Skip to main content

Full text of "The Gospel according to Saint Mark"

See other formats


BS UC-NRLF U5 

1913 

go nglish= Lithuanian 

ST. MARK THE GOSPEL ACCORDING TO SAINT MARK LONDON 

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY. 
1913. ) - ? ! . 

u & ^ BVANGELIA SV. MAEKOSIAUS LONDONE 

Britiskoji ir svetim\ijii zemiij biblijii draugyst^. 
1913. THE GOSPEL ACCORDING TO 

ST. MARK 

CHAPTER I. 

THE beginning of the gospel 
of Jesus Christ, the Son of 
God; 

2 As it is written in the pro- 
phets, Behold, I send my mes- j 
eenger before thy face, which j 
shall prepare thy way before thee. ; 

3 The voice of one crying in the 
wilderness, Prepare ye the way of 
the Lord, make his paths straight. 

4 John did baptize in the wilder- 
ness, and preach the baptism of 
repentance for the remission of 
sins. 

5* And there went out unto him 
all the land of Judaea, and they of 
Jerusalem, and were all baptized 
of him in the river of Jordan, con- 
fessing their sins. 

6 And John was clothed with 
camel's hair, and with a girdle of 
a skin about his loins ; and he did 
eat locusts and wild honey ; 

7 And preached, saying, There 
cometh one mightier than I after 
me, the latchet of whose shoes I 
am not worthy to stoop down and 
unloose. 

8 I indeed have baptized you 
with water : but he shall baptize 
you with the Holy Ghost. 

9 And it came to pass in those 
days, that Jesus came from Na- 
zareth of Galilee, and was baptized 
of John in Jordan. EVANGELIA VENTO 

MARKOSlAUS. s PERSKYRIMAS I. 

IT A yra pradzia Evangelic s apie 
Kristij, Dievo sumj, 2 Kaipo parasytayra prarakuose: 
,,stai, as siunciu savo angielq, pirm 
tave.s, kursai pagatavys tavo kelia. 
pirm tave.s." 

3 ,,Yra balsas Dievo zodj sakan- 
cio puscioje: taisykite keliq,Viespa- 
ties, lygius darykite jo takus." 

4 Jonas buvo puscioje, krikstijo 
ir apsake kriksta. prisivertimo ant 
grieku. atleidimo. 5 Ir isejo pas jj visa 
zeme, ir tie is Jeruzales, ir 
visi jo krikstydinos Jordane, issipa- 
zindami savo griekus. 

6 Bet Jonas apredytas buvo ver- 
bludij plaukais, ir siksnos dirzu 
aplink savo strenas, ir valge zogus 
bei laukinj medq; 

7 Ir pamoksla. sake, tarydamas : at- 
eiti vienas paskui man, tas drute- 
snis uz mane,, kurio ne esmi vertas, 
kad jam kloniociaus, ir atrisciau 
dirzelius jo kurpiu.. 

8 As krikstiju jus vandenimi ; 
ale jisai krikstys jus sventaja 
Dvase. 

9 Ir nusidave tuo cesu, kad Jezus 
ate jo is Galileos, is Nazaret, ir 
krikstydinosi Jono Jordane. ST. MARK, I. 

10 And straightway coining up 
out of the water, he saw the 
heavens opened, and the Spirit 
like a dove descending upon him : 

11 And there came a voice from 
heaven, saying, Thou art my be- 
loved Son, in whom I am well 
pleased. 

12 And immediately the spirit 
driveth him into the wilderness. 

13 And he was there in the wil- 
derness forty days, tempted of 
Satan; and was with the wild 
beasts; and the angels ministered 
unto him. 

14 Now after that John was put 
in prison, Jesus came into 
Galilee, preaching the gospel of 
the kingdom of God, 

15 And saying, The time is ful- 
filled, and the kingdom of God is 
at hand : repent ye, and believe 
the gospel. 

16 Now as he walked by the sea 
of Galilee, he saw Simon and 
Andrew his brother casting a 
net into the sea : for they were 
fishers. 

17 And Jesus .said unto them, 
Come ye after me, and I will 
make you to become fishers of 
men. 

18 And straightway they forsook 
their nets, and followed him. 

19 And when he had gone a little 
farther thence, he saw James the 
son of Zebedee, and John his 
brother, who also were in the ship 
mending their nets. 

20 And straightway he called 
them : and they left their father 
Zebedee in the ship with" the hired 
servants, and went after him. 

21 And they went into Capcr- EV. MARKOSIAUS, I. 

10 Ir tuojaus iseJQS is vandena 
isvydo dangu. atsiveriantj, ir Dvase,, 
kaip karvelj, ant jo nusileidziancia^ 

11 Ir tada balsas is dangaus sto- 
josi: Tu esi mano mielasis sunus, 
kuriuomi as megstuos. 

12 Ir tuojaus Dvase ivare jj j 
puscia.. 

13 Ir buvo tenai puscioje keturis- 
desimtis dienij, budamas setono 
gundytas, ir buvo tarp zveriu., ir 
angielai sluzijo jamui. 

14 Bet kaip Jonas potam buvo 
paduotas, atejo Jezus j Galileu, 
sakydamas evangelia. apie karalystQ 
Dievo, 

15 Ir tare: cesas issipilde, ir 
prisiartino karalyste Dievo; prisi- 
verskite, ir tikekite evangeliai. 

16 Bet vaiksciodamas pas mares 
Galileos, pamate Simona. irEndrie- 
ju., jo brolj, savo tinklus [ mares 
beleidzianciu; nes buvo zveju. 

17 Ir Jezus tare jiemdviem: 
sekita mane_ ; padarysu judu zmonin 
zvejais. 

18 Tuojaus palikusiu savo tinklus 
seke jj. 

19 Ir is cia maz toliaus nueje.3, 
pamate Jokuba_, sunu. Zebedejaus, 
ir Jon^, jo broli, tinkla, laive 
lopanciu; ir tuojaus vadino juodu. 

20 Ir juodu, palikusiu savo teva. 
Zebedejij laive su samdininkais, 
seke jj. 

21 Ir ejo i Kapernaumq,, ir ST. MARK, I. 

naum: and straightway on the 
Babbath day he entered into the 
synagogue, and taught. 

22 And they were astonished at 
his doctrine : for he taught them 
as one that had authority, and not 
as the scribes. 

23 And there was in their syna- 
gogue a man with an unclean 
spirit; and he cried out, 

24 Saying, Let us alone; what 
have we to do with thee, thou 
Jesus of Nazareth? art thou come 
to destroy us? I know thee who 
thou art, the Holy One of God. 

25 And Jesus rebuked him, say- 
ing, Hold thy peace, and come out 
of him. 

26 And when the unclean spirit 
had torn him, and cried with a 
loud voice, he came out of him. 

27 And they were all amazed, 
insomuch that they questioned 
among themselves, saying, What 
thing is this? what new doctrine 
is this? for with authority com- 
mandeth he even the unclean 
spirits, and they do obey him. 

28 And immediately his fame 
spread abroad throughout all the 
region round about Galilee. 

29 And forthwith, when they 
were come out of the synagogue, 
they entered into the house of 
Simon and Andrew, with James 
and John. 

30 But Simon's wife's mother 
lay sick of a fever, and anon they 
tell him of her. 

31 And he came and took her 
by the hand, and lifted her up; 
and immediately the fever left 
her, and she ministered unto 
them. -EV. MARKOSIAUS, I. 

tuojaus sabatose jeje^s jis j mokykla. 
mokino. 

22 Ir jie stebejosi jo pamokslo; 
nes jis mokino macniai, ir ne kaip 
rastemokjtieji. 

23 Ir buvo jn mokykloje zmogus, 
necystos dvases varginamas, tas 
sauke, 

24 Sakydamas: ak! ka_gi mes su 
tavimi darbo turime, Jezau is 
Nazaret? tu atejai mus isgaisinti. 
Zinau, kas tu esi; tu esi Dievo 
sventasis. 

25 Ir Jezus jj apdraude, saky- 
damas: nutilk, ir iseik is jo! 

26 Ir necystoji dvase, plesusi 34, 
sauke didziu balsu, ir iejo is jo. 

27 Ir nusigando visi, aza kitas 
kito klausinejo tarydami: kas tai? 
koks tas naujas mokslas? Jis 
paliepia macniai necystomsioms 
dvasems, ir jos jo klauso. 28 Ir jo garsas isejo greitai 
aplink j visa, salj Galileos. 

29 Ir tuojaus iseJQ is mokyklos, 
atejo i namus Simono ir Endrie- 
jaus, su Jokubu ir su Jonu. 30 Ir uosve Simono gulejo, sirg- 
dama drugiu; ir tuojaus jam apie 
ja, pasake. 

31 Ir jisai prieJQS prie jos, 
attiese ja., ir laike j^ prie rankos, 
ir drugys jq, tolydziaus prastojo, 
ir ji sluzijo jiems. ST. MARK, I. 

32 And at even, when the sun 
did set, they brought unto him all 
that were diseased, and them that 
were possessed with devils. 

33 And all the city was gathered 
together at the door. 

34 And he healed many that 
were sick of divers diseases, and 
cast out many devils; and suf- 
fered not the devils to speak, be- 
cause they knew him. 

85 And in the morning, rising up 
a great while before day, he went 
out, and departed into a solitary 
place, and there prayed. 

36 And Simon and they that 
were with him followed after him. 

37 And when they had found 
him, they said unto him, All men 
seek for thee. 

38 And he said unto them, Let 
us go into the next towns, that I 
may preach there also : for there- 
fore came I forth. 

39 And he preached in their 
synagogues throughout all Galilee, 
and cast out devils. 

40 And there came a leper to 
him, beseeching him, and kneeling 
down to him, and saying unto 
him, If thou wilt, thou canst make 
me clean. 

41 And Jesus, moved with com- 
passion, put forth his hand, and 
touched him, and saith unto him, 
I will; be thou clean. 

42 And as soon as he had 
spoken, immediately the leprosy 
departed from him, and he was 
cleansed. 

43 And he straitly charged him, 
and forthwith sent him away; 

44 And saith unto him, See EV. MARKOSIAUS, I. 

32 Bet vakare, saulei nusileidua, 
atgabeno pas jj visokius negalincius 
ir velnio varginamus. 

33 Ir visas miestas susirinko pas 
duris. 

34 Ir jis isgyde daug negalinciu., 
tuleropomis Jigomis apsunkintu,, 
ir isvare daug velnii; ir nedave 
kalbeti vemiams, nes jie pazino jj. 

35 Ir rytmetyje, dar ne austant, 
jis kelQsi isejo. Ir nueje.8 Jezus 
i pusta. vieta., tenai meldesi. 

36 Tr Petras su esanciais pas jj, 
skubinosi paskui jj. 

37 Ir rad jj, tare jam: visi 

jesko. 38 Ir jis tare jiems: eikime i 
artimiausiuosius iniestus, kad ir 
tenai pamoksla. sakyciau; nes tarn 
atejau. 

39 Ir pamoksla. sake ju_ mokyklose 
visoje Galileoje, ir isvare velnius. 

40 Ir ate jo pas jj raupsuotas, 
tas atsiklaupe.s prase jo.sakydamas: 
jei nori, gali mane, cystyti. 41 Ir Jezus pasigaileje,s istiese 
rankq,, ir pakrutine.s ji tare: noru, 
buk cystytas! 

42 Ir jam taip sakant, tuojaua 
nuo jo raupsas atstojo, ir jis pa- 
stojo cystas. 

43 Ir Jezus jj apdraude.s. tuojaus 
jj pavare nuo save.s. 

44 Ir tare jam: dabokis, idant 8 ST. MARK, I. II. 

thou say nothing to any man : but 
go thy way, shew thyself to the 
priest, and offer for thy cleansing 
those things which Moses com- 
manded, for a testimony unto 
them. 

45 But he went out, and began 
to publish it much, and to blaze 
abroad the matter, insomuch that 
Jesus could no more openly enter 
into the city, but was without in 
desert places : and they came to 
him from every quarter. 

CHAPTER II. 

AND again he entered into Ca- 
pernaum after some days; 
and it was noised that he was in 
the house. 

2 And straightway many were 
gathered together, insomuch that 
there was no room to receive 
them, no, not so much as about 
the door : and he preached the 
word unto them. 

3 And they come unto him, 
bringing one sick of the palsy, 
which was borne of four. 

4 And when they could not come 
nigh unto him for the press, they 
uncovered the roof where he was : 
and when they had broken it up, 
they let down the bed wherein the 
sick of the palsy lay. 

5 When Jesus saw their faith, he 
said unto the sick of the palsy, 
Son, thy sins be forgiven thee. 

6 But there were certain of the 
scribes sitting there, and reason- 
ing in their hearts, 

7 Why doth this man thus speak 
blasphemies? who can forgive sins 
but God only? 

8 And immediately when Jesus EV. MARKOSIAUS. I. II. 

niekam tai ne sakytumbei, bet eik, 
ir pasirodyk kunigui, ir apieravok 
uz savo apcystijima,, ka. Maizesius 
liepe.s yra, ju. apliudymui. 45 Bet jis isej^s, pradejo daug 
apie tai sakyti, ir isp latino ta, 
nusidavima,, taipo, kad jis ne galejo 
zmonems bematant eiti j miesta,, 
bet buvo lauke pustose vietose, 
ir jie atejo pas jj is visu. kampu.. PERSKYRIMAS II. 

IR po keliu. dienu. jis vel parejo 
j Kapernauma,, ir zniones patyre, 
j; esanti namieje. 

2 Ir tuojaus taip daug susiejo, 
kad ne sutilpo nei lauke pas duris; 
ir jis sake jiems zodj. 3 Ir atejo pas jj keli, tie atgabeno 
kaulliga sergantj, keturiu. nesama,. 

4 Ir kaip ne galejo ji prieiti del 
zmoniu,, praplese stoga_, kur jis 
buvo, ir ta, atdenge, nuleido lova,, 
kurioje kaulliga serga.sis gulejo. 5 Bet Jezus,regedamasju.tikejima,, 
tare kaulliga serganciamui : mano 
sunau, atleisti tau yra tavo griekai. 

6 Bet buvo keli rastemokituju. ; 
tie cia sededami dumojo savo 
sirdyje: 

7 Kaip sisas toki Dievo bluzniji- 
m^ kalba,? kas gai griekus atleisti, 
kaip tikt vienas Dievas? 

8 Ir Jezus tuojaus numane savo 9 ST. MARK, II. 

perceived in his spirit that they so 
reasoned within themselves, he 
said unto them, Why reason ye 
these things in your hearts? 

9 Whether is it easier to say to 
the sick of the palsy, Thy sins be 
forgiven thee; or to say, Arise, 
and take up thy bed, and walk? 

10 But that ye may know that 
the Son of man hath power on 
earth to forgive sins, (he saith to 
the sick of the palsy,) 

11 I say unto thee, Arise, and 
take up thy bed, and go thy way 
into thine house. 

12 And immediately he arose, 
took up the bed, and went forth 
before them all; insomuch that 
they were all amazed, and glorified 
God, saying, We never saw it on 
this fashion. 

13 And he went forth again by 
the sea side: and all the multi- 
tude resorted unto him, and he 
taught them. 

14 And as he passed by, he saw 
Levi the son of Alphaeus sitting at 
the receipt of custom, and said 
unto him, Follow me. And he 
arose and followed him. 

15 And it came to pass, that, as 
Jesus sat at meat in his house, 
many publicans and sinners sat 
also together with Jesus and his 
disciples : for there were many, 
and they followed him. 

16 And when the scribes and 
Pharisees saw him eat with pub- 
licans and sinners, they said unto 
his disciples, How is it that he 
eateth and drinketh with pub- 
licans and sinners? 

17 When Jesus heard it, he saith 
unto them, They that are whole 
have no need of the physician, but EV. MARKOSIAUS, II. 

dvaseje, juos taip savyje dumojant, 
ir tare jiems: ka. tai dumojate savo 
sirdyje? 

9 Kas pigiaus yra, tarti kaulliga 
serganciamui : atleisti tau yra tavo 
griekai, arba: kelkis, imk savo 
patala., ir vaiksciok? 

10 Bet kad zinotumbite, zmogaus 
Sunu. turintj maci ant zemes, 
atleisti griekus, tare kaulliga ser- 
ganciamui : 

11 Sakau tau: kelkis, imk savo 
patala., ir eik namon! 

12 Ir jis tuojaus atsikel^s ir 
eme.8 savo patala., isejo po akiu. 
visij, taip, kad visi nusigando, ir 
garbino Dieva., sakydami: mes 
toktai dar niekadai ne mateme. 

13 Ir jis isejo vel pas mares, ir 
visi zmones atejo pas jj, ir jis 
mokino juos. 

14 Ir praeidamas Jezus pamate 
Levi, sunu. Alpejaus, sedinti prie 
muito, ir tare jam: sek mane.. Ir 
jis kele.si seke jj. 

15 Ir nusidave, Jezui be sedint 
uz stalo jo namuose, daug mui- 
tininku. ir griekininku. susedo uz 
stalo su Jezumi ir su jo mo- 
kjtiniais. Nes daug tu. buvo, kurie 
jj seke. 

16 Ir rastemokitieji bei Parizeusiai 
matydami, jj valgant su muitinin- 
kais ir griekininkais, tare jo mo- 
kitiniams: del ko jisai valgo ir 
geria su muitininkais ir grieki- 
ninkais ? 

17 Tai Jezus isgirde.s tare jiems: 
drutieji ne privalo liekoriaus, bet 
ligonys. As atejau vadinti grieki- 10 ST. MARK, II. 

they that are sick : I came not to 
call the righteous, but sinners to 
repentance. 

18 And the disciples of John and 
of the Pharisees used to fast : and 
they come and say unto him, Why 
do the disciples of John and of the 
Pharisees fast, but thy disciples 
fast not? 

19 And Jesus said unto them, 
Can the children of the bridecham- 
ber fast, while the bridegroom is 
with them? as long as they have 
the bridegroom with them, they 
cannot fast. 

20 But the days will come, when 
the bridegroom shall be taken 
away from them, and then shall 
they fast in those days. 

21 No man also seweth a piece of 
new cloth on an old garment : 
else the new piece that filled it 
up taketh away from the old, and 
the rent is made worse. 

22 And no man putteth new 
wine into old bottles : else the 
new wine doth burst the bottles, 
and the wine is spilled, and the 
bottles will be marred : but new 
wine must be put into new bottles. 

23 And it came to pass, that he 
went through the corn fields on 
the sabbath day; and his dis- 
ciples began, as they went, to 
pluck the ears of corn. 

24 And the Pharisees said unto 
him, Behold, why do they on the 
sabbath day that which is not 
lawful? 

25 And he said unto them, Have 
ye never read what David did, 
when he had need, and was an 
hungred, he, and they that were 
with him? 

26 How he went into the house EV. MARK08IAUS, II. 

ninkus prisivertimop, o ne tei- 
siuosius. 

18 Ir mokitiniai Jono beiParizeu- 
siu. daug pastnjkavo; ir ateJQ 
keli, tare jam: kodel mokitiniai 
Jono ir Parizeusiu. pastnjkauja, o 
tavo mokitiniai ne pastnjkauja? 

19 Ir Jezus tare jiems: kaip gal 
svodbininkai pastnikauti, jaunikiui 
pas juos esant? kol jaunikis pas 
juos yra, jie ne gal pastnikauti. 20 Bet ateis tas cesas, kad nuo 
ju. bus atimtas jaunikis; tai jie 
pastnjkaus. 

21 Nieks ne uzdeda lopa. naujo 
milo ant seno rubo; nes naujasis 
lopas nuplysta nuo senojo, ir skyle 
didesne pastoja. 

22 Ir nieks nepila sviezu. vyna 
1 senus rykus, seip sviezusis vynas 
isplaisina rykus, ir vynas isteka, 
ir rykai pagenda; bet sviezu. vyna. 
i naujus rykus reikia pilti. 

23 Ir nusidave, jam einant saba- 
toje per javus, pradejo jo mokiti- 
niai be eidami varpas traukyti. 24 Ir Parizeusiai tare jam: stai, 
dabok, ka. daro tavo mokitiniai 
sabatoje, kas ne vale? 

25 Ir j is tare jiems: argi nieka- 
dos ne skaitete, ka. Dovidas dare, 
kaip jis pristoko ir isalk^s buvo, 
su esanciaisiais pas ji? 26 Kaip jis ejo j Dievo namus 11 ST. MARK, II. III. 

of God in the days of Abiathar the 
high priest, and did eat the shew- 
bread, which is not lawful to eat 
but for the priests, and gave also 
to them which were with him? 

27 And he said unto them, The 
sabbath was made for man, and 
not man for the sabbath : 

28 Therefore the Son of man is 
Lord also of the sabbath. CHAPTER III. 

AND he entered again into the 
synagogue; and there was a 
man there which had a withered 
hand. 

2 And they watched him, whe- 
ther he would heal him on the 
sabbath day; that they might 
accuse him. 

3 And he saith unto the man 
which had the withered hand, 
Stand forth. 

4 And he saith unto them, Is it 
lawful to do good on the sabbath 
days, or to do evil? to save life, or 
to kill? But they held their peace. 

5 And when he had looked round 
about on them with anger, being 
grieved for the hardness of their 
hearts, he saith unto the man, 
Stretch forth thine hand. And he 
stretched it out : and his hand was 
restored whole as the other. 

6 And the Pharisees went forth, 
and straightway took counsel with 
the Herodians against him, how 
they might destroy him. 

7 But Jesus withdrew himself 
with his disciples to the sea : and 
a great multitude from Galilee fol- 
lowed him, and from Judaea, 

8 And from Jerusalem, and from 
Idumsea, and from beyond Jor- EV. MARKOSIAUS, II. III. 

cese Abjataro, vyriausiojo kunjgo r 
ir valge sventasias duonas, kurias 
niekam ne derejo valgyti, kaip tikt 
kunjgams, o jis dave ir tiems, pas 
jj esantiems. 

27 Ir jis sake jiems: sabata del 
zmogaus leista, o ne zmogus del 
sabatos. 

28 Taigi zmogaus Sunus ir saba- 
tos Viespats yra. 

PERSKYRIMAS III. 

IR jis vel ejo j mokykla.. Ir buvo 
cia zmogus, turjs padziuvusi% 
rank%. 

2 Ir jie tykojo jo, ban jis j| 
sabatoje gydysia_s, kad priezasti 
ant jo autti. 3 Ir tare zmogui, turinciam 
padziuvusiaj^; ranka.: cia stokis. 

4 Ir tare jiems: ar reikia saba- 
toje gero daryti, ar pikto? ar 
gyvastj islaikyti, ar nuzavinti? bet 
jie tylejo. 

5 Ir paeiliumi ant ju. paziurejo 
supyk^s, ir smutnijosi delei ju_ 
sirdies kietumo, ir sake tarn zmo- 
gui: istiesk savo ranka.. Ir jis 
istiese ja_; ir jo ranka jam sveika 
pastojo, kaip ir kita. 6 Ir Parizeusiai isej tuojaus su- 
dume su Erodo tarnais pries jj r 
kaip jj nuzavintu.. 

7 Bet Jezus su savo mokitiniais 
salin ejo pas mares, ir daug zmo- 
niii ji seke is Galileos ir is ^ydij 
zemes, 

8 Ir is Jeruzales, ir is Idumeos, 
ir is anos salies Jordano, ir tu,, 12 ST. MARK, III. 

dan; and they about Tyre and 
Sidon, a great multitude, when 
they had heard what great things 
he did, came unto him. 

9 And he spake to his disciples, 
that a small ship should wait on 
him because of the multitude, lest 
they should throng him. 

10 For he had healed many; in- 
somuch that they pressed upon 
him for to touch him, as many as 
had plagues. 

11 And unclean spirits, when 
they saw him, fell down before 
him, and cried, saying, Thou art 
the Son of God. 

12 And he straitly charged them 
that they should not make him 
known. 

13 And he goeth up into a 
mountain, and calleth unto him 
whom he would : and they came 
unto him. 

14 And he ordained twelve, that 
they should be with him, and 
that he might send them forth to 
preach, 

15 And to have power to heal 
sicknesses, and to cast out devils : 

16 And Simon he surnamed 
Peter; 

17 And James the son of Zebe- 
dee, and John the brother of 
James; and he surnamed them 
Boanerges, which is, The sons of 
thunder : 

18 And Andrew, and Philip, and 
Bartholomew, and Matthew, and 
Thomas, and James the son of Al- 
phaeus, and Thaddseus, and Simon 
the Canaanite, 

19 And Judas Iscariot, which 
also betrayed him : and they went 
into an house. 

20 And the multitude cometh to- EV. MARKOSIAUS, III. 

kurie gyvena aplink Tyru. ir Si- 
dona., dide daugybe girdmciujii jo 
darbus atejo pas jj. 

9 Ir jis sake savo mokjtiniams, 
kad laiveljjam laikytu. gatava, del 
zrnoniu., jeib jj ne spaustu.. 

10 Nes jis daug ju. gyde, taip, 
aza pulte ant jo puole visi var- 
gintieji, kad jj pakrutintu.. 

11 Ir dvases necystos, jj pama- 
ciusios, atsiklaupe ir sauke, saky- 
damos: tu esi Dievo Sunus. 

12 Ir jis jas astriai apdraude, 
idant ji ne apreikstu.. 

13 Ir jis uzeje.s ant kalno, vadino 
pas save., kurius norejo, ir tie 
atejo pas jj. 

14 Ir jis jstate anus dvylika, kad 
su juomi butu., ir kad jis juos 

, apsakyti Dievo zodj; 15 Ir kad turetij macj, isgydyti 
ligas ir velnius isvaryti. 

16 Ir dave Simonui vardq, Petro ; 

17 Ir Jokuba, sunu. Zebedejaus, 
ir Jona,, brolj Jokubo; ir dave 
jiemdviem vard$ Bneargem, tai 
musu. zodziu, perkuno vaikai. 

18 Ir Endrieju,, ir Pilipa,, ir 
Baltramieju., ir Mateosiu., ir Ta- 
mosin, ir Jokuba,, sunij Alpejaus, 
ir Tadeusa,, ir Simony Kananyta., 

19 Ir Judosiu. Iskariot%. kursai 
isdave. 20 Ir jiems parejus namon, vel 13 ST. MARK, III. 

gether again, so that they could 
not so much as eat bread. 

21 And when his friends heard 
of it, they went out to lay hold on 
him : for they said, He is beside 
himself. 

22 U And the scribes which came 
down from Jerusalem said, He 
hath Beelzebub, and by the prince 
of the devils casteth he out devils. 

23 And he called them unto him. 
and said unto them in parables, 
How can Satan cast out Satan? 

24 And if a kingdom be divided 
against itself, that kingdom cannot 
stand. 

25 And if a house be divided 
against itself, that house cannot 
stand. 

26 And if Satan rise up against 
himself, and be divided, he cannot 
stand, but hath an end. 

27 No man can enter into a 
strong man's house, and spoil his 
goods, except he will first bind the 
strong man ; and then he will spoil 
his house. 

28 Verily I say unto you, All sins 
shall be forgiven unto the sons of 
men, and blasphemies wherewith 
soever they shall blaspheme : 

29 But he that shall blaspheme 
against the Holy Ghost hath never 
forgiveness, but is in danger of 
eternal damnation : 

30 Because they said, He hath 
an unclean spirit. 

31 U There came then his breth- 
ren and his mother, and, standing 
without, sent unto him, calling 
him. 

32 And the multitude sat about EV. MARKOSIAUS, in. 

zmones susirinko, taip, kad nei 
vietos ne turejo valgyti. 

21 Ir kaip tai girdejo aplink jj 
esantieji, isejo jie, jj laikyti; nes 
jie tare: jis is umo iseis. 

22 Bet rastemokjtieji, kurie buvo 
ateje, is Jeruzales, sake: jis tur 
Beelzebub^, ir per vyriausiajj 
velniij jis isvaro velnius. 

23 Ir jis suvadine.s juos kalbejo 
jiems prilyginimuose : kaip gal 
setonas setona. isvaryti? 

24 Kad kokia karalyste pati tarp 
savers ne sutinka, tai ji ne gal 
issilaikytis. 

25 Ir kad namai patys tarp savejs 
ne sutinka, tai jie ne gal issi- 
laikytis. 

26 Taigi, jei setonas pats pries 
save, keliasi, ir su savimi ne sutinka, 
tai jis ne gal issilaikytis, bet tur 
sutesketi. 

27 Nieks ne gal stipriojo namus 
uzpulti ir jo naudq, isplesti, jei ne 
pirma stipruji surisa. ir potam jo 
namus isplesia. 

28 Is tiesos sakau jums: visi grie- 
kai zmoniq vaikams atleidziami, o 
ir Dievo bluznijimai, kuriais Dieva. 
bluznija; 

29 Bet kursai bluznija sventaja. 
DvasQ, tas ne gaun atleidimo amzi- 
nai, bet kaltas yra amzinojo sudo. 

30 Nes jie sake: Jis tar necysta. 
dvase.. 

31 Ir atejo jo motyna ir jo 
broliai; ir stovedami lauke, nu- 
siunte pas ji, ir vadindino jj. 32 Ir zmones sedejo aplink jj, 14 ST. MARK, III. IV. 

him, and they said unto him, Be- 
hold, thy mother and thy brethren 
without seek for thee. 

33 And he answered them, say- 
ing, Who is my mother, or my 
brethren ? 

34 And he looked round about 
on them which sat about him, 
and said, Behold my mother and 
my brethren! 

35 For whosoever shall do the 
will of God, the same is my bro- 
ther, and my sister, and mother. 

CHAPTER IV. 

AND he began again to teach by 
the sea side : and there was 
gathered unto him a great multi- 
tude, so that he entered into a 
ship, and sat in the sea; and the 
whole multitude was by the sea on 
the land. 

2 And he taught them many 
things by parables, and said unto 
them in his doctrine, 

3 Hearken; Behold, there went 
out a sower to sow : 

4 And it came to pass, as he 
sowed, some fell by the way side, 
and the fowls of the air came and 
devoured it up. 

5 And some fell on stony 
ground, where it had not much 
earth; and immediately it sprang 
up, because it had no depth of 
earth : 

6 But when the sun was up, it 
was scorched; and because it had 
no root, it withered away. 

7 And some fell among thorns, 
and the thorns grew up, and 
choked it, and it yielded no fruit. 

8 And other fell on good ground, 
and did yield fruit that sprang up EV. MARKOSIAUS, III. IV. 

ir tare jam: stai, tavo motyna ir 
tavo broliai lauke klausia 33 Ir jis jiems atsake, tarydamas : 
kas mano motyna, ir kas mano 
broliai? 

34 Ir paeiliumi ant mokitimu, 
kurie aplink ji sedejo, paziureJQS, 
tare: stai, tie mano motyna ir 
mano broliai. 

35 Nes dara.sis Dievo vale., tas 
yra mano brolis, ir mano sesuo ir 
mano motyna. 

PERSKYRIMAS IV. 

IR jis pradejo vel mokjti prie 
mariu.; ir susirinko pas jj daug 
zmoniu., taip, kad jis turejo jzengti 
j laiva., ir sedeti ant vandens, ir 
visi zmones stovejo ant zemes pas 2 Ir jis ilgai Dievo zodi sake per 
prilyginimus. Ir savo pamoksle 
sake jis jiems: 

3 Klausykites: stai, isejo sejejas 
seti. 

4 Ir nusidave, jam be sejant, keli 
grudai puole pas kelia.; tai pauks- 
ciai dangaus atleke. sulese tus. 

5 Kiti vel puole j akmenyne,. kur 
ne daug zemes buvo, ir tuojaus 
isdygo, todel, kad ne turejo gilios 
zemes. 

6 Bet saulei uztekejus, pavyto, 
ir ne turedami saknies, padziuvo. 

7 Ir kiti puole tarp erskeciu.; ir 
j erskeciai per virsu. augo, ir nu- 
I smelke tus, ir nenese vaisiaus. 

8 Ir kiti puole j gera. zeme,, ir 
vaisiij nese tarpstaiitj, ir atnese 15 ST. MARK, IV. 

and increased; and brought forth, 
some thirty, and some sixty, and 
some an hundred. 

9 And he said unto them , He that 
hath ears to hear, let him hear. 

10 And when he was alone, they 
that were about him with the 
twelve asked of him the parable. 

11 And he said unto them, Unto 
you it is given to know the mys- 
tery of the kingdom of God : but 
unto them that are without, all 
these things are done in parables : 

12 That seeing they may see, and 
not perceive; and hearing they 
may hear, and not understand; 
lest at any time they should be 
converted, and their sins should 
be forgiven them. 

13 And he said unto them, Know 
ye not this parable? and how then 
will ye know all parables? 

14 f The sower soweth the word. 

15 And these are they by the 
way side, where the word is sown; 
but when they have heard, Satan 
cometh immediately, and fcaketh 
away the word that was sown in 
their hearts. 

16 And these are they likewise 
which are sown on stony ground; 
who, when they have heard the 
word, immediately receive it with 
gladness ; 

17 And have no root in them- 
selves, and so endure but for a 
time : afterward, when affliction or 
persecution ariseth for the word's 
sake, immediately they are of- 
fended. 

18 And these are they which are 
sown among thorns; such as hear 
the word, 

19 And the cares of this world, 
and the deceitfulness of riches, EV. MARKOSIAUS, IV. 

kiti trisdesimteropa., ir kiti sesis- 
desimteropa., ir kiti simteropa.. 

9 Ir jis sake jiems: kas tur ausiu. 
klausyti, tas te klauso. 

10 Ir jam vienam be esant, klause 
jj tie, kurie pas ji buvo su anais 
dvylika, apie ta^ prilyginim% 

11 Ir jis atsake jiems: jums 
duota, zinoti pasleptines karalystes 
Dievo; bet tiems, kurie lauke, 
vislab sakoma per prilyginimus, 

12 Kad atviromis akimis regetq, 
ir tikt ne ispazinti}, ir girdincio- 
mis ausimis girdetu., ir tikt ne 
ismanytii; jeib ne kartunta prisi- 
verstq, ir ne butu. jiems atleisti 
ju. griekai. 

13 Ir tare jiems: ar ne ismanote 
t$, prilygmima^? kaipogi ismanysite 
visus kitus prilyginimus ? 

14 Sejejas seja zodi- 

15 Bet kurie pas kelia., tie yra r 
kuriems zodis sejamas yra, ir kad 
jie tq, girdeje,, tai tuojaus ateina 
setonas, ir atima zodj, jsetajj j\ 
sirdyje. 

16 Taipojau ir tie, kurie j ak- 
menyne, paseti, tie yra, kurie 
girdeje, zodj, tuojaus ta. su dziaug~ 
smu priima, 

17 Ir ne tur saknies savyje, bet 
yra lyg oras persimain^sis ; kad 
randasi beda, arba persekinejimas 
del zodzio, tai jie tuojaus pasi- 
piktina. 

18 Ir kurie tarp erskeciu. paseti r 
tie yra, kurie klausos zodzio; 19 Ir rupestis sio svieto, ir vilio- 
jantiji bagotyste, ir daug kitu. gei- 16 ST. MARK, IV. 

and the lusts of other things enter- 
ing in, choke the word, and it be- 
cometh unfruitful. 

20 And these are they which are 
sown on good ground; such as 
hear the word, and receive it, and 
bring forth fruit, some thirty fold, 
some sixty, and some an hundred. 

21 11 And he said unto them, Is 
a candle brought to be put under 
a bushel, or under a bed? and not 
to be set on a candlestick? 

22 For there is nothing hid, 
which shall not be manifested; 
neither was any thing kept secret, 
but that it should come abroad. 

23 If any man have ears to hear, 
let him hear. 

24 And he said unto them, Take 
heed what ye hear : with what 
measure ye mete, it shall be 
measured to you : and unto you 
that hear shall more be given. 

25 For he that hath, to him shall 
be given : and he that hath not, 
from him shall be taken even that 
which he hath. 

26 U And he said, So is the king 
dom of God, as if a man should 
cast seed into the ground; 

27 And should sleep, and rise 
night and day, and the seed should 
spring and grow up, he knoweth 
not how. 

28 For the earth bringeth forth 
fruit of herself; first the blade, 
then the ear, after that the full 
corn in the ear. 

29 But when the fruit is brought 
forth, immediately he putteth in 
the sickle, because the harvest is 
come. 

30 H And he said, Whereunto EV. MARKOSTAUS, IV. 

duliu. uzeina, ir nusmelkia zodj, 
ir pasiliekti be vaisiaus. 

20 Ir kurie j gera. zeme_ seti, tie 
yra, kurie klausos zodzio, ir ta. 
priima, ir atnes vaisiij, kits tris- 
desimteropa., ir kits sesisdesim- 
teropa., ir kits simteropa.. 

21 Ir jis sake jiems: argi uzdega 
kas zvake,, kad ta. pastatytu. po 
ketvirciu, arba po stalu? ne, bet 
kad ta. ant liktoriaus uzdetu.. 

22 Nes nieko niera paslepta, kas 
nebutu. atdengta,ir nieko uzdengta, 
kas ne butu. apreiksta. 

23 Kas tur ausiu. klausyti, tas te 
klauso ! 

24 Ir jis sake jiems: dabokite, 
ka. girdite. Kokiu saiku jus seikia- 
te, tokiu bus jums vel atseiketa, 
ir bus jums dar prideta, kurie 
tai girdite. 

25 Nes turinciamjam duodama, 
o neturinciamjam atimama ir tai, 
ka. tur, 

26 Ir jis sake: tokia yra karalyste 
Dievo, lyg kaip kad zmogus jberia 
sekla. j zeme,; 

27 Ir miegti, ir keliasi diena. ir 
naktj, ir sekla isdygsta, ir auga 
jam nezinant. 

28 (Nes zeme is save,s pinna 
nesa zelmenj, potam varpas, pas- 
kui brendusj kvietj varpose.) 

29 Bet kad atnes usi vaisiu., tai 
tuojaus jis nusiuncia piautuvus; 
nes piutis priejo, 

30 Ir jis sake: kam prilygjsime 17 ST. MARK, IV. 

shall we liken the kingdom of 
God? or with what comparison 
shall we compare it? 

31 It is like a grain of mustard 
seed, which, when it is sown in 
the earth, is less than all the seeds 
that be in the earth : 

32 But when it is sown, it grow- 
eth up, and becometh greater than 
all herbs, and shooteth out great 
branches; so that the fowls of the 
air may lodge under the shadow 
of it. 

33 And with many such parables 
spake he the word unto them, as 
they were able to hear it. 

34 But without a parable spake 
he not unto them : and when 
they were alone, he expounded all 
things to his disciples. 

35 And the same day, when the 
even was come, he saith unto 
them, Let us pass over unto the 
other side. 

36 And when they had sent away 
the multitude, they took him even 
as he was in the ship. And there 
were also with him other little 
ships. 

37 And there arose a great storm 
of wind, and the waves beat into 
the ship, so that it was now 
full. 

38 And he was in the hinder part 
of the ship, asleep on a pillow : 
and they awake him, and say unto 
him, Master, carest thou not that 
we perish? 

39 And he arose, and rebuked the 
wind, and said unto the sea, 
Peace, be still. And the wind 
ceased, and there was a great 
calm. 

40 And he said unto them, Why EV. MARKOSIAUS, IV. 

karalyste, Dievo? arba kokiu pri- 
lyginimu ta. prilygisime? 

31 Yra kaipo garstyciq, grudas; 
kad tas se jamas j zeme,, tai jis 
maziausias yra tarp visi^ sekln ant 
zemes. 

32 Ir isetas tarpsta, ir didziausias 
pastoja uz visas darzu. zoles, ir 
gauna sakas dides, taipo, kad po 
jo pavesiu gal pauksciai po dan- 
gumi pabuti. 

33 Ir jis daug tokiais prilygini- 
mais kalbejo jiems zodj, kaipo 
jie galejo girdeti. 

34 Ir be prilyginimo jis nieko 
ne kalbejo jiems. Ale savo mo- 
kjtiniams vislab ypaciai isgulde. 

35. Ir t% pacia. diena. vakare sake 
jis jiems: persiirkime i kita. krasta.. 36 Ir jie paleide, zmones salin, 
erne ji, kaipo jis buvo laive; ir 
buvo kiti laivai pas ji. 37 Ir pasikele didis umaras vejo, 
ir vilnys muse j laiva., taip, kad 
laivas pilnas vandens prisipyle. 

38 Ir jis uzgalyje laivo miegojo 
ant priegalvio, ir jie pabudino ji, 
sakydami jam: Mokitojau, ar 
nieko ne atboji, kad mes prapuo- 
lame? 

39 Ir jis atsikelQS apdraude veja^, 
ir tare marems: nutilk ir buk 
tyka! Ir liovesi vejas ir didei tyka 
pastojo. 18 40 Ir jis tarS jiems: kodel taip ST. MARK, IV. V. 

are ye so fearful? how is it that 
ye have no faith? 
41 And they feared exceedingly, 
and said one to another, What 
manner of man is this, that even 
the wind and the sea obey him? 

CHAPTER V. 

AND they came over unto the 
other side of the sea, into 
the country of the Gadarenes. 

2 And when he was come out of 
the ship, immediately there met 
him out of the tombs a man with 
an unclean spirit, 

3 Who had his dwelling among 
the tombs; and no man could 
bind him, no, not with chains : 

4 Because that he had been 
often bound with fetters and 
chains, and the chains had been 
plucked asunder by him, and the 
fetters broken in pieces : neither 
could any man tame him. 

5 And always, night and day, he 
was in the mountains, and in the 
tombs, crying, and cutting himself 
with stones. 

6 But when he saw Jesus afar off, 
he ran and worshipped him, 

7 And cried with a loud voice, 
and said, What have I to do 
with thee, Jesus, thou Son of the 
most high God? I adjure thee 
by God, that thou torment me 
not. 

8 For he said unto him, Come 
out of the man, thou unclean 
spirit. 

9 And he asked him, What is 
thy name? And he answered, 
saying, My name is Legion : for 
we are many. EV. MARKOSIAUS, IV. V. 

bijotes? kaipogi ne turite tike- 
jimo? 

41 IT jie didei bijojos ir sake 
kits kitam: kas tasai? nes vejas ir 
mares jo klauso. I PERSKYRIMAS V. 

IR jie atejo anasal mariu., j salj 
Gadaremj. 2 Ir kaip jis isejo is laivo, tuo- 
jaus jam priesais atejo zmogus 
is kapu., dvases necystos pristotas, 

3 Kursai laikesi kapuose. Ir nicks 
jj ne gale jo suristi, nei lencugais. 

4 Nes tankiai buvo panciais ir 
lencugais suristas, ir jis lencugus 
buvo sutrauke.s, ir pancius sa- 
ri auzQS, ir nieks jj ne gale jo su- 
valdyti. 

5 Ir jis buvo visuces, diena. ir 
naktj, ant kalnu. ir kapuose, sauk- 
damas ir akmenimis besimus- 
damas. 

6 Bet Jezu. is tolo pamat^s, jis 
pribego. ir atsiklaupe.s didziu balsa 
sauke, tarydamas: 

7 Kq, turu darbo su tavimi, Je- 
zau, sunau Dievo, Auksciausiojo ? 
prisakau tau prie Dievo, kad mane, 
ne vargintumbei ! 8 Bet jis jam sake: iseik, tu ne- 
cystoji dvase, is to zmogaus. 

9 Ir jis klause jo: kuo vardu 
esi? Ir jis atsakydamas tare: mano vardas yra 
daug yra. legionas; nes musu. 19 ST. MARK, V. 

10 And he besought him much 
that he would not send them 
away out of the country. 

11 Now there was there nigh 
unto the mountains a great herd of 
swine feeding. 

12 And all the devils besought 
him, saying, Send us into the 
swine, that we may enter into 
them. 

13 And forthwith Jesus gave 
them leave. And the unclean 
spirits went out, and entered into 
the swine : and the herd ran vio- 
lently down a steep place into the 
sea, (they were about two thou- 
sand ;) and were choked in the sea. 

14 And they that fed the swine 
fled, and told it in the city, and in 
the country. And they went out 
to see what it was that was done. 

15 And they come to Jesus, and 
see him that was possessed with 
the devil, and had the legion, sit- 
ting, and clothed, and in his right 
mind : and they were afraid. 

16 And they that saw it told 
them how it befell to him that was 
possessed with the devil, and also 
concerning the swine. 

17 And they began to pray him 
to depart out of their coasts. 

18 And when he was come into 
the ship, he that had been pos- 
sessed with the devil prayed him 
that he might be with him. 

19 Howbeit Jesus suffered him 
not, but saith unto him, Go home 
to thy friends, and tell them how 
great things the Lord hath done 
for thee, and hath had compassion 
on thee. 

20 And he departed, and began 
to publish in Decapolis how great EV. MARKOSIAUS, V. 

10 Ir prase jo labai, kad jnos ne 
yarytu. is tos salies. 

11 Ir buvo ten pas kalnus dide 
kiauliu. kaimene ant ganyklos. 

12 Ir prase jo visi velniai, saky- 
dami: leisk mus j tas kiaules jeiti. 13 Irtuojaus pavelijo jiems Jezus. 
Tai necystosios dvases isejusios 
ejo i kiaules; ir kaimene padunnai 
isimete nuo kranto j mares, (bet 
ju. buvo apie du tukstanciu,) ir 
nuskendo marese. 

14 Ir kiauliu. kerdziai pabegQ, 
pasake tai mieste ir kiemuose. Ir 
jie isejo ziureti, kas buvo nusidave,. 

15 Ir ate jo pas Jezu. ir pamate 
ta., kurs buvo velniu. vargintas, kad 
sedejo apvilktas, savo prota. ture- 
damas, ir jie bijojos. 

16 Ir tie, kurie tai regeje. buvo, 
sake jiems, kas buvo tik^si tarn 
velniu. vargintamjam ir kiaulems 

17 Ir pradejo jo melsti, kad iseitu. 
is ju. rubeziu.. 

18 Ir kaip jis jzenge i laiva., 
prase jj velnio vargintasis, kad pas 
jj butu.. 

19 Bet Jezus jj ne leido pas 
save, buti, bet sake jam: eik j 
savo namus ir pas savuosius, ir 
apsakyk jiems. kokiq, did gerade- 
jyste, tau isrode Viespats, ir kaip 
tavQs susimilo. 

20 Ir jis nueje.s pradejo apsakyti 
desimts miestuose, kokia. ST. MARK, V. 

things Jesus had done for him : 
and all men did marvel. 

21 And when Jesus was passed 
over again by ship unto the other 
side, much people gathered unto 
him : and he was nigh unto the 
sea. 

22 And, behold, there cometh 
one of the rulers of the syna- 
gogue, Jairus by name; and when 
he saw him, he fell at his feet, 

23 And besought him greatly, 
saying, My little daughter lieth at 
the point of death : I pray thee, 
come and lay thy hands on her, 
that she may be healed; and she 
shall live. 

24 And Jesus went with him; 
and much people followed him, 
and thronged him. 

25 And a certain woman, which 
had an issue of blood twelve 
years, 

26 And had suffered many things 
of many physicians, and had 
spent all that she had, and was 
nothing bettered, but rather grew 
worse, 

27 When she had heard of Jesus, 
came in the press behind, and 
touched his garment. 

28 For she said, If I may touch 
but his clothes, 1 shall be whole. 

29 And straightway the fountain 
of her blood was dried up; and 
she felt in her body that she was 
healed of that plague. 

30 And Jesus, immediately know- 
ing in himself that virtue had 
gone out of him, turned him about 
in the press, and said, Who 
touched my clothes? 

31 And his' disciples said unto EV. MARKOSIAUS, V. 

geradejyste, jam Jezus isrodQs; ir 
visi dyvijosi. 

21 Ir kaip Jezus vel perejo su 
laivu, susirinko pas ji daug zmoniij; 
o jis buvo prie mariq. 22 Ir stai, atejo viens vyriausias 
mokyklos, vardu Jairus, ir pamatQS 
jj, atsiklaupe, 

23 Ir didei jo melde, tarydamas: 
mano dukte marinama; ateik, pra- 
sau, ir uzdek ant jos sayo ranka,, 
kad isgytq ir i 24 Ir jis nuejo su juomi. Ir 
seke ji daug zmoniii ir spaude ji 

25 Ir buvo cia moteriske, kuri 
kraujo pludimu dvylika metij buvo 
sirgusi, 

26 Ir daug kentejusi nuo daug 
liekoriu,, ir visa, savo turta. del to 
praradusi, ir nieko jai ne macijo, 
bet dar labiaus piktyn ejo su ja. 

27 Ta isgirdusi apie Jezij, atejo 
is uzpakalio tarp zmoniu,, ir pa- 
krutino jo ruba,. 

28 Nes ji sake: kad tiktai jo rubg, 
pakrutinciau, tai as isgyciau. 

29 Ir tuojaus apsistojo jos kraujo 
pludimas, ir ji pasijuto savo kune 
pasveikusi nuo tos slogos. 

30 Ir tuojaus pajuto Jezus savyje, 
ta, maci is jo isejusia., ir atsigre.ze> 
zmonems tare : kas pakrutino mano 
rubus ? 

31 Ir mokitiniai sake jam: matai, 2i ST. MARK, V. 

him, Thou seest the multitude 
thronging thee, and sayest thou, 
Who touched me? 

32 And he looked round about to 
see her that had done this thing. 

33 But the woman fearing and 
trembling, knowing what was 
done in her, came and fell down 
before him, and told him all the 
truth. 

34 And he said unto her, Daugh- 
ter, thy faith hath made thee 
whole; go in peace, and be whole 
of thy plague. 

35 While he yet spake, there 
came from the ruler of the syna- 
gogue's house certain which said, 
Thy daughter is dead : why 
troublest thou the Master any 
further? 

36 As soon as Jesus heard the 
word that was spoken, he saith 
unto the ruler of the synagogue, 
Be not afraid, only believe. 

37 And he suffered no man to fol- 
low him, save Peter, and James, 
and John the brother of James. 

38 And he cometh to the house 
of the ruler of the synagogue, and 
seeth the tumult, and them that 
wept and wailed greatly. 

39 And when he was come in, 
he saith unto them, Why make ye 
this ado, and weep? the damsel is 
not dead, but sleepeth. 

40 And they laughed him to 
scorn. But when he had put them 
all out, he taketh the father and 
the mother of the damsel, and 
them that were with him, and 
entereth in where the damsel was 41 And he took the damsel by 
the hand, and said unto her, Tali- EV. MARKOSIAUS, V. 

kad zmones spaudzia tave,, o tu 
sakai: kas mane, pakrutino? 

32 Ir jis apsizvalge tos, kuri tai 
padariusi buvo. 

33 Bet ta moteriske bijojosi ir 
drebejo, (nes zinojo, kas jai buvo 
tike^si,) atejo ir puole ties juomi 
j kelius, ir iskalbejo visa. 34 Bet jis tare jai: mano dukte, 
tavo tikejimas tave. pasveikino; eilc 
su pakajumi, ir buk sveika nuo 
tos tavo slogos! 

35 Jam taip dar bekalbant, atejo 
keli is seimynos vyriausiojo mokyk- 
los, sakydami: tavo dukte nu- 
mire; kam toliaus proces darai 
mokjtojui? 

36 Bet Jezus veikiai isgirdo ta. 
kalbq, sakytaja., ir tare vyriau- 
siam jam mokyklos: nesibijok, tikt 
tikek! 

37 Ir ne leido nei vienfj,, j[ sekti, 
kaip tikt Petrq, ir Jokubq, bei Jon^, 
Jokubo brolj. 

38 Ir jis atejo j namus vyriau- 
siojo mokyklos, ir mate trenksm% 
ir labai verkiancius bei raudojan- 
cius. 

39 Ir jeJQS tare jiems: kodel 
trenksmq, darote ir verkiate? tas 
kudikis ne numir^s, bet miegti; 
ir jie isjuoke jj. 

40 Ir jis isvar^s vis us, erne su 
savimi teva. ir niotynq, kudikio ir 
tus, kurie pas ji buvo, ir jejo kur 
kudikis gulejo. 41 Ir nutver^s kudikj prie rankos, 
tare jai: Talita kumi! tai musu. 22 ST. MARK, V. VI. 

tha cumi; which is, being inter- 
preted, Damsel, I say unto thee, 
arise. 

42 And straightway the damsel 
arose, and walked; for she was of 
the age of twelve years. And 
they were astonished with a great 
astonishment. 

43 And he charged them straitly 
that no man should know it; and 
commanded that something should 
be given her to eat. 

CHAPTER VI. 

AND he went out from thence, 
and came into his own 
country; and his disciples follow 
him. 

2 And when the sabbath day was 
come, he began to teach in the 
synagogue : and many hearing him 
were astonished, saying, From 
whence hath this man these 
things? and what wisdom is this 
which is given unto him, that 
even such mighty works are 
wrought by his hands? 

3 Is not this the carpenter, the 
son of Mary, the brother of James, 
and Joses, and of Juda, and Si- 
mon? and are not his sisters here 
with us? And they were offended 
at him. 

4 But Jesus said unto them, A 
prophet is not without honour, but 
in his own country, and among 
his own kin, and in his own house. 

5 And he could there do no 
mighty work, save that he laid 
his hands upon a few sick folk, 
and healed them. 

6 And he marvelled because of 
their unbelief. And he went round 
about the villages, teaching. EV. MARKOSIAUS, V. VI. 

zodziu: mergait, sakau tail 
kelkis! 

42 Ir tuojaus mergaite kelesi ir 
vaiksciojo; bet ji buvo dvylika 
metij sena; ir jie labai stebejosi. 

43 Ir jis didei jiems jsake, idant 
tai nieks ne istirtu.; ir sake, kad 
duotu, jai valgyti. PERSKYRIMAS VI. 

IR jisai isejo is cia ir atejo j savo 
teviske., ir jo mokjtiniai seke jj. 2 Ir sabatai priejus, pradejo jis 
mokinti ju. mokykloje. Ir daug, 
kurie klauses, stebejosi jo pa- 
niokslo, ir tare: is kur jam tai, ir 
kokia ta ismintis, kuri jam duota 
yra, ir tokie darbai, kurie per jo 
rankas daromi! 3 Ar jisai ne cimerninkas, Mari- 
jos sunus, ir brolis Jokubo ir 
Jozes, ir Judo ir Simono? argi 
ne ir jo sesers sicion yra prie 
musu,? ir jie pasipiktino is jo. 

4 Bet Jezus tare jiems: prarakas 
niekur uz mazesnj ne laikomas, 
kaip savo teviske je ir namieji prie 
saviyu,. 

5 Ir ne galejo tenai padaryti nei 
jokio stebuklo, kaip tikt keliems 
ligonims jis uzdedamas rankas 
juos isgyde. 

6 Ir jis dyvijosi ju. netikejimo, 
Irpervaiksciojo miestelius aplinkui 
mokidamas. 23 ST. MARK, VI. 

7 f And he called unto kirn the 
twelve, and began to send them 
forth by two and two; and gave 
them power over unclean spirits; 

8 And commanded them that 
they should take nothing for their 
journey, save a staff only; no 
scrip, no bread, no money in their 
purse : 

9 But be shod with sandals; and 
not put on two coats. 

10 And he said unto them, In 
what place soever ye enter into an 
house, there abide till ye depart 
from that place. 

11 And whosoever shall not re- 
ceive 3 7 ou, nor hear you, when ye 
depart thence, shake off the dust 
under your feet for a testimony 
against them. Verily I say unto 
you, It shall be more tolerable for 
Sodom and Gomorrha in the day 
of judgment, than for that city. 

12 And they went out, and 
preached that men should repent. 

13 And they cast out many devils, 
and anointed with oil many that 
were sick, and healed them. 

14 And king Herod heard of him ; 
(for his name was spread abroad :) 
and he said, That John the Bap- 
tist was risen from the dead, and 
therefore mighty works do shew 
forth themselves in him. 

15 Others said, That it is Elias. 
And others said, That it is a pro- 
phet, or as one of the prophets. 

16 But when Herod heard there- 
of, he said, It is John, whom I be- 
headed : he is risen from the dead. 

17 For Herod himself had sent 
forth and laid hold upon John, and 
bound him in prison for Herodias' 
sake, his brother Philip's wife : for 
he had married her. EV. MARKOSIAUS, VI. 

7 Ir suvadine^s anus dvylika, 
pradejo juos po du bei du issiqsti, 
ir dave jiems macj ant necystq 
dvasiij. 

8 Ir liepe jiems, kad nieko drauge 
ne imtiis ant kelio, kaip tikt lazda.; 
nei delmono , nei duonos , nei 

cerasle 9 Bet butu. kurpeti; ir ne apsi- 
vilktu. dviem sermegom. 

10 Ir sake jiems: j kurius namus 
jeisite, tuose pasilikite, iki is ten 
vel atstosite. 

11 Ir kurie jus ne priima, nei 
ju.su. klauso, nuo in atstokite, ir 
nukratykite dulkes nuo savo kojij, 
liudymui ant ju.. Is tiesos sakau 
jums: lengviaus bus Sodomai ir 
Gomorai sudnoje dienoje, ne kaip 
tokiam miestui. 

12 Ir jie iseje. apsake, kad prisi- 
verstu.. 

13 Ir isvare daug velniu., ir daug 
ligoniu. aliejumi mostijo, ir isgyde 
juos. 

14 Ir isgird^s tai karalius Erodas, 
(nes jo vardas jau zinomas buvo,) 
tare: Jonas krikstytojis kelesi is 
numirusiu.; todel jis tokius stebu- 
klus daro. 

15 Bet keli sake: jis Eliosius 
yra; kiti vel sake: jis prarakas, arba 
praraku. vienas. 

16 Bet Erodas tai isgird^s tare: 
jis Jonas, kuriam as galva. nu- 
kirsdinau ; tasai keles is numirusiii. 

17 Bet jis, Erodas, buvo nusiunte.s 
ir sugaudine.s Jon^ ir apkaldin^s, 
del Erodyados, pacios Pilipo, savo 
brolio; nes j% buvo ved^s. 24 ST. MARK, VI. 

18 For John had said unto 
Herod, It is not lawful for thee to 
have thy brother's wife. 

19 Therefore Herodias had a 
quarrel against him, and would 
have killed him ; but she could not : 

20 For Herod feared John, know- 
ing that he was a just man and 
an holy, and observed him; and 
when he heard him, he did many 
things, and heard him gladly. 

21 And when a convenient day 
was come, that Herod on his birth- 
day made a supper to his lords, 
high captains, and chief estates of 
Galilee; 

22 And when the daughter of the 
eaid Herodias came in, and danced, 
and pleased Herod and them that 
sat with him, the king said unto 
the damsel, Ask of me whatsoever 
thou wilt, and I will give it thee. 

23 And he sware unto her, What- 
soever thou shalt ask of me, I will 
give it thee, unto the half of my 
kingdom. 

24 And she went forth, and said 
unto her mother, What shall I 
ask? And she said, The head of 
John the Baptist. 

25 And she came in straightway 
with haste unto the king, and 
asked, saying, I will that thou give 
me by and by in a charger the 
head of John the Baptist. 

26 And the king was exceeding 
sorry; yet for his oath's sake, and 
for their sakes which sat with 
him, he would not reject her. 

27 And immediately the king 
sent an executioner, and com- 
manded his head to be brought : 
and he went and beheaded him in 
the prison, 

28 And brought his head in a EV. MARKOSIAUS, VI. 

18 Bet Jonas sake Erodui: ne 
vale tau, savo brolio pacia. tureti. 

19 Ale Erodyada tykojo jo, 
ir norejo ji nuzavinti, bet ne 
galejo. 

20 Bet Erodas bijojosi Jono; nes 
jis zinojo, ji vyra. teisu. ir sventa. 
esantj; ir dabojo ant jo, klausy- 
davo jo daug daiktuose, ir mielai 
jo klauses. 

21 Ir ate jo diena patogi, kad 
Erodas, sve,sdamas savo uzgimimo 
diena., pataise vakarien pulkau- 
ninkams, simtininkams ir vyres- 
niemsiems Galileos. 

22 Tai jejo dukte Erodyados ir 
sokinejo ir pamego Erodui ir 
drauge uz stalo sedintiemsiems. 
Tai sake karalius mergaitei: pra- 
syk is mane.s, ko tu nori, as tau 
duosu. 

23 Ir prisieke jai: ka. is mane.s 
prasysi, duosu tau, iki puses savo 
karalystes. 

24 Ir isejusi tare savo motynai: 
ko prasysu? ta atsake: galvos Jono 
krikstytojo. 

25 Ir ji pasiskubidama jejusi 
veikiai pas karaliu., prase jo, saky- 
dama: noru, kad man dabar tuo- 
jaus duotumbei ant bliudo galva. 
Jono krikstytojo. 

26 Karalius smutnijosi; ale del 
prysiegos ir del drauge uz stalo 
sedinciuju. ne norejo jos prasym% 
paniekinti. 

27 Ir tuojaus nusiunt^s karalius 
budelj, liepe atgabenti jo galva.. 
Tas nueje^s nukirto jam ta, kale- 
jime. 28 Ir atnese jo galva, bliude, ir 25 ST. MARK, VI. 

charger, and gave it to the dam- 
eel : and the damsel gave it to her 
mother, 

29 And when his disciples heard 
of it, they came and took up his 
corpse, and laid it in a tomb. 

30 And the apostles gathered 
themselves together unto Jesus, 
and told him all things, both 
what they had done, and what 
they had taught. 

31 And he said unto them, Come 
ye yourselves apart into a desert 
place, and rest a while : for there 
were many coming and going, and 
they had no leisure so much as to 
eat. 

32 And they departed into a de- 
sert place by ship privately. 

33 And the people saw them de- 
parting, and many knew him, and 
ran afoot thither out of all cities, 
and outwent them, and came to- 
gether unto him. 

34 And Jesus, when he came 
out, saw much people, and was 
moved with compassion toward 
them, because they were as sheep 
not having a shepherd : and he 
began to teach them many things. 

35 And when the day was now 
far spent, his disciples came unto 
him, and said, This is a desert 
place, and now the time is far 36 Send them away, that they 
may go into the country round 
about, and into the villages, and 
buy themselves bread : for they 
have nothing to eat. 

37 He answered and said unto 
them, Give ye them to eat. And 
they say unto him, Shall we go 
and buy two hundred pennyworth 
oif bread, and give them to eat? EV. MARKOSIAUS, VI. 

dave ta_ mergaitei, ir mergaite dav6 
ta, savo motynai. 

29 Ir tai isgirde. jo mokitiniai 
atejo, ir erne jo lavonq,, ir padejo 
ji i kapa.. 

30 Ir apastalai susieje, pas Jezij, 
pasake jam tai vislab, ir kq, jie 
buvo dare, ir mokine,. 31 Ir jis sake jiems: eikime vieni 
skyriu j pusci^, ir maz atsiilse- 
kite; nes tij daug buvo, kurie atei- 
davo ir salin eidavo; ir ne gana 
atspejo nei valgyti. 

32 Ir jis perejo laivu j puscia; 
skyriu. 

33 Ir zmones mate juos atstojan- 
cius; ir daug ji pazino, ir susi- 
bego ten pesti is visu. miestq, ir 
pralenke juos, ir atejo pas ji. 

34 Ir Jezus iseje,s pamate dau- 
gumq, zmoniq ir pasigailejo ju., kad 
jie buvo kaip avys, neturincios 
kerdziaus. Ir pradejo ilgai Dievo 
zodi sakyti. 

35 Ir dienai jau veikiai besibai- 
giant, priejo ji jo mokitiniai, saky- 
dami: puscia cionai ir diena jau 
praejo. 

36 Leisk juos nuo savQS, kad 
nueJQ aplinkui i kieinus ir mieste- 
lius, pirktijs sau duonos; nes ne 
tur ko valgyti. 

37 Bet Jezus atsakydamas tare 
jiems: duokite jus jiems valgyti. 
Ir jie sake jam: ar nueJQ pirksime 
duonos uz du simtu grasiij, ir 
duosime jiems valgyti? 26 ST. MARK, VI. 

38 He saith unto them, How 
many loaves have ye? go and see. 
And when they knew, they say, 
Five, and two fishes. 

39 And he commanded them to 
make all sit down by companies 
upon the green grass. 

40 And they sat down in ranks, 
by hundreds, and by fifties. 

41 And when he had taken the 
five loaves and the two fishes, he 
looked up to heaven, and blessed, 
and brake the loaves, and gave 
them to his disciples to set before 
them; and the two fishes divided 
he among them all. 

42 And they did all eat, and were 
filled. 

43 And they took up twelve bas- 
kets full of the fragments, and of 
the fishes. 

44 And they that did eat of the 
loaves were about five thousand 
men. 

45 And straightway he con- 
strained his disciples to get into 
the ship, and to go to the other 
side before unto Bethsaida, while 
he sent away the people. 

46 And when he had sent them 
away, he departed into a mountain 
to pray. 

47 And when even was come, the 
ship was in the midst of the sea, 
and he alone on the land. 

48 And he saw them toiling in 
rowing; for the wind was contrary 
unto them : and about the fourth 
watch of the night he cometh unto 
them, walking upon the sea, and 
would have passed by them. 

49 But when they saw him walk- 
ing upon the sea, they supposed it 
had been a spirit, and cried out : EV. MARKOSIAUS, VI. 

38 Bet jis sake jiems: kiekgi 
kepalu, turite? eikite ir ziurekite! 
Ir jie perziureje. pasake: penkis, 
ir dvi zuvi. 

39 Ir jis liepe jiems, kad visi 
eilemis, kaip apie stalus, pasisestu. 
ant zalios zoles. 

40 Ir jie sedosi eilemis ; simtais 
ir simtais, penkisdesimtais ir pen- 
kisdesimtais. 

41 Ir eme.s tus penkis kepalus 
duonos ir tiedvi zuvi, paziurejo 
dangun, ir dekavoje,s lauze duona., 
ir clave savo mokjtiniams, kad 
jiems padetu., ir tiedvi zuvi visiems 
isdalijo. 

42 Ir visi valge ir privalge. 

43 Ir surinko trupuciu., dvylika 
pintiniu. pilnu,, ir nuo zuviu.. 

44 Ir valgiusiiyn buvo penki tuk- 
stanciai vyru.. 

45 Ir tuojaus jis priverte savo 
mokitinius, kad jie jeje. j laiva., 
pirm jo pereitu, j Betsaida., iki jis 
paleisia.s zmones nuo save.s. 46 Ir jis paleide.s juos nuo 
uzejo ant kalno melstisi. 47 Ir ant vakaro buvo laivas vi- 
duryje mariu., o jis viens ant 
krasto. 

48 Ir jis regejo, kad jie vargo 
irdamiesi; nes vejas jiems buvo 
i akis. Ir apie ketvirtaja. nakties 
sargybe. atejo jis pas juos, vaiks- 
ciodamas ant mariu.; 

49 Ir norejo pro juos praeiti. Ir 
j; pamatQ vaiksciojanti ant mariij, 
mislijo, cleive. esant, ir sauke. 27 ST. MARK, VI. VII. 

50 For they all saw him, and 
were troubled. And immediately 
he talked with them, and saith 
unto them, Be of good cheer : it 
is I; be not afraid. 

51 And he went up unto them 
into the ship ; and the wind 
ceased ; and they were sore amazed 
in themselves beyond measure, 
and wondered. 

52 For they considered not the 
miracle of the loaves : for their 
heart was hardened. 

53 And when they had passed 
over, they came into the land of 
Gennesaret, and drew to the shore. 

54 And when they were come out 
of the ship, straightway they knew 
him, 

55 And ran through that whole 
region round about, and began to 
carry about in beds those that were 
sick, where they heard he was. 

56 And whithersoever he entered , 
into villages, or cities, or country, 
they laid the sick in the streets, 
and besought him that they might 
touch if it were but the border of 
his garment : and as many as 
touched him were made whole. 

CHAPTER VII. 
rFIHEN came together unto him 

1 the Pharisees, and certain of 
the scribes, which came from Jeru- 
salem. 

2 And when they saw some of his 
disciples eat bread with denied, 
that is to say, with unwashen, 
hands, they found fault. 

3 For the Pharisees, and all the 
Jews, except they wash their 
hands oft, eat not, holding the 
tradition of the elders. EV. MARKOSIAUS, VI. VII. 

50 Nes visi ji regejo ir nusigando. 
Bet jis tuojaus kalbejo su jais, ir 
tare jiems: bukite linksmi! as 
esmi, nesibijokite ! 

51 Ir jzenge pas juos i laiva^ ir 
vejas nustojo. Ir jie stebejosi ir 
dyvijosi labai didei. 52 Nes jie ne buvo ismintingesni 
pastoje, is to stebuklo, su duona 
darytojo, ir ju. sirdis buvo uzkie- 
tusi. 

53 Ir persiyre. atejo j zeme, Gene- 
zaret ir prisiyre prie krasto. 

54 Ir kaip jie iskopo is laivo r 
tuojaus ji pazindami, 

55 Nubege, i visas aplink; esan- 
cias salis, pradejo ligonis pas jj 
gabenti ant patalq, kur tikt istyre r 
jj esanti. 

56 Ir kur jis iejo i miestelius r 
arba i miestus, arba i kiemus, cia 
pagulde ant turgaus ligonis, ir 
melde jo, kad jie tikt sermegos 
siule. pakrutiti gautq; ir visi, kurie 
ji pakrutino, isgijo. PERSKYEIMAS VII. 

IR susirinko pas ji Parizeusiai 
ir keli rastemokitqjij, kurie is 
Jeruzales ateje. buvo. 2 Ir jie isvyde, kelis jo 

tiniu. necystomis, (tai esti, nemaz- 
gotomis) rankomis duon^, valgant r 
ispeike tai. 

3 Nes Parizeusiai ir visi #ydai 
ne valgo, nesimazgoje, tankiai savo 
rankas; taipo jie laiko istatymus 
savo vyresniiyij. 28 ST. MARK, VII. 

4 And when they come from the 
market, except they wash, they 
eat not. And many other things 
there be, which they have received 
to hold, as the washing of cups, 
and pots, brasen vessels, and of 
tables. 

5 Then the Pharisees and scribes 
asked him, Why walk not thy dis- 
ciples according to the tradition 
of the elders, but eat bread with 
unwashen hands? 

6 He answered and said unto 
them, Well hath Esaias prophe- 
sied of you hypocrites, as it is 
written, This people honoureth me 
with their lips, but their heart is 
far from me. 

7 Howbeit in vain do they wor- 
ship me, teaching for doctrines 
the commandments of men. 

8 For laying aside the com- 
mandment" of God, ye hold the 
tradition of men, as the washing 
of pots and cups : and many other 
such like things ye do. 

9 And he said unto them, Full 
well ye reject the commandment 
of God, that ye may keep your 
own tradition. 

10 For Moses said, Honour thy 
father and thy mother; and, 
Whoso curseth father or mother, 
let him die the death : 

11 But ye say, If a man shall 
say to his father or mother, It is 
Corbau, that is to say, a gift, by 
whatsoever thou mightest be pro- 
fited by me; he shall be free. 

12 And ye suffer him no more to 
do ought for his father or his 
mother ; 

13 Making the word of God of 
none effect through your tradition, EV. MARKOSIAUS, VII. 

4 Ir is turgaus pareje, jie ne 
valgo nesimazgoje,. Ir tokiq daikti| 
daug yra, kurius jie yra prieme, 
laikyti, kaipo mazgojima. kupku, ir 
kragu, ir variniij ryku. ir stall}. 5 Delgi to klause ji Parizeusiai 
ir rastemokjtieji : kodel tavo mo- 
kjtmiai ne elgiasi pagal jstatymus 
vyresniuju., bet duona. valgo ne- 
mazgotomis rankomis? 

6 Bet jis atsakydamas tare jiems: 
labai gerai Jezaiosius yra apie jus 
veidmajnius prarakave.s, kaipo para- 
syta: Sie zmones garbina mane, 
lupomis, bet ju. sirdis toli yra 
nuo mane,s. 

7 Bet noprosnai yra, kad jie man 
sluzija, kadangi mokina toki 
moksla., kursai tikt zmoniu, isaky- 
mas yra. 

8 Jus prastojate Dievo prisaky- 
mus ir laikote zmoniu. jstatymus, 
mazgojima. kragu, ir kupku.; ir 
daug tiems lygiu. daiktu. darote. 

9 Ir sake jiems: bais gerai panie- 
kinote Dievo prisakymus, kad 
savo istatymus laikytumbite. 

10 Nes Maizesius sake: garb ink 
savo teva, ir savo motynaj ir kas 
tevui ir motynai keikia, tas tur 
smerciu mirti. 

11 Bet jus mokinate, kad kas 
tevui arba motynai sako : korban, 
tai esti: kad as tai apieravoju, tai 
tau toktai toli naudingiaus yra, 
tas gerai daro. 

12 Ir tokiu budu ne leidziate jj, 
toliaus ko gero daryti savo tevui 
arba savo motynai, 

13 Ir nieku verciate Dievo zod 
savo jstatymais, kurius prasima- 29 ST. MARK, VII. 

which ye have delivered : and 
many such like things do ye. 

14 1i And when he had called all 
the people unto him, he said unto 
them, Hearken unto me every 
one of you, and understand : 

15 There is nothing from without 
a man, that entering into him can 
defile him : but the things which 
come out of him, those are they 
that defile the man. 

16 If any man have ears to hear, 
let him hear. 

17 And when he was entered into 
the house from the people, his dis- 
ciples asked him concerning the 
parable. 

18 And he saith unto them, Are 
ye so without understanding also? 
Do ye not perceive, that whatso- 
ever thing from without entereth 
into the man, it cannot defile him ; 

19 Because it entereth not into 
his heart, but into the belly, and 
goeth out into the draught, purg- 
ing all meats? 

20 And he said, That which 
cometh out of the man, that de- 
fileth the man. 

21 For from within, out of the 
heart of men, proceed evil 
thoughts, adulteries, fornications, 
murders, 

22 Thefts, covetousness, wicked- 
ness, deceit, lasciviousness, an evil 
eye, blasphemy, pride, foolishness : 

23 All these evil things come 
from within, and defile the man. 

24 11 And from thence he arose, 
and went into the borders of Tyre 
and Sidon, and entered into an 
house, and would have no man 
know it: but he could not be hid. 

25 For a certain woman, whose EV. MARKOSlAUS, VII. 

nete; ir daug tiems lygiu. daiktij 
darote. 

14 Ir prisivadine.s pas savQ visus 
zmones, tare jiems: klausykite 
mane,s visi, ir ismanykite! 

15 Nei joks daiktas, is virsaus 
jeinasis j zmogu., negal jj necysta. 
daryti, bet iseinasis is jo, ji ne- 
cysta, daro. 

16 Jei kas tur ausiu. klausyti, tas 
te klauso. 

17 Ir kaip jis nuo zmoniu. ate jo 
i namus, klause ji jo mokitiniai 
apie ta, prilyginim^,. 

18 Ir jis sake jiems: argi ir jus 
tokie ne ismana. esate? ar dar ne 
ismanote, kad vislab, kas is vir- 
saus jeina j zmogij, ne gal ji ne- 
cysta. daryti? 

19 Nes ne jeiti j jo sirdj, bet j 
pilv^, ir iseiti per iseiga^ priliktajq, 
kuri iscystija visus jvalgymus. 

20 Ir jis sake: kas iseina is zmo- 
gaus, tai zmogij necysta. daro. 

21 Nes is vidaus, is sirdies zmo- 
gaus, iseiti piktos dumos, vencia- 
vonystes perzengimas, keksyste, 
razbajyste, 

22 Vagyste, godas, piktenybe, vy- 
lius, neviezlybyste, nelaba aki? r 
Dievo bluznijimas, didyste, n'is- 
mintis. 

23 Visi tie piktieji daiktai iseiti 
is vidaus, ir zmogij necystq, daro. 

24 Ir kelQsi paejo jis is cia | 
rubezius Tyraus ir Sidono, ir jeje.s 
j namus, ne norejo, kad tai kas 

, o tikt ne galejo pasisleptL 25 Nes moteriske, kurios duktele 30 ST. MARK, VII. 

young daughter had an unclean 
spirit, heard of him, and came and 
fell at his feet : 

26 The woman was a Greek, a 
Syrophenician by nation; and she 
besought him that he would cast 
forth the devil out of her 
daughter. 

27 But Jesus said unto her, Let 
the children first be filled : for it 
is not meet to take the children's 
bread, and to cast it unto the dogs. 

28 And she answered and said 
unto him, Yes, Lord : yet the dogs 
under the table eat of the chil- 
dren's crumbs. 

29 And he said unto her, For this 
Baying go thy way; the devil is 
gone out of thy daughter. 

30 And when she was come to 
her house, she found the devil 
gone out, and her daughter laid 
upon the bed. 

31 f And again, departing from 
the coasts of Tyre and Sidon, he 
came unto the sea of Galilee, 
through the midst of the coasts 
of Decapolis. 

32 And they bring unto him one 
that was deaf, and had an impedi- 
ment in his speech; and they 
beseech him to put his hand upon 
him. 

33 And he took him aside from 
the multitude, and put his fingers 
into his ears, and he spit, and 
touched his tongue; 

34 And looking up to heaven, he 
sighed, and saith unto him, Eph- 
phatha, that is, Be opened. 

35 And straightway his ears were 
opened, and the string of his 
tongue was loosed, and he spake 
plain. 

36 And he charged them that EV. MARKOSlAUS, VII. 

necysta, dvase, turejo, girdejusi 
apie ji, ate jo ir atsiklaupe pas jo 
kojas. 

26 (Ir ji buvo Grykiska mo- 
teriske is Syropenycios) ir meld6 
jo, kad velnia. isvarytn is jos 
dukters. 

27 Bet Jezus sakejai: tesisotina 
pirmiaus vaikai. Negrazus daiktaa 
yra, vaiku, duona. imti, ir sunims 
pamesti. 

28 Bet ji atsakydama tare jam: 
berods Viespatie, ale tikt ir suny- 
ciai eda po stalu nuo vaiku, tru- 
puciu,. 

29 Ir jis sake jai: to zodzio de- 
lei eik; velnias is tavo dukters 
isejo. 

30 Ir ji parejusi j savo namus, 
rado velnia. isejusj, ir dukteri be 
gulincia. patale. 

31 Ir jis vel iseje.s is nibeziq 
Tyraus ir Sidono, atejo pas mares 
Galileos, viduryje rubezin desim- 
ties 32 Ir atvede pas ji kurtini, nebylj 
esanti, ir melde jo, kad ranka. ant 
jo uzdetii. 33 Ir jis eme,s ji nuo zmoniij 
skyriu, jdejo pirstus j jo ausis, ir 
pakrutino jo liezuvj, 34 Ir paziureje,s dangun atsidu- 
sejo, ir tare jam: Epata! tai musit 
zodziu: atsiverk! 

35 Ir tuojaus atsivere jo ausys, 
ir rysys jo liezuvdo issiriso, ir 

^erai iskalbejo. 

36 Ir jis uzdraude jiems, idant EV. MARKOSIAUS, VII. VIII. 

tai niekam ne sakytu.. Ale juo 
labiaus jis uzdraude, juo daugiaua 
jie tai isplatino. 

37 Ir labai didei dyvijosi, saky- 
dami: jis vislab gerai padare, kur- 
tinius jis daro girdincius, ir ne- 
bylius kalbancius. ST. MARK, VII. VIII. 

they should tell no man : but the 
more he charged them, so much 
the more a great deal they pub- 
lished it; 

37 And were beyond measure as- 
tonished, saying, He hath done 
all things well : he maketh both 
the deaf to hear, and the dumb to 
speak. 

CHAPTER VIII. 

IN those days the multitude be- 
ing very great, and having 
nothing to eat, Jesus called his 
disciples unto him, and saith unto 
them, 

2 I have compassion on the 
multitude, because they have now 
been with me three days, and have 
nothing to eat : 

3 And if I send them away fast- 
ing to their own houses, they will 
faint by the way : for divers of 
them came from far. 

4 A.nd his disciples answered 
him, From whence can a man 
satisfy these men with bread here 
in the wilderness? 

5 And he asked them, How 
many loaves have ye? And they 
said, Seven. 

6 And he commanded the people 
to sit down on the ground : and he 
took the seven loaves, and gave 
thanks, and brake, and gave to his 
disciples to set before them; and 
they did set them before the 
people. 

7 And they had a few small 
fishes : and he blessed, and com- 
manded to set them also before 
them. 

S So they did eat, and were 8 Bet jie valge ir privalge, ir 

32 PERSKYRIMAS VIII. 

rrUJO/ES, kaip daug zmoniu. cia 
J_ buvo, ir ne turejo ko valgyti r 
pasivadine.s Jezus savo mokjtinius,. 
tare jiems: 

2 Gailiuos zmoniij; nes jau tris 
dienas pas man isbuvo, ir ne tur 
ko valgyti; 

3 Ir kad juos nuo save.s isalku- 
sius namon parleisciau, ant kelio 
apalptu,; nes keli is tolo buvo 
ateje.. 

4 Ir jo mokitiniai atsake jam: 
kur imsime duonos cionai pus- 
cioje, juos pasotinti? 

5 Ir jis ju, klause: kick duonos 
kepalu. turite? jie atsake: septynis. 

6 Ir jis liepe zmonems sestis ant 
zemes. Ir emQS tus septynis ke- 
palus, dekavoje.s lauze tus ir dave 
savo mokitiniams , kad jiems pa- 
detij. Ir jie padejo zmonems. 7 Ir turejo mazai zuvelin; ir 
kavoje.s liepe tas padalyti. ST. MARK, VIII. 

filled : and they took up of the 
broken meat that was left seven 
baskets. 

9 And they that had eaten were 
about four thousand : and he sent 
them away. 

10 U And straightway he entered 
into a ship with his disciples, and 
came into the parts of Dalma- 
nutha. 

11 And the Pharisees came forth, 
and began to question with him, 
seeking of him a sign from hea- 
ven, tempting him. 

12 And he sighed deeply in his 
spirit, and saith, Why doth this 
generation seek after a sign? 
verily I say unto you, There shall 
no sign be given unto this genera- 
tion. 

13 And he left them, and enter- 
ing into the ship again departed 
to the other side. 

14 11 Now the disciples had for- 
gotten to take bread, neither had 
they in the ship with them more 
than one loaf. 

15 And he charged them, saying, 
Take heed, beware of the leaven 
of the Pharisees, and of the leaven 
of Herod. 

16 And they reasoned among 
themselves, saying, It is because 
we have no bread. 

17 And when Jesus knew it, he 
saith unto them, Why reason ye, 
because ye have no bread? per- 
ceive ye not yet, neither under- 
stand? have ye your heart yet 
hardened? 

18 Having eyes, see ye not? and 
having ears, hear ye not? and do 
ye not remember? 

19 When I brake the five loaves 
among five thousand, how many EV. MARKOSIAUS, VIII. 

surinko likusiiy'u, trupuciu, septynis 
pintinius. 

9 Ir valgiusiiyu. buvo kokie ke- 
turi tukstanciai. Ir jis paleido juos 
nuo save_s. 

10 Ir tuojaus jzenge,s j laiva. su 
savo mokitiniais atejo i sal; Dal- 
manuta,. 

11 Ir Parizeusiai iseJQ pradejo 
su juomi klausinetisi, gunde ji, ir 
prase is jo zenklo is dangaus. 

12 Irjis atsidusejo savo dvaseje, 
ir tare: kogi jesko si gimme 
zenklo? is tiesos, as sakau jums: 
siai giminiai ne bus duotas nei 
joks zenklas. 

13 Ir palikQS juos, vel jzenge i 
laiva, ir perejo i antraja, 14 Ir jie buvo uzmirse, duonos 
drauge imtis, ir ne turejo dau- 
giaus pas save, laive, kaip tikt viena 
kepalq, duonos. 

15 Ir jis liepe jiems, tarydamas : 
dabokites ir saugokites raugo Pa- 
rizeusiq ir raugo Erodo. 

16 Ir jie seip ir taip mislydami, 
tare kits kitam: apie tai jis kalba, 
kad mes duonos ne turime. 

17 Ir Jezus, tai numanejg, sake 
jiems: kogi rupinates, duonos ne 
turedami ? ar dar nieko ne per- 
manote ir dar ne suprantate? ar 
dar turite uzkietejusia. sirdi sa- 
vyje? 

18 Turedami akin ne regite, ture- 
dami ausiii ne girdite, ir to ne 
atsimenate ? 

19 Kaip penkis kepalus lauziau 
penkiems tukstanciams, kiek cia 33 ST. MARK, VIII. 

baskets full of fragments took ye 
up? They say unto him, Twelve. 

20 And when the seven among 
four thousand, how many baskets 
full of fragments took ye up? And 
they said. Seven. 

21 And he said unto them, How 
is it that ye do not understand? 

22 11 And he cometh to Beth- 
saida; and they bring a blind 
man unto him, and besought him 
to touch him. 

23 And he took the blind man 
by the hand, and led him out of 
the town; and when he had spit 
on his eyes, and put his hands 
upon him, he asked him if he 
saw ought. 

24 And he looked up, and said, 
I see men as trees, walking. 

25 After that he put his hands 
again upon his eyes, and made 
him look up : and he was restored, 
and saw every man clearly. 

26 And he sent him away to his 
house, saying, Neither go into the 
town, nor tell it to any in the 
town. 

27 f And Jesus went out, and 
his disciples, into the towns of 
Caesarea Philippi : and by the way 
he asked his disciples, saying unto 
them , Whom do men say that I am ? 

28 And they answered, John the 
Baptist : but some sa?/,Elias; and 
others, One of the prophets. 

29 And he saith unto them, But 
whom say ye that I am? And 
Peter answereth and saith unto 
him, Thou art the Christ. 

30 And he charged them that 
they should tell no man of him. 

. 31 And he began to teach them, EV. MARKOSIAUS, VIII. 

pintiniii pripildete trupuciais? jie 
sake : dvylika. 

20 Bet kaip septynis kepalus lau- 
ziau keturiems tukstanciams, kiek 
cia pintiniu. pripildete trupuciais? 
Jie sake: septynis. 

21 Ir jis sake jiems: kaipogi 
nieko ne ismanote? 

22 Ir jam ate jus j Betsaida., at- 
vede pas jj akla., melsdami jo, kad 
jis jj pakrutintu.. 

23 Ir nutvere.s aklojo ranka., is- 
vede jj laukan is miestelio, ir 
spiove.s j jo akis, uzdejo savo ran- 
kas ant jo, ir klause jo, bau ka. 
regis? 

24 Ir jis pazvilgejo, ir tare: as 
matau zmones vaiksciojancius, lyg 
medzius mata.s. 

25 Potam jis vel uzdejo rankas 
ant jo akiu, ir vel liepe jam 
ziureti, ir jis pastojo regis, kad 
vislab galejo tikrai matyti. 

26 Ir jis parsiunte jj namon, 
tarydamas: ne eik j miestelj, ir 
tai nei vienam tame - ne pasakyk. 

27 Ir Jezus isejo su savo mo- 
kjtiniais j miestelius miesto Ce- 
sarios Pilipi. Ir keliaudamas 
klause savo mokitiniq, tarydamas 
jiems: ka.gi sako zmones mane, 
esantj? 

28 Jie atsake: sako, tave. esantj 
Jon% krikstytoji; kiti sako Eli- 
osiu, kiti prarakij viena^ esantj. 

29 Ir jis tare jiems: bet jus ka. 
sakote man^ esanti? tai Petras 
atsakydamas tare jam: tu esi 
Kristus. 

30 Ir jis uzdraude jiems, kad tai 
niekam ne sakytij. 

31 Ir pradejo juos mokjti: zmo- 34 ST. MARK, VIII. IX. 

that the Son of man must suffer 
many things, and be rejected of 
the elders, and of the chief priests, 
and scribes, and be killed, and 
after three days rise again. 

32 And he spake that saying 
openly. And Peter took him, and 
began to rebuke him. 

33 But when he had turned 
about and looked on his disciples, 
he rebuked .Peter, saying, Get thee 
behind me, Satan : for thou 
savourest not the things that be of 
God, but the things that be of men. 

34 11 And when he had called his 
people unto him with his disciples 
also, he said unto them, Whoso- 
ever will come after me, let him 
deny himself, and take up his 
cross, and follow me. 

35 For whosoever will save his 
life shall lose it; but whosoever 
shall lose his life for my sake and 
the gospel's, the same shall save it. 

36 For what shall it profit a 
man, if he shall gain the whole 
world, and lose his own soul? 

37 Or what shall a man give in 
exchange for his soul? 

38 Whosoever therefore shall be 
ashamed of me and of my words 
in this adulterous and sinful 
generation; of him also shall the 
Son of man be ashamed, when he 
cometh in the glory of his Father 
with the holy angels. 

CHAPTER IX. 

AND he said unto them, Verily 
I say unto you, That there 
be some of them that stand here, 
which shall not taste of death, till 
they have seen the kingdom of 
God come with power. 
2 H And after six days Jesus EV. MARKOSIAUS, VIII. IX. 

gaus sunus tur daug kenteti, ir 
atmestas buti vyresnhyn jr vyrian- 
siujn kunjgn ir rastemokjtuju,, ir 
uzmustas buti, ir po trijii dienu. 
keltis. 

32 Ir jis ta. zod} dr^siai ir atvirai, 
kalbejo. Ir Petras jj eme,s \ sali, 
pradejo jj drausti. 

33 Bet jis atsigre,ze,s paziurejo i 
savo mokjtinius, ir sudraude Petr^, 
tarydamas: atstok nuo manQS, tu 
setone; nes tu ne misliji tai, kas 
dieviska, bet kas zrnogiska yra. 

34 Ir prisivadine,s pas save, zmo- 
nes su savo mokitiniais, tare jiems: 
kas manQ nor sekti, te uzsiginie 
save.s, ir eniQs savo kryziij ant sa- 
ve.s, te sekie mane,. 

35 Nes kas savo gyvastj nor is"- 
laikyti, prapuldys ta.; ir kas savo 
gyvastj prapuldo del mane,s ir 
evangelios delei, ta. islaikys. 

36 Ka^ macytii zmogui, norint jis 
visa, svietg, nusipelnytu,, ir iskada. 
gautii aut savo dusios? 

37 Arba kq, gal zmogus duoti, 
kad sava dusiq, atvaduotij? 

38 Bet kursai mane,s ir mano 
zodziij gedisi tarp sios venciavo- 
nystQ perzengiancios ir griekingos 
gimines, to ir zrnogaus sunus 
gedesis, ateidamas sloveje savo 
Tevo su sventaisiais ansfielais. PERSKYRIMAS IX. 

IR jis sake jiems: is tiesos sakati 
jums: cia stov keli, tie ne ra- 
gaus smertj, iki matys karalyste, 
Dievo ateinanci^ su mace. 2 Ir po sesiij dienij em^s Jezus 35 ST. MARK, IX. 

taketh with him Peter, and James, 
and John, and leadeth them up 
into an high mountain apart by 
themselves : and he was trans- 
figured before them. 
3 And his raiment became shin- 
ing, exceeding white as snow; so 
as no fuller on earth can white 
them. 

4 And there appeared unto them 
Elias with Moses : and they were 
talking with Jesus. 

5 And Peter answered and said 
to Jesus, Master, it is good for us 
to be here : and let us make three 
tabernacles; one for thee, and one 
for Moses, and one for Elias. 

6 For he wist not what to say; 
for they were sore afraid. 

7 And there was a cloud that 
overshadowed them : and a voice 
came out of the cloud, saying, 
This is my beloved Son : hear him. 

8 And suddenly, when they had 
looked round about, they saw no 
man any more, save Jesus only 
with themselves. 

9 And as they came down from 
the mountain, he charged them 
that they should tell no man what 
things they had seen, till the Son 
of man were risen from the dead. 

10 And they kept that saying 
with themselves, questioning one 
with another what the rising from 
the dead should mean. 

11 11 And they asked him, say- 
ing, Why say the scribes that 
Elias must first come? 

12 And he answered and told 
them, Elias verily cometh first, 
and restoreth all things ; and how 
it is written of the Son of man, 
that he must suffer many things, 
and be set at nought. EV. MARKOSIAUS, IX. 

pas save, Petra., Jokuba. ir Jona., 
ir uzsivede^s juos ant auksto kalno 
skyriu vienus, persisviete po jn 
akiu.. 

. . 

3 Ir jo rubai pastojo skaistus ir 
labai balti, kaip sniegas, azatu_ ir 
nei vienas baltjtojis ant zemes ne 
gal taipo isbaltinti. 

4 Ir pasirode jiems Eliosius su 
Maizesiumi, ir susikalbejo su Je- 
zumi. 

5 Ir atsakydamas Petras tare Je- 
zui: Mokjtojau, ger cionai buti; 
pakurkim tris setras, tau viena,, 
Maizesiui viena., ir Eliosiui viena.. 

6 Bet jis ne zinojo, ka. kalba.s; 
nesa jie buvo persigande,. 

7 Ir atejo debesis: tos seselis uz- 
ejo ant ju.. Ir is debesies balsas 
atejo ir tare: tas yra mano mielasis 
sunns, to klausykite. 

8 Ir tuojaus po to jie apsizvalge 
aplinkui, ir ne mate nei vieno 
daugiaus, kaip tiktai viena. Jezu. 
pas save.. 

9 Bet jiems nueinant nuo kalno, 
uzdraude jiems Jezus, kad, ka. 
regeje., niekam ne sakytii, iki zmo- 
gaus Sunui is numirusiuju. prisi- 
kelus. 

10 Ir jie palaike ta. zod4 pas 
save, kits kito klausinedami tarp 
savQs: kasgi tai yra is numirusiujii 
prisikeltis. 

11 Ir jie klause jo, tarydami: 
juk rastemokjtieji sako, Eliosiij 
turintj pirma ateiti. 

12 Bet jis atsakydamas tare 
jiems: Eliosius tur tiesa pirma 
ateiti ir vislab vel sutaisyti. Prieg- 
tam zmogaus Sunus tur daug 
kenteti ir paniekintas buti, kaip 
ir parasyta yfa. 36 ST. MARK, IX. 

13 But I say unto you, That 
Elias is indeed come, and they 
have done unto him whatsoever 
they listed, as it is written of him. 

14 11 And when he came to his 
disciples, he saw a great multi- 
tude about them, and the scribes 
questioning with them. 

15 And straightway all the peo- 
ple, when they beheld him, were 
greatly amazed, and running to 
him saluted him. 

16 And he asked the scribes, 
What question ye with them? 

17 And one of the multitude an- 
swered and said, Master, I have 
brought unto thee my son, which 
hath a dumb spirit; 

18 And wheresoever he taketh 
him, he teareth him : and he 
foameth, and gnasheth with his 
teeth, and pineth away : and I 
spake to thy disciples that they 
should cast him out; and they 
could not. 

19 He answereth him, and saith, 
O faithless generation, how long 
shall I be with you? how long 
shall I suffer you? bring him unto 
me. 

20 And they brought him unto 
him : and when he saw him, 
straightway the spirit tare him ; 
and he fell on the ground, and 
wallowed foaming. 

21 And he asked his father, 
How long is it ago since this came 
unto him? And he said, Of a 
child. 

22 And ofttimes it hath cast him 
into the fire, and into the waters, 
to destroy him : but if thou canst 
do any thing, have compassion on 
us, and help us. 

23 Jesus said unto him, If thou EV. MARKOSIAUS, IX. 

13 Bet as sakau jams: Eliosius 
atejo, ir jie dare jam, ka. norejo, 
kaip apie ji parasyta yra. 

14 Ir ateJQS pas savo mokitinius, 
isvydo dide, daugybe, zmoniu. ap- 
link juos, ir rastemokitu., su jais 
pasiklausinejanciu.. 

15 Ir tuojaus visi zmones, ji 
isvyde., nusistebejo ir pribegQ pa- 
sveikino ji. 

16 Ir jis klause rastemokitu. jij: 
apie ka. pasiklausinejate su jaisr 1 

17 Bet viens is zmoniu. atsaky- 
damas tare: mokitojau, as savo 
sunu. atsivedziau pas tav, tas tur 
nekalbanciq, dvase,. 

18 Ir kur ji ji tik sugrieb, cia 
ji plesia, ir jis putoja ir griezia 

I dantimis ir dziusta. As kalbejau 
su tavo mokitiniais, kad jie ja. 
isvarytn, o jie ne gal. 19 Bet jis atsakydams tare jam: 
ak tu netikintiji gimme ! kaip ilgai 
pas jus busu, ir kaip ilgai jus 
pake.su? atveskite ji sen pas mane,. 

20 Ir jie atvede jj pas ji. " Ir 
tuojaus, kaip dvase ji isvydo, plese 
ji, ir jis parpuole ant zemes ir 
vartesi putodamas. 

21 Ir jis klause jo tevo: kaip 
seniai tai yra, kad jam tai tikosi? 
jis atsake: dar kudikeliui esant. 

22 Ir tankiai ji mete i ugni ir i 
vandeni, kad ji nuzavintn. Bet jei 
k^ gali, pasigailedamas musij, gel- 
bek mus. 23 Bet Jezus tare jam: kad tu 37 ST. MARK, IX. 

canst believe, all things are pos- 
sible to him that believeth. 

24 And straightway the father of 
the child cried out, and said with 
tears, Lord, I believe; help thou 
mine unbelief. 

25 When Jesus saw that the peo- 
ple came running together, he re- 
buked the foul spirit, saying unto 
him, Thou dumb and deaf spirit, 
I charge thee, come out of him, 
and enter no more into him. 

26 And the spirit cried, and rent 
him sore, and came out of him : 
and he was as one dead ; insomuch 
that many said, He is dead. 

27 But Jesus took him by the 
hand, and lifted him up; and he 
arose. 

28 And when he was come into 
the house, his disciples asked him 

Eriva^ely, Why could not we cast 
im out? 

29 And he said unto them, This 
kind can come forth by nothing, 
but by prayer and fasting. 

30 H And they departed thence, 
and passed through Galilee; and 
he would not that any man 
should know it. 

31 For he taught his disciples, 
and said unto them, The Son of 
man is delivered into the hands 
of men, and they shall kill him-, 
and after that he is killed, he shall 
rise the third day. 

32 But they understood not that 
saying, and were afraid to ask 
him. 

33 II And he came to Caper- 
naum : and being in the house he 
asked them, What was it that ye 
disputed among yourselves by the 
way? 

34 But they held their peace : EV. MARKOSIAUS, IX. 

galetumbei tiketi. Visi daikta* 
tikinciam yra galimi. 

24 Ir tuojaus saukdamas vaiko 
tevas su asaromis tare: tikiu f 
miels Viespatie, gelbek mano ne- 
tikejima.. 

25 Ogi regedamas Jezus zmones 
susibegant, apdraude necystaja, 
dvase,, tarydamas: tu nekalbantiji 
ir negirdintiji dvase, as tau prisa- 
kau, kad is jo iseitumbei, ir dau- 
giaus i ji ne ieitumbei. 

26 Tai ji sauke ir didei ji ple- 
susi, isejo. Ir jis lyg numir^s 
buvo, taip, kad daug ir sake: jis . 

27 Bet Jezus nutvere.s jo ranka^ 
attiese ji, ir jis kelesi. 

28 Ir jam namon parejus, klause 
ji jo mokitiniai skyriu: kodel mes 
J3 ne galejome isvaryti? 

29 Ir jis atsake: si veisle niekaip 
ne gal iseiti, kaip tikt per maldas 
ir pastnikavimus. 

30 Ir jie is cia salin atstoje,, ke- 
liavo per Galilea^ ir jis ne norejo, 
kad tai kas zinotu.. 

31 Bet jis mokino savo moki- 
tinius ir tare jiems: zmogaus Su- 
nus paduotas bus i zmoniii rankas, 
ir jie uzmus ji, ir uzmustas tre- 
cioje dienoje kelsis is numiru- 32 Ir jie to zodzio ne ismane ir 
bijojos, jo klausti. 

33 Ir jis atejo i Kapernaum%. Ir 
namieje budamas, klause ju.: apie 
kq,gi jus ant kelio tarp save,s kal- 
bejote? 34 Bet jie tylejo. Nesa jie tarp 38 ST. MARK, IX. 

for by the way they had disputed 
among themselves, who should be 
the greatest. 

35 And he sat down, and called 
the twelve, and saith unto them, 
If any man desire to be first, the 
same shall be last of all, and 
servant of all. 

36 And he took a child, and set 
him in the midst of them : and 
when he had taken him in hifi 
arms, he said unto them, 

37 Whosoever shall receive one 
of such children in my name, re- 
eeiveth me : and whosoever shall 
receive me, receiveth not me, but 
him that sent me. 

38 U And John answered him, 
saying, Master, we saw one cast- 
ing out devils in thy name, and 
he followeth not us : and we for- 
bad him, because he followeth not 
us. 

39 But Jesus said, Forbid him 
not : for there is no man which 
shall do a miracle in my name, 
that can lightly speak evil of me. 

40 For he that is not against us 
is on our part. 

41 For whosoever shall give you 
a cup of water to drink in my 
name, because ye belong to Chris I, 
verily I say unto you, he shall 
not lose his reward. 

42 And whosoever shall offend 
one of these little ones that be- 
lieve in me, it is better for him 
that a millstone were hanged 
about his Meek, and he were cast 
into the sea. 

43 And if thy hand offend thee, 
cut it off : it is better for thee to 
enter into life maimed, than EV. MARKOSIAUS, IX. 

save,s buvo ant kelio kalbeje,, kur- 
sai esas didziausiasis? 

35 Ir jis pasisede.s pasivadino 
anus dvylika ir tare jiems : jei kas 
nor pirmiausiasis buti, tas bus 
paskiausiasis uz visas, ir visit 
tarnas. 

36 Ir eme,s kudikelj pastate t.% 
tarp jn, ir apsikabine.s jj tare jiems : 37 Kas toki kudikelj mano var- 
dan priima, tas mane, priima; ir 
kas mane, priima, ne mane, priima, 
bet t% kursai mane, siunte,s. 

38 Bet Jonas atsake jam. taryda- 
mas: mokitojau, mes regejome vie- 
nq, tavo vardan velnius isvarantj, 
kursai mus ne seke; ir mes jam 
tai gyneme, todel, kad ne seke 
inus. 

39 Bet Jezus tare: ne ginkite 
jam; nes nei vieno niera, kursai 
darytij stebukla. mano vardan, ir 
gaiety tuojaus piktai apie mane, 
kalbeti. 

40 Kas ne pries mus yra, tas yra 
su mumis. 

41 Bet kas jus pagirdo vandens 
kupka mano vardan, del to, kad 
Kristaus este, is tiesos as jums 
sakau, ne pasiliks jam tai ne at- 
pildyta. 

42 Ir kas papiktina viena. siij 
maziijij, j mane, tikinciuju., tarn 
geriaus butij, kad jam girnij akmuo 
ant kaklo uzkabintas, ir jis i jures 

jmestas. 43 Bet jei tave. tavo ranka pikti- 
na, tai nukirsk j%. Geriaus tau yra, 
luosam jeiti j gyvata., ne kaip kad 39 ST. MARK, IX. X. 

having two hands to go into hell, 
into the fire that never shall be 
quenched : 

44 Where their worm dieth not, 
and the fire is not quenched. 

45 And if thy foot offend thee, 
cut it off : it is better for thee to 
enter halt into life, than having 
two feet to be cast into hell, into 
the fire that never shall be 
quenched : 

46 Where their worm dieth not, 
and the fire is not quenched. 

47 And if thine eye offend thee, 
pluck it out : it is better for thee 
to enter into the kingdom of God 
with one eye, than having two 
eyes to be cast into hell fire : 

48 Where their worm dieth not, 
and the fire is not quenched. 

49 For every one shall be salted 
with fire, and every sacrifice shall 
be salted with salt. 

50 Salt is good : but if the salt 
have lost his saltness, wherewith 
will ye season it? Have salt in 
yourselves, and have peace one 
with another. CHAPTER X. 

AND he arose from thence, and 
cometh into the coasts of 
Judaea by the farther side of Jor- 
dan : and the people resort unto 
him again; and, as he was wont, 
he taught them again. 

2 1f And the Pharisees came to 
him, and asked him, Is it lawful 
for a man to put away his wife? 
tempting him. 

3 And he answered and said unto 
them, What did Moses command 
you? EV. MARKOSIAUS, IX, X. 

tu, dvi ranki turedamas, jeitumbei 
i pekla., i amzinaja, 44 Kur ju, kirmele ne mirsta, ir 
jij ugnis ne uzgesta. 

45 Jei tavQ piktina tavo koja r 
nukirsk ja.. Geriaus tail yra, rai- 
sam ieiti i gyvata., ne kaip kad 
tu, abi koji turedamas, butumbei 
imestas i pekla., i amzinaja. 46 Kur ji; kirmele ne mirsta, ir 
jij ugnis ne uzgesta. 

47 Jei tavQ akis tavo piktina r 
atmesk ja, nuog save,s. Geriaus 
tau yra, su viena akia ieiti j Dieva 
karalyste., ne kaip tu, dvi aki ture- 
damas, imestas butumbei i pekloa 48 Kur ju, kirmele ne mirsta, ir 
jq ugnis ne uzgesta. 

49 "Vislab tur ugnimi sudyta buti r 
ir kiekviena apiera druska sudoma- 
yra. 

50 Druska gera yra; bet jei 
druska suruma. pameta, kuomi 
sudysime? turekite druskos sa- 
vipi, ir turekite pakajn tarp sa- 
ve.s. 

PERSKYRIMAS X. 

IR jis pasikele.s is ten, atejo | 
salis ydu. zemes anasal Jor- 
dano. Ir zmones vel pulkais ejo 
pas ji, ir jis pagal savo paproti 
vel juos mokino. 

2 Ir Parizeusiai atej pas j\ Y 
klause jo: bau vyrui vale esant, 
skirtis nuo savo pacios? Ir tuomi 
ji gunde. 

3 Bet jis atsakydamas tare: ka, 
jums Maizesius prisake? 40 ST. MARK, X. 

4 And they said, Moses suffered 
to write a bill of divorcement, and 
to put her away. 

5 And Jesus answered and said 
unto them, For the hardness of 
your heart he wrote you this pre- 
cept. 

6 But from the beginning of the 
creation God made them male and 
female. 

7 For this cause shall a man 
leave his father and mother, and 
cleave to his wife; 

8 And they twain shall be one 
flesh : so then they are no more 
twain, but one flesh. 

9 What therefore God hath 
joined together, let not man put 
asunder. 

10 And in the house his disciples 
asked him again of the same 
matter. 

11 And he saith unto them, Who- 
soever shall put away his wife, 
and marry another, committeth 
adultery against her. 

12 And if a woman shall put 
away her husband, and be mar- 
ried to another, she committeth 
adultery. 

13 11 And they brought young 
children to him, that he should 
touch them : and his disciples re- 
buked those that brought them. 

14 But when Jesus saw it, he 
was much displeased, and said 
unto them, Suffer the little chil- 
dren to come unto me, and forbid 
them not : for of such is the king- 
dom of God. 

15 Verily I say unto you, Who- 
soever shall not receive the king- 
dom of God as a little child, he 
shall not enter therein. 

16 And he took them up in his EV. MARKOSIAUS, X. 

4 Jie tare: Maizesius pavelijo 
parasyti atsiskyrimo gromata. ir 
skirtis nuo jos. 

5 Jezus atsakydamas tare jiems: 
del jusn sirdies kietumo jis jums 
t$ prisakyma^ parase. 

6 Ale is pradzios sutverimo Die- 
vas juodu sutvere vyra. bei moterj. 

7 Todel zmogus savo tev$ ir 
motyna, palike,s, prie savo moters 
glausis. 

8 Ir bus juodu vienas kunas. 
Taipogi juodu ne yra du, bet vienas 
kunas. 

9 Taigi, kq, Dievas suved^s, zmo- 
gus ne tur perskirti. 

10 Ir namieje vel klause ji jo 
mokitiniai apie tatai. 

11 Ir jis tare jiems: kurs skiriasi 
nuo savo pacios ir kitq, veda, tas 
perzengia venciavonyste, pries jq,. 

12 Ir jei moteriske skiriasi nuo 
savo vyro ir uz kito eiti, ta per- 
zengia savo venciavonyste,. 

13 Ir jie prinese kudikeliu. pas 
ji, kad juos pakrutintu.. Bet mo- 
kitiniai bare atnesanciuosius. 

14 Bet Jezus tai isvyde,s, pykte- 
rejo ir tare jiems: leiskite kudi- 
kelius pas mane, ateiti, ir ne draus- 
kite jiems ; nes tokin yra dangaus 
karalyste. 

15 Is tiesos sakau jums: jei kas 
dangaus karalyste, ne priims kaip 
kudikelis, tas ne ieis j j^. 

16 Ir jis juos apsikabine.s, bei 41 ST. MARK, X. 

arms, put his hands upon them, 
and blessed them. 

17 f And when he was gone forth 
into the way, there came one run- 
ning, and kneeled to him, and 
asked him, Good Master, what 
shall I do that I may inherit 
eternal life? 

18 And Jesus said unto him, 
Why callest thou me good? there 
is none good but one, that is, God. 

19 Thou knowest the command- 
ments, Do not commit adultery, 
Do not kill, Do not steal, Do not 
bear false witness, Defraud not, 
Honour thy father and mother. 

20 And he answered and said 
unto him, Master, all these have 
I observed from my youth. 

21 Then Jesus beholding him 
loved him, and said unto him, 
One thing thou lackest : go thy 
way, sell whatsoever thou hast, 
and give to the poor, and thou 
shalt have treasure in heaven : 
and come, take up the cross, and 
follow me. 

22 And he was sad at that say- 
ing, and went away grieved : for 
he had great possessions. 

23 K And Jesus looked round 
about, and saith unto his disciples, 
How hardly shall they that have 
riches enter into the kingdom of 
<3od! 

24 And the disciples were as- 
tonished at his words. But Jesus 
answereth again, and saith unto 
them, Children, how hard is it 
for them that trust in riches to 
nter into the kingdom of God 1 

25 It is easier for a camel to go EV. MARKOSIAUS, X. 

savo rankas ant ju uzdeje^s, perzeg- 
nojo juos. 

17 Ir jam isejus ant kelio, viens 
pirmabego, klaupesi jam ir klause 
jo: gers mokjtojau, kg, darysu, 
kad amzinaja, gyvat% j dalykus 
gauciau ? 

18 Bet Jezus tare jam: kodel tu 
mane, vadini geru? nei vien8 ne 
esti geras, kaip tiktai vienas 
Dievas. 

19 Juk zinai prisakymus: Ne per- 
zengk venciavonystes. Ne uzmusk. 
Ne vogk. Ne liudyk neteisaus liu- 
dymo. Nieko ne prigauk. Garbink 
savo teva. ir motyna,. 

20 Bet jis atsakydamas tare jam: 
Mokjtojau, vislab tai dariau is 
savo mazu. dienu.. 

21 Ir Jezus paziurej^s j ji, my- 
lejo jj ir sake jam: vieno dar tau 
reikia. Eik, parduok vislab, ka. 
turi, ir duok ubagams, tai skarbq, 
turesi danguje; ir ateje,s sek mane., 
imdamas kryziu. ant save_s. 22 Bet jis apsismutnije.s del tos 
kalbos, atstojo nuliude,s; nes jis 
daug lobiu. turejo. 

23 Ir Jezus apsizvalge.s tare savo 
mokitiniams: kaip sunkiai bago- 
tieji ieis j Dievo karalyste,! 24 Bet mokjtiniai nusigando jo 
kalbos delei. Bet Jezus vel at- 
sakydamas tare jiems: mieli vaikai, 
kaip ne pigu yra, nusitikintiem- 
siems ant savo bagotystes jeiti ; 
Dievo karalyste, ! 

25 Pigiaus yra verbludui pereiti 42 ST. MARK, X. 

through the eye of a needle, than 
for a rich man to enter into the 
kingdom of God. 

26 And they were astonished out 
of measure, saying among them- 
selves, Who then can be saved? 

27 And Jesus looking upon them 
saith, With men it is impossible, 
but not with God : for with God 
all things are possible. 

28 11 Then Peter began to say 
unto him, Lo, we have left all, 
and have followed thee. 

29 And Jesus answered and said, 
Verily I say unto you, There is no 
man that hath left house, or 
brethren, or sisters, or father, or 
mother, or wife, or children, or 
lands, for my sake, and the gos- 
pel's, 

30 But he shall receive an hun- 
dredfold now in this time, houses, 
and brethren, and sisters, and 
mothers, and children, and lands, 
with persecutions; and in the 
world to come eternal life. 

31 But many that are first shall 
be last; and the last first. 

32 11 And they were in the way 
going up to Jerusalem; and Jesus 
went before them : and they were 
amazed ; and as they followed , 
they were afraid. And he took 
again the twelve, and began to tell 
them what things should happen 
unto him, 

33 Saying, Behold, we go up to 
Jerusalem; and the Son of man 
shall be delivered unto the chief 
priests, and unto the scribes; and 
they shall condemn him to death, 
and shall deliver him to the Gen- 
tiles : 

34 And they shall mock him, EV. MARKOSIAUS, X. 

pro adatos ausj, ne kaip kokiam 
bagotam jeiti i Dievo karalyste,. 

26 Bet jie juo daugiaus nusigando 
ir kalbejo tarp save,s: kasgi tai gal 
isganytas pastoti? 

27 Bet Jezus j juos ziuredamas r 
tare: zmonems tai ne galima, bet 
ne Dievui ; nesa Dievui visi daiktai 
galimi. 

28 Tai sake jam Petras: stai r 
mes vislab palike, pasekeme tave.. 

29 Jezus atsakydamas tare: is 
tiesos sakau jums: ne yra nei 
vieno, jei jis paliktu, namus arba 
brolius arba seseris arba teva, arba 
motyn^ arba moterj arba vaikus 
arba laukus del mane,s ir del evan- 
gelios, 

30 Kurs ne jgytij simteropai, da- 
bar sime cese namus ir brolius 
ir seseris ir motynas ir vaikus 
ir laukus su persekinejimais, ir 
aname busianciame amzyje am- 
zynaja, gyvata.. 

31 Bet daug bus paskuciausieji T 
kurie yra pirmieji; irbus pirmieji T 
kurie yra paskuciausieji. 

32 Bet jie buvo ant kelio, uzei- 
dami j Jeruzale,; ir Jezus pirm ji{ 
ejo, ir jie nusigando, seke jj ir 
bijojos. Ir Jezus vel em$s anus 
dvylika pas save,, sake jiems, kas 
jam nusitiksi^: 33 Stai, mes einam aukstyn j 
Jeruzale,, ir zmogaus Sunus bus 
paduotas vyresniemsiems kunjgams 
ir rastemokitiemsiems, ir jie pra- 
sudys ji ant smerties ir isduos ji 
pagonams. 34 Tie ji apjuoks ir nuplaks ir 43 ST. MARK, X. 

and shall scourge him, and shall 
epit upon him, and shall kill him : 
and the third day he shall rise 
again. 

85 11 And James and John, the 
sons of Zebedee, come unto him, 
saying, Master, we would that 
thou shouldest do for us whatso- 
ever we shall desire. 

36 And he said unto them, What 
would ye that I should do for 
you? 

37 They said unto him, Grant 
unto us that we may sit, one on 
thy right hand, and the other on 
thy left hand, in thy glory. 

38 But Jesus said unto them, Ye 
know not what ye ask : can ye 
drink of the cup that I drink of? 
and be baptized with the baptism 
that I am baptized with? 

39 And they said unto him, We 
can. And Jesus said unto them, 
Ye shall indeed drink of the cup 
that I drink of; and with the bap- 
tism that I am baptized withal 
shall ye be baptized : 

40 But to sit on my right hand 
and on my left hand is not mine 
to give; but it shall be given to 
ilt cm for whom it is prepared. 

41 And when the ten heard it, 
they began to be much displeased 
with James and John. 

42 But Jesus called them to 
him, and saith unto them, Ye 
know that they which are ac- 
counted to rule over the Gentiles 
exercise lordship over them; and 
their great ones exercise authority 
upon them. 

43 But so shall it not be among 
you : but whosoever will be great EV. MAEKOSIAUS, X. 

apspiaudys ir uzmus, ir treciaja, 
diena, jis prisikelsis is numiru- 35 Tai atejo pas ji Jokubas ir 
Jonas, Zebedejaus sunudu, tary- 
damu: Mokjtojau, mudu noriva, 
kad mum darytumbei, ko tave.3 
prasysiva. 

36 Jisai tare jiemdviem: ko no- 
rita, kad jum daryciau? 

37 Juodu sake jam: duok mum- 
dviem sedeti, vienam po tavo de- 
sines, o antram po tavo kaires 
tavo sloveje. 

38 Ale Jezus tare jiemdviem: 
judu ne zinota, ko prasota. Argi 
galita gerti to kyliko, kuri as 
geriu, ir tuomi krikstu kriksty- 
dintis, kuriuomi as krikstijamas 
esmi? 

39 Juodu sake jam: galiva. Bet 
Jezus tare jiemdviem: kylikq, tiesa 
gersita, kurj as geriu, ir krikstu 
pakrikstytu busita, kuriuomi as 
krikstijamas esmi; 

40 Ale sedeti po mano desines 
ir po mano kaires, ne man puolasi 
jumdviem duoti, bet tiems, kuriems 
yra pagatavyta. 

41 Ir tai isgird anie desimt, 
pykterejo ant Jokubo ir Jono. 

42 Bet Jezus pasivadin^s juos, 
tare jiems: jus zinote, svietiskuo- 
sius kunjgaikscius viespataujancius, 
ir galinguosius tarp ju. macies 
turincius ; 43 Bet taipo ne tur buti tarp 
jijsu.; bet kurs nor didziu pastoti 44 ST. MARK, X. XI. 

among you, shall be your minis- 
ter : 

44 And whosoever of you will be 
the chiefest, shall be servant of 
all. 

45 For even the Son of man 
came not to be ministered unto, 
but to minister, and to give his 
life a ransom for many. 

46 H And they came to Jericho : 
and as he went out of Jericho 
with his disciples and a great 
number of people, blind Barti- 
maeus, the son of Timaeus, sat by 
the highway side begging. 

47 And when he heard that it 
was Jesus of Nazareth, he began 
to cry out, and say, Jesus, thou 
son of David, have mercy on me. 

48 And many charged him that 
he should hold his peace : but he 
cried the more a great deal, Thou 
son of David, have mercy on 
me. 

49 And Jesus stood still, and 
commanded him to be called. 
And they call the blind man, say- 
ing unto him, Be of good com- 
fort, rise; he calleth thee. 

50 And he, casting away his 
garment, rose, and came to Jesus. 

51 And Jesus answered and said 
unto him, What wilt thou that I 
should do unto thee? The blind 
man said unto him, Lord, that I 
might receive my sight. 

52 And Jesus said unto him, Go 
thy way; thy faith hath made 
thee whole. And immediately he 
received his sight, and followed 
Jesus in the way. 

CHAPTER XI. 

AND when they came nigh to 
Jerusalem, unto Bethphage EV. MARKOSIAUS, X. XL tasai bus HSi| tarp JU.SIJ 
tarnu ; 

44 Ir kas tarp jujsu. nor vyriau- 
siuoju buti, tas bus visij bernu. 

45 Nes ir zmogaus Sunus ne at- 
ejo, kad sau duoti^s sluzyti, bet 
kad jis sluzytij ir savo gyvastj 
duotu. atpirkimui uz daug. 

46 Ir jie ate jo ; Jerika.. Ir kaip 
is Jerikos ejo, jis ir jo mokitiniai 
ir dide zmoniu. daugybe, tai sedejo 
aklas, Bartimejus, Timejaus sunus, 
pakeleje ubagaudamas. 

47 Ir isgirde_s Jezu. Nazareniski 
cia esant], pradejo jis saukti ir 
tarti: Jezau, tu sunau Dovido, 
susimilkis mane,s! 

48 Ir daug jj draude, kad tyletij ; 
bet jis juo daugiaus sauke: Sunau 
Dovido, susimilkis mane,s! 49 Ir Jezus apsistoj^s liepe ji 
atvadinti; ir jie atvadino aklajj, 
sakydamijam: buk linksmas,kelkis r 
jis vadina tave.. 

50 Ir jis savo rubq- nuo savQs 
pamete, ir kele.si atejo pas Jezq. 

51 Ir Jezus atsakydamas tare 
jamui: ko nori, kad tau daryciau? 
AJklasis jam tare: Mokjtojau, kad 
regeciau. 

52 Bet Jezus sake jam: eik, tavo 
tikejimas tave, gelbejo ! Ir tuojaus 
jis galejo regeti ir seke jj ant 
kelio. 

PERSKYRIMAS XI. prisiartino pas Je- 
ir Betani^, IR kaip jie 
ruzal^, ST. MARK, XI. 

and Bethany, at the mount of 
Olives, he sendeth forth two' of 
his disciples, 

2 And saith unto them, Go your 
way into the village over against 
you : and as soon as ye be entered 
into it, ye shall find a colt tied, 
whereon never man sat; loose 
him, and bring him. 

3 And if any man say unto you, 
Why do ye this? say ye that the 
Lord hath need of him; and 
straightway he will send him 
hither. 

4 And they went their way, and 
found the colt tied by the door 
without in a place where two ways 
met ; and they loose him. 

5 And certain of them that stood 
there said unto them, What do 
ye, loosing the colt? 

6 And they said unto them even 
as Jesus had commanded : and 
-they let them go. 

7 And they brought the colt to 
Jesus, and cast their garments on 
him; and he sat upon him. 

8 And many spread their gar- 
ments in the way : and others cut 
down branches off the trees, and 
.strawed them in the way. 

9 And they that went before, and 
ihey that followed, cried, saying, 
Hosanna ; Blessed is he that 
-cometh in the name of the Lord : 

10 Blessed be the kingdom of our 
father David, that cometh in the 
name of the Lord : Hosanna in 
-the highest. 

11 And Jesus entered into Jeru- 
salem, and into the temple : and 
when he had looked round about 
upon all things, and now the 

-eventide was come, he went out 
Bethany with the twelve. EV. MARKOSIAUS, XL 

pas alyvu. kalna., nusiunte Jezus 
du savo 2 Ir tare jiemdviem: nueikita \ 
miesteli, jumdviem po akin esantj, 
ir tuojaus jejusiu, tenai rasita 
asilaiti prirista., ant kurio nieka- 
dos nei viens zmogus ne sedeje_s; 
atrisusiu ta. sen atveskita. 

3 Ir jei jumdviem kas sakytij: 
kam tai darota? tai sakykita: 
Viespats jo privalo; tai tuojaus ji 
sen atsiu.s. 

4 Juodu nuejusiu rado asilaiti 
prirista. prie durtj lauke, kur kelias 
skiriasi; ir atriso jj. 

5 Ir keli is anq, kurie ten sto- 
vejo, tare jiemdviem: ka. darota, 
asilaiti atrisdamu ? 

6 Bet juodu atsake jiems, kaip 
jiemdviem Jezaus jsakyta buvo; 
ir jie pavelijo tai. 

7 Ir atvedusiu asilaitj pas Jezi}, 
uzdejo ant jo savo rubus, ir jis 
uzsisedo ant to. 

8 Bet daug paklojo savo rubus 
ant kelio; kiti verbas kirto nuo 
medzhi, ir barste tas ant kelio. 

9 Ir kurie pirma ir paskui ejo, 
sauke sakydami: Oziana, paslo- 
vintas te esie, kursai ateiti vardan 
Viespaties. 

10 Paslovinta te esie karalyate 
musu. tevo Dovido, kuri ateiti 
vardan Viespaties ! Oziana auksty- 
beje! 

11 Ir Viespats jejo j Jeruzale, ir 
j baznycia., ir perziurejo vislab, ir 
vakare isejo jis j Betania, su anais 
dvylika. 46 ST. MARK, XI. 

12 11 And on the morrow, when 
they were come from Bethany, he 
was hungry : 

13 And seeing a fig tree afar off 
having leaves, he came, if haply 
he might find any thing thereon : 
and when he came to it, he found 
nothing but leaves; for the time 
of figs was not yet. 

14 And Jesus answered and said 
unto it, No man eat fruit of thee 
hereafter for ever. And his dis- 
ciples heard it. 

15 f And they come to Jerusa- 
lem : and Jesus went into the 
temple, and began to cast out them 
that sold and bought in the tem- 
ple, and overthrew the tables of 
the moneychangers, and the seats 
of them that sold doves; 

16 And would not suffer that any 
man should carry any vessel 
through the temple. 

17 And he taught, saying unto 
them, Is it not written, My house 
shall be called of all nations the 
house of prayer? but ye have 
made it a den of thieves. 

18 And the scribes and chief 
priests heard it, and sought how 
they might destroy him : for they 
feared him, because all the people 
was astonished at his doctrine. 

19 And when even was come, he 
went out of the city. 

20 11 And in the morning, as 
they passed by, they saw the fig 
tree dried up from the roots. 

21 And Peter calling to remem- 
brance saith unto him, Master, 
behold, the fig tree which thou 
cursedst is withered away. 

, 22 And Jesus answering saith 
unto them, Have faith in God. EV. MARKOSIAUS, XL 

12 Ir antraja. diena. jiems isejus 
is Betanios, buvo jis isalke.s. 

13 Ir pamate is tolo pygu metli r 
lapus turintj; tai jis priejo prie 
to, bau ka. ant jo rastu.. Ir prieje,s T 
nieko ne rado, kaip tikt vienus 
lapus; nesa dar ne buvo cesas 
pygoms buti. 

14 Ir atsakydamas Jezus tare 
jam: taigi nieks te ne valgo dau- 
giaus nuo tave,s nei jokio vaisiaus 
amzinai. Ir jo mokjtiniai tai gir- 
dejo. 

15 Ir jie atejo j Jeruzale.; ir Je- 
zus jeje,s j baznyciq, pradejo laukaii 
varyti parduodanciuosiusir perkan- 
ciuosius baznycioje; ir parverte 
stalus pinigmainiij, ir Jcreslus kar- 
velius parduodanciijjii; 

16 Ir ne perleido nei vienam, k% 
nesti per baznyci^. 

17 Ir jis mokino, sakydamas 
jiems: ar ne parasyta yra: mano> 
namai bus vadinami maldii namai 
visiems zmonems? bet jus pada- 
rete is jij razbaininkii duob^. 

18 Ir tai isgirde. rastemokitieji 
ir vyriausieji kunigai, jeskojo, kaip 
ji nuzudytu.. Bet bijojosijo; nesa 
visi zmones stebejosi jo pamokslo. 

] 9 Ir ant vakaro isejo jis laukaii 
is miesto. 

20 Ir ryto meta. praeidami, is- 
vydo jie pygu medj padziuyusi iki 
sakniij. 

21 Ir Petras atsimin^s to, sake 
jam: Mokjtojau, stai, pygn medis r 
kurj prakeikei, padziuv^s. 

22 Jezus atsakydamas tare jiems: 
tikekite i Diev^. ST. MARK, XI. 

23 For verily I say unto you, 
That whosoever shall say uuto this 
mountain, Be thou removed, and 
be thou cast into the sea; and 
shall not doubt in his heart, but 
shall believe that those things 
which he saith shall come to 
pass; he shall have whatsoever he 
saith. 

24 Therefore I say unto you, 
What things soever ye desire, 
when ye pray, believe that ye 
receive them, and ye shall have 
them. 

25 And when ye stand praying, 
forgive, if ye have ought against 
any : that your Father also which 
is in heaven may forgive you your 
trespasses. 

26 But if ye do not forgive, nei- 
ther will your Father which is in 
heaven forgive your trespasses. 

27 11 And they come again to 
Jerusalem : and as he was walking 
in the temple, there come to him 
the chief priests, and the scribes, 
and the elders, 

28 And say unto him, By what 
authority doest thou these things? 
and who gave thee this authority 
to do these things? 

29 And Jesus answered and said 
unto them, I will also ask of you 
one question, and answer me, and 
I will tell you by what authority 
I do these things. 

30 The baptism of John, was it 
from heaven, or of men? answer 
me. 

31 And they reasoned with them- 
selves, saying, If we shall say, 
From heaven; he will say, Why 
then did ye not believe him? 

32 But if we shall say, Of men; 
they feared the people : for all EV. MARKOSIAUS, XI. 

23 Is tiesos sakau jums: kas 
siam kalnui sakytij: pasikelk ir 
isiversk j jures, ir ne abejotij savo 
sirdyje, bet tiketij, nusiduosiant, ka. 
jis sako, tai nusiduos jam tai, ka. 
jis sako. 24 Togidel sakau jums: vislab 
kg, jus meldziate savo inaldoje, 
tikt tikekite, gausia,, tai bus jums. 

25 Ir kad stovite melsdamiesi, 
tai atleiskite, jei ka, turite pries 
kita., kad ir ju.su. Tevas danguje 
jums atleistii just} nusidejimus. 

26 Bet jei jus ne atleisite, tai ir 
jusu. Tevas danguje.sis jums ne 
atleis jiisij nusidejimus. 

27 Ir jie vel atejo j Jeruzale.. Ir 
jam j baznycia. jejus, atejo pas ][ 
vyriausieji kunjgai ir rastemokj- 
tieji ir vyresnieji, 

28 Ir tare jam: kokioje macieje 
tu tai darai? ir kas tau sita. macj 
dave, kad tai darytumbei? 

29 Bet Jezus atsakydamas tar$ 
jiems: ir as paklausu jus viene 
zodj; atsakykite man, tai jums 
sakysu, kokioje macieje as tai 
darau. 

30 Jono krikstas, ar tas is dan- 
gaus buvo, ar is zmoniij? atsaky- 
kite man! 

31 Ir jie dumojo savyje tarydami: 
jei sakome, ji is dangaus buvusj, 
tai jis sakys: kodelgi jus jam ne 
vierijote? 

32 Bet jei sakome, ji is zmoniit 
buvusj, tai zmoniu, bijomes; nesa 48 ST. MARK, XI. XII. 

vnen counted John, that he was a 
prophet indeed. 

33 And they answered and said 
unto Jesus, We cannot tell. And 
Jesus answering saith unto them, 
Neither do I tell you by what 
authority I do these things. 

CHAPTER XII. 

AND he began to speak unlo 
them by parables. A cer- 
tain man planted a vineyard, and 
set an hedge about it, and digged 
<i place for the winefat, and built 
a tower, and let it out te hus- 
bandmen, and went into a far 
country. 

2 And at the season he sent to 
the husbandmen a servant, that he 
might receive from the husband- 
men of the fruit of the vineyard. 

3 And they caught him, and beat 
him, and sent him awr<,y empty. 

4 And again he sent unto them 
another servant; and at him they 
cast stones, and wounded him in 
the head, and sent him away 
shamefully handled. 

5 And again he sent another; 
and him they killed, and many 
others; beating some, and killing 
some. 

6 Having yet therefore one son, 
his weltbeloved , he sent him also 
last unto them, saying, They will 
reverence my son. 

7 But those husbandmen said 
among themselves, This is the 
heir; come, let us kill him, and 
the inheritance shall be our's. 

8 And they took him, and killed 
him, and cast him out of the 
vineyard. EV. MARKOSIAUS, XL XII. 

visi laike Jona. per tikra. 
praraka,. 

33 Ir atsakydami tare Jezui: me- 
to ne zinome. Ir Jezus atsakys 
damas tare jiems: tai ir as jums 
ne sakau, kokioje macieje as tai 
darau. 

PERSKYRIMAS XII. 

IR jis pradejo jiems per prilygi- 
nimus kalbeti: zmogus sodino 
vynycia., ir ta, aptvere tvora, ir is- 
kase vyno spaustuve,, ir pabuda- 
vojo kora^ ir parsamd^s t% vyny- 
cininkams, i svetima. zeme, iske- 
liavo. 

2 Ir nusiunte viena. tarna., ceaui 
atejus, pas vynycininkus, kad jis 
nuog" vynycminkii imtu, vynycios 
vaisiij. 

3 Bet jie nutvere jj, nuplake jj 
ir ji tuscia. nuog savQs paleido. 

4 Ir vel nusiunte jis pas juos 
kit^ tarnq,; to galvq, jie akmenimis 
sukule, ir apgedintq, paleido nuo 
savers. 

5 Ir vel jisai nusiunte kit%; t^ 
jie uzmuse, ir daug kitij, kitus jie 
nuplake, kitus nuzavino. 

6 Tai jis turedamas vicvien^ 
sunq, kurs jo mylimas buvo, t^ jis 
paskiaus nusiunte taipojaupas juos, 
sakydamas: jie bijosis mano su- 
naus. 

7 Bet tie vynycininkai susikal- 
bejo: tai tevonis; eikim ir uzmus- 
kim jj, tai musu. bus teviske. 

8 Ir jie em ji uzmuse ir laukan 
ismete is vynycios. 49 ST. MARK, XII. 

9 What shall therefore the lord 
of the vineyard do? he will come 
and destroy the husbandmen, and 
will give the vineyard unto others. 

10 And have ye not read this 
scripture; The stone which the 
builders rejected is become the 
head of the corner : 

11 This was the Lord's doing, 
and it is marvellous in our eyes? 

12 And they sought to lay hold 
on him, but feared the people : for 
they knew that he had spoken the 
parable against them : and they 
left him, and went their way. 

13 f And they send unto him 
certain of the Pharisees and of the 
Herodians, to catch him in his 
words. 

14 And when they were come, 
they say unto him, Master, we 
know that thou art true, and 
carest for no man : for thou re- 
gardest not the person of men, but 
teachest the way of God in truth : 
Is it lawful to give tribute to 
Caesar, or not? 

15 Shall we give, or shall we not 
give? But he, knowing their 
hypocrisy, said unto them, Why 
tempt ye me? bring me a penny, 
that I may see it. 

16 And they brought it. And ho 
saith unto them, Whose is this 
image and superscription? And 
they said unto him, Caesar's. 

17 And Jesus answering said 
unto them, Render to Caesar the 
things that are Caesar's, and to 
Gpd the things that are God's. 
And .they marvelled at him. 

18 U Then come unto him the 
Sadducees, which say there is no 
resurrection; and they asked him, 
saying, EV. MARKOSIAUS, XII. 

9 Ka.gi ponas tos vynycios darys? 
jisai ateje,s nuzudys tus vynycinin- 
kus, ir vynycia. kitiems duos. 

10 Ar ne skaitete ir sita, raster 
Akmuo, kuri budavonininkai at- 
mete, tas kampiniu akmenimi pa- 
stojo? 

11 Xuog Viespaties tai tikosi, ir 
dyvas yra musu, akyse. 

12 Ir jie jeskojo, kaip ji sugautu, 
(o taciau zmoniu, bijojosi,) nesa jie 
suprato, jj tus prilyginimus ant 
ju, kalbejusi; ir jj palike,, atstojo. 

13 IK jie nusiunte pas ji kelis is 
Parizeusiii ir Erodo tarnvj, kad ji 
sugautij kalboje. 

14 Ir jie atej tare jam: Mokj- 
tojau, zinome, tave, teisu esantj T 
ir nei vieno ne atbojantj, nesa tu 
ne veizdi nei siokio, nei tokio 
zmogaus, bet kelia,, Dievo teisiai 
mokini. Ar vert, cyze, duoti cieco- 
riui, ar ne? ar jam duosim, ar 
ne duosim? 

15 Bet jis suprate,s ju, veidmai- 
nyst^, tare jiems: kam man? gun- 
dote? atneskite man grasj, kad j; 
matyciau. 

16 Ir jie atnese jam. Tai jis 
tare: kieno tai abrozas ir uzrasas? 
anie jam sake: ciecoriaus. 

17 Tai atsakydamas Jezus tare 
jiems: taigi duokite ciecoriui, kas 
ciecoriaus, ir Dievui, kas Dieva 
yra. Ir jie dyvijosi jo. 

18 Tai ate jo pas jj Saduceusiai, 
(kurie sako, ne esant prisikelimo 
is numirusiuju,,) tie ji klause, saky- 
dami : 50 ST. MARK, XII. 

19 Master, Moses wrote unto us, 
If a man's brother die, and leave 
his wife behind him, and leave no 
children, that his brother should 
take his wife, and raise up seed 
unto his brother. 

20 Now there were seven breth- 
ren : and the first took a wife, 
and dying left no seed. 

21 And the second took her, and 
-died, neither left he any seed : 
and the third likewise. 

22 And the seven had her, and 
left no seed : last of all the woman 
died also. 

23 In the resurrection therefore, 
when they shall rise, whose wife 
shall she be of them? for the 
seven had her to wife. 

24 And Jesus answering said 
unto them, Do ye not therefore 
err, because ye know not the 
scriptures, neither the power of 
<3od? 

25 For when they shall rise from 
the dead, they neither marry, nor 
are given in marriage; but are as 
the angels which are in heaven. 

26 And as touching the dead, 
that they rise : have ye not read 
in the book of Moses, how in the 
bush God spake unto him, saying, 
I am the God of Abraham, and 
the God of Isaac, and the God of 
Jacob? 

27 He is not the God of the 
dead, but the God of the living : 
ye therefore do greatly err. 

28 If And one of the scribes 
came, and having heard them 
reasoning together, and perceiving 
that he had answered them well, 
asked him, Which is the first com- 
mandment of all? EV. MAEK08IAUS, XII. 

19 Mokjtojau, Maizesius mums 
parase: jei kieno brolis numirda- 
mas paliekti moterj, ir ne paliekti. 
vaikii, kad tai jo brolis paimtu. jo 
pacia., ir savo broliui seklos paga- 
mintu.. 

20 Bet dabar septyni broliai yra 
buvQ. Pirmasis erne moterj: tasai 
mirdamas ne paliko vaikij. 

21 Ir antrasis ja. paem^s pasi- 
mire, o ir tas taipojau ne paliko 
vaiku.. Taipojau ir treciasis. 

22 Ir ta, paeme visi septyni, ir 
ne paliko vaikij. Galiausiai po 
visi} numire ir ta moteriske. 

23 Taigi prisikelime is numiru- 
siujn, kad jie kelsis, kurio ji bus 
pati is tij? nesa septyni j% per 
pacia. turejo. 

24 Tai atsakydamas Jezus tare 
jiems: ar ne taipo? jus klajojate, 
todel, kad nieko ne zinote, nei 
apie rast^, nei apie maci Dievo. 

25 Kad jie is numirusiuju. kelsis, 
tai jie nei ves, nei tekes, bet jie 
yra kaip angielai clanguje. 

26 Bet apie numirusiuosius, juos 
prisikelsiant, ar ne skaitete kny- 
gose Maizesiaus, pas kruma., kaip 
jam Dievas kalbejo ir tare: As 
esmi Dievas Abraomo, ir Dievas 
Izaoko, ir Dievas Jokubo. 

27 Dievas ne numirusiujii, bet 
gyvuJH Dievas. Togidel jus labai 
klajojate. 

28 Ir prieJQS j; vienas is raste- 
mokjtujii, kursai jij jsiklausQS 
buvo, kaip jie tarp save,s klausi- 
nejosi, regedamas, kaip jis jiems 
mandagiai atsake^s buvo, klause jo- 
kurs yra visu, vyriausysis prisa: 
kymas ? 51 ST. MARK, XII. 

29 And Jesus answered him, 
The first of all the command- 
ments is, Hear, O Israel; The 
Lord our God is one Lord : 

30 And thou shalt love the Lord 
thy God with all thy heart, and 
with all thy soul, and with all thy 
mind, and with all thy strength : 
this is the first commandment. 

3.1 And the second is like, 
namely this, Thou shalt love thy 
neighbour as thyself. There is 
none other commandment greater 
than these. 

32 And the scribe said unto him, 
Well, Master, thou hast said the 
truth : for there is one God ; and 
there is none other but he : 

33 And to love him with all the 
heart, and with all the under- 
standing, and with all the soul, 
and with all the strength, and to 
love his neighbour as himself, is 
more than all whole burnt offer- 
ings and sacrifices. 

34 And when Jesus saw that he 
answered discreetly, he said unto 
him, Thou art not far from the 
kingdom of God. And no man 
after that durst ask him any ques- 
tion. 

35 11 And Jesus answered and 
said, while he taught in the 
temple, How say the scribes that 
Christ is the Son of David? 

.36 For David himself said by the 
Holy Ghost, The LORD said to my 
Lord, Sit thou on my right hand, 
till I make thine enemies thy foot- 
stool. 

37 David therefore himself call- 
eth him Lord; and whence is he 
then his son? And the common 
people heard him gladly. EV. MARKOSIAUS, XII. 

29 Bet Jezus atsake jam: vyriau- 
sysis prisakymas is visu. prisa- 
kymu. tas yra: klausyk Izrael, Vies- 
pats, inusu. Dievas, yra viejias 
vienatijis Dievas; 

30 Ir mylek Dieva., savo Vies- 
patj, is visos sirdies, is visos du- 
sios, is viso umo, ir is visos savo 
sylos; tai yra vyriausysis prisa- 
kymas. 

31 Ir antrasis tamui yra lygus: 
mylek savo artym^, kaip pats save., 
Niera nei jokio kito didesnio pri- 
sakymo per situs. 

32 Ir rastemokjtasis tare jam: 
Mokitojau, is tiesos gerai atsakei; 
nesa vienas Dievas yra, ir niera 
kito per ji. 

33 Ir ta. myleti is visos sirdies r 
is viso umo, is visos dusios, ir is 
visos sylos, ir myleti savo artyma, 
kaip save, patj, tai daugiaus yra 
uz visas deginimo apieras ir uz 
visas apieras. 

34 Bet Jezus regedamas, ana. is- 
mintingai atsakiusj, tare jam: tu 
ne toli esi nuog Dievo karalystes. 
Ir nei vienas ne drjso, jo toliaus 
klausti. 

35 Ir Jezus atsakydamas tare, 
mokindamas baznycioje : kaipo sako 
rastemokjtieji, Kristu. esantj Do- 
vido sunu_? 

36 Bet jis, Dovidas, per sven- 
tajq, DvasQ sako: Viespats sake 
mano Yiespaciui: seskis po mano 
desines, koliai padesu tavo neprie- 
telius suoleliu tavo kojij. 

37 (5ia juk Dovidas jj vadina 
savo Viespatimi, kaipogi tai jis yra 
jo sunus? Ir daug zmoniij mielai 
jo klausesi. 52 ST. MARK, XII. XIII. EV. MARKOSIAUS, XII. XIII. 

38 Ir jis mokindamas juos, tare 
jiems: saugokites nuog rastemo- 
kjtijjij, kurie ilgus rubus devia, 
ir mielai ant turgaus sveikindi- 
nasi, 

39 Ir meilija sedeti vyriausiose 
vietose mokyklose, ir uz stalo 
cesnyse ; 

40 Jie praryja nasliu. namus ir 
sakosi, ilgas maldas meldziantis. 
Tiems bus juo didesnis prazudy- 38 f And he said unto them in 
his doctrine, Beware of the scribes, 
which love to go in long clothing, 
and love salutations in the 
marketplaces, 

39 And the chief seats in the 
synagogues, and the uppermost 
rooms at feasts : 

40 Which devour widows' houses, 
and for a pretence make long 
prayers : these shall receive greater 
damnation. 

41 II And Jesus sat over against 
the treasury, and beheld how the 
people cast money into the trea- 
sury : and many that were rich 
cast in much. 

42 And there came a certain 
poor widow, and she threw in two 
mites, which make a farthing. 

43 And he called unto him his 
disciples, and saith unto them, 
Verily I say unto you, That this 
poor widow hath cast more in, 
than all they which have cast into 
the treasury : 

44 For all they did cast in of 
their abundance; but she of her 
want did cast in all that she had, 
even all her living. 

CHAPTER XIII. 

AND as he went out of the tem- 
ple, one of his disciples saith 
unto him, Master, see what man- 
ner of stones and what buildings 
are here! 

2 And Jesus answering said unto 
him, Seest thou these great build- 
ings? there shall not be left one 
stone upon another, that shall not 
bf thrown down. 

3 And as he sat upon the mount 
of Olives over against the temple, 41 Ir Jezus pasisede^s ties bazny- 
cios skrynia regejo, kaipo zmones 
pmjgij jdejo j baznycios skrynia.. 
Ir daug bagotu. daug jdejo. 

42 Ir ate j usi viena nasle varg- 
diene, jdejo du juodikiu; tuodu 
padaro viena. pmjgeli. 

43 Ir jis pasivadine.s savo mokj- 
tinius, tare jiems: is tiesos sakau 
jums, si vargingoji nasle daugiaus 
jdejo j baznycios skrynia, uz visus, 
kurie jdejo. 

44 Nesa jie visi jdejo nuog savo 
apstumo, ale si nuog savo ubagy- 
stes, vislab, ka, turejo, visa, savo 
islaikyma., jdejo. 

PERSKYRIMAS XIII. 

IR jam iseinant is baznycios, 
sake jam vienas jo mokjtiniit: 
Mokjtojau, veizdek, kokie tai ak- 
mens ir kokia tai budavone yra! 

2 Ir Jezus atsakydamas tare jam: 
begu matai sita, visq, did buda- 
vone,? nei akmuo ant akmens ne 
pasiliks ne sugriautas. 3 Ir sedint jamui ant 
kalno ties baznycia, klause jj sky 53 ST. MARK, XIII. 

Peter and James and John and 
Andrew asked him privately, 

4 Tell us, when shall these things 
be? and what shall be the sign 
when all these things shall be 
fulfilled? 

5 And Jesus answering them 
began to say, Take heed lest any 
man deceive you : 

6 For many shall come in my 
name, saying, I am Christ; and 
shall deceive many. 

7 And when ye shall hear of 
wars and rumours of wars, be ye 
not troubled : for such things 
must needs be; but the end shall 
not be yet. 

8 For nation shall rise against 
nation, and kingdom against king- 
dom : and there shall be earth- 
quakes in divers places, and there 
shall be famines and troubles : 
these are the beginnings of sor- 
rows. 

9 If But take heed to yourselves : 
for they shall deliver you up to 
jcouncils: and in the synagogues 
ye shall be beaten : and ye shall 
be brought before rulers and kings 
for my sake, for a testimony 
against them. 

10 And the gospel must first be 
published among all nations. 

11 But when they shall lead t/cm, 
and deliver you up, take no 
thought beforehand what ye shall 
speak, neither do ye premeditate : 
but whatsoever shall be given you 
in that hour, that speak ye : for it 
is not ye that speak, but the Holy 
Ghost. 

12 Now the brother shall betray 
the brother to death, and the EV. MARKOSIAUS, XIII. 

riu Petras ir Jokubas ir Jonas ir 
Endrejus: 

4 Pasakyk mums, kada tai bus? 
ir koks bus zenklas, kada tai vi- 
slab tures nusiduoti? 

5 Jezus atsakydamas jiems, pra- 
dejo sakyti: dabokites, kad jus ne 
kas suklastuotij ! 

6 Nesa daug ateis mano vardan, 
sakydami : as esmi Kristus ; ir dau- 
guma. suklastuos. 

7 Bet kad jus isgirsite karus ir 
sauksmus apie karus, tai nesibijo- 
kite; nes taip tur buti. Bet dar 
ne yra galas. 

8 Sukils zmones pries zmones, 
ir karalyste pries karalyste,, ir bus 
zemes drebejimai sen ir ten, ir bus 
badai ir isga.sciai. Tai bedos yra 
pradzia. 9 Bet jus saugokites! Nesa jus 
paduos rotai ir mokykloms, ir jus 
turite buti plakti, ir pas kunj- 
gaikscius bei karalius turite buti 
vesti del mane^s, liudymui ant ju.. 10 Ir Evangelia tur pirma apsa- 
kyta buti tarp visij zmoniu. gi- 11 Taigi, kad jie jus ves ir pa- 
duos, tai nesirupjkites, ka, jums 
reikia kalbeti, nei pirma apsimis- 
lykites; bet kas jums ta. pacia. 
adyna, bus duota, tai kalbekite; 
nes ne jus este, kurie kalbate, bet 
sventoji Dvase. 12 Bet brolis paduos brolj ant 
smerties, ir tevas sunij, ir vaikai 54 ST. MARK, XIII. 

father the son; and children shall 
rise up against their parents, and 
shall cause them to be put to 
death. 

13 And ye shall be hated of all 
men for my name's sake : but he 
that shall endure unto the end, 
the same shall be saved. 

14 f But when ye shall see the 
abomination of desolation, spoken 
of by Daniel the prophet, standing 
where it ought not, (let him that 
readeth understand,) then let 
them that be in Judeea flee to the 
mountains : 

15 And let him that is on the 
housetop not go down into the 
house, neither enter therein, to 
take any thing out of his house : 

16 And let him that is in the 
field not turn back again for to 
take up his garment. 

17 But woe to them that are with 
child, and to them that give suck 
in those days ! 

18 And pray ye that your flight 
be not in the winter. 

19 For in those days shall be 
affliction, such as was not from 
the beginning of the creation 
which God created unto this time, 
neither shall be. 

20 And except that the Lord had 
shortened those days, no flesh 
should be saved : but for the 
elect's sake, whom he hath chosen, 
he hath shortened the days. 

21 And then if any man shall say 
to you, Lo, here is Christ; or, lo, 
he is there; believe him not : 

22 For false Christs and false 
prophets shall rise, and shall shew 
signs and wonders, to seduce, if 
it were possible, even the elect. EV. MARKOSlAUS, XIII. 

pasikels pries gimdytojus, ir padea 
juos uzmusti. 13 Ir busite ne apkenciami visit 
del mano vardo. Bet kas istrivoa 
iki galo, tas bus isganytas. 

14 Bet kad isvysite ispustijimo 
biaurybe., apsakytaja. per praraka. 
Dangiela., stovinci% vietoje, kur 
ne pareitis, (tai skaitq,sis te isma- 
no,) tad, jei kas Judeoje yra, te 
bega ant kalnu.; 

15 Ir jei kas ant stogo yra, tas 
te ne nukopa i but^,, ir te ne jeina, 
ka. gabentis is savo namu.. 

16 Ir kas ant lauko yra, tas te 
ne grjsta atgalios, savo rubu. imtis. 

17 Bet beda nescioms ir zindan- 
cioms tuo cesu. 

18 Bet melskite, kad jums ne 
tektii begti ziemoje. 

19 Nes bus tose dienose tokie vargai 
kokie iksioliai nei bute ne buvo nuog 
pradzios sutverimii, kurius Dievas 
autvere,s, ir kokiu. nei bute ne bus. 

20 Ir jei Vie spats tas dienas ne 
butii patrumpinQS, tai nei vienas 
zmogus ne pastotu. isganytas; bet 
del isrinktuju., kurius jis issirinko, 
jis patrumpino tas dienas. 

21 Jeigu tada kas jums tars : stai, 
cia yra Kristus, stai, tenai yra; tai 
ne vierykite. 

22 Nesa pasikelsis netikri Kristus 
ir netikri prarakai, dara. zenklu, ir 
stebuklu., aza isvadziotu,, jei galima, 
ir isrinktuosius. 55 ST. MARK, XIII. 

23 But take ye heed : behold, I 
have foretold you all things. 

24 f But in those days, after that 
tribulation, the sun shall be dark- 
ened, and the moon shall not give 
her light, 

25 And the stars of heaven shall 
fall, and the powers that are in 
heaven shall be shaken. 

26 And then shall they see the 
Son of man coming in the clouds 
with great power and glory. 

27 And then shall he send his 
angels, and shall gather together 
his elect from the four winds, 
from the uttermost part of the 
earth to the uttermost part of 
heaven. 

28 Now learn a parable of the fig 
tree; When her branch is yet ten- 
der, and putteth forth leaves, ye 
know that summer is near : 

29 So ye in like manner, when 
ye shall see these things come to 
pass, know that it is nigh, even 
at the doors. 

30 Verily I say unto you, that 
this generation shall not pass, till 
all these things be done. 

31 Heaven and earth shall pass 
away : but my words shall not 
pass away. 

32 f But of that day and that 
hour knoweth no man, no, not the 
angels which are in heaven, 
neither the Son, but the Father. 

33 Take ye heed, watch and 
pray : for ye know not when the 
time is. 

34 For the Son of man is as a 
man taking a far journey, who left 
his house, and gave authority to 
his servants, and to every man 
his work, and commanded the 
porter to watch. EV. MARKOSIAUS, XIII. 

23 Bet jus saugokites! Stai, as 
vislab juxns pinna pasakiau. 

24 Bet tame cese po to vargo 
saule ir menuo savo sviesyb^ pa- 
mes; 

25 Ir zvaigzdes nuog dangaus. 
puls, ir dangaus tvirtybes judisis. 

26 Ir tad jie isvys zmogaus Sunu. 
ateinantj debesyse, su dide stiprybe 
ir .slove. 

27 Ir tada jis siijs savo angielus,. 
ir surinks savo isrmktuosius nuog 
keturiij vejii, nuog zemes krasto r 
iki krasto dangaus. 28 Nuog pygn medzio 
prilyginimq,: jo sakoms jau sprog- 
stant ir lapams atsirandant, numa- 
note, vasar^ artinantis. 

29 Taipo ir jus, matydami tai 
nusiduodant, zinokite, tai arti ua 
duru. esant. 

30 Is tiesos sakau jums: ne su- 
gais ta gimme, iki tarn visam nusi- 
duodant. 

31 Dangus ir zeme sugais; bet 
mano zodziai ne sugais. 

32 Bet ta. diena. ir adyna. nezino 
nieks, nei angielai danguje, nei 
Sunus, bet tiktai vienas Tevas. 

33 Dabokites, budekite ir melski- 
tes ; nesa ne zinote, kada tas cesas 
yra. 

34 Lygiai kaip zmogus, kurs toll 
keliaudamas, paliko savo namus r 
ir val dave savo bernams, koznam 
jo darb%, ir vartininkui prisake, 
kad bud&tq. 56 ST. MARK, XIII. XIV. EV. MARKOSIAUS, XIII. XIV. 35 Watch ye therefore : for ye 
know not when the master of the 
house cometh, at even, or at mid- 
night, or at the cockcrowing, or 
in the morning : 

36 Lest coming suddenly he find 
you sleeping. 

37 And what I say unto you I 
say unto all, Watch. 

CHAPTER XIV. 

AFTER two days was the feast 
of the passover, and of un- 
leavened bread : and the chief 
priests and the scribes sought how 
they might take him by craft, and 
put him to death. 

2 But they said, Not on the feast 
day, lest there be an uproar of the 
people. 

3 U And being in Bethany in the 
house of Simon the leper, as he 
sat at meat, there came a woman 
having an alabaster box of oint- 
ment of spikenard very precious; 
and she brake the box, and poured 
it on his head. 

4 And there were some that had 
indignation within themselves, 
and said, Why was this waste of 
the ointment made? 

5 For it might have been sold 
for more than three hundred 
pence, and have been given to the 
poor. And they murmured against 
her. 

6 And Jesus said, Let her alone; 
why trouble ye her? she hath 
wrought a good work on me. 

7 For ye have the poor with you 
always, and whensoever ye will ye 
may do them good : but me ye 
have not always. 

8 She hath done what she could : 35 Taigi budekite, (nesa ne zi- 
note, kada namu. Viespats ateis; 
ar jis ateis vakare, ar nakties vi- 
duryje, ar gaidgysteje, ar ryto 
meta.,) 

36 Kad ne, ateidamas staigiai, 
rastij jus be miegancius. 

37 Bet ka, as jums sakau, tai sa- 
kau visiems: budekit! 

PERSKYRIMAS XIV. 

IR po dvieju. diemj buvo velykos 
ir dienos neraugintos duonos. 
Irvyriausiejikunjgai bei rastemokj- 
tieji jeskojo, kaip jj kytriai sugave. 
nuzavintij. 

2 Bet jie tare: minau ne per 
svente., kad maistas ne rastus tarp 
zmoniij. 

3 Ir Jezui esant Betanioje, na- 
muose Simono raupsuotojo, ir uz 
stalo be sedint, atejo moteriske, 
turedama stikla. su nemaisytu ir 
brangiumi nardo vandenimi, ir ji 
sukulusi stikla., uzliejo ta. ant jo 
galvos. 

4 Tai keli buvo, tie pykterejo, 
tarydami: kamgi tas pustijimas? 5 Butu. galeje, ta. vandenj uz dau- 
giaus, ne kaip uz tris simtus gra- 
si\\ parduoti, ir tai ubagams duoti. 
Ir murmejo ant jos. 

6 Bet Jezustare: duokite jai pa- 
kaju., kodel j$ raudinate ? Ji tikrai 
gerai man padare. 

7 Ubagus visados turite pas savQ, 
ir kad norite, galite jiems gero 
daryti; bet man^ ne turite visados. 

8 Ji dare, ka. galejo; ji pasisku- 57 ST. MARK, XIV. 

she is come aforehand to anoint 
my body to the burying. 

9 Verily I say unto you, Where- 
soever this gospel shall be preach- 
ed throughout the whole world, 
this also that she hath done shall 
be spoken of for a memorial of her. 

10 U And Judas Iscariot, one of 
the twelve, went unto the chief 
priests, to betray him unto them. 

11 And when they heard it, they 
were glad, and promised to give 
him money. And he sought how 
he might conveniently betray him. 

12 H And the first day of unlea- 
vened bread, when they killed the 
passover, his disciples said unto 
him, Where wilt thou that we go 
and prepare that thou mayest eat 
the passover? 

13 And he sendeth forth two of 
his disciples, and saith unto them, 
Go ye into the city, and there 
shall meet you a man bearing a 
pitcher of water : follow him. 

14 And wheresoever he shall go 
in, say ve to the goodman of the 
house, the Master saith, Where 
is the guestchamber, where I shall 
eat the passover with my dis- 
ciples ? 

15 And he will shew you a large 
upper room furnished and pre- 
pared : there make ready for us. 

16 And his disciples went forth, 
and came into the city, and found 
as he had said unto them : and 
they made ready the passover. 

17 And in the evening he cometh 
with the twelve. 

18 And as they sat and did eat, 
Jesus said, Verily I say unto you, 
One of you which eateth with me 
shall betray me. 

19 And they began to be sorrow- EV. MARKOSIAUS, XIV. 

bino, mano kuna. pamostyti ant 
mano palaidojimo. 

9 Is tiesos sakau jums: kur sa- 
koma bus sita Evangelia per visq, 
svieta., cia ir sakoma bus ant jos 
paminklo, kq, ji dabar dariusi. 

10 Ir Judosius Iskariotas, vienas 
is tu. dvylika, nuejo pas vyriau- 
siuosius kunjgus, kad jj. isduotij. 

11 Tai anie isgirde, prasidziugo 
ir pasizadejo, jam pinjgu. duoti. 
Ir jis jeskojo, kaip ji tropnai is- 
duotu.. 

12 Ir pirmajq, dienq, nerauginto- 
sios duonos, kaip velyku. avinelj 
apieravojo, sake jam jo mokjtiniai: 
kur nori, kad mes nueje. pagatavy- 
tumbime, kad velyku. avinelj val- 
gytumbei? 

13 Ir jis nushmte du savo 
mokitiniu., ir tare jiemdviem: ei- 
kita i miestq,, ir sutiks judu zmo- 
gus, nes^s izbonq, vandens, tq, se- 
kita. 

14 Ir kur jis jeis, cia tarkita 
gaspadoriui: Mokjtojis tau saky- 
dina, kur yra gaspada, kur as 
galeciau velyku. avinelj valgyti su 
savo mokjtiniais ? 

15 Ir jis parodys jum didele, 
svetlyciq,, isklot% ir prigatavyta.; 
cia mums pagatavykita. 

16 Ir pasiuntiniu iseje., atejo j 
miesta, ir rado, kaip jis jiemdviem 
buvo saks, ir pagatavije velykij 
avinelj. 

17 Bet vakare atejo jis su tais 
dvylika. 

18 Ir jiems uz stalo be sedint ir 
be valgant, tare Jezus: is tiesos 
sakau jums, vienas jijsq, kurs su 
manimi valgo, isduos man. 

19 Ir anie nusismutnije., tare jam 58 ST. MARK, XIV. 

ful, and to say unto him one by 
one, Is it I? and another said, Is 
it I? 

20 And he answered and said 
unto them, It is one of the 
twelve, that dippeth with me in 
the dish. 

21 The Son of man indeed goeth, 
as it is written of him : but woe 
to that man by whom the Son of 
man is betrayed ! good were it for 
that man if he had never been 
born. 

22 11 And as they did eat, Jesus 
took bread, and blessed, and brake 
it, and gave to them, and said, 
Take, eat : this is my body. 

23 And he took the cup, and 
when he had given thanks, he 
gave it to them : and they all 
drank of it. 

24 And he said unto them, This 
is my blood of the new testament, 
which is shed for many. 

25 Verily I say unto you, I will 
drink no more of the fruit of the 
vine, until that day that I drink 
it new in the kingdom of God. 

26 11 And when they had sung an 
hymn, they went out into the 
mount of Olives. 

27 And Jesus saith unto them, 
All ye shall be offended because of 
me this night : for it is written, I 
will smite the shepherd, and the 
sheep shall be scattered. 

28 But after that I am risen, I 
will go before you into Galilee. 

29 But Peter said unto him, Al- 
though all shall be offended, yet 
will not I. 

30 And Jesus saith unto him. 
Verily I say unto thee, That this EV. MARKOSIAUS, XIV. 

po kits kito: argi as esmi? ir an- 
tras: argi as esmi? 

20 Jis atsakydamas tare jiems: 
vienas is dvylika, kursai su manimi 
j bliuda. dazo. 

21 ^mogaus sunus tiesa nueiti, 
kaipo apie jj parasyta; bet beda 
tarn zmogui, per kurj zmogaus 
sunus isduotas bus! Geriaus butt; 
tam zmogui, kad niekados ne butij 
gime.s. 

22 Ir jiems be valgant, erne Je- 
zus duona., dekavojo, lauze ir dave 
jiems, sakydamas : imkite, valgykite, 
tai esti mano kunas. 

23 Ir eme.s kylika., padekavojo 
ir dave jiems ta., ir jie visi is to 
gere. 

24 Ir jis tare jiems : tai yra mano 
kraujas naujojo testamento, kursai 
pralie jamas uz daugel. 

25 Is tiesos sakau jums: as dau- 
giaus ne gersu vaisiaus vymnedzio, 
iki anos dienos, kad gersu tg, nauja. 
karalysteje Dievo. 

26 Ir pagiedoje. liaupses giesme., 
isejo jie pas alyvij kalna.. 

27 Ir Jezus tare jiems: jus visi 
sia. naktj manimi pasipiktjsite. 
Nesa parasyta yra: as istiksu 
ganytojj, ir avys issisklaidys. 

28 Bet prisikele.s is numirusiuj% 
as pirm ji^sij nueisu j Galile^. 

29 Ale Petras tare jam: o kad 
ir visi pasipiktintq, as taciau ne 
pasipiktinciau. 

30 Ir Jezus tare jam: is tiesos 
sakau tau: siandien, sia. naktj gai- 59 ST. MARK, XIV. 

day, even in this night, before the 
cock crow twice, thou shalt deny 
me thrice. 

31 But he spake the more vehe- 
mently, If I should die with thee, 
I will not deny thee in any wise. 
Likewise also said they all. 

32 And they came to a place 
which was named Gethsemane : 
and he saith to his disciples, Sit 
ye here, while I shall pray. 

33 And he taketh with him Peter 
and James and John, and began 
to be sore amazed, and to be very 
heavy ; 

34 And saith unto them, My 
soul is exceeding sorrowful unto 
death : tarry ye here, and watch. 

35 And he went forward a little, 
and fell on the ground, and prayed 
that, if it were possible, the hour 
might pass from him. 

36 And he said, Abba, Father, 
all things are possible unto thee; 
take away this cup from me : 
nevertheless not what I will, but 
what thou wilt. 

37 And he cometh, and findeth 
them sleeping, and saith unto 
Peter, Simon, sleepest thou? 
couldest not thou watch one hour? 

38 Watch ye and pray, lest ye 
enter into temptation. The spirit 
truly is ready, but the flesh is weak. 

39 And again he went away, and 
prayed, and spake the same words. 

40 And when he returned, he 
found them asleep again, (for 
their eyes were heavy,) neither 
wist they what to answer him. 

41 And he cometh the third 
time, and saith unto them, Sleep 
on now, and take your rest : it is EV. MARKOSIAUS, XIV. 

dziui dar ne du kartu pragydus, 
tris kartus mane.s uzsigjsi. 

31 Bet jis dar toliaus kalbejo: 
beje, kad su tavimi ir mirti ture- 
ciau, ne noreciau tave.s uzsiginti. 
Lyg taipojau ir visi kalbejo. 

32 Ir jie atejo pas dvara., Getse- 
mane vadinama.. Ir jis tare savo 
mokitintams: pasiseskite cia, iki 
nueje.s pasimelsu. 

33 Ir drauge eine.s Petra. ir Jo- 
kuba. ir Jona., pradejo drebeti ir 
sielvartauti ; 

34 Ir tare jiems: mano dusia 
smutna yra iki smerties; cionai 
pasilike. budekite. 

35 Ir mazuma. toliaus nueje.8, 
puole ant zemes, melsdamasi, jei 
galima butu., kad praeitu. ta adyna, 

36 Ir sakydamas: Aba, mano 
Teve! vislab tau yra galima; atimk 
ta. kylika. nuog mane,s, taciau, ne 
ka. as, bet ka. tu nori. 

37 Ir ateje.s rado juos bemiegan- 
cius. Ir tare Petrui: Simone, ar 
miegi? ar ne gali ben viena. adyna^ 
budeti? 

38 Budekite ir melskites, kad ne 
jpultumbite i pagundyma,. Dvase 
yra noringa, bet kunas silpnas. 

39 Ir vel nueje,s meldesi, tus 
pacius zodzius kalbedamas. 

40 Ir sugrjz^s rado juos vel be- 
miegancius, (nesa jij akys pilnos 
buvo miego,) ir ne zinojo, k% jam 
atsakyti. 

41 Ir ateJQS trecia. kart^ tare 
jiems: Ak! argi dabar miegosite 
ir ilsesites? gana, adyna atejo. 60 ST. MARK, XIV. 

enough, the hour is come; behold, 
the Son of man is betrayed into 
the hands of sinners. 

42 Rise up, let us go; lo, he that 
betray eth me is at hand. 

43 U And immediately, while he 
yet spake, cometh Judas, one of 
the twelve, and with him a great 
multitude with swords and staves, 
from the chief priests and the 
scribes and the elders. 

44 And he that betrayed him 
had given them a token, saying, 
Whomsoever I shall kiss, that 
same is he; take him, and lead 
him away safely. 

45 And as soon as he was come, 
he goeth straightway to him, and 
saith, Master, master; and kissed 
him. 

46 11 And they laid their hands 
on him, and took him. 

47 And one of them that stood 
by drew a sword, and smote a 
servant of the high priest, and cut 
off his ear. 

48 And Jesus answered and said 
unto them, Are ye come out, as 
against a thief, with swords and 
with staves to take me? 

49 I was daily with you in the 
temple teaching, and ye took me 
not : but the scriptures must be 
fulfilled. 

50 And they all forsook him, and 
fled. 

51 And there followed him a cer- 
tain young man, having a linen 
cloth cast about his naked body; 
and the young men laid hold on 
him : 

52 And he left the linen cloth, 
and fled from them naked. 

53 H And they led Jesus away to 
the high priest : and with him EV. MARKO&IAUS, XIV. 

Stai, zmogaus sunns paduodamas 
j griekininku. rankas. 

42 Kelkites, eikime! stai, pasalyje 
mano isdavejas. 

43 Ir tuojaus, jam dar bekalbant, 
atejo Judosius, vienas is anu, dvy- 
lika, ir su juomi didis pulkas su 
kardais ir su kartimis, nuo vyriau- 
siuju, kunign, nuo rastemokjtuju. ir 
vyresniiyu,. 

44 Ir isdavejas buvo jiems zenklq, 
dave,s, sakydamas: kurj as pabu- 
ciuosu, tas tikrasis; ta, sugave, ves- 
kite tvirtai. 

45 Ir ateJQS, tuojaus ji priejo ir 
tare jam: Mokitojau! Mokjtojaul 
ir pabueiavo ji. 

46 anie jj rankomis nutverda- 
mi sugavo. 

47 Bet vienas tu., kurie cia sale 
stove jo, istrauke.s savo kard% 
istiko vyriausiojo kunjgo berna^ ir 
nukirto jo ausi. 

48 Ir Jezus atsakydamas tare 
jiems: jus isejote, kaip ant kokio 
razbaininko, su kardais ir kartimis 
mane_ sugauti; 

49 As kas dienq, pas jus bazny- 
cioje buvau ir mokinau, o jus 
man^s ne gaudete. Bet kad rastas 
issipildytu.. 

50 Ir visi mokitiniai jj palike, 
pabego. 

51 Ir buvo vienas jaunikaitis, tas 
seke jj, tas buvo drobe apvilktas 
ant nuogo kuno ; ir jaunikaiciai ta. 
sugavo. 

52 Bet jis palike.s drobe., nuogas 
nuog ju. pabego. 

53 Ir jie nuvede Jezu, pas vyriau- 
siajj kunjg^, kur susieje. buvo visi 61 ST. MARK, XIV. 

were assembled all the chief 
priests and the elders and the 
scribes. 

54 And Peter followed him afar 
off, even into the palace of the 
high priest : and he sat with the 
servants, and warmed himself at 
the fire. 

55 And the chief priests and all 
the council sought for witness 
against Jesus to put him to 
death; and found none. 

56 For many bare false witness 
against him, but their witness 
agreed not together. 

57 And there arose certain, and 
bare false witness against him, 
saying, 

58 We heard him say, I will de- 
stroy this temple that is made 
with hands, and within three days 
I will build another made without 
hands. 

59 But neither so did their wit- 
ness agree together. 

60 And the high priest stood up 
in the midst, and asked Jesus, 
saying, Answerest thou nothing? 
what is it which these witness 
against thee? 

61 But he held his peace, and 
answered nothing. Again the high 
priest asked him, and said unto 
him, Art thou the Christ, the Son 
of the Blessed? 

62 And Jesus said, I am : and 
ye shall see the Son of man 
sitting on the right hand of power, 
and coming in the clouds of 
heaven. 

63 Then the high priest rent his 
clothes, and saith, What need we 
any further witnesses? 64 Ye have heard the blas- EV. MARKO&IAUS, XIV. 

vyriausieji kunjgai ir vyresnieji ir 
rastemokitieji. 

54 Petras is tolo jj seke, iki 
j palociij vyriausiojo kimigo; ir 
jis cia budamas sedejo su tarnais 
ir sildesi prie ugnies. 

55 Bet vyriausieji kunjgai ir visa 
rota jeskojo liudijimo pries Jezij, 
kad jam gala, darytu,; ir nieko ne 
rado. 

56 Daug liudijo neteisiai pries 
jj, bet jij liudijimai ne sutare. 

57 Ir kiti atsikele. neteisiai liudijo 
pries ji, sakydami: 

58 Mes girdejome ji kalbant: as 
noru baznyci^,, rankomis pada- 
rytaj^, pargriauti, ir \ tris dienas 
kit^ pakurti, kuri ne rankomis 
pakurta. 

59 Bet jn liudijimas dar ne su- 
tare. 

60 Ir vyriausiasis kunjgas kele,si 
tarp jij, klause Jezij, tarydainas: 
argi nieko ne atsakai ant to, k$ 
tie liudija pries tave.? 

61 Bet jis tylejo ir nieko ne at- 
sake. Tai ji vel klause vyriausia- 
sis kunigas, jam sakydamas: ar 
tu esi Kristus, Sunus aukstai Pas- 
lovintojo? 

62 Bet Jezus tare: As esmi. Ir 
jus regesite zmogaus sunij sedinti 
po desines rankos stiprybes ir at- 
einant su dangaus debesimis. 

63 Tai vyriausiasis kunjgas, su- 
drask^s savo sermeg% tare: kogi 
be reikia mums daugiaus liudi- 
ninkij? 

64 Grirdejote ta. Dievo bluznijim^,. 62 ST. MARK, XIV. XV. 

phemy : what think ye? And they 
all condemned him to be guilty of 
death. 

65 And some began to spit on 
him, and to cover his face, and to 
buffet him, and to say unto him, 
Prophesy : and the servants did 
strike him with the palms of their 
hands. 

66 11 And as Peter was beneath 
in the palace, there cometh one of 
the maids of the high priest : 

67 And when she saw Peter 
warming himself, she looked upon 
him, and said, And thou also wast 
with Jesus of Nazareth. 

68 But he denied, saying, I know 
not, neither understand I what 
thou sayest. And he went out 
into the porch ; and the cock crew. 

69 And a maid saw him again, 
and began to say to them that 
stood by, This is one of them. 

70 And he denied it again. And 
a little after, they that stood by 
said again to Peter, Surely thou 
art one of them : for thou art a 
Galilsean, and thy speech agreeth 
thereto. 

71 But he began to curse and to 
swear, saying, I know not this 
man of whom ye speak. 

72 And the second time the cock 
crew. And Peter called to mind 
the word that Jesus said unto 
him, Before the cock crow twice, 
thou shalt deny me thrice. And 
\vhen he thought thereon, he 
wept. 

CHAPTER XV. 

AND straightway in the morn- 
ing the chief priests held a 
consultation with the elders and EV. MARKOSIAUS, XIV. XV. 

Kas jums regisi'. bet jie visi jj 
prasudijo, jj verta. esanti mirties. 

65 Tai pradejo keli j ji spiaudyti 
ir uzdengti jo veida, ir kumscio- 
mis musti ir jam sakyti: prara- 
kauk mums. Ir bernai istiko jj 
j veida.. 

66 Ir Petras buvo zemai palo- 
ciuje; tai atejo vyriausiojo kunjgo 
mergu. viena; 

67 Ir isvydusi Petra. besisildant, 
paziurejusi j jj, tare: o ir tu taip- 
jau buvai su tuom Jezumi is Na- 
zaret. 

68 Bet jis uzsigyne', tarydamas : 
as jo ne pazjstu, neigi zinau, k^ 
tu kalbi. Ir isejo laukan j pryange., 
ir gaidys pragydo. 

69 Ir merga isvydusi ji, vel pra- 
dejo sakyti cia stovintiemsiems : 
tas vienas yra tuju.. 

70 Ir jis vel uzsigyne. Ir po ma- 
zos valandos vel sake Petrui tie, 
kurie cia stovejo: is tiesos tu 
esi tuju. vienas ; nesa tu esi 
Galileiskis, ir tavo kalba tokiajau 
yra. 

71 Bet jis pradejo keiktis ir bazy- 
tis : as ne pazjstu to zmogaus, apie 
kurj kalbate. 

72 Ir gaidys antra. karta. pragydo. 
Tai atsimine Petras ano zodzio, 
kurj Jezus jam buvo kalbej^s: 
gaidziui dar ne du kartu pragydus, 
tu tris kartus man^s uzsigjsi. Ir 
jis pradejo verkti. PERSKYRIMAS XV. 

IR tuojaus ryto metg, sudume yy- 
riausieji kunjgai su vyresniai- 
siais ir rastemokitaisiais, priegtam 63 ST. MARK, XV. 

scribes and the whole council, 
and bound Jesus, and carried him 
away, and delivered him to Pilate. 

2 And Pilate asked him, Art 
thou the King of the Jews? And 
he answering said unto him, Thou 
sayest it. 

3 And the chief priests accused 
him of many things : but he an- 
swered nothing. 

4 And Pilate asked him again, 
saying, Answerest thou nothing? 
behold how many things they 
witness against thee. 

5 But Jesus yet answered no- 
thing; so that Pilate marvelled. 

6 Now at that feast he released 
unto them one prisoner, whom- 
soever they desired. 

7 And there was one named 
Barabbas, which lay bound with 
them that had made insurrection 
with him, who had committed 
murder in the insurrection. 

8 And the multitude crying 
aloud began to desire him to do 
as he had ever done unto them. 

9 But Pilate answered them, say- 
ing, Will ye that I release unto 
you the King of the Jews? 

10 For he knew that the chief 
priests had delivered him for envy. 

11 But the chief priests moved 
the people, that he should rather 
release Barabbas unto them. 

12 And Pilate answered and said 
again unto them, What will ye 
then that I shall do unto him 
whom ye call the King of the 
Jews? 

13 And they cried out again, 
Crucify him. 

14 Then Pilate saith unto them, EV. MARKOSIAUS, XV. 

ir visa rota, ir surisQ Jezij nuvede, 
ir padave jj Pilotui. 

v 2 Ir Pilotas jo klause: ar tu esi 
Zydij karalius? bet jis atsakyda- 
mas tare jam: tu sakai. 

3 Ir vyriausieji kunjgai didei ji 
kaltino. 

4 Pilotas jo vel klause, saky- 
damas: ar nieko ne atsakai? stai, 
kaip didei jie tave. apskundzia! 

5 Bet Jezus daugiaus nieko ne 
atsake, aza ir Pilotas dyvijosi. 

6 Bet jis paprate.s buvo, jiems 
per velykij svente. viena. kalini 
isleisti, kurio jie norejo. 

7 Ir buvo vienas, Barabosius va- 
dinamas. sugautas su maistininkais, 
kurie maiste razbajii buvo padare.. 8 Ir uzeJQ zmones, prase, kad 
darytu., kaip darydavo. 

9 Bet Pilotas jiems atsake: ar 
norite, kad jums ydij karaliij 
isleisciau? 

10 Nes jis zinojo, vyriausiuosius 
kunjgus ji is pavydo isdavus. 

11 Bet vyriausieji kunjgai pakuse 
zmones, kad jiems veikiaus Bara- 
bosiij isleistij. 

12 Ir Pilotas vel atsakydamas 
tare jiems: kogi norite, kad as 
daryciau tarn, kurj vadinate Zydi 
karaliumi? 

13 Jie vel sauke: nukryziavok j[! 

14 Bet Pilotas tare jiems: ka.gi 64 ST. MARK, XV. 

Why, what evil hath he done? 
And they cried out the more ex- 
ceedingly, Crucify him. 

15 f And so Pilate, willing to 
content the people, released Bar- 
abbas unto them, and delivered 
Jesus, when he had scourged him, 
to be crucified. 

16 And the soldiers led him 
away into the hall, called Prge- 
torium ; and they call together the 
whole band. 

17 And they clothed him with 
purple, and platted a crown of 
thorns, and put it about his 
head, 

18 And began to salute him, 
Hail, King of the Jews! 

19 And they smote him on the 
head with a reed, and did spit 
upon him, and bowing their knees 
worshipped him. 

20 And when they had mocked 
him, they took off the purple from 
him, and put his own clothes 
on him, and led him out to 
crucify him. 

21 And they compel one Simon a 
Cyrenian, who passed by, coming 
out of the country, the father of 
Alexander and Rufus, to bear his 
cross. 

22 And they bring him unto the 
place Golgotha, which is, being 
interpreted, The place of a skull. 

23 And they gave him to drink 
wine mingled with myrrh : but he 
received it not. 

24 And when they had crucified 
him, they parted his garments, 
casting lots upon them, what 
every man should take. 

25 And it was the third hour, 
and they crucified him. 

26 And the superscription of his EV. M ARKO&IAUS, XV. 

jis pikto padare? bet jie dar juo 
daugiaus sauke: nukryziavok ji. 

15 Tai Pilotas, noredamas zmo- 
nems jtikti, isleido jiems Bara- 
bosiu.; ir Jezij jiems padave, kad 
butu. nuplaktas ir nukryziavotas. 

16 Bet kareiviai jvede ji i sudo 
buta., ir suvadino visa, pulka.. 17 Ir apsiaute ji purpura, ir nu- 
ynQ erskeciu. vainika., jam ta. uz- 

dejo; 

18 Ir pradejo ji sveikinti: sveiks, 
^ydij karaliau! 

19 Ir muse jo galva. nendre, ir 
spiaude i ji, ir parsiklaupQ mel- 
desi jo. 

20 Ir kaip ji buvo apjuoke., nu- 
siaute jo purpura., ir aprede ji jo 
paties rubais, ir isvede ji, kad ji 
nukryziavotu.. 

21 Ir priverte viena. pro sali ei- 
nanti, vardu Simona. is Cyrenios, 
kurs nuo lauko parejo, (tevq, Alek- 
sandro bei JRupo,) kad jam kryziu. 
nestij. 

22 Ir jie nuvede ji ant vietos 
Golgata, tai musij zodziais: lavon- 
galviij vieta. 

23 Ir dave jam myra. su vynu 
gerti, ir jis ne prieme tai. 

24 Ir kaip ji buvo nukryziavoJQ, 
dalijosi jo rubus, mesdami ant jij 
burtq,, kas k^ gausi^s. 

25 buvo apie trecia, adyn^, 
kaip ji kryziavojo. 

26 Ir buvo virsuje jo uzrasyta, 65 ST. MARK, XV. 

accusation was written over, THE 
KING OF THE JEWS. 

27 And with him they crucify 
two thieves; the one on his right 
hand, and the other on his left. 

28 And the scripture was ful- 
filled, which saith, And he was 
numbered with the transgressors. 

29 And they that passed by railed 
on him, wagging their heads, and 
saying, Ah, thou that destroy est 
the temple, and buildest it in 
three days, 

30 Save thyself, and come down 
from the cross. 

31 Likewise also the chief priests 
mocking said among themselves 
with the scribes, He saved others; 
himself he cannot save. 

32 Let Christ the King of Israel 
de&cend now from the cross, that 
we may see and believe. And 
they that were crucified with him 
reviled him. 

33 And when the sixth hour was 
come, there was darkness over the 
whole land until the ninth hour. 

34 And at the ninth hour Jesus 
cried with a loud voice, saying, 
Eloi, Eloi, lama sabachthani? 
which is, being interpreted, My 
God, my God, why hast thou for- 
saken me? 

35 And some of them that stood 
by, when they heard it, said, Be- 
hold, he calleth Elias. 

36 And one ran and filled a 
spunge full of vinegar, and put it 
on a reed, and gave him to drink, 
saying, Let alone; let us see 
whether Elias will come to take 
him down. 

37 And Jesus cried with a loud 
voice, and gave up the ghost. EV. MARKOSIAUS, XV. ko ji kaltino, butent: ^ydq kara- 
lius. 

27 Ir nukryziavojo draug su juo- 
mi du razbaininku, viena. po jo 
desines, antrajj po kaires. 

28 Tai issipilde rastas, kursai 
sako: Jis yra tarp piktadejij pa- 
rokuotas. 

29 Ir kurie pro salj ejo, bluznijo 
ji, ir kratydami savo galvas, tare: 
ben gedekis, kaip graziai tu su- 
ardai baznyci^ ir pakuri ja. i tris 
dienas! 

30 Pats dabar gelbekis ir nuzengk 
nuo kryziaus. 

31 Taipojau ir vyresnieji kunjgai 
apjuoke jj tarp sav^s su raste- 
mokjtaisiais, tarydami: kitus jis 
gelbejo, ir pats savQ gelbetis ne gal. 

32 Jei jis Kristus bei karalius 
Izraelio, tai jis dabar nuo kryziaus 
te nuzengie, kad regetumbim ir 
tiketumbim. Ir tuodu, kuriuodu 
su juomi buvo nukryziavotu , 
taipojau ji apjuoke. 

33 Ir po sestosios adynos radosi 
tamsybe per vis^ zeme., iki devinto- 
sios adynos. 

34 Ir apie devintaj% adyna. sauke 
Jezua didziu balsu, tarydamas: 
Eli, Eli, lama azabtani? tai yra 
musii zodziais: mans Dieve, 
mans Dieve, kodel mane, pra- 
stojai? 

35 Ir keli ten stovinciujn, tai 
isgirde,, sake: stai, tas Eliosiij va- 
dina. 

36 Tai begems viens pripilde kem- 
pinj uksosu, ir ta. uzmov^s ant 
nendres, girde jj sakydamas: pa- 
laukit, ziurekime, bauateisEliosius, 
ji nuimti. 37 Bet Jezus saukdamas didziu 
balsu, isleido dvas. 66 ST. MARK, XV. 

38 And the veil of the temple 
was rent in twain from the top to 
the bottom. 

39 U And when the centurion, 
which stood over against him, saw 
that he so cried out, and gave up 
the ghost, he said, Truly this man 
was the Son of God. 

40 There were also women look- 
ing on afar off : among whom was 
Mary Magdalene, and Mary the 
mother of James the less and of 
Joses, and Salome; 

41 (Who also, when he was in 
Galilee, followed him, and minis- 
tered unto him;) and many other 
women which came up with him 
unto Jerusalem. 

42 11 And now when the even 
was come, because it was the pre- 
paration, that is, the day before 
the sabbath, 

43 Joseph of Arimathsea, an hon- 
ourable counsellor, which also 
waited for the kingdom of God, 
came, and went in boldly unto 
Pilate, and craved the body of 
Jesus. 

44 And Pilate marvelled if he 
were already dead : and calling 
unto him the centurion, he asked 
him whether he had been any 
while dead. 

45 And when he knew it of the 
centurion, he gave the body to 
Joseph. 

46 And he bought fine linen, and 
took him down, and wrapped him 
in the linen, and laid him in a 
sepulchre which was hewn out of 
a rock, and rolled a stone unto the 
door of the sepulchre. 

47 And Mary Magdalene and 
Mary the mother of Joses beheld 
where he was laid. EV. MARKOSIAUS, XV. 

38 IT ba2nycios apkaba pusiau 
perdrisko i dvi dali, nuo viraaus 
iki apacios, 

39 Bet kareiviu. vyresnysis, kursai 
cia stovejo ties juomi, regedamas, 
jj su tokiu sauksmu dvase. isleid- 
ziant, sake: is tiesos, tas zmogus 
Dievo sunus buve.s. 

40 Buvo taipojau ir moteru. cio- 
nai, is tolo tai ziurinciij, tarp 
kuriii buvo Marija Madlyna, ir 
Marija, mazojo Jokubo ir Juozepo 
motyna, ir Salome; 

41 Knrios taipjau jj seke, jam 
dar Galileoje esant, ir jam tarnavo, 
ir daug kitij, kurios su juomi 
drauge uzejusios buvo j Jeruzale.. 

42 Ir vakare, kadangi diena buvo 
prigatavijimo, kurs yra sventas 
vakaras pirm sabatos, 

43 Atejo Juozepas is Arimatios, 
viezlybas rotponis, kursai taipojau 
karalystes Dievo lauke ; tasai pasi- 
dra.sine.s ir jeje.s pas Pilota., prase 
Jezaus lavono. 

44 Bet Pilotas dyvijos, kad jis jau 
buvo numire.s, ir pasivadine,s ka- 
reiviu. vyresnjji, klause jo : ar jis 
seniai numire.s? 

45 Ir istyre.s nuo kareiviii vyres- 
niojo, dave Juozepui lavona.. 

46 Ir jis nusipirke,s drobe., ir nu- 
eme.s ji, isiaute i drob$ ir pagulde 
ji i kap% tasai buvo i uol^ ikaltas, 
ir uzrito akmenj uz kapo angos. 

47 Bet Marija Madlyna ir Marija 
Jozes paziurejo, kur jis buvo pa- 
detas. 67 ST. MARK, XVI. 

CHAPTER XVI. 

AND when the sabbath was 
past, Mary Magdalene, and 
Mary the mother of James, and 
Salome, had bought sweet spices, 
that they might come and anoint 
him. 

2 And very early in the morning 
the first day of the week, they 
came unto the sepulchre at the 
rising of the sun. 

3 And they said among them- 
selves, Who shall roll us away 
the stone from the door of the 
sepulchre? 

4 And when they looked, they 
saw that the stone was rolled 
away : for it was very great. 

5 And entering into the sepul- 
chre, they saw a young man sit- 
ting on the right side, clothed in a 
long white garment; and they 
were affrighted. 

6 And he saith unto them, Be 
not affrighted : Ye seek Jesus of 
Nazareth, which was crucified : he 
is risen ; he is not here : behold 
the place where they laid him. 

7 But go your way, tell his dis- 
ciples and Peter that he goeth be- 
fore you into Galilee : there shall 
ye see him, as he said unto 
you. 

8 And they went out quickly, 
and fled from the sepulchre; for 
they trembled and were amazed : 
neither said they any thing to any 
man; for they were afraid. 

9 f Now when Jesus was risen 
early the first day of the week, he 
appeared first to Mary Magdalene, 
out of whom he had cast seven 
devils. 

10 And she went and told them EV. MARKOIAUS, XVI. 

PERSKYRIMAS XVI. 

IR sabatai perejus, pirkosi Marija 
Madlyna ir Marija Jokubo ir 
Salome zoliu., graziai kvepianciu., 
kad atejusios jj mostytu.. 2 Ir labai anksti pirmoje dienoje 
sabatu. atejo jos pas kapa., saulei 
uztekant. 

3 Ir kalbejo tarp save.s: kas 
mums atris akmenj nuo kapo 
angos ? 

4 Ir nuziuredamos ten. isvydo 
akmenj atrista.; nes buvo labai 
didis. 

5 Ir iejusios j kapa., isvydo jaunj- 
kait; sedint po desines, apvilktq, 
baltu rubu, ir jos nusigando. 6 Bet jis sake joms: ne nusi- 
ga.skite; Jezaus jus jeskote is Na- 
zaret, nukryziavotojo; jis keles ir 
niera cia; stai vieta, kur jj padeje, 
buvo. 

7 Bet nuejusios pasakykite jo 
mokitiniams ir Petrui, kad jis pirm 
ju.su. nueis i Galilea,; tenai jj ma- 
tysite, kaip jis jums sake,s. 

8 Ir isejusios veikiai pabego nuo 
kapo; nesa apem^s jas buvo drebe- 
jimas ir isgastis, ir niekam nieko 
ne sake, nes bijojos. 

9 Bet Jezus is numirusiuju. prisi- 
kele,s anksti pirmoje dienoje sa- 
batu, pirmiaus pasirode Marijai 
Madlynai, is kurios jis septynis 
velnius buvo isvar^s. 

10 Ir ji nuejusi, apsake tai tiems, 68 ST. MARK, XVI. 

that had been with him, as they 
mourned and wept. 

11 And they, when they had 
heard that he was alive, and had 
been seen of her, believed not. 

12 U After that he appeared in 
another form unto two of them, 
as they walked, and went into the 
country. 

18 And they went and told it 
unto the residue : neither believed 
they them. 

14 f Afterward he appeared unto 
the eleven as they sat at meat, 
and upbraided them with their 
unbelief and hardness of heart, be- 
cause they believed not them which 
had seen him after he was risen. 

15 And he said unto them, Go ye 
into all the world, and preach the 
gospel to every creature. 

16 He that believeth and is bap- 
tized shall be saved; but he that 
believeth not shall be damned. 

17 And these signs shall follow 
them that believe; In my name 
shall they cast out devils; they 
shall speak with new tongues; 

18 They shall take up serpents; 
and if they drink any deadly 
thing, it shall not hurt them; they 
shall lay hands on the sick, and 
they shall recover. 

19 1 So then after the Lord had 
spoken unto them, he was received 
up into heaven, and sat on the 
right hand of God. 

20 And they went forth, and 
preached every where, the Lord 
working with them, and confirm- 
ing the word with signs following. 
Amen. EV. MARKOSIAUS, XVI. 

kurie su juorai budavo, kurie 
gedejo ir verke. 

11 Ir tie, isgirde, jj gyva. esantj, 
ir jai pasirodziusj, ne vierijo. 

12 Potam, dviem is ju. einant, 
pasirode jis kitokiu veidu, kaip 
juodu ant lauko ejo. 

13 Ir tuodu taipjau nuejusiu, ap- 
sake tai kitiems; bet ir tiem- 
dviem jie ne vierijo. 

14 Paskiaus, kaip anie vienuolika 
uz stalo sedejo, pasirode jis jiems 
ir bare j\i netikejima. ir sirdies 
kietuma., kad tiems ne buvo vierije,, 
kurie j; regejo prisikelusj. 

15 Ir tare jiems: Eikite i visa, 
svieta. ir sakykite evangelia. visam 
sutverimui. 

16 Kursai tik ir pakrikstytas yra, 
tas bus isganytas ; bet kurs ne tik, 
tas bus prazudytas. 

17 Bet zenklai, kurie seks tuos, 
kurie tik, yra tie: mano vardan 
velnius isvarys, naujais liezuviais 
kalbes, 

18 ^alcius pravaryg, ir norint ko 
smertisko gertij, jiems nieko ne- 
kenks ; ant ligoniu. jie rankas uzdes, 
tai jie geryn eis. 

19 Ir Viespats tai su jais kalbe- 
QS, pakeltas buvo j dangij, ir sed 

po desines Dievo. 

20 Bet jie iseje. apsake Dievo 
zodi visose salyse. Ir Viespats 
jiems padejo ir zodj pastiprino 
pasekanciais zenklais. 69 Printed by Trowitzsch & Son, Berlin. RETURN TO the circulation desk of any 

University of California Library 

or to the 

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY 
Bldg. 400, Richmond Field Station 
University of California 
Richmond, CA 94804-4698 

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 
2- month loans may be renewed by calling 

(510)642-6753 
1-year loans may be recharged by bringing books 

to NRLF 
Renewals and recharges may be made 4 days 

prior to due date 

DUE AS STAMPED BELOW JUL 3 . 1996 

JUN 1 2 1998 i 
M280853 THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY