Internet Archive BookReader

Frameledne direct. och Kongl. Vet. Acad. ledamots Herr H.T. Scheffers chemiske föreläsningar : rörande salter, jordarter, vatten, fetmor, metaller och färgning, samlade, i ordning stälde och med anmärkningar utgifne