Skip to main content

Full text of "Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser : zugleich Adelsmatrikel der im Ehrenschutzbunde des Deutschen Adels vereinigten Verbande"

See other formats


Gc 

929.73 

G71 

1899 
V.49 
pt.2 
1867117 REYNOLD: h»6TORlCAL 
OENEALOGY COLLECTION h ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY 
1833 00861 6556 Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Allen County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/gothaischesgenea1899492goth 6 ^CX 
W 


©otl)atfd)e5 (iencHlffqisrIies ÜaBdtenbncIt 


bei- S-rci|crrli(()cu .önufcr. 'Mf4, 3 u ft u Ö "il.^ c r t I; e ^. : "^ >b U i- ;H {•) ■'■i'^ h, h"/!^i\Ti 


t i, r. i'i ii C 1867117 ■— 2 t ^crni onn öVora (f^th. 3 ?(cbr. 18;-,I >u T^arn.flab^^t 2 Sept. 
la-i.! J» ^Piniiduni inim. I) 7. l'lprti lh(,v' mit Vhma Aranf a;f^ 

^'IiuiulU' ?intcr adv 30. rff. lPr.3 jii TinMinn"iK. |Tii!friaiil)l.| 

' LMntitx ■ .1) li- Cl'C ■ 1^ (*r- 1 1 f n b p t b ''Ü-nlotf? .beiin.iti- -.'l.inf«, «eh. 

11 ^Hiw l&ftt'^u liiLnid)fn, vrrni. D IS. Vlinil iHsr, »u iHi.nd^fn 

mit '•JUcrmitn- (^"»oU fviffriiiebetO, ,«>.in'!i!inlfr ; II) l'J. 3fi". 18:>1 mit 

StirtiU'I .fiiinllmalcr. [\Ttnn-fe ni ^J.V'',at.n.| ^ 

2)"lil n t i n Vlntomrttf, <^dK 17. l'lmi. JB'.o ^i "i>iiir,d)(n, iHrm.2.i.ir. 

1PF8 mit Dr. J-^pinriri) '■XWntbaiur. ( Acu!il?fii:i ] 

3)(Siiafn 'Ätifbrul) Wclffloiur vien. 1. ;U'Ii iHf.8 ^i "l'iundun, 

Dr im- MUiht^oiim.ilt bfim O^nntfßpfr. Wiind.Kn, Slow, bctjr. 

^t \'n ^)ipf ^(5 1. rvnf.O)fatÖ, i'Cim. 3. •.»lu^i. ISDO mit 

6il•rtl•u^ miiabrtb Äorodiip Äir[p, flcb 1!2. l'.lüu. isc.-j ut *l^if(5 au. 

- 1)) 2i CMu: 4) ASanfl Wilbilm f^ermoiin, jvb. 11- Cft. 1874 (U 

T^iiif'lkStn'ibl, Ktu.l. t-lioni. in lliiuuih-n o, -„.<,.„ 

6).s\^Uvv ToiDlbfa ^l'Mria «iifttf, aib- i- 'i^'«n IMSO »u/i' imcl'fr. 
3. ==^ ü'b n n II n . .u'b. 20. <J{oo. 1837, oerm. V.. \iUia. \'-;''^' "'>* ,[''*-.'"*"^- 
«Tarl 'Jibui'di Cj 27. \'iiHiI 1805 üu Vcirvo^ .«on_ (adif. (MliJetijmal. 
i-.-,^ ..„fN oirAf-iYrtr ^.•r (Shirur.iie nn ttr Unlin-tritilt l*iipi'.n. J'Cl'al (T -i/. .'UHU lo;i(i flu iiu v>t , ■■"■■■.''••••.• \ — ' 

mt un^ i'iof.n'or brc CSbinir,v;e nn tfi- Uniin-truiit litpj'.fl. 
4. in ric, iieb. " '^■■'" 184.-^ 3on. 1845. I (0. b. i\ bfc ?.d>iiiab von l'ifd)tinfcerv»). 

[«atboDf*. - Ätain. - fH.idjdftiK unb «rMinb .Offlerr. ^tht M .ijbt ccn 
8.(e)d,t'pb.rfl auf luffil.tn, C-new urb Ctitrftnn' imb «»rnriaunfl be« fiSact.rl 
mit b.m b.r + «onbom. d. ü. Sßin, 11. !D;ör, l.i.w.. eKnner. '•"" a'^^^."" 
D.rr,mi.uni .i'^ecttfnber,.;^ ""'*;!» oon 9kl.r?!-.fu,.- d. a. ai«;.n ^'-^^'"- y\ 
(..mS.v.f.r 3oM> 11, für Ar.".) .^-u^er). - .«^.'An-m:, bt. ^;^^*/"'\ 
flHd,id..l. tlb..r.4t im a-ibtg 1870. g. 407; r^i «uA b*n JlttiM .V^Attrb», 
im Iof6«nbiid) ber ÖrAfl. öAiif.-r.I 

i SeopolP Tw'hm ton ?ied)fcnbera-3nnp;d)ii^ l'on ;>lblctötfim((jfb ... 
t B. -APbr 1858), t)err auf ^abbad) miD X'übtoma, iL iT. Am. 
uerm. 13. Sunii iS5l mit m..,cu„* 

aeb 12 S?Tt 1830; ivifbetoetm. 31. ^ult 1865 mit Ottotat Mtm 

orbfrtl. C^'ief. u. beu. "Hiin. a. T>. [Wien J „ ., a. r , >.. 

«'ohn ?cDpolb Wolffionq, «ifb. 28. 3an. 1R54 u'/^^^iba* .f;)ftt tf: 

.iSfrildiaft .f)abbod) unb nuf Tobionm in .Uroin. ^antt.-^Hbfl , omii. 

fo "Ipril 1877 ui •'Dlaria-ÖHnn in Steitrmnif mit 
ip i p p D 1 p t a (5ieiin Pon Vlpfaltrecn, (-,eb. 17. •.Ih'ai iBf.C. [JpabbQd).] «p ..^\ :.<.',^-' :'r'i:;f,M' Öieff)tciiitcvn. 667 [Äntbotifrf). — ?lteufifn. — «v.irfiäabd mit 'Jß.ipvfiiOfrmfhtimj 15 12 loom Äcif^r 
ftotl V. für «ubnM^ JecfitfnflnM) ; «Iffl^UtAiinfl uiih (Jriuufrnrifl b(« >atfUl,inbe« 
16S4 (oom 5^-iifet »Hiibclf II. für «hrirloph ffafc.ir o.n »iftfitenil^rn . Rmfürilf. 
b.int. 5»^lt nnh Vil^^ift jii Si.tM om (lof) ; b.inr. 5^r!ir d. ,1 <li;fiiut'ii 1. "Utärj 
IßM« (oom Siitfüriliii ?J(iu;riiili.iM l. für Mt «V-vCuiibet ,"\ob.inn OUorfl Bi>n 
iieditenfinn, flurfiitiK. banr. CSTommilTit b.r iiefr.mKn ?lrl;llM'f mit. 3<ir;\I'öiiffr. 
3üVinn R(/ri|1opl) oon »ifiiKniierti , Riitfiuni li.iijr. Jfi'rnttl , unb ^nn) fern 
?ied;tifn|laii). — tU(il)ttitiinn bcC W.tHci« unb g tniimicl)« im v\al)'il- 1HÜ7, 

e. 5 7(;,| 

I .ihf obot t^bilipp Tsofrrl.^ ;^i-eibftr oon i'i.cljtenrtfrn (pcb. y. y^oo. 

179!i ju 3lUen, t 25. 'gert. 18 IS «u Wov^^elnIrö), S\öv. iirpiifi. r>lH. 

0. 5^. unb yiel1^nnt bot xHlKifuifiiien \hiiM5fdui[c, uani H. Cft. 1812 

,^u <^ö^\^fn mit l'l a n c 6 i^iiifp '•'iiiilie .^^■IrolInc uon (Sküera (vitb. 

22. ^?icu. 18lfl ui "i^erlin, f ü'J. '^.nv Ib'.'i) tof ). 
^iiiöfr: 1. B r i i- 1 r id) Wilbfltn :^h-Dbor, ^Kb. 15. Ott. 1813 .^ii 

1'iciflbcbiirvi , 5T6n. iMcufe (^'),■n 'llinioc uiib ilmtJt ber 31. ^nf.-'i'n^i., 

Ofcm. . . VIpti[ itJOö VI tVrl'.i! mit 

-. Peru». (Vnoficbmri), fcb i;^icobi, (leb. . . . 

2. ^Wavfe 'Jßcxt\)a ^ijibywm , geb. 17. 'X-cj. 1810 iU iiuiatcbiuö. Öilncunu. [Äailiolifcb. — 9?nt)«rn iinb Cfflerrfid) (^AJ^men). — ^mmntrlfuliftt Im Ä.it. 

Baretn bei b»r Rr« •.I)rn«Mfl,^fT( auf OSiunb tet niitjitu'uffnni bunt'aij.ihniiin 

Jfihriii'.vl bfü Ätf'l>frr«nnt'l« 0. <yiii 18-.".;. — »Ufdirctlninfl t*ä yii.UH'ii« iiiib 

pffct)irt,tl. 3i-iij im 3l.i!)r(». lHf)7, te. 4H7.) 

t An rl ;^offpb ?ireibcri ocn $?i(iifnaii ((\(b. -23. 'ilov. 1787, f i''- '.^"(t 
187«), .<lön. bnor. .'^^iit. iiiib l'i'ajoi- ;i ia .suite, ucrm. 21. '.^itni löl7 
luU .Moiolinc j'jrfiiii l'infiT vcv l'iiicntvuf (t?ri\ lO. 5ept. 17B<J, 
t 2. 3iini 18G1). 

S'ölnit: 1. t il'otl "JbccbDi- (qcb. 2.'). ''Wni 1S18, f *• '■^l&n iPSi ju 
ertilüiTf Ibuvvi) , S\bn. bapv. Jbn. uiib ?a:iMidit«'i- a. T>., üctu:. 
15. Ctt. 1853 mit l'lnna uon VUimp (lub. 4. Sept. 1&34, f 2ü. 3uni 
iseo). 

5öt)it£: 1) Clemens SKenjel, neb 4. Scpt. i854, 5lön. bJt)r. .ffm. 
unt) Siittm. unb (S&t -Cibof im 2. «Sdniutcn Sfriterrüt, orrm. 18. l'Jptil 

1882 AU Ith'mdu-n mit 
Vfaiic 'Äreiui ^i^eilfici uon 'ib.^.IfinAtn, jirb. 2C. "DlJärj iSr-O. 
iltiiötr: (1) (llifabitb Vlr.na lifacic, (irb. 4. \!lpiil I8h3 ju 

VQn^3but. 
(2)Äarl l)ii:rimilian. fleb. 26. ^ihig. 1S84 ju i^iimdicn, 5löii. pifu6. 

,\!abttt m ,StürI5nibf. 
(3)3cKpba iUaxm .«lenirtitine, (ifb.'i5. £fpt. 1891 ,au ^anbübiit. 
2)Äarl i^lemen«, fleb. 4. ^an. 1857, ^eci bcc ^icrtjdjoft SdiliiiJel« i 568 »llifiiau. — ?ill'ii. — \!ilifiuni burvi uiiD boit ß'MiUS p.iu'Otir in ^f^cbmen ^. Jt. i't. tm ii&tv.'Ut- 
dii\i Tu. '2. viim. M r>i'br. iS-id j» Wien mit 
Jpeletic Afün uon ili;tüi)evo, ivb. J4. •;'(oi.>. 1870, 
Üiiiüfr : (1) 5vlemeiii; SUtl lHolt, cieb. 11. l'lu-i. 1689 \u ^d),u\]i\bm. 
(2) (5 ' f r. ve Vliina it^nuMitine, ß.b. 19. Vluß. 1891 ju i:ä^lii|icl- 

buvfl 
(3)^jnQri.i ^mmafulnta 5\lenifntine, fleb. 25. Sept. 1891 ju 

eriilüiTflburfl. 
(4),v?atl yob^inn ^IBoIf, flcb. 9. 3an. i^^sto iH ®ten. 
(5)3 1)0 n na, wb. as. \'lv>nl 1808 v-t ^-^^^if"- _ , ^.^ 
ii. .\Tlcmfn3 Wfinel, qi'b. 2i. '^IJop. i830, SXöw. bniir. 'fctobäo.ufiteur 

a. -i)., oniii. 27. oft. lh70 ^u ilUn^biirvi nut _ 

3ofepbiiic inuilme ^l'iiün- ia>n x'lltammertbal, acb. 30. iept. ibJ'j 
iu "iPür^burfl. [lliüiicl)en.| «.. ^ Oi < . 

^öljn:: 1) ^ e ni r i d) , pfb. 12. '^ar.. 1874, 5ton. batjr. ?t. (in 

2 Ul-S(v5t 
2)0 tto, ^fb. 20. S«?bc. 1878, 5^'ön barr. U.»..?i. im 2. UI.-ai»it. ßlllcu, f. Sal;vß. 1808, ©. 553. iiillciiau, f. l'imterf öcu l'iüenaii. ßllicucroit. 

[«ul&ttifd, - 6o<^f«n-^;Utfnburoi, utib VtfiiBr... - 9(drf)«obd ml« Km «l't.Wtjt 
.oon «dirntcon* .1. d. iXesfnn.ir^i y. tüMi l-iöl (für -.Mnbte.K J'.-.uH, S^ä». tin. 
ilin.SR.f in äßifii); b.^mfi^e >at,l?tt.itii[i!iKitUMi 4. X",. ICoD ; W.lcfj^fjbc rl. d. 
«.irMib.irj 5. ,Vini 1C73. - 'J^ffctr^ibunA N< aß.upfn« tm LV'bro. 1m5», 
e 447, flefd,lc},tl. <«olij tm ,^.ihra. 18(31, fe. 430, i.no euimmr.iljf Im ^'l^'J- 
186U, 6. 657.) 

t 2 u b »V i fl .fforl «biiftopb Ktnl)eir ron \?ilimcron (»leb. fi. ilJ5t\ 17J7, 
t '•^« Diät lölii)' \vo«- i^^"^"- ■^<'5f. -btrült, nnu W.n,.<iriif,v'fommt||jr, 
üetni. . . . mit ^uitane Ünaiiii uon ^ucfiuc (flcb. 16. i'Joo. 1768, 

Sihm- I t"^?;- r i i\ i ri) ?:irdiiii5 l'lbom ^Unul 9ubiiMvl (flfb. liJ.'IPf'l 
IbOti t 28 san. isr.:; jii \'llt>iibiirr*), Önil. jortji^n.altfnbmo. Ül<">)J)r'.t, 
.Rbc'iHio '^ntoiiDjnt b.'5 noftbaitfi'r,, t-rm. 1) i.--,. Lfr I83a^init 
(i-mtlie 'T^iimif!d>fr (ntb. 2(i. 3'in- l'f^''^ t 2«. IVüi 1842); II) .i2.'.rfPt. 
184;) mit ^Hcn OSr>irin oun >y.iuciirin ('«^b. 4. 3Jn. 1827, t 8. ö^br. 
18'J7 AU "Jlltrnbiirji). ^,, , ,,, ... ,. 

<Zrod)ttr 2;: Cl)£ : ,s\:e\)a '^ulume ^htoline 5)Jorjne, gfb. 22. Vlu«. 
18Ö0, €ttftß'i). bi'iS nceliaen itloflerß i^ree^. i .■:'■' v;.i; •'. iy',f, y-rp *»;• ' i;- ■''^ ih , '■'* j; f ■; iJilldUtnit. ofiy 2.t ^xccbinnnb .r-*eimid) iMiiauR (vu'b. 20. Vlpril 1807, f 24. f]a\ 

1807), uenil. 5. Ihoi IHÜV mit 
^icn rietto •WulfbilCc vcw t^tiHfcoq], ft.'b. 18. 'mar\ 1808 ^n iU>ci^. 

äiulJtt • 1) 'Ui 1 1 n n e .Uoiuliiu liiramiiio Viii(i; 2 opbif, flib. 22 Vlpnl 
1838 Cipüfnutrtfim ,V ff i'üb, l'Ci- Äcou T^tmT- i'^'Hirul) ulmi 
^43teu'fefn ueriu. I) 0. l^iai 1802 mit \'lriuft' ocn "iilancfnfi 
(t 0. yip'cil 1883), i-*f'.)ir tcß ^^ot-O., Aiön. rrfup. 'J'iaiot a. .i\, 
v->üfd)ff ir. »Tob. örS -Vif.'' Ui £rt)I=uivisi !pollh•^l^£.o^fcl•rbllt>•^• 
hMülfl5Dul■v^; 11) 11- ;^nn.' 1685 ,u« ^Piotu mit l'llbrit Arbrn von 
gfilenboitf, ^a\\. bvUtfclH'm Moiiire'''JlJm. :i la suito ter ^l'(aiiii?, 
,t>ütmarid)aU er. .M. -t'ct bf'^ 'üi'- Vnt>ri^"l> i'-"" "iUen^ni. \S\\t[.\ 

2)Jlai-l iorbui". iyilbclni AtloMidv ad'- "5. Tff. 18I0 <ii .iritian, 
4-)fit auf epxüw-, yi^ir trö ,V)b.'Ö, •''Um. prent;. .Hbi unb JMtm. 
a. 'I^., ybvliaub ber Ärfif'funobe unb l'fitAl ter ^l>ri?iiinjialiini-?Dc, 
Dttm'29. 3ul'. 1804 Ml 'i^ahu mit ^ , , 

5lbba isreiin von ii^Ml^^e!, vi^b. 28. ;'\uli 1814. [tpioiK bd 

^oriitff '■}1 ti b a , Q'b. 24. Sfpt. 18C5 AU ^l^otßbam, uerm. ic. :^utu 

iSbs'au Sprct^ mit (^^üntbrr 'S-iroffn pon A^ird)bad>, .«on. prcu^. 

Obcrit iinb jlmbr bc3 2. ÖnibeMtS ^u Äu*i- 
3)^T?üonu5 SopliuC 7;iicbridi gMcIciü«; Wuflap, a^^'^ l^ 3'in. 
1846 ju iUntubfin, Dcir ouf o^an.^foiP bei rfiunv im S\v. .ftclbciM, 
AÜtlll. lippf-brtmolbfduT .^br unb Jpufilnllm , iU't. a. 'X\, iH-rni. 
22 Oft. 1873 ,ut Jlteppl'n mit 
2 u i f t l^^ubnnne '.iberfft i'ou ülicbtH, (\cb. 25. >ifpt. 1851 \n JKfpplm. 
i\inbtr- (i) ^iUrnbaib ?upolb runbinanb Morl, flfb. 21. I^uli 

1874 v-i T^otiio.im, .ffcn. prr,'§. l't. im öii[.'^)iflt iXon^vn 

((d)le(5mu^l)oI|1ciii ) ^Jh". 80. 
(2)6atiö.V[lbred)t ^]>fa,-inu3 i^"l^. fl^t». 19. ^c<. 187.) ,^u 

^){epplin, Äön. ptfi!§. 2t. im ^nf'^Kflt uon C5curbitce (2. püi.) 

k\x. 19. 

(8)(5fton ?lnrct) Copfcuß J^ertinnnb, «eb. 22. Tii'i. l&'C .1» 
(Saiv^fom, Äön. pveufe. 2t. im Öüf.-'Jtät. iioniöin (|d)l.i5iviii.bcl. 

(4) ^'^^ l f (^ n 11 (Sbmnnb rvncbri*, neb. 4 5Joi>. I88I ju öjan^fom. 
(öjÄail ?llbcit -pcintid), neb. 20. pft. 1885. 
(C)3nflebDr(\ l'lbba 'c^uliane ffiirutte, peb. 20. Vlrvu 18!)J, 
eripeft. auf Üeti-rit-n. 
«ilnötr- 1) 2iiMpiv! )s- e r b i u a n b .Monrab i^ipin, ^eb. 14. i'?ai 
' I8ü'^'ui 4^u<*'>ru, Peim. 2t o"li la79 ,^u 2onboii mit 
(Säcilie 2bDni:on^Ußoc>ct;ouic a. b. >fi. bec Qaclß of ihmbfclci), 

2)"6f'b'iöia c/mma ^Luiritio S^iai) fcoptiir, fleb- 12. Wär,^ 18.54 
{n 3fua, uecm. C Oft. 1885 ju 5llolkt ^t.3ot)anni5 por edjitCiDiö -'^ * ■• i *., ■ 570 ?ilientton. ^iniburf iTii ?ilifnau. mit ßkoi-fl ?(rl)rn oon JUbcmbnbcn, S(bn. pceui ^Hep.-T>röf. in 
'^iifTelcoit 
3)'Ael•uQn^a (5Iife 3{ofa ("rminn ^ctjaiinn, fitb. 13. i'iaij 1856 »u 

4)i itnf e '^ofcpba ^J.'ai-ia , flcb. 2^. ^uli 1B57 ?" i^folnin.vn, unm 
n '\vnl 1SS3 äu .<^lu|1ec ©t. i^obonniö vov -d'les'U'in mit Äad 
■Ai'btn ton l'iidjcnfelt) (f,i!()oi.i t 18 £<-'Vt 1885) , .«aif. bcutiMiim 
•>)ien-'h\it unD flänt. .viilf'-.irboiter im i)\eid)L-niut ^f6 Jimcrn. 
'^' u i » '"sulinn ;){od)u6 ,irln Jnuflü, {[(b. 2;'.. IVmi 1805, .\Umi. ptfui 
a^l't tm Int.'^Ko.t AÜnl Vforolc i>on x'liibalt'T't|)\ni (l. niaflbcb.) 
■»Ur 26 ücim. Ui. X'lpril ibOO ^u ^ililct-uuvi mit 

«loffcljcTtt Su|]i-r. 

€ort)Ur: . . ., ftcb. 9. 3uli 1898 ,iu IVakitebiufl. 5) ^imlicit Hon iMltcnnu. 

[Ä.it(,oli(rf> - OfPerteid,. - SHetAöoNl luib ^(eidjeritict 1. £^tt. 17'.>0 (ccm 
Rurfürüci »ntt IDcobor aon »Mj')!''")"" • '''« aieidjsoif.u) , alut bibm. S;im 
mit b.m ^PtdMfot .(.vM» do« SUie.....* .1. d. ©um 17. 'J'ej. 17 93 ; «flMrr. «rb: 
12. Oft. (Diplom .1. <1. fflien 23. Oft.) 1K37. - *te(d)»;bi.nii b<« SBjppfnl 
unb >Jiäl)fr.6 übet b!« etonbeäal)il'uiKi<n Im 3'ibts. 1«77, *. 50-'.] • • 

t '^obnnn 'J}avm ^pbontrl^lepomuf StoTii'Slaiiß Worimitia» '■lirattbäiiS 
yimbfcf Tufibort oon ^tlunoit (aiK l^.^lfoo. 1707 31! C^^ux f 12 Vlii{i. 
1812 ;u iyiin\ M. it. ^j^US'oKnt unb UlAMnV.'C Der 'Ihum. -fütfan^lfi, 
Pfim. . . . l7ito mit Äiaiiv-Cra 'Jod)t,rmnnn nou .j tcumutb (fleb. 
.SJ VIlUi. 1770, t 2 Ai'br. l*:f.;8 Ui 'ilUcn). 
fiinT.tr- 1. t ^liiniinnliPt! (aeb. 3. rstbr. 1800 ui i^i-a , t 21. >\<bt. 
iPii-^ UI ^Bur) « il '>ftt..jUnl unb MoinlnMttrtur tm A'itior^mtn., 
ücxrn. 16. "Mili'it'U rtu ^BiotT mit -llfaria öaulal (u'b. 24. ecpt. I8I6 
jn ilsien, t ^5' ^f*- i&8'» ^<-''l)- ^ « -« .. 

^inUtr: i) yfubülf, v>pb. «. ^fbr. isa7 ju ^Bi^n . J. Ä. fetft' 
(ibpf o. -£., Pfim. 4. 5um I8(i4 ^u ^i*Mfii mit l).Mrie i<urk<er {^id\ 
6, iHön I8:i6 ^u ilU.ti, t 'J- i'f'ii '^'^i^^ ^''f')- 
A'\inDtr: (1) Hi a r i m 1 1 1 u , Htb. 23. -Jlrnl 1865 jit ilUcn. 

2)\'ltfie0, c,cb 10. 3iili 1839 ju 2Uifn, Dr. jur., .<?. il. &c[t...Rül 

im .hnnbilßminiflnium. 

3).öebmifl WaiiQ 'ibcr.fia, tirb. 17. ^Kdd. 1840 ?u ©icn , mm. 

17 'äept 1808 boi. mit S<oü l^urmaf (f 17. ^'iug. 1882), l'ai*. 

bänDler unb äduittiullrr. (ilMcn.] 

2 t '■'ll'nii'. (rtfb 26. Ott. 1803 .^u 'Ci-an,^ in U^cbmen, t 8- '■^l"«- l^''')- 

' !^.\\\. nlftiTPrnfrr. (gtuttb.<(2ffr. o. T». , otnn. 22. :suli 1813 ju 

?tlotii'boif bei Wien nut ,„n-.„i 

itai-Dline Vfibeufioil, (U'b. 23. Crt. 1823 ju il'icn. [iS^'.tn] 
S^otin • 21 b l f , <ieb. l. "Wai 18 u üu "Wien, .«ninerfc bei bct Ä. u. X 
^JJri'oat. unb Familien - öonbö . Üaiia, »erin. i. ^ept. 18C9 nm >'. li' •;•;:;-•':;'' rni' gimbfcf Don ?ilienait. — ?impcrf. — Jlnrffr con 9'ijienivirf. ."j?! 

Caroline ^aiifcf) (prb, 23. S^ej. 1818 ju ffiien, | 21. '^nn. 1871 
bof.). [•JSicn.l 

§:öd)ttr : (1) It; a i t b a , peb. u. Oft. 1870. 
i2)'?';- rt e^ er i f e, afb. 4. '.'^an. J87i. 
S.ÄIaro etiiabftb, pob. 2") 3>-!n. ibon ut V^roy, ncriM. 10. 3an. 1829 
,^ii -J^irn mit Dr. iiu-il. o'-'^fa^b OroC-nnif. \!|i;ioti C^uini'-.f fj 14. "i'uin 
18')lV %^:o\. ^fr iU:t)fiülL.uiea<i tn ü. S\. UniiHrfitöt \!\Uin. l^J^.Nirn.l l^inipinf. 

(Jm 9)?(iniu8|lonime ttlofrfifn.) 

(Sf.itOolifrf). — S.iljftn. — iHfirf)«obel unh ftb^^^^..Ctilfrt. *tbfl d. d. SK.'fl.it«. 
hur{( 18. DfJ. l'j.'Jt; (Dom Jtaiftr AetMn-irib II. für äKolfjoi:^ >;iinte(fl) iUuvift. 
mtiflct Dün fettiiiiblnfl» ; f.:rbji)t. firlit 1. «iril J '< '.' 1 , Inunoliiriiliott Im JC^r. 
Cjprtn bfi bft Stfififtttnfnfff 12. SJoo 18r2. — ibtfrtjrtiliiiiiii ^<^ ^W.Tpcin« 
Im ^c.\)ri. 1881, S. 501, unb fle((l)icf)ll. 5iOli,( Im ^il^rfl. ]h5H, 6. 3H9; 
Qlttt« CSfniolcfltü im 3.i!)rfl. 1869, 6. UO.] 

t ,<^ I e ni c n ? 3t>ffl'b !^atta^ Areibfir oon l'inircff (a'b. 21. Vhiril 1P02, 
t 21. ^JJiär^ 1&70), flön. bciir. .Um. imb Vlinv[Kuion'J;.i'r.O){-.t i\ ID., 
Ufvin. 19. ?ioii. 1828 mit .Uarolinc (Viräfin uon 'gein(5t)i!m (,-}fb. 
27. '-JOfui 1802, t li. Sept. ]ö::8). 

toAjUt: .<^ f c ni an t i n e, flob. 14. Vliifi. 1837, SiTiT'. L**!^. trS .nön. 
bntir. Jbercf.'O. unb Cbctbofmeirtcrin LI Jl. "• .\t. •f^fb. ta- 'iUiif. 
2eopolD ücn 'i^aijeut. ÖiiKfcv uon IMU^cnmiif. (ÖD.injellfr^. — ^ttu^in. — iR.iii)«vibif( mit tini lUAbifot ,0011 SJüfcciiiincf <I. <l. 
B?i«n 29. Cft I6Ö8; »(fi*«nllcr mit ,(>i>Ut roti yfipmuitf * il. <1. SK'eti 
80 3uni 1702; SRfidjfittht mit äi^^ppeiiüfpfftiing <l. il. gi..i!f(url >i. 1);. 27 OJCui 
1744. — Befrfjtei'junj be« Si^ipp'"* "•'b SKibft*« i'ibtr bie &tiiiibff<rl)ebiin(i im 
%^t)x(i. 1872, 6. 387.] 

t J^riebrifb i^reibeir l'inrffr oon i'üt^fniuicf ("fleb, . 

1819), >Ü6ti. prcu§. ?oifim., DPim. . . , 1800 mit 

(flcb t • • • 18321. 

ZoäjUv : VI b e 1 c , firb. . . . 1808. [äOeimat ] 

Piü?)cr. 

l.f ^cbcnn VI u n u ft Ciibim'i^ {c\tb. ao. '^an. 1777. 

Wib^«I. uidif. .\\m. ini& ÖVn 'l'injor o. 'X). 

^flnvtiufoljn : t ^-lyalfili von üUraiuT (lerannt >^rtlrerr von Binder 

unb i'ühfniuicf (vKb. 2. Vliuil 1824, t 23. ','lpiil 18P(i)- (S. Ten 

l'litiffl „'Jl^iincf qenannt i>on Vmifcr u^I^ ^iJtciuuiif" iu ticftin 

'Jotdienbiidi ) 

2. t 3cbnnn 10 i I b c I m \!llbcrt f^vb. . . . isu2, | r.. Vlmi l8b:-i), 

■"perl auf Sfoivifinra bei Sdiirri^, Vt. a. '•?'., retm. . . . 1639 mit 1775, t . . . 
. von pnj^cn .S. "DJoi'. 165(J), it'»! nt,;. .iC - ,f ih? -n f...-; • ♦•»•!•, v + .h'r ■' »y '• •'; .:> •-'3 i72 Üincftr üon ?ü(-,fna'irf. — 'i'wtt. •ojatnlie >Vittorin IbtnU VlrenbG ^oth. 24. Tför} isil ^u ^cfutl, 
i '21. •'JJJäM 1871 ,ui IPpbUuij. 

5:dI)ii : >Jllbcrt .Uail il^ittot '.'lußiiR, fieb. 11. 3an. It39 ju C^rfutt, 
iriuatiielc^rtec unt) Dientner. [R.itljtilifrf?. — Ceflcttfid) unb "UttnBcn. — örijjol- '»<lf- -l^'l 'I- <1' S)«ifniflJM 
2a. Oft. 1839 ; lifi1)tfniletn. Ät()t mit btii «UrAoifiltii ,oct\ »fiiibtn )u It(i)l* 
d. d. «onii 10. SDinl lö59j Ot\Uit. i^tlir (bocö oI)nf Me ^UrötifaK) d.d. fii.n 
23. SKni lS7u. — ««f.-hielbunfl bt« UÜ^HpePä Im Jüfjtfl. 1B72. 6. 3ti8; dlurt 

ffiencilüflif im ?.il)r(i. I811.S, 6. 625.) 
t 3üflin 5imotbfi!5 ''lUiItbafar Aicitar foii JiiiCe (»icb. 7. l'lufl. 1797 
iU ^J^iilcn in U'.MUV-Un, t '•*■ ^Vini lö70 iiu ^i^onii), Dr. jur. et 
lihil., ^iUcsf. ter ^Kcii)te ii:iD >Ui:)i,^ln- in Uniütifitöt (s'iieljm, autc« 
ücCiiitl. unD hfuoütn 0''.-t;)(at unD IiiiiiHtfrialUitfr fiuMultnS rtiD 
Untertid)t, Si. S\. otfmi-. ^nüciiI. lialitena. unc ii'oiUAiön bei]. ii<0'l>iot, 
rsütlU. lieditenfl. Oiif. ». bto. 'A'ün. om Xviiticiicn U'unbcGtaa ic, 
üenii. 27. 'Jlii',1. 162C mit l:rio!hin 'ibertria i{iii\>(t (jjtb. 23. U)(al 
I8ÜO .^u i^r'.lon, t !■"'• 3i':ii iö?:» «u 'Dici^fi). 
.JliiiDrr: 1. *i<ettUi €cpl'iu '.ile.rda, (u!r. 24. €cpt. 1S28 ju OrMe^fn, 
lurin. C. "liiai 1852 ni ü'btinLnfitfifiu mit Siaü Aitni t^i^" ^iogfl' 
fnnvi (t 8, yJoü. iBi.'ö v.i "JUten), cur l'Utviittintorf in l'iirfienbur?, 
Cf^it DeS foitoet. yiiailifii'C'., i^vil. naij. ilbtn. 

2. i:Jmma 3oba;ma ^i^biÜPDinr, fleb. 10. vipnl 1830 <u T-arrnflaot. 

3. Marl ^'!^D^t .viftmnini ;ii ii b o 1 f , vlfb. ü'J. ''i'iai 18^1 \u TarnidaM. 
Dr. phil., T^äp|tl• ■^?i"- iiiiD (jbrnifoiiciüfin;, 2)DivfapiiuIai- ron Li- 
müt urc fiu|lcr<biicl)öfl. .«orriftorialuit in uyi-n. 

4.ii<ncia i^orütbi-a 3clfi'ba 3iiÜ'»f , flcb. 4. VioL'. 1837 ,ui Sctm- 
(labt, oftm 4. Scrt. ISöH mit Dr. jur. <\rciTM lU'fi'l'b Ärbrn roii 
(Sirubfn (t 2!). Cfr. 18.-8 ,^it :>icA-.iif'l inn). C^b^f Cer <^ntli!. tturii' 
uiio tarl6ji1)in OiUiir.tiu-iuMltnnn. |Ji\iitnöburvi.l 

5 <';ran5 ^ofirb ^i^ o 1 Mi i n v^^.lbl•lt, (ub. 30. ^.1(uü. 1840 jii T'Jrm- 
ftaöt, -f-ieii icG »iii'Ioi. iiiicG TreDB im .Hi :l\.*itlliclt, fuiiu" auf 4?Jtä 
eülj im 'Sifyifntif , ^il'ävfU. (V>eb.'.«m. di .spada e ^appa, 5?. i>. 
gt. a S, üftm. 11. Sept. 1867 mit 

(^niilte einionS, ptb. 2«. ^^(ir\. 184.5 ju Slbln. 
Södjttr : ij 'DorutlHO (*lifabfib (^ o c o 1 1 f e; .tpfrtnc.nna »Jlppllinof.a 

•pubrtta, vi<b 12. 3inn 1808 üu ^r.ü'j Üunou. 
2)4lUria Judina (^(i|\ibctt; VlpcUmatia .v>ubftta, f^eb. 1. 3u(i IK» 
- JU ikinn. 

3) Ä r n 5 i ß f a ^sVio'ia Wotbilbe l'Iaiui Vipoüinaria .t'ubtilJ, P'P- 
8. Cti. 1871 ,<it UU'nii, Ptrr.i, IC. lUai 1893 mit ?i-Dpolö (S^rcf'Jt 
oon ^'lUilbcfC^Diff, i^errn raif Jt'au.^enflein nno .ftürn, [Seilet 
J^onunlhMn bei jlffUfnßbiiivi.J 

4) VI n n a l'iaria ;i;uBolfinf ".'IpDllinorin i->ubeito, (icb. 14. gfbr. 1871 
,^u i\:)h\, Perm. 11. 1'ini 1897 ä" UoblfTi} mit Vlbolf ©rafen ceo 
*{Sprdi. [Mapfuiö] 'rtlfil^ 'i;/ r ■.' .' t «Irbelof. — ginbtman (unb '!fin^cI:1^■!^.C^uil). 573 röc.c-.noel.(cl,. - 05rhiflt. C)f|T*n , Vu^n imbUnjarn. - (Jmfletrovn in tv.. 

d .1. ©onnOAM 7. Oft. ISi.-.; ptiMflI. b,|l Ätl,r U. <1. ■r..m,l.M i-. -lu^. 

Jgg.. _ M^<M,ttibMno b.J 4l'..iPV.'.« unb ,y\iMM- lU-n|..^t In, X^al^r,,. 18ü5, 

S. 6M1.] 

ß IStifMirt^ Äiribtrr ucn ?u.tt!of (ftcb. io.J\i.lt 17<'-1 sn ^\i^^p^n^^ 

WibMl. .wauiVß; ^i■C Vlur.iväiii.iin mit. t.r lUiin^., J'>>'"- 2;' '/"*!■ 
18-25 iii Ivuibm mit Viüialu' inllnu^b (p.ai. 6. ^Um it-.or,, | i.i. .um. 
188Ü). 

SSliirf 1 ^'1 b ü I f flib. 5. ']U>f'l 1828. 

r.O i n V t cl, Sn 11 .Via 1, >ub. i6. -^uli 1830, ^i^cf. ron ©iitern (2.i«o&ef,. 

1872 ,^u iuQfl mit V'lmuMl.T ÄiHin ^K.earr v^ou^Jitum-t.bofai ^^f: 
13. VlUii. 1^4'/; f.uhcl.i t ü. '-D.-V 1874 Ji. .-tiUBbofV |a«us!a 
j:>atdr im i^aii'ic i^omitat.l 
Sühnt • 1) rxcict.it* ViDdf UlUi^fl :^va:n, »leb. 18. Jon ib/o ,^j 

2)l?ri^^;^'V^Snil-tS. ^oüpb. .cb. 11, A.br 187. Alon. nvu. 

piniüta .patar.j 

»e « ■- liiiuöcmfiu (uub l'iuDcinaii=^u)t). I?u.l,«nrc1, unb fatf,ollfcU. - 9f4tnnb. .«^t €.d,|.n ...b «'''';''',,, ^, ,„,,^,,,^ 
b,,lcn.nfl '24 Oft. IfiCl (-..om Raifft 5%.-.b*..ant I) i^ *'"^»:^.^.'" 'l'^'l;'^:'.';.^, 
d. d. a(i«n -M. "Jlprli 17Hy 
(im TuiK'iAf 9(nrf)^rifarl(il) d rt.'itii.uiiifl 
0i(td;6ir(ir fin|il(t)| Vlneiffiiiumu i Cft. 17«:! 

,1. 'Zu}t,<u Ml. ;^ul! 1700; fLNn. !A.1j). Cit!..i!P,.i« 

iur OK'.nun. unb äi5orpn.üettuni,n„,, .y,nN,,n.in..-\i>ir mirt, bcn. iHe.fjie ^a üt,!- 

Uirt a. (i. CDteJ^o l'^. 3)fallB'.'4 Uür -..Wibolm '^ e t b l n o n ^ . 1- ..Ktn). - 

e.(d,re,buno be« Ä^appen« u„b «JKV.,,,.« CUu, b.e et ^..bt?ub.bu..ä.n m. ;Vi.mV 

l.sf.4, 6. 311.1 

t a^ilbflm )^-f rbitinnb T\m]^nx von «Mit.fmon.'.^im Mfb- ^\-,f''^^ 

1781 I lü. ^1Joü. 1832), .^i6n. fad.l. Cbeiitlt. im 2. i'tul.ttn ^lifitcr- 

^Kat intm "l7. ^^loi). iHl.s mit (Sbuftiant ^JPilltlnune ^ipbie 

. üDn i^oulmii^ isieb. 29. -.Ilinil 1780, t *■ "^""' '^'^ ^" Trf^o.nl 

SJhiif 1. t^ertibarb ?"NreU.urr von i;iubem..-.n-3'ift. Vifb. 17. ^fpt 

1818 Mntf. ruiT. .MolUviiairat o. 3)., i'f'm . . -.iSlü mir 

9IatuYd)ta uoii iiUomor, flib ['i^ociCOiilKmßt lui Ojouofrm;. 

mcTif '..J:amboii>.J 

AinUfr: 1) Matbaritin, (ifb- • •• IS.V;!. omii. . . . mit . . . . 

(SMaviclom, «!'Mif. ruiT. .«r.ifl,ifr.Ol}at in i'i'njn. 
2)J?lac, rtcb. . . . 1851, venu. . . . mit .... ^nifmu-u., .«ui| 
ruil. Obeiil. [Dxtl.] 'r-^i-r-i-f-r !■:■ M'.r ■. .' . VUf, ■'• iir, . . ,i.^' v J • . .■ , -j K 1 .;./ ,:.iy^\! 674 ifinb^man (unb Sin0rman-3ii|1i. — ?mb<mann. 

3)aßlabimir, Qtb. . . . 1857, iU\\. to\\. (Mfenb-Äonfr. in ffio- 
tonefd}, ucrm. . . . mit 

4) ^311 er an Der, fleb. 14. \'lug. 16C2, itaif. ruff. t^ifenbat^nflalionS- 
cl)t'f in Sipfa bei S'^cisiri, ueini. . . . mit 

i^inDir: (i) Sol}n 

(2)iod)tec 

(S)'iod)tcr 

5)Diarie, ßcb. . . . 18C5, oerni. . . . mit .... VliiDieiv, Äai(. 
iu(f. (5^i(enb •MiinMtidirf in iBoionrfa). 
2. t Ccfar )sitibfrr cor. l'mteman (^vb. 2G. 'Mu. ifc2ü <u C^rlbad) im 
i^OAtlntiCf, I 2r.. ©(■<. lh^7 <u Xri-bCen), Jtön. lad)), i^brrl't <. 'X)i«p, 
uerm. 29. Vlpril iböl mit (ilife i^iinfg ((i<;b. 17..Dfi. 1^29, t 29. l'lu^ 
J892 AU 'X^ct'CDcn). 

S;ol)»: Älatl <Netomonto, flfb. 17. 'X)n. lfc5(j, 0:ait beß :\cb.'C., .«tu- 

iQd)f. ^i'fajor im (Siemralilab, u.rm. i. Viiuil 1697 *ii 'i)ri'fbfn m_;t 

(^lla, fltb. öü. Vlim. lHti7 ÄU . . . , ceb ^aii3 uuii .rtirdibdd), .Wer. 

(iidif. Okn..''JJioiL>rö a. S., uiio bec »DiatbiUe ßfb. rM'ün i'cn üörnt 

3üd)tcr. llirtf.C'tii.l 

S. t Vllorniifft JNrfibiiT vcn l'itibfiuan (s\tb IC Sc^. 1821, t 16 3""" 

1885), Ren. (öd)). -JiijJQC ü. tiGp, i'iini. 18. Cft. lb52 mit 
äöiUtlmme oon 3d)un^in^^, lu-b. 17. eept. iö29. lJ.-)e^bc^lbtiltl.i _ 
AiiiD«: 1) >wrt)inanl> iUilbi'.m "Jiuranber, ficb. U. ^^m. iböi.' 

üerm. i7. ;Uini iä83 mit 
guii e ^Koebtifl, . . . ju . . . . [i){obt^orf m ^J^-intcn.] 
•i)t 0"ieDCH (iieb. 17. ::'^uli IböG, f • • • l'^^'^)- •J^'-''"- f«^*^''- '■'• °- *- 

üeim. . . . 18H0 mit o- , , 

f^ojepbiue iUidtUtilec, i\eb. . . . (r.itfjoi.). | Jlrco in 3:iroI.] 
llinJtr (rithoii: (l) Oöfar l*.silbtim, nib. 21. «Sept. 1881. 
V2}v'lnna lUorif, \Kb. ll. \'lptil lh83. 
(3)3cfepbtnf 'i-'uitP, rt'b. 28. ^.'du. 1881. 
(4)0i)eoii! (\rieDridi, iitP. 18. Vliu IbhC. 
3)Vlnna ipelenf, pcb. 22. 'i}lm\ ib;/J. [(nfiirt. | 
4)(ytn|l JI(id)arD, fleb. 16. Sept. 18tO. ('Jlmcrifn.] 
4. ^-öruno nrbr oon fiinbcman, neb. 23. l'iai 1825, ,^tön. prn;». 
^J)/nior a. 'D.. Denn. 16. 3an. 1859 ^u ^JJeu^^i^effi-n mit .^cUnc 2)i(t< 
(flfb. 20. l'iufi. 1838, t 30. 3uni 1884). [5)rc6Den.] ßiuDcmauu. 

[Äai^olif*. — Baijttn. — 9JeapoUtaiiif<l)n ÜMI unb aonie <1. d. ».iKta 6. 8'^l. 

1»61; boi)t. 8tt)t 11. Ä(bt. (iinmjtcifulitrt S.WjI) lh75. — «ff*t<tbunj M 

fflappen« unb i)lAl)«<« übjr bie fetanb<«(t.,(i.nii\jtii im .Vibcj. Ib77, 6. 5Ui.) 

C5bciRian ^43bilipp X'l b o 1 f rtcfibcrr Don Vinbemann, flfb. SO. ''JIdp. 1811 
ju ^Qflerflbutö in D« bayc. •'■Iii\als. vnm. 2ü. o»l' 1S16 ju i^cnö mn ;•!;<* . Vi i ' ■ j .'?: r-i: »1 .] .r- ):■ .-j:^- vS' '•;• . k; ( i-.r: .»'.';•' •■■*;i" sJinbemann. — ^irtber.. ''ir-, glore 9liinde ^enneTu^^il^p be ?eoil(f, vieb. 2S. 3uli 1826 jii "iUerionicfJ 
Soijn: Äarl äiiiiuö ^.ilbo If, ßcb. 17. yiou. 1817 ju 'i^aviS. [5(ai()0ti|d). — SBiuitfniOetg. — 8<«Kl;«.TbeI mit bem 1tti"ibifat „doh* n^^fl 
ffi.ippenuetltl^inig d. ,1. äBirii 5. Slico. 17H0; 9<eiiti'ftl)t iinh b,ii)t. '^ttjr d. «I. 
Hiündjen 7. Cfpl, 17itO [vom Sfiirjürftm S-uI .£lu■.-^ot Don 'Ufaljb.iOftn, '3lä 
ÄeictjiäMfiU); Jtil)iilt-f6l()>nfit;e (fc;nfl)itii{(ini.i il. it. 17. ;V"- 1^32 jur '^otlfnlirm^ 
b«« tiiid) bcm 3''')" 175)0 oiijuioiiMiinuM aiUipperm firiit oliin toll.hil iirfjfii J^.itmlu 
8inbf«. — ^c'iljrfil'ung bet belbfn Üb.iiH'cu unt »i'.ifKrf» ut-et tit ei,iiibf«trt)«- 
bunjien im Jnljrg. lüb-l, &. -t'-iH , iiOtt b<ii «tlofdjnitn Ulltern 3i>'>'M f- IX'ljra. 
1851, 6. 315; Ofli. ouct) bin gliM)n>imijiin V'lrtifel im '-£>ifd)«r.bu(1^ btt ©rifl. 
Odufit uiiL im iinnbbiii}) b.ijii.] . 

jS'i-anj t^cfi'pl) 1^)1110,^ jsiciln'rr tun Vis'.lcn (^fb. ö, T t,?. I7(i{>, 
t 3. 3<in. lS:^ü), C'^;)if lc6 foiio. i'Icilt.^C, Mon. unuitniib Sii:. 
tö^iat unb 'lifft-isräi., ihimt. \) lü. yiop. i7üG mit 'Jlnna iDioiia 
jUtun ©tbnlt von .Uiiirtctifab («tb. l. Cft. 1778, t 17. liini l79t<i; 
II) 19. ^sUM 1700 mit "i'iaiiu Vltina Wräfin ihmi ''i^eiHiel i^it Steinalt 
{■^vb. 2«. "JUifi. I7t;i), I l;;. 3oii. ib05); Ill)27. Vluii. Jt;o5 ju ^cinb. 
Imflen mit itaiolme l'iiiiuifte uon iMi-CfiiuUi (v^eb. 2o. i'Un-il I7b5, 
t 28. ^V^ini J81b ui ^Kiuiliniionj; IV) 0. J,mn )819 /(u (5c!n^en bei 
Uifannbfim iiiit >Rai-ü!ine ivicim i'M)iit voi\ isnb iiii Jpuiiüliitfiii, lu». 
iEtein-j^allfnicIt; (flcb, bo. 3'-'^n. I7'j-i, -j- i:y. Cft. 1879 ui fctuttj^ait). 
5fll)iit: a) It lC-l)t: l. f (i b m u n b .tKiniid) (\riebüri) ITaiia <Sna\ 
pon Vmben (fttb. ii. '^an. I7!i8, t 28. 'Ihäx] IbCö; f. ^afriienbud; 
ber (''Häfl. ij)äuKc A.). 
— b) JiL- Ct;i)t: 2. t'ö»'«".? bo l^nula 'i\iiebcict) ©raf Don l'tnben 
(iieb. 4. ItJui ifeüO, t 23 'JUnil i!:ö8; f. '-j;ald)cnbucl) bec (^iröfl. 
JrjQiiiec B.). 
8. t Macl JbcDboc 'niirbrifl) (vU'b. 80. ?(0ü. 1801, t ^8 'M"- 1670), 
5tön. wüitli-mb. .rttiunb :)iiM.'inäi. bfu D.'tcfaifrtiltß, ceiti:. J) lü. 'Jlpiil 
1833 »nt (ib-irltitie Arilin uoii i*alm (ueb. (i. ;V.in. 18M; intijft. ; 
t 18. 3uni ibll); II) 30. Vioii. 1852 mit 'Jjiütbilbe ÜiräfüT Sfutiuiii 
üon (irtimv^n (viib. 2b. Cft. ib)5; luiba.; t i'J- -Unit ibü2). 
^tnütc: ;i) lr(ei)t: i) At a v l rtianA (iberbarb, .,>b. 9. ^uti 1836, 
jlüii. lüürittmb.l't. 11. 1'., ufcm.im 3ujü i8Cü mit .^lacoUiu- ©läfin 
Don Oioiinann-l^brentilö (flfb. 28. 'dUörj 1836, "l 24. 'JlpiU 1894 
ju '8cl;obatu). ISd/obatie im etoato ^iJoii) -cDott.j 
(V!ii6 biifer (^be Ifbin nrt}t ituibci.) 
2)^fnnette l'lmalie (S b a r l o 1 1 e, fleb. 2b. l'iat 1841, Denn. li. Cft. 
18G1 mit (iriift Arbni von (Viülrlin.in (iiiti),T. , f 9. Iiiäcj 1895 ju 
(Etutfflort), lt(itbf|. be^ yiittor>!Uteö 'i^'rnecf, i^ön. mücttemb. Cber|1 
a. 'S). \'l\)cmn[)au\(n bei VluyiCbur;,.] 
— b) 2i' (E-l)f : 3) IT Uyio OoiiKino :,\o|eV'b i'aiil, neb. 1. ficbi. 1854, 
^fii- bio »iilblüti.utti'iJ •V'auion im 'iv.^u^'.imt lUfu<Ulm in t^oipern 
unb l>ntb<i". c-n> 'J{ittii)Uiti'i3 ^^aljbfi'n im Ci'lmt ^aupbeim in ?7.'./*.KM 576 S.r.bm 'Jlnviclerienbt'itfn uno Mt5 j^ön. JpauffS iinb .£)|'im. bt-t l'MU.'Jnt., 
üciai. y. lU'li ly'J--' '"!' 
(Hiinbctb £d}fVif '(Miiln i'on (gtaufTcnbriiJ, f,'l\ lö. (scbr. isiu. 
[gtuttflart.] 
ääl)nt : (1) <^v Q II .< Ar a r I ailoiia, cub. 27. \iJfoi 1801 ;iu Stuttiiart. 
, l(i. 'i'io' 1893 ju ^.1iciJnft:aiifi!i). 

liinlitr: li t 5?;rnnj Cli-M'rpl; ^^ciebl■id; ilarl ^iiilxirt' ui-b. 13. £ii't. 

1631, t 11. ^i'iii 1887), v^cn ivüilttiiib yuttn-, a. 'D., uftm. 

2u. Dft. 1880 irif 
iJSoIfi-te gidin von lüit-bcn flfb. H. i'uii 1850 (f. unini). [»^!ti' 

biirii i, 'i.V 

Gihljttc: (1) .l") I Ib t'n n r b ^stoiMiGta, "ib. '23. Vliui. 1683. 

(2)tvifo lÜQtbilbe <s"bnrlL>ttr, ^vb. 2i. '^stbr. 1885. 
2)(i!fiiima ^Uaiin l'nife ii'^ r a n M C t >' , fl*l^- 23. Vltuil i83H, Ofriii. 

liS. VliMÜ iHöft mit I>r. Aiibelin edjin^inftfi (f l'^ '■^'^'^'i löß^'- 

|.prbf'.ut la Aifibiua i. ^i^.) 
3) penii.ltf ÄrGniiGfa jDiVpbiiie j'in.'r rrite (v l i f e , vub, i. 'M\r\\ 18;;0. 
— b) ür <ei)t; 5 t ^' <" " '1 l'uMvta Ärcinj .v einndi fflfb. 0. ,Uiln80C; 

t 17. ^Ulli 1855 ill 3l"'Lit'l) liiiiiiKitnfulMt im 5rar. <.<.ii;.frn Ivi Cfi ^rcilj.'Kn. 

fioffj 18. Oft \Hi\]\ ofiiii. Ji. DiPü. 1834 mit 'Jiiiifn •.'Itinc Sbiiirirr 

(W-b, 11. J:ei 1815; iinanf- , i' üO. 'i'iinil ic'Jl \n 2tuttvi(Ui). 

lAinlitr: l) lij ü t a h e l^nu'itine 'Jluiia, utb. 18. 1)cv I83ti, ufini. 
5. liiön 18.09 mit 'iHiitjihii Äibm uon )jai)n (.t 14. v^m 187fci, 
Mön. iviiilttmb. flbm i'l^iUDiiivii'U bii 'OJciMmani.] 

2)yUfo"ö Oiiiit iiHinniiluin, »leb. ll. ll.cni. 1841, S\ön uniitifinb. 
.«bi, ,«. .U. CVt. ü. i'., oerm. l) M. 3iili 1803 ju x'iuviCbiiN m't -Jl^ineÖ noii JKnt) (jidv vieb. 11. l^.Cill. 1841, 
l) .-.-.. ---- . 

7. l'liuv 1841,' iitiid;t!'cl,i tV'li"Vii^ftn 18i.9j; 11) 18. 5Di'j. iBfcM ^11 ^ll>Kn mit 
afttbella Atiun i'oii l'famlir, fl.b. 31. Dfj 1849 (ptcitfJ.i. |lUin.| 

^linötr: a) Ic (Ctjt: (l) 'iiJ ai- 1 1 'JliiiuV HiatbilDf, (itb. 10. U'iQl 
1864. ^ ,. 

— h) L'c (Chf : (2) rvi'nn.? '^ofil^b (."fiifim \niioii(5, «ib. 15. ;\iili iSftO. 
3)\.'l b be '"fl i' ■'iiif'C'lt ^"*öf.u- MoiUiU'in, oib. 2. ,\an. 1646, M. ii. Ä. 

i\m, in'iiii. 9. ';)(0i». 1876 i» ^'oKbtiu mit 
.*p f l e 11 e (Viipbu^inne (^"nfiiaitti, (i/.b. 4. 3"'i 1'^''>1 ^" ilonbon (jf.i.-u- 

Miii.). (Et. Si'oiiJtDö 011 'Bra.] 

(Loft)ttr: (SbiiRiiu- -.l'iovio i'uirniiUa .r{att;Itiii .«otbiitme 'il'wa 
tvuplnpfoiip, virb. 23. "Jioü. 187'J Aü if^at.fii U^apen. 
4)^>irflinie i£t(pbaiiif \Mlüi;if, u>b. f>. ^?ioi\ 1818. |^i^albiii(?i'n.| 
5)^Wilerie ^.J^oalna i'w.ntbeine, (leb. 14. aUai 1850, utrm. 2u. i.fl. 

U-80 mit ^)l!d)al^ i^iilHii üüh l'irrii; (f 11. iV-ini 1687), 5lt.n. 

müitlcmb. aiiitm. (1. 11. (f. oNiO. j/^r.■ibllta » "-^ ] 
fi. t l'ubjuffl (Stnp Vf'iuid) cvtiiii' (v^fb. 15. Vlpni 1808, t ü^- ^'H- ' ?mbm. - iinb«nf.'If - ^iur,n,v... - VMino... ^ V,po>vff.; uon ülpo,vil>. 577 ^i^onf^ttcn '^od)tct. ,,,„„ c. ,,, r i e 1 1 c oeb. -^7. ."^an. 1841MU 

f".j";„^ j,'„;;"^r".;';i;;ü"„m «.»v «vmi '»"'*'•■!• - ^^"''"" ISVO Üüal «luöcutcl., j. 3al)Vß. 1808, e. 557. iliujUMUMl, 1. 3al;vn. 1B9S, e. r>50. 
siinjtum, i. 3abv^. i8i)S, S. 550. l8,llf)L>llfd) 

S\ 
}•< 

»et 
XLIX "^otra, — lü>«;i>tu'^< '■*' :1 : -i •■ S »t •l .yy''>t -t %'■■ ''\iii<i X I fi. .''.'.. .' , •(.■' . mzssLizsü^üu-.^ 578 iponxfi) t'on iIiv)o:uii,. — ;;i;T<ih<;^f. 2. t '.'InjeM (gtb, . . . l^•J:i, t • • WJrj 1397), vttin. ., . Ibl5 mit tSmmrtil) 
(Hiiift Pon (Oojjii'ol.i-) 9<oin>inoir«ri. 

3. (5 l) vi ft ' n e, fleb. . . ., V(xm. . . . mit iVit ^Kittet üi>n .stomnr. 

4. t OKüria (flfb. . . . 1020, t . • ■ It^UM , ttim. . . . mit lUUr.niCft "Haut 
öon (3t''"'1'3*) 6fr\i)fi»fi. 

6. VI b iH f Jüifpb 'Et.^ni'Mauß, jub. 17. ^xiill 1630 ju '2Iau>fuiiilft>, ^crc 
auf JKunmt im S\v. 'i^ortmia, .!t. Ä. Ol't. a. 5)., uerüi. b. £(pt. 1869 
JU Ev-ifl'^iit) rillt 
<5 (1 b t e ^Batit'ii, flfb. i:-;. ■'Il^^i 1834 ,^u C^joflaro in Oiatiiirn, tfß 
ibL>nia(? 3iitlir(^ U^nanött utiD Der ^f»t)noiafa ^eb. (JClnt uon (Cftoii"') 
^omiiüf^fa iocl)kr. 
^ÄinJtc: 1) C»^ u n ü l'incie 5mi[, «i'b 8. Sfpt. iSCü <ii J>'jciäfe, 

l^fcc iiuf Ul^iniaiij, onm. 3. ,1un jh>i8 ui (?>oty<trin mit 
'i» i f t r i rt IVaiia ;^iilir, lub. 4. >JUni! IbC.ü ui t^icrf^llon, tfß 

liJüicil ^liitterö riohojoiviifi oon Trobcjoir iiiil (^oi»'-UPn imö Ifr 

'j\li)Vnitine ,ifb. CvoUn (.'un liiiiiij^;','' ,ul\ni|tf '-iod'tcr. |'Ji>iniarD 

bei ^i'orfjnici.) 

€öft)ttt: (1) ©üjibir (Veline IVctiic, fleb. 21. ^a». iSül jii 
iihimix). 

(2).t)ebii>i,i .f)otiorine 'il/nru', ptb. 28. M'bx. 1891 \ii 'ii.>iniiup. 

(3)iionorata lUfiUii-, ^<b. 15. 'i)ioü. 1S'J& ^u JlMnioir». 
2) '>!}( a r i a , flfb. . . . i«Ol ,mi JpuciGfo, oiini. ;J4. :.\an. 1888 <u 

.«rufaii mit 'ibomaö uon üubifinifi''.f qnibufi auf ilUiilIii 51iiliiia 

in y(uff .iJülni. 
S) ö b II a c b VIbiiiii üiatbiüö, flib. 24. i^ebr. I6ü6 ju tjuciöro, (?(b\)m 

ouf .^uci5fo ujib 9n<oii>o, .ff. ir. ?r. bfG n. n. *8.fünbtß beß i^Siv.» 

m.=3ifltö "Jh-. 3, uenn. ^ü. Oft. ibOü ,ui JUnfu: iiat 
3ff<beila Okdfin von i^c\:>cm'Q';\mcnt jii 'ilrcen, flct. 18. i)|pp. 

18C7. [.firüfiiu.] 

?5l)iit: (1) '4:biibbäiit; Oiuftao Vtbelf Sofepl?, flcb. 3. ^iililSDl 
JU Jpiicii'to. 

ra) ^JIM t l b ÜJuilaD gnmoral i)?aiif, flfb. 25. %in. 1893 ju 5öifn. 

(3) tSifOifl Vlbani, fleb. m;. i'liifl. is'j7 511 .ftcafou. 
4)yilfreb l'Intcn niifbdii), fleb. 5 l^iili isco VJ •l^urisfo, Dr. jur., 

it. it. üonbfö ' Äinani • itomimnäi , vnu\. lo. Vlufl. 1696 ;u 

flCiTfaii mit 
j^onfliintine '^opbie !J)reljtr, fleb. 11. 'Jfüo. 18G9. liüafau.J etppcrrjrlDe*. 

fÄafliolilrf). — Vr«u|if<i. — 'Pr<ii6. 'ilt*! imb Hrhi (Itfilftft und) bfin Ä(>1)W t.i 
ffrll^cbiiit iinb ain 5^l^flf^'^lmll'l !lv.<if,ift!tii) d. il. yftiii* •JijIiiH bd licii.^;» 
14. Iti. 1W92 (für i^tiiMj ^^D'fvl) »»ipi ftixitt). — Wtfip; b>i« jm 12. ^.ht. invl 
a«ftiftttt, am 21. «U.'.Wj 18'Jl l'fiiaii,ite iinD s. d. Rön(,!«bfrg I. HJt 1«. W.il lnH 
|jnbr«!.ttrlld) guitljinijif ,^;b«ifomiii!S !liliij(fi|<n im Ar Gt.■!^f. — W. (1BW3); 
in Don CctjifJtj i'il'rt <;'.lliir gdc.Utiti '^tilt obtn tin filbftnrr ültgcnjiniicntjlfi«. 
{trtt^tticnfconc. '^uf btm f^ifrJinttn i)e mt m.l IitT.itjlllbttntt Icrfc jn)«i eiijuk- 
febern, eint filbcrnc unb tint |c^iDa(|(.] 

Branj Jofepl? grei^err von 2ipperl;>eiDf, fleb. 22. 3uli 183& 311 iPftl«. ■i-^: ir . '•;■'! 


?ipp«theibe. — yippat. — V^iubiluatirf; onii It<llni<. - i?i-lifoii'lt;. 579 

buvfl, )\ftf^eir, 9^?iKiflöbuct)bäiit)lfr, üeriii. I) IS l'/oi isoö ^ii 'iVrlin 
mit AcieBQ Vimolie WifliUlD (vicb. 'Jö. Vlptil ih-10 <u yüdjDii); 
fDaiiflti.; t 12. gfpt. 18'JC ju i'frlin); II) l. £iin. 1B'J8 ^ii (S:,if5cn mit 
e Ufa bell), ('fini. . . . fltb. yiüiui.f, (\cb. . . . [^J?eiif>.1)loiJ l'^H^'"» '" 
Znol unb '!l3itlm.I 

[ffatljonfc^. — OfßettJlcf). — Oeilctt. -JJfrl iinb gtf)t d. d. aSien 6. 3iili 1862. — 

Stfdjteibiing tti äiSappfti« mib 4((ll)et«« i'ibir M< ^^^^{«ftbrLning Im O-'fJfa- IÖ70, 

6. 511.) 

t ®for,i J\rci()ctr pon ?ippeit («eb. lü. Tf3. 1808, t 2. '^ebr. 168r)), 

A\. iY. jVJ'il't. 0. !ri., ocrm. 4. ^nn. 1802 mit 
VI l b c r t i n f VliiU-roß (^l- U- c ooti :)i<ci)ttnbiTii, neb iC. Trt. 1S42 ; UMfbcr« 

üi'im. 22. 3nn. ib'Jä mit ^UHMiin '"»Krhii-, .ST. u. S\ Cbrt|i(t. ^. ^K. 
Soiin : ;h' u t o l f l\cb.^nit. (i(l>. lü. 'lijni 1S"'.8 S\. u. S<. A^ptin. im ;.\nt.' 

a(flt Tvibr uon yiteinläntMT '•)lx. 21, octni. 29. llJou. I8ai jii 'i'iäbiiirtj« 

©ciBrndien mit 
guife (M'inoivifft), fli-b. 18. IDcv 1873 üii iiiä!;rifd).''JlU'i{!ftrd)en. 

^tiiUrr: i) ''IV.ona \'l(ir, a<'b. 1. ':Dp3. 1S05 ,ui 'J';>ioiifi'lUeuitabt. 

2)(V)eoi-ii Vllbiii, iid>. 24. 3uli 1897 ju Ji^unfc^Jituflabt. (Jfoiljolifrf). — Oet^^tteid) 

d. 
46. gibr. 1760 IMuliilu-iUlrf) Uüii Xrctiinje. _. ,.. ^ ., „.,. IUI bem tUicifot ,i-LMi 

Itfbmif* d. d. a«ifn 20. ?>iii. 1760 (oon bir 5v.iifa;ii liJ.iti.i ab""''::! , 9<«:i1)»f(t)t 
- .. ^^^ tßappms iinb 0t(ü)id)ll. Sföiij im 3>'')t0« — ©efdjtiibuiifl 

1Ö57, 6. 412.) t ^.'lIiTaiiber 'Areibecc Viiibibratidi vcn 'Jrtbiiij'' (,i(b. 

Ä. S^. Ol't. a. 'D., ucnii. lü. ,\iili 1830 mit 
(Jiifabftb ,ft 1 1) a r i n a >£.ücDiniia aui l)iail.^ll^ 1877), 
8) 9i» al t Ijcv, flfb. 5. oi^'i lo/u 
4) C'»' b r I l't i a 11 , kieb. 15. 'lüei'. 1877. 
6)äU u If va in , flfb. lü. Ctt. lbs2. 

\ fTi .. .^ X , . .. ,» ,.,1. in v\).^.. 1CCJ o; a,u u i f i o in , flcu. lo. .;„ ii. jb>;:. 
0) © e b a 1 11 ö , öfb. 16. 5?Du. 1684. 
, ^'1 1 i'r a 11 ti e r , fleb. ll. >2i-pt. 1838, iVpt. bfr 
flcffllidjatt ju Surn-icciuiin, Jl. M. ir?t. a 
i^aul .f)fuuid), f\tb. IG. Tu^. 1819. bfr CDcnau'^r'iimpfid)ifinbrtü« SolJfüluUv f. Sfllng. 189S, <S. 500. }7 1^'M<i'i .> ;:!J . .•>'':• .n'^^ V >i. t.r .1 .. 580 »ccaUÜI. IkKiUcUi. (flc^^hcli(d). — Ciflut^icf) urb ^tnlitn. — lUBfKl'efiölijiinfl mit 4?c;pi.fiiCfrm(itunj 
un& SDetltttjuiifl ^efl llijtifat« .oon öiiUnbiit,«* x. Wir.) 1G3-» (oom Rnif^t J(rbi. 
nflnb It.). ftblQiif.-Oifletr. Äibr mi« ^»"l VtAt ('if .l^cn ö'Iinbutii (t^iilirfurp) 
unh (Siljlnff Ib' (1. «1. SUini 'JO. Hioi 1017 (ocm ».liUr ,\'rMiuinb III.) , cffl-n. 
VeiTälivAung d. <1. aUt" '20.. ^uli ISax Ucm Ä. R. ÜJ.'iiv.fl'tiuin btt 3nn»rn für 
bfn Ärbrii CRiOtij ju C^onnons). — ©(ffhifilMiro bi« äii.U'i'tii« im ::\~.lirfl. Ift7<, 
6. 510, iiilb sjpfo'rt.il. ?lülij im ,^.^^^(^. 1 «54 . S. 317; rc)!. nutli tm (i'(id). 
tianiifljn fltiifa im Ia((!)«nOiid) b»t (SrJfl OJ"f" ""t' '"i f>Jtitt>urf) boju ] 

l W?DVfl ?\rctl)eiT ^DfOtfUi oon yiilfnbuni unt 'S^dtönfflb ((iib. 13. ?ioD. 
I79fi, t 2. Tsuli 18G2), renn. 10 ;Uiui 1B25 mit Ormllinf Q^tcfin 
''£trnlTol^o (>ub. 7 Ctt. 180^ t 13. Sa-t. lb81). 
^inötr: l. (^äcilif, jub. l'i. Vlu(\. 1827, mrm. 31. Vlii?. 1S41 mit 
■JlIfl•^nI^^r üü!T (";:iUiiin;.Ti.nn|Mti)cr (| 1. Vivi>^ ISSO), .fl. M. \!.!iit(fi;fr.' 
;)iot 0. '5). IC^^ci.vl 
2. 'Ülinnlie. «cb. n. ^uiii lö:;.''. , reim. 30. 'C\au. I8ö8 mit ^lobcnn 

"X^aul 'tul)rn vcii '•iieltinu (r 13. ^uli IfcSv!). [^ivatciijc in rNÜtifn,] 
3. DiMfl)neI 3'(aimun^, iicb. 10. €n^t. laiö, i>frr auf lioitiior.«, 
VlUk^oriö, 5<iIKtiuioüo, i^üic^nniio, Vluuilfin imö (">aiiuiülü!ivJO in ^l: 
(«rfifidioft Wci,i unt) €t. '*.i<ia\7vno l>cI yipmafltio in Stalifn, St.u.S^. 
^m., ocim. 14. Atbr. 16C3 mit 
Warte Wröfin Strul■|l.'l^o, vieb. 14. ?Ncbr. I84fi. ( =d'Ic^ 2trQjTc!to,] 
^fiiött: 1) (V. corii 'iliifiMuiiß, flcb. 8. , Vi 11. 1BÜ4, Ä. u. M. Ol't.tu 
y(c(. öetJ Trüvi.OKiitö Moni« ocn Sad.'i'cH yJi. 3, Derm. 24. Dtop. 
1887 jii Sat^buirt mit 
11} arie ö"itäfin 'i5oc!' von afPoItecf, (\cb. 17. 9^co. 16G4. (8t.*Ptftt 
bei Q>)br,.] 

Cödlttr: (1) CSartütta ilJarif, (^eb. 12. Sept. 1889 }u St. T>ftfr. 
(2)'i'?nric ÄUiI.rie (Scoifiinp , pcb. 4. Sept. 1892 ju Siaabö in 

(3)Waiflbccite (Sbatlotte 5>)aric «cb. 13. Wai 1897 »u €t.<Pctfr. 
2)1berefinp D-iNnia , (leb. 29. ^\nn. 1805, ofim. 7. 3uli lb&8 >u 

'Jlnviori'j mit •'i'^biliri'" 'Atbrii uoit Jlirilibnrii auf i!|(•^el^L'o:I■, S\. u. Ä. 

,V^ni. iiiiD i'ioicr imb MtiiCtii UC ^UL-nirrbaf. 'Jh. 3. 
3):.Un t* f IliJ Vluviiifla, iU-b. 17. \'Ui>i. IHOfi, Ofini. 15. Viptll 18» 

}\i (fciiiiotiS imt ^i.^tneT;ift (Nibrn ucn iU'IO'ini. [i'aienjo in 

,"i.fttien.] 
4)1>} a rie ^Jialeiic, fnb. 4. 3uni 1870, Drun. 12. Viünl 1887 »u (Jor- 

mono mit ^iVrnbaro (i'iraifti '5nbp{ia, A. u. 51. Jttn. imö Cüt. tri 

bciitt. l^lll^(C|rtu■lU^^ [:)iaviiif>r ) 
5)1^0 rtba 3obaMno. .üb. 24. \i>hit i874, in-rm. 20. VIpiiI 1803 mit 

'^Dfepb Miernrt) von pafelburvi, tViutöbefibcr in .<^icul; in Mmatitn. 
G)^(Säcilie aHntbilCf, neb. lü. r>"iii 1877, oetm. 22. llhii 1S97 mit 

(Sailo C5aiifllt, ■iVitrijier oon iUnebifl piUrcotfo bei Ucine.) 
7)3o^nnna U)iatia, «eb. 23. Stpt. 1892 ju (Sotmonö. <4/»a«unC'*:s«Miatttfi3/ 1 ■■ ' • j ' yoitdci. — ?Drf;nft von fifitienOoib. l'orcda. ?orviiifiiflMfn. 581 [Stalf)0ll[i1). — Offtcrtticf) unb J\taliin. — tJJbni. iSitUr mit bem ,'^iifi.Iot iiiib 
6fr Bfilölifliing b.« Ditil)iinötiii,U)cigfii <^^d« il. d. 'iÖifM '.'o. Oft. 17» 1; uiflttt.. 
lombotb. ^tril)ttttn|'liinb lubl't bft Oftl.iut'niS für b«ii imviliii'H 6<iupt. t>\t (Sr^.ifii- 
flon» übet fcinnn äßoppnt ju f'."it)ti'rt d. d. !!ü;<n 20. Tfj. 17-19; trlM.iiib..o»!lMr. 
Jrl)t d. d. äBidi i;9. äfpt. 17(5-1 [Mt bifi *i5frl.Mh;;iti\fn poii b<r R.iiffrin üJfJtui 
2^rr('fi.i). — löffdjtribuiij) brl ^üJ^ipptii« iiiib 'Ol.iiKt^ä t'ibft bi« öMnb*'?. tlifounji-n 
im Ja^ta. 1878. ö. -la'.'. — öiffrfjirfjil. fu-crfi.!)! im 3.ibr.,v 1K51, e. 31«,) 

f .^arl J^icibeic ron \?ocfI!(i (fleb. . . . 1760, | ü. l'Unil iSi'.'), ipcrr uuf 
.^^ojati't unb Sd)inC!Ka iit '.Dtäl,'ii'n , 'Stiibcrt'Dorr in Ori'tirr. unb 
lliano in l'iöuncn, lurin. . . . mir .tif!uic oiiiui Maivinöfa uon 

jtaripin (^icb t • ■ •)• 

Söhnt. • 1. t (.frnil (tvb. '27. i^dn I7;t3 , | l. 3q"- ISI^^), •«• -^^• 
(S'iubctnicilint, ünm. I) lo. ,^uli lti'20 mit isüb^nnn j^tfun .Uoivi i"on 
ä^cbenlnuti ()-;fb. 19 >s-.'br. I7b7, t 19. >=e:'!. ibii); 1') '-^i)- A'^'Ji"- 
184S nnt .ttiiroüne 'jiicim M':ar, vm ^J<fbcnliuv^i (aeb. i'l. l'i äi^ IblO, 
t 28. 'OJo». lh8(J). 

?5l)nt : a) Ir (!?l)t : l) t Jfarl C^fiiuld) (jvl.. •.». «Iiril 1S>:J »u äBim. 
t ■-'. «J-cpt, Ib^'J jii feiiltl'iirji) , p<rt ciiif SPiOno . ,\t Ä. .<\m. llll^ 'iJ-MJcr 
0. D., Dttm. '2V). IV.ii lKf)i3 mit 'D'.iri.inn» )i^r>mi i'on 2intl (ji<-b. '.'9 ;j<lr. 
1832, t 17. «Ipril ]m;)7 jn fe.iljbur.O- 

— b) L^i- C!3t)£: 2) t C^" ni |t i'to (,)fb. ö. Vlpiil lR-i4, t 3. 'Jinii 1836), 

uerni. 22. VUuil IM78 ^n iM'trüani.; mit 
(Sloira Ärciin uini Äiieu, cicb. 9.' O^^o. ieö2. [£cl}bn i^ctroaMi.; 

bri (gWlfctinii in U^öl^men ] 

€ori)ttr: Jlorola, flib. 2;>. T'(i. 1683 \u ''V-dvowiii. 
2. t yrMlbrlm (acb. 20. ,'^nn. 17;iS, t 21. 1)c\. 18.03), .St. .*L )vre(i.'ilpt., 
üftm. 14. 'i'^civj ib3(3 mit l'iatlilfc DIftlec uon iUlhmann (»leb. 
7. i^ult 18Ü9 ju ^.Jlncona, f 22. l'Kiij ibai)- 
^inlitr: l) Jpclene, ^iib. 19. Aebr. 1838 ^u iUm-civi, oeiin. 2 ',^uli 

1857 bii|. mit ?,,\na\ i<iL'i'lMC uon i'irptibora ^| 11. onli ibOU .ui 

^Bini), S\. m: Obafilt n. T*. 
2)MlUlbtlm, \ub. 20. [\an. iHlb ju ivaijMtJ. T-rouipr, S(on. ital. 

Ü<5lonfiil in 'r'tef'Oen, uani. U. 'Vili iBbO iu t^dUn mit 
3)? n r i e oon Sictcmann, flcb. 6. üliifl. lööf) jn Mübloij Mmhu.). !eü(f)nci' Uon jpüttcnDail), f. 3vil;uv isos, 6. 560. ^ücnucuflOicii. I«oif)iMif.1). — T.ttii^rn (•Jih.inptos.). — «llt.-« . >tu« b«r i^tft.ic.rf il.iitin'.tit«« 

»ifdJledjt ; (r-liL-nubfrl-Siib «.uoii ,bf Wfl^l-tOfrf " 17. MvWj ICMJ (iv^m «L^ni,i 

Vljilipp IV. uon ©p>iniirn fi'it .<f>ul bf JjL'iqiirn.-.t.irn) , ncuii. ilimfriiiiuiig bi« 

atfllittrnijlünbe« laut <Diinl|letuilte|ft!pt Dom 2 4. >U.\ii 1827 (|'. J-iljtvV lö>52. -« 3««.<WV»' %A .%*} }^ <'■>■' i. tl 


K'*' ' 1. ihy. ;:■ .•-''^:! N: .«;' r)82 VorOlifimtiitii. — 9ol>. — VofM. — Vcfn 

6. -440). — »Ufdirnfninvi ^KI «iGopptn« unb flt(c1)!.1)tl. Hbaficf)! Im %-\hti. 1S5P, 4^r,. 
«oü, f. ^alu-ß. 1898, G. 5G3. [Sfal^oliffb. — Ceiinrelrf). — Cfflett. "Aid iiiib äliiiafliinb d. <1. Süifti 7. Juni 
18fl7 ; offlfrt. Ätür il. d. 6<l)öiil'tnnii 1. Cft. (Diplom d. d. a«Ji«n IC. 2?»)) 
1803. — S?ef(l)rfit>iiiifl biä fflt.irrfn« unb ciff(l):*i(. ?!ollj Im ?Vi^rii. Ib95 

©. fi78.) 

^T et mann Areiberr non i'oebl, pcb. ... 1835 ni Trcbobpc^ in 
G^ali.jifn, S\. u. Xl. 2T^(SV')lat nnö l'iin. a. 1)., Witöl, t>cC ^.ctfnl). 
Deß oflletr. ^H;ii\itö auf ?cben6,ifit, üerin. . . . mit füuil)erlf(^. -- ^UeiiSfil unb 2IiiI).iI». — "Jllibftldubifd)« lUnbfli «rifid)«ft5t 

23. llwirj 1636. — ii» •atifift btt bclbrn yini.n ünb ©fljne bn gtbtn ^ol/Jin 

iöJic^Ofl (flfb. 12. Ifj. I^'.i4, t 24. ,Vill 1775). — *eM)reibunfl b<fl iUoppml 

im ^a^rg. 1857, 6. 445, fltft^ic^ll ÜbcrHi Im ^jbta. IP&ö, S. 355.] , » ^0?lt. G8S 't I. ^inie. 

[«llfter: Stfjt ^oftjtin äBoI[aJnfl (flcO. 18. rrt. 17.12. t 14. 9Iop. 17h;i)1 

t ^uliuö 'rtceibrrr Don ?oImi (dfb. 2!t. ;;^ii!1 1816, f 8. 3"ni 1802), £>ecr 

auf ii.uil(-:n lu-i ^JJfiifiact m Ciri'lirifn , i'crm. 8. Tsuli lf:4S mit 

yiPfll}eiD <>'.iäfin rcn £cbrrr-^t:t'B (vicb. 2». 3uli iSlti, t i'J- ^^^■^w- 

ISOI HU 5^?ilin). 
^iiiStr: 1. .Uorl ^uliiit; (Jirrt 2>Ulbcniar, '^-elv 5. l'lpnl 1S49 hu 

iiuu<?n, .Uen. pieuf!. :)iittm. a. 'I^. , vam. 28. lifni 16.S3 s« 

t'u'iV.iii; mit 
übereil« Aciin i'"» ©<-l)evr''5bo^ a. b. .ri. ^IMfc1)ii>it, flOLV 5. 't.ipt. 

isno. l'iiia i. iV| 

^■\}iiötr: 1) (.5-riiil 4i^ I b e m n r , flel.. 22. ^^uiil l^ei ju ^J?ict)ec- 

2)VltiflbciC' Vloncö, peb. H. ,'siini 189I H» ^"I"'- 
2.:\uliu(! ,-ulir (Tr n R , urb. 11. ,\an. li-.51 au ÜiUiI^cti, Sii'V. }neiiti. 

i!t a. T)., i!'iTiMrtmffi?maici-. l£li'ii[i\^| 
S.iSopbie \ilDvlbiib ^Jl vi n e 6 , (ub. lo. ^.'ico. l8öc ,iu ^JQal.^en, in-rni. 

18. £rpt. ]B7'J »u -iV-rlin mit .iiri-n;nnu Ail.n;' uon- Ä^.enriibcti iiO' 

iiannt gdiiil, <tön. menn Cbcrft .'i la suiti; teC 0'>onciMinQbC b. VI. 

u^^ .ümfr bic 17. y»,ni.-5iMii!. licljaurui.] 

II. «üiuic. 

[etiflct: Ätht aofinnn :\i!|i !p?l'. 3. ':^in. 17.^7, + 17. QJ!a( 1803.).) 

t ^sricMid' ÄrribciT Pon ?:i-n (Rfb. 2.x Vlpril 17S7, f 14- Vlufl. iFfiSj, 
(J-Jir rtt* 'Vjb.S?., ^'vi'. oi-bo!t. Mbc nnb Cnoifi^niMinll , ilon. 
r'rn.f^ ^"Jajoi- a. 'r. , tn-rm 20. \!lrr'l 1R15 mit l'übtriinc dou 
.<;'-'emoiv.T laib. M 3uni I7it2, t 2. Vlrri! ifet.O ,ui 2)ciTni). 
iiiütr- 1 t '^^ol>e!^ (ju-b. 2t. .Utni 1817 \u Vucf.ni, t aC. Ärbr. ir->95 
ui MVonIbroM-bi Aön. lUMiti. fV>ni. tcc '.Vif. »nb <V>fu.,Vltiut., ucrm. 
"o 'Ui'a lB12'iuit (^Vih'ulc (,iib. 7. LVm. 1822, T !«• iVv.v 1854 <u 
HVrliji) beß t '£)ftnrul) jvibrn von "inllom, .^Icn. prcuit. .«bin, 
etHiiti.' unö -i^'m. bcr uur-märt. Vhu'.d., unb bcc OKibtiele (\ib. 
hrriin rou .pumbolDt, tvibfiMu aiif ^fvu! h., :iod)ttr. 
fli.i^er: 1) \'l u fl u fi , a^b. 20. Vlua. i.-43 _^u ^l\aU» mm be» 
£'bfibo;o6 r>.ictJ--^iMciJn'U bii (V.ctlin, Mon. priu^. Waior a. -D., 
»jerm. 20. Isuli 187U ju Äc,icl mit 
5PlftDrin Ärcnn uon iMMubolbt, ficb. 7.1^0». 18r,8. f'!..r.''iMeonil.^.| 
fviutitr: (1) VUinc SO'.abiuie \'iedlciD ^iniCriUa, acb. S. '))Uv 

1S79 ^u Tiilftlfi^-if. . ,_._,^ , 

f2Vf-> c r 11! a n n l'n-roib, <i,fb. 7. ImUi IBrO \u '-Luiiflboif.^ 

2) 'i b'V V e ( i- vub 'JK. Jlu.i. lK4(i, Pi.m. HL CfL ib'/l ^u ->.filfl bc. 

^iV'ilin iiiit'u'.atrnm (SUnfvii »''--n 'i*ro(ft.Lnn ft 21. 3'-'ni i«7.ij out 

(«riiiibouG m .t)el|t,'in, .U6ii pnuR. ^lU't. bft iHcf. tf« ibfiu. 'liap.« 

-liaK. 9(1- f) Ti-me bfß .«ön. iMrnfi. Ihiifcn.C, Cpcinififlcrin, 

(••fru-lletn , 3. 'Vht\. Cfi- T^'Utub.n Maifcni: uns .UontvUn i'on 

a'^rei:iii'n Vluoui^c UMrtoii.i. pJ^.tlir.] ^ 

3) VI ii n r f, .«.^cud.iuv, (i.fb. 8 i^fV IS-M, on-m. 4. >..«. 1H77 

levirl mit öcitbrid; >^tljin uon ^iiMOibt auf "Dfoiebcoid). ^ 9 ju ;t,' .^# ^'i i 


681 ?ofn. 
ber yjfiiinait, t 8. ^tpi. Ih7!» ',ii i>niiib.tra). 

"^öhiif 'J'liuUif'inr bir lllt.l^fllanI *s\,ffil|cJ)(itt >>c(5 .fv.niieC Arautn. 

" llfi.i'Mi ArunfiiKt a. W : a) Ir ^ht: i) Ä r i r 5> r m1) ^il^iltdm, 

— b) 'Ji-(L't)f: 2) j ol^iiiiiii'u liihiuifl, »vt\ I7. ^uli iy«0 ,u 

iStaiuiin ^}il. JJilniU ,ubi- Uli.-- .i>>uK'miUKlMU, Mi'ti. pitii9. ^?ptm. 

< T.i'*p.,' uoini. ü'J. ^.ept. l^''l V-' Wi^'C-bnCni mit 
'tbeoborn Xiliuia ^.IV'.iUu Vllrwjitra üJiifioiin (suiincr, iieb. 1. ^fH. 

1S73. [TciTou.) r, r o. ,. 

Cöflitfi" (1 ) VI I e r a n b i n (Stmv.a Jtfobote VlaneS Smje Sotann:. 

(2)2 Ulfe 'Jldda'io 1'i'üpotfiiie VIuim ii>i(In (^(nabett Werltur 

' (ld\ 28. \!Uu. 1894 ji' ^^.Ufibaf en. 
(3)'i beobora (jmma l'ltiU'l^iiic v'liina iHittocio, .acb. i!0. yicv 

lb07 Ul '■rci't/ill- ^. ■ c . . 

3) 3 III m an u e 1 , ftb. 15 S.rt. IBO-ii }u (ironflen, ATen. puuB. ^pini. 
imö ,rtüiiip.'01}ff im 5. ÜVJto.t VJ '(^UB. (-^iMiir.^ai.l 
)i;-) II ^1 \'lDolt J^<r:iuiini i';cieMicb, ^cb. 17. v>,pt. ibGö ui 'M;an9fn 
..tS«^"MN-^nd]'"o;;'r (.cb. .7. :^an 1.28 t 'f- ^fj ^J^; 

Wen.-^ntrii^vint h.G Onb^U- Vüfll^caieiö uiiO c« -ipoiUipeUe mll^^i- 

mar, ütTiu. U. ^üiän ib&i mit ^ * .u r r<f 

aUorio von €a(ja unb ificl-traou a. b. ■£>. ^ibiiiiViitürf, P,eb. G. Lit. 

1831 

fxinitf 1) l'f lU- i e CMjrirtinf, vicb- 24. Tei- 1855 ui Tfifou, retm;.!. 
^^Djl'. 3. it. i)0\\ t-ii U'ib.itbjtiin uoii gadjitn-^jy-.imaftviicn.v.l) 
hiÖeimar.l . -r^ t m u i 

2)V'ei;po!o a r i e C c i rl) 'üntov, fltb. l:J. rMiiu 18.VJ }u I)i]\au, m\)UM 

gurenipurg. j' t ; ; . i ■', ■ . M •-)• i'üt|cU)ul,> Hüll lSollu*rn. 685 (t>,.i)nii. - «itlirniAjir," «f•l)^o^cl iifl'ft aij.ippnuietmihcuno mit bfm ^ft 
t J'.iMiMnn wn iincfnm il. .1. äü'.f.i i. 'Ilua. 1515 {oc'm XJ(<t 4X-.rimil'.an 1); 
bJDm. iiifolnt ini ^«.ltf.|la^^t .1. .1. SVJuii 7. Vlufl. 1Ü03 (9<.i.t)fftl,t u.iD ..Sf 
nultiif iüopfrt.Oftmflit.iMfl .1. ü. äUi^i -t;. *lug. iTub m.b J. ^. i^u.x -Ji». ;^uli 
I71f>); iiiim^ittifiaurt im Sit. «nietii b«i tft ;\tiri!)Mr<t,fl.i|T': ""( *y'"""" O"»"*" 
iDÜcOloft IhfiiiiOtn 7. 3uli 1S13. - HWicijtnbunv) ^.^ 'iiS.avr"* i'" «^ -'»a 1*>5»J, 
6. a'J7, iino g<frt.|.l)tl. Ütny.iit im .^Jbrj. IS67, €>. 447,] 

I. ?inie. ll'uH)Cci(d) unö rubolijd).) 
I8ü7, I 4. Cn. 1H74), Moll. b.ii3r. O(^or|;^•l•, ivim. ;>. ,Ncbr. IW^ 
nitt 4'arbarj (Ueün eon voiic ui't'- i^- 3'üu ibl2, t 17. -.'lu,!. ibbl 

JU 'ÜJÜlIlbtTfl). . ..i , , ... 

Ü<!ititr- 1) 1 Vlt>olf rNfciül^P ,^ti«bnd) (»üb. 11. 'iHn\ l^f^ ^^ 
" ^.,l;au«;, t 28. 'J'(ai 16U3 v-! ^Diimii.tu), .U'Jü. bcipr. ^aupt^ulUmitb- 
cifiAUil, ütiüi. lo. 'l'ini icOü tu'.t .1,... 

5?QtüIine \'U.r.a U3raiuu3k)er, ^leb. !5. 3iiU 1839 5U Vlu^.obui'A ■ 

S'tCatDct): (1) aofepb Ämbtirt) '^^""^If >^'^^^^^^^^^' ,f ,1; 
b. Vli)nl lf7l 311 Vlii(if.l'ur,\, .Vion bcivr. iiliv.t.irbnuiliiintt in 

(2)il n nTi'.rtii.! i^mp.-nfo •Aiif;?ü, rtH<. H. Jlpnl 1873 m« l'<'üm1.ci. 

ütvm. 14. '-'Iiui. ihOi baj. mit liJötiimlian ofbni uon yj.||ii' 

rr»^l■•■<■">l•,^^UH■>^•t. l-i^nriibaiiiin J 
2)rMiff fiife t^ifaWtb »i^.iibara, Aib. ti. \'lu,i. I06I <u Ou.m- 
brui ueim 8. Ctt. 1581 \n \^\hu\Wi.\ m\t .m;.Mu1) .Mbnt tcn 
intttinub (fti. rsiili iSJl;, Mca. laij:. ilm. uiic ^n<iifü,ici-..\il!|.i)Oi- 

J +'^ü;ilhi"l'm «bnAu-.n C^btrljarb (Siicbtirt) (,ieb. l.'i '■hn.i ibOO i'.i 
■'iJüVriberil. 1 I3.'l'fat 1^91), Dr. phil. , fti:t|tl. otim.eu.iuaUa-. 

ftitnuMur •DDnMi'.talf.-.n^li'iiat imD >i»L>iU.niD ^..;. VUcDu^o uno v.. 

Siimh. uub n.incnfrt.aftluDc'.i £o.r.iW.m,ii-n ^f'' 'M't'.'l- V '',"'"' '''; 

27. T^e^. iS3ti M OimnbfR mu l',\uln;re ,Nceiiu vUi-ruba oo 

i-.arrlad,. 1 a*b. 7. ^.pi. Ibl7 ^a .HMl-'un, t i»- ^i''^i'i 1^'* i" 

"r"'-"lV't :ioba ir«ilbelni Äatl Ci-ui»fn (v^eb. la l'iai ibso ^u 
onuKifiiim in '.liiiina)en , uerm. 2o. Vioo. iS7rf ju UiJanei- iyallfifttin). 
ilinD 

iionuuifn 
ItÜOlUA'" i!''-t Vl'urü"ire"'5K"flo A>nri<-ttc »Hahetlc Jp.irtlirb, flfb. \iO.'Mr\. 1817 iu 
l'incflbod) bii ^ii^ür^bucti. t'J'»^"^;^''^'' 1 . v ,.u >,7 c?..»» 
i^inUtr: (l) -^anö Äuebrirt) ^W 1 1 D e l m .«tonrab, ^3'1-v J7. vctpt. ■•ft.<fe? m ■i: 

Vi 

- I i i .;;»'?.' 590 VC'ffdhor.) Bon Collfra. 

1874 ju Vlnflbnd), jtcn baijr. l't. im 20. 3ii|..yi^t. l?aiitg- 
brrji (1. 9 ] 
(2).V)on3 5JlU(bcltii J)hl^Dif Otto 'il.n'obor, flfb 2«. Vlpril 1&7C w 
Vlnf-bad), Sibn. prfii&. üt. im 7. bab. 3nf-'i)if(t 9ir. H'i. [ii/ül- 
i)aui>n !. (.'•■.1 
(3)i>in8 AcictTiri) ©ilhclm 5VarI fSunen (V>PttIob ';;ifp,fi'el?, jifl^ 
18. 2(vi. 1871» ju VlirJbnd). 
2) Ahn! Jlf 11 b I f (Micocid) 'JlUibfrm, flcb. 25. -X^e^. 1S40 511 yKH^• 
linvun, J){cit bf6 J(ön. böDr. :iUrinalninvV*acr'riitt*b(.'f.'i' n. "i.''., onm. 
1) 21. 3'in. 1871 ju l1Ji"irnbac< mit ';^s ^ a J^iiiii}iÄfa (vtrifiiiK 
»i'iaboiiionn (ocb. 2C. Vltnil 1F55 iii 'gri'iremtiirt, t 22. ouni 167« 
,ui '5)iiuüö); II) 4. l''iä!;, I8S1; y.i cpfDfr mit 
(iflifdbctb VluaiiRe V'trtl;ia Cirmann, iUb. 2. i^niri l?5l jit Bii"!' 
bn'icffn. ll'Jiitii-ln'n.) 
^itiiiitr 1i (Slit: (1) .^iiflino fv tu m a 'iIfni^il^f IV'ii AforoÜn.-, ft\). 

2. '.Uov. 1^74 ((M (^''trolibofen. 
(2)M'niI Wilbilm )Vi n b 1 f 'Äiii-iMid) i^iituidi, ,-'fb. lo. ^JJoo. i875 
'ui (S'fiolibüten, stiid. .'i^r. oiif t'cr loiiDuMitfrijoftl. fortjicDulf 
in tiobfiibcini. 
(3)AK cl »(y II vie n Wilbrlm St^Ii'ffJn- , (^eb. Sl. CDcj. 167G ju 
(S\erol?bctfn, Alcn. boin. l't. im lö. :'Mi!".':'(iü. [.^niidtliiDt ] 
S) t i;ark' iUütflm 'A^c^^Id) ('■'rimtP Jp e r m a ii n {c[tb. 1. l.\uni 
1842 Ml yunMitiiien, t 21. 3u!i IS!».'» \u Vlnöbari'), Mön l\v.i:. 
CbfiilU. n. Tl., ivrm. 1. ^Viim J8S0 ^i: 'JlnCbnd) mit 
?(Titio ^-lU I p II rflO r.os:i, ivb. 2. Vl»il. 18.">0 ui •JUi-'büd^ f?lii?LM*.| 
«Eortittv: 3iilii' c^-IiieopKinii-: üiiülbilff, afb. 2i. oidi ]&h2»ii l^i.f. 
4)Vlftibfib .^^ltb.^litlf t*'- 1 if e 5bftc|e 'J.'((•ltl1ll^t•, nci:, C. ;]r.iT. 1644 

n\ ^ilsalletftrin. [^JO.)ller|t'.in.| 
.5)-)\Ulbclm Ji>anG A?arl »iUnrut- ■Äticbrid», ocb. 2C. *3'iär^ 1847 ju 
Sluillcrftfin vitortrf.urcr in i>iiibni^T in Ü^rnrnv oetm. 15. 'ilu^y. 
1876 M' l'iöttmiirn mit 
l»l n 1) it .«atharinc »i^.ibrtte ftniicnbpl.^, <^(b. 22. 4'(ol 18)8 v-t 5Pn§riT 
ftrd4-';ini. 
i^iiiötr: (!)''?( nna Vlnloincfti' Vliifufli' Tfoltiice 9ianfttc, f,tb. 

13. Teil. 1870 ^u tUöfiliimcn. 
(2)'i)lnrtbn Sorbte 'imilic fieb. 15. 'Afbr. 1883 3« TM'äfflinpfn. 
(3)3[<ilbflm ("»builian 'örieCiiri) är^ n It t^ c , (leb. 1,5. «»(äij isS4 

HU *].sfäiflinflfn. 
(4).« a CO I i n f ^t.li'albilCf ^lanctte.vi.b 23. Vlpitll88fi ^''i'fäffliny'/n. 
C) (.f- m i I i c "iliJatbilbc Vnl[\i (Vlife 3'laeK (ifb. :;0. IKqi ](-")n ^i 
ÜlUilIeitifin, venu. 2. lUuii 1878 ju ('»btininn mit /Mitbrub 'l>au|(l) 
(t 20. ^Diör^ 18!»3 ,^u 5iN;i!lfiftein) 'ÄüriH. Mtinvicn-ivaÜfiflfinlflifin 
Tomanialt.in.d.i. iinb Äorltrot. filuilhTlliin.J 
S. t (Vioitbolb (vnioiuul Äitcbiid) ^JVsilt^ilm (urb. 8. 3'-di 1817 «u 
5hunbcrp, t 3. £rrt. 1878 baf.), AU»u. bai)c. l'r.iiMiditfc a. ?., 
Ufrm. 19. 3on. I8ri8 .^ii ß'iHTiifnbniiltn mit ','.i:Iit 'iJVMiduifr ((ifb. 
13. 3iiii 1827 ,ui (V.iitij-nbanun, t 21. Cft. I8t'3 3» .<^o^pU^llra;. 
€ori)tfr: 3 II 1 1 e C^iicmuf U*,U1! eimim- '''lifp, viib. lü. Ctf. I8f.3 yd 
.«ntoUbiirvi, t'prm. 2. :Umi I8s3 ni l)iiiriTbrrn mit (Vrtiil .i">ibirlf, 
*4.*rof. an bec ökb^A'- 'i^iiuvirmcifi'diuli' 1» Aiorlömt'C. 85ffeIf)ori Don t^olf.et^ - ivl^nt^Un. - ?ongo.9iftfn|lfhi. 587 

II. $*inic. (eiitterifd).) 

ietift.t: C.in« Vout (flft.. 26. ;-<unt 16P8, f 16. Oft. 1C58). «?r..bft bM 6fifter« 
tft I. «Inlt ) 

t •f'iin« ^rifbrid) 2 u b u. i n Sl^ilhdm .^^\ul l'irfrontfi- ^stfifuri- ?öfrilL'ch 
IböI) -'"'^''■'''""■' t^i'ft'ffirf t^niiinni iflrb. 2. UVöij I7b3, 1 17. Tstbr. 

\ ^''i'"'/ ^'- "f^ ■*-''^"" ^^'"■^ rMifbridj Gifb. 17. l'lua. i.^io »n hinten 
Dorf, t 27. Vlu,| 1S7Ö v. fflien^, oerm. 8. ^ni Vs.^? n,it*\'m,V u". 

1 2: ?pr ''''' ''■ "■ '''' ^" '■"''""^""' ^- ^'^'"•^- "^='^' «•'''>; 

■ 551)111 : 1) ? u b ii> t a .^arr 'JHi[l:clMt, (leb. la. lUHi iR-^e ^u ^i;üfnbfia 
,Won. hanr. (>-|fiMU>ahiib.\imfa- q. 'S)., vttw. li. Vlinil ls"i;H mit 
l' in 1 c .^i.iiDlinr (Srcincntia Sini-d, (\tb. 'Ml X•c^ ]y..<) ^n M!,-,-|,ut,r)i 
>ol)ii: ^r^ctfr ar.oiniunb Viitun,!, .irb. 17. ;imn isco ui .Datt- 
mcnnr.bcf, .Uori. br.iu. Tvofio^iiiiift in ^"uhTd-ai 
2) ff n ri aiWll^cIin, (ifb. 2. aUoi 1840 :,ti yLi/üncbf», ji. Ix. ,f,,>f,n „ .^ 
(lUiundiiii J *■ • • - • 

: 2.WeprM .ftatl l' u b »u i q , flrb. 2. iUmt 1815 ^u ^Iiimb.tn, Sniior brr 
hnniilie, .Jpat mir Oübii^mbef (f,-. n(.r, ^im,nn,i.,| .,) imb ViMiiini. 
mator bei- Aaimli.iiR'.rtuiiAin, .\irn. boDr. Cbritt 0. <!} rmn 
I) U. ^.Uiai ISGO mit Viuft ?vinin von (SmiiChfim (ocb 2.T '^Vnri 
itSl, t 12. ^imi 1801 ,,u aiatndien); 11) h. ^rrt. isn.^ ni:t " 
JfuilP Aieiin :iii*pr von liiiiinieKL^ctf, neb. l'I. ivs i83t, | - dilrfi 
, ^ibibitibof bei Mi'üinbfro.) ■ i~ ■ 1 

I ßiiiitr: a) Ir C'l)t: 1) tviife jTnroÜnc l'uifc, (,rb, 2G. 9JJoi ibOl 
I ju U'(Utid)i'p. 

1 r^i'^ ^^ ^1'- ^^ ^-y^« i"<t r\n>bcrirr, prb. 5. Vhui. iSf,7 ^11 ^IVÜnd-.rn 

[ 3)(SW r ^^ «fennminb Vubivui '^^bioCcr, p(b. n. '^nli i^r.o yi "J'itmd'tn 

F .,',^"".- ''^"'■- ^'^ '"' '•• >"^>i^^^^t.;)(flt, fintt uir .«li^pC^rn^fn1t.• ' ' 

:• *)'\r.'*t>«;td) .«oi-I, pfb. 21 ?ei't. 1870 jii a'jrin.t.cn, Aöu. babr ßü.fnunifcn, j. Sah;]. 1808, e. 5G5. ^■(«aiöclir*. - CfflerHid,. - (?.M5„b..i.t;lfrr. l>l^f! a. ,1. ?\vnibxi,a 29. ^an. 
. 1966 (Dcm Qrihftjcs Setbtnonb 5?jtl) ; l^.inbmonn Dcn Iförnifn IhO? , «rMinb.. 
rifinr. ftiht mit .;^rl>t oon ^irl-fnilfin' ,1 d. äi(i,„ u. «]^^p ISoV — «<. 
; |«lHbmm t<t Sil.H'Vfii« iiiib !)lJl;ftffi ül-fi bi< 6loiib,ri«.t..lnm,,fn"im Jcllr^i I.-n7ö. 
^ €>. 4.1»; i<jil oud) ;V.hr(i. lHtJ3, <J. fifx*.) 

it Sflir ivrri^fir uon VoinTo-?iiL'cn|lfin (^lfb. 7. ^nn. ib03, | 20. Oft. :-«^. .i'»ni«*»:V ■».»«;£ - .in?'ta<j4t — ' tiH'') :«♦ ,'■ ,HVi ,ai '1. ,' M. •JtU-i H 


•^i 


1 

,•5 S88 ?onßo.?ic6<mltin. — ?o «Prfpi. — Jcrtni. IRnthcüfd). — 
2. Oft 1751 u oM^^'/'^: '^- -""^fSflfr-'^rJI . ofrm. I) . . ." mit «uife (S)uinn oon 
^'14^ ((;cb. 15. ^MWA IbOö, t 15. 3i'ni lf,80); Jl) . . . 18,52 mit 

Vlnua .RionfAv^er, c^eb. . . . 1824. ( Jlloflcnfurt. I 

» otin 'Ji: GT-Dr : i'U ton. flfb. lö. Sept. i&ös iu >s»aAtnfurt, ßiut^bri in 
.UauPQift inl^u-ül, Dr. Died., ucim. l:';. ^^init 1880 }u ^iliarir..'JL^Öilt 
bei .SÜJkienriirt mit 

S-iiU'|tine, «fb 31. ^liili 1857 Ui .<?Uinnifiiir, bfö «iifa'! JHiitnS 
iH'H ttionivi, it .«. >HiT^bptm6, unb brc iSrncflinc neb. <2rrniB 
.-»pditir. liUaflturiut.J ^ 

Jhiötr: 1) ,vrteoerire, flfb. 23. 3uni 18S1 ui .ffKivIftifiitf. 
2)UUinttta, neb. 5. Wqi l88r. >u .«(a,ifniurt 
3;'AeIir ^nio.S, fiib. 1. i^e^. 1888 ju .Ulaiienfurt. So ^UTfti. 

(3'" WnnnMfljmm« trlofrfjfn.) 

Ilnfl.un - ütbli,^h..c,\\(tl. «^iiL^ügun^ befl i5utf)«rrri|ljnNl 
i^b .SO. aptif 1759, ;^n!':;,fnj( im Möniflteid) llnflorii 17Ü6 (füt 
>J(ü(1)ii«)j irfNronlert. i)nro. O.Tiib '.'l.-.'lpiil 17'JS - «cMdciliinj bn SiJ.irptH 

flt|.fcid)il. il'ietfiil,t iino foi,ii,mtt*ili>: 6.» «.■icfdf*!« im .^nixi». i.-^üS. 6. ft5v) ] 
t 9ucii.i,i Aitüurr Sio ih-ffti bf In Äoiibitw b'>.'ln»iii->fi (neb. . . . 1767 
t . . . 1832), .löfii- ouf ^J;crcb?t>rt, .^l-oann, ^\ltro, '^tof unb "utn'lPf. 

üfcm. . . tiut 3o|:l'b:ne Ve :iioo bi' Sjo^niibfune (flrb f . ). 

.ÜfnStr: i. ?,oUvba V u b oüi fn, ^vb. . . . isi7 vmv 1836 i!i:t 

V.utoii (^irn^VlT Ü■I^y:n udii ''.'a'nnoror.Tef unb M1,'ojiüC;Io (T 12 <)?oy 
lSU4t, v-,frrn btr .nftrfdv.ift ilarfüioi'oc bd VUiram \t Ä itm 
2. t l'ubiuin (,?eb. i>fi. rrt 182:(. t lo. Vipr-il 1878),' oi-nn 12. 'Eti. 
181Ö mit ssaapbinr Wnifin ooii i50otbd,5n a. b. .s^. (Sftftntf (ctb 
B.Vluii. 18-.;0, t 22. 2rpt. 1.S7S). 

■Ccrijltr: l) veUne, sub. 7 ^uiii 1S47, renn. 15. f^ept. igc7 
^11 r>irt;biita mit '.viuil iShaffnoiilu) 5U 3id) unb Ütiiicni^ttö (Sf- 
|cJ)ifbcii), SX. 11. .^r. Jtm. ■ ' 

2)l'i>inctJ, vub. 7. Vlpril 1850, ücmi. 16. Cft. I,s73 411 ^UfBbUfp 
mit Mntl Atiebrid) C^buarb U^oiiitaciufl dtiU'ianuß V^nton pcn 
feimliMooiff, S{ön. fäfbf. lUjt. u. 53. 
3) 1?: e r .1 p b i n e , fltb. 27. 9?oo. 18.55, vcrm. i. Oft. 1877 .?u ipoSju- 
^^.iloi mit l'ubiDtvi Oirafpn (^faft) uon Jt-rcöilbd^cib unb Vlboticn 
liTiufno im .^ipfcc j^jmitnt.l [>!ui()ftifi). — v!6ni{iteid) 6oc()f<n unb ?lieufifii (<PrCDinj 6(f,rffitii.) - 9?<iif)«at.|| 

unb 9{u(1(ifif)t (im fiitföd^f. fttirfjetMf.nijt) <i. .1. i rfStin 7. «iifl. 1700. - 

mSl)tili Clin M« 6tjnb<4fth»bauj unb »((.Ijr.iL nn;) b,« «B.iprnH im Jjhr,!. 187S, 

6. 414.) 

t öriifl jUnrtnntiM (j^ottfcieb gieiterc von «orcnj (öfb. 24. 3unt ■ 1 
1 V i . ..1 . : i .. f,t.i.,: Sfounj. ßS!) 1807, I 2g. lijai I85«i), Oerr (Utf Cbet-- unb Untor'^JJitfdifa im 
.«öniflr. Sücbfen. m-rm. li )1. ;"\iin! 1S32 ii'it VI u q u ft e »I'uirie 
lUatilmiinn (viib. lü. ^VMi löll, f *• ''J-''"i irll); Jl) 29. l'Unl 
1843 mit 
Äorolinc fcorbii' om^ ^l'm 3yiiiffl, f/'b. 18 3aii. lH2i (T'iiufrn.l 
$\inD(r: ;i) If t-l)t: i. (r i' n R O-ottfruf JliHUift, iifb. 25. Znt. i8:;a, 
üorm. Mön. |äfl>|. CAU im y. :'intcrrAf (ift luii^^l) lii-rifo lnlPuclV0lI^rrt 
uiiD foll bort bei £^ucieti-iiD IHO? (irfnllcn fi-in). 
2 t iU u l JtiliflO (iKb. 'i7. lärpt. li;37, t 2«. ^Vin. 187iV>, .^tPll. \:t(ü\}. 
.ppim. un^ ,Uomrniiicd)cf im 8. brantriib. onl-'-'ii'f -'if- C4, üitui. 
. . . 1859 mit 
.^clene von Vi^rni, ^«b. 20, Seiit. ISSO. 
Siöljnt: 1) CS 111(1, iifb. 20 'Jiüü. iSGl, berm. 30. Uiioi 1689 a» 

. . . mit 
?raun ^J.)hivr,nitt ?ovfon, \\(b. 30. ^laii ISCG ( £t. ']^c^u\, l'üiniffotn.) 
t\iii5tr: (1) i^.iul iiimi-\ o,fb. 17. (Vbr. iPüO ui <£!. "innil. 
(li^lMiifl iKimid), Jtb. li. l'iiia 1893 jii St. 'i>>nil. 
(3) (.Mi-cnorc UKav.ioritc, urb. iti, >^ibr. 1895 ,ui r.t. ''i'QiiI. 
2)i'nnc, flcb. 10. ;uin. 18C3, ilaif. t'.-uliri.ec i'laiinc-Jt. o. T). 
IVltiu-nra I 
S.C'Ofnt ^iSiubaib, (itb. '27. l;^nn. 1810 311 Cbcr > '■.liüfdifr, im-iiii. 

C. Ü.IJ0H 1879 ,^11 ■'ilWirnibnu'.n mit 
Ölf riebe ücn Viuo.ü, ßfb. 23. 'iÜod. 1S19 ji: .Viriiionnfiimlcau. 
i^.HmetifQ.] 
^iiiitr: 1) Oöfar (5in(T j^oniab -Jit^kiufl ^fcfpbor, (»tb. 15. 3iili. 

iSbl ,}u ü^Diota. 
2)3ot)annfS CfuiR ^nvl, ßcb. U Cfr. 1882. 
3)(if I fiiebf (niufliiic Jpniiiiiic d^lcih), flcb. 12, VliM- 1884. 
4 l'i u vi 11 ft e ^Iliarie, tvb. 4. iUni 1841 jii Cber-'i^iiiifliff, Ofvm 22. '-)]ov. 
1805 VI IinftDcn mit \)llcraiira Äiljin uoii ^Koitfmb unb !ii\uii fle- 
namit i'on Sdm'oiieiiWf« ([ 9. Tn iSüO ,<u 'JUtcnbeiMO) ouf Vlltcn- 

— b) 2r (Cl)t: 5. ,«loia »Bnltübt, <i(b. 25 ?\fbr. 1S45 .^i Cbn- 
?Ji^)ia'fa, inrm. ü3. .-cipt. ls7G mit .Vtiii.l Ärbm uon yieiöioit mib 
j^öDct^m, J^cii. ptiup. Cb.r.'.Kcvi...3(nt. [^.l^jifübottn 1 

6. Ü)/arie !i'*Glenf, flfb. 22. £n-t. I84t), rcrm. 17. ^l^iai iSf.G ^a 
Obcr.i^cPniti tnit ibrcm ciuMtiu. £d:'UMa?r •»> c i n r i d) 'ivUlbdm 
non 2pretiy(fC auf U'iiilitid) bii '^Vednlötjcf tn "lireufe ■ Sd>li'fien, 
i'aiibceälteflcm bc6 Ärrifci* '.Vnu'r. 

lliittrsbriiltfr. 

t ?iricbrid) (ftfb. 28. Tr^. 1777. •;■ 29. Vluci. 1818 J» JT^ürben), .fuir 
Qiif ribcnootf, bann'ciuf ^i^^ürbf^1 in *lUiniii.=£d)[ffif"/ »^fi"'- i"'t 
3ul)uniin tifliiabttt) VI u fl u |l c uon .^lomu) (»icb. B. ,^urii l7b(i, 
t 27. ^J'iüiJ 1M53). 

^ol)ii : t üiobctt (aib. 23. i'/iln )B!h, 7 29. Viuji. 1855 Ju y?fiv Crlfonö) 

Jnerc auf i^^ücben bei iv.rctttau. »ecri. . . mit '.Tliiiert *r»ol;! (>ifb. 

2'o. /lebr. 1821 ^u 5?orrtnbera, t 17. ^uli lfi9z ^^ V'^u-SIqu). 

^Inöfr: 1) VluAuTie CTltnete t>fbiDifl, ß?b. Hl. l'iüri 1847, Deni'. 

4. i^uli 1672 mit V>aul ocn Cbnmb (f 21. 3"Ii J^iöö ju ^Jotteii- 

tiocf) ouf lil^ot^cnborf bei 'icebniji. •»< rjjj '■ .-« , . i'S^-. :•( -f ^ if^-T'J 590 VütilM. >!otliriSbag. — Vorbfrf. 2)t ?(tiebricl) CßfvU (neb. 4. 5Jini iBiß ,<u 'iyiuben, f 25. 9?oi\ 
lbH2), iUn. LntiiB. •iH'''nT. uiiö ,^oniD..(S"l)t'f im toiberp. (Vircn-iN^it 
(2. ponuii.j y!r. a, ucrui. i;3. liiai lötfi ju iöiciSlau mit 

i'f a r rt r f t e 8d)ii>.in, fleb. . . . 

3) Vluaiifi«.- Glfrt'.'bc ^JJifto, lub. 2ü. Cft. 1850, ötrm. 2'2 Äebf. 187C 
((u ^iktölaii mit i'aiil (Viraemnnii , ilön. picup. llia|or iinc !<3Qt.. 
Mmcir im ü. i'biin Snf.-'Jiijt ^ii. ob. ÖüttCVC'liCVn. 

[Rolhollfrf). — »nn(tu. — %Jai;t ^Itel unb Jt^t 11. Hfj. IH-Jt) (iiiim.itrifulitit 

2. 3aii. 1827). — 4?e|t1;tiilniii<i ttt af.iptriii; unb flffdjidjil. l'Iolii im Jj^rj 

186(5. 6. 494.1 

t S^ad 'Areiben- ddii VottiTöbrin («i'b. lü. Stpt. 1702, t -9- -Irril 
18Gb), Moll. baur. .Um. unb Obtrittt. n. 1)., ocim. lo. €fpt. 1827 
tmt O'Ui'.ibetb *2(l/i'iit Äreitn von 'Stauffi-nbciii (>icb. 30. yjüi». 17'JC, 
t 10. ::Vm. 1871 ,<u U*.\i"irjbiiia), ^^X>. ^f»5 ,\iön. baur it.'JInnci.O. 

5"öl)nf : 1. t S\ a r \ ivbilipp i^•cicDncl^ ao^pb 'JlnrciuS '£oiiiitiu6 (p.eb. 
f) 3iili I8'jy, 7 a. nebr. lS7l), Moii. iHiin-. lliüior iiiui iUwbi tei 
'AffiumvJabtiil. biö S. 'Jlit.-:)ivUC, utiii!. 2b. l'lai 1803 mit 

,\n e m f n t i n c O'acfiii uoii 'SiitiC-bfni , ju'b. 27. 'i'c*. 1837, bft- 
mnlen iUoilcifiaii im .Ulüllei^isacrii cmmu-" ni('>on|'laiiG in (rratifrtidi. 

2,t ^'ubivivi (i\(h. 10. Sfpt. 1H31, T 11. '.'Ipnl ibfi9;, Jlcn. bupt. .f^ptni. 
im <J. ;\nf.o)l>it. üccm. 27. Vlua. iboo mit 

3iilic iUM'fn 3:rubci^füt), ^icb. lO. Cft. 1837. 
5ol)n: '5c«.mj Üutio;fl.)lail5)lifo!au5 j^Icmenß, geb. 20. 'JIüu. 181)7. [Sut^ftlft^. — BJOetn unb Baten. — Süappenbtitf <1. il. Süifn 10. ihig. 1J6« 
(Dom Jfjifft gftbinnnb I.); at<iif)«.ibel mit t>tni 45t.^tifat .con 4)l.Micfori' u^^ 
aiiopp^rbtfjftunj d. il. ii'.ifn 18. aico. IbOü, b.'.tji jjbc d. d. ®len .'). :^.iii. 
(iminatrifuliett 1. Äi'n ' 1815; b.ib. 4if (läli^uiig .1. d. R.ulätiil)« i;9. iRii 
laib. — TOit bfm Jjinilifiifibrlfonimiii , «rtirtjtft von bun jtl)rn ff >i t I Subm j 
(t lÖ. 3<iii. 1873), bflldjtiih au« beu Sdliirriülfrn iö'ijhFtn, (J;folitlc6, i'ijnii- 
Ijofeii ui)b {i.irO im Äi]t. ibJljftn, i|1 bif «ibli>l(e d<<'.(t)vrol6iiiücbe btr Äron 
!ÜJi)rtn ptrfniipft. — iü(frf)r<ibuni? c>ti aU-nCf« u'ib guidjichtl. 9loiij im S-'b'». 
1856, 6. 414.] 

t ÄatI SubiuiA ^itreibfir uoii üoi^bctf (fieb. 20 jsfbr. 1786, tl8-3cn. 
1873), S\bn. bax)t. Sim. k., oerm. Ij . . . mit Vlmalie Jpenrifttf 
Sautier (fieb. .... | 4. llfötj 1811} ; II) . . . mit ^ub^tina »Jln- 
tonie i)\[l (fleb. 18. 3nn. 1819, j 1. Cft. 1896 }u afeid)fnba[l). 

SDt)n 2r (2l)f : (S u ^ e ii , neb. 29 i'iJärj ib ir> ^u liiünci)en, isÄ4)etr unt 
etbl. yidcl)i*rat ber Urone VMapetn, Wrunbbftr ouf Cfteniufob« iw 
<^it>Jflt. -öiiben, xöii. bapr. iUii , ueiin. 9. l'iarj 1874 ju (>loteii,< mit 


« i <!• f; -K .irH 


^ a Sctibfrf. — SciD üon iiub ju £t<i.ifuril>. — 5'L'n'cntIial. — Jliuiui' ton ■•t^jUIiciuftn. ß"Jl 

i1 a l p I n a 'V)iä|in üon ')(eüciitIon' (oon ler jünjictn i?inif), rcI'. 
23. Ecpt. 1851. p)iiüiid)t'n ] 
;?öl)iie: 1) i\at[ üuMin^i, »leb. -i. '.Vin. lB7ü jii ä^;Ua VLM.bfif In 

2)AerDinanb. viib. 28. Vlua. 1880 ^u <l'!uTicl}fn. 

S)lf uvU'ti .vj!)ann Vlntjri, tub. i4. nel-i. ihSi ;u i'iünrl)eii. 

4jQ0ti|tian ^L^Munc^, iicl>. 13. £fpt. 18S4 ju ^lainnbcfen 

t ntcbin.inD (<\(b. 12. V!u,i 1702; (.ntjci.; | 2G. 3uli 1683), tf5)fc 
tc(*> foiiner. ii^alt.-C', Uöii. banr. unD (yil)tal. bat', flbr, nrrni. 
1) 'Ji, -Jlufl. isiti mit !i!iiiK (Sifiin von C'bi'tfin-l) (afb. :i9. ^uni 17'J4, 
I II. ■ilov. 1ÖÜÜ); 11) 15. Itioi 1827 mit etcrbonif Ärciin i'lmi 
j\ulnunbti\i tv1fl\ J7. liiiiij 1808, f M. iUiöv^ 1S3(t). 

Cocl)ltr 2r Clif : (5 ä c i ! t e ittrionie, ■,^eb. in. Cft: lySO, oeiin. 
•2i. ■r-fpf. 18-17 mit (Hniniim Äibir» iSV.u^Imyi Ren '.'ll'bfun (!uii).; 
t t). Ivj. ibö'j;, iX. 51'. ilm. H-. [(Ufibiufi i. ^ih.J ßÖlU tJÜll UUD ,SU StClufUVtl), f. 3abv;]. LS'JS, S. r)(;(j. H'uciuö Don ^ÜiiUlittiifcu*. [Äatho!i(rf). — Vraiften (^tou. 6oct)fen). — IJtiiis. ^I5d uiib Jirbr ((epttttt 
»Diiit. in Jit<i fitmuvt'iili'i'n ii'rtrbiiib) il. <1. (il).ii;oit«nl'iira 6. Duii IhStJ. — 
BtfJjrfibiii'^ b« ü\>0VP'iH u'it' SIAhfti« übtr h'.t fet,iiiDfött(;<biiiiij Im ,Vil;ra. 18Ö1. 

3? b e r t £i,\miinb DJacia 3oifpl) ö"i'"frc Öuiliiö oon ^^iiÜb'.iuiVn, 

iUb. 2u. T'fj. lb-;5 <u tVifiiit, .i;ecr ouf Ciucli' iinD J^li-in-iBalltjaiiifu 

uiiD !ir/tat^te^ im SU. i'.^fiHtiifiv, Mön. prcufi. (^.tDiiii., uoitiii;!. "i'im. 

füc ^aiiDiviitfd)nft , 'Xiomäiun uno ?\lh!1cii unö CbfiltU. o. £' , 

4'i!t.il. ^e6 priup. sperren!?, oiif ?fb>n6jeit, i'erni. 17. 5)<ou. 1SC4 ju 

i'famtteitec mit 
3u[iit l'i\Trif ^oudmp (aiiC ^el• frc.n»^!. (J'n'.ii'.ranftnfiimilic Scud^op 

t>e In iDubDiifii-iT) peb^::«. '^]u\i ISjö. 
fltiiBir: 1. Üba Heb Ccoiul'üo oon i.'iui!ir., ^leb. 6. Cff. 18G5, .^»'fi' 

out ^JheC)tr.i)otfa, jlr. ^fotUnbura i. b. Dil'auftt, .Moii. piciip. l't. 

bcc i?ou)...Uaü. 1. 'Jlufiifb , oani. 20. 5ept, 18nu jU üOünjltbfii mit 
SrivUtti' .iiril.me, oetr. 17. 'i'dir^ 1872. 
2. Otto 3ebn SiiiiCmuno i'cn Vuciuö. n^b. SO. ^fop. 18C7, Dr.. im-., 

Siin. pnub JHcvi •\!liir||ac in Molu luiö l't tcr *Jfi'|. biß ttiirmy) 

ni.OHfitiJ \Ur. C. 
8. -J) cl Itn u t ^ (ytiiorb "^NecPinano Uüit i'iiciuö, öeb. 11. 3"li 1ÖG9, >j*<afj^«r. ■■' i '' I! ■'> 1 ti.^ i '.vi ■ 

1' r: r'-' " ••! f. 

I 


''i* ^ I 

.'j92 ?uciu9 D. 'öantiQufm. — i^nbingbauffii ji«n. 2L<i.>!fi — Vubicig. — 5;:H)irijfio:|f. -I j 

^cn. treui St. int brounfrliiveiii. .^iif.-'Xvit -Ttt. 17, orrm. o l'lpiil 

18'JO VJ titiltn-rii mit 
^^ p r t b a rNtfiiit uori ..-:funim, (ifb. 22. Iwrbr. 1870. 

Corijttr: 3 r tu a Wllcn üou t'uciuS, oeb. 22. Äfbr. ]&'i7 -^u . . . 
4.(5llfn CVu^frie l'iwvi.i.'üe .fumicllc i:on l'nciii', ^fb. 1'^. Si'D'. 1F,77, 

or:n!. 27. Errl. l.'-<)8 .^u 5'tr(in mit Ainn.? '.^cfrrb ,^ürl V'ubfrl 

5Jiarimilian i'on .^temiiC, S\br\. iH-ufe 2t. im .V(üni.,-;in VluiiuHa [.Nl.illjollfd). — Offifttdd). — Cijtat. "Ütfl unb Wittft «1. d. SBicn 16. Ifj 

lÖSfi; o<flar. }(tbt mit ätbppenbtiVruiii» <1. d. ^f*l 17, ;"\nli (T.plcm il. <1. 

SüiPti 9. Cft ) IH'.tFi. — »iffi1)rfi'jiinfl bfJ SH-'i-iins unb qf.\lj»rf« i'ilKt bie ei.'titt». 

et;;ebiiiig Im ^-■■■i}ti. 1897, 6. C():i.J 

.IT fi rl 5^■l■'il}^'rr oon l'ucU'iyi, (trb. 30. VliitV iR3r. J^n 'iWim. .<?. u. .ff 
AiKl't. b. M(., C brrrt = 3nt)ab('r bef i(cn.(;^VIit.O)i>'vve ^Vr. 14, Dtmi. 
3 <\<br. iSSl ,^n Wifii mit 

5'lorie ?;rciijt .VtKin oon 'älUfirbfip , (iib. 20. J^rbr. 18;'.8. ['i'.Ufn 
imb ^JSitliofvn m 9}0fftfir.J 

Sol)n : 51 a r l , jifb. 2'i. Vlu>i. 188;^ jn l'atbacli. l^uMutnJtortf. (a>itboli|(t. — Ccllftteid). — ÖtütiniiJli ,\»r !i;f'.(1;«,ibfl(l. iih in;t äxJ.ii^pinbfjfrtur.j 
d. d. %Xt.-\^ 'il. t'loD. l.ThO; hffläuiil mit 'JKirrfiil-fjf.riiiifl <1. <l SKlfn 19. >ll 
16.S2, 8<fi(t)8tittfi mit b;m ^'tAlMfot .UM.': rcn Vutiin,d1otn ' d. .1. IBt«n 
15. Jiin. 1097 ([ür ,V'bam\ SKubL'lf Pen ."i?.ijiii), nifbuofjliit.'Jdttfrflaiib 6. 9JiJl 
ICC9i »tblAiib •otrl-tr S't)t ndt b.m 7'itl .(vbifc tiert pon >! utriattotfi , Jt^i 
üon ffloIMattib* .1. d SU.fn lü. ,Vm. 1 7(i,'! (T'.v-lom«.;ii«lnti^iinj t.in'ibfr nrl S 
ylei(t)(eit!^rr (.5rit;liinji btt uii.;(rtti(cfjcn tJ.iriMial« d. il aUirn •.'«. ^"^ani 1710); 
niftetüejlcrr f)etifi'|l'i^b 'lli ^i"- 1740, iin^i.ir. ,^nbiiiti;nt d. d äi<i»n SO SSil 
1741. — ««Mh: H) bic Äibcforrinilfelirrtlrfj.if! «(iini.rüt'Orf in 9!)j.|tcit. {}<• 
fllftof 2y. eipt. 1717); t>) bif S^'ffifoniimfl)'ttlJ)..it J .iii'it • 'UltfnUurji nili 
Vr<lltnfird)fit uub !li<(irfi)(im in >)iriiiKrr Cfil 170!) im 't'rjiß b*r «iniili«)- — 
?Ji1f)ere8 übte bif ©l.uiceätrbcbinifieii imb f^ffi'fir^ibmig bf« Wiur'ii« im iobrjt 1H76, 
S. -Hb: ü'.ec bif «Ibfi.immtinfl ( ;\nbrg. 187'2, 6. -100.] 

j ,<\arl eon Jittiuiiiflorff, >si.'ibfir oon ©olblnmb (fcb. . . . 16M, 
I 29. TifV 180.^), ii^Pffc auf Onii'.ttir.bpcf St. S\. i\n\, vnm. l. 'dim! 
104 1 mit (Viffla (Vuäfin 'Ärfli'tiiß o. ii ?oIna (flob. 9. Vlufl. 1820, 
t . . .), ©tfr-T. 

lätiiHtr: 1. ^JJJarie, oeb. 3 5. 5JKin 1842, StfrT'., Ofriii. lö. lüoi 


I 1 : : .ii- ViiMri'^Afloiff, — Vüiiinrf. — Viipin. C^S 

18113 ,iii ÖUititcrfliorf mit S^.-rl (Ynafen v^paiip.en von UDternefie 
(t 30. 3«iii l88ü). 
'jA'eopolb, A(b. 17. 3iili 184S, TNMi'fir cnif ©imtcrCtorf, St u. 5r. 
S\n\. laiö C5;?t. a. 2., i'nni. äJ. l'ipiil ih72 ,ut :i\'itn nv.t (.Votruli- 
"lliaifvUÖfin uun 'ivüUciunni (f^d. 0. Vliuil ]S5l, t l^. X'Uiii. lbb3;, 

Äiiiötr: 1) 11/0 ria ^^toirfia, ^lel^ i'i. ^.Uiai 1873. 

2) Vllroiiö lii\nivi Xiiil, rti'b. üJ. l'niH. ib.7-1 , S\. u. iL Vt. im 

3)(^j ii bt i ei e liiorin :^"!;fUK, vi^b. 31. StA. 1&75. 

4)?eüpol Diiii" 'D.Miie dbrüliuf, iieb. 13. Vlpiil 1877 ju Oi'iuntaJboif, 

öl'Jbttfl'ia 'J'iaiia, vicb. 15. Cli. it.7B. 

filmte cl ^ülQiia, fleb. 22. Cft. IhöO. 

3. >Jiinon, vicb. l«. lU'n. 1845, )v5lt>cu- auf T^nitid) • Vlüeiiburii, 
S\. u. M. .\tiii. imb 0)^Hat, oain. 21. 3uli 18(i'.t ä» ;£ i1)öubüiii mit 

^Inna Ojictin vom ■£cl)öubi.'i;i'U'uii)biiiii, ßeb. l. »2.iin. ];>18, »£tfi^. 
((• Öiüil). i)o[f.il<iiDit. II. ','lb(.j. 

ßiiiötr: 1) l'l 11 n >i • "iii n na. fltb. 15. '^um 1870. €tril>., i'irm. 
7. :Uili 1802 üu 'X'tui|d)'>.'ll!'iibi'iv"i mit o.innj-A"aDcr OiMtm V^fim 
SU TOaItni5tiid,u'ii, Äibtn äu SlU-ltcIhnl, M. n. K. Mm. 

2) >\ i- a m i S f '- , vtfb. 18. iirui 1S73, üiTni. 2. vBem. 180.0 ui 'Deutfd). 
Vlltmburii mit 'Diifolnue (»vaini ^jicbi} jvt 3'fl) unb X*!dfcm}teö, 
.ff. u. il. .i^m. 

3) J); u D ü I f , fltb. 30. Oft. 1883. 

4. .^^ a i I i n e , otb. 31. VliUL 18-17. 

5. ^Kubolr, fltb. G. Vlun. 1852, jt. u. Sc. Sin}. 2\\nuu1, f. ^sol;nv 1808, 6. oGl). Iflrctfilanlifd). — 83,Ti)ern. — «firfjäabtl mit lü.xppentfjljiigimfl d. d. ,\iin«otu(f 
'.'9. a)(ötj 1&63 (POin Äo'.fet ■S^rttiuinfr I.); iMpt. Sthr '.' l. Cf!. (iiiim>iltifiilurt 
6. "ilov.) lb!0. — 4Jcfi{i; twil Sib*!fomm.B i^Uorulfr (tiiirtjtn 1845) b<i ajüin- 
mins«n. — %)*f(l)teibuiij( be« äl'cirp«"» unb 9<|rt?ii^il. lUitift<l)t im ^o^tg. IbOl. 
6. 45-.'.] 

t Äriförid} jNceibfrt pon l'upin (jjcb. 11. ^^fou. 1771, f 28. 'iloo. 1815;, 
iStifter unC) erftii (Sftöiii, .<t6n. bapr n^ftfltut, oerm. ii 15. '?vcbr. 
I7'.i6 mit l^'i Q n f lli|ii[a uoii jpinllicb.ii.;alipoin (neb. 27. Te.v 1770, 
t tj. ':\ci\\ I807j; IT) 1(5. nebt, itoi) um 3 u 1 1 a n tr ,U>iibanne ucm 
^Bndjtfc (arb. 24. 3uli 1700, j 28. Sept. itö7 ^u ::\llftfrlD). 

^inlitc: a) Ic C-l)t ; 1. t lHoiKö uub. ll. Ärbi'. IbuO, t 10. Jan. 1864), 
,ttcn. b.uH'. C'Dlpp 'Wer.O)iat o. X>., Ufrni. 23. 3uni 163G mit Vlline 
^sieiin (£cftrieb uoii »^uttcnbcim (ö«b. 8. Oft. iöi5, t '■^'■^- M^^- 1803 
JU I1(ünd)fn). 

XLIX. 3aVcö. — [©.bturfl 27. etpumbtt 1898.) F jS . mamrvQiK.liSMiXm/ir.'ä ' •-.''y?C>v t ■: •• i.j iHi'i X : .» < "Ja ■4i "• • J t 594 yupin. ^illJtr: 1) t Stt«btltf> SUilfjelm (q»l>. 13. Wj! 1887, t 25^. Oft. 1S96 
jii 9}!ün(t)en), S?ön. bnijr. <anB^<t..i!l|Ji|"jot o. D. 

2)VIIine ^encidtc Julie i^loni, (itb. Ü4. Dfai 183S. 
3)(Xunenie -tienrittte ^.kitba, {\tb. 21. >^ebr. 1813. 
4) VI 1 b e r t .»j)ont5, vieb. 19; 'Jlpril 1848, Hön. bai)c. ^i*e,?.'\!liiitm. a. ij). 
- |l'fiui(1)eri.J 

— b) 2z (Cht: 2. t VItolf (afb. 22. JJoü. 1611, j 19. X'lii,i. 16ö8 \ü 
VlPdbulK") , Alön. booi". iJm. imD CVIpp.'OuT. «^Hut n. "iD., »um. 
1. UWoi 1S-S3 mit iijavitnifiu' Mmn von S)V\<i\)M\\\vii (ficb. 2C. Jan- 

18J0 JU "ililllhlMII, t <J l'«'"' lH9(i bi1|.). 

jtiii]>rr: l) t '<i b f o D o r L^iiMiiiifl ÄiifMirt» Juliiu' (rtfb. 81. 'JUliii 

184t), t t). Juni K^'.iii ui "Jv'OltiMti'biiiilVn), .Uöii. b.ipr. ,Uiii. Ull^ 

rtoiihii, i-eriii, 2y. Juni 1S79 mit 
Vlnna l'/araciittc ÄittCfrite Vllbiila von ':^<ut\ct oui; 2'3in5baCfn, 

fltb. 24. Jan. 1810 ,ui (Vliu'b.itl) I 

(Cofljttr : rt 1 1 e b c r : r e rtetniMita U'iattbj ^iUitl^a Älorenie, \itb. 
4. :ct\}t. 1883. 
2)Jtarl l'iiba'ifl lllDiftö, pcb. lö. Juli 1848, .fti^tt. bcnr. i?in unt 
' C'betitU. ä la ßuite beS I. fMli>crt. • :)(,it5 'iUiriifafUt l'uilcclt., 

fmbt jur Jnfpeftion bft öUBrntillftie . üetni. 18. Cft. 1890 ju 

t^aofu-'-t^attn mit 
föifela vfüv. L^omord), j^eb. örfi;" Don ffioI.^OvUn, ßeb. 22. Vlpii! 

1858. IDIiindicu.] 

Corijttr: als a n b a , geb. o. ^Jcü. 1897 .ju .Ü)(iitid)en. . . 

8)>iSo}>t)ie Cltilic, pcb. 13. Juli Itn'. 1, ooitn. 28. Juli 1894 ju 

i)iündifn mit l'ubiuivl Vlntjn .M;:il Itnf, Siim. bapr. O^ilet^)- 

unD Solincntat a. '-D. [liiinuljui.] 
S.f Juliuß (»tfb. 18. ^Diai 1618, t -«• '^'■''''i 1&52), Aton. bopr. t^(j< 

ÜWr.-^liat a. 'D., üt'tm. 27. Cft. I8ä8 mit 
l'eopolbinf Okrj, afb. ;;3. yi^uil ib3ö. [*l)ni].ui.) 
.^linötr: i; HJ a c <^ran1 Vibolf, mb. ö. VUifl. ihc9 vcim. I) 22. Cll. 

1887 mit Helene .Ufpplir Cflib. 6. 'De}, letiö ^u 'lUiifau, f 17. ,^jn. 

189t) biif.j ; 11) 19. Juli lö97 JU ...... mit 

CS l f n ü t e aiifLjtfr, flib. 21. *£iVt. 1871. 

i\lnSfr: a) Ic Ctif: (l) Äranj, «rb. 2. Oft. 1888. 

(2)(ilifü bf t b, iUb. 2iä. X'P^. 1889. 

— h) 2: Cl)t: (3) Ctto UJ(or, «eb. 4. ^JJKit 1898. 
2)''üettbn (^Dplu- 2:i;erete ö)fur(iine, vifb. ii. ^cyt. leoo. 
3) VI >; a t b n Jiiliuö, «fb. V9. l'fär^ isti2, uerm. 2. Juni lb'j4 mit . 
ÜJJarie (ilaSniann, fleb. . . . (V.'Jtliimufee ] 

^olin: 2eopDlb, «eb. 2. 'iUdn 1895. 
4.^ectba, vitl-'- 22. ifpt. 1822, iurm. 21. 
)5tbin Don '£effrieb auf i^uttenteim , iXbv. 
a la Huite. pi<aiiibcr>i unb Sttfilbtra.] 
6. t Sl-tebcidi 'S)(o:<^^, {■^tb. 21. VI luv ic25, j 6. Vlug. 1895 JU SQtr« 

fflb), (S.RC>eiT, iHiin. 12. iitpt. Ibiitj mit 
?uife Vliilüiiie iuiepi'cite, ntb. 22. Jon. 1847, beS f .«at! »iiitf:« 
Don v£djmäbfl> s\bn. bapc. Cbetft o. X>., unö in ^IJauline ijtb. iStia 
1od)Ut. (Jll<-tfelb.| 
^Inötr: i) i^aula, d^b. 13. 3lßV. I8t.7, vnm. lO. l'fni 1892 mit Df,v 1817 mit üuffn 
bayr. i\m. unb 'Blaioi ? I .•»C» «r 1 .c^t.y- / ■■\'-'-' ■•: •!.;.- .■Jv.f:' .K! ■' (, ,1' C ' : ■ ■ '-tiLl'ly. «upiii. — ?iiti. Ö96 

S(ax\ Sdiroter , ^pUw. im .^6n. irürltfiiib. 4. onf-*^'Ult "^»r- '22 

Sio\\(t 'rtrnn,< iU'^fffb, Mtnivi opn Uniiorn. 
2) (\ e r c i n a n b 5larl, s\tb. 0. jNebr. I8<i:i, Ä5l£)err. 
3)Ö!iul1no Miii!ut3 "Ü^ar, (leb. 5. l'lpril 1871. 
4)Clfla, (icb. 16. 3iili l^'7t;. 
C. tuvio, \\ib. '/ü. rvJti ih'iu, Aöii. uu'icttenib. (l'.rn.'i't. j. T'i^p., 

iiftni. 6. ;U<ni iSiiü mit 
Aar Cime iiteid, flcb. n. "i)Jot) 1841. | StutlAorl.) 
f\tn^tr: l)'ilrlbur (V,u|[aii, otb. 15. Vlpril ifitil, (S.Kr rtC 3ob.-r, 

^Kntm. unb Cfof.-'H'ct im lll«;)irit Mctiiji 'Jl>t!h(lm 1.(2. n'iirttrml'. i 

\lir. 20, vfrni. 19, iii.u isiM ^u «ituttviiiri mü 
(S)\\c\a ,Uibtt , »ifb. l(!. :c(Vt. \bTi , Di'i*. l^r. ^iiliiu* i'on 3i>lfl, 

M6n. a'üittcmb. cy^Sofraib, 'IJoii)ti'r. 

fintier: (l,i nneociil), y^cb. 6. Oft. iSo:) ,^u Ulm. 

f2) 'iHatbilbc l'iarflareU, flfb. 3. '-£ipt. iH9(i jii Ulm. 
a^Vielnic, lub. 29. ,Vni. ISGO. 
aj.^^iicl, flrb. 30. €(vi- 1H''7, t'\?t. im 3nf'''fvlt SUWti Will'flm, 

S\ön\',} Don 'IJicufJCt'. (2. uniittniib.) -.lir. 120 \v.\i) l'ou'.'^iU^-'.'lfiiit. 

in (ipliiHTf» '1. '^'^ 
4)0Mi fa bc t b, flfb. 18. 3iili 1809. 
6)3clma, (;rb. 3. >\cbr. 1878. 
C)1V c t ü , ticb. 31. ;^iili 1879. 
7.1 VlvV'.i'ooTt (fleb. 6. 'Dlax ibäl u SUfrfdD, | l. Oft. if-'j7j(u \Uh'in. 
chiH), .Hon. bai)r. CVoiiCtus-iei-.Oiiat o. -C". , ueriii. i) b. fcipt. I8u;i 
mit Vlbcle (Uiiin von ÜluiltnntelG a. b. jS Aaiipir(ii< (ufb. a. Ärbr. 
1844, j 11. i'iuli 1673 iu VlnibfUi); 11) 29. C-ft. 1^74 mit Da 
^Sduin'ilcr foint-r '£ü}iuävuciii 
^'frtba i«fui , vieb. 16, Vljnil 18U. [lUiüiidjfn.] 
flinUfr: a)ti(ßl)t: i)(imma, {\?b. ;^o. Vlpnl 1871, ücnn la. Tcj. 

1889 mit Aia=. ucn l'ii^ Mön. mni^. iU't. im 2. ibfin. fiif.oKflt 

'Jfr. 9. (:£tra^bura i. (i-l 
— b) 2r C-tj:: 2; ij- i i d) ^i-.ttlrolb, fltb. 2. ^Jiot?. 1875. 
8. ^fnciettt ::\ulie ;){e>;iiin, neb. 22. lUoD. 1632, Dfcm. 2. Aebr. 1851 
mit gianinno noii yüiimr (t 1. Cs'T'- 1888;, iibn. lni)r. Mm. iitiö 
5!lpp.'(^')er.'Diat a. X'. litiiindjtn.) («at^cli('i). — «ioi;«tn. — «jnt. «ttl lln^ «cht .1. d <l)iüitd;tn -22. ^Uyi, 18i)8 

limmaltifiillett 13. «ptil l»in). — mfjcfjff.bung U« aü.nuin? iinb cf(d)',<1)il, 

3?oilj im :\.if)tfl. 1HÖ6, 6. SS3.1 

t ® 1 1 f r i c b ßUiftor Tamian nrtibfir uon l'iirj (geb. 18. OTf. 1789, 
t 17. iLllür^ 1871), iHcm. li. 3unt 1822 mit L^ u I i n Eofbie •JciiniT» 
^.6uncid,nib (aeb. 8. Dlai 1790, t 22. Ätbr. 1«17). 

^at)nt: 1. t yfaimunD (itunn ^IWtct iHaua (c\ib. 27. aVan 1820, 
t 19. '■\an. 1880), .Ren. bnin. a(.'n -'Ji-it unb \Mfi.. Vimtm., urrm. 
4. lUat 1804 mit Ü u 1 I e "i'iaria U3apfc i, i^,eb. 0. Vlptil 1837, t 2C. :\uli 
1870), beö t L)r- jur- *-'t p'>ll- -^ifconpimiö üon U3cii;ir, itön. bapr. 

3«* '.V* .',. " ■M' ■', . •■*; i^~^ . n ' ■;qH?>S^ ' •■'■^'* ■:'^ f 

!-■ 4- 596 viit). — vriitifijciii. — s;"ititriß. — yiiR. ©3{at* mib ürCeiitl. T'rof ^t8 iifmeintn urb Kinr. Biuilprc^filffi 

nn tec UniottriKii l'.üiirtitn 5cd)ttr. 

(Turiitfr: D'Äriinuöfo '^wUt l'iaiie ViniV, (;ib. 1. ivfbr. lSd6, 

ctrni. 7. l'üii ih6:) mit üliorij von Spiiö, ilön. taitr. ^ijgt. a.1'. 

lTie!ioir.(?uU.J 
ü) >J.'t a r i e (JQcilie Jljacfi: i"\uli(r, fleb 22. 5k>ü. 1809. [r'ii'tianißjfU.I 
.Vdbert ^oiVp!) U'iJtin, jicb. 14 Cft ifiaü, .Uen. bJtK. Öfi!- 
uiüjcr n. V., vetm. 17. <8t-ri. ifcGd mit ^^cbüinia ^JJbiiirpmf (VniiHf 
noii U'Jinf (vieb. «. "J^oo. iS4fi, t 2j ^Btvx. lfcS5). ('riünrf'en ] 
iTofijtfr: fi 1 1 b a .5tütl;atiiia 3cbQi'.na VlUfUinf, \>tb. 15. Viug. 1872. ^üttirf)au, f. 3rt()r(i. i.s:;b, S. 570. l'ürtuiiVv !• 3ai;vß. J898, ©. 571. tVtclfHonttfdj. — «ariftn. — »ont. Slbtl 21. 'Mufl. (Immattifulictt 12. 9?or.) 

1880; boot. jtbt 2H. T^fj. 1883 (imittottitulKtt 24. Ä<br. IbSI). — ©«Idjtr:. ' 

l'uii^i bcä !iBj;'pnU im J.iötji. Ibö», fe. 615, unb Ütäljeuö iH>er M» feiünt««- 

*il)tbiin^i«n (m Sabij. I8h8, »3. 650 ) 

t ^obarn 'Ärribtrc üon ^u[\ (i\(b. 4. Tt)|. ib.'fi ^u ^J^IünrerfuH.» in 

Utittctniii^Vii ; fji!,,oi , 7 a. €fpf. 16'ju iu i'-crtin,i), Dr. jur., jtcn 

banr. -^i^tat im ol)Bllc>t^fntl. Timit unb Silliiii. a. iD. jc, oetm. 

I) 2y. €rpt. Jb.02 mit ^tiiiolinc y(-ii!. Tcift». lü. Afbr. 18-'ö; pionii ; 

t 7. l'lpril 18(>5); JI) 3. "Jlpril ibti? mit Vliinn uon Sduiiitt-Ciiin^ 

(aeb. 8. :^um 1638; tro!(|t.i t 1- '^^'ß! 1>'!^1 n" i'.'üncl)(n^; Ji0 7. Juni 

1887 mit 
yjjariiareta Äiitlfrife, ufnu. ?incnii:jt yihbin^tc, ivb. ?iret,|d>fr, 

tub. 10. l'iäri 181.0 (rt'.'ifil ). 
lÜiiötc: a) Ir tf l)t : 1. 3 ii 1 i e , ^irb. 12. 'Jiii,i. I60:), ufini . . . 1877 

mit l.'\a^Qii)i 'iiobft, flöii. lapr. .^or:inKt3iiiiu-.t. illi'ündjeii.) 
2. (V rn U, ti'b. 2i. (^ctr. Ibött, Jlon. buPr. ^piiii. uiib 3(cmp.-l5!?cf im 

2. 3nf.0H,it, oitm. 27. ifpt I8c3 mit 
3ulie ^l'fC^olM, «eb. 11. Jsuli 1803. [Dlundjcn.] 

^inöir: l) L^" c n fl , ptb. 8. ^uiit I8M. 

2.)(!rltiiia 3ulit' iUnoIine Vlmui onunieie, >icb. 1. 3iitii I88fi. 
— b) 2r ei)t: 3. VI b Ol f. ,itb. 11. 3aii. i8t;8, .Ron. bn)r. .«jfr, ^fj.' 

Vlmtiiaii.iiür im l'/in. bei5 ^imftn für i^ui1}eiu uub £i1>ulaneelffifn. 

bfitfti unb i't. ber i!c>ii\-Virt. 
4.i^iiiil, ai'b 1. 1>i.ii 1873, (NOinpiattifaiU ■ I '. f.' . . ■ .1 . !• " '/ ?*itiflbutg. — STiHetobf — ?rit(oiu (unb ?rit!Oiii genannt con 'Doia«(ol. — te ?U)C. ns? 

ßül^clbuvn, f. Satu-j]. 181'S, ©. 575. 
SiU^croDc, l J^aln-ß. 1808, e. 570. 1898, S. 57G. De 2n^c, 

(«ofltiqtdfA. — WrJijjt. £)f|T.'n, ^c^mfj itnb 5<rvinft»itf). — Vrniii. VI.I d. <l. 

firlln 7. -l(co. ITTJ; {itlij^t. {)^iT. Ä't>r d. <1. 'r.arinil.ibt .10. ,^lllIi Ih/;".. - 

?<((ct)triliuiifl b[« 9P,uTfi'C iinb ot(i1)t(1)i(. ilPtlj im ^>ibt>). 1879, 6. 504.1 

t Wcorp .ftcinr'M) VI I f r c t) Js-icilori- ^c 2:m: Cftcb. 8. Cft. 1707, 

t 10. Vliin. 1S80 ,111 U>or^calIr) f^ul'^dl. 'cj\\ AlonfuI, uftm. ifi. U^ioi 

1627 v-i -i^oit>fniir mit (>'> r o r a i " e CYliff Isotntloii (acb. 0. Xc•^ 1B07 

.ui *i.brt)caiir, t 12. Di'3 lP4rj taf.). 

5ül)iit: 1. iSillinm oobiiHon, Rfb. 14. -.'lu.i. 18?,S r.i ^I^ciemur, 

OiutCbv filier in (5l^iqnn iiii il<oa^t!.ln^, u.riii. 11. L'uin. isor) niif 
(J I i i e le i!Uiioqe, orb. 25 Xr». IFS-I ^^u fTti>itni [(Shjiiiu b.i lVor(ir*.) 
^.inUfr: i) .^fl a t a , orb. £0. ;uiii. ^b.'>'J ^\ i'^'biy'^Tii), lurm. ao CU. 

18t2 iu i>uinii!<!''lr('il'ätci^ii mit 'JUiUiani tf (fbarvieff tp ieofci), 

OHitf-bcfilur in iVicr miD EeO'.'rn, ci^,lcn. Jcvi.'Sifr. n. T'., l'ii^il. 

Ce6 O'nol'fn ytafS uoii 'J!^^aa^tK^nb. 
2)-^p f n r i p 1 1 e, flpb. 20. Te». i'^CS 511 '.^tiiinn, fcrin.5. %'n^ l&Si» 

jii iUifflcru'.lf Cilsitriv.i niil ifuCiuHl VI [ f i c D <Vibni non ^i^üvpn oiif 

^T'pnfni; im 31<aaM!anb. , 

3) J c n !i « ',\ c q n c i'. .ipcinridi, flfb. 1 1. fiiini 1871 ^n '^bivinit, Ts-nü' 

ihuimlta' uno fic-;i'.n. Vt. im 1. ;,^nf.-:)iOil, orim. 17. ^lOi'. 1S?7 ,<ii 

^liictai-ö mit 
W a b r i e 1 1 c (^oiiflanir 0;i,\i(tlain, ficb. 25, \^&r. 1871 iu ^4.'icfiit\-iiir 

(Oiciu1iätcl)_. (iSliijinivl 
2. j i'l ! i r e ^ hr.nM 4?iinc!cii (»icb 29. '^an. ier>3 ,^ii ^l^ortconr, t ^^3. ;.^uli 
1607 Uli 'Srl'IrD S^mmcnt, Iftirunbp), ocrm. 22, Sa't. 1857 311 
iVcntiTiCrr, (H^'"rfnti.!nH'r., nnt 
(E D p t i c l'KTrdi.Tnc», flcb. 20 liiör;; 1839 ,ui '■i'ioniintrf. pi^cTccaur.! 
f\inffr: 1) W e t tu- f' , neb. 28. Sfl^t. 1858 jn IkHicanr, renn. 

•21. Vlinil 1881 bnf mit 
SI? a r (1 u F r i t e ^iMiarT, i^pb. 5."9Jop. itC3 «u l^orticour. 
2)iiiartbf, neb. 9 T^r^. ife.io ,ut t^üibfuur, orrni. 2. Oft. 1879 

bof. mit Äiinonb ^''.'IIb!C, Wuirbifiiffi- m ■^oiT'.r!' b<i l'.iiifaiiDi', 

riDp.rn. i;.ptm. lm^ ^-ibuM^ronduf im i. i^rOivOKa'- 
3) Cf b r I c ö , ofb. 18. ?^rbr. 1802 üit 'i,'.M>faiir, intm. 2. M.i|är\ 188.'i 

bj)'. mit 
91elli) öaiitf, geb. 6. 3iili 18C3 ju ^iHnbcaur. >'VVV!"' ' '-'■'^•^-i rt* >-f r-.C •• 4 t 5'J8 it ?Uif. — l?;;prf,t. Ä iiJft: (I) )Heni, peb. lo. g?eo I8sr, | 

(3)01,1.1, (ifb. 2:-^. "Jj/äii 1891 ^" ^-i^oibcoiir. 

(4)C6Worflf ttf, arb. y. :^in. i89ü 

.s. t A r .in , I ^ M.nl (o.h I^^. vii-ul i-m + r, ^b «7, ,1.1 vir 

.UaufirnniT, ucrm. lü. Vliia. if'»3 mit -i-ufa.ir 

Sopbif ffruff, vifb. 25 .Wmi J860 ui ^l^orbiaiiv 

^KWiciiif^ (^•^lu^t^ aeb. 12. -.Voy. ibt)5 v.i ^i^orf e.iMr 
oN Vi ^ "" "^ " '■ ^^'■'^"r- t^i^rifüp, a.b. ir.. Wnr< 1S97 ?ii \!'<ol•^fflur 
2)Wni,nre .(oMiilI, neb 2). Mi;,n isKt <!. \Moi^.ai.r Sq. 
iHrinatter. m Vlrri-6, V>intf(5. ^"-uiatu, i.',\pru. 

3)fV)eornM!(i, n.c l.i, VlM,i. 1H7I ^.1 (S.|.i,1.,.,ifl im ^J^l^n•(^^n^ 

17. jiitn 1871 UI ^i'fiiL^ir, n.ciif iriit 

ßVi' ^" ''|.'".'';': l"; '^oo-^oli^mor, »üb 2.;, Vliui. iMr.i) ,u JKüiifn 

Jn.6ir: 1) i.elfne. („b. 2f,. MJKirj 1^72 n. ^Uu^caiu 

:OVUife, flfb 15. ^gipt. 1877 \\\ '•;kn■^f.^lIr. 

4 ai/Qbeinne, neb. H. T.„. ,c<., ^„ ^i^orPctiur. 

1.. rS'f^ .cV"""' m^'- -''■ •^"'' '^^'^ ^■' ^i'^"C'''"r, irnufmann, mm. 
19 i^ft. ih7(i jii l>foru« mit 

(.Wcilf ^<p,e|, ,i,b. 28. ^1(ou. 18f.5 jii 'Jiirod)emM iiif ^Wn.iblLinb. 
I •noroi'.iiii'. ) 

^Inöjr: l) (s b 11 a r b , pfb. .5. ai/ärj I8SO \n ^iU.rhfnur. 
2} (^^ (• r m t lu' , (i?b. lo. Vlinil 1880 ^u ^i<or.-.,ciiir 
3) u c>et tf, (\ob. 3<'. t';oi\ 1887 .^11 ^i<oibfcinr (ttüflna,|if.f,. - -Prfiifrn. - sRi.tetno^Bla.r !Hn.^<.,trl mit .ÖMfr iH^n* unb 1 

ii.W„t„],,ur,i ,1. .1. iBicn 7. Tfl. lös,,; <n,dD,Mt .«Mm yert' <1. .1 ffll,. / 

1. ort 1098; .KfKtfffht mit 3«.u^trMl.,|f,,u..fl .1. .1. aU.„. 7. «lua 17«0 { 

(f. 3>;hr8. 1.M74, 6.420. - «^eM^rifu.,», t.« VB.n'p.n« im -ialnfl. 1870 1 
e. f..S3, uns gtfdjidjir. Ilüari.1,t im ;\>-.!,ri5. K«6!l, 6. 4t}y.] 

I. Vinic. 

[6tifl»t: «rhr ^^ofjann ?uM,jlfl (I,n|l (^tb. 28. :^,Mn 1731, + 1«. Jan. ISOol.) 

1. VIfl. 
t -5^'ul ö n et) i i (I, oiotilirb (.ymf^ örcitftr Pon Mmnln (fieb. o. VIptil -.jxum^nm titjbs>«s m mmrm^vrm:^ mfmtfjh- IV' ■ r f.' 


5fi;ncfft. .',0,9 

1773, t 26 9lpri( 1852), .«ton. rrfiil JHitliii. o. V.. Denn, i) 12. 'ViH 
l7iis mit .«orolinc S'Ultnlmitie ^offpbiiif ocn .^lüKliüifn (lub. 
1. Wai 1771», I 25. :\wni J800); II) ifi. ;\iiii jyoij mit iMu'iictte 
'■?abnttnc oon Sfrl'fi!''rp fv.fb. n. lliür^ l7^<4, f ■ • 'V.u. ifcf.'j). 
Sii\)\H: a) Ir CMn: 1. t .fi f r tr n n n .Uoil {->»!mi'ri, (Jinff (,,cb. n. iToi 
1709, T 27. Ti«. 1S'.2), ilJn. inni&. 0.i;..ij!.>r a. T'., crni. 27 -Jliio 
1827 mit i^rotilMe 'VKuioHr (^vb. 1. Cft. I8n7, 7 9. mili lbS7,, ^ff. 
0;ottlüb »H>n äBrortirni unb bct 'gcp!;)ic ptb. tufiin ven Vn'nrfi'r 
3"cd)tfr. 
Ainöfi-: 1) S D p b i n .«arcüne V'^ntii-fte juirbctirc. tifb. 'j. Cfr. 1S20 

ui J)intibor, c^tifiiVi'. in TMmir.cr in *l<rc!it?.'£(1'!r|. uiif in ^^ni^ 

riiitb I''J*.uiiii,i.i'inbf cim \'^c.\\ ] 
2)'.'rnnn Sorbic VliinMllf, Vfb. 28 ^I'uii 183;? >u ^ifeifec, Sfi|f6,D. 

[«£toTiSbi.Mf bei .Viifd)bri»i in ?dUof. ) 
3),fflnrn '■i^rrtba (iiniÜf £opbif, virb. 20. 'I^ci 1835 511 MJei^c 

'?tiff!^T;. in Tiumiifr. |.(Mifri:bprn i. ed'ltf.| 
4),Rail ?;iifbiirl> ftfniiaun , lu-b. 27. VliMil l8:t<( in (^Wah , vnni 

8. yjiai 1B72 mit 
.^ In ra ^iT^übr'ininf .rieniiiflc ^ifubfil-fe, ftfb 2. Vluf» 1838 ,u> ^J^rtölau. 

fStonÖLOif I 
— b) 2r Cljt: 2. 1 VI r t b n r rsiirbiiri^ l'llemnbrr ,«nrl fafb. 1. Wai 
1814, t 25. 'jNfbr. ity". ui i^filin), .\\ön. prcui l'Jajcr ,v ü'iCp., 
Oftm. 30. -,':n(?. 1^48 mit 
Cfmuia v5ir(ff, ^leb. 20. Ctf. 1829. (3<frlin.| 
^'ö\]\\t: 1) 5^.'Dcil<, *v-b. 30 Twin. iS".3 ui iSD.inbni." , (V^lJr br3 

.'^ob.'O. , .^cn. rifiit;. Cbfift ii la .suite bi(? (iiiniiatRiibpC fr. V|. 

(ntit bnn ytan.ic cini'<' VII.t..i<brf6), «.Viflcr iiiilit..CS')Duu. bcr ^lUinifn« 

Sobne Br. ^i'/nj bfö i^aifftö imD .^toni^iS, Denn. 8. Cft. l,■^89 ju 

''BotCbam mit 
91 n n a . ^Il( a r i ?.ifun von brr -f^orfl, flib. 29. \'(ii(i. 18((7. pIMöii. j 

AtiT^tr: (I) iU•m(ll^l^, fltb. 29. Cft. 1890 ^u 'Alfni5bm,i. 

(2) 'lU i f I fi 116 (t b V i rt p P b Vlrlbiir ^i^obo meid , flfb. 21. Viiici. 
1S92 ^11 'J.i/ciiibfiniia 

(3)\J^obo, nfb. 22. ort. 1894 ,<ii *iVrIin. 
2)? rt eb 11 (1) , flpb. J5. '■I'kh iH.')t \u *^rriin, Slbn. piPiif). Iiinior 

unb ftaiöm. 2.tnbPotT. im b^nnoD. .t^uf.OKvit S^h. 15. 
3).Ruct, «ib. 17. iVüi). ih(.7 JU ä^crlin, ilön. pieu^. T^«t. im 

(Ä(ftrfn.-:)ivit .flaiffi- 'Äian\ '•}!r. 2. 
3.t JxricMid) ^JUilbflm l* o t b d r (o^b. 27. 'iJlöx:, 1817 iiu y^otbu^icn, 
t SO. !^nni 189h vi 'iHurniiifrobr), Si'on. prcui WnL-iiKijor j. Tiöp., 
üfim. 7. Cft. 1843 mit 
■tifbiDivi non ^-l^inilun;<, «ib. 3. ^iili 1823. pBfvniiicrobc o. .'önr< ) 
^itilirr: 1) l!l I b e r t , vifb. 9. 91uj. lt-44, .^ön preiiE. Cbcrfllt. ^. !?i6p. 

iinb .^Tmbr brfJ \.'mii..?^-». (>ottbii(5 , i-ftni. I) 2. \l(Oi\ 1872 w 

''iltrlin mit (rincr i^oiifine (V.atiiio AiriMi unn i'fnnrfa- (ȟb. 9. -'.'miI 

1849, t 10 V'd". l^"r:8 ,<u TcihUi); II) im VipCll 1892 mit 
Ofjifobctb '£d>nfitfi-, jub. ic. \1Icü. ihö2. 

^"iiiilitr Ir (Eilt : m) Vlrttur Votbr.r uiiMid) l^ii f I »i u ö , iieb. 
14 Vliifl. 1H73 ui ^Vrlin, Sien. pint&. \'t, im ?iib.(Shcn.OKiit 
S\.b\m '<sticbiid) 'üyilbilm Hl. (1. binnbcnb.) 'iU. 8. 600 JSa^^ ?imtf»t. (2)^inma .f>ftiüi(i fflcrtnl^ Cc n a , nfb. 18. lüär,^ 1875 ni ^rrlin 
Stift^i). bfC ^ueitjcrrl. uon ^illritfi-:-öQiiffnfci)fn Aräu'finrtii;{ 
In ^.J?aDrcutb. 
(3)'AcPt.oca Grcnefliit; i'lam-6 J) i I b e ^j a r b , pfb. 18. 3imi 1885 
2)(^- liet rt ft), qeb. 15. £ppt. 1845, .^Umi. preu^. ?t. a. !3>. 
3)''Jlflneg 3&C1 riciirifltc ij-iiiilie .t^pMxiifl, «icb. 27. llloD. 1&15 üftni 
18. VJcat 1870 ,5u (Smten mit ^i^runo pon iTobbrier (t '^'4 ^'Iviil 
188»), jlön. t»t(ii&. yjtaior a. ©. 

2. 2lft. 

t i?arl C?cnfl SiilMria (>rci!)frr ron ['»jicfer (vieb. 29. Wärj 17F9 
t 17. 'Jlrril I84Ö), .f^'cn. t>ren§. li?oior in bcr (V)e^^^armf^e mn-' 
29. imöri 1805 mit (S m i 1 1 c Juliane lliiift- pon r>olofnsct'ff (pfb 

Söniit: 1. t Sot^nc iscttob Soü-fb Cnnfl f^icb. 20. Rfbr iscr 
t 23. «lufl 18GI), (v^Kf j,f5 3ob..D , «on i>rru^. 0'^n..ül?ajor un^ 
.ttiiibc bec a>-,'lrt.."iArm., vmw. I) 15 -.'lp;tt is:j8 mit VKincC Vlrir^yj 

(qfl> t . . .); II) 15. ;san. iS48 t.ilt 

Äarolinf, i\(b Pei* t t»'"!!".' JKubolf ^irrtinanö ooir 5M|d)rP' 

irertier mif ^Diainiurt bei Itoiöbnm .Uön. H'rfuö. (.Jlcn.=l't-5 unD t« 
t Vlbfline fleb. uon Sdjlabienborff 3"od)t.T. l'/^eriin.j ' 
eSrijttr : a) Ir (El)t ; i) ^JI n n o Waria Wniiie (5-tnefline, ^eb 15 %tbt 

l83i>, yerm. if>. ^cbr. 1870 iu ''i^filin mit V! r t b »i .«oil ömii ' 

5?utipifl üon ''Bi-üd);m, Cy;Kr bc5 3cb.-f?. , Sien, preiiß. CbfrUil 

unb ftcitSm. gtiböpff. i'n jnf.'aföt r;on l'üruiu (i. tbtln.) 5?r r< 

[JKaRiitt. I 
— 1)) 2r et)t: 2) .t>ebmiß Gmilic l'lbclinc (SÜfabetb, fleb 27. '^jI; 

JS51, jftm. lt. ,^on. 1882 Sil ^Vilin mit .«atl (.frnfl ^Jöaltifr 

üon irProd)pm, S(bn. rrtuB. CbeiRlt. unb elatßm. gtabfiL'flf. im 

2. tbiirinfl. rsrf.OWiit 'ilr. 32. lii.'iininAen.) 
2. t -tri n r I * Äiiebrid) (^^rb. ao. 'inär] isiU, | 28. S^ebr. l?-3,, 
S\ön preuö. Onn-lilajüc ». irii5p. , i^fim. 2. )sebi-. 1H3G mit tMi(f 
.f)ubnet (fleb. 2i. Vlu^i. ibi6, t ii7. Cfc. I8ü0 iii ^i^ctlin). 
^.tnDir: l) t üotl^ar (qcb. 28. ?liivi. 1839, f 22. gebr. 1886), Äcn 

Piai6. ^i'?t. n. Ü), ucim. . . . mit 
3 e n ni) 3IU118, (itb. . . . 
2)S'>elene, flcb. 8. en>t 184^, öerm. 16. Sutii 1862 ^u l^nUrt 

mit 'JiMIbcIm 5salbcmar oon erfiarf ({■ 20. Vlu,i. 1870) <?:i 

rrcMB. .[iptm. unu ,fiDmp,.(5btf im i. to.nb.rflt ,^u i\ii§. [^erlia] 
3)ii>;a i'im ilio n, flcb. 4. ilüriMfc'45 , ^)i;)(c CfS'^ob'O 5t:n. 

pTfii^. O-ien.^^Pi.-ijor h la suite b. l'l., .£)aUbmQrfd)aU, erj-fltni 

>tr. !l)?aj. tcß ÄaifeiC unb .nöuiaC, nerm. i. IHax l87d ju Sl'nf- 

lau mit 
i);otibli^e (ilMni) CfUfnbctb, vlfb. 18. Cft. lfc5i ,^u S^rtolou, trt 

t Aian,i non IDaum ouf S^inMcm in IJomm., .Ron. preup. (SC.'Kii?. 

MÜII6 a. iD , l•n^ bct U'iatbilDe «eb. ocn tölafec Zoä)Uv. 

Cadittr : (i) (^ a r I o 1 1 e 'J}?att)ilbe öllfe 3ba, flfb. 3. 3unt 16«» 
ju l^DtßDnm. 

(2) © ra Slife ixUm StaxoUm, geb. 15. Vlug. 1882 au ipctotan. ■H <! '<■ • ■• ir. ?iinc. 

[eiiftft; S?tht Oe!nri<t «ftblnanb (Mnlllian (o«;.. 2S. Juli 1732. t 3. 6fpt 
l'fUl. *tub»t bf« ©tif'.fr« bcr I. Sini».] 

■^|L'!J'i^!"J>^ '''"^"'^ •Ipeinrid) ^vrpibrrr i^on gnnrfer (arb. 7 ^>lpri[ 
^M.mbmncn oen„ a vu„. ,hoo u. ^onterSbau -n „"u" uff .on 
SmetÄ).'''" "• '''' '" ^^"eunn«eu, t IG. m^. IsI^'m 

S3f,nt; l._t t>pra Sl^olf ö'iiflnw (acb. 13. ^^uni l,S13 f .<Jl -^an 
^^uichcuc (vieb. 10. c^.nii 1820, | P. Juli lyaö 5.1 ^.Herl.r) •'""''"' 

1B!.2 n. (iWunb.nmi,). Vr.r auf ^)?.num^;^orr■ ( fr L^f ) 4r 
ti?.ilfuns,ä,ier..3^,nf(or, nrini 3. Virn! ld77 mit '"''"'"'' ^ "^ 

[Petrin.] " ^^''"^'''■'^' "^^•"■^l- ^^^^^"- l^""^- .^?'Mji,min., 'Jo'm.T 
Cartjttr : D; n r t b n (Jmilte ^Ülbertine, oib. 1. VIpri! 1873 ^-i Ponrn ' 
mlob jm X'lu.. 1898 mit I),-. ju,'. ^Ploitber r/ff 1{\^n S' 

2)>l).nrtba, a^b. ifi. mur 18.05, mrm. 3.' 9]oü. 1875 mit ^JJfnr 
^tc«rf, .«on, ui-riif;. .«ammnflfr.O«nf in ^l^cUn. 

JilMt), Mcn. Kcuf.. l>t. 0. 'V^ , lu-im. 27. '1,^, 1M8 nnt ilua 

«Jurd,ur. (aeb. 5. ,£rpt. 1827, j 23. 3.<m IS^^S %< .Ufmnn) 

^Sl)nt: 1) r^mil i'uctvM Vllbeit WrnH, flfb. ir,. CDa mn mi iilfe- 

t"m\T •''^'^'''■^■^''"'^•'•^""^ »'fnn. 3. >>lpn! 1887 ,u 'w.es' 
GfUrn oon Wtimin, p?b. 2. Sa 1854 ]u rianiiooer. 
Säliiit: (1) ^J\< Dl ff yiifolnus .ffor.ilantin ^Jltülf i'laul, flcb. 3. ?!pril 
iböa S" ."'onltiintiTicD?!. 

(2) 3 o^n d) i III 'i'Jirül.uiS Vliinuft Vniflo ^i^riino, oeb. 25 Oft 1889 
hu <fiiebrirt)'*ort. 

(3) ^.>f i f 1 u C .»>Lnfl .ffarl Ceo, ^irb. 15. 5lpn[ 1891 31. Miebrid^f ort 

^ fflS 'nrJuf, '^h ^-:'"- i^'" H' ^"^•»•■^•l'f'"' J"c*töan.uaü in iTüflrin, 
.ffon. prfUB i't. Dtr \.'^n>.olaü. 

3)«runp öhmtbcc l'ucivia , flob. 26. ir^ai iscs vj 'iifnt \Jt-n 

^L'l' o V^ J'!?'. "^^I'.'i'-^ü'-ttcnibpra bfln.fs ^J^erirenMin.; im '^Xni- 

.m .«aller IPilbe.m .^{'cnia pon IVcuften (2. müiitniib ) ^^?r r^o 

■ill,«pl">w^.^"^o^^' ^'^'- ^- '''"^^' '^'"^ ^" ü3iunb:nnotT, .Von. prpu^. 
y^yieg..;hQt unö Snnbcat bc6 irr. ^)epbdrii(i, uerm. 1} 17 Oft IS53 .-> -jL 'T-m-'f' 5f 7.-' .."^ 

w» ■' ' ■'' ■' 


•i Vi ■^ C02 ?im(f«t. — OTardilP. — Wathlel«. (Jünboiitg. MI JÜfit mit ^Piüde 53obfnborf (pfb. 12. ^uH 1830, t 13 Vlpiil leru 

SU ^^eiibrfuii»); II) 1. 5^n. 1871 311 AtötiMCber« i. %\v. mit 
J^orclinc "i^ e 1 1 b a oon 5diliditma, v,ob. 20. Vliia. lP3ö ui ?ncf 

^tiiHtr: 51^ Ir (Che: 1) VI lfrr^ 'i'hrolniifl (v-mil .^uliiiö, peb 3. Cd. 
IHi.i \u y]i-iibor'^'ii5Debnfn im .Mr. 'l'iuraüni, .Q6n. preup. IL'iiUor 
im Woiictnin.-.b t-. \'l., irit ^J'.V-,l:iiub!iiun>? td (Sif(d,öttc c!6 f\bü 
^f^; 'Vurfialilot-;C ^^(•. 1. VLMcrpi" beoiiitr, Pdtii. 29. Trj. 1881 ju 
Jtönirtöbtrfl 1. iU-. mit 

J^- r ü P ^ i G f a Wim, fob. . . . 
ilfiilitv; (1) ^JJifolau(5 yiidiaib ?iili Ct(o Vilfreb, fltb. 20 C« 

1882 j\u ^l-^tilin. 
(2)tfMtb ?irnniiCfa ^Inra grifbcrife SDJaria , fl(b. 15. ^uli 163« 

(3)DttD l^otbni- Wnitbtr lUifülau?, flcb. 31. Vliig. 1885. 

U)'J1^ e r n e r , vicb. Sl. Vliui. 18;)0. 

(5) .\t le m f n C ÄrifCrirti yürolnuß, neb. 4. f^iml 1^07 ju (Vtfurf. 
2)t'ütbnr 'üdfciauß ^ioif^ ''.'luaiifl, i\tb. i\. 'T(\. 1^.05 <u ^Jeutf» 

Vaflt'chufn . .Uön prciifi. iiptni. n. IT., aVciifloU- U^orfteUt bji.n 

S?^ln^llr|lltt in (Vlle. 
!i)a^nltl)er '•JJifoIauß J^iirii.ut«, rab. 7. 3n!i ]ö,')8 <u 3?futof'?J5' 

ci'bnoti , ^iVamtfi- bei Der Vlitfcfl- itiili 3nüali0en''iV'bfitf ivrin 

30. ViDril I8b7 mit i^i\:\v\yT, i<?Dcr (acb. . . ., f 18. Diärj 'iS'.'l iü 

•Öecfilirtil). 
4)y.'f arie gicllu, fleb. H). Ü>(cr< 1670 ,^u i-ieobifrua, oerm. 4. Cft ' 

l8fir. ^af. mit l^mi( ^^^ccinUit, 'J.Nfacui- 111 .«nllenrnfen im .Cr 

— b) 2i- (!?lu: r)) y(id>Qrb ^iMfchiuÄ Cfuvim . ftcb. 9. 3an. lS7i., 
.«l^^. iMcufi. Oi^anbc6aoi-.0)(ffcienV.ii-, be|c1}ä|ii,^,( brim ^.>liiil«.ur. ir 
Vliülfni. (Äatt)cli((t). — Oeflftrficf;. — Oeilftt. «Dt( .i. d. ffllm 1. ajlal 1807; cf(!>fi 
gtl)t d. d, aitifn ItJ. gj?,ii iSfil. — »tfdjteil'utifl bi<! W.icper« f. Jabtfl. Ii«''' 
6. CGI. iitib 3.il;rfl. Ihfi.-) , 6 ßf.l, flffd)id;tl. Übrtl'^t Im ;V.!,tj. I^W. 

6. CÜ4.] 

Gbeibatb il n r I ?ircn,< yi^einc! J^loiinn '•.'liiario ?.Vnr!a ^iibccluß ;ufita; 

üon ^.).\ucl)iü, fltb. ÜS*. ,\(bt. IbSU au f>nnian'.i|loM, Dr. iur,, Ä. n. .<f. 

2r,i.?iiQt bii rn UUnfi1>nft in ilonftantini.'j.Hl uiiD Cl't. btr ^önvAüC. 

Dfriu. ü >. ,Uui. 18!)1 ^u i'oit-n mit 
a^erttia >^ietm (Sjtfiiitifi luni Jl^1|fnffl^, (leb. 20. iilufl. 18C8 (f.ihei). j UlindiicI'v-lSIiitOüurn. 

[:,'\«tafHllfc!). — Är,niftfl>1), — feo.ljlfn .cr<l>uriT . sK'!) •l^»' "nt' ?.i^t mH *•■• 

3ule(! Ssreiberr von l'/cu1)i(I6 » (Slinbomp , gfb. 30. Stpt. ibl» »« 


'I ■.-■■n.j • ■; I' !n?atf)ielf.(?(inbouta. — CKu'Jifoin T^STfUn oon Sluf.hrini. — OTabftnii. i\0'i 

X'lmflerbcim, innrer, ^nb. ber ?(iinia ,,Msn'lilcl.s fröros'' in ^I'oii« 

Ufi-tu. 22. Oft. 1876 mit 
i' f ^ lu i fl ^leiin von )!avt,^\s, flcb. 1. \)lup. 185P. 
Ainlitr: l. JMobf et r'^ulip, fieb. 10. :UiIi 1880 ju Tmriu. 
2. giften f ih'L>!alie 'iboreff, ßtb. 30. Cft. 188S ui 'l^aiij. (Spt. a)?ocfl!oDin 0'5T«Ui) rcii .'Ihitni.) 

lS.iil)ülifd). — Orllfitfid). — V'Utnl'fli^iV« irli.iii6if(<(f« ftef.1/!(i)i , iLMim. Wii(<t 
ni:( t(r yfnmui. un^ a(orp<i'Peteiiiij(iiiio .O'S-Uu nb >.'Iiij()riiii" .1. .1. Wien 
JU. eept. 17f..S, bC'Iim. ^iifohn <l. <l. 'B\ti\ ;io. e<pt. 17f..S; fttMi^nb..O(flrrr. 
grbr d. (1. aUien lt. 9?oi'. 1767. — ««((Drublin« hm äH.ipDfr.« , (tcfdjltfjtl. 
U'jftri,1u uiU' toi.iuuiir.ihf ini ,Ubrj. I.'^mO. ©. idß.] 

t Viibii)i(\ l'lri)iüeii8 ^rdt-eiT W.icyJei'in CRdli) t>oii Vliiflbtim (flfb. 
iti. 3imi 17(^5 «u fqn,i, t 14. 3ari. 1673,. .U.M. (Mubnitutlrat n. !D., 
üerm. 4. ?fou. ibs.ö ,ui :4l,>iitn bei l'cubo.i) mit UMftoria Äiiiin ("totdli 
von (.futicUiSbern {inb. Tc-,. laio, f 2t). 'i^c». ibny ut . . .). 

A'iiö^r: 1. 'JUftoria üln'obdb, ■fl<b. '2.i. ^sum 1S37 ju Viiii-arb, 
y<ttift(;l). oeö .\t M. a^flliVll^fltlicl,u'll X^onicnftiitt; , 'I'iinM £a;ul" 
in 'i'tünn. [l'iiij.] 

2. iO i [ b e t m i n r Waitci, flcb. 19. 'iDini 184 1 ui 2aib:ic1). | «oibarl) ] ' 

3. 'Jbeiefi i2,ttlla , y^ib. C. 'fsebf. i!^44 >ii i'iiibndi , ocrin. 17. Oft. 
I8t)8 baf. mit y.idhi>t;.i Wraffii ^iVuin!;hianb-2tiipparli (]■ 5. >Dlui 1S'J7 
Ä'.i iUirii), S\. n. jr. Mm, OiiirOfn unb i)(ittiii. in in (Si\hu Vlaiiirn- 

VeibvliUCiC if Aoih. {^l'f^■■kll^tr, 11. ilbi.). 

4.'(srnn% 'Jlsilbrlni , neb. 12. l^uni 1849 M>i'nii\Tti), (Vrbbar oiif 
■^^il!t)na!ii.vi»iii iu -.^rliiib, .ff ti. S\. ,ffin. , ^>ift\.M(it »nl^ ?fitir ra- 
*iV.<.«innniidtai't in .^ilormtuit iMtb hvtm. i. b. (.vo. fct-' 4. VCn». ^Kiit.*, 
rcrm. ir,. -.iJou. 1873 üu l'iiij mit 
C I e n u i f i'Monjii'fij l^fabelia Sorbie ''iV^dycoipia ^nbiiinu 'i\Vflci>ioro 
^iiltbifoici, fifb. 2C ;Vtii. 1854 ui rirnibutti, tvC t ^oboiiii (4!>rafei; 
i)on Wüiit|ort S\. II. .\V .Wni(< unb A^Pil'te n. 'i) , unD v^t t 'iopbie 
flfb. ''i>ji7n i'on "ibiirii unt; Jnriö lodUrr, Stfi!l). 
^inStr: i) .^i ii n o ii(mia ^J\Nill;dm Jobcinn i^ubinia , (irb. ifi. H'^oJ 
lf575 ,^u (V.nbiidfnbot bri !?m< ff u. .ff. Atat'ftt-Cfftiicrflellünli-dcr 
im 'Drovi 0)i',a Äfiirt .<u '.!l.^in^i|^■l).('«^n^f^:^ '•.'fr. 14. 
2)>lUnrif (iV. obMclt 'Eoptii' ^-IMftoric, jifb. 2!). 3an. 1S77 ^u 
'Böcflabcuif. i)Jtniin'Hi). 

t»ait)ol(frf>. — *«.-itjetn. — «ant. Ülbfl iinb '(^rhr .1. <1. öhlnAni Vb. ;\>iii. I.soH 

(limmilriflilifil 17. Ä<l't. ISO'.i). — «c(d)r»ibii,i(> bj<i Äi.lppfii« iinb «.iiwrfi! iil-cr 

bif 6laiiP<Sfrl)fl'ung im Ooljt^v 1S7H, €>. 4fii. ) 

t VI b rinn 3oKpb nrom 'Äreiberr opii ^I'inbcrnb (vifb. -/S. 3an. 1800, 
t 6. 3uni 18C7 Äu '-lOolfrotö^niifciT, üirm. J) 2(i. VIbcil i83i mit :)J ♦tt^<b^'« .^? fp' ' •"^^ 


•5r 


4-; ß04 SJfab.-rnn. — 9J?attffon iii (Woftath. vbfrcfe ^^rnntl (a?b f i. y)a\ 1843): TI) C Wai 1844 n"t 

(Wifobflb >rellmntin (flcb t 19. Sn-'f- l^")'- 311 Ü'JoIfcJtSt'niffn). 

A<nlicr: ;i) Jr (Cl^e : 1. i^ b n n n n Vll^ntv;ra / pfb so. ZU 1SJ5 

ücrni. so. Ctt. 18.'>7 mit iVM'fpb .^Tird^nificr. 
2. 3" b riefe, n,-b. 28 VltnU iHis, orrm. 22. y^cin 1870 tr.it ^pfrrb 

l'i>ftFfribcrper, Scntrolfnnc^ifontronfur hei bcr .Ren. büDc ö^ciirml- 

^!rl.■ftio^ bcr ^-!^t'rfebrC>onRaltfn. 
— 1j) 2t (Sl]t : 3. 1»/ Q t b t r b e , flfb. 12. ^lan. 1847 

4. ^Jlbrinn O^ottlifb, prb. 2, ?(cbc. 1848, iTcn. banr. *;il't. a D 

5. i* II (U n i e , flcb. 6. Oft. I855. (<f.itr,olif.i>. - fpinigeii. - m<icf}t' ui.b etblönb..nin.tt ritlfrmö|)ii»fr fl^ff d. .1. 
Sßien 22. 9j;.it lQ.tO {\. %-,hti. l SHO. ®. 470) , SRndjSfrlir d, .1. Ätorffutt a. tl 
10. ilpril 1742; rreufi. ?lnttf.riu!n? btf f,rahtua\ii:its>,« l.iut 3J;ini|1cti.-lt»;f(i:t 
<1. <!. 27 J>tj. 1S32. - 33ff<t,reibunfl b.'ü <ffi.np?n« im ^Vhrfl. Ih80 6 <:•> 
unb 9ff(l)i(6il. 9ictU Im Mht,v \i*f<ii , 6 -HO; «f ridjtijünt, unb {Jtj.l»,tr; 
iiebll 6t.nrrmrfif)f im ft.ihrq. ISO», B. bbti.] 

lÄnrl Vlu:!iirt .pubert ^frcibcrr pon Wanfft-n jtt ökfrolb (A't 

12 l'lLuil 17G5, I . . . 1810 jii ^-luienrcrt), ■<Q?n nuf ^UvimrV.! ' 
. J,iofe U!ii> Hiiinjfnbroirt), in^tm.. i'\'.ilMtil. brrii. iMnfcCDi.'fflor, i'ftm 
. . . 17s)9 mit (ilife -n u ii u |1 e i^rrim ron ':1iiiTe[robf.Jpii,ifni'oeM;ift. 
. . . 1772, t . . . 1828 w i)wp.iipoci). 
SoijKt: Vf Stcirl Vliinml fiibirt (.üb. 2r. 'oiili 1801 5U Jliatincrr 
, 19 i. ff. 1877), .$:irrr aiif.poufl iinb .Cmai'Mjiii, luiin. 23. ^icivl'sa" 
mit l'liin.i {,v 1 1 1 e ^ikMivjnib oon .'oota (tvb. 19. 'Jlufl. 1804, | n. .Un. 
18T5). 

^iiilifr : 1) t (5" fl I f (.vpmunb .J^ubert (arb. 15. y?oö. 1830, t 20. ?ur! 
ib'Ji üu ^J.'ietfripoD), ,<?pn. lufun. l'iiiiür a. ©., oerm. 4 ZU. JMC 
SU .Uüt'lcnj mit 
3 f^ b e 1 1 , pfb. 6. Tc,<. lb36 ui .VloMetn, bcß ^oferb &einiiA vc* 
feolinuicl)ir auf iiiontenid) iinb ^\'iit erfyr.ii, ,^tcll. paui öcfra;«, 
unb bir 3Dbnnnn ,ieb. jvceiin ■ic.rbmi^ uon Wrolltnbuifl ^"cit!« 
(l^iiLteiinut) bei .Hcblcni,] 
2)0 riuiiif liuiria i>iibfiiiiie, prb. 30. VIpril 1832, Hfrni. 27. ?ti!l 
1854 mit 3,ifcb Ailnn JlfaiU ooit ^reni; (f 26. ge^t. 1884), Sfr. 
t'iyiiy. iU>rii, ircblofel'ptm. uon '£tol;cniih^ uiiD ViiiiCrat. 
2. t 'S^ 1 1 f r i rb l'i.uimilmii .Inibrit (>u'b. 6. Cft. lb(i7 }u l^ujfts- 
piH-t, t 17 ^.)(oi\ 188(; ;(ii '4^riffiIi'oif), S{ön. nrniß. .«br, eftlrf 
bpliti. DiMi :iii|]fI.->oif unb ^l'Jniyr n. I> , .nL>fmntfd),i(l er. .1?. .)>. trt 
>\ürflcn Marl v'inloii oon .pobfiuollcrn, uaiii. 21. lluii 1844 tu <<pr5 
mit 3o(epbtnc »scLipbt.-! (arb. 17. Cft. 1819, f [,. Juni I6,M. 
bi'tJ I Vl'.ii",ii|] iH'ü Jliummrl, Vvöii inoiif;. (^^l■l;. bor 3nf-'a. T"-, «^J 
rcr |- 3i'lft^biiif flfb. Aifiin i'pii .«norr '.roibtfr. 
^tulitr: 1) VI II ti u ft Vllt>.-rt .Marl J>iib<rt, flfb. 7. VIu,j. IJiiS p 
ii)iilfdborf, jl~6n. preu&. l'fajcr a. '.!)., rerm. 1) 22. Vlug. 1871 |i « H..» •■ '•' ■'• 


Wiaercf*!! ju 0!e«tatt). — OTaßbtbiir^. CÜ5 jloblinj mit Tiatie von !^ic.bv:o\v6U (Hfb. 22. ^^iäti 1852, f 26. I^iou. 
1674 JU iUUicnO; 11) 22. '^a\]. 187ö n\ii 
^l"!) n f • e (Ui'iiii loii l'uunilcd) , ^tb. 7. I'iöi'j 1845. |9ll^^c^S^Clf 
bn (.Viotfjbfia a. y(l>.] 
^"»iiiritr : a) Ic (Cl)f : (i) 3 ö f f p 1) i n e '\}.aulci l'Iari^i, flib. 30 ^i'ni 

187;^ ui .«obl.-ii,i|. 
— b)'Ji-C-li£: (•2)C<Tr. rt Wpt!fri<^ Viitmi,! Arictint 'J^fc^or 
^uibiit, {ifb. .M iTfv 1B7B \u .ilcb'tnj, l:ön. ;nnip. Vt. im 
ö. bdD. 'Druii..iK.it ^ivim< .Ucul 'i'ir. 22 
2),«lviro iV.iU'liiK 'iWnui, »'ifb. ::3. lumt 1S18 äii •riuTilborf. 
■<) i' f l'luouU liuliiiG ,\cfirl> .üubiit ^I'uina, mb. 25. lUnii 1819 a'i 
Tufii'ICLnf, ilön. iH'rup. C beii'ilt. uno ttiif;!)!. St.:b!;L'n. "h 'Vrin.. 
yicit ifOHMiii Cltui (1. ii'iuitcinb.) V'ir liU, oftm. ll. 3i'iii lbb3 
JU Obirjiuui'dau mit 
"il( i-! t b 1 1 Dt (U'i'ciiuiiiDinc Jpi'ntietie doii 'i^oidjingcr, iivb. 2U. ,^suni 
1859 ju Cbeiuimieluu in "Jf^inun-rn. 
^ölinr : (i) W e o r ii O^otiin^t l'io Sinxt i">ubfrt Wcrici , ^tb. 

81. '■Dtdi 1881 JU Müblenj, S\ön. ]>uvk. iUibitt in ^l'DlCcorii. 
(2)Muit.Äail l'co (V}ultfiul) 4;uLat lifaria , kitb. 25. '^iini 18^7 
JU Jloblenj. 
4)ilinria 2t)erefe ^lupufle, fleb. 14. (Sibx. 1851 ju ^Tüffflimf. [Äütljülifcb. — Oejlettcict). — 0»flett. 2lbtl mit .öMet von' ll: 3oli 1811 

(Tiploni d <I. äijtfn 'JO. ?lug. 184.')); ctfltrt ftxbt 4. 9J!ai (Tiplom .1. <J. Äifn 

n. Oull) löfi'J. — iÖf(ct;tiilHir{i b<« SÜ.ivPfti« ui\0 JKilj.i« ülcr bie tot.inbi«. 

ctbi'-'ii'ifl im ;V'>htii. 187 4, fc. 427.] 

t Ä a r I •<^ril■brid; VUnbiri i'on i'?>itibtburfl (ticb. 9 'D)(Oi 180!), t 14. "i'Kii 

1888 jii O'irQj), St. ,«. iVl'i^'t ß, ©., riiiii. lu. 3uli 1839 ^u Si\o\\«:- 

ihubur»! mit 
Ü)}üria l)iov*baIc«u :'\ot'anno dlmi CVuif^r, ^ub. IS. C!t. 18U. 
#iii5tr : 1. A 1 1 f b i- r it i- £opl)ie '•P.'one. vicb. 2ü. 1\'i. 1841, i>eiiu. 

17. '"Jlrril 1871 JU V.nibtrti mit >i'.^llb<lnl (icliin üoii Ultid), 5t. u. jl. 

lS3en.»liuiiür uiib i^iicln bcr ti. Vlct.'i^riii. 
2.t '.'1 Ibtrr Marl ^soboiin (vHb. to. V.'.'Ji 1843. t 13. IVärj 188« ju 

t)atrbuii:), j\. iT. .i.'ptr.i. im '4.*iü)iuiturp!J unb Mmol let 'V-\üiw:t' 

itufcetttu|(i)ule in J,'''''nt'i'i't'- vcnn. 17. Vii»nl 1871 ju ''i'■L^<\l nut 
^ll<aiie l'lnna Vlntonia >£diri.;tfr, fltb. i.'4. Vlun. 1644. 
3. i^oroltnc i£opbie "JUmo, \-\d\ 21. ^i.ni 1844. 
4.(jmil Jjtfinricl) IVone, n(b. ao. Ctt. 1848, iT. u. S(. Cbeifl uno 

.«mct brC •£tcni.''J(vlti3 X'llbcrt .Slönijj uor t£iid.Kn \lh-. 3. 
6. ib Ip u i ijii 3o^iinna d'kinanno, ^tb. 29. "IHax 1856. ' > . ■ • • ' . :i .■!• .'• ■''.• .(■■>■ 'O'l ' ■■ - '•' 
'-7' ■9 ».- • . ' 


r 606 OJtaaetl. 

(Jm aKjnnrtjinmmc tilof(l)fn.) 

fSTathclifib. — ißjqern. — 'Jltflilanb d. .1. W ,n 11. «BiJrj 1Ü39 (oom SJnlj 
'jrtMnanb); fiitboijr. 'anftf<nniin{i 1. iluyi. 1539 , 9?firl)rfrl)r mtt iaS.ipixnt-flfMBng 
d. J. ai^trn 1-J. Juni 1708; fiirtMnt. 'älnttfJMniin^ 15. fefpl. 1708; iirmjitt. 
fiiliftt im Äflr. 'öiinnii bei btt ÄKiliirtfiifloflf 7. Crt. 1HI2. — »^f(d)tnl'utij 
be» at'aiipun« im Jühii». inr.5, e. JtOO , <^t|\f)!j;tl. lUei(iif)t im Jalji«. 1M4. 

e. 321.] 

I. ^'iiiie. 

[fetlflet : ??rt)t gtonj .V a D e t dift'- !2S «luK 1767, t 22. g.'br. 1826).] 

t j^rcmj Xfl Der ^^rciberr von 'iöinocrl (fipb. 5. Sfpt. 1783, f 28. VlUiJ. 
i«til), Mon. bai)r. ,Hm., dciL-^f. mit) lU't. in bev Sicihmirbf i'.r 
■.sport|il)icte, mm. I) 2. 'j>fj. i8)3 mit 'Jbi'nfiii T^rciin »un llVoAftl 
(flfb. . . ., t 7. Well 181«); JT) -7. £ipt. 1S21 mit O^nbttflp O^röfin 
i^on 2Bolctird> (A'b. 12. vitnil i7!»l, f --2. l'luA. 187C), (JEtiflö!!). 
bffi Mön. botir. £f. Vlnno-C 

€od)ter Ir (Cljt : i'f a t b i 1 b e 3:bfrffe 5:^eo^orn, ptb. 10. San. 1815, 
iton. boüc. iM)., (.'''rulIeTi^, unD (vp. ^.5 'Jbafi 'O., tjam. 17. Vlrr.l 
1H37 mit iUfiiuniJ (vmffn uon Ul'oliriid) (| 15. Xn. 185b), Äi'r. 
bQür. S<m. unb Bt^iat, ai^iat jc. (l'iiinrt)en.) 

II. Sinie. 

[6tlft*t: iif)t itant 'öjula (drS. 12. 9»4rj 1769, t 12. Cfl. 1808). ^xtUi 
bf« fetififtä b^r I. 8iiii« 1 

t 5\ r i c b r i d) J^rnin lourr 3cfcvib jsrfihi-rr weit IVaaer! ((leb. 27. ?}er. 

1785, t 9- ^^«"br. 1875 Jii rmifou^, .«öli. baiir. itm. unb (S^f^..?( 

a. 2)., üftm. 1) 7. ,\an. 1S17 mit (Vlfcnoie i\i?oric (Miiabelb i'cn 

©oniifr (p,fb. 22. Cft. I7'ja, f ii2. t^on. 1823); IJ) 23. i'Uia. ibJ« 

mit üljarlottf 3)orottca onn ^iMtiuiitbol (f 23. gfpt. 1831 . 

III) 30. l'Ipril 18:M mit (Jttiilie (Skofd) ((iib. 7. Vlpril 1812 jii :\mft, 

t 2, Wai 1894 ju l^oiTau). 
^iuUtr: a) Ic (ßl)t ; l. f O 1 1 o 5^rirbriri) O^abriel (qi-b. 4. ^Jiatj 1819, 

t 17. *i'(Qrj 1865), JVön. bapr. ilni. und ydttm. a. 2)., oerm. 15. %tti. 

1854 mit 
VIbelbfib (5)rnfin Don ?}rfd), p.eb. U. ^^(in. 1835. ["lürm^fn.] 

€ori)ttr: (* 1 e o n o i c VlPelhoib, arb. lo. l'lUA. 1855, ocrm. ll.Wop. 
it'74 ju ^l'/üiid)en mit .Harl J^rlnn 0')i-ob doh 'Jrücfau, i^cn. tcjt. 
Sim. iinb SanCflec.^Kat o. i?). liToüribiira. | 
— b) 3f (21)t : 2. >JJ: a t b 1 1 b e .\\ioprio Wabnelf , «eb. 8. 3uli 1S4I, 

üerm. 28. 'Jölai 1804 mit Qtmil 5\tbrn uon .initfd}bcrfl , Äön. baot. I MV» ,-iXt t: S -..f, - / 

71 ''.llv' . ^ ' . 
.'1(1 ii'r.;»*^ n .'J a3hinoö lum ilümpillau. f.07 [Rolbollfrt). - C.ftettei*. - Ct\\txr. '^Ib.l i.nb SiitUt irif tJm Vtib.f.il oon 

RompiU.in- .1. d. äüim 20. ?lonI 1876; «ftetr. «tbt d. d SiSUn 1.). 9J;Atj 

18h3. - «tf;l)teauiia t"« «iotpen« unb 8!il,er(« übft bi. eionrtJet^ebunpen 

Im 3<.Ijtii. 1886, 6. 608 ] 

+ moDi Tsrtibm ^^"'''aafG uon .«otriMnon r>vb. 28. ^Jln(l. 1823 »ujl^oim, 
t 23 ^nptil lb'.i6 SU .^nimbuicf), J\. i^. (vyiat unb *;>io). t^6 JL-^anDco» 
fleti(i)t(5 unt tc3 (MctäU5obcriKrid)t5 für :iiroI unD a^ocoilü.rvl JC, 
cerin. 3. 2cDt. I8jl mit ,.^ ^, ^ i 

&mtx : 1. -t-) 1 1 n i- i d, , fltb. 2ti. i>,^ 1867, ür. jur., .ft. .«. J^n^f«;^' f; 

JHQt unb ^i<i-utri5rtec. . 'i^orllcljec in "liifcnn , ueim. 7. JuH 18M iu 

•^elbtifd) mit 
ÄQtbou ^i^acbcira iüulter, fleb. . . . 
2 Uli a r i f , öeb. '25. iliöii ibü2. l(Soanatli((*. - <l!r...^en. - T-teu^. «tt( d. d. C?hat!otten6urfl 2. 9);ätj 1863. 

i,.u§. S'bt J- <l- «"'*n 18. ^u. 1868. - SB.ldjrnbung b.« <Uiapp<n. unb 

91At)ti«« üb«t bi« 6iiiMbc6ftI)tt)un9en im Jalirj. 1872, 6. 412] 

117. (VLn-. 1801. }u Mubim), .t«tic mif .Uubna, ^iclit »n^ ^-li^niCl'fd,. 
ClTtfl ii»i Sit. O'iörlii',, "•yunfitr, uetni. 1) . . 2)g-anni) (Säd,. ^jyiltjdmu.e, fltb. M. Cft-iSöO ju 'Tt.pia mm 

20 'suli 1871 baf, mit bim unubct ibicr >-tictv\cofenuiltfr .U o r l 

fieiiirid) i'^nm^ 'iUfiMel oon ^iUidmiij unb Wnftion (t 27 'Ccj. ib'JO 

»u (i^öilib), .«öu. prciii 'ikn.'l'Mior j. 'i)iöp. r^i^iiH".) 

2 t UUttor .\rail («ck 13. ^ept. 1H:io, f '^i'»- ^^""' '"'^^ '^^ '■*'''°' 

'bflni), Wbn. nro&biitoiin. 0)in.. .i^üiifiil , unni. 2:1. -Müv. \mu \n 

Qf;t"ifl"inf, flcb. 24. 'Dfj. 1842, be« t J>r- P»^"« ^"fa» 'JJ'aa»"»«. ij • ■•,■ :. .". i^. • (tu,.' J Hl. .,, Ol'-» r^ * .i'-'ir' I' .^>tt . * < irni-^mmrmmm^^m 'MiLjL»M}L^^>jkmä^^ 608 gii'aoini? — ÜJ.'alif. «6n preufi. 6^9}efl..9{nl6 urb l'-tof. in a<crl:u. ?oci)tet; joi.tfructm. 
i!3 £ipt JSbD »u ^-i^f.lm mit i'uDii'ii; i)iofcl)tai!, .^011 prrufe. ouB«. 
ütLuriU. ÖIi.iV.nbt'cTi »nb bn\ l'iin. 3. rtv'P- riH'iIiii.l S.fll'orie ViiiiV, mb. 2. 'i^ibr. ibj:^, otrm. 17. Uini lbö4 iU 5lubi!Q 
mit X'lnlon ton yXv|locq , ^)iJ)(v tt^' ,^ol?.-!^v Mon. rieiiB. CV-en.-a 

d. t IrSddl'M'ari uib. 20 iJiai IboC, | O^?ieo^ ibül ju Cfifn 

yfotbenburi-; ni iUniii..2.cl)l. »am 21. ^D(oi l>-7-l iu etmtv>,ait iit't 
^•Iüi>nce sub. 13 Oioo. I8;i5 ui Tteöten, ccc ; J^anuiiin i-:u 
3f.^(rt.iVM;,',<\cr. iädM'. JHitim. a. '!)., un^ Dfv U'iüno:uK ^icb. bcU" 

«ortmr • U^a Ui- 1 f i^ar.iU) ll.'oitonuf ipcniuttc rslomue, «cb 6 llii^:. 

bir yiff. ct-5 -2. föUl 'i)iv'.t5. 
- b) "r Cht- f. ^JJfortin Jt^iund» i^ciil, flib. 9. lUmj 1859, Cf" 

au 5lubiu (1-.5 0.!< ), Siil'li (197 ivf..., äUenMlrt-rilifl (-^«i (■-(..• 

u l (^cdmc\.3 iKf.Mrn 5tr. cSSeiht .nm. ii. 3un, ib m, 
lilQiie flfb 1. £tTt. lb7l. beC l'Uiln.t i-L^n ilMtltb.n, J;»»"! 

bitnirid'tv. CiUrn, t5r,itllen,<, uno bei Adccnifi- ^tb. ^mm rcn 

Hiiüiidj^auftn '^L>d)tir. ti^uL'iui.) 

Cori)Ur : .Vit 1 b t q a V b , vub. 26. l'lpvil 1890 ju .^\ut^Q. [«canpd.f*. - fltufe.anb. - *.n.fe. «tel »nb grl.r d. d «-•>" JJ- l""',';"-' 

<[üt e^cnil 9),\il)«). - «efcDttibiMig tt« ü^up^n» »" i^hifl- l^J', e. b-u j 

-^ (irnit Äuib^tr ucr a'.fllö (p(b. l/i:s. ^ITan 1^07 jii gt iUlfrttusÄ. 

' +30 '^eV 1879/11. %i.i ibbO u. Cbtfi.), Motf. unl. -«oinmai.n«. 

Qt ilonful btC ^3(orbbcutji1)rn ^inirreo h" , v^frm. üö. i>iQi ibJi 'u 

. .'. mit »J)} a r iJ iiynijdmme ÄlUiie (aeb. 5. §cbr. ibi3 ju Siumr-n- 

nS'- '1 Vinti,""U. 17./29. Virril 183C JU CbciTa, 4>m aut 
" ■S)tubciw\. iliitmtaDti- bet üätei'.trt)en öirma, u«in. ll./-!3. 5ic.. 

(S^r:?of.S;;;f^;Ubcn, «eb. .7. Ctr.;8. .icu. ibH JU CN.: 

Ätnl)"r-\) ^ülotia Matbarina. ,vb. lö-Z^^?. ^Jlufl. ^806 ju CtfiTo. 
2)Cfin|"l Vhnülb, vlfb. v!ü. Siou./i!. CDtv lbt8 ^u ^J^tiH,- 
b eiiie Tsnnnv) mb. -20. iUDr./4. ^iHav,? ib7i «u Vttm . ttm^ 
18/30 3urnl89i bo). mit (Sjetbaib Don «Mandfnburd auf 

4)1?^ ?m a r . fleb. 20. mxi , l. l'lrril 1S73 J" J'^^f \ 
2.1b om aß, aeb. iö./27. Sept. 1812 ju Oöei'O , ^WUmb. t« eil- 
lidjen girma, oerm. . . . ju . . . mit Weih«. — JtDalÜot bf ia Ixtiüt. «09 

a^nrflareta ^riltjcn , geb. 26. 5^oo./8. ©fj. 1856 ju CbeiTa 
ICCfiiJ.] " ■ 

€öd)tir: l) Jfa t b o r i na , fitb. 13./25. ^r.ili ]fc62 ui Cöena 
2)&opt>i«', flfb. 22. Ctf./3. yk>o. leba ^u Cctija ' 

SPiitarie, ftfb. u,./28. Vli^. iHHö ui Cceifo. 
4).f>elene, vvb. 3ü. Vliiflpi. .£,.pf. i8«<) ju Obcifn. 

S. tt ni 1 ( i e ^1f b. 11./23. liiürj J^-io m OCiMjn, tarn. . . . fcüi mit 
\'l I fict> ^rabolti. 

^nnidüt De la Ircille. 

[Äalhü(iftf). - «..i,f,M. - >H<,d,5.:cfl UMO Ku,r. -ilt-tl n.bfl aünppfnbfilüiiguna 

1. ^mni 17U0 (rem 5?ur(iu|lr.i ftr.tl 2f)tobot ocn ^lf\.i,l. -gan, o.i« fttidjepif.n) 

t'-nr. gtht 6. 3.,n. ( imrroir'fuUf rl 7. 3Röti) lh30. - «Jtidjtfibuii« bU iW.n i.Mi« 

unb ßifdiidiil llbfificf)! im ^V'f)««. Ih58, 6, 408 ] 

t ?hf olauö .Viubttt imilbclm 3ofep!) Äiribfrr ü'/oillot bf la 'liti(!c 
(«fb. . . . 1774, I 28. ^JliM. ]f:^4), iiöii. bntn. ,^tin., ('.H,i..yt a 'X» 

uiib JrtrifviCrniTi., luim. . , . mit afnbdla (ȟb f 29 '?^fbr J83C 

ju ai/uncl)ti!), fef> i-iiific Aibir uuii ^^H>naoit ju '■jyinanb6iate unb 
Lfc iuucline (ii'b. (i'rafm von Vieroti '-4oci)ror. 
;?5l)iu: 1. T Vlar (a.b. y. Mn: i8Ui» ^u Xn■|l|Vl^OI•f, f 3i. 3an 1805 
,U' 'Araueiibfip.irbcf, iUii. bii)r. ,^tm. iinb Mii'^i .'iMicftor a. 3). urriii. 
7. Cft. ifc3:t mit VRfibfib i\i\iiii «011 iMiO ;^ll Veeiobt (aeb J3 "^ull 
1815, t 8. Vliip. 181)0 UI ArtuicnbfiMtrtDO. 
iJölirtt: 1) Weorti, iv'b. ö :,\uiii lbi3, ,U. u. .m. .«"m. unb JXittm. 

ci. IT).. L\rm. 2V. Vipiil ihSi ju ^-i*.;Crii bei "i^Mm mit 
iU(aivnrctf (^Ji? a r p 1 1) jneiin i-on 'ilfiift, ^leb. 17. At-bv I8ül ■!;)itrin 
bfr .i>tiijilii;tt (^.,(01110 im l'ibaiijei Jlümit.it, ^itiX'. rioih)a 
Siiiiplinei- .«omilat.) 

^oi)it : iserbinanb Wor 'Jbmunb, nob. 20. 3iini 1884 
2)t f^niil (fleb. 6. :i;c<. 184& f 15. l\i.|t Ks82), .«oif. bfutfcbcr Jftfi«. 

bivffior, üfim. 5. l\iiiii 1879 ;iu MnrlCtiil}? mit 
fiiiboüiffl <Sifiiii uoii (intintten, ^eb. 5. Ärbr. 1658. r2n>iiv 
,<abcrn.] 
fiiiiöir: (1) lU ori m ilion, peb. H. '^uni I8fi0 ^\x Stro&. 

buM i, (^, jtcn. i'fciifi. .Mnoett in (SJipf!.\!icttttrffU>f. 
(2)l»itf IbeiC, neb. 27. Wai 1882. 
3)VUo!f, prb 4. ','lpiil 1650, i'cim. 7. Aebr. 1878 mit 
Cf m il I?, neb. 9. 'Wci 1841, reo j 'Ji'ilbelm üoii SduU, 5?jti. prcu^, 
■'Qt'Unö, jino Cfi- t i^oroline (leb. Srrun Don unt ju l'cirobt ^^LHbter. 
r^iUrtnaberii.] 
2.1 LVMinib (pob. 3. ^ebr. 1811; proif|i.,ni. . f 30. Try 1881), Mi>n. 
\!a\i:. :Kittiii. k la Huitu, i'erm. I; im iietbK iricis mit j^iioline 

con .f)cffiiaa& (.leb , fietid;llicl; flfici,ieben); 11) im Cft. 

1874 mit 
Äatljarine ?lltniamt, öeb. . . . h XLIK. Sabrfl. — ^<»«^curft .10. »(ptmibtt 189HJ !<• 71) )•>■: • • .'1 ,• : • r 
.' J - . .'- 


.! ■{ • J. . ' . •>: 1 

610 Walrl)offn ui ?lii!tn()arf) utib Ällrjcutuij. — «Kajnttl. ^Dlnirljüfcit .yi Vlulnidad] unD MliitnciUicrfl. 

[«Tüil^liri, - »oiian. - W„t,rmä§,fl,r -JJc!*«. unb abuinb..c.|1»r 9brt j i 

2B«ae 6H-onu,n «o>f. SKSK.t. 3)I,4aM, 5r.„,I» M a>,u,(i„n 0,Nb, ,. 
W.tp.r.b^lm, unb «nt.'.oIomAu. >Mao.(,or(t, -JUntm. b,t 35fu!M;,n 0^^,n« auf t,- 
8I,u,n(,.ui [,ei a;(nv,rn,f,„m) i «HmJ,«. unb .rbi.^nb. . «.lerr. .1.,, Äh.cr .1. ^ 
SB.en 10. Sipr.f ]ü85; »i<,d,*f,(,r mit 2i(«pp,nl..|Kn,n9 ,1. d. Süle., Ifi Vi'u 
169b i Imnumifuliert im ff^r. «.i,„., l„i b» «r,:f,ftrcnria.Te 4. ilpnl JSM - 
»«riß. bnc «,b.,fomm,f, (f,if 101,3 im SUf.p ba g.mili.) il i„ «„n,„. . ' , ■, 
eenfiiaft 'Jluknb.,* bfileb.nb ai>« b,n QSÜtern Ohfroiif(n[via), 2,ill,of unb e •» 
m.rni .m 6pf|Tart, bo-J t<,u(,l}a.,« „d.,! ft.uai) >n Äl,Mp,nbfrg SM urt't , 
pofflu. ,n 2»nnf.rt Im 9(efl..*.,. llru.frnnfm ; 2) in, ©r(,;„t. f^ff,',, • a:.'., 
tn !K>urt.Cfrl.ML,.rf,, (5rbo>l, , 8(o(ib,rt) ..nb !l.nd,el,1.,b,. _ «Mh,,,, fl J,! 
6.anb..ah^buMflen In, ,V>br(,. 1873. e. ..o.'i, pc(d,lrt,fl. übrtMd,, ,m ^,h„ 
1802, to. 487, unb K.f.t.Mb.ii.fl b.« üS.^pi^tni im 3f,l,tp. Ibü7. e ^jt) 

V rDanniburiH, )lfl.D,.rr. .«ön. h.uii. Jl.;,., mn , 13 fcfDf isi ! 

1 2;'%"!f i8:;^:f'i>v-^ I'^^'t •-^'^" ^^^^^^^ (^^b li: 3uiri 2" 

T ■'•I- VI IUI. 1897 UI UluirUntryi) 

,«''7 ',,!• cfr'"' ^^''^^''^- ';'•"''"'''"" ^'^"^"f ^.Vorie, (,fb. 29. ii)5n "^ilinn'nberi,^ i a n l' c t b ci r {.unolb iVaiia, ^eb. 3. 3uni 1891 „ 

fr/ r'"/« ^^^^^'^Z'"^' »■"■t^- 8- V'"^V 189* ,,u müvünn. 
20. Wai 18C4 MJ ili;ür,,bur(,, ocim. 17. ^i'/oi 1888 baf niU S^nu 

4. Qb u a rb j^ron3 S^fana ^i^iui, (irb ii Vlpnl ibü9 ,u ^dVrifntu'« 1 2)1 n in Cd. 

fjat^ollfd,. - Oeflert.lcf,. - Ceflerr. 8tf,r J. d. .-Tß!,„ 26. Sept. (KpUm J. A 
«.fAte.bur^ bM iü.ppen« unb Q,\<})id)t\. Ulfrn.tt (m :\.(,ta. 1895, € 6C« J 

VInton Waria •^erbinonb ^rcibfrr uon liJojnfti, neb. 8. £tcL IK* 
für a^i a'/orqarffe ed.oft , qtb. 30. ^}}lcm 1836 ju jvrarf. 'Af 't-t'f • fj, iDüijiuti. — «DJoiili^mji üon ««(Iflföföffo. (J 1 1 

5il)iit: ]. ^arl 3ofiTt C^^llO!•^ (übriflopb 6\oUfiirb, mh. lö. X'liifl. 

1808 ju Wilmeriis, .H. ii SX. C<?t. im 'i)iu..V!it.'iKt!t Üii. -ii, Ufini. 

ü&. l!lpril l8',»c iu 'galjbiitfl mit 
Sbfiefe (^'aiilif i'.nin, ficb. M. 3an. 18.. 
ü. i^ 11 ^ U' i (1 enli'.itcr öijiinibol 3fU'Pb, ^\(h. 2l Z'ii. 1R70 Ol ■t-ittsiufl, 

Jt. II. iX. 0\H. im 8e(liinüCaii..?h"flt «ai|>i- ^vuin^ ^oKpb l^ir. 1. 
prulicr. 
3 (e p b iöitto y.la'^ino, flfb. Ja. ^um 1S33 j» ?oti, ("fj)ir bei' foiioer. 

^l'ialt.-D., .'1. u. S\ Mm iiiib Cbci(l i. Dl., t-ri-iu. 29. ITrj. löOü jit 

Ü'.lla Üaviniina in ^icol mit 
(Jleoiioie ^tnlrrtini i'cn il'diiftib, tvb J7. "JU^ril ifj4:i ]\\ Cialliano 

in Sübtirol, fetfiD. 93Mitfii'm)i Hon Mcifclfofcö. 

im O't'^ffl- 18rt(J, 6, roö 1 

A. 

[IlMp^n. 4«flto:iot 1631.] 

(©. 3n^rg. 1876, (£.460; mnurf 9?ai1)rifl)t(ii übd beii ^:|;nfoitiilbi-nuno 

fctlcn.) • • 

B. 

1. Biveig. 

tnn.:\,ir. ^.ni.Mtit d. il. gfdjl 4. «111(1. 1837 (ffit Jlnioii).) 

t i'lnfon ?;rnbcic i>loiil;cnni i>pii ihililtofeö (>v[\ 24. ^Jiui'. I7ii4, 
t 21. TMbr. ISliC), Jt. i(. .flm iiub (i^:)^o,t , r(«rfpcm bcö iMiMiui.c 
Äeniitol5 , iH'im. 1) 2G. ^ipt. i8io mii 3obaniui vvr\ ■Jimlu\ii) 
(fleb. . . ., -{- y. 3uiii itirrj; II) 21. '•niai isiö trat l'ione ucii 
XV^ffiif^fo (fieb. 10. >}lu,i. 1811, t 22. 'T-f^ 1&S21. 

Sol)n Ir Clie: Vabißlaiiö, ufb. 22. 'rf3. Jb2o, .nav tri- XiririilMlt 
l'fCKinjf mu 3POlt).9h)cf im y)or\\n .Ucmiint, S\ v. .tt. .Um. imo 
Ö5i)(Qf, crbl. li.'ilul. bic unnoi-. Cbr!hau!a\ pum. h . . . mit Ot.ira 
DDii MJaijiMoi) (lub. . . . 181!», t25. ^A'iäri lhö(. ju ^IVNii'n); II) 21. yfuii. 
1856 mit ^Vntalie ?;>eiin ^Wajtbcniil von .fiffiflcötoö (ciib. ll. Vlpiif 
1S3G. t ü:^. Vlug. iSüa}. |?föitnpf.J 

[Utiäot. Waror.at d. J. «ßifn 6. Stoo. 1834 (für ?>ibl<!f,iii(j , »Atiibft bti ol)isifa 

'21n»on).] 

t Sobieiüuö (Uftbctr iDJaitbcn^i oon .ttcfTcUofrö (vicb. 4. ytou. 1797 
t 13. nfbt. 1881), jr. it. JUii., Cö'iifp.iu biC !iHoiffi- Jlomit.Ttö, vcm' 
ao. 'Jlpcil 182Ö mit i'iibüuica ^Jlaao oon l'd (ucb. i. aiini I8ü0 

t 23. ^rpt. 1884). . «I». .>tt <f 612 TOajtIjönyi uon Suftlnöfitö. — iD!alap«tt ^tnanrit iJJtufDille. 

llinJtt : 1. ^ f i t D r hiMvifl Tf for, neb. H. 3on. 1828, Ä. u. j?. flni., 

oiriii. aa. i\ibr. Ib57 ir.tt 
,R rn f 1 1 e i^riiir UUnitß ^u .'Jmifnfilb, Ofb. ;<0. 'Jliifi. 1828, SffiX'. 
Cörijltr: 1) ^Dfaiia, \Mb. '^o. :\an. 18')H, Slft'^., retin. 19. Vlrnl 
1882 3u ^X^rfftbiufl tmt Stt'pljdn ^Jiol'js.'Ci^fn con liiapi)» ^K.-f: 
iSi^Ciftrn auf (V;rLi§.gticunur^ in UiTootn, .H. u. M 5!iii. unl) VI. 
tcr ^iff tut' -fTn^. .yuiiii ^4-*tin< VMrranDtt oon •>p(|ifn uiiJ bn 
yi'bem ^J{r. C, ■'l)lit(\l. be6 uruwi". Obfriy.iujcö. 
2) v£ a r 1 1 a , vi(b. 8. 'Mwi Jößi. 
2.Äamilla, flrb. 16. ^Vni. 1820, urtiii. 2C. y?oü. 1861 mit ^r^or^n 

3. AT I t b il^ e, \\tb. 23. Sfpt. 1832, cemt. 21. •!)>0D. 1856 mit SJiciii 
con ■'.l'lotffir^fo. 

4.t VobiPhiiifi (r,fb 22. rtfbr. 1835, t 13. 'JliHi 1886), bernt. . . . mit 

gniolta ^iVclbU D." ^.{<fii>ni;ü (\-;cb ... t li. Cfi. 1887). 

(Corijltt : Sarolto ^'uife = L^jtpUue, ctb. ?.u. '.'I^ril 1874, i-rrm. 

6. 1)i0ü. 18!»3 mit O'^eorfl (i''ritM! ''»lafp ucn McreifUMb imo 'Jlcor- 

jcin, SX. II. A. Am. uns ?t, cer ^IJ^f. Drö fni|..aiflta iüilbclni II. 

2)i'Uticl)fr itaifer unb .\'.6:i!ii woit inaifecii yjr. 7. 

^'• 

[Ofjlcii. Xt^t lout «I. ö. oom 20. Wfli 1865 (f. Jo^tg. 1868, 6. 6Ul.) 

t ^luauil ^reibfir ^Diüjtt:^iipi von Sitiidfcteö (qeb. 6. ?lufl. i8ia, f m 
.5ept. 1860), JT. Jt. .Um., C(i)t|f^ii ''f!? *'baif(C .Moniitclb, tfim. 
20. 3itlt 18;;7 mit tU'lic €unt-3uiimii ron ^jfm-^odn (»jcc. . . ., 

t 18. '£)<) 16"J3). 
|\iiiDtt: 1. Helene U*eiitiir, ntb. IC. Viiia. I6üy, (Stfrl^. , mm. 

l»i. '^\\\m I8f)7 i(u ilUeii mit <£tfiiban yiafooCjfp von 3iüflti'5)iQfc. 

S^. u. il. .Um. liUcpbuij I 
2. VU e r a n b r i n r S^Wa , neb. 22. "iP?äi3 1813, üetm. 80. ^on. li-6« 

mit (Jrtnft ^l-*ttto pon (g.aiof'fa. 
y. 3 tnii-. iietrontUo ^itliaim, oib. 29.- 3iifi 1847 ,<u 33uboi:e(i, Pfic. 

10. -i'Uii 1.-70 tat', mit \i(lfr<b >\ibrn Vlmciin te Sninle-^yfarif, Ä .t. 

?)\cd)iiuniii;rat im Obpritt}ofmc'i|kramte. 

4. Vlbtlbfrt (^eln) VUiftuit iWler, ceb. 2. a>!üi 1350. ' (a. b. V). ler Vt'i'fi' i"i-'n ^Jifuii-'i'.lf)- 

[«ull)ftifrf). — ■^Jteuftn (Vtoo. 0'IT'"'-!JiT'T'). — SHiKijMt.rl d. il. SUun 13 T 
17Sa (oom Jf.ii|«t i\t.ini I. filt ^ch.lTiii Too'b ^l' aifiifptllt); «bntf«. t 
!üJ.ipi5encft<iiHiiiiiiii mit DdiKipat 170t; ; (K.idje'rht ui\t l.iDt. ftiljc d J. S>* 
11. «tptil 175)2 (ocm ftiiilütiltn Ä>itl II)robor oon 'Pf^iljb.uxiii, aH »«lUiff • 
fi>r Rtttbud) aiJilljflm Pon 9Mjlapm flfnonnt «nifuiUe, S*n ptfuj. Äbttl 
Oi|d)r<llniii9 bti MV,(.iprtn4 Im '..VWirj l«ft7 , to. 460, unb jtfdjli^il. «cn» 
:^^a^lä. 18f>ii, 6. 4'2y.l ,^4 '. 3*- ;r'; •• \'.', 'l'.w.i;' OToIapftf g.'n.innt 9Ifu(rin». C13 

J. Siiiie. 

f(?t!f(ft; i^rdr Wiirjflm «ufloo »l b olf (r,»t. 2H. Jlan. 17H7, t l'i. ,'\ii"i lfl6'.').] 

{,)fb. 2;i. '^an. 17S7, l 1?. lUini l3i'2) i\ial nnff. .M^r w^^ Tircftm' 

tfr l'onDifiriM., Oirm. 28 5>f3. is:n nr.t 
5lntoinfttf Scliliiiff, f[il\ H. Cfl. IFOS \u .«olIiiM. 
^inlitr: 1. l'l nnn ,<lnflvinro, lub. JO. Tfiir^ it-sa ju Wieölatot, oerm. 

9. !Dr3. hs51 iiiit .U ii i l L^otonii Vlr.oiii i)![l. 

2. £ lifo nun y.'(orin , fl.b. 7. Vlpiil i^i'.o ^n SlMcCI'dben , iTrin. 
J!i. Vlpril l8r>4 mit 1^ i! I i u C tHiinirii Vntivip, JUfinfft)i)Mt, i\i)v. 
preiife. Cbirfl a 5). 

3. VI n t int f t r ^uliniif, (itb. ?ä. £tK If-'S? , Vfini. ir.. >>Iiifl. )f55 
mit ^fimiri) 'i'iiiifct, .«ön. prfii§. Cbrrfl i|. T)iu{>. 

4 ^lirbricii SXarl Mitinbolb ^rb. 13. il?ot IR.ift ui ^l'hil'p^öl'fro bei 

OHiff^bobrn , <\cn. prriif.. llfojür o. ©. , nenn 17. ^^Miiii 1H'J5 ,v-i 

^iMrnn mit 
i'U r i u .^U'nflan^«' ü^od), «fb. 25. '1Jo«j. iB'J!) ^u ^J*irno. 
6. i'uMutn ^'iiiftiU' Jlt oberl, flfb. 27. VIimü 18 IC 311 ivMci'l.abcn, .\tL'ii. 

prtiife. "m't. 0. 2)., i>fiin. 22. ^i'nM ibVö <u Aiop.Ttmt 0. V.)/. mit 
i^nrbcJio ?fbn, ^irb. 15. Ijuni lb52 j\u l'ioiiiv 

Cüditrr : VI 11 1 o n i e, jifb. 20. I^Uuii JR81 .^u ÜUitdbat'eii. 

II. i'iiiic. 

(eiiftfr: i?r^t Juliti« RnrI Jloiiflcintin (cffi. l.?li-r!l 178«, t ll.tlll.ii 1H71), 
»*iiifctr ti« ©lifler« tet I. »»iiuf.l 

(e-Atiiht fidi 'Duilorctt.9!eiifDiUt unb fld.ifitt jiu cilMtflijifii (B«(<Ü|t^jfl te« l)juf.a 
Äioii'iifl^in )ii ;iriii'fiutt a. W.) 

I 3"''"6 v<? a r ! ilorftantin >"^^fit'frr von Wolntcrt •i)iiiifoillc (flfb. 

1. l'lj>ril ]7Be, I 14. >iiii-,i l87n, iSjrtI luiiT Äbr imD ^ii.'nior, i'frni. 

25. Oft. Ib24 mit C'turiicnc l'infe .ftotoliiu- O.lIrliiruiP itoiillanlia 

i\vl\ H '^(hr. -1804 , t 1. i'ioi IfCl), C.rp i^fiiuicl) CDtMiiinif iu>ii 

^>fi)bfn, S,cl)cf[ni inib Eiriiloiij ju )virirldiit n, *li.'., mit tix i.'in(c 

L^ICLMiorf :^U^frc|i' (f|i|\ibfib vub. Don (Sji'^ 'jeiliicr. 
ßliiDtr: 1. T^ b 1 1 i p 11 ~^tt.Dii(i) Sloii, <;\(b. i. Vitnil 18:^0 ;|ii ilUcJ- 

bofpii, J)i;)(i bcß :\ct. . O. , 'V.ibjiil. lurtmlMirvi. Mbr, .H6n. punf). 

i'iaii'r a. T'., nfini. ü ^siini 1854 mit 
lifathilbf Ärriiii iion *-!^Dcf imb -iiermfboif , p,eb. 18. t'^or. 1831. 

(Kicinffuit 0. ai? I 

?öl)iit: j) »Ulfe 5lonilaniin Siaxl, pib. 22. 3)(cir< I65r. jii U^ifbiidj, 
<'>;Kc b.i* lUH'i.'C. , S\n\\. bfut(il)cr Mori». ' Mpt. n. 'D. lAronh 
fiul 0. ".11? ] 

2j;^iliii^ ^iUiul ai^ilbrlm 1'.' o r i Ia , pib. 20 3uni 1662, ,«öti. pniifi. 
"lU't. im 5. ttürirfl. 3nf.'?r,il iHt. 04 ((iMofeVajoa yini v2.ai1,Kii). 
pHUimni. ] 
2,1 yibolf ^vub. 12. 3uiii 1828 jU WifCbobni , f 17. Cfi. 1873 ui 

l'liifibfld) im ü'>il^5flt. j;-)(|li-n\ ^)i))h tf6 3dIv-0., im im. 1. m. 

1861 mit 
?iiife }\rfiin »an ber -fioop, fiob. 1. Sept. 1830. |Toimflabt.J «r.'ii,; i»'" i.> . 4 •!• ri' ( :>-> i'i'i-j 1 614 5f!af,irrrf neiionnt ??fi!frlflf. — «Diold,.»*'. 3. ?uifc .<?frRnr('ii, o(h 28. ^iml 1834 511 J^ronrfurf a. '^Jl, pfrni. 

iO. ^il/oi iPt'j tni. lüit "TOoIf von ^cbrl, «O'n. lädif. r^:?cfl..^J'af a.'l. 

i.7\)(lla [\\i\\c, fieb. n. l'lrril 1839 ,<n iVonfnirt a. \R firariiiR.itt | (aiilfKtifil; uti> f .tbolif.i). — JöüttKnibirj. — aü^flf'^l. Jltfl urb giht 16. ?!.; 

1310 ('Clt.Iom 30. »JJoi'. — flffiefltrt H. l-fj. — löll); mürltnnb. «».(i.^'jiir; 

ÜO. ^H-r IHl«. — S?ff(f)r»ibun9 be« Siijcper« iirb ßffd.idjif. SfJotij im Joitj 

I6ü0. 6.698, ti« dltirf <?.i!»>irojif im ^.ibrg. 1682, S. -le-i.] 

t Äc il l'luiiuil ruiil-ctr oon ilinldniß (arb. 20. €it>t. 1770 jui l^atin. 

teim. t 2ii. Cft. 1840 ji'-i iniCflLfr^Tl S\cn. ivüritetnb. ninanui-:'. 

0. T»., utrm. ... mit rM'icpbo lUioria VI n t o i n e 1 1 e Ci11;qii$ u'5". 

30. jlill 1775, t 16. 'hvu\ MUH \n (>f-lii'Atn). 

5öl)iu : 1. t iv c r b i n a n b 'VSaria (aeb. 25. IVör,^ 1800, | 16. ^iliiji. l8G;^i. 

Mb^i. ivürtümh. liiaioi o. I;., ucrin. . . . mit 
^•viebri-if e Äißrft, flcb. . . . (Ulm.] 
tToditfr: IK o r i e Vinouflc Vltitoiriftte iTcitbaiinr, ofb. l. iTti. if^oC, 
cniii. 11. Cft. 1859 mit .f-^finrici) i'lr.mb uon VIcfcTfflD (| i!2. l'fjl 
lf>7J), Jtüii. uuntifml). .hr.tni. im ?,i!pi-iil.O)i,it '»Jfr. 13. 
2.t .fflf iiitt!!; ViiifliiR (nrb. 5. VlDril 18Ü2, f 28. Cft. 1S4S), Sien. 
iinutiinib. \)\<Un\. im 4. yfiMtarvit, ucim. i2. Cft. 1630 ju Ulm mit 

©ocbir (5bmc (ciib f ic. I'lpnl 1S33 ,ni lUni). 

5ol)n: Aiifbrid) VI ii ii u ft .Vilmifiiö, ptb. 12. Vlpiii 1833, ^fjr nuf 

Cbcibof in •QlUV.ititiibirn .«ön. nnuHcnib. .«br, oam. ... mit 
^ e r t b 3cbcpi;a, (ifb. 17. 'JIdo. 1835 ,ni ij-iien, br'. t ,Winl (V,ori. 
ftiicf ncn .fi.imirr.'Cbfrß, ,<^cn. impnr. .t>ofiiotai6 , iinb btr l'iünf 
ftib 'i'iuliMdir Jod'.tfc. (Cbribot bei ?eltnanti.] 
i\inlin : (1) Vlnnci, «cb. 3. 3imi 1&.07 , in-rm. 27. Vfob. lfi»o 
irit yitMviii ^utm von iscd;nii3nn, .^öii. biii;r. CbcrllU. j. ^T^ifj«. 
(':l'(iird)fn.| 

(2) € p b I e , fifb. 15. 'Jliivi. 1858, bfini 1636 niif .«t.irIWfAff 

von aVcif.iPtbal, ai/oior i\ la t^uito brC «tcr.-Sü-'KJ .i^fni.-.'a 
CliM (1. ivürltfiiib.) yjr. HO iinb '■^.Ua^nmjor in '£tutt»init. 

(3) ,<\ 1 e ni Ml i3 , flfb. 0. '£fpt. iSöö ju Cbcibof bei Jfitnar?. 
S\bv. nnuth'iiib. .S^rtiii. a. I). 

(4) .Tt l (1 r (1 , fifb. 2. lii'ni IPOI, vcim. . . . 18S7 inU *JI. von Vln^n. 
il. St. 'M\\üsl^v.it\or in (Shin. 

(5)^J!ilma, fltb. 27. 3uni isoü. 

(Onio, virb. l'J. X'lUii. 16ü3, -S^virn. ai la Huito brfl <'rttfn,.;>;:i< 

SMmn ^ax\('.. »vrirlltiiib.) Üh. 123, i'ocilanb ber Vlibtiltt-:.U. 

Ufrni. . . . i8b'6 mit 
Vlnna. ^fb. lO ,uiii 1868 (rPon,.ti), brC f ^viuriri) 'JlrJn^ rrn 

VIcfttfflb, S(ön. U'üiltfmb. .^ptmC, iinb ber l'dnic nft*. Iptfitt 

Don 9[ifald)ui^ (f. oben) Jodjtcr. 
(7).<1 ail, flfb. 28. Vlllil. 1864. 
(8) 8 1 t a, oft- 24. gebt. 1866, Deim 1801 mit . , . "Waltht-r, ; : ;i ^•.). .i .'•'. li :. iY l . i^ . ''n. :•:• aSjItJ-u« — OTaloictH D. OTaloiciß. — TO.iIfen. — SKoltjon. — OTaubr d. !? C15 

a?pamtfm unb (Sbcf tn J^eueriufljr bec 5lruppfd)en 5Öfrfe in 
(5|Ten, .<^ön. pteuj?. .prtm. Q. 'I'. 
(9)5lMttor, pfb. 27. Vipril 1867, üttm. 22. 3iini 1894 mit 
■iÖJ a r fl a r e t e Edinube, flfb. . . , 
(10) Vi n t i n c » t K , vicb. SO. Sept. 18G8. 

(ll)Vlufluri, flfb. Ib. 3an. 1870, ^r-St. Im ®ren.»5T?ilt itöniflin 
dna (1. ixnutttMiib.) Vt. 119. 
3.1 Äarl Vlupufl ^cfrpb ijclnti* (flcb. 30. l'lärj 1808; Tu^pi. , 
l 1. Ott. 1685), itpn. ivütttimb. ©en.-ll/aioc a. T>., orrm. 20. Eept. 
1834 mit 5r a t b Q r > n a 'iium iKeinl;>aibt (fleb. 3. Vlun. 1808, 
t 28. ilioi 1852). 
3olin: t S{(\rl 3offpb .<?lfmcn6 «IMjiÜPP (oeb. 5. ^Jluji. 18S5, 

I 28. gfpt. 1889), .ft. .M. {iptni. 0. T., ocrm. 30. IVai 18GG mit 
lliarianrf , nfb. . . . 1845, bcö f .Havl i^fünft i'on iUUenftein, 
j?. .«. Cbfrllltö im ^nf.-iHi't £)od). unb iDcut{dimritlcr ^Jr. 4, 
imb bcr t i'iarie flcb. (Scmtefla {S'iiii[ti bd C^iacbinD S'odifer. 
llVi'iiidifn ] 

3*0 1) n : jNvipbtiri), ^eb. 25. 3oti. J872, VI. im ll!.'i);»it .«önifl 
MatI (1. ivüittemb.) 9tr. 19. mai'mi, l 3ate 1898, (£. 582. 
yriiiltsnn (unb i)JlnIt5al]U), f- 3a()Vß 1898, 6. 585. 5JhiULil Uoii 2)cutiMUiofcn. 

(ffat^olifc^. — »Jatjitn. — fiipt. boqr. ffl.ippiiibrlff 1500; 9icilt«a^tI mit ffl.ipp»"- 
bejl^ung 7 gebr. 1C23, fuirtc mit bfm Ttibif.it .DOii Jfutfnboffn d. «1 SUien 
17. T'ej. 16i'0; «ficbsfrht mit .(Sb(« i)(tr t.''n Xtuiftil^ofdi' tl. <1. Oif^ttKbutj 
12. eept. 166.1; f.itluot. 'üiKrffrnuna 22. Cft. 1G51; Imitiatrltiiüttt Im ffgc. 
©.inetn litt b»t grfiljfrtfnfUifit 23 I'fj. 1812. — ä^tfiB : bie Jibeifommi^beir. 
f<ti.^ft 5ü6liii9 bei 9Ini.£ltin().fn In Ci^.ii)etn. — «c'ctjHibuna Ui <ffi>ipprii« im 
^nfirj. 18f.5, 6. 3(37, unb {itfAiil'-l llb^tfi^t im 3a^r8. 1854, 6. 9^1 ] 

•j- '^^obann ?] e p o m u r li?njibl Atfibfrr »on unb .^u 5)cutftiboffn (r/b. 

iC. Crt. 1792 t 11. '^^''oi 18PC) ö^hr bfß foiiü. UJialt.-C, Stbn. bnpr. 

j?m., Ofiiii. 3. isipt. ISLM mit l'niie ^hjfin oon T'txcv) (cieb, lö. l'Järj 

1803, t 24. Vlpril 1812). 
Htnltr: i. ^o^ann »,'ubiutfl, ßfb. 3. Dej. 1824, gÄftur, iT5n. ••'.-. . -^^ ••■ . ,|J» -^iic *• r «^ ..-1 ••-.^ 


W ;M ',1 'V ,: ,;)'•:: !■;■• ni.o ■icülfC 616 gjMnW DPn -Beutin^ofen. - 9)!an(n)cotff. - gBantruff^r. 

banr. .fim., 3ii)fat ^cc .^frone *iVii)ern auf ^ftenöuit »erm 28 3>« 
1852 mit ' * 

5D?atia irtreiin oon Wrninnrr, fifb. 17. Vliifi. 182!) 

2.3ofeDt)i ne, jifb. 20. i'iDi). 1S07, (^'i). b^.g ,<{ön. bonr Jbrrrf-C 
Ofim -ja. "lUoo. is.oi mit Vl^olI Äcbnt uon 'lintenuU (t 10 ''\i ■ 
189-i SU :lufelinv0 ,«. II. it. Mm. utib ^Kittm. q. T» ' ' ^ 

3. (S b ti a i n e, flpb. 23. 'Jliuil 1820, ui-rm. 10. ihätn iS54 mit ?uMr- 
Kibrn Di-n CS)ife (f 3. £fpt. IHO7 ^ii .«ömaPfiut), «ön bnpr Vr 
unb tppnii. h la suito. I.floniji^iiut bei 3iiinifn|iifct 1 

•i. t 3ob^imi i\iciin m-b. 26 V^e\. Ib30, f y. Cff. 188&\ jlön. tcpr 
.Hrn., Perm. 10. ^i'iit. IBOI oiil 

Vln^na (Sirafin ©ci^m, vu-b. 27. l'luii. iRii, t<f£tiflG'E'. bfß j?6n bcc 
<bt. ^ilnna» O. in ^l'li"ind)fn. ' 

<B:5d)tfc; 1) ^iJfniie, (jtb. 9. Vtiin- 1B05. 

2)t JfabfQü (peb. ?«. gjial 18G7, t ö Stbr. 18?>7) 

6. \? ui fe, geb. 9. Cft. iy40. 9J?an(n)Dürff, f. Sabn^. IS'k;, S. GOl. 93]anteutfcl. 

[Üiit()»ti(cf?. — Riir: e i(*)fen unb «Ihfufifn. - »^lidjüft^t (im furfä^f. n,:U 
Difoti.it) iinift brm yKimni ,»>oii 9Jf,irtfiiffel' d. <1. T rffibfn 12. Jjii. 174i cti 
3l)tiftoplj StifbrI* Dcn iDJiMniborff , ■j^ährrid) i-ci In fiit|A4(. fflnitf jii «alt 
preuji. 'aiittfeniuiiii? bj« S^ri-ibettniflonb.« •!'), Ijpj. 164h (f. ^ol)rj. l»»» 
6. 685). — a)ie ©lifter bct oitr ?iiiifn ronrfii «^rübft. — ff.<f(f|irt)i(. «cHi m 
^abrg. 18,58 , 6. J.'ij , '2ll'|1niMt; 1111^1 iiiib «.<fdirfil.iitiji be« SH.ippm« im Jl^t'» 
1857, e. 472; OtÄfiftp« filitr bie ">iO|T.inimuii3 btr Jünltn f. 3n^rj. *l<i9i 
6, 53f. ff.] 

I. $?inic. 

(;"\m »l'ÜTnnfJilammt ftlpf(t)tii.) 
[etiftft: gtfjr örnft «tifbrirf) «beim (iiH>. 12. Oft. I7H2, t 13. W.il Jp?») ' 
t CfcnR i'iiiebtiri) Vlbam 'Äreibrrr uoji ••Iinaitfuffel ((»eb. 12. CM 17rt 

t 13. yL)fai 1822), ,«ön. fädif. f-^of. unb ;^uai,uot, Pfrm. 1)2« 2'r! 

1792 mit 3obn)mn 'Areiin von Ünianfc (ticb. 2fi Srp» irf 

t 2..i£,'pt. 1802); II) 12. Cft. 1801 mit Jhuoilnf Don ®üfci(ih ';rt 

11. ?lpill 178V', t 12. V'lu.i. 1811). 
^inötr: a)ltCI)t: l .\tarulinc, ficb. 20. ^iini 1797, oerm. 1.5? • 

1821^mtt 'i^rifDrici) iprimann (l . . . 1840), ^^Uiflor. (li^fi^rn.) 
— b) 2r (Et)t: 2. j Jponö jlncl 'ÄcteCriil) fafb. 28. VIptil )t«n 

t 11. VIpril 1859), .Uön. fäd)f. «gteuerbcnuuer , ucrm. 28. «».■. 

1840 mit 
*!.< auline be ü^allnbon, ßtb. 1. ©fj. 181C 

^oljii: t aJlairimilian (oeb. 20. 2)ea. 1842, f 23. 3u(i I870j, jtcd r^ll- M" 


kvi' .<: ■ 'i ■.'.^ J'.' ÜtfCiV:*' '' ir . < i'- ... !,■ . •• M '1 •» bniUdifr yiffeiTor bei bir ^irfif.bircFMon in igtro^bur^ i. «., Onm. 
10. y.ilai 1H7Ü mit Worui rucb. üö. ^ept. laoo, t 23. Ta'j. i8i)2 
Uli 91aun.ibiicA o. ^ 2.\ bfß X'iiirantiei- i>on '>£ßb('l, 5\üi(. iHUtfcljcn 
SKffl.'^liatö brim OlUäfiDiuiii von (iliaH.t'ot!}iin,\fn, im?' crr liiiuia 
Qfb 7Mift>n('t)6 2odittr. 

Coiiitft: ^Dfaiia ^iSnli).\, atb. l. ^läii 1877 ,^u iStvofjburA i. (*f. 
L3)rt:6oen.J 

II. l'iiiic. 

[eiifUf. ?5rf)t Clan« G t n (l aBilli.Im ({leb. 'J3. ;"\ciii. 17Ö7, t ■*. 3iiiii 182U).l . 

t ^nnö Ctrnn 'ÄUIbolii! 'i>reil;crr bon l'iarfufffl (^fb. 23. i^nn. I7ö7, 
I 4. 3uiu I82ft ,^u Olnibfn) .^ön. vrfi'ft. Vanrnit, www. 1) 25. ,^att. 
179Ü mit .^tatclinf Cjn-b. 27. Viprl l7ro, t 17. '.Ufoi 1H07), rtß .rtatl 
^•riebiiri) '.^tnu,iott ~ oon 3'ffilrr unt» .'illitirbonf.'n auf Oflrii1n-n, 
.^m'äriif. SLIioiort' iitib .ftloftfn'OfifC, , inib tei- ^^otannc Jtrmtfitc 
(Eleonore »icb uim .Unou n. b. t». CS'>U'(5mannCtotf 'ioditci; 11) . . . 
mit rercii Eclm'iil.r iVmii'tine '^beicfi- von oiCkTltc uno .Ulii^pl^aiiftii 
(oeb. 20. yirul 1785, f 29. ;^nn. 18481 
ftInJir li (L"l)f: 1. t O'nifl ^Kirbolf Hifb. 18 isfbv. 1707, f 28. Te,<. 
1854 311 '^^aibrrfl i. S.), Mon. üidif. ''^^eraint unb .puttenbiriltcM-, 
üfrm, 1. 3an. 1825 \u ?,ioibfr^T i. fc. mit Uliifc (vub. 20. &cpt. ifcuö ^u 
Sdnicebi-rA, f n. !.snii. l^^^o ^ii 'Ai'e'bora i. o ) , bci5 f .«ort imii 
aiaitii, 5l5n. fäd)f. ^-»ptmß, unb ber t ÜJinritiiiüanf »ifb. Ämif 
Jodifcr. 
^inlitr: 1) | (^ r n ft Sioxl (aeb. 28. 'Jlrvir ifc2ß, t 30. \\i<ai l8r.7), 

^i,5(\l fad)ffn-(iltfnbur-.-j. .f-rtm., i>rtm. lo. ?uin i8üo ,ui l'fit\<i,i mit 
yi'n ttr S.Dpolbuie iViiditlitn, (ifb. 21. ^-Cv l8;^fi .^u l'fiiMH. 
2;ol)n : (S' lv fi ^Kubolf SrODolr. orb. 20. U'Knr, 1801 ui Vllt.nbiun, 
Mön. br.ub i'ltm. imb 5^ctt .Cib.i im ^.fV;,■^^I^nlt -^Hi-t pilfiltn.l 
2)t All rt Orrnfl" («rb. '.'7. l^ult l!^-^7 ju j^teibcrc^ i. £ , t lO. 'Mu. 
ifiriö SU .«oliMia, S\bn (äd.1. «H'ramaibdn, rcrm. 27. :.\tilt i«c.:: mit 
IH im a f'i'ientiio von ^J'ciic (ficb. H. A>bi. 1830, t 3. Ät'br. ib8u). 
SdIiit; G-mfl VlufCüi .^turt, (iib 20. l'iriil IBCC v.i /unbi-iM \. :c.. 
Müll, j^rcufi. Vnnfru-it bfS iU. ifutfnu iiuD 'JJl't. brc ?){i|. lö 
2. WiKalG ^11 Aufe. , . 

3).t)nn6 (Vinll, acb. 19. SRct) 1834, T^iicrtor btr C^ifnii^uttnidefiil- 

fd'nft i'cnid)bammi't" in (^)r6bii' bei Hiifici, Dovm. 3 llfai 1K70 mit 
•iSflfi/c ,<töniiid)i)i, (i'b. 24. Vipnl I8tii au Jpaitnm'ibl. 

^ofljtft: .Ucirola y^ümt. fleb. 2» -Jüuil I87i ^» Vnutil-amiiuT. 
4)1'! n ci e Uliiff, ßeb. li. Cft. lSä7 ^ii Aiviberfl i. ^. (AnibtTvl i '>i | 
•2 t yiuC'oIf (Viru (cicb. öO. :.)uli 1802 vu (him\ b?i (Vjübm , t • • • 
1849^ ifcu. (Qd)f. iU'f. ü. 2) , ofitn. li . . . 1834 mit 'Jbdla uoii 

vT\3iebfbad) (flfb iu ^^»tin'd), t • • • i«^'^. H) !»• '^''^'' i'^'- '"'^ 

33er tba, flfb. 21. Wcii IHHi tc-' t «roM Aciebru-b üoii ^i.clfi unb 

.ffluu-boiiffn unb bet f -C^cüvicttf Viiif.' i<d\ O/infin uon "^M'c.l unb 

Älein-ivllflutb -ioditcr. jil'irrifbutvi ] • _^ 

Cod)ttr 2i- (£\]t : .H n t b a r i n n , (nb. 24. Vlu^. 1M7, tnnm. M. \. f!. 

1873 mit T'ictiid) fon M^Dfe. ll'icifebuiM.] 

3. t Äurt Graitl (ocb. 3. gibv. iöü4 ju 'mnifl, | lO. '^rcpt. i.yjo jSI • ' ^ ■) ■; (J18 OTanleuiTfl. I 

,u 20ittcnler(i) , .<tön. t>rou^. (^^lunijrnf unb .fl-reiöflir. .T)irfrior 
\ SiC.p i'ftm. Uv Vhm. 1842 MI Ärftbfr,! i. ö. tnif Vlnnn ,'lmalif 
•Vbeitfe üOH fcct^önbirn o. b. S;?. älUttj^cnCborf (wb. 22. (Eerf. W.>. 
t 8. Te^. 1865 ju äi^ittftibcro). 
Minder: i) •& ^i n fi Urun ^li'iiufl Kriebtid) , ?.fb. 30 '^^imi 1848 ju 

Wfiitbin, Sien. vnvt. "iU't. n. T». 
2^ ^\ a rl) i Jii «.VinO ^JUuiuft ?uiebn*, tvb. 21. >^fbv. 1850 ju ©enittn, 

Un rnufe •f^t'tm. o. '!)., ucrtu. 30. VIpril 1895 <u ^Iptmont mtf 
^Jluflude e*Dlinp, ^Ji'b. !». O'i'ai isfio. p^frnbuio.l 
3)iturt ßrtifl l'luAun Äcii-briri) , flfb. 4. J^rbr. iS.-sS ju «fntl^in. 

SVon. vn-euf'. Cbeiltlt. iitib Vlbt..(Sbi1 mi <s)xi:%(X\ ®etuTCil(lab, ortnt. 

.f-> e >vu (1 , o^-b 1. i'luvv 18"12 31. (V,rofe-7;uira bcfl | Vlrtbur t'on ür^dj 

aeb i>ün avUanib a. C. .^?. Oiioiieit.Äwtta '^crl)ter. [^!U-tlin.) 
IlliiHtr: (1) ÜJfarflOtetf Vliino (ilife , »leb. 22. Vlprtl I8fe7 ju 

(2)l'fn^nhi"rituit ^Ultut UBilbcIr.i , erb. 18. 3an. 1889 ju 

©loviau. ^ . 

(3)Äiirt Otto (Vbuiin, (\cb. 19. 3^1". 1690 \,u ^lonnooer. 
4") W a r t b Vlmalie >«nroline 'i\r\r\a. n(b i. Vlpril 1856 su öienlt'ii. 
.^tifh^'^i beö fvftUH'ltluiiobdicirn ?iräulcinfli|iö ätJadiiniilnn in 
a<aM)ime bei Oiorliu. rJf.ibmcrin.J *„.«■,' 

4.t ÖtnMlint Satolin. (gel). 17. iDial l&OV ju üantj b.l (Rüben, t 21, HrtJ 
J897 JU öJrlif). 

III. Cinie. 

[6tifUt: 8t(,t i)on«.Äorl Qrbi.unn (j.b. 6. War, 1776. t 81. mi.J lS4t v) 

" ■ IfO» 
:t 

!8 
«aif beuUa)cr 'Stolttjalt/c von (.Tl|a&'^otbrin,ifri, oerni. ifi. 3in. ib«» 
niitV^crtbci (vKb C Vlufl. I8i8, t 11. ^^?oo. 1879) brö 3ob t:a 
äUitUcben, .i^6n. infii§. töon.'Vif', ö'.Stanti*.- uiib jttup6min., iinb ttt 
9lu(iu|k flfb. üL>n i:plitflcibi-c 3"pcl)tcr. 

fliiiDfr- 1. Qfimlie l'UiAunc .v>citba ^fnbcllr, (|eb. 18. ^e.v IMi, 
(^Stiff^T) bpö 'EtiftS .f-ietliivnorabe mi Mr. rnrnjini^. 

2 .^^anß SUitl (fMüin Vllbrcd)! 3 ob, «eb. 12. ilfor^ 1852 Ä6n. mt». 
^liittm. a. Tl., ütrni. vi3 ^tfrrt. 1879 ,ui l^oniniprvft mit 

üValeöfa Ö^räpn oon £>l)nutto»o, aeb. 23. Vlpnl 1859. 
^iuötr : 1) a- b ro i n ^oiiS .Uail 4^crnbarb 3ob ^einrid), ^b. 12. !Df>- 

2).t)f rt^a lUadc i^aleCra 3iQbeUf, geb. U. ^fj. 1882 ju €trc». 
t'utvi i. li. 

3) U^i l e S f a , fltb 

4)'4'cd)tpr 

6) Soljn •b'ii k !J?anlmff«l.-9)fcinlei; ü. Xiitnur. — ffllateubol!». — iD\ufi;ji \>. <n?atfnj(iltt u. gdi. C19 

■ IV. Jinie. 

[etlflft : ^rfir Xtitbriil; t I o (Boltlot> {^th. 0. 'Jlptll 1777, f '.'O. ^.iii. LSI'.').] 

Otto .<lail G'iottlob Aii'iberr i>on 'i'aititfiif(i'l , flfb. 20. S)]ov. i8-li, 
•Öfrc auf (TiC'ilm, T^rabnCtorf, >^atf>:nbaD« unt> '^rtiQcfi'botf im ,^r. 
ifiiitau imö 9]plll'lM^l^ö^otr im .ftr. ,U"itirbün , ;ii?hi- rib 3ob.-C, 
\'^.l1^(■ö^ilcftcl• bei 'iUou. ^i^ronbfiibuivi , Mön. in-fub ^Kitini. ü. ©., 
IfbenClänal. l'Htiil. nnb ^Vl^röf. b?ö iTfiifi. ^evreiib., il'otfiiicni'er beß 
JlonnmmoUunttaviö beC ^DJattßraftumö y^iebfi-laufifc;, oriin. )i.:.U.'ni 
1872 i\ii i)(ci!cb'.ii\-i mit 

Helene, ?icb. c. ',^nn. 1847, brS f .^.n! oon "•i^rniibfiiftrin c. b. ^. 
Böfiljen, Mön. prcu& üfenOliatö, iinb tcr f ö'Iifobttb peb. von ber 
^iOrfiiffn '-JücbttT. [<£rt)Iu& (troffen.] iDJnutct) tJon 2)ittmcv. 

(*ul^«tlfct. — «.irinti. — ihfirhSobfl uiib (XfidjStilUt mit tetn VrJMf.it .öMft 

con 15lttiret' il d. aLdeii 11. DKltj 1760; fflttdiofttjr .1. .1. Üidfii HS. 9foD. 

180O. — ^fftljtttbii'M bfS fiJdppiii«, 9I.^f)eti'« iit'fr Cif €.t.iiitc*rt()flMinii?ti iinb 

"!ll)|tonimiini\ tni Jsaljrg. 1H80, fe. 491.] 

t Siaxl jscitbrid) l'/nntci) (\rfibrrr pon Tiittnict (ticb, 7. ÜKirj iSOfi, 

t 3. o^n. 1877), vUön. bour. ©en.'l'fajoc a. I>. , i'nm. i. fvfbr. 

1848 mit 
?uifc ^I'iotbiibc '•Jlntui Alintfrl) , i\d\ 9. ^ci- 'ö'-^i J» ?l"P.5biirfl. 

[^l'lütul'fn.l 
ßtntifr: 1. Vlrtbur .RnrI (^V-or«, (lob. 25. Vlpiil 1849 vJ ^iiurbafi, 

ilön. baiir. iUoi. oin Oinnmollum in Meniftni. 
2. ,<?oiiilll .vUirl Vibolnr, flfb. 11. Trv 1851 jm y.'ünd^fii , OM(r bfö 

f^ob-0., .Urn. bciur. Ulicijer im 15. ;^nf.'y(tit. (-jffubmvi o. T^] 
.'i. \!ipba, iirb. 19 S^r^. I8ö2 ju l'iiind)cii. 3Jinrcul)0UV 1- 3oI;rjv J80S, @. GOl, 
ÜJinvcnji Don ^Jhivcii.uclöt »iiD Srfjcncrf. 

3. — ?lviigencmmen unttt bi« üaii 
fn TriStifatfi' ,^tf(t BonOJMtfnj 
•oiif^niiommiii uiiirr bie lIvinMl 
.nf i6. )»oo. 1811. — t.t^d^it 
iMib gff(^i!})i(. 3!ofij im ^cihrj. 
j, l^i'Jl, ©. PC' ; opt. oui^ b« 
I,i(cl)<nOii(I> bet ffitifl fiuf" 1 

I 3offpl) ^Dlaven^i V^reiberr iion l'iarenUflot unö £d)ciiei1 (flcb. lo. Cft. 
1801, i 29. Ott 1880), cetm. 29. Dioi 182« mit üupbfmia 8i"füu i'))' * .'■''.,' ;)'..•'; fl'fl 


')., . f>: l'-.'i I» rj'i ■; . fc-i '. >! .' : 'la' i C20 3foren)i o. 9)!crfn)fiflrt ii. edjtiuif. — iPJätidjyij p Wdtfii«- ii. SJotijfMn; 

5)forpjv',l üoii \VinicinfflC't uiib «SrlKUfrf (flel>. 2r>. -hui\. xbOi, 

t 12. ''^lov. 1893) 
ilinli«: 1 :^cff i'b, flrb. 21. Wär^ 1827, ^erc bcr (i'hftiial. j^ibfi. 

roniin;&-) Deiifd)a|t Ooolina (?)inreji5fflCit), vcrm. l-i. ^iili 187C ju 

9.'iiUcn;fi'lLit nitt 
jl ii t 1 1 n C^rlfi- uon ^i'Cialo a. b. ^. Cfiliaiia bei <3^ör.^, (ifb. . . . 

2. t Vintün (flib. 4. iiivii 18-Jö, f i- y^"«. iPetJ 311 ^.Wntbjir»!), ,«. i^. 
•tipt:ii. 0. 'X»., tH'tin. 25. []an l8fi'.' mit 

(S 111 1 I i f ,^ücl), virb. 14. Cft. 1841 ^u lUiaibiuo in Stdcinunf. [it.ti'nrbiitii 
in >tctpiirmait ] 
<Z)Cd)ttr: U'nuln, «rb. 7. ^Boi 1803, o-rni. v8. yfoü. 18.S3 mit 

^tnntftQii»; 'iU' f£M(fDitiifi, SL lt. ü'. \^t. im -tinf.-^liut Mcni,i ui^n 

*ü^^u■ttomh•.l,l '«JJr. 0. 

3. J^orb i n 71b , tidv 9. ^V^n IB'JI , ,H ^. .f>iitm. n. T». im Ü'iilitcir' 
^nualibfiibiüife in ü'.'ifn, i'frni. 30. 'Jlov. ih78 inil 

\1 V Ol' 1 b t n f »MMi .\ii'!!iii.".iMi, vTtb. 2i). L^uir. iHf.:') ui 'I'iiiin bei '3r>ifr. 
?ol)iir; 1) Ä e r i> i n ii n b Aitftild', fli-b. 23. '^\\:\\. i&'JC». 

•i!)t fiiJ^ülF■ ((i.U. U. f.tpt. 1881. t •^t> ilü.}. I.«l)7l. 

3)Mi' i d)n rp, flct. 2. ^iini 1S5:S. 

4r''l if b 11 i', (\fb. 21. l^uni iSv^ö. 
ö)^^ b a 11 n, vv'b- i- ^J'iÖM I8l»7. 

4. VI in f. I IC, flob. 2S ^f^. 18S7, ücrin. 25. ^nii. 18»15 niil Scjtpb 
Vliri)bol.Kr, .fi. il isurtlni. in ^fr .>>inl(i-brübl bei i'Jitn. 

5. t (iron,i(!f.i (giO. IS. 3(oD. 183;». t . • .1, ctrni. 12. ;>iili 1S76 )ii (aourj. 
fclM mit ^t.inj ölinMit, Ä. u. Sf. 5vrf,i..S?pt. 5)3iäviäffl) Hon \Dun-fut/= nn^ isl^ntir^fnlun. 

tJfal()olif.1). — Ilüii.un. — llriiüt. Hr.ittl ; iin,.,Tr. Vntoiut >\ <1. II. T'j Ifc^« 

(fiit ^cljanii, f uiiltnl — %Jrfrf)t«i'.'iiiij htt W.\x^:lv« iir.b (i<f(l)H1)tI. Jltfiij ire 

:,'\,i!)rfl. 1^'J7, to. tj;<3;] 

3 b a II n 3Viri'n Utioriiiffi-) i>un y.i(difii(5. ll!l^ ^i^.ili^falua, flfü. £3. 'Umi 
1822 .ui 3tilü im 3t:frr .«omitot, ,H. u. i\. !ä\U\VJ,'(it unb ^»ISik»!, 
ii. 3?., Wital. DK* nn>;.ir. C|>niifiu oiif ^tbincjtit, ufrin 7. €m». 
1872 AU '^iba im Uniroaret .^loniifnt mit 

iDioüe (;U' ''.I i^) 7 ra-ityti) imn TTivocfi unb "i'iitiio, ii.tb. l2 ZU l"«* 
^11 'i"«übftor(c in (^''oInil'l:. [^iMiDopfH.J 

.iSinlitr: l. ^l'i o r t b a i'diria ■'l-iTulin, ii?b. 17. 3n!i 1873 \u Sla\A.c,\i. 

2. 1 1 b u U I u ß 3ojfPtiiö 3obaiinf0 (.SciioluS, (iib. ifl. llnUi 167C (■ 
.rtafdinu. 

3. (f fibfi' '•MlcAic. eterbonia, .^eb. T'. i'Iiifi. letTo ,iii .^lafd.oii. 

4. ^n n r i fl' Vi P n ^i'fin ^'l^erefio »-l'irtorin, flfb. 9. Vlpri[ 1884 i» 
5Tofdinu. I 

» 1 1 71. -j ! II.' i yjinvülnc Hon ^JJhiDoumi iicl Woiitr. 

(»albo(l((f;. — Cdlirrel.t — llng.it. 'j|^d IT-, ;^ln IS.IU; Ctjlitr. ?,tl)t mitf^'m 

Tlii^Mfnt „Poii <U; iDOiiiM &rl Wonle" d. il. ®:en 1'.). 'Jlor 185<i — 1*tfil)tril'un3 

^«« äü.ippini iinb 8c|rt)ic!)i(. Slotij um >it>ri». I«ä8 st. ly'i J 

t Jofepb «rciti'ir ÜJJniPii'if von y[^\^^o^^ul fil l'ionle (ücIv c lMp.il 

in yiNi'.n, i>fcm. 1 1. ^m-Iv. 1652 mit VI ^ni i' C Vitiiniiu 'l^uilmf fori 
'^>riim)i,\aiu)''i obrinoiMi' (ntb. 10. Ja:i. 18.'.4 iw iiociin in .ifroaiitn, 
t 2. l'iai,? 187a jii ^iUiciij. 

^liuöer: l. VI n n a ^^iilte jUa'm, (lel«. 13. 'Jon l£6ö, uoriii, I. IV'ji 16/ 1 
mit Vlrthtir 7ib;ii '.'i>n Vi^vcntt-ol. IWint. | 

'i. VI tu b (■ i*. Oncr^i ^ilMlt' Im, litb. :'C. Jlu.i. loöß ui Äufri^ou, ür. jur., 
.« .^t. itatth.Oii'at, (V. III. V'-inrMi'iidinlL.iiG'^Htfirfiit bei ttr itjtibJlUrri 
in ^,fliM imC' Cl't. i. l). (jü. i)fr b.iitt. <.'0iibu'icln'u>n' in ITaliiuitifii. 

3. .ftlora l\iilie Vlv>n.'(3, (ub. 2-.^. Dtt. ifiii'.^ ui V<uba>i), i/iui'. ü Tvini 
iSüö ju Cbl'^■^L'bII^,^ bei ti^un mit t^L'üCnr .MufulicüirinfiinCfi, 
.»^i-it tiec .V)eir(a)a|t juanec in inontuii, M. u. .«. Jim. yjlarfrfiull Uou ^i5iclicvftcln, f. 3a(m> 181)8, ®. Gdö. 

yjhu-jdiall ^iciiauuf (sivclfr, f. :3aln\]. ISOS, e. 60S. 

— ^»^ 

üyiavtcuv. 

(Vull)fttfi<» — TtniGfii (^ccD. f.flnnoDtt). — «.n(l)«vibcl d. il Sßl«n .10. ,^ull 
1783 ; fiiilAchf. \:ine«tfmiunp 19. «üi'it 17Ht} ; furluinnoo. '2liutf<nnuiij 14. 'ilptil 
1789; <Hf;rfi«[rl)r (tm futl-Vt)!. d<nd»«Dif>uuil) J. .1. 'I r««beii .SI. ^M 17110. — 
Bdittfibiinj bf« ai<app<n« im ;"\a^tfl. IbSO, 6. -lOH ; flt(cbid)ll. 9JotM mOfl eioiiim- 
tfilu ••ni ^oUx<i. 1H7;), e. 520.) 

t j?arl 2BilliIm ',sreihfrr i'on iTJnrttnß (p.eb. 23. 3an. 1751, | . . . 
1794 ,5U MüilöbQbi, Dr. jur., .ttiir|öiclii' :t|isi.'i)iiit Jc, Prun. . . . nitt 
£Drl}"M 5lalbarinJ auf(f (vifb. ... in '£(lmvbfn, | h. tept. 1791). 

3öl)nt: 1. t yitiebiil) 'ocb. 2!». OJoo. 1778, t 3. Jan. 18J7), S\ön. prci'&. tf'i 


* \ .t Kll^SSI^^I^gS^ 622 War«ii6. — CTottiiitj. 1H46 mit t^hiliiH' Alhrecht (f . . .). niaxid] ^ 

2. t .ll'/üllt (fifb. S. Cft. ]7hT. UM .rinno, t IJ Mfoü l«--.! iii («Olli»/,,«. 

iBlti ;i. C!lcto^e „ut Torolbe.i 'ibuirnb! Mcb. i ii ^iVn ^«A 

,U. ^.|lwthr); II) 2, ::^u„i J6.4 um m.umm S-fV^raU '(Ä' .''•' 

r (j. ^ ft. ibjo lu 'ioUüitfeo ^ 

ilinDtr: a)lr(!;i,t: iwfmilip, v^eb. 29. CD-«. iSlfi, üetin lO -^uri 

ü«m .".'m?t '^•^^'"•'^'^- t H.. SioP. issi), ifonom in Qt,!,. nÄi/'^ •£)ei-mann, fleb. . . . (-2) yuife, „fb. . 

(J kUiltc, ..b . . . (4) (Tonlif, jKb. . . . ' " ■ ■ 

(5) JlU^bfrt, jirb. . . . ^(,, 5)f i, ^o(f, ^ib 
- b) l^r (I?i)f: 3) Vitiff, fifb. 17. Villa. 1820 <u £nl'Kiif}fc onm 

'fctolbtr.3.iI<<cniiiV.-iubffd;fni CVlnitm. [luh]A " ^^ '' r$fol(,olif(f, „nb prcteit.nt.J*. - Oulermd,. - CR^t. Vl^e! urb «i.;» d ^ 

" :/ r '"'"• "'"'"• ^"" *'• '^- ^'"" ^ 2)e, i8«4. - «„d,,,..,;;, 

. „, ^;* '^".^P*"" "'"^ Ot|d>idMl. Ih'aftdjt In. 3o!.;o IfüV. *. 6»5 ) 

rill i'] si^ •'"^'' Ai.iu. Jon.foni i.on iMn^Tidc unt (Snn-rcn.'re 
^m^livAi^p'- '"'"''' •'"'• '■* '^'^■' '^" ^" ^V'O'Inn^ mm. , 

3. (y m i l i a , iieb. 2. 3uni 181« ,^u Vmn 

^Jloku in .SUütifimi.t, üeim. . . . mit "^ ' 

VI II HCl Jh'oBfflvifi tub. . . . 

AÜnöfr: IJ t «tam i^uOmis l»,nil (a,«.. H>. ^uni laVO m N..Wr| 
in Cfcifierm.nf. f u. Ä'br. IH90) ^ 

^!u "SÄ' '''''" '""'"'' ^'^'"^^ '^''''''°' «'''• 2«- »'l'^- »»« 
3) U|.\rci-beß i.üioi-cl^, fifb. 7. 9?od. I87tt ju y{ofe,ia. 
4)U)((Uijorira «urio, ,ieb. li. virril iH-io lu ilioieua 
6.8 u t f e. flfb. 7. Vlpril iö5ü «u Ui?ailnnb. ' """ Kattlni oon 9Jof«Bo. — Wari »on 9Jiarrlwtii — ffluiiVnl'.ict). — ÜJ'ntttniloil. 0^3 

iDtnrtini lum ^lojcDu. 

(^m !Kann»Siljmii:t fiiofdjfn.) 

[Uailjclifef). — 0<i1ft«l(l). — (StMAnb .c«^«". «fcfl il. <l. Sßitn 1«. ^uli IHOi; 

Mftfrr. grbr mit hM>i ^ttäbifcit ,oori 9iol<bo" d. c1. iSJUn 30. Stiid. 1H5U. — 

Cii((J)tnbung be« ÄUipfoi« im 3a!)rg. Iö6», 6. 438, unO gjfdjittiil. Siotij im 

^alitfl. 1857. 6. 480 ] 

t ^ofepf) 5torI üwoi^ ?itfil)trr Wotüni i-oti y^üfe^o fpfb. 6. Wörf 
1606, t 28. Ve\ 1803), S\. iX. ?vUi|L't. ii. 3). , 3nlj. biö Jnt.OJdilß 
l'ii-. 30, oeim. 15. 3uiii 1650 mit IJ-Ttlrlifd). — Offlftrcirf). — Ccjlerr. ültd iinb »Kittfr mii ttm Vii^bi'iTl .''ou 

Wonbetg* d. d. älSun 10. '2lptil 1875; i.-lnr. gtlit d. d, S\Ji«n 13 fetti. 

Ibftl. — Offdjrfihuno br« Si'opcfniJ tinb ?1äli*tt< iit'tr b;f ©laiibtJttljtl-nniifn 

Im ^ifjrg. 1884, fe ßßl.) 

t TOilbetm /Nrrlljcrr ^Hicirr ddu 3."f.irrbfrfi (arb. 21. Tifj. 161') ^ii 2ei'. 

IciDiiA in ^Wäbrcn , t '-^2. Vliifl. 1S!»7 ju i'uMin.i bei ®ifn), S\. Si. 

l^olMfipiQl. von '^*.Upii c. Ti., vnm. . . . mü 
?l^Dl)fia 'OJibr, o.i-b. 2. ^L'inr» 181S ju U>inn. fJOien.] 
^itiDfr: 1. i*Jill)flm, ucb. 10. Äa>r. 1846 ^ii -iUien, \}l. St Etsilit).- 

^Hiit in aViPii, ufini. ^-1. 'JJoi). 1885 ,Mi yoibod) mit 
Termine 'Hotb Düii >)i'otbcr!bor|t, \\vb. . . . 

i\inl)fr: 1) Spciniinf, fleb. 6. Cft. 1886 ;(u ÄPiiieubiui]. 

2) aii i 1 b c I iii , fl(b. 13. ^rbr. ib'JO ^u Mürnoiibiii\i. 
3. »O/avia, flPb. 8. Vhn^ lefiO ,^ii 'Btcn , ocim. 15. 3nii- 187» mit 

2lUlljflm \\xl)m i-oii Vuvii (f 5. Vlitji. K^OC ju iUJoMnifl), AT. .«. 

£cft,.(.^tff n. 2). [^9ien.l 33laffcnbad) (imb G)CmminiKn ^veiliencii Uou ^JJt.), 
f. Sal,ng. IbD.s, 3. Gu8. •iWnttcnrroit. 

(Sf,ilbo!lfd> — r.«fl»rtti(l) (e<l)Ifri,n) unb lln(\nrti. — «ö^m. Ülbfl iinb «ifl« 
mit bfm ^tibifot .ccn", ilf.ipcnipctfinlguni» mit bem SfofnldifAfri iütjpptii unb 
tJbm. Jnfolai d. d. «lütii 5. S'i.il 108«; biLin. gtUt d. d. ©itn 80. >n. 
173'i. — ^tfip ; tii« >!fl).ii r»atfd/.7'>iroIciiMß. — ««(djreibiina bt« ai^appfn* 
unb Offd)i(})l( l'lbftfiriM Im 3>ilirg. 184R, 6. 'i*-* ] 

t 3ot>. JKcirbarb '.^ceibetr uon UJJaltfnrloit (neb. 18. Tra. 172-1, 
I ai. ©fpt. 1790), ^crr auf '^ombiuu, y!iet)»t-i^eibciö&Dcf, ^ht-ter« .1' . >i- •f. 'h ■; 1:1 624 ■D.\ilteni!olt. WniflüUMt; iinb ai;ittel.-eucl)>n( in Tf flcrr .(g^rff., oerm. J) . . . nii( 
:\ot)otino (fub. . . ., t a. 'Junv ntii-, t.ö >aniM .rtoil Tsihm vow 
iJItftduiu iinb ter iUitl)nimo ^^^■b. Areiin v£.;rf bon itH^lninioiviii 
^orl)ter; II) . . . mit JKenata Arpini pon 1\i(fi (ntb. . . ., t 26. mJoi. 

1777). 

.Sölj.it Ir Ct)t: 1. t 5ol:atin (neb. i«. lU'Ii I75i , f V4. il-Vfir» it-i'Si 
,U. .U. ClHctilt., pcim. ii. ^ilpril 17S0 mit VInfrnif rreiiii £piT5 icii' 
^rniobfii (weh ao. 'Dicii 176Ö, t . • .)• 

;*ol)n: I o\c!tfl;r^ (»»cb. ö. 2rpf. nor,, t ig. lUiör^ 16C0), .fvir oii- 
■X'tUtld). \t'nnl0H.Mi; [ur.^^,. a'^^giMr '.JV. 3»>m 184'.M, utini. 11, i'iüi 
1823 mit Ühor.uii' .furji; te «godil dvl. 4. ^{üo. 1806, f 13. VIUJ 
182h\ ' 

^tnöfr: (i) VI n t u ii i e , fieb. 8. A<br. lb2l, vnm. 12 'lan if5C 
(liU Vllcraübfi- oun (iinro. AI. ,«. Jlütim. o. iT'. 

(2)3 11 ll II (5 , (,,h. '2'i. .:;,p! 182.-), l'fim. (J. vrlllif. IHGo llllt 
■»Jfotnlie nun »Itioirouidi, sub. 17. ^i'.'ön ifiü. 

5oliii; 3 P bn 11 n ,UMVpb (;£tirboit, ^tb. 23. lUili 18(!G, jT. 11 H 
Vt. bfi- ;ȟf. Cid .N>iif.->)i,i!i*, :,uii|fr ',Uiiin ':U-'|tTli nir 1 
(3)t O^ottuuo (ilrb. 8. rit. 1K27, t 13 ?iibi-. 1H78), .U. ,^^ JI[:I(M1 

a. iD , ofuii. 15. VIi>iil J8Ö8 mit 
Apenriettf (Vncifin ucn ^t*fId1tol^, ,ifb. 8 l'i'än ifeü7. |\':ra> | 
^UiiDcr: a) (V II j( e tn r r\t'KT!Miie, vieb. vi5 J'n JH61 ji! ittraiil 
iHim. 20. '£fj. itR2 ui ^iJnili? im ViioCii .Ucim'ni in! 
C^uflpn Aitrn uon Vlyrf.', .U. u. i\ JKillm. b. J)i. ((V.orj.l. 
l>)3ot)ann it'npiift, geb. 8. oidi 18(10. 
2. t Änil (fleb. 11. 3uli I7Ö5, t 28, Vlpiil 1814), .Herr auf yürttf 
■ifibetCcütf , mtin. 12 Acbr. I7!i4 mit 5.l;ff,n Äctiin bon ^i^ff§ unr 
(M)io(lm («fb. 13 y(i)l). 1773, t 12. l'Kli,^ J828). 
Sol)n : t ,\ohann ^i^ainift cub. 24. ;\uiti ifsuj, j 10. ^ebr. 187S 
S:inr oui Cbft- iiiib !;)(icnr.iseibtiorcrf nnV ruf T(iillfli.'rnirlcii:!t, 
it. S\. S\m. , rnw. 30. ;.Uiii i>.24 n.it 'l>h,i.t ^rriin ^iipttiG vcä 
^^ooi in (flob. i.'7. ü'iät» letM, | 20. nibr. I8&0), £tfr^\ 
^Stillt: (1) t (viiiii (-1,1, 8 .j'r, j^24, t ^ü. ;siili ib'JO), t^hü«. 

bifii-er nur ba ^idiutfa, vniu. . . , ibül mit 
(i m 1 1 i e D'ifillir, ^tb. . . . 

«[flditer: i;^ r m q , peb. 8 Cft. 1H72. 
(2)1 (Tmmaid) (»vb. 20. Vlii;j. 1829. f 2 nfbr. lPd8 jii Btiini- 
borf), ^crr ouf Cbfc uub yüerir' Scibfißborf in Cffiar.-gdihf, 
.<r. .51. S\m., ü<rm. 8. :Uin. 1857 mit 
Cfneline von Srotfmaniiß, aeb. 15. -Jlpnl J835, €trr'r. 

^Itntier : a^ l'i a i i e t ta (vtiiaie Viaroünf '(iriifiiinc -ivtivia, 
lUb. IC Cft. I8ö7, üerm. 27. Ctt. 1k77 v' ^Sdumibtri imi 
VUfünß rvttin -r-rl^quc von ^«ufllin.fii, .M. 11, Ü. a*aij,.'c a. t. 
b)Wi(cln (outline Diiitic, ofb. :^. Tf^ 1858, i'fnii. ic. Z<tL 
1898 ^u . , . mit :»aimuuD (yriifui Don B.it)en6petii, Ctci|t' 
(icblüitbiiKiifdiall iii .U^iiritcüi. 
c)^anö L^mil C'^nimctid) Mnil, neb. 27 ?lug. 1860, {im ouf 

Cbfr-^TomnCioimis. 
d)ifvimilln .«lata l'mrfl.Trete (.'»'uflinf, flfb. 28. '^uli l8ca jib 
Sdjumberti, etfcl»., oeim. 15. 3uni 1880 mit JTarl (»ccfrn gjlattfiirloit. — 5ffi.itll Don «öirfiifteuj. f.55 von 9Irco (f 2. ?on. 18f)G jiu ."JvopVQu), ')(c bt5 ^Pti.^banr. 
et. (Sieor;\.D., Jl. u .«. ,<lin. uiib OVt. o. X. l^ci)Iofe 
(V)olfcl)botf bei ^öiifrnfcoif unb Sroppau.J 
«>").f) e 1 f n e, flcb. 27. ^£ipf. 1SG3. 

O (.9 m m f t i li) li^mi! ^oboim, vieb. l. %ir\[ 1815 «u Sdjunibfio, 

y(c bfS '£ifi!tidjcii ^rtenß, jT. u. 5t. ,tt!\i. unD CVf. im Xrafl.. 

*)fnt. C^Liofn U>r. cüH £>iuoDcn 'Oh. 13. 

)v)(S-Dcrine .<l.iio;i-.U' ^l'iütie, ^fb. 10. ^lüat^ 18(!7, otim. 

2 '\uni 180S ^i 'IMmm mit Ctti) »on Ojnileiijfr, .f)erni out 

MJübfnflein, .fi. AI. StQHb'Stfr. . ^ . 

3.1 !Reicliarb (^eb. 30. Vln«. 1750, t lO. ;^on. 1837), Pierr auf !Dombroii 

unl' ii(iftol.guri)nii, ,fl. Ü. ^liulm. o. 3)., i-cnn. 3. ^2)(0tj 1791 mit 

•t^elenr »itim epenö ron i^oobcn (^rb. 21. l'lup. l7iU, t l"J- ötbr. 

«Soll»'- t Wabriel (peb. 25. ^JJlön 1801, | «. 2^(j iRöfi), 51. St 
ittciöfefr. a. 1)., ofcm. 8. 3a»i iö28 mit UUEtorin iton J^facj (.geb. 
10. 3l'ni IHIO, t 12. BIVL 18«0). ^ „ ov ,oco ,. 

flin^tr: (l) t ^'i'clvnb ((i'b. IR. 'DfS- 1P^9. t J.2.. ü).«« 1P88 " 
" iOunl .Vtertnut CDcmbtau, Cilnu ur.M'.-:uv^I'nttd..unb .Mttec. 

eurtiQ'ii/.\r. K .Hill., ocrm 21. iHai le-J'J mit 
Ö">abriele (Uciin Ubelli ccn ^2if<lbiuü, pt^b. 30. Jan. it.tb. 
lOrlaii in Ccnirr.^cl'lif. unb 'i'^Mm.] 
:?ob,n: ^!ii(l)arb, (itb. 2'J. iVairj 1^02, ,«. u. Jt. Jim., uctm.. 

24. ©ept. 1S80 j^ii üUifii mit 
.(>clenc «räfin '^aa\U. vicb. 29. ecr». 1P70. 
|;1<nlitr: (n) 3{icl)arb, vT'b. l». i'iai^ 1891. 
(b) tSJabrielc, fifb. 3. Ctt. 1893. 

{(•) V! mal ie, vicb. 30. Ü)iän iSOß. ^ . ,, . » 

(2)^i<i!tDna, cib. 3. e.pt. iö33 , mrm. 10. eept. i8üt. mt 
'tbfobi^r €l•l)mi^t von .«.blau. .ff. u. .«. Waior im Jnf.OivU 
^JJr SUilbf'.m ju (£djle6anjvi"'olflcin'®Uumnufl S}U. 80. iUiiUtl uon liüiueufvcii.v [Ral^ollfd). - OtfJtrtrlA. - Cftblönb..cffl.tr. Olb.l mit b»m VtAbifaC .oo.i 

«6n)«nfi«u»' .1. a. 9Slieu 27. M^y 177:;, Ofnrrt. prbr '20 Pcj. 1B76. — «^<' 

(dft.ibung bt« aü-H'P'n« ""f «fil««"« "b" t" eMnbtJfr()tbui.fl»a Im 3abtc. 1S77. 

e. 5 18.1 

t }\\'c\\\\ Ärfibfrv Waltl von Vöu-mrinu («fb. -i. a'uu^ ibOH ju^Jpun, 

+ ''0 Tf^ 1875), S(. i\. •t)iMuU niib .stomlfiMicftoi- biß Cbn t- 

l\QUmfitttiamtiß , Pfim. n 16. l^uiii 1^34 mit Uücria >fertjnKv Ififb 

+ 11 €fpt. 1837); in 30. :;^um 1H3H mit .naiolme »JJcpalUf 

(acb'27. Cfr lfcl7, t 21. U)(ai 1897 ju iiarenburfi). 

Ainftft: a) Ir Cl)t : i. t :jof».in..a («.b. 3. erpt if.i?, t ■ • • i»^««'. "'""• 

1) 3 WAr, 18U2 tun «l|tfb »uicn Ülr.immonI H IcoMhoitlonafon (t 7_ «u«. 
1864), ». R. CÜt. 0. D.: in 18. giop. 1870 ml« «ubolf ^'"»«^ (T • • • 
1898), St. SC. «mm. btr VticStoo. 

- b) 2i- ei)i : 2. 3 f e p b a , flfb. 26. 3lufl. 1845, üerm. 12. ^an. ib68 
XLIX. SaVro. — lO'bfucfi SU. efpifmb« isss.l K l^ 626 aj?att( D.Jciren'rnij.- OTofinfl«. - Wautfyer.fiemi 9m.e»(^tor«^tim.- Kau.Ur mit l'l Hfl cl <!Iuflu(lD ÜJufip^^ bc Ortepa d ^Icofla (f l üi?ji leoir 
mev.Un. au^rrorbentl. (S^ff u. bcü. i'im. am J^fn. w. bofe 

öiuim (acb. I. Oft. ISIS, t ]3. ?foü. 1894 ,1, anini), ,n jf iriüicf 3. t Cfuiim 

t. :){., o-rm. 20. 2(vi. 1875 311 rtiMnbmn mit ' " '" 

.ff aiola iS)rafin (^fafp üon ^ktefitMu->;b un^ Viborjan, ßfb. 6. ^>ltri[ 

löO*. 

HfnUtc: l. (SmanuelQ Aranyöfj Äarolü, fleb, 8. Vlua 1876 
ajwbuotb yronj .vtar!, sfb. i>7. Vlpcil 1879. aJIat^fiincv. (3m S/i.mnfeiliimme frlofc^en.) 

[Jtothollf^. - Oeilttteid) — Oefiftt. >,'|^.I mit h(m VtiMat <Siht tcr' 

21. «ug. ((Diplom d. <1. 3BUn 13. e,;;t.) 1ö69 ; oeO.rr. »rhr ,1. U. idm 8. -Xun, 

1870. - «ffc^rdbung b.« ©>:pp(n« urb mi,ttH übfr bte feMnbMftljtbunjrr 

im ^.T&rj. 1.S81, 6. tbb.] 

"*" Scam <^reibm pon aiJatiiifler (,-;fb. 23 l'.'ori 1817 ju ^f <i?c!lrn 
l? l^^Jl^^' ■)■ -^2'^- '^^"»^- ^»^ö JU Seiblitui bfi ai^ien), Dr. jur. 
if. Ä. ®:Kat unb efft..(Vbff a. CD., i^vitüem, otrin. 2o. Ctt. 1847 m:i 

J Ol; an na |)t)cn, ßeb. 6. Vluc). isil. ^JJinudjciUjcim s]eii. iöcif)tülol)cim, f. 3. 1898, @. GIK Süiaufler. 

[«fformi.t». - »ütlt^m&crfl. - oj,,, ^,^ grcnd,f.6cmi(f I^omt^^^^^ li» :. 
«fidXfthr mit äßdrpe.ib.iTfriini, ,1. .1. "Bitn 2. ^on. l78-.>. - «,((l)tia-jri M 
«Joppen« Im ^o^rg I8f,y, 6.610, «vndjtiflunj ni)ii Im J.itjra. U93, «MI 
unb 8ffd;i!l)ii. flietildji i,n ^Vibrj. Iö6il, 6, 610.) 

t juiebrid) .^beobor f^u^en nrfib.nr ucn lilauclcr («fb. i>0 l'.V; 

^tJJUn. Q. D. jf., oenii. 29. Vlpril 1808 mit €opbie ököfin »ca 
«trolbinflen Uvb. 4. ^ebi. 1787, j i- SfUt. 1852;. 
"•■it: 1 t Juirbrid) ffiüttim i^aut (f m i I ^Kb. 18. ?fbf, i{«-j» 
1 a .1 • ■'^''^^^' ''^•'■'^t'>'rc auf Cbit-.r->frrlinrtfn, Sitn. nünuvt.. 2b\]m: iJberittbr ir. , otnn. 16. 3uni 183B m;J Äroncoiie ^offpbint «rnj 

„^s^l" ^r"'f1"^V,' i"«f''»'ö J^e ^-t^ermup, fran3. i'iotcdjal bf camr. 
unb bet (^aliile Hhot De Dhlifo :^ocl)tfr. 

^inö«.- 1) Jijrl y(fn(f 3üfcpt) SBilbclm Ci u fl e n , geb. 18. 3an IMi 
au fetuttaart, öiblpcct auf Ober-^firlmaen im ivurttemb. Cia'. .jK'i> >, ■<,' <* .'"' ' 1 .;,., -r. .■•'•.: OTauclei. — Wollt« Don 5Jron»{i'3. 1)27 'ölaiibfuren, Äön. luürüemb. Staatsrat unb nu§frorb?nt(. O'ri. n. 
bcu. ll'iin. a. 3)., ucrm. 19. t^. 1877 ui Aionffuct a. -^l mit 
Jude Siciin ücii UUibiumii, litb. lu. (Vbi-. 1ö50. 

5ot)ii: -Ntieotid) (J-ii,uu 'i'Jortj, ,ub. n. Oft. 1&S8 tu Ül^Jeii. 
a]£opbie (fiiiitnit l'iiiK i^oulmc (^^^äcihe, ,r.'b. 8 Jimt 184 j ^i 
£tiiiri\ari, Utl) bfb ,viöii. biinr ^iRfief.'O., luHin. 24. icpt. l.'-GH 
mit v">iriiiann fubm udu ^liüteiitan, .Uöii. bci)r. ,\{iii. iinb Cberli ^ 'D. 
3)jlocDli'if (iiijaofib 'JJiaibiltt- 'Salute J 1 a b r 1 ; ii , ßfb. 01. Xc^. 
1849, üiriii. 18. :i)ci. 1838 ^u Üllsitn mit Vllfonö <vrl;rn von 'iiMtn 
(«Pvinaei ), SXön. uiüitifiiiD. .Ubni. [Ulm.) 
l Ij i'jubflm ^|$aul J^eiiiriil) CJmil (vvb. 7. oimt 1829, t 19. A'i.iii 
r;.r 1890 }u iCu'inbcim u. o. ^iVi-flfiraBO, Jlöii. uuuttfiiib. Cberfllt. 0. -"^., 
' Oftm. lü. Sept. J85C mit 
i Äatn ijjuife Spence, fleb. i. ^ilfai 18.'?4. 

p'.!iötr; 1) '■m at\c ßiieenie l'llice Vinna JJfofiilic, ficb. ]'>. oiaii IS57. 
i:;i'aiil iSmü (Jufint öcf'.pl; (W^itir Julius, atb. 0. -«.l'i-.i ihoi, 

uerm. 5. ^c\n. 1888 mit 
*frtba ^bcnfc ltf(i,nnit', flcb. H. 'i>: iPct \\\ l\{\m\ m Äu^nf- 
tct*. [i^on|"tanttnopel.| 
€ört)tec: (l) O'ja bei eile ®ui|e l'iorie iHiuline ömilie (iueline, 

flcb. 11. Afbr. 1889. 
(2)Ü)iiife 3"lH- Irujicnie ©ccmaine, ftcb. 31. ^Diai 1&U3. ^JDinurcr Don Mrüiicfid- 

(Ijtio'.ifrf) unb tifoimierl. — Otiletr.id) l)ll^ niiv,v:in. -• iJieiö,«. unb (iLilAiib.. 
•«♦«tt. tiltetiiiAJifltt 'Jtbfl mit b»m lluinfit .mmi .«ionrs,i in lliifliutjof^n" nrbfl 
Ö45r«nb»|fniin9 i;o. Juli ]ü77 (oom fl.itfer 5!(ovülb 1.); 9}tut)ötiltet 'i'i. V(oi). 
in? (oom f)pfpf,iliiitafen ^^o(«pli {^litilfti uon ferfjm.irjfiil'irg) ; Sifirtjölilir il. il. 
S'fn 13. 9!oD. 17«7 (uom ft>il|ft ;>offpI> lt.). — Vndjr.ibuiifl m« Moip^n« 
••> 8<fd)iil)tl. l'l'oftrid:! im 3>it)i{(. lyill. 6. 486; i'iftt Cie iller« CVnnlOflle 
(. :A.-.brii. 1864, e. biiS ] 

\%rcin}t €.cropbifu6 VilouC 'Junil jof^Tb Atr'bfir ll'niicfr t'ou 

Ätoiifi?,! (Meb. 27. Vliivl. J7'.a \n li.>.'tslar, t 9. rij. i81t; \n ^iUr.(i), 

oeriii. 9. :,^an. ibiö ni 'i'rOiT mit 3 o b o n n ii VInna "i'firffi' (flfb. 

10. l^iOD. 1797 ,ui ii^ttiiMOU, t 3 ;^iill I8;i5 \u i^aji^ 
^IrJfr: 1. (Sbritlina Vlnna CVliinbetb, «eb. 19. '■Hov. 1819. 
It 1^ b II a r b ;UiiPb (>ianj (t^b. 16. "l'iär.t 18JI ui -i">v?iivit;, t 'l- vUt'i 

1670), OWilöbdUirt in Stamptcn, Si. X. .»pptiii. a. Q>., oerm. ü. Vlpril 
. 1854 (iu '-Stiimiiffn mit 
Sfa tb ii b e (-viiiQtMib (iilbfi üem\ be ^i^ioi} re 2)cliiia et ^l^illa 3:otno, 

pfb. oor. '.Jroofc jii l'luificdjtn unö litjurn, flcb. 3. lHäri lb:'5 ju 

<£ttimpfen. | Stampfen tu Ungarn. J 

lltnatr : 1) l)} a t b i I b e , «cb. 29. 'Dej. 1864 .^u Stompfm , ütnii. 
1. 3uni 1880 baf. mit Vllfret) ,vcbrn 'Dfaurec i'on iUcneöit, it. it. 
l'iajoc.a. •£'. (f. humi). |'iyiin.| 

J)VUoIf ^Ninnt l'cfpülb, vifb. 27. l1iOO. 185R ui Stiimpfen, Ohiti;' 
befi^ier in St^implcn. 
,. 8)06fac öraiij l'eopülD, fleb. 12. ^JJJai 1800 ja Stampfen, WntG' 

40* fe. Hl ■ . tr.i. C23 gj(oitt(t Pon «tcnfoa- - 3J;ai3'f l""» 53taiiet • flttfd;rnt>otf)- 

bcHBer in a'^tifütn itnb ^liUetu« im Vlratcr itomüat, »jfrm 15 ?;rfU 
m'il ui \'lrnh mit li/aviDnleni- l^DCroabD non •fc^oiiibniDb m ^'^ ^ 
fi'VtV?. 18Ü9, t 27. ^JJ'ai I8üb ,^u ÜJiänocß-'ijeubtei.). [l'(r.;c;J" 
® ipnttfi 1 ^ - 

3 Vltotf i^rnn,^ CsoRpl). flob. 2?. Cff. 1827, Ä. u. 5^. Jpptn 

Demi. 27. jiili 1871 ni üi^Hii mit . 

!)?orbfrta «eb. 3 il?ni i^3j, oeb. ^rfim CVfmrrrirt) pph «aut 
luar w:n 'cerm. mU 'Jllcrü ^rbtn rU-iBner von iwPilP.MiMe , r < 

ilh^l.« 1) ^r^n ' l'lfolf Slotbert mifrcb , fleb. 7. ^uni lfc7i ,. 

4.t'l If reo movC %m^\). fleb. 8. 'ic^. 1831, Ä. ii. JT. il'iaicr o. X, 

Ufrni. 1. Tuiiu ibfcü mit ' 

«m a t b l Ib e (iceiin iVntrfr oon 5lronfii{\, fleb. ao. 5)e$. 1654 U. p^« 

Iffiien] ^»..— 

b« aB.ipp»n9 Im :^.il)ra 1(»H3, 6. 67H ] 

^?^^:^Si?"^^o"nS;;Äif?),;s^if;:^^ 
?.;:;;^r^f.^::f;i;:i.\isisi^r;;j-i.n,t.^ 

Vo"l"i?b?^4>vC?.'nrU. 10. ^on. 18.5 fruonffuvt o. m.) 

2 liefiiDavl graben- uon ^W'^t)er..«..l*enborf bi,m .r-.s ^^^ 

<Uma,'tb^'^"i. VIprViHCO j» ©irr,, beö 2)coib 5)Htter6 ron 0«^ 
^ Zl«"t^i?lI'flon (^i-nft «l«tt,n 3üd,nrb :p.a.namt, «eb.- 

a)^iHQ"i(iuetite, «eb. 24. Cft 1604. 

SUflariffe, m'b. 29. l'lufl. ih97. 

Pfw^'f- , . . ,. » 

VUoIf, «cb. 19. 5)e, ^B44 ^^"^i^tbra W^^ 

(y.yunnn-.enifnrat, mm. 1) 12. '"'P*- ^f ^,. "''^oge tu Oct-ur; . 

(«eb 10. ^JUnil 1853 UI T^ciTau, I lO_\an. 18&t ju ucrui, . 

^iSul ^(conore tVötm, geb. 14. J^e,. 186S ,u San öranc.Sco. lAicr.^ 

'^Sr^'loirChe- 1. ®ertrub, „cb. 2. «lu«. 1872 J" örtrfc. 
" m"/ oV Te^ 1S02 mit (^nMl ^Aler^b^im. |j^rnnf|urt a. iV.) . 

- b)Vr mt: i. (^ r n 11 .vpftbet», fleb. C. ^riöij 1890 jit gratiffurt « 35. rrnr \ * ■ f*:» 1,1-,^ ! • 9Jtai)ev Hon !^öiüi'ujjf)uicviit. 

(J.ilbcltfd). — Offiettfid). ~ rifflfrr. «IfM mit bfm *J'riUif.it „pon ^Jirfnfrtiirerpf * 

10. »Iptll 1810, ctflett. iStbt '-i« 3i"- ll'plom 9. 'älprll) 1860. — tif|d)»lbunfl 

hts 'IBopp<nÄ iinb p,ffrt)irt)tl. Jiotij im ^ntirg. IS.}?, 6 483.) 

tAran_3 Xaüit ^omh JÄreibfrr aUnptr ulmt i'ölofnfdurcifct (nd\ 

31. i'i'ör^ 1794 ^11 ;i!fid)iiin Ini -iiaienfii-imfß, f i. iVIoi ltiC,[\). St. S\. 

(Vifn.'^D'OJm- a. i)., uccm. 18. >\?br. 1819 mit 
Barbara Sofepbo üon ililinn, flcb. 13. ^JJJni 1797 ju l'ord) am yu-cin. 

pJBifn.] 
ftin^tr; l. f l'l n 1 o ii Vlntrcoö }\rar;i iMncrn^ (dfb. 2i). 9?pd. if-ig 

ju OlmüU, t H. äull msVj, i\. ü. CbcrRIf. q. ü)., Denn. . . . 

I6ü3 mit 
S n t n i e ^^irfltrle, flcb. . . . [Kien.] 

Äinötr: l) Vi rt b u r, pcb. . . . iöC4. 

2i Ö f i n ci d) , \\ib. . . . 18G5. 

3) l'l n t D n , fleb. . . . 18(10. 

4)5' cop olb , aeb. . . . isns. 

oll'? efnn ie, qeb. . . . 18C9, 
2. >i3atbavn 3ofeplja .^^ntbanno, (leb. 3. Js'ebr. 1623 ju rimfil;. (3m ÜRQMiifSflatiinie erlofrfien.) 

(«alholK*. — Otflttceid). — C*tl>Ünb..crn»rt. <:ibfl uiib SRItlor mit .ffMft pcn* 

d. d. aßitn 28. Jjti. IbOI ; iii(b»tü«|lfrr. neuer iKittfrflanb . . ., oeiinr. Ärl)t 

d. d. aßlfH '-M. ?luj. 18l!r>. — «eldjtfll'unn bf« Sffi.irpfn« linb flef.ljiditl. Übtrfid)! 

Itn 3rt!'t<i. 1S4», 6. 240. j 

^ Arnnü .Vaoer ?\ipil)frc i^on 'DJuiDr (vicb. 29. £ti;t. 1756. t • • •), i'erm. 

Ii 17. €c^t. l7S(i mit Vltilünia Tuiicf (c\tb. 13. '•PJoi 17()K, f 13 Aibr. 

irtlfii; II) 1. rtt. 1815 mit '.UM'cpbnie vnw. i'JfUit , G«!!^. ^l^Oßcc 

((icb. 18. 5}iM. 1773, t . . .) 
flinUtr Ir (£1)1: 1. IVcicie, ntb. 20. Cft. 1802, urtm. 22. 3uni 1819 
. mit Dr. uieil. ^cfepb vm ^Jicriini (-j . . . 18C2). 
If 3 p b c n n i^oanvieiilt ^.i.'(id)ael (arb. 18. 'fflai 1805, f 16. CDe^ 1681), 

X. Ä 'iriirliiVfj ujiD ■l.-'offonupijl D?r VUI^cmiuicn j)Dff.immor, Ufcm. 

6. Cft. 1S34 mit Üinnn giviin fon Satternuiin Aieb. 10. 5cpt. iRM, 

I 1. VI IUI. 1813). 

törl)tn:: i) i'lnna, flfb. 28. *i)Jai 1841, uerm. 16. ^wm 1850 mit 

>ftari J^rbrn oon Äraiife, .i*. u. ,^t. 'Seft.-tSIjif uiiD Leiter du'' Ö'ien.« 

5?Dnfulaii3 in üinieMvi. 
2)>i'iatif, >itb. 2. yJoü. 1312, uerm. 16. 3unt 1859 mit .Jfarl jNTbrn 

von yi'icrel (f 7. Vlu,-!. ib90 }u *4]iri)l in otciermaif), il. jt 

J«!tfm. a. !D. -•): ' I «■ - »»' ». - -l M .'?'• ■• Tfli- 'i t»'" 1 ; .■»» '^ !'. V I 630 TOatjr. — !D?ai}T con OTdndof. 

[jrcitfjcUfd). — Cpflirrfirf). — Cffiftr. ?lt<l lIn^ «Jtttttflanb d. -l. ©itn '20. ÄVi. 

1870; Offletr. J^tht .1. il. SSPifti 5. OTUj IflHI. — SBff(f)r.ibjn,i tit iß ir-.' 

unb >i^\hctrs Mbtr tic etniibf^ftht^iing Im ^.il'rj 1897, 6. Ö-».J.) 

1 ?(iiebiifti Ärdberr i'cii 5l?onr ((\fb. 13. ?.Vci l82l \ii ^Wim. i 2«. i^?br. 
1894), iS^fnfrcilMceftor a. T). Crc Mail. tUiüi-.t- uno Aaniilirn-^cn. f 
nenn SR. Vluci. 1S17 su ®ini mit 

VI nun g*öaer, (leb. C. Tvrbr. iSl"") ^ii l^ien. [JBien.l 

^in^ti-: 1. Wnr, acb. 2f>. 'i'^piv iSlS J" ^r?ini, Dr. jur., f^of' "nt 

(iier '''.'l^uc^^t, ucrm. 18. UUni 187P in S^isen mit 
Ötnefttne .sirutl, «eb. 15. 'l.<:\. 1857 ui SGirn. ('JPiir.l 

^In^tr: l) 51^ i i t» f 1 mtne, reb. 21. Sept. 1379 »n ÜQicn. 

2)0tt 0, (\eb. 5. T'f». 1850 VJ Sr^ien. 

airXubplf, vv'b. 5 iscbr. 1800 ui "Bien. 

2 "iHilbclnii ne, afb. 16. ?sebr. ik50 ^u 5*3icn. [<y[>ien.l 

3. t 'i^tifMirti (Mi. 13 ,Ui!i 1600 ui 'li^h-n. t 7. li^uni 1B92 ju_<l'Uano;. 
.\l u .«■. noitümiml, üeiiii. 12. iept. ies8 ui »UurrfrCrotf mit 

3 f c p ^ i li c >.^urrinbfivi, peb. 19. X'tiui. 1üü2 ju ^clnuin. [^;^iirf»r(5Jcr1.1 

3}iai)r Hüll ^lJlcln()uf. 

[Stotholifrf). — Ofil.trfirt). — Oeilett. ?lt«: mil tem ^U-Ibifat .Gbl«t ton Wrlrl-'* 

4. Dej. 1H59 CBiplom d d. fflifn 21. 3''>"- -bf.l): ctilttr. Ätbt 6. tti. 1^TI 
(Diplom d, rt. 50i.n IH 5\<l)t. 1873). — «.^tütitfibuiifl te6 aii.ipKn« ur.b «ih«: • 

fibet tie 6iiir.bt«ethf'.nin9 im OiUtfl. tSb«. 6. fiOV.) 

t ^'irnn^ Arcibcrr lUnnt oon ^l'ic'aibof (iicb. 24. ^Jlu>i. 1810 M« ^fcbrr, 
t 2S 'if^. IkSO t'if.1, .ficir auf .Uiiifiiflbicrt unb (^"brnau in Stf.i:- 
nuiif, .«o;il in CCfilerr' iint «^oucrftfin in Vrain, rnin. 21. ^nt 
l85;{'ni'.t llbioDiMo CfMiv »'Dil J^ittr.rn if 30. tUim I8.s7). 

idinött: 1. t ^ r n n ,^ niutoif (fifb. il. V?üu. ihfid ,ui ?>'ob-.n, j l^.""-' 
löit;; ,?u .V-ii:rbfra\ .tn-ir auf .«cifaSbt-ra, «brnnu. y.Hannb.Ta ;Jy«yr. 
CS'-öfe unb Ct5 :);iibiveifc6 "lUr. 14 in äkifunbfi.i m vitrurc :tt, 
toivie (luf öutenbof in 3J0t(lerr , mtin. 7. 3"li iS^^ä ju fcdjolo. 
bui.i mit . r- . 

9)^ n t b i I ^ e i\rnin pcn "Jinti. vieb. 2<>. m ie63; uncbfrcrrm. 17 ^.:e 

1895 JU ^Wicn mit ^lluV-ra^inA CSnaUu ,ui StubfiUn-u) ff »4. t^ 

1896 All 'iyiob.n), Jv. lt. i\. Mm. f?rtialI.Unirn m ^llCca.tr.l 
fliiiötr • 1 ) M'J r. i i f ll(\ltbtl^f 'JUoPora, yifb. K. ''Jlpnl ifsl jU Si-'?- 

2) Ä ton 5 .Mntl ,\tb. 24. ;\uni 1688 \n ipicirUM bei ^:v<t<'ii. 

3) ÄrieMid) Vlfelbfrf, flfb. 7. Tsuli )t02 \u .piiiibcM in ^i.Tififtt 

2 ■4:bcoDoro 'Vlo.xu, vi.b. 29. 3)c<. 1K07 »u iVcbfn, t>ft'i»' '«"-■ 

.tii-rtidinftni ,«p.iI in CCeflftr. unb '£.u>cn(lan in ^t;'". t«'; 

15. 3nn. 1894 ju M>icinnberfl mit ;'ic>tflbeit (i)cQien Äottulteifs. 
Sf. u. v<T. 51 m. 3C. [(^)raj.l I I, . '■* Tl' 1 ■ ,' .' I . ' l . ., ••» 


ililai)rl)0fcr Uou (§rficnDü()cl. 

(Jm !Wnnnj«flamme erlcfttjen.) 

[;ratl)0(lf(^. — Oeflatficf). — SC^nppfnbritf .i. d. iRegen«burfl 29. itufl lenö 
(ocm ff>iif<t S'tbt'iiinb II. flu l\ioib SJIanerboftc) , etblAiib..oefi»ti iirf! mit 
S<.ipr«no«rnuf)riiiifl 2. SIpril 1674 (für (gimon .<?arl) unb 0. "fluil. 16ÖÜ (für 
Jafpat Illtid)) ; OMl'tt. Ät^t •!• J. 'JiJif" l'.i- ^^J" t860. — Btfi,t»!Üuna b*a 
ÜßapFfiii' im 3fll)rfl. 1865, e. 379, urb g^lAic^t!. llbftpd;! Im ^Jhrj. lJf54, 
6. 346.] 

j 5^ftbttiQTit> <'crfif:frr 5J!nürfcrffr ton (ini'icrbi'itel (fifb. iß. Wai I7n&, 
t 2(;. l'hin lfiCl)\ ,^. .<?. Mn'^-t. n. 3>., i'irin. n. %i[n. 18;i2 mit 
>Jlnna ^Ipeniii (iieb, 27. Vlu«. 1801, t 10. Lit. 1803 ^,11 Mlafleniiut). 

fintier: l. ^Worie, fieb. 0. 'Ülpril I83ö. 

2.t Crmil >\torj j^ciMnntib («fb. 17. 3u!i 1811, f 4. Wöri 1878), 
.«. .^. Cfccrftlt. im O'irnerniriabffovpS , einflfteilt ,^>ir Ticnlllfifliinfi 
beim ^ti|.-Üi\(t Jtoniii Den iior.noaci- 'OJr. i'2, i-erm. 25. '<>fbr. 18»>7 
ju SPieri mit 

3bc Olifabetb, flfb. C. Slug. 1P40, bf8 S^inctn} l'^olt} T^ibvn von 
5Beuanonnt;, i'OIIhqI. jf. iX €dt.-il\)i'\i im ipanlelGiiiin., 2oct)tft. [8iitl)»tif(i. — 6ct)treij. — Slnhnlt-fitfifnfdxr ?lb?I unb gtbt nac^ btm 9((d)te 

bfr örüjfbutt 16. 9Jot). 1811; b.|l.'iliiit (bofelbfll bjir. liplomÄJueffrÜ^iing d. .1. 

Sf6t!)fn 6. Ulptil 1819. — ?}t(ct)rfiOuno bt« ÜBappen« unb <)?öt)i;t»e über bie 

€)t(inbtfla!)rbuiifl im ^^ilf'fl- 18U9, 6. 581.] 

t 3uliu6 5^totij J'iuebiid) Viitmifl 'Ä e rt) in a n D J^rdberr von ühdipiv 

(vicb. 7. 'Df<. 1^31 Mi TormOfibt. t 1<J- 3an. iwo) , Subrifbef. ju 

yffiinTiril) bri gdioffbiiuftr, vexm. . . . mit 
©m i lie i>ft'iffer pfb. ... 
^inUtr: 1. .«ad Ärcmj Ttlo (^reil;err ccn liifdjoiv, «fb. 2. Tici 1860 

jii ^Jieunlicd), nerm. . . . mit 
[Stein am yfbcin.] 

SöJ)nt: 1) . . ., aeb. ... 2) . . ., geb. . . . 

2. l'ina 5^^■a^JiSEa 3ofep!)int uon aiied)cm, fleb. 27. 3)fatj 1862 ju 

»3Jeiiutirdi. 
3. l'inna 8uife uon 3)ied}0»', fleb. 26. ^uni 16C7 ju yieiinlird). SDiCcficiiöuvij. 

[(JoinijulifA. — Ureujjcti unb edjiivbcn. — Die gamtlif ni^mmt pon bfm i'friofl 

S»tiibtich aiülbelm non TOrrflfnluti) - fedjivftln (flib. VO. ©itj 1075, t 31. C^iili 

1713) unb tlnft fl<b. Den ^liiefoii'. — «Ilufjifnommtn unt<i b»n mfrflmb. ^otl 

174'i. — W<fff^tflbiinj bi« äßcippfr.« Im 3-1^19. 1671, e. -110.1 '■J 632 aj(ecf(cn['Ucg. — <Kfff.'tii b« Jföot. 

A. V)Cin5 in Sd'iucbcn. [6tifltt: Sdcitt Vf)IIU-p (9<&. 10. S«a. 1778 t 19. i'ti. 18il). - ed>lI•»^. 

««nfljmiäunj; ^ur )^üf)rung ^l•« j^tfitjntentilt!« d.d. ätctffiolm 13. .Juli Ibör. (für 

bit herüber Rlit« ttnD iltd uii£> bftcn ^Kictifoniiiun).) 

•l-5Tlae3 <lvl;iliiip jTarl 'i'cntuß .fieimid) Atfiljfir oou 9)ff(f!fnbiirp 
()iel\ ö. 3iili 1S35 jii Uöi?fiiniHa in '2d)u>c^l■n, f fj- i'^ör^ 1800 ui 
ft?rii|Tet), .pai- auf V'iunfl in 'Eibuiefm unb liiitbef. non UlolfSron 
(9<'i y,tU.) im ,Ui'. Snriimen in ^l^oniiiirtn, ^)i';)ir Di9 fsob.'O., .^^on. 
fcl)iv.^t). .Ubr, üftin. 22. '5ipt. 18G2 ui '«i^frlin mit feiner (Soufine 

.£)elene oon Dt'ecfU'nburn n. D. ^. *4]antli(j, geb. . . . l«43. [£']unii 
bi'i Vinföpiiiii in crdjioeDcTi.l 

ÜtnDtr: 1. .ff a c l l'uöiuin, ßcb. 27. Cft. 1863. 

2. üinna i)e^^a '.il&eluiDe, aeb. 17. ilioi iSGü, erfpcft. auf Tiobbeitin 

3. Wortba 'ivrebcita, flfb. 5. Sebr, 1873 ju Stoöbolm, eriptft. cuf 

Pruötr. 
Vlrel ^riebtid) iRobcrt Jiiiberr oon ilJedlenburii , vieb. 0. ^ebr. J840 
,111 llM)fUial!a in -£d)iiicten, ^nx oiif öciißjö in 'idM^1^•^<'n unJ 
il/ttbef. DDTt isoIftStorf, ^li:){r ^eö TsDb.-C. , JUmi. fd)iuei'. ,Slfc: unt 
•rptm. a. X)., oetin. 25. ^^oü. 1871 nt Sicrfbolm mit 
© i «i r i b "d^iaria pon Viftn, iicb. 28. d'>r>v. I8ö2 \n .fiönöjö. [i;LM?iö.| 
^iiiUtr: I. i^bilipp ?fCO.nj, neb. 19. £rpt. 1ö72 jii Jpö,i6|t', cuml. 
jur. f StocfboIni.J 

2. >ff.ir[ ^rifbridi \!lrel, (leb. 2. oitÜ 1S75 3U •£)üg5jö, J?in. fdjire&. 
t't. im l^eib..C)uf..aiat. [J^ögf.jö.J 

3. 3 Uli 1 (Hbba ^Sißrib, jieb. 22. 'iUig. 1879 ju -£103516. 

B. l^aus in prcii|]iMt*. 

[Slifttf: ßfintid) (\ 31. Söfdl 186'»') — Ureuj. gtht no* ^»m 0i<*» Ni Uril. 

get'utt uiib flirfnüp't 011 bun y«!';)! be« Jl^nlomml|ff* l'ontlip d. d. €iil)tj|j 

•JO. ?Uia. 1SÖ6. — lüefit) : bj« St^fifL■^1mlS 'ÖJnIlip luil 'fll)tftUf>.i^fn, lociit- 

lj,i(i<ii iinb 31iUfi-,.'.iübfe im Sr. ' (V"nj'JiUij.J 

.!p u g ?ubR>iA CitjrifliaTt .petinomi Ärfitfcc oon ^Ültcflftiburg , ßft. 

20. 3nn. 1845 311 '^.^ant.'i^, j'iit.VJcii- iinb l'iitbef. oon iSolfßtcc, 

.ffon. preuB. yiillm. a. 'D , lurm. . . . mit 
31 nna (Sociiel, gtb. . . . ^^Jlccfcvi) De Üfüor. 

[S;oll)Oli((^. — O^p.ftrttdj iiiib llrjntn. — lltia.n. '3 itor.ut 'iO. Ott. I SOO ; UJi». 

3iifolat im i)«rtrn|lantf 10. (^tbt. 1843. — ii»>ftl)i«'buns b«« JBiippjr« nt\ 

9e(d)iii/it. llbtifid)! im ^-ihrg. 1872, ö. 442.] 

t 5? a r l SDorrcmäuö ^Kiron l'fecf^cp be Iföor (geb. 19. ian. l-oi 
üu S'obor in i^cljmcn, | 12. Sept. ibbii iu (^ro5\ .Jl. jt. Sh». une 
(öüiat, €tatt^. beö -»^jfltiJ £tcietniarf jc. , Perm. J7. Juni 1ö3i t» !W«c(ec9 D« If'^or. — aJI^Dcni. — TOetnnanfifi). 03." 

l\m nut 3obamia (Siräfin oon ^l^ad;ta (tieb. 17. gebr. ISOG f 3 5}ou 

108I), fctfr'i). lm^ ^ItCD. 
^jnli<r: 1. .« a r 1 ^uironiaiiß ^obann, ßeb. 2t». Wen IS35 lu Ü]rna 

it. II. .ff. Jtm. unD ö)en..DfQiuc 0. 'D. 33-»^ m. 

2. ^obanna lUcpemucenn Wuria-^JInna, ;.cb. 0. VIoo. 1836 ,ui tU-iui 

;fctfr'D., oetm. tiO. Vhi,i. I8ü7 ^u 0^05 mit Cttmar (.iuofin uoii 

V.inibaq (t 17. ^ün^. is97 ju itcin a.^M), Si. u. iX. .ffm. unD Vt. 

ü. i). [©taj.J 

älh'öCJli, f. 3a(;rg. 1898, @. 622. (ffaiboli,':^. — llnü.un. — Cbttiiiigat. alte« \n5fli!3«fd)[<cl)f, m[ibi» oon SRfbnj im 

2!int(d)inec Somitcit |dnui Sf.imtn fütjtt. — Ittij.n. *ljtonai a. <1. fflien '2-1. Cft. 

1750. - «(fdjreibung befl 2ßoppf,i« unb ^«((^1(1)11. lltj..|ld,t im 3olit9. Ibö.l.' 

ö. -.'90.] 

I VIIcDö 'üüTcn 2'?ct'noQn§tn (jicb. 20. Vlpril 17S1, t n. 3uni I84d) 
ürbbeirniif 'Ikqto uno CMtIti}c, S\. S\. i(n\. iiiiD bWfot, au-äf. öer 
untinr. •JpDffuiiiiiier, Cf^ie(üaii bt(^ ^'^eulucc unö Vloiiiintücatoi- bcö 
jitcncluicr .Uoiiiitülö, oecin. 1) 4. ^.lico. izof, mit vintonit ii)a"inri 
üon iIcUa Uib SO. 3uni I7b9, f 25. ili'drj laiü); II) 1. ;^ait. 1820' 
mit ^.ilflneö OUafin 'i'Jnilo.fb Don aU'fbflijCfleb. 1. ttelic. 1798 +8 ^'Ipril 
1855 JU l^olo^ina), €tfrX). uiiD %yS). 

^iiiötr: 1. .F)eMviti, «cb. 20. Miiär^ 1821, uctm. 20. l'lpril 1853 mit 

'■^'^"ir\,':«f''^" ^'£," ^'«-'^fi-fi' (t 17- '-Cci. ibuo ju Ckijj), jr. ir. OK-liat 
unb VvH^l't. a. 2). f^ra^] 

2. ;I) tont) 6, fleb. 19. ^ioi?. 1^30, Cfrbbert auf S^er^fö unb (SiVjlbo 
in lln^iatn, if. u. jr. S\m, oücnial. iiön. un^nr. C^iimmcrniaf bciJ 
nicbtciinaor. l";ontan^tftcifl6 , fotrcipünMn-fnttS liiitrti. bei- un>iac 
Slf.l^fmIe bei: äBi||tnfd)often , üfim. 2. ^mii löüo ;u !ikui!Oc< in 
Un(\Qrn mit 

?lpatbc, fttb. SJ.Crt. J841, bcö t Sfnfael (Mwv.) uon ©bin Vlfia- 
unb \!Jblanc<.Jtürili unb bec 'JJ^pümucena geb. (£onbor oon ^EUaünicu 
"-i.Dd)ter, itlcii). i'liVicn.] 

5ohn: 4?aul iSmnicrid), «eb. 20. iTff. I86I , it. Jt. Cüt. im 
l'oiü..t)uf..Sl9t üir. 6. 

pruiJtr. 
I CJüfcpb Oiefa. 21. 3uni 17RÖ, t n. ^son. i.sos), Ä. .ff. j\m. unb Oi't. 

0. 2)., uerm. 13. Vlitii. 1818 mit (Eleonore iHidiert be Ü^bii fatb 
27. Vlufl. 1798, t 1. Vlpctl 1680). 

^tnStr; 1. f l'^biöIauS (ßcb. 28. 3uni isia, f 4. 3uni 1819), oetm. 

1. llJarj 1847 ni:t 

Dfatia (S!»ränn Diaildtb uon Ssefbelp, ßeb. 4. «lug 1821 

;tot)n: VIrpab, ntt.>. 1-2. liüic.^ 1S48. 
2.t (^buürb mo).)& (Süttaü) {i\d\ 20. g-ebi". 1823, f 25. 3uli 1855 

JU Skcjfo), uerm. 30. 3uU 1851 iu'^t\\ mit i'f a ci anna^ituroline •11 , ' ,..! 634 !Kfbr.r)<lnpfi;. — «K^^ljamb. 

Silatbilbe oon ejirmot) jiu e^kma unb eMrma.^PeiTfmjD (atb 
t 17. !De<. 1883). |£d)Io^ ^Jhbre in Der ^wU 
^Unöfr: '• " " ■" 

2) ^m 

14. 

fUiM. [VlnarcG im e^nbülcfir ilomitot] 
, O^ijplla, f,rb. 7. aVca3 1^27, in-rm. 8. iüni isr.c mit VuMvia 17. !De<. 1883). |£d)Io^ ^Jhbre in ber ^^tpö.J " "^" ^"'^ 

inöfr; 1} i-oMGInuS («n6;(lD) (5uRad),"flcb. 30. 9IpriI 1862 
U'iarviaietf (IVcirflit) öhonorn Vliino, (leb. 6. 3uni 1858 '-ifrni 
14 Jiim ]»S7 ?,u IVcbre mit (gtcrban [Tsnvav) (5^6bcl be Jealca»-^ 
luiM. [Vlnarcö im (f^nbülcfir ilomitot ] L^rcntbe (f lü. \)lptil I8ü8). [8ut()ct!fcf,. - 9)?«f(enbi.tg.Sd,.retin. - «?i\t)m. «tbt mit SBaprfnMÖIiouna .1 <1 
ffiien 10. %i,i. 1661 (für D^n« ffiilbelm oot, 3),Vvtljf,n,t') ■ in b.n m.cfUnb' 
«bei our^eni^nimen 1727. - 3^<f^f,■. bi, gibdfcmmif.jül« a) «rofr. unb Jfl,ir.' 
»nmiu.. Kat lo6l «MrnilUn!.,r.R), 1,) JL'cftent (f,it lü9f> ^^imilirnL-ilß) c) ffitc«. 
SJUiß (fnt 1717 gamilifi.lnlpj, d) CBrop-ÖSÜctjax- (i«i« Jüsb A-imilienbefip) ur'b 
«itinMotf in !D;.cflenLM.r?.ed,>vtri.>. _ CeM,mbuna bf« a^ippfn« imb flffdl;(!l,t(. 
l!b(rlid)l im ;'<o^fg. 167:j, 6. 415J 

t 3n6pai_i^ rieb cid) «ifiherr oon U);ecrl.«finib (ocb 12 "limine'. 
A^?>^-v.^^^->'^'^-^' -t^fif "i>f Ö''i"rmrn, ^J^\ohtnt unb ÖlroS .^<flip' 
liJu- bcb Job.-C, Jlüii. prciifi. Obcrfllt. o. D., uerm. 22 ailnnsiH 
mit (if m U i c e ot^tif (^bfirlPtte MüroliKe Pon j\ln|l a. b. .h. Sfaoriiciv 
(Hfb. 7. Aebr. 1800, f Ki. DJi'äii 1887 ,^u i^'i^oiv). ' ■ • 

*^*]'^o"' •" c?>- '^ '""^ iW i I b e I m 'Aertiiinnp ^ocdiirn (pcb. 20. IM i8n> 

t.2-1. yfoo. 1858), ui-rm. 18. Cn. lüsi au yfoftocf mit 
C«-!! I abe 1 1?, fi(b lü. ilJai 1830, biS f Dr. jur. l'lu.iuft üoti ^'cf". 
ii'H?, O'irbml. mcffU-nb..frt)UHTin. C-Jii'r.-(V:er..iUäf. imb ber t iloi'"- 
lini rit'b. i'on (Miciel 'iL'ddfr. ('J)uCbrn.J 

^iiilfr: 1) t oiifpni A i i e b i i d) l'liiniifl (»ifb. 23. Oft. 18B5 lu 
ÜHou-i^iaii;, t '27. l'liifl. 1807 >n 0)io6 Wiid)oit)}, Sil-l^err auf Ü^rf*- 
WiKbou) uiib i)uin6tt'rf, ilcn. pnuö, ^r^Sl. o. 2)., renn 7 ^uni lb^* 
,1« l'ipbin mit 

^"^A-.^.^'^" ^'^frji<^"ff. fifb. 1. ?|DD. ißtii ju ?i,nebur,i. |05rcJ. 

OJijdiüU) bei ^Banitt in a'iecf!enb..€d)ii)rriiT.] 
2) (5- 1 i I ci b e t b Chniiie i^orolino i\r,:barinr ^'tiebcciff oeb 3. "^uni^ 

18ÖG ni Wfüt:«\!^dil^ tTfrettontin auf T'obbcrlin. 
3)|)onJ äPilbelm ÜuDioifl, ^ib. i. UJiör^ 1858 ju «ic§.^«f!li. 

?s-.H;yftc üuf ^i^Jofrciit inib O'uüp- 3^diiA, Jtön. preui »IJitim. uns 

llCt.'Obrf im IT ia,i..i)(vit fxibr uon iVi-iMtriifffl ('rbfin ) ^^r ö 

2. VI u (1 it n e 2>Jilbclminf ^l)(\Triintrte '^^a MMbaiine, fleb. 13. ^JIoo. 1^20 
itiotliifiaultin in ^TobtiTtin. |2iiMu'qr,lii(i.] 

3. t A e i- P i n n b i'ubmifl ^L'bonn (urb. li. ^'I^^ril 1823 + 7 V!i' 
1882), 'ö.U.!pfri-, 3i:'ic bea ^ob.O., J^on. pi-fiip. Gen.-'lVaiot o X' 
oerm. 7. l'.'ai isöo mit 

»runbilbe a;;attiIoe S^iiUnxb von yfamin, fleb. 19. ^Fiän leSO lu 
gdtmoviecoii'. [*bpilin.] 

€öd)tfr: i) C5) e r t r u D ©iitclmine .ficnriett.- €optif ilfb rt •'''."j' 
1852 JU etettm, ocrm. 21. Sept. 1872 ju üöerlin 'mit (jmanud aj!f«thfimb. (535 SH a i m u ti b oon (5apriüi. Sion. »reu§. ffien.?t. J. Ti<'r. 2) fi a t b a n TT c ?uife (Fmilie .^»etmine, flfb. 2. Vlu(l. 1S57 ju ^ <;tttn, 
iierm l"» 1uni 1S82 ^u iöerlin mit 5tarl 2l'«ill>'Ini 'haul von 
•'Hcl;.rfcl.nt.t, .Hon. pc-nfe. ^Dinjot ^irt> ^i^nt.-Mmtr iin S^cniiVn 
lHuauf>a GKV<ter...D{v(t g.'v. 1. pi^ul;:i.| „ ,. , „ -;-m,„, 

3) ^W i- fl a r e t c .>>rniictti- l'fnnf , ^eb. 28. .^ud le-'so ^u .4- rt-imy 
vitroiP oevni. 1) 8. S?ft. 16S1 ^u U^erlm nui IKcr ArMn irtmrt) 
Don ^iUiltlni . ^^raiioenfdö (fleid.ieötii); 11) 17. ^i'.an IH'J'' »'.it 
^»tii^Plf Winfin i^DTi ^-in"in.iu, .«i^ön. vreiife. ^r.aior imb .«mrA- üeS 
bfö luififöl. "sä.imbat. 'ütr. 7. I\"atctebiufl 1 . 

4) ^^ r u Vi h i 1 b (■ .t^cbivivi Ülor^iaifte , {icb. 8. a).ct _lb69 S" ^i^'i '.n. 
vnm 21! ^i'iot iP88 mit ^^voiil ncn Utbmann, aUmi t^ctui .s^rtn:. 
unb jtümi\.('fiiei im .«nilorl'llfrarrcr »(ftrcir-iluU J^f- 1- . 

4 i ^löiuic ATiibrid) l'lnbieaß I'vüpdIö (i(ib. 1. i lt. iR-24, , 16. J*<c.'r. 

'isk i Wnnuan), 7.«-*;^cu- cuf O-rcf;- uub iUem .^V-ncmern Denn. 

5 'Dfoo. 1655 U! V'iUrcr mit ^__ ^^^ , ., , ., 

■^bo iViUvlminc Vuiic C-l.-cnore ocn ^'ürf.^tt, neb. 18. TTt. lb2S (Jioaocf.l 

ßintitt: 1) ^Miui? ©ilbelm, .ub. 8. 9:l^o. Ittr.G ut ^MibniaCbof in 

y-^olftoin >^v\i.,i- cut üWcf,. inib .^km • Cmcninn , iUm. prd'&. 

y;i!tti\ a T'. r.im. 2-2. ^''.^ni 1891 »u Oonun^vivi »ui 

► Cöriitu: (1) :Uq eonbic l^'unie VuMc, pcb. 17. i'ioi ib'.'.2 ju 
(^■.ncmfrn, t'^iir^rtoTitin cur '.i obbritin. . 

(2) e D p Im r aVano l'U-flUflc VU,.ui^ (vrurn.iie .r>el.tu>, Ofb. 10. i'.al 

18113 ja (V,iu-mctn, (Sdrefioiuii! r.üt UUaIcl>em. 
(3)vii|ane ^eaiuMie t!rua Veurolnne 5{fiiola, ßfb. C. Sunt 1894 

SU (S-immcin, CSnpift.mtin out Tobbeitm. 
(4)l'V4oIbine ^^mna CJtmfm.c .iHnnette >banna ühfabctb, 
Qpb l"» ©t,^ ii-^^'7 '" (^'nrinfin, Cyrfp. ciuf 'Jubrit. 
2)2ubiria" ^JVilbtlm Äaoinaub "s^iövar , ^,cb. Ji. Mn 1604 511 
^yü.Un.rS, (>mIvaL imrflc<ib..fdnocrm. l-lmtCoenvalter , mvm. 
19. Vlpn! iS'Jö ut 3^PlLra^ mit 
t?liKibeto ((Slfc) öctiin oon «^ranbcnftcm, fleb. f.. 3""- ^8/0. 

ßSrT(i)V*^^lP"'' r^tiebrirl) »corfi ^->cin5 gittiviii ^uüi'C 
«nrl ai'b "üü hcbr iSl'ß ^u (Vtaboiv. . ^ 

(2)'Tabe iifa'r'arete vi^ufie ^'Ua ^..clcne ^Jfano 3bc .Ic 
lor.r-^ f(fb n '-^um 18!i8 311 WiaboiP, OtiP. cur ©obb^ilin. 
S) ü ^ p ü l b 'Jluflun'9llb«t Stornos .rtciiicb, (leb. 10. llup. ibhl }u 

4)feUne i^rnn'.i:bf «Irna ^li':obetb 3)ioria, flcb. 10. ^H'fl. it|^7 

ed)mectn, Mön. praife. i'i't. bei- ^^«f. öc6 2. pomm. UL-Hu^Ö 

/s OflUa'betb Cfleonoce Waiflorcte Aütbciiinc, >ifb. 20. "Jlu« 1020, 
cerm 4 'iJarj 1860 ,u iV.n.movn mit .«arll.lnrtm 5) u b o l f con 
Viibebtrr, .«öii. prfuiu tV,en..l>Jcilcr 0. T. [.V>auc!bafl.| 

6.Vlnna CSmilic Stiebfcife, flcb. ic. VlprU 1828, uetm. 7. toept. ibo^ 1 M, 1. CSC rfe;tf).imb. - a,';etc|(t<itt.y:u«Sem. - SKdrjtt c. !J,a<mtf, - K.n^d n d. t-t. 

mit Seopolb oon ?ü(fen (f 16. 3uli i88l ju 8iiMt)iq(!Iu|l) auf etrefcii. 
m fcec iTivinic. ( 2cl.i>j^nn.J 
7. l'Jarie Aritöfrife ivmilie ilnrorine, cib. 28. 3uli 1835 r.tm 
17. •'Jiat löOfi ,^u (Sinemfi-n mit l'übrtt von ^-iiIpid (f 9 ^iJj'ai lijno 
jii U\rlin), .«6n. pteup. ©en.-iljajor ]. ':D. [^^erlin J imecr)(f)nDt=.^riUL'i;icm, l 3ar;r3. 1808, S. 023. (3m OJi.iiinfSiJ.iiiiiiif »riofrfjen.) 

(Ä>itf)o!tfd). — Uiiflotti. — iltigat. ?Ib«I 18. «Pfol ir.öS ; oeflerr. gt^t 
16tJü. — «tfdjrnbiin.i beä Ä^-uipeti« utib gel(t)i(l)tf. l'lbtt)1cf)t Im r^Jlitj. 

e. 57y.) 
t l'inbor ^^Tfibeir liielcjec non jrcUemt't.* (neu. 30. 9foD. 1800, f 5. 

1873 JU ii(ien), ,»■. .<r. (^^y(ot UT1^ ,\^lili.'r. n. 2)., oetm. 24. 

1628 mit ^'utooifa ^ifii)fr üon 'Jl^t:I(;lvert^ igcb. 11. »Jlug. 

t 17. i^iini iHi(i). 
€5rl)ttr: i. OU- online, flcb. 24. \'hnt[ 1833. 
2. i'i l ivi n f , vlfb. 12. 3iili 1830. 4. Of«. 

1»70, 

2fpt, 
Iöu2, SÖicitoOiu Don ^xn-c^^Ouva. 

fStot^odfd). — CeRtttfId) (litol). — «fidxroappen&titf mit ?fb<nottirt! .1. d. 
'iJiiflilbiitg l'i. 3iill 1650 füom «lifft ftttbinatiB l. füt blt »«btübfr -.'üfiai.Ur. 
»atf. i")offaplon, C\otob unb bertn f.ettcin) («eirtjäobfl mit fflnrpfiibejTauni d. u. 
Wien 21. SJfcii ise.-i — com ff.iiffr «Kotmiiluin U für «ILraiiba); cdliif. 
9<lfter|l,iiib mit tun ^hcSbifat ,ooM «irtilMr^" <1. ,i. «£d);^nbrllMn 7. ^ul\ IKS^ 
(I'iplom a. d. 'Jitifn l'J. fc'ct. 18 tO) ; unltrr. 'nmt d. d SiSun 4. l!lptinH&6. — 
l?f(d/telbuiM bf« äßiirpfiM unb p(fd)ntil. Übc;i|lft)t im ^.ibrü lS(i,3, 6. ü.i'j, 
9Kif)etc« aber bie g.t.iiib(ötif;fbun,ini im ;\al)tj. Ift77, ö. 554.) 

t 3o|fpIi fsieibcrc 5i)i<'nfll)in oon 5?rcjbutn (p,eb. 10. Slprif 1766 ui 

*yrrj, I 17. (Sfbi-. I8(iü), Dr. jur., Jf. .U. \font'eäk?rr..\J.Uüi., pctrii. 

7. '^UTÜ 1812 mit Vliina !l^al i?rnio pcn 6tfrnfilb (k<eb. 6. 3uni 17s9 

SU (5|ci5 in 8uMiiol, f 10. ^l'idr^ Ifeal ju ^)itua). 
Süliiit:.i. t Vlfl)illeü "Jlloüö ^^üfeiib (arb. ü3. üJIai 1813 \n i5lii 

t 18. ^.Diäc< 1:^83 3U 3ÜÜÜ), Dr. jur., Ä. Jf. t-ofrüt ci. 'j)., iHtiii. 

18. 'iiea. 1S5Ö mit 
y?i fi r i a . \'l u n a 0"iräfiu Worlini von 0)rienflarten unb Sicu^of, Gtb. 

29. t^lai iSMJ. 1^1 ;üa om Wartafte.) 

5ol)ti: l'lloiii'- .^cfipb .ttnrl ^hmialuß Warin, flcb. 1. Cft. 16'iti *u 
^iunbua, Dr. jur. , iJäiifll. Oieb.-«m. . (iXUnaec oon intj (s«. 
aelt^i^fn In bi( Jirolft aptlämaftifd 16. ;,^onl 18Ü6], Dfrni. 1. ^uU 

189Ö ju üJJcjjotcOtJco mit ''< "'i'O.' ..;.IT;. {! ?^ i ci H f n <^^röfin Wartini iion ©riftitiattcn m\t Oi(ul;of, ^(b. 
'21. iS'iin. ]867. 

€ori)ttC : t 'r.'atifl.'ÜQlfniino (gtl'. 13. SIcill IHOü ju ^>i'Co, f '.'t. .\iili 
Jh'JiJ tiif.). 

. tOri'i^eC iucjn,^ i)(Ottb>.uiö (flcb. 21. (Sept. ibio ,;ii ciaunliff. 
t 2ri. i'.'ai 1890 «u ^lioocrctoi, Dr.jiir., jt. .«. i^iotrat iniD .^ifioiui.' 
lUöf. a. !C. C5^i^iu-»tv i)L>n ^l^rej, i'crin. 17. ^JDi'öri; ifc-t7 nnt >.'liiuilif 
^re\in i'on <if6cl)i a Sonla tS.roce (flcb. 14. Suni isv'3, t 2'2 l'uir^ 
1870 ;^u !Jiii'nt). 
i^tnötr: i) 3'>fepb Sflir VInten iSifiiiiuö i'Jüria , r,ch. 2i. ''Diöc^ 

1H52, Dr. jnr., i\. il. @fc.-yJatC''£efr. a. i^. , o?uii. 30. Sept. 

1894 mit 
51 111 QÜa jVieiin oon Scojilia, fieb. . . . jSricft.] 

«üoriittr : Vi n ii a - i); q n c , ntb. lO. "si'ü i^^-'S <u Jiitil. 
2)^UDlniMe teltfabfit» Vlnialto iHnnn l'iuriii, vtcb. 21. Isoii. Ißfj?. 
3)li'(arin ^ij-iii'iiuir.ta Aiüinii^fa Vlmia, flt'h. 22. Oft. ibri'.i, uaiii. 

2C. Oft. 18S5 in ^fl■^iM[lJ U'Jovtijiiiniio bt'i Jiifiit mit Mai! (^miinv 

lliniiiiiii von litüinbof uuD Mitui;a!U', ,<t. M. i'aiiti'6tii't.0)i>U miri 

Söfj.'®fV.'^kHfiil?fi- in '?iOiiüifbo. ancuji Uüu ^Uarlmrf). 
(tu va'ru/M. 

f^iiiDtr: 1. 6ufaiina, flcb. II. Jvfbr. ISLO. |®roj.J 

2. Vluciut't ftfb. 6, '»iJiärj lisiti, .U. SX. iVaior n. SV, oiiiii. 22. <£(yt. 
1873 i(u Mlaiitnfiiit mit 

g c p u l ^ t n e oaiu. ^i^aiier, v^cb. '.liVlift, fli'b. 8. £fpf. 1S39. [GMaj. | 

3. t Muri (flf^' 5. 3nn. 1.^21, t f'- ^^lüij 1879), il. M. 'ikj..VPtMi. ÄU 
Muirtcm, ücrni. 4. yjou. If^.Vi mit 

Vlufluite (5bUt üDii ÜU'iiil , i\rfiin i'on Strrnbnflj jiiin Ctorf mit) 
i'utiüci), flib. n;. Ctt. ib2i). I'iyiiibini tu 2iiol.] 
^o\)nt: l)\!ll|reb, a<-b. 16. iTfv i8i>4, rfim. 4. ?fbr. 1882 mit 
2; b e r < f e ücn .fldan li'Mcr oon l'lllefl, P«b. ii. l'iüi^ ]b3;.i. 

(l'iiindh'n.l 
2)0 t tu, (^<b. 'ir>. W.ai 1657, üctm. 9. gept. 1893 ju tufoiv in 

i'iäbrai mit CJufl«nie €ucl)l), ^eb. . . . 187G. |l'iitom.l 
Cod)ttr : l' c o p o l b i n e , tieb. 2[>. ^mii 1894, 

3).f> u n 0, fltb. 8. Viuvi. 1859, iX. u. i\. Vrtm. im 
.'^atfftjaafr. 4. ^KiU ber üiiclec '..;■'. .;i •1i ., i )*• «.;. J :I'T« ' •; .8 ,0.. :i,.,i:. 1.:,. 


- '.-.■! ,.-;o,.. '' f ('...i-r. "• 638 aJItnfi oon RKitbnd). — !Bimft)cn3«n. 4.3 off pb, ntb. 22. Vlpril 1822, Ä. it. £cft. «iHat ii. I)., orrm 
"lO. '.'hifl. I8r,3 mit 
VdoDfio yiifpl, flfb. lü. Cft. 1827. |iOi.-n.l ^ «. .- , , ■ 

.t^iiitifr: i)/mo)i,^, tifb. 2i. Vlptil lHr)4, Dr. jnr., S\. ,^. ^^ofuif u" 

j(iniMininiiii|iriiiii'i, 
i»i-J( t« ,1 •! II . uH. II > 'fi i'inr, I IUI... I 
Ol •iit it t 1 1 ii>t' ti » f "••" l'Miun I 

Htlliti'i'll, ii.l'. -I' l''.'! ti'"' '•' li" , 't *'• l''ln.'!l>irri. UM 
tvniiirli^MlliUjlnluiii 
ü. ^IK II i ( i; , iiil>. u. AflH. lh'<!4, i'fnii. 12 cfl. i»Hi mit it,'fyri-'r 

iä(1)mlttlfi» (t 2. Albe. lHü7), S\. S\. Ao;|ltat. jiArQ^) 
C. X'l n t n ia , fltb. ly. T)i<. ifi2&, mim. 27. 9(ou. isrii mit ,<Türl 
Sepfert^, iV. u. 5f. a){ilit..€^lSttrfltvi3oenualler i. Uf. iCiira,).] [Ratbollfd). — Oql'etreid}. — iRnrf)«ab(l a. .1. ffiUn 10. Dfj. l'JCS, iRrid)«tii:(t 
mit .(SKet {)etr" d. d. aSifn 21. flptil 16b7 ; nifbtrofftett. Willfiitanb 'id. Üov. 
170ß, flufantijmmen in bie tl)ein. SH»i*«ritt'iic()ift 14. Ounl 1714 j o«f!ttr. Ätbr 
<1. il. aöltii '-'3. Tiej. IbOG i nifb«tee|1ftr. &(iri'iii)onb lö. 3""' 1812- — *i'' 
[djrdbung b«6 SÜQppenä iiiib flffclucljll. lU-ftru1)t im Jflijrg. 184H, 6.21**, 
f. :\>ibt(J. 1849, e. -^78.1 

I :^- r n j .Vooer (sreibori ocn ^l'imfibfiintn (neb. l. VIpiil 1708, t S. Cft. 

18«0 Sil aUicn), S\. u. Ä ilWS-ijKot imc Viof.- uno i!iin.-;Hat im 

■i)!!«. brß :i\aif. luiD Sien. ■'nciuUi iinc tcC Vluctin, C.liaf.nuiilfc tf(J 

Wnria.'ibfrerien-O., ocnn. 3. VIpiil lH2r, mit .fbftlci Ve 'MvV) be ?cjtin. 

brune (flfb. 27. Cft. 1794, t 22. ^mn ib73 ^n ^i<.Ufn\ 
^liiDtc: 1. 'i^iav.i A'avir, iirb. u. '.Di,i ib28, i\. u. .\T. S(m. imt 

^£tottl)..JKat a. 11., i'etm. lo. 3an. I6ö« mit 
3b a IRreiin .^iUcptonb i^ou iUmibau, {\cb. 19. Vlu^i. 183S. |Ü\rü}l 

llinDtr: i) ü a u v a Jlnfla Aiaiutöla "s^a llJona , acb. U. J. :i 
1856, ocrm. 22. 3aii. 1S7S ,^u .HreiuG m;t 'J!^(-.lbfrt OlH'la) ^^aren 
iTeciienoi Ce l^rrfcnp, Ojut?bf|. in Un^lr'i^Dl\■Init^, »-brcljotvit 
unb Üiican in •i'cbmrn. fiit.loö Uiitin-i>oeernit.J 

2)Vlrtbur, flcb. 13. Tft. Its58. 

8)<S^uflnD, ptb. 18. IDiör.i 1677. •£>örec bcr 3Hccl)tf. 
2. t 3offpb (^cb. 11. €.fpt. 183U, t 5- 3uni 1891 ju .HarlSbob), .ft. u. 5t. 

i?m. uiib M{fvi..i)iat bei ^cl■ ViintcöifAiennici in .'s^roppau , rrtiii. 

5. 3uli 1850 mit Vlbflbfib (geb. ii. Cft. 18.S8, t 2. Vlup. 1680J, bi5 

«lugiift y<itter6 «on llierfl, oorma'. A. >r. ^'onDc^ritffi*. Don 2.cl)lcfifn, 

unb ber l'lDcI^cib oeb. dou 2turm jju .|,iit|d)felC) 3;od}ter. 

^tiilJtr: 1) 3tene, «eb. 9. 3uni I8"iü. 

2)C)ftaüif, fleb. 13. ^JJou. 18C4, uetm. U. 3uni 1892 ju Vt<ii 
mit i'lriebridi öirafen oon ^Curmbiatib-Stuppiid), Ä. u. S(. Arn. 
unb C\?t. im 'Dtati..yU-it '-)h. 14. 

8)^Jluflurt, neb. 7. T^n- l8Cti. ^ ,.^ , 

4) 5? t b a r , flfb. 21. '^ebr. 1869, jl. u. it. ?t. im 3. i){(it ber iitolft 
jtaifetjäijer, uccm. ö. Öebr. ibOO ju ÄapJbiird bei Äibbü^cl mit * r } » »' .# ff M .'t 3Iifii6l)cn3fn. — SDInifiiipen. — OJittrf. — TOftfl. ti3'J 

j?ornelie, geb. ... ju . . ., t'fß f jlcjeton trafen IHunetti, 
5^. .ff. i^Kijorö a. "3)., unb ber *l^aiiline flcb. 'i'iaifoßicö Don 
(Sfctnef 2od)ter. 

5)Äcirl ^ui^aiivi, flfb. 8. :,\iini 1871, 'iUicRer in ter ^.'.viClQUfi 
T'icccfe. 
8 t «ecDinanb (flcb. 2. ^.m. 1834, t *• S'fpt. 1895 ^u i^ber.-Dpblnnii. 

.ff. u. SX. Am. unb CSnn.-DiQJot, yt. bei- (itflcn Vlrtiftfn>2cib.icicDe, 

oetm. 12. l'/ai l&ü9 mit 
UiJarie 3\3Dfuifa, «eb. 15. yJoü. 1-S44. 

^InUtr : 1) 3; b e t [ a , ßfb 12. l'lpiil 1871. 

2)Äar oline, geb. 1. Oft. 1874. 3)rucbinanb, fleb. 10. ^.'ll>iil 1879. .,,,,, 

;,5?Qroline, iieb. 22. 3De^. 1835, S^xmn auf Obrr. a'(fa)OliiD bei 
*^rjfl, Dcrni. 8. :^unt iSdl mit üubunn ^rbcn ^.llKilowel^ von ^.l'ialo^ 
ivi^ unb ilaiTot',, il. u. Jt. i^m. unb .^jofcat a. V). 9JUMU\inocu, f. Jaluvj. iSys, ö. 025. (ffo.ingeltfd). — Rtfie unb {)iinffjlatt t^mbuia. — fficopenbtief «1. d. »attelona 

iO. '21ptil 1543 (ocm Staifft .<fcirl V.); c<)l»rt. ?lbfl unb Br^f d. .1. feLilil-utg 

12. "Jug. CLlrlom d. d. äßifn 23. Eej.) 18Ü0. — «efdjtubuii^ bt« oßoppen« 

unb gjibftr« üb»r bif 6tanbe8<tl)tbung tm S'ifj'fl- 1S82. ©. 49;j.l 

t (SmP Stfibirr Don i'ifrcr (fieb. 20. giot). 1811 hw -t^nrnburp, t 0. iUilt 

1863 bof.), JXfirti« • ?:innn.^niiniflcr unter crm ^lifidMluerinefiT Ü'-t'. 
3cljnnn, it -ff. Ükn -i^ünful ic, vcim. 20. lüai 1839 mit 

^ b a n n ?3oiTni?, ^tb. 10. Oft. 1820 ju Aianfturt a. ^Di. (Miboi). 

Jxinbft: 1. (Smma T'U r i n 3oliannQ , ßcb. 7. ^fpf. 1840 (f.nijoi.l, 
oerm 2 '^tbr. 186I jii .'painburf! mit ,sUul ?)rbtn ^Bfuflirfdjmib 
Don iiarbfeiiilcin (ruijoi.l, J^. u. ii. ÄNÖVJiüt unb au&frorbcntt. Ö^ef. 
uno beu. '•Diin. a. T*. | Aliebccbadiebcf in l^tiifd) bti €'al5burfl.| 

2. (Ämma i)cniiette Aiornclia, ceb. 4. 3fin.lbl2 (.r.tSjoi.), Dcrm. 28. 3on. 

1864 mit VlIernniM'c 53oiv\niö (riti)oi.). |<vranftiitt a. 5.'i.] 
J.Äarl 4ieiiirid) 3o^Qnn, flcb. 12. VIpcil 1843, oerm. 21. Cft. 1879 

ju JpQniburfl mit ., .^^ ,. , 

granuöfa «ceiin Don ®d)robfC, geb. 21. «ebr. 1861. l^ambur«.! 
Sol)n: e-in|^ Mciil ^bfo^oc öfon?. Qtb. 12. Cft. 1880. lJf>illyOlif<t. — Oeflfttfid). - Cfflert ?lbtl unb «itterlljnb d. d. 3Bi»n 8. :>ull 
18b3 i ctilftt. gt^r d. d. *iJttn ü. (B'.plom d. d. Süien 27.) gebt. 1892. — :j<i .y. -'n( vr'lfv - .*. j;,..:,.ji;,,^: M'i»i *V<;{!' R40 Wftfl, - ÜVrcfl (iinh TOnfi i>cn Ä^inffO. 6. esö.] , w . . Uncvri (iinb iJJIcvfl Uoit Tielnfcc). 

[Rjt^Dlift^. - Csflettfid). - J?tl,t Xfta^t&üt (fleb. 2.-,. 6fpt. iHl'l f Alu" 
i^rljr O.d'ob (gib. 14. i?ebr. 1S14, f. B.) finb «nitft.j' 

A. Ilun-n. 
B. ITicrn noit Kcinfrc. 

[Ocflftr. 4lbet unb SRittet m.t bfm i'.rAbifat .oon ffiflnf«- d. d. «Mitn -'9 SSi,, 

lt;C9; ofilttr. jthr U. d ffljltn 30. SKitj Oipicm d. d. Wütn S. Wil) I^Jv 

(bclbf« füt 3üfc;b). — 8ie(cJ)tflbunfl bt« ü^apptn« u>ib 9?äbft,6 fib;t hf eurN*. 

ftlitbuii{i;n im ^.ilitfl. ItieS, 6. ßSL'.] 

ubiL Ä. .ft. ffim .Ttttctior ber '^abafrefiie, urit»!. 1) u Ott i^-n ju 
iMuüni,^ mit 51?atl:arina C^bler uon JK.inbait jn ::i:buinfflö un& hn- 
lieben (flfb. 10. <Vfbr. 1821, t 22. 3»"t ]S(iO); II) . mit 
(J-lf o-nore ©femünn von Zttutnwaü , örb. 4. ^an. issö »u aUci- 
lont). ['i'.Mfn.J 

^^"^*"^'f,\^,5'"f„- .'•?." '',,^,t'«" 6. (^••b. 23. 3an 1850 ju ^flthrö, 
Jf. Jt ÜVr.'Vloiunft in Wien. 

2.y:berefia .geb. 15. 3!in. 1852 ui U^iirtn 

Ojnfpettor ber öen,.3)itfftton bcr .Tcibflfrniif in ÜOirn ; ' in ■ '> l ..^ • ' r- 'V 4. . -; ' •.^fl ^« li ^ *'■ ' ' - 'S...., iDiCroDc, f. 3a(nvj. 189G, S. G28. t^jtöolif*. — Ccitatfift). — »firfjMtil iiitb Süjpp^rüeililigunfl U. d, iffilm 
15. I)<j. 177S; erblAnt. .ofnerr. iinb bilwn. iKlitctiKinb il. d. H'ini 2 'Jlriil 
1767; iilfbaoiftftr. l«iltPt|1.inb 18. Slrtil 1787; offl^rt. JJthr d. li. !U.ti«n h. «Itig. 
Ihlt'. — iOÄlinfö übfr bi< ei>iiitt«etli(biiii(ifn im :.\fl()rfl. 18S9. 6, 5-!3 ; *it- 
ftbrdbuiig It« äiJ,.pptn« ut.b aiftl?i*'l- 3!olii im 3al;te 1864, 6. asi.] 

ilail '^sriibnr üoji Uiicrlcii?, (jcb. 7. 9(0D. 1841, J?. u. JV. gSJiiJt. unb 
Änitt bfi- 6. 3^lt.•'«Jl■llPP^l^tu. in Scmber^. 9JUiiina. 

[Patbclt((l> — ^aaerii uiib Ctflerteid). — :3niniii!tifiili{tl im S^r. it.itifrn bei 

t(i gteihttter.dane 12.i'iarj ]82y. — ^efdMtibiing bi« 'iv)0|:V"iö un^ j«'il)ut;il. 

flbfifidjt im iJr.Otg. 18f)y, «s. 620.] 

•J 5!ai! JVirfcii,^ «rctl.irr vvn ''Vuifiii- (fldi. . . ., f . . . ]82f) jii 9?fU' 
bauö in ^^Vnji'tTi), M. M. •f^pim im '.itrcler 3ö;ifrrflt, ucnii. . . . 
1816 mit jUroIitic ivrriin oon Voxie (flcb. . . ,, t • • • JS39 dii 
Ü.'h'incl)fn), 
SJIjnf: 1. t 2et>ftin (nfb. 4. 'ifpt. 1S18, t2i. ?;.^br. ifiG'j), 5tön. banr. 
'Ji'itliii. a. ®., ratn. 121. yioo. lb4;< mit .Hiiioliiu' jSrtiin uoii (jub 
(acb. 28. Cft. It'iJ; iini)ft ; I 17. aiov. IS'Jä 311 U'aUi.iill'). 
Cöii)ttr: 1) Mo im IIa, vifb. 25. iN'ot Jfc!i6, üciiii. 8, 'J<oü. 16C4 

mit ?sranii Spimur oou ^JJärOi, ilon banr. Cbtnl n. I^. 
2) l't b e I h c i D, (<fl\ la. i|\an. 1H49, utrm. 1. Vlu,i. U,7o mit ^^iv?« 

nuitiD isrbii! uoit .Mrumci, Mbn. beim, .«in., Aiüt). bnilfitriii 

C'ltt'fl.'iKat 1. ®iCp., ^IH'trtierm. uon 'i'i'ci;. 
2.t 3o(epl) Jlannll (,<tb. ti'2. 'S\uli lb2i, f 31. ÜJiai 1S7J), iHiin. 

19. rs'^n. 1858 J'.i OrjcnbQU|fn mit 
?lnna Äreiin oon J,Torn|teiii' ■fi^iiiimanuöbaufcn , flib. 3 Ullol lb27. 
[i'i'üncl/fn.] 
^inUtr: l)geoerln ÄatI ^^oferb, <irb. U. ?,fbr. 1860 . Ä. .ft. 

ü^fa.'.Uoniminav bri bor ä*.M."*>!'tm)>l<"ift in )l'C-M uiib nid/t^ 

oftiüfc l'rui.-i!t., ofim. 12. Cft. ibb'J 'iipli^ mit 
lli Q c i n '?\rfun ÄQiiii ron Stiimpod), vifb. 13. l'iai 1868. 
2)griebfri{e 'Jhnia iiiatio 3^«, fleb. 26. -Jlufl. 1862. [«afhoIi(<f). — 0«i1niei(^. — llnpar. 9ltfl d <1. JB'cn ;4. gtbt. 106«; c<flttt. 
gtfer mit bem fltdbifnt .von i>io.t>it' (It<ue «utj) <1. d. äv5t»n 23. 'Wdtj 

XLIX. 3<ltCfl. — lüSrbturft 4. CÜobn 1898 ] F 4I ( , .VJ*. •f ■.■■ ,'; '. ■•♦ • ..I . ^^.tu* : . i I ' 'j > i <V>b.>Tm <^nibfrr ^Wmim von JLMiMuif {.^b. fi. 'Äebr. iVSö u« t^^r,^^ 
' n, lln.uuM, t vx ^J'.>u l^.•.•i). .Nt. M. U'.^Mot ... 'X^ i-enr.. . . . "Ut 

(Mr.U'db ia>n ^uMu-c^ra (vub. 30. M'i.it 17!)l, , . - •)■ 
Si5l).u: 1 J^rniV^ Jil.n.noa- iMbiClüipS , (^eb. lo. VUm löi9, Peim. 

2. 3uU iBiO mit ., „„ 

■Uii i'Pii Onto tf ^Virfer. flfb. 2G. 'JiDO. iB2f). 

2.1 teil) an 'Jobonn .«arl , oeb. i Ott. 1^25. ilen. i.nvinr. Cbfrt 
uTib .\{mbt bfv 3. i!civ.-43ci»?. 

imcttcvuirf), l^Bciii. 9Jlcttiitnl). 

!l"5,c.'«.,e.n bu ^»Sce>he.u^f^Ml< 15.^5r, 1>.16. - «.*.-n, .. 
imopv'113 iinö Gt.immnih« Im J-ibr^l. 1870, to 4-<.J 

^ '\atob ^cirl JNCfilar oon 'Efttiin^b (,.tb 17. 'Atbr. I7ül, I 9. 3^n: 
8ü ^'linil 1622 mit Mlam fsttim üdh l^ttm.ib (v.eb. li. -lo.. la- 

i^^^T-Ct*?n':'i;"b'^: ^an. 1S24. (^Bti^. b.ö ^ön bam 
^rnfl "on ^l\5ul|fen (f 21. l'lpnl I85i;., iUn. pcrUB- ^bem'.t. n. I. 

2 f Ä^'cter <^ t i e b r i et, (aeb. 18. Vl.r.l I82.i^t 8 3«l. IS^^I l^ 

l 17 Sr 185!) mit ^iiiotie >st.,in l'etK'boIi^ oon tSolbrni (,vlv 
8 Vfü?. 1837, t 18. '6ebr. 18ri+); U) 8. Oft. 18H4 nut ufun 

gfi*Te" fe ?;rciin Söff^bol? uon (Solberfl, ßeb. 6. Slug. iS.-!. 

3 y/o'r"?r'fleb. 29. l'lpril 1827, Slbu. bapr. 5tbr, oerm. lO Sa JSJe 
»u ^^l?üSd)fn mit Vina oec.i». f^ofmown. sieb, i^on Ärr.mrr («cb un eurer. 

r<Drottfln.,..f<6. - «JU.uH.n ITlroo. Srfjltfn..;,- Deine..,). - «...«mi^lffer S-^«- 
„n b 11. i ^lb..t't,tä.:j...,a d.d. a^r<»b.n 13. 6cp.. 1716 (.m fur(:d,(. *. ^. •-S« „.. ,;.,"' !i-S,c ^'^. '»7 imäauii^,M.%^s^iMäiismä[fS^-^iaMSSs;^^Ma B'.fatiit); SHelcJ)6frf!l)ttt mit- Viinlftlittt mit ÜÜaprcr.MtmchriiMfl (Srumnunti^f) 

i1. .1. fflini 3. ^iiii 1764 (pom Jfoiftt gr.inj 1.). — »Wjdjt.iViitij ^<« ffioiHfn« 

unb flfl'iicfjtf. Übap>-f;t im ^a.'ua. lHb6, S. .'JSG ; 6(.imiiufil)« im ^^ohrp. 1879, 

&. 545.] 

^l-olf ?1 Hfl Hfl ?;rfil,itic üon i'tfiuer, oeb. 2. ^imi 1830, Cftbbfit 
tief bei ;'^i,cl)üe.| Idl.niClfllfrf). — Vtru|itii (>Hr'ü. ö.irtii'n) , «obfii iriib Cfiicir.icf) • Unp irr. — 
Kc.Aj. unb ftblAnC-oeilfir. 'il^fl mit btm Vti'ibif.it .vom iD^R.tn* lulil aU.ippfit- 
^(iiv^ll^lll•(l d. d. üi'ifii li5. WAtj 17,'t« (fut ^olmnn -Unton Oiforg üJ^fK-T, «>iif. 
UBb MatfAiAfl. ^toftm. In Oiiutfiill)) ; prfiip. C«cn.l)m:fliiim jiir '(^ühtiMfl teO 
RinunS .«Weynn ucn ^rlKnlfVyi' iV d. «frllii in. 'JV.irj 1817; j.i,1)ffn.cot'urß. 
ic:i). grl)t d. d. föotfin 13. Vlrti! 18f)4. — Vff.ljrnt'iins tH «lll.ippfn« unb flf. 
fd)ic^tl. llbftfidjt im '^o&tg. IHOÜ, 6. Pr>3.] 

t Aricbrid) 5Iu(iufl Aieiljerr ^IV^nein von .».S^benberfl (viet>. 28. 11?od. 
1813, t 0. ^uli 18S4), iion. viiofebntann. Hiajoi- n. 'D., unm. 4. Jvebr. 
1S82 ju CRerijelK mit 
?lnnü Clcnfiliin-, fnb. 19, ::^iini 1832, bcß | /siirMid) »on .tiicbfaiid) 
ouf Oaerb'-Mii im .<tv. rfttibiirA, JTfti. pn-tif;. l'anDrnt'^, unb T(X 
t iSudiiie lUb. pun Oiinft '^ortiter. [Stt-nDal] 
litnitt: 1, iSlla 'i^o.namie tfueüiie ScplMf, flcb. 28. ?!oo. lf<Cj ,ui 
l'olfriij, Denn. 81. '.'.'(är^ 1891 \\x kitenbiil mit «iriift :.![ o o d} i in 
S<Cc\d üon ''.'^rrooiv, Afaii. beiitfd)i'm fl|,n..\'t \SXid | 
Ipctcbrid; l'IU'fit i'..üi.>olb, f^b. v>'i 3uli ij>f)8 \\t l^olfi'tß , ^ön. 
rri'iif). ^l^2t. im [\l.'))i<\t fiemii.vJ pdü !Jr()TniMo (altinätf.) liJr. ig. 
<Drrd)inißtr. 
1 t 5) u fl a D TOilbflin (flfb. iii «j^^rpt. i82ö. f 9- '"A'^^i'^ 1S7?). •t^^a'. 
fad)fcn-robi!riV(i(-->tb. (V)Mabii;rtt5rnt unb 0")Pn.':'^nipnpi-;iif brS ^j^il. 
i^ofibeoteiS unb ber .inpffapvlK-, o^iin. 25. ,Vin 1855 mit 
<liain ^^ntha, afb. 21. ^\i!it 1836, beö f »iUiffo öon VlInrnCFfbfn 
a. b. ^. 3i*tnu, y)v,i( fndtf.n'Coburfl-ilPfb. ,Hbrn, (V)rn.-i)/(i]oi(; ;i la 
sulte, iMen.'V'.&iut. unb 05tn!lm., unb bfr ^'ilie ,ifb. oon iMltinn- 
ÄiirnatoiuSf 1 '<t'od)tfi-. (C^olnirfl | 

^inUir: 1) VüiTtnbnnp ('lifo) t^ertba Silara, ^fb. 27. Tif^. 1855 311 
Wotba, uerm. 28. (vcbr. 18S4 ut Tirci'btn mit Dr. phil. i>an§ 
Srbrn oon ,<tiip.hnr. [5U'mpfin^«i'|fn bei Stornbcivi.] 
2;(5Suflo u ^4.Miu(, fli'b. 3. ^fbr. 1867 .^u lioburn, .«6n. pifu&. S^vl^». 
unb ,<^omp.'(">"brf im 2. ttni]. 3nf.''.h\it "iifr. 88, uenn. 23. ^Diai 1882 
JU Alarli'rube mit 
S?/atbiIbi' Aaiini) !?oineIie , ßeb. 21. Vlufl. 1862 ah .««iil^rube, 
bfS 3uliu5 i'on (Stabil, .Mon. preu§. 4).'nioiö 0. T. !DirinftäfmMt5 
bei bem (V.rbjyil. bab. (iienbnriiietitlorpS, unb bec >bcctbn flob. uun 
2)orat 'Joditer. 

^tnJfr: (i) (^ 1 1 1) Viüi)a ''iiaula g-rica €op\)'\t, (tpb. 9. 3uli 1863 
JU itaiU'rubc. 
- {2)ü5»|l;io Criid), geb. 22. Sept. 188'J ju 3reibur,i i. ^<r. 

-1 1 * CU aKei;«rn o. öo^enOetg (aiicf) a))fi;eni.J>.). — SJhyf^nOufl. - Wifoe o. IvUib'^fji):. 

3)f>an6 ü.i/i*.irr (S'.ottlob >Cfin:aiin 'iTiiilio, (itb. 2. Cft. ISPO «u 
Üobiira, üJir cib ^'id^-O.. Siön rvcup. .r^rtm o. S., ferm. 11. Virnl 
1888 ju föü^^^!6bfIt^! mit 

O^Jofibalcna (Vtäfin "^niKiIaö, (i?b. 24. il.'ai 1852. 

4)^i^uffD üciwro .Hort ''l'ioria . ffb. 10. VIii.i. iFCi jii (Jobiir?, 
Xcn. rrcii^ ^ii't. im l. biJt. Vcib (i)rt»..a{p,t ^JJc. 109, Dtrm, 

_ 17. "M\n\ 18'J4 mit 

JÜatt^aiiiie (M ö 1 1:' f) j\rri:n von S'.^Qiiyifnbfim, neb. 1(5. 9?oo. 1669. 
2.1' Ulfe, flfb. 20. rM'br. 1828, üftm. 28. ^^imi ifir.2 ^ii ^i'.lnnfenbur^ 

om ipar^ mit Mftf^ür ta>n Edilöuv, i^iif. tuif gtJKnt a, 2). (T)rf«^f^ j 
3,t l'ffpolu (lub. 13. l'iär^ 1833, f 11. /wiiii 1877), Si. .R. Cbfrft 

iinb :)ffftn)iriiibt im 3tif..D(f\l l^^O '•i\>ilbclm ocn göurttnnbjra 

yir. 73 (erf)'tlt ^'c Oifiert. ^tiiD.iliftiin^) i,ti .incünl-.fdifn gt.ibftrtnilonti« 

31. aJi\ii 1854), ütrnt. üi. iiüii I803 311 (^obiira mit 
Cfiiinia (."«labficlf (i^rnenine ^iUittni , flfb. U. 'tri,. rc38 , bffi Cftpnct 
(Sbiiaio i'on l'eiDt'pff!ö, .!r>v;'r. fad-.fcn'iobmu.vioib. .Nlbrn iniD 0.!>üfni., 
unb bot ^r.fttt^a ju'b. '£:climir.t ium! £(1)0'je)iHiin ^cd;'.>r \(S)tay] 
^ifnöer: 1) oSottfricb (F:>uaii> ,\\<\il Miliaria, Nub. 12 .j^fbr. iHü 

.ui 3:terirunriabr, (.f^Kr bitS ocb-'O., iT. 11. .fr. ?iiiioiifrt)it75!t., octm. 

Ü4. di/ät^ 1897 ,^u "■ikta mit 
® a b r i f 1 1 f öe iviiiliano, ^^,fb. . . . vi . . . (f-it^ci.). [J>p!a.] 
2) \!l 1 b e r t Scumo 0;u|lfii> l'fcrclb, ^a». 21. Sert. 1865 ju ijfcfrffi.n- 

Habt, Ä. n. ,M\ in'tm. im ::^snf.O)i>U lüMcr von iTauib i)ir. 72, 

ütrm. 7. l'liifi. 1690 /»u ^l^etencaibein mit . • 

©opbie '(5;viiin iHni ipantd, geb. ü. gfpt. I8fi!) (fattjoi). 

«ÜUuotr: (1) Ü)ei;tbo'\ba Qiiima öicuuiCl« ^Hiacaarete, (!fb 
13. 3"li I8!il m ffiolf3e,in. 

(2)"L0Jaiio £opbti' ^l^ercßrina <!5iabrif!e , «tb. 27. ^ilpnl ifi:': 

(3) (Sti eP cid) ßcoDolb ©ottfcicb Vllbrfd)t Siibirig, (leb. 10. UIu,> 
1807 JU l'iiin. 
3)3lnieltt ((^lli) ai^arba («corainc ft'abiiele, flcb. 28. 9Joo. 1873 lu 
9lMfner'^3?euftnbt, ivriii. 21. gtpt. 160-1 ,<u (V>rn< mit Vlninifl d'bni 
^orbia Don i.'pbJi'ien, iL u. Si. Oi't. im .t>uf..:l(vit l'IUnit C-MKJrt 
iU. von ä'onlee ^Jfi. 12. 9JJcl)iiMtOuo, f. atiüciliev boii äliet^fenlntg. !tl)Hfoci Don 2nrr6öl)n5a. fffaj^olifd?. — Unfl.itii. - «LMun. Jfiltftnjnb unb ^^nfolat d. d. ©itn 16. «»i 
1707 (füt 3oh.inn üiibiplg von TOitolrt)) , Offlerr. j^tht J. <i. ÜBitn 8. 1«| 
1828. — S}«f(1>r«ibiirifl iti üü.ippfr« nnb 9tA^trf« übft bl» 6tanbfifr^fbdoj t« 
3.i()r,j 1873, e. 453.] 

t (Jbuarb ^o^ann 5Upomiif ötei^err K/iroö üon itarcöbljdja (sft ^}:^.'- ~ :• .-. ; t i^ tas Wifo« D. IattDbI)Äja. — OTlÜorici — 0\'ii:iitliiPut: o. ÜTUPurft; u. fSJfUtjfflburfl. C-lij 

22. ?IrriI 1820, t n. Sc^it. I87n), fn-rt i-er ^errfrf'aftcn ^Hfor.ö 

unfc llifilu im (Jiii'nbiir,ui- im? ^?;aill)•''.'i:a^ in' i: oinooner .Motilität, 

Dfrm. . . . 1811 mit Jbcnfe Ctcltr Don Wliiü)ouncj (fifb. ll. 3i'r.i 

1816, t 1. 3ari. ]88'-> V." Wi''"). 
ßinitr: l. '.\ o b a n n OleiuMmif "^öiml) , flcb. 8.1)65.1^41, oerm. 

lö. Cft. Ib7-l i\ii X:fiitf>t> ''Jl'tfrl^urr, nnt _ 
IVnrftnrfte Jtifu^ ron ''i^allin. pilv 50. ^rpt. 1850. 

<Jöri)tcr: l) UU o r a «i r f t e (\^^ill.^np.a iii\uM (.^Uiiniia, fti'b. 2>. '')\ov. 
1H77 .511 ^l'iifoGo. 

2)^llnnia (.'in i m f Uta i'^MfcIa, neb. 10. 910». 1B78 ui ^y/ifoö^. 

3)Ci'ia b ri elc \.'iii|V ^Vlhuie, qeb. 3 "JJpvil 18S0 511 ll(ifo5ci. 

4)'^ofppb 'yicixia Vlorioii, fleb. 26, "IJ/ür? 1691 ui ^lNrf(,burvV 
2.0lflci VlltMüiMinf 3i)lic ::^cbfimr.j . i'fb. 29. ^X^iörj iBU, oeim. 

2G ^ulf 1875 j^n '.l'iiroß!> mit (S";cui ?<tbrn pun WeiiuKlvivV 
S.öHfela Üfiuio, flib. ;u '^on. Iöt7 mini. 19. 3i't< lR7i 511 ^^litoCb 

mit (gnloatoc ^;>r. '.Vurbtte (t 6. "Wöi^ ibori sn Vii'.uciu; 'Jl&ODtiü' 

fobn ireil. €r. Ül}ai. bfiJ Äaifeiö lUnr üon lliifrifo). [i^rncfctiVj (3m ÜJ}cinn«e(l>imme «tlofcbtn.) 

[9<itfio(if*. — Ofilurtid). — Ofliftt. «t«( uiib SRittetOoiib .1. '1. SBien 4. Witn 

1872; oeilerr. «reiliert'rit.inb d. d. «ffiini 17. TOat IHSl — «JeMmflninfl b<t 

SB.ippfii« unb 9Ki^frt< übet bif etcinb.äethebiiiifl Im 3-''i'',l. 18^^. ®- 5t>'^.] 

i ö^porA ?irfiterr »o« <^i"';illcfic,5 («eb. 18. Cft 1819 ju ^J'pfc[d'an in 
Der ^P/DlDQ«, t 24. ?uli 1890 Sil 9fobfn), ,\^ .^r. ^r^'^lMn. n. 3)., 
ü(rm. 28 ilfni 1872 mit .f) c i m i u c Äcan^iÄfn '.vlnaiv pon (Nrobberii 
(«ob. 14. T'fJ 1887 *u SiMirit, [ 3. ^.m 187« ju Wien). 

CodiUt: ^-leimine a'I.iiie Sltjcrtfia, flcb. 16. Cft. 1871 .}u abun. 9)nnutinüint'^ Don ^.UlilotJofi) nnt» "ilöcifljIcUntvn. 

(3m 9J!vi"iif«|Uiiiini« ftlofd^rn.) 

[Oti(d)lId).otifntalif<f>. — llii<l>uii. — ötbU^nb .otll.tr. «I.vlfl.-.iib mit bfm Vtäbifot 

.Dcn aJ(iloo«rn" 20. ^imi 1796; un((nt. Vlbfl d. d. ÜlMen IB. 'ülcD. 17i»«; 

etflftt. «rl)t nut b«m ivtitftn Vt'-'cifot .pon at*u1)!flbitr3" 12. Tf). l«!?'. — 

firf.-f)tft»)iirfl b«« Synppinu unb jjirfjiAlI. fl!>frrii1)t im l\.ibtfl. 18CÖ, e._6l-.;.1 

t Siliditicl ''^MlhitiiioivtS opn ''I'iilDDCfo, 5\it'ib.'rc üoii 'Fnrtifi'llv.Uii (oi-b. 
18 ^Uui) ISul, t ö. T>ei. IM.-^). .H. .«. ''lilfijor, baini .sJoii. imaor. 
iSoiuicb-Cbetfllt. , i'frm. 8. r(pt. i83<; m't MKiva ^i.i;onaP<v »on 
Jtiorüno (,u-b. 18. :;iili i8i!t, t 25. ,Mbr 188.^). . 

^od)t(r • .U n W an h c ^Milciitiiir .UMin.e (^i.f»ciiue, ,nb. 0. U'ini 1846, 
Dfiin 20 ^Dtoi iHtri mit Ml;^^^fu Äibm iUorinonilfl r.f l^n^inm(5 
n- 19. 'ülni 1860) auf \.UH^"no(5 im :Jfnif|\i itomital. lüitriiioii im 
Lrmejfr itonutat.j ^ ClO Iiiittiti — TO;nIÜüne^e. — iKinuliap — i\!r.ufo!l (nrb aJiinuioli.ffl ). 

5JIÜtUv [. !^ahxc\. 1808, S. G28. aJlinuincvoöc, f. 3a(;i\> 181)8, ®. (520. ^JHimtido. 

|Ä,it&o(ifd). — Oeilacfict). — 9Uji'o(il>ii:i((ti<8 abel«c)tf(f)ltiJ,t ; oi|ltrt. (stht il. d. 

6*lüH 2i>tlr,jleii 15. ^lili iH'iü. — S}tfrt)tfiOiinfl tu 2Uapp(Tii! iinb {i«((bl4il. 

9loft,) im %-\l)t7. 1870, 6. 58i) ] 

t )^•lif^ri(l) 5^reitfrl• uon i)iiniitil[o (ocb. 81. llijön i7eo, t 24. ?itli 
i:i4;t), .H. Ä, f>i'll'f. , luTiii. . . . mit Vimm V.'iinia \>tlh CVtler i<cti 
^ftbitinii (tirb. . . ., t 17. 3uli ]84:i). 

5ij!|iit: 1 t 8ilfMid> (flib. 21. TTi«. 1>-07, t J3. Vluo. 1831), ff. ,\r. 
yfittiit. im 7. .Rfir.-^Kiit, Oftm. ic. ^.Hür. I8:i8 mit Äorohne ^reiin 
etirTir^ ,ui IcriiüiiHi (iU'b. 28. 1)f<. ibon, i ü9. 'iüiUÄ iö3u) 
Corijttr: flfiiüline, ^eb. G. Vini;. ih.^o, uprm. 2ö. iHni 1R50 r-t 

2.t >MiI (acb. 2G. -^ipril isir, , f 28. i;^.^.n. 1812). ,<.t .«t. Jliittni. jm. 
Ul.'ilfvit l'lr 4, Demi 28. ^cin. 18^7 mit AiaiMiiSh äküh U'iln>ptn 
ron Jclopißf (vlfb. 11. 3uni l8Uö, t ü i'lu,r 18"4 .ui l'aibnrl!). 
?5l]iu: 1) Arn IIA, flib. 4 -^.iin. 1840, .t>in nuf £ci)rriPi.büd)i'l in 

.«rain, il. 11. Si. Monüf-Vltin., ufim. IB. ■Jioi». 1873 mit 
^l'l rif (Vfiiii (Jl'Ccüi üon üot.füibbiiM, ■Äül)^>)l^l^ unb SlcmArfif 

(\eb. 31. VUui. 1844. [iiicfl] 

<E5d)tcr: (1) ülifabetb, »irb. 1«. "Sebx. 1S81. 

(2)3ulinne, (\tb. 19. 3iili I8b2. 

(o) y.'f a ein , Afb. 8. "lIIoo. 1883. 
2),MaiI, (ifb. 11. Cft. 1841 , it. ii. Xt. Obeifl unb .<lmbt tn ?fit. 

floibe-^^nf -.^Icim', Denn. 12. Clt. 1874 mit 
3b iSiUi üon '.^ifiiraiur, ptb. e. ßc;.>t. 1840. 

5ol)n: O'iid), O'b. 22. 3uli ib7G, i(. u. it. 2t. im 4. ))U\l tti 
inoln itciifctjäüer. , aiMnutüU (unb SDamitoli=SJü(öc(f). 

(3m ÜWonnfäjlciinrre ttlofiljMi.) 
[(jD.iii9»Iif(f>. — ?teii6«n. — TffUp »fiubrr.ifur.jj jur äinnabmt bi« «jiT..rl 
.OTtniitolt* .1. (1. Vtrlin 7. «m.il IS-.'O (für :;^ohcirni ^flnti* Den Wfnii . »*% 
pt<n§. (Srn..!Ui'.iiot) , vrdi^. tö^nthmiiiuiifl Jiir gottfi'ihrur.p b.fl /^rfihfttfiltilf!« lJ»i 
R..0. <1. .1. ()iiiiplqiiatii*i JHfiiliir.l'ftn 1 C^ull IheO — ?*. rf1)r<ilninfl M lÜAfffrf 
unb j>f(<1iu1)ll. nbufidit Im ^Jbijl. 1C74. 6. 164.] 

tSiiIiuS yfubolf Cttomni- ^tcibtrr von l'ünutoli (qtb. SO, Slui. 
1804, I 5. "Jiüü. 18C0), (ÄJJr beiJ 3o^.'0. , Dr. jur., ilon. puBt v,.</i/. .1 ,;, i' '>iJ'' !*J 5Uf ttiantoll (unb iminittoll.<[ßolberf1. — Wlr0a>-1;. — W\iU non lii.i9i).it-(5«eJ!lO'- C4/ 

TOTO03?cfi.'5)?at, ÖVn.'.^^'onful unb 'i).1(in.>:•1if^l^et^t oin pfiri(fl)fn 'r>oU', 

ccriii. . , . mit "JPiut^ilbe ?jri'ün von l!)\oux\l)an (arb. i'J. i'uii 1812, 

t 28. il.'Jrj lt.7R). 
^iiilitr: 1. t '.'irtMr ■^ciiirid) .Marl «EijiiCmiinb (vi«-b. 28. 3ai'. ißio, 

7 10 p^lr. 1883), iUt tfS (panii'l)cn l^ob.-O. , .SUu rirufe. .fPlni- 

imf .«omp.iMur im 0. bah. 3nf..3frtt *3(r. U3, octm. 2.5. J.»i.r. It77 

jii (Uii'feiSPorf mit 
Ulinia (^reiiii uon a'iinutoli, (\fb. 2^<. Äebr. iBßO '((. imun), luicbfr- 

Vfrm. 28. \l'/iii isflj ,u> '/aiftfißrinf mit :^ond)un Okutni i'on "iMfil 

lln^ Mlcin'6ll,iiitb. 
J..t)cDliiia .'?.oi:I;'ie üiiiff .^pcnriftlr, fieb. 12. •'iUiy. 1830. |'v.oi;il^ 

igopbir l'iüff '.s>niii'.'itc 4l;u''.r':Icn, (iib 14 Tc^. 1837. |*V>6ilit 
.aVotif Tsi^ii Vl>vi'.<< 0)frl)arrinc, o'b. H- 'Jmr.. 1840. |o'üili!;.] ron (v:ii(l fcnnrirti i^tifDiim eoii ffloUfrf virll'ücn-nl ffflf fiffifi-niniifl.« I.iut 

lifcm <^. .1. feii)up 1* 1'.. I (".•(• ri\ '-'0. :;\iini iho-.] (vJ.ib. 2ii 'i'u. iKon, 
t 17. 'Xn.^. Ih87 S" '(^rur-rrSrcrf), 1 (Vl■.l^<A^t pirr, ■f'^rir mit AiitC'(-i6' 
tDif c. p.', Dr. i)iiil., .«Pn. prniii 'S-iiliV^v-Xal a. T>. vnn\. 1) 8. 'iiifii 
185.--, mit ?\dniil) VlIlfiliTic U'i'ricnf (v\cb. 11. Vituv 1H30, f •'>■ -H'rtl 
18iii); JI) 10. -J(üi.', IhiiJ ui .;>rii!!'!Hiii intt t-erfii Edjiutfiii 
?Jittl)ii iMil-nt, vib. l'J. VliM. 1833 | Ai letcrAbcrf om Cninß.J 
Coriiltr Ir CC-ljc: Vi n n o oel-. 2P. (•'■br. )H5(i, .hcriin our,sMrDcri3tiHf 
cm .^a"^^ mi» ^H^Hrotuf imti 0'ii'*-bribil n im «i l'aubon, uctiu. 
1) 25 -Vidi 1877 »u Äriotfifroif mit Vlitbüi- 'Ä)\}iv von 4'iiiiutpli 
(t 19 ?J''i". löb:^), .'.tön. pri'iift jr>pim uiib .MLMiu\>(Sbf| wn 5 bjb. 
'VifOHvT "Jii. 113 (f. cbrn); 11) 2«. l'i'at lH;t5 i(u rsv'.of frfuoif mit 
;yoQri;im tVia(c»i ucn U-Mcil mit' .Hkin'öHmub. l'tVicbciöCovf.] 

^UHvlmff), ]. ^^nln-jv IW'S, @. 033. 

(Sat'i.?Iifd) - llnpntn. - '.'lltjitfluif« Tubfnl-iirA. ffl»(.l)Ud.t oii« fUioA ^^>•,[,c[ 
UTlctünijlidl ,Wo.bl'. (piUr .IV etf l-Oil ll.'ccc' fl.it.innl); fitNiibüiJ. A'I't ü. <i. 
«•in Ul -1'»J. IVOy (ti'it Crmm.rdjl: uiuiot. » torot d. U. Sl!i»n -.'b (£fpt, 
1S43 (fflt Ooifpl)). — üifirtJidJit. Si.iiJ ur6 «tfdjtdt'iinü befi Üi^arpet.e im 
:\,'l)ri'. 1860, &. 61 -J.) 

;■ 'Meiert' rvicibfn- l'iliC-f. ron anoi^tmi'CJc-iö^fue (,ifb. , . .,■[ 12. 3ii"l 
\Hi,[> MI ^•i^-if'cn bfi i'^iou), it. M. .«m. , (^^«nt »inb etooif- uno 
«üiila.Tjiiiin fl. T , cciiii. . . . m\l \\cHT):>t 'Snopn '>lh\V\n\ von 
k^ftblfti isvb 18. Tij. 17hl, t ii7. Suli iBCa ju äiWen), i^tfci;. imD 
j^. u. S\. a»D. ,^ , 

jUiiDir: 1. 1 ä^^cI« (a«t. 3. Oft. 1814, t lO. OT.ü 189:» |u tttnj). •^;^V r. 1 •> I, r ' -t ; t "> 


618 gSiftf« Don Wacgac . (S6f«jt?e. — TtWi. t (Finiidi (vieb. m. <Tr?ai 1B20 , f 7. ^'fPf. Ifl84), .\?. .ff. .Um, ,«Ö!i. 
umax. Obt'r;>ffnaTi tcC 'Jl^iif-ILMitatT ^U'ltiitit'*., oeim. 2l. '.'Uiti! 18.56 
/ttt "il*ieii mit ''.P-iiilin.' cViräfiii Ä^'^uilt yon (S')l>r,in<5 ull^ CV^did (jjvb. 
27. Ctt. l&;il, t 7 Äebf. I8f8 <u wOß-ir-a in llüiT'nT) 2ifi'r». 
^tnDtr; 1) ^offpb, vieb. 31. ,^uU ier)8, M'. ii. .il. .^'onful in Jum- 

vieuerin ufrm. 14 !^'in. löOß ui 'ctnnirn.:i7:(or mit 
?uöD0ifa nceiin iliopnii- ron JUL-fcnfrf, oeb. 15. ^"erf. 1870. 
2) ji" lo m n n , flib. 20. ^Üod. i8f.o, ,«6n. ur-vV-U. .£)onD.'5!t. a. V, 

pctm. 10. 'Jlmil isti-l jtu C^'üii'' mit 
(5t}orloltf (2 r It n) (5i:f>ii<l von (Sbetnclbdin, flcb. C. *J.1är} 1868. 

<t:od)ttr: S?:lnv: {Mona), vitb. 2. ;^cin. iKii.'',. 
3)3 rmn, ">Kb. 2. o»'"- 186-2, uenn. 27. Tft. i!^8.', «ii ^Vjb.nf mil 

^ül-ntm Siitlec CS^siilcnberiicr oon ))ifid)ei-tiv(, .Uöir. uv.^m: "l'/iijct 

^fr 5^m. 
4)(5minij, aeb. 1. 9?oi>. iftco. 
5) ? a b i ö I a u 8 , peb. 15. l'lpcil I8(i8.. 33lltiö. 
.. ^ — ,,.. ^* .^.... ^..Y."' ' ^ .. —.--.- ^, — ^... — j- 

.f)if';,inv1 ; f. unten). 

- b) 2( (ei)t ; '2. *r» a II I i n e. arb 1-2. Vio». 181.5, vxm. 2 ^V.'ör» l.-r,7 
jij *!lUin mit (5"niil O'uiinDlinjfr, .U. .<\. "l'Juior a. D. I'iBi'.n.j 
lliitM-^liniDtrsfiiliii. Vrttnsltiiiötrsfo!)». 
t "■IVtiT (vii'b. G. ^an. I82ii, I 21. Crt. u>!):) ui .»>iiiun,i), .<!:. jt. Sdiuif- 
prüf. n. 1)., uerm. 2;i. ^in. iBi^o 311 ilV.'.n mit i'Jaria Arriin dph ^ll?itiö, fich. 28. '^Uin. 1812 (f. ohtn\. pBieit] 
^inötr: 1. ^UJ a c i n , neb. -^7. VU. IHol. 

2. Wo t hübe, ,-y.b. 24. ^loo. 1861, ocr'ii. 15. ^an. 1885 ;(!i ©im 
mit i)r. Jiir. (Siirolamo (vnlt-m oon 'Joinmafeo, Jt. Ä. fioi'rct .',m 
C'berllcii 0')rri(1>tCbof tn ^ll^icn. 

3. ?KubüIf, (u'b. IH. .Vili i.^cs, .n\ SX. ?h biT ^Kef. tcS 'ria-i -iHr-t^ 
(Vraf poii "laipiT.rii ')\\-. lii, uerm. 2o. 3i'ni 1893 jii ■JJJaftMtoiin ;n 
OCcilerv. mit 

2bf refia Cber, flob. 29. ^DJoo 1872. 

4. Cöfac, flcb. 1. 3uni 1874, Dr. phil. uma TOitlnad)». - 33Hobota non eolopiff. — WoelUt oon «llitnilftn 6i'J («al5Mif(^. — aßiuttfmtvra. - SBiittteinb. >:ib<( imb ?;t[jt <1. d. «1^0 «. uifArj 

1H87. — »ffdjretbunfl K» OiJjppfnJ iina inAhtui übtt Ute etonb^efrltHniiia im 

3'il)t{l 1891, S. 500] 

^eitnajin .ft'orl ;■^ril•^lld, ^Ireibrrr üon 'OJutinnrlit , .nb 17 '■iifäij 
l.'^-25^ii £,tiittiiiirt, ^)li■^t6 i':r]m>orKn Vider-C^., Dr., .ftöti. iviirttomb'. 
i^t^lifitt. ^fr nuC-uif^vt. '.'!Pvde,!ei:tMffn !tn^ DeG .«6n. Vi^'ujiß inib 

ocrn;. 3 VIii.,i 1854 ^ii i^flluviiivitii mit 
JlJtrtelifii ^^iUidu'v, j.eb. 18. A'i'bi. 183". v.f f-vUivnn.KU. 
IHnütr: 1. nrnn^ .\{nü . aeb. 1. ',\uh lb55 <u (vUiDanpcn , "»Mjoc 
. h la suite bfiJ Onen..'J(flt'? .UeniiUn Clit.i (1. uuuttffub.) ^1]r. lld 
Vltiiit. beitn ('''.fn.Uni:o ^.•. XIll. Vl'tLMi'(< 

nn jf.iil, jitb. 11. :^i!; ]hC7 ui ^vdiraiineir, J,)j:tm. jinb «^att.« 
i 2. nnicltcmb. i^el^al•^.:'H(|t air, 2ü, üfrm, is. «ibr. 188:' ui 
ra mit Vltiiit. beitn ('''.fn.Uni:o ^.•. XIll. Vl'tLMi'(< 
l J> i' r ni r " - " ■ ' ' - - " • - - - 
• (5lcf iin 

■f)i"nibiiro niit 

3 
iUHaDota inm (2olo|)iC'f, f. 3a(;v!-i. 189^, @. 610. «uihftiltJ). — a;tef!(nbiir,,.£;f)lPftin. — Uiflilj«. t.l Uüb iXtutiftljt mit t..m 

tltöbifat ,Pon »iltfnVm' ,1. .1. ilBijn '.'e. «ibr. ISOl. — «.(ft«r:biina b.« 
t'cirrMi« llll^ 9),^i,,tf» fibrt !Mf etviit/äiflubiiiicifii im ;"\,.bt(|. ibü'.i, 6. ttiu J 

t ^ii[!u5 >'iii.-brid) ^ c b ii (sreibnr IVod'.a' von Vilu"n|lctii {■.\ib. 19 Cft. 
1H12, t H- ^Uili lt-95 ui ytoltfivvf), (.vrb'vir auf Jl{ütblP>nr tu 
■i';tcfln;t,\.cf dum-iin, ^iiJKr biC JobO , ivnii. l) (i Cit. Miau mit 
(.Mmiioile (vrüfii! jn 'H miuin n. P. •»>. ^if.üicrff (>u'l\ 2s. l'iJsi-^ 1K17, 
t ir.. ><ii'tM. iwöj ,u :?.imMin); II) 2ö ;;.u! ibf.r» ^11 (^'i-^biuvi mit 

ÜVoiie, (ifh. 14. Hrpt. 1827. InO ,- k^md lU'ii (Sobiirvi, 1><"I. f'Mn'vn- 
robiiiiViip;!}. .«bin , (.VOliotu mic C£mI!i'i. , i;nr. t ci .fb>fl-T i'rb. 
Wiän» '-i'H.iti:tii uon (^■ff^rä^t, C^poriiinriain ;^. i^. bei- p^in 
VII rcir.rme von S^ntfen '>obiir.i uiib O/cf^a, Jo.iitrr.' I'i^frlin.j 

fintier: a) 1r (ptif : !. iW a t b 1 1 C i- 3Dn t?ui|f, Mb. 3t. Cü. 1ö41, 
ueim. 1. £rpf. i8i;8 mit ViUi-iull üoii 'iUrifm aiif'i)nni6bavun, ((.'i)ibi.ll. 
mfcflinb..tlieIio. .ttbni. 

ä-t 3i.^l:n Äatl tjmil Oäfur (öcb. 30. 3iini 1847 ^u y(ü(bfpalf, 

: i.r-' :.,;'' i,i' h ^■>.^<t a- (550 Wotütx cor S-ilii-nflur. - «l'füüiot con ajiTiMfeit. Wei] oerm.: ih. itiai ks74 ;m ^'\.^^(l ,;iit ' 

^"ji" (^'oliVI^'^'" ^'"^"''^ (^l^tininn W D I f fl a n fl , ,icb. -io. "Jüiri ]8t5 
3)aU^jl!ri> mufluil (S^foi-ö ■Diir.o i!nil (5-fcparb, fieb. 20 "^.in lS'^3 

JU ^iVllItt. / >' • " O 111- io.j 

~n!'2^,r^q'"' ^■- ^'♦°.A''-'t'^'if JNriftrid) 5?fopclD iiinifri C^u^iö, 
f V:- '^:^"- ^^CO, Jlon. rreui ^iiMm. im J. «XrnviOlipt «oninn 

Codtfr: 1) .nfld'or, (V 1 1 e n , ^rb. n. :^.ni. I8'.i mi Vnlw 
2 >>( a n p. VI (, n G , .idi. 7. ,^ul! ih)2 »u :>i..'tljfpoif 5JhUitor uoit ^JJh"i()ifrU^. fÄobP.frf, un^ prclefl.,m(>t. - «Tonern. - W,:cf,..rcl mi< Um 1',.^Mfnf.t,cn 

J870. - a,frf,r„l.Mna M'« äDnrPtn« „nb fle(d,ld,tr. rH.r,|j(f,l Im -^aljra. IHTi 

6. Id6 ] Sr.if>'V t 3. Vlun 1888 ,,u >J';nnm.n). Mr. ' (vinr. .«in n," 

^. .|.\ 2iH<ibfini (t^.b. 9. ll/ni jsi--^, t i«. ^'^•.m. ]S70> 
mnitr: i. oWeaor, pch. i. JnoM'. 1«4J , .«ön. tont. .^iit. umn 

4. .Mini I8(;c mit ' 

jDMnno PO» Atmuö, flcb. 14. ^1?ci,. i843. |;Kfi*fnhilI ] 

. 'r"^'/..?!!\?.? o-^^/L"'^^*^ (v.ouiiani.i, .qön. hdur. .«m. i.nb|>rim. ci. X', urrnt. i28. ^P/ni j.shj mif 
i->e»i nette iipfd.tticnfr (1878) ßiröfin oon *lU'iifffr.einipiira (f 
pof^-!M,^fr. n. <ii,t), (jcb. ill«prnfr, peb. 13. l'irril 1818 p.Hfdiii 

S.t !D?atif igth. 12. «Wal 1848, + . . . iftoo) J [«c.tboltf.t. - 5i,,I„.„ „nb Orfl.rrf.*. - >B,pvv„bnl.-u!flun9 m.t «.Vr.ntifrl 
.1. <l. iBrüiTd -.'a. -'irril If,;-S.S i-ccm Koif« S?.nl V.), i)i<.,.1,8,-r,| urP iü;pp«. 
bfilAti^uMfl ,1. ,1. «JU,!^, «. ^=^.,1, lö.so; oWriviVrc 8(il.er|l,in& ,1. .1. »(„n lo i«rt, 
lCr.5 (fiit iWollT RrirPrirt) ron T^oQ) , btö^lti.trn ,1. ,1. Ul}.*n IS. Oft Kbb Cii 
eigmunb con !KoU) ; ftUlflnb..o,t1ttr. g,(,r d. .t. äöi.n 4. «Cl.ii 17Ö9- (al,!.iit| 


, ....I ' 

. , , • 'i'i.' ' •"?•? •;'-.!l J^'' -:■'» Uli ••* ... • " '^ «. .-. ?:•■. ♦ .'' •:i •'. «u'fAttibung 8. «lug. 178i>. — *i^f|i-I)r«lbi.Mj ^f!J 'ill>icpfn8 unb jefrfjirfjll. ribetfu^t 
im 3at)tfl. 1H48, 6. 1!64.1 

t gtonuttib ^^rfibcrc uon yiiioll (flfb. 29. "(ou. 1758, f 21. fTe^. J820), 
>tiirr auf 'Diomi, .^'. \\. Sinu, O'aibfintiiltat imb .^rcifbiifm. in ^(iodc-- 
xülo, lurm. Hl. Tn'br. 178«) «lit Vlnna (vv''. 81. 3i'Ii 17C7, | 2. Cft. 
182ü), ccC ^-l^optitt OU'.iffn (y;on<alc!5 bc ili'iuora un^ ter 'ibcicfe fleb. 
?virfiin ?fbnflo,^M poii 'lUcmt 'iociiter. 
55l)nt: l. t ?ropoIb (iifb. 21. U'^ii« 1702, | 2. 9Jdü. ihro), i-iiir nuf 
'Jionii , .\[. M. S\m. iinb .Shtit^foninnilär , ufrri!. 28. '?eiit. 1824 mit 
^)ipV0ll)te ^J.Ifotl}ilbr (a»'b « »gept. 1S02, f 22. 'JJoP. ]8i;'J), ^rC 
3obann "sofob ^ifordufc bc Siiim unb bft (ilronoie (icb. (inöfin 
von Ciollorrbo !Jori)tfr. . 

?ollii: Siciii'itnb, «eb. ii. Viiui. 182P, onm. 7. >N'bi. 1869 mit 

Sbtrffe (iiib. 4 "^in I84ij jn ^Jlminua, 1 25 3^"- l^H.ö bnf.l, tcö 

I '?bomaß 'ilUaiThi'ff bi 'i^ftijcni unb bcv ^i'l'f iK^- '•"•Mi ^'nnuiiS 

Joditct. |ü.i'antua.) 

^Intitr; (1) .5 f i n r ( rl) ^offbb 2!?oi>iai^, fleh. 5. 'Jlpril 1875 jii 

(2) ^Ö 1 p p 1 t^ t e l'uiiif tJiiiffline 'MiUe , ci,\\ A. ^,\^r\\ 1872 ju 
lUfcinttui , üciin. 19. Stt.'t. lw9« iiPt Ciiiiamuic 0. b. .h. bcc 
■i'Iarciifü (Nfiiorc bc <V)ubfinati6 ^-I^^ntimiaila, ^oiüc li ^L^iinjone, 
■i: djin-'-itivictiifur. (l'iiiTituo.) 

(3)1' c u i>I b ."i^oi.tan iilIüiM-., jifb. -78. Tlr, 1873 ui ^l'fnntuo. 

(4) « n i- l i n f 3i>!!f ^I'ünif, vVb. 21. 3"ii i*^75 ;?ii f;.','atitua. 

(ft; i' II b Uli ^1 ^li!a;filio, ach. ij. ^i'lj ihTC ;,!i ^l'iaiitiui. 

(Clil'fnrin Vliimlia, ^ub. 30. ''.iJci». 1877 au 'A'c.uilmi. 

(7)Et!lM(i (Säj.-.rtiM U'Kuin, yvb. 11. '}Mä:\ 18K0. 
2.-i- 3ofepb Vi;"iiiirt (flfb. ü». Jnü 1.^07, | 10. 3i'li 18S2 ui '-liiHa 
{'Q^otirn), .«. M. «Um., werm. Cft. 1845 üu (^vniuna mit 

ölarü Vili;fr!Ol!i (f. bffni iUu'n im Jof*nb;.* btr Oiifl. t)äuf,T) , <?ib. 
29. Tc« 1828, !£tfrJ'. p^lillii l'i-.v^arin.i bij Sirorrdo.] 
^iiiDtt: 1) Ärons 3obonii M.ul, ^^tb. iG. Juli ibMu, .U. 11. AT. 5^iii., 
oeim. 5. l'u-ii lb7('. ui '^Mirm 1 mit 

Silüio l'ÜbnlDin (j. btefm Vln:f.l im I.ifd.'fnbiiff) iu OWifl- Döiif.t), 

{ifb. 6. ?ipD. IS.').^, Sttc5). (U^illa y.iviatina boi lliopfifto.] 
2) 3ofcaiinii M n r 1 MI ^ilmcili j, ju'I'. 3i. 3;ili 1S52, '^trcT-. ihtiii. 
1 Cft. 1877 mit iJfimid) Wiofen au 5l>a6i;crfi , JUaitdiat! unb 
^i'iimör, Cbt'iR''^ibIanbfiQbe!' unb .\U"idi.Mii;i. brr attinüftin dinf. 
td'oft 3:ux'!. [ed'loO i'i'e^^uMombavbü in (Süttirol.] ISfnlbclifd). — r>0(iieifl-. — Ciptir 'Ü^rl. i:nb iXitluft.int mit bem VtJb'.'Jt 

.1-011 aWinle V.i^eUa" .1. .1, äi.<l«n 14. Cfl U-.'.+ ; crrtur. Äil.r .1. <1. SCifn 

9. 3uli 1Ö72. — »ff(l)t<ibiii'{l lit ä^oipfii« unb gffilnd;!!. Übufidjl im Ja^rg. 

187», 6. 4«y.l 

VI n ton i^ftbinonb Jlorl '(\rtibar i'iollui.in? oon iiionte T-aflftlo, 
fltb. 9. €tt. 1820 AU 'Sittl in UuAQni, it. u. Si. äGC'i^Hot unb Äi^iiJ. 
0. '£., 3nb. bfS 3nf.-iKfit5 )}it. 38, occm. 4. ?loo. ibftO ju .^Kiun mit 

■.1/ f .: 1 j'P iin, ii r,ji< 652 TOoUmarn o. OT,^ntc «pafUllo. - TtvnMon. - ÜJtcnt.VeUfnbttg. - OTp».. 

i^eatrir, «rb. lo. 5)?ni i8i?s 51, (^omo. mw. J^r.ifroi, ^omf:,ri 
ton i?onjentel:) lu.t, (Sann^oncro, br5 f Ann^ rt.rofcn ü^ioüio, ff>l(.ö 

ZS^-^C^Y.L^ ■"""• ""-^ ^" ■ «"''> «'^- ^''-*"= 

riiitörr: 1. ( oft-iif) i ne V<c(i(rir .fthrn. .,ieb. 31. Viiui. 1S51 lu ^lc(1tr. 

2.ArnH, VlntDiUfnil, rieb, is v;jn-il 1853 <u .UlünmifiiMu-p. Dr.jur, 
.1. M. JlcfitiiunfloiiC in iarnjivü in '^pjiu.n iinb i'irtm bfr «mh t 

•1. pelctie M),oiif ^Küfa, ^i.b. 8. ll/ö,r^ 18(ii ui Ülr.n^^o bd (S^nio I 
^""',,f.;J.üiv. 1K85 Ml v^iMiio mit T^rio (^unte ^r«ü, .flön. irnlifn: 

SiOlUetOll, [. 3)i.qccii boii 9.")Zoiitctoii. 
«tünt=l'cnculicvn, f. Sobrg. 1898, ®. 641. 

fSr.t!,olifft)^ - «.g„n. - «aot. 'Jitd unb «thr fmit ^aU'hut^f bt« aj.pp.nl 

rj,!> '"*"i",' '"' '^'»•^•^"'TfirAe.i) 31. ;->i,Ii 1S>, ( >n,m>,t,if.,!,nl U. T«, 

1816». - «,frf,reH.l.i,ö M ai«.ippfr« unb ON'hcrr« über h't etinb.ffrritbunj 

im ^aljrj. 18(i?), ©. 625] 

t ^lifbrid) J^rcibfrr i-cn a"!?oieait (v?>b 18. 3uli 18U, t 2 ^-^nni lK«'.i 
•Dm- ouf Unteri'o.ic m P>J«oi)ern, ,^6n. bapr. Hrn., üi-rin/l) 31. 'J^Jü! 
18 l mit ^bficfi.i Arnin 'LVonM um T^t-ntonbofai U]ib. 12. llhii 

...s^ .', t.^^-. Vn lb48); II) 3. aVai 1851 mit 

"^'l'^'"^., .-'' • ^-- t '■^•^'.«'^"»""Tl VliMiult (arb. 26 :liiJ. 18:.2 

4)iiJmt.n'm.t'''''^' "^^°" ^""■- ''^'"•' '^'■"'- ^-- '^^'^^^ ^»^ «^ 

^''M'ilimbin T'^'''^" *"'"" ^^^^*"*^'''" ""^ -^attfnbad), (^eb. 1. 3iili lb',3. 

2. ?uMi)iv( \'I!fr.in5ec. iirb 4. 3an. isa.j. } 

3. Affbincnö .^obarni »Ju'pcmurjJiiiria, (idv ü. '>)}od 1854 Dr iiir •* 
.^6». b.'Dv. .'.Im. rfrm. '^s. :Vin. 1870 mit ' ' J 

iSöline: i) ?( rieb ritt ivecbinanb ^li/aiic, ,iib. 21. :lan 1681 | 

oKi ''',''>'./ •"^f.'"'^«''" l^i'""<'> ^Ai,oiia, n(b. Vö. ulfai 1Ö.S3. ■ I 

3)KarI iiiona AaMnano, «cb. üb .^.i'i iy,S5 | 

4)^Jorim il ia n '."iDolf ll'inria, fleh. 7. Cft. Iü87. f 

ß)^erbinaiib Viirn>i,i ^I)i\nia, (i.b. 21. /ubr. i8'Js. i 

(i).nonrab :ioI,Hinii ütorin, iieb. 7. 3uli ibOö jit l'iiündjen. "t 


.: X" ÜJicteau. — OTotfev) pen.ir.nt ^icarb. C5: l.l^nrie nranuSta, ceb. 3. Vliui. 1859 .^u 'Jaiifffirclnn. uerm. i. %ai 

1&90 ju Unt.ipaor mit U'iüiim'.liiin <^ibri! ucü *4'üttin, .ticrtn oiif 
• SJictmopüU ^Jn^ J|>ir|dilin,', S\bfi. box)r. S\m. iiiiD Vf. b. iuiu». 
6 VI l f r (1 11 D f r ^Iiioiiimiian fub. 28. Ctt. iboo, Jtön. bdijr. flitc unt» 

iV<.-l'ltn!c!''Jl[feiTL)C in LhiicDenball, oeiin. U. VipctI l89ü ju ^.Wimflrr 

i. iiV mit 
überrfc Äiciin uott Joe, ticb. 2b. l'?ai 1870. 

Coditfr: C^u^Teiiic Üioiit: »Jlöciteit» 3u|ipl)a l'iaraan'te itoöpara, 
flib. 7. ÜifO. 1897 ju i'iieSbücl). ^JJuU'IlM) fleiiainit ^slfiUÖ. (Jtatl)c;iftf) — Cjfp<rt<;(l). — 'Sue j^tr.nti.'ili iiü6 ihJüV'aftn unb bonn n.dj 
OijlMr.id) {i<f Olli nunc« alic.if'.iiV« (Siffdilirt)! , CMlttr. fffll<^IIlic^uni^ ju» Vr jr.ilitniiij 
bei 8i"''""'>"<-K' «'• •'• ^^''f" ^- -'P"' ^''^•' ~" «'f(<l"'tfll'iinfl n« 4iü.ipr«'i« 
(bit j(öt;nl.'.ii Tiiib «Jl'ff '"*f DCn biUfr iinb BM« je rtttmJl pfc.IiiiunU (icttilt. 
Icnbiin »itifüd) r>ll"'» . ö" '1^"" «iiiij'nl^jf'"') '"' ^''htfl. lti'.'5 . 6. Ül» ; »V« 
(dlKttl. lU'ein<i)t (tif ©i'iiKilili,! b«ö gtlitn ?lboIf . aJfori» t><l"i' . 'Pit nii( fl<b. 
pon ai5fflpl)0len a. b. t>. i^Ü!it(i;b.rj in 'j iicbfll-cf I. \i ■ 'lo hifmol; ju t-er:d)llfl«n 
ip,irf, im yiir^. Ksöl ©. 67ö J 

Söilbelm 'il^pIf Marl l'lmuifl iJttT'l' (^biitlopl) ^i^alMiin <\itibcrc 
üci! ^Diotfep ufn. ''-l.Nicaiö, »iib. l;J. :\an. l82'->, M. u. 51. ,^m., vnw. 
•21. yiüP. 1848 .^u ^äcbfi- um .spaij mit 

^fabelle iSnöfiii ju -gtclbenvitolt^errv «eb. 17. I'iu,^. 182Ü, Stfr'iX 

^tiiöft: 1. I^iiaife ^orbU' ^^<-. f.fb, ö \'luo ibM, Cboiin bei iinbC' 

■ icl)ubtfn .«cuiiHlitfiiiiiKn in ö'-iaj. 

S.'rtcanj l'lpoif Di'cnia oi^b^inn'ö 'i'/irrimsliiin , flrb. 23. 3'i»- I8ö4, 

■ •t'fn- btr Jpiir!ri)ofr >3ü[.'fiil.HUiiv) in £t.ioininrf Dr. phil., .«. u. .«. 
$\m.. l'iiifll. tfö Vlbflccrbiiftctib. b«ö uciicir. yiSlatfi, oetm. 8 l'toi 
18bG hü ^i^iofl mit , ,.,,,. 

Cinrtbftb T>iMI uon ?übtou>il<, Qib. 3. a>iar< 1856. l'^d)lop 
.^obfiibiü^iii bti ^Viro^.] 
^in^tr: 1) l'lnctcaß auilliam Ularia Si'fk'i^'?, ftfb. 1. TmiIi 1688. 

■ 2)l'lloDfiu5 Äfifciiiniib llJocio Isofinb, afb. 12. !I>fS- I8ä0. 

3j iliaria $3 i b ü n i a %\cii\\a iJuLiiiilla, (icb. lö. 'iaU 1891 ju 
.t)üb*"nbrupfl. 
8. 5F/aiia VI >ni e S a'Javfl.n-ftü , Cfb. 13 :,^ii!i 1859 .Cbtnn bcr unbe- 

fdiubten ilarnnÜti-tiniifti in ^Btlo b.i S^Mtbod). 
4.iLiiatia ^n ii u 1 a Anibfcifa MIum, ^tb. 12 '.'luvt. 18G2. 
6 t Ariefnd) V' e o p o l b Ui/oria ÄianuCfuö ^.fnuno (.'ib. 5. Cft. 1S63, 

t 1*. l'lpHl IS'.U), 5{. ^. l't. im lÜiv.-lUOtiot 3Jr. 2, ucrm. 14. U'iarj 

1891 JU Wiüj mit 
gSaiie, vicb. . . ., teC | Atiibiid) ?rbrii von ä«ill(fj, Ä. .ft. jii^iliVia, 

unb bcc i)iurie ficb. ■^^ftii" i'on 'i'üutoh'ino -rcrfjtfr. 

^inlitr: i) ncifbilü), fttb. im Sept. 1892. 

2)d)(arie, (\eb. im 3ci"- 1854. 
6 Äarl jofepb i'loria Vllüi-.fuiS <üaul, c\fb. 3ü. 3uni 1873, Ä. u. iv. 

i!t. im Jpuf.'Sigt ö)caf 'iUdlffi) ^JJr. 8. 654 'Koibai) ^<n. 1^j<':a\lad}. — ai;o|\|). - «Kof«. — OKourcii. (ffaibelifd). — Orilitr.icf) («aüiifn). — Cejlfit. «^^e( iiitb «litniljnb .1. <). fl)l»i 

10. tMn. 1865; otflftt. Ärbt <1. <1. SBifii i2. T^fj. 1S6S. — »tfctiteiburg m 

aöopptr« utib ON^btte« iiLtt bie €taiib*ä«hfbuna Im Jnhtji. 18y3 6. 003) 

Äarl Jsi-Pil}nr oon 51'?old^ neb. 25 l^nn. ibOö ju aVaniaiva in Öb< 

iMicn, X s\. €fam)..^i;'lv:äi ü. Tl., oaiii. 20. .-En^t. l8ao iiift 
yuargorete iiniiüne fsJtefdjTf, peb. IB. 3uni 18H. 
>i\)\\: AerMiianb Jforl, geb. 18. 3an J8i0. (Äütholifcf) — Cei^ettei.^. — UKiippen'nief -.'i. OT/.Tri I6&Ö (oom S?cilfft gnM. 
nniib 1. DJrIcm f.Mt in .ffiini) ; lHnd)«o.t.! iinb al>linb .tvfi.tr. ^Ibtl n«|jÄ 
Ml«a?tvno?rinrl)i.uiii .1. d. Ilr.ivt 12. ,ViIi lüOO ; iii^bfrcffterr. tieutr «üKtiljnh 
11. «Wal 1035; bfS^l. olirr ailtirrflonb <>. j^a-t. 17!s, ti'.>IAiib -otilftr. S^rtit 
.1. <l. i\}i<ii L'Ö. :\an. 17o6. - «3<| J)rnt.iiiia bcB ffl?.ipP^"iiJ ""b C'ft'?;'';:!- Übfrlliiit 
im :JaI)ra. 1855, 6. 3;».'.] ■ ' 

t ^^li ?iicibfrr oon ^i'fcfer (geb. 13. ii;üc3 ISJÜ, f 12- iTNii 16S3), 
Jpert nuf (ibinfunb, \'ld)oii, lUeur,§l:of unb «Muiiiniau (M, irM<» 
beio.n ntd)t n.fl^t im «J.fip b,t gamihfj tll yiCeftfrr., DCllil. 18. 3an. 1869 
ju OTin mit 
^iUtöfa ,^rei'ri Woriip üon ^i^cfdiif,}. «fb. 24. Cft. 1S50. p.'ldiaiil 
Aiiiötr: 1. 3obann iUu' t i R ,«ml i'eDi'Olo v'lmalic, geb. 11. ^Hor. 
isüü ,^u SlU.ii, f)rrr auf (!fbtnfuttb imr» Vlfl)oii in JJOefierr., JT. ii. Ä. 

2.? bereif ^rarolme l'foroicme l'iiilc Vlinolie, urb. 8. 3(in. 1872 iu 
Wi-n, i.crni. 18. ^Äai isoü ju Ürfcnfurtb mit Vllernnber »ilcinifii 
'eiilfüibtJfi. (C\m ©laiinnfJiTtnnie <ttofd)«n.) 
(Ä.Ttfloirf*. — «.ipttn. — «fidXabd d. d. SR^^tnefautj 16. Ort. l«aO (f4t 
i"\o!)jnn «Wiirat, tutboijr. S>fiftftiTici|"t«t au« 6d)6iibrunn bei üonbebul), futta?!. 
vUudfctjctibuna 25. «Pdf 178'J; furlMi;t. gibt n^bf» iüoppero. tinfljiuna d.d. 
ÜJiünrfjfn 12. ;^iinl 1710, immatrlfullftt im Jf^ir. «uyft.i üii ber Hrii^<:tfnfij(Ie 
5. gfpt. 1814. — «elcfjteibung bf» SP^ippfn« unb gffdjtrfjfl. 9!ctij im ^atr;. 
1^68, S. 467.] t Arifbrid) J^reibriT i>pn l'fDiirut (>vb. 13. iilai 1794, f l- *u^rj 1S>7), 
.SuMt. boDi. .ftrii,-fo||icier ber C'i'i'ilJ lln^ i-on ^liVgcnöbiirö , Cftm.' i TOourat. — gjfoi). 605 

0. 3nni 1830 mit Aiiebfrife ^Boj^hu be ""So^ci {s\tb. 13. VfS. I80i 

\n -i^iciiii,^, t 80. l'lU)i. ]y72). 
tSdittr: 1. Vl^olt■|^f, -cb. 6. 2)ti. 1832, ufirn. 27. Cft. ifiöti mit 

ai<illn[m Gottfried (f 11). ii?oo. 1877), Möi\. bunr. ;'lpi>..(V)fr..Ji\it. 

('Kfflrrtäburvi.J 
2. ;U| crl; in e, fieb. ö. 3an. 18b;5, Orbenöfraii im .Hlofta „ Sacn-- 

cujur " in il/ep. 
S.diani i(< ta, neb. 3. l'iör^ lf^37, üniii. 7. Oft. I8ß8 jii 5Hfv(eii3. 

burvj mit 0)ullao i'iihiii imjh (y;e!U!iiiii)Uit « l>ürtib,Tfl (r ■■io. 'Jiin-i( 

1h;i4 3ij etiittiimt). [£dili;& icnir,) bti ^iiiunftaiM u. f. l'inM- in 

S'.iiutfanbi-ifl.J 
«. .'^a tbarina, atb. 1. 'Jlpul 1840, OrbenCiiaii im jtlo|lci' uum 

^^eiliflen ^per^en 3ffii m yfifbfnbur« bei ^ikf.Knj. (fpt, 37(ou9). 
(Sfiitf)Olif(f). — CfRerrdcb, *<.inetn, Jtcinftticf) iitib Spanien. — 3'n'»i-nti'i'li«tt im 
Jjr. «.ir)»tn tM btt »<iilerf:>i|7< '2i. 'Ha^^. 1816 (für .fr.-tl ?[iitün «iitet rcn Woo 
üi !Un"iit*eii) ; P,|1ttt. ^töiMlietiin^) in gthc 2l. 'Wörj 18c3 — <}<-|\l)t(i. 
^un3 t<« aßnppen« iinb pt(rt)id;il. llbttfitM im :.Vihrj. 1859, 6. 627; dj(. .uij; 
ben gU'.JjiioirivHi *iltiiM im lofilj^nbiul) i-fr ©tifl. y)>1iifrr ] 

t .ftar! (.^ r n e fi j^reibeiT be ^)o\) be @cii5 (c,fb. 10. i'lnfl. ]7ltf),.<ii 

^liffind.un, I 1. v:iip,. lbG7), Dr. jur,, ortent!. '»isiof. an ^l■l• jr. .«. 

UiiiinTfifiM :lnii§brm"r, n.rm. 1) •• 'iubr. 1823 nih ^^iiclinn yjob. 

4"pn0(^i (iKb. 28. T^n. 1798, t 1". ''Unil 10i2); 11) 2-1. "Mini is^,-) 

mit ^l'Kiria f\iciin ooii (^Uoi-nnflli 31! (V)fiitbur.t und •ppitenber.i {■.■sb. 

'21. 3^i»i. 1814, t 14. Te<. 18'.'1 311 Jiin'bincfV 
iiinDfr: n) Ir ciif : 1. j Onof M a r I o^M'i'l'b Oitiit i>;oria (iieb. 22 3iilt 

1827, I 6. ^liüu. 1804 ju 0>Vnconi'0>iUMera). (S. Joiriunbudi ^t•r 

Onäfl. .nöiiUT) 
1 3pfpi''binf (.'«rneitine i?u^oDifv^ .(Taroüne 'i''i a r i e- ö) e r t r 11 b e* fleb. 

2;>. ^Viäx\ 18-2!), Eoltfiaiiftin in i iicameteU. 
8. "Jlnna ^I'.'acia ^Vjfvpba, >ub. 4. l'luv?. 1835, uerm. 5. Wni 1863 ,ut 

Snnobiuff mit 3>iii'-M poitnann von .pöibnd) (t 4. 3an. 1886), 

tirolifi"i)'!iMbfcbatlIu'lifm v£tfretär. 
— b) 2z (El)t: 4. i.'iTnrt l'/aiia 3o!''Pb Vlu.iiiltin '^'Ir.ton *i^nnbi:i:b, 

flfb. 12. IRiii 1852, St .ff. ^ii(i«.0)uu im l'iin. für i.'an0i6i)frteiti,ninvt, 

intni. 25. Cft. 1881 m 0Ma5 mit 
VIncfn ''f'aaiat} von '•)ia?.t)-''b<ivm, atb. 31. Dtt. 1859 i\x 0\nunibeii. 

C5d)tcr; 1) 3 t r.i n , geb. «. Oft. l«82 \ü yfioa am (öarD^fce. 

2) $ 10. n r. 1 f f , ^vb. 7. Äebr. 18S9 ju ^"'löbrucf. 
6.,^ Ol erb l'iciria (inie(t 'jobfJnn 'JJcpomuf Vlnton, fleb. 19. Vipril 

1855, iT. ix. Beamter in 3nnSbtiuf, ueini. 12. 3uli 1802 mit^ 
.{»fHtiette, fteb. 23. '£ie<. 18ü7, t>eö 'üdbin van Wölbem te '^aintc 

VUvitbe, ,Sl. Si. C'berii a. T., unb bet l'lacianne >ub. 2cilcmann ((yc(üftt)en.) 
(Cfoongfnfd). — «iifltoüen. — aBOttUnib. ^btt unb gr^t 6. ^iili 1871. — Bi. 
|rt)T«a'iino b«4 Sffifliiptn« unb «ühett« ü"tr bi« gtotib^Jerhebiinj Im Jat^tg. 18PJ, 

6. OOö] 

t (^nbiiianb ftrtibfit roti TOu»nir («il'. SD. ,\uri ISVh ju a(o|1i(f, t 0. Cft 
leOÖ «II ?»oll'putrO ■ '>'•• »H'i. et j.l.il. , kKffl. -«rliiriif«! im W.ftcria t« 
"äufltnlitn. 

3Jh"ltfliun, i^nift ScU> ojeiianul, f. 3aI;v;V 1898, ©.643. 3)h"i()ln)frtli = (^)nvtucr. 

(Jin ajJaiir.fCtl.iiiinif nlufi+iii.) 
[Ä.it&clifc}) — O.'flerteid). — (Jtbl.^tib. • o«;lfct. illft -nit b«m VrÄMfal ,o?d 
WöhliDtrili" 80. Tm- 1780 (füt ,'\chaiin t'f pomuf SDIi'illi-r. JPM'.üärotri'fliannji«. 
CÜaioMltt in ®..Iijt«n) ; ct\\'tx. 8r!)t mit ilUmiio.urg biä >>(onurfl unb 9B irr«n« 
btr gr» l^ctrfu con ff.iitner urut btiii itair.tr. .ili;ib;irettf)-i%äri;i(r' auf M« ö-.iw 
uiiD bie Äinbit b.'« 18. 'iivx-.l 1840 t SüiiÖ-lH' SJÜiUet con a';iiM:r«itb , ST «. 
©rn. .Waiotd (f. ?.it)rg. l!?7b. S. bl'i) , U. d. !a''»n 17. 3uli (Dirlom d. d. 
SHien Z. Cft.) 186.S — iWldjinbii-j tti aii.ipp»nä unb a<|<l;idjll. SlMlj Im 
O.iljrfl. ISÖÜ. 6 6(J0.] 

t (Sopf:'ie ju'iffciu uoii !l)iübliiii'ilb=ö',äilnci-, firb. Äifiiii i'on Wmtnfr 
('Ub. H. l'/iii 1804, t J- ^^i'ii' J^7H >u iL'irii), l'tiir. 19 -ilov. 1H84 
nnt ilsULnliii iiifiller uou ^iiiubliueitt) (iKb. . . ., t li>' -'P"^ 1^*6), 
ir. SX. ''>^fii..''J'(oiDi-. 

^liiHir, ^nibcir uno 'Ättiinncn i'cn ^'DiütlrpcrlbU'iaittKr: i. | ,\ri^^• 
nd> iOilbilm (-Kb. 8. Acut. I83(j ,^u SiMcn, t i" ^"'v'- '«^0 ?" 
^ffbol-cn in iuitntin), ,«. .«. Cbaiüf.- im Vitiüdlliiibf iir.^ iüor. 
tUnb btr vgd;ufttnabteiliuifl ^efl JUicfiCuuinDÖ, imiih. 24. ÜJ^irj lb7ü 
jii 'iT^cn mit 

B t e p b a 11 i e Aieiin SfcvIiCj öcn Jomnirja , fleb. 30. »llidrj 1846. 

Coditrr: g r i t" a 3ot;nniia jtIott,'ilDe i^tonif 3.l(fltia, (»fb. 13. San- 

107!). 

2. ,<? I l b i 1 b e "Jöficfc, lieb. 10. Qivi. 1837, ücim. 24. Juni 1865 nid 
5?ail 0011 ^^niiD (f ai. "Diär} 1870), .51. JT. )\lM't. a. 'D. 

3 Jpete^e .«tnira)5iiie »Jlnna, ^irb. 31. 3uli lH-15, ■.'•^gtuiCT. brS Ä.Ä. 
oteliö'n)cltlid)in 'Dnnifiiftitie »iUkuui <£i1>i'l" in l^tünn. lHöun.] a)iüUcm)Cim = 91cd)DfVn, j. 3alHfl. 1898, 6. 645. [Jfat^ollfc^. — r^Hfiteid). — Ciflur. SIb«l unb 9<ittft d. d. 4Bi»n 27. <Dlai 
nN3 (für OsMt Quatn «U;riU<r), ofilfrt «tht li. .1. Sti\p aJf.ului 9. aj(.iij 
(lislom (J. a. lltMeii •_'. UJ?.iil IM'JI (tfit (mi^mi >.H'ii«r von OJdJUrr, SüI)m l-r« 
K>3iigfn). - «efd^rfibuiia t<i Uliiupn;« unb 9(>il)a<« iibfr li» 6laiite(!ir^tl-uii;( im 
J^abtfl. 1897, e. i;71.] 

Öufltn ?!nton (Sbril^ian ''.'iorit., t'ubioifi l^Vann J^teit'erc i'on ^inüKer, 
(ifb. 9. Vliiril 1875 511 'li\.cn, SX. u .«■. i'r. Der J)(et". teö 'I^io.-Vltt.- 
ai'ütö yk. 7. 

iDIüIIcv lum (s>naDiMtC|in. 

(SiMhol'.fd». — tldtxtn. — Äiirp|\"ilj. flbif unb grtir nitf b?m Vr-^MfJl .i'On 
• n.icfnf\ifl' tl. il. Tülli'lbotf 18. <Ina. i:o;f (si^m STiiifi^tflfii [\o:,>iiiii >iviil!:tlm 
Den btt ^falj) ; iiiimattiful'frt im R^c. *.Viü<rii l'ti ter Arnliftrcnfliiii« 1>. Oft. 
1810. — iridjuil.una bi4 S'iopfd»« nrb fl«(.1)!rt)t!. lltt.rild;i j,ii ^iibtj. 1H67, 
!5. 607.] 

t ^.l'iarin ^^ a f o b igebanian «"sottuiiat i\-rcib(n- yi^fillfr von A"itinbfnf,in 
(ilfb. 2G. l'liivi. 177-!, t 30. Il'iai lfc.-i'ii, \ten. biu;r. Mm. \mi 5^l^^to^r.. 
:Hat, cerm. 1) 29. [\c\n. 18«'J mit ''Balpuri^n von ^iUuifnuiiKr (firb. 
. . ., I 15 Vlun. 1817); II) 3. AoLr. 1819 mit 'Sopbie ,ufiin':5uiicfiT 
Den iTbercoi'.reiit {^fb. . . , I7y3, •{■...). 
Sl\]nt: a) Ic (J}l)t : l t .\obanii iQ i- y o mit ! 3cfeßb SPübcIm (flfb. 
24. 5:<i(. 1814, t TO. TfV 16;'3 ,vi l'iünit.'n) .HÖn. b.it:r. 0\fn. tet 
^siif. ^ Tit'p., vfi!" 1 ^yiov IS44 mit :!i\')'.ilie .\tiMui|('n (.üb. ^4. (2tTt. 
is:2!>, t nt. 'Viti. isHC), tM^ j ^toil i'oii .\tM,irifin, .^iOii. b.ini ('•'»in. 
^fr '.\)ii. ^. TmiM' , 'ii'ililii. 
^tnlifr: l) ^nd *Wiuui ;\>itüli j^diIuiuiI, urb u. Ü'/ui liiin. Afi^ii. 

boi)r. .rtm uiiD y(i-vVO)(at In VlnßbO'l) , urtm. ö. Afbr- )M"U 4U 

llieiiftiflit* mit 
i'J a r flo re t r, ^eb. 25. ^ou. If^Sl (iuifxri, b<ö t ^JUi'biliM von 

UUrnllorff, (örb^vil. infrflmb.'flrflil^. Stl^hn., un^ brr | l'lu,,uille 

flcb. von XcwU, 'iod)t:t. 
2)2ni|e JTarülni«; ;\riin<iGfa fficilpiiraa, vieb. 30. Vluv!. 1850. 
3) IWiil \'l u a u ft , ofb. 18. ?liili 1852, .«ön. banr. Älm., Cbetillt. 

ix la suite tir ''JIriiUf: iinb ^ivTyiftitotinnila. Il'iüntljfu.l 
- h) L'r 031)1 : 2. t 'i'>foiM Vltom lii o r 1 1; (>ii b. 12. T^vv liiä-i, t 13. Tth- 
18SÖ ju i'iiimben) , Wen. batir. .^Mtc ll^t^ StTb.VmMfcut , umii. 
30. l'Huil 18^1 mit "Jüina O'nnfin pdu U-'fftaloijü (flcb. 0. tJf^. 1651, 
t 29. 3uni 18S7 ,^u '.'.'(ündien). 
Sotjnr «ad 3t?fepb, fl>'t"- 57. ?itni 1897. y)hincr=.t>övn[tciu*. 

[Äatt)Oll|d). — Ceil«rrfl(l). — ü'cippfnbrijf mit S!th»näotttfr( d. d. :Jiir«btu(f 
31. 3?iJti 1688 icom ö£). gttbinjnbl; oiiljtt..nifb(:Iinb. *Js<(, (crBie 8''i*J""Ä 
gt^i nadj btt ^timcgeir.tut d. d. etüjytl 14. Wa; 1704 , iiiebetcij^ar. txtitr- 

XLIX. Sa^rg - [©«iturft 4. rftofcft i«Pf»l f ^2 658 TOüflft-iiötujl. — iWriHer Iju i'fu^^fflb). — «Küfler o. ath't(;I:i\.(». — TOällft u«. 

flanb d. (1. ®l<n 16. Cft. 1830. — «(fArrbiinj itt «B.u-ptn« unb a»fd»(itil. 

■Oioiij im Jjljta. l«77. 6. ftjs.) 
t -Meineid) (J^iöIrmiS lii.nia ^leitjerr oeii 'JJiülhr « f)6tnflfin fflft. 

20. '3uli 1819, t 1'^- 3iiiit I8y2), Ä. Jt. !?pttn. a. !£) , oerni. J9. lÜ/ori 

181D mit 
3:l)etefe .'iTattarina C?[ifabetl? 'DJJcirncr, geb. 19. i''(ai 1823. [3ntiJ« 

brucf.J 
^inötr: 1. y{ o t a doh ^iJJiilkt'&ornilfiu, fleb. . . . I8ö0, üerm. . .. 

mit ü'iQuIa oon ijöUöfi). 

2. (5buarD föiGleimö 'icnft Fjeincid) Ärcibetc üon iilü(Ief.pocn|1fin, 
oeb. itj. Ülou. löji, ücrm. . . . iB7ö ,ui jnnöbiurf mit 

T? 1 1 b e I m i n e 'iVitt c von Xiornfdfl, flcb. . . . 
^inötr: J) \i e o Jpfimiri) oMclenui; uiiaria von l'füUcr • fiCnnilfin, 

fleb. II. T^er I87G ju :ii!in(?buuf, St. u. S{. l't im ^nf'^tht gitt 

Don Oiifßl ^Jlf. Ki. 
2)4)ci-mine '."»'»ißleiia |>enttfttc 3:berf|e ddu l'lülUt-i^ornflfin, gfb. 

:2G. Vipiil 1878 JU ^nniJbtiirt. 
3) \!l n n a Wiölena ÜJfiuin .Caroline oon l"'iii(Ifr » ^löcnflein, erb. 

24. 3uli 1879 jii ^niifbriirr. 

3. 3 II 1^ ine Uluiria ^»iftocia Jobanna itotbarina (Vjisiena uon il(ü[ler> 
t'ötniletn, fleb. 24. 'Jluö- 1853, oftm. lü. INoi 1873 mit .f)crnu-inn 
^liiii.u'I, il6n. banc. Cbfcftlt. n. 1>. Il'lündjfii.] 

4. 3obnnna l'fciiia .r->cnrifttc (iiiJlcna Mnroluia üon ^.lIlü[ior'A>6rn. 
lltin, flob. 24. Vluvv 1855. ■ ' 

5. i'Jatmo U'iüi-ia CrouarD ßWöIcnui; ''i^LMuiö uon ^liliiller-^crnflfin, 
fleb. 4. *i'/ärjiH57, S\. .VT. ^i3e<.-«omnii]|'är in OJiütbuui m Steierm. 

6. ir a 1 1 ©ikSU'niKJ oon liiüUfcV'ocntlfin, vV'b. lo. Jan. 1859. 

7. ä t e p b a " i'liriiael ^l'.'nna bVoItniu" iumi 'i'iüller'.^'crnfttin, ßrb. 
16. 'üiaXi 1860, -C^etr auf 3futüfd)iij; bei 'l'üien, JT. u. i?. pptm. ter )Hti [»<el(^<ab«t d. d. eürmbutg 9. 3uii! 172S; *d»i)«frf)t mit Warp<nbtj\tun', 

a. a auinn c. ;)uii ujo.) 
(©. Sabrfl. 1868, ©. 566; neuere 'Ohirinidjtfn übet ben T^crfonalbeflani 

ftbl«".) 

aJUillcr Uon 3)UU)Iiucvtl)=Wävtiu% f. lUiiibhv.^®. UUüIlcv Hüll yicirf)cii)tciu. 

{3'n !Wjmit«|l.iinmt «tlüf(})«n.) 
[Rrtt^o(if(^. — Oejletttlcf). — (3tblJnb..cnlftt. ilDtl mit btm CrAbifat .dbUt to» 
Äfliljenilfin' d.d. 3ii\tn 'ii. Juli 1788; fitbinbütj. 3nbiflfnat -ii. ^jn. 17»», 
Ofjlftt. Ji^t d. d. üßien 7. X«j. 1820. — ©e(tt)tnbunfl Ott äüvippmi unb |*- 
fd>tc})il. gioltj Im Ja^ig. lbS3, 6. 300.] 

t Äacl (Smmetid) 5teibfir l'füllet: ooii jReidientleiu (9cb. 10. 'äWdq [*"•!- (j. \. > f I j t;.. :' . > J ; . I .1 !»in«r 0. !Kfirf)fn[ifin. — 'Hi'iimO y. UiiüIiHieim. — 'Stund). — TJüiuI; u. «eQinfll). Cöy 

I7o0, t . . .)/ '^'^"- iiiiiiot 'Jri-d)fe§/ i^ervU'^''' ""t* niontnr.iftifiiifr 
Vud)l)altrr in iSitbenbufvicn, Ufnii. le Cft. J8l(> mit ll^obanna wn 

^iilin.i {;\(b t l. "Jlu^ ibC3 ju öcininmiitnot) 

Cori)ttr: i'^üftpba Hiuivauta. neb. 16. i'lai l8lö. ^JlumD DüH ^JJ(iil)U)cim. 

(ißlübt nur Im SHeibesflamm« ) 

f»,itl)f[ifd). — r;|i«trfl<l). — C<|Urt. Slod mit btm ^i'räMf.it ,Doti !l;(iif)ll)(im' 

d. (1 SBUn 2. ÜJtal 1817; offUtr. «rbr 15. älUyi. 1 H;",» (Tiplom il. <1. UiSitn 

T. ?ibt. ]t<ö8). — »ffrfiriibutm ^e(l ilVtcpceiiä lln^ gi.itjnei! l'itit bU ftl.ir.tc«. 

«tl)f')iinjfn im f\ol;rfl. 1Ö77, ©. 671.] 

TiQtia ? b e r p f i a 5iatbaiim SV.oya '.^rfifiau ^iiiumb uon iViüblbfini, 
«cb. '£;t6br, nrb. 12. Viis',. 1S'J8 ^u ^^iliv, urun. H. (Vbr. 1R47 mit 
?;erbtnaiTb Vhiton i'/utiib püh l'Jäiblbnni (vKb. f>. 'Atbc, lbl7 ,:\u 
'l^abuc!, t 24. 3iili ISVJ), S\. ^. rbcrlt unt .MmMn ; a' Jnf-^J(ntö 

Ciiijttr, Afoiinnm l'iumb ucn U'iühlbdm: 1. il'atbarinn Vilol^fia 

joftPbn Jtn-i'lV.i, ^i-b 1. ll'Kir^ lh51 ^ii U-^vap. 
2.>!intnlie Vltcibfib l'uiff ^berff.', peb. 25. 9iOü. 18-n ^ii '39ien, 

cftm. 9. g'fpt. 187« ju (£1. ^lUuloIo bei Zütl'i mit^liuliaio )V<c: fifib, 

Ä. II. Ä. yinieni'fbiffJfpt. P43dIo.) [drongtlifcf) — äl^ürllfmbeta lln^ ft^.Ttin. — iRriAScittl d. .1 SBifii 4. «Ictil 
>731f Tldttijint Dcn •Jlu?«l'ur<i .1. d äi>itn 3. £(pf. 1V31; «(<'rfi«frl<r .1. il. 
«ancpi» in Unflatn 7. fl .ic. 178H (( y-^Urf 1*70, g. 001), iirpat. l^nb'gfiu.t 
5. Jan. 180P — «Jffcbreilnina b»# äP.iprfn« iiiib fl((chi(t)tl llturfidlt im ;'\iilirg. 
1862. 6. 539.] 

t .t^ a r I ©ilbflm j^rifbridi Arfibtir »er. l^iilnd) {;,tb. 23. Cft. 1834, 

t 9. 3un. 1862), oerm 21. Cft i8()l mit 
©ilbelmme Amin ^rtieiiel uon UUirhnbüd), ßeb. 16. (Stbr. 183C. 

l^obcn-liiübiiiuicn unb ätiittonit.] 
Ainfift: 1. (•5'> abr i e li- :.Jbu6nelbe velfiie, (\fb. 31. "^luo. lftG2, neim. 

26. iifai ibeS ju lEtiittviciit mit Vllbrcdit jstbrn uon i^obciuilC, .t)crrn 

auf i!einflettcn im Cl'lmt £ul^, s\ür\. rifiip. yiittiii. a. 5). 
I06far Ä.ul, flcb. 20. 'Itj. lhü4 ,^u >^^obcn.a'iübrinnfn. 
B.l'llfteb. ötuondi, vicb. 5. Oft. löüO jU ^üben.aiiübrinflfii. 9Jlüiitl) Uon "iinilinnlinufcu. 

(.?atfioU((^. — Cfi1«ttfi4. — Weidicabfl i\. <!. gt-inffiut o. «DJ 23. aJJ.U) 1744 , 
llei(l)«frf)r (Im futt^ipr. ««idjsoifaruit) nnb Bfrflniyiunj bf« »Jl.iiinn« unb aSJ.ipPtr« 
mit bentn bei t Dcn ».Uin{|l)aii(«n .1. d. Wündjeii 8. ^utl 174.5 (f. ^abrfl. 
1871, 6. 4ö3), bfjiCitiat il. d. SüiUn 3. 3uU 17^4 (oom «aiftr gtanj il. füi 

42 * i'Jüi , } V n .'t.x J :..;5» . / ' i ■• 1 .' , V « r. .' " 1 6C0 M« Q5*6^ü^fr W\'\rJ) Dun ^Mliii,-5l-aufin. rrifel (^rb . ., t 28. Cff. ISöl); U) ia Huli 18,04 mit 

oN^ a '■ -^- "^•■''iT'" 'rnnienilifh- in C.'rc. 
-^ ?l',, '''V-M'' ^^^- <'■ ^ff- 1«;''». ''fi'.i. :i7.Tn 1S88 XU rarjj 

n. ^'iiiie (bc^? .^loiiftaiitiu). 

X rt. n .• ^*'^'''" ^'^"''■•'Inf im 0.rie:.r!,-.tuv -jj. a);ai 1798.1 
2.Wprie. fleh 13. S.'oü. 1822, wm. 18. ^uli 1854 mit 'V^fir^ Arhn 

un?i^;s;.;:";;"'i:"x:[r* '"■ ^~"' '«"■ '■■>'^'^«'' '»'«st.'! 
^ ;^vr"f tfts^t 's,£'^^^r ^-'^^•^'' '«^- ^' " \ 

2. .Uin-bine, ^leb. 17. lUoü. 1821.. (i£tift6D bt<3 M / dMi- 

3. abfiel la, ra'h 2;<, €n«f. isim, (?.£titi>-.r j^^ß ,^ ß^ otelici.ir.K, 

i8^'lrnV'i'^;^s^Hiv'\s,' '^ '■' ' '' ". ?'^"'''' ^■'•^'- 5- "="''^'- I«t8. Dftm. 1 r-r» ir ..■.•'- 


1 ^ 


n-'' 


t 


).i • '.; 


'...s 


, . , '"'' 
••'. 1.. .< 


1 (1 fv . 


'i; .; 


(öclofdieii.) 
[Joibclifc^ — 0<|l«rrei(f). — CftbiOiiib. . Offtorr. ?IbtI unb Atfrt mit bim 2ilfl 
.S5.:i'blp»bor»ii' «l. d, Jl'ifn 20. Jlrnl 17H9; tCif)m. O'i'i'l'i' i'" 6l■rten|■iall^f 
d. il äüicn 31. I)«,} 1804 — iPiicUnibunj ttr iUiappen') uiib Allnf OWncnloii:« 

Im :'\nl)t(j. 1(03. 6. 013. 
♦ t'.cjiKilr.ui 5^r(it)frt Don Sühinbp (-»t'. . . . mo jii (iidibotn t 3 l'fj. 180C 
)u Cubite'.B). 

9JJiin)tfr, f. C^^iim- IS-^S, S. G52. 
[Sni6olifff). — firfiiJMi ( jUbfincroD I u^^ C<ilf:t«;Ll). — >HfiA?,Ui'l d. il. 3ti/t 
1. Witj 1512 (Doin Äiiffr 9Ji>uimi!:an 1.), *Reitt)«.^t»l bciuilist 14. Rcbt. 1654 
(ccm «vii(fr '^frbiii.inb III.); nbam.il« bflAnjH uiib 3<f'(1i«titift 8. OTit) 169S. — 
tJ«Id)telbiin3 b«« aU.)rp«ii# unb a»!.f)i*ll. llixtfi.tt im J-ihtg. IHü'», fe. 60 5 ; DjI. !(ftl'(Anb..Ofri.rr. Jtht .1. d ffiitn 9. lifj 1775 (pcn ber Ä.iifftin TO.itl.» •Jhftffi.i 

(Dt bit ffifbtütft i) f r ni ci n n [^olfpt) — I. ^nie — , fl n t o n llind) iinö 

Äcifpat Joffp!) ft-.tl — II. «Inie).) 

1. \'iuie. 

[etiftft: l^rhr {) < r m a n n Jeffpb (dfb 0. ^iinl 17.Sfa, + üO. V'liifl. 17HÖ). — 
Vrni^. 'ilnttfdiniiimbfti atc'!<"tiiiiKinc.ä liui ÜJfin..l>if(ftiil <1. «1. 12. Üliig. 1R'20.] 

t Äarl 3offplj öifil^frt non >Dh)liii6 (geb. 6. 5)fj. 1778, t ^i- 3)<J. 1 ,1, i"' '< -f. '• •»-•. > I > 


662 fDf^Iiu«. 1838), .ffön, preiift. ö^^iiftiuot ittib BniatCtraf. btixn Vlpi^rllatien?' 
fleririitßbcf in SXb'.v, renn. 22. -Ztpt 3812 mit iVacin 'Anün (S)tti 
i'on >£rl)U'ept)cnb'.!r)i (flfb. 24. vcrpt. 1781», f 5. ^UÜ 1?72). 
iSinöfr: i. t Morl rtlotcntin Meb. 8. TmiÜ iäl8, f 6- '-l'iiin 16P3 u 

Vinunid«), opvin. 17. lUmi h^-M tnit 
eiifabftb Art-iin i)(ait^ uon <viftil;, ^Kt. i>. Vipril ib27. I\!i)iviiict 
bf! ^Viilid).] 

iRtnötr: i) "i'? o r i a WnfpuviUi, \'d\ 27. ''riar^ 1855 u) l'itiiii-nid'. 
2)(5- 1 ifa b f 1 1? eopliif, jifb. 1. VIprii iKr.c. iu l'iii.vnid), gtft'I), 

Drrni. lu. gep». i88-^ mit' A'itin.inr {S'-taun con 'iMifiiMfn unD 

■OJipptnbura nnf Sriii-aiiibfiü, .ffoiiitiir l-ofi S\c)\. bnijr. ?t. (S)fcr>-C. 
3).<rQ rl 'MUvl). tlib. lö. 3iili 1^5« ju Jin^niit, Mcn. pnui Jliitlm. 

^fr l'iU'.--Atoi.v 
4).!D f r m Q P n lU-'ftl'b, iicb 29. :?rpf. iSfil »ii l'municb, itön. ptruf. 

iKittiii. a. Tl., oaiii. 10. ^iili i8!'n in ^i'^uh-i- mit 
•t> f C" ui i a ^^reiiti ron unb ,ui ^i^trrf.n, ocb. 2ü. "ilifärj 18Gü. ['Bo- 

mnrCbcf bfi .«iid)bi'r>i, S\t. ^nlid).J 

^liiDtr: (li fif rmann 3offr.b, flb. ifi. Vlim. I802 <ii ^i^onn. 

(2) ":l}iaiie (s'b'.nl'^ttf, iidi. 3. ^iepl. 18;)'> i<n i^nüioiebof. 
5) ÜB n ( p u IM ci fJbcrbnibine "liiorio, dib. 2n. ';^an. iftf.c ju l'injeni*. 
2. VI n t n i a ^winijieta, ^^cb. IG. 3iini 1822. 

II. i'inie. ■ • 

[6tift»r: gif)r Sf n f p n t ^offcf) Jfntl (fljb. 1 ,>. fefpi. 17U', t 4. 3uli 1831).! 

grajtA Slaivo: Siaü ^vreiberr üoii "Ii(plui<l, flib. 21. Aibr. 1S27, (f5fr 
tff. fpiio. ^I';o;t..C.. Dr. Jur., jt. u .M. ,Rm. iinb 'g.Jint^präf. a. T., 
Vliitol. ^eö -C'^annb ^fl• otilfrr. Jlieidiörotß nuf l'tbenCjeit, ofrm. 
27. Sfpt 18o0 ui yicriTii-innltTbt mit 

2P i ( be Im i n c <s:iim inni ^iniirtinbüt, r,<b. 21. Stpt. I8li, ElfrJ'. 
I^ien.l 

^liiöir: 1. f^berbarp ^oirrb. pib. 28. '.UiIi I8ül, W. u. Ä. .ftm, 
^)i(in..^P*i^n>fr. im l'iui. Deö 3^nirn tinö Cbtrlt. i. b. (v. ^eß i'cir.- 
Ill.-Miüi'^ "Jlf. 5. 

2. Tiefte tf, ^fb. 2. Sept. 1871, oirm. If) Vlpiil it^OO ui .«ütim- 
fuct m;t Dr. jiir. iSxvr^} /Srbin poii 'i'c>!inni, nfini auf ll/onnre 
Siimcöco iiiio ö.aicier, SX. u. JT. l'r. bcc Dfri. b.(? (Vf|tun:fiatt..:)(-!l« 

[Cf|1«rt. Ärhr .1. >1. äßim .10. Juni 1898] 

t i'^iftüi Don y.Vt)!iuS (flfb. 29. l'lii{\. 18J7, T 30. l'liHi. 1897), JT. u. Ä. 

.ffm. unb Obcrfl a. T. , Perm. . , . J8li mit .«oroline fittwn 

-Wancuira uon y(jfbi!i(>' i^rndifrib (pfb. 24. l'lud. lbl7, t 3o. Ta 

18')1 AU (i^ra«). 
flniDrr : i. t »liibrid) von 5in;Iiiiß ((ifb. 0. Cft, 1842, j im 3iin. ibSti 

Perm. 7. ort. 1H7I mit 
ÜHarie j^reim Tu '))lont Pon illonti-n, ö^b. 20. gfbr. 1845. fÄülffr 

burö bei 3Bien.| 


. . ) f il i > , -.:♦:' SKyJiu«. — OTntbad) Don 3?f)einfi'!b. 9Iab^triii). Cü3 ^inUtr, ?;rcil?crr iiub ?iitiiii oon ^';nliii(^: i) ^^M p l) o n ß (5nifrii-f) 

a^iftor Srii'bvirl), jub. 4. i'Ji'ni i87r,, AT. ii. Si. l't. im ipuf..3{flt ©raf 

U'alfio 'i^Ji'. 8. 
2)^^11(01^1) IVorin ';'\rii'i-irifa .^arclina , pcb. 23. "iini lr72 , ücini. 

2. ?,i!ni iHOü ,ui l'in< nnt (^Miftnu C^Mfiii ocn MCeiiercr, S\. ii. M. 

Ci*?. im ^nf.'Jlfiit CVi-<r, (VniR ':1fr. 48. 

2. ^.JlIouriQ -UarpliiM t5ttiei"tuin Äniin oon MJi'iiüiir-, c>eb. 30. ^1uii 1852. 

3. [i e 1 11 r i rh ^'^clionn uoii ^.iifforn Airilcrr »pn i)(i-)liiifi, pfb. 8. 3uli 
1S4B, SX. u. 5t. Diojoc im .piii..y[>u OJiaf i'ttlffi; yu. 8. 9Jh)rDn(f) Don ^lUiciiifcID. 

[Sitbcltfcb. — Oc(1<ttticD. — 3<ll<in:Jll^. Utfj>turi»f , ofjl'tt -Ibil niii brm Vt>ibif>it 
,rcn SileinKlb' •!. il. älMfn 21. ^uh J81ü. c/llttr i«ittft|"i.iiib tiP. •?($. Ihtp, 
uefletr. j^rbt li. .1. 2Hun 8. Xej. IbiO. — «ifitriib.iMji bc« iv'jit^m« unb 
SfAüi't«« übtr bi« fetTiibfilerUluiiipJn im n^ihtj. 1877, €. (i71; flcfdjidjtl. ü'oltj 
im JMirfl. 1805, &. Oiil ] 

t Jvran j .Toorr i^rfibrrr ii;tub.idi ron l^ibfitifdf (tV'b. 26. Srpf 1818, 

t 1. l'irril 188?), .«. M. i'nii'-.n'.iHäf , Ufnii. 12. l^iiiii I8irt mit ,>uh'. 

berife O'irafiti ^'ohn (vieh. 12. 3an. 162ü, t 2;). juni IbHf) 3U VMcl)!- 

bpf bei J\!aaenfiirt^. 
5ötint: 1. Stnn< \c\vtr, firb. 3. Tif^. 1S50, Dr. jur., S\. M. orbrntl. 

ihof. nn bfr Uniurtf. 3"iiC.inu(f, oeini. 2. >£fpt. 1678 )(« Cbei« 

3)c'blinvi bei 'DSifn mit 
(J iTi f fl i ti c 5^ifiin i'on ^iMIlcrfboiff, (leb. 7. i^iou. 1855. 

;?ol)ii: £1 1 t n Jt^cimiil), oeb. U Cft. ISBO ,ui dhaj. 
2.Aelicinn, oi'b. JD. ^Nfbr. leö:!, it. .^t. 'l'iof. inib Pfbrer on brc 

.^iirniifivrrbffciuile t-rfl oefictr. ''l'iuft'iim? fi'ir Muiiil unb 3nbufltif iii 

Wun, .^Mflcrirnmulrr, i'friu. i?!. ''.y?iir< 18S1 mit 
3 u 1 i ' -Scuir-CMviIi) von "iljoibinroif. oib. . . . 
3. ATnil, f^fb. '23. [\u\'\ ir<5(i, .Vt. .Ü. vEfft.O^ioi im ^.l'iin b:i5 ^'i'ifin. 
•1. JKubülf, viob. 22. VIIU1. 1800, .U. AI. Vvinbcßiciv£ffr. in .ftl.i^un 

fürt, üprm. 8. Si-pt. iHftO mit 
Tf r I c '("^rciin oon iifücoii'f, atb. 2P. ?DIär^ 18C9. 

Äiiiötr: 1) C'^ c i ti r i d) ?\iiDin.inc ^l'iario, vvb. i) '\iill 1801 

2") ,'';ol)aniui ^vifberifc ffl^ilbelmine, qtb. 26. 3uli 1892. 

3) (i-rne fli ne, flob. 23. 3iili I8ü7 3U U.ii(Iad). [ff.ilOolif(^. - Ofiifrtr:*. i¥J!)m«n).] 

A. Zuiblicniy. 

[Dtjlett. ?lbfl mit .(Jbift oon* .1. d. 2. Slufl. 1H3S; orfljtr. «lliitflaBb .! ■'.. 
28. 3uni 1838 (I'iplom cl. d. SUlfn üO. 3iill 1Ö4P); otfliti. ijt^f il d. Bi*u l,-.-l , I 


rrr t >A- .1 :ij-.fl.'." 6G1 ?Jabl)etitg. - OKi^fl (mi-\) \)Kio«a). - 'Vaüflftmaft cor; Itaunutlue. 

6. 9JoD. 1882. — eefi1)tei&uni) be« 5ßjprenä unb g«(cf)id)t(. 9!otlj Im ':\al)i9 
1896 , 6. 601] 

3uliu5 )^xam, %-\mi ^reibrrr von ^J!oM)cuu), (icb. 13. 'Um. Ib2l 
iu Üinj, SL Ä. .pof' unb ÜJhn 'i)iat i. i<. 

B. ITabl^critY i'on }3onitin. 

[Oeilftt. ?lbcl mit .OMft ooii' 15. ««ufl. 1838; o«|l(tr. 9iitter(l.inb mi» .»Dn 

Bonitin' d. d. 20. 3iilt (Dip(om 8 €ept.) 1865; o*|lftr. i^rljt .1. d. ffiitn 

2ü. ajJAri (Diplom d. d. aß'en a, 3uni) 1882. — Wt(>1)ttil)una be6 aß.irptnl 

unB äe(d)i.1)il. OtDtij Im O-ihrfl. 1805, 6. 662.] 

t '^obnnn (^rcibrrr 9?a^^c^lO opti ^i^oriilin (»ifb. ic. 'Diou. 1838 jii 
^yJ(e^fI'l^lbtr^bart) m ^iU^bmcii, t üo. '.Uiöi? 1B91 ju "JUun) ipcrr bft 
•Öt'irfdiaftfn CibüfoiMn im? "l'ih'ic, .\f. M. .^oi'u.-ifpl. <i. -D-, viuw 
12 ?<;ebr. IbtiH ui l'nn mit 

2)?a netto «tiifiit uon ^ÜuUiaviiii, fi.cb. 8. 9lou. 1Ö48. 

Minlifc: 1. iiiiöüUMfla, ^^(b. i.%>n. IRG'J ,ui Cibotouin, DibcnCfrau 
uüin Mlutler »diu .^>i'r^fii :.Vfii i» 1.Uu,i. 

2. >^penta, i\fti- -i- (^■'•^''■- i^'« J" '^''^■■i'*' ^^~'^"-- '^- ^""- ^^^^ '" 
illMen mit iiernmun Wrafeti oon l'lttJiiiG, 5?. u. St ^m. unD iloni' 
imnär im t^hn. bfö 3niuni. ^ ., r> uu 

3 OGlnr, afb. 22. Stpt I87l V-' '"^bctoiMn, .f-^ctr ^cr .f)ert|d)aft <'>bo. 
"touin Uli .«i. i-abüc, .tt. u. .«. ^t. ter Si'cf. beß T)ra>i..:)iatt3 Ü)rjf- 

'iuiiu y»-. 2. [("^botüoiti uiib UPicu ] 

4 f^^Mvin vu'b. so. ü'iän I87ti ,',11 <>tcloi)in, .^^err ttr J.-ietrfd'nft 
'}Mi\< im Sir. 'Jübor, Jl. u. M. l't. bor iKef. bcö 1)taß.'3{öt8 öitaf 
uon ÜJiontefiucüli "Dir. 8. yirtQCl (midi s)lnacll), j. Scituß. 1898, (5. 652. ^InnflDinacv uoii Irnmmulivc. 

Cfitutfirf). — Ci^ai. '.'l>tl iinb grl)t mit btm SBrAbifol .tst 
Jjn. 1828. — !ü<(ditfil'iino bf« «Sappen« unb «täfictfl üb<» 
>lt fet.inbfäctljebunflfii im C^nlirfl. 18C5, 6. 665 ) 

Jlntl'fsrcibnr yuicu'ltinrpv von 'j ramimibre (neb. 19. ^ul\ ibo?, . 
t r. ^ihii 1871), Ä. >\V. V.tlajoc 0. 5)., L'etm. lO. MU 1837 mit UVorif ^ 
€.*inblir ÜMic' oon Jfottenbaofl (flib. 16. Wnt 181», j <^- i''Äti ^ 18h0 all "lÖien). 
mntifr : 1. ^^ o b a n n , ^^b. U. 9luti. 1839. 
a. 'Ufcpb, a<b. 5. x'iiui. 18U, il. .<T. .^>ptm. 0. T., i'crm. . . . ni.t 

haWx'u O\<^,^o\)\ci) von t\uUiba\\<V(iis (vjcb. . . . i8ai, T T2. U'Mri 

1885 ju &xai). • 1 '.' II 11 3 9Jn(ielbino«i Don 'Jrjuniufhte. — OKninihotf. — 'JJeffjftn. — >\'fnri. T.t.ö 

S.Jiiife, ftfb. 30. ?li'fi( 1841, üerni. . . . mit T\:a\\] '•i.^uniotti, Mön. 
unaav. ©JKittin. 

^Inucuborf, f. %\hx(i. 1808, G. 656. (a. b. ^. bei J^reitfrren oon 3:i)oi!Uijinini). 

[«JthoKfd). — OfiLir^i-t. — «L^bm. ^tfl 1. ü'.fj. tOßO; l'Sftni. «tlit 1737; 

itblÄnb.'Offl^rr. fflciir!)mii(i;n;) \um »Ji.imfn. iiiU äl!.iprfnu'i'<tffl oli .S'lit ct>n 

Sitfi'tii' 12. Vliifl. 17fi-i (Don bft Sliifiriit Vl.iu.1 2i)eti[^^). -■ Sjffctjci-ilJiiiifl 

bf« aücippunfl niib Öl iinniidlie un ^Vi'jtfl. IhH-i. 6. 517 J 

I 3olj>-.»it ?h'roniuf J\rabcrr uoii yhfiu'rn (,ieb. 4. *lVai 1774, t • • •)- 
.ff. M. ^Hiftm. !Mi tJnf.-Jli'ot U'^r'ti^.^lÜMint, ocrm 3. *cipt. 1811 iu 

3^3ifn mit "Jltnin isiciin oon Wolftir'rn'i] (»üb !•••)• 

Si\\m: 1. t S*i'Ubnn (jvb, i. Tr>. 1BI2, t li'. ^'lUvV 1G4«), -^f. ^■ 
J>ptm. im 19. 3nf.0)l,if, oerm. 2. "Juni 1840 mit 'Jltinn (^c<!cr con 

®t)va (iicb t 22. Jlmil 1871) 

Jöl)iit : 1) t 9B i l b f I in 5sra:ij Supbnn (^^rb. l. 3iili it!4l, t ;^- ^f- 
1^90 jii Wifn), .<i. >t ^)ifcl.miini)6n-o!rcr;t bi5 Cbcrilrn :lfcil)min;iC' 
bof.G iinb Vt. a. 5), Ufvni. a."). Tit. 1873 *ii ^^^liii-.u mit 
?fontiuc •'HaboiVi'li, vifb. 14. Vlpiil ik4<i. |\)VMcn.| 
5ol)ii : ,^0 n i-a b/cii'b. 22. Oft. 1875, 3öiV.ir.ii C'ii .\i. .<?. '^bfir- 
tinnifcl)en ViPciDfiuie in bMeu. 
ü) f) 11 vi , «fb. 1. ijfrt. 1842, M. il. -DpHii. bfiiii iUaijtmbo in 

Sßien, ucrm. 31. VliiyV 1873 üu SlWen mit 
yiofine yfuilitD, (iib. ifi. ;\on. 1817. 
tlinlitr: (i) Äron^, (irb. 12. '»D/äcj 1870, .ff. u. Jf. 2t. im i^nf.. 

Mi\U Aibr üoii ^iUif "JJr. 47. 
(2) ,\i' f b i- ni c , \\ib. 28. ^an. 1878. . 
(sj.Slail Wolfiinn,-», pcb. 25. Oft. 1879. 
lJ'?aii, (\cb. 20, Vliifl. 1814, S\. u. SX. Cl't. in b. VI. [^IBirn.J («.nhöllfd). — 9tt«u§fn (aJf)riiunoDl!ii). — >>lbf!(!&fili'itl;itina il. .1. ^Ilaffüu 2S. VU. 

1603 (oom'Äoiftt (WiUimili.in II.) — Cffrt)r(i^iiiij bi« ilß.up'"« "»"b 6tainttT ' 

reiht im ,"\.i!)ra 1893, 6. 017.] 

A. 

(eHfift: fiu\n\ a<illirlm ^offph (9«b. 28 TOiri 1737). — Vtiui. ^b-.ttUtinün} 

t(< 3r(II}(irn;il.inbc(i l.uit 9);;nif)<i;.ilt.[frtrt rom 1. «licji. lM:i9 ('lU ii>:;hflm 

3<.iin.iiiib 3l)fobor ,>olnl} ron iif^ri (. iii.ttn) ) 

t SöllJjelm SJatmunb '.iljfoboc Jofepl) i^rel^trr pon yifi^tl (vi»b. b ^JJuu. ■;>- < .( .« '. '■ lur I it ; ■ C66 Tititl 1771 3U \l3riuifi'.im, f 8. ^uli 1852), .Ron. proui ^nnbrat. ,^u^iJaI. 
uifM), Dorm. Ij . . . mit i:V>t?nnno .utim ddii uiid ,^u VcfroDt (pfb. 
d. CM. 1704, t • ■ •); 11) . . . mit X'lntünia jtrciin uoti *>U-oid) ^'ft. 
17. Cft. 171»», t 1!». Mn. 1678). 
«ainöfr L\- (!31)£: i. S\ a x \ '^tfo^ol (Viitn, fldv 5 'ORai 1825 »u a^lcl- 
im-M), .Uüii. rc"ifc- l'iint>i(tr..J){ot a. T/. , ut-rm -^2. Sr^t 1853 niiJ 
Ar^iinni*. Cüifa^ctl) 'cfQtinii- • 0\o!lic (,iob. 12. Cft. 1S27 w -runt^tf 
in ed)otlla:I^, t H- l'ioi 1S;»3 ',ii Vladiin). 

2. Vllirancti- 31111110 3ufcplj , iictv 29. juIi 1827. («a l^oj in 
!!ikiiniicn.) 

3. tl*u^lv>Ifl VlmolD .«[.iiienfi (v,eb. 2G. l'Uiil iti3G jii 'i'Jalmftc, 
T 27. X'r^. 1882 ,311 .fjonnif), uccni. 14 ^loy. 1878 ui ir^nfffn mil 

a)l n ri a ^e i(anl,nuv^f->arifn, «ib. . . . f>£ri.|op i^nritii 111 Vimbitr().) 

4. il^eobor .Waü )\u\m , ftfb. 21, Scbr. 1838 jii -Wolimtn, üerm. 
29. 3)r^ 1868 ju .SVÖln mit 

fflifc OuftoMS, iiib. 23. iUdrj 1846 \u Solinfleu. pl^otin.] 
Ainötr: 1) Vlntünie j^ionjisri O'lifabflb, ',vb. Ö. Tu^. iSfiO ju 
^.^Mi'tlltein, ütiiii. 12. yk>iv 181).^ ,m :^filu1) mit S\^<A Är^rn con 
(.^idifiifroiff, Sibn. vifiife. rivVt. tfr .'tu'/Vit ü. Vluf.ubotd. 
2)(i- 1 ifo b f 1 b Viuam^c V'uiie, ptb. l.'?. TsiiU 1872 ju 'Jlii'ddfin. 
:0•Jbeo^ol■ ViiMvüi 3ii[iuu, arb. 10. 3iiU 1874 w '•ila&c\\ s\h. 
prent), l't. im ';Mit.OKnt Oncif ^l^.nfu^ (4. uifttfäl.) lilr. 17. 
(öejiQiictc 9Jod;nd)tcn über tiefe»; i->Qit(*. bleibm eimiii fpötecn 3ati. 
{lanvT LHHbtb.iden.) • • 

E. 

[eiifttr: ?or<pt) «tnton St.ifflm (gfb. 28. Cft. t73$>). — Vxtuf. anafennurj 

bf« i^tl■^l),tr(nl^nn^t« (.iiit 3T(in..SHf|friDt ocm U. J.br. lÖ'.'T (dir gtnnj 2'M 

?lricn Don l'teflri, f. iintfti).] 

t ?ron^ '^okvi> l'mton fftcibcn: oon 'dltoxi (ptb. . . 3i!n( 1771. 
t 23. Vüiji. IBfiS), .f-irir ouf ;^vcibiii;>.oon, f,im. 1) . . . 1800 imi 

Vimoli.j i^atbiiniia Amin uon cet *-!^ol|l■l'L■'nIl.a■f (sii'b f . . . 

1811); IJ) . . . mit ^'ii;|\ .^t a f o I i ii c <\ieiin von lEobitA iu Qm 

(^f'' tu l'i'i! 181111; III) . . . nnt bereu (Ed'iueflu- l'liv 

toinettp 'Arciiii uon Sübei'o iu ^\)cli (ticb t • • . li^^t). 

5ol)n 2i C'l)t: 1 Tvcrbincint) '<uii■^r'd) .tSubert (>ieb. 23. Off. 1817. 
T 0. Mn. 1884 ^u ;^iiuMbni,nien) . .^?)ar auf B>PfibitV-iflfn , uuir 
11. ii-pt. I8fi3 mit 
W i l b e I m i n e uon .srnniif o. b. .fi. «iniitnbaupt, fleb. 20. <^cbr. 1829. 
^Uiilier: 1) ^i^^i n r i o , Ofb. 11. -.'Iu,i. i8-)7 ^u ;-{:,» ibn"i,v.ifn. 
'J)jsrarn Ctto .viubert ^^Kuin, «ib. 5. ;\;mt itiiio (u -^n-eibrü^isrn 

•O'ir >iiif;>^ivtibrüi;a<ii (bo f^ft.) im Sli: (iieihnfiid'en" .(^cn. rrfufi. 

T*Vt. ber i'Mii.Mao., ut-rm. if). Vlpril 1888 jii C^lfum mit 
VI 1 f r n b ri ri e ivrfiin i'oa Vt'ofom. svb. i7 Aebc i8>;2. 

öiiiötr: (1) ü*.sf rner, peb. 1. 'V'hn iSDO jii Bu'ribrüyigfn 

(2)li;aria VlIoDfia, (\fb. iO. 'Sept. 1891 ju 3ipeibrü,v^,en. 
3) «e ü p Ij i n , 'üeb. 4. •re3. 18i;4. .2 ,\' ?'(inuinö. — '}UH oon 9!eU'nbut,i unb ramfr>uf<r. V!«'l;Tfr. efi7 iDiMfflantlfrf). — *,in(rii. — *J.;t ÜtiKl f(lit:(iunj| 10. ^tsri (mmulr 

1. ^^lili) ISlti; boi)r. gthr 10. Sum (itiiiiialr.fuliict 10. fefPt.) 1H33. - 

|4ld):l. Vldtii unb Huie Vtr.tMc^.t im %yl)X'^ 1872, 6. 40*> ; iliff.l/teiLiu 

SlnU'ptliS im J.ihtj. letiT. ä. G2ij.] - ffit» Vi Hfl. 
b bft 
üfrni. t .^ V l t^iiflcn ^\eti^ilu^ll^ iiubeit Äififcerr von 'i)u'iman(> (ikIv ic>. 
1841 Ui SptUer, t 17. 3uli 1877), i")fii- lUit iicblof) Alri-iit 
''iUtiiifilt) in 'iiiitidfiaiittn, (ÜJir ccö oü!j..O., 51 cn. bnur ilm , 
V. 3uli 1672 mit 

^ i? e l c 5\rt'im ^^i^olrr.'fal ucn iKiiti)tiibfrii, i^fb. it;. 'ülpnl ib54. 

Hlnöfr: 1. Subni itla l^itlie Vi^cl<■ llotbiite, vvb. 1. ^mi- i&7ü. 
i:'iid)arb .Oiibftt SXciü Änetticl;, geb. o. 3uli ^87ti, Jlön. |ät1)|. 
8t. im 1. U[..i)iAt l^h. 17. •iJtcn Hon ^itcdiMiluiva uuD !rnmciia(fcr. 

[8jlt)0lif4. — Cfll»rrti.D. — aüiKtm.iB'O" 'J<<;i(l;ä- unb m !" iiD .o<ftfrt. V'lttl 
Riit tein litÄbiril .ju 'IhoiiiKiorfjer' J. il. ii5i<n 1^5. «Juiii 17(»ii; DtuJi«. unb 
irbK^nb .offlftt. Wiiut mit btm meitftn 95täBif.it .vcn «NUnU'uty" .1. d. Üüleii 
tJ Ä*bt. 1717; böhni. ^iifolol im allen «ilUtll.irN 10. iDMrj 1722; Oi;|l«tr. 
Htbr 1.1. 9J(iil 3821 (r.iplom d. il. Sliifn 17. ^vi. 1><22). — iH|<1iteiHiii'i(.b*< 
:r.)ypfnfl Hiib flt|ct;iil)ll. Dlolv) im :;'\a(irO. löf^? . 6. £.17; 3l.il;.rifl übfr Me 
ölonhifl<cl)cbiiii!iifn im ^.iht^. löTO, sc. 611 1 

(Suilao <srfibcir ^1icU von llJcUfiibuui unb CDonunacler," geb. l. ''Jliig. 
l»32. 
Ü)U*i|c(VüDc = .p»!U*lllJOct, f. ?a(;vv]. 1S08, @. 058. 


^IcttclMiiÖt. 

(8iitf)ftlfrf). — ÜKfcfrfnOiitfl'gcJjiiiftin. — iHeirfiCabtr d. .1. SBien 22. Jan. 17-JGi 

9<f,ff)«frl)t (1. .1. aßifn 4. QJI.it 17G2. — «([rtufil'unj bf« ©.u'Pfn« im Jabtj. 

1849, e 2('5, uiib 8cl(!;!.-t)tr. gionj im O.ifjrg. lf<5.S. 6. 306.] 

t.<?iirt fsricMifl) iUUbdm /'sicit^frc von 'yatUMaht (ticb. 4. ll(oi 
1717 üu U\»iKliir, t 30. 3ufi 181.S ,\u iliollorf), Cnh^.il. mtffr-T.biirii. 
fol)ii)fiin. :\ti|ii,<rntiUii^irttipr, pcrin. 1) .<!. virril 177H ^u ^i'.fnnfS- 
\}'.\>,}m mit i\ i i et r r i f f ^^iUItjdi-.niu- *;'mi1?ii laib. 27. IVai 1752 )u 
:)\o|loif, t 'JA. /vlir. I77!i tiaf) ; 11) a. rff. 17ril ,^u .vUlfni mit fmn 
Srl)iiii'|lci' (HurtarLiiic '>' l) f Mi i (i ii c UUil^n (flib. 1. ^JJdu. j7ö6 ju 
jioltort t 8 'ilpiil l7:)(i oüi ). 
5öl)iit: a)li(i:i)t: i. f M ail (U?rlflian 5^rir^l■|■fl) 'ürM'lbrlm (mb. lf> «ebr. 
177Ü, t !•'• vUiiii 184a), (^iU5,ul. iiiccflinbunvfibmfU'j. CJlrpiilolionS« 
(ieiicl;löiat , nritu. 1).., mit Är.cCfuff giiiie uiniMtiu. .^tt'iif!, 
fteb. aöIlIut (vM-b. . . ., t !♦' -'«'^'J inoö); II) 18. '.£»i'<. I806 ju 
l^uf!it)oU mit ;^übaniM i\ a r o 1 1 ii n von 'ii.-iii i,vifb. » ".'Inji. i784 
,ui iMtiVbL'ii', t IC. Cft. lyij ,^u .^luMloff); HI) 1. Cfi. lbI3 ^u jKo- 
l'tuit mit <ou.i -i\> 1 1 b f I DI I n e ülif'.ibcib .>,1<'^ll'i^■^ üimi ^lurifTttin (,3cb. 
:a. \'iiin. I79;i ^u iKoitotf, ; 7. «Stpt. inai ui 'IvUiljii;'); l V) 17. '.Woi 
hSiis iu »l^nirtiim mit (^Ja'.'fline ci. batlottf S^orclbea Uftiu. .ipcn' 
manu, flfb. (vbalina (v;eb 19. Viun. 1791 311 *i»aril;iin, t '2\. 'Jlpril 
]67i bQ|.). 

MinStr: a) L'c (El)t: 1) | Wilb.im (S'lHiRion ,liiftii6 X^ll b e r t 3ofep*) 
(afb. 1. ll'iän iBlü jii ^(oftofr, t 1. ;Vi". 1B79 lu isoentf), 
Ohbuil. miifUiibiirirjiljiDfiin. C.vÖAirni., i'uui. ü9. 3uni 1840 ju 
H.»acrt)im mit U.iprtbii C^lMrloiic (Vicoruine €;iiicinn^i l'uii'e '£l" 
pbif ^püfmonii (tub. 20. onn. lB2o jit >|*ntd)im, t 3. ijoii. 1843 
JU i?iiBii)ivuiluri). 

iWiiÖrr: (l) t Bllbclm .«od Jp 11 ,1 o (,ifb. 3. V!pt;[ 18-11 ,^u PuN 
iiiiaßiiift, t 17. :lUi". Ib77 tr.j), (iMb,^;!. merfletiburvi'ffS.Mvetin. 
evotüiii , üt'im. 12. •üini 1S70 hu U.nnci)im mit 
■Jl u fl 11 ll e ^liinft, s\eb. 7. Sibr. ifi4(i ^u U-<arri)im. 

iUiiötr : a) VI I b c i t ("«bnilion Viiumil i^oit, flfb. 12. "rfön I87t 
AU r.oiltbci oapel, l't. im 1 ',yib3rtl. mecflenbiira, £irat<.' 
yiat i^Jc. 17. 
b)(5" I iffl b e t b .VT'aroIine SJuboIfinf Siiife, (leb. 13. grbr. 1874 

f,\i /\(.'iTitjüf .;^apfl. 
c)^i< e 1 1 ba yiiit;cilfinf ilsiltslmine .^tnroIiiieOtlilie, geb. 7.3uni 
1870 Ml ValiviflSliift. 
(2)(''tiuloltc ^)lU^oitj^e -Dafloberta, fleb. 24. rej. 1842 )u 
OiibiiM.u'lufl. 
— b) Hr leuc: 2.) I Ctto ö'ietbaib ^Ihibolf (flcb. 2ß. 9Joü. 1814 
)ii i'>)üiiiüii', t 17. Rcbr. I8yö tu crlui'fiin^ (.yrl-HM. mrrflfnl-u'»!. 
fdtuunn. iIU'>">0)iaf uiiD ila.niDifrpnif. n. 'I^. . mrm. I) 23. l'ioi 
1818 JU i'ubt^i'cit mit iiiana ^'lierffc t^abette ^QVnd (nb. '(.•■.'■' I ■/: i!!ett<!0!abt. Cß9 23. 3unt 1818 <u Winidien, t 24. 3uni iSCi jn 53o.beim'fi!er); 

11) 15. Sept. 1682 ^11 (VaiTfl mit 
lliiielie yi'üicrt, n-b 4. -.'.'inr^ 1810. 
3) t OVcrr, i'Ui,!urt äü i I b f I in (.'^ibarb ('aeb. l. Cft. I8ir, ^u 0^ü^rolll, 

t 17. Cl't. ifc(i4 <ii cibirliCion), (Mrl-^il. iiU'ftl'rilnir'p.'thdiK. V.'iajot 

a. i) , !Vim, 23. 3"Ii '•'^•''O jii <S«1'önber,i mit 
Jluauftc Sbccffe ilMlbtlniinr gi|d)fr, flcb. 27. U'iai u;30 .^ii 

«ErtJÖnberfl. 

4)t !D^.^(^^flltlle Äotollne Cf['ftf)atMrf (jib. Ü3. 'ilug. 18ia jii ">:i;ltc(D, 
t H. Wärj löUOJii fecftiPfrin). 

- b) 2r C\]t: 2. t 'H'i'ltinn (oberhalb (flfb. M tl^n. 171r2 ju 
Ütcitücf, t -20. li.liön lt'G3 raf), I>r. phil. , ^ibliotbcfar an bec 
Usrnerfüät yiulUnf , »oitii. 'il. Tt-i- it^'-^4 itif. mit Vliuia (vriiDciife 
«£ LM"" b i a ;K;lfrc>ii> (»ifb. 2i. 'Jit-u. 17'j7 511 J)io|loit, x 11. 3^-". 
1873 baf.), 
SUntjr: l) (^brifiiiin itarl fTiinriil), oeb. 20. l'lihu 18.'5 ui ')ioflorf, 

Ohbr.V- iiu'rtlinbufivfdniHii:!. Cbaft imD C^f^fP'ftun- a. 5). ooj 

yariDatbfitfibouiiC« tn (.V'iitlrDiii, Pfini. '22 '.^uli l^(j3 ^af. ii'.it^ 
3»Iie ''i^ilbetniine .ij^ciinine cu 4«iT{ifr'"Ii<:nrL>r> , fltb. 28. Aebr. 

1842 Hit '2d)u'n\u. f:')fi»rtPtt | 

^inötr: (l) 'Jberfti' eopljie yinlolfitie (>"!:ai(ottc Gmcriinf, iVb. 
7. 3nli ist;.'". ^11 (V'üfUou'. 

(2j+ CHitiftioM SfnrI (? 1 1) o r ^ Äf.ebri'f) • 6iam:iiib (üfb. '2tJ. Jiiü IhUS 311 
©riflrcm, t 1'.». Jon. IbSiS ^u «(»cift.nni Vi. Im »tltjöl. ri.fcfltiibiit^i. 
,'^öiiabat 91r. l-l, fmbt jur lIiilttoirM'-"!*iiI« in *i>!«b.im. 

fS) t *(» tilui Wagb.ilcne Sljrcil'iic Cittlu ..^ u I i t . e ;' I; i « (v'«''' -^ '-"oo. 
1809 in *»l1roio, + 13. .Juni n>'.)5 b.if. 1. 

(4)JUirl (S'ftiUi^in Gilbert hril^r'fl? -y^ani llsilbilm, {leb. l. L^cin. 

1873 ui CViiflroiu, S\bv i'iciiB. Vt im bolft. ?sflDcirt.'?)iat tlk. "il. 
('S) 0" mit '..'»btilltan .tioiiö Vlntcn .fiiinriih Wiltfliti ^nMvivi (itb. 

9. St". 1874 ju '.'iniftioii', l't. mi Ü'ui;5{\l- mtcflinlutfl. 'Äüf.- 

Siat 5Jr. 90. 

2) t a.i.Mll).lmine (> f) a t I t t e It.itclir.f Vuife (jtb. •>"?. Cft. l'SiS jii «cilftf. 
t 6. 3JoD. 1807 b>i|.). «i'iLvntual-.n Uä RlPilftä jUin -Ipfiü^iC" Sfri.M tn Jt^^llorf. 
I 20. 'Dt.v 1&'J3 ju i^uoivi^öliifi). 

i^iniitr: (i) t S i" ' *" c r t 4 <5bt!|"lian (fMK-jrD Vl^olf .f)e[n;utlj 
(iifb. 20. Ti.'br. 1859 UI ■^(i)iufrm, f 18. Cft. 18D4 ju 'Dorffif 
biiiMH bei '•iMnnfini'l'), Dr. jur., oeim. 27. citbx. 1891 }u ^iam. 
biirii mit 

2uife Obaik'tti- ?r>i[ltltnine von Vown. iicb. S. ^vtbr. ^8U. 

(2) C5- m m D (^liKibclt; J^ltitc Obnilme (itailotte, >icb. 27. £.ept. 
lS6ü JII ^oftocf. 

(3) (5 b r i rt t a n e ,«arc!ine Vliinune (^b.nfottf WfrbarbineO-Mtnrte, 
((fb. 4. 'Dt}, i.'^ül AU ^.){cfiü(f, ücrm. 25. '!l'(ai 1886 u' ^'"t>« 
iiiiflCluft mit Dr. S'bft'or Jeiuair. ['i^orfcntjeim bei %iax\V, 
fiiit a. IT?.) .i '.> i « .11 •. ii.- .£ <; • « G70 aidtf'.blabl. — «?«u. — OJfiibfcf. (4).^» e in ri d) 'J?;cJ)Qib {^ermann ©iqobrrt, cifb. 2'). '^iili 18(14 ju ■ 
licliu'rriii, jlön. pifu6. 'iil't. a. T»., i'ain. 12. Ctt. IbOi ju ' 
CSJcoc-yidi'fiftllc mit 

3)?artba •.l'lane t^milie Älcnientine '£d;nell, flrb. 7. liiai 18C9 
JU 'iUnlin. 

(6)lU I fa l> et b Grncflinp 'ib«refj Cttilie 55•ric^frifl^ «eb. b.^yicv. 
I80b ^u TifCCen, i'.rm. 15. ^ert. 1891 U' i.'uMiii.iC.lufl mit 
^finrid) (frneit .«nn, ,<r. u. ,U. ^t. im Trac^ • JKflt illlbett 
Äöni>? üoii ^.n.tjpn iVr. 3. 

(«)l'uiff ^i\amcl(i CSUiabcttj ^JOforinnliniie VluraMk, aeb. i2. llVai 
1870 ut ^^<Piiii, iTini. 2!) 'iVM. lb".i:; i^u \'iiLuii;u"iiift mit ''l^cIt 
nneC'iul) VI II fl II |1 i-'Lin ta- ^JVmiiii", .^cü. «Mtiiti Viftm mir 
Momiv.t^'bv'f im ^.sä.n'cbat. 03taf Jljoir luni 'AuiitciUnuij (üil- 
rieui) ^)ir. 1. 

(7) ?^rciin yi i ? Um ö ^Itutclf {"»rnnonn ^lictrid) "Jbrotor t^büflifln, 
(Ifb. 26. VUmü ib70 ui yUMlorf. 
4iÖcbarb tvhm". Ariebiid), ftib. 23 X'liui. 1^32 yj Mfollcff, Äcn. 

prtuf). r'bftll a. 'Ji., i'fiin. II 23. 3iili ];ti7 iiiit Vlnfpiiif 

Ü)foryiaieta '2oi>l;ie ^.l'utbilt'f iiöitiT (\^^b. 2H. ^tvt. 1841 ja , 

ö)o[^cbel^ t 12. (fecpt. 1883 ^u äLMßmar); II) 10. iWoi». 1887 ju , 

>^ieiiu-id)'jbnb mit 
3ulic ofcivitir. üon iTerl-fn, fieb. liifiiler, flcb. 21. 3an. 1840 tu 

^initt Ic (Cl]e: (1) JNriebridi C5bii|lian S{a\[ JKobert, fltb. 

28. -Üu^i. ibGS ju (V)clcebff, i\cr. prfui l't. a. V. 
(2) Jf a r l i n f li.'nrvinretc Ciborlottc '.\^a VInna rielcne, flfb, 
14. £cpt. 1880 jLi (^'»ülDrbif. 
5)Jtaroline iUiItjelmine (Slife, fltb. 11. -iltai 1835 su ^)lo\[oii. 
U^ailiiipientiii bcr Cifflfneb' iino ^.örömiffoiv» üipcti • 'Jloeni'difn 
iUfarie ju Stcalfunb. [ÄafljolifA. — Otfi«rtei(f) unb llngatn. — 9?eid;*jb?( iinb 8J«iii)«frl)t d. d. fi'iii 
4. Jan. 1798. — *iir((t)rflbun{i ttt 'lL(.-\!p«n» unb ^lefcbuldl. llletf.cftt im 3:lir:. 
1871, 6. 471.] 

(£. 3al>rfl. 1897, ©. ßSC; reuiic "i^Iadjtidjtcn übet ceii ''l5ei|onalbe(lfln> 

Kbleii.) [Sf>itftoti((f). — «>ir»tn. — gtanitf. Httl (com Äinij «ubipig XV.); Immjirt- 

fulint im ffftr. *i,ii)frn bei b«t itiil)tttt<\l\i\\t -M. -.'lytil lUlS. — «fft{)tfitor| 

tit IBoppdi« unb fl«fct)i<l)tl. Übttn*! im ;^jl)tfi. Ihüft, e. GQ».] 

t JTail Jrei^etc üon 3lcub€il (aeb. 2ü. i)JaiiB2l ju ^JKubuffl a. MD. '■1 :i- 


SJtubürf. — Jdiibcrg. — -Jfeiwnilrn. — y)f:io<bouer ton Piiban. C7I 

t 4. San. 1894 ,^u 'T)?inici)rn), i?cn. bai^r. Q\en..aj?aior a '^ vnm 

24. 3uiii 18-19 mit 
Sabine .£)ooerlfin, (leb. ll. a'!äri 1825. f^i.iJütulien.] 
ib^nt: 1. iy?a rt m i lian, oib. 5. :Uili l8r,i, .flön. b.iur. rberftU 

unt. ctntSm. etaböoft. im 3. rtflCart.-JKflt, nänöifleß mt,\l. bcr Cbcri 

etubien- unb (-STnniuMtton&foniniifiion, venu l "Hiai 1885 mit 
Unna Rrciin ooit Aeüitsi*, i;a>. 12. Vliui. ifc58. (-Wündjfit I 

€uf1|tfr: 1) l'Irna, s\(b. 27. 'J.Väfi iSb'i ^u iihiiuljfn 

^).iubanno, pcb. G. '■Ui'är^ isof? ^u 'i'JünArn 
l.?uMuifl, fiob. 31. Dej. 1852, 5lcn.' bapr. 'i3etrieb3in(icniein-, oetm. 

. . . mtt 
?uife \{Med)pIf, oeb. 14. Oft. ISGI. |lihmd)fn] 

ÄfiiHtr: ]) l'uiff, fleb. SO. yjoo. 1884 ui T:il!inatn 

2),?tarl, geb. 21. 3uni 18S7 jii 3üerti|ifn. 'lUcuOero, \- (i^cmimid; ocu ^Jcciikvß. ^JU'Ucnftein, f. ^al^n]. 1898, ®. GöO. unu yicuncDaucv Uüu (Sabnii. 

(»3l!iolif4. - Otilattlcf). - ^X^fl,fl,l()eI ,nii b,m ^räbifjt .ocn Äabon* „„„ 
Bjpr<nbifT«riiiig d. d. «JUcic 15. J'C(. 1616, etbl^^iib-oeflctt. «tht d. d. iffitsn 
14. .Jan. 17öt; ^!,^n^■^ulnll doi\ S.Wnttii 15. ^>jii. ITH'i, — giJbtte« über bie 
ei4nbt»»t^>biinflni im ;.Vi()tsi. 1M76, 6. 61.S ; «>j((f)tfibiir3 bf« iß.ippcnl iiitb 
fl(fd)tcljil. irjerfic})! im Jihra 1653, 6. U07.1 

t Stanj Ihitivi,! (\reibcrr "J^cuvifbaiier von (Saim (cicb. ... 17 
t 24. 3iini ihOb), i\. jr. jVi'il't. iinb rolunIa^^. CSeit., oerm. . .". 
1775 mit aüalpuiiiQ üctiv. 0")rärin Mt'wv uon .pitfdibfrii , neb ddh 
etubenberfl (^leb. . . . 1741, i . . .), £tfrT^. 
53^ne: 1. t rvcon.^ 5?o)tian (yiib. 7. l'l'.ivi. 1777, t 22. a^Kin 1830), 
^. .«. iTiii. iino O'jin -IKüjor, ui-rm. 12. Vlpcil 1803 mit Jberffia 
fVtdin U3urvit)nrbt oon ber .«lee («eb. 25. Cft. 1770, t • • .). 
^ol)ii: t .^atl CfMiarb (vicb. 20. 3iini l&i)8 , t 18- ^-Jlpnl 1835; 
iiiübtHl^c bfr fbciiml. C^hiifl. 'iu'tnrl)flcinicJ)fn oifceifommiöben-'. 
icliaftt» IC, 5v. Jl. .^lofrnt a. 3)., uerm. 2. l'l.ivi. 1837 ui '^nnS. 
bfucf mit Ü.lfaria Vlu^ufte {<ieb. 10. ;'Iriir I6O8 jii ^niißbiucf, 
t 27. 'Jlpiil 1877 ,^u AriaiienfurI), beö SaiMb Don Jr>euflet, JKitteiß 
Ui ^Hnfen iinb i>eibonc(i.;i , SX. SX. itmi; unb i*Un\- 05fc.-3»i*rä|., 
unfc bei 3oi\pbn fifb. Sietin Vlfdjaiier oon l'idjtentbitrn 3:od)ter. 
^iliiDtt: (l) 3ulie, peb. 27. yjoo. 1830 \u ^-iicnoMc). 
(2)l'lboir', (leb. 26. :Uilil84l au iXouiflo, li.'itbentcr bcr ettnial. 
(Sröflid; iDietrid;fleinfd;tn §it»tifomMii§^jtri|d)aften JpoUenburfl, }. C72 nniitbwtt uon tSaban - nniUr-Un „,n. pon 3h;o«nl)*im - '?J*:iinaai. 

eanböfron, J^infmdein unb 3^f!bfn in ilörntcn, St. u. 5r. JTm 
iinb^iliiuäf. bcC ?C!nCf6npricl)tf; in O'iun, ucrm. J) 18. ^Jloo. 18C7 < iii Stlonentutt mit CVinina üon 'lUrfcJ'frn (qtb 
^ 1870); 11) 1. Vlu.i. 1872 ,ui AOHot mit 
itotfDbaiitt i^on £i-ulltttij- r-^opor, fleb. . . \(Sbun 

Suntitx: u) Ir (i3l)t : a) 'itolecie, ji''b. " 7. ^(ou 

lUolföbiTvi. 

— 1)) 2r (C\]t : b) 'W a I lu i n e , neb. 18. Sept 1573 
.Uloflfnfurt. 18C8 ju 

!U 

c) Step b alt, neh. 8. \\\v.\\ 1875 ^u ifincifnfiirt, Jt. u. Jlf ?t 
bec yfef. bf(t ^iif'Jliiitö i'lrftuc ^erjon "on (Sonnauabt im 
ibtraitH'oin ^^i/r. 4. 
(a)^ri cbrid), ^^-b. 27. ?i!Tit 1843 in »fopisio .^TotMipifl bfi b« 

'i^en.-IiirffMon bec ^c. U, pno. flnli;. Vdul- i-uciuiKÖ-ü'^bn m 

^-jyien, Dirtii. 6 Ai'br. I8ü9 jii annubinff mit 
•Ip er 11! ine von ''i^eljiii, j)ib. . . . |'Jl5ien.| 

-ipf^rl.itfr: a) Wiula, «eb. 25 'Jian. 1S70 ju >niifn. 

b)lJürinii, iv/h. 7. 3un( 1872 .^u ^3.)(C^(i!ii] b.i üt^Mtn. 
(4)Afarl, flfb, U. l'Jpnl 1815 ^u conbrij (\riirntf!i), v^trcrtfrdjff 

ber .«. .<T. pciv. ,ftn|M)Mii.C'ti.ibfi"ier "i^iibn in i'iptü'i£(eiit'll/ifI6ä 

oeini. 21. Tiiiü. 1870 ,^ii 9?eiitra mit 
ö^ifefa üon irol/ctii^ffa, fli'b. . . . 

■Codittr: lllaqut, oeb. 2i. VIii.i. 1871 ,vi 'Jcfdieii. 
(6)« tfp ba iii r, v^eb. üC. 3)ej. 1S17 ju (ccnoiio, 'Etifl'J'^ In 

.ffOflil.ll. 

2. t Äaipar (at'b, l. ^ov 1780, j 20. £ept. 184'J), 5?. Si. Sim. un^ 
Obfift im 1. .ttur.oHiit, ufrm. ll. ?ithr. i8ü!) mit f^iiliana u-tro. 
Oirofiii 1)0(1 iinb 311 l'tbrbod), neb. Oiiäfin Oün VobronlMu-tano faeb 
19. ^ tr. 17H7, t . . .), '^tfri:. 

iTorijtrr: ;Ui(ie, qib. so. iWoo. ibO'j, oorm. . . . mit (Sontf 

Vllbaiii.»^3ahtino. [i)/QilnnD.] !i)k'unrt()cu gen. Don 'i)(l)ücn()riin, f. 3n. 1W)8, ©. 6G0. 
5tcmmimi. 

(3"n 9Rannt«tl.iinm( erlüfifjtii.) 

(Jfrtt.')0!tf(f). — Cfilfttfid). — Offtftr. ?lbfl imb S,t[)r U. d. «Ißitti 6. 3Joo. 1880. - 

Wefd^tilbiuiJ t«8 '^«appenS iinb ^i.fdj.rf)!!. ?(ciij im ;^al)ta. löb-J. g. tu.] 

t i?ecpoIb Srf'berr ooii ^i.\iimonn («fb. 22. Cft. I8n iu 3a!föKj0fi 
m OioliAim, t 7. O^f^. 18f:8 iti 0)i-ifC), Dr. jur., Si. i\. iioicat unb 
orbeiitl. iUor. bei Jlirdite an tri Urioatuät »ilMcit, Ofrni. .' mit 
Jfaniiua bc '.lamtr (neb. 8 (vrbr. 1822, t • • •)• 
5^1)optiDtort)tfr. 

3 na greiin üon ^).'fnnnfud)c.^Jiiumann, neb. 3. Tc». 1854 (f. bort). .11 ■ .0 I.11'., 


OJfurolf). — 9?<iit1otStft. — ■■Jltvtn von TOInbfdilöj. 

5inirntf). r>Ti (ap.irfl«Iif4. — atfit)temb(t,i, — ?(jid)8.ib«! mit .oon' d. il, fflifii 0. %<ht. 1791 , 
wflrltem'). fitt}t 30, !D(>W) 18S1. — Vifil) : fint Jimilifrirlidiir j oon l(i 000 
«ulbtn t!i«lti. {bfrtn i^ir.ffn jiiri^d)il jut tftiitbtiiiq unb ';iui!bi!t iinfl bet rnJnn< 
|i*tti 91.i{})frnim<n bi« ciitt^rä, &.» 8. £fi:t. 1H?6 f Sf')in Jfcnilonln, bfilitrimi 
jij bl. — *1t|itreU'una tu SUiTrptn« nnb qtlctjüt.ir lUnfirf)! im ,Yi')r?.. fflS. 
6. tJ70.1 

t Jlpnfloutin i^nftut* Äran^ 'r^riil)erc uon ??cwrotb fafl\ 22. Vdnil 

1S07 ni 3iUt;lnr, | 8. €(\}t. 187« ^ii ^'tinfelt.n) , .<tön. nn'atlnnb. 

Sllr unß €tiUui. n. 'iX, orrtiT. 2(). Viiivi. isii ^u Vlutnirlrö mit 

(■»niüii' Afiiin oon ^Kfcf niif VliiUmleb («ib. 27. Cft. iHir. jn '^Mriebi^, 

r 13. Ison. ipr)8 ^it 8li!ltiait). 
flin^tr (bfliijcn l't'inff!^fn (3'-'0 !mor<>Mi) bei (vrnuHJbinflfn): 1 Helene 

(St.Ttlütte ;;^\ii!ie Hctnnne, ccb. !1. 3uli IHJH, ijccni. 2,"> li?oo. iKfll 

mit j'^'|il'*b Aftril oon (Slliirf.jijiiisfin, itcn. ivinttfiiib. Cbitfl 0. r. 

(Stiitljntt.] 
2..<( n ft n n t i n IT-irl Scbnllion 9iiliiii,i JVtfr I^uliiiß, jub. IC. Vl^w 

ifit? MJ 2tiittt3iirt , \icxt Hilf .flltin • Wlntü'fitli (n.io <D;,>ts»it) b.i 

(jnrinv^fn, ,\^ün. inntffnib. C ul;r unö C^htf rf6 r'.<Tnmiiifit)'nfn« 

rtnbfö, cftm. 2. VlnU 1K72 ui ^i^abflüM nnt 
5?atb!lbf Aifiin pon (i'ifüiniiiryr'f'^otiibiiM 0. 0. t). l^.iblUibt, fub. 

•22, €fpt. lB-17. f«lfin-(S)|ottbafl) bei (Jnfm.un iinb SfiitKMtt.) 
■ ?Jtint: 1) .fi 3 n it (1 n t j ti ^hriiinnn ,<^Jtl, (\tb. 2. Jvtbr. 1S73, .^t6n. 
nn"irtttnib. ',Urti,5ifieifnrär iiii^ ?r. btt ?l{ef. bfS f^'iifn.'Mffl:.! .^önis^rn 
Cl>iJ (1. UMuttenib.) ')}i: 119. 

2)iöilbelni i^finrifli ,\ii(iii«, ofb. 19. Tfh 1874, 2i. im (Vjien.' 
?liqt .Möniftin Oloa (I. nuuttfiTib.) ??r. 119. 

3)(|frnit ^üicvh V-M'ifi. n<b C. Sept. 1877, ?t. im 0\rfn <:)i\U 
.•Rönictin Clfla (l. iriitttfiiib.) ^t. 1I9. 9icu)tacDtcr. 

|t.itl)Ollf(ft. — tlnjatn. — Oiilfrr. ^«fjr 1. 3Kn 1819. — B.frftrfibuna br« 
SBoppfP« unb flf',-f;'<ljll. floilj (rn ^^olitg. 1856, S. 1H3.1 

(8. So^rfl. 1897, ©. 639; vfvext *)?v':d«rffbt(n übrr trn IVifonalbnlnnb ^ti'Ucu Uüii ©iniif(f)li1n. 

[?jlbcllf*. — «,ibfn. — fftKirb.onlitt. Jtbt il. li. ^ß'fn 17. ttf. 1700. — 

P(f J : bc« TO.ij'Ttat 9^(l^.^f*^u mit J)f'^fn,nlIn^ bri Cfffnbjtp. — fif f^tr.biinj 

b(« SU.'cpjiU iinb fifiljittl. rtbtt|"itt im 3.if)i(l. 1 »< M, 5. 2i5.'? 1 

t ?irQnj l'Inton ^irfibfrr 'ii?fi'fii ron 3r>intfd)l(5vi (arb. 3 '-.'l'.-!'! 17S1, 
t 20. gtbr. 1837), tur auf ^üinlfc^Iäii , (3)rtnpr. bab. Nim. iinb 

XLIX. ."^nbCfl. — (tffbtufl 17. Cflobft 189S,] F 43 Vi..;, .-w'i •; ( it <■:■.' ■iV u- ^ .j.:.. : ■ "»>V :9 - ii' 674 9(fpai pon Sßinbfdjicij. — Dhtolic« bt SKusna. Ortaritiii. , Ditin. 6 »ebr 1SÜ9 nt;t iuiebcnrn ;;^uifpbtt «tfüii vor 
UtcAaenliad) (lU'b. ü. 'iDfai 1791, t • • •)• 
Äöf)nt: 1. t ^"'n< t^ofinb Vi b o I f (^ifb. 23. Cff. 1812 t ^3 9ipril 

1872), ^U^ajcMQtßbai, (V.tlMfl;. bat. Mbr, oerm. H. Ctt löay ttiil 
DiotbilDe ViKuw van edjauciibiiut a. b. ^. J->frili6bcmi atb 
18 Ott. isid. iCfjfnbuin in ^üa^cn.] ' 

i'UnDfr: 1) iiiatif eopbie ^Aliatbilbe, flcb J». 5?ft 1840 
2)£opbte (Ämilie, flib. lü iDüin i«42 , ucrni, 3. '\iili ih8'^ niil 

Dr. ?\loiun Ojrubfr, Wcbjfll. b(jD. l'aiiDti.r .'I^inftuc in ^u\- 

burfi i. ^.IV 
3) i'i ü rie ^i^albinr (Siabrirlf, fifb IG. >£ept. iy4i. 
4)l,iniiiia 'irMlttlmiiir Viuniitlc, aeb. 23 Vlpnl 1M47 
ö)t Ai..m i'liitcii Marl (/eb. 23. ,Vini ihoO, t öu. Vlpf 

Jsuib.idi), lUiüJDiüiöbiti-, o.im 9. Viprii Ibbö iiiil 
3i>a ^.i'aüjiün, «cb. . . . |Cnriuuii.,.J 

fitiiütr: (1) Vi {(lifo 'Sü^x iliülbilOP, flfb. 6. i:cpi 1^86 

(2)(..v lila bf t b CvMbii.ie '.^ba, ß.-b. la. gipt iB^y. 

(:i) ÜJi a r(ia rt tf )uiiCcittc tsr.i tVb. lö. liint^ ib!»o. 

(4).6) u b ei't 11 6 Vliitüii Vt'nuanii Oiuiurf), jieb. 5 'Viri! 
2. t ^ranj VIntün 3ol<p»,- (üb. 2. Vlu.i. lo2ü, f ^l' .^Q". Ib69 
(inunbborr ,v.i X'tfltnbad) , JKain uiiD UMciHini, Onhul bab jlbt' 
utriii. 25 VliM. 18ül mit 
i'uife j,\ieun u&n lli.iiii^in ju Octclc-öctt am Üi^afiilnii Q,-b 14. Cfl 
1829. ■ / / n 

iföl)iu: 1) «tan* Vinfuti ^ofipb, vifb. 22, Cft. iy53, Ci3tbj,il. b^J 

«Ifr, iUni. pniiö. i't. b.T üciv.-jt.iü. 
2)öriebri(l; gian^ Vlnlon, i^rb. 20. Vlpril iHöG. 18y7 ju 1804. ^JJti-ülicc» De yiiiönn. 
f '" 


')•; 


""•♦< ■JHcolIc« ot iHuciij. — •J.'leb.iuer. — •j;irtliaiiiiiitt. 076 i'dliici^uel, flfb. IG. <stbi-. icli, .t^ecr der VetriMiuit l>ial■f^o^ia 
im liütcniulfc .«üiiiiiat, uccm. 4. ^ibr. \ö17 ,^i( (Hiume^j mit 
Hianaiirit: Onälin Jtinöfi) ^ii ^i'.Uljinit; ujio itit.ui (üb. '>l Off 9n Colin er. 

[«3lf)0lif(^. — 0,|1ardd;. — Onlat. 'ilo,! d. d, 6rt)Jiibtuiin 17. ,^j:i 18JU 
(Iiplom d. d. äi(.«ii «. aptil lb4l), ot\htt (K.iiftil.i.io d. <1. -ikiiiiilU. >J(op. 
I85ä , oqterr. (^(üt d. d. ^Mi)i 7. ülj^. l»02 (ti^lom d. .1. sWk.i y. }.<„, 
\h'j3). — *f|cl;[,:buiia Dcö auapfrii« unb 8t|d)id,i|. »Jioilj im 3..^!;;. 1 SOftj 
fe. Ü71.] 

KlMton AifiCftc wn yjitbiiu.'c, flib. 3. llV.ii 1832 ju 'ilUen vt S\. 
^ilHut uiic ieti-ütif ö. T., i)iit^^l D(6 petiiti^. betj ü^|lerr.';)i':K'itö 
out ^ilHMiiitit, oetiri. 15. 'fioo. 1873 mit ^Jiier()ammcv. IViuuiLiiiiild;. — «at)(tn. — lö.iyr. «od U. SUMt; (>mniJlt;(uliftt If.. ilptil) 
183U; Ijjyt. jtl)c 2-^. (iiiiin.unfiilial .'h.) .'ui,v 1»70, <tbl. lh*(.il cir Ätane 

im J.iljra. 187Ö, 6. 521.] CJi}t 
3.\'a c i e l'iiiir pniiieiif Vaiua üon (\Ii.'tüii», uib- lö. £tpf. ia40 ju Jtoflel, 
Ü?. bt«3 Alön. büi,T. ibaif.'C. 

tödjttr: 1) Mlara j^atolme Sopljie l'lCfl^unbe 'lUiIbelinine , neb. 
16. Viuü. ibGü. 
... 2)'iin u U -.'ilma Diaiianne VItolfine, ^ib. 22. Vlug. \6ijl , cfrtn. 
ly. Cft. lb&7 III tVrn mit liu^eii panirl, jlön. pceu^. yiiltni. unb 
(ißf.-lVlji'f im Mür.-^Ji'üt li>iQr üJfpKc (itfin.j ^JJr. «. 
3j\'llma 'Wutitalfna 3ol,mrina l'uiff, ^fb. ö. Cft. isoö. 4j ;V' ;'■:;•, i t '•■: . if. 


) ) ' [iv '-,0 h ,'ji 676 9(iqroni orn ??i'1n!'0Lt- — iltc•t^frfln■Jlt ?Iinvom tjoit ^Jiinnlmtf). 

r.<ri>f!io(i(d). — Corttrrtid) (*fl;mtn onb Ciialn.fn). — CltrlRnnb iin?,«bli* noifc 
1631 (pom 6i.fofol)(icof.n nioti.in ("it.if.n oc; fe.nj) ; bt^biii. 9(t!er d. i\. ?iri 
3. ^fpt. I»5h0 (tue Ihoma« 9!'foKiii» ^;!:,itciu r.^n SKii'rbjd)) ; erM.inb..c.-i5!it. 
lint bjbtn. J?rbr <i. d. i2:<n 'JS. «Uifl. 1803. — ««elttrfibiiiiij bi6 Üinctni» ub> 
Otl't^t.iitl. lU-C(firf,t im ;"\.ibtj(. 1857, e. f.->() ; p.iI. ourh iXobf?. 184H, 6. .t4».) 

(£. 3abryT, 1S1J7, S. (i!i2; r.fucrp "iliodninitrn iibcr rcn '■iVr!ol1nIL•eftL^^ 

feljicti ) ^uUKfn Uou ?iifü=2;>iUMii (ffülhoi'fd). — llii,vtn it-i.'bfibfirflri. ). — V- i^biü'.ür itld.er llrat-fl; Ofll'rt. gtbr 
buidj iib.tttocuna 18. ^ty:t (Tiilcm '.'S. Ct! t 185,«, unflor. %*.urnct d. «J. 
»iibop.'fJ 1-1 mal 1874 — «Vldneibinifl t « 9i'..icrcii« iiiib 0f|d)iAt(. iV-'^rfiitl 

im 'Mln^. 189», e>. f.'.t.'i] 
I l'abieioiif Aicibrir ?(rrifa Of.i Ä.lit • i:3';oaf- (vT-b. 6. ^^uli 1794, 

t 12. .'^^on. 18S'4). iTfVeu'iin tc5 ^f^llln■)n^^•r 5lomitfi.'rt, pftni. I) . . . 

mit i'lcifi'f' 5?D;;nin ^(' .<^tiM.'?jftit'ciirii (ofb •[ i!7. i^on. 1S17]; 

11) . . . n»:t ^I'ünie ^röja bf 58crb>.itiii> {utb. 0. v'lrnl if-Ji, - 17. Xej. 

1882 iv Tcoo). 
Sötint; a) If C-ljt: l. a r o n ^ , a'b. lt. ÜL'ör^ 1815, (rj'ir brC fouu. 

"i);oIt..C. , S>. II. .\>. ,«in., iv(S);liat inib Dbetflljofm. i. %\. , itiügl. 

trö unc^u'. Obfrh-miV*. 
— b) 2r Clu: 2. Vi f er iö, ocb. 24. ÜU. 1848. .&frr auf g^ocfal im 

.^:>unnc^f^ Momünf, .\t u. 5^. .'^ni. , unoar. 5Heid)f,!(n-\''ob(i. , oeim. 

li?. tviiiii 1P7G nt "•Jif'.i.l'lrcb mit 
Wolbübp fy.rofin tion i^clcüöf.i , qfb. 28. Vlriü 1852, SlfrS). unt 

.<f. u. .\{ l>Ti. 

ÄtnUtr: i) /s rn n ;; , ctb. 3. ?ifai 1877. 

2)yileriß, (ifb 5. Sfi^t. ik79. 

»)Jpfltne (Jloiia), ^tb. i. "Hiat 18S3. 9lorDc(f ,^ur ^Jlnücunii, f. ?al)i\]. 1898, S. 663. 9^ovbcnfhirf)t. lyutbfrifd». — Vtfuf^n. — *?if)rrfb. 'l'.rtl uni»r itm 9(,-.men .Slorbfnflrtt* 
rt. Slip. IT'J7 (ffit •2I^^r».^« 3iCtbbol)m) ; iuf:ifi. Vliift'irnun.i ^«« S^:t•lbrtrpn^l^n^^« 
turd) Vielem d. d. ei-;n«fruci P. ^uni l«f,ri (für bif '.Tjfbtiibft TO i I 1 i <i m Bf';» 
^uliu«. Ä f r b i n n II b Ctfo uttb Ol u fl .i -o "^Ibclf ron 9tciboini"1»(, f. •;\.ibrii. ISW. 
^. 48!!). — «ffdirfiiiiiifl bf« 55.<.irr'n< iinb (;.ti<iiiet)<L flberfidjt im f\aht{. 18Ä<| 

*. .M:).| 

t Willtnm ^J^iffoi 3i'li"'' ^irribit' rcn '.'{oitriiflccl)! (..leb 5. ouli ;Voibfnflo(l;t, 
üi-cni. 7. '^V-ili ibSO SU (jö,eiii.l)frii mit 
^I P I r i n f 'iJiina l'^üric ccn >J.'öt\ d, fleb. 3 Ctt. 13G' 

ui irjitffrhinpii 

l'fai 164S ,5u (vrfair, tt. 13G4 vi 0;j;uitn. 

l. iHni 16H7 2) t "ivU^ I I I a m vimit Ärii'Mid) (r,cL\ 1. . 
t 3. l'.'ai iMto ,iu Art'ii.iiiir.), ,^t6n. rreup. ^ptiii. a. i)., u-Tni. 
äü. Juni 18b4 ,ui 'A'.'ÖAlin mit 

" ""niicc^in, flit'. la. Vluiv ISCI jii '.".'o-^Iin; UMrcr- 

u ^^nrlin mu (Stifcnri) »on \'l:l^el•' a;;r iUilliKc ^l u >1 U fi C POU 
bei dUvol \n 0■|inian^ 
(4; VI Uli . 

(S!,mrlpttiiibiir,v 
t6).pnn'j Lijnlub, »irb. «. 'iloü. 18l)2 jii itapfta^t. 
((;)jl a cl '.'.cclr Ätit);ni.r,iD. geb. 2i. i'/ai 1&96 A" UyarbitenbiUsi, 
4) iiii 1 1 vi .1 Tni '.sulüt!;, ttfb. 1. Juli iböl ,u iJoim, ,uöii. puup. 
ilii'.jjr, tiuot ai:> »öat.'iliiioi- iiiiii ji!f.-:)i\u iMife: ill^iii/rlm, S\öm,\ 
üoii ineup.n (2. luüittenib.) ^}lc. liO, »tun. '" ''■"" "="^^ "■ 
^■iei(i)iciiDiiiiim tnit iJl. >2.ept. I8b8 ^u ^■iei(i)iciiDiiiiim tnit 
Olrt J uon JdibU'en, ,ub. I8. iliätj 1868 ju ?\ben. [U:iii.J 
^uißtr: (1) .'lbt:lüel^ (i-liiabeti) Julie i'Jatie ^l>iabeUiue, ^eb, 

12. Juni 1889 j,:\ Siliiutcin. 
(2) l'f .wie :i}ofütbee 3ob>in»t: 6)fiU-ub , ^eb. 20. eept. iö9ü ju 

^ccl)iüerin. ^ccl)iüerin. 
(3) .»,■) e 1 1 II t VllctcutitJU'. ^ib. 10 ouli 1ÖJ3 ju £a)iDerin. C78 iJ?orbmflr'd)t. — 9?.vmcinii — "IprmnTin. 

(4)>\fibinonb rifo, pcb. 14 Vlpril l60ß n« S^dnfiarlrn in STfiri. 
ffinbcrvT. 

(5)^)(uboIf, (\eb. 4. Tiibr. lfif»8 ;|u TneitiflTrtrn. 
5}f>citT6 rtto ('^iit*tf(ip!t, ,T;h. n. n/ai 18,5-) ni T>DfiTi, ('>:'?r ^f< 

,^nh..O., Siörr. jucui ra}-mi..ItU5iiifftfr.'JKat a. 'D., i>rrm'. 20. £fr' 

1K82 ui Sd.)l^^■olll^l^p mit 
(Jbnilotte VlniM rrvin Dcrn>. um ^nlioiv, (r-b. rcn ^adrcir 

aeb. 21. 3an. )8r>!i ^u öortmnnn(!trif. |\J<nl!n.| 

$o\]»: .bct\:{i Cüo '/^ftbinanb ('»'cunn, (irb. ü.'?. ^uli 1884 na 

iUfiift.-iSoii.ijib. •>•• ■ - ■ ■ ■ ^ ,........->.» V i Hill , )|i «.<. i,... .,^1411 JOOl HU 

iUfiin.'i?olI.ijib. 
' u n n u \'lM^lf, (irl>. 27. Vhifl. 1825 nu 'OIHnbcn, n\rbi.,il. mrcflfiib.. 
:fl;|.<. flbr, C^ontforllm. iinb .ffaninirrniriPtor, pcimi. L-s. Vlutv l*-6( 
.5^obIrrn niil l^nulinr ;^itiin von ""IJn'ifflin.i fonfl W,I6 n^n^nrt 2. W 

l"trfl;i< , ,.., .„„ ,.,>.„,, 

VJ .5^obIrn^ mit l^nulinr /^itiin ron lliiiftlitiii . fcnß ^Ji.^iife iifrcrri 
f irh. r.. Wöi^ 18S3, t H. Tin. I80fi ^u ^liVuilriüi ) C^Ufwilrclip.l 
iroiljtfr: ficlfnc '«AiJinie l'uife, (it-b. 24. 'OiDi\ 18.'.7 ju ll'ü''>ndi ia 
:){o*i.'>Bfj. Jriir. 9lürinni!it, f. 3a[)X(i. i80.^, e. Gß5. [,^ntl)clif(^. — Ofil«trf'cf)-nn(\rtii. — eQd,f»n.ccfnit(i..flofb ilbtl unb j^ftr. d.i. 

(!obur(\ 8. Cifl. 1838; ctilerr. Viöuiluninfi d. d. äPifn 4. W.il 1840 (bnt»< 
fiJt ?^l,r(l^^»r &finrirf) ai'ilh.Im >J?otnKinn) — \V. (IS.Tm); (irrifti mit rclim fxrj. 
(li^ilb, b.itin oiif flrünfm t^.•^^lt f:n fill'frntr p.tnntuf.irni ; 1 in 8Uiu ouf fliftnfii 
Sobcn »in *itit)ärl« OfirnibKer fill'UHrr f d)H>,:n ; '2. in (HclP .^^\^ 9I5olfrn 09 
linfrn Wanl-» ein (\it)-ittii(d)tfr Srin inil 6.U'r( ; 8 tn (Selb r,i<t prfinfm foit 
flnwAtl» <in rolir ?L^^rf ; 4. In VIkiv ,iiif prünnn Vct-fii f'n m'lbrr TOjrn m» 
XtiiU bfi Sii^. 5<rfi()nrrnftonf. Trfi p<frfiitf Jidmf cdn» Tfrf.n. anf K» 
mittiftfn tin tiihfnbft flfbr.rnifdjicr eiU'fhnm unh .luf bni bfibfn i^ufirrffi jt ftr 
©liautfitfrii, fint roie jroitdjfii ^rofi filbttnfit 1 

t ^Jl I prnnb e r .jpfinrid' gP'Ibffni J^vfibfrr von ^Jiorninun (y(b. . . . 

1792 w (V)(ra. t 20. 'V:är\ iPf.O «u 9Vi.T), j?. >ff . . ,, K<-m. . . . 

ju . . . mit (Jdfcbcb, oerm. C'.iäpn 5^itJ-pic1> te^min, cirb. rfträpn 

_C!ffleil)n>n (vifh. . . . ju . . ., t ju . . .). 
35l)iit: 1. t ?n.Toiiber (g.f> 1837 tu . . , t Iß. «Stil im» 

<u WifiiK 
2. ?I II n II a, flfb 1838 \\\ W\n} S(. .<!. Cbfift imb -J^imcvif 

diff jn 6\rD^.(lnniUfa in Unviain, cerm u' ^l^runn mit 

liJnriü ?bi'rffin vcnv. orn ?!n^^^ffl6, (>fb. .fiiiiipt, n^b lo. ?\fhc. 

18t)3 HU 'iVünn. ( . . . ] 

S. t Rftblnonb (9»t> ju . , .. f 12. »lug. 1S«1 )u Jöifn). 

4. t -Jllfrrb (pH' jii . . ., t 14. -luB- l«ß2 ju ar.ii>, «. .«•. m 

im t)iif.-!Kjt 9tt. 0. Wollig. — ??pHh-TiflPon WfiBciiilfiii. - "JTnr'nhfim. - r^enoiiA oon Jfli.'.lMt. fiTO 

Sicttrinift Uon 2öcif5cn[tcln, i'. 3^iN. ISOS, ©. m;?. 

9il]UcnI)cim, [. yjentiviVn ßcii^iinit toii -Ri^l^enbeiin. 

--^»•^ 

ICD Clin 11^ Uüit yVclfü = (ia5. 

(Jathd f-l). - Cfflarfiit — lifvirP'nl'r'ff 10. 9J?ol 1010 fppm «oifft 9}u^olf U,); 
*(:*#. btl iiitb SU'pv) nu'tnirhtuffl J. rl, y,i[cn&urg 5. ^iini IflOö ; etflirr. Ärl)t 
18. ?liifl. IH'27 (für ^'fpl)) , iiM^nr. ip.itonat 10. \jl[ I8U Itür bi« a.lrl'I^f^ 
Üror) unb ^frbJnjnb); pfftfrt. »<fir:U'jun9 ti« Vräbifoi« ,Äf;(ö.häi* 'JO. Jiill 
(I^'plom d. d. SBifti 9. €cpt ) 18i>3. — SJ((d)rf '»'iin^ bf« >W •yp»n« im ^^bx^. 
J857, 6. f>'il. unb flr!d)'AfI. «ei!j Im Jship, 1859, 6. 547.) 

t ^Dffrb J^rcifci-rr Cbinnu5 onn Af'fo.bd^ (pfb. 7. ^'r5r< I770 ju 
Vornan, t ll. ',^'^^. iStl i.u "•rj-rn), Dr. jur. , .<l'. W. rHf,i.OKat, 
ntni. 18. ?on iHi.--) n-it (fliUTbitb nut;:! (fl>b". .... t 7. ^nh iF-.C), 
^fö t 'i^■il.ta^•| ^Kiitl (irät(rfti) (Jc!rn i>pn ?ru(nrt>in , SX. S(. ;Kim.. 
?fat8 uiib '£(1)lc§bpfiiiö, Jed'tir. 
aiuTifr: 1. t A r ii 'M Sfr.irf) .<lnil (orb. 18 2r.-t. 1B18, t ■■^''. ?uli 
\y'^i) 'V. ,"i\. 2fottb icfr, rnm. I) 18. 2frt. 1B46 nvt "J b e r e f e 
•ÜKcria Annv.efci ;^ud>ö (flfb. 22. ,^u!i 1823, | 15. '^\m\ 1847); 
11) 2i. Atbr. 1862 mit -?I n n a '•Waria Etepfr (flfb. 22. 3uni 1826, 
t .'7. >"^'.br. 1886). 

'UnBtr: al Ir Clif : 1) Oörcir 5^rar< ,<Tqi1 l^cfcrb, flfb. 5. ?uni 
li^^fi, .^V. i'. it l'Jojor IUI .'^|■nIfffil^n^e uti? .Qinft trö 'Kerronte» 
birctfi m 'i)^l^^ü■'l^.^n^'?dri, verm. «. .'^uni 1889 mit 
(f II A r 11 i e Vlnna 2ti i:rfr, prb. . . . 
^ol)ii : (5'!trm VuniMvi .f>ii,''D 'c^onnß Wrcrii , p.eb. 24. Eett. 1891 

— b) 2r du: 2) CiS b r i f I f J^roiniefü (Jlifabffb, «rb. l. Cft. 1852. 
8) i'f f I n n i f AJnni) "Jlnna 'JVarta, ptb. lO. !' ai 1858. 
4)\!llfr.nffr (gntiooi) O^ctfbnrb Ofiiiifn, ofb. 11. Olpril ih«2, 

pfrni. . „. 1887 mit 
91ntonia von 'Trojonfifa, yifb. . . . 
3. ^Tarolinp, o?b. 24. 3nn. 1820, rrrm. 0. Cft. 1842 mit Dr. jur. 
(^pttb.irC) Ariern von V\\\*man (t 21. Vlii.i. 1888), ,<t. K. l'hti.-^cit 
im Äinamniin. |'i\^iin. 1 680 Cbfrloiiip. — Cbcifird;. — Cd;i. 

Cücvfamp. IftjlUüllfil). — Ujdmii. — V.iiir. 'St<'(- ;nici 'nt.ibirt»ii|J.iiib«ill'M!r.iouiij uriUi 

tcm ii.imen .gtljt lott Cbiifirnj'* li (imni.ittitulitti ;iü ) W.ii Xfit (l4i 

jtittü« vibt;(1i.-.ii Ä 11 ^ I f <»t.\iiii). - «*ii.tt«il'.ii'ii N» W.u'f«"« '"'C \ii't!l*tl. 

»li-llj Uli ;\.ibt^ !(<«>;' »E>. dUS.) 

'^itfl.J Otriilian Mi ii & o I f hifibtti ui-ri Cbcifaiii}) , nib. 1:4. o^"'- 
\b2b üu Mailöiubc (Dil* 1-^. l'iai 17^3 »\ib. into L>. Vluiv lyöO t >' '• ' ! 

tQrtSvlff-, -tliet« unt) viOüptiuiolni), 'Uäplil. Am. ili spada e i-appa, £Dcvnvcf). f. 3al)uv 18<>8, e. (KiS. £ri)t5. ((ioan{itlit(l>. — Vt<i;t;ii (i)r|jri\.1)K!iTau) iiiib «Jobm. — WdiljÄJbd d. d. ffiiis 
•2. Drl. 1802; iPflllÄI. «J.uen R. ajf.itj löl'i ; pffUK. tttlifltniiüuiij jUt gülirjnj 
bt« «jtoniiKt« d. d. «.ib<le'..trij 1. ;\uni 1 SÖ9 (|üt Ül l | t e b SJiopolb Jtiil 
onn O^*, flib. 15. ;"^iill 1843. t 30 Cf(. 1S»0 ftin. pteufc. Vül. tm l*lf<»!{; 
t)oiitnii f>ii|..<)(flt >Jh. im, louraufbin |<iiKm ilteieii **ruo«t \!lCoit " um.») im 
%\l)H IbT-l b.'6 filf.tlH !X<d)l ju<:ifvUit\t ii'iut'e. — lötl cl;r<ibuiiil ^l6 iii-pitiij jiir 
Jiäl^ms iiba lit SU'il'Ttiiuiiia im Jüljta. Ibül. »s. ö'Jy] 

l'Uolf (Sduoiö tS!K-(.nfl ^IVuon woii Cd)6 . flfb. ao. Oft. ib39 ju 

<5o(iti, ;xh\. rri'iip. 'iüinjot o. T). , dciiu. '25. "JUnil ib74 .^u iMoiUx 

U'iiDiiiboit mit 
Ü,V a 1 1 .1 n n c L^nvvtb>iiec nun '•JjQtbiiluiö, fltb. 16. ^ioo. 1817 ^u Ülo^n- 

^IWiDeiiboit. (MdilöiiilM- in ''^d^l•ll.l 
AliiiHtr: 1. .Storl Vliu^.iiü (tn-.u Ibaif^, »vb. i;.. VU-ril 1S75 <!i '.'If:!)-!«. 

Irbiii, .Möii. rmi!). l't. Uli 3 bao. :Di-ai^..J){vtt i^t. iuiil Jif. :i2. (lliül« 

bauuu t. '^1 

2. ^i^fiuio ^o^ir.iMJ tnul) '•.'.i..,nt(l '.'Ibolt, kVb. 17. l'lUil. lS7ti tu 
VI|i1>mlUbiii, Mön. pnuft. Vt im m.i.;^-b. J>ii|. yi,it '•Jir. lü. |£init>il.l 

3. LU^biniiic Oll(lcll,Hu^c »iU-ttbd -ib'ili', iifb. lu. ;v■^r. ib78 ju 
Vl)M)aiJuben. 

4. (if l ö b e t b 'JluAiiRc (5mma 'i'iaru', ,ub. 8. Sept. 1679 }u Vifi-bcrCkbfn. 

*rt)ii)fflrr. 
Ottilie CSbflvIotfc (Sliff, neb. 7. Vllu»! ibl5 ju iS--\\id, Uirni. 18 iult 
lb«8 Ca), mit 'iJfarimtlion Atbin £dictt von £il)olUiiflfin, 5l5n. 
iructti'mb. O^en. bcc Juf. urb Airii-,v*'iiHii. (ituttii.ur.l 
Vattrsfrtjiutßcr. 

5ÜJ 1 l l> t l in i II e 3ol).nv.n< (^.b J». Cfi. 17uu iJ U.i|7tl, t -3. l'.'An Ib'j' bj(.). C»rlfben. — rrffi«. (jyi 

t9patiÄcli(c^. — Ägt. 6;itl)(<ii. — >Ji..,t».ibei uub ö<tim«lr!)r jl.1 .jirhi Duii Ote. 

Uttn" (im tut|irt)|. »<fid)#Dif.uiJtl d. <1 rti«Nii 7. ilini 17'.'0 (f.it l>r jur. 

JcftJim Cljciilopt) i)am|(l)). - Sicfdntil'i.n«; Dt« i':..>piun« uiib 8«|.ttnl)i:. 'JJölij 

tin 3nl)rii. IB71, 6. JS'J.l 

•f (Jiuft y II fc UM n ^iiibiif i>on 0^dlbcn (c;;b. v?. 'j^imi iSo9, t lü. '£i'p(. 

IbV'j), i^.'n iäi1)f. 'i^nbiitjcföniirinor in ,nr;prcn bt-t ^djor.r.ju, uu-iii! 

I)^. . . mit :j!)_i-fia (siilüli.i flcbir (n.b 2u', i'liu». ib24, f 3. ;üi'r! 

1854); II) J5. Cft. 1Ö55 iiMt tjfim pjii'iHi'ivtöfctnotrtir Vuura M.>n. 

rtcnu- ^l^aulinf Mober (>irb 22. Vlua. I8il, + 8. Äi-cr. ifiTS iii 

fcrt)>ltl^ull). 
^fnfifr; a) Ir (2t)t : i. .«cd l'utivifl ;K i rt) n t ^ , ^b 25. 'ii-ni ib''.2 

i\bi\^ iadi]. 'iVibii(?LMGinipettüi- in ^ivnl•^ülr, vaiv. S. Zvyt. 1877 mit 
Cflilf ÄriffuitV iirid), iieb. r.i. ^Viil! \»r-G. 

^inlitr: i) (V|la .SLuolinf 'J'jtfla, jub. :n. '•iJJär^ i87'.». 

2)VuDiiiiii .ftiirt ^)iirllar^, .icb. G. ^Xivv. ihyi. 

ö) :"\ubanTiQ ü'bniiolti- .Ipeli'iu', afb. 16. -Viär* 18'J1. 
- b)2rCl)t: 2. it u r t .^^iil OLMiianii , (icb. m». 3unt 1858 <lön 

ladif. in^tin. unb ^i^att .(^bt-f im 2. Arirai!.o)(>U O'r. -28 ivrm 4 "i/,-.!' 

I8ö5 mit 
Warie t^elene iSetjninnn, ^i.b, h. ;\iiiü liö3. 

iliiitifr: 1) T-ia ilünia SoiorbiM, vlfb. 20. l^äi? ihSö. 

2)l'lnuilf Üuit Ti.infivmt, ^fb. 3. 3an. 1890 ^u 'Unna. 
8.5)oro t bea .itüiüLi, I j ,, m llaibölifd). — «J.ii)etn. — W.up.i'l-titt VS. >Bl^r\ 14«8 (Pvn J?in',i ^tc.t\- 

^ eiJian I.) , finb.itit. '.ÜrfUl-ii^ jifli.nj 17. ;1um 177'.> , futpf.-.ljb.iyr. S'^t 'I. <l. 

^ t-ündirii '.'3. 3!üo. 17i)0, imnumrilim im 9{,t. «.n;,.rn b<i tu Ätrilxu.-nM .f|t 

^ 5. «n;l löia. — ibffdjteibuna br« aß.ppdi« unb |ji|Ai.l)il. Ofoii) i.ti .Vil^tJ. lhiJ4, 
P' ö &60 ] 

t J?k;:;tnß ^i3enno Aifibu i'on Cefili- (vjcb. lo. Sept. ]7i6, t 6 A.;bt 
lö^b), .«on. battt. (^^Hat, üctin. 22. l'lpul I7b3 mit MUpU "on 
Una-tt (^icb 2o. \'lu.t J7ü3, | 15. ';uiii. 1818). 

fi\\nt: 1. t VI 1 1)1)15 '3>icib i'^^rulmlon "iS-aria (ttramif! (»leb 4. Jipril 
I78ii, t 21 iifat 1854), iSSiticberiter m Hii'^^fti^t ürf .>K^n bji)c. ?HfCi.- 
a(at. ofiin. 11. Cr'. I8li mit ä o p b i e Äloio uun ^Jt^; (aeb. 14. «ebr 
1820, t 2i). ^'uin. 18!)^ ^u AMuulien). 

, 5o!)ii: ü m u II b, «.b. ü 5^fs. 184;;, .ttön. boi)r. 9ifid)äJicinobtrf!iuf auörtoroentl. lliit,)!. uci .«cii. banr. «raoriiiic ci-i vlöiri,;ii)a)ütt.iT' 
ocrni. 19. i'Ipi:! i877 ju ^Ailündn-n mit w - - / 

ioüijir ^»yolt, iv-b. 4. ,ubr. 1845, br6 f VlboU ^li'itter^ noii ^J^^Nuir 
.«oti b.Tvi. ;itncit6prüf. a. 'T}., unb bir t »^'-''Pbie iiib. uon 'DerfdiJi 
^ oa; tcf. , 

2.t JKuDolf (öeb. 6. 3ibi-. 1702, t 12. -Jlpi-il iSüo), -pcic auf Slleu^.üa ?v : » . •.. 'i . i *! ^r-2 z<ii<i. — — Tfrn'cuvn. — C- .^tcn. baor. ippim. a la snite, ofrm. 11. ^u'i 1S27 nii( f>?niit!tf 
l'ünibett (Oft' 20. Tt\. 18(10; ctütulanf. , j 16. 176^ ifcf.O). 
flinDrr: l) At I o t b i I ^ e, ivb. 2(1. Vlrtil 18^.) (ptottilirtj. | -.'Im'bn*.! 
2) r (^D(:nr (qtb. 9. 9icu. 1830, f t<- ''"fl- 1K8.',), InntuMilidi-iftL 

eduiftiicdfr , Pfim. 1) 18. Di» ISTiO mit (innlie DÖtinann {ct\>. 

7. 3""i 'S.'iö; crptf fiart. ; f !*• i^fbr. 1871) au4 ^i^urpbftnhiin; 

II) 10. 3 n. 187« »u (5'minnati mit 
i'i.ma .Wall)ariiia WiBnuc, yiib. 18. Cft. 1845 ^u 'i^rr^tn). 

(^i'h"ind).n.] 

l^inbir: a) Iv (Cllt: (l) Jtubolf .^Irnunö Aelir, qeb. 24. Tri. 
IHül iu ll^ilcbtißbof, Dr. iiicd., ^f^obrür't m 'JJfuembr, ofrir. 
6. I'i'ilir» 1807 ^u 'VDfnJoben mtt 

fitta (iriulif Ih'oll, ptb. ß -JIpMl 1877 ju (^^t.lfc)bf^. 

(2} iU ar t b 'T , fttb. 7 .Vm. i(-f.3 (noKflnnt). |;'ln?bail).J 

(H),\ \> d , (Itb. 24. £ipt. Ibfi5 (proliil.inf.l. 

(4)2 i I In, (\(b. M\ 'Sur.i 1807 (prctiOmt.) , orrm. . . . 1800 mit 

il/ar Tüufi, pi..fr. Vlut. [^Kotb m li|itt.l|ronrfn.| 
(n)M lotbllbf, vifb. H. ^1(CD. Iff.8 (prL-t.iljni.i, i-rrm. 19. Cft 
18m JU -,'lnfb.ut mit (Vtitt)ef Vln^rrfen, SXbn. nrimi'yi. ^\)l. 't: 
■litt. |(Sbii|luinio.] 
— b) 2r Ctit : (h) VI r m i n j^ranv'^fnö n.-.nnnr, v^tb. -'4. i'Uu'.l UTg. 
3. t ÜTuji^ (vvb. 7. 3ult 17ft7 , t 8. l'iinil l-7'i), .<^cn. bTi)r. Vlpp- 
(i"ifr.O)(at a. D , oenn. -i? Vlii,i. 1940 mit 'Jbiuir Arii:n iVnmnnnvifn 
von l'üiiTfnbr.rl) fvlfb. 10. Cft l8io, | 28. •.'irril l"^?'»). 
iSinörr: 1) V! r o 1 f , a'b. 22. Mnn 18n, l>r. i)Lil. , flört. bcijt. 
Cbniiit. i. I if<p , uiftit. bcni Wen.-Vtn.to bffl I. Vi itetri? 'n 'l'iünrti'n, 
prrm. S. 3uli 1873 \<.i 'iliün^cp tnit 
AtanjiSfa ^foiip, flfb. 20. hibt. 1836. 
2)li(orfa, flcb. 19. £fpt. 184 1 .nKUrrfrau In 2üU\A}. £cx, \. %i\}\\:\. IS! 18, e. ßßO. 
Ccnnrinufnt, f. 3nhg. ]SD8, e. 072. Cfffrmnnn. ( (Jo.inptltfdj.jutbfiifd). — 0*ilftri.it) l9B?ibt«n). — Cffirir. ^tt\ unt »:(t«iflir.» 
(1. d. ?Bitn 4. 'Jloril 1863. — jtbr S.itl (A) imb Äibt Ihfobrt IUI f.ii» 

»ifibft.l 

A. 

(C«flirr. Ättjr. d. <1. W'tn I ft. 6fpf. Ifi74. — P^fdufif-ung h,« SDSarpfnl ur» 
9Jjbfr.« filtt tir e^.■r^l(lrll)*bUIlfl im ;\ohr9. IMi.S, 6. «34.) 

"t .<TürI J^rcibfic ron Cffirinatm loib. 19. Ti^. 1620 ju ^riir«. 
t 28. ^fpt. 1804 tni), Ohcfiinbufiiiillfr unb Ä'^brifbi)., crrm. I) 
22. j^tbr. 184« mit UVaiie CS-iiIdKr (»itb. r.o. .\iili 1824, t 6 i'Vl 
1879); 11) 6. l'iäri 1887 mit ,-...- •» _ t.-j:,'' •."» - ■»! • - .'] 


« N ,' l1 -. ^? f tnnif Wiüfin 'inTuo fp von '•rufuirfn, {[cb. ir.. ";ifco. ]Pt2 (fatfie! ), 

|<8r'Jrn.l 
Äfnlifr Ir Cl)t : i. ^^ohnnn (3 o n n\ O'b. 2. ^fbr. 1F47 tu i^riirtn, 

t'frm. 1) '2i. ^fpt\ )HT2 mit Stephan;? «r.iin ron l'oniinft ^^.b. 

30. Tf». 1851 ;roibc'!.; offitiftiTi, ivrldcr mit VI. '.y. von-, 1.0 ".'Ipril 

IgflS tie "ÄMf^fronn.-.hn'f ibrfß 'IVcb*rnnc!iTicpS v^fftc-t f ivuiCf); 

II) 12. Ti,?. 1805 tu CUn irtf 
Freiere iicrri'. rcn Rborffn'3hrr!/, flcf'. 'SdiinMcr, (irb. n. T'f^. 18.')4 

tu ?\fr,ircirH; in ''Dfobrfn. 
2. Atari, vvb. 8. "^ov. iP^n ui ^^iiinn, Dr. jnr. utr., H. .?!'. .ffcni- 

mi'nifnrot, fSSrofÜnPiiflrulIpr unb ?at-r'flit-f. , iiiabr. 'frt'I'f. ?(lr^fC• 

aboofat, t>?int. 31. Wärt 187'') mit 
<Tq r p I i n r ^vreiin ron (Vjrufau, ftch. 2. ?an. 1857, 

iSfnlitr: l) .^To rl, peK l. 3nn. 1870. 

2) 50 i ( b r I m , (^fb. 18. fliryi. 1877. 

8) i'i a V i r , flfb. 81. ',^uU ivSRO. 

4) ff [i fab et b, ocb. ia. 'jiua. 1884. 

B'l.f) am*, flfb. 10. ^uli 1886. 
S.?! ff r f b, prb. 1.5. ?u!i IST.I tu »^rünn, yprm. 11. 'S'fpf. 1880 mit 
*;!lbolfinf Vaun, «rb. 15 Srtt. 1854. 

€ori)tfr: lUiacflit, {»ib. 20. Vliifl. 1867. 
4.C?li ff Vlntonifi, ftib. 2, T>Pi(. 1858 ui ^Z^rünn, nerm. 10. 5\ctr. 1885 

baf. mit <?u(b Jrbrn oon T'itler (foifioi.i, Si. u. JT. f>p'm. im OV-n • 

Stnbr;fi.-irr(5. 
5. (vbirin, fifi''- 10. ifpf. 1801 tu '(J^rünn, WrüftinbuRtirflpr unb- 

rvobrifbpf., ^. ^. r?l. bcG \.'M\> 'lU..afflf6 9?r. 4 uiit» eiattb.^gffi-. 

fi. T., Dpim. 7. Äfbr. 1885 mit 
?lbplinp C!fMor ron Teubpr, (irb 20. 9ioi>. 18G4 ju ^^rünn. 

jElinfitr; l) '■." b 1 1 i n e , neb. «. '•rfärt 1880. 

2) t 9J?v^rlt (iifb. 1. Tff. 1S08 + 2«. Ä»bt, 1998). 

8)C?brotn, flfb. 21. ^cbr. 1894. 

B. 

frfilfrr. Htlit d. fl. SBim 1. «Rod. 1P"2 (T^irlcm rt. rt. «Bifn 2. J(<It 18ft3). - 

l?ff(1;r>lhiinfl bff JBori»nn iirC jf(<l)'rfitl. yU't^ im ^.Tlir^ 1SÖS. S. «''S.l 

t 'JbM)>nr Ärnbcrr onn rfffüiiopn (cfb. 23. '/^ebr. 1822 »u V^rünn, 
t ir.. '■Jfni. ii'.fi'.', ^<.| ), «.rtr »TT b'iif'ti'iÜ ''^ tl)ffit»fn(M( iinf. r^r 
lS;ii\t( 'J rl|f(fi!i r,f| Im )li fil.-n'l'Ji i-»if, M,nti-, In ))lfi\.ir„, ''„ri.h- 
ini-u|l(l»ll<r, ijxui. vn '7l|,nl J;;i7 mii /(Mi'i 4\,.,n'^\iUt (\>'\, . 
18 .., 1 . . , IH . .). 

^liiHer: 1. UMrtor, ',nh. 'lu. /Sfbr. I>'4b ^u ^'lüiiii, buiii. 17 'l|>rl( 
1880 mit 

^ f I f n e üprm. f^'irnfn ^Z^ottbi)äm> uoii '•l?('mft-UioQr, iieb. Sdioöbfrc.pr 
be "Jorntio, vteb. . . . 

2. Vlbelf, flfb. 30. ''P?ai 1854 .tu ^J^iünn, »rrni. 15. ;^pbr. 1882 fuf. 
mit 9^runo '"rblfm üoti 5^auer. 

3. 2)i nt bi IbP, iub. 31. 3ün. 1857 iw ?^ninn, orrm. 14. ai|oi 1881 
\\\ Vrünn mit Dr. (*biiarb Ulrich. 1^ 1;. ' '10 !, vi»; ii» ; .^^V,i.» 


081 Olilfii uiib V'lbiftefioti. — riiltiibotjf. 

Ol)lcii uiiD iiHMcrc.rron. [x.itbol'.fd,. - iluup.n. - J(m„m58!,vr 9<fu1,i.,Nl m.< Nm lUä-i'.it »ort 
«ID.tUcton d. .1. :iButi 4. W.n Idüö (rar ^uorul) Oül. fcutjcr uiib yjr'b,«. 
mann m «teelau, iu,b imit «nuvt .»orcfr:<o iinb ;VMß>itti Cül» tM)-.. «nititr. 
Hüiib mit «lJ.ipptiiür|Khi^ii.n,l ,U d. yar<.ibLit3 ■>. Vi.n 167a (-lir b,r OWbtüt.et 
Äri.'btKl), (Äotifrioo uiio ;\o.iDmi Ot)l pon VlBtftöcton) , |(l)l(f. ^nfoHt 16 ^uli 
1729 (für feiffliiiiiub POM Obkii unb VlMetUfcon) ; ptfu». jrlit d .1 Üml 
Id. Junt 1H84 (filc iW.nnti'lian 'iliih.ut lö i, a u . n I u t o , |it!)e ii,u»n) - 
W^ldir.ibuna 0.6 Süau.r.,« ,,„ ;VU,ra 1807, 6. 7U0. - &:,nnnit.ifel „nb 
Vitlonoll-cil.inb b« OdJmtfam;! t im öli.ucilo^,|'1»'>' 'I^'irtjenbiMj bet iloHip.n 
i)':^!«, 11.. ;Jal)r^. 181)4, ö. «62, b*m oiid» bie Iwun ju bif|*m v'UuM ,nt. 
nointnen fniö.] 

atiinimi!:an Vlitljui- U3 o rt a D e n t u r a ^u-'A-m von Obirü mit "'I'^InS. 
tioit, fld\ 8. Vlwa. 1.25 iü vHrt-ölau, ,n.ir auf Cba-- uii,> Mjj.tfr. 
^heid.nt, ucrm. J) 7. Acbr. ltiü3 ,ui granfiurt <\. DJ. mit LJninn" ^S'lB 
(vub. 27 viii lö35 ,»u . . ., t 10. ilfär} 1853 p . . .) ; JI, 4 \üU ( 

lbö5 ^11 IfiiifOiu mit 
51 u HCl il«al«i5fa vo:i yiobenJu neb. 8. S.'pt. 183U ju <id;5fuici) bei 

^inötr l't (!;l)t ; i. t 'Jllbect Otto 3o;jaiin :i^oi:au.'ntiua (.^b 3 '^uni 
]H5ti 3u :)ü'id)fn, t 3. :^ini 1883 311 li(ünfl)ca), s\ön. luvnb "t" ^el■ 
^<'l. oi!J rurmatf. j)ia»j..a{^tö i}lt. 14 oecm. 1. Ott. I88I <u <itiaB. 
biu%; i. Q(. ijut ^ '^ 

^■elicitaö, ijcb. 22. 3uni 1839 ^u (Solmar i. (^. (f.tijoi. f,,, i»»!^ 
öei, jlarl uon 'fetrenar, jraiferl. bcutfd'en ^.!)hn Olfatß, ;I!l^ Dtr OUiä 
fieb. UÜaiTjnci ,jüa)tfr; mi.'bfrüfrm. J8. ^an. 1890 u» £t;cBcufn i \j m:t Vlbült -ibPODov oon yjDrnunn.l'oi^biniVn. .^öit p.'cuB :)üftm' 
IUI 2. püiam. lU.Mi\;t Vir. 9 un^ l'U;ui. li-c 15. .iMü .U3iui ' 

3. l»ia ru a i-i t e, iiib. 17. Tvibr. I8ö9 ui O^liaiijen 
S.oobanna, virb. 10. 3u!t iSoü ui ^c'ulj.n, oorni. 23 >k;-.;u 1678 

bvi<._ mit .«all (.'i'init (\itirn i'on jUfiit, .Ucri. piviip iV.-.:i.w, . t),6j, 
hV>crIH5 J 

4. Ärnn^ Ü^iftor L'.i3.miö ^.J^or.uy.rtur.v, i;:l\ö. i'hui. ist.3 ui SwUtcü 

.1"^''; ,^'^"^ '■^'^'- ^'^" ^''' '«-ö ^^'■'A.-:K>it5 yvöiu.i <^rii:ii.i) iii' 
(2. |cl)!oi ) Vir 8, o;rm. 5 ^iiiii iSöi jii Viucl mit 
lUana Uüii hl il'«.il,tti- -i.iiTit OnorvV, o,>b. 1. JiUllSGß (f. 5*,, auf,; 
,U\ UJ.il.iu" in bir|fm J.ifdunbmtjf). p)l it,l);li. | 

;5öl)nt: 1) l^anö' pfi-Oi>rt ^i^onauentiiia ftranj Waiia 'sok-b 

lub. 9. ^sc^ept. 181.5 Hü yiddicir. 
2) , dfb. . . Oft. 189G ju ^JftiiiKn. 


£)l)lcnDüvff. 

[»Iiitbtnf*. - aibmu« (A. r. XiniO, i>vr\v(l, {.\ 
fitib «Grübet. — lötlitreibuiig btd älSappeii» im 

A*. 

[^ÜT''"!?' ^""l'^" ""? ^'"*'"'""*- - Vtm. «i«lf»unb d. d. «erlin 20. l«j. 
'^''•'■'»tu« ur.ö i>tii\ti<t) 3jfob ibtn.ljar» lt. «mie) unO Vlu^iiü (li.) 
^"\a()rfl. 18Ö1, *. <J23.) Ib73 ((üt (i^riiltjn öcmrid; ,. -tV, -kl, -t i» l'.i'IU'l 

DblenboTJf. 08r OM«"^ptff) ; pttuj. S^teihetrtni?anb (j« in bcr CfrtT,ututt bct tieibni JJinifn) 
d. i\. SPctlin 23. :\,in. ISHO.J 1. Sinie*. {Tft grfi&ftttr.nanb ijl on ben aQetni^K" unb iirpftfiltfn S»fi? b" Sib>ifi,mpiiifc8 

Btiffr c. ]>. cstnötft. — S?t|1ji ; b.i< Äibiifi'riimi^ Oiri^e. yfin.>rffrbc tnit '^In'nl nn 

Otcf-SJen.Krsootf, T>o;c.»nfrun, fict'fdi?, ipiiraerbof inib 3t:t|\ihof (c,i ■J.'i(j'> i)fft.) 

bei S:*o'jfnbiiiii tn 9j;ctf.'int'..8*irr»in/] 

f C^büHinn i;>einiii1) VI 1 1> v r t ii f. 'Ärcihecr von rMfiibotff (yicb. 11. T^irj^ 
18H4 ,U' ^"^ambiirti, f '-^0. ^iTH- iBOi ^u (Virifi'f) inriu. ^2 Cft. ibT.G 
ju .^nnibuivi tnit 

übnrlotte i\.N!l{)flnunt- ^V?rlier, fieb. IG. '^vrA 1837 .^ii ^aiiibui-g. 
[rTiinibiirci.] 

HiiiStr (l'i'tbff. teS ßnihü ■3"(l^f^flf^t fissi ö'J«.) in ficlflcin): l. C^tar 
kMtc .firlene oon CblclI^^^ff, aeb. r). i:^!!!! 18,)7 «u .finiiibinHi, 
i-tim. 24. >v.br. 187ö bnf. mit (5. C. l''.iflfr.n*wLS:d'tb'iI pi'.ninrfbtf.] 

2. 'JM' eil 11 5 (5buarb huitc.r von CNtn^crn, iVl*- 31. Tf\ li?öt* .U' 
^poir.bura 'A,<^|i«Tr. 5{ön. urcuf;. Jt ^cr (Myciv -iloi'., pcrm. 27. <£t'pt .U« 18C9 ui ('»DÜrna in iiicrifo. 
29. ßiDt. 18S3 ni .f)ambiirn mit 
Sluiria 3:erO"J rtfün.], «fb. 7 l'UiQ. 
K>3i.iTf.l 
^tnötr: 1) !Jercfa (Sbnilotle (T' i f e I n uon irt>lfi.^t>tfr', Cd 

1889 ^u i>c:mbiii-o. 
2)''ilt'clf f"!^r«ait VII berttiß uon Ct)lt'nbDrff, Ofb. 28. T'ärj Ihn 

in .^anibur^i. 
S)'Jtrpfn \'lnmi .<:cr,ri(tte ;;U|i- oon ^bI.n^olff, .v(\ i. '^nVi 189-1 

JU fonibui'ii. 
S. yilbntu'j r 5 Pa r ri-ü rMfiibinfr, c\(b. 2ti. SOioi 18C0 ^it "'K?on^bb(f. 

4. (ibnclottt -Jlnna oon £tkn^oltT. wb. 24. '•Plai 18r.l M' ivinibiirfl, 
Bftm 12. iiiärü 1679 bof. nht .f» o n n o STrrner UrniuiPtt ton 
'T'oficl, .^en. pnui liK.ijoc unb iBat..^mbi' im i. bonj-at. ::^nf.-:hflt 
"Dir. 75. 

5. (>biuIottf 'ibcrcff ocn STblmborff , f?b. '24 'Oünv 1802 ,<u .[^ouv 
biiic iH'rni. 25. '£f^\. 1680 bnf. mit ■,ve)tiui-.iiti T'ubit'ÜJU {S) n c o mav 
üOTi 9?ot>mfr auf 3:ll•b^l^^>^■f ulI^ ^i';otl<nbeif in bei l^Mcberhuiru^- 

ü. (St-nrlcttc i^i a r p, o t uüs; ObhiibDrlf, {leb. 14. IDu. 1877 ra {ininbiitvi, 
lu'rni. 18. 'lUiai 1S95 t'nf. mit "Jlbolf ron UiKirfil'ad, .51 jn. prcutj. l't. 
im ISftarlieiiu'nt bcr (b;iä(iec ju 'l'vfcvtf. 

II. £inie*. 

(Xtr j^teihftri'ntitfl ftbt fDeniiull iiii* tinjtnijjn fftjlfltOcinfn bci tfxlirhin m.^nn- 

l.rfifti Sf'.lnöetbfn bf« ÜJUinnfffKimmf« , ifjlcfjer ju bem alJ?ini(itn Sbifiß be« jU 

(ifärüuoenl'tii ^. mtlicppDeiforniv (Tiä gelangen roub.] 

.Jvfinri* t's^fob ^]3enil;.uT iurilar »on Cbicnboiff, su-b 17. '.Piörj 
1S36 ui .oon\biirfl .fifrr b(5 J ooi-rbofil (Ätbcifr'rijii^i i:^ fiambur^i 
•uub 'dJiilbifii-rr oon ^Ja:I,•^!h•^f, U'^m. 4. •S.-'ir Ihf.S ,iu .V»:jnibm,i mit 

l^lifabetb l'iatteni^, flfb. 22 3]ov. r-38 ut vian.l'iiifl. 

^InDtr: 1. O'lara (flifabctl; ocn Dblenborff, (leb. 26. ^Jlua. 1861 ju 1 Jt 

u .V '•■ .1, i .■•■■ . . 

, '.1 ' '. ; ii S 'll'l P, 

>■ .f' •'"■ » . < 1 . J! .! .vv uP r 6fcG r-hUnoortf. — Cloetflt)au(«ii. 

pambiirn, i'fini. 30 iViai 1879 lai mit .£> u »i u «^ilbrliii Vllbul 

liioiitii out 0'nop->£.-)>iluu bii 'r'jn.^iti, Möw. puiip. vpim. ii. 'i\ 
a. iiufaiiiia ülifiilrtl} von t'lMnirLMti, »itb '2;. ii-pt iHii.' ut f'")!- 

Iniivi, ueriii. :i 'i't,<. ichi Oiif. mit V ii o lu i ,i .'inioii ffiiiii«!; ^iiiuti. 

miliiin \!llui4a>e,ivui-, .Uoii. \nn\\t. Cbail ii. V. IMuilCmU«.! 
3. j UJfflflbiilenu (iMabeil) düii Ol^kiipotl} (arb. li.^di. 1 bij 1 411 iiainbutj, 

t 2. «(uo. 1»Ü7 ba(,j, Dtrm. Ö. ÜJiüt löbj jii Oonoiitu mit J^r. jui-. SJ|jitl)ul 

4. 1*.s a ( t e c ■t'i'ituul) ton Ctlencüiff, t)tb. 12. :\jn. Ibfiu ju puiiibiitii, 
Dr. pbil., S\ö\]. pctiip. ^l^t. t5trr Ü{r|. Dtö i)ii(..yi,in; .MöiKk) iHilljtlm 1. 
(1. tMr!.) ^JJr. 7, ucrm. a, iDtt. Ibüo ui ^iieilin mit 

(Äliu Diat(uuelbe '■iluuiiau, «rb. 2ü. lii.il 187.0 ju pumbiufl. 

6. Ulifta t'flifübetb oun Cblfiiöüiff, iitb. üi. ^uii. ibi;? ^:i .ponibutii, 
üfcm. 30. '2fpf. I8b7 tof. h ;t l^UMij'b ()jrat>:i oon ''i^a:i:!iiiii, Int. 
tcaii auf Jüutitel unb ^cUn in .ni^iiitin, sM-n. (.tcup. i^l'i. Ltf 0U\. 
Lt? bjnnoo. jpu)..;Hjtö 'Jir 15. 

CAi) f 1 1 c u b ülifabetb oon CkUnoorff, fcb. 22. £ept. ISiir) .lu j^-hjui- 
biir^i, oetm lö. ,Uin. IbSO ta\. mit '.l'i ci jj n u ? l'uciuG öncCii* con 
l'lbeirroii (vunl)ieDai), Aön. pteujj. Dinuu. uiib üJf -tibfr im ibünna. 
.&uf.-y{^t iih. 12. 

7. 8- 1 i e c> ci CViifabdb uun Ctdenbuifi, fltb. 1. Diäti lb7l iu iiamburii, 
üPtiii. 20. ^em. 18'ju mit '.'iiicuiij (UbiK uoii iiouttbict gin. oon 
€cl)6iimfl), jtön. ptaiü. i^i^t. in: ^lui'.-yii^ii von S^tkn (bcancenb.) 
Sik 3. 

8. .Ipfiiuid) Sinti oon £tiIcnbocff, vieb. 24. Cft. lb74 ^u JT^iTiiburn. 
'J.>t)tiiuid) panß üüii Cl;ilfnl.jfff, «eb. 2j. VUiö- ibbo ^u .Vumbuiß. 

B. 

[««Ifllen. — 6a(t)(«n.cobura.{»oil). «^»I d. d. «olba 21. ,\unt 1889 ((üt ^oadjim 
(fbtiflion "ü upu jl Cbltnfoin), beCfll. gtljt bilf. d. d ötbui^ t 1. cfpt. 18«2.| 

3üdcl)im 'Stmiiaii vi II vi u |r ,uiibeir vcn CtlnibDiff, <,yb. 20. 5ti'i. 

1843 iu piiiiiburv), '\\;ei DtC pau|iü CtluiCoirt &- aump. in Vir.!- 

iiucpf.-;, üitm. 2. (Vtc. 1869 ju .pambutvi mit 
(Eiifnnna iUitbatu a l'/atunö, pcU. 21. Vliui. 1b61 ,v^ -».imbuiö. 
HiiiDtr: 1. y( obf et l'lu,n<li, ȟb '2b. VlUti. 1871 jii Uinmmrh a.lHb. 

2. (4-1 1 (n bc t b 2u|anna yrb. 3. ^Xibi. 1073 iu ^imiiiaid) n. :h'l)., 
ßftm. 17. Oft. ib94 311 ^Jlnt.oftpeu mit l'l r in a n (Hiultö 'Jiuolüä 
>^rQii(,'ui5 van 2friii6, 

3. VI li Q £iifannii, aeb. 21. ^an. 1877 iu VJuliUftpai, uetm. 28. Ju;i 
1898 büf. mit ^* olUa t b Ä'it .i^i'-l i'bilipi' uun t^üloiv, Siöv. 
J.HI-U&. l't. unb VlDjut. btö burmoü. >p"l-'y{rttö yJr. 15 OiDcroliaufcn, f. ^(\i}\-(\. lö'JS, S. G7r). I ..Vit -, 1.. lüt ■ (»H ■ '' "•' ■*' • » /"'' .-1 -sif ! j .; .1 \j..- i!-:i i S:inptrDa, j. 3al)i\]. isiis, S. G80. Cppcu uon .t^ulDciUiovn, j. ?^^i;i->v i^'^iiS, S. G82. (Vroltftanlifd) un^ rill)Oii|*. - llifu&tii liKliitnpioPinji. — 0«|l<ir. ittotl un^ griit 

IS. UiJtj IhOT (Tiplc:,. "1 il üi~ien -.'0. >Jipr 1 INiiS); pn-JJ) (Sinchm jui'ä jur 

güljtiiiirf biD jtfiharfiilitil« il. .1 V<rlin U. Stt'f IttCH. — «c'dHfibunj tf6 

lOiapptn« iinb 3!.>()ft«S übtt b.t ©tJnb.Sa'.itbiiM^fn im 3 il^tg 1876, C. 6.':i.| 

t Sunou fucibftr uon Cppenbeim (tirb. 21. üJKii löü3 ^u iXcln, 
t 24. T.e*. iKSo), .fjtic aui gcliknorrhan (i*it ibvo), -Mon. iniiifi. 
(yi.WomiiiriMrmat, i^.mfier, üitm 1«. Ctt. li-au mit ^itiriitie Cbct- 
iiuiDft (.üb. 3. iUi'är^ ibia, t so. '^JJiäi,^ ibi-ö >ii Sicln). 
^inJtr : 1. ^Duarb £aleniDii, flcb. 3. l'lua. 1Ö31 ^u Äölii (er.ifrtj, 
i>fri uuf (5(l;IeiK--frUn bei ^Uc^^bl•im, M. u. M. 0>-en.-Muniul ui 
Äcln 0. jlib, iH'tm. 8. 'Hu\\. iHf.ü mit 
\!lniQlie Vluuiic ^,">ai|ci-, flcb. ü'.i. Ü'f'it ifiJu (iulmhI ). 
^inDtr (prüitil): 1) l'/aria iberffi.i J^inri'tte ^Jlucilie, n^b. 

15. ^l'i'ai ibbO, u.iin. 16. Vlüiil isf)2 ^u .Slcln mit Weoi^ie U.^aton 

De U.M.imi), tian). OV-l. a. ^. [iUniiCR in <\rmififid).] 
2) "il b (.iuoiaiiic Cniflinc, aib. n "J'län isß2 ui jtcln, uerm. 

I. Cff. itsr- t.i(. mit (S'iiSbfit ünafen i'üit iUeDom, i»i l'"- unc 

.«ouip..("ibef im l. Ohbh\l. ^'iT- Lli"f'(5'it»vintbe-)^Kiit lilr. 115. 

ITormilnDt.l 
3)?- im 011 VlIt'rcD TMtin,^ ürmil, ppb. 2ii 3inil lS'i4, .\\a\. \>u'ü^. 

ilVt ter aitt. Crö .<puf.O)iiiti* i>on ^i«'«» (buiiibinb.) ^){r. 3, Urtiii. 

21. 3""- lötJü AU Voiu-L'ii mit 
ixlorrntc ^i'iotl-m'G .v^ufilimC, fl.b 3 Vlinil iHCß ju ?Jfii' i|.)air. 

iiöt)iu: (1) t.'fbeibarc (iScuoiD .fc-iiir.it) {S\voT,\. v;ib. \7 '•^ioo. 18'Jü. 

(2} riiuolo Üfniil ^'iobftt (^)i6beit, nib. 8. yioo. isy2 au Jlöln. 

(H)'iyolffmar >\>..nj Vller, mb. 17. ^^uli lööl ;»u .«ein. 
4)yniimt) Jh.nnetto '^Vitlniiie, qeb. lö. Cft. Im.'j, unm. 1. Cft. 

1092 mit U'iarmiiüoii Wiofen uon V'lrco'^^^üdiu {foiiiji.). il6ii. 

bapr. Mm. unc lii.jor ä la aniti- ter JUmec. | £t 'Diattin bei 

JHtfP iu rOelleraid).] 
5)''iUr t 1 io (icnr'ltuK Suijf l'eome, fleb. 20. ?uni 1871, üetm. 

'/9 Cft. ib'.iü AU j^cln mit Vll;-rancec oon '^laiif.nbervi unC) ^ut- 

ii'i;6cort, MenntbumPem 5lbiii 3- i^- -Ip- C" Okofebfrjotiin oon 

t>t||'en, .ftöti. rreufe. -C^ptm. brr l'civ. 
e) t)fnrifttc (Crtto) Sbft.ff (Sturlotte ilflicie, «eb. 2z. Ott. 1872, 

Lunii. 1 iTi?. 1897 3U .«öln mit Vlbolf Ärbin ooit .^lammeviltin- 

^^ortfii, Mön. prfi'fe. yjfd.'l'lficriji unb Vt. hndiri ^eC W.\üAerbat. 
2. 'itlbfrt l'tont *iii,ilipp, iitb. 13. y<oD. 1834 ju .«öln (fjt^oi.t, i>ut 


• > 

,'■1 ,,.,■'. 653 f rl•l;n^f:m. — Ci Luf ;}h-m?r5cDrr im Sifvifrcife, JTön. iad;t. (^cn...Uoniul in iTcfn. 
uerm. 8. -^iili 1868 mit 
'X^rtMln r^ran^öfa ■^t)pe^or.^ .f'i'teif'na L'^MudS, (leb. 2!). '^iiri 18S7 
(f.Mhof 1. 
Ä<nDtr (f.iti>ci.): 1) %\au\ a^bilirp V>cinriii) .t^ntcrt, ntb. 2G 'i^ai 

1859 ,^u Aloln, ucrni. '>. 2:>n iSOi ^ii *4.Hiri5 mit 
^^l*^'•"''^U^ »'rnlie. cifb. 15. lilufl. iSfi.s ^u "Jlltr.nil(!0, Prä -ru'ut.l 

C:oflittr: (Mciiie.(«lti>ibdb aUiiila "Pifitie neb. ö. lilär, 1994 iu 
^•iV rij. 
lO'-l'ior Vl^r^(^n ^imoii. »vh. 15. ^nlj i.s(iO, Dr. jiir., .\{ön rt(;i! 

JKf,^..^'lll.l|crll^^ aU't. öiTS^iD.-.nao., Vüiort-e bei t-.m ,«aif. rfiufitm 

ÖWn..«cniiil,it tiir yuiuDtni. («^oiro.j 
a)(s'cmil Vll'in^om tMil.it, vvb. -'-j. J^^Jn. unv), Dr. jur., (^cn. 

ilnl'fji Wm.'ATrnfiil in .\\cU\, S\bn. ihchb. '.l{|J. lrr"*'Mi'.^?ar 

Dftrn. 30 ^ov. ]h<:<\ -yv ^iwnfbi'iin a. b. *2'fr..|trnff mit^ " ' 
^i'fnno rvrfiin "rMViiUT null iiorfilc.J <ifh. 13. ^^jbr l.'-7l {,r.,nfl.n 

<röri)tfr 'fiifaoi.) (1) i\ nula ai."arn>iifta IHr.na, ,ub. 14. l'iän ihDfl 
,Ui .Uoln. 

(2) (^y Uli I i c S{L'\ia CJnitHine U'iiuia, fleb. . . . 
4).ftlarn U'laria pubcüna. pcb. 17. lUäiMS70, uerm 2. iluj 

1892 ui ^Kama-'boif r.i'« ojiiuo (SuMtm ooii ^i'uihifrbra, i^rt^'n 

won Punffiritlau, .<>ön. iTfiip. .Htm iinö ^Voliumräf. a. 'IX |££l'loi 

SiDllrcibC bei UHtnfrl >i. ;)ib.| ■ ■ 

f>)'iUanbfl, ocb. 14. ^iJoi'. 1873 jir . . ., ocrm. '24. Vlfril 1837 (u 

.Vlöln mit ^ron^ (S-routi T>ccci, .^rön. biU)c. .Uifc mit *lll't b« 

M.'ff. bcfl nnf.«e;b.^h\it-V [^.D;ürd)rn.| 
3. 'i'mma ''«barlctti- (.vi,iii,f, ^„lv is. "UIim 1841 (ptoifil), 0(rm 
TK». -.'Ivril if'.')H mit Tvflir Arhin von JfuCM (f 2. Juni 1894 \\\ 
T«C^l■lI). f«6ln.| 
4. jvelir .Ofiniid) .Hoir, «eb. 19. Vlptil I8IC (ttot.il.), JTön. preu6, ?L 

0. 5).. ofrm. .HO. T*f\. ispo mit 
VltitL>nia ijcrfinu'f yj(\irii Sl-uik ^Kcn^nb, flfb. 29. Tei 1962 \u Ibii« 
(f.nbjf.). pls.niß.l 

£|ipLMif)cimcv. 

[.^«lOflitif.t unb f.i>f)clifA. — 0«fterifuf) ■'ÖMjnun). - D.il^tr. 5lbf! i;ii> 
«iitttiloiib (1. <I. fflUfn ai.. ?iiti 186«; OffJrrt. >^tl)t d. .1. 9. Off. 1878 (tirlin 
.1. <1. aiJlfn Ifl. C\an. 1879K — \y. ■ g^plert; im elften unb oi.rl.n jclt:ari 
^tibt fin fltfrJntit, fnihfr f,-f)u«itiit VlMtt ort, «inille ; im jn^e (rn bljurn jif.'h 
brn er, 1) (\Ql^^Ilt JTotn^.ubtn nnb 'm Ctiilfn tlfii'oU« tidiini Üf.bt hrfi «olJrw 
tif.ihlf. ilteihfrtenfrL'ne luib \\vt\ ^itilsnu D'Imf. Eer »nl* mit irfüT'Jtjäcitfnfi 
Terff ltJ,l« "niD.itta Olll>^n^,f *;nin iP>;rfj|',ntin, bLnTilfrt . Jnti>!<n üolbiiiMi «.'-.(h 
unb t<r oiv:if ir.it f'l.uic)r)I>fiif t P'ttt r.-tn j.fAUff.rtn m-t H.iuiin edjt^j. 
liiir«'.'.iir<ii <t[t,ym\ flclJemu ^fjliij. eit)i;bt).ilt,'t : imM n.-i|j(ii*e -.Iflit Jtf 
btün3cn(r flmbcife. um bie ftrti ein qolbin.c *' ,111b frfilinflt mit iim -ÜS.ifif'rru^t 
,l!iu unb b»(jcit»ll(I)' in (ctjnvujfr €>.*:if».] 

\J IIb min 3cbn lUfiben ucn Cnfp^finur, flib. 21. -.'Iu.. 1843 ic f "il^^ ».ir '.ir' Cppnil)»inur. — Cttji;. 061' 

JJeipufl, OkoBtinmCbdltft in ^i<ö!;i"tn, l)Ht;il. Pfü yerrcnb. ^tfl of|lirr. 

^fidiäiotP ouf l'i'lnriSifir, ot-rm. 7. Vlrnl i872 ju 4'-'ii'n nuf 
3clla ÄrfiJii von JoceScu, >?eb. 19. Vlug. iö51 j'.i 'üUen. |.i^!etiifta! 

Uli ^ööbiiiin.) 
Sol)n : J^5erii'.uin «etir ^L'tn, (i<-b. 19. isibr. 167-t ,^u ülWen (f-nfioi.). lÄutlioli'd). — tlnäorii. — ^.y.culsfitr d. d. äßlfii 3ü. «IptK 1731; iinflar. 

l6,iicn.il d. il. iluicn 5. :\iili W^tj. — »Jf|.l)t.iöuiifl ^<« äi(.ipp»r« ui'b l|i'|.1;idnl. 

llb»t|icDt im O-ibrj. 1»IH, o. 2üö,| 

t :^oü\i) >i<oicn CuM) uon Cnji (vub. 20. iept. i7l(i, t '*• -Tfa- 
Ibui), .(l .sr Jim., 0''''Op.iit Pi'3 ,-iiT!i;M'na- Müiriu ilö, oerni. i). -.'lu,). 
1773 mit ^i^iibota (V)rönu i^eunpi i'Oii MnianiU'''i*iUMni {\\(h. ö. 'Jlpiil 
1765, t 30. IiiM. 181;t). 
Söt)nt: 1. t ^off^b (Afb. 16. ViUjt. 177;i, t n. -.'II'!». 1811), it. S\. *h\}., 
uttm. 4 Ctt. ibU2 nut ÄuiniiSfj Ou.^n:! l'^iinfl'fi'i.l) ojn '•S((C(]t 
(vvb. ifi. <\ebr. 17o4, t '9- '"Ji'-nv li^üi au 'ii^ioin, £it.\r. 
jolin: r -itnban (fleo. ö. irj. ibOG, t i^- -Tfj. i8i8), iitim. 

11. 3i'ni iSoti mit 
VI II 11 u II i' (^((■ll^ von VipJb/nn cc Miitiilut, >i(b. 4. Cft. 1&18 
iUiiötr; (1) £. aroltci, aiP. Gi.VliHil Ir.i?, Uirm 4. Viuji. IdöS 
mit Vltiu;!'!.!!!! '>',ro|iii üoii Oiin'itfu auf ,Uiü • I tiiinf, s\. u. M. 
S\m. uiiD 'Jvv(S)^)iüt ;c. [AU6-^eMniic im iVro^jrj&cr Jloniitat 
unD t'u'.Mpfll.J 
(ü)i?cjnic, virb. U3. i^!oü. isari, Sifil). iiiio .St. u. .Sf. iVD., 
lutm. M. ^J(k)ü. 18!:.7 mit VIDdbcrt (^^fi^i) nihrn von 'Dilti te 
ilMtoin, if. u. SX. .«iii. unö Cbir|t n. •?. |^>u?ari|t.| 
(3):3niia, ((fb. 27. Aibr. l8lv! üu 3"^i"t'''i»-i' ">>■'"• J- •'"''>■• 
lfc()3 ■,11 ^i'u.ia: tit mit iiiftur 0>rüft:iJ MiUüli)i UDn ■:)lartP'ffaro:t,^ 
ft 1. VIpul iSbö) 
(4r-'iUj:iu6 (tllerj, fieb. 2. "Wai iHiü. 
2.1 l'atielQUiJ (rfib. i^. 3ui»t 1767, T ^'J. ^■'''- 16S0,), .H. .«. Mm, ;iiio 
ä{iltm. a. '£., üiiiii. . . . mit -WauCüUna Dh'tU»r (iifb. 20. Juli isiö, 
t 18. 3i"ii it-7"J). 

i;öl)nt: l) t tMlir fvifb. 8. 'Juni I8;i5, t 25. 3on. IsOJ jii '<;itKJir', 
^ntciicant Ciö ^Jiaiior!.i.it)ti.itf'5 in 'i^ucapift, ivtm. 25. ^rpt. laoi 
Cü(. mit 
(* m m ii ,'^tb. ö. Juni 18oft, CiS £.iiiuit( (.V>r>ifin^*4^ip i>on (^iMii unö 
Der :iioi'i (v^pcrjtip ccn iadjuaruß unö ioU .Ji'tl)ifr. (l'cn^o^.J 
Coriittr: tymma, flcb. 27. itpr. 1865, tnrni. 7. JJoü. Is'jl ^u 
^onron mit .Üi'onta^iu t^.;i|tou\ [l'ciiocii.J 
2; (im tl, v^i'b. 20 ,^uU iSoö, ,«. it. lii..jor u. j>., i'cniuil. ^Huiifi- 
gtaüm. vir. U'.'a]. ttß .Slciiftp, Pitm. I; 14 '.'iptil ito.-i mit 
U>( u r i a vlnna iUuip (ovb. 8. Juni 1838, j ö. Juli 1675); llj . . . 
1879 mit 
^cleni- (o lono) Üiatalie oon iScibcnicja, jeb. ll. SD^ai i84ö. 

XLIX. 3abr,i — iffiei.uicfi 18. Cftouci 109H j F 44 t msiSi^^smskiJi»^^ aw^-» tuu 4)1 ^.ropb.n i^^'^-'^-J^t„^^'^.^:{^'<^^^^n^ 111. .'.n tU-uften 

a/i7. >)ic.. 1792, I .8. ^^;'%fr,f^;:.^' ^,Vs,f,^ un^Ä.»..«. 

V "■ Ätoö^ im £tublUM.6cnbt.r.;.i- Mom 

s'mJüü. 18«) l ui ^ißitn mit_ 
•ibVr efr lÖollinr, arb. '^- f ^^^f. /fo^s -"s^'^uni I8lt7 ju ^^ut:i. 

roU';''TuiLc (3fujfann.) (Sleonora ^Watia inn.el.f.. 
.).be?^^ '^e^1;; S^iB3^:"^^n.^: ^e« 5t. 5t. .beIi..cU. .Momüat.l ^ 

^!;Virti6.C.Ji'.'l;tfr, oerm. 
(Ufsifn.J .' fV3:: Tttl^f pon ?öipfnffciu. ßfll 

SDrUillc Uüit \?üuicui1nu. 

[(Jr.inaflifrf». — Vtfu^fn iinb Ä^^r. <5ii(f)fin. — *•jrf)M^»I itnb S*iltrt mit bfm 
tltilb'fat .Rbtft oon SlöintncKlu' unb fiidpifnorjmiljriinq ^Biilttlle) d. d. S""'- 
(utt a. 3», IJ. ?lpril 17i3 (|ilt Jfa-if bTrolUt) ; 'üliiftfinMiinA bet «fttiJjii.innfl 
jut gähnin^i \><« ÄtdhftrfnlittU Iiiut ii(rolP4.iml«-9}t|friüt d. .1 *irl:n 30 ■Jlrril 
I85U. — *ffi1)rnbiiiiji b(9 W.irptiifl niib afii)irt)tl. iVjaTufjt Im .Viljtg. l«77, 
S. 61>S; bie Alftrc ^*{nf^^loJit f. im ;).iht3. 1870, 6. 69;).] 

I. ?inie. 

[Slift<t: <P»tet i^tlfbiidj (geb. 19. iibx. 17.S1, f 4. Ifj. 1789).) 

(Suiro ■C'>einrid) ;)? iib olf nrritjcir b'Ori'i[lf pon Vömciirr.'.ii, tieb. 1. ^Jfärj 
13;59 ui Oooeri^irei^a, )K;)h- Ci«,Wb.-0., .Uön. prnif!. (i\fn.'t't. (.Tiißp., 
uetm. Ij 10. y(oo. 1805 ^i ^l*filin mit ?iiiff uon ^I^ncftn« Vliiorofc 
(«fb. Uli. Vlufl. 1843, t ifi- >'lun. 1871 ,ui SH'rlin) ; II) 7. ^i'Iai 1874 
\\x 11?eliTü mit 

3emiD i'env. yfüfpell, fleb. ^^ieler, geb. 17. £fpt. 1850 ju l'hlno. 

^iiiijfr: a) Ic Ct)t: i. (5baclotte, «cb. 28. ■.'Iii,i. iscß hi (^tfurt, 

ccrm. 7. rrt. 18H<) Mt .^orl^tubc mit y^in? oon Utbmiun, Acv. 

raui •i;u"Mi. un^ .Uümi.\.'';btt im (Sjreii.O)f>!t ,S<Dtii»i ^IOill)r(m IV. 

(1. poinm.) ^Jir. 2. | Btettin.] 
2. ff r i (1), (ifb. 7. Btvt. 1807 ^u (Vrfuct, ,ßön. pini§. 9t. n. 2). f Sd^iverin ] 
— t)) L'r (et)t: 3. Vlrpl ?Kiifr>lf, »ifb. 25. l'(ni 1876 jii ^lVt[in, J^cn. 

prruü. \?t. im WAüi./jfi^t. Ci^cilin.] 
4. ;51fe jenni; Clliltf, iicb. 2. i^uni 18S0 jii ^!Mcbctiili. [l^erlin ) 

II. killte. 

I 3übnnn "lM)üipp J^rrlbrrc b'OrDJlIe oon ?ömemlaii (firb. 23. Ott. 
1732, t 15 IVär» 1815 l^l^niPtr Cefl Sliftcrf. tfr I Vmifp, .ftcn. 
Pifui;. ,Übr imb WJKat, ,\tmfiirfll. fäd'f. CbetHlt., oerm. . . . iiitt 
Jpetuiftte iviicbfrifc VImnIif von ber iirijiiUnburo (ocb . . ., 
I 2ü. j^ebr. 1785). 
iöl)iif: 1. t i^fitl '■.Ub'liPP ©illjflm ((leb. 21. Vlpril 1777, t 18. j^ebr. 
TH42), iVön. pri-iif;. ^Kf,i.. unb TsorRrot, oum. 14. ^U(ni 1810 mit 
.^Viroüne lon 3:bi.ibbfi< (Ofb. 4. 'Oioo. 17H8, f 22. T>f^ 1R77). 
>"ftl)nc: 1) l,^obann S^cü Citbmann ?eopolb, neb. 15. 3'in. 18I5 
,Vi ^albfiflabf, iton. prfu§. \?lmt6tier.'a?ot n. D., oerm. 18. CU. 
1844 mit 
l'llirine Sd)6nian, flfb.2l. ^ebr.lSiö \n J)ibfin*bfrc. fJpallf n.b. B.\ 
fiinötr: (l) f5" 1 1 f a b e t b, fifb. 11. ^on. l8l(Mu Mioumbiira a.b.ö., 
oerm. 9. Oft. 18SG ui f^iiflf n. b. 'S. mit •£)fi'n!d) üon "^iitnitln, 
Jfön. pteu§. 9t. n. "D. 
(2).ftorl ^IMlbrlm 9ecpclD Wnrimilian, flfb. M. Jrrbr. i8t8 
U« 'JKiiimburfl a. b. £., .\Ti>it. rreiift. '.'V.ijor o. 1)., »fvm. 8. 'OTai 
1886 ju 3>rf«cen mit 
f^\erttub J^reiin b'CiPiUf pon 96mfnclau, ^tb. «. 3iili 18'57 

(f. unten.) 

44 !»5 '■■*> 


, .V 

-4 ^•-. ;!•'; 1 <■,' ^ *j".)2 CiuiUt uütT Vöiüciiilaa. — lon i<r filin. — C|l:iil. XjUmJi»« : Ml t« ii ti |A <V)iri»\ (Vniitio Jldii Vfopolti. ,irlv » rt>li' 

lim/ Mt 'llli'iiii 
lij.\l|i' Villi. tili' VllU'du \'m>ii>i nii|. .'inmiii ^u\< ■/. '.'li-nl 

U'tMl ,UI '.'ltl>'ll<i. 
i-l ,\ i< II >lj I III . \\>l\ l(t. ii't>i>. imi-j. 
■J) [ Al.ill l>i II 1 !• 11 (iirij. -11. '.'Illtl II. ^(», 1 (• •! M lii/i'>, Uiiii. I'liiili 

4iiii|i>i ,\. 'i'iii\> , uKiii. . . . mit 
A l u II 4 1 ö r .1 l'dilUi, nib. . . . (UUiliii.) 
2. t OicüTvi (viib. 4. Jün. 1780, 7 li-i. 3>Jii- 1«^- Ui ^jUc ö. i.'„ 
Müll, pifup. ^Jiittm , urini. 4. ",^nn. 18I8 mit tj 1 1 v, r e o»''' 
(Sbadotti' uüii i-Jb^ibDi-n (vvb. 4. l^S'in. I7;ki, t • • • iSti7,i. 
Sülin: t '>fid)nii> (i^ib. im Hiai ib2l, t u>. 'Ji^iil it'Jo ^u .«6ticl;rr.. 
biDCa t'ti iluöferi), uclp.i. I) . . . i.'-4i nut 'iiuuu Miului (öil\ 

. . ., t im Scj. Itibii); 11) . . . mit i/juia (^undt ii^ft» 

t r>. Oft. I8!i;{ ,u a^aöCi::;. 

(i:öd)lfr: a; li (!;t)r: nj i'i a r i e , ,ub. 8. <vtbr. 1845, uaiii. . . . 

Hill Vi''-"-:^n ÄJnitf. [ntiir.irt..J 
— h, 'J: Ctjt: •'-; \i. J : : : J ^ , ^tc ^. ^»-1; l?Or. latii. ^. ils.:: 
IsSo j- iaä^iH !:i t -j. .-rtr... .::; ö;;::i ^'C.v■;.;c i'.'.- iv'ifta- 
claa, iXcit. ptfup. ÜiJiOi a. T. (i. ot«n). UüU Di'V £|tcii, f. :i5al;v;v 1808, S. G83. öfttui. 

tÄall)Oti)<t). — S)ai)»tn. — atcliianb mit fem ib.uüncittl im t>\i' >fj'"'i J- J 

17. ■;\on. lt(.14; immoiutulitrt im ICflt. *iovnn L'i;i ttt J^te'.l)itifnr:a|)f 7. auj. 

18ött. — ««fdjrtibunj» btt 'ÜJapp.i.« uno j,i(l)i(l,il. «iotij im J.'.hr^. 1S95, 

tS. 691.] 

■j- .«art t*Qrou Oltini (vieb. 1. 2)fj. 1630 ,^u ölorcnj, t -9- VlUv"«. lt'.>5 
j)ii lUlinul'fii), Äon. bat)r. yüimi. o. vO., uaiii. 23. yiOü. iböy mit 
^obanna j^o.ibaiinj >iaüine Jtt»«^!''' ^>^^ J^oiilcttcn (ueb. 15. Cft 
1837 ju €tQtnbfrvi, -^ ib Äibv. lot.» U' li^mr). 

^inötr, (Uiit ctifu uno rtinini.fn uon C lum : 1. U 1 1 1 «-i b e t b o'^lJ-'nn'^ 
'itcpt-iiue, iitb. 7. Vliuv löGo ^u •i'iündjiMi. 

2. TsrieD IUI) js^abtijiuö liior Mail, s\tl\ 27. 3uli 18bl ju i'iandjea, 
g*rtit|1ilifr, oi-rm. . . . ,iu l*iÜMdH'n_ mit 

^£op1)ie .ij^oonbOLih'ii, )n'b. . . . [l'iüna)fn.] 
liuiött: 1) Äcubria. Mail, flib. I7. VU-cil I8b7. 

2)t 'Ä.itlt Cflifübut) (fl.b. -J?. ftiyl. ISö», t 14- »J'üO. 1M06 jii Wiin^rr,. 

•6) ^iÖ 1 1 1) e 1 m , vKb. b. Luin. 1890. 

Ij^^obannu Vinna fcoptiC >ifti. 7. 'iMäri 1803 ju Diuna^en 

6)^paii3 Müll :)hiDoU, flcb. Ü3. ;\Jn ibnö ju il.ünd)fn. 
S. 3obanna ilatbaciiia ytutonie, atb. 17, HJai lötiä ju i)}pmrt>fn. 

bürg. , ^ 

4. iiiil^clm itail, »~,cb. 22. JS'd-r. iSfio ju 1i?anfrn bei ö«'!'"!*, ^ C;"'.:n!. - rHinon t>pn ^ct 9fM COS 

.<fc>n. bnm-. T9f. im 22. 3nf'?*'f,t, D^^rm. 21. 'i'.'n^.n 1805 u' ^iVji« 
biira mit 
C? ! f p n r e ^TJom, pcb. . . . <ii . . . 
Codittr: ^ettvifl W}nt!?iltc •.'•[ifnbetb, peb. IH. Ae':c. 1897 ju TOürj- 

~- -- -^^»■^^ 

Cftman tum ticr \^ci)c. 

(Jf>il!)i5lil'(l). — tlrfii^en (^!f 11' 'P tK''""offt ""b Wt'T.iIfti^. — -Hfid)!!. ^^n^ 
ifbfi^nb .oflftt tit;ftitiAü'fl-?t ?^^i•l mit ^fm Vr>^''if.'.r .con ^fr ?*"«* cl. d. >Sl»ii 
S4. €frt. 1 70.^ ; Prrf.fitiaiino i'.ir 'Ari()tiin,i bc9 Ärfi;;frroiitil<M (i'iil fitrol'XJiiit«. 
«ffftli-t '1 il. tSfrWn •!•* ^ibr. 1H'<4 'f"t >'" Ä:lun « ii Mn lo V'flr-.il) >K'(<)ntb|. — 
IJffili; bii« g'^«i^omm!f( S!-of o. )■ iUU I'JPO Ribfif^immf;). — SJtlcfcrfibuiM bt« 

aB.irr'.p«, (^ffdi'.ditl. nb»:rirf)t un? ©t.Tmmrfiho im ,Vibtfl iSSß, 6 csi- 1 
? II li um' a /vr'ftrfct ''iid)iHb ^Nrc'trrr C^ilmnn i<on ^fr ?et)i\ qeb. 

lü. !i\>Tn. 18:n »11 Jffe, j\Cff>rrv, fcU'ie fifvr O'if .fionrbuM, '.'IPpit-- 

baorn unb vStocfiin.i tn ^p^ l'rou. iicnnoD'T, mit oiif ??>ncl)borft unb 

.«Seinilaff in ^»r '\Sxov. ^^'^fiit"" k , 5.^,m^fdr^tl?l^■•,t ^fr CCniibrürfvi- 

5i?ittfrfdinft, nerm. 1R. Cft. isno mit 
Vlnna nreiin \>o\\ '3V>oIff cicnonnt '■P'-iternidi, qeb. 7. Cft. I8l0, 

[&oni'b'.irn bei CJnabn'icf ] 
aiiiDfr: \. S{ l f m on r. '.'liioiiR '■Witterint ^irietrid) IVioria, (icb. 2.<i. Ctt. 

ISf.i, .Uön. meuft J)ir»-i.-\'liTif|oi-, Perm. 4. VliM. 1?90 5U Ztaiimi. 

beim mit 
t? I f lmi ü r f «reiin pcn ^ütnenbfin a. b. .fi Stommb'-im, neb. 2S. Cft. 

1SCS (f (»r.^fl- 2.if*fnbti.u). | ».'Df bei Di5:inbrm-f. | 

iiintitr : il Ix r c n < = 5? ii t ir i o (•^n^en (^lemmö IMiuuifl 'ir^ttefinb 
?lltnn(? T'pmitiit A>ubertui5 '^.Vnrio, «eb. 2. \'lita. li-!t7 ^u ?fne. 

2) \'l mi a . 5)^ t i a ffli'*bftto (sleonove jr>iibittf( ^l^icrarto, vieb. 
SO. Vlun. 18f»8 ^u 2.pe. 
2. IHilinf <?i!,io '}.'/Ttin, o''b. 23. Wör< lHt',4 »u fotifburo. ,<l6n 

rtfi'^ AorllaiTtiior unt Ivl'i. ber ^Ktf. o-f otrenb. Tc-^n.-'R jt5 '■3Jr. r». 
3. ''IV ari nn I 10 n '.^Dbann S fi'rmr.niT ^I^rr^'-r ^l^aria, acb. r<. ''l'/öf^ 

18';.''> >u Oonc^uro, 5Tön fr-uft. (SWr .*}ln''iTcr, alt rem .H.iif. :cutfd-ifr 

(»en.-^cnf. in ^cnbon rt"! tem f^bu alff 3M^P:?lonUi!, un: 'llpt ler 

Siff. bf? cl^enb. T;i-aa..3\otrt ??r. 19. 
4. t)fbir»ifl VlUviufla ^Ibnlfinc j^rcmidla »jiuberia illlacia, {teb. 15. 3'.i'.i 

18f.6. 
5. (Äecra ,?(Iemcn6 Vliuiiifl .(t.nl 'Ii?aria , (leb. 3. TnuIi 18C8 ^u .£)onc- 

butrt .<t?n. Drrii&. 2t im menfäl. U(.0}?tit '?(r. .5, rerm. 9. ^on. 1K97 

.VI ^i^rlm mit 
.^»elenr rem i'iittoen, aeb. 1«. '^an. 1880. 

tod)ttr : 11? r i f - T b e r e f e , «ob. 17 (Tel. 1807 üu J^itiTilrovf. 
6. .Horl iiVf'-pb Wa'.in, (ifb. 4 T'!. ISGO wi \>onfb'.ira, *<ön. mtuft. 

?t. im riiif.OHvit Maift-r 'iliiToIauö II. i'oti ^liufelanö (i, ireilfäl ) 9fr. 8. 
7. 'i^i a t b i I b f Caroline ^^'larin, (icb. 7. ^uni 1871. 
fl. '•!*'! arie .£)flfne (sronu^-ra ^etbinanbine 'Jlnno, /.c'i. ö. SuÜ 1S72. 
O.fiubf rt "X'Jbiricc» .^arl ''lUoriii, ji'b. l.H. Oft. 1871 Äön. rrfiip i't. 

im .<>iif..iK>it ifoiift 'Ofifold"'^ Tl. "''T ^""«-'onb (1 iveftfcl.) 9!r, ''. «•«tarosrjRm • r.,.r ir.r - .-,"4 ■f» 

li'Jl CilnifdiJ fenoiint opu 05(i1jioinb. -- C uerliecf. — Ciii. M 

Dttfiitcl0 jiciiaiuit Uon (^fd)iuiuD. 

|Jf.illi.'ll|i1). ri((l«trilil) — Vmbnirtiiii noii JTJjnlfii On '^un. 1043; Off. 

I«ir,nim Im« l|li.M>ir..i« .»uui iiMt< |U ril«ii[rl«* ii.l>|l >Ul,ii'r<'il'»()MiiiHi il. .1. «iifiKt. 

I.lllll 'JO '\l.ll IIIMI y\>U l'lf »»ll.lllPd ,\..0.IIII1 (»Ij,!!!!!»». Ill.h V\lllK|,.ll^ Oltl'l, 

V.n.biiM.iii ii.n » 1 it rt'l'r. lilUO mit) cimi C-uicum uf KluH, iellAiit...iii|licr. 

««IK .1, il. UUUii jii viiij). 1710, «il'U^nl. .lullrn. vllridhluin.u 1 >< tff.iriKiil mit 

Wni.fii« rill biiirii In t >""• tf|<l|iiliil) 4. tUAn 17 lU. VWlilnciliin« lil 

>Ut,U'|iriil iliib wfhl;l<lMI. I^l-finil)! Im ;^ illfj. IMlh, 0, -iilH.! 

I AioiM .V'iuu AiiiVfit üoii Cltfiiffh"! utiinimt i»on (Viiduint. (^tb 
i2. :,Jiml 177H, -j 17. l)(ciM IböJ), J;)fir auf iiotünf.^fv. m .«coQli^n 
ybiilt. ürllaiiMalCnnuidfi- c-fS ^^lüflic Mötiihn, .«. .Vi. .«m unB 
CS^;)(üJ Jc, Denn. 9. U)/oi ibiG inU 'MUvha Äniiii oon ^ri)Iaiin (o'b 
2. «)Jou. 1708, t 5. 3nn. Ibö5 All ünjajieo. 'vjfrl). 

i^iiiitr: 1. aBiIl)cIniMip, yiob. 12. ai,\itnai7 .ui ^-JBicn EifrX: Uftiii 

lb72), St S\. Um. |Ühaj.] u o . 

2.p/Dtn- j^iciu, r.ib. a. 3i-iii ]820, Cberrt.^iUanrf.ilf.rm.iflfr ^f6 

i>W,t6 SliiM-.v, iL u. .n. j(rn., üüfi-ilfut ur.C cuBerorcenil. Olef un^ 

brü. H'dri. Q. £., ütrni. 29. TfL ]&6ö ^u e-(Dt|iM bei greibura lo 

bfr <Bä)\ve\i^ nnt 
(5e cilif , ptb. 20. i'i'ät^ iftS!», biß ?ulu)in (."Jcnitc b'i'ifiii) unb Irr 

^iiiDtr: 1) SJatoIie, ;\(b. 7. ^:?li^i. iHül, ofnn. . . . mit ixtvi 

(5oiiite be !2aiiif ü'^ilU«. 
2)(>rQnj, lUb. 22. 2)r5. 1878. 

3. t ©Iflmuiib (9fb. 17. 3uni 18J6, t 12. Woi 18'iS ju fttojl fl. u « fim 
unb (Ji9iQ(. 

£)Ucrt)C(f. 

l«otl)olifd). — Cfflfitiid;. - Cfflttr. ?I^e1 iinb «iitftnaub J A. SBini 2-1 IHari 

1867; o«iJctt. git,r '.'7. rri. 1873 (XiplPiii d. d. äömi üri. «uü 18V3). - 

«((djtfibuiig bf« Sß.ippfn« unb gffrbidjll. ?(otlj im Ja^rj. I8!i6, 6. OtiS.) 

t (^iiifl (i) II flau ^Tufio Äreiberi- oon Cufcbiff (\\tb. 4. 1i;ärj 1830 iii 
Üenuio in i'ippe..£ timolD; »Djn^n., t • • •), M- n- «• l>Jfn.'5loii|ul, 
Denn. . . . is. . mit 
^lajibalfne Itäiiiti (Diomainc) ©ofcbatb, (jtb. . . . [i'onbpri.] 

(^JiQl^frfß i'ibir bin ^.'crfonQlbfnarib bldbl einem (pätficu Sn^röange 
t)prbft?fi!teu.) Dil), f. 3af?rg. 1898, ©. 684. .>>i'..''' '■"i ' . (' '•' u II. ■ ' 

f.1 I • ' ,»»». E^CöOUtc Don ^^hulnbflöcucf uuD ÜU-ln. 

lÄatbolifd). — Ungarn (JftoJti<nl. — 0«i1«tr. 5?i()t mit Mm Vtibif.it .SBfla' 

e. »4ti (T^lplom U. d. äüitn -iU. iW.ii) 1868. — iBtfcJjttibung bf» Jßacp»i-.« 

unb fSiMfttet übtr bi« 6lünbfJiit)tbung im 3>iljrii. 1876 6. 6'J7.J 

t i^ictcU AitibiTr r^'tioi'H' oon ^i'ailcibQSfOfc un^ ^i^fln fvieb. 4. i'ioi 

iUla, j{. M. iUOSyuU ii:iD etJKat, orrm. 18. IVai J839 nii» ^obnnna 
ßirfipn Sfriiinc^f von S\cm6\ic>vax un^ »D<ftüfl'flrdD (vub. ir». T)fj. 
1812, 1 14 rtfbr. 1S7S). 
Atnl)ir: 1. l' u b in i ti Sbfor'bi' (yiiuiuud), pcb. 28. ^ebr. 1841 .^u 
WnuiCtin, i^irr ber J'ipiifrfioften (SU'ücrrüürc iinli 5loInif ('Jicaiv 
.flenilrf) bei S(ttu\ in 5tiDciiien, S\. u. Jt. .VJiii., uenn 18 'd'lüi lötil 
jii l'liiram mit Clja ('>')rnpn (nL-c^D uoii l'lonnoiöferer unb I'.^ü» 
noCjIö (»\cb. 8. i'iüri 1645, flerirt»»!. M'ütifOin ia. l)iüi 1895), Stfr I'. 
iQUcjcerouei.] 
^iii^fr: 1) 3 ob anno lüetalla CUio 3f^i, flfb. 10. l"l?äi» 18G6 i\ii 

WudCfiüDfi-, uerni. 24. 3^i"- 1887 ju ^Jtf^ram mit etcpban Tau< 

bad)i) üon 5)o!je. 
2)^i'f elf 11 VliLiofl 0^pori^ ^^ofetb, \vb. O. Vlpiil 18(>7 nu öhiuVrorcr, 

Crrbtirr auf ^i^dn bii ^BmoGtiin. .«. u. .«. .Mm. imt i't. ber 5)ft-(. 

beS Ul.'^Ktiti^ yiifolaup II. jloifiT uon ;)iu§larb Ütt.ö, lu'im. 20. ^I'icirj 

IbO."") jii iyicn mit 
91btifnne OJröfin oon 9(eubQu5 unb St. ÜJaiiro, ßfb. 15. VUnil 

1872 
3):;^obann (3üan) ^I'Joiici Tstllx, flfb. 12. 3an. 1872 ju l'linam, 

ueini. 16. i'/ni 189G ^u Ä^ornGoin mit 
Wbf Ic i^omafi iion 'iUiolMnd, ^\(b. ... 

4jptieb II d> \!llerant>er (.SWota, vieb. 11. VIrril 1871 ju (S^nciVroivr. 
9. 3ba, flfb. 10 rff 1844 ^u i\rf§burii, v£iTr2). oerm. I8>l1iiii ibti4 
JU ?l(\tam mit Vll|ifb <\ibrn von iiioCicn ouf ''jMSfC, Ä ii. M.Alm. <i^nrfn[)i). Um 9J!onn(8ilarnme rrlof(^en.) 

(Salfjolifd). — D<flfrrfld) unb nnparii. — 9?<iib«' iinb ftbl.inb.-ofitfrr. ?lb«l mit 
.ÖMet Dün' (1. d. yiülen 14 ^Vm. 1764; !j(»irtj«ritlfr il. d aUi.n '.'ü A'bt. 
1764; ÜJnbmcinn Don (»Jtj 7. Juli 1768; «tl>l>".iib ■ oi|l<rt. gthr d. d. äliiiii 
16. 3ull 1769, un(i.u JiiMvifn.it ISa« — gtibert« ül-er bir et.)iibepf jl)»biiii^1»n 
unb ^tfmttit'iiiifl br« äl'oppfii« im :,Vibr{>. lf<7H. €•. ß.S4 ) 

t 3o^fl»n ^.J^uptift jsrfibrvr non T'UCciTi^ (tifb. . . . 1793 ui y^Mcn, 
t 7. ;Uini 1848 JU ö')ro<}, J^ jV. O^ifn.-lii'iijor unb ^ikiiiJMet, vnn\. 
. . . 1842 nm 

?J n n c Ü.'iarif Sberefe uon .ficrvolb Ju 'Sunt-O'ir'örf.r', fleb. 2ü. 3uni 
1817, .t^fuin tcr .iini|fluitt iiMcnu mit ^^oltn bti Cün. 


ii 


' '■' \ 


■** 


\' 1 ■(. 


'•(.v>n -IiJmP 


1. ■? .>■ 


'l*^ 


..:• 


'" M ' ,1 l' iiaH»iii»««aEW;jifi.-aj«>aH.tfijiik.>^ Kiwi """ V-f> IM \ !.Mi 

*^lilil) ,^ll .VM»nf»'llllillU. 

lÄvilhohi*. r.|J.M(l1> (in,:<. — 'ii(.-i,""fi 'I 'I. «I. ^\i<i «l'i.i.f .'l ,bfl 

lf7S (iioiii (irjlinio^i ,s(tMii,iii6 j>i>n Ofllrtirul») ; !Kfl.t)«.l^tl mit t'.iti ^>cA^•'il| 
.v«on Ojnl't'hfiiiO* <1. il Sütfii 1'). ^iili Kilf. fuoiii St.iifrr Äfit;n.irt, llf), 
Ücitibttinnn poii Jtrcl I(i4«, lirolft Wnprfnt'fiTfnnifl il. il. ;^rr.fl.rurf U. ^i^b; 
1()U1 (p.im (Jr)hfrjo;i S"^-">l"b ÄTil); «rf1|,<n^. . Offlfrt. «ittct <l. il. tim 
'.'9. OTArj :«7-.' (»om Sfjifft »Irorolb I.), «^.n.itifluiiei tr« ^vifK^rMiAfn (nidj: 
luifjet l'f(d*neien) j^uihnr^nfl.inptc nfbfl 'G!>-vwiilj.|'^iti;iirp.u il. il. aitini 17. J.t. 
("Hlofot .1. .1. -IPiei; '.'S .\nu[\ iK4(i (rem S.u'ft Ä,fin,:nb l). — »'.fiuitif 
yefKriS'Mifr V'tiifjü u^^ V•il■^fn^(f Im Ct'<rie,iulMlt in Jircl unh t!i< (8fl^fi^»i. 
fommll). — S^^fitidbLirij) ^ff aUjpr'itf iii^ c'\>^i..Ut\. KlTrHrfit im 'i ^firp iSfiß 

e. 477.] 

I f^ci'erb ^irribar von V^td) ,in iI->on|Viibfini (<irb, 11. Tct K!'2, f ii. Cft. 
1844), i)pir ciif \J.!rrnfpf), S\. .<\ U'.'nior im inolct ;'i3.ifrrpt, prrn- 
5 'IKcr^ 1825 mit VIr.ibfii) (S-iröfiiT ui ai^flPrcra, ^Ucltninii u^^ 
T'rirnor (iicb. ■]. Cff. 17!);-'., -; 18- Vlp'.'.l ]8t;7 ^ii ''^"'rcv). 

^tnlifr : 1. "J'f o r ti .-• ri J a , ("rb. iR. %iv. 1820, nrrm. 10. l^nü isr.i 
iiut :)liri'-^r^ O'v ln;i vov S\oto\H\d) (j G Vft. le-T) lu f^VaO, mif 
■iKriiivrün'fciM, »l'L'lIiiiiirn ll^^.«bi:fl in ittii-rninir, S\ >t. CVt ivT'. 

2. )\f I i r .Ooil ^Un-anti, virb. ■!. 'i1(dd. ib.^o. 'Äfl.öar, .v-i-rr c^iif *iu;)K,ivi, .«. u. .<l. .^ni., Al'd't. a. T., lurni. Tl. ifififi mif IPi f I n i f i^'.iüfin Cifcifp i^on .vrcrcSubSuvib ll^^ Vl^c<l^^u, peb. 5. '\\<m 

1B83, fctfrT'. pihf^biir»i.| " • 

fii\}itr: 1) IV e 1 n n i f ilinipueritf /.d'ce VltflbHc , flfb. 25 Cft 

lHfi7. 

2)i\of.p{) (?fbfrbarb '•JUbred^f ^arißfauS ^WoiLi, n-b V i'Ii.'ti l.'-75 
.«. n. ,«-. IM. im «crrC'Vlit.0K(\t («fr Vilbudit Sir. r,. 
3.?'inrin, peb. 10. VlUvV 183v!, g'tfr'r-., giiftü-D ^f(; .ff. s{. att^cr. 

T'ntiifnfttfir. in .hnU in 'Jim!. 
•J.Vl nff ! Min, fl.h. <2i. Vi^ril 1P3G (EfffT^. iint» Ä. w. Si. '^l^T:, v-m. 
^vuli ^sr,G mit iumu i'Vjiotrn i'pn 'Jbim - V.obrnfi:iii - £^,l^(^^^nl^, 
■i>;rin bfC> '£cl)!pfi>('' ^ikuiibirr. [■?,di!np ^^»'itpbict unb J5'i>it.j 
?3tu^£r. 
t £ut'U>lvT (flfb. 17. ;^uni 17(iR, t 21. Vlua. ifi73), .f;>crr >iuf ^'.ifC.mrf, 
. unni. 4. yioD. 1S25 mit ilnroline LUiomniver (prb. lo. '^iini j8(m' 

t 20. Äcbr. l8i-;4) 
^Jiiitr: 1. t .«.ul fflfb. 25. ^\uni 182(1, y l. (?n^t. 18b?), St. Jt. 
vEiaitb. . CJitrinuTipCrat o. (D. , p>-nn. lo ^c\n. I8.'').i mit Cthailctlf 
i'ün i>rii(tncr ÜMtr uon 'Tambad) (vitb. 2t>. iNpril lP3l -f u l'iua 
1883), 

i^fnötr; 1) ?Ilbinf, ^fb. li. MJdc. 1854. 
2)JKobprt l'ubmin ,«av(, cirb. 31. ^nn. issn, Jf. u. Ä. .<lorD..Äpt.. 

uirtii. 28. Tv^. 18:12 mit 
91 n t n i f Cvtlcr ron MJcmclbP. {»rb. 13. Te^. 18C2. 

(Toditfr: .ttarolint-, (irb l^s. 3o'.». I6!t4. 
3) ^i< ( r t b , erb. 2'». ^an. 1850. 
4)® iff la, fltt-.. 2 ''liKii 180-'. 
5)'£)iiH0 vifb. 2(i. ttöt. ihC4, .fr. u. .«. $>mifnfd)iff(".lt. ! J k* ♦ 1,41 '■ '»' * ■'> ""' '^ , ■■>,■'.(:■' :■-■ ■ • .( • ( , ; 
■ .?^' : 

Ȁ :' '. 

.1»- f ; 1 ■ ii T- :i* V3d) ju Oanffrihfiiii. — ^\^(1)nfr ron i5painnotf. ro7 iJtorolb 'AfiT, o.tb. 10. ^uni 1829, !^. St. iDptm. im ?irD[rr 

S!,■ln^fl''fd)lU^iP^bQt. ^nnCbnnl ^»i^irptbol SQt. 2. 
S ? c r b i n n n b , oeb. -jf^. l'.'oi ]i<io, vcrm . . . mit 3?ofQ ©cffiirr C^^Iii 

tc:t 'il!il'''rnu C,irl>. "in. ','li>ril imo, | 3. ^an. 1883 ju '^inn). 

Atnött: 1) l.'rrneff, (i:b. 20. Vllifl. 1883. 

2)VlurpI, flcb. fl. Äcbr. 1805. 

3)1' f , flfb. 9. Cft. IRSfi. 
I. S ö f 1 b e i b , fleb 7. :.'\uni 1P43, StiftßD. beß Ä. Ä. «bfliafn l^omen. 

ftiftS in ^all in 'iiiol ((Sha<.] 
S^frnrid), prb 17. 3imi 1844, .d. .<t. 3ufii<be(nntpr, Dfrm. 3. 3uiii 

1879 mit 
C m m n nrdin Don ''J^ff^^er, peb. 22. ^i'^ärj lüöH. fOhaj.) 

Zö&iUt: 1) (g/tePbanic, qfb. 21. ^uni I8c2. 

J) ^Iii n r vi a r e t a , cieb. 4. Sept. 1883, ' ■t'sliclif'l). — Cfnftrtifl). — 'Ji^aini'nhtirf 16. Wir) KUfi li'om .«aiftr Ä'rt\. 
j «JBbllI.)j frbldn^ -pfrtitr. '^^^fl mit bfm ^irJbtf.il ,i-Ofi L''iintr,)l,>rfi* d. il ^.v'ifn 
! J«. ^o"- lß^7 (oo"' 'i.ii'ft ^<opclt> ].); 'J(>-:i1j«titler 17. ,Vili 17i*0 (ocm Ätu- 
f (Jf^tn Äorl Ibtobcr Dort UfoljbnDfrn , d« iXfidxc.fnr) ; i'i-ii üerl'.ftiiii rfp. l't- 
' linjt m'.i .Poltr Bon' d. d. S!B.«n 10. OJ^rj 1791 (oom ff.iiffr y<om'lc II. >; 
1 »tSm. ^nfplot d. d. ©.en 6. e^pf. IHIC i Ofllirt ^thr d. d. (B6föU.) -I. (Tiplcm 
i\ 4. d. täifn 21.) Ef,). 1H70. — «Jfi6tri^-iin(i htt aB.uptn« iiiib Q»fd);(t)t!. l'lbft. 
h>. ri<<>t im :"^-i')'8- IhJ'y. 6. ß.Sh.] 

* ^nton ^rcibcir 'i'afl)npr Pcn (Joceiiflcrf, peb. 19. Cft. I8i8, .^. n. .R. 

^ Ccfcat unb Mobiiiptlflffl'r. a. V., 3:cufl!)\fe iino ÜlMiprcnföniv» bfß 

^- C. i'cm 'Vi-iUlffe, Dftm lo. ''?'pril ino ju ^iüu-n mit 

;> r?orin (5ornbcri, ,u-b. 18. Vlii.i. 1826 

}t Jiljne: l. VI n t o n , ^^cb. 9. '•Kon l8.'-o, Dr. jur.. .\1. .^. {^ofierr. briin 

Cbirften Wiiidit' unb .VtniJ ■.tH'tiCbof in "IVini. 
Is.pntirirt), peb. 31.'i)fai 1853. >«..«. U^c^-pptm. in CbtT-üioUabiunn, 
I Pfrm. it!. VIpciI I8fir) mit 
I SUranbrine non 'i'ollanf^, flfb. i. 3an. 1608. 

ÄtnUtr: l) Jp c i n r i d) , otb. 4. t^län 188(i, 

8)*li/a r 1 r, flcb i. ^uni 18h7. 

8) n ! e jr a n b r i n e , pe b. 15. »IKat 1888. "il^nffi'Hj lUMi MiflftilDtcn. 

'jtalbcllf*. — Ofilfti.ulj. — Cf|t"r- '^f'l ">'» t'«ni Vtibifai ,eon Äirlrtibfen' 

1 Spril ISJ'i; Offlftt. ütht d. d. ilUirii 7 IK.M IS' 7. — «♦(•)) rrd'imvi b,« 

SBacpcnt unb pr|(1)id)tl. Üüeifidjl im 3.il)ro IMüO, 6. 671.) 

griffe rid) Mltibur J^ranj 7^cfit)frc t'acffnj uon .sliflftcbtrn , virb > *f •. 


t t ; -; 1 • f. ■»•..I* '•■• h:... f. '18 ^flrf.nj i'on aifin'iMfn Va(»fiih3r£i T-.ilf«ff. II. Ji/mI ]ur,v, Uli ^/Uiiii, M II. .(T, "'1i,ot>i im 'Jnf .JXut Aitr Cor. 
''I|.|irl -Hl, mi,. iiiiiii. (11. Mlhin IHM ^11 'J\iirii Hill 
Wille VM|tlii.||, 11.1». , , , töootijrüf*. — ßtbjfll f)«||. 9^^«l (Linbr(if)rinfi) iinb S%ff)r nxd) bfm 9(.*f( ^« 

tfrflflfbutt (1. (1. r'Cirrti|1jbt 23. 2Ipri( 1S78; pmiS. ©fPfbrnipuiig |iit j("!)icM 

tf« J(tfib<rrfntitd« il. .1. iittUn 11. OJini 1878 — »fidjtribunji tri HiocfiM. 

9«fd>i(l)tl. gjotij unb 9K^etf« öbfr btr etjnbKabfbitnp im c^i^rg ISbO, 6.5«.) 

aiMIbfhn OhiRap ^K o b e r t )^rcibfrr ihmi l'ci^irrb.iibt , Ofb. 28. 'flrrf 
18.02 ,ui 'i^rainildH'fivT , .<lön. ivfiittiiiib. ^liittm. j. 'JMfp., rftir 
16. lUJoi 1S78 jii Wäd)ten'bod) ir.it 

VlIfXonMo ^u•fdtie^Pllrr ^^UiiTh ,^u ^f-'nbiiiA. ^^^l'I^in,un, (^cb. T'tti's 
3" 3f'iibiirn.^.i*nPiinien in auäd-lcvf-bjdt, ofb. 28 Trj. 1855. (Stui> 

^Itiöfr: 1. l'liifluflf 5il,'rjnVro von ^tiofinibarct, ficb. 4. IRörj ibTJ 

}u •i)ifDfnbcfen. 
ü. ü^f rfc I nn n b Siioriniilian j\rieM-id) SPilbefni .fifinrid) ^illeranift 

Wiobni ü?n l'a^fnhoit-t, yieb. ll. Iifärj 1881 ju ^Bifßbaten, Äca. 

rrfui .«Qbelt in OUo§.i^id)(ftfelre. 

5. i^rifPiid) SOilbflni Cvouarb Vilftanber SJ o b t r t oon *l5o(\fnbQr^i 
flfb. 29 T^fj. 1882 ju i£tiittkinrt, i^ön. >.'reui). .^laöctf in Oke^ 
Pid;tfr!flbe. 

4. ilhi r i mil i n n •^mno ocn U.Vi(ifnbntbt , fifb. 20. 3uni 1834 )S ' 
(£.luttvvut, Äön. preui .ftobctt in .^^ovU'rubf. 

6, >«rQft J,-)UU'ol«t von ^aflentarbt, fifb. 13. '^tbt. 1889 ju gtutV 
flart. 

C. VI n n a '\ofepbin? uon «Pa^enborbt, fleb. 14 €ept. 1800 ju Stuftflatl ^alcofc. [Stfotmlfrt. — ?Jrfii§en (bit ?!ropinjfn Ofi' uiib aBeüptfiifen). - ^:tui. tW. 
unb grljt d. >l. »frlln 7. gtbr. 1822. — »^rllp : u) biii ft.bdfommtj 6i»«- 
5.in'«Nn (?'flift<t d. <1. ^loiibon 28. Sfpt. 18321 im Ar. Vtfuj)..6l.ir,vntt , bl ^i« 
pon bfm gthtn ayillitlm (f 1. ÜJI'il 1873) für fein» «'.idifomrr.tn jrrttitt 0>« 
qefllflüt (^l^flfommi^ femarofdiln im glflrfjfn Jfr , bf|1tl)fnb ou« ttn (liJtrtJ 
envui-fdiin (800 i>tU.). Ulofditii (400 &»ft.), SBertfju (400 {)»fl ) , Sinlm-ftf, 
9lfumfih[, e.ibdjnp (200 Offt ) unb ?ubip!fl«tfKil. — »efditfibunfl be« 2PDrr«M 
unb fl<ftl)lc^t(. llbttTiffit im 3nbr{|. 1HC3, 6. iiHO.) 

t Wilbclm 5^rfibfrr üon ^l^aiffiff (aeb. 21. T^fj. 1794, f 1. Ü^/oi iSTi).. 
J^-^'^ifii, (F?)fc bcf. fsob.'O. , orini 1) 80. Sept. ib32 mit 3tf:fir; 
©täfiii uon ber <£ri)ulfnbuifl a. b. .J). :Jrami)f (>ifb. 27. i\fbr. 16IX, 
t &. ÜJJörj 1836); 11) 14 3iili 1837 mit fccrcn £d)ivfflfr Älrm«- 'O-I, ^ ..„,.-'i ,«^ ■t'lyt <! I iH n-i ' tine ©täfin von t>er Sdiulenburfl (tiel). 2. 3"!' ibU, t 14. ^an. 
Ib77). 
IHnötr: a) Ir (DDt : 1. 1 ;'II.roiu(i \?utii.iyi an 1 1 b e l ni (a.b. 3. MJou. 
i83o ^u ^i^irlin, t -'•• A<'bi. Ib97 ju ^^^uiöirtbna) , js.^^f" «^ut 
il'eiii\auiOfn\, uotiii. la. i\uii. I85ü ju VouDün iini 
(J ni i I 1) lifuna i'On i£.tocfi'ii|Uctii, \-\<b. . . . 
^iiiiir : 1) 'Jl r b r l I a 2lnc)i' i■>ul^o, drb. 22. Ctt. J86!> ^u (*ibfn 
in OiU. , iHHiii. IUI y.iuirj ib'jö ju »äpciiiinivCffn nut OiPuatC» 
<>acJuii>T, i'iiiic<frl;ntii"malfr. 
«)'il}irfff iltiticri.i, viib. :;. iTc». 18öo ju ürbrii. 
8) C 10 f rtictiiuitib U'bilipp itiotor, i>,fb. 15 ;\nn. ]8b2 jii tvrbnt, 
J\K!pftr iiiif £pniviaiu6tfii, Müii. prciip. i'lt!t, im i. \.'itu-1pu! Oli\*t 
9Jr. 1, ucriii. u. ".Tts. iS'Ji mit 
RUftovio uon VoiITl, lub. 8. l'iüi 1874. 
Aitii!)fr: (i) •i1nt•Pl^ Clof EiiiiCnumt), yfb. ao. ^Q". Ib'.i3 jii 

Viuifliii|ubt. 
(2KSln\ibtib Cvrica, nrb. 25. Vipril 1894 jU üanflfnfubr. 
(8)0- 1 i I a b fi b- i> I f t c i tu Jbfnff öl(ia, (leb. 19. ,uili i»97 
JU ipiiiflaivflfin. 
-b)2rCt]t: 2. •aiUltdiuinc l'lu>?u(io (Hifobflb, neb. 17. l'iai 
1642 JU i:|ienvioii"-fcii, Ufrui. 1) 27. Cft. ]«G2 t-a\. mit Ohiftan 
Ijrtrn ui'ii i}lU\iimeI (t 14. yjoo. lbG9) out 'i\wilobuca ; II) 28. l'lpnl 
1075 jii *iUtClüu mit l'uC'ii'i^ von oifviUr unj Jl!M'Pbüu|fn (^uld)lf^lII 
• im ^ibr. 18bl, t ■ • • Ibyii)- •''^'^^"- pieufe. Obriiilt. und Mml: Dfö 

a. (d)lf|. i)uf..y(flt6 ')k. (j. [t^nhn] 
li'iatic xHlbi-rtiiif niifCfr.li , Atb. 8. ntbr. 1845 \u Spin^aniSfni, 
ütrm. 1) 31. Vluii.,J8f)5 Cof. imf •i^o»iiölnu) oon )L^omn (t lö. Tft. 
1670), (irbt)aui o.uf *4.\omh> k. m Ofi 'iiWn« inwiiit, i<öii. ptaii). 
'i>^t., na^itfc. tiiii 2. liUll.-y;v\t; 11) 1. y,'oo. 1673 JU iktlin mit 
,tuliu6 ii)iatin uon l'iiibarfi caif -icruuittcn jc. 
litWrnborD 'iLWlbilni Vlrtl;ur, viib. ß. Vipril 1847 ju tpfiuviiuCffii, 
jSiJl^fti Olli eiDorojibin, •t'frr -.nif C^ircfe • ^i^oiofd^ju mU tvnorlö- 
. niüM, .ftUni . ^.i^oroirlxiu (öüo i'<U), il^ojnbicii (i&u fcffi.) uiiD "Da- 
^ nia|d)tfii (850 i>tu.), 0:)ii- Ciö i^ob.'O., Sien, meu^ "ili^t. a, !>., 
uftm. 3. ::>uiii 187Ü JU 5tVtlm mit 1)( o r (( n t c t e i^elnie Vlnnu 
3ulie iHufiui^f con '•■ÖUiuicntbal a. D. .|p U3qij:ii (^eb. 7. 3cin. 1847; 
icanafi.; fludjitCtti 2ü. ^on. 1884, f H. 3)fj. 1886). [^ciü bfi yü)m. 
> n'f>(fn, yjieDcilQtue.] 

1 AtnJft : 1) üJfQibirci .dlemcniinf lUorinnctf ;"\ i iii fl a r b , mb. 7. ^aii. 
1872 JU i^eiüii, renn. 1.5. Vlprii 189« mit Ur. Ar;fl'ticl; ÜÜDijt, 
i auEerorcrulI. i-rtf. trr Itbfol. iJ^iil.J 

: Jj'd''.;i.:;:f S'-.u tciir.e t.zr^zult r.nii'y, Ci r r ; , .•■'. it /^-.■ 
lo73 ,u i)C|Vn cfvm. 20. ä«tf- icäi »u t/c'.:n :.-.•: i,..^ -,.u;iu.. 
'■ mann. 
, 8)iHill:fIni >.{10flb<it!?Vtni;Qrb Ccir, I •„• . „.^ . „ 

•4)Jtlum-nttnc ai.'alljiloe liiaiflord; ^^'"'"'"^■>L',«fV^- S'^*' '^" 
^ (jrnQ_ I JU jllein.^orofd^au. 

' 6)9BilbfIm 'Jitclbfrt J^lemcnS 33ernbütb, eeb. 16. 3Qn. 1877 ju 
' Älein-!iÖDro|d}au, Siail beuifcijer Ul't. j. ^£ff. l »v#»«tJ»*-*^-wv*-*'i««|WJ^«t»* »V» -." T-'l 


700 «Pal- 7) ^^r^ilb-InT >^irl Ctto S;) o r Ü , Opö. 15. T)-*',. 18^0 ^u .«rein.^'^"ro'*ca 
Sion. orfu§. .flabett in U'ot?tom. |tfo.in«,!ifrt). - «Bütttfinbftfl, SfSn;,= r. 6o4ffn .in> r.fl.tr.tih. - «,t*«i:V 
uiiP «r.diKtiHct nit b«m ?lrJoif,it .(Srh't r-on* unb aB.ipprnbfn.tiinü .1. .1 B„ 
6. Wa\ 1727; Stcirtj.'frbt mit 2B U'DtMbfferiinA .1. ,1. -M ,n ?. j|„p. 1 7r,j 
«ffiß: b,.« äfnlcrit6.:^iMif^mnuft StfiiiLMd) mit SboNMbof^n jn» vD..,r<M, n 
aHr.ttteml'P.j. - «,f-<,rfil.>.ni, br« Sitippfr-« un!> flffAirtjtl. lIK-rfM,! -m :\jbt, 

I. $'iiiic. 

(3m aWütinf^R^immf frtcffftjn.) 
[etlft't: 3eb>inn "Eapib (g»6. 22. »(pril 1G57, f lö. Kfbr. 17i>I).] 

t ?pfiTl) .^orl ?,Tfiberr i>on "I^olm (^leb. i8 "^miÜ 1771 
18-12), üerm. . . . mtt Vinna (Ftln von 'i?diott<>n (aeb 
I i:-!. ?.on. 1867). ■ 

€od)ttr: .(tonHonjp, prb. 5. 5!up,. 1812. (G'-mimben.] 

II. üünic. 

[etiftff «ibt "»ouatbcin (o«b. 4. fDlai 167t, t 16. «!ai t7.<0l 
6tift«t« bn 1. tinit.} . .; fiiiti, S^f.ibfi fc« 1. m- 

'^m TO.^nnrdil.imm» frlofdifii.) 
[%tif'fr- Srbt ;>o'fDl. (<()rin:dn (ffb. 29. OTji 1706, f 1.'». ^ufi 17S1)] 

t VI 1 h f r t ^cnnihjn (Iri-ciboiD 5\Tfibfri von lVi!m fo.-^ 24 '^■i-\ w: 
iu «^tatfAorr, t iS. ^uli isSj), ,\^ön. iifiittfmb. mt. a 5 mir 
31. Xin. iHr4 nnf 

2J?a r ta ^J[«nlfntiiicivna, pphü. JTonflütitinofr, yieb. (EdjflarefD crt 
1. 3n". lf<30. [Trc'5bfn'5?IofciiMi.;.] 

2. 9lfl. 

retiflft: Ktfjt Joh.inn l^jpf.fl (orb. 28. iWit( 1713. f 26 9}op 17U1), «tat« 
bf« 6l:ftft« he« 1. H\>it.] 

■f Sicix[ (Sbriflinn ?ri'bri± ^i3.:ptifi Ateihcrr oPii i'altii (>b 9 ^fr 
1781, t 25. Vlna. l'^S^;, .f>.-rr auf ?ciitrrlM,l., Sien wiiülemb. «b: I 
.fton. fact;i. .öof' unb .^urtiirot, i"tin. 30. l'lu.i. 1818 mit T.hiljpri»rf 
rtrrjin con WUr:cli&L\iufi-n 'irb. 1?. J'Vfbr. 1794, t 20. Wär< 1856). I 

Alnlitr: 1. | .<l-.i rl Aiicrricl» fofb. i. Viiia. 1824, j 20 ^uni 1893 itl 
TTfCbfnl. 9.i;.i[or.i(fbrrr ouf Th'ibib -iiiVu, fmi if .(Srrr bo5 /\Mn? /<:hf 
i'on iUilmfd;en (ftdbninjoraK; m Wien, pjfJSerr auf iiautcrbaU t t'Jlm. VOi £fniorüt6 . gitpai- (oom 29. D.'üo. I8i>l LmC 2'j. 3ijni loüa;, ii6ii. 
ldd)i'. .Ut)r, ücrm. l. 'üuo. ibid mit 
V. n n ci üjn iEpitnßir q. D. V- üJialuid), fltb. &. ^i-^. 1öi'8. [Srcöcm | 
iUnöft; 1) i) 1 1 f II c .sUicelüic 'Jlniue, flt-b. 7. 'JJiürj i^öi, u.in. 

'iä. >£.vpt. lfa7-' ^u i'uiiitib.id; ü'.it .niji!u>i U5 b i l i p p von ötauimc:, 

Höh. \ad)\. .ilcrn uno diiciioc ^. £i6i). (IrtStcn J 
2)liTn|t :^'piü5or, vvb. ä Cft. Inö-l iJiv;|uiMtCCa-r au( uJiuljlliauiVn 

uiiD li'üljbfim im M^r. il.'uititii;l'er;i , foiuic Diu Aiaiu Ärtr i'^ti 

lUiI::ii'il)t'i ^^^fiOiimiOfUij in ii'oUn , ptT uiif :3iiU - JlDÜnrytn ui 

ii.teitim.ul:, b:ti'r Ccö .suC-'C, Ä. u. M. ^ l't. a. i)., yvini. 25. ,>ibr. 

ifiBo ju i^ifBDu:»« mit 
jtlaru diKU^^antf i>en,tiimülKc De ijenflfr'jär, (leb. 26. 'Bcj l^üO. 

(liiül)lbJuftn a. ^JL, C'.'.nit o'annuatt.J 

iunörr: {i) Mlnta tficoiioie yo|VpO',m: iD.'aciunnc, '„cb. r>. i'lpcil 
ibbl <u Ouut> bii ^i^o^n. 

(2)0 iii (■ i I il) .iuifl l'.'tcDiir! ouiiiitJ, iu-b. 30. '^uni la.'-4 ju Ui.. 
>^tiii|il)-Vllti-nLn;u. 

ia)l'i ü i i a II n t Äraiijiöra ^NOfiPta Suife, vv-b. i«. l'lu«. 16b0 jit 

3)pan6 aiuM.'li, iKb. 20. Tcv lo55, (>.v( nirr j..f i'aului'v-.d» ir.i 

Äy;r. v£üitMiu , it- u. ii. ^)iitti:i. ^. .i^., utnu. 24. 'Jiou. l^fa:-; ju 

iiatlüiubi' mit 
Ü b a t i 1 1 1' oncfin ü;>ii ^i^ctlicl}iiiiun, itb. io. '2[u^. ibCö. [£.l/iOfe 

iauttibGü) bri U»io!,ciil;ia'.n.| 

^itibct; ^1; pMitb Slüil hiuccui), ßtb. 26. £c:pt. Ib84. 

(2) i Q t oci ü IG x'hiiia (i"bba l>.atl}ilbi.' l'i'anf, flcü. 20. "Jlur,. ibl»! 
JU ^iUiti'ibad). 
4) '■Dl eine 'j.'iJtbtUi l)iar,',uic:c, ^ib. b. Vipril ibtso, ucim. 2ö. (£rt)i. 

ib8i .ui \'uiiiub.icl) mit (.vbiiilottr törajcn ütit-ttum i'oii 'icfiiÖDt, 

y.ön. laiid. .vyii'i- i'i' Miieiiuimn. 
1 t 0"cn|t ,;ciiuit;.>..ii i'uni'i,! (»it'b. 2o. Sept. 18::C, t 0. 'icpt. XbUa 
JU i'inn). ^fiiuraifi-^^ii^in (ui^ni 2!i. ::\iini \H'.H biö 5. >£tpt. IbHü), 
^pnt auf Vtnj utio "iamtau im itja. i^ac:;|fn, liJft ii<6 Jolj.'C., 
Dftm. ao. ','Ui><. ib 9 iu Jiicia mit 

J.l'i a t b 1 1 b i' 'i^DiUppUic oiili-' LHi^fioiu- ^uünj'efa, ^cb. 24. ouni 
16:^0, uiiiü. 17. i/iai ibüo !.;U CVior,^ Ojrufiii ^u 'i),j4ii|ttt-i.'aii>uiii>H' 
(t 26. <Sfbi-. it-9'j .^u üii'otitiüiicaj. Möii. iäd}f. Jfüni>|tüUin. [Uiiorif 
bucj bei ^^iiöctu.l 

prulitr. 

t f5 c i e b r i d) l'luguft Obtifiioii (»a. x'j. Vlu^v I7b7, | 11. >JJoi>. lbU2), 
iicrc bi6 . .vocittTi "iiiüiüiaiö, Ccö £cl)lÖ5*cn5 juin {)obenfrfuj, 
fcentocatC ' ÄiTpi'Cc (ujin 16. li.'at 18-10 bi6 11. "iiou. lf>t.2), ,«oii. 
iiücttemb. ^icc "uo Ctvonim. a. '.£., ufriii. 1) 14. VUnii ibi2 mit 
£ppl;ie <<icctiii Dou 'i'buU'Jiuppuc (vifb. 20. Clt. 17'Jl /);i £:iitt,<(ut, 
t '^ö. Ü)iJi 1S17;; 11) 17. yjou. iblb mit Jnliüiu (\:ti\u uun Ijllilil.n' 
bauitn (hCL». lo. ,>uli 171^0. t 11. U'/iii ib;>2). 

#iulitt: tt; It Cljt : 1. x ^f u ^ l r UiUlbelm 'yrnlt iTatI (ßcb. l'j. Vlptil 
lbl3, T t>- i't'ii lt»71j, >i)fti- ttö jUHiifn l'iüiDraiC, tcö .i.(l)l6Brt)in8 
juni iiöti'itfuuj 4iiib 'Sctiioratü- öi^JjiTc (^uonx 11. yjju. ib02 biC 702 V3\m. — Vviflii? 8. Ü)?at 1871), .ff. .ff. .ffm. unb J^iltm. a. T' , pfrm. 27. T". 1837 

mit :.^iilte WniRn ^l'ojacffnid) Don U^eröcK Cfifb. C. '•HJAi? ' 1816' 

r.Mboi. ; t 29. Woi iHcn, i^tfrl». 

fUnlifr: n Sinti Vlleronber, (leb. 8. VIiHil ISIS, .in?rr beö ^ivfitn 
l'/ujprat5, bfS ■?di[r'§ctifnö »um .öohenfnin bfi (fBlinc\?n urJ 
SfniorntS.Jxff^frr (ifit 5. 'Hdit. lö9G\ VT. ii. ,ff. .«m. unb Jpptm. 

CflbIJn^ 

(!) - - . , 

m hobenfrPM», pcnn. 20. \'Uic'. IRO.I bof. mit H.ul ,\rnrn ppn 
Stiufflbi-rn, t>eiiiT oiif UUitfiiö oiif ^t'^ '^nfv( 1)(\svi, JlfuBlnnb. 
(2)*XUtlipp .<rnrl, oeb. 20. ;Vmi 1872 ui Oolvnfivin, ,(f"jn 
inattfiiib. Wjfr. 
2)',>ulinn(i ^DJaria (vetbinonbina, fleb. 13. l'tuft. ist4 (fmtjon 
(5tuit(iart.l 
2. ^.Hertba 'fiMlbefmitie (^barlottf lf\ranv'5fn , qeb. 8. l'Ipril 1815, 
•C'pfT'. tPfilnnb. 3- '^'J^ij. bcc .ffön'oin luiuline pon ^Fürttembera 
[Stuftqnrt.l 
— b) 2r (Pl}r 3. t :>^ii liuö .ffcirr f^onatban (?rnft (cirb. 21. 9lu4 
l8'-!0, t ö. !\an. 1891 ui ^PieM-ind)), SeniornlS 'j^fi.f^frr fpom 8 *"/a! 
1871 bi.^ «. 3aii. 1S91), Cx^r niif '-Wflibod), (SMi'r bc« ^^ob-O., ^ftn. 
unntteiiib. .Ubr, Pf im. 24. '9?od. 1854 mil 
(Jltfabetb van bei .Oofoen, aeb. 28. ©i'it. 1828. [£tfinbadi.| 
S"5l)nt : l) 3ii[iu6 'Äiiebricb d^.W , >)cb. 19. Wär^ 1856, öerr auf 
il(f&faiid), Rbn. pr<uf). IKtttin. n. T)., Oftm. 2. Oft. 1879 i»u ?nutffl- 
biirf) mit 
^[ond)f AtfÜn uon SOnerhlrr-Sautenbiicl), prb. 27. Cft 1856 
.XliiiDfr: (i) JK c n a t a 3ofcpbitir (Vlifabftb ^t^.-rfbn l^ictia, (ifb 

23. Juli I8S2. 
(2)lUene Vlrnch'' <?uife Vlbete ^pbannn, iieb. 24. ?Iu,i. 1883. 
(.S) VMand)e ^rffpb'ne, afb. 2(1. T'r». T'fR7. 
(1) (Jbeib.nb .f-)f(iuid), (ift^. 1«. Viuo. 1892 ,?u (gtuttfiott. 
(ö)?l(freb Oiibi-rtuö qfb. lo. Vluo ISOR ni Sfuttiiart. 
2)5^riebrirfi i}.qx\ ^Kiibolf, (icb. fi. n.liär< 1859. .ffön. u'ürttfmb 
. l't. a. 1)., oerm. 2.s. Tft. 1688 a" VlrenCbura (^Kuftlnnb) mit 
9ieltlj, neb. 17. 3uli 1871, bfS | 'irnroiKJ (gtnrfdbftd.Jbonitl. 
8(inbiat6, unb ber Worie (\tb. Pen ^i^ubrmdflrr 3'od)tfi'. (Äatf)orif(}). — ©,il)«tn. — ?llf»t meflf.^l. «Ibif ; boi)i. floeKonnfennunfl bi«. 
• Otnrutriino unter btm ?l4m«n .uon tJ.iptn otitonnt VjuIu«' h. .1 2J. 1»»( 
(immattlfudfrt 10. :;^ii(t) 1808 (fi^t I>r. jur. 'JlMIipp Ü f I m r i rti /^ntiiw»» 
Vaplii«. f. untfii); bjpr. Ärht unb ffifnfhniiouni», »?omen. titel unb SPjppin M 
.im 18. ^ufl. 176.1 in bfn 9«tlt})«fr«l6<ttenil.inb er!ip!'cn«n. In Paijern cim 7. flcrf 
1813 unttr bft Bfnuuiiina .gtfil^frt Don V.ip'.ul" immottirulitttfn , nun i!«i fMmiimiW<rt^MaBn.li,M l. <flaplu«. — "Fappu« unb Iroi&irg. 703 , ., „„ .,.-.. -. il. 1. €»i>f. (ImmalrifuMftf 22. 9?oü,) 1879. 

■ 'tljtfibung be« fljnppfn« tm ^-iljcfl. 18ai, ©. 814, iitib gffrfjlcfitl. >Uoiij im 'Ijinfn ?lnfe ju föfttsn, _ 814, 

3o!)toi. 1891, (5, 638.] T'bi[ipp f) t i n r i ci) J^-ecDuiaiib 'i\rcihfir ihmi iUv.MuG, ,icb. 20 
1639, Dr. jur., ^ijöpfll. (Ä^e^.'Uiii. di spada, ü cniipa, uorm. v 
1Ö69 ui 'A'iüniten mit 
Sl c m f IT t i n e Äcfiin von i^obmnn, fifb. i). 3iili 181&. (Vll'djaife: 
jäiiiöfr: !. ,Uina< >tai( Atcbiiianb '.Ufatia, geb. 13. '^nl 
jtüpian in :^n^^oltla^t. 
' IKacüla "iülaua "-^lOUvhä ipi^iuM, flcb. 12. 3""' 1Ö72. 
' 8. IJJarc 'Jlnton 'IL'ana 'Joijann, «cb. 29. Df<. 1873. 
; 1. T/ a c ii a r i t a ^IlJaria ^ofiTba VlloDfia WaibilCu-, aeb. 20. 3"^ 1878. 
, 6.51(1 rl .p ein riri; IHawa 2^'Uvi), neb. 7. Vlitii. löti3. 20. '■Juir^ 
20. Jiih 

\'l;d)a|fenburti.| 
geb. 13. '^nU 1870, (Ä.iiljehftl). ~ i5i<l)«rn. — iK«id)(ofcfl mit ben 'CtdDifiit<n .uon 7iiT5t>Hi\ unb 
tjub<nl)fri(' (ofjnt &t,ippfiirerIn!)Lin j) il. il. iUj^; j:!. Sfpt lül7 (com Ä.iiftr 
Jetbin.inb HI. jüi ^chinn ^IntciiiS "P.np'i«, "Hat "nb •»?fj..5f.iiijl. t bt« lJt>(A< 
JJitbinanb ,<f.iil jii Ofrietrfi'l)) ; fltiid)*fil)t mit bm fltibif.Tifn ,i>oii ?JJPPU'' m-b 
Trai(:«t?, flthr .jii J!.iubfnt'ftfl unb iKoufjfnjifU* 1(5. Mal 1718 (oom Jtaifjt 
Jjtl VI.), IniniJtitfiiliect Im ftjr. «}oi)<tn bei bet ^rtitjitttnflojTe 3U. 'Mal 
1809. — 'ö<f(l)teibiinfl bf« iWüpp^ti6 im ^cit^t^. 1855, S. 113, unb flffi^.ljll. 
ru>rtfi(^t im J^i^tg. 1853, 6.315.] 

I SI n f n j^ibel J)ffmiaiu6 uon "iuippiiö ^n^ 'ir.i^bfrn, Äreitjerr ju 

Vaubcnberfl uiiD tHciubfnjftl (»icb. 23. l^ilöt,^ 1797, t 26 \'lii,i. 18(!5), 

itöii. bapr. iKittm. a. 'D., oetiii. 20. !Dei. JS22 mit i\rjnji6fii Airafft 

oon Äillenbiitn (geb. 2. »Jluij. 17'J8 a" (JUivoniKU, f 21. (Sept. 1878 

}u :)(jiit)enKllV 
;?St)nf; 1. t ^.lUortmitinn (^eb. 12. 3an. 1825. | 0. ''.'(peil 18S7), .Ucit. 

bJpr. J?m. uno l'Jajor a. "D. , oerm. 30. !3uni 1H68 ju l'uoiuiflß« 

butv^ mit 
Älifabctb ^rfiin oon ^iittel, fli'b. 9. 3unl 1847 (fatijor.). 

^inDfr ; 1) (5 rf a r t \'(nlon yiemituiiö, {\eb. 10. M>m 1873 511 .Kempten, 
.ttön. bayr. .Ujtr unb lU. im 1. Sctjiueren ^litcrrflt. 

2)i)?nii'i "jyilbflmine goptjie (Jltfabefb, ^cb. 6. ^an. 1881 ^ii 
lUiüncl)en. 
13Ü i Ibf 1 m,-(ieb. 2. •dlov. 1832 ju »Jluoöburg, 5^i?.C"»"r <iiif Rauben« 

bfr« unb jHouben.uU in ^i3.iDern, Siön. bapr. i?m. unb -t'ptin. 0. D., 
. otrm. 16. ^i}iär\ I8C8 }u ''illünd)en mit 
ÄQtbnrtna i^rf. .1 uon *i?onutnu, nfb. 8. Vlun. 1838. g.^t^errin ouf 

Ojlerbero, ^D. bfö 5fön. bapr. ^bfref.'O. [Sfauben^fU bei '^mnien« 

flact.] (3m 4Wonnf«rt.iniiiit erlofcbfn.) 

t^eraeUti'd,. - C.iurc.io,. - Oole». SID«! m<. .OM.r t.n' .1. d. >ii^^n «i- ^«1- 

«47 c^l'r». «.l,r .7. CM .E.plon, d. d. äiJ.., .0. ■<,) 1«73 - *- 

1876, «5. 53J.1 

+ VI rff 1H70 tafi (iapfebaroltr j:. in ^rirlt, bcounu; in. mn.- 

1S^7 mit ^IfUa iMeilcDcl .üb. 29. 3'-in. Ib04, t 4 l)(a Ib/J . 
Cödlttr- 1. DUflina, yeb. 30. Uuiu 1828, Perm 10. Lft lS5u mi! 

2 y(ci üu'le, öfb. G. £.pt. 1829, üirni. 9. l'iai löul niu O.eluce .mit« 

a -\iobella, v^eb. :i9. l'lpnl iö3l , uecm..2o i.fi. iboc mit im 

^n*^'COtiiii=5imöfot)rc t)on ^anc«öo^t »"^ I5;l)vcurcl'3 

,.. . . ,. .-..ao...l.^, _ r.dfrr 4ibf! mit ^<nl «präoifat .oon ö^fl'nbotf unö 'i)im..y(ütö a. 2).), ör. jur. , it. Ä. ^cfi. HHU a. ^., vmr. 

17 5^,fiit 1877 <u ^aiüud) mit . , . 

sH ofal?; fuuniänvmn ooniiecd^enfelö . «eb. 15, ,ebr. Ml 

iiSrl ^OUca x'litna ül.fübetlja ©opl^ia 3ul.a iHofalia m 

^ta ?i &S X^'"Smon, ,.b. 2. 9^00. 1879 3« ^aibo*. 

' 1870. 6. 024] 

t ölonoH '^rei^etc '.liaKtti «on öiuornburß («.o. lü. ^^Ipn^ 17»J, 1 ■ " ' 1 ' 9 • .• • t.f ^rj- ••: ^afetti Den Jtitbenbut^. — <Paf.Tuatati Don Cp.ctberg. 705 

t 12. 9?oD. 1875 HU SBien), .^. Ä. ^of- imb 3JMn.'JJ<at a. 0)., üerni. 

8. Aebr. 1832 mit l'lnna (5oiitf|]a iJlnp,t-Ii (ßcb. 25. :5ult 1806, 

t 21. 3uni l«G5) nuö JliDoiao. 
Söhne: i- t Tsofept) (flcb. J4. ^suli 1837, t 22. 2)fj. 1894 ju 3?[>ien), 

Ä. .«\ 3nf!''"'<"i>f» oerm. 18. >vcbi-. J6G8 mit 
S3ertba v\^oiiipüfd), jub. H. ouni l84t>. 

Söhne: i) n Ion an IKarto, ßfb. 23. Sej. iSfiS, Ä. u. .ff. CVf. im 
2. JI{flt ber Jiroler ÄQifetjüflcc. 

2)VI lera n b er iMTirens 3offplj SHaria, ^eb. 18. Oft. 1870, it. Ä. 
etfueiamtCaffillnit. 

2. t Vllüiiö jvreibcrr iui|e»ti-\'lnflfli i)on Jsricbenbuifl fofiiat. «nuhmiflim^ 

jut yjaiiun- iinb 9Boppfnoctdni(iun(\ mit „'Jliifldi" 15>. 6ept. ('JUafiit «1. d. 

«jieu 'iü. rrt.) isiivl uteb. 8. j^fbr. 1839, t !• -Ipril 1876 ju :;lLUeri), 
ücim. ]l. i\t:b:. ibtS mit 
SJlarta ^ibfrtiui be iUniS, ficb. 3. Vlufl. I84i. 
^inlif»:: i) lIKirie Virtia ^uan.vcta, ofb. 1. T'Cj. 1868. 

2) t J5 t a n j fcttapl)ifuC' (Sltuiiin «S-iflimiiib >aioi;« ÜJiatia (geb. 8. i£«pt. J872, 
t T. !Dfj. 18'J7 jU aiS'inJ, .H. u S^ Vt. bn Olff. te? lll .3<otä Saifet Ätaiij 
^ofepl) «fr. 4. 

3) l' c f I b i n e ^uife 'IRaiic, $icb. lO. VUnil 1875. 

3. l'/fl rill fi, aeb. 15 ^.Piai 1841, .«. ii. S\. (S)))lat unb aufifrorbrntt. 
u. biü. ^ctfd). am itolicn. .>>off, ocrm. 23. Isan- i^BO ju 2lUen mit 

3JIaric (Ed)iuar|j öon Ü)(oljri'nflfc", pfb. G. Vlufi. ]b44. [y{om.] (8at!)olifdj. — Cffletreid). — ötbirinb.-cefiett. SlCfl mit bem ^töbtfat „i;on 
Cflftbtrj»" (1. (1. iiMtn 10. gi'ötj 1777 (oon bft Saiferin Ufatij iliereiia) ; 
Vi[ä)t. unb «tblö.nb. . oei^ftr. Sfitttt d. .1. Strien H. Ijebr. 1784 (oom Äni|>r 
3cf»pl) n.) ; Xaubmarn oon Jltain 19. 6rpt. 179.^, fiUlänb.'Ofil^ir. ;uht <1. il. 
BJfn 1-2. B»br. 1798 ((. Jiabtfl. 187.-., ©. fi37l. — 3^t|dirfibur,i b<c 'njapp(nf) 
unb c\ffd))ct;ll. l'iotij tm Jalirg. 185.'J, g. al8.J 

I 3offpl) Sreiberr l^n^qualati oon Otletberg (neb. 19. li?äc< 1733, 
1 16. 'Jlufl. 1799), JJr. mcfl. , iicciii. I) . . . mit (.Vccilie *£d;lpflel. 
bofi-r {^tb. . , .,' t • • • I77.'i); II) . . . mit Süfeplja .£>a(iaenmüllet 

t>on Öcünbersi {s\tb t 8. Ufai 1803). 

SJhne: l. t 3 o b a ii n ^i^aptift (neb. 2. ^Dfcri 1777, f 30 <lPril 1830), 
rerm. I) . . . mit (vicDtiore uon .«i{ oller (acb. . . ., | 4. Cft. I80ö); 

II) . . . mit ereotiL're ^Nritfd) («eb t <>• '^'"i?- 1811); iH) . . . 

mtt ^^can5^«fa oon 3;boren (qeb | . . .). 

Söhnt: a) IrCh«: l)3Dfepb, ftfb. 15. 5.iJärn802, Donnal. .«..<?. 

i*rcf. ber nnalDti(d)fn (S'bcmie am *l'Olptcd)nil'd)en ^nftttut, l'räf. 

ter Virabemie ber ^iüufunfl unb (il'iMtfd. ber töefelJfd). ber Vlrjte 

in fflien. 
— h) ür (Ehe: 2) t 3 obann ^aptift ((\eb. , . . 1810, | 27. ^e br. 

187C JU liMen), it. Jt. ivelbfcietfiSprotütolliit a. 1)., oerm. 3. 'Jlov. 

1839 mit 
?1 m a 1 1 a oon iOogl, fleb. 19. 5D]ai 1823. 

.TLIX. Sa^tg. — [««biucft 18. Cftobti 18»8.] F /J5 


.iV IM" ?■• i 

I 

• : >" * ■ . '1*- M/i'. 


.!.-,> .'^ 706 V.i^'V-i'il'i'i i'Jn Tilnterg. — ^afoio. 2. t ^Dfcpt) ÜlnbteafJ (,icb. 7. ;.\uni 1784, t 2D. ')ßla^ 18G1), Perm, 
mit . . . iliofalie Sökmva'iviec (vieb. . . . 1787, t 2f>- 'JÖ'f'i J8ü3). 
iol)ii : t ^iKcrii? (^leb. 7. ^'-in. 1810, t . . .), 5V. jr. 'i.'onö*6nei-.-:>(cl 

a. 'D., üfrrii lo. £^ft. lb55 mit 
^auline 3fiäer, Hfb. 4. 3iini 1829 ju Söien. [GoongulUd). — "JJttiipnt. — fi<i(1;t'a&e( unb )Kfic1;«tittft d. d. "Bim 2-2. Äos, 

1717, futf.itijf. Slnnf. nnim^ ll.^iuH 1718; iHfivl)#ti'.)t unb äBoiciUuameljrurj 

>l. (l. Tttilxn 18. fcdpt. 1700 (im fut(öd)f. !)i<u1i8pif.u:at). — iücfdirniuiig iH 

SBoippfi;« unb cf|d)id)tl. Üiüti) im ^.Mjrfl. 1«£>7, ö. ör;«.] 

7 Cfra-Jtiiuö ^iUrn^)ar^ ^^-nibfcr oon ^lUitoir (Ofb. i) Cft. 1756. 

t 7. Cft. 1^58), Jpcrr auf iV;tofe-':^ebfa-, ß"rrii:. unb SrtiaDcu'in, <{ön. 

rrfii&. (Vj^Keö.Olfat, uerm. 31. DiJi ibSO mit ^I^iaiie '(Nieiin Don ^cu- 

ii'.ilD (,ub. f). 'Dcj. 1805, t iO. iV.ii 187r. u« •^re«^f^). 
*ltntitr: 1. (^lifc, neb. -20. Cft. iS32, inriii. o. Tft. ih51 mit (5rnil 

8cbm von ^Toiuimlb (f i7. (\vbr. ib'.n), .Mön. pieup. '3)en.'Sllaior 

a. 1). crreßoen.] 
a. t KMern^orD (^eb. 21. »Ißön 1830, f 11?. ^an. 1891 ^ii (^.i(ffl),' Jlön. 

pteui li^ajoc 0. \D., Dttin. 25 Cft, IHU-i <u H^antelfoio mit 
.pcicne üon ,s(ni)cfe, qfb. i. Itiärj ie.l.i 511 aUiinbcUoiü bei ^Öern|ldn 

in bet llJeumorf. [(5ai]e[.l 

ZaA)Ur: iVIaia, neb. ii. 3an. 18C6 i(u 'Äroi-Pfurt o. b. O , Ofrm. 
25. Oft. 18B7 hu (5a||el mit Sliolf uon löuimb , Stbn. pifut 
•£)ptm. unb .Mump, .(^bcf im ^fif-^iflt bon aüitiid) (3. Ijc|]) 
'Jir. 83. 

3. 9(nna, peb. 28. VIii«. 1837, oerm. -1. Woi 1882 mit Siibmig oon 
Seiblie (t 19. Oft iSüO;, iiön. rreufe. ObeilMt. «.5). IDrfßoeii] 

4. iUici)arb *i^ccnbacb Siai'. geb. lü. «fbr. 1812, üfibbfrr auf ^'>'>toi' 
yjiftfom, C:)(t btö 3t<b.'0. , .ftcn. preuf;. OiKm.'iJicit m 'J3ot96a:n, 
üetm. 15. IHai 1872 j^ii öi'a"f'iirt a. b. O. mit 

2ui|e .Vfrüaer-^i^fltbufi-n, ficb. 10. :)uni 1817. 

^tiiötr: 1) aKinna Ü.Vnric (Slifabctl?, flcb. 12. TJdrj 1873 )u 

. €o!bin. 

2)^11? a nia r«te ?u!ff Warin, geb. 16. ^f). 1874 ju €^olD!n. 

3)*.{:< crnb a rb (fr.iGmuß yfobctt, acb. 21. Vlun. 1876 ju <£oI^T, 
Mön. prcui Vf. ;ni Äoifer iScan< @fS>rfn.0Hflt \}li. 2. 

4)0)ettrub l'iiife "-iVitbn, (\eb. 10. üjiär,^ 188G ju Sdylefliüig. 
pruötr. 
t Vlleranber Jp er mann (oib. 27. i'^är^ 1801, f 3. Slpril 1684), ürb« 

beic auf ''?!.UaIIendKn , iSäit ttß 3ob.'0., jlün. pr^ruB. ^i'i'ajor ini 

G. braiibtnb. 2öiu.<:)(i;t iRt. 52, uerm. 1. 3uni 1831 mit '^uanr.rfa 

®räfin unb libier .f->frrin 3ur ?ippe."i3ii'flerf<;!b'\!yeifeenfelo (v^eb. l.^uni 

1808, t 'J- '^ici:}, 18b(i). 
^initt : 1. Ö e r n b a r b , geb. 26. l'lpriJ 183'J, (Stbberr auf Ü^Jaliond f> 

{gamiii.netrif fnt loöi') tm Ar. Äolau, €.fnior bec Familie, *i^ir tri 


I. . ^Jloiv. — ^Uiümonn. 7ü7 

Sob.'O., j?5n. preiii WiKffl..^]fiat unb 9.iiajoc a. 1).. dW\(\)(:-hevo\U 
möditiiitpr für 3öUe iinö Steiurn a. CD., oerm. 6. Ott. 18C3 3u 
V'rcGlau mit 
(1 tu ni Don ü9Ql51ebfii o. b. t>. 9?eufnborf. neb. 25 '?(uii. lfil4. 
^inltr: l) ^^ernfcnrb. flfb. 25. Vlup. l8r,o u» Jricc, .^^on iireup. 
Nffii.OHtffronoar uiiJ l'f. trr ?Kef. be? ^eib- 0;ren..:J(,itö y.öniA 
rMifCridi ifl^lbdtn III. (i. bl\^n^e^l)) 9]r. 8. 
2)rtrnn,Uc?fa iitjiliiaiini;, nfb. l. Jum 1S7'> ju 2Vp6lnu. 
2. Vi 1 e r a n b r i n e , qcb. 24. 3uli 1833, ö£li{t5'X). teS StiftiT ©effffe- 

S.Äiirt, flcb. i;i. VliiiV 183C, Cfibberr oiif fölied^otv (Äainiiienbfiiti Mt 
KiNc) im .Mr. Mnl.ni, .\Un. vnri'fe. WMu'H.JVat, yiinc-rat '>if. .V^r. MoKiu 
urb yjitfm. bei VoiD.-Miin., Demi. 7. [\n\\ 1876 »ii ^l^riLin mit 

TOarie, (i»'b. 25. ^?od. I8I2, brS f .«arl üü;i ''i^obe!frl)n>inrtb, .\rön. 
rvruB. iSf-Win. a. 3)., uiiD ber ütdfe flfb. greiin i'on 5i3übilid;annirt)= 
UMettfnbfi;! Jodjfer. 
(^tiibtr: 1) ^riba f^erniinf ©life l"'iarif, geb. 27. S'iär,^ 1679 ,vj 

2)jtorl ^rona Wufl.iy ,<^ittt, (jcb. 9. Te]. ibSO au italaii, S\ön. 
rreiifs. ^Xl=?(. im (Vi^iif.OKfit. 

8) 5 r i c b r t d) ^^crnborb uyilbclm S\c.x\, mb. 7. Tf.v lS>i2 ui .ll^ilau. 
4.(.V-oon (leb. 23. 'i'foo. 1837, ("frbhftr ouf 3'"nii;, J)f;Hr btf. l^cb.-r'., 

jtön rrmö. (^kn. •■»IVojcT ]. Tißp., ocnii. ö. Ctt. ibfiO ,UJ JUrjin- 

bcrf im Ar. 'Jeltüio mit 
l'/arie uoii ^Bliiiiifjilbcil, flfb. 15. Dft. 1811, Itß t ilNcrner Wraftii 

Don UMiimcntbiTl o. b. f). feucfoiv unb bec ili/atbÜbr fli-b. i^rciin 

con ^i^ubbPiibrccf a. b. -iS. *l.Uöi'uiii> 3:od)tcr. 

Cörijtrr: l) 'j^rnnaißfa (.^l\\a aif n 1 1> i Ib c , geb. 6. 6epf. I87ü a« 
*4.^Jt6^nm. 

2) '•.l'! Q r(( a tf t c (yiifabetb, fleb. 10. ifllara 1872 ju ^{.^otCbfim. 

3}'5!ifa brt ^, flfb. 9. »,'lufl. 1877 ju i^otöbam. ^^^.^n Um an 11. 

(JtatboIi(d>. — Cfiltrrei*. — iHiicfi^ftbr nthH lüacpei'OiJTeriin^ <l. d. SBI«rt 

6. Juni 1693 (für gt.itij «Inten oon ©.lumanii . Äoif. Ottiillt. im (Rgt ®tof 

Otttinjen). — »cfdjtribung bti> SBappen« unb öi|ct)i(i)il. Überfi^t im Jiiljtg. 18i>{t, 

€.. 571.1 

t 3 oba n 11. 9f?ppotuitf ^^sreiborr non ^.ViütMQnn (vvb. 6. li^uli 1822, 
t 4.Cft. 1880). .ft. 5r. eftt.oKot itn '■Dhn. für .«ultu6 unb llntfrrid.U, 
üfrni. 4. ^uni 1859 mit 

W r i e itberefe rvifün oon Jomafdief, flfb. 3. 3i'li ^839. 

JHiibtr: 1. ©biiarb ?lloo6 »Jlnton, flfb. 20. VIpril 1800, 51. u. i?. ^of. 
rotijipilt. 

lüJUrianne, fleb. 26. 3ult 18C3. •15* «•f 


, •■■ '; ".. . r- . ' ?', . . ; V (; •, M «» 1 , !(•■.«• t 708 fioamgartten. 

•i^ninnnnrttcit. 

[»Jlbcllfii). — Ofilntei'i). — SKeut«- ur^^ «tblflnb .cfil»tr. tittfrm. yl^(l unift btin 

>R,im<n .oon VourrgntUf n' d. d. SiSlen 13. 9)(jl 1'JÖ9 (jiit ^cboun Sirl 'ßjum. 

jättnet); Üonbmonn oun eturrmnrf 2. eepf. 1701. — *«(ct)rtibung itt äßappenl 

ull^ 6tfd)iil)tl. lUxrlldji im y^ktg.. 1 H48, 6. 271.) 

A. 

[CeiVtr. f,xi)t 28. 9Jintj 1813 (für Johann «aptiiD.l 

t^obonn ^i^Qptiil 3ofob CSbriflorb ^offrb Jsreibfrr üon l^aum- 

«arften ((itb. 2t.. LUilt 177-2, t 24. £cpt. 18-10), ,ff. .«-. )\ü)il't., igtaM- ji 

un^ >\eitiin(i(5rnibt uen 4.>raa , oetm. i^'J :\uni 1808 mit "üjcrfle | 

(Äbkr uon '•i?fcf ((leb. . . . 17Sl, r 12. ^uir^ lbü9 au iBim). I 

^inlitr: i. t 5^ t a n i XoDer 'liiatia (flcb. S. 3iin. l&ll, t 19. yicu. 1 

Demi. 18. 3ult 1844 mit \ 

%tan},\i>ia 'Ärtitn l'fra i^pn ^lebrcntbal, oeb. 13. ^i'lör^ 1810. 
5ot)n: ^obnnn ^i^artift •£) » a o Sf^nj Diaria, j^tb. äO. ''Jluyi. 1845. i 

2. «Di.nia l'inna (S.btifliane libercfp, fieb 12. 3an. 1813, (JD. bf« f 
j\cn. bot)r. 3:t)erf(..0., oftm. 12. 3uli 1808 mit )>tiebrirt) Sadjfe oon j 
;)?otl)enbcrv^ (t 25. >^tbr. 1680), Ä. iV. Hhn.-SJot a. 3). [iUien.] l 

n. • j 

[C)«|1«tt. gtl)t 9. SfPt. 1822 (für bie Ötbtütft IRdiimlllnn unb .VciDfr).] , 

fWarimilinn 'SifliCmunb ?lmanb ^offpb J^reiberc oon l^aum- | 
flartten (i^cb. 20 Cft 1767, | 1. 3on. 1827 U' aPini), .^. .W. aI"!?!. I- 

unb ■Jruppfn<'riti.-.'iTmbt in (S^ali,^icn lulatiflf» bat fiiL'tnbürg. ,"\nMj«nal I 

d. d. SBfinjifrl 15. 6.pt. ift'.'«] , oerm. 7. l'ioi 1617 iiiit ^offpljinf |. 

51 fl r ! i n e ucn .t)trlinfl (iifb. . . . ; tturpfi. ;!•••) <■ 

vCoditer; 3cfcpbinf .^t a r p 1 1 n e 3otanna ifotbarittu , vKb. 23. 3uii | 

l«2u. Denn. lo. tUai 1847 mit iflbelbi-rt ^in.'« uon i'clijfin, Äöii. | 

Ungar, ^inanjrat in .^ctmannflabt. [ 

CruHtr. 
t Äranj Xauer ^JJiaria g?ifclQii6 VlnbreaC («fb. 21. 91dp. 1779, 

t 23. ^Eept. 1851 ,^11 Wraj), S\. ,<t. Oberft unb jxfrtunvißfmbt ooa 

ÄatHtaDt, Perm. C. 7\ebr. 180'J mit (Slijdbetlj tarn. )\retfran con 

liJattini, peb. Don Ztx)% (flfb. . . ., | 14 ??od. 1848 jii ('>)t(\\). 
5ol)n: i 3obatm >t\ aptiW (tu'b. IG. ^ebr. 1814. t ^^ i'iiii iö73), üfrm. 

23. ^3JOü. 1841 mit 
«1 mall Q ^i3arbatQ "l^in ilMrla ^onnjja uon ©ofidScp, geb. 11. 3"Ii 

1823. 

^inötr : i) 3 o b ^ n n J^aptia, geb. 5. 9?o». 1843, .je. .ff. OSt. a. iD, 

oerm. 13 Arbr. 1874 mit \!Inna pon llhiliep (geb 1848, t . ..). 

Sh\]nt: (1) (Armin, «cb. 24. T'ej. 187.''.. 
(2)tigbert £iiimunb, vicb. . . . 1876. 

2) IVacia VI m a l i a , jieb. 23. Vlug. 184C. 

3)Äoncab, flcb. 31. 3)ea. 1848. rii > '■: •.'-■' -JJ- '• ■ 

> ■>* '1 .\ .' c . ;i' . 

,11 ■'■.•,■ T r ''f •J ■ • I f J ; r'T- I • . J j l'^} ^aumoaitKn. — Vaunc\attt<n ('JJaunaaiitn). 709 

4)Waria (S ft fa b et b (Corona , neb. 28. 5Iug. 1850 , ^i^armbfräae 

fe*iT)i'fler in Jtondantincpfl. 
6) 'S i fl i f' m II n t> 'Arani, f,tb. 25. ?}od. 1851, üerm. . . . mit 
Soöio ^^;\!l!mei^Q, ptb. . . . [3n ^i^ir.niien.J 

Sßi\n: >t)Jn^* Sitiismuno. «ib. . . . i877. 
6)^i^erfbn Slberefia, fleb. 7. Ctt. 1854 
7)l!etpr iVopolo, ccb. 29. 3an. 1858, «ftnn^Ieifffr. bei ber .ff. u. Ä. 

ibotfitaft in i'onbon, üccm, 7. etpt. I8ö7 a» iliilu-aufec 'M&- 

confiit, mit 
(!f 111 tu a iDiiinfr, qeb. . . . 

(Torijttr: l^J n r o , fi'b. ... 
8)ltaul Vluflult, (leb. 29. 3nn. 1858. S'^ininpöbiuber Ctf. '(Vtttn 

iNCtcr, höeamtct im ivinanjumi. pilNien.] ^'^auiinnrttcn (i^auiinnvtcii). 

(Sfatbo(if(J). — 0*it*rr<i(b. — «iiKtmAlii^ft Bi<iit,«abtl mit .ojn* d. d. äBien 

31. Dtj. 1582; SH«id)«ft[)r unO SBjppfnLttmeirung d. J. fflltn 11. •Jlug 1731, 

futOjtjt. ?Ju8fd)teibun9 -'8- ^cj. 17.'t3 — ttldjrnbunfl t:« SiS.if.ptiiä unD fief(J>icf;tl'. 

9!jiij im l^a^rg. 1866, S. 675.] 

t 3.|?nnmiIion •?Intcn Js-reibac von i^amiüattten ju ©fitenrofen iiub 
»IVcpbüd) (oeb. ly. Cft. 1ü9ü, t . . ), nüriU. ireDÜna -pcf- »nb 
^ammerrat, €d)loi;bptni. auf ^fl■ in-rr)d)att ;ltottirf IC uiib ber 
(Et.iDt Cbci-.^'3üh in (£teifrmjtr, cfcni. ii. ^'(01 ]7:.'8 mit iVana 

Vltina aWronifa Äniin uon %\:n\\t (.leb t ■ • •) 

SlW. 1 t ffopcl^ Vlu^^iiam 3oQcl'im (e,eb. 28. Vlufl. 1747 t . . .) 
'S:cl)loBbpfm. in ^-[Mfd)of(OfCf tn S\ca\n, uerm. . . . mit . . . ISlla 

t'oti .<\opint (qfb t • • •) 

^ölini: 1) I WorimiliQn (acb f i- <Hei?t. is.-is), ^•{fnukant 

bfim it. ii Wubmiium m l^aibocl), in-rm. 17. Cit. 1821 tüit 
3o|tiiba f>i'&, f,fb. 18. VIrril u;04 [i.'aibadi.| 
^inlitr : (l) IV a r i m i 1 1 a n , iieb. 7. 3uTii 1825 iu üaibad), it. JT. 

'i'ioior Q. ir*, Dfrm. 22. (£frt. 1873 mit 
*4} Q II I i n e (V-Mer Don Änapitjd;, «cb. 18. j'.ebr. 1839. [ Atlblirdicn 
in .ffurnten.] 

Äinöfr: a) (5 m m a , ^eb. 29 3urt 1874. 
b) lÜi Q ci III iliait, neb. 28. 3iili 167«. 
(2)ü b,orl otte, «cb. 12. Oft. ibäO, Dcrm. I) 13. 3unt IB-Ji 
mit Sfopolö Aibrn von i'ied)tfnbfr^.3anefd)!ti von VIMnöbi-im 
(t 8. 7\tbv 18Ö8), JDcrtn out .{lobbod) k. in .«rain; II) 31. 3uli 
1865 mit Cttot.u rirtcn i''on >3d)Ied)ia.iiJil|tbrb (t 18. '-Cti- lbi»4 
\\i il£^ifn) , S\. u. 5t. auptrotbentL ®ef u. beu. l'.'in. a. i). 
riOicn.) 

2)t 'it:rirttan (fleb t • • •), Ä. St. ^.ikamtei, ucrm. . . . mit 

. . . (vieb. ., t • . •)• 

Codittr: Seopolbine, oeb. .. ., oerm. ... mit :^Qilbelm 
l'Jait, JT. Si. Vaiibei*,itr..3icit a. T*. Iförn,^) >- :.■ c 

'< \ 

t I,', t"- . I'i/ 
1 .':» <j '3 tt ; 

-OE t ys;- .dv, ri. 710 f.aunaotttrt! («Paimgarifn). - ^'aird-JKamminflni. , t Atanj ;;obanu ibeobor ''Fiüda (iieb 2. ^<uli 175-1 + 15 T't 

i8a&), .«. Si )}icA u>l^ ^UriCbrtin. in ÖniMini, i'fn!i.*']b Zun nn 

mit Aran^idfa ucn aiunii) (ficb . . ., 7 ü7. Atbr l84i) 

S^ol)it : j- .U a rl isv-.n^ (.U;ri|lKin (ntb. 2. Xi% 17U7, 1 21.'u?aT 1870) 

4..iiictK.m"nDii.ntlb.'rvialui'Cl)fn ■aioltb.'i)il|CänUfr. Ofcni. 28 "lui' 

ife^j mit Ihüxiv con ai.ailinDii.ica (ficb. 6. VUin. 10O8, t 21. ;uni 

Söl)iit; (1) Sari Srnnj «^incrni, «cb. i-j. 3ufi is2C iT. ,fr -Dblm 
a. Tl., Dftm. 14. Crt. ifcr,] mit . ■ ^i ■». 

'^',V-,1' i;"'i'- SiöU-cr Don .«>blKlö, geb. Süreonlnei-, r.cb. 21. Cft 
1829. |(>)rtU,| ■ 

(2)1 ,ya)u HNciriniiÜQn (^rb. 3. £!f. 1827, f 8. VIiui iSfiC ju 

D.Hoiuiii in ^^obmen), SL M. i)ptm. im ^ät^cibat.' yir. li 

• LMTm. 10. ^an. ibGo mif ' 

-.'Iiirturte ilü'iHiif:, vifb. 10. 3an. iS33. 

(3) lli a ri ni 1 1 1 a n l'.ntoit 3*inn,5 , v\i-b. ir> Afbr IS^'O \t (f 
^.L>tm .1. 'Tl. mtin 1) .-i. Cft. ibü2 mit .«Stiere urriu. >IV(qi)iii^^V 
ntb. .ipupfa (vieb. 17. yjou. 1035, f u. 3uui iö72)- II) 2' rft' 
lb73 iiitt /, ^ij i. 4.11. 

i'iorianna IKiCftu 'l^clfr uon T einen, flcb. 19 ^uni 184P 
>ot)ii 2l Cl)t : -Äecbinonb ll.'ur Marl , fltb. 30. ^niai i'feTi i>aiuLi = 9iammiiincii. 

r&D.uMfl.frt) unb fjiholifd). - «ndjfcn.(Tobutfl iinh ttciU unb «rjunittn-fi^ - 
Vlltf« br.-iiinfd)ireiii. et.ib(;ffd)rer!)f ; «„d;«, unb «tl K^nb .o.ilrrt. "ilc! mit äirrrdi. 
Dfrn:fl)tuna d.U. V'0,\ 20. Ofl.M IfiTö (tf.r bicOl,b,rurr SlnM.r. f,.,n« tf.rbj.k 
Ulli) Oo;..ir.n unb beten Vm»r Ront.ib ?(,iir>fl) ; lmm„irifulifrl im JT^t t^oofrn bei btt 
'ilMUfl.iile 23. Oft. IS.r». - »i,ld,r<ibunß t,« >B.n^P«n« uiib (,f(dj;d)ll. 
IK'ftfidjt tin 3flbtä. l«73, 6. 4t.5, etjmmrfll)t. im ^aljta. IHBi. S. 518.] 

A. 

[e.id^ffn.cubuta.gol^. «netf^nrung bffl ÄieiFjftrtnflonb*« s. d. 25. TCitj 18S< 
(für b«n »rlitn ümil, f. iinivrO.J 

t .«arl 3uiiu6 l'Iuanft aUoro Gmil Jsiiibfrr i-on iJaivflOlüimmironi 

^''' K -Jwui ""^ """'' "^ ^,^^"" '^^'^)' •t'^^>'- lcirt)len.fobur,r(iutb. illjr 
unb ail(S5:)(at, utrm. 7 Wai ii^io mit 

5?"it,initie (\r.iin von Acieien, peb. 5. ■fcri't. 1810 [(Sobiin ] 

ituititr^l. >.'lnna, fleb. 28. ,vebc. 1812, uerm. 3. 3uli I8ü2 ui (Scbun 

mit j. bwalo Mbin i'on i^obiirj, .«. .m. (v,n .'IVaior a T^ 1 Ti-^ftn 1 

2. L'iiitbert yUer.-.nCrr O^ora l'icnel l'llfon3, «tb. 27 -'»ulV lbi3 
uerm. 24. VIpril 1880 )H äömtfor mit ' 

triebe rite iUMf. ron ."nnnncuir imo (.ftrpsbritnnnien aeb 9 "^an. 
1818. [Jpanipton (iouit iJiiIact bei l^^Il.on] ' " '* 

3. ^i<üul public l'iuourt lUatü tDlucftir Vllbert, fltb 31 T^e» lesi 
Jp.rr ter {irrifduHt aüottäfDomb in Ungarn, jt. S\. iWitIm a J)' 
uerm. 2!t. yjiai ib?!) mit ^ ^ .1 .' .iT 


"P^in'fl • 9?amtninc,fn. — ^erftdn eon yöu'tiiDad). 711 

öiifella, (ifb. 3i. 'Iilär,^ 1852 ffotiioi.) , bfß t ö'mmcnd) l!\il?rn von 
H^abcitiAU, •<5. ^f. Miin" llr^^ Al'il'lf., •jhauf.tii'Düi uiiD '^Uliiti-iüi? oer 
Öüten Vlicifa-nlfibviint'f, ii'.ic» Der -j- (vlccncrp vi-b. •I^iiici.in t>f ^Jic^flt) 
5f^arifa "Ji'd^tet. fll^alOl^ö^onlb int t^iirnbiiroiT .ÜomiioLJ 
lM\\t)ts (f.ithoi.) : 1) liianrceb C^inil QninieticJ) i>(aiü l^uliiiS, geb. 

'j. lli/äi-j ibSl. 
2) '.'Jt a r 3 a r e i f Äl•ic^cri^ VuitvVnbc l'IniQlie ?uiff ^)(iibclfiiif ©11' 

belti'ine, n.eb. 3. '^an. Ib83 .^i .Mhittoii. 
3)yj(cniicl Aciefrirl) VabiiJlQiiS VllfonS 3'^no(5 Cyimnetid) Vllbeit, neb. 

20. '■Mai laüö. 

|6u(t,fin • cobiirn . flolb. ?l!ifrffiiiKiiic( bta '^rfifaitrenfianbif' s. •!. 18. ÜJlArj 1 t<r)4 
(für ten j^tlitn Vlltt.int-rr, *<rll^^r be« ÄtijurS Dcn A.).] 

t 5tiiil Üulmifi l'll er anbei rUt-ibfrc irn ''r>oiVii-i1{animinvifu (vieb. 
2ft. l'liril itM, I 3(1. .},civ.. lhS2\ .t>HU. fa.l.i'tn iC'bur,:-iiütp. Cbciillf. 
ii la suito unb AliUVl'iriiit., utiiii. lil. CU. JSis mit 

•i u a u |t f rtrciiii von 3\uTitan, i'tb. 4. lUiiii ly^iü. |<>'iptfcii.l 

lliiiinr : 1. (üir.ilif ^iHilbtlmiiii- VI 1 1 r u ii b v i ii e , fiib. ü-j. Iiiot». Iö52. 

l ^l I e r 11 b 1 (iiiiit (V.ufioü ^Jiuoiai.'' , a'l'- äo. ;\;ili lt>5ö . uaiii. 
9. i'lai 18S3 mit JfLirn Vluiusftf -.'iatbilte "Jimui i>on iivMljIcbcn 
(;,tb. IC. CU. I8.")!i iu Wotbo, flefd iebi-n l8hf;). |(Y)DtbiT.] 
5ol)n: '^^ccbciib l'lu^iiit tuniiinv) y>iii'* üinttenö Vllcraiibcr, ^irb. 
30. 9iDü. 1R85 ,\u !L'riKii\He(i br; C*ifenocl). 

».C*! if ab f t t'eiiriettc VUeionbiirie, ijeb. i. Cft. 1S04. •i^c(t)(iu uou l'öiucuünd). 

ffilbdifdr. — l*.\n»nifltf. (ciri* ;^iei< iinb ().iii|tfl.ib« O-imt'«:?- — *i ttetmiSKIcr 
•nttf.-hfl mii t«m 'iliJt.f..! .liM't von Sl>rp«iiti.-.(tj* i!. d. if.iifnl'ur;i 24. Mai 
» %1*-); «»icbffihr uiiD b.-.nt. Athr d. d. (<t.ii.f(iitt ii. 'W. 4. >J)oD. 174:i (DCin 
: f<i|»r Rjtl VH I, bin. SJaiut.ilif.nicn di firrib^rini fll. ^iili 1776. — lec 
, J*irl'un3 Itä äüacttn« usib >Ju\l)'-r«« üliet Me £tall^<<«t^^bunal■ll im 3- 'Tä- 
ji 1S7(J, o. 638 1 

'l ttrfld )^riebitrb Ctto Wforq ^rfilvir "lUd.'lin oon .^^civenborl), fifb. 
* 2b. .Niili lS2a (.fcU flfiioibeii fftn). iU>ii. bön. .Mpt. o. -i). 

Unttvblufiiitr. 
1 t 9M.MID (jieb. im 91J.ii 17j)7, | im 'inj. 1874,), iUii. bön. Cru^rRo" 

r.i '.Jiitfaii, i.ni!U . . . iii;t 
ifj!(* ^.iina.moun, urb. . . . piH'riieborf.j 

2-1 .'tarl UlUi1) l''MiaiT >vioiHi6fLiö (^Atb. 27. "Jlufl. IFOl, | .•■.. Cff. 
( 1679,1, .Wvii. bön. .^l)fc nno iUvt. u. .£>., otriii. 2o. !suh l&.;7 iml 
i 3 f iJ nn e t te €.irt(iiia »on (i3ioui|lni6, jieb. 17. ($ebr. 1611. [»pamburg.] t ■ü '. .fl.'»l -^ •m *.■)/<' f«ji)nn. — W*icl)«.ib»t iinb ayappenl'fflJiiflung 17. Dft. 1030,- «lidjSfrbr ntbä 
iB.UHifPiJ'iTftlln^ 17. ;^unt lÖflS; ÄfiAs'tbtn . *.-|lJiiauna 30. ;'\uni 1717 (fit 
3cleifi 3f)tirtian ödntio)),- futbaor. iinafi-nrurc» bn grubcttfDil.irb!« II. Iij. 
1723 (fit b!« ttitnübu ^c'tfi) i_'!>ti!::-n i)<:iu;.l) — J. Jfirr.f — uno iS 1 1 . 
beim jran} »5err,!)jtc« ^^ch.inn ©jpiifl — 11. üini«); inim iitifuli.rt im iat 
«.il)«rn btl tit ^r(\\)i!xn\na]lt 12. iUJol 18U. — »cftfjreibunB tei ffi.ippfri 
uiib acfc^l(^tJ. Übjtrid)! Im ^.iljtj. I8ö9, 6. 673 ; €fainmteil)e im ^^i^tj. lB8i. 

6. GÖO.) 

I. ?inie. (5?at!;D!iid) unb lutterifd).) 

t .ff ci c I (5ijrinppl> ^lifbrid) Jreibti r von a'eflininim (jeb. 28. Cft- 

ibi'i, t 7 3iili iSfiO), S<ön. banr. Cberft itTjti ^^nl^r ^c5 6. ("fbfö.-lfa.. 

^'i'rttiJ, üerni. '27. ^cpt. iHlö mit >\rifCiTir.i Düuia ^l^edtja UJfcitbilJf 

'ieiifon (vieb. 22. €ipt. 1823, f 7. ^iili IHSI). 
^Btine: l. t An t( Bii'^tict) örnil (».'llfrifb iW.^trt (gfb. Ü.ilufl. 1647. t 'JS. Jul: 

IS'JS )u J;ieu!f in »fpibr ). Ä6n. hjor (ftfn.-ai; jot unb ftmtt bet 6 Sf.ir..«t;(i. 

2. .ft'ni'imir S(aü ivriebcidi. {icb. 2<) ^Umi 1852 (luih.), .ttc'n. bopr. 

$^etrifbßin(ienieiir, vnm. 27. i^uli 1885 mit 
(Supb reifte oori »l'iUement, oeti. 2. ÜJ/ai 1857 (!ut().i. f^(iind)fn.] 

:?ot)it: 3ol?ann itüfimir ^fail, öfi^- »• ^ftir. 1888 (iui().i. 

II. öiuic. (5?atboUfd)' unb lufbecifd?.) 

t ^finrid) ^^ofepb ^Tatl ^aito^ ot'bann 9?epointiF Areibcrr oon 'lied]- 

monn (flfb. 23. ü^tM. I7bt5, !•••)< -Hnrbiiiii-. i.';inbtid)ter, iicini. . . . 

nitt l'ioria l'ui|e )^iYiiii von unb lu '.'lid> dieb . . ., | . . .). 
?5l)nt : 1. t '."^ p f r p b Ofiiuidi ^ot'""'" 'JiiToiiuir Vllocü Aiaiu 'i^orflinf 

(aeb. 10. Oft. 1772, I 30. <)fOD. 18-'!)), .<lpn. banr. iXm. unb Vü^^. 

rid)ter, i^rim.. . . mit luiftpba rtitim von Jlöffb(fifb t . . .). 

^inDtc: 1) t Wirbel m ^cbonii ^neponuit Ciieh. 16. '^ebr. 1806. 
t 28. '3.111. i&stij, SUn. banr. .VTin., ;Ke,j.OH(it iinD Vx] •'"Jlintm. a. T., 
otrm. 8. 3ori. 163!> mit 3oiipbJ üifiner (geb. 4. Cft. ia09, 
t 23. 3iili 1862\ 

^iiilitr: (1) -Jlnna 4)/aria ifberffm 'J-ronwCfn 3ofefba Slofino, 
«eb. 9. ^Slävi 1841, neim. 3. Dit. imu mit yiuvuUt ci'ircU 
(t 19. Setit. is«5\ S(i>n. bax)T. .^auptjolIamtSüfnualtec. 
(2).p ci ti r i d) ^offi^b i^ilbelm , fleb 2. Cft. 1843, .uön. vuui. 
CW^uili^rnt unb WitflI. bfö ö!icn..l'Iiibitonati:, Ufcm. 27. Juni 
' 1878 <u .Wöln mit 
(Slife .<ötnrit'ttf 'iiiarip ü"r[rnuH'in, neb. 12 3an. 1857. 

5^öl)iu: a) v» fl n ö 'ilditelm, (ifti. 13. lUar^ 1879 su .«öln, 5T5n. 

prciil i'«. A. im v^tJnMin Cfiifobetb ('i')0'iicn.'y{at \'k. 3. 
b) .ff a r l i^ior, fleb. 6. Tsiiii- if'34 üu 5t6In. 
2)t. -^finrid) Gieb. 23 3uli 1807, t -'>• ^o"- 1884), Dr. med., .Ren. 
bai)t. I^f^.-Vlr^t n. 2)., oeim." 15. Juli 1834 mit ^i^eiffe iSrfrcM 
(«eb. 11. !Dea. isn, t 13. '-l'Jör^ 1883). 
5ot)n : Subtvid 3ofepb -peincid;, acb. 12. ^JJiori 1837, (Sut*- r ' K'l'.'y Ted^mann. 713 

bef. in "3JJojer(?rfUtt) , U3fj.'l'Imt Jitfri^envcutl), Derm. 4. 3iini 
1872 mit 
atJoria Vlnna yMd\ (teb. 14. ^'Jör? 1843. 

Sohn: i* üb »OUT ÜJIaitin ly.iinttfr, «eb. 27. l'lufl. lb7C. 
3)Vlnn(i :^offpba (Äertrute W milie, «eb. 2. Cft. isi3, uerin. . . . 

mit i'ui?u>ifl .«lüvi (t . . •), Mcn. banr. yaiibrui'tcr. 
, t .£) e 1" n et) j^onrüb (ufb 2*3. Arbr. 1774, t ■'• Tsuli 1861). SXbn. 
baor. ©C^i^nurr.t, Demi. 8 ^Uini 1812 tnit l'Kuia 'Jinna U3acbara 
jsreim duii l'ur< (flfb. 17. Cft. 1701, ■[21. 'Jlrri[ 18^7). 
^tnStr: 1) t ^obann^i^cipuft (fleb. 4. U'/ai 1813, t 28. Slfai 1885), 
Dr. med. unb profi. Virit, uerm. .S. l'Ipiil Ib-l'J mit Üiatbtloe ©ertl> 
fai'b. 6. 'ÜJJän 1810, t 4. ©e^. 1858) 

5flllii: ^^iTiiG (Vifors^ Äriibrid) .>>rinricJ), «fb. l. Vlpril 1850, Dr. 
]>liil., crbfntl. ''luof. ber CStjcmif an bor UniiHTi'. 2iibinAfn. 
2) t -'1 l i) 6 Jnein'.irt» iVonrab (vlfb. 18. Woi 18M, t 4. 'isept. 1881), 

.^ön. bai)v. .»^rttn. o. 2)., nenn. 10. 3uli 1B03 mit 
S r n u ö f a itj.'iicijt'ofrr, ^leb. 13. 'Jliui. 1827. 
Cöd)ttr: (l) ÄcanMßfa, flcb 9. >£rpt. 1S64. 
(2) VI n n a , fjcb. it. '^an. l86fi. 
3)t Ctto (fleb. 4. t^an. 1817 ju i>Jür«burn. f 8. <Ecpt. ]8«4 üu 
l'lündifiT), ilön, bai)r. ^fc^i.' unb .Ur.'u'b.nirat o. ©. , ui-riii. 
J) 11 lUili 1813 mit Jpiilba (Slafec (fleb. 27. 3iini iöi7, j 3u. Crt. 
181'J); II) n. "J^Dü. 1851 mit 
(E p c u n b a Strit-brnpcr, v<eb. 17. 3uni 1&32. 
^iiiDtr: a) Ir C|)t: (\) Ö u b !t) i fl , peb. 17. Cft. 1815, Ä^n. banr. 
Cbecitlr. j. ©icp. iiiib öei.-itmbr in (jrlün,ien, vnm. 27. "itoo. 
1880 mit 
VI n n a ?ueiin ron ^Ilhild)iiö, aeb. 3. ^uni 1857. 

^inött: a) 'llfar l'luault l^üntbet, flcb. 10 3loo. 188J A" 

bj^Umenflorb *J3ectba Urfuline, «eb. 16. ^J^ai 1885 ju 

— b) L'c ei)f: (2) ^l'/arie, «eb. 25. i^uli 1853, Derm. 4. 3"»« 

1878 mit iÜiU)ilin örbborbt, rtdjtCfunb. iLiüiflerm, oon 2)onnii' 

ii'öitb. 
(S) 6 f c u n b a , flfb. 25.3uli 1853, 3ii'illi»'v'tCfd)ipeilfc Dir U^orinen, 

p»'rm 10. Dfai 1883 mit \!lr:biir uon ^i5utlQf (^Ibtrbcrg (lui^.), 

Oiutöbff. in ber *i>fiil(. 

(4)t Ottlli« (flfb. 29. Tfj. IHbii, t 3. >JicD. 1807 ;|U iffiür.djfn), Dctiti. 
12. ^ult lijyi mit i>uio €>t<inba(t)er, Ä6n b.int. Vi't. 

(6)Vlnna, pcb. 1. l)J(äc) 18ö'> ju iIHü!fr>Tlübiiuffn, ueini. C. I^iai 
1884, mit iXctxl gcbin Don Slebwis, JXön. bat)t. 3(eniamtm. in 
.Hiffinvifn. 

(ßjVv r i eb ri d), iifb. i'S. I^iili 1802, .«6n. baut. .»,ipti:i. unb 
jTomp.-l5bf|f int oiif-'^cib-yiegt, oerni. . . . mit [siShVa'bJtb. 1 Btrinmfle, ßcb. IG. au[i 18C5. 
(giJpelene, neb. üo. 3uti 1870. 
4)t oOKPb -Pfmndj <\tiebrid; («eb. 4. U'iörj 18JÖ ju iloidiin?, 7U V.'djmanu. 

t 17. Äibr. 1895 311 ">r?üiir1)tn), 5lön. bonr. Obcrfitt. a. V., «frm. 
ao. l'iöiÄ 1S48 ni'.t ^ti |n in 11 n t f Vlii^villf "i'trfl? [Htb. is. ^uni 
18-2!», T '■^'^- ^"^"1' '«^<* ^^' l'iinuten). 
^iiuDcr: (l) ,s 1 1 e ? r t rli (^^eorvi Ofinricf), atb. 12. l'luiv ^Hl'.i,J^iln. 

bjiM'. V.'n.'~Jlmini. in .TilJuiflfn uecni. ü-l. 3"tii Jßcu mit 
(v 1 i i a b c 1 1) ,'^tür», ^eb. ;). J-ni. 1850. 

Söhnt: ui (Nitcbriih ^'-"'fipt? i.'uPn'i>i >ieb. 15. 3i'ni i.^ti. 
l);^iiba>i^i d'iaiin i)i\irimilion ^niiuidj, (leb. ii>. ^iriU. )882 

,^u OkieCbarb. 
c) W a 1 1 m i l i n ©üniljer f^rifbricl) , flcb. lü. '-T-fi 1883 jii 

(6'nic6bact>. 
il)(Äfion, >ifb. 27. ?fDö. 18'J3. 
(2)(,vninio 'JlMpilif ^J(o|uif . fli'b. 27. "J/oü 1850, i'crm. L>. liluli 

187:1 mit Dr. med. (VDnotb 'lifinbort. |•iüfl^t'^.| 
(8)VluiniR l'lDclf .t^riniiri) (^^coici, a.b. U. y^ou. Ihül, 5lün. 
bnnr. .pau). t^üüo.mt'öf -iittoUfiir ui B'Vieftl, vnm. 7. 'üJpu. Iö81 
)tU 'Jioifnciun nur 
'i* e r p a CHnifti, ^(b. 1. ^i^" iS^fS. 

S'Cl)ii: 11(0 r, c.fb. 13. U'lni 1885. 
(4)l'lnna (Jmilie l'iu^nifJf ^itLifinf. vltb. T. 3^^". 18f.3. 
(5) i'l n r i in i l i 11 n Oieorfi Aiict tid) Jhfinricl), ■■-■.ib. 24. CfL 1854, 
iUinniiuiin-, .\\iS)\. baüv. 'i^Vl. Cer ^lic). trö 2. ;.^nf.0K«iii'5, Denn. 
12. Cft 1K'.»2 tmt 
.)> f 1 f II e Ul^ille, ,ub. , . . 

?ol)ti : (6U'i n t b e r , fleb. 21. 3iini I8OS. 
öjlKaiia ^iiiff, (vb. 8. i'lrril 1825, >i:tiMC2). b<(5 .«in. baor. 
gt Vlnnci'O. In ü)ii"ind)tn. 
S. t VllDoö («ib. 20. ::unii 1770, t 13. Vlu^. lasi), .\fen. boor. ?<f<.' 
^i^niiinirftttT, Uirni. 2. X'lpril 18U mit Aiatii|i<"'fi3 0>ärlner (;icb. 11. 'Dej. 
1780, t 31. ^V-iIl 1804) 
|lilI^tr: 1) t Vlbiilbert Cneb. 4. 3«". 1822. t 3. Ü)?atJ 1860), Äcn. 

biuir. i' VanbeC;ifr.O)iar, ihti«. 2I. 3iili 1858 mit 
3 b fi i'ftcrtfn, flrb. 7. l'U>ril 1838. [Ü'iündun ] 
^iiiiHtr iiiith.): fi) ^iUilbelin, »»tb. ■ in. 3uni I85'j ui V.'ifni< 
niiiuitn, jK^lir. tti? .'scb.'C miD 'Waf:!!. cn- ^iUiri C5k-,ici|tn' 
fd)Cift Itöirlbt!!, rtrbtGfimb. ^iiittpc bei ''bam. Vontflö^anf, 
A«ön. bovr. U-'Vt. u. 'i>., uerm. 21. (£fi->l. 1887 mit 
(y in m a >\ieiin uon rcilitf*, v',i'b. 20. l'iui;. ]bö7. ['rii'indrr.) 
Ätiititr: a) ^ I !b f flo r b iJinina '.ibfi.lc 3bn, fleb. 5. 3""! J^Sü. 
b) \'l D a l b f c t l'iiMviyi lifoiiniüiun •Vicinud) iica! '.ll^'.U'dm, 

vJeb. 14. Cfi. 1890 Alt ^IH im dien. 
<•) iy m m a .\oo 'Ataiijii'fii (^l!|.ibiID -JKin.-S ^Ifnria, ßeb. 4. 3tpt. 
• 18!U ,ui itiuiulKn. 
(2)3 ba, >u'b. 24 3iili 1800, ueim. 10. 3ün. ifaf^'J mit ©ilbdm 

VI. l'/iilier, MiHitiiuinn. I'Jllircinbticn ) 
(3)L*Ii(e, <,\(b. 15. Hiai 1803, utint. 7. irrt. 18'J2 mit Dr. phii. 

OrcnnmD (Sbombon. |Vuinii>.(i*b;if.'n a. y.'i.J 
(4).V)ei nrid), vttb. 31. 'j^e^. 1805, Ju. med. I'-.'Icjp l^oif.l 
2).f)fintid) Wc.ü Ai'in<, dfb. lO. l'ic.r^ 18. 0, Sibr\. biiur. ilon'V:- 
Datot an bec ,5intcQl'(i>i:nialDfdiil<^nf unb iCinftor berl'teutn iiina« ^Ucfinionn. 715 

fotbef in ^U'indjen, üerni. 1) 5. iijai iSiJC mit l^übnnne Tj'Cfiler 
(flfb. 24. lljän 1838, t «• ^H>t. 1871); II) 1. jM-br. 187H <u 
9.iiiincl)fn mit l'l n n a l'lnialif i'one (p,pb. 27. Vliin. ihiSa \\\ 'Äni. 
bt■l•aä^otf im ,\<',tr. gaibfcn, t 25.' Ojfj. i&'.i-) ju ilh'inrben). 
^liiiötr: a) Ir (£l)f: (l) .Stail, ^leb 20. i'icq ly»?. .«ön. 
bfinr. ''i^rAiifr.Qiiiiüafirifoi- irt ."icjifrtiicf utib Vt. bfc i)iif bcC 

— b) 2v (Cht: (2) \1 u i f e ^il^neS, «rb. 2i>. 'X'f». 1873. 
3)'>Wa tbil öe, f^eb. ii, 3ul( 1827, oerm. i;f. Vluq. J8y3 mit .Vtail 
WeiViieicc (I 22. 3u!i J872). 

priilitr. 
t TOilbflm .^toniüb ACÜr 3u(i'pb iifarin Vllonö (iieb. 2R, '•^loi\ 1739, 
t 18. :\c\n. 1818), Iiün. banr. S\m. uiib äoI^iuopit m Jiniinitcirt 
unb yii'iclMiib-ll, Demi. . . . mit i)iaria oofepbj uon i.'ii Jliofee (erb 
. . ., t^iO. l'lptll 1820). 
Sol)n : t Csi^hGnn yiniomuP '^ron^ Xaoet oofi-Pb Sfnniölnuß 2beopbiiu5 
(»i.b. 7. l'jQi 1777, t 8. ?;cbr. 1855), Mön. baof. Jfm. unb J)Jt',v- 
^Kcit, ufiin. . . . m\l .["»nirttttc jiorolina ^^Unbara (rbrno ooii ^I^ield). 
tbal (ttfb. . . ,, t 30. yfoD. 1830). 

S3l)nt: 1) t S^nxl il^ilbilm ^Moitrob i'Jar (vub. 3. i^iou. iSOü, 
t 7. 3^»M. 1882), J^ön. baor. .«ifr uiib ?\3t|;rat a. j:. , yrim! 
1) ol. ;UiU 1837 mit :,\iilie ilUtcnianiT (fli-b. . . ., t 27. iIIdu. 
ibö;^); II) 8. .:_^aii. I8t'.2 imt \iclfne ^crtiiünii (flib, 25. VIprit iHüO, 
t 2ö. ^au. 1809); III) 20. Vllifl. 1875 \\l (i')i(i,^ mit 
2ßilt> fl m iue /^ca^a6f■l Vliitonia tUcfl tVMa- öon SPilfenbetfl, 
fleb 27. 3i'ni 1830 JU lli\iiianb. 
^itnitr Ic eilt: (1) pnnS VI u n u fl Söiltrlnt, (icb. 7. ifsait. 1810, 

«.riifubnbniiiptfnifur (üirfdioüiri) 
(2)t -peintid) ^Jlsilb.lm l'Colf (ȟb. 26. ?Trbi. 1841, f 25. ?on. 
18(>8) MöiT. bonr. Ci't im 14. :;^iif..;Kot, occiii. 12. .Ig-.ii I8ü7 
mit .«utbjnna ^dtnir (:,fb. 4. icct. 1811, t i* Sipt- Jt'i»2). 
5ol)Ji : ^einrid) Witfcclm S\c\i[ (^'>^^ou'^ (']>o!lbi!tmii') , u'b. 
üi. i^icni, ]8f>K, >ttön bcipr. Vt. im H.' 3:it--yf^U, utnni. im 
^\uui 18(<3 mit 
©mma aiWlbflmine .^{arol ne (\ii 1 1 1)) >^;üiftfr, firb. . . . 
^ol)ii: ;,\iiliuß SXaü fSKocti .petnrid), iifb. 27. l^taij 1894 
Ui "üifunlfrii. 
(3)?objnn AI ti r a b .pcitiiid) , flfb. 17. Üinril 1S42, SXbn. bam. 

^iV',<.'tv«ctnftir in i'IbinClerti, u:rm. 10. ^i'li 1873 mit 
Vi II n a yff iiner, flcb. . . . 

Söljne:.a) Otto jtonwb, peb. 12. €:ept. 1874 .«öti. bnpi. l't. 

im 19. lUu".Olf,<t. 
hjSi a 1 1, iVb. 17. £fpt. 1877. 
c)^e in i-i d), ^ub. 7. 'I)iM. 1680. 
(4)('>bnflinnf .n a v I i n e l'Unolic, (».rb. 11. l'liip. 1843, Vitm. 

14. ;\ulii872 mit ^oboini i'optifl ?fr, Vlrcfheffr. (^J^ücnbfrvi.l 
(6)Vlmnlif -ijiima <o>'l;riiliiK-:, (ii'b. H. 'l'i'äu 1840, mrm. 6. :.Uiin 
1870 mit .^onJ Walter, Siiin. bnor. C\!lmtöcitl)lec in l'ub- 
miflftfltt. ^ 716 <P<d)inann. — SPftfenjeQ. bat)r. , Efrl. (6)5Hubolf ffi^riflian 5}Jarlin (5''unM)arb, ^eb. 29. ^uii 1847. 
(7) i? u Ö U) t fl Kat[ ÜeopolD, fleb. 6 IUod. iH48, Slbn. baor. l't. a. !J) 
(8)3:i)eoboc mat (Ämanutl, flfb. 8. 3uh 1850, jtön. 

(9):::^obQnn ^ecbinanb, «cb. 9. Vlpril 185'2. 
(10) t ^-be^I1t)ac^ .öuvio Koil (iieb. u ^Jfcu. 1853, t 17. 
18'J8 iu . . .), iXön. baue, liiajoc unb t^at.'Atmbc im ic 
iHAt, oerm. ii. i\an. I8bü mit 
?l n n a ^DffPbinc toibub, aeb. . . . 

2) t 1:^ b a n n :*?fDomiif UBUbflm (»itb. 7. ^on. 1809 ^u ÜiICbibuM, 
t 24. ?itbr. 18Ü8), ilDiT. bai)r .Um., £t:)iat im oiDcntl. 3;>ifnft 
unb -StDiin. be5 3ni^'-'i'". Ofint. 20 Vlii^. 1838 mit yiiitiiille öifim 
DOn 3i"bof (ö?b 4. :^an. 18U, t ^^- "i^nri 18QÖ ju lUüiichfn), 
(V'S beö .«ön. bat)r. Jbercf.-O. 

^tnlitr: (i) t Üö i 1 b f I m S^b'^im 'üuponuif 'Aian^ (seb. 27. l^lai 
1859, I ül. 'ilJai 1887 jii VliiviGburn) , Aön. bai)r. >Rm. unt> 
3(evi.-''lUäi'. uDTi 3d)iuabfn unb ''Jh-ubiirti oertii. 4. S^in. 1874 mit 

yi m a 1 1 e oon 'Hiriflelmann, fieb. 14. yjoo. 1847. 
AinDtr: a) >.'l n n a üfliiabflb, (leb 19. Cft. 1876. 
b) l'l 1 b i- e A) t rtto, aeb. 4. L^ufi 1879. 

(2)^DIana ,'I n ii a .Carolina itatbiutna, «eb 29 \>luj}. 1842. 

(3)üibuarb .^tvirl, «cb. 24. Oft. 1843, Äüii. bai)r. i^hipc 
unb i.'anb|tollm. n. ©. 

(4)Allann Vlufliifla 5latolinj qeb. 17. gebt. 1846. 

(&)^DUcia, flfb. 17. 3ebr. 1850. 

3) T Äetbinanb («eb. 16 Vlluil I8i6, f 1. '?>ar\. 1854), .ffön. bßpt, 
^ptiii. im 1. ;.\nf.-:Krtt, uertii. 19 ',5uli 1849 mit 

yuiie üon Wraunniübl, neb. 20. Diai 1824 

^tnötr: (l) VI n n o £tbi)lle ^oftpfcu Öcmunba, ftib. t.'3. VIpril 1650. 
(:i) (Verb 1 n onb Vlnton Cfbniunb, (ifb. 13 Vluc. I8öi. 

4) t 'JJf n r i m 1 1 1 a n ^ofrob .«arl )^ton^ (iirb. 28. l^cin. 1821. t i« 
l'lufi. 1893 <u £t.unbi'ia), .\lön. banr. ll'Jojoi- a. -D., oerm. 29. iiaa 
185G nnt yjcniifitc .<?ocl) (fleb. ll. l'Juo. 1835 t «• o"ni 3^91 |i 
■•'•/iind'rn). 
€ofl)tir: lUarie, oeb. 2 Sej. 1850, uerm. 26. Äibr. 1877 mit 

Sutiulo D/cixnrr, Stön. bapr. iHea.-iHat in ifanböbut. Q. 3. f«atl)ölifcb. — Ofjlfttfut unb «apetn. — !Heu1)<abtl d. d. ^Prng 24. ??od. IST! 
(für (»fotfl V<rf) , *«id)»Jbfl«bcfläliRuit(i mit bfm ^tiMfat .oun '(Jctf.nieU' 
äUapiunDfrmfbruiiii 20. ^iili 1Ü41, riirtijijt grbr 13. 5s«t)t. 1 768 , immJtrifn:« 
im Söniöt. *}r.i;ern bei tec )^tfi[)ettfnfIoMe lü. aptil 1SJ3. — »tdrtjnibunj Mjj 
üiVippere unb fl«fd)id)tl. llbttildit im 3i3l>'8 lölH, 6. 272.] 

t 3ol)ann MJt-pontu! iueiberr oon ivrifenKll (vub. n. £fpt. ITTCj 
t 20. llJdrj 1851 AU ^.lifan'ftäot) , ^<ci- bor {>en)d)aitfn ^)QCflf«,v 
■JJiüUtjeim unb ^.^5 fa ff |1 ab t, JTön. bapr. itm. , oerm. lO. 8fpt. iMi ft.f^>fl*'^£»^ »• »».1 - .iT '.'<■ 1 ■ U, "W VidmitU. — «fitbnet oon Jic^tenfelf, 717 

mit ^ofcpt)ine <yrciin Il^nnbl oon fDeutcnljcfen (fifb. 2. ."^iili l7fjo, 
■J- 16. 3uni isos). 
SiW. 1. t 'i?löD(f Vlnton SlifolQuC (ceb. 6. De^. 1812, f 19- ^^i'Ü 
lö'.t3 jii ^AÜ^lina), ,?t. u.S(. Sim. unb iKittm. a. '^D., ucim 23. i)iop. 
18Ö4 iu "JüBlma mit 
Softpt'ine rtifiin i1ln^^I Den 2)euterboffn , fleb. 20. ^Jop. 1827, 
Üi>. tie3 nön. banr. '^bcref.-O. [Solibura.] 

tXintitx : 1) l' ii b o u i f a ^oferba, flf b. 28. Sept. 1856 3U T^fafff^übt. ' 
2)\,1bolf 3obnnn 9Jfpoiiuif 3uliuS, ^eb. 0. ^Hoo. I8ön ,^ii ttfaff' 

niibt, Si. u. Si. Jpptm. b. ;K., Dfrm. 21. ^l'?ni 1892 311 'Jlon bei 

'Kf'ctifnbaU mit 
\'llicc rtreim ron Walfm, «cb. 22. DU. isni, (^D. beS .^tön. bani, 

:^bt're(.. unb 'Dünie bc(5 iSst. L^lifabctbcn-C'. |'iii§linfl bei 5Jen. 

Öttin^T in O^l^anerii. ] 
3):KDbctt ^Dbann ^Jiepomu!, flcb. 28. OTärj 1858 ju a^fafflläbt. 

("l'iiil Ibcim.] 
4)3u[iu6 ^obann ^Jppomuf, flcb. 28. '^Ttärt, i8r,8 üu iNfnffftäbt, 

3iiii[Iinfl6bruC)pr beS iloriiien, .£>riT auf lljfiljlbcim im 3iin"i<'ttcl, 

i'fim. 25. llJai 1898 "lu JHfafn^burfl mit 
AranjiS f a §teiin üon Cm auö ber ^inic useHborf, fleb. 6. Sept. 

I8r>4. 
ö)i?iibnMq ^obann ^Jepomur, orb. 27. \'Ipril iStiS üu T^ftiffftäbt, 

5?. u. JT. .Rm. unb 3iittm. im 3)rn{?..3fiit .floiftr Äetbinanb ^ir. ■}. 

2. t ?ul!u« {9<t'. 4. Cft. IHI6, t 10. etpt. Ih97 ju iDiündjtn), £)fit auj ^ntl)iu'r üon ßitf)tcnfclt^. 

fJatbolifd). — C<ilftr<tit^. — SBappfnbtiff <1. <1. 3nti«0tucf C. 'Dico. ir>09 (com 
<Ji>. 9)fat) , etblänb..peilett. "ülbfl unb iKütet mit b<m ^itäbifot ,(^M» um Sidjten- 
(tie' unb TOappenofimil'tun^» d. d. fflien 1. Te». 1780 offlftr. i^tbr d. «1. 
SBim 12. !K.irj 1852, — <V(i1)teibunfl beä iffi^ippm« unb gefd^lditl. Übeifidjt 
im Oaljtg. 1859, g. 434 ) 

t Ibabböuß ^i'eifcnfr 'Äreibfrr oon 5?icl}trni>r3 Cfieb. 6. Wni 17P8, 

t 2. Ott. 1877), Si. Si. il>(3vy(at unb ihäf. beS 'gtJfQfa, üeim. 

1) . . . 1827 mit l'Innü ,\hiriu>e!l (vieb f • -• 1834); 11) 10. 3nn. 

183Ü mit 3ob(inna Sdjiuarj (peb. 2. Vluvi. 1813, j 4. lifärj 1884 

JU ®ien). 
giinttt 2c (Cl)t: 1. liJnrif, flfb. 6. Oft. I83r>, orrm. 2G. 3uli I8ü5 

mit (iajftan (^blem oon ^){Qt(d)ilIfr (t C. 3an. 18G8). 
2. OStnr, «eb. 24. Aebr. 1852, Dr. phll., i?. .«•. orbentl. lUcf. ber 

iWatbematif an ber ted)nif(l)en ^ocbfdjulf in (3)taj. .'•iiijr>; rt" -^ 


«f ) ■/ li 


718 'JUlid^y. — *JtfIlfan 0011 lildiifiiioalb. %\C\\ti)\)*, (ffjthültfd». — Offletrvirf). — Oeilfrr.-nltbttlAnb. i»f()t njrf) b»m '3it<i)\( bft Bifl- 
gebute "JC. Oft. I7'J6 iDuin Ä.Tifer St.itlVl.); onfiitnoiiinuii unt«r bfn rubfik^n^ 
'Ht>t\ iil« i?(rnt)ftr nnd) btm «tfdjt» btt Ötiljirl'urt H lUptil Ih!C; »iiijftrafltn in 
bie litoltt ?lbel«nic.tcif<I bti bir Ä'fih'trtnflJlJe fl. Juli 1817. — IMcfctjrfIbunj 
ö(4 äÖacptr« uiib ditttt (Äcncnloa't im 3iil}tfl. 1875, 6. bi'l.] 

t 3 fe rb )\raiirl'fHl'iip 'Jiäuici ©bifllain V^■rciben• von ^i'i'Iii't) (pfb. 
. . ., t ''" '-^''fi ly''" '" 'äVien), S\. Si. Mm. unb Staut 0)(üt o. T*, 
Denn. 27. ^^uni 1837 mit i^foiupic OHäRn ilbeofribüllfi- ju 7v!:ünEcn- 
burfl (vvb. 30. ^nni 1814, f 22. Cft. 18S7), '£.ifrX>. 

^inlitr: l. .Jl a iii i I I a i^aria 'i'b'lcmcna tuDoDifn »oti I^Miibij, ßeb. 
11. MiU leio ui i!iiM, €ifi2>., üftm. 17. "Sirj. ih73 iu i^ifijinii mit 
ylU'rl■^ jsibin .Vülla^iOno uon iUanoau , .U. u. S\. i\m. iinD J^oftat 
^c$ Cbtrflfn (^")frii1)ti5- utit» .Ra|]üt!OiiGptM'f<'. 

2.1 aJtJtie D011 *rli.1)>,i (flf!-. . . . 1H4'.', 1 18. Ofcr. 1S07 Jii Htl'inn), ptibin- 
biettc 6lift«i>. tu 5f. .ff. obflij •nielllicf)in laiticrfiiftfl .l'i.it'.J fe(f)ul' Ir, 
IBrünn. 

3.3üfepb ?;!fibfrr oon <^stlir))^, (icb. 21. CDe;. 184G ^u Sol^burtl, 
y(r bf? Tiputfiten i?., Si. ii. j?. iTm. iinb £ber|1!t. u. 'i)., Jlniiiniet. ^^sclifan Don ^;UallClluml^. [Rotljolifd). — rtfttrreit!;. — Ceilftt. 21bfl mit bem ^itäbifjJ ,doii ^;iautnira(b' 

••-i. ;>.in. ^Tiiplom d. .!. ffiitn 13. Juni) 1830; otiitxi. Xtljt il. <l. SBi.n 

•J'J. gibt. 18»-'. — !8.|d/tttbiinfl b<(? aWoppene unb aiTifctt« übte bie etanteä- 

erhf'junj Im 3al)t(i. 18S4, Q. O'il.) 

V(nton ^ermann (i'rnR {^rcibcrr ''i^flifan ron "IM'iupnii'.ilo , flfb. 

24. Vlufi. 1819 ftu 3naiiii, Si. S\. y^iUüf. unb ^inan^^aiiDfßbiceftor 

i. ;it., oenn. 18. ÜJKii 1846 i(U SDicii mit jlarolnu' 5^^fli^ cS^apfa 

con il\int"iaten (fli-b. 27. gfbr. 1823, t 21. l'lai l&o? ju äöifn). 

piOien.] 
^iiiötr: 1. ir a c I , neb. 13. 5\cbi-. 1847, Ä. Ä. Ainan^rot bfi ber nietfr 

oc!krr. ^sinanvi'anbcflbiu'ftion, oerm. 25. y^i^o. 1876 mit 
5!ennn l'ifil)far^ qfb. 28. itJön 1362. (^^icn.j 

^iiititr: 1) Olfici, flfb. 8. Cft. 1877. 

2)l1(ctbert, fleb. 2. 3""» 1881. 

3) 1>I n t n , fleb. 20. l>Jän 1885. 
2. Vlntonifl, peb. 10. Ulfni} 1S67. 
S-ffi i I b e I III i n e , jieb. 30. 3tin. 18üi. f.' 1 i,j .» • .•'-!.' •. i •» ■ ^ :. 1 9<!ft)0Dfn (iinb 'JiaffjODen'C»ob*nbU(^bQd) auf Trlfinß). — "f\tr<ira.*!Irnf!»In. 7J1 

^;U'{niüUeit (iinb *';^cIflluU^l-.^^ol)LM!^)llrf)üafI| auf 

Xi'iiiiin), )'• %ii)X(\. \HUH, e. (is8. ^ikvcivn = 5Ivnitcin. 

f«atf)olifA. — rfOettticl). - C^Hetr. ?lter iinb ^tht mit tu -Tlauitn. iini 
fBoppfiio^Kini^lung ,i>e[iiia-~2lii'.n*:n" ß. Wm l^lu iI)ipIom IC. S^cbr. IKIJ): 
jiiibürocnat. il>"«n|1aiib .1. d. ävtim 18. üKaij 1M5. — ^tiMn.ibuiu b<« 

«ßjppfnc un& flffdjiclul. >Jfoiij im 3ai)rvi. 1S71, t. 4'.i-J.] 
t t>f'"cid) ^(tfitcrr Don ^^liTfira-VIrnfldn (jih. L>2. tV.iIi 1773, 123. '?rpt. 
1S;J5 ,^11 ^IVibfii bei il'ucn), .iicfr Der .f)aTfi>uffm ('>'rlafloflrr, 'i'l'l•ll^r,^(^, 
T'obrn, 4lUn^r(•id)(5, rtiiiiiiaii m ^^ttUoC, '£cl)U)at;oai! iinb Vlltv'nt» 
fli'ia, 'H-'.ni. H). eii't. I8ii2 mit .»:ii-nni't!r- Aroiiii Doii "JlnitUiii 
(.itb. y'J. ".Uoü. 17S0, •■;- lö liuü isf.'j ,ui 'JV.ifii). 
SfltTit: 1- t i'iiDwifl ((leb. 21. Vlu^i. iso^i ui ^'lm(ll•l■^..^m, | 8. 'Bcyi. 
1608 Ml \';itfiiberfi), •D'T'' ^''l• .f)cnfd)art 'V-öcv iii Un.-arn, loivie auf 
Sd/Iofe l'lltfiibprq in ^JJOrlleir., jiön. fcbiveD. •S')fn..jUn';il, inTiii. 
I) !9. 'Mm 1828 mit .«atiiaiinii grfiiii umi litlia (vicb. u. Cft 
IbCG äu iöiiii, t 31. Wäih löi:i <u ^J]i-i.'i>d); II) U. Vipril 18J4 
mit .f-inriftt^' Oirnfin üon 5?arifcl).ll/D?nid) (geb. 2 'X'ei 1817, f 20 '>>(0U. 
IHiii ^i ii^.i't-n). 

fUnJrr 2c (El)t: 1) i^l I f o n 6 .jSeinricl) ^uMuia, (\cb. ü. Vipril 1845 
ui i*.Men. ,^r. u. .ff. l'fö.'UJot, O^fn.-jVonfut m !Jiini5 unb i'iiiicn. 
jditiioinhmid) a. '!)., m-rm. 17. ilJai 1873 u« J^iume mit 
•Ülnnci Areiin ^iUaniK^intjT'obtinoüii^, flc'-\ 10. ^Jou. Ibfif). 
fitiilifr: (1) Jpenriftte Cymina l'iarie, fleb. 14. li?pt\ i874 

;iii ^Hüiii. 
(•2)VIboIr ©anbolf ?ub>V'ifl .f)einrid; ^laiia, «rb. 6. 3iili 1877 

^u (Sü\[d föünbolfo. 
(3),^N0bann l'iitu>i^ VilfonS, (leb. 11. 3uni 1S79 vi J)fom. 
(4)?uPU)i(i i'.iftoi- (SMuicn, fu'b. 2. ;"?an. 18ö3 ,^ti (Vaniiltatf. 
(ö)l'lnna lU a r i o iMandK ^eniiiite l'ui|t:, ijeb. 28. 2)ej. 1884 

311 (5aTinftatt. 
(»■>) V a b i ö la II 6 li(.uia Acieöriri), »leb. 25. VIu^. 1880. 
{7)lDJ ar im i li on 3?ifolau6 (Jrnll Oßfar, qcb. .30. Vliia. 1887. 
2)1' Ulfe AUitbarinc i'lbolfine Vluqui'ta, iKb. 6 'J'iai i.-'48 ^u JiWcn, 
üeim.7. '£cpt. lb75u! 'J^öCIau mit Äranu^nnf-n ron ('»pronini^l'^roii- 
bn« (t . . . I8ö()), ,H. W. SXir. uiib a)('ujür a. 3^. ICSjöcj.] 
3)'Ölandie aiJoria .tniuifitf, vu'b. 15. VI ihr 1857 ju .ipiepinii, ocrrii. 
. . . 1887 üu Bonbon mit JbfoDor (.Ttbofer. 
2. t Vi iiviu ft >unn^ JlIbiTt (aeb. 9. 3iiti l«ll «u ■tietuiia, t 20. "ilov. 
1647 ,ui Sdn'par^cnaii) sjoir fcer .i)enfd!afteii l'litfnt|"lriti imb Sdm'.ii' 
jennu, S\. SX. TVt. a. X>.. vnn\. 8. 3uli 18^-. iu ü)iarc^ali{)fö mit 
eetiuibine CS^rafin VlmaDc be UUirfonp (^leb. 24. 'ötbr, 1814 ju ^i'if§' 
burvi, t 30. ^uni 1S48 ju cyclofloflet). 
XliiiDfr: 1) ^ e 1 n c i d) granj £iTnp(»im ^ubivig ^Jlbclf ^Jlujiufi, ycb. .•«%»»•« »w< — \f9t ;w** ».%.».' : :.;.ti!,i.. -• • ii • . . . -;.. , '.»L- •■• . •' :?..i'>:o V .'■< 1.1',. > 

■•A ■ '"' 

: • i'-'v. :i ■•tn 
' • •:( 1 • ' ; r . 


f'\i' ? II, : j ^ •: >. •; -• 1 5 n . / 720 «l'ftfito.nnifUin. 27. 3""i J830 KU JKfiiibcif bft Sl^itn, .£)ci:r ber AMtiicbatt VlüniS 
ftfifl in 9iCpflfir., .«'. Ä. JKiftni. n. 2)., nte^c^ocf^prr. 'JaiiMiiflCabfi., 
iHvm. )fj. Cft. ibOO ju Oföi'Tibnrvi n:it Torctbra Lyncfiu (£.ii'il)enDi 
(oob. 29. 'i)!oD. 1841, t 22. >\ibr. ]8:i2 ,;u i^itn). 
ÄiiiiDtr: (l) ©orofbca 'l^aiiln lliorio -Viemiftte (Sva , fleb. 

29. lUoü. J8iiO ^u 'iJ'Jifit, (iiBtiftCD. bi-G .tt. 5^. atelifl-ti'cItlicDfn 

iDaiufnilitfö „lljana ''tdjul" in ^i^tünn. 

(2) i) e i 11 r I d) Dioiin }\rnnj 3obaiin, f^fb. 7. ü)lQi l8f>ß »u ®ien, 
.ff. u. ,n. r^t. im Ul..;l((it (Äp. ilorl ^Vr. 3, lurm. u. 3iini ifeOC 
jju (Vbfr(\a)ftnf\ tnit 

5}? a r i c Ärcim vcn Sd}Ioi§iiip(i, (ifb. 23. ^iini l87t;. 

(3) ^U f t r nianf, (>rrQpb;in ^lüortn, flfi\ 21. ^i^n. it*"'' i*" TOifn, 
SX. lt. .«. Dl't. Uli -Drai^.yipt (S')raf iVcnffcuciüM ^.'ir 8. 

2)5IMftDc i'iiMiiiii Vlbplf, (Vb. Ci. V'IoD. 1&38 jM 5*Jii'ti '-l^r^röf. 
bt'rt l'iinbrf-ltiltuirciti} für CCcflfii-. iinb VnnrfPbptir.« i?hllp. im 
Vjiibe!?oiiCfd)ii|Tp, Dcim. 21. l!lnp. ibOö ,iu <\-,trjiabora mit 
3.1 I f t r i a 'Vuofin ocii >Mii(*<, f,cb 30. ^\m it>4.0. 
i'UiiJfr: (1) Vubirio U^irtot Ühticnn oon U.hih1 l'Joria, (leb. 

l<t. ;Uiit l8tiG ,ui iVtfti, Ji"?. it. yifd)ininfle JKeuibmt bc6 Cberflfn 

JHcd)nunp6büfeCi 
(2)l'l u flu ft in Udftor a)?atio, flcb. 17. ü^ci ifio? u« Stnbtrlfctf 

in ^:}('Ciflfri'., S{. u. ,U. TIM. im 1)rQ(i.'5)iftt l'ilbrid)t i'rinj non 

'iUt.uticn y("r. 6, üfrlobt C^nbe i'iör^ 1S98 mit <S\\a ?^iie6. 
(3) 1$ e r ü p b i M a lilnfl^ilbc il^iftrnn lArünUf'fii l'fiuio, fli'b.29. ^an. 

1SC9 AU *.J>fr»it,)rim, i-iini. 3. 1'fai 18!i4 ,ui l'<auei mit S\ail 

.VMlIi-r, .ff. .ff. 1iiin.-UMKf->£tri-. im ^i'iin, lüt .\{ultut5 iinb Untntid)!. 
(4)VlboIt Oeinrid) !i«iftc>r iHiuliniiß >lii>uio, vipb. 22. 3'int 1870 

,ui ikryitcim, Si. u. .ff. Cl't. im i. ilUit Cec Jirolfc j^aiHtjä»)«, 

ocrm. 8 J^fbr. 1890 ju tS^rnj mit 
.ff a t 1 i n r ^iiifointene bp JiorftluT, s'^tb. 2. ?\ebr. 1874. 

^ot)n: Jserbinnnb li'nirtau yiidjQib 'i.Utlcv i'iaria, flcb. 4. gfbr. 
1898 f(u l^nuCbruff. 
(6)Vlflatbe isirioria aijerubina g.'iart(3, prb. 1. TMini 1^72 ju 

53er,ibeim. 
(6) iUa ri f > ä?a lerif 'i^iftoiia '^lora , oeb. 12. Oft. 1874 )u 

JÖößlau bei 3IMen, .ftlotletfrau unter bem ^iJomen .^diunlifr 

UWoria ÖWrtrubiö" bei bcn Salcfianfrinnrn in 3Qnöbfrg in 

0^at)rrn. 
(7)F, of fi\oxa IJluflufle l^iftcria iiiatia, «eb. 24. 3uli 1877 ju 

!t^frflbeim. 
(8)iNrteb rid) Wforfl 9.<iftor, geb. 29 3uni 1880 j« H^ftfl^fim. 
(9) 3 b a n n äMftoria illaria, Rfb. 23. l'i^n 18H3 m ^iVrab^im. 
S) U I e m f n t i n e Vlntonin ^ofer'ba S^crapbinii VlUiiuftii, iicb. 10. 'iHai 
1844 ju Üßten, Pftm. 12. Cft. 1SC3 <u .'lioSlau mit Aflir Ärtrn 
>£frbfn6tD oon t>vifiie (t • -SQ"- 1898 ju <Et. i^öltenj. I'gt.i^öltfn, , 
yjCefterr.J ' 

4)5NlDra (ftabrielf Soffpb'nf Vlleranbrine , fleb. IG. S^rt. 1845 \u 
SBien, oetm. lö. äliat I8fi5 baf. r:it 'iu-ter 5^rbrn IMcMiiet Dcn 
(Stfenatico, .fiecrn ber ^nx\d)aH -^irfdifletlen in ^J?Cf|tftr. 


- • A •>■,-• 


' >:>■ «»"-1 

n. I h.» ^;^CVfaa, f. 3a(;i\v 1898, ©. 089. 
^i^crll(cv Uüll ^iTfllno, f. 3aM\j. 1S98, €-. G9J. ^'cvn [teilt. 

[».ithcltfclj. — ilnvetn iMib D»fi<tril(f) — «oor. tübtl unb grtjr untfr bnn 9!om«ii 

.13(tii|"lcin' 1-^ ;^iili (irrnuittifuli.rl l.-^Iuj.) IHUT. — «((djrdfnin^i i^n UU.ippfn« 

unb 3iAf)«tefl übft bie 6l.^I)^<^f t()(buii^l Im ^otjtfl. Imho, 6, :ibC,] 

Otto «Siöiöinunt) ^oliann (?) l)iaria iucibecr uon iiccnflein, peb. .... 
il u il. l't. 

priiötr. 
5i 1 f [ a u i^ 'i^ince)!,^ ^ofcpb (V) (Aiullaü 5Dlnvin, flcb. . . . [Sifotmint. — 6d)iv«l3. — gut 1v91 bff>itiiiteS 9!«ud)atfkr (8efcf)lr>f)i. 
Bappcrbtiff 1566 — 167ü (biirdi bni OJr.ifni iion Volonflin); 3!fiu1)dlfl«t ?lDeI- 
Bnnb <1 «1. SSiiponiu 15. 3iint ]K06 (bind) VlKt.mtet ä)frif)icr, Ji'itflfn iioii 
•iiiidjdtfl); froiijftf. B.iion (priiiu>ji ) lil . 3.11t. (ßipicm «1. il. ^>itl« 4 9j;,il) 
lÖlS (ftlofcben 6. 9?op. 18y7)i i-ttuf. %r\)t (iitibe'djrAnflt llbfrlrojiiiMfl) ,]. <'.. 
Citlin 26. 6ept. KSflH. — «cfdjreibiinj bcJ !at>n-tfn(!, flf(d)idjil. >)(otij iinb 
etiitiitntfilje Im S^ibrj. 1893. 6. flü9.] 

i^ticbricl) Äcfibfri- oon ^i^euffiaur, peb. 6. llUärj 1831 ju >)h'ud)0ifl, 

utriii. M. \!lptil 1858 iiiit 
Sli'n c 1 1 f t n f uon l'iDntiiioUin, in'b. 4. l'uui 1S38 ju y?eiicl)iiler. 

(»lieiid^itel.J 
^iiiütr: 1. afcin, f.fb. 6. Sopt. 1860 au 5vcnliiim--\!;iibie, friMi'ciKi'. 

fip^tn. .s;.^'tiii. im (V'cn 'Stab, üfirii. 27. ,\uli 18!>4 \u "Jiciiil-iitil iint 
3 11 I 1 e t f e (incilie (.^piirooifior , iicb. 20. Vlpcil I8G8 ]u *i*üiiibop. 

2.£amucl, vifb. 2(i. ?Iol\ IBGI .^it ÜfeuchiUff, f(1)ti)fi^r. eibot'n. 
Sj]:\m. uno *i^nt.. Vi^jut. im c. Isr.f.OHat, ^Iiiilpl. ^e6 (3'iofetn Jlfiitß 
ter ;)ianiblit uiiD trG Moiitoiu' yifud\iti'i cerni. I) 30. "Jlpril ]H!)0 
JU ^Jifud'ntcl iiiU lUilif '<srfiin Ulmi (Sbombrifr (flftj. 1. 'i'iav3 ih«10, 
t 14. »l'iQ^ Ib'JÖ äu y(cud)ötcl); 11) 26. Oft. 1898 :,u ^■t.lV'UwU bfi 

' ^Jeudiätd mit 

f. SJütflu eilte Üuifo uon 3.iji.uicn, ficb. 29. ülufl. 18C9 \i\ ?.i ea^ne 

■ bei c^ifaur be (>ünöö. pjleiidjatel.] 

.tttiiötr li- Cht: 1) C^batleß, (\cb. 9. Vlpril 1891 ju ^Vfud)atr(. 

üri^«itl, (>ib. 5. ouli I802 jiu H(eud)dtcl. 

3)'.Wncie, 9cb. 18. £ri't. 1893 in yjeii*ätel. 

4j .Julie '.-Hau D ine, ,'.cb. 14. 'l'uuj 18!)5 m ^JniduUel. 

. S.SMadiel, geb. 29. yfeo. 1868 )u ^Jcuduitel. XLIX. Sf'l'i'fl- — («fbturfi 31. Cfiüb« I8«a.] K 46 % ij. 1 ..' '. J 1 f 't.» -.C. ». 

1 i^ -fi •• 12i f'l- - ^-'f^fffnl/i-ffrii.ötyljtoiptd. - SPfanr.ryd-.e.'JJeumann. fSfiitliulif*. — *^^V Orflfmid,. - llnpar. »IbM 3. ^uni 1811; crnerr. «rbt ri d 
1HÖ7. ■- «ff/btflninji be« >a(>n>i>'n» un^ a^fdr.ljll. «(jt'j im 
Ojfifg- IS75. S. &J8 ] 

i'frni. t '?ltiton (Nreikrrr uon iUj^ ( irb. 21. ^an. i8io »u 5>5fn!!;c in ^ 

mit ',v|i|ae?t[) l)?3riid.fiii (aeb. 3. ■.'Um. k-;25 j i '■Hou JbS-'i 
^V'^u'^-,,^- '-^''^^-l'' i^'^Ientine ^^Jrb.irn Jtatbarine l'IntP-nrlte' C^lifa- 
beth 'JjafQue \'lii,!i.rtc, vub. 11. lUai i8iD, oernt. . . . „lit naiiumn 
>^arl üuv^^n 'Sjeife (t 27 ■I^.M. if,S5), .H .(f. -Aieantteiirpt. ^ 

1859, 5r. u. jT. I'tmenfa}iff5it. '';?[af[^U)^)ffc^=lSl)lc^olüö^ 

(a. ö. .«>. Off ^Ifirter i>on |'itU:^otu(3fi). 

[«aihodfd». - O.nrrrfl^t - Orflrrr. Ät«!l;e,»nfl.inb 26. Tf! 1881 (Jjlplom 

d. (1. ffitcn 6. «flr. lK-6). - «ffditribun,, hf« «3apy«i« i.nb «.^ba.» iiT,-et M. 

etnnbiäerli.buiM im :.Vif)f3 l'^fl'J. ö. OMO, iiiib J89:t, fe (171 ) 

Cubiuifl ?ron,^ Ttto 'Arfiberr bon ^iU^ffcnbofft-n • (^"MpDlu<5r( peb 
23. \lufl. 1849, rormni. SX. 5?. ÄtniUi..Motneptrti.uaftifant ufrm 
16 ^J.lJai 1870 ,ui 'jnpifn mit . . 

^rene ncfiin Mtiunlur uon li/ci>ffnbua , flrb. 26. jDiui 1849 fCber- 
U'rr»l? bei .^TobUin ) ' ' 

<rod)ttr: ^rene Arieöecife Vlleronbra Cliia L^fop^ine 3ba 'ülnria otb 
26. rtfbr. 1877. ' ' 

5t oft mit ^iBlabföKiiiß yilfronbrr, qeb. 15. i^-fbr. 1852 jl". <T Miiilm 

a. T)., üiiiii. 7. ti'Pt. 1885 mit 
(Mifabftt) (i'tlli) Wröfin .UiiifJfi) oon 5B*ini!? unb 1<\U\i vifb 30 ?lua 

1855 (( »elf», ilof(.l^l1^fr. Iir. VIbt.) [ilUlcil] 
CJdjttr: 1. ::^ba ^conie (flifobett, flrb 17. "Jjjai 1887. 
2. (."f lifabefb, neb. l. VIpril 18<JI »u 33ifambfr(i bei .ftornfuburfl <|5fannfurf)c = ^JUMimnnii. 

(«IDIjt nur Im aüdb^äil-immt.) 

(ÄOl^Ollfd,. - Ocn<tr<i4). - Ofjlftr. lU-ftlroaiinfl br< (»rflljfrtrnfl.intrd hU (r«. 

polb 8rl)tn oon Sln.m.ittn, «, 9. fjoftot« uiib Vrof. nn bft lliuofrf. iBuii, ouf ftt« 

?lboptlDtod;t»t 3nj llf.TMntLi(I)t J. d. fflitii 8. t0f.Uj 1881. — &. bfn'vltl. Si». 

mann in bitffm tafc^fiibiid;.] 

3 na grtiin uon 'IHfnnfudjr'ÜJeitmann, geb. 3. Dej. i85l ju . . . fc'.-'-««»^ 


/> n . .: *: _ ^^ffiffl. — Tffifffr Den «hrtn|lrin-SKol)iiuinn. 723 

[ffiitboMfd) — «otjftii. — ».Mir. tlitl iinb ^tht 5. %in (imrmtrifulifrt 4. Dfi.) 

ISiS. — »c(d)tcibiino ^:■« *JJÜ>ippfiiii Im ^ahtfl 1WS8, 6. -tin, flffdHdjtl. llbftrxljt 

Im 3o()ra. 1H70, e ti;):l; njl. oii1) bi; flffdjicbir. '.»■nlf.iutivl Jil t.rii «(llM 

.43intft Don Ät',«ülil<'.n' Im J.i^ta 1^70. £. 65.) 

t ^arl ^A'icir 'Ariebrid) {albert jui-it-rr ucn i'Mi'cI (v',cb. 22. £<.'pf. 
1811, I a,"). ;(ian. I8'jü v.i •liiüncl;.n), Aöu. ba\n. Um , oftin. . . nflr- 
1Ö3Ö mit .^t.uoliiie i'on ^Kottnibiirvi (<,vl\ . . ., f 13 Afhi- 1872). 

^inDtr: 1. (fr!, eflinc Vlntomtrrtf, peb. U. ."^uli iSäü U' l'iündi.'H, 
Oi) Oei' ,V^6rt. buDr. :Jb' i.-l-O., oani. 23. l'i'ijo. iMfJO ;;u ■l'iüiiiiKn 
inil AfntI O'rnfeu uaij ^aurifiid)fn (t 25. VIpnl 1895 tu ^tutfviart), 

2. lilorie Sophie, ^ah. lo. 3on. 18:38 i,\t 'Älcmr^, ueim. 1. ^l'.ai lf^69 

]u 'l'iÜT'dK-n mit Äri.lMid) C^caUn Im^ci , ilbn. banr. Mm., .Raif. 

^PlIt|M)t■m C^öiflfc a. 3). (8d'!o§ Vlinm-tlonf) nm 8tarnbcr*)fc 2n\] 
3..na r c li im, ßeb. 2ü. 'Hii^. Iöj'J ^n Mor.MH , i'ecm. 8. *Ii(ni 1862 

ni;t l'lnton ;^rlnn i'i^n 'fftto, .^tö(T. bonr. 5Ini. lurö aupeiorbcntl. 

Wfi. 11. bfo. itifin. beim iljpfll. Stubl. 
>* KUu'fliLin -Viibert, ^eb. 8. Sfj. 1843 ju li?iind)en, uerm. 22. Cft. 

1881 jii *lUniö mit 
^flciu- Dtni Miipii-re, ?ieb. 14. ."^cin. 1SC2. 

t5rt)tfr: 1) 'iiJorif Vuife, ^fb. ic. Vlufl 1882 ju %n\6. 

2),^üonne, flib. 30. ;\u!i ihha du iNQriS. ^sfciffci* Don (SI)vcu)tciii = yio()mi\m!. 

[8ait)o(i|d). — C^lfttfid). — r.ft«tt 'i^^e( mit Dnn litAtif.ii .ucm tttjrtniljiii' 

('.. il. IW^fn 17. 3>in. l'ilb; f.idjfen.tcbutä-floil). ^rhr mit bim n»-,letn VidMfjt 

.«Ol)!?!.!!!!!' (1 d ÖJclIj.i 3i). T(j 1«H7 (ciuf i'Cir,iii;if)l.iiij(»;it o>fl<rt. (Sfiiihniiaiinj 

Dcin 17. «HO. mal}] 

Aar! ^tanf, grei^etr i^feiflcr von 'i.^fcifnfhin':)ii;<biiui'm, prb. 28. I)c\. 

1837 JU SBien, Ä. u. .<r. (^l'ii?t. a. i). , uaiu. 21. Vlu^i. 1870 ju 

Üirrij mit 
ll?arie ^iditiicr, ßeb. i» «ebr. 1852. [Stronflobt in llnpam.| 
^iiiDfr: 1. ll'f a r i e U'iat!)!lDe Maroline, neb. 12. ^ll.ai iö7l ^u ^iHicn, 

üftm. 31. Oft 1880 mit 'üsiltelm ,"\or , i\. A?. Di'njur bei' Vfm. 

filifiiifiec in l)fälirin.| 
2..'^ie[ i n e ^l\aula' (Viiiilif , (jib. 81. 3iili 1872 .^u .flufdiau , uenii. 

3. ^an. 1893 mit 2ai?iiMau(5 E^alai; be «iC.ilaiiion, ^Vti'n.'Ecfr. Der 

yi. Cij. DDnamit-'Dbbfl, SXbn. ini^nr. J^ptni. o. 1). |-J\Utn.| 
3. .<?ai;l i^rnirid) (Siiibiid» Vluauft, «eb. 29. Viptil ibbO jii pfs^'ianji' 

ft'ibt, Böjlinfl Ler .«'. u. 51. ted;nifcl}tn ilMlitdc-VtriOfiiiie in illirn. 46 »^ »•'*•••>.. i ••♦►•V '. •>■«••'. ^-*tV. 724 Uiffll. — ^ifrttfn. - Tfmftr. - <Pf[aiijrt.»ol(.n. 

^'>ii"U, f. Sd;ai%^ficnftcin nfnamit %>,\ei\{. %\Uttni l ^rtlUi]. 18'JH, e. GD'l. (3m IHannfifiamtitt ttli.'fit<n,) 

[ffnibollfif) uiib utOlfl1jtUif.i). — ».njftn. — «<.irt. 'Jl^rl iinb Srflhfrrrrfl.inb 

•Jl. .^UMt (iinmciirifiiiuit 17. e<pl.) 18^1. — V(M,rti'jiin; t-,t ^.'.Jl>r<n^ unt 

iVl'hidill. 9loil.) tni ^iilui). ISOS, S. 7'.'4.| 

1 vi i \i 111 u 11 b .f^iinricl) jsipilrrr ücn ^l'fmfer (ofb. 21. Arti. 1S21 
,Vii •'i^onihti.i; fnthoi. , I i!3. 'S'rrt. iSül ^u ".IVüiirbcn) , .Mi-ii. t-nor. 
€tÄot im nii^ciorrctitl. 'iMfrfl utiti ^vinf. ^«n Mön. J)iim. von €^-*üOftn, 
ceciii. ai. 'AVai iSöl ,vi 2;Dn)tr mit ('Mica uon etmnia mw OUtitTfr- 
Jfir. ((leb. 7. 'Jiov). 1829, t . • ) 

ijörtjtfr (rto)piViiii.): l (^bnrlotte, jvb ufmi. . . . niil 

Dr. Hicnii gtröll, Tircflof ttr ^i^cnr. ^.'lüfni haut 

2. >«aro!ine k r i r^ ii , iub. 8. ü'iötj 1808 ui 'Wiiiiri/fn. 

3. i'aula, flclv 2 v£fpt. isei mi 'i'fimd)>n, ofsm. 3. IMfär» I8s8 
^af. mit niiid.) {Nit:in ocn lliidittjpffn ouf i'iittil. iinl) yürter' 
fShilfdiborf. 

4. Vlnialic (S:>abrifle, >ub. 27. ü)?ai I8ß4 nii ^J.i;üiid)cn. '';H*lrtii3er = ^l^iiÜin. Iflot^olifd». — Oert<tt<id). — Cfflftr. Ärtiliftr,ni1>iiib burcf; l'lbfrlrnflun(i bf« 8<j. 
nun«, äBatprn« unö totonbefljrnbiä brfl jf. u. Sf. ()pHti« t sK. ,\cfcrh /^trlljtttn ron 
V*.-.llin jiif ffinfn üNfi»", trn .<f u. Sf. Ol'uiliii be« ®fn..etcil'4forrJ JSütl ÜMfn ron 
1in>iiiia Ol« .Ärnhftt Don ^«flanjfr . 4<ollin' l,;iit 'jl. 0. i-om 18. Tfj. 1697 
Ciilorit il. il. ditiin -Jl. ÄtLt. l.Si>S). — ^V.: .fouij mir (diiBjt^tm i)«)f<^il^ 
biitin jirtl flr|il)r.\,i!< &>t)iniTtft n>it ^•lol^flI*n O^r^ffiii iibfrlf,;t mit fiiut ^^cl^fnfll 
«filj.llftiltiiijie Im Oilriv1),',.ui|(1)t, üoii Krtn OSriffe und) bribm fentMi tiet Jolttnrt 
85in& abflJ'tftt {'lip.inur) i im rtfifii iin> picrifii rolrn j^db« »in mil rur oS 
(l'-ivl"'!"" öülceiifii tu l«-'n belfjlft bl.imt «.ilfn;, bialfitfi rcn btfl (i, 1) (ibl.-in 
b(f>mt«ii iinb gtün b^fpipitn filberntn iKo'm ; Im jrpcitni iinb briti'ii filbiini 
Sflbf ein übftboflcn«, f'lou bcfUibeter 2ltm mit golbfnrm "»luffdjUfl», finen bKinf« 
«£öbfl mit gi'Ic«n(m ffl<f>^ iinb «bfnfold)ft Cii.ill» über M"* (djininjfnb. Jtfl. 
I)ettfii?ioti« iinb brci jff'i>iit' Orlmr. Auf rem «ti1*n tximf niu t*a)>itjjclbfn»f 
Ttttr ein 9efi1)lo|1<nfr . potii polb«ntt mit tiium m'i jicfl (nl>tn.n 6l(tnfn aS. 
lo.'djfrliit) mit jiivl »bfnfcldjtn l?'licn bfl^jin, (rt)io,;rjtn ed)t^'ifllinf«bcilfrn , hlnln 
fitinjorift gdifl ; bft nilillfre &^Im mtf bljnäolttiitr ttttt iri^flt bi» «oU bil 
ßi^llb«« jiDifd>en (iiiim cffnitii, oon '^olb uiib «lau fpipnitx)fl|t gflfilun jlug, T?lani»r. üaliiii. H'fmn'>"'ti'., 725 bit bcittt i)elm mit totfilliernft 1>t(tt ttänt btei StmujfeBttn , eine tote , tine 
fUtierne unb eine bdnue. — 6. au<i) b<ii lUttiftl t^.iltin in öu|<m I.i|itinbucl)e.] 

5TnrI "^rcitject ooii ^l'fla>i>cr>'yoftiii. «eb. 1. i\uni iSf.ü \u Äütufud/cn, 
£. i!. M. Cbcril C'i'ö (V)cnfC.iIltabt*i;oirä uno ^VjeiifuiIluibodjff txC 
n. VI,«LMDJ, ocirti. 10. 3in- it^^7 ui il'u-ii-jotah^u mit 

^ebivifl Äc,ier düii Waciufaton unD ^einsfl-^i'ncanE), otb. n. Vl:i3. 
16G3 ju li:iini!Joar. 

S'oi\\\t: 1. VUtbur, fieb. 23. ^JJ?a! 1888 ^u i<3i'n. 

a. ücivin, o>b. 14. ^loi». i8i"» ut ^IBiin. (Ävitbolifd). — 9iltttrinipla«r 9<ei(f)9L-,tel mit aUoppinbeiTetiiM» d. J. ^nnsbnirf 
18. gibt. 1503; u) etbl.iii6..o*|1ftr. Att)t mit bem Iiiel .UUolijiboren' un» 
ißjpctnl>«iTirunn d. d. iWini ■^. ^uni 17 U (dlmi ba it.iiffrin <l'?jtia Jlietcfi.i 
tut :;\c').-:nii 3ofep() «Iure! poii iifln'i'iii. tn), b) ftbI4nb..L><(1fit. Jibt il. <1. 'iüien 
6. aj(Ji 1778 (Don berftibni J{.ii|nin ftir Jobinn ^t.ui) ÜR<in^.ito von ^ifluin- 
nutn) iDildie beibtii J5rnljati:nC'lt>lo«it no.t) nid)! eiii,)iitfilj(n fino. -- WffdjKibunfl 
bif« Sli-uptiifl uiiD of(cl/id)t:. lR-n|ltt)t im ^aljrj. lööii, g. C.Jl.J 

A. I)au5 in Bayern. 

(Jm üR.uinttjlamme etlofci;en.) 

[»urpf.iljbnpr. grtjr 23. SJiij. 1797 (für Sii'brid) »1 t o l) 6 «ntum ;\offpb Sf.ul 

oon f'fl-'fnnietn ouf (iilenberg) ; imitKiit;ful ert im Ägr. <J..')etn b«i bic oteiherren. 

flajle 7. aprll 1819.] 

t (i'manuel jlarl iUnibarö rtr^n^ .V.ioec (Snjann Acdberr ooii ^Uflui'i- 
nicrn (\\tb. L'a. \'l!;nl 1707, f , . . |beö obiycp. Aihin 'HlvnS (Zotu\), 
^erc auf" tViffiibtc»!, ucini. 1) 28. €t'nt. iS2'.) mit l'liiui(;r öobfiiaM-l 
(fl-L\ 20. iH't. 1808, j- 6. 'öloo. Iö2fl); II)- . . inil 4'h/r.fia von 
i)einbd (v?pb. A. x'irnl ifeoG, f ;so 'Honl 1.S76 ju -iV.-oä bei Aellt^fini). 

f^inlifr 2i- C?!;t : l. '^süa Ai-on^ibfa .VoiviiQ, ^fb -'3. Üioo. ih32, üt-rni. 
. . . iSOl mit Mail .sj)L!:i'Hf,i^(r, i'U^otttfi-r. 

2. .^^'L'lv;^l 'l'Jjria .5tatl)uriim, ^eb. 8. €cpt. 133:!, i>eiin. . . . 1861 mit 
«gfbi-iütan Ihfiner. 

3. Vlnialia 3obanna, ijeb. 9. 3an. 1836, i^erni mit iVatthio.o 

D.iifer. 

4. t Hubert 'Ainn,< Otto (flcb. 18. 3iili 1840 , t *• -'^»fl lööl tu 
Crtiiiniiialt'), SX'on. bat):, "l^^'i. a. I)., ocrm. 12 \1Jjü i8(;f) iiiit )>(uioUi- 
roii -itäbiü {s\(b. 7. 'Stpt. 1S39 v' l'hV.utcn, t i«. -l'^öfj l«'" bnf ). 
Ci)fi)ttr: 1) oJifcIa, ofb. lifi. Hüii i8(ib. 

2) Vi II na, nfb. üü yji>u. lö70. 

S) l'f a u r i t i e, peb. lii Tp». 1871. 

4)(.ymma, flcb. 30. "I'.'äis l87a. 
6. Slama .«otoliua, fifb. o. "JJi'ai lbl3, oerin. . . mit . . . 'Sdupalb. 
6. l){ [Q . fleb. 15. ^JJJai lö4l, uerm mit Üoffni iBinler. IVlmecifa.J • 9x.m^^"mu'^-rtuM^ -.• • ■•'."■ TW* J ••■■ C^v^V^ 726 <Ilf(iimtnvtr. — von brt 1'forbt.ii. — 1'fitffAner 

15. I)au5 u\ lVnv\\cmhci\\. 

{}m IParini«f!via.ine ftlo(it<n.l 

[.^mnuiltiful.ftt im Jfjt. aUüuKmhftfl l>«i btt RttllirtroifloiTe tf« ritl(r((l,a(l. 

lld;Mi Jlbrl« ] 

t 3i.'l)anu '^(opoiiiuf j^iDfl Uffatuunj .C)fliuidi '^^fl•ibell• fon U^flLMiiinccn 
(flib. 21. CIt. J777, I 2. ^D^ii l^5:2), £jaM. lln^ 'JimiC-iflfPfr in 
tMbeiort), uam. . . . mit CSlifalctii von Arci)fni(:Ql (.vb. 7. liüii J791 
t 20. :V\\\ ISbO ,511 ^.^iheiad)). 

€oti)Ur: (i m ni a, ivb. 00. :^imi 1819, oniii. . . . mit Slad uyn £dictt 
(t • . •)/ •J^ön. iviirttemb. {Noriuat. (<iitl)ftifd>. — «oiiein. — *«,ii)t. 'abflh.ii:>tfriiniinfl unc St^t 11. (iinmjlufuliftl 

•^H.) ilug. l-t«ö4 — 4Jtfd)r«!buna b«» SiJ-.iypn:« uiib 9fl(l)id)il. 91olij Im Jahrg. 

1861, 6. f.öO i bif dititi ÖJ.realo^ie f. in. "^cit^i^. lt:ö'i. fe. 6C6.) 

t i'nciivia Aail .fifirtid) i'^ri-bfri- von tri- isiorcten (sieb. il. igfpl. 

ibli ui :l^:.^, I 18 Vli'ti. ibMi). l>r. jur. , S\b\\. boi>r. iri^fot im | 

ou&iioi'^inil. 'Xunit iitit i^tiVim. tr»; .Ron r)iiü|iö mit bcr ouCivört. | 

VHhirltfln'l;, i^mn. 11. 8<pt \kH mit ^.'ic.lvunic c llüur (v<ib. 13 ,Uim f 

182:-!, •;■ L'L'. 3iili )87a ,v.i ^ilN.nftn tu ^rt iiliiviit). ■ • f 

lAiiilJtr: ]. .Wtirt VlUvit, prb l. ouni 1817, vtön. bjnr. ü>^tv.O)lflf, 

auRiTorCi-ntl. bnf. u. bn\ 4'?iii. iim Aicii. unV.tiimb. , (S)rl^nil. bat. 

iinb Ci^irbuil. bftT. tcU unp JKittm. a. X^. |etiiir,iart.l 
U.^DJaiie VlCtKutn^f, oeb. 20. ^tiili I84b, ociiii. . . . mit Dr. meJ. ' 

>uirbrid) übltiifciil.incr (t . . •). Il'iündfn.j j 

3..t)t-rmünn Vuc>i\'i,i, vnl'. 5. :,UiU ISfi?, Dr. pliil., ^r.riDGlCoient in f 

ber vbiioicrb. /vofultät cti bet llnicufiiöt liiünd^fn, oerm. . . . ju \ 

. . . mit 
Süfacie 'iUittx, aeb. ... 
4 Otto ?,rnDtiri), r,rb. 23. 2)?ai 1861, Dr. pliil, , uerm. . . . ju 

. . . mit 
»JDMnna Jlirdjner, flcb. . . . | ririb,'iiiff,i.] 

SdüUfUfr. 
Suife, fleb. 12. ort. 1822. [D^undin.] ^>rvcl,\ftf)ner. 

[.... — ».in»tn. — »aijr. 9lbfl unb j^cdljtcKnilonb d. d. 6. SJIJtj (imrr.a. 

liifullftt 'J3, 9J,drj) IH!U). — Ui.liljrnl'uiij} ttt W.iurfn« unb (»»(iljidiil- «crj 

im :;\.Uirvi. 180t>, 6 7J7.] 

31 b D I f ^NTfibrir i'cn i'fiotidinfr , tvb. 15. i'liif,. 1820 ju ©ünbur«, 
.flön. baiir. €tl'i'Mi. a. 3^. imb '£i.ii.il im nuirrcibrntl. iienft, 
i)i3iQt bfr JliDue i^aijem mif 5?fbtii6iiit. [lliTindjcn.J A -«« W "Wf »^ ; t ?|uiltt[c^mibo.'Ciatbt«ml*tn. - ?l»ilippoi)iv^ o. ?pbilipp«bai - «piiilipp'Sbotn. 72/ 

(ÄJtbollfd). - 0«iurtet(b. - Oeilftir. «Ibd unB >Jht!n mit b*m lUiMfat .uon 

eoeM.mlein' .1. tl 'Mun 'iO. ««oo lSf.4; c»i\ar. i^tht 13 ;^ll^l l'fiplom d. il. 

a3leM 12. Cft.) IhVH. — i^.lcfcieibiiiM tefl »liMDpfi.» unb 9Mlittefl iH-tt bif 

i£tiinb«äi'tl)ibiinfl im ;\oI)tg. 18bü, &. 501.] 

51 n r l (i'>tor>i Ctorclt) 2rM!bvlm fMcibctt l\iuriftidmitö oon ipaitienilcin, 

burfl, .«\ 11. .ft. ÜU(^'''Jiat ui\t auDcioit'eml. e^''cf. u. beo. Itiin. a. '!)., 

üfim. 2. i^ibi. lB(il ju JDonibnra mit 
*riai-iQ ^rtiin uoti UlacT, lub. 7. £ept. 1840. , hMirberbndjC-ljof.l 
AiuDtr: 1. 3 ü Dan na U.'iaiia '■nhiobalnia , ocb. 21. Utarj löt;2 jit 

Ainnffuit a. y.)J. , ^,.^, . ^^„ ^-, ^ 

2. (^miiia Wniia Zl)(ti\\a flarülina, (irb. 20. 'lUai I8h8 m ^i^atcn- 

3 Mh t'ü'l a u ö Siutolf Siaü Tsof^pb ^l'iaiia l'eo, «tb. 17. ?lufi. 1875 ,<u 
'^i^obfn-^-yairn, S\. it S'iony-V'ioU. bei t.cc ijoiibeöiefl. üon ^ü)h\. 
unb ^t bec yttf. beö CDiatl ^JÜHtS (.S^üf von aianitfcuccoli iVr. 8. iStnt^oIif* — Cin-tteid). - (J^b:in^..ccft<tt. ?lbel mit b^m «ribif.it .oon 
Vt)il!Pr«b«{.- d. d. iöun 5. Juli 1781, oeri.rt, firhr '10. «UuUj 1«00 (Tiulom 
d d SÜun S.-S <Blillh;i2i füt Mt fvitbtübec ,"\n(rpb ui b (St.-iij). — »tidjrnluna 
Ui ^Jünopfne im ^al)!?. 189:5 ö. (576, ui.l. ■.n.ilieie« i.Oet bu et.inbfCnhcbu.ig 
Itn 3nl)rg. 187C. e. 5 18 ] 

+ "^Dfebb ?;i.iUrr 'i^biliiU'Oüid) üün iU.»liip6bcrfl (atb. . . . 1818 ^u 

unb fLMiuiu'.nb. (SNfnaol tu ^i^ovi, .\nb. bi6 3iU.':l(»it(J ^ir. 35, v.xm 
I8f.7 mit l'.oi,tuu ucu .^üfliüii (oeb. . . . it*ä'A t 7. 4)fj. i^O^^ 

€5d,UtTL'wifela, neb 1^9, t^D. beö .ft. jr. abtlu]cn 'I^amcn. 

Üifte in lyn-o,?. 
2. ''l^aula, flcb, . . . ibC5. 

prutitr. ^.^.„, ,, 

?;■ r n n 3 i^. b. . . . 1820 \u &ct])\i, .u. u. Ä. mmiai mib g33)t. b. Ü{., 

3nb. b'eö 3"f.-::1^flta ^JJr. 70. |iV-icn.] (Jm 3)Ijini:f|liiiiim< ttlc(<i}«n.) 

(«atbolifd,. - Deftetmrfl. - S^tOl. «.uMobM,fttin.(Jl.ft*botffr «rbt "iS. 3ull 

1843. - «t(d,rt.buni, b«« aKopcni« um5 il'.hn,'^ öbft ti. e.tjnb.«ttbtl-una Im 

^ohtit. ^^i•.'^, 6. 676 1 t 3ll)Dlf Scfi^eir üon iU^tlirpöboni ((leb. 1792 ju a3iiefl bei .'Um. •':,''"- '0 «^ ] ' \ l'T : J ■ . ; 1 .* 728 V^i(lpp«6otn. — T.IiuQ (unb ?«fnill-iÄifpput). — «picot be <PfrcabuiD. i)et|0,ifnb. 

fütuie Äürftl. reufi. y.ifm -iHfi., vnm. . . . mit OIdiihmo uetiu. iUmpfrlf, 
^l(•b. lilenoiier (ci'b. . . . 1795, f 18. 5)(0i IHGO) 
Corijltr: 3i"Iif -.Wniif (fupbicimic oeb 9. '')loi}. 1S37 üu ^ielsino, oerni, 
2i. y?oi'. 1870 ju ffl<it-n mit 'Ji^^ib (\ibin ucn «Siv'iftfn (f 2. ''"lai 
189C JU auicn), .Sl. JY. ■f->rtnT. a. 35. [^I^.Sien.] ^MiuH (iinb ^;Uiun=Tiicppur), f %ih\\:\. 189?, S^. 698. ^tcüt De ^^cc^lDuc uoii ."OfVsoncnDcrn. 

[5taif)0lifci). — Ofilrtrful). — "nilt« frjnj, ^J^fl(!,^.f(rt)!<rt1l , ctilrrr. ■^:^fll^^n^ ml 
S{,imfn«Anbfiun>i in .ocn (jtriCfl'nliUv/ h. <l. IH. ^iinl 1811 (d'ir ^lujinfl ö.uon 
?(icot b» ^fcr.ibut); i»il<(r. ilritfinminfl brd froni. Är'ilifirfiitl uibt« al( .fjitol 
bc Vrccobtic i?teil)etr ron öfrji.^Ofnb<rc(" s. il. 10. ^^^iiiii (ßinlom <1. d. iUiun 
19. T)tj.) 186-.*. — *f(rf;tfilniii;i ^fä i-Ju'pene uiio (itfdjichil. Übafic^i tin ."^.i^rj 
1870, 6. 355.1 

t ?ln(iuft von JöcrjOiifiibirv! (o'b. 13. '','Iim. 1815 },» 'Jioppoii, | 2'j. \'lii,i. 
1846 AU Cikiitcnbrin), .«. .«iT. .^ni. imo 'Shibfrninl.grfr., ufim. -irj. "Ohv. 
1839 ,i(u ^i*3ieii mit ^iJatalie '.Vnäfin oon ?)?otbfird) niib ^rontttn 
(öcb. 25. San. laiü, | 2t. San. iriCS ,^ii iL^ien), etfi'i). |ft!)i<,t jii 

>ißilitie ntbH ibmn .«iiibotn ol'ijit "Jlnfifennunj bfä Ätfih<rteiin.inbe«'|. 

^Unitr, ''Bicot be 'i'i'craöMC, ivfeibi'rrfn unti Areijii uon .^pu^Ovienbfra: 

1. VI u n u |t i»eter wb. 3. ^lOiv I64ü jn Viiliiieiit«, ivrr oiu t^tTlmin, 

(^bud)Pl , »l^abbürvij uiiCi i,-)oiiUn in *i^6biiun, Si. u. it. .^l'ii. imt 

yfittni. n. T), uetni. 2. ^uli 1867 3U ^Bnivi mit 
llf a r i a Okäfni (5',finin oon unb ya (H-ubfni^i , qtb. 12. Ctt. iSll, 

StfrT). ['i^enuMn bei (M-otcbuf in \Möbrmn ) 

^ötjiit: 1) Mnrl Vlufliift, pi'b. 9. VIpril I8ti8 y.\ ^V*Mfl, .«. u. ,«. 
.ttiii. iino Üt. ^fc ))i(\. Cf«5 'X^toti, -'IfiitS .^{flilVi- Aiiim 'itn. 1. 

2) Otto tat i'.?elr\(iin';i \'lii,iuit, .^b. 7. VIpril 1871 ju »Peiltvir, 
.\l. u. Jl. S\m., etntib'J^onj.i'ratt. unb l't. ber 3(cf. bcö 4. Sf,it« 
ber 2irorer .Miiii'criäqt'r. 

3)yi'üiibürb J,->finti(1) 3obann JlfofliT, geb M. VIpril 1873 ui 
tVfln'in, 5t. II. Si. S\m. unb D^3t. im UI .L'i.it Üi£). .(t.u! MJr. 3.' 
2. l'pDDolc .jj e i n r i (t) , >ieb lO. :Uini 1813, S^on. pcfiiB. Urcfffpr, 

il/itvU- brö 2inntiJ ter .Uöii. ViraDeniie Per .ftimfte , il^üijtfbfr iiiia 

ofabeiii. HJff!|tei|d)iile na imiilrnlil'clic .^iolllpü|Uloll, Oiiiii. Uii. ''}hn\ 

18C8 mit Cjliicibetb oon fciprfbaiifen (sieb. 13. VIpril 1817 ju *|?nri«; 

ii"')tr. ; t '• ^V^" iH9v!). piUrlm.) 
;'.. VI n n a , vieb. 12 ;:^iili 1845. ueim. 2. tViIi 1868 jn 'i^raq mir ^tijco 

Aioni ,Uoib üon ^Jlkibenbeim (f 2t!. 2^pt. 1870), 51. S\. ih'itttn. a. 'f>. 

piycniöcorf in 'iADbmrn unb töro].] •Mi >i I ;y.T () I 1 .•,■> ^ '<" 


^Ubod Düti r.uinlfnbad). 

^sliiüll Uüii jQuintcnbnff). ?2'J t Itatbolifil). — Oefl«tte!d) iinb llnjuii. — !Hfi.-{)i. iiiit> «rL;diib..ot|lttr. ilD.l iiiib 
i Hittttj^.UiD inil tf.-n 'i!r>i!)if>U .(f.Mtc ücii r.uiiiKiit'.u-f)" il. <1. ÜUicn 18. OJfni 
» 1714. — (B.fdjitfjtl. lU'ftlid)! im ^ciljrg. lüöfi. e. 425.] 

A. 

(C«flert. gtbr d. d. Witn 20. «tptil 1843 (für »ort, flf'j. 1770, t 0. 8<l'r. 
Ibia); unjjr. iJiiMjfimf . . .; ^^^^«rl.vlu•rr. ü.^llt>|l^^n^ ... — *leftJ)tri(<iin ^ Bti 
f ifflnpperiä im 3>il)tii. 185.T, 6. IJ*;.] 

[ t Äiul ?■relI^frc *l^i"i)oll uon C^uintinbad) (geb. . . . 1770, t 9- iv'l^r- 
? 18-l<j), .Vt. Ar 4!"»ofrat 'c(\ fem potfnfiiörvM , otim. . . . mit 'i'Jaiia 
[ (Dittrid) OL>ti ü"ibiiian;!C;al;l (flcb. . . . 1788/ t . . . ibOO) 
i Sitiut: 1. t tSiain (>u'b. Ü5. Erpt. 1811, f -i- '-^icu. 1S68 ju ».'luffi-c in 

^tttiituhüfi. Ui'nn. 1. ^!ini ibli üiit 
j ?l m ii [ 1 e (Siuilia i^on d^liaii ui, :ul>. b d'iiir^ 1623; luiecttociiii. 8. il'i.ii 

lec'J mit 'L'ücljatl ;);.tta- uon ibyin u lö. X;. v ibBi) .tt. .K. ÄH.'l'i. o. iX 
a. t '^n'!i< (vU'b. -1. Oft. 1818. t l'"' v'M^n. 1892 ,ui .uiiu'"'t.ilu) , HPirc 
; cur ^nnoütUii, SX. SX. l'fajin- a. i)., f»rui 3u. ViDiil 1831 mir 
^ .Jif rill tue U^eraiiii uoii J)iii|Vnüii. ^ub. 7. \)lpnl 1^21. |.\ani.'6|ul:i [ 
I Sol)i! : iro r 1 l'iiclnul "Arün\ civsna^ (vmineiiil), flib. 13. 'i"''-,i. 15:55, 
I 4Piic auf jdi"^''h'ilii (loiio ^o.ij) im ^JKii/i-..ii- .ttoinitut. 

^ S.t SJniüii (p<i>. 2«. fcnu löiir), t {>• -liiril 1S«2), Jt. it. Cit. n. X). , Mnii. 
' 16. '.'1(1 j. 1861 inil !U(,;tia ■Hi'.b (^c^. U. SJfol l:.34, t 20 äuli ifi'jrt;. 1770 , t i. y-iiu 
im 3'l)tj I8:>5, B. 

[Ctfljtt. ,5tl)r d. d. SUieii Ki. 3iili IK.")! (ffit 9Jtid),iM. g^l». 1 
18tI6 — ibtu6<t btiJ S..:l, f. A.) — »3i((t)ttibun(\ bi-fl Sii.ipini« 
6 127.) 6. 127.) 

t '?i)lmiin ^DM ch a r l I\offi>b (Nriibftr i'ipoll oon Oiiinfenb.irt) (>ifb. 
H7. iipr. 177G, t ^- ^''HU iBt:ö), ,M \t. OSn-'.IU., uaiii. . . . mii 
.\llüuC;nc von V'-iumfile (^ib . . . ]7ti7. | U i'f,^. iHol). 

^iniitr: r t A f a n .5 >tail (»lob. 12. CK. l^2o , t f>. »^br. lb81), 
it. .« oi'i'^'t-, i-H'ini. 21. ?i<:':):. 18t6 mit ..M. rj . . .1 


!•> "■ 


■ • • ! ' '• 


.-'.'-' .'1 


• ' 1 ■ 


■ 1,- •(■■• 730 ^iiCoa üoii C.uiiuml'adj. — lüdilkftr 
3nr.0»(rtt .qaii.r •,^^an^ 3cf>pb iVr. i. C^ruppau.J ' 

2. t «nno jri a u M n , Ibaef.o i„„,i»,e (,.b. lo. '^pril 182« f 30 9j;Jr, 189») [eiifu C. atai.i 3ii,,a «Jl^oa (J^rr^ dcm ruint.ntoct, 
«tiibet DDii A. iiiib JJ. — Ofil.tr. 
1. 6fpt. 1865 , fflr 5^tonj, ö„m' OVüflni. In ej,fin4«a. 
«rlir 16. ;uin. \H(s:'. (Tiipicm .1. d. Sicr. 

6. 63S.) 6. :,\>ibta. li'flf, flcb. 7. (trpt. i8l(j, S\. u. M. Obcift a. U [©ifn.l "•"'"'''*• |«atf)D!ifcf). — Oefl^iteid) 
1857 ; Offlrtt. Srht d 


?lbil iinb iRillfrflanb d. d äL>i.n 10 '^u 
a. nun Hl. ■:\m 1874. — S^f(rf,,oi-j,„.. t,^ SiOrrfs« 
U'ib ßfldiicfHl 8?o('j im JoLtvi. 18'J5. ». 731, J 
l' II b nt i (1 3ofri->ö t-eitii(iiin ,ueibfrr L>on l«ic!(l!rffr, 
s.VIrtiMU- t>t^tniaiin JXiiboIf, flcb. 4. Cft. ifcsi. (*atf)olifd) Waü Uüit Xiifeul. 

(;^m 3)fonncffl.immf ftIof(^fn.) 
Offl*rt»i(f). - iJiittftmApip^r 3(*idj«.ibtl 
(^. 3a^ra. 1897, e. 748; Ofiirrf ??od)ridh'fn übrr bf.i 'JJfr(Dnolbf(lati» 

fi'bli'ii.'i *i N*' im" * '*" *i •i^M:;iU-^ ■r . ■■ .0 - > 

1 : « • ■. ■ ?, I t IV 


731 (Äatdcllld). — Offlatfld). — UHopeftibtiff 6. «od. ItJ-Jl (vcm Äaif. Oofv'fil»- 
Btafen O^tlilopl) /iSfl <<)) . ftl'lA"b.-ctfleri. -J(Bfl mit bi-m litel .GMa roii' <l. d. 
©im 15. ITn. 17h7 (für :A'-^!)'"'n l^offrl» lUlfltam . ni.tjti.M|lfrr ¥Jn^I,^tJ; 
ctfl<tt S'l)' ''il- '^"0- (Üpl^^m <1 J- Sßun 2. €frt.1 lh40. — ««(tlju'onrj 
Jk« äi5oi)v-en« im Oibr;». 184», 6. 277, unh 8'i±«l)ll. Worij im Jclirj. Idü, 
e. 311.) 

:i ij e t» t Ift-rifttid) l'ecpolb 'Actibfrr oon ^isilrjani, oeb. 5. I'iät3 lb25. (aalbollld). — CnInrfM?. — TOcipptiiLrirf .'S. ^oii. 1(316; t!i>()in. Vttd mit b.in 
15tib.f>it .Don tJillfi«6t'»f!' d. <l ilMin 8 aj(nil7in (für :.Vh<i"" ^"'''"M l'i""i 1 
bitim. «tillrr unb '.JnfoUit 8. ent. 17311 , l>6t)m. i'.tht .1. il. ai<ifii '^8. Ttt 
17S-i. — *«id)u biiiifl tit iUiipprn« unb fiijdjid/il. l^.l'Mi'utt im Jahtj. Iü4a 

e. 27t:.] 
t ^rom XaiuT »«ri'ibiTr rcn U.>illfr|"lctn (flfl\ .... t . • •) Ocii auf 
*i^i(5furM, ^2knM'i''"U U"^ '!ViiUoni3 in Ü.iiäbuii, il. .sr. "Jü:t iin& 
l'ioici- n. 2)., ücrni. l) inii Moiniarvci oon (Vi-iuifticn (;,d\ .... 
I 18 3»1' 178('l; II) 7. ^Ji-HV 17^0 mit Vniloiiif ^.J^■llLu■^l^fG ocii 
Sl-rairiocb. . . '. , t '^^- »'"O- I7fc:^); -lü) s>- Afl^'»'- '7^3 mit Vlmolia 
rcii (V,töllrr (firb. . . . , t 24. ÜJinr^ 17B3); IV) !•. Aebt. 1781 mit 

'.ia-ccfia }\«t«i' ('fl' t IS -Irnl 1821). 

iöliiit: a) Ir (2l)t : l. t iuoni Ä\u'er (fieb. 4. 3i'li 17ö7, t 13. ?,nii. 
ISoCi), -i^oi' '|»'I ^i'iirupit .U. .n. '^"rudiitli llll^ .nDirnt trr ClMritcH 
luni,\flrllf, Uiiiii . . . mit 3obaniia lücittem;! üoii ih!)tlu''ftL> 
Tflcb. . . , t 21. CU. IHOö). ^ . „ . 

Sül)ii: I z^toin X>T.ifi (.eb. . . . 1780. t 22. jNtbr. 1B02), jl. if. 

O^yiot unb (1848) ^l'im. blö '^inutn [eilnnöU Ol« «.^fHl)" *•" t)fril4n(l 
'^i'■ol^ bfii iu»titi5(|l'rr. inttmfl.-irt) bo« fluliliiitt JuM^fr.ii 1.M4-.' lln^ bo« 
miDrif.t,; ^nf.'Uil löl>5', LUTMl. 1) 1. :?Uni l6U) llUt .Ulaiü'ii' "iUldiUft 

von (!r,^n"'tn6^Ln•f (iieb. 1. ^Jioo. 1700. t 17 ^V-ili ibi7); 11) 18. lUal 

1824 mit Ilona (SHafin (^borineft) (geb. lö. 'üIod. iSOl, t lo. 9!dü. 

1844). 

\rocl)ttr 2c (CJ)t: .<lon(latUf. (>.fb 6. l^iorj 1839. 
— b) 4i (El)t: ü. t Vintcn (atb. 15. San. ]7hS, | 13. Cft. l&Cfj), 
.fprn ou| ^iMefiioit^, 51. .\{. rNii'.J"^C5lomniiniii, umit. 12. Äebr. iblC 
mit l'lniia Tloubt) (vicb. U. £cpt. 17!)8, t l*. '0?üo. lbr,7). 
läintier: l) | ^^rrm.nin (fieb 15. 'ItJ. 1.''17, v isO liici ]8ü7i, s^tn 

ouf ^l^roiuf bei uyal.id)iid).'l'(fffrif in ^i'iöbieii, S{. St. y>irD((!prof. 

im i>\(\\. ^d-l.fi-:" Pitm. l*"'- 3uli 1P^3 mit 
VlDülhiie liütxinna .«hm, fitb. 26. Tft. 1830, ■»Diubfritcrln bct 

.«Strildiatt 3lUrf,nbir,i mit ,H6rtau m 1'iC.bitn. [Wirti.I 

^iiiDtr- (1) .fifcmann x'inton Sibor ücmutip , ocb 28. d'fai 
18.^0, Dr. Jur., S\. S\. t^olrat bei tei Etattt». in \lHiinn, üctm. 
12. S>Pt. 1876 ut 'iUii'U mit 

iüeca ÖJräfin 3:oI|Id^, i\tb. 17. Sept. I86ft ju OPf|Ta. -^— ^•»•.<-«*'#<-.'» V ' . •• 


..... 
r 


^ V # 


V'. 


" V : 


'1 Ml 


•».. 


f ■ ■■*■ 


1 


•1 n .•...' 


1, t! .1» 


: » 


• '•f 


?S J. ■( I .' , l i: 

' ; •( ' . i , i • , • .i 

' :■' ' 't : , . • '. . V :.v ; '.♦•. (IM / 7S2 ^UlrtjlotR. 

S5l}nt: h) .0 e v um u n ^lUii^at! 1)cmeliiiiö Potljai- iViiiI \'llf 

Kiritei-, flcL). 2. Vli^i. Ib77. ■ 

b) 'I'i a ri f i- e ti ^,-)enii.^.i\n ■i).l|'.>1)Jfl ?,\i\l:\n Vl^c>!r" t5-|(oC>, flifb. f 

31. Jl'.ll 1878. ■ 

(2jt «bolflnt ^^<^t 'iUuM (»vli- JI5- a><j- l>^r>l . t 31. ?«,• 1^9J i» ^ 

^r.iMff), Dam If.. ^^tini 1H76 ja >ißi<n iiiii lir. jur. i).T\« linbft. C 

(3)^)(obcrt il^irroc ^piibcct, v^<b. 25. ?icbr. 1854 ^i '^riiitidun, f 

>v>err auf 51*.UT!t)bof in Cf|Utr.. ;ifl)[c|., oam. i(>. Cft. lK7ß ju I 

>2ii!3biirfl mit ! 

.Jtoiburind /Ufiin ilWiti Don i)io!!5bafl, ob üü. iHiui. 1857. » 

5iJh"t: ii^ 'liobeit Cv >i o n i)ermann *IiJaiimiliiUi iX:d, \\ib. ^ 

2't. ,^lUl 1877 ?U <2r>-.Iliftl. ; 

b)^'hir'.Mf JUobftt .ffarl \!lrolf" OJiar .ip'.riihTun, acb. ll. }'}]a\ 1S8Ö | 

r4):UiUc lli'niia TliM. afb. 25. Cff. l^ö'J. i'criil. IC Cft 168! ' 

f,u Ülsien mit .Viibt.t isitxn S\Wm von *ii.<U'((iil;ctii ouf ,\türtiltR. | 

2)t Vllbfit (vieb. 14 l'Unil lei-J, | 14. Tf.i. lB(il»), ir. .H. Cbeifllt. ; 

ci. T»., ti-nii. üi") Ai:bf. 1854 lütt i Ä r n IT u 6 f ^1 (jiuifin uun Mo!üll'l■nf•iTra^'Ul!5fü, flib. ß. ,Uiil 1635. 
itortjltr: (im filme 'J.'foci.i ^offpbn VliUoiii? vKb. 7. '■JIoü. 1855, 
Dniii. 3. SeC't 1Ö78 Mi Obci • 'I^öbliim bei Wien mit f> ran; . 
Arbin iiiuüMili Don iXlifinfelo, S\. !^X octentl ö. i'rof. an Cfi j 
Uniui'if. ;;^nnGbrucf. i 

») 'il D elt' eib, peb. u. Vlu^. 1623, uictn. . . . niif Vintoii ?iurmt ' 

(t . . ■), Si. SX. 'l\.%.iOVUn. j; 

4):Wfephinc, vu'b. 12. "JIua. 1632. | 

3. t VHoii3 (ocb. 19. IV^. 17ftä, t • • • 1S82!, fiiTf auf "tliiebfr-irjone- | 

iriii unb 'iUrian in Of llf rr. « '2cl)!cf , unin. . . . mit ^Juifc ÖJjliicn 

(flf'b . . ., t l'J. "i'ioi lö^o). 

S^ö^wt: 1) VllüOit, flcb. 13 ^iili 18."« iu 'JnVbm, ,«. M. Vt. n. H. 
ucriM. 1) 8. ''l'fcii lyiiü \\i 'lioCl.ni mit .Sbvi iWiTim". (svb. . . .; ^t- 
)cl)!fbtn; t 'm "^mii 187«); 11) 10. gn^t. 187ii luft 
.r->tMuiA r'hitotii^ JötU'lu '.VliitC lUb. 17. £ipt lbö7. 
^ödjtfr 2i (Ctit: (i^ »l^ i o l a 3iili<^ ivMuiiVCSiifi'Ia '.^iabriclf, ,.fb 

5. ^\u!! 1877 \u r>.llfri)il3. 
(2).sl lariffe ,\fat!jarina ^abwM ^mfe UlJotie, flfb. lü. ^Woü. 1680 

jii '!.Hfut!lfrt)eiri. 
(3).l>f b iL'ifl ,^(.lIbatina -Jf'^üiia iMloyila, n<b. 25. "liioi 1882 )u 
yu'utiifdjiiii. 

2U.V- u vi e n , <\<b SX. u. 5t. ®atbe unb yüitm. tu bor Cftfifn 

'Jlri'itrfU'i'fibviarti'. 
3)1 (iiivui (vifb. . . . 1851, i 11. ?an. 1891), i-eriii. . . . mit ^auia 
uon 3l'^d)a (\;rb. . . ,, j . . . IPfi'i). 
>Sl)t:f: (1) 2eü, flfb. i»i. ^cin 1878. 

(2) v'-W |t Jt , >vb. 23. l'lpnl 1881. 
•i. t l'copol^ iv»eb. . . ., t 15. *Wäi3 ie->7), i^nt au\ iuihii'in, i-fiin- 
. . . mit .fi.ucline 3;ietta- t'cti .inltfaD iticb. . . ., t • • •) 
S'o\)nt: 1) t i^iil (.'ft> t - • ■ 1Ö8C üu *43ftcl;toIöbütf), Ä. t 

lHa\ov a. 3)., otrm. . . . 1864 mit 

T r. I V I V K .ü ■ . .-j <;•.'* 


( , ^, ^iUttfiotfi. — "Hilpt. Vnimircf. — T'no ron ?tf«tfiiiI)oI. 733 

gfopolbine J}?ilter wn <Ced)e, lub. . . . (il^erri)tcl8fcL'rf bd 

2)j- ayiU^fli" Oub. . . ., t 13. iVoü. 1891 ju i>rQvi), .t. .^. UU?.- 

•t)Dtni., urrni. . . . mit 
Wfi rie ''l'fiiUfr, ^irb. ... . 

üinDtr • (n Ü^ i l b c I m i n f , ^fb. ... (2) llK arte, flcb. . . . 

(3) .\? ii r o'l i n t , \\(b. . . . (■!) äl^ 1 1 b f l ni , i^*'-'- • • • (Jim W.iiuiulfKimme ftlof(f)fn.) 

(Sülhol;((<). - 6flcJ,f(n-cob.irfrvi.o;l). •Jl^.l unb ?t'l't n.-Ht b*m yi.inifii .If.lPt. 

SttiMiKrt* •.'!. C\iinl 1877. — Sj<!*ria'ung ^e« Si^orpui» imt *JIäh-ri« ü'xr bU 

6t,TPl!fl!frI)f&iin^| im ^.il'tfl. 188!, f». C^' ] 

t ?IIoi)i:i L^üfr^b Tirfibnr vcu lUlot ' ■'liicrnfcf (ßfb. 5. ^Dlör,, 1S24, 
-l- ^i!/ittt ^(00 1S8!) ui rM^iiifüirt a. ^I^i.). tfini. . . . mit 

?(lorentinc ^Hofuitbnl, erb. 11. Tr.v 1B:'4 a.iih,t ) auf. ^i'nMirnt m 
C£cl)lc|. [("Nronftiitt a. 1^.1 ^!no Uüu SiicDcnt()ttI. 

[«alliclif*. — CfflnKid). — 9tittJtmAfii)(r SR.idiMbflfUinb U. d. Süitn 7. Rrbr. 

1726; l)M)m. ?lb;lfloiib d. <1. SUitn 2. Oft. J727; L'Miin. «ilt»t|lciiib mit bom 
' tiäb'f'it .Don Ä't'tenih.ir unb brm ^^tiTolot .1 <I . a^itn 'iO. Ifj. 1728 
r (f. 3>it»m- 1879 e.. 6'iH). — l;lf ftt'ft»r b« bflbm {)v\ii|fr rrotfii Vriitrr. — 
• «?fd)l*tl. 8U>tl} unb etJtrmrfilu im ::\ohrii. 187i. 6 -IflO; oal b'-f i'.M*'<^'«'- 

«jAridiifii tm Johrg 1855, «. »30; »if fdirt'.hiinp tf« StiTmmiD.ivi'fn« Im ?o!ujv 
1859, 6. ö!t2.1 

A. 

i («iHanb..oenert. gtf)r .1. d. SBifn 17. 6«pt. 1776 (fi'^t r>o(»p6, flft.. 1720, 

^ t 1785; |. ^ohtg. 187'.», 6. (!2l). — «ffrf)rflbun^ tt« atjprfn« im ^V.hrj. 

1859. 6. 6K2.I 
'IC r ' t.. 'iL . ■ li' f 731 1*1110 pcu Stlebfiithal. — <Iiird bf 'i^iliciln. foiiufv. \I)?aIt -O., JT. II. 9:. .^m., W'^"iiKat mit ^.intfSpröf. im ^jßL 
^^'iifüwma, .<ö^TnbflC:iMn. a. D., Vfim. l. ^iili IHüi ,\u ilUtn mit 

3 t) n Tin a 'J?ai':'mi;cen.i Ärfitn -Eiljicnff UL^n ^Jici^iiu uiiö diimO' 
ti!i,i, «eb. 1. ''I'iät.^ 1840, 'StfrD. filö'famnift in .liTäiiitfti.] 
2. t \uaim (»leb. 2. \!li)nl 1790, t J8. l'iön 1879;, S\. S<. C^^inc.. 

(^"»ti.-rltat a. '4)., üfrm. ir.. i'lrnl 1S22 mit liimi.i (5anctt) (fltb. 

G. -rJal 1798 I 20. ;\u\\ l»8l). 

i\irilier: 1) öbuarö, fleb. '24. VIotil 1820, ooiiua[. yiani'ei'iffr. 
bri ^fc .ff. u. St. ^Vf-iiiMid). in iü.ifbiiinfon, vr:m. 22. ccpt. J86t 
nr.t ;liefa wen 3flv.cfb (^ub, . . . il:59, vtcfdjii'Dni). 

2),iofcptia '^teiifM iicb. 2 £cpt. 1S29. 

s;2u i|c, vub. 21. 3uli 1830. 

B- 

[(Jrl'lönb .offlert. Jth» d. d. ©ifn 21. ^unl 1777 (für Jnfcb gelir ; f. 3nl)ij. 

187j! 6. C-1). — «ffrtjtf 'juiifl N« aUippfn« ii:ib Jlitrt Ofnt.ilc^'f Im S^ttl 

IS.".», 6. 633 u. 6H4] 

t <lBoIf>iQnj\ be l^ino, AieiljeiT oon j^iierentbol (»ifb. l. Tsuni 1757, 
I 29. 'il'Järj 182«), oerni. . . . mit ^iöilt)elmine oon tVicpült) (ütb. 
8. l'iai 1795, t 19. /Vbr. 1837 V 

^iiiDtr: 1. t itonlluntin (iUb. 22. 3uli ISIO, t l!^- ^f- ^8*^^^ 
.M. .«\ Stattb'-Erfr,, vnu\. 24. Oft. I8i2 mit jp?rmine von JHuriij< 
JKubuüöfa a. b, .p. l'iptin (^eb. ii. Ott. iö25, t lO. ^imt 168S^ 

^«inDtr: l) ^^iftor, «cb. 4. Oft. 1814, ^rbberr auf (^"iro§e unb 

^i'föt)cif'.1cl^tl>l?n?rort in 0eflcrr.-2cl)!ff. 
2)^BauI, nfb. 12 llJüqlöKj, Si- SX iVonttoIoc bor ^taatSidiulbfii' 

Ui\\< up^ \.'t. im niebfioeRfci. i'ca).'£rl)ii^fnbi.it. (iöifiuC'^JJeu|Vibt,i 

^iJr. 4, Denn. . . . mit 
l'i'nrie ?fi^, pfb. 2. "JJoo. 1856 i<u 2Bien. 

;?ol)n: )^dir ?eo, nfb. i2 Vlpril 1S31 j» ^Bien. 
3)UUtfrif, iifb. 20 ^Wöcj 1817. 
4).f-) erm an n, arb. 12. ^uni 1.S48, .ff. u. St. l't. bcr 3(ff. brt 

8 3ö,Krbat., ücrm 9 £ept. 1871 ui ^ikimii mit 
Olflo (BteUivci.i COM (-5uiion, flcb. lü. Tvfbr. 1851 ju ^i^rünn. 
2. ^DJarie, fteb 19. Vliiij. 1825. %Mxct De 5.Ml]ain. 

Isljiboiifrf) - lliiflatn. — t^tilötijuiiö b'« i'l"n 9lbeU iinb S33aDpfti6 d. 4. 
«tüiTfl 31. SDCu.j 17H;^ (butd) ben Äalf. (5t''lm 'iBapptiifi-nnj com ffWir^) 
(|. ^abtfl. 1870, e. 563); Ungar. ^nMiien.it ciH *aron d. .1. SBifii 27. Tu 
1823 (iüi UubiDifl gtljin Don ^ic(t bf »ilKV.nK — «efdjttibuii« b<« SBjpp«! 
im ^0^1^. 1H76, p?. 563.] 

t Jubivifl Äieibfcr von 'IJirct be ^i^i^ain («eb. . . . 1783, f 20. 'iax 
1802), iim auf ^itain, Ä. jt. Jim., ©iKat unb.g^JJtüL a. ©., otrm. .^ ^i»t te Cihaiii. — iUtquM Don '-^^'iJ'i'O. 735 . . . mit Qflife Don tSfefoniiS {i\<b. 5. 3uni 1V94, t 4. Tfj. 1881 jn 

CrLIrincc im ^^Vinat)- 
Söhnt: 1. (5-i((^en, »icb. f.. tUmi lü2l ?u i3ll^nlH^t, .St. u. .<?. .«in. 

U*.U^VJ(at , &in. ^rc .«r.o. i. y{. ut1^ .JU^t. bir icnlKintrn < l'ei0^uc>f, 

'^,n\) tfö TTavi.-yiviliJ 'Jir. 9, cormal. C-potai. £r. Jt. u. Af. .iiob. 

bfä C^ix Vlibioiitt. [^löieu.] 
2.\Ilcelbfrt CÜclo), viob 10. VliM. 18^1, .^fit bet f)iTrf*afte!i ^i\;r(5 

unl» ;\fti'tcl)''rtt) i'ii iVTcffi' .\tomitaf, Ä. ii. J\. jtm. uno Obfc|1 n. i)., 

frbl. ''J]/it(il. btö unaar. Cbat., Dam. li i'luu. 1857 mit 
8f onie (sroiin Oicu^ von Orf^i, flfb. *^3. ^loo. ifäS, (£ttrl). uitc- 

A^lI^tr: i)(5:uflenie t^iiiabetb (^tjatlotte yjarie . üfb. 29. OJoo. 
18:',8, Ofiii'.. 23. V'.riil 1&H6 ,^u Tnou • 1:^11 ö mit »2aapt?in j^rbin 
CcciO uon Orc^i (t 29. dHärj 1838), Jt. .«. Ci't. ter Did CfS 
.Viuf-;Hvit8 itönivi ^uirbriai ^liVlbdm HI. öon iUfufifn ^k. 10. 

2)ÜiiC'U>in (5uvim Vloilbert ilail » iUiirui , (id\ ü7. ,\>in. lbC2 ^u 
»^u^o^'ef^, erbl. l'iitfll. boß uiivinr. Oberb.. jl. u. .H. .Stm. utiD Cit. 
^er J{.|'. ^eC 3<ia)flier ll^^ .ttumriniei- .*^uf.>Misi(G i)Jr. ri, oirjii. 
II -2 ;'^iini 1887 ju ^i^ut-apnt mit lij.irif Ci^rofiii ,tti)ratfeniu uoii 
»i^'.üiMn (.icb. 1. Juni 1865, t 7. Äebr. ihsü ni ''iUitaptit); 
11) 21. ^J/OD. I8ft0 ni »JUitnpcit mit 

CWo Inline Wiäpn Marülpi von -.tiaiio-iTaioIi), »leb. 2. ^JJoi>. 18CG, 

g^inUtr: a) Ir Q;l)t : (i) (^Lit\t-n (^eiiöi, flcb. 24. 3iui. 1889 fii 

»iUibapilt. 
— b) L'i Cht: (2) .*>uberta Vlbdberta llli'v.ia (V;Pfor,iinc Uviftotini-, 

r.rii. ->!). Iliou. l8ui ,^» . . . 
{3)(.'«"Uiobrtl) (ty 1 3 1 c b e t) Mnioliiir Diacit; (Sieor^iitie *?i;onif, flcb. 

25 Oft. ib'Jö <u (S)r(H. 
3)?epna (Hmilotte ^rma VlliT.i, vieb. 14. Oft. 18'J8, t>erm 15. "Wai 
1895 511 ^i^ut)n;>flt mit üinctfaö ,srbni Crc\p uon Orc.^i , i>nin 
bfc .pcrriilintt UjSuvJt IlljöuiC^ \mi> "•IHi'ap-.R.I 
4);U'liu6 (1^)1) II In) l'uDiüiii Vl^flbe^t yinf)ie.i('> .^^ü^|^<^lIti^ , fli'b. 
9. Umi i«74, .«. 11. K. .(t^bett.rrf.-Stiüdatelec im J>;i|.'yi,it 0!>ia\ 
ildlffp y?r. 8. iMrquct Uon iScfcuntico. [8Qtt)olifd). — Cf^Mitid). — ^atiijttt oon liiittidj ; SKtid)(>cibfl cl. d. gtjnf- 
futt a. t't. H. a'f.'itj 1742; OjfKrr. htin mit b(tn >ilröoif.if .i'on C^f(fn.iiiio" 
il. .1. aöun 14. ai/ai 1818, >!aii0itioiiu oon 'JituI 0. »<oü 1-817. — lÜrfrt^tfi- 

(•imfl b« SlUipptn« unb fli'fd;id)t!. >J(oti) im C^alu«. 1818, -5. 'iSO ] 
t ^l'ctiT 'rtTfibiTi- 'Pirouet oon C^ffenalico ^ifnannt be M/Kiiroiivi (.lob. 

1. ^rbr. 17S1, t ül. 'Ofou. It^'U), .VC. At. Üi<'V,:)i.it iinC> >^;r-'-'', "eriii. 

25. Vlufl. 1825 mit [iC'b^ii'na ${e\\n uon lyiiiofin («eb 27. '£)i'i IKOI, 

t 21. \\tlH. 1874 Jll . . .). 

^Jiilitt: 1. lij ari f ,■ flfb. 19. 91oü. 1828, pctm. 27. VIpril 1857 mit 
(Shiiöo <^vbin von (^iiclöbrtfi (f 30. VJiür.^ 1887), .»perrii bfi •V'frr. 
frtjaft ©teliitjniic bfi Wdö m €>Df(^frr. »"tT ■j v.{i\S ^ \ 

flu», ■ t. V 


7S6 <)i(tc|Uft ooii tSfeiioticp. — T-ii'^a. — '»Mtiifr. 

2 ^Wtft ^eno fifb. 31. '\on. I8:i8 \u Vaibod), ^err auf .f^itfdiflfitni 
'in 9iCcftecr.,' SW .«'. ?fö..£ffr. a. ST., urim. 15. Woi 16C5 s« 

2iUcn mit 
?(Ioia Äitiin von "lU-rrirn'Vlrrflrin, orb. if. Sert. 1845. 

^jiitiif 1) iJbfpnor U>ftfr, flfb. 18. Acbr. l8(iC ju lt(cin, .^T. u.Ä 
.nct- iir.r U'iin-Scfr. im VJÜu. t>'8 .Moif. n. Möt:. i?QiiifC unt» tti 
V'iiificvn, Mon^ltfl b>ö (illfabctb•i?^■^l■|'l:!, vrvv.. 12. :.V.ili 1804 mit 

ai? n V i f 5\rfim von U.^nt;, flfb. 2. ^cbr. 1803. . 

CiJflittr: (1) ''Iliniio 3: l) f t> l> o r o ffiabiirlp, flcb. 18. 3i"i' 18"5- 
(2) (^ t a 11 a 1 e f ^Hol. rta .Ulcnuntinf, orb. 1 1. «Sert. isyt'. 

2)\lWter "Jliiaufl, a?b. 18 ^Iod. JbC7 ju 2l'icr, .ff. i'. «. Cl't. ic 
3. yt>it ^fi liroUt .rvniiajÖAfr. 

3)eili>io iU-ter, flcb. 25. ^Jlpiil 1S70 ju JpitjdHUitir , ,\t \^.X. 
!?t tci- )){({. tfS >>:flbiäoerbat. Mir. 2(i. 

4).R[fmfnC T«iti'r, (ifb. 12 IMcA lh7J Ui -^^ufrlill. ttnu 

fii^Ifineß T'ffitrfrnto, orb. 12. ^}i\'i\ i87r, \\i ^^'.ti(hnd\tn , tum. 
19 i\tbr. 1895 ,äu ^ilMfii m;t Dr. huhI. 'Jltiton Arbrr oeii f^'dU' 
berp l^rcf. cn bfc «ubijin. ?\alultät trr Uiiineifitct JUnifl»- 
bci(i i. ^I^r. _ ^ , . ,, 

6)^):'{iir^iaiete Worin T^iftrria, fl(b. 8. »Sicpt. 1H77 ju X>m- 

ftfttni. ^ . . 

7)Wittbo ^;Mlft, iiib. 30. 5.'iar< if^O ju .fiitiii.ftettfn. (."^m !ü).innf«jl>inimf ttlofcfjfn.l 

[»at^olifd). - reilarfid;. - C.ftar. Vlte! UlI^ «Riilftil.nic .1. .1. aidtii 29. l.j. 

1850; otil.tr. ?ithc .1. tl. Üßim 1>S. ^nn. l«7r.. - iWfrfitMl'una >,( msfxnl 

iinb 9uihtrr<t ibtr ^ic elün^.«fth.^ml^■\ im 3.il<t',i. 1803, € 084.) 

+ ÄrotiA '^otonu ?t.'ibcrr von ^l^itbn färb 8. 'e\fbr. 1810 ^u ^Hafom 

in %^cbm?:i, j :'«• ^f'- '^"f») '^^^ '^'- *"'f'^^'' ^'"^ ^'''"' ^'''' *'"'^*' 
«Ünif 011 tn- ^cfiDbö-VifoMmi-- in U^un, utim. 2. l'lun. 1847 mit 

Orniilie t^ortfi: (ifb. 14. ^Itioi 1820 jU a-otiö. laOien.l 

Ccdittt: 1. ^Dbonna, (ifb. 30. 3iili 1850, oocm nr.t . . ,. 

:ibpnia. [jiicfl.) . ^ t, j , 

2 (imilie, «cb. 10. ?lpiil 185-2, uerm .... mit ^liidictö «etidr! 
(Scitm uoii .«eiiirvui. Orbfnf-fi.n^lci, 2cvi..5)fot »mb 6\not)Pnnltoc U< 
foiip. Mllolt-C. p:ir>ion.J .^ ^ 

3. VI I f r a n b V i n f , (irb, 8. Cft. iSOi , ("fD. tcC .«-. .if. atrlipm 
T)amcii|lilU* tn (ilroj. [Satholl(d). — Df|1<tteid). — Ctflett. '2l^fl nnb SWitIftnanb il. 'i. Wim 2«. ffi:t, 

1807, Dfflftt. fttdl'fit^rilanb .1. .1. »im 11 gebr. 18H4. - *»0<1)"i')un* ^ 

©dppen« iinb 'Xllftiti übet bic felotiWffrheburq Im C^.iluo 18'<0, 6. 04i i 

U'larhnilian ivtanj Äfrbinanb üieiterr oon iUtncc, ^leb. 16. Tfj. 'Hifnft. — Vitlel. 737 lfi33 ,1» ©laj, il. u. iT. (S^iat \mt> intomiial a. 2>., oerm. 3. Vlug. 

i8tn mit 
5Jln tt) i U f jfaroline 3cbaniio €on^rit^i, flcb. . . . jn If.cfl. [tV'iiri.) 
Si\]nr. i..C>fftor .Unrl "il(orimilion 3iMfrV ^K/ciia, iub. lö. ;Uilii8(j3 

\ü Jiiiü, J^- S\. •iV«.=Üknilfler bei ^or \;\inbn'.nn. i'iu- ^i'üeiiifij unb 

bie .pfufpcu'ino imt $t. bn* i^'CiD.'UI.'Jitilu llii'. :J , üirni. 2V. 'Jij. 

180 1 U( l'ovi-m iint 
Tlarin -Ji o fl t a l tr n a , iiib. 1. Aobr. 1872, tio t i'lnton ?vrbrn Pon 

?iribai) fe ÄiCfaluö iinb tcr t WifHa peb. üllinot) be VllmoS ii;ocl)ttr. 

liM^H'-.ci 1 

<Coi1;tfr: i^Aida U'fo'büre lüoii.-, (\fb. i2. 'iDuii 1800 au 3)frü'nt. 
5. lindtrieb 'Ünntlafuir ('i'-uiion' ^iVario , s\th. i,!. Vlu^i. 18»»5 ^ii 

5tir;l, ,U'. i:. .vr. i.'iMinifci)ihi'lt., v.uMt. bcnt OJcn.-.Moiiiulot in L'oni'Dn, 

i>frtr..'l5 l'iai is'jy in "i^ra-icin mit 
(j 1 1 |\i p e t b iUjuu ju .nolMik'bc • '•-!l^al^(^buril • SdiiÜincißfiiifl , \\th. 

30. li;öii 1872. 

Ccrlilfr: ^ilaiia "ibaifta iiKiilMlM: C^lifabell^, <ifb. 17. Ü^iciri it^'JS 
ju "^iola. 

(JafbclifA iinb toansfliftfi. - reflftt.i'l). ~ Zt\\txx. 'Jlcd iinb Stht 1. 31ptil 

1810 (f. 3al)tfl. IHüS, e. 7f''it. — i^-fdufibinm t<6 ff.Hippni* im :.V-lufl. 1»&7, 

fe. 54H.} 

i (^briRoDb ^reibecr üon l'ittel (v]cb. 2. 3uli 17SP, | 13. SiTt. 18G3), 
<l it dbetf.[t. n. 2'. , mnu. '-•. l'/ai 1630 iiiu USUbflnunc Don 
C-1IUU1! (aeb. 17. ?irbc.'l&04, t l 3unt 1875 .ur Cbiriiiai^). 

#üi!ifr: 1. t *Jl 11 n u fi ö^f^fon (vtfb. ü2. Cuili ll;31, t ^H- -IPf'I 1883), 
Si. Si. urtm. .1. T», üfitn. 15. ^iscbr. 1658 mit 

«Innr. ^JJiaiia Ibirrfia ÖClfC wen Cci^Ur, ut'b- -• <Nebr. 1839. [Cbef 
n;n:S bei ^iWeion.] ^ , „ ...,— . 

CSrtitir- l)^crmfltf ?, lo rrnt i nf ffliiabflb Viii>iuflf, (leb. It). ssipt. 
iisiiS, i-'emi. 20. l'iai ls8b mit Sloxl Forint} 3"ilfiiii'iir cn iuö- 
bütn. (:\nni;bruff.] , ' „ 

2) 'IW I b e 1 m I n e \'ln(ielifa «luflurte €ieflfnebe, flcb. 0. niifl. 1870. 

It .^'-f-nvi* (neb 12. jNcbr. 1833, f 26. l'lufl. 18!J5 «u 2i<fiBer(bacl)), «ISfanin (S)räfiii ^JUni bcHa «k'fio, «eb. o. Oft. 1858. ['■^»"6^"'''»' 

ön fcct Irit-niiio, SfCeltfir., unb ^J^Iüiicben.J 
8 Äloientine, aeb. 23. iUim 1S34, oenii 25. 3uli 1864 mit^uß 
'Qsr.lad) Q'Atm rüti Wetladjbcin (t 18- Cft. 1831), Ä. il. Ober: 

0. '^ piQilPon 1 
t^u'l'iuö^ flcb. 21. Vlufl. 1835, 4^erc ^ec .£>ftrfd)aft itiS-Äntna im 

«acffc .tfemitat, ctrm. 28. Vlpri[ i8no mit . 

anflclita i^ieiin Weip von .öoiflenftcin, «eb. 23. Juni 18*2. 

€5d)ltr : l) S i o i a rtlotcntinf l'uife (Sbri(lim-, fleb. 3. SuU 1878 iu aöien. 

[aebtmrt lö. Ctiobtt 1H08.] K 47 €5d)ltr: 1) 
LXIX. '^^n^>tg. 788 liiiiet. — >{\lappoit von Vttni}t<t. 2)l^aüla Vlnno gfb. 28. «Ju3. lb7D ^u .ffiö.^.iimi, uerm. 22 Satt 
1898 Da), nur Soltan t^oiia vcw •i^evlct unD £janic ^am Satt 
in 

7. "pOIIÜfO-PUI.'yf^tt;'. ' " ' 

3) V Ulfe aUtlUelmme i)«nnfttf 3ultf, «eb. 25. 'Jlug. ibdi ju jfij. 
Jvdlna. 
5. l'(DoIf, flcb. 17. War} 1838, ütciti. 16. l'lun. 1870 mit 
yeopolotne be (Solinö/iatrienne, «eb. 16. :Jan. 1850. (9Bien unl 

iüciBenbacJ) an Der irteftinii.] 
C. 4>enciette, «eb. 5. Afbr. 1839, nenn. 17. ^^uni 1867 mit Ätiebrid» 

^mcer (t 17. 3unt 1808), Ä. Ä. Cbfrft q. ü). [iötiiienbad^ an Der 

Jrieilinfl.] 

^;Unp.|.mrt Don Sccii()iht. 

(.«ailjollfdj. - rqlatfid,. — iKtrii^-jabti .!. .1. lütoj i). -J.'oo. 10£,6 (uom Öcf- 
pfjltiatJf'ii Ctlo Üt)rfntfu1) üSrJifn uon tniuiinuiiecorri) , 3(ficl)6tiil« mii .ot!« 
Don' a. U. «ÜJ.en b. 3uii 1784, o.iUtt. Ärt)t mit Dt.ii ilt;ioifat .uon «<<i'li«r' 
d. U. ajidi 2ü. Cft. lsö:i. - )ü<(il,t<ibuni du iüapt>tne i.u ,-(aüra. laao. 
e. (31&, unb ä^|d>i4)tl. llbtifiOjt im 3v;l)t,v l^tOl, £. Öü6.] 

t paria VI n ton 3o)ept .^oboiin ^JK-pomut nreibetr aUappart oon 
«eenbeer (neb. 13. :Uini 1779 ju (Siraj, t 2i. üJldr,i I8ti0 ^u ^li^irn) 
Dr. jur., JT.jr.4Poimt.bfo Cbetfun Waicl)iö. nno Äa|fatiünüti>i<:8- 
Deim. I) . . . 1800 mtt l^obantia vvöler ucn i;urbIln^^ (vub. . .,' 
t . . . 1810); il) . . . 1813 mtt 3;t?cif|e «McnouiDü ik.inc'flat'ttt 
(vieb. . . ., t 22. OJiari 1819 ^u AiumO ; III) im 3an. 1829 lu 
ubicn mtt Julie oon ?eenbfec (flcb. 29. 'JJfai nyj ju iUaa, t 2i ^an 
1841 jii -jrNifr). ' ^ 

Äinitr: a) 2rCJ)t: I. t ibet«fla »enoi>n>a liitb. iC. w:u( IM4. t irr. 
ü;j:uj is'.il ju aüun). D<tm. 11. Ji'oü. 1036 mit ÄatI lU.e.iue uon «üitlina« 

(T 1». !ü;ätj i««7). *• 

— b) 3r (£\)t : 2. t ülbolf (ß.'b. 5. i)foo. 1830 ^u ^J^ien, f 28. Wau 

1889 bai.) X. ir pptm. a. S., Denn. l. Jult i66ü ju ^cie-t mit 
VI malte lUKirif 'JUicftinccr, flcb. 28. DfCM 18Ö9 
^inDtr: l) ^iU' 1 1 b a Julie, ßcb. 23. üJJdrj 1861 .^u (&ia\, Perm. 

o. liJnrj ib82 311 ^iUf&bura mit Dr. lucd. VlbolfJTallfp, »yrunnftf 

arjt in Jlacißbab. 
2)Vllfreb 3übann iluflufl, fleb. 25. dJ?ai 19G2 i(u Oka^, ^err ouf 

Otteröbad) in ettriermarf, .ff. u. .sr. V)ptm..VlubitPr im Jnr .IHj! 

©roBfeMOki oon "Baten y}r. 50, oetm. 21. Juni iSOi; ju l>inj ntti 
UJfarie Vlmona ^ranjißfa iieutid; (>'c!ei: oon ?eut|d)fnilanim, geb 

2ü. yJoü. lb7J ju (ivier. [.(Iconitaot unb CtretCbad) bei l'eiDnit} 1 

3. ^ ' f r a n t e r geb. 11. -Ri^x; 1834, Dr. jur., JT. Ä. ^of. unb i^:, 
VJboofat in 40ien. 

4. VI u fl u ft, flfb. 21. J^ebr. 1836, it. Ä. 3ß®3?at unb ©en.'Jntentaw 
bec 4?ottbfatir in äßitn, oerm. 7. Vliiö. 1869 ju ^ieubouä a t i 
Tionau mit 

5$ t a n j i 8 r a Serapbifa '4Jlan(f pon 5.Uanrfbur>j, «eb. 15. Rebr 164Ö \ 
^tnUtr; l) (Söuacb, ijeb. 2. Des. ie70 ju fflien, 5r. Ä. JToni^ i i.'m'^^" mt ' \ •! h , \. .» i / ' 1 '•;■ ^loppait Don Äftn^Kt. — Vlato. — 1ilfnf<t. — Vlf'tmbttj. 739 iUalt. bei ber 4^f,<. 'iviuptmonnfci). in ^JJIeian unD 2t. bei- ^){f|. 

beC 'iJrag.'iKtitiJ J^rbi' von ^fi1)tcl9lietm l^tr. 15. 
2) ^ u 1 1 f , iieb. 24. "lUin 1872 ^u ^JOirn. 
3)Vlui\urt, vieb. 23. ?\cbr. lb74 ju Wien. 
4) 'Jileranbci Jtuit, flib. 3. ^um ib77 3I1 ä'Ju'ii. ^|5lntt), f. Sabiö. 1808, 6. 700. [iatljolifcl). — OejlKüteid). — Ce(Utr. «iDtl uiib äiimi J. J. fflien 1. SBiätj 185:«; 

Mlltit. 2;tlic 4. >D(ai (Iiiplüni U. il. Muii 31. CiulO 16'J3. — «tfdjttibuufl tire 

iüJappen« unb >);Cil)ati5 Tiba Cit tfonbferrljibunifn mi 3J^>tii- l>*hl, vi. ö.'ta.] 

I 3*^1103 Wtorfl (U-ciberr t>on »Ulrnfrc (neb. 23. 7\\:b(. n<ji ju ilOicn, 
t :i5. ouli 1B89 iu i^ürDfcbrübl) , .«. ,^r. ''D(in..i)<üt a. X). . Denn. 
19. 3an. 1631 ju €t. VJ.idAifl mit Ülniia 3i'rii* (^jeb. 9. Cft. lb07 
jU .illoyienrurt, 7 2ü. i^tpt. i8a4). 
^tnötr; 1. OWofii, oeb. 2u. y^-««. ib3l ,51! 5T[anerfutt, jt. Jt. Ainnii^ 
l'anDeöbicertionö-^y^l^räl'. unD ö'tion,(biriftor a. 'i)., üctm. lu. 3ün. 
Iö59 mit 
3ulie ^iHeocr, vicb. 4. Vlptil l«38 ju . . . L'^f'fftJ 
iiinütr : 1) ^D^artanne, ^leb. 16. l'luvi. Ibco jii iJüifit , Denn. 
19. 3an. Iö79 3u -iiicH mit i^arl TsTbrn (Sjoeituvi ron (5,jfrn' 
baufen (t 2ü. &ept. ib'Jä ju Obfr- T>DbHnii), Jt. .\X. 'gotcat unb 
>\inan,vl'anbe«5biriftor. [Wör^.] 
2)Jr) e t m a n n, yttb. 13. 'Jluj). I8G8, Ä. Ä. Iiiin. "itonäipitl im 

Jpanbtrlömin. 
3) X) i- t b e a , »ifb. 13. l'lufl. 1808, B'villinflf.fdjn'eftrr be6 Ü'urtvien, 
oetm. 'ir». 'View iboö ju ilMen mit VI. iiiuninvv^^mb, ü>iiiöbi'f. in 
(ib'Ulotti-nbürrt bn AfniltanGtlab in »tSttini'C'en. 
2. Jbeobor )Nian} .Vüuti-, neu. 20. i£fpt. lbS8 mi C^iienerü, Dr. jur., 
VlbuoFiit, ^biiCkjerm. 0011 i*JiiiDbofi'n on bir ä'bbii, vtxm. 19. ^an. 
lö«7 mit 
Sf I a Miiiüliiit .Vfatl'iuiiu' .\,i('iiiliiir, \\(h. :'. *i£cpl. IH43. 
€o(1)ttr: 'Kola, urb. 4. y/uo. itidV. 

8. t 'JJUi I I t ?raiiji6ta djtb. JO. 3un. 1H4(;, t 14. Ülup. 1BÜ7 ju QJiorifnl/ui), 
Duni. 14. Cft. löUl mit üainllfat Ättjrn be giii, Ä. u. Ä. Am. unb Obttll a. 3). ^Icttcnbcvß (unb ii3üDdf(f)ioinnll = ^l^tcttciibL'Vfl), 

f. ^^abvvj. 18'j8, £. 7<K). 47 1 :"■:■■■■,'.■, 

\ • >U , ; 3. , , i > . .■ ) . t. "'I. I» MM^KnaOlB •tW-t V-l: ,',(1 9,>\)i,it'y.i,. 'iUei'^ncv. iS'.l , Denn. 17. '^ax\. )P7t 
Cbitft leS (.i'/rnicftabeö unD Iflal^ollfd;. — C«|l.tt<i,l). — lStb(önb..Off!ert. V'lSd imD '^rlit «1. d. 9v5i<i:.;J 0. Ji>. 
170G. — S^tldjicibuniT bf« Ißappfn« unb gefctidjtl. Übfti'irijt 'm Jahrfl ifCt 

6. r.feö.l 
l ücopolb ?srfibfrr »on IMet^arr (fleb. 21. Thoh. 1767 m .^hf^t'oflo in 
Unfinrn , f i>4. Cff. 1853), ft-nii. 17. '^fPt. 1811 mit S'noifrf i'.-n 
(Vuit (c\fb. 1. VIrril 1787, t 30. i'lprti 1880). 
^hiJtr: T. (.'i■puar^, (icb. I5. *ilii,i. 1B17. S\. S\. rbfrjl o. T\, »frm. 

17. l'lDnl 1840 mit 
IHIoDfia Jniiu1<, (jfb. 27. Vlpril 1830. 
^liiititr: i)(VfiMva, atb. 11 icpt. 
mit (M)riflorb rnn .Ctlar, .ft. ii. .<!". 
'I^ciilaiiL' ter 8 l'lbt. im iUiioSmiu. 

2) W m 111 , fltb 22. ''.Diär^ lf^5ö, un-tii. 3. 3""' i??'.) mit |ieinrid) 
?\ibrn nt'n "Ivid) \\\ .t>miff:ibfinr, Jt. .^L 3iiriubiatiittii. 

3) .d (1 r [i n (1 , ^vb- -'0. %-bx. ^^>^hö urim . . . mit Dr. jur. Sfidiart 
CfCkm pcn "ist-liPon .ft. JT. ^i^f? .^UmimiiTäi. 

4)y(ut)plf, (ifb. 2ß. (gort. is»i7, .^. II. Ä C?!. Drr 3{ff. M 
^;»iif. ' iHo.tß Wrof ÜrrfiU • (Vipllinbniib yir. 1«, rerni. 13. 3un; 
I8!i(i mit 

1^ n u la '-l'uirpr ^e ".'IlföOlfuBbart), <^fb. . . . 1875 311 20ion. 
<fort)tfr: 'i'i'nia ^iiitricf, flfi?. 1. ;-Unu 1807. 
2. 2 e i-i l b i 11 0, afb. 21. -]}\c\\ K*2i, oerm. 12. ^ow 1847 mit 2abi«' 

InuS 'Jabo con 'Jaunr iinb !Jatfoe (f im 3ön. 1893), .t)firn auf 

äJitiß bei (Vpcneä in Unf^acn. ^IMci) Hon 3rfim'cfclD. 

i,3in 'Il!aun<<i1amir.« etlo[(l)<n.) 

r.9otf)olif(f). — CfHcrwcb. — Ötl'Kir.b -o-ilftr. ?tbr '-'3. öfpf. 17«-i; ni.ixi- 

o<|lett. i)ttten|lanb C. *r;ai IHO'.i; >!onMiuirn ccn euifrir.atf 20. »)(od. 1811.- 

ibitfdittiLmna 6ee &appin« unb gf(d)i>l)l!. 'JUni( im ^ahrj. 18?.«. (ä. t"0.] 

t l'rofolb rvrfiberr ^lUfO uon £dincefilb (ntb 15 ^Ipril ibOl, f «i- -l"«- 

lHf;o), .ff. jt. jhii. inib Srrr. bei ^cl■ nifOtrocflcrr. Bmuni-^'ont''''' 

biifftion, i'erm. 15. ?fbr. 1831 mit 
3 ob anno, o(b. 15. l'Iiia. I8II, bcfl t ^artl^olcmeo (flraftn Itt' 

Inco be AQtiß ■-TabaieUi. unb bfc t 3cfepba «tb. r>Uö|in £1350 bf 

l'fuciC f cd)tfr. ^lßIotf)o, j. 3a(;rg. 1898, (S. 704. ^^^mfnKi-ft^u^ ,^( _■'.:: ^.■■.■■ 'M-'» ,«, -^ •j rr ' '. "Poc^» • 9<tlmoiier Tlöff. 741 [Sat!)olifct). — Oefltttiid). — Ct\utT. 'Jlttl utic ^cbr .ton ^iod)< • ^riinuii;n' 
10. 3uni (iDipIcm U. .i. »Bun 2(J. Juli) l»6-l. — 56i(cJ)t<il)un4i Uf- iWapptnö 

unb a(nl)<TfJ übet Me 6tjnbe8«rlitlnin(ji;n im i"\n!it9. 1«7Ü, ©. .'lüs-.] 
(Junen .\Uul )\rütn ^uifi^b t^o^r.nn jNtriLtrt uon \l>cü e • V'fitmaDer, 

fleb. 13. Vipril 1S4U sii 'i^riinn. uerm. 12. ;^ult 1^71 mit 
31(0 elf ine vou iHonnn, <,\(b. lO. '.!Uiq. 1850. (^Bifn] 
^inUtr: 1. (5 u fl e ii i f , atb. b. fsuni l87ö ^a tHiiii. 
2. ?iranji6tü, Afl''- -2. l'l'Jrt. U-«7C ?u Jloiiiorau in ^T^ibren, cani. 

25. !|l)tai 18ii7 }iü ÜlMfn mit 3oi?rb '.Kittic Don ü)K-inniC, IWitbef. 

Don ikunrr om lEn-nfelCc in 'iliOi'llfrr., ,n. u. Ä. i't. ^pr ^'iif. ffß 

Ul.OKuts 'OJifcIauS 11. Äaifcc Don S(d{irin!> ^3tr. 5. [l^rimn am 

Etcinfflbc.) 
B.Jberefe, fi?b. 19. ^?lpril 1878 ju OTicn. 
4. (in Pf n, \\(b. 'J3 Ctt. ]S70 U' .^tomoraii. 

iifljtvtUtr. 
pranjißfa Jbfrtfe »S f e r b a n i c , neb. 17. 3<in. ib48 jii 9>nmu. ocrm. 
28. "\uni 1608 iiu 'Diifoiuon mit '^[\r>oi: jNibrn uoii ;li!i'p, .st. ". ^^. 
Öi'ib. i. y{. [ilUcn.) [»jtholi(t^. — rffUtreid). — (.^tblcitib. . oqlfrr. WM mib «itkrilont mit beni 
fitJBifat .«biet ron" (i. (1. ÄLMin .'JO. "Üprll 175P (coli tet i(aii<rm OJtaiia 'IlKKria); 
nutMCiiie'tt. iHilterilanb Ut'. e^M. 17Ü7; etbUuib. • ofilat. f.rhr itiit btm J'tfl 
,«lict)l{ifboren" -1. .1. SHiui 1-'. Df.i. 177i (ccn ba 5Uv|<iiu SDiotia Itxrtfia) ; 
löäm. Jnfolat im vnrtnjtnnb 'Jl. Cft. 1H03 , uiivl-it. ^nb'?^"'!» lÖ3fi. — «*- 
iiljHlbunfl ttt fflappni«. e.<f<t)id)il. »iolij uiib ölt«t< (»fr.«aiefli* im 3.ibtö. 1801, 

e. t>7.-..] 
t )xranj fortan (Vrnl)i'r olmi 'V-i'd (^tb. ic. Sirt. 1735, t if^. 'Sfut. 
I6ü!t), .« 3^. O'»en.-'i'(ojor, i'tnr. 1) . . .mit j^i\in,Mi;t^T i>ia" von 
1:u\wm\i (fiob. . . ., T • ■ •); 11) • • • '"•' 3obaniin-51iau\al uon 

^rlonnfo\i)!ij (flib t • • )• „ . ^ , 

3älint L'r l£l)t: 1. t ^scbomi (;icb 2fi. ma\ 1767 ^i 3fl!nu, t '-^3. ÄCpt. 
ifcib2 <u OfirnibKu;), 5(. At Cbcit^ a. 7\. mriii. 2o. -Jipril -182 im« 
aiUen lim l'i'arie >ufiiii tiorfr^r» L^on 'UaifCiT.liüito iinf .Hccician 
(Qeb- 16. 'JlDcil lb05 i!i iiobütiit, t 21. ^nli ifcSz ,ui -£d;laöm;na). 
Cödittr- 1) 'W b n >'• ''" . «ft>- 28. i'iär^ lb27 («u ^4.5i\m, rfnn. 31. i.'ih- 
IMO SU trieft mit övauj ^Uie^ (f 20. l'lpril isci), .^r. .«. ©in.- 
UJJGJoi: a. 3). ^ , ^ .«, . 

2)l'/at bilbc, f,fb. 10. '.'liid. 1820 ui fc^aboUn. [Ona^.J 
Srl^inrie, «eb. 31. i'iärj lb33 ju «lUfBbiiri^. ((V-roj | 
It U^ftform Gicb. 10. Tn- 17H8 ju ^:?^<if'i, •',- (i tiept itti5). AV. .\r. 
)\>l)i>i!t 3) , L^nm. 2. Ctt. Ih2i) ^i "JlUfn mit Vlnuilie jm-i>uit vorff^ri) 
ron jüaiTna.i>oira uvö .«orifKin (,iav 2 :. *2lu»i. Jbü8 ju ^äübotiil, 
t 8. l'lni 1875 JU OJioO. AC. .«. Äifc'^. . 

^inJtf 1) *Jl m a l i f , ßcb. G. Vliig. Iö38 ju iUteuuatbem, yieriffiiä* tl l»l j( ; U , I' '■ .jr •l » ' f.* • «fr 


7-^2 ^5(f. Toblanb. 

bamf bcß <t. ,<T. abfIifl.ireIMid:en IDcm^nfliflö ,^?nria Sdiul* In 

2)t ©ibonlf ©forinrnf ?«Qrtiota (?ifb. 1?. ?(cp. IB.'iO ,tu ^flfrirarbH«, 
t 19. 3imi IHft? (u ibi'iTrO, Pfim. 3. Sf^T. If»«-.' ^u »tOi mit »ii'loo' 
(Saol bf Olhula, ömn bi-t .'ijtttfitiift »^üfi"i In ünsiatn. 
3)Vlrtbur, flfb. 10. Vlrnl 1846 ^u Ü^tTebiyi , Ä.(?^rrr, üt. u St 
^Kittm. 0. TV. rrriiT. 20. Tft. 18R4 ju Tuitnof mit ' ' « 

?lnnn Wröfin eernn)! oon .^iiJ-Seröm?, fieb. 29. ?fJcD. 1856. [Wm.] ' <PoDctPiI<5 (imb T>oDcinilö=!rürnt5), [. ?. 180S, @. 7( f. 3al)rß. ISiis, e. 710. 
^^öcnnil,s (<l>ülnil0, l 3al,nc5. 1898, (S. 711, [ffprtnfl»;i[(f).imh<tifrf). — Ofimburo. — €nc})ffn.ootur{i.flotfi. «Ibrl imb gttihmdi.. 

flonb (l. (1. Wotha il. ;\uil isiii. — «Affrfjrnbunfl ^f« ®app<n« lln^ geldjiitl. 

Ofptij Im J^ahrfl. T8».i. ©. 7U.] 

®uftat) Wrnnpiüe If^rfibfrr pon ^^obl, flfb. 24. ivebr. 1835, Pfrm. 

.Hl. \ii.nt 1805 ,^u ^aniburn ti'tt 
91 m n n b a 's^opbtf Sitiirorbtiuntin, orb. si. ^uli ]84i. [9ll»ona.] 
^inöfr: i. l^cbannc '^bnflinp ^bcffa, acb. fi. ^uni 1867 O'rm 

15. 3^M. 1885 n'it 3fifpb aP?ilbr!ni ^J^incflrr. 
2. ,'\rma l,s- 1 j f o b r t b , ^eb. 24. «!lua. 1870, ücrm. 2. Cft. 1888 mit 

S. OMiflni' .£)pri;mnn. vicb. 23. ^llTil 1873. 
4. (i^ItriPöf l'^^tbil^^ fi^b. 7. T^ei. 1877. 
f>. 8nfbr'(i) -^ftbert, (ifb. i.»). ^hini 1884. (;^m OTcinTieöiliimme frlofrfien.) 

[?ull)»rif(f). — ffpr. e>iii)ffn. — <«(uS • fdjlfij. '^l^fl itnb ?<tfir 1'.'. 9?op. 1R45, 

fön. (ci*f. »tntrffnnunn '.'.<?. ^»'.it. 1H4G. — «ffrfjteibunfl tt* 'Bavvtnt or» 

>Ji"ihi'r«« ÜL'ft M'f etanbe««thfbunfl im C\.T.u(i. 1H73, t. .'■04. ] 

t .Uar! (^\ u ft n iRrribfrr Pon ^I^oblonb ((\pb. 28. 9lpril 1802, | . . . 
188?)), Dr. jnr.. iViirrtl rfiiR-irl>IfM. 9M0)iüf n. 1\, Pfrm. 23. Tlct 
1827 mit VliKinlli- (rnnlie SfiimtM(flfb. Sl. Cff. I79!t, t 23.oi3n. 1832). 

CoriiUr : Vlunurtn Cr 1 1 f a b r 1 1;», (ifb. 22. i^in. 1832. piMnniR tn 
©cfßben.l f. 

I '• .t .. >./r/ . .1 ,...>.*'» ■MT""- ■■[• II. ,./ I : 1 1 4\'' 
-.-h '■ ; 'I; . ' ' 

„r'i • -, --', rr J« 

'■,('' jc" - • .'•«' Toljl. — ^ofornt; oon ^'itflfiifrfMlb — VorgtAp be tjmJ-m. unb f odr. 743 

^Oifjl, l %ihxc^. 1S98, <B. 717. (3ni 3J?ciniieeilamme erlofdjen ) 

(Ratf)ollfd?. — CenfTTfi*. — Teanr. 'älrfl mit btm l'rö.bitQt ,(^hUt i>on Bi'itflen. 

jdjilb' d. .1. mtn 14. oipril lyl9 (für (»for(\ aioforna, Ä. S?. i>ptm. im 3nf.. 

•fli (SO- ?ubipi(\ »Jft. R) ; oeflftt. 5^tht 24. ÜJi'Jri 1K67. — »^ffrtjnibunfl b<« 

©>irpfn« unb 'J)>'U)erti5 üba bi< '?i.inbf<>ft!ulnitm im 3abrfl. 1870, (i. HCl.] 

f ^/llpi)ff '»^Tfibfir 'l^pforni) pcn •i^ürflpnfd^iI^ (flef\ 25. Wat iRll, 
12.5. <D?ai 1P7C), Ä. .^r. O'f^Xaf unb n,-!!)?. d. !>., ^ivcifer 3nl>. 
beö 32. 3nf.'''{nfß, ffrm. 10. Acbr l'^lfi au il>frona mit i'nura 
(5onrf|]a ^afrnnchini (i?rb. 17. l'ini ]8iü s" "iUrona , f 23. l'Jörj 
1851 i(u 3Bien). 

tort)ttr: .«0 m i 1 1 a jllfmenfine ?aura, ßeb. 9. 2)ej. 1848 jiu STOien. ^ounrttt> öc (25cnt = 931if(ü'^ iiiiD £lmr. 

[Äathorifd). — r.ngotn. — Unjiar. S^iit-rot il. il. ^ir.ia C. OT'm H^o.S (f'ir ?<intbift 
Tcnflrdp tf <r)fnt.OTiriö;5 un^ rodr). — )lW((tirfi('un,i N« SBaDP^nü im r^^ihtfl. 
1879. 6. e;)2 ; Mf (»räflid'fn Vinitn unb übir bif Wffftjirtilf brö t)iiuff« f. 3ifi1)fn- 

bUil) bft QJüäfl. !r)'iuftr uno baä ()ll^^bucf3 bafU-l 
•f £ffpban ?^Qron l^on^tdj; ^e S^pnt.SJMfloö unb Ccdr Cotb. , . . 
1804 ,<u llfobDro, I 12. (2<'rt. 18ü5 üu i^atiMrcO. oenn. I). ,.1828 
mit ^tenf Äreiin Don gtörrf ffifb. . . . 1808, t • • • 1852); II). .. 
1858 mit .^atbinfa pfciv. ©<rnflroni)i oon <g;|prtirQnD , flcb. '^(]tC' 
riffo Don 3f(|frnifc uno i^ibonp (neb. ... 1814 , t . . . 1875 au 
®ifn\ 
'flinötr Ir Cl)f : l. t 5?ubtri3 (ßfb. . . . 1830 üu OJicbora, f . . . 1874 
,^u Cftn), Dfrm. . . . ]M5n mit Worlc os-ircfin 3boii'ifliiTa (kieb. . . . 
1834 AU :Jßjrf*au, f . . l'Iun. IRtr. ;)u ^'.ubafflD. 
Afnötr: i) U^incfnj, fleb. I. Cft 1857 au 'DiifoÜc;!, .ffön. ungar. 

yi'/in.'Sffr. im ÄinnnAmin., perm. . . . iSBO mit 
■fiortfttftn ©ATbi be -fiorooib, flfb. . . . 1801 au 9Pifn. 
2)Ü)(anf f-Uma), (leh. . . . I8ö0 i^u JoImäfC-, oerm. 12. 3uni 1887 
mtt l'ln?rpaö (ffnbre) 93fnt)ii.-;tD be 5(atiDaito. 

3) I v; a , (ipb. . . . iRfl.5 a" j^pcctemef, oerni. . . . mit (Sbuarb bon 
fl>c(5rC|Tn, SC. u. St lUoior. 

4) Cfuflin (3 f n d) , fleb. . . . I8fi7 a" .<?pr(5f;m^f, Ofcm 1896 mit 

@aroIta oon ^oronfaD, «eb . . . 

6)?^ranA, (ipb. . . . 1871 A" ^i^ubapef^, .^. v. St C5t. im ^uf.'iKflt 
(i)ro§fiir(t iJlUobimir oon ^Kuplcinb ')Slt. 14, 
2. t 'ilnfelm (flfb. 16. Vlpril 1838 au ^l'Jobora. f 29. Off. 1871 A" T^at- 

oarcA), Pfrm. . . , 18H5 au . . . mit 
Sorot tu oon EimcnDi.^j.'^3rfanD, peb. 18. 2^cDt. 1848. 

Äinlitr : l) ^flfne (J l o n o). geb. . . . 1869 , oerm. c. "üu^. 1685 mit •''■>( I n 1 } I 1 C 

' . »M- ffc ff 


# 


1 i V 74:1 <Con(stdl} bo 6jfnt'l'('iri6i» iinb Tndr. — ^lonlirau. 3iirl;nrb «l^etbeö uon O^tiotniRÖf., ^Afnnitfi,, ber Sion. iin,ior. Aitinm. 

Unofmatur in "hiDa"pft. 
Ü)Vlii(flm, \\t'' . . 1117(1 tirmt 1M117 Hill 

«1/ M ( I •• t'M.» «'ir..i|i,, ,1.1. 

•>! 'I tt I t. 11 , H'>' In/ I Uli 'It.ilu.iii » 

it M\"i" -Will dirt«. lil. (\An ihiJ, I il.^d.,-. Irtn.l VI '^».li'xl'crtl 

.^r. .«. Miii,, .Hon. umuu. efrt.-lU'il im Ainiinunm n.. luim. ati Vliij 
lfi73 r.nt "^^ 

''©,'/'?) C'^ ** "") oitnt-^Uanpi te Sjent-aidiip, fl(b. 17. l'liia. IS52, 

^InDtr: 1) ^tj? a r ^ i f ^rcn 3o!Mnna 5?iittinfa (Stelfa i'idria o'b 

'2i. Ott. 187Ö /(u ^lUibnpeil. 
2)t ^xtnt ilhuit (fuir, ürmilif ^o^mna (jH.. II. Je,. 1880 ji. Biitapiil 

t -M. «IprtI 1H«7 b.if). 

3)(JiP|l (yfrtiD) 3ieiip (Jmil 3of)ann 'Äinit^, (jfb. 23. 3an. 1682 lu 

4, VI u a u t"l e , (leb. . , . 1844 ,|u ^Ifobora. 

5. 3 Uli e, flcb. . . . 1845 flu ')jlo\)oi\i. 

(5. Srene, i\tb. . . . 1845 ^u a'^ohom, 3iuiain{i6id}a'f(]fc bfc ^^ori,Kn 
Ofini. . . . nut Äüdnnan vcn ^i^tniv'uEn. 

^c!^ r"y."^^' ^'''•'- "^^ -''• ^'^■"' '" ^i'iübc'fo, i?. ». >^. CbcrfilL im 
. .^tif..:K>jt Att?c uon £ri)6i;|flb ^iJr. 82. ocim. 12. ^Voi itäl mit 
Jrene )^r,tii! ocn ctöuf, qcb. 22. ;'liui. 1855 ;\u W\fn. 
}Axnltr: 1) Äarl iHiii( i^inrenj, yieb. 12. ^fbc. löSii ju Crffefl • ' 
2)inem en tine ^Iniuline iSl.na, -u-b. 22. OJhi 1884 jii (yroj. 
. Unltrsbrülitr. 

l.t jobann (aeb. . . . i7S7. f .. . isr.o;, oerm. . . . 1817 mit Vimolia 
meiin Aiidnr^Dun ^fnao-^ialalnpa (acb. c. l'Iprir 1800 \n iU\d}m. 

iZ:öd)ttr : i ) (* I e ü n r e , »icb 1823. nerm 1844 md .ffdlmcn 

(»rafen Aorand) aon (ftbomiö unö War« (t 3. Viij«. i.s78) ^utn 
t>fr .t)fitfd)att,n ISkifibof, S^aliiiuj iinb .^hnionqe. hUftbü-SMtiof 
bei .ftafdiau.] i ^ . 

Vp I I b e l ni! n f , «cb. . . . iS24 , nerm. I) . . . ]R5l mit ^oUv^ 

?\rbtn fcdl^el^rc con Vlmo (| 27. 3aiT. iS57), M. M. 0')fn.-''>'/(3i"ür k • 

1/) 11. Vlrnl 1871 mit 'ifiiufnj OHüffn Siirniao (f 2(;. .£fpt. 18?3\ 

2.t «"Diuifl (vub. . . . 1798, t . . .). i'ftm. . . . mit Vlnna C5fdf ((.fb. 

^tnlitr: 1) f ÖUiflau (flcb. . . ., t . . .), oerm. . . . mit ^acirbara 

.Siiißk (dcb. . . . 1818, t . . , 1880). 

«Tödittr : (l) .ff [ a r n, «eb oerm. . . . mit 3uliu3 uon 'Ifl|]n. 

(2) D( t b 1 1 b e , fleb. . . ., ue rm. . . . mit . . . oon o5a.il. 
2) Jobniina (3onfa), ßcb. . . ., oerm, . . . mit etcpban eiilo 

von i)]ag,\)'Biintt\). ^:^Ollt(fnit, f. %-\{)xc^. 181)8, 6. 718. if. ' ff ■' «4«<f« ,r-- 


f'jT i ,-i^N r-.Ji' («allicüfch. — C(n«t«iri). — «llt.ifrt'.icica idiii<'(ftiMK6 OJt(djl«il)t ; o.ficir. Stl)t 

d. d. Ädjönbciinn •-':(. [UU iXiplom d. <l. SKim -.'1. \Hüd ) lHir>. — a»>I(!)i<i. 

bunci b.'5 'K-appfiiÄ Ulib c\4ü)ic!,ll. ÜtMfiJit im aa'jtfl. 1H83, &. O'JJ.l 

t ^'llfDnS 'Jiuroli 'iVirtVolDnuiao .Uarunic V<rtibprr te ^ISci'.t.ülV.illca» 
nip^ (Alb. 28. l'-ör^ 1787 ,ui Vaiifar.ni-, t 18. /^cbi. 1847 :,u ^:>-u.n), 
Cr;Kc od foitix ^Dinlt..O.. .«'. .H. ihn., ■f'cKict uub W > ra.itfDiiiiial, 

i'ani. 1) ü3. 3iin. lbl9 mit \>ü<\) i^c.me& (Afb t C- 3ii"'. ii?-'^}; 

II) 9. A'l.H. iHJl mit ^ctaiina O:olfc uon Cpti^Jldet (.i<b 

t 7. 3"'i 1872). ^.^ 

AfUr: a, Ic (£^t: 1. Vllfoni .ff.irt 'Tuim, (^eb. 2.5. Oft. isi-J \u 
^Sien, Dr. 'm--, ■'^ «• •«■ 'ii-^^OHat, Qufecroröcntl. Ö'ief. u beu. ii-'in. 
j^ 'S)., v(xm. 17. i.V'ti. 18'.'2 mit 

lifciciü :,^ulmna ^i^lfol}« ''jyalnl'etf , fleb. . , . [»W;fit.l 

— b) 2i- (Clit: 'J. i; top l Ol ne l'tona Urfiila , vKb. 21. i„ft. I82r. 
ju'Syicn. [Wien] 

3.t -»puc. Tiara 'Ärarn X'aorr '^o\tvh (oeb. 25. y^ebr. 1830 ju 'iiUcn, 
t n. 'i)i^. 1877), St i<. ->>pti!i. 0. T»., oftm. ;<3. C'It. 18üi mit 

guiie CVufienie iiiaiif, (\rb. 19 Viim. 1837 ',u ArratV.u, b(ö t L<-incu 
Arbrn i!icbmrnn von ^üalmroi-e iinb t.r j -'llopfia ivb. pon iiinlciviu 
^oci)tcr. [n\fn.] ^ „ , • 

iUnJfr- 1) nuflo ^^ina,^ l'^aiici, flrb. 29. 5^p,v 1603 ,;u 4ViIfvVV0, 
K. u. 5?. JlMtm. im Tiaii =S;i-,t (3'>raf i^aar ^Jir. 2, üfim. 17. ■srpt. 
1802 ,^u 0"inuniben mit 
jpclene ^.t^rrui"CAO won 5Pfriebi«e tinb ScifuS'Sommc?, ^tb. . . . 
Miiiött: (1) l'Utreb a)/aria ^u;.o ©forfl IMfonö, flcb. 22. Vlpnl 
ib;»i AU 1'l.Mfn. 

(2) 3 l b e p l) ü n f a 'Üiarie Suffe .fjclfne , fleb. 21. iVacj 1695 
ui 'li>ifn. 

(3) yja teilte yjlatic .£»elene 3lDcpl)Dnfa, «eb. 2. 'JUifl. l«9« J» 

OlimH*. ., ., 

2)^riarta Immaculata Seopolbine Suife, (ifb. 5. l'lpvii it*ii> 3" 

»Wanliui. pi'i.vicn.l ,^ , . ^, . 

S)?l 1 ton 8 f^uao "liJaria, fleb. 3. -Diät 1808 üu INarbiir« m tfeifr- 

matt, Ä. u. .«. OJt. un ©raö..i)löt l'Ubett jtönifl üc<n eart.i'fu 

5lr. 3. 

(3m OTonneÄjlamme ftIo(dje)i.) 
[Jalbolifd). — Cfi^.rrfldj. — 5Römifcl)te ^oltl)iat unb töm. ?lb«l f.. iDj. l«üi) 
(com ^lopfl ^iu9 VII.l unb buni) (Tiplom Dom UO. auni 1H17; Btbjjl. InCi-jn. 
«atonat a. .1. ysictfiii 17 iSrbr. JH48j «luinabni« in tm |vid)(<ii-iOburo.aol'.). 
Btt!f)«tttnjlanb mit ^fIn ^rKicifat .ooit yonntooe' <i. il. 10. 9loo. 1h56. — «<• 
ftljrtilu-.ig b,8 SJjppfn« Im Jcilufl. 18ö0. 6. 098.) 

t 2"fe>^<3 i:^ofepb Jsieibcrc Don "l^otite "jlcno pon »l^oniuobe (vieb. 
80. i£fpt. 1798, t il- 3"nt 1S09 ju (^iotbo), Jn^,i(. f>idMin'Coburvi- 
got^. (^lU^g. • »tat , oerm. 27. yJoo. 1838 mit dmilie 3oK'Pljine ■^•«iwufc'iiMy^ tt<-xyjiajir*;./r^r.t\:->4i 


740 <r-onte Wcno oon ^onrrobf. — Topp b. 9?öhni[lfMfn. — TotJnft iinb ttfl''"- 

?5iftorine oon 3bffoupr (fieb. 2. UWot 1818, | 13. 9Iprir 1874 ju 
■JhararM). 
Coiljlfr: ^iJ^aria ::)?Dfa[ia ?ulia U^irforinp, «fb. i2. Wat 1842, oerm. 
2.1. ;\uni I8r,6 mit ln:rif^rld) fitt^tn von ÜUller» (f 13. ^Oi. 1855), 
^. Ä. %'Vltt. unb .Rmtitn ter 35. ^nf.'iruppfnDiD. [Äatholifd). — TefUtteid). — Unpot. .fiti>enbürp. ^ibfl mit Wr 9?oi:ifn. mi( 
©appenpfteiniiiunfl .^öC bmileffn* <l. d. Si>i<n 31. Cft. 18-4.1; OfH"«. *itl't 
<l. <1. -Bim 18, i"\mil 18.^f>; ot\\<xt. Rtht 10. Cft. Ifö-J (Diplom <i. <1. S«n 
8. ^cin. 1803. p.mflicf) für 3fnoliiu(< Äonflantin, pfb. 1785, t ].s»io). — «(• 
fitteibitn,! bf« Ä'arr'n« unc jffd)trf)ll. ilbtrr:*! im ?abr,T. 18h-.>. e. PV«.] 

i^Jatbilbc Jvrfifrnu i*crP Pon ^^öbnifltttm , arb- jNrriin non Cff- 

biitf^er, flcb. 15. T^iv )-»-S' .^" W'"', "crtii. 31. Jon. 1S48 Daf. mit 

.Rciillnrtin «on ''i^öbniflctteu (>ieb 11. C^ff. 1820 ,511 i'.ileu ; gtifdiif*. 

ottbo^pr, t 4. l'uir^ I8.'i2). |4^frlin.I 
^iiilifr, Äreiin 1IP^ j^rcibfir iUTp ron ^i^ötniflfttfn : 1. ^obanna, 

(leb. li). 'i'fai i849 üu Sdiönbrunn, oerm l'i. €ept. 1807 j(u Vlunff 

mit Dr. jur. Vlbolf '.{^rürn?r. (Stuftaort ) 
2. .<lon üan tin, qfb. 23. Ort. 18.50 ^u fllsien, oerm. 2n. ?lrti! 1882 

baf. mit 
3Dff Pb»nr .^olißfo (leb. 2r,. ?ifbr. 1S61. fSnirn.) 

€öri)ttr: 1) l'iarantetf, o.cb. 15. ;Uini 1883 .^i 2Öifn, 

2)('i b ripiane, {ifb. 2. 3uni 1885 ,^u Jl^ien. ^I^ortiicr uiiö .'oüflcin. 

lÄntboIifd). — rfflfrreid). — ffrblänb.-otilfrr. ^Ib.l mit WcppmViivuinfl 'I. <1. 
Vrofl R. ajfai 157iJ; bfftvitl^it nfbrt 'iltappetir(rnu'>riiim (brrn «itopprn tix HlUil- 
t-iiig«! Tcrliifr) (1. ■!. I'rvij 1". Wä:i IMiL': frbKinb.-uf|lftt. Ärht mit äöjppfr.. 
fae(Teruno rl. rl. «fPien 1-'. 'ilov 17t}4. — «Vfiljtfibung ^t•fl 'UUipp.ii« unb (|f. 
fd)ld;tl. l'lbfrfidjt Im ^abtfl. 1874, 6. 5'i7.1 

t 9lnton f;mberr von ^V'Oximt iinb .£)öfrcin (aeb. ...,-!■ 25. ?unt 1790), 
5t. .M". .fn^tm. a. 'I*., Dfim. . . . mit i<oitiinota f^ieim oon Ctiff 
ivolf (flcb. . . ., I . . .). 
S^olin: t T>cil>iD (firb. 20, 3iili 1785, t 3. Cft. 1822). .^t. u. Ä. ^flN 

fcic^öfotinmiTär. Dirm. 7. 'Jlpnl 1817 mit 
^Di'cpbo Vucatfö, flfb. . . . 
i^ohn: VI n ton .lofrmann Dot'ib, flfb. 2r.. ?|po. 1821 ,^u Jenifßpär, 

.« .^t. 3tt'fl.-i){at, ufrm. 2ii ^^Jod. 1853 mit 
l'lntpnta .<?imlfin, flfb. 2»;. l'lop. 1838. 
iStiiDtr : (1) .iiM U f >i i D f , fifb. 7. '£fpt. I8.5fi. 
(a)l'Ub ced) t, peb. 2f'. Cft. 1857, .ff. u. .<?. J?intenfd)iff8It. 
prulitr. 
t 3ofePl) (Aft*- . . ., t . • - iBOo), Ä. ,Sf. Obern, vnm. ... mit öäcilia :r'i ,•' ..'* Tortnet iinb Cn'flfin. — 'potfinntt rcn (Jfio''er»?(. — Votfn. 747 

(flfb. , . ., t . • •)' ^f*"' i 'i'^ortin ?srl?rn .ffnrffPid) öon S^tent.^flfno, 

,^. .ff. ('i^fn.."^;(^jpr?, '^od)tfr. 
5olin: t Vlnton (aeb . . ., f • • • 1852), Ä. ^. 3T}ajor, Herrn. ... mit 
3Ji>tQ oon i^a^^o^ati, «fb . . . 

Coflltfr: ©Dlria, (leb. . . . 1846, »jcrm. . . , mit Vluqufl €rif& 
i'on 53racciofcrff, ^. u. .ft. Js'JPil't. a. T». [j\iumf.] ^;^of|utncr Uüu (Sfjoliorc.n. 

[.».itliolifd). — refl'rtfid) (lRoll,<ifn). — Cffler'. *2l^fl iinb 9(ill*t mit bfm "Jitäbifat 
,pnn t<t)obor«fi' <K 'I. Wien 14. Tf,i. IHCO; offlirr. 5^tbr 7. g^rt- 1S70. — 
»'ffiljteibung hti SUappmo unb »ifähnef fiOet Me etanbff'rh.'l'un^ii'n im C^^^t^'O- 

lS7:i, €. 5o.':..'l 
?ub\rifl ?(reibfrr ''iNofündPr von (Sbpbor^Cfi , «eb. r.. ?«"• lB2:i i»u 

('i^röb in Ö"ialmfn, .^. u.M. G)^Hnt unb fctatib. i. JK , D«m. 4. »PiärA 

]Sf)l ^u Pfmbrrn mit 
ffmilie .ffrcaiilf^r.T, ofb. 4. g?p». 1R31 ;iu ^^odmin. f^ro^.] 
Ätnlifr: 1. r^offfb V u b >r i a , aeb. 17. lUör;, "«.'s:? jii l'cmbcrfl, >^. ,\t. 

■'l'?in..5(Sffr. 0. T>., rerm. 12 ^uni ISM i\t 'T^.Uen mit 
Ca ci [in .ffeUrer C-^bler oon \Hninbnm, afb. h. CTt. I8r»n ui ^^rünn. 
2. U'f a t b i I b e (geoerinp, peb. 2«. ''J?op. l.«64 \\i ^embera, renn. lf<. '>)}cO. 

1871 i<ii IBifn mit Dr. jnr. VlC'Cim Arbrn oon ^i^ubiiMitJfi, ecnatfl» 

praf. bfim ,^. .ft. ?I<friiialtunyif>fiPrid)t?bo| in *Ii>ifn. (•utftftiftf) unb fothollftl). — Ttf«|i»n (lUoDinj finnnccrt) iinb rfilftrfirf). — 
OannoD. «Ibele- unb ^cfilifrrfnflcinbB.Ül'ftfra^iunfl (b<t "älbrl unb fcft Ätfibfrrfntilil 
ftnt» mit ber »Iful-nlitiunp bn^ Siottn(rt)*n WfibfvMifommlnf? nort) Um ))l«t)\{ bft 
atlljVbutl Pftfnüi'it) laut TtpliMii d. il. 1(1. r»t. 1.'<?H, rtfuii Vlitaffrmirii burtJ) 
0»tolb«anit«.!Wr(frirt <1. -1. 'i*nltii Sl. IVärt l^Co. — t<f|dnfibiiR,; bfC WorF'Jiä 
uiiö >J(öh<rf» ül'fr bit fctanbuvrtirlninfl Im ^^'''^'C- l'^"-^ ^- •'»"ö.l 

t ffif orp ^^ifob Ärirbridi Arfibcrr fcn T>ofpn (iieb. 30 Cft. 1824, 

I 1. 9lua. 1850 ui 5V,b 'Jlcbburo). fv^f^err, .Vtcn. bonroo. 'I^l't. im 

flflt .Röniviin...t>iif., rerm. . . .mit 
Dorotbff (Slfonpre .f^fnrif'^'' "on brr Tfdcn, {\cb. . . . 
Cort)ttr: ?uiff ("lärilie ?(tifbrrife ^l^ptrn, flpb. . . . 

Brü^tr. 
l.fiatiod) Cfrnfl .^loriuib ?<rtiti'rr oon l'otm, aeb. ll. ."iuli 183I, 

^x.'it.f^err , 5>i?Hr brß :'\pb. -C, .^ön. pcrn§. Cbetait. o. 35., oerm. 

16 Cff. 1R8H AU •C'^ombura mit 
Puife etafafmnnn, ab. 10. ?uli 1850. (.f-)ombiir(i.l 

(Toditfr: Cr m m f I i n e nrifPftifp VlupuRe i?ui|'f CSbarrottr Typten, 
flfti. 3). :,^uli 18S4 H' •^anibiirfl. 
2.'Ülu(mft 'Jl'illtcm lipten, «fb. 1. !^nn. J836 i\u Oiöttinvirn, .nön. 

rrfu^. Oi'rnriöialrot in CiniTfl, ofrm. IC €fpt. l8r,o mit 
3b (S.bav^piiuciu, flfb. 31. 35cv 18^3. 

flJnUtr: (ij STO i 1 h a m ^fccrbarb ^tirbtid» ^^oten , geb. 31. '•.UJoi V ' 


'^^I 


1«' 

r ^l'iUtöail, f. ipidepraub >>dii "ipvanbaii. 748 «Hot^r. — ^'pfla tti (.^Adlnv — «l'r.intfh. — «liianbou. 

1807, .ff6n. pi-eiift. ^i^Öt. im j^flbart.-^Uit 9(1-. ir., oerm. 12. Cft. i 
iH'jfi 5U . . . mit . 

5"? t fl a r c t e .pern, c\eb. . . . ni ^l'erlin. . 

5'ohn: Jpciberi, (ifb. ^;{. fMiIi ihiKi /\u . . . 

2) l'l u fl u 11 iSruft i^otin, ßcb. 13. '■Diot 1870, jlcn. rreufe. *y?t. im 
:^^äniTbJt. "öix. 7. 

3) Ä n ^ a il'oi-n, peb. 2&. Sfoc. 1677. 

3. t A ii( : zidb 'i-or^n (;«b. . . ., t • • • ^''^i). t'-' ■3^' ?-^-?:^ 
in CiSzUiiiin, DfCtn. . , . nut Citilie ipauiiiec (^ib. . . . l5-2ö, 7 . .. 

55t)i!t: 1) örnR oon ^l^oteit, atb. 3. S^ßt. ifilö, JT. u. .<?. Dberfl » 

unD .ttlll^: be6 Ul.-SfsitC JMiffC Aiotij ^offpb ^JJr. 4, oerni. ... f 

1871 mit 1 

® p b le i/nnn. fleb. ... | 

^inötr: (1) iv r i p b r i -1), wb. . . . 1875. .• 

^2) :f{ u D l f , (leb. . . . 187»>. 

(3) (i\ II I bo, fltb. . . . 1879. 

(i)^ e r HU n e, ^tb. . . . IS8I. 

(0) |£ p b i e , fleb. . . . iSfc'G. 

(e)(>:rii il . fleb. . . . I8b8. 
2)Olto iNL'tcii, flfb. 7. XHai 1851, .^. it. 5T. Obccfllt. im T^rof?.. 

l)\<Ht ismii ^11 ^iOiiiC'ifctj.CSjraeti ^J(r. 15, verm. . . . 1878 mit 
y f D p l b i n f ']Wlfl)fa, ^leb. . . . 

Äiniitt: (1) )!l<alerie, fleh. . . . 1879. ■ ' 

(2) (i) 11 (t a ü , flcb. . . . 1882. 

(3) 'W n r ö a r e t e , ßeb. . . . 1884. ^üticv öcc (Srficlleö. 

(Jni ü)K-.niic6[lommt «tIo(d)fn.) 
[Äatholifcl;. — C't)lftttid). — Ci\\ifc. Slb<I iin& ?il)t mit 6fm ?lt"ibifat .M 
(Sdjtd««" .). d. ffiicn 25. ^Iptil 1817. — «ffilit^ilunjt tti -asappfno unD «Jjljarj 

fibit bt< feianb<vVtl);buim "" LViljtii. 180U, t. ü'Jii.) 
t lUKu r^reiberc üon l^otior tfö (sMieUe;'. (v',fb. 3. 3>'Ii 1831 ',u (SWiiun- 

bm, t n. ;\on 1602), W. .'.(, )V.O(^t. M6 ^If.. türm. 30 tUop. 1872 mit 
@0Pbif (*imlic l'ioiie ertileppiiif, neb. 5 l'lriil 1853 ^u ,'^fllQii. I'jyuii.) 
Cöfijtfr : 1. >£opbie, fleb. 2. ■!)?}. 1873, uerm. 14. tvebr. I89ii ju 
• iVUen mit Vlnton Mnipö. 
i.^&iiela, fleb. 12. :^an. 1875. ' 

^lU-ancfl), ]. 3al)Yg. 181)8, ©. 71i). I i Vrato. — ^täforiu« con 5iid)tfof*n. 749 

|8jtIio(i(d). — r<fl<tttirf) (lirol). — Jfcmbnianii oon '^Hrol Irti:!; ;!(nvt,cfr'.ir 
d. .f. ©im 2. 3uni 1«37 (fiu Chtiflof a 5)tato, Slaij. Cba|ll! uiiD fnnf VUi'bT 
Hft^u&ot ujib Johann 'Bopiift q <l.!ioto) uiib barauflitn in Ht ■2'irL'lir ^lödf iii.-.ttif^l 
>-.M Jttifitcr tiin-\.tcavn-ii_ 7. QjMt li;40. — 4><rfdirnkiiiig bfö 2!P„vi:iii^ uno ^i|>1;id)ll. 
llbitfulit Im r>Jliffl. 1661, 6. ßftrt.] 

I 5'sinrftn 5\reibecr poii ^4-Uüto (ofb. . . . 1738 f . . . IM 2), fietr ju 
Sfflütuano, Dcrni. . , . mit l'facia Lintia ^.'.jöfin ?ü!:'ro;i.i?atero!io 
(Tfb. . , . 1754 Ml 'Salibrtft, f . . . 1707). 

Si^nt: 1. t .^obann ^-Hoptiila f(icb. . . . 17M, | 9. I^imi iBlo), i"'rn!. 
.... mit i'ucia ^e (5arli (ßfb I7b8 äu :.!:ticn;, t 19. Atbr. 

^TiiDfr: l) 'lUnccnj, ^(b. 2'2. VIuvi. 1818, .r>cir ni '5pcci;',ano, 
S{. Ä. ^-^ofrct n. 'D , i'tin!. 1.5. iVoy. 1853 mit €oi'Im- Caribfnl 
(vifb. 7. Ctt. 1K31 SU V?oico, t 14. "Jlpril 1875 Jii ''l^cun). 
(£irtOii,^riiio. ) 
^olin: (.yiüüonni ysopoleone, neb. 13. ?bL\ isr-i ju iU'ncbici, 

vnm. 22. I'lfiil lb);B ni ll1i'iitlüi;b imt 
SO^ntbilfce :< c a n « e Richard, flcb. 6. ^Jiüi 18C1 jii l'JaiK^nb. 
l'Jrieut.] 
Sfllinf: a)©ilDto ©iuilo CJiuffppe Vllberto ÜV'tfprio, geb. 

10 l'lKfl. I8'j2 ^u Uno nni Cfomic See. 
b) C»' r 1 (• m n n i; e l f yintüiiio, vifb. 7. Vlpril 1895 ,^u "Jrirnt. 
2) ^JMolaiife fliTiüniU © a I f f i n , fleb. 2'i. Vic^. isiO, ©tift?D. in VjxiU 

inS'irol unb Veifedn tcr illeinfinber.^JIlfiwübranftait in 'BtcionjOTio. 
3} iiiftoc ^Jinpoleon, i^rb. Kl. ^3?oo. 1822 ;u geflonvmp, \^. fx. 
lliojor a. 5:^., oftm. I) i;7. llan. lii-öG mit C« ni m o iliofo U5onnu5 
be V'Ci\\a (flib. 2. Atbr. 1840, f 16. a}lQt 185ü ju i'aibod)) ; 
II) 8. IV.ili I8<i3 mit 
.* ÜJiartn (5lcbt, fleb. 13. iDJai 184Ö. [&iill in li'irül.l 
2.t ^licolo (flcb. 12. Vlpiil 178H, t 17. lifön 1851), »erm. . . . mit 
ullana Wiüfin i'für^ini oon Steinljof unb yjrutfliiö (flib. lo. l.'.on. 
1792, I 28. virril is-ji;). 
Sot)!t: t '-l!incin^ {<,vl\ 17. 'ilpril 1815, f lo. IVai 18S5), urrm. 

6. yipiil 1850 n-.it 
9J?arta <l*auernfcirbt oon (?i^, ßcb. IC. lüup. 1830. 
5ol)n : ©uibo, ?ifb. 27. ?fbr. 1858, oerni. 22. l'ipiil ]BS4 mit 
üLUolantf Pntri),^i, flfb. . . . 1803 \u )Huwn\o. f(5fmbrü.j 
Sol)ii: ::^ofepb, pib. 14. Jsebr. ins.') ju ("friiibro. 
3.1 5)intt^o (aeb. n. i^uli ]79i, t 13. iept. ibüD), onm. 30. Vlinil 
1828 mit ;;'^obQnna vaw. O'iröfin 5Ui ron Vlruo^iUafrflp, Reh. (^\inRii 
jlbiieii von ^l^cloii ci. b. ij) Vliloiiburv^ iitib (S'uuibcnvi ^n'b. 2-1 Aebt 
1705, t 21. Ta I8(i7), (JStif.Cl). ba*. .«tön. bai)r. >£i.l>'niia.O. 
^inlifr: 1) Ü t d l a n t e , >iib. 20. Cl'. 1832. 
2)3o!epb, pfb. 2. «lug- 1834, J?. Jt. iKatöffTr. in Orient. 

^13rntovluci Uon yii(()tl)üfcii, f. 9iid;ir)ü[cu. UV- , [ 750 "IJraldf. — ^toijtl uon ^«njij. — ^irtufc^m. [Äüt^olifd). — Cffl<trtid> (Mäljtfn). — Cxflcrt. <i\t)tl un6 Jttjt J. «1. SBi« 

7. 6<pt. löb'i. — ibefctjtciOun^i btä aöuppün« unB i'ijbfte« librt ötjnb»6rrl»<bunj 

im S'iljifl- 1»91. >i. 08-J.l 

VI 1 ü i)ö Äieiberc oon UJroiiif. flfb. 21. Afbi. 1820 ju ^rübifdi in l'läfc. 

ren, Dr. jur. , S<. u S\. iiyö''JKat uiib llün. a. 5)., DiUy^l. Dt« 

^perrenlj. Ced Detlerr. ^;';Kat6 nuf i?fbi-n6;fit, ofrm. ib. Üüiti. 1850 )u 

jpoitein mit lUntonte ^farnnjl fßtb. 15. iviDi-. lb2ö ju Clmüf, 

t 2iJ. ^'^uni I8b5 iju UJöClau bei ILiicn). [iBieii.| 
^liiifr: 1. iiUabiniir, «eb. 13. Vlua. 1852 ju »i^rünn. St.it €fft.- 

y(at im Vlcfi?rbüumt)i., orcm. 21. €fpt. ibU3 ^u iBößlau mit 
3 b a ÖDler «BcJilumbeCvicc oon C?iolbecf, »leb. lü. 3an. Iö6t) ,}u üößlau. 

5ot)it : il> 1 a b t m I r l'llt)i;5 ^iotat l>2u(, i;cb. 1. yjoü. ib'Jl 
ju IQien. 
•2.Wa lie, fleb. 2. nebr. 1851 ju iöriinn, oeim. lO. tofpt. 1874 lu 

^JJkran mit öuvio üblem oon jflobuö. .S\. u. S(. rtl'iVt. iinb itmMn 

t'fc 7. 3nr''«J^ri"PP''iibio. |("f|Ti"k).) 
3. Otafar, ^(eb. 21. )}lov. I85s »u i'tünn, J)r. jur., i.'anbf6abüOiot 

m ^lUiinii, .«■. .sr. JC)ptm..VluDitoc ror l'ciu., :Kciil;rut6- unD ^anö- 

tavißabvi., uecm. 29. >gept. ibüO ^u i^tünn mit 
'A r a n A i 6 f a , tub. 16. LVm 1872 ^u 'ii^iunti, biö isincen^ 'Äitin ^Hicli) 

oon ilWunnouic, Jl. X. Ol'anDet5iier.'iI.»iUäi., unD Dir öci^niiöfu iifb. 

Uldd) 3:üfl)tec. 

^inDrr : l) t ^tanjUfa ÜJ/atia ilntoni* \öin':<njia Slloijiia (a»b. '.il. '.'(oo. 
IMHl ju «tünn, t «. 3an. I-hOö bjf.». 

2)ötarar yilotjö iUncfiM l'lnton, vieb. u. 3cin. 1893 <u 'öiünn. 

»)»Dfncia *i5ojena Vlntonie 3ba tVtanjißfa , iieb. 2ü. €ft. 18'J4 ju 
ikünn. 

4) VI I D 6 3aro6lan> 5Jii'.i.\'nj iülobimic '3cattj, jieb. ll gfbr. 1898 
JU Jürünn. 

I«utl)ttlfd). — Äjt. edttfHi. — iKn.tJobel (1. J. äBifii ». ü)?itj 17Ö5; !ut(iil)f. 

'^n<(f«iinunfl 26. ^unl 1795; !H(.d)<ftl)t mit ttm *iJeifdt .uon Vinji^* J. <t. 

aültn l'i. fefpt. laol , fur(i(tf. antifenrunj 13. ^iin 180'.'. — »)<(clitnbuni 

b«e !ÜJ.ipp<n« unb a<(<^id3ll. 3iolij im Cl'l'jfJ- 1»«Ö. 6- 053.) 

Sllfteb Breitere i^renjel oon 'i^enMq. (leb. 8. U)<at 1822 ju 5)Je|(l)iDit, 
Jton. \ä(i)\. Oberft j. Xi6p. l^teeben.J [SSut^eilfd). — flKu^m (^too. txfffn.iljflau), tttljtgt. f)<|T«n unb S(jt. Wapern. — 

WM<l)«Jb«f mit bfm "IStisifat .com* ntbj^ aiä.ipp«n'j»rtitlo|una d. »1. SiJitn ». WJtj 

17S'i U- S'ibtrt. 1877, fc. 643). — OJtfdjit^i;. Übfrfidjt im .Aa^rj. 184»), 

6. 'J8S; CtiAdnjun^ unb Ibetti^llgunj baju tm ~3<i^i3. 1867, 6. Ö69.J 


i«i>'i ;• .'IT" l 

11 1 w ,j,.. ,.-■» u< A. X7aiis £icbenftcin. 

|Ileid)«ftl)r mit tim Viöifat ,Don unb ju )!i<(;«n|l«iii' unb !!]BoppcnL'etnu!)cuivj 
d. il. auitn 'JH. ^uli 17yi; culjfiicmrntn unter bif ijrelt !Kei(l)«ttti«t[d/cft, Äjn- 
tcnt Kittflt^fin, 17. Cfl. 179J. — «S«mrmjjin«t «cpß b«i^(r iJ.iiKii : CJ« im 
3iil)t« 1B31 »triiljtnt j^ibufommiB »fitbintlein mit »liebnitcf unb C|tft|):fO ()»• 
fammfn 479 V«fL) im Ät. 6i. ÖJc.u«ti.iuUn. — «Jndyitibun^ Ut aiJjppene tm 
aj^tg. 1857, 6. 66».] 

I. l'iiiic. 

Ommatrifullett Im ffflt. «JOttn bei Bft j^ttiljetrtnflaiTe 17. 'ZJug. 1^32.] 

t ©eocvi (iS c n |1 l'utiviv? ^ctitjcrr oon ^Breuid)fn non unö ju Vitben« 

ftein (qrb t 12. SiUt, l8iy), J^i.il. naif. ÜVJi'at unö CVlpp.. 

Ökr.'iUäf., DL-tm. . . . mit . . . (acb. . . . , t • • •)• 
AlnDir : a. t ?< r « n j ön-or»! (Jrn|t VluMviv» (,',i:b. 2 M». Iö04, t 20. iijuli 
lbö7), ■tpt'cr bf? Ofr I. i?inte ^ullil^fnDfn AiDt'iri.>iiiniiBiiiiti-i!t>, .p^vil. 
naff. .«br unb CVlpp- (^''fr. .iUat, intm. 18. '•Jliai 1841 imt (.'rmilif 
ooii iil)iuaii.unc;u ui''!-'- 24. ;.UiIi iKlf., t 17. 'Un. layo). 
^iiiHtt: 1) .itarolnie AUfbenfi; ilBtIbfImine . qifb. l'ü. IDe^. IÖ41, 

Dccm. 18. l'uit 1865 u< ''■Buäcciben r.ut Cßtar /irbrn i>on ®im- 

niinvtrn . 3tllne;^; , ilon. baue. .Jim. [£d}lc6 t^ciJfnbad) bei 

Vli'itafj'enbur,!. I 
2)-t l' u IUI fl IBiltelm ^riebnd) (fleb. 9. Vlur,. 1816, | 8. 3ult 1887 

ju l'iebinccf;, uetm. 23. Ctt. 1879 ju ^l'rifenbart) mit 
5J/a t bi I D e /^leiin von ^'>emnun;ien-V'artfiii'd)itp, ticb. 1. 3ult 1848. 

f EctfoB l'ubfiitit am iKbrin.) 

^öt]n: Aram l'uDiuui ^iiliuö CSmmetid), vieb. 2i. yjoo. 1882. 
S)t Acan i ('i)tüh^ (Jrnil l'ubivifl a'Jilbelm )\ciebrii1) dieb. 15. Vfufl. 

1851, I 13. ;^an. 1681), jlön. bnpr. ("sontanitSairiitent uno i;!t. a. D., 

oenp. 20. y<ou. 187H ^u Vlu^ißbur^ mit 
Dia tie »iJauline i^nttja Don £irtten, aeb. 31. S^n. 1858. 

5öl)nt: (1) Uinft VlUiUMl iuanj i'uMiiia, stfb. lu. '3fpt. 1880. 

(2)?KeinbarD Äron-, Viiciutii, yitb. 14. U)(ai 18S2. 

(3)^uöiDi8 ^ißUbelm 3uliii6, yitb. 25. Cft. 1883. 
2.?o^anna »(Barbara «fb. 19. 3uni 1812, occm. 30. Sept. 1834 mit 
aBllbtIm j^rbrn uon 3:bunAfn (t l- 'l^iiri i«71j au y{ot;bo>1), .STcn. 
bat)r. Am. unb iKiid)6rat auf ^Jcben5<eit. [yii^iibacl) unb ffiiinbur{i.) 
3.Äatolinf ilÖilbelmme ÜJJarviartta , aeb. 15. IIJod. 1820, üfl). beö 
itin. bapc. $b«ei'.'0., Oftm. 27. l'lufl. im57 ju ÖiebenecT mitiduCiuirf 
Don Schrvar^enau (t 28. gebr. ibdOj, S<. A. Diittm. a. 1). 

II. ?inie. 

I gubivifl 'ülufluft 'Ateibett uon ^iUcui^en Don unb ju l'irbennrin 
(fleb. 10. £cpt. 1801, t 31- 'JJ'ärj 18«^), -^iBt- nafi". Vlmtm., oerm. 
24. 3uh 1837 mit 

Äat^mta 3obanna ^JDJaria überefe 3offpU (iDlet t>on(ioU, flcb. 
16. Äebr. 1818 (faiiia.). [©ieöbabtn.) 

fttnött : 1. iUcmtJiö VI uiu\\ l'uöiui^ ÜJcmeölauö, neb. 5. Vlptil 1840, m >•.■>•■•' 


■1 \ r.. { 


. ' '■ 7'.2 %lrfii|rf)fn. vtm. $)crr beß ber II. ^inie juflcl?enbfn /Nibpifoiniiii6r.ntfiI8, Sibn. pmi^. 
^ioiflm. in J'ti'iJcöbfitii. Demi. M. l'li.'n. 1S71 mit 
21J r i e Vliino .vinrcliiif ron 'Oidiiintth, iicb. 4. Cff. 1>^J3 ?,ii '.^ofn^bfialt 
^inötr: i) Mnttianna i'^ o b n n n a iloroliiu- VutcuMge, ßeb. 17. i^nl! 

ib72. 
2)\.'itbniifl ^ranj 'J-pimi»ib, ^ti\ 19. '\ifni 1875 iii i'srifr.» 

fil)iuolbort) , .«ön. pnni^. l't. im 2. üob. cy-ren. .ytpt .«oifct ihiil« 

btlm J. Slh. lU) 

2. S^iiicn^ Anecrid) l'ucivia .ff I c in e n ö , (leb. 12. Tpv ^t'". '^'- "• ^ff. 
rbtrO iii'.b jtmbt Cer 5. iUiD.'V.^vi;i , Dem. 27. T't'.V IHiil mit 

Sa nur«, viib. lO. ^vt lb4a, be(5 | LV-.n'cS ^l'iiiri'Ct) t>rnbcr|0)i, O'm. 
iiiib >1)initJ. Don 'Jiroö, 'ö"od)tir. 
$bl]nt: \) iSru ft \>'.i\^\u<\ VuliiMci ihiüic;. aeb. 18. Cft. ]Pf5 ^u Ül^if*- 

bnfen. !VMir bi6 ,^ob.-r., j{. ii. M. I'inifni"i1)iif5lt., ;ii,',fto!lt ttin 

ü)Jaiinf'J^ivibo in SiUen. 
2;ÄiQn,^ ViiMi'ifl, f.rb. 11. ^i'iär,^ IbO? ui 'i^ieübabcn, Jl'. u 

i.'ininin1)!Ji'?lt. inib lll^^r^^l•oro^.•i'tm^o Vitjui. in 'Aiuiiir, r- 

30. 3uli ih!)S jii .JUam'iifurt mit 
Vlnna (V.omp, ,n'b. 19. Ä-'tr. 1876 (f.nji. 
8).V lernen 6 (t^urrb ^'uMvifi, atb. 22. ;V.ini l8i"0 ui ^ii;j, Ä. u. .<?. 

C?t. im 5)rofi.-5)f(\t Vllbrcd)! ^t^rin^ uen lUtusni *Jk. 6, oftir. 

8. gebr. 1^98 v-i yV'ii-n mit 
Vi n n a Aieim rcn (iif1UoiBni',ivi, fltb. 20. ^dn. I87r) (forti.». 

3. g- ra n j ü'buacb ,Matl C^ljciflicin iluMmp, (fb. 8. ^Viär^ 1845, Dr. ineJ. 
iirb aufeororbfntl. 'iucr. in bt-r lIle^t^i^. <>\ifultcit nn btr Uniacrf. 
(MiciffuMlb. iH;ir. im ^cpt. 167S mit 

VI n n a .pclf'cn, geb. 26 iEi-pt. 1S48. 

4..Uattormü tH^ b n n n a .UifL^bme Vubuifia flrb. l. CDr^. 1548, üerm. 

30. ViiHÜ 1870 iiu yirbcniTf mit ,« u r t y.'ioria .V^finrid) '.ViufiaD ?Ir. 

rolb üoM *J3t■o^^fnflfin, .'it^n. innifi. rbtrft K Im fiiiitt-; ttf- (Vüf -Ilfnlij 

(^^A^Di. ^I.Uin^ V;ibnd)t uun U.'rru6<'n (l;aniiot>.) 'Dk. 78 uiiD CJtftnb.' 

^inunfommiifor in l'iaöbtburii. 

B. 

[feihigr. tjrff. «.riihmigurfl jiir ^ü&riinfl bf« J^tfifjertfnKul» 20. Üliig. 186 1. - 
6. 3-f)tci. 1871, 6. S13.) 

t it ci 1 1 (?inft üiibmip Vibolf Pon frcnid-.fn (fleb i7fll, 1 17. ällQf) 

18ÜC), (.Vnb^(i!. luff. •fl-M^lPr.•''4.^:ü|., oerm. . . . mit 'il^ 1 1 b el m ip.f ;ricrfi: tf Vlnna Vllberftne Lttilie vidii|ffr, ofb. . . . 
Cöriitrr: i) ■*> e r m t n c (^rneftim- .Ociiriftte Vlnna, fifb. 7. X'luci. ifc57 
,Ui '.ßiirmtiatl, iHvm. Ii im V:u;t. lb>-2 bof. mit l)r. jikmI. CfitPdlfc 
>£.dinnbt (viffd-irb-n) ; 11) 23. 3i'ik isoi m .Woii|unM.VMntetbnu!r» 
mit Dr. i>bil. «onrflb liclmnnu (t 23. o'^n. 1897 ju 3iom', 
SdniftllelUc. [3iom.J ■^wrir'«.; *• •■! 11:1 ,.,. '■•9- ' r , ■f. . ■■ «- . ;.. .' • !■; ■ 1 1 ;» ' ' 2) ® i ( b e 1 ni i n e (ifpuntbine Ollirie l'lnna '^ta, <,\ib. 17. Xe j. 18C0 

m 'Xmniift-iDt. 
2.1 Ä n eb ri d; Jlütl iüiltjefni i:'uDiüin (f(fb. i. Viptil 1823, | fi. Wnij 
18:^7 ju i'o.rinftclM) OHbuil. biij. i5t?r uno OiSfat o. '.J)., üiorf. ixt 
(Äib^nl. l'ant:(i;.^ranl'Cciiicl)..iVt'crDf, Ofvm. 16. ^Jlov. 1853 ju Äiifö« 
ber^ III Cti- ^JiW'ttaaii mit 
fl n !i a Aieun l'öii' uoii unö 511 Stfinfuitb, fieb, 18 ^3ioo. 1833. 
[Dacm|"tn^t.J 
i^iiititr: 1) i>ioiie Viniui I^'bitla C^t-ailotte Vliiialia, «fb. vi5. \lluj. 

1851 511 Ät;ebbfr,i in tcr ÜlV.ttfrou. 
2) \! u 1 ) f Viniui -JUiialif, ^^tb. '22. -B-tx-l 18J5 ,^u AiitrüCip. 
bj'JbfNa .pdiiif «"i'abririf, vub. 1. -i'i'ör^ ib'At ?» (S^u^rii. 
4) W a V [ :Wiirimi|iaii v>)iiiiiü <vorbiiKiiiD l'lufluif (iDUdr^, ^teb. '^'J. d-ipt. 

ihG2 ui T'lumlia^t, .Itön. preiiB. Jiplm. imD *i<n!t •(''b^'f im /«tlD- 

ülit.OHflt ufM) volti-noftiT (1. rl;fiii.) '.Wr. 8, uevin. G. ilfai 1892 i» 

Tdiinilobt mit 
ü'; ii i iv"! >■ e t V '£tt)ibaiiii' ^Iv^oltufi'M, f,d\ . . . 
ß^iÖUbtlmiiir iTinnultc i'dui.-, flrb. If). i'iürj lecOiu 'IXuii'il'' t- 
«)•'-'' >T v I III i 1 in n ViiMvi,; .Uonroo Ärif^iicb, atb. 12. ;'lii)i. mi? 

Ui T'QtiniuiM, H^l't. IUI 1. Ont'jfll. bilT- ^n». •(?e!b,iiiri-e-) liipt 

^Jir. 115. 
7)Ärlf^l:icl> Ocfouno .*j>iniunin O^nuin, \\d\ 27. ilfai 1872 ju 

rnrmf^obt. 
3. '.'1 n 1! a n'/arie i(\tifl>erif<' Vuife, flcb. fi, *£cpt. 1631 ,^ii l-nimilaot, 
Cfrni. 3. ^i'(Qii\ 1859 iii TacuiU-iM mit •pmiiaiin i'un Äranfeifp 
(t 8. :,üili 1888) .Stö». piiu6. CberflU. 3. I^iep. I'ilMcCbooen.i ^Uiiimaiicr luni ^iUicI. 

[Jjlliölifd). - «).iii*tn. — 9<fid)«- iiiib frU.^ll^.•Ol|lftr. till«iiii.\Hii"t Slbdii.inB 
mit ttm ^^tl^^tral .yoii '(itiil' uno Pdii (..intti "}.lol,ii;ii.ii il. d 9Uuii 10. ;V'li llih6 
(für üotbinl.in «Driliiiiilt , SfuilMiu. >iblS)i<ot uiU. ÜWl). Srft.) ; fiiU'.ii;r. Hirt- 
tellmnj l)f8 fJrADifjt« .oon* H. iü.'-ii KJ'J-' ((üt binidl'en vi^iu «iiiliinlni Wan. 
mlli.iii II. (^rniiiiiul). r-ttfflbe yotbiiil>ui füll üud) 1004 roin ».ii(er i?rctclti I. 
In Hn 9(fu1)S|r«if)entii|loiib eibübeii loutben |(in; ba t-c.i 1 ;pk'm inbi« nid;! nii«. 
gfl6|l m\tit, fo rtliiflKii <t|l blf ^I-i.1)fL-mnuM h. d. a)ünd)*ii 27. Jüiii IVÖÜ 
com ÄutlTinliii .<t.-,il 'Ilifutot CL'M Vf.IjlMyrn, i\\» 3(tM)«o:fjr, tdi Stf.birtmil.nib 
»rntiiett unb htilAü^t ; imiiMtiif'.ilKtt im S,ir. iC.i!)ttii bfi bet Jifilietrmfl.ijie 
.». ?!oo. 1812. ,— «>|cl)r<;b:iiij be« ai'apP'nfl unb fl<jcl;ict)ll lU'ftficfjt im ';\aljrg. 
1863, 6. 717.] 

I pttana XiiOff i>on ^luitltnoocr, Atfibftr oon T^tifI (flfb. 19. 'I^ej. 

17G7, t 1^- '^'''- 1^*24 ), S\bi\. bai)r. Vlpp.« unb ^iVu-dtfil « <.'i)ir. • ^»lot, 

Dttni'. . . , niilJbaifui ?»reiin uon Atun^ auf ^pilliitti iinD iwibfltJ- 

bnd) {<?ib. G. Mn. 1771, f 17. l'Jai i8Jßi. 
ib\\nt: 1, t Vubü'.t (»Kb. 2>i. "l'läv» 1801, I 2. aiili 1848^ urrni. IC. Vlitq. 

1842 mit -ibneü (*icb. 2(i. Atbr. I8i2, | lü. Äfbr. 1880), tc5 <NrQnj 
. uon dii]tt, Mön. bat)r. Ox'lpp.'Okr.-aiatö, 4.oci<l<t. 
XLIX. 3aljrd. — löScjrutft ;!4. ceioitt ih98.) l'.48 !'V •':'■ M. 


i J «>V*f^--. ■»*>Ä?r-''-'"'*>H\tr >'>''^"«.-V.f-r'!WP«?U'^>?«^^<;'**T. y?'<C^-*>«ftiy üSuL^SSSLiSM Vul lltiilili.iiu t l>oil ><Ulil. '4>tllll UOll <*lutMll. ^iiilitr : 1) W r i m i I i a 11 , ^ub. 21. T^rv 1H4S, «ön. luiDr. ObrrdlL 
j. T'iOp. imö iHrf. im .ftrii',\i5inin., vtxm. 12. Vluii. 1872 mit 

ümilie ^iMuTl'in, ,ub. 2« ^utr 181H. 
i^iiiinf; fi) 111(11. n<l>. 1«. "Afp» 1H7! ui 'IVündKn. 
l'Aii'U'^. erb 1 "i'rf ''•'<< <'« "hinfl,'-n 

;^, "• V ' ^ n r/ • , ?••> » f'»» »'•« V. 

r< )., bdiii ;« '.Wh JCu^ tili) •)}iKiv,'j\.,nt Skulti üi''-' ii. 2^10(1 

imiiDfr: 1) L'outJ, >^tl). II. :,^ili ihn, oniii. . . . mit l'uJipij 

JOii'frnt, .finuptfaffififf iin i.ier St. M. Staa[i;(d;ull)fntilii»nö6f.i|]f 

in "löicH. 

2) Otto, fleb. 8. 9?Pü. 1835, S{or\ bonr. .fiptm. a. T^. 
3)1 (Vnifiao (vUb. 12. l^lär,^ 1837 u« yfi-Mentenii. f 2« 5ept. IFS; 

,U« ''].Uutciifin1}eii) , AUiif. ^(■ll ti\1)iT ninipt|laierninl(!rontr a.Z.. 

üfrm. 2. iVirt. 1873 mit 
51 m n I i e liia^^bcliiin ^'topohiiif oon V"-Hnbei)i, ßfb. il. 3i"ii 1H6 

jiiu i"'iinirt)fn. ('i'iiunl}!'!!.] 
4) Ü,ii a t b i l b e , fli-b r,. rttbr. 1842. 
5)Vliitia, flfb. if) ©fDt. 184!), ufini. . . . mit ;T,ofii:t' Wanfff, 

(Skü&bänbltr. [Wien.] 
3. t ^Plarir.iinan (neb. 27. €frt. ISO.",, t 22. ''Vlai 1884 ui JKf'.ir5- 
biiro), .s^un. baor. ft|fr unC *i^iurnt ottin. 15. •X'f< 1838 mit 'i:i::- 
üifa {i\(b. IG. Cft. ISK^, t 2.{. i'Jiüi 1SS4 \u yiMuuVM'ra), tr« 
t l'fopolb JKittfrö pon ^Kifbl, JUh. bojjr. O'BauratS in ü)(ü;id)<ii, 
3"ocl)tcr. . 
Cödjttr: l) i'i a r i c , ,ub. 3. Cft. 1839, vtxm. 2. 3"!i 1804 r.il 

'Aa^innnb i^rbni von iyolofiiftlö (,f 6. SJoo. 1877), !'\bi\ bnpc 

iTreiSfüctlm. [l'iiinrbfn.J 
2) ü II b .) D i f a , fltb. lö. 'i'iäri l8ir., Denn. 22. Wni i«C6 mit C^fat 

Äibrn üou iUflttn, jlön. biwr. liJiijoc o. T^. [lilündifn] 
S)a\^i [b f 1 m in e, pcb. 12 :^iini l8öl, üfim. 15. i?.'< 1874 n:it 

3D!jonn ^Jt e p ü m u I ^Jiütrr oon Vlrtl.mlb, iton. bat^r. CbeifiU. a. T. ^;u-iii5 Uüii iM!(f)an. 

[Rotl)Ollf(f). — 1'r«ii^«ii (g'.fdtriiii). — ütl'K'iitb..L'oflttr. ftlftmJi'fytr atflfljr» 
ntb|l "P(.ipt'<nl'f|7itun^ 2H. S'tj 1677; iibftmoliiie 'siU.ippf nl'. fferiiiij Itiiljlijit 
.aciäiibftun^) il. li. f*ia;i 13. Oiini 1&8M , biflAUjit mit »Uipptncitnirliturj 
21. Sfoo. 1686 , bftfim gihr <1. <l. «f>(rii«b»t<i 6. 9JJ.it 1»1(J4. — «Jrfdjidbupj 
bf« SiSopptn« uiib fle(ehict)t(. lU'frfidji im :?iil)rg. 187f., 6. 6(16.) 

I. ^'ü()frf)iiinl',cv ^iiiie. 

[©elftft: gtlit OcVmn j^^tMnonb if 1748).] 

1. Cöcr'Hfitjfdiniarjfr 9ffl. 

[C»ft>: bo« tm Jolji» 1661 a'f'f"" Ä't'nfotnmiB Dl'ft -Äiiljf^niJlj (SÜl f)«fl ) 
bei Ocollfdii ] 

■t-3ot?anTi«9}fponiur 3nfi>b ^cei^frr <J3rinj pon tMidjau (gtb. '•>' r1 o; 1- .» 

1. I . J: 1 •' ä-, 


„►'. ,•> • ,.. ^*.r) Viii'i Pon «uc^ci'.i. 755 

29. iJlrtil 1775, t 13. ?lpiil 1B37), ^l.tlpfrr, ^i>n iMfUÖ. Jantiot bcö 
Ah. (^Wcttfau, i'fini. l. tHoi l8uS mit "i't^ilirpinf U;ruv von 'Mnl- 
nnl\, (iib. ^reiiii wn £fol iint (S"iro§-(SUflUtl; ('-^('b. 27. gept. 1774, 
t 20. i^-fbr. lööl ju Cbpr .«ubfdjmolO. 
^tiiCfr : 1. t ^ D 1} a II n • lU f p ni u f (Srnfl ^IU.müpp (?:Cninnn (neb. 
15. OTöri 1810, t 13. Tc^. 1882), )sff£>frr, Perm. 19. Ott. 1S13 mit 
^i^ftto (S3rafin b'v'imbln beö yippcUcß (oeb. 7. Cft. 1817, t 8. Tsebr. 
181)5 }u Obei.i^ftl)fii;maI0. 
^{nötr: 1) •C)ebivt>i "iUMlippinc Ofmnm , neb 1. *ilpril 1R4C ui 

JürMnanböbof bei AnfManb in Oidilff., Detnt. 26. Sept. 1867 

mit ■»Diorimilian ^l'Jüllfr uon Jtlobiic(iiii5rt) (t 17. i;!lprinö84), ^br\. 

pieu§. Üültiii. ;\. X'iCp. (rbiT'.\U"ib|d)mah.] 
2)(SWoCv1 ^i^bilipp .*>in5 VIbaiii i^enibarb nar ^bfobor, flfb. 

11. ?!pti( 1853 HU t}bn-S\\ibhtma\\ >Nnr->eir. 
2. *l^ Ij i I i p p t n p *iti\n-te .'inini .^bercfta äoft'pbti Vlnlonic, flfb. 13. Juni 
1812 i'A Obft'.^nMcl'iTnl?. |il*.Wibfnnu in CrfJ^ri-.'Sfblcf.l 

2. 5{icbcr=.Hii()((t)ui(ilKr Slft. 

[Cffiß; ba« Im Oahr« 1081 gMlifiet' filteifomml^ giUt rr.?ilhfc^m.ifj (106 fjttl.) 
bei Öcotif.ni] 

l 3o^Qnn ^erbinaiib ^i-'ffpb ',^r<'il?fvr "'lUin« Don ^i^uduui r^eb. 
25, ''Vläw 1780 liii Clinüti, t 23. '•War? lh47 ui 'Jiietei-.,«iibffl)maU 
|eru^^r(l bi» €iifirti( b<« 1. 'flilt«)), Jlüii pifiife. ^'t., t>rrnt. 7. Oft. 13(iü 
mit 3offrba Arfiin von ^lunLt unb \'lltin < <'3rottfjii (arb. 12. ^iini 
1786 ,^u ÄIoin.-l'Mblenbotf, f 11 MtiäiU^*;! vi 'JJifrfr-JU'ibuimnlO 
^iiiJfr: 1. fiitjfoboc ^ad {5m:,mitl (NfrbuMnD (5"ti.mann (lUb. 
10. l^uli 1811 jii y?u^f^5Tlltfd)::u^l^, | 26. ^uli 1871), JTen. pivu§. 
C'bfrft V Tiöp., i'cini. 16. :;Uili 1853 mit 
^ r n f ft i n e ili'^fdinn, pfb. 21. 3"ni lfe27 ju SipotiCbervi bei il^rtölau 
(luih.). ['iMfClau.] 
^infitr: 1) .Vviiiß Ibeobor •t-'ciniid) 3of<pIj, <^rb. 5. Cft. 1856 \\t 

•TPittenbcrvi , i?ön. prfu&. i^ptm. uitb .VJlmhp «(^tff im 4. nitbtr' 

(dilef. ^nf'iKflt ilh'. 51, orrni. 8. ZU 18H1 mit 
Glifabftb 'iUit^olb, flcb. 23. '-Dfärj 1858 (luib). 

^inDtr: (i) !Jbeo^or, pfb. 2. 3uli 1&S2 ju ^^rcöliui, jton. 
prru§. ilobftt in ®ro^'\.Md)tiirMbf. 

(2) (Arno, aeb. 3. Sfpt. 1683 ^u ^iVfßlou. 

(3)^0 nö, flfb. 16 Cft 188G JU 5.^tie((. 

(4J®rftbrl, flcb. 20 Sfpt. 1S92 Au iUiefl. 

(5)?ieff(, Rfb. 18. ^iili 1894 \u ikiiM- 
2)-ixinö ß- rn f^ 3uliui5, iieb. 15. ^iat 1359 iit ''örtßlaii, ,«6ii. pnup. 

Jt. a. 2). [^rfi-lou.) 
3)Slifabctb ileontine ^offfbine Henriette C.f üo , firb. 20. Sept. 

18G0 ,?u 'i^i-f(5!au (luih ), ucrm. 24. ^an 1684 bof. mit Stepbnn 

Don i^l■ittaMt^ unb ß\iffrün (luth.) nuf Cmed)au, ?t. bet Cem'cbr. 
4)f-)onö .(?iirt Syill^flm, (ifb. 26. 'ilpril 1863 ^u 9?cipf .?^ön. piiu§. 

^ptm. unb ,npnip.-'"'bff im 0"irni..:)ir,t .Uronprinj J^ritbrid) UlMI« 

beim (2. fd)lff.) ^Jic. II. (^I'rfölau.l 
2. t 3ullue Uofcann %^t;\\\v^ Vlidbert örbmnnn (flfb. i. Woi 1813 

48* 

, ■ * •' 1 i 
d' •■»««•»AI 1 756 ^tlnj i>on S^uc^au. ju 9?ifb?r'5tül3fd)nial,^, t 20. Vluß. 18C2 ju 9]ei§e), -ftön. pimö. ^plm. 
a. J)., üirm. 4. ^\nni 184G nut 
3 u lie i\ifr,n ruii ii.U:ffiibaitti.t^ellin,i, neb. 10. 3iini l6lf> ju ')(i;bnif 
llutf).). ("•ilftßo.! 

3. t 5t a t I (Jr.iiij JJiiMuiii «i^li^rt ^b^im (^.b. 1 t. Ifj. 1810 )U 9(lf^l•t.5tfl!Jf(^n1Jr|, 
t 13. tfj. 18S4 t>,i|.). 9J.I, rrfiiü. Vft. a. Ji. 

4. ^IKnibara Dinrici Vlnlonii' t*iiii\iiia Ooa, ßeb. 10. ^'iuni 1822 jU 
yjietfc-Mübjd'nialv ['lUilfrlifaii.] 

II. (cl,)cniaU? .B'i^'^f'cv) \'mk. 

[Silfut: %tiit ^criiiim \'lbom Seopclb. i^tut^t tra ©lifiet« ttt 1. Hinit.} 

t 3 f e r l) ^Jl^t!t;»!ni Vliiftufl jNtrihrrr ^lUin^ oon 'i<i(ii)nii (^cb 

t . . . IB'IÖ), inuii. 1) . . . mit Vmfr i>on 3'l'fU>iK (ci'b t ••• 

1631); II) . . . um /; Jll) . . . i:ut ..'...?; IV) . . . 

mit ? 

3uiii mit .' 

i\jnl)er: a) 1r (El)t: 1. t 7s e t ^ i n o » b (iniTt "JüiA'Jrt (vub. IJ. 3""' 
läüi, t 21. 'Oloi'. 1^45), jtön. ptriip. l't. im 4. '.ri-.vi.- äitit, ucrm 
14. i)((\i 1631 mit (Vniilic non iVloiD o. c. ^. "iNfift (vub. 7. 3""' 
1800, t ii>- ^f- i*"^")- 
^■Huötr: 1) Viiiff, rt'b. 20 «fbr ]Ha2 v.i 'ili 

. . . mit . . . ^l^oiirf, 3>'llijint. Il'iiuiiilii!, 
2) t (5' m i ( l't'L'polo AiibmanD (ptb o. U. 

t 9 Diai ibSo Jll .(^öiiipöbfir, i. i<r.), .«fli 

!ii>at...Uiiibc im fl. üftpitiit. 3iif.-aJ>!t yjr. 4^ 1800, t ll>- ^f- l*"^")- 

^■Huötr: 1) Viiiff, rt'b. 20 isebv ]Ha2 v.i 'ili'i! bei »Ecilüivf, tjcrm. 
mit . . . ^I^oiirf, 3>'llijint. Il'iiuiiilii!,! in 'i'ümmnn.j 

Icn. prniö. Ii/nicn unD 

^ -,.^....^. ^,..,. ^.„. .... 4H, Denn. . . . mit 

•y e b lu I vi uon ^l'/iiiiofj, Ofb. . . . (luii;.). 

■iCiSrlittr: (i) ÖW r t cu ii ^ , aeb. 20. iSept. 18C8. 

(2)nfbl"lii, V\fb. 4. i^on. 1872. 
3) \> 1 1 II n il) iiaifnuinb ^i'üvvö'au, flcb. 12. IDfJ. 1838 ju B'l'^U' 

bi'i VnufiibiUit m 'i'ommnii, .rtcn. preufe. iVaioc a. 5)., urrm. 

14. l'ipril 1808 mit 
Vlnna aL^ilbtlmine isitb^mer, fltb. 25. Cft. 1818 ju 3ittau itoang.). 

I^Tleiii'^ifdiarlnviij bii ^rci^Deii.) 

|\«iiDtt : (1) 1); a r i c ?uife AUiroIine, neb. 27. ^^on. 1809 ju i(ü|lrin. 
- b) L'r Ci) 

Ötauii((!)irflg). 

3. ÜJ/ a t i e, flfb. . . ., uerm. . . . mir ur. : 
ton im 'Btaatt 3Uinoiö in 9Jyinienfa.] if Dr. med. Sd)r6bfr. [^iMoominp. (.' ■./.' .. %; ^tlttaMh imb Oioifron — ^'torf'djfa 767 

iU-tttunivwnb öaffvüu, j. 3al;iß. 1808, ®. 721. 

[Jtalf)Ollftf). — Offlfrtflcf). — Duletr. «Ml l:^^ iRittft d. d. ©ifn lö. f\an. 
X818; bOfjm. Onfol.n 29. 'ÄArj (Dulcm 5. -,'1119.) IKIS; 0*ilfrr. ^ilit 24. 91üD. 
1896 (l)iploin d. d. aÜKit 10 ^m. 1H."17). — »?ff'.Dt<;Uiinfl tti >li<.iccfi'i) im 
3nhrj 1877, 6. 048, iifb SUi^h^r.f üb.'t Me £tJiUf«fthrfiiiii.V" '"' ^>j')'fl 1^70, 
S. 570j iPfOf" "" öltfrrii l?fiitiilcjic f. r\a!i*fl. iH.'y, £. MiO.l 

t :^p(fph ^reibar Pon ^iU'od öjfa («fb 8. 3i'ni 1770, f H. VIiici. 1644), 
(t «. illU^VHat, (^ubcmiQl'ii^Uäf. utib Cbnft • ^aiiM'clufibn m 
Ü^öbnun, oerm 1) 10. ^Umi IhCO mit tU'banna i'^n 'V)hllii3 ((\ib. 
, . . 1780, t 21, ivbr. 1Ö23); 11) 24. ^uü 1825 mit ofaiinelte iUtirv? 
ocn Scbionfarf (vvb f i'" ^f- l^'''-' ^" ^l'r^^i'*) 

llinifr IrC-tit: 1. t •''^«fl (flcb. 7. Vipril 1601, t 28. Juü iSGi), S\ Ä. 
t,V,nbcrni.!lriU itnb '^e^ -iTtm , Dfriu. i. K\\i\\. Ifc2b m\\ 

3 b n IT r. a Dt^n 3)(iliiiien, ^leb. 3, '.-clfpt. I80O. 

i*0hu: t S\<Ml ^ i f p b (^eb. 2-2. £fpt lb2i>, f 6. ^Jlii.i. 16G7), M'. Ä. 

fctattb.'ilon^ipiH, mrni. 21. Mioo. 1856 mit 
3 f b i n e Jbeicna (gnaxunt oon ^)ibem^orf. flrb. 11. Cft. 1837, 

5ol)ii : 'J{ u b 1 f ViibiviA ?\r'in.\ Cttofai, iicb. '/i. ("ubx. 1804, S\. M. • 
*i<f^.=.\loimmiTac bfi i-ct gtcitltallecei ir 'lUc^i. 
2. t 3QroG!ao (>icb. I7. 2«Tt. 18üd, t '^^ Afl^r. iei>2), .ff. .ff. Waior 
11. ''D , Demi. 4. 3uli l83i) mit Dhuia jvidin oon edinriburti ^u 
ealtbauß ur.D i'laltcn (vu'b. lO. isi\:(. 1809, | 23. 9!oD. 1KG9 JU 
.tiall ni iirol). 
^IllUtr: 1) t Citof.n (j\fb. 1 «Kai 1^37, t 1- «P»'l l«öf>), R. ». •« Ot'ttnii. 

Im «., letm. 81 •iUii- 1HÜ8 mit W.ut« Mriu. Baiif.l ffMer üom S-mfaloro, 

9?b. COM iH.int. (flfü. 5. «»l't. 1.S37. t '^ -'pt'' '«'i; }u Vt.vi). 

2)^i^crtbn, aib. in Cft ie:ift, ii?ini. . . . :" • • • ""t Juiiuö 

X'Miriau. .Jl. Ä. Ci't. 0. 5). pjhlteilb.t,^ in Jirol j 
3)''Jlrtbiir, ceb. 30. -IHäis ihAl. | nall in 'Airol 1 
4)^0 ttf rlc^, (leb. 24. l>iou, lb')4, SL Si Ci't, a. T^., ocrm. 

20 I;san. 1876 mit 
?lbele rvifiin oon Gbrenbiuii, «cb. -1. Te^. 1850, l^unflbunMciu.I 

ßtntitr: (i) iTKi v i e Cibjrlotle, (>>b. 20. Cfl. 18'Jl. 

(2) A vi f b r i d) , pxb. 27. 3an. li-SS ;\u ^uinibunilaii Bönün« ber 
®räfl '^itiaFaidien Vltaöniüe in i'roii. . ^ 

3.3 of epl) IM f , (ub IG. l'inrj 1810, orrm. 20. 3iini 1835 mit Atlir 
i^rodit, 0)ut(;bff. in 1<:a(i. 

4 t Cttofar (iifb. 28. Cff 1811 ju .«(ottaii in ^i^obmen, | 7. 3u"i 
183r. ^u iveniinci bei ^il^irn), Uftm. 24. 3an. 1812 ^ii lUrivi^mit 
Sfopolbiue -ipenrifa ^ob.inna iierontta OWifd) (^leb. 21. 3i'pt. 
1818 ^u ^Btünn, t 31. !3)cj. 1889 ju Olef-'WciMmn bei l^.Uen). 
f\u\\)tx: l) *;j auline .pencifa Soljanna , geb. 9. CDfj. 1842 ju 

45rao. • r • .iCiT 7C8 r'^'^iiiY^litiraft1Mtt>ii»liWtfMirrfc'^rWfliliia^;).i\iy^ *;Uod)üita. — — ?'>tinüij oon 26t-V"-''na unb iv. *I,^.t!)nlcja. 2).£>etncid) 3)ublri) 5.^irtor <l>atti({ 3ciro6lni), «rb. 21. Oft. 184C, 

.i. u. 5f. "lilhijcr i. ^H., Ufim. lO. ^^an, 1674 mit 
Sl'iltflniiuc M.iltaiiiic '.TticrrH' \'Iiiim von '^UiatD, fltb. 20. Vliuil 1856. 

^o')n : Ottofoc .pi'iiuid; iUiibflm ^'ec^cl?, ich. 2G. Cft. 187-», 
S{. II. .<T. l't. in: i^ionicibat. l'ir. 2. ^-lirott = 3vni(f) unö ^JJicnöcn, f. 3ni;vß. 1898, 6. 721. ^U*o(inC'fa = CSnrüliui 

(^^6 ©tamnifö t^orolint). 

(Jm 3Bflnne«fl,inime frlo(<^«n.) 

[ÄatI)olifd). — 0«ni"'i'^. — 0«|1ttr, ?lfccl uiib Srht (biirc^ lU'ttttnaurivi) al« .?lto. 
I),i«fv-. • Ouoliiii' il. <1. »nMiijtrl '28. 'Jlii^i. IHil (lU'Uiii d. J. äitioi -J.-*. Moi 
l.S'J'.; (für ^ohiiin ^Lpüituif CS.itohni, tilufttiMfcbM bfä il. .1. ifüien U. ^Iop. 
1820 in bfn octlfit. Hreil)<ft'f fl^nb ttijübfnen ;'\uhonfi Üfepcnnif '^tljtn oon Vre. 
tjflüffl, St. S. S'W^li« (l24.?Uril 18-^4 finbuloä]). — ©«idjreibiiiia biC «.<a;:pfii« 
unb flifd)ict)ll. >!lclij tni 3.-,[)r3. löOl, 6. 692.1 

t 3 fJ iT " " i'l^dHMmif '(Ut'ibfrr oon ''l'rpbiiC.ra-rrniültni Uicb. 2. l'lpril 

1818 HU Wuüiril'; in 'J' abim, 7 14. yiou. lb7ü m* ^-i-UicüpiiV), jU'n. 

uiifloi. StfUfiomlü • Cffiiial t». 3f., S\. SX. Vt. 0. 'D., oetm. I) . . . . 

mit ''.l'iaaNiItne .Uatt^anna Jo|>pl,>a (ircu^ict (aeb. ... 1811, t . . .); 

II) 5. LUill lF5i mit 
©uinnne 3ttler, vifb. 11. 'ihi^. 1830. (Öo>inn»af(l). — llngotn. — llii,-,,it. ©.iton.it il. d. 5«i<n 8. ÜJiJrj 178i (füt 

bU ©fbrfibft y.ib;iUiu6 unb fflabtirl). — ««Idjinibung b(< Sßjppcn« im 3al)rj 

1806, e. 707, iinb gef-l)id)il ftberTid)! Im 3a^ti(. Ib64, 6. 002.) 

I. !i!inie (beö :^abiv?Iniiö). 

t Stei'bnn 5^avon T^röimo »on 3"ct'T>iöna uiiD ui ^.iMatt;iiic;a (^<b. 

15. IVqij 1817, t ^ß 'linil 1802 «ii T'fn'l), »ftm. 4 \'Ui,i. 184^! mit 
Vlniia (S^iiifiii oon l1;a^o(5Dp>'80l aro(5, flcb. 20 £fpt. 1819 (foib.i. (.'icla.] 
^InUtr: l. t Vluiel (flfb. 4 3uli 1843 Ui »iHU-opfn, t ^3. 3iili 18y2 

ju Vliiatiii), uniii. f). \'li>til 1872 üu ^i'iit-viprfl mit 
3rmn Vliiiui von ^JÜtmrrftii, vnb. il. iti't. 1H3"J ^u ^i^iibopiMl. 
2. VI n na, »icb. 10. 3iit)i 1845 ui *i''ffKl (ruh), uetm. 16. UlJai 1871 

iu X'Ufa mit L^ciiotb (5"iiaf.n vcn ii'Mli-uf (foü).; t 17. Cft 1S97 ju 

^43ecifl), .{»ecrn nuf (irbö-Äürttj. '>..! .r> .:. -* II 1 : .■■ *.; 


Xtöncit) pon töt-^töna unb ,iu Oat[)nicja. — ?iictmann oon rfJfnuifl 75^ 

S. ^ptifienia, prb. 7. 'Hn-x 1817 311 ^>ciMel, ofrm. 28. 'IhrU 1874 
HJ "Jltfii mit rirtf'ftiiiC (Xejfü) «utvn ^lUbnnp uon :46t - i'tonn, 
^I't-ijcrotöbfrin (f. ir. ■imu). 

4. l'l b r j {I n , iii'b. 12. 3iini 1852 311 iU'tJiel, ,fiön. un^ar. Cl't. tcr Smx'. 

II. ?iuie (be§ ÖVntniel). 

(«tfiR: bo« an>iict>it Itit-fiöiiJ iir.b «(.ilbiUcja.] 

I (Snbriel 'ilnili&fS ^i'nron *iUönoi) ron IJct-^iUcna unb au 'iMiiib* 
nirta (^cb ). Vlrnl 16J2, t i- ■«'UhiI 1875 ui ^ÄUncnO, ^liiHr t«6 
^ob.'O., .tt. .U. .\hu. mro (V'!)inf, O'i'n • 3ni'^i"f"'f ^ff Jlirrtiin unb 
Sdnilrn oiiii^tnjrfi. ilbniM'ficn in Unfliivr, vnnu . . . 184.5 mit 5^a« 
roline jsrciin -iioDnioiiiiari) mm unb ju *2ieicD (vub. 22. 3"ni 1«28, 
t 2ü. Hrbr. Jh75 JU ^I^nt-.i|Hil). 

^tiii!fi-: 1. '^.-llffriuß (I^e^fo), vKb. 22. Ttt. ISIS ^u ^initai-'ffl, Wa- 
jOMißbar, l>r. jur., (5nn.\"wi|"p. bei .\viu1u-ii nrö ed)iili'ii aU|ii-b. 
JtonfiiTiPn IM Uiiiuini, unni. 28. Vinil 1S71 m l'lc(a nut 

3pl)iflfnia Äiciiu i^lDnol) fon ict''iUona, geb. 7. üiu;i. i847 
(f. i Vinit). l'JIrfa.] 
fodjltr: .]ip i vK n i iT , (ifi\ 27. VIu^- 1&^ ' ,^i' ^''n'o. 

2. yiola (:)ii.M<i). il'b 23. ^'^uni 1850. 

X^ im n , iK'i. 10. :^iili l.-f)2. 

4.0\ibru-l ('V. aboi) ^uhnil.r, v*'b. 31. Vf\. 1856, f)err ber -r-Jirf 
l'dKiftin .iü-l'l'.ir.dC, 2aii Ujuihi iniD aiilino. Dr. phil., aVilAl. tcß 
unoar. Cbcibauf«^, Ufiiu. Li. Viiui! 188.5 v" '^nicnnö mit 

«liina.^ of n^b in? i'ijrafui ^-lofi uon vJuT, iicb. 3. Jon. J6GC. 
[ibt'tUona J 
tliiititr: 1) M a i- ü l i n e , s\(b. 11. l^öii I8t6 ju l^ulapif!. 

ü) 

3) ^U-ütmnuu Uüii £itcniMlfi. 

(3m a)Kinnt«|1.-.tniiit frlofit/tn.) 

lÄalbolift^ — Oiflerrfidj. — Ct\i<tt. «b«I imb 3lititt ml« btm VtÄbif.it ,oon 

Oiltrfjifl' a d. aUicn ii». :,>ii!i l8.'-:i; i-filftr. Äthr -Jl. ,"\iili >H7l - Vt- 

\ä)Wtutyi b<ii 3t(.ipt;n« unb 9Kil).K» (ib>t bit cl.nttrteiluüunani im ,^Ql|rA. l'>71, 

e. 6;i'.).] 

t 3ofci>b TMiibirr T<rofmann von Cfifiupa (fieb. «. 3}iär< 1^808, 
t 3. Cft. 1882), Üi. S\. J>t)t-- utib ^Uiin. 'J(at 0. £1., Perm. 4. (i-cpt. 
1 fi 1 4 i*ii t 

aila rif' lli'id.rlinf V•c^\o^^]i von i^alotibfa. ocb. 20. 'Juni io24 ju 
jlöimcnb im (5'iffnburi\ii- Muniitot. [JnnebcucT.J 4 "i t ■t -d fÄ3t^C(if(f), — llnaorn. — l'.njT. -Utd .1. J. Tt^timtq tl. ;^^u!l 1H57; uijat. ^ 
iöaicrit d. d Iü:fii Iß. ^;bt. 1830; ffflfrr j^rSt li. d SSini 8. VUi l.>*;i5. - 
eff<J»Te;tjna tu ii-::;ir.1 •jr> ^r't .ttl. !»?.:.j :m ;^-^r^ 15'^ i, ^. »oo , Mun 

(ttTty.:}-./ im ?iht,i l^öf. e ■140,') ' 

1620 ,u' '.irfiiifo, I 31. ^iVör, i;-0O ui ?.üii|fird n), i>ar r^r Ti^nj. *, 

iionnlvifitff ^iMfnl, ''l)/iiiot; unt' .Möblciin im ^i^ar.iiin.ur .Momifat, jT. Ä. 5 

(V.cn..''.li?aijr a. T., ocrn! 3. '.Ur.ii^ i8r,o i(u Ul(0!(.^n^ mit i 

«Itiiia "iliiana v2d»ulK p,cb. ;;. '.Jlpiil i«4i ^u Atonffurt n. U'f. [>iMW / 
b(i ^iiiiffudjon.) 

^Jnlifr: ]. l' c o i a b i e C5Iifo l'ttilitii- Vlnna, fifb. IC. Wöri 18f0 ju 

2 t S\(irl ^bfo^ür (ucb 12. ^uÜ lBß2 jU i'Mfaf, t H'. Ttt. 183S 
S'.i aUiiTerßoicf^ ,U. v. ir jKittin. l-ir yfi-f. rtC j;nif..5){nl^ ß\rjf 
^lüirtttn '.'ir. 5, ofm. 23. ^i^i'- If^ii^ ü'it 

Xni'cra TOiäfiii ^Ji^-^fn uou ^Jiiiif, viib. 12. i'Iiu. 1808. 
^ol)n: \'lntoii 0011 ^i^n^lla VaMCluin.^ ^^v.nniba! Viitii>i.) .\tor( (ilifo- 
bdb, Ofb. 8. il'i'af lfc03 \\\ WtiH. 

S. (ymil .Vt.irl 'Jbfoun-, >irb. 7. LVr.i. 1807 311 iMfal, ,ff. ii. .U. C?l. ] im .*juf..^)fc^t (Shaf ^^'a^f|■.rD ?ir 5 : [ffatf)o(if* — Cfflrrtfirf). — Offlftr 'übe! iinb grhr d. il. STifn 'JJ . 3J,'ai 1858. - 
i^ffdj reib und ''f* 2v.^ipr»iiÄ iirb 9!,^hft»« iil-rt tie etnnc(«tttwbiui(\ im ^.ifejj 

186P, 6. COl.l " } 

t .ff a cl ^Äfibinnnb ^l^oul gtQii'6(oii5 rMfitt'rr i'on T^uffii- (^cb. 2r> Cft. i 
1854, t 8 VIrvil l8n(i ui aHifi!), M. u. 5r Cbcrillt. Im l^nf .Sijil 
?tbc Dori l't'nfl iVr. 6.5 Dfrm 10 '';flU. l»'87 mit 

r^ f 11 n t) 'iiaatt (''ehr uon ^)(bciit?0[i-ii, (\cb. ;2. 'd)iorj Itötj ju *iliifn. 

^'oliii; ,<\oil <\ranA ^i-M'fl'l^ ."^obnnn (vrocir ^J'i'.Tio, n(b. 27. 3;ili l-*58 
ouf bir .fiol;eii ^iOaite iiäfbR '4}übliin bei '•liUtn. 1 ^^Uivtfificr Hon (SirfiiMitiiirn. 

I.<?Ot()l^li[(f^ — Cf|li'it;idi — O'll'tr '-l^f' ""t SKilfr mit t,-m T^t-Ufal .rc» 
Öldjenl'urü' 21. :,1rti'. 1817; Ciil.rt. j^t^t 14. J'ti I8:i(J; >;.iitm.iMi DCn 'ütd 
30. 3ii(i (bei ber )^tti(itrtfiifl.i|1« b if. 28. T«3.) 18a7 — ».'ddutil-unj til 

äüiip«"« ""b flf(d).'-litl. 91l'|Ij im i^.Uti. IK.'it, 6. U<.'.) ^ 

I .C> c t n r i d) .^llrmenC .«ml iUiibfri l>iitt(rtnT von Cffd.pnliirii (^fK .J 
6 Vll'iil 1818, t 2r>. lUili 1«71), .U. .\t. .i;vTiib(l!3.(vni..-J»l'vroi , vttv. 

S. ;\iini it<f)'2 Hill 'ibenfe Vlinia Viitcivfii Viopülfiiu' '.Timirtiiir 1 

(.''trlir iHMi J?i|toiu'iii)fi (af'.\ äi. Tii- i^"-'7 f 2ü. ^'ili JbitJ) I 

^ill^fr : 1. .f") e 1 <• 11 f l'Mitoiiid 'ibfnif iMii.liiniif, ofb. Ki. \\i\n. ir,',» f 
JU SlMm, <£tifl(5l>. ti6 ntdificn giäiilfin(li(ic in ^a\l m 'Jicol. •^•/rtk^-i^Ä5«Vtf Ji^- Tutlftfjft uon Öf(f;«nbiitö. — IMUfanl. 701 2. l'f (1 rio r Uli ©lifabethn Vlnmlie ^roiTsiCf.i, (leb. 18. l'lrril 1850 xu 

8.,ftorl ?«uiiM ^sDbann 9lfo»i;, flib. 21. Sct^L 1857 ,Vi Wien, .ft. ,<r. 

ll'i'in..€cfi-. im *Uiiii. für Mu!fu5 unt» Untfniclit iinb Cl't. tcr l'aiitiß- 

fd'iU'.fii !ii l>fiit' ii'ii- y'iiol imc '•l^oiailK'ivi. IT;'irii ] 
4. VI m (1 1 1 f Vlinio •.'.'.'irio i'ioiHiltiiu', pfb. liO. i'h.u'. ifi.'^O V-J TOion, 

üfim. 8. 9lpnl 1865 niil Dr. mod. Vlliratirrr MpI;?ro, St. ,R. ciDentl. 

ctjcnt!. i'rof. ber <5inld;t!. ll'iftiiin on ber llnioeif. JlMm. (ß.Mhollfd). — Oeiletreiif) (?.^6f)ituti) iinb llnflorii. — iPMim. 9Hu<t unb bJbm. 
Jnf.?lM (1. (]. öl'CtSbott -Jl. tft. 1637 (füt (Whotb .ic ri.t.-iiiiis, Jt.iif. r'uiflW 
■'.ilir. Jnfül.it 17. <D(oi 1713; l>if:(l)«fif)t linb crl'lönS. • n(t.Tr. J^tfjt d. il. UUifii 
8. ^iiU 17H'2 (fiflfndirf), mif im XuIimii l)cri'Or<\f!)cli!i Ijl, lHf|1Jei,iiin9 br(! ooin 
fa'.f'c r^itfiiumb II. j'i'iffoflii'n iHcit1)6fffih<rttiirt.intffl). — lHif.1)u\bunj b.« 
Üüiil'puK! linb iiffdiidjll. rtbfifiil)! im ;'\nl|rji 1."1H, «£•. Vf*7.1 

t 3 P b n n 11 ?!fpomiif ?ri'ibcti- coii ^i'ut^ani ('^fb. 4. Vlihi. i??.":!, 
t 2. \v;oö. 11:51), >>t-ir aiif Winrnlii/, mriii. l.l'.'rp. ii-04 mit '■A'niiia 
2 b r e f i a Arilin -l'u^rf in'ii V'fibfvid) (;V.b. U'J. ;\U!U 1708, t '■^'- *.'.'iöi'.< 
]82(i). 

SMint: 1. t 'ibiiiitb (vJfb. l. 3i)n. 1H12, -j 2. ■2cVL 1858), Crf fiH' 
ä'Mflniitit'' im .^l''- i\U"ifInii, oeriii. . . . mit ^luiiiltne uon ^i'öliir 

fd'b t • • • • it'ör.). 

€ori)tfr : VI n n n, «cb. . . . i8/i2 

2. t (^mil (flft. 1-'. Cft. 1817. t -'7. aXfAri 1878 411 Xit-'-f) . wenn IC. Jan. 
1849 mit "JiniKi (V.tJiiii uon ©.lUilfin inb jii üüJntlfnbfrfi (gel'. 11. iW.ii lö'i'ö. 
+ 1. !>on IS'.'O ju *l'il,ir.im). 

prfilifr. 
l.t (SiiKoinifl (flcb. 10. rsfbi'. 1778, t fi- *^l^'r'' 1840), ,V,ön. fäd)f .fibc 
iini) ffiJliJt, rr.ofin. iHi ,viöiiif;:K, Ufrm. 9. 'Jk'n. JHOü mit VUuiulUi 
von Ilaltiu; (.üb. 21. V;pril iVTü \u Cbev • Ecilünb, t • • •) 
^^inUfr: 1) Is'r.ria '.5 biTifin, ,iib. 15. Tfa. l8uB, rmii l'5 Clt 
182« Jii vDtfGbt'ii mit .pam* ^iiliiü*. VainiMt uon 'J'ioni\oltt (iiu!)., 
+ 13. jMbr. 1805^11 TicfiCtn) .«'«n. fäcl'i Ö^eii.-Vt n. 3>. |1^icööni.| 
2)t ixlifbiid» Viu.iufl (,]rb. :;2 Vlufi. 18n, 7 7 lluiia 1805}, .ft M. 

5Jm. imb Cbrrfltt. a. Z\, itiiii. u. isibr. ibIS mit 
U};niif (Vbfubfii'.a-, (itb. S. VIim. 1821. 
5üliiit; il) S\ all JNirriimnb O^'oorq •üJniio, pfb. bO Tf.^. J813 ju 
lUtifi, .Vu .ii. iMir(r(di!tT'"täbiittd) n. 'r. , ucrnt. IC 'Sfbi. 1871 
HU /sannt mit Diariü acv. »Ei-uitctii bf ■i:;orrpr (rib. *.». Jh-i. ]H-jr>, 
t 11; llläu ISSI) Cfi'Ubilmfburp bti €t. iiöltni iti lUCiitiir.l 
;t;\tnti(r: a) ^b'Ulo, ,ntb. IC. Cft. 1872 ^it yitrr- 
b)Lvrnl"t, >ifb. 24. ITe^ 1874 ftU ^J'.^iiiibfV,i. 
<•) "IIJ r 1 e , ufb. 5. "Ulan l87ii ui il^rinberp. 
<l).^nrl 'Jbiijfilo, (ii'b. ß ??l.u. 1877 jii *]i.U-inbfrii. 
oj'Jbfrefio, iifo. 24. ivcbr. Ib7;) .ut Ü'.UirbiTp. 
(2)'ö liebricl;, fltb. 1. 3an. 1840 ju iitag. '«'«i^'tm^ yi .,; 


702 •iiulfanf. 3)8ran:,förn, nob. 22. 3iini I8H, oerni. . . . mit C^rnfl '}\HH 

üon iSrau^Kint (i.iVr., 7 18. Vliifl. I87ü), s\ön. fäd.f. «rn .li(\iicr 

imb .«IHM- tn 1. 3nf-^-t'ci9. ■ ( - ^ 1 ■ 

2. t iBrn^rl ?ireit>err von ^ruihani ^e .nimpont) (jeb. 27. 9?oü 1779 

t 24. liioi ]8iü), .?:. i\. 5l'.)i. unb :)(itlm. im s. m.OKpr penn 

mii CSt'ndtnf (ßtb f • • • ifciJ). i^fö .«aiDar Ail}in Pon l'^nacfi 

be 2fnni)e[.AÖtl.D unb brr f (Jlifabctlj ,vb. @iann iU'niiun-j oon 

fc^tiif.a'.iif!o3 unb Oüac Joditor. 

3öl)iit: 1) t ^Ccranffc (neb. 8. Vloril 1808, 1 31. T.f«. iSdi) nerm 

• • • ifa^f' ""I -Uhna (flcb t . . . iRcy), tfS Tc-mX I^kaUn 

yi>o§ be (S^CviP imb btt f Jtainlinp ai-b doii l^^nl)i ■.rod)tfi- 

ilinbcr: (1) t .«oli'tium (,icb. 30. Cff. I6;si | 21. ^uni i8b3 |ii 

■iriMliiiet), \i. M. .STm. lln^ U'/njin- a. ii). , mmmi im ''lii,i 

l&ti7 mit 

W i ( b e I m i II e Areiiii uon i?u!cani, ;\fb 13 ^JJuir^ laio (( unun) 

€öd)t«r: a) 3 r in a , (ifb. 20. 'iq. it,7U, S-lfii., .t)ofr. 

:1 S\. u. SL Oob. bPC rsMU 'jr-n.-in lijniia Vliiniiii};Qta. 
b) i< Q u 1 n , «tb. 12. 3ün. Ib72. 
0) l^flene (.Uoiioh mb. 10. C'f. 1S74. 
(a) t \l[ui!biLii5 Vib.lbrtt (■iU-lo) (,u'b. im Vlpril 18:^7, f (i Vlrtil 
18110 <u .«fißf.iiu'O, .\T. II. iX. ilm. uiiD .t'ptin. ^i. ^i. , ufini 
1. '^■^n. ly7(i mit 
•fnMaic (j I n n ,1) pfllaiTo von Tcun-'2>(itn)ci, firb. . . . 

5cl)ii: ^üfiifü, (i(b. 11. Vliut. if-Sl ,ui .iU-ißffmtil\ . • 

(3) 1'/ (1 f a l ie, f[eb. 31. '•Dfai l81(i. iniiri. I) . . . 1802 mit ifati«. 
loiiij O'Diufos la-n VfiU^li^^i (t '^i. -J!«,!. lbG3); 11) im 3uli 
J871) mit f\u\n{ i^oruath ulmi ,-ioliiber. 
2)t3t'f'pl? (»ifb. 20. Vlpiil ibll, t r). Cuili 1K09), uinar. l'aurtjivl.l'ibfl. 
im 3obie 1848, ppim. . . . 1835 mit iiauliiie von AmIü (<\tb. 
. . ., t 18. iDiai 185S). ' 

HfnUtr; (i) ^Hofo, (^cb. 10. ,sfbr. I83fi, ofrm. I) . . . i,s67 mit 
Ainnj J;:)orpdlb uon o^ilabcr (flcfd/iertn); II) lü. ^an. KS7I mit 
VIhraiibet iutiii i'on ''i^abiucu?. 
(2)CVb m im D, atb. 9. 9?oo. 1840, reim J) . . . 18(j7 mit ä^ilnia 
C^biinri iiüi; (5b(rncllM3n (f . . . I8tii)); II) . . . 1870 mit ^Ifa 
(SbiTiicl von (^banflfco^n {]■... 1874); Jin im €trt ib?.^ nH 
•t">flenp (.sloiia) £iifit!. (iib. ... 

IviiiHfr: a) 2r G;t)( : ;() ^-lU I in o , iicb. '22. T\<.br. 1871. 
lj)3.tf 1? ba n, >irb. 2H. 3nn. 1873, Jl. u. Si. l't. itr :Krt iti 

.i.-'iif.Oliptfi (Sknt 9fafcöM) il?r. U. 
— b) Hr Clif: cj jöfliMir (^Uona), gib. 2. 3uli 1876. 
il)*ilolin, lieb. 31. ll'iön I87s. 

(3) Oi L< < , fleb. 0. .\an. 1817, ilön unciar. l't. bet l'C'Hi ..^iif., uecm. 
30. giiit. 1873 ,<u JömcCD mit 

3 rma (5bitiul von (5bcrnf!böio, pfb, . . . 

(4) ^W i l b e 1 m i r. f , flpb. 18. ll)iu< ib50, Doim. im Vhi«. 1867 mil 
Aloloman ^^rbrii rcn i(utiaiii (f 21. 3uiii I6b3), il Si. Am. 
unb l'iajoi- a. T>. (f. ci>rii). 

8. t JTiiiI AiiMiKinb :U'ffPb (vifb. 7. .Tcj. 1782, f 17. 3iitii 1847), ^trr 
auf i'itten im SXt. ^^einim, iUifd)ciueu, 9}u|")rl unb iMatjotit, Ä. Ä. . ^ «' ;*»UfiiHI.» V^-%.'Tt <PutfanI. — Vuff)on. "Cf! 

5fm Perm. 2. 6fpt. 1806 mit ^Imn^iStn ^f '\\a\i\a Kreün i^flucrfcn 

ccn ^flDeröteim (fleb. 3. Xfi- 1782, f 10. '^uui IbCB). 

flInJtr: i)t LSrbarb 3ofei>M»ift«- C- C't. löli, f ». "^ept. 1876), 

' ir. SX. ^m. unb ^Kittm. a. T)., oerm. . . . 1843 mit 

3 t e n tf (y)räfin ron Walliö, fleb. . . . 1822, ^tft'i). 

2)|)enrict te, flfb. 12. eept. 1816, Deim. 1) . . . 1839 mit nran\ 
QV;raffn üou gccau (f 5. 1)^. 1841); 11) . . . mit VliiotliiuK ucii 
äOiSlotfn (t tir. Oft. 1S70), -ipcnn auf ^üemboUn in Walni.n. 

8)Äuil AcrDinanD, (ifb. üC. ^uiii 1817, ■'oca ciiil '•iMiibofiH, neniT. 
, . . mit iielciie 03röfin i^ült^rdnt) von 'j;c'.iui-U]uac (geb. 5. Dicu? 
1625, t 29. l'iürj IbSa). 

4)'Do ro t bea , flcb. 2. l'lpril 1820, EtiftSS. in »l^runn. 
I + ?(ran^ gnlcß i^arl (aeb. 15. £fpt. 1793, t 29. l'Mt iKöh), i->rtc 

cui :-Kod)oii), iLUbttfdiiin iinb '^lifbfd) in ^i^6t)mtii, .'fl. M..S^m., ü<-rm. 

80. ouiii 1S19 mit \!liitoiiic ®iärm von ÜJior^iu (iiob. 14. liiätj i8uü, 

t . "! . 1881), €tTr'D. 

Älnlitr- 1) t Cttotor ((leb. 4. ^Joo. 1821, t if. >2eit 1855 u« 'ü^ava 
in Uuflani), .«. M. S\m. unb iKütm. im 6. .«iir.-af^it ,Uai(..i: 
g(ifL»laiiö 1. üon JHiifilürb, urrm. 23. ^i^iai 1850 mit lluiibilbf 
)^■rfun uon ^VMbmuim (vicb. 28. 3i'ni l--''» . t 2G ^\rm IbC?; 
u\ir miifberreim. 27. .siili it-öS mit ibritii if riiivn.iir jKi'C'Dlf ^cbin 
von ^;Uit(oni |t 26. i)ini 1873 ä" 'i^i^'^I, ..H Jt. Min. uuD 
a'.'oior n. 3^.). 

Corijltr- Vlbfle, fltb. 26. 9ioo. iSßS, uoim. 29. "i^ioo n73 \n 
%^:a,\ mit ,«ovl 7sibrn oon gtal unb (i'-rcp • l^lUuiH:' an\ *£trtt' 
foipik im !\\{. Jabor. 

2)''IC f l't .ilaroline itjerfriu lilaifcUina '.voffiba yiufünie , vVl)- 
•26 IKaij 1S23, Stfc'I)., oeim. 1) 22. IMiivi. 1816 mit ^ol'p'J "-^''iMrni 
Siut^atä-Spüicf (t 12 Mioü. l&4b), K. J^. Mm. imb ^ii'itlm. a.5^.; 
11) 24 ftebc 1802 ju 'lufla mit >'"tii't^ Okafcn von ^JIo|tHj-i)iunuf 
(t 25. 3nn. 1871), Ä, Ä. Mm. unb Ü)Jiat. (i^raß.) (f:lboH(.1). - Ctilttrcid). - «tbiAnb -o.Rnr. ilffl »i-b *<ii"t ""' .>^»'" "°"' 
4 d. 4M!«ii 16. Oft. 1773. Ht:&,i\xl;t unb b.ii)t. j»rl)r tl. d. «JiCiiicötn 4. 3"li 
na (rem yuifütfJfii Änl II)'Otoi von «f.iljb.iijftn, .il« 9ifi*«vif.u, (. äilftg. 
I8Ö7 . 6. C8-2); u.ip.ir. Clntiflcnal 9. Tt). 1707; nl«b. te«|1<.t 3(illrt|lonb 
J> 3uU IbOO; orllftr. «rljt .1. d. SBi<n 5. S.'it) (T^vlom .1. d. SU.fn '.'6. «pt.l) 
,j,lf _ «?;,(d,t(il)uiifl bit iücippin« unb 9e(d)id)ll. llluTfidjI im ^S^Uti- ItlS, 
6. 291.] 

t ffcnt fstfiVrr oon «Uutbon ((leb. 15. 3uli 1780, t 25. »P^ni 1868 <u 
Mi\uii) ^ni auf 3:rfG^0lf in «JiDifierc. , üfim. 21. lUm l^oö mit 
VlpoUonia gteiin üüu ^l^oDenibcl (aeb. 15. CFt. 1783, f 24. iVuiij 
1818). 

3ät)ut: 1. t «ubiBi« (vieb. ii. ^Jlu«. 1807, t lo. J^ft. Ibö9), uerm. ■*? L j,,,., 'f. 
7C4 T-utlion. — ?Puftfim<r. — <Pup oon flclel'ttfl. 

12. 9?oe. 1838 mit 2oiIt>e'nnne Tixvv.n oon U^oiioiej Cßeb. 6. Bttl 
1810, I 10. %w. 1880 ^u O^rai). 

i'lJntitr: l) .ttarl, ocb. 17. Vlii>i. 1839, ■5>eiT niif goUacI) in Stfic 
inarf, .H. i\. l'micnfdiiffiSfvitnrid) o. ^. , ocrni. l;o. S'-i'i 16G4 ;j 
_!Tii(i1 mit 

toopbia ^l'.Vticff, neb. 13. «Hept. 1839. [ 3all.idi bei (5iUi ] 
^iiiötr: (1) yuMDto, flfb. 30. Ott. i.sos, 5?. u. St. 0?f. ir 

lllOli'iit ?uhr öoii (V/ant'tn Oir. 12. 
(2)(A leon r e , nob. 9. juni 187I. 
(3)^JJ erbe it, fleh. 1. OJ^qi 1875, ,\t. u. ,^. St ttr ?fcf. teS IIL- 

yJtitiJ Afbc Dori ;){ambrifl Tiv. ti 

(4)M a r l, (ifb. 13. 3imi i880. ': 

2) Ailicia, ntb. 7. CU. 18;0. i 

«^.itirtpr, nfb. 3. l'iäi-,? 1812, .vt. ,\T. ö'/;i{at unb €fnttbnllft irc * 

COirti'titirl), lurm. 17. v'lufi JbTu mit 1 

Sorbia Wiöfin oon illonihcllrii, pib. 80 Cfi. IRIJ. Il'in«! | 

lltnöti-: (1) 1- i-inrirl), vffb 17. ''IVai 1871, .«. ii. St C^t. im « 

'X'rn(i '^(»lt (iir.if uon 'J'.ontiriicCLMi -Jh. « I 

(2)ll'Ja r tb.i, snt\ 7. Tft. 1874, luim. üS. l'lpril 1893 ju ?ini j 

mit SXatl ixitiii üon iiar.Dit, .^t. n ,M. Üi't. im UI.'JK.U V'Jr. 13. | 

(3) VI l f r t•^ , ofi". 10. 2^f). Ibbl. i 

2.'Arün5, lieb. 2. lUiai iHlti, ofim. 5. Sept. ihi7 mit * 

l'topolDmc 'JJidVf'', ßtl'- 4. £fpt. lt22. (iUicn.] ; i 

^;Uütfaiiicr, f. %ihx(\. 1.SM8, 6. 72Ö. 1 ^^^«(5 UOU ^UülOlU'Vn. 

|itiilfioli(<l) — firOittfiill (€d)lfri"il. — (<'Mim. »Jiillftiionb f.lnit •l>ribir,-.l«. ««1 
Si'iUpnil'i'il.^iiviunfl. b.mn fPfrltlhiinfl bfr 3<i.iiiiia.1)6frflhfll iitiP ttt ;"\n(cluil !■ 
biM>rn. fKitif i;loiiCf d. d. »Wuii ?.S «11,1 ll!V»4 PL>m M.iifft »"«orolt" I. (üt it'i- 

I),nb .fifiiittil) <Wi() i'cii flijhl*l(rii . Äiil. U>Ofliii 411 ,Hl.il'iii„» tn 9J'>^hr^ii , rr.ia f 

iillm ';ibfli)vv(itlc'1;t bK «TMDt SÜn ent(pri.'jy II . form. Siiroifur brr Vrbj-tS- j 

foniponif m f'.wiiii aift.mbft VII., boim — (rit 16U2 — in faif. .Vrie^J^inÄn [ 

Im üktüf Creiin.tfrfxn sXi.iiireiif , .a'flilxt f\<f) nunmtht in Itibrtn fln(iiSji p ; 

m.irfjtn iinb mit fiiift (i(b pon {>;llept inbt jii Ofmilhlm (stbfi'fi' (^luf|U] ttl • 

ttm (Tipli^ni),) Wödm. iKitKtfl.inb iinb l(M>m. ^iifoLit (lltfrltJAunfl bfr nblc» ttf- 1 

blitbfiwn tliildliunfl ocii 1094) mit b<m ^tii^pifjt .pcii a<i^l«l>tr3' 4 Ii| iTOI I 

(Ifit fiftiiivinn iiiib aJ!ittlji.i8 flfintitl) ^«fl), uiij.u. Aliiüiuit ur.b JnMj«r' 1 

30. 5(üO. 1734; rtblinb Micllfrr. J^rlir mit tirtt 'ü'.ivti'ntf |T"i"i»l (bur3i ^irlbarf»- 5 

ftw-itf) imb bnn 3itil ,2i.tijl)Iji(bot<n' <1. d 9it;fn H. ^,\l\\ 17HI (pcm Sj;<«i » 
3ofiFh H. fi'ic QH.n- V'ip Pon 9(c>l»prr<v Ät. [(liiptm in Clniüc). — «^ffAieil-e»! 

bf» äü.ipi.'tii« Im ;^^l!)rJ. 18Ö6, ^. 75'J, utif fltiit).i1;il. »^tolij im i).il)tj. 1814, ; 

6. 4-.'Ü 1 i 

t ^JJJor ^rcibcrr ilut, von ^HoICbcrü (^u-b. 30. Wärj 1804, t 21. ?lrr.: I 

1872 ju 'itoppau), .t>frr ciuf l'eiterGDotf c. p. , ctriii. 9. 3"li iß*« | 


iM< >•■ or .HC .J-' . i ';fj . . ■ K i.:--' ;!;i- 


iputi Don JRoUbeta. - Cuabt-TOtjftabt. i)ad)f.nbiurf. - r.u»(at. 70o 

mit ^Jlntonio (5ornibfö Wclcr von Mrempad) (flcb. 11. l'luA- 1R^7, 

I 2. i'ifbr. 1870). 
ÄinUtr- 1. t '.'in ton .stnri Stbanian Cfleb. 5. 9Jioi,i 18-17, t 7. 1War< 

1804 \u OUiitüiie y{iuitra), ,«. .«. Cl't. ü. 2)., i'crm. 2ü. yiot«. Ifa72 

511 .^Icritb.-ra mit , - , , 1 

«Inna (iVöfiu oon ^.i^elliMatt-r, n,b. •;. csert. 1815. [ i •ilV".itvV| 

€od)tfr: iMiima l'/avia \'iiitonia (Sriuftine, v'^b. '^8. 3"U '»öl u< 

2 Marni^oncniäuö Acr^iIlanr.^l5, ßcb. 18. Cft. iJ.Vi. ixrt ^fc -t-m-- 

fdi.M't ?iit<ri>oif mit Oabüttcn (0.3 CVi) '.i.i SU. ^unT-i" . i'"'"- 

20 l>iäij 187(> mit 
entt,.a ^i-rminf Mdm l'er.f ddh 2<3oU6brr(i, flcb. 28. T:ei. 18»8 ,?u ^1.01113. 

jftiuDir- 1) Ui/or:m*!iün i}^iibelm, c,cb. 'M.Tt\ i&7(i au l'ntiint^üit. 

2)lvuo lilnültcfui Alatbniiiir. ■,,a\ '2. 2ipt. IbTS .11 y,itin-tr>if. 

3) M n t b r i 11 a ^i^iila lUann. v\.b. 15. -'Um. ih7L» su VrüirJcoit. 

4)^.J^fitba ^l'ialuiiui l'ii-.toi'W, Ofb. lu. Cft. iö8i ju VritfrC^borf. 

SiUtbarlna Wilbdmina Vlnioinettc. «tb. 20. Viiifl. 1867 ju i'tilcrö' 

"botf, i>fim. IC. Cft. 1870 AU ScilAburfl m!t yiobett <nbni uon 

^.Ulh'it^otff auf 4*3aU'l>Df in Of|lcri..2cl)lff. 
Untträbruöfr. 
t "^offbb (flti' t • ■ •). -t)"«^ n"f ?i'ilfr>5l-Drf f. p. unb auf 

5litcl)uncfcciii in ^linbien, S\. .«. flm. un^ oV.ibfrnuU. isifc, mim. 
mit (*manufla <utiiu lliindivMij uon SJaucfioH^buifl (vs>t^ • ■ •, 

rodütr-^i'Verefe %\auV\r\c. r-eb. 5. 9lufl. I8IC au üeitetöbotf, urrm. 
4. yiufi. 1835 mit .Halt '.^rbm oon C^oUtli (t 22 9?ou. J88I), Jt. it. 
liiQjot a. ©. [iOien.l CLua^t=^^Ufva^t^^^iirf)tclUn•uc^, j. '^aiuiv 1^'.'^ S. TM. I £luc)ar. 

(ijm iB!.iiint4[liimm» »tlo(cf>cn.) 

(«oihoUf«. - O.nm.td,. - Ctflar. 'iloel unb grhr .1. .1. Uilif.. 28. «(.o. 

1866 - «.M,«.bun8 N6 ffiorpen. u«b gJAbet.« üb» bie 6tanb.6erbH.una tm 

3,-.lit^. Ib71. S. MÖ.] 

t (f b u atb 3uliu6 Jutibecr uon Duffot (^^-«t «. t)}oü. 1&07 | 3 Vlpril 
Tfi74 uj &>ta\) Ur Phil, et jur., .«. .«. ^MKvJiat uiiö ^ttHat a^ •!)., 

afe^lb'cib ^3'fatie, afb. 21. ^^foo. 1810, ber j ^canj ^^rbtn iiabfrem 
oon Vmifelb, Jl. Ä. ObetjlltS unb ^lUavtmbten ocn ?*iume, ^odjl«. " .'»n- .1' ^ 706 r.utfor. - SHabniQU. - «attnifi — ^H.ibiif bt TJogi; ac SU'nnf. — 9},iboij(rr»? 

Coditfr: Olfln Sinfonie C55fibiielc ^'l^flbcib, n(b. 24. 'VU\t] ir-ji mm. 
8. Jvfbr. 1871 mit .f-irrnionn 3offpb ''l'oiil .\r(iil oaii Vlfi-n^jclrn 
üon Oiicf.n-, ,<T. II. .U Dbftfl j. T'i^p. |<'>'>i,n. | 

-^» ■ — - 

^Hncfnifj, f. 3al;vvj. lSit8, S. 735. ^HiiDiif De iUJnnijav^i^ntoc. 

(3m I3?nnne6|ljinmt ftfof(t»n.) 

[Wcfotmifrf. — llntunti. — ?l(lf« unflot ?Ii-t;B,i4*lf(J)t ; unfl.ir. «brr^bfjlJltiju»! 

181 J; iing.it. Caron.it mit btm VtAb.fat ,be 'Drfln.n.Si.iinf * d. d SUnn IS. flo». 

17U. — »ffdirtlbiiM^ bf» Sttt.ipprn« im ^oljifl. 1884. €. 663, gtl;«»!^«!. Üfii 

Hd/f unb ©t.immrcihf im ^.ibrj 188'.', ©. 588. J t 9I^am «Öaion J)^^^^at bc l'ifinpjc ^iVnne (n(b. 3. ^cpt. ISJ: 
t 2 Vipiir 1897 ui .vUaLiffnburci), J^c^r auf -rinvüL^c ?^'nDf imb iTi>. 
reß.^ö^i im J?olpIturyifr, C^b iinb Sülue im Untfi.'.'ilbcrfpr, anänaN 
ifcjarto uiiD llifalu im g^olnt'fpr, \o\v\t (5|iiCiuballü im U.'effift 
.«omitQt, mit tfö 3ob.'0., Diitfll. öeö uni'.or. OpaufeS, oeim 
20. 3Qn. 1804 <u llif^fltH■öfaIlH1 mit 

Olga ®täfin Um »cn Sjüttcßp, fleb. 31. «lufl. 1843 fSAIcl 
Ojb unb aiiiNCiaflia.] u i / » fÖDanflfllftf). — iRu§Ianb (Voren). — ©itablfdifr Itrnbd ; f>^4ffn.fü^.ut(|..9cl^. 

»t^t d d. öof^a 4, Ä»bt. 187ü. - AV. : (jk.^/.n. - «.fditfibuna bf« a«Jfr«i 

unb 9ffd)i[f)il. gjotij Im 3a^tp. 1872, 6. fi33,] 

t 3flnaj 3offPb Vllfranbft Rteibcrr von ?T?aboöjr>P(5fi (ßeb 9 «Ju;i 
1810, t 4. 3uli 188G), Dr. jur., ^jfll. facl)fciTrobiUM-notb. OSdKnf 
Dcrm I) . . . . mit 3ofepbme oerm. ron 5^utiMeiv6fa, (leb. poo 
.^eliGlaiußla (flfb. . . ., 0c)cl)tcbfn 7. iTej. I8ti0j; lli 18. Slpnl 
1861 mit 

31 malte Vlntonie ?uboDlta Don »{oSboiaer , geb 2 ^Slän 1840 
[iBaifd)au.] 

^iiiDtr: a) Ir eilt: l. 3ofepb, (icb. 8. "Hvtü 1840, Dftm. 25. Cft 
1665 mit Jljifln ocn iHobcIfnßfa iaeb t • • •)• 

— b) 2r (Slje; 2. VllcronDrine ©abriele Vluflufle Jlmolie ffugn'f 


•)r, l'.v, 

Ti -! t'U »• ) CT i- «ajoäiiivi'ifl. — iRatüfflbt. — 'Katt. — «all.» oon Ittnf,. — JH.iüi. 707 

flcb 80 T)f,v 18G1 ju Wolta. oetm. 27. 3"ni 1^82 mit >l^oiiI oon 
'inr^niin ((ufrtiii'beii 1. :.Vini 1890), .ncrriu ^ft .fxriffljnflen Tdu'Ui, 
^ofiniinnioo, Oi|o, Vubon, ''i^aivünoivo, Wriibi) im iJr. ,S\obir>n be»; 
©DUO. (iJrübni). [T.'t)ii'in mib ffioifdMU.] yiacC'fctDt, f. 3aln-c^. 1897, @. 78ü. 9inct f. 3al;iß. 1S98, ©. 736. ^.HaiV> luni ^-rciU^, f. Satuy]. 18<)H, e. 737, [(gtUdjilA.otifntciIifrt). - C>|1ett«lcl). — 0»H«r. «^^I unb Ätijt lf>. «v»il 

(tlplom 6. e^pt.) 1K71 — aiAl)«tt« üOft Mf et.iiibirjethebuna iinb C»(i1)rfi. 

buiifl b«fl aßappm« im S^i^'O- 1877, 6. öftO ] 

i VlmbrofiuiJ '£tfviban ?;rcilHi-t üon i){alli (t\eb. 20. L"\iin 1708 ju 
empnin, | 8. Tvbr. ibSO). Aiobbänb'.er, ^.anüer unb (S)roi',runbbfi., 
m-rm. 20. Oft. 1830 \\\ Ixlt^ niit ,-,.„. 

'BenelDi'f iu'itütüri)ino, (\fb. 31. ^JJuitA 1819 jii ecio. t'liieflj 

Ainitr: 1. \'U l a 1 n , (>eb- i'»- ^»T*- l^-*^. ""'"■ '-''^ ^f'- '^'''^ ""* 

Dr. meil. Vllfranocr DJanuin üon Cbnbiiui. l'Jiltll.) _ 

'> i'! a u l dfb. 15. ^Jioü. ifi5, (SkoBtänblcr , ^l<;in[iec unb On-op< 
"vininDbcf, oetin 20. ^Jlpiil 1876 3" V'cmbon mit ,^ . „ , 

Äotbatine ^Xalli, (icb. 13. ^cpt. l«5i jn l'onbcn. (iriffl. | 

flinUtf 1 ) *Jl m b r 1 i u G , oeb. 1. l'foi 187«, il. u. fl l't. brr. ^Kef 
DfS iinf .iHöte •^■ricbrirt) SBilbelm CV.ib53 i^on ^i'hdlfubucd • ituiic 
^Jfr. 31. 

2)il?aita, orb. 7. ^iill 1877. 

»jiWnflopf i^ott-.iunc, «eb. '24. V'Unil ISSS. 
3 .snmon, flfb. 2'j. l'liiit I85i. 

4. Stephan, fifb il. lUat i&59,Dfrm. 25. l'lpnl 1889 mit 
^iitfl eilt int '.icorniiiaiuia, j'ieb. 3. Vlufl. 18fiG. 

:?5l)ne: 1) VI mbiL-fi»i6, «eb. 11. gebr. l8'J0. 

2)i^tter, vlfb. 10. S-i'Pt. 1891. 

3) 3 !> an n , geb 2(). 3"" '896. 768 !Raml.*rfl. 

IVuil/iiil'J; Uli« fciI;oliM; ■ »l;:i,irii ui,'. Ltilun;*. — Criljtr. «tri un^ Ji^j 

•ZU. iVHi IHi'j (i.|,tom rl. <1. ayiKi V2. 3.111. lh:'.Oj. - «.IduiiLLiia td 

au.iptuii« UMb ^t\d)\&,tl. Jiotij im :^jl)ia' 1057, h. 57Ü.3 

t^jforv? A:>ftnriu) Arei^iecc oon ^)iQnibfiii (irb. 25. Äebr. 1760, 
t 2. *r.ipt. itöö 3» JopItiO, if- -^l. /^l'il't uiio ÄvtluniPftiibt vcn 
Jbfrifiinllabt, Pfrm. 21. Vluii. I8i7 mit Ji: j n l i e 'Jliitiuttc tun 
(gfl)tfn'if. (vifb. 3. rit. IJltC, t -1. l'lii;v lb7-l <u Oii^ulüjell}. 

fiiiiitr: 1. t Vlithur (flib i. >£fpt. I81O ui ^iiUni, f 5. Aibr. Ifc74), 
IWüf. ^er ^ittoufiniKilfrfi nn Cir.UöiT. Vif.iLfiiiif Xai bll:^n^eII .\U'inflf 
in ^1'iiinclM-!i jf., üerin. 1) ^7. yi'oo. Jbll' mit i'ui|\' ölii'd)»!- (mb. 
3. 'S)n. l«8ü ,ui iJc'Pjffl, T 4 '■■l'itin 1H:.5); JI) 17. int J8:'.7 mit 

(ä ni ni a -cdjiUMnibud), «t-b. 28. »I'loi 1«37 lijuu rm •j(.,i)toiiiiiitr. il^m 

t föiiiuil)!« nii» t>iff»n frfict irnb jlUfittt Üll< iinmjir.fiilifd im S^t. tj.irfin 
lifl bfr gt<ihrir*iiflo)T< L!0 HcD 1H7S). [^Ql^buivi.j 

^fnlitr: ;ii lrC-l)t: 1) (V) ü n t b r r <vr.ir} Ct'fav, viob. 17. ülug. 

lbf)(), .flön. incuu. "iircilur lll)^ 'ü<at -iUnDi i;ii ^nf-'^J^-J iVr. 158, 

üctin. l'j £fin. 1879 ,^u (^'irfiföiv.Tro mit 
i'i 11 r t b a -£piilDinvi, n<b. 2ti. TtM. 1852 jii Üobfiivi^v 

|\iiiDtr: (1) VIrtluir, flib. 2. ^iili 1660 ui ^lUilin. 

(2)(Jiiiilte äutif l'uife, flib. 25. Vlii,i. 1H38 m ^i*<iiin. 
2)i;Uenc, (ifb. 20. 3iili 1853, oeriii. 18. £ ff. ii<7i mit Cßfoc 

(Ubiern uon afiiibciffa- (f^ttiioi.; f ), M'ot\. bapi. »l'id- 

jor a. T>. ■ 

8)']}l(\x[i Vuifc, Q(b. 22. ocbr, 1855, Denn. 26. fvebr. I8SI mit 

Dr. uicü. 3obannfß Bi^fffi l'aiifol.), froft. Sirjt. |iUii3bftti in 

Dt'>av)etn.\ 
— b) 2t (S\)t: 4) l'lmnnba l^lifabetb, 'idy 28. Vlun. 1858. 
5):Hol'Qlie >Ula tbilbf, «rb. 13. ^I'fär< löüo, ueim. . . . Ib8i itiit 

"iOilbflm Don ?)u"iiiiaiiii, Drbrntl. "luDf an cor JElön. Vifvibiiiiif ba 

bill'cnben .Küi'.flf in 1i(iincl)tit. 
C)Cyettroiib etdna *i'/atin, f,eb. lo. ^fou. 1872. 

2. .Sperma nn ?iiiebtid), «eb. 21. fioü. 1820, S\. Si. (Syjiat iinb A^n. 
ber 5taü. 3. SCißp., 3nl;nter tc6 Snf.OKötC ^JJr. öG, oerm. 12. 5!)(Ji 
1866 mit 

iliarif O^rQfin uon *iHeba, neb. 4. Vlptil 184« (fjiijoi.). [(ih.ij.) 
^iiitirr iriidüi.) : l) (.!flfn t^ifcnorc Qiiv 5. l'iör^ 1K.;7. 
2j(^iiDn ^ilittor, (leb. 12. 3iill I86'j, 3ÖAlin{i Dct S\. S<. 3:oerepa. 

ni(cl)e:i Üiraccmie. 
3) VI itbur l'iiMvivi, lieb. 12. ^)}oo. 187j, 3öfi!in,i bei jt. M. 2&ere. 

fiinildjeii l'ir.ibpniic. 

3. fc f I III Q .peiuldte rtriebotife, ptb. 11. 3ii!i 1&22 {f.iirioi. fnt 29. Siptii 
IH80), Pfiin 20. Vlinil 1814 mit ijfcbect (Mmfen iUidjta (fjtöoi.; 
t 7. '.Ulat 1695 ^u ifin^, Si. u. it. jtm. unb Obttfllt. a. D. (ffndflfi. 
(»et! Q. b. T'cinciu.J 

4. au r t r 3obonn, «eb. 18. 3tin. 1828, AI. u. j!t. ÖVn. ber itoD. i. IK., 
3iib. bP3 lll.0)(ntij yjr. 8, oeim. 9. «eept. 1605 mit bet €djn)c(let 
(einer £d;mödirin •Ä:.*?sawt^ ■V« ''.. i^' ' • U » ■• < •» .» .-liC ■y^SäHäüttfUH W-Titibfr^. — "^anjcmia. — «ort. 7G0 

Ottilic OUopn oon üUcta , (ifl'. 17. '?^fbr. I84r) (fatfici.). [^.Victrina 
bei .^^h'^cmüirtj 

i\inSfr: 1) ^.'1 u fi " f^ ^vtwUx ÜJcocg l-l^iffor, fi.^b. 19. Te.v Ifice, 
M. n .^'. l'inieniM);firtIt. n( I8C9, ^. 11. it. 
. 3fi. 
3)'Jllue lliane CttUif yiofoüe 'rUcnore, fieb. n. 'Jlpril 1873. 2)'J(iftDi- ^Kcbfrt i'iiMi>;>i (ViTin(i, atb. 80. V'ini 
CVt. im CDrovi.OlfJt ?rbr i'on ^iVriitol^beim ^JJr. )fi. ^Jlanfoniict. 

[«aibolil*. - Cfilat»l(f>. — ötlIÄiib..otjl»rr. «ftf 26. ^ttt. 1772 (pon tet 

SoiftrUi S;i.ulci tlifrcrii); (tblAnb..o.:'^trr ,\tUt d. <1. ffiien 18. Juni 1803. — 
«^<(rf)rdt'uiiii bi« aO.iFV"'« unb fl<(i})Mitl. Oiolij im :"\nlir8. 18CC. 6. 719.] 

t >"Mibat ^i\'aün TMcihrr »)'.ii>fonrift (ucn >BillfO (vub. 25. l»iärj 1712, 
t f>. ,Viit. 1616), .«. .\r. jviTiOiu- l!n^ -rcmöiunuit tn bcn »:?il•^^■^nI^rll, 
üenm 11. A''br. 1801 mit Jjiatia .^loia pdii ^liaiijoiiiut {<\<b. 17. l'ion 
17811, -f- 5. >ubr. !Hr)4). 
Söbiu: 1. I .<\at[ (»Kb. 25. ^Wai 1802 ui ^Bien, t 25. 9icy. iH'j2 taf.), 
ri II tt. 0';Hnt lm^ ^-iVUrcii fc'. Cbfr!t?n iKrdinuiTKeboteS , nrm. 
IG »"lat i8r!5 SU -itiiblmfili.rbüifl mit ^i'iar,intit.i ^jräfni iM,iot 
bf\£amt. C^iifiitin (rcb. 12. ':)fiiT. lg07 ui SicubiiriVii. ^. Tcnnu, 
t 18 ''Ipiil l&t"M 5U 3l<iin), Cvr-t'it-.P. l'tß .\(ön. baijr. 'iit. Vlnna-O. 
|\iiitfr: 1) tViiiien, ßcb. 7. .>.unt IbSe, .SU M. Üevi.-Sr.cfr. a T»., 

lu-im. 16. Cft. 1870 SU ^L«l!ciibiir(i mit 
yiv-.otbe Ts((\\n pon töfpmülhT, ficb. 12. ^Jtpnl lS4ü. L^^p'"«'-"'», 

.MüRenlano.] 

(Tbriittr: (l) ^Df n r (\g r i t a , peb. 9. ©es. 1H71 Mi TOten. 

(v)stij ,1 vie flfb 18. ;=iii^t. lt(7:Mii VJnfjCori nm X'lttaKf. 

(3) ("f I i f a b'o t b ^i);ario, pib. 26. :^uli 1878 ^\\ ^ihif-.teif um »Jlttetfff. 

(•l)'>«iif nf e .«.ivcliiic, ocb. 17. "DIop. ifaöo <ii ^Jl'U-n. 
2)CHifabetb, s'fb. R. Cft. 1813 ^u 'X^Un . utrin. H)_^.^imi 1804 

t)o( mit ^'.tcinnn^ k^'na\cn ^Wciiiiu l-l'h V">ibPCv). (t 31. L'fr. Ifc'.U). 
2 t Viuu.ia fflcb. 5. x'luvi. 1807, t 27. l'!i>ril iSfiS). il. 5t 'bn^xxat ijnb 
'enlinniofiivültfc in TM'li, ui-rm. 21. X'lii(l. iSSl mit -iUv..!inf 0>uipn 
oon *Uc§Ifr (aeb. 10. Vliifl. 1807; cpjnorl. . t 2. Oft. 1879). 
Corijlir : »\'U t b i I b f , tieb. . . . 1S32. («oiliolif*. - «oijerii unt Crflftrtirfi (euifimorf). - Wnor. «bei mi» .(*b(»r 
ron" 12. (imm.ittifiillftt 30.) m&H 18H0 (füt Äftblnonb Q)!nttiii >!ub. 
mann); b.it)r. Tsclu untft «-iStrunfl tffl 9!.imfn« S!i«bm.iMn in .«aiV lö. (immn- 
tf.fulltrt 24.) Sfol 1831. — »^ff(»)r<ibiinfl bt« 9i<.iCP<n« iinb «Kiljfcf« ul>fc Mf 
et.mtKiftbtbuiiixn im ;J.ihtfl. Ih lu, 6 ßio.] 

+ rscrbinanb UWmtin 'Äreiberr üon 3{a|l («cb. 28. 3an. i7hi, 
t 14. 5)cj. 1863), Jpcrr auf Mal in Cteicrmarf, Jpjfll. fadMfn-iobur.v 

Xtvix. !^ot:.vv\. - • icy^tbrucft -.m. rrtob« i«98i f 49 1 .. ».»•*-.■> »WC ^ ww^ •- ^..- • ^.v.r"->a«)M!*t'?FX SniV Mm,m 770 SRafl. — kKa^lft oon (Jlameifrf^ivjna. PoHv .flljr unni. 1) t. T)(\. ih07 mit '.^cbnimn üMn- oon 'foiinfnfflb 
((irl>. II. .Villi l7M(i, ,ir|.l)l.hrii, ( jl. •'■ ,|.| iimh); |i) i, j^ f| ,^^) 
Uli» V'iillr iH>ii Ahiiii.iil>ii,\ (,iil. n. isrin mm [ m .pr< im.sji- 
IM) U. rtt. Ksjö mit ib.iflV Al.iu.liiM VaMrittiiif.i iu<n fe'ioiM 
(-Kb. Ui. Lfi IfOö, t i'i. \t;ou KS3Ü); IV) ;<. Jiint i^vi ju ü^uii 
mit j.?t)ffpl?a l'inuiioDcr (,ifb. -i. Cff. isoo; Mt:,oi.; + H. "iJüu iö71 
Ui l'aTrbur^i in 'Stciamatf). 
5öt)nt: a) ir C()t: 1. f Äerbliianb Wiroor (nvb. I2. l'liifl. 1608. 
t 20 Wnr< i&so jij liKiibiirn in Äteiftmarf), ocnii. -26. Sfpt 183S 
mit l'Jaria 'toptjiu ü'-.W: uon ^in^tniVlS (ueb. 4. 3ico 1801 
t 17. iVbr. 1873 )ii i)iatL'urfl in efcieriiuiit) 
Corijlfr: ©mma, jvb. i Ui/ai I84u, uirm. 4. IWai 1859 mit Äo- 

loman mr\ä) be i'llfo l'ufaoccs, ®rD§,irunbbc|lt}er, l);ital bei 

unqar. CberboufeS. 
— b) ;5c Cl)f: 2. I l'fnrimilian 3flnc^ (neb. 2i. yjoo. 1836 

t 0. ^e,v 1883), Herrn. 23. ^Uiü iStiO ^t i^'arburvT mit 
Joljanna (^Mrr uüm OMnDfiötjofi'n flob. 11. l'irni 1810 [OlJatbüto 
\n i:tciciniait.| ^ " 

iÄfnlifr: i) 3obanna Worimiliane, fltb. 23. 8opt. isr.o 
2)Warimilian 3viniij ^.I^'nebiff, ^cb. l. >\tbr. KstJ2 Jf u <{ 

^ptm. im ;^nf. yi^t (iWorq I. -.«önifl bcr 'Qiüinm 'iic. ü9, oecm 

18. 3uni 1892 5u ;"s,iKni mit 
^e^lfne (5bn|ltne ^){aißro, fleb. 12. gept. 1870. 

5ol)n : i"! a r I m i 1 i a n Äuno 3ul.ii6 CSJuRaD, flfb. lO. 3an 1893 • 

3)^ UDO yobnnn (Sml, flib. 13. gfpt. 18C3 , .5?. n. .^ ,f)Dtnt im 
Jnt-^Kat ©for^i 1. iUiiiii bec {i.IIeiun dh. 99, oi-rm. 3. Oft. 1895 
ju äöien mit 

JTonflanje ^1 1 i c c 3ane ODiefelborff, fleb. 6. 9)?ai 1867 «u «oreft f)in 

5ol)n: (.5 ij a rl e (5 (JberbQit «ilutt, ßcb. 26. 3ii!i ir.9ö ^u ?cnbon 
4)Al)erf|ia yi'hKin jur.n^iöfa. ^itb. 13. ItKii h^g6, Hfrm. 27 Cft 
1802 ,ui fct. .Vieirna in Jirontieu mit ^J-bomaö Cixakn (5rböt)0 von 
''J}lon\)oTi!>tml imb ^ifonoCjIö. [»atl)oflf^ - SBiUltembfrfl. - «itfftmJiij<t ai,l({,fl.ibel mit r>tm VrAbifat »cn 
Äteentlfb unb iL<appf.-.bfiKriinfl ,1. ,1. aBio, .V «,bt. 1654, SUetl.ib.ina* b,l 
Tribirotä .001. Öainetftljinjnfl" d. d. SBirn 27. iJlptil lö7-.' Sind)«, unb rrblinb . 
ot|l,tr.8tbt d. d. «■„, j. iifvl 16S1. - n.nii!lwnb.f.t. a.im.r(l;mani,. aß,ll,n- 
burj, »tttin^^tn, vbJrilirnifn, Obetnau, eulj.iu iinf tJitl.Ibtonii tm ffn. Sfürtrllfm. 
bfrg. - i<»fc^t<ibuna bi« ©.ippen« im ^jhrfl. IHSÖ , 6. 44 7 , unb fltfc^id,!!. 
llbetrif^t im 3al)tii. 1853. 6. 342.) 

t;&tinrid) 3offPb iWtcr .Vaoer S'JifliboIö Jsreibprr ^)fa§[et von 
(»(imnfd)ii>an,i Oieb. . . . nr.i, | 14. £fpt. 18O8), pac ouf Wonur- 

»01t (SaftcU (Beb 1764, f 28. '.Dtj. (?) J7ö9 ju iJctfinsen); SJoSlft Don ©ametfdjroang. — 9?at^. 771 

II) 16. Tej. 1790 mit 3:bfiprui Areiin t»on Belben (flfb. 24. Tifbr. 
1777, j 24. 'Äfbr. IH42; ivar iiMtccrüriiii. 7. lUoü. iSl'.i ju 0>ün}' 
biirfl mit . . . oon 'ilUillbcunn, in^i"' ). 
^inUft: a) Ir Ctjt : l. | TsofiTb (vVb. ii. y?oD. 17fe.1, | 14. I'i.ii ihGS), 
.t>?rr auf d^aiiuiicliiuaiifi, UlWIlenburvi uni> Mrl■tnrif^, Mön. unutiniib. 
r-bcrfl n. r. , ütnii. 1) 5. "lUou. 1821 mit 'Jl,)llSnl•l^e (Siuifin oon 
(EpoiiffT (rteb. 11. llfar^ ITH'J, t 'M. :\inii IBU;); II) 2;). VIpttl 1802 
mit yiiifalif Ar^iiii i'fiitruni von (!r:tiii,Kn Tvicb r,. ;^iini i»,25, 
t 7. i/lpiil ib73 ,u> llU-ifenbuiM; lüiiLerüeiaJ. 15. '2rpt. 1B08 mit 
'Ariftirirb (^Wofcn von i'')tämm[^). 
Si\]\\t 2r C!;l)e: 1) 1'/ n r i in i 1 1 a ii Jlhl^oII ;V^(irl) . neb. lO. ^rbr. 

iHfit; ui ttiittiiart, 'iluiior.ityb.rr niif ^.■i.uitniburp .itön. iviKttmib. 

.<Ht, OTih-r .Hbr bfi" .<^L'uivvn, Vt n. 'i>., i'fiiii. 21. JNcbr. 1!-81 }u 

SüBUMnffl in lUriifi.-£i1)tef. mit 
Bniini) :l{üncf.tir'pr ff, i\<b. l. Ctt. 18,50 (proifil.int.). 

Iltuliir: (1) ll''forif Diotalie .\TnrDl;ne, c\c^. 14. 3nii. it^Si jii 
^Jlu'itfiibuiM. 

(2^ yi a 1 1 1 e OfÜf.ibflb t^fbu-in. (Hb. 31. 3aii. 18SS .<ii iüeilctibiiiii. 

(3) ;\ f e i.;" b l'iar :Ki(1)niD iuieDnd) , ßeb. 29. gept. 1884 ,ui 
fficitnibui^T.. 

(4) (i b n r I ü 1 1 c 5lnna üiiarifi, (ifb. 10. y.l?at 1880 <» etuü,;ait. 
2) C 1 1 \'l?L>lf ntiiuid; ,\ofepb, tlfb. 20. Vipril ISGl ,;ii ^Jüritpnburp, 

Siön. piTiip. i\^i. im .«ür OKiit {S\ic.\ (Kniln fibiin.) !:'(r. 8. 
- b) 2r Cht: 2. f CS:cuaiö ((leb. 17. :;^uiii iSül, | 2!i. Cft. 18'59), 
^^ifir auf ('»K-imrticl'ti'onti, oerm. lo. VIpril 1833 mit 0' m i I i e Üifitfe 
j^ricbetife J^feiin oon ^iUirritia (aeb. 4. (gcpt. 1803; lui^er.-, t 2u. sEfpt. 
1881). 

ßliiitr: 1) VI u fl II fl e ^obatinp ^'buönclbf, qeb. lO. «lufl. 1S30. 

2)Vlnna Vuifc Vilbt-rtine, npb. 27. 3imi 1838. 

S)t i)eini-id) Slaxl {<\(\\ 26. 2fpr. 1830, f 13. Cft. 1802), i^crc 

auf ü3amci|d)ivoiifl im Cbiromt i^tinyicn. peim. o. ^liia. lb68 mit 
D! r i c {\rfiin »on liHifötibolb, iirb 8. Dcj 1845. 

AinUfr: (l) Siuno f^Duart Vlllfrt, acb. 18. :Ui'i 186'J, t^l't. im 
1. i\bn. müilttu'b. (S>it-n.O)i\U .«ompin Clpn Oii. llü. 

(2)(Vmilie, neb. 6. ,Uiiii 187U. 

(3) ''}{ nna, «ob 23. 3ii[i 1871. 

(4)(^lifübefba Ü)laria, neb. i. I'iai 1890. 
8. ■£) f n r i e 1 1 e , «cb 28. 'san. 1800, ücrm. . . . mit Otto 't^tiftriri? 
i>ibrn oon li'irfitfnbcrfl (lutder. ; t • • • 18S8), ^j((l. facl^ien-ccbiirfl« 
ßotb. .^l^in unb i){cfl 'Jjiat. ((iobur^.) (.■\in (WciiinfJiiomint ftlofdifn.) 

fÄnlliDlifd}. — 0«|1.rt«iA. - C<fl<rr. ^16«I mit .öM.'r POii' 27. l'ti. 1800, 

c»i1»rt. ^t\)X .1. (1. Wim 10. aj.'Jrj lölM. — 4»f' litfibiing tu äüjpvfii« uiib 

Ofl(1)ii1)M. \'lctlj im ,\Jl»lä 1Ö63 ». 7,'IH ] 

tStifcpl^ Äranj Äarl ötfiljftt uon i)lal^ (jfb. 20. gebt 1772 ju 

49* t;>^^ vT.,':»' 


■p»w^.v^tA«tia>ai.^..M.i^.izx>c^ .^it-jn -.^^ ., j^ \-\ i,i :i \ im --;yg 772 9!at!>. - «.luOft rcn •^'(.irNnfliln v. - ^.iiirf) icii njije'f. 

i^iiMreiß, t 31. Oft. lPr.2) ,ff. At. O'.Sfot. Js-^T^. »mb AffluniiCfmlf 
uon l^f fu1)if la , i'friii. 15 '.^iili l^2(i mit fSitonin 7\niin oon *-Parco 
(rtfb 2r. >\i'br. 1807 ut ?fnibpiii, t 20. 3on. IPOO ^ii ■i'Jnnriien). 
(fptljtfr: VJ(ntbil^f 'Jbfrefe, vicb. Ifi. \'lii(i. JP29 ui {''•nibrtfl, i'frm. 
7. "sin. 1847 ,u< ^J'r6d)iero mit 3ohnrn ^Hillrt ncn f-oR (t 30. '\ü\\ 
1873), Ä. Ä. iVIJfl't. Q. 1). (ö3io>.| f?nlf)Olifcf). — Cfiltrrfirf) ((TcMtuiil — llnqt. '*l^flfb»^tifi^Ullln nftfl bfm 8fif4ti, | 

<1. (I. fflifn 0. *!lpti[ 17r,H (für *(<.iiil flMii6 oon ??t;tf 9.. 9. «»n»rol). — ¥c j 
fcf)rf-bun,i lii" ät'cilpen« Im ,A>Iit3 l.-b'J 6. 676.) J 

t T)aniil }^ri-i[>rrr J)innd) «on yfi^cf (vub + 2S. Vluo. 1831 ju ) 

VIflram), JT. ,??. .fliii , ocrm. . . . tnit (?li|abffb AiirfoiJ Cf V?api)»3o[a f 
(neb t 21. '■yuxy'x 1858 U' Tlortioiiff). • \ 

2&lint: 1. t (y^iUil <o.l'. O. 3^.-j. IM6 ju «nSrvcil , t 2s. J.ir. IP97 im 

9DBi^r^l«^i^). 
2. t 5?fwin (arb. fi. Cft. 1819 ni «i!;nifa, t^ 25. Tiua. iPüO baf), ^ftt 
^fr .&frrfdniftcn Vu'nicn, S'iiföirfc , (pu-lopiil unC' (ilomlii.', .<t. jT.. 
üR<(V>jK(it, -i^nniii? ocu ,<!rcatifn, aW. 4)iil>il. tri? \^r^^^ax. CbcrtjnitffS, 
Ofrm. 14. ''Oiöv\ i;'äii mit 
Vi n ton IC (Vföfin "rfniTitU" nDn '2■lOI!u^!(!^^dr unb 11|c^uc^(lrn^, flcb. 
2. 3""' 1820, .fSfrrin ber ■f)frifrt'oftfn 0^oIll^oPcC imb Siiniupooc, 
5t u. S\. iM>. f9u;iiifa 1 
^iiiDtr: 1) Vit irr, <^t\>. 31. Trv l8r.(i, orrm. 28. Vlind 1877 mit 

(S b i- i f( i a 11 ArniM C^i'orn ^){ittcr uou 2tffb, 51. u. 5t. Cbnft tfä 

0')enfiol|"i(ib<'-fort)(^. 
2)^iUftDi-, ftfb. 3. l'lrril 1852, .C^ftr, ber C>''rrf<1)aft ,9uüiica (f»it 

1741 im WiTit ^>•t ft.^mi(if) mit UU'oorj»' uub \]>iioi(3 , ^.^it^Unnf iinö 

elniiftic, T")r. jiir. iitr., erbl. 'ÖMtiU. brS uiifxir. Obetb^^uffö, DfiW. 

30. l'li'fl. ia03 <u ^ISir^bufii mit 
Glifabetb 5i^rnDou<'fi) oon ''i'erpo unb Urbono, (ifb. . . . 
3)^liNirie, (ift^- '-'■ l^t'». 1854, £lfrT. , Dftm. 20. ^Ilfai 1879 mit 

%\\wC, Don :.^i'ilac1)icli bp VMiJ'ni, .f)erin ber .fjfrrfdjaffdi ^cnfoniir 

mib ,ftc!i?fifa, 5T. n. .^i. .tt'm. 
4)3cbnnnn (irb. 2ß '5frt. 1R5P. S'tfi'? , mxm. 2fi. irt>t. 18fi2 

mit 5\rcin,< (vrbin rnn •,'iid)flliirii'Vfit^io, Ci'Jir brC fcuD. i'ialt.-O., 

5t. II. 5T. 5lm. unb ^i^o(.'!r>rtm. in (S^iminbin. 
5) i* u '. , fleb. 20. (^rlM. 18fi5, .r-iftr oiif l'fnrticinfc ((*lt 1741 tm 

»efip b<t s,itti;iu), nbl. ^'/ilrJ. bfß f[oati!d)en Santtati«, »rrnt. 

20. \Mpril 1888 Au Wnn mit 
9\ofinc '!l'.iuil(=, f\fb. . . . f2d)roB "^^lartiiniccj 

fifnUtr: (1) ^i a »i I , ocb. 16. liini 1880. 

(2)W^lifabftb (Of rif<!be t), orb. ■«. 2)cj. 1891. ^ ^3aXÄH 


Waulf. — g^fi^bac^ ouf 3J!t^rtn^ctt. "ili [«citljclifil). — Odlc'tcid). — 0<n«tt. 'i\U\ mib ^K;il«r il. .! 'iiiiin 1 I. <U(..i In^.l , 

Di^ttt. i^i[)r il. il. äüifii .'ID. SU(>ü 18(51. — KJiidjccibiiii^ t«» üUjtpn,« ui\t) 

ilt.^t)(i(t übtt bit etL.nfrfSecf/dniiiQtn im ^\ol)td. Ibü3, ä. 741 | 

t Itjecbijc Aicilitn- i'on Ö;au!'.' (fleb. üO. Vlinil 1830, t lü. IUt". lBfa4j, 
Dr. jnr., M. i\. 3^riuii|"(&, ooriii. I) 6. ^t.ni. Ib.'i'j mit liioiu- Oder 
üon Cvö.v'i) (rttlv -';*. VlUiV ]H:iü, t -''• 3^'" l«iJ2); II) IG. iipt. 
1662 ju yiipni bei Eiiljbtirij mit 

Cr m 1 1 i e isuiux üüh (iCt.lf;-, ^iib. 17. Acbr. I8il. 

iitnDtr 2c Cljf : i. 1 5;<i.ii:f (r,ti). i8. iiufl. 1007. 1 1.'. 'äiptii i«»» ju «.ivi.ifü). 

2. VI ! er c n t c, (nb. 12. «ipt. ibc«, M. u. it. C'^t. uii ill.'M^it 
5Ccii|\r 3oicplj n. y^r. 6. 

3. t C)cl.n< (^;tb. 15. 0!t IKCl', t 15. 1)100. 1697 jii Wet.in). 

4. 51 a ! IUI iie, flfb. 17. liKii 1&71. 
f.. l'iu r if, Hfl. 14. VlUki. ib72. 

6. t «Kitoli« (j<b. ül. i'ej. 1«73, t -Ü. ^311. I«'.i7 ju ä«J:»it). yicfijDaff) auf üViCDcvnöovf. 

(Äiitl)Oli|cb. — Cf|l<it<ict) IjWjImI. — (jailAiiC -iviliif. 'fl^cl »1. d äxi..« 31. iüUii 
lü-'i; >'ji;tiiuiiiii i'cu «.Uiilin 1. gfl'r lOyjl, ivii fiiiittiii.irf 3w. ^Vn. lüöl; 
»tlldiiD.-oiilia. tfiilltr Ulli Cmi 'll.■a^lfJt .-.uj IVcrnii. aii' J. il. !l'Ji«n 18. rrj. 
Iti.M; Ifinbm.ini ocir Kt.iiii lö. ',\jii lüijo, ttl'^^ll^..c^|1•rt. jrl.t il. d Slf'.eii 
2.S. >!m 17t)0. — lö<(rl)tt,l'Unj t.« »i'ioptfiiä liliti jit(it)itl;ll. llliriidn im :,"^ii!'tj. 
lt)53, ö. 845.] 

t 3ol)üiin J^d.biid) nrei^fir uoii a<'td)baii) ouf ii)r'coii!>)Ln( Aiib. 
2<J. ^i'oD. 17bO, t ä- ^'scn. Ibl3). .\l. ,ft. jhii., oj)ubirniolri.it UII^ ihiiü- 
Jpptm., oerni. lü. Cff. 1815 mit l'Inna Oyiüfiu iiro|"|'jlto (.ueb. 
28. CU. ITJi, t 18- i"(Ji 1S64). 
^inörr: 1. Vi u v» u ft , p.ib. l'. Xi,^ 1S20, Jl. u, 51. .«m. unti i'.cJLC 
a. -C., iKiiii. 19. (U'bi. 1851 Uiit eoplpiii ^^ctiin vvn Äßclfcj.epfrfl 
(aob. 1.^. l'ini 1023, j 9. l'.öiü IcDG)/. 

fiiuötc: 1} Äricbrid; Skiirub \!luini(l, flfb. 27. 3iili I8ö3, .f^irr 
ouf jUeiiiLurii (279, ü4 C)«fi- i l«i» ö. -^nn 18h5 tm yjifip» in .urain, 
S\. II. it. Mm. unD •Jitn..'£itr. n. CD., ^'.int.ta..i("H:bvi in iliain, 
üctiii. 1) 17. 3ii'i ibSü <u iMnioite in ^JJCtftar. mit Vlctle Äiiiin 
üon X'lptaltictn (ivb. 31. -Jini iSOü, t ö. 'JJ'üi lb90 ja iiti'ut- 
ber^i;; Jl) 12. Stpt. lö'jt ui i-^i'" mit 
Sl I i) f i n Acciiii von VcCeia-» 'Itntüuni , i^ib. 14. '■iluii. l&tO. 
[Altiulbcr,^| 
lliultr: a; Ir (et){: (l)\lUarie Eop^ie U3utbatü Vitelc, jicb. 

UO. :^iill 1887 \u JUeutbtCvi. 
(2)0 elf ne, o.cb. 17. v'iiia. Ifc88 <u .iTreufberrt- 
— b 2r (Clit: (3) o'i.ibriele li/oiia cV'l<Pba .'lloi;)!.! ^I^Qtboio, 

vub. 22. £'>A. 18itü ju Jtuulbcr,<. 
(,4) '.ii ü u I liiana ^oKPlja VUopfu '•ÜJtbara, ßeb. 22. Jon. 1807 
ju iUcUlbeiü. 


- > . • n ■. •>,.( •. • 774 «Ht.-fjt-ad) auf !ir*b(rntotf. 

(5)9Iunu|l VIrtluir ^rifltid) ^cUr^h Tffiberiiiß, r-fb. 23. T?oi 
1808 Ml flreutl'fifi. 
2)^1^1 Mpp 'i^tiutirt Vliiflull, fl'l>. 27. Vlini. 185.'-., yific nuf (gflo 

{vs,._.f, i>ifi ; ffit -jpril 1HS7 im «'.fip) in Mtain-, ,tt. u. SX. S\n\ lln^ 

IV.'oiot iinb .Unibt tfi*) U.Uonifrbar. 9Jr. ö, üfiin. 7. ^ull 18fa8 ju 

Vlinior'.ü bfi (U'iinenS mit 
2 h e i ( f i n p '<Ntiiiii Jocottlli uon (Jnltr.tiira jii (Eri)enfr(o, pd". 

20. '^on. 18C5. [.Mrafviu.l 
3) ü^ r b n f ci i^üatmtbe 'biorin l'lniui, jieb. 7. ^l'iai IHGl, Oftni. 

10. 9Jcii. IKOO ui Vaibod) tii'it Dr. jnr. CofiU Atttn uon Scni- 

ir.iruaii (T 27. Äfbr. lenö «u (V)ci.(i, .U ,it. >.'(tiiiiii.-aiat Cit (VJtrt- 

un^ 'Domöiifnciiitticn in Ü"iDt,v | V'.iibai1).| 

2. ^B i l h k' 1 rii Ü^ jupt^ ■\cfrt'b. neb.' 20. 'Ourn. 1822, .^. ii. M\ .5^111. iint» 
l'anb(ßflfr.'^)(n( a. Ii , eriii!. 24. tViii. 18.')0 mit Juluma oon '£clitruclifn< 
fliirl (neb. ilfO! IHK), f 13. ;\an. 1807) 

liinlitr: 1) ^J'/ d r i a ii ii r ;.UilioiU' Arubfnlf, (irb. 15. Vlpril 1860. 
2)3iilitMic U'iaiid '■liuiliiM'iia, flfb. 14. l^iili 18(11, rniii. 7. '.'lug. 

ISS'J mit (.V,u|tai) £il)U.it,tt, M. Ä. i^oi|]. imt> yJintm. 

3) ^Ui d r i p, yifb. 7. 'Ofoi-. 18(;2. 

4) \ll 11 ti II II f , nt'b. 2. 3ut;i 18()5, Ofiiii. IG. ricbr. 1805 mit i&frbi- 
iionci »Uiiillpi. 

5)iüllbflm ^l'bilirf CVMmrb, ofb. IG. \'hl,i. lec«, ,1t. 51. .^Icni' 
nniT;ir bei orr i^lll^l•^r(•(l in Ohiiriili> u^^ n. u i't. im 4. l'rm.-aKif. 

3. % r IM "iKifloö, iifb. 10. ,'vfbr. 1824, .5^. u. i\. S\m. tmc -polrut o. ID., * 
Dcrm. 0. .Um Ip.-")! mit 

3:b«rc)p 'foiniini Wiöfin Don (^lonbprp, n^b. ö. 3u"i '833, 2tfr!!). 
()^iumr I 

4. Jl( II b I f 3obiinn ':i?fpomuf, ficb. 15 Efpt. 1827, J(. Si. Cbecfl (i.D., 
Dftm. 8. ,'V(br. i8ül mit 

5? a r D 1 1 n e (^"unfin von Wontp, fltb. 10. i;^uni 1833. [(<iUi in Steietm.] 

6. J b p r r f 1 n 'Ufciiia Vltitct:ia, ftpb, 1 Vliiii. 1K2P, oftm. G 3uni '667 
mit Auul *rof.1;iitti (i 10. Vlpril 1860), M. SX. .nrH". ü- V- l^al' 
cnno bei ö^l^r^ | j 

C, i^of ei>b '.romiitnii, i^(b. 3 3iin. is:5,3, .iL .SL Cbeifilf. n. IT., üftm 1 
30. VliiH. 18(;o mit 1 

Ui?aria CVlifUntta Tudicitfci), flpb. 23. Sipt. ibll. [©oibur^ in 
(gti-ipimaifj ^ 

Coilitfr: jwii'berifa Jioiburina liiorio 3^"f<'Pbfl , neb. ii. Cft. 
I8i;i, i'cvm. 20 -.'iufl. 1880 mit Vlll•^.'^^ CSM.ni rcn i'.ici'fl, Jl. ii. JT. : 
Dbfiil un^ jimMm bcö Jnf. --iKniS .Maifain unb Jtöniv^in iPiüria 
.ibfroila ^.l^r. 32. p!Hibi,nn'tl.J 

7. VI 11 t n , Hcb. 1. il'idci ie3G, Ü. iT. •£ipliii. a 2)., Denn. 21. 5)iOD. ^ 
189G UI (^\U\\ mit 

"i n i ncimilioii, tub. . . . |;h'i'roU(5ii>prt in .Vfmin.] ^ 

8. ,\r i eb p 1 1 r a , Aeb. 1. I'ü'ir3 I83ü, '•^iiv.Ilittiiölilitueilfr beö S^ijri^fn, * 
Stiftö®. in C^öri. |i'tiibacl).) ?• .•>-,- l tf^»l t J 

" 1 » .^.. .11 'V. t" .t - f KM. ^kcTKiiOcrn, !• 3al;vg. 181)8, ©. 742. nn ^liftT. jRel<f)«a6fl«t'«|1Atijuna d. d. Sl!i«n r' 
!« j^tfil)errcnt\ti;l« louf (). <S. t>o 
.1« , 3)At)ett« übtt tit 6tanb<«ttbf( 
lofll« tm 3n^tfl. 1893, e. TU.] bUcf, ^^'llf-nnum b.« j^nil^.mnta.l. tout (). ff. rem 11. >3I.». 1882. - I. l'iuie. arl rNtiet-rirf) Wilbelm ?;iciterr oon JKeff, ^f^ 2.J-'^["-l-Jf 1,^" 
ina rti-fün t^^oelcr von yioücnöburfl, peb. lO. ^ept. ibd4. iJvcm» Ott. 

ufl i. 1S66 J» .Uü^' Sta 

TL £inic. 

8 'Wai 1827 mit C^-life lüernvein {Qd\ 23. 3utn 1810, T i^'- ^\""- 
1882 ju ÄoiIfn.te)._ ^^ ^_^_ ^^^^ ^_^ <r„n«rnbe. oerm. 15. 'ilpril 
baö. 
bat). 

^TdDarV.iltatß 5h-. 14, oerm. 29. >Jlpnl 1897 5U 

0) Ä a r 1 fleb. 2. X'lptil 1870 ju vPiud)fQl, Äon. preuB. «t. "ii 

3)|:anf '*^b'2l.'5^e, 1872 ,u Oel6. 5(5.. preul. Vt im 1. bab. 

4)C"ifU.Vor.. .B78,u^Ur.beim. 
5)?(elir, fleb 13. 3uli 168i ju ffifrtbc.m. t^ii f pM ]->{]') : ; f.' .1 


.k.l" ■ p Ä .i, 776 iRetf (auf 'ilulfiuiebi. Jtljt 13. (;.Ti.TiJtti.\.»«c IS) iV-tj I5il. ^i.li.-i .<«.üt .'. !. <v ... /•,; ,\i»l 

t 3eC.:nn 1'.' i d; ce I ^NceiUrr von A'ut (.u'b. Vi. ^ir.-i' ir?ü, f 21 Cft. 
1869 ni ^';iitfnrii'^) , ^fiT auf •.'lutiniifO , p.rni. 10. rrj. 1H30 rtiil 
^^ofiptjinr >^r.-ibeir von ^löulöeiifilo (ufb. 27. '<\ebr. lb07/t c 2«pt. 
1863 ^u U'i'rinrt)-n). 
Ilintitr; i. t Ul- i l tj c l m jtonrab Sebofliiin (.icb. ö. l'lpril lj32, 
t 22. 3iili 1884), iu'tr auf l'lutiiuic^ Möii. butir. .«m., iL il. ailttm. 
a. 3)-, ocrm. 2. 'Um. I8r.2 mit 
jflara Ariiiii von (V)ei}miiUtr, ßcb. lü. 'Sfpt. 1814 (r.ii)oi.). ['.'lulrn- 
tii'b bei ,\d)enbaufi'n.] 
Miulicr: l) iUiIbclm :)iuL0lf, neb. 'z'j. ^n\i imf>, ficrr oiif ^J'iitfn» 

tift' litt lni)r >\tr. Sibivcibui nno ihViiburn, iHüii. boor. .^Ijir, i^fj.« 

i';inti!.ii)'fiicr in ^cijrobonb.uifeti ur.f) 'l^Vt. t'cr ytff. btö 2. dlifo.' 

leiV-ytuli-V 
2) l'l l b t c t ^fcebaflian, peb. 2J 'X*i^ Jßno, .ttilMi. bam. .«jfr unb i)3?l. 

im 2. 3!U'.-^i\it fciiiiii. al6 Viifiil. .^u- U'iilitär'£cl)iii)|.l)iile 
b)?)iubDlf 3obtinn Monrac, yib. 24. i^uni löUö, itL>n. boi^r. ^J2t. 

im 3. ivflL'Oit -iKiit. 
4)lUaiie ^üfipbrne SHarci. p,i'b. iC rtfbc. 1870, Pfrin. ,".(). (Erpf. ' 

1690 iiii 1'iünd)ni mit :Jt;eüDi)i- JüiJei oeii "».Uiiibauö, .pertu auf 

.«ottaii in yfOffuTi-. 
5).'Jbeobor, o^b. lt. 3uli 1871, Siön. ba\)t. Mifi iinb ?t. im 

1. 'rtdcüct.'^icit 
(i)®i»ma, vieb. 18. ''JIrri! l&7tj. 
7)Mlarn, \vb. 2t>. ^^fbr. 187s. 
8) \'l fl a t b e , svb. 1. feebr. IbSi. 

2. Ülifabrtb i'Jiitb'Uitui >\mrnii*rn, f,eb. 8. 3"'» 18.'?3 (f.nhoi ), Dfim. 
10. i»iai iS3ü mit 'ili\uini!l;aii '^11:111 »yqicier ocii '.Tbolfiniini, .Ken. 
bai)i-. .ülin iinb (>W'n.'l'i\-i|or a. ■£>. | yiiind)!!!.] 

3. \!i l b e r t ^übiimi >viiMiu-:io, i,]('c. 1. ,u'it iSJ."), .<tön. bam. .\bii. unb 
Ci!i(fn.<''i)fdjor , r-ioimarfdiall iinD potiönl -Jl^jut. Zr M. .£>ot). fcff 
i>uiS ttarl .Att'Dfoi- in »i^iUK-ni, L>fi-iii. 20. Cft. 1873 ju liiiindun mit 

■i^l ii t b i l b i' von Viaiiioütn, vTcb 9. Vlii,i. 1;S02. 

4. 'i)i r t (1 i'lutL'iiia !3tifepbinf, lUb.' 3. .'lufl. 1836 (f.ul/oi ), Perm. 25. ^uni 
lHo4 mit {Niietiid) Äibtri uoti äl^ulfun ({at;)ol. ; t H- Oft. 186.'), 
Möii bnur. Um. iiiic C3ta. t'* nur. lt. 

5. (Ä m m a Miiioliiif il<ill,t'lnitne, fteb. 3 (gept. 1838 ('oif»ü( ), vtxm. 
25. .AUtii lbG4 mit 3ofi'tb Mfilfr vvn til)iiMlU'ini , (Ubni üüu unb 
iu ä)if"burii (f.Mi)üi ), J^cn. bayr. Jliit. unb üJtn. bfc 3»f- i- '£i6P- ■: -h'." 


.■;.'1t 


•>.,. )"■ ', 1 " y üon ^a 'Mtdt (;K<if). — >K«iuni. 777 

Don Dcv yicrfc {'Mdh f- 3al;uv 1898, 3. 715. 
Ticciim. 

(«aif)elifd). - «ttufien («KteiuptüDiiij iinb <Croo. ti'lT'" • ?J "iJau). — «finjil. 
btroi. .le rc-iiipire (ptimo;.) .1. il. 6t (5luuh 14. «Iiiil. IHIJ; tntm.itt:fu:Ht( 
Im «Vir. »oxjtiu bfi Oft Sr<if)(ir.iifKip« n.id» t<m Sddjtf ^<r (fitiflanitt 21. Wai 
18'i'.<i tiiot ^ufPrl)nun>i t>c« grdljirrnijtJnbt« ouf eif flcfjrm* l'<|"iil)tnj 
i. il >r!üri4ni 8. 'Bi.ii 18l'5. — !p*fi1)tftbiinsi De« UvS.irven« iii.b efl't?'^*''. ll'-"t- 
p(l;l im .J.iijtj. IHöö, fe. 464.) 

t ?hibifaö Artibetr düu iKecum (vub. . . . 17Cj, t • • •), ^^'^'- l''-''"f- 
iSfiJint, üi-mi. 1) . . . mit lyiacie ^cbmini- m'nn dou O^tiiimin^cn 
(Qtb. . . ., t • • •); 11) . • . 'H't (5bu|lina .Ucroline von Vun^^t!"'! 

Siinr. 'uVic'vtlif: 1. t Ctto {,ub. 3. -Jlci'. is:21, t 8. i'iör? Ibfcö), 
«ön. rrfui ;li!itm. n. D., ocriu. väO. ^.Hou. löGo \ii (^canfiüct o. lif. 
mit JbiTil«; "Diiifiiiö (,ifb. 10. "öiov. 1841, l 17. ^\iili ibü'J ui ^JH.u^i)- 
Sot)ii: ^liutoli, {ifb. lü. Viiifl. 16ül, .il6n. picnB. yüttni. iino 
Oöf.-lM.cf im btouiifcl)U)tiö. ■t'iif.^yi.it 'J!r. 17, Ufcm. 5. ^tpt. 
1894 nüt 
lliorii' tvniffline ^^omarb, (Tb. 22. X'lna. I8t.8. 
5*öhnt: (1) Otto ^cimicl; O'ii-ot.i l'luDrta3, iiib. 28. 3"'»' 18'J5 ju 

i^i\uin|il)iV'e!vl. „, ... 

(2) 11 ü vt t' ü 11 ^ilfifo ^IhiDulf, flcb. 31. juli iS'Jü All ^i^iauiiifl/UH'Ul. 
— b) 2c (!z\]t : 2. t iU I i u G AlDlctitm (n*b. 19. VlUfl. Ib26, t 20. 3^^. 

ifi79), üiiui. 21. yiou I8r.2 mit ^ , 

Äaroliiic Arenn olh VoiifißDi-Mtf, svb. IG. ^uni is.il ju ivtifobn»! 
in ti'V ^J'öetlftaii (i-icuii.^nt.); UMetai'ftii!. 21 dtvi. ibS.; v-i DnGcin 
mit Vi^^iL^ni^'^ii'^^ Ovulen VciJjCUic uon iuniin-^nniuiöfi (t . . L\uni 
W 180B <u Jbotanbt), .«ön, prcuö. .flbrn. CJbaMuöt bei •£Hc$^fn.| 
fviulicr : l) C' 1 1 o Vllfüt, vUb. 21 icrt. 1S'j3, pcrr auf Li tr yu-J^tlnii 
im .rtr. O'iol&berfl'^?ni)nau , Jlöit. preu&. \?t. a. iD. , üitiii. . . . ]n 
^iUfb'Qu mit 
VI ti t n i e uon 9f(foui, flch. ... ' 

2)5\ai'oIine l'oni) «iopbie a'iorif Ciöcitie , ueb. Ol. '^e^. 18^4, 
rfiin. 25. yipril ib77 hu 2^tii3btn mit \'lnocc l'ioiite üJiefciraC, 
T.ioii'fttn t)fi- '.xnlit .VU'ifii. , . 

3)CT[i|obetb Vlntui, j\eb. IS. :;\uni 1&5S, otrm. 18. ^^iitii 16>2 ju 
Xrocciu mit :Hl.bat^ uon Üicfuiu timijft.) ouf \!ini unb i-arttrou. 
.Jtcn. pieui ^4.^1't. 0. 'D. _ . 

4rÄion^, ati'. 5. ?an. I8ü3 , itcn. picui i^ßt. im Ul..an)t uon 
' £cl)uiict (i. pomiii.) Dir. 4. , 

5)itail a)(\iriiiuli.-.r, a'b IB. VUifi. 1864, ilon. preu^. ^ivt. bcr Jiei. 
DeiJ Jtür.'i)ifll6 (4'<cüf ißicin.ul (oltpc) 'ih. 3. '; .i'j'^ i' .1. t. t ■McfiM 778 <HfbI Don 9?3tifnhauf<n urb g?a«iiir.a. — 9?fbifi{). — 9?ef)Iin9fn. 

^Uclil uou ^Hotten iMUtfcn iinD Tiac;;>tlnn. 

[Jfotbolifrf). — Iliuvun unb Ot\\ttrtidi. — ötMAnb..c«|'ttrt. '.'l^fl mit btm fltJMfjl 
,Oüit >Hotlthhou({n' (J. d. ätU«n 17. SJfat 1759, unflor. Übel d. d. Jßiio 
15. '^rtil 1705; unjar. «^>noii.it d. d. Süifn 11. »f.hj 1808; 1>tib\fiit ,U 
9<n«jl.ii>i' 6. '^uU ITl-i. — »*ffd)ttibiing bf« a'arcfn« •.lll^ ^it(*'.d)ll. l'lbtii'ffti 
im ;Vtii. 18^H «. 2'.t7.] 

t (Jnmicrirt) ^i^nron 3fcM rcn *)?cttfnhnuffn unb J)foö<tina (ofb. 
21. I'inr^ 1793, t ft- 3nn. 1661), ntrr auf £tnnifil6, £nri iint 
illfbiii in UnvUiin, ."i^ön. iinviar. '£totfb.''Hat, in-rni. TJ. %m. 1833 mit 

■i)? 1 UM n a Gräfin ev'ffi'" i'c" '^•.incnn, f,tb. '27. ?lua. i8n. 

fUnitt : 1. ,S( In u b i nf , neb. 3 Tstbr. 1835, renn. 7. Sfpt. 18C3 mit 

3ulmi* ucn 51t}cfi} auf T'Oiiibffli)bd»a in llnivun. 
2. VlDelbfit (*i^cU), acb. 3. 3uni ib37. 

pniötr. 
t 3i!!'iiu ((leb. 21. l'lua 179«, f 21. Vlpiil 1670), fierr niif 3fa3ilino 

im ^i^oiuit imti cuf .^hiiiiabcunn utiD ■Ptrfiiboif itt ^frellerr., tnm. 

15 Ctt. it<2i mit üi^üffi'ba juciin vvn ^i'artijiflcin («fb. 5. VIrril 

IHOÜ, t !1. Cft. 1881). 

2ß\)nt: 1. t *.vi)niifrirt> {s\tb. 9. Sept. 1825, t 1- ^lii(i. 1856), mm. 

7. tJ^UO. 18ü4 mit 
(5) a b r i e [ c bf lifs^not ©röfin oon ^^u|Ti\ »ifb. 20. ?ifbr. 183«). ©tfr^.; 

luitbeii-erm. 21. Ctt. 1S«1 mit ?^ll•^i^a^b (^hnfm vun ÜBiirnibrönb 

(ilffcl)iibfn lb7C; t 22. -l^ioi l8!'ü), .U. u. jV. 5?ni. iniD ;)(ittni. Q. 1). 

(f. O^olb. {)offal*iibcr. H. Vlbt.). [>£d lof! .ttriimtuniiRbiTiim.] 
2. i' II D a- i'i^ , rtfb. 8 eipt. 1S30, .!>fir onf ?Knr',tin,i im ^-IVufer ifomitat 

iiub oiif .vriunabnuni in yiCcjhrr. , Jt. .fl. :)(ittni. a. :D. , ctrm. 

9. '')lov. ift02 mit 
l'l f I n I e be liiiflnot Wiöfin oon ^Pi!)Tt\ vlfb. 18. Vli^ti! 18i2, i)nx\n 

tfr iTTifiDoft i^aumflartcn in l^JCfttfrt. |£d)loB *i'niimaortfn bfi 

Ainlrr: i) V u b iv i n r\ror.< ?iil!ii6, »irb. 8. (Ei^t. 18C3, Ä. u. if 

^!iiiim tm .tnn.'Ifivit (Vitat Vuio^iC-Dii \l}r. y. 
2)'JUütbo 3üfti'timp. nfb. ib. Ctt. 18i;4, (5£tiftöT). bc6 Ä. .ff. 

frriu>f!tli(1)fn ranunftittö in (Vira< ut-rni. ifi i\iin. I8'i5 ju ipnum' 

iiorffii mit ''iUMÜpp ?^rb^n uon yiiirnfilß, nJ^^ttrn auf 2t\i(ntiP,. 

(3fi^inf{in imo iltobibcid).] ülcDluit'v f. 3nl,uiv 1808, ^. 7:31. [Sr.ntliollfd). — <\.ii)itii. — Wttletiii-'ShTt «Ibf! d. d 3iiii«l>ru(f 21. aptil 15S« 
(für 4?»rii()atb Wtil/lina«'») ; SbrUboliSflfliinfl unb SUappfiiCfrtiiiiauiig mit Dem ta i M"^ ^'SSßmxuM^ .,.,:•: ,--M •.; '.■•'•:•!;. •• 'K •■' r '..r,, >* 


SJtljtlngen. - 9^tiDfI^. 779 

t «djfr.ffn jmannt ffii^l'O* d. d. WeRfnöbutg 10. 3"ll 1541 (för ble Wibtiitet 
Bclf.Miig iinb SHetnhiitt. bt< ttfl jrnjnntfti «llrlll)o^^ ©Jbiit) ; '>l^«If • unb äüot P'n- 
Sil.^llflung d, .1. «Iiiflöburj 10. VMig. ir>r)» iin»> «l- <i- 'ü^i'n 2. iUii,\ 15tU; 
«ri'.b.f.it .pon SKfhlir.pdi* U. i1. fK^;fr.8l'ur^i '24. ?ull 16fi3 (fi'ir b.e tfibnit-tr 
JftMnor.b acli'.tb, iiiiBirifl Äronj, 3rl).inn ?Jar.8 unb Ä.iil yieinriih tu S<f!illn^(ir) ; 
(aljbutii 41iiö(*r«!bmifl 'i'.i. V'lu(\ 16r;i. Wiiit (J'iljt mit ai'.irr'H T'.fKnhoinitt (.in 
etiQf bjj bir €d)inf<n gnicimK ai^pbcicfi) iinb mit ten ^r.ibif.iifn .iiiiii *.'lb«n. 
|Un, 9i .b«9fl utib aViiIiÜKlm' <1 d edljlMirj 25. Cfpf KiGö; foljbiit«. v;!!- 
•ifinrung 10. Ütoo. 1H«5; futl'.igr. iliifiFniniinn lH 9J)ärj It'Cß ; immntnfulKtt 
Im 9jt. «.v.jftn b(l tct Stf.l)rtrnifI'>(Tf Ü Diji IHi:) — »eidjrfbuna b«( 'B.ip. 
r«n« unb pe|d)id)ll. lU'ftfid^t im J.ihrg. 1862, «ä. öil.] 

•}• ^roin ^ofipl) Ärtitnr üou j)(fl)lin(\<n (^icb. . . . 1777, t •2>). Tit\. 
ifei'O) 'ti-n ciif •r^iiiilcfcn un^ ÄSihuciu, i'frni. f.. Tn. ll^ot; iint 
«Ulfe fetäfin i'cn ^l(.djtfrfn.l'tmpiir(\ Gv.'b. 3. aiiör,} llh'J, f 2ü. l!iüt,i 
U*74 ,ui l'luyn'bitrki). 

Sii)tlt: 1. t «'-itl i!iifU''il 'il^'d"!' (ft^ 28. DKh'. 1S07. t '21. P.ii 1800 )ti 
(>airbofin). C^ni nuf fcnln^i'f.n iinb ficrgaii, Äfn. b.ir)i. »m. bftiii. 29. !)!c^d. 
1P38 m(f OJI ci r 1 < V'lnim Wt^fin con ^iiaa" (t" «it*()<iiii (flfb. 30. 5Joo. 
)H17 t 20 gtbr. 18Ö8 au a)(üu*cn ; (. Wotb fioff.ileubft II VU't ). 

a.t r^i-if ti rid) Vliinvivi Moil (arb. 21 l'iat isiH, t '.). Vluj. lf-;.il 
ju ^JlWribeim), i>a\- nuf i^ouiljofni , tioiAOii unc ullWilbi-ini , .Uoii. 
'bai)r yfillm. k la ßuite, i>fiiii. 23. "Aibr. 1840 iiitt Jliofn rtifiin ivmi 
%n bot 0. ^. i;\ fcpulbfro (sfb. 2. ^^ll"i i^^-L I -■'> -'"<• i&-")- 
3otiii: ÄraiM ^oferb flail, iifb. 8. ''.Uoo l64ü ^ii l'u^öburrt, i^m 

Ollf .nnillbofen (feu 1ü23 Im S3<{1b b*t ?.im.lif) , -f^OrvMlI (int 1470) 

unb k'd'il'tim (l»it i.'<63), orrm. I) 2. ^JJiai 1874 mit Viltro.nDu.ie 
3id)i(\eoi!d) (flfb. C. 3uri letä, t 20. ^Jloo. 1681); II) 27. Vlpril 

euife j\icim von p.arbt a. b. .f). gifbof, aeb. M. IHu.!. 18J'J 

l.pjng.l ) [£d)lc§ .»>ciii'bofen b«i \'liiii(:'bitr>\| 

ÄinDfr: a) Ir ei)f: (l) .<>flrnf l'lnrie, ^rb. 10. ^ibr. i^75 311 
ijoinboten L<enii. 2-J. l'iör^ l8i>8 mit >V'il«iii.int» .»,■>. nuMinnl, 
i^cn bnrr. .f>ftm. unb JlpmL>.-'"ibff in' 12. ::srf t'io.t. (^(e'.i'lUni. | 

(2)>'l leraiib riu r i'/niio ^Kof.i, erb. 13 Vlup. I.s77 iu f^vunbcHü. 

h)i>( i n i i d) '^of.pb il^ul (^DniimD, «tb. f.. Oi'ü l!^-^« Ui ■V>aiiibi>ffn. 

— h) 2c etif:V) C'i-milif iNriba rNtanjtßta l'uif^, geb. 29. i^tr. 
1888 Ml painboftn. ^ ^ ,^ • „ r u .• , 

(ö)ffialtter l'ubiDig ?<tana 5lai!, fleb. 9. 3um iSOüjii .f-)amto!>-n. («otbclifd). - «Jjijttn. - «fit»)«- u.ib bant. 'ilbd urb 9?ltler mit .«biet dom' 
d d 9J;ün>-t)fn 10 etrt 1745 (ocm Sut|i'it|tfn »W liimHun ;^c.(.pt) III. eon 
»aUfin. Ol« flc:*«Dif>ir) i fi.ipfAlj. ?\rfih.ii«.uUint d d. 9J(arnI)ein, 3. OIoo. 17ü7 
(f4t 3offp!) amen, bflTni fefcbnf J'D<1 i?>"l'" ft f'" ")• - «-'('tul)!!. 9(öiij im 
io^rq. 1870, 6. 690, unb »f(r1)t«ibUMj te« ffiapp*n« Im ^Jbri» 10157. 6 704. 
ti<tid;tigune»n bJju im 3'i')'ß- 1895, ©. 783.1 iWLW<!«rvie«:Tr'MV»n7?QOeKS(f^?K{»^Ä . 'V: ■vi' 7S0 »ffi&fib. <NeiL>iii;' iKnrivnbadi. T. i'inie. 

|6tifl»t: ütbt i^vlfüb (^uf». 15. 3jn. 1741, t 21. 3unl 1822). — ^mmJtrlfuIi«! 
Im Rgr. <jaiKtn bei ber gteiUtt.n'lr.iJe 9. Jlufl. Ib24.] 

ilöirbelm (iDUQtb Ärcitjerc von yidbftb, r,eb. 21. gebt. 1835 lu 
ir. l'inie. 

(Srifrft: J^ttir 'IKjillpp (fl^b. 21. Oft. 175y, t -n ^uiit lbl3). — Olnim.itrifull«tl 

im R^T. aM,tii\ bd bit '^rfi lieft« nfK-i|7« üü. ÜJJni ]bl3; ptfii§ ^InaNiiii'jiij tel 

8rti!)trieniVinCi9 Iciut ÜKin.-SRdfript d. d. ö. Slpril ISaO (für öhibolf j^i^itn cc« 

»(.ibclb, f. unieti). — Über bie <Jb|1ammtiiie f. 3vil)ta- lt<"0, e>. 701.) 

t ')tntolr' i^rnln-iT uon JJunbclb (tub. 25. -itpf 180S, t . . .), ilün 
bni)r. .itoi. unD Ci'ofim. o. 'I. , ocriii. 27. ai;ai 1831 mit ftdiiia 
Uliüiie .vnnrittte üoti («otnet tte i'ofen (,!cb. ll. '•Jfop. ibll, f 19 rü 
1871). »15 

ßUilitt: 1. .ifai-l Vlicron^fr ^l^biüpn \\oUvb 3inlciitin, «eb. 17. i'tarj 

1835. [.\m v£tacite (Soniialicut, ':};vit!i.rifa.J 
2.'l<b!lipp 1? ein rill) i\o\ct>b iUilcntiir, iseb. 13. 3imt 1637. 
ö. 'Aflicia >Iilf!finie 5l.uüliiie ^ÜL-.tia , i\,b. 20. iVür^ lö3f», Perm. 

30. ^iini lS(ir, tiiit .f^iKio tc W.iinfiiit, Wrafur von ilioiifatufi 

(t 27. Ui.'ai 1S8.5), .«ölt. bour. iil't. k hi snitc. 
■l.vHa hello iiiii'vUnif .«.iiülme U'l'iiie. tub. 2ö. Cft. 1640, titrii'. 

8. Oft. 1801 mit .f->aii6 CS^ u |1 o u vvn i^L)p||i1arttIl, .«cn. banr. Mm 

iinb .Vr-Iil'. :i Ja .suile. (C»)';!!.'!!.! 
ß. :^ p ff ^1 b t n e lifiirie jtntbcnirm ll)/ar,-uiicti', .^b. 20. Cft. 1842, 
ü. VI 11(111 rtn l'inna lijjria, «ib. 7. £ipt. iSiri , i-am. 22. Cft. Ifc6l 

mit Mi\t[ Ükcifcii von uno ju ArtDfn'gtüboltt^teifT (j 12. Cft. l^jl 

ju EiijboItGDort), .\;öir. bai}r. S\n\. |Etybüli6Do:f in yjibaijtin.) SlclOllil^, f. ^d)\\]. 1808, ©. 7r)(j, yictcfiniDatf]. 

{ym iUi.iiiiKöil.iJiinu ttfofijeii).* 

(iJutbctü'd). — Otilttt.id). — äüütllembetj. «bd uiib Jcbr d. d. felultjart 

23. 3an, Iö3i1. — i«tjd)r«ilnin3 b<« !£ü..ppeii« unb 3f|f1)id/ll. Übetfid)« :m Jj^ej 

1872, to. 617.] 

t.^fnrl l'iiMvuii r\rii'Drid) Ärcibirr oon yfi'idiniboai (,ifb. 12. ^tbr. 
17hS ui iuiitAait, t 1!'. L^iiT. lofiO \n i'fUMiti), Dr. jur., Pftm. 
2f.. -JJiH'. iMo mit oiii-ofiife l'iiiff (yibaro Uub. 2ü.'Äf!r. 17^?, 

t 1. 'i}hil 1.S.J5). 

^iiiötr: 1. t yfeinbolb iimoleüii (neb. 7. Vluji. iöi2 ju Sluttflort, 

t 2a. 'öebr. 1887 JU (SrPi), J)r. i)liil. hun. c. (promoo. otn bet Un;. l .It ■>•'.■'' .)-<• Vi PnTiiAt lübiiij.ii), Telrtf^cn^. tP?ito,l. ^fr Ä. 5?. OWcIe.v ÜK;d)'anric:!t 
in 3<,(ifn, uerni 20. Vi'oü. 1^39 511 tvr^i'tiitLMf in lln;iinn mit 
Vintonia 3ü'bf!la von ^autr. flcb. 10. 3iili 1817 iit '.li.»'.in iroiiioi.). 

2..pernMnf, yifb. r>. ^ejjt. 1810 ju .fiaufad) im (Vntuit. ^-I^aUr. 
Dcrin. 11. 'i)iüu. 1849 r.iit jt.nl £diul) (t ö. ^""1 1803) 3]ci(T)Cn)tcln, f. WniUx 'cow 9tcirf;cnftcin. Ticiifjrv. 

( — Cfjlcrtfirfi. — Criljtt. ■^r^eI iinb Sttit il. <1. üoirj Ott SPien 

10. 3tini 1805 (Eirloni .1. <!. äi<ifn 4. '^an. 1606). — 9Vf(1irfthiit\(i b.« 
?y.irF'ii« iint' 9KU)ftf« i'ibft ^•l• <£.loiit't«rit)<l>uiv»n im -^oftTj 1897, 6. S01.| 

3offPb i^rrilcrr von ^>icii1)rr, rteb. 10. Vli^nl 1S34 jii iCiuelfiMviii 
^ in ^^6b!rfn, il. u. 5r. ^^''-^^Kct iinl; <\3'^'- t"- 'Ji-. :inl;abtt ^cl^ I^Mif.' 
^JiötS 9h- G8. 

tS.itbolifift. — r.tijorn. — rnl»tr. -U^.tl m\b ihiitfi <1. d. W.fn 3i). Sept. IfS.'.O , 

o»fl<tr. Ätfit il- <1- äi'iiii 20. ?uni 1674 — <:i«;.i)r«.b in<; t(; aUicrfi« unb 

ilifarrH fil'tt bi< fct,inbi«ct()('JUPptM im Oidrfl. 1670, ». 602] 

t ^Itubolf ^riiberc von ■i\U\dn\;.n (ivb. 27. tha'i 1811 ju £rt>inini^ in 
UnAain, t '^- S-ipt. 1877), ü. Si. (Vl'J^t. n. 'X>., orrm. 30. 'IHcw 

^nementinf r;niin von U^editol?, (ifb. 17. ^uni I8i8. (3üur.] 
Sot)n: (Jucieii, (ifb. 15. 'JJop. 1845. [©oijftn. 2öürilfmb«r{i, 4<.^^fn, Ct\\nu:(t), Ilng.nn. 1irfii§Mi iir> ;)tnli.ii. — SJItld)«. 
obfl .1. «1. gj«ii|t.iM eoiint.i,T nnct) et.3'ccl'«t,iji 1-löft (Dom .ff.itf" fiticttid) III. |üt 
Üiitrfo« WiifMin. >!fbr«t bM «r^nei); *e^^t«>(^,l mil t«m T'föbifjt ,onn a''(«l^ffl^^' 
unb «Ißnvr'nl-fitäiip.nij .1. >1. i!liio«iuit,i 17. --i't. Ifv30 (fiir Olinitccf) !h.-i(t.l, 
tfii 6t>-ipmD0i«t tu.« Injmifdjeti «lotttjtnen >!in;i), iiutguionunfn In Mf frt;mil'i|.t,« 
Wcid/Silltetidiaff . . . . ; iminntcifiiliett im Sfft. «on'tn bei bot )iStfibetttii. 
flaiTf 8. Juli 1813. fbti'fo iii a«ritlt»mbji,i bfl b«r gMlI/etifiiflalTr be» tllttt. 
|(J).;ftlidjtii ?Ib<l«. — »>ff.tt«!burfl bt< 2it>ipD.n« uiib 8t(il,i<1,il Übttild^l Im 
;^jl)rö IS.^i, fe- -1^9.] 

1. Viiiie Js-ellboim. (Äcttoiifcii.) 

[Sllfln: »ollbifiir Jftblnonb Igfb. 29. «ii(i. 16-16, t 22. »Iptil 1701).] 

t <li(arqiioi& '^biiftorl) ?;icibeir Sirict'lin ooii ""riflbeyivT (flfl^ 29. ;V<n. 
1761, t -21. li)tj. 1801), -pftr aut öail^tiiii uiic> OllniiiniiGivfilir, 782 Äddilln Don OTabfg^i. 

»erm. 23. Oft. 1788 mit OTatin (Sbinaer eon bec <5itrß (atb. .. 

1771, I . . . 1827). 

S*5t)nt: 1. t ^i'binn ^i^aptifl "Jl/arquorb (>ifb. 24. ?(DD. 1700, f . 

18J2), uerm. . . . 1815 mit iijüiia uon Cilfib.rfl (r,fb , t •• ) 

fiinUcr: l) (5 b a r I o 1 1 c 3c|Vi>!?a i'.\ira, (iib. . . . iBlö, orrrn 

2. Vlusi. 1845 mit Dr. inod. aDidiarl ^£(i)nfi^fl• (f . . .). 
2)1 ilubiiMp l'iaMiMCb (j.cb. 30. 'ilian 1^21, f 24. l'lrvil 1859^ 
öfrm. . . . 1815 mit \l'/.iiie (^"lofmcr {M\ . . ., t ■ • ). " 

Sb[)nt: (1) .^t I.) r n e I i it ö, ftrb. 7. Crr. 1S47, Sibn. baijr. ^iVajot 

unb 'i\it<«mtr im o. :^nf..;I(fsit, rum. ö. .Unii 1875 mit 
UJJnrie l'Inna l'iiife Vloolfine (.yDler uuii ^i'äirmcn, acb. 25. llhi 
1853 51t J)fp,(fn^biirv5. |"iHiiribuiv.l 

itodjttr: i^iiife l'iarif Sopbie voil^üff, (itb. 18. iViärj IMB 
üu fv-übciui. 
(2)ÄQrI l'uMvi»-;, afb. 25. ^idf 1850 -,u üfflau, .Uön. bnt)r. Jt. 

J. 3)., otrm. 2ü. ^üiüiA iSto mit 
lUiirie a'/ordM, (leb. 12. VIiia. 18J7 ,?u Turin, (iiiündien.) 
;?ot)ii : t) Q n 5 . ^Ii( n i- q II a rb , >ifb. 10. Äibr. i!-8i jii »'liblinp. 
2. t3übcinn ^Vipomuf l'J c i- q « n r b {^vb 2. LWili 1794, f 3. i'iQi 
1874), ©utßbef. in ''iUnninflrn, i.S';»it bcß fouDir. I'fclt-O., urrm. 
16. l'liig. 1825 mit Tn'artinii ..nfffiifon (,]ib. . . . , t 1- Äcbr. 1848). 
fUtilitr; 1) gubiiMq 3ob>inn >!3iipl!ft, ,icb. 27. 3an. i827, i£pnior 

brr i\omiIic, Hon. bviiir. D/ojor o. 'i)., ucim. 19. li/ai 1803 mit 
t) f If nc JKiebcr, (lob. 2. )sebr. I8?ja. hiUiutl . • 

Cöcljttr: (1) lifo cie, ^♦'b. 11. 'Dloi I8(i5 ^ij JIKflrnSburti, »ttm 
n. 3uli 1887 baf. mit äüilbelm 5iJ6lf, .«ön. baijr. il^f5..i'imlm. 
in (.V)armifi1), 
(2) 3 f e D b i n p , fleb. 2C. ülu«. 1875 ju JHfflcnßburfl. 
2^^enriette ^ofcpbinf, virb. 14. i^cbt. 1828. f'Jliündifn.] 
3)iyertba ?llalpiiisio Vinna • Diane, flfb. 27. 3iili 1830, Dftm 

13. a'lai 1850 mit t\ l)(aitr, Ö3ut.5bffitifr in (>*fitbcim. 
4) 3 f f p b i n e i^orolinf, orb. 11. lljoo. lMa2, .«loHrrfraii im Snflitul 

brr tfn>Ui|d)fn Äriiuloin in ^i^riirf. 
5)'3:bereff ^ifoibilDc, (ifb. 31. »Uair^ 1834. 
f.)3fabella Sbcrfftci l'Uiaiiih, f,fb. II. Tet,. 1835, .«loflPifrau im 

3n|litiit ber (yniiliid)en Äiöulein in 9h)mpbfnbiiiii. 
7)U'f a r 1 1 n ii ,<^aio[ine 'iüilbfimmf . ^leb. 28. ^3^oo. 1838, prrni. 
25. Btpt. 18(.;2 mit ^i^ifpb 'Sd^limmbad) (| 21. Cft. 1878), f5lc[n.j 

11. Oinic 9riebev^@unbclfiiu]eii. 

[6«lfrer: «ontab «ubroig {g«b. 21. gebr. 1647, t . . . 1702), Crubef M 
etijeft« b»t 1. Jfinif.] 

1. ?lft. 

1) ^lUftß. (Äci«f)olif*.) 

(3m 3Jionrf«|1.;mme i:Iof(^«n.) 

tSoftpb t'ubmiii üt»rif]opb ^reiben :)?cid)lfn Don llMbefifl (fl«b- 
U. aiiai 1804, t 12. 3unf 1886), Ä. jt. (S)jHat unD öHJJiit. a. 5).' (Keirfjlln Don 9)(cIb<9C- '8^ 

etrm. 25. Tft. 1841 mit '-Wnttjilbe Okäfin von IBinUMK" (t'fl^- 

29. 3an. 1819, t 17. Vliia. 18H2). 
Cäd)tfr : l. U^ a u I i n f Ülif ibftb l'intbilPe !.^of<ot?.i, fleb. IC li;<u) 1844, 

Denn. lü. lHai IbhO ju ilvtcn mit Cito CiUofni von <ütinoi)t\m 

(t 7. :Vili iSit:i), ir. u. ,\r. .Hm. unD l'üijoc a. i"). |ÜlUfii.| 
2. tf I ifn bc t bQ lUaria 3o|'iTba .«ai-oli:ia, lub. 30, lu.^. IPIO, ocrm. 

25. A(bc. I8t'ö 'U UBitn mit Stfpbcn uon Diiücnfocic , Si. il. 

.fiptm. a. I^. [ynH3.J 

L') ^lutig. («>iiboiift^.) 
t ,<1 a 1 1 ^i^otromäuß ^vniheir S\ric1)ltn von "iJ/ilbrnfl (fleb. 7. l'Ipii[ 
17"J0 },u irsoiecn, t Sf^. -S^üt. 1861 }U (5nf"£K"t'''^-''iitt'^« '" Sieben, 
bürden), S\. S^. i'yU». a. 5)., woini. . . . mit Vliuia von 't'iat (fitb. 
31. Diai I8ü7 ju ?>ortarii6 in 'tifbenbiir.icn, f 3. l'lai 1844 ju 
(.M"if.£,teiit'l)(diton). 
^tnlin: '. .<l a c l , afb. 22. S(pt. 1H2[) ju iS'.onvTpo . 'Jaerepataf in 
£ia>eiibüi-i-,cn, Ä. u. SX. (S'i'il't. c 1:., ücnn. 7. 3iini ib70 ,^u 
IJrufl mit 
3oierbiiie Vicna J)icfa 'Snfauna Vlii.v'l'J ^Jluöufta Jlicii^ , (icb. 
2u. l'iäv^ 1847 i(U >,'lncona. ( iSrinninnilaCt.J 
|\iiiDfr: 1) Itlai-ie ;\ojipl}ire liiatbilor, neb. IR. Vlptil l.s71 m 

.«lOv^cnfutt, orrm. 28. !Di\v iSitj .lU .remuinnitoM mit :llU^!:If 

^Meffer, J?. u. Ä. ipplin. im 1. i)irtl bei- i^uüler .rtaife.jäviei. [^nnö- 

bvmt] 
2),Hnrl aBilbflm ^luauR, vifb. 27. 3iini 1872 .^u 'IxuW. jT. u. At. 

Ol't. im ^nf.-'Hflt (VCictrid) Jßilbflin fÄUbjA ooa Ui(fitli-nb.^2tcai(5 

i)ir. 31. 1 permaniiÜoDi.] 
3)Aciebrtcl) ^iM^Pb, afb. 5. VIuvi. 1873 ju ^.llMen, SX. xi. SX. Sit. 

im .^iif.O)ipt '^lieDrid) i'copolb i^rlnj oon ilrfupi'n.*:>ir. 2, | ipec- 

mannftabt.J 
4)aBilbeIm 3ebann .ffati üJJotia, flfb. 4. ^Jlu«. 1874 ju iüitn, 

.s^ II. .\\. Ol't. im >Uoip5ait.O)UU "ih. 12, vcrm. 10. yjoü. 1897 ju 

.Viermonnilabt mit 
!!P 1 r r i e l'uboipifo i'lufmfla llJarie, qeb. 23. nebr. Ib7t'. hü 

'Ibtxedtw^aht , bc8 ömit l'icbf^t tSMeii won CbStcufr, SX. n. iX. 

iSYMali imb nl^ll'ttJ, .ftmbtcn te« 12 JiorpS unö fommonb. (^fn. 

in .t)etmannftabt, unD tct j 'l^iaüanna Vlutclia Vlntoma \vb. 

cViartfififC ÜtMcn ju aiabenflcut unb Mobaci) '^To^ter. [.ipeiiiiann- 

5) l« u b l f jofepb iUarin, i\tb. 30. 3uli 1876 ju aiinnborf bei Oeben' 

bur^, SX. u. 5t. üt. im lUonierbat. ^Jk. 7. [^i^utapeit.] 
6)iilfa ÄUna ^ilftuio, vieb. I2. 3^in. IStS u< l'^naim. 
7) Gabriele ivaroiine ll'faria, fleb. 1. Sioo. ihö6 ,<u 3naim. 
2. t 3 1 e p b Vllcrniiocr (iieb. 1. iHän 1833 <u (Sfit-Sdeieta \n £ieben- 
biitvun, t 8. 'ölov. 1877 ju ^^ut-npeil), S\ön. iintiai-. CV't. t'<r i?Du>.. 
3nf. a. S., Perm, r 14. ^\uU 1859 ,;u t^fif ^ (SfiiloöjiM mit iuiuline 
<2teinboc1) (vieb. 23. '3uni 1838 ,<u »i^reoen^, | 28. l'iciij 1862 ^u 
au-ncbt.i); II) 17. Wai 1873 ^u ;-^!Ybeni) in Unviam mit IIU t i a 
yiofalia j'iinniiöfii .«atbminn 'idr De )übct ' (.'''loaimatb (dfb. 8. ^i'li 
1845 JU ^JJhbcili, t 29. Vlpiil 1898 iu OiünS). t"> ; ■ '' n 78J 9?eld)Mn i'iMi !DMb.fli-t. ^hiDer: a) Ir (St\t: l) ^iiiftor .Vnif .'^pfepb, opb. 3. VUin. leeo 
;ii ^rjirii '2^iii!'(i'>i)iJr,ii) in <e iihirUnvUti, Si. i\. ?l. a 2) fi'fr' 

fd)0(IP!l). 

-- I.) L'i <S\]t: '1) )){ nfn yi/arir Tn^nliiie 3offpl>iiic, cfb 2'. ü)lJi 
li 7(. ;(ii üiUrii. 

a.;U bn n II , fia». 15 U)/ffi 1838 ju C^fifOluifo'; fn eicbcntiirnfn SX <f 

-Lberll 0. iT) , Ditni. 3. ■;^Tbr. \mh ju «Uim mit 
itcirolir.e i'foiie '^hncfia yiiith, peb. 15. ^^mi 184:. ;ii «Üifn-?, 

|U\.MflI.] 

^^{iilifr: 1) 'Waria 3o!}nnnn, r.rb. l. ^J.'dp. i&G8 ',u ^'lien 
2).»,iniif. ä^s.ii?iiiii; 3pKrb, ofb. 15. £frr. i!^7!) 311 illun. ' 

4.+ a:i(3tn^ (geb. J. 3?,D ih.TO ,u C-^A.'-y.i.'.u. + Ji. a\irj JisPh ju ef.f.e,,«. 

r. /; r r f. ( n , n f. , ;.ft n. Wu Irii \i, Csrif-.nof jß, '.«ön. uiiA-ir. 9cr • 
». tfrfl 0. CD, nnm. -jH. Tfl )8().S Ml •♦^obfiulbe \\v\ 

Uioii linr Aranjiffii ■P'i^i'itld'rf. »!ft>. Ti. Vi»-rit 1^43. [frc^burg.] 
(Ccd)tfr : VI n i^ e I a ^oftTbire Il'aite, tvb. C. 3iili it^Tö ,vi Trcenburä. 

;i) ^iDtifl. (5r,n;'difd).) 

t 2 II t »V i n .ffnil Vliipun /Wcitfcr Difidiliu üon IVtlcrpiT (»irb. 24. 3Jio. 
J803, t « 'i''Of i&'if.), ,U6n. bai.^r. .Mifr, ooini. 12. i tt. 1828 mit 
':l\^ilhrlniiiie 0'räf.n dlii CciiiCbetm (y^cb. 11. 3uli iR03 j 17. Vir«! 
1S71). 

,?.Uiil)tr: 1. .r)frn!Qi'n 3oi.-pO Wiaelm Üiuuin f^'nnlocrar, iirb. 
;!i. ;iuli iR;i2 Ml ::)ii>ifi^'ö!.niifl, .U. u. .«. S\\n. uiib l'uijür n. T^„ 
J,->oifin)a;ioc null, ^l s\. );cb. bcv lein-. •'■■rbiM^iTn Vilmc uoii 'Jf.iun 
uiiö ,!ciriC, (ifb. 4?.;Ain in 'i'ai)trii, üctm. 2.;. Vlim. it&ü ?u Jtuiiliif 
in ('ialiyen :iiit 
iU nliuf ^i)/Qiirt Vliina VtfniiMvflro i'on Rimnniroba, «cb. 26. 3uli 
iSi^f) ,Hi (UTö-.MöiDiüD in Unviain, StfiCD; pjJiimchrn.J 
AiiiHtr: 1) ;\rcne "i^ilbflinini- ,«l(u;fii(inc aii'uni (.vUcnoie, p<b. 
üi, Äibr. I8(i! ^11 :litmn:"-biiiii, .»lonDintuuHit Im iiUn.iiflinfrinTifn' 
A(!oltri- nni yi'onnmbfrii fn v£,TlUnii>?. 
2) fetipboii i'i'oiinidir.n .noi.fb i\i,iiM 9lboIf, c,tb. 12. Cft. 187ü 
^11 ^)i'.'acn(.*but(i Jh'r br3 S\bv. bai^r. >t t. (Sjrciji.C'., flön. bapr. fliii. 
iinb Vf. im 1. vgilMrrren Jlifitcruit. (iihnuhni | 
2. Vlbülfinf , flcb. 2. DJoi iKSti ,ui ^Hc;\(n:*bur,i, S.iUT.., (ST. br« 
ilön. bdiir. l?biiff..O. , €.v>otnui!ifrin unil. 3. .M. iic\). btr .t)j?in 
U^iarimili-in ia "i'aiMTn. Iliiünd'fii.| 

'J. Vlft. 
1) pai)tfd)ti- ^"^lurifl. («.nboHM,.) 

t ^oifDb .«\iil l'iHvnin Vfoi'clb >Nifil:crc ^Kfidilin uon l)a■I^fv^^^ ({ifb. 

10. iuin. 18'J(i, t -ili. IKiuj lb7ii ,<u Aicibui»'.), (5''ib(,il. bab. OVJitfl.. 

yfnt 0. '.D. , i'eim. 'io. V!un. 1835 mit tSlconcrü H^mrtfit (acb. 

1810, t ü. ^J;lh\ 18C9). 
SBJjHf : 1. t 'V> i- r m r n Vllbrrt ^ofrrb (»ifb. 24. iUili isafi, f 18. grrl. ^ Weictlin Don ©JtlbeßO. 785 

1872), Cf)xi}\9.[. bat. ipofjTr, i\:n. preu§. Suni^mt unb Ttp.-llutiteiir, 

pfrm. '2i. 3uli ißßf* ni'^ 
ffmnia ,\tn\x\ von yffmfnnfin c ^. •?>• ^IfffiniMefa , «eb. 10. 3Joo. 

]fi4G; UMebcriurni. 6. CTk*. 3875 mit miiet' )sttrn r>uber Don 
... ÖMeidifiilltin (t i-'i. T.C;^ 1882), OirbMl. bab..nbni. fMarlöinte i. V\ 
8 t VII bei» .«all (v»fb. SC. gift 16;'8 ^u U^rolitid», t -iJ- ?tbr. ie93 

ju ar^fil), .nön. preiil. Ünii 'Ülaiüt j. iTißp., veim. 21. 3i'li 16C3 ^u 
. ^tacicnib? mit ^ . ,,,, •, 

5b a non »i^rnuer, peb. 26. Tsabr. 1840 ju Äarlfru^e (eoana?!.). llVeil 
' tni (^"irbiiit. ^i^aben.) 

fUn^tt: 1) 3rmn .«orclitif, flfb. 13. 3nn. isr.S. 

üj^Wni Do l■^ .f^oiiiiorn Vltfbur, c\cb. 21. ^uni 1870, .<lc«n. preu^. 
•■Hyt. im iSiif..ai^it :Ü.ln^c^rof >sri«biid) 11. oon .nfiTitrhcmbucfl 
(2 tf|T) '^y'^ 1'- i'">"- 2ü. 5}iai 18W5 j(u .fiQnnoofc mit 

?i c 1 f t n OSSröfin (i'cfbred't üon SLiirrfbeim-a'iünliuartin, ^icb. 10. Eept, 

187;5. Ifinili'l.l 

€ori)ttr: © n »un n i (51ifobett) i>t[(\M 3^a, (leb. ). tubr. 18;)7 j" 

2) pnurifdjtr jBtrilß. (Ä.niiciif* unt fPvinfltlifcf).) 
+ ?^riebrid' l'lii(\i:fl Tsreibttc ;)ifid>lin ooii llirlbcpfl (flfb. 18. 3um 
)7o; t 17 'Af^i'- ■'«-'J)' -^^'^ ^"^""^ ■'!>rfm. a. 3)., r.im. I) . . . mit 
j^niclir.a '£tofcI uon U.!tnIbol!:fn {\[<b. . . . 1774, | Jl. !Efv 1808); 

11) . . . mit 3eitpbine .t>ti[d uunm (ofb t H- ^^fP'- 1860). 

«SllHf a) Ir eilt: 1. | 'Äiübtidi {^fb. 18. >\cbr. 1805, t 10. 3i>nt 

1600 ^u »ffflfnfiburvi), S\bxh bam. Si\ti-. '^\v\\M^c\mu\v(ftcx , vt\m. 

15 '-Df<. 1H38 nut lilmolie »cn Ed^üÜbümmet (aeb. 25. Vlpiil 1812 

. JU 2l^üri\buip, t !*• ^.i''"^' 1^^'' ?" 3*etd)tc3i^aben). 

^inHit: 1) ^/arie Vlmalie XHnno Sbetcfia Jlatoline 3ofepbo , flfb. 

5 Trj. 1P4Ü. (^^ftd'tff.iaben.J 
2) \' u b ü ! f a 3offpba \!innn 7\ciebfrife Sabine, «fb. 27. Cft. 1P41. 
|''i^frd)teöc^c^^en.l ^ ^ .,,. ,„„^ 

• I sVt >^tifDtici) (flib. 20. aiiai 1843 n\ 9if(icm?biir(i , f i^^- -'J"-''fi 1895 
■ ■■ in £trof;bui(\ t. Q.) , iU\\. ®i)(efl..y:at , »am. y. Oft. 1S72 au 
(gtrafeburji i. C<. mit .^ r, • ^^ i 

«lleronbro oen £t)bfl, (\fb. 17. C!t. 18B2. [fctrafeburfl i. Cf.] 
fitiiDtr- (0 Tsrift-vid' VlUvoiiber .«nrl 'Jbfppbil, »leb. 2. Cft. 
187S »u €tmfeburfl i. If., 5t. im l. (Srbhll. tnT- 3nf.-(2eibsarbe.) 
:Hnt 9(r. 116. l'Xormftabt.) 
(2)Watie VlmaHe Jlntoline «ülatljilbe, ßcb. 14. iTn- 1874 git 
(gtrofeburfl i. (i>'. „, «• . o 

4) \\cixl Viuf\u|l, fleb. 81. Cft. 1844 JU 9{f(ifneburn. Mon. boor. Jim. 

uiib i^ptm. 0. 'i>, Dftm. 30 "Jlpiil 1872 *u ^ranffurf n. l'L mit 
t^ m 1 1 i e gnvnb i'J.nie non 'DifufDiUe, f\eb. ü. 3"Ii li^ßl («cona«!.) Ju 
^ranftutt ü. i'i. |3:fvinnlee.l . „. . ,. „, « u ,cr,o 

XHniir (.Donfld): (1) 5t a toi a Vlmolie Ümilif, <ieb. 25. ^ebr. 1675 
JU ^liiindKn, prrm. 2S. 9(0ü. 18'J3 tcif. mit iHalpb *^rf)Teiau 
üüii 5Pre|"[niflbotti, .Ü6n. batjr. jlifr unb Vt, im 1. edimetttt 
aieitfrrßt. Il'lündjen.] 
XLIX. Sa^rfl. - [««oturfi si. rticbtt 1898.] F 50 V. f y f» 7ö8 *«;d>l;n tou Ktlttjj 

(2;t)ftbrtl rtrUctid) 2ttoptiI fltb. iü. ^lu». Ib7»j }U Ifgtnif«, 
il6n. bau:. Vt. tm 2. jsaii'vcm 'Jititerrv^t. 
5) Jlj eo D Ij il ^f.nr'.i) ©antr. ctb. 19. ^Irnl 104«, Äcn. baoi. 

Am., (Srn »i^iaioc ä la suite t. 'jl. un5 i'itlitäibrcoüin. in t'trlT. 

j^f^oUm. ?um it^un&f6rat Df6 XfUtfctHn ÄeidjS, ctrm. 24. ÄrnI 

lfe7ö ju ÜJiünthen mit 
^nnicQ öe Slmusa. flfb. 2. 3uh 1653, br« t l^>2uIo i^iroEt« 

6f iJllmriDa, Äön. porlupiff. unD Jt.::f. brafiltan. SH}m. unD In 

£opöif fltb. (Srcfn con ^aprilorn ZoOfU:. 
6>jrieterife i)fnriftte lijtopljila 2t<tffe :yiatia , ö«b 27. JRj! 

1847. f@inua.J 
— b) 2t Cl)t; 2. 7 «nton (pfb. 2. ^IiJärj 1819. t 21. «pnl iMi). 
Äön. boor. i^ialot o. X:. , ocrni. 2ti. Tt}. Ib54 nr.t (Jleororf Üid 
faib. 8. l'^äri 1624, 7 2S. riebt. 1671). 
Si)»)n; 'Jllopö, pib. 31. tfiur iSäS ju i'la^Sbar^i Mca. baor .^rte. 

unö 5tomp.-i5tn im 9- ^nf.-Ji£t, Pfrm. IS. i'iäti 1679 5U ^UsJ. 

buij nitt 
2 b f r f f f ©irflrnbräu, aeb. 25. Üfcu. 1655 ju flujSbutvV ISDüribar».] 

^inöfc: (1) ty/arte, ^(b. 23. Cfi. laol ju ^JJcubjr; a. 2^'. 

(2)i3iUelm .J^ccptil X'llopS l'Jaria, itt. 17. öför. 1S90 su 

pnilitr. 

t ?inton *Utilipp Äran« «rcben fi;eb. 24. crpt. 1766, t S. gfbr. 

1838^. jTön. bJDt. (Stn.-'I'jQicr unD Ämbt ccn ^luyiJtürij, wrm 

mit (^dfCfriff Ecpbie "iötnErl {ntb 76 5"!« Iöa2'. 

Soijn: t ötifbtict SBilCelni in<b. 12. SfPt. I7y};. 7 5. 3jil 187ö), 
Äön. baot. Am uns lifn.'JluMi^uc a. X'. , urrm 17. 3uni 1836 
mit Yluviufte (SU\e (5 c c i I i e l'iclet te Stiecmcaur (^cb. . . . 
t 12. Vluj. 1S7Ö). 

€5diUr: 1.) flufluflf »lijatia «Inna . prb. 26. 3"!« 1S36, rfrm. 
16. 3>2n. I8t7 mit <Pbtlipy fttbrn Don {>frtltna, Äön. bapr. Am. 
unb üWn.-'i'Jaicr, U.>^i. in irr 2tibo,arte tfr ^lUVit.ttt. 
2)3 rr nf Äafbanna (Socilia. peb. 24. 3ui« l»ä7. (Ji^. ort <?6n. baot. 
$bfrff..D., C-C'otnu;|hr!n 3. X. ^d\). ttt üiiiin üubwi^ strcinaw 
üon i^apem. (i'iüncbfn.] 
3)Äa toi inr ^lu^ufif liußfnif, v,fb. 7. liJci 1639. (l'Iündjra.] 

3) ^talifnifrijtr JJirtis- iJfat&ciifd) ) 
t 3of«pb ?ranj Xavtt ^rritfrr iKeillin ccn l'Jeltffla (arb. 23. Zti. 
1773, t • • . 1822 jM 17ailcn?). St. X CsJt. im 2. Jä^ftbat., vtm. 

... mit ^l^rirr;na t^\iii «^dfr con S^mfclD (afb 7 • • •). 

^inötr: 1. t atn'lcpb (fltb. 21. iVärj ifcuä , 7 26. 49ai 164« !■ 
l'abua) , Ä. X. itpim. im 8. oäflftbat. , oftm. . . . mu Ü{>üdetit 

Don rctci (flrb t • • -)• 

^tndft; 1) Äflir, fifb. 4. !??}. 1837, l'JitbffiBft oon 9?if6frvinBbfl. 
jin^fn in ffiüttunibaa, ilcv. italtm. *Uräfeft btt üioo. Hncona, 
Dtrm. 20. 3uni 1674 mit 
<S>untvia orriD. ia-.ti, fltb. oon l:oi:i, geb. 18. gebr. 1848, cul 
-».rifnt. 
^tnJu: (1) 2)iatte, ctb. 8. ilciil 1675 ju 2uao. ii *K . ir-ii;; ;' ■? 


'6 


\l '.■ ,' ' ;.ij..Js f2)gucta, flcb. 28. ^3JoD. 1877 iii i'JoiIant). 

{3)Äarl Äelir ^ulH'S, kUb. G. %m\. 1879 ui tvloreiij. 

(4)!:^ultu6 Stau (^dir, öi'b. U. Vlu«. I8d> ^u :)i.unnna. 

(&)llf a i-fl bertta, flfb. 6. 3nn. ibCi2 ni 'Jlncona. 
2^ 'Jl n t i n 1 1 1 c, aib. 13. iDcj. 1643. Üuibiia.] 
3)3uhiiö, iifb. 3. 2)i'}. ih.Jö, 'ÜJittbefitfr uoii Hiicberflimtflfiiuifii, 

i'frm. 12 3ii". 1881 jii ^vaMiQ mit Diana oon (iaiitS^ Öüwoiif 

(neb 3. 'X'tj. 1845, t . . . 1882) l^reptio.] 

Cocijttr ; 3 u l i e 1 1 a . flfb. 24. 2;^}. 1881. 
2. '.'Imalia, \\d\ 23 ;:^i.!i 1808, orrm. . .. 1842 mit Dr. iiiei). 

üfopülP lum yiociimii (t lo. l'i'ai 185j) ?u iHpoeri'io. |,^iini*tiriut. | 
3. t ;.\L'frrb VI f ]\ 1 D (aeb. 12. .Uini 18u'J, t 25. i'lciij Ip!t2 ui O.omo), 
TliibffH-ir iH>n \llil•^l■^l■\lm^l•lIlni;l•n , ivrm. i) . . . mtt bine "Joici 
(iiib. . . ., t ifi- -''^li i^-i*'') '•"'"» *i^«'rn-niio; 11) . . . 1855 mtt 
Äa coli HC *lMaiii1)i, ^n-b. . . ., ouiS l'ooi. ji.'tomo.) 
CJri)Uv: :0 li' Ct)t : i) V »' " r • f ' l f , »u'b. l. i'uii 1840 ui ^Viiianic, 

üiim. :iü. X'Uuv 1800 mit l^'utu'i»! <ubrn 2d)niirfr uon l'ltno 

(t 11. '.'Ipiil ib97 jii jNHimf), M. AT. Weii.'l'füior a. 5). (niunie.J 
- b) 2c <ßl)t : 2) Ä Q r ü l i n a , iitb. 22. Vlu«. 1658 ju Ü}iünja. yiciulciu Don 33IaiiciUmrö. 

[fatl)oli((^. — Ocflaieid). — Oftlert. «Ctl m(t .öMft oon* 13. 3u!i (Xiplom 
d. d aüun i4. 'fluti.) 1812; Cffittr. Wiiur mii txm <Hti^if,1t ,eon 'DIotijn. 
kui** (l. d. aUifii 5. ?i'l>r. 1864 ; otjlftt. gt^t liV. Wol {I>iplcm il. d. fflifn 
t. 3jIi) 1870. — il)«|cl)t(ilnMiv) b(6 !üJ.npv"<« un^ ö'|d;icl>ll. Ü'jttfiiljt im C\at|rg. 
Ib73 e. 628.] 

t 3afob Äreiberr 5)(rinlfin wen ^JJJarii-nburfl («eb. 14. 3uni 1608, 
t 13. Viiuil lbS7), cVin-irmrutiT t»ci5 fouu. l'KiU.'O.. 51. iT. '^rucl)ie& 
unb ilim.Oliai im ^uii'J'iiin ■ i^niu. 29. DJai l8öU mit 

SWoria ^uilina ^tni""'" ^''•'" IPfr^ÜIt", flfb. C. i'lai 1630 ?u il^irn. 

^inltr: 1. ^Jl c t b u t aiiiDulf U)iaua 3iitcb, kUb. C. 3"ni Iböl ju 
äHien. 

J.*lhct)atb ^Ibolf Satob llJaria , fleb. ll. 3"!» 1852 3U -^ietino bei 
älsien, Ä. u. Ä. ^of. unD Dlin.-i^onjipift im l'iin. Ce6 Äaif. unb Äön. 
i^QuftS unb t>f6 "JiuBern. 

5. »l'Ja rim il i an- -Jl&olr il5enjc«51au(J Sfliub ^lUnrta , fleb. 15. 3uni 
1869 ju ©ctiUol, R. II. 5t. l't. im SraA.'3{At üfp \»llbtfd)t yJr 4. 

4.3Q tobine 'Diaria )i<of\ni. ^ib. 9. 3uni 1801 ^u ^-HöClau. 

6. >libiliPP 3Qlob ^]}}ctia , geb. 23. ^JJufl. 1665 ju 5laltenUut?,ebtn, 
^^tatt. bei btc SX St. Stattti. in 2Üi<rn. 9kiirf)ttrf), f. 3al;rg. 1896, e. 759. 50* ■•«i»- ■»- WJ 

>f.: r 


4 

:::.. i 4 •. 1 788 "Xelfing oon Stuf.n.vt. — ^tU'9 con TubniB. 

^Jlcifiitfl Don 9Icifli!Qcr. 

[ffotfjolifrf). — Onlettfi*. — SSftlim. «ttl d. d äHitn -1. ::^iifl 1731 (fflt 3of»cb 

«firmier, ffflif. ge lUlürfbptm.) ; cfilat. Ätbt 14. ^an. 1843 (35'ilom <1. il. ffi'i» 

». ^tbr. 1845). — 4"<j£t>tnbiirfl tri i\iacp«r.* uiio {ildjirfci:. flufrfii)! im ^oht; 

180Ö, 6. 739.1 

f 'Warimilian Areiborr ^Keiliira Pen 3{fifin(iir (oeb. . . . 177C 511 '2d)cn' 

bcra m il'löbrfn , f 2h Kcbr. 184^), >U. M. AliiüL, uftiii. . . . mit 

::U'ffpl:'a (S-cibiid (01 b. . . , | 22. Serf. lfiHr>) 
^ßlnttr: 1. .tt o r I , flfb. 23. Oft. I8I8, .ft. .U. TbriftU. a ©. 
a. t (''"lunQü r^^b. 4. 3uli iS'jr,, -f 28 Isuli lfc70), il. .^T. IVajor a.'ü., 

uerni. 17. ^son. if-o') ,^ii ^Jftcn ii'it 
(Älifabflb ?;i ora fifmiinc ^iir .fiille, (ub. 17. llJoi 1830 jii y?amif(l in 

lliöbrm (OWoi».] 
S.VIntonie, (icb. ifi. ^imi 1831, Ofrnt. . . . mit 3obcnin von 3l<oi' 

iioüie (t 4. Vlufl. 1886 ui iienebio), 51. it. Sl'i^t- 0. 3^- l^^^fci-l [5f.itl)oIifd). — C<fl»rt«i(h (Cfihmeii) unb ffiuBlinib (^oltn). — SBJCpfnbre' 
d. d. SJfiijlnbt 1449 am Tnflf bf« bfil. Cfboriiiin {ccm fl,iiftr «r:tMiÄ III.l, 
böbm. «Ibd 12. Oft. 15.S1 ; (KiidXtllltt nni lfm V^>i^.^flt ,pon !I)iibnJ|l' U. d. 
IBr.ig 6. litbt. 1692, btbm. grbc d. d. SBten 4. Cft. 1723; aimfjnnf but4 
bi« 6en(it«tfpiiMtion tf6 SfJnijtf.dj« Vclm l»il; tuf[. t^fftäiijung 12. V--* 
1867. — »S<iip : b(e gibelfoinmiShettfA^fi aöiUiiron» mit Ifflrtifoipp In ©fittri» 
(ftit leeO). — »ffdjrtihunj bi» Süapufite unb iit|d)ict)tl. l'lbttfKl^t Im Jo^tg. IbJ» 

6 ."J37.] 

t ?< rans .\ciufr ^rtiberr jKeiCfö oon Tubni^ (Qfb. 1. £fpt. I7b<, 
t Ki. 3)f.V ifiSO), .fifir oiif ^Tt.uiuira in J)iii|] •^l'pltn , €Vt 0. T., 
urrm. . . . l8on mit üubooifn (V'uifin €jOTiinivCfa (ivb. 25. Vluft. 
1789, t • • • 18''>7). 
*81)iit: 1. t CJcTmübl ^^offplj (flfb. li. Vlufi. I816, t i? 3<i"- 1«''« 
jtii ai^illmiou') i'iJtV'trv, foiiMe ^fvr nuf S, verirr ir jliuiT.-T'Cltn, vnw 
29. \lli'är,( 1845 mit ^loro ÜJünif i^cn (^»iiiivic,v)/-'^'->difTi6fi (^it 
ifi. Cft. 1621, t 21. 9/oü. 1887), Crihbftrin ^tl■ ^inridioft SvinifC. 
iatnJjtr; 1) ^ranuefn Vlttle C5^abriflr, (ifb. ü9. y.i/at 1817. 
i!)'lliarie .aofitivre .Caroline, pfb. 17. 3uli 18.00, üftin. 6. 3«« 

IR8I »II ®tIlinioii> mit Jslonnn yiilolaiiö jHittct oon (Jubicj.) 

jHo\ocfi. WulSbefiiier m SBoIbtimen. 
8) (S j f fl { a ip (Jrf mubl "IbatbäiiC i'apitr, aeb. 21. ?iili 1861, ?l<f^fn, 

m. !X ^t. im 1 l'Mi'..Ul ')}\s\t, unni. 4. ;,\iini 187!) ju ai^nriäiflii mit 
JbfflQ "•Plotif i'ronif, (3.b. 24 *Jlua. 1858, bfß hinten O'irjlm 

Storno. (S\rabpiv6ri auf i'lro>ia unb ^iMclamp unb ber €op^ir fltt. 

■i'on l'ubou'ibifa 3"üd)ftr. 

.ötiilifr: (1) .« n ft n 11 1 i e 5^rllcita Vltijirla, flfb. 10. 3"!! 1882 )• 
ilUilliniüni. 

(2)'J t;' eiefe Sopl>!e .t->fbiri(i, pcb. IP. Cft. 1883 jii TOillimom. " ;,..»'-'f' ': '0 ; :;• ."' 


'iL. 
i 


*; ■ '.-^ : li J - ! 
T i t niU: f, , SRelffi; 0011 5^ubl1l{l. — «eiiJllii i>oi! eoiitljauffn. 789 

(3)^JlIfrfl) l'unia VllcriiiC '^xawi Xci\>i{- yioiit.in (^jiiSfaiv , flcb. 

11. Äfbi-. iHa» ,ui Jl^iUiinoip. 
(4)aUitolb liiario iUiiö TNclir (fjcClaii) , flfb. ll. 3»;!i 1889 jii 

ilUUtnioiD. 
(5) li; r I f t^ecnorbinc '3obnniia, ßfb. 2o. M'I.ii 1801 u' 'il'^i'.lmiou'. 

2. t '^ ^ e 5 l a >v 3iumj (adv 10. l'i'oi 1816, t ^5. iVoo. ihHO ,» ö'.rd. 
böiii) ■f'fn trr i">cu|clKi|t OWobcio im (i'iuiio. J)l^^^ünI, uii-ii. I) ib. l:Uini 
1849 mit J>rlcna uoii ^r ier^cifiuCfa (vtib. 6. 'Jlu»]. 1831, ; 8. i'ioi 
1854); U) 25. Srpf. l85li mit 

Önf Imc üon Vac^ui'n?f.i, «fb. 24. Dfs. 1832. [WütfJ;au.l 
^Ww-bn: a) Ic (et)t; i) illU n a e l l'eo, nib. 1.0 ^um 1(^52. 
— b' 2c (St)t: ^) ^)f Olli an, (itb. 24. ^mn 18.07. 
3)1' üb Ulla, (ifb. . , . lfe08, ucim. 4. ,^\uni 1882 mit Ätnni uoh 

iiraf-ßou'ßfi, ticrcn auf '^moAorjno in ^)iltl].•''i^Dh•^. 
4)'iii n 1 1 a , (ifb. . . . ISGO. 
6) T t) lu !a u 5 (Sjtßtaiv, ^icb. VJ. 3uni iö»j2, S[. u. M. C\!t. im 

J,n.f..yifit ^Jh-. 2. 
G) loi D l U ic , ßib. . . . 1805. 
7)?lcanj XautT. ^eb. 27. aiKu;( iSoi.;, it. u. St. C2t. im Ul..^jiat 

(ii>. pani r\frtinaiib llh". 7, oerm. 2. D>m. lfct)3 ^ii .»•;rtrt)Oii) iu 

Ö)ali}icn mit 
l)iaiici von '2forupto, fleb. 9. tXnn. 1RG8. 

Cöcllttr: (!) .U'übellii, ,itb. 20. Cfi. 180 > ju Ä^u-n. 

(2)jJiaria, s\tb 18. ^crrt. ISüii jii "A'/oßii) iiudth'. 

(;^)Ä:o er»i, vifb. 22. (\<bi-. Itori ju i^iKuinii. 

3. Vlctbur ©rnul S{<ir\ , i\ib. ib. A:bc. le>i2, J;eir ouf '^rifiDna 
"in i)aM! -^r^olcn. Ofiiii I8. £cvt. U-4ji mit 

ßfMvia ven V'uboivt:itii, (icb. 9. mJcü, 1825. 
i\iiil)tr: 1) ibeveff lUiaii.- LyiiiU'n!?, fltb. 18. \)Iüü. i84'j, onm. 

20. isibi. lb7l mit gtiiuioliuu". iKitkc uon ^'i» iM^ ' ^'^''^i''"' f'/ 

nenn tcr .^^irrdtai't giil^iDf-toii» in :)iniT. 'iNoUn. 
2)V(lora 'ibtfbi V'ubLOifa, *\pb. 29 '.\iinl 18J2. 

3) 5 t e p b ii n \'llDt)5, s\rv>. 21. ;Uini 1SJ3. 

4) « (imtt 'üio, öcb. 24. fNfbr. 1850, uuin. . . . ibbö mit l^sofa^b^i 
SlMomCta (jeb. ... 180., t ö. 5)fi. 1867 31t l'irocjfüiv bn 

Opuqno). 
6)*]ltttut Xaorr, (icb. SO. I^fj. 1857, Dr. jur. utr. 

aiciciliu Uon Sout()aufcn. 

{«otbülifd). — Cciltirti*. - C.jlftt. «Ibtt mit N-.n Vtnbifjt .(J>l.t oon eonL 

IiauUn* 24. ^uni (Diplom d. J. M-m\ it. C\uli) 18ÜU. o«;lrrr. 4(ai,i .1. .1. 

fßlui 9. 3o.ir IbV^, o.llar. Ättt .1. <\. 2i<ij.; 4. Oluil 187'... - SB.ktjift iit-g 

be« aii.ipp«ii» uiib »IKUittc« ük«t tif eiort(«ft!)ibiieit)(n Im 3.ilit:J. 1K8I, ö. ÜTi..] 

Äatl Isrfilfrr ))U\i[\n ron eiMitbouiVn <,ib. . . . idlö ju Dlmüt, 

.(t ,M. i>')'.)iat ull^ 2.rlt .('=bff .1. r., iH'im. 1; . . . mil . • . (i><b 

t . . .), 11) im ^Uili l^7ii mit 

Slnna VlblciDinaci-, \](ü. . . |©if" 1 

;Jotjn 2c Cl)t: Jl a t I, fleb. 0. 3"li 1877 •SOKtKiOi^. 4 *.' * ,^ ,i>Jht. 


700 ^cifncr Hon ^irfjtcnitcrn. f<?.it()c-Ii|c{). — ¥,,iiiftn (Ctetrf:il<) unb Crp.'rtcld). — iH« '<)'?aJtI mit ttm itrabüoi 
.Don ifid tfnOftn' «1. fl. ^IffC.nu-buro .1. itH l'J.'j.'J: fuibant. ?St!>l 9. OTct) 1753, 
inimottifiillfrt im JTat. •iS.v.^ttn b<\ bft Ärn'ifttftifljfi' 22 «D/öti 1813. — »ffittil. 
bunn bfü 'ii?>ipv.n« urD ^ffdiiditl. Übrtfidit im C^r.hrj IHfH, 6. 3^5. (Sljil. audj; 
,Wf|rfiirii|f tet i!(ti(nft j^itihnrni rcn i'id/lmjlan. nd'\\ fl»tifalOvv(d)fn 91.'.d)ttd)ttB 
au« ibtfm Äcimilirnfififf " vvn SotI '.'liitpn :Krifr.ft ftrlun con yidjtfnflftn in 
*b. Xl-lll bft «iftlionilunflfn bf« vinotlfdjfn T.<r<i)K> oon Cfc»trf<ilj unb iflf jn;«- 
l-mn IHSO M 

I .<?arl ?\rnr3 J>ififnfr 'nreibfrr ncn 9iditfnnrrn (^ifb. 12 ?lufl. 1778 
;m JrfCivif;, | 24 ^y'ar\ IPfir. ui Vliiiberp), fierr ter >£tammc,üifr 
■illpiifntb ul1^ i-^ninborf, ,<^ön. bnt>r. '^'.>;'iat mit» ?an^r■cl)trr, Demi. ... 
mit Wutna Vlrnn porti>i (vifb. 4. ^Unu 1780, t '■'^ '^''^i' 'f'i'f) "uS 

55!iiit: 1. t .« Q i[ Ci^MIlirb '^lifro'.mif (>-\fb. P. "IVni 1P04 ui 'i^abbun. 
■}• 10. 5\fbr. IfSl ',1' VlDibir.i), .<\6n. bour. Mifr unc 'i'f^.-Vlnitm. o. T. 
prtm. IC. Vlc\\ 1838 -,ii 0.'fünibfn iirt (^tntlpttf Den StubfC (atb. 
IT). ^]ov. 1810 MI €»a^tombof, t 28. Vhifi. 18!H iu ?Jcufafb). 
^iluDft: 1) .<?orI (^^llnl^ 'Jbrotcr, ceb. IC. ^rfoi 1P41, •f'Prr (in. 
foltV' '(■xiiiiulirni'eitMv-;!.* mit fcinrni Üluitfr i'Diii 1.".. [\u\'\ 1S74) bfv 
Sioniiroiitfß 'rViiifoib in tfr rbfrrf>.l,i, oerm. 23. ^iili 1874 mit 
?lbflbrib 'rtifiin fcnfricb ocn ^ihittmbniti , Aib. 25, 3on- 18<^- 
("iJciinitb bei '.\'jbbiirvr] 

fiiiiBtr: (1) .^ n r I ^?<tunc ivim*, ocb. 20. llfai 1875, stud. jur. 
('2)1'? t b i I b r .^nroline fxroTnii'-ri, Ofb. 11. grrt. 1877 ui 5}fU. 
folb orrm. 21. y(ot\ 18'i« tnf. mit *li b i 1 i P r VluyiiiR .^tlrmrii« 
>\ttpM!rti rcn .f^fllintirotb , jlön. botir. 'liittiii. ;i. l:i suitc br« 
2. U[.-iKat5 vnr> Vitjut. bfr 4. .^Toi^.-^^ria. 
2)T?arie, otb. i.^. W.n le.'iO, t>prni. l. ^iVai 1871 <u ^i^nnrcutb mit 
Jurivid 5\ibin vori ll^^ ;!i Vliifffp (lufn. , t 13. Cft 1873), Äön. 
boDr ^'titttii. 0. 'r>. f "i-tTnidifn. I 
2. [■ 'Äraiu VliMcn .i>.inrirli (vifb. 31. 3iili 1814 ui 9;ruflQ^t on bft 
©nicimob, tl2 Vlii(i. lf8() jii VliiO''buro), .<lön. bot^r. Cbcrfllt. o. !i., 
pfrm 8(» 'JiCiv 1844 UI .»>rr<OiViii mit 
i^rnnncra rvtriiu ^Jlottb cm Üioithmbfrfl, (\?b. 21. Tf:\. 1823. 
^In^tr • 1) .ff r I i n c ?ronr'i*r>i, \\(b. 20. ^uni 1?16. vtxm. 3. Cft. 
187 1 mit Dr. nifd. )uierticl) i'rfitnf r , .(ton. nittfrlänb. ecim- 
föti^pff. IM vif^f^lön^. ^Tl^ifn. 
2) ^ a i l ^lihirimilinn Vintcn. (leb. SO. Diör» 1848, .ficn. boDr. .<lm, 
rbfiR ^IT^^ .<fmi r ^f^> 2 3nt..3J,itC, ottm. 5. 3uli 1887 ju ^''ruiiR 
am ^h-nl? in '•.)( CfRcrr. mit 
Juliane (l* i 1 1) >vrfiin uon (?brfnftir,, cfb. 31. UVnr^ 1863. 
ftliiKtr : (1) Cf b r i ft i-' b ' 5 e i'' c I ^ Vlrtcn *<frrt'irb ß^otlfrifb 

.<TorI, qrb. .<iO. l'lrril 18H8 ui UXimdien. 
(2),«lDtbirbe Woria 5\ron,v.Cfn '^uliona, flfb. 23. 9ipp. IBM 

(3) (.J I 6 b e t b J^fonuT-ra Wntia, ceb. 20. ^.^rril I89.'i ju ?Iup«biirfl. 
3).f)cinrtdi :jtuIiuC Vlnfon, ptb. ID. 3uni 18C0, jtön. bopr. ll^o|er 


-Vfi.^J^^'^. - . " : >'i>. • ■'■' 


w\ 


SHfifnet oon ?irf)lfn[lftn. — — 3?ffll . (Ferrari. 791 

unb <^ot..5?tiibt im 3nf. =5cib.i)\\it, Perm. 10. ^tebr. 1880 j» 

l^oifnii mit 
URaria .Soaiittmonn, oeb. 10. 'Sfl^t. 185'). 

^ölint: (1) Sinti Wavia .(peinnd) Vlnfon ?ro, {^eb. 20. Cft. 1880, 
Atön. bonr. '^belfnnbf. 

(2) f) c i n L t * Villton ?fo, ntb. 3. ^i^ril 1885. 
4) ^^ c b n n n a )\rotnii3fj, acb. 4. i^'^uni 1853, pröbenbierte rtbrnC-l). 

bn* Möii. biitu". '-^heref 'O. 
f))^- r a Ti n <*' f iT 'Konianc. flfb. 14 ?^•fbr. 1858. 
6) Ar an; Scranb M"or( VIrtcn, <neb. 17. X'Unil 18G2, 5?. u. ^. 0$?t. 

im ^hif.OKiit (^korfl l'rin^ ooii godjjon ^JJr. 11, renn. 24. Sept. 

180S ui ■J.'ii'inriicn mit 
©milie Streben geb. Siooboba, ^Iboptiotoditcr bcC | ^cinrid) 

?rbrn ©tre,Tfn uon ©lauburfl, {leb. . . . t^i3uMxici9.J Siciömit^ (^.llciümin) mh MnDcrsiu, i. S- ^89s, e. 763. ^lictt^cnftcin, j. 3al;vc]. 1898, (S. 707. 9lcntc(f)n,^t) t»üu (§nral)ünC(V 

(3m 5)!>Tnn««f5cimmf «tlofctjm.) 

fÄatbcIifti) — Ittipatn — Itrg.it. Slbel mit bfm <PtAb\rit .Wiitaficncj" iinb mit 

e«!fbniin,i U* fll«i<t)niimifl»ii fflu'f« In llnflotn 26. ,"\,in. IS-'I, t-fflfrr. t^rfibftten- 

fJnnti .1. a. ästen 27. Dft. (alias Sfpt ) 1H51. — y\<ftt)t»lbiinfl tfd aUopcm» 

im ^.if'rfl. 1859. 6. ei'7 1 

t Scfrrb ?^vciberr Don yiomcfbtno von ßhirabonn (f.eb. 12. '•iifärj 1803. 
t 23. T^fv I8r,4), Dr. pliil. et jiir. utr., Si. S\. •.<5.ritd)fr& u^^ S\oirat 
am rbefllfn (5^eridits^' uiit» .ftnrüitioni.bof--, vcm . . . ni't 3ol'frbtne 
Tsmm -Cietrid) 0on ?Qntfec (^leb. 13. ?<pu. it09 f ^- 'I'fo» Jßi^7 ^u 
®irn). 

Cori)ttt: ■'ilnna ^ofecbii , fleb. 30. '3'.a\ 1848, oerm. ifi. Vlufi. 1865 
mit Wiiflao »on 'X'üttiro 311 ilUlC iiiib Veucnburyi, Ä. Ä. ^liittm. 
bei- ^buv 

M » 1 

^]c)ti = S-crrari, f. ©ctter«9ie[ti' Ferrari. "^^^ 8?eub Doit SBatbfnfr — -)th\-n) ocn iVJo.i. 

9icuD Hon SöiirDciia-. 

3>lI)tJ. 1869, e. 8(t7.] 

(BoU. nad) Soclage bec ^-Ofiirünbung beö Ärcl^nrcnaünteö im iUtfonal- 
beflanöe ipieber frfd)cint'n.) [«atboüfA. - llnj.nn. - Ungar, llrabd ; Sa(.iprfnoanu[;tuua 1521 ungjt 

Catonat 1556; tfrb-OO.'fcm« bri j:utcc|et JTümit.iK 1501. - ».fdjtfibunj he< 

HüoppftiB iiiib (jefr^ld,!!. 9iciij im ^jfjtj. iMötJ, 6. Ö2H.J 

I. i'iiiie. 

I6tlfl<t: «5aroii 6tfpr)ün (t 1660).] 

t ©fora t^aton J);eüai) uon diiüa h-\dy. . . 1780 f 2G Tft ifi'->R\ 

^lK,";,f^A?^'^''iV a^'*"- ^'- ^^"■' '^^'f"'- "-"'f"'- 14. i^i.li 1840 mit 
Jucülf (h-arn, i:d-aff>,otfrt, (I ;,o X),,. iHlb), JY. >. ^Hittni im 

ic.DiDirter .UMa^l}e^h..-rcft« i.n .«(cL-r brr 2oI..finirriniini m iVM^,, . 
2»^cain.\,im p.t.. :il. £fpt. ],S35. (vr!:l;fir auf ^Ui^L-mn iiiiV 

»nnm. j.bcit?au|r(;. | Äcl)lt>§ D.'oföi-, in Unpflrn.| 

II. ?inic. 

[e.tft.t: «.non I^.niel (f 1676). - lufn- : bo« 1887 lanbMbM.lIrf, b.fldtl,,, 

TO^iOMt, be|1,(,fnb ai.« t,n «oipt.nj.n j;,».e-Im,cj 6jflub:na.lln.,rfd,loB. fejfM. 

bm.i «JiTOf.^ 11110 «3eUo im ^utocjrt Äomttat.] 

" Irh"p7s\??:\''*">,^.'"''>^'" ^"'" '''^'^" (^'''- • • • i^'o. t 17. :iuni leym, 

«rb.Lt»f|pan bi^i, .iuioi-jfi- .«pniitntö, .)t. JT. ©Ü):Kat, uerm. 18 Viui 

1o4j Inlt "^ 

■^uliSV. U.Till"" ^"'"^ ""'^ 3:ifM-&em)eö, «rb eifrX. 

^iiiKfr: ]. Sorolta, ocb. ♦;. :UiIi 1847, SlfiT>., rerm 4 "«iili 1868 

Irilr.r^/i'" V'"'"'^' '^'^' '*• '^^''■'■' l"^'". ^'''f" ""^ em Ir«. 

ß St 'i«s,". -.v"".' ^^^''- ^^''■"^' '^'^ ""'^'^^- ^fabaufii, orrnu J 
sw f 'fcfpt. ifitfi MI (^'rü&.-^iimnij mit ,{ 

ht(3. idm.'nt'"^'^''"' ^'^" ^' '-''^"' ^^^"' ®*''^' ""** ^^' "• "^* *^- I 
"S^Üp"' ^l '-^'''"^"^ 2 <i b i ö la u ö Siiiiüit, (ifb. 27. ^iili 1882 * 

'tl s,n "■'' 'i''"/*l" r,'''« iMiünfa, „fb. 3. yjoo. 18S3. ' i 

?^^1T^^'■"^r^'''"'^ (sraniißfa ^^tb. 19. Vlptil lh8fl. u 

i) mnua 3 u 1 1 u ö , ^eb. 15. sjfpo. igga, | : jjj,c-^ , •• . ^v •>>.»«1«3aB5^.-5.^i ffleoay von Üliact. — iKejUicff. — !lif)fii'.[Mbt)T. «idifr. 703 3.'!]P(aria ©i m on £teL>tnn, «f^- '-^0. Wnl 18G5, crbl. M'Jiti'd. tc8 

uHvinr. Cbetljnufp^, iK. ii. St. iTiii., nenn. 21. Clt. 1801 ni ^WuCa- 

tieft mit 
3Ima Wräfin g.^dpdtp, (leb. 18. U'Jai 1872, eifil). CJajna im 

5:^Qtfec jtomitüt.] 

Coiljttt; t ÜWotia V'iu'ina iHofa Äatolina ijelen.i (g«b. 20. Juli 1 böii, 
t 15. >Jioo. 1896). 9iC5nlicf. (Sfatfioltfd). — Oeilettf'.A. — 0«ilstr. ?lb«I unb JHitttr d. <1. SU «n 4. :,^an. 

1863; c'.iUtx. grl)t 2. 3<in. (Eiplcm .1. d. iffiteii 1. 8jIt ) l.SCd. — lÖe- 

fdjttibuiig be« SliJüDpui» unb l'iAhtteä übet bif ©tanbeJerl^tOungiin Im ^'''''tfl. 

18ü3. 6. 784.1 

t 3ofei^!) rticibfrr Don 3(fjnifer (sieb. 20. i'lan 1B12 jii Giia< t 1. Vliui. 
1887), .M. Ü\ (Vl'a't. n. 'Tl., i^ecm. I) 24. Oft. 1813 mit l'uiie ipiiivr 
' ■ 18. Juni ihli, t 6- 'i'i'ii 165(1); II) 7. Sfl^t. io60 mit (acb UHU. I O. ^Mllll loit, I u. J.1111 lUJi';, ii/ I. ^.11.1. ti'-'-j .ii.i. 

2bfrcK fiQlm-.illu- (vUb. IG. VUnil 1832, f 2(3. ^Jit^u. 1851); III) 30. 'Jipti[ 

l8r,5 mit .>!lar!|'|\' uon WbDf^i (»ifb. 6. ''Jion. 1834, f !*• Ä'br. ieU4); 

IV) 29. l'ltirtl 1860 imt .t^amiiie (5onrab (neb. 17. I^lai 1830, 

I 22. Cft. 1878). 
AinUtr: a.) ov (£[)t: 1. Ip f I e n e , ^vh. 15 :^on. 18f.7 H« '^(im 
2. IVmil ^JiifolauG 3üffpl,\ i^cb. 4. 'liiai 1861 ,,11 'OiUfn uerm. 22. Ttt. 

188:; mit 
5D? Q t b i Ib e 'Jburn, neb. . . . 

Jotin: (V u f! Ml yirtbiii' (vmmeiid), fleb. 12. litu«. 1889 ^u iuaa. 
— b) 4i: (£\]t: 3. 3o)epbinf, (ifb. 15. Acbr. l8C(i iu !ii:\iifnpf|t. 
4.?i-crti i n an b, vub. 16. Juni iBüS ju Cbci-Sieürina btt ilsier. 
5. ©ifrla, peb. il. ^JDlai 1878 ju OMa^. ^Jll)clllt)rtliCU, f. Sabvß. ISOy, S. 782. Isfollgolifd). — 0<ll(ttfii1) — 0.|l«rr. «Dfl unb «ittft 1. Jnnt IH'29 ; unü>u. 

«tfl '^6. 3uli 1838; üi|1ftt. ^rhr d. d. 10. 3on. IH.no. — «ffdjteU'iinfl trU 

SSiocpin« unD gefdjirtjil. ^Jiotii tm ^ahrq. 1857, 6. 694. | 

Sdbert liJaria 5?ouren3 ^sceiberc »on a!icl)er, qeb. 29. Slpiil 1824 jii 
'i'iatma. ••■^•«^■«-»w'i**-«***«»««^»««,^« ^ ^"^ 9?l*tI)ofm (unb Ttätotiita con Wl<f,tf)cftn). 

yitif)tf)üfrii (inib ^lUätoriiii? uoii ^liifjtfiofcii). 

6^.mHbe.np .n 64,I,„en, Sohn). VrruS. (V.n.hr-.gurg, b 4 bu an b^ «0"^ 

.V;öt9. 1870, 6 717; flcfch.d,,!. m,»rui,t ,m ^^.brfl l!:,7 6 ' ii^C e.'Jm 

^Rrf,ho.rn .ffle,d..b,, b,r !^.n,ili, Tr.hcri:.. n.n .Jt.^.b.f.-n'. „n «. Ze^" 

8.m.I,e «rf.f, o.n D,-. pUn. ,y„,i, «,örn V.^,cnue oen « ^thof, io .„l 

b.u.lAem (Scf.,nb„n 0. I^. ,iS8l, -K.flbetM.r,, bd (V. .j^.\„fi-,,j ""''"• 

A. lErftor ftamm 
(ebetimla ^erfwiflöuioibau). 

DOM «MMllof.n). - «,(li„t.nb Im 3.,r„(, i.S84 6 636) 
fcrl)iiiritin!i,;). >•' / 1 -''♦. -uir^ lö.'i? ju 

ecttrcibfrcroif, I 23. Mfop. i8;.2 ,ui ^i<r';q,ni). ' 

2)Ulrtri, Snmiirl, fleb. 13. ?on. iP.)Cni g7riftf C^ibbrrr nuf l^fffr«. 
,\^br lln^ a'(Qior 0. 'f'., i«rrm. 7. Ort 1871 in ^?<rp.M<^M m * 

2^n,m(cl -tf,lfr.f^ Derbcrf, p-b. 7. '^i.n is?" ,u ^trfbffn 
3)^Delinf ?.il|e (^bnrlotlc jt.imilln. f,rb 31 «Vrn isio ,.j 

*)<^5uflfnie, fifb. ö. Cff. 1850 ^u Ihm. mm. 18. Cft. 187« 5t{irfithof«n fuT1^ "Pt'itPtiii« uon 9ii:l)!6p-tr.). 703 3U ?iPvi»ii(? mit (FufffTt ron (Jarnnf , ,^5n. rreii§. .r-iptm. o. 1>. 

C) 'IT rtba, (ifl-v lO. 3ul' IPöi^ i" i'ontSbtrfl a. b. SPnrtbf, i'frtii. 

15. 3^1" 'f'Sa »1! ?if,in!ti mit ■^<"i"" i'cn i^pr^llr^n^ luib bt-r 

l'r.fii ciiif ,\vl.'Wutcii'0 bei 'iJlUtfd)?!!, iW^Vw bcß 3'^b..C, .Ren. vcfuf". 

■*>rtiti. n. 2). 
2. t ? t b a r .ttnrr TiJfnt (arb. 30. Ee.v 1RI7 ju SSreChu, | KJ. Vlrr:I 
1S03 \u t^rtZlciw), :K;)ir ^t•(^ ^ob.'C, Men. iHfiis. •lU't a. T., reini. 
•1. 3"!" i^*'* mit I-ir Sri ivffler ffincr "P.rturäonin .i^Mltn ron 'Zah' 
mnn unb 'i'prtildieii (neb. 26. 'Jliip. 1825 ^u .(lapoiicbin;, | 20. ^ait. 
IPPO \u ?.Hc«lJii). 
ßiiiliir: 1) Vlrmfb €amurl, (icb. 1. i'uir', 1845 ui l^rfftan. ffJ^'r 

bfö ^ob.-C, .^ön. iMfufe. ^l'fnior n. T) , vi-nn. I) 2i. 'Jlna 1^73 

^11 <''onil mit UVotbilbf j\tiftcttrr ^JlMlbflmiiif Viflfni" '.l'i'or« 

pnrfte pon 'IKuimbc;d) (orb. 7. ^i'br. If<ö4 ni '''iiiiil, urid'ifbfn, 

irii^criierm. im tei^t. 1893 mit . . . Tfbnirff, Ate», rtfui«. ^l'i'l ); 

II) 17. Vlinil I8;i5 mit 
(V 1 t r i f ^ e fcrnv "Arfifrau Pon th'id'fbefen , v\fb. iutiln Wtotr, cicb. 

21. '(^cbr. 1818 (f. n. I. i. ?ul '-') .-;irfii\). [Talbtr'jf orf bei (V)c.' 

l'^'oTtfnbfrp.l 

<rod)tfr Ir Ctit: Tronin £)iiiufl 'i'ün ■t-'ftUMfi Arie^^■cife ;!icjmt,i, 
oeb. 10. j'iibr. 187-J \u ^}{ctbfribiirfl a. b. ■Au[^l^. 
2)t itiino €nmiifl («rb. 2. Vlonl l84ii ut Sinnfoino, i 27. 'JJou, 

1894 ,ui ?atnO. •?"■'"■ fl"i S^Ofif, (''•'^r ffö 3eb.'C, .slcn. rrcuK 

iU't c. CD., Demi. 7. T}f(. 187S \\\ ^i't??Iaii mit 
T? a r i • \'l n n )\vciin iH->n 'Scbirr unb ^bcp, qtb. 2G. 3iin 

1844, ri^rciJlau.l 

5ol)n: öotbar, cicb. 11. Tuir« I88O ju CrpiCifiuct im .Ür. lUifdjen, 
Jj>frr ouf Sninc im <lr. ^iviirUfd'. 
3)^fbii>i(i ?Matifa (^va iTomilla. peb. 25. l'lii,i. 1847, ncvni. 

26. ■jxebr. 1877 ni ^i^r(<*-lcii mit ^cinrtd) 5\rbnT i'on Eibctt ntib 

'ibc^, .?lön. DtcutJ. Cbirft 3. 'XiCp. (''iU-ßloii | 
4)1 Ui^altbfC (vitb ?,0 3an. 1850, | 51. "i'loi I8O8 <i! 3)fiit»ir in 

(Sclorabo, 51l'l.), .Ucn. prciife. IH. 0. 'i>. , urrm. I) ü'. 3oi. 

1878 MI l'onbon mit 3ciirt> Doric» («.üb. 27. 3""! 1842 .^u jsütit 

•öill in (Snfllatib, | . . .); II) 20. 'ilov. 1886 gu S^niofr in (tolc 

rabo mit 
2 Ulf' iTouifS, (ifb. 8. 3uni i^n*?. (^TfnDer, giVl.] 

Cödittr Ir eilt: (1) 'i'i n r n r 1 1 e , flcb. 28. "Df.v 1878. 

(2) (5 b n r I 1 1 c , (ifb. 19. "IJfär» 1882. 
' 6)?^ p 1 f , flfb. 18. !Df<. 18.53 ^u .'itreiffiviti, (5ilfr bcft 3ob.'C. 

rrriifi. •tn'^tm. 0. T' , Pcim. «. CU. isso \ii l'ifpiu!;, mit 
(yiifflbftl; Dcn (^'0(5, ficb. 11. l'lptii 18C7 ju Jpcbfn ^ 

I £arnf.] 
6)'r( c i f b r i d) Wilbrlm «Sanuiel Vlbom tcinö, ofb. r>. T)r<. 1855 Mi 

.STreidUMti, CfJKr bfrt 3ob. • C, .^cn. preui». -V'Plm. a. T). 

28. Bebr. 1887 au 3acobßCotf mit Slbrr. verm. 'ÖG <Hiffjiloi>ii {unb <pt:itC(ui« DOii SRIrfjthofrn). 

(^\f i-trub i^auline ai?arie 2öi(bi'(mine ^ifcbpum von "JicfdioaMf 
^ib. 13 VIpril lotil ju ^runr [iUime, .^r. Mrfwjbiir»? | 
Sö\)\\t: (1) AiieDrid) ©Übelin, (?eb, im Ctt. 18S8. 
(2)lVcir. r,cb. 30. Jult Jb'jl »u ^^cune. 

7)i?ott)ar 8nmuf!, «ib. 11. Aebr. iS()ö ,^u (fnrloivit'.. .^Töit \nti\i 
l'l. Cer DUl bcS «eib.jTür..yiiUß ÖVcpft 5rurfüra Vh- l. 

13. .^J^'i'i^^'i^' StaTiitn. 
I. iToI;(bi3l;er Ciiiic. 

[^ItfUli. gtl)i d. <1. ««(«(QU 0. «OD. 17 II unö Üßappfiiottmilininji (ed;ll^. 

halitt) d. a. «itf6lau K. :^uli 171'.>. — Vf^ljteibiina iü aiUppcn« Im 3aljij. 

1807, 6. 732 1 

1. Hoijnjöijcr ?tff. 

[Ul'.t tfii *(^ltl^'^ll^ "nb bif (»nnitunfl ttT %ii!i\ron\\\u\]t (. ^ohrj. 18iM, ö. C37.) 
1) Uoi)iur jJiutig. tj?,-,ti;ciifi).) 

t ÜlUIljflni ?iiMi)ia Artiben uoii ^liiditboffn (flfb. 20. UVciri I76l; 
fwniiivl.; t 13. Viuril 183H), Ofiblnri: ouf ;);üi)n, 2i1)iiHfnfcoif, jHurpfrC' 
borf iinb yii'KipirtCivalßju, oerm I) 22. ,^fbr. 1791 mit Cilniloitf 
(*rnr|litie poh V'üttiuii; (,ub . . . Hfi] . •;■ 29. ,Vin. iTiif)!; II) 7. 'JIJin 
1797 mit -v e n r i e n c ülcnnüre (ib.nlüfte «uifc Don 'i>frtfeiiJii (,irb 
. . . 1777 t 2(:. A'br. 1840), (iilbfccin auf 'Arantfrilbal, Alämifitii 
toif luib ^.!^m1)UHi!cd)fn. 

5öl)nt: 1. I ArtfCud) ^Is i I b f I m CStiiflian (s-.tb. 27. yjoo. 1799; 

eiai^d. ; 121. £f. t. 1S82 ,^li '-TrföDfn), LUTtll. I) . . . 1S26 mit 'ilOH« 

litif Jmbier oon Cbi-niiTi'f.i (flcb. 22. ^.mv 1809; f.it!)üi ■ arffftier^n 

IS.'-.O, t 29. \'lu,L 1870 ^11 Crtron-tccfo); II) -.'3. ^Umi iHörmit iliarif 

.rtcüau (,irb 2 £tpt. Ib21, t 1^3. I'all IH7S). 

MliiHir li ei)f: 1) t tNctmid) ^.«'.(ilbflm ^Jiapbatl Uycb. 7. Tu. 

1H2(!; fathoi.; t liä. l't'ii 1878), i»(rm . . . mit "lUotit (Wrcifin 

TOulLsdoiusra (yifb. 11. Äfbr. 1827 ju .«lafjii, -j- !l. Oft. 1887 \u 

*i*Diinrfa). 

|\<nlitr: (1) *J3 I e 6 t ci 11 6 Oobann '^Uni!, neb. 29. 'ilm. 1854 lu 
.^rraraii, .vierr auf ^i^onaif.i bei ihufau, Dr. nhil,, uerm. 25 Cft 
1887 mit 
»iMcnißlai'i Veoiiie Pon (Cflüja.) gifbiimir, fleb. 2i. !Dfv J8C2. 
vTodjlfr: 'Uloric fi.'iirifttr, jirb. 20. 3iilt I8&8 ju tlcnnifa. 

(2) .e tnnifl au »5 il^ilbflin , ofb. 19. ^ept. I800 ju .Hrnroii 
Mön. prrul iipim. uno .ttomi\.(5brf im 3iiaeibat. (ftr.if Sjnf 
oon ^.!'Jaitfiibur,\ (oflprcui) 'Jir. ]. 

(3) l'l n i- i f yfliiV, vub. 21. !rr<. 18(12 311 .fttaf.ui, .C-errin ouf Saa. 
finoivr.i bft ("Jbflm, n.tm. 30. .;'juni 1883 ju .ftiofau mit ^oifrb 
i'pn iVi'üfoiPÖfi. 

2)®Iifnbf tb iviiiline ytPu(loni>i, qtb. 20. San. 1829, uerm. . . . 

181b mit VInton Ö)rafin £,UK-[oiur>fi , .Drrrn brr '.jjfrridtjjlm 

Sörrbfoivifc, .«upicfnn imb 'jjatrciituii'o im Wdiid. jublin in 

i)iu(fifd}.i!olcn. [ il^frbfoivice j 

2. t Siatl ^einiid; l'iiDipig (^fb. 7. JJebr. I801 [fat^or. |«it 0. e«p( •-1«» -.i-, -.'j t(.?t: '<»•; ""•'''' ' ' i'.fMvii' -t : 9iid;tl)0[i:ii (unb «träloidi« pcn 9iid)ihofen). 707 

18381, 1 8. 5\cbr. 1874 ^11 ^ol-fiifiifbebftfl), Örbteir auf iicrtniitiß- 
ivalc.iu, üutii. 20. 'OJi'nt 18'28 iir.t i'iatie (>lifjbitb .rfiuifttf )\vx- 
binanbe pcn ilulijci) (geb. 3. Vipril lb07 ju JtoilGiute; aiiiuu.a. , 
t 27. €cpt. 18ftj). 
ilinlifr; 1) UVatbilbr 5lorc!ine Rerbinonbr (Sboik'lte, fib. 4^ii(i 

1830 (luihet.), üftr.!. 20. ZU. I86r. mit tiiii.boit isiiui von 

^l'i.'oltjan, (ijvthll. Jr.fiUiiib.'lduvfnn. €l'anttf'A(r..'l«tä[., (vrjillm,?, 

in JHoftocf. 
2) ^ y r ein n n b '^avl SWilbelm !Dit}:ranb , (\fl>. 5 U'/ai lt33 j« 

•ttoilCtubf (faihoi), Dr. pliil., Dr. med. b. c. (ptonoo. uou ttt 

Unioaru:-.i ödotibtr^i), MÖii. preii§. (V ;){,(i, . ;Hnt imD tcrcrfl. ''i^rof. 

bei- O'^fCvitopbii' Uli tir llnirnluät ^inilni, üftin. 3. :^m\\ lt79 ju 

^TömöC'Otf mit 
^tiiMioib juciin ocn Jliiciifl.ofc», flf!-'. l- -'livü 1853 (f. '-■) 4*.it(. 

^ütftt 3'i''?) 
3)t Ci Urteil Tierrcmb l'lulcu «Somiul T'oul (iifb. 10. Sipt. Ib35, 

t 2. Ti-v 1877), 5lcii. prfufi. U-iioiur ul1^ itutCiu. Stcbfcff. im 

1. bab. Ä.-lrntt.-yfkit ^Jh-. U, reim. yö. "•iloü. 1S72 mi ^"cclin mit 
ftannp a)^^^l•l6|Lbn • 4^oril?i.Ibp, ßtb. bi. Itlörj I8öl ju ^-l'.flin 

(iiiihft). (^"erlin.J 

(IBftiltr: (1) U.»oulirf, tifb. ll. 0>ol>. lb7S m i^arlCtube. 

(2) Ul n n a , peb. 29. £ept. 1876 ^u ÄnrU'iube, ucrm. 30. '8tpt. 1897 
JU l'iftlin mit J>onö ucii l'llLert, .Mon. preiib. i'l't. im jTünifliii 
(iJlipbetb (,i>».''!>rin.'yfrtt Vif. 3 \<nt> Vlbiut bor 2. (5;J,nf.-UUiki. 

(3) .« a t b a V i n a , flcb. l. Diu 1876 ju jlorlCrubf. 
4) t «one« vnititiK ixifut liu&oiia (}ti>. l». Sitt. 1838 iu iXoyn , alt. 

luibft. , t lö. 6<pt. l.-'Jö ,!U ivr'.in). 

2) pai)Dorftr ^iDiiß. (i^consfitfct,.) 
t ,^ a rl FIfVbinatib (Strfl J^uibetv i'on aiiclitt;o(in (\vb. 2i. Vlpiil 1786, 
i 7. aiiai 1841). .£^ni- cuit ^^MtciulCtcf, Citiviu, *i*öi6bPit, i^otitütf, 
yiofin, I'onifibcif unb 5id)Qiiufau, Slcn. pifu§. Vortint, i-etm. 

I) 1. Vlun. 181U mit 3lftiif /Mi'iin Ühote (ßdv 23. U'ioi I7ül, 
I 7. lV>m ibil); il; 6. Vlup. I8i;-i nnt biiin ^diu.ilir .«(iiulinc 
rsreiiti C^tolc (fl'b. 5. Vlviil 1794, | 8. ir'i'iir* lh7l m i^tfflirlSbof). 

^initr: a> It Ct)«: 1- t il>''il (vVb. 30. llüai 3811 ui Tr.mGCürf, 
t 6. l'iäii 18b8), •Vieit auf Tumfbotf JC, Dr. Jur. et pliil., tUüf. 
btr 5)iid)te on btc Uniiuifität i^filin, i^fim. 1) 21. Cft. 1840 mit 
gcpbif >U(iin cell Üülcm (jiib. 5 3on. 1816, t 5- -'"O. i&JJö); 

II) 8. Cft. 18&7 mit Sepbii" OL^n 'Arciir«nbit»i iinb \.'ubiviii6bcif 
((l.b. 3. •^iiivl. 1819, t 9. 5l'''^i 1^79); 111) 27. Tf^. 1E79 mit 

(51 triebe ^^r^uii O-rof.', iiib. 21. t^ebr ib-18; hiiacuuim. 17. Vipiil 

1895 mit Vliuub jsibtn ucu ynd-ibottn, it6n. prfuB. "iluiior a. 2>. 

(f A.). irolbirt'pori bei (Virofi'Uymt'nbirn.J 

gMnltt: ll) 1t (Cht: 1) A orl ?(rieUid., flfb. 8. £n. ifc42 ^u ^l^crliii, 

^eir out iTumtitoif, ilcMlöbe rtbfl ^goiiCerbcf m1^ ^iidmifd.tivuj 

im SiT. (Etneflou, idfin ai-^anbrii O^jtofe- unt MUin•4.»l.'b!IlJll^ unb 

^riifou im Sil. ^h's\n\\f, ilon. pituft. Tiliffl-Sfot o. 'I». unD ydtlm. 

0.3).. ütfltr 51urctor tet ^amilifiilliftunfltii, 3)iitol. biß 2)futfd)en 

i)((id;6tüöC, uetm. 2. SuH 1883 ju Stettin mit 


, .:...v. ■• ■ ' 'tf ■ . ri ff ' * • ' '' 
1. . >. ■.-',,,- 
; • ■ •; p ; 

'; fi rjf.-..vj* 


• . - ; ' ' • '".• 


< 


70S iRid;tt)ojtn (uiib ^pjäiotuiö von dJidyt^otdi). 

3?Jarftatete üon aOebern, ^f^' 9- 3U->ü. 18C1 }u Wiop-Streblif. 
|,«oblbötjf.] 

ifttnötr: (l) JTiorrt) (jmft ito.tl Ulri*, fleb.23.3uni 1&85 ^u (i-tfiiit. 
(2)iV^D(flom .ipanG Jlurt S{aü ® ü n 1 1> e r , geb. 17. 3uni 18S7 

Ui Uftiurt. 
(S) IHMfo jvoiuat« Marl C'^ vi b e r t , flfb. 7. ^imi 1S93 ju Mcblt>ctf. 

(4) t o'"'i»'itC' SJi.u'.f !0:jtg.-.t<ie (S » t t J (9fl>. 6. 3uli IbH« ju X^bl^i!;«. 
t 1-'. OFi. 18iiy bof.). 

2)^)0 Iba, flfb. 8. Tsull 1S45 ju 'iVrün, oerm. lO ^.\'ou, 1673 
,<u T'^mSfocf imt yiiiDolf i'uiein, Siön. preup. l'uijof j. liisp. 
((ibavlottcnburfll 

3)3rntiiacD. fleb. i. Vlpril 1853 ju iVrÜn , uerm. S. 3uni 1879 
;(U T)ain6bDtf mit Dr. phil. 'Äoioinano Ärljrn ücn ^Jdittbofin, 
ocbentl. ^l>rof. an bfc Untocrfität iöeriiii (( ob^n J) Aomut 3 irtiii). 
— b) 2i- (E\]t: 2. t UI r i et) Jlciil i'räioiiiu; (vub. 5. <i:ipt. I8l4 ju 

''i^riil)cli*bof, -j^S. ''J?üi>. 187h), Jpirr lUlp^al<^ürt, DJiltrl. iiiiP lljifbfr- 

Wllll'l■l)^Dlf, '.» hoiuaöiralDau, Cbir''Atnil''aht uwv "iV^.röDoif, Sibn. 

prfufi. jUeii5tiditer a. X»., nenn. lö. "iii\-:i i8iH ui ^i^eiliii mit 
©üpbie oon (iiiolman, gel. 4. Stj. lfc2l ju iberlm. (»i^ariborf bei 

Sirifflau.] 

^ät)nt: 1) Ulrid) (Eienfrifb Ä.irl, ^ub. IG. 3uli 1853 ju ^acJ^orf, 
^erc auf WäbetCboif , Crif!.'corf unC' 'Jaubnu^ im Mr. (ütiicpau, 
tfjKr bfS 3üb. --0., Mon. rr.uB. y{ittm. brr ^(fi. bfS T^raii.OKfltS 
Moni« 7srifM!* III. (2 fdjlof) ^Kr. S, Jiuratoc bec gamiliem- 
ftifiuiuini, SnnDeödltfllfr beß MioifeS Strioyiau. 

2)5l,ul Qimil ^lU a n t r c b , flpb. 24. D/ai lt;5.'j jii ^i'ariborf, ^err 
auf i^äiSborf im Mc. 3i'u^i', Cy^)fr bfß 3cb.-0., Mön. pteui ÜJJajür 
im 3. 6UU <y?>it, fmbt alf5 Vlbjut. jur Ö^yiOü.-iDiD., oeim. 20. 3uni 
1890 ^u ^l^arfoiu mit 

Suife yinct i^cn OWilad), ,icb. 7. Vlug. 18C6 ^u Möölin. 

3) Marl <uubricb ^10 c 1 f r a m , qeb. 23. Dft. 1856 ju S^arjborf, 
.^ert auf ^in-jrjbotf unb 3i-irii"d;au im Mr. £frieiiau, Mcn. fuui 
iKittm. a. ©., uerm. 28. eept. 18S0 ju t^üdi;buia mit 

3: b f r e f e &b\c, von Olenbufen, ßeb. c. €ept. 1862 ju '^laU. 
CÖar.^borf.l 

^inStr: (i) ©opbie 3"berefe Ulrife Ölifabetb (^bnrlottf, gfb. 
24. l'iat 1891 JU 3)ieüborf. 

(2) t W e p S^anhatb ÄJtl Uliid) IBolftam ^tiebtid) 6i<{\ftifb (geO. 10. Juli 
1«93 ju £ue&oif, t 7. I<). IbittJ ju e.ujDoif). 

(3) Ulf iJubiiilg Äarl ilioritj Jpeimann, geb. lO. Oft. 1805 ju 
^i3arjborf. 

(4)iJJ?anf cf b, geb. 16. ÜJfdra 1898 «u ^arjboif. 

4) Ulrid) Marl fcebaflian, geb. 29. 'iPfär^ 1858 ju V3ar3borf, ^frr 
auf üJhttcI' unb •»JJirber-QiutfdjbDrf im .ftr. Strieviau, Möii. ptfuj. 
■ilU't. brr 5Kef. tcC SfgtC ber ÖJibeß bu (5orpö , oerm. 3. a)iät| 
1888 JU llh'ind)fn mit 

i^aula ^reiin von 'V'U^Ur, geb. 2. ©et^t. iSGl. [{^)utfd)borf.j 
€öd)tfr: (l) (S r i f a , geb. 6. 3uli 18>^9 ju (.Mutfdjburf. 
(2)i>eb>Difl, geb. 16. 'üJiai 1890 ^u (yutfd)borf. 
(8)(ÖQbneU Cflifabttb, gtb. 13. x'lpcil ieü2 ju ©utfdjborf. i ■m^ism-^^^i.m&^mmm:'- „ , 111*^:2 lo«" ••»■»' I . '- «'. .ji iti flOi» f .1; , I r.r, -:i. .!/■ ' ■'■'' i , r, '■■»' 
, 11,.. JU .;.V '"'V ; > ■ ■ • I; , .e n 1 : 1 i fflic^tl)offn (unb ^iiätotiufl oon ,'(itf;ll}of<n). 799 * 
et) IV ig Sreiin von Stott-ntan, pfb. 14. l'iai 1875 
Sälint: Ä^nl U 1 c t d) , flfb. '-ib. Ctt. 189l ju O^rottfau. 
(2)Äarl ©Ott feiet), \\ib. 18. Cft. iö'j5 iu okottfaii b.'22. CEt. 1697 ^u 0''üttnianii6Cotf. 
111) 23. yJüi). 1380 JU l'Jümten mit 
!Jljerefe Arfün oon .t>t>t'iiOaiiffn ""1^ i''od;tau8, geb. 12. Sept. 
1860. [Äleni-afofcn.] 
fUnitr: a) Ic Cljt : (1) -"^ebiüifl 51 bereit), geb. 28. 3uli 1876 

— b) 2c et)»: (2) (^Uoxa, fleb. 29. 3nn. 1880 ju «Carmen. 
(3) (Sb ritt tue, geb. 28. 3uU 1881 ju ^-IVib Soben. 

— c) 3c €'l)i: (4)^olfo, geb. ll. Ct». i637 ui Älein-iHo|en. 
(5)® 1 1 ba i'b, geb. 7. Cft. 1888 nu Atlfin-lKcien. 

(6).f «intid), geb. 29. 'I^ej. 1889 ^u Mlem-yicfen. 
2)J^ebi\)ig, geb. 18. 3"!i 1B53 ju O'iccfe-^jfofen. 
3)®fora ^i^olfo geb. 14. ^Hiärj ifcöe ju OJrop'lKofen, ilon. preup. 

iKittm. bec y(ef. beS 2. ®ll[..i)(gtS, oetm. 17. 3uU 1888 jU «»aljjie. 

roir mit ^ ., . . „, 

C I f r i e b e Don 93Ü10W, geb. 8. Sept. 1865 ^u ©oberi^ m ^liommern. 
gtanoiinu bei Stciegou.) ^ o s. * 

4)(5cnft, geb. 4. ÜJlöcj io58 jU (Stofe-iRofen, 5?on. pre»&. l'anbrat 

a. 1). unb ^431U. a. 1^.. oecm. 22. l'lug. 1885 ju Sonbon mit ber 

(gdTwefler femer ed)irägecin . ^ , rvm .rj-, 

.£) e 1 g a ^etvett, geb. 2. öebc. 1862 ju SJatlj in englanb. [llJ{ertfd;uö 

im S\r. SiegnUj.j 1886 , ••' '•. ;. 't' ■i58 


' ' '• '\::' '"^ ^! .t'-'.i' '-'; ■.(!■ i*-*) ■ .ur.f;», 800 . «idjtf>of<n ^ur^ iM.'uotlu« ron iK:,f itofnO. 

1897 bof. niitiTiirl vcw l^b-irrui^ S\bn. prfii§. ^p!m. iirt) jToirr' 
(Shef im 3. pc* IVf-'^fAf 9'r. öR. 
8),\t(irl, ficb. 22. Cft. 1672 SU Wrcfe- ütofcn , iUn. preu§. ö^cr.- 
Jlii:ftr<>Tit>.-!t m i'i-.',iiiil'. unb Vt. tri ?),>(. tp6 2. OUIlO^ictb. 
4.1 "' i ti |t S\ua r.'Ui '(-^ 24. 'Juli ]L2r, ^u U.UKt;elCt;ot , t 9. i': 
jKi)'*; Cdj.), iMrr ciu| V^r^rtidf tcf , :4;cl.''in;fcit lln^ Jid-sfriali', 
■lUicttillrtit iiiiD ilMifl-^raulbrücf titbu Vnnbfiut Ü.Vi(t.l < jsfii-lttiiiS 
initi Miein-Sd)önbu"i(f, luiui. 1) 2. lUili Xb'rö w (2ri)nf»ia iritf5t:r- 
Icttt 'f\r.im (V.roic (u>b. 25. 5)fj. 183«, t 25. iD(ör,< iSOl); ]])9. Xti 
18Ö9 jii S^iillfuihbt mit 
^- r 1 1 a üon ©rnio, «(b. ift. Tvy i8Sü a" >&oiiifln, V'firi7i ouf ^lidc- 
ilrrit im JU. gtri.aou. i^'d^cirnitaii uiii- S'idiia'cl fiiii im .^r ('if(tuis> 
vr\!> i'/ut-1-j«oii Lrüff Tiitn i'cr.'sgut t^iiittUisr.u'.tiüd im Jlr iHfid;<n' 

ÄinStr: a) Ir (Bi\t: 1; t ütitf) ({!«b. i 2)/ai i»!50 ju *r«d;fi«f)c!. 
t 12. CS"^"- I'^'*? c.if ), iitit auf Wrec^dähof unb tormibtrj) tni Ar. 3sun. 
Ür. jtir. 

2)i)(i rtio rb, fi'b ;^. 51'ii'ir^ 18G1 ju a'rcri)il(*.l:Df , Dr. jiir., Äcn. 

prciip. yffiV'VliTfiTor. [Cppeln.) 
— b) 2t Cljc 3) i,^ f 1 m u t l) li^rifbrirl), .^eb. 29. Cft. 1870 ju 

33rcd)fli5Vof, -tJcrr oiii 'iUeclitIPtcf unb SHtiiil i-rfl im Sit. -^cmx 

Siön preu^. i't. ber y(ff. bcö iTniii. •iKiit5 i«on ^iMcrcm (i. (d'lcf.' 

9?r. 4. 
4)0Tna (5barlpfte ilorolme, fleb. 30 llJoi 1873 }n ?'>rfcl)tl6tDf. • 
5),\nba (Vlifiib'tb, flfb. 21. gfpt. i87ö ju VlkidiflGbof. 
C)!Dorotbec tVlifabitf? \'l^o gophe, (lib. 25. ecpt. 1877 ju 

^<ri'd)fl6bpf , i'fini. lii. 9?oü. 18!,'7 bof. mit '<\riebridi uon ?cffdj. 

Jttön. prruB. afco.OlirlfieiiDar unb l't btc 'öie\. Ifß 2. (V/Xriifl.-5)ipl«. 
5. (S li f b e 1 1, nib. 30. iiiou. 1831 ju ^^tcri.clCt'Of, ftame bf9 Jlen. 
preu&. i.'uiffrt'0. (Janflfnnu.] 

il) «Di^lifraHorftr <3tuHfl. {aDoti0di|cf;.) 

t ßubirifl SlnbrtciiJ ,Vfil)frr i'on i)iid)lbPt<'" (flfl^- ^2. lEej. I7ü7, 
1 8. Crt. 181R), (.Vrbbtir ouf ü)nb^■l•>*^o^f utib .?lnmmtTüii , rcrm. 
30. £fpt. 1789 mit f^rnriftte Oloüiicrc 3ol''tinna uon i'iittivif 
(vieb. . . . 17C8, t 19 'JiCD. 1804). 
^öljne: 1. t ,«arl t^rcmom 3 ii I i ii ö (urb. 15. ^cbr. 1709, j 14. 3oa 
1862), fftbbfit auf iliombfrvi, üftm. 1) 11. ':\ur\i 1822 mit ^Jiotr.lif 
iUfitn oon 4<o)e {peb. 28. 'i'ioü. 1802, t 9- Sept. 1822); 11) 9. i':'oi 
1824 mit l'iiile i^cr ^lU (geb. . . . 180(i t 27. ^I'un 1826); Ill)11.3iill 
1827 mit Jbi'fla i<on *-l<etfiibcr|"l (aeb. 22 3ii'il8ü8, pfid^ucin; 
U)ifbtri>frm. i^rftfraii von AUltlt^rft); IV) 10 'i'iji 1835 mit i". ti. 
l i p p i n f 3i'lif ^JJomiD (\triin i'oii riflMtfdi (arb. 9. ITii). 1615, 
t 1. i^mii 1810); V) 20. :I'/ai 1819 311 3)i(Cbcn mit j^aruliiie Ornia. 
betb i'cru'. ^udfrou von t^uiiftfui, {icb. U'iici; (gib. 7. ?JoD. 1604, 
t,27. l)iai 1875 Mi 'i'rfölnu). 

^inötr: a) .k Cot : l) .« l n rn «Imnlie Jtfffa Cuiff, flfb. 12. iHnrj 
l8:ä'j JU (i"'äbrtCPorf , üftm. 12. t^uni 1850 ju SJfDiTibfrc mit 
Wuibo jlarl ^ultuö .üon iUiiJc (t 6. 3oii I85ü) auf i'olnlldv 
iHnrdjmie, iXiin. preii^. aifojcr a. 5). n. [^öteSlau.] .. .., > -.'J: I <». .. .,!,•,•■■ Ji|.\, ■'* l'A'^l J.-'-ihU'-i «-.> . :'' i .<J , 9?!c^tf)of«n (iinb «Piälotiu« oon Jüt^tbofen). 801 

2)3uliu3 ö\eorfl Öutivifl , «eb. 20. Sfpt. 1830 u« ©äbfriStorf, 
^crf oiif 'Jfcniber,! c.'ir. inft.) im SU. »i^nfllou, ÜfJic fcfö ,\ot>.'0., 
oenii. 27. !,\iin. l8ö'J 3U ^ftubtaiitcnbura mit 
l'i a r I e l^mellmp »Belp, v<fb. 10. Vlpril 1639 ^u (gtaoen. f JJombfra.l 
ÄinJir: (1) Vi l b r c cl) t Julmö /UiePtidi ÄatI, ^<b. 13. 'iWou. ibSO 

U> JliL'iiibfrvi, jlön. pccufe. ;liittni. 0. £>., oam. 1. CTt. Ifc89 mit 
,<l u n t tl i' n b e 0011 'irt)Ulfin'' unb y^cubocif, flfb. 27, Dioo. 10O8 

ui ''i^ainiivioitm. pi.Uf9lfni.| 

^5t)iit: a,i . . ., ji.b. ü. iVai 1832 u« Areola«. 

b). . ., ^i'fb. 27. riipt. 1804 ?il ^i^fdlau. 
('2)li< n rrt a re te iUata lilöbctt) Hione, ^eb. \:i. 3on. 1802 ju 

;Hcnibfr(i, oftm. 7. l'/ai 1b&9 bof. mit iUul üon ifornitebt, 

51 ön. prfu§. i'i'ajor unb jlmbr beS ^uf. -afßtfJ 0)raf (iloegen 

(2. fdiltf.) ^JJr. 0. 
(3) (Kurten iUtliiiö jtorl, «eb. 2. ^ebr. I8CÖ ]u dlombtxq, 5tön. 

pifiife. i^l't.. 0. 'S)., octin. . . . mit 
IV a c t e T)ieDertd)t5, «eb. . . . 

(1) (5 1 1 f a b etb, vifb. 1. Vlpiil 1871 311 ^'(ombfryi. 

- b) 4c (ütje; 3) it.ul '(^tiebiJd) \)lleranber, qeb. 9. VIptil 1810 

)U (.iiäbi'lGDotf. 
2. t iv* D u t b ^BUbcIm eubmifl (flfb. 22. 9?oo. 1801, f 12. 3uli 1903), 
fiiittr auf (Saiiinierau , IjiHt btß ;,^ob.'0., uerm. 9. T'fj. 18'.!8 mit 
'Jhnn Ite illotbil^e (ininia ^obanna itnroline ll«clnnc ul'H 2d)iiultau 
a. b. .£). £d)i!livH( (^it'b. 24 :.Umi 16ü9, t i;6. yiüi). 184a). 
ii})nt : 1) ^J.! i r t ü r ßuf iviv! (ibuarc, Atb. 6. Jon. 183'J /lu (iammfvau, 

lä:)ir bfö 3cb-C'., Jlcn. preufj. Okn..\.'t. 3. TiSp. [^Öerlin.) 
2)(Äbuatb ^uciuifl, flib. 29. I^uni 1842 3U \!ifaniö, Möp. pteufe. 
Cbftfl a. 3). I^i3ftlin.| 

4) X\ol)lt)ül)tr ^lOtig. (L^j.-ingelifd).) 

(<£. Jafrfjcnbiid; bft ®räflid)en >;cliifer.) 

L'. *;nol)rr 9(ft. (Cruanaflifd).) 
t (Srifbrid) .ftocl .»^eintid) >Ufltert uon ^Kiditbofcn (vub. 3. Sccpl. 
« 1604 ui Tcbit.mll, t 'J JuT 1854), (irbberr out t^obe imD l'/af. 
»vi^, uftm. 22. liiüi 1838 mit >{-<ettba yiii'f l'ionmilicne uon 
VieriC unO S'i^ilfou 0. b. V Türtjentfd) (gfb. 27. a^iärj 1812, t 12. l'lua. 
1670 JU tWobO- 
llinlitr: 1. )\ r i e b r i d) , flfb. 27. Vlufluft 1842 <u TSünicnlfd), lipfrr 
out 'rünifntid) (2.'4 tifft.), ber Qrtbid^oltifti ^i^ünußlomi^ (.'00 ö<fi.) 
im iU. ^UfölQU uno auf ^lUcbe («so i)ttt.) im Älr. ^ittebUn, UfiKc 
bfß 'Job'C, Ofrm. 11. 'Sept. I87l 311 ilUeltlidj-.vtiilteru mit 
.J)fnri€tte (i^rdfin i^oiüOoivCrp'iUttinec, iicb. 3. 3an. 1852. [CDürc 
jetilid) bei i^rf«laii.] 

jQinJtr; l) perrmann, «eb. 12. VI110. 1872 ju 3)uctitntfd), itött. 
pttuB. üt. im Jpuf.OH^it üon £d)ill (1. fd)lef.) i'Jc. 4, oerm. 2. Oft. 
1894 JU ^ineClau mit 
griba iütciin von £d)(otbfim, fleb. 16. 3iini 187C. [Oblau.] 
^inDtt: (1) 3utta, fltb. 31. «lufl. 1896. 

(2) t aiwfb (9«b. 1. €tpt. 1897, t 3. 9»üt 1898). 

XLIX. ia\)X^. |a»trurfi i4. Cftob« 1898.] F 5I «»»« < i'»«>t> , » M ^ fc - ' x,<* •' p I* «u ■ .■.'. V f. . ' ; 1 «»•,• I'« ■^ f 802 Wld^ihoffn (unb V^^«>»'"* '">'' SWi<^tf)ofen!t. 

2)<^rif b rid), ^vb. 13. SfUf. 1873 .^u T)ürrKntfcl), .<?ön. prfu&. ?t. 

bcr ^Hff. beß l'i-ib-Äür.-a^vitö (S\ro&PC .ffwrtürft (id)Icf) OJr. 1. 
3)(-*up benil e, flfb. lt. Vfh 1B75 iu Diirrjcntdl). Ufim. 23. Tft. 

1895 baf. mit juieririd) Artnn Scntft oon T^dfad) , Sibn. urcuj 

üt. h la suite bcß ,',für..3{oitC ©Mf (i)cftlcr (item.) yfc. 8. [Bimpfl 

im ,ftr. aiotbcnbura 1 
4)ür lifo bf tb, 3cb. 20. \!Il?ril 1877 ju DilVrlentfd). 
5)i^rdt or t u 6, ^eb. lO. ^l'Kii 1879 ju 3>Licticnt(d;. 
6) .D r r l e t (^Ifa, flfb 5. Wai 18S5. 
TJ-lUntie, (\eb. 24. '!)}do. lf«ji. 

8)1 Jflata (gtb. .'Ic, ^uli IS'.'.i, t 2. 6tpt. IS'JG). „ . . , 

2. t •&'Jvio (v«'b. 7. 3 in. \HU> r-i i^lobe, t H- 'äfP*- '895 ^u 9ftrlt), 
.t)ffr auf ?cipil> unO ■£.^^fu>i!i (:ii7 &;ft.) im Ür. "Jhmptfd), (i^Hc 
bfö :;^ob.'0., S\ön. pteiii aüttm. a. -D., üfim 1) 7. "M^h 1S72 \u 
SBnliiGtiutb mit J^misiunDc von Äalfin'oaiifen (flfb. 2. 'Jlprd 1817, 
t '10. ''>uli 1873 \\\ gtrel.'lMi) ; 11) 23. Vlpiil 1878 mit 

üDJartbfl üon €i'i}Mit.. Jfiiii;bnd) , flcb. 31. '.?liifl. I85l jii iJnr't. 
(^'fU'"li.| , , . 

SiW 2r <2l)f: 1) SBaltbrr, flfb. 15 Oft. 1880 31t iJeiriB. 
2)Wilbelm, vKb. 2l. 4)^nci 1882 ^u ?eipie, Äön. prfui Jtatftt 

,Ui SBabIRatt. 
S) l'l I b r f d) t , flfb. 9. 3"ni 1887. 

S. Öli labet b, «eb. 26. \!lpril iS5ü, orrm. 2(5. Oft. 1870 ,^ii *J3Io!;f 
mit WDmiinb oon ^){eiSner auf t'fiP«*''^'-"! 'C- '"' ^^'- -'fiinptfdi. 

II. ^eiiieröborfcr Ü'iiiic: ^.pvätoviiiö Ihmi :)iid;t[)ofci!. 

[(ionnflelifd}. — ^tniii. (»Mieliitiifiuna jiit Ä,"üiri!ii(\ bt« ^ruljfitfuflanc'f« mit b«n> 
itcnun .^lätotiiiu oon )Xicl)i!)ofni' .1. cl. «llotabam ö Ü.i(ai IHlrt. — Ütlipflj« 

im 3ol)to. 18.V4, S (ilü.J 
t ?<riebiid) öubioifl Öiottlob j^rciberr ''UräforiuS von jHid)tbpffn 

(fli'b. . . . 1741. t . . . 1778), -tvrr auf .ipi'mcrßborf,_ ^^lld)lVl^l^(l)cn 

unb "iü(üh(räölit5 , ,<?ön. prfUB CiVarifflö' unb rüimiiuiu.it, vam. 

.... mit iSm\[\< (^ b n r 1 f t c oon k (^bfneiur bc ^iV'iill« (flfb. 

27. i^fbr. 1737. •!■ 3. :\(\n. 1820). 
Stöhnt: 1. tTNrifbrtd) Oömalb ^cinrid) (virb. . .. 17(U, f.- • 1808), 

.ftön. preufe. >£aUtaftor in Deii5 , ocim. . . . mit Äarolmc Siampi 

(Qfb. 13. "iTJan 17(iö; faihoi. , t 13 l'/ai 1832). t 4. l«fbr. 18!>2 ,iu ^8crlin). 

^jnlifr lrCl)f: (l)ÄlaiQ, arb. 5. Sebr. I6CO yt »{üumc}, Ofrni. 

24. Vlprll 1879 bnf. mit ^4}aiil j^rcptati , 5l'6n. preui SHajor 

j. T^iSp. [i'itUe.] 
(2)^cifbrid) C3ll■'aI^ yUn^foriiiC ?ubii>ia, flfb. 1. "ilpril 1863 

ju diawki, (V;lir bcö ^ob.'ü., Äl^^. preu§. in^tm. itnb ?^ütt- 

6^)ef im l?c|T. Jelbart.-JKöt 9Jr. 11. r ..'»% i>?l(1)tl)üffn (unb <)Uäti>tlu« oon !H!rf)tl)of^n). 803 

2. t ^finrid) *l'bilipli P u b lu i o (dfb. 7 5liip. 1770 in Ü'criin, 
t 5. €fpt. 1860 Uli i)iilit(cl)}, S\bn. i-HfiiB. JnnMof, rriiii. J) ü3. j\fbr. 
1797 ?ii "Jarnoirn, mit .\ o b a n n e CHuiftiane Olnuft (atb. ». Oft. 
I7t0 ui 3;Qinou'ii;, flffd)iiDfn IHOO, niirfroiim. . . lMj'2 mit . . . 
ütMi ^LHMnciO [t 2!). C'ff. 1832 ju l'f|d)nii'i|, ^on. prat^. i'niurot) ; 
11) . . . mit .... (V,(Ul^ol^ ^f (M>iiQnTur. (viib . . ., f ii, 3ult 
ifcOS); 111) 5. (Efpt. i8ij9 ui '^ifbiiHj mit ^JHfone ^i.<#if,fr (flcb. 22. lEej. 

^ölin« : a)lrGl)c: j) -[• V u M\> i (i .rtail ;\ct)diin >^rif»:.r(il) (Ybridinn 
(tub. 7. 'I^fv 1800 UI ^.)iiii(laM, t '2(i •gt^f. lf«u .ui ■5'i-unbit), 
.fli'n. mcufi. ö"i;)iVii.O)üu iiii.i ?iJi,Drat a. T;., iniin. -lu. '.VjIi lfe31 
m eoraii in Tidilif. mit \.'l ni o I i e Vlniui 9iiii.' r.oii l'jöioii'Cfn 
(\nb. 17. 9(0U 1811 ju ViCuiin, 7 lü. i'iät,; it-r.o ui Vridnun). 
^ötint: (1) i!ll^luin, üfb. 5 liim I8H7 rJ ^'O-Iurk, ivjfc p^g 

:3üt'0., ,\löti. rmife. Oi.^ulliuat, rbti- 'inb .OornGoutitfur 

ttö VI. 'jmLMrö unb ^I^Vt. (1. T^. , biitftr .Miit.itoi- ber ^niui« 

lifiiiliftuiirttu , ofitii. 13, Vliid I8(i7 ju ^Moocfcr im 5i1)l(ö» 

uiiti|cl)t'n mit 
©onbie T'iibmrr, (icb. 13. 9liiii. 1848 \i\ ^Kttiln-ra. 
(2) j^ti eb r i d. Örnft (vVmil i^utu-ifl, ocb. 29. ^Uili 1845 i)u ))\a- 

fdictva, .ftiiif. beutfd)fr ^i^i;urat für cnt ^Wj l'otbrmrtfn ilij-n. 

lUfii§. T*2t. Q. 3^., bfrm. 17. 3"!' 'fi72 s" .tlPiitlarj mit 
l'l n n ^l'i'ora'.ncr, iicb. 14 ^uU lööl ju !I)onaui|d)inoai. [Eoblon 

bei "lUft-J 

€öri)ttr: a) C?lifabetb jvriba Vlmelie Scpbic, qeb. 8. Crt. 
1874 UI «'»^iteaii-Saliiiß. 

b)niibn, flfb. Kl. VI Uli. 1879 UI ^U'fK. 

c) Johanna, (ub. 26. 3"ni 1882 ^u S'ablon bei 2)li'l<. 
— b) 3r (ei)t; 2) t (^- m i 1 Siml .^prinrid) (^fb. 11. 3iini ISIO U' 
Jrfbnii;; t '^^ 3""! 18:5 u-' ^i^abcn ■ ''i<Q:fn), l»r. j»liil., Kaif. 
bfiitfrijiT ou&frorbfJitl. (Vef. u. bro. "i^iw.. "D , i'crm. 1. yiu>i. 
I8;sn }u *l.5otCbom mit »j'laric ^luouftin (.vb. 8. CTl. 1814 ju 
U^ütC^am, t 21. Srrt. 1891 u« ^^Qbtn-^i'atni), 
fUnUtr: (1) f <^ i" i i i'll^lvi,^ TMieMid) (,i.-b. 18. 3tnii 1S84 üu 

\l^rfölau, t 16. Crt. 1679 UJ ^«o:fn-^!«>it>n), ,«cn rnup iU't. 

a 3^. Dfini. 17. 3"ni 16"f> i^" l•;l'ut^«ö mit 
,ff Q t 1 1 n Coro, flrb. 36. l'.'ai 1851 <u 'i'/^rl^^lS in lingual). 

(Sonbiiut l'aC ilioulaö bei U'(frc'^eC in Ucim.uoii.} 
(2)t Ü u b m I (1 jtail ß^oftlüb (jfb. 13. »Erpt. 1837 ju ^l^erlln, 

t 3 <2fpt. 1673 UI ?öie6baben) Pfilfr. tfd ^ot-T., ^aiiiMOt 

bfL^ iir. öitfi liebt' iiuD Cbcrbeidtaraf or!*. trition fdiirCiiMoidpfn 

!r'eid)i!fcbanbfß, .ttön. prtufe. ^pim. a. T., vam 17. y?0D. ibCö 

ju ^onnoüec mit 
l'l nn a uon J>Qilj;, flfb. 5. ^imi 184.'> w ^snjioi'fr. [lionnoufi-.] 

Codjttt: ^W n'c i f J^inufm (Sbarlottc , pib. 7. Srpt 1871 ui 

Sönninfi, lurm. u. ^i'U 1896 ju ^annoucr mit (Sieou] con 

ülbf, .ftiiii. prni§. Mt. im (Sren.-yfijt ^u i^|rr^e ^tljr uon 

X'frtTÜTijiei (ntumorf) llJr. 3. 

(3)VInna, vit-'b. 20. IHni 1641 ju rirönffiitt a. b. D., 2). beß 

j^5n. pcfui iiuifen-O., oetm. i'J. l'lpiil 1870 ju iJJütöbam mit 

51* - #• "^ ■ * • «r- \\ **; rt n : if' i 804 8?l(^tf)of»n (unb Tltjtotlu« pon 9ii(i)lbcffn). — Rifou. 

^ermann 'J■^?fo^or J^eiöinorb Ctlotnar von (5lbe (t 22. 9loü. 

18S8), Moii. pffiii Cbfilllf. i I[6v. l^^^fclin.) 
(4),5lacl ^'ubiuifl '^Jiljilipp, vifb. 20. rtebr. 1813 ah 'I^fthn, .ftön. 

lHeu§. i'l't. ii i)., oetiii. 15. ,uini 18G5 ju ^^'tUeuue mit 
l'i a t b i I D e l'iiieiatn, vi'b. lö. -.'Jüu. 1813. 
(5) 'v I i f a b f t b. ntb. if). Znt. ibi5 4U ^i'erlm, uftm. 15. IVni 

1807 ^u |vi>iiburvi mit üciiil non iUi|f>u (f lö. 'i'i'ai 1874), 

.petrn Dt« ''i.';|\l)ofi3rn5Cf5 in AMün^i auf cer \\\\\([ Vlliiii , j\6n. 

ptfii&. ^t; n. \D. l^i'filin.) 

(6) i3 \u n [ 0. Samuel .^{üiilLmtin , fltb. 13. Ctt. 1817 .ui ;)a'Tp, 
Dr. jiir. , M.uf. ^eut|d)t'C iiUoVAM.oKat unD Untfriliiatö^ iifr. 
im l'luüio. \'l;i!t, .\(ö;i rreuB. "ül't. o. i>., oerm. 17. 3'n. 1671 
ni jdtraHui\i t. Cf. mit iKiteline (iM l ( o) icpbie l'lationnt 
•ÜJuitie pon vijrlmon (vub. 31. Vlu>i. if-;J2 vi t*frlin, t 13. l'ci 
lfcii6 UI VilTanDrirn). 

S5l)iu: a) Dicpranö (fmil 3uliu6 ?uriuifl oricoliii, geb. 
lö. rfu 1875 ^u H'ibfrii i. (3f , JHrffrintar. 

b) Jp ci c t m ci n 11 OfmalD r>fiiuid) (VrCinanD, ßtb. 20. 3uli 
1878 JU ^J^criin stuil. iur. 

c) O ß 10 a l ö 0">utloo i^bilipp V>o'.lo öDi'arD VIlfrfD, geb. 
5. ort 1885 \n t^filin. 

(7) £> f i n i i d) ilUltflm ö'tniann, Ofb. 19. ;UiIi 1819 ]\i '■^etliit, 
Vf{i.'>2ffi- rcc WdV.rCti'dinit Ctt Xpriunitani(>l)fn ^epublit in 
'iVilm, üitiu. 22 ^^fbr. 18'Jö ui ö'UnbLir.i mit 

(iRella 3L'biJ>ine i'lDeline tdimiot ^iib. 22. Vlpc:l 1802. 

iCflclitfc: , flcb. 21. j^fbr. i6U7 ju .^.imburA. 

3. t IHiltpP ^pfintid) (flfb. 10. Cft. 1775 ju l'ftlm , t 10. :\m\ 
1815 tai). S;)(xt auf *i^nu,i|i1iin bei X^aniiv?, Meii. pteuB. WiUtf^utai, 
Dfrm. 7. 3iiiii iöU2 mit 3i"l'f te Ob<J'"p3 (ßfb. 2. l'lärj 1766 ;u 
iliUau, 7 28. Tel. 1840 ,^u ^iVtlm). 
(ftinötr: I) 3uliu3, iifb. 19 '-['ei. 1804 ju .^fOlliiii, Jtön. ptfui. 

jrti'ißsifc.oHr.t 0. r., üfrm. 22. illai 1838 ju i^tdm mit 
gri eb f n f e »^unDt, jjrb. 10. Jait. 1816 ju tU-rliii. fremminin 
'l^cmmetn ) 

Cörijter: (i) Debivivi, vicb. 29. 3>in. 1842 pj Trifffir, uftm. 
27. 'i)i<. ii-ti3 vj V'c^ii'i^? bei ^JV'oClau mit l*oilt<'lm ooii llja|>mfr, 
.^ön. rrcuB. OJitii.-'i'loior j. Ti5p. |i'al(d>ftiu ) 
(2) 'Jl b l f i it e , »Kb. 21. Wai 1816, ufrm. 2. 3unt 1860 )u ßUni' 
bur^ mit Dr. med. üuripui Vüfcf, iU^n. pttuB. CEtabfl« unO 
iKeAimtntearit Ce6 2. romm. Ul.':K>it3 ^Jk. 9. 
2)(icaMnf, ,itb. 25. 3an. 1819 3U I;anuö, Jp.rcin auf ^unCftt' 
inart bei "Donjid. (^etlin.) [iRtfotmIftt. — i»jl)i9i. V'lT'n- — Wi.Mtl ti« lauphin* ; fliijiel. tjti^. 5i'! 
untft 0«m «(ani«n /JJicout von H'i'iO'na* ■'• '^^ XarmilaM ^2. Ctt. 1824 C^t 
Äatl Ooljaim ^afc'j sKitou, >J(ad)fommi t>4 ICMö al» yu^tnot au*a(roaii6ctt»a IRlcou. — 8^u^f(. 805 

3o(<ph rcn tRtiou), jtliifll. bffi. Sliwrf^niiuim t<t olttti IJ'bel« lud? ^fi;f^^.^c1Il<m 
?ll'iumiiuir.{i« . a(Ji1mni(f untft 2Ci.^^^lnr•^alu^.9 bf« SKiiiku« unb W.ipiKr.f tft 
ftjntöf. ei.iniinfjm.lK, Iß. iFt. 1 83i; (lüt b.nf<ll'iii) ; .it^iM- b<lT- l^r-i-itiKn. 
flan» '.'S fli?ji 1801 ((("it NniflL'tii). — 4<r[.1)tabnrÄ ^<t aV.irP'n« im ?jbt0. 
1808, e. Ct»7, ((»fdiid;!!. lU'MfuIjt unJ "fäl)««* ültx lit 'il'jil.iiiimui! j Im ^alrfl. 

]8';4, fe. c;g] 
|5lnvr 3obann ^ifol» (vr-Mbirr uon })]ifoii (v^fb. 10. «PJän 1798, 
t22.VliiiT 1S71), (V'tbivil. b.ff MbiiinD ÜÖ'.^VJt>u, Clpjfm. £r (SUh.il. 
^o\}. tiC lUitUfii 5< '-rl pon ^n]:» »ni^ If i ^Hbf.ii , oam ;so Ctf. 
IS-M niil Vlntüiiie )^rciin uon «TiV.cfCiim ju Vlltsotf (v^eb. 15. 3nn. 
1703, t 21. 'tVoP. 1870 ui TiorniRiiM). 
35line: i. \JIU l b H m 5^orl, (ib. 3 ?Joü 1825, (Vib^I btff. .^br iinb 
Cbcutlf. n Ii, mnn!. 1) 14. '.'irril l8Cr. mit ("f 1 1 f a b e t b SorMe 
^fiuiftte ^.üsillifb (icnniint voi\ ^l'cüni^; (>:fb. 4. TfJ. 1B30, t 7. i)?ai 
1870); 11) 3. IVili 1877 mit reim 'ErtuvcftT 
guiff (Sb'irli-'tte ^iUitba aiUUicli ernannt ocn *|«cUnil<, ßeb. ic, Vliuv 

1840. (Xnrmnitf.l 
2.(Jmnnufl norMmnb, Ofl>. 3 3an. 1831 , Wrb^l. bofT. .<(br unb 
V.^Il^^^or.■^i^ln| in ("iMflicn, rirl)teil. ^UHtviI. bf6 3ifKli50i|epb.TbnJnite(!, 
Dorm 18. Vliifl. I8r,() mit 
?ui(f ^Jlupunc l'lmnüe T orclbra .^iMnter, (\<b. 'l. Cft. 1841, miß 
SK^ormC. 

I^inötr: l) ll^orif ?ui(e ''Jinfcinftli' aöilbflminf, flfb. 23. ^rpt. 

18(ii i\x ^a\w.\\<^H . Ofini 8. Ülup. 1889 bof mit (iieoro (Jnift 

üon 'iUibnnbt, .«on. pmif;. (53en.'i'injor unb .^mrr ber C2. ^nf.» 

ikifi. |-t)0,iniait.) 

2).norl iiiniibrrt, «cb. 13. J^ibr. 18C.3, 5tön. prcu§, ^jM^t uii naff. 

)^.|^^rt..;Kf,t -)U. 27, ofrm. 3. ^i'li I86<i mit 
:UffPbinc Don .»pomber^^f ju ijücl,), pcb. 3. 3iili I8fi6. IBifß- 

b:!rfn ] 
3)l!lmnlie ?lufliinf ^Tfnrirttf 3)orDtbfa, (leb. 8. aiJoi 18r.4, Prrm. 
fi. 3iiri 18S0 mit S^iFlor oon £pf(1)i, ,<t5n. preiifi. ■'I'.'niPC unb 
^^n't.-.^mbr im 3"f''K.it '?'f- l"''2. (3''rbfi.l 
4)911 i er, fl'.b. l'J. 'Jiiui. 18<i5. 

5)Vlnnn (^rnrnine, flfb. 17. IKar^ 18G7, Vfr-.n. 8 L^unt 1895 \\\ 
WiifuMi mit .lifinnd) Sdiirmor, Ä.ibrifbtf. , .Uön. pifiift. iU't. tcr 
Jou'.'.Stau. |(S^io^cnl 
C) ö^fpr(^inf l>liiflunf IKoric i'nifc l'l n t c i n r 1 1 r , iieb SO Tf<. 1870, 
üftni. 2. '■I'iui 1890 \\\ Wichen mit JurcMf 0011 Vllocnfilrbfn _ant 
€rt)ocl)U>H: «ön. rtPiifi. Cberfl unb Mmbr btö Wrtn."'Jiat6 Äcnifl 
Marl (5 iviirtfemb.) 9ii-. \Ti. [Vtctiflaniijd). — Vaijftn. -- Voi)t. Sibrl •-'.'>. ^uü (immoitifulinl •-'•) fefpi.! 

188(< , boiu jttlu 8. (imniatiifuliftt 27.) J^iiiii lnOd — H^ffttiuiüur.fl tc« 

SSJcitv-riic unb Ülälutf« übfr bi» eianJt(j<t!)*buiig im ,^.ilirfl. ibOl, €. 74(i.) 

Snii l ^-»einrici; greiVcrr uon iliiebd, ßtb. G. Vlptil 1832 ju iturjeiv HM&;yyBafc'jäs3Bait'i ■Kilrik.h^^, V. SOfi >Ki(bfI — 'MUtitl Don VüUfnilfrn. — iliifbrrn DOn <lMot. — Siielifftl. 

aUbrim , Dr. jur. , S\i^n. bnor. (£tJ)?ot im otCentl. Q^imtl un& 

£tl)/m Ifr irxmonun mrni. lt>. i)(at Iht;.') mit 
?l1ialniiiie ^l'ünin Jtiiibir, \Mb. 24. ^Jluii ia-J2. 
ISfiitifr: 1. "rfnrlu C^torlulff, acb. 25. ■•))Un 18(;8 jii Wiindjen. 
2. Jpanö (53ii|lao neb. u. ivtbr, 1875 jii itiündicn, Jl6n. baur. l'L im 

1. i'telö.ir^..yip,t. 3^c^cl Uuii Irenen jtcvM. 

(Saihelifcl). — rtflirrfidi-lln^iarn. — etonimfii aui ed,lt|ion. — 21*atp«nbtie( 
d. .1. 'Ilta,! 6. Xti ]59(i (oom Suif« WiUolf II. ffit bie QStbtübrr Cifoig un6 
%U\it) , tlitamJiiiijft »(rld)«iI^^li^lIl^ mit Sem ^i^ioifjt .von !iöiDeii|l<rn' nn^ 
SÜJ^UH-nUelfftiin,! >l. d. *K'i<n 7 9)(.ii lü.lU com flai|>t Ä<t!)lm1n^ 11. f.'ir t:« 
QirV'tritiT 'D.aith'ui« , ViUir^n) uno OWotyi IKifrn, Coline bii Dortl<noimlin V'l" 
Äu.'fl) ; ^.Wilcf'.fliiiifl u!ib vivtfd.tiiiun.i, fidj nad) (u rtuftbtn&»n (BÜKin jii nennm, 
«l. <l. Wifii IL'. If(. 1612 (loiii floifrt i^abinanb III.); bölim. gtlii mit btni 
3itfl »äiJrliigtbctiii' uno Sl'apri'iib.ffetun^l d. d. ^';«i«n 18. 'J(od. 17(iu (icm 
Äaiftr Vtün.il6 1. fi"it D'oiiljCiuü , Colin t>i8 i)or,ifnaniiiin 5?ourf!i|>- — **tfd)«i. 

biinj b<« "UtdppniO im_ ^alirq. 1889. €. 7u8.] 
t 3of'rb ^vci;!:eii ^M'tid von l'n-tiMfeir (fb 6 rsii". isi5 >u Hieb 
III »^ütiiuii, I 13. 3uli Iö7(i <ii ^i^PiCHDü In ^röhmiii). l\n>i.iiifur 
^er luniar. 3'"tnU • (ru.nbcil n , i>fvm. in. 9iou. 1814 mit >J'?;irid 
€.1)iiH (afb. a. £ipf. 1820 ju "^rboü J^iKiuni^, t 7- '<^t^t''■• i&td ju 
OHüfeivaiPrir). 
^U'.Vtt: 1. t 4lU«Mfl (rtfb. 20. Sfpt i8'is m Jiboo .Jlonifnii« in 
'l^ctbimn, t 1- ^iL'U. löüO ;»ii ^iMitnpitl) , i'fini. ÜD '.'IihiI 1879 mit 
l'lntoiiia tS:.a:\ te \£auifjfVibi (iitb. i(). -JIod. 16CC, cefdMebiti 8. Ifj. 
18b9 ; iDii-DciPfini.) 

2. liiaiif C^innui, «ib. 8. £fpt. 1851 ni iTPoi^ifn , fcrni. 20. ?tbr. 
1871 mit .f>üiiC £.iof.rflct üdh Vli.fet|lLf, {icrrn ^f r ^err|fl;ü|t {Sfui.io. 
piUl^apc^.J 

3. ü m m a , f,.b. 1. ^nn. 1853 ,?» iPaitwn, octiii. i. l'iüi 187'^ mit 
"Sruonn jilun, Ä jl. C't't. o. T>. 

4. Seltne, ptb. 12. £fpt. 1854 ui Wo.i:fn, üirm 23. ';?!l'cil 1873 
Hilf Vinlon ^In-ilof, Duimol ^^lupfriov tir Siov.. iiiHUit. StaatC.bnUH". 

ö. 3^enro, 0eb. 28. ','lpril lbü2 ju (yrceivacoein. 9licDcrcr Don ^Uinr, ). S^ü;vi]. 18'J8, 6. 785. yiicöcfcl, {. 5al;rc]. 1808, ;5. 78G. I W: :f r...« . 1 ■): )»it: y<i»M)elm. — ifiUtl Don iKirttnait. — Witfel 

^JUcM)cint, f. 3af)rß. 1898, ®. 790. 807 TiicDl Uon yUcttcunn, 'ti öilfPuioii' il. il. 
ü<ilfrr. SHillfriloiib [Jtfltfiollf*. - Oefifrtfld). - C>tJ\ttt. ?l^«r mit .üblfi ' 
Bt.n n. «UQ. (TUIom .1. d. 2iJl»i' 10- «:'P' ) ^«88; 
ü d. Sruen 2ö. '^ult 1854; Or,lr,t. Stf)r d. d. Siil.n 8. 'Jtufl. (Klplom d. d. 
«LMen ;) >«!on.) IHVU. - W- ^ fl""ll ; üb«» in telllwr fln tüUr ü&wt. U"lfn 
in »*lou frft (1, 2) bi« aoi-tu.te Jfi.irnb« ö'^l*'"« aj.ünjfn. gnlhftrfiircone 
URO tti. fl.frö. !< i)flmf. «U.( trm t-djun ^fm n.'t bl.u.floirfmr X.-rfo «m Hoi.f», 
mit btn tt<i gjhirifn btl«atfi edutmbcHt, mit f-iur vm U■^M^^ cimtm.il tunb »m- 
fl„d,r..tunfn 9(.ir,b Ini.fenNn . on jrMr «rf. in f.- «l"blHt .u«fl«b.nb<n flolb.rfn 
ö,r.(.fT..vj auf b.m m^t.Urn, ^Klm mit t.rf,t6 bla.-oolN-n.r . l.nffl »cil.ibfrn« 

l,rf< ot.t S.t,..,M'^««" . et"' l-'i>'"« »'■'' '""• f"^""" '"""*"" •'"" Ö"'"!:'" "". 
ru tote.. • o„( bem I.nfet. &ilm n;.t tr,r>lba...t X.rf. ein .DJCl,(<..brr SfJ.ue mU 
n .*,Dilb« ed).lbt)alttt: ».«"l tctbr3L.nü'e 8'^"'''"* ^'"«•«" »"f btcnjintr Jtc fl 
Im bter».] ran» Xaucr Marl 'Äreiberr ^KifM uon ^)iieCntou, pfb 5. yioo l«39 

17 3iili iMlf. ju aw,r, t 2ü. Vlini[ 187!) ^af.). 

K!>s^.>r UT," H brr VM Dc3 T.rn.vJlü^tß (Sari V. i'eopolb t>3fl 
Ļn1>fr- 1) %"nriQ 2berefin \niaanttmf Vlntonia Vlnnn ,vian. JU Wiottt bei l'embitg. micfcl. 

[Ba.holKd, - «.lA«frbt .u,b rurp(oI»bogr. «.f,r -l. d. <D(ün*»n ^^^"^^'^^ 3al)ra. Ib6ö, e. 765.] .^' .;.;?r.r .' ;. ; , 1 M. ■ ''i ','t 808 (Wiffel. I. Vinic, in Ocftcvvpid». 

[fellfifr : j^tbt ?offpb 3t).l^^All<. — UtMAub ..-fiUir. )<ct)i imb ll.iiiiKilKit mii 
ttm litfl .«UJohlOfboteii* unb lHrictiJftflI)frtfn-ttf|LUl,iiiiifl il. d llUifn 11. ftipr 
179-2 (ooiii Jt.ilUc Rr^inj II. für ;A I t p li al)<:>^t>Au«).) 

t Maü %xt\\)fa i)on iliicffl {s\d\ 17. VlUyi. 1787, t <"• Sn't. 1878), 
•Dofrat, oerm. 2j 3att. i«is mit (^leoncra ?^rtiin öon -l'fanr (afb. 
7. ^i)iäl< 1792, t 15 llläüA 1837). 

giintstr: l. Ä r n " ,1 ^\ofppl) Maxi, flcb. u. ^fou. 18U ju SOien, .51. .1?. 
©rrt.'afat a. 2D. [^öifit.] 

2. t Ü-Puarb (flfb. 7. 3iiü 1820 nu W\cv, f 28 Oft. 1&'J5 ju itffiUflii, 
JV. .?^. iVajpr a. '^., nenn. 15. l'/ai iftfx; ui .\?antifa mit ©jbriflt 

POn ^DtPOtb ((\tb. 7 Sil'f. 1H34 t 19. Ctt. 1891). 

(Cörtjttr: 1) IV n vir, oeb. 2.5. Il^oi 1857, rerm. lO. ^uli 1875 ju 

B^Tforii) mit (^roPA Jarninji le 9ii;irlaT. IB-if-ino in Ungarn.] 
2)J)(ofa, flfb. 4. Oft. Isr.R, u>-im. 81. "IVöi^ 1879 ui L^bcintlta);: 

mit Olmter CUn-rncl Ci- (5tcriulbaji (f H. '-Tfi. 1888). Idtcinfl- 

])^\\a in llnnarn.) 

3. 3 u IIa iin , ^ifb 8. 3iini 1822. f^Bien.l 

4 l'l ^ t Ibt i b, flfb. 19. 3iini lfi26 urrm. 7. ^iitil 1854 mit ?^frbinnnl> 

^•tbin üon 5^ir*bacl) oiif i^'niitcrbad) (t 1- Öfbr. 167(>), 54. S\. Si'il^t. 

0. 'D. \(S)b\i] 
6. t Äarl ^rain .\'oDfr ^cfrpb (oeb. 21 3imi 1830, t 7. Viii^. 1806 

i(ii ^.Uid)l in <£teifrmatf), .ft". u. M. ^Hiftm. a. T). , berm. lü. 3"ni 

18^0 .^u ßiuttenbrnnn bei !i<aben (^;)frc|lfrr.) mit 
5D?orio ?\rfiiii von l^iax): , ßcb. 2. 9!ov. 1842. [iDirn unb *Dlarin. 

(^nucßbotf] 

^liilitr: 1) OJIarietta ?lnna öleonorp, \\tb. 25. «Dlöri iSfiO. 

2)Jr>Qnö Siaxl UiJaiia, p,cb. 13. 3""» IBOI , .Vt. Ä. ü.ki.-Moinnui]ä[ 
in .rtitd)borf. 

3)I)orotbea .<taroIina 5i?ona , (ifb. 29. 3?rj. lSf>2 , (SSiiftGr. 
bffl JSt. S\. nbfli.',fn 'X^diiifnflifta in (S)xai, 

4)?lbi'lbeib llforin ".'liinn, fleb. 31. ^IVäij 1804, fu-'ir*. 3- •i>P^ 
bfr i\rau U^rj^n SOüt-flm i'on SdjaiimburnVippe. 

II. l'iiiie, im ©icübevjoj^tuin ^'peffcii. 

[6iiflft: Btljr 8t«nj It)'•>^^Au«.l 
t ?^ran< 'Jbabt'Cinß 3pftPb i>reib<Ti- i>&n )^u\d (fieb. im iVoi 1766 

JU SlBormö, t 3. i'/ai ibls <u U"iif§fn), WibUll. bf|T VliTfifor urrni. 

. . . mit .SlotbnriiiQ (-'<• I e o n d r e U^uff (jieb. 11. ÜJJai 1701 ju t5)if^fn, 

«oonnfl. ; t ">. 5)fJ- 1B43 önf.). 
^itiHtr: 1. t Ar ein* 3cffi4' >\rifbrid) 'fbn^bäuö (iV't'. 22. Wni 1810 

Ml O^ifBi-n, t 12. lUcii iMf)8), (SJrbMi. ben »l'hn.oKiit im »l'fin. bffl 

'ftib^vil. J.iouKfl nnb beö viiiiifin, oerm. 21. i'lpril 1830 mit O'Inabftl^a 

.fl[tnipf (tifb. 1. 3nn. isiö Jii «Wiffefn, | lii. 3an. 1890 ,?u TiinnRabt). 

Ätnitr: i) (.f 1 f o n o r a , nfb. 25. Äebr. 1839. ('i)armftaDt ] 

2) t 3offCt)lii« (P»6. 11. ^^ull 1840, t ^- S'-^ri I.-yO), Dftm. Ki. Cfl. 1«70 
mit ühriflop^ fltnülb it • • •) . ®t^)a(. be|T. ©cn.usanro.ilt (im Sfiinbjtiii^f 
bc( Vcoo. Staitcnbutg. »~t»i«««r»< HViI« *?•> 1*4 O n 300 Witffl. — fhif^ft. 800 • 2 3) 5Ö i 1 1? c 1 »11 a^aul yibdf, flfb. 21. Vlpril 1852, (Sktjnl. Ijfn. \JViuraf 

in Difbur^i, iirriii. M 3lov. 1885 mit 
3liituit^n Sl^ilhflininf T^hilii-'pinc .Mn(l}(nfj ^IVaria uon i-icmbfr(\f 

?u i\3d\ Mb. 1 ncbr. iböo (mttjer ). 

lÄiiiötr : (1) (i 1 1 f a b f t b ^ofep^ilne 3ulie l'iinna Vlmelma , nfb 
27. 3^n ]8h7. 

(2) >Diüiia C-milie (Slftifbf, fleb, 4. 3)fi. 1888. 

(3)C»iinou Vl^oU■, (irb. 2G. Vlrnr 1892. 
. Soffpbmf, flfb 3. UVoi 181« ju Wif§fn (rnn.ifi.), Perm 17 y(oi) 
IBa? mit Dr. mod. et rliinnc. ViCplt UlUinbfr (f i. ^iilt 1883). 
6''rt?j(il. bfif, ©WfMjinalrat iinD iUoftiTor an tci UnipeiTitäi O^tcfeeii. 
[3)armftQDt.l yiirncv. (»altjclif* - C.(flftt»i(f» — (»tbI.'inS .ffrtfit ilcfl »l. d. Wim 12. «Ipiil IV-.t 
(ron bn R.iiferlii UlKnui Jtjetrru fitr eiii.inuM Wifflft,' i)ijl. irütltfmb. 3if,v*<vii) , 
(1 (1. OJi'ünrtjtn 10 efvl I7pü (l'ont 51iir|üifl(n Sf-ir[ iI)(Oti.T Oü.i 

''"■ ^"^ "••••" -" un'itltfmb. (VifKiuMtn iii 

1M)7, e. S.'M.) «ifailnlier. [^l!;iitinA.] 

.SIbfIbctD ^HiatMIbf i^iioliuf 0"lifabi-tb, 9.d\ 15. Xfj. ISlü '^ii 
3nueinucr. piUilnna.] a. 31 b f I 

3n"f<''iiicr. i^ttiinna.] 
8. >\f r D in 11 b yitülj hiiobriil), flcb. 28. l'Uui. 1842 m« i^oltriS, 

Ä. M. OVt. 0. 5) (£t. il^rit.J 
4.t (SWilluü Vlöülf (,ub. 13. '£>e\ 1H44 311 Siiljbnra, | 2'j. 3iini 1892 ,ui ^'»nnülniiJ), uerni. H. Cft. lS7o ju iiüllnibui-,» mit 
SDJniif Hfillor, \\tb. 21. 3iin. lölti üu ^iinidim. [.Uuiöbnirf J 
liinötr: l) 33 a ! t^ r i e ^liiann 3obaniia Sofcptinc VlDelljcic, ^tb. 

a. VlUfl. 1877 Ul U^iittiiil. 
2)l'llfrfb '.ii.iriJü, n^b *). CH. 1882 »u 3niinfi. 
Vi IfreD 3o|iül) 'iUfttM-, flcb. 17. ".Viärj 1849 lu ^iUien, i>fiiii fi. Vlprit 
1875 AU 5lUen mit 6. VMt- . - , 

1875 AU 5lUen mit 
?i ufl u n 
"«•A#jir *• .*,tR*i?r*flu' ■T.";- .;," f"' • ." " ■ 810 Bilfflft. — SRifßet »on 'Tfiecftähoffii. ^iicncv. (Äai^ü(i((f). — 0iiJ(rtf!4 (t<66mni). — Offiftr. «bef unb i^rhr d. il, ttitn 
2. ajf.il 1897. — \V. : in Wii tin ^lolrrn ('»jun^tfr Til'-iriifc VMpt mit fir Kitlin 
SBr-inf» fituii ßült'fimi 'IVcigmOf tti f(ljipili\irnb unb In bit linftti tln» aelruii 
^tllfiifron« oot r»^ ItJßfiib. «ifihittcrttoiif iinb fcrfi fltfcJiiU t)''"" nm id- 
riibrtntn Tfrf.n. 4luf bfm tf(f)t<n tulm nn m.iitffntet. (jolhni b^jimiift filbimfi 
?Jiiu ; fliif bim miiiKttn «'n <\utr lifgftibte flrf'tiioffriif« iPudj mii tcum 6(tniit 
iiiib OtfilMil)!i(Pfn , auf ^lm «itu PoriräruftbrnCt ftfinftne eibii-r rubl ; nuf ttm 
Ixnttu i)t\m iin tj'aofi i.fit rolb»<unfltir filbcrntr »rrif. 6*!lM)0liet: iriit« fiB 
O«botr IdjtKt Wilift irlt tr.i «► Iroutftbrtii . tlntr Tutifin,!! (|irl(*ni ^ipfl toiir, 
oiif b.m £iflm iinc> mit aiif»-\rri(t)i.ifni ednrfti in b(t Widjtrn ; linr« ,\n tt^mtl. 
mann In btountm Ofiinotb mit «Jruilbarnifdj. mei^fn eitimcffn, ^fbftfOjubfn up9 
Ijib't ^»Ijf^irtf, in ter >!inf<n rinen ei-ifR b>ill»iib.] 

Dr. jur. ^vmn^ flQM-.Müu JKifiVi:. D.'ital. tf<5 ^rrnrb. ^f« cfflfrr. 
yfM.'.Tiß, Kit 20 3iini 1861 diüitt ted ^l^fT^(? trr (Viftircn .«rcrf 
II. 5l!aiTe, fitielt d. d. SCmcii 2. a'.QJ ifci.7 teil cififti. 'Jicd unJ 
'Äccibftrrn|tan^. 

Bioni ?c^^iöInü rufifjfrr üon Jlfiffltr, ofb. 10 Trj. 161S «ii Sfiiiil, i^m 
Ccr^trrtfdinft -i^ald imf .limine unr. ^i^odu-bruc , lIJoNftm uno 
?Kii6iroiu (jiif r2(.o ;V-d)), Dr. jur., i'iitpl Drß i>erffi,|). trG [.(Riir. 
Jh9(oi6, uftiii. 1,0. ■iiu.x U'.on ui U'rofl nnt D/oiic iuvofft) (afb 
18, .Virnl 1833 ui ^l<rdn, t 29. lUci leui ^u yfoni). pjjial.c.itw 
Mr. (Iiei.jii in *i3ötmrn.| 

^Ulllltr: 1. t Wjte (iieb. 8. TOörj 1856 ju ^tJü, t 31. €fpt. 18fl6 bo!.), 
p.tni. 9. fliffl 187 1 JU «W.iltc mit W'Kjrl actnnfo. 

2 '4^0 büß I a i), »Hb. 5. Cft 1S57 ^ü itrofl, Dr. jur. iitr., i'rof.iTfr 

brr eellftc. JXiidiC- un^ ^)ifd)t'.Mf(diidiif an tci Uniofififäl i'-tcti 

üfim. 19. Vliiii. IBRO iu ^4.Ua>i mit ^lliaitf (^"iruinrn (fir!'. fi. lUii 

IH.Oft JU Cnirrrf, t 30. r.iin 18!»5 ,iu T^rOvi). 

Söhnt: l) l'aM3lao, «ib. 17. "DMi l8!to jii »Jjltafl. 

2)U»nfl;it), fltb. 21. «gfpt. 18'.t2 UI 'i'iovl. 

ö) t^o t u C I cj p, neb. 10. 'li;är< 18''5 ,ui 'i'iofl. 
3. ? i b u fa, fleb. 21. Juni ISCO iu UUOd, ürtiii. 10. ^Üat 1887 Caf, niiJ 

Dr. jur. l'llbin luaf , ^|Jioff|ioc ber yhitionalöfiMioniu an t« 

UniüfcfKät <l.Ua0. 9ilcocv Uüii *JlifOcrc4)Ofnt. (Jin 9J?annf« flamm» ftlofi^fn.) 

[Safbclif4 — OfPftr»id>. — Odlfir. Sbil unb Wiilti mit bem «li(Sblfjt .tc» 
fflif(iftet)offn* .1 (1. «äiJifn 27. iCf) lft64; ofilftr ^rbt d. d. 4ßi.n 17. fla} 
1Ö7-.'. — «efdjtribunfl bfl SU.rpfn« unb 9!äbfet« ühtt bit eijnbf»er^ibunjii 
im 3abt6. 1876, 6. 616.) 

t iTOenjfl gran^ Jsreiteri; Siiepfr üPii ^Kifnfrßljoffn (pcb 21. ??cr. 
1809 \ü "iUufl, t 20. ^JioD. 1691 bof.), JT. ft. «UK^yfot unb etatit.- 
UJ'lJcdf. Q, 2)., Demi. 17. Cft. 1843 ju (i\)obau in aiöbnun nnt /' ^ J K.l. " 
fl' "If- 
, j . c . .'X f>. 

1 ,•: . '»•v'- ; • i:.^ :'i . I H4*'. 


SRitflfr 0011 Äie^ttfhoffn. — SRief? • eioQbutfl. 811 

*It?nrie (Jbifc oon Etorrf (qfb. 14. ©ept. i820 3U £d)6nlinb in 

€öri)ttr : l. ^ i b e 1 If ^ofeubnie Dhirici, pfb. 27. ^ii[i 1845 ui (Vbobaii, 
mriii. I) 22. 9(00. isct ut 'l'roa init ,>?or[ Arbin uon ^limiifrölirrl) 
(t C. l'^-o. 188-2), ,fr. j^. *Jl);in.'51cn?ipnion n. T. ; 11) '27. 'l'iGri 
]m84 ^u ilviin niit .ft.nl /^ihvn i'oti X^obrnhübd )Vii piiiflff ju 
'JlaUn (r 2(1. ^lioo. it07 ,^ii (S'irie?), .ft. JS". :?ifi.4Sbrf a. ÜX 

2. i^ of f p b i " £ .ft'lciiiintme .sUiun «rb. 16 -Jlufl. 184!» ui T>ravi. 

8. V.-^frtbn ''.ll^^ti^. (iib 7. ^ni\. 1850 ?u »i^Oii. renn. 28 V!pril 18'i9 
bof mit flnil (Ataffn lani ^'t^ivtif , ^.'iilbellijfr bcG (Vuit? Vlfd;« 
Srt'Cnbfid) in i^übiiien. (\J.U(ivi.| 

4. .t> f I e n e iJbirtrici €prbia. Ofb. 7. i^Ioi 18.j5 ul T'iini, ofiin. IP. 3»i"< 
1877 baf. mit .t>f!micl) (V)iofin ^e 'i^üiUrt rcn i'ntour, .^. 11. ,ft. Mm. 
unD Stft.-JIiot im i'.'iit. füc i.'iinbe3pcrtcibikiiinfl. [(Joiiiflflifd). — Ceftttrjid) («<Jf)ni(n). — iRcidJ<J^»l d. tl. ili:tn 2i. Cft. 1747 
(rem Äaiftt gtnnj I. fjr bif (Btbtfibft grl^brii) ;\ofob »d^f», flfl>. -.'1. '.'Ihü 1710. 
t 'i7. ^uiti 17(18. L)i-. jiii-. , t)\il. fa(tjf(n.{(Oib. ur.b onbir^r d<ti4«'iuil'ii iKat 
Dnb (üfianbten oin ol<rtch(iiiifil)en STiflfr, iinb ÜHaKbio« tKirfr); t>6hm. [iKittcr uiib 
Jlnfolat d <i älUin 16 W^w 1817 (lüt W a t I h i a « ';?ri<Drrt) oon iKi<ff, 
t 14. ?Iptil 18d4. e>cliii ttd ,'\,-().iiin gtifbrid) fon ftuff, Ä.iif. WuV uiib erruitot« 
(U Äront'iitt 0. 3T? , lln^ ttt 3)(iU<(.nfff i^tl«b«tif<i p'b pcn «St.Ubuifl iino iSrfA 
UI ol'ifl(n Hrle^t■d1 J.ifob iKiif(<, lir. jur. ic); o<fletr. grbr n.i! bfm >J!jmen 
unb Saj.ippni ttt t Pon ct.iUbiitfl <1. '1. SÜien 11. fPt, 181« (hu ten|«il'm 
Vt 1 1 ^ t a < Sturtid)). — *<<(fbrf(l'iiiifl ti« ai^apru.« unb fl»|d^id)tl. Illu-tfi'tt 
im ?br{|, 1863, 6. .160 ] 

t ii; 3t t bin*? Ariibtid) Miibfir von Siitfe • StnllburA (»üb. 17. lUai 
1787, I H \!Unil U:ii4). 4^ftr flut fsmiiiti'in V<i,\(.v 11 , l^ifU-^iMOi-n;, 
(5buiotictnb itiio 5V<Pbt)ifa in ^i'L'L-nun, nfrin. 1) I. ;,Vir. 1813 mit 
^iifaiie cUfim -öi dibtr;! noii .^fnnfißborl (atb. 24. l'liui. )7;t2; f.iibol., 
t 8 "^uni 1867); II) 1. '£rrf. 1858 mit tS)eitrubf Ärtiin üon Vcon« 
borbi (»nb. 8. iej. J807, t 28. lUoo. 1800 ju ^lUfip). 
iß\\nt Ir Clif : 1. | Sy e t n e t Äitebtidi (fifb. k; C rt. 1815, i 17. J^ebr. 
1887 311 litcp), ^(\r oiif ^iMabotn im S\:. Vvioun u\ ^i^öb'^fn, 
tSJHr bfö t^ob-Ö., ,^. S\. ^m., i'frm. C. Cft. 1842 mit "i^biiinrnne 
\!liiflune rvtiih.nff ron ^ufacnd) (n-b. 23. Tf«. 1823, f 24. gept. 
1883^ A>firin Qiif iHüifan bei l'lmfdjdbfro. 
Göd)ttr: 1) "•l'i n r 1 c , flcb. 10. "Jlmi. 1^43, verm. 1. TmiÜ 1863 ju 

Üvoif^ni mit Vlbdbeit Iriibm Dilobota üon (£olcpiöf (f.itbo!.i, 

it II. Ä. .«m. |2ir< ) 
2)JlnrpIinf, fi'b. 2!). VIpril 1H4C, ccrm. IG. Oft. 18^5 311 ^noilou 

mit il^iftor '^ibtn oon Ooubfnboue if.iii)oi.) , S(. 11. iT. .>Tni. unb 

Ol't. a. 3). 
8)()>abriele ?fopolbinf Vllfianbrine i»luflurte, («rb. IG. 1)r^ 1847, 

üttm. 23. ©fpt. I8ü9 JU Ul.<oirau mit Äiut (i)rattn oon 'XtgertflD. ; • .5. - r.r-^' „...■ ■•t-'?5 ,1 ' '■ ■. ijnnii I i . .1 j '. 'i r i • j i • •• 

•1 An 'U Kl'i iKItIf . eialllmtg. - «Ipvil.tttuiilant. g.d)Diibnr,\ o. ^. !q. tfpbnd) (f 11. linii 1888) ( C^otcn-tfotad) 

imD vitiittiioit.J 
4) <>nft>?rirf Vlu^iiifle, ^^eb. 14. ??iär» 1664, renn. l. ;\!ini iSTf: 

ui ÜLu",f-ii mit ■/^lr^in::l^ «rttn von ■.'<or^cft uir J)i.U'fr:.u (fjtbji j 

T 23 lirco. 18J2), (V.rbu-.l. t'flT- -«^rn ur.b rEtaUni. |(»>rc§ni. 

buftrf iinö CL'nnvt.ibl.l 
2.Slnton. ftfb. 13 JV». 1818, (vMir tf3 ?cb.-D. , .H. ii. jl. Jim., 
uani. 1) im l'Unil 1&4B mit ÖUvienif «r'-itn fcifiHlTi) tf ^i-onf« 
(arb. . . . 1823; f.uhci , vTf|'ci)ifttn I8j9: inift cri'iriii niif ^'l^pl' 
Wilbburti, ,\L .n. 'd'.'iiiür a. 'Iv) ; 11)2 -Jluq. iHco mit ^;\ b 1 1 i p ui n f 
yilbfrtine ','intonif 'isitun Sdinurtl i)on ^cfbiry» (,ub. 2. T^e^ Ifi.'O; 
raibol.; t 18. i^;:n. lfi^4); III) 10. U'iöi^ ]8!t5 ui . . . mit 
(.? in m a O'Cltr von .V^rnfilfti be .^enfff, fi.b. 2-t Oft. 1817 v« . . . 
3. VI b P 1 f , {ifb. 7. :^nn. 1S22 , ^"»crr ciif SBobcIfa , tVnKifcin-^i^rjfian 
uiib (ibiXHitifrub, (^))ir brd ^U^b'C. S\ u. j\. JUii. uiib Üiiliiii. c. T., 
Ufiin. 15. 'i'icu. 1862 iiiit 
ilaroline © o i'« b i f Mlutbilbc t>on iüCiif iiinr.n , pfb. 26. Sept. I83fi 
|,1iitir,ferii''iUH'iiii bfi "■r>uT>l 1 
^^iiiHtr: I) ''.'.'/niif, iirb. H. "'.?;cp. lfC3, Oftm. 10. i^fbr. IfiRl ju 

^unofern-V^rV'inn mit U'nul (.Jiualb pon .Rliifl, Hon. pteun. l'lojor 

iinb '!^^at..j■(m^r im 1. 0'»aiMl jU Tui^. 
2)?( rifi, flcb. U. >ubf. 1865 
3) .i) ermann, ^rb. 29. i^itli ISGO. ^]lnn^ = ('^>vuHlnnti' [ÖLijnj,fIud) — «Ptnijitii («linnprouinj). — ^Irfuft ?l^fl <1. .1. »<»ilin 0. Juni 
1B28 ; ptru^ Jthr mit bfm Vr.iMfoi ,0^rllnl.Ml^' tiiidi tfm 9<.<tif ^fr (Yrfljfbuil 
lll1^ flcFnüpft on bni iiüfinip'ii V<[\p ^^r fflÜKr Wtiint.itib iinb Oufrn il. d. t)<r;!n 
15. Cd. 1840 (Daloiii a. >l, e.if.(lfüiict '>. Juni 1H')7). — H.fip : ba« om 
'26. auj. 187-1 btfliiifll« ftibtifümniij) (JriiMl.inb mit {>ii(tii Im ft. Vittt, SJurm. 
(SJtttteipirf iiiib ilt)r im Ar. I'iiKlnirfl unb 6-.iifiil)of im Jtr. JTtfftlb. — »*r. 
(djrelbiinp b»*ÄJ.ipv>'n« Im ;'\ol)Ji». 1W7J, fe. fiOl, unb StJliftf« übfr bif etaiibff. 
rrhd'iinjfii im ^"^fltirj. 18iJ« 6. 76!'.] 

t 2 u b ivi fl yjairimilinn i^ifitcrr oon Jl(i,-ial.(ikiin(onb (a>-b. 25. ?\fbr. 
3809 üu iliffcib, 7 27. Cft. lbS5), .«oiununtotor biß 3ob. D. Ir: 
rbeinild)fn IVuüin^ioIqfnPiirnfrl'atf, üftni. J) l. 3'>i'U 1845 um .«oic> 
iinf ^l'J c I (1 n i p i>tn dicutfi- (.icb. i;n >ubf. 1810, t 2t!. x'ipiil i&f.3); 
11) 22. Vipril iHü') mit 

l'i i n 11 n pon Jllinftd, (leb. 10. %}v. IRS8 jii ^ivirf.m. [(J'^obcSürta 
bei ^i^cnr.) 

^iiilitr ür (Cl)t : 1. 5v r (1 n .? ?L\\:riinilian lUitiiMA '/Nrribfrr ron %m\- 
0^llllll.^n^ , pfb. 15. i^nn. ISfi? jiii iVicDfi'bfip , >^.«prrr, (i)]lt bt« 
^^üb.'C, .«ön. prnii flifi. (iy>Dbtebfr(i bfi U^onn.J 

2.11(fliio U^aulire .flfnttflif ron M(ir,ol, ofb. 5 Tft 1868 ju ft^otr«. 
biTfl , iMni. 2(1 >?i|it. 1891 flu (Vafrfibft^i mit .Mrrf Pen i2rt)ipf»fr, 
Ma\i bt"Lit|i1)fm i'cit.'^iat bei ber ^.ftMiinvt in >Ionftaniini>pfl , flön. 
prciife. Siittni. ter yiof. tc6 2. bianfenb. Ul .^{^16 5)fr. 11. >,r y.n "1 'T t, C I I . . ;■ f'i .r I' • :^''' ' ' ,'.' ■■ <'U. . • ' '■ ■ ' " " ' '' " , P 3?inrf pon «?altfnntin. — ;Ringf)oifer. — m\üV'tta. — -«iffnf.l«. 613 

yUucf Hüll ^:i3nlDfnftcin, f. 2a(;v;v 1898, (5. 7fM. («jibclif*. — CfHittfidi (t^ftfci.Kn). — Dfrtftr. «tcl llll^ '(^i^r a. ;.^jii. 1873. — 
ttl<t)tt bung bi« Si'cirpt'i« uuc ■üliljtttt übtt Die ttanti^Mfitbung Im äohrj. lf<77, 

w Goy.) 
I Sronj ';^rpiterr von yjiiivibrffcr (yub. 28. V!üiil 1817 ju aUa^, 

t 23. Iilärj 1S73), {r>ibi;rh|li,fr, Dmii. 4. f.pul 18J2 mit ':<pf>pt)ine 

€ii'iillcn>fi.< (aib. ifi 3uli I6i.'2 \u S.tanto\vi\-. \v. ^l<ötmen, | 17 Vuiil 

18"ti ^u ^Ji'iifcnbtrn). 
^Mtt: 1. Araiij Stmi^b 3cftrl), iifb. 22. y/oo. 1811 ju lUati 

ÜUo^tUunbbifittr iinb (ViroBi)iMi|liifli,r, 51. u. .«. CVt. tfr J){n. te« 

iMciiifiln^t. Dir. 10, 'imtÄ]. rti3 nccrenb. befJ LMfleu. iKJfatb ouf 

Vibfnß^eif, üicm. 12. Oft. 1871 mit 
gtar w Cfa 'iSrciiiK\t!eirT uon iKifciibfrn, «tb. 29. 'Jlui^. 1853. fSmid)otu 

bei t*ra{i.) 

|,Unl)ir: 1) i^ron^, »üb. 3i. OTui 1874 ?u Smidjoii». 

Ü) V ro p I D t it e, i^cb. 1. :.<an. 1S78 ^ii Smicljoiv. 

3) VI If reo, flfb. 17. 'Mv. if-fco ,ui ^stiiim. 

4)^ an 6, flfb. 3. 3tJ". 188ü 3U (Smifi-.oii). 

2. (^ m a n u 1 1 ^ofrpb Äronv ofb. 7. 'iP/ärj l.-^IS ;u iUoii, Ö)rc§vtrunD' 
be|u-fr unb (S'ro§intiinri.Ufr, oeiii!. lü. ^iini 1875 au 'Bim mit 

grifberire nreiin .«Irin roii ffiiffnbitn , pft». 31. äJiQi} 1855. 
IJtoiiifnii? bfi CJiiIi- in ^ötnitn | 

^inötr: l) l' f d p o Ib i n e , ficb. 9. Cft. 1879 »u ifaim-nit. 
2U\otfpbinf, iKb. 7. ifpt. 1881 ^u .^^jmtnit. 

3) «tiftcirii (\ti\r\\, iifb. 6. ^}}hi\ l88l ,ui .«'diiunif. 

4) (Sflir Cymonufl, fleb. 2. Cft ibm 3U .rtomenie;. 

3. ^iUttüt 3üiepb, >ieb. 7, Sipt. 1854 ju Mamenitv 03rpft><ruiitbffi(}fc 
un? ©rcßinfuflrifller, Ä. 5f. Vt. im bo^m. yciu..;^nf..iHflt tUa« t^r. 8. 
[Sinicljciv bti i<rüfl.| 

4.Cfmmi) l'iotia ^übunim, «tb. 0. Stbr. 1858 w igmi(l)fiu, uerm. 
18. lihii 1878 ,111 jt'omemi', mit '^ranj '<^ibrii Jtlein üon ilMfeiibttfl. 
Ifflieffnbfrfl in l'Jäbttn.l ^nippcrön, f. 3af;u]. 18ü8, B. 794. [9atf)oU\(i>. — Otjlitifiif) (SlOqleri ). — SiJarpenbtiff d. .1. Jnr«btu(f IS. gibt. 
H9rt (düih (äy. Siämunb in tiiol) ; !lBdrp»nbf|ymir j il. d. Jnn«L'turf 24. ^.lu. 
1610; «iblörb..o»|l«tr. il^il inbj} aB.ipptnbfl^irunj d. J. 3nn«l'iutf li. geut. ' );;■ :f:'-^':.' ;:..7- 'IvA'" i.!'j;:r'.p;' I ' • ' • ■ ' 1 ■", ' .1 ;. . .\ 811 mtffnf,!6. iül Of». »"blnonb) , ffldrf,nim, ml, b,„, T-^Mfa. .rün iK,f,nMi' d. d. 

U^6 u.i..u,,ü,.,f>. „.,„,, „i c«. iüs,3. ,„„„.„..:,.,.,.. „„ C,„. «,„;,: .' 

.(i-tfl.ct. - )ö.|rf,r.,l.u.,^ l.,« >av,rp.n« unt, 9»N1)i^MI. lU...|..t). uu -Aal,,,, im» 

6. 305.) 

^l",^'r-\,^ J^ntirotr. (iub. 4. 3u!i löiy I 1. VU. iftOl ,,1, £fJBfn. 

^S;r M,hM^ /■ -'"' '-^l ■'" -'*^" '"*' >uorvr.fa (V.röfin ron 
3U t'mj m.f" '^- ''''' "^ ''• ^■"°'- ^''''^' ") '''■ ^^""' '•'^'^» 

CSdjttr li- (r-hf: i) eopbic, iieb. f.. £frt. ipij), C^^fiflß'^ ^fS 
.M. >H. lU.jlitvu.diii.iifM 'fflnirnldfiö „Wnria gfl)!!!" in' Vuunii 

I ein, ,<l. .«•. OA^rilfi- in (Vituitruiii 
2)VlbeIbcM&, ^vb. 17. Wavi 1854, yerm. I) 12. i'iai 1877 mit 
■irebailmn oon x'ln,.clini (t . . .), .^. ". .«. Jlfiitin. im J\a^VJi„. 

trafen i^uf-iinro ooii U-Mifiiirfa ('V^roj J 
^ »r 'n '!J.'^^ ^f^- '*^- >;''^- ^'*^^' "^"'"- • • ■ »tit ^-Iß^nifl 20abtufd,fa 

.H. U. M ^pttll. 0. 1). 

^■L^,"l'"f •^■^'.'';J^^*^^*- ^^23, t 25. Vipril 18(58), .£)frr bn- ^mf*Qtf 

isS) Slfl^i <i^rcbtnßro uon i)in1ie (o.eb. 5. y^oo. 1833, f 15. >JJ/ürj 

^"n^J^V -'"'■''' CS/obrrtino, neb. 24. iubr. 185C, -SifrD. mir. 
c^-n^k^^^'^ *" '■^^''''" '"'* ^Hfnrimilian >^ibrn errbrnPfo t)'^n 

■»PPlm. a. T) uerm. 21. Vlpril 18,05 jit •a^^f6tMu•(, mit 

^l',?^V i) ^I'f'^betb, flfb. 9. Sebr. 1856, üfrm. 9 ^ept. 1876 
ÄU ;^rrpburfi mit -tfPbon ^iatfvvH6 uon (Söcrnef, (Siro&grunb. 
ox aA^'"- l'^'^'Pf'"''' '"' Ofbrnbitrupr .flomilat.J 

oif yfobcbad) imb JUununbrunn in lifD.flerr., A u Ä C^t ba 
.»m. brö i\flbio,)erbat. ^Jcr. i, uerni. 16. Jiait. löOä «u »^jam- 
flochn mit -^ s« -.. juui 

5n flfl tl;e Örciin Siebl uon i)iottcn|?nu|Vn unb ^'üöitiiui, geb. 18. DU. i 


■ T .)■ ... A 3?iffnfel«. — 9(itt<r jii (Btünilein. — >1<iit;r uon Sofionri. 815 

iPHi, (JStiftsTi. bf6 .^. .\?. frentifltlid)i>n 5)amfn!lift3 in OV>n. 
(£ii&enpfla unO i)icbrbodt ] 

<Cod)tfr: CVlifiibeib Caroline, ^icb. 28. 'Dfou. 18f)C <u Seifefneaa 

4. n: r a n U ö f a , (icb. 18 Acbr. 18\ii, Ofrm. 21. A'^br. isr,0 su StiBinfvUl 

mit 3o[crb Jliittfc uon l'in^no^ ([ . . .). ,U. ,H. Ol'anDf5.-\.-r.':KJt. 

6.t '.ncfl^fb (geb. 14, «Jprll IH.-JI, t 0. E.j. 1897 ju ihUnrn in 6t<!f cinji?). 
Pfrtn. SO «Iptil 18Ö4 }u ®un mit Sfll^tD•9 9iilt<t Don (Bi.inl (f . . .). Ä Sf 
8en.CJ.ijot .1. T. 

<J. Vlnna i^einhnitine Vicelteib iiiarie, »icb 12. »l'Iär^ t8.S9 , ütrin. 
27. v?.f0t. 1653 ^u 'Viitiinnoocö mit tieimich Aibtn i'cn .C>jufec 
(t n. 3uni 1893 ju ilvifti), j^. u. 5f. («eii.'i'Jajor n. T. 

■■ t M 

^Jllttcr 511 (sJrintitcln, f. ^cihxQ. 1898, ©. 71)5. mutier uoii 3»it)omi. 

(3Dan,ielif(t) — Cenentlrf). — tln(\.u. 'Jlbel mit bem Vt.^bifjt .0011 3il)oiii)* 
d. 'i. äUien 10. «Dfai ibSn. — liit 6tifi<t bet btibeti i>i»\ti trJttn »tübti.] 

A. 

(CtiTeit. Ät^t d. a. SBidi 27. OT.it (Tiplom d. d. 2i5itn 15. Iiej.) 1875. — 
»?tfi)relbung be« 2Biirp«nö unb ge!d)iittl. «ictij im ;5ibtg. 1Ö95. 6. 81 8. J 

^ f i n t u1) ^iciborr JKittfr pon Ba^^ono, »Kb. , . . 181.5 ^ii '.frieH, 
(5\ut3' unt ÄalHifbef. in C^^crj, tmttr ÖjicBbäntltr in 'Jne'}. 
(liec "XietfonalbtilonD bleibt eiiurn fpätfren Jabriiaiig norbrboltcn.) 

II 

[Defleit. (Rillet d. d. ÜBien M. 9lriil 1856 (für Judii« () i f t t 9JiIlff 0011 

göboni)) ; oeflftt. gr'T 1'.». ÜJfirj (Xii>!om d d. aüieii !•.'. 'W.u) IHiiO (hitbin. 

Irlbfti). — »efdittibiing ^^« SäJjpp<ii« iinb 9?i51)fti« übet bie €t.inbe«ett),Uunj<n 

im 3nl)tfl. 1876, 6, 010.] 

t 3uI'"C -Öfltor J^tci'oerr aiiltft oon Biit'PnD (flcb. . . . 16I6, 

t 15. 3ult 1878), i>nt auf ilionaflfto im? 3übi-'np, üeini. . . . 

mit . . . (^eb t • • •)■ 

^JnUtr: 1. t '•'"freb (flfb. U. ?5cbr. 1839 ju ©örj, f 22. «Joü. 1865 1, 

oerm. U. 3ult I8(i3 mit 
9)Jdrie i^itiin »on (Etiinuiflcr, flib. 9. VIii(^. 1816. (Q^ör^.) 

i\inl)tr: l) ÖWffla, peb. 2-1. l'Ipril 18C4, ucrm. 14 l^imi ih8ü ^ii 
UOollnn mit jlail ^Jlcaniocid) bo Cifepin, JT. u. JT. i'r. im lll..;Jiflt 
5\i\i>M II Äöniii bfiiir 'iijilien -lUi'. 12. 

2) Vit frei», flcb. 4. gept. 1805. 
2.0rlDinf, fleb. 8. Tev 18J0 ui (Jiorj, Dfrm. 16. '^rbr. 18C8 baf. 

mit 'Jbeotor ÖWofeii te la lour cn ä^oicie (fattjoi. ; { 18. ^xiU ifcDt 

}u ■Jrcfien in 5tocnttn), l?it'lofi )Huil\i bei ikTmonö.J >«,» -, ,1^» 3. Welanie, qfb. 17. 9lprif 1813 jii Ci^öt}, orrm. . . . mit ??tifbri(l) 
Niitfer üon ^iMucfer. 

4. (iuiien, flfb. 19. ::^iini 1844 <u 6)cn, ^Urdf. brr £iant'fl6 unb (Xf 
ii'ftbffoinmfc in W6rj, Dfim. :-i. 'Juni lRr9 ^of. m:t 

y u ife Jltiiter ocn 3'i^DHi), ««-b. 26. ^^uni 1851 <u (S)cr,v [öiörj.] 

^Aiiiotr: 1) Hf fior 'iOiIbtltu, nib. lo. ;^ili i87ü ui T-oboora tfi 
W6n, it II SX. ^t. b.r JHi!. tf3 .Uotril'Vlrf..^iivi»!3 ^iücitil ^Jfr 2 

2)0;nn. iitb. 24. ^J(ou. Ifc74 jit l'üPiiom bei (SJörj. 
6. Dlfla, vKb. 12. 3i'Ii 1S47 ^11 (SwT\. ünm. I) . . . mit :^uliu« 

([cllioub (I- . . .); ri) 2«. yjoo. 1890 mit l^obann Ättrn ccn 

Wbitolti (riif)üi.l, Si. u. jt. Jlni. unb D/ajor o. T>. [Cibtenbauftn in 

'Etfitrrnmif. ) 
G. t C(?r.n- (ntb. n. Dej. 1850 a» ©ocj, t 14. Tei. 1690 baf.), oetm 

2. VIpril 1^83 mit 
'lUJarcelline ^iÜtHnfr, geb. l. Vliifi. 1866. 

5ol)n: Oöfar, fl(b. 6. l'lu>^. 1880 ju ^i3abfn bei ÄUrn. yiiunücr Don ^JJhnifcnDun. 

(Äot^edfdj unb »fformftt. — ?>rtuF(n («tOD. t^ioofr), Dif?(rt»id) it. — «ur. 
bjlfifdjft 'a^fl ni't t»m Itriäbfo« .oon 'Uirolenbii^" d. d. äBilijdmfhi^f 28. ^ult 
I8i6; cfflftr. Ättjr mit ?lSdCKtib»i]eiunfl 18. 3an. (fiplom d. il. ffiir» 
15. Äfl'C.) 183t; prtu§. (Stinfjmiqiinj ju( Äühtunj be« j<rf ;firrr.Ttlrfl< Ijut 
H. ».-0. il. d. tfmä 2'J. ,^ua 18>iO (für tu «/.uübet Cito, g»b. '^a. Witt 1846, 
iinB t'H'ionn. fl«b. 2. S'br. 18 IH. f. unl»n). — lUfifitflbun« bf« fiJnppenl un» 
9«f(^(d)ir. Übii(ic1^t im OjI)'«- 1806, 6. 761, «nldiiisiina Daju Im Ctoljtg. 1879, 

6. 517.) 

1" Jubivin Siatl Q^forfl Tbilirp J)i oaliet J^rn'bfrc Don ^IVfOffiibua 
(flfb. 2. Cft. 1770. t 20. Tj]. 1847), J^iiifiitlll. buT- igtnnfiimm, ttt 
außn-ütt. Vhunlfqrntcittn, üerm. . , . lbo2 ^u (Sa|"[cl mitWcneainf 
Torottee IViinn^ttc i^onfel (neb. . . . I781, f ■ • • 1S6I). 

^iiiDtr: 1. t Otto {ifinrid) (hnir (fltb. 2. ÜJ(är< isuö ui (Jo'Td; 
fotho!.; ■{■ 31. IJiQH 1886), .M. SX. finS'ilfiit unb ll£t>iffr. im l'iin. 
bi5 5taifcr(. unb jlcn. .f->Quffö unb btö Vluerni, ccrm. ... mit 

1\ f f D b i n e i^tietfrife l^rd.n Hinn t?on 3iiinfnbiH»i, ^cb (faitci ) 

plBifH.I 

^InBtr (f.iifioi.): 1) 3cfne Watie i^bilirpine llanline, geb. 2n. liiai 
1849 au 20ifn, cetm. lo. Wai 1876 Caf. mit «utmifl rti^rn ocn 
'■X<f>Tffenbotlfji-(Sl)[^'boir8fi. fCberii>frtlj bei ,<^ob!fn<.| 

2) \>lrtbur 'ibfillKo WntPcmoc VI l o t) 3 , pfb. 31. '.luli 1854 ju W\tT\ 
.&ilfeQmtrr-Ttrfft .Vlciunft im S(. u. Si. lUJin. bffl Jlmffrl. unD ÄJn! 
^auftß unb bfö "Jiuüfrn, oerm. 23. ?lufl. )8.. ju Sarjburii mit 

iDfarie Seimen r^, Qcb. . . . 

3)VibDlfine fiuife Ü}?arte, flfb. 8. Tp<. iHßS iu Wien, crrm. 
a. (Efpt. 1878 au l'?aria. (5n(fr(?bctf mit Ü.1(arimilian <^tbrn oon 
«ieflflcbcn, Si. u Si ^l'(in..3{at im lilin. br« «tciiferl. unb :Rcn. 
•5)Qufefl unb beö Vluiern. Wiualift pon 5Jiei;ffnbiiij. — SJotljoiv. — 3?oM>f. 817 4)Waria ^IVnftiftn l'I n n a , ßeb. 21. Viör^ 18CO ju TOien, üerm. 

•2. 3ii!i 1884 büf. mit Dr. iiicd. ^lUv (>'f^rcn^otff^: (j . . .). 
6)tVrnl)inö "iUuö, flcb. 2(). "iliäti I80« ,v.i 'iüit-n. 

2. t i'irtfbtirt) Vlunufl Jtfltl (prb. 1. ^Jliai I8ü7 i»U (5a|Kt; rfform.; 

t S. ^ibr. i8f>G Ml l'iunnau). i^iirni. Iippcfcljfr Jltr unb .^■»cfiiintfcljall 
a. 5), iH'rm. 2. Tft. l!-:'.H ^i Tetiiiolb imt 
in^tci e p I? t f l'iiiie Ouintai, u£b. iie. 3iini 1819 ju «3rcinen. 
[Detinolc] 
iöhii«: 1) -R n r I ^uCiiMfl i^bilipp ÖWorq, oeb. 8. SfPt. 1840, ?iiirrtt. 

lipp. ,«br, Äiiril!. loiife. Si\;t l^n^ C^ofniarfdinü, cyr^fUfrij, oftm. 

28. Vlpnl 18f.8 mit 
!^^(^ 2cpl,ve :5iilie c^.n'pari, ^ft). 2t;. Vliu-». I3l3. ff^^rra.) 

lirorijltr: l'I fl n f? -O" 1 1 fo b c t b l'iiii'f «gcpbif Jüf^na ^I'/eloiiie, 
dfb. 8. Vlptir 187«! lu ©etmolb, .ipofT'. 3. X. fccr CScbpqiin uon 

2) C 1 1 5iüil ffitiil Vucu'i^i, flrb. 2;i. <I'(\in 1845, (SjTir brß 3ob.'0., 
Aiulll. lipp. iU)r, AUni. pitiiB. ^J'iojor a. J). | £)ctmulb.] 

3) l> e r m n ti n yUillnn 5^\ul , (itb. 2. >\flT. 18:8, juafil. fduumb.» 
lipp. A(br, .ftön. preup. Jf^ptm. a. V., Dfiiii. 11. Sept. 1878 ju 
ar>u-?bobcn mit 

■£)ilbfiinrb i.'itife Sfialcöfa von (Stciniivbr. <^f!>. U. Cit. 1857. 

[Vai.'fnai!.] 
4)(ifrnft 'Jlmmn ^lad, flfb. 2. (Scpl. 1651, .SUiif. beutfdjpc >Uonful (n 

S/fiv Orlfntiö ucrm. 1. 3i'i'i 1^78 baf. mit 
? u i f r i?,ufiit,'ll, i^cb. . . . 
^.iitötr: (1) ^J)f r i in i I ian itarl C^ttü, (leb. 18. Sebr. 1879 
;(ii y^fmCcIcaiiG, 5lcn. fdd))'. ^J.-ff. »"' 2. 3äflfrbat. 9?r. IS. 
CXreSöen.] 
(2).^ronn^l• i.'uifc Sopbit- 3fQbfIIa, flib. 15. 3""' IS8O iu 

yffiv OrlfnnC. 
(3) n i l^ runrb, (Ub. 29. 3nli 1885 u« 9?fm Crfinnö. 
(4)("rlia 'iorotbui, flcb. aO. CU. 1«87 <u lifciv Cilfaiiö. 
f5)^J^tra, vitb. 6. 'istbr. I8".ti ,u( '.^hiv CrlconC. 
((>) \J 11 b ii> i a .UatI, sieb. 4. Sd. iSy2 ju i)tfH' Ctlennß. 
8. 'i'Miiülie STfaluiba IGtlbelmina 3:amina, ßeb. 28. Ctt. I8I6 ju 
(iaiTd (tifotm.) [3icm I 9lüdl0to, f. 3a^rg. 1898, ®. 797. SluDDc. 

(«ut^erifA. — (Srbiflf. !Dfrcf(«nb -edjiDertn. — «fidjfabcf unb 9it\<t)ihhr. il. d. 

©•(n 8. 'Jlptll lh06; in im inecfUrb. fttiflfborn«!! Üitl tfciplrrt IH3'.». — Vit' 

(c^ttibung ttt äßjppfn« unb >J'Ah,(tf< übir bie feiinbtJftljtbiina tm ..^jfftg. 1«G7, 

6. 749.] 

t 3oad)im 3J?Qttbftu« gieibcrt uon SRobbe (geb. 29. !Dtäca 1782 ju 
XLIX. Sa^rg. — [öeDturfj au. Cfiob« 18Ö8.I F 52 ■■Ü,' .> •!. 818 Sfobbf. — SRobfn ocn Ciltjfn.iu. 9ubf(f, t 21. ?Tpri[ 1865 ju Sd)roenn), ^nt ouf Hlbütt K, öiHr 
befl^cb. -D., ornn. . . . l8io mit .ffnroline (Ü i 1 1 a) Aclfberift 
©optjte Mewn von '"i^ranbrnileiu (ßeb. 27. '£ept. 1783. t 9. Äebr 
18:^;) ,^u :>^,ibiil)I). 
Söljiit: 1. t .«arl l'l u flu ft (o,eb. 30. ai?ai 1812 ju »lUiinipnborf bei 
OlDfölüb, t ^'J. '•Jioo. 1893 üu ^djircriii), (^rbf)prr aut Hibübl K., 
»erm. i£. Vlufl. 1853 ^u jlatelbeaen mit £üpfcte ['iilie H/acie 
UOiItermine Don Vlrniiii a. D. JTx .«nttlbOk^ttt (fleb. II. ülufl. 1834 lu 
l^omeln, t 20. "ian. 1871 ut 'i)rfet<). 
^inötr: l) Otto fielinutb Vii^uit, pfb. 6. ^uni 1854 ?u SibüH, 

Utbbeit uijf Sibiibl, 'i)rf(-i5 uüD i^fetülj (idt i><27 Ä.im'iif,ib«f.j) im 

l'Imte t5riDiu ^e6 Wrb^ifiS l'fictlenbucfl' £clm>ttm, JTön. preu§. 

^i^Üt. a. ©. (Drffsjl 
2).^uno Ariebrid) rtati, flfb. 3. 're^. 1k,57 mi Sibübl, ffitljaa'- 

mfrflfnb.-(d)ii)frin. Aorihiifillfr a. D. (NiüfU'ff.) 
8);'>Woc(i l'uöivip. .!>uao, Kfb. 2tj. Cej \ii>y.i \n ^\\bü\)l, .^ön. preu§. 

jHittm. k la .suitn bttJ 2. broriCftit). Ul..y(,it3 Vir. 11. 
4)Jt) e I e n e (5l>arlotte ^äopljic Suiff, flrb. 11, Vlug. 18G7 ju 3ibütl. 

IDrfef.J 
ß)\'luflu|te Vlflneö (^üfabetb, flcb. 21. ^an. 1871 ju ^ibi'ibl. (IreeU 
2. t Rran^ itiino (»leb. 24. 'OJüd. 181ö ^u iMnnicnPotf, t 8- ^lufl- 
1860 ^u l'uMüi.^eiuil), drbi.il. 111. rfifnb..fd)iuf tili, liüijor unD Änitt 
be3 DroiiOKflta, i>erni. 2!». Oft. 1H42 ui ^uoiuiu^ruH mit 
l'lnno üL'pljitr lUiife AclfDcrife oon *i^ud), ^ub. 2ii. Cft. 131 
loivvMiiil.J 
#^itI^tr.■ 1) Otto 3ond)im, (icb. 23. 'iiov. 1844 ju l'unritiölufl 

i.''Sib\ßl. mfrflinb.-i'djiuerm. 5Ibr iinb CStallm. a. 'X>., Äön. preui'. 

'Jtitttn. a. T)., Denn. i. lUiU.» 18^8 ui £d)ioerin mit 
i? b i I ip pin e oon Sdieof, vieb. 30. Vfoo. 1857. [^diipfrin.] 

^öt)iit: (1) )\ ra n3 ' Jt un . «cb. 2i. Äi'br. 18H9 ju gd)ivfrin. 

(2) Ä cif P rid), iUb. 22.. VIpril ib'.M ju gdia^rrln. 

2) 1*1 II q u ft '^ram, ßeb. 27. Afbc 1847 ,^u ^iibicifi6Iu(l, Siön. wui. 
Cbetft uno ,«mbr beS S. |d)lef. DrajV.yf^itf. ^iJi. 15, oerni. 5. CfL 
1880 \u £dMi)fiin mit 

Suiff (iMli) fsjforaine .Sfnrolinc ^©ilbehniiie uon .'Ibrccron, gcb 
7. -üpril 1857. (ipancnnu i. 0»' J 

ÄUnUtr; (1) Oje ort) ine, (icb 8. 'iliM. 1681 ju 8ubmio6tuß. 
(2):^oad}im, (ifb. 31. 3uli I8ö3 üu ?nMi>iti6lii(t. 
(3),«a-rla, «eb. ü. 3on. 1867 in Tüiülbotf. 

3) Dkitbilfce Jlnrohnf (l' ll[n) (Sbarlotte ^oplpie rtriefea geb 30 gtpt 
1854 JU ?Ubli'i,ldIufl. (l'uMvii|31ll|l.] 1323. [Viib. (;'\m 9!ann(«f)omme nIo[c^fn.) 

tÄdtöoIifd). — 0*fl*rtfid). — 9(»i,1)«abfl mit cim llrJbif.u .eon ßltjfncm* («u«. 
btbnuna) '26. <W,W» 1Ö52, bMjm. ;"\iiro[at IJ. SJ.'Jrj lö.SO; böljm. IHitlfiflanb 
«nb jnfoUt 14. «ptil lt}tJ7 ; alttt bö(;m. «itUtfljnb d. .1. iüi«ii ■>'i. Juli 167Ö 1 -WMM« «1»r »«^•'»*««»- le Wobfn Don t)ltj»nau. — — (Höbet oon I^lfr«0ut9 (in t)tnni). 810 

bftbm. grljr d. d. 2ßlfn 12. Mai 1718. — «tfd)teit>iirii t><» ffiurpeiie unb jt- 
fdHrtjil. Üt'eifidjt im Jiiljr^. 1848. 6. 310.] 

t Äarl ?itar\\ >^rcit;frr JKoöen oon .f^irjcnau (^fb. lö. ^cfpf. 178], 

t 7. •DJdi). 18G3), i\. S\. .ttm, un^ .Hitfir. i. ^. \'l., ofrm. 1) lü. £tpt. 

1805 mit .^^aroliiu' (V>iüfin bc '•^aillct uon Vatmir ('tcb. 20. Jan. 1784, 

7 20. liidr) 1809), StfrJ). ; 11) 2;). 'I^e*. 1810 mit VlOdtjciO Oiöfin 

üon aüenv(rtört) (v^fb. 7. £tpt. 17<J1, t • • .)• 
^ftiDtr: a) Ir Cl)t: 1. f <^ron3 (neb. 21, gt'it, 1807, t ^2. ^iilt lbf.2), 

St. .ff. 5tiii. unD Wfn.-liiajoi- a. 2)., Oftni. IG ("tcl-r. 1840 mit '.Uilie 

OJröfin öabif uon e^utar (flfb. 13. 'Jlpril 1618, t J-». <2fpt, 1873 51t 

©ro<), 'gtfrD. 

Codjttr: .Caroline, vieb. 10. T)rj. 1852, S^tfrl). urb S\. u. .ff. 

»4.<£>., rftiii. 10 ^epf. 1870 mit B*""" <i)rcifen -ilWlfcr oon Wclfftö. 

Ijfimb, .ff', u. it. Mm., CiiJliat, ä^Ü^ uiib »iJiiti. tiir l'^iiKfeiur. 

tpiM(iniivv 

— b) L'r (Et)t : 2. (^u (if n ie, (u'b. LS. Oft. 1811, Dcrm. . . . mit Uarl 

JtIfPfd) (7 . . . 184!)), St. S\. J^ptm. 
3. l!l b t I b e i b , pfb. 20. Mv,. 1815, nrnn. . . . isf.i mit Jlütl Artjrn 

von &(\an, Si. .5t Äi'iSt. n 1). [Wun.l 
4. J^oroline, flfb. 25. .Umi 1823, Sttrö., ürtni. 22. '•Dioi lö50 au 

Jtcppaii mit l"cPiiücb O'ircifen oon ^Jl'enaecjfp (t 13. \'!pril is73), 

.ff. <\. ,ffm., (S))nat iinb giliüt. a. !D., ,'.iueittm Jrbabec Ceö in\.- 

iKgte 9?r. 48. LiOicn.J SloÖcnfteiu, f. Uebertnucf 'oon i)iobcn[tein. 
91ö^cr (in Üt^ihtteniberij), f. 9?ocbcv. ^.Uööcr (ÜlocDcr) tJon I^icrvOuvn (iu il3aben), 
f. 3al}Vß. 181)8, ©. 71)8. [9totej)antif(^. — lö<(d>t<ibiinii b»« Sx'.TPCfr.« unc fl<|d)!d)tl. llbfifidit im ^aljtg. 
Itiii-i, £. 657.) [Bibjflf. l)fif. ©ifldtijunj bet ?lbiliimmunj oon betti .im 17.Xfj. 17s7 )u Rfljl 
t Jclfbttd) a b ü I f Hibtn Mibtt oon X-Ift^burfi ^J.inbjtif!. bf|l. Cbtrillr. d. d. 
iütmjljftt 21. Sept. 1839 für bi< ©fotübtt t n jl "aujuii «ibtt — I.Jim«—, 

- j * ■. '»»J fr»Ki •»'J • "* .> •"■' <y 


820 . SöSet von ©(««bürg (in t>ffTtn). ^ . 

I. (SrneftinifdK ?iiiie. 

(Jlif.ibetb l'lntonie üon y:ütAcn (flfb. 8. Afbr. I8OI, , 18. ^\ih 1653) 

«pontine 'Anfbccife ö^ottliebe »on 2^üfb>Ji, 3cb. 24. Ott. 1815 %u 
"" Ocli3 ITarnitlabt] „ , „ .„i- 

^1844 ju^i^-anf fürt a. ^JJJ., (Subjal. MT Mb, ^^ton. prju ;I ap 
a <^ uerm. 30. man 1873 u» TiKnbad) c. ^^^ '"'^L m 
•Viaotbe ATarol.ne t.'DroiUe (cfb. 11 ^i».Qf^ 1842 AU Onenbart) a. OT., 
t 9. mär\ 1895 ,u. 2^armRabt). (jrannncDt.l 

■ ö-öflittr • 1) Ö e n t i n e fvmilie iV-cctniDf, flfb 24 T^.'j. 1873 <u 

J,oop, Wrb,ol. be,T O^oriler unf i-'^'l^'^'-^If , /v^^^^Ji^^ 
(2)e5H('ibctb ^i'iane Vlußuflc (Suflcnic, gfb. 22. Cft. 1879 ju 

2) ^ nTr u7"9ub»rifl Sfopotb 5PlabiStai,5, oeb. 11. ^H^n' ^^45 }u 
'icaiffutt 4. i?5n. prfuf.. Sie« -SonbrniiTcr unb S^mbeßfultnc 
beamter, oerm. 12. 3uH 1881 jii .fxincu jint roirMfpnl 

Hiiiöfr: (1) äBQltber .«nrl (S-ßenolf, {\eb. H. -iept. 1882 ju 
(2)6^"n"i StieMtd) ©ifttcr Vlbolf üetnljarb, fleb. 4. «2? ej. 1884 ju 

(3)S''"l""ne l'Ioitba, flfb. 24. SfPt. 188G J« f <^"^"- . 

31+ t*rnn (flcb 18, T^fJ. 1847 ^u Scnnffi'rt a. aU., + 21. .M^t 189. 

baf) Kon rreu&. ^l^^t a. 1)., uern,. 22. T-c,,. 1879 VJ .ffrpu-,nn* nnt 
fteleiif (Jmmn i^ebiuifle äl^ilbelmine i^on (^rbmannßpovtf , 0fb- 

eöd)tfr: (1) 53riflittf Öoitba Cufcnne Seontme, flfb. 7. Cff. 

1880 JU pannoucr. . 5,, 

(2)9Wrüni!Q .«larn <D}arpnvete Jpclene, fleb. 8. 5?oo. 188C Ju 

D'Dietber Karl, ceb. 8. ^Jiuril 1851 ^ii S^ranf^uil a. il Or M 
^Tob-O., .«ön. preu§. ^lUnior unb Ämbr bt? ® id)ut^fn.^-eat., Dtcm. 
2t) Atbr 1881 ui 'i)arm(iat)t mit ^ rw u 

(SbUb oeru-itm Vlfdunborn von '^oOin, fleb. iKobemalb. flfb. 
3. ecpt. 1857. irtocmtlnbt.l ,00-,, w 

^InUtr: (1) ^^clene ?eontine ?Uice, «rb. 10. 3an. 1882 ju 
it^otöbam. 0&) I,-. .. w*- 'i./ :n ■( . '' •-j^; " 'r', i-f 'i^j.«!' SRöbet Don Dietäburg (in O'fff")- 821 (2) 1)16 11? er (Jflfnolf Oßfar i^•ric^rirt) gecDinonb, fleb. 20. T)fj. 

1882 Jll *l>0lf'DQIil. 

(3jtWfltnr Diaro, I Bivillinyie, fleb. 2. VIpcU 1865 ju iUotß. 

(4)(ibttt) '•.ilmolie, ( Dam. 

(5)^Jllice, fleb. 2. 3nn. 1891 3U ''PotiSDam. 
5)VtDol| giiecnd), ßrb. 0. 3uni 1852 ^u rManttuvt a 'i'l., Cl^rb^pl. 

be|7. S\i)c, S{ön. pffUB. iUaiof iiiiC) (Nlü,if!üi lutant €-. Si. -V CiC 

(i^coEbfr^oflö üon iiiUen, ucnii. ß. 3uni 18S8 jU .li'nbcniv.t mit 
215 i 1 b e 1 tii l n e rtreiin uoii 'ilicttfff ,^iir ^Habritou, jicb. 21. 'Jirtil IbCM. 

S"ol)n : .VC a c l nntCnd) 'JlDolt 'i"iii|t tiamann liiunoM, »if b 20. ;)iini 
. iä69 JU raniiRciDt. 
6)4^ c rn bü rb , flfti. n 5foü. ]8ö5 ,iii CfiiVniul), Slön. pnufi. ^^^rtm., 

lliit,il. tfC ^l^tncituniiCaintrG Diö XV. VlrnuHfi.n);6. 
— b) lic eiic; 2. VI u fl u 11 f Motbaiiiia i'u!|c, (»eb. 17. 'JJiön 1.^20 ^ii 
fMiftbfitt in ber UllrttnaK, mnii. 8 VUiv). 1857 <u Cll^Utii n:if 
;>,obann iOei^beinift (j 21. '£)?j. i86Sj, ti'uitSbci. in CitiuMf^- ICi'.- 
bD[en.J 

IL ^llbUMßidjC Öiiiic. 

t gubtbifl 'iBbitipp Ariibtrc Sfö.-^er i'on Difica-iirci Tacb. 2A. ^J.'u'm 

1782, t !• 3)f(. 1818 ),u 'ronii(toot) ^jirbhlL bffl. CbiTlt, ucini. . . . 

mit (SbtiRiiie Si'iu (y^cb. 2. 3^«! 1705, t 2. ':\in\\ ibt-ä). 
^iiilitr: 1. VI ni a 1 1 e :)(fiiii:f, yiib H. tei't. ]t!20 \\\ Ccfiinbt, in-riii. 

27. Ott. 1845 JU Crtenbart) Q. l'L mit itiitDcidi Vlnc^ict (-j- lO. ifiM. 

1872). ['Siffeenj 

2. 3 Uli e, flfb. 9. 'ilufi. 1824 ju Cffiiibcd) a. 5Ji., Wirm. 2',. 'lljui 1854 
JU Darmitadt niit '^b^'bcr £ijffi'ct (t 13. 3iini 18(;4), Wrbinl. bflT- 
MaiöbaumeilttT. [T.armiiiiM ] 

3. (iVmilie, (ifb. 24. Xij. I82ö ju rn'mbadj^ a. i'i., i-'ci;ni. 27. U'fai 
1852 ^n XaunnciOl mit Dr. jur. (^Duarb 'ic:^ (t 28. »tfpt Ib'CSj, 
(SubJ^l. \)q\. (Vun.-gti'roruiator unD (V)Jf:,t ('S/ufi.n] 

4. VI 1! flu \i Äiicftid) •tiiiiii'di VintDU. fltb. 7. ;\uli ISiO ju Cfi'i'bfsdi o. ■))>., 
Ü)tb}fll. bnf- €bii|t j. 'I'i!?p., unni. 4. M'ini 1807 M< Oltl'ottti mit 

VI u fl u ft c l'lnna S^nil^, viib. C, ,Unu 1843 jii CtUu^fpti. |rnini!iobt.] 
;?ol)ii : l'i Q r 1 111 1 1 i a n ?uDiriv< Vlufluit, r.i'b. 2o :1iili 18«8 «u Ä>oni'.f-, 
t^Vt. im 1. CSjrb.n^I. bf)]. 3nf.-(i'eiLHiarM.) 3iAt ^ii. 115, oerm. 
8. Oft. 1895 JU SarmflaDt mit 
®li|abetb v^uiie üJhnna 3oiui italbatina üienitjfi, fleb, 30. '»JJiQi 
i87ii JU Tai-mllobt. 
6. (!ii|e, flfb. 17. 'Csan. 18:^5 ju CDarmflabt, uernt. 14. «Eept. 18G7 ju 
<£.d)önberfl an bit '■i^crflftta&e mit yiubolf »on Sömenflern (f 22. ©ej. 
1897), jlon. prcuf. Obetftlt. j. J)i6p. [iDarmRabt.] 

B. 

[ffltl)J9(. ^e|T. Sjfftitisunfl '"«t If'm Jufitt)t'n^(n ?t^rIflr('1)te nu« bfmfdl'fn üjrui'b«, 

rple folt{)t feine bf\ben Cfieitue ((. A) etbcilien tutlfn, d. d. Xnrinjl.ibt 1. Vlptll 

1858 bem Äntl ai)ri|l'.on (f. unten), Q5tl)j{|l. ht|T. «I. Im 8. 3nf.."}(9f 1 

t Meineid) 3obann iHöbec (flfb. 29. ll/ai 1789, | i. i'^uni 1855), 
oerm. I) . , . mit 3"lie •iPeiTe (fleb. 14. Vlug. 1801, t l»- '-ilud. 1834); "•0 ii; :•■■*• :■ 

^i:, . ■ f • ';<. ■ ,'..v ■■;.>; -'/U 

.!t1 ■ > i;i •.").'> .r-J;;.' .!i r }.i r-. ^ ;,r 1 u 

'1^ •r- . t >'■ i 822 9?5b« Don DWfbutg (in ^t\^tn). — 8?obid). 

II) . . . mit jTatfinrira ©lonbred» (flfb. 24. ^Afbr. 1800, f 17. ^ov. 

18821 
Söhnt- a) Ir (Chf 1. .<t ei r I (Sbriainn ?trfil)err OJö^rr ucn "DirrCbmfl, 
flfb 20 biliär-, 1828 MJ CDcuninübt, i^ön. lucufi. OVn.-Vt. J. CDiSp, 
üvriii I) '' ^"iät» iSöl ^11 Woiniß mit 'S. brifline ^.iJIntie ceiu 
{^vb. i;i '.Vin. 18:i7 ^u ^oimö, j G. ^Unii 1871 bnf.) ; H) 28. Sept. 
1875 ui 'riirfbiirvi tu't , ,. m 

21?nriptte Tir.iin ^1!ö^fr üon TifrCburfi (tu ©oben), (^eb. ll. yfoo. 
1S4.''). |T>arlUlln^t] , ^ ^ _„„ 

niiiHfr' a. Ir eilt: l~> ^l'f<il^ f*»? S:inainie , a-'b. ll. 'Eept. 1862 
" .^u ^n^ovmC, viim 19. Vlrrü 1888 su 'T^arul|^a(^t imt ^i^runo oon 

«Hi(bm. irnvmfliibt 1 _ . „ 

2)("f a «-ti I f ,ft.n! (SbniloDb Xiofr fflroia Cffinn, oeb. 21. 3iin. 186* 

,^u w^onns, .<^ön. prrufe. yffa.-'illK!! miD i^V't. bec yicf. be3 1. (SM^- 

Vli-t.OKot«. f'i^imnnnafn.l 
3)''I imune, (ipb. 17. 5).v 1800 ,^u ?Bcrtnö. . 

- b^. 2i- Cl)t: 4) CMronorf Soüp iSfUcif, fleb. 19. T]at 1877 ,^u 

6)5? ar 6 I in e ("fmilic )';frbiminbf l'lnna Cflifabetb, fleb. 3. 3uni 1880 
i\u 'X'armitubt. 
— b) 2r (gilt- 2 ?(riffericli ?ofpDb, flfb. 17. V!ii(i. 1844 ju 
SarmUabt, .^611. preu^. UUajor 0. D., ocrm. 7. ^Hiar^ ib68 ju 

aiiarif ^'irifbfriTe ?t)otbiIbe ,<^ntorine .51IotbiIöe 31]niianne &aU, flfb. 
fi i?fvt 18fi4 ut Wuiifu. (iViic^cn | 

iod)Ur: ^JOfnr'ie .Caroline ^lüatbilre ^xrifberife 9BilbfIniine ^lufluRf 
9?annp, fleb. 29. Sun' 1889 Ju ®iefeen. 

[®tirrf,i(*.orientoli!tf,. - OeilnteiA. - Ceilett.. «Itel unb «ittfr 2r,. etot. 1849 

(Diplom d. d. 2Bi.-n 'Jl. eect. 1«.=>0) ; cnl-rr. «rhc «. SJIdrj (iirlom d .L 

aUen 17. Dej.) 1m;ü. - », fdireibuna bfö äB.ippfn« iinb fl.lrtjitljfl. Ubftrictl im 

3cil)ra. 1865, 6. ftOO ) 

t «abriel ?<u\hm i^on SioMd) («eb. 13. "Dej. 1812, t 21 5J?ai 1890 

JU 3rNiai) « .« fV.iliat, >V-V])?. a. 1>. utiC gtaftb. unb Hijlttarfmbt 
■ im «flr. Talmafifii, ^^rb b.S :'snf.Oliflt^ \l/r. fi8, (^i^ur»ier Don 

9lflrnm, (iattato, Sebenico, 3?}cfarCfa unb ^-lUr^^ornc, »etm. 19. 6fbr. 

18GU mit ^, r,, „. 

VUatbf, fleb. 9. Woi 1841, bf6 f Weor?^ Sfcfobori) von %\tj\\nt, 

•fierrn ouf a'.fiiire tm .«raiTbn- .«oimfot, iint) ber ^Kijuna ^leb. 3a' 

f(cbic6 iHin ."i^fninfcia Soditei. 
J^iiiötr -1. CS^ n b r i e I e , flfb. 2«. War;, isr.s ^u spicen^a.^Derm. 4 Cft. 
■ 18!)4 mit 1)1-. jur. itirl ^Kiltrr uon SlUrncr, 5t. 5r. eftt.-yJat tm 

^lüm. tiir S^uUu*^ iniP Untfrridit. . « « o ^.», i,.» 

2. öWorp, flfb. 24. '>l?oü. I8ß4 .ui Jemeßoar, JT. u. 5r. ijfci.'gctr. bft 

ber ©efanbtfd). in dUo be Janeiro. ■iC I;. ■■'• ' ' ■-. - 


,r. .. ♦■" . ■ - .-■■■> 


,,,-=..'- ■.:!. 


■ ' 


: •; <■ •.■•;*; i J 
,v- >*»• 


o'ii»' r: :' . 


••,f!J. 


l.^^i\ xl'tft? 


- '1 


' '■; !i 


T .r: * ■ ■■ ?; ^ 1;." 

" ' ■ s .y ' 
<j 1 ■; ' 


V 

♦:r 
■V U T / 


.! . : Sfobt«^. Woman. 823 S.^atbarlna Sfepina, flcb. 6. Sej. I8ß9 um ^erniannflabt, »erm. 

8. ?^ebr. 1807 tiiit '"i^Oviumil !:^Q(iDlic5 be jlernij^cfa. 
4. -£» e 1 e n e 'l'iorif, v'ieb. i. Ülua. 1871 }u ^^xa. 
6. VI n ton ©Qbriel CSuriU, (leb. 17. Äfin. 1872 ^u Boro, -S. u. ^. 02t. 
6. (Sabcirl (Smil ^c-fep^, flfb- 29. ^um 1875 ,^u Bora. ülocöcr (9iüDev) fin sa^iiitteinbevß], f. % 1898, S. 803. (Rntf)0lifd). — gütfll. llfdjtftinein. ?lbd iinb gibt d. d. SBlfn 20. gebr. 1872 
({ür i) « i m a n n ^offptj Rcirl Wcifibcrff.feolm. Scijn tM liiinjen uiib illffltnffn 
5für! jii *otm.üHfifyft((t)fi6.St<iutl)»im , «tb. 12. 6nM 1803, + 7. !I);.^tJ 1H64. 
du« btiTfii mctpiin. Ot)f mit lliffLi ©uol'fl .itnanut Sfrcätorff • fcolm , pfb. 
17. ?uli 1818, rerm. 7. Sl(.tll 18»1, t 22. «liig. JÖ78). — 6. 3al.ir((. 1876, 
6. 028.1 

.f) e r ni n n ^ofctJ^ .^orl 3?pf6rcrfi.€nlni, ?^reibetr üon 9?Dp6tiorf, fieb. 

24. 2)e,<. 1843 jii i'llter^Drf bei ^ll/eerf'biiivi im bat», (gfefrfiff, Mcn. 

preui CbfiRlt. ci 2)., iicrm. 8. ^^-n. ib7b üu ^l^cfcn mit 
2)?aria J>cMuivi ^D^aryicrclba gorbia, (ifb. 7. (Sfbi-. 1857 ;|u (£d)lD§. 

Wräc^ in T'ofen, bfß f ("('mii ;;'ianci-ti, .Hon, jueiifi. ^uRiitüK' unb 

a^orf. im Qlnenrate bir J)Jrfl)tßann'älle ber 'iUoD. l'vofrn, unb bcc 

5Jkria flcb. ron (Ed'clt Joditer 
CiJrijtir: 1. 3)larta Cfrf(?ccn{ia a3crtta (Jäcilia, flfb. 22. 3(0i'. 1878 

ju i£d)i-iinm. 
2. Miliaria ö li fa b et t) ^iUm 53frnbarbinQ Vlloyfia, (leb. 2i. 3unl 1894 

JU mün^in i. 2ß. mofifieuDfld), f. Sal;rß. 1SD8, 6. 806 91olöbcrn. !• ^^i't^ ^'*cii 3ioI*ber;3. ^){0l0l)aujcn, f. Salncj. 1898, ©. 807. [»Danatllfd). — «at)ttn. — «ItptoDfnrnlUdje« '21b»r<p»fc^ff(tt , fmigrierl 1688 i 
Immattitulleit im Äjc. B.i^frn b«l bet Jtnljttrtntlaff« 17, ©fpl. 181». — ««(Ift ; .»örw. "^ - .•H!i'\ tT.-:V>.J. ).' ' ■■ '-■- ■•iti ^ ' t T ■-■ ' ■ T :-,F.Kr •. ' ^ ■:']■ !■ ■1 , : 
,..-.. ; ' I •• if H ,« ' ni- fl: • I »' .ft 

., .; -,. , . .,•;;•. • ■ , .v'-^T r: r - . ■ } 

,i« , ,r.'^ •.;'•' :.r-: :i -.'i, ,'■ 'V^-.'' j, . i . 
i».-»'» — • - — 

«•-♦ •■ 

.. r ^:.'^ "'K/ -■■'■ ■': ' 


824 ??pman. Ol« nbeifornmifTiiiift^er RonbominatJf'ffif ba« Kittergiif ©ijttnju t>fi äC&t»buta 

(f. 3Qbr9. 1872, S. 679). — «((rtjrtibunä ^n Ü<.iprfn9 unb pefcl)irf)i|. ?!cti, 

im J.iljrä. I»ö7, €. »;14.J 

t Vluflufl 'WüiW 3uliu5 ?;reit)frc oon ^tomnn (qtb. 2i. VUi« 1808 
ju ^nlbronn, t 7. :;^uni 1862), ^ccc auf acl)frnau, S{ön. bam. Sim 
»erm. 27. 9ico. 1831 mit 

?lniQlie von ^£tQ^el, «eb. 21. gfpt. 1809 üu JOfrttcim 

^iiititt: 1. L^uMe 'Soiibie, 3eb. 1. yjon. 1835. 

2. 5)i u DO 1 f Oftnft ^i^b!^t)P \'^u.^u\l, firb. 1. -^f^. 1830, iXön. bapr. .$Tm 
iinb g{«'A. -tUdf. üon O^üaiif.ii, (,yrj,.[ifi,j^ ?\aniilimftnior uerm 

I) 18 &ppt. 18G8 ,ui l'itbfnncin im iiiat. S.'lUcmin,! mit' :jfjjla 
von ''Bud^ (geb. 20. Ml(ärj iS3S, | 9. l'Iufl. 1875 ui TreGDfil)- 

II) 20. Vlufi. 1880 ui ■^pociT nm ^i^ü^m|>e mit 

9?ifola (i'mma 'lUuüa von "Jbun 0. b. .sS. »t'orcfcfelb aeb 8 '■IJod 
1849 ,^u (^)aiboiuii?. [^^aiireutb.] 

HiiiDtr: a) Ir Clif : 1) Wnrie (Jltfabetb, (leb. 9. 3uli 18C9 w . 
Pfiiii mit ' ■ ■ 

— b) 2f (Bl]t: 2) J:bprefe Vl^fle .ffarola, neb. 13. "^uÜ 1882 
8)^.>l ler Q n P in Cfnimo 3ufta 'i^aMla (viconüre, (ifb. I4 Oft 1883 
4)0'»abricle ^Iba ^^utta CV-rncilinf, fli'b. 14. ,^an. 1S37. 

5; ?HuDolf ernil 'i}[}U\pp l'lunuit .\üacl;im\ flcb. 19. 5?oo. 1893 ?u 
^i^aprfutb. 

3. Otto Srifbrid) 9löoIf Siad, ^.-b. 29 '^'■]. 1837, JTön. baor. lünjor 
0.^., uerm. I) 2. 'Sept. 1S72 ju ©tabftiftabt mit IHnna oon 
Amlter n. b. .^i- Urfarn {^(b. 18. l'fai J854, t 27. 'Jlua 1874)- 
II) 18. 3iint 1877 ,3u 51n5bad) mit 

21 u nulle iSräfin uon ©penfff, fieb. 19. Sept. 1850 |!£*!c§ 
Söernbern.) . "• 

Ä^iitUft: a) li- <£l)t: 1) 31 » fl u R Piibfinn, aeb. 18. "^uni 1873 «u 

Vlnöbad), iTou. pnpr. l't. im 4. Af[l>art..:)\\u. 
2)WoriQnnn 3obonna , iifb. 22. Vlun ib74 ju l'infbad), üttni. 
12. Cff. 1897 ^11 U^^eI■nb^•^1 mit llfarimiliiin >^cbMt üon £uun< 
bofeii, ,«■'. u. S{. Ol't. im l'Mi\v'(nr".-:Ktit (Jf^rr M^r 

— b) 2c (et)£ : 3) yjf a c t b a , neb 4. 'Diäri, 1893. ' 

4. VI u n II ft e .^hiroline ^Bertbci, prb. 31. Cff. 1840/ Perm. 25 ^^ti. 
18C4 mit .^Tarl (ÄMiarb von ed)maua, S(cn. bonr Cl'anbeöaft'" 
^JJraf. in 5!urnbfrfl. ' 

5.3lt)olfin e guiff, fleb. 15. 3iili 1842, .£)ofD. meüanb 3. j?. >F> ber 

lanbnraiin ^iJJaria uon Spq-\(u, «eb. iVfUMin 5U Ä^ürftcmbern. 
e.'maiia ■~:^ba ,1ii[ie , «ob. 17. Ott. I8i5, orrm. 20. Sept. 1S75 ju 

<bd)ernnu mit ömil ^I^onn, .R"ön baor. Cbernit. im 3nflenieutrürp8 

unt) Viiuenfonimiifac in '•Diiindjen. 
7.5?arl .P)fiiirid), ntb. 2C. ^JJoo, 1848, )r\))}{ beß 'l;ob.-C), ,<?cn bnot 

^m. unb Obfrrtlt. 0. 2)., oerm. 10. gcpl. 1878 mit Vlnnie Jtarolmt 

^i^oofb (qeb. 28. lltarj 1858, t 25. Sept. 1885^ 

^hUtr; 1) JWfnfnalb l»rtebndj Sfaxl, geb. 24. 2luv!. 1880, 5!6n. 
bagc. (jDelfnabf. 

2) VI ni i I i e Vlugulle Äatoline, geb. 28. X)c3. 1881. :■,':■: .-i TV^^.I'Tf^.^r, ,; 1-1 ■ ■^i'hr' j :/ 


r'^6 


t S..' ,:iKU.'.' ' '',^i;--W' •»•^lf. JKombftg. - (Ronet coii Qhunmuf,. - dfof.n. - flcfer. (.1. b. ö voi).>T<of.iiK 825 

^llomDcvn, f- 3al;n3. 181)8, ©. 809. 9ioncr Hoii ISIjroimicvtt). 

[Äat(,o(lfct,.^ _ Ofrl.rreicf,. - (JtbMnb -o.flfrr. 5(h,I mit bem »Ht^^biru .(Jbfer Don 

Öf)ttntBfttf) a. d. äöi.n 5. 3„1, nsi, cilftt. «Itter a. <1 ÜOfn 31 W.lt» IMII 

ceHat. «c[)t Lt. «ebt. IXUpIcm .1. d. m,n 17. MAtj) 1H57. - «ff.treibung 

bf< aUnpptn« unb öe[J,i(l,tl. ilbfx[\ii)t Im ^ühr«. 1868, 6. 710.] 

t *^ltDl)5 '(VieibeiT )Mom<c üon (JbrmiPfttb raeb. 27. '-'^uni 1703 ui (?a. 
liano in Jttol , f 19. 3uni 187-2), iX. k. Lm.nuuv Cl'.intWr . 
i^iof. a. 3) Dcrm. 1) 7. Vlnnl ]b2;! mit ^i^pdtrice ^JuLmIc di l>tanani 
(Acb. . . ., t 7. 3nn. hMS] 3u >jj^i,[nnt'); II) . . . mit 

^r>o .^Tm^'r*' "'^•."- •^,"" '^20, .t>frnn auf Socco bi ©liftiinono. 

l^oico bt (Skiliiinano bei i^ici-nja unb 'iiictn 
^inötr: a) Ir <Üi)t: 1. ^i^ b t 1 1 1> y , fl.b. 2. >£fPt. 1824 ?u ^BKiilaub 

.iuitijbonat bc6 uiiper. lUnlt-C, .Vt. Ä. CberRlt. i. b. (i beö i'oir ^ 

;^nU!uit6 'trieft, orrm. 15. ^uli 1852 ui '^rniinPircl)en mit 
Jtonltaniie «rfim oon ©poun, flib. 3i "Jiufl i83l 

^iiiitr: 1) .<ronRanu, ftfb. 3i. ^Biai 1863 ,5u i'i'n;! 

2U)abn, fleb. 24. 5lufl. 18K5 ^u 'Jnunfirdifn. 

3)*iJoula, flcb. 1. 3uli I8t;8 ui 3:tau!iriid)iii 

4)^frmann, pfb. 21. 'ilfoo. 1872 ju CnM,? 
2.3uHe vKb. 20. ,^rbr. 162G, Perm. . . . mit Suaen Öonte (5af(ii; 

{ I . . . 1896). |i»aöiia.] 

^i^^ "",''' flf''- 30 ^JJoi\ 1829, ofrni. . . . mit O^ueffarbo C^onte JHN 

boIR^d . . . iö96), SXcn. ital. Staatönrofurotor. 
— b) 2c (Ct)t: 4. .f)cinricl), c^eb. 18. UJuii 1637, ,ff. 5f. fiptm. a. 'S 

oetm 18. i)iai 1870 ,^u iBifn mit 
ff m tlif ^o\n. flfb. . . . [-JlMcn.] 

.afnatr: 1) 45 i 1 a , ffb. 2G. ^ibr. 1871 ju 59icn 

2)y(enf, (icb. 14. ^D^li 1672 ju ffiien 
5. (Sefare, fleb. 21. t'^an. 1639. [Jiiül j 
e.ajiftor, flcb. 30. moü. 1Ö40. (iiiefl'j ÜiüfClt, f. 3n!;irj5. 1808, @. 811. ^Jiofcil (ii. b. .V). C3cd^9Jofen), f. Sabu]. 1898, ©. 812. ,v .'' tr* ^ '.'5.' »v, — •■•; V, ir '•1,.=:,. -/^ ,( ;jc.,^ .r ',vi>ifr ^f *;'.i*v-.;-'K:. .'l'. .J ■^} :T'!i[Oi(: 826 3fof<nberg. 

(a. b. ^. ©ruCjCjiDnßfi, O"* „i^i-^n yiofenbcrfl-GniS^cjonfifi"). 

[W»fotml«tt. — SPrfuJen (^too. SOLWilDtfuSm). — Vtfu§. OUiifbmtflunfl juf SBfg. 

lüfTiinfl it6 SJ-imeii« .tÖriUji^iinifi* J d. fl6nlfl«bfrfl f^unl 1809; prfuf gibt 

d. d. Ä5ni9«btrß 4. efpt lb09. — «((Atubunfl ttt !hi,ippcnfl iitib gtfdfKJ/ll. 

Ubftfidjt Im f\.if)t9. 1866, 6 CO 1.1 

f SJtiton .£-)einrid) 'Üllbfit -^i-eiberc ucii 5)!Dfprbprfl (flfb. 19. ^uni 17P0 
HU .«leiten, t 2. llJor;^ 1849 baf.), (litbbiiT niif .<^Heu, tften. . $?atib. 
fdiaflSMtfftoi- üori Sl^i^r. , »frui. I) 20. 3imi isic mit 5^■ro^^l«fa 
aiUll)eliniTie Jsreiin uon (Edjkitn^ öieb. 23. 3uli 1V94, t 17. gfpt. 
1818 ^u .^I6t^en) ; II) 25. l'lrril i82u mit i>. a u i a ^i*,etii(\nn t>uniQnfl 
^ermiiif uoii Ü'icnurüiv (fifb ö S^^n- it^Oi su 3iauiiiff. t 6- Cft. 1666 
ju ."illcijf")- 
Stulln: a; Ir CEl)f: l. f ^-'1 b a l b e r t Jsratu yititon ((iPb. 28. Vlufl, 
1818 ju .1^!öi><"", 1 27. 3iini 1880 bof.), C^tbljfrr ouf ,\'^Iei;fn n".. 5ft'n. 
prrufe .nbr, ^iyrS)aiat imn aufurcroenll. CSi|. ii. bro. iIHn. o. iT-, 
ßprni. 28. 'iJlpnl lB5'.i ^u ^Berlin mit 
Vinneö (Skäfin üon €.fl)lippcnbad), {jfb. 27. yiufl. 1831.. [Älceen.] 
^intitr: i) Oltilie (Otto) l'aura '^'Ijintö Vibelteib ^Kcfoli? illarif, 
fifb. 2. Vipiil iSfiO i(ii Jiffabpn, oemi. 21. Vlpril 1882 ju ,«löeni 
mit i)?(U Don Slallcnbino, 5töri. treu^. iUlajor im ÖUclm 
Wpncrotflab. 
2)^ser^i^a^t l'Inlon l'l b o I b c r t , flpb. 10. 3i'Ii 18P6 nu gtDcft>pIm, 
(5i-bt;crrauf.«lLM,-pn tifbß.^Uiii'Bfbrcn (jiif. 8(.5 fxfi l.Wiofe-^Jrcninou 

(498 Infi.) Urb '?i^Qr^fIn (6'..'7 tifft. ; feit 17bO i^iTrrilunbfrif.) im Sit. 

^Illcdenii'frbfr, S^bn. rreiife. ^l*^t. im A^üral.-yiat iiöniflin (ponini.) 
?!i. 2, werm 17. 3uni 1890 .^u 3"ff^c"" "lit 
2)( nrif ^uife ooti \?lrtiim o. b. .f>. Biikboni, flfb. 3. ^nli 1877. 
a*ot)n: ?iran} Vl^aIbcrf 5toil Virnolb, (\eb. l. Sept. 1897 (u 
3iiiebom. 
3) A r i f b n dl . ® il t' e 1 tu ^Ibolf ^Inton ?ferbinonb , p,f b. 20. ^uh 
1872 üu ^tuttiiart. 
— b) 2r (Cht: 2. VI n t o n i"velir JRopbael, flfb. 8. Tft. 1822 :iu .(llc^fii, 
(Jibberr ouf .tiodi-^-^fbrni (702 (itft.) im .Uc. llinricimirrbpr, ^ilit brt 
^ob.'O., ivön. prpufe. •t'^ptni. q. 1)., l'tinbfd'nftSral, netm. ]) . . . mit 
(5milif ^l^orn (pib 30 'iiicir^ 1823, t '"' ^i'-''^- i-(J^ 4'J t^raubfnj); 
II) 23. 3ioü. 1889 ,ui ^i^erlin mit 
ÜJ/ctif VI auf 8 üon ?^fiTer, flfb 27. T(i. 1689 ju I)toulitten, üianif 
bf3 i\ön. iircuD. l'uifin-O. l'iVtlin.] 
5ol)n Ir (Cl)i: (S'iiiibo Ctto i.'ubmifl Vlnicn , flcb. 16. 3iini I66i, 

Äön. pieuB. U'i't. n. ©., uerm. 23." «gpLit. 1888 mit 
VI b f I b c i b Don .ftlfiit, pcb. 2o. Vluvi. isr,5. 
^tiiitr: (1) Vlbclbfib, atb. u Vlua. 1S89 »« ^od)'3pbrfn. 
(2) VI n ton ©corfl fieinrit^ ©uibo, fleb. 24. Sept. 1891 au ^od>- 

3fbrtn. 
(3)Wforfl Vlnton ÖUiibo Vldiim ^ricbrid) (?tnR IRar, pfb. 
6. ilJärj 1805 JU ihodi-ScbreTt. 
3-1 5ltnolb 3uliu8 Vlnton (vieb. 10. Tla\ 1824 ju ??erlin, t <• 8fbt. .^Ji^ •'^f ■:■'.. ■ , . ''t' ■yf 'NJ .1' ■ -/.'fi , SRofrtibetfl. — — Wc^barb. 827 1883 KU .Wlöftfn), »iSir bfö :;'^ob.'C)., 5lpn. i3rfii§.,C{l)r, Betemonienm. 
urb l'anbrat'a. 1)., vnm. 24 'iJiai 185!) j\u ^iVrün mit brS (5u(^fT^ie ocn '?.)Jerfl<'nlniia, (lelv l. ?iebr. 1834. p^fiiin.] 
4.*illfreb (Sinff 'ilnton, peb. 9. l'icr< ib34 ui .«Icffn, ^Jf^Rc^..- 

^ob.'D., <^6n. Dri'iif! iTefmcifier unb Itiaion. 'DiCp., in'tm. 12. i;ept. 

1877 ^u ^JVnipnip mit . 

Helene vaw. oon (S''nf5l;dnT, flcb. ^ceiin uon ^ürc'cot\\ ficb. '-'.o. ;^uni 

1839. [C-)annoDer.| 
6.t >J1 Icra ncer (imil ?Inton («eb. 21. ?um 183G }u .ftlcffn, 

■J- 23 ^iili 1892 <u Tjre«tpn), tf^Ur beö 3ob -C'., >ftön. preiife. Cber(l 

i 1)i6D Perm. 29 Sfpt. 1879 ui ICürben mit 
O'rl pon ©aloenbiui^ a. b. .f). Sl^ürbrn, ceb. 21. il?ai lB5G ju Tethn. 

ITirföbcrT.'! , „„. 

^{iitiir: 1) Orlinba Sobanna Saura Vlleraubra , ßeb. 8. Ulmn 
1881 ju ©erlin. ^ , 

2)^'llfveb ^-buarb Vlnton ^JUetatibcr , gfb. 20. Sepf. 1882 ^u 

Berlin. ^, . 

• 3) ? a u r a Watic ^^Intoinette 3f""D, flfb. 5. 5i?at 1885 ^u .^nimoüer. 
4)''])?aria (J-lifabeth Cila, (\eb. 18. 3)n 1S86 <ii y>Giinoi>cr. 
5)a{iitb 'HucWiWa VlgneP, «eb. 22. Ctt. 1889 jit 5?id,ienou 
e)''lrnoIb, Qfb. l. i.Ha\ 1892 \u -Dreß^en. 
6 eiifnbetb l'ama ^JlDelbeib, .ifb. 29. Off. 1840 ui .^lofm, pam. 
11 (^ent l8f.2 ^u 5i!ölu'n mit Wiifino 'Ärbrn oon ''iUfit.nbcia auf 
^öuö »^Nebrum, Äommcnbator beö 3ob.'C (i1J>btiim b. ilüffd.] giofcnfclD, f. (5',ctcUu6 i^cn 9iofeufelb. 9]ojCutraul,V j. 9Sel>er i>cn ^IJefentvon^. möWm, l 3al;rg. 1898, ©. 813. (3m TOcmnUjlnminf erlofdKn.) 

(?j((,oll(<f). - Oefl.treld, (Tirol). - O.llett. 'llbtl unb «ilter 11 Slpril (I'iDlom 

d d SGBifn 7 Ort) 1K.39; ?anbmjmi Don Sirol 1. (d. <1 6.) €fpl. 1M40; 

Ofjlnt. «rbt d d. Sßi.n 11. Wal lSf.4. - iö«irt)t»lbu"fl bf« Sö.irpfn« iinD «Tf.UKte« 

fibft bi< 6t>inc(«icrbebuiiiVn im ^'^obrfl 187(i. €>. 6115 ) 

t ^obonn -F^einrid) ■i^rciberr Pon O^ofebnd) (arb. 1. f'^'^}.}J^'-^ ^^ 
mm, t 2. inai ISC? ju 3nn6brucf), jt. 5t. ^:)iat unb öo^W. a. 5). .>-.-'.* — ■ - J-l'','.'" 828 SRofbad). flofnet Don Kol'enfcf. 3ntt. ^e« 3nf.-5)?vitö g?r. 40, Denn. 24. ^obr. 1818 mit .<?oroIinf ?<ifcl)fr 
von VlöcK-iPCttb (aeb. l"). eert. I79(j, i 4. '^ei. 1?74 ui 3'inöbrucf). 
ffodjtfr: .tj> f n r le 1 1 f , g,tb. 12. S'i"- isn», uerm. i. '^\\U lft48 mit 
Dr. jur. (j's'iid) tSHöbcr, j?. jf. Otfinanscat unD ' i^inaniprofurator 
a. 'D. l^nniSbrucf.J ^Hüijiicv Uüit Siüfcucrf. 

[ft.it^otlfif), — nnfliitn. — Cftblinb.-ceflfrr. '^bel mit bfm "CriiMfvit ,ooii Wofentif' 

21. ,'\vin 103'); oeilfrt. )<if)t '2A. SJi.Wj Iftlt ; iinii^r. IKciflniit '2."}. ^iili lbl7. — 

■üffdjceiüiing biB ai>.ipi;'i\« unb flffcf)i(l(ll. 9'ollj im :^al)^^^. 1M60. 6. (596] 

I 3i>lf>->b Arciberc ^Küfener non i)Jo(tnerf (yieb. 31. i'liifl. 1774 ju Ü'ifefl, 
t 2. ^I^OD. 1844 h^\ X'liab), AI. .U. AiliVf. , l'eilll. 4 ^üll. 1801 mit 
yjiüna fflnliMir^^a ornu. (srtiin J^JuetifH von -fii'IüiuebtniT , ptb. 
%ve\\n VOM (^fbrenburfl («eb. 3. 3»^ 1779, | o. 3(^"- I8r.5 \u 'i\xan). 
yc\)\n: 1. t ^^ ii t 1 LSacn (oib. 4 l^f^ iSOl, t 20. ^}lov. ]87h) .(f. ,ff. 
WO'i^Kat unö £latll),--^-lVi.lräf , uerm. il. fcept, isai niu i.'uboi'ifa 
(V.iäfin üon itiion (qcb. 2. 'i'icu I8ll, j 27. "l'/at 1837). 
?ol)n: ^offPb 'i'iatia Siatl ^'iiMnif», tieb. 81. Vliivi. 18?.2, .ft. u. Ä. 

Mm. unD Ü.'(oior a. T., Denn. lo. '^ot\. I8t!9 M' r^cfobCbof mit 
Ä a r ! i n n (^nöfin B'^'O 311 3'* n"t' ^i'a|'oni}fcö, pib. 27. y(oo. 
1842, .i>intin auf Vllfo- uriö <';c(|6 ielrfeiJ (juf. i.'joo uiijiar. 30*), 
foioie auf Ä16 = idrüölaf (900 :\oci)) im (iit'cnburflcr Äomifcf. 
[St. Wottbal■^ im (fifenbuivvr Momitat.j 

<EiJfl)lfr: (1) ,\l n r u ( t n a 'llinria ÜUiliiia , geb. 11. T( 00. 1869, 
»rrm. 0. i'lpril 1891 mit .^^oforiian 'i^rrcfciiDt , Si. u. Ä. ^HJjlot 
im .pi;f.-3(flt 'Dfi:. 11. 

(2) l' II C i> i f a l'inrin "ilJatalie, (leb. 15. Sevi. 1870, Perm. 14. !^an. 
16!H> \u 2tiinümiuir«tt mit ,^üirrb ritin l'i'iarf uoii liiaopjc- 
^'i6ci*^tL'C, .ff. II. M. .v^onfiil in \.'|r>ruinci''f(. 

(3) ^ enr ie tt e iHaita l^üfepbine, virb. 17. Vlpril 1876. 

2.1 ^ofopb ;vond);m ili\ir (>itb. 17. Jimt iSil , t ^i- -'rril Iß'^)- 
iierr aiii ^*di(am) unb Voi^, >«. At. Mm. u^l^ Cberil a. iT. , L'ntr. 
17. 3"l' 1839 mit *i' a u 1 1 n e 'It:cnfta (ypütlp t^c^Ier üon l'öfoPii 
(fleb. 18. 3uli 1822, | 4. ''Jli'ai ]b8.-<), 
^iiiötr: 1) (>iflet)nore Syalpurflo, flcb. 9. ^an. 18C0, ■£)ertin auf 

UUiildni) im 'iVectirober .Ucniitat, uctm. 8. ^tebr. 1880 mit Viau^ 

von t^avoi , O'ndi'btfiCfr »nb 0£tub!rid)ttr in £jetf(inp im )S\to- 

fltaDfr Jtomitat. 
2) C*- r lu i n ^ilnton .ffarl, aeb. 19. ©fj. 1852, Dr. jur., 5f. u. .ff. 5tm , 

0(?>ffL->on bcö Diarmaruffc J\omitatS, oetm. 17. 3i"ii 1803 (u 

^i^ubapfil mit 
J? I 1 1) 1 1 ö e O^röfin JVorflddi oon ®bi)nifö unb ®dc8, geb. 12. april 

18G7. |l';drmaro6-©,MvU't.l 

3ol)n; fctfpban ^ofepl? Vlnton, ßeb. 5. Vlufl. 1896. AS'.i* ., ,. -. -«1 .:.-, ■'■•■ . ' ', V. ■,: I . • , ,!'■ '^ei: Woil. — SfJotbftg. — *Kotfn!)Qn. — ^«otl) u. €cf;recfen|'t<in. — flotfititd). — SHctl.fi^ilb. 829 

yiolX f. Sabvß. 1898, B. 816. 9Iütt)crn, l 3al;vi5. 1898, <B. 81(5. 91 Uten 1)1111, f. 3a{;vg. 1898, ©.818. 
^oii) Uüii etfjrcifcnitcin, f. 3al;rg. 1898, €. 821 9Uitl)fir(t), f. 3nl;vj3. 1898, e. 822. 9IutOf(f)ilD. 

[3äta»litifcf). — I^futfdjeä flie.rf), Ociltttfic^, bU Gdjtpfi,), (Jtigtiiiib, gninfreicf? uiib 

3fa!ifn. — Cfflftr. 4lb<( 25. Sept. unb 21. Od. 1816 (T-ipIcni d d. iföirn 

26. ÜDiot 1817); or|lat. gtht d. d. S2:tn L'9. fetut. lH->'>. — i:ie etiflet bet 

oier iwUn luaun IBtücet. — iöffditcibuiifl bt« ü.!iipcin« unb gefct^irtjtl. llbetfid)« 

tm tVilftfl. 1878, 6. 6Ö6.] 

I. föiciicr ?inic. 

(etlftff. Salcmon SJJnOfr ?t!)r DOii lKolI)fcJ)ilb (jjb. 9. 6fpt. 1774, t 'iö. 3iili 

1855).) 

•f?lnfe[m (Hnlomon Ij^reitcrr oon jJiofbfdMlli (»irb. 29. 3an. 1803 
üu f\rQnriiirt n 1)?., | 27. ::^uli 1874 lu Cbir . T^öLMinf») (.^bcf ^l•6 
it'nnfhoiifeß „'£. i'/. u. M(ctbidii[c" in älUen , ofrri. ll. 2i.pt. I8;i0 
mit (5barlctte )ufiin von tV.oÜAAMt Ilfr l'irii? (jpb 10. Vtug. 1&07, 
t 17. ÜJJai 1859 ju ÖHütubura bfi ^tantfiirt a. i'i.). 

^fnJrr : 1. 3 u l i e . «eb. 2. €ept. 1830, uerm. IC. Cft. 1850 mit 'JJbolf 
?\Tbrn üon 5Rotb|"d)ilD (f. iir. «mit). 

2. 5.^1 t b i l ^ e, fleb. 5. iiJär« 1632, JTanic bf6 .<?cn. preu§. ?uit'en-0., 
t)frm. 21. 1i?ou. 18-19 mit iUiIbflni ^rbtn von JXotbidjitb ff. in. ii-im«). 

8. ?uife, flib 8. "Dm. 1834, mrm. 17. 9?oü. 1858 mit yicii}monco 
^aton Rriind)etti. ['ifurin.] 

1 yi a t b a n i e l Ü]?ooir 'Jiniflm, ßcb. 26. Ott. 1836. 

6. Ä erbt nein D l'lnjtlm , pcb. 17. (Df.v 1839, üeriii. 7. 3uni l8Gr. ju 
Soiibon mit (i'ufliiie '^niin uon yiotbtdjilD llet Jiinie (lU'b. 25. Vlu>i. 
1839, t 4. ©fa. 18(iG ui V^cnbon). 

6. VUbett Salomcn Vlnftlm, ßfb. 29. TPt. 1844, C^fcff bci3 il^anf- 


■■n!' ,->^;::! .;; i'm' .( i.?.: ( .i; ;•({'-"!! M^ jiiMiti- '.•- ! .' ':• ■■ r?:''^* :,o:f' 


' ;/ ■':i'"i''. .•'- .' ■. 1 830 afiot^fc^ilb. 

tjQufeß S OT. V. iWotbidiilt" in 2Gicn , »erm. 22. «iläca 1B70 ju 
i^anö mit «dtina Arfiin Don aJotbld,U& IV« \finie (fltb. 16. gebt. 
1858, t 24. l'idrj 1892 Ut ÜlUen). 

^«nött: 1) (iWors Vliifelm Vllfonö, (icb. 22. JJiatj 1877 ju ^üien. 
2)\'llfon6 ^i'inier, flfb. 15. >'*i"br. 1878. 
3)'JuDU)ift yjntbonifl. ^cb. 5. Dlär^ 1882. 
4)iyuflcne 'I>atiiil, fltb. 0. DKirj 1881. 
6)UUilentine Olocim, nfb. 25. ilUii 1886, 
f.)0(5far yiiiben, ^ifb. 29. l'lpcil i8öB. 
7. Vllice, fleb. 17. fccpt. 1817. Il'oii0oi!.| 

II. ßüubLMiev l'iuie. 

LStlftn: Sl.uban Oüaptt ^tl)t oon »Hoiljlcljilb Utb. 10. Cept. 1777, t 28. :\ull 

1836).] 

t yiattjan ^reibfcr von JKotbfcDilo (^eb. IC. ©fpt. 1777 t 28. ?ii!i 
1886 JU isrnnftmt n. ^JJi ), CSl)ef bfö ^.IkntfcouftS in l'onDon, Ä. fl. 
®cn..Äotiiul toof.), onni. 22. Cft. 1800 mit vanrol^ Qo^n (ijeb. 

Söhnt: 1. t Lionel 5btbnn (geb. 22. 5?co. l&UB, t 3. ^^uni 1879), 
tSbef beS i'anfbaufcG in i?cnt-cii, mrm. 15. ^um 1836 mit (Sbüc 
lotte ^iroiin oon yiottfdiilD Illet^^inic (»leb. 13. ^uni 1810, jlS.^iJiarj 
1884 JU Bonbon). 

^inötr: 1) 2fonoxa, neb. 25. l'lufi. 1837, oerm. 4. Wiaxi 1867 
mit l'llfor.ö ^vrbtn oon ^)iotb(cl)Ub (f. IV. ■imu). , , , , . 

2) ^JJ a t b Q "i e l ^'i^rC' a<ofbfrt)ilo , «cb. 8. ^Jioo. 1810 , \oWe laut 
tcilamentaiifcDfr i^ffiinimun,-! ienu'ß Ct?eimä Vlntont) (tivb ISIO, 
t 1870) m bellen ^.f^aionttD 1870, ^lUtt i'on (infllatic , (ibn bf8 
i^anrbuuffC „ML W. ocn y{ütbidiil5 u. .£Dbne'' m iion&on, ottm. 
17. ■'Jlpril 1867 ju Ätanffutt a. IV. mit _ 
(am ma ?<rfiin ron ^KüttidulD. peb. 23. ü'larj 1844 (f. in. ümU). 
^fntitr: (l) loa Her, «fb. 8. '^ebr. 1868. 

(2) (.'f ü e 1 1 n e , flfb. 4 Vlpril' I872. 

(3) .«nrl ÖJatbnniil, inb. lü. ^Dlai 1877. « r , • 
3)^»llftfb 5larl , flfb. 20. :Uiti 1842, .ff. u. Ä. ö")in.-.5{on!ul m 

?onc>on. ^ o 

4)\?eDpolt», fieb. 22. 9?ov. 1646, ottm. 18. S^n. 1881 ju Bon- 
bon mit 

g}Jarie ^iJcruflia, flcb. . . ., ou5 "Irieft. ,. . ^ ■ 

2 t ^'Intoni) ^neb. 29. Wai 1810, t *• -'^^"- 1876 ju Bonbon), tnßl. 

U?aronft I2.'^an. 1847, St. 9:. (^Üfn.-Äonful, üerrn. 30. lUärj 1840 mit 
guife DJontifiore, iifb. 28. 'IKai 1821. 

€5(1)ttr: 1) jTonftanic flib. 29. Vlinil 1843, oetm. 32. ?(oo. 
1877 mit '?oit) ^.l^ntteifea of \'l|lon-t5lintDn in ber tScQtfci)att »^ucfing- 
tarn. lyonbon.] ^. , 

2)\!lnna, flfb. 0. T)f,v 1814, ofrm. 12. ?(fbtuat 1673 ^n aMnbiMt 
mit !ncn. Wüiot ^jinf (jnÄiifjn.lrf) ; t . . .). oifrtem fcobn befl (Jatl 
of YiarMiurv, ooiiiial. toioUni. bf3 puiö oon tjcinbiuvi. 
8.t yfat'ljanifl (neb. 2. 3uU 1812, f lö. 8ebc. 1870 ju l^otiö), otcm. 

17. ^ilui. 1842 mit «• .'•■ ,> . '*.' •■>:": :.l' ..< -,-,-,: ■• tK > 9(ott)W(\>. 831 

(S&arlotte greiin üon »{ot^fd^ilb , geb. 6, T\a[ 1825 (f. iv. ?ini*). 
fi^uiß.J 
Söt)nt: 1) t !^ame8 öDiunrb («eb. 23. Oft. 1844, t 25. Oft/ 188 1), 

onm. 11. Ott. 1871 üu Oh'intöeröbura bfi Ämiiffutt a. DI. mit 
Jbfre fe (Sciin üon yil>^bffl)ll^, (leb. 18. .\itl-i 1817 ((. in. «mu). 
551)iit: (l).V>enti, fleb. 20. 3uli 1872, Dr. med., oprin. 22. Itfai 

18!trj iu iUirii? mit 
^IfntbilDe Bopbie i)cnrietff, ßfb. 8. Vt]. 1872, bi-ö CSeorfl von 
ffifiöiDfillfr .'lodUer. 

Ä^in^fr: a) iVii'icö l'(Oll,utiif[ (SbatleS ?copüIb, ßcb. lt>. l'?än 
189Ö ,ui i?QnÖ. 

b)'Jod)(er , fleb. 11. ^Uini 1897 jii i?ari8. 

(2)Vlrtbuc, ßpb. 17. ■'Jlpnl 1874. 
2)l'lrtbur, fieb. 28. l'iärj 1851. 

in. ^•raulfuvtev Viuie. 

[6il[iec: ÄatI iötapet Sibi ocn i'iotlifvDilD (gtb. -.M ilptll 178«, t !'>■ Wätj 

1866).] 

t iforl »TJaDec ivreiterr oon Mfcttfitilb (pcb. 24. .'Ipril 1788, f lO. l^Järj 
1855 ju J^rcijiffiirt o. Di.), .Uön. preiife. Oi.?^omnuL-,m'iunt , Äöii. 
rijilinn. (3")cn'«Dnful, unm. lü. '2ept. ibl8 mit ■,'!ceIt;l•l^ .£ieij (vieb. 
1. i\an. 1800, t 9. ;'li..ril 18ö3). 
SM)nc: 1. t >«cir[ (f\cb. 5. Vlu«. 1820, ■} 16. Ott. 1886), '."^bef bf« 
^^c.ntbauffö „DJ. \'l coit :)Coibld)tlP ii. £cbne" in ^ranffurt a. Df., 
S<i>ii. luftii"). unb .Uön. b.ior. Y)ofb>mtiic, Slön. baiK O^en. • «'onfu!, 
reim. tf. \'(ptil 1842 mit i.'ii!fe ncfiin von :){otlicl)i!D {^tb. c. 3uli 
1820, t 12. 'X^ej. 1891 SU öcanffuit o. Dl), i)ame t>{3 .«'ön. preu&. 
^uilVti.O. 
ffiöfljttr: 1) V!b?Ic, fleb. 11. 3an. 1813, Oftm. 12. D/är< 18G2 mit 

^alomon '^rbrii iion ^Kotbicl)i(D (t 13. Di'ai 1801; f. iv. Sinit). 
.2) (im m a ymie, vU'b. 23. D(än 1H44, v(i:u. n. Vlprit I8(i7 ui Äranf- 

fint a. DI. mit tlntbnrncl (^ibin oon yaMbfrt)ilo (f. n. «iniei. 
3) Jberefe, o.eb. 18. 3uli 18-17, oetin. ll. Ctt. 1871 mit ^.ime-j 

Arbrn oon '.)(oibfd)i[D (t 25. Cft. iSrft ; (. li. ^mk). 
4)DI n rfl a r e t e, «eb. 19. gtpt. 1855 (faiboi), oam. 10. ©ej. 1878 

jii *iUni6 n\it \)l,U!iDt Duc be ö'jc.imünt (faidol.). 
5)^iWctba DKirie, lub. 2. 3^iii- 18C2 (tnhoi. feit .'. i=fpt. i«82), uenn. 
6. 8fpt. 1882 jii iUuia mit Vittratiffc 'Öenbier, 'iixince et 5)uc 
be Sßaiitam (tcit!)oi ). 
2. ^ilbolf, (leb. 21. Dlai 1823, uefm. 16. Cft 1850 mit 
Sulie Brfitn uon i)(oti;iicl)ilb, flfb. 2. Sept. 1830 (f. i. \>mt). 
8. iüilbelm S\a:l. aeb. ig. Dlai 1828, (5bff be6 ^^infbauftG „DI. l'l. 
Don Stütbfdjilb u. iöbnc" in Ärnnffuct a. Dl., .it. u. Jl. cSien.'ilonful 
baf., Perm. 21. '.lloo. 1849 mit 
2!?atbilöe Äreiln con 5)(otbld,)i!b , geb. 6. Diärj 1832, 35amc beö 
S(bn. prfu§. ?uifen-0. (f. i. ■iinu). 
Cödjttt: 1) !ilbeIbciD, vieb. 19. 3luvi. 1853, oerm. 24. Oft. 1877 

iu (Uüntjutt a. 'dl. mit (irnuinb 'Acbrn ujn iUotbfd)ilb (f. IV. ^inie). 
2) DI innn (Farolina, dfb. 18 '0?cü. 18.57, ünin. 27. 'Äfbr. 1878 mit 
Dior 'li. ^. li)olcul;mlbt, ^iUmtiec [ötanfiuct a. DI.J 


j .'■■'■■ r ' ' ■' 1 ■' 

i' 882 3ioth|(t;ilD. — ^tomnonn 

ly. ^:|3avtfer Siiiic. 

[eiiftet: 3afob Samt« SD^ai^er ^t'or Dcii WothithilS (a»b. i:^. OTai 170.;, t '-6. »JJop. 

t 3cifcb OlQ'UfS ^''Jt'fr ?teiberc ron ^Kctbf*ilt. (oeb. 16. 'Bai 1792 ? 

}u )Nian(»urt a. i'i., t ^ä. ^?lci\ 18»;ö ju -l'arip), i5het CcS ^onf- 
bauitS in C^criS, .fl. «. Cfien.-iToniul , inm. ll. ouli ^^■-l "'i' 
S?cttn ?>ifiin ron ;)<clbicllll^ a.D. i^tiiie in äO;en (ptb. in. 3uni lbw5, 
t 1. £fpt. 18B6 ,ii' iknilov^nc). 
^Inlifr : l. (5 b a r 1 o 1 1 e , v\fb. ü. '•I'Iai 1825, üfini. 17. Vlufi. 1642 trtif 

•»initbarifl >srbm ron JlfotbfdiilD (t ^'^■ Äfbr. lb7u; (. ii. mu). / 

a. '■DfoDer \'llto»i6 ^ainiC, ßt'b. i. j^obt 1827, iH'ff t-ö ^tAtuitfcauic« 

(Vu'biübfr iliotbfciMlc" m T^ariS, üttni. -1 l'/cir^ ih57 mit 
Se'onoto 7\u\\)\ vou iHDtb'ri)ilb, v^eb. 25. Vliifl. Ib37 {(. ii. VmU). 
IMw^tv: 1) ^J^ealtir (Sbcrloltc, vifb. U. ©fpt. ibCl, ocrm. 0. Sunt 

I8b3 ^u iUuiß mit '•D.'.iucice (^pbrufii. 
2)(vbudrb ^^llfonfe 3nnu6, ^fb. 24. Äfbr I8(i8. 
3. ö^iiftau Samud 3ameö, ßfb. 17. ?NaM-. 1829, it u. if. ©tu.. 

5?onful in ^l<nii3, uenn 9. ?ifbr. 1859 mit ^ 

C^ncilia l'lnfpact), iirb. 3. f\fbr. Ifc40. pi^ortä.] 

^\inl)cr- 1) l'iirie Boc ^PHtn, Ofb. 25. ^^fbv. 1863, ucrm. 31. ^fai J 

18S'2 HU ^yiiiijd nut üfon üanibeit, :>{fpiäfentantcn btß .t>Qu(f« ': 

^)ioibld)iIb ba|'. ^. . , ; 

2)VlIine .«arclint, oeb. 21. Cft. J^.cr, , Dfrrn H> Vr\. uwi |u- | 

^iiitiS mit Ücuaro 'Eaifofjn. 

Dum. 'J.'.. tVai 18'J'.' jU lluiü n^l Oiicjr.i.l *'uioi! '/...iiDio, .Jio.lli.i«ul»<l. . 

4VX b f r ♦ iNbilipp, «fb. 1'.). 'Mn. Ibbo. 
4.1 (golomon (rtfb. 30. 'i}lan 1S36, t 13. U)(al ifiCl 3" '-l'^itifl), Oftm. 

12. 'iDiövil 1802 mit ^ , , i 

VI ^ ele Ätdin oon :Kotbfcl)iIb, i^cb. 11. 3an. 1PJ3 (r in. lü» A | 

<rori)tfi-: .V>oUiic, ,ub. 21 ^'iiiü. 18..3 lurm. lO Vh.>i. 1887 mit 
Oiinim- 0\uHau Än.Miib V^uo» iMU .-.'.irMiii imn inmuclt. 
t>. (.y Mii im b ^.'MHii, uib. l'J. Vlii,i. l«lf>, utrm. 24. L ». 1877 {ii 

Ataiifliiit a. '!)}. mit 
Vlbf ll)eib Jsrciin vcn ^)(otbfcl/iIb, «tb. 19. ".'lufl. 1853 (f. lii.üinifl 

iltnljtr: 1) Sameß LVcmimo Vlimanb, (üb. 1. 5)ej. 1878, 

2) "■}i(oiiv. (i^nmunb fXail, flfb. 'l». 'i)iai löhl. 

3) iUiiinm JloiDlini' Vllircinbiinf, ßeb. lü. "Jüiär^ 1884. 9iütöiunnn, f. 5al;iö. 1S98, S. 824. 9<ubni;äiiefij 0. Z)tiis.— iK'ibt o.t^oaent'etg.- iRue«f<fer d. üBdltnlljal.— iRuff^n. 833 

[Äall)oli(d). — lliiflatn. — Sllluiigar (Be|d;ledjt. — ?tnnül)me be« ?<täbifat« ,be 

Dejii" infolge STionation <l. d. SlBifn 24. 3uli 1632 (oon gvrbinanD U.f, an- 

fltbltd) ungat. Baion SJfiile bte lö. 3al)t!)Uiib«rl6 ] 

(6, 3al)rg. 1867, ®. 776 ; neuere 9!ad)cicl;ten übec ben ^-''erfonalbetlanb 

feljlen.) ^JlÜDt UüU ISoUcubCTö, f. 3al;u]. 1898, S. 82G. ^Jtuc^^fcftT Don Si>LilcntI}a(. 

[ftalfioliid). — Tiilettfld). — rtOett. SlDfl unS Siiiitt mit bfm ^UäbifJt ,Don 

SBcQenthal' 8. Cft. iDiplom d. <1. äßi»n 2 >Jiüu.) 1846; otHtit. ^tbt d. J. 

aöitn '^0. icept. 1858. — S?i:fd)ttribunvi bf« ffiapptiie unB !))cit)ece6 übet bit 

etaiibe«etl)eluinciin im jal^rvL 1877, li. 734.] 

t 9)Jid)aeI greibcic JKueetffri oon Sl^elkntbar (aeb. 18. T^fj. 1791 ;^u 
SBteti, t la. Vlpnl 1872 bof.), Si Si. iV'&diat, UnferflaatSfefr. im 
gnianuiiin. 3C. , vnm. c. 3""' 1835 mit lliatie Jpinleimaoc »on 
liuUerberfl (f^eb. 19. >£ept. 1807, f 11. S}loo. 1848). 

^inlitr: i. -ip e i ni a nii , fltb. 20. 5Jod iBbs Dr. jur., i?. 5f. Jonbe^ger.« 
?Hat bei bei» Ci!anbe(?pieiiclit in äOten. 

2. 2)laria israr^iGfa Vlntonic, flfb. 31. 3on. 1841. iierm. C. 5Joü. 1666 
mit .£)iinricl) öcbrn oon 2)obibcff-2)ifr, gil^petcn. [Jfatbolifd). — IVirietn. — S^ffiätigung btß tiltaiiiü^iflen !Reid)i'»>bfU mit bcni 
?itäbifal .in oDet jii lifffftiüutg* d. d. üBien 6. 6fpt. 17l»o (p'ir blr (BcOrribrt 
ihuffin ; 3'il^>^"n i^iiptifi, StutlMijr. ijoffaniiiiirrcil, li^un), kiiinDridjirr iiiiD <h"ir(irt- 
meifta in Weran, un^ etbaftian, aiUdjöltO , iXeidjeftlir d. d. m?ifn 7. «iuj. 
1709; futbatjt. 9lnfrfennu;ig 4. Isej. 1709, immaitifulifit im Rgt. <5üi)ftii 
bet bcr ^ieil)ttieiinojTe 24. gfbt. 1810. — )Bc|d;rt:lljiin(i bti ^HSappen« iinb 
gffd;id)tl. 3(oii} im Soljtfl- 18S0, 6.0(58.1 

I ?ranj .\'aücr 3ofepb iUciberr üdu 5){Liffin {<,\(b. . . . 17 . ., t . . . 
1815), ^ecc nuf iLUpbctn, (ÄifoljtieiJ, iljvinnbofcn itnb ^iUanerf, Slön. 
büpr. Alm., oetm. . . . mit ilUalpucfla ?«reiin oon graunberg (geb. 
. . . 17Ü7, t • • ■)• 
I Söhnt : 1. t 3 f e p b J^ranü 3obann (geb. . . . 1791, f 23. ÜJ}ai 1637), 
^pecc auf 2lVt)t)ern, ötfüluifb, yiannbofen utib *i'!ane(f, ^ilbnitniflialor 
bfc Stciatörtüter in ^diteifebfim. Sibv. bniii. S^nh, ocrni. . . . mit 
.JTacoltne (Gräfin von Vei}C>en (geb. 17. "dlcv. 1800, t • • • 1^64), 
etfrD. 
3öt)iu : 1) t (^ I e m e n 8 Siubolf 5farl (geb. 15. Sllfitj 1819, f 13. Oft. 

XLIX. Snljc^v — (»«biurft -i'j. cttoi^ft 1098.1 F 53 834 Sfiufjin. 

1854 ,;u 2anb5but), .^rn. bnnr. iljfr unb 9t., crrnt. .. . mit •'riarif 

iU'i-ntit (aeb . . . 181'.), t 10. 3uni 18(i7), ^r(? (5rnrt »on TOcnft, 

S\br}. bav:. ipofi'otS unP ttr .Vnlfnc p-b (^^cilfn? 'Jpittrr. 

€od)tfr: ,s{ a r o 1 i n e l'Jarie .V">e!-'ne ^)(i\iina , ofb. 7. 2ert. lS5i 

Ui \.'a^^6but, 5tIoRfifrau im CrOfri tfr „Dames de Sion". 

|ü){amlii) in l'lpflnpten.) 

2)t;;UiItu6 i^cfti'b (5iVcrfl (fltb. 22 'Jlnril 1820 >u Bro^fm 

a. b. ®lon, t '21 i\u!i IhOO ^ii I1iündifn), iU-in. bnnr. Mm u!tJ 

^Iliajora. '!)., ^ufmartcl)nü ii^tilnnb 3- •^- •^'"'^b ber ^i^r^Tn Vltcrantra 

ocn ''hanprn im iiroi immnitiF. i8ö-'), üiriii. I) . . . 1S4'<! iint (Carolin» 

yp?ni(I («fb t . . .), btP Dr, u\cd. !^cb :rin vj^iffift pcn 

aPenU, Sim. bnnr. W3\at6 uuü ytibaiOtS, 'Joittot; II) 2. CIi. 
1818 f,u 2an^f>but mit 
?ran|iiöfa ^leimoün Alcfcir, r>cb. 22. gfrit. lßl9. | Hiiindun.] 
3) t Oßfar \^.liar C!t.-> 'Ar'bclin (aeb 17. Tf\. I82l ai i'^Dbfrn 
t 11. 'i'iiir^ iSf-ö ?u l^iiinrliMi), .tlön. b.Tnr. .^m. iiiib 'J>cni'altii!ia5- 
flfr.'Tirfttor, oerni. 13 i:hini i&f,i ui ilVilbnd) i;iit l'lnna ^'»cäfiii 
f>cn glHfti (Ofb. 29 3uli 1830, f 20. :iiili 1870) 
^üt)n; 3uliu6 ^K ii b o 1 f ^Jlnfon (ii'b. 26 Vlu,r 18(U iu gontflbut, 
Sien banr. .^lifr unt ^{edit^praft. [m a:itoi inmutnf. ifa-'j) 
fl'Jündien ] 
2. t JRar.Tfl ^.lllonß (flrb. 1f>. '?''l:>t. 1R03, | 22. Vliifl. 1R78), .^ön. 
banr. jl'ifr, .öoffaoalter »peilfinö ?r. .ff. ^ob. ber ■tvrto.iC y>lilt^r[m 
in ©oncrn , vnm. . . . 1829 mit *l'iartiilDe Arfiin oon l!(üü'.r m 
l'enA^fflb (fleb. 15. DJärj 1799, j 2. l'iiHV 1869), (v^i. te^ ."Rcii. 
banr. 2;bcrff.'0. 

^tnlJtr: 1) l'l l b i n a 'IVatbilbe 2Da[purvia £oc>bie , peb. 18. Efrt. 
1831 HU ip.imbfrfl, StiftSD. Dt5 5?ön. bayr. £t. Vlnnü'O. in 
iVündJcn. ( J)icid)eiifcall.] 
2) $ö 1 1 b e I m ^of.nb ^Dlaria .fTnrl ^JIloijS, >V'b. 30. 9?di\ 18:«. .flfn. 
banr. S(\lx unb Vt. a. 1), opint. . . . isfil mit ^ranjiSfa SeiCfl 
(<lfb. 28. "-^an 183f), t 11. ^illi 1678). 
^inlfr: d) ^efec^b Wnria VI!oi)5 illM I b f I m , flcb. S. (Ifbr. 1663 

lu jKail:(Jmonnßbürf. 
(2)iUene Vlnno ilatljarina l'IIbtna, ßeb. 15. 3un( ISCS ju iHotti- 

n'anni*bcrf. 
(3)anatbilöc yilbina ^l^aria, (icb. i. DJat 1870 jii ;)?ot^S' 
mannöbctf. 
3)Äuno ^of pl) ^aria (SraßmuS .(tlcinenS JTia^ibac(, v?fb. i3 \'lrrl 
1835 j)u ^i^ambrrfl, ^bn. banr. Wajor o. 5), oerm. I) . . mit 
\l)hntt oon Jrovic (fleb. 15. jvcbr. 1847, f 10. 2)pj. 1872); II) . . . 
. . . mit 
|£ p b i e Drrm. 'Arcifrau pon c?d)ä;([fr . cieb. ^rciin ron unb ?u 
ber Tonn, (leb. 2. ;'hivv 1845. piViiTau] 

^ol)ii Ji Cl)t: arsaltbtr yilona .«uno ITLnia, f\rb. 19. j^rtt. 
1870 AU i'h'indien, jtön. bapr. .ffifr ^In^ ^t. im i ^nf.OK.it It 
5;itol immatrif. 18".)'.'], üfcm. 23. Cft. 1895 ju 'Aretil;am mit 
Olfla Sopbie Vliiauile oon iliaffti, fleb. 30. 3?oü. 1873. 

<ZIod)tfr: toljijb. 27. aifai ISOO ju -atbiebül)!. ^Uufnuiua Hon äJiDüUnvnD. 

[,«a,^o,i(d,. - lln.a.n (..coa.ien). - ^^- ^^^^^^^^ ^^'':2:f^ 
üon ilitoPatac" .1. .1. älMeu 10. J^an. IHOO; un^M 51M ISii o^lm /stl). 

rid)l im 3aht3. iy4ö, £. JM-l 

+ ?Hfreb »^reibm 3{urn!)ma ddh 4^iDoor*ras (flch. 29. T)«-^ 16)2 
^4 29%uJ. ?6^i), uerm. 12. ^JliMl 1830 mit l'iitmilla i^icfumner 

ticn ocrin . . . mit 
lilarie f^fd)^l^l, afb. 9. l'lufl. 1855. 
^\inötr: 1) X'l lU n , ftfb. 0. iUiU 1377. 
2)>Ui'iifO, {l?b. 6. 'DfJ. 1B78. 
3)i^anMrn, (leb. 7. li|pril lööl. 
4)io ta. flfb. 29. l'lunl 1B82. 
5)^11 raj, flCb 31. '^i\- 1Ö83. 
0)'"^ t>a ftfb. 30. MUni 1887. 

^\nf..9Uit isrtr iln^-lnr uon iWanfernfin 9ir. ib, »fin». 7. v^cn- 

^867 mit ,v • ,D.. 

«Paula Unacr, peb. 29. ;^um 1644. 
Cörijtfr: 1) 3eU, fltb. 14 ;^uni 1808. 
2)in0f If , flfb. 9. 'i^cv 1877. 

6. (^ m mc rid) , («ib. id viufl. 1^44 j\. "• "• '^ 

(SrjberjOii «eopolD ^Jfr. 53 (beurlaubt;, oftm. 
9JJarie'a?uroDina, fleb. . . . 

AinDtr: 1) U)Jarie, fleb. . . . 18S3. 

2)'Wcilt Q, fleb. . . . 1884. 

Sjl'l n a, flfb. . . . I6ö6. 

itiiinto, flcb. im Vlufl. I69l. ^ 

V.^^nnMn'tin, «eb. . . . ^840 4>crt auf J n'ot)ec 

a. 5).' üerm. 4. 3um 1882 mit \!lra l^olct (cieb. . . 

1888)! [ffiictl.l 

€ori)ter: l'l n a , flfb. 21. l'tufl. 18B8. 1862 mit .« 30 C9t. 
Cft, (3m 3Jiannt«niimme ftlofiijui ) + 5tarl SulMinfl getDinaub grei^err SRuInicf oon iUenflfn (ßcb. 3. iVat 53 83 C !WuEnif üon Iiitngen. — 9!um«r8fic^. 1786 ju ^i3el9Qrb, t u. ?(ebr. I8ll jit »nälinflttt), Äön. ivürtftmb. 
aiittin. Q. 3)., ücim. n. ±Vai 1B18 ^u Jnall mit (Älfc >j|mülie (ilfo- 
nore iTacolme Sreiin uon i^ieöefai- (»leb. 9. 3uli 1792 ,hi llJeininflfn, 
t ... 1823 ^u inül). 
QIod)ltr: Vlnaftafie 5(belbeit) ?uife itonllanie, (jeb. 30. litai 1819 ji; 
(Somburg. [^afl.J [Ä.itholifd). — CefUrreid). — (fBoppcnCitiif 11. Hu<^. 15,13 — Dom Sjlfft 
K.nl V. — , Wi'liljeasd «f. il. ^tj^ 0. Wii 159U) , böhiti. altet 9<itt« mit tera 
^tiäbifot .Don" il. d. «in) 23. 3^10. IC«! ; löl)m. %xt}t <1. tl. SPim 18. J.-.n. 
1717. — t'fidjrtibunj te« 3B.ipri'ii6 iinb cff^id)"- lU^(trirf)t im C(3t)ti\. IPIS. 
6. ;115 j P(\l. aud; biv.? lafd^fnlud) ba Oiöfürf)!» V'iuf" (amt yonM'uJj.l 

I. 53i3(;nitfd;e '!?inic. 

t Jvetbinonb (S^tiflcpb greibeir von ShitiiaCtitili Cfleb. 29. ^Iprf 1738, 
t 29. lU/ai 1802), ■fifir auf ^fjof^L^tltm , fifin'. 5. Sipu. 1769 mit 
VlloDJi'T i^irii). (Sirafin ©udjatfl be la pouavbecic, öcb. ^llaiiluß (,}tt) 
. . ., t 50- '.y^ör-, 1817). 
^8t)nt: 1. ■{ Wnbiicl (fleb. 2i. Sliür,^ 177C, f 18. £fpt. leiB), ^fit 
ouf Üi^cfdioblau , Si. S^. rbettllr. a. S. , uerm. 31. lOe,^. IbOC mit ■ 
(Stibrifle ^n-iin ^eloerfcn von ^clDeißfceini (ficb. 12. ^an. 17o0 
t 11. 3uti 1845). 
iHiiötc: 1) t ® b r i e I l^obioin ffieb. 12. 3u!i 1815, t 12. l'lrt;! 

1873), iperc auf :)üfid)üblau lo o» coß.) im Är. ^ihlien, Jt jr. j^ir., 

üerm. 1) 31. 3uli 1618 mit iiiaiia ?iinn,<i5ra (jDlft bon ©crul. 

^^retin uon i£tprnbnd) jiim Stecf iinb Üuttad) (geb. 24. 3uü I6i7. 

t '^8. 9lpcil 1854) ; II) 9. ^:Slai 1855 mit 
8 u b m i 1 1 a Areiiii von Sdjnffburvi ^u 'gnItljQue unb platten, ptb 

It). ©fj. 1833. [^i'iliVn.J 

^tiilifr 2f (£t)t: (i) Wotf frifb Sann», ntb. 4. (Ei'pt. 1856. 

(2)^Hid)arb IBilbtlm, jieb. 21. ^Wör,? 1858. 

(3)^Jiubolf ©iibtiel, ßeb. 25. Cft. iö59. 

(4) VI n n a 3}faria, ntb. 6. Jsebr. 1864. 
2) :.J: b e r e I t a , ßi'b. 16. gcpt. 1818, uerm. 22. 3an. 1846 mit gtifSn* 

J)(ittfr uon ;)iofi'nbniim. 
2. t ^l'üblDtll l^onüt (vieb. 16. ptbr. 1781, t 7. 3uli 1823), f" 
auf llJüdaii, Ä. .5?. -t)ptm. a. CD., oerm. 4. ^vebr. 1805 mit ''Slica 
"Jl n n a (jiirdfin iliidinn uon äüaitfnnu (^fb. 4. l'lUiV 1774, -J- 18. ^/.t 
1846). 
:?5l))u: 1) t ^ci rl l^obtüin 3of«'Pb Cfltb. 13. 3an. 1807, t 5- 3uci 

1874 3U i^roti), y-)frr auf D?on^ni, JT. j?. Ol't. a. 2)., Demi. 23. 3us» 

1829 mit 'iberrfia tsreiin J^lfi§nfr üon ^JPoflroiuiti (geb. 16. gibt. 

1810, t 11- 2^<',<- 1893 jn 5rfi;ö[ in Unflarii). 

Iktnlitr: ü) f J? u fl o (irnfl ilac( (,ötb. 17. ilJai 1830, t ■ . 
Perm. 12. Sept. 1858 mit 

3t«ne ßfe^ oon 'Sjent-Ädtolno, geb. ... SRiinietöfirtf). 337 

(2)Mfofa ^arfa, fleb. 7. Slufl. 1832, ncrm. 20. Oft. 1852 mit 
Wftijfl ?srbrn glnfener uon 2l^oflroiDiu (f 27. 3}f; 1889 üu 

(3)tl'lrtt)urfflknuMtail(9nKiniit(ffleb. 12.SPJ 1835 tll ^uni 
1698 au ^itenbcrfl), f>m bet .r-)en|rt',Qft Sit>cnberfl iti ^!)?Ocßftr., 
Jf. 11. JT. .«ni., üfiiii. 3. 3uli i>^62 tntt 
aifartn fleb 6. £ppf. i840, ^l•C «udum>i UBitfner SfiffftS Don3:ürba 
nur ilk.ril^felb im Vanat, iX. if. ^cfrati?, unC bec t t*mi[ic flcb. 
.^^onlDiiiilü 3:cd;(fr. 

^otin: VIrtbiir, (leb. 20. 3uli 18C9, ,(f u (r «t ber ^Kfi 

bfS .£)uf.OKtitf. (iknf 9fQbctfü ^z. 5. '" 

(4)(5manucla Ihiöiitiün , iicb. 5. ?-fbr. 1841, SliitiJ© beö 

treurdtabflincn ©amenili.te 31t bm „bPihflni (fnqeln- m T^raa. 

(o)Uöfat Vüien^ i^übioin ,Uarl, neb. IG. *Ji((^r', iBiß 

2)1 (M-.iilnu Wibrid (aeb. If.. IVai 1615, f 10. ^l'ain 1802^ Cf jt 

j-^'".-. unö Wi'n.-^ijuijor 0. i\ venu. 1) 8. lUni l8:vj mit '.ftaVolme 

itrelin il5 tob rrC netter dpm ^.JÜitbaSpcro (orb t 12 Wöi« ]8'',3)- 

^P.o • •■.'"'-t ^'"'^^ ^^^ (^^^ t . . .; U'jrivuoecufrm. lu, viua' 

1603 mit CSivnlb i^cbrn ooii <8tfnr,lin ft 24. '\uli 18^81 i? il 
.t)Dtm. im nifberofftfrc 5?biv.-*i<nt. yir. 2). " i- • • 

iolin Ir (Ctjt: t ■'^'^axl ^'^obanH i^obioin iVoria l^eorolP (y.iirtaD 
iütuno («eb. 9. Vipril 1840, f im ^J/ou. 1882), A. Jl. l!lin..Jlon. 
,Vpift a. 'D., üfrm. 22. ?Ioü. J8fi4 mit 
.Sfabella ?^rfiin ^iieqer ocn ^IfieneriJboffn, qeb. 27 -"^uli 18I5- 
ivifbecperm. 27. ^J)iär< 1884 ^u fflien mit iTorl gtbin Jon J:)Dbin' 
o."^^ Ili^""""/>"'.f"f1^y,.ä" '"'^'"'■n (t 27. ÜJOD. 1897 JU @tic6), 
S<. S(. ^Dhn.-^)fat im UlhniilfrratS.i^räribium. 
^inJtr: a) 3 berifn, yv^. 7. Oft. ibfiö, Pfrm. 28. '"{nn 1880 
^u aiUfn mit feifinio J^cbrn ^iretiö uon (Vaono^ü ft <^ 
.Ston^üinen im il/in. brC ^nnfrn unb l't. bec M(f|. bf3©raa' 
dii\\6 tUm< (Juvifn oon Sauonrn *.){r. 13 
b),ftarl, fleb. 19. ^J?oti. I8(i7, St. u. M. 0?t. im T»rnn .Sf^t 
.ftaiffc hian.^ -''«"• ^, bti bir .Slau.. «ab.- ^ttjule in i'läbnfd). 
äGeitifirdien. 

II. Dberoeftcrveid^ifd^e ^'inic. 

(3m 9J!aniU(!|1aiiimf erlcfdjfii.) 

'"flrj''^^'' ^^f'" a^incrnj J^reibecc Don yfiimetSfird) (fieb. 12 Diai 

^7 K ^.r^---*^-,»"'- ""^ •'^*'''"- ''• ■^" P"'"- la- '^'«n 1800 mit 
jolepba 0)rarin fflrunbfinann uon <^alfe:rofr,-i (flfb. 6. ^uli 17hü 
T lä. J(in. 1858). 
Codittr: i'lloofin VIufluRa, flpb. 12. Vlüril 1809, Dfrm 10 Cft 1847 
mit , «od ivrbrn ;K,^ep!;n6fi uon Sthrnsto (f 1 Tvebr. ]879)/6errn auf 
eud;olaff^ unb (5t)ratP(i|d)Dii>, St. ^. •'Ealot a 'Ii 838 Summtf. — Siüpplln dou Stjiifoii. [Ä.itbolifit. — B"!!)'!!!. — <iüov'rfpbri«f mit Vflieiuttifef lU il. €Df()et 2'J. 9ug. 
i:i70, "JlttKütfliii^iiinii uiib tiiKtinJfiyft ftfidjfüoel mit tun tlrdbifnt ,ron 
^finillcl)" nn^ mit iUS.nH'fnbfiTauf;! il. d. iHe(!«n*tiirg '23. WAt^ 1«64 (lüt 
3ol).inii Jliri.'iil)jib iNiiipinei , fl'i'. Vfvilj • inul-utfl. OJlmtm. rou ü.'(r,ß(n, ^Mtg. 
flf'.ii urD 1tni<iil.\ii-) ; >J<<!rt)«(ilir mit ißj.'cpiritrffirur fl d. d Si''.tii 17. Ctr!. 
17u5, fiirbüOt. ilnftfiiinun^ 2U. Cft. 1716; liiiin.itn'ulitrl tm S?c.t- iBiinun tu 
tic ötiilyfttnitlclle 22. VlUfl. 1813. — ibf fd)re;l-nn j Ui Uilürv'fi',« unb jffitldjll. 
9(i>tii im Ctaljtj. 1850, 6. 6.Si>.) 

I t'i^ u fl ci ö ^Jltülf (\reit:etr con ^Kiimnui (peb. 9. \!lpri[ ifios, t 2ü 3an. 

ibSl) , .prrr onf .^fitnit'eC bti .'T^nminu luib nuf '^iitfmfrlt' unö 

UnfotVii in '.'!'2-oi}'.'t:', .Wön baor. öJm. unD (iVun.-l'/'njor a. 'X' . onm. 

4. «Stbr. 184(1 mit «^cpbif i'! n t b i l b f Driiv. i'un (H'iiniieiifrfr'.irr, 

flcb. i>or! 'gilbfiboin (vub. ii. Tf,i. 18.'(), f i''». i'inii I8ü-l u' yiidiclMti,!) 
5!5hiu: 1. Vll(oni5, yiib. i» dho. 1810, Jltn. bayr. Um. unö iifa|ot 

a. -r., Denn. 22 Vlrnl 1872 mit 
(£ p b i a )Ufiin coti (yitluhal, ^ifb. 23 '.Inn. 1851. ['JJlündien.] 

55l)iu: 1) ^iKollbet, (icb 15. Vlpril 1873. 

ü)«.!") u n t tu m , fltb. 2b'. U'iäu ifcfcü. 
2.t tvi> u vT r b (i'iDltliib .\Vul (^ub. 15. Cft. 1841 jii Scintfbut, 

t lö. ^imi lS!i4 ,ui 'iliiimliin), S\ön. bax)\-. ^i'^t. a la «uite, inim. 

18. 'Jlinit 1870 II' it 
Siiiie <2d-.!K"lieibi-iftni), flfb. 5. gipt. i8ä() jii St. T-eterbbutc;. 

5ol)ii: (S") 11 Ü n u ■jLfofor itlriiuno ;)iüb(ct, j;i'b. 27. )\fbr. 1871 üu 
^J^^flaö , jU'H. boi^r. ^^^t. bec l'tiu. , Dirm. 3ü. ÜJiai 180C ju 
D(iinct)cn mit 

Ö l i f Q b ( t b (Jf Livifnie -^Jitib, flf b. 25. 3nn. 1879 ju ii^ündien (ctottfl ). 
ä'oiljtfr: tSlifnbetö. flcb. 19. Jfbr. lb!)7 ju liiünd;tn (fuitici.). yiüiU'nii Uuii ilcffifou. 

[Ratliollfcf). — iJotm, SV ürllem(<ng uub bie ed.iv.ij — ^iiiit VttPt b(« ^JOÄ'' 
lUi'on V'IU. d. d. »fem P. 1ius\. lö21 irotb ;'\i.\-;cbim ^onrt uliBb iRiirlin aul 
Stonilniij mit ffireii lecciirin unb n>-.lütlidj»n männllrfifn *Jl,-.(l)fciriintn *ii:m 
iinb tiriiidtft Vlbdiflft mit jolbfiuf Äfite, tSdiiivit unb «Epotfii; !)(rid|«iilit ml 
2B. ppinDiimehtutii^ d d 9i<ur. 22 3""' 1722 — ^ildjrfibung lit Sliopfjrl 
unb ftffrt)ic^tl. flbeifid)t tm 3al;rvi. lfc«7, 6. 783.) 

I. ^inic. 

t 5^orI '^rtibrrr yiüpplin üon ,«iirsfon (flfb. 10. ÜJioi 179C, f 5. gtSr. 
1855), .<t. .^f. itm. unb ^Kittm. a. 2). , ufrni. 7. 3)rii. 1848 mit ?i>- 
fppb'Jif (vub. 21. 3'in- 1812, t 16. -^Joi'. lt«9üj, bfß f ^Dbonn ^Vu'tifl 
Den 'Strcnft, S\ön. fntMn. CbfiRltö, unb bft t C^orlottu (itb. ÜiJr« 
qiiifr b'^Jlnacnncß niiiJ Turin Tortitfr. 

3ölpt: 1. i'luf\u(t (hün^ 3("|irb, i^ib. iß. Vlptil ISöl, Dr. pLil., 
*&taf tpfarti'c in Ujberlin^ui am 5üobtiiffr. I iRüppIln Don Äeffifon. — diupptedjt. 83'-) 

2, .ffatl Xavn ^obann 'Aiiftond), fltb. 10. l^iar^ 1853, Dr. jur. utr., 

Ci'rlMil'. ba^ Mt)c unD üanC'fliT.'iHat in J^onüani, oerm. 21. l'lai 

l8o"J iu 'iU'itl mit 
51hl r i a ^cciin oon @laubit^ unö VllteUyiabf!, »icb. l-l. 'Eept. \sr<7. 

pruliti-. 
t X'luvnirt (lUb. 28. 'Jioii. 1707, t "•^ö. '.'liivi. ib(;7 u» '^ni\ii?i'') , Äcn. 

iviitttmU'. lihii.'iiit. utiC) (j'titcr VK"iiih ^r. IUki]. Df5 .flcniti!;, uerni. 

8. .s^n. 18-27 mit (5"miii.i .^tlei^fl• (»icb. -ir). iiiäri l8o7, j i'.i. !,\iini 

I8yi), Di'5 t ■•• uonMlcintr, Alön luürttuiib. C.')icvi.'.>)iati5, .£ud)tfr. 
^iiiDer: l. 'OJ a tn I i e , s\tb. 8 ^Jbo. 1827, gtittöD. C.eö 'JUbttt' 

Maroiinenfiiite in Areibur.i i. t^r. 1 itiiitvtütt. | 
2. j Marl i'lorii 3ot;iTnn Vliuiuit ydiDolf .'pu^o (flcb. 2 '^uU IciSO, 

I lt. 'JlDiit 1871 ju Viibivi^äburyi), Mcn. unuttemb. t>Ptni. bet \'lrt., 

penn 15. llfi'i'. 1860 uvt 
C'lfla rtcifbc-nfe i?iiije (.^fm'.lie iMnrf^, v',fb. «. l'Iurt. 1841. |'JUh'im1icn.| 

M\]\n: 1) rianC, (\eb. 19. X'Iim. 18G0, itdn. biU}r. 'Mt öer i^Piu.« 
•Hiio. ['iiiündjcii.l 

2) it u c t , t;ib. 17. Cft. icüö, S{ön. bnpr. ?t. ^el■ ;)fcf. teS 2. :itainbat., 
üfriu . . . 1892 mit 

(il'i'a ^'.i'üaic, flfb. . . ., üiu* yieucliati-l. [irnuiiflfiit.J 
Corijttr: (viifabftl), ^vb. 30. Di\. 1m92. 
S.Siiiib ;h';iOüli SXaü l'iaria Vli^vlt Virtbuc /soft-pb TbfüDor, (leb. 

6. itioi' 1662, W. .H. Cbcdl 0.-,*"), ueuii. -.iO. :U;ni. js72 rint 
2ucia ■-'liM^lM ibiiffi' lUiuliiif 'l^ouoli, c\d\ IJ. f<tbr. ibäl. 

^inUtr: 1) Äroii^ j^obunn •lliarm '-Ibiocor, ^leb. 3. ;\iili 1S78 jii 
.>?absnmautb m *böt?ii;cii, .^^ u. it. i*t. im i^onieibat. ^J(r. 2. 

2)ibeo^o.ra 'JIntia (ämma DJcitia DJatalie, vjeb. 6. (\tbr. 1881 )u 
:4 Ofctfiinll iDt. 

3)ACHs, «tb. 20. ^}li}v. 1584 (iii 'i>oficlbn-a tn 53übnn!n. 

4) (i in n» , ßeb. 21. Diüf j I8bu m ^^Jcfltlbir^ in ^^ötjnien. 

II. ?imc. 

(Oilüfdj.n.) 

t tfbniiino S:eil),tr müppltii DOn »tffifon (fl.b. SO.^uiii 1H13. f 'iO. älptll 
lö5«), Dftin. I) . . . 1835 mit Ibfrtfi.i (Btäfin Dr.Kfcnul) d.mi It.ifofljan 
(fltl). . . .IrilO, t . . • 1646); 11) 4. 3J!.ii lri46 mit (imilie 'ÜSilO (fl<b. 
li. Oft. 1816, t 2«. 3an. 18a7). yiiUipvi'ffit. 

[»albolifdi. — «ai)ftn. — aj.ippfnl-r i-f mit Uffvnntt.ffI il. d. f tjg 4. Juti 
IBOl (üLMn Ä.iif<r !HlI^.•(f II. für 6ie ^^-lnü^et ^ohcrn ybiiflcpl) iinb SBclf:Viii9 
Statvied)!! , f.itb.ipr. -^ISiUbfrtJtiiijnoi 13. ^uiii 1 VJ? .; *nd,jfihc unb b.ior. «tht 
8. Hilf 170U Irjm Äiitfütrttn it.u! '^bfe^ot DOii 1!fi((b,i9«rn , al6 \)(t:(i)to;lcr) ; 
imm.iicifuliert im !tfx. O.inirii b«i ^«r Ä'fbirtfnflJJI» .SO. ,Auni l(<i)9. — öe- 

fdjffibuiifl tit UHocptiu unb gOfbi*:!. ü'otij ii.i J-ihtg. laso, fe. 671.) 
1 iliidjael Jüfcpt» Stcinj l^e 'iJaula lt5;reil;eit oon 5)iuppred)t (iicb. 8i0 ;«upptec^t. — Suffo D. «IfpftnbranK — ^Jfutlmflfin. — SHifpIin'ftj d. «m jfp. 

IC. ?Uifl. 1780, t 13. ?ii[i 1829), Ofrm. 3. 'Jluii. IBOfi mit Vlufluflr ' 

pon y{fi|7fn auf tVdjtofrn (flfb. 10. Vlua. 1788 f 6. 3^n. 1848). * 

3ät)nt: 1. t 3 bann ^Ihpormif (Afb. 22. :^uli 1807, f 30. £frl. 

Ib83 ju Tfimdjfn), Äcn baur. CÄürlter a.T-, vttm 20. Cft. IHU 

mit Sufniina oon ©lafenaein (jifb. 8. 9{oü. 1820, t !). 3uli 1875 

JU *Jhu-3bura). 

i^initr: 1) "U^arft, geb. ll. ?(ebr. I8i3. 

2) VI n ton, fleb. 24. ''ilptil 1845, Sien, batjr. T^2t. a. ID., renn. 
24. 0fr. 1872 mit 

9luflu fto >^:r(ll, ftfb. 5. -Ulan 1853. fl'lUiiäburn.l 

3)5Sti ebrid) Vlnton, neb. ö. 3uni iBfn ui ^inabnupten, vtm. » 
4. 'i)fj. 1889 <» l'lnierSfoorl in f>l)llat^^ mit ♦; 

3ol?anna be iOaa!, fleb. 21. mon. 185'J ju Vlmeröfoort. [•iinmi- | 

foort.! j 

^inStr: (!> e n r i , flfb. 3. 2)e^. 1801 n« VlmerSfoott. | 

(2)?iianii Itbeobor, flfb. 2, €fpt. 18!»3 VJ l'lmrcöfoorf. | 

(a)lUürie ?uii>, «ob 20. Oft. 18fi4 ui l'lnifrflfoort. I 

2. t ®eoi-fl Vlufluft ^otiarn iUiul (iieb. 30. Juni 1817, f 30. 3cn. ! 

1850), .Ron. bnor. J)?efl.-Sefr., Oftm. .. . mit i^übflmine .Hlfin (flfb. ' J 

.... t 27. 3an. I8(i8). 1 

«od)ttr: ?utfe, flfb. li. Vlpril 1S17. I [«at^ollffi). — Oeflertti*. - aßjppfnbtitf d. (!. ©relir 24. ODfAri IfiU; «fid)l. [«at^ollffi). — Oeflertti*. - aßjppfnbtitf d. (!. ©rH«r 24. OJfAri IfiU; WfiO)». 
abtl a. d. «fflfnöbura 6. Juli lfi4«; o<fltrr Ärfft mit bfni <Hr>1ßif>U .ccn 
afpernbranb* d. d. SiJifn 6. OT^tj 1812 — *«ff*r«ibun3 be« «lUoppfn« unb jf- 
ft^idjtl. Übetfid?! im Sa^rj. 1853, ©. 888, Ötdinjung iinb «itidjlliiiina ba)u 
im 3oe»ra. 1866. 6. 322.) 

;ranj (Jrnft ^^reibecr IRuiTo oon *.'lfpernbranb , flfb. lo. Jan- 180S, 
Ä. Ä. ^Bajor a. 2). [k?rlaa bei SltflfrSbotf uäm Üöifn.] ^iiittcitjtclit. 

[Äal^olifdj. — €a<f)ffn-ßüburfl unb CJotbd. — 6ocf)f«n.cobut.l.tlott). Ülbtl unb 

^t\)t untft b«m 9iamfn .SRutKnilfiii* '-'4. Juli 1802. — Vefd)reibun9 B« SBapntn« 

unb g?i^ttt» ilbct bte ei>inb«<(rliebungfn im 3'^')'9- 1876, 6. 823.) 

•gratis eerapbiciia ?ifrbinanb Stcpolö «ceiberr üon iKultfiiOfm, geb. 
12. ZU. 18C0. [ÜBieSbQbtn.J ^JI:>cpnuofi) Don ^-öcvcc^fo. 

(3m IRanne«flvimm» irlcfcfeni.) 
lÄat^oItfc^. - 0«n»rtfl({> («ibraen). — SB6bm. .'Ibfl unb «Itlft mit btm Vr3tlfQl 
,Don «fifCito' 18. gebt. 1717; böfjm. giljt 28. Wptil 1731. «eli^«(''>l SSjeplin^fi) con ^ttfcjfo. — — fennrnm. 811 

6. aptU 1734. — 53ef(^tfibiing bc« ffiarpfn« unb offdjlcfjtt. 91oti) im i^.ihrfl. 
1666. €. 41.] 

t .^'atl Sreibfrr JHjfpIinßfo von 5?ftec(fo (oeb. . . . , t 1. i^fbr. 187!)), 
.^crr bc6 SebenSyiute^ >£ii(1)Dln|'f;5 und (5l)ra\fnfi1ioiv , Ä. jl. 'i'JaiDi 
a. T^., ocrni. IC. Ott. 1847 imt 

SlloDfia (ittim üon iUuinaSfird), ofb. 12. \!Ipril ieo9. 9?5tfotuöfl) Uoii 2)übr,^lc,v !• Safnq. 1898, e. 829. 

(©lübt mit im aBeibfUflamnif.) 

(Salholifd). — ?»rfii&ni. — eiict)ftn-infinliifl. ?lb»[ unb ^tht d. d. . . . 1. j^ibr. 

1877. — (Bffrfjrflbung be« SB.ii-cfn« unb 4(ähtrf« üba bif 6tonbf«(r(iftMin,i •ni 

^ohrfl. 1897, 6. 864.1 

3JJ n r i e ?uiff '(Freifrau üon Saalbera p,fb. 'Scl)rüber, flfb. ...;<».... 
otnii. , . yfoD. 187G \u {'onbon mit (.frid) OUnfen iinö (Jc>leni rieirn 
jur ^ippe.i8iertcrfclD''iIöfi§enfelt), JRon. prciife. '.Hittm. ber l'cio.vUau. 
\VnUn.] 

Codjttr; Sophie (S t a r I o 1 1 e Sreün i'cn Saalbeto, peb. . , , (Vtotfiliintifd). — Ojflt- ©arfjftn.üJJnninflni. — ®o(f)(fi'.mnnlnfl. ?IbfI unb Ätbt 

a. (1. 'Uiilnin{\fn 20. erpt. 1802 — Ct|d)ttH'unfl be« ?U.ippetifl ui\P 3?vil)fti« 

übet ble etanbKftMtt'ung im J.ibrfl. 1897. 6. h(J4.} 

.ffatbarina 'j^reifran von SaalfelD •neb. ^(nUn, (i>'b. 25. tVm 1H74 
au jlifl, üfrni. in moryianat. i^be 20. Sept. 1KI12 ^i\ DJiiindien 
mit (frnft '•-l'rin^fn oon Sfidifen < llJeininyifn , .>^oii. prent), jpptui. 
ä la fiiiite D. l'l. «n^ beJ 6. tbüritip. ^iif.0li\il4 llir. 05. 

^in^fr, ^rftberr unb nreiin von Saalfelo : l. Öcurfl 3Ö!lljelm, «eb. 
10. ,;uni 1893 ju 'Aloren^ 

2. (iJlifabct^ Jpelenc 5!bf[tctb 5Parie, flcb. 2. ^cbr. 1895 ^u ^lorenv («<iiricllf(*. — Ofllfttfltl). — Itteiifi. «bei J. .1. S?frlln 11. «1113. 1739 (füt 

Dr. jiir. 9t«in6clb 'rttid'tid) teobmi, ttibunaH- unt .Sunfirtorloltot). — Srbt 

?lnton (A.) unb gt^c gtutrld) (U.) fmb «tiibfr. — ®((c^i(fiil. Übftfidjt im 

iVibtg. 1857, 6. 636.] "^jfSkW^Wf. 1' 813 SaaitKn. — ©jrfeii. A. 

(3m a)fonnf«frinmi» ttlofifjrn.) 

[Cefletr. 9lb(( mU Bef>i(yunsi itt feillitt ^ifiilirtm SrnI}frtenH»tU iinb aBapp»n. 

btffitiipg (öeti(d)ilc) a. ct. avijn :!l. W^\ IhHO. — ilMiuti tiiftüOtc UIl^ »t. 

(cJutiturill Cfi SÜJcp^r« im ,"\ol)tj. 1871, fc. 681 ] 

t l'diton (treiben- oon £iiamfii (vi?b. :-:o. ^Dtv 181.8, | 11. l'üuj lb72), 

il. Vr. iii'ajoc a. 1)., Denn. 13. 'iUär^ 1851 um 
'^ r a ri ,5 t ö ?a ^V)täfi^ Td lUfftri, f,eb. 17. OJiär« 1B22. f^Wien.j 
«Jodjttr: (ÄlfoiiDte (-Ji o r i n n) 'ibfnfu'!, iitb. 15. ''Jlptil 1852 ju äüieit. 

B. 

(Offiftt. (Sdiihmijunj ^ut j^übtuiig i<i gttibettenlit!!« il. cl. fflitn 6. (Efj. 1845 — 
9(Jhfte« !i:itüb(r nnb tiffdircibiira ^|^ S'i5opp«nä im 3al)ra. lb71, S. 681.] 

7 l"\ofi'pb Arfitett öon Soaiiun (peb. . ., t J7. V'liui. ie4l.l, .ff. ^. 

■•lifujür a. T)., otrriii. . . . mii . . . (flfi'' t ■ • •)• 

iUiititt: 1. (Siiebrid) ^üffpl) gidnninfc, svh. 9 T)r,i. iSn , .ff. 5T. 
Cbiifllt. ü. T . i'tini. I) 'lü. Tn \ka ni'i '■Di o r i r vlIoDfui .U'b.ima 
Pf CID. (ii>lfn Den Stiaiitil, tub. "üiieibura („tb. 19. -JlUti. \^Ti, t 2. "Jlci-. 
1859); H) 12. Crt. lbU7 ju .^tlatt.ul mit 
'i\ II n n Vlloiillü Uioir, fltb. ti. 3011. I8iü. [^ofciüe bei UllijDfi'3?cInf 
in (SkiÜ^ien | 

5Dt)n Ir (!;l)t : .ff n r l ^eintid) ^t'bann p.b. lü. Üiui 1867 311 ilofdiau, 
■Verr aul ^olo'bf, i^atnlDiüe imD l'iociiJrt) I'<'i8 ;\odj ; rtf.-iuit 1^7-1) 
im ,\lr. gonoit \\\ ^ta[\\H\\ un^ auf AiifDc^diCbpf i«ii 3o,i) ; rtfjuft 
1H91) im 'i^fi. (SWebnun)! in eteiemunf. |(5;röbniitui.J 

2. Vlöel bf rt, flib. 3 'i'ioi 1813 5T. .\l. ytiimerülbraiiitec ci, I), Oi-cni. 
17. Vlptil 1S55 mit (Siiülie ^nirlicjct (v;cb 23 i^iüü. I8iü, t 18. 'Üiüi 
1885 ,^u Uiti,5Ufi''rplnf). pi'.iK^-c^ in Oniliiien.] 

3. « a b e 1 1 e , vi. b. 28. "i'J.ii 181.5. [1.^10^ | 

4. t i^Dff pb l'iid)nfl (tub. 21. Vlit»i. 1817. t 11. Wm\ 1880), Jt. ,?t. 
■2tr.ifiinbaiibeamtir, ütrm. 31. 'Jliui. iPi? mit ^"bJiina JtiMiiiinflfa 
fu»b. 9. in li 1830, t 15. '.1?0ü ]8!)1 v .-.ciinboi). 

itod)ttr: Ui; Ol au na ,<lntbcu-ina, ofb. 2.5. '»Jfüo. ib.so. lurm. la. gfpt. 
ih^f. mit ilortilniitin -JlDioiMec^fi, S\. S\. 0,Ui»lcnKut. |l'fmbfv,!.| 
f). Ci- 1 i in bc t b .ftotbarma, flib. 12 f\pbr. lb2i, uetm. 0. di;ät^^l8(.ü 

mit Dr. med. Vliuiift tHittcr woii ^jyillt'rMP.ii (eoonpti. ; f 12. iÜQrj 

18811, ff. S\. OÄt.-ibßarU. rJl^ieu.l 
0. VI lopfia , (\>b. 10. rtt. 1821, in-tm. 22. Viptil 1847 mit vifinncb 

'Öiid)er (t 2. Vlug. I87i), Ä. 5t. TsdbfnfHtSfommiifat. l^liitpburg.] Warfen. 

[Äalbollfd). — CMl'tteld). — «<i6«a!)t( unb ttbIJnb. . Ofjlett. ?1^<I unter ttm 
-JKimiti .oon e.icfm' d. d IQ.en '29. Bei. 1710 (füt bi< ötbrübir Mbrun 
dn^ielbett, JerbinanB anton unb (^ r a ii j amen äü.ultfljl Inf.-lfi 
'.Iboplton («it»n« itjt«« ®ro^ol)<ini« :Jc^9nn Üljnjlopl) oon «iirfen) , iiblinb.. Earfen. 843 

Ofilftr. Kill« d. d. SBien 19. ^uli 1782; bSljm. ^rfolnt lü. aufl. 1782; 

etHänb.-oeflftt. gttjt d. d. SUiin 21. "2hi(i. 1801. — 9(iit)frf(i iiOfr bie clatibf«- 

ftl)ebunfl«n im ^'•^'"Ä- I^Tfi . ®. 602 , Vffdjteibung bi« SCL*.uV!>ri« im ^^l^ht(^. 

1856, S. 673, iinb pffdjid)!! Ufc»tl1d)l Im ^obfil. 186ö, ö. 516.] 

t l:^offplj ^rubere uon >£ncffn_ (orb. 7. SJJai 1782, 7 2i;. Vlpiil 1853), 
.ff. -U. .jrioirüt bemi Ctfiitföninuretanit , renn. 4. ;;\imi i8Hi tr.it 
.^Mtolini; ocit ai'Ürlt) (ö'-b- 8. Vliuv J7!i7, | 19. Ü);üi IB77 ,ni UlMerij. 
^infitt: 1. X'IntDiiif, ptb. so. ;;"^uiii l818, rerni. ai. ^Miü 1R41 n:it 
''lifttc 5^^tl^ uon (gdiloi)a- (t 15. '£c^. Jb75), .«. jr. ictf.CStjef uii 
yijiin. tiß 3nnetn. [(i rüj.| 
2. t '4'bfOCirc (iltb. 19. €ft. 1821, t -'1 ?(fbc. 1800 ui iIV^UIO, >ff. 11. .\r. 
©ß'iliflt urb gtff. «Übff im iUifiMiintt. , otini ].''). IKui 3852 nnt 
Hoi- l'LMliirlbol (v'.eb. 8. 'Suit. I8,i2, j 7. \'!rill 18(l2). 
5o»)n: (Je ml, iU'b 12. ILäri ISöS. pBirn.] 
3. -j- IXMiorb (rtcb. S. lHär} IH-i.''. -f 2U. ?tli-. Ie8a). J)r. ].liil., .\<. .\L 
v\(\.\.))\at unb 3)'reflin' btö I'iuim. uhd "iliitiffüruDinfiic uiib Ur 
'Jlmbraür 2amiiiluii(i ;r , in'un. 12 >2erf. iH.'iö mit ('lifabdb *Uullaf» 
.^LMfc (n(b. 12. 3uni 1835, f 3. 'ii.'arj iBd'j). 
öinöcr: i) 2eon(ine, iiib. 17. ,1q!i. if-'>7 . vnw.. 10. Cfi. 1873 

mit Vfonbfi- vvr\ SVrter, .\\. 11. .^. ftilii^t. im o ej;ftül|!abtjfuipG 

inio LDirtftcr biß .fliirvißntrtHUö. 
2) Ci- b m i! 11 b , (ifb. 20. '2(pt. isßi, jt. 51. Ü}iin..Sygffi-. im l'lcfftbau» 

mitr., Di'rm. 2. ',\uli 1»87 i\ii Ul^itri mit 
il l ü 1 1) 1 1 b f (\reiin ücn ^^aiimfimtntr, cirb. 2. Sept. lÖGj. 

llinUrr: (n JS ü ! f a a n (i , nfb. 6. iWai I8S8. 

(2) C-X 1 1 f a b e t b , ijeb. 27. €ft. 1890. 

(3j >ieb. . . . 

3)^)(Dfü, flfb. 12. Wal 18(17, nerm. 15. Afbr. löüO ju iüicii mit 

JTitniQmi ^^QifcT, Ä. .ff. ^Dlin.-^iigftr. im iVUHT'l'i'in. 
4. ^Jltolf, vicb 16 IHai 183Ü }U '"Bifii, 51. u. .M. tVMi. a. T., urrm. 

4. 3iili 18ü4 ju 'Bifti mit 
VI n t ci ni a , ^d\ 3. l'iär^ 1842, bcö f Vlntoii "iiiiiDfi- Ärbni oon 
.f)(ID^1Sfil^, .ft it\. Cl'onb.öAfi-.OH'.itÖ, utib Der f ^i-^KPbii rtt'b. ci^mn 
^ik'MomD Don ^H/omiSbufC! unb iöt)!t5bütl '.TodiriT. ['2l<ifn.| 
,C\in;t!fr: D'^Vchmti, fltb. 28. Cft. i&co, ,\l. .Vi. ^.^'e5..jtümm. m Cbtr» 

■t^üllabiunn iiiic^ iH. 1 b. Oc. td iitio.- Ul. < JiSilS "öh. [> , werm. 

[«. /Mbi-. 18'J5 ^u '•i^onn mit 
,U ü n (1 n II j f Hüll SatiDt, fleb. 11. ^Ipril 1872. 

^U'ulitr: (1) l' eil nie, fleb. 19. 3on. 189t5. 

(2j^iUnebift, flfb. 15. lDf3. 189G. 
2)1iJiarin, (\cb. 18. i)lai 1873, oerlobt mit ^"^oKPb ^JOittcf oon 

gQ!,ibfr(i, ii. u. 5?. ri't. iin 3nf. ''Jfiit CSMo&ticjDö uoii Vc|]fn 

unb bi'i :)i\}(\n 5ir. 14. 844 ©ajftan. — ©aljlljauilen. — Saint • ?lnbte. 

Snffrnii. 

(3«! SJJünnfifljmrne erloftfjin.) 

[Äalf)o!ifcf). — Ojfletreicfj — SRnld)«- unb frblJi^^ .ojflfrr. 'J^^^1 unD 9till»tftar.> 
mit .Qblet oon" d. d. ^iitn 28. gebt. 1711 (ron ^offpf) 1. föi Üoiini 
3gnotlu« €iifftün. iii«CftOi|"l«rt. C)o[f.inimfr . "Drofiirsitot) ; bjijin. ^'\nfjlal 
im oltsn 9?illftfl>inb< d. d. >!iiij 26. S^bt. 173'2; 5).nibmciiin rcti €tfiftmatf 
1(5. ilptil 1731); if.iiitnuTnn Don OäSt) 20. Vtrril 17.37, »tblAiib •i.intrr. äBapixr- 
bffljtiiiid im 9<eic}}6ritttrf)ciiibe a(« .fiolfr fettt Don «c.iJTron* mit btm Iiiil 
.5Pot)liiebrrfn' d. <I. lUien 4. Df). 1739 (x>on Äotl VI. füt S^ronj Witut unb 
(Jblen DonSüfftan); g^inDmnnn DOn Jft.iin 26. C^iinl 1742; Ofilttr. i^rhr d. rt, 
SttJitri 24 3^in. 1860 (für i!iibtri{i, t 1863, ull^ (Snianiifl ; T)!pkim d. d. SBlfa 
22. T»i. 1893 — für ömnnufl), — ©efdittibung bc« Si'iippen« unb eummtiib«' 
im 3a^til. 1897, €. 867.] 

t ©mnnufl ^reibctr ron gaffinn (»icb. 8. ^JJoo. 181 1 .^ii O'raj, 
t 21. L"^iini 189G ju aiUen), JV. u. if. (3!>cii..^riaJDr i. ^iv, ivini. . . . 
iS'll mit 

^toccntmf vom ©luboiriiJc, iieb. . . . 1822. [JCicn.] en()n)nii)|cn, f. %\im. 1808, e. sso. (2nint=?(nörc. 

[S!uil)«tif(J). — 2Büttt»mber3 unb iJ.ibfn. — 6iamnii ju< b«m Iiiupbint. — 

aufgenommen in bi« ((fjiiuibifche ai^■l(^,«tllter|d)aft 1. 'iliivi. 1062; linmaltlfulieit 

im St^x. ayürtlernberj) Lei bet "(^rfilie rttnd.ifTe ^<« ritl(r|rf)ofl!id)fn ■.'Ibelfl. — tt- 

(d)tiiibiiiig bt8 ilUippenö unb •it\(t)'A)Ü. Übetfidjf im i^oljrg. 1848, 6. 319.) 

t il' a r l yioUin ^n'it)i'tc Pon <Saint=Vlnbtd (qch 1. 3an. 1788, | 9. 9ico. 

18fi0), i^')rbirtl- bab. Jlt)t unD /\ot|tni. a. ID., i'ertn. 1. l'lua. l!<3» 

mit Siiife oon 'Dfi-ubconn (ßcb. 2-L €cpt. 1913, f 28. Vliin. ]87(j )u 

.ftöniflSbcirt),». 
(ßinöfr: 1. Sophie Vlufluße Henriette ^par.nftte, flfb. 8. ?}?ai 164J 

^u l^nidifii!, Dcrm. 22. Sept. 1863 mit (irnU grfcrn oon drailfittini 

(t 7. 5iou. 1806 ju IKüncbfn), Jlöii. bapr. ,Um. |iih'ind)tn ] 
2.3 ulif, (!fb. 17. Tft. 1845, Derm. 27. 1i(ai 1673 /iii .«atlGnibf mit 

üriuin von ^DIol;i[ (f 15. Cft. 1895 ju itarlSrutje), .Uön. preu§. ÖVn.- 

U)fajor ^ 1)!i3p. (,^('arlönIbe.J 
3. JlUlbelm (iniil (i")u|1aü i)(uüin, pfb. 21. l^ini 1848, (Sruiibberr 

auf 2ßnnft>iim, JiceCbad) unö (Srf im CJlmt lübitiflen ^ll5 .*^t'.r. 

äl^ürtti-mberii unb 5fC>nui5bad) im 0\ibMt. '>iVibi-n, :l(i){t beS ^ob.-C. 

5l5ii. preu§. l't o 'D. uerm. 24. Ai'br. 1872 mit 
©tfpbanic jucim (Moplinn Don Vlltbeini, «cb. 23. 'Jon. 1651. 

[Äöniüebart; itnb ^l'>aben-!!i3abi'n.j Saint -?ln!)t{. — e.iint«- -m-nit • »BÜff- — ß''''*- — öalmtn. 84'j 

Sötiiu: 1) Wüljclm iJJoüin Äail Cbtiflinn , peb. 9. T)ej. 1873. jit 

2) S\a:[ (ifiiift 'Siflimmb ©ruMn, iie!\ 21. 3""' 'f^?? ju rtretbuvfl i. t^r., 
Sibn. preufe. :^t. tm L'eib-tM^uf.-yJtit. Ib72 
1S33 lÄiUljDlifd?. — S5ot)fin. — DIf flu« iButjiuiib flommtntf jiimllii? fcim cj 1725 »n 

bi« St^finpfnlj; boi)r. S^t«i^ftrnl|^.^nb s. <1 C. ^iinl (imnuilr\fiilitrt an b<mf. laflf) 

181(5. — «>fd}r«ibune b<« SJocpen« uiib fle|i1)lit)ll. 9!clij Im C\cil)tfl. Ih5ö. 

e. G'il.l 

•;■ ?fopolt) j^reibcrr pon Sainle-^Diacitl-^kllifi' (flcb. . . ., t J3. 3u'i i^io), 
i?ön bQpr. i^m. unb *)lpp .©er.'iDiteTtoc, rtrm. 1) . . . mit (vlife 

>\tcim Don ^arUimna (aeb t • • •); H) . • • «''» iU a 1 1 1) 

3obantio STMlbenciu (iifb. 17. 3i'ü I7ia, t 23. ÜJIari ^bT^). 

^tnfitr: a) It (El)t: i. t •^'^tI (flft>- ^ü. 3i'l* iöo3, t 12. a'iai 
jii ^J)Iiind*eii) . Äöti. bat)r. i'QnDricl)t(T a. V., Peiiii. 10. lUiH 
mit tVibitte Dict^ ({ifb. iO. 3"Ii 1804, t 2- ''ii>i^. l871j. 
Coditer: ^^Mfe V'liinci, fleb. 23. ^mü lb)34. 

- hl 2c (ei)t: 2. 2 u b 111 1 fl \;iniia, ßcb. 2'J. Viua. i82i (ctoteii.), »oim. 
Tirettor Der 2täbtifcl}cn 'iMinbenanflalt in 8eip}i{», oemi. 29. 3aii. 
ibCö mit 

«Intoiiif (gdjnubfr, i^eb. 8. 5)eü. 183G (inpufl.). |\.'tip^'a.l 

8 niicl)ai-b ^JBilbolm, fleb. C. ^ept. 1825. |(Siern bei ^liiundien.) 

i't •PuyID ^ippcIUt .<l^irl (<icb. 21. yipnl 1831, f 2. Sept. 1869 JU 
ii/üncben), .«ön. bnpr. ''Hiaior a. '.£). oeini. 5. l'luvV iSGl mit 

53fr tba (Mfiin doii ©todum-Stecnfelö, neb. 21. 3an- 1839 (ptotnl.). 
[Wem bei lUiinrtjen.) 

Cöfl)ttr: 1) ^l'iacie ©allp ^^'nrolinc, peb. 5. 3uli 18G2, 
16 '.'iiiu. 1889 mit Dr. med. ^rar.j (V»fbl3Qr^t, praft. 
lil'iülTerhuM am 3nn.l 
2)2eDpolbine ^obaiina Äarcline, flfb. l. \!lufl. 1808, 
9. 3uli 1890 mit Dr. med. aJiQttiu .ipofbnmmer, pcnft. 
[Mindern in ^.yatjern ] 

6.^1 arie l'lglai^, fleb. 23. ^'fcbr. 1834. penn. 
Vlut. 

petm. 
;'lr)t. (2aliö, f. 3ci{?rc}. 1898, S. 831. SiilnuMi. (3m !D!jnn««ilamm< ftIo|t!)«n.) 

[(Joanaclifd). — llnflotn. - Ungar. Sl^fI .1. .1. 3BI«u 11. «ioo. 1814; ccflfit. 

gtl^t (I. <1. äBl«n 6. Wvtll 18&-t. — «t|d)ttibunfl bt« iWa.-pfn« unb e'f'*»'*"- 

llburi*« Im 3a^t9. IHbH. fe. 6^».! 

: t (Ä u fl en r^ranj ?5reilpetr oon €almen (geb. 17. "^läu 1828, : 22. :'::. 840 Calmm. — CalmuHv 1890 ju 93u^nrlffl), Äön. unoor. "JOiin.'yfat im 7Mnotnmin., ntrn). 

1) 31. Oft. 18G4 mit 3 r m a MlPiiuntme gufjntia ^Kdhfl uon (<<>\(:- 

treu (ndi. n. i(Vt leil, "1-23 A>'t-.r. n.(i7); JI) IT). »A'i'ji 1872 mit 
^U- r t b a uon «üoi'bpr, flfb. f). 5\cbr. li-:-i2 
«öilittr L'r (Et)t: i. '.U f n r ^){ofi Jol;,Tmin .Uorolinc, flcb. 2. W-t\ 

187(>, ufrm. 14 'Ticj. 18!*5 ,<ii »IU^^o^r|t mit Wiiltnc Vlrliülrö irJuid. 

uon '?riiufcl)enffl6, A. ii. .U. l't. im ',;nf..y(pt >?rfit?rr uon Jlificta 

yjr. (i8. 
2.0lfla .^icrmine 5.^fitt)a, ßeb. 12. Ü.Vär< 1879. Snlmutl). 

[Oonnpfliftf). — ^teuften uiib Siiijolf. — 0?ftfir. ^M unb Rrht 28. ?lpril Ul« 
(föt ;V'l).inn SncQr.iK) gu'^tr:^ 6>)lmutl<, {))?! onlMd aifp..V:.H K — t<'(titu 
l'iirj bfü aP.HTni' l:"^ *fAhft«« fitor ^lf e'l.lll^f«ft^f^>u^^ im i^^ni JS^♦ 
^. tV.i'.i; rjl. iiud) ;\.Jhrp. lt:67, 6 7t<9 ] 

t 3otoi;n 5lu<!lrotb Viibivi,! Ärc-ibfir ron .^i-ilnniib (»vb. 5. lUiirj 17«1, 
T 3. l'lihv 1627), i>ul. onbalt yie,i..'15rö|., i'crm. . . . I79ü niii rr;f. 
lierife eanr,r: (vjeb. . . ., | im ".'Ipril 1844). 
^fitini: 1. t l'iit'iria (afb. ?3 i'lpnl i79i, t ^^5. <\T?ai 1663), i']3'.- 
(inbiilt-bembiup,. ^MUibinctt^tat, uuiii. 1) . . . 1820 mit l*milit i?i. 
fcfilbortl (sU'b. 15. 3iili 1798, t It^- y'oi'. lS2(i); II) . . . 1828 ir.:*. 
C5"iiflcnie üon iiMlüfrö ((leb. 17. )}\ov. 18oC, j 26. ^an. 1881 lu 
?<alifn|lft!). 

Hiiilitr: a) Ir (B^t : l) l' ii b lu i n .ff^u! ^rifbiici), flcb 1. '?iu,i isal 
ju ^i^aüfrflfbt, 5^011. pifu^. ö'^cn. t.fr i?ao. j. !Di6p., Ofim. 23. IJiptil 
1848 mit 
5(1fnibarl)ine (rnno) Qrmilif Wilbtiminr tion *J^lv^on' a. b. (> 
a^riffpn, (\eb. 31. l'iai lh25 ,511 2Miff:n bri ^^licfacf. (*i3rtliii.] 
3öl)iif: (1) rianö. «eb 15. l'lufl. 1855 ju l'.-nt^te, liJ)k tr? 
isob.'C', flön. Dreufe. ^IHajor im ibi'inno. j\fbQrf.' i)^^t >.)ir. 1», 
tnibt üic tilo|ut. 3U1- 3nfP>"f'i^n ^fr jselCatt., oerm. 2a. C!!. 
1890 ui 2ani',fnbecrt in ber ^JihfitiLirop. mit 
iTlo ra (SoICman, fltb. 8. 3an. 1872, pilcrlin ] 

«foditfr: 4> i 1 ^ f fl rti» Mft"- i^^- ''•'luii- 1897 ui ''i3frlin. 
(2) VI r t b u r_. arb. 19. Wör^ iHf.i, {»dh teß ^üb-C, .<tön. utfuj-. 
i)iek?.-Vliift|. <.r. 'i\}>\e6bottv, lurm. 17. 3iini 1890 ju VMerlin mit 
(f Iff yitefid).!, qdi. f, ^iili 1872. 

Ainlitr: a) -ö n 6 • ^ n dj i m , ofb. 2 3uli 1891 ju .ipannopft. 
b)(^ün, flcb. 13. 3nn. 1893 ju iöifSbaPen. 
«.;)5Turt, tifb. 1. Ülioi 1895 ni -pombiirfl d. b. .f). 
2)C?milif, acb. 9. 3)f(. 1822, Perm. 19. l^hi 1842 mit J)tubol( 
eifinfpprf (t 19- '^''i-ifJ 18^9), ^;nt)l. niibült. 2DCS'i:)iaf imb .UctiR- 
floriaUHd)'- 
3V|- ';Niit^rul) iliu' 'J^uflno VI D I t (ilfb. 23i Cft 1820, f 20. ^JJIfli 
1881) ucriii. 3ü. 'Dej. iböl mit ©almut^. 847 S3i(infa (^brifline i' u i f e Den ?IieDfiafiter , «cb. 1. T.n. lß3S. 

hi-^alU'till'Tt.l 

•i-ohn- \Ll" Dlfflanf», su'b. 2?.. lliär» 1870 jii ^i^allcmlrbf , i^on. 
uriiife. ^iä't, im l. biif. ,iJT.-9iflt lUr. bl renn. 14. ■ir.fpu 1807 
ju ^Jlothnünirv» a. i. mit ^ „ s .. 

^Jlnra lAJtäfin ^u SaDn-i^oittyinirtfin. iiciun ((^ivl5bu:a'VuLiin,i6- 
luirflfr l'inif), iieb- 13- Si-im 1076 (f.ithoi.; f. Woii*. i)cff.i'.eni«, 

- b^i. Cht- 1) '^l»"' flf^'- ^- '''p"^'' '^■^^' *'"'"• ^- •'"*' "^'^ 

mit "lUiiMll von £fi)«AHinic. (t^-^ '-l-"^" l^^f^^). J?pl.anba!t. Obtttllt. 
6)-' '»llfrünccr uti'b. Hü c'^uni Ihöfi ui t<alhnltctt j '-^8- «ft)'- ^«'^8 

15. Cft. iVb'j ,^ii Dtipu mit 
2}icirie etfinforff. Ptb. 26. ;\ebr. 1843. .. 

i-^lnttr- (1) lifnbf tl), fieb. 2. VU.?. 1«70 nt Tiliait. 
(0),-vrtDa (itb. :il. fsebr. 1875 ju >l'fDtbad\ ^Ht;V^-i'«'<. ^rier. 
(a)'Jl leranber, flcb. 0. lUat iy70 ju iiiinDen, stud. jnr. in 

(4)l*buorP, peb. 20. 3uni 1877 su l'hüt-rn, 51 cn. picu»!. l't. im 

o'nbnlt. :\nf .^X^it ^}(u 93 
(5) >l)l n c i e , fleb. 10. 'Dfj- 18S0 ju UJhntcn. 

C)t8?.ilalif (fl.b. 6. 'JIuj 1889, t '^^ aJ'-i^ l»'J^ >" «Dionltnel , o-tm. 
•2. fefft. 1874 ju OToi.lin« bei 3{amiit mit >.!l I f 1 1 b Klkrit'bre 3üffpt) b« 

7)^'u'nuf'l'cb. 6. Sepf. 1847 ju ^.HaUfnflf^t, iUn. preut<. Cbfift 
imö Mmor bt(5 ^uf.-lKflte yir. 132, i:frin. 10. lHarj 1891 ,411 Vlrn'j. 

.^oSu'c" ^bf reff Xp c b lu i ©ciHfr, fleh. 28. Si'nj I8fi6 
^ftinötr- (1) ^beüDLua \!ui[e >\riebftife ?\rnn}i6fa liintulic lyne« 

i)eb IVMO, Aeb. 2. T;e<. 1894 JU l'lnrt).'n. „ • „„ 

(2)ruilm6 (*u^eii Seo (.Smit :i 1) r b r , (\cb. 4. 3uri I8'j8 jit 

2 t ©utnu'uebS: fjou 1804. t 17.JDfflVi 1845), ^,^1. onbolt.berhb 
:)tefl.i)iQt, ortm. . . . 1831 iiut Siiifc ^inn^eliiiHi (vieb. 7. Cft. IblO, 

S6l)nf 1) (Sbuarb, pcb. 16. 3iim 1834, 5f6n. pveii^ i^2r. n. D., 

uerin. 30. Oft. 1800 mit ,„, ,■ 1 

ßinbride (SU r t r u ^ ^cbnil^Ur, acb. 30. ©fpt. Ih4l. p.I^cilin.| 

i>ot)n -JU a 1 1 b e r , vi.b. 29, Cft. 1874 im IfuCben. 
2)^){ici)arb, (^f-b. 1. ^ilptil 1&37 ?u »iWrnbi.rfl, umn. 1)28. Cft. 
18C2 JU £d)mdlnMk m ^dihfun mit »i'.aiu' 'Dieffndjß (,ifb. 
5 l'lpill 1841, t 2. lUioi 18i>7); II) 12. ^)*t>0. '«75 mit 
5 u i f f ^v\.^iltnfr, pfb. 24. 3"li l«''-^ J" :Homnif. I'-Jinumburii n. t.^.\ 
Cödiltr li- eilt: (1) tÜJarrt'iri'tf, «eb 7. «Stpt. 1863 .^u^qp 
nau .:i te'Ayl, Oftm. 27. VIpnl 1889 mit Dr. med. ;'llbett 
ONräfe, prall. 5lrjt. ^ „. « ,• ,oca .«.f 

(2)ibcrrfp, fleb. 1!) 3imi iSfiö, t:crm. 28. 3i'l' 18b!} m.t 
Jtjfobnr JKfbbatft, .«cn. U^ouinicrftor. 848 6a(omon oon Ätifbbeifl. — 6altaborl con 5BlfffnI)of. 

Saiomon Uoit ^-lictiDfvn. 

I Sfotljüllfrf). - C«|1<rrflct) (Wibintn). — Ihfunblld)«« Slotrcnimni mit htm VtSt\ht 
.con i^ti.bl'tro* 1646; oo'lfrr. ÜbeKbfi'LiiipuUii 13. (Dfj 18t:2 («1. <1. SBta 
•-'I. OJfJtj lHtJ31; oolctr. «rljt <i ü. iWien 17. j^fbt. 1884. — «(((tttibun« M< 
äLtorptiiil iinb gKIhetr« üher bit eioiib^fttlHl'uiifl im f^Jbffl. 1B8Ö, €>. 71», 
lilttr» «tiif.ilojjlt Im ?o()tfl. lHfi3, fe. 793.) 

C^tiianuel liefert) l'U^uft J\Tani il>ii[ iufihctr ealcmon uon RrirJ. 
berv(, kieli. i8. :;'^an. 1820, .«\ u. i\. >N-li<«r. o. 3>., urini. lü Cft 
1800 mit aiuiru VInna (Jcirr uon gtiö U\eb. 25 £nif 1840 
t 7. !il(üO. 1878). [^iUaa.J 

^InBtr: 1. ^Mene Tlfla gronjicra, flfb. 17. Vliiti. ißtiS ju '',atc 

2. i' u t) lu f fl i?übi«Iaü ©manuel Otto, flrb. 3. 3ult 1870 \u Ciff j j? u Ä 
r?t. im 3nt.-JKiit G^ö. l'uMvtti üdftpr il|r. 05. |,«aid)au.]' 

3. O I (1 ii (Äniiinutla ilotolina 3iili(i, neb. 7. Cft, 1874 ui Äcmcrn (SnlUatiüvi Uoii 2lMcfcnI)üf. 

[jroihollfrtj. — fifflftnirf) (llrol) — (lKfl(t)<n^(l .1. d. Vt.ifl 8 9foD. Ib'ji 

i-.M. »»oMiM. S.rl .\J,.inm.MJi< filt ^;f «.MiMJjajt J;n.-.l<l, j|dii e.ilraK'ii j>< 
Woii III el1^tlt.■l. f'it.rioc ba Jfai). R.uiiirftjüta im i'ijt. 4^.irtuj, unb JImm 
feJlpjbotl au» Dfoti. j.'U.tl. CSfidjler. »tftulttn In jidm ßntfnntfn faif. Iijicmfn 
il. li. UHifn 14. 3.111. 176Ü bin «fuijjnbdn.iub mit bfm llr.^Mfjt .oon ?Ui(ni. 
bL'ff' ; gfllr ttljitit flltictiAnti« (lud) fiiif >IUopi-€nb<lT'run9; «tidj^fihc mit aUjrr'n- 
beffftuno unb hem tlltl jaUblafborjn' uub SÖaiPfiibr|]»tunfl d. «i. äötfn 14. %iit. 
1760 (com fl.iifKt ^offpl, II. für ©.ilrntin oon talpoboti. tfirfüljrfi unb «i- 
förbftet b(r 6eibftirnupnifultut Im rbftftf(l;il)nl») ; ttibftit. »(ilinflurfl b(6 hn. 
barenrlJnbf« 3. Sfrt. 1700 (oom jiuilbifdjof ju Vilti Ülflidm Orjf,,, tct, 
lljunn). — «tfrfjteibung bit SBappen» iitiD gffdjidjtl 9fotij (bitfii «tdjIiflfltUurg 
einem fpätnm 3Ql;tflaiigj ootbeballm bfeifci) im 3al)t8. lS6ü, 6. 700.) 

I. ?iitic. 

t ^Inlrntin i^ifiljcrr EnlDobori uon TOiefcnbof (orh. 2, gfpf. 1799, 
t 10. ?;ibc. I88Ö AU 'Klient), töutcbtf. in ^JUarfitfib, D/r.rooiif, ^orn:cf' 
unb aQÜ'.ano, ectm. . . . i8a8 mii »üiolanir Gitcpn iiionii Pen 
CJbcnt.^eim (afb. 1. 3nni 1819, f la. ^Diötj l8!tü). 

^iiiDtr : 1. >J1 n n a , f,fb. 8. 3uli 1841, ucrm. 9. ^v.ni 1864 mit CMaubio 
yiiltiT Don (iionl. (ifrteiu.J 

2. VI f ra, fleb. 1, inai i84ß. 

3. Uialentin, fleb. 22. ^fou. 1862, oerm. 11. Cft. 1893 m ajjpij. 
Itano mit 

!Ibeobora ÖJrafin SliarceHo, fleb. 30. 3uli 1870. 

4.3Jibot, fleb. 24. 3uli 185D, üetm. 2«;. Vlptil 1894 ju (.Sabiate bei 

»Dlailanb mit 
ü i D i a '43abum, geb. . . . jM^ltJBeA£dEBKsas= II. iünic. 

t ?(rar< Snfeb 3bcoi->til Auiberc €üli^at«cri üon aQiffcnbüf (vieb. 

24. rn. 1700. t 17. VUv:l l^?4). ufrm. . . . mit \!i\cci 3o|ept)ine 

(.V)rärin'i^DitoIat}i (ifl. 16. -iKüii 1770, t o. 5^e^ iBOu). 
SJhnt- 1 t3o''l^ti l'fario ^^^f'^L' ^KcmuliiC (o.fb. 7. AiIt. 1703, 

t 18. en't. 1^34), LU'im. . . . mit i'uiic tc •Jirmaiu (vicb. 20. ^an. 

1600, t 2b- 'i'iön isS(i) miß ^)iioQ. • 

SD>)n: 3ofcpb «^rnb-rc Saloateti ocn ^i'^itf.ntot umniint x)^r\c\ia 

liKitiiTtnfclae ntut Cvil'f.lMfi Cm «littun ,3,iiiala' .ii.| v^lCb lÜ. ',\a lt. 18.15, 

J^m- fiuf in^ano bei "JiKm, uiiiu 27. i£tpt. Ihüj .ui ^'Jeiiftivi mit 
efifabetb rNtnin von ^'^un'a ju CScfitUalt, i.'i!in:biri; luio (^:><m\h 
vvn i-ifiibrn, (ub. 2. 3"ni i^'li- 
^.iiilJtc: (1) \'IIoi)6 3oKrb %'^iob l'ianci, «i'b. VJ. 5i'fan 18G7, 

.\t. M. (S)cr..l'l0i, btmi ^i^M''^'>'f- i» 'iUimuro. _ 
(2)3 Ol ob iWariiuiG '.soürb UlKniii, ffb. I2 jlilarj l6(iS, it. u. ,>r. 

Vt. bir 5)üf. im 1. 5'i>^t bcr '-liiclec .flniffiiäi\rr. 
(S) l'i a V i a . '■'i m ni o c n ! n t a (Satlotta >\iMmfGi\) fflif.ibiiKi Jo' 
jiTbira flt"b. lO. ^.Vou. ]8Ci> su ^Sh'ü, iHriu, 11 :Umi IbO.^ baf. 
mit ^Kcbeit 'Äibtn 'X'^tm ocn l'ilbfron , i\. i\. iUj.-iU'mimiiar, 
jUfltt. bcr ''l^(',v»l>rtiiiid)afi in SyolfiJbi'tii. 
2.+ 'iltuiclo iiunia 'Rdir (iicb. 24 Viptil i7ito, f 8. ^A'Jai ISS!» .uj 
Orient) i^ni- oiif i^aii ["Isnoo] unb ^aii l^iuolo, üfrm. 30. Vltnil 
1S32 iii'ii iUnria OUäfin l'io.ni-i Don Gbiiib^im (o,tb. 8. -Sept. 1^08, 
T 17. iiiätj IßbS). 

*clii.t: 1) rvraiu 3afob VJiacia, pfb. 2. Febr. 1S33, Dr. jiir., 

.«. u. s\. Atni. unb Suitb. «''(at a. !£•. , i'frin. 16. i^tvt. 1607 ^u 

(.'«la-i'fe mit . _ 

etepbonie TMfiin l'linbröU} be erbni, flfb. 20 Tfj. 1M6 ^u 

(»naniin.bn im iUuuit, Jt^criin iiut C-Inöle im "i^iutroiT Sloiv.., 

Cödjtct : (1) i^i a ri a Vlmalia iriraiiaiSta Sfrpbf.mn, gib. 27. «fcrpt. 

Ib72. 

(•')'UmQlia iiJJaiitia .VTarolinn IHaüa. svb. 2-1. 3ii!t I87ü. 
2)\'llouö 3üt)anii «Vima UKoria, geb. 28 Vlii»!. I83l, Dam. 

2y Vlpril \bS.j •^u ViUnetu mit 
i'iiUkibfMta ülcna !t\uira ^L^orbnia ^)'iaua, ficb. 18. Vluti. iböi, bio 
t :!l5!flor 3uliu6 ^JJcbüc £onfi, Cv^Hv bfC louiv i'ialt -C, ur.D bec 
lliJorina ufb. tS^töfin (Vniifi.nKniiOlin-arati .iodittr. 
C:ori)tfr:"\!iniiipIa l'Junio ^li.'ociiia ö')iulia 0)iuieppina, {leb. IG. rtt. 
ibbG ju Srifnt. 
3 tSobonn ^i^optift SimiMi 7vrnm (^»rillu? l'irlbDbiuS (flfb. 9. U'far^ 
"l60i, t 13. 3nn. iS;t2 au iiicnt), (Miitfbff. in iÜlla ai(OiitQ(\iia in 
eübtiiol, iftm. 10. 3cn. 1842 ,ui i^f'.ubiii mit 
3)inrina (ÄDler Üüiarceüü, ecb. im l'lug. 1S18. LXIX. jQ^rC. -• latbtud« 6. Sioptniba 1888.] F 5-} 850 ©alootH D. tfl(^enfca|t unb 'öintamtj. — 6alja imD Slidjitnau. — €cilib(ta. 

SrtlUütti Uüii Girf)i'ufratt unD ^iMiiDcDurG. 

[Ä.KljL'lildj — rfilfrtfulj CJiroU unb ;\i.illcn. — Oi|lftc. Klcfl imr Siiittr mii 
tcm ltr.5:,f.it .l'i-n (J;<1)infr,itt* .1. <i <y.«ii ■.'.•». Cff liUiJ, OfiWir. (^rSt mit 
bfni ipnuten t^li^t^lt .ron t* lu■'a■UI,^" il. .1 "Zv^.cn -.'il VUtH l^•^4, ..ii'..- 
loiuaiio -J Cft. ISÖJ U>>"" V'Pll V.ii« IX». — <*(M)i<aiiiia ^t« KVI.iii'«'" 
unO MJJbctf« üb«! bit toi,uiD<««tt)<l"in9 im .\.il)tfl. 1!<7Ö. «. \Siil , yO>1»i*ll. 
aiotij im 3,il)rii. 1»U7, 6. »74.1 

•j- l'lnton 5?re(l)trr galootti oon C'fid)tnfiaft unD U^mbeburfl, conte 

romano (vUb. 10. £e,<. 1709 ju >i\inDe bfi iJ(Dit in Jicol, r 17. ^lu,i. 

18U6 ju friert), Dr. jur., Si. S\. ilsO^rUat, ufcni. 20. £ept. l«2o )u 

iKcnt-Divl mit 'Unna (ÄDlfc uon ocatnct (fleb. . . . 1790, | 11. Diärj 

I8ct7 jii iliiiilont). 
S5l)nt: 1, t ^ CID tone ^PPoüto ((itb. 13. ^Te^ I83ü ^u iUrona, 

t 27. nebr. lbS;j), Dr. med. et cliir. , ueriii. 22. 3uli 1863 JU 

^iiaciS mit . 

öiDonia (JbJitel, ßeb. 6. Viptil 1611 3U *;5oni5. (il^erona unD 'iJicti 

in iüMirol.] 

^infitr; 1) V. n t n i e fiaiifto, c^(b. k. o-i"i l8tJ-l >" 5^on|]an!inppfl, 
Dr. jur, üfcni. 28. ;Vin. 1891 .in **o[c,inii ::iit 

(iluira cei ^onciii, jxb ... ifcü.. I»i3cljniu uuP l'iori.] 

2)Uao VltnülDO, flcb. 11. IJluvi. Itb9 su 'iJatiu. 

8) fetbonia ^ppojia, fleb. 28. (Vbr. iö72 VJ Ulenioiv). 
2.t 3obonii (Stancföco (flfb. iß. lila» 1ö:i2 su äWrono.^ t 25. -^f»- 

1897 iu 3:ctfiit), ^err uiu San Ojioti^io qUu ^cala bei 2tient, oetm. 

24. \'tpril 180G ^u (!i')öx\ mit 
3B i ll)e Iminc 5>räfin i'uppi, flfb. 26. 3uli l84tj. [-irient.] 

i\in5tr: l) l'ioiiuC oiuiieppc, fli-b. 25, Üidri lbü7 ju Irirnt, 
X. ,if. ''I'iin..>ston<. -iUQlt. bct ter itaiiftifdjen 3tn'f<'lt'^n'""ll""' 
m Wien, ücrm. 2G. CU. ib93 iu iLUm mit 

(Jlif Q b f tb Don 'itjnr, neb. . . . 

2) 11.' acta ttornclia, fieb. 21. ^JDinc» 18G8 ju 'Jricnt. 

3) © 1 1 D i a ^Inminia, n.-b. 22 Vlim. I8ü9 iu 'Jrunt, vtm. 26. '««pt. 
1B'J2 bof. mit S\at[ Wib.r, M. u. JV. J^ptni. im onf.-.^H^t Via »>on 
t^umbrrlanD, f ifl i\u ^i^caunfiDiDfUi uiio ^'ünibuin "Jir. 42. 

4)(5ntecina (Mdia, flfb. 2;>. VIpnl 1871 ju 'iticnt. 
5)iJeone 'ilntonio, (leb. 3. iilärj 1878. 8al5a uut) iitditcunu, j. ^sai)x(\. 1898, S. 840. 
(SüliDcro, f. bittet toon ©alsbcvg. Caljgelift. feanbin« tuiTaintn. 851 al5ni?öcr. [dcongtlild). — Cfflctttitö. — litbliiiP-Ofltetr. "SSM .mit C?bi*r r.-n" d. rt. äHifn 

S8. Wol 17118; Ofilftt. Wiltft d. »1. ai!i«n 16. Äebr lÖ-IS; Ofllitt. jtl)t. d. d. 

tßien IS. 3uli 1853. — *«(<l)t»il'uiiil t>«fl iU.-.rpm« unP j((<t)id;tl. Üb.rfi(1)t im 

Oibt). 1H6Ü. 6. 717] 

(iS. Gc^rfl. Ib95, S. 854; nfUfrc ^J}ad)tid)tcn übec bcn "iUijonal« 
bc|lanD frtjlen.) <2anbcn = Xu||ainLMt*. 

[doonselifd). — Driulcn (";Uod. OflprtuBm). — «tili». SItfl d. d. Cftlm 
iS. 9)Khj 1790; ptfiij '^ttjt Ol« ,8tbt düh S.^;l^^n•lu|fJln^fn' iiad) bfm äiriljtf 
b«r (Jtflfl'butt au« \t obtligft übt unB «ffnürft on un ibifiß Den JuiJciintn Im 
Ät. Wafliut d d. ifitii^;flbrrfl 10. *fin. 1M4U; ej bff efimaliflf «.fip.r /<r!)t 
3obonnt« (f. iiiitirn) mdjt bet lilliil*. (onban bfr juii^il« 6i'bn i|1 , (o loatb« 
Umlflbfti mit ptfup. Diplom il. d. tJftlui 19. !U(-ii 1S.S4 lür bif 2>jiift \t\r\tt 
Btrißf« oüii liiiTJititn uno f<tn»t jibe«mjt |nium Orii jif'j>;iinn oni «Jffif.if Den 
lufl.ntijn 9f|l.itiit, teil JHil;(tt«iitilifl \\x lütjtin. — tJfjdjrfilninj bf« >;HJiufn< 
Im 3cil>t9. 1877, fe. 744, uiib geldjidjU. Stotij im >,.Tbrj. Ibliä, £. t<J9.] 

\ \i^^lui,^ üy i 1 1) e 1 in O'tuaro ^'u'i'Jftc ooii SarD^n« Jiiifaimn (vifb. 
)6 Jebr. 1794 \\x \!l!tt;Dt 0){ar,iiit , r 15- -ft- IfcC5 Au XuHaimn), 
(Jrbtjcir auf j'uffainen, Mön. piiuB. ''Diüior a. D., oiiiii. 21. ''JJüu. 
ISIG iu l^ircflitnen mit 'JlutLna ionCifS ccn ipoti^idnri (neb. 2ü. ^iJiai 
1800 ju i^raaicntn, 7 26. Oft. ISöü ju Jnfi'ciincii). 
^inötr: 1. t ^-^^ e r n b a i d ^Jl^lbiim *]fopclD Äif.birr uon garben» 
Jiillainrn (cifb. 3. ''lioü. 1817 ui Iu|T(iip.tn, \ 8. LUmi 1874 ju ^Haii» 
bonatiitcn), oecm. 29. %\x\\\ 1S42 ju MDni,ifberA mit l>i a r i i- lllrife 
ÄamiUa CMott'.ifbe uon i^iilhn (,Kb. 25. 'iiiön 18l'i iu AlöiUviuDcrvi, 
t 3U. 3uni 180', ^u *i^rr;in), bt6 t Jlafimir iUul (ikMiücitrau 
^^cafm oon J.'iüliaj, Mon. rtiuß. (3'jfn.<i'icio:6 a. 'D., '^od)ti'r, *>cri;n 
oiif i5b:alüttentbal im iU. i.'HliA'nbfiI, 
^inlJtr: 1) l'f a 1 1 b a l'lniia Jofipb'.nc (S"iottlobe uon eaiiDui, flcb. 

14 "Jlufl. 1844 Vi JCinAi*!bber(i, ueiiii. 15 -\\\x^. 18(i2 <ii jH-iuco- 

nütfcticn mit Dr. jur. i^uDiüivi Jtcitl 'JU^^ibi, .Hon. prruD. UUl'evi.« 

iHat a D. |t\eclin.| 
2) 'i)l a r aa t et Q ^.ßaibii Xorotbca ®Dltebre üon Saubtn, vitb. 

8. Oft. 1845 JU iHauboTiatid)in. [ÖQvlilCberfl.J 
8).f)ubert 4i3Ubtlm eMoltoettcau oon Sanben, geb. 2. 2)?ai 1847. 

[■Juifainfn ] 
4)'.l'l a a ö a 1 en e ilotiforbia CÄoltbc'.fe pon ?onben, oeb. 2. 1'lat 

1848 JU ^Kaubonaildu-n, ortm. 2a. l!lufl. 1805 baf. mit '^ c n " J 
Sbi'Oboc atutelf iicrmaiin 3i5banii uon jhuOfll nuf ">J{ifbfC''i)U'l' 
oucqejfi. 

6)\Hnna il^otia (Jlconore (Sotttraue oon £anben, fleb. 30. Sept. 

1849 \\x jHauCDnüt|d)en, Dtrm. 11. l'lu;?. 11^77 bof. mit i^tnno 
oon Drefeler auf id^ceitlau^Icn, 'JJhtöl. beij pccu&. Jpectcntj. auf 
iJebi'nSjdt. 

54* 852 ©nnb»n.1u|"yain<n. — Catbaßna Don SKtanütra unb C)t>t)fiir.<in. 

6)3:raufl 1 1 2eberp*t5lafimir 5^«n!)ort »on Sanben, fleb.ll.9iOu. 

1850 ^u ^KnubDnatfdicn. |VluflraIun ] 
7)3obaTineC i^orl 7riu (.»cuüin .t"'lt>?('Mt 7<rftbfrr üon Son^f^• 
iuffainen , (icb. 10 ^Hiorj 18^,7 nu 'B^'\f, (>^rbb.Tr nuf JuiTainrti. 
'.vjir C'ff ieb'C., .«6n. mufi. i?t a. ^<^ , l)<•!tl^ I) i«. i-f'. i^'" 
i(U Viopd'bavi biM i)i\iflnit mit (i' o a (S'ieitrut Don ^inncen j»ifl\ 
G.T(\ IS.-)« ui ^onflCbfrp, flcfdj-eDfn, ivictfvoerii'.); II) 21. <\*br. 
I.s<t0 311 »iVrliii mit 
I)Drotbfn Siifni-nr Tlvin !^uIionc 3fnnii oon lurvien, flfb.7. in. 
18Gt ^u ^i^frliii ['i"iinamrn 1 _ 

^\lnl)tr : a") Ir Cl)t : (D (SS p r t r n b 3^'! l'laria uon >ianbfn, flfb. 

10. <^PDt. 18,si ',u Imlainen. 
(2).pebit>ifl .^totbarini l'lutoroi Don ranb(n, flfb. 30. Ltt. )W>:i 

HU 5"iiriV)infn. ^ ^ . ^ V i. 

— b) L'r Ct)t: (3) S'ifnrna ZU]a 3cbcinna von feanoen, iifb. 

U 9?0D 1890 ;|U 3:uuainfn. c „, .1. 

(4) »•> ci n i5 ' £ p b n i a n .«ontab ^.ecinbaib gebred)!, fleb. 21. "ilov. 

1802 ui Juriaincn. , _ 

(5)Vlrnolb VuMiMti ^illübiim -:)ltfranjpr dottbelt, ^fb. 21. Vti. 

1S''3 \\\ 'jlnT.TIhtt ^ . . 

..v%.. I. .. »i._. ». -.1. *7» O»» lOiit -it *»iiiT'*m#fll infB. 1S''3 \\\ 'jlnT.TIhtt . 

(«n'V.iiriiT OiliMb.-tb >\>Mr.uirflr. ofb 10. Cft. 18Ü5 ^u ^uiT.^ir 
i7K\S,-|l III n t b :)ulJibolb ^JVunifi- ÖViM,i, »itb. l!9. X'irtll 1^PS 
7iil).imfn. . , . 

3. tWrtba 'i^i>u>tbfn von ^.inbrn >Kb. s Vl>i,i. isiu ui iiniJm'.n. 
oftm. 11. ^^iiu! 1840 bal. mit .ff>-.il uoii VH^fbun (t 11. ^Vco. la?« 
itii VeKruTfii), ivrrn auf ?<"i|Tuni'n, 5lön. preu^. 3{f;i..3fat a. T. 
f,«6ni;(6bfva i. l^r] ^ , . , 

3. l'l n n a oon Sanbrn, <;\(b. 20 ^iini 1825 ^u üuiJampn, mxm. 5 
1840 baf, mit Äricbriri) Ö^iafnt i'on 'il-ran^fl (f 8. lliarj 1 
«erlin), Ä6n. preiife. i?t. 0. IT. \(^o\\i\.\ 20. Cfl 
667 iu (SarDnnna Hon 9)U'nn0fvn uiiD .v)ül)citjtcin. 

[ffotfjolif*. — O<0errfld) {TitoD unb Uiifl.un. — tf rbtdn6. - oulftt. Bfri i»» 
SBnDpcnbrjTeruna <l. d. :^nn»brucf 1. Od. 1&79 (otm »{). RerÄlnjnb) ; «o»l. 
mann DOn Iltol 160b (Bfnebifi) ; oulfrr gtbr d. d Sßitn 3. eipf. IbJ» 
(I);plom d d SBifn 7. «pril lt'3.'i) ; unojr. ^^nbiflinot 183(5 — «xf-ttfibutj 
b«S Saacp»n< unö gtfd) tljtl. Ü&«tfid)t im :\.i.Sr^ 18Ö7, 6. 645; »a'- i«* *'• 
«ttiM .e.Mbjgnj rcti Sltubutg unb fcnhfnftein* im Iofd)(Pbu(^ bfi »lir 

i^iuffr ] 

t ^oboüii »5artifl 5^rfibfcr 8arbo(tnii von ^üfeorbfrA unb .ipobn. 

j^fin (i3fb. 13. !Dci. 1796 i(u ::^nnt5brurf, t 13 ÜHai 18(39), Ä. Ä. 

••DÜMor Q. "J^., i'frm. . . . mit ^rnn <'<"•''•■> '.J^^trfner Don 5ot6a (jfb. 

1 H(är< i.w(»l Sil i^afdiQU, f 20. Vipril 1«H bnf.). 
^Inötr: I. ^lonit vifb. 9 iWör» 1P27 ui ilnidjau, 5T. u. AT. Tioicr 

a. 5)., uerm. 24 'IVax I8i;2 jn ÜT^ifn mit 
311 e r a n b r i n e ^liieren be ilapoß^^i'iere unb JliS-3)oöotdn, flfb. 5. fefpL 

1836 ju !öubape|l. Sotbagna con 'UVantttg uub tobniflfin. — 6cit»or ciuf CSlam'ti<im. 853 

^inlitr: OßW^a, atb. 7. Ifni^ itf-t 311 i>fl!nio iniopa in T^tiUien, 

.Reu. iiHiiar. 0\?t. ber Jitf. tcG 6. j;)ui..:)fv-iiG, ofim. 30. l'iöri ifet^y 

ju ^JBifM mit 
l'I D f ! a i C« c üon 3iiuner, fleb. IC. [stbr. 18C9 v' 'DrcrtCnr. ( "Btcn.] 

fUiiDtr : d) H? a r f\ a r f t f , qeb. G. 'Dfj. 1B8;> ,^u £;iinamün>ifr. 

(.^rJi i ü la u ö, tub. !t. '0?O'>. 18UÜ ,5u Jisicri. 
2)li( n t bi l be, flfb. 12. £ipt. 18(iij ju "J'öien, oenii. 22. CIt. Ifi87 

mit .ipcintirl) 'Äilnn (i'))ünttjfc pon Etaiic.vi, 'Jdttni. Der Min. 

iinvinr. i.'(■lb^^ar^f. 
2. t Jobanii '■.HiU^tiR (neb. 5. IfJot 1837 u« MfirI|laDt in .ftrontirn, 
t 24. rp,^ 18C8 iit J\o|d)nuj, .u. Ä. CSt. a. 10., t»eim. i.'i. €fpt. 
18(30 ui .'lUifilji.iu mit 
3rma ron Torncr, rttb. 17. 3an. 1810. 
^iiilifr : 1) l'i a r rto i-f f e, atb. ü4 )^fbr. 1803 ^u iTafrlmu, otrm. 

^. "ölov. 1884 mit Vlotlbict {'Vila) ^\.b\:n Vic\n) »oii iicirüi-^- 

i^ecfi- nnb jr>airn-!cöffD. M. 11 .5t. S\m \i\w iHutm. 1. ;H. [-i^oüio,;' 

(£lfCCfit<ti) im Hciiu-'ltner Momitiit.) 
2):.\obonn, fleb. ti. 'i'ioo. Ib64 ju iT^ifcb-ni , vnn\. 10. £cpt. 

1893 mit 
5.R a ci b ii I e ti ^i^ano von '^opclD-l'iuüfa iinb ilüfiiitjö, ficb. 28. 3iili 

lb72. [f">ctndj'U>ecii\) 

i^inlifr: (1) i'ltelbiit o^lHinn, >ifb. 22. 3»-' 1801. 

(2) 1'; Q fi b a l f n n , .v:b. 24. C PI. 1895. 
3) VlbfltieiP ((5-tflfo) l'innc Vlinia, flrb. 28. Aibr. 1809 ju ^Tafrbnu, 

i'trm. 12. Sept. ISOI mit Ttto 'j\cbMi oon llSlar« '^^Miidicn. 

[rcniete im iorofiT .ÜoriUtat.) 
3. i'i 11 n a ivrcnjiijfa JpJfiic, ^irb. 3. 3"H 1838 ^u 'Ivoima nuinia in 
rvtolien, üfrii!. 19. j\ibr. 187U ^u Ma'diavi mit i.lcbariii öclJt" 
liöpli) oon t't'tfni^eft, Ä. Ä. AiD'^t. a. 2). [JTa|\l;aii.] Savtur niif üJaiiodcim. 

lÄathclK*. — «iit)frii. — S.<;it)r. ?lt( l mit teni ItviMf.it .ftuf G.inObtim' 7. 

(imm.iltitulmrt 28.) S^tbr. lS'i2, bopr. iStljr Hl. ^cin. (imnuitii'ulittt H. Wörj) 

18'J4. — )öf(il;rtit)iin(i bt« 4L<opc(n« u^^ 9Iäbtrf6 ü'jft Me ^^>l^l^^(l;^tb(l'unfl<ll 

im 3abrj. 1»76, ©. GM.I 

t i^frnbnrb 3ofcpb Vlntoii ^ob^irtn t?Diiii;e;ifl i>iciberr oon Sditor 

auf (V)on6beini (vieb. 19. Huic^ I7ü9 311 VluöSburvi, f 27. 3»'' l8bl 

JU '.l'iimdicn), pcrc ouf WanCbenn, uirm. . . . mit Vlntoinitie iu'tr! 

be liuinCfUi (rteb. 10. 3ün. 1799 iu l'MiIaiiL), f 4- 6'br. 18»;3 üu 

©anSbeun). 
^InUtr: 1. t ?iiitbclb ^leb. i. T(i 1825 ju VlUvif-burfl . t 20. lU'li 

1889 JU £li'inbad> bei ^r^iriffurt a. i'L), rerm. . . . mit 
9J? a t i e üon Tubl, fl?b. . . . 
2.t (if u vT en .«.ul ^cf'Pt (ilcb. 11, '^iäx] i.s27 ,^u l'lna'r.bura, t * '«'"O- 

187C), .Kön. bour. liiojot 0. 1\, oerm. ao. Mv. 1857 mit 
ÜD? r i e :"i;D;f, neb. . . 

Sötjiie: 1} (Äugen 9}epcmuf 3oRpl? i'Jaria, fleb. 15. €ft. 1857 ju 854 €attot auf (S)ü^.^^«im. — SjtJotio — €jrlot;u« von S©alUt«6oufn«. 

ffidiflölt, 51Ö11. bopr. ÜJntpfr.-^iat in ?Jiünd)fn, rerni. 26. gfbr. 
1880 <u y^^nmberii mit 
VI ni Q n f >\rfiin vvv T'Plnil^ n. b. \'l(d'.l'ad», (ifb. 6. JSfbr. i866. 
flinütr: (l) i'? c r ©ucirn Jsrar^ «Vlatl VuMxitfl , ^eb. f». 5'ini 1P?8 
}u »lliitnd'fn. 

(2) IV r t f 1 1 a ?lmanta (5'uflfnfe VInialif l'lr.na , (ifb. SO. 91rnl 
1892 (u ^(iird)fn. 

(3) VI nin nbn Mi.nrie 3ofrrbii;f Scphie (flifobftb, flfb. 17. ?uli 
1891 jii Wi'ündifn. 

2),<Torl, orb. .si. Cfl lPn4 nu ilii'iindifii , .<lön. boiir 'i\'H. im 

a (H'ft'-Irn 0)i\if, ntm. as 3iini I8!i'j ju CDillinprn n'.it 
»S i>bi)- iHMi ^]':olnifr. urb. 27 Vlinil 1H72 a" ünncebut. 
)?i'l)ii : \.M< i) 1 1 brr •t'fijirtd) lyinfii .(lorl, i\fb. 10 Sfpt. 1893 tu 
^l'iiinihrii. 
»t^bfl, flfb 11. l'hin. i?3U ui \'lii>iC>burfl. 
4.t "Jhfpbpr (ofb. 22 Oft. 1881 jii CSianf beim , t 9. 9>do. 18S0 *u 

U^opreutb) Sibv. bcinr. {■»rini. a T., i>orm. 13. '2ft>t. 1874 mit 
i''?artf ocni«. Iilcflin^ifr, peb. (Ed)ui,mnrlln, oeb. . . . (Snrtoriu. — Tut et'ut bit ^^N1•' (C«fi»tt, flfj iirb «itift <) d. 2Bi<n 31. Tft 1854; Cfflfrr. gttr laut ^ji-t- 

f(ttfib<n« d. d. 19 fli.-tj I8Ö9 (X ricm d. d «Efn 1. JTI.ii lüTli. - t"- 

fcStfttirj ff« t'jrffnj im ^::ltf 1SP7, € 879.) 

■f 3fb-inr 31' i I b r I m ^(fibfcr ror ei'rtorip (^^tb. . . £fpL 1769 jj 
■^rif)>, t 19. Cfi. 1071 bat), (5Xt\ btf öitcFl^antliirfloboultS ,£cr- 
lorio' in 3'rif|l. 

K 

fCfilftr. Site; iinb »Ihr d. d 19. r?Jtj (riplcm d, d. SBItn l.<). e»pl.) 18fl9. - 
t^rfdrtiti.i'p t(« JPovrtiX im f\obr{i lHfl7, €. fi'ö] 

t T^ftfr Kiribirr rrn (fcarirtio Cficb 179C du pfifft, f , . . .\ 

<5tef bfC (Vrot.bor.MiinoCbauif6 ^Sortetio" in S'rifi'l , ji;6n. rortu;ü 
(öfn.-.llonfiiI. 

•f^icrber qfböl}: l tSctJt gteibftt ccn Sanorlo (Sft. . . . ju ImJ. 
t 3 «Ptil 1898 bof.) Äl.^n. potiug. Otn.-Ronful. Snrtovluö uoii SBaücvöIjnufcn. 

(?uil)eilfd). — »aufm unb fl(fuj»n (Vioo. f)jnnocft). — Cmr. Jltft unt )|rbt 
mit bfm ^)rdbif,it ,3r^t pon 5mollft«ljJu|<n* 20. Wat (Immairlfulint 26. Ch.) ©attoriitu Don 21<artet«!)aufni. 865 

1827; bnnnop. ?lnftffnnunn 8. C^tin. 1828. - !8ff<f)r»i6una b« ÜBcppen« unb 
'7)ihtTtt übtt bit 6lonb((>et()fbunfl(n Im ^.ibrfl. 18«b, 6. 98H.] 

i OVora (EartoriuC ^rribrrr pon Wnltfriiboiifm (firb 2') Vliivi I7ß5 
^ii_ ("faiTel, I 24. VIii,r 1828 i\ii (i^Diiiti,i.n). .?>fcr cuf -üTsa Iterflbaufpn 
Sim. burincD. i>ofrat unb iUor , nrm. . . . mit ftnroline 
ITcrolbfr üün iüouit (ftfb. 30. Oft. 1779, t 24. ^Jor. 1830 »u 
Wottinyicii). "^ 

^JnDrr: 1. t fflpoia l'luoiia (ceb. 2fi. '•J/ör^ 1805, f 2 Dft 1857) 
^eic ouf ^('oltprfbaufen, vexw. 4. l'lpril 1S31 mit ^uife globlmann 
(ciPb. 19. Xir^. 1800, t . . •)• I VI nu.iH 

^tnDtr : 1) t Vltelbrrt (flfb. 23. Jsfbr. 1832, f . . .), .fterr auf 3Baltfr6. 
hniiien oerm. 7. ?unt 1850 mit ll?arie Wräfin oon f^olndfin aii5 
«ViDfin (flfb. 16 l'lua 1M^4 : failiol., t 7. l'lpril 1H6G) 
5ötint: (1) (5irorfl Wp[f,iann 3: b c o b o r . iieb. C. ilfnt 1860 jfcn 

boor. ?t. a la siiite bf(? 2. >ulbart.-^K;itfl. 
(2) J\cirl Wilbplm \'l u lUi rt . aeb. 5 }^ebr I8fi4, .Ron. Dreu^ ^ptm 

unb .«omi\.(Sf)ef im fMifOKfit Pon l'Kinnpin (fdilf^uO M/r 84 
fS)Ctto Wilbflm ^^obo, fieb. 15. iVai 18C5, jtön. preiip 2t im 
2. tburina. ^nf.J)fiit ^Jr. 32. , f p. . • 

(4),<?crl ^fimann i?iiMi)M .ffarlniann , vifb. n. ^an 1873 ju 
Ur^alterÖbauffn, .«rn. Difiiji. 2t. c. I). 
2)^)nrionnf ^pnriffte «uife .^T o r o I i n e , aeb. 28. '^oo 18^5 ^u 
3^altpiebniiffn, Perm. 17. 3uli 1861 mit S\at[ rMbrn oon l^bra- 
^^rrnnboiiirn (rubel ; f 2fi. Vlprii 1888). p^^tfnnbouffn.j 
S)Warie, qpb. 5 ?;pbr. 1847, oerm. 25. Ü^uni 1872 ju 2I!a!terß. 
baufen mit .fpetmonn 5?übft§en , Äön. vxtu^. ''Ifiaiot im 2 beff 
f^nf.oKflt m:. 82. "' 

2. t WoIf^^o^(^ (flfb. 17. 1)??. 1809, f 16. Oft. 187C), Dr. phil. unb 
orbfnfl. iUof. ber lli^infiolo^iif unb (fteolotiic an bfc Unioerfitöt 
(Ä6ttinafn, Perm. 23. Vln« 1848 mit (?ml(ip Sappcnbera (aeb 
23. iluir? 182<», f im Dlör^ I8rn \\i (5')öftinafn). 
#.inDfr: 11 '»Pfatianne, vub. 28. UVai 1850, Perm. 19 Oft. 
1872 ^u Ö^Mlinflfn mit '"D^ar 33ofiif , 5Tcn. pifu§. aifnjor a. 3) 
f^onnoDfr.) 
2)!^obann (SWora l'l u fl u f] , aeb. 23. '-DJai 1852 f^u Woftinaen, 
Dr. jur. et phil., orbentl. '']\xof. X>tx llfationalöforomie an btc 
LlniDtrrUnt Strafeburq, Jtön. prfu§. 2t. c. IT., rrrm 16 ^iJoü 
1881 mit 
(Jbarlottf ?^rfiin oon ilap.bfir, ofb. 0. gept. 1801. 
HtnDfr: (1) ^ermann .^axl ffloltfianfl, aeb. 12. Oft. 1882. 
(2):.^moafn t'fmmn l'fnriornf Vllma, iicb. 26. UiPai 1884. 
(3)iSrnta (Jlifnbftb j^laubint-, «eb. 13. 3uni 1885. 
(4)(.'r be rbarb »Hiipbafl ^JBolfaann. ptb. 28. 'ilu^. 1887. 
8)(.f lifa be tb, Afb. 6. Jtebr. 1859. 
4)9BiIbelm, fifb. 7. ^an. 1867. 
8. UUarinnne, flfb. . . ., oetm IG. 3imi 1833 mit Rriebrid) .ftati 
üon ^ÜDbt-rß (t 5. Sept. 1858), ilön. ^arnoo. 0®cr..DircflDr 866 e.\|(. — tr.uitnia. ^^fHta). — f rti<n!>c>ffn. — Ccbiirfi) auf feiljönfflb. 

!2aurmn = 5Litfcl). 

[Jtntbolitdj. — VruiBen (9ioi). e^IcfK-n). — >roarr<iibti»f d. il. tfln) 5. ^tur.l 
1492 (com ffjlftt j^tir?ri-h IM.); citterm.i?. «fi.-ti«JtH (1. (1. vUu.j^biin 20 i[af. 
1530 (com Jt>vitt S.ul V.) J Sl^utl- mit erblänt).-0ft1*rt. Äre.hni*ii|1.inb d. d. 
fttofl IS. flptil 16Ü0 {f. ;"\ihriV lS7t), S. 7:i(i). — t»fiJ)ttibuii^ ^e^) iHarpf«. 
gffd)ld)tl. 9?otH iinb ^n.^l)-'te« ül'tt bit «Ibil.immiinfl Im ^>il>rg. 1859. 6. 701 ; 
üt>tt b,i« trIoj(i)me,t)'iu8 öcbrrbsboif f. ^A.ibr.i. 1860. 5. 721; ojl. lurt) ten 
flttiffi .Sdutma' Im I.ifdifnbud) bft CSrJiT. Oiuftt unb im t)anbbiii1> bjiu.] 

I oobann ernfl ?\ian< oCKPb ll'/outitiuß *rtrfibfrr r?on "caurma 
oon unb MI tfc oelti* (oib.'23. T(] isri \u ct,'runi>Dtt, {• 23. ^Jlco. 
i^'Tö), (iU^pctr, VanfiitaftCDiiifiLU- tec i^LIr|l!ntü^lfC 'iHcölau unO 
^J3ri>v(, oetm' Ui. 3^"' '^■If' '"'* 

3ol)a nna ÖVaifirt ^u £.olniS.ccnnrntvaIbf.t)?Offa, flfb. IC. Ctt. 1817 

(f. ffloil). ^offo!en^rt, 11. 'Jlbt.l. [MHt'Slini.] 

^inDft: i. <* c c fl c VlDom ^i'?oiiiJ 3oi\rl,i ,^obüim 0')rcf oon iaurnm- 
Stfigincorf , Sreitecr ucn imö n« bit Jelti'd), «eb. 22. ;.Uili 1842. 
(3. ^^aiiljcnbuci) Cfc t.V'räfl- •Ööi'ftT, A. II. 2.) 

2.3ot)nnna (3ennt), pib. ö. .^nli IS.VJ, tn-rm. 11. 9(C0. 1874 ju 
äterv'iitcrr mit Aru•^rlcl' (^nafcii oon örcincfvn- 1 KrStotrff (t '■^'- 3a.n. 
lh'J7 UI 'iWifilifiv.') onf iNufflitnf, (>:)ir ^lö tcuuir. '.'dioU.-C'. | i^'.iidjinr ] 

3. 3otanna O' r n e tl i n e , viib. 13 l'iäri lhü5, i>eini. 3. ViuA 1875 (u 
^StiTunCutf mit '.V'b^~nnt6 (Vuafm gaiirma ' ^eltfd), ?,^?&"c öuf 
Sfltfd) :c., <jyic bcö fouofr. ^Ui.ilt..C, S(cn. pn-ui '4il't. a- I>. Sa^cnljolcn, f. 3al;i\3- 1898, e. 842. Srfiatti) ttuf (2rf)öurelD. 

[Jtat^oliftf). — B>il)rtn. — etammrn oii« fem Ur<montn|djfii unb füfjttfn cot. 
m.iU b«n •äJainrn .ciuco'. 9<m«tm>."ii «f iji- imb fclKin». atelilonJ mit tim 
«Jm«n .edjjtf(h)i; oon ödjjnt'lb* d. d. Ü>>ii 8. ÜJfitj 1677 (tut ,"\jfcb 
eacco); furbnnt. '^Ircifuirung 20. Tc» 1708; 3(<i.1)8i!t)t unb bjot. Jiht d. d. 
ÜJfi'inditn 12. Juni 17'.tO [r>om Äutfütiien S.itl IhtüCct ocn VK-'(jbat)(ta, all 
9ifirt)9Dif.it, füt 3cit)ann anbt«a« oon »:>i).irfI)o Jnf 6it)inftli), |. unitn) , 
imm,ittifn!i«rt im ,Vf^t. 'ö.ioftn Ift b«t rtttif)»ttfiifMf[< 16. ,"\uli 18i>9. — *'• 
fd»r»lHun>i b(6 iücvptn« unb jjfd)icf)il. >)lctij im ,"\.i!)ta. i>i*i^, &• 876j. 

t ^otann l^ln^ve<.^6 jueibfrr uon 2d)c:rfo ouf Sd.-ctifflb (aeb. . . ., 
t . . .), ifutpfalUv'.pr. a^cS'iJfat unb 1ie,v-.\t^!n-,lrr, l'ctfnrroifi m 
^öuc^baufcn, uotm. . . . mit l'iatia Vlnna örnnjiSfa jtuniöuntc 
gicim oon ^afabnque (fltb. ...,!••.)• ed)acft; auf SAönffIb. 857 Sälint: 1. t v^tnni Xaoer (aeb. 29. Oft. 1777, t . . .), ■P>crc auf Cn'm; 
Cotf imb ??eiicn<i)iiue!ibau|en, oeriii. . . . mit (^lii'iibitt» von l'ütjfc 

{<\ib t '-«• '^''«^i isic). 

>-ol)ii: t Äarl ilfaria {^(\\ 16. Ouni 1820, f 30. Cft. 1808), iperr 
auf Cnencorf iinb ^Jhuen » .öin^fiitJUitn, SXbn. bai)C. Äifr, uccm. 
21. £ipt 1843 mit 
'il'} t bt Ib e (Ufiin von '■Parti) ,iu t)cirinat!nv\ fltb. 22 ^Vm. 1825. 
.vöhiit: (1) !>einrifl), ntb. 6 9(Dt>. li?1.5, par auf Cdiftberni*^- 
tL-rf im .«r. «iUimticrii in i'reuB.'SdjIcfun, oetni. i. ("Ncbr, 1874 
,^u (\aif<niiialDe mit 
l'falii'inc l'ioiitine (l' o n n d) (ilifabctt) uon iWifti-, vvb. 22. Vt]. 
l.itö ,^u (Solt'mmalte (ccjng ). 
fliiilifr: a) ilNilbflm .peinrid) ffarl iiiacfa, iiob. ii. -Jluci. 

1B7S ju isnfennmltf. 
b)f fcbert l'iotimiiinn .fiorl lüacia, fleb. 15. "\an. Ifc82 ju 

,Naltin!t)albe, .«en. pnu&. itatett m .fföulm. 
^■)^^•re^a iJiarta ;\t'a .\>enr(fa, (leb. i. Cft. 1883 ^ii CfTinP^if. 
(2)(yu(ien, vii'b. 17. l'luvi. ISIS i^u Cffenoorf, .\töit. baor. l'liftiior 
bei bei' ©en •Dicffiiou bfr Etaalucijtnbati'.cn unb 'i^^t. a. S., 
Ofrm. 15. Vluv^. lööl ju 'i*Q|"f.ui mit 
D^ntalie (Sutmacor, aeb. . . . 

Cad)ttr: (Suficitie l^iaria, «cb. 4. yjoo. 18S4. 
(3) y » b m i fl , flcb. 15 Oioü. 1819 nii Cffenboif, 5lön. biit}i-. Cbtrült. 

a. 3)., uam. 5. l'Kirj iBOti mit 
!,^ u 1 i a £d)rannn'''iUiuenoul)l, fleb. . . . 
(•i)03uftao, «eb. 3 iHärj 1851 üu Cffenbotf, Äön. bai)i-. ^^au- 

amtCaiffiior in Diündifn, ßtb. il. i'iui 1882 ju fcpfl)er mit 
11? arte 'iüanb, tifb. . . . (ep.>ng.). 

(5) r u a , ßfb. 22. ''Diär( 1856 ^u JKeofnCbura, Sibn. bapr. ^iptm. 
a la snite ttä ;'\na.-."^orp^, fmbt >m nortif. Ulm. 
2.t Äarl 'l'^^l'a (Aeb. !>. \'lu;(. I7öt, | 15. ü.)/än l^48), -C^err auf 
^Brudber,^ 'iliifrlttdn uiib Jr^iubenbad), itön. l-aor. S\m., Cbetült. 
und \!<f^..^nfpfftor bir \>t\v., Perm. . . . mit Sofcpba (S)räfin uuii 
:.J"aiif[r!id)fn a. t). .r-). ÜJUttenbero » Cvnglburii (neb. 13. 'Jloo. 1785, 
t 19. l'fai 1848). 

SöW- ^) t *'"i"i'>''l''^" i'^^^- ^^- 3ii"i 1812, t 6. j^ebr. 185G), 
pnr auf ^i3ruitbfr,i, S\or\. bapr. yiittm. a. I^. , Perm. 20. Cff. 
1841 mit 3iubcUa fattmaim («eb. . . ., t ü^ ^^P^- l^-'l ; ''''"^ 
mtobauPim. 9. .icpt. lbö7 mit l'lbclf '■ikiunu'iLl.'r [f 22. ^cpt. 
1877], .«ein. bapr. Okn-lNajcr ^^^ .»imbr rer 4. i{QU.•*.öri^^ ) 
;^öt)nt: (i) AUnl 'ÜJ a r i m i [ i a ii l^MfPt) ^^Viftap, «eb. 15. 3uli 
1612 JU ÖaitCObut, nar out 'i^ruitbern, .Hön. bapr. Alm., 0)fn.- 
^jjiaior unö ,\^nic>r ter l. Jtap.'-i^t^., bfauftrOiit mit -Ij^abt- 
netmuiM üer ®eid)ä|le beü JnipccteuriJ Der mUitär. Straf» 
anflaiten, pam. l) 12. ^ept. 1S68 mit Sbcrrfe «reün oon 
l'inbenielö f. üb. 5. X'lufl. 1841; hn^et.; {• 10. jiJn. 1892 ju 
UJJündien) ; II) 6. l'Kii 1894 ,iu 'IVüiidien mit 
gel ici ta e.öVäfin pdh (.5^aftfrb»r(l, flib. ll. äfpt. 18G4. 

®od)ttr 2r ei]c: l'laria.Jtererta ^n'iebfrite X'lnna SfabeUa, fleb. 
23. Vlpril 1895 ju IHünd^en. 868 Sc^acftj auf 6rf)öiifelb. — ecfjobt ju ?lhau[en. - ediaffn. — €d;äfffr d. 8. 

(2)Staxl, ftfb. 3. "ülpril 1848, j?ßn. batjr. Obrrft lIn^ 5Tmbt bf8 

2. «gchiTcrfn ;')?fitfrrflt6. 
2)t v^larl isiaxM, Xaofr (aeb. 29. illarü 1823, f 19. CfL 1872 ju 
Sbicrlflnn), Jnerr auf Jbicriftfin imb Tiaubenbach, .^on. basr. 
.•Rm., üfrm 31. 3)ei 1819 mit .ftlenurtine ^iftin oon üertipirt) 
(flfb. 28. Cff. 1832, t 13. ^ult 1895 ^u Ot(obeurrn). 
Minl)tr: (l) ©iamunb, fli-b. li. Cff. 1850 ;iii 'Jbii'rIRfin, Sltn. 

bdur. *i^rj..''.'lmfm. in yfeubiira n. T>. iinb ?t. bfr l?öni., onm. 

1) 3. "ll/oi 18S0 ni "Jöl^ mit ^^nbfltf ^fttinurr (flfb. . . . I86ü, 

t 1. Wör^ 188S); II) 30. VIiici. iS8i ju a)u^[lf^l^^otf mit 
i'? n r i e 'i<all^ll•r!l■r, iirlv i Tir.^. I8(i». 

^in^rr: iO Ir Clit: Ji) 'liofo, ȟb. LT), l^iii. 1882. 

— b) 2r C!?t)f : b) S^ t (\ in u ir b , »irb. 6. i'^oii. I88t!. 

(•) <^ l e m r n Ö , <\(b. 17 '•rKiri 1887. 

d) W Ott f rieb, geb. 20. T'fj. 18S8. 
(2)\'l nna, «eb. 21. ?lrril 1854. 
(3).ff If m en S, «pb. 5. ^iili 1856 311 ^b'-rlflein, 5?ön. baor. 

3fittm. unb (.'föf..(5bff im 2. (Ed)mei-en 3?citerr(^t, onm. 10. 3an. 

1888 i^it nim mit 
Ä n r l i n a ^arradi, peb. . . . 

4lHn^rr: a) Urflon, .ffarl >Vrnrii (FmarucI, «eb. 25. !Dei. 1888. 

b)At I e m f n ti ne Vlnnci ^offPbinf, ßeb. 3. gebr. 1892. 
(4):^offpbQ, oeb. 17. )Slär\ 1858. 
(5)Äarr, fleb. 29. Dp^. 1869. . . '4]aH 511 51()nufcn, f. ^sahx^. 1898, @. 844. [(SDongetlfd). — »obfn. — Of|lfrt. tUbf! ünb gr&t d. d. 29, Stop. 1818 

(Diplom a. d. ffiifn 10. Eft. 1817); bab. «nftNiinunq 2. 55»j. 18'29. — *if. 

fdjrfibung bt« äBoppen« unb 3?äb<r»fi über bif ©tQnb««etlirbung Im 3jl)r{|. 1893, 

6. 804 ] 

21 u u ft ?(reibfrr von (Ecböfffr, geb. l. San. 1825, 5l5n. prcui Obcrfl 

a. 3)., Derm 21. 3)ej. 1854 mit 
Walmma 3emina (SampbeQ, Qfb. 6. Oft. 1830. «Srfjfttfcr tJon 33miftcin. 

[Cpontifltfcf}. — »rfjjpt. fcfffpn. — WeidXoba mit bem ^Iribifcit .Oon «emilfin' 

d. d. Sffiifn 8, 3uli 1787 ; fltfjiflt. brff. «rbt ,1. d. D.itmftobt '25. «fbr. ISIS. - 

«tfd>«lbung bf« aCapptnfl unb »JUfjeti;« i'tbfr Mt 6tcinb(«ft^ebunfl(n im Jahrg. 

1863, 6. 836.] 

t Ätiebrid) ?ierbinanb Sßllbflm 5cfil;err ©djöffer Don ©trnflftn ©c^ajfrr coii PftHilfin. — ecKifler (Cjalft^ Den ?i'tt>»r:lf)al. S59 

CvJPb. a. ^fj. I7ft0, t 1 T^qrmbrr 1861), (S\rb,^oI. brff. .(?br, .??ripflS. 
min, OWn. brr 3nf- »nb Wfn..^nfpfftor ber ^IrnufMo , (^^pn.•Vl^lut. 
^f(5 WrcM-tTHMC, vnm. . . . iint ^J^frtba t'Crt'ille (vifb. 16. 3<in. 
1802 jii CffPnbncli, t 22 ^ull 1878 ju ©ormnaM). 
llJnlltt: 1. t TOothilb« Cfmtli» ffliff (p»b. 7. SJcp. 1S27 |u T>arniflaM, 
t iH. j^fbr. IHDH). 

2. ^Jltinn ^i^frtbn, geb. So. '^Jlär^ 1830 au J^arnifiabt. 

8. U'lfirir S^i'tfho, ^rb. 21. "i'iai i83l ut T'nrInfta^r. Ofrni. 24. Vliip. 

I8f.5 mit .Rnrl pon '"JPrnifr (t n. ''i\'ör< 1K!)8), Oirbjftl. ^flT .^brn, 

C^pri-ironipiim iinti (i'iStnntSrot im Etl'iin 
^.i VI it u ft (>''fori( T>bilir? \'lroIf J^rironn (ocb. 21. Cft. 1832 ju 

!^illmni^^t, t 25. "iiion. 1880 jii ij^fptifntf'm n ^. i^fii^nrofef), 

CS'irbviil. bf|T. S\b: vr\t> ^oflliillm. a. 1)., norm. 24. 2^r\. 1.><G1 jii 

fDorrnftaM mit 
J^ronjiPfa l'l n n n , «rb. 13. '^an. 1841 p T-armflobt, brß | 'ül'ilbelm 

con .^orp, (^nb^nt. briT. ■'ir^(Vi:)(Qt(5 unD «inan^min., un'c ^er t VliKinUe 

Ofb. Pen i^D^f 'JpdittT. ('iV'iiinpfn ] 

^tnDfr: i) ülifobftb ivrtba 5';inn<i6fii iiiirif, flfb. 3. CsuH 1870 
,^u JHfbbnd) bei iV'Arlilnbt im bf|T ^^fnmn(^. 

2)0Wora ^JVMlbflm ^viliuf, ntb lO. llför< 1H7'! 311 ikffuPflfn, ,<tcn. 
iHfiift. ?t. in ^t'r 3. t^rvi.'.'^nfii. 

3) VI II n II ft f (*fmilif 5?ui|f <5i>t.ibif, v^rb. 7. iVörj 1874 ju Tioimilobt. 

4)iBilbe(m >\ron«, ofb. 14. Tiv ]87f> ^u T'ormilnbt, Üt. im 
1. «hb^il. bfif ',\nf.. (l'cibflorbfOJIfpt ^ir. 115. 
6. 1 \'l b 1 1 (S'iporfi luircb .ftnrl ((ipb. 17. Cft. ih-il ju U.*crlm, t 23. «Sppt. 

1870), Wrbifil. bPif. .^ifr un^ {-^rtm. uno 5i^att..(5bff in bcc 5\>"lf'ort., 

ptrm. 22. i£ppt. 1807 ju Tlorm(la^t mit 
iTnroline gduidiorb, peb. ^ß Tfj. it'44 v-i Tnrmflnbt. (T^nrmnatt.] 

?olin: J^rieöri* VlUQuft Jpfinrirti, ^cb. 28. 'Dipu ]8t;8 mi 'Dorm- 
flabt, Sibr\. rrfui ^I^?t. im IDcQji. • ;K,it Äcnifl )srtftrid) III. 
(2. fd?lef.) ■üh. 8. (2(f)nncr (3,>alcr) Uon ööiunitOnl. 

[?utb«tifch. — tlnpntn (feifbenbütfifn). — linear. ?^ntcnnt 1. e«pt. 14?I8. — 
©«fcbtnbiing 1>i» ai^jpvfrä iinb pelAiditl. OIciij im ^abrci. 1857, 6. 610.] 

t Sidtl ^Nreiberr €rtial!cr won Ücirpnfbnl (<?(b. . . . 1798, t 6. Acbr. 

1S70) S;itxt onf ''3}Qor>'5djo, i?<nf,v*IUntcf unt .?ru<'ma, ufrm. . . . 

mit l'lnno Ohcfin uon i.^frd)l6lc (pfb. 26. *,'lufl. 1803, f '■^'i- ^J^^d. 

1881 JU ü^iftrif). 
ÄinBtr: 1. ilarl, flPb. 30. a'^ar^ 1828, (Jrbberr ciif €jä<!.} • i|3fnt^f, 

Ä. Si\ Sfittm a. ©., Dfrm, 27. ::'\iini 1867 mit 
Worie Pon l^etfu, flfb. 8. S?pt. 1847. [^i|lriH in ©ifbenbiirnen.) 
2.Dfarie, flfb. 2. Sfpt. 1829, nerni. . . . mit i'popnlD ^>?pri)JD 

Sfitter von %el6t\& (t 23. Ü/Jarj 1864), S^. !X. €tQtttp..iHüt. [(^jpc 

nomif.] SGO Gdjaipfftnjltin gtr.annt ?<f»;a. — ed)jefJimiS i^on il^:(rlt«n. — Cit/Jiit i 

2(f)avpücn)tciu ßciuinnt ^isfcill. ^ 

(^■(m 'Dfanii«J|1omnn eticldjen.) 

[ffiittiültf*. — Ctflerrei* (löfbmen). — ÜBjrrfnbriff mit Vibtr.^rfiW J. d. 
6c;nfr '.'O. WArj lf>44; 'ähclOt'fiViliviurij. a<eii)i!rit»tri1an£' unb S!<jyD<:nrirfin(junj 
mit ttm iUn<nsfft)(n SBoiHtn d d ö'tili.-^ VtJ;i 29. ?lufl. Itilö (ocm Solfir 
Wotltiici« (üt ^ohnnn erf) nirfftnilfln g.njnnt llftiUI; *it'cJ)«■r^t d .1. äL>ifn 
13. 3uli 174fS; bihm. ^nfofjt ül. ^fbr. 18'24. — *}f|d;cf;bunj tft iBarFtr« 
unb Bef*u1)tl llbeifiitt tm ^3hti. 184«, e. 321.] 

■f Jta r l Vlinnirt Jvtnbfrr oon Sdwrrffcn'liin )Kiionnt T^feill i<u •iTcntfiS ^ 
({Mb. 8. Tri. 1700, t 29. Hiär^ l-i39;, iii'tr auf yjaliotvit, S\. S\. Jim. 
lll1^ Cbrrrt 0. 3)., ocrin. ii. 3i'ni ib2U mit ,niiccn[e 0'>rüfiii tcn 
■iVpflnOliifncff (,ieb. 15. ÜU. 18i).^, t '<!-t. (Sebc. lö'Jl ^u iUa>}). 

<fcd)ttr: \li ontfne, «eb. 18. :,5uli ibao. (2if)arfrf)iiiiD Hon VlDlcrtrcu. [ffv-.tholift. — CriTittntf). — Qtb!Anb..onlnr. •a^fI mit tcm ^cibif.-.t .(lokf } 

Bon \U&lfttieu" d.d. üüien ö. Äitt. IKOl; cfrtnr. «illet «. ;^iini 1«43; bftbm. ? 

:;"\ii?oKil '2 7. Hu^. ta43; otrtftr. Sitit IC. ..^um IH72 (Dlplcm '26. VlDtil lb7;j). — ^ 
iHtl^fnubung bc« ^üvippen« 11116 9lät)frf« übte bi« £tiiiit)e«ft(Hbiir(itn im ^'^l)'?-' ' ' 

lö76, 6. 676.) 1 

f 7sxan\ i^reibetr '£clsTtfd)ir.ib üon 'Jlölt'tlrcii (flcb. 25. Vluii. 1800 ju j 

".'I'-Miui, t 31. Tu. 1887 ju Ulütn), Dr, jur. , Ä. J^ i.'anceft;ec.' i 

••lU-äi. a. 'D IC, ürim. 2. i'Jai 1830 mit U'iacic üon Jtüpo;j (geb. ! 

13. 'tef,. 1311, t li. .Vui. 1385). I 

liiiilifr: 1. l'i ar 1 m 1 1 1 011 , vub. 8. Cft. 1831, -fierr nuf ^rtioma in f 

M^öbnicn, .«. J?. ^ii«tiiM(tiitifl6C(fr..ih"ut a 'D. , llänbiafß lüifa!. tfC i 

')ieid)t'(ifiifliti', i'Jiitiil. De3 iTfcri'nb. tiG ocrttrr. yveidjirat? ouf IVlni^ v 

H'it, Vlbvi. uini {'.nict-ivi in V^^hiun, mm!. 21. ,\uiii 1862 mit ) 

^iJüiiltne i\teiiii 4;)cbfv pori i^ini-bervl, o.tb. 30. £fpt. 1834 (Uuij.). f 

<L'5d)lfr: 1) 2. e r ii d l> i n e, fli'b C. £rpt. 1863. ' 
2rr*aula, >ub. l!>. Vliifl. itCG. 

2. '^oboTiiia, (Kb. 16. Dioo. 1832, oetm. 27. I'üii 1854 mit (5^ucrt j 
uon 3'.rboni ti £pp|tttt ("l" 2t. :,"\nii. 188.'.), St. SX. l'iVijor o. T. 

S. JOerefe, v?fb. 6. iVeo. 183(5 ücciii. 2. D/ai I8t)8 mit Dr. ^Ivbiürf 
•iparrcö JHittir dou .patrafouSfo (| 10. ^^uni l8Lt0), firrin auf ^inatlj 
in l'iä^rcn, iX. S(. :^o\i^M Ce6 Cber|lfn Ü>rc.' iinD .S^ailalionCtotfä, [»olfiollf*. — e>il)ftn. — «rldiJatcl d. d, aS.vti ü.S. WÄtj 1760; bjqi. glti 
d. d. <D(üii(l)fn 10. «Iprii 17ya (pom Ätitfit^fii Ä.ul 1f)eL^^L'r oon llfüljbasit«), 
iramattifulutt im Äjt. «Jaij.cn bn bcc grti^.tttn(lj|]t 30. Jjn. I&IO. — «iV«« SdjotU. — ^dj.itjl . !D?ünrf>. — C^djaufnbutg. 801 filier M« 6tcintf«crf)tl'iingfn im 3.ilit(i. 1882 €>. «88; »»fdjrelbiing be« Sö.nipfnfl 
unt g«fd)id)il. "Jfoti) im ^"^nhta. 1801, 6. 6K0.] 

t 3cfcorn "iliepomiif l'lnton ^J^'.mbarb An-ibi-vf uon Sdi.itte (vitb. 
•27. Jifj 1749. t . .), .Uön. biiiu. (V^Jfot iint> Jtnf.ur. ' T'iriftor, 
Dcim. . . . 1780 mit iDiaria i'lnuQ iuci'.ii l'iiiller ocn WiiaDfiiffifl 

(at'b t iil. VlUiV IB(JG)- 

Söhiif: 1- t '^i>UPb (»1i-b 22. a)(Ö!V5 1780, t ii»- '-'ii-'fl l''^^!), ■'i^'^''- 
bapr. .\Jni. unb yatifnrlitir, »t' tcMFoninniT^ir iii Viinbi'but, onm. 
8U. l'liifl. 1812 mit l'corta ^berffio rtrciin uon ^l'AHiimiv.in 
(aeb. öo. TfA. 1785, j 2ü. Vlrcil 1872), i>^ti|U*I). Mi"> Üön. bJlK. 
^£t \'lnna<0. 

Corijttr: Äiintflunbe, afb. 4. l.\iii!i isu, präbcnMeile Lcbniöti. 
tfß S^on. bnnr. Jljiref.'D. riiiunrtitii.) 
2. t '-l^Mlt^eim (fleb. i;t "i'lni 1797, t H- ^ f'- löf.O), .«6n. baue, l'anb- 
tid tei-, Deim. 23. i);dd. 1831 mit St/ftc(e 3Bit,d6bei\itc ((leb. 4. lUai 
1801, t 23. £fpt. Ib75). 
£fil)iu: 1) t :\ci:i-.b (v5fb. '.^7. 'Dn. 1834. f ii. 3)ej. itBi), i>cn. 

boiK. \!lPrDf.Tt, rftm. 2«. '..^in. I8t)r) mit 
S^iftoria Töifllfr, aeb. 3. :\an 1810 
^iinUfr: (1) ^Won.T miouna if'.ftorin ^i^ertljo, (ifb. 21. ^an. 1600. 
(2;.'Rarolmc V'uiff, rtfb. 25. -De«. 58(itS ju (Sliaubiiui, Ofrm. 
5. ViiHil iby? ju iöifn mit C5bvi|lian .t> e i m o n n i^ötjlcn. 
pWünd.fii.l 
(3) li-ai-potfta "Saroliiia ^amilla, «eb. 25. t^uli 18CI). 
(4)3o|rtib l'ubiuip, ^ib. 13. 3uli 1870, IKedjtöQiiivolt.- (Strau- 
bing.] 
(5)C>ni!Ue «Ecpbie, «cb. 23 aifoi 1879. 
2).U''a rl, (»cb. 20. l'iufi. 1837 (mifatt).), Sibn. bQ\)X. OV;mtCrid,'ter m 

5;co|U'.frfl, ufrm. 12 Cit. 16(;9 mit 
Öleoiiore Jofcplia Suife von Sperl, neb. 15. U)fäii 1845 (pti>tqi.i. (Blu^t iiut im 3B<!bf6ilamiTie.) 

(Roll)olifcf>. — Odlttrfii). — Oefiat. «ibflfl- unb XrfihftrfnI■ljll^e.Üt.ttrofill^fl 

(infcilje >abopt:on burd) ^en StI.un ÄJtl SJh'ird) ucii e.llinflhau(eM) unter b<m 

<l).Tm«n ,%rain Don edjöpl.aJhmit)' butd) a (J. d.d. iiÜKU 21 -april 1Ö72 1 

jtarolinc )^rfiin oon (£cl)äl>I''D.'inid) , s-,:b. i. ©ej. 1648 ju . . . ., 
üerm. 8. 3uin 1873 ju . . . mit ncicbiid; ^-15üüI. . (2d)aucnDur(i, f. 3al>vß. 1898, S. 845. * 862 Sd^aumbttg. — ecfjautotl). — gdjäjlet. 

3rf)numDcrö, f. ^a^ng. 1898, @. 847. 
Sdjaurotl), f. ^al^rg. 1898, ©. 817. [Dtotrflintifd» unb fjtbL'llfd). — «^ptm. — 4<.it)t. Vlb»!- iinD )^reilj(rtenilanl 
(SBubtteiiilfjunj in t>ti\ cunb ^e^ Hlot'.ibttn) -25. *!cp. (Iinin^itrifulitrt 1 2 f») ) 
18J1. — t?<fig: a) ta« Q.tutiimnwB lloriit-arf) tm kfai.b^fticbK itj^jm m »JiirCft- 
tJüOitn ({(liliitft pom (^rötn ÄftMn.iiiö, + 1. 'älu^. If<."i6, Ijut lipiipiUijft 
Oftfüj^iin^t d. d. >riüncb»n 1. ü)iai 1854); l>) bcU j<ib(ifomm^ 64ftfurf mit 
diebliiig unb i^idjl l^jeilliift com ^tlitn 'Jllilbdm , t l:t Cti. 1h«7, tm ^iiiite 
1864). — t?«(tt)t<ibunfl b(< Syocr«ii«, flffctviiötl. lU'frr'<St unb ^t.immtnbf rni 
3abrj. 1860. 6. 721'.] 

I 3Dbann ^crenj greiberr t»on S^äilfr (flfb. 15. 'SflM. 17C2, | . . .)J 
i\ön. bapr. ÜUöinanjrat uiifc tpiMlMnEier, uetm. ... mit lUlacia, 
Vtnnci Aifiin von Viibert auf l'ifbmbcfcn li^rb. . . . , | . , .). ' 

3öl)"t: 1. t AcrDinanb ^i^eiifMTt (mb. 8. 3iint 1795, 't i. Viu^. 
1860 ju lilümtfii), iierr ciuf UU'rnbJrij, Äöw. baor. Mm, ^^aiifiiT, 
Derm. . . . mit (imilie i'on Atülict) (ßfb. 2ü. 3an. iBOl, f 2«. .£.fpt. 
l«52). 
iHinDtr: l) Olßa ö'jabride Cflife l'aura, flcb. t!. gjoü. 1828 (f.iti) ), 

oecm. 3. 'Jfoü. 18-4'j mit ^ofepb (Ubm doii l'eoiufD (t l. ^.in. 

1873), J^oti. bnur. Jtiii. unD CbriftU a. ü^. (Ärfibut^ i. ^iir.J 
2)3obtinn Voren^ 'raniel (yinil, peb. 31. "Fiätt, 1831, )viMpftt auf 

ül^ürnbad), Siön. batjr. Arn. unb ^.Hittm, ci. 'r., ttnn. 20. l'lpril 

1858 mit 'iHTulme isunn von ^i^rcicbait't'ürriSti'ii" afrioniit i'on 

aiieb (vlfb. 28. ^^uli 1836; ritbol. ; j 21. l'loi IbüSj. [i:d^lD§ 

i^ornbad) am ,^nn.J 

Söl)iu: (1) .^obJnn gorftij ffiilbelm Otto, flfb. ll. Cft. 18C0. 

(2)^'orfnj ;KüDett ''JJ ü u I , fleb. 5. 3Qn. lSi;8 ju itottibad^, itön. 
pteuB. l't. im 3. bab. 'trag..y(flt "iU. .«orl -.Hr. 22. 
2. t Söilbelm ^emcid) («eb. 31. Tifj. 1797 /(u MlunSburü, t 13. Cft. 
18fl7 baf.), -£>err auf £d)etnict (niDeitüinmi^ ]8()4) unb SuljeniooS, 
Äön. bopr. .Jim., öeim. I) 26. i'lpctl 182'J ju l'lu{(6biirfi mir (j-liia. 
bett) isreiin oon Süfetmb (wb. 11, 1)^00. 1810, t 8. liluvt. IbSl); 
II) 21. üJidrj 1833 ju ^i^uitenbod) mit 5li^ i 1 b e I m in e ifuife oon 
etfttfn (fleb. 27. >Jlptil 1813 ju VlUii'^burfl, l 6. Cft. isac caf.). 
^tnltr 2r (Cl)e: i) Vllfreb isecDinanD, «eb. 8. San. 1831, (iSXvm 

ouf ädiernecf, ))i)}i\: bef Sob.-C, .«on. bapt. jtni., Oftm. 1} 8. 3"li 

1868 iu .«ouel mit Saura oon )\lotL'iu (ßeb. 8. 3ult lÖi8, ßefdjieDtn 

1876); II) 24. 3uni 1878 ^\x Strö^enCorf mit 
21 n n a '<sitim uon Secfenbocff • "JlbccDat, fleb. lO. '^an. 184B. 

[jauööburg.j öd;äjltt. — €c^»'om üon (5tonftlt>. 863 

Siinitx 2c (Eljt: (i) ^ertba ÜBiltjelminr gran.^iSIa Äacoline, 
iUb. 8. Vipril 1879. 

(2) ^J8 1 f fl '1 n A ^orciu, ßeb. 23. l'Iprit 1S80. 

(a) iii-gf cii'b ^l^eittjolD (SM .Rarl, geb. '28. ''Vlai 1881. 

(4}liJanfreD jtlemenS ©tepban ivranj, aeb. 21) lUiiu 18S5. 
2) Jt lerne n t ine '])iana Vlnna , v<fb. 18. 9?oü. 1835 ,^u \'liui6bur(i, 

üecm. 2. Oft. 1S54 mit .F)ecmnnn ^cljcn oon (Saiöber^ auf iiieuDert 

bei LDonauiüüii^. _ 

8)iöertba tJUie Jfnroline, pfb. 1. nebr. 1840, oftm. 25. eept. 1858 

mit jl'uDoIf p,-rbrn oon unD ^u Der Jnnn-aJatljiambauKn (t 18. 3unt 

18'J0), Jlön. bax)t. Am. unö (^'len.'iiit. j. iDiSp. [(ÄcUng unö 

llluflStiiira I _ 

4)(.^bniuno 'iiaul. fltb. 31. ^an. 1644, t>erc auf feuljemooS, (iJHr 

Deß ^ob'C, .<lcn. bQi)i-. j^m. iinb :Kittm. a. ©. 
3. t Äarl l'iibiuiyi (oeb. 20. Oft. 1800, f 4- Afbr. 1861), ^i^anPier, 
oetm. 6. 5lpril 1825 mit Vlu,iu|^e von Sorüenctf (geb. 25. ^an. 1801, 
t 18. 3unt 1842). 
iJoliii: t i^^tl iS'vion (otb. 23. i'icii 183G, t 8. '^c\t\. 1882), JTou. 

bdüc. J)iittm. uiiD (.^ßf .(5b«f im 4. (>Deu.-le^i.»:h\U, uenn. . . . mit 
«Sopbie Jieiui oon unb ju ber 2.inii, (ifb 2. Vluvi 1845; luieoec' 

Denn. . . . mit Sluno fsrbrn oon 'J{ittfin, iXbn. bcipr. DKijoc a. ©. 

ItxaiTaii.l 

^öl)nt: (1) griebrid) jhnl, aeb. 19. '»JJoü. 187(i ,ui 9?eu.lllm. 

(2) .^ e t m a n n AUnl, geb. 21. :\ar\. 1878 ju l'luflflburg, Jiön. pceu§. 
ijt. im lucmäif. 'j)rng..iK8t )}\v. U. ©cfjcDcu tjon GronfclD. 

[«Qt^ollld). — «aotrn. — flietdXobfl d. d. äi.Utn 7 «DJJtj 1718; flncl)«titt«t 
mit fr«m ^Itäbifa! .(iblet DOn 6tcn|Mb* .1. d. üBun 18. Ättr. I7a9; *ei(t)«frf)r 
d. d, Sßnn 26 %tbt. 1768; immcinifiilKtt Im fffir. «cii;erii bii t>tt jrf!()«trfn- 
flafl« 10. 33!irj 1816. — «Jtfdjrnbung b.a ffiapotiif", >)Jihft(« üb« ble Ötanb.«. 
titjtfauiiflen uiiD ält«c« Öent.ilüflle f. 3.il)ra. 1867, 6. 803.] 

t 3ofepb Adenu'ntj StanißlouC ?;rei_beu- Scbeben oon (5ronfdb (geb. 
27. Oft. 1752, t 8. Vlufl. 1829), '<\Licft'Pctmatifcl)tc .Jjofcat, oecm. . . . 

mit iberefe i^rotin Pon .5>'^bäbocf (gtb t • • •)• 

Si\)nt: 1. t Stau (geb. 16. Oft. 1784, t ■^ Sept. 185C), .i^ön. bapr. 
^Üiaior a. 'J)., uerm. 13. Vlptil 1816 ju ilafjaii mit Äuibatina Öauer, 
(geb. 24. ^iov. 1790 iu iLiellaburg. t 16. 3uni 1857). 
€öri)tft: 1) i.'utiootTa J^amiUa l'lnna Diiugareta, geb. 20. 3uli 

1Ö21 au 'll^iirjLura, üerm. 23 3um 1840 mit iBilbelm (Ntbm oon 

^Jormann (luitjet. ; t 30. 9Iüo. 1893 ju SacmflaDt), ^i!)ri)iöl. bell- 

.Rbtn unD lliiüior a. T). (XiacmtliDt.] 
2)iD^arie, geb.' 23. isebr. 1833, oerm. 21. Oft. 1857 mit Jpeincid) 

iHtttec Don >£d)erer (j 27. 3uli 1H71), ilc-ootaten. (D<ijnd)fn.j 
2.t Jpeintid; (geb. 2. ,;ebc. 1791, t 7. 3'Jli 1852), ilön. bapr. öoci^"'- 

»ecm. 1) . . . mit (äoa "üatbara i^cfiin oon (Stengel (geb !•••); 

U) . . . mit jitaroltna gceim oon Stengel (geb t • • •)• sc* edjetfn von (Stonfelb. — 'rd;elb[et. 

551)n»: .'OlriPlie: i) t «lonftics ffifmm« (f,,b. 6. Dtj. 1823, 

■t I. Vlrtll Ih'.iH »11 »,\(ifmii.i,m), 3^o,„f.H'iful,u In <R(iifr.«luir(i. 
2)| .^tail M),'„r ^,u'l'. 5. ^.pl. it^;!u. t iit. Viu,v l^;^,o) «ön. bJl>r. 
^.ctoi, L'nm. .Hl. '.Ulli I8b7 mit (Sharlotte Ar.iin iJoitb uon 
y»üitb.;nbervi a. D. ^. ptT^jo^ou (ßeb. 7. yjüu. 1630. t 17 l'lua. 1&'J7 
/(u limnüjfn). 

J?Dl)it: (ibm II nb -301;::^ von tVei^omuI Heinrich atb 5 (ge^L 
ifc70. |i';iind)in J , n . ^. v,cn. 

— h)2t_e\]t: ;s) f .«[ptiicnt; ^i^ciifMft ((ifb. 13. Apbr. lb40 
t 11. i.'ft. 1S8C), ilci!. bat)i-. .t>i'tm. ü. 5Mci>. und ;)fetirent nie 
ifantiinbi- unb OifnKünvideAenbeueii bei bei 8. 3nf«^i'tia veini 
10. i'.'Qi 1670 mit "■' 

(Slifp i'!ai<fr, ocb. 11. »lifai iSüO hu V-oHenfldn. 
^iiifirr: (i) Vfonbarb .sptinrid) Cöfar, nfb. SO ■'^e\ 1S72 lu 
>^u!it'::d': ■ ^ s- ^^"- j« 

■i'}Ä - r Ol ine ftffnuntirf ©::frar^3 ccb S ^lu- 1-75 
an Cfc äßjlcna^b. Srtjcilihn*. 

[S?Qlt)0lifd). - ftiitba^r. Sl^el mit ttm Vx'Mf.M .Oblet üon* d. .1. TOund(tn- 
24. X'ej. 1761. - ü;o4iC;U. llbttTn^t im 3al)r0. 187-J, 6. 62ö.] 

A. prtMif^ifc-hcs i^ans*. 

(«Cttu^fn (iXbdtirrOD.). - airnifi. «,t,r ,1. d. intlin 12 i<br. 1«70 BtretL'li* 

ou[ b(. beibcn alleren 66bnt bf« Ärhrn «jcinluirb (|. unten) unb b.rn, V^fcirnj 

nndj btm iK.djte bet (ftflaehurt i.nb ,itf.u-.pft er bl» boju bcfl.mmlm ÜUfljunj.n. - 

«*<f*reiliung tt« SBappm« im 3..!)rfl. ib7-l. ^. Cl'S.I 

t öernborb »l'^oiil TMiebiid) .tiiiflo >"\-ifibtTr üon gclieibkr (»leb. 

5. (bept. 18^5, t 10. t'inii 1^88), -t^ar out .^lülbctieii jc, jlön- rifu*. 

l'ancrat a. 5). .n-., i-erm. 9 ^fpr. ib5ü mit 
^Dbanno 5\rünji6ta äauetia .^»enriette ^iflkiffn, ßfb. 5. Siili im 

(vlnct)en.| 

Mtnütr; 1 {-leiniid. «'.ernborb 5« üb elf J^reiberc uon Sdjpibler pcb 
7 Juli 1857, .^-^eic nuf J;,ülboüfn (49 &,ft.) im S\i. .tpeirf b.r».', .Jicu- frfut 
i'anbrot Df6 SU. iM'Uisbeifl iirt Si. 0. 2)., ui.'itai. ^fi; tbtiniid'tn 
i^ruüll(,5lüllon^^artC, vnm. 8. €C1. isao ,^u Sunfmüfcol inii 
Vlntia hieiin ooii ^oDtl, ^irb. 23. 'Sept. 18C7. [f>au6 r-iilboürn 1 
5\tnlitr: 1) ii^etnboiD. OWoifi .M.'cmrn? 'inaua •^cfvvb i'lIcnfiuS 

irbKr oon ^djeibler, flclv 6. Cft iSüü jl. .Mf.lboivn 
2).f>th-iif ilMlbiliiuiu- ^»^prnborbine ÜJIoric inibfita (9mc uon Sriieiblrr 
my. 10. i'lrnl iäi'8 ui J>iJ:boiu'n 

2. *U^ a r I a ^^otanra J^ftirietie Jpcliiit ©ble i>rn edjfibler, flfb. 24. 2(^1 

3. ii^ertibarbine Jpflene Henriette ai^oria «ibele C?ble Den ed)fib((r 
geb. 18. Juni 1860, Demi. 13. Cn. I881 in \iiQd;en mit Äiemenj ©d;i;i01fr. — €d;df. — icd^iU uoii Siau(d;loii. f-0.'» 5'tiitri i'on Lu^naitiii, yvün. i-'CfUiJ. ^I^'aJDi, Oviiiu^v btm 2. iu!|"|. ;,'Mif.. 
9iv)i ilfr. 88. 
4. 4"* c 1 e n i- i^aioline '?Me uon 'i.il)fiblcv, (leb. 23. ^ri. iSo2 ricniß« 
ffl)iiiftcr im Ol^l■n ^(^5 tiUifiiti Siail 5j^Pl:ümäii6 

6. .V"!aiiC) SXci'A IHohtvl ili a r (vuibfic I'dm Sil^t'ilMcr, vifb. 18 ;V.ii. if^Gö 
Uli 'Jlüilxii, '.■>cii' nitf llVuil,Hi>itn uii i!r. 'Axilenriidifii , Dr. jiir., 

6 >b (• rii bji I c> U.^^ul 'ArtiM-id) t"^uv(ü .'»ifütai y^l^olf Lvcler lu'n £d)i'iL>lfr, 
O.tb. 4. ^fct'pt 1673 iu l'lGclnn, Möii. pniip. i't. nii id/h6n'Uvbol|lt'iii. 
lU.-aU,t ^3(r. lö. 

7. liuinu 'JbfoCur tVslim' "^'rinbniCi ^mi u I ('<'^!(r oon HriuMbUi-, ti-b. 
7. C'f't. ]b76 M\ l'lnilün , V'r. im 1. Oirbjfll. b''lt- -T'rOvV.yi^it (li')l^l^r• 
X'taj..j)fkit) 1)ii-. 23, 

(^,\\\ ^l.u\i'<i\\cimm< erlü)'1;«ii.^ 

(Ot|"i.tri:i1| - Cfllni. Atlir il. d. 'Bk.i l'J. Ctt ItiU, l•^bm ^VifoMl Ih :^liru 
1827. — VHiliKil'iii.ii ti« ait>ni'«i'i Im :,"\-'biv( lb"i. «r. t;i'b.| 

t .ft V I ''Ji^dtiiiu iVri-tinn von i£i1ifib!ii- (»üb. o. Sfpt. i'il-J; n>.in.vi. ; 
t 2y. Imui. iö13), :)ir ^tl; 3i>b.'C., i». M. Y<iih\'i. iini> <\vPuno,r-tinct 
i'on ^ofifiiaM, DtMii. 3. S^i',?. 1803 mit VIpoUoiiio Wräfiii 'J'.Wiitu"! iiu 
ucu "iiiiiiün>ii> (Alb. 20. %ä(i, i78ß, j V7. 'Jipfil J«ü;-<). 

Cörijtfr: l. iv l e o i- o r '.-, Afb. 3. (Srbr. l^Of», umn. . . . mit il.ul 
i'uirdufc Snibantf. 

'.i. t (-rltiif (fKb. . . . IK'jo, t • . • 1008 jii SWiKbig). etl)ClC, j. 3al)ViV 1898, e. 849. ertjcU Hon 5lMiiij(1)lon. (Äatl)i.li(4. — Ung.Ttr. — *t■laJe,l^d imb 'Jfeiiljeiiltit mit bfm ^trAbif.ii .ütMtr 

ton %}iiiid)lolt' H, ^iiiii leyft ;. oiifjieiioitinifn in M« (ii;i»>iUii(i})e »K*;(1,(!iilifrl<1)oft, 

yoiitoti6 Sodjei , 14 8rl.)t 1714; >J(fidj«|ilir d >1 itiuui 1 '2 'W.il IV.'II. — 

lb<(rt,rvibiiiij ttt ÜJ.ippM!« iiiib flffdjidjtl. Ül-afidil im .,'\.iljca. l»f)3 fc Ö<i7.) 

t 5liu! 5nftan< 3uffPt iueibfir «Ed)iU Büii ^^cnfddott (üb. 12. ^JD/ai 
1754, t 18 ^Qii. \bOi) vam. J) 18 iff. 1V80 iiiil '^bft'tff ^J/fil uon 
yüUftUHi»; iini^ ^Pjiiuihutir {j,ib. . . . 17ii2, t f'- 'i'f?- 1782); II) im 
San. ]7f3 nur Uhaiif Vlniui (^Uöfin »-Jnrü}tL<lM (Mb. . . . 170ü, 
t 18. ll'inis 1826). 

i5t)nt: a) jlt (Cht: i. f VüaonP.r (acb. 18 'Jioiv i78i, 7 J2. 2nn. 
18.')5 ^Li 'ii;irii). M ,«. ,«iH, ujib (LV>rn.-)'(aioi a. "£>., vam. 14. )^fbr. 
1822 mit 3ui'>t'l:uif Ärrtin i'un Jimcfilbcr»! i.'iinbou (arb. 11, Vlpiil 

1792, t 10. Cn 1830). 

^ol)n : ^^Dv^diini ;li u c 1 1 , flcb 20. ^vebr. 1827, M. n. M Mm ni:b XhlX. ,\abril. [(iJfonuft 5. 'Jloixmb^i IbUs] :)3 ."»fitlm. >'. !\ UiMiit, I) I. 'X^i'.^. i.s.'Ki \u Aiiiti im / öu>f,i- .tti>iiiit.il 
mit \'iilfi' (^\uinn ■j'^oiTniMli' ihmi c^iiriitr mit' •s5'iifi\ (>ui\ :i Ulli 
ISüü. t L'4 U'iMt.i If-i;:.); H) 'is. Tff I8C.7 ui "r'ii'bna^'.iM mit 
. (.V ci! f !1 i n e (JMäfin 'JUiliJn vcii (,'!■•^■^l:•^, pib. 8. iTi'V l^oJ. (.\n(itoii.] 
i^tn^fr: a) Ir (gtjt; (1) \!l I f r a ti b f r, ■,-\<b. 2i. Cft. 1857, ,ff. u. ',t. 

.Slni. uni5 iliittm. im .oiii..i)fiU 'öi\if 3ia^t^3Ln1 ^?fr. ü, i>enii. 
_ 18. 'Jfpu. ibiHi ',11 li'v.'f^biirii mit 
'to p l) i e ©täfln üon ^i^oiiiticlli?, '.eb, 25. Ti'.}. IbCü. 
(2)3" Itii6 , ßd\ 5. ^JiV'O. iftGi, ',\rm. 18. ^Ji't.u. iS!)i ju ^l'iatlu«. 

faloairit 
ajofalie ■■JJ/aiiaiTi) oon li?ni-fu6= uji.. ^i^at'u'.ilua, neb. 18. -ilüi'. 

1870 fiü lltdttuülülüii. 

ÄiiilMr: a) rt r a n < VlItraiTtir ^)^u^clf juliaf. i'üuin, (i.i'h. 

8. €ept. 18j2 ui VfiMiv.^ba. 
b) .'\ II 1 111 fl , lub. 22. ^Sein. 18(>j v-l ?i '^ID-.^Cü. 
(•.)i.'ui fe'Vl II HC, Hb. 17. l'ti\v.< 18!'5 <ii ^J^^•^l)■.^^a. 
{3))\r.iin, ,i,lv 13. Cft. 1S(!4 \l-. n. Cr. Mmi. miö Jlfiftiii. 111: 
.f)ur-^)ii\t IVmIi lim II. .^tiiiiii noii 'iVU'iiiti'mbitn "i'h. ü, uuiM. 
^im viuilla.it £i'. \i. u. .^t. Jpob. t.S (?p. Äru-ocid). 
b) 2: f£\]t: (4) ^^ofoiitj, ^1eb. 20. l'iiM. isius, ,<.?. 11. .\?. .<t!ii., 
SXörf. iinuu. ,«'on\itMfl im Wm. tiii .sUilttiö unb Uiifariflit iini 
i*t. bev ;)ttf. bn; !>omicb'£Mif.^H;iti5 Mfr. 5, uonii. ij. £ept. 1898 
,^ii *l-<iib.irici"l mit 
jriarn ('»Häfip. £iur.n), ni-b. 9. "■JJi'ai 1378. . . 

(5) ''J)i a r i e , fiib. lr^. '^{\ imo ,ui ^lofcbnn, üfiiu. 28. VIptil 18!t8 
biif mit ^Jditolf «tljrii ULm\\ifflii-, .H. 11. ,fl. >>rtiii. im ^iif.< 
3ffflt (Sr^ -^rar.« AfiMnonC) ^JJr. 19. 
(G)£aroIto, arlv 22. ^Jioi 1872 in AtoiMuiu. 
(7)(ir:irt, vieb. 2t3. \Un. 1875 u' WaulMii. St. 11. iT. l't. im .r^if.. 
*.KiU 'iUitn ücn 'H'alff- 'i)ir. 12. 
— b) 2t <£l)t: 2. t 3oorl)ini (ovb. 9. T^,,^. 17h;! , f 2i. •:l?i>u. 18.37), 
5t. 5t. CbiTtl uiib "JUlut. iv.il. bu* (i.sji. oobniiii, uam. 1)... 
'mit ?Kct"'iiia l'iol^.^l^i üoh likni.-ilbcGdii.(orb. 1 Te(. iboo. | ö. i!?or 
I8JO); II) II. -JluA. 18.T1 m;t .Stcnvlii' ,;uT>i[ von tt-r 5:ii'nff "(jfb 
6. mpcil 1808, t 14. Märh 187ö). 

Sol)ii Iv Cl)t : itDboiiii iA n i> t i |\, feb. 3i. I^liiii 1827 Oiiiii. 2. Ifj. 
181H mit 'Jt)m'!ui ücrii>. (iinifiii äGuTtiölnui von ii.'it rennt u^^ 
8*öntflD, lub. .«'Ol; i^on Vobx i<\d\ 14 Cft. 1824, t 28. ßfbt, 
i8'Ja äu itclobci)- r^oloböj im Sit. 'syubircif.J 2(f)cncrcr. 

[Rntholifii). — t^oqern , Coiutrtid) iinb llnü-irn. — OJeidjlriitetjl.uib mit liw 
^uMitM .UMfr ü:n' iinb \U.Mrpiibffferiir(i <1. tl. aöifn 30. Oft. I7.<J1 bj?« 
'ilintftuntiii^i (Ubait.i(iiiii3) b.'8 (.inbrini jt.i:iiillfnji»fi^lfii fti'iijtr jiiijf;1in>»t>tti 
gt«il)(rt(nfl.inbc* 1'.'. (Iiiurnitrifiiliftt ItJ.) J)fj. 187J. — <Ut(ht<it'Uiiv( bi« Silurs f^ f 'IxUiTi't. 8C7 anb ßfi(l)icl)tl. i\b«r^ut)t im :^a()rc^. 1H7Ö, 6. ÜS3 ; übtt Mf AUtre (WeiiMlo^r« 
(. ,^ol)^,•l. 1H78 e. <iös.l 

1 Äcioiimno aiitici tuiii OfMcr üon Eitdleiic (fie'o. ü'J ir cpt. 1772 <u 
U^'ttiiinovf , t 17. ,\itni it:4a SU ■AÜiii<:if;;!t), .fnir ntu ^^'ünioif, 
Hcit bant. Oberil iino ,\Tiiut tt^ '^nvMkiv.lciuyZ (■mnv,ii'i(..iurt im 

«jt <3.i:i>rn !•«! m tHitt,t'la|K * 2o. IhlOl, l'''""- 28 X'Ill.l. IBM "lii 

Suiff L>cn V'iifcl) (t^.ib. 3. rv<br. 1790 w vinßb.^rti, t 14. ^:)(ou i^'ü). 
351)111, ?;-aib'.nni dou ;?(1icll.'tfr : l. f Cr.fu- {,;tb. 9 ^^m l8i:!, 

*ltt.tii.1.t^e9 d. a, SBiMi rx ?{o«. 1H691, 5tön. buni-. «m. unD Ci^oitrnt 
0. i;., uecm. -t. T'i3 Itiii !"!t 
«tili alte Jvrt-1'.n von ••}k\',dxo!:e ■■^'^uc^sr^V^^" , *'•-'■ ''• -''" ^^^'^■ 

fiinlitc: 1) l'lli, tnni6, acb. l Cft 1840, reuAn. rtutiSr. v-i 
2t. .'Irt.a m -rr^uMbiuo, ocnn ;i. LUi" ^^70 mit iiifio:- :)iiiiir 
unb ('.Mnii üefi-f, oon ^i'ti\i'^r, .Hort, imcim;. f-'.'t. im .Vroaliren- 
bauic in 'iUtün. ^ ,, „ ^„ , 

2) "Ol n nii l i a n, neb. l. Cft. iBlü, »pui- ouf iMIla ^lia-.aKi. i'tiii'. 

12. Cft. I8b7 h\i il^ii'i' i'iit . . -,,,,, 

.f^cnrietfo Ärfiiii ooir l'.nif.ii iinb (Skob'-Viiiniücinn, P..b. 10. 'Wai 
' 18^4. ['M\a JKai-pi b.i -l'iDtifiilcoiic im \unl'iil>inrf.) 

3) V-> LM t e iif i- , ',iib. IS 'Joiv 1H-)i, ücni!, •.!«. ?:rt. 1,-70 \n i'U!' 
Inirvi mit (,MMl•|tn1^ (C'rcii) (Viuitwi ^oiiiirM; bf rni>in , pcaii auf 

~ «litaifiit ip.\ eLMih>.iin- .ST'Miiitat. 

2 t !H.^xl '^i'otfl (Jmil u'f'i^- 9 '^ft^r- l^'^^. t *• ^''"''- '■^'•"^ ■<". ■-"■'"■ 
tülcone) Hii'ilii'aniifiu-, i-ain 1) . . . l^s^i "hi .«!oia uon .ncpiuvntcii 
(<.ub. . ! T; r,fü-i)iitfn i..5(i; f lo. Vlu^v isno); H} 22. Lft. ibSO ju 
(."rrfuct ■ mit ^liufu Mevai («vb. 7. ;^Niili li^'iö - t 5*^' 'J^'^ci 1893 ju 

. j^clbbof bd Wr.ij). ,. . , , ^„ ^ ,.,.. 

Cöfilttt It (ßlu: 1) ^muli..«' Vinfe Cv m 1 1 1 f , flib. 30, s.iit. 18U 
ui Vuia>*!.iir,(, Di-rni. . . . ih72 mit LVi'.rli '"iMttncr, .v. .«. iso(t' 
D.iioülicc in ^.t^riut n. ,«. itnb viftm. l^a- V' m. . ^ . ^ _, 

2) 2 all r.i, v'tb. . . . liMö, v.nrm I) . . . 1H7() mit ;\0)ipb Toiiiia- 
(t 7 -".'An 187.".) ^Ifiltm. l.fr .Stou. mi,uu-..i.Mi;',MiU; 11)23. ;sipt. 
1S77 mit Viimm ^vtfniio.ntfif, 9:. u. S\. Cbtx\\U. \m s^ul.-Mc\t {^nof 
>)(dbaöi5i) ^Jlr. 9. ... V ., . . 

3 I ^liKuimilinu (aib. 17. "^uiii i82i, t 19- ?^''l>i-. lSö3), .\i on. h-.iDr. 
''"loiot ; 'piCp o.'im. . . . if>(iO mit i'lmaltc m-ru). ^mf udii £iiia3' 

baa, vi^b. ;Hübc (,;cb. . . ., t 2S ^mn 1PH4) 

5*011111- 1) 'i b e c D 1- Äariii'inC' ''.l'uino, {idv 12. lIKiilWi'.S, "iU'l. uii 
Ul .:Kat AKni'.fi .«>il( (l imultcmb.) ')h. 1», i^am. f-- 'i^ör^ 1893 mit 

•.£ b c r i- f f l'Kiiio '."u'l^nma .«croiia uoii .\olanbci-, i\cb. 15. ^Vibr. iHdö 
,ui l'irind'fn. ^ 

iJölint: (1) Vai'v^ v-timi'-l' Äcibinaiib ^.'Ji-ina, ivb. 9. J.fi. 1893 

(•2)A'rieCrici) Ä-^rMmiib Itccbpr tf Knie , fifb. 8. .\nn. 189G ju 

2M'<icrbinnnb, .leb. 'JG. Cft. 1805, Stb:\. bam. l^Vt^im r.. ^^nf.- 
'jK,lt, ncmi. 31. U'iätj 1891 mit bet £d)iveftfr fi-im-r fcii)ivaflam 

55* 6C)H ^rlji'llvtor. — ^ i1ifl.'i!r<'!ie.rii. 

VI 11 n a i^iiiülme Sop^jie uon .t'i)laiirec , cto. 24. ,\uli ib7u tu 
Uli und) eil. 
S^ül)iit; (i) ^ii'imirt) \Vi; o r i m i I i o n .Hail AeiDiiuitiD 'iVatif, (i(b. 

■Jü 3un. 1802 ui '•i^ombiTvi. 
(2)iluoCLn UiiLuit» fiil'tit"»' (V'iMii'iiiti 'l'tocKi, ,ifl\ (!. .^on )o'j7 

i. \ 'liitnii ()iilt I, Ail'i. Il.ül, I . . JHVü) .Uöit. b.:i)i. itabfllpTiii. 

( 'l"M(l|> , frini. . l!>/;i Hill 
VI II II ii i'i'iii'. ;)i\'r)i1i, (iil>. luMi iS'äiiiiii, ju'l'. . ■ . p.^lüiiibirti.l t^rnipen [%itor>. aücftfnlfi)). — iKilurmArUft yifiJiinbW mit (•oii <lri';bif.)i ,1'On* 
<1. d. UiJitii ■.'7. :;)uli 1726; a(fi.1jciiliir mit tfm VrJl'lfnl .üMir u.>ii i£,l)>llfil. 
l)fini' unb SUiipD.'iU'fff'riiiifl d. d. Hfitn l;^.l^fl■r. 17;ii Ifiir b.f (»il'iMttr ,\i^l) Hin 
?lnbtro« iiiib lllrirt) i5^lr^^l(l) ,\ii|'tln von ^tljrllj.if;) , iKnrljefrhr dm lJt|.V1;f. •it<\<.i>t. 
cir.ui..t) d. d. 3 t<ftni i3 Tfj. 1741 i'üt ^V'daiiii VlnrtMä tifUlj.ij . tio.in 
ocn e*fUaJb<im) , i-tr.iv.furi d. d. gtJi flut! o. IV. ö. •».';. 1713 (a.'ni 
ÄJi'jr SjcI \'il.'. — t;fir< tur^ t«J äyarier» un^ jt'Jjiiil. iU'.riu^i im ,V"-'/'J- 
ISöS, 6. 64-.».] 

J. ['inie '^(mciLinitv i'.rt-ütüidi.i 

[*«''ij : bas im >,äbtt 1 ;53 j.iiifiüf J5i:<ifcinni:a.iW:!;et.ii •arrotf nrr un> gdjur. 
t.^'.i (-,'47 &eri.) im «r. ä)?i:ic?n ] 

t <\tibinaiib ^^ifincich juv.bi-rr uon ITcl'iUvrßbcim (»ii-b. im 'i'fai I79fi, 
7 21. 'iV>. 1854), Ä\tp'.ir, Dciin. . . . iiiü (Srüfiinf 'JlMlbtlir.ine l'üii 
ViiMpi.iGvff (Afb. . . ., t • . . l'-'iil \u 'i'.inDdi) 

;j'öt)iit ; 1. I ^'u^aM^■^ ÄntanonD 'i'aul "Jliic-ri^'.ö iiiiomcb {■,vb 2S. i/luo. 
1830, j 17. .iutii 1888 iin Vlmorfainp), (^WltH'a-, uenii. 10 Uitn). iB.iü 
mit .t)cniiine 3^e^•otI^l•n (M'atlolte uuii iiobbe (tv:b. i'>. iVou. \br', 
t 7. ^^iini 1S76 .^w lllmoiii) 

^ohii : ..'l II s\ u tl v'lntiiMfl ViiCiiMii D/iriiael, flfb. IG. 3»li ^W\, ivj^fxir, 
5{6n. rrni^. 'i^l't. t-ff Vmi« '.Uif. 

'i.Xavex 'jWiMnniit rioim-i:!, ju-b. i'2. Äcbr. iSät» 

3. VI r t b u r ^^rt^iIu^ub ('»"bririinn iNomrb, nib. i4. >\fbi-. 1841. 

4. Cöfar (uicitKiiiD ^v'ubii'iö Otto iiüiiub, kub. 15. isdn: 1845. 

II. Viiiie Gii^bcrijeii. (üroanvifiifd).) 

l«rpB: bj« im 3>-.f}rf 17:-.3 flefliftftt S.peifcmmili.gi/oiot.it ttul'.rgfn (Uli t)ili. , 
ffit 17»7 gim;luiiL'<ril)) ) 

I i'ubniifl Jxiifbfmaiin ©iunifb '^rcibcir von (Edirlltifbeiiii (^tb. 

7. ".Uuu. 1801, t •■ 3iin. 1Ö71 fiv ünCbfrflfn pi^rui-fi btS {\ciMnanb 

^cinriil), I. s?iiiiel), ocmi. 13. 'Jluvt. 1848 ui ^Vrlin mit 

^il^ a 11 f. a ÜD11 3Aliiiil^fvi, ,icb. 11. £tvl 1HJ5 <ii Vvim. [^d>ivfrin.| 

^inötr: l. (vlii'nbctl) »iVntMffn ^tleiie d'.'nne, jitb. 21. 3uiii 1850 

au (Ji6biT9fn, Denn. 24. oft. Ib72 onf. mit Arifbtid) 'ilUiltjflm fe(l)fllftiSlifliii, — ■?..1)-iiif (f rfifiir) )il 'riI)U>'i>U'l'fr9. - 'i.lh'.if. M'.' 

.»> ein villi Viiuiufl VlnUm ^iM-onfirt i»oii '2(ilc(Il^^Drf (f in V?od. 

1879 \u Vlnbcrnjdi), Siön. prnip. ^l'inipi ^ln^ ^i^ot.-,^lll^r im a. ibom 

3nf.^)?vH yjr. 2H. I ScDii'rrin 1 
2. 'i^ a u lii 5 VIiiMYiif. T!iiMm-f> «od (''ieoru. iV'b l «. ^\'(\ir\ iHf.5, A.^.£)err, 

iHini I'i 7. l'^uiii ]h8i ,Mi \Mab ■DfDnbniit'ai iiiit 'l)iVitie "Arfiin oon 

Per (^iolu ciui C'ci- V'iiur (S^iL-fi-^Mulb dv'b. 4. -EiUt. lö;')!), f 0. Wai 

188H ,Mi '.'^ifil'nain) ; II) n. "3101'. 1884 jn '?torp mit 
flu na >sloia (^liuiluth rcn Hii.^fiV'it;, (nb I!). Cf' 1855 (CViöhfnifn,] 

AinÖtr: a) Ir (LM)t: i) t! ii u 1 ir ö i'lnMeoS rioineo '}J\-nui Uimo 
(SSdIvI, a-'b 1. •'lii.ii 1SS3 ^u IVti'l'fi.icn. 

-— b) 2i- (!3hf : i!) .Wöfoiv iunuriiC ^'inbrfaC TiloiiifP iillfroiiCii, 

(Ifb. 12 Cft. iH8.". \\l (5'!(;lvrvltM1. 

3)Cfrifa \'lnna l'fdiif iVnf>U\tt i'icivio.ilcnf, (\eb. L':>. 'Jiop. 18S!) j'.i 

WifSbiTticn. 
■1) *ll'- a 1 1 1} e r U^nnliiö TUo ''Piar Wiorii XitMiifb, fleb. 1. 3iin. 1K92 

\n (■I'Mi'bi'i'p.in. 

— — -^^a ■ - (^ rijciif. (a.-ii^olif(f>. — C*ftfrtfl(t), — OfHftr. 'ilb»! mii ^tm Vrnbidit ,(SMrc p.-n* il. il." 

Jltieii 19. 5)fj 1H44 (I^ pli^m d. il. aß.m 31. ,\.in. 1815), o.i'lfrt. ^rl)t .1 il. 

ißirn lii. ^^bt. 1B70. — «efdjriibiüig bcc aö.icpfl,« iiiib {i(fd;;(f)t|. ^Jlot'j im 

f\.i!np. 1MS-.J, 6. «US ] 

t ^ of CO b Pfounrb 'ArcibiTr lyii grJ^cnf (,ifb. 5. l'liifl. IBI.'J ?u Clinin;, 

t 2fi. ,Uil! 1H91 ,^n ^ikifni bii Wim), l>r. jur. , ,«. At. 'iüCv^fat 

llM^ Ol'ontif.iiin-.-^iMiT| >i. "I). n-, ociiii. ;■<. :>(00. 1857 mit 
Jlfofa -JlDontipa .Scopol, »itb. 23. Ttt. 18:i3 ui 'Jttrbeiv\. ("Fien. | 
Aiiiötr: 1. ',\cferb l'iUIViIiii . ofb. 23 ..■'lii,i. 18')8 ui •innopol, 

Dr. jur., S\. S\. 4;ipfiol ItG 4<auM!tinii'i'"^V,,Mi*f«hüf''5 unCi optm.- 

VluMtoi i^fi Priv. , •.\»i'ilvil. ber jlniii!?iv:|T<'iif(1)''<til. P.taniöpriifiinjvJ' 

^DinimlTton, u.rm. IS. ".l.'Kii 1S89 .^it ^^IVfii mit 
U^.ilnit' l'i'mif, (irb. e. giTt 1S71 UI ''.I^i-M'^iifiiif in ^a■ 'IU'r.'U'iii.\ 

i""!'?' t Dr. 1!rli'i' l'uf "iliirtiuuMi^ iiL'n >^l■:^an^O!l inUi bor l'u'.!-' vub. 

von '''rfiann .ioilitrr 

öinlitr: i) '.^oicrb i\rav}, ^yb 4. Cfr. ihoo ,u< 3lUtn. 

iil^obanna l'in|V. -in 5 UVai 1809 iu '-l'.^itn. 
2. 1i; i- i •:)*-.ilbrlniinr, ^itb. ig. Vlvril 1SC>0 V'i '■fariiPDPl, o^rm. i. [\um 

187Ö mit Dr. jur. .<^.)tl SlrLMiirniiiT (j 28 nebr. 1895 V'' 5)rfCC'fn), 

'.'iC'OofatPn. 
:i. Ocnft '*oiorvi. «eb. 5. VIpril 18H3 mi 'StaniSiaii, .«. u. .^. y»iiitm. im 

i.'Mr.'ll!..;)(al -Jii-. 1 i.'prm 30. VJoi« 1895 mit 
4> e I f n c S(cin'\, web. 1. :;^iili 18'if» ,ui ?i'mln'iiV 
4.£)elf ne Vlmalie, cib. 2l' 3ept. 18Gt tu £tanii31tiu, üitdi. 29, 'Jlpiil 

1884 mit Dr. phil. yabiSlnuß von ej.Tinodja , *lUotci)or an Der 

Unioerfitöt itiMfciu. ;(f)cvpüu Hon ftvuncniii'rn. (Äotholtjct). — Offlert.iii). — Ofrtitt. Wttl mit bt.n *|trdt>if.il .lYMtt ooii Ätctiin. 

(lern* 11. Oft. 18;»H (Diplom d. d. äßim 7 j^tbr. l!539)- o.fl<tr. Ätht il >l. 

*ii>i.ii 9. ;Vili Ihöl. — !Bff(f)it:lMtr,i itS 'ßi^cptni 111,0 i)if,1/i(1)i! lüj.tfuljt im 

C(>il)r{i. 186Ö, e. 84«.) 

t OCiiHiL' rsr'itii'vr 2i1)fri.'i)n PDit Ahoiur.fli'in (>itl> iL'. '•Jkn'. 17Sy u 
(^•n-iMöfiito in (N'itnil, t 2'.> 'Vidi isoi), AI. ,U. Cbitt a X, ivtm 
4 l>;iii is'j". mit 'Jiiuui O'iif (>i'i'. T'. :'-'.'äM isun v.i ^1. r^'MiMHin 
i!t Unv;orii, "l S. ,s.l.>r. 1h<u ^ii ^J'Jiui). 

jftinSfr: 1. f:U-'fr!-h ■rotirrif (orh 27. A^tr. TS:i. tll.Tv.lr. 
I8SIG jii i»at)tn tri iUun), AI. ,U. l»,'ojoi- a. i) , mim. 16. Juni ].-.j1 870 €rf;'nf. — — ichai'Cr, '.cn Wri)ii>>:ilail 

ö.^Dbanno av^ilbf•lltlim•, (u-b. 21. Cft. l&öy <n- ('^vntonMt'i , i'friii. 
8. ^IVör.', If'i»! iiiil Dr. jnr. illifJu: itiüiihniur, St S<. ''l^th •Jlumiiiiiliit 
in JniiClHiirf. 3i1)i'uf Uuii 2i1)mittlmr{i, j. iiiMiiiMuvj]. 

2ff)ciif ,^n 2cf)iüt'iiivljcvn, [ 'Sdjciui -^ii 3dnucinßbcij]. 

2cfjenf uuii 2riiuffcnl)rrn. i- 3a^r;]. :>l).s, 3. ,h;.'J. 

2ri)cvcr Qiif öo(uMifrt'u,^licrn. 

ISTattijUfrt). — «J.,3ctii. - iU\i,C- unb (t^liin^.•lHilfrt. tilinrr.^(!, iU-tliLiiiD inii 
ttm lUACif.it .oiit C)'-'lnr.t5irpl,iÄ' t\ d. iUi.ii 1'.'. ,^<lt. 1«7J ; SttidjCfrbr iinfc 
bJijt. jtl)C lt. .1. 'JJnhictjfii 1. Oft. 17'JÜ (poni Riirlünim ».i;l itvob-jr dum flf.ili. 
biiyttn. uU dteidjflp'.fai) , itnm iftiful^ti im .»flr. "Hjdi'Hi bei b^r Sti:f)«ttfn!lop« 
'i'i. Oft. 181f>. — «tfdjtfibitng b(« sßj.ippfn« iiiib (if(.1)ic1,tl. Uhitfid^t im ^^ulirj 

fXatl Arr^In^1ll^ .sof'l'^b ^Nifibcrr von 'tdifrif mif pobiiiftiinbfri, 

üib. 17. ^Jiüü. iSiiB, M6n Innu'. lifaioi t'.. '!>. nim. 3. l'lpiil KS7-J mit 
^JPl r i t- *lU'ilippine oon Surr.ui, neb. ö. [^an. 1882 ,ui ^J'oowii'b. 

[i'illlÖOll.] «SdKrpon L>ou niumnfian. — fcdKii^l uon «uttcubad). 671 mit 3fal-(l!a (Vuäriii .tuitiiiani- vov iUariltin (titb. 23. 'Dtni'. 1826, 

t 17. lUin. i8!lö). 

ÄliiDir: 1) i'iona \M im a , «vb. :il. e>pt. 1654, inim. 8. ,\iiM 188C 
iinr ^cipio i^oiitP Sauuu'üi, M. u. il. .«in. nnt^ Clfill, .«.nnmit. 
uorUtt' i \ S\. II. Ai. J"' fiv (.''pi.iin ü'iitrri ^iiniioailato. 

2)^llioiUi Ü^ui)f \ub. 30. yiüu. IBüii, o.tm. lu. l'lai lfcb2 mit 
Dr. iiir. utr. 1^1^,11 dlmi (Viiiit.>ele ,^ ^,, .. 

3)x: f>u>alC' l'.crin (S'^olm-, «a\ 24, ^.V.orj I8f)8 ju ^la.u) in^uu, 
.vu-ri- nnf ,vl|6-i^ir im i<c\m\: S\on\'\<i\ , ,«. ii. «. .ppnii. im 
2 MfiM t)ft ^iiL'hi .SUv.i.rl>'.i(n (beurl), Uirm. 3. 'Jlnji. 1889 .^u 
yuiiiii mit .r^tline (^':mio) tVxii.! Ci- (Vn)iilu (ivt>. 2!). VIpiU IH(.-1 «u 
^innin ti:o'\'lii{i ib98 iu i.itviboO. , .„ ., .o„. 

Minötr: (i) ^;< a ü l 'i^aiio ^iotrvD Cöivatt, i'.cb. 29. .\um I8.'0 

(•') O C U) a 1 1- ^Aluuin CV.viUao 1>1U'U^., ,ifb. 2». :uiui 189J a" 'iViÜii- 
(;-i),, rirbi id> "i'u.iia ■,\iituiC', ci.b. lü. -Jinv». i8'Jä .u" ^^iniu. 
(4)£ibonic ^Dauiu ■Jimolio, «ib. 9. ;^iim Ih'.'h tu rs'.wc'^iwr. 

i) iiu.tia .Uabella, mb. bu. '^.a't. I8ti.. [^iVi^ni Ki ^i^^^'";l 
2.Xcanji6fo. .u^ b. iuiü 18.H0, uaiii . . . mil aioi^^« VULUi) 

(t "^9 (?tpt 1891), M. .« i)iccbn.-:iiut 0. T. |.«limC in y(Cf|tfcr.| KuibaÜcb. - aüün.Hi.lMrfl l.n^ »i..r,.tM - 3l«;.l.eoPei nui aiS..pp.Pbrn<iuii.A 

d. a -Iclrbo t. 'i'(.)l 1631 , uuf?>ri.orrnuti iil t> l.l.U'C.l'.jrt)' ih^nlif tnii t(i1)'ft Ut 

JToittcn« Tonern. Stotliit unP 9ficfatf<t)iivujrr„ll> ; iir.nu-.lnfuluTt im s'i>r. «.ii;,-ni 

bt\ tu gr*ib.tt.r,f!o.i'< H ÄvC-r IbH. - iW'öj.eiln.nvT ^t« WaiCMiC mit gr- 

(rtjidMI. llb.iticlit Im 5.-.Iu^ IhOl. *• 694. | 

t (Sbririi'.n '-mHm iswbnt g.l.cttfl oon ^iAi.rt,iüv.,ii) (^icb . 1770, 
-t 17 /Stbr 1811 ?» .«uri-lcm^, citm. . .. 1798 mii ^AMltilmim 

ii,-Mu ßon 'J.odR {.üb t ir.. Utför« U^Q? JJ iUMDimi) 

JJot)n : t Mail äioim '.'iinuift ifboiliüii (.Aa\ 18. Vlu«. iboi, 1 ii» 
187Ö), ,SUmi. U'üiitoiib. 'Aüiltm. >:. T, i'tim. 4. 
Äronvctn Arnin von (v,iilt!ni,uii (vifb o *i.pt 
^i<u^fJ^, t ^"- v'^"^' '^^^ ^" ^tuitiuiil). 
^inlitr: ij -Jv^ t I b t I in 'JliMuii l'iniimilion v.laau 

18^8. 
2) ^.ü^ i i b c l m \ n c J.Mmittlt M.ucl'.ni? (srai uCia, 0>b. IC. nibr 

Dfvni. 21. rit. 1861 mit Muil ("mI;iii vow ll.'iliiu» (| 9. o-» 

oiif .sSohin.lii'übrtniu'n JC. 
3)iw<iil rMutiid) aobPb, ^leb. 8 ^um 1B37, ueim. \2. 

S t f'p b a 11 i f AV<im i^on SKf.iibotfi, n^b. :;i. Vliin. 1843. | ir.ft.nii- 
barM ni ^il'.üittimbfc,i.) 
jCiiur.«; (1) 'i\^ i 1 b f 1 111 .«ort Vllbtit, ^^eb. 18. ^.^Uui. 1868 .yiir 

oiM v'i-'bi'trin in C^i'oDaii, .«eil. n-iirdfUib. ^I'l'r. Der Vinv, 

uciiu. 9. Ei'i. 181'C .^u ^Juu«:ö'^''f "»" Wni 
iipt. J8ao mit 
18U5 v-i ^^abiii. 

D:i-, yitb. 17. T'Cv 

183Ö, 

Jt82) 

i.pt. 672 iitiftl.-l ucii ^'iiMfrf'.i.t;. ::tl l-c>ii rcffcAborj .')f f e (ralh.iiutp .?rf'..-;,ffr. jirb. . . . m vlfr.- ;}jorf ( -dlo« f>i'bfn. 
brra bei ^tfCbauvt am Sturn^erjer £t-.-.| 

!"} -i" c ! ': • ' '^•.: .r?» /: »tr t :•- < -^'rrj^i-! 

:>n. y.fy ]f>ftr, mir Jfditiiro 'r.trjb-, c^rrn du' .Äfi-i|,lH: utio icttJ 

im S{t. 'SÜ.ifijj, ?j n. T. 
(r.) l'i .1 ri m ilio n ®!lb<(m ^nn<. fleb. 13 T"*. 1&75, caiid.nied. 
4)'.i b 11 6nr l^ f, .,i<f\ 2. '2'fr*. 1)^17, ofini. 25. "•.iioo. I87l mltCtlü 
TMhm iion ^»ÜTcfiiii« mif l'-iil-nd) im r-.'lnU .Uünuleoii in Wii:U 

priii<tr. 

I W-irl 5irjifrirb ^U^lvMin ftiib. i. iiiör^ 1776, | 24. ludi iö4S tu 
^i'/fr<if!ithiim), ücn un"irt:eiiib. »rtfiii. n. ?., fciiii. I) . . . m't 

'/<ric>u'ifr Ai.'iin [:\c^bi\ vcn (SVi-bi(!f.-,t f (ni-l- f ;>. Tf! \bM 

^11 >.'•?. rotcntbfi in); II) 12. £ipt. ifiss ui lliitfr''iiirf^f!Mi ni't 

^y? (1 v i f 'crl'initt, c\fb. 4. Viiui. ISIS. 

Codittr t?i Che: (-^ ö I e fl i n c vienneltr r^ohniino "Jlti'omi-, .rb. i». -l'?,ir( 
1830, ucrm. 28, ürt. 1&05 mit ^'übert St'nn oon 'ihanr, .\tcn. unirr- 
temb. VSDiflm. a. T). [>!ii!f)!r;f(t. — t»,inftii. — fl'i(f)H.^^f( mit >aj.ii!icii!-<iT«f»"Sl <' 't ^^<'t C. '.'Itt'l 
1540 (Pom r^lnl^1)^l Sl,>i',\3 ;^■t^lr.^|l^^ l'tllöli,^! .1. d. Mt^nUl-.tt^ IK 9JMr) 
tSU Ipcm ,<r.\i(cr Ä.itl V.); il.ittiii .t uoii ^iliunhfr,! W-'ü; imm iitifuliftt im 
.ff»!t «iiwtii bfi fec ':U\Ufl.,|Ti: 13. ?liic|. I.MIS, l>.)yr. St!)t 8. «CO. (iinmjlr;. 
fiilint ;j. Dtj.) ISSl. — lü«i.l)rfibuii;i ti"! "aj.ipBMi« lln^ g«|ih:i1»il. Übafui)! (m 
,Vif)r,i. l.ss«, 6. »Jft.l 

t (5t)riRüPb ö\o(Uir'i VI b o l f (xrcibcrr Sd-ourl i'cii 'I^ffprPMjrf (;ifb. 
7. '.vin. 1811 Hl llhunbir,!, t '^^- 'Vin. 18;);-< taf), Dr. jur. utr., 
l>liil. ei tlicol., Acn. b.iiu- inrniü ^l«ro|. ti^ lömiidv' tl^^ ffS 
.Hiut)f!i-:)i\'d)fi* , oi-rm I) B. Cti. 1H;;7 mit ;V.fob;m' *l'.!.ilpiir.iii5 
^''(iiric illfmlnidit (<i'b. 25. /srbr. j.Sia u< Viünit oui , | 25. t/a' 
isr>R ,^u (Jil.iiivuii); 11) IG. Vlin. 16^9 mit £cptMf l'Intonir 
.\>iiipltiu' üiiivilU'. 'i"biitei-, (i(b. {Vn'iiid)in,i (afb. 2,i. ,'Uni( 1815 *u 
"iliüiiib.ra, r IT). ".'ii'ärJ 1884 C'of.). 

,fltii5tt Ir Cl)f: 1. (5brillü»il) ,'looll 1 h e o t> o i , (iib. 28. '*Jbi'. 1839, 
Mön. b.nor. ^l^f.v ' '"*'" *"!. T. lOiiunboi-,).) 

2. t Vhl^rf£1(5 .Vf c l Ärirtiidi (,ifb. ü. iVou I84(t «u (^iKuisfn, 

t 11 Jiin. 1887 \\i yiürnbri^i), <lcn. b<n)r. npim a. T>. , raui.' 

l. '})iäx\ 1809 mit O I ii >i '>"harlcttf 'l'nulinr ^JTliltcIiiMm- oon 5oniifOii 

(cfb. 21. '-^f^. IHlH ]u Ulm, l" 22. X^q 1871» ^n StiittmU). 

>öl)nt: 1) (.Miriüiiph ,<{jil Vlc>olf, 'leb. 20 ,^11111 1870 \u <)h'irn- 

bi-iM, Müi}. 1)01)1-. S{\t: mib Vt. im 2 (MiPü.<le,v-:);nt, lum« ao. VIptil 

181»G mit 

l'ilinö liJnrp *luiulinc, «cb. 5. ;^iini l87t) ui VIffdindi, X>t6 (S)tcti 

3aiiuö (.5ompbfU of "Jcffebonfö anD (^qfnorf, flöii. müiflnnb. Jltitttn. n. T., unb tei- ^Ihv.iÜtic iM'b. >\tfiiu inm .ylef|^■!lc^•.•' 

.s^iioeniHiet 'Joriit<r. 
2) c^-b Ol b a i'b .i.Hiiu'! '4■t■'.o^LM■, <\cb. u. ^^iiui ih73 ui VuMpiv;r>bmii, 

^)ud)tr.pniftirant. p.iiiui'bfr,!.! 
8. ^"i'otie V'iiife UlUlbtluune, v\i'b. 2G. ^^suU IHU ,\ü 'Vtlun,itn. |-1i'iuii' 
b.r,i.l 3fl)icf(et. 

f |(}pan,\fl'f>t). - >Jlt>'iifi,n iinb ';\r,nifreui). -- fStnih. '.'IrtI imD Rrlu .1. .1. Ü'oiliii 
•- 1. Woi 187». - 'i^i|illtf:l'iinfl bH IK.ippf"« i'"f' ^JI>^'it.-tD nlfr M» *l.ir,Pt;'- 
I ethrbiittfl im ,Vif)tSi. 1>S74. S 63«. 1 

" ©for^T ■Ofinn Tinui^ \H r t b u r ,utib-it von ^fiiicftcr, i',fb. '22. -.iiei'. 

1^2?., tS-ioniti'itiirr (m iy.inioinuh>Tft iiut loiiuni '»lUiifir) bca ^iUiiif. 

b^nifci* .('.'ubiurii- iii'icftn" iu t''a!in, .Ulmi. tm-up. Vt. u. -f^ unm. 

7. :."\inii"i.sr)9 mit 
: Granne iV.Ti-oniu' fif ^iiOinr. <\vb. 20. ■2^D.^ 18U. liUniü*.! 

(Cöriittr: UUfliauciite 1)Ki!ivino t^cnrioüe, vub. lä. o""' '^"n, 

lu'im W. 3iini 1890 ,^i( iuKiiJ mit .^nbci tue «.fnaieu uon i^oiirialoS. 

i Äe rb i n a 11 b Tauio fV'c^ora, cieb. '24. "Jluq. 1835, nenn. 1. U'.'oi iBf^n mit 
^ .^cnriftte ^l^.ironnr bf ;)it»^ifr, flfb. 20. Äilt. 1841, 3u'illmvV.'' 
fdiiivflft bfc CbivV'i'. [i'iuiij.j (2it)iUcv. 

(Jm Woiitii'Onoirmf «ricfdjtii, ) 

(epjnc\Hil<f>. -- 'Wfirit«niL'<rii. — !Ka>t«.n.el il. <1. ■mUn 7. torri I80J; wurl- 

inubfrlj. i^thr d. d. ■fliitt.i.ul t'i (^el>r. T845. — Öf(rt)te>tnin,i U<i 'Itnrrnii' 

unb flfl.1>id)tl. lUKtfuI)! Im ^«ilitfl. 1H;iö <S. 5y2.1 

trtrieriicU i'uMvin (Stnil '(^icit^rr von ■Eduilct (aeb. :;S '^t^ 
1826 Hl J)iVirt)fiibcr,-. im Al^u. Wi'iittembtr.i, t 8. 'iPtai 1877;, Sl. H. 
^''jQlür ci. 'D., iviiii üS. ^Mini I8öii ,5a ghitt.mit mit 

<lf?atbilbe ^lUilb'lmine 3tii'> n^invc, ,icb. ;-<0. '>.?hH>. ibi.-) \n t)obent7^- 
pfrv\, biö t l'iiiiuirt von Vllbeiti .<Un. müittnub. CbaftUß n. T, 
iinb Cr t <''^'>!'' Pi''^^- i'O" '■''"'■'i"^) '.lüvbtfi. | £nitt,-i.nt.J ;(()illcv Don ^crDi-ru, l .H(et(ci-'@r{;illcr 'oon .s>ibcvn 87-1 -rrf)!l!in^ uon t^ciii|l>ut. — fed;iiim:iliiuMin 

3fl)i(linn ^oit (Saujtntt, i. %-\hx(\. iS'.is, e. 865. Il'.iili.i i.l) - 'lU.iifi.ii. -■ T.'iii.fvim ViDfl .1. .1. (ilu;iiuin«l'oi;, .'tt. ,Vin. i;t,i 
(Mr >!i.liiK,( ixiiiiiil) e.liliiiii.rliii.iim Stl^ll. li;i Cl',i|t, t'rutir.ldm tt» 17, «ri. 
I7i«-' in brii ^Al1. ','li''il. iii >' rti''.'"n«ii|i>i!ib fr!>olti.ir Aiiiiiuh Ä.ii! feiljnim«'. 
in.inn. «:MmiiiiMi<t* M5 iÜ'.'Si\. ti.uife?) : pKiili. (<rlir <l. il. <i<tl'n id. jiiti. 
I^f<M (fiir ^^<: iiiiuii (ifii.iiiiiKn v.tt srt^bri' btii '.'loi'lf poii «critiiiiinitlnunn). — 
y«ifft;ifi'.ninä ti( iiljppfne im .^^oht^i. IbOil. €. hlii.] 

,' ^';^o!I i>L>n er oiiiiiiü.liüium (»ul«. 12 Ttu IHI2, t fi. •.l'tntj ifin«), 
.Vlör. imiiF Diiiiiii. «V i\, i'itiii. 1 ^i'ioi 1810 !iul j>r!ri'fnf<r uoii tc 
Vaiutv 11 '.''.'« U.nit; (rVl' H. 1^it>iv 1817, 7 I6 Af^""- IS'c') 

;-'5liiit, All'.! iir.ti Ulli ;."ri)iiiiiiiiim,irM: i. \'l D o : f VnruM,, Ai^nl il^ifct 
jMUCiicii, ■,ul\ 13. ;'l iil 1651 ui "■Jl*'.'!;))^ in ^i' 0111 du in, .Wer.. iMtuf. 
^\i(\i|cr nnc >t<.,f. ..«ihm im wini. ?lf,it .Üfniti r.ii.crul» III. (1. p|l. 
iTfUF) Vir. 1, ram. U. i^'j; 1S73 in: 

o :j ; : ."■ r f ^::;:-.'."r .;:!?, i>s. Cf.' 15:.;. [.»? 5:; -■.""::.: i. i..j 
€;rfittr: 1) ;^ u l ! a iw ^L^taniij <uuc<c:^, .;d'. 5. iiirt. iSSü. 

2) .'R' ii r p I a iil'^xii (itbc. »^-b. U. •.'(\-c>. Ibsi 
H) (VVi) ^ r i( r '<iifo, .it'b. •2.'». Vlii>i. IS?3. 

2. 7m- I cb ri d) \'!!l>'tt (VuiU'o Vln!, fli!. 4 ,\iMii is-,-j (u Biuru', 
.Wön. latUB. Il'.'ajov mic f f,t..Sin!tc iir. ,siif.-y(,t coii il*u,if: ,4. runim.! 
\1(f. 21, D'Vllt. \2 CU. U)7ü mit 

Crmilie (sIikvI, ivb. ü;:. ^i'/an if-.^s. 

MiuBtr: 1) ^l'i'nlte C'tio ,\iii> :i(in^, (ub. 10. ^cci':. 1877 ?.; 'ilM-l, 

.^\ er. pr> Uli Vf im ;vm.:)n-.t "Sv HO 
2) '.'1 I b i r dl t /Mi<uM.b .Wiiil niii lifl) ,\nlii(i., fib. .i?. 3iili 1880 ju 

Wfitl, .«6n ITfiift. jftr.lMtt III O'upfe.V'tcl'tniflCi-. 

3) ii( Q i v^ p t iUanra, c\cb. lu. ^rpt. Ibö4 

3. ^lai-l Vlucull C-hitiau 'y'/ulte, ivb. oO. Wärj 1650 jlti 'Udfiöror«, 
«611. iMtii»;. v^Hiii. iin'c Mpinp '(^!'tf im 3rf.i)f,u oitr .f^ilKr ccii 
(.^niriiiMhifii (4. Cef.) yir. ö9, uam. -js. •'jii>ril ib7b ini 

l'l m H i >• üoMiiuinn, fiib. 28. .UiÜ 1850. IWoIi ..p.) 
Aiiiötr: 1) (Vlifabetb (<yiiulif Viini.., n.b 14 >.'liuil ia7!i, vtrittt 

im ;stii'. 16'jy »Ht J;i»ini üon >\(ihrice, S\ön. pniip. '|»Vr. im litHi. 

Ul.'^ii.if yir. 12. 
2)(5'Cilbn (^■ll^ll i'dim -ptiU'iti firiüine, a. b. JO. .loo. 1881. 
S; t» a r (1 1 D oiifliiC Vif elf •V>iiuC .'(url, ^vb. iß. Vipill lbt>ö ju .'liirid), 

.Wöii. prr.'fe. ,Mfl:itl 111 .WCül'n. 
4)l'L»tbiiv •■^"lo'.te "juT.i! rtio •.V'Inrinnliin, vlfb. -23 "iiJi.n>. I68&. 
&;tU»irtart Ulla .\uliona ^i\.^ll!:l;IllllIe ÄUuui, >,>b 15 (Ubi. IB'Jo. 
Ö) .(;;.vbor.i VUbi-il.i O'mft.u'n (-*inii lub. '^i>. "Ei'Ft. Ibli3. 

4. iViiTltf *!W'iibimin, fy.\ 1. Virvil iböO, .«oif bfntfib-r Moiu.-.^^p«. 
inib ^J.)(Q villi 'Vit t bei tu- ^'ot|'.i}iTft in il -l'rliiCbic.i, ir:m. ä4. ^1| : I 
1681) mit 

Vlbflr 'i^ninl, c-eb 21. fsebr. 18RH. iMirl] erfilimncUicmilnn Uüu Der £ijc, f. ^-ImiM. 
f3(f)lc(l)ta = Sj)cl)rD. 

|5f,,(„.i,fj,) _ Otpttti'rf) "»t ll>'fl''tii. — ViHoj».1)'l'l)ee >JiUnl,ffi.„.(d)lf(1)t , 
!ä>ipP"if'»il'»""ft ^^- •'• <3"C"^'."1 •■!■ v'''. l-''"!- •-'It.UUiiitiflii..^ 22. i.)- J5'J:1 , 
ciil.tf. Äihr .1. .1 iü;iti, P. Oft. 1M9. iiiwi.r H..nnol liJ. e»pt. IHJh; unaat. 
;^„^•{l•l.>•.! a (1 IMl :.".• ^nt 1 »•■!". - »^ftd;i.biinfl bf« aij.ivf";» im Aiiht^. 
lhJ9. fc. 761 i"i! ii-!di.t,ii lU.ifulii nibit ©».imitunb» im ;\ohi?. 18;^^, 6. 700 , 
rjl. .-■■.e iHVtiiViinursiiii b.'jii titi ^^.■llc^^. iwsi), ö. XVI. 1 

unb '£ift''Sttt im TNUVinunin., oerm. 4. ?ioi.'. 18-21 i» "*-^'t" "'" 

nottaiuici ö.ulb<i< (>\fb. :^3. 9ioü. It-Ol ,^u \IlU,n, t •'•■ VUHinR5:i) 
Äii-lff 3 t Ott ff 0.1- 'IKaua ^iul\\i> Winö (vul\ in. ',MtU ib'2;j 

iu <>VUfTi' -^ IS. 'IiM. 1S94 bni), it. u. i^ aiifi-iL<itinl!. '^^.f. u. btü., 

^'liin ^' Ufiiii. ;u. ^rü lbG5 v-i CoMN-.m in .«tarn mit 
ISbüvlotte vciw. <siMii:ui uou l'iulf.iilKui.^.nfirtit ct-n l'ltlirfv 

biiin. ci.b. ?unni i-ls-, *4.<oui.iviiltai ju rcittiifeffn iinb -Viaphort). 

ofb. 12. rn. ih;-;<i. j-h^i-.n.] 

«*ohn- Cttofor ^liinria TmV'IM ^Vai.a ^iüncftP, Vitilon ^.'.itoliuic, 
aVl' 1ü tat. I86t; ^u aPitn, Dr. jnr. , M. u. M. tuM- uno 

Vlu^uri iinb Vt. im Vciv.-Ul.-^Hfit ')h: G. 
2 £ 1 1 lu c Ainiijiüla \5 l>uK ^!Urn-iiiiic,...ub. a&. l'Unil ibS« ^ii Wien. erijlclif). 

lÄotboMdj. - «aoKK. - «nd,«.ib.( .1. d. ai5l,-n «. !Kät» 1681 (com floifet 
Subült II. tür ■&■.<vh.^>^ «ct)(ei.tj f.utMiu. *>--i m.b ^3i<i\tm. in V..nUi.ui) ; l.*iiilijil 
VI. IifJ. IftHl (Pom lltoljflrf.f.ii "Üilhflm V. btl tlclKUi , V'.m.m in Ci'.c uiib 
««iill.rn, flu CnfrlbuO; SU .VP'"'- «iT'Mirs» d .1 SKi^n -i. 9)Mrj ItSJ (oom 
Äailrr Wiibüli II. jüt bt.l..k..O ; futlvnr. ^ilii '-'J.-i^H-r. IVJn (iu>m Stutnuiu.. 
TCu Ömc.uul Don t(,u;nn) , iirmauifulicrl im .«jt. *.i;i«tn tri bet «tt.bfirm- 
Ho(T< a ,-\iili 1«13. -- X'if «.imllic bfi.ife 1597 .il« i-.lj'n bu t'Mn.mf'" "•'l' 
güiKrfipe^JniboTJ >Iü.i|Trrl>,iiOoct) i)cf C)cfniCI)len Iti.nib.im iinfc «.liC: in >)l«ip'rn, 
ocn b*n.n Uv!a|>.lMtl .i<l) nc* l .« l>im :^.-l).t IK'25 in ilit.n C/An^.n nnir. >)l.ul, 
«u|l,<b,.nfl t.e V«lKn«Pnbfintfil lr,.id) 1848) mi.tttn cm« ttn Ä'iUi'""-"»" «"«' 
|Jf,M.i,o<ltf>n JiP.i MiKMHirf^fl'ö" «»"b» f.iilt't. ^'"" «"t.""|i""d - ■'" «■■••">« 87ß Grfilfid). 

felfpbiiii Don 'Jcbl.id) rom 'Zi. 5W,-it Ifiofi — bfin i«rvfilia»ii 'ä ! t ( fl f n u>\o tim 
itiOflUjfn ;> i'i n fl fl f n [t'ittt f(imillrf)»n 8hff»fomnifn (nl* TO.ijcriit Ull^ 9)(mici.ii1 
jiifleljt. 9J(il bein TOinot.it i|l Pio 'Ptäffnf it'oni'it.til auf tie "llfntr«! «rObtid) 
iin Der ^lUl« , ouf bo« *ji'ii»fiji',itii »t. \'liilon i:nb '.'lUrtfftlf.i jii 9(c:'V.m.1) , (oimt 
oiif bif ilfutti ffltue^nff) '.inb ouf ba« hurmit DfbiinJinc Hfiif|i,'.irn 6t. Unn.i j'i 
Süarlh pffLmnbfii. 2)1; Vicünbi-ii lifj*ii fäniilub in >)?4J.it;<rn. - ^h(f<1jtril<iii^ 
b«« SBapreiiü utiB fl*(rt)*cl)l!. Übttfichf im 3.i(ir(i. 1878. ö. 7 r.« ; t;;!. u<«,-.fn in 
-Mtfrfn Äfnf.ilpiit« aud» ;\.i!itj. IH^O, 6. 70S, iinb ."^Jltryl. 1054. 6, .»ill.l 

t 3ofvPb O'Jorin Ärfibiii oon ^Sdjlfich (^^fl^ 8 Xn. 1738, t 2. \'lpril 
1789), .Umtinni. banr. ,ffm. iiti^ ^'fcaOUfit, D<'im. li 2S. £'.i't. 1762 
mit l'lntia Ärtnii ücti 2^•rale^ffl^ (v\fl\ M. -.l?ot>. 17.>7 t 21. Tft 
1778^; TO V'.'t. ?ri'f 17^0 mit .nntbnmm i^www von 2e\'oi)U''torf 
a. p. »:>. ^Kfftnf-u'ortl) (iieb. &. T?». 17.00, | 2 Äfbr. 1822). 
5öt)nelrd)f: l. | VI ^ a ni ,>^o'.^it^l^^l^ .riidoininm? iV'r f-irb M i^^nn. 
177.';, t 10. Cft. 18.)0), Mön. bdDr. .vini'J- iinp rtnM,i.r..jKdt in 
^,^^^^'bllt, Pftrii. im ,,nn. 1799 mit ?n c ti n u <3 1 iJ »V.u'ciie Aidin 
(^MiCfl üLMA >l^ran^t unö 'Di^•^■'^)lfi•)^o!f Cvirb . . . t 10. •.'Un;! i>.'.l). 
^ohn: t j\f ^^lrla!l^ ViC'aiii ^ofi-fb 'j ifcb (.nb. 5 '•l'nii isof» ,v' 
l'onM'but, t 3. U''ni 18G7 ju 'I^tiTüD, Sien. banr. .R'm. inib ^J^e^.- 
Wer.Olfat in inimdun, uiTiii. I)_9. ?^ibr. 1839 mit C^ltOTioif 
(gtrcin>"fn vm Stinnta unb Wreirrt'nfcltJ (»ifb. 31. Vi'.ip,. 1814 ui 
CVicl)|lntt. I 24. luin. 1840 .^ii l'Jhnictun) ; in 4. Crt. 1842 mit 
bercn ^Sfluvfflfr '•lliario Str.KiCitt) uon -rtranf i ^In^ •Virvtn'i'irVlG ■ 
(aib 4. ^)}ov. 1.S18 UI iVuofiburtv t 17. Cft. 18.55 ui IVüiirthr). 
födjttt L'r (J-l)t : (i) (5 b ri ß i ii c (.•(Itom.'rf rMnnui^fi"!, fifi\ 24. :.hi!i 
iHli 511 ^Iiiimdien, ofim. l. \£fpt. i87P. ^^\ *l>a|)im mit Ävicbtici) 
Sriunit'tmiilla \'I^Dof:lte^. |!VoImai: im '.Vli'.jp.] 

(2) (H c ü n r t '^tciffiti (Sbifflin», ,ieb. 24. i\cbr. 1S45 \\i l'ii'ind)en, 
ueim 17. 3niii 1.S71 ui iuii^.iu mit Si^itl Stf^ipe-' .^^öii. bopr. 
Sti'iifrrot unb Pteufruifrcflür in U'iundjen. 

(3) )^- 1 i e ^ c r I f e (*lfonorc (Sbrillinr, i>.fb. 2(\. ^iill 1847 «u 1»iünd!fn, 
i>t:rm. 7. l^iili i8öl ui (Sjimnr nvt Jli^iiminiD l'i'ft.Ufr, iToif. 
önitfduni 3 '^'llJ'' '■""*»'" '" ''üi»ad> liii ("rlfiin. 

(4)iJiürif /M!fPfM|-c (vlfonoif, »üb. 28. i?rt. 18.52 ju SWinirtjcii, 
.rtlpllorfiau in C^ru-anC. 
2. t lU^l'l>b I'idMa (och. 27. -ni'U 177G sv ViinbCbut, f im T'Vv 1812 
in J)hinlanb), fitrr niii .Unfina uv'c l^it-nt^iim, i]f'M beirr. IV.ihm im 
C. 3:if. lluU, »Jirm. 19 Cfi. ISO^J iu amrinji mit Vlnno rtiiün uon 
l'crrt.ienfilb ((ifb. 30. l'iori 1777 3U •'.l'finbflbcim, f H- '•"PV'I I86ü jii 
JUevunCbuitO. 

^ül)n : t ilUlbclni .Uoci i\vi>. 30. t^uni 1810, t 29. '?cpf. 1687), 
.«ön. bnor ^i'e^^ •o'iir.OUat a. 1)., Ofim. 1) 18. \'Iriil 1842 v.i 
jKe^unubuiM mit Mintonit' T'un^inflfr (»irb. . . ., | 7. Sa't. iSßO); 
II) lf>. £flit. 18.51 ^u r'iftvnt'biiiM mit 
VI u q n It ii lliüatalfnü .Vlotbarina .^eii'anö, (^b. 17. 3iili 1822 3U 
''.ll(iind)en. (iVündifn.] 

^tnötr: (l) f Ä c a n < Serapb *il«i:bflm (»leb. 3. Jiim 184S, 
t 6. ^JJüü. 1880), S{bn baut, .pptnt u. 1)., rerm. 20. l'Ju>!. 1872 
SU il(iind)fn mit 
öannp ömmii voi\ euttncr, iifb. 24. ^suli 1652 ju lifündien. Srf)l*id). — öd^ldinits. — &i1;lftil)flm. — Cdjlidjttnp uiib ^ufoiii^i. b77 

i,^inött: a» e t e i> t) 11 1\ Ü.^ilb^■lm Üinil nian,^, s\ti\ u. Ctt. 

ib75 lu >J''(ü neben U.'('inorotebiir. 
h)('< in 111 a *£nbnu' hianM!.'fii, v'ub 2:t. [\aTi. 1678 311 i\i!rini1ifn 
(2)(..'i- ni 1 I ui Vltina, p,.b. 20. lläii 1Ö47 ,ui ildlC tcfi"- (2i1)lcinii,v )• ^olug. 1898, 8. 87;-3. <2(i)lcitl)eim, j. McKcv ihmi @d)leitl;ciin. ^rf)li(i)tiun uiiD ^IMifouiiiT. 

|)!.ill,*ti|i1). — ilc«u6«ii (t>u VroD. HJoffii iinb i£cJ)l. fun). — Volii *l^rl d <i. 
Djtrifaii 8 Vipri! If)ü9 (für ainbtcfii.8 uiib <Ut)ilitü c rfi!id)liii^) ; ptm^. Sliwr- 
ItiiMinfl iH 5Srnl)frrni|l>iiiDi« l.nil ^l ft •£'. <l. d. <'.rl;n 17 'Wihj loh« Ifiir 
bell Ärl)[ii Wubolf Wcorfl «.illlj^loj). - !öt!lu: (<o9 im ."\ihri' 1 792 flefhilrie 
gibeifcmiliifi <cd)!id>infl»bfim mit *uifdifii inib ^tiif.t) l'JSl i>th ] im .<tr. j^r.iii. 
Bübt , iUilfc.u Mi.i 3iiimt[Uuit ((J8(l iitfi.) im Rr. OilPiisV.i SJfdjIoii (-jh;! ivfi ) 
a^fll^•£oUjd)l■lH (löJ) {iffi), Ober, llll^ Siirfi't.Oui.ilu'ii ntb|i ÄcillroriPfif luib 
Itenifdiui (4hr> fiift ) im ftr. Q8u()rou utib in 41fttnIl^llll(l mit Pifftni f(t>l, ÜJdijil. 
If« ptiiil). Üirrerl). 4 e*ri. lbl'6. — «tfdjt.ibiinci bi« >h>appfnf- im J.iljrfl 18:.»;, 
fe. eul , Olotij üb.r bi«' ülbilammiin^i tm Johrvl 1863, <£. 407 ] 

t äf u C ü 1 1 fi^corvi 'i^nltlnifor Aniljcii- von '?.d)lid)tin>i unb ^Mitoiiin 

(Ht'b. 6. 3au. iblü HU <,:))t)l,UMV'iv , l ^7. ^ioi'. IblH ui CiUiiiilun ), 

^itlHrr, (SiHx tc6 i;^)!).'^., unm. 1. CK. 1843 Au ^iiiniu- mit 
iDiflonic (^bniiolif ^iiuf Vtniicitc upii tVi-fariebir,! uu? ^lyndtiiipi^, 

v;el. 1(5. 'rc*. 1821 )\u ^liuta'oi^isd'f. ['iiMifini, S\i O'ilo.i.iu.J 
^Inlitr: 1. ■'I'f o c i m '. I i a n ^i^oltbafar Vliilcu Sl^nl i.'.ibu'i>i, ^icb. 

lü, Juli 1Ö15 h» ohindnn, j\.«.*>fri- iinl' ribl. 1IHI,(I. ir>f>j nifUB. 

Ji-crnub., 5)iÜ(!" irioö Job.-O., Mö". int-uB. :Kinm. a. V., ©firt'bpfni., 

,Ärct3t>eputifitrr tfß Mr. (VjloAnu, Ufrm. 21. H/ni 1878 U' T^Vföbcu mit 
aUnleöfa .nenruttc JUniftan^e gncbfiife von ^Hh'illfr, fli'b 24. ^ülui 

1853 <u '^ru'oin. [(Muriil).-!!.] 

€öii)t<r: l) ÜHih'fita a»ifUinie lilifabett, iU'b. SO. a'län 1H74 ui 
ilsilfau. 

2)Vui|V l'eontine 'Äriba, qt'b. 20. ^L'^ai 1875 i(u ÖBilfau. 

3)ltiucie iiiflaiiif i> i 1 b f n ü ib , ^ub. 29. i^Ioo. IbTti i(ii Wilfaii. 

4)Vliina 'I^eo^üta iUilcC-la, i^(b. 20. -.'Inril iö79 ^u W;lt\ni. 

5)i.''.oiitiiie U'irlouiP (^ i n n , ^iib. ü. i'föf^ ]8e2 Ml 'üMlfau. 
2. ^Welanie x'liitonie l'uijc, »vb. n. icrp». 1848 ju (s^iuirtien. 
S. Iiiatif Ctlilie Clod. viib. '.). x'lpiil 1860 ,^u ö'uirirtifn, vam. 

30. £ept. 1374 iii ^cl)liä)tirflCbiiiii mit ^ropolb (S^naffii oon ttr 

iSiltiilt-nbiinT 0. t y>. ^i^oben^L>^f , .Stöii. prriip. rbfr|lll. o. 'Ti. 

[Arilin.] 878 ;i1)Iicr)tillo U1I^ imroinitc. - ^iljCtta nou •?r(frriil.,t(\ - ec^ioiSni?«, 

4. .<lur( ^J?iibc«If Vciltbnfar, >ir(). 31 i)1Jai lH-2 m miiiM'cr iHitbiribcr 
ÖT ^Mi-rfiiKift ^ll>ifrU>!iiüm) tu U.ofni, ^K^lic t.i. .Vb .r,.,'\{ön puufi 
Mhi lIn^ -Hittm n. I'., y.ni,. i. Cfl. ifs82 ^n -Witi^b-c; um mit 

•V'f Ifiie Silai'i ilnufin^ uivii ;Ho», tv'b 2 ,\uli I6G2 ju liiUertbiiwuo 
pWicubic^ant).] 
i;uiilitr: 1) Niiiiolf ^)iid)al•^ '•i^alilmioi', niL'. 30. Jum löö:-? V-i 

V iiinurrr. • , " 

2)iaiMUIc .rMl^^^^^^ Vmfp, tvt). 22. Tft 188;) iii-Vii'.u 
o)r)fiitb ■.'Kicf .*>ltrie, »-l». IC. ?!pu )bf-8 s» i'il'ie. 

bifKiiip. SifiÜttev Hüll 'OiicDi'vnluTn. 

|«ai!;oIi(rt) - O. lliTtcif!) — CiUit. VlJd mit bfm ?!r.Vririt ,t>pii ^'h.^ffltblti^• 
2H. e^n. (Tplt"" 'J? Oft ) ibil-i ; Ofi1«tr. Jihc ,1. d aii;,n J ,\ii„ i-,;,l. - 
%!if J)rtil'un,i f»fl 2Bciypf,i« iiiil- SKihrttfl über tif ei .iir tüctli.l'iiii.i.-n im ^\,)5rj 
1S.-.H, S. fi65.J 

I .ftail Äif*l?nr 2d(Iili,t i-on illieban^MA (\ub. 20. "^.m isr.^ 
t 21. Wäu 187S), «. Si. mVM UTtb jVV'V. ii. ii, ,^n)f'fTr on!\ re« 
3"t.-y^it'"' '•Jft. 4('-, Di rill. 2b. l'liuii iK'-iO mit 

3 Ij a 11 II a uou ?;(utj, )V-'b. 8. ©ei. I82d (\llUi'n.] [JTvitholifif). — C<|ltrti'ld) unb SJiKb.rMiitr. — örlKlnO .c.|1.rt. v'i.tf llll^ Hltm 

<l. d "IBifn i>, »r-eir. IThO ; ir.i^.u. ,^Il^i,^»h.ll 'Jd. ;"\iiili 17'J'J ; Si.itJjO- \in: 

ctf>(Anb..Of!letr. 6'1'r .1. d. ©'dl I f . fflf.t 1793. — Spr!.1)?<it)i!ti j ttt >lU.ip(;ir( 

uiO off*i(^iI. Ül'fifuDt im 3>i''r;i 18f>a, S. 408.] 

t 3ot!t-,nn 'iVn^tift >ut'ibrcr lu'n iitilo-pni^ifi (y^tb. 21. '.lloo. 1746 
t 14. Sfpt. le04), M. M. (>V){at uiic» ^iVl^üf. Der böbtu .oeflfrr. .i).^l! 
faiijki uerm 18 Cff. 1775 mit (vKoni.'ce t~Mfiin uon iibtrl (ufb. . . 
j . . . 17B8). 
i^öljiu: 1. I 'Aiiin.^ (ttib. 2. 'Ji'u» 1777, r 18. li/;ii 1850), -^rrr ff( ; 
t>irrf:liaft (vbitviaifuift ivrui. 21. '^av 1S02 mit ^JtJ.iri.i 'Jlnna ntnin i 
üon l'ittcl ^u ^115, 11 (acb :;5 ^liiär,^ 1770. j 4. '"Jiiän 1822). f 

Sohn: t >*( i"*TM Sn.ipb V^i'-t (..vb. 7. .tuli 18u7, f 7 -Jltuv 1877» a 
Jperr ber p. uuiiafiniü'bfiwoifiii,!, 'ivU-li unb ■ilnlh^^aJl, .<1. .(t. ilir. * 
^^l^ giTt .^Kat a. 5^., cerin. 3i. 'Mn }ni iiiil VliHiuitf Ärnin ncn 
^4.''(viram (^tb. lO, geDt 1821, f ^ti. '>J?du. ly'Jt ui Wiem. 
5ol)ii : (\viiiM ■^xapb 3ol;'itin 'i^.ipüll 'Jliitmit 'i'Jilbil'ni, flfr 
li) ?ioi\ 1842, .»pirr fer t^friiduiitiii (ybim.ijiinji in ^^Cfflfrr.. 
ÜJ.'tU unb VlntnDaol in cni 'Jliuctlnirnt , .St. n st. s\m. m.t j 
dt a. 'Fl., i'erm. 2. jstbi. 1870 'i ^Jl'icii mit ( 

©opt)ie(,i>iäfin '"^niTÜini, Cicb. 4. Cft. 1847, «.•EtfrX^. ! 6d)lol(iniflti. — f rfjloffa. P70 IltnUfr: a) ?;• v o n y SeiapbifuS .narl ^lifDlnue, atb. o. T'^ 187U 

Ä. u.M. S!t. tcr ?)(.■( ^t(•■ rinp.'^Hiit« :Vmf "IViar ^JJr. 2 
b)V(nna ^l'i.uia \llii,.uft-' , oib. 2v. ,Un. i&7;i, ihmiii. ö. /n^M. 
isnb \ii llsirn inji vUniinij Äcbm neu U>rini|fl>fn uon u^^ iiii 
Vicbtniuin (luih.r.), if. ii. j(. Cl'f. :ni .rr(Jn..:)i\U VltbiulT 
4U'. tun U'^reiil'u'n \Ur. G. 
O'U'^a rie yiiij^iili- ;Utuniui, mb. 23. .^inii lR7(i, uenii. 2, Min\ 
l80ü ,^u (i'b.r^v-ilTui,^ mit t>fimifi) ,\rbin upii -luntira-'.^liiii'iin, 
AI. li. M. ri'r tm Ui'Mi\if (iö. AUul -)U. 3. 
d) y f p l ^ i tt t '4;i;titlM VJiaria, yieb. s». '•Allüi lb79. 
e)AtaroIine ?.axc\i> V.'uirie, v)fb. 12. 'ijjj( JbSi. 
{ i,'^ D b u n n ^l'oüint A'ioifm' (,iib. ü5. Vli'ril I7F2, 7 äO. Eei t. ISl'j), 
orim. 25 Vlpiü ihuö iJüt Vlni^iolinn ovn ''\!Ac.\lu\\ i cb 20. lifai 1702, 
r 11. ;v.iti. ibtvj). 
^ol)u : t iUnof Ufivi C^Uv^fn (^fb 10. llioi I8I8, t 14 .'uili l^äl), 

if. .ff. 'dl(ui.-Honui,'i|t im ipr.nrr'.f'min., üfiin. n.))loo. ibiü iiiit 
ll( e ' a :i i r von (VMi»iuitM>, ^ub. lü. 'j^cv \aiii; U'uV'fri'iUii. i-ii. Cft. 
isu.") V-' .Ulüvfiitiirt mit l'roiH^Iö Arntii oon .NU.iiiii.unü (| G l'Kii 
18Sii\ St S\ Vin. iiiu-> rbnillr. a. T. h^-riK.] Srf)(üi)fr. lÄaibolild). — Ciftitrfiit) — Cidut. VlCtl mit Um lUäDif.it .(Ulct uoii" 17.fectl 

("Dtplom iL (l. W'«ii ao. r«( ) 1S,H6. — Tu cdfifr Mt b^iben yAiiftr lu.uiii. 

fttübei. — 4<ifi^t:it)ung bf« aü.ipvcnfl uiib 9Jv^!)<ttS iil<tt bit Äiunö««il)it<iiri3tii 

tm ,ViI)ra 1876, fe. 093.] 

A. 

fOeflar. fftht v!4 Oft. (I^iplom il d. SOItn 25. 'DK'O.) 186b. ) 

t .^tvTCl Ärcibfii vvn gdilortfc (sub. . . . ieo7 ,ui i^Mtl, t '■^- ''-'iör» 

1876 bai ), l>r. jur., ViiiiC'irHiti'oriU in ^iH-'Cii'eiT, üiiin. . . . mit . . . 

(aeb t • • •^• 

^tiiDrt: 1. l.v'^iivien, vcb. . . ., Dr. Jur., H. Si. "."iin -'Jun im '<[iUt' 

bauinin. 
3.Jiclenf, (itb üsiiu. . . . n it (vciebrid) Ärbin von ^eitf»- 

bcrvift lilUtii.) 

3. .H n r l , yvb uccin. . . . mit 

. . . Jlitriita, fli-b. . . . 

§!öri)ttt: 1) . . . , vlfb. ... j'i . . . , ^ifb. . . . 

4. ^bfnfo, (ub. 10. öibr. 1346, '"iU^-imtcr cer St SX. Vnvü. 'i^ütfii- 
rrebitaiiilalt m il^itn, vnm. !). Vlpul Ibvö .^u 'iüifri mit 

i) c r m I n e £d)ulij, ntb. «. ü.'Kii iöü;). 

B. 

(3ni SDJnniufjlammt tricidjtn.) 
[Ctfl'tt. 3tl»t (1. d. fflifii 1'.'. TOAri lb67.] 

I tUtei )\rc!i,vrr von £c!)toiiei (pcb, . . . iHii 3u ^iJrofl , •; 1.0. '^n. 8M0 feif;Ioj|rt. — trtjliildrini. — <ii1)Iima \>o\\ >Kj|lfnt.li' 1876 ftU ©raj), S\. i\. Sfft-Citff im ^i'/in. bti5 ;\nnfui, unni. iSl.^p!; 

J8n mit 
VI n t u m e Ärtiiti pdii ignffiii, ^<l\ ya fsiuii 1618. l^'^to^J 
todjltr: ;\ D ti , (icb. 16. :.sinii lf-4'2 üii . . ., imin. 1) üh. l\uli IBfu 

üu J^aibarti mit 'l' ar ?)i!ttfr i'oii Mitr.mr (f 11 ,\cn löt-S., it. ii. ^{. 

Cbiiii; II) lö. Ä.br. 18'J4 mit I'i-pvipId bhua von l'.'oro (V/i,ir„ 

Ääuitin.) 

Sri)lutl)iim, j. 3viin\]. 1808, ^. 88i). (y rf)lunrt Hüll yiaftciifrlD. |Ä>.llK'li(d;. — C.fl.rttidi (SlJiiiKiil. — Sll.iri'ii^iuf mit )(rU,i'C.xt\ti{ d d. tftii 
!(!. Wpril lf>8£> (com Cf()j;) )<|..L'ln(ut^ [i'ir Widj...! elu,i.i) <lc<:)tviiib 166U (Pi.m 
Äiititai liüicia, com. (mlat.i, cil'IAi'b.ciiutr. ^.«1 mit' tKilirc iiiil l«ni ^lc.i^;(.l 
.(Sölt DOn 8(.ifUiif*U'* d. d ÜBitii 14. «viM. IVIS; .tMAnb.onlrrt. Rtljt iir.l 
äl.H'.pf»nt>fif<nMij ("Li.ipptn Lüg) d. d. Sitifii lo Juli 1774 (fiMi b.r ÄJiitr.n 
a«atlo atjnefi.-.) — «Ufd;rtil'iiiiii b<» Ä'appnie uitb ^'f'^'*'' lJ'-'<«lia;i im JjbtJ. 
Ibfi.H e. 4 10.) 

■[ Ä r »M -^oUC rMi'il\rr v^dilufla dl'ü iliaüiiih'^ in>b 19 Cti. 1751, 

t 12 ,\i-bi-. 1828) M il. ^v'iUiC" ü^^ fuinniilui VUiCitliiiln.it m .«inniin, 

i'iim. 1) 13. -btpi. I7i>ü mit ^Jiim-iimu viiiun ümi> <\ih'ifm m,; 

VliiaCrrrn, »iib. ?Uimi uori JliVrtd'aili (^ib. iti. IKöi^ 17G0, 720. Cti. 

1800); 11) 12. ;vbi. 1605 mit ^il.aiia Vi ü n u ^Kim uoii :)iii1;bad) 

(,1fb. 80 Vll'ltl 177U, t '^9. Jnn. lSb2). 
3öl)iif L'i C;l)f: 1 t ivraji5 (^tb. 15. ■"i'äii KSI3, t 27. M». 1889), 

.M. M. VunciCriäi. Lii5 Oi Ii5 Jiüiiani, i'i im. 10. Jon. 1853 ir.it 

iluiibilCi- £\iubltbi>fn i\iiiiti ron gidttfcf jii OH-i't'n|Uin (^ib. 31. 3iiii 

1822, t 3. >\ibr. lbb«> ^u IVuciil. 

^ot)u : -Jllbfrt /sinnj, lUb. 19 Cft. 1853, .^t. u. ir. .Mm., ■EtJllh.. 
,sU-iMipi|l unb iM't. im l'lftiül1an^ btr l'fu». 
2.t LU>t.Miin uifb. 1;.. >\rbr. 161&, i l.s. itpt 1805 üi MlOiunfurt), 

.«. Si. £t.it!h •i^üii'iipift , ueim. . . . 1647 mit enrol) iSoltiiia uul>- 

. . . , t 24 C!t. 184'.i). 

;ot)ii: t ^' ö f'^ r :)ioiiuuiIb (flcb. 7. i£fpt. ih-lU t 3. Vlpnl 1893 jii 
ÜHO,<), il. .^t. '2tiiatt;onn)al!t''S:ub|uiiit, oerm. 14 T'i',*. 1862 inil 

(''lifabctb jNtfiin ^nrbrnnGtotm ton lidilbirnntU, ȟb. 14. CTfj 

1864. 

5ol)n: Vllfrcb Ü^uliuß Sfoimialb, virb. 4. ^V'-n. 1864. 
piuIitrs-l!3iiKtl. 

1. 1 yfutolf (pcb I 6. l'fni I8i't) au ÜSien), unm. 8. 3an. 

iSüS' mit 
1\ b fl 11 n .1 (Ireün ucii ^artciiilfin. neb. 24. !3)cj 1839. (\!\V.in.J 
iilinlitr: J) iiiiuie, n\b. 3 .Uini 1870. 
2);)( 11 b L> 1 1 , viib. 0. VI KU. itt7«. 
2 VI II \i II fl 3,1110« vf inifor, ^ub. !•. l'^iiii 184 1, S\. .vr. Vt. 0. 'i'. I'i'oiiß | 8(f)mfl(ffn unb TOiltmorn^'P(<. — — €*miM. 88J 

(2rf)mel,^cr]i iniö 5i^{t^mannoc^n. 

[B}opr»nt)iul 1660; «htlstuililijurfl .-.m Wcnloa.- nod) 6t. flut'»!'""!" 'f''^^' 

(oem jr>i((fr Wuboif 11.^ , tiiiftrrÄMBf 2l'>nnfiil'ejTetunj il. d. «L<un 16 errf. 

1027, h^hm. ,^nfül.\t im 8^llt<c|1an^f •lü. «luj. l'<07, o<p.ftt. >Htlt«rn-^t'^ l"^!! , 

Cfflttt. Ätiir .1. il. iWiMi 26 9tco 18-20.] 

(£. 3üljrii 1870, ^2. 812; neuere yfnditidjten iibft ben ^IJeifüiuiIbcilaub 

ftlMfti.) ;(t)mcrv>lnn. ^ 3al;vß. 1808, 6. 883. |. ^a\)xci I8i)8, e. SS4. 8d)miDt. 

(S.itljolKd). - CfRertfict) i,iib «.nt^fm. — OffUtt. «b«l uiib «rlit Inul tiplom 

.1. (1. Sajien ÜO. «Ipril 188« ; immolt-fiiliftt Im »(\r. «opttn l-el b»r Jnitjftreii- 

fl.iljf 7. Dft 18H7. — «ffcf)ttibiinn bf« Söoppm« unr 9efd)id)tl. «olij im ;\Jl)rg. 

18'J5, 6. «86.1 

-j- J\ rieb cid) Sv^ilhflin ysrcibfrc oon Sriniit-t (vicb. 23. CK. i825 ^u 
^ricTenbcffn \r\ iOüittfiiibfrji, t 23. ::uin ISOI ju ^il«;m) , .tt. il. 
Ci^aurat unb ■'IUcmToi on ^ft Jirabtiiiic ^e^ l-iicentun .<hin|te in 
■äV^ifti, 'I^onibaumrifUi- au £t. Stipb^n , Detr.\. 8u. ^';inil iBi'j ju 
i\6[ii ü. ))i\\ mit ■ _ ^ ^ ,^^,. ., 

ß a t b r in c. U'fobr, vUb. 24 ^uni 1827 ju VInbernart). [Ti>un. \ 

fiiiititr- 1 i->eiiividi (5biiRion l'lujun . v^fb. 8 l'Ian it^M ui >«clii 
a J)ib Dttnill T>aM\()i.'r tcc MViufinill nn bei i^Mi l'ov.r. hdmifvl'fii 
.f-iod)fd>uip in a'i'undun, wecni. 27. ^uli ]S7tt ^u .nannoucr mit 

Vlnfonia CV^ittuciß »"lanno iDoteUe eufanne (imilif Vaff, reo. 

i»*nrfVM!^.«''oVhaMna i'lmalia (Scctrubiö, ßeb. 24. Vlpril 1877 «u 

Ätatiifutt 0. ü)i. -. , • oju 

2)"UnDlb Claf vicb. 26. VUm. 1879 ^u Oppenbtmi n. 5Kb. 
aitUif btirt) Wilbflnt, »■..■b. 28. Vlprtl 1884 *u "iihtndjtn. 
4)nf ubolf Münl•ll^, vKb. 2!i. >Wnr,^ ish5 ^u 'i)?imd)en 
2 Ari^a ii.b. lo. '^uni 1851 ui .Mein, ocrm. 6. Vlrtiri885 ui Wim 
mit Otto ^(\\\. '•ly^m^n(x. [^iOirn.] XLIX. liüljrij. - i»v6'utri b. üicotmfM lö^'^ ] nvi.li^t'ti.i.T 88'2 €>d)niibt oHf «itfnflcibt. — edimiMjiilb. — €rf)m*^ioi. 

2(t)mti>t auf «(ItrnftnDt. 

t8iitf)»ti(d). — TOiini.mlietfl. — äUnppnil'nef d. d. Wien 2. ^lop. 1664 (tfm 
Äailft a/^orlmiliiin U. für J'^h'"'" Ä «''»It'u«) ; 9(titf)«.icM mit 'ly.iut'ncamfhtunj 
d. tl. 4B\«ti 10. Ttj 1Ö77; «iibetung bH «(.inmi» .Jabricui«' in .ffdjmiM* 
um l(i38, bifliii^t mit bfm iltitctiii .auf Vllienil.ibl' ntbii ol'<tni>ilijrr »Wiipr««. 
ueim<l)tun(i d. d. 3iSi«n i.t ',ubr. 17i:t, ii)utlien;b 5<'')t 10. A^lr. 18in. — 
««((Dtfibuifl bf< "Uiai'Utn» iii.b fl«(;1)Htil. llbMficl^t im J.^htg. IHd.S, 6. bHi.] 

t l^^orin hrfibrrr Don gdituirt out 'JlltenfttiM («cb. 4. Vlpiil ie08, 
t f). ']}li\ '1868;, .(tön. ivüfUemb. Cbfrfllt. a. !3>. , ufrm. lO. "^uli 
1651 mit 

D 1 1 1 1 i f lüatljilbc j^obS, fleb. 29. Hfdiii lb^9. 

^ol)n ; i'lorit, ilfb. 4. Vlpril 1852, Slbn. iviirttenib. 'W^l. a. f'. (y fl)mlDtfcID. (yutbfrifrf;. — ©vitf)ffn . TOflningm iiiiS Vtfiififii. — 9<^u§ • fitjlei). ','lt.fi un^ 
grlir uiittt b«m Stomi-n „oon ärfjmibifelb" 2t. feept. 1(J67 (tut 3'-'').in" <ub- 
ip i 3 Sdjliiibt, Ojjl. f.u1:(«n.ttteiMiii(|. ypp..06it 'Tireflct O. D./; (ortjfni.melninii. 
lilnftfMinuno b. VIptil 1K5S — Wcfitrf.bung bf« iÜ.'PPfn» iiiib OtiSljrrf« übit bit 
^St.^ll^««etl)fb^llgen im iahij. 1872, 6. «527. ) 

.fiermnnn ^loti^^ S"^loifl J)( u b o I f (^reiljrrc rc>n (gdimibttflö , »vb. 

lü. 3uti 183H, perc auf yfipfnni, Mr. 'ilU'tlau, Oi»r., (.?air tf(5 

3ob.-0., ui'ini iti. l'linil 1675 p ilönuiCber.i i. I-U. mit 
(Slifabetb ^I\Ulhelm;ne ''Wattil^.■ ^'e 'Janiuur uuii ?aint'1'aul 

0. b. ^->. ^5cf^n^, i'.fb. 4. 1'(co. iHftt ,5U .^arfiin,;. 
läinlifr: i. Jliuc-ülf ^'(Oile. ^utiiiii^ ^uliiiß (irnft Äriebrid), iub. 2. 'üioi 

1870 ]\i .Wöiiisii'bfiM I 'lU. 

2. D^orii^ JL">iinC C^.^f^^l• ^iranj Ulrid) . nrb. 5. l'fai 1878 ?» .?l6itiB3- 
bciii i. iU. 

3. (^- I i f a b r t b (^botlotte i)^uic, flcb. 28. ^foü. 1886 Jii .ftönitjß- bei>i i. *l>r. (Sri)miflüi^. f»ntf)Olifd) — 0<fi<rcclct) (Sttietmatf). — Cttlftt. «bei unb gtilierftjnb t\. <i. 

\miin 18. 6fpt. 1807; 0<t*etl 8r<lr)frt.n|tanb d. d. SBieti 1."). Tfj. 1880. — 

*<cfd)telt'iiii,y be« TOoppen« unb Stiibrtr« öbit bie »limbrSrr^tbuna im ;.\jbtj 

1889, e. 778.) 

t .Uiltiiö ?ireibfii' Don gdimitio^ (,ifb, 24. '^an. 1820 ,511 rbn-^Jettnu, 
In «Etcii'iumrr, t 13 Tes- 188U i(u (^^ra,^), 5t. .Vt. j^l'i^f. , uernt. 
■1. iVi-lT. iRiHi mit 

VInna :Hiinr^, tieb. 7. VIpril 1837 m mkn. [<^'<iai\ 

^tiifitr: 1. !> f r m i n f , mb. 10. Vlrrif 18(>2 ,^u -ilUen. 

2. Otto, vU'b. 7. i\ebi'. 1805 \\\ T>(nfC'\.\ , SX. .\\. St^itib.-ffüiMiriH in 
)ÜfU(t a. 1'^ unb Üt. bfi btrn beriltmfn oalniiit. VanbfGfd)Ü5.fn. 


(cihinljji»}. -— — -£i1)nfitft 0011 "Jlriiiv 'S8'A 

3. ;K i f1) a rt) , flcb. 10. 3uli I8fi7 ju aUüii^fn in Ungarn, IT. .<l. Etüttb.« 

«.'.'Irina, flib. 21. 'Hu^. 1871 ^u Bn^Ti"'-- 

5. yiiftoiio, ßfb. 2^. riibr. lfe7S ,ui rlnaim. 

fi. -puflo, «eb. 13. :,'suii 1875 ju UUlDeö in .^rain. £rf)im))inn i-seuaniit Uoit MOVÜ, j. 5covff. 2(1)uccDuvrt, f. 3nl;ifl. 1808, S. 887. 

8rf)llCl)Cll, f. 3alm]. 181)8, G. 888. »^ tl)neiDcr. f?utl)»tifd). — Äflt. ©odjltn. — eadjftn-coburfl-^iotf). Vlbd uitb gtlic 10. «Iptif 

I»ü0; ffrn. (jcbf. «iftäiigiinfl -iO. ^(j. Ih06. — »).i.1)rtt'.Miii9 b<« aB.ipi-.r« uiib 

8t.^bft^« übft bif £;ton^<'«trt)fbiin9 im 3>''''r(i. 1808. €•. 77fi.l 

VI u (l u ft (^iiflen fviiiljfir uoii «SilniiiDer, fifb. 3. Cft. IS'ifi }» Jlfeiifa 
bei iUaiiciJ, ,Uön. indif. ^)(utin. o. 0., oerni. lo '^m ibol mit 

t^lifcbttb (Sbnilotif, iieb biö -{- Vlnta l^amei' t^ioit of Wreeii- 

bom ^Mtdbiic 'iodjlci-. (pillcüti- in Ciiivlunfe.) 

fliiilifr: 1 \!liifliiflo C'-eoraiiui (ylifabftb, fifb. 2«5. 'ilov. 1861 jii 
O^cofeenbiiijn, 

2.0U)ien ViiLivivi *Urnbarb, «eb. 3. Cft. 1803 \i\ ^rfSben. 

S.CSbiitloüf UKatiannc (Ä t> 1 1 b , v^fb. 0. VIpul lb65 ju iDnäDfn. SflinclDcv Uou Vlnio. 

[Äalbolifd). — Offlfrr<t(f), — Ofilurt. Slbtl unb S''" "lü b(in VrAbifjt ,ooii 

■ilini)' (1. <1. '■Wiin UG. I>«j. 1810 ; k'.Tnbniann Don Iirol .... — «eftbreibiiiifl i^ti 

«üJ^ippen« ii.ib fltf(bl(t)tl. «Jotlj tm C^ibr«. IHf.!. e. 713) 

t .<?atl Änibirr Edjinibcc Den '^lino (vub . . . 1777 ui Tionou- 
efcl)inflen. f 16. o'i". i81o au ?in^), it. M. O.^iKjt uiiö Ai'i'l't, oenn. 
. . . mit Urfuln tMxW uoit^Jlu'infelc* (»leb. . . ., f lo. €fpt. ifiio 

3äl)nt : 1. I Siail Vubiuid (öcb. ü/. IX.ii I6t)7 ju i'iJii'r:? .r C : ;fi-.r: J I 884 :>bllli^<■r ccti ?1(t:p. J.<".;rit.r . ffl|.|I^. t Jt. '}h>\\ I8b() MI 'i^aöcn bti 9Pirn), M. .(l. Äl'iVr. o. 'l\ , Vxm. 
. . . 1847 nift 
iUniinrtfo l'linolD, ficb. 5. ^Jn. 1830 ju l'iiiim. f^Jl^ii-ii.] 
Cortiltr: l^ofepbinc, f\cb. 17. jtibr. 1854 .^u ^lUfi!, SliflflT. 
^lö ,ft. .ff. abflivcn CroiiunfliMfi in .r->all iti '^irol 
2.t r-'M'<Pb f»ub. . . . 1811 im l'.ijMiiintrl CCtflernidiS, f i-'7. 1on. 
it^57 ui VnMctUM), .\x. S\. {SjcniVnTJor, 5'riiMbifc rom 8. Vl.UcrrS 
. iinb >rfobtfm.--t ddii ^rplpfliio, ueiiii. II C. ^nli 1830 mit ;'^pffi>bin» 
(;JMäfiii ton (Moit) iinb Vllrrin^itn (neb. . . . ib08 t im 'Ulli 1849,- 
II) . . . 1851 mit 
Söll^elmmc Arriin 'iipmnäciS pcn 2,5(nt-i'';itIofl iinb Oüdr, (itb. 
. . . 1824; ii'i.bnueim. 11. l'lpitl 1&71 mit ^i^incenj Wrafen SUrnmo 
(t 2f.. £ait. 1883). lilafdmii.l 

Cor1)ttr It eijt: ^Jlmalir, ^(l\ . . . isfo, van\. 30. \llu(i. i8Ct 
iiut viit'ruii JKbrinii'Iofr. 
3 t 'i:tiM» M (Mfb. 23. T(<. 1K13 i;: ll'iaiitbb'.iifin in rCftlrir., j n. Vir:;' 
U>07 AU )^ii:m.') ,«. M. (N\in .'ii'ci:>i- 11. ? ■ , i'.rm. 1^7 ^i\\ml 1S44 n;!t 
^opt^io ^i^oltMf. von Vifcrhnbuiii .'r.fb. 11. 'Juni 1821 ^u i^rj,i 
I (5. l'lpiil ißfiSi; IJ) 30. Vit'd. 1800 mit 
V i iir i f 1 1 f (Utiin *)iiid'lin fin lli.-.irtii..!, ot-b. 4. lUai 1840. |-;^iuiiie.] 
^iiiütr: a) Ir (Clx: \] u n; ni c. , >~.fb. 7. '.um i848 ui ^iUronci, 
urrin. 1.^ ,\(br, I8r,8 mit Dr. nu-d. isiotw "K-v'ti i\. u. .«. CStob"- 
ai-jt I. iVi. mt fliiibten btö fVainiiDniJfpifcHi 9ij;. 4 in l'in,^ 
2),nQrI, flib i;» CFi. it'52 ui Vionii!, Si M. rb.ifilt. im i'ontffl. 
Idun^inrvit IJiient ^Ji'r. III, Perm mi IVoi l^89 mit ' ' 

■pcbiiMfl >lMfrboiim, «cb. . . . (.«la^jenfint ) 
3) i* 11 b ü i t a , flfb. 11. 3an. IS.')* ui lVflni(«p, oerm. 12. ''.Vloi 18;'7 

mit ?jjpß Don ''tfaibp, £iublrid.hr in Jdöi-'i'Irätl-i in Iln^ain. 
4)l'!- 1 ii a bf t b, ^tcb. 22. li.cir^ 1858 }U ?tMnnviP. 
— b) 2r <(?t)e: ß) Uliiuic .f)fnrif tte, peb. 80 T^fj. 1802 ju W.U 

0^raC'i(^ca. 
C)^I'Uitia ^Inniinriotfl, atb. 28. Vii!vi. 1871, ccrm. . . . mit VlUfluH 
y(ctb, Ar. n. .n. .«orü.,\Trt. l?iiumc.) 2tf)iiciöer=föIeiiC». 

(Soanviiflifd». — Tttup^ii. — e.ntl'n.fol'urd.goi!) «ibM nnb i^iht mit bfm «»1. 
iiomtn .OUmb* <). d. ffl^.■l^.^ 18. ^^,M 1H87 (für Ihfctot ©tfctiraerl. — *f. 

((ijrcibuiij be« SJJi.iPfnfl im ^Jltia. 18ii7. €> 911.1 
'■T b r b r '^rfiberr i-on Sd)iiiifi'r-Wlirb, i«b. (i. ^lijoi 1839 jii 9ifu. 

ftJM in €'2dlrf, iMini. 3. Sfpt. 1871 \u ''i^orlm mit 
[\ e 11 IT l) (5phn, erb. 16 ;)iili 1850 ^it .«nml Uta m CSd Itf. |>l^frlin.) 
^liiDfr: I. .öiin>' >!llfrfb (.viul) cifb. 5 l'/ai 1872 ni ^^erlin , jHön. 

prnift. Vt. brr .^Kff. bfß Iittbonifrtnii UI.O)fflt? >1lr. 12. 

2. (V) 1 1 1 1 e b C^flPti, (iib- 27. Cft. 1874 y.t ^iViÜii. 

3. (Jl triebe Viliraiibrim- iD^.nviartlf, tieb. 7. 3iili 1887 jii ^^cilin. edjIUllllHll. - «&(1;0ll. — Äd)Ollft). 88f> 

SdjinivlH'iiu 

(fltolfftaiitifd). — Biiljetn. — 3<ittMiiia6'3€t Ä<;d)«. inib »tblAnb.-Cffiftr. 9lMl il, d, 
JBlffl 26 Cft. Jö«7; lKfl*«ftI)r mit »arpfnbrff.'tunfl (im fiit|A(!)f. W(ii1)9t>if.ut,it) 
10. 3"" trU; Itiim.ittldilKtl im S^flt. O-ipan bfi t>fc (<tfil)ecmiflaffc 12. lUiiJ. 
1613. — tStfdjtelbiitiä B.« Üüäpyfii« litt i^.■br^^. 187'.' 6. ÜJ8, unb 8«(djic»)lt. 
9Ioti,( im U'^b'd- ^^"■i, & C-'ü.) 

t''i'larru8 ^IVuiIu» i^Kibcrr uon Sd)iiurbrin (oe'o. 4. <^i'bi-. 1820, 
t 2. eept. I8fc2), A^ön. b.inr. 0\.'a^^i•?v^n•.•')^1t , uftm. 1) 28 i'ifbr. 
1848 mit (S 1 1 f D i i i f e '.'liMufie uon r.ill-fibüin (»nb 28. l>.\Ti 1S18 
j 3. 3uli 1P53); JIi « ^Umi 1857 mit .«orntlii' (Oiello) auiui uüii 
VidiffiibiTA (,V'b. 13. yjcü. 1835 1 10. Ctr. l&i'ö i.u \'lu,iübiilii;i. 

Aiii^tr: a)li(Cl)t: i. 'O.U n t i c .ViFobinc itopbu WiOiviini', flib. 25. ')Joo. 
Iöl8. 

2. '.iJI a r f u 6 iUiul 9J(\iiimiItMn {>V'oi»v «»b 13. VIpril isr.o, .v)ar auf 
Üiiiuiifitfii iL'U'.p (VKüiU.i'f. in (^■|t•.l!■lf^ im Vlmt6,irr!ct)le 3ii^n''"5' 
bJiihir, S\bn. baoi'. Mm. iin?i Jprtm. n. D., oti-m. 28. x'luyv 1B7? mit 

IJ m ni a uon itfitcn, i^ib. 12. ;\uli ]85ii. [v'^tiiuiioilfn b-.s ;liiiii.J 
Söl)nt: 1) .panö lihuftii;, >ub. 12. s^.tpl. 1878. 
2) .l'i (1 r t m i l ', a n l'iaifuö, flfb. 14. iif^. ISPO. 
— b) 2f (21ie: 3. Otto D/utfuü, «.b. 9. lUoo. ISOC, s\bn. baor. 
.5T|fr, aiodjtLHnütt. unb l't Dir 'Jkf. bi-ö 4. t'ibfi^ 'IftV 'HiitG ilöiiifl. 

4. (V 1 1 (a b et b, pib. 10. Miou. 1809, örrm. iti. '•Ditit I8ö9 ju Vlu^i«. 
burfl mit Ctto 'Aibni oon'j'fifin, i^l't. im Ul.-^Jfflt .Möiiifl äi^il-' 
beim I. (2. ivücltemb.) 9}r. 20. (2(l)üU. 

[öpanfltlifrf). — Ctflfttfi*. — CfUnt Brei 7. 0)?Ar) (!Plp(om d. d. Ulilfn 

'iO »Irti!) 18.18; o«n«rt. «r^t 27. i^iiH (Tiplom d. d. aiSun 23. l'.j ) ISfli) — 

Ptftfiifibiinj t<« aUiipt<:i< unb >JJ,^t)ittiJ übet bif &i.inbi:«<tl><l'unjfn im ;^il)rj. 

187-2, 6 029] 

VI ctbu i ^ncciid) S'bicbor tubcrt 5\ieitPrt i'Oii EitoU, »ifb. 21. lüdr.^ 

1847 \u liifitnj, M. ,tt. l'et)..2ifr. a. iT., ucriu. ü8. \'Uui. ]8ö4 }U 

^^lericfm mit 
^1 e 1 f n f vietcbtfbniei- rVirSfiii oon 5tüniv, \\eb. ©röfin oun .£)aj:,ti"lDt- 

l^roriienberii, »leb. ll. ,Uili 1S47 (f (»oii>. i)off.iifiiBtt. ni. «im). läi1'lo§ 

(ilteröi^oicn in iLU'iittenibcnv] SrflOlICl). [¥utf)(tifii) unb fiitl)üll(c}). — Offiftuct) unb avJüt't'mbrtj — Äutftffl. "Jltd iiiic.r 
btm 9J.imtK .non eiijolltn* d d ö ffd .10. Cfi. 1H37 (für bif ffitlrTibfr Olto 
iiiiS (ibiiiitb ifflim.inii, Nullit ftiltt (Jl)« fcff 0)nii.V)!iii t>i Süifiirilrn '^i'fbrili 
JlSdbdni I oon («iT«") , UiSoppfiibttef d. d. (Jaf)»! 10. 3aii. 1038; Äiir[rir|ll. , , I J>. JB^^jf,, ^,-i^^ 'ly, „I __ 880 i.toflei). — fci1)c»iiid). — S.ij'n.'.u. f)f||. i^rhr tl. .\.iii. lK4ti. — iBfftl'rfiltinfl biß 4i<n-p«nii, iUitl.iriiininin 
l!K\h(TH5 übft Mf 6Mtibe«»rhtbiinficn Im C^uljrc?. Ipniü, 6. 82H.] 

Otto .«ntl /"tri'ibfir üoii ■idjoiUx}, fleb 8. Sept. 1.S23, Jl. Ä Al'ii'i 
0. X\, nciiit. r>. 'iljoo. 1815 <ii iUnj-^ mit C-tMi-ia JNrfiiii con l'.iind- 
Lmiilfn (<\t'b. 4. Cti. 1822, f üO. 3on- ü'fcO }" i'iölüiiii bei ilHitr . 

i*iliiDtr: 1. Vlleraubei-, »i'b. 20. '■^uwi 1817, (5j)lr bcG ^^ob-'T., 

.U. u. A(. Cbcift nnb Ämbt ^c6 Pii).- '.'in. -Mi. U6 yjr. 3, Diiiit. 2. i'Uii; 

187--i mit 
l'icirie .ipaoC, neb. 1. tcpt 1852. I.^raf.vj.) 

i'UiiDtr: 1) \'l n ji u |l r iiiiUiC Cltiln' ',Ua, peb. 5. ^Jiov. Ifi77 ;j 
y.Ua(), Lurm. 10. ••J^Dü. ls<)7 ;^ii . . . ti:it 'Jlcolf (Vblfni s)cn?urnMi, 
S(. u Si Cill im »;5ton..''J.<at yir. 9. 

2)5\x i ll'i! m Mläniu, oib. o. ilKii if.^') (u 'ÜSSitv. 

.1 ) V.'i ii r i e ".^a Vuif.', ^vb. 21. 'Df^ is.-^l ,m '^rMcn. 
2. CV)i- r t r » b e, »?tb. 3ö. ;'>iini l8-)ö, i'.ini. 8 Atbr 1870 mit 1"ci:: 

■^ibni i'u« ^i'rimiifi, it. ii. \X. i. Vt. n '.'?. 

pciiötr. 

I ('i■■bllar^ 3ii[iiii5 (»iclv 2. rit. i8-7; fati.fl. ; •; <J. ^'^iini IBi'n ;u 

lU'birbouffii), Sibw intr.fi. 'jiiltm. o. T., oaiii. 17. '■l'fänlS.'jS niit 
3 off pb ine ll'Uu;! Viiunilu' :;fbncfn)ii,-, acb. 4. Cf*. 1840. (i^itTn- 

baiiffii im C'Vlint Worpiisifi', \'Viürit.:r.L)ciq.| 
^iiiöfr : 1. ii'ioi"tviibc 1;^ o fc v b ine, -üb. i'i. '^ul\ iSöO. 'Ofriii. 12 (Ni;-; 

1885 mii .ipuao i'on .Mir.!, Möu. ivfirtteinb. C'bcrfllt. uiib .«lJl^t ^l? 

Vfu) -Vt^. (fllmatiflfti. 
2. iW'üctu Cto l'lu;i'jfl ü■Dllar^, ocb. 12 'Dliör^ 18(;2 (fnibol.l, ffni 

>in"iutfni'>. 1-Vl a. J^,, oerm. 14. l'lpril 180« ;ii . . . mit 
9Jaf>li!' f>.'obiuh' ^)ifpl , ivb, 8. '9ioi> 1870 ,ui Silvfun in Icr 'l'i;'r- 

U'inü. I /ofobiiiD.! 

^ftiinilfi:: l) t ,^o(<pliinf SKit.ilie ■i'ttxf)^ !HJ;ll)flmtiie •^orlit' 9K:i i !;■' 
'.). ,'\.iii. rn'.>7. + 1. V'ltcrl l»!«»?» 

2)t>buaic ^soicpl) Cttü jvcrtinf.nb .vI^mI ^l'^irio, flfb. 7 ^I'i'oi i-- 
Ui TioviiouHH^a. 
;J. 'S (• r b i it u b i^vrifbucli Wiibdm (i"c-ii'.no, vu-b. 14. IIiima lycö (! i. . 

ifö'i. ivüittiiiib. l^.M. a Tl., iifiiii. 11). 'Vui« 1802 it'it 
.fj.'Irttc Tpiotbt-n ^i^iit'tnr^t, mb. 7. Vlpiil ISCV niu* "i^oftoii. {i>.(.' 

Sdifi'h i?beiiK[iiMr.i im C'.'in-t 9hutiii.icii, ''ll'ürttiii'beiii | 

®ori)tft:.J)i u 1 b ^4->'^''iilint' ,VKPl)'i:t 'Sej^bic ^lelena, mb. ic. i'^•ll is •; 2cl)ünrtitt)> f. ^;ol^crled" gcnauiU v»cn ©rf)citaid/. <2d)öitnu, [. %-\t)\\]. isiis, e. .ss^). SrflüUrtU (=ü\>chr), f. 3al;nv l«)8, '^. 890. 

(^(J)öuDcrn, !• rsabr.]. 18'J.s, S. B«.rj. 

3(f)öiuclD. 

(.■\ni %\in!iee|l-inime tclodtm.) 

(7:lhi'lifcl) — Ciflittud). — mMdjiiobd iirb SU HH<i'( ' ff"-'".! '' <'• 'WiJ'"«' 
Vutit 20 Juli lf.04, eiblAnb. . L>(il«ir. ■,'!^^l«l'eil.iIiÄ'l>^^ i'"' t""" 'C'^'ifi''it .(Ulei 
t.ii' 1787, .-fflitt. »».ItAlipuiivl t'tt «i'.lrril.nb.ä d. .1. ©iitci'l'ciinn 'J ^Mii;!. 
l-'u, b6.>m ;'\ii(ol:it IV. ?iili la'.G, oefint. Stbt il .1. toieii 1. ÜÜ-ii l'<70. - 
hellt. .biinj t!!ä aiJ.in.:!? uiit -)I>ilutiÄ iM-ft Mt € l.ir.t**at)(i :iiK.i«ii im ;A.-.!>t.J. 
; - 1S75, e. (J'JO J 

t t -'"ton ^Diüri,! Ürinn-fiirli Sl^ilhdin 'Aretbn-c i'on ^fl)6ii(fli) (v^ib. 

;■ 3 3uli 1827 ni lUn^v t 7. i^on. if-ii8 ui Wion), il. ". M. 'V3(at, 

I (^811( uiro O^ni. .'^ri'Vn^unnfVfftoc, i'^nb. b«6 oiif.'JX'iti* -Jh.. 82, 

i ' Dcrni. 1) 8(i. rN^br- J&<'>5 «m '^'' e o rfti a >i a i'ftttia 'V.nvi) i'lnne yui'ill 

1 iMeb. 10 'i>iiir,^ 182(1 t 7. .^uni ibUO ,ui (^Jarmifd) in C'^oufui;; 

i II I a. ^üii 1805 ,^u M^öflnii mit 

t Prliiif be ;i' lU-ieu, v^eb liüuri.| .foih.iif*. - -l'.iiiftii. - >«.•.<1)(»•■l^fl "ii< .'■'.Ml i?ni)C>ii:.iia.' iifbil Won>iM'<i- 
'«.oiuno .1. .1. !a<irn 4. OV.a Kil'l (fiit .Vau.., e.lu''i)t.iitl'a . Riitbonr. (H>il »>> 
tu.yUi in iliiilnfl), fiiil-.-.i)t «Imtf.nitmifl -jU. ',^ti<t. . Ui:fi \ riitl-.iiir. S>!!- ^I-'I. 
•Älr-ben 21». ^^lllt 17ö'.', immoinriilint im Kf.i. V.'.txu bei btt ^^tf.lifri.iifl.iiii 
" . <lu;. 1S09. — ■^ifditc'l'uiici bc« W.unH-: i> iiti!> ,i |ili;ct)il. lU'«r|ul;i im ,\.-br,i. 
Ibfc«, <£>. OU.l 

• Un' l>b f'iuirm^ )SM ibcrr rcn i^ flnM>!n'»'b rr/b. -27. iVini 17:;8 -| 7. 'Jlriit 
isin), ^M-ii- ouf" iHiriia, Mön. bum. A->i)|iat, i;ai»i. 1) . .17».« 

iiMi ihfiirifa "Oll f>nincoDvU'l (vub t **• ^^.5 1708); 11) . . . 

1771 mit \ow\:n VtcÜM i'oii 4Ui'.i-,io (ti<b . ., t '-!!'• VU'iU i8'-'3). 

«jlliu 2i' <£\]f 1. t '.U'KV'b Isoboiin "ilicpr'iuif (,ub. 17. U'..-!i>. i77.i, 
1 11. MiPiv 18.03'», .«6n. boDr i»|fr «Mit ?mibric)>ta-, ufrm. 1) V.H. '.'üiiV 

ItO'J mit 'Jbfa'K om-.V ''.ivi' t r.. Jo'i l^2i); H) 28. TÜ 

1^21 mit ^l^tiiini'ii Vsitiin oon V«"ori<'i1'tiiivT (mb. .... ^^ "i?. ,uili 
ih'iOV, 111) '2(1. VU'vi! 1827 mit cvrcii fcfiinnllft .\Mroliin- 'avüih von 
ya)rirrl)iuifl nifb. i) Ctt I7'il ,U' <? tro.ubiiiti, r 28. ^WaM ihf..^ ui 

'l.'lbblllv). .,,r r 

fliiiB.r • iv) Ir (Sbt : i ) Ä i o n n ö f a , erb. 7. .\Mni 1812 *u atfarffii- 
" lüf^ii in bei- bai)i. Zi^UW SlitlßT' im .«on. b.iur. iiüuimilion- 
fiift in \l}fiibfriil;nuffn bei Ü.'(rind)en. 888 ted)6iil;uifti. 
27. T-H. Ib79 V' - 

V^ts ■\'imlm. in Ui'finlnni. 
— h) Bc (El]t : 3) Ü)? a ri m 1 1 1 >i n, \\eh. 8 Ctt. I83;j )ii ..,..i. 
buivi, .Uöii. bcipr. St ü la suite, luriii. 27. Vlpril 1ö67 ju ^JiiAfr.' 
flii« mit 
AVlacii .Hüif, nib. it; Jüiu 18:-54 ,511 .'Jniinüfiji. li^Ütftoimbofni.J 
iüntitr: (l'i '^^ t m £iidtil\ ii.b. 1. liiön iSOl ju 3.in,]i'H|tiin 

prott. Vi:st. ['.'iltfinu;;bc|in | 
(2) ^l .1 r 1 1 n .■ , iub. 7. '.'lii»i 1862 ui ;^an,-ii'nlt.in. 
. t Vlntcii (,i.b. 2ü\ vipiil 177-1, t 17. l'/ilr,« ihjl), ,«ön. banr. j>oifiii!. 
iH'vni. 27 Crt. 1SÜ7 iiui Äic'i,^if;f.i ''i'!^i|fin.;,cr t.4i"t^ 1. »i',\il^l;^■ 
iu .Doltirflita, t 20. "IJcv i'o02 i.u ',. -iiion. iu .ipoiriraini, r liu. Vicv i'or>2 in ,;.;!i-|i'n. 

^liiibtr: 1) I l^olmiiii 'yi t p m n f (,\i'b. K. ^IJüi». 1&10 : 

j- -^fj. Vlpiil IS;').') ui ^\'i'inul)(Mii, .\leii.'biii,ir. ^i*i');.-{Vj.n-.M 1 c. c 
uciiii. 1. liÜii^ 1HÜ3 ui v'iiindttri n.it 
3 f f p !) i n e üoii UlWit-inbirf , üeb. 10. -.Viäi^ jBif) ju iiifi.uiifn. 
['l'iiind)fn.l 

^inlitt : (1) '©iltclmii'.e (Di i v- ti a) . neb. 3. Il'lai 1854 ju Sitmn:\ 
ueim 9 Cft. 1880 ju Hh'indun mit -Vpeiuiann •JlitiDlb (f ü5. 'Jipr' 
iSüG jii ÜUfuuar), f>rof. (in bei- l^\il.\5flt. füdif. J^miiUcljulf iti 
Ü^cinun- Tiün. boi)t. ^Jt. o. ©. 
• (2) C«')» flau, neb. 7. SDf^ l^öü Ä" Mennuit, .«ön. bawt. >J)l,i;:i 
iinb ^Biit.',V(niur im 2. '.Uif.-Jiiflt .Stronpiin^, ocrin. 7. »liiär; \fi 
JU illiftnibfi! mit 
M^rflia Er;)iiH,i', flcb. 7. Ü'iärj IRfiS iit Vliiiiöbitrü. 
(3) ^.'J( a r i f , iicb. ß. (sr.fpt. I8ii2 ju .^tlon■'.(l), Ls:-i.veba!ii ini.SJcir. 
i'un- 3oi\i.-'l)- ^i.ti!t in ^.\i(i"in(i)!rn. 
Vi) t .ftarl Viiiinijl {;vb. 14. Vii>vi. iniH .:i yfocin,-. | f». «ji^^tji if.- 
,U< fci'b;i|lL-puI), Dr. med., .Mo.i". aiij. i'iiliiör^irU-itapilön, i'>. r 
15. 3i!li i'ilb mit 'lUii'iiiTü Äieiin icn £ilipnl)Ufb (fltb. ü;». (.i 
1820 in JMblliiii, I 24. "Afl'i Ib7! .^u 'Iliüiulmil 
«Loriitfr: UUninnu, i^ib. 10. ^li(\ii 181!( ,^ii V!ii bir \!litl;; 
vVrtitt'yT.. biG .^vöii. h(il)r. £t.V!;uKir'. in l'unalitn, ftit ih:. 
etonötc>i1)!a' iint.r bcin ".'(iiihn «v;mui.''i5iiV- ir.i illcjtct ..Kcir 
Lomo" in :liL)in. 
3) i'i a • b i 1 b f , ;irb. 11. Vipiil 162() 31! .Wöntui.,!, ?lift:VT^. ffg .^l;^:. 

Inuir. -Sit. Vliuui- O. III ^liii'iiubi'n. | Ti.hunr'oif | 
4)t .pnnuinn (aob. ü3. -.'lu.i. 1S27 .iu Jfröi;iin>i, t ü). ^nli li-;i.-i ..• 
uv;bin>i), ucrin. 1) üO i^iini irtCl m ^iriciel mit iberrff Jirji'jf: 
(,1'b. lt. £ipt. 1.S43 -,11 ^.'\"inu1'ni, t '-' -Ti» IS''.) ^u Jiruj«.' 
IP ;ut. \'lpiil Itiiis mit »i'bihunrn.i fuf (neb. -J'.K £ipi.'isi'j »^ 
Jlüni.tuMili, ;• 13. Diui itt/<iV. III) 'J7 "•.),", H». l^7H 1,11 (iir:ii,i 111:1 
■^ b i" i f I < l^illl, 'i<i\ ... piiL:»3B*iÄ.tjii;iua»ü(^ S^inlit 2i- (El)t: (l) ?inct>iif1; VieruMnn Vi c. r, ii-b. 27. r^tbr. 18üf) 
.»u öll>lt)''l- 

(2)0lfla, fleb. 8. £iTt 1B71 ni Buic:»!. 
(3)^Ho|>i, ficb. 29. 3"»i 'h73 Jli ^iVi'ft!. <2ri)üMucrmiirt. 

l*:iholl|d). — Offieit.td). — Üt\\itt. irln 'iG. otpt lbl5. - (»ifd,i1i:I. 
«<Li;i im y-htf,. 18Gv! fe. 721, D,i;. .iiici) '.Uilu;! l^CI, 6. 7;M, icdfit'll «ui.ii 

■J ?iiMriii Müll itonnanttn yrtibcrr von 2cl.ctiinT:iMif (v.fb. . . . 
17.Ü. t 9 ,V'". ifi'ia), .«. .rt. Cbevit iUO ?MAti*-MiiiM, üfiiii. . . 
lbM7 mit OJi'ana (ili|f ÄiiM'fr uon iifi" (>u"b. . . ., r • • • it)ii). 
Solii'.t: 1. -p u v', x'Intün .V>timid; .slnjcian, iu'b. 3ü. fu-t I8iü, 
••'uunta- &:( ii. M. •V'ülMi'iL'iciftioiri. 'IV, Uitai. li C. ,"suii lyvö ii it 
liuitic Ü5.nii-'p non iL'er>)l)auiia (»jcb. li. icpt. iK:a, t U. .s'.ili leCöj ; 
11) 27. -JU-nl 1S7U mit 
liMffla Don öiclnncoa-, ^icb. n.9}oo. l£3l, lAhitfLirivfiui in i^ilflKic 
im Ü'.icic.riLnu.u: ,Mc;irtat. i^i^ilcin;'..! 
|,\tiiiu: a) li Gl)t: i) .p u u o, o.b. 2S. 'Jipiinsic, Mont;c>U'.iiii>.fun 

oei- yi. ,« ^£ictt.Hbi>t'Gii'oa f in Üi3i<n, luiiii. 12. ^'mIu-. 1S72 iiiU 
\'; I! '.; Äiübltüif, vifb 3. '.'iii.i. Ih48. 

— b) L'r C-f)» : V '»'i»'»'--. \'l u i o v a ^i^cotrir, »i'b. 25. ^Wni lö71, pair. 
is.'difüt 16^2 mit l'fo i\T.iiiii, ^üfamiiMii ti>r 'i)ün'.ni'X'ii!iiprf'1.''ff' 
fflbit6'®fK!l|cl)afr. l^Wkii.] 
2 T ^.^■buar^ ,^atl ^l'i'oitbioS (flcb. IC. 3iim 1817, t 12- "i'^M- iö&C;, 

utrni. 12. Cft 1851 }ii t'fbiaibüufcn mit 
CJrnefline OHüfin von -iitUiuZ, f,fb. 12. ',\an. 1810. pBieu.J 2(f)önoiuit,'^ uou Uuatvviüiull) uiiü VlDIcvölöiucn. 
onjiet : iu i i u i i im i ii i- , »nu. . . . 
QDtlnviUilltiil)tn X'anKiiltifiG ./Di isla 
prulitr. t l'iüiilj (öeb. 19. öctr. 1799 ju iU-,;, t i- i''"i ifc7ü ju \!tobfii), ^^<fiwini_. i'ott 5'.nl<fn, v,'.rm. D . . . i,s22 tn.| ?i.u- '■^dtöffir 'v, 
oon (bdinneriHVIo (.,n'h. ;.<(». »Hiril 1793, f jj'j '^iili 18181 ■ 111 17 •■ 1 ' 
18(H'> ,n« Witii mit ' ./.... 

6 I i f b r t b iVp<;!ci-, fifb. 18. 'öiov. 1S38. (Vroberi b. \iM-iicf n.t. V.Vü; S(()önpVlinn, [. oaruß. 18!)K, @. 898. 3(f)öllftLin, r J5?ieh l^o^ ©riVonftein. 

SrijOVliMllCV, l ^ol;i\v IS<)8, @. S93. 

;(tiott Hüll 2ifjottnittcin, f. :\abi;i. ISDS, i5 s:-? a 2rf)uuli^ Hon V{f(f)cvnbcn (imb .icn.innf Dr Xm'n). 

b'm SUAp,f.u .üon Slfd)crobrn" 18. «Iptü iöT4. - Sliffd.t.-,l..in3 Nä SK.ni, i 
l.n^ oe'rf'iflilf. IIi:.etM.1,t im >:^of>ic. 1877, e. 7aS , «.ri*lii,m,,i b,t fl.fdji:^,,! [;. • 
ru1)t l.n^ fefitnitiKCf im „Ui!.r,i 1807. ® iH?; pql. >u,rf) ^tn «ItiiM .V,-, 
f'r;iirf"'J(f<t)n.ibfn*.i 

■J- :^üb.-.nn 'Änfiiili Jyivirm- SduMtfu von 9lfi1).-r.irun (nrb. . . . !;;.■ 
All &trr|l■lI6l!^■!^f |!fj,tt;!iiitrt il. .1 iux'.i» )(i. Tfi I7H11 ^ liS 'u'ii: ;- 
Ui Oniltni) , auf (S)fln■lSll'.;l^e mit' fcio|(Viif.n>altr, onm 14 '' , ■ 
I79S iii!l i'iii'i- .M.no!ii!i' )':Oiiii:ilMMr uoii £L'mn:i.;'o. t. .p gd-'-- 
kji'rf (vli. . . , 177«. t im 'JJou. 1H57). 

r^\nl^t: 1. t I^otr.:.- .Q,b. . . 17'J9, + JH. ::\„nl 1«7H iu 9l<..ilfnt.:,;. 
2. t a;;alDinc (^i-b. 21. «Uf.ii 1005 yj 'i'tntM).C?nKiii. f 2. «Ipril 18^'; iuhi- 
lo.ilff n. O.), Denn. . . . 1H4'> ,.„ SWnitnburj mit ?J I b t « rt> t gfi" •■ .1 
o x'ao 'VT ^'''' '-* '^'' *'**'< '*"** '" Wiinib;iinrn), TiStfrMfonttoUft.t 

.<ii '■ fi) l(5n>al^^, | 21.. ;,inti 18H!> ,ui <lV.aiinCl..i>i), jiöti ii", •• 

cinnrbiiur fi. T'., ueim. 8 l-uii 1638 v.\ StaUia-unnm mn /mj:,. 

Uöfn ^oroi' aüilh.iniirif i»oli raeb y.'> ;\fbr I8i7 ju -( •• 

pocnt'n, t '-i* ^''"ön i^ns ui ^i'riMmflciv). 

tHiiDrr: 1) üiuirn J;iinü Vll|rc^ Otto, jub. 20 Aclr lS3o !u ?r-. 
tni.i.n, «r llLtiüfl .«öii. mnip. :!.-tliii. im "Inf ^K^it ("^.lof > ^n^ '- 
(7. LMtrni'H.) ^J:i-. .11, i-fuii 11. ^ll.ÜM 1^17 ui :i!'b.in i ClU in! 

i? Inio llJlrJI^1l^^,•lIl:, >ul) o. ^J'.m isit; ui >£i-bi«r.bnv «r ^J.ii.*: • 
iillnöfr; (1) ';^^n ,uvn,<ii^fa CV I i f r , orl-, 2i; 'X-n IHO'J m '^ n; 
i'erm. . . . mit . . . ilfnbtfc. Idlnobf | m^täifiät'ii^k . <r<hi>uU\ oiMl ?!frliftnb.n 8<.| (V!) ii'öilliiuu V'uüiuid (i>eorfl, neb. 18. ^inii 1872 )ii 'thoxn, 

l'oncu)irt. 
(a) WiuKn Ctfo 'i< t n n o , mb. -l-i. 3iini I87l ,ui 'Dainivi, Vtintivirf. 
(•1) ?)i!'taib ?airf(1it iIBo, Itbcr, fifb. 1. 9foü. 1877 511 '-Toinifl. 
f5J Cl.^a MI.;m (y 1 1 a , «i-b. 26. 3i!li 1879 511 T>iin}i,\ 
(0) ÄiifOiidi ^ii;illif[iii o riri), firb. 5. 3jn. 18&1 ju {S\\[m n. SIV 
(7)-\i!i; Tito ,\nriiiPiiC, ü^'b. 18. Cft. 1S83 «11 (^">rau^(■n^. 
2) i'G i 1 1 i iMir l'IItraütfr jtoüflontiii, neb. 26. Il/oü. i.'-to ^n x'lV.iMjirMl, 
:Kittfr,iii(5päd)tcr in v'JfHcnooif, iU-. itöniflSlira in 'i]r. , L'fiiii. 
21. 3i'ni 1872 ju ''l<Dn■bfll'!^or| mit 
'vlife '^t-ffcnß, '.ifh. 15. (\ibr. I8is 7,11 «gdxirfduiu. 
i^l.il)nf : (1; 'jy 1 1 h c r ?Kobcrt *il^i;iia?n , ^icb. 4. Tf<. I87i i»u 

^(H>id)fn*^[Hr , .\l6n ptfiif;. üt. im Ul..i)(',it ®raf i<u 3)obna 

(oftinpiifi.J 'Jir. 8. 
(2)''>"uuen iintt, ^ipb. 1. IDo,;. lH7ö Mi ^i^oid)frutiotf , l'ont>n>irt, 

ilüii rrfiif' yt. ^el• ^)ipf. tfö 111 -JJt.iiö yjr. 8. 
(3)i!Hi^; Miitt, ftpb. 2. 3Qti 1882 M! U^ord)fl5^c'lf. 
a;Dl(ia, nrb. 2G. 3i<li 1»^^« ^w 'ilV.idimill. 

1 t Vucliibe (jvt>. . . . 1810. t ■■^1- 2J>'''i l'^Vfi j^' )[)oniun.»r) . t>f[ni. . . , 
mit ftc-tl[ieb SiSiIhdm te larvi (t 3. i^^^&t. KSf)2i iiiif ötoR-s ijülirn. 

5. t Vl(t■ral1^^r färb. . . . ui . - . , t • • • l^-'i i« • • •) ■ ii"-^"- l'feiifi. 
itnifiiiiipifiLH- iinc \.'t. 0. J) . rerni. 1) . . . ,^1 . . . mit . . . Jncobi 
(v)ib. . . ., t • • •) iii'^' Äionrnat n. IV. ; II) . . . ^i . . . mit ^fimii 
i'on ÄUill (si'b. 5. \)hH' 1810 ut SMd.pnaii , | 211. 3iili ISI»; ^i ' 
!'(iiiVriburu). 
it^fniitr: ;i) Ir d)t : 1) | \>aiii. •^Ih-r.int'cr (5 ü >i i"" /Nititt'ir £d>D!iI(; 

von Vi'd)ClObtn vi-", tif JiTfil (ptfu^. (\leti<l)nii<}iiiifl jut ^livn.il'iiic tH 
»SrADif.uä .t. S.cij" .1. .1. Phitlüitful.iit^i L'S. Ä^'Jt. !.■<.' 0] (.Vb. 1. llcäl-; 

182!» ;iu ';i?i;il<inb!ir,i. in C^i»r. , | 7. Sfrt. 1870 .iu •'tHirt) an C-i-ti 
bri ''IViiiC 'lo- iout n-br.lt:nni '^JCun^en), Si,bn i>r?i:B. lipliii. unb 
.Momp.vs'bff im 3. iinltfal. 3iii->'fvit 'üfr. 1(1, oam. l. Cft. iS^o mit 
l>liK^bilb (W l i ff) '.^obnnn>i ^:iUili:<'Imine De 'Ixxxa, flcb. 20. 9Ji;d. 1832 
■,u "iliövdti?. |■^li|Tt•l^L■>l•^J 
;r'5!)nt , Areibeiriii i::,dioull' von Vlfdioroben fieiiottnt ^f "Ifria : 

(1) t ^JI r t b i! r 5yi!!:dm'l*uivn 9!^•r.^n^lr (^itb. 25. ''W.ii iR.ö.T ^i'. 

(.SHüii. c d)iilun, t ''• «'"i'l- 1*^''"^ i" .l^oblnn), stön tututi. ypt'". 

a. Tl., Urriii 2. '•.'.•(iii it-B') <m '•jviinSt^n^fii mit 
Ulara ITioiic Piiifp Vlnctufle f5rff)iuviia , v^fb. 16. 3iini ]8f.:> «u 

'3\Mi'bnLYii. ( HL'blmvl 
(2)^l.1/iir, ilib. 10 ,vlM-. ISO' 511 'iiiti-, Dr. i>liil., rnnbih'iumma' 

'?ifr. in 'Piiifiibotf. - l>) 2i- CCijt: 2) '.^f bmiii 
(ClliTore IM C*Bt.| 

C t fiüiiilanlin (flfl). . . . ISl'i. t ■ • 

7. ♦ «.iiittit« (geb t . . .)■ 

b t «lif< (flib t 2l> !\><n- INSt). 

(f H Dioo. 1881 ju ?ncf) ,iiif ßiitlfn. (irb. 11. T/C^. 1834 ju (.^fittiu. 

1H47), ftÄii. pt^ii^. Vt. 

I . . . mit '.'(ttljiH 'Jfri r>iiirftii (iSiMnfldil*. — Vrtiiü«n (V.iiifiiüutji). — *i.ict)«.il<l tt. d. iliiini lö. Wn 17- 
furlr.iiiiijrf)ipe!vl • lüiicburj ilniiffniiiiiij H. ülpril 1709, tt<.iB. i^ihi irmr 
nm d;';it tt« a tcforiiin.fue' («ulpm) (1. .1. 'Jituc« %i]:::i t«i ;)o!efam :;7. .. 
18b9 (tiii ÄJtl (Itiiil ycolr Dori tsdjt.iUt, f. unitiij. — Crlij) : bj< im \ : i 
ia89 ffflifm« X''«ifoinmiB Qiilpiit mit ftiitfnij) l i:i( liU £>ift.) im fit. f'.:! 
»fiiuiiibtira. — <it(<l(tt''JU"d t>i« iUipp^n« imb iuimniftih* iir, .^ifitj. lev! 

6 81!*. ) 

t .^ a r 1 Cvirift l'l^^Ff Auibfir oon "ciiirotcr (r.fb SO. Hcpt. l>t>. 

t 11. 'Jlrtil iöf)f) ui 'i'.otCciimi, Ä\U">irr, l'üiuie (Vibl;)frr auf >iMi>ttc:i 

unc> Ciitiiiau, Möji. lufiiö. Jlbr unD S'r^'i'^nicniit. , utriii. iS. ''iir 

187Ü mit 
Vlti^f, *iil>. 17. 'Pfi. ]S40 (f>ii[.oi.), trß t \>oiiiö tc U!illfri5 tf T:.. 

oiif (^biiteciii b'Coii, ,tt6n. n^c^frlän^, '.Ibtii, un.' r«t |,)orfiiii: ,■,; 

'iUiionuc ^f iNitfiiiriS 3.jditcr. |'.:'f:lm.l 
««.linötr: i. '<\ r i p b r i iJ; f\Tiun l'urwi.i Vlbolf ',r. ihirr coit iclc ■; , 

;icb. 20 oitiii 1874 i\u Xüifcliort ,\M.t>,Ti-. 

2. l>l I i b e C^L-onorc ipoitmfc ooii gitrocfi , «icb. 4. 'Äebr. I87i. ... 
93!i«ftLnf (f.it()oi ). 

3. ipclrnc MonfloiLU .OfHiiaiti'e :t)ott.ti(f lii'uu uon gilif.Uir, »i ; 
113. Cft. 1882 3'.! ^i\'ilin (f.iii,üi.). 2rf)rcc(cnfti'iii, f. OuMb mm Sciiverfcnftciii. rfjiciiicv. (Äott)oli'ff). — 0«ilcttfid). — r.iflirr. ?Ib*l unb. iXiIteiU.^iib ü. d. iSini 1. .' 
18(J4 ; ociierr j^tijr d. d. älSien 14. <lptl! 1870. - «iM.liteiüliii,» M Ui.:;; 
unb 9lJI)<if« i'ib<t bie ttiiir.bcinlitbunfl im 3 .l)ta. 1893. &. SSS.) 

t (Ä II ft Q Acon^ ,>oi(ft'b >\riibfrr Don Sdweimr (acb. ■<?. .Umi l- 

^1 CliiiÜK, r . . .), j(. i!. .U. au6aor^f:itI. u:>(i. u. iti». •;'. 

ütrm. v9. ^Dir.i 1819 mit 
'Vit fr .Ufoiciiif 'Hilf 1)011 .Uollnil,;, ..u'b. ;!8. ^sin. 1825 
Üinlicc; l. O'i u li n u Vllfrunt'cr ^Jo-lbiliti, \-a-\\ m. 'Jan. iS.'ii 
2. CS 1 i f f , iii-b. 10. ','lrril 1:558 ^11 lu'i.i bii .«oülli-iiinov«!, i»frni.:;i J-, 

1871 Ml Wioj mit .Hoil Arbiii ^^tiiniuf vou 'V'iuWmutn. .Maif. iii.rr. 

"Kuijor ii. 'i\ |(Siom<' in >£liiirmnif.J Uüu 2rf)vciuf Don 5iOl,yni]. 

[«fid)«at<l«.)yefli5tijuiij mit aU.iip*nl.t|],r.in; d. .1. iiJitii IL !Hoi>. lf.76 i 
WattI)olom4ii«) , cibliinb.-uejirir. 'Jlpjiebjili^iiijuiij» mit *Iö.ii i)ciibi|T<iiinj bjrr .- iv.> n fc rfi u 11 rf iMi '.'? o II ■ n jT . 8o:s • fljir.i imiivi d. il. 21"'"''''"' --i- -'"J 1S81 (com iVfufl lli.it für cif »JJ.nt fciiii.fii 

Ut I ^•l|■u!Kn^^•n Viirlh'<li'niäii« llll^ ihr* 9JKI<tii). — 4Jffil;tnl)!iii';> bv« a>' ii^pniifl 

l!ll^ (ii-ft1)ul)i!. Ilb?trii1)t im ^obtj. I-5C, «. Uli«.] 

A. *^"iol■^^c^t)ViH'f• iinb iHiyciilVln'S r;»aiii^. 

iHui'Mnr. ',^t!)t d. d. JUiümlifii 2-J. i<\)t. 1719 (für .U'lMi'n ^.ifob i^un) 
(SoiUirl) roii öcfirriicf )u Ututnianiitg).] 

1. 9iorbbentfd}c Vinie. (?utbeniri).) 

[MlMT bie S!>|lainiiiim(i f. 3.il;r;>. lö6C, €>. 6>2 ] 

; ,\ I a II ,^ Xavn ?^uil)(ir iu>:t ;?flueri(f oon i5iOi,un)i (acb. l. CDf/i. 
)77fi t '"'• -Ipi'' '?''(>), .^'ört. botinoi». afdib.'.nt in Vliiiidi , ram. 
4. -Viör^ 1800 mit \'lnnii pf'eiia 3niob5 (>-fb. 22. Si\-t. 1778, 
I i. '.»In.'. I8?3). 
ilinftr: l. f VI ! b e v t T>l'ililfit (neb 22 ilJoü. 1800, f 1- -'l"f< 1877), 
f«ibHll. oHuiibiUii OVrvMdiirmifrnt a. 1: lol^.■llb;u,^. n.i.tfn-.iur^ bm 
*t.iliattr|l.inb<« 23. Atit ib3i], umii. I) 25. ^\)ici 1828 nut U'biUinr. 
''^^^^^fllf!nl »cm '^)h-(^ C(irb. 20.' Vlii,-!. iho3, t »• '^n>t. 1.^1«); 
11; ö 'üVi'bv. 1848 nui VI 111 ii I i ViliiMniMhia üoa aQtM'iii (fifb. 
-.21. ^JJco. 1808, t 15. 'i'ini 1Ö70\ 

jUiiBEr Ir (Cl)»: l) ^^biDrin <\ r a n ? .Viun.-, fifb. i.*). ■■Jlpnl 1821 ,ui 
iVji-n'pi! in üüifitaltn. sii'M. rtfiife ''licjor s. T^op, tvnn. 22. :i^uni 
iSGl mit 
Ti'fta Vllbfö, (icb. w. 'Jiu.i. 1842. [Cltcnburvi.J 
^\iuö»r: (1) Gilbert 'il.UiIibat JvranK <(b. 18. ü.'ai i&(;2 ui 
^l^fnbl!r>^, (viHr fc(J ::^ob.D., Dr. med., mrm. 27. Sept 18!)2 
}U etuttflüif mit 
r^Mibi-icIc Sii^lp, cib. 18. :'\uli 1872 [l^liinrljfn.] 

Sül)iu: .a) i'fopolb jNion» iibilibcit (ShiRar, {»fb. 29. 'Q}fai 

Ih'.tl ut ".liiündifii 
b)(S\ufiai) Vviutiid. Iijiroltiiii; l'IIbud)t, {(fb. C. ^Iioo. 180(; ju 
9}(üiTdun. 
i2!.''>iTiiuinn Ä r (1 n .)| .Wiivi- , v;rb. if>. ;'lii.i. isca ,<u Clbniburö, 

aUmi pituf. V-'^^t. im piiiL'teu^. 'Jioinbit. ^It. 1. 
i,ni(V ( i f n b f t b 'Ü'iiitrfalini ^cl-aiiiif, ;(b. 22. Vluci. 18ti7 ui 
ri:fr,bv'i\ ucriii. 23 tu'li I8ö0 mit Dr. iibil. 'X~ontfl ihiuttil. 
|V!piic>ci>ni in .^^l'l!an^ ] 
:4)'.'lnn. Vlmal'n J.ibrta. vfb. 27. J^fbr. 187-1 ^u «Sdilniu' i» 
. lUMiint., üani. \l7. '.'!ufi. I89l mit Ctio Sd'loifrr, itoii. Dreuf». 
'l*V'f. im i\f'^att.'^)Ku yd'. 31, riubt ,uir itciif. tifiil[d>cn -td.uit^ 
tium'c in Cfl'Vlfnfa. 
if.i 'JiWIhlnr \?oinM Jjccpolb, flfb. 3. l)ic>ü. ibBO nii riberbnnu 
2.4 "JPi'b i Im ^i'b'Iibiit (vub. 28. Äi-bv. 185H ,uj ^l^niMikinnirf, 
I 12. 9icv) I8't2 w t>nii'but>\). D'i'üruftm. ;.. ^, ivnn. 7. IViU 
iSüfi mit ü'miüc 11| ii t b i ! b r ?iin'e i\ianif|Vn (>ub. 1. %äx\ 1634 
UI Jc>L<llii'atb.-n in Clrnibiird, t üß. Iifoi 1897 u« ifir»'v>>- 
ttiiilifr: (1} ?rcinj Vi 1 b e 1 1 'ivbüibfif '•ir^ilbdm, ^cb. 4. .^uli 18G0 
^u Clocnbrn-fi, Mön. Preuö. 'i^^t. a. 3). i ^ ' "" ' ■ ■— - .- -Alinütii^'« >iLii-.uiAdLa.. 89t uoil iiliti'lirf n-'ii Vtoii'.jlA. (2.) liiaflcaltne \'uife ^.'ImalU, s\ib. 8. Ctr. 1863 jii /^n^■)L»^l^( s 
Ckfnburv;, uani. 15. 'Jinril 1884 Jju ClOrnbuii mit Dr. jur. 
^IV a r i m 1 1 i n n itnrl (Vrml Vfüpolc iNDUr. Jlöti pteuB. :Ki,i.:ti. t. 

(8;1\ l) it II a .jpih-iu 'JiUll,ii inline, nxb. li. l'lpul iKCo ni ^ff- 
iüi)ll)i' 111 CirciibuiM. 

3) tU'biintia 1>/ (I i( b I f II n , * ib. 1. Wai l>;io 311 "JilHU.nborl. | ^i'nM'.r [ 

4) iU'tiLMullii ("f f ifn bi' t h, viib. 1. tOioi ib;s(> ,<u \ll5(irtiiboif ^iviUini,:- 
IdmirlUr bei U<i.'ri>',in, ihtiii. •^2. ^apt. 1803 mit Äunn .;.i f f 111 ,, n n 
Vlbbi'6 juii. (t •27. '))hU lbbr>). 

5)li(ait.i .Maibaiiiia ^)iofalif, ,!ib. lü. amÜ 1831 in Clf.futu:,- 

üfini. 10. "•)Jiai lh5"J mit Jriermanii Äruiute (7 19. 5/oo. Ib'.M u 

^l^tTliii), 0')ib<,vlt. ulbttibuivi. iluiinm'rfa'. 
«) t l'ltbcrt \.'i.M\i^ ;'\obaiin (utb. 17. Oiou. l«;;? jii Clocntiii. 

t l>. ^^uli ihuü iii ituitviait). ,Ui!'n. preiiB. Cbniilt. j. Siöp., iti::; 

7. :Vui. 1884 ,<u yciifcljboif bei iiUuiiibriinn niif 
})i »• l a n i c Vimalie von ftlafe, -ifb 7. :.)an. itül ^u (ücilil^. | £iiit;, a! | 
7)i{iKolinc (Mrrtiiibf ^.i-^rrnbaibin;- ,^DL'(innc, citb 9. l'lug. i.-i. 

^u Olcenburu. [Olbenbuiii.J 
2 t A i lU Ka\jC{ (v'.fb. 20 yioü. 18UG 7 31 Oft. Iti)7\ iUtl l'itui 
£teill?rbeallltir Uireuji ilnnNnmnuJ Ot9 ;^tf'^l:tI<■^I|"tdn^^!^ laut SKtin..3!t'tiiil 
Püm -27. ^'^iin. Ib4tj, üiltll. 14. VoV. 180« Ulli ll'i ü f l fl iUllL'l'rlf 

3offPlii:c ViU (vifb. 0. ■"iai 1814, j 21. ;Ui1i ihoa). 

Cöfl)tfr: 1) t>plfiu' ?l(Dfalif, s\«b. 6. Arbr. IS.Srf, tcini. 15. ,u:!ii 

IS.'.« mit Atnm i'l II fi u n l'.'cllin^ibofi (T 30 Jlun. 188.")), i^aiirr. 
2)',^ü|ipbuie 1'; .. 1 b 1 1 b f, P;"b. 4. ,Uiin 1S12, i'frm 27. Sfpt. l-'T 

mit Otto ^i^iDiiiii, Maiijaunn. (*i<crl;:i | 
3) itaioliiu- ,"? b a II n t, »U'b. l. i\',bv. 18)5. 

3. Vliiiui ^li; u t bi Ib i-, (itb. ];-;. 3tin 181-', iutiü. (i. Off. UJb im 
.Marl S.d)iLnt\c (t ^iJ- -'-Ii'M 1850), Wtb^vl'. üllniibiirf. V^b i^'- 
Sicmmmat. 

4. 3ol>atinii ^il?ntuarttn, flfb 22. Hu^- 181<J, imiii. r,, C tr. 18Sh i. • 
.ftatl i'^etineitt (j 5. ■Jlpcil 1879). 

11. '-•i3ai)cnjd;e l'iiilc. (sunfcoiifd).) 

Ouim.ittifulutt im Ji\(r. iOaqttii lui bet 55tnh«TtniHii[|< Ol« ,Sifi^irri:ii owitli: i' 
IG. ^liij. 1813 J 

t £ e b ft i n 9l'en<f6K-iii6 !^fliinj 'tvrti^eii- uon 2cl)tfiut uüh Vhi i .. 
(flfb. 28. £fpt. 1774, t 16. V.lini 1818 U» ".l'.'Ülld).!!), Ipfd Olli «'-!:• 
niair.ilnii, "i^iriibiiiini, .V^nülbtt, .'.Jbaiiii inib iHttrntilo, MÖii. t.-.ir 
S\i\\. , .^ulli^iiiiii. , Jlu'iibi*" iiiiP St^liat, inniii.' . . . imt V^'^ryl-ct 
^r^rfiin HC» Vlfd) (»leb. 21. i'e,}. 177«, t 17. Ott. ISlOj. 

Söljnt : 1. t 'Jl n t n .Uarl VMlhkJ (afb. 17. Ott. u^Oo, tu -''"»V "**' 
■t)fii auf iVif.ttmaiinin,!, »I^ivnbnnui, iiülhtttt urib ibniin, .Hon. b..rt. 
VJpp.'(S)fr.'yi\it ii. 3^., i'iiin. I) 17. :.sii:ii ibja niil ;\üb.iriiM ^tt » 
oon Vlfd) (flfb. 1. 3iiiii 1809, t 27. "-.lioo. 1812); 11) . . . Irll n- 1 
Sliuoliiic <\iiMiii 0011 i'impüit uieb. . . ., \ ü. ±Hai ifiJJi 
flitiTifr Ir (Ctit: l) ^fofa ycopo!^iJ^c VliitoiiK-rtf Vllopfif, ,.(' 
25. Juli 1834. ■m^Wff _._..ü oon >2v1;tfiKf uon 9?oi^1n(i. )S'»r, ■i) %^no} Vinton 2 c ü ;' o l D Vilooi*, in-b. C. Ctt. i8a&, i>jxt a:!f V''ivUi» 
uiiü itUnMerii in lU'iVu)irin, Atüii. banr. vv'w. a. 'I). 
i 7 .?lail 3>VUM öitir.innc' Vllcou (,ub. 17. l'iiitv IKuG ju UVt'Ui'iteli\ 
• 10 'San ibtvi Liifj, vui all! ii.N«:tl-.iMC iHi ;5t-,jin m ^ll• \.\n)t. 
; 'r<;.;il .HÖH. büor. Mm., 2.i;)iot im auta. uDf ntl. Xunft »iioouB.t^ 
i.rciul. oH-|. u Ixu lUiin. biiui ifututti! ^i^uncc'tnui', iMiin. 12 ;'!'.hiI 
1.-.15 ni'.t 'liiOiijfM Äifun ]u AiL'iicttiilt.iii ^vb. 5. Cfi. löi8, t ^ Cft. 
K-><;ii), (i'X^uiiie ^lü Mon banr. :At;iivV>C. ui'.o .flün. !r>n>r. '|il\ 
tfijflittr: 1) i' fü p ü l i n i- Dutif Atuiolim', ivb 12. ,Vi«. iB4(i. 
.ii^iiioi.iU'a Itiaria ;>lu,v^lie V'copuloiiu-, vU'b. s, i;i<. ib6t; ^ii 
' /uaiiflurt a. Dl. . uciiii. \2. Vlpnl 1877 v-i l'iünfijfn mit Alail 
£d)fiif t^dnn von €taufi\nbfr,i (t 20. Ia}. ISSTJ, .«L-n. I'ant. 
^I^füioc a. i). [-Jlusi^buiii.! 

]J. C0o[tonciibi[a>o5 I7CI115. 

l?j:l)0ll(.1), — ■at^m. M\<M 11.1 D'itinncinDe d. d. 'W;ni n. J^Ht. 179ü (lüt 
teil i^ttjtn ÄMin, Ä ^v fliii ) ) 

I rtranj 8tinrb T>irtoi- rNf-Mlcii- von 2rt)iiiul u^n ^;?o!piu.. (avb. . . . 
1717, i" . ■ . lisiuj, ipai- fiur 3bi>^ic, it. öl. s\\\\. uno -.'.^ajui a. X;., 
rrini. I) . . . m;f . . . (ntb . . ., t ■••>•. ^V) • • • !'?'•>» '"" 
.f'-iiciia (s&ictanc <UfiiH uüh l'lfifrlC' uiib ^.liUcri (flfb. . . . 17Cj, 
r . . . ibüö), £MrD. ; lllj . . . mit l'iacie rfMin c"^" 4)oii,\a'Hi 
uno 'i)i6tuiii;; i^vub. . . ., t • • •)• -. 

?il)ii£: a)2tC-l)t: 1. y joicpb (Sttilloi'lj (,;i'b. ii^. T(i. 1797, 
■j 15 v.;ou. 1873 jii ^i'-uriuciS), .tt. it. Mm. uno Mrnbptaf., tain. 
10. i'iritl i8öc> mit 

'hü\a JoC.aini, afb- ^3. 2i'pt. 1S17. piHiMvtiÖ.I 

1 t JvV.iaj (a<b. 2. Viu.;. 1600 f !>• f^'^^i"- ^^I^K M- ■''^- ■«»!• »"^' •*-?^'' 
£<fr. fcn '.'iU.op:. Voffini'intr, ueiin. b. i'iai isaa mit .vofepbine (SNinfin 
.RlfiHUbiill.-v u M.niaiibiuvi (A>b. ü. Vll-iU 1805, t 5. Vlinil ib^^fi 
tu >»Meii), SifiD. 

ttiiiDtt; n Aiain e<i\n^b, Pfb. 17. rttbr. 1831, (v:iu biu i>niK 

j.iuilt.'0. , J(. 11. .U. itm. iiuD l'Kiipc .1. J)., wcim. lu. O(0ü. 

Iö70 niit -,- .-TN 

I'iotia ^ifiin ^Ln>ua|tli von (Soiflut(il), ^vb 1. Sn 1H42, itrri». 

^ J l; a it n a vleromucani , (leb. i. ll'iäij 18IJ , 'fcilr'r). . venu. 

1 Juli 1802 ui "H^ifii mit rtflir be \l"iiio, rtibrn uon ,\iubfntbol. 

<t. II. .«. S\n\., "ilUiiyint iinb oaiitivömin. a. 3). 
31 ü ruft, vub. 3. i'JkKi 1815, C«:)!!- ^eö foin'. ^lUalt-O. , jV. 11. -Si. 

«m. unb Cbfift imb Mmbt beö V'nf ''JJjiö 'i^r. ^u ■il^.nc<»ic1.i.ii)ivift 

^Jir. 11, utiiii. im <N?br. 18lU mit 
^httoiia üon ^i.'ioiilifif, ^\eb. . . . 

- bi iJc (et)t: 3. t VI n t D n Äiul l'^oi (fleb. 20. ^«li I80t^ t i^ö. Äobr. 
i»7-.i, M. .«. 0\!t 0. fi. , uctm. i'6. Jiici 1838 mit Ibiteff V>it|i1> 
,V.'. 17. .\nn 1817, t -23. 'iUop. ihSl). 
^liiDtr: n VI II tu 11, a«b. 12. ^J3.\ii 1839. 
iilVnna, A''b. 2!). ,Vin. iböO. 
3)3ön. »1(1'. 1. Dij. 1853. n"f!!!?'»f^W7««fl|FT/1Bri|flB P''0 ppii e-rfir.ni-f von >i,Viiiiiq — '?il!rö,-fins><-r immi 'i[ni)-fi-'-, r,i -- S-*t: rn 

•DUM bti>i<t, ((?b. 'i. ^iili iSßfi ,vi ''IV.'tiafd) iü 2iib(Ti'oürp!r 
:^nil)tttLM- Dil- M. SX. ^^tdilScifi'Tibadnai in '2t. JJ^iif tn «ärnivr 
5V. '.T. Cl't. im 80. l'ciu.-Sri-fiurnbnt. , i-enii '23 l'io.i iSBb w 
il(im mit 

'• re;ie Aiciin .Uiiicf) poit -V-itm, i;rh. is. 'i)liiii. isr,t<. . 
^öriittr; (1) .r-i i 1 b vi , ,icb 17 4'?ai isso. 
(2) )})i a r ti (1 ( i t ii , ,irb. lf; <?;fi't. 1S87. S(f)vöifimjcv Hon 'i)tcui)cuDcr}]. 

(n.ithi'lilff). — CnlftriMi — fflUivi-fnbttcf 1460 , W.utf ibd un^ iSiit» 13. «tr.! 
1583; lli.nH^tnC'tfiniiiunfl mit bfm her t Stfihftten doii V. i' 111(10 tifii 11. Sj; 
lö'Jö (iH>ii. tv^iii ÄtKttiil)) ; ^UÄtifiU „DOii >j;nibrii(>frfl' 26. «tpi lei'ö, tir 
i-ihiif'vi bi'O iHiMjIfibin ao.ipr<i'» M iutjf*i!i) 'JO ^<br. IdlV; o<ji(tr'. v'i 
1(J. VU'til lS7(i. — »UfiljuU-iirfl tfü SBopteti« iiiib vi(.|;:if,t(. Üiotij :m ,^.!.; 
187-2, ö. (538.1 

t ."\iiliur. ÄitilMi- >£d)iöffiii(m' oon ^Jicfccui-ir)! ((ui-. 13 '^nri 
t 1. '^c'i i88-<!) ,U. S(. (ii^hat üTt ^.u. (5bn' im Vutcav.uiiiln , 
•il. V',c.\ 1.^51 mir (^^l■rtlll^ -JLitiua- (jub. 15. ^iknv 1^32 jii f.-.r- 
C-o :)!!D '.).'. v\ro in "'ivnrili«'», t fi. ^A'i\it ly^Jö ui 'Ji^i'.n) 

S^ütlht: 1. t '-J'.Miliiit (oib. 18. a\'äMifcr)2, t 17. ftifui 1U!)4), .« ? 
'Aitiaiijtifr bei tn t.i'-ni. "I^irttfioii Mr 5"(Uofrf,!if i'eim 9 'i-.- 
IS'J'J mit 

rid.j '•.i.1iiiiU>i!fne jbriiila U'nloflb t.f i^^SVildulbü. aeb. J7. '■Diär., lb'-4 

2.(Vrirt). >xd\ 25. gfiit. 1853, il. u. iV. ^tJiftm. tu: U[ OK.-it n.y.; 
Tirana '.U'l'pl^ ^ü'. 4. 

3. l» i l,K. I- , iM.b. 2. '4)f}. i.ä.50, il. SX SfirbmiriiSoffiM'il n T' lh!< •Äfiivüiicr. 

[iiilbfti(il). — f,u,e aiU' i).ii;fftloiM ^.-nuiirj, ?Jr.".iFeii (-Hn^r >2 l)l«»iiv.,i.(v ■ 
•Jldffliitb'.ir.viiibiVfriii urb ©rcpl'tiMnntfii — ^rfuR -.ilbfl lill^ ^tht d. d. « 
■-'•i. Pm- I^ÖS> — S^'nii: t\{ ;vrt.fcnin!'p.,;i:iir ti)rv-|i- tiiib «!.iii.ed:.ii..i:i 
<B!<rfan(...rtöuia!ii. - Vitfchtciluir; b.« Ü!o.n.>n< iiKb '}läi;<tti bbii i:t Cu 
icl^.tiiii.i im ;^. nrfl. 1K7.S, e. H.Mo , übrr tie diKrf ö)fiwol>^{|if f. %ü}tf. I 

6. 734 ] 

t 3oi)atm .^finrid) jsiaiu-rr von (2cluö^fr («cb, 8. Tci 1 
t 2B [Unit 1883). Vicrr oiif O^idB' urb .Uleiti>'£d>n)aniof , i^t-i 
V^otiflninVr 3: -f^inri) «Scliröber &• (Somp. m .nonibiirvi, Vt'iT.'-i-n 
Viiipiroül, üeim. 20. ^nn. 1819 mit .)nfriidte oon ifcliivcft r 
7. .Umi J7!)8, t ü. 3aM. ]bhO) 

^iiiHtr: 1. .y-rli-nf, ,icb. 27. I^fj. isi'J, X'nmr bcß .flin. itf 
i'uuVitoi-iMi'ß, uetm. 13. -rift. ih38 nnt 3<i■t•!•.l-^r^ Yomiin (t v7 ?.' 
I8(i6i, .Viön. tan. i^tatörot. [~Jllfoiia | 

2. .£).iuutre ^^ranjiCfn, (iib. 5. ZU. 1S2], cfiiii. 4. 3iiiii I8JO : 
Vlntoii ^d)r?bfr, <^att^deberr^ in ^ambiirtr uf. rfiitftiMiS--T^--"^'-^--^-^"" il»tör<i. 3. tfüiline £op"oic »üb. '^o. VUui( ly-a, ufiui. l) 2;!. lilai ihH lutt 
'iW i II b ii r ptiiuul' isaiiöiif (t iü- 'J'i'H irti'Jj; II) dO. l'i^r^ 
lt53 iiut 0> b a 1 1 1' u IWiiie i.'uu Pc iloö i.t -^u -T''"! lbb!)i in U-tl'L'i". 

i Ini»; jiiii J.1 e 1 n i i d) 'JiMlli.ln!, »nb. lö. ('\ar. itiä, AM yui, li Jit Ctö 
occ.'C., uiiiii. 19. v^^tpt. ibüu mti 

'i:friJil>i-.i t?'i>eliiw v£i1/liilAi-, ,',a>. ^7. l'iJuj lfc2;^ i^i ^ i. l'i(.u"l>:.i.',. 
(Vcntoii.j 

i. M a r l pfiiMlili. >V.l'. 4. ViiUi. IbJö, pcir oui v^julot ^6;3 V(f;.) Iiit 
flf. (jcffiiifört i- uiif tec .pöii' 'iUitie luio jUul6l;el;t Lui n.iiiibuf^;, 
iifriii. '2b ,\unt ibüi mit 

<i f c t t) ;i Xliiticiia DiTiiltf, p,tb. 24 Jiuguil i:säJ ^u it. •i^tluübiuii. 

iii'iöfr: 1) ,\Db>ini! ^fiiiilil), iiib. 25 'Jipiil itryZ, iiöa. uiiufe, 
:)!iitnt. rcr ;)(tf. ijui O'riii «MiiUO ,*u 'iUab«; (urr ui'ii XniTliniit-c 
^neirnaic) ^ii. 3, uam. 2H. ^Jk'i'. lbb3 <u ^Jiuv ';IJinr mil 

li| ii 1 1) Oiiaii 'roji.:l;iii', »ifb iiu3 iaii {-vtonii'cü. 

^iiiiötr: (l; ^Lilsiin .V> f i ii 1 1 di , \\d- -Ji. t>dn. Ibbä ^il n.iiiÜMUv;. 
(2) iidiiiuii ,s c ü ji ji i 1 1 c Ji'aL'iUf, kjeb. 1-' Hidij inbO ju £aii 

(3)(yDi 1 1) u -tifhm', ,ü'b. 22. (U'br. lb'.>J ,ui cinn ^Manföio. 
2}3oboni! v.iiimd) .Mail, ^rb. do. i\um ibii. Ipjuitur^i | 
jj^?tiuuttc ^upt'ic -öoiib^i li 1 i 1 a b r t b , ».co. lo. a^i. iböd, 

ufiiu. ö. l'lpiil 1877 HU .iiümbuij^ mit Äiii, üü:i Mruu)r, üJJ)(r ceö 

>l)..C'., Möu. pmiK. Cbuft « J'iCp. mio Muiof CfG iiiippcii' 

ÜbuniiöplaKeu \.'obuivi. 
4; .U'büiin t'f'nuidj «W" f D e r i cf , yfb. 10. i'uUi lbü7, tf lui. äo. lUn. 

lödä mit 
vor riet liinbaM, fieb. o. 3aii. iSul ^u .tJuiiiburiV ( luiiübiir.vl 

;?öl)nt: (1) ^U'biuin ptinrid) )\ r i f P r i * , iieo, y. o"li leo-l ju 
j,iciinbuijv 

(2):\obJriii .pciinuli i\\\\&. <,M'b. b. -)Idi\ Ibbl AU V'jiiibur>i 

(3;Jüt}ütiu .Vieimid) .it u i c '^tnoto;, ^(cb. 21. i'ioü. ibb'j ju 
iiüiiibuiö. 

(4)3Dl)aiiit Jptimico iX (i X \ i> t i b m t i , i,d'. iO. rt<bi-. Ifc9i ju 
.pambuiii. 

l6),\ubaiiii tniiirid) j,i e 1 m ii 1 1) , v'b. 2U ,suli iburi ',u *!^eau. 
6/Äiinniflta Ooilini-, >nb. 21. <ubi. ibOl, ueiin. 21. Cd. ibV'J 

i(u tiüinburviimt Maxi <ul?ni uon i'iiTit 
öi,\cljünu j^.'.iuul) OWorne, gtb. 24. öibf. ibii7 , üun. piciip. 

:)lej «iHii'fiTor in p'^""'-''i"''- 
7):Uibaim .t>iniru1) \!l I er a n l" c v 'Jlbolf ^.IKotil;, (iib. a ö^lt. ib7ü, 

.«ön. pteii^. ifl. ttx yii|. o.Ö puf .Dijil6 .^lüiun üüil'.'flm 1. (i. ibtin.) 

'}lt. 7. 
e. «larn l'uifc, ^icb. ö. Cft lb2'J, ueiiii. 3. Cft. 184'J mit '..U'l unii 
:)(utL)lt id;r6tir (t '•>■ '-'tpril ibb7), .Kön. ilalun. 4;itulaifi'n|'iil in 
V:.iiiburt\. 
7 p t II c i f 1 1 1' , flfb. ti. v^Kti- 18jC, iK-mi. I) 24 \UJai iSöö mit i t) c ü - 
t> c i i->fiiuid) lli;Uni>i (t 27. Cfi. lbi>S), .>>arn aiif Vübi-r.iti-in im Mi: 
v.'rtan|ciLe, ^<\w\. Vi. in £'ti thtiw. 7. t)aii|i'iUi|dKU Jiau.; 11^2a. Ji'iä.i 

XLI.X. JaVi^. - ivitiOiuai 'o «üociiiua lovü.] i*' 57 ^..dls.ft 808 tt>1)röb(r. - £rf;t.t! nl'.t{i. - ert)trl!er 'nll^ i titdUr lin> BPH Sc.ilUtl),;!! 

1879 jii 4)ambitrfl mit ^^Ibolf (yiobiUiot) {\ Vi. Tfj. ibOL* ,ui •t''-""- 

8 OlviVi €:Dp^ic, vifb. 9. 3wni 1638 lurm. 12 Dfai ]84yjiiit Äat: 
'?"OMMb '■»^huiiio i'iiotii; uon Vlbtrcron , rfiin uuf -ieriorf intc 

"liicifcliontJiorf '.in s\x. >?ttnilMiv(\ in -»öoirtrin, M\v^\ ^M'-'.m. m tr. 

cbi'UKil banfi-atiid/vn Mao. 
9.a.Vilbclni >>fi)irid,', v\eb. U. ".'lup. isil, ^i-atoiie.-, mtm. lO. ufi. 

I8r.fi mit _ 

^Di am- A^Lunu, atb 22. %\x\\ 1845 VJ CL>\i.r _ 

fviiilifr: 1) ^iV^tlliam J^icncp, flfb. 25. >^l\. 1M'7, u.rm. IG. Jü.; 
189« mit . „ ,,„. ^, , - 

::Ut>itb jpoc>vcc'.\ .leb. . . . [.F>oVMVoDb .^^all, 'ildöblcton.J 

2)3 vma, lUb. 9. St'Pt. 1674. .3ri)vottenlicrn, 1- ^^if^v.v isiks, e. 800. 
2fl)rüttcr (uub 3tl)vötti'v uiiD Uou Stuttcrficim). 

(<VUfUH*ii (Vn-0. C|lrrfiif;.n) - i<oIn. ,^n^.pf.•..t .1. .1 U!>;it[*..iu iri l't.ii \<>: 
futbrnrVcnburc». «Ib.W.inrrfeniuipg d. d. asotäfnm ü 1 . Cft ItiSll ; iRrld.«fti,b«itrr. 
il.i.ib uiib iini>it. l^.noiK.t d. d. SBitn 13. iD.'.it} 17C0; puuf.. flrfiffniuir.j !.( 
«tei^ft»^t^-1n^fä d. d. ilUrün 27. ')nn 171C. - «Die fetifift bet tdbu. ? " 
wnuw «^tübft. — Sei'trfibur? Ui aßarvuiä im :>jbrfl. 1860, e. 777. 's<\<^. '■ 
ÜbnrTrf)t tm ^ahrfl. l^.^O, 6 Tör, , ei.Tn'.i-^teilyO ni. ^..brj. 18ü7. 6. 'Mi] 

I. *öc()rcttev iinb bon ©tutterbeim. (üHtberif*.) 

letiflft. C^cboMn 'iluiii.il («tb. im m.u 1707. t 0- "-J"!? 1773). - Vtn.j 
lubaiunii-jT jiit «}?iiiiMiJ. UM? <W.n(.rno*tfiiimiii,i mit b<M.n f^ir..* Cb-.nU : • 
«luö"il ViiMiv.j i>i'n 5iiiti;r!)«iin it -'G. 'l^AtA lb.ltJ). ÄJn. vnuj. lJ<. 'i 
iil« .;iirfiltcc i'Oii ert)cJlt<t uub PLMi teiutmb.iiii' d. d. 9H:<ii lö. ?.'.r .-:. 
(fftt «iOpclL. ?rlitn ü.M. edjtCtur fJb. 17. ,V.n. 17yl, ÄOn prrui. H . n 
1. t.',bh.if..SI.M).} 

,£) c i- m a n \\ Atfihrrr von 3di'-ottci un> in-n vSiiitt. rlkini, ftflv 4. l" ^ 
1823, .f>cn- oiif ÄiicMi.l)i.'M:.i| bei iionctTuin, uctm. 27. i'Kii lö47 um 

'•Jl ^eI b e'i ^ '■llicuqiiaiM, (\ib. 20. Cft. 1825. 

flinlJtr' 1 Olan. <Kb. ib. l'liui. leis u" Tii.iinu bn l'ibi-iu. 

2. Ü)rar 'Jlrtbur l'eopol^ .pnnß, leb. C. '^uü 1850 ju i)un.iu, .?.- 
preuft. Ilüiior a. 1). -^ a- . 

3 i-)an6 VUibur ycopolb, «eb. 24. Vlui?. 1852 ju lüiuau, 5len. r:'-' 
ßt. a. ^-D. 

II. Sd^VÖitev. (?ulberiicl) iinb roltioüüli.i 

[StifKt: Stl'filrf' Wilbftm (Bfb. 24 WArj I71-'. t ?!• ■■'li'J »70u). N'.. 

6öl)iie ble l.fib»!. 4ilf (t.ttUfn. - «ifil»; b-i« '"i -'^''l*« ''^-^ iJtfl ?»>» « ■ 

.foniiiiiö *Jöcl)nS?ctf (1363 f>tf!. ; etiporb'ii I7(isi im »ft. SiicM:!-» i ^;il)töit.t illU'^ sdiiöitfr U'.ib von 'er tulivi'ii.iiiK I"'-^'' 

1. 9(fl. 

[eniKt; j^titbridi ^?fCl;ol^ (jfb 1. S'lr, 17»:). t ')0. \jm IHK.).) 

l'eopoI^ Ai-iifridi .tifinrid' Äicl'.-i-rr von >dirötter (\vb. .0. :\u\n 
1781. j- 0. i?tt. i!<ro), .Ailöi'ir, «LMi. inii'w. ^jfutm. a. '!)., üchh. 
;! SfDt. i8l(i mit iViarja ot-Moi,! ^*na;;Ca oon .f.cotKi ,iina;r.it 

<riiiid)t "bn- (J!l)e nilUflmir.fntiti- Icjjiliniitrttr ^o'oii U«'"« 'X^'i'"t"M 'i' >"' 

'Jt.-:(t,fol^e in t.i« Ä.^>■lfOllllnlt^ V.o!)n.i.-otf iiifl>r l.prfljU-it : i i'.OpolD T'^ltlll 
*Wil!jclm Ctfo ^'UuMiKT du-l'. 10. Cft. !H07 V\ iiaUc liouo .I d. «har. 
loltml'uto 8t Vili IHIO im I5tfii|i. -Mbel iinb i^tnhittfi'f'. .nb Ujilinuett], 

t 21. ?^ibr. 1R4S>, .«Pii. »inmi ^Ui^t. im .^iif.Oli,'! ^Jir. uS, i-erm. ^ . . 
mit ,s i'i f i'"" > ' f f '.viifabi'tb »s.-niiotli- ^fl-ntcrnuwin (ui'l^- o. mMu 
isr.>, t 2r). Oft. 1807 ,ui .«öl" f' ;Hb.\ 

S-jtiiie: n '•tla"'"' nt c r ^ccluVD Atie^^riu' •t><'i"""'i". Ofl^. !!>• 1'('-^i l^^l^- 
C'i ^!i '.^ bf vt, villi. 17. '^\vm 1P43 miiu im Saw. iR!m; mit 
J? 11 i i i- T^iiffmiit, flcl). . . ., iiiiC' ■.;ölit. 
l,)i\inlitr: 1. f •*> f »' »• n n n l^•ol1ol^ >?tlo l'Uilt^friTi (?-Mi.irt> (oeb. 
10 '"liui 1R17, t ■>•'' Srpt. n';'i:i idi t''!i-p& = 'jrNOi-.ntStoii) . A^i^err, 
yiJfr tif. ?cb C, itön. i>rnif; "lU't. o. .j^. n'., '■•fw. n. ^«bv. iPl?' 
i;i il'iUfülnu'H mit ^, , ... 

^r> u lo f. f ivjn ^Tubf!, c-b. 28. Aebr. ^1H32 ii'- .UeuioöbeiA t- ^<r. 
['>!ircB' i\.'*ol-n!JCO(f utiu .Stöniaßbi-vfl i. IV.J 

iltnlitr- Ti Pifiiinor Cvirft ?.opD(b «öiT.n.irn, aeb. f>. 'Aebr. 18?i2 
" ,<ii CS)iob = Wobt\Öcoif, vVM»>i:'rr, (^JKif ^f<' 3cb.'C., .Uon. paup. 

•Uiiiior a. T>., i-'nui 14. .Ainii 1ti81 <u ?:l'.inoit mit 
l'l n n n iv,röfin »on V-.biiMMff, nrb. 26. yuh 1858. 

|,"Uiil)fr: (1) '.larpiu Vlnnn il^iih-«fa ^IvuiLi 'vlIii U^io!>t liiunc 
l'livif*, vT i' 23 ?MtIi it<ai; ,',11 y^inuvl. 

(2)yi''ino 'iiovio (ViiitiT. v.ib 2. Älr if^-S >u ,\c.in!|iiir n. ^. V. 

(3)i'!niia ^«alffif.i oamamv \Uantinf ('iliinbrlt' , ii''b. 3 'a''(»i'l 
lF<vto VI AViinfnirt n. t!. O. ^ ■ „ 

(4) iViif.ib'.tb If 1 f ü n D re ^Vliorin 'Jt.-rejf 'Jiniicii, (itb. 16. juni it9o 

(5) ,a:i'Mi.r ViapilD oobuin,"*' C)cniiai!ii st it\ =: i c ;\ f r i e c , 
»\i-b. rt. •-1:1)0. iMii,'') ^11 (S^lo^'WL1b^(J^L>l■|. 

.:).«laia a'aulmo '■*ilu-r.i (v 1 1 n , «eb. 7. ^)(ül\ l8r,,s ^u b cofi. 

^WchntSt pit, i>fvm. 10. ,\nn. IH72 mit Moil oon t^onnibüfo, Mou. 

pieiifi Cbe'ift ^. TioV. ^^A^I.l;bnirl•n.| 
:>i^>lanro .«LMin^HMf ^i^UiPfo l'i <i n-\ü t, »vb. li. o'ii- 'ö'^^ö ju O'Vol?. 

'^lUibm^oif. |,Nt:vii,v?briii i. ^l'r.l . 

lU'eoppI^ ('-'iTiit .s>ciirann (yt^erbavb, «eo. 13. Vipnl ib02 ^^u 

(»v^'B-UrsDbnoMjrf, .«rii. cmif:. t>«t. im 1. bronr-eiib. Dro,i..hflt 

Tit. 2 m-lit. »öfiileitei- (3r. .<r. £->ob. ^fö iU. 'jsnfbtid) ^Wilbfl»« 

2. t (^c,iar (-.cb. 22. 3an. 1821, t ■''•■ '-'»iV '»"öl), ^on proiig. %\'ii. 
a. T^. orvm. . . . i'.iit 

^iVaria .\lff;ier. i,\tb. . . . (foll qeflinbtii fein). 

3. ^laro -.lifonn, pi'b. 2'i. OJioi lf.32. f ^UMiM^.b.'ra i. i.w] _ 

4 11(0 11« .piMvisi tM.inf.i. flcb. lö. Vliml U^-!f.. i.»;oiiu-\^boM i. 4U.| uüO teiljiciict (uiit e^liutut nur' i'on k l.i!utli<tni). 1'. VI lt. 

t Mail äiUltfln; iunbrit uoii (fcd'töil.r (jltb. U. Vlpiil )7-i8, f !^- '^f*- 
iSlit;, (iYibttii iui| Jiniitiuiiii, S\b\\. f.iiiB <'>i)i.t;iui|. ti6 CSmui'-- 
v;tiu1)lö liir r^w. , Oitti. • l'ar,l|>l aflätuiftor üen 'i'.N'iU'. , utcn-. 

J) . . . iiUt ii.aüliri;- Juiiiiu^ Viinalii oou :\\v\\ii u^b T • •■ 

1787); 11) .. . imt lli'iii.i ('ibaili.'tic o'uöiui ui 'l'ebuT (ntb. .. 
t . . . 17'J7); 111) 2. -JiUvi. 17iiö um .UüloUiic' (ViCi.tlii \u CDübi:.:- 
^idjlobillin (>;(b. 16. Tscbi 1770, t ü- Vipiil \bi\i \u Viiitinilini)- 

Sfülii'.t : i*.) li Cl|f : 1. t -^l ii 1 1 ^^'üii '/Miii'iiiti l^üi>u;c< (f.iü. . . . 1777, 
t üo. '.'iu,v ibi3j, 'V)''!! 'iiir yiuiiöiiiuiii, iiöii, pitub. U'iüJLi' Cii 
l^Dio. , ui'iiii. . . . mit iGiil/tiiiuiu 0)uil) \\<)\. vow OnibiiiC- (l^r. 

'Süljii: t ^^tuit ^ii L> b r i t ^I.l'Cl'I [,v.[\ 7. 'Jam Ibio, 7 21. Vatu 
lbti2 ui UJiaiiH,!. Alöi!. tuiitj,. ;J bau iiiio .«r.icr ^l•l" 7 ifciiii. l.\iii ■ 
ilffltC 'Oir. O'j luiin. 2. Clt. ibäU ui Vuiiiiibuiti mit ».iDtliiit 
Ji)i!üi|<; l'luiMiuniu 5^iui iii)Ur üimi ',ui'tiiiriein !>iib. '^3. ii>;.i 
181-1 ^^u i(ü.l'U>i, t iil- 'Jii^o. Itö- ,^u Oifiiii;. 
™iiiil)£t : u) (1, min « ^uieUrUi 'TiMiiutbi-, jub. 12. iiit. IHiu. 
(2) iUi i 1 \!>ürJD hiCiiiuli.' , iv-b. l'J. '•Ji'Ji/. 1811 UI ^'utfiiiPiüJ 

Haldol 1, l'lmtöuDillibtt III Hülliii. ilL'il. piciifi. l'.t^t. 0. iD., üfüii. 

11 3iuii lt>7i UI ■i^uCiHuit mit 
VI l ü 1 1 ti vou Üiflciijeii'C.hi, ivb. 1:1. l'ici ibül ju • ■ • l'i^'un.l 

^\iiil»tc : a) (5" ü i' I i n c Ciiiima üuvltiitf, nil. lö. i'iai lS7;i .j 

b) 'i" in IM u '.lli'aiu- V'uiji, vT^'b. 13. oimi 1873 u< 2tfi'.uini.in.:i;. 
c)tf mi!ie Ihulina 'Jiuuo, lUb. 13. lUii lo7.) v« 'i^utüini! 
(1) (ä 11^:; e li u- ^c-bpcine Mlaiü.viib. lö. ^..11. lb77 ju f'idM-: 

in (c:;ttiiniiiuf. 
e)i5topülD yfobeit Vllfcf^, ivb. 17. Sipt. lo7!i ui otlib.;- 

.«on. picUB. Motitt in (Diub^^u-ljteililor. 
f)C*l!K' (S f t) c a t'füiiii.i, v(tb. l;i. "l'tui ibb . u' ^■■'liiii- 
g) 'i»! ii i' vi ü t e t a , sict. 27. Vlim. ib&2 u< ^-t^crlm. 
li) J; e I n r 1 fl; , »iib 21. (\ibr. l.sbü ui 'i'oini, .*<C)ii. i'ic'.j 

.Vditilt in iH'tüfiiiii. 
13)^1 obfit Cito l'tüpelb 0;ibmuib, ^<.b. ll. 'ilpiil 18-13, Mir 
pieiiti. (Vien.'l'iaiot 3. •S)\'j\'., uiini. 17 l'lptil l«77 ju M-.f- 
rube mit 
Siobura T !»■(?, i'.cb. 12. ^Jjuii ibl^'. 

^4}C t l ü ÜiliÜ L'i'üpülD OtCtiluiti, <,\d\ Si'J. Vlin'. Ibl9, MPII. I'f:..» 
(i'>tb iip. i.-ifi'. iJtil' i.'ttv .'-^iiiiiliU L^'i t'f l'>'iMncijd)a|i 13 
iDuÖLfn uub l't. n, i'., i'frm. Ij u. o^i»- 1879 ,VJ iifiilu- ''■ !l 
l'l n n Q l'iiuie Vlimiilte iliütivl/ifi uun (UilUniuin (>;ib. ß. J.;.l 
iböl w Oh-.itinba»!, I ü h»'bi. ibbb); 11) . . . ju . . , mit 
(Sl\\i vvn ;t(ifouif.fi, iu-b. 25. 3iili I8C8. 

iUiiöir : 11) Ir e;l)t : a) y( b c 1 1 , lub. 2. tUoü ibbo in \t*e:>\'-: 

i)ön. puuij. jt;:cti 111 rioniinftiin. 
b)ilail, H'.'b. lu. Juli lbö-2 \ü Ünifiiuit, S\bn. piniii. i?.'..c.; 

III Crnnicn|ltiii. 
c,) H ä 1 1; i-, ,ub. 20. 3i»tl. J884 äU . . . ?,lir.">|tfr (iiub crifit.'tln ^•ll^ i'on iiaifftlwiinl. 001 c)(*rrft, (\ib. S. yjfni 1887 »ii . . . 
- h) 2r (Cht: f) .i> n n 6 , flfb. 1. ^■^•"- i«''-^ *•>< -Tcfß^''"- 
1 'fmrt fa.b m. ,Vin. 1779, t . . . l^5l), .t>nr auf aUouienix 
«pu iMfii». \?nnr'c.*.örünpini.-pro(., «'errn. I) . . . mit Vlnna isclincT 

luv, W,itnuai (mb t •■•">; ^D •• • '"'» ''^''"" '" 

«^0TirLM\.-fa (,nb. :il. ^.l'fon ITK'), + ■'''• -•i'>i- '^.i'"'- 
18401 '""Uiiötr- 1) t ^^obnniuC M'-iti "iU ii ii o (svb. 17. ^'lufl. iRlC; fntM. 

int ist/; I 7. .\iini iHBy »'.I ^l^-rlin), S\öv. rrciiü. l'aiiorat n. i)., 

verni. rtt. iVr.o nut 
^^n roK ^'ölntcn, arb. IC. Vlu.i. 1S20 (M&M.V 
' üiii^fr (P.i.hci): (1) (?!ifobetb fimma 3^<3 "^^Inria, Afb. '23. Vi\. 

(•o)^iVortbn l'iiifp ^^'■tbinnn^f Clan, afb. 8. ?uni 1853. 
(3) rt c r M n n n ^ , atb. -25 Äcbr. 1857 , ,Uön. prmp. :r)rtm im 
tLinnot». T>icn. -^IV-.l. ^Kv. 10, nrrm 21. Ctt. iftSS ui l^iin- 

b?n mit ^ - , u o, <tn., 

«niorie L^ofTbine 5lMlbe!miiic l'lntünie ncn .pj^enß, flcb. ..1. A^ej. 

1P(;2 ui '*I'i'.n^en. 

C\\ut)tt: a) (»bcvt. nrb ^JUimo ■Jbno^pr (JM'nß a»aul , vicb. 
7. 3uni ISBl 
't^orotbfci 51 c n \\ n m c pon ?^l^rl (sv 

bcM i. ^lU-., t -'■ -'-^'^■" ^^i'*^ *■'' -''•»■"")•. 

tlin^tr : Ci» « o n 11 n n , f , <ivb. 23. ^iili 181S. 

(2) VI min 3ulic r^oK'Cf.i, »v-b. 1. .^ert. i«i't. 

(S) ÄnMr '.n^ O-niil Vlcclbi-rt ^?^ i t ü 1 c u 5 , oeb. 21. ''Sov. i»^ .,u 

WiiifiibTifti, <\cn ereilt, -^ifnicr o. T)., rem. . . . ui . . . mit 
Vlnim «ieff ».iki.bir, o^'b. U'. ^'Ipcil 1S70. 

5oI)h: ■.Hbolb.-ct. ocb. it LUili 1897 ,m« <.piinnfi1)ii'fM. 
(4) l'J a (lt. a I c n , flcb. 5. C ft. 18.52. 
(5)5lattotina VUi^uflf C^lifnbetb, A? :j?b. 20. ocni ^^^56. (6)■(^^■t^inaI!ö 0;in|t VriMibiit, ^u'b. 21. liiai 1800 iu Dil^ftii- 

(7) Si ii t h a r i II ci , öfb._ i. lE'i'j. iSü4 jii .Wobuttin , ucint. . . . 

mit Äuip ^■»aAcii, Aiöii. piriii. 0)r.'.» VIi|ii|l>c uiio l'f. i>cr ;)ii( 

it'si U'ien.'S;,;iO Aönis; iviii^iici) 111. d. oftpuuB.) l'ir. 1 

(y\L'ni.,(5L-cr I i. \U.] 
3)1 .Mtciiuiiic -i c ü b a i c {s\<i>. 11 .').in. i«20 ,ui itioiunivficir, 
t 2). i'ii.i laM ui i-^itib.Ui:!), .Uüii. pifut. (ytn.'l'ioiuM' ). 2)iiH'- 
ücrin. 3. liiäiA it'tii imt 
;\ 1 f ).> l.M II i oHijcwfUt, flcb. G. £ivt. iw;ö. [ü'.Miöbnceii.l 
yil)nt: (IJ Äbiobiilo Äftt ii>'.ii.' a i i i i" i i vi) , '.i.l\ J7. l'.an. ifco^ 

üu MiMu, Dr. i)liil., Mcn. prcufc. \:t. ii. i"' , ü-.iiii. 19. vsfit'l. 

I8fif) ,^u -< oiv: •.■;.' t,v! nie u mit 
lU.'aitl.M Oi'.iilu' (tili) (.'•tfcnore iditoline .Ulfin, {ab. 6. Xf^. ici)! 

',11 i' Ulli- Iren f. [Cib. lU'wtiniiii^;.! 

;Jol)n : j\tirbnd) ibfobülD Aionj ilNÜfidii» . /.ib. ai. ,\iil! 

(2;^ihiiTn> 'ilPclbi'il J b e L> b ii 1 Ö\">UiilO , ,u'b. lö :,ltitii lÜOJ !u 
Mein, Mbu. l'MiB. iri-tii;. iii'.o .sU iiii\-''>b'-f <"' .MH-^ii^t 0/iü' 
'i^üic (^1. tlu'um,!.) :)ii-. :il, i' im. 2o. yioj. Hvö'J iiiii 

.n e 1 >• n r (Miuiliiv.- jL'i'ipbine tärlifabrib tNunbaber, ^vb. 19. j.:i: 

lbt>7. 

i^ol)!! : i b f ü b a l D /siiclrld) l\UIt>t!m, (i.b. 'jl. llfai l8»l jii 

4)1 W'Miai-ö 'iilfito (V-ollfiieb (vub. --^2. u'inr,t 1S22, y 8. ti,<. iJ-i 
iu *).KinfL'U\), yiJd- C'iü 3ob.-l\. -Ult. \:i'U\i. iiV)i\',i.-;.Kiit in.; 
iic.iiMüi iiG .Sir. Jp.mau, Uiiia. l) IS. r\inii l8öo iiiit t.r ic!)ivt!ii' 
l'iUicr vi: ,l)U>ä)iain : Viii|V (^.n'OivVi"' p v o in i ii vlt, ^UUitvii .'su 
•21. i'i.ii ib34, •,viii-!(riii; ivii'CtiUiuii. :^-:, ^J.'od. k-o-i »h iMi .• 
niif VlIfLMi'ö l'iflciiiuuin ücn (Seiuu-nbun jl 13. .\imi WTä\, iUi; 
priuö. ppini- "" nui',itib. ,MÜ|'.'^)i,U ^Jii. iro); 11) lü. 3iini i*"'o 
i» itöiiiiu bliw i Vt. mii Vuife iiMtal'f oun«. oon Sauft. ii > c. 
JSuiiii von Oliifiiitiict »fnaiiiil v^ii •jpüU'.'.ii'iil (viib. 2O. U'i''.;l It*:, 
t 2. it'i'i. I811M ui iTni'.iiii). 
iUnöfr li (ül)t : (i) l»i n v ii >i f f t c j^vbivi;^ (^lifcbdb Cvmiiia, .. 

24. 'j£ipt. lb.')2, i'citu. 1. :;\uli 1870 311 Mid nut yfiiljoib j>.:; . ; 

jlön. iMiUH. iliiojor a. 'D. |£onc'.i'}bi>it|fi'.| 
(2) S\ u t b CI i ir a A^■^^ln^!rl^t> V'iiit, flfb. 11. (\tbv. iSöi iju i5ic.;. ■ 

liui. S\r. i)iii.l.iMt iti \!.-.iii-. I 'lUiCmiii.) 
(o^ivbetbnrb ■Au^^^■.ll^ Viiüivio \!i ii.t' , v'b. li. ^'Vön l.'-^ 

Möri. pimi;. i,it.itn. unl' Moinp.' ''bfl H" .^»f.'i'Ü!' Vir. i*' 

oeiiii. 23. ".l'Jai ib78 ju .rttopeii nut 
S\ 1 n r u iVlife ^iUnn, vub. 22. l'iuo. Ib60. 

dödittt; a) i'i a i> 1 i e t e .V'»bU'h^ U^auiiifu, flib. 17. ,\i. 
i;;79 Ali y^eilm, inilcbt im ;'Untl 18'J8 mit l'ibrii1;t V..: 
jobuini, U"iD'.|ion3pfairfi in ^Vjiinibtiiinn. 

l.)Cij c 1 1 1 u^ SWo'.a Olito.b.tb, ȟb. i\. y;cu. It80. 
5)Ü l if 11 b t tb i'dUici Cib'itlolie (Hopbtr, ,ifb. 21. Vlptii lt.'- 
mmi. . . . mit Wniil J,)iiiötf. ilön. paufe. r>iy{ni.' rniö £d,'ü.u-.! 
a. 'D. [i'iDttSDum.l :0" lt»S>ki.^.'..-'ii^^. id;t3lta (iml! £.1;t.'ii(r uai toi! fctuititlwiiii) - ÄiHufni.-nii. 'JUo 

- b) 3r G;l)£ : i. t 20 U b e 1 m J?u^ll)i^■l Jpftnmnii t^tb. 2. 'in:.n isio, 

,^rifcerlfl■ (ViMfm }u Tot^iiQ » £cl)loLii[tcii (od). ] i. :;M;iu ibib, 

t y. :V'.n i64bi. 

^ofiitfc: VI III e ! i c Siiileiito J^irc'.ine, oib. 29. 'Oioi». wm ui 
.MönuiClMii i. 'J-M-. . .veniii oiif l'lnAtiittvii iiiif ÜLJainifaiii unD 
i^'iolt'iitui im Vir iUti.H.'PoII<nir, lcum. 2. Ttt iGo.'i ui VliicKiftcn 
mü ^Jiviltiiliii (Nibtii oon yiiumaftDOr, g-uorirrr oiif «i-riin^di-li-n ?r. 
pjiolTilten bti y(ml)i"'-'i.'ad) in OiU. mit ^.iWiiiii.J 8rf)U(fmaun. 

(y.!i!Mri[>h — lUfiiüfti Cl'roü etliMliii). — »ifid)<aOv'l il. tl. äüieii 7. ilpt'l 

I7:!i if. 3.i^tg. 1876, ö. 713); iTfufe. fliljt lul-jt 'ii^^rpfiiocrnitlitu.i.i il. .1. 

*(rlm 11. ;"\viii. 1831 — iKel.1in!il)un{i b.ä a>i ipvei.« im .-».ilitg. 16üü «s. ÖIJ. 

iinb tnf.1)id)ll. >}?oli,j im 'i:.hx9. 1860 ö. 624 ] 

•J- VI II n it (l ?\tifMiii) Siaü iuiibeir uon vgrtuirfmann (r.fl'. 6. r<fbi-. 
Ibl7 ju 33fil!ii, t 1. IJ/oi 1867 jii Vluroo), t:>5)ii ^l^. :\i.'l}.'0., Mön. 
l^rfup Attii. iH-nii. 1) 27. :U:!i ib43 liiit Jl^cn-u- '.'liij^ifte Jübantio 
üon (vmnh'iibf;)V l'iittiv!i> (^eb. 1h. /iebr. 182-1, t -''• >'IUii. 1855 
<ii Vluiai^); II) 13. Ctt. iti)7 \u <.>)(<\\ivn mit frivn -Sduuffiei- ^\o« 
biiniiü ^Jbir'ie V; n ,1 *.' 1 i l H vi;;i (Viümviiia.v l'ünivil» (tU'b. 23. '^f.i. 
1S22, t 8. .^Mint 1692). 

Miüötr: a) li (tl)r : l. iiiiuri:;. C Uo >, r i p b i i d) , neb. 23. Vipiil ibil 
•vA Vliuaü, .Mön. Vniif?. ^l^^^'t. a. iD. [fV<ciif.J 

ü. .^Pbaima .paai-iii' :^l'<u|f Lileonoic, ntb. 'li. 3uni 18-iö ,^u 
VliiioC , üiini, (i. rff. 1KG9 üu viiiiciö liiu üiio üon fMniifer.biTrt- 
Vütliuiip .\?öii. vnuij). O'i.ii. ^lr .«vU\ 3. 'i ii3v\ (itolODuin.l 

3. ;*!uviiil: Xi-liiili iliiil Apermanii, («b. lü. x'Iiiv^ 1817 va VIimüC, 
Üfi'C auf X'aiiüo ii;; i(r. iV»olIaii, ilöii. ;>n'iifc. \|.5?t. a. i^., iniii!. 

1) 31.1. ,Vn iö7t) },u <'iiv!nl'(iat ü. b. r.iiiit Vl^.le C'aafiu Don 
^i<l\^cll) (tiib. 17. Cft. isü3, in)f!,'iiliin i'liuaia 1807;; lI) 4. Adn. 
ibvSO ju ''iircCIdii mit 

Johanne i^bink .\t I r a VJiiUitui uen lUnpiT, ■^ib. 18. il)Kii 1802 ,^u 

(Vnitfcon. |i-i1MoB ViiitKö bei 'i'riCloii.J 

Ötiiötr: Hl li- Q;!)t: l) (.Vliiiibctl; •■icilt .\obonn<i Ul^Qn-.-, fitb. 
28. Tt'^. Ib7(i UI l'iuivTj, mniii. L';{. *i:.i'i.'t. ibO;) oaf. tnit WiDion 
L'on ii.;ullinbriv(''l''adK!li), Vfnn oiif jiriifliruD im Ali. Ciumiif.iii, 
Sibn piiuu $1. Ofr i)(t|. Ci6 -tnif.lUitlc; vu'.! £0 '.U (1. |d;!ii.i '-'if. 1. 

2) VI e 1 f Vüiiia U'i'niiUiicti CituMiu', oib. 2ti. [\an. 1878 m VluiOiJ. 

3) VI u fl II |t Cito yiitcud) U^ü iiwltin .f'>rinrul), \\tb. ü. Jiou. !S7U 
,Ui Viiiuii', .ttön. priufe. U'v'h- i»i iJÄ^ifibot ^JJr. 5 

4) Cf I c LMi p i" f Vlil,iilu.i *£til^ban'f, c\ib. 25. .^i'V 18S0 ^u •JliiMiS. 
ö)VilbriMl)t Viiioaiit Vliu'.ii'l :'iiipc>lr. >nb. 2:> .uin. l^S3 ui -JIumsj. 
— b) 2i die; li) .p i i- 111 n JIM v>iiiuidi ■Jiuiiuil ViPüif r«''b. 12. Va-iil 

lt>90 ui 'Jliir.u'. 

4. l'iaiu'4:i,-cu|i' Vlihitlifil 'l'r ii 1 ;, V i 1 1; lub. 17. 3.1II l-19iii VliiiAa^. JIOl ^ iljiiffiii.mii. — i>f'ii ftr "^iilmltii! ;ir;, -- ''(fiii'.r i>f>n er^.^»n. 

r». VliianR 9Viltlmüir CMp ^ f i n r i ii> , a-'b <) >'.il«r is.'>i .u' Vliit.if. 

(■''";)i'r b(*(! '.UMv-r. , SX^\'.. iMciif; "•)'i\ijof ml^ ftolt'riiölv ttobftr''' 

im \?.'i''>fli"ir.Oli)it (S'.tr»; f yMiMiutl ()il<h| ) iVr i, veuw. it. "I'.'j' 

1877 \n *i<fili!i niit 
Af 11 t h a r i n .MIaii ("JiMruitln V'htnoiiii, iiil> -t 'i'»)'!. 195« nu l'irf' 

Ihm VotiCtU'rr,! n. ^. "'S. 

iUiiötr: n Vlltri-i^ ".'luv;!!!! Vll^l^i,^ C^rbmann, ^ft. «. CÜ. lf'7!- 

•2).U urt .»>nn3 •l'irinrifl. 'Vr^l^.^n^, iii-ii. IB. ':)?oo. 1670 »ii fflinvp. 

3)'.>!fe ;^otMnnf fi•l^rmlt^p, >ieh. 7. CfL 188-1 üii (SSufcraii. 
— l)) 2.- ei]f : ti. Vliuuiil .Vui|r.-.r l'J'fcI nu* Cfto, »n'h. 4. :.\uni ir'/' 

VI \'Iiir.-.fi, (v:Ki->i!' ^ob .D.,.U"c"'. rrui»;. Vnl^lnt^t(i .<{•■. ?!finniio. C 

iiTtb iil'l. fff Vnr.Hiü., i'fii'i. 12. Cft. ihOi; ,511 iL'i-f^lnu mit 
jlotboiinu ?Iiiai'fl'' Cttilif »on Jtoin, (icb. 21. Wnf 187.1 ; 

Sotiu: J^rif^rid) Vlii(iu|l j^ e r ^ i n a n b , >^fb. .15. Icept. 1897 1:1 
?t!'in'.ni a. C 

7. .ff I n r .1 .soll itina 'Jbtrrfe VI n f I i f a, neb. 1. ^Iop. iRfiO üu i'liir.-^ 
nein'. 14. Vln.; 1884 ^af. mit fSUmtbcr ucn £t)^cn^ (?;!irbci* ;;\ot.C . 
,Röri. priMif;, VanMat ^^(; .flfr. Aalfitibfr,! in 0. -Sdil. iinli 5t. Tff 
JK.'f. brö 1. brnnritib. TUnn Otfr«t''. '^Vr. 2 

8. .Uorl ?\tipbi-idi VI II >ui ft , fifb. ;■; oJiii. iSfiö ju \'luraC, .STcn. rrn'f 
l'lit'fl.-VhTnTcr ""C Vt. a. T^, i>frtn. ir,. ^rbr 18!.8 \n U^t-rlin ni;t 

If^fiebprifp (Arie bp) vaw. ,vie!fro,u u >n S?ii;'^<, neb. von 3funfr,.o:'- 
fi. Will 18(56. 

15011 ucv 2ff)iiUMiDiivn, i 3^^^'iH- i'*^-*-'^/ S. 9(K). (2rt)Ulfr uou SciiDcii. fCfo.ir^itlif'l). •" VtfiitifM (6it VtOD. £rf)If!!fn imb 'Jlcmnifjn). — 31»iil»;'i:. 
flon^^frlUlIfrlIn(^ mit ttm <ll^.\^if^lt .von frtn^*n* il d. ©i?n 2. flor. 17"4 
(fiir bif AfftTHr^r '2lu(\iiil .i!? >i 1 1 '!*fri'[i.irö — A. — iinb ;.'\plnimi }<rlftri(ii (Iti ? 
— H. — «:ct)iiltr). — Vfl.tirfilninq tt* Sß.nT'"* i£tn>fii iiiib (&it)iil(( r.i 
<B^ll^l■ll nn 3'il"il' IfOS, fe. Hi) i , unb ttt ÜU.iprui» <?;trif»n urib t!'lir.-.n .« 
Xihxf. l.MOf. 6. Slo.J 

A. fcnbcii, !m^ 5on^c^ unb 23ilnaii. 

!(8rr)»jl t)f|T. «tfir d. i1. l^.nmiljM 30 Cft 1Si7.] 

I \?iibivtv\ (Srnf? Jsieibftr uoji £cnbfn iinb ^LMbion [eriiifit ioui t.c 

il. d. Pfrlin '20. 9}oP 18.=)4 für firf) unb (f.ne ?!.icf)fiimmi-n Mf (Jlfnfhif;j>; 
9)jin(ii iiiib SB.iprsn hfr am lö. ^i[. IS.m; im Df iniujfl "Tim» »tlofii?!» 
Ät(i!iftrlut«M i^.iin'li» v-on M'^'.t.in on)un>timni 1 (»\fb. S. £f;'f. I.-^Ol, t i>0. Hl«'. 

1883, Ö.Vf oMf ^.^^p^rl Wltt,^^'r■^D^f iiiic Cbirl^ii>o Of.'Hr bi-d .Ut-C. 
.Uön. piriifi. S\hx , ,<f. ir. ^KittiTi. o. T>., umii. 27. 'iUnil iHSö r: 
'.'ItVv*' i>Pn 5tö(ii1if!i f.rrciniit ^Miiiii i'p;i *lMbv.iii iin> aVoMiU (,ir Cflilllfr r>cin Sonbrii. OOß 5. C?f. 1812, t !•?. 3iiri IfiOO), Ofrlifmii u-if ^Tfrifid^f, '^)(1)'■lbr^prf 

llTl^ Witt,iPii?orf. 
fiiiitfr: ]. *ll a I f r i a ^JDioria .ttarrlinf y.lnu!inf ij-'rnriftff, peb. 12. 'DJar< 

i>s»;, in-rm. 15. ;,^iili is.^ß mit .Marl iSiraffn non ^JJuftir. (f 12. Vlu.a. 

if-or.) auf ^l'oidiau, |l«ctßC'.ini.| 
•J. U.Til 'äyilbolm .firiniuli VtlevonCfr, ofb. 3 ,'\iiTii 1837, *)irHr ^f^.'i 

3ob..O., .flen. prcii^ 0;)icii.-y(>rf iint> 4>l.-!jc»r o. 5), ünm. ü7. '.l.'.oi 

ie69 Ml ^.^^äifflDe mit 
'i'^iirif (V.i'äfin vm 'i)lo!li5 <i. r^. •?>. ''J.Virdjait, pfb 20. l'lii,i. I8lf». 

lÄiMiifluit c. i:. ü.\ 

üiiiörr: l) W r r t r » t' V^IU) Ctdlie'-.ViQrif ^i'f.'Pbino, neb. i?. '\i;ji 
1872 y.\ -^aiKl. 

2).V>PbnM'ii i^riilinc "^.i'.ta Vlnfointttc .ftam-lln «eb. 23. '^'^ir'.i 1873 
an jK(ifi(l)t. 

r.)V^an6 l'iiCiuivi Otfo 9GiIbp(m, (ifb. 20 9ioü. iS74 ;(ii juonf- 
furt Q. b. C'., ,<?pn. iTfiii!. i.'t. im 2 roinm. lU.Olivit Vir. <>. 

4).\tuit ßnitlao Willi) (sV-pfvi, neb. 2« Ütco. 187J üu JKetfirlil, .*i.eii. 
rifiif). 9t. M!i 2. riMiim. lli..^1i.-.t ?tir o. 

."))VI fto ',sI■l':'>l^.|^ Tofii viüii-f- -W.iric, (irb. iS. -cfin. ISSI .^u ^)ffificlit. 
« ornfl l'iiMvuT Vlaloi'*, ofb. 2!». l^Jou 1840, Jl^Jir bn* '.vPb.-C, Möii. 

rifii«;. ('V)fn •"".'Miji.n' ,;. iiSp. (^J^erlin | 
4 <'uM\>iii (vinff ;\;il!iiC' yiid^nrc, yicb. 23. ^iili 1843, ^cv. ]mw. 

Cbfrfl n. T*. |V'itMiiii.'.J 
5. ViItl•f^ ^'Nob.^.rniO .Uiirf (fniR, nrb. 4. 'iKär^ i.84ß, l*^-^)>r beS 

:;Uib -C, .M?!T. pr.iif;. Cbprft o '?., perii'. 2-2 Cft 1872 ui Cbcf« 

Sirabam mit 
W 1 1 1 !• u D Pfim Jiforilit' v>on ?KiM'tTPrt*rL'rfT' l'nc('-iiCfn unb Jinnin, 

i3fb. 2(;. ^IJi'ür; 1S;)0. [(^^^r^ll^lnf in fcdWff.) 
r. r 1 1 JJ^iiPolf p' '"tid) (i(b. l.o. -.'Ij'ril ih4(;, C^dh tp6 ^ob.-O , Mbn. 

rrfiif". ipriii'. a. T*. p>\rifid;t.J 
7. 'Vaifldo (Vrna Ctto '*-tion, ocb. 23. ::*xiili 1S47, <v"Kr br« oob.-C, 

.Woif. bfiitfd)ft .^Vcntrc' l'icm. upb <M^pf rpß Msorimlnbinett«^ Vltni. 

ii la suite ?r. iikij. CeC .^fciifpiß i;nt; ,^Ö!ii,T*,. 
8. a'inrin (vmiro .ö»nricHe ^inrimiliani' i^oiilin? l'lbclfinp, mb 

13. VlLuil 1S.')1. [^»(iiHdit.J 

'Ocfititr. 
1. 1 ff cn tl ?itMria Ärntfrv ron >=i'nb.ir, c^tb. ii. ?lpril iPOß, f 28. 'nebr. 
l8St>), 'li.'Hr be6 .U.'b.-C, .«cn. rrfiif:. Mbr imf '2d)Iof)brtnt. uoit 
'ht'in-'bcip, Pirm. 1) 10. Cft. 1840 ii!!t Vialni- (Somiiii'c br yfibpoii- 
Pifiie (»üb. 4. MiPü. 1812 t Ii. EiTt. 1812); II) Hi. 'j^t^ 1^51 mit 
nrnbi ron Pdilemriüt-r (vi'b. 6 Tr^ 182.0, l 2:^ 3un'. iH'iJ) 
4ori)tfr *Jr (Cl)t: l'.^iMni J.-)frlbo »i^ianfn VIba x'lolac, ji>-b. /j. "^^pu. 
18Ö7 U4 'Kactfduii;, i'ptm. 21. l";ii 1&7C }u ■.'litrnbinf mitWiintbf: 
ron .^liH'.ricr juiii. preuK ^Xtltiii. n. T. 
?. j.^Jflrl 'i'^oU \\ii\\h\uin ilsili-.Ini (^biiil'nn jNfpibfrr »on i?tiibf:i 
Uy^-iy 20. ^\iiri 1808 ,vi rnriiiin-!; t, | 8. 'Viör^ ]87;>1, )>fir auf 
VioMiitf }c. , J)i:)ir bcf^ l'^pb. '0., .Uön. iveiifi. ^luAi.-'iUof. a. 'r. K, 
üpim. 29. '£)?/(. 183,') nüt 'i^iarrD i'cit ^i'l'.imtntcal (aeb. i. lljar^ 
1H12 ?u ül^aijin, 7 3. VIpril 1894 ju ";)fün!a|"0, br6 t itypincr Hoti' ^ 'JOti cU;ultt ton »iir.i/fii. ftuntin Ö'>rjfni üfn »l^imunllMl auf *2ui-ti-iu, ?l?or(iii ji-., S\6v. tt,H 

.>pi>tiiiö a. ,L>.. 'iui1)tor. 

i\iiil)fr: 1) -iSiimid) VaitUifl ^V.Srtiuc jruil, neb. 21. 3iili ibi~ m 
i.hM\\n, -Jpfir oijr v.'ai^fnrf mit ^\^3^rl.n^r, ToKiv. (^anoilp, (Mif.n. 
bor, ^\>Hi":ii'ii, rsuiil,ait .11 .nUiUioff, juntl.iiit ni ?>ortb, (iuibinunJ 
;^iilMöbii',i i:ii All-. ^.ajKiU'f, D(-l(r &i6 :^ol\'r., Mcn. rrrun. «h: 
imb :)iittm. 0. T) , norm. 2ii. jäfpt. ibi;^ v-i iUiufüin mii >i<iiiu 
,^ri-iiii üori Sobfcr (»)Lb. J3. 9hiu. 18I1, f 7. ^oit. ItUi.' ?u DJaüUf. 
|9lai..la|f.| 

i;\iiiöfr: (1) .Uail.Otto -i'/tu Willflm, ^.b. 2'J. 3iini leoj ju 
U.>ob.!n», S\on. iKcun. .t>bfni. im (V,fi;e.al|tabf c<r 25. (Ouibi.-!. 
bfii.) -.riu. |lD>nm^Ul^t. I 
(2) illi f r n 1 1- l'livl Ctto .'.Kul, flcb. f». TmiI- iko:. jii 'jiüuaui 

flertiii:> ^Mli in bcr 'iUuu. ^ilcfni, uain. 28. Z^pt. 1692 «u 
Ukaifii! mit 
SßanDc OKöfin ^u tviihiibiirfl, Ofb. 7. ^vin. 18V;^. 

jäinlitr: a) (.iberbnrr .Hail ^Ifiitarb Ctto 4Gernec, ii.b 

IS. Vliivi. 18!)3 ju nnubin. 
I)) *M t b IHnr nditiiii) j 

l'iortimer ^ilUniei, I 3iiMllin;ie, acb. S. 3u!i Ijj'.'i 

i") ■'•J^ 1 1 1) ^ili>ii.La C'iipitmic ( 511 Vl'iall(•IllUl-l^el•. 

(3)^Jiicii' Aiiif^n.b Wilh-.lni .\X<\d qfb. 20. iOiai ISOS i(ii 1jeb..ni 
iVüii. pieuO. iil't. tili 1 (V.DiiKi Mfj-it AtöiHrtiii oorH>hoBbnlQniiif.T 
luiL. Jrlom\ uaiii t^i). Vipiil Ih'.iS fiU 'iUun ir.it 

"■'I c> a r.'nnp!i ^» '■'^uUuhwto, ^'fb. 12. l'lii,i. 1^77. 

(1) i^ '• l . li v' vUcuolini- ll^n•il• ^.Il.tfi) (ub. is. Crt. 1P7;J jii l'i';; 
li':rr, »tcm. 542 ^crt. ibü7 v 'Jiiil.lfin mit (^iiilt Aibin r.>n 
.t)iimnKr!(pin • OWi'moiD, •ili'iiiototi'briin aui ^>i\e,oiii k., jl:n 
puiifj. ^4.>l't. bir Jlief. b.6 ibiiniui .nui.OKvIÖ yh. 12. |;ilci;Dii'.| 

{;)) (^ ! I f b f J b M.iiüliiu' >J.i;iiibi[co VUmuit«' -.Waiini), neb. 25. l'(i;:. 
ll>77 Ml l?ütöOjiii. 
2) O 1 1 l'unu'.»! (vnilt .Marl, ofb. i:;. Ort. 1.-^38 ^u \f6iii(i6brrti i. %yi 

')i)Hr bei5 3t'b «C'. ,Mön. prciife .sibf luib C bii|t «. i'.. tniilllbiiiiir'. 

.ilaoiUirr luiri ilfüiitaiiP öiC J.iunuuUi-k; 'J. .U. t^ob. b.n- (^^^1u iiriiir 

Vinff iion *lMeufefii. |5l>iiCbv.ibeii ) 
b) Uf 1 1 f a b <■ t b Jpi■^llli^1 ivlene, vub. 15. iirt 1844 \u ii min, i-ir.r 

ü. £rpt. ib«7 ui \1iai.Ion ir.ii l'l ii vi ii )1 VihMvi>i Vrorolc vcv. .-.:• 

ftrou) (t lü. '.l'uii ]8'.)i) MI Möf-liii), yC'u- bn3 .',ob.-0., 5lcii. i'.ii.i 

Oaie,j..-y{Qt. l'itotoDom.l 

B. Sd}\\lcv von f■cn^C)l. 

[^rciij. tfdii'bnil^iiina jut S»t)cuiifl Ut gteil)frifiililfliJ il. il. ^}<r!in 8. ;'\uli !••; : 
Ifüt Me (Stl)tü^f^ (ttnfl Ccto iUiillirlm ll/ortl« ccJiultr vor. C^ciiten Ki^n rii-i 
Oifii .»ff. ull^ Älll^r ^l•t 14. Tio. imo Äütl (i'iii'l.io J?<opüH>, Sliii. pxtuf. V 
j. ri*p., f. unitii). — ibtf(l)reibun(j ^e« SUJ.Hncn« im ;3vihta. 166ö, 6. bfe«.) 

t Cfiiift 3iilii;^ Ä r i c t' r i di f'rcibin c ilm.'oi- 'jlm: 5 fn^l•n, »leb. 2:i. V .; 
17ö;i, t 11. (Vbr. 1827), (vrll'iir auf ^ih>iiiiuni uiiD Ui-Iniibai; :. ia^. tt(!)ulfi uoii imcrii. y07 

5d)Ienm, i>öii. ini'ui (ibi'H bei- ^iif. a. 1)., lerm. «. ^"^uli 177C mit 
■f tfobLUi- von *£i1,'U'flnit; iinb JlulicJ)cboniM:., (iUL^- • • • 1773, j üu. 3aii. 

iütjur: 1. t Adiil ühiftaii i?oo>.'flci (jicb. l. \'Ui,i. iSul, t 13. 'Dt'j. 
ir9?. .^ii i'iiirt oimV). -*iön i'ifufi. ' oilt \. -Tuv.»., u..i»i. 25. .»o»!. 
isi;j mit M u ti t ii u » b i' Ülnii.uub i;iii|e i'on Üoiivitn (\]it. 6. 'JJii'it^ 
Ibis, t 1- ^^'"''' if'-t'-')- 
iii'iJiir: 1) 'Jl rm »; a rt S!i\\ie Muni>uinbf >p<linc. tub. !). '2ii't. 184J, 

iiifiöj). fciiT' iiti-iivun Tiii.MiUin*' "t i|cl;iiiuiii im ilr. Wubruii. 
2)-t (in- 1)1 AMll V^iliö tMlill (atü. 22. ,uiu. iBHi, l" 5. VJiMi Ibfi;! 

ju CVjncf.n), i«Lii. pitiife. .'•iiaioi mi^ "i^nt. > Miubc im 6. pouim. 

Vinf.'yj.ii 'kr. id. ucun. 22. At!>r. 167:^ mit 
>£. .'Inio ilvobii, »üb. 2. Jiiui. ibö^. p^koiiibiiv.] 

^lliiötr: (I) 0>:lfü l'uuia .s«iinitiuiUe vEcliua, i^ib. 15. Cinli l^74 ,^u 
(iVmuUHnj. 

(2) ^j.ü a r kt a r c t a , flfb. i;;. VIpril ]b7o. 

(3)0')forrt ^t'-Hl ^l>(ait;i> .^unö, f-eb. 27. Ci't. 1&78 ju ojraii- 
teu], Äbw piriiü Vt. im ^iil-'HiU .«jn itülpni'.fla (.6. bianbenb.) 
9ir. 48. («ürtun I 

(4)©clin(i Vhüia Muniv.imli; VUauvnb, fltb. b. ^i'^. if^bO. 
3)l'lrtl)ui Karl TMiftinl) i'l\-oöor, rtcb. :^o i\iili l«47. 
4'M 11 ni vViiii r v »^inbihU l':;iK, .nb. 29. '.Uiai l^if. 
2. C^inlt Otto 'Will^elin i'iorii;, ;\cb. ü5. -.'ipiil löl2, S\.bn. preuB. 
(Vi;ii .?t j. inep. , »am. 23. Vlinil 1042 mit uü Q v i e wiiicib.'rb 
<t.;mp (iifb. 8. JuU lölS. I 24. mbt. 1897 u« '-i)«!!-'") (Ä^fiTJ",-l 
Üinlitr : 1) | 51 u r 1 pcimiilt '^btottr I^vd. Ib. .;')Uiii l'-^^, t 2u. jJ"- 

ifeso HU Jttcttiri), Mo.i pv.uij. -iiptm. uiiö .«otiip -(^bvt nii potrni 

<m'i) ili^t 'Oii. ;i4, tMiu. i:7. gipt. lbV7 ,iu i'-tv'ti" »nt 
■yfbiüiu 'in-üib, «icb. 28. i}i\. lfai.ij. 

t£ortilir: ^v ! i ( a b r t b Hinr.e. v^eb. 17. >.»;u.'. 1873 \u SlittMi. 
2)0rnft Ctto ^l*3i[bfln: 'Jlit>iu(i, vifb. ö. lUUii 1846, Mö». vunv. 

Cbfcfl iinc MDici- ctii u. ibcin. 3»f''IUTi5 ^fr. ob, Ofuii. 20 eepl. 

]b72 »II £uMlfuiio mit 
w'liina l'iiiie Xüiotbf'i iiucio U^iinbuum , \\i'o. 25. 3aii. ib53. 

(«obUin.J ^ _ 

3)l'(ar i.'iicu)ic, ÜvU-.Iilja', ntb. 12. ..um. I85ü, Mön. yieuy. L^bciit 

mir. .«IHM- btÜ 2. iVi|t|äl. ,VlDr.if..-r»{vilß 1)h-. 22. 
4)"iUul &i'.vit\ vl-b. 'iU. X'ij. iböi, (.y.'»c fctö oct'.'O., S\on. pniife. 

a'iuior luio U'ot..jhnbv im ^rf. 'i'U^t -l^viiu rtfibnd) bii '■.Uubcf- 

knit-i- ci. imitiiil.) ?ii. 15, iinm. 27. 3iili 1886 ^u ildnvtun imt 
'j; 1 1 ii how 'jyiiibtr»!, viib . . . 
^ Cijd)ttr: (\) i^oa, ucb 10. l'liuv 1887 p £d)U'ciin. 

{•A)'l! ( ütitci . i\ib. 23. yjou if:'J3 \\\ Siailt-uXi. 
ry)iSl\\c.\:i\h 'IHaiw: i>nmn, <,\<'». ta. Crs. i6r,3, onm. 27. "Jlpcil 

1876 mit Vlhrüubcr Äiiptn duii o'^l^^nljauKn ("1 4. Dicui ibü8 iu 

üjllinitba .pohui- ^J)(ollilM-, flilv 3. Ctt. 1855, venu. 17. 'i-ei. 
1881 ,ui T^fff'^ii H'it •^ciiuid) (£d)tnf, Äön. pieiii O.n.-l't. j. Diöp. gua.rjtr," (,)m Tf.innf'il.imrtif trloffhfn.) 

[ÄJ(l>oli(A — C'ulfttMd). — C^ilerr. a^fl mit .'IMfi con' :.'.S. ,\uli Iv»; 
ct\\nr. Ärlr d. il. WUii (!. -?!o^ \fiO. — «f(ff)rti'.>iinfl bf« ffiiirpfn« ui-." ;• 
fd)'tt)>I. 9!oti» Im .Vihtc.. 1«6'2, «. 7n4 ] 

t '/";■ r n ^ ^oiei'b Alorian At:p:l,crr oon rrt)ulM'ii (fifb. 2. Tft l"-: 
<ii ^J<c^hcninK in ''r-cbnun, | 3. ^^nn. 1801), .\t u S\. 'iSS'SYM.ü u" 
A'T'fVt. a. T., ^nu-'ltr ;>!ib. ^e6 ;5nf. O'iMtö ''Jir. 3H. ueim. 18. ;or 
l.sy,7 mit lUil'-e £.i'lMii>!ir (ofb. . . ., 7 . . .1. 

<rod)ter: <,'i'i n b t i r ! i- Tolot^l■^ A-aiMi<^!'J 3olf^^n, (leb. 2? V- 
iHii, m-iin. 15. ..^uni I8til ,ui <Vl^U!r^^n m't 'V.iiHjo iubiii i.t 
5inti (I 14. £crt. I8SI) (2fflln^cpl•mfar), >vMvifttTi, ,?^. ,vt. Mir fff>i!fiofifc!). — Cfflfrrrid». — TiOMr 'J'.hd u:ib SHiilftfl.-.nb d. <i. !!Hi«n 14. ,'. 
ISOd Cfllitr. Ärht «1 d. . . . . IG. ^iili eEiiplom .1. d. ait'fü ir.. Cft,! IST". - 
*i(d)t«d'iin(( bc« *li5,\ppni6 iinb SliUutee l'll'fr bit öIonbf«»it;el)iin i im ^.ibrj. U»; 

e. fl'lS.] 

t 3 (1 n iM AcciiTiir von £li^ur^a (vub. 13. l''i>:r» l8'2-2 U' Stabt :)i.3rr t 
in !!t^6bincn, -f .... nu ... .). ,St. S\. 'i)\m.-)}\'\t, oeim. . . .- r'': 
'■ibcrffia . . . . (svb f 22, -^irril 1808 \ü Wim). 

(5?äfcfrf 5iadKid)tcn über btn *lUtfrro!bcilanb bleiben einem frifff^ 
3abriianp,e i.'L'ibcbi''.!ten.,» (2rf)U)tcv. 

[SratljolifA — Cfilftrfich. — «?ticf)fcibfl d.. d. üßten 21. W^uj 1774; cifl'-i 
J^rhr 2. aJi.\rj 1810. — «»MjtfilMinfl bcä aw.ivrtno lüih »Jd'durr-« üb^r bir 6l.ii'^r 
frlifbiipfltn im .Aiihra. isr>7. 3. H&5.J 

V1 11 ton "-^oirph \'lnff[m Aieibotr von SrJ)untr, «ib. 21. Vli^nl IHi" 

oovui. 11!. l'ioi 1H18 mit 
Sberrff iliiibd, Ofb. 17. Vlmi. ]S-i7. 
fvinlitr: 1. '.'l 1 1 r e c , (leb. 3. '!l'ioi 1H1'.> S{. u. .\?. l-iaiPi im ?.i:,- 

:»iiU Ahnifii- /^ro.njt '-iir. \, nfim. 17. »Jcept. 1872 mit 
51 11 II n i)iul>olfine von .OeliMcicJi, jitb. . . . lS5n. 

^ül)iit: 1) Vllficb,' vub. .... .W. u. .rt. Cl't. im 3nf.OK>5t <v;. 

ycn '^'e^enfilt-tclionbiird 9ir. 8!!. 

2) (5 vi n , oeb. . . . 
2. "'liJ 1 1 e lUihonr, vieb. 27. 9i'i:ci. 1850, Demi. . . . mit 23 o 1 f i-'^r.' 

.«uct üon C^iltreid', A. u. .«. T^t. im T^rovi. . atflt .ftüiicr ?.or, 

:.\niVpb 1. ':lir. 1. .. I. I «HIWM 


). lUiaiuiu'ubam, II. i'iuic. 8rf]ül,s UüU iici'VoDt* 
lliübett O'JÜi.'t) :!^üt».inn i^ e o r fi isaitav idjiii,. i or>i.\aLtt, H^b. J8. Vlui^. 

Ibj7 ju WiUitl, Jpiu aut \:i.ctüi:t, Vlüii. vuiu^ Mi.u' uiili li(a)or u. ^., 

ifiui. 26. l'ioi iBtiC mit 
■;iniui 4)iibiita liiicl)el6, iiib. 1. Tfi. lö4(> jju MüIh. [Sriilon'ccioM 

IM lSH'lllIifUd)i')l. i 

^iiiStr: 1. .Siojillnnie T.\uia .Staiuline i)ubfilu oon ücliüis , lal). 
jl. 'Um 1870, üiiiii. 1. l'iai lb'J4 mit VUimn TncMu udii riiu-i'Ce 
ü. ^ .p iM'cljrtjiiM', .Sion. i>iaiO. l'üiiMoi t.6 Jtr (^Viliiirircl)^. 

a v*iu6 OhüIm o-uiLiü VlntuniuiJ .pvibnt uoii •^tl^ui^, \Vb. Id. ^nin 

lh72, Möli. Pliilb. iliiltlitiDor. 

■ - It) iVi.'oi^, vil-ült pu'.'dt i'on 3il)iH:, vV-b. 'zu. "üLni. 157;;. 
Lv^uhiui iUUtilmirii- iiubiua von ^i1;in^, »'fb. m. l'iaij ihTö. 3 V i' ü p 
i l'i'aria 4.' <«tl)ül,\=H>HummL'vu. l<all)<ti(<l>. — aHütlirirbicfl. — !)(ml)e.1^<l li. d. SLurn 14. gtbt. löv« ; Mfeidia- 

lioi mit ayflpi;>nl''lT'«""^ '!• «'• ä>i"" ^- SJi^it, 171&. — lüdcijr.ilMiiia b(« 

Sajiipi;«ti« uub öejct);v1/tl. Sfuiij im M^t^. ISbH, <ö. 020. J 

t ^innj 'JlHiiuil l'iiriv'.u i)nMUd) fsuitui mii >e:i1)üV' • 'i'fliiiiMmiii 

(iUb 2ü. ^"uuii 1^07, I H. ;Vin. ibS'.t;, .Udii. iviiiilriiib. Hin, vam. 

li 15 :Ludi 1b.^2 imt Uiiullim Ärfiin i'üu '-i iilicltiiunn u. b. -i^. 

idutljnnicn («tb. 22. <vbr. löl2, t 22. ^^uiii lb3;i); 11) 5. l'ioi 

ib.u mit Vlmnlif jsiriiii uon '(\ul)iutibci>i (vub. li. ^(00. ihu, 

t ö. ^u\u Ibtjj). 
Sjljiit: J. Ä t ü ti ,| Vitbtvivt Jpiintidi, »u'b 12. LVan. lh:;5, Mön. iDiiritinib. 

MU, uani. 3 Atbr. Ibü3 ui 'liol^^•ntilO mu 
äiübrlUi (^iiöfin von '•bviolcnuwty . jirb. 19. tfit'r. ]b3t (foiijoi). 

lidileii ^ülcnitiui im CDlnit "^cri.tbnii; ] 

(lüdittr: 1) l 1 1 Q b c l b VimaUr '■DiuiljUCir ^iVauii, v»b. 10. 'üJoi'. 
ibiia. 

2; VI malle öiitiiutiiDu VlbolfiMC iH^^il^^'t«.', i'-b. 12. o^i»- i^'-'^- Oltt ,ci()riK-11|luiMnucii.- *? diU'jb.l i). «lMtr."l'Uro,.-- ü.uKU'tii ? imuij. nii| -.VI.!'." 

2. t Jtf ibiiicinb 'ACOli« ^cii'tidi (sieb. 14 ZU. iSßb, 1 29. %in 
isitv ,^ii Arfibiii>\ i. ^iMv), .ftoit ivuittmilv .ftbi, i>fnii. 3. "l'lciri 
lb'f.8 All .««MlC-inbe mit Vlinui 7\nim i'oti ?a :lii:rlif.^!ürr'UKl'A (^irb. 
r». 'J?oo, 1S17, t IT) V'';ni')S!<s \\i At'ibiiivi i. ^^^i-"'. 
iSoi-littr: VI Ulla l'^numi (.Vmilte ^J'l\^H,v|^l• Vimcilii-, o-'v 3o^iV,-.i 

ih,i, i>;rni. ]. iuiiii idor» <u >\iii(Miip, i. '•Vi. mit 'ofuiioi'n (Uiü; 

i'oii :liD>i.ov'nbiul), iVnii. iniiip. .iiotm. iinti .Uoiiii\-("it;iif i>i! 7.1:.^ 

•;^Il|■. rli^t ^^r. M2 !:V(ülbiuif;ii i. <S\\ 2d)iUiU»c( HÖH VlMtrC'lmvii. |UulllOl:fü) 

VlM 

St!) .Iliohfü). - riiUtteiil). — titblönP. • oi'flett. ^fr<l mit Ccin *)liatif>il .:. 

Inibiirfl' 1. T»j. ITsl; iMp.ttc, 9Jill<t il. il. 9Bifii H. UKh) 1SI3, c it !' 

)t a. il. *lßirii 7. Sfbt. 1S51. — y:uff!)rnbiiim hf9ii(.upfiiö im ^^abtfl l>i'" 

S. Ö28, tinS flifJr.rtjiI. >)i.;t'j im ^ih'a. 1864, «. 170 1 

t .SUuI Äiribi'rr 2fliu'nhv! uoii xTciaGbiirvi fvitb. 3. .Uini 1m.'7 
t 21. .'ii>i!l 1890 u' iVicn\ S\. M. l'anofii-r.Olicit o. T^., i'-ini. Hi. Cf' 
isii ni't 

;'l t' c I b <■ i 1- »>-nci- s'.tb. :ui. ;sinii IHJO. 

^luilttr: \'l ^ c 1 b f t b , (ifb. ir>. Viii« lc42, i>tnu. 25. ^Iijai 1- - 
mit l'knitv JliiUri- '•iPimnuv oon Sfl^ilpuw, .Vt >ff. ^Hiv.-Nlnt !•■ 
.\t.ibinotti"..'iffi-. in c?t .Miiliiuliöfaiulri gr. "'Vioj C<ö .Vtaifiif.. 2d)unUuMi = Titniclr) nur 'ülltcuiln^t. 

IStjllioliiii». — lli'.i<itii. — >!(<■ rf)J- iino l■rt<!.:.lt^.•el|^tr. v;ul cU „oon €-*ii).i*" 
im» <ijJ,'Fpeiil.r|]fti!rfl mif t«t *fil>iU:(iini(|. Tiilj noO) im <lti!(i bcfirblichiii *-"••> 
(biet ..•uf Vlll«lllt.^^l') ju niiiimi. d. i\. >».ii«i'l>!'.r,i H. .•\uni lliDl «'üld' , 
e»Uil>.ib); o»fle»t. tKiüiÜiviiinfl jiir Sciifühiuii^ f-« bisl.et flibrau.tiii' ?i<.bi(.-' 
tiltlft mif btm v^e;.-..!!!!«-.! .'Eiiti.nte' «I. il. W<in l'J. »JJi'o. Ih'.'.^ (tliaf.t .1 i 
UCi.ii -1. '^>in. is;)-!). — 'l<<|.1.tfibuii^ bt« 'iVMcp'ue ui'b 91.ilifKi> i'i6<c bi<fc'-.r < 
frl)i'j^iii\8 tin ;^.it)tß. 1897, ©. Oll) 

VI 1 e i n u b e t WiiHiHi 'AnitfiT i'cn '?cimHibfn-Tiitnfi§ auf i\lM^■■■. ■ 

fii'b. 20. 3iini i«io ui iUir.L'f'.int m llnfliun, uciiii. 18. 3i'iii l-'' 

AU 'iMUmriit mit 
aiBil beim ine -Jlnim ncn Vlii-i-Maiitiii bi' isilut'u^ et "JUjvMrif, ,f 

28. lUou. 1818 ,«u \J^.'(ihiiila. 
ßinöir- 1 "^ u 1 i II C 'itrpbon McTinnr, oib. 30. luin. 1^74 \\i W:. ■ 

in XhuMiin. S\. u. S\. l't. ini iMii'.Olivit i\;ilbcim 11. I^f.-tf.t-.t M; ■ 

iinb S\övA\\ VH-n l»if'ifei!i Oit. 7. 
2 (:^W^^a Oi.'in,i vv.hi.u. >M-b in Ttt. 1877 <ii l.'afojb in Un. •- 

M. lt. M. Vt. im »piil'-'hlt UrfiiU 'y,i-.IlinPonö '>;ji-. 10. *.<,!iMbeii intrn.il" Hilf flltfufKilt.— ^rf)U^■lJ^^•t o Ootunbni.f — ei1)ii'orl v. 51.'. "11 

3. nelfne ?u!ic VIniui, vieb. 7. ''-'(piil 1H79 ,^u ^lMiCo,,b, oniii. 8. ZU. 
l'hOC baf. mit Weui von ^4">dratp Cc iUila^, iiön. un.,iar. ^'üttüi. im '3i1)tuäai'V UOII .iXllllMllUlKt. 

[if.iibolifit) iiiib rrouilnntij.t) — C.rl'Ttfirfj. — (vrtilänb.. oiHar. ?ibfl mit ^<m 

•t'Mfat .1)011 ijolKnbriuf' il. .1. äüifii .1. 6cpt. 17 7-': afiixt. i^ilit .1. il. UUinc 

S. fltbr. Ib'JO. — **ff(1)tfil>uii{i bf« »l»,irrrti9 Im M-^)fi 18;".!, e. 171;; OK'l:, 

i'idiT b-e 'äll'ilamniiiiiij im ^ühti) ISfiS, & l'J'i.l 

* '^cuarb '<^rcili'ti- (tciin.önfr v>om S^obivbxmf ()uL>. l». S.fft. isuo, 

t 1. IVai 1877 ,^ii ^lyini), SX. SX. .poftat n. 'i^., w^rni. I) i;'.. 'pUn 

1-27 mit '.^ii\itia nrriin i'on OluilL>fi.ittin (orb. . . . , j 25. T'c,^. 

1831), 11) 1. 1'lvii iSöii mit (vlfonorr öjit'biuaiiu {■;\ib. ü. ^^um 1^17, 

t 21. 3uli iR-)Gi. 
S;hnt: a) Ir (iJht : J. 1 t^cii^^rb (^rb. n. ^-fbr. 1828, j ■!• "y'^ifJ 1871;, 

SX. M. ■f\ieviaitfiiti>t a. X»., uerm. 'i'v 'Sept. loJ5 mit 
(jiniltc con ^i<tüitu\ vVb. 8. S:cp\. 1833. 

AiTi^tr: n l^'i'i l^il^e AUoui. .ob. 11. 3V^ IS5C, ü'.riii. 20. .«um 
i!^8i mit V^iic^rid) tuui)?!- uoii 'Jionnbiii-rt , oMbntbrf. [Sd)ujMu 
bei UlUi'n. _ , , ^ 

2((SmiIip Oliuia 'Worio, «eb. 10. ','liifl. I85ö, uevm. iC Cev 1S79 
mit Dr. jur. «S'mfiao aiinrcljtt, tUof. on bei ,51. .«. .£).'.>ibjii;ub' lue 
yH'iC'enfui'iii; in -&\f\\. ^,,, .,, _ „ , 

{^Duar^ Vltolt, ocb. 28. Ott. 18G2, .«. .\X. '\hu\. -'hccd: Im 
a'liii. tcö Innern uno V't. ber ^Jcf. »r^eö ?iclr>nf.'i)(itlö «n. L<ol;anM 

l^^iWrtbil, Ofb. 31. 1\'.V ISf'i, '■'•''l-m. ilO. '^i'bt. l.S01 mit nr.jur. 

Arictrirt) 7st\nn von (^all jn .«ulmb^id) imb ^Kofnibiirrt , .«. >r. 

■'.' in .^lint Uli ^'\ii11uiiiltT. 
- 1. 2r Gilt: 2. VI 'i t b u i" Vl^ol^ ^^fb. 17. \Hiuv 1837 (uccifil (<< i''''-'^ 

<T. .«f. iitiiomuiiif r.. T'. lurm. 21. 'Jiinil ici-j mit 
T-riSfa üon iiDniboil«-!, utb. 8. -Bfr»!. ISlö. 
AiiiDfr: 11 .^eleiif (yiponure ilUrtr.ria, neb. 11. Mn. 1875, oeim. 

8. "^e^. 18!)G ju ^iiMcii mit Dr. CS)iitl-.ü ^JK.idil. 
a'Cöfor (*Minrc. '.tbfobor, peb. •^. .:Vim 1^76, S\. u. .U. l't. cci 

;)(ef. ^e(5 lU-Nif.tfl Cfir Arnii,^ Acrt'iüOiiD '}h. 7. 
3)Wa rein IC ta SbeorcM .Unmilln, flib. ü. CTt. 1887 }u uUicn. lijtSolif*. - Ofit«tfic<). - 0<|l«n. ?l6fl mit btm V^Wt.^t .GbUt lon «DüiUir* 

.1 .1. aßUii li». >... ]Sf>8; o.ilit'. Ärbt 27. >.'liM 1HÜ7. - «ffajteibi.n;! bei: 

?«jppen« itiib 'Jiilift»« i'ibrt bit euiibtJftlxlMinA im ,"».il't!j. Ih71, 6. li;*'.".] 

l'Miarb Ärfibrii fcdtuwit; von Uiiiiller, «fb. 2«. lHän iBivi Mi Cfen, 
' SX. S\. ^l'il't. a. V., Mh-\Uv .\n\\ b.!5 .snf. • ^)i.^t.3 r<r :>l, oenii 012 ö>t;ii)ar(i uon ÜW<illtr. — toJuüatt con -::Mnlotn. — ^a^iiiaijoui'rt. M i !• m f H I I II e Auiiii .t'albijuber von ociiiinll, ^il. 3. Vlii.i. J018. 
ll'^icn.J 2ri)iüar5 uoii 2ciUiorn. 

lS.it!)L>iiicl). — ü*\\iatd). — Cil.tr. Hltd un^ fliiit U il. !ü.;.<n M 'jt\. \bt.K' 
i'il!»rt gtht tn.t b(ni HitAbifot .dpii g<iL'otti' d. J. ii.iifii 2i. ^ull l»<ti9. - 
*«fil)tfiluiig fcf« aßiipiH'ii« »IIb 3lö!)fr(« iibtt tif gi >iiCti'»rf)<buiij im ;5"iH0- '*>"'• 

ö. »6-«.! 

'JlU I b e I III (vriibar i:t|ii\'oi^ 0011 tccnl'oin sub. 12. 3iiiii ifiU jj 
Wini Dr. jur., M. u. M. ■JS.>W:tiai uiil» «liKriM ttiul. i^Wl. 11. Im 
'J.)iiii. 0. 'Jlj. )c., ücmi. . . . mit iitnöfr : 3f()uun*,3l)ul)cv. 

Itf.ii^olifd». — CeiKtte;«}). — 0»|Uti. ■?lbrl uns «t.ittt ü jum 1m:j7 , cdm 
Äjljr il. d. 4üun 30. Cfl. 1Kb4. — ibtjdjrfil'uiia ttt üJiipp.-r,« im Jul^rj. Ibi.» 

ö. Ü'i-'.) 

I VI n t 11 Vauiftn (Si-iibftr i'lmi ^d'iiuir.^b'.iLHi (,iib. 2. I'fär^ l7e', 

t ii ^'^iiiii ibdc;), ,ff. .V(. oVJi'nt i!nc> Millionen.. I im ,-.iiiJiijinin. 

>jfi.'n. 'i(>. 'siili ihi.'> mit lljuua Vliina ouii ,Mliiiiiiiin;rn {,\<l\ 17. ^-n 

179A t 17 'XHiXih lh4«). 
MinDtr: l. t ?vraiM '.'ItitiMi (sieb. '22. ^i.n. ]bl7, ■; 4. v£ipf. Jbi.;,. 

SX. Si. S-Mit -Vlat im i^ilum^llUlI., ifrm. C iWoo. ibSa mit ^Ca 0,c,. 

(aeb. 2&. 1'iar^ Ibü?, | 2. Aibr. IbHO ^u Ü<:ifn). 

iiliibtr: l) "Jti'crKi Vlnim OUn, v-ib. li. iVi'ai 1850, Di-rm. 4. '.'.:. 
ib7ü 311 iiVwn mit Dr. jur. iiU 1 1 Ij e I ni '^o^pb ))UtUt i.:: 
(VattaUiM, jt .SV. -Vtefra! 2cti. In ^<.■c (N.iir.ilit £1. il.u. it. i,\; 

■:j)l'(iUia Vinn.i tN|'>ibe!la, v'fb. 20. ,>iini iStil, ufrii!. U. l'Ipti. 

ib'.n mit (iunua» Jllittfr fcu v'liit'oomt', .Si. 11. H. l'iajuc i. If. 
3) Ä e r c i 11 n rt b , acb. 13. 'lUan 1&O6. 

2.-t OtIO gitMliaiiO (»ifb. \2. Wtiti ib-^i, t i'i. öepf. 18m:)). ä. «. Cltlri^ 
titat ti. i),. uvtiii '.'4. >.)(ui>. Ibo^ in'i '2i,<fir;( !jlcut..uuc oon 4>rüiii^l>.iii{iD i, > i fcd;u>arji)ut'rr. — <£d)u-i^d. — edm'*icfI).itD '.iia 

j-Ottilif illiniio, viil. i;r>. iii.'.i li'Iit, oniii 7. Vlpril 180(i ii'U ,Vr- IR.Mfiolifd). — Col«treid) (Rtciin). - Ceilfrr. ilCfl iine iHiita 10 SKot leVU; 

ciftar. gt^t 20. 3uli 1876. — a*(|d)teil>iiii<i tu i;ciicfi'f unb Siiljttf« fil'tt Cii 

fctvintrjfrluluiiiafti im ^.•'lirjl. 1877, ©. 801.) 

3i>ffl'b 5^^libfrl• doii «ScbivfMcl, ivü. 2!». jscbr. 183(1 i(u Cbfntofijad) 
bit ^U'llcS in .iiio'ii, .f)fri' ouf (Siriiiifri.ititof in iüain, M. u. SX. 
vi>i)fnt itiib v^fHionfduf im Hiin. reo ,Haif. iint» .Miui. -Vuiufiö iinb 
IM« Vui(!i-ni, «"»tft ^cl• bnrt.iSrolitii'.licn ^tUicn, i^l'iaf. ttC ^xinUle. 
inufcumf, mm. 27. 3fin- J^G8 mit 

i'i a V i a fon ^i^attitli bi <£on OMcroio, »ivb. . . . iSo.. 8rf)iiuü(riiavii. I9.iitclifcf). — iBflbm unb C*jl«treidj. — ältnipctil ritf 1(511, Wcdjeft^r iinb b.itit. 

(•.tit d. d. fl}?ünd)en 1. ^\iiiii 1790 (com ^iitffitfltn ffarl SbfoCct oon t'fiilj. 

^jwtn. al< 8tjid>(!uif,u). — iPefdiinbiiiig b«« äB.-.ppir« iinb tlff'^iK^'i'. 3!otij mi 

C^ahrp. 1865», fe. 817 J 

I L^ofepl) U'ii.tttiaß rsflttnj .Toner 'Atfibrrr oon £fl,lVltltb(^l^ dub. 

21. Tn. 1744 ,^1 ll.'nu),«, t 17. l\ün. ibl'J <i( U'iauiibfini), Jtnipiolj. 

;h'f;(. . i)(iit unfc Cl'lnilf» < '.iiucl'|<6 in AUiuuiod', veini. l. '.vuli I7'i9 

mit *lUiIbiliinnp ocn .\^ilbir (j^cb. 7. Viptil 174G ju äUürjbiirti, 

t 29. 'i)fj 1S21 ju etronbuip,) 
SiW: 1. i O'eDi-.i ^lUitr Vlltr>uittr (^ifb. 2;. 3i'"i I77i ,<u :i>rfien» 

t<im bft JliciijniJd-, t fi. ^an. 1S46 ,^u .suuli'riibc). 'V)tb<,il bot. 

.^Ueißrnt, ufriti. l. iDej. Ifciu ju CtinibiUfl mit Vimalu JNtiitfiife 

rrcim uon yiiis 0. b. .t>- (^tuenborf (.üb. 2i.Cff. 1702 ju Üluajbuivi, 

t 12. ViUiT. 18(35 JU Tonnurldimpt-n) 

iol)n: yiColt Vlu(\iift juifoüd) Miob, «rb. 16. 3n'i 1815, (iiilia'- 
Li^f. .iUn' unb iT/VL'ificr ü. 'i., ufiin. 31. l'uii 1M9 mit 

>rioiiJ l';nno Äuiin ton JuiiUeim h» l'iltborf, pfb. i. M^ui 1825. 
(Vvuil^rube i. ü< J 

^Öl)llt: (1) t 8t'in} X.'Cir 'J!!fj>inctt (fltl'. lli. Sift. J&61 *i; Kari«tuU, 

t '-'8. 3.iti. 1897), crir; i Tt». 187 7 mit ajJ.itte önbtfj (gib 

t VIS mSti 1S97). 

(2) Ui^ 1 I b c I ni Muri iL'ioiin, jub. lo. of>n 1857 ju Tüikui- 
ffdiuii^fn, 0)ft3kll. batl.^/^ül^fr in ^on,ifii|lei'il-'>odj, uirm. äi.äliai 
lbt)2 mit 
il a m 1 1 1 a tEinnei, ^(b. 1. Vipiil l87.i ju ''i'fuUenboif. 
t ^rifbiid» (lieb. li. \>l(Ji>. 1770, j 21. il.'ai I82it), .«..«. iVinjoi ba 

I I.X ,\iitr(i. — |(*»btucf« f. »Jlm'iMil'ft 18P8.1 V cK I 
Vlit . i'fim. . . . ISIO mit S^nbittc von Tiikiö (»leb. 2ü. Mlpcil 17»i 
All ^iUetuMiljiim, f 7. I'lii,!. Io70 ju ^^yiin). 
i,\i!ilifr: 1) ^icpelMiif. tub. 2. 3.t" lB2ö, u:riii. . . . ni;: 

"rtiirPrid) Vlfii)i', JLnhier. |\'»."ieii.| 
2)t diifivin (<^.b. 27. ','lpiil 1821 ui W.c» , t • • • li-.'J ju . . .). 

SL S(. 3tn.',l6foiunii||ür a. 3)., ociin. . . . mit 
51IJ a (<> a I ni a ütin^ll■^tl•, »irb. . . . ( >;ui;ubiir,i tu i'.'CfiUci.] 
3,)t Avic^rico G^ib. n. Cft. ih;'2 jii ^iiucn, t 25 'Auni id(ii iu 

i&a? 
i>t (''Hiih'ü (nfb. 1«. 'i'iai ifaio, fiffallrn bei '■j^flcl)L>^ L>b. ^\mii ibtiiii, 
i\. iL l'inisT im IJnf.'aißt yx^rU' unt» Ta.rhltmeiRfr -)lx. 4, üerrn. 
. . . mit 

O 1 1 i I i e übli-r ton yiUif-Inri,), fleb. 1l>. Ju^. leSJ ; iricteiüenit. . . . 
mit Dr. uicd. . . . vi,jiiiaj}i). [Uiiiioai.] 

<5if)uiciöcr luui ^üviijtt'iii. 

[ffülljolifcn. — C<|lni<nft. — ^Stbldn^.•onlvrt. ülbfl mit tun tltdbif.it ,öM(t tet 
Süin|t«in' 27. Cfl. 1797 (für ^oj.'pl) ea;iufi.3ft , ». K. y(it l'«i ^.m ftjlj^iraie 
fiat'infit); oiilitc. äfilitt il. cl. iLUeil 1. «t^t. 1Sü4 , CifUti. gtbc d. a. Sb;ir 
J3. aptil löü2. ~ iUirfdjccibiina t,ö Uü.ipptii« unb BO'<l;itijtl Üt'.-iil im Jjfct; 
Ibül, t5. 7ra.] 

t Vinton Tsreibcrr ^diveivier oon S'ürtillein Cflfb. 2ü. VIpnl 1601 iu 
älM.n, t 24. '.i^,< i!>()7), A. H. ibohai a. 0. , uerin. 7. li^iili ifc;l 
,Ui ÄMai mit Vltm.i ^^lünon von -Cinjbfr;) (^eb. 22. 'd'/ai I80d j: 
Üi^iin, t 2J. ^)';,ii l!r-9S tQf.j. 

iiiiiDtr: 1. l'lliicb, flfb. IG. Aibr. 183>3 ui iPini, Ar. Ä. Hit^- 

2. yUaria ;-l n n u , fleh. 4. fTci. 1641 ^u äijii-n , i-eini. . . . 1867 i:-: 
l'iltroiiDfc ^JÜiicfi) von Siüio6 > ^^Ikt , Ar. u. AI. 5y(^}Mfot unb riti- 
(5tc| n. S. 

3. ^H jü, (irb. 1. '.•Irdr i?i5 JU iGicn, Ufim. . . . mit Glf)lUL'il]CV UOll l^'Vfljl'UflMÖ. 

iJl.itliolii.t — Ciil.rr.a1). •- ■.:i'v-.i-ci:;iii,f lü. e.;!. 1M.>. WiidjrMl b- 
l!U.iprii'l"inMlniiiui L-O. ferst. 1071; !.-,|l.ht,il <1. d. 3lf,Viiähi!to i. J.in. H.J 
nnfülui III Mt..i«i il. ,1. VoiboJ» (i. ä)i.;i 1017, tiL'lii.C.-Cijitrr rtiltcr itiil Ua i t^i^^^a-tLäm Vticifat ,pcii JfiftdjfiiUlb' iinb obanuU;;«! üß.i;>penC'i:tin(!)ruiig ()iü<tt»r i;Aw) 

d. il. ißHii 4. a).\irj 1050 ; ftbi.inb -oejUtt. griit intt 2Itn)i.'iiu'«tiiuf;ti;i; j d. .i. 

»!;<n 19. 6»pt. 1761 (uoii ba Maifain llJtui itaefi.i). — '-6<fii)iii!;ir.j\ itt 

SKi.pl-"«* "IIb 8tfli;-1)il. Ilbirfii/t im i\.il(ti3. 1Ö4S. G. !i;ja.) 

t VUiton fu'i'i'octc Sitiufij'.rr von l'crthciifiiD ffu'b. 8. Atbr. 1775 
t 8. i'ini 1S33), -Viai- nuf i/tupail.'Pf mit? illcitciibiUM , At. it. iiiil., 
L'irni. 12 ?;ibr. l&Ji lait i'J.irii- Oiriifm uuu .'il'unv4<alfaiinia ('j.l. 
6. yiaü. 17ÖJ, t . . .). 
f'inlur: 1. t SUul (rtfb. 8. r>ibr. 1613, t • • • 18M), if. il. itm., nenn. 
. . . mii ioiitie y'-infin i»on Viufic-V'irvi (vicb. . . ., t . . . isoo). 
S'iiiiiiirj 1) Vlntüii, -Hb. . . . I6l3, Ä. it. Ü^rj.-il^Drriftei- in MatiH'. 

i'aiCü in '-i-^o-inuii. 
QlXnil, ^icb. . . . iSiö. (:Jiifi1eiu bei Saibad).] 
'i} Ö D a c i n 1 1 f , vi>b. . . . iSlti, utiui. . . . ibtiS mit Vlii>iui"l ^i'icjtl) 

(VfliMi vüu Vluirnoii, if. II. it. C'biiti im 3iif''Jio,t Mcitl I. iliJni,i 

uou 'Kiiiiuinim ^ir. (>. 
1) Vi In 1)3, Gtb. . . . lül7, it if. *iUi''ifi.Ufiin- in 'rolr'ji iUafnf in 

>i^oi3niin. 
6)^Ut.ici, fltb. . . . 1819, iHi-m. . . . ibG8 mit rtuiuj 'Jüttvi uon 

ivrnraitiin (t 1. -r-iM. 18SS). it. i\. U.>i3.-.»pptin. n. 'i). |i'.\irbm-,i 

in öiciounatl: j 
ei^fofcUif , (iib. 15. /\i'br. 1852 KU Vaibort), uovm. 17. £ipt. ib77 

lai. mit Dr. iur. >^trbiiuiu? jsibin ^iUiöcetim- 3»iifft>uii' oon 

ViagtiiDLnf uu^ \vhit>ntilö, iL it viitt.-iSl.nr ^i. -D. lU^Ln.] 
V. oranü, \\d\ 17. *)i't)t>, \Sio , uemi. . . . mit ii'uiic ^i'iülhr (lub. 
.. . I8i0, •[•.2'.t. £>U. 1Ö85 5u llntctfdjiiclj tQ). (UuS.i(tl}iiJ)Li >-'<■'» 
5aibafl).] 

iiiiilitr : 1) "'[ v\ a n Ci u 6 , ^cb. . . . 1650. 
äi *iUtt i^v, neb. ... 
3!? a Co b i ne, »u'b. . . . 1352. 
i)il a m ill , tvb. . . . isüü. 
a..<tamillfl, ivb. ii. ^on. 1S22, luni!. 31. "JJiärj 1840 mit Mort 
(Vuakii ^i-ace (v 30. ^iWii iSbiJ, it. if. )H a. T». lEiljIofi 'Jbiini- 
Ü!)allen|lciu iu iticiinj (Vlllcujiil v^ciiaunt Uoii) 2rf)mcil,\cv. 

((fjtb.-liiilj. — (itt)*Jt. *latcii uiib ii'Ütn. — W,il/t. Ubil Uiitti ttiii ■.■Ijiiiri 
.ällcfiiM ^iiMiini Dcii tti3,iBt;i>«' Ib. Cfi. (iinn.al'.-.liHiitt "Jö. Siccj lyiu (iüt 
t « tfrltübtt It.ul » t .1 II j , 3 I; n II t'.-.vtifl uiib ii n t o n Bi.uia tciidiura) , 
n.iij. 8>l)r li'- ,^'''1 IS-^^ vj-'f t'' O'il'tUi-tt tluMiot ;Jot.iiin Vv.il '^ * t b i - 
n j .1 b uiib 3 c 1) .1 II 11 S;,ui.i t'ucii'iii il)«cCi.'t , ejt)iu itt BPtjtii.iiumii S.itl 
* r a n j) ; l).ib. '.".iial.iiiiuiij uii :."\uli IMl. — *Mfd)tiil".ina t«iJ US.UifiU m-b 
,V|.1;lil)ll. l'llitfuljl (:n ^A.llyt^.. Isis. £. CUJ] 

I oiiiMTüi 3übonn ^Ivuil <\erbinanb ^vaibcri' VilKfiiivi >i.n. i'oii 
Ä.ltiocilpiT (aib. US. 3"li 17'J'J, t 12- 'M'X- i!^77i. (skh<Nil. biib. (V,>K,it 
ur.D inif)fvürbeull. tiH'i. u. bei). ^J'iin., luriii. 2;?. 3"!i löiii; mit ??(\uif ijj jiijpiiij- — .-^.^ ■».- -'•^..,. .^^w,..^,,v. — -•. — ■ rtrittwn^ 016 '(lüll.'iina pjnoi;!-.: luv.) «cd^iiu.jtr. — £>l;ii'etlii. — cl'i.inb. 

jsrciiii üoit il^eilii (,rcb. 18. iViat 18ul »u lL,'i.ii.iil.\uii , 7 lä. 'Jleu. 

1S79 U« MüiiCtiite). 
^dm : OWcij Viiiaiift i^tfiIM o c r i> i >' n n t>, «eb. 0. Ü.'iür< 1827, (iJrl:;:!. 

L-üi>. Sibt, Vfn.0)i'nt iinc> l'iin.-ili.flCmt 0. '4^., inrin. 3. '.U<li Ibii 

mit li^ttle OUMlllti (villi. . . . Ieci3, t •'i '-l''"« '^'■'U i'J ^•i'-'l")- 
pnilitr. 
t ::^ütjaJi" ^'lorin ?iiMiiiii JlnuDor (,i''b. ;\ni'. 1805, t *" -'s 1880), ilön piout?. Dioioc (i. -X'., ncrni. 2. Vlpiil 1830 inil ,uar.!iJf>; 

'<Nmin DL'H iiauöooit (ucb. ü5. ;,^uli 181»; ^u <5Uuif|'iitt a 'JJt., 

■\ 23. l'iän ibbi) Ml :\iKuiilHnin). 
So\]\\: T^^iMn S\nx\ l'.'inita i-ciinid), ^i'b. lii?. MVai IR4(), y.ön. prcui; 

l'iujül ü. '!)., utiiil. 23. ;\u!i 1Ö70 uiit 
Ü)\ tt i I e «EfOrocci, jitb. 27. Tft. lS4ü. | jniinHuiDi lui tu- ^i\i,^r;rüBf.] Sriiiücvin, j. 3nl'v.v 1H08, e. OOJ. l«atf)Olifd). — 0<il«trcid). — !K<id)äjrtI iiiiö bogt. lilDel unb iHiiurfl;inb inii Km J 
^lAtif.it .(iDitr üon' tl. (1. 9fiüncl)tn 6. ;\uli 1792 (ooni «lutii'itil.n Sorl 3^.ci.-i 
CMi Tsljljbo.itrn, nl« 9leiil,Hnf.it) ; DtOttr. «\ii«r 'zl. Tu. 1S.'>4 (titlfin d. 0. ^ 

SIKlfn M. >Jlvti( Ibf.O); Oe|1(tr. Sibt (1. il ilü.«.: 18. tetpl. 1805. — «((djtil. ■. 

bitng tii W.ipu-iiä unb f.fjdjidjtl. UbtiTKl)! im 3'^l)ifl. Ibü7, 6. 8Öö.] 

t VlufluR ('ilutiiiniti) ^scciteii- wn icAmmX) ((icb 3ö. ^.in. 1800 ju f 
äüien, t ^'- '-^'"iV Ifci'"'^ iw iUifebaiim), H. u. .«. U'oli"i:)iJt unc i 
©tJKüt Q. '!)., ücrm. 1) 12. Viinil ib3-i mit iU n I p u t n t vnu;fj t 
itiuolma r^olHunia ibircria lüitciJ vnni 'i-iioMaja vfitl?- i^- ^fi"' f 
1795 JH Uiiiitl, t 17. ^uni 1843;; II) 30 'Mu. I8lii mit i'.'otM ^ 
^Jlninlin ibaifin pcii ^1^0l•ct^nI (iiib 12. jj-cici l^o'j ju -^vicn, 
t 24. 3uni lt-171, lll) 2u. ;'liM 181.1 mit V( u jUi U ni e üi'olput^.f 
l'iicoüifa Äiai^iGta 'J(iibfi>irr (fsb. 11. 'Jlmi. 182U, t i-'- Cft. I880,i. 

iViiiött: lll 2i tL"l)f : 1. l'c ii r i u • -Ji ii n a iloiolma oi'linn'i -lUvt''':'. 
(iib. 17. Jiiiii 1847 ^ii ^JiWtn, uitni. 1. ,snni i&ou Oii). mii Vllüpö ucr 
iJl?ai)iU\ibcr (tu. Äi'br. IS'Ji iu iUiCbaum), M. u. Sl. i'iojt.f n. i. 

- b) Ik (ßl)(: 2. ^iü 1 1 bflm Vluonft Itiunt aüuiior, o,tb. 12. T ■■ 
18üvä ju iUlfU, Dr. jiir. , H. it. \'üni.if;)iivi.O)iot iiiiD :H.!aeiii |.i: # 
bic otmiiniuatiufii imD i.'foiiomi|cl)in VliMiIrk^fnl^. bii tciii i'on'..*' 
'iO/uluit tür Me i^uleiuma *-I^i^Iü| btt iicl)totiilunjil)Cti unb i\il.-l 
bei ju^iJililc^ imo nat!ii;uMf|\n(il'aftl. £.mjti*ptii!un>Af.-iUMunii(nir, 
octm. 1) 27. E'.Vl 18'J2 JU 'iianiifini-fii mit 'iU 1 1 b c [ in i n c JIMm 
VlUvUiTie Vir^bfi-^ia- (,Kb. 2ii. 3uni lbC4 ^u 5iloir.ei:ibcru, t 27. '3ar ♦ 
Iblil ui il-^iiiij; II) 2. ;Uini ]t-()G JU (:;>riiou'H, mit ? 

i> a u la ^il<il!:flmnie iMiiaCi'tb CiMcr uon ilo|ilt , ßcb. 20. 'Äai 16"; % 
m ^inj ((^*ernoii)Hj J *' 

öiiilitr: :i) li C-Iit: l) tflifabetb l^mt Vlu^uriiiic Üiiuianiit }■ 
iUacii, geb. ID. yiou. 1893 ju aiüfn. ^' '1^ im 'iiU^ilL^tjL, 2iffrttfl Vdifiiifliii 'Ariftiiffi <\rati5 SiJ&finnrC , ^^f'v iß. 'iiJ'.M'. lf^Ol 

" b) 'Jr etic: 31 "iUiul r\:>|'irb ffoil ^Jl'Üln'lm , ^cb. l-'i V!u,i. 1809 
ui O'ifinoii'it;. 

S.Cfrurt l'foriu VliKnnnn , »u'b. ü3. iVlär^ lPt;f> su "Wien, Dr. jiir., 
cr^fnil. ötifiill. T>ii)ftiTor an rer llniiirrfiliit iV>v(\\ , l'iit.il. t-rr 
i(ilit6birtori;i1)fJi, iiiri^u'lh-n ui\D |LintC<u'iiTi'nidiiitl ■^^tiiiifi.'i.Mi'iiiinofi' 
('ommiilion, lUTiii. a. Hept. is''S v.i oTinöbriuf mit 

(.MifabeM) Vlimlii^ ^soffpca ^l'hiiionne .ü-H'ftVUhur , flfb. 19. Wön 
1573 ju "Doij;uic(cl)innfn. 2niMin\ 

if jihjlil-l). — D;|'l«tf«i''J- — Dd'lttr. l!l^tl U"b A'Ut il. <1. 'iüwii -Jl. .'i'oo. 

l.5f,_ _ ^.if i)t<i',uii\i bt« W.ifpdiil iiub >Häbtr<« ül>«r tu <ctuii><?ftV-'i"'0 "" 

J.ibrii. ISOl. 6. S43.1 

.'i n t D n Änih.Tv von Z(\\liev, n(b. 2. ?.in. 18ld ^ti 'r^illTdi in .Uämtiii, 
.Vt. u. jt. (>'0){at iinb '(\?v^' . '-^^"'•.^- ^'^'5 .WU'-'^'i'il'C (>i"l)c ihmi Ponton 
0;r 29, ivrm. 7. ifpt. 1881 mit 

'. r cienne oon 2d)ft-.i wfb. :'.'!. Äebr. 1 850. [-Bie:i ] 

*o!)n: X'liiton, fleb. ö. ÜJiärj 1SK5 ^ii '•Jl'ien. 2diottniöovf Don ticv ^Hofc, f. 3^^. isi)8, S. J'<>3. c; cölacjcf Uüii Üi(f)tcul]üicu. (I:!!»clif(f). — Oeil<rtti.t. — Cnltrr. -Jlbel urib KiiUrfl.inb m:! b.tn ^ivU'ifj» 

. n <i(J)lJ:ihoft!i* a. J. ii;>ii -2(5. ilpnl If^Tö (für iJ-tl €fbl.u)<f, R. ff. t>L>frat, 

< *.i:ift itt oififtt. 8*orolDLnbri-,s) ; Ofilitr. Acht d. il. \titii:ii '.'0 Tim- '■'*!*'■' 

: t!'m il. il. ^-ÜJien 2-.'. ;"\nii. IS-si , für itiifilbni). — *Jt(ct)tnbiinj Cf8 Map« 

pfii« im 3.ib'-V lö'J7. e. ».UH.] 

*»ciepb Arcibfcr i2cMacK? «•''P" Öiditcnboten, c\eb. 18. Afbr. ik52 ^ii 
'ii'icn {^fl5 obipcn Acfcni iiai'I ©obn), .£)oiiptf.i|"ldi • C?VivitroIcr bfC 
•il'uiifr 'i""i>mi(U'itk*, i'Prm. 7. '•.li((ii i8si r.i 'Jl^i'n nnl C^'tfe täiibci 
';ob. 20. ''Jloü ir.iU in ^i9i.!i, | 17. O'iai I8i(8 ^nf.). 

ÄmJjr: l. :ibetffe ''l'iotia (vilfvibtib, ':U'b. lü. 11'*«irUBv2 Jn ^Wi,tJ. 

:.J<id)arb ''.i^iiicnij SXctl 3oia>b, «tb. 4. ""Bai 18S7 j» Wien. 11 jgga 'MS •3rbtm.ii;-r i\ Sti'.!:. - EeJ'r.iWi).— ii^boff).— £cct<;tr;ie-. — S.rfri.b oui ■;' 

3i'01miuicr uoii 'ict'icu». 

I(;.it'^ol-('1)- — Col«rrsi'?). — r<n<rt. ^:?ltt« .1. (1. 2Üi»n 7. «Dfol 1859; Offlnr 

Stfit 10. itbt. (T^u-Iom a. d. 'lL<i<n «b. WArj) l':"J'). — »tfrfjctibunfl ^» 

Sy.u'Peii« »"b Slv^iier.« üt>ft bit et,ir.S'C<tl'fbiinj«n im ;\.-:hr;i. 1803, S. hHH] 

•f Amin orcibfrc 'Seblniancc von ^fifflo f(itb. . . . 1701 ,^» 9?(iilti in 
Unjiarn, t l«. fx-bi. ifcTo in ^J<;«irn), .H. Ä. Ti'I'iV't. n. 5). 

2\IioiitiDtofl)ttr: "ii; n r i e \\x:\n\ lon »iM'tiKr- EfilmaDti-, viel». 29. ^in. 
Ibio, i'iiiii. ü?. icpt. l^C^ mit Dr. inotl. '£tfpl)iiu uon i^ntii, 
.ftomitatöptnfitliio in «lonii-nbiun. 


2ecbuvnci-. 
iBItl nt ^JHiin). 
:od)tfr li- lL-i;t : "i)r n t b i I ^ e , orb. ir.. Tf» lö'-"», i>ei 
Ibis ui yUim t'.iit y.ünlloHiiii ^l'u^P von "i^öbiUfUthn 
18&2). [Wim) (vom fi.ii'tt Sr.tl V.), ;W*hI a.Ufir.Jn?« • <<*n Ji;»"!!« <1. d. 1ir,-.j r.> '^liu 17;^ 
(pcni S.iifft «.ul \'l ). otit(\tiunin)Mi in Mf (tJi-filitjif ?'i.i(f)«tttinf>t-'fi b«tB.-."i.'« 
©K^^eiiuolh, vyitl't'icji. »lilijn iinb ^UWfi.i. 9<*nl;«iilir iiiib l'ot)r. ,Stkr d. «1. Wi:' i. 
17. ;,Aiill 17v)0 (pom «iitfiuft^ii R.itl llifobot ron "Hf.il|l'ai)frn . .il« !K»:it«.-.':r 
füt SOlllitlin ebriOi'.i' Atiebti't) roti 6te[l!<^ .iiif WultfiiSnin If 22. C <2ccfvici) wwi '^iMiik\ü)cm. { i .:?.ititt auf ^>v!1(.ir>iii.. Oi'l 

HOUl, fi'n(l(. btanb«nl<..aii«b. unb banr. Sm., Slifi.t b,'« 'AibicifiJinniifif«, btfi •! 
e.'!)nf — {lolbbriibct — ÜlUivinbct iirb äijiüjflni bir ütisui Vinii-n fliiirlfti), 
■ mniattlfuliett im Jfflt. iPopnn b«i bfr ^^t'iljcttfifljjj* 11. Vliig. Ittl'.», — ^W'll< ■ bl^ 
^^.Ml^orl■.inal«-7;i^■i!omIIlif lütet 4Vill.!il)fiui, t)'-'"l'.i(f). '.'IMip. SNuftl uiib Si5il:>n. 
f.an (jii{. 78'.> Cjtft I, — 93efd)i<lbiii'3 t>8 ili.'.'rctii« iifb ;)<i.%"f)tl. ÜliT'"*! 
im ^flhrfl. JbiS, 6. TOii.l 

1. l'iiiie. 

■'- l'liirar.tct Aifil'iir von 'EiCffdcD nnf ^i^u•.t•n^ciln f(\i'L>. if*. i^rl't. 
1705, t 2t. Ti.i. 182:!), .fi^''. l'öitf. .«|?i: inO <\ocfl' iinb C\Uii.rn'., 
iH'ini. 15. Vlpiil ]7'.';s mit •'»l'nrli^tte TNCfün vcn Ciro'lGtcim (cirb. 
i!>. l'lu,!. 17'J0. ■;- UM. 3l!ri l!:2ä). 
>'5l)iit: 1. t 'iUillnrin (^tjmlian TvrifMid» (i?cb. 30. Sept. 1709 yA MC" 
liiii, t 12. Vliioi. 1672 jii i5aiiibci-»i), iien. banr. 5lm., terin. 11. 2trt. 
1S5* mit 
V.M11 1 1 i e "JiiifliiRe ciiiionct, (-»cb. . . . ['JliHilVS bei '.'im'bod) 1 
2.1 VIColl (ueb. 8. !CA\. 1800, | i'.t. ": iV\. l'^-i). .«ön. boiu-. .\(iii. 
unb \\>iiiioi- a. 'I^., yani. 4. liiop. ih4i i;mi .« aoliile n'aäfjn von €'ncx) 
(oeb. 26. €cut. 1824; füth ; | 23. Vlitf. 18?^ u« SülU'O*). 
MinStr: 1) VuMiMvi "iU-ilirf, a(b. i'O. oi.n.i ISin u» Vln'^b.i.l), 
.Uöii. bouf. .«m. mit« CIh-iiI n. I)., vnw. 1 1. CU. i-co mi '-'Iü*« 
bodi mit 
C'iiiilic l'.'Iürio 1'miünio von Sdimalt;. flcb, c. ''Ailai 1S4;) ,» '.'Itiö« 
blieb (Mi[>.). |*;a,ii':ibfli1) bi'i '|?re!Kl^.| 

flfiiüfr: (1) Dtto l'iiiMvi,-; 'l>biii'.n', fit-b. 20. Sept. lS7ü U' u<nm- 

berfi, -M. ii. AV. Cl't. tec 'llof. bei*, ^'li-' ^'^U(5 Ovoivl 1. iUMiif» 

bei- .Vilhnfn yjr. ni», oeiin. 2. 'Xf^. lS;i3 üu (.i^rmia mit 

(^llfabitli f.r'im von i{\iu.Tn, fltb. f-t. %m. 187-1, ^.ifcA 

iitib C^j). bf? .HÖH. boDr. '.^titcrion- iiiio bi? 'yliinbcttui « C. 

«.oilittr (fjii.o!.) i,''' l if a bctb l'Jirir. »leb. lO. ^imi lbV7 Mi 
Bnniiii. 
(2)(';t?i!itioi! "i^biliiui Viii-ivivi O'iorimilia:!. <,vb. 4. Iifar', 1872 
,Ui ^-l^anibeni. .WCni. boDr. Vt. im 2. lll.-'Jivit MöiUA, Pen»'. l.Cft. 
ibfir» jii VlnCbacl) mit 
l'i'arto l'iuK .U">a oüu äi^cuMavb, ccb. I. ''.'ii'Ci. lfi7C ,^u li|iiriil)tit 
(f.iiiioi.). [liitiub d'.) 
SiJ!)iit : a'i .V) e 1 U' i n 0»- m a n ii c 1 fiebert ÜubU'i',i, \ieb. lt>. 3(iii. 

1897 <u VliiCbvidi. 
h) T' 1 1 ViiKii'l'l .vtitl'iiri) (.viiiil, flrb. 27. Xi'ä 1^07 ^u i'!r'!b.-;d«. 
(S)ytbolf l'icrimiliaii ümil, r,eb. 15. 'iiiön 1^73 a'.i ^-i'-iirTbdM, 
.^on. bii'jr. Vt -i la siiiio tu" 8. Ls'.i*-'*Ji>i'^ M"-i niffb, fn:.! .^ur 
Tleiifll. beim ■Jlui'm. \'lii>t. | Jcftu, Tfiitfd/.O'.'.lliiiufvi.l 
(4)''.li,'niionnn '.'IntiMile (jfm'li", oeb. 2. .£irt. 1877 ui ^cioei-biKh. 
2)'.v m m n ,\(>iic'hie, >iib, lü. i'i^t. isr.2 ui Vlni'baih, i^cint. :>. '•y,ü\). 
1^-7« bi.j mit ^lU^'.lirr Äibni ihmi ^h'ti^untlcin n. b. 5,\ ?iu-ittb, 
.<iöii. bnui. CbeiiiU ,i 'PiiJr. mi? Mmbr ta*. l'bii).''i%\<. o^^:pl|t.•.^t. 
3. 1 .«Jtl i»:.ilb«lm luitbiid) üiibuM.i >\frMiuiiib (ocb. H. TfV K-<07 
)u lilüblfclb, t 2(», Juni 1870 ui ^\;iit\d-nO. .^U••lI. bobr .Um. hü;: 920 vJffjtiiO an» ■lUiiirrilKiiii. Miittiii. a. V., 'o<n-i':. l. 'JJou. 1SJ3 ^ii ^Hicii luit nciuiitt^ >J{otb (,vb 

27. i.iuii; 18jr, jii vlUicn, f fj. :.iiili i.-/.; m ii<ambPi,V). 

iviiibtr; 1) t lluniiiiiliin (lU-b. üfi. Cü. K"<:ji <u "Jiiunbiifi. fd.^lcc. 

16VJ !U \?ul)tinit!i5), mim. 2. lüuii lh77 ju il/iimlun mit 
:?offpbjne fjebivifl vdh Vc'\\\a.'.i\;a\l)(\m, flob. 2ö. 'r'.br. 1838 i:i 

"•J-'imfljiii. |iViiiibeivi.| 

•i) t Jt >-. i I) i n f 1 >Ii,'.uii «.;utii|lini 3c;i.iiiii.i «fctiiliii.i .Itiiu.'rci.i (,nb. 20. 51. 
l»ll ju ÜiitluiVim; f.ii!)ol. ; t 1. 3uni 18y7 ju «imb.-.Ai. lerm. 19. l',:, 
18öa Jii vl}.i:nL'(t>) mit JfutTl'i^ iitdrii ^.ui)l roii tüim'.wt) :i:io Ictiibi-r 
(f.uljol.), Äoii. l>>ii)t. .<rin. 111,? %^:<\l b.r ;Km. oon «{«..Lfm, (uuUmh 

Jjl'i'arte .nilhiiifa i(.-;iol(i!- , peb 17. Cfr. 1S42 ^u >.Jbnii)i;.i 

nenn. 20. Cft. 1HÜ7 t'af. .,:;i JiiLuM.i iliittii: iin5 ("-Nein i':i 

■^■>.Tinl)6rfi/. I iVMU<biu.v | 
4);.U> hantln, i\b. li. ;Vmi isiö 5" U.Uiinbfr.,1, ".U'.iinifhrin ;,; 

Aioibi'trl. üoi! ifitfntCHli.n (UÖtilcmft'.t'tLir,.!. 
!3).«nrl, s\d\ 15. 'i\i\K\. i,-'i*; va W'-ambn v. ^i^tfiLf- :tö (^brtbontff? 

Müll. !.cii)r. Mt a. -t.. Lrriii. 21. VJioi Iö71 \ü vinübad) mit 
6 \:an\\itci :)iotb, »v-b. H». Juni 1öü3 h' JXninl.Mrt-ioinCfn. [;>t-:. 

bc'nl.pf bi'f. ^J\iMibn)i.I 

liiiiitr: (1) ^|»aii In VÜine .t)eiiiii'(tc i.'itiff, «eb. 23. istbt. Ib7& .. 
Vln'buti;. 

(2)f)anö Cynilt «utuM^i, «fb. 20. l'lai J870 au l'inri.ibiir.,UMii''fr 
.sUni. bai)r. \l!.'Ä. im l. (>"!:iii..|,p,. .Si'At iTaifir aiifcl.iuS i.n 
IlfiiCl.int. |"i))iaiibii;i.| 

(ü)!£pVl)ii' l'illi), lub. 20. T!e^ 1877 ju y.i!atial;ir;iljau|..n. . 

11. Viiiie. 

t ülMlbiliu ;^ifiberc von '^.'ifri.-o auf ^IMüfinbeim {(\fb. 2. Juli i;-i 

I 20. Juni IHM) Möw. bort;-, .fim. unb Udttm. im 2. ütci'.'lf'-:' • 

■Ic.uQ, i'frin. 5. iiiär.^ iSOü mit Äiora (,-;fb. 21. iTc?. 1786, t 21. .« .^ 

lSü7), ccö iuitöiirlt itiiiti-n; uon VilVett, yiön. lü^r. y{fi{.t:irtfi;:? 

'«£0l.1)ti'l-. 

Saline: 1, T /uTbinanb Will.-ilni .Vicinrii'u O C t n r (,'ib. i;!. Tff. m: 
AU 'iMiix, -;• 22. "iloo. ls8ß \\\ iZdu^nbcu:!!!), .»tön. biv.ir. l'lpr.-'' ': • 
M(<n a 'D., nenn. 7. CU. IH^s ;ir Vliüinbcirl) i>i(f VIbiH)ti^ '}\<v:,. 
mine VI ii au ft o poh i'LMud (,iä). 9. Tai ibH) jii Ü<.;ni,. • 
t 13. 'DiA. iS!'t iit ii'imdnt.) 

i.Uii5tr: 1) Weotn Vluiiiiit :;Jv;iiL.!n: Töfor, jitb. 17. Jiili i-it •- 
_'j<>imbfr.i, lu'im. 12. l'i.ii 18^57 ju .Htpfcnbera mit 
■£ ri) j 1 n |t i fa -Tonaiibaiifr, ^^cb. . . . (faCjor.). 
2)t\UatbtIbe t^iinbiltc Mova. Vliivunle, ovb. 25. Juli it>i/. .. 

l^iimbero, oan;. 2'j. Vlpcil ifcCii raf. n-it i'.Mbilm <^rtrn üon :irr 

V.1 (fiiloiflicin, ,HÖJi. biU)r. ^iXojür n, 'I. |l)iiinfhfn.| 
3)!.i:tffli aIociI -Jlu^mrie, vl'b. 8. ^l'ini iäl8 au i<umber,i, '».'uj 

riefierin bfr 'Arei(,'fril. i'on £^cf^•i>•^!M)tn ;^ur.iUinfli|iuniv inWinctir ' 
■l)(v|u)n, ,. (v.f,n,un? Vliuui'k, ^vb- !8. Juni ism \u t\vi\ti: 

oenn. 5. '•Jioo. isHö au (^-hiMTcifr mit ,^f!ir Sfotcc, ilc.i. t.;;: 

lUiuamiönji'tiioi- n. T>. |iiaiin|tei!i ) 
6).f)(ini5, (leb. 24. Te<. 1S53 ju ^i*.unbavi, C^^t tt6:\o\}-C.. <t.r 

boiH. "^^olijfirat in liiünrlxn. jijft.,:t^,^fi'fll^>flf^y^.»äJL»Mxi^,-ti..^^-.>.*i.^^i.i •£.*fti<B auf >!Mitlfiih*'uii. — ZcL^it. ■'•'! 

ßU'Ilinc, flcb. 2C. ;;^Qn. 1855 ju ÜVimbftfl, ocim. 23. Oft. 1870 

öaf. mit Vubioifl Ärt^rn ijon ^43etfall (f.itlioi.; •;ie|i1)iccfn), ilöii. boi,K. 

.fttii. unt> CbeitlU. im l. 'Af[5art.0)(fft. 
7) fJ m il, ncL>. s. 2ipt. 1857 HU ■f^tiiiibftv» , J»ön. boor. ?t. c. t). 

[iirtiDiKicimn bei T^enteiiCiorf in r"i^ai)itn.| 
8Upcinr!il) (voviar W vi 1 1 l.n' c (.fbcrbiub , ^tb. 18. Viiii. 18C0 ai 

5'-iniba-.i, (v^lir foß ;U'b..D., i^ön. b.mr. itm. lnI^ l<ri .;i:.u im 

l'üiT. bc3 Mön. .fnuibö iinb bci5 ;'U-iifjfin. 
ö^^iUrtbn ■'.'liiiiiiRo "l'/ntbilSf Morolin.', (leb. 17. l'Ui.i. lyo2 v.i 

^l'ambir^, urnu. '2.!. l'.'oi 1888 v-i l'iinulifn mit l'llbcrt öitm i'on 

ilidluiiiifin, ÄMHfic nuf yteiitb in OAiinfi'n. 
J.t Wilbflm ?,abiiinnb U< r u n o Ir.ni^iott (,vb. 2. Sepf 1817 ui 
iH^iirÄbiira , t <• '■H'ai lii83 ,ui \'ln6biu1>1 , SCow. boi>i-. .Um. iinb 
a^ilfm. 0. T., ofrm. 17. Vlpiil 1817 511 (5:rlanflcn mit bcr €i1)iiHfifr 
ffiiUT ^d)iiiö u-riii 
'rintbilbe von Vöivil, iitb. 20. ^uni J.819, V-)en;iii iiuf ccbönbiinin, 
Tinffriboif uio 'l:öiiiboif (nf- :&» ixft ) lU.'irind)fn.] 
i\inl)tr: l) VI b e 1 b e ( b , «eb. 21. ^Vui. löl'J jii VlitübvUli . nerm. 

'23. 3uli lfc71 <ii 9(iirnbci(i mit Mc.ü afcifner Ätbtn von ^idittn» 

ftorn (fvithoi.) (Ulf Mh'iilatb in ber Ci^üiU- 
2;S-iiaen isriebiid) .ffnil, aeb. 10. 3uli 18GÜ ^u ^'^nDrr.itb, (Klic 

t(5 3ob.'0., ÄCii. bai)r. jtm., Än'.i. bfutjdiec l'i'yi.-yvut bc bcr '.i'.d' 

fdjaft in ^l'Jabiit, ufrm. 28. '^\i\\ 1692 ui -iatin mit 
jp e r t b a {üeiin uon unö ju ber 'i"ann'"iat!,i"jmbQiiftii, oib. ü. äcpt. 

186'J. 

^tntitr : Ci) :X « t i d) > ^i\ r u n l> Jrautiott l'Mbit'i?, (vi:r,en X-n-tmanii 
Jpiivio, flib. 1. 3iili ib'J3 ^11 U'iiiiKbfn. 

(2) VI im b i l ö e ^obainui l'iii|e VlDelbeib Srcba, (ub. 1. Vlptit IRS'5 
<u .ftunilantincpfl. 

(3)3i-moarb Viiina CiUiUnie 3;tM"lDa löilma , flcb. 8. 'Jlcv. i;^'J7 

MI .Uop'.nb>nu'n. 

3. ''T/Ptiüiilian P>rrtimiin "Bilb-Im (Y u (i e n , . >i'.b. i'^. '\aii. 1:322 V-i 

■Jlnuibiu.;!, Äom'IiiiilVrioi uiiD f\-'>ii''illftiri' fit'oii'iniBM.''fiui- , .Hün. 

l\iur. ilm. imb l'ir.ioi- ii la .-iiitf, uiiin 2!. rt^. lb»7 V-i ;Ultrtd:' mit 

r^ttba Arfiin i'un Viibut, «eb. 22. etpt. 1822. [^^»lil.i (Vtit^tniuui 

bei £tre!tbfrg unb ^-Boii^bitfi.] ;t)i.:ti)jnll(d). — äßi'irtttmbera. — «tid«. ur.b trtlänb -ofilat. Vlbel iinb Are!- 

irtrfnilanb il J. W <ci 13. ,Auni 1801 (oi-m »ji(tt nt.inj U. fiit '«bt-ilo;!) Tioiu;4 

eiijet, (. unirii) — »UlcfjuibuPi» be« aiiopfrn» Im i-i\)ti. 1&5'3, 6. aü3.J 

t .Hart (Mniftian (^'adtlieb 7\tcibftt von i£ef,ifr (vub. 21. Tf^. 1773, 
I 24. I'ioi 18581, .Roll, nunttt iiib. (Vuii..llinior iiiib €l."iat, miiu. 
. . mit j^uüliiif 3ent)\rof (fteb. 5. Vlinil 1781, y 5. X'liuv itio'. \u 
atulfgart). ('22 lirffoct ~ 5rff!U'.ji irr .M.ulii'.bfi;',. — iil-fti-Chofi - .-•l';!.-«. I 

,'..ti;^ir: 1. t (^ 11 >u' it i•u^u•i^^ >Ji«iU>flin (»itb. 8. oi'"i ^^i'^. t ^ ^•'i'C * 

1^89 ui '2tutt)\iut), Aabiiftnil, prrni. 8. .\iini 1841 iiüt i 

T'Jotpilbc <?cilsiviiim, tab. 2'.. Cft. IHT». (.^riCfiilrtm.] ? 

iiiuitv: n M n 1 1 ^Hu^oU (Mnifiton, v\(b. 2(i. Vlinit 1842 jii fötiift. » 

iinit, .Ufn. (vüiltftnlv L'i^aucit im .Ui-iOtiCniin. ^n^ Vrtin. a. 5)., 

rrrni. a ^l'ioi J877 ui "i'iaiitMbort» iiv.t 
l'inrif Ärcim t'on 'JJiiini hIhuIi, pib. 22. oi'Ii lE^"»!- (cliiitvcitt.) 

\2:i.ic!)tfr : n .) 1'.' o l bi 1 1 c , «i b. zo. :Uiii ifc7b. 

(•2) (N m n ,i I ö ta , iieb. 26 oUJii ^si^i^-- 

(!nf>mi"«/ vub. 17. l'lrril iSf'5 iii vEtiiltAorf. ,' 

ajO-iiflcn rcfuc Cmllap, vitb. 2. 'än-t. 1S31. i 

.■i)lUnitiill-e Maioline 7\iiUf, qcb. 23. «E-ert. 1855, iviiii. im "-^im ' 

lBbr> UI vcliiMi.ott u'.it i;cri|l.-intiH »on 5l(cj!,<, ilÖK. un'iittfnib. 

?)(«■(!. .''lUä|. in (.illuMinv'". 
2. (Shiiilotti' t\ioii^icrn 3i!lie, v-cb. iE;. eci>t. I8lti ,;ii StiittiVnr». (öol!.) (^i'cmili Hon VV'CuDculurn. 

[.«T.itliodfd). — Dcflorrcl'l). — ÜU nn'» ii'-"'ef Ccn Jailir li;.u I. ; ai'ati'cii(''fi"i<runj 
14. «<<.'t. i:'46 ; ■!)ia^jJ«,■.^a iiiib Si!.:cfClil'ilTfti!r; d. <1. <h>ini 13. TfJ. 1555, 
»!l'Ii'itib..oe|lttr. Steilifirenn.iiib mit 'i3.irveiir«tiii<l'iiinv( {>tm lli>.H-pcn bft fi\ill.nd)«r 
6ffniM', ipcldte t;* ?lf elcbfflAtifiuiiii ul)^ Veilnluin.i tifi »ltt«rmäc:j!n 'il^fl|^np^t■! 
ff'r fliet* unb (JtHanSt d. lU «.nritUiivi U. älpnl 15.1S (f. ?ilJtci. 1879, Ö. Ttti] 
nfi.ilteti iKittiii) (1. .1 Willi 25. Tfi ir.,-,G. — Cirlilji.Dtl. ??>.>tij im J.i^tj. 
1S55, e. fi.')a, rgl. oud) J.ilirj. 1819, *. 62'.i.] 

■j- ,«o.rI Aicil.'cvr Seniiif! non Arcufnbcvp, (aib. IS. Vliict. 1790, i-24. ^liar} 

I8;i3), i'niii. ;'. 9(0f. 1811 mit VInna Aftiin ^ou v?toi'.t>ndi fflfb, 

1. €:fi't. r;i»:5, j 17. T>v ifcr.s). 
^ölin:: i VI » a nrt , »üb. 12. "scpt. if-21. (3\Wfn ] 
2. !!■ bfoba Ib, fifb. 30. Viu.'!. i!r29, M. II. ,«. rbcrfilt. a. J>., ocim. 

I'i c (Nibr. IHCO mit .»>ctni!iic vt[\v. /Siiiticii oon ^^-luijofoüid), ßtl». 

Aiiiin yUofuG (a(b. 6. Vlu?. lP2i. t 22. tcj. I8lt2 ju CMraj); 

11) 17. 3u(i 18'J4 jui» 
VI Mlc ofm\ fNliiVt. ''l^cfüimi, s\&. i>oii ^finiciT, ceb. \r,. ^(^. ifim. 

|;l'iaanu-,^ in v£.tiiinii.] 2ciDlcr. 

(Jtall>ü!i(.b. - Df|lftTfi(f). — rentrr. -Jlbd unb «Rittftdflhb .1. <1. Witn 2. 5B.1t, 
1H71 ; Ofil.tr. '.Uubfttrnfioiib .1. <1. i'l. ?ti;p. (J^ipIi'Ri il. <1. Üßi«n 4. Sn'.t 
l^a-J. — V^((firfilMin<» bi6 ii'c.tv«!'« >'"*■ 9t.M)«tt<) iilft bi« 6to,nb.-«frl.fl'un; '.in 

Vlbolf i\iiib.-rr l'oit >£fiMcr, i^.rb. ir. fvcbi. 1830 }\i TrutiM -.sUnii iii j'liij! -11*11 II 't?r ri'-'"' -"*^*--'^vi^-.-w,i~> UiKinut, .i-.cii ta .v\riKl'>M< ■i'-Hr.inlti in l'ICillnv., i-cini. n. ^cpt. 

'ii; a l'b i'l t /'«ifaiir viniui i>ou "JUiiiimriUtr >i.'b. 25. iVou. isil'.i Mi 'ivUcn. 
Aintitr: i. \'i D u 1 1 Wilbilm , flcb. ö. itTt. ibho ,iii iSui\, üuin. 

lu. Cft. i8iM ju •ilWiimla nat 
i^fUne Ciluituiie lUafoiltt- i^muAOurr, fvb. . . . (UlMitmla.l 
■} -Mioric ^'iiina c-cb. ll. X'ipiil lfc<"'4 '« UUiui, lurm. 30. tcrf. l&Sl 

r» iBüinila mit ^i'ionnvUuii Äil,nn rcn i;cmea>uiDctn, il. S\. Miitiin. 

im l'oii'.-^Ti'.'in.-'.'iut. ''Jfr. l. |ii''!fn.] , 
. ''"o nJalcta ^lUntbiUc V.Vuia Vl.uio, flib. 2'.). XNmi. 1172 ju ^|vlun. 

p'cnii 27 C'fr. iBh'.) JU ^^«iiinil-i i>mI "l^vuiio »oii i'iiH'f"t>'tl;^^r 

♦.(NtieDvul) >f>auC <\air, .nb. 22. l'.'.ai ib7ö j« ilMen. |onni.!uU....j ,(5ciMU:, (3ci)Mil5), !• ^^^iin.]. 1S'.)8, (2. iMl. ISilhoüfft) - Cnl-rficl). -- TfiUrr. -:!M .n,b 5i-.lt*t .1. .i. 'l,,i.,, u,. .j;;,\r, 

1«50; o.ilett. Ärht 10. iVi... (Llplon. -I. -1. SKwn ü. ilr.il) l^üü - *' *t*i.. 

l.ra bf< löopr««« "i'Ö flfähvrifi üb« tie ^.'tvinb»?«tf)<l'i.iiiifn im •^abt^. 1«-«, 

6. 735.) 

- U'bann .« q f p a r AaiMr üüu getUec (.>,cb. -^u. Ctt. 1602 <» aiJai. 
' bucV tu .£i.-utn,a.t, t lO. 'M-bK. 188«), Dr. jur., .V^o». imc ^'cr.- 

^'l^ücfat riu-ftrini. vvn ^Jl'wn, ucini. 2:'. ^ni.<i>. 18ai mit UMori« 

«"u'iai (fleh. in. 3i'.li i8uj, t a;;. l'ian i'^'i'- ^'s ^-IM'-n»- , , . 
iiiWtr: 1 Üoiepb, r.tb. 1«. .scm. I8:i;^ .v,o{= >,nb OUr..Vlca-üfat .u 

r.iicn, ocini. ;;. i.Utiu 18''2 mit 
.- m ma IHM! ^lü.lia», (Ub. 25. £ipt. IBM.. , ., , , 

srihnf n :i[«Dült, P.ib. 10. Cft. lKt.:i. Dr. phil. «t nu-il. 

••lOt'to <[d\ 25. \'lDnl 18Gj, ivM!;a\L'nl. x:.l'üMü!iucbiMmta. 

3)Ni II fl 0, ,ub. 2ü. Aebi. is.,H, :s!i,i,enum-, lurm. 8. ävx\[ ibito mit 

'\c'iCpbmi- ^)iai,f.', i;Cb. 12. U(ai 1S72. 

' toriittr: ü:bmee, fil. 28. '^'.r,\. iti'j7. 

•nviM icb. ai'b. 5. Juni 1Ö7U, Dr. jur. ^ . „ 

2M 016. flcb. 10. Ic». iwa, M. u. JV. mint uv.o m.&mnc>r.Ul. 

ö>f( i. bco ^"iin. i. rU., ixim. M. .Ur.i. I87ö ui ^i ul»" '"'t 
■•imnli;-, fl.bT 22. U'imlH.-)0 bcö Ocjar ^•i»«'\5*;."';;"l^' 

UhiBtr" 1) Vlrtbiii-, iVb. 10. Sert. 1875 ,<u J>atV.nuA\. 
•1 -IV .1 ,1 n ii I r n a , mb. Ifl. ^"uiH lb7s ui ■'»^■iii- 

DiMUlI, »Mb. UV v^fVt. >>*;^2 Ul JtlO fC .N.,1HIIL>. 

oi^JJiuiu VJinii', fltb. 2. IW0W. 1861 J" "Mo bp ^Vinnio. 
ü)(Ätid/, fleb. 2ü. 3»ni ^'''J-- Villi: 
-j.'im. 024 'iifetibiibii' 
Iß . uain. 3. VI n ton, oeb. 5. OJiäM 183ri, *l'rofiirifl bei <V. .^. tn'it. 'r>et!a'.?c:i:i 
2pinnfi-.i mit Hu'irneici, nvrm. lO. ■'liMil iHO? mit 

^nii (1 ! lu i II a Jlffifuuvr, f,fb. Ki. Vlinit 18} i. 
i'Uiiöfr: 1) (.'friift, svb. 10. OtJ. i.-iTo ]:i T'Otteni'ürf , 

iHMiiiler. M\ II. M i'f. b.u M{<f. biL^ Acl.^jti.urbot '•3ir 

üt . "i'»?»!!-» Ib&G iirt 
3 P '1 •'Öfffil), iirb. 1,5. '')]ov. 1S7Ü. 

v!oi1jttr: >'m I b a , <irb. 13. ^uni lf!)y. 
2).ti b 11) irt, (tcb 23. rrr isao 311 Uolteiiboi-f. 

4. "l'J n r i f , .i.-b. ]'.. 'Jioii. IS3G. unin. 2:i. }u\\ I8ijü mif-si-'nj vjdjaviiiifr, 
«. it nofiaf i:nb \.'ofiliiö,icr.-T'tä|". i. DL 

5. ^W a r i tu i I i a n , fleb. 1. gpiii. i<-39 , i?. .sr yautföiitr. .»Jfal in 
talUMirp, i'irni C. T'fl. 16G3 ui Siilitnirn imt 

'iibfreff Är?iin Dou 'iyfl>i'n, lub. 5. ^ipt. 1H44. 
Sal)n: Ti 0. r , nrb. 6. x'Ui.v 1872 y.i 2in] in OCfilai. (ffpaii(itlif>t). -- 'üt«iip<ii. — gjeid;«ftlir. il. .1. ffiitri 4. Cd. 178a (füt Jch.iiin 
.tt.irl « U b II' i n >^.■I^); fotll.f. '.\iifL-l.it .1. .1. «crliil 10. Sept. IBU« (für brn- 
f<ll'(n). — i{?e(i1;tfib\n'j Ca >lö,H-rfn4 iiiib dlitte fflti e.ilpjit im .VWjtg. IbO;, 

6. 055.) 

t Subivid VI l b f r t treiben pon »Jclb (<\dy. 5. Vlu»?. 1790 ui ^HiiiTcir, 
t 17. Vluril 1SG7 f.i ^l!ol(5bom — bfr.-inr.t qIo .'»if^nfr, TiitJcr' ui-r 
gdiiiftftfllfr iiüC bi-rd) tVinf ^bätifif.it auf trm (^Wbiitc btr iniifrcn 
iUiiffiori •-), Ofiin -'i?. Ih'ci'. l!su ^u ''l^ctWn mit ^^lora ,«ifi,T.T rprb 
4. ^.t'pf. J'in <u ^iVili'l, 7 lU. :\ün. 16ti9 ^11 irtcal'fV 

,^ii;tifr: l. 1>(nria, Ofb ;io. VUta. 1R4G v.i ^i'erlin , oerm. 10. Tfi 
1H>>7 »11 *r>otGrnm tint ,\itnl Vllftoribir '."solnnui irrhmol.T, s\tr 
ViTiif:. (S>Waru(tii\it llll^ ^i^ibliofbcf.ir im •'•■'iii. brr piMflliibcn, Untf.- 
iivi)tc. iiiib ^Däoiuiial'VhiiU'IeM'biiUn imb y-iHiw. a. T). 

2. 1 'liinil (V>,'r!wjrc> (cirb 2v. lUini 181H m ^iVrlin, flu. VIcril !(■■' 
V T'of?r>-itn) , Jlöti. jnai&. viphii. a. ^>. , ueiiii. 3. tVm. Iö77 ;•• 
^'^^^l•r•B^■'^fl mit 

i){oi'n üiciitei-. rtfb. 2. Vliui. I64t> ^u ytlf^lr^cU■'^fl b»'i (^^öilii. 
Jt.\iiiötr; O .<tlnrn, Ofb. 20. Vipril lb79 sn Boia». 
U)Wilbclm ViJbii'iii VllbiTt .M.t!, <,v:b. i'i. CFt. 18SÜ \u Sorau 
8)5^iiebtid), iieb. IG. ^iiH lP«i ,1" ivranfliiit n. ö. C 
)>.<?iirt, pfb. ;io. ■i)bti. 1881 ju i>ianffttrt a. b. O., ilön. tru;» 
•IcUftt in lM>tlJ^1m. 

3. VI I b e r t , (\(\>. 3. 'i'.l/ör^ ia'i4 ,^u iSotilb.iiii, ^)(j)fr beö ^ob.-D.. 'V;:;.: 
imb ^J^at.'.^rinbr im 1. (^\rb«vTl. bfiT '.^viif-HvCib. ürbf-);){.)t Vir li.'. 
ütrm. 31. V Qr\ I8S.1 (ii ^i^nliii mit 

^Urtba Spif,idtf.\i!, neb. 24. 'Df\. I8G0 \u 'IViIin. 
^oljii: Vllerajiofr, ^fb. 24. T^fj. 18^-3 ju ^i'ranbOiibiir)i \\ .■?il..iu>f. — fc.li. 'J2Ö 

<5i'lDciUii. 

[Oi.in<ie(ifcf). — Oiilijüt. «jb«ii. — iüabi|di«t <!U<I «. 'I. '.'7 j.in. 1777; t..it.i|M;« 
in.ifiiinuiifl tit ttIl•ll)lttHI|l,^ll^l8 a. ■!. Äail(!iul)t II. Cft. lt;S9 (für ::>J I I I) e I ni 
j(.l^elf, (. iiMttn) uiib .1. il. a.itlemOe 21. JJof. 1803 lii'it itfitii <U(uiifr, 
I. urlni). — ')bo'i&: '■i« 'H.iijoi-if ajd'iijibiira '"'b 9<(iit)ciiUr J. — VfAflir.« l'i'ft 
tie 41l'f).ininiiiii9 f. Oabrj. 13ö7, fe, 87b.] 

7 ^«oilljelm üon ^tlbeiiecf (V,fb. 15. Sept. 1S23 nu ilailöiuttc, f lO. Ir,. 
18C3 fcaf.i, üfftn. I) . . . mit Mnux) i'M'tlutt (ßcb. , . . ibbO 511 ^i^afil, 
t . . , 1861 ^oi); IJ) IS. UK'ai 18UI mit 
.iulie Vlii'.alit V!C'clhi'!i> .«inelitie üinrie Äidficu von itlcdieff, rtil>. 

«nunl't i'Pii Virbau, fltb. 1. l'Uiil J6-J1 311 iioLieiiii. 
St\\\\ lv(£l)f : iU il l,U'l m JMitoif (Weiljcrc von Edoeiucf, {[tb. id. iliötj 

i,-<i9, (Vjitviijil. boi5. .«tf, uetin. 4. ll'iarii 1672 is'.U 
(jf ::i m ü ,viiii;i iliiitt.ocn aiMlej!t'Ci'>i , (\»b. 23. 1^\0);. iSöl. ll'.'ül;!' 
biü^^ bii iiOilön-Le.l 

^Uiiötr: ]) :Unn»>, fib. 20. l'ipiil lh73, i-iim. 20. 3iili löua ir.it 
Marl üoii U'Dnf.', Jtcii. pieu{i. "i^l'l. im l. bab. l'cib. (.s'.cm.'yivit 
'ih. U)'J. 
2;ül)a, fltb. u. v\<br. lb7j , uerm. 5. i.Koi Jo'JC mit ilior Attin 
(Uli 26. -iiusi. 18'ja) oon JToljinfl-'i^cifictt, Mcn. pinip. *4-^l't im l. 
bv;^. üfib-'Xiai].':)i{it yir. 20. 
S)()anß äüilbelm, ijib. 26. t\ttn-. 1878. 
4j.öert ta, (iib. C. Vlii;.. leSl. 
5jy(olt "ilMll;«!»!, flfb. 3. Dtj. 1890. 3cU. 

!«uil'(tif4. — SJIicri.iit.-fedftvfiin utit> ^>nii(ifii. — »Kucf)«ab«; .1. il. 9üifii 
18. Juli IßGb (u.Mti y.ni|«t 9fo;olt I.); ninfl»nli..(d)ir«tin. ai.iiffiniiinj iit 
t)(i(.l)lifliiii9 »iir noilfühtuna bv« A"'^«>it"«i''!'' '1- ''• *:J)'>fiiil ll.:)oii 18MV! ; 
Ft(u6. ©eiielimlßiinvi jur SüIjiuiih bt» jrifit)itieiititfl» a. il «frliri Irf. ;V>n. 1882 
(fflt M< in ptfU^. a)(iItlAtb;tM|ltn )lili«ntin «iiiPft: f,i\t^ti<t), i<h. 0. ^"\m1i IH:t7, 
urriJ Ui5ill;(lm. gjb. 8. gdt. IBI'2, f. iinifii). — iüi|d)tifibuiia br'« •iK.unJinfl im 
3jl)tfl. 1861, ö. 769. unb ije|i1;id)tl. lU'rt|id,t im Jol^ift. 1860, 6. 8oy.") 
.11. VUm. löW*, y Jü. ^MLl. 101.:;, ii; ^O. >Clt.l. JOi-« um 

Cbarlottr i'Oii .Vit)d.|lftttr, i\(b. 21. i)rj. Ißllt. | 2i1)Uht:h.| 
Aiiiutr: ;i.i li t'lt: '• i* u 1 i n e ifiiife öiiituitr, flcb. 20. iUörj 163-i, 

'Xiafüiiilliii. 
2. ^ 1 1 1 1 1 1 ri) '(\:(\ni, t\ib. o. 3iili 1837, ^)\:)ii- tcö Sot-'C'., Aion. puiUi. 

Clciii n. 'X., iHim. 3. ^^fbr. 18ti4 ,ui ^iWvlin mit 
*!l II I i n e l te ^nim i>en lijubad', i;tb. IG. Cf!. ifc-13. [3i1;ivain.| 

Coclitrr: '€ opt; i ••' '.H'''iil'^H'', iJfb. 26. Xcj. lb<il. --J !)2ii c<l.- -- tiiiJtiltnc-Wio.iu:; 

3 «Bilhclm Öitt'.uiA UVmbntb Vl^olf. ficb. 3, Tsfi-n-. 1842, Min innit 

(sVn.'ilioiot mit' Miiibt iK^n (V)!o:^, üirni. *23. ;'a'cil ls.-.<l ^i! l'^aiien- 

ii',il.">i' r.iit 
i-)ebu>Ui Sophia UVoisWcte upn :i{efo»iniiI , titb. -.'jl. Vli'ul Uüo ju 

*"!.irifim'alro in tcr ^.Wcunitiif. 

;Söiiiu: 1) Tsci^',, ivb. ig. A.hr i>.'8-2 vj ^^evlm. _ 

2)UIi-iii), vH'l\ 17. /utir. ibSi ]U ''önlin , Ktu. viiUfc. .^l.ititt 
m ^IMöit. 

3)Vlt)ulf, s-(Cb. 10. '.'In,!. ibS5 ^u 'ifJariniivaUi'. 

4', ^-)l^ i I h c 1 111 , vicb. 12. Oft. 18b7 ui '^üro.iii. 
— b) 'Ji (tljt: 4. l^nife, firi>. 24. ?M!ni iBi.;. 
5. VI ufi u fte, vlfb 1. ^Jiou ikOS. üciu. 14. Oft. 1^7.5 \n ■^üwaw. 

mit Wüntlifi- ^itMu uoii 3rt)lotl;;ir.i, iU>n. pieufe. ""^k-n.'lU. uiib ilmt: 

t-tr 10. '^iü. liriorl ((.VD.Migflifd;. — Wtljjo». i)«":ien unb Oiilnuirt). — Wifi/teil-unj te« Si'-pvit« 
unb öffifjiAtl. «otij im J.iljtJ- Isiil. 6. -'•.'■.' 1 

I \'inau|] ATcibar vow €i'iiariifti5'(S)riina) (p.fb | . . .), il^r 

i>ax\\. Cbcilllt. bei bfui 0)2itiü:i.;fn\it, vn-ciii. . . . imt . ,. . it 
a.oxw\ (ivb . . ., t . . .). _ , 

Si\m: 1. I Vi u VI tt ^ubioia fa«b. lo. Vl.m. i70i. t 3 utr. i87r, 
(•!5>lM3t b'lT- rb.rfi ' taüm. <i. CO. unb (vifK-lLiinjoi; i» la suitc, 
Ufim. lü.M^üu.iHSt) nut Viiiff (V)iäfin o:.'H Ci'.i'v.nmD (vmititcfun fÄib. 
21. Ilfoi 1810, 7 lö. i>iai IbTO). 
AinTia-: i) '23 i Ib c Im i n e 'OIKine, ,ifb. ii. Vlii . it<a7, (V)tb:(i!. H 

©d)liiiT<l1). ITaiir.aobtl _ , .. 

2)yub-iMfl, vub. 0. TMini ISöö, Wibuil. tni). .«bv hho .«abiu- 
uerm. i!7. Cft. 1K70 ni;t ,...,, r ,c-, 

Vlmalie m'nn l'cio ouii imb ui r teiniuct!,), ,iib. i. AVJi Ibol 

I »>l'l»UftÜ,H'ilII.1 

xviiiticv: n) 'JL'faiia Vuik, iub. 17. 5i'H 187 1. 
f.'ito, i^rui) '£rL-iivnbcn).i c.iif "Vii'n.] .. 

5)Vllbcit ViibmiT ivri'.ttiti'. «ib. 9. ,s<bi- 1847, Wibv.il. bf||. 
.HlMI. l>c.::f?. rbt-rll v.uC' ^Nlii.Kl^nMiit. €r. M\ Vob. bcö Onb^ilfS 

_ . .^. A .: .... a.M.. ^•< iU:, 

OfJ 
.VlflliU t.iil.<>i(. h.lT •ili..-rf.iiitim,i ifz W<tn1)!:>liiiii\ «ut 8i'''r»'M >•'« ?"• 'i 
b\.t.i.li«l< Uiit <Wil...ft.|Ct^^-t .1. .1. -i-.mnfl.ltt II. VIptil ^b)5UJ, Vftn. | 

JH. !0n. Jb78 mit £ tfif ' i l i n i tf ti *•'' — -V^tMi '-» - ■ ■ ^■'■J '*"-^ !c«iMuii'iie'<'n.mii;. criUiii. — iniubuuv 
i";iiii)it: 1) (i m i I '^heobcr, 'M^b. 22. ^nU ISJÖ, S\. u. X. 0-tu .liJoJL-i 

a. i). L>;t!)ijl. luff. 'il.iafiiiiiuii.^ Oft !ÜKiö):ijiiiii jiit öülini;!;! bt« •,<ici. 
uirtcniitfl« loiit ÜJiin.-attjJtipi d. d. ?.itm|t>iC.i -J?. Oft. lö;')7], üi'l'lU. .. . 

i&ti5 mit iifaiuia O'iftiTife !'i>arl\u.i vEttik iV.b. 12. 'i'ÜUi lbl5 ,UI 

1806, ii. ü. M. Ol't. im 3nf..:)iflt '^rtjc uou ülünlöftältin 
-)h. 81. ^Jh-. 81. 
t^iilarl iiugo l'lbolf Gmil, (leb. 27. I?<f< 

&ec ikn-if.i», :>v. "■ si. oyt. au ;;)nf..yifl 

■Oic 81. ißt örcr i'on ilUlttt'.ittiti 

(3)4» e mr i d) -fitriiKum , flob. C. 3iili löOi), il'. u. i'c 

'4Vrt l-icb t icl) ^jyi!t>rl!!i, flrb. 6 l'lpiil 1871, M'. u. Ji. 
:i)ia,v'Jt.''.t Äüilt iiu '.:i.ii:iDi|\l;'.'>a;eb ^Dir. 14. r. Uli rv't. im J)ia,v'Jt.''.t Ainit \n 'AM:iDi|u;!;>a;eb ^Jir. 14. 
(ö) yilbect .üeiniid) .p u »i o , r^b. 8. ■dliän 1877, iV. u. i(. ^t. im 

'-DrnwilivU isürit ju ili'.mDii'i-ükacij, yJi. M. 
"D/arie v.-Si/t>bii: 'Xiorütbui, ytb. t). j'-üu iöi3 ^u Tnnr.ftaol, uecin. 
jü. Jiuii iHCü i\u Ä^OiiiiiJ mit 3i'ii"ö uoii i'iutj(t, li)ibi,il. l>i'iT. 
innm. 0. 'i^. iTiiiinito.tt.] wun. a. 'v. i'iiiiiiMi'ici.j 
3)<lDel.ljfib, \\d\ 7. Cft. 13-10. [T^avmftabt.] ;CUDCU, f. ^litiilev inni ■Reuten. 3cuoDuvn. |».iqvli|tl). — Vnt.n — 
(!f:.liuitniiig bi« UlSiippiiid l^^^. '-'1(><I llll^ /\tl)t .l. il. Jrarlätul)« l. »Mim IM&. 
uiiD Vüilii'rti) til<i-r bic C3t.iiib(i!<il^ibiii\g im "^'il^tj. 
180*7, e 700.1 

I .^off pl) Qrmft Ättibftr oon 2iii3lmfl (,ub. . . . 178-1 ju ^.i'iiui'fal, 
■t 11. l'Joo. 1870 AU ^tiL-cHicO, (VHl'».iI. b.ib. (S',:){iit uiiö :)Jl•,^• 
£it<[tof 0. D. , uani. 1. Vdi-t. 1821 mtt lt(:l.i dViU.iant.i lu-ii »itiiii'i 
/«cb. . . . 1803 iu Vlfa.uiiitiibiiVjl, I 21. :;\mIi Iblü /,u hclbilbir»!). 

Sfl^iu: 1. I (vauij utb. -vi. 3"iii ibJi ,ui M.iilCuii^f, t -<j' Vll'til VMil JUiak'.-'^i.^slAi.^K ■ ..A A :rm 'I ^kf%,rt ■ • .!»■.-.'.<*. ^^. J..J#* ,^u Juamiui i. (V.), (\'i\\.\:\. L\5^ ,S?iri-, .«aif. yi'.v'Jif't, i-''iivi. i: ^«('t- 

lb66 lUlt . . , -- , • (-/.•■•■ I 

.*, clfji e yfufebiit, (i(b. ü5. 'Jiüo. 183C ü'.i .^.iiiüclbtin |^iiH iin i-iMicrj 
' |.UnJicr: i) Muri, (i«:b. 8. (£<ct. lfc.07 \\\ 5lcln, 5laif. tciit|.t.t 
■iiiuur, iH-im. 23. !;)(op. ibOa ,ni '2.i:l} init 
Maiie itfofft, fieb. . . . (EuM 1 
'iPl'ia r ia, (iib. 8 'Atbr. ifiCi 311 iTobl. riU'l.l 
3j>\cnin, Ofb. n 'Ii<ai iBGi; u< ".Mlbrciiucb , .Uiif. tciitid;ct ^icc;.- 
Si'nimuilUr in ^iM)M)u •.il.r, lic-liafi. 
2. C-nul, iVb -n. ZW.. liri!3 Sil Alniloiul;i\ [Viihiin in iUUcn.] [jUiiijülifd). - Cultttei.!) l-ic.frm.itf). - Cillirt 'JU.I uiib Sini.t nui bnn 
<Ut5bif.>t .Don e«t.(i"ß'-f" 'I- 'I- ä\Ji«n 1. ßert. 186« , oiilnr. gtlit (tunt 
Ubttttagunj! be« 'itcitj^itenil':'!'"'» ttd 6.1,.i'iiC«««)"'"«) ''■ '' *'• '^''"- (^'P'""" 
•IV,. QJJdrj) lÖCS». — ilW[cl)tiibiinfl Ui SGBfipper« utib ge(.1)Kl;iI. äloiij im Jat:; 

isr.o, e. :jo8.] 
aUftcr 7Mlii- rMeibi'ir Sifclir uoii .l>etiii!itet, (leb. lO. 5^f<. 1S36. 
"■l^'fii-tr t-rr biim .'öömrithnlbolf im lia'ir,tt'ilf '" Stfifinuiit fleltiifiitn 
(V)i'i!tc CVni.i^cmi'ihr Im? foiu<. Itfalt.-i?. , it. u. M. ^ihcImVo unJ 
"•HitMii n 'i) ocrm. 21. ilnt. 1858 ^u X^xa^ mit ipelone Aiiiin ccn 
.^pfijini^fi- Ut'b. 21. €.pt. ies9, t 2<i. Jcn. iyH2). |0,ro^.| _ 
5ci)iif: 1. ^iMf tot l'lnlcn i^flir, oeb. 17. XiM. i-^öi» »n '^Srnj, ^Hüi't 
biT h")iitir (;^Hor,lcbinin,i mu :4:Lüiin iii vEineimait, .it. u. iL MiMir.i. 
im Dnn ^Kiii Vllbcit .«önifl oon <2firii(in l^fr. 3, ünm. 11. tifU. 

ailarf^a letf Aiinn oon ^l'inuifien, ^;ob. 4. .UiIi I8.i.) __ 

2. VI n ton .^iiflü öilir, flfb. 7. Vliui. 31:01 i» ^'J'-o}, it- it. ^inifni(l;iiic' 

fäbnnrt) u. T>. , .^ .< <- 

8 3oferb .fiail Äiiir, f»fb. 31. Uliöcj 18C8 jii Oua; , il. u. .«. lt.. 

Itn !l)icii -'Jiüt i^aifd (\nDinunb Viir. 4. ((.u-m^elifJ) - SBciiffiibticf, iiömüd) äi-HM enbefldliviu"« "'it .frrciitc.;rj l.-.i 
»in tedjilb, |o i()t« UJotbtrii iiiib fie ifMul) btraebrorfit iiiib jft'tau*l"), '1. ■'• 
SfiiH 29. ;"\a.t. 14Ö1 (Dom r6n.ifd!.n «fiiij» aJJar.mlian 1., für bi* ^Vxl'iion i:;i 1 
»IIb «ürbion bif fetuta) , üJüvpmlxJleninfl (burdj Äriiu auf ■■^«ni «E'"^- • 
.1. «»geiiSbiirfl 17. ,^uH \i>:Vi. (üom iloi|»t Jf-irl V. (ür bi» ftirbtüb« 0-, KW'-'—-" 


f)'jy (ii'iittnnScrfl. ftiht »1. <! 6tutlfl>itt '21. I»ej. KHIO (für Joüinin W.orfl euiiKr 

t ,>l'ann (3''forti 'Ärr'tftr £:attti-v üoit ?i>!;(H (ikI\ 13. 'Svm 170!}, 
t 24. 'j)i^. löSS'), 'i>iriftci- cu- ,Uon. uüiticmb. 'ÄiiMiHfc.nimci- ^t•ö 
■.\ftfairrfifii5, Dcrm. . . . »lit iielcnc ^i'.riiicoiori' (uciin reu 'ilu-lfer 
(■Mb. 18. Te,i. 17C9 t 13. ^an. 185t jii Ulm). 

5;i)iif: 1. t -llbiTdit l'unvia (vnb. 3. '^uli K!);i ui 'JUtlutin, 
7 'iit. Aebr. leßi «11 >j;tnc,M'i, ufini. 27. 'i'iär} 1::jö4 mit -JUbalaie 2t.Ti,v 
jr.üUtc (siib, L>2. ecut. I8i:2 ^u ^i^ibuncl), t 6. O.'i'iu; I6iö ju itiaii. 

buc.i i. e.y 

Coctjtrr: i^bnfliane Vllbcttine, flcb. lö. OJop. ieö5 ^u l'Irntp»?, 

üecm. 4. Vipril 1S77 mit TNUinj Mt luri, ';.'t. .i. T». ( Slnpbura i, C?.] 
2.T '.^bnitcp!) »pciniirl) uifb. 17. l'lpnl ihOl , 'l- 3. Cfl. 1659), 
s\cn. UHutttiub. Aoiflm., lum. 9. Vliifl. i:-3:^ mit Vlnna )\ifiin oon 
o'.cnminiiifn • Ü5tinniinacn (fleb. 10. 3tin- i^'S, t 27. 3«-in- lö'Ju ju 
'^tiittvinrtj. 

tiiitJtt: 1) ÖVorfl 33 il beim, pcb. 12. 3uü 18S9 S" VKtenfloig, 
" Mön. iPÜvttemb. 0:)i>n.-l'ia|oc j. Tiäp. , ooiui. Hi. iTq. lf:73 ju 

■£i1)iDenbt mit 
Vinialie )\xnm von Sü&tinb, fatb. 23. 5)hin 1B52. rgtuttanrt.| 

üintitr: (\) ■y)c\n<:> .Jl'tobov .f)einrid) , ^icb. 20. Cit. i&7ri ,^u 
Jctiittfiavt ,'\.'t. im '>ki'n.O)uit 5l6nictm CIiiii (l. iinntttiitb.) 
11} r. 119. 

i2)o">eoi-a, flfb. 10. Cft. 1877 ?ii Ulm, l't. im Ü'ircn.-^.K.it .ffoniiun 

■ ' CUa <i. ivürttcmb.) yic. 119. 

(3)(-^f ttriib. ^tb. 25. re.v ifeSO jii Wmüno. 

i4)0eiuolb, (i.eb. f5. jsfbr. 1862 ,ui 0'.tiu"in;\ 

i5).C)f b mivT, fieb. Kl. Juli 1^'H4 jii ■V><;ill-n'onn. 

ni^.'tnnn, cd. n. 'rn.. 18B5 .^u i->cUbroiin. 
■ji'Jlnnn .«ni-oliiic lU-'fci'bitic, r-o'i- ti. ^ept. 1S40, 'EiifttJr. briJ 

.iCtlificit T'fimctii'liti^ in Cbfrlkniclb. ( Stuttgart. | 
:<• (Hnil^otib Cuo 1'? o r t m i I i n n (vvb. ii. 3uli 1817 ,<ii v2cl)tiuit. 

Ci'im, ccfnllon bei ^ihllifiö oov MUniö 3o. 9(DU. lb7U), itüii. iruit. 

tinib. r«t. im 7. ^iif.OHnt, ocim. 20. ^uü 1&70 mit 
-i(niie aiiiDJt, öfb. 30. Ctt. U:17 Mi 2int};iait. 

1}. ~Ml ixlöcu. 

!e,lif(t)ft Jnidftienjlnnb 17. Juli IbSO. - »lff(f)tilbiina b<« 'iu.iovfn« iinb 
»'.Iure OSenfoIücjie Im ^vi^rj. l'^H4, <5. 8-'4.1 

- (tati (gtfpbon 'j^reibfrr >?rnitcr non ?ö(,cn ((leb. 20. Crt. Ibii iii 
' <Tiirl5rube, j 20. itlär< 1884 )u ^l^r.ben'^i^abcn), 0">rbhil. bni>. (S^m.. 

Lt a, 'S.,'ouin. 1.-). Crt. isr.o mit 
.• ni ni Q l'llbptline ipentiftte £Uin , flcb. 20. 3u!i 1824 ,<u ^^la^f!urt 

1. 11|. f^i^abtn.^l^obtn.J 
SIW. 1- (ÄTU- in 3obann l'lufmtl l'Jücit; Äarl , fleb. il. Vln,i. ls54, 

:^;Kr bedS 3ob.'C>. , S\ör\. un'irttcmb. "Diajoc, fmbt nnit, T^rpiiften ob* '*'iü tifiiii.t üott i'ujnii. ~ Seiiblii-.. 

••(■.itöiii. ^j.iüücfi. im C'iif.yiat .-.lönii-, 4i.!ill)Wm I. fi. itfin.) Oir. 7 
pi'üiin ü. Mfb.l, üfnii. 2. ^Vuii 1879 mit Maiolm.' OJräfin üoii !i3eroI. 
tm.-if.i (iieb. 18. Tt}. Ib;-);»; f.iiiioi.; uriVbieCrnj. 
«tofljttr: Mar Ol IUP Äoiuabiiio iloMtiniitine '^äfarine 'Steiilianic 
••finn-.a :li;mif Viiife, ivb. :{. Äfbv. iHbU ',u i'ubuMMClnirvi. |"i<.itf!i. 

2. «urt 3L>tinn ^U/ichael ■,'liipii'> l'llln-rrl,t, ^ib. M. Cft. 1S5ö u 
'Äiaiilfurt a. "AV. , ))l)]h iinb ^lUvtiii. ba- ipfuttcmb '*i5enor|cnfci)a't 
bcil :.UU)..0., .«en. luiiitttiub. Mi;r. ( 2tiiUviin-t.] 

Orülitr. 
l.f '^Uill.Hlnt t^üffph (i;eb. 28. ,v.br. K-sll iu .Hiiil'.ruhf , t IC .V^n. 
1871 ju Salciii), (Sjib^ril. imD -I'uiit\uärl. bcib. Äoillni., »fem. (i. Cfl 
181Ö »u .^T.^ilSritbe mit ^Xuiulinc äötct) (ßcb. 25. ?Jcü. isic ju ''DttUtv. 
■{- 8. l'iai 185G ^u Salciii). 
iSariltfc: 1) (5:ruii-a ;siirtine l^lcinc -in-vtba , peb. 0. Cf(. If-lS ui 

€alem. (AUiilS:iil.\ ] 
2)H.^iiuIi)ie ©obii!? VInua Ci^Jbriflc, ^fb. 28. \'>ioo. 1814 »u 

Salpm, i>fnu. 2. ^'^iini i8(;:-> ui (?ah>iu mit •^^rr^iIInn^ Jlüi's 

Ö^utiMuiiiifi- in .s.n'd)töbfrki, <i)vb^,il. bob Momineri'onr.it. |M.irl5- 

riibf.J 
3)Stfpbanie (S^fl■tlll^ Vluiinfle, «cb. 15. Cfl. iSlC ^ii ^.ilcr, 

(.sUulüiu'oe. ) 
4)\»J/nttf, fl-.b. 8. 'ivcbr. is-19 ju €oIpm. [.itmiSnibe.) 
5)^Dfattilbc lii(U-imilianr, apb. 2i. '.yün^ i8öo ;\u £alfm, vniv 

14. Vlpril 1874 mit :it)oinoß Vlidiibalr^ .2 tciUiiiS ^Äbitp »iUarrfc r-c 

0Juilif.iTii)M)cn .^liitbc in ^liibcn-'iViDpn. 

2. t S\a:l etcpbiin 'U u ^ u (1 iflfb, l. Viiui. 1813 ,iU Xtmh'iiibc, t 2. -mu 

1881) bof.), Ükb^iM. bab. .Ubr, ni,n|"ltbufnb bri 3. iS-.itjrvi. -^c^. tf! 

"^.UiiTn biifabctt oon ''l^abfw. L'^rm. . . . 1819 mit 

^i)i ü t b i l b c OWifllaclMT, ,icb l. l'.'cin I82ä ^t Äcui'.rubP. l.«arIflrll^^| 

^inltx: 1) ai^niif :^l?ereie ÜÖilbi'lintnc, a»b. 23. Ai'br. 1651 )u 

.MQilCrubc f.Ucir!Sriibe.| 
2)(5"life <>'ipiiiitbt >J'inriii!ilinnf jUilt^ohnitip, vlfb. 4. Ü.i;ärj 1S.52 iu 

.(?oil6riibF, ü.rni. 7. 'Aibi 1878 baf. mit Vluflnrt Äihui t'on fwin 

.^lon. focljf. aifcjor ,3. T.isJp. |<i3lofpmiij bei J^rcf.^en.j 
3)eopbic aifatbilbe yiufliiRe, fipb. 8 Vluß. iHfiö ui iloilCfuh 

f.\Tarlt5rubP. I 
4)fflilbrlm VI'.iniiR, ßfb. i3. ?['?ai 1859 311 .Tfarlßnihe , ,<?;r 

prniB. .prtm. imb jTomp. --(Sl,.ff ii,j 1. bab. (Öiib-) Ü^rcn •:h-r 

5fr. 109. lifarlSiut«.] ^Cljblil,^. f. @ciblil^. 


<j;ii |l*rOUfl>,nlifJ). SicüolD. 

W(i(f;Sabel d. -1. "iU^in 1. Ct. Im.1. 

A. V3.f>1;tii(iililV) t»< («jytrn. — CefliJt. üün 13 j^lr- d.plom d.d. >i-Ji<n 5. 3K'U ) ISTo , ptr.i». 

acn.hiTiiflunj iiir »riljtin.j t-«i5 gri.!,<tten|l>inf<i Kuii Ä-O «1. il. ÜiiUiX -Jk». gell. 

18N8. — ■Jü'i^ct»« fibtr tij e-tonfriä.i!'<l.'iing im 3-.hr[\. Ib7ö. «i. 71S.1 

Vllcrauoec ©eoifi ^''-jüciü Sicibcit von viiebi'I'o , o>cb. lü. "Jlii^. 

1S4Ö üu l'i',)l>ai)oi;j bii Va)^ln, ^ü^Kr ccS 3i>b.'C'., Alaii. iai.ion. <'t\i.. 

:iiot, ücnii. 2ü. Ä^br. ifS!) mit (fli.ib'.'tl) (.Vnäfin uon vinöIüuu'Ji, vien. 

ücn Lii)hf|u«J (kitb. 2ü. 'ilf.v i80j, t ^8- f^^^r- i&'J*^ J" ■ilnuiKir). 

[iüdct; iViplKii" n. £'• '-i^- '" «scl)!inibtMt.J 
Miuitr: 1. (i:ri ta Vcle»<; -ipcmiiltf ■is.Hinta, fieb. 15 3an. lölt'J ui 

llUujoiii»!. ,,, . „.. . 

2 DiiDc><ocb aVaitiilDe CÜlil'abetij, neb. 2. *uii 1631 511 ■l'.uiici.fi'. 
3. l'f^itl; '.'llcuiiibm, fl<b. 11. Cft. 1B92 ,^u i'Jiiin.ltfii. 
i. \H 1 f r Q n b e r U>ljiliPP (SW"} ■pcinii*, »"^i'^- 5. Hini ih'jG ju "BiuUhuv.. 

n. 

(C«i1«rteirf;. - Otfltit. 8it)r a. d. «iibap.ji 11. -Ilttll 18t.<J (1 iplom d. d. UiSi.n 
3. QJiitj lölU).) 

^•»finridi ■'iUMlipp «M.'.heri- von ^ubolb, ^fb. ül. Juli ib.;i:'. iu 
St. UWdtlin bri t^opparb a. :'ib. (»i^niCft btC tvbiii >,'l(fr>iiUu'i-, ). A.), 
W. u. ,H. l'iyi.'iicti., i'euu. 10. n<ir. J«ys ju iUuii mit 

fiupticiiU'i üciiv. iiuiUace (Saiptnui- , ^Ji-b. ^iBilfoii, iitb. 10. ■.Vdr} 
iSCl. (S.d;Ioi; jNtiucuifteiu bei Lvppjn m iitül.J Sicfllfv Uou (S-ücvvtunlD. 

(3m 9;iiiniu«|"lviinm< <tlof(^en.) 

(fi>,i!)0ll(4. - Oirl«tfid>. - C.il«tr. «afcel i.nb «rljc mit t«ni 'Üribif.-it ,0011 

lib«t6ipcilb" .1. d. SBien 2. «fpi. ISlü. — «ifdiitibima f«» SSJütpen« Im MUx^ 

184B. o. 335.] 

t ^ctnri* ?iiiit)frr eitfller Don GbcieivalD (ijcb. 23. 3«"- »774 jii 
?;ulba. t ^1. 'i"5n 1802), il. M. ®en ■l'ioior a. 1).. oerm. 2. ,vebt. 
I8IC mit ör.inji «5 ta 'Itcrffia 3ri!in üon »Ikabcit (,iiü. b. i tt. (^ r d n 5 
1792 511 ^lUiiiin, t -"• Ct't- lötJO; 59' i. iniiit c 11 >t>i(uii aU'. ^iat'i'.^;i. s:.liii'.'|ujiii 'foditir: "i'.Vnia S' i an ^ i 6 f a, atb. 2:i. tVan nz'> Ui '"'•'to), i'frni. 
4 Cft. 1S')3 mit ;.\otomi ftibcn ;<otbi3 ooti \'ol;Qutui (t ll. Jnn. ^ICVOtüViMf, f. rviamfcu'Sieictoipff im ^aiiiioiiLuiri) tci 
(iUaflidKii .N>;iujcv. 3iml>jrf)iMi. 

(Ä.i(f)oli|(f). - Cffleitfiff). — 8i<id)^ftf)r 'I. ■!. SSI^n II. «Joe. löVJ. — Vi- 
lii}r«il)mifl bfä aß.npeii« iinb 8cf(fcld)ll, Üb(t|iit)t im r^.ifjta. IhOS, fc. 714.1 

t ^cfn^fj Aii'ibetr ODi! S.iin.lfc!,'cn (flfb. 12. Äi'br. 1783, f ?• -'^rj 
i.'.24), jV. .«. Cbfti't a. T). , onm. . . . 1815 mit '.'Inno von t^ol,-'? 
(sitb. . . . 17'J5, I 'J2. 3"'.'i 18C7) 
i^31)iu: 1. -f Siatl (afo. 25. 3uii ISh), t ;^a £ept. lfiC5). Jt. JT Cbtift 

a. 2)., cieriii. l. l'ia'. 1862 ui ^'iiciy mit 
Ofvia T'IMT" SPrebr, fieb. 14. ^^fn. lb30. 
(Ccfijtft : i) "■.!}} a r ! a '}!r.o|tafie '^üfrpbiiic -Mr.ä l'lnu^li'.', ..lol'. 2.5. Tvibr 

it^(!o ^u (SHiU, 'Oianne im Ci^m i'H" .Utuninitcriinifn in 'iH.ii.'n. 
2} Ol an i'lr.oitofif ^l'laria ^ofti^bim- •.■hma X'lim'ÜP, (üb. 6. ')iili itiüi 
Ui Si^ivn , t>ar.! 26. '