^ in.\ &.iiffiitg iMdi VII p* 205 e. "'E^^&Oi Kihfst} 
\ p. 426a, Pbotio Lex.. p* 291, Suld. s. v. yea^wxtitXQk 
(ubi male legitur ev 'Pei&goi^g pro *E()i&dig)y Slobaep Serm. 
LVI 4. Titttlum^ fabulae Grotius ia margine Stohaet minns 
- recte de earminatriclbns interpretatur, nt docet Athetiaei Jo- 
Cttfl, ttbi legttur; Tcara TOvg^'Afi(pt8og i^i&oygy niai legea- 
dum tag. ^laXefAOg Atben. II :p; 69 b. VII p. 809 a. VIU 
p. 836 c*: De nomiue fabulae y. ad- M^nandir. p. 81. Ko- 
.9^«€irr;g apud Poiiuo. VII 125t t6 j^ijfmjxbpsdv^' xal tov 
90VT0 dQMVta /.OvmiriV. ^Afi<fiSog dizal dQdfia Konot- 
tffg. Kovglg Athen. XIII p. 567 f. 501 d, qiabns lods 
.ante Dindorftnm legebatuT KovQiSp pro KovQiSv\ Titulam 
fabttlae Grotiud vertit Tonstdcem, Dalecajn^itta Novaca^ 
lam. Rectiua Schweighaeuserus intelligil x^fjLfuixQtav. Vii 
Menandn p. 296. Kv^avtal apud PoUac^ VII 203. jiev 
Hcag apnd Athen. VII p. 277 c ciL II p. 57 b, proquo le- 
.gendum est AsvxaSia^ quo tituio Aiexidia et Menandri fft- 
4»niae ferebantnr. "OSvaaevg ibid. XV p* 691 a. Oi^ 
Qavog ibid. III p. 100 b. Hdv ibid. X p. 421 n. nXa- 
vog ib. VI p. 224 d, X p. 423 a« San^xi Antlatt. p. 69. 
iI}ild8aXfpov Athen. X p, 447 f, Stob. Serm. XCX 24 
-^vlixavQog Athen. VII p. 295 f, qub titulo praeter Am 
phidem fabuias docuerunt Phiionides Alexis Antiphaaej 
Heniochus Hegesippus. Cfr. p. 326. 

ANAXILAS sive, ut in margine Stobaei Serm, LVU 4 
Athen. XIV p. 655 a et PoU. H 20. 84 appeUatur, ANAXI Digitized by VjOOQIC M0I, JMlMriMriit mtritte poM» ^Mibcdiae tccehsaictoi; 
proptar Pietoate irrtgiMeiii epttd IHegv Ltert. HI. 28 et dra-« 
maiaai ittiriee mgneni perieni e fehiioe» aiftlciQittle peliitea»' 
Sx M genere euht Olaueiis tptid Poliiie. IX 30. Tlie- 
nuswfni Aetittl. p. OOw Cttype^i aped AtheMeimVI 
p. lYl f et in pw 06 C) nbi reeie Ctsaiiboiitis deiM Kcei^ 
^ Libfi htbint vel Kec/Atffol vei Kcefipoi. «In A ^i»^ 
€ifHff9t"itm exerataiii enee titSdtweifhaeeeeraa, tt pro mfi^ 
«^ teeipi postit. » Hteo Dliidorfloe^ Slmiiiiter errtittm t apad^ 
PoUaceti"^! 804^ ubl pro dvaxafintiav unaa Hber htbei 
ayaxorili^aii»* ApQd Libaniam in Leoiii»Alittii ExO. p^^lOB 
mv pLfi^v 6 fiiP io^^ tdv 3i^t6v lig yivv mt amt6fi€Vo» 
•^ Q'il^6v XeuQV 6fMa}§ ikdlvtfisV i<p^* optoiov ,tov axv-^f 
ftoTog, eorri^e kig fovv xafiTtTOftivov let ofioiftn^ iiuifi^iivC 
Porre Clree ipud Diogenem Laert. lil 28 et Athen. ¥Sk 
p. 874 e. III p. 05 h^ abi htbemut Ciiiegiam iii tuem trtne-» 
formttom. Sed vide saprt p. 227. Gral^its eeminemortfr 
Ath^aent TII p. 416 e* Hortp {'hotlas et Sol^at' s» W 
fiiiXov fAalXbVi Conflaito omiai Nerenm ab Athenteo X 
p. 426 e edmmemerattm, propter ctasts saprt p. 8T2 «xpe-> 
dtat. Ceterarom fabaltram titali hi tnnt: *'uiy§oixog apodi 
Attiattic. p. 08. ^AvtiSo ^- ^ ibid. p^ IQ^ XQQtakiSEtv^ 
ftvrl tov ngeteiv, ^Ava^ikag ^AvtiSo * ^ Possis *Avtp^ 
5orw vel 'Avtidoae^ vel *Avttdix(o, et quid non? Avhri" 
tfiv laudat AHient^t IH p. 124 f. St^titor BotQvXicnv 
^e\ BotQvBiiav. Vtra enim potior sit forma dubitatur. 
Priorem iikm hdent Dio|^enet Ltort.III 88 xX^^C^^.S^ cti^ 
tov (Platoneib dicit) xal 'Ava^iXag iv BotqvUwvi^ et An- 
iiatt, p. 113. I^ed ftpud PoUucem X 190 codlcum gcriptura 
dncit ad BotQvSim, qood qui praefert cum Saimaslo Hem* 
iterhusiug veliem rationes attuiissetf nam quod liomen ilJnd 
a ^oTQvg fioTQvdog formari dicit, aut non iiiieJli|;o equidem Digitized by VjOOQIC Ml cz iiimdiyit tLwdk^ eriMrai KM^m^ltei. AB»i|nlkK:^ d 
« JB6t^$, qtiQd.Tiri no»ta ^t *^}$ di}iiTtire,v«U«,tqwaido* 
qttidisni h#€ etisn. secuBdocftsm BowQUCt^imm^tat^MonBo' 
T^oi. A ieadmuJ&ro aatjom -fior^tov ,noiimi B^r^wv 
Ibfmari p«tae, vix credo. Seqnitar jEvavjSQi» se^tflleo^ 
daU Atktaaeo YI p. 2131 «, abi ente JMiuloeSBift> edtfcatar 
Eifuv^Qdq. Reete eod, V Evavdgi^. . Tllalaii ftbolaey 
quew CasanboBBa de fortium vucorum» proveiita faiterpreti- 
tar^ reeliag inteliigas de irirtatia certamine, qnamnotldnem 
ilkatraTit Schweighaensenis ad Athen.. Xil p. SS&f^ Cfr« 
Gitenmaticns Bddc. Anecd. p. 857 18 aytiv ztQ eimvSfiag 
mtg Ilapa&tivaioig ayo/uvog^ ov xoiViovstv ovx. i^ijp toi^ 
^ivoig. Qao tempore fiabula acta ait, cofuosci potest ei 
Imitatione lusna Demoathenid in verbia Sovvm ^ anoSoih 
pixi, Cfr. Clintouum Fast. HeU« p. 113. AUquantOi ezpe* 
dilior ett titulua fabnlae Avqonovog inscriptae, qnae lan- 
datnr Athen. IV p. 188 b. XII p. 518 c. Eiasdem drmnatis 
tilnlum pro AovxQonoi^^ probahiliter FoUuei YQ 167 et X 
46 reatitnit Schweighaenserna ad Athea. vol. ir p. 673. 
CcrUna est eandem fabulam rignificari in margine ^tobaei 
Serm. LVII 1, nbi Trincavellua habet *uiva^iwv, Gesnerua 
Anaxilai ii^ lAVQoniov^ codd* fere ^jivfx^Hov hc /iv^ 
^niov. Veram lectionem praeter Scfaweigh. perapexit Gro<- >•) Rarum hoc nomen nec tamen sine exemplis. Praeter 
Botryn a Plinio in Hist. natorali aUquoties adhibitnm, 
et aUum ab Asclepiade commemoratum in Brunckii Anal. 
I p. 210, novimus Botryn naiyvioiv mtiowia minime 
obscurumt de quo vide Athen.VII p. 822a etTimaeum 
apud Polyb. vol. III p. 406 Schweigh., ubi cum Ele- 
phantide coniungitur, ex quo satis cognoscas, quae in- 
doles fuerit eios na$yvi(ov. Athenaei locum miror ne- 
glectum esse ab iis qui de Philetae naiyvioig soripse- 
rnnt Cfr. Eustath. ad Hom. p. 1163 H et EberU 
Dissert* Sic« I p. S18. Digitized by VjOOQ IC '^ k. m 

ii Ifnftrtiil^ ftlbk^. -Mtfi^^ipoi Wiindl htnM^ AfMSlft 

UI j^ Mb, #cd'liMi^ Aiblo. ' mm ^nm4Jlki^*et'Am6^n 

1&9«<^ lbG« dahfde fidVB»lar -^Mi^aaaiJ^lv ^£%^ 

p«pe«te Stehwtiglm&Mims bm ^pto iadleaH tdiiitflm^ 

praeoeicBs tesUmiMdam '.ex elkr y oete petiUmi. ease* SV^ 

iMte if^tur Mieoftretl nomen Anaittee flebslituetiddm 'esi^ 

Miiiis Miy&^ iaiiaetar A Atheneeo. Nitf forl^ 'HM 

Aiiaxiloe Xfiffi^s ^ Ooqoia et Circe petitad Epitomatoi^ti 

calpa. «liaa .poetae testiiiio&ialB micidioBe alialQelidfim «stl 

Hnid freqnentidr Moyor^oitoi; memofia, de qtia TiM 

cnndcm VII p. S07 c. Bodem 4italo fabelam doOtiit Fbiyl 

aidiQB. NtoTtiioQf fnod meretrfda nomen fhit, longidva 

BenraTit; fragmenta Athen. Xni p. fi68a. 57» b. "0$^$^j)^ 

xifio$ landa^or. ab eodem XIV p. 055 a. Ilito^baioi^ 

qd £Bit etiam Ant^lmneae fabalae titQlas, laadaiitti^ iMd. Jl 

p. 41fte« Sandem IlXovaiizg mlmic recte, at iridetur,^ |<^ 

cat Diofaiica Laert. Ui SS^ obi Platonem in ea Irriirntt 

fiiiMe tradltiBr. Porro XQvaoxoog apod Athea.X p. 4M4 

ct 'lix^v&og ibid. XIV p. 638e et IX p. 385f 'Avdt^ 

htg 'Ymclp&^ nogvo^oax^^ vthl aate poatremam voc^m» 

qnam de sito addMicae aoapicaba» Atbenaeam, at qQic e»6et 

iile Hjadntkiia apad Anaxiiam doceret, Schweighaeasenm 

particalam n inneti vohiit, at plenas fabaiae tStalos therit 

'Yaxiv&€>g f} noQVO^axog. Quae rera videtar esifi^ ratior: 

Beniqoe ^nd Athen. XI p. S5i c» <pt]al yovv x0l ^ji^^i^ 

^g* hm$ xo}juxig,Ha$ mn ixovttav aialcgg axfiil^xeg etc: 

qM recte conrig^ant oi xoXaxsg, vide an litterae iv^, in qoi^ 

bnB fabalae tkalam latere certigcimam est, ita corrigi poc^ 

rfnt Qt legatar: ^Jtvu^Xecg iv ^Ioi* 01 xokcexig eto.^ Bius^ 

dern^ Rominia fabalao docoisae coastat Platonem et Pbi* 

bllium. . Digitized by VjOOQIC ilf AiMMMttlN. 

IMiVtee Nidfeilt Fnbridm Bftt fr. H pi «M^ nHil h- 
itlQp(^«i>^ti «ledite QMMedijitf p4iettn: fiiiHe docenl ft* 
IkdermnlitttU^ i7Ai¥T>)^ ainid AtlteiiaoQi» SII p. S62e, 
iMiqiAe MtpiMMM littferintanQ ad PoUtOem IX It, porro 
4>f jlitf|fi(dl7e ftpnd AtbeoeeviaXI p.410iD^. nxmn fdNiiam il 
)PMlailtd«iii MdileiHu^ ajieQtaiae vtriatiom eat Mntentit 
BaWDTii flxerdtat. erit I p. 2»» Deniqne eodbm peitihet 
HLvd^^^YOQiaTfig^ qmm' praeter fHogeneni Laert. VIU 88 
Ht Si|l4am lll p. SS6 laadot Alhenaens VL p. 288C. XIO 
ip, Mlb etJV p« 161e, «bi ante Menagiiim eC Schweig- 
hpiHnernm le|;ebator: \A(fiom(fcn^q .Ibi&a^Qoi>g a» pio 
*^Q%azo(fmv Ilvd^a^o^i^tjt* Pkoetcrea MvBdMisjr Ba^ia^ 
(vqOQid viri nomeo eaae videtur) a Stobaeo XCVi 19« M' 
^^/^0» n JIvQavvoQ a Poilnoe IX 70, nbi ;%t£uQi ottH i 
l^f^tiir iv toig. * A(fbato(f<5vtoQ Jidvfjmg ij oilai^(f\ fiem« 
■l^hiiaiaa.: poatremam Tocem e liliria acriptia !h HtQavhf 
pttta?it. Id Ipsam quomodo. corrigeodam easet, wite Bento 
Uknm Eplatki ad Hematerb. I p« 42 peraiiexeiiii .Kuhaiaa. 
Kinaa enlm nanc placet qaod ipae . oliin: proponebam 0v* 
QOvXff^ De titnlo IIvQavvog cfr. supra p. 37 et 894. Praeterea 
pro rori; J^Svfioig cod, langdrnlanni habet formam femin^ 
nam tatg Jidvfiaigf eadem librOram iaconataatiA qoa Anti* 
phanfa Alexidia aliorumqae po^tarum fabalae' modo Jidvfioif 
yocaptar, modo JiSvfjuici^, Porro Aristophontis ^latgov 
babefnoB apud Ath^naeum VI p. 336 b. (abi eod. C 'Jq^- 
ato(pavtig habet pro ' AQ$ato(fmv) et apad StJotbaeam Serm. 
V)i d7. KaXXuividnv (alii.Iibri iCaW/<$i7^) apud Athen. 
XIII p. 559 d, nisi lefendam ^PiX¥iviS7}g. IlcfjQaHata^ 
^^xtjv apad Stobaeum Serm. XCVI 81, denique IltiQi- 
^ovv apiid Athen. VII p. 303 a. InCertarum fabularum 
fragmenta aupersunt paucisstma. Vid. Stobaeua Serm. Digitized by VjOOQIC 

. ^. XCVl 90»; AtlMi««ii» « p. «S» let Tli^lliiNi 04 Ai^ 

k^ab,.,v,. c. ^fnoit Pi9lo«9ai iir ftagi«eiito: >piid » JM i ftf» , 
La«rl.7lU ^ eo^isi^imfia , ^ CoiQr^am Pytl^rtM :«ttMh 
4i]#: id rgeaiiA Jiosanes. ^gjttt» Si ctrto jsOMt^reitr Ai«ilf<C- 
.phoiHeai, qaem comiiieniorat apad Atbe«iteaia . XI p.Afl$Jb^ 
eandem esae de. qao Dlaolion agit VI p« 24^«, Cmtlttva 
Titam as<iae a,d Ptolemaei . Pliiladelplii tempora produxi«i(e 
Tideri poe»et. Huic qaae diserte trlbuontar fabalae, hfte jtoii(: 
riyaVTiq apad AthenaeqiQ XV p. 661 e, He^jcMum .a..f. 
IlaafivXfjg j ac fortasae etiam apad Atbeuaeam VI p, .8fl c, 
nhi legitar 49^ TirMi^ %aaaiqaai|i Tirccvag dDcait etiai|i.Eji|- 
lialuau tim potiaa in p^ore loco Atbeniiei. et .i^fd Hif9^ 
chian^ Ti^Toai le^eninok^tj^r^ riyccai.^'') Fairet b.i)iQfOi4^ 
ctarae. qnod^mwodo Iqcos Hesychii, Uaaf^vXtig: Myim:fiOQ 
d^eog IlQiam»xSrig., KQavtvog vsduQog riyaai <<fi§ ^Q$0i£ 
.Aiyv7tTiciSi]g ^ HwXaQtig^ IlaftfivX^,:» .comparatns cam vbls 
Photii Lex. p, 593 2 ivoixi^ovrO ,Sh (pi Tit^ig) 'TiSvII$^ 
ncjSdiv &ibiv alvai. Quibas conaimilia legant!;ir apod TSih 
stathiam ad Hom. p. 085 51 6 zivai^og ml nHoitig T^vi^ 
axfamtxMg Xiyovtai. ..j 

0fjQafiiv7]g laudatar Athenaeo IV p. ITTa, uM mini: 
legitar ex emendatione Schweighaeuseri OriQitfjLivu pro ^^ 
QCLfnivgt quamquam quia faerit Theraraenes ille,:a qqo bf- 
bulae suae nomen indidit Cratiuns, difficile dictu est.. j|l^ *^) Cigantes in Titanum locum irrepserunt etiam apiid 
Suldam .voK II p. 01 'lamTog iXg tcSp IlydvTMV. Cow- 
tra Titanes expellendi ie SchoL ApoUon. Rh. II 78^ 
T?;v TiTavcov noXiVy ubi lege TtaviSv^ qui sunt iucolae 
arbis Tii, cuius nomen pro TiTi,ov reddendum eidem 
,Schoiiastae ad vs» t80. Digitized by VjOOQIC M^tbm Vhk ^oMm «DiHarU 400 irfiibft im^g^ 
qaam temporom rationes prohibeant, nescio an aab* Tk^' 
KflWiifi notefae C^tinttr liDiliSaeni iilhift moribns eiliigenio 
•tfiiilem 'exagit^i^eiie. Cfn saprt p.475^. ONsi forfe Vk^' 
-liMtlMeb^trectatoP lix^ Mi deqn^qttentttrontor 

Hlpi<*4L«^«ur'0/ie9)iiAY7Cralittoml»ori faibiita ab AtlieB- 
cXV p. 6fld^b ^ P^iiocc VII 6& Sed qoae fex eadem febBh 
«ttiiltt "Sdloiiasteg Platon. Belilcer. p. Ml: HtQwUc» ht^r 
•f&^iv n»Q^(foceiixa£V (Aspasia), aig jiioxiviig o SmQf^^^^ 
iv Siak6y0 KaXkia Ual Illatiav ofioiwg Jflef^ttttg. Kq«' 
^tiVO^ di *Ofi(pdX]j rvgavvov avtiiV xaletf x^h^ Evnoltg 
,'0iXoig* iv 8i IlQoanaXriaig 'EUv^v avrri^ wxlet H 
'KQctttvog Hal "HQav^ haee fg;ltor efoamodi sant, at ncqnaf- 
^tk ad ianfbrem Cratinam referii posse TideaAtar. Itaqne 
-Mt nterque Cratinos Omphalen docait, ant corropta snnt 
'Sehofiastae verba etiam aliia erroribos depraratai Cfr. IMO' 
'Aarf. SVagm. Arist. p. 21. Fortasse scribendam est: Kqcc 
ttv&g de ^OfjiifdXf]V xal rvQavvov avrf}V xakei XeiQ^aaiV, ^S 
-xAl I^noXig 0iXoigy vel KQattvog Si ^OfjLcpdXtiV avtrjv xa- 
Ist XeiQwa$, rvQawov Si Evnoltg (piXoig. Certe noram 
Omphalen Aspasiam appellatam esse a comicis, tradft PlQ' 
tarchas Pericl. 24: iv 3i ratg }C(Ofia)diatg 'OfKpdXrj ^' ^*^ 
xal JiiidyiiQa xal ndXiv *!HQa nQoaayoQevetai. Hque ifl 
XeiQtaai fecfsse Cratinum, haud male conficias e frag^mento 
eiud fabnlae apud Plutarch. PericL 3 et 24, ubi Pericleo^ 
riAet. 

Denique nostro Cratino 'Yno^olifjtatov tribuit FoUq< 
,\ll21l.eiXeiQ(ava Atlienaeus XI p. 160 f, ubi nisi disertid 
verbis 6 vedreQog KQurtvog commemorarefar, nemo sane 
dttbitaret quin notissima Cratiui maioris fabula XeiQ'^'^^^ 
inscripta laudaretur. 

Praeter hasce, quae expressis tealimoniis Crati^o minoi^^ Digitized by VjOOQIC Mbimiiair, ttiiltf, «tito.alte /«kia«diM vfilCo (te m^kslq 
Cratini dramatiB habitas nostro Cratino Tindicandas e«ie:Ba^ 
pra }iitfic«¥i p* M. SsL±i% i» Wjiv9viTp/3oX%^0i(p:(%h 
Hypoboliiiiaeo fortaase non diveraa), de T^Q,aifrho$^ 
?t de IIv^&uyo(fi^ovijyj qnariun memoriam iinna wnw* 
nt Diogenea Laert III 28 et YIII 37, nalia potest ease du^ 
Utatio. 9tinil8 eonfidenter idem de Jiovvaahtt^avS^^, 
pronnntiaveriiit 9 eaios ai^amentnm qanm. olim ad Alexaii< 
dnun AI. speelafise opiuatas sim (vidle anpra p. 67) niuiej 
ai recte eam Cratioo maiori abiadicavi, ad Alexandmm PBe^ 
neam pertiiraif»e eoniiciq. Hnnc enim Bacchi caltoreiip 
fuisse inprimis atadioaiim docet Scholiastea Homerl Ittad^ 
XXIV 428: Qionof^nog fftjaiv ^AkilavSqov ^Ptgatov J$6^' 
vvaov xov kv IlayaaatQ^ og ixnkaiTO IliXixog^ ^vae/Siip 
SiaqoQiog, xatanovtfadivxog Sh ' AXi^avdQov Jiowaog 
qvqq imarag tivi nav aXiiwv ixilevaev dvaXa^stv rov 
(fOQfidv tviv 6atfiSv\ 6 Si dvek&civ ig KQavvtova totg oi^ 
xfioig anidcDKiv^ ol 8i i&axpav, Qaae etiam ob extremt> 
Alexaudri fata satia sant memorabiiia. De xatdnovtoSas$ 
tyranni Pheraeoram, quem ebrium "^) interfectum esse constci 
e Xenophontis Hellen. Y.l 4 86, apud alios, si recte me«' 
nuai) nihil memoriae proditam est. Ceterum Alexander 
Plieneus etiam ab aliiid mediae comoediae pbetia commemo»* 
'^for, Tdnt ab Ephippo apad Athenaeam III p. 112 f. DeHi 
nique ab eodenl Cratino flcriptam fuisse.saapicor J?.ov<r«-»' 
Q$v apad PoUqc. X 81, quo titolo etiam ab naia mediair ^') Tinolenti^m hominls commemorat Conon iim. 80/ 
Cfraaeptas in Niebohrii et Brandisil Maseo Rhen.'II 
p. 60 titalam fabuiae Cratineae de Paride inteqMreta<* 
tur «cuius sab specie forUsse iudicium de deamm 
«pulcritndine et quae seqaebantur ridicule exseqautua 
«est Dionysos.» Digitized by VjOOQIC 4lf B#iuuimfi« 

p,««.. • • • ■■ 

x' BPICRATBS , Ambraciota , teste Alheiaeo )Hi. X 
p, 4C0 f, aU diserte mediae poeta comoediae perliibetnr^ 
Ig> ipia aetate vizerit , coniitat ex- incertae fabalae fra^mento 
qmd Athen. il p. 59 d, in qno Flatonem eiuaqiie dijsoipulos 
Hy^Baippnn et Menedemnm iepidlasime peratriofit. Fiorait 
igltar ante Ofymp.CVUL AJind temporio indleinm praebft 
j^Dagmentom- ex Antiiaide servatum ab A^enaeo X.11I • p. 5t0by 
«bi Laidem, eeleberrimi nominis 'aoortnm, tanqoam Tetalam 
qpiidem. et Sok^ov rot^ mcrm rjdi] TQix(^(fixv taq aQfMOviag 
Xt ^xf^lijuiauv ciofiavogy sed qnae am«re et amari non de^ 
aierit tamen, commemorat Quibus verbis si qainquagena* 
riam deacribi ponimus, fabula illa ineunte Olymp. CI scripta 
laerit necease est, siquidem Laidis natales in Oi. LXXXVIH 
a incidere, ex multorum scriptorum testimoniis efficitur. V» 
Seboliastam Aristoph. Piut, 11» et Franc. Ritteri Dissert, 
itt Plato p. 21. Fabulas Epicratis Suidas s. v. 'En&xQoiTfjg 
et Eudocia p. 60 commemorant duaa, ^EfinoQov ab Atbe- 
QaeoXIVp%655f laudatam et^AvtikaiSa^ eoiu^ fragmenta 
aiamrit Athenaeua 1. 1. et Xllt p. 605e. Eiusdem tituli 
tlbnlam Cepliisodoro tribuit Suidaa, de quo snpra p. 267 
adoiMBL Inacriptioids rationem ab irrfsione Laidis ductatn 
pnUverim, njeqQe iitepte compares ' AvunoQVo^oaxdiv I^ 
xippff q(ao itttUlfr qnin lenonis adi^ersarias inteUigendus sit 
WldjlbitatlpQtcsti. Pradcr leafl quas commemdravi I^picra* 
tis fabulas, Amazones eius laudantur ab Athenaeo X 
p. 422 f et Jva.TiQatog ibid. IV p. 262 d, in quaip fabn- 
Um nocQuIla ex cofnomine Aptiphania rdrainate trajistalerat. 
DeniqaeXo^oi/faburam ei tribuit Aelianus H. Ai XH m Ex 
incertiscomoediisfragmenta s^p^rsunt apud.Athen. Q p. 59d. Digitized by VjOOQIC (fMTuVt . qjwV 4* wi' ^Qf^o^tit^ miroi Mvmi i?K«m'* dcii^ 

MavQ^QonQV^t ^^^ poliuf ^ iit «liam Todpias BmfeiML I 
p. 158 Yf^initf MQVOT^novM Qaibo« «ddenda esl IfUiasi 
€x Atte^ in p. 1999, vthi tiim Callaestbntfi Iaiuh|sn 
lalemiivi d#4»||t etltiii Amjj^,. CallaeiQftmm Tlmi» 
pompnft; JD« cf^mrid. fftb«Ua qstf^ ex Allieiiaa«:jie petiiiat ^ 
Soidas dicit, nihil apad hnnc leg^itar, qnamqaam.ter QplM» 
lioaem omiasQ fabslae tUolo ad parlea TQcat Vid. Jib. II 
p. 43 f. 66 d, 67 a. Qaaa poatr^o Safdaa CQmmeaMirat fii* 
bolas £(XTVQO^y Mov0aif MovoTQonog, eaa eodem ordiM 
PhrjDicbo aasignat, nec dabito quin per ^rorem Opfadioiii 
tribuaatur. Ceteram mediae po^tla eomoediae OpheliMem 
leceasai maxime propter Fbtonia c%mmemoratidiiem aimd 
Athen. II p^ 66 d. Adde qnod iiddem ^oibiiB Babnltta wet^ 
sibas nsiia e^ dicitur apud Atlmi«. U p. 48!^ qoa laM 
Taiis^e Foraonoa Opbelionia jidmen realHait pro Pbi^f 
leta, qnod me {tigit Praet Menandri p. X. Nee repBgoaat 
itbalafam iUvH^ Si. Callaeachraa, jquem ineopiMWibie 
iabnla ^eyiifKarit^ non direraaa eat ab eo qid. Thenpompqf 
comaediilo ^gviMntujil praeboity.fnbQlaft OplMlio iam aata 
centesimam Qljgrppiadem dofiaiaao.. fonsendna . eat^ ha^iai 
allatofh losCQO noaqaam Opbetioni» mentlonem rfppvttt nial 
quod fpod iHeajrobiam ck v« ^lifig. in Pbibinoiifca Jdomiai ab»f 
iifae ^tldelnr* V* Prnefc Men^ndrl p. XI. oj- 

ANTIDOTUS. De hoc perpauca sunt qaae ^tenemmk 
Mediae fuisae poetam comoediae^ Iioc satis 4ocet| qiM>^ Afo- 
xidia/%qfa ab ^lijll Aotidoto .^bi^ImlQr* ¥^4^ Athen* Digitized by VjOOQIC 41t 

Tide Athen. 1.1. p. 656 e, et IlQafToxoQ^^'^ iipiMtnMme'' 
mmmUMgiUt lil > lOftci Vl ^; 2M4^J^ EiuidM^ ti^iniiiis 
iUNilr iWrebalnr. liitisr AtoEiileiis. , V; si^rii p; 892: Prae» 
iatk^ Aftlicteli noBien jnr»b«UH eontecliira AthenaeoJ p.28e 
jMttlttlt KidAitfi a Dindorfio landatns. Ae ibrtaage etiam 
ipad FeUnoem ¥1 99 yevatiiQiov pik» ^jiQimoipA^^ fiifivrj' 
wm$i'^ 'fiapov td^ Nkaav iv' JCi^&ag^S^ — ohuiidvdi *A¥^ 
iriaip^i borttrendnm eat 'iJmlSoTo^. Antiochi enfio»i de qno 
efe. . Phqrntehnm Sd^ ^p. ^, in tall qnidem loeo ^param 
•1^» eft^lntercoaiiooa teites commemonitio. Sed haec in« 
eeila; snnt- 

h . AUGEA& Snidas: jiifyiag *ji&f}vaiog, xcafiixog. %iSv 
SQafiotmp airov ''jiygoixog, HoQcpVQaj Jlg xavTjyoQovfuvog» 
i&i^i.Si tijg fiiang xcafxwSiag. Eadem Endocia p. 69, nisi 
^ndd IfUQff^OQa habet pro IIoQq^vQa , qui est etiam Xenar- 
dieae rel Timocleae fabulae titnlna. Hnno Angeam sant 
^inon^versnm eose atatnant ab eo qui '^;^to;g dieitnr 
i^nd PoHue. III 96, velnt Fabricius Bibl. 6r. II p. 4S5. 
8ed de Pollacis loco vide qnae anpra diximns, nbi de Am- 
phide agdbatnr p. 871. PauUo spedo^s apnd Antiattic. p. 118 
ifliihts Aiyiag Za>yQitiipio pro 'jiyiag^ qnamquam lite eliam 
%djptiftq vel *Afi^iag praefero* In eo autem manifeato la« 
IMpB'^ Faliiacioav qood ad enn^m noatruin Angeam Cle* 
BieBtia. AleiaMrM loenm^ Strom. VI p. 628^^ pertinere to- 
Wt^.rfki qiUmi ^go legatnr: Avyiag inoi^a(§v^* 
h\i\ ^oif^T^ 'ii^QoifMfVVo&tf^ tjnacfev ^Si^ocait SQyai 
Hte lafaw^ireii ^ede Thierschiua Act. Monac II 4 p. 585 
pro Avyiag scribit 'Ayiag ^*X Hagiam intelligena Trome- Rectius fortasse *Ayiag scribitur, qnod nonien ab 
J^/i^ formatnm eot ttt *Afiq>iagtA ^'Afifig et al^ «iiu- Digitized by VjOOQ.IC AZiMimH 419 

aiw, ifommp metofeii liaiiilqiitqMiii i»lMMmniti, qveni «ooi* 
«fMfmt 0tim Seboliastes Eiirip, Trond. 14 ol mft '^yi^tlf 
ml Ji^l»v^ tive potias Jegxvlov. . Ipoe eliqaando apad 
Gieoieiiteni Aaii nomen latere pntaliaQ') qnod siniiii ntodo 
flqimatiim legeliatar elim apnd Paoaan. II 6» Itaqne de 
4Bfea poeta eomico praeter ea qnae Suldas de eo seriprfli 
teAemae mhtk Nominis Avyia^ rel Avydag Tiro impedll 
exemplum praeter fabaloanm illnm re^em Eleoram aerfavit 
AeUamia H. A. XII 41 et Txetzen Cbil. IV 3IS. 

AXIONICUS. Hane recte mediae poetis eomoeibn 
a^niiKmri eolUgi posse Tidetnr ez argnmento febalae' ^t*- 
X^vQiniS^f^ inscriptae, qaa ineptam Earlpideae poesioli 
amorem risisse poetam docet loeas apad Atbenaeam VI 
^mb: 

ovto> yaQ ial Toig fiiktai rotg EvQmiSov 
afJL(ffO voaovaiVg dian TaiX" avrots doxitv ' 
HVai fuXti YiYYQavra xal xaxov fiiYa, 
jQ^amqoftm tale ar|;amentum a novae eomoediae ingenio non 
plane alienum fuisse docet Philippidis exemplam, caias 0$^ 
levQinidfjg laudatar a PoIIace IX 38. 88 et Antiatt. p. 119^ 
Cfr. tamen p.24:l sq. 8ed manifesto mediae comoediae poetam 
prodit Uberior spiritos in alio eiasdem dramatis fraf mento con?' 
spicuus qaodservavit Athenaeus YIII p.842 b, abi CaiUam oia- 
torem neseio qncm etMoschionem, non nisi a mediae poetie 
comoediae (Stratone apnd Athen. IX p. 862 d, Caliicrate iiiid. 
XIII p. 586 a et Alexide ibid. VI p. 242 c) commemoratanii 
acerbo eale perfricpit. Aiiud aetatis indicium praeiiet fsbnie 
XaXxidixog inscripta apud Pollac. X 122, Atken. III dem generisy quae supra atti^ p. 404. Agis ( Ayiq) 
Argivus, poeta pesaimus, Aiexandri M« in Asia comes, 
ab uno Gommemoratur Curtio iib. VIII 5. 

Hist. crit. Coui. gravc. 2l Digitized by VjOOQIC tH8 AXI01\^ICU8. CALLKmATES. ' '^BOMO. BIODOSUS. 

fi. #5« tt VI p. 249^4 «bt parafiKtim riidt]cn,-iifit ieJifiB^ 
tnan cuni PhHoxciM^, BrysMis fltfo, qxieiii -cx AnaiMij|Mrt 
.4isdpliiim ^dfeotiim esse te»tatur Aeschihes apu^ Athen. V 
^.^Ofc clt.Schweigltaeu8eroadiib.I p.61^, pttfttsiftcaVtt lartem 
tfiictttasige gloriatur. Alexandri tamen aefatem at^^aiHSAxio^ 
«icpm, e fabula Tv^Qtjvo^ inscripik aptod Athefc. IV p» IW « 
«IV< p.M^f (vihi ante DindoriBura legebatur TvQQvjrmS pra 
iTvQ^^ tnteUlgMur, ubi eryilionem habemus, qu^m Phry- 
nac meretncia et Menandrl, unius e ducibus Alexandri, pa* 
twitam ftiisse constat. Praeter eas quaa commemcfravi fa- 
Iwiaa iauMur Axiontd tPiltvVa Athen. X p. 442 a. Es 
4Mertt fiibnlft unum auperesf frafmentum npud Stobaenm 
Serm^ II 0. - 

CALLICRATES. Hunc semel tantum commemoratum 
Ttdeo in fabula Moax^^'^ fnscripta apud Athentieum XlH 
p. 589 a, ubt propter Siiiopes commemorationem simul cnm 
Antiphane et Atexide ad partes Tocatur, ut recte mediae 
^ett» oomoedtkie accenseri Tideatnr. Accedit fabulae tita^ 
lu« «b eodem tlte haud dtibie Moschtone derlTttndnS) de qno 
modo diximus. 

i>ROM0. Htfins ^^alrQtav habemus apudAthen. IX 
]i* 4me et VI p. 240 d, ubi TtthymallQs parasitns comme- 
noratur, eutus quum non nist a mediae poetis comoediae 
ttentto fiat, ab Alextde in Milesia Ulixe Olynthia, a Ti- 
mocle in Centauro Caunits Epistolis, denique ab Antiphane 
iir Tyrrheno, Dromonem eidem aetati assig^nare non dnbi- 
I^TtiiHis. Eiusdem titnli fabulam scripsit Eubulns. V. p. M7. 

IMdDORtS Sinopensis. ^idas: rcSv SQafidriav av- 
tov iartv AvXrirQig^ cjg 'A&^vatog iv rw d^arto rSv 
Jimvoaoip^awv liyu. iv di r^ t§( fp%\a\v ort 'EnixXfj' 
QOt^cA JlavfjyvQtarai Bx hl» AvXtjrQlg laudatur 
aane ab Athenaeo X p. 431 c et 'EniicXtiQog non qutdem Digitized by VjOOQIC RlMXIf, ml IiBh)TI p. 2!fbe el 2801». Jla9^fVQt4$vth 
anle», qtio nomftte ^lalenk vel Betoniii falmla ferebilnr, fta 
hoslro . AtKenaeo nee Tota nec ▼eatigiom. Mediae poelii 
comfiiedfie eam assignavi propter titalam apnd Boeeldbittni 
Ittse^. I p. 334, nbi Diodoraa arehontto Df#timo li. e. (Hytipi 
CT1 8 N^xQdv et Mcctvoft^vov doeoimi didtalf, hH- 
strione nans Arislomaelio. Ex incerta fabola nnntt fraf men^ 
tnm ierratnm eat a Stobaeo Serm. LXXII 1. Nam de ali8 
dosdem Stobaei loeo Serm. CXXV 8 atadm dicemns. 

DiONYSIIiJg, item Sinopensis, nt constal Athenael iw^ 
tBdo lib. XI p. MT d. 407 o el XIV p. 615 e. Antiqnil 
btine Gomicia accenset Oasaubonns ad Athen. XI p. 407 d» 
qnod firag^mentomm indoles «atis refeliit. Circa Olymp* C 
^risse Tidetnr Fabricio Blbl^ Gr« II p. 487, qnod nt ▼ernm 
esse fadle eoncedo, argnmentornra tamen nihfl attnlk vfr 
doetds. ArcheMrato^ nobiUssimo anotore /lo^oT^i^^icr^, fui«M 
minorem, docel locns e fabnia OiafiOfpoQog insori)^ 
flerratcts ri» Athen. IX p. 403 b, eademqne ferme cam Ni* 
costrato, Aristophanis filio, aetate fabulis scHbendis operam 
defi^e, noA male coaiicias ex iis qnae ex hiiiae ^^ej^ 
Bionysii ^ 0(ji wvv fioig (qnae fabuia landatnr etiam liiK, IX 
^ S81c) de Cepfalsodoro nttalit Atben. XIV p. 613 f. 
ilniidem lamen Mac^donica tempora attigisse, iiltelligltitr e 
fntgmento fAhxAw^Axovri^ofievog apnd Athennenm XtV 
p. 064 d, nbi fnxtTVf^v commemorat, quod edolii f enna inli 
Macedonum demnm iikiperib Athenas introdactum eaae tt- 
«erte testatnr Athcn. XIT p. 602 f. Sed ntcunque d« aetate 
foonysll fltatnatur, oerte jnediae fiill poeta comoediae , nl 
▼d ea docent quae refert ex ana eius fabularum Schotiaalea 
Hom'. Ifiad. A 513, referens iUe, Dionysinm Hercnlem indn- 
^i^ Sf 6r^^^^>^c™ ^^'^'^^^'^Q^® morbo eius moderi coyiantem 
admoto clystere: a/a;^()02^ yag '^v to^ '^QOoa nvghmvsm 9ia- 

27 ♦ Digitized by VjOOQIC ^0iif>.Hen4}itiizm. iv rjii^& %wv voa^v 'Ilgascl^g^ JSBikfjV€i$ Si 
9tkvQsiV mi0(irai xov 'HQaxUcu Argamenliim ^ ut vide% 
n )i*ra aente oomoedi# alieimm. Pro voaurv soribeadam 
^mfiiv^ in corrqpiitf antem illis Aifi^ nSp fabolae titnlui 
lliteif qnem «agaGi^ribas emendam reliiiqao. *^) Praeter 
iOmm.9morata9 fabidas laudatarDionyaii^I^iJ^ot/^jir abAtliea* 
XI p. 467 d, 497 c et HeateiQaQ nomlue a Stobaeo Serm. 
CXXV 8, ubi tamen Trineavellns Diodqri nonen adacripsit. 
jSed rocte eetcrao Stobaei editiones cam cod« A habent 
4iQvpaios^ qoem rorsas ad partes Toeat Stobaeus S^rm. 
XXXcViU % qoi quas praeterea affert Dioaysiij^^a^a^i^, non 
fiinopeuiis aunt .sed Sjrraciisani, faem nallas acripsisse co- 
Itijoediaa, qmimvis affirmante Solda, eertissimom est* Deni- 
f ae nostro Dionyaio Aiearsias Fabriciaa alii com^ediam tri< 
hsmt Ta^i&Q;^ insoriptam laadatamqae a Saida s. t* ^Pf^Q- 
fiim* Sed de boc looo ?ide qoae p. 193 diasemimas. 
/Qaam supra commeaHoraTi fabalam ' Jbcopti^ofuvog inacri- 
ptan fortasse latiiie reddidit NaeTius, ooi0a Aooatiiorae- 
anm laudAt Cbarisitts. 

EKIPHUS, Antiphanis^ cuiua aliqaot Teraiboa tanqaam 
•oia natis est teste Athen. III p. Sl b, tcI aequalia vel non 
mnlto inferior» mediae eerte poeta comoediae^ nt vel fabuU- 
ram titnli indicaut: AvoXog apud Athen. IV p« 134 c 
MsXifio^a ibid. III p. Slb. VII p. 30l3e. XV p. 693«, 
Antiattie. p.08, IltXvaarrig IV p. 137 d, nisi ea Ephin)! 
fiibukk esty de cuius Peltaata aupra p.35} diotum eat. Sed *^) Neque fcnim valde placet qaod cuivis in mentem ve- 
niat Jiiuu)TT0Pu. Paulio speciosius coniiciaa ^ivo). De 
Alexidis Lino, in qua Herealia magnae partea- flierairti 
aupra dictum est p. 391« Digitized by VjOOQI^ BIXPHWI. KlttmilWi* MmMBOt. ttl 

plUI lofett qnd miDiit ntrailiqiielZdTaavf^ tcrlptefc c^ 
iuomL fiMdem fabolat «i Atbenaetf afftri SaMat t; ti 
"JSQiffOfi Oft;£iidoeia ^. 167. Tadlii dFanMfia tilald aei«. 
md laQdatiir ab* Atfieaaee II p» 68 a» fno loeo qai nttia eal 
BnstatUot ad.Hoai. p. 1686 49 Erfphniii iioyiov 'ap8{)6g 
iSfyih condeceraviL Denlqne oi nihil eoniiB qoae ad binNi 
pt^tam tpeciaiil omitlam^ A* Schottct param feUei eoiiie* 
ctinra Eriphi Boihe» pro EnriiMe reatitui Toluit 9fvi DIo«£ 
iiyttam Halie. Rhet; p. 4ia Rsk. 

BDBULIDeS. Hiiiiia Ktuf^aata^ hudat Athen. X 
p. Wd^ r^. ioQT§ tSv XotSv id-o^ iatlv ^A^r^vriab nifj^^'* 
suojS^m 8&Qa r« na\ tavg fiia&ovg rol^ aQXfiataZ^ oiniQt 
tui uirol aw&calow iai ^ivicc toig yviogiptevg^ 9*g tfnqaiw 
Ev^VliSi^ & SiaXixtixog iv SQdfiart Kiaitaatai^ o^rw^» » 
• £o(jf$ateag, xax^ati, x«i Xouiv dia ^ ■ ■ 

tdiv f4ia&oS»Qi^v, ovx laiiinvuv iv tpnpfi^ 
Nta dirartns isitmr fiiit a telebri Blo dialet^ MIMh 
Enclidli anditore et Aritlotelit edTeraario, de qne^fde fiia^» 
gen. ImexL II 108 et ibi Menag. ¥ok II p. 126. Eloadem 
pbibttphi Uhnim deDioj^eae idem hittdtlDiofeBetV& dO^ et 
pkittore titttlo ibid. 36: Ev^vXog (Menag. En^otiiSfX^y 
Si ffi^AP iv To! imyQatpofiivw J$0^'ivovg stiaiatg mtiiig} 
ayii» T^vg xaidag tov SiViaSov etc«^ ex qno looo dmiyi^* 
vovg sMQSa$g iater jfobali fabolamm tiMrioa receptm» est m- 
Mearsie aliitqae. Sed. recte Menagius Bottram Eobalidem 
ittteiiQiit, Bitt qnod praeler necessHatem Evfiovlog ia JiU: 
^kiSng mtttarit. Cfr. T. Hematerh. ad Luciani Tiai. 44. 

HENIOCHUS, Athenienms, mediae poeta conMdiae/ 
testanterSltlda, qni hat eins fabolas commemorat: TQOxiXog;^ 
'fkixXriQog^ roQyOVig, JJokvnQayMwV ^ &MQViaov; llokvsv^ 
XTO^^ ^iMt^og^ Mg il^aniiiivog. Ei hia Trochifum 
(qnod aervi aomen videtur) ctnmemorat Athen. IX p. 468^^ Digitized by VjOOQIC }M iMfllttf rmm^ phnMophiit ut videtnc Pjtfmi^fen» 
Oorf •iiMidtetii Ub^Xl p^483e, IIbXvnfa!yft<^vaMk.Yl 
pi.v2nft et Poiycaotttm lilLlXp. 2MA^ tMwrb^^Hria^ 
Mf IJokvivotTtti etc. neiglf^onliut inspeets in''€an8ii fiwnnit, 
Qt Saidat coniicani pootam Polyeactom ^Dger^t^ iiaem 8cri« 
psisae dioit fabnlam 'Hvic^og. Vide s. v« HwXviVxtog. De 
qab ortore admoaait iam Casanboiios« PolyeuctQfi aatem, 
qnl faboiae nomeii fecit» bod dubito q^uia oit Spliettioay De- 
mostlienis in tractanda repubiica aocins. ceieberrimfns ^ sed 
idem A ioxaria^ quam in eo Anaxaiidrldes Ter* I notavit, non 
aliemis; De eo optime omninm dixSt RulinlieQias Biator. 
inft. orat. p. LXXX. Ceterarom fabularum a. Snida eom* 
aemoratarum niliii serTatum est* Pro Bwqvxiov ooriben* 
dum vldciar6l^o»(^t/xJ(«>v, caios nomlais ezempkim habemos 
apud Aristoph. Ran. 865. 383. Nisi &o^ixi>a$ fabuiae tita- 
lus fuit, qoo uomine etiam Autiphanlg drams fnscriptum 
fjitwo coMlct. Fabalacam a pagia Atticis mmioaitaram 
exempia composoit ElmsleiJas nd Aritt^h. Athatro^ Vn^ aed 
nB^leadQ^ Timociis Maratbonioa et ipsos illos AntlphanioTho- 
lioiosi, qaibus «ddendos fortassse Dipliili *Erm^Tt^vgy de qao 
lofradicam, et Jttagfnetis Ttrcaiidrig V. p. 3Sr Praetorea semei 
laodatur Heniochos a StobaeoSerm. XLfll 137, obidoiendum 
est non additum esse fabolae titulam. Nam fragoientamr» ipsam 
oatiB meciorabiie esl, si qnidem graecas urbea persoiiatas a 
pi«lft itt oceBam inductas esae Inde cogooscinm y qm. in re 
imitatos est Eopoiidem in UoXiaiv et.Arisiophaneiv in NTjaotg^ 
fiBRACLIDhlS. Haios SiviCf»^ commcmoratur ab 
Athenaco X p. 414 d ' H^axXnTogi &* iv tiS Sivi^ovTh *Eli- 
vtiv q^ai T$va yvvalxa nksiara ^^^mivaki Scribe ^HQa^ 
iAiiStigy qnem iterum ad partes Tocat Athc^ Xli p» SSSe, 
oU fhilippi Maeedonis docem mercenarium Adceoia lodi* 
biii oaussa *MexsQv6va dictu»-irridet«^ Addo^SCetiobiiim VI Digitized by CjOOQIC Ht ^^dkmovMitnrfmii ^ fdpLinffm di mitov ^HQanUi^ 
% • ifdij^ticor ifaBii ^AmHfivi^. EiaBdem Herftdida« ao- 
mn furteflte AUmHieo VII p. 8254 irctliia«BdiHli/«ili uld 

MNESIJIiACflUS, pbeta i»priii|l8 '- e|egano, nl doeot 

efregk iiia «clega «t Hlppotroplio apud Atheii* IX p. 4M f. 

fiQin norae eomoediae aaaifMt^ Budocia p. 808, jnediae Si#- 

dts 8r V. Mmfoaifiaxog et Atheaaetts ¥11 p/830d. Idqfoe 

ferisdaHna eaao etiai^ fabidaniBi tltaildoaioii^aat. Bz Mi 

qaam '^JlK^aiitfa» ittsoripsitr ttifste IMogeoo Laevt^ Viilt 81, 

Boa ad fidMiloainB iUaai AleaMaoiioaij aed ad j^ioaopliiiai 

Pjtlia|^oreaio ., d& qao praeter alios ofr» IMogsoiieai' Laer|. 

Vlil S8^ speeiaiae lia«;d^tiaquaai iacredibile videbkin ip^aln 

Ittod qBod Dlogcaea attaUt fahafae fragnLeatani eont«npiaHti» 

tig IIvdiayoQUjrac &vofiUP Tttx jU^Uy 

if^^fvjiov ovdiv i0&iovt$g m^meiiSg. 

C^oaaiineaa Amplddia fabaian ia eodem iMnd duhie* aa- 

SaaieBto veraatam aapra atUgiouia p. 405. Bouat^^v 

Fftater Siildam iaudat Athenaeo X p. 41^^ o. Ai^a^o^ 

Ur idem VIII p. ^aSdo.' 'Innor^^ifov BBJihw e* Attid- 

■Mia VU p.8Ud. 88de* IX i^. 4AZt 'la^M^'»*^^^ 

AeiloA. H. A. Xlil 4^ <Pii,i.jiaov Saidaa et Atfaea: VUI 

f. saab» IX p. 8BT bi X p. 418 b. 421 b. Afgameatam 

libQtae ad Maeedoniae regem pertinaisse haml teaiBre ooolk- 

ikm»i HiM 4ii^ fUaQfiaHo^oikfiv apud SclMliastani Ai#* 

Btopb. Av. m Mvtj0il&xog iit ipdQftaxom»>Xti y libi reete 

Menagiiia od Diogen; Lafert. vol. II p^Mi coirigit Mvtjlfii^a^ 

Zog: Kx iao^ta ftboin anamx aapweat fMgmealsn» apali 

Scliok IMhd. ;S? 8». : 

PHHiWiSUS. Itmo med^e ftiftMMi peetom comoedlae 
itbuiaramfiteli Mdieant/ ^tfoa boe ordiue receitset Suldaa^ 
''Ad4itf¥tgi\df6^ fovai, &S(i$<t9oickijgy ''OXvfLHog^ Digitized by VjOOQIC 4M rmUMHli* 8IIIY^«t* 

Havog yovai^ *£Qfiop »al ^Atfqo^iisn^ yoi^aif 

*JiQTifiidog ^al ^AnoXXwvi^g. Eaadem B«doct« €»»- 

mtm^ni p» 487, •ei omitsis *Eqplov im» ^A^fQoiknq yo^ 

vatg^ in qaibus offendii etiam Lobeokiot Agbopii. I p* 437. 

Cfir, Umea supra p. 282« Circ» 01jrnip« C flomisso 

PblUsoaiii e Plinii loea H. N. XXXV 10 coiUgaa, uU 

%iue FairliasU tebale oomoienioralar , in qaa Piiii»- 

eam et. Liberum patrem adstante Virtate pinxerit, eam ad 

iMstram PliiUacam trahendam esae per^ecte OMnait NaiH 

Uaa Sched. crit. p. 26. Cfr. SiUi^ CataL Artit p. 820, 

iPraeter labalas a Sqida commemonitaa, PbiUsel 0$i.€tQ- 

.^VtQOvg Iiabemas apud Stobaenm Serm. LXXIII 68« Sed 

Themiatociem ot a nostro PhiUaco aeiiptam faisaecredam 

,lpix a me impetro, ac Talde vereor ne esa Ehiiiaci .tragici 

fabula fuerit. Historioorum argamentoram a tragicis graecis 

tractatorum exempia quaedam posui in MisceU. quaest. I 

fM 80« Frafmeuta Phiiiscl comid, praeter iUoo «pad Sto- 

baeam Tersus. e (p.UaQyvQoiQ sive potias» ut equidem 

opinor, <l>^laQyvQ(jt et praeter duos alioa «x incerta fs- 

boki ab eodem Stobaeo Flor. XXIX 40 servatos^ habemog 

oiinaisiduo, qnoram alteram serTatit Oicaearcbua WiU Hel- 

ladi ia GxonoTU Tbesauro toL XI p. 33 a XQ^^'^^'^ 0<foSQ 

latl XaiziQ 'JEi^nvwv stol^e, alterum tegitar in Anthol«Fa« 

lal. 11 p. 445« '0 IlHQa$6ve mQvov.tUr' «Vri ml^voit, 

qaem Terso» cur PhiUscQ rhetorl Miieslo trihnat lacobttOB 

Calal. Poet. Antb. p. 086 nihU causae Tideo. 

SIMYLUS. Huo arcfaonte Oiatimo h. e.Qljrmp;GVI 8 
labolaa docolsse^ maaifestam est e litulo apudBoeckbium la* 
Bcr. I p. 853, ubi e fabuiae indice extremae tanttim litterae ai» 
acvTatae «uut. Soeclbios *Efffiai(f fubse io^icatfin EIds* 
dem M^yaQiiin laudatur apud PoUuc» X 48 T^K^ 9^ ^^ 
mQiaTQui^ata. HQ9]ra$yaQ naQari0jtXiatQV,ivTp&(Ty xcil Digitized by VjOOQIC tmLut. toFHii.rt. 485 

Iv t^ S$^vhov MeyaQixf]. Ex tiicertlt ftbollt frtgmentt ter«r 
Ttrant Theophilut td Aotol. III p. 885. Stobteut Serm. 
LX 4 et lo. Dtmttc. Ptrtil p. 4S3 Lipt. Simylnm hane 
non dlirertom foltte t Simyio hittrione trt^eo, de qoo vide 
Mtofittcom td Htrpocrat. p. 811 *^) tntpictntor Stlmttiot 
td Pelioc. i. i. et Boeclchios. Qood mihi haodqatqatm pro-» 
babiie videtar, qoi non credam niiom onqoam hiatrionem 
traglcam timoi comoedltrom tctorem faiste., qotm io rem 
Platonia loco uti llcebit Polit« Ili p. 895 B: aU' ovSi to$ 
vnoxQiTal xuifMiaSoig te xal XQayfoSotq ol atftoL 

80PHILUS. De hoc ita Soidas: 2oiq:$kog •^) ovofu» 
xvQiov^ £ixv(aviog ij 07]^aiog, xa)fiix6g tijg fiiofjg xtaiAatSiag^ 
SQCLfiata avtov Ki&aQ<p86g^ <PiXaQ)(og (Athen. III 
p. IMa, obi ante Dindorfiom edebator <PvlaQxog, et ib» 
p. 125e), TvvSaQ£<ag tj Ar^Sa xal JtjXia (itaKosterot 
e codd. pro Jtjfiia, qood serftt Eadocia), u/g (fijaiv *j4d"ii^ 
vaiogy xai XeiQiStov (Eodocia XoiQiSiov^ apudAthen. X« 
p. 481 a recte ^Efx^^Q^^^^'^) ^^^ IlaQaxata&riXiii^ 
qnam et ipsam habet Athen. XIV p. 640 d, a qao praeteree 
commemorantor Sophili SvvtQtxovtig III p. 125 e et 
'AvSQOxkijg III p. 128 e. YI p. 228 b. Bandem Valclce^ 
narioa restitoebat II p. 67 f t6 Se ^ijfia (aQtvaai) xHt<H 
naQa HoffOxXei' iyai fia^^HQog aQivaw xahSg^ corrigent 
naQa S<a(f»iX<a iv ^AvSqoxXh Sed ea valde incerta conior 
ctora est. De arg^umento Androciis cfr. p. 275. Citharoedii 
Tyndarei vei Ledae et Deiiae nuiium in nottritAthe* 
Btei eiemplaribos Testigipm. Deniqoe Sophiii /'afi oi laodantiir **) Fortttte is Idem est quemSimum Tocat Alexls Athe- 
naei IV p. 144d.^ ^ ^ 

•*) Aliud nomen ^ojqtXog, aliud Zoffikog vp? 
(Arcad. p. 54, 14). Comicus scribitur JSdtiirchl Symptf 
fiklog Sophociis pater vocabatur, ••" i---'^-*-'^ Digitized by VjOOQIC 4M •opni&vt. sMAftBt. miTo. 

• IMagena LaerC II 180 ngoaiomcf&fi 9i (Stilpo) imolu* 
tflXov Tov Xiofiixov iv dQUfiatt rtifiot. £tiXnmp6g iau 
fivofnad'' XaQiifov Xoyog, Ita Hnebnenis dedlft ex emen« 
dttione Casanbonl pro SorpiXov eft yafjiov. At pro 2o<filov 
Amnd. et edit. Frob. praebent Q^iXoVy quod in JirpiXov cam 
Aldobrandido mntaTit Menagins, et recte quldem, nt oplnor, 
•iqnidem Stilponem flomisse constat aub Ptolemaeo Sotere 
6t Demetrio, Antfgoni filio, tix nt Sopliilua, quem circa 
Olymp. CVIII vixisae snapicari licet, Stilponem commemo« 
rare potnerit* Adde qnod Iccfiog in Dipliiii fabnlia reeen* 
•etnr ab Athenaeo, et JitfiXov nomen in 0iXov abilt etiam 
in libria Athenaei IV p. 13Sf et VI p. 220 e. Quamquam 
qnum iliud JirpiXov mera. coniectnra e <biXov effictom siti 
non minns probabiliter Philemonis nomen reponendum con- 
licias. Hnins aotem Fafjiog notissima est fabnia. Denique 
pro rafjio$f nt pro Fdfiov edidit praeennte Casanbono Hneb- 
nerns, legendnm est rdfiM^ quo ducit scrfptnra eod. Reg. 
fdfim. Ex incertis Sophiii fabnlis panca servata sunt fra- 
§menta. V. Athenaenm II p. 51 f. IV p. 158 a et lo. Da« 
inasc. p. 896 Lips. nbi male scriptnm est HoqiXov. 

SOTADES, Atheniensis, qnem diserte Athenaens VII 
p. 293 a mediae poetam comoediae fuisse et probe distin^ 
fuendnm esse scribit a Sotade Maronita, lonicarum cantile- 
liarnm anctore celeberrlmo* 'Eins duo snpersnnt fabnlaram 
(itnii, '£y xXe^ofievai apnd Athenaenm 1. 1. et Antiatt p. 1<KS| 
nbi Tocatnr ^E^^xXcMfievoi^ et IlaQaXvTQOifftsvog apod 
Athen. IX p. 808 a. Utramqne Snidas s. v. SmdSrig et 
EndoG. p. 884 male tribunnt Maronitae. Sed "'ASwviv ab 
Hephaest. p. 6 Gaisf. landatam recte Maronitae assie^avit 
j^abricT^jbl. 6r. II p. 496, qnod confirmat ad Hephaesiio* 
nis locnm Scholiastes. 

STRATO. Snidaa et Endoc. p« 885: Stqozwv^ x<afii* Digitized by VjOOQIC «^ sif,if»A$^g KmfimSiaf* tmv jpnpom» oiStov ^P fAolMil} 
Qate Mvlft- imi duUlarL potest^ vl je^ldokl japtnory qoii 
Mifein life qnam PiiMiiicU«a» ^ppeUat Atben. IX. pu 888« 
isaga JSr]^r«»if« payaiQog iv •K(f ^pQiPtstiSp^ ubt £op|^w^ 
Ait Otaer?» p^ Sd el ViUoiMnna Proies^ ed ApoUiui. Iieii^ 
p. XXII^ qnm paaBin.SinitUdis nomeii in Stratoneiii aliiaav 
Tidissent, iUam Suidae Stratonem fietitinm eaae opinante^ 
eCitm apad Atlienaeam Strattidia nomen reponendnn esse 
itatuemnt^ et VUtoiaonus qnidem ita ut etiam ^PcnptMiSif. im 
^iviaomg^ qnae netissinia eat Strattidiai fiibula^ 'mntaiidum 
pvtaret. fied ne Strattidem aiiunxi^e antiquae comaediaai 
poetam iiiinit fkhnlae anictorenK Iiaiieanmay-piarinMi in ffmo 
yia bmgmtaii^ inannt quae probibeanl* ' IJt .eniaa PDdielM 
innMniMmiliotnem ondktain, qnin non. mtEetnir in :antiglnil 
comoedme labttla fuzyiigm peraonami iiL aoeniam! firpdiiiHUI 
ffia adde «reqntlitem (va. S. 1& 1& 41) in tam biMi -fiiME 
gmento naam formae oiS^ iig pro QvSdg apnd..iet«rea iUMI 
Atticoa lonsft ranaainme. V.. Pe»on. Pracf. Rm^ pi £XXY4 
ed» nor. -et lUndocf; ad Anatdplu Ran. 95^ .Petfr* v«i 10 
babemus '0'Vitv prima syUaba correpta ei T8..M .&iiiinHi 
^iag^ qoDzum ttentnmr nUos miqnam Atticornm poetn ante 
%aip« e naane eat . Reete igitar Strateot tritaitnr ink» 
ffneatiim iMody neque quidqoam eansaek irideo onr £4fatoBeas 
comieaiii- poeiBm^*)'*fui8«e nejg^etnus,! quamquanijiuaa «otft 
Intae Snidasi mediirt eomioiB.aduunieraTerk merito/ dnbilanl 
pMie videtiuR. Mnm qni ¥0« 48 ium Terbis ^mnwmnrntiin 
Pltfletaer / . . ' 

dlatB /»«•«.. 

jaH0n%iv htMxaut.ii SivimoA W9 ^^f§agMf ; ' ' 

*^) Alids estStrato icmficoddg aFabrido e Platarcbi S;mp# 
V;l-'^jitiaemotetns.( • -,-* :...-i>rLiv • . ..' i,-u.i.4./': " i^ Digitized by VjOOQ lC tM iTIAVO« T1MUM8« TIIIOCLB*, pvisleiito ttOB dlfonw omitevi potest • celeiNri.l^i;g|«Miiiii« 
iiM| et^ poett CoOt qai Iprani (Hjmp. CXX iloniinfe tUettor, 
fifnifoiiom Dovoe potioiqasai Hedfee poetam.ooiiioediae fuisM 
ceniobiiiiiuu Ao aeseio tn id etiom eo eonfimuri posiit, 
ipmS priorei trec v^raas' cum initio qnaiii in neae sooe con- 
veiiBt. PJiilemO ^pud Atlien. XIV p« 659 k ^mqaain lialc 
lurgnmento non uimiiim tribaerim. 

TIMOTHBUS. Soidas: T^pto&ios ^ A&n^^ttog^ 9i(Ofux6i 
^g fdatig ZiafMfSiug. tdSv SQafuxrwv avtoy fiv Jlvxttig^ 
Hd^axatfi&iixti^ M^tafiakkoiievcQ 17 Meta^iQO^ 
li.6Vag. xah^ ^vva^tov Ttfio&iov SgSiia, wg . ^i^aiy 
l^^Mxiog aif Toii; avroif. 8cU. lib. VI p. fliad. Cetera- 
Mm ittiabrnm nihil .iervatnm est. Jlvxvfiv^ in Timodfe &* 
IniMs oommemOrari videbimnt. .Jlagcpeara&jgxfiv dooienu&t 
Aiiiatopbott Sopater Sopliilac Timoetratao, Mit^fp^QOiuvovs 
JPoiidippaa. Inadte Harlesiam BibL Gr. II p. 505 eidem 
Sittiotlieo tribaisae Cydopem, qaod Timotbd. ditfayramblh 
l^i^a^lfi^ ofroMa faisse coiiatat, verbo monniiae ioffidat 
Omiaeo iibalae titalo aemd laadntar TimotiKeoa nb lo*. Di-' 
wmtL p. M3 Lipi^ . . 

i': TIM0CLE8) Athenieiina, poeU, qdantnm e £rp;meiitli 
oonliccre licet, anni omninm maiime ingenioono.oainniaeqae, 
nt teHipodbai iUia, indlscndo libertatiif idemqae.elflginliie 
dlctionic im ctadiQBai at' in iatis mat^ao finginentonuB 
Bumono idx aUam orationis n . ^ninft AiticAmm: uaa desd- 
OOtntiiiMsmplam xcpeiiaa. Quod in ira9ntiBntOi.i3X 4.i^o.vv* 
ata^ovdatg apad AthenaenmVI p«S23 Ubri habeitf ivtih 
gato recte aactuUiie videtur Dindorfiai. ITMttoxofiov pro 
eo, qao antiqai nd iant9.;^A«arroxO|»iiby e Timodis BaXa- 
^6i(a exdgnadt FoUnx X Ifi^ Vedmm aifAmiiMf pro ai- 
{j^io J^u^ dixit in ^Ji/tt^X " ^&^ ^ **^ f •P^* Athcoaeium YI p. ^l «• 
rVaetereo nihil ciuimodi reperiaa ,. nid . fiKtn .ipsitm . ilia^ Digitized by VjOOQIC 'Jnu^vov^ ifff^iifOtV^ TvoifAiyj, i^ feKl|,.4ii;erj9 llcejt, 
Tdlififm» i«99liia.cr«4 ^t?U ifi tr^fm^nU^ ;^Qi^Xi^yTi<)y.Mfp4 
Atbe%YI p..^37^ IMiediiic TimQclem fuiss^ poetaia eomofsdift^ 
dM^ei Pltt^rchiit ViL Orftt. p. 845^B; ;x(io«At^4ia^ ^^(Beii»»;^ 
itbeiiei)u fiihv aig wg i^xXfiq^a^ ^r^wTSQtxiSg ^r^^v^Vfpi! 
&(;v{i6X0t mg xofftiodf^^vw .avtpv vsiq 'Ap%iq>cc^pvg Ka\ 
Ttfiox3i4(>Pg' ' -i, 

Mcc T^y; pa z^vag, ftq notafwvgj (la vaflota. 
Qaae spectoiit «d priora DemosU\eni8 tempiNr«« . Eoad^ 
ridet in Hei^oibns apnd Athen; VI p. 234 n et eimul cnfl 
Moeroclc ct Hyperide «liisque «cerbissime perstrinjsit prp«« 
pter peoai^«9l |J» H^rpalo «eceptam in Deii> 9iTe,jDeU.<| 
ibid« VIH p. ^le. Hjp^ridem ite^um exsjpitat ja lca^ 
riis'«) ibid. Vin p. 912 a. His ad4e TithjmaUi irrMiio&eai^ 
ia Caanila et iq Cejitanro Bire Dexameno *^) ibi4# 
VI p,2aO«.d. Phidippi salsamentarii inJtn&ii IX p. 407«^ 
GaUimedonteminiZoAv^Ti^ia^^/ioi/i VIIIp.839e. Ctesippiiii 
dtiiioaaTyQOig 1 V p. 165 f • Telemi|chi Acharnenais, qui Ce^ 
phisi^ori oratoris «equalis fui^ in Jiovvato IX p.407e c^ 
Mii^Iae. .«#Iiaroedi, de cuins aetate supra dictum eat, U^ 
Sapphone VIIl p.. If39«,. Mec negligendus in hac caas« 
Alexidia locus apud Athen. III p. 120 a^ ubi ad Timoclic 
learios rcfpicitfir»**) Non igUur dubitari poieat fui^ if <^ •0 "IxaQiot iterum laudantnr VIII p. 839 d. At IX 
p. 407 f dtatur Tifioxl^g iv 'IxaQioig aatvQoig^ pro 
qiio fortasae 'lxaQio$g rj HatVQOtg soribendam. ^ari;*' 
Qoi «atis frequens comoediarum titulus fuit. . . . 

'^) Suidas alteram tituli partem omittit. De Dexameno 
Ceutauro s«tis constat exApollodoro aliisque. Ab e'pdem 
Cleophontem tragoediaiB arg^umentum duxisse Suidae te- 
atimonio constat toI. II p. 324* 

**) Ti#Qclem Alcxif ctiam alio loco commemorat «pnd Digitized by VjOOQIC f1iiib4eMi ni6^ eomKSIg aeeeitgntrtni; lieiitie ^ngM^ nt 
jeqiitilein 6ptneir, VMxnt X 154, qni qtniiii «tmi wlg ve<ati' 
^i$ «diitTmeratf nen pteprie loqnl ^eneeHdtn elt> «ed-8erio« 
tls aetiitig' i^iptoi^e» antiqtits opponft. * Eandem tameH Me^ 
nandrt tettipOra attigisa^, utritAiqne ^oietne zi^ff^tg dot^ni 
ipnd Atti^h. VII p. St5c «qq. nbi ChabViae ilHn^ tidetnr 
Ctesippui. Ceterirm Saidae errOrem dnoa diattngiiientifl H- 
mocles, qaorum alteri tribait JfjfioaaxvQovg. KevTtzvQOVt 
Kavviovg, *£nixaiQhca7Cov, ^PiXbduiUtxtjjv, IZ^nyv, alteri 
intelti ht^waiaSovGccg, IIoXv7igayfiova\ ^LcaQiovgy J^Xov, 
Id^d-tiv^ Jiovvtfov^ KoviaakoVy noQcpvgttVy^'HQ(Aag, Jga" 
Sciviiofh^ NiaiQaVf VQeati^v, MaQa&etfviosug , bnffc igftnr 
ttTorempbst Mearsinm et Knsternm not^it tam Sehweig^ 
Iiaensenis,- qni tamen qmim enndem nostraili l^imoelem 
etiam tragoediaram poetam' faisse censet, 'maltotii faliitar. 
Kam Atheliaeas IX p. 407 b, qunm acrlblt Tifjioxl^g 6 t^$ 
^tcofimdiag 7toi;9jtfjg^ tjv 9i xcci rQuycaSiagf bis vetbis Tlmo- 
£lem trag^tcnm a Timocle comlco distinxisse pntandtia est, 
^amqaam de tra^ieo qat priieter Athenaeam tradiderft scio 
nemtnem, nisi fbrte, qaod noci pato, aptid PlatarchHn Vit» 
flmoL 86, xilii haec tanqnam 'Sophoclis 'verba ftl^anttir; 

eJ fi-^o/, xig ccQft KvnQtg tj vig^^IfiBQOg 
* ^vi^hpaT* avtov^ 

ex iBia Hbria tlmocUa nom^ i^stttuendoiit est. *^) Pm^ ^ithenaeam X p. f43 d, abi^ bihacitatem eias perBtrinfit, 

o (Jikv ovv iuog viog, oiov Vfxtig &^i(ag\6YdatB TowiTog 
'• yeyovev Oivonicav Tig ij\MdQOJV rig fj KdfttjXog ^ xal 

Tifioy2rjs'\fi6&vei yccQ ovd^v ^trov. Nisi forte ia alios 

est Timocles a comico poeta diversas. 
•^) Qiu a PhoUo Bibl. 167 p. 113 fielck. inter poetas ab 

loanne' Stobaeo excerptos tnemoratar TimoCles a co- 
' mico non diversas eat. De Timode Syracasauo, quem 

Saidas iu Orphicoriim librbram atlctqribus numerat, nc 
ILbbeckius qmdem Agla^ph. p. 1199 qiMqaam tompe^ Digitized by VjOOQIC ter tiiilc%4ii{riiitf nio9, '^wn ex iilheiMieo^lMnrftiMii(<dn* 
imrtQnt fll«lo9. ab tfodem Atheiiaeo lanfiaiit«it-TiiA4Gifi^iU 
yvnttot VH p. dOOa, «ibl qnod^iitfftaor triml^fMradl fe|«» 
gmen^im senratQm est, eins tres Tersus afferl etinm ^hof^ 
dros EpicQreQs de iVat. deor. p. 25 Pet. Qbi qaidem Tifig^ 
xXriq iv AifimTff (ita ¥ol. Here. > 8gafiaT$ legitar. Porro 
//axrvAioff «SertaribAthen. If p.2V5b. *En$atoXa\\l 
p. 240e. 248 b« Sanifii VIII p. 889 a. WevSoXvoral 
III p. 100 cw ^aiboa^dde JBaAayfroV e PollQoeX 154 el 
Ilof^tixdp e Siobaeo Senn. X€VI 22, oM ^Qod fa 
^ne 8eri]^aiii I^e^ftiQr TtpeoxHovg IIoPTiXQVj ad 
notatioiiem<traMriiirt Gresiteraa et Gakrordiils, ElMdeiii t& 
tQlf fabalas ficnpseraiit Antiphanea Alexia Epi^enes. Nem«0 
ram aib Athena^o XIII p. 507 e hiQdatam etiam aSU^n 
conuneflEioraci a* v. ava^$oToq perspexftToapflisEmeilA. I p<Mf tam kabotf. Praeterea mnm eiasdein nomlnia serfptOM 
ren oommemorare iavat> qaem tanquam inaifaeiHi.iiieii* 
daciorum arcliitectum carpit Pholius Epist. 55 p. 111« 
TifxoxXia noT6y fiS)dov Si XXov&axov&Xov Tov Otfio^ 
xav0V'{(Ui ya^ dg $oixi kai TA^vd/niJmc rffatravnnAns) 
xovQiyov labiq ij (AtiQaxi^uiv toCq jia&^fjiat^iv ^xovaanL 
*OfLioxaV(iSv ixiivcDV, oSg avrog vneoTijaaTOf yivog xat 
tfvaiv xal noXmiav xal fiaxag xal vixag xal /9eW 
aifSvag xal tiXtxiag xa\ eiSatfjMfiag ovx €Mip(Jinmil 
fiovov aXka xai (fvtaiv xai ^utv xal yijg xa\ &aXda-^ 
atjg xai aiQog xai (leg. xa&* ) vneQ^oXriv xpevafiaTiov 
T€QaTivadfi€Vov. Qao loco quid XXov&dxov&^ sifni* 
fieet ab aliis me doceri yelim: nec magis deOpbioca* 
uis quidquam mihi iunotuit. Opbianorum quidem^ g\ 
rbv ocftv do^d^ovaiv xai tovtov^ Xqiotov ijyovfievoh 
SehoL fiasiiii apnd Doeanginm Lex. miafL f raea. p» 1M8} 
nuiius hic vidotur locus esse. Hoc tamen satis inteJjyiT 
fitur, Timoclis librum ex Miiesiarum sive' Romsnen- 
siaiti «eriptionttm genere foisse, ntiracQUs deiivt«Oplfhi<^ 
canorum gente refertum. Videtur aiitem ille aaiia MSkr 
tiqaus scriptor fuisse , quum Xii^o^.^i^ iiomen in m^iy^e 
^aetatis hbtorln talild quidem piaue tncompettum sil. Digitized by VjOOQIC Oycfllitatiiclidesi EIq» Vio4 «rfomeBlnin foerit docel 
•pllor JM9t «fc Atfienaeo gerfvtns XIII p« MTes m «V 

r .. . : ^ Jlsffl Si zov netvi^Xiov 

^ i l- . €vSovai YQad^i Na^iov /ii^yyth jivxa 
lyddix^va. 0,gvvji Jlv^$o^iy.9i MvQQivff 
Xgv^iff KovalXlg 'MQQxXiia ^mSiOVf . . 
(f/tm tH 4qU) cnni titalo fabala^ c^mparaverit , aimalqiie Aa- 
MUem illamf qaeraadmodam Aeachiaes q« Tim» $ 52 et 
Atialogitatt apod Harpocrat p. 40 15 teataiitar, paeroruin 
iaaeriJloa .iafamem fuiaae meminerit, h^nd levia oboritar flU' 
^^cie, nt apad tragiooa poetaa Orestem a Fariis propter 
parrif idifimi ita, in Timoclea fabola Aatoclidem propter pue* 
roram amores a meretricibas acerrime faisse Texatam. Vi^ 
dmoa aatem ia iilia qnoa adscripd Teraibns^ ^osqae et 
ptthigo fabnlae petitoa esse aaspicor) AntocMdem in nesclo 
eninsTenerii daemonia et mascnlorQm amorum antistitis '') 
iata ii io eedentem, meretrieibna circnm eirca alto somno 
eppressia. Nec defoiaae aoos novo illi Orestae indices qoi 
fai^aam eioa cognoacerent, indicare videntnr qnae leganint 
ipad Harpoerat. p. 146 3. IlaQa/SvaTov : ovrwg ixaXiU^ 
ri Twv naQ* *A&rivai6i4 dixaaTfjQicov ^ iv w iSixa^ov ol «» 
•^ fiVfi/iOP€VOva$ S* avTOV aXKo$ w tcSv xaffiixtSv xal Tifio- 
xMjg iv ^ O^aTowoiiXdSfi. Itaqae Areopago poeta ParabystdOi 
et Areopagitis nndecimviros substitnit, qoos de caiasvis fe- 
neiia mafeficia indiciam exercaiise constat. Dolendam vero 
tioa plora fabnlae fragmenta sQperesset ita enim eUam cU- 
rim jpateret, qnod vel ex his pwcia anspicari licet, totm ^') dr^bahae pnta tel Coniaali vel Tjrchonis, 

\ 

Digitized by VjOOQIC 

/ bMni ta liidoido Mn qaMtm AeidijU, nt oltm pntabaiOi 
tt CifCiiii fiMrtMoe aot Theodoctoe eiit Timeatthei Oreate 
Tenatam eaae. lam noii eat qnod eopioaiaa Yaleali ad 
HaTpocr. p« 126 opinionem refntemna, qni Oreaiem tn titnlo 
iabiilae Timocleae de noctnmo illo graaaatore qpnd Ariato* 
pliaiiem interpretatnr, 

Ceterae Timoclia fclmlae a Snida commemoratie , qnaa 
qnidem in anperimjbna nondnm attigimaa, annt 0i^o^ix€i^ 
OTi^g^ nixxrig^ Koviaalog, MaQa&civio^. BasAthe* 
Baeaa attnlit VI p. 24Sb. SM£ X p. 480 f. Xni p. 5)0 f^ 
Marathonios, aiSnidae fides, acripaerat etiam Lycophro Chd^ 
eidenaia. Itaqae omnino Yigmii et aeptem fabalaram aoctor 
babitaa eatTimodea. tinmlloQcpvQa^ qaam item in Timo- 
dis {abnlia Saidas commemorat, ab allia Xenarcho tribaebatar, 
deqao diaaenan Tide Athenaeum VI p. 225 c. VII p.319 a. X 
p.481a« Eodem nomine fabnlam docoisae Aageam» qai 
Snidae didtar, Tidimaa p. 416. Titalam fabalae Bernhardio 
raapectam a meretricia nomine ductam aaapicari licet; qaam- 
qnam nihii impedit qaominna de atragnla Teate oogitemna» 
Ita KaXa0$Qig index fait fabalae Alexideae. 

Fraeterea fabalis Timodia fortasse £wiQi&oi adilcienda 

M; rix enim dabito qnin apad Stobaeam Serm. CXXV lO^ 

abi hoc lemma adacriptum eat Tifiox}Jovs SvviQyixa^ 

•eribendom ait TiiAOxXiovg HvveQi&iav. Deniqae Fitor''^ 

Tov acripaiaae Timodem aaspieari licet fortaaae e CIcf ., 

, /ipollo« 

Alex. Strom. IV p. 204 34: xava tov ymwov Ti^ ^^ , 

^ ^ • V, > /c. ,-, » 'Jj Batho- 

tov xfofuxov <avx eXatov laxaSag /jum TiQoaoo ^ 

rt « . .. • • • •im, Epini* 

Qaamqnam haec etiam alium in senanm accipi po , 

chum. Lyn- 
incertia iibalia perpaaca fragmenta aervata aunt, 

mecare nihil attinet Qnod Valeaiaa patabat, Ti 

itram auh Timoclidae nomine latere apad Snid^^jl^^^^^^^' 

To i£QM nv^ ele. refutaTit Auhnkenina ad RutilinL 

BkL ciit. Com. gcaec «^^ Digitized by VjOOQIC 
XEMARCHUS* Himc nedhe fuisw ^oeUni 
deeei frt^eftloram kdolet, ia qnibaa fireqMntee tagico- 
raai poetaraai parodiaO) Telut in IlevTa&Xia fiibnla (qaam 
Ttiioae Suidas s. v. iiem^OQ Tocat IHvta&loi) apadAtheD. 
p« 569 a, ad qaae cfr« Eurlp* Hippol. 415, abi Tide YalckeB. 
et quae mooui Cnr. crit. p. 05. Aliud aetatia indiciom hoc est, 
qaod &bBlae UoQifVQa inacriptae dabitabaut veterea alram 
Timoolea aactor habeodua eaaet an Xenarchna. V* p «488. Prae* 
ter Porphyram et Pentathlum, quam commemorat AUietiaeai 
Otiem lib. X p. 440 e et 441 e, laudantnr Xenarchi BoiJ' 
xaXlwv ab Atlien. II p. 08 f, nbi titulum fabuiae (de quo cfn 
p. 881) e Suida addendum esse TiditGaaanbonua; Jidvfiot^ 
Snida Ll. etAthen* X p. 426 b» nbi olim legebatur SsvoxaQtog 
j^TO S^ivaQxog^ etXVp.098b. Deniqnel7(^/fl(noi/> S-AV&aq^ 
StQattaittiV et ^'Ynvov praeter Snidam eommemorat 
Atheo. XI p. 418 f. IX p. 86? b. X p. 418 d. XV p. 679 e. 
XIII p. 539 a. Meursii Fabricii aliommque errorem, Xe^ 
narchnm comkam poetam confundentium cum Xenarcho mi« 
mocrapho, Sopbronia fiiio, attigit Hermannna ad Ariatot A. 
F. p. 98. Nec magis digna est eni inmioremar einsdem Fa« 
Vricii Bihl. II p. 595 dnbitatio, num Xenarchna eomicua 
idem ait cnm Rhodio ilio potatorcy de qno diximos ad Ea^ 
ior* p. 100. 

THEOPHILUS» Suidast Q£6q.tXog, icfofitkog. tutv Sqo^ 
t^^^ uvtov iofiv ^latQogj *Em8aVQog^ IltijoiQaTiuic, 
Boimiin^ HQomdegf NtontoUpiog. Eadem habet Endocia 
p. 388. \Hunc veteris poetam eomoediae vocat Fabricias 
BM>1* 6r. HI p. 506, qnod qnibns argumeatia duotoa feoerit 
firattra, qimf^iTi. Quin totg v^miQOtg adscriUtnr m FoUnce 
IX 14. Seid hnioa qoidem loci odmodum inoertaa est vatio, 
enm eojM. pro Theophilo fere Biphiii nomen praebeant. Me^ 
dii^et up TheophUam comoediae poetam fdisae' i^eda^, per« 
TffBOrailVS, W irOTA COMOBBIA* I8S 

fer» fabQlanrai tndices IIgo$ti8eQ apud Athe- 
Memn XI f^. 478 e et NeontoXifiog apnd eundem XIIl 
p. MOa. XIV p. 685 a. Aceedit Callimedbntis Irriato in 
falnila 'laTQOg apnd Athenaenm VIII p. 840 d et Lafdia 
eonmemoratio in 0tXctvX(p XIII p. 58? f, ex qna tahnlt 
%Qam idem p. 568 a. servavit eelogam, eins priorea quattnbtf 
▼ersns Aiiliphanl tribnit Stobaens Floril. LXIII 12. Itaqn^ 
niediae combediae poetia adscribere non dnbftari. Praetef 
commemorataa fabnlas landantnr Theophili *Jtft6df]fio$ 
a Schol. IMonjsil Thr. p. 784 29. Botavia ab Atfae^ 
aaeo XI p. 473 d. ^Enid^VQvog (sic enim l.^endom pro 
*EmdavQog) ibid* X p. 417 a. Deniqae nayxQC(T$aaTii$ 
m p. 95 a. X p. 417 b et PoHnc. IX 15. Vitiose Snidaa 
Ila^Qdteia. Sed Ki&aQ(o86g qnae ex Athenaeo XIV 
p. 6S8f recepta eat, non fnisse videtnr fabnlae titnlna. Pro£^edior iam ad tertiam comicae poesios aetatem, cnias^ 
initia proximis post praeiium apod Chaeroneam annis poni- 
mus. ®^) Eius aetatis quattuor et sexaginta poetas numeratos 
esse Anonymus de Com. p. XXX memoriae prodidit, de qui- 
bus nominatim commemoratos reperio Anaxippum, Apollo- 
dorum Carystium, Apollodorum Geloum, Archedicum, Batho- 
nem,. Crltonem, Damoxenum, Demetrium, Dlphilum, Epinl* 
cum, Eudoxum, Euphronem, Heg^esippum, Hipparchum, Lyn- *^) Mlnus accurate Anonymns de Com. p# XXXU n fiii' 
vicr ilitl ^Aki^dvSQOVj ^ ffi naXaia inl riov IleXonov- 

28 ♦ Digitized by VjOOQIC 4M n jfovA cavoBDu. 

ceam, Machonem, Menandrnii^ Phileraoiieiii I, Phil^iinoiieililly 
PhUlppidem^PhoeiiicideniyPoudippimi, Soupatrnni, SosippDoif 
Stephannm, Theognetnm. Ez bis veterei critici palmam detn- 
UaaeTideotorPhilemonil, Menandro,Diphilo, Pldlippidi etA|»ol* 
lodoro Caryatio, iton, nt infra demonatrabo, Geloo. Hoa oorle 
pvae ceteria commemorat Grammaticna apnd Montefalc» BibL 
Coial. p. 897» Neqoe repngnat Anoaymna de Com. L U 
niai qnod Posidippnm addidit: d^iolo/dTaro^ di (p$Xiifjm¥ 
]^ivav8gog Jl(p$Xog 0$Xi7taid^g Iloaeidmnoq 'jinolXodto^ 
Qog. Tsetzea antem Prol. ad Ljcophr. p. 257 Mnell. in 
trium poetarum commemoratione^cqniescit: xal vio$^ inqnif, 
MivavSfog ^t^iXt\[nav Q)iX$aTiu}V xal nXij&og noXv. Ubi 
qnnm iAeptiasima ait Philistionia mimographi, qui eztremia 
Ansnsii temporibua floruit (Praef. Men. p. VII), memoria, 
Tix dubito quin Tzetzea <l>iXinniS^g scriptnm reliquerit. 
De natura ;et indole novae comoediae qnnm satia iam a 
doctia Terentii interpretibua et in nostris de Menandro et 
Philemone commentariisexpositum sit, ea tantum hoc loeo 
peratringam, quae ab aliis Tel omissa vel minua plene tra* 
dita aunt. Ac primum ii ma|^nopere falluntnr, qui noTam 
comoediam intra privatae vitae parietes ita quasi inclosam 
ftaisse sibi persuadent, nt eam neqne in pnblicam Incem pro* 
diiase nec nisi flctis nominibus lusisse eiistiment. Qnam in 
rem nolo comraemorare quae Philemon et Menander de tI* 
nositate et iactantia Alexandri Ma^i (p. 09. 211) de Dio« 
nysii Heracleotae obesitate et luxurie (p. 10) de Magae 
re^s Cyrenarum inscitia et stupiditate (^. 414) protole- 
runt, Tel quae foederia inter Pyrrhum et Antig^onnm ridendi 
causa lusit Phoenicides apud Hesychium toI. I p. 1041. 
Mitto etiam lenem minimeqne malignam Corydi Callimedontia 
aliormnque irrisionem apud Euphronem Athenaei VIII 
p. 343 b et Menandr^ p. 108 «q. Al Democharen, Timm Digitized by VjOOQIC M WOtA CtfMOKDlA. 487 

fo Tt pubtieft Atheni^Mitti^ ninlta enm laode rersattim, Ar- 
eheffiem teate Polybio XII IS contumeliosis proscidit cou«- 
viciis, iBtegenrfmiim patriaeqne amantissimum heminem ea^ 
iamnians tjTaiQ7j7civa$ fiiv roig ava fUQiai tov owfiatogf ovH 
ilva$ S* S^iov to Uqov nvQ q>vaav, Ctesippi qui Chabriae 
ilios iiiit, loxuriem graviter notat Menander in Ira p. 12T*: 

Tial /Sd^Ofiai 
xal n€eQaTii,ovfjux$, v^ Jia^ xal yiVi^aofiat 
Kti^amnog^ ovh ch&Qconog iv oliyM XQ^'^^* 
Quibua simiiia habet Diphilua Athenaei IV p. 165f. Strate^ 
dem, Demetrii adulatorem impudentissimum ^ quam libero 
ore exagitarerit Pbilippides doeamento sunt ea quae ez huiut 
fdmlia servavit Flutarchua DmetrJ 12: 

8$* ov cmiiiavaiV ij nc^Vfj tdg dfiTtilovg, 
d$* qV daifiovvd'* 6 ninlog iQQdytj fuaog^ 
tdg toiv &id}v tifidg nouwvr* dv&Qff^niva^, 
tavta TUZtaXw d^fiov, ov ScfofiioSia. 
(fne aperte doeent etiam iilis temporibu» h. e. Olymp. CXX 
fuisse qni de comoediae libertate intra an^atiores fines eooH 
pellanda eonsiiia agitarenl. Cfr. ibid. 24t et Amat. p.76a F« 
Idem poeta graviter conqumtur de novorum hominum lu^ 
xurie qpod Athenaeam VI p. 230 a: 

ail' Sisog iiinintmi /ioi t$g t£v oka^v^ 
otav dnoQovfiivovg fiiv dvd-Qo^novg 6g«5 
iXsv&iQOvg^ fAaettjfiag S* in* aQyvQOv 
nivanog ayovtog fivdv tdQ^xog iviot€ 
SvoXv o^Xocv ia&ovtag iq tQna^olov* ' 
Mee mimis publiearum rerum perturbationem et iudieioiiim 
praviUtem doiet IHphilus in Nuptiis apud Athenaeum I. k 
p. Z5iet 

vvv Si ual xaxi^ia t$g imoSiSvHe tovg oxXovg, 

ai kQioiH ** nt^v w>(H>v<f$ xal t6 ftQog ;f a^ ^oAv. Digitized by VjOOQIC 486 W K0¥4s COMOIIDUU 

Qood ai^an^tain foi4t«8« Ttafenldet in fiihi]J« Jaxmt^A 
Iiiscripta (Phot. Lex. 518) data opera exsequutus est. EiaB* 
dem Dipluli veriom pleiium oootomeliae de Tim^eo Id- 
«t<^rico: 

naxvg (ov&v?^Vfiivog axiati, £ix6Xiy.£f 
•ervavit Plutarcb. JNic. cap. 1. Rara coiitra miuimeqae aca-» 
leata poetaram illusio. Phiiosopliorum autem tristitiam et 
superciliosam arrog^antiam ia fabuiia <t>$l6iyo(pQ& inscriptia 
muitis modis exagitasse videntur Phiiemou. et Po«idippU8. Epi- 
curi irriskmem liabemua apud Batbonem Athenaei UI p.lOdc 
et VII p. 279 a. c, Ilegesippafli ibid, d. et Damoxenum III 
p. 193 a; Zenonis et Stoicorum apud Theogttetum Athe^ 
naei III p. 104 b, Posidippum Diojrenia Laert. VII 17 » 
et Phiiemonem p* 388; Cieanthis apud Batbonem Plutarchi 
Mor. p. 55 c; Alonimi et Gratetia Cynicorum apud Menan- 
drum p. 46, 80. Platonem, quod perrarum apud huias 
aetatis poetas, tanglt PbUippidea Stobad Fiorii. LXVill 6. 
Nec defaiaae qui vivos bominea et poetaram, qui iiios la- 
derent, aeqoalea nominatlm per totaa fabUlas oarperent» 
tQm aHia argumentis cog^nosdtQr tam ex fabularcuii indici'^ 
baa iateiiigitar,quale6 sunt DiphUi I eiesias Tithraustes et Ama- 
Btris, Posidippl Myrmex, Anaxippi Geraunus» Sub hoc eaim 
nomine Damippum quendam ab Anaxippo irrisum faisse ex 
Athenaeo X p. 410 f inteUigitur« E2x eodem genere Epinici 
fabula fait Mneaiptolemi historloi iiomine ioaoripta, de 
qua notabUis est locus Hegesandri apud Athem X p* 482b: 
^JEnivixogy Mvr^mxQU^Qv avayvwaiv non^aafAivQV tiSv 
i0T0fHSr iv alii iyi^QanvQ dg Hihvxeg wfn^v^rta^^ yp«- 
yiag d^fia Mvf^amTQhfiov^ xai amfitfSciv mmovi tm mp» 
tiig noaiwg ratg tKHVov (SeieQci) ;^(kJjMevo$ (pmcktg ifioi^ 
fjae UyovTa, Quidquod M tra(ioi qutde«|^etae iUa aetatc 
a eelebriuiQ bomiiiom iwAAwt ^jMXfmim, L(^QO|ihra qui- Digitized by VjOOQIC M mowk c#iiMDfA» MO 

dea ChakMearii % BfeMdetno Eretrieniil «atjtiete tOMm 
ergumeiitDa dniil, V; Athen, II p. 55 c. 

A Beortorom neminibna multe rariaa qaam mediae eo^ 
moediae auetorea feeisae Tidimos) ftbalifl sois iodicea fece^ 
ront, neqne id mirom« Quamqnam enim iu desoribendia Inno^ 
ribna meretrieiia neqaaqaam aibi dispiicoerunt, multo tamen 
fre^pienliaa amatoriaram fabularnm ar|;amenta ab ing^enaav 
mm pnellanim et atticarom civium amoribua duterant^ 

(^nod a mediia comieia ioprimia frequentatam fuisae de- 
aNnmtfa^imna fabalarum geuQa in deamfiefldiB repraeaentan^ 
diafoe deomm lioroufliqqe rebaa et faiis oceupatum, ne « 
nofia qsidem poetia piane neglectuiu fuiasa tsx fabntarmil 
inacailpliiMiibua eoniiicias^ Prae eeteris Dipbiiaa talia «r^ 
menta freqaenta?it , cuiaa quinqae Iioioa g^eoeiria laudtntiir 
fabulae, Qanaidea ab Grotiano ^i, Hippocr, p. 116» Hecate 
ab Athen. XIV p« 645 ^ et VqU^ X 713, Herculfea ab Atlien^ 
X p. 421 G, Peiiadea ab eodem (V p^ 156 f et Tiieaeua 
ibid^ VI p« 263 a,, qoibua addeudua fortasse Anagfyrua, cuiaa 
memoriam aerTnTit Schol« Iltad, p, 846 11, et Pyrrfea apvd 
Ammon* de differ^ p« 61« ged Qipbilos^ qu^mqoam ilf<)iiuiK 
dri aequalia et merito iu praestaotiflaimia noTae oomoediae 
auctoribua babitua, tameo» ai iudQlem et ingenium eiua f%^ 
bularum speotaB» mediae propior SoUn^ yidetur oomoediae^ 
quam noraet CeterQrum poetarum quae buc perttnent co* 
moediae aunt Euphronla Deorom coooio (^mv d^Qo,) et 
Sluaae, Ljncei CeotaaruB^ Pbiiippidia Ampblaraua, Philemt^ 
■ia Iklynifidonea» Meuandri Oardaoua,, Apollodoii Gfei^ tA^ 
ayphoa« l^ibua Ale^andri Oioojiaam et Heleoam» Timoatratf 
Pana, Ciearcbt Pafdroaum ^ Nioomadii Uithyiam adiioermti^ 
aiii dniiita^ poaaot mediiane an tmi» oomioia hi acc^aert 
doliiait^. 

De^ dlvtioiM qM hnlta ffftatia |ml^ qd anftl afnd Digitized by VjOOQIC 4^ ps V0VA G#«a«uu.. 

Awnjmum de C<»iiit p. XXXII h«eQ leguntar; i fU^ vim ti 
aacpiateQOV ix^^ rij vict i(ixQ^f*iV7j ^jir&id&^ n Si nahm 
t6 Shvov xal vipijXdv rov liynv, iviort di imtt^SevH Ttal 
li^si^ Tivdg. Qaa ia re nonnihtl Bpieuri exemplo tribueDr- 
.dam Tidetar, de qno Diogenes Laert. X 8: aafpi}$ 8'fiv 
ovviag wg xctl iv t^ mgi Tijg QtjTOQUcijg d^ioi fiijSiv alh 
71 aacpi^veiav aTtatTHV. Foetici coloris et %aratae dieticH 
nis, qvam saperioris aetatig poetarom fere propriaai dicas, 
.▼u: allam usqaam vestigiam. Nam de Menandri ira^mento 
«pad Stobaeam Fiorii. LXX p. 323 6r. (8i?e p. 184: meae 
«d«)p^4<i^>9 dubia res est, qaamqaam faisse ixbi huias poo- 
lae oratio «Itiorea sumeret spiritas ex Torenlii Bim. III & 
48 eoiiigas. Diphiiam autem, euias haec aaal i^ud Athca. 
YI p. 228 a; 

(5 TOvS* inoftTivovaa xai zeTeTTjfuVf} 
BgavgoJvog Ugov &iO(piXiaTaTOV Tonovi 
jhlTovg Ji>6g w To^oSafivt naqd^ive^ 
tig ol TQayioSol (paa$v ~ 
apertam est ridere tragicoram poetarum graTitatem el magiii' 
le^eatiam. Neque aliter Epinicas Athenaei X p. 432 b: 
yiQOVva Qdaiov tov tc y^g dri ^Ard-iSog 
iafiov fiiXiaafjg Ttjg dxQaxoXov ykvxvV 
avynvQxavYiaag iv axmpia x^^VS lid-ov^ 
J^f^fjTQog dsiTy nav yeipvgciaag vygov^ 
uaTtiaifnaxa nHfia xavputTog XvaiV. 
i^uibas Tersibus ineptam et affectatum dicendi genuSf quo 
Hnesiptoiemtts historiaram scriptor usos . est <, lepidissiffie 
peratriogit. Sed talia quoque apud noTOS comicos sunt ra- 
risaima. Reete igitar iUis simplex et peisipicuHm dlceodi 
geniMi . attribuit Aapnjrpofl^ Nororuu et audaeius formato- 
rum Terborum adeo uihil reperias^ ut feritt illud et foecofl' 
«hm grMcoriim poetiruBi faKg^UBi ad ejdlem quandam et Digitized by VjOOQIC 


kkmu tenttttalaa fianiiM videalarr Iki Mloi 
conffmaUo miilftM hdueft mtpi% ODBteoMiCQdu diaeadi ^|u 
tatei: pkcido et aeqnafciit flimiiiii eomparaveria aine aale- 
bm, dne maU^lici aqaanim anfcactn leiuter decuirantL M 
nmna maltoqae maior qoam aaperiore aeftate paregriaoram 
bcrbaroramqae Terbomm iiceaftia, magna iftem in firmanim 
ab antiquia aermonii iegibna detdscentiam osa inenria. 

Eaadem aive aimplicitaftem sive eadiiftaftem ia meftria d^ 
prdienda^, Tereqae Aoonymas de com. p. XXXII 1} fii^ 
via^ inqaift, xata ro nXtiaiap ar^qferat neQi t6 itcfifitimi^ 
anavi»g ii fdtQOP ixtqov. Choro asam efse noTam- eok 
moedlam Ibrftaaae ex \m Menandri Terdbaa Epid^ p« i| 
fioUigaa» 

ov nctiftiQ ^Sova* aiUl' aiftavo$ dvo TiPig 
^ TQtts na^tfjxaai navttap iajiaro^ 
e4r i^y dQ$&fi6v* xal tov&* ofioUos mfg igii.^ 
XJiiQaiv xatixovai^ ^a$ d* olg iativ fiiog. 
Sed haec qoldem niliil impedit qaomiaaa de tragicia Tel li 
aiavic de cydiia ehoria iiitcdii|;anftar. Foiaae tamen obi haiai 
qaoqae oetaftia poeftae cborica earmina fabolia ania inteipo^ 
aerenft, indicat aocftor Viftae Ariaftoph. p. XXXVIII Bede. 
nakiv 81 ixXilomotog xal tov x^QW^'^* ^^*^ IlXovtov yQOm 
y^t «iV ^o S$cgvanavia&a$ ta axrpfnxa nQoaaina xal (U^ 
u<fxivaa&a$ imygoufu Xoqov^ tp&tyYOfUVog iv ixsivoiQ 
(b. e. iv Tots JioQOv) a xal OQoifkiv Tovg viovg (de Fhile* 
mone et Menandro in tfoperioribaa dixit) imYQoff^ovtag ov^ 
tft» S^Ac^ * jiQUnoffavovg, De quo looo eonferquae posl Bo* 
braeam ad Phift. 8SS dlaaeroit Fr.Bitter JMapot. deArirtoplu 
Plufto p. 18 a^qi Ad metra ot rererftar, praefter iamMeoa 
▼erBUi mazime trochdda tetrameftria poetae od inint* Coioi 
rd ftedem habemoaMafiom Victorinom Art* pramm. 1 p. 2600. Digitized by VjOOQIC JdAwm^mk^na (tnriniM dcttniar) ifUM ftb ,tflUt me- 
Irit ad aliA geMrs Irtssitiun. f4.eiiial« qaalia 
4i«fe Iragioa et aoaica paQiJD nille* «emoraTL 
Mau et Menandeir in eo«ieedii« frequenier a eon- 
tlBuatia iamliieis TerailMia ad treeliaieosy et rnr- 
•nai ad trocliaieoa redit* Quibiueam comparanda saat 
qaae ficphaeation habet de Carm. VI p. 118: tviv xcau 
-ati}(qv ta fi£V iax^ f4$xxaf ta di ov. xal fHMCva fiiv wg ai 
MtvavS^ov xwuwSiai* n^ (xiv yaq reTQaf^erga ip r^ aiti 
mMf^^Ti^^^), aij Si TQifietQa iVQiffx^tui. fjhf qui tetrame- 
tti oemmemorantatt noa de iambicie veratbaa., eed de tro- 
idiaiQis iatelH^endt gunt; iambida enim letraeietrie, if nantum 
quidem ex fragmentls coniicere licet, nunqaam netae c^ 
moediae gcripleres uii aunt, Marius Victor. 1. I. p. 2194: 
Comicnm earmen (i« e, comeedia) Taria veraaum et 
moduiorum lege' cemposttiim reperitur^ sicat 
plerumque apud Menandrum, eed et apud aiiosi 
cognoacimus^ Idem Ub« lil p« 26&1 de metnp xav' 
mvtmd&Hav ndxtia disaereaa; Sunt iteoi (eola) quae 
yrimam trocbaicam , aecundam ehoriambieam) 
|«rtiaiii trocbaicam, aed et quartani aylialia bre^ 
vierem CQniugationem habeanti querUBi exempla 
plerumque apud eomlcQa, Oiphiii et Menandri 
eemoediia, reperiuntur« <i{uibu8 apertum eat Tersam 
^ntScari fjupelideum pQlyacbeoiatistum, 

^ ^ I ^ W ^ s^ ,^ ^ 1 I — . ^ I -i» s-., — w — 

Cutua etiam In medla cumMdia uauia fuisse aupra oatettdimus 
p^900t Nq» erat ifitur eur errqria insimuiarer a Dobraeo ad 
Aviitopb, Nub. dl8; quum eufelidet metri T^stigia in his 
jftleiiandri verbia apud Ktjrm^l* 91« Vr axaQtig repperisae mihi 
viaua esaemf *^) fl. e, ta «lia ciifltmrque ^ijtrfi. Digitized by VjOOQIC Aflapacidoanini vcrswnn diincironfin^ ^fiioc )tf nedlk- oMiM- 
dia freqsciiliasiinoe fulne sopiim nidiniius Mtk iiM 4a«' «xettlfu 
pla reperioi ulramqae Montndri, slterafli e Leacndft p.Wk 

ov 8i} Uy^tah ngtit^ JSmntfMii . ^ 

tov vniq»oimav 

^^^ nitgag Am trjlsq^avovg' - > 

aiM mt* ^ifxifv aiiv^ Hanot* avaJ^ ' ■ ^ 

^ifijfuia&ia 

tiltk&fog ntQk^ Jjbwaffog asttijg. 
Qid Tcniic «aBH qacque ob cavsttii «eaicMtQ MgfelMiiifll 
Bunt, qaod, teste Schoiiasta Hephaestionia , iv tfi uafiok^ 
b. e. proxiflio I00O poat prologiiai pcdta facmntt ^ffaa in re 
Meoander Earipidis exempiam seqontas ecce fMetnry^etrilui 
10 complnribaa fabuils aiiapaeati proiogam exwpiant Sed 
4e lioG aUaa pl«Ka dicam. AUenun exenqpltin luMlentttft ll 
Adnhiore fw IttSt 

tmfiiog !^h$xmifv$g^ ' > 

wvog oufm6p0 
DactylMc bexametric, qnoc itidem medioc comiooc tnipi^hnil 
&eqaenta88e demonatraTimas, anoa omniiMi ncac ed JNptd* 
hfl apod Clemcnl. A^* St«« VII p«. •#•: 
JlQ^itiSag ieiyviC/nv Kov^g mi tov Ttati^* ctitwv 
IlQottQV ^^fiftvtiodfjv mi yQavv nifnnxt^v im t^Ms' 
icfSl fi«f . axHXp t9 fu^j toaa aoifuxta ^pW(0P ^ 
Apnd eimde» n^Uta» Imc ab Atben. X p. tOOo «cviralai 

lceyvvov exm wvov^ J r?av; i&vlctnov ^ fmtOPf 
liuc Mtarl q^ecieoti Imbemaai 

PrtBterea uam wtsl f enoc ocaRMneraie iiMli ^nod «If 
UipcQm, qoia JMpUlttC i^Mitc9 Milcaa ^ 1 Mjfifclidiiii Digitized by VjOOQIC •b tltti $mm ISIMWmi «ppellsliiio ^ MMxim Vtctor. 
J[II p, 2558i CliAeriliam •&ii DiphiltHin m«€ritni ex 
4kodem p^alamelri ortum eite ^enere res ipsa 
jbbdieajt; est.eaim e dactylica specie derivatnm» 
aiiprema tantum versns syllaba) qui sex pedibus 
profluat, brevius. Incipit antem a dnobns' da- 
ctjlis, tertia regione spondeo semper manentci 
et rursoB ex duobua dactylis et gyUeba una;» Huic 
4uo cola, qua.e penthemimere dicimud, accre- 
acente media syilaba, qua spondeus gignituri 
formam dedisse noscuntur> qua detracta ad eie- 
l^iai^am peiitametrum Teraua reverteretur, ve* 
latl: 

Nune af e Pierioa versua 4ea Calliaipe» 
ttique bia eonstat numeris: AMgit ba9c ethm Plotias de metx<a p. MM, uU vltiose 
Delphicum metrum acriptum esti quod eorredt Gaisfor- 
dlus ad Hephaest. p. 853 et Naekiua Choer. p. 268. Ean- 
dem metri speciem habemus apud Telestem Athenaei XIV 
|u427b et Gom trochaicis tetrametris eoniunctam apud An* 
tiplMmem loeo supra p. 289 allato. 

Denique de ordiae et oontinuitate, qua variae melroram 
apeciea apud novae comoediae poetas per singuios fabula- 
rum acMi sese eKceperunt^ aUquid fortasae colUgt poteBt 
ez locoMaiitVictorini II p. ISf^ «ire ^pud lUifinum de me* 
tr^ e«m« |i« 87.87, qumn lioet' loogiinoalam liie adaerlbaffl: 
Quantum .aatem ad metrum comicum spectaty 
eeio plurimoa affirmare Tereniiaaas maxime fa- 
fcalaa noLetrum et disciplinam graecarom comoe- 
diarum iioji eaitodiia«e* id ^st quaa Meaaader 
Ph|l«8|f « .Oif JhUnft tl eaeteri «dld^eruQt. Mottri Digitized by VjOOQIC DB MOfA GOVOBDIA. il5 

eaim in modQlandis metris seo rhylhmls ?eteriii 
comoediae «oriptores sequi malaerunt, id e$t 
Enpolln Cratinam et Aristop hanem. Prologoa 
itaque et primarum acenarum actaa trimetria 
comprehenderunt, deinde iongissimos id est te- 
trametroa aubdiderunt, qui appeilantur quadrati. 
Postea In consequentibus variaverunt: modo 
enim trimetroa, modo addito quadrante vei se- 
misse posuerunt, id est semipede adiecto, vei 
Integro pede iambo vei sesquipede. Haec per 
medioa actua varie. Rursus in exitu fabularum 
qnadratos, quales diximus in secunda scena, io-* 
carunt. Quae etsi neque plene neque satis accurate dispv- 
tata sunt, hoc tamen docere videntur, alium apud Teren- 
tiam, alium apud Menandrum ceterosque metrorum ordinem 
foisse. Qnod si verum est, simul etiam iiind inteiligitur, in 
iia quas latini poetae de graecis verterunt fabulis non eadem 
nbique metrorum genera graecis exempiaribus respundisse. 
Ac commode accidit ut exempia eius rei vei hodie demon- 
strare iiceat. Ita quos Terentius in Adeiph. V 4 12 po- 
SQit trochaicos tetrametros : 

ego iiie ag^estis saevus tristis parcus truculentus tenax, 
Menandri respondent trimetris iambicis p. 8: 

iyci d' a^iQOixos iQydttjg Cicvd^Qdg TiiXQog 

(fndwlog, 
Qnae qui propter Terenlii iocum in unum versum couunxit 
(Qaaest« Arist. 1 p. 80) syliabarum mensurae nimium incu- 
nosus fuit. Aiiud ex eadem fabuia exempium vide p. 7. 
Eandem in transferendis Menandreis Piauti fuisse licentiam 
docet fragm. inc. fab. XXXII. 

Haec habui quae de nova comoedia in universum dice- 
rem. Itaque in sequentibus de poeti» qui liaiiq tertiam oo. Digitized by VjOOQIC 440 IIIPHILUt« 

mtcae arUs •etaten lllastraraiit, rig^Uattni ezponam, onisdg 
tamen, de qnoram vlta et fabnlis alio loco copiose eiplica- 
tum eat, Pbiiemone et Menandro. Utrlngqne aeqnalis fait 
DIPHILUS. la patriam habnit Sinopen» nrbem bonaram ar- 
tium Btudiis florentissimam. Strabo XII p. 548: avSgag Si 
i^rjviyxav (Sfnope) aym&oifg vtSv f/tiv (fiXoaocpmv Jtoyivrj 
rov xvvixov xecl Ti(i69eov rov Har^tava , rcSv 8i noBi]tb!v 
Jifftlov rov x(Ofi$xav. Contra Athenfensem dtcit anctor Le- 
xlci ab Hermanno edltl p. 884. Cnm Strabone conTenit 
Anonjmo de Com» p. XXXI Dtphiiam Menandri aequalem 
fbisse et Smyrnae obilsse dicenti: JkpiXog Hivtamvg xata 
rov avtov XQOVov iSiSa^t MevdvSQM, rthvra Si ivHftvQV^, 
Idem eam praestantissimis iiOTae comoedtae anctoribas ao- 
cenaet p. XXX» Amatorem fiusse Gnathaenae^ famosissimi 
nominis meretricalae, praeter Lynceum Samium apud Atb&* 
ttaenm XIII p. 583 f testatur Macho ibid. p. 579 e^ nU dr»- 
malum eina frigas festke irridett 

(JaQa rva&aijni JkphXog nivwv nori 

fvxQOV 7^\ SffTjf Tdyyetov J Fvdzf-aiv' ^«igw 

rtSv acSv yaQy tlmv^ imfteXd/g £ Jifftki^ 

dg aixo y aA SQafAarcav ifipdXXofUV. 

Simtlia idem narrat p. 580 a. Nec defnisse stmultates qnt- 

bns offensas Dipbilus subinde ftmicam in fabulis notaret, do- 

cet einsdem narratk) p. 579 f. Nam quum aUqaaodo dona 

ab alio amatore missa accepisset^ dissimukre ea Gnathaena 

conabatur tpvkarroftivYi fidhara JifftXov^ | juij 8w Sixrjv 

fjterd ravra xojfttuSovptivtj. Nee tamen constans fnit bie 

amor Diphili, quem etiam alits amoribus indulsisse ex Alct- 

phronis Epist. I 87 intelligfas» ubi Myrrhina Niclppae seri- 

bit: Qv nQOuixe$ fio$ rdv vovv 6 Ji^tXogj aXX* anag im 

riiv dxdd-aQrov 0iTxd}.riV vivtvxt. Fabulas docuit, sl AnO' 

nymo 1. I. fides, centum, in qnibna fiiisse qnas ipse in scena Digitized by VjOOQIC igfittit testefanr LjMetit Samlos ^irf AAeimeQiii Xiif 

p. 583 f: ip ayvSvL ners mtov iShx^jioviiwvrft aqmS^. 
OQd-^va^. ix toH &€itQO\) awfifiif xai ovS^v tjtTOP ik&Btit 
ngog r^y rm&^tPmtf. xeXtvovtog ovp tov Jttpilov vn^ 
Vi\\fat tovg noda^ aitt^B tijfv rva&mvav, ri di <n yap^ 
emVj om r^gpdvoQ tjisiig^» 

De indole peesios Oiphiliae ils tadioamiw mt nediat 
potias qnam novae . comoediae Ingeniora eam rettalime ere« 
damns. Docent hee vel fabnlamm indkea, qnoram pafilfll' 
itt comparall annl nt Dipliilos mylhiea ar^menta freqnen-i^ 
tias qnam qnisqnam reiiqaomm novae comoediae poetamm 
traciasse tidealQr. V» snpra p. 489. Eodem perHnent qnae 
de ea qoam Sapphoms ndmine inseripail fiibola memoriae' 
prodidil Alhenaens XIII p. 599 d: Mfpilog 6 xmpLmdionoto^ 
ntnoitiiuv iv JSampot d^dfiat^ Hampoig igaatag 'jigij[iXi9^ 
Xov ml ' InTiiivaxna* Archilochnm ifitnr et Hi^penaelfei» 
Sapphonis amalores indnxil. Qnos ipsos in scena praesen-» 
tes adfnisse decet fra; menlum fabulae apud Alfaenaenm Xt 
p.487a) 

^AqxiXox^j Si^ai tiivSe nyv fiStavmtQifiB 
fieat^v Jwg atatiJQog qya&ov Saipbovog. 
Talii veroBi le- acena actaram speeies apnd^ notf oe. cothicoa 
folase ?idelnr rariasima*. Oradonis qiia Uffus est OipfaBnei 
ea est taftie ut ei natirae simplicitalis el argotae^ eIcgaliM> 
tias )aid0 eQmineadelur egcegia« Non desunt tHmeai qna«) 
4 aoliqaioriinir Atticornm OMiadstie et eaatiisite longlae re-^' 
cedant^. .Eina geema «ompliiTia lel nnne tlle 
^n^iStat^.yfixitfpvyyivm pre fevyta p. §6 IT^ 
eQioa i4 Sepbedis e:|wmplo toeri lioet, a eemieemni. 
Narmoaje aliemte fnit. .Eodem tesle. idaidaf^ dtxitpfe xkiiv^ 
P* 101. I^ XQavyaaf^og pi^o is^i^i^ ibidw 19^ kfftem preC 
hiov p.lOO 11, ptv^SoQWV defajwutb s fnva^^lWrd»^ ^V Digitized by VjOOQIC 4W' omiftOf. 

^QQ pt9 fiffi^h p.Bi 96. BedF Um fiQmti^ «lU tpna 
AAeii« X p. 482 b iig ^V figmrov sfi/3aXttg Smxv. lU enim 
editoiii nqHtov oorrigendam est. Porro }m>A^oy^ de lenone 
lyait apnd Athen. II! p. S91 f^ ;Kt/r^o^ pro ;^i^^ apnd Pol* 
Ipc. X 99, m pro eWr^ apud Athen. VII p» 292 b, ^'pi)- 
/iia apnd Phrynicham Praep. Soph. p. 38, ovqyiVwv apnd 
jyitiattac. p. 118 25, XQOfifiSmi L e. xQdevQtSacu apnd Athenr 
IX p. 883 f, ovoQMV apnd Stobaenm Flor. LI 2, Ivat^ 
^nd PoUuc. X 62, avaxHa&at de epuiintibiis apnd Athen» | 
1 p. 28 c, *uiQUf€iaiov de aigno Dianae ibid. IV p. 168 e, 
waxQOXiQdia pro ahxQOXiQdHa apud Stobaenm Fior. X 4» 
Sed ft^ioAawi' cnm accusatiro ^iov apud Athen. VI p. 227 c | 
in ifwlanTHV mutandum, ut vidit lacobsins. Nec fjtaxag 
Bltima long^ dixit apud Clement. Alex. Strom. VII p. 303, 
nbi ffcribe ftaxa^Q* di^Q. Nec magis 6q&q$ox6xxv^ seconda 
kwKm apnd Euatath. p. 1479 46, sed scribendam: 

iv&vs i^inifini (U 

\ wS* oQ&Qioxoxxv^ aQtifaq aJnxtQViiv. 

Hiatum in nQo tjfxiQag admiait apud Athenaeum X p. 417 e. 
Quod autem apnd Stobaeum legitur iifil ivaifins Floril. 
LXXIX 16. id in iifil &ioaiPi}g mntandum videtar, 

i. De metria qnibna nsna est Diphiins supra dlximut p. MS* 
in Ua quod ab aliia Choeriiinm ab aiiia antem Diphiiinm vo- 
eatam caae tradit Marina Victor. III p. 2558, dnUlarf potesl 
uftnim a comica an ab aOo cognomine poeta eppellalnra tit 
Faemnt enlm plorea haiua neninis poetae, ex foibng nnnn 
iarat, qui Theaeidoa et iambicoram i. e. pror 
carminum auctor perUbetnr . a Sdioiiaato Pindari 
Oi^fMp* X 88 r * AQixniSi^iMog Si tpijai /jb^ Svvwr&^w ffvyx^ 
VHV ^JiXiQQii&wv %6v xata KixQona 'HQaxJLel *^ JSfjfioi^ 
Si tvva vvv ViVixjptivai, oQfMti,^ wg iffja^ Ji(f$XoQ o tny 
0fgaifiSa noiiaag iv v$V£ iai»>fiii(o wtfOQ^ * * Digitized by VjOOQIC Sg scqmqg agfjiaT* rjlaa^v na^^ *jiX(fBi(jo. ^) 
Qii«e M C^miGam male reUalerant Fabricias BibL gr. toI, 
JI p. 139 et Starzias Fraef. ad Ilellan. p. XVI. Satis anU* 
quam poetam faisse et Aristophane priorem coUigaa ex Scl^o- 
liasta Aristopbanis Nub. 96: nQcSrov fuv yoQ Jiq^Xog i^q 
BoiSav TQV ffiXo^otfov ^) bXoxXtiQOv awiTa^s , noi^^a ^ Si 
pv %a\ iig SovXeiav iQQvnaivsTo 6 fpMqocpogf ov Sta 
tovTO Si iz^^Qog tiv» emiTa EvnoXig^ u xal 8i okiyfav 
lnv^a&i] Uu)XQaTovg, fialXov ii ' ^QiaTOfpav:^ avTot ^oK&rim 
rffo^o* Ubi qaod carmen eig JBoiSav scriptam commenuH 
ratar, haud dabie ex iambico genere fait. 

Sedbis mjssia defabalaram titalis, qai qaidem servati 
Biuit, Tideamaa. Primo loco ponimus ^'jiyvokav ^ caias me- 
Qioriam Athenaeas IX p* 401 a ita serTayit ^it eandem fabar 
lam ab aliis CALLIADAE ad^criptam faisse intelligamas : iivri-' 
HOVivii 8' avTfjiv (^hxymiv z^XiSovuHv) Ji(piXog ij KaXXui'* 
Srjg iv ^Ayvoiq. Calliadem comicum commemqrat ex Ca- 
tjgtio Athenaeaa XIII p. 577 b: ^AQMTotpuiv 8i 6 QtJTfiDQ 
6 Tov vofiov ^loiViywiv in JEvxXiiSov aQxovTog, og av iiy 
il aoT^g yivf^Tat vo&ov Hvav ^), avTog aTteSUx&n vno ^) Hos Tersas ex ipsa illa Theseide ductos esse statuen- 
tibus non assentior. Ut enim mittam tali argumento 
choliambicum metram minime conyenire, ipsa Schoijnfta^ 
Terba, iv rivt lapi/^iico illos yersus perscriptos fuisso 
dicehtis, aliud suadent. 

^) De JBoeda philosopho nihil mihi compertma est. No- 
men viri, sive illud BoiSag fuit siye BoiSag^ Sicolam 
vel italum philosophum fuisse subindicat. 

*) De hac ieg^e vide Meierum de bonis damn. p. 70 et Clin- 
tonamFa8t..HeIJ.p.95. Eiosdem legia auotorem Nioome- 
nem perhibet Eumelus apud Schol. Aeschinis c. Tim. 
§ 89 4. LvfitjXog — q)i]al NtxofAivrj Tiva xjjr^cpiafia 
^ia&ai pLTiSiva tcjv fji£T\ EvxXdSriv aQ^ovTa pieTiyjtv 
T^q nohojg^ av jiii aficpuf Tovg yoviag aoTOvg inidii" 

Hist. criU Com. -gfraec» - • * • ^ Digitized by VjOOQIC KaXhadov rov xo)fnxov in Xoqj^18oq ttjg haiQag natSo^ 
noifjadfievog^ tHg 6 avrog laTOQ^t KaQvartog h tQitia v«o- 
pvtjfiatcav, Quae si v€Fa frnnt, Gtlliades antlqiiae potina qaam 
iioTae comoediae poetls aecensendas faerit. Id vero quam 
eam ab cansam credere non liceat, quod Dipliiieae faboUa 
siire aactor sive emendator faabitas est, videndam est ne 
Atlienaens KaXXia rov xcofiixov scripserit. Ceteram ^uiyvoiag 
fabaiae memoriam habemas fortasse etiam apad EtymoL M« 
p/lJ87, in. aM anoXi^a^sig (y. Aristoph. Av. 1467) inter- 
pretatar eig trjv ^ifivtjv aneXevaj]. ofioiov t&J eig (lcg. h) 
xoQaxag^ avti rov iv ayvoieu Fortasse leg^endum avrl rov 
[ig (f&oQOV. /li(fiXog] iv ^Ayvoia. 

Porro *A8BX(pol iaadatar ab Athenaeo XI p« 400 ei 
Pollnce X ?S et Stobaeo Flor. CVIII 9. "AXeinrQtaVf 
anius nnliam fragmentnm soperest, commemorat Etyraol. M« 
p« 61 16: ano rov aXUcpm aXeififia. Sei ymiaxeiv ou 
yiyQanrai, JirpiX<o tM xtofitxco SQoifjLa • iniyiyQantat 
'AX€tnrQ$a. Ubi acribendam videtar dQafia imyeYQO^- 
fiivov ^AXeinrQia. Eam fabalam non cognitam foisse Foi- 
loei, nescio an ex his eins verbis VII 17 coniicere lifceat: 
aXeinrQ$av HQrjxaatv oi fiiaoi xiofiixol xal Avaiag iv rZ 
vniQ Juxpavrov n&Qi x^Qiov. ^'AfKfiSog 8i xal 8Qafia 
iariv ^AXdnrQia. Idem Antiphaneae fabolae titolas fait ab 
ritis Alexidi tribatae, de qaa vide qaae sapra diximas p. 303. 
Nec tamen ideo Diphili nomen in loco Etym.M. Baspectam 
haboerim CHm vko docto in Mnseo crit. Cantabr. I p, 127. 

Neqae freqaentior ^AfiaarQiSog memoria, qaam anna 
Snidas cofflmemorat s. v. "A&fjvaiag p. 138 Bernh. Nomen 
fabnlae dedisse videtnr Amastris, Oxethrae, qni foit Darii 
Codomanni frater, liliay prlmum Crateri, postea Dionysii IV 

^tjrai. Ita enim supra p. 8 correxi id qnod Bekkeras 
e cod. edidit ViXtafiivtj. Micomenes illehand dobio ideffl 
est qnen commemoral Lfsiaa c« Asojrat. § $6« Digitized by VjOOQIC DIFIIIJ.IJ9* 491 

Hmi^BCftitaB ^jmniitf eoqao movtiio LysImacU nxor, do 

CDfoft iflrliltibao vide Memiioiieiii opud Photiain Bibl. CocU 

224 p. 804 BekL cfr. Stephonas Bji. s. ▼• ^A/4.aatgig et 

Tietiet Chil. XIII 471. Ilaec qapmodo fabolae nomen et 

I argaiiieiilam praebere potaerit Atheniensibaa placitarae etai 

difficlie est ad intellifendam, aliam tamen Amastridem» a 

I <aa Diphili fabala denominatil fuerit , novi nallam : nam de 

filia eiaa qaae et.ipsa Amaatria voeabatar nil^l memoralnle 

I compertam habemoa. De Diopyaio Amaatridis marito etiam 

I Menaifder in risc^toriboa egerat* V« Athen« XII p. 549 o 

ii?e FVagm* Menandri p. 10. 

I Seqnitor AlgfjaiTsixvs^ 4^0 nomine Pyrgopoliniceil 

faeiidaaa omnia magna loqaentem et hoatiliam manimento* 

2*001 qrbiamqoe expagnationes iactantem videtur inaif niTiaae^ 

' HiuQg faboiae lecundam cditionem faisse» a Caiiimacho 

EvvoCxog niye £vvovxog ij STigaTicirjjg insariptaoii 

doeemur hia Tcrbia Athenaei XI p. 496f : JiifiXog AiQ^ah- 

uixH* to di dQicfAa tqvto KaXXifiaxoQ imyQa(fu Evvov^ 

loVy et non multe inferias t Ji^iXog iv Etrvoixv '^ ^^Q^ 

tuatt}. . &r* Si ro dQOk^a Smaxsvn tov jiiQ^a^THXovg» 

Sab £niinchi nomine laudatur tribus locls ab Antiait. p* 90 

17. 100 81. 101 29. HTQaTiciTfjv semei vocat Athenaeua 

XV p, 700e. Ceteram JliQfjaLTeixfig nomen af^ellatiTum 

foisse apud Diphiium) yei accentus docet; Schol. Yenetni 

ad Honleri Iliad, n 57 : oaoig xvQioig eig f}g hqyava^ fiaQV^ 

tovoig ^vv^TOig mtQaxii^Tai im&tTuca d^wofisva, Jwys^ 

Vi]g — avTaQ 6 Sioysvng, IloXvvixfjg illoXvviixfjg') — uXAm 

noXvviXfie ^Xivm. nayxQccTfig — nayxQaTtig aXi&^ia^ 

EiiQva&ivfig — 6 ni/ovrog €VQva&(Vfig {VivA. Pyth. ¥.!)• 

d Sfi JEifX^ixVQ ^Vofia xvQmv smQa 'uiXxfiav^, o^vvna^ to 

^m^<f sri^oyM. In hib verba iXXfic mlwiHfig SuUvaj quae ita 

milieQ^ wid(fi«Mw 9^1' i ^o^weuaig FeXiva, ea Aeolenei 

29 • Digitized by VjOOQIC 452 MPHifctli. 

poeta dacift «ont. Cempave^ tciv So^yicfAflf^v^ lifii^vtwi 
^&^ *£Xivttv apud Aeschylaili Agftm. 605, qul ailidotko no" 
Xvp^ix^g asuB est Sept. c. Tbeb. 612. Helenae Romon di- 
l^ammatam' foisse constat. 

* 'jivayvgog landatar a SdioK Ittad* # 12St tig mlJU 
q>iX6g iif *AvayVQ(a ^^a^v ri iati taXavtov:^ q^ifal. IJbl 
Didymi quae yocantur acholia 'ji^yigif habent, quod legitar 
etiam apud Etymolo^. M. p. lii 4B« Idem nomen peias 
etiam cormptum est apud Eustath. p. ?M 20: Jiq)ih)g Si 
ftov cptjalv aQyv()iov pQotx^ ^* raXavTOV. Tillbisoni com- 
mentum Praefat. ad Iliad. p. XXXIII in schoiaa Venetti 
^'AvaQyvQ(o cerng^entis verbo tetigisse suMcial. Anagyms 
notisslmns est heros atticus, quem etiam Aristophaneae h" 
knlae nomen praebuisse constat V. Dindorfinm p. 01. 

*Avaa(»L,oft€VOh laudatur Athenaeo XI p. 400 c- et Anti« 
^ttlc. p. 84 25. "'AnlfiaTog Athenaeo IX p. 870 e. ^Ano- 
"fi&trig Harpocrat. p. 41 3: ori, Si elxov iv ratg Xfiwlf&oiq 
TUQyvQiov iviore Si tpiXov {Si Jiqdov dno codd.) roV dno- 
•poTfiv, Ita.libri; recte Maussacus edidit: iviorey Jtqdo^ 
Tw ^Anofidrf]. Scd Si fortasse in Xiyn rantandum. Lau- 
datu^ etiam ab Antiattic. p. 101 10 KQovyaafiog: avrl tov 
TfQavyri. JitpiXog ^Ano^ary, 

Sequitnr *Anii7.i^novaa, Ita enim recte ▼ocatur apud 
Pollnc. X 12 et ki cod. B apud Athenaeum IV p. 132 e et 
p. ISSfy aliia libris '^r^roA^mowav praebentibns. *Anoh^ 
novaav scripserunt etiam Apoilodorus et Crobylas. Titulam 
fabulae, quem Grotius Exc. p. 782 perperam Deficiens 
transtulit, Schwel^h. adAthen.IV p. 125 rectissime de muliere 
qnae maritum deseruit interpretatua est. Cetemm ex Athenaei 
loco IV p. 183 f: JiffiXog (cod. B ffiXog) 3" ^ Soimnnog h 
*AnoXmovatjy intellig^tnr hanc fabnlam ab alils Soslppo tri« 
bntam este. At SOSIPPUM comicnm qnum nemo qaod Digitized by VjOOQIC idtin f«io[iiiifmoraTedt, elot In loctiiii foria«SQ Po«idip|pi; 
Boniea Bufficiflpdojii est* %a«nf(aaBi oiasmadl coniecturig. 
uihil lacertiaa, De Sosippo Anaxtadridis fitbula aapra dl>, 
ximus p, 873.. • 

Balaviiav babemaa ap^d AtlienaeniQ X p.^ 440 d et 
Antiattie. p. lOS S&. BoiiiTiov apud Athen. X p. 417 e. 
TaiiQV ibid. VI p. 254 e et f^taase apud Diog^enem Laert. 

II 120» Cfr. flopra p.436. At^afiaQvavovaay apudAtben* 

III p. 111 e^ *Ey%aXovvTaQ apu4 Anliattic. p. 110 18» 
'Exarrjv apad Athenaeum XIV p^ 64^ a; et^ dufoio loco: 
ajwd Polliic. X 72: layvvoQ xaX layvviov^ ^ Jiffdog &' afi- 
jp(a Ujfst^^ ra fdv iv Tfi:'Exavri noXi^xigy ta di Xa^^vvioy 
hf ^JSilifotg, Atheoaeas autera XIII p.. 499,bv 24yyvov ^ji, 
Nicostrati Hecate affert, ande PoUucem ervoris- lasimulaft 
Dbdbrfiag. Fortasae rem ita expedire licet, ut Diphilum 
Nisostrati Hecaten sub incudem revocasse et denuo edidiiae, 
difiamus. 

'£Xev^<poQavvtag laudat Athenaeus VI p. 233 a» nM 
fQed senratum est fabalae fra^mentum, scenam draraatia. 
Braarone fiiisse indicat. Titulom fabalae primos Kestitait. 
Casaubonus. Olim enim legebatur apud Athenaeum ikeavri-^ 
(fOQo^iaiv. Cod. Ven. Hamvf^cfOQovaiV, B i i.amvj]^o^ 
9^va$. SiikHlfter cod. Hurald. Apporite Casaabonus affert 
Poliac. X 191 : eart, 8i xal iUvri TtXextov ayystov an&Qti^ 
voVj ra x^^^ olavivav^ iv & (piQovaiv UqA aQQ^ta toigi 
E^vtitpoQioig. Cum autera non mares sed Tirgines mystl* 
cum iilud Tasculum portasse probabile sit, nescio an 'Elevij'- 
(fogovaa fabalae titulas fberit, AAeMens antem scrip^erlt 
EhvjjcfOQOvaT}, Brauronias Tirgines ' xaVficfOQOvg eomme* 
iQorat PhifcaeboraB apod Scbok Homeri Iliad. a 594. He-- 
leiuomm festam» quod Lacedaemoniorum propriura fais8« 
«xifitimanti etiam ab Atheniensibus celebratum ess.e haud Digitized by VjOOQIC ti4i 0IPH|tVS. 

temere ^x eo conitdaa qnod Dlphila eoinoedlate Tel nrgtt^ 
mentam vel opportanitatein praebait. Ceteroni cfr. Meurdi * 
Graec. fcr. p. 10. 

*EXXe^OQtt,0(jiivovQ liabemns apad Antlattic« p. IM 
12. ^EfinoQov apud Athenaeam Ti p. 220 e, abi ante 
Casaabonum iv 'EfjtnoQiM le^ebatnr, ibid. p. 227 e et Vll 
p. SlOf, Etymolo^. M. p. 440 40 cli. Anecd; Belilc, III 
p. 1445, <lenique apnd ,Harpocrat. p. 180 20^ ubi olim 
Ji(fi)^og iv IIvQQM. Scenam fabulae Corinthum fuisse docet 
Ibcus Atbenael I, 1. ^Evayi^ovrtq laadantur Athen, IV 
p. 105 f, quae fabula non diversa faisse videtar ftb ea qnae 
^Evayianara vocatar a SchoUasta Aristoph. Equ. 000, Pho'« 
ttd etSaida s.v. ^aXoq, 'En^Sixa^Oftevog laadfttur apad 
Foliacem X 187, 

*EniTQonri commemoratar ab Antiattic. p. OOi *jE5- 
idiatTaa^at: Jicfilog 'EntTQonT}, Sed is permirus est plane-r 
que insolens fabulae tituius. Itaque aut 'EmvQonco scriben* 
dum videtur aut *EmtQoneu 'EnirQonov scripsit etiam 
Alexis, '£7r*rp£;roi^ra$Menander*),quaevit{o8e8cribitar *Em^ 
TQonevg apud Schol. Arifttoph. Acharn. 1114. Sl recte con- ^) Fragmentia haiaa fabulae adde loeum qnaBtlvis preiU 
apud Davidem ad Aristotelis Categ. p. 23 30 fie/Avi^vat 
di Tijg 96i,j]g (Epicureorum doctrinam dicit) xal Me-^ 
vavSQog iv roig rJmTQenovcHV yvinit (ptjaiv 

Oiu xoaavTtiV Tovg -Q^eovg ayehv axoXijv, 

iog aya&QV Te xai xanov xa&* r^fieQav 

vefieiv ixdoTip aftixQov fjv, 
Qnorum partem. aerravit etiam I04 Fhilopanatf de aetern* 
mundi XVI 4. Yersam 8ecuadum et reliqua ita scri- 
benda videntur: 

(^ rdya&ov te xol ro xiotHVfV^ ua&* fffti^tx» 

vifiHV ixdaTmi SfHXQivtj^ 
Smicrines personae nomen fuisae io ilia Menandri fa- 
buia docui p. 04. Digitized by VjOOQIC ieer*MpkiliMi fahnhtt {ftateein itAn^-^^mTgQmvg^ eum de< 
iimh ftgt 'JSitMr^iifJ intefj^retftndQiii enne crediderim. Ia«- . 
leripUa ^d BMekUam Corp. Insert I 626: ^jinoXXogiii^ 
vrjg SatVQOV 'Emx^ii&fV^ De fahnleram titulis ab atti-. 
Goram pegorum Incelis ppetitis dixl supra p. iSZ. '£nU 
xJ.]7fOff laudftter e PQlluee X 99. De Eunucho «upra 
iiette.p. 461» ZufyQaqo^ e^ apud Atbenaeum. VI 
p. mt. VII p. 291 fet Stehaeum Ftor. CV 5. 'MQaxk^s 
apttd iUhen. X p. 421 e. "JiQiag ibid* IX p. 871 a. Ovr: 
aapQQt^ apud StdbacHim Float.. XU 13^ Qnqiv^ apod 
AlbAn. VI p. S6aa et X p. «Aib. 

Qnam KknqavtiiiVQk inMr^^all fahutam». eim: ia C«- 
daa eipresail PlantQac I(« eatok ille Priil«. 3i:: 
Clerumenoe vocatur haec camoiedlA 
fraece» latiae Sortlentea*. Diphltua . , 
banc graece acripsit^ V^^^^ id rnrsum deaUQ^ 
latine Ptantua cum tatranti nomiae*. 
Porro-<fijf*Via^ hiudat Athcn.VI p. Bttlf clt. IV p. ipSb, 
Lemniaa scrlpsernnt etiam Nicochares ct Antiphanea». Le- 
mniam Alexiaa Turpilii Lemniaa aIi%notiea a£Eert Noaius» 
cnias fabulae titulum Botliiua Fragm.. Com^ p- S& minua 
recte fecit Lemnii. 

Ma&vafievov babemna apnd PoUaoem X 18^ iHa^f;- 
fiitiov apnd Athen« III pi. 124dc MaiSsQaatag ibid. 
X p. 4S8e. Haklaxiiv apud fitymok M. p« 206 16. 
IlaQaa^TOV BfxiA Athen. VI p. 236b. 238 f. 247 d« X 
^ iKlZhj qnibua locia qnae aervata sunt frag;menti|^ abunde 
docent poetam liac in fabuta parasiti ingenium etr morea , 
data bpeta deacripiiisse. Jleltddsg laudantur Athen« IV 
p* 156 f^ Ilt^&Qavat^g ibidem XIII p« 484 Ct ubi quod 
GManboaua didt atibi se Tid^Qavatrig •criptum repperisse, 
meaoria? est errort ausquam edm praeterea ea febuta com* Digitized by VjOOQIC raemdnifur. Non daVito tameii qQiit^ pfium !U«I .?U9^patN 
OTtjg ^enoinus fabnlae titalns ftierit', modo ne Sfaiia Thi- 
transten intelli^as, eoius admonuit SehweighaeaserueV V^ 
qaoin Artaxerxia fuerit dux beUf, Ifasapheruis saoeeasor, 
memoratus Diodoro Sie. XIV S attisque, facile intelligitury 
Diphiio fabulae argument^im praebere non petalsae. IIXiv^ 
^o(p6Qog laudatur Antiattic. p. 101 4 et si recte conlleio 
ab Eostathio adllom, p. 1479 46. Ilolv7tQdyfi(av Athen. 
VI p. 226 H et Photio Lex. s. r, gaydatog, IIv{>qa Am- 
raon. dtlFer. verb. p. 61« De Sapphofte supra dlxioias. 
JSixslixog laudatur a PoUuce IX 81, niel pro DipbilQ 
Pkifieraonls nomen reatitaendnm est Vide qaae diximBS ad 
Philem. fragm.p.888. ^xiSiav Etymol. M. p.688 ^^ abl 
cum Tulgo editum %ii 0iX(ap di ftvi^fioviw, Gaisfordins ad 
Hesiod. p. 1113 ex MS Dorvill. legendum ease docuit Jifpi^ 
Xog iv £x^^*? fjtvrifiovsvii, 

Sequitur tAxkVdLSvvaTiod-Vi^aiiovteg iuscripta, cuias 
nullum i^uperest fra^mentnm. Eam latine Tertit Plautus 
teste Terentio Prol. Adelpb. 10 sqq. 

Synapothnescontes Diphili comoedia est; 
eam Gommorientes Plautns fecit fabulam* 
In graeca adulescena est, qui lenoni eripit ' 

meretricera in prima fabula: eum Plautus locum 
reliquit integrum; eum hic locum sampji^ sibi 
in Adelphos; Terbum de verbo expressam extulit. ^ 

Cfr. quae dixi ad Menandrl. Adelpbos. Htalus fabolae ape- I 
ciat ad imituam coniunctissimorum aqiicormn caritatem una 
eademque hora ex vita exe^dere oupientium. Cfn Sturzifc 
Dlssert. de oonsuetud. coramorientium Gerae ITdOs,. Idenk 
afgumentum in cognomine £sbula tractavit Alexis. 

irr^a TiflJr r;i; fabulam supra attijgiiiias p.4Sl. Svvxqor 
"oi laudaiitur Harpoerat. p«5S 10» ^vV(afi3iB& dupkx. init Digitized byGoOg 
I 
fttmkh QY ^^ Atb(|ii»iIQ9:TI: i^ MV e^ivHhtwf^ Mtmn 
lain mum% (BOtinieaiMit Xjy f, fSTc^ A<twl .fn|;i|i«iiMM[ 
lemvk lUffQM^tia ^, 189 8 ft PJMliiw L^ %, f^ ip$i^i^ 
Faiiaiae Mmea aSj»ofi4e,9miMw^.^q»9« .ipffnoiilW Miik 
(AttoteiMXUl y^M8«) lp«tem:^t TUwi^^ % pM^ 
nto, -cai TetoiM iiMl«n^ tappella^ TidBJbir^ . .AtliQiW' ;VA 
p. 25Sei attfjra^f^^i^ di dQ fiyt» fiHMira imf^^ Top Ji4^ 
hxxa MivavSgoc iv tS p/jtMVtfi^ S^ufiau^ nig X€A:%qp .nmi 

Bi^erQil ^ni Atbmeeiivi^ XIV ^ MO 4 ^P^u^ ksnih^mi 

t ShhBfiQ Flaril« CXVi ^^. fPi^^^U^o^^Matt |i. ,««i 

2S, qai jp^ 110 n ewleip JhMllvli lilofa]i.inM»r<i a^|A%{» 

2%(M/ntalit Peniq^ie^ ^^1^40x^01^ lillteiNo #p}i4 Ptm*. 

I tiiim I«ex«. t» T» omfi»* — JPiRdti RudeitteM eiC fiipMieaJGlnc 

bola Mie estprMam Ipee d|gail(«it Fih»1*88i prijii^ii^m Ajnmh 

I haie eaee nonieft qrbi Dipbiliii'CyreMlh t^lu^} 

Gnecae fabolae qitodiiOBieB fiieidt.iieaoiliir* < ^ ... ^ 

Biphilo et MetiaiiAr^ aeMo /Hwnr fnft, ni «e|itfntf%{ 

fallit, HiPPARCHUS, de qno nihil ^iai haee^panoi fiQidiir 

nieinoriae ftrodidtt: ''J^^rtu^oQf x»9i^$xdg tx/g cegx^i^Q 9mHffi^% 

img. ^Qificf^fx, avTm> m^ yafifov^ £^4ein . JBudpcipi babel) 

p. 248. Qaorom Terbomm sensug, si corrnpteia. vjieint.*)^! 

baod dabie. bie est^ ii fiipj^vobi fabalia Tel imiibmi vei 

plensqne npptiartim aoUennia ease celebrata. lieoit ifptflf > 

de Hippvcbo idem dioere qnod Platarelma de MenaBdr»* 

praediaaTlt: . lr(J> t^afuhn^v. avToii.ev avv^pcov iativ q\ 

«W» fi^ boo ipsqin io-oaQfiiPi iit, nt ^paedMifn jiin .teteriit ^ 

sed noirae eompediae pofiti» aDfNMeeidrtm j^ateeiy ii4q&e iliii9i 

oiperstilea £ibidinim .tltali (/y^iioc(4»^o/ri:i^oi^ 4pu4 A<bi»( *) Lil. Clyraldua Hist; poet. IT p. 784 Tertit de^ntallii* Digitized by VjOOQIC 1 •td. X¥ ^« 6<l8e. 691'o ^ «^atf ^oU«««tii X IM» ZUfQti^ 
^OC #phA AtobsehmJSerni. -Ll!f d^ et 4ichoiiM«n ai INdny-* 
Am TlMrfl^. f . "MSy itii ^M^Idtli^ Vlt tlt ^tibitiltoii! locns 
HttMir lif. 'Mefiaiidri' tit «eqtmletti ^fttisd oreAmi llltMh 
jMq1«« inJlice' «ddMor; Gft*. ad ^iMilfltfndiil FVag m» p. 74, 
Ctstenim eb hoo HlppardHb 'dlvMn» eiie vMtetar ti txAvM 
ItMlehi 'A«{;ypt{aoeni laodat AtlMn, II{ p. 101 a. 
• £.YNCEDSr8amiQ8< The^phraatt disdptilai, SQridls 
M6iUiitmi.hi8torianim icrlpt^rlp Iraler (vld» Atheiifleai Vlti 
pi BST tf) «appar aelate Metiandro^ ^iQiqQe aemiilm. Sol- 
dM 11 p. 4M et Eddoii^ Vlof. p, 38»; ovrxgovag 9i yi- 

9m)nf8Uig fcal ipbtffire* Sed otiperaise aethter Menaiidrom 
^ 'M ^kMMai food' ootoniemorfltQr ^tao epiitola» ad Poil* 
dlj^ob ^cooliiifim (Atbeniieai/ XIV pi 6990),' qoem terdo 
poit Menandri oMtaili flntfO prlm«m falmlim doooiaio coa« 
flllt e Sriidkl Jnter oetlM viH oerlptii flb^ Athenaeo laudata 
liflirime iioi %ift»At difyy^^fii» m^i MsmvSqov^ eidai io- 
cxttidQm Ubram laadat Atbenfleao VI p« 218 b. De comoe* 
dffii viri anam ' tiOTimaa* Oentflaram. Vid. Atbenaeai 

ir p-. mt 

^ AROHBDtOCJg, aeqofllio Detnodiarii, Saidao: ^A^i-^ 
Ako$i itmfn^ioyQafpoqt og xarA Jfjfioxi^vg Sy^ctxpe rov 
i^kfffffov Jt^fMO&^vg. Qal pro cm%ff§^v veotiaa ooripsiiset 
^iXtptSov, 8ed idem Athenaei error Vt p. 253 f el Xlli 
pw «lirt ofr. ftah^Mfti^. Tot, lil p. 486; Ad eaadem oonta- 
iMllu flb Arobedloo Itt ftnHiehflrebi fcotao opeotet Polybii 
loMfl llb. XH l^ ubt Timaetim ifadit tn Demeehflrem 
omuis generis conTlcia contalisBe, qaibaa at flUqaam Teri 
ipofiem oofljcUiaret, ooni|oom poetamt fnagTVQa ^poiwiAOV^ 
flb ipao fldvocfltom oiie.. UH lulem' Aroiiodiolim olfaiScariy Digitized by VjOOQIC ge)tteiilte'<6eent» tibf crii«tinrti«miai 4 1rtftii«ii»>^fil tfemddlii^ 

rem sparssrnfii levltftienl denion8ir«tn#n4 1t« ^rKI^¥%t^*fli^ 
Sj^ ^AQx^Sinog i x(0fiM3ujypei(f&g "^iyg rd^a iiotoq: **i^> 
JrjuoxeeQovg hog Tificaog' ftjoiif* dliXA mXkoi-fiilf trtfl'' j2AA> 
unecTQOv tfHan^, y.a&* w n^netQQfiam(na%'9tolkik']klkih^^ 
veifitl^ Xvnel^ &v (jl6v6v' etvtdt ^AvTtnatQbv^ ^M.a^)kek fo^ 
SiaSoxovg xal qiXovg yeyovdtag^' haqne nt Ih *AfMpttfi^*^ 
^atiani se insinnaret, Archedicns Deknoeliarem eo^i^ l^f^ 
gddil. Hunc enim patrtae et MberCatia amMiti&simliiiii'4iflligbj< 
Macedonicis antem partibn« et tnprimia Aul^afro -ftnlfeatiM*»' 
nram,' satla constat. Y. Rnbnlcen. ad Rntitinm Ltip. I ^/R^ 
Ceteitim qnalea fnerinl Archedid in denlocliai^em e6iitutti«^ 
Kae, fftdle Indicari poteal e Timael verfck. apitd'Pb%rMnm U^ 
L Jfjfjtox^Qflv '^ToiQtpeevau fiiv roig avi» fii^aiftbv^^^fi^J 
ro^, ovx Hvai d* aliov ro uqov hvq tftkmvi 'Cfh Smdat^ 
8. r. JfjfioxaQijg. Fabnlarani titulf snperBunt Jl^afiaQirtt^ 
v^iAV^ apnd Athen. X p. 46Te et BfioavQog Ibiderii t^IV 
p. 293 e et 394 b. tftramqne ex Atbenaao commemoran^ 
Sddaa a. r. ^jtQxsSixog et Endoc. p. 68. . 

. APOLLODORUS. Veteres acriptores dnoa BninB notnf^' 
nis j^etag distin^uikt, Gelonm et CarysUnm. Qnofum aitb--' 
mm APOLLODORDM 6EL0DM, M^nandtf iefote h. e^ 
inter Olymp. CX— CXXII vixisse Suidas et ex SUda^BiN' 
docia Viol. p. 61 tradit: jinolXo&ii^jiog ni^og; xwfuxog^ 
avyxQovog tov xcofitxoi Mev&vdQOi;, lidem fabnlas d tri* 
bnnnf ^ej^em,' ffnamm bnno posoermiif T^e^kAiitti^^^Ano^ 
'^aQriQ^diif fj" ^il(id€Xq>o$^ qnam 6do6 tribtiHf^ etianr 
Athehaeui' Xt p; i72^c, tibr inverso rerbovnm otifltte v<dca-^ 
tiir ^lixc9ekijpah ^ ^JnokaQtkQeSvy ^d Mem SMdisi sv ir^* *) Eiit ia Cassandri i^bs de qiio cfjr. D^jsoQ liist, I)ia^«' 
direli. p« 165. ,..!..... Digitized by VjOOQIC mmifdSfi taidiiApiiiqdQriCffjitOr ^jtmm^^^e^mm. A»- 

HflT^f^tfi . QiMie «efuiliir «J^ud 8iitd«m et EadQdaiii J^v^^. 
tfO^^lof (nio^eirfm 6. cdidd* Pariss* fide prq Jevoomm^ 
qM4:^M B^d^euk tenet, editit KasterpfB) a Aeinuie prte- 
^vee {«^datfir, TUbIub Iklmlfle de Mncti^re interpreUn*» 
^n.jUjplaffj iiQie perrara est ^nias T04S8l)t4i petestad, quod 
«tt^ eiit d^ ^oloribi» i(4fi4vaig ml dvafXTtXvroiQ autde ve« 
l|tinieiiti|h ^eiornni,, qnil^w imbata awi, teoadlms diei ^on- 
«tatf>. %)BBD .magis mirimi.eat a Bloeride Attic» p« 132 ba^ 
ijfri^ potnii^ei 4*vaanQtol ajTixiSgi ficcffHg xQi^cf^g,^ Cuias 
qa^a jml^ap a^dlim? lin. Mticf» scriptore. exempla.m> se: obtU'^ 
1!^:< ':f4iS^A^Vt <|Bm Qetooi itribuant Soidaa et findocia 
CarjBiio .adsaribit ^Athenaeas VI p. 243 d* V^ Rahakeaias 
i^ ^isjpari J^ex« p* 76« fiadem de rgccfifiaT^$di07JfOi(o 
damtatio obljuioitt ^qaam Qeioo praeter Saidam et Eadoeiam^ 
qp|i|ia8 JrQc^fi^OTodimPQg dicitiir, diserte tribuit FoUox IV 
Wf JJ?<^¥ttf^^**^^. M ^f« ^Qis *jdTTixoig xal iv y a^yigiov 
anixano^ o xal [ygofiiMCTHov] xificoTiov ixakovv, qi di 
Vif^j;^oi -«ftrro i^l agyvQiQ&iixfjv tovofia^v^ ^AnoXkoS^'» 
^Oii; dl TQV if.Ai^V^ ^ctl SgafjLa ioTi^v 6 rgafifiaTiiSio^ 
ftqiosi : |ta etiaip. X 193} ubi qai afferamtar T««as ita 8(sri*> 

, .;/t£.Tcr|v roTv Jloyi»?/ 5i T0VTi.fjLq$ doxet ; . 
• ^ . . r9^f44^d^xfiP.ov ygafifiaTiiOV fiegKf4gta(. , 
Tertlf loco, VU 190 «impJieiler Apollodori n^v^en j^oeait: 
'J^f^fieffqtMdg &i S^^fia 'JXa^og xaX Jlgaf^fiaT^Sto^ 
noiffff * J(mi^Q!ki.Qop^ Atheaaeas^ a^tem; b«nq: etVtuf fabalam 
<^y#%i ^<l«<^^f^t YU P*^d) nbi 4uod Ca8;iob0iia8 ea 
in fabula recoctam aliquem formularum aut litiuni procnta- 
torem pf|r^trictum ^uiase existfmat, «iBisensa sup^ comprabarit 
Hemsterhusius ad Poliuc. X i03« Ao ' 8ani« ilQc^ifigi^cc et Digitized by VjOOQIC f^ti0ifiiam-tliifi»miM^ «Aiiftif ADHb4iii!M>lNtni- 

flietlil iodttiMAiii^ fs. «d MevMidtte^ ;llSi%4Sfa«ifrti^ 

istcUeiiiMi ^ldtlnr Grillii te Bxl»fptb j^iBU^ qsi lilMiir 

iificem intayMUtiiB est Non, video tatMH ^uid. imfiH 

i|ao mkMiijtitidatti Umke delHllniBe <qiii.7r^/i/iarrfMi fc», l[b 

a()^t;pio^|xcfff fibrictddr, lnicrpreteiiiYiK. . Eo ^ie aoji Ifnir 

hiz dvcit. €fr. Harpecrtt. f. M #• Serfpai oulltM liM|«f 

FifaiifiaTeiSsamiog per H^ qiiae .ttniee Tem Iniiii TOiii^ail^ 

t YQofiiJumiw doeti, foniui ftft. . .Sefiit&v ^mSiiSkkm 

etitm a Pellaee X 188 at Cteloi ftbiOi .lenditii l^Ui^ 

i»qog 6 Hk(3og in Vsvdaiayri^ \ Et vitiiie it^ad AldMiiipl 

^iviiag* ftciiibftav; neqae .enim dnbitiii piteni qof u JbHiHp^ff 

falndfte de peiwmito Aitoe iater|i»taAdt .tft« ..Skmb^i IMnir 

larami. tUtili a&at V^vStjgaxkiig Phereertfls: efe mei9|i|4i^ 

VivdoatpyfLaTiag Nicottrtti, ^^vSahnatah lUMii^la^uMfiPf 

8vno^},ifAa(og Cfttini et Crobyii* Deniqpci fSi^e fmtmMk 

loco inter Qeloi ftbolts nominantor .a Saiia £i^V4fog,^i^ 

AloxQitov (ita enim Etttf^niB e cddd^^.pro M0%i^iii^%%, 

teaet Eodecia)^ earnm Siiypliiis. fortMitt'Apidio4iti fmi^ 

fuit fabiila. Aeaclnioaem iatine traustoliateMid^tBr fititimj 

coias fabaltm hoc ifomine inseripttm babemas^apadFettiuiu 

Rii ex Atlieiiaeo aeeedit *AttoX.LfLOuaa III p.Jia$<i^ 4MIA 

Carystio tribaont Soidts s. t. iyxofifibiaaad-ai et Fhitiai 

Epist. 156, eaios loco qai asos est. Kohniai td .PoUac^ X 

99, ftlso htnc ftboltm PhotiaBi Geloo tcibaiist ntmfci 

Apad Snidtm 1. I. quod olim legebttnr '^^saAAo^nyog. Mm 

Qvatioig 'IdnoXinovaif post Knhntnm I. L «it iGrttikmm 

MiseeU. I 9 correiit Toapbn S|nend. I p. 158h. ,Tjtiai« 

blmlae recto Sdiweigh. de maUere qate :»avittm .dci^llll 

interpr^tttoi ett« Bodem indice ftibiilii diMiirattt GMgriilf 

et lMpkilai> .',/imJUMiidi;<f<s.msiior sict^ dtcitmr ;PlUito 1« J< 

qatm^iiMi^ iti eliim.PV f^ AtheA L I., ^>.dA8. i> i^ Digitized by VjOOQIC Hfi AmMMB«t «mtviM. id APOLLODOauai GmYRTSOUr fnm 
IkihemMnem iroat* SnUa^ Uiifd •Ham DMMto oh ciq^ 
«kar-thatt' qiHii altfai «ivilate doMiii fherit giiite rerbt 
iHiitt .iiint>i /u^miilolM^^, *A&tf»ut(n^ mij|mmo9, firo<Vi 
^^Aftona fi^^ ifbivnvL ^mo^ loco «mflioli Moigltotias Bi* 
lilioth. Cio. I p. 175, Meiirriiii JBiUioUw Mi. p. 1438^ Fa« 
MdtM mWotli. Or; II p. 4t9. et Hett^eriiQsiai od Polioe. 
X INI' •troiA^ottoionNi AiiMe iibl persuiimuit, Geloom 
Ciii^iUim AtlMiileiietn. 8ed Atlienieltiem praeter fiaidam 
nemo ^om ni w Mtf i t, <|iii qaom de Carjilio pliQe tiiieit, hiiiid 
Ipium-ttltim Athioitlisem esae non dabitaodam «at . Kabii& 
Hd J^ttlie. iV IS opmio nsam eandemque fidoAm paritet 
irtqae Oarjwdam ftiiiie, nihii habet qno jcommendeton Aeta« 
l«m A^flodori Caryatii AthenaeQi XiV p. 4iM a iHi defimt, 
lit «^m ftfMiiihii temporiboi ?iriaie dltoat Muxwf 3*6 
iEbA«tM^g, itt|ait^ Toii' yMTa *jinokk6&mQov rov Kofianoif 
ktofkfS^^t^iiSp sii^ ioMv xai avto^. Mai^o SicyDiykn qoam 
iMftn^Aifteoieo 4fsto Vi p. S4if Ariitophaaem gramma* 
tlegm) qd mh Ptrienads PJulopatom et Saerg^ florait, 
iH vebns id oomieam poesin spectantibiis initituerit (didd" 
49mi^'}^vqfi6mgtuhf.xa:ra xiufUfdiav fUQfSv)^ probildle eat 
H^ttodoMim C«7stiam floroisee inter Ol^rmpiidem CXX — 
CXXX. Celertim qai ih Aninymo de Comoedia p. XXX 
et Qrimm. CoiiL apnd Moatefileon.' p* 597 in priistantis* 
iimii nofie comoediie poetis cecenieliir ApoUodoms, non 
dttUto ^in ih Caryslios, coins nt fmqimnlf ot Qmiiioe quin 
IMid memoiiia eat,: ita etiam ab Athenaeo L U eic «omffle- 
iiilfaftar, vt iiBfalarem qnandam onctoritiitem .ei tiibiiisse 
#tdeatar. Sodem argpmenfo did est. qttod eCbmi Terenitiom 
Me^jfvmn M PhormiosMi «d Ceryiiii» npn, quM JLiUi Qj- 
wkM fllit; poet. 9 p. MS^ «tMneri Bililioth. p. 7,9 Mmmm- 
qne e eat e ^ia tmlt. ad <Mai.eB»qipIaila.miiaipMlii«ui fiaiiti- Digitized by VjOOQIC tj qaam mm m uf k ikm m mfnm JMlt^. 
MODjmil scrfplorb m Mifai.edkl «Mfiffai«tui ilOU Faholttf 
ein» (Terenttf) •liaiii qii«IA»r ib .9leii4tlidM tHjt»» 
Utaet Andria BaniiciiM^deiplioje et He«iitej|» 
timornmenoB; duee ex Af bilpdioro> Carieiii (iic)| 
Hecyrt et Piiormto»' V.^ A»gcii'MaB KragmeBte Flaatl 
et Tereatti p. 8& Cfir. qni eodcni teitimonio liiiDi esae vit 
detur Petrerca ii) fita TerentS apod WeiterliOfiB» f.XKX9 
obi ApqUodorua CorintliiaB scriptam est* { 

Faln^ Apioliodoran Carygtium air^ AtliealeBSsm Soli 
daa doe&iate refiert eeptem et quadragiiita ^ ei qninqaiei :fU 
dsae* Tittdos idem apposnit nuiioa: a reliqaia antMi qaiil 
praeter *AnQ9cmQtBQovvTag^ *jlnoXinovacm9 rQcfftfjuxziiiiWt 
nowv et 'li^uiV, qnaa iapra attl^mui, commemoraatQr Om 
rystii fkbulae» liae tiunt. *Afi(p^aQuog she potlaa '^^# 
ff^aQ^f^q apud Poliacem X 16L *JivTiBVBgy^td!if Bfxui 
eundem X 188. Jia/ioXog apod e^dem X 15i xalk M 
^AnoXkoSiiQov vov Ka^axiov JiafidXkmv (Cod. jM/SaXto)* 
Hiya, ^ <Po^iwVf yXattoxofxoVy ow ofp&akfmi. Gatalceroi 
Miscell. 1 icribebat Jux/SaXXovru Sed recte lungeimannni 
JuxfioXto. Menander apud Sclioi. HernMgenia p« 87 yQav§ 
8iM/3oXog calnmnlatrix. AdT^rbio iia^hag Dfna eat 
Tlincydidea VI 15 et JutfioXov Nicoatiali lidiemui apad 
Atlienaeum XI p. 474 b. Recte l§fitnr margo Gcaaerlaaqp 
et Grotianni StiAaei FloriL VI 28 babet Apollodorli* 
Calumniatorei ubi Gdafordiaa - nodoi Apottodwi noaMs 
poauit. Ceterum Qatakeri argumeirta, quibna ilte «a 3qiii 
fabnla Pliormionem TeretftlHiain exp^teaaam ^eaae ^ooere eb*i 
natui eat, mireria aiiraanm trilaae Lnaadl de d%aaiia.ib« 
cratia p. «4. . / i . . .> 

Oorrupto falnlae BMiinl *£v9ia apadPoUoeeaiX'ISI(; 
"^AmMiSwqot 6 KoQiatMg 49 «^ ^Snia^ qaeaioio ^ Digitized by VjOOQIC tn JMUMOmUf raKw TMt. 

•Mi iiaite«r^CMMg«M jE:i«$>.e^ iiiliU-€r.a :ift(«r. 

fwOmfiari bUUs «mti vttfMisitpedei.Aec tt^Uqfe/iff^/^ Co- 
«mteit«aid'Adieaienai -pw SiS.b,' .FaitU# fj^ciMa^s eonii« 
«kt x^JBv^idaV mnlietein EaAaeam Tel.iX^f/iio^ qieretri- 
peoi fdbiiUe ii#mBn imperli^ftie* ; 

i Hecjra imlB vetemm. soriptojlim «omtnemoratm Te- 
ffoilii miifttiione nobiUUt» »t. lp«e qttidem Tjefenlins Apol* 
lAimft nomca.tacoit^ nihUa minnfl res ctrta eot ex.Vita Te- 
rentu a Maio ediU pi^ 38. Gfr.PetrarcamYit Tc^. apnAWe^ 
•leAafiam iiqL 1. p. XXXV et veterem dlfUsnpailiim Tjpren- 
tianae . faKnlae > pranmiwam ; tota graeca Apolifcdior.a* 
Ito.caim^iB «nliqais ^exemplaribtu scriptnm reppeffit Pigliiai 
Amial*.XI'p. 892, non ut Iiodie editnr: tota graeca Ble- 
viliiiriu ».3jcffeiitiii8 qnam .presae fraecam extempiar «e- 
qadtus mi. tf 1 initium iabnla^ a Donato serratum dooet. Al- 
iera fabnfat^ . qaam ia' Phortoione expreasit Terentias» Apol- 
lodoraa *£aiSvHi»i0t^tOQ inscripserat. Tereatia8Pirol.2o; 
•• .^ ^\ Adporto.no vami 

v\. \ fipidioaaomttionqaam Tocant comQediam 
p . graeofii laiine Pfaormionem nominant', 

qtiia f Bimaa partes ^i agel, is erit Phormio 
\,j . parasitna, per qaem :res geretar maaime* 
VM 'nonatna .grittia ^oris Terentiam nccaoit: haM enim 
^punl. tranfltalmt fabulailL Epidicaaomenan. dictam esse 
ii^icUa de qna. indiclnm est; aliam esiie Epa4ieazome« 
BM eifiBdem ApoUodori: d^bnisae eifgo dieere Tereatiam 
S^ldijcaaomenen. Hoe Donatt teatimonio conOsns.Bent* 
Wlia.wtiqaam lectioniom Epidicasometton» qnarn tenet 
attim fveteb didlafiaUa: TereHtii «tota graeca Apoilo- 
dorn Epidicazomenos^, extnrbare eiasque Ijoco Epi' 
0»a Qmcileii in£erca non. d|ihit^i^|t« cNfiv. eat, iaquit, 
«Via4.ici«i fioii^ta enoria arf^^ai TerMtiana^ ciim f«ciie Digitized by VjOOQIC «•nlgen pwnbmm KrMfcwoBMMiH Nim ut igfUitfm$^ 
caaelor» HaifAcratioHe^ est TiifO «ribt ile faa lia mA e^l 
«debeat tii liHilirinoatilni loeari: tta imiim^i^v^ eat 4« 
cqna Iii4ieittiii faetttm eat: et talia «tiqiie.liie a Terentlo 
«Ifldadliur PhattiBBi«> Pemiaait Bentleioa ^lyiterot. qift 
Leett. Attdoo. V p. 98 haee aeripaits «ApolloAori ^EntSt- 
€xaSifiiPQg olim eililtt, diTeraa ab *Esi$SMCf^fiuvp^ «x.4iia 
cPhormiofiefli asntt tranitulitTerentiiM; haiie ettior ii«criplam 
«fniase 'EmSixcf^fUvtiv yei ex Tereitlemi fiibii^ ieat ^nji- 
«feotam» cflm noA tavenia .puellam» ae4 Phormip^ nomitie 
«pnellae, iilTenem tn ludieio ooegerit^ tlt dttoeret amatant»» 
Enimmo nt mittam Bentleinm hop feote. laterpretari 4^ 
Stxa^fiiwrjv pntliftLm d.e, Qtta ia4iciam factam ea^# 
qao aeosd nttllaa Dnquam acriptar yerbo intdixo^ad-a!^ aaaa 
eat». mil^i quidm naoqttam probabile ylapni ef t ApoUojoRPIi 
dnaa fal^ulaa^ altemm * Em8$xfx^iiivn alt^m *E^mp^^ 
fisvog ia^criptaai.» docuisse^ qpod fgo tum den|am^ faetttm 
credam, ai rem i^yiore quam Donati qui fertor aac^riMo 
munUam ▼ideriQi^ JSadem Kuhnii foit aeiitentia ad PpUufB^m 
X IStlj profaata etiam Hemsterhuaio ad X 154, aed. qnod 
addit lUO) prfpriafabulae (^'EmSt^^^^iiiVQv) auctor^ fciiia^ 
Diplnliun^ .nilnl caossae esse yideQ cur diversaa aac|ofea 
coafudisse Donatuii]i atatuaniuf. jklihi quidem utrumqii^ HO- 
mim..ddem i||biiJke coflfen^re itridptur. 'EniSiXfc^qfi^v ai 
ioMcnjfsl^ 4#^Uod<^os, fedt hqc propter Phojrmioiiemit qnl 
se paternun Fbaw Wil^^am sl^i|lv:et, i^eoque caua^ ylqj;!* 
nia auscepta Antiphoiiefn ji|i iudifao ooferet nt ilUm matrii- 
monio oibi iniigff];^., |laque P^ormio insSixdacito rp fi^ai- 
VM top *AvTi<fwv^9 . quemMvvo^Qin imiSifcq^it^p, tov 
xXngctv tf,vf^ dii^tpr ^i^ qqi alii. heiped^tatem Tif»4liBfi|. ^» 
Afey^ jie Prpc». Attip..p* 4^ 56. $|ii 'EniStxainf^iv^v in- 
acripsit, id proptjcr P^nium fecisae ptttandas fflti qo^ |% 

Ilist. orit. Coin. gratf«. BO Digitized by VjOOQIC 40ll AmMMm QiM»m9. lemdeRfe^Tllimione «iftrit AB<f^h#Mm «li w iixirtBi 
^iMc(^.' PMftUr i^iMtar Mdtm fabQhi^ fWiB Apvilodonn 

xee^Ofiivr]^ liomiiife frefimitarf. Cel«rQm ^JBntSimS^fMivnv 
iiiillM, qvod sdom, oomieao ocHpsit; *En$t$MaS^/imiV 9Xiiiem 
praeter Apollodiiriilii M^poemnt fifpliilas Anaxippna et PM- 
letho. Pliomiiouia paraaiti nomen, ut hoc oddiim, non fictom 
-ifb ApoHodorO oed e rel TOritate daetnm fMme eollifu ei 
AHienaeo YI p. )M4f * AQiaiohriuoq — nagccffitovg iva- 
^ffiqftX *Avti6xov f^p ww fiaaMwq Sii<3(t^xt^t, JfjfifitQiot 
1i# toS noXgOQXfjToS JSilkeyogav rov 7tVQt6Vy ^&itiixov il 
'^OQfiUmr^ fi^tpit ilina videlnr Phoniiio ftaime k tpm 
ffii ^iit/SSA^ iiidteehil Aipoliodanur, V; PoUnx X 154* 
'" " S^qttitmr HQfo^iiti^ofiiVfi ^ 'Ifiation^Xt^ apad 
^HienaeQii III p. IQte. Ita eiiim tnote Sdiwelghaemenii 
edidlt InMrpMiio tjj tpio Ubrl carent Idem affert Pttiloictt 
^lbMaar IlQOi^^iCu) dotOk IlQotKi^ofcivfi dotandi. 
Hiniil reetci Chrotiiia Dotatam reddtdft. Deniqab Stfc^t' 
ioftfi^fiv habemtia apnd Alhettaeam VI p. )HSe, lAf qnaffl 
k!habrephon Yideatof^, henc *e prioribaa Aprilodori libuUs 
'Maafe eonili^aa» U qatdem parasitoi iUe Olympladm GXX 
M± anperayerit. Tltdto fitmlie Iitid6 eemel 4atfdaltt^ Apol- 
Ibdohia CaryaUaa ab Athenaeo I p. Hdi 
'*' Praeterea deicem ApoUodoti fabnlafMk tiluloil oommo- 
^raiba tideo, aed hoUa palriae aifnifieaaone aMltat ^^ ^ 
aiaeHbendae afait incertoa haereia^ finbl nMem M^ '^^«^ i 
^oi ;a^ Stobaeahl Floril. CXXI 18. ■Jt<p'aVi5ofitvc^ 
iWd. Lill 4k JtafiaQtavviV Ibid. OXIX 14, nU quum 
margo Oemerlanna 'Apollodorna Aberriintibaa, Oro* 
fiadaa kitem Aberrante praebeat, Fabridaa afilqne *Jn(h 
fh)yxotvorna ; raecam tttnium feeeranlt. Oahfordlba demum e 
tMS^ edidlt ^ JbtokXoSto^^ ix /ttafiapTixvtmog, caiaa loco Digitized by VjOOQIC m 

vidi«ii«^ id ipmn AfftMae ^mur «I fntfliiiiB M( ftbulMi 
d#|l«» JSiisAm CikiilM MiMii ktiHW tidilar afMiA jIh* 
liittiii |u 391 I miAiamz m^tim^au *JnQUr^P Jm* 
H»f^PQiv^ (fert. JwfHi^av^va^)^ Ila «didit kiM Sddc^ 
nw «t ^ Beltlsinija Miotiftkoiiini BiU. CoU. jk 481^ 
At VVctaiirii t^ Dbte. p. JM4 II. ia iodiM pri 'Jm^ 
^r^ k^^ asuMrH^ tmde aiiluikiiiiiii^£jb^ A^ 
•oniidiiiit; viain inCelliiM «MiediitM mimm Mj| Vikke» 
HafiiMy «iii in iUo .aiie^^i ApoUiidori nenili Jbtere ^«t 
raty fD§Q ifAfei c;mi«ct|irie.pactaliiie. /"«jlttrtfLe ImInk 
mm apad Stobaeam Flon XCiX 26, jilii 4lrMtei. Af^elif jr 
dornft JUeeli, Geiaferdliie ^JmhkMfdv FMm^ifas* Ite 
T«Ke ee m e fdii m liiteriplem ^Une qdie erediff Aiete fiiei 
nerat in Gaietie, fno tilttie fabak ferebetiir Sepelri Be» 
pbii, V. Jltliett* iV p. IMe. Be Petidippi reoitfl iifr^ 
dieetor. JVee male tamen Fai^wav eliqoit .eedbeBdtmi 
comiiiel» qne tileie fdmlat docQerenl Nicodbaree et Akadi. 
Uqne ^ipimi «t anne video proft^oil Teopiee Aid» ed 
Tbtoerw P p. dOS. Sed teneo laiMag^ tmno.JSvi^sfi^ 
?ov^, liabettei epod AnMttaiBm differ. verk p^ ISa^: nbl 
qOQm mi^: kifater ip 'JEfiifio^r eed. ParieH piesine wwmi 
habet <TV^ i^i^tf. Kiid-a^dov apad Stubmwn FJteiL 
CXXI 14. u/axati^ay ibidem CXlil 7 et CXVl M^ 
Iltt$8ioy ibid. |;<I1I 7, eam lenunate ^JnoXXodkidov Ihu^ 
i'^i pre ijpe reele Qaitferdioa JZa« jtgi» Atiftte ile imp «et- 
aeraa: in Paedlo. Nec nfioat torrapte kgitor C% S: 
* AnolXoSfiQOV ix IlaidiaVy ebji itidem iv IIa$di(f iitimidnffl 
Tidetor, qoi ireqoentittimot ett eomoedlarom indix. Ileni- 
fti ilci^AoT^^^oiuWi^et/i 4Abemet hped Stobeeoin XCfS 
n, qodd GroUnt Tertit CfrGomtcrip.ti» ire^tiaa epinor 
ftctoroe ti Impettorei tranttolittelc : ^oee (eeeieret 

M ^ Digitized by VjOOQIC 4M AMHMMIlM. MmHtm m>FAHdw •p)t«M«Mtt toM||iMI .m.„m^ ««,. 

IM, 'Pvtiiioe- e mabudf t) «t^trMiil* >(«l»«B«ft*«Me») 

e >«itou»), :.ai|i .«d «o«l«Mr Ari»ll<MloM» eidoeB»ri«eii. 

t«K Ohirns qoi fMtum «it l^ F%bricbM.t|IU* Qr. H 

p. 4S» liltMr tUoloe .tibaUtnm ApolMori^eiieperit, iKeat 

ee iMe «4 Fr^w. i«e. hh. VI mtfuoteUmi». DMi|Qtf ^a«<i 

ia^Mose «wpieetu.. e.t HkBcIieJlii. ^ de Oi« f. M, 

Al?»llo(lefl Ubainm a^nidtK liHcriptMB eomMeniortri in 

«yiloio^ «mk P4 tM as, eteMwB M nt «»rar^dqQ.m 

««Mwre «Ix lta«rt. ^ Ifcrqm felwierom i,lei«ei,lie etrf noil 

MiMMm» ;vii» C«.7e«e Mb^^uim d«»» fai^eate 4««» 

'^ A* ontioei, fa^eteg, ^ ^i,^^ ^ B«n»eit AN- 
Weru.el»«eGeUii.dTeCi3»rtim^ «nii|im.tiei.4|«ble« ptarim. 
«^i'*H. iiitifoirertiBl. E.' hoc. ffpi,e«..rt ^«»10«,}?«, 
*-* «d tdgueimperiion*. M^ Polte X l(»:.tf««a- 

J^^iiC^«o« --^eet^ ^ee m^ f^^ Mi 
AtldW- ote^^ft.^.^ „tr««peApoUoien« «ome*. 

ptlOl, yi«rro«e^v dixi» Owjetfc^ te.ie PolhreeX 15*, ad 
9« ta»m vide q,«e ce««e«t.tue eet LebeiddM I. I. 
P. «I..E-WUI .i.ei.m« foit riiAt«oon,m iwa aome» f^i. 
Digitized by VjOOQ lC fm¥ ^nA 9M. X 15«^ •» Tcvka» iyMin^omAm, ^W Idtmi 
Qtivi «il: apiiA Sttlilm •» ▼* et Pliotfa«: BpM* IM p; SUK 
Knilaii Mto lUgMm ^aod Aalfattifw f^ 1«1 1 tex l Ap^ioro 
«ttBltt ua&iam pri> ircy^£^aS/<iri) el ^v^nmrnatiiroiB oo^* 
teataneaA in trai^aBffieto aptid Stobaeim Flor. XCUI 7: 
ff^voiMV y4 roi^', &a0roff iv tatg att^laig 

CkeriOria item ^raeeitalia est Terbam iifyodotHV^ qoMmqwm. 
•iae Mta tranmiasam a rollace VIII Z«0. Aatiattic. p. 94 6, 
*EilYoSo[XHVi ^igxav rp avvrj&tiec^ * AnoXXod^affOg. Neqae a4 
iliam speetaBl haee'PliryiiicIiiEcL Att. p.844. i^oSot^ oi 
mtai^ To a iQyodoxiiv na^ot, nvi taiv VHori^mv xwfd^SfHv^ 
olg Ttai avtotg ov mwriov. Ifee Xima&ai oo qoo earynUaa 
■eaiapowiit apad Atfaenaeum VII p. S80 e AtHcis freqaentar 
tam fiiiaae pataTerim* Rarissimam Ev^r^g aecaaatiro eaaa pr9. 
J^fiokig f^l JSvfioHg in eodenf Atlienaei loco p. IS^a: x«« 
gcFWtmH ri^ oivov Evfioijg. Gatua formae exempla e So^ 
pfaocte et Xeottpboiite exiifoavit Herodianna apad Chocror 
boeeam BeU* Aneod^ p; 119S: atjfiHt^vtai, 3S o "HfjwSyofVog 
noQa t^ SotpoKXti tovg fiaml^g (Aiac* 986\ ,9m tov ii, 
yQafOfiivQvg xara rijv airiar«Ki}v, oiov 

toii; ti i$aae^x^S oXiaag fiaadijg. ^ 

mt H nmi ntxQa t^a Sevoffmvtk tovg vofing &^ tov fj^: 
Deaiqne eaava commemoraa^nm in fragm. apad Athen. Ig 
p. S pm attioo iativa* 

ANAXIPPUS. Is Soida a* t. 'Avt^nnog e» Bodoqia 
Vtal. p. 60 teatantibna floirait temporibus Aniisoni et Qc^e^ 
tril PolSor4Setae, qaem Aiheima occapasae conatat. Qlymp» 
CXVIIl 2; Fateiaram das fMttaor iTe) ^n^e oomme-. 
monarttir «tnli. Kx \m*EitkSfftai6fkiVov habemQe.epttd. 
Aeibmmn iLf A. XIII 4. KiQavvog Uudatui?; Athjsn^ X 
P-«iftf fi Anitttliix ps 79^ Uute flihiiiae nomen im^^ Digitized by VjOOQIC tm IMI » Dinti^pl ^ritlitkflr e^gnolftiR^ K^dwJ^V 9^ 
fgU falmfiris itkUr ta aieiila» dapibts prifiKat iibiili^eret 
V. Aik«ii* 1. 1. *q«ii eattdem IMMiliim kcmiii •ontaMnMTkre 
▼iAdtilr XIII p^ et^t, ubf habemna AiMipfam &v Kifiav^ 
povfieifio, pro -qao IsK K^QavvS mxtxhtmimm esae htnd temare 
coniioias. Ki,&uQio8ov memoriam praeter Athenaeam IV 
p. 169 b^ nbi eoquinaria liistmmenta reoensentnr, servavit 
PiUnx X 94. ^pQsaQ 9eme\ ad partes Toealnr ab Afhen. 
XI p« 486e. Dnbitantius Anaxippi fabuiia addo 'EftcmXv- 
0t6fi$yo¥ laudatnm Athen. IX p. 4(^3 f, ubi qnnm Tulfs 
legatsr 6 naQU 'Ap&ifiTKo riS xttffiiHS paynQog — h t^ 
*EptaXvntofMiv(^, Victorius Var. Leet. XXXVII f», maDifesto 
«Srrore, Arehippi, Valcketiartnft aiirtem ad Buripfd. Hlpp. 
p. 865 Ir et Piersonus ad Moer, p. 74 satia prelMbiliter 
Anaxippl nomen restitnernnt, 

PHILlPflDES, Philoclis filkis, in praestantii8ha& na- 
rae eomoedlae poetis habitus, teste Anonymo de Oomoedia 
p, XXX^ el Gramm* Seguer^ apnd Montefalo. BiU. Coisl. 
p. 867: unde haud male opinor apudTfletaeii nota^ comoe* 
dlae principes reeensentem in Prolegomenis ad Lycophronem 
p/256 scribendum suspiceris: *Aal vboi, MivavdQo^, 4>Ui7- 
fiwv, 0i.XinniSf^g xal ^Xij&og nokv ^ro edito ^vXwritav. 
Sed de hoe iam siipra admonui, Saidas de Philippide baec 
^odidit: ^ilmiUdfjig^ xwfji^og mi avrog ttfg viag nvip^ff'* 
Siag^ vlog 0iXox}Jovg. ^v Si inl tijg Qia *OXvfmmtog^ 
floruil atitem Olympiade CXI» quod sf Terum esset, 
medlae potiUs quam novae eomoedlae aecensendum putarem 
PhHippidem , eamtjao aententlan noa male quia PiatoDii 
commeAoratlone in fragmMto apnd St^baeum IrXVIII 6 
^ntrnttari^t Atqui idem flpnd Platarchttm Vit« D«nratr, 
p. 894 e; 960 f ei Amator. p/ 756 f aderblssime «sngiiai 
StniiN>rf«m, I>^meirft ef Antifoitl. a*iIalof«m InlpuaelittMi- Digitized by VjOOQIC Bbo «atia tertn ^UIglttr flolrvlMiPUHpp^ kitar. 
0ijnr<*d6iB CXVIII et €XXU. qtiQd qoltleai eliaw m 
enifirflMiliir fsed LjraimaAi regls frelie flerait Platereliu 
UeflMtr. p» fiMc: ^v 6*6 U>$l$nmdfic JlvakftJ^iov tfih$Q 
xal mXkic d§* mAtw 6 Sij^^Q §v €7tm&ev vno tov fmo^ 
iU«g. iiwu^ 9i ml ngig ngi^^p avt^ nmi ngdg mQAvtwa^ 
^vavfifif^XoQ anctvfipjag iha* ml ofAei^. Lydfliadiiie enifli 
re^efli ae •ppeliui iattit Oljmp. CXVIII 3 et obiit Oljflqp. 
CXXIV» Hie adde quod qoam DeflMtrto teste Diedero Sic. 
IX 110 arciionte Nicocle mysteiiis Sieanniis isiliatafl ea« 
•ei, id ipsom Pliilippi^efl irrisltse dicitar a PlotflNiio^ V; 
Demetr. 1. L id qaod ante Olyo^. CXX fieri noa potuit. 
Uaqne aat corruptoa est nameras Soidae lefendafl^[ae in^ 
rng (fxi * OXvi/Ln^aSog *)| aot acddit iUi idem qood flMdtfa 
afiis acddiMe CUntoflOS Fast. HeU. Prooenu p. XLIV de* 
coity tit Pbilippidem conueom confanderent com PUU^dC 
eoy«coiitra qnem acripserat H jperidef , et coias mafiiieiitia rtr 
Mtt iooosqne i^racboit Alejudi Aristopbonti aKiaqoe mediac 
comoedlae ceriptoribas. De oeterk PhiUppidae rclHls.flildl 
cogQitnm babeinflf nisl qaod erectae fiiit faomo indoliA et 
ons libertaie tanta, ol pdstina. comoediae Tirtos et fbrtitndli 
in ec reriBisse Tidcatur. V. supra p* iSS, Neqne pomti^ 
tebit legisse quae de ingenio viri Piqtiurchas L L tradifUtt 
aUMg M aca^ 6i>a to ^&og eiSoxifAH (tT}&' avktK^, mQt^Q- 
fiag ^vttMf4nkafuvog. (pilof^vovfuvov Sp nov* toi Avh 
mfmxov ni^ avtov xai, iinovtog <^Si 0iX$mtiSfi, tivog 
ooi tmv ifuuv futaSa))^; ^fUnvov^ €(pn «ctf fiaaiiaii fi^ 
tmv anoQ^f^tatif^:^ Qaac etiam aliis Platasclii locia tiadaaf^ *) Eandem sententiam peoposui Proleg. ad Menaifdraiii 
p. XLI V} ubi operarum errore impressum est (>xd', 4<iod 
paoptcr CliiitaMim Proccm^ Fast* p. XLIV» ^ Digitized by VjOOQIC tv i liMfA* «i StoMel Ffor. SLIX 19 taiiMffik Mw* 
11» nliiiiBev prodic» OelUa» N. A. III 16. <I^JiUinM^, 
«eMm^arum poela:lUit4 iffiefatts^ «elaie Itiii eAiei qilafli 
cin cerleQ^ peetenmr praeler 8p«m Tieleiet et-iaedaeiHAe 
«g«il4efet, iBter iUad g^vdiam. repente oiertaas est.:» 8i^ 
miUa item de aliimm peetaram obita narrantar, v. e. deSo* 
pkede de Pliilemone de Alexide. Cfr* qaee attuli Prolegg. 
Menaiidr. p. XLVI. 

Fetalarum , qaa» t|widraginta qaattaor enm SGripdise 
Soidai rrfert, titoii aaperaant quindecim. *A8wv%a^o^v-' 
Ott^ badantnr a Poll. V IW et Antiattie« p. 80. 101. £« 
Uk UkvAm maliercalarum eoetam, quatia iiie eat quem Di-^ 
phUaa vm Tlieaeo apud Atlieu. X p. 451 ii deacrlbit, Ado^* 
nibron • aolenaitatem conrivio aMiaque iudioria eeiebrantinm 
repraeaei^aafB videtur.' Comparare lieet Dionysiatnaas 
Timoelis. De Philetaeri Adoniazosis supra p. MO egimus. 
Aristophanls Lyaistratam fuisse qui Adoniazinas.iiworiberent 
deeet 6diol« Lgrs^ SitO XHti^ ix rovtov (pvopter Adoniasnd 
inettotiam) to dQSfia ^ASumu^iaa^ im/gigjowmf ov xa* 
AtJTtf; naQotnolXoTq 8i OQy^dS^vrp^c^^ fV9ia£x§4 Amr^ oi 
8flpu}t9X£ig oi8i €tTayfA$vov£. Uiii. eorri^e obtter ^aiaq 
pro Aiom^ et T&vdy/mfag. Amphiaraum semel eomme« 
morat Athenaens lUp. 00 h. 

Sb^qfdtutjivavi foa^g. Ita enim vooat fiibnlam Atheaaeaa 
VIp.ftOea. IXp.ll8le. Eodemque modo apud AMiattiel^m 
p. 110 Vmfioyjolaiugi ^XmniSfis ^Avavavovap^ cofxifen^ 
dnm esse monai ad Fhiiemenem p. 850. Simlliter holas 
£ibttlee mmen corsnptiim esi in margtiie Stojiael Flor. I *1S| 
abi Gesnerus Phiiippid. In Ananeusa, Gaisfoxdns au* 
tem e coniectura edidit <PiXmni8ov * Avaviaaig^ Sed Idem 
LX.yrn i iervaTlt 0dmstlSov ^Avciveoia^g^ verum ^rft^eti' 
ii%uiumi.'Avari(mii. SmaaB etiatunMlisw Qtti^esapioail^^dids Digitized by VjOOQIC , m 

llM#v4%ftl« Sfiiwei«liu|it«ear tX..f,i liSTV BmOid^. fiic^ 
taiie jiileiligtf^quam Mi tiiciifM dies^Verifiii^giiit^. ^^ 
nilii tftulu» Ikhmk» FliitolvMiee '.4»^4M^«y44i^i qi^ 4«: v«9-. 
ittla npiMVMetBitte SnteUif fc&dfit jrMetiv. 

*Jl()fVfiou m(pav4(^fi,Qg cenel eeiiiiiuBiioritlir. Alfce- 
nMi VI p« 23tt«, nM eoiivieridw neaoi^ quis deae^orQm 
bdmiiiQiii iimnlovTmv /isjaiKm) i|i8#leiiiia «I Iuxtxrja, fiios 
tmie et ergeiiieie Tiiia ntf ilieit: nQQXkQov Si ifuil^^^. 
itvmmfiivtpf iS^v iQ^fkg^ Ad quM ell^r interleeQtor n^- 
^det:^ 

. 4ifUh$ tovTQf^v m\ vnv h^'^ <, 

&v ya(f^ am&p t$g, (v&ifg haQog ijQTuta^v^ 
Qote poelrenui tlteli retion^m litis ex|fteditiiit. Ihc eadeia 
faiiulo polb«i9i eMe lisi^iGor loevni ali Atlieii. X) jp. 78il f 
omisso titolo «ilatam : 

TumwQQ^* £v iSjig ti miQsai^Vfigfiivi»^ 
Smavt» XQvaS, TQOffkfU^ vn tov ovQaviv^ : 
im^On^oflf' \,iymf§ ftiv f^Q MiaTfjv idiiv\ 

nQfiinnQi^ii^YVQf^t^iSokf^^Zovgim^- ,.. 

Ueii Ae.li0e yeiisii.ii^ PoUnceii X l&T dll^erim: 

iMf0m« slx^ t^tJpfQof^iOVT^ ayov' SQ^fjiccg, 
Cetentm .«nsptcerf lieet Strttlidis et AntiplisDiS: fslmlArmii, 
eodom titaio inseriptomm ilmUe f|iis«e «rsQinontaa^ , 

.^Aa<v$ Jiiiiemiii epiid Atheaieam Xiy p.;969d.:et 
PoUQeem.VI.54« ^it^xiaSa* daob^ loNds oowmmora^tQir 
aPiUaeeiX 88 (aU snter INLeOiCiium ^Xf^aSn^ legebstavpfq 
wioMii^ai^) etX 87, qaibai ex {ocl^ ed iirgainf ntQor. lab|QJl4e, 
nUiU pmCcilfiif. jNQHHbbqrirei timeii ii vorisiiiiiUtiidtiie Kuli^, 
Bii ionii^aBi idQlleroi pfritri&3G|8S.e lifio fsbals poets^ sii-^ 
8^c«ia(|^- Vvintiys. fliesj^li.J.ip..*n. JP^x.aai'^ 
biiditar4Afli«l|iiiils#«p» {QSk. ^«rO^Jii^fMiVMmii-^M}. Digitized by VjOOQIC «f» 

betmit apud' AtKeoeenni XV p. tO^e. tpmm •6igiiliftl bu« 
nitfro SW(tHfili6mii¥ appvlM PoHn IX M. Fertam 
QHtifliqaiB .cettfmi^efidttni, ut tMslQt ftbttlM Ibeiil ^i/m* 
nliovaai. Similiter NieonitchiM Ineerlprit ftbnlini Meuu' 
^hm)<m$. 0$kmSiXfpoifg Undst Stobeeoe CVIII IS, ubi 
Philippi nomen habet eod. A. Trinetvelkit omiiso fabn- 
tee titDlo ^XmniSm. Cfr« tnprt p. 818* ^^Xa&r^wuioq 
Itadttnr Photlo Lex. t. ^. etmiiMfifa. ^iXapyv^eg AOm. 
XV p. MOe. mXa^x^g Anftitttie* p. IM. V. tqin 
p.4S5. Deniqae ^PiXiVQinidtjg i«adttarAntitttic.p.ll2et 
Poilnci IX 88. 88. Cfr« toprt > 841^ Qate prteteret Fbi- 
lippidi tribaantnr ftbnlte, K6&oqvo$ eiNavvwVs de lit vide 
^nte diximns p. 108 et 8<S. I>e tllt ftbolt T^Mhvg fi 
*I\9nonmX7jg Interiptt et Philippidi fortttte rindletndt ui- 
firt in Epimetro dicendi locnt erit. 

Inter principet norae eomoedite tadoret htbaitt# grtm- 
mtticot Phillppfdem tnprt monni; ted Attidtmt, nt tetttis 
tate rttio ferebtt, foit paollo negiigefttior: neqne Id fa^t 
yeteres eriticos, qni etm ipttm ob etnttBa PhUlppldte tacto- 
ritati non mattnm tribaebtnt, -reiat PlNrynlBhnt Bel. |^. 80&, 
Poliax IX 80. Sed hi fere non nttl tlngoloimi Toctbulo- 
itim lisnm nottrant, ex quo ^enere qote tn frtgmentit ob- 
tervavi f6f e htec tnnt. Itt ia&a^v dlxk pro i0&is$v tpnd 
Athen. VI p. 880 1 9 amo^taaig de loe6 nbl Tioiim eonditar 
tpud Antitttte. p. 80^ icigfi^ nnmero tinf ulaH apnd PoUoc 
H 88, iffWfioMXaxiVHV t tnbtttnt. ^fjmiio^coXa^ fotmttam 
tpnd Athen. VI p. SOS t, gVfAtj pro aravaknig tpud PoUuc» 
IX 88, oatQ^ pto oar^iov tpnd Athen* III p. Mb, niii 
tcriptit oatQH* avakiftpetg XfnaSiKg ag mtgi&tiMi fiot* Porro 
^ifal pro ywatitig tpnd Antiirtttc p. M. QtttmfDui M 
qnidem tHltmPherecrttet tntot eti Porre^ M^>^pt«> «opisifa» Digitized by VjOOQIC mm lidttl f»i9^ apoi MliM» IX »^mH\m^ l^rii 

&pQii Platarch. Deatlr* 12« Mikk^ reUfw. Fomr \%m^ 
ubi i|Me nofitlordni ▼ertoPDm nsiiiii ntltrel locQiil Iimni: 
Pliotii Lex» p. 860 26 Haiiioxafimft mQuatop i* ^ Uyi^ 
Tm^ aida xai Tc&twfHfSfpm U^$k$nmSns fi^ itViH^if. Simili-* 
ter iile atan Teriii dpmxi^iad^ai de epiiiioRtifatts dieli p«r*: 
«triiisii apad Atiieii. I p« 28 c« 

HE6B8iPPCJ& De Hegesippo (tnStrilMiroL H p.«ft 
icrilrit: ' Jlyii(unm>^. ovrog iatiP o KQfafiilog imnuXQifj^ 
vo(;, ov doxit Hva^ 6 ^ Cl»iA««mxoff (orolioiioni dOi Hoton^ 
neso tfeU) Jmioadivu imyQaifofUPOQ. tHv dQmfMtwv ad^ 
Tov dari fpMTotQog^ fog *A&iivatcg. Hnnc Hegooi^an&i 
qaoBi Demootlienfa aeqaolem faiose eoaitel, foftam mi^ Bt.. 
medioe eom ^olfa oomoedioe odscripoeril Fobrlciiifl WkL> 
6r. II p. 418, qoem sefoiilafl eol ReidLiim.: VUL Iwfljib 
Aoth* Gr. III 8 p.^ 90h Sed Saidoo ODnfadil dironnorfmoi 
homioeo, Hefeg^p«m «omicom poetom et Hefesippoiii roirtn 
torem, cui vleteres cHtid duao J>emo8thenitf otrotiaieo ,l<i*^ 
boernn^^ oltefom de Holonneso, olleram de foodew tnmf 
Alenndro. V. Rnhnken/ Hlilor» cril. ora;!. p.LXXIX. Hone' 
Hegeolppum oratorom, Hegeoandri frolDemt ijpiom >AfNMhif{ 
nea ^<») por lodftrium CrohyM mMBiiie oppeiUaset,. nmto err *o) Orat. c, Timarch» p. 86 gqq. cfr. Plutarchua vol, II 
p, l^ Pratik. et Hes^fchiua s. v« KQkt^ikog* Noifiinis 
rationem Scholiastes Aesohlnis >^783 Rsb. lano reddit, 
quod He^esippus i\lei(ftT6 ri?y 'Mff^kriVMi itfii^wtalti 
r&g TQijiag, scilioei ano tov hqm^Iom ^^oUxmm Athe- 
niensiiim, de quo satii constot ex- Thuejrdido. Aiius 
Seholiastes Hegesippi» fHnd eogiiomon did tfjv novti* 
fiav haesisso narrat , quod quo speotel wM MS €om* Digitized by VjOOQIC MV' - IIMiilPtMtf ': ' 

fM M«| '«ir«MrftM MMolarinHrfm nbt^'^. Hl 
p. «tB * MkMi«itte«Mnii» «i Mkek. X >v 4f04 alUqiie 
Stldie Weo^dtMpii He^^t^piiai «I Ci^liyfam, poetis wmicos, 
^ «M MdcrRiii«e hiribe«daai ■tfcl etM peiMtderait His^ 
tlppM evfttor si idM ftiifset iiai 4^ndMe , non dttUttti po- 
tiH qillii PhitftrcifM Ylt« Deuoitk e. 17 et Apoplitliegu. 
p. 1874 eittt rei ketorM ediMftitafM fiilsset. Aecedit 
tenporQiii ditmsitftft. Jie^iippM mtm ontor, nt Tidimni, 
DeMoili«ii«^ tanportkin tixit, comieM eutein vix flomit ante 
Olymp. GXX. Epicams enim, qaem esftgitet ftpud Atlieii«euiii 
VII fU 87114, ftolioiftm AtlieBis ftperait ftetfttic ftsno XXXVII 
lioe oftt Oljmp. CXIX 1, tesie Apollodoro ftpad Diog. Lsert. 
X lA* At fbrtftsae no fteripsit qoidem SoidftS itft at mlgo 
edltar. Nem qaam PhotiM n. r. 'Hyiiamnog ct Hftrpoorat. 
f^ HH Mdem plftife qme Stiidftft de Hegeoippo ettalerint, 
ft^ omimis postremloiUift, qaoe origificm Onoirift MBtfnent, 
veAift ^i^ ifctfiarmp avmv ete., liead ttmere kift Hege- 
ft4|tpf 'Cemlci.QeMn prftofifenfbi^B eeie eonBrifts* Cete« 
rMf i*«brMao ettftm In eo AlHtilr qmd HegrOsi^pam patria 
'ffttmtliioi^ fiiiiae dimt, qoM errorM fteearlis repetiit 
8ftll^ft%ii« fti Athem X p. 489 d et iteialiiaft L 1. At Ta^ 
fOHtiaM n eomico pMte ^ fiiit divorMftsinuui, ftcrfpflitfuo 
'&l^()rvrf»tf' doqmiBiiioTfttft ftk Atken« XII p» 516 d« Feba- 
laoeMimiftllllegesipptof.qaiMeeimiift, dHss, elterftm ^jiSel^ 
^01 Hmtif^Mi' ^iUta$foi laterftm* A4elpboo Isadat • pefiam.eat, nial forte de Crobjio famoao lenone eosi- 

•tftTit Phtftills Lex.,;p. 181 KQtafivXov ^vyo^ inV no- 

^ wnQ^v ino noQVQ^offHOV dyo noQPag , sj^vrog. . Cete- 

!»•' fam« Hegeaippum nee eomicoriim. l^diMum eSagisse 

i 4ocet Aeacbinis acbol« A1S, i4.orat. c. .Tim* § ^?! 

ixwp^dfjAt} CMO mQ)^g r^i^ ii^fiV nai fnfi ta (poixixa Digitized by VjOOQIC BicttMfrvf. .• •i ii j»! , scrno* MB nUiiMsi». fim^ift <^9mQog dtciter SuIIm^ idratf ;«d fteiti 
T«at VII p** jm^A; ;.AAi <aaitd«a kttne H«t<^pittt fyvl%m» 
•ft^Mi^amnhft^^nA BiEftLkQriiiii! AmvMk QeAU p. llfi^: 

^V i^^ ii£}^fia\mif&^)fJSatims JBatmn^ iwf* 
'Hfi^aimifciS^ti.M.mi awQ^pof^npgt^ 

h ?lifH mhi p^UmfiKM 'ra Kait^.^4»f.nfi^vtp ji^kiA 
eiiogii|B.npyo9BU^;dii fM fBBin^ dniriidcft. c«^t«fek». 
ffior«^fr^>di .4i»i.£a|te9 ipad;AUuii.. IX fv4Wiir 

So^^(riMi|[r:tmii|MM.fhiplBtai»p«illo iipiriivreii. ;fa|fit.i4^^ 
tQm est. Forttise igitQr Bie^Boe poeli fiut ^HKftoediie. 
Schweifhaeaseri ritiotieai, qoi Sosiptirfia. kwic . nostniiii 
non diversam polifail m fiopftro piVidiit "vorfto oOQimeaio- 
rasse «Qfficiat. ■, . . ... ,, 

EUPHap^ Ath^nieiimu ^oidai: Mfpf^v ^»(149^6^ *A&n-^ 

^(Ofou.mmu tcotlo Eiidocii Viol^ p. l8B^€¥f^4 Mi 00*» 
teris €pi9 ,$nidi o^tnieiitleai. Aimx9^¥ ^ i<wlo:Mtf<i«fB 
•cribf|i|ia«i,.%iiod inuHeliM «frioon fu]Mo.c()iilai4oftim8iB)4 
laqdatw A^iMBOo.yUjl p.8(i^7 i, cniMslif iiliial liHcpMiaai 
f#iarpip| iii<!atja«i tiil^et.r itf tfi^ a a id i^rtai' vooaatilr ¥Qi 
p. 94a4%.,a>t.%hMi(hai«ienii Stipbvoiita> MiaaiimDi8nf 
(haiie. e .8«i^ .«oMiiliflt*; Svvitfiaft^i. IX.^|i^:l67Tjitf 
QitaQol IX p. 809 b. Praetenaaj faadaataar :^kiiihBahia 
'^^«^fto^^e^MOrlX tw.8af0>di 'iitfa(o;^£0«#k@ 1MI.XI 
V* ^3%; 4ii.»IWMi|ciiirti.iBt. oiifl l|hifi>Bii#liaiiioaUaMH Digitized by VjOOQIC ^vMHulMtem 'maMli f(m» ^iJfi^«r«^^i A«|wtii«iXV e 
v^ XCVUl l^ ^ktSv iyiafamk^ XXTBl JiJ lit //«- 
:^4t$Svfiivrfi.' jMtem UI p. 1M4, |a>i>> ^uo «eifc{4 an ie- 
«fMdam iit Ik^xSiihfA^ , qni AntifirliiBeae fiibiflae titiilui 
#it« De ipi» vide qnae diiimne- p. •9M. Fabutenim titotos 
^memphmti ihmi mfirer eqaMtm ei BniArb mediae potios 
quam novae «omoedhe peetis «eoeiseiidaa > vldeatDf» Acce- 
4k^^|Md*:^lm Jmatmi oemMemorat, veltttt Yhoeaicideni 
4)itydam et Pltyromitellom' apod AAm^ Vlfl p. 84< b, qooi 
4km< i >m«dlee- «etaisr poelis' eifgilari liidei», «• >|p« -ib An- 
di|fcin» AtbeMtt VHi p.^MlSfv llmoeie Ale^dt el-enMno 
misore ibid. VI p. 241 b. c. Nihliomiims DOTaef^elitti ttibee- 
diae babeedtim eflat, docel ipiignb locns InttftM fabalae 
apnd AlheBaenm I p. Id^ nbi eoqant Soteridia • dSteipalum 
M teelit» ^ffil Micointdi d^ iicpliiiimitm edeMnm aj^tTtrit: 
^EjHii ^&ti9^g iymipL^m Sunt^iSw^ 

' 4Mv anixovu n^unoie ^f^^quiw Mrt 
&ffVfiQ im&vfAi^aavn ^j^^t/ia/i^o^ fieaov 

NiiMmtdes atlem) quem sui nomlait primnm et Bitfayiii! 
regem fnltte probabile. est, regatyil Inde tii Oiymp. CXl 
mide «pottnm mI fiibiUtmi ex qna llltid ^od dfaci frafni 
Hm pttliam ottf «nle Oljrmpitdem eemesimtm Tlgf( 
teslmK T it do Mii ipoUiltse. Neqne repngntt imi^ tetteBi 
iBut !lMM aped AtbMaeom ili p. IM d^ uM partter 
fBlii qirfdem «mgislram Itiidit, qei Calflmedibni^ qMa f< 
iMer Olympladem €XII — CXVl ienilioe ^iomAati tbIi 
iidmuii,#mime appettTettl. _ . 
\ . JfJLGfiON, ApoModori «miyslii tieqtellt, pikrli *rt 
ihidhlM oiM ifiisgrtliiatt AriiiofiMit grmMHtid MSiflM Digitized by VjOOQIC nncmA l t Mii i J ic^ t»n Atkcol» litolat ioiw dn p jcHH t Athe- 
nteuB VI p. 211 fi 'Ma^^ o wfimSanmdg ^ &(^iv&iOQ 
fiiv ^- S0Mino^ fMv6favog^ iit *i4htavSQiia 8i Tji* ifAti 
xccTa/iMvg 'Ttai- i^aaxakog^ ftvipuvog twv xata 'xmfiMdiav 
fitqdSv *j4Qi0roffuPovg tcH y^fifiM$xov. Uem XLV p*9t^9k 
Maxiov d' o £$xvmviOs rmv -fiiv xaTa\*j4noXi»84i^v t^ 
KaQvat$oP uof^t/dionoiwv ^g iati xml avrog, ^ovx i6id$e^ 
S* 'A&ivYiOi tag xt^tfiimg tag iavtm), a)JL* iv '^A«|m^ 
Sgeiccy |i*a€l«^ inlefiecilfas 6 ygaf/ifutwmdg * AQiVtorfaVfig 
hnoviao^ ifvaxok&ami nw^ ^ivg mvi AlexaiMlria^ ' ifjuum 
MmlM «UM ddcuetit^ im attfeonim comieotiim iililorlo wAtH 
potuisse non ii«go« 8ed ^osm don dolrfltd yomlt qoitt 
Maebo et mI qul alH forle poctatiimAlciandriiioraili eomicae 
poeai operatl aaiit^'), attieae eomoediae ing^i^mn et inde^ 
lem expresserittt, looum ci inlcr odero» comoediae aadorea 
non denegandmii pdtavi. Ac aetale vad'>»ide iqiiae •opra dieia 
Bunt p. 44i}» •YoelioHH eita- indoleif pmiaolaro prseeoniii 
omaC Athenaeua I, L p. S64a,..iuilH po«t aeptem iiion 
poetae inferililrem ftiiaae Alaebonem iudleaas, ^v i* aya- 
&6g noifjt^ ^y.rig alXog tiSv.futa tovg inta. ^^> BA^ 
dem loee ptr^egima aervatam eat epigramma cepnicllro titf 
inseriptiiiiH 
T^ xwfHMibyQi^^ xoifffi xovif zbv tfiXocywva 
^iooov vntf tififiov Qivtm 'Majpan tfifjOif^ ^'} Callimachu» q^uoque conMiedlas scripsisse ^uidaa f^ci;*. 
' Inoriiie prodidit. Sed huius testimonif iides nescio aii 
fco eieTCttir, qu(M eundem etiam trafoediaram «uelorem 
jMatH perliiiiet. . . L, ' 

^*) Sx hoc Athenaei loco temere Fabriciua aliique at 
tragicorum ita etiam comicorum poetarum Pieiidem 
A/ibjx«^dri%e, laiiMiC ^oiilei;^,\Lft^ Vid^ ^^if^ l^clicdas Digitized by VjOOQIC BAM. 

a^o^ i^ins Xii^pav tjp^ifk^ccfy 
. Toito S' Q nQi4ffivg'igst* Kix^m^<n6X$g.xfiA mtiifdNtiXu 

itftnf OT ivMova»$i SgifW my>i^t fiiXi. 
KtMafam fitiili iopemiil doo, "uirv^^*^ «^ *£motolny 
i^d Alkea* XIV p. 664 b.€ et VIU p. Si^f. Prteterea 
Ijietn ftcvipiiit XQMg ^crribae senariia, ia qoibuB multa iuqI- 
leKliu festire dieta liend inelegMiler rettnlit» Ampii, nt vi- 
idetur, opc«i« fnifmento piQrime cerfSYil Atbeaaeae. 

.0ATQ- Uic qua aetete ilonierit optiaie cAgnosei potest 
19 flBtofdi» de am. et adidbt. p. £5c» Abi Ar/ceifliai feqaa- 
tti Iniaae,^ Ckentbem iusiMe ditftnr: xmM^^r^ ^V^ n^- 
Xm.^Hmv 'A^tailotbg oTf n^gJiiUcm9ny oxix^V inoin- 
a*V;/*> :xe^4^ * ji^iMrifro^ -ii titv. KUi^i^jStm ^ P*^«- 
pui4fj$f^^w 'iHiXknyn^ laki^ pvo Bmtjifi MtShf^ Ba%iQVi. ,\U 
«nim .eottataiiior dioitiir. AtlieBaei^ .Male ^^A SoidamJ 
p« 4M et Sttdoeiom pi. fta «Bripttim «il Batto» Satto^ m^ 
lu^g^ S^ccfiata fxvtoii\2:vvfianawv^ *-df^5payivoff, ^v*p- 
rit4k^. Ncque veetine &lobac»a et « StQba^a Pi^otiaa Bi- 
btfotb. 167 p. 874 BaS^wv^ eodem TitiQ qno %vi m plerit- 
tP9, .i« bia eliam « Piuiarcho. Vit, AgeaU. (i. p- U3 Cor. 
reete scribitur fiato, Sinopeuaia historicaS) apud Strabonem 
Ba&mv appeiiatun \0 V« Eberii Oiisaert. S^e. I p.OJ?. Fioruit 
igitur Balp, eomicaa circa Ol^mpiadcm CXXV. Fabolae 
clua commemorantar qaattuor. uittiaXog apod Stoliaeam 
Fioriie^:. XCVIII 18, aire AitfaXoi, qoo titulo etiam Cri- 
tonlB ikbnia fnilV ex cod. Vosfir* Ibideni CV 80. E^d^^yi- 
f o^ Jial^Qljaa iq^nd At^naeufn , XIV p* 662^0» ^A^$qo- 
^oi/oy ibidem IV p. 168 b ct VII p. *79^ nbV iPktooi U 11 *') 'BoJf^ imot^ noa f]^^ bttlii locM Bath^ acri- 

paimna pro Bato, p. 485 lin. Sl ct p. 486 fin.\^. Digitized by VjOOQIC / BAXiK aVMICU8« ipaOBI«ICII>B«« i9| 

adseribebaiiir. Id«m Titiaai occapaTerat AthenaeBia III 
p. 103 c et VII p. 279 a, uhi .TlXdrwvog Uvva^anatiSp 
laadabatar, qoae fabala recte XV p. 678 f Batoni tribuitar. 
Flatonis iilas fabulas ease non posse certissimis argamentig 
dt»cui ad Menandri IJiokovfiivovg p. 150« Ceterum yetas 
esse Titium e Suida inteiiigitnr, utramque fabulam in Piato^ 
nicis enumerante. V. supra p. 166. Argumentam fabaiarum 
Batonis maxime in irridendia qai iUis temporibas florebant 
phiiosophis^ Cjntcis Stoicis Epi<;ureis» positum fuisse efr^ 
gmentis intelligitur, eoque spectat etiam Plutarclii locus. 

EPINICUS. Eudocia p. 166. 'Emvixog Xiafiixog a^ 
](aL0g. Twp dQfcfidTiov avxov ' YnofiaXlo/ievai» Eadem Sui'- 
das, nisi quqd verba xco/iixog agjiaiog omittit. £t recte qoir 
dem; nam noTae comoediae poetam fi^isse Epinicum vel 
hoe documento intelligitur, quod fabuiarum uaam teste Athe- 
naeo X p. 43Sb. Muesiptoiemi nomine inscripsit, qnj 
fuit historiarum scriptor magnae, apud Antiochum M. aucto- 
ritatis, ex quo Epinioi aetatem inter Olympiadem CXX — 
CXXX incidere manifestum est. Atbenaei haec verba sanl^: 
^Eaivixog yoi;y, Mvt]aintokif4ov avdyvaa^v noitjaqfiivov 
TcSv loTOQuSv iv alg iyeyganTO cjg jLeXevxog dnr)X(piuatS^^ 
yQaxfjag dQaiia MvijaiTiToksfjiov xal xiOficf^v cofTav, xixil 
ntQl Tfjg ftoaecog raig ixeivov XQ^f^^og qxnvatgf inoiigae ki" 
yovra xtX. Quam "^Yno fialXofisvai ins^ripsit ffilmlaBpL 
laudat Athenaeus XI p. 469 a. 497 a. 500 f. 

FilOENICIDES, Megarensis, quism quam Qesyi^hiiiH 
8« T. dvvaaai atwnav Dionysiis .arhiiais.Antigojii e( ^yvrV 
foedus lusisse dicaty apertum est eius aetatepi inter ^jjnpiir 
dem CXXVr— CXXX ponendaip epse fi^buiasque doouisi^ AUie- 
nis circUer 0Jyppia4e centeaimf' viceaima septiffla..Seddlgiiiifi 
est Ue^f^ehii locaa qm totus adacribatur volc I p. 104k. 
diy^qai* amTidv.i nQulTOM naa^ ^(f^$Xii$QV MtyaQia^ xi»- 
HisU crit« Com. gracc. 31 ' Digitized byCjOOQlC 4tt • wfvfeiriciDBt; «reiiHFPm. 

fgixoP froii;ti}v, iy matei, Sidaaxovra ammtMxpm tiJi' dtw- 
intoftivfjv bpioXoyiav mql rcSv dtaXvinav ^^vttfovov xal 
HvQgov (hvloft^vov etneiv raig avhjTQiaiv ovtug* Jvvaaat 
aiMnSv ware xag diaXvaeig avvti&efiivovg xeXQayivat ^o- 
xefv. ' Quortim postrema iU «crlbenda TidentQr; elneiv h 
xaig :Avh^Qiatv ovtwg* 

Jvvaatti aitanav; B, wate tovg tag dutXvae$g 

avvti&eftivovg xexQayevat 8oxetv (Aeya. 
A liUcitiibuA et tibidiiig freqaenti!» comoediftram titaii. Ai^ 
X7]trjv seripAeraiit Pliilemon Anaxilas et AntipIianeSy AvlritQiia 
Menauder Diodorus et idem Antipiianes. Ac ne trticaias of- 
fensioni sit, vide, ne long^as obeam, Dindorfium Addendi« 
«d Aristoplianis Fragmenta p. IV. Praeterea Phocniddia 
laudatarMi^TovjUcyT^AthenaeoXIV p.658i], quam fortasse 
rcctius Miaoifievov Tocant Suidas a. v. <PomxiSt]g et Eu- 
docia VioL p. 428, ct <I>vkaQ%og ab Athenaeo commemo- 
rata X p. 415 e, ubi iibris dissentientibas Dindorfins Otiap- 
Xov edidit, ut Tocatur ab Eudocla 1. 1. non a Suida, ut 
Bindorfius refert. Utrum rectius sit, quis discemere au- 
tit? quaroquam scio etiam Sophilum et Philippidem do- 
caisse <l>iXttQxov. Incertae fabulae iacuientum fragmentum 
•erraTit Stobaeus Fior. VI 90. 

POSIDIPPBS, Gasandrensis, flKtis Cynisd. V. practer 
Snidam s. t. HoaiSmnog Eudociam Viol. p.859 et Stcpha- 
Bum Byzant. s. t* KatravSQettt. Hunc Sutdas tertio post 
Menandri oMtam anno, h. e. Oljmpfadis CXXIII anno sc- 
evindo tcI tertio, primam fabuiam docuisse refert. In nomi- 
itfs ircriptnra ita Tariatar, ut ab aliis Tloaidmnog, ab aliii 
IloaeiSmnog scribatar. V. Hemsterhusium ad Poliuc. t 
f», lacobsii Animadt. ad Antiioiof. III 8 t>.941 ctSchweig- 
haeQsemm ad Athcnaeum III p, 87f. 118b. XIV p. 958 £ 
noaehSimnot didtur iit epfgraphe aUtaae in Museo Pio- Digitized by VjOOQIC ClenieBttiio iroL III. qaani Mttrl Poridippi ima^inem re^ 
ferre post Groaoyiam monnit Winkelmanniui in Trattato 
prelim. IV 126, Lyneei, comici poetae et grammatici, ept- 
itolam ad Poddippum commemorat Atiienaeus XIV p. 65S dt 
Auyxkifg 8* iv Tfj nQoq rov xwfAixov IloauSinnov imaioiSi 
<Ev xoig TQayixoig (jftial) na&eatv Ev()inidf]V vofAi^ui £o^ 
(foxliovg ovSiv Siaffigfiv^ iv Si Taig laxaa$v Tog *Att$xag 
xiv alXmv noXv nQoix^^v.:^ Fabuias eins, in quibus fuisse 
Vias iatini poetae imitatione exprimerent Gellii N. A. II S8 
conttat testimoniof Suidas ad quadraginta fuisse scribit. Ti" 
tnii commemormtttur duQ de viginti. ^Avafilimav apudAthe- 
laeum XIV p.651a. 'JtnoxXnofiivfj apud Athenaenm 
VII p. Saib. XIV p. 659 et Poiiuc. X 98. FaXaTfiQ 
•pod enndem Poiiuc. IV 175, ubi Saimasios pro rakaTJl 
miit Fakateia» Sed nihil causae est, cur receptam iectio-* 
nem desemmasy quam confirmat idem Poiiux VII 111 et X 
21, quamquam boc ioco cod. Falcic* liabet IloaiSmnog iv 
lakau. Cfr.p.467. JtifiOTag iaudat Photius et Suid.as s. r. 
nanaxavetat. '£Qfiag>Q6SiTov Stobaeus Flor. LXXVII 7, 
'EnioTa&fco^v Poliux X IdO. '£<p€aiav Atheoaeus XIII 
p. 591 e. KdStava idem IX 28, nisi KvSwv fabulae titUr 
lus fuit, quo nomine drama inseripserat Ephippus. AoxqL* 
img affiert Athetiaeus III p. 87 f, ubi cum oijm legeretur 
AoxQoiai^ ex cod. A nunc AoxQiav editum est. Mious rect^ 
i(1tar Fabricius Bibi. e;r. II p. 489 Locri fabulae titulum 
hAt Mfraf^f^o/tifi^Otf fahufailaudatur ab Athen.IIIp. 11S>« 
quae MtTa^fi^QOfitvoh Tocatur a Diogeoe Laert. VII .S7 et 
Aatiatticista p. 14)2. MvQfinl tffertor a Stobaeb Fiortlegt 
XCIX 89 et CXVI17. Tituhim fabube de formica ioteUe- 
xitGesBerns: i«ctina opinor Mjrmecem firi nomen fuisse 
dicemw. 'OfAoiovg idem Stobaeus babet XCIX M. Jlai^ 
8iov Alfaeiioeus 111 p. 94e« IlQifvofioaxov (dem IV 

81 • Digitized by VjOOQIC 4M pof ittiprat. «UTO. DAKoxmir»* 

p. IMf. £vVTf6rpovg Idem XIV p. BS9Cy Pbothiti. ▼. 
iopitva. 0ikoa6(fovg Dio|penes Laert. Vlf 87. <{>iAo- 
niToqa Antiattidsta p. 03. XoQevovaaq Athenaeus IX 
p. 874) e. Ceteram quod Fabridas Btblioth. 6r. II p. 490 
ieribit teste Oronovio in bibliotheca Medicea (piat. 87) as- 
aervari Tolamen continena fra^^mentam ex Posidippo eomico 
de vitae necesaariis], id qaorsom spectet nescio* 

Pormagni aestimatam faisse Posidippi poesin ez eo in- 
Idligitar, qnod praestantissimis saae aetatis eomicis adnome^ 
ralar ab Anonymo de Com. p. XXX.^ Novidornm reriionim 
et flignifi«ationum antiquis Attids inoognitarom exempla in 
fra^entis obvia fere haec sunt: xd&alos et xdro^g apnd 
Athen. XIV p. 661 f, iipfjrog collective de piscibua mimitolis 
ilHd. VII p« 301 b, xoQa^ de ianuae parte qaam xoQdvrfl 
Homerue dicit apad Poliac. VII 111) dpaatQOtp^ pro eo 
quod hostrates dicunt Unterhaitang, Coiiveraation, 
apud Athen. IX p. 377 b, /3aQig i. e. oiyJa apnd Stephanum 
Bycant. p. 154, ngoamnTHV tivl u e. dXloTQiova&ai^ apad 
Photium Lex. p. 439 4, SmxaQ/xa apud Poliac. III 101, 
Qiaxog iMd. X 139, nQiaa&av mercede condacere apnd 
Athen. XIV p. 659 a, OQfjLBVa apad Phot. Lex. p. 348 4, 
i&M(i6g pro ^d&og apud Antiattic. p. 03, Xvfiog famelicuB 
api d Athenaeum IX p. 377 a. Sed noio haec nunc copio- 
aias penequi. 

CRITO. Novaehancfuissepoetamcomoediae docetPoUax 
Onom. IX 15, ubi eum Theophilo roig vawriQoig accensetor. 
Ftibnlarate tituli supersant tres, AhwXol apud Poliac. !.!• 
iPiXonQaypttov apnd Athenaenm IV p. 173b et Msa- 
atjvla apad PoUucemX 35, nbi cam nomen XQdfi/Sarog ex 
Ehintonfs Telepho et Critonifi Mesaeiiia attulisset, se ipsom 
has fabnias legisse neg^t: esse enim ex ingnobiiioribes. 

BAMOXENCS. Suidas: JafAoisvog, 'Jt&fivmtog^ xa^ Digitized by VjOOQIC DAVOXJBII09. SKMBTBlUt. DlOXIPrSI. BTBrBANITS. iSS 

y.6g. twv dQccfnccTtov avrov £vvTQOtfot^ wg ^A&ivcctbi 
liyH iv TQtTM (p. JOIf) JHnvoao(ftanoVy xal ^Ectvrbt 
ntvd-cSv, (ig naXiv 6 avrdg iv ivSeyMTM (p, 46^a). Eu- 
docia Viol. p. 131 non nfal priora verba habet: Japio^evo^^ 
'J&jjvatogy xojfitxog, Novae fuisse poetam comoediae docet 
irrisio Epfcuri in loco apud Athenaeum III p. 101 f. Quara- 
quam quum alio loco apud Athenaeum XI p. 469 a. Adaet 
mentionem iniiciaty quem ex Athenaeo XII. p. 582 e suh 
Pbilippo Amyntae filio merceuariorum ducem fuisse conatat^ 
faciie quia adduci posset, uft Damoxenum mediam aMigisse 
comoediam censeret. Sed Adaeum ita commemorat, nt tum 
iam mortuus fuisse videatur^ Ceterum minus recle Damo^- 
xenus Tocatur Athenaeo I p. 15 b. 

DEMETRIUS. Huius "JtQtonaytTt^g hudatur Ath©- 
uaeo IX p. 405 e, Vide quae supra disserui p^ 264«. 

DIOXIPPUS. Suidasi Jtci^innog, ^A&n^aiog, xtaiii-' 
y.og. dQafjtaTa avTov' *AvTtnQQVo fioaxogy ^ilaQyv-^ 
gog^ 'loTOQtoyQacpog, J$a8txa^6(jnvoi^ Sadem En- 
docia Viol. p» 139, nisi quod pro Dioxippo Dexippun uomi< 
iiat» Idem vitium Suidam ebsidet 8. y« KwQvy.atog, und» 
Fabricius Dexippum inter comicos poetas recensuit Biblioth. 
Gr, II p. 436» ^JtvTtnoQVo/ioaxov et 'laTOQtc^yQo^^ 
(poVy qua in fabula fabulosos historicos rississe Dioxippuin 
1. 6. Vessii Hist. graec. III p. 359 coniectura est, babemua 
8p%d Athenaeum III p. 100 e. ([>iXaQyvQOV ibidem IX 
p. 413 b. 496 f. 502 d. 0t]aavQ6v apud Photiump. I9t f» 
JiaSixa^OfMevMV fabulae, quam probabile est Suidam ex 
Atbenaeo petiisse, nullum hodie restiginm superest. 

STEPHANUS, Antiphanis aut Alexidis filius. V. supra 
p.376. Iliud probabilius videtur propter eaquae.traditAnQny- 
muB de Oaa. p. XXX de A&tiphane disserens: tcSv Si x<u- 
ymSuSv Tivag xal 6 STBCfavog iSiSa^»v. Auctor fttit Fliilo- Digitized by VjOOQIC #89 STBPHAIfUt.. 

laeonlt ab Athenteo XI p. 469« Jtndttt, calai fabnlae 
qaod tri^mentuai fuerit vel titulat indleat SGilicet piariml 
iltlt temporibat Inter Atlicnienset extiterant, qut, at erant 
peregrintrnm rerum tviditsimi, itt demum tibi egfregle pia- 
cerent, tl cam alitrum gentinm ^^) tum mtxime Sptrttno- 
rnm moret et htbitam ttudiose imittrentur. Ptopercalo 
tmicta et vilibus ctlicis, quot ccTiXag Demosthenes in Con. 
p. 1267 iinminat, indufi, barbam ad enormem iongitudiuem 
alentes, iilavie sqaaiidi, tristi torvoque vuitu trucuienti per 
plateas incedebtnt, ingfeutes manibus btculot gestantes. Ita 
fere hos Laconici morit tlmios detcribit Aristophanea 
Avium vs. 1281 sqq.: 

ilaxcDVOfiavovv anavreg av&Qwnoi rdr*, 
ixoficoVy inelviov^ iQQvntov^ iaooxQatovv^ 
mvrdh* eqjOQOvv —^ 
Antiphtnes Archonte apnd Athenaenm IV p. 143 a: 
ixHViav (Lacedaemonioram) tiSv voficav ficd-txtiov, 
anoXava xov ^wfiov' (.ocfti^ rovg fivavaxag 
fi^ MxaifQOVHy fiJjS' h£Q' imCi^Tsi xaXd, 
iv Totg S' ixtipujv €&taiv ia&* aQxciXxog. 
Flatarchus Phoc. Cap.lO: ^v ng 'j^Qxt^fiidStjg iTiixalovfjuvog^ 
jiaxmviati^g nciywvd rt xa&siuivog vneotfvij pieyi&H xa\ 
TQlfiiova ffOQcSv dsi xal axv&Qomd^wv. Platonis locos qui- 
bns Laconistae isti grapbice describunlur composuit Stall- 
haumius Prolegpom. ad liempubl. p. LXX. Hos Igitur fto- 
ainet vmjvofiiovg aTtaorioxaixag ^VTioxovSvXovg i^MTQi^ta- 
vag^ nt Plato comicus eos appellat loco tupra p. 182 ailato, 
Stephanns in Pliilolacone videtur deridendos propinasse* ^^) Foisse itfdem qul ad Thebanoram mores teto com'* 
ponerent docel Antiphaiieto fiibalae fitiifain Odo&n- 
^tHog. Y. tupra p. M9. Digitized by VjOOQIC TJ1B0ONETU& JIuiic qal patHa Tliesgnluin Tuim^ 
didl HarleaiQs Bibliotb. Gr. U p: 500, cum cooiico pQ^tt^ 
eonfandit aliQm. icriptorem Tlieognetam, cnl fuerunt qui Or- 
pliei Xoyovg uQovg tribuercnt» V, Suidas s. VQ(fivg. D^ 
nostro ita acribit Suidas: OioyvtiTog, zwftiy.6g. tttiv S^aiicK^ 
Twv aitov iaii (paafia y (pUaQyVQog, KivTuvQog^ w^ 
^AO-r^vaiog iv JtiTtvoooiftataig, Simiiia Eudocia VioK p. Sd3. 
Qoi unde Centaurl^ quae Lyncei fabula fuit, notitiam 
bauseijnt, non apparet. (U^kodiaTtorov habemiia apud 
Athenaeum XIV p. 610 a, ubi ridet Pantaleoutem , qui cuni 
Tbeopompo fabuiae ansam diderit, faclle suspiceris Theogue- 
tnm d non antiqnae» eerte tamen antiquioribus mediae co- 
moediae poetia accensendum esae. &Qd loquitur Theogne* 
tU8 de Fantaleohte tanqnam de mortuo. Itaque propter 
Stoicorum irriaionem ia frag^mento ab Atheinaeo III p. 101 b 
lervato eam noTae comoediae poetia adnumerandum putavl^ 
Praetereaeiu8 0aa/E«a i^ ^PilaQyvQQV commemorat Athe- 
naeas III p. 104 b el XV p^ 671 a. £x hac fabula Plau- 
tum Mosteliariam auam, quam passim Phasmatis titulo cltar) 
Nic. Loensis EpiphylL V 20 docuit^ expresaam esse haud 
improbabile videbilQr) si qois argameutum fabulae FiautinaQ 
consideraTerit. 

His eoram poetaram nomin^ 8ubiun|^am, qui inediaenA 
an antiqnae comoediae adscribendi sinl certis iudiciia indftt 
^are non licuit. 

AL£XANDER< Titnlua ft Boeckhio editus Corp. Iii- 
Bcript. Tpl. I p. 705 commemorat comoediarum poetam AIe<; 
xandrum, Aristionis filium, Atheniensem, in Charisiorum cer- 
tamine Orchomeni, Boeotiae arbe, commisso victorem. Ea 
inscriptio qaui|i ^x probabili computatione ^ioeckhii ad Olym-? 
pjadein CXLV pertineat, vix a me impetro ut hunc eundem 
ease putem Alexandrum, cuiua Jiovvaov JIoiov Tiyovtov et Digitized by VjOOQIC 488 A1BXAK0BB. 

*^E)Jvriv ad parteg vocant Scholiastes Homeri Iliad. /216 Athe* 
naenalVp. 170 e, Xp. 496c iet Antiatticista p. 96 83, Biqni- 
dem ex titaiisillis probabiliter efficias Aiexandrum mediaefiiisse 
poetam comoediae. Consaito neglexi JliTiokovg fafoulam a 
Zenobio VI 11 laudatam, quam Suidas Alexidi tribuit. Vide 
quae supra diximns p. 396. Neque de Helena res ita 
icerta est nihil ut dubitationis reiinquatnr. Vide p. 370. Sto- 
baeus setnel nostri Aiexandri sententiam posuit Fioriieg;. 
LXVII 12 rapiuiov agsTfjg ian ytvvaia yvvri. Quem ver- 
sum Alexandro Aetolo tribnebat Naekius schedis crit. p. 7. 
Alii fortasse cum Gaisfordio ex Euripidis Aiexandro ductum 
putabunt, cui quidem opinioni ex eo nonnihil ponderis ac- 
cedere videtur, quod Clemens Alexandr. Paed. p. 250 B, 
quo nemo Euripidis studiosior fuit, eundem versum omisso 
auctoris nomine attulit. Sed Stobacum in excerpendis poe- 
tarum dictis Alexandro usum esse docet etlam Photius Bibl. 
cbd. 167 p. 115 Bekk. Praeterea eundem, si recte iudico, 
Aiexandrum etiam aliis locis commemoratum reperio. Scho- 
liasta Aristoph. Ran. 864: or« 8b XayccvonoSXvdog vlog ^v o 
EvQiniSrjg, 'Als^avSQog (pi]ai, qnae a mediae poeta comoe- 
diae non aliena existimaverira. Cfr. p. 241. Idem ad Thes- 
moph. 683 ysloicog tlnsv wg ^AU^avS, (sic) ^tinav ccvd-Qca- 
noi [8h] nivre xal ywaiy.sg titTaQtg. Ita enim iegpendum pro 
edito yvvaixsg TQtig. Illod aiitem merito quaeri potest ntrum 
fai Alexandri an Aiexidis an Anaxandridis versus habendns 
alt, quae dubitatio fortasse etiam ad alios locos, in quibns Ale- 
xander commemoratur, pertinet, velut apud Zonaram Lex. p.l647 
Oologi OiXTj^a aTQoyyvlosiSig: ovTcog 'Ali^avSQog. Proverb. 
Bodl.85p.105 C. ^Vfi/3alovfi€Vog: xaT sXXuxpiv xal avTfj. 
fiifivrjTai ravTfjg "Ali^avSQog. Eiusdem riomen passim 
«tiam cum Menandro permutari videas, v. c. apttd Antiattic. 
p: 96 1 'E^aXla^cd,: wg ^AXs^avSQstg, aVTl rov TSQipat. Digitized by VjOOQIC ■JU^vB^g ic&v^^umov i^kha§of4£V,> 'Ita Mdek; at if^eii 
Bekkeinm edidlsse M4vav8QOgy docent ea qfme dix! in Me-^ 
nandreis p. 254. Denique apud Phryniclinm Appar.f aopli: 
p. 19 9. ^Jtanaltc&og*, axav&wSeg (pvrov. KXietvS^og &i]^ 
Xvmgy prorsua inceHnm est atram Alexandri an MentoM 
an Cleapclii comici nomen, de qno statfm dicturas snm, re- 
ponendum sit. 

ANTIPHON, Atheniensls. Hoc nomine fufsse poefani 
comicnm docet titalns a Boeckhio Corp. loscr. I p.767 edi^ 
tus: noirjTT/g xaivijg xa)fi(odlag ^jivTKfdv *ji&fjvatog, 

ATHENIO. Commemoratur ab AthenaeoXlV p. OeOe: 
xal '^&fjvifov iv 2afi6&Qcc^iV^ dlg (ftiaiv *I6/3ag^ fiayeiQov 
tlaayei cpvatoXoyovvra. Non ig^itur ipse Athenionis fabnlam 
nsnrpasse, sed notitiam eius ex lubae libris petiisse vidert 
debet Atbenaen». Eandem eiusdem scriptoris fabulam si^ni* 
ficari Sehwei^haeuserus existimabat apud Scholiastara A^oU 
lonii Rhodii Argon. I 915: *A&rtviu)V cptjal dvo elvat totfi 
KafieiQovg yeyovoTag viovg tov Jwg xal 'HXixjqag^ JttQ^ 
davov xal *Iaaia>va, Ka^eiQOvg 8i 6vofAraa&ijva$ aTto Ka-' 
fieiQOV OQOvg iv^QVyia^ o&ev eig SafAO&Qaxtjv fieTtp^i^&f^ 
aav. Sed haec quidem manifesto ex historlco opere deri» 
Tata sunt, nec dnbium est eundem a Schotiasta scriptoreni 
respicl, cuius Samothracica affert Herodianus apud Aldani 
lastil. Gramm. p. 18. sire in libro neQ\ fiovvQOvg ki^. p. 19^, 
2, ubi inter alia nomina in tSv el xiSv desinentia laudatar 
etlam 'A&f]vaxwv 6 tu Safio&Qaxm yQaxpag. Ex eod^ 
Ubro derirata esse suspicor quae de Hecubae parenfibus ex 
Atheiiione affert Scholiasta liiad. n 718: JvfiavTog xa\ Ev* 
vorig vvfiq^rjg, dg ^eQexidrjg' 'Jt&ijvicov Si KiaaieDg xal 
TrjXexleiag. Cfr. Eustathius ad Uiad. p. 1088 1, EvQ$ni^ 
Srig di, ffaaiy xa\ * A&rivitov xai TtjXexXeiSijg Ktaaiutg oi^ 
Saaiv avr^v ixyevia&&i^, quo de loco dixt sapm p« 9<k Digitized by VjOOQIC jU9 ^MLunvu wABieutM* ^LujkMmam CAOBnet, 

CtetflroiB AAMuUonb edogM «b Alheimo terTttae. argumen- 
tnm ekiimodi eel» lift mediae ent noTte comoediee iMceiieert 
iebeet. 

CALLIPPDS. Haiae Ptniiychia ab ano commemo- 
ritlir Alhenaeo XV p. 6118 c, abi Porgonas pro Caltippo 
Hipparchi nomea reponendnm coniecit. Haias eiiim 
Pannychis ab ipso laadatur Atheiiaeo XV p. 691 c. Ti- 
taloa atram ad pervig^iii festivilatea apeotel an a Panny- 
ddde, mnliercaiae nomine, dvclni eit inofrlam eal» Cfr, 
Lobeclcii Agiaoph. p. 485. 

CHARIGLIDES, Athenaeua VII p. 825 d: 'A&ivria^ 
ti xal tonog t^ TQiyXa xaXaitai. xal avtod-i iatlv ava-' 
&f^a r|i 'Emty TQ&yXav&ivii. Sio xal XagiKXeidrjg h 
^jtXvast fptjaiv Jiasioiv ' Exatti tQtoSit^^ TQif^OQq)^^ rp«* 
ngoaians^ TgiyXa^ nviXavfiiva. Ex Athenaeo prpfecit EnT 
•Ulhiaa ad iliiad. Odysa* p. 1197 89. Comoediae tilaiai 
qnin faeril "AXvaig non dobilandam Tldelar; atque Alhenia 
docoiaae Charldidem haud obtcure Athenaei Terba si^nifi- 
cant. Titalaa fabalae de collari inlerpretandns Tidelar. Her 
•ychiasy 'AXvaiov: to nsgi tov tQaxnXov nXoxiov. PollaxX 
167: V ^i aXva$g ov novov inl tov SeafioVf aXXa xal inl 
tov yvvaiMaiov xoa/xov dvofiaatai. Arislophanes apnd Cie- 
menlem Aiex. Paed. p. 215 Polt* a<pQayt3ag^ aXvaaig, Saxtv^ 
Xiqvg, xatanXaafjtata* Menander Fragm, p. 42 : aXvai^v ttg 
^o$ Sotw» Simiicfl fabularam tilalos Tide infra ubi de Mea- 
ippo diclam ^t p, 494. 

Nee mafis eerli quidqaam de CLEARCHO atataere ii- 
cet, caias Ki&aQwSov habemus apad Athenaeam X 
p. 426 a. XIV p. 628c. KoQ^v&iovg XIV p- 618b, 
HavSQoaov XIV p. 642b* 

CROBYLUS. Hic qna aelale Tixeril fortasae eroi pol* 
M( w Karpo^Uo^^ p. 279: ott x^^^ iyruuovvto ai Digitized by VjOOQIC xata rag bSoiq mo0(/iovaa$ ^vvaixagt ' YniQiSf^ h w^ xav^ 
^jQtarayoQag dtvriQO} uqvixiv. Kqw^vXoq di 6 xmfiixo^ 
fflo$ Tov ibiXinnidov rpv vofiov (iva^ jov mgl Joitwv 
xiifitvov. Pbilippidae eaim qnmn Hjperideni, qol obiil 
Olymp, CXIV» grayissime adversatam esse constet ^^), H^ 
cile qnis in eam aententiam dedaci poasit, nt Crobylum ea- 
dem aetate Tixisae patet« Sed quia praeatet Crobylam QO||i 
de mortao Plulippide loquutom ease? lUque iocerta rea 
e9t: nam eornm errerem, qai Crobylum non diversom foisif 
ab He^esippo comico existimant, aatia aapra confota?imaa» 
Neqae fabularom titali vel fragmenta quidqoam continenti 
ex quQ certam coniectaram capere liceat mediaene an nor 
Tse comoediae accenseri debeat. *Anayxo(iavoQ laodatar 
Athenaeo III p. 100 d et VI p. 248 b. UnoXinovaa \l 
f. 258 c. X p. 429 d* 448 f. Wiv8vno^oX$fiatog 111 
f» 107 e. TIII p. 864 f, quo eodem titolo fabnlam docniaof 
conatat etiam Cratinom minorem» Deniqoe KQiafivXov no» 
men reddendam Grammatico BeUeri Anecd. p. 1206| nbi 
editor tov x6iaii$ tifQi&ti naQa KQV^ohf jj doTix^ yo^« 

DEMOPHILUS. Hoioa memoriam onna Plaotna aer- 
▼avit, qui Aainariam suam ex Demophilt *Ovay^ ae expre»- 
ligae testatur Prolog;o Asin. 10 sqq. 

Jlnic ^ece nomen est Ona^oa fabnlae» 

Demophilua scripait: Marcua Tortit barbare* 

Afiinariam Tolt esse ai per tos licet. 

inest lepos ludusque in hae comoedia« 
Is qnidem lepos ludusque einsmodi eat, nt jpraecae fabnlaa 
iactnram non ma^opere doleamoa» 

^*) T. Athenaeua XII p. 652 d. Ab hoc enlm Philippid^ 
comicam diTersum ftiisae Teriasime monuit Clinton rro* 
oem. Faat p. XLVIU Kr; Digitized by VjOOQIC 4sil DIMONICUS. DMXlCaATfiSt IliOPHAlTTIJi. IsiJAaGULUI. UUOOXUk. 

DEMONI,CUS. Athenacui IX p. 410 d: J)jfiopr/.og iv 
rS *jix^X(ovio) t6 TtQO dtiTtvov itara x^^Q^S (f^^oiv, Corri- 
{^nt *jixfJ^(f9 quae parnm probabilis est emendatio. Milii 
Achelonius Tiri liomen esse Tidetur, ^uamquam eius exem- 
plum non in promptu est. 

DEXICRATES, Atheniensis. Suidas: Je^txQ(xTr]g: ov^ 
tog *A&tivaiog xcoftr/og ' dQaj^ara avxov eiaiv 'Y(p' lav^ 
riSv nXavdifiavob^ d!g (frjoiv ^Jtd-rivaiog. Quem vide 
Bb. III p. 124: b. Ceterum Kusterus in Suida dQa^a av^ 
rov iari, quod non necessarium. Vide s. r. <PihaTia)V, 

DIOPHANTUS. Antiatticista p. 115 21. (PiQsiv tdir 
olvovi inl Tov VYi^HV, JiocpavTog MtToixi^Ofiivco. 

EUAN6ELUS* Huius *AvaxalvnTopiivt] (ita enim 
recte Dalecampius pro 'AvalvnTOfiivtj) laudatur Athenaeo 
XIV p. 644: d, ubi nuptiarum apparatus descdbitur, unde ti- 
tulns fabulae explicandus est. Male apud Suidam b. v* 
JEvayyeXog scriptum est ^Avaxalvnrofiavog. 

EUDOXUS, Sieulus, A^athociis fiiius, quem Apoliodoraa 
apud Diog^enem Laert.VIII 90 octies victorem extitisse scri-* 
bit: H$X€h(iiTf]gj natg ' Aya&oxXiovg, non^Trig x<afi(adiag. rt— 
Ttag ihav ,aoTtxag fdv TQeig , Xrjvatxag Si nivTS. De huiaa 
Mtate constat e Poliuce II 201: ro Si ovofAa tovto (xff}j(fo^ 
naixTtjg) eiQT]xi Tig tcSv vioov xcofitxdjv EvSo^og iv Nau^ 
xkriQov (-e<w) SQafiaTt. Praeter Nauclerum iaudatur eiaa 
'YnofioXtfiaiog. Zenobius Adag. I 1 *A/3v8fjv6v initpo-^ 
Qfifiai inl T(iSv dtiSdSv TaTT£Tav fi naQOifjtia^ fiifivtjTai Si 
avTtjg EvSo^og iv * Yno(}ohfiai(a. 

LAON. UiAus Jta&i]xag commemorat Stobaeus Flor. 
CXXIII 5. Incertae fabuiae unum versicuium Boeotiorum 
laudes compiectentem servavit Dicaearchus V. Graec p* 2S 
Buttm. yQcufH Si (Adatv) inaivcSv avTovg (Boeotios) xceX 
ot Uy(tiV ti^v dXfi&etav. ftotxot T^q dkovg fj(fH&fj fitXQoiJ Digitized by VjOOQIC hi^ UmHASUt liTtniACH^t. HiraCBATHf. 19$ 

3ia q6^¥ tov €c8tHifi&ivta i^uyo^aag* Qa4Q non de lps<i 
Laoiie, sed [de adallero , qaem in fabula. iodaxeirat) iotelU* 
genda ene vix est quod moneam, 

LEXIPHANES. Commemoratar ab Alciphrone Epiat, 
HI 71: ^t^^avrig <> Ttjg xa)fi(fSiag noiijT^g &^aaafi£v6g fc^ 
n^^ tmg iv avfi7zoaio$g TiaQOLviaig Xafitav xa&* iavTov 
ete. CoBalat Aidphronem pl^umque vera pertonamm qaaa 
indncit nomina posuisseA 

LYSiMACHUS. Lncianas Sigma fingit in oppido qno- 
dam, Atheniensium colonia, divertisse apud Lyaimfichumf 
polBtam comicam, patria Boeotiumy sed qui e medif^, Attica 
fle natum voinerit. Hunc igitar Lysimacbum atticiami. adeo 
avidum fuisse queritur, ut non modo TevTo^anovTa Tfjf^eQOV 
xaTTiTeQov xaTTVf^a et mTTov. pronantkiret, aed eo asque 
impudentiae progreasum, ut /SaaihtTav dicere auderet. H^ec 
fere Lncianoa Iqd. Yocal. I p. 90, ad quem locum Scholiaala 
de^Lyaimaoho tanqaam de noto sibi poeta lequitur» OvTog 
yag, inquit, nQMTog ^la,TO Ttjg tov akyiia dg to Tau ^e« 
ta^oX^gy TiTTaga TtaTaToXii^aag timXv xai Ti^fitQOV» Quao 
legenti ultrojn memoriam revocantur quae facete, ut Bole** 
bat, F. A. Wolftus de «nota caesura podica» narravit Anal. 
III p. 305. Quamquam suopte ingenio illud nomen Locia* 
nom finxisse non affirmaverim* 

MENECRATES. &e hoc ita Suidaa: Mevs^gaTng jcfOrj^ 
fiixog. SgafAaTd avTQv MavixTtAQ f]/£Qfnpv£yg..Vrim^ 
titttli .pars satis expedita est. jl\favixTa>Q enimt . qi^<^ ,^Iiad 
esse poesit quam Mavtjg ^^ExTWQf qmm ad modnm Diflo** 
restem inacripa^rat fi^bi^brum anam Atttasi c^t .Aetlosi-* 
conem Aiistophape^. . Cfi*. Cfraaertus in Mnaeo Rhei^ano a« 
1826 p. 60. 499. Ac fortaf se etiam RhintjDnia fabulfi japad 
Herodiannm mQljAOV. ^^to>g p. }9. 26 npn SovXog MtXia^, 
ygog iiipcripta ipitf sed /tpvXofuXiaytgog^ .Pro '£Qfiiov£V^ Digitized by VjOOQIC Ibrtadso iFofiioPij flcrlbendQin^ fpiainqnam Hermioiiae qalA 
^Snni Hectore eomniQne faerit nescio, Fortiisde i^tnr deien- 
dnm ij ant in xal mntandam. Ae daas minimnm Menecra-» 
tlg fabulas eomhtemoratas esse ipse Suidas indicat. Hermio- 
heafl fll torraptela vacat, fortasse idem est qai cefebratar in 
ihig^mento carminffl ^Ar^tSwv sive, ut Caflanbonns to- 
tott, 'tf()axXet8(Sv xd&odog inflcrtpti apnd Athenaeam iX 
p. 899 a: 

Ntaov 8^ *EQiiiovtvg noal xaQnaXiiiotat [MttxamaV 
yjvag ifXkX vv^e. 
Ceteram Fabriciafl Blblioth, Gr. toI. II p. 469 temere Ife-i 
Aecrateni illum Syracasannm dixit, fleqaataa opinor Yo««inm 
Opp. Tol. ni p. 227, 

MENIPPUS. Eadoda Vfol. p. 202: Mivtnnog Xiapti^ 
itog. t(ov SQafidTcuv avrov iaxt Kioxxantg ^Ofpetg xai 
&Xla. Eadem Saldas habet, nidi quod "Or/:f#$ omittit. Sed 
tiic Menippus Tereor ne facticias poeta sit, ex Heraii]^pl 
iiomine detortas, caius KsQXiantg noti^ima fabula eflt; qaam-* 
quam scio Menippum quendam in poetis quos lo. Stobaeaa ex-* 
cerpsit coinmemorari a Photio Bibl. 167 p. 115. Alterian fa« 
balae tltulum, si Tere hoc nomine fabulam inscriptam foiaae 
credere iicet, rectius fortasse de armaii quam de angui- 
bufl interpreteris. Photias Lex. p. Vi^ ''0(f agi ^iUa ^fo- 
iovraiSf]. Cfr. Pollux V «9. Similefl titali sant ^AXvaig 
tSlariciidae, Pherecratia ji^Qoi, Menandri IlXoxtoP. 

NAlJfilCItATES. &u\Avi%t NavaiXQaxfig, xtafjLtxog. im¥ 
8Qafiatayv avrov iart NavxXr]Q0t, HiQatg, Eadem legnnW 
ipnd Eadocfam Vtol. p. 810, nisi qaod IM recdafl U^- 
&ig flcriptom eflt, ot habet Athenaeofl IX p. 899 e, ^i 
qtaaih in librifl NavxQartjg iv IltQaidt «criptum sit, ^rol^ 
In Excerptifl p. 879 et ante Gf otiunr LH. Gyraldnfl afpliA 
Voflflfaiiii Op. III p. S27| Namdcratli nomen n^pMeail Digitized by VjOOQIC em vtdk. *•) Titoliiiii &lHilae «pit» 4« Vmam Mttm 
inferpretaiidfM ttt, non dabtiin eat» Praeter IleQ^fiS^ 
conmieinarantiir Naoaferatts Nav^iXfiQOi ab Atlienaeo VII 
p. 296 a. dS5 e. 8d0 b^ quibos locls oratio ad tragieam €ere 
aobJimitatemasaar^it, tit tra^icum poetam reapici aatia mani-* 
festam ait. Qao ar^omento ai quia doctoa Naoaieratem me^ 
diae poetla comoediae adscribt velit, eqoUem haodqoaqumm 
repngnabo. Rea coiifecta esaet at certo conataret apodl 
Aeachiiiem e. Tim. 98 p. 282 Beld^. ▼era» leettonem esae NmL 
otXQctM t4» 9twfi$xS nfHfiTp, Scd pleriqoe codd. iBMMm* 
tinnt in imoxQitii. 

JHICO, Hoioa K$&aQwS6v^ qood gmm homlnoni 
a medine novaeqoe comoediae poetia fireqoentiaalme In afl«*> 
nia exagitatum esti laodant Atheuaeoe IX p* 467 c el Pol^ 
iox VI 09. 

NICOLADS. Nicolaam Damaacennm Siddaa tet. lil 

p. 62S fla in omni litterarom genere exceUuiaae aeriblt, itt 

(sti^m tragoedia^g atqoe comoedias muka cnm taode compo* 

BOerlt. Qoam in rem Fabridas BibL i^raeea II p. 812 ^Ma* 

Ik verba Eoatathii ad Diooyaii Ferie;. 976. *AQQ$aP0Q.3ii 

tov S '9cUv6i TiyQ$SoQy xa&a xal 6 yQatpag to SQafia tifi 

HwaoPiSog, olfAai 6 Ja/iaoxpfvog , wg ix r^ isuyQaif^ 

ffaiwtm. 6ed qol eldem Nicolao tongom qoadrag^nta q«ai* 

tnor veraooflh anooTtaOfuitiov a Stoba^ Fkrli. XIV T aer» 

Tatnm kMmont, qood praeter Fabriciom fedt L C. OreUioi 

Fngm. Nieotal Damaacenl j^. 162, mea o^nfone lenfe er^ 

raiit. Totloa eoim oratlonia et affomentl is color eat, nl. 

^non duMtittdnfti iMeator qoln ii^a fragm^ntt Mcter vtl ^^i «Librfronn lectioneiii qoiboa tumi libiierit, asaenti^ntein 
hmbebant^ ni failor, Lobecliium, cuius vide pecdoctani 
mdAotiMoKiem lo AgKaopbamo p. 09d dl. 9M. Digitized by VjOOQIC T«l nofie ooiMedlM po^la Samt Neqne tdi fiigJue ijdetor Valckenmtim» .qai qnnm Niealaivii^ dMnioQm nua- 
qnam praeterea cammemoratum Tidisset, Nicostraii nomen 
•atetitutt. Ac fateor me ipsum aliqnando Niooiai nomen 
onapeetam babuisse eiuaque in locum ]>k^icomachum aubsti- 
taendnm co^iedsse; quam quidem opiuioftcm non mediocri- 
t0K mihi ia«igai6 iqnaedam orationis similitudo, quae iiii apud 
Stohaenm fragneiito cum JNicomachi eoioga fl|^ud AUli^aeQffi 
VI p. SiMle. oorvata iotercedity' confirmare Tidehat^r. . Sed 
4idiiM»ooJem inieoit P]iotiua Bibl. cod. 1«7 p; 116, in re- 
censu poetarum , quibiis Stobaeus in concinnando Fiorikgio 
asBs est^, diaerte .Niceiattm commemoranfi. ilaque Nicolaus 
«Uineot »ium iat^ comicoa poetas locumy donec gnmoribu3 
«rgtuttcnUa de posaessione depeliatur. 

NICOMAGHUS. Hunc non addito fabulae titulo dao- 
liilia loeis coimmefltorat Athenaens II p. 58 a. XI p. 781 1. 
M praelongam ex Ilithyia eclo^am seryavit idem VII 
p« 890 f, uM ooqnum habemns artis peritiam cum magno 
Tsertotinn olrepitu haud inficete iactantem, ex.quo satis in^ 
teHi^tnr falso Ilithyiam apnd Suidam Nieomachi tragid 
Jfthulia adnumerari. Soidam tamen praeter alios nequutus 
eat Nip. Schowias de charta papyr. p. 71, qui qnum Ili- 
tkg^m iQiityrieam fabulanl fussae affirbiat^ non «atis vi^etur 
«d arguitiei^itmn iUomm apud Athenaeum. verfAiu^ attie^di«fiei 
tit qttibnsi ne tennissimum quidem tragici vel satyrHai) ooloda 
Tftatigium depr^enJlienda^.. AUaNieomachi fnhxiMnitNaviAU' 
Xici, qu§m et ip9aiii iuerunt qui tns^ico Nioomai^ho adacii- 
li^ent, ! qpo4 f<|law$imum essie vel njEweri .^ ex ea 

fabula a Stobaeo Floril. XXXVIII 10 servatorum docent 
DubitantiuB his tertiam fabuiam ^^icio Mstex /Saivovaat 
iiiscriptain ^^ Suida in Nicomachi ^agici ftbnffii rium^gra- 
ianu Eam . iComoed|af(^ Tideri. fu|8se^]tit]p[|uoi. i^^ Digitized by VjOOQ IC ' M 

i lii :a>:«. :* .; :ir«^t'- iMiciMKaHW ^*^''^ .ki^''-> **r* J|§| mlaeell., J . p. 6, ^im^ ia n a«mtfelttom hftbiii JM#I^ 
ki«ai» #d StdHiA « p^ Ml^^ ^d wteai W«kkerM Tti^ 
I09.' pi 6m cs ^HdeAirSside eiani T^^ruiw l!»^maM 
Boalit. fiiboliir ^iiftriUt^ pmM Gdldiae . Aieiam pateveiUi 
SfiUbe de Niee^^hJDitaiglieo.liaec TOrta eaUt» i^40f$^cuq|reg| 

MiHaf iritv XM mds: 'j4idSav$ipog, *JEp$(pvXri, rtf^vit^ 

*jHeviSng (fm^ ''Ali^ti^£l>Ai&viki N^omoktiid^ MMMfoii 

OaiMOV^^ IteQ0is^ HAhu^tftjy Tgiloyia^ Max^^ivovmu^ 

Tvdtdag^^ 17 ^Akxfiaitoi^y^''}, Tsvx^g^ In Us noima ImOm^ 

l^ epeetare vide|>ar.ad teee dllaa iUialai; Tyadaveait AX^ 

emaeeireoi TeaerUou Jlifaiff, qao oiMiiine Naaaicralifl^eeAA 

Biici fatala ferebatujr, permirils eet tragoediae iadex» Seri* 

beadum vJdetnriTf^^ tjIIokv§ivn^ nt ilii .cnteididin etPelf«i 

xettae immolatie^ itttelii^atur. Pariter ia CleepliQatlg tragiei> 

fiibnlaram reoeaaa apaid£aidam II p.8i34 iZi^ai? ecflbtedom 

pro Ile^ig. At^ne babeat illad t/. Pertm et KoateroB, d^etH' 

aatem Bemhardias duoram codicam fidem «eqaotas. Deo»^ 

ptb igitor , qnae Macomaehi eomici fiiisse saspicari' licet fa« 

bolaay Hadedffl r^liaqaon^r tragpediarnm titulii Aiexander^ 

Eripbjle, Gerjronee, Aletidea, Neoptolemas, Mysi) Oe^poa^ 

£xcaUlitt]ito dve Poljxepa, Tyfidareas, Alcmaemi, Teooer*' 

Restant tamen etiam in hoe receniiu aliqaamnmtta qoaei 

dobitatioaem luii^iant. Bx- qno geilere, at de Aleti^ ta* 

ceam, eat Creryonea, qaem tragoediae- arf omoitam praebaiiie^ 

difjBcile est ad credendum : at praebait eomoediae Bplilppo« 

V. aopra p. 351« Mec magis erediblie est Bripbylen 'et^ 

Alemmeonem diversas fuisse fabolae* Ceterom noa magaae- 

exiatlOiMionis poetam foisse JNiconaachom, doc^ Soidasi qai^ 

de alterO qoem fioxit Nlcomadm baee habet: iVi«fo/i«!;;or>' ^ ^) :XI«cte Be)mliardina n deleadam m$e exisiimat» 
' HUt* crit Com. graec. 83 Digitized by VjOOQIC #•§ meomMim^. PnwLo^mHmmm • ro&UKaroa* toiieum. IW^Vtf^ tii^ SQmfMua^ kifiv aivaS iSiSimm» £«A Ium 
BDiipUio ««lotleai Mm 4iyeraoni batairi pme A Aipxaii- 
Mie iU0» tifiitftDiTmia Okinuiie«^ mba l p» f. Fra^a* 
tfnm Ittebnttdil, hI koe ■ddsnv '«tiifl mtf m uA idsLfiNTte 
knee apiid Qremmatieiiiii 9ott«i^«AMed- P«4t7 II* ^AfnlMr 
niPt aml TQV Shuxwv^ (pvyaSeiSiv. avtm Nim6/m][os* lim 
pu MB IjB* *Afi86¥iog iAayjniz Ni^qfjiaxag* MiXnovaiV in- 
9ivwv uXayyfiv^ quee eemiciNicomifeideggeeo tiiinaeeMdaiD, 
f tttim Btiem Aeaeliylaa dixerit &q7}VH. 2i yoov rov an^doviov. 
Cb. Iimen Ariat. Ren. 884. De Midomecke, eoi Entosthenea 
dnee Blmfecrefie fakilee adeci^ipBit, eapra diolam p. 7& aqq. 

PHIL08TBPHANUSL. Hiiiue ^/r^i^oi? iandator AUie- 
nato Yllf. 908 a, nbi qpod serTatpm eet fragmentam spe* 
4tfll..ad paraaijtiean idtam Ddiornm, qooa irrisiese liae fa- 
bnla PbiloBtephaiiam tIx diibiio. fihaiiie argmnenti foit Ni- 
Oieblirin . Deilae, qoam comaiemorat Atiatoti^es Arte Poet 
U 6,.obi Tide Tyrwliittam. 

. POLIOGHCJS. H^H Ka^vv&^aaTiiV bebemua apad 
Athenaeom VU p. 818 c, qni H p. 60c incertae fabolae 
fim§metttnm eerTant. Gorintbieetae, qao titolo edam Fbile- 
tamri £abalam ftdmio 8<^mo8» quod nri^ai^entom Iberit beile 
•d iodieaindttiii est Cfr. p. 830. 

JSOSICRATBS. Hoias ni^men recte . Eabnioe reetitoit 
PoUoei IX 67» «U Ubri eeriptf et editi babent iv tfi 'In- 
WMfiitove IlaifanaTa&nxfi. Confirmat aMue ebtadem 
fnmmatiei locoe IV IW, nbi qjBom editi praebeant K^ni 
h IlafamitTa&iixp, oppertBne iiber M8 dedit J^ac^n^. 
Kittedeilipoetae fl^iladiktpovs laodat Atheliaeos XI p. 474a. 
De tttsoqae dtamate numin pmoetat^iodieiiim Hemslerbmii ad 
Pollacie 1.1. qoi qoom Sosieratem a Poilace landatam iUafli 
Rbodiom ttaae aibi ^ersBaileaet) coiae JmioxaQ el nBa acri- Digitized by VjOOQIC soeiaunt; " ^mMHMM;'" vtvomATVi, HMI 

pit pnite A niMtjaUmAft(}ttht»^ sdirMifltitr^r Sbf^mmmf^ 
&^xifi^ oon fafcriiiii sed; j^IoM^^hici. «mi ntMct irgifmdall 
HNrnm fiiiifle^ 9$XaSil(f^t^ Mlem f MMelpli^nMi ^f«) ift. 
tt^riam et res f estae ex^io^ibM ^didit* Bx in^arle filNilf 
duo «Dp^tniat fragnienta, «lieraai s SMftei iflwb KIEiH J» 
ailtram' eb AUuuuieo I p« 01 e «emtim^ «fiiibtta |Me^-Mi 
lertiam accedat e Maximo Conf, p. 118 Gtaan., iihi> flMmi 
Imoc reita iot^^ m^tbf m lial ^wi^iw Ufif fv^i tpofiov 
siaQ* avTijg nUov (Sv Xiyn xaxa^ Seereti tgiW—tMV ;nHi 
male, nt eqnidem opinor, Sosicratia nomen reitihifindnni 
et verba ilia Ita scribenda eme snftpleeftt: 

ovaP yvv^ no&ttv ae xa\ 6ti^YHV Xiyilj 
(po/3ov nag* avrijg aX^iav mv Xiyu xaxa^ 
Sed de hoc fam supra admonni. Cetentm es fabniaiMm tt- 
tulis noTae potms quam mediae comoediae poeti^^osipratem 
•ccensendnm esse suspicor. 

THUGENIDES. Hnins ignoti fere poetae memoiiam, 
cnias Jixaarag landat Suidas s. t. TQiax&fivatj primne 
reyocavit Piersonus ad Moerin p.S31 ex PoIiuceVI 88, nbl 
editi libri Tbncydidia, Faietenbnrg. antem Thngenidia no* 
men praebuit. Idem Titium occapavit Pholium Lex. p.2S0. 
Mfj v6(Ahaovi avrl tov ^iJ vofAiarig. ovt(o &ovxvdidr^. V. 
Porsonnm ed Enrlpidia Hecub* 1166 et Zonaram Lez. U 
p. 1294. 

TIMOSTRATCS. Huina quattnor eommemorantnr fa- 
bnlae ab Antiatticista p. 80 12. 81 1. 89 23. 98 4. ''jia»^ 
tog^ ndv, IlaQaxata&tixri et^iXodianoTtig, qna- 
rum praeter titnlos nihil propemodnm aerTatnm eat. Tadto 
fabulae indice eundem poetam ad partea Tocat Photfna Lex. 
8. T. ^dyQa et idem ille Antiatticiale p. 91 1. Neqne diverans 
•b hoe Timostrato fuisse Tidetnr la qnem Photina Bibi. 167 
p. 874 inter eos poetas recenaet, qnibna Stobaena nana eat^ 

82 * Digitized by VjOOQIC .. ?r- fH^* ' •* r f-' sqj :.!.I'' ; i. ^ 


Digitized by VjOOQIC 


i KPIlNISTftVM I. > . 

DBJ PpETlS qpMl(X>silJJ»i MUMEaO ISXl^ f>'] 

'..•*/.;! • •* "v ^•' ; .'.. .i 1;«'' ■ " - '.••,• .•»^.^ .:> '.f.i 41*%;) 
'. ■ -^■•. •• : « .••..-,> -w.'. ■ ^ ' ./■ . ^. -.i8-:^ 

C- .•'*• ' > '. - ' ;•. .. . '■ "' • • : ..*,r. .■-.:■ .;i 

onsUt baD€ le{[em s scemcb Graeeeruin poetls relfgiosQ 

^b^erTfitaiii: essey vi ipiae duo, primam dramaticfie poesios 

genera' sniit, coraoedia et tra^oedia, auis quaeque iD^insii 

teoeretnr limitibu^, aec qnisquam poetarum. qui. ip comico 

genere elaboraret, tragoediis^ nec qui in trti^cq, comoed&i 

scribeiidif^ o^eram navaret. ^) Plato Polit. III , p« 395 fu 

oidi ra doxovvra iyyvg aXkrikfoV HVa^ 8vo iH(nqjAata.8i^^ 

va$VT* av ol avxoi Sfia ev iiifiHa&ai olov x<ofiaiSiav xal 

xqaywSiav n^iqvvxsg. Cuius rei quae eausae et ratioiios 

fuerint explicare^ iiunc differo , illud tantum hoc loqo «cta- 

^^^7 ^^ ;i>!>^ve8 ,|tliguot I. A, F.abricii aliorurafue dpctorum 

hommum errorep. uotem ex, eius autra dixi jlef i8 ifi[^ara(iqiia 

prqfeftof.^^. v^^^ \,^^ .:;...,:..^:u .1::,, Jij ^-^: y,. ,..;.n-oIb ') Edita haec snnt primnm in libello scholastico: Com- 
m 6 n U .am oei L .F.a«a 11 a n a aiM&yCC€X]^ttLoT (« 

^) SeqaentibiM t«pe& temporibttii.;haneiiefei»^a88iiii^liii- 
gmtaflft.-eaijft PJiilo8tr«ti JE^emmlvetrdNkoliii Hkmaaceni 
exempla docent, quorum utrum^ae comottdiiaaiott.niinus 
qiltearigMdiia; iiiclai^iuase lieatalni Saidaa.wafwil .p.933 

. (st^lil. p.,6ia. fiedl natem de CaliimMlo Mribeatl 
voK It p. 228 aegre addocor u^ fidem Digitized by VjOOQIC fM M roBVu oMucoBVM avMno sxiuvon. 

Ordiaorar ab Ariitis Phiiario, Pratinao nobiliadiBl aa- 
tyroram acriptoris fiiio« De hoc Vaidcenarias Epist. ad Roeve- 
rum p. XXI haec scrlbit; ^iArlatiam Comicom fuisse ante Fa- 
4:briclam ostenderat Th. Gatalcerus, A. M. P. cap. V p.453 D.> 
£nImvero nt superstites fabularum titulos ab antiqaae co« 
moediae indoie satis alienos omfttam, contrarium docet Paa- 
sanias Ilb. II 18, q^i i&i^^ J^iiti^Ea a sltjiricarum fabularam 
praestantla ita commendet, uni ut cedere eum dicat Aeschylo '), 
q&o iUre^oohifctlSl poetls acc^irsJatiif,' la(M^'i>4rg^^^^ 
dem ob causam comlcorum indici eximendi sunt Achaens 
Pratinas et Pytho Catanensis, quorum quem primo loco 
nomina?i, Harlesii demum festinatlo in Fabricianos indices retr 
tulit. Satjriculn c6iorem'Wanifesto dstenduntquae ex Ari* 
stiae C y c 1 b p e r ph e b etKi] Qal v^) attulerunt ^uidsis toI. I 
pV w^i in. d^e ^uius ioco dispntaVit V. D. apiid tlermannum 
ad Aristotel. A.* Poet. p. 101,' Pollux tX 4(i et AtBenaeusIV 
p. 686^a/ Atalantae unus quod sciam memorlam servavit 
l^bllux t^II 91, Guius^yerba ex optimb^ cbd. Faickeiiii. ita 
fesiituenda sunf : ctQmSovag Sh xa viiiiaxa liniv ^HqoSo-' 
Tog, ^jiQKJTiccg Si iv '^raXavrt] aQ7TiS6vt]V Ts^vaiv (Kuhn, 
ivadil) laTOV^ 'tQafrxMTeQov.^ Vulgo eiiiiuT.k^itiag Si iv 
*jitaXaviiiy unde facfuni est ut Atalanten Crttiae fabulis ifd- 
numerarint.' In taiita Igitur testimonioruihluce, quibus tra- 
gilcHni^l^bbWm^^xu/s^^ At^^'fJam'ef&ci^urV quld catisde fiiisse 
dicamns, nt idem ab aliis baberetur poeta comicoat ' ^^ata« <) TcAki^ yTfi }^:ui^na '^£akv^:xtzy cul fiawQl^ Hgmiv^ 

;.. £and«m feudein^ Achaei Satyria^ trlbuit Mcnedmtio «pad 

■f JHagtm^ Laert. 11 IVi. 

«) l^eMm iquid C; FriebeHo «coM^ Sof^fr, pgMiiMarl- 
.;i..bmli «Tonplo ecribendaal> itdoter iv^oig.iiC^lfiPi «t* 
quo pirokaivil id JMjeiiiekiiiii.^n j- ..-;; *. H ..t Digitized by VjOOQIC 


mu tObll inhdM 4|eUiM H. A. V< »1: ^"H-^P 'j^tVei 

ctiag ffOi '.i^fmiiCidifftei^ m>n/9al luafjti^ctg- ^ov&iv dn)i6^. 
^otta^ •TwU» ^tfdeib-iiirf^ Ibyenni coitfids^^pocitis ftdnihM^ 
Nt. iaeitasaMdl t}ftoai itfiliiiB aoetirattiB «tfl «titftdr AdiilMi^ 
Biii^ii Mi^ii#'iioo i«Mit{ ;^rb»»^r92g.-^)' '- - ' ''- '* -i' 

Accedimni td Carcinam, qaem qai comleii poeftli 
i€ce»ctierdatJMtfltilV dj^itilir, qtib aliqalim iedteAliaii saa^ «pe- 
ciem coBciiiai^ui;^ bfriboeftitit niil corraptfim; iri mtfai qnHem 
itdet^rv t^ciHiB Diogaeni» Laertti. Sed res panUo aHfns 'rei 
peteiida esli. Snidas l^ir vol. II p. 8$S ' dnos ^defnceptf 
cmimicanrat Cafcinosv ntrtitKjae poetam tra^cum,' aHernni 
Agdlffentlani, Atbeaieniem aiternm. • A^^ntinB^ qM-- teni^ 
pere iiierit non doooit^ Atfeeniensem^ antem; -qbem •TIIee-< 
deotae TclXenoillii fillam fnisse dicltj floriifsse* trafdlt (Nyiih^ 
piadtt centBiima, iinte regnnm Plulippi Macedoiris^^^rct ti^^il 
^ottTOcri^y *0lvfi7uiSa^ n^ rijg toS ^HnnM fiDHjtkski^ 
te£ MctxBiovoQ. Ab his tertiam distingnitOarcinam) qnetf 
iimpliolter Tocat ao^tt}!^ ^AmxGV. De A^rf^ntlno ^fidea 
cito penesSaidam; certe nnsquam praeterea comafemorattm 
Oie dmlbna reliqnis gio slatnendam, nt is qnem Atilcam poe^ 
tam Tocat non difersos ibisae exisllmetor ab ee >qfieny'«Mi 
ipiim tea fiUoa eina, atqoe in his maxime PiiiDiel^ pM^ 
tam ti(«gieQmy imiltti modia Teiaront poetae comict, Fher^ 
eratea^ Ariitophanea, Plato. Hnnc Thorydi (&ttA^xM|v) 
fiUam ibliSQ Iradit Sdioliaata Ariitoph. Veip^ ISMc «M 
de hoc poitea Tidebimui. Eundem propter eximiam icenl^ *) Hornm parnm memor fait FriebeUaa K !• p. Mr' Digitized by VjOOQIC r^oM&o eoflppaipaniit^AjlieiMeii» I gk 99^1 ^ficHl H jm 
4fl^ ol mgx^ioi ttoifircu 0iaM$g JQfdtmc^ Kt»f»ivo^ <ll« 
Beptlfiiit pitQ Kfmivo^) ^b^nxfi^ o^netal ^ixaXov^o im 
W fiV iiQ^V ^^ iavTfSv dQdfiau* am(f4(/Hy ilg ifZV^^ 
f9V X^fov^ ^Xd xal e^$t» wv jSim¥ np^nimrunv S$Saax£iv 
u^, fiqivi^W)vg OQX^iifj^ak. Sed d«! 4i«f oadiis eia% ^uai 
mfiW^. iatarcidiiii^ yideiltiir, 4BfilM €Qn^tUmi JisbM aid 
gaae faeetissime iocataf e^l Adatepliaaea.Nab» |a8> 4i'lm* 

' yof r^e:iki»fOii' ^ ^^ne {Gu:^a>. ^Vma^! iimidmg 
.^« TO.do/^fia fq^v xiiQ iam^ Mffixi^i > ' -t 
VU SehoUaaiatf; SmfipfUu di mmoVim ViOfS^QOw: mgi ta 
^mMfft^c^ •),.5fe^a di inoif^ae ?^c Mia^ Sm rovto x«# 
fffi^v 6i9^v anif^a^. Qaod peri»eptoin ficholiaatatt (Mm* 
meBtui eai. Ab hoo igUar Carcieo^ aiitiqiMiie ipocla 'tra|;oe- 
dlaA et aaltatori» lattdatifsioiPi probe dialiogaeadtui «tt alter 
iUe a^Svida Q^on&ieiiloratua, Tbeodeotae toI Xenodis fiUaa^ 
P^tremam u .vei»m est, m dabitari poteat quia- nepOa 
fgerlt Carcini antiqtiioria» ain priost eerte aoii iattUig;radiia 
fit Tlieodeotea iile Phaaelites. fied X^nodta eom filiam 
^Ubse teitat^r etiam Harpocrat. a. v. Kagmvog p. Vi%^ m^^ 
ypoVi r^. Tf^y^Siag mH9]Tov tov Stvojciiovg vioi Jtvaiag 
if^iv. Atque iiano ego Gar4»imm non diyeraam eaae aa- 
lyfooir. ab,;e% qoem apud Dionyaiam SyraeOfianam raraalom 
Cite^ aoft^i eit l?oljrc9ttua Meudaena apa& fiiogeneitt: LaerC 
tt^Ts spial Si UoUxQiTog 6 MevSaioi iv t^ n^if wa» 
Ita^i /liovvaiov, axQi^ vHq im^^difHffg av^ifimvai avrov 
(AatochinemSoorattcam) r^! ^v^ivpff.mi iiiiig.t^^ Jimvog ug 

'^) Ita enim vulgatum vo&ov mgi ta xUfifiaTa corrigen- 
dum ease iam supra monui p. 108, ubi pro ^XeUlRBlem**' 
acribe..^iCftreiaom^ ' • . — , , .r . . ' Digitized by VjOOQIC .K-iu }/.* ittaaiaioTUAOV. Qnt tps^ iDcp» 1» caiw fbily vt> Qtrclaat 
Ipamicis poMto «dlnttiiierinliir^ Sed fMi^ntem JSjBt^ivov 
tov tQaYiodofmiiv^ i» qaorii» vacBbnloK^ni l^msti per- 
muUtione iiifro dioini. Nee tenqpofnin tatloQee . ebetanf, 
Expnlsas eet Mesyeioe ee^nndiur (nem fattttnt iifi, Voeilna Poet. 
6r. p. 40 Diiuq^om nialoeem inleUigeiie)^ expokoe igitnr 
est ineante Olymp. CVf, fleniii aatem ^Garoimie, at e Soida 
A^tlidmtsr^imlfi Pliili|ipl Maeedimia impeanmi ii» ei vM 
Wywf^^QV^' nnde' aoapieerie fioraitan iu Soidae nimMio sMiiuii 
1^^ «^«toteijsp ^Ohfff^maSu alL|nid tarbatom eeie. Atqnl 
Gareimim- Mxa' a»te eentefeimem Olympiad^m faboina 4^ 
cetiae^-eelHgte Heet e citatioae Lydae wfXkA Harpoer. aii r^ 
KmQKhog- p* IMs m^l ii tov ri$^ ''^rfSks^i^ot^ifroB.^g^ 
Sivo«kiov^i*vM Amiai^ iv tifi n^ Mvtqaifiaxo^ ^^9$. 
^OVPti&iBm' Sii^oiixQi^ icid Kafuivog i nottivr}g €imi»^ : ,> 

' iQ&iii^~mtjtiaai ^Qivag ♦ • • ♦ . 
' • ^SA^vimiijQtt. staiQig i^aaaQtavHV.:k 
Kft ^ mt M mihiiii videri poteat) qaandoqiiidem Caicinam hnK 
gtiettttt^^Vitaiai.-doxiiae vei e fabularum quaa docuiaae. iertar 
nttttiero eott%itar* Egaegie antem. eonficnnt ralioiMiii 'oo* 
HraHt^^DieAoras: Sle« V 5 p. d3h KaQxivog ft^ yaf^o nSu 
i^fi^bimim fe»it}T9]g nXtovoaug iv 9aig:.Svgaxoiautq im&e^ 
tflfttiutii^i«c& niu mv iyj;o)^uxv ve&HcfuvogjakiavSil^ .}suQk 
ti^ ^aiag xo4 nav^yvQitjg-r^g ae J^ftj^iiQogi mhA taj^ljKiu 
pV^ tltta^jftiQiaev iv roi^, ttpi^iiftaat toiaSs. mig^ aujfovg* 
Aiyovat Ji^fif^TQog not* aQgt}Tov ^o^y 
nXoitmva itQwpiQtg oQnaam fiovktVfAoatv^ ^) Ita veriisime Beklertia eorrexit vtllgiitam od tutvog. 
Idem voluit Th. Bergkioi Comment. p« 4S8, Digitized by VjOOQIC M tomt commmtmmmmuo 8xiiui»»it. 

A^i^^ aiwm^/^dEViz^d^j' 118» r.jMxifr 

UbL WjesaHingiiii» AfrigndiiaB : pdc[li«i. tatelMKii •ri.SflM» 
oommeiBHntaiKtf ^quod d .iseniiii tisot^ etiam:Siri^l|k|li(i;«d)ii 
is^ ii^rfgMBfeiuo: iididU|[ei3efl|; .: Aiqni fui^ ^^mbti^ cf( 
WteseKbgii'! supiinb; > 61 enim Aj^Hfentilini fnili qnUJmt 
q«o& SyiWM fa denRiiii:Cereaiiiiiii rsacvotosi ■whtptftoteo^ ciH, 
^BOseBrel, quiM « qpivii^ t^ 4Siciliae fommQdls.^iessemt^ A 
AB?i0endiiio : pi^ecto iHm minus samte .colehantiic qnam i 
SyraeoMiis » praeaerHm ^anm Af rtgentini «^olaii Froaer* 
plnae tntela. pme ceterts ^icMiae chrttatilHia gandeient? C& 
C. 0. Maelleri Hist. Civit. Qraec. I p. 817. Cettiittmnin igitnr 
est, qaem Diodoraa commemorai Careinam -noa diversnm 
oaae «b .eo, eoiaa apod fiioDjQunm 4)onimQinlioneat laai^ 
Volycritok : Atqae buic /ego, non Bapennri Uiii iHdsffibfii- 
dom pttto qtddqstd tnpiam fragmmtoram GaircJklfoper ▼ettr 
nim ac^iptonani monamenta dispersam htet. Ealnilet: ei 
Suidas tribiiit ceptam et sexagiata, de qmlmi nooiinatim 
iScKt ^chille^n et Semelen, ntvamqae ez AthenMOf qd 
AJiMilspi tomm^v^V p* W9 di oQpevtstui^ tovs ^mHliiwtQ 
^ noottniQ, ol, xMalojmSrjp avyy^aqmg^ ol 3i - juwftmU ^^ 
Ivms* Kagxivog ^x^^^^ 

Ba^HQP. fig aiioSafa ncQiSfOfioP ar^atoS. ^ 
Semelen aatem XIII p. S50f: KaQxivog d' 6 TQayiMg i^ Digitized by VjOOQIC 'JJ ^v, Ti jiff if yvwikirtf ilfiiim^ .WH^i: . V- 
, &Qxo\iv av «f^ x&/ }^n»rx* «c>v}}( /i^yoK : • . 
Qaae fx B<«4|^iB Belleropb* XIII enprem gaalt . 

a ^yxqxUftii Xi§l' yvv^ • %i yiiQ idymp ... > 
.j^T^W (W. ToJi' BncSo^ i^eino^ ttg Siv,. . . * 
Ce(ei:froin qu«e qpddein commenioraittor &biiltrOiii ^vmp^ 
riaia ^ai^t propeaiedma AriiloteleB eervaTit I9 Ampliiii* 
riQin cgmmeropralA.P.XVII in. Ssi di tovg fLV&OM^0,vi^ 
mivtu X0i r^ Ai|ei avvftTi^ya^ud-ai oVi iiiahova ngp 
ififjimiV t^^fuvov. ovtm fOQ av ivaQyiotaw OQiav ulif^x^ 
noQ* avtoie yiyvofi^vog toig nQattOfiivo^gf iVQiaxo^, f^^ 
nQittov Tcal tjxiota av Xcfvdiivo$ ta vnevavtlc^ atifietov Si 
Toitov ittitifiato KaQkivf^* 6 yaQ *u4fi<fiaQ€cog i^ kQoH 
ai^lfi^' o fi^ OQfSvta tov &iat^v ikav&aviv ini 31 t^ 
oxiiviig i^^aSf dvaxiQavavtmf tovto tHv &i^(Sv. Xbyer 
Bien commenKoraft A. P> XVI 1, de Tariis agnitioma^ ii^ilf 
dimcrwSf v^omm nlia eaee acqQittta alia nativa: tovtwv S4 
ti fiiv avfi(pvtay oXov Xoyxji^ n^ cfOQovai yny^V^Q^ ii-aat&^ 
Qtg oiovg iv tia Oviatp KoQxivog. De foibna genitura<l 
Botis Tlde Lobeeldnm Aglaopb. p« 1147. Tbyestae coniunx 
qttnm faerit Aerope, fortaBse eandem banc fabulam in anl- 
iBO bibQit Platarcbus de glor. Atben« p. 449 e* taw» (i4^ 
€tariae,de bostibna dicit) ti noXtg ioQta^i^ xal vniQtov-^ 
xw &VH toig d-ioig^ ovx inl tatg Aioxvi^v vixaig ^ Soh' 
fpcstXioue ovdi ot€ , Kodxivog 'AiQony ivi^fAiQii *) ri "ExtOQi 
^Aavvdif^qg^ Qnamqnam nibil impedit qnominn^ et T b y e 8 1 en 
et Aeropen Cari^nns acripaime eiistimetar. Prorsna iipt^m 
iqpproban/dua. estValetios «d Hairocr» p.43 inPlatarcbi k^ 
Alopae nomen restitaentis, qnamquam boias fabulam tractasaa 
CSirebinm docet Aristotelea Etb.Nicom« VII 7, mdam dandlim *) Ita Pononna ad Hecub^ 535 correxit editui^ at^i^v. Digitized by VjOOQIC •fttO DR FOBTU coMico*Wi t#w*Biio exiivBiqm. • 

«Me dtcem. ri quh hnmodida dolorlta» portqntm-dfrfestitcril 

tandem Tineitart uantQ o SeolUxToif ^Xoxt^tiis ino toi 

^«•Jff ntnXtiYfiivog ii o Ka^ivov ii^ rp 'u4Unfi KiQitiuv. 

Cereyonta doiorea quem eaasam fiabnerint in fibQii Carcini 

«^nit Aapuine: ttnovoiis »W ^-^^oTttjg tolf (miiv fioixiv- 

•«»w», odxln 6 Kiqxv»* vno tije Xviojg tffiQi t6 ^ij», 

«WUU» im\ xi Cn* etmltYtTO. Niai haec raopte iiig^etifo fia^t 

Aaptaiaa. Hedeam et Oedipnm eomaHsmont Avistoteles 

%m libria de *rte rlietoriea, iliam 1123: ^ TiJ Ka$xivov Mti- 

J^ ol ftiv xettnyo^vaiP on vovs naidag anixtimv, oi 

^imv&^ /o5y avtove' ijiutgiTt yoQ ^ M^Sua ntqt t^ 

JbtonoiA^ ttSv mtiStaP' ^ ^^ dnoioytiTdi on ov tov; 

^euittf ^jUa rov *laaova S» anixttivtv tovto y«Q ijfta^ 

^fp S» M^ ttot^ttaaa, iT:ttQ xu\ OvttQov inoitjatv. Oeii- 

•p«B ««lte«B H' !*•' ^ 'loxaatfi h Ka^vov h t« OiJ^jioS» 

pinse *n ^JW«gr**««» Kvr&arotiiwv toi ^owtoe. ««i o M- 

C. O. Mndleri Hiit. '^- T.re.- Crdni habemn. apnd ^^ 

est. q-em Diodorn. -^^^2^''^^^^ ^^^' 
•^ ■«»••» euioa .p«i Bionjafr^ . . ^^&.a 
Falyorit». Alquo huie effo, «>« n.?rX^^- 1 

dn» P^^««rfd,nM 1^.« ft.^«^B3r>^^ «chis PjK^iLe^l 

s7JXroj:Tre.:^-;-^^f^" (- 

— > mateaoi *eaaLo^«« ^ ' "''•■ ■Olwn / Digitized by VjOOQIC tia 

mdrenii qno pmtM 1m ^edanuidtt mMM^ qm «hofMiel^ill 
planoflittcadi fenere^. aed «^psearii T^riiwiini «nibtgllnift IH^ 
b^nlm. .Qmd qmle ttt o^dme doceal exeniple' ^ leifh 
Tlieodeci^eAfntfioiiis aliemmqne tragiemai fabillieefrMke* 
M€0 i,,fh 451 d — p. 435toarioBe coHetBte. Hee lortneMi 
artifieioaee «oietioBis f enere Cerdanm in^ridiie deleetetnat 
eise^ vel pioverliielii iUe dletio docere potest qne KoQxivov 
notifft^Tm.iMbmiar cMsnina qnlbnedeni Terbemni inToAneiie 
obicwfiele* Ite Pliodns 1. 1. KaQmvov noiiifActta: Jlft>ttfu 
S^ WivhiqgtxXaiy orOfi^^aTftidi^. Ao netcio en -id fpraai 
in Cardni poed nottre Tolnerit Stratonicae, qui^ aacntt6g 
nvoQ ^to thfog to fiikogy Hnovrog 8* ou Ku^ivov^ Ho^ 
U y^ fiaXXov^ iqVt V av&gwTtov Atben. Vlil p. '8§1 f» Cfe 
sapre p. 885. la iis tamen qnae ad nosfarem eelatem Jler^ 
veoere fragmentiS) paucis illis qaidem et, d iitem DiodMl 
iocam excipias, exigui amUtae^ satis aimplex deprehenditnr 
orationis eetor et Eoripidei sermonis , ad ceiae Iraltatio^ni 
lese composaisse Tidetar, simfliimas. Sed r^Tertor ed.fb^ 
boias Carcini^ inter qnaa qni Kin^iov recepernnt eormpto 
Hesjclui ioco coiifbii annt, qni in codice reete ite legi jfU 
detur: 'Aka^i^i Xi^yvvg, anodog, xagxivog *<>). vn6 SlKv^ 
n()i(ov (AaQiXii. Platam qni Cercini fabnlia adnntnenil Yoa* 
sins de Poet» Graec. p* 49, Carcinnm confadit cam Cra<« 
tiao, id quod librariis etiam acddit in Atllenad I p. 22a 
et XIII .p. 566 e. Mongitoriut adeo noTa pbetem nottrultf 
beavit fabula, quae scripta faerit in eenea qni pneUet nae^* 
res daeatil« Mafnificnm tane tragoediae argunientttm el 
Gecropio eotbnmo dignittimum! Sed in ex^kmnda Cartisfafr N >i0 l^ H. e* inttrumenlnm febrile, qao f»n«a a nonnoMia^ 
am ^xagicivog, tcribi aniiot^Tit Herodianus dict aoUt, p^ 80^ ^^^ 
t * 

/ 

/ DigitizedbyGoOgle ilB H POBTIt COMIOOM|l.:m71fB10 SXIMBlfMS. 

|M(Ml«-iaiwfiri "fnUbm tidoBtBlr.tariidl(^ ^ lir^iTOribos 
i)iPli]iMi4l« ofilcl pMtitT 'EaL^tio feaere. «iticdoai iUod 
Mfflrai^; oammentnii, iBoliiui GBrdni-laB^ari epinanai A 
AOmw^ lil»» X;V p. 696 a. Miaufom idem jiii ^boA Ges- 
Bera. ed 8l4kteBm Serm. XXIX' SI ec<|iderat: e .caBCfto fedt 
|Ki0limi9 qnam fik^t(Xfi6Q(fiM$v'Aa Dalecampio qBoqoe notaiU 
Yalckenariftt* Non minns. ingeniote euoj^tatum ett qaoi 
Blurrtft idem iUe MoBgitoriot, Agrjg«otiniim poetem &buifte 
Mmponendae intentum serpentis ictu occubuitse; qned eom- 
mcmtum ex quo fonte Ibanarerit docet, quem SBpn adtcripii) 
^^toteiis lf)cus ex Ethicis Mioomacheit. 

. Ineertaram fabularum fragment^ praeter Diodernm et 
Iwjsiani L 1. unus quod sciam servavit [Stobaeus, qoae, ne 
qoif} pmittam quod ad Carcinum pertineat, hoc loco adacribam. 
Ftaril. Sein. XXIX 31 : 

OvSel^ mWfVOV ^dovais ixn^aaTOj 
fpm iemptte KccQxivov ex A. ubi superscriptBm est )^q. 
JE^niSwii, . S^rm. XXXIII 1: 
^. JUokXov yoQ dv&Qoinoiat q^offiaxQV xaxoSv 

-: ' at^iiJuihaTa d* iarl amtfqovog TQomv. 
8enn. XXXVIU 18: 

X^*h^ cr' OQcSv qi&ovovvra, toSt' iiddg ot$ 
^.,- hv 5q^iaovov Sixawv wv noiH q>&6pog^ 
I. kvmt yoQ ^aijTo xr^^ rovg xeHTfifUvovg. 

IbUs disfcuov Ts. S scripsit Porsonns pro TSmv* Vs. S to 
Uito >ctfifAa delerit Gaisfordius. Serm. XCIII 8s 

j£iv6v ia&\6 nkovTog xal ^tko^pvxov xaxov. 
Ileete GesBeroB StiXov^ ut in Buripidis versn Phoen. 600* 
siaoQ(Sf SiMv S* 6 nXovTog xal (piX6\pvxov xax6v, quem 
Cardnus imitatus est. Praeterea malim SuXov y 6 nlov- 
ws, nisii ut Suripidens iile, trochaicus yersns est ab initio 
mo pede truncatus. Denique Serm. XCIII 11 : Digitized by VjOOQIC Si nokXi idioSTog dvaTvziotatoc Mngmp^ 
Sfimg fiiytawo» ^Xov hf ^QQtotg egH^ 
GeiMnu 6 mXla^ VAldkeiiarii» nig noiXci Scribendi» 
potioi «ecando Tcrsa i^ng. 

Qi6iBdefiiidcn anlem semel de CareiBui dicere eoejpl* 
aaii, etiam ^ filiia Cardni snpeiieria paucB adfieere UoBUt, 
in qaomm nnmero nominibiMqM perfaibendiB ^ mira dqpr«^ 
henditar opinioBiim inconatantia. Sdiol.Ariatoph,Iiab. 126S3 
KaQxivov naXSag SevoxXiig &v6Ti[iog ^l J^ft6v$fjbOg» mA 
evTOi fiiv x^Q^^^^^f Aivonkiig di TQo/w^g nokHfTrig. Iden| 
td Pac. 778: iv ra avtiyQiqxa naQO^vrovov tVQOV toKaQ* 
xivog. lamg^^) ohf awicTeiKev ai/To, dg xal "'AQamg. natr 
ies 8A KaQxLvov tQeig^ £iV09iXr}g SevotifiOQ SivaQxog. r^a- 
yixol Si orrTOi x^^VTai, Idem ad Ran. 86: vlog KaQxivov 
ZiVoxX^g, 7cafua8eita$ cig a^soTOQ iv tfl noi^an %a\ aXkni^ 
fOQtxog. aSihffOi Si avtov Stvoxkatog xal Sivotifwg* ItB 
vnigo: at Bmv. .aSslcfol 8i avtov SivoxkHtog Aevox^wg 
dang^ Ubi nc qaia Dftin, namen Attida inaaditam, mir^ 
tnr, vide mihi eandem . Scfaoliaaten ad Pac. ^dO: ti;vig Si 
ASuv (ab Aristophane commemoratam) Xiyovai tov tQajr$^ 
xov noifiTi^^ xaxfSg vnovoovvTeg. ijuTvog yoQ viog t/V KaQ^ 
xivov, oifTog Si vnaQxog IJiQaulv. RaTennatem igitnr ri ae* 
qnimary Qaattaor filios Cardnaa haboit, id qaod etiam SchoL 
Vesp. 1488 tradil, abi qnam medias, o fdaaTog^^)^ Caidrf ^O Mira dabitatfo. Apad Arcaditim p. 65 16 xaQxTvog 
BcrUientem nonoihil .tnrbatnm etae :docet Herodianas de 
dict. solit. p. 20 8, et xtxQxivog (cancer) et KaQxivog 
(nom. propr. ) eidem accentui subiectum esse praeci-* 
piens. Faerunt qui KaQxtvog compararent cum KQatt'^ 
vog KaXXtvog jiaatvog {VLeBjiSx.) et rimilibua; led faaeo 
longfe alia lege reguntar. 

^ *) Faisse qai hoc pro nomine prOprio haberent ex scho* 
liaata inteliigitar? 6 fiia mog] ov t6v TQayixov Xiya 

HiflU criU Com. grae«« 88 Digitized by VjOOQIC Sm BB P0ETI8 OOMICOaVM imilERO BXIMBII0I8» 

filiaa ab $ski9fhum 1b eeenaiB prodttolae «iset, SGholiastes 
haecannotavits axQi^g Si &)$«i Uy»iP^ t(<r0ct^§ )iiv SrieU 
wif^uajlil' hi v^4' %OQAmai^ J&emidi}g ,di noirj^tigf, . TGsaa^ 
kiyu avTOvg aaq^iSg (PaQexgdTi^g^ rcSv wfmb ow ftiaog^ 
^mnctmlmlomtada^ iifed 'titlosissime (lcriptom' servaiFtt'Scho- 
4UM : «d ifiisdeni fabdiae m^ 1S0O, ubl 41111» alitu itMB 
<€lai^i ifilins ^p^odeat^ l^hiki^eoin isterrogBflii, 

^&dely^p respondets 

n^?:; '. joi npvvofT^Qi^g optog iari tm yivavsf 
-i; 6 a(f$xgoT,atogy og rijv tQaxiaSiav nout. . . 

-A^^qnim yecsn^. haec est Scholiastae annotatio: dq afi$x^ 
•{^sc* xiD^wS^ii) Tov 0do}dia (immo S^^voxXia}. xal to (pa^ 
iux^ywv (AiKQOV 9tm MvPiaT^offifiivov, S^lqv Si ix t£v 0£- 
^^saQOLTOvg ^AyQUkV* [tnal KaQxLvog fjtivtig^tiv 6 QiOQvxiov 
Bitog.. ^aav 3i atft^l.^^tQeig tivag fJi^iXQpij xo/i^ta$ 
^6tB xal vvv eiai fihXQol xai ^Ofi^tai^ q>ilaQx^^ 
€jQt€ naiSjtg fiaav ovtig viv ^AkaQ^x^^^^^^^QOM. fia 
tov Ji^ ov TQeig tc ixstvoi isiniv ol iittaQ^g. Et 
^ nwvotriQ^Kjgi tisqI SevoxUovg o XoyOg^ 'mvvm^Qf^ Si 
mix alXMg^ aTX lm\ xaQ-uyiov ti. iati (add. .nivpt]') avv^ 
-wkfibv ^al a*i:i?aik/? nQoaSexofievov (iej. nQoaixofiiVovy. 
JSifikfoyJki^. ^ Jififftcc^i^ ' Jxiwor^Qifg tovSs fAavvswg xoQOV, 
mii 1[fTo X^^ asribe^uia Tidetan xoQog. Wbnuie .%itiir 
ab aliis iiloram interpretam tres, ab aliis aatefliqaattaer 
Carcini fitlQs ^rhiberi^ Atfue idem plane Fherecratem in- 
itov dk Aristb^hanein diasenans. eet. Apnd hnnc eBint tres 
Ih siceii^m prodeaht .Ciarcihidae , Xenodes poeta ti^agicus et MiaaTov. Hinc arripuit imperitns auctor epistolaram 
Enri^idearnm fipist.S, nbi 'Jtya&iw xal Miaatog coa- 
iungai^tur, Cfr. BentleU Fhaiar. p. 63. Digitized by VjOOQIC fSABcorot. 515 

im dbormitae. Pkecemttt^ «iiteiii dteertiiii qimttitot eomne- 

monit, eed ita jcommemorat , nt alionim qa{ temarinm bii- 

metfim pnotoent. aentetitiam refeilere Tidieatnr* Ita enim 

fere emnraptif simiuii fra^ mentnm , in ,quo alia temere rep0- 

tita aBa enm sdioliaslae verbia oonfasa annt, mendanflam 

tidcta^r 

■ . TQn^ Tivss (mmqA Mfttjtnti kdl (piXie^ixol taTa, - t 

B^ alH pA /^i ov tgete iicsivoi y* dahk. &)A^TitTa(^4,^ 

Creteeat qnae anciei iiiclavi, non Pliereeratig aed ncholiaetae 

verba Bsse saspicor. Videntnr aatem ea ante yS^^kap etc. 

poisenda et. id faano fere modom sapplenda eaae:. xixh Ko^^ 

aano^ fiiy v^yfodiag noit^Trjg ^p^ . GuQvxiov vios \ iiamf Si^ 

avT^ natdsg TeTtagBg. Thorycii nomen aHande niiM qai^ 

dem mon eogttitam esi: at Thorydonem hal»emas apijLd Ari- 

•t<^iMnlem et Heaaacfaam. ¥. aapra p. ^3« Qai >aatetti 

ftetw dt atniB Pherecratis qoidem aetate de naiiiero filio^ 

ram Cardni constaret, eius rci varias.eaasas oommioiacl: MeOfe 

Ad nomina fiiioram at Teaiamoe». ia Fhiiode et Xenotimo 

consentiant omnes* Datis autem) qaem et ipsam tragicam 

fuisse perbibent, quum Ceteri auam Xenociem tragoedib 

scribendis operam dedisse affirment^ fortasse non diversns 

fuit a Xenocle, cui id nomen opprobrii causa iccirco indi* 

turnf tfderi potest, quod eius poesi haud'obscura <DatiAtiii 

(S^hol. Ari^toph. Pac. 290) Testigia impressa fuerint. Quae 

si Tera est coniectura, nonnisi de tertio quartoque restat 

dubitatio, cuius nomen inter JtjfJiQTifiQg aivccQXog et S^evo- 

TcleiTog fluctuare Tidimus , in quo dissensu compoiienda.jix 

oper^ vpt^^imn/.&CTit diutina laborare.: . ; Obscifria,Tit antem 

ceteroril^ memoriam PiHlocles^ poeta haudquaquam ignobi* 

JiSy quaiiivis a comicis po.etis acerrime Texatus. Sed de hoc 

alio Idi^o.dicaRu Qanm: aattem dno buin» nomiojs poetas tra- Digitized by VjOOQIC 516 DB P0GTI8 COHICOIIUBI SnJIHiSllO SXIHBlfBIS. 

gico» f uhite meinorite proditum dt >'), noii iiiepte dieniiti 
korum mm^ qni Cb^reiiii nlaiorli fiiiim fuit , nepotem &is8e 
. coniicias. Ita i^tur ars trag^ica in Carcini famiim per qnat- 
4iior aetatea Tignit Praeter Pliiloclem nniu praeterea Xe« 
notimuB GffisiiQemoratur, ab Isocrate Trapez« § ^^ tibi ha- 
bemns ^evoriftov rbv KaQxivov, Sed probabiie est bnnc 
non Carcini poetae, sed Carcini iniperatons fi&im dbisse, qni 
anb iniiiis belli Peioponnesii Atheniensinm claasi praefe^ns 
foit^' Eadem Flarpocratiohis eet sententia p* 106 ^: ean^ S^ 
{KaQxivogy xal ovDfia xvQiov y ov fivtifiov^vn *Iao*QccTfjg 
T^9€i^m>X(^ «/1? S'av ovrog 6 ^A&rfPaiwv atQaTfifog b 
mfiLffi&avg ntQknXevaai Ilii.07t6vvfiaov. Cni coniectnrae e^e- 
gie faTet, qiiod Carcini imperatoris pater itidem Xenotiiniis 
perliiietnr a Tbucydide II 2^i lotQatriyH Sh KaQxivog 6 
Atvotifiov. Itaque in ntraqne familia et Carcini et Xenotimi 
nomen frequentabatur, qui consensus indicio est Htrinfiqne 
Carcini familias consang^mnitatis Tinculo fnisse coninnctas* 
Stefllmm Igitur boc ferme fuerit: 

Xenotimus Thorycius 

■ I ■' . 1 ■'.,'•.■'■■ ■ 

Carcinns imper. Carcinus tra^. I Xenotimvis Xmpcles trag« 1 X.eito.timus ^hor. Xenarcbns chon 

I . . /DemptimnsX 

Carcinus trag. II . \Xenoclitus / Xenocles trag, II "^ ') Scholiasta Aristopb. Ran. 86: sial Se, tfaai^ Svo &- 
voxlHg TQayMdol yeyovQte^. TQitog $i Tovtoig iarlp 
OfiMVVfiog noliTixoq^ qavXov (fort. ^avXXov) fiiv flrof- 
TQog, t(Z Ss SfifKo (leg. tiHv Si Si^fiofv) XoXaQyavg. 
ChoiaTgensis fortasse idem est cnins coniiTittm derarl* Digitized by VjOOQIC CAReiNUS. CHABttBMO. 617 

Hh eeriptit eandem qiiaes^nem. aUigiaae video IXo- 
braenni, cuins haec est ad Thui^didis lOGum annotatio : «Ne- 
sefio an hic ipse tit CaFcinua poeta, qnem rrdet AHstopha-i 
nea : nam H haboit filium Xenotimnmy — adeo ut forsah 
ipsiua pater fuerit Xenodmus, non Xenocleg.> Quae mira 
laborant omnium rerum pertmrbatione. Profeoto dolen^ 
dum est L Sdiolefieldium In edendii Dobraei adtrersaHia 
adeo luiUo nsum esse iudicio, ut ne ea quidem quae Tir iii« 
feaiosiaaimus tudibunda manu in chartam conkoemt ti ^ae 
nunqnam Ipae publioi iuris factsrua erat, ^upprtmends pu^ 
ta?eri#. 

Seqnttiir C h aer e m o, quem comicum poetain pevhibeBl 
Soidaa Eudocia et interpres anonymus ad Arfstot. Rhet III 
p. Ol^b. a Fabricio indicatui. Tragicua contra diserte dici- 
tur Theophrasto apud Athenaeum Xiil p. 562 e et ipai 
Athenaeo cum aliia locia, tum lib» II p. 43 c. Xlli p. 609« 
et XV p. 679 f. Idque verissUnum ease, praeter falmliurnm 
tituloa aperte docet orationis color in plerisqne frsf nMsntia 
trag^co pobta dignissimus. Nec Centaorun» eomoediae essp 
titulnm 9 quae Heerenii fuit sententia Comment. de fontibna 
Stobaei p. 148, praeter Aristotelem docet fra^mentaai A 
Athenaeo XIII p. 608 e servatum: 

^Ev&iv filv avTwv ug dmiQOVt» m^rov 
av&iojv aloyxfav iatQiTivaav^ tidovcttQ 
^t}Q(Ofiiviov nafifwctu leifuiivav tixva^ 
De quo loco diierunt Hemsteriiusius ad Lucian« voikl p. 8§ 
et Hermaunus ad Aristot,A»P. p«98, quo auctore ts. 8 ftd>^ pseratMatro parodus, ipso fatente in operis initio apud 
Athenaeum IV p. ]34d: ^ ^ ^ ^^ ^ 

Stinva fAOv Bvvsne Movaa nokvT^pa xal fiaXaj 
a SevoxX^g ^^Jrwp iv 'Ad^^vaig diinviaiv rjfioi noXld^ Digitized by VjOOQIC MO IB VOmt COIUCOTOM mMBBO BXIHBNBIg. 

fiiHfjtixovg^ irtxfiovgy ngo&vfiovgy ivnoQOvg^ 

iv Totg aTtoQOig /iXinovTag^ d&lmtardvg, 

Qolbfit deiueeps Theophili Aristophohtis alioramque comico^* 

rtnB XQV^^'S Btibiicit Obversatur mihi haec scribent! qaid-^ 

qnSd fragmentomm de Chaeremonis carminibns apud Teteres 

flcriptores 8er?atam est. Eorum prope nulium est quin poe- 

ticae dictionis iuminibus et numerorum eieg^antia egregie 

commendetnr, quarum virtutum in ilUs quos adscripsi trime- 

tris nuiium plane vestigium: versus ad comicorum numero- 

rum facilitatem compositi, orationis color simplex et natfyus. 

Quid mtdta? non Chaeremonis, sed comici poetae ilii versus 

«Unt^ et qnidem, ut suspicor, Aiexidis, cuius TQavfiatiag 

laudatur a Stobaeo, de quo supra adinonui p. 108. Magnum 

ttutem huic coniectnrae praesidium in eo paratum est, quod 

totus iile Athenaei iocus mirifice perturbatus est. Quis 

enim nescit ne ilia quidem verba, diSvfia y&Q t6la avtbv 

ivtiivea&ab etc, non Chaeremonis efise, sed Euripidis ia 

Iphig. Aul. &49? Quam rem qui mira Tirorum ddct6rum 

commenta genuisse Terissime dixit Ilermanlius, ne ipse qui- 

dem eam ing;res8us esse Tidetur Tiam quae- ptobari possit 

Quis enim credat affirmanti, iiiud iv%aQig ex Medeae' ts. 630 

tnmptam esse, et Athenaeum, quoniam id nfemihem latere 

posse putaret, Euripidem sig^nificasse hls TCrbis 6' nohtitijg 

ovtog^ Ferrem. tamen, si modo ita etiam ea qusm de tri^* 

metris Chaeremonis movi dubitatio tolleretur. Itaque multo, 

at equideni opiiior, Terisimiiius est, Athenaeum Theophrasii 

locum, in quo Chaeremonis et Eurlpfdis Tersus loco, si 

forte, distincti citarentur, heg^ligentius exscripsisse, totamque 

iliam Theophrasti eclogam reiiquis iam perscriptis poatiimi* 

ni! loco adiecisse. Quam doctissitni deipnosophistae in ex- 

cerpendis scriptorum locis levitatem iUustri exemplo ad 

Nausicratis fragmenta declarabo. Ita igitur Terbis^ 6 S' av- Digitized by VjOOQIC tos tiliog notrixrig^ Aled» •igniBoatiir, tohit ist A^i^^ 
ineno fragmefifnm proximd snte Hieoplirasti locom prae^i 
dit. Deniqne ne illttd qnidem omittendttm ost,' iie4aac|^%iit 
probabile tideri, Atlienaenm Cbaeremoida fifelmiam,"^ifi8 
'OSymvg Tgavfiariag inscripta emef, omisia potiot^ iildBfil 
parte TQavfiatiav appeilasse. Qitod antem afl i^rttiil 
Cbaeremonis loenm attinet, in quo neglig^tloMg ntmteroii 
oHni deprelieiidiBae mfhi tidel^ar, infelicemGrotifeoiileetaranl 
tnm geqmttda eram. Reete libroram leetioiiem revocatff 
Diodorfiaa: Xaig^fKov di 6 TQay(oS6g naQaaxevd^eiv: (f^t^ 
tov mvov ToTg XQ^t^^^oig filara ^ trocpiav ^ kvfjc&&naVf «iJ- 
Povkiav. Apertam est non rerba, aed sententi^m CBcefe^ 
monis Athenaeam reddidisse. .'-.'< 

Qaod anpra dicebam, freqaeht.e8 esse Kbrarloiram erro« 
res in permatandis Tocabalis XQayMSonoiog et xo^fjtwSonoiog, 
exemplis confirmatam reperies a Bentleio Resp. ad Bbyf; 
p. 6S et Casaabono de Poesi Sat. I 5 p. 1#8. Qoibai^ ftHit 
qnaedam addere iarat cam nostro consitio arctissime con^ 
iancta. De Philocie, at hinc ordiar, SchoIiastesAifitopb, 
Af. S82 haee scripsit: eari 8i 0tKo)clijg xcofi(oSiag noiijriig 
xal 0i?,onHd'ovg viog i^ Akrxvi-ov dSeicpfjg. Simitia babei 
Suidas III p. 604 et ex Saida Eadocia p. 487, ande factani 
eBt at Mearsias Philoclem Inter comicos poetas reeiperet* 
At Kasteras TQayfoSUxg noirjrr^g legendom esse vidit, im« 
probante, at ^ Tidetar, Buttmanno tn Maseo Antiqa. Stad« 
Tol. II p. 880. Sed Terissime Kasteras» et doceni qaae se* 
qaantQt apud Seholiasten : ysyovaat 9^' ^tXoxXeTg jWo tqc^ 
y(o8wT notritai. Atheiiaeas -tamen Hb. 11 p. 06b Pbflo* 
clem ita commemorat, at nisi de comico poeta non eogitarl 
posse Tldeatar: xal yoQ 0tXoxktig re iyxi<faX6v iptiatV^ 
ov8' Scv iyxicpakov ea&wv Xinot^ xa\ ^j4Qi;aroq)avrig* ano^ 
Xiaaifc* av iyxe^fdXov &Qi(o Svo. Qaae ita rettalit EustarthiQi Digitized by VjOOQIC fQifi qliXifig mt f^ ^lsf6pvii.,ii}g ovS' av iyxiqfaXa)P iqjS^mv 
It^f^ Ito(ae' ^{^qpter lui.iiQ ipiam Atb^vaci . lacam . Tidendam 
f;«f.4ie^PhUodf8 .faida^i ^sofiitMls faerit; ac conimode aoc- 
fi;^rPJulQdes.Pbilippidae comici pater; yjde sopra p.470. 
^i^ )if^e qjonfiA admo4a^ dobia esae.Aoii ,4iffiteor| neque 
f^ltan^, i^p^f oarw, ai quis pro Fbilgc^. i|pa4 4^bena^iBi| 
IHocUa. ppmepi r^pooerei* Haep^ en|m noxnij^ji fa89i% per-r 
|aiit^><ant a libDariis. Y. CJin^ni Fast. H^^. Olj^f^ 
|14 8. 

.... A^d item eiaadem erroria, de qao dif^^e inatituiy 
cxei({]i|f nfi .habemaii apad Cle^entem Aicjx. ^^qj/bl.YI p.264 
8jlb.Mba';(tW 6 XfafAixog yQarpu* 

og Sva riXovQ §wv b^aXov ijaKJjqev (iloffm 
BQsi: ficripsit, pertts debnit scribere Clemens MoaxJi<av b TQayi- 
TfOQ^ enlaa Telephnnii pt Pheraeos laadat Stobaeus Flor« 
C;q[y a et E^I.^ pbys.. p>. 152. Cfr. Porsoaafif ad E^aripidis 
J?fioea. ll^. . bcertaram f^balarum fragineiita supersaat 
cpmplaria, tragicae dictionis spleadore CQAspicna. Boadem 
pci^ipsisse Themistoclem tragoediam, in qua pogfna cele* 
liraretfir Salaminia^. ex eodem Stobaeo inteliij^itor Serm. 
}A. Z£i MoQxiv^og ix @efuat<wi£OVQ' 

Kai /aQ iv vaTtaig /Slpajfrf 
,; :^ . noXvQ aiSifQfa xeiQ€Tai newctjg xkaSoqf^ 
nai^^ibg oxi^ fiVQiag Xo/x^iS ^Qctteu 
Ano^ Tersua ibrtasse nuntio tnbiierat poeta, Salaminiam vi- 
l^fxtam , describf|i|ti. Nf^lexit bsec PassoTlas Melet. crit. 
i|i .AespIyrU tpagoedjas p. 3, nbi de iis a^t poetis qoi tra« 
i;pediarum ar^mentf e patriae historiae Ince petierunt 
Coias . generis aliquanto piures faisse apad Graecoa tragoe- 
/dias^ quam vaigo putatur, &ciU opera demonstrari posset. Digitized by VjOOQIC CaaMfrdrftrcB % Sfi^ ^i|mwtBttW<to8Lt»4. ia» >ii^4> «ti^ 
&ta.8ab tpwvli» AgoUodQfii tpectosse faaiiA. Tt«a^.>«V'fM^ 
«iipicip. <^ti.N{4bii]|rii Ui Mfmff ^hon* Lj3. .p»r ^U* ]A^ 
iniam.qii^ilW.Graecwim .irMM^ni Ift iCMVfl f^Jb«(^]^ 
dactm> ^Uici pat<i«t^ i» ilflrBbiiio' lik » >Bf :Ma.X4|i^i>f 

/Ai^lj^ Si^.^iiV 4fT^ii&^ ^f^cof^fffic^ tipi UiQ^m>Ut(rw^n 
Nlfjl fa«c4«co ^QaxiaSaiv trtfjee: ^ornmdt ttmm iftte gfw ti ni 
praente^, • ..-:••'! 

TheodorEiB f^i poetiii oeiidcls aiiiiliiiieime .v,flei^ 
HesjcbB Bti teitiaioaio dfbebi^ «pad quea baM iMpetiod 

Ihtq^ Tiffis 8i ^(Mj^zjj V fpaaiv aimp fsyQHdpm. . . I&iiiiferf 
aqrtlitfpB(mfn..eat haee tta cfrrjfieada. eaael BiodtMj^o^f^ 
ywog vnoxQi^Tii^* Tfaeedqnin»., iifibilWitiani: IrtemaHirui 
aetor^in Flulippi M acedonia aetate claram,; comnienont De* 
ma^e^es.de.F. h. p* 418 Rsk, roifro 4fi tq 4[^a^ (lltf 
i^idia FboeiMceai dicit) ovSi ^noia.ovti ®£oIm(iiQ0i QJ^^ 
*J^r6SnfiO^ vn&cQivaTOf oIq ovtoq ( Aesduoea). f^« f{^^ 
Uyiky SuTtUasv. Ariatotelea Polit. VII lOt ov.xasfdh ^^r^ 
To rp^ovrpv Q^oSwQog 6 T^g r^yffSiag vMnQiritg\ oAQ'^ 
jya^ minoTS naf^xiv iavTov nQnujayHV QvM tAif ie^^iUtfiy 
inoxfm^v, fig oi}^$ovfUmiv . tmv iS^fotrftii» .•rai^ jr^iaMmf 
axoaig» Alionuii de eo teafimoiyb:protiUift WgBtteiriiicUQI 
ad jPlotarclk ifi .sa4« poet. > 13 H. 8ed .eloadem Imbm 
ISphifpo reatitiiendiun ea* epnd Atteaae&mi Xi f. ttft d^ s|| 
.volgfi ,l^^tar ^nP^tg T^ mTa ^S^invoV &§fa^f fnii }^f0U. Do 
qpo.J9iifi.oUai a4ifo^«i ^aiif^ jififen^ III p. 14. Cognfmfii 
neis&o^axff^ qaod Ilili&ofiatp scribendnm ease Arcadiaa 
de aec. p. 94 18 praecipit, ande homini haeaerit a nemlne 
qaaesitum vidL Soapicor anlem eo nomiae TlM^odorom e Digitized by VjOOQIC Mi ra MHf» cMicoMk imttBftir^xrMtfiis. 

9MM^lpi»Amk poeta InrfgiitttAi Isbse, qtf^ 1i«tdM fil«dani 
HMdilieni indicaret. H^yehtOB toI. ft p. 16§4r ^&s^Sii^vg 
^}^ oiTCeofnMcA ravg n^famoiQ ^*), ano-^^^Sii^QoVuvb^ 
o&e «v rijg iavtov uIqcc XQif^f^^^^ov. Cfr. iacin «; v. './^p*- 
i^ff^/eo^. ^od auleni enM^ hnne Tiieodomni e^m in 
floetig hdftriftim. egse seribit Hesydiins, neseio an i« direraos 
HieoddroB eonfiiderlt. Sane quidem etlara apnd I>io|^eneni 
Ltort* II 104 in viginti qnos enumenit Theodoria epmme* 
iVMMtar &€6Si0Qog m^^^g TQayMSi(xg. At cniti vix eredere 
liceat celeberrimnm histrionem a Diogene faisse praetermis* 
9nn>,'haod qnaqnam improbabfle est pto notfitfig apnd hunc 
ftcflbeftiifin esse VTio^Qiti^g. Theodornm poetam lyricnm 
pafrift GoiopfaisniGm habemus apud Aristoteleiti Athenaei XV 
(* Mdf et. PoUni. IV 55, fortasse efiam apud Athenaeum 
Itl p. lS8b* Ab hoc distingoendus' est is quem commemo* 
cal Dionysias apud AthenaeumXV p. 669 e« 

lonem, tragicnm poetum nobiiissimum, quo auctore 
Fiabricina in oomicorum indicem rettulerit nescio , nisi forte 
« Sclioliaiita Arist. Pac. 835: 'dyqct^f^s 9i xal xt&fjitoSiag xal 
imyQaftfiata xa\ naiavag ml Vfivovg. Sed hnius anetori- 
titi non mnltnm tribuo; ac fortasse ne scripsit is quidenixa»- 
pmilcegj aed tQayMdiag^ Nec maior Suidae auctorit^s, qui 
cnm Dionysinm maiorem et tragoediai et eomoedias acri* 
fiiaae;ilidft,' vereor ne insto 4if»etalid^em sese praestiterit* 
Sriglcnm ^Sftkmi licet infitMtb successu,Diottys!um faciltasse 
WitlMtniom etl. Piraetel* Fabticiuffl B. O. II p. 996 vide 
i!|^e dlxi sa^ifa p« 862 et ad Enpfiori^em p. 160. De co- 
inoedits eios qoi tradiderit praeter Suidam scio nendnem. 
IHm &^^fi^o(p6Qo^j quamfibulam Slyracnsano tyranno kibnit »•) Cod. TtQeirovgy quod Musurus improspere in evQV* 
tiQtiivtovg mutatit. Digitized by VjOOQIC im« 10114 ~ iMflmm^ : toifMEM* Mtft CaMnIiomitf od Attoii.lX ^ Mi«t Monjrii} lflk)8IafftMi% 
camocdtftrBln poetae liAtid ignobffis. Aimdil ^c^eeuMun to» 
etimonioiB Aeliaui V. H« XIII IS: Jnovmtog^ d t^ Sim^ 
kiag^ r^ctf^iav fiiv t^gndQtto xcd istjivsif xal qvv xmk 
SQccfiaTa i^m6vii0^ tgaymi* dkkotfi^ di ft^g xe^/^ffSi^xSf 
diix£PtOi oT^ ovx ^v q*l6yjtktoQ. ^o mijin9 ftdia bakeoite 
eal Si^dae, ouiim eitor ex eo irepetendoa videtori qnod in 
trogoodia qnadami' cofaa nMnen ignonUv^i .PJo^neni im^ 
^aideaif o.t.#o»pioa?i lk^.>.80d petalaaliaaime ot oondtiiatM 
ia lyoEeni T^iuixm^ Tj^tis ««t TaelzoB C)^ V .UAj: 

iv 8i rJ! xata nxdraivog SQdfiaT^,}^y^ffi/ipimo.. . I 

siXd^v ^iv X0fwc(ati^ ^ Tqayf^iagwf^^ , 

do»J rov atixov iX^^^ og ty aQxfi iyQd(pi] 

^avToTg yicQ ifi^^i^ovoiV ol fimQoi /5!pOT«5v.» 

Ad ^ae^oMipa^a LnoiwOm adv^ Snd. 15 Tol» IU ii« USl 

aAA* e/»«?S fiax^ yiXoiqri^ My^afptv (Dionjratos)* olpf 

XttXHpo «?6 j0Qix6v ^X&av n Jiovvaiov yvvn^* ^ HouUl^ 

«ot'/Mp* .yi^WfSca ^QmifiKt» fitkniha^^, xfA tovto ^gfdfi M 

rov m)^iovJ.xa\ to ^navxoJLgfdQ iff^mxi^vaifi^ oi tmifp\r^9 

rHv:^,,. QOieni feemn aUigt aOplra p^ M^^ ^.u. i 

Hond maiori iore in eomiop^nni ordioMi ri^o^i^ti mii 

Soailhens Demonajc JBodojrns Seropio ol Hippo? 

thooii. DeSositlieo, qnem r^cepitFabridns prop^ 9io? 

fenia locnm» dixit Naelios Scbed. erit, p. 4, ooAtra qnm 

fraotra dii^nUiit MobiMto Dia«ert. de Cle«itiie Sto{oo I 

p. 85^ ..Demonoctem Sovaplonem el Bodornin},fi^ 

{ieo» fniflae po>«tao.o<tend|iift| fri^ineote opndM8<^oocim VAofr 

riJ. XXI 8. XXII J«. X 2* Xq 9. JPwUo wuqr dqU^tjI^ 

inddil de Hippothoonte. Comicum tamen qno miniie 

foisse pulemns probibent fragmento a Stobaeo aeryata. Y. 

iadicem/baisfordii* * V;, . * , ., 

Mafia etiam mirum etl accenseri poetia eoniifiit i>ia-» Digitized by VjOOQIC M mtmn e mm i fw $ m mmmko 

fMftfi Teie«icr« «t Tim«cre«ftt»m Rhodlaiiii pocUs 
«^liMk QiagorM; de quo SehoHttita Ariiloph. Sm* S28 
liaM- seripstt: d^v^fL§on6iciQ i Jkaydgag n^itfnjg — ^ 
iu^fitxig d^&vQafifiixa vovTiaT^ dtoyvo$axa SQdfim^ notHv^ 
l>imgor*8 ifttnr qno fensa cOnfieiit poeta did potnerft do- 
Mt LibattlM TOl.^ III p. 53: t^ ^ofQ ^Elivaiva xdrl Toq 
ino^Tovg. ixwfiASu TeX^wdg.' Qaod xM' qoove* ia libro 
pt«didotft ^fttrere imiio nou -itieat: iii lyt4eiB qnidem car- 
minilwie aaiiimam erga deo» )|^ietatiBm et reretei^m oflten- 
dime docet kgiogkm fragmeKtam a Bid^roo Alek. de Trio. 
III 2 p.';8M iMeinratom: 

6s6g &€6g ^qq narrog egyov /iQOtiiov ^mfbS^f^p* imQ' 

tarav 

aitoSofig S* dfird fiQaxvv nifMov iQvm. . 
^«e m ieacbmfo Ariaadiig Argitl petita eMH Mrilligitttr ei 
PhHedro Bptf. de N. fi).' p.83 Fet. iv x^ m^ti^ Mtr* akn' 
^HiJfif «rt^* «^TOt; ysyQdif^i totg oloig oidiv dae^ na- 
}g^viifimvsv^ (Arigitoxenae), dXV iatlv cif^^^o^, i£g'no$fiT^g, 
^ tS'^9^oi0U9Vf xa&dneQ &kXat€ fiOQTVQeismtto.yifQafi' 
fiivov dg *jiQ&dv&fivt6v *JIq)WV* 0e6g '&n^g nQO 
ilfWift^ii'*i^yov fiQot^lov ¥Wp^a'ifQSv^ vneQt^dtav, 
iM,'Vo'^et^ NlwS^dv t&v MdvTifviu* Tttttd^ Saifiova 
t^tfi tvjf€tv -ra ndvia fiQotot^iV ikfteXet^^^ai. *') 
9^'inc^nk^a4a S' tgvtw m^x^' xal t6 Mavtmfiortf iym* 
fciM« 'Hitie redilitegravt fidgtnoiitam a Mdj^m^ • «eiwatom, 
B)^d^^ifcm>^ i0^a6^' semer^fiCi^om^^eMt^' F^tlaealf^hoe qno* 
AMiifltfad qiiite «rAeilo Dloo^sl^ iit0att'B««la«|iitt»^«^ Iliid, 
j^.fkfe^^ST^ Atkioi J$ovv&i6g'<pii0i^ ih$ iaX iv ieQonoiiaig ^^) Haec habet etiam Sextus Empir. .c. MaUi. IX 53 

£• 561 Fabr. Praeterea nihil de Dl^ig^orae' carminibus Digitized by VjOOQIC ikip^r.&evg &6<ig. lUiqm (loiii oniioi» «aiiSB liaee vertift ik 
ipso^ciriiBait iiiitio posueriit. ^vvoSa'^ di^triv dlcor^. vidtth 
inf kiideiii faam fois «iiis isonfitiifl viHbiM MfBiitty: dlvlaite 
^8 ufl ii|digeiis» Adiectivso €»£r(n$^^^ ptaUo/dimrso waufL 
nsDft C8t SopiioclsB Ai; 700, ;. noM 

. Pjvrro Telestem comloim manifeitno fiatdaejaBomr 
p^edt, qaod Terbo moHaiBse Bnfitcisyfc. Pai^O^ ^ spedoil^i 
idBmTIm<ioreonteiiKL comoedia^ poetisLaecensaiti Idiemaito 
locsf .iB:;v. <^6Aio« praecjonie Sclioiiiifita Aristdpll. JRmliilStt 
enm inoTtotov appellat, ph» quo ^tde an scHlMSlidiitt cait :j»^ 
jlosidioev ift v<M»t&r apnd Piolarch^ Tliemlst. JLXl^ Jpi^ loco 
ipBum ilhid>oarnlen servatQBi cfst, qaod TimriMreoiKtl/dMdi^ 
poetad holnfen cOTciliavit. Scfilcet liitiMitte jmteb *msm A 
sig^ifli^lid verboriim xmfiw&ia «t xmfif^SiiVy qaae piifasiiii! :dh 
qnoTis itttibrii ^enere nsurpantori ^^) Strabo VIU p^^lHt 
firetideiibes propter freqaeBtem eaninae litterae osain isiBifa- 
fvj^4f&^&i MeenB M) non neeess^ est nt aid conicovjfloa^ai 
reftpeadsae. cri^atiir, :^eikia4modam IHkigl&o 
est In doeta iMssert. de rebus fiuboicia p. Ww 
Aeliaaas Y« H. X 6: iHcD^ifdovvto Ug 2intQtfii&K 
^tftty — jou iPilfitSig ndtfjt^^ mvrapi4tQio.i^. Ib^Smngt^^ 
GomiGbnim; £acetiia iliilBO resr^oia esl^ nanillfm ife-PJilllifcb 
efir. iaman Stc&tonfem Atitett. IX p:Ji^h, ^ttWQ 9fa§«MB 
i»ert. J^ 110 Timoni dPbUasfo Iritall' S^dfUim mtlfmw^ 
TQsixOQfnra^ cai^miBa ftdsse Vide^tnr O9Mnf^aHiiilaipim0iallg 

^•ySmlHter tgafwiSia' et r^ee^^^^ar pe^itiltfa' lodin^ 
tiore sensu intellig;enda sunt. Yid. Lobecldi.. Aglaoplu 
p. 977. Cfr. supra p. 523. 

^^) Ita atiam£a8tatfa« ad Iilad.p.M8 1& €fe.Bobcllifum 
Corp. Inscr. I p, 28. * • ' i * • ->* .;!:. • . Digitized by VjOOQIC Mi HB POBTia ««B«Mni HraBBO BXIMBran. 

IpmonBnmi ideibno ntctiDfiie diftincta. Neo AntlieBm 
Lindinm, de qoo Atlieneiit X p. 445 b: Kal TUdpufSiaq 
inaiH xcA alXa noXla ip tom^ r^ xQOTUf raTv miijpuMTunf, 
<i i^iifjgB ^toiq fu&' avtov q^allotpoQOig^ comoedias vere sie 
AbUB' BCtipdbBe cvediderim, ut nec Enafem Hydriotam, 
iqnem DioDyaiiiB apnd Stephanam Byz. a. ^YSQia p. 784 pa- 
atorem fuiase refert omnis qnidem enlditionia expertem, sei 
•Banoedianiin andorem: non infelicem: vv Si 6 Evay9]Q no^ 
'ifK^-' Tii^< afi0afi[iaTOG dtjlad^ Xfu aXh}g natAiic^ aae^QOQ, 
d&»n^ 3* a^^^og xdiificpiiiSp» . De Antiphane JBiarpeo, 
AbnlaMe ifqtaarfmo, qnem et ipsam faemnt qai comicBm 
^tiim dicercBl, egi snpra p. SM. 

'[ Corro Bon.e comicornm tantam immero, aed omnino e 
^^EBCCortna pMiamni ordiae proBOfibendi . et ia Caeritam ta- 
Jbabm-.BeSeDcndi annt CaUigtas Eadaemon et Phiiocra- 
'tea^' Sx hia Callistam jcommemorat PoUbz II 112. xal 
i4ftffiip(pliiiVj[>g n»6fa KaXXiatt^ nuafiixA. Qao.Ioco qni .aaas est 
4ybW8iBB'BiU. Att; p« 1286 F. inacite ad enndem Callistam 
Bq)fB0l|ii!ttv4andidki qnae le^antnr. apnd Yitrav.JK 7, Catan- 
jhflBHi «ntam ad: Alhen. XV p. 66Sc, .nbi €aUip(a comid 
jiailthB rinrnttti iBiiailOri daMua haeret,.atnuttie epod Athe- 
.Gd^ppo CiAiiitti, an apad PoUncem ChlUgto CalUppi 
i.Bdbatifti^ Nentram probari posae haec docet emen- 
.elfam!pilopler AiticalQm, qai deesse non. potoaty ne* 
.naip» K^i^ia, t^ xi/^pi^. ^^) Eadaemoneia 
comkmii vmM qaod sculm commemonat EpipbaniuB 
dbaqorw p.;3H 80 Par* aXijog Si KinffiixQg EvSaipmf rolf- 
M^a fffiaiV <6in€Q etal &6oif ov Svvdfie&a (leg. SivofiM) 
j^mgt av/iiv liynv o^otoi tivig dai^ SiikuSv STihSaat. 
i.' ^^)>Id|nt bot^cifiae Portonnm monnit Dobi^aas in Ari- 
atoph. TOl. IX p. 554 Dind. Digitized by VjOOQIC fiDDABHON. FHIL0CBATE8. 599 

^noila yoQ ioTi ta xttilvovra fi6,> Qaam seutentlam Pro^ 
tagoram in operia sui ioitio posnisse constat ex Suida s. t. 
IlgmayoQagy Theophilo ad Autol. III p. 384 d, Eusebio 
Praep. Ev. XIV 19 muUisque aliis ab IL Rittcro Hiator. philos. 
I p. 588 iadicatis. Quo ma^s eam i^noto plane Bullique 
alli eommemorato poetae Eudaemoni tribui miramur, qui er- 
ror tam immanis est, nt iibrariis potius quam Epiphanio im* 
putaodas sit. Fortasse igitur Eudaemoni Philemonis nomen 
substituendum «st, cuius XQV^^^ simul cum Protag^orae no« 
mine excidisse videri potest. Denique Phiiocratem qut 
inter comicos poetas numerarunt, usi sunt testimonio Seho- 
liastae ad Luciani Amor. 28: TavTj]V xiiv fpUaivida^ ^v 
Q^kXoxQaxriQ b '^&tjvatog xfafKadonoiog i^eno/iAmvGev. At- 
qui Luciani schoiiastam, scriptorem, ut satis constat, impe<- 
ritissimum, e Poljcrate Sophista, quem Philaenidis memoriae 
i^ominiae notam inussisse constat ex Athenaeo VIII p. 3S5c, 
fecisse Philocratem comicum, cum ipse dudum saspicatu» 
eram, tum monuit praestantissimus Naekius de Choerllo p. 193 sq« 
lam non est quod copiosius refutemus Schweighaeuserum, 
qoi corruptum iocum Athenaei XV p« 699 f ita sibi corri* 
f^ere visus est, ut Philocratis comici nomen restitueret. Dis- 
serit Athenaeus de usu vocabulorum Xvx^og et Xvxvovxog^ 
quem exempiis confirmaturus inter alias XQ^^^^^S etiam hane- 
ponit: cpv , . . tfjg S,^ iv TQvodovtb ii ' PwTionviXj^ JiQOunciv', 

Xipe TQiodovra xal Xvxvovxov — 
imtfBQH* 

iyd di Se^ia ya tovS^ ix^ Tivij 
ci3i^q6t£Vxtov ivdlicov &9jqu!v ^Xog^ 
^eQaxivov T€ cftaacpOQOv Xvxvov ailag, ^ 
Quo loco quamquam dlfficile dictu est quid sub istis littera- 
rum signis lateat, suspicari tamcn' licebit scripsisse Athe- 
naeumi fpilmniStjg , quae coniectura nititur auctoritate Pho* 
BisU crit Com. graec d^ Digitized by VjOOQIC 580 DB POBTIS COHHCORUHI NUMVBO GXlMSNBIt. 

filLex. p. 288 6: Xvxvovxov, tov xiQcerivov rfavoVy ano rov 
Xi^vov iv avToj mQiiyja&ai, (pavog di t; ix ^Xcov XaiA- 
nag. ibiXinnidrig. 

Deniqae Herodiatii locum adscribam, !n qno et Dindor- 
fto el mihi olim poetae comici nomen latere Tisnm est. Le- 
l^nr ia in libro corriiptissimo de dict. solit. p.43 4: StQOV^ 
&6g: ta ^ig &og Xrjyovra xa&agd fiovoyev^ SiavlXa^^ 
naQaXriYOfieva cpvaei fjiaxQa, /SaQVvea&ai &iXn. &cixog' 
ovTwg 6 icv/3iog xu)f4ix6g* fiv&og' yijd-og (ieg. Zfj&og), 
Hfj&og^ nQtafjLog Uxv&iag, wg (iHloarirpavog. Sov&og to 
xvQiOV. De quo loco nnnc ita statao nt &<Sxog^ qnod ne 
aplnm quidem est reg^alae Herodiani, in xdS&og mntandom 
ct seqnentia ita acribeuda censeam: ovnag 6 xco/iiogf deleto 
qnod e dntoyQacpia ortum videtnr vocabulo xcj/mxog. Sci- 
Ueet x<a/Ji6g et xdS&og eiusdem pisds sunt nomina, id quod 
testatnr Athenaens VI p. 809 c: Novpn^viog d* iv ^jiXuv^ 
TiXfiJ xei&ovg avtovg (sc, toiig xcofitovg) xaXet 

'jH axaQOV rj xcj&ov tQorpitjv xal dvaidea Xitiv. 
xa\ 2ki(pQiav iv tM *j4yQomtri ,i xco&covonXvtai^ (p^al, xal 
rov tov &vwo&riQa di viov Yacag dno tovtov K(o&u)viav 
nQOiTfjyoQevaev, Idem nomen restituendum est Arcadio de 
aoc. p. 49 1: td eig &dg fiovoyevij — fiaQVVetaiy fiv&og^ 
xv&og (scr. xcS&og)^ Zij&ogf Sov&og to xvqiov. Cfr, Etj- 
moh M . p. 780 88. Digitized by VjOOQIC EPIMETRUM n 

GRAMMATICORUM SCRIPTA AD COMICORUM 
HISTORIAM SPECTANTIA CONTINENS. ^Eic td!v nXanaviov tibqX SiafpoQag xa}fi^8i(Sv, 

KaXev emaripLrivaa&ah raq ahiag 8$' ag ^ fjiiv ccQxaia XXXin 
'/.WfiMdia idiov Tiva Tvnov ix^i, i5 ^^ (Ji^iari SvacfOQog iati 
ngog TavTtjv. inl tmv * jiQiatotpdvovg xal KQativov xa\ 
EmoXvSog xQOVcjv rd rijg SrifioxQatiag ixQdtH naQ* ^^&ij^ 
vaioig xal rrjv i^ovaiav avfinaaav 6 S^fiog ^ix^v, avtog 5 
avtoxQdrcaQ xai xvQiog rutv noXirixuv nQayfidxtav vndQ^ 
X(ov. rrig larjyoQiag ovv naaiv vnaQXOvatjg aSijbav ol rdg 
mfi(o8iag avyyQdcpovteg tixov rov axointeiv xal otQctrtf^ 
yovg xal Sixaardg rovg xaxiSg Sixd^ovtag xal rcuiv nolirwv 
Tivdg fj (piXaQyvQOvg jj av^vrag daeXyeia, 6 yaQ Sfjfiog^ 10 
(ig slnov, ii^Q£i rov cpofiov rcSv xtafjLcoSovvruiV^ (ptXotifjKog 
tHv rovg roioirovg /3laaq)fjfiovvra)v dxovofV. lafiiv yoQ dg 
avtixeirat tpvan roig nXovaio$g i^ dQx^g 6 SijfAog xai raXg 
SvanQayiaig avrdSv rjSerai. ini roivvv rijg * u^Qiarotpdvovg 
xal KQativov xal EvnoXiSog xa)fi(oSiag dcpoQrjtoi rivsg 15 
xatd rcjv dfiaQtavovrajv rjaav ol noijjrai. Xomov Si r^g 
SrjfioxQocriag vnox^oQOvaijg vno rdHv xatd rdg ^A&rjvag rt^- 
Qavvovvt(av xal xa&iatafiivtjg oXiyaQxiag xal fjiitamnrov* 
arjg tijg i'§ovaiag rov Srjfiov £ig oXiyovg xat XQat^vOfuVtfg 
z^^g oXiyaQxiag ivinmrs roig notriraig cpo^og. ov yoQ tfl ifo 7. ndaiv] Its' Dindarfias. Vulgo ndarig^ 

81 ♦ Digitized by VjOOQIC 588 GRAMMATirOHrM SCRIPTA AD HTSTOItTAM 

Tiva nQO(favwq axojTrreiv, Sr/ag anairovvTcov tmv v[iQty}' 

fiivtav naga twv non^Talv, Yafisv j^tv tov Evnoliv iTil 

XXXIV T(o diSa^ai Tovg Banrag anoTiviyivra eig Tijv {)'alaaaav 

vn ixeivojv eig oVg y.a&r^xs t6 SQcxfia, y.ai Sia tovto oxvri^ 

5 q6t6Q01 nQog r« OiCoifAfiaTa iyivoVTO '/a\ iniXinov ol xooi}- 
yol * ov yccQ m nQo&vfiiav eixov ol ^A&rivatoh Tovg xoQV" 
yovg Tovg Tag Sanavag ToTg yoQevTaig naQi^oVTag x^iqoto- 
veiv» Tov yovv Aioloaixcova *AQiaTO(fdvijg iSiSa^iv, og 
ovx exei Ta ^OQixa fulr^, tvjv yciQ xoQ^yoiv fii] yei^xd' 

•^® VOVfiivoiV y.fd TMV ^OQevTuiv ovx ix6vT0)V Tag TQOCfag vnt^' 
yQe&i] Tjjg xotfLCoSiag Ta xoot^xa fiiXtj xa\ tojv vnod-iaiuiV 
6 TQ6nog fxeTeP^^ri&ti, axonov yaQ oVTog T)jg aQ^aiag Y^oi* 
fiioSiag Tov axoinTeiv Stjfiovg xal SixaoTag xal aTQaTijyovgf 
naQelg 6 * AQiaTO(favrig tov avvfi&o)g anoaxfSxpai Suc rbv 

16 noXvv cfofioVy AYoXov t6 SQSfia, to yQacfhv Totg TQay(o8oig^ 
(ig xaxwg e^ov SiccavQei, ToiovTog ovv iaTiv d.rijg (iiaijg 
Xi0fi(aSiag Tvnog^ oi6g ioTiv 6 AioloaixcJV ' AQt>aTO(pavovQ 
xal oi *OSvaaetg KQaTivov xal nXetoTa toSv naXanSv SQa* 
fiat&)V ovT€ xoQixa ovte naQa^daeig exoVTa. 

80 JlaQd^aaig Si iaTi toiovto. fieTa to Tovg vnoxQiTag 

Tov nQOJTOv ftiQovg nXtjQojd-ivTog dno Ti^g axtjv^g dvayjo^ 
Q^aaij cjg av firi to &iaTQOV ji xevov xal 6 Sijfiog aQyoig 
xa&i^tjTai, 6 x^Qog ovx excjv nQog Tovg vnoxQiTog StaXiyi" 
a&ai dnooTQOCfov inoietTO nQog tov Sijfiov. xaTcc Si Ttjv 

jB6 dnoaTQOcpov ixeivi^v oi noij^Tal Sid tov x^Qov iq vtUq iav- 
TiSv dneXoyovVTO i^ neQi Snfioai(av nQayfidTCJV eiatjyovvro, 
^ 3i naQd^aaig inXtjQovTo vno fiekvSQiov xal xofifiaTiov 
Ttai OTQOcpijg xal dvTiaTQ6(pov xal iniQQrifiaTog xal dvTe- 
niQQiifiaTog xal dvanaioTcov^ Ta fiev yaQ e^^VTa tdg na* 
80 Qafidaeig xaT^ ixetvov tqv xq6vov iSiSdx&fj xa&* oV 6 
Sljfjiog ixQaTei^ Ta Si ovx exovTa Tijg e^ovaiag Xotnov dno 
xov Srifiov fire&taTafiivtjg xqI T^g oliyaQxiag XQaTOVijfjg. ol Digitized by VjOOQIC roMiroRUM spECTAXTii. 633 

Si Ti}g fiiatjg xuuafdiag noiTjtal y.cu rag vnod^aasig '^fie$tpav 
xal Ta ;^op/xa fie?,i] naQeXinov^ ov'A exovreg rovg x^QVy^^S 
tovg rag Samivag roTg xaoevTatg nctotyovrag, vnod-iang 
(ih yaQ r^g naXaiag xojuioSiag riaav avrat, ro atQari^yoig XXXV 
imnfiSv xal d^xaaratg oifx OQ&cSg dtxa^ovat xat ^QW^^ ^ 
GvlUyovaiv i^ aSixiag rial xal fJiox&}]Q6v inavrjQfjfiivotg 
fiiov, fi 8i fiiai] xfOfjiojSia arpfJTU: rag Toiavrag vno&ia£igf 
inl Si ro axianreiv laroQiag Qtj&iiaag noii^raig r^X&ev, 
avev&wov yaQ ro roiovro^v, olov SiaavQetv ^^Ofir]QOV einovra 
rt ij rov Seiva rijg TQaytoSiag notfjr7}V. rotavra Sh SQa-- 10 
fiara xal iv ry naXaia xoffiioSia sanv evQetv, ccneQ reXeV" 
tatov iSiSdx&fj Xomov rrjg oXiyaQxiag XQarvv&eiatig, ol 
yovv * OSvaaetg KQarivov ovSevog inirifirjaiv e^ovai, Sia^ 
avQfjiov Si Ttig 'OSvaaeiag ^Of^i^Qov. roiavrat yaQ al xara 
trjv fiiariv xwfitoSiav vno&iaeig eiaiv* fiv&ovg yoQ rtvag 15 
ti&ivreg iv ratg xcofi^coSiatg rotg naXatoreQOtg etQrifiivovg 
StiavQOV wg xaxarg QTj&ivrag* xal rdg naQa/3daetg naQT^ 
ti^aavro, Std ro rovg x^Q^lT^^ iniXettpai x^Q^'^ ^^^ ^^- 
tfov^ ov fiTtV ovSi td nQoatoneta bfjtotoTQonoyg rotg iv rfi 
naXaia xwfKoSia xareaxevaafiivoig ilatjyov» ev piiv yaQ 20 
fj[ naXaia etxa^ov rd nQoaameta roig xwptioSovfAivoig ^ VVor, 
nQiv T» xal rovg vnoxQtrdg einetv^^ 6 xfOfAwSovfjievog ix rijg 
Ofiotoxtjrog r^g otf/eaig xccrdSfjXog rj* iv Si rp fJtioff xaX 
via xtaiJUoSia inirfjSeg rd nQoatoneia nQog ro yeXotoreQOl^ 
iSfjfiM}VQyfjaav, SeSotxoreg rovg MaxeSovag xat rovg infjQ^ 25 
tfjfiivovg i^ ixeivtov fo/Sbv^i iva fifiSi ix rvxfjg riVQg ofioio* 
Tfig n^acinov cvfjiniari nvi MaxeSovcjv aQxovri xal So^ag 
notfjriig ix nQoaiQiaetog xwficoSetv Sixag vnoaxih OQMfiev 
yovv rd nQoawneta rijg MevdvSQov xtofiioSiag rdg orpQvg 
onoiag i^e$ xat ontog i^earQafifiivov rb aroficc xaX oiSi 80 
xar* dv&Qoiniov fpvatv. Digitized by VjOOQIC 6M «AMHATffcOBUU fCRIPTA AB HISTOKIAM 

Tov avTov negl dicccpoQag xccgaxf^Qoov. 

XXYB. KQarivog 6 rijg naXaiag 7C(afi(p8iag noif^ri^g, ars 8ri 

xara rag ' Jlgx^^^X^^ ^tltritjeig^ avarj^Qdg fiiv ratg XoidoQiai^ 
iariv. ov yaQ u)a7i€Q 6 ' ^Qiarocfdvijg imTQex^iv tj)v j^a^ty 
rotg axuiftfiaa$ noiet^ t6 cfOQTixbv rijg iniTi^fAijaewg 8ia raih 
5 ttig avaiQtiVf aXV anXdHg xal xara Ttiv naQOifiiav yviivfi 
T^ X€(pakfj Ti&ria$ rag /HXaacffjf^iag xara toSv afiaQTavov- 
twv. noXkiig 8k xal Ttjg TQonijg Tvyxdvei,, evaroxog 8i £v 
iv Tatg im^Xaig t(Sv ^QUfidTOJV xal 8taax€vatg, iiTa 
s^QOidv xal Suxandtv rdg vno&iaeig ovx dxoXqv&o)g nltiQot 

10 td SQafiaTa. EvnoXig 8i eixpdvTaatog fiev tig vneQ/JoHv 
iatk xard rdg vno&ia€$g, rdg ydQ elafjytjang fisydXag talv 
dQafidtcav noutrai, xal rjvneQ iv ttj naQa^daei, tfavraaiav 
x$vova$v oi Xomoif TavTtjv ixetvog iv Totg 8QdfAaatv dvaya- 
yetv ixavog ctiv i^ ^'Ai>8ov vofio&€T(S)V nQoacona^ xal St' 

15 avTiSv etatiyovfievog v ^*?i &€a€(ag v6fib>v ^ xaTaXvaeiog. 
fSansQ Si iaT$v v^ptiXog^ ovt(o xal inixaQigy xal n€Ql ta 
oxuififiaTa Xiav evaToxog. 6 8i "" AQiOTOcfdvi^g tov fdaov 
iXiiXax^ rdjv dv8Q(!iv x^Q^^^VQ^* ot/Vf yaQ niXQog liotv 
iarlv (San€Q 6 KQattvog ovr^ X^Q^^^S dianeQ 6 EvnoXtg^ 

80 dXX' €X^$ xal nQOg rovg dfiaQtdvovtag t6 acfoSQOV toi 
KQarivQV xal ro rijg iniTQixovatjg j^apirog Evn6X$8og» 8. xard rdg "AQxtXoxov ^fjTtiaetg] V. Hist. crit. p. 53. 
4. t6 q}0QT$x6v] V. Hist. crit. p. 223. 6. yvfivfj tfi 
jffqpwA^] Theophyl. Histor. HI 15 eig rov ^aoiUa 
yvfivfi Ty x€CfaXfi i^Xaacfijfiovv^ Cfr. Clemenfi Ale- 
xand. Paed. H p. 82, 42 Sylb. 7. noU^g] Ita cor- 
rexi Quaest. sc. I p. 20. Vulgo no?.vg. 12. y«v- 

raaiav] V. Hist. crit. p. lOa 17. axdfjkfAara] Ita 

tcripsi pro axifiLiaTa ^uaest. scen. I p. 89. Cfr. Hist. 
crit. p. 108. Digitized by VjOOQIC COniCOllUM 8I>ECTAIITU. 685 

negl xtafiiodiag, 

Tyv xw/i(oSlav ijvgria&ai (paaiv vndJSovaaQioDVOQ* r^v 
8i ovofiaaiav iyjiv oi fiiv ort inl tag Tuofiag mQtiovTfg 
ridov xal imStixvvvxo^ fAtinia noXscov ovacjv^ aXX' iv xw- 
liatg otxovvTfav raiv dv&Qconcov ^ oi 8i dvriXifovriq q>aai 
pi xtiifjiag xaXna&av naQa * ji&rivaioig , aXXa Sijfiovg, xal & 
xafAcodiav avrrjv xaXovaiv, inei iv ratg oSoig ixiofia^ov. 

Tfjv airriv Si xal XQvyioSiav <paa\ Std ro roig evSO" 
n/iovaiv inl tw Arivai(o yXavxog SiSoa&ai, oneQ ixdXovv 
TQvya, fj oTh fir]n(o nQoa(onai(ov TjvQtjf^iv^ov TQvyl SiMXQiov-» 
teg td nQoacona vnexQivoVTO. yayovaai Si fura^oXal xa>- 10 
fitoSiag TQitg* xal 17 fiiv aQ^aia^ 7] Si via, i5 8i fiiatj. ol 
fdv ovv rijg aQ^aiag x(Ofi(oSiag noirjTal ov^ vno&iaia^Q 
ilri&ovg, dXXd naiSeiag evTQaniXov yvvofitvot ^riX^oTaX Tovg 
aydSvag inoiow. xal (fiQ6Ta$ avTtSv ndvTa ra SQdfKxta 
T|f airv TOig ipevSeniyQdcpoig. tovt(ov Si etatv d^hoXoyd^ 15 
tatov 'EnixaQfiog Mdyvrig KQattvog KQdtfig OsQexQdTfjg 
0Qvvtxog EvnoXig *jdQtaTO(fdvijg, 

*£nixaQfiog. ovTog nQdSTog TrjV x(Ofi(oSiav S^SQQlfifiivfjV 
ttViXTyacero noXXd nQoacfvXoTtxviqaag. ;f^6yo/g Si yiyove 
Kotd trjv oy 'OXvfimdSa* tf, Si notiqaei yv(0fiix6g xa\ ev^ 20 
qatixog Tcal (pvXotexvog. Obi^etai, Si aiftov SQdfutta fjii mv 
ivtiXiyovtai ^. 

Mdyvfig Si ^A&i^vatog dyeoviadfievog ^ji&n^^f* vixag 
h^ev id. tdSv Si SQafidt^ov avtov ovSiv aci^etai^ td Si 
imcpeQOfjLevd iativ ivvia. 2& 

KQativog * A&tjvaiog vixa fietd tijv ni VXvfinuiSa^ 16. ^EnixaQfAog] Addidit Diiidorlius. 20. fietd trjv ni] 
Fort. xatd tijv nd. V. Hist. crit. p. 46. Digitized by VjOOQIC 5S9 GBIMMATICOIITH 8C1IPTA AB BISTOIUAX 

TiXevra 8i jiaxeSaifioviiov eig tjJv ^jimxijv €ta/3al6vt<av 
XXIX t6 stQolTOVf d!g (ftiaiv * AQiarotfavrigj 

lOQaxidaag • ov yao e^i^viaxero 
iSeiv sii&ov xarayvvfievov oYvov nXeiav. 
5 yeyove di noiJjTixairaTog ^ xaTaaxeva^<av elg tov Aiaxvlw 
^aQaxtiJQa. (fegeTai, Si Sgafiaxa avTOV xa. 

KQccTtjg *Ad't}vaTog. tovtov vjioxqitijv (paai yeyoveva$ 
ro nQiSToVj og im/}e^ktjxe KQaTivco^ navv yeXolog xai ihx-- 
Qog yivofAevog, xal nodSTog fie&vovTag iv xcofiioSia nQOii" 
10 yaye» tovtqv SQafAara iariv enra, 

<PeQexQaTrig * A&rjvaiog vixa enl &eccTQOV yivofjievog* 
6 Si^ vnoxQiTfig i^i^kioxe KQceTtjTa. xal av tov filv XoiSo- 
Q&Tv aneaTT^y nQayfMcra Si eiariyovfievog xaiva rivSoxifie^ 
yevofievog evQeTixog fiv&cov. 
15 <pQVVixog 0QdSfiovog e&avev iv StxeXice. 

EvnoXtg 'A&tjvaTog iSiSa^ev en\ ccQ^ovTog ^AnoXXoSii^ 
(K>tf, i(p* ov xal 0Qvvixogy yeyovdg Svvardg r^ Xe^ei xai 
^rihSv KQatTvov^ noXv ye XoiSoQOV xal axaiov em(faiveu 
yiyQcmrai Si avTM SQa^iaTa iSi, 
29 * AQtaTQ(pccvt]g ^PtXinnov ^A&fjvaTogf fzaxQoXoyoSraTog 

'A&tivaicov^ xai ev(pvi'a nccVTag vneQaiQcov^ ^riXcHv Si Evqi^ 
niSfiVy Totg Sb fieXeai, XenTOTeQog, iSiSa^e Si nQcHTog ini 

2* *AQUJT(iq:ccvrig] Pac. 703, 10. nQoriyaye] ForUsse na^ 
Qi^yaye scribeitdum, qaod solenne verbara est de iadocea- 
dis persoBis. Vid. Athen. lil p. 117 d. VI p. 230 b. Vfl 
p. S04b. IX p 383 e. XIII p.571f. 572c. XVp.088a 
etDioepene» Laert. II 28, ubi naQetaaycav scribebat Her^ 
mannos Praef. Nub. p, XXXVI. 11. inl &eccTQOv] V"-. 
Hist. crit. p. 00. 15. ^pQvvi^xog — HixeXia] Haeo spe— 
ctant ad Phrjiiichom trapcum^ de quo obiter hoc loeo 
egerat scriptor. De Phrynicho comico quae idem attu^ 
leraty exciderunt omnia. Hinc corrige Hist. crit» p. HO. 
18. Dindorfius noXv ra XoiSoQov Te xa\ axaiov^ farf. 
cx codd. 20. fjLaxqoXjoycixaToq] Beatieius coni* fterjc^ 
XoyiciTaTog^ 22. nQcSTog] Bekk* nQiaTov^ Digitized by VjOOQIC COMIGORVIi tPECTAKTlA* S8t 

tt^oVTog A$oti(AOV 8ia KaXktarQaxov. tag fiiv yoQ noXi^ XXX 
tucag tovT(o (faaiv avtbv SiSovat^ ta di xat* EvQiniSov 
xai S(axQatovg 0tXoJviSr]. Sia Si tovto vo^$a&iig aya&o^ 
noifjtyg tovg Xomovg imyQa(f6fiiVog ivixa» ennta tw vi(S 
iSiSov ta SQafiata^ ovta tov aQ^&fiOV vS^ ^ (Sv vo&a Si. 5 

Tiig Si fieaijg y,(Ofi(aSiag oi notritai nlaafiatog fiiv 
ovx ^tpavto noifitiTCOVf Sia Si t^g avvi^&ovg iovteg haXuiq 
hyytatag exovai tag aQttagj dlata anaviov noirjuxov ilva$ 
XaQaxtiJQa naQ* avtoig. xataaxolovvtat Si navteg mQ\ 
tag vno&iaeig^ tijg fiiv ovv fiiafjg X(OficoSiag Hoi no^ritai !• 
vl^, xai tovt(ov SQdfiocra ;^t^. tovtcov Si eiaiv a^toXoyti^ 
taroi *Avti(faVYig xai ^Ale^g. 

^Avtupavrig fiiv ovv 2te(favov 'A&fjvaTog* "xai ^Q^ceto 
iiSa(rx£vv fiata trjv S^? 'OXvftmaSa^ xai tpaaiv avtov y«- 
via&ai fiiv tdSv ano OsaaaXiag ixAaQiaatjg, naQeyyQacpi}'' 15 
vai Si eig tiiv ^A&rjvaicov nohteiav vno Jtjfwa&ivovg» 
ytvia&aB Si kiyovatv avtov ivcpviatatov lig t6 yQCKpetV 
xal SQafiatonouiv. iteXsvttjas Si iv Xi(o xai ta oata av- - 
tov eig tag *A&i]vag fiittjvix&r]» tcHv Si x(Ofi(oSi(5v av^ 
tQv tivag xai 6 Sti(pavog iSiSa^av. htt Si avtov Sqci^ 20 
fiata a^. *) 

Tiig Si viag xoifKoSiag ytyovaai fiiv noitjtai l^', a|«o- 
loydtatoi Si tovtcov <I>iXrifx(ov MivavSQog Ji(pi,Xog (P*- 
linniSjjg HoatiSmnog *AnoXX6S(OQog^ 

0$Xfificov liiv Qvv JafL(ovog SvQaxoiatog* fAitiaxfi Si 85 1. JiotifAOv] Ita Scaliger pro OiXotifiov ad EnsebiniQ 
p. 1138. 2. tovtco] Ita Petitus Misc. p. 2. Yulgo 

wvtQV, 5. vS^ ] Dindorfiag piS'. 9. ol] Vatgo Svo^ 
Correxi Qaaest sc. II p. 4. 11. x*^] Fort^ ct)i^. \. 
Hist. orit. p. 271. 12. ^AXe^ig] Legebatur JStifpavog. 
Correxi Quaest» sc. II p, 61. Cfr. Hist. crit. p, 801« 
18. Xi(a] Fortasse Ki(o. Cfr. Histor. crit. p. 801« 
*) Excideruot qune de Alexide «cripserat aactor. Digitized by VjOOQIC M8 GaAMS^TiCOftUM fCBim AB HI8T0UAM 

riie TUtV ^Ad^^vaim noXiTHag, iSiSa^e Si nQo t^g Q$y 
^OXvfinwSog^ adSetai 8i ^ avtov SQd/iata inta ngog toig 
inviixovta. 

MivavdQog di Jiomi&ovg vlog^ *^&t]Vaiog, kafiTtQog 

5 xal ^iif xal yivti , avvSmtQixpag 8i ta noXka *Aki^i8t vno 

tovtov 8ox€L naiS^v&ijvai» iSiSa^s 8i nQeStog e^ptj/Sog wv 

inl JioxKiovg aQxovtog. yiyove 8* £v<pviatatog naw^ yi^ 

XXXI yQaq>B 8i navta SQafiata ^. wAfvr^ 8i iv 'A&ipfaig 

itSv vnaQXCiiV v^. 

If JifpiXog Sivtamvg xata tov avtov XQOvov iSiSa^i itff- 

vivdQf. tihvt^ 8i iv SfAVQVri. SQccfiata 8i avtov q\ *) "jiXXag mgl x<ofi(a8iag. 

To naXaiov ol iv taXg xuifiaig aSixovfiiVoi vno tSv 
ftoXitiov vvxtog dm^QXOvto naQa tbv SijfAOV ixatvqv iv&a 
6 dSixriaag tjV^ xal eXeyov on, eat$ tlg ivtav&a nouSv tig 

15 tovg yecoQyovg tdSe, xa\ tovto noiovvtsg vmx^QOW Xiyov^ 
reg xa\ tovvofia. fie&* r]fiiQav 8i o SQaaag i^td^to^ xal 
ovtco alaxvvdfievog dveariXXeto tov ddixetv, oQoSvteg ow 
ol noXttai tovto XQV^^^^f^ov ty noXet xal dSixiag dnotQe^ 
ntiXQV ixiXivaav tovg dSixovfiivovg inl fiiatjg dyoQag tovg 

80 dStxiiaavtag xcDfKoSetv. oi di SeSioteg avxovg dlate nXov^ 
aiovg nfjX^ XQiovteg xal tQvyia inl fiiarjg dyOQccg tovg 
dSixovvtag ix(Ofi(o8ovv. inel 8i fieydXa i} noXhg dtpeXetto 
ix tovtov, no$f]tdg eta^av inl tovtio, xw(i(o8etv ov ccv ^ov- 
Xcovtai dxotiXvtcjg, inel 8i fj xaxia nQoixonteVj oi nXovaM 

25 xal oi aQXpvxeg fii] ^ovXofUVOk xfOfKodeia&at tov pi^v fpc^ %. nQoStog] Bekkems ngtStov^ 0, v^] Bekkerua vfi. 
*) Hic quofuc excideruat ea qnae de PhiUppide Po«idippo 
et ApoUadoro auctor comiBeiitatiia ^at. Digitized by VjOOQIC COMICOBUH •PBCTASTIA* Ml 

vtQoig xwfi^Sitv iwiXvaav^ ixiXivaav 8i XQvrpa^ olov alu^ 
j^fiaTtiiSiSg, Hta Sr^ xal tovto ixdXvaav. xal ntiaxovg iaxw^ 
ntoVy itq 8i nXovaiovg xal ivSo^ovg ov, yiyove Si T^g (Uv 
nQfiTtig xuffKoSiag aQiarog T^xviTrjg ovTog 6 * JlQiaToq>dptig 
xai EvnoXig^ Ttig Si StVTaQag IlXaT(aVi Ttjg Si TQiTtjg Mi^ {( 
vavSQog. xiOfifaSia ovVy ij OTi oi aTfo xufAiSv avvayofAiVOi 
ySov TavTa, tj OTh iv xaiQ(o xuifjiaTog jiSov^ fioTi Si tavTfflf 
Unatv xa\ TQaywSiaVy oioVfX TQVycoSiav Tiva ovaav^ oVf XXXn 
TQvyia ;^pt6/4fyot ix(afi(o8ovv. xai Tfjg fJiiv TQayioSiag xo 
Hg eXaov xivfjaai Tovg axQoaTag, T^g Si xwfMoSiag to sls If 
yiXcoTa. Sio (paa$v i] fiiv TQay(oSia Xvn tov fiiov^ ^ Si 
x(Ofi(o8ia avviaTTiaiv. ^AXXoog niQi X(Ofi(oSiag» 

Tijg xfOfKoSiag ro fuv ioTtv a^aXoVj to 8i vie»^ rd 
Si fiiaov. Tr^g Si viag SiacfiQu ?] naXaia x(Ofi(aSia XQOVifj 
8iaXixT(Oy vXtj, fiitQco, Siaaxivjj, XQ^V^ A*^^ xa&o ^ fiiv 15 
via ini ^ AXe^avSQOv ij Si naXaia ini taSv IleXonowfjaic^ 
X(ov elx^ Ttiv axfiriv. SiaXixT(o 3i xa&6 ij fiiv via to aa-* 
(pioTSQOV €^£^, TJi vicc x^XQW^^^ *j4T&iSi, 71 Si naXeua to 
8eiv6v xai vxp7]X6v tov XiyeiV, ivioTe Si imTr^Sevei xai 7i- 
1^^^ Tt^vdg. vXrj 8i xa&6 fi fiiv via xaTa t6 nXetoTOV aTQi-» ^ 
^eTai nsQi t6 iafAfiix6v anavi(og Si fUTQOV hsQOV^ iv 8i 
tt} naXaiS noXvfAeTQia t6 anovSa^ofievqv^ Siaaxevfi Si^ ot$ 6. m(h(ov] V. Hist. crit. p. 61. 14. to Si fii- 

oov] Haec delenda videntur. Apertam est ex se- 
qaenjtibas, qai haec commentatas est ex eorain faisM 
nnmero gframmaticorom qai iu daaa aetates attieae oo* 
moediae historiam diapescerent. 20« Sappleudam 

Ttdetar vh} Si xa&6 ij ^"^ '^i^ [ovx dXti&ifSg %«# tdg 
,V7to&iaeigi ri Si naXaid dXri&iig^ fiitQta 8i xa&o ti fjiiv 
vicc] xcctd t6 nXtioTOV xtX. Digitized by VjOOQIC 540 QMHIIATICOBIJIII flCRIPTA AS imtTOftUM 

|y fjih rfi yia x^Q^^ ^^x tSn iv ixeivf} di Sh^ xal cvr^ 
di fj nakaUt iaVTtjg Siarffgei, xal yccQ ol iv ^ArTixt nqM^ 
rov ovaxriaafievoi t6 imri^^evfia rijg xcoficpdiecg (^r^aav Si 
oi neQt SovaaQicova) xal ra nQoatana eiaTjyov ardxrag, xa\ 
ft fiovog tjv yiXiog ro xaraaxiva^ofievov. imyevoiuvog Sl 6 
KQmtvog xariaxrias ftip nQdSxov ra iv Tjj xojftwSia nQoa^ 
t^na fiixQ^ tquSv^ avaTriaag t^v ara^iav xal tco x<xQievn 
rijg xiafitoSiag ro iicfiXifjiOV nQoai&i]xe , rovg xaxwg nQaT" 
tovrag SucfidXXtov xal dlaneQ Srjfwaicc fxdariyb ry Xfofua^ 

1§ 9ia xoXd^cJV* dXX' ert fiiv xa\ ovrog rijg dQxaiorijrog jie^ 

xeXxie xa\ ^Qifia mog r^g dra^iag. 6 fiivroi ye ^ JtQiaTOffd" 

vijg fU&oSevaag rexvixtareQov rijg fie&^ iatrrov n)v xufKo- 

Xmn SlaVf iviXafitpev iv anaokV^ iniar^fiog orf&eig ovno, xa\ 

ovTto ndaav x(afi(pSiav ifieXirriae. xa\ yaQ ro rovrov SqS^ 

16 fia 6 HkovTog vecoreQi^i xard ro nXdafiam ri]V re yoQ 
vno&eatv ovx dhj&ij exei xa\ xoQ^v^ iariQtjra^* oneq rfig 
viag vn^QX^ x<afi(aSiag. "Allfag n€Q\ xtofAiaSiag. 

^Ork o yiXtag rr}g xtafifaSiag ex re Xi^etav xai nQayfnx^ 
wv exe^ rijv avaraaiv. ix fiiv rijg Xi^e(ag xard xQonovg 

8^ enrd. nQoSrov xa&* 6fi(avvfiiav, (ag ro SkaifOQOVfievog^ otov 
%Q fuTQOv. SevreQov xa\ xard avvcovvfjiiav ^ dg ro ^^l£x(a 
ii xal xariQXOfiai^ • ravrov ydQ iariv. rQirov xard dSo' 
leaxiaVj cig orav rig r& avTS ovofAan, XQ^^^'^^^ rixa^ov 
xavd neQWWfiiav^ oxav ria xvQya S^CQ&iv ng anr^Ta&^ (Sg 

85 To ^^MdSfAai xalovfia^ MiSagP nifjutrov xard vnoxoQi&fioVf 

4« SovaaQiwva] V.Qaaeflt* scen* Spee. I p.7 sivellist. 
csrit. p. 25. 28. Amtoph. Ran. 1157. 24. ^Qta>- 
vvfiiav] Fortasse naQ(avvfjLiav. 25. MiSag] Fortasse 
MeiSiag. Digitized by VpOOQlC COMICOBUX SPlSCTAKTIA. Ml 

dg To \jSojxQaTi5iov^ f^EvQim8iov\ txTov xetra i^aXlaftj^, 
fig t6 y^Si BSiv SianoTa^* olvtI tov ,/J Z*i?*. H/SSo/iov 
mxa ax^ifia )JS,nag TOVTia yivsTai r^ €fa)Viq^ ij Totg o/jioye^ 
viaiv. i'A 5i T(Sv nQayfiaTfav xaTa TQonovg 8vo. nQtoTOV 
yMta anccTTiVy dg SrQaxpiaSrig nHO&elg alfj&etg €iva$ Tovg $ 
neQc ifrvxvg i^oyovg. SevTBQOV xaTa o/ioifaabV^ fj 5i 6fioi(0* 
aig iig 8vo TifiVeTai, i} £ig t6 piXTioVy wg 6 Sav&iag ilg 
'HgaxXiaj ij iig t6 z^tQOV^ dg 6 Jiovvaog iig Sav&iavl 

*0 xoQog 6 xatfjtixog iiar^yiTo iv Tfj OQxn^TQa^ Tto vvv XXXIT 
hyofiivM loydio. xal otb filv nQog Tovg vnoxQhTag SuXi-^ 10 
yhTO, nQog Ttiv axvivriV a(f,ioiQa^ ot£ Si dmX&ovTiav twv 
inoxQmSv Tovg avanaioTovg Su^fiehy TtQog tov Sfjfiov ane^ 
OTQiifiTO. xal TOVTo ixaXetTO aTQOtfti, r^v Si Ta iafifieta 
TiTQafieTQa. HTa t^v dvTiaTQOCfOV nQoaaSovTig ndXiV Tt* 
TQdfiiTQa iniXiyov Xacav aTixcov. ^v Si inl to nXataTOV ig\ 15 
ixaXiiTO 5i TavTa iniQQfjfiaTa^ ij Si oXr^ ndQoSog rov X9^ 
Qov ixaXitTO naQd/3aaig. * jiQiaToq)dvjjg iv 'Inmvaiv ^JEl 
fiiv Tig dvriQ T<av dQxaiiav xcofxiaSoSiSdaxaXog ^fidg ipfdy^ 
xaoiv inl t6 fiiTQOV naQafi^vai/^ Twr r^g aQxaiag xfOfnaSiag ^oi^riJy ovofiatm 
xa\ SQafiaTa. 

©ionofinov SQdfxaTa i^« STQdmSog S^dfiaTa ig* <R«- 20 
QiXQOTOvg SQafiaTa uj. KQdTtjTog S^dfAaTa i}. HXdrfovog 
SQdfiaTcc xijj. TijXixXiiSov SQdfiaTa g\ (PQVvixov SQdfiaTa k 

''Ori xaTa TQonovg Sixa SiccffiQH to iXXtjvi^iV tov aT'* , 
Tixi^iv y xaTa dvaXoyiaVy naQa t^v iTVfioXoyiav ^ naQa t&^ 2. BSiv] V. Dindorflns ad Lysistr. 940, 6. flrvxvs} 
Dindorfins rfJvXXtjgy fort. ex eodd. 17. Ta(av (jTt;^ft>i/] 
Bekkerna ng cSv aTixog. 19« Aristoph. £qn. 507. > Digitized by VjOOQIC M cnuvifATfeoRuv bcripta ad msTOftiAir 

aXW^^i «erpa rov aj^fjjnaTKT^dv nSv ovouatoov, naQa rrfl 

iXhjyoQiaVf naga rovg aQi&fiovg^ naga ta ytvrj, naga ta 

ftViifiata^ naQoc tovg XQovovg^ naga tovg tovovg. naqa 

fiiv triv avaXoyiav y,a\ itvfxoloyiav, ott ol fiiv iXktjvi^ov- 

A teg tovtoig fiaXiata xQ<Svtat^ oi 8i attixi^oVTsg ov8* oXiag. 

naqa ta ax^ficcta^ iml ndXiv e&og toig 'Attb^oig 

XXXV XQ^^^^^ axrifiaaiy toig 8i iXki]viQovai.v ovx €t$. nagot 

8i tbv axvfiatiafidv ^ inei8)} xava noXkovg XQovovg ix 

tfjg 'EXX^Vix^g avvtjd-tiag fi£taaxf]ficcti^itai td ovofiata^ 

10 nagd 8i tovg xQOVOvg, oti avateXXovtcov tivd tcSv iXXtj^ 

ifi^ovtcav avtol ixtdvovai fidXkov i] avatiXXovai, naqd 

8i td nv6Vfiatay inti Saavvovaiv evia xpiXovvtcov i} xpir^ 

Xovai 8aavv6vtcav. naqd 8i td yivt], intiSrj &f]Xvx(og Tiva 

Xeyovtcav ij ovSttBQoog, avtol nQOcpiQOVtat v dvdnaXiv aQ^ 

H^ aevixcSg ^ ovSttaQcog ixcpsQovai. naQct tovg aQt&fiovgy 

in€$8ij iviTUog tiva Xtyovtcav nXtj&wtt^xcog Xiyovavv fj xal 

iev&naXiv. 

'AQiatotpdvovg §iog. 

* AQiatocpavrig 6 xcofiioSonoidg natQog fjiiv tjv 0iXin^ 

noVj To Si yivog ^A&rivaiog^ tov S^fiov KvSa&i^vaitvgf 

80 nm^wviSog cpvXrjg' og nQcotog SqxH ti}v xcoficoSiav et$ 

nXavcofiivfjv tij aQxccicc dycoyfi inl to ;fpi?(7^/4wrf(>oy xal as^ 

(ivottQOV fietayaytiVy mxQOxaQOV xal aiaxQOtegov KQativov 

* xal EvnoXhSog ^Xaacprifiovvxcov ij eSei, nQcStog Si xal t^g 

viag xcopccoSiag tov tQonov iniSsc^sv iv tco KcoxdXcp, i| ov 

85 T^ ccQXV^ Xa/36fi€V0i MivavSQ^g te xal ^iXrificov iSQafic^ 

tovQytjaav. ivXafi^g 8i acpoSQa y€v6fi€Vog tr^v aQxriV aXXcog 

t€ evcpvrig td fiiv nQcota Sid KaXXiatQatov xal 0iXcoviSov 

Xttd-iei SQafiata, 8$6 xa\ eaxcontov avtov * AQiatoivvfiog 

te xal 'AfjU$ipiag, titQaSv Xiyovtsg avtov ysyovivaiy xatd 

87. T£] Dindorfiua 8i. Digitized by VjOOQIC «OMICORUV tPRCTAVTlA. 54S 

T^v naQOifiiav, wg alloiQ novovvta. ionQOP 8i xal avrdi 
^fwviaaro. dux^-Qivaag 9i ixaXiata KUoovi. rw Stjfiaj^coy^ 
Xttl yQaxpag xar' avtov tovg ^lnniag^ iv oTg SuUyx^i^ av~ 
Tov tieg TckoTtag xal to tVQavvixov^ ovStvbg 8i tutv axevo^ XXXVI 
nouSv tolfAi^aavtog to nQoatonov avtov axevaaat 8$* vneQ^ 5 
fiol^v fpofiov^ at£ 8ri tvQavpixov ovtog^ fAtjSi fiijv ifnoxQU 
viad^ai tivog toXfAwvtag^ 8i' iavtov * jiQtato(pavfig vmxQi^ 
vaxOf aiftov to nQoatonov fiiXtio xQi<Jag^ xal aitiog ait^ 
yiyove ^f]fiiag nivte taXavtwv, a vno twv *Inni(ov xatiS^ 
xia&i], dlg (prjaiv iv ^AxaQvevatv * id 

*Ey(o8^ itp* (f yi to xiaQ ijvcpQdv&fjv iSoiv^ 

rotg nivtB tceXavtoig oXg KXicjv i^rifitatv^ 
iwix&Q^vae 8i avtw 6 ^jiQiatotpdvtjgy inuSi^ ^eviag yQa^pi^ 
wrr' avtov i&eto, xal oti iv SQafiatt avtov Ba/JvXtaviotg 
iU^Xs tHv 'A&rivauav tdg xltjQwtdg aQxdg naQavt(ait IS 
^VdiV. (og ^ivov 8i avtbv eXeys naQoaov ol fiiv avtov (paac 
'PoStov ano JlivSov, ol Si Ai/iviitT]V, atoxatpfievoh ix toS 
nhXatov XQO^ov tdg SmtQt^dg avt6&$ nouXa&a$^ ^ xal 
on ixiTCttjto ixetae. xatd ttvag Siy cSg oti o natiiQ avtoif 
^ihnnog Alyvvr^tig. dnoXv&rjvat Si avtov iinovta datiiwg 0(f 
& tov 'Opn^Qov tavta 
MiitfjQ fiiv t ifii (pija$ tov epifievat^ avtdQ iywyi 
evx ol8** ov yaQ mo tig ibv yovov avtog dviyvw. 
MtiQov 8i xal tQitov avxocpavtrj&elg dm(pvyif xal 
ovrw fpwvBQog xataata&Ag noUnjg xatiXQatrjaB tov Kliw^ tlSf 
vog, o&^ ^alv ^^Avtog 3* ificnrtov ino KXiwvog Stt* 
ina&ov iniatafjia$ Sij*^ xat td i^g. fpaat 8i avtov ivSo^ 
^tftrjaai avxo(fdvtag xatalvaavta* ovg aSvofjiaaiV rjntdXav(i xxXVU 
h 2Sgp^|fV, iv olg (pt^atv „0V toifg ntttiQccg avtwv ^yx^ 

10. ^AxctQVivatv] Vfi. 6. 81. ^OaiJpot;] Odyis. I 

915. 20. (fijalv] Achani, 377. S9. £(pn^iv] 

Vt. 1089* Digitized by VjOOQIC Mt QlJliniAVtCOBUlf MIIPTA AB mSTOBIAM | 

ifvxxmQ^ xal rovg nannovg amnnyovJ^ fiaXiata Si inri' 
vi&fi xal ^yani^&fi vno xHv noXitiSv • inud^ 8i Sia twv 
iavtov dQafidtwv ianoiSaae SH^a$ tijV tdSv 'ji&tjvamv 
noXitalav cjq ikev&iqa ti ioti, xal vn ovSevog tvQavvov 
6 Sovlaym)'OVfiivt] ^ aXV ot$ StjfioxQatia iotl xal iXev&S" 
QOg cSv 6 S^fiog aQ^u iavtov. tovtov x^Qiv inrfvi&ti %a\ 
iat£(pav(ii&fj &aXXM rijg uQag ikaiagy og Vivo/iiatai laoth' 
fiog XQ^(^^ ^'"yai/w, Hnciv ixtiva iv totg JBatQcixoiS 91£qI 
t<Sv atifiuiV jfTov Uqov xoqov Sixaiov nokX,a XQfjata tfi no- 

10 Xii avfA^naQaiVHv!* 

* SlvofAaad-ri Se dn avtov^ innSij evSo^ov^ to fiitQOV 
ro * AQiatO(pdvHOV. ovt(o Si yiyovev ?} (fVf^V '^ov noiijtov 
(ig xa\ naQa UiQaaig S^i^xhv xa\ tov /iaaiXia IleQaiSv 
nvvO-dvea&ab naQ* onotiQoi^ eYrj 6 xQ)fi(oSonoi6g, (faa\ Si 

^ xal nXdtova Jiovvai(o t« tVQdvv(o ^ovXri&iwb fia&£iv 
T^v *ji&fjvai(ov noXiteiav nifx^pai tijv ^ AQiato(pdvovg nQifj-' 
aiv [tfjv xatd ^2(oxQdtovg iv Ne(fiXaig xattjyoQiav] xa\ 
avfifiovXBvaa$ td SQdfiata avtov daxti&ivta fiad-eiv avtdlv 
tijv noXiteiav. eyivno Si xa\ a\tix)g ^Xov totg vioig x«- 

90 fiixotg, Xiy(o Si ^iXrjfAovi xa\ MevdvSQio. tfjTj^piafiatog ydq 
yevofdivov xoQfjyov (oate fir^ 6vofiaat\ x(Ofi(oSeiv ttva^ xal 
r£v xoQfjydSv ovx dvtex6vt(ov nQog to xoQVy^t^t ^aX nav- 
xdnaaiv ixXeXomviag tijg vXrjg t(ov x(Ofi(oSiAov Sid tovt(ov 
atftdSVy ait$ov yaQ x(Ofi(o8iag to axiontuv tivdg^ eyQaxps 

||B [x(Ofi(fSiag t$vdg] KfoxaXov, iv (o e(adye$ (p&OQav xal dva» 

XXXYin pf(OQiafAbv xa\ taXXa ndvta a i^X(oae MivavSQOg. ndhv 

Si ixXeXo$n6tog xa\ tov xoQVy^tv tov HXovtov yQaif^ag lig 5. dXX* ot$ Dindorfias. Valgo dXX' ovSi ot$. 
0. BatQdxo$g]\^. 686. 13. naQa IIiQaa$g] Cfr. 

Acharn* 646. 17, trjv — xatrjyoQiav] Inclasit Bek- 

kerus. 21. xoQWoy] Fort. xoQTjy$xQV. 36* ;«wr 

fKoSiag t$vdg] Delevit Dindorfius. Digitized by VjOOQIC GOMICORini HPRRTAIITIA, 5M 

*• ' ' . « 

ro Siancnavic&ai ra wcgvixa n^oaana xal fiirsaxiva^ 
a&a$^ imyQa(fH XOQOV, tfd-iyyofuvoq iv ixHVOig a xal oQuf- 
fiiv Tovg vaovg imyQa(poVTaQ ovTta ^ijAw * jiQtatoqxivovg, iv 
TOVTO) dt TftJ dQufjiaTi avveaTtjae t^ nXij&et tov viov ^Aqu- 
pora, xal ovt(o ft€Tt]2,Xa^€ Tov /Siov ^ naiSag xaTahTzwv 5 
TQiigy (l^iXinnov Ofioivvftov tw ndnnw xal NixoavQaTov xul 
'jQaQOTaj Si' ov xal iSiSa^e tov ID^vxov» 

Tivlg Si Svo (pum, Q>iXinno» xal ' jiQaQOTa , (iSv xal 
avTog ifiv^a&ri 

T^v yvvaixa Si 10 

alaxvvofiai tcJ t* ov (p^vovvTS naiSiof, 
iaiog avTOvg HytJV^ 

^'EyQaxpe Si SQafAaTa fi8t ^ wv aVTiliyeTai TiaadQa cjg 
ovx ovra avTOV» ioTi Si TavTa^ Hoiijaig Navayog Nijaot 
Nio^ig, a TiVig icfaaav eJvei tov ^AQ^innov. 15 

'0 xoofiixog x^Q^S avviaTtjxev i| avSQcSv xS . xa\ ^i 
fih (li^ ano Tfjg n6i^(og rJQX^^^o inl t6 &€aTQ0V^ Sia Trjg 
oQuiTeQag atptSog €ia^€$^ €1 Si dg an6 ayQOV, Sta Ttjg S€^ 
Itagj iv T€TQay(jiv(a axrifiaTi^ d(pOQ(Sv €ig Tovg vnoxQiTr/g, 
avax(oQOVVT(av Si tHv vnoxQiTcSv inTaxig iaTQi(f€TO 6 x^Q^Qt SO 
nQoaix^ov i(p* ixaT€Qa fUQti tov &€(xtqov. ixaX^iTO Si t^ 
ytm t6 TOiovTov ovofia T^g OQX^a^cjg naQafiaaigj oftcovv- 
\i(ag T(f yiv€i, t6 TQiTov fAaxQov^ t6 xai nvtyog, xiTaQxov 
axQocpii ij (iSi^, t6 nifinTov iniQQtjfia, t6 'ixtov aVTiaTQO^ 
(fog ^ aVT(oSri. t6 'd/3Sofiov avT€niQQrifia. 2S 

' YnoxQiTal *u4QiaTO(pdvovg KaXkiaTQaTog xa\ ^iX^avi" XXXIX 
irigf Si* cjv iSiSaaxe Ta SQccfiaTa iavTOv\ Sid fiiv (PiXc^fvi* 
8ov Ta SrjfAOTtxdy Sid 8i KakhaTQdTOV Ta iSiCDTixd. 2. X^Q<>^] V. Hist cr. p. 441* 14. Hoirjaig Nava^ 

yog] BentJL IJokBtg Jlg vavayog. ^ 22. ovofta] Vca. 
OQXW^J nnde Dindorfias coni. axw^* » 

HisU criU Com. graec* «5 Digitized by VjOOQIC Mft cRAwxATiaiKn^ mifuiaat^sttTOBiAM hik ^jivuyi^mr K€i\ Jfif/ttitQiov rov JJoX^^tc^tbv, r 

;. "^'Avtt^a p$i g, 'Jt&tp^aiogf ^tw/xixot^f ^ vmt^QO^ tovlla^ 

^vu Bianw yeyovdg totg xQ^<^^S' *** ^AvntpavHog xw- 
f*ySw^ tov ^ AvtKfavovg. 

i ^Avtiifavrig^ JfjftO(pavovg y oi Si Utsq^arov xa\ 
pFltQog Oiv6f}g, Kiavog' iog de ttveg^ Sf$VQVmog' Tcata §^ 
JtovvaieVj ,^P6S$og, xoffiixdg t^g fiiatiq xmfiMSuzgy ana ' 
Sav3i,(»Vf iig tivsg. yiyova Si xcrtec tr^v ivvhVtiHoatiff tQittfl 
^XvfimaSaj xal eyQatf/s xiOfMOfSiag t^e. ol Si an\ vkag 
il^^Jls */. naiSd ts eaxs Htitpavov ^ ^l aitov^^difumv. 
TfAfvr^ Sh iv Ki(o o8> itaiv vnaQxc^v , xfttaitiva tvxv^ 
aniio fiXfid-eig, 

*AnoXX6S(aQog, 'A&fjvatog, xcjfiixog, inoii^ae Sqa* 
fiata fi^j ivixrjae i. 

'AnoXX6S(aQog, /iAJog, xcofit^xog» avyxQOVog roiJxfi)- 
'jeifdcav MevavSQOV SQdtftara avtov 'AndxaQtsQcSv ^ fpila^ 
Sektpoc, Jtvaonoiog^ 'liQ^ia^ FQafifAatoSiinvog, WsvSaiag^ 
Siavcfog^ AiaxQitav. 

*AnoXlo(p(iv7]g, 'A&fjvaTog^ xiofjivxog aQxaiog» Sqcc* 
fiata avtov Jdkig, 'l(ptyiQ(ov, KQrjtig, /ktvdtjyKivtaVQOi. 

^AqaQcig, ^A&ijvatog, vlog ' AQiatocpdvovg tov xayfii* 
xov, xal avtbg X(0fiix6g^ SiSd^ag to nQaitov * OX^fimdS$ Qa, 
iati Si t£v &Qafidt(ov avtov Katvtvg^ KafinvXicov^ /fo- 
vog' yovui^ ' Yfdvatog, ^'AScDVig, UaQ&eviSiov. 

*AQ$atOfiivf]g^ 'A&fjvatog, xiafiiHbg tcSv imSsvti^ 
^QCDV tijgdQxaiag x(Ofi(dSiag^ 61 riaav inl tftJV nsXanovvfi" 
'aiaxcjv. ^OXvfinvdSwv n^. inexXri&fi' Bv)^noi6g. 

*AQiato(pdvrig, ' P6Stog, .rjtoi AivSiog' ol Si AiyV" 
ntiov ^pdaaVy oi 9i KafAiQia* 'd^iaet Si 'A&fivatvg. ino^ 
XiftOYQcctpridi} yaQ naQ avtotg* xcofiixogy viog ^iKlnnov, Digitized by VjOOQIC Ton^xn^fjti^^em mKi^ixfafjtstQoaj* :naTiag «)pov 'ji^ocQort»^ 
0ik$kftdv^ 'fI>iktTctij^Tf xoDfjuxovg. Ttvig-SS avvov xal ami*^ 
SovXov iaroQTixaa^, SgaiJidaTa^ ^i txvrai vSi, akeQ H nBnqia^ 
Xauev 'j^Mtwjpavovg •SQOfiaza rcwJruf 'jtjfa^^Q^ Barga^ 
XOi'* £i^v^ ^H^ijinadovaciiy €^afiii)foQia§[waa$y 'bamtst 
JvaiaTQdrtjj Neq^eXai^ ^O^vi&eqy IlXovtog, Htp^xsg. ^ \ ) 

'jiQ4^roivvfMg. V, Hiit. crit. p. 196* - ^ 

*jiQXi8$xog, xfofiixog^ twv 8Qaf/^mv dutou\iax^> 
&iiaavQ9i^iKayj€afiaQTiiv4Mfi mg ^Adip^iQ9'^i^<f^'*''^^' ^ocff 
/temvoaotfMtatg, . . , \. \ . ' -c 

'AjQxi8f,x6&^ ' xskfnoSsoyfotpog^ ag^.-Tueta. Ji^x^QOvg 
ifQo^ Tov.iv^ioi/JffftiQa^ivQvg^^ . 

Avyiag^ ' A&rjvaiog, X(afitx6g, rdkV dQc^zmv . icvvam 
""JyQQtXQgy Hf^VQa^ Jlg xaziiyoQOVfi^f^ ' SaT$, Si t^g fii^ 
atjg xtfffavSia^. :- '. > . ^ ^ ' .♦,:'./" 

AvtoxQatrig, 'A&7]Vatog, X(afU9td(; aQj^toQi^mf 
iQafiatti^ at^tov 'hffkmminah iyQaiffe J^i TQo^ifSiag 
noXJiag. •,.•'» ^ ' • 

Av^fio^ev^kgs -Aidijvaipg, iwfMOcog. t£v SQafimwfV a«5- 
tov SvvtQoqm\ ^g ^A^vacog ii^, iv rpiry JetTtvoao^. 
atcivi ' ^i^Hawov fuv&£v\ . wg ndkiv:6 avrog iif^ t^ iv- 
S(9taTt^^ '-' ■ • * . * H 

^£|i^^crri2^» owroff ^A&ipfaiog xiOfiiXQg., SQafHWa 
avtdv Miv^ *Ytf^' iavttiv nXavbifi€Vo$,: w^ 'A&ii^og ^&^\ 
iv tfitff^ TiSv Jsmvoaoq^tamiiL .». :• .,^ 

JiaS-aiQQgfXcA avrog xcnftmg. tdv Sqo^imti^v aiit^- 
iauv AvXfftQig^ iig .\A&^vaiag iv tw SiTcatm tHv JnfFVO" 
ao<piaTaf.v XiyHi Jv 8i^T& i^ ffffamy oti^E^i^Xiiqog mak 
IlavfjyvQiatcU, . ^ ♦. • . \ 

Ji,OKXi^^ 'A&f^vatog^ n 0X&a(ftogy iQxatog xenfitxog^^ 
avyxQOVog SavwQimk xai <P$XXvXi(f* SQaffata avtov^ Ba» Digitized by VjOOQIC 5M CIBAMIIATICOEIIM BCRIPTA A0 BMTOftlAM 

KttXXi«g, ^A&rivatoQ^ Mfiiieoc^ vlog Avairfiaxov, Sg 
ImxXi^&fl JTj^o^veo)!' d^ ro oxoivonXoxov dvai nargdg. ov 
SgotfiaTa, Alyintuig^ 'AraXdvTi], KvxXianeq, Uedijtaif Bd^ 
TQaxofff SxoXdZovtig. 

Kdv&agog, *A&^vaiog, xiofiiTCog. fiVrifjiOVevirai^ roih 
roi; Sodfiava^ Mi^deiay Ti^QSvg, £vfifAaxiai, MvQfnjx^g^ 
^At^&ovi^, 

Kfi(p$0o8a}QOg^ ^A&ti vaTog , tQaytxdg r^g &Qxaiag 
XQaytadiag. iariv avrov ruiv dQapiAtMV^ ^AvriXatg^ ^AfAa^ 
fovf^, TQO(f4iiviQg, ^Yg. 

KQdrtig, ^AArjvaTo^, xoDfitxdg, ov ^v dSeXifhg' * Eni^ 
Xvxog^ noiTitrig indSv* SQdfiara airov liaiv ^. r^ttoveg, 
^'HQmg, QnQicc, Aifiia^ Il^S ^rai, SdfniOk. i^Qa^kpa Si xai 
tiaraXoYdStiV nvd. 

KQdt^g^ 'A&rivaT(^, TUofiixog ertQog, xal airog rtis 
aQxaiag xiafjuoSiag' (piQsra$ airov SQdfiaru TQia, Bi^itav^ 
Q6g/'0QVi&£g, ^iXdQyvQog. 

KQarTvogy KaiXifiiiSd^vg, *A&t]vaTogy xioftixog^ XafA^ 
ttQog Tov jgapoxr^pc» • tpiXonortjg Si xal nctiStxiSv ^^trfjfte^ 
vog. riv Si r^g aQxaiag xmfniaSiag. eyQatpi Si SQdf^ara xdu 
ivixtiae Si &\ 

Avxtg. Xiyercu xal Aixog» avrog xiofiiaS^trak §Sq 
ipvxQog no^rin^g. ^AQiarocfdvrig* 

Ti Sfir* eSn fis ravra rd axitnj (fsQitP^ 
itnsQ ttotiiam fir]Siv, (SvmQ 0qvv^x^ 
tia>&i nottTv xa\ Avxog x *AfiHxpiag^ 
bxive<poQova* ixdaror^ iv xufnaSia.' 
'Oito$ ovv oi rQiTg xcofiixol imoxffvxQot^ 6 Si 0Qlvv$xot^ 
naQ* txaara iqfOQrixfVira^ XfafLOsSiTrat *Si xai ti^ ^ivog 
inlcpavXorrirh noitjfidrwv , xal dg dXXoTQia Xiywv xal dtg 
'xaxofHTQa. iyivovro Si xal aXXot tQatg ^QVViXpK 

Mdyvfjg^ ^lxaqiov noXiiag; ^Aiuxog ^ *A&tjvkTog^ Digitized by VjOOQIC notriTii$0 ' ■' " * •- ./•'.-..'. • , ; ..:f 

MivavdQOQ^ *j4&r]vaiOQ, xia^bg a^xf^toq. zai''9tiit 
vavd'Qog' hiQOQj *^&tjPatogj Jtomi&ovg xal 'Hf^ififttQ&trig • 
niqi dv nolig naga naaiv 6 koyog. ici»fitx6g rijg viag^ vt^ 
fuodiag; avqa^g zag otpttg^ o^vg 9^ tov vovv^ xai «pi y«K 
VaiKO^ ixfiaviatatog. fiyQa<pe xe^fitoSiag pi^y ital^inwtoKia, 
ngog UtoXsfituov tov fiaa$Xiaf xal Xoj^vg itiQOvg nkHi^ 
inovg xatah^ydSriv. , ^ . - 

MBVeiCQdtrig^ xwfAtxog. SQaftkx avtov Me€vinvt)t>Q'^ 
''JSQfigovevg. ' . . 

' Mivtnnog, xo^ixog. t&v SQafiettov tAtoi itrft H^ 
Tttmtg ^al aXka, 

Mitayii^rtg, ^jd&ijvatdg, SavJisv ningyXeiJffHidg. -iSp 
61 SQoftattav tnhtov^ iatt vama* j^ctkj MaftfJtaxiftH^; 
Obr^^vthtiQ^mj flhXo&vtrjg, "'OftrjQog n ' A^xrflai. '-■ 

Mvrjaiftaxagf' notrjtrjg t^^ ftietii xki^fttaSiag^ t^ 

iQttptSttaV avt€^^iotiv ^lnntyt^wpogi JM^tQtg^ ^tltftnog^ 

ig ^ul&i^aH>^iv Jttnvoaotftatatg. "* 

\'Nttv&tXQttt!rt^y xtufttxog. ttSv SQaftatm^ aitov itjnth 

Nawelti^»; IIiQi^lg. 

NhX&tftQatog, xmfttxog. tovtoV -fiiftvrjtat *A&rf^ 
Vatog- iv^ tQttiA dmivoaotfMt^v* kiye$ 9i Stt- SQtxfttKVtt^ a^ 
roi; iatty UdvSaQog, 6 xal *'jdvtvkkog Sg xal ^PtMtaiQOtt 
doxit^vtn* ml ^ IkQbtpdvtng , xal Kkitvii: 'Sfft^ H"jd^a 
xttl ''S^ioSog 9 xal /hdpokog^ xal 'AvnQMifa^ xaX 'EitAt% 
Mdy€$QOg, ^Sitig, Ilkovtog, SvQog, *Anikavv6ft£Vog, ykt&o^ 
tfttyJMtlag^, 'xaV Toxiat^g. tavta iv TWQctS^xi^ ^rQ6)f tuim 
ftfvct;. ' xai naQOtfiia • 

*£yfiJ notYiato ndvta xtxta NtxienQcetov. * - 

oSioS' ^fOfJitoSiag inoxQtti\g r^v, SoxtSv x&Xkmta vntiitQiv$a&a$m Digitized by VjOOQIC tti eiAKKAVt6M«r «Mimr I» filBTOBIAH 

^iXavXbg^ Ki(faX^g^ TfiQivg^^^oVtiLv^ ^'jivtvU^^ ydi 
Ai^^tUtM^g. €$g 9i tmgi'fifin6(ytqitn:^ .""AtaMWh 
Atifma9d(p6^i. ; ' . " . * 

0$Xtifi(ov^ SvQaxociog^ vlbg ^afjimog^ xal ain6g m- 
^txdg/ti}g ifiai x^fiiodlc^. fjxfkc^^ ini t^.' ^AXs^avd^v 
fta&itlBidg^. PQaxi^- MfVcfi^^oi) nQStf^g: eyQO^ fi X40fi(a^ 
tiaff:nQ6g iwtvfixovta^ xa}: i^&^t itfi iifViV^mVtu ^^ 
tiiA^ iiS ^'Myevoiv a xul Qt ii^Xivtfioa S^ nmo atfpdQoi 
yiX(otog. Ovtog^^^iXripi^ iefctfQ()g '^v^ro aSfia* xal (ih 
f^^Hiil tAg aia&i)(Teig mea<$g atfiVHg 4vpimQia TivlSuad' 
^eitOiy-^fioXoyeih^ 9ii novHdu tdito: noX^oivtfOV* ASt^^ 
vai(ov xal ^Avti^ofov^ IlHgaioi ikcnt(opi^tkg. o 0^ijfioiv, 
M^Hx^ ^SqS xoQag i^ioiaag -&* ^ti^g oixiag aXftWk ^i^oxsi S^ 
i^ad^ai^Avtag^ti fiovXofuvai xataXdytovatV itvvaVf aih 
M¥^i\wEtb 'Stxovaai XhyovaAv^ t^ ^vqHv ti^ak* fiti yaq 
€ivai &£fiit6v axoikfai Cfitag, xa\ toV fUv ^v^i^% ivtav&a 
nav(faa&€ci. aitog Si SiVnvia&slg, tiS ftaiii nBQi^yeitai 
& Tf dd^ xal <ha '^xovai xal iltim.ihi^v. €lta,~fjiiv toi 
fygckffi tii Xoina tov^ SQixpic^og, lyns)Q*oiv itvx^ 3ia tijg 
fiaQovarjg ayeov (fQovtiSog. xal i7tuXvaAfi6VOg igavx^ &6MT0. 
itava ifTt&^iaX^* nal oH ysivSov wQVto^a&€vSs$vavt6p. 
iml. Si fiaxQ6v tovto ^v^ ixxaXvtpesvtig tt&viuitci i&io^ 
aavto. ovxdvV^ W'*Emi^opQif ^aQijaav-^S^ x^l ^iX^.fiQVi 
ivvia Moida^i jxai' ot€ cfieXXs tf^v iatiV^xpSf-etadvoi xal t£- 
Xevtaiav686v Uve^^ (oxavto dfiioSaafr Qsofg ySfQ oiSafiv 
^9^it6v^- OQ^v iti^ vexQOVg^ xc^ iav £&i navv ipik^^* ovSi 
OfAfia ;fpam*y &avaaifioiaiV ixnvoaig. av Si kiyetg ai^ 
toig fx^ ^fitv siQoiaix^i^f c^ fuShQsi Ovtm <pfi0^'AtXiav6g 
ii^ tS^ n^l nQOVaiag. , ^ Digitized by VjOOQIC Xtiiiovog rov xafftixov. iSida^c di dQafjtara v8\ ... ^^ 

^tXdnsiiSij^f-^^uisS^nvaib^t H^ikog m\ avTog rtjg 
viag TttafitjfSia^ vioe ^lH^9KliQV$ 'nv, Si inl t^g ^&a ' Olvf^ 
maSo^^ iSiS^e mA €fvtdg Sf^ata /4i* , 

^iXpjinagj ToafA^Mg. %viv d^iiatm'» avtw ioti Kto^ 

iaviaatai^ wg ^ji&i^vatog iv Junvoaotfuftaig.. ' . -v 

(A §X laxogf Kfofwoog* t^v . SQOfi^tm . aittjM} iat$Vf 

""MaUg, Jt^g yovai^ Q^MOtwiAi}^^ ^Olv/mp^i IJavdg fava^i^ 

'EfiioS jc«l *ji(fQo8itfig yovaiy. 'jlQtif/iiSbg ko^ 'AnqXk(avqg^ 

<Pi,Xia%iif^Vy Ilqovaatvg ri» ^s M^iXu^^ fiaQSfif^vog^ 

xafiixog, tiXevtS 8i inl StazQatovg, og iyQayjt xwfi<o8iag 

^wloyixag. teXevta 8i vno yiXtatog amiQOV. SQafiata 81 

avTov Mia6xlJt](fiatai. ovtog iativ 8 yQ&xpag <PkX6feXmv^ 

ijyow to fiifiXiov to (piQOfAevov etg tov KovQia» Nixaivg 

Si fAoXXoif.naQa naa$v &8&[cck* tig fMQtVQit ti htifQ^fia* 

'0 ^ofv JToXvativiedaov av&QiinMV filM' . v^^ 

^ yiXxofi MQoacfg NiMo^vg 0iXiatimV, :, 

0iXXvXiog (0iXiXXiog)f ^A^ipmog^ xiafi^mdi ttjg fid^ 

iaiag x&ffimSiag* t(Sv SQctfAcciiav avtov iatiV jHyive^ Avy^ 

"Avtna i^itaiQag ovofia)^ JiaSixatti^ 'HQaxXi^f JIXvvtQm 

fj Navatxaay HoXig, 0Qi(aQV](ogj ^AtaXavtti^^EXivfi^, 

^iXfoviS.rigi *A&tivai6gf xmfiix6g d^aiog^ itQiitiQOfi^ 
Sl yvatpsvg. twv SQafiotiDV avtav ^v Ko&OQVQi^ . '^^ij^ 
^hlitaiQog* . ;; '. . ,- - 

0oiVixiStig, xiofttmg^^ tth SQOfteetmv mtW hj^ 
^vXaQxogj Miaovfjievog* tig 'A&tjfvaiQg iv t^ fik/Wof ti!$f 
JHnvoao(fi(ft(Sv . , . 

^Qvvixog^ 'A&fiVawg^ X(»fi0c6g toSv i^iSitftifiiV fjjg 
igxaiag xmfitaSicbg^ iSiSa^ yovv to nQiStov inl ng. *OX»fi>r 
miSog. .dQafiata 8i uvtav iati tavvetk *£ipiiXt^g^. KoVr 
M)$) KQdvog^ Ktafiamaiy SaxvQOi^ TQay^Soi . ^ 'A^^ Digitized by VjOOQIC ttiidifb^^ M9i^^fl&gi JMitlftrarl, JfMFraj^, Iham^, S&^ 

fHag^ OP xalMyovai'^'fma)^Vi&€^ ysrio&M t^ a^ftiaq 
xw/ufdiccgf d$daaxii¥ 8i gftifiv oxni n^ w^ llefaixiSv. 
riSr SQttfi&ttiV aiftod iOT$ xal tavta* ^'Hfi»gi Htwxoi^ 
nifoai fi 'ji^fovptoi. 

^Si tp eX iiav^ xtn^ixog. fUfjiVf}ta§,^ avtov xsrl *ji&ijvaioq 
iv r& iivti^ ^ifiiM» talv AanvoaocpwnSv.. ^fial Si vSv 
ifgafiatwv avtov -Hvah tavta * JivxaXiwva^ KHdaufXQOVf 
KivtavQov^ Satiqovg^ Movaag, MovdtQonovg* tCBQ^^USXA PIOSTSU THKACIg APUB . BBUB&UH A9BCB. 

VK^iifi^i^ Xi}^ noiijftatm,, (Sg ta 

MiVavdQOV )tal *jiQ§aTO(paPovgxal KQavivovxal nSv ofioiaiV. 
*£<piVQe&fi di 4 xnifA^ia^ ^g tpdaiVf &c tcvog tof^vtfjg al- 
^tUig. pijamoff^ivoi t$vcg yibfQf^l noQa tfSv noXxt&v toiV 
i» ^ji&^vfim, xal &iXovtig iXifX^ip avtovg, xat^taav h 
¥^ noXn^^ xal * naQa tov xa^Qov rov xa&tvSs^v nsQUOVtfg 
niQl tag aymag eXeyov avwwfjiil tag fiXafiag, Sg inaaxoV 
^^ ' aiftfS^f. %va Si aaipiatsQOV, eXawfjtiVy roucStd tm\ 
ipofO^^ ivtav&a ^ivH tig tdSe xal taSe nal noaSv tM 
-yewQyiSVj xal ov fAetqiag fiXdfiag inupiQcov aitofyi dloti 
^odg' Y^HPVuSvtag wf(fVovrag rifiiQag . yevc^Vfig n^og aiXn" 
"kamfgMyMiVy a tiva vvxt0Q noQa tfSv ysff^ytSv ijxovaaV, 
inoveiSurtov Si ^v tw aSixovvti toSe^ ififfCfmSQpuvov tot^ 
)R^ 'mJUtrt^, [alare} ttiSda&ai xal navea&aiytiig TOtavtrii 
-A^^ttag. toiftotg noXXdsxig^nctQaxoXov&fiaMteg «uUQi noX-* 
-lovc tm^' ^tgcovvtfBV aviatuXav. o&^ . to£$ -tiig ,n6Xeai^ 
it^iev in Aftk&^ y^jfOffiva^.tdsiyjfeiQfifM .tuip MOfn^v^ Digitized by VjOOQIC coMicofciiik bpk*tXwtm. 

itai ' €ivaL,i]rriaavTfg ctirovq ''riv£yxex(rai^' iiiil^*idl^9earQ0V 
tovTo^ nouiv. oiiti aiSbv^svoiy iici7:^oit dl (po^ovuevoii 
rovi'ia mQtxQlovtfg avrcjv rag oiptig ovrtbg^ ii&rjeadi^. Tcat 
(Ti fialXov " iUyxofiiviov riov d8ixo'iPT(ov 'inl &aaTQ0V^ 
avoxfi Tbjv aSiTCiMit iyivtTo\ r7}g aiSovg h$ avpoixovatj^ 
roig avSQaaw eSo^ev ovv roTg ri}g noXscog roiyj^atQYifia 
ymXov vnaQxaif, yMi Xoylovg avSQchg avrb (Atriivat nQcSroi^ 
ovv SovaaQiiov rig rtjg tfAftirQOV X(Ofji(oSiag aQx^yog iyil 
nro, ov ra filv SQafAara hj&y yMT£Vifi7J&tj, Svo Si ij rQcig 
tafiflot rav TtQfjirov SoafidTog inl fiVTJfiji (fiQOvrai iiai . 
Si ovToi* • " ■'•■ 

axov6T€f Xioig • SovaaQi(av Xiyu tdSif 
tiog fl>ilivoif, MeyaQo&eVj TQnno^iaxiog. 
' ♦ xaxov yvvatxig • ajjk* Ofixog^ w dtjfiora^, ' ' 

'bvx earivotxHP oixlav avtvxaxov/' * " / 

^ziQX^v ovv Se^afiivov rov..aQuyfiaTog nollol yeyovaai X(o^ 
fi(oSol, iUyxovTig rovg xaxtog /Siovvrag xa\ rovg ratg aS^ 
naig ;f flf/pdvtcifsr , dva&TtXXovtfg r&i 6xatQ0Vg^^ta\ ddixovg 
avnSv nqd^sig% xai ^(feXoivttg.,^(,v^ r^v noJUr^iq^ rdSv 
^Ji&tyvaMVyJI^wS^ Si/(Oi^V.n»Qdv(^^v itil.td.j^Qfiq^Vi^ 
Vixa^, jo Si ^ccXov rc^ifog d(^nWM€ci . t^, > zdiv dv&Q(i^0P 
noXiTiiag, ov fnrd noXvv XQovov ol aQxovng \A&iiVj2aiV 
VQi^^to n/^hifUv toii^ xtofiwa^^^v- f^^^'av^(fi$gi<^tw{«al 
ovoftaatl iXiyXiW tovg aSixov^^t(^i* Milfai /^Q^^^Xovtig 
dSix&tv xa\ ^ti i)Jy^ea&ak^, to^v^ov j^qQiffJ^^ 
o&iV 4SianBf <iiviyf€atafStig ^al'oiit'q:i»iffiQ(og iAij20prm vno 
T<ov x(o/xix(ov. ^'Eii Si inl to nXetoV nQOtpv(fijg ^^t^iji^^^ 
rovo^ff^ tijg ^umag^' ix(f$Xfi&»ifh»v\toV'4^ UJiyxi^v 

xal ^^/SQt^nv 'iotfg ^Qatovikci^ ital a(i^ovtdi ♦^•'itili^wtf. 
J}o xcu tQitg Sia(fOQdg eSo^ev i^x^t^ ^ .^^f^V^.^^' ^^^ ^ 
ftiv xaXiiMi mtiaii^ '^ i^ ceQxvjg ffAv^g iUyjpvim^ ri Si 
Hiatj xal aiv$yfAaT(o8ijg, ^ Si vidfifjS' ^ oX(og io^o*'^tthowa Digitized by VjOOQIC nJi^ i^l ^dffvXfav ^. livn^^ ml tiig, fih nalaiaQ molXol 
Yfypvaatv^ inicfifiog di KgarhVOfi 6 ual nQaxTo^uvoq, *) 
fUTsaxpv $€ Tivog ^qovov Ttjq naXaiag TcatfnoSiag EvnoXig 
Ti xal * AqiaTOCfav^g. vijg di fieatjg xal avTtjg (Uv noXkol 
yiyevaaiV, iniaijfiog di IHuxtwv tiq^ pvx ^ . (fii-oaocpog^ dXX 
eTeodg ri^. ofioiug xatuivov Ta SQccfiaTa oi tpaiviTOA, r^g 
8h viag bfioitag noXhu yiyovaaiv , iniatjfiog di o Mivctv* 
Sgog^ og aaTQOV, ioTl Ttjg viag xtafKaSiag^ tig fAtfia&^mfAiV. 
JEiQJ^Tai di x(f>fi(odia olovsl ini tm xwfiaT$ loSri. ^^^ 
*yaQ neQl tov xaiQov tov vnvqv. i<fifVQi&tj, ToHfia yaQ 6 
wvog. fj fj tdiv xcDfjtfjTtSv <i5f}. wSfiah yaQ XiypvTai oi 
ini^oveg ayQoi. 

TavTtjv ovv xfiv xiofi^iav Sii /JiatT^xtSg avayivciaTUiv, 
tovTiaTiv (ig iv TtS ySiw, fiifAovfiivovg to naQHaayofievov 
nQoatonov, xal t^v ixiivov axiatv avctfLaTTpfUvovg. AHB&OHIClIt APUD B^UBBUK ANSCB. P. IIQI. 

MovtoScSv Si yvtoQi&fAa vo fWVonQoadmog a<ptjy€ia&a$ 
vno&taiv olavS^ThVay olog iativ 6 yivx6(pQ(ov ta t^g ^Ai^ 
'^avSQag Sifjyovfi^og. K4d(iiM»v Si o yilwg fiBta tov xal ^) l^^rji^^ 6 xc^ nQOTtopbevog] Tietset^Prokgf. ad hy 

€fiibr» p. 25j8 tlpli. .^xtofit^Sol nQaTTOfUvpi> f^aTivog 

JEvnoXig (peQiXQaTijg * AQiaTOtfovtig xal BT€Qot. Suidag 

g. r. *AQiat6(pdvrig. SQafiata Si avTOv vd\ aneQ 8i 

. mn^ci;(afi4V ' AQMTOifavovg SQ^fiata tavta^ lam ae^ 

SiuRtar andecim qaas sapersiites habemus fabuiaroni 
tuli. QuibuB iocis quid hQatTea&ai si^nificet quam 
' .me ignorave dlxisseiti, <^portiiiie I. Geelius vir ci. in 
. JBH^lipt^. crit. ToL IV p. 30 et Loheckios Aglappb.. p. 567 
. nQa^iv de iibrbrum lectione et interpretatione dici mo* 
nuerant.. Itaque Cratinus 6 nQattOfievog est is cuias 
(aJbolae legantar atqae expUoaatur. Cfjr« Raokiua Uifl- 
a^t. de yita Aristopli. p. G. . Digitized by VjOOQIC eOHlOOtim fFfiOTMTU« 5tl 

XOffimAs