Skip to main content

Full text of "Genera quædam insectorum"

See other formats


Ordxyl. TnlKl.Fam.T. 
Geiuis PJlTJIlRlirS. L. .V,-/^^.-l, del. <>r,l,>l. '//,/■ I /;////. /. 
^ CTenxis PEDICULUS. \l, XiUi-eh dii. (hufo I. 7h7>- /: /'< /yJYa^ \^: t\n 
i •^^v V\¥/ (ieuus TTLOPA (h'doT. Ti y7>. -j ■ . Fiun . /^^1a^ 
Geiius CEPHAI.ELrS O-Jol. Trih.d.Tam. 5. /^jva^ Geims DORYDIUM. OrdoJ. Trib.-J-Judii. .'>. 
/ a ^ fi Jp ^ 
'k% 

('rcmisEUPlsU>C. Ori''(> I. '/}y/).~i: F<ff/i ..'7 ^ \u 

r r^- ^^# C^eiuis PAROPLL. ■h;loI. Trih. -I-. Fa,n. .T. /^^U 
(Venus XEHOPHI.OEA /i^Jfcu Orifnl. Trib.^'. Fa/it . 5 . 


aeiins LEDRA / ^^ ^UL/ OrdoJ. Tred.J.. F, 
L4eiai« E YTHt) S C OPIIS . / a c^ *"■ Ordo r. TnhJ: F,. 
CVemis A C O C E P HALTT«; (h-i/ol. Trih.-ii-.Fam. 5. 

aeiin s S EL EXO CEPHALITS . ()n/,' /. TrioA: /uim.. 

Q Gemis TYEHLOCTBA, /^p ^ p On/o /. Tri/K d-.Fam. 5. 


9- 
O c uu s .T A S S \T S . Ortiol. Trih. h.Fi / /^ /Jp 
Geiius COElilDlA. ^ /^.:>7i? (^n/ol. Tri/i. -/.. /; 

(ioims (iYPOXA IK-iio I . Tri/>. /. Fani. .'i. /y^^a^ 


(rciiu.s ErRY.Vi:ELA. ^ 0rd1.Tril.4.Fum.l. 
Geims FlJLGORiV 

Siibffeniis Fidaova, . W- Wat/micmrie, Orih L.Trih. 4.F,n f/i: 
Gemis FULGORA 

Subgenus Pyrops. s 7 s 'W.liVagensehuber . nfo /. Tnh. /'-. I-', / d^i^OL 
(^eiius LVSTKA (fr,l,> J/. Jril: 7. J-',„„ . JO. V.c5^-^. 
(ieiiiis PHLOEOTIIRIPS (>r,l„ II. T,ii,. \ /•'.„„. 21. 
.'. i^^iin \ j 


4- S^ d &' (Mims Timirs. /.■<,/7,„,:,.,,v ,/,/. ^h-.t., irrrifK 7.F„m.2I. f\ '> 
T^, ' >\ 
^,,t V> '■ W \ "■ 
I 


ss \ f6- H ('oims IlKI.TOTIIRirs . <h-(fo m TnO.JO. Fam.Oi). 

T^-^C ""'^ Creims OPSOmLA. Oido ("OLEOrTKJliV. 

Tri/>u.\- A'Y((>t roi/e(t . Faf)i. JA'cti(/ae L 

fTenus ACROPIS. Orih. ("Ol.KOI-TKKA 

Tfit). l.cinwlln-oriiia Fuin. (\>iii\)f>hiijm ffi 


(ieinis EUDLNOPUS. Ordo COLEOPTERA. 

Jrib. LanielUcomia. Fcun. Coprophctffa. 
d * 
Geuus COPPvlS. 

Subgcn.HeUocopris. Ordo rOLKOPTEI'.A. 

Trih. LamdUcornui . Fant FhijHojiluyiia. (Jcn.is PELTDNOm Or.lo COl.IlOrTEKA 

Tril, /..,n,.//i.:.r,u., /■■„m. .\„l..nl,i/.. Oido fOl.KOrTKlXA. 

Tnk /.„„u-//u-orni„. ' '-'■ -^x /;„„ X^loplula. 
f,fnu.s. CirALCOSOT^IA. Ordo COLROPTKRiV. 

Irib. fuimcHicoTnia . Tcan .Jrrlitophila. 

Gemis EITCHIRUS Opdo COLEOPTKRA. 

■M. Lc.meUicor„ia. Ta«, . Melitophil^ . 

4. 8. 5. m 

%2i 

€X 


^ 1,//' 
10. 

Genus TLATYGENIA Ihih. Laniellicovnia . Fnm Mriitophila . 

\L'-i 
Genus TRTCHlUvS 

Suhijen. C/astocneniis . OimIo colkoptera . 

Tril). fjajiie/iicorjim. Fiim . JlrlitnphUa. 

Geniis TRICHEUS 

Suhgen.Tricfonopeltcistes. Ordo eOLEOPTERA.. 

Irih. lamelbcornia Favi. Melitophila . Ai V r ^} ]€(i 


*> k 
%i:"72^^ 


12. 


10. 


ft 


(/#^' i) 


^A^ 


--'^^ f 


^^-'y 


•rj 
16. 


'*• 


W' 
l-S Cremastochilus . 6- 7 Tsilocneinis . 
8-9 Cyclidiiis.lO- li CoenochiliLs . 
15 -n Cfntrognctffius. 18-22 Ftychoj>ho i^A IBurmeisier del . W.IVaqenscltiehfT' se. Ordo COLEOPTEBA. 

"Eih. Lamellicarnia Fiwi. Jle htophila . ">»r-^' ^^' i/^ rSrf^ 

4 ^ 
Gemis TRICHOPLUS. ir.Wiigenschitler , Ordo COLEOPTERA. 

Trih. LameUicornia.Fitm. Melitojyhila 4 
•p Mfi 
Gemis HOPLOSTOMirS. xA 
W. Wagenschieie. Ordo COLEOPTERA. 

'Ji-ih. LinneUicornia. Fam..Melitoplnla, . A )M ^ 
Genm RttaLGOPTERYX W.Wagenscliieler sc . Oido COLEOPTERA. 

'.ZameUicornia . Fam . Melitophila . 

5. Genus Ur.OPTE,RUS h W. Wagenschieber Oi'(l() t'()l,K()l''ri',llA . 

/;•//.. L,u,„'Uia,rnu.. Hun. Jh'/,/,.j ./,</„ 

I •' 

(1 


II) 


f>. /«/..• in'1'S K I.O(VKXIA.