Skip to main content

Full text of "Gemeinnüzzige Naturgeschichte des Thierreichs : darinn die merkwürdigsten und nüzlichsten Thiere in systematischer Ordnung beschrieben und alle Geschlechter in Abbildungen nach der Natur vorgestellet werden"

See other formats
^ 
Ä 

' 
dl et Licr^L i cli 

o TLoa i LcJtLtza en de r 
m e r k itMLrd va^s te^ru 
d a iiq^n <y e\ru oder yie.rfii<sfLa&rL, 
k*0 z ve^r^a ticLch i/i i e rv Crelc/iLec/i tc au s yefcr&p }'t> II (reorg tdt einric/i . öorcirski 

2)<rc t~. tat a ^J m yjT 
Fl 
■£6# DSf Ol .:.. 
Vultur T'npa 1 .in/i. 
jLe~Moi rh'.< ! aiitcil>\i 

'C7w Wttrwausr or J' ruf tan ) ////.'in' *J. S°tjr .0* - Av.n. 
ti'Aca C hryCaetbs _Ljjih: 

/^ A.irjU clore . 
JUe r Crold — <J ti?t neu //' r. er. 
iStrix _Bubo _L,inn: 
-JJer Uhu <JcAunu . J.So^.J,,, 


Avlvl 
l^e lyra.n.. 
I lf r tu ranritocAtg viurqei -n * 
rfittacuA Ararauna Luinn: 
JLAras bUu et~ raun* 

<sfrs nsfrarauna . 'JJ.6ofr_c-.dV 60. I Ar.Vä. 
Yfittacus Crist~atus J_,mii: /■ e a ra nrl ( aca tli a 
^C/Ae C et cu tö& na . Sl.Solpn- oUt 66. 
Ivh iiinnlialtoa lucanuJ ■Lmn: 

J-.e. laue an. a Oc'<~ r.-nqe-- 
JOer rvtsiacAnaolic/ie. 7iafran. l).Zol\: cW £7 
JBuceros ühinoceros L. loh- 
f,e Calao cie^.JncJes JJrurf; 
JJer JVajrhorrL-- Vo<?<>/. 


'3 £,ct1.rtit Ott*- 6s. 
J^e Ilout (h Je tun 
JJ er- Africwni.'che MJa^en/inauer . 
\///^ Z/avanna Warf- ^,/jtrJ J-Sotz«,^^ 


.V.KA. 
C orvus C riLlntxzj Im, 
TJer // 1 1 // oe n Jia na r. D.öotei»' <Q*-- 70. 
Corvzu Eremitä, J^iim 
-Le> Coracüu nupe . 
JDer yj/fj&nrabe /C^fe U'bec' Crt?» rrrri /wi7,'/"/anc). a £ B tt^ <^c .CM 
7*- 
Ls o ran as Cr a r rata . J-> 1 n i ■ . 
J^e J\ o liier. D.&0k;m-c(M ^ 
UiioIlu Baltimore JLinn . 

-/^ & J3 uJtirrw re . 
-Dte IlalTimor ZJro^f^L. Jofoin, Öif 70. 
Gracula Reiioio/k J.iiui 
A e Jrfineur. 
JJg r jifinö. rlapperer. V,&alnTn:tAs * A. xm TaradiLaea Ttdoia , Ljiin 

JL & ManuctuJiaTa . 
U&r .Jio rtiaa •> Voa e / ■O.So(i^ ,u, JLLJ 

7* 
[rüü'ori v.urih'iii . 

l^S L.UTUCUI . 

JJ/?r t/r Jilll. /i warZsfc*' fi ligte. 23 au ui/iur k&r*. = D 1 6otgjnifV ÜU M 
Cucuitts LTlmioLariiw Lmn. 
U er Afrika niscAe (juchqujcj^ 3// 
7^ 
C-ixculu«s RrJÄ , -L.nin. 

_Z^ & 1 ouraco . 
JD e r rjer*ruscn& Lruck</iick 

/CThe. C/aiircico < D Satzm: oUf Gcj. 78. 
jLtitix Torcjralla , _L>j 

d. e loTcol 

JJ e r W ende hals . 

<y/ie irr irrieck. .. 79- -Av.xvn, 
JLa Pie raye, de. Cariaclct. 

JJer XrolcL?pecfit7. 
<7/i2 Sold °Win 9 <® yVo^joeit Ü.Sottm. UU SO. A-jxvm. [ 
rj <i^jiiii^j^^>^ .Oitta. Hu.ro-pa.ea Li 
J_*&. Jorchepo1~ 

JJer- (Jraiispecnt' 


m 81. Av.XDC 
To dus Viridis l_tn. 

J.f- lodirr VercL-~^. 
JJer qrune jBctf~tard-Ji. urunar/ 
a/äc, arten «. /narrow . J3..roh~. -<Jr -ZA 

82,. 
Alcedo Alcyon h,mn . 

jL»e. J*l artin— r^ecfieur- nune~ , 

JJe.T' JiaiLO&rL =-£* i^voqbL . \p.l,oi*.n,;oL4. 85. 
Merop^ Viridis Lirin. 
_L^Cruepier cl Co Liter de BenyaU, 
JJer qrune. _Z3 ienenfhejfe r : 
(^fte^jfee - Otter frcrm. J%>tn£ful.U . !)■ Sot^m ')"'• 


SA, Av-JÄIT, 
UrjupA xlpopj , JLinn . 

JJer Wiedehcrp/. 
St/he- <-ji^oo7<? . 


ßi-t 55. 
-aria L>mn; Lerthia Mui 
T *& Gr impe reau ce ßlurcLllle-, ]J). Aotom:dU: ft) 86. Jsr. XXIV, A. 
lroclulihs rorfiratn* , J_ni u. 
JL, CJusau ßlouche a utieuz Jourc/itif iL- La ■ amaiai 
Jüer cfelbjcnn'ctnziqe fColinn . j }£ah.rn- <J«4 H7. Av.XVTV.B 
1 rocht 1 us L h rilTahw I_. 1 n n 
-Z.Oüeau - Pouche hurtl . 
JJer Hauben— Kolibri. DS6n.m.d+. 88 
JJidus JaeptiM, _Lin, 
L e D ron tt . 
Uer Tölpel . 1-g.Jote.m. t)«y. 89. Av.xxvi, 
ravn xWalcaraftu , X.inn: 
J.~.£ lcicn de Ict Chine . 
J-Jer jxxypprftcfejijorrite JfatL . 


S.tSoltlh: der. reafiaritT 00 
Mele&gns Satyta., Lm: 
JL. e- Tavsan aorniL cU Bervp/ah 
JJcts q ehorrith Tru thu hn J.^tgm.a^ Av. xx viii ; 
Crax AbcAor , lsiiui, 
_ZV Uocco de Lct (rm rin, 
JJt'r Gutanische. ttakko. *r> Qu. . Q2 9 Av. XXIX 
Le Tr/uart do rd Je la C/nm. 
Jjer Cfiineszsc/ie &old/ksan . ßJL\ 
JMumida. M-elenans, luinn: *&& JJ.Jotlm.cV 
TeTrao Umbellu& t JLixiJ3- 
JL,a tre/indte Aitae de J?miL\rctnie . 
_Z?rs*u~LLLer/isj/in mft~ dsr Jl als krause £■ «fcfejn- üd: ßU JiviooaB. 
l&'ti'Ao JWchaia. JL mn. 
_Z. a LreliTiofe aes li/reneej- 
JJas JTurenaixche. -flase/hu/in 
J/ie uttfc /t/r— /fiirea yrous . J). iofTTn. dt(- QÖ. / m SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 

3 9088 01506 5204 k.