Internet Archive BookReader

The Gael : a monthly journal devoted to the preservation and cultivation of the Irish language and the autonomy of the Irish nation = An Gaodhal : leabhar-aithris míosamhal tabhartha chum an teanga Ghaedhilge a chosnad agus a shaorthughadh agus chum féin-riaghla cinidh na h-Éireann