Skip to main content

Full text of "Genealogy of David Elder and Margery Stewart"

See other formats


G^:^'^:.\I()c.^ I » 1M\ ID II DI.K ^l.\Kt.l■.R^ ^ 1 \M.\\< I i l«i>MA> 1 R. B X A.. M I). (;knk.\L()(,\ oi l)a\ kl 1* Idct urul Marjicr\ Sicwiuf r 


I 


- W 


' \ 


1^ 


( 


% 


** I 
I, 

I. ptr^fc A4a«ri TkAi. %4-at %4 Ike I'.i.iirirH •»» I K. .. . . ^ l» V< At »i. i>AVir» v.\.\ \m Path \ ». l»T Ml I -ut vf. :* ftiut ii» (,i;niv\i.()(,\ 6 Jah» ) 

7 I • 

8 Jav b 2h I 3 >♦ \<. ••m* .>i*"> 


MAKY n David. 14 

itn. l^fV.r.ur V»-hVi:ihim«'1; C^rx. 17 vrre 

1 in i. ;s 

n 

--v rfTTioNnl to 

y. Thirv arr i^aid lu h 
in ihr K<xn.tn > ic |*c; ne to America ' 

-> in their lu.' u 

I in l*^*' .! Tun** |H4<1: h«r I. a Harpe. Ill 

12 Jan. 1782: d. Ju. A 1' 

2t. ' 24; J II. 

in W.ir >ti l-^li; m la M.iv. !>< ' mil i\ I , u •' IC'.i. I 

— •' ^' H.4M. 

() IV All W«r of •ur J\« r*. and Alex ;n •» Mar l^^»:bnr. ». 1^ a, U liil^U, ^4, «^ •"1. J aiir. '7. K s;<-|it 1KV. .1 .»a, Janir« IKC^i ».,,r. «9 Ma»v ^2. JoAcph I* 4^ I* t< I.' d. 14 • M . «• III • ^ .»• , '1 f.. f M I*. HA>>Ail U -3J MI 1 cf r«- ij u< « Na b 7 A in P* ♦ -^ t-,t r ..I Mil N' , •» 14 A IP* l<M Ivtur 11*5. W iVktn t. * If ^ I.* 1»w.r\ \ uf SjBtmrl R t •> Ar.n.i 

itmn*i*, ii«^ IruoK- > 
>; IIa^i^am Y«if!«c b if N«»* fiv; i»nn tf 14 H^ K^7 . Un \>« ( .isilr. I*, 
y. \MA^t».\ YiKM. In^ Feb •Hm ut-.oi. d 11 |i*>«. •»S7. !■!» 
31 Sakaii Y<»*.^€i, b 11 IW\ ihf*. in / \«nr. ifcy^. mI Nr«r C'astlr. I*a. K ^ 
111 K<*a»iir \\ At-u%i ». It .* )ol> »S.C . lanwrt . clr*crt»d-«»i tW S« Wu» Wallaft-. ..cl \r%» 
tir. I--.. V .' 
K . ii». W * kitwitil . Mil. Janr M . 1 M., 

1 1 jd. I >«»*l Y . 114 i» 1 II ' »i » » 115 Jill -li- I ('■•tir^i^. 1 1'» !•>.«»►. ' ^ ' -». 

117 M ' b l-ur 

I- h. ff»».<l t. no no>nl. f Ko »kiik. I » 

>4 Nani > M .m 3»];«i iK^;di6Scpl. ilMt;tv 

13* *^wini Mam iKi^; ilKN«>v iH|K; bar Kr«4.uL. l.« 

Kxijr i.'i K »/. %fan.i \mnft, 17^ Aniin J(>bn<4<<> i... 

\ il lff«*«iu. i.'s M4»mJm >vua nty VUimtft, IT7. M»jf lvil»rU.-», i.'S. \\ . 

Sn "* .»rllyi iiNfrr. I*r r»». iji. I arnr >rfi 

r u!i .1 1 1.01! ij «i »«> t tie MHn -I • •! llw ^H; II II M^m il) ( < » . W b<''' ■ • 
C.^..! I. i\^. Wits a nw-iuli • • • '^tr li»« ■ l.-'.-J .i..r.- ;,, j^^. Ii^n;..;.. 

f i v% A*» a ht' rf ii 1 , i! J. In .- :h i' : . tr.t .ti . • • « ■ 

W I. t ; A|^ U! 

nib*' i.bt^'%^ 'MR; d aA Mar. iSqm: tor ^ .rlcs. l.« 

• Sit-%iarf. 131, iM I II 

f>. v« I :. t4t. .vt.ivUrt to 

[i I* ' Lur 

!■ \i l«ir 

t7 . f4M»*<ini; m bur 

» I i »l 

i-r in it 

<l 

• . , . . t •ti I 1 1 to. I. <l«ffMv b U Hm9. 0C7; d hi J.wv ll»«l. taat N«« . 

t \u«fia Mar. IM. N tllf ir#lw^ l\S I k» fl>y !..«▼. !•.•* Jul v r " .1 » i 4 ; 

•»• A . I .. - •» - S ' *^ '<; c ir f I «cr fwi 4iicr ; m ♦! 

-. * « ^, . i 

I . \tAt, \r i-jiii h r* Jutf • \.if \'*»' u^t 

i*»^ )iM«rr«a >«r-M.»i«. ?» •• .»f 

k «J Uur 

4<4 || . r »1 .«»-, k ■! ^ i - ♦ 

II.. niu AJk«-. 171. HiiMrt H. I7:L AmiAa. ir\ i.4*t ^ 

< : V 

AJ Am. V • - ■ 

V> I >* •^ «* . .*l 

■■ « J- • 

JxnrM .tnil4 M 

AavMwia Mi J. •* I' • ■» >.ii»kc\, uicd 111 iij- 

K. I. 
\*P». . H . 3*1. WVIU I' . 2l»l. Stewart V Y.. 3J^ Al. r. 3L»7. Jane, 

W.. 210. 

; in ; d Srpt. 1880; bur 

; ■ • : «1 : bur 

ri2iA. JaiH*. 214. . 215, Jc4)n. 2Hk l 

; III atl Scclcy, K.i^ 

atl 
r- '-- :^»l. Edward K .:. Mar- 

ir. 

d 4 Juttc r* itr Bl.nr u. ad 
'», KcLcrt 1- •»•*» ii-v-i i.iiiir<|. >t|iiiiii<i*ii i»^ii!!Vii' .K^.l. C ftl f., .... T mt TT 23d >r!f». la. Ill '' * " *■ ^» uui rvicii iiiii ad \ K. ?. 74 b 14 a :u rciK I' i Hill. P*. »..%t^,,. min%t.» \%f^ ^.* Strfff l*a m ti 4> '» Mar.. 1**- ,.t T * It^rt^ 1!' >>1 


:3k.;ui)urc. r.i. K 


til 


• • • • • • 


ad 


• t • » t • 


ad 


Skidn«»rr. I*a R 


ad 


• 


ad 


• • 


ad 


■ • • ■ 


ad 


New • r.i 


.id 


I'a. k 


ad 


• « 


ad 


" 10 

^ U ad >' Pa 

T - 

Mriiif ■ junc. 

» 

7G-: K\r!rfr h i' Art i* .' 
ic». A • »«nm. 

I-,! \1 iiniii. 

j. inner; m 

• t. 

Inmi.- I; I. YcHinR. b 4 Nov. 191*2 

105 \\ I. b 14 Jan. 1I55; farmer, m 30 Mar. 18S0. ad N' la 

/•» Mary k- • 'd 

Imuc i -^i; 298 Velma. b I lune i»^' 

t_. r Nov. |«X^> tiiir \\u ( 

Iff. rn 2»> 1 ' -^ Neu l'.n»t!r. P.n 

V.l Myra H Apr. Is*.: 

Uftiir. J02 Jr^%\r h 2m Feb. I»i5: J0:< N'>rTn:tn. »» 1! .T:tnr 1 . r 

i.irl. b : . d in infancy; 

ad all Ncvv le. Pa 

II. V >« 2 Apr. IHbJ. ■ l*ruf. in Acaiieiny:d S Mar. 19^8: 

bur N «♦. Pa 

1(» A a PaHiHi. b 2^^ M.. ~: d 2' bur New Caatle. Pa 

I. b 1 Hepl. iHbV; d w» M bur 

11 : d ill bur 

Wit *1 in 1 *-nr 

j|4 V . ; -^- • • I .. .. 

n*: ^ ^ >• iduate Gru%e 

sn. Pa K 
ad " vn. P 

|»«ttr Nnne 

ll^ I r«nk ! • ad New ra»tlc, Pa 

121 K'wanna !• xi llamill. b .^ <i 2*) N«>ir. 185<>. ;ul Lin u 

J07 JiMiah II llaw»ao* b .' . •) t>ur 

!»• .Vnna llclle. 1 » : K IK II 


0» K by P 1?? I II At u:a ^ll j||<i«t*.*-l «TW^ I •-. b« A| 4« 7 » Y..m .f TT. m 11 

4U v^*«*-». i«i r»i l: *4 >, f. 12 

.1' ; n ,tJ St. LouU. M 

'..f •■.! •• •• •• .; i: 


. l»; May 1"^7I: 
r and in»ur 
b 8 Apr. 1 


ad Kr^'k'.jk. !n 
ad C! 
al 
ad 
Kxtracts. Capt. 0>. A 


• . — * ■ ■^ • . « « 


1. 1 


2a V. Sna 


; 1 «l 1 .1 1 1 1 C ■■ <ii. Aiik«f. W<tr 

^ ^Ht Ill.V. 1 

.141 IV..- 1 h mJ.»n. 1HS5: H_ 

i: d U Feb. 1904 burl. 

r ; d 5 May 1856. bur 

1 ;l. b 23 July 1861: m 21 May 1889. Rrcond wife 

JU2 1 ;oc. I't 

IJU I ;i. b 23 Jui> IHSl; m at Jan. VMil; whuici»alc k^ 

'•' >. 1 Ni.v. 1901. 

: unni; d lb Oct. l**^*: btjr Ki-'kuk. In. 

V rh.Trnrter, line IHrr.iry rt and t:. 

^ »pirit. II r ol U. P. church; deeply 

in V. M. C. A.; -r u( the Art club. Woman" • and 

. K. 

b 1 N -^9; d 4 Nov 1841 
.-., b 7 Jii.i- I >4| ; d 7 Nov. !«>• i , ■. m 
— »' '» Apr. 1843; fanner, m 13 r.-». -. - ii. 

ad :>. I.« 

b 4 /. linh I ! : a«l 

.^ia:> r.uiiu. .'15 .\l.ii(iaa ^»mltI. ' «. lark, o^hj Irene 

'.T. r .„.ti.... K :.-.. iQi-. ; kkc, Wi» 

• • •« 

. rn id Klc« 

ad Ktce Lake, WU 

t; .id 1. b 


J. 


IC. 


%. b M} Auic. 1845: m 1.^ •4 •• • >«. b , ... t Mar »-*^. ad PCM4 Hill. W.. 

- . ». hi ad •• 

J 

I M . h ?f ft, 

140 W t M . \ Mar. 4a- 

V. 

141 MarthA IWltr M •.bit m 31 Peb. 
Mft Jamm M ■.. b ii i» 

^ 1 t;a. b Jr> Mu 

|4" ^- • -• ]..«m • \j.« caA:»c, **•- 

Uftur ;r l»riinti»t. ' *^ * ' ' -Ji, -*u cnariCA i- rrdHck. b 24 N*/» I'* ^ ^ « ( I ^ f t ■ m 189 S. ad New Caatlc, P« 

ad % t M 1HM|. bur New C«atl«. P- 
• : 4d •• 

>: \^ ad 

I%»ur. - HfiJan. I«a, ad 

t»^ Au.^'n %f • ad " •• 

ad 
\ imi bur 

ad IT 
; d II J.. 1 bur 14 

i«*T <;ertr *• rn ad 

Jai»«-' ad 

I Hiltrucic. »> : >« Matthew. No rrc..rd. 

*vi May ^ Mr. b : m ad Ayrshire. la 

im, b : trachrr. ad •• 

U 
• : MannAh - . b 5 t>cl. ISHI; m .:- icb. 1872. ad Fart- ' . K I 

Wl Kobrrt SaUicr. i> m l>rc. 1838: f . : d 14 Mar. I»»w ijur laiort, <» 

U.ur. 402(irnrude K.. 403 . .. :..a» C . 404 R..yal K. 
y>: U«rtrudr K. Sadler, b 2" Jan. 1872; in H July I»»fc*.: d t» \]^r l«n4 
dalr O 
Armcr II N! 'lo. b .^ June 1B65: farmer. ad Farutdale. «.» 

U«ue MWi Arthur K: b 3 Sept. IJW?. 407 Kment L.. b 18 Jan. \^^* 
i a»C. Sadler, b 14 Auk. 1874; unm; Itnrman. ad Farmdale. (> 

404 K«»val K Sadler, b 12 iKrc Ih7H; uum; Lineman. ad 

H Summrrville. b IHI<»: m M79. ad 

mn Hri.f y Bail, b ad 

Isaue. 44»*» Kilua. •♦•ij iiuj^h. *.! liell. No record. 

'-■ \* - < "Ulle. b l'-^*-; in lH74:d 1SM4 bur St. Charles. la 

^ . f' firTiwr iM Sr f'haric*. la 

|«Mic. 4>' ^75.4'4 I.i//cll.i. 41 < W iK II, l> 

iHlj ^i** A' n. b :^*.i. 

|i4 . b I*??; ni is»/^ ad 

IKtwrei, b . '"T 

U> ' ;-• >xh. b ilW. 4iqMar\. b il^ 4>> i amtll. b 19UI 

• 71 I'SS; "1 'V' ««1 

431 A' It ', '..iiiiicl. <<] 

INS j»- : T ^" '><>.. 4J3 Ora IVrll, 424 Karl. .No Rnof 

4J5 .. . -« ;!• f .»d 

lamtr ty*> Mif>-, b ll<)t 

17^ I. •hit I l» . m • 4*1 Sf (^harte^. la 

. Ann «. b 

174 RlMM •> , n 


' \r 
.ul ( hnaha. Neb 
ad 


,1.. 

f 


4tt « 


sw fat 


«w 'A inten«i, U 
Ixir «75 H . 

4jV.\ *'• W 4cl \\ iMirtM't. la. N«' <nher rec- 15 •1 

I. i' ii Lrv h tf» Int.' 441 fir |l ml »'« "4 Ml bur 
ad 
Mi Nhcllim. Neb 
ad 1% . «if 

AS2 Ethrl II . b >» J- I>cr b IM Sum. t««vU 

l^cruj b i; l>«c. 1 4. )> >> M^r lHik4 •. Neb 

hey. b 1 n •# .\ . ,. U 

!• kev. * 

'• " b » June i-', 
T«wr A.I 

b 14 iKri 1 M 14 (let IMD. «d c. U 

.# ' .ff.r Ma> •<»!• h Mav '"••• ad V tt.tz 

r^mm ■ l<» \ » I'* K ^ 

|« ' •» II AttC 1^- i am f. '. 

Jaly lai»». i-'M lafaAl. b U Ma«. «a; 


M . M I 
SSb \ 


v»7 


NUftt.^ K 


l»5 


• • 


500 


Jr 16 

1«rt Amin.la M < . Vt ^r ai! Atlantic. P.i 

U».. .v.. b 15 A| b 2 Apr. IIC.*^; 574 I>.y. 

bJ7A H4rlr%.bll M.i l«. M.ir 1*16; S7T 
Oroillr 

b ^ Mai. 1^*jI 'rr; m . M.»> i-- '• N>w Cai» 

.<f> M . . .-V •»,, - ad N- .* * .4*tlc. P.I 

.. ..•<io, !. .. i! ' ><•« =^Nj WlllUm Kid'"' »' »< TuK 
r- • h t. \ v >*w: V«» H. S . h7 Aujf. I • 

ner; m M a** New >. P.i 

lay J'»«>1» ul 

»r«trr Wilson, b « Sept. 1 b7 Kcb. IN*^- 

-r, b M Aug. lUUO. 

.tikcy. b Oct. 1146; carpenter; m M<iy lt74; ad Y«» *n. • • 

1, b ad YiHit 

.^.-v^ Ada M.. b " • ■". ti > M.ir. 1WI; bur Youii*;- «n. i 
- b . No*. 1878;cl*u .in^iui'.*r ad 

-V f. J.i„. ig4S: bricklayer; m 25 I>«c. I«7.;. ad N- ^ (\«*rl#. P 

X ^ US7. ad 

l Le K..y. b 12 Jan. IH75: bricklayer. ad 

.^2 Smith K.. b June 1176; bricklayer. ad 

fMi Brant Sankey. b 2J Aujf. IH77; bricklayer; in No*. ad ZeluiH«>pl«*- 

Pa 

n, b ad ZeluiHople. l*.« 

I. b Jui> l'J04. 
• .! ."\ut». IKM; num. a i' « K . 

V. 22 Am/ ''-^ 'irmcr. tn M Jan. 1893. ad .^ ...- ^, .ille. Kan 

r r, I ad 

.a. h 7 Nov. \m.\; >**•:» llarley Frank, b .^1 Dec 1»W. 
>"^ ^^ Apr. .umer; m IS I)cc. I90l. ad Volant. Pa 

41. b JO Jan. lUil^. 
I»ttur. Ndie. 

, Ph. n.. bJl AuK'. 1' Ulster .»ltnr • ♦ 

%n. Pa. 

(<"i laa ad llfkktuwn. Pa 

- ; unm. ad 

y^i T ... ;»,' 

ail 

. IM .til 

♦ ^►4 I ail 

MM 


Jennir 


J ., 


J 
ISW 


w 
<-*r 


K 


V 


)n7 J J Mr !kr u. • « • 1 1 •- ?!o Fm^f .. ., ^ 1%, b 

N 


* ■' J^Jm W. > 


h 


r» 1 \« ,. 

. m . m IIMI m 614 ; m Ail ad « IT i< H. h 

'€. 1 1 : m •d «•! 
ad tinm . . ad 

4.1 I. Ad 
ad 

4d • • •• U. t. ti 4<! *.! 18 

.»». n,»»'« '• «d S>«^lejr. Kin 

!2l AlrB.»nilrr ' ^. b ; uc ". tn 

rr Minrrva Turpin. »» 

l»«ur 4 > ti. 

' ■" ' • ' ' . • • ■- t>> 


li 
l»»ur. 4 1 


• *- . 


- -•'-.a Y-". 
.-If > lifttMil. l» ad 


• » •• 


md 


•• •« 


ad 


• • . • 


ad 


• • •• 


ad 


• • «« 


M.i V. 


io^t. la 


ail 


• • •• 


(1 LyitM' 


• ud. Kail 


.u! Omjrrt**. In 


a<l 


• • • • : m .^ . *i, : urc. 1**:. 

:' Kr^nk Y-ninif. H 14 Au, ; oc farmer; m 2 Nm. IK»<4 

.U Minnir Trt. li 

> Kolx-rt KiitK' Yuunjc. b l6 Apr. 1%0: oc railroA<ler: m i<> May 1995. ad Ojciircr. I.t 
.<: Mildretl llUir. ». .i.l 

U«iir II. Ji 10 Apr. IH**.: ttU John Hrrah.ill. b 1«» «)ct. 1«U7: 

> ii.air. I* 2S Apr. lUi*l; r>:i5b Kmmu Jane, h 27 Jan. I1HI5. 
r* u'r 1 . ». 27 Apr. lH7i: m 10 Jan. 1h*i4 utl Conj^rr. la 

« h -.^it La 1 ... tr Kinnaird, bS Anjf I5«»H: <k; »rcti(>ii in.in K.K. .id 

U, ir f,\7 J.^n Krutr. b 22 Sept. I*»4; oVh Ralph < >p.iJ. b 17 Feb. i89b: 
.rah Jane, b « Jan. 1M9S. t»40 Paul YminK. b 17 Jan 190 »; t*40b 
Maurice Sankey. b 2H Nor. I«W2. 
Ml Martha Y^hiuk'. b 27 Feb. 1873; m 2 Hept IH95. ad St. Charlea. la 

-4i (ievjCK^ Mackrill, b : •< farmer. .nl ** 

lavuc. 
H U 1. Keb 1H77: unm ,%t\ St. Charles. la 

'» I. .-» iMMirr, b ; m If* Mar. i.-v^i. ad I>ei% Moine*; la 

" b 17 Oct. IHbO; corp(»ralion clerk, ofHcr - viry oj State. I)r» 

.t%r% la. 
!*«ue. u*\ K.i\in<ind l*lare. b ^ Hept. i'*kh:»»44 K.ilpl* K mrr J. '. iHrc. 188U; 
64.^ (AMiiiB U'lr. b 21 (Krt ivt'j. 
•14 Urant L K '. r» .May lH»i«.: SherifT Warren couiit> mm. ad IndLin- 

•U \V.!l.im L. Ki- I'l Mar. I*i72: farmer: m 22 Apr 1^*1 ad 

»V. AKt»e« PUIrr. b 24 Se|>t 1^74. a,l 

|»»iir. b47 Matittr. b 2m 1^99. 

•<7 Ira r Y..»inK'. h ' ^' '"-1; unm; oc an .>! ^ harle*. la 

'n TiriiiA rii*i-| *.nillV 11 II f ifn • 1^ tffl * * * " 

• l«» l>ec. 1.h7'»; unm ad 

'4-» W K N b A) May XWS: unm *al 

!«r i inm.i Mci'ltw m ;id 

t»4M K M II ad 

! ,. . 
?4; Klu..t.*tii N' krr. »» : unm. .««! 

i44 I'yittht.i M» ' . -^Iiry. Ii ' htir n •>4V L.uilM>r Koa. b 
I* 

** > M "... , -'. . f Af^»«- » '•• t*' f ••»»«■ t K* ( 

•- K rt H. Muni>4>t. b II Ikv 1<*^I; il 7 N - I 

'. Ul* Miinnrl. ti July X^r. !•« All 


WUifi 


rr*«< 


. U 


•rf 
' « 


i« 


1 


•• 


iMir 


t 


.1. 


Pa 


hur 

I CU iACl^ < 1 I - 
v^..j . . K itiA; .. . art V* . 

b I May |B«6;m mI 

U. ^ t» -I 

'> Apr. I •-"«.• • b 

.-^' I :■ . . o li Jul) I^Cvl, «Ail<>r. m 

'*^ . t» ^1 ♦» }| f •« t| Junr tn^^ 


b «^ 


In 
• la f • 1. 


:7i Lorrfvi K 
V b J4 No*. 1 j^ A 


\ji Frank \'. 
« '■ ' 


I****- 
-v u i; Mar iii^. v;4 v\ 


Kath 
■ ' 


.- 1 -^w^ ., 
.'^.t 


'-n My 
1 


irf. w 


1 
• 1} A 


.-r*. y 


•9. « 


K7\ WuOti 


U 
l«HH 


>_ 
■ri Vmm^ ^ 


-- 

fa .. .\ ;» If. \t ,.« k ' 

20 

jSi Mary i 

5' 

2 July 1877; unm, 

Sl7 M. Jan. I*0:m2bjunr ai l>Mw-«on. I 

5 (» I M4V I t-kS; mr- 

.»m K -v. b 2. Auk 1 • ' . U ^ uci. lft:il. .vn.^ Kiy, i 

^i j.ii. lM*»2, Iwlr- b«r M. i i.irlc*. 1.1 

^,- „ , ,.-- , . w^ M.irk. b 2^ \pr '- ■ • ••'aiUcrrr. ad (Jrntry. Mf 

Tf, b 14 Jul> 

.V . ■<: m .111 (>.-tw«<>n. I.« 

591 llowanl KTrrh.irl. Ii 5 « K-t iHnT; n>«»li!cr. a<l 

Imu- n Vrrnrle. »» 12 Oct. I.Vi7: 5*>3 Kilna lU.uKhr: b lb Julv 

Inn Kuth. b 31 Oct. 19n| 

V. Sm.ill, b )S1V: farmer: m IT J.tii. IkM a. I St. UtiarlcM, I 

a.l 
j^Mir I ir> J in**. ^*t7 Klla« 598 SiiHjin. 

• T ...^ \, m Apr. V"^*^ •'• .. : .^t. Ch.irl-i T . 

h : oc ad 

.1. «H Fic«!, 602 Ol.i, Ci03 W. B . UM Tcw. «j05 Jennie. »0«. 
.1 
: .M.ir I*"'^.. ad 

; in ad St. Ch."«ile», la 

; •» a> 

.111 \ i.im. i-'a-. K ! 
ad 
-I.! 
lojl: ad .Siruthrr*. i» 

ad 

ad St rut hem O 
ii: IM' • ul New « 

ad New t'a*tlr. 1*.%,. I * • 
. !i i' .\ ::i i.; ' 


\ , 


III . ■* " ' 


• »' 1M M..i 1 .. J.irtnr. 
f «».■«- f. ! ' 


n^*r », i(, p. '. t>* •; 


It 


' ■ 


M tr 
^ K M 


. Apr 
Iftttiir ft 


e. b 1 


UM I 


1*. } 


b 34 June 1867: t 


•.1* 


• ■ 


■. 21 II WILLIAM 1 «i i' iO Ju< m I-MJ .t Kun. i' * • f % Pi «Ti 1 1 .k r k^ first M W M' « in \t r «r M^rt «j.*:x»<r 1^::^ r. 7 Noah At" '^^^''^^ * b *4 At- •«• ^m!^ Juni.nt.-* 

m 12 i July on. Pa 

•n Ar .ir. b 4 Oct. lHi7. c! 27 v\ 

N :. JO UavuI. 21 \lc».int!cr. 22 Marv 

n. 2l Ann F. Vik*c Kc;. .im I)r- 

wrr%. "i. 

,bi "' liViV U ."J Aufc'. ivs* \h:::tntoMn. l*.i 

^ ii i««i. u -. Apr iH42. 

.. -" ^.,;. cr, unm. -nl •* •• y. W ^rr^ Kf!rr. b 16 May ia54. tl 2H July \^.i \ntr V l».i 

h ^t Dec i8S7. unm 
•I Tl b M.ir. 1843: m 27 Dec. : O. 

2M Julia Ann b 14 Oct. 1854; d 8 Auff. 190*. bur 

:. 30 Th<fnaR Alrxaiulcr, .^1 Mar>farrt Kli/atMrth. i2 Mary 

cr. I- ->. A. I* -' * ' ..e. i^ M. D. Ru>h 

-■'*•••' ^' V ■ .. , 1 ^, . , .^jM . Hi i<»t »li»»«'.i"»'-% t»f the cvc, 

., ^. i ..%t battalliun Pa. Vol. I. Kmcr;'^«- -^ : Corp. 

V I iy» men. 

'■ %ra» the ilauijhtcr of Henry Suloflf an«l Klitatieth 

«iH* fnim Holland. Klixabrih Aujjhcy dcftcende<1 from 

' V. Krancc, who wa» one of the ulain in the St. Rarthoicmcvr 'n 

'i three iMm« e*ca|>eil to Switzerland, where thev rrmainetl 

h "I il»e rhen the three nonii came to Anv mjj at 

•e to the I' wi«>«n. The 

\ n.i<i ,i!in^ a 1.1 fa»«-e u .n^. de troin cur** 

'•• T .>..^.^ .\chc. wa» the fir* V- • ,., - ' m«Hlem 
s vl\ .m i .1. 

ti» ln»t. Tech. Annra. Ill 

rk LatlranfTc. llI.tJj»« C*\ ail L.i r. in 

W M th KIder. b 24 Jan. 18K2; A. B. V. I'nire 

1. Aun>ra. III. .i<l V. ^ • .'* ' ..». J'a .!< III.! K 


..1 


y> 


11 Feb 


m 


ad Aurora, ill. H. A<J K K.. m UMar. 
i<1 Aurora. 111. 

rk wholesale t;r<^:ery: in 22 Apr. u< IM I V. I ^1 f^ 111!?-* I'l •• tn F -■ » ~» i Mwm^'tt^m f%»"li»p^ ^ tw-1 KUt O. V. I. civil w«r: n 
». A 1 INM. 


rr. t. «• M Tr^ !«*//. % n \fnh*T«t M I' !•> h s 

.. h I. 

,^ T 

•I. H 4.1 *4> If \t.. h ^. t. bl t« Jun I«y4r M n «.; vi . li Ji t Cli, I' •>< K • t t.. \f .. Tn" 

f I 24 

(aS An" i M ir " %f !* T' ad •' • 

7» A« •"*«' 

I 

*4t IV Apr. Lima. 4> 

70 K . b li 

7i ti. b I m 1*3 July 1* .' ^U Liiiia. O 

76 fr< o. b i Jui>- l.^.o; uc a< t • • • 4- T" l»HJ ;.v^.. :.;. ii iihloMc<1 <..' K^n «. in \„|f. 

n 
77 II M'! Lima. « » 

Apr. IHKll. 7*> M.irk'ard. b J Sri 
IJ Jame* Alikin m M.ir. lH27:m . laimer; butcher, meat 

• d Ltma, O. 

. .1 luir M n. !».» 

• . Al Joliii Chri»ty. b 15 I>ec. lsS2. tl 11 Sc^^. iVvx bur 

■w I., i. ., Ml - J m. iH^il. secmd. 

, . - J.iinc* A'Mi-* tn. M*j Mary Anna. 

r. b 17 Srpt. 1H>4: w (ruil: m L'i .May Ih7*I: a«l 

i rt. Inil. 

*•. b 10 Apr. !•*<»»: tl 7 .Mar IK*>2. bur L<»;;.ini»p«»rt. In»l 

<* Mary. *A) Jamci» Arthur. 
'i* I>a«iil A. 1 11(1. 

•»l 1*1 Juiy icV-^ ad L<v«'*"*|*'rJ. i«>*J 

— ^—"- d Apr. IKHl. . .r. Ill 

'' d 14 Apr. iHw.^ »»iir I ItuI 

H4 p. ,n 24 A} •4. ad 

'.»: Marv II . b 17 -'.. ad Fi t. In«l 

I- .. b 12 M \nna, b l.S Apr. IM»7. I i f • 1. 1. ^w:^U. J'AJl. ' 

' • IH()7: hofMC • Liiii.i. '» • t • • *♦ M ad Lima, <» 

,n\ Sun!»wry. Pa 
coal and kcf 

»» 29 AuK'. t f,. it «* |r,^^.ir> U 13 Au^ i»;i. I 4 \- • M Apr n. •i s :%r • •< a<l f .. ->• M^: 2*» 

I4i t^.tima i .. - M. b iid •• •• 

I»«uc. 1*5 t.uy Ku>nv..nd. b •» Mu •'. l-»«. Lulu May. 147 Lu%ia May. 

twin*, b 17 Bcfil. Ih'^l. 14H Mabel Vivian, b 12 June l(f*4. \¥t Lloyd Alva. 
b 22 Mar. |hi*>, 150 KUin L- '• Apr. IKttn. 15; KmUy Margaret Catha- 

rine, b 12 Dev l^r». 
12"* Harry Kby V July 1867: electrician: unm ad ^ ♦•. Wa»h 

flrllr W.iJ. I. J^ Sep*. 1870; unm. -^^i \s acker. Ill 

'.-r. b : d »Mir Nrw «>rrmantuwn I* a 

.fiu i"ti.^j F' *-'. b 4 J..,- .vW;tailor . ]*»..'■ r.. u r;; p.. V I. 

clfH - ad Ta|»eka. Kan 

l<? Nfartha K »i O Oct |H4!. ad T'.pek.*. Kan 

;». : . ! . 1«6«j: d 2«* Au*, 

IM Sarah Adaline Kn«low. b 7 Jan. IH69, 1.S5 Samuel Kni>l<»w . t» ?tj Jan. 
1874. 15*1 Maria Alice, b 2 Apr. 1876. Iii7 David Porter, b 15 Feb. 1K77; all 
unm; ad all T<*pcka. Kan. til i> I ffftl II 

KIJZ.\nKTII 

»■ '-t Dec. I7h2: m; T^^*"- •» »" V • '» an- 

; farmer; d 16 Feb. lH2r»: b •> i».i 

le. 4 Mary. 6 Hannah - *.. «• 

II l)a«id KIder. b 15 I I I 1 r.t. liii.. hvt. .u: --n.,*',!-*! I I • I • nif CI. ; ad IV -.I 

ad 2: Iwwtt*' !^ t I* .1 1 b«ff . P*. k ■ • % 


P • 

. ^ 14(1 

» J .fv.^% I»rjilir. h «» Mar I*" 1 1 


i«- • 1 V' " l»* b . •• !i M >t T.iM-T ».«ir V .1 i* T-r \f 44 M '» A. ■-.' I» •** 

|, • I>u«! lO AuR. IKM ad 

varti \ b il "1 

45 i * 1 1 1 1 1 1 i 

4r. ., i I****- 

..i •■! .r :- .1 

-. «v. W ivMi-. h |«» May 
47 : i Au|f. |H#»I; II .« • 

s , ■- (kI 

b 2S Feb.l-'i 
4H 'Jan. 1*^7: puMiwhrr amt rr^l • m 25 Junr 

■ic JN. I>.«k. 
C/* A« * ** r. IhTM. Alt rialtc. -♦. I • < »< 

■■ ^ , ^ ; I .1 .\ .' ma. b 17 Sept. IKMH. 

.'. till KtrW K ti< \ug. lH7i»; inaiKiO aiul plaUcr.' m !*i.\ 

ail 

Vrthur. ' . 7.\ 

«n T» iv . ••*" a<I 

.» Kirk, b 19N.V. IH4I: m 7 <>ot 1^. \\MHi 

hiir V«ilant. Pa 

I. b 14 Oct. IH4S:«I t«»Jan. I"*''- t. I*.i 

. 74 Olive v.. b 4 July is<»4:»l 1 Apr. l*»- bur 

\Z U.i.»* I» Kirk, m !♦» Jjin. ISV'*, »rci>ml. 
V " 

.' . .. .^■..., .. 7 July l**>i 

• KlrV t. r n • iv.- t.h\»iciari m 11 Apr IHOA: ai! Vol mt. P.i 

a. I 
!•.•.. ic- N«>nr 
27 I Kirk, b ;m ; .t 1M»*1: bur While rh.n»c1. Pa 

7» Jaitir* .MmuH k. »• : •■i- ; il ; bur 

\. H2 SAmuel. K.) M.irth.t Aiut 
... U Iti Juit<r l*v47:oC ; ii» " ul Ncu WiIminK- 

• I. i'a, 

A4 Aki><*o I*--!*!, b 1 Apr 1H49. .«>i :<>< >^ ...it;tt4i. Pm 

t >' llwiK'' T* b 24 July 1«7<-.l ?*.\ i.S; bur • 

'*\ h ! ftf ; ad 

I , •• •• 

ml • 

»C r . m nt\ Volant. Pa 

I^ K.illt « C. *' u. U4 llctinaii 

V *4aiu. u 11.. '..^ v.harle« V ■ .n f«I. •c V ^'arit t»4 U loj c^ra M . it It \T ....:. t I. 't T. b 3 Mar IMW7 II i^ue. 114 J. M ,t v««- r*^»*^ n^ ii: t k N! 

- w : Apr. 


• r I M • Mar uia^ /v.. u *^i■r i"*"'. « "■ • javc lu. ^' ='*»" •"" ir? T M) ir If 1«-T- iW ^ I>r !»**M .1 NV* Caist!? Pa Jan . Pa Ju ^»c|•t. ia.4, in 1.1 Mar. l-" atic i^ju; iiur VVliitv : f.irm<T. •■♦ ^'"^ -mi. Pa Tt W \' Kirk, b : (c : m ; .! JS 1 

act New W 1 1 in I II. !*.» 

Jh K.; 581 John M.. b d li ; bur 

-" ^f 1 tret: .VHJ Kotn-rt A.: vv* Willmr P 

i» : &S7 Anna, b . ..i*: :i»rcc uA 

X*,-- \,.r lou^: m ad N*. A \V5t,«;.v'«.Hi, Pa 

May 1M<»: farmer. ad •• 

Kirk, b 27 Jan. IH70: farmer: ad New \V i p«. 

5«o Jav Ltman. b lb Oct. IH75; jeweler: ad S.inford. N. i hi. 

. b 14 I>ec. 1H77: m ad Pre«cidia. San Kranct»co. i!al 

: Lieut Kr»;ular Army, ad " •• 

'. Kuk. U 
i. 'wry. b 


' K 
. '« li 
.'* 'A 
' N! 

1^ • *' I4f> Kol-Tt 

IV. M ?n farmer; m 

ne% repnri, 

; farmer: m IH A, 
'» 7 July lH»ii» 

•M. b l«i May 1^ t ^ t ft ! ; ad > ad V..! ...T P I . K 4 
ad ad ' VI ».f .• V n 

IM S irah. int. Pa. R.6 

• • • • 

' June 
r. Pa 

• • 

• '-T Jane. 

ri. J Marv r,AM Stewart. William 11 <» |K» .1. T I' '-•" .1 f % fft ktf- » fC 1: .-1 FrS !^^' J. «> »f 32 )« h 11 May 1H(K>: 
I- -. li» X«M. i«*Mi 

1- .e. b 5 >I Mar- if. I. "¥*■«; III jt. J ^•■' . . .1 rw. • I. lit ■ Sf ,it. 

•. b 4 :: m 24 A I'a 

,'■ IM2: ArtUt in oil j iir. A. Art». 

h ■ at 

• ur hliiM i»lantl. 
1^. I. 
■ n. b7 J. 4. lit l"* »cU. 1h74. atl liraiiioni. i*a 

'. A ».- ijav * - • i>47: • ♦. ad •• •• 

I - - » . !*»•» I)an»cl.b2 June '-*^ •» * n- ^*»: 

: --». 2'H K - . bl»l N* t- _ 
m 15 June .i«! Hr hUtiI V i 

, •• Arthur W«»«l, li «; machinist. a- 

I- - Icy MilU. b 5 Apr. 1900. 2i>4 iJ ail Arthur, b 4 Avu' 1901. 

r ».» : O^t. I9J». 2JI Jo»-phinc. b 14 N 

.*«irwart K b 30 Sept. IH,;4, m i«i Mrmphi-.. Tcnn 

icnc Martin, h . .!.m:st; tl 7 Sept. Ihh.> Inir i>»HTlin. t» 

l**uc jii- Stru.irt. 2}^' Anne M- <*. b 17 Mch. IK5*». 

unm; ad r>.ifi i>. il.. ilo Marijarct Pat! u lo Jan \f^^, d I'i 

Jun*- ^'-''4. bur .211 Carl Herbert i »..x .*»il.- »» I" <• •» T<7«*. 

liiiin .4,! S.inDif^j, Cal. 

KM MTC^tud. 

Sir II llarnum. m2i> Auif. 1K2S. philanthn>pi»t. ad McinphiN. Trnn 
iMkiir N"in- 

b 5 June IH.^7. cutter. ad Om.iha. Neb 

-> •an llrtkcr, b Jan. IKHl. tmah.i. Neb 

I- n. b« I>ec. IVil. tic . 214 I* ;»»rence Anne. 

b .^ feu. i>s4. •!> V uijii MarK'urnle. b 2b Nfarcii i.-vn.. i\tt Ka,vin<>nd Harry. 

h t Oct |H«»^ 

It.: \v •-..., v.*.w." Ki'trore. b 24 Apr. |h4(». S.*.,^ v ».. . »• KV^-i Pa. 

.s • it ii«i •hipbward nrar l> M..nriie bur Oli! P..iiit l'«»ni- 

■e. b i7 Sept. iH4<>. m 4 April i^«(i(> ad Oberlin. (> 

krnrtdK'c. b 23 July iH4 d i2 March. i887. 

Imr M 
I ' ^. 22«» I 

» . KiUh A •« fid p«lnlli« ad I- 
t. 


S?i». I 4« t r« A :.*« i — I- r ad >n. b 4« ««4a».«, t»i t-^. \' Jtm» 250 J.>, 'J- Mcrcrr. Pa 

1. .252 Peter 

* Auua J aiic, u .. i •: >. i>^v, 'lerc^r, i a. 

2*'» T»^fcr K« « Shlr/i-T. h 7 Oct. ift40: oc . m il M^rcT Pa 

" rjr J. 

Imuc . Wctulrl Hir»t. b .ad ,'h Stewa 
d 4 Keb iM^w. bur Mercer, P«. 

M. Shipler, b 10 Aujf. tM9. m 20 Dec. IH«0. ad Mrrcrr. Pa 

t. b 22 Aujf 1*43. lawyer. a.! 

V b iTMay 1885; 2<»'» Sara i a, b i Ai.r. l.^'i'*. 

n. :j 1-: July 18i5. oc . m l&-sv. u il Nor. IK55. bur 

i . ^ I . ,r, la. 

^u»an F. K. b July 1839 il T ^' • bur M*»r- - p^ 

I*^ ir 2/»2 Samuel F.. ^^^ K! .. 2M Robert. 2t%S Williair, 

\nna. 2i»« Atletta. b '. - . bur Libertyville; la. 

"l F. Stewart, b .. 1840; ex .. m ISoS. d 1887. bur Mercer. Pa 

A Ileiri:. b 18.19. d 1872. bur 

U»u^ Clara. 271 John H. 

trt. b . 1870; m 18<>7. ad AUe^'heny. Pa 

Z7m Wi;;iamLr. '• : I'ractinif bricklayer, ad " •• 

I%»ue. .,-? ^S tut am. b lsV'>; 274 Jamf*. b l*> '2 

'"• ' »• " ^'-^ rf, b iw--». .^ . ,„ IS**?.; ad L<m> GaIoh «" t^ 

, . n, b ad ** 

Unur. 27r. Alice, b 277 John Ti b IW)1. 

. Stewart, b 1H4*». m 1867. d . 19X» bur Mercer. Pa 

^ W. BeJl. b I-; ad 

iMue. 27v Jan** M.. \> . te.icher, ad Mercer. Pa.. 2?*i> Mary S. 

>ry H. Dell, b Ih71. m '«*#7. ad 

r H ' ad 

. ^^ '■ • • .^:ru.it t. :» L'^"^!. 

i K r -.tr^att. b fi Jan. 1H42. oo . m 1870 ad Wiiaticr. v.aj 

..-.; ;.*i.. KcrtI, b W Jan. 1H44. ad 

Imiuc. 282 J.»me» Frr.lrrlrW b :• Apr. 1873; 2Ji3 Mary, b 1'^ T.,ly |H7.»: 2H4 
Nancy A., b 1 At>r !»< . i K.. b 7 Oct. IH7«>: 2 ,.in Allctta, 

b 2o Jan. 1MH4: 2 n L . b 17 May 18Hit. d . l>ur .Mt. Jack»iK). Pa 

•'•wart, b 1844, d '."^i ^.i;i»biiry priaon, civil war, no rec<»rd. 
Mary Stewart, b 21 Apr. 1H4V». m 5 July 1876. .id Mercer. Pa 

J amr* II. IWll. b 15 Julr 1><41. farmer. ad 

iMue. ?s«* \\ t Stewart, b 5 July : 

Anna Stewart, b 27 Apr. 185J, m Im72, ad Coo|>eriitown. Pa 

' •• J..hn K . b 11 March. 1*48. farmer .i.! 

laauc. 2^1 Jame* Y.. 2^ William C .. ^^'l Kolnrrt 8.. b 31 Au^f. 1881; 294 

Sutan M.. b 7 Apr. IHH*>. ad C<»i»|>er«t..Hn. Pa. 
391 Janw Y -• » » ^- »'- i.-r • ,„ j^ vj^y ,^j,9 ^ Oil City, Pa • ■ « ' 

i s; ||a:.:i^:. AXt. ! • -♦ . Wr«l A ir?? .,*,». .t..i, ^/ *^t|*driplil« on. Pa.: MIX y -«. 

•t. h 24 IKn: |*4.». m :; May W^. 

J*. .. ^• I, s V 1 ». p* '.•12, l*.^^^. b«r %.« « A • Imot Ml Anna laM, | 1 ' l*a ^ 

K •-•rf !» h - : 

411 b . m i 

U. - . •'. 

4 M«t 

rvi A*.f >».Ae '. ^ '* Atw !^?l! !a*r*". i1 < W ^ 

lb# *» 

U* ' wart anr I- 3h 

■. J,it»«». I» 1H M , I, imin. akI Polk, 

P h. b l«» Mar !?*-». d : -rlin, t>. 

XSl M . b 24 July 1*15^ m 21 Aujf. ail San Jomt. Cal 

12b Wilii-wn Mr. b29M.i: 

-rinr 1. t» U K.irl r. b «» July 

• M.itthrw 1 . b U A; t Sicwart. b7 May 1 I'll'- • '■'Ji L»<:wi», i» ii M tn . I '-3. .ui rv r* w •■ '« 'i iofai..,.. -^. i^ ird. b 24 i>ct- I v_. 

-.rah Stewart, b 18 Dec 1824. m "^ \-.^. iaf>4. d 17 K'«^ tt«t t...r M- .i.t, . 
Tctin. 
lit. J..*<-ph H lUrnum. b 2<> Au^. H-**. •»*• Mrtnphi*. Tenn 

iMur : Ch trtr* Mr.rik.. b 21 Feb. 1^7. d 6 Au^- !*<«**• burlHartford. 

Conn.: rciH W . b 2S Jan. IH59. d lO Jr<n 1«<77. bur Memphi*. 

Tcnn.: :Um Mary Kmtna. b 12 Aur. 1Mo6. d Sept. bur Oberlin. t>. 

;»h H liarntim. m . t^v. md. 

Ih2 Mm. Clarri»».i K. Martin. 

Ik»U< '■ tic 

I sicw.irt. b9 0ct. 1K>.. m 1^ ^. '! 1 Ian. IHbO. bur lit i. .M- 

Uu 1': r- i^;x r h . d . bur M«ni'iu!». Tcnn 

I. He V • '. b 4 Oct. 17HH. d 1H41 ur iHi: bur Ncfthanox^ <" > " I*' 

T I- b IH Apr. I79l.drounir bur " 

. b 12 AuK' 17«>.V m 4 J.in. IK3». d 4 May lf03. bur Nc* IJed- 
f«»rd. Pa. 
ill Alesan^lrr Wriicbt. b 15 Apr. 1772. .ic _ d 31 July 1 nir New BrJ- 

ford. Pa. 
I- !• Samuel P.-rter. 34J I th. 344 William. J45 Joseph Kirk. 

14«. KoiH-ti Stewart, .V47 l%A:tc Pattrr«.»n 
♦ : •>> .11, ir^' "' ■'■ ■ b I'i N<»*. IH2II. firmer, in --• June i>-i*,a i- juiv irrC. I <- k. » 1 t Mint;. Pa. U«* rugn %\^, , .. .*«!, b ... ... . .i». a 3 Apr. lifO *"••' Mah^minj:. Pa 

I"-- U(i William A. b 22 Mar -«- mm. -. ...i - ,.^. lie. Mwit.; riSii 

> T b I Dec. UiS0.d 11 De> »■ " t* T' .».....». M .'v^iing. Pa.: 

v. W 

» 1 Jain#» W Tl'rlrt.t t. I At,. :*<^^ f.ir.i»*-t iti •,»o fVf isr 1 Y. ninj^stown. C» 

v.: Mi.r K 

I%,nr \<^ M*n!e ! h ^1 Tiilv !*<SO: \^4 K.ir? !> T. '1 M • Mary 

*. d 21 Not. 1897, bur 
I 

II Ju i I New Wilr i»a U? J. X7 Xti i«l \\ .. bt m lU S«|i< mil 

b 2» I 

t. b U At Ad :i i*fiw. : «' ..t T ..,\ » . .r « I !• !>,- i-v- ' '-Ts* *.! • «# ' 74 

♦a:* : t L.. •' !. 

^" - J .in. 1<>L»/. iiia^ii; ;c-i_n« 

i i I i . 

4 ■» I . .1 J hk -1114 V* If t!l. «> 

404 > I . I. O 

412 :. 

12 June 

• fArmrr, m 24 *i, O 15 J j, lu V Apr. 1 ' ' ' ii 

... oc .-., d 14S 

t^ f r, yt p ; . if rbn L 

... i\. . . . ♦c'l M.. '' liii » " ii .t'l. > ' t - »'>-i t !-'»! m 14 M (t. h 77. 


a.l K U. Cal 
atl 


. ad 


• Jennie K., b 14 
i«, O 
Ad . ! n . I. . .*- 

> M.. b 2«» July IHSH. 
•.ml 
K V. li al J.»u. 1H49. .► 

" b i5 Jan. irt87. 

li 11 - .» •. . -J. *tc . m i5 Auff. l9tZ .nl 

. b Itf Miir. r. m . i C\il 

v. b 
417 W H.. 41M John A.. 4ie G. 

n H b 14 Oct. 11o5. Supt. Earl Fruit Co.. m id Kctl- Cal . ,..*.. ..... . .^ Willuim hai m ..-I K<>i..iiid*, CaI . in a 

i^ W.. 4 K.., 4K« \t 4>. K »'r I 

4; 

4: 4^ r\<..- i«ii . m ^ t...>-. T«. ^.1 4 >!•*« 1"* 13 J 44 44 (( *A t; 442 P 
44 K. w 1 40 

Is, 1^ i'f. I.inna Z.. 457 \Vinifrc»l K.. b 17 Feb. I»b4. unm. ail Volant, 
i I W., •»-'* Maricaret J.. ***) \m\A J. 

4Vi Linn« Z. LiK'^. b > July Iftbl. in 27 X«n. I*«ul ad Mercer. Pa 

^'il Janie« Hhanrv»n. b . farmer ad *' 

Uftue *n2 Jc«»« Cireer. b 10 May l'<<>^ 
*^: \\ .1 K LiK">: b 17 Keb IMM; unm a.J it. P- 

W. Ligo, b 12 July 1*»7; farmer: m 1 w^:, l.T'i. .id 

^ <;arrrit. b 11 June IHT? ad 

;r U>4 Sarah Mar^'arc ... l.w^2. 4#k5 Je**r J \> 2* Mar. 18«M. 

4V# M^ , _..t M T It. b n .May !««/»: m 21 S«-|»t 1n«C .^d Mercer. Pa K 2 

4'rf. W Harry Auj: lH7n: clerk il 

IftAue 4«.: .M.ir> Jan^. b 3» Keb. pm| 
4»*) Anna J LiK«. b 4 Ma m .^ Mar 1 ad HarrUvillc. Pu 

» ••♦ lliram rn. b «» Dec. Ik74; farmer. ad 

I»«uc. None. 

ih«^h Young, b 1 June 1H47: m 31 l*ec. IH<»7. > ^ r.ix. P.» 

. • 1 " Miinnrl. b !<► July 1K35; farmar. ad 

470 John A . 471 Charle. W., 472 Herbert L . *7S\un i"* » • ' «• 
4, •' >-! 
J"n T hn A ■ -l, b U Auk' »*">**: latxirer: m 4 Mar l*"-- :i \ M-rc-r: P.i 

b 6 No*. 1".^; id 

U»ue. 477 Helen M . b 14 t>ct. 1W7, 478 Mabel M.. b 21 LK '». 47^ 

Ada May. b 14 May l*»l»2. 

W. Munnel: b 20 Sept. l«7l»; farmer, m 2»» I>ec. ll«ii. ad Mrrver, Pa 

• -■I K h Krrt! b 2f» April lH#i<». 

U»ue 4M1 Margaret Matilda, b S Oct. \»t7, 4ji2 Ciiai lUord b > Au^ 

• - i' • ' Munnri. .. *. \ ■ "<T.^. farmer, unm. « ». **Wl 
7\ A..;... '"-• >• T ^•••<' ' :4 July llfK* a.t \ R ' 

ivi W H ■ r. ri ' 

4«4 • ;. b Ji Feb 1»*«i»,: 4hc pi !>*<.. 

n. b Oct. 18W: 4h7 Hctirv 
474 Fre»l H Y b 23 July IHTS. farmer, m au nt. P*. B. 4 

• Apr. 18H4. 
40W : >. b 7 Jan. 1 • 

.. l> 1. A.iK IHflO. dresikinakci .i>: \ >-.aiil. i*a 

. 7 June. lUOl, m l 27 s 

<-K».ii Orovc Ccme- »* . » bur I • K 5!o T' ■»a 1 {•«i*r. \\ •V, V tTT f*^— . 41 1 . t .1 H^ir *?» » - n^ !«-.. .1 ? A M 1 42 

MXk J L» 14 jau. 1^4i '..Hitter: m ix Ajv, i3«»7. ad C^nttfr Junction, ia 

V40 Aman;a i r ' ' atl 

T r. V.» <.41 W.?; .r.1 If :,r%ey. b2l 1>CC 

. . .1 Lawrenr**, 
»• 24 M V. Im.. 54«» John Arthur, h 4 Oct, *• 

• V aa ' la. 547 Trui • 2* M.ir. 

i :rr Ju 

Ml Kliiu M.iy V m lijunel- ad I ith. la 

MM A. U. I r of t» 

I, b 2*» Aju. 1- Aiiijur liuwtt. u 1^ June 

b 31 Jan !*•■- 
M2 ^ . K . . * ....^. • -* ..|.. . l.-^Ti; '"•"-»•: m a<1 

«?*• \- .f T, at! 

. h 4 M.ir 1 ; 
M4 J i^, b 29 Au^. 1875: phymician. M. D. Iowa ?•' ; 

m 19 Au?. 19')i. ad Center Junction. la 

1^ Alic- 1 ad 

I*»uc. Sii K^y. b 10 Au»r 1904. I\' JOHN V Jo»i> I u i-i U^^. l77i: fanner; m 22 June ' "vJl; tnir i*r> 

'" *i I"*- '! 11 N- ^-*"^ bur Ham ... i ». 

_ .■ .4 M ,, .!;inr. f. h. 7 WilH.im. » 
1«»J., 

: t)a«til i »i M.»y l?*"'. lannrr: in Ivmi. »: .«» Apr. i»4»#; uur Hey- 

T t 

.. ... . .r l-'~ t^~.. bur Heyw»»r»'> Tn 

.1.! II '.' rj^aret K.. lc» a *«»n uu', 

hi III . 17 Kmaltiir M.. |H JtUui 

M . 1' (I Ann. 3i) Andrew \\ K.. 22 James C. 2J Jo- 
%*-\th W. 

\A Mary Janr 1 '. I Apr. 1>' 24 IV ;4: d \i Oct. 1902; bur llry 
worth, in. .4 Wl 41 t| K M t! i U > k &J « I^Uilln CF"*!*^'* «.J*t»' if» Tf \f»hiif %f ti Irt fin I U< I • *, U l'^ Mm.'. lM«i 


• t & (^t A.! til »V». 1%11 !*•• *! Vta X' 44 .1(1 II h. Ill I. trf Kf 

v. 
67 K 


7i M 
\t 13 Apr. 1- 
1 


74 Albert Lc«. b 9 June 1KH8. 7 
77 Frank 1 
. 2.H Dec. Iti55; U ;ul Rurnk. okl 
.ill • • • I :*ret. »* *» t . i'cx 

K 1" C. Hrare. b 4 Nor. IH48; law\ a.l 

I H4 Itcriiicc C. b 8 June IH^. Forth Wjrth I 

L.. b 10 Furt L. b ii 

N b > I)<rc. 1- Grace. bV .M ' \V.iltfr 

l> i4 i; 

" bl5ja;i i-vi*. ijj " IS-W, aii ri. .\i:i' . Am 

..'..■■ " *■ Mar. IH.V); M,,,. - lAry ta the Apach: liul- . Mc- 

i' ./. 

I**t,c •*! Kuth L<Hii»c. h 3» M.iv I'XH. 
M A Kirr b 11 Mriv 1> in 

I^. Dunn, b 13 
I 

K.irr. h«» June 1K70; d luir II 'h. Ill 

II K.itt. b l<4 AuK' l'*75. il All 

' Feb. 18:M: d» Apr 
., b 14 M.,i. iH'w.. ,1 1 Mar. Is " 
■ r. b « * June liiSH; ti ,H Jvi 

- ti I • «_»ci, i:?ji. liunker. 
F. 
'»! V '. •» Af.r !Sr.n ,,, !M Ai.i y^TT ...» I* .%>•»>, rU Kan 

r. «*7 Mabel A. b .N 
\V.. b7 1 . b II Nov. l!>91. KM) 

All ad Km 

d 17 ^ bur 

Jan. IH77:d 14 M.t> 1 Sur Hcy- 

»••» >• - r. ad Peoria. Il| ( )ct iHfW, 


.1 1 
.1 1 
tuir II 
bur 


unm. 


l)ur 
•ur 


.HJU. 


bur 
.id « I • • ! J t* 114 y iai ^. J b ^1 J AO. i %_ < i . t I L.. I. H^ f 4^. 

IWS. d M Jan. I«W. bur Hrvwc.rth. III.. 13» Jtihn Tht^iiit* m. b 8 F- 
14*1 Alta May. b 17 May l'-'- 

117 '. n K.iiikin WakcticUI. b 5 I>«c. IH«): d 3 Jan. is*-,; bur llcy worth. Ill 

118 Porter Turi»cr W.ikctichl, b 2H Su%. IHtO; i.h«je •tore; in iO J.^n. 1HK7; aJ Hey 

wiirth. 111. 

141 Anna B Miller. !» 11 No*. W^l .mI lleywortit. Ill 

I.- 
no ^T A an. :i" . i ^' Hec i^.«.:.i 14 >^-p<. It«7. .»! Il.'y*.*rih. Ill 

142 i....^- A. Stc\<».irt. - .M.ir l-^o; farmer. a-t •* 

U»ue. 14.; Archir !*r ink U 17 I).-c. W^h. U4 .M inr-iret A;. . i» 17 .\nr 

1891. 145 J.^in W . 11 >r|>t. Wi»:i. 14*. Cl.irk Hcrt>crt. bS^ 

IMC 
\y} Dr. Kr .V.ikrticUl. b 2*» Dec. IM«*>: ph;. .; in l.> \jm . ;iil Hcv 

wurth. ^11. 
147 In» Kyt.iirn. b 6 Oct. IH*"- ul Heyworth. Ill 

U - Bertha, b 14 Sept. IVC Mw Marie. b« lii'M. l.ki MorrU. b 

121 M.u; *-. »> .i.^.-i.' 1.1. i> '« I>ec. 1870: i.. i ....*.. l8UCi. ad McLean. II 
:t nr T..1.., t' V.'.'.. »♦ <> July. 1M#»R: i>hv«'. > 111. ad 

: I'h.irlrn. li rt J . '4. l.vJ Chirl Kte Marie, b It .V ». 

122 Jennie B- W.ikelield. b ; m 23 May 1- ad Chicic>. Ill 
KM Frank i tJault. b 10 Nov. 1H68: »ilk dept. J. V. Farwell A C» . ad Chica- 

Ro. III. 

b 13 Jan. 18*i«». 150 Gertrude, b 1«. .\pr. l" ••^ 
; .♦ I I L,. W.4 ■ Mar. 1873; farmer; m H IKv Iv«h ad ilcyw..rih. Ill 

157 liciia Heller ' ^.pu iCi 7. 

t . 

12X \.. •? V..V 1<«rO! iinm: or a 1 II -vw >rth. Ill 

b Jane KIder. b I Sept. lHaS;d u Oct. 1833; unm. bur Clere. O 

i.SH Ki>.ii.»»'. ii< Feb . -- -c ' '= V • 1-^»: bur 

I««iir. ..ft. ff l.JJ \t '.t-tiTf.i \'iX K/.-klrl. 

V.4 Mat^ 

H H . m 27 Mar. 18IIU. ad Cleveland. O 

lti6 . •Hi I. b 7 July 1^32; retireil. ad 

l»«ur 
U4* Mary J 1 *: m 27 ^ ; V d 2i» Nov 1KV»: bur CIcve, O 

lb7 Ji« lA.il. << ad 

Ik !'»."» I. ..a i . 

IfiM Klla 1^ * ...y. t> 11 Oct. 1" 5 ... ,^.,^ 1.. , :., 

•.«» f.ihn tilenn n '• - ' Wll l» * •♦ iHKi bur 

U»ur h. i:i IK-v lHSi». i:j .\rthur. b 21 

lb8 Klla 1 47 


I i bur 

• ■^i A, \ iJ '-• •-• -'i^^ i-»- - I J * 

. o 3 > "«'••. a • 

'. : la 1 A 

-• H. 

.- ^ T ». "Vi r\^ 1*4: .in 

i. 

l» 

I. 

3 

1- 


4K 

2lo A ad Clinton. Ill 

211 Anna i' •« Jan- 

214 \ 

M, b •» . b *♦ Nm. I'w.i 

i.i Ka :. 111. H 1 

'Ji. Ucv>{^c . oL». lA.^. U4Uc;t. tl K4I1* 

I ., ...i.un F"-'-'"-^ 1. 4 T..T.. tr.-.t .1 ir T ..1 » Mr Hey worth. 

1. . _ -iary Ailccn. - - - , . . • _ 
1»: (;rrita F»»»-' n,.„i. ..« ». '♦^ rt. t;,-i j |5 X<n '*"»"• '" •' "^ -rlllc. III 

Ill.-w. .1 . K 1 

221 I^ah i July IMUT). 

.1 W.i- ! Dunham, b it July Iman. Ill 

l^i M . b 22 Kct» IH44: m i Urc i-».i; U 2» J jr \V 

222 J«-«iiu iv, .n -r 3Ci-»t- i->Jo, - ;d2 Apr. r^Jj; our \\ci. i. rwa-* 

t H . 224 uriuii I -' 

.nary A.« b 24 Au^. : ^ Jau. i:^ •% ' . .;:i^:.n. 

H %! '» ?^ Tu!v 'K'.:- T.h Print.T- tn ?> M .! :>•' i t P .1 i nS.i* O 

likAur. N«'!.' 

fanner, thresher; ml Oct. l^ 

IM) Lulu h. M bi N atl V. u Ka% 

•«. b 24 M.t 
tSS j'jiiu Au^. i^«i:(arnici tn 6 Apr. iA^n; ail Pr^Kc^ ' • ■ •11, «■* .»» _ . JrMi** T):itc- r. 1 v.. .jj Procoction. Ka» 

! '. !l \n I'*'** rU Kn!ti.'r b 1 M iv l«r»V 

; m 2 :: aJ Wcllinf 

» r. T r ail Wci: 

ad N* 

'; d 3 Feb. » ir \Vaync»» 

li io -; u ■ * fi. iii.. i.»"» l"*** M-i_ 'I < .. bur W V\ 

»^' . m |8 June iH40: d 2 Auir. iHHf. bur 

. 111. 4'« |%*i*r 341 I :*\ Mar* 
^M Jtihn 1 

Hrpl. 1 • — , r «& 1 Th»« t» IIM.4 lu T Itirr U \ <M,»\n AU tl Ulb Rmma*^' :ii SA I>r T 
119 Mr*. Mar»;4tct Woj, U >J Apr. 1 ad Akrun, <> Al'PKNDIX II 1 Mr». S.irah Abraham Kltlcr. m »«C'jnil. 

\'>n W •' Kerr, b ■ irm»-i.il ; bur nc^r llucyru*. O 

!V • to Hu. »....., ^ .iii«l rai»*il i ....^ i.imily -f .'itl '"-n, bu: I 

.,..,* Uci. w;i ^ '.'•-« rr.-. .r.1. II ' UrituHcy l.fUci . a. 

IMl. lo2 Mary Ailalm«. 
162 Mary Ad.ilinc <:r.iv. U IMi; m 
|.»J WiIlLiin Kicc. : '^ 

I»»uc. . !»t . :i : I III I ad L.indinHurj:, I* 

•'ur lU l<*» K'»»>rrt St« .. Ml 1H3I): •ecoiid. 

til" Mr^ >.ir if. I Shipler, b VM May 17**1; d ; bur Mercer, Fa 

Is.. died in infancy. «im Harriet. 

fA^> Harriet Stewart, b li Jan. ItUI ; m 25 July 1 Santa Barbara, Cal 

olU OoTgr FtHitr I'cck. b 14 Oct. 1831: hardware merchant; d 14 Jan. lH(i5:bur 
Mrrccr. I'.i. 
In : .Mary. *»\Z Henry K»»in|^on, oli Charlc<i Harvey. ol4 Bar* 

ricl. 1*1^ l.Uen. 
(til Mary I* ' '. lunr 1h>4; m 27 r>t-^- 1h«« .: <»,v. IS«»^. b.ir Ventura. 

V ... 
..If. iLr'njatnHi AitiSr.sr Svpher. b l^.-** ^< ,..; ad 

I««ti- 
ol3 II . i *, b2l Jan. IK57; in 2o .May lv«»; tre.ufturcr u( Ven- 

tura ouunty. ' ad Ventura. Cal. 

1*17 Sarah Matilda H •; d 2t* Sept. bur Ventura. Cal 

U»u< ^ H.irii.t KHib«r. I. Ivi .M-ir. IHMl, 01* Kllen Alice, b .^ May 

l^ . b 27 Feb. IHKfi, (iil Henry Charle.. b 2i Auk'. 

u^.^ V 11.11 »•* ••••• .in»trr;in-l Doc. In^*». a»! Ven^ 

,1U C , i» 14 Kr». JhT: nd Ventura. Cal 

aude « .nd. b 16 Apr. 1*12, Sy|>hcr. 

^ May l'*'»'».»i27 Harnn Jane, b Ji J.ui. 1* 2 

(.14 Harriet t'e«k. b 21 Feb- litol; m i(> .Mar. lH!i4 .i.I oa. Cal 

«fc/» AllKrrI H. Fry. b . d 21 July ltW7; bur L,v« An^cle*. 1 I\ 1- I > r 
247 Nan I I N 
lb t!*- 51 


21 M»* f^- K< ' K '% 

•# A • ' ■ ■ ^7 

ti Mitthrw Kltlcr. U . farmer: m «1 I>iy Kun, I>a 

uU . 1. 

I»»uc. '-'-I K't>'-ri. Z* J iitj. « Kacnaci. ifj Jan iiaaiian. -"^ r»usaii. 2M 

A ^» Maithc.' ' M.irth.i. 

7 J«Me|w. ;--'»» -■ ; m • *"'r 

7b *1 

1 :l, 33 Mary. 34 John. 35. Martha. 36 ;cl; r« to 

I. f. I»a.. :t7 Alrsamirr. .IM Ji»rph .^ K 'h, 

h Irr, b ; u. Imr 

44> Jane J rucMlale, b. . •! bur 

I- 41 Rotxrrt. 42 K h, 43 J.i U Willi - Abraham. 4<i 

. 47 Sarah. 4H Jutui. my informan:. 4V Joseph. 

I have ll»c rcc *r«l mt.» »f Ab- 

! Mm J" ' . ox t 

'''.IC'' iim: '•til'"! i.iiiiiS'V^. ijul iiaTC Ji*«''i i" 

Xhr»r r.«.-.iri!» .ifi- iwi ••>.»:• riT\ iiiiiMTfr-c't h.-.aiiHi" -v ■ manv h.ivr failctl to fur- 
ni»h thrir r. >.>' fun by so many 

n! |M*riw>iiR there are jnav repan Th«*n there arc a few ty- 

IKiKra; errors, ahno^t im, le to .ivotd in a oomi ;i of thin kind. 

It wmild be very lntere»t4n({ and denirable l<> have thi» r« |>erfect and 

i» now m> puriKMM to print a supplement which will m.xke all 
ipply al! wiiuld call particu' 

' r, tir the Spani»h .\;nv;iicaii wai 

...^ luatlr at • ♦■ ■ h «»f these per ".*>•. Tht* 

vi.rW aib the l»ai»i>. ♦ r l , rk. in whtrh »• 

. V ♦♦«• ft\rtt "f V " who I ihin^ jj or im^- 

in thrir ; • parcnt.ii;e. place of birth, et! 

•'» ol trust, or honor in church or state. 
1 Mill t>e i;\At\ toact as depository f And, if the results war- 

rant it. print it, or turn n. 

I?« wi» 

i liaunaiH c^'-'v J«:ia-.'t» w u !•;. :ii<-ii h •» inane Itii* \%>_»ts |"«*slblt, 

1 f- • -• -. ii*,. i . I ^ ^<»urs. 

THO.MAb A. KLDKK. P D 1 ii ■ MAR ■■■'>- 

M: Dqqkmeeer 


FEv