Skip to main content

Full text of "Kentucky Plumbing Code"

See other formats


KENTUCKY STATE PLUMBING LAW, REGULATIONS & CODE 2007 
UNBRIDLED SPtRIT 
lEQtd U^ TbE 

OFHCEOFHOI.fSlNG.II.fn_DINGS 
AND CO^SlRUCriON 

DEViSIDX arPLimElINC 

101 SEA HK.RO RD.hSTK JOO 

FRAiNKrORTKV -lOhOl 

W EB5LTE- w w n .uhbc.Lj^.go v/p Iudi UIdb^ L"NOrF[Cl\rTE\T OF STATU TES AND 

ADMINISTRATIVE RECULATEOMS 

FOR INFORM A TEDN ONLY OFFICE OF HOLSIXG, 
BUILDINS A.NDCONSTRUt:TJC»" 

FLOYD VAN COOK, EXECUTIVE DIRECTDB 

THOMAS C.I ARNES, DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR 

DEMSION OFPLUMIING 

"J IMOTHY R. HOV5E, DIRECTOR 

PAULDOLiCLASDAKNES, ASSIS I ANT DIR EC TOR 

DENMSRQDGERS. FIELD OPERATIONS 

DANIEL ELEVINS, PLAN CONSULTANT 

GLORM WETZEL. PLAN CONSULTANT 

JAMES PARKER, PLAN CONSULTANT 

TIM F\UST. PLAN CONSU L lANT JFFFERSON COUNTV 

TOM lOONE, PLAN CONSULTANT NORTHERN 

KENTUCKY 

AREA PLUM DENG CONSULTANTS AREA 


AREA SUPERVIOSR 


A 


ARTHUR DAIRD 


H 


RICK FREE 


C 


MARK CURRY 


D 


ALVN LUSH 


E 


FLOYD BCHANZ 


r 


RON PERKINS 


o 


SIMEON PARKER 


B 


PATQUISENBERRV 


I 


ARNOLD WHEELER 


J 


STANLEY HIBBITTS DISTRICT PLUMBING INSPECTORS DISTRICTS J LYNN BUNDY 

DISTRICT #2 LONME STEVENSON 

DISTRICT O JEFFH ^RDIN 

DISTRICT #4 JEJtK\ DORKIS 

DISTRICT #5 DVVID DEW EN 

DISTRICT #6 MIKESHOCKLEE 

DISTRICT #7 JAMESIHWIS 

DISTRICT #8 JOE JORDAN 

DISTRICT t¥V DAVID HOWARD 

DISTRICTS JO MARK WYATT 

DISTRICTS JO MIKE niCPHERSON 

DISTRICT #11 BOD niAESER 

DISTRICT #IZ BOD CARnilCKLE 

DlSTHICl ffi; MIKE HWCHAET 

DISTRICT* 13 DAVID COCHRAN 

DISTRICT #14 RON BISHOP 

DISTRICT #14 MIKE HILPP 

DISTRICT #14 DL- ANE R\NDLE 

DISTRICT #14 CHRIS QUIRE 

DISTRICT #14 TODD H ^ElERLIN 

DISTRICT #14 VERNON WALLii 

DIS1'RICT#I5 PHILLIP SHULTHISE 

DISTR1CT#IA BOD DENNINGEIELD 

DISTRICT #17 A\ END ELL L\A\RENCE 

DISTRICT #18 GLEN K\PEHAMMER 

DISTRICT #14 TIM POWELL 

DISTRICT #20 JAMES lERRY 

DISTRICT #21 ANCEL BAXLEV 

DISTRICT #21 RODNEY CAMM \.€K 

DISTRICT #22 TONY PERKINS 

D ISTR IC T #22 LEE RUST 

DISTRICT #23 DON 5USTARICH 

DISTRICT #24 DON MILLER 

DISTRICT #25 MATT LEWIS" 

DISTRICT #26 DARRELL GREEN DISTRICT IM-VMBI'^G INSPECTORS 

DISTRICT #27 KEITH CENTERS 

DISTRICTS? DONALD CORN 

DISTRICT #27 DALE NODLE 

DISTRICT #27 GENO WASHINGTON 

DISTRICT #2S JAMES GRirniH 

DlSTJt]CT#2q JIM HAIM \KER 

DISTHICT #31> DOUG H \\ RIJ.ESKO 

DISTRICT #3J CHARLIE SIEARN!f 

DISTHICT #32 JOE WIESE 

DISTRICT #33 JOECZARNECKl 

DISTHICT #_34 JEFF PHELPS 

DISTHICT #35 MIKE CORNELIUS 

DISTHICT #3A FRANK 1 LEVINS 

DISTRICT #37 RVV UJLLIAMS 

DISTHICT #38 LANCE D AUG HEHTV 

DISTHICT #3q \ VCAN f 

DISTHICT #-H> DVLECrODSEV 

DISTHICT #41 FORREST PORTER 

DISTHICT #42 HODNEV ADAMS 

KENTUCKY COMPLIANCE 
PAUL COFFEY 4 SU PF.R V ISO R J 
MARK HAYDEN 
KEN NEVELS 
STEVE MC \TEE 
CHRIS SI'EIN 
JEHR\ A\ADDLE 
DVVID MOORE 
DOUG KING 
RANDY VANHOOK KENTUCKY STATE PLUMBING LAW PLUMBERS ANI> PLUMBING 
SrcUon 

JlBJtlO DcfnblLarsfbrctQptn^. 
JlBJtiS AppUcaClon of^^Jsplcr und of ^[t pin nhbof^ code. 

JlSnihIih ApprcntJc^ naJntemiDcr ncriH ^m[tr ^zoraparry iir dldiid 

Ecapki^cES ncmpL 

31HJh34> Lkrnsc mid f^«Kiul llubiUlj dnsn ruiicc r«3 arircd, 

31HJ^h QnuLincaliuns-ExuEainjtLans- HccLpr^ciCj . 

3ia.ihHh Frcs. 

3lS.ihM License ciprinillLJD~P>iullcc^AciK%i=Li^rtLvhntI let. 

31H,^^5f^ Rcrtjlcd I5t6 

Sia.^H^h RmuiiiLiialJi3iL 

Jia^iHi^ Rtvoi^ Lkm D r 5uspcR5li3n Df llcenET. 

^1EAH\^ Elraring - 4ppcuL 

31BJ^^ OfTktrsDrinraiirilt«-M«Lin|^ 

3lS.iKT7 Hcarhag im ancnd ntcnis Id code — Ap pc] l!^ 

Jia.iH^h SlQlEFlLiiibn^E^iiriiiJi^OiiiiiilLtn. 

31Hn^KMh [iKprclors — Appc Lntm tnt. q uu IiRllj Lid n^ 

JlH.hHh Advcrllsinifb^llctnsH. 

3ia.lL4h QinipDi]^ hi3vrii^ Ikensci] planibcr uinj co^gc In pLunihing 
bisliicaf— N(i tkc laf LTi nnivLia CL 

J1B.I24h Enphhymtnl of jnLlcTiKcd pLunbtrprDhibllcd. 

JlH.li^h E^cnluck} ^lutc T Lu ra bing Code ~ Hi l« und rr^oLilioiK 

2 la. UA IiEtallatia a pcrniJ \s - Kcq iihsiLcs - Tecs. 

J]a.l3A Tnisland o^criE^ funl. 

JIH.I-Hh AdDptfahn and tnfo r4.~rnitnl of ^tJlc Pliniblnf^ Codt bj iDcaL 
E^ternmmts — LccjI Insprclo r? — C^i]a[Jf1ailioi& 

Jia.lHh Matcrblsnnd mtLhj^dsii] be used. 

3 la. le^h IiEtalla Ja n p Inits ond spnJncD U-] ns. 

6 31H.lfiS Afl| u iHJ Ln fnr prui hi ln^ pcrntuiKnL ^^[tm pplj, 

3ia.l74h Aalhj»rllyDriit-t:nl5 41^1] [Oct 

JlS.lfl^h Enfi^rrtnicnL I] r pLu in l]hng bTTS. 

31B.J44 Jiirl-ilLc[iDnrDrrnrcir4.-ciitntLR Lions. 

JlH.aHh AVi]ifl^tKjll!«dtYk-cs--5trbLnuiihitr^ 

3lSJMh J^tfKoJE^d 

31B.:i34> Rtp^j|[^l 

31B.Wh rciulllrs. JlOIO DcflnLtlonsror^rtupin^. 

AsEicd LEL LkAchopfcr u n lf?b (lie ccwlEX L rrq u Ires [^tr^ k: 

|Ll "Dnift" mnus OtllL~c LiL JinusLUg^ B ■kill LUgs zuul CL3ii?tn]rtJ[B^ 

cnfLfc. ci\}\cr u& 211 ocrupulni^n or nlktr^'b*:. tm the ccnstnctJCM. 
tnsuLbtiQi]. LiltciutiDS. auin tcD ^cf . rrjuir. icnzxleliog or rrrncn'jL nud 
trplix^Encat ul pluinbiaf under ]k\^ suf>:rv Lskna. dLrrctJos. iind 
n^^pcnsjhjlit} ciFlj mLsLf r pLu mber. 

{2\ "Mnsttr planibcr"' mfoo^ □ ptstn ^hf] osumES r^spiiosLblc rEmfc. 
Eu [vrv LSfiiD . Lir d Lrr^tJi3D nl jdu ruE^^inan phinbtci, plinbdJE ufipn^D tjrc!L 
iuwi othLT fxisoELS IS die njtstnctfCia. LnsUsLbtn^D. lu iilb^inULm irf 
pLumbiif i]r ^'liu tn|[ifcs la. oilciE \l\ tLu^u^z la, ^y^ LMJvcjti5<a uf 
□dienhL'k! n:prrH^D& 4tuJ lie ^ ptmillEd or quulillcJ tu cd^i^d id I^e^ 
dcbi|^D . pLu] DJif sip^mi iL'Dd Ln|^ f rn4n^4in| for, nr r»Fuinsiblc ctuE^t ui 
pLumbiig; 

T-t] "P In rabLoj^' mr^uui ike \in ol jfestJlmf m biukJinl^ Llit pips [bf 
dKLnbuLiaf die "AutcritViTplx, ]ke liittur^s lor UMn|^ ^LJfcruMl drjinL^t 
pLps> kff len^vinf ^^Mc ^Jtcr mid kwj{!c. Lii^tLlitr wjdi litUi^. 
appDTtf [LU]ca>. :u]l] LjpplLiHei uI ^^ui[ni'> kinds, lill ^iLliJi orjiljLEtnL b 
die tHildis^. [I ^[uJI uaM include the ■■stullulni^n o^ 4]a-Mtc sr^i^t 
dbfXKil "A^tznvi except kif the piping. rixLnic^. cv oilier uppunziiLincH 
uHJcd ^iL}]|i L}]c bn ildiDg. [l "^ull inclodc 

(a) The ^'Dlrr stpf ict pijK ^'kfk Jonni^ Llic c[>aii[rct«nD hcbhvmi iht 
|ifDpzn> liQf Qod l&c bniUiDg, [XkEir Itui piping sciYing 
nicf^kliog e^ u I pmtD t; 

(b) Pnv^tr wutcr su pply EV3lf ms, 

\c) Hi^DFi: bt^ D& w biC li L'niiDh ^ke ^'iEit v^^ltr and v^^c EiT3rn ike 
tiDikJin^ Li^ tki: pnipi^rth Ijit Lir Mih^i [K^a\\}y ul du^pztul. bal net 
hDc]idj^ ^r^'cn lL:^sLcd bvthVE^i nun hnlcs zind kwe^ib ti Lrod [ng 
five 1^ ) JctL Fmrn a [Tuua L3r vunliDlt in pnvslc pniptn>. 

|d) 5 ti^nn s:^^ m Lind rjin WLitfr piping LouLfd wjdiin :ibuildia| loii 
poiil tA D ^ 2 K^l £^ LhiJe ot LliL' bniklinl . :ind 

(c) Mfd iLial |[E pipiiLg. 

i5] "Public bilMlitt^' mfjftsuiy bviUing jikidfd \hr pvUic u^ uf b«ilt 
h^idi p«blk tiHL> Liftd includes buL a not limLfd Ld the [blLo^inl 
bcbocrLh. indn'>trijl ebtiblbh mcab, lioiu^iji piojecti. tnAiuRU^ tooJ- 
tavlliQg ntjM[!Anitn L'L. pnvdtc cId hs, die jLfE> including dn^c-ins, tmikr 
ccock purlci CLiMipinl Lura^ hci^ituLh. nuiMng liomcs bn4zJ.h nxUcJh. 
bnur^ courts, mummg licraM.'f:, biuiding lupuses, uod oLkcr e^tiblEsb meats 
fim tfliig pn bik sleeping uccumEncdLJiLons, {6} "MaLiilcnnjicc n\nn" ncjns zi pcErni] cnpkn^'cil 1u rnLunLulii 'aj\6 k?cp 

{7} " ApprcnlJiTc" mi^usD pzisii] iel tlic |TTiJt.~c^cf Iminjif Itu planbin" 
[nnstcrcr lirfnsnl jaariE^^miiEi jilintKn 

nud iilnLLiii^s LnciJEMit hn the upziulni^n LiaJ EniuatcLinL'^ cd Llit liinn 
pitHfccI on tea ^lOh iKicsar n^rr ot load wkkk c lircitfd ciaithklc ikt 
CGqr^uLf lLrnjt>[rf u ma nk^ipjlity 

{9j "Pusnn" mtmoE Liiy individiDL [\ubi\u nr pn^^tr curpcmstjnD. fXiliL«[:al 
satilbv Lsui, gG^ cfUEni^at [^ciL^ rnnnic ijnii ry. ^ofnrtiEiratLLp, oazKuitKn. 
Einn. Insl, cstmt. or DL^E^r i^aury ^kubtwcr 

{ tO} "Excel tlTc dIrcclDr" mc^mn Lbt txa.ntj^'c dirccLDf ul the O^Ekc oT 

Hodiol El djMlq^^ jnd C(][iMJuct«na. jnd 
{[[J 'TDdc" moms tk[^ KE^atucky EJtiLr Pi nmbiof CaJc 
Effcctliv^ July 15. 1^^ 

Histiaryr-SmcndcJ 1^396 fty Al-SjiIi ]57_5g: I _ crtrcLvc J d Iv L5. E^* - 
AmL^ndtd L^^ICiK^ Actsizli 1-i4. sar. S . cnarUvc Jil> 15, ]^fi - 
A[nr[idcd ES«2)lJ- .\ctcli J9I,sa:-hcBfl:tJvc Jily 35J9KL- 
A[^CDJcd E97a Kv .\ctcli EL7.sa:-49,cff«GvtJil> ],]?7a;ciiid 
cli L75.sfl:- 14^-cn^L-UvcJiic 17. I97S-- -Amended 1^6 JLv Acte 
cli l-^J.aa:- J. mid cli-Z94,aE-e(h--. beaded l^4Kv-Acfcch 74, An. 
VI-sa:.flE -AncidnJ 1^0 fty AiiSch ]fi!-5cc- 1-- Amended 13ft 
K>-.\ctcli I22_sfl: l.dl£L-tJvc Jut Ifr ISe(^ -HonridTcd J^IKy. 
Mtsuh 2ai.=c UcEJccUi-tOclDltFL l^2Jiiiin K>. StaL5ffi-39IBt JlHJflS AppUcatlon or^^tmplcr und or ^[t pin nltLiit^ uhIc. 

(t] TIl A cluiptfr applies nud skid I bz m I ill Jurcc qmI cdTccI Is all coi] n ^h uf 
the CcMnnimh^ cullb. 

^2j Tbt ^ti3k! plinbLnf cij6\z pfuoiil^LiLcd by Ikt ciETJcc nudE^r tkt prui'isionfi 
fit diis rtLi^Lrr Dppija and sU^JI bt in full Jorct and tlTcizt CdtdI] pul]|jL 
bn lid iK|^ rrf units ol fncuLnD la tkc EfiEnrnuiiwcallfe. 

(J] Til A c huptr -hluJI not uppl\ Ld lunnstcuds. 

nislfii^c AEncodcd 1976 Ky Acs ch.:^, bo: 6] - 

A[nr[idcd 1^4 ty. .\cfe ci. I2& h!il L - .^mended EStt h:> -^cIb 
cli L^aa:-J -Crcntd l*0K>-.AcScL222,=c-2. JlHJfZO ApprmUce^ nalnCtruncr ncriH ^^[tr corapun^ or dL^rlct 

FEaplDJiCH CXCfH pt. 

{ t] NolliLnf ccwtuiKl in Lliis chopkr sHliIL bz roEKtmcd ee profcibLUif ^kc 
cinpl:]> ncil ol :ii LipprtnLicc la iibist u jDLinii:^ [rua plinbcr in Ilk 
dutjc^ 

(2] Ttifi chupfci iihiill noL ^ply Ld iiDyL3i]c wbn e cEE^plDyol urncfe es n 
[niiiD tL^Lin^E^ ETUii 

(31 TIl A ckjptf r ^luill not Ljppl> Ld pt^K:l[l^ cnployol by ^uiy ^ulcr n][n|:uiy. 
wiitcr db^tncl 4]r sjnitiUo* Jctncl, Ji Ikt lu>ii]f, nuitiLiDCf^ liiid 
cpziulni^n ol ih mLJin^ Ljod oilier LjppntrnQKCi in the ccMidurt o^ ih 

(-Vj Tbt pjovisiDns nl' Ibis c^ptr rrlnLiiif Ld Liie liTEinsiiiT dI pin etiIkis simll 
Eipjdy Ld dl jKEOu eof^al jd Lbe p^uL L^e [^ planbi d^ 

Hi3t[>rj[ AmcDded 1974 K> A4.t> ch i:6- s«-.2. -- 

Amrwlcd I^W Ky. .\ct> ch 1^. sec.:- - -SmcniJcd L960 h:> -Srls 
cli 222 iK 3 - Rcccditlcd 1^2 h:> -Vt cfc M8- iOE I. cfjcctjvc 
iDcfc]b=rl-l^t-froinKv-5tJL!« J5Wh. Jl3nih3lh Lhccm □nd E^^ncmJ ILubhUlj Jikd m ql~c rtiij aired. 

(Lj N[i fE^r^ua ^LuiJI enizc^e Ji p]inhin| Drcn|£^c li dt wchL li1 Uc Imdeui 
pLumlnig: 

|p) Uii 1^ h[^ Of ^[ic ts lb D boUcroJ 41 vLiljd uid clVcctJvt DLtivc muhbr 

plinbcr "L IktoK duJy bc^ucd h)' Lbt uFllcc ji urcord^cc ^iti ^kc 

pio^Lwnscd tbbi c hLiplcr af 
jb) HhIe^ he i}f sbc t!^ L]]t hnLiler of a valid ojilI cflcLztJvrjDunidyinai] 

pliMibci'A Ipn^ofiC Jnly enjcd by LIie: fiEllL'c ji Er^onfiiDrf \hilb ^k\t 

IHUVEaOBSDJ tbifi 1. liLjp4c r 

(2} fp} Nd pcrua, linn, or CDfp:)rLiL«:]a ^hiill cof jgc m plaEobing or 
tD|[^t ji or ^"ork 4it the tmdt dJ plinbinl unlcuillic pnu^n^ Hm, 
or Di^rpoTJtJcn] VEUituKi fcitr^il lubibl^ m^niKC in uel UMioual 
■Dt ks& LLin ti^o LLLiELdn^d titi> iIu^d^^uhI dcdto^ {?i250^n)1 liiid 
±i«bmLL^ pfcot o^ compliLJELcr ^iL]] ^i:ckcE>' compziL'^Jtioi] jnd 
■nrmployncut I n^DioKC Ilia's cd tb[^ Cornmofl'^'c^lLL 

(b) PEDof i}f losa mn^'t iui|iirrd Ji tli ls satsorLji]! ^Ludl Ic fd brmllrd Lli 
IfitoOlcx prxirb.1 LfsnanEf or miE^^ikl of die dcU^c [nosier pin eo Ik r 
LctriBC rcquiinj n ndE^r Lii ts ^ Li^Lrr. ID ±i«hBcctJ[M]. LJEid JKburiificf CLimt& sliLill notji> (lie oFIki^ upon 
cfiKclluLon of tbc jKsvmacc ul jxn\ Ll^cils<^z r^njir^ ^miuiitib] 
iQiturLifict 

(d) Th\z LBSiioELcr luiiiml Ji tliis saE^rcUin ^holl hdL £ipffl> In an 
tmjikiyK of a pci^m^ I ini, cv corpiiQUi]! fif g^ i^ in filinhinf ib 
dclhocJ in ItiLBC^fitc 

Eff«[bt: July J-1,:i:04 

Hbtnrjr-Sinciiilct] ZCOA fty \u\s ch -Kl 5« 1- rETrcti^ Jnlv I3_ 
:[&4 -- Amended ]^4Ky--^c(sdi J2fi.aa: .1 --Arendcd l*a 
Ky- .^£t cli 194_ ac 3- - AkhIciI 1*0 fiy. .^rb ck 222_ 
Bcc 4- - RccfflljnHl 1^2 Ky .\ct5 ch.:™ sen. L. cFJccGvt 
Cttbcf I, I'HZ. fKiEn »:^. ^tii, stt. I^-^/^b. 

Jia.ih-Hh Qi]aUnhSldi»ns-EiuraiiuLJi]DS- HcizLpiTiciCy. 

(Ll Ai DfipliciU] L lura Ennstcr ar jDu mfymoi] pin [Tiber's Ijlcel^ sholt 

|b) aca1 leuhleLghUrciflff^ycLiisol [^ 

4b> DcciFfi^xd ncnil cliacicicji 

|c) Dc a citj/cii of Lhc United SLitfs or tc ^ le^bdcil Lilien wbo k 
autbDm/ed bD wcvk ji dieL^njled SULe^.jmJ 

jd) Pciu^a aU ^kc ulhcr qiii]inLD[JDnB [boi vny Ic jurfi'nhed b^ 
jd rnjiEfitfiLU^e rcg u btJDns fi[ die e^rcatjvr dhirc4rr 

{2) E:tcept [Ei t^thcn^L'n^ pruvaJcd ia Lh l^i c hupfcr. elo muhber or jou nLcyin:u 
pLurnlvr'^ lire n^c skill J "be n^ucd i:x4.epL ujx^n :i sul4.c»]I uL plk.'e^c cd an 
c xu ITU ■utJDi] as prescribed hv tkeulllcc. 

{1} EiiUQiii^tfnns Jnrn bccise as a [ruistrr pin [n ber fir jdu meymiin pInEnber 
stell be ccHlKLal dL Unes udiJ pliM.£s Il^oJ by die luf aluLnns at Ike 
nrciU^'c duEctir Applm^uitE Jnr ur e^zmmiiiua .^uU lamsti the 
In IcinmiLkii minirrd by dii: e lenitj h e J iin. tir unJ sIliJI rrr«ve Fiuin ike 
fitllLfduc^ nnULenl Ike iLrneonhJ pliL'e^it die L'^.iinin^L«[ia 

|4) Tlie afljcc ^jLI prr^ure of ljukc Iq Ik pfc^Eiml under i^ snpcRAton 
ex JETUiuLicnis 4.onsiMinf cd ^ntleriLiwI prjLlfLjl leMshnth sncb q ucMion^ 
iind tesNb} ^liLch dieoJIke^jlLdelemLne 

faj Wdfe rusped Lii nuster plmnher^ lirensc nppliLZiuits. tkaL apjilfuab 
orrqEklUjed ha view dI diD dDEiaiLxus. pfDV lsuos, and pnipxcsot 
Ififi clmptr Ld carry on rrsp^nfjtil> rra'fiinjbly. and ■^'cinpclenlly, 
Ifie i^tJYit^s wbjLli ii liceBfHL'd EnasUrr plinber is uilbfirneil Ld 
en|[ifeiaby di is ^^kapLrr. and II Lrnvft'lnlfc ljeuJ compcLfDC} Ld omtt^ on Llii: JctJ^itiCb Vr\\\uK ii 
iLctnsal iCHintvaiLia plinb^r k Lutliuna'Al Id tn|uft tn b> ibn 
chLifilct 

(Si Tilt tiu[niim[ii3i] injKQ sIiqII bt irr^jvaf b^ ihc ciEtirf hmi poxti nf 

C1Q£ 1 1 \ yCBZ 

(6| Tbt DJlkf mjy t!s«t u LiccL'f LDiin> p^c^m ^linlioldsu^iiljd Itccn^ in 
Eunlktr sUitc if Ih^l iitulc his lj stjfc^'idi: plmnhiog ccdt umI. m ^kc 
cpuuDS of the Plinbinl Cede CommitLfc Lkt iillierAtilc "> exmnjLiLjn* k 
tf l^EtequLiI bi thzil of Ki^D Lurk^ LiaJ the other .htiLc jg n.^^ LDirejpfccitr 
with KtiLtueL^. 

EITcclivt: July 1 5, l^iW 

HL-itc.rj:-^rnc[ided I9^fcv -\ehcfc ITO-W I . rricctj^ t lil> l5, I9W 

--A[neKlKl l-ftOK^ .\clHch 45, iK l.clJcrtJ^c July I J, 1990--- 
AiKidKJ 1978 fcv Act rh 1 17 sec 5CL efjectjvc My \. 1978 - 
AiKidKJ ]9?4Kv-.\clHcfc 74. Art V]. hk. ] 07122] - Affiericd 
[960 fc% .\cbcfc-:22-sec S-eUcctivc June 16. IWO -RKodaficd 
[9^2 K> ArL-ich 2CH- kc. ], cl3crtj\c Ocfc]b=r ]. 194:- liran fcv 
StnLiicc-3909M- Sia.ihHh Fees. 

Ench □ppliE^Lua li}f D liE^QSc iH L3 mosLer ci jrimcyRii plaEribfr LkoJ] Ik 
nciTiEHFiiiiCL] by D leasQUDble J cd iK Ktublisbcd b> Ifet^illTet. 

HlslDr?: A[nt[ided L976 Ky A4.1H eh l*tJ- s«-.2. - 

Amtadcd I5te K\ .\ct> ch 222, hcc b. ellertjvc Jiiae Ift I9H}- - 
I^DeudiHcd L942 Ky .\cti cfc 2(IH.mj: L. etlecb^c iDcfc]b=r I. 1^42. f ran 
Ky StuLiiC- 3909b-]- 

J1L05-I Lkcn±icnprinjlLaTi~NDll(rc-n Amm^J, r^i^BLTcc. 

II) Tbt iaiLiiil Itcenw l4]r a iniHbr of ^[Lnt> m ja phmbfTi^Lill expire on ^kc 
bst day ul Lbt IjLeKSfes biitli mcwti m the lolkuwiol >eur The ofrtet 
mux r^LJDce the liteas: Fee on j pio rjtj busts for JiitJLiI lktn»rsijffi«cd 
[i)f ]f»i Ikjn IweLv'e tl2\ moilLh Reneh^fi] linf n^es !^q1L eitpin: ds ^kt 
bst day DJ the lLctnve'±> birth n:]ath oL c\Jt:]\ >cir zijkr ikt dute ot 
KfDLJELCt oJ the trnewod Itctn^e 

{ZJ Tbt DlYlce shiil] keuJ ncl] licc^Ksnl EnistrruHl jrimeyEnBi pliHitErn 
ocUce ndvL^Kf th^n disl Lie Lininul liTi^afie iL^mz^vLiI Ice ls dit Th[i 
M3&C sholl bt 5£n1 Lii die bceiscc^ bsl tnu^vn ihldrcs nn birr tku 
DiTjty fSh^dayspnnrii the c^^picibiii L^r llie Iceosc Tht ainiLiI Ijieui^ 
jrnewiif lE^eslLiJI bt a JCi&^nubLe JL^[^±£lby lef akilua cf Lh[i cQli^e. TIiei 

12 Itiz Jor lkc rrncwLiI of u nzL'Ufr |)lumbi^r''i Ijlcels: "AqII circcd [he Jet 

{2} Aiy moslE^r C1F juDineynji] pLu mN^r ^ [la Jaili^ b tciet^ liislfE^osc prur to 
cqHiii[jL3i] nijy faiivf khs bccas iceu^etJ apna puyncst ciF Ih^ icqaiml 
FrnewuL keiud d h^mviJ itc Jkc rr^'ivol Ici: Iota iniGtcr |tId nlsr sIiqII 
be nv[^ LkilliJ& ( ^ ^ and for u jciimc^ymi pLumN^r Uiite: dDltus^^? [I 

the J^IeT^^ QQiJ lEVhval JcCSQfC HDL ]IIliJ CIDt hEQllETil Clfh^ OSDJJfl^ 

Efi^rlBi: ]f L'nbL' ^ ipins silH Ijci^euhls sfaiill bv DulnnuULjIlh MiiiiLflL^I by 
Df^nliiin nl Liih lor dl^dju> [nc^iL pfOhidL:d, b^i^LVi^r. LkjL^u^b LiL^o^a 
[TiDy ^ icini^ts^ 11^31] puyncit of iill dtljiijiiE^nt rcnc^'ol Fks pis n 
FTVi^L Ek III Ie^d dnlLiE^ I S LOl fur j qusLlt pi d rnh^r and fii dL3l]aQ t)p6} 
IcrD janniE^^inDa jilimbtr Uptim prtsL'D tutJL^n i]l |iri»|vr cvdci]L~c. ^kc 
□QIh Hinv "^iuvt fnymcii cf [ia> itehwqI cr ic^ hvol f«5|Krincd lien^in 
ftir pcnun!^ KR'iDf l31] dcUvc dnty m die .^nnnJ fcEccsof Ebc United 
StiiLcs 

Hl^i73 AEm^oiJcdZfHS Kv. .^bck IITZ-u: 3. cfJccdvc 

Jbm 20- Ztra. - Amended 1976 Kj. .Acls ch.:?^ bcc 62. - 
Craibtl^6QKi.,Ai:bcii-I2:!.fi«H7,dTrciivcJLiqc Jh, I'^W. 

CatchlLiit Ji rrpraL[ QvdlJnculDi^n for 1k:c[i»= ^ ilbout cum jLitm. 
HbfcirjL Refcalnl [%fi Ky. .^Is ch.255. £nL2fl3. - 

J1057 JitfKiilnJ. I'fiCi 

CBlcbltnr uL repeat: LicE^nsc "^ dbDnt cuunlnntkia. 

Htfon-E Kcpciilcd l^frKv- \clscli_3J]_s«-.6.1. cftaSvc 

Julv 15- 1^6 - -Mncndcii l*+T4M"- -^li^cli LKa. bcc 4---CrailHl 

]*Sfcy \ctFcli l^-«-4- 

JlS.iWh RmEiiiLtDatJiiL 

Ael □ppLiL^iil wbc i^b on cumfcriDlDnn 4all be cl^fcblr nfvn i^iplimtjoi hf 
t^E^ ne\ L lugD Lur D^iuninsLon afmn die pavmE^nl nl zui EMldiLiiwil QppLiLi^oa Fee 
AppliLuUnns s^dLI h^oiiLeLJ niEii U h ear oftcr mx^pl diE^rcoL. Ji die even L the 
□ppliLzant I [ub til Ljpfuir tnr tiU[nu]Q[JLJi]. 11 HlstDr^t AfficDilrf 1960 Kv- -\ct> cfc ZITZ-iK-^. cHccSvc 

Jbdc J& ]»0 - RcrodtlKd [^2 K\ \€l^ cLZCfl- «. 1. cfjcctjvc 
Ock]lErl.l^^.rm[nK^.5bJL=« J5tBtl- 

The ciFlkf luy icvTikf cr^epuid nny phinhi^ licE^oz ^uol hy It \ipnm [lEnif 

(Fj Kbuwj^I^ vntilcd the pn^vncmsol tkbi cliopbr or Llic KtntucLx Stiif 
Flinbin^ Code. [»~ tliE^ mln :u]l] n:|! u btioiui ot Llii: oJTkf , 

[Z} PincbcErJ I mud cr d ccf ptvna LiLjpfl>Ln| lur or iitibJiiDf ulktas; 

{5) Es ii]n][n|xlcil Ld p:Tl4]nn ivnkn js j Itcen'inl n:LMn~ plinlErof ii 

(-Vj FDCviLLLcd li Ls 4}r kcr Ll~ck^ bbt nsnl djiectl> cirLndtncGy by fmoLkiir b 

[fj Es |ui]4y o^ ^-uck iv]kcr i]i]pn]^c»iicmjl 4]r dodDaDralTk cnndurt uf ii 
cliLinickr ltl:cl> In deceive or dtFrjod Lki^inblLC 

Hl^iTi AEncDdcd 1976 K>- Acs ch.:^, hl: 63 - 

Crcntill^^OKv Ante ch. ZI2- kc 10. tITceLvc J duc I& i*0 

JlLOM Hearing - AppcuL 

(1} Net Ijccqs: shall bt siopcmIhI or rr^Dlzcd b} die cdlKf ■■k'sn hcLiiin| 
ha^ bcfn conducted or oi oppcftunjtx' LiJ]unlcd Iheielor in ULcanLiDct 
widiKKSCh2i|}fcrl3E. 

(2] A bcciscc []fgntvcd bv a fltal f uder cr llir offkr snsfi^nd isf ^if rcvnkEi]^ 
D bL~eii5i: nia^ Dppi^iil LiiL'iL'tiuiin b.i tk[^ Cin-uit CL3nj1 nl Liid CL^unLy m 
wkkli die pn[i£j|ul uOlL'e uf die fiEllL'e alocDCal m muidoKC "^ idi KR^ 
Chnpbl^D. 

Effceli%t[ JbIv 15, l5* 

Hl5lcir>:Arnc[ii]ed l^*ft ftv .^s ch.JJg, sec-:74, eJTccEJvr Julv 15. 
|■-^>^ -Amended 193U K^. Arb c-k. 1 14. sc 77, clfccLvc Jii> t5. 
L^flti - Amended L^TS Kv .^etick II7-SCC.5E- clFcclihe Julv i^ 
L^Ta -Amended L*^76 fty Actch-l^-sa: 64 -Amcfcdtd |Vt4 
K>- .^rt ck 315- 5CC 5IL - .^mended ES** fty Act ck r>5- 
SE 2-49--Crailcd]9(!OKy--^i:Sch_lZ2,scc-ll- 

CTBlcbltnr nl repeal: Dnoid b lmj [niiii'ilcr chupfci, tsnt and levokc 
bcDflse^ 

14 HlHtDf?: Kc|Kiil«l l^dOKy- -^cte cL :::. *«. 26 cflccSvc 

JuhlMS. ]™^---RK«lirm] ]94:K> Aclscli 2CM.KK- l.cfjcctjvc 
Ocfcjbcr U^:. f ram Ky- StiL sec J5Wtl 

3ia.ih7l SliilE Pluinbini^ Ci^d^ Ci^iinilbtrE -Mcnbcf?- nimpciKiircm - 
Terns — \ jlij hl Its. 

ILj Tbnc a hE^rcby cicaloj a Sbtr Pi u rntiJK^ Cudc iTiMiEni lici: ih li icti stauLI h^ 
^bUs^ wilfeiu Ihc OJEhCE: fiF Huoa^. Bi]jk£Ln|5 qaJ Coo^LniLLua bf 
Ekl iniD L'^jtj h 1^ impcbs I'hjz ^M\z FlimbiDf Cede EnEnnullErt slidl 
LijQbcfit I iJ srven (7j [neEn bv^i^ one ( L J fit "^ bcEn shalJ tK d haildLT [DL'En bzr 
nEllic tfcnc DaUdt&.^jsccffllkiEinEKEDtDck^^GDt^ linl ^tuiEnstLiJl h^ 
D mcintvror Ibn Avociution u1 GcDi:rjl Cod tmclLir^ odd (IhoJ KhiiEn 
sEiiJI tK d [nenbvj l3J Llii: kL'ilDC ty NEitbti^r PId niKra .\^dc li3[jlji. lidc 1 1 h 
□F wbcin ^oQ be d nenhcj' d€ ikt Krnbicky Soclc^ oT PraEoElcMiil 
EigEocE^ra ( whii iiLill liLivd □ buLli^raDDhJ ii]«i3nitiir> irifiDCi^nDgJ^Lincdh 
□I wbnni sliLill be li ncoiben]! Llie .^oiEirmZdn [tb^JluLe nt AiclukrlK \imc 
n h of wbDEEi skill] ht\^ mE^En bcrof Ifee Ud I Led A^kztulunn l3J Juu m eyniui 
Flinbers und one f Ll l^I ^'bun sboJI be u neoitvr [if die M^eliLiiieai 
ConUDcLua \.'aih:LjjULin ilkzb EDL^nber l3J die ^Ule Plnnhinf Cixlc 
CorniniCLre sb^l rccxive l^^'^^ ty-Fivc doltnis { ^Z5 ) jEri^v For □UradLDg 
□Ek meelin^ jnd sEull h^ icLinhDJ^^d fur \A\ n[^i±?an Er^p^oses The 
sicMibe n^ Lil die LornmitLre sImLI Ik jpp]ii4eJ by Lie G<]^L'nior tiom l^b 
□E Lh rce 4 J ) nuLTies submitLeiJ by die Dh]ve EneiUiiaal nr^iml^LiiDS 

^2] &^Il [nenbcr i^ull be Lipfioiatcd irvr qmI boU atlke j trnn ot tux] i2) 
>euf^ c:j umiL h^ [»~ hersucce^sDT b> uppmn Led mid qnLiljJled 

12 J Al all Umes in die IiLIjk^ oI VGCjn^iesol mernN^Ekifi <■■ die L~ci[nrnitLi:e 
die IntiiLie LiL lepfesemaljfii set ciil m su InectKiEi f [ I sli[JI beEnuiDLmatd 

Effecli%t[ JTiiie]"?-]^3 

HldciiriArnenilcd I^jK fty Acfccli LL7.scc 52. clleth^e Jalv ]. I97S. 
Ky AcLs lib 154 sec 32. rJTecU« Jffne IT. I^"^. lidJ eli 155. 
Bcc J.-ia rOecti^ Jnne 37. 1978. - AmeaJed L976 Ky. Acs 
cli-ZW,scc-to--rratd [9tt)tj- .\cfecli W ats. 2, 4. omI 5. 

JlS.ihT^ □fllLcrsDreiiniiiriliec-MecLin^ 

Tbc cmEEuUcr skoll elccL Fiurn [Ls Enenbeis ^ne i]i \d s^n'e ih cliLiLJiniii. iiie 
(Lj as vice Ebiunnini^ mid die t^rciliv<; djirctur of die OUke cil Honsi^. 
BikklLii|s and Cun^nirLicB uf liis ar her desf o^e i^oll ^trvt as c\ fiFlliziD 
mcmlvrcir die ccmEruUee (widiDDlD vcic^ aoil ^leLiif^ T\\z CL3innLl1ec sIloU 
meel at leosl qsEiTtEriy ohI u pen spciitol mil by die cb^nnan <ir die Kcntify. IS HistDr^iSmcuiJml I^TS Ky, \c\sc\\ 1 1 7, sec 5.1, cJIkUvc Julv I. 1973- Jid 
cli [55 Ka.-]5]- cUK-Hre tmmt IT l^S. - \iKiid«l 1^76 Ky -Srls 
cli [W.sa: J.iudch-ZWiK 66 -Cimta] L9«i K>- -\ctJi cli TO.sk- J 

3l3.iK77 Hcariog im uiicnd racnls Id code — Ap pQ [& 

Tbc ccniruUCE: stadl hnkJ lii^mn|5. ufxin dcIl'^uHet Di^Uri' Li' jJt[:^4nl portja 
^iHjt^i^ lIic niaHtQ l£i be c<iisdci?d bziiMz die !^i] hoibSiiL^n ki ]k\i \t\a.-uUv\t 
iluETtiir gE Its sufgaLciJ iunE^QilEneib ti Ifet ccijt. pmvdcd^ bnwc^u; itot 
^qtU^ la di Ls SL:tJL3i] skill] h^ en os trued di pr^liltut diE^ one ndinEin I oJ ibc^Ddt 
arnlhcr EE| D lnLxiii b> diE^ liI Hee: uftcr diE^ pnorr^vjD^ liI ^\i[ninj1lC[i Aiy pcnun 
i^dcvoJ hy imy mk. rcfilolKii^ or amend mE^at Dpfmn'nJ b> die iifllct. widiin 
3n do}^ d Lrr "iVL li d.LAiD h_LS trtcimc final, i^iipjxDl tlL^r^lnm Lii dn^CiiLail 
Cciirt Fxir liL' pnr^v^^ ^it IbL^i bL-i'iinn, *ptiaiH& E^rji^h l'J" hIliJI inizLudc iu^ 
pccMH dirrcU> nriEhJimidy JijiinJ nr IfLicaicnnJ witli injii^ nn DcnuaaC dL od^ 
SQuh r^u\nl\cm^ rnlt^ rv jmk nd oii^ii L ^vhi:d]i:r L3r Dcit su^b pL^rum hi'ifiD |urt^ b 
tlie jvLx:n!i£Ln|s uiL of w biL h Ibn mnltr. cult ihi^iiIuLaii. of ^unnid iDtu L lUiiK. 

Hbtnrjr-Sinnidn] 1^73 liy. .^tecL I L 7, sec 5-k, dlccLvc Jnlv 1. 197K, ind 
cli [55, HaL]5:L dFcclJhe Ihc 1 7. 3^K - AMidcd I'^Tb K^ \u\h 

J]S.iW4h StQ^EFrunhti^F-^raiiiJi^CniiiiiiUn. 

f Ll [■ ciHliir l£i ccmdnrt ti[iiniim[JL3n!^ tur piirTiJQS l£i q uolily OS llreoscJ [niE^r 
pLu rnN^b L3r ^[intv miifi pIdetiIkis. Ihf LilHce "^all sppnui t as D^iunioeiK 
die li}llD'ALn| ptrsciQS tu a ^tnle PlEEnbcis Eiiuniainf CcnEniUce Afl 
cmplo^fe fiE t}]t cifflrc □luJ IfirK i ^ ) ci4ti£ i pcis.nns'^bcsbaJI h^ hnrisnl 
cjl&cr OS EnoBlcr or jDU nHvuiiin plmnhers Tlic ficciLvc dicr^br ska]] he 
Eu CI dIEcid c^iuniner um\ pEiiinimciit cnmincfiiaDCF [^ die cninniLlcc 
^jlh dicc^rfptJDn nl die ceuqkc ciF ao^ odcr uviil^ hof die rrhccaLim. 
SEZspcisuD [r CD[LceLbtJ[u ciFd mifilTF or jDnmeymi pLumber's lirenz, 
die ei^iU^e diicctir ma^ debrfale tu a sd bkiEdjoale ernplnyce in Ike 
nEllL^e Ihc power b Ik pccKiloAd lurUripuic. ineLudinl tkeni^liLIn ^t]^ 
EB [its cr ker i^prc^ii taUve aL an V neeUif ^ liDaimf or alber pn!t.~en£Ln| uf 
tbc Stole PLu mN^Df B^iunin Ln| CciEnrnjItcc PJinbv i euiMiLneis sb^l Bcrr'c 
at die plosarc^rf die nlllcc. 

{2] Tlic olli^e ^boll apjxsil aniisftiil plainbzr cutaniuiTi V^hc skill be 
quJifjcd liLcisrd iTLKter or jou mc} nun plu mhers ^ lic^ ^dl H^neaL tke 
pLcjmi^ ot die uFllcc. .^^fitanL plimb^r cuonijicrs sboll p:Tl4]nn s«l] 
diHa iK Lire delcglLJlrd Ld diem by die StJc Plinbcn EiciiMiininf 
COiqffiitLee. I« {^) Flinb^r CMJ[nli]tc> jnd LJ»h<KLua[ plumber txLiMiLncE> "JiLiTI m^i^'c bd 
comptnKJtJCM] Jor ihzii ixn^cs buL ^LilJ bt rcjnbuFscd \cr tknr 

ELCCCHU^ tfU^cllDg tXpZKSH 

Hlslorji-^mcodrf 1^1+ fcv .^cticli LLT sec 55. cITkUv^ JiiL> 1- I97B. 
andch ]55,srr L5-1. dTcct^c June 17. 1973- -- -SmcniJcd [y76Kj- 
.^chcb 299- sec tB - AEncadcd 1974 Kv. Arte eh. 74. Art. Vl 
sa: 92 -Amended L970 K> .ActecL^-«:-a7--- Amended 1*5 
fcv Acbch.::?:- sec 15- encc-tivc June 16. I'M - Rccodifjcd 
L*i42 K> -^rtech 2CK, kc. ], cl3ec-tj\c Octjb=r ]. l^Z. fiom Kj. 
StnL-=cc-3909b-l- 

JlSnihWh Inspmcirs — Appa Liiim Hit, Lj auliElL^ Ll[i nj. 

(Lj TbtcfllTE^ shall sfipoail [uuJ osst^n jilimbiog LiUi[Ki:k]E b nub njuat^ 
sabjecl blh^ pn]VESinnsfirLJitsfluipLrr. 

(2] &^Il pluEnbii^ jLhpccbnr -hli jII [ij^eiit IkaE e^[Ll4!{>>'CiiiseiptricKeiK 
u^u JiLt)'mjn Of nihhkr |)ln ntKr At llie tjrntaJ h a or her Ljppniatinrn L ht 
Df J}l]e "JiLill tE Lirenhcd m LPLConfjnce hvitb Ihe pni^'biDi^ns ut thtschupLfr 

Hl^i73 AfficQiled 1974 Ky. Ar^ ch. I2& sec. 5. - 

.AMHidnT [9ft Ky M1rc\\ I^-scc 5 -Amended 1*0 Kj. Arte 
ii-222, sec LI - RaxMlino] l^tt Kj Ai'te nil 2IS, see I, 
clfHrtJvcCcfcbo-U^tLbnmKj-StaLm J5Wh-9. 

JlH.hlO AdYerllsfni^b^lktQHH. 

^ peisDn slulL 3i]^ ert^E [»~lu]ld lumsclt cvf hcbrll o«l js [i 1k:en^ed iruMrror 
licensed jcn me V EDLia pluinbi^r ^ ithiiL die Cornmotwodlb 4]^ Keatucky iiles^he 
Drslie jSiI holder uI lj liceiuAi Fiorn Iheollkc in uccufduoce hvith Llie pnniuons 
oL IhA rbofiler 

HtfcirjL AEncniTed I97li Kv Arte ch 2^- sec fl? - 

A[ni:ni]ed 1974 K> ActLh 1:6, sec ft -Amended I'tiDK.v. Arte 
i:&.222. m:-N- eETccti^v line ]fL I^SS3 - HecotfUkd L^ Ky. 
Act ch-ZHK, =c L eLtecLvc OcBnber ]. [*H2, Jjnn Ky Sbl 
scc_ 33t>il>-5, 

3lS.lt4h C7nni|mi]f hi3T3i^ licensed planibcr mnf coipgc 1n pLnnihing 
bisliK^— Ni tict nf LTi nneizLH CL 

A L~Drnjiia> or hoJivklual finnriFul may enfc^e in Itu bBsin^s dJ piaEnbisg 
WLlUiany co«i^ of Lie CDrnmcuw^Jth lI a]ne ptrscia connected klL]] Fucba 
CGETifiiiy cr Lud iv^iLiI pfinci^L ji ref^FuinsiUe c li[irf e ol L]]ep1inbLn| work sa 

17 plmnbiog wcffk [i)f :i compui^ or ind i^ jd«jl cifii|^aj ia the plmnbiog buiocffi- 
^Lill DoUly L]]i: 4]nicc LJt Lii\ liETif h[^ Of sk[^ coffiincEici:^ uriz^'ci^ htik [»~ [icr 
nuaaf^tJDi] hvith Iht coin|un> of ind i^ jdiul prjKijMl 

EITwtfciti Jiiiic]"?-]^S 

HistDr^^MnndoJ ]?73 hv ,\c\scl S».s:r L(A. ctkctjvc iHt 17. FSTS -- 
Amrwlfl] lyw Ky. .\ct> ch 1^. SK-h. - Amended L960 Ky \ubi 
cli 222. Kc 15 - KtraliJ'rrd 1^: K\ \u\s ck H^. sa: I cfJccUvc 
Ock]tErl.l^^.lru[nKv.5tuL=« J5teh-7. Jia.l^h Enpliijnienl i»f anUL7uisQl pLuiiberpn)]]hhrilcd. 

Na jKED* or f mpojiiiun i^lio [zsnmcs ispno^iblr E[iiiJ|!e qhI d Lm:tJL3D nt nlb^r 
|i:[Miis IS Itu LnstiilliiLiln fiF plumbiif slinlC cmpluy nrc^i^c na^ jkdui noL 
iJTTtwja iidtr th Ls rhetor Ld ptrfLijin □od instnilplinlihDl Pmhded. lioi^cvE^r. 
[kut ikE EclKiD sliLill DDL bc JccmcJ tin pRilibblt Uc ^pkyEneii ur osc cf od 
opprcn Lice Q& dE^Eiici] Ln IfecclLDfilcr 

Hisfor^E ^[ncadcd LyT4 Ky AcIh ch II*. set. 7. -- 

AfficDdrf l*a K> Acticli-194-sa: T - -Amended IW}K> -Sris 
ct 222. « 16 -- KKHltrral 1^2 Ky. .\cb rh 2i:a, icc L. 
cEJccLjvcOclntcr I, l'^2_ firan K> StuL^m 3909t 

Jia.l3lh KcQiuckj SIeLc FLun]hhngCi»dc~niJcsQnf rt^LnioiK 

In ciidcr m ihlmiihster tfeks c^Dfiicr ihc officE: sbjJI pruoiil^aLr uhI ttiEiJ^ler 
^kin Ejmc Ld Ljnc any qmehI u colt Ld Ik kucwi ib Ikt Kfiluky Sblc 
FlEffibisf Cijdc JEfikitiEif Ibc LVio^tni&^tua. instaltiLfEia. umd ul IetqiLjiii i}f 
jilanhiDg LiAd pluEnhisf rallies udhJ jfiplciHi^ Iietubt "k^hv^ ra Liod pn^uLr ihuicr 
Eopplks, mttknIsQAJ muLrriiils Ld be osol LiiE^miii within diisstnt. msin^ sma 
miiiEnum bUnduid Llii: bnu: pnncipli:^ nf LiiE^ NaLKitol PlaEnbinf Cixlt 
Coufd Li]DtJi]|^ ir<in[ni1jd[:. Q&[:^idDDCcd b> iLiI curninitLcf's Jlnol rrfunciF ]^] 
WLLJ] vonaLxiis tkE^rcDJ cr DddriEJDiiB LlirirLD q& Ihc fmEnitlcc CDDSidD& orr 
^lirninlrd by h'c^. cIjiuLc. f neither CLmdiLvEia^ The co6\z nuy [iLvi dir^^ELiLr 
LIie: iiuinhi^rnl plinbLnf llitniri] iDrpubljL buiJdiD^-^ ThtoLliCD \nn} ^upLiio^ 
□L]]Dr rci^nDMc nic nr i^ibtna Ld DdnLniMrr this ^hnpfer. r^ tuIq uf 
i^ilaLKiis f?:^ □ppniinl by ike LornmitLi:^ iikjl] bvL\i[nc^ cllfrti^E: except nfun 
ataplkm by Llit olljcc^. \m "^iListiLULin cil Ihc ii:qiimnL'n ts ul KK^ ChiipLcr L.I A 
The cttRTE^ slinll FiniLsk tii lk[^ ^ mEnilict prupcEol zuncndintn Ls 1d Ifer CDdr br 
[h[: ELiminitm's rrvjttt juiDr Id LliDLr LMU]ptjaa b> IkE^ciffLTEi 

Eff-KCbt: July 15, l-S: 

Hbtiaryr-SmHidn] 1^2 JLv. .\cfc cli -191, ssr.T. eJkiiEJvc July l.-i, 1^2. - 
AiniMidcd t^76 Kj- Act ch I9J, h:c.5; oitd cli 2^9. =c 70 - Amcidcd 

la IWaKy-.^ctrh Lfll.sK". Ul - -S mended ISbbKy ^cftcfc 79-w I - 
- AiKudKJ L*] K\ .Achch 222 sk IT - KcralUtcd l?4> Ky Acs 
cli KM.sa: J-cfl«-tJvcOcttjb-=r L L^2. fiom fcy i luL ^- 3SCKt-I. 

J1S.IJ4 IitAlbthinpcmiJls-nEqubiLis-rns 

(Ll Nci pzi^ii]. Ilnn^ L3r ELirpinii3tjnD stulL 

(a) CuELStmcl- LnstulJ. 4]r ullf r. or clji.s: Ld 1]c cnnstructcil. in\tilJnJ^Dr 

ioAtulblni^n ptnnn Llicrc^uf tn^m the oITjcc^ 

(b) U51: fir E^1D tj D DL' m ELS^ drj^'mil Llii: iht nrcnaliiicd UKnf. unv 
filinhinf lijohLthl Il'J. lO^ULIfd, nr nJlE^rcd lultr □ plaEnbisg 
lostnlluluin pcnnjIcsui^J tk[infnr ^vlicrr tlic L3l1ict tli rnngti d d a^ 
DuLiiuniEi] lO^FnrLrH; cnpLi^ct, orc^EiDl- Jlnds thul tki: plaEnhmf 
WQS hdL cdistriL'Lrd , inslallnl^ orLiIlE^Erd iel LsiiiinluDLX widi smc\\ 
fE^rruLiiid die KeilDLlzy ^IqIe: PLumbiig Code 

(I] AIL LJppLll:IiLk:l[l^ kir pLumbjif LnsLuLbtios ptnniti ^[ull be L^LCDmpuiJcd 
b> pliiiis LJEid !^kcj1 icjlLon^ of tk[^ pfuphKd phinbiag inMiilLiLxn. 
LccjUcn jnd constTucLii^n ul Ihc wiiLcrsupply ^VNlfEU to be usd [J jn«- 
hiLf sf^^c dAp»^ s}Mrrn diul decs kH Jiuvc a burfuzt dbickiiigt m 
pciifinhcd^ LJ vulid o*-^fc sc^^ L^c d l'ljickjI pznnjl jfthifd b\' ibt Cabjitt [bf 
Hculth lUd FLimdy Str'^h or lS dd^aiiJDd :i|^i:at sImJI ixi-ompua^ ^kc 
applk-JtiDS. 

[1} Tilt dLIicc skull (\x El t^HMobk aclicdEic r^ Eks and cbnc^cA Id hr ]ukl 
lca~ |dinbLii| insftJblksD lEnubimJ the ifizfs^r^ iiu>]>^4Jons JiLidE^at 
tbcirb The oLTjcc sh\A\ also fii d mbtwiblc ^hnJili: ol Ira mid 
cho^m b br [lud for nrnriKin mbp-v burLh ot Ikt coistnclui, 
LostiilliitiDfl. oraltcruLfiiD l3J filnnbinf id publii: buildjifs. 

JiK 20. 2m5 - Amcndal [*^ Kv .Acts ch 4211 sec 551. 

tflrcljvc July L5, L*K« - .\mcndcd L^2 Kj .Acts ck 392. sec S. 
cidcctjvc July L5, 1482 - -\mcndcd [97a Kj .Acts cfc. 244. sec 2_ 
cHcclivcJant 17. J97S--.\[ncaJHl 1^6 Kj. Aclscli 2W,s«.7l. 
- .AMudcd [?74 Kv. .Ants ck I26.hl:.Ej - AincoJcd 1"^ K}. 
.Attack I**4_sh: S -Ermtol I ^^ Ky. Acte cb. 222, bcc IB. 

JlH.LM TmslaDd Ei^oEjIiLiri. 

All Ikcof Ecs, ptmil and dU|Kc4JLin fcs ouT chiirf cs. oid other Escwr^E 
lE^lDdcd bv tie L3Lli[:t, lultr die prui'isions L3l tii is ctLjpb^r i^nd tlie nlainid 
TE^nlatxiis L1I die L1I Ike LMlci|*d htre nuder. skull be |uid m tin tkt S tile Tieaniy 

19 iiod ^.rfJjkd \D\2 Imm jnd 3gcnc\ Jund \Dbz uard In tkt o^Ijcc iacLuiJinf oaC 
(bt pnnv AioiUi ul tkisclmpLcr. 14] [iiit oJ Llus tusd skiilJ irvcrt ^ tbc |tnciiil 
|[L[ulo^ L}]t CumEnon^'CjLtl]. All ni^ncyslickJ m j LriL'Lt ohI Ligcocy FiBdorudicr 
fnhl tD tk[^ crudit ol ikt [^1kt J4]r llic iidrnjiALiLiL«:]a umd m lun.cvKi L uF iIlk 
ctdfifcrDa Just J&, I9b0. urr litttb^ UuftsttrmJ \l> (lie tn]'>1 zixl jj^celc} lund 
kcfHCTdtcd. 

HUaiT^ AEncDiJcd 1976 Kj Acs ch.:^, bce 72. - 

rimird 1*0 K> .\rl5cfc-222.aE. [? cflbiEJvr Jhc lb I96(h. 

J1B.I4ff AdDp[h>n and tnfar4.~rnitnl oT ^tJlc l^limbli^ Codt b} local 
gcn'crnmrnts — LccjI Insprclo r? — C^i]aUf1t^liDi& 

(I) ,\m\ IocjI gm'fEincit may by otdjuucc. cnuLt Llic Kcilucky Stitf 
Flinbin^ CoJc. i^itiLia| Llii: n^nsLiuction , in\tilljLjn*. of ^iJkiulLOD oi 
pLumbjif ^lL}]ji fucti lucul fov^rHKiL pnTL'jJiof lor ]kt bfluuEicc ot 
pLumbjif jQittullulDi^n pcnnihoMl lluaji pcirnjlLuid insficclion ^fn Twu 
<2r or mor? locul fo^cmmtnt^ nuy. In ufdjLinct dJ cjch kxul 
f ovcTTi mtiLt, cLict llic pLumbjif nxic ai dscTilxd Ji Llusi^cLoD wliich 
hlull \x joindy ci]J4]r^al :uhI iid mji Atcrcd b> ujid IcicjI f t^vc in men ti 
h^idiin Llicir bo«HLm«i .^| mvKilH lor join L tatcfutintn L "^dl ccwlDnn 
bD L}]c pnn isri][is of KK S Clmptcr h5 Th[^o^1kc nuy uu diori/t lii> s«h 
Lcciil j^truncil or combjKJtKn of IolliI fo^'cniintn L'l ki olmLnwlrr. 
CLiny oaL :uhI cnJor^t ^kc KtntucLx EtiLf Plmnbin^ Codt jnd Lkt ruin 
Eind rugulutJCMis o^ tk[^ olJkc rrlutJi]^ dicirto zind to bciuc p^nnib nud 
mul.!: iiuijioc L«:][Ui thcr^uiulcr hvithm mcli kxul fo^cinintnL m wluch 
cvcat u pfTTTUt Wtflfd ■mI«~ tkt pfm'biDas uJ llic bx^ lot'ciumtDt 
pLumbj^ ccxi t unliD-mcc "^ull bz d^tmcd j pznnil bc^ucd by the DJTkc^ 
pcui'iJn]. ho^'c^tr, (hiil ihs^xcIuei of the otrijcc shulL Li>c awLurrcDt 
J u rv^J IrtJCH] ^jIIl kiLLiI fmcnncut pLumbjiji in'^jiocLofs in tkt 
cnJorccETicil Ji "iDrli IolliI gfn'tnivKiti dJ iIlc ttnlick^ Sutc PlDEnbiiig 
Cede. 

(2j Aiy IocqI gfn'cmiKiL CDDCti^ d jilinbini codt cid iimafE^ [nuy sppDial 
and fi Ibi: cuEnpcniatJon o1 Inul ^o^frnincnL plinbinp iibft^liic; Nn 
person bIilJI be l'Li|^iI]Ic lor up^kiin Litieid L l£ ^ k^:^ £i]venm^i4 plaEnbing 
insfv^tur unica b^ nr^b^ Ilds at Inisi ctf hi 4 K ) ycniB' c^fKntnct db h 
moikr LT jL^D m dynuj] jilinbcr ^1 Ibn 4j edd of kfi or b tr upfiHD tiUL^n L kc 
□r bbc hliuLI be LiEfosnl la GCOLinLiDLT hi'idi Ibf pmvisLiins nt th l'> ^ kupLrr. 

(31 NoiliLnf n]atiinal in tk a chiiptf r "^liII bt ronstrucd iis pcnkibLLm^ a kxul 
fovcTTimtat liDin colJfcUnf cc4. u pulionLiI Lir»sr Idc^ Fiom pfcrfnh. 
FinnSi or cncpDruLknoii toguf cd in tkt plaEnbing ba^ineci. m -- Amcndol 1976 K^ \c\s rh ZW sa: 7J - Amcadrf 1960 Ky. 
.^ch ch :::. sec 2d cEtcctJvc June 16. IWJ. - KcnxliUcd ]^3 
kv M^ ck ZDB. w. I. cflcctjvt Ct^ibtr J. 1^:. ^ecwi kv Sbl. 
5CC. 35teb*, Jia.lSlh Matcrblsjnd catLbu^dsli] be used. 

Nc pci^m slidl use iksjIc urdcftcLivc malE^no] Ji ^kc "^^cLcf phmbiif iif 
dmifipf. Only Liic bst kjiu^vD ncLkDfb dF LnstiilJiEig matriab. flitnicR, 
^IjpirtrnLJDf H Jid l3[ipLliJDn.l:^ idlIiJid^ ^vutrr supply pipiof , ^qb^ vcibb[Ji]g 
Bidsal piping, ^iod fn^ihi^n: pipini^ stull he Dmjikiynl 

Hbtnr^c AEncoiJcd ]*0)lJ- Ai:Si:fc.Z22.m:-2l-cficcl]vc 

Jbic J6. 13^ - RrL-«rUlcJ L*^42 fiy. .\rla ci-ZGB- bcc ], cfJccdi-t 
Ct^bcr I, IM2. fRJETi Viy. Stii, u:. 2-^O^I>J. 

JlB.IM Iit!;bilh[k>npbnsuiKfFpnlFku Lions. 

EscfpL as otbcnt Lv piovidcd by bwof In rugulutJCM] of [he onicc. h> prisDD 
A^ covttncL Lnstiill. uf cittcbi^'cly ultrr iin> pLumbjij^. sr^'cci^c. ur i.^iilcr 
^ippl^ ins4:in ol lii\ pvblk bi]jklLn| or HLubLLskncst i.tith3«l huvii|^ tint 
obtmncd llic oppciKiil o^ Ihc oWtzc m ^ntiD^ GtCulcd plLJ[l^^I]d E^xcjHLLJltons 
d1 iW pn^phT^ IlejIlE)' "Renting Llir pLu mbjij! i^"U:in. kwl^ c d£ip»a] ^^'sCcni 
^id V^nirriiiiTpl^ '>}?4cin sHliIL Ik ±i«bm Ltcd k] tkr ull let pnof hn tk[^ coDstructJDn 
or Liltcrutios uF the bciLit}' In ^kc cv^mi do piblic srwtr es jvuibhb. lIid pLin 
diLill Lncinde the pRipnsrd t^p^o^ fi^^i^disiicKilh^^lfrn. In Lkm cat j sr^i^t 
Ei]l]M3ji diniELigt ^x'stcn isiua^d orsnint uthcr t^pL: ol Ds-hitf sr^if c dnpowil 
Ey'>t£rn Llmt docs doL Ilivc j su rfixt dbcLiif c. iIlc ofiflknitKn Nhf ccnstnc tin. 
InsCdtiLkua, [»~ LilLcuUcw ol ±i«h '>)4cin ^hiili \x sab[nit4cd Id the CLjhiEict [bf 
Moilli und Fuinily Services uf its 4lAi|:DJbzd j{!eaL .^IJ i>tkn~ pbas lud 
qiocjIkuLons sIlJIIk submitLfd Ji tnpljcuk bD llie otJlre. The [^1 p^c hLiIJ noUiy 
tbc jppLicuiL in wnUiji df the Ljppnnd [»~ djuppnuv^ o^ the plLJ[l^. Th[^ 
eoostru^. L«:]a. jfestJlulni^n , of ulLeuUm shiJL be dua[^ Ji z^z^xHdLioLe ^lL]] I^e^ 
□ppED^'od pJuL 

Rbbrri Ameaded :C05 Ky -Srlsrli 99 w *iOi . eflec tjvc 

JuDcZO-iaB ---^mended 1^5^ K\ -Retell 426- sk ^52 efJecUvc July 
]5, l-SS - amended ISS2 Kv. -\cls cli 392. ace 9 rilccliv^ July L5 
I5S: ---Sincndcd I97B K> \cLsc1i-2-U-bcc- J-clJertJ^c Jmc ]"?. I97B -- 
Amcaded 1976 K^ -SrL-icii :^,KC-74--Cicilctl ]*Oky--\cticli 222. 
Kc-52,cnn:ti« June 16. I5ta 

11 31H.lfiS Afl| u iHJ Lh fnr prui hi In^ pcrntuiKnL ^^[tm p plj. 

Sii ptimuii Dut ^^LfT supply skj]l "be pfmidnl hn iin> baildjif by 'jj\\ public 
q tdit^ or w;iLcr d L'Llnc L hvhtrc the m Lf rv]r plmnbio^ s^Mrm hj^Eunt bfca instilled 
4Adqipio>al in uccordmict vn\}\ ikt piovtsjinHut KKS CLipLfr 3 IS lUd ^kc 
StiLf Pluinbial Codt 

Histiarjc ITimiHl l974Ky- .^rtcfc- I2&sa:.'3 

31H.I74h Aalhnrltj>orLt[;tnl5f>rcirnL-f. 

Fuf tlic purpobT of esJor^iiiji the pnnvsioiLS of thui eLipLfr uid the Stitf 
PluEnbis^ Code, otriirera. L^tnL'L mid in\j]o^lnFs ul ^kt dWkc shulL hijve tk[^ 
ixii^'er jod :ii]tkon4> tc) eitr upon prembrzs jL nil reiKDimbLe (irncH lor ^kc 
purpxr: of muLiQl i n'^'c L«:][Ui, ki ■■trmijuLf dl pcruoii Liod b» lequict tk[^ 
|bnlHl^][LDj plinbinl jKitilblion pcmLL'> iind othem'iJtDct OFri m^ra. Lf e nti. 
ndcF InpccbDriul the c^liceiiie enpcuned Ld Uibvt zi kLdp onltr Id lui^ owner, 
if ent 4]r CK^njxjELt of icjI proprm hlientver the plinbLnf thercoa ^ tmid by 
(bt uirLccr, L^tnKir liispfclLjr o^ tkt oFfli:^ Ld te m ^tolutjos <2\ Lliih r[upln~or 
ibt ^tu4c Plinbinf Ctxie 

HlstDi^: Cimlrd [*□ Ky. \u\s cfc.222. sec 25, eHecbvc 

31H.ltHh EnFoirenienL of pLu ra binf; LiH."^ 

{Lj NotwithsLuEid inf Llie tictMfiice or paciiit of lj[l> olher rrmnl^ ^cKil of 
CTiiniosilh the ofrtetn or Lb D^Tkeu. ^tntL. of liis^ifcbH. nie becrby 
ELUtkon;^ \L> LH'^LjIute umd rnuJiitiiJi] iictioiUi ti) ir^tiaii qmI ei^in iin> 
^Di^lutJCM] ol (Ilk cliupLer. the Stjfc PkEnbiiig Codti dt the tuLg jsd 
tr|! u btiDiUi ot L]]i: oJTiCf re tiling tknelo 

(2j Ci|y. coDDtv QQil CouiMinn KfolLli'f aLAntv!^ ziul Ihe Atfinnrv QeoeinL 
sEl^I withm tkur rcspfizlivc jansd leLoni^ r^fiic^Dl Ihe uilTet. ibiifEkeEH, 
EifDDb. Lind mspe^hJDi. im LIid eaFuictrntnl of Ih^ pciivhsioriB i}f Ullb 
cliDptcr. the State PhmliiDf EliJc- umA ihc mleszuiL] legiLilHos of the 
nniL~e relaLi^ tke^et£^ bat when the uilkt Jketis lL nrcc^oi^, it ioo^ 
employ, Dt its LJiaireUon, ^kcaI Dtlofne^^ t ofseI Iht olficc. nr ib 
nftlL'en. QfntL L3r JispEXtiira, dul] my [uy n^imuiblt eonfKKaitim. 
Ices QmI Dl^er L~aitB tmm zuiy aoe^iiended phinliiEig J aods 

HMorj: Ameaded 1976 K\ -Sris ch 2W, 5hl75 - 

Crrjted ISWfcv -Set!, eh. ::2. « 24.dicclive June 16, l»l ^2 JlH.IWf Jurl-ilLc[h»nrDrrnrcir4.-ciirn(;K-LlcirE. 

{t] TktC\icmil CoEd wbcFc tkt ^toluticni cccursiJiLiri ha% d janfKltcboD liiid 
^'csur tn oil nvil :ind injnirtJ^D DcUcns insulated In l&c [^1i[:t \<ir ^kt 
cnJorci^Encil ul the pn^vmofts [^ KKS Chopkr JL^ and llic Stitr 
Flinbin^ Ctxic :u]l] the ordci^ bKucil Llii^rtu ndcr. 

(Z] Tbt FmnldiD Cir^ u 1 1 Con it sIliJI IioIJ 4:l3Dl~u neat jd nsd FcLdd ddiI vtanc in 
£iJI riviJ UMii ihjikUve^ ih:tJL3i]s LnsUlatul bv the nllke, or apinEi tk[^ 
soimory^ request bv Ike AtLamey GtoeiuL fnr the uJcEceMicil fiE Ifec 
pmvisuinsol KRS Cbuptr^lB. IbtSblc PlDEnhini^ CckJe^iul ItLcnnfcis 
osunJ Iktrcnnder liaJ nliier mts Old i^hLiLaiks ol Lii:mtJlL~e 

(^1 TliD DKtnrt Court wkerr \}\c vkiblLon occurs skjll hLivc jinsdi^tkua and 
^csne hi uLI CTimiiul lkUcw^ Jor Llit enlunrevKiit ol tkt pnnis«:][is of 
KRS Chuptcr JIS :u]l] Llit SlJtc PLuinbli]^ Ccidt ^l] die czfdcis ivncd 
thciruEidcr The FunUji Cin.ui1 Qi«rLshLill [icild ccmcLirrrat j u rod Lctjon 
Eind ^nut on jIJ ufipcit dJ criEnisLiI Lxt«:][is Jor tlic cilniutmcn t ul tk 
pcu^-biDi^ns of KRS Chs^»tn- 3lff uiid llic Sutf Fluinbial Cede Lind ^kc 
CnltES iJ%KlJCd thciE[L[ul«~ 

Eilcclivt: July LI, ISS4 

HislorjiAmcadcd l^4K> \c\sc\\ 45,sa. l,cllo:Uvc JbIv [3. I^-S - 
- Amcadrf I97h fc\ .^ch cli LW «-6 uad ch :W, w 76. - 
CrejtQl]^4fcv ■\ctBcli-]:6-« 10- J]a.3}^h l^'LJli^r healing di^vdi-cs" ScrbLnnnhtJ^. 

{Ej No ^nlcr kmlin| dn'iK slinll be s^hl ar olTE^Erd for siJt la the 
Comnxiiw^Jth df KfnlHty unli^Si it c n ntiUKS j "k^rinl ninbcrciEi iL .\h 
osd Ji tkis s?cLjcii. '^'uler liLULinf iJevjEL'" iriEuaE any prrsmc vc^l 
wkkli [LCflt!^ siTiB, iud sEippLts jotnhlt \vDbr for dQEnsUc iif 
CL3inncic^ pu rpiises nliiE^r Lima Jur spccE^ halml 

{2) AIL rctuiLcE>. 1.^ holf^^ikis, Liwl inHUlJE^issflliogc^rDJIn'Lnf lor^t u i.Miitcr 
licjtJiil dt^ irc skjIJ ^iLliJi thiJt> f]Ci|dj>s[d ibt dui: I'A !uLc. JcrALinlii 
Ltslol sLiiriG^uad Liddrc^^^t^cd piiuh^thfrsLilon| wjlk iktscnulsiinb^isof 
ihcdcvKcs purLliLSicd to LkeoJlict or^lhc:ippiDpr£ilt j^cH.y dJ n]U[L[y 
cr city j^ truincil l]uvLn| jLiri^iLLiim 

EITcclivt: July l-k, IW2 

HislorjiAmcodrf 1992 Kv-.\ct>ch-5-Kci.- l-cflortj^c Julv 14. I??: -- 
Crei3tHl]5S4fcy -^cte ch. 272- « LcHkL^c Juk 13. 1^4 

3lSJL4h JitfKiilcd.rKuzbJ.aiuJQnidalLEKR^IlJ 37(h.liy I^ZKy \u\h 
cb.J^.KC JQcOfLitJvtlily IJ.I9K2- 

23 JlB.324h Rtp^nl Fc^u-fcil. jod UMKidnl lsKR^ZI I ItiO.b)- 1%: K% -Srti 
rli JftI.*itL]2,cll^Uvi:Jil> 15- ] 5^2- 

31SJ3^^ flcfKulcil DDrf racnactal = KRS zn_T^. by I5fi2 Kv. .^Et c& 391, 
SHL]],ctfKtivcJnlv L5. LSH2_ 3lH^h FciqJUk 

Afiypr^i who V mliibs ony pmvisiDD c4 ibE rkiifrtcr or oay rrgn IhLkh adajtlcd 
hmtnndcr ur iiiiy pcDvouna of the ^\n\\z PiDEnbiiif CliIc slinll bt fimc\i tol Jt3« 
4hifi ten dnllms 4 l>J 0) ■rrEruurr tlini odd hiulmJ di]1bn^^l(H)^nr imprisiinl 
for [laL muTC thoi abiictr [^)^ dnys L3r luLb for i^acti nlFDnK EiKb dn^ ^k\t 
V iDbtm ccilin ua sbiill ccisLtntr d scjiudLt L3i1 aisc 

irpc A[ni:nt]cd ]*OKm -^rCBct 222.m:-25-c[fccGvr 

»:. 1, cllrcU^c Octriicr ], I^IZ, Trm Ky. StaL 

5£x 390?b-IO M BASIC rmNClPLES 

TbcDLFjcrisdiTCCIal by KRS.1JK 1 34} LliKiQf li IktSLutL PId En hif Cudc 
CcMiinittK ^ [ulopl Liod pnt mlD cl If^t ii S tuLf PLu ETibinf Cndc The cede b> 
tcaulcd upLja rcrUui] buML pnK ipln or csvirDsinti] Lul ^EinjCiLknEL uiid "u^tt}' 
tlin^uf h pfD]Krl> dcitg nol L3a:epubly LnsUilJHl liwI L^Jcq uli£cI> mjiii tJisHl 
phintiiD^ s}"il[:[n!i. SarnE^ciJ lb c dc Laiis □! p1inbLn| CLin5tnjL:[JL3n luy hnn NL 
tbc [xi^ir iun itiQ LiiuIhjJtt)' priacjplcs dcsiublr und ■fcc^bjn' L£» pcDicct ihc 
bsJlb n^ ikt pcDpIr iifc tbc ujinc cvtr> whtrc. Tin: HLubLi'iliinEM] L 4]^ tnidc 

J D Jisd IL UUKjI JfUifi L^i DCl| \V llhlEl Iht 3LJJK dI ibcCL^L' Tbz Ln^lELRIL^D mfjl 

nuLL'nj] c^i LNi Ib^iQf b luliCDbalQ&Dpfinivnl lL3r j?d irnfiCfi l»I (bifiCL^L' ifh^&DCit 
InJcr [L[U[ui]irjn] csdoiKiKiL [El Id 1^ scLcc tin ol "vrL'kralHLiU ii]iifi>orcvtR' 
listdtiLkia .^ mtrrpcrtutJCMis inuv Ik m|iiird , :iwl ljs u n lorn^^ d slLujEioiui 
Br\sc ^hizb^iic nol ^FPLiJlciJK eu^juuJ \n tbiscndt Qje: HM Fjli^ iiis LrudLLKitjIly 
QsiJ DDiJ ih iJI lod tin de: to UK Iht fcdlo^iEif twtat^-twrT prinf ifilcs to dcf ihe^ lb T 

PnicipltND 1 -Ulinz^iipiDl pfizniBQ^kill hLivD|intLb1t fVDbrr ^11 
_p£HiKS mtrndrJ Icf li u miiEi liQbitntjaD. LCLijuncy. nr osc sholL bt pfuvidcd 
ilrilfeBEuppK oFpctjbLc h^Lfr Enrliu filter supp^^LilJ doL te coiifcird with 
tUHTt ^^ LJtcr H^u rcci [U]rsh[ill lL bt itubjcc L tcHlic h-iyufiJ^cirbuckJLo^ nrbuck- 

PrjKipIt Xo. 2 \dnq UqIc ^^itn~ icqiiEi^d PlBnb|ii| fubECR, dc^kn, 

cuid uppadi:!] jdle^^ skiilJ bciupplicd hvith ^JtcrLns«nicLcilvDlinc:u]daL 
pjcsiiQ aln|iiiLiM£i CELnblt iBcm LdFikLjcii pnipcHy Dnd wjlbcat lulit inz 

HndcF [IGFMt^ COWlriUCHlBGF UK. 

PnKipIt Xd. 3 Km ^i]krirquLrcd. HoL hViiLf r shdl bcsuppLlfd ^[JL 
phinliiEig fl I tiiES ih li irti i]L3rTnuLly ocnJ Drirt^uLrE tict ^'Dtr tnr Ib^ ir pm|Kr nsr 

QIUJ JDDClKIU 

PnKipIt Kd. 4 Wukr coftHtrh^itna. PlimbLng"^! Ik dcMg ucd limI 
^Ustnlln UK the nin I miin q unili|y fiE "AiitrninustslrD L wilb pfOfKr 
FCEdbnnuiEC Lmd clean mg. 

PnKipJt Nd. 5 EuFtty dcvjcG. Dt^~t!zs Inr hKJLn| and st^riog ^ukr 
^□11 be EQ disignnJ and JisfiiUcd q& b|UEiid ^lunfiLi^gtQ Jmn ciplrstan cir 
□h i^dnzulinf , 

PnKipIt r^D. t LLsf public 'fn^'cr wbrrr iivjibht Evtn' buildju| ^lL}] 
biBbJkd pluinbiKf Ih^turcsoid LnlE^udol liif tLUEnmi hLjbitnLL3n^ Lvcujnucy. dt 
UK [ind kciilDd £■■ pn: QiE^^'h 1^ b fir public s<:jt L5fiuL3r|nH^saiid pmrntscs 
^ lL}]ji Li icmjDLibk dntinct hb^l bcnjuuctRlia tbcsc^c^ PrjKipltXD. 7 Rcqain^l plaETibiiif Eiitturrs-Ei^l] Eumjlydi.t'clliiig 
■ dMe^oII [leivc dE lufiL fiEU ^'DlTr f kK4, fiQf Tlji'dLdi^^ ODC kj tElica-ti'pe 5in k^ Qwl 
DDC hjtii tub fir E^bn^'cr ti mKl tk[^ tuMC m^EnrEincn Ls of suLLtBtiun dul] pcn^innl 
fa>|ic[LC ^ll oLktr htructu rrs [bf hin:ii biihitjfion ^LhlJ bccquppnl ^lUi 
soJTicJtn t !uiitun tLKiLitics. PLu mbjiji ti:ttur^:s^hLJLbi:n:ii]t czJ JnubLchEmnL]], 
DHD-zdHif hzD t iud cnrTu^nEi JcssLnat nuLcnnl DQiJ Biiull be Em Eiam ccHcalnl 
Tdd lisf E[irfac[3^ 

PnKipJt Nd. fl Driiinc^t Av^lcn itkkll b: Jatg ncd. constructed ohI 
miiitunnJ tn ^ u^iid ii^Qini^L [iiilLn|^ dcpuBit cf saLids £iwl ck^Lii| , [lul ^[L]] 
ndoiiiitmzlunnu Ls ;?D Drnuif tJ LliLit Ih^ pipsmav hMi^jK rLcuniAJ 

PrjKipIt Nd. 9 DiiubLc rnLiLcruL'L liwI f ad wcffkjnLiasliLp Tbc plpd^ 
dI Ifet plEEn bisf s^^Ie^ed skull hzL3l duiLjIrk Eniik^naL Ick IcmndcFccLvc 
u urljum^ip LiDhJ "u &Je 3 E^ DC d zihl] LDft^nr LoJ us b g ivc atj^iizbr^ zrv ec 

PnKipIt Nu [<]. Fijian: tfi3 PR ^^ich tTiliic dTmtly ixiaocctil b ibc 
d cuHif c sy^nn 5li[JI h^ niu ipjuJ witkuJiqad bcoI Irip 

PnKipltXo. [[ rrjpsrjl4jhl1 bz pRitcLfd TlicdciJiiE^csy^trEt 
^oU bcdcstgofd b.1 pfov id[: on Lidi:qul[r EiiLiULviiioJ uirji oir pipes widi bd 
d[iign~4}f siphnnc^e^ OBpimtHn-cr [iiiru]|cf lap soils ■ulerinnd tLxiis □! 
ordtnon' as: 

PnKiplt^D. [2. EitbiiUblol Jouliurkicni^idc EiKh ^cil trnniiiLil 
Aallcitcnd kitkt nikrDiTDnd ht sn jutiikd as Ld EniiijinLjr lti£ pivsiluliLjQcf 
f:b^|fcn|iiDd die rclim irf tnil oir Ld die buildiog 

PrjKiplt No. L] TkIlikI phinhin^ '>}'t4z[n Thi: plu nbi nf s^Titcn 
^□Ll bcsabjectcd In^urli itsbDsudletftuLiveJyduiLlL^vLiJJ lE^iiij^iiiid tJcfecb 
ds die Kori or ]kc luJeruL 

PnKipJeND. t4 EiclwltccrtiiiiiMjbiLiJEiccslKiEnflLC pLumhiag 
^Ttcra \q satEtDDce \h h iLiti will E[tf uf acECD tuoAz fk^ Ln| cf pips, pfodim 
CRptiRivc mi^ Eu rrs. disU?^ Ike pipes nr LfeiiirjoiD b oruledei^ unduly widi Ifec 
sehVii|:i>djspL£^ pnxc^ sLdl lie uLId^oI L£^eiln~tkDbiildii]|^dciiii]Lf e^'ysLcETL 

FiuciplrND [5 Fi^i'Ein I coDtaindiatKn Prcpn" pfuLccltDii sknlllc 
pinvklcd b pfTvciL din Diinmi3[JDn cf [bod. water slrnlc goods, and siEndor 
nulfrLdsb) tucklkm' 4ir sc^^ L^c Whci nccc^uin'. Ike ruarcN, dcvkr. or 
upplinocc sLilJ b: uniecfcd indirectly Vr\^ die bu lUiog diuiDsi|r ^^'sfcin 

FnKipleNo [f\ L^lit [ud ^dutiluLnn Nd ivsle r l Ina^t fir simibr 
II^ tui^ sHliIL be hxLJl«L ji Q n>][n Of compLiTliLieat ^ h ich ji^iiotprupeii^ lighlL'd 
Liod ^eatjLiled 

US Fnaciplt Nd E^ Eidivkl ddI Brmigc dspiml systcEriB. T^' wnlcr rlcETb 
Df [X^Eir plinbLng fl I tiiQ □mo^tnllnJ ii bu iJdiDfs \h heir there ssnu^wcr 
i.tLL}]jiLJ rr^ni^nubl: d Ktunct fUjCthJi: pn^ js«:]a "ilidJ be rn^Jc tof d bipi^mg af 
Uic^^^cb} ujQic jcccpicd EnctboInlsi^^ifEMrrjiinfatiifid JibpL^^ 

PnKipIt Nu LK Fi^vE^n I KWETf lkii>J Ln^ "^kcn a plu [nKif s^strn e 
a]b]ccl Id buc ULo^ [rfsf^^Dlni[n4b4; puhLirin^^cr. saitibJi:pfu^L'if:]adal| be 
njdc L£» pcr^cil Jti [n'tdlm^ in tkt baild mg. 

PiiHTiplrND 1^ Fnufxr nuELbiofict PId Enbisf s^^Ltetis ^[ukJ Ik 
njlntiincd Ji u !uft mid sfPh ec cable ccnditJCM] Fiorn dicsLund poiat of bolb 

ncckjnii>und hrjlth 

PnKiplcNu 2f]. Fl \ In [Q skill Ic QcrcsibLc. ^Ilfilinbinf flitnn^ 

iscLiiid Jor rLciin li]|. 

PiiH:i]rirND 2L SLnjiztuml Saftty.Plumlnif sli[JE hMostiillnJ wilb 
duci^Linl Ld prrsrrvjiLJcn o^ Llic "Urcnl Lli of stTuctiriil ncmbn^ jnd pfcvci]t«:]a 
ot domi^t b WLilk and cdicr su riLKCs (linHf h liitture Q^^ 

PnKiplcNu 22 FTCibrcl f niuul LiDhJ &i]j1iil~c wulE^r Si^wi^c or Dlkcr 
i.va4c ^HliIL mH Ik diSL horgcd ialo'iirlLki^or'vali^urfjrc^LJLfranLi^ jUilkIIi^L 
tec n subjected lo a3int iicccptubk tonnoL UcjLinziiL 27 KENTUCKY STATE PLUMBING CODE 28 Omcr arHoDsliii^L Duhldic^sund Conhtrurtlon 
Dh Islfin uf PInmbJiiB 

^flalDPJumbhiR Code m5 KAT^ SO^Xn Sec1k>rTBf^4]bfBd irxtperxJBnt 

B15KAR 20-010 DflfinitoiE 

B15KAR 20-020 PbtIb c r malE mb IbI 

B15 KAR 20^0 LHicrf^ applcBtun qiE hrcalDnB hn r e^aminatDn , 

BxaminalDn lequir? rr^ntE, €J4piTHlDn , lenEwal r^vrvB I a r rBinatst rr^nt 

DMbsnEeB 

TnjciL EJenLifcstDn 
I nsbJ^ton pe rmib 

QiiBfrty and v/e^htor iiBtrat 

Plunt]lng fE^lurcB 

ElDrsgeard in&bJblDn DE5ch^ub4D ABS Bnd 
PVG pbstE pt^ ond lutings 
015 KAR 20472 InBlBlbtDnBtBndardEfQrcssiricn BoilptE aixJ 

BIS KAR 20473 I nstallatcin EtandardB fn r usLer and waste pping 
liBtaEBlaftvpEsK L M and DWV copper types R-K. R-L R-DWV 
bi^E tLi>ing B nd seamleEB Btein t^5 st&Bl tiding GorH 
BIS KAR 20474 I nBtallatcin Etandarda fn r stee I and wrought imnppe 
BIS KAR 20477 SbragBaixJ ins^lklDn ar aluminLim bdII, waste veni 
and Bb nn walBr p t> ing and Fittinga B15KAR 20440 
B15KAR 20450 
B15KAR 20455 
B15KAR 20-060 
B15KAR 20470 
B15KAR 20471 B15KAR2047B 
ppe and TrtlingE 
B15KAR 20430 
B15KAR204W 
B15KAR20 100 
B15KAR 20:110 
fl15KAR20l20 
V15KAR 20.130 
inBtalbton 
B15KAR20 150 
B15KAR20 170 
m5KAR20 1S0 
m5KAR20 191 
B15KAR20 1Q5 Siarege ard inB^llatDn arSCKR 1T CPVC p^n Waste ppa EEze 

Soil, wast and vanl syet n^ 

Joints and GannectoiiE 

Ti^iE and ciean-aute 

Watr BLf]pl^ and dstrbutKnn 

Hou^ ^WBisandatDrm water pping meChcxiaol 

Tn^jedbn and \bs^ 

Mcbi^ ho n^ pack waste systensandcDni^cTDFts 

SpecBl connectnne 

M inimum iKlur^ r^quir^menb 

Medhi^aJ gas p(] ing instalbtKH ns 39 ai5KAR 20:001. ScirLLansdccbircd IndcpcndcnL 
RELATE? TO: KRS Ctmplcr 3lfl 

STATUTOHV Aumom'n:KR!^3ta.i3n 

NECES5ITY, FLWCnON,ANl} COhfOHMI TY: Tfcc oHkc tsdjiKtrf 
b^ Ka5 3IK I JO tbKi[^& [be Stole PLumlb^ Cnlt Ccmnj Uee: tiadopLDnd pat 
lUicfrEct D SKUc PlinbLiif Eolc Tkis nd rnJiEfitfiiUh d rrf uldtn^D rrldlrs b ^kc 
sJvcrc^Bty oL dcliizcLoD iK it fcblK ti ol&cr inxlLons (]t the L'4XJc. .^s ^KE 
4-46090 pm^tdcs \g^ scvtrabjlit)' of sbitatcsi »] dczc^ tkc uJ mjiistniUvt 
j^iloikM prc^'dc Inr die ^^cjutiiLity dI plinbiJif ltcIc prnvisiaiis 

SrctJDn L. Sci.tLa ns D ccb red Indcpnxltnt. ]J jm\ [uit nf tkc codt 4iil1 bt 
lickl iKc^nslitu UmiLil , Lkt rumjinji^ purlH hIjIJ i^vuji is Nuruc. uaLcts ibt 
icnuihDf fnrt!^ ofc K^ CH^D tiaLly zuilJ lost^panihly ccBiazlcd ^'JltiDQiJ dcpcndcaC 

DfXnn Ibc [LDCUELMhtU LXiftiil [UJt diJj It LS^JXlTTnL UlSl LllD QciUUl .^^ETlbK l}f 

tit drpurlMKuL ^X7uld H)l lijvc CKJCtil l]]i: imzuiiog pure witk][Ll ^kt 
u DcatUiUtiLDDul puft Of i]I]Ir£ lilt trm:iJi]jig purtii ."fudd^ oIdbc, lut 
isrotrqiltlE: £iid ucDfuJilt l3J tKiOf c^f^itfd id JcairdQOfE: ^[tli tkc iikni of the 
Qcict^ .^acmht^- ^ 12 Kj R, tS67,,\m. 13 Kj Jt. 237: ctf. 7-2-86.^ 30 ?L5 KAH ^nsDhk DcHnllhMS. 

fl£LATE5 TO^ KH^ Cbmpttr 31S 

5TATLTOHYAUmom"]Y:KaSlJA,J20,Jlll4J[l 

NECEiSlTV. rL'NCTIO\, \SD CONFORMITY: T&c ofTkc Hdirectnl 

bv KR2 JlK UO ihiciogb Ihc Sbt Plumlfeog CciTc CcmnJin badufLond pal 
diLi cUj^zi l1 StiLr Pluml^Df Cudu Tbis lmJ oiin L^4^Jlri^ l' rT^DLiLun r^Li^is Ln Lfec 

dtllnMLOiUi DCL'dixJ LL> Lntripr^l OLitl 'f.'Ctkm.h Ol Oil' HVtlSz^KDi LJJ [nil AlTJtJVt 

i^dLjCuki [»~ compniii]^ tht Stitc Plumliiaf Ccxic The lunndinciil emits mi 
udtlilkiQiil ikfliLLjna frv IK ii tkt Stilc PlEEnbuif Cede t] rliinl> Ihi: tyiE auJ size 
of nxk b QK f DT bmldLnl ander jufiLDg. I] kqs iipjvm'cd bj iLe PLumtuDl Code 
CcMirnj[Lfc und BcxirJ nJ Hcdsj^ 

ScduD ]. DduLLLKiEi of TccvE. ([J " Ad firinistniUvt □i]Lbu]rll7" etihus Liit 
OLlict fit HnusiQf , BiildjD^-R[udCiiL'itTumtJi3DorDn) pcQii ur jgE^nc^ DuLkiifiiDd 
by tkt dcpidincat LDLidrnjaE^lrr^iwl tnJonif ]kc pruv ULiDos ut tiicsLuLc plmnbiDg 
cede. 

tH "Air 1]rrn]{ (d mirifl^ ^slcra T' sxaiifiD fufiag ofinagciKaC Id wkkikii 
diLun Imoi LJ IU1D rr. l^ppIljkl' or ddv lee: ds:bii^m lh Jiircdy ulo ODDtkcr luEnrc, 
icccpUizLc ar jitcn.i:ptDr:iL u poin L btb^ tht llood bvd run 

rJl "Air ^p Idndnagc ^slcrat" mc^us the aiiohrimctfi] ^trbLul djhbucc 
(feiuifk Itic J red LJtfnixpb^ii! txlM^L^n LIil' on dd t of w^sic pipe and did tl^d Icvtil 
ninuJ iLe jKtpticii: ID b ^'tif ti il fidLsctLugaii^ 

H? "AJr^^p fwiicr dbiribnttaii ^stcnil" ncomi tin: iikntvUiuctHl ^crticjiL 
diMuQ^t thn^uf 1] tin: fiK :Uiru>tpfc[!TC l]f ti^Tci tk[^ Lcii^c^t opziinf tnunun^ pipcDr 
TdkeM supfi]>Li]| ^^br tLi^i tuaL pliEnbiif flimrrcFLJLlKrdcvct oul ike Ekvcl 
Icvct nm fil tbf m-cpbclc 

(5| "\nchara" mcin^ ■supjioit>' 

|6>"ApprcnTkrpli]nLtirr".t^dcFlDcddBKK5.llSnln'7| 
j7h "Apprised" D]Cuii^ jLLfpfcd or nccE^ptibk aodcr on uppliodric 
^vrdlLUIUD E^tuLn] fir HI fcd in di^rodc 

ifi] "Arm drjdn" nromi \i mivpult dsigicd b nullcc t ^rtoc^ cT lU^iim 

{9h "Aspini4[ir" rnninsa tlLLnf or dtvxt sappLjcd \t\^h walE^r cr ciLlitr flitd 
oidrr pniitih c pfcain: whicb fuses IfLmngb on iit^cil L3nJ]c[: dr 'L~cinMn:tiDD ' 
diiiaig u^iKiuin ^-hpiiatiON jn: L^ Um] ictE^iml InLJh 'MJcLua' Ljpfurjtu}^ uod [ur 
dnl^tn cpziuLjna h? on cjrcUif. 

MOj "Antcpg 4Ebk" [nciu u flituic lit bM: nsd Icr pstMinrtEn 

E-wnmlHnrtnft of £1 body 

f I h "Dsclcilow" ^^rJIl^ Lkt tkr4 ol ^utcr or uthrr Lqikls. [ruxturcfli ex 
solEitiaccs mb Lk[^ dbitnbiLtJ^ pipKutLjpotilik supply [rf wuLcrJnumiUiy SDUict 
DTSciiuiia DLlitr Ibii jb in LnndoJ anuicf . Inck siplionojlE: E UQC |ypc ul' Inckfkiw. 
f tZi''DQL'kn!iT^ LiNimi'irdi] d" hkoiis dsv ikruuf nncnl ^bcirby liicklk?^ Enny 

{I3| "Unc^ifn^^iT prrvtn^cr" UKomi LJ dr^iLC Of [nj:£ifts k] pfT^'cat buLUIrw. i 1 4r 'I^^icMlD^ prc^fliifl^H rfdu4.~«l prcsu re mnc if pc" [nI:lIIl^ jn .h^rzinbl^ 
d djUcmitial VLiI va DHL] flicrL vnlh cs jk]hj Ln| Dn du tfimcjtjmlly cipciE^ ^piJk^Ei 
FTKt tD ]kt almn^pkcjE 

I [5\ "Dack dphnnai^" [nc^ifts tht nn^LHg bjck ol d»s1, Di^n Luninutil or 
|]oJLuU:d wjti^T liT^m J pJinbmi^ rixLiiruf ve&cL of otlitr .i3in.a ielLuzi pctiblt 
wiikzr supply [itpz LJit &:■ a he^ljU vc fiFESBsmn EULzti pipcL 

i]6H3l "DiiEcm cfil " Em^^usttic l[?wBLl[rhi^LjifLidi^[rll][i| iiit wbkb e ^lidl^ 
Dr|Uft]> "bckv^ tbL' f n^uftJ In'fl m nvIlecIl thecituu.? jndeiiCEinailt by Dscn^u 
aturA Ljy or atbcr [nccliJiiJLLjL ^^[:'JIl^ Liod niIllcIl [nu> orni\ iiot Kuvcoh i^nLinaLt 
nod tutaLtk liif^mzit llmrltVE:!. 

\b) "D EiscmcnL Jlj^Dr d mhn^' mains D dimn pbcoj ■■ die luscnzit flcur [f n 
ichdrncc ^ IlicIl mux [»~[nijv mH imcjvc !un ituy wiihl: ^utr. 

i]7) "ffjllcrj or Fbriarcs" ncuts liiv f ruup of thvu |2| or mofr "uirubr 
isljacfiit FliId rrs 1^ h u-h dtu Ilue^ i d U d ^^unEnon [ifirucn tnl "^iistc cr anil lioiuife. 

( ISl "Dtilftan bappcr" nnjofi 'clLiumLsinl:" 

i[9\ "D«]pun slciracr or borikr" [nc^u& j JlMacr il^ JorasUtsf lxd[iiiK 
DTiriiuk b> difccL LjppLjLLJtHn dj stem uf bailing ^^ilcr. 

i2i7? '"Qojpan uiiJl" rnnusn^nil WL3rliKO[n lh IEh^ Durainf Jiru Ji^tf nnl 
nod aqujfipcd Eiir cnpt^mg, cI^u^hBbI s.i[ntLi[ni3 li^r blLunin^ bcdjxjiLS. und 
lor TKY Dtkr parpcH^q 

{!]) "Brdpun ^tl^kt uii] stfl^lllzcr" Encifts \2 lixLuir dn^Kil bn ^i£ih 
bnlFunsiud Lo IIeuiIi 4bL' l^idEeidLs idLi ^^\l siiLtun dEuini^c s^'^tn It sniy [ibn 
pjovjdL' [i]r disin ji:£tin^ d tosibi ti> snld lof ^' idi sli^m or liol "^utr 

i 22 h "U«] pun ^TLKhrr b^^st" mciri'L :i dc^ lcc su pplizd ^ithliotLiad Di^ld^^ilcr 
and kx^iinl LdjLrdul k? j h^^trchtwt <ir cbiEcd nink bD tK lu^ lor rlciiinf 
bcdpun^ 

(2.1) "ScDcr bliiw-DfT' ncins on outklcEi a luilcr b [Kmit trnfT^'Lug or 
diHchai|c g4 scdimtnl. 

124|'^oiLrr bki ti^hnA" Unk" mi^.in"- .i ^ L"-^i I dL-^ri: dliJ k? racci^ c tfc d erhurpc 
Aon a Inllcr bL]hi'-L'IJ odLLE Liod d^ lh I lIic JL'^.bLiijid In u b^EnpcoiJirt ihliH.li 
ptmib rib sift JiBctLif^n: Ui Lkt ilcuuf t s>slnn. 

i25\ "Brjnch" ^^CIIl^ thiiri \un zA die pipia| wUfin wkkk citCcoch 
fann^ostiJly uL u sl^kri fEiMJi:. ^jdi or ^idu^uL Litfiul or ^rrtJCLiI citisLOiUi or 
vtrtJQiL Dnrt^ f Rim diDiiiiiJi tDEOicihi; I li tirrnidtb nnL d imlt^ o^nicctd ^ the 

^261 "U r^ncb. EIkL jrc" etic^iah 'Jlilar? br^iw.1]'. 

127^ "BrjDch IntcrmJ" mfjns j dihLuncc uloog 3 "flsl or i.mieiLc .sbck 
conc^]DHlLn| II ^DnE^o] ^^btry h^ifbt, tiit m nuosc Icssltuii c^kl(ltMccl^ 
witbhn wlucli Ih^ hnnuntol bnini^hcs fiom inc |]? [kKH~[irdci[> ol abityiigQic 
moneclcd la tkd ^tick 

(28} ^ V nincbi ^'cni" eticiu □ vat cuDncclug obc ( F ) or noic mli^ iduil vcab 
witfb D ^"cil stoct orsUk vcaL 

f 2^} "n n nd Ing" n.'iiDb l1 struct u r? [uvinn ivdbiziMiD cod dc^nnl eiuI oad 
lortlu; hc^obiog "ddb!!. i^iiclLhirL:. cv ^u pjxMt d pi:j^un\ .iiironI&orpfDiKTtV. 32 (30) "D aild irt[^ cLtsincatfon" iDrjn\ the Limu^i^rntDt uf bajldji^ n\ tIli^iC^ 

(2Ej 'llilUJng dmrin" ncana tkaL |urt ol tlic ki^fst pipiof fit u dcuoiigc 
^?itcn ^hH.h rzci^i^cs 4b^ JfizbLugt JnnEH Hcril. ^^Ktr Lind otlicr drjuiL^c pljkh 
Ivitdt tlic ^^Is 4]^ tt[^ baJJinf .iod convey jt kj ihc buLUingsch^frbcgjaELLni; ti^o 

(J2] "D u lid Lnp d rain; u^nhtncd " moiiiE d hu ihlEnf ilrnja ivbEb cca^ri^ hudi 

^W^Qld ^4)1111 M ^Ie^i iir OLk«~4lcillLl|^i: 

[33) "Barihfint; dmln; isjnj^srj" ncirui u buikJoi^ dimn ^hH.h con^'cys 

^34} "D ahld tn{; d nshru storni" mforiBa buLUmg dnua w'hxih cca^ri^stonn 
vutcr c4~ollicr diuini^c bn1 Dc^mc^LJfc 

\35) "D u ild Enf^ f^% iQ" dmliugc q^cm" mciu}^ \2 drLUDitg^ "r^.htcEn ^hlrh 
dimriB bv f Qv jtv LnkM^E^buiklLnf scwcr 

(3b) "Du hid Li^ Enm^' dhui!^ tfuJ [urlor Oil' d riutiigd s^'^U^n ^[iiLih c^tnd!^ 
iium llic cul ol At biildiif dnun jnd coi]^i:}'s i^dtsLliuffc b j pvblE nr^cr. 
pTi^iiLt »=wtr, iiidi> idul WMi^c-d tspL^ul ^vslnn. ur Dlkcr piiliit nt dfipcKJ 

(31) "D [> JId fcnt: a^v rr^ LumbdnaJ" inizuK u tiiiUiOf sc^-cr "flitch L~cinvc>^ 
toiti .%^wi^4: und "^L^nn ^^ J4^r ^ir i^Lb :;r dnuo^t 

{S} "Em\Uii¥^ }XT^m HifihLiry" inzjns j baildinl i^i.t'cr wIlicIl roDV'cys 
Ei^i^ on K 

(3S) "H ■ Ihlin^ 5c^'cr L 5li] rm" [mzits a baildjK^ .v^'tr ^'kich coavf^^ ^tinn 
^iik!r oriiOicr diUinL^n: hnl DDKhi^t. 

i-KJ| "HiJUdng nbdmln" maiK^ lluU pnctios dJ \2 drdjuiflc s>?iLrrn ^IieIi 
dr»i [U]Ldr^a by i^mvit}' s\l\d \hc bvildiof iFZ^rr 

(4h 'Te^hhiI^' rnninsD Lnnl Lmd cchtj^ f^niviJtjra id diE^^mnnd "flitch 
roi^iva D dtKhn^c nl dfimstic snvof c cr L3Lkr nrfuiic ^'islcs Imm □dnuEL^E^ 
q^itcn, "iodcs^ELcd ls k» rctiia ihcufgiuiE EnutLrrand '^zlui'i. bat pcmitLj]^ \}\c 
Jk[u ids ^ M!i:p ib mui! h ih? Ni4b^n] Lind sidf^ 

i42r'CdrL'uit ^cni" iiiLijrui lA boiOL li veid i tkjL scph cs tFVU (2| nr nurr trafc and 
citlE^ndB tfiui tk[i dcTA QsLfCfin sdc Lij Itu htfkc^flitorrcLMiccLxrac^DbnnjciEitnL 
tonuck Ld tkt ^"cit !ibxL 

i4i\ "CItiitut sliik fbcdpun tHtppcr^" noifts u llilur? \<ir tkc rinKJi| dJ 
Ird FUI12 and anilcJ Ijhe^ SuliH rituni^al] luvf a Lrsp suei oa nul ]c^ Lkin Ihrcc 
tiajumkcs. 

(44}"Codc"LsJtJli]Hlu]KR5J]|fO][||]lL 

4-^1 "Conhlnattcm nxlnrc" rncuns u ll^tiir cranbinjijt [»t 4I> sjik mid 
bnndiy ^s^f arn twD |2 ) ar tlocc | J J CT][Ei]iimntn t £ifi k or lau ndi^ lov iifiocO? 

HUE. 

446] "ConbJiHd biilldlimdrLAln^aic^im 'biiildjigdrLUi]. comliiEicd'. 

i47) "ConbJiHd bii tkl b}^ ix^ tr" nciuis ' t)Dj[dji| fwcr. combinccl' , 
44&h "Eiini bEnaliii D Ti^islc and vai[ ^dcra" means d JiKcuilJy dsignnl 
E^^trnol woslc piping DEnt^xJihng LiiE^ liorunnLiI ihcE hi^ntJKf iif cmt ( 1 1 [iruvicc 
HaLs cv l}ucir d GUKi k nconsot accunEnoD Hl^kIj: jnd ^Dut pipt L^Ji^unbl] siitd 
k> piu^idt I m nwcncit uT Liir ubcvc ihc J rrt hViitrsu rfEicc ■■ LktdcitaEi r-t91 "Ccuninon Ycnl'' [ncu& j >'cat c4]a[L«Lnf \2i ^c jusctua of two 13) 
HiUlce (Ieiljq^ iuiL] scfL Lnf 3& □ ^tbL for tudi tDLlun: diDin!^ 

t5Q] " Co nd wrier" Enr^usu pi|E tn^c Lkt buiklinf ^hiiih Lnivcys sUnnn 

\5]) "ConliniiOEU ^fnL" ncaa^ d >'cftiad VciL tkai k u ccaltn uubcn ol \}\t 
diuin tin ^'ktcti it ccBi^^ 

ffZj "r[>nttnii]i]s n^c" mETuns d dEui liom two iH dt Eoofr llnnm 
cGDDcclcd b u 3in| II' tr;if> 

{53) "Crcrv coiuicctLon" inz^ns iin> pfex'^bnJ ccHLOcctkjn or omiDgcEncaC 
Irti^ni twci \2) i^dicr^'hs stjnmic piping svi^nfL cit ([l of wboib cuabins 
jDtiMc ^Litirr and Llit nliiEir cidicr walE^r iri unl^nwi cr qnstionnbli: ^\zty ur 
ckam. |Dh, nrchcmLCi] whncb^ (hctt mj> Iku JId^ ^cutn one i I h 5}?tl:n b Ae^ 
CTtbn; At dim LknEL [d Ikiw dcpzulinf ua Ae^ pnssitr di^ltr^ilul tEt^ctn ihz two 
(Z) ^^Lrm^ ^ Scf lu:U]i]w [iDil tu:k sipbufti^D. ^ 

(54) ^t3cid cod" n^inb j bnimk ImJi^ Fii3in ^muL Wiblc nr ^tnL jipc 
tvikl 1^ di^n^ or bDjldjif '^ri^'cr. Lifid lfmlnfl£J^LjlLjdntlojnJ kif dioF ti^of^) 
tcttnrnorrb} EHfovi ul :i pl^ , cjp. uf oLkn~ckKd Jl4[iu 

r^5) 'Dncbpol Icnglfa" ncanslBf kk^di liJ u pifK UiEMnflEDiHT aki[i| Iht 
Exitr IIk dI' ibc p^pt qhT IIUi^r. 

{5b] "Dbm^r" ndns LkEMLom jEul dcwKlcr 3& dcfi^Euinl a][EirnnccdL^. 
|S7 ? "Doracdic sv3[^" nciuLS die ^^lizibomr ^osts dcrivnJ IcuncHdluuy 
livmf prozcscs. 

[5'A) "DDDhh olTzi" mains l^fi i2i ^Lufcs cf diEQ:Lji]a inFtdlnJ in 
EscccH^tDS orscncs m u contJiDt^EK pipe 
(591 "DftHn^H>[[l''in:Ljns'li:i3il:r' 

JfOJ "D mkn" mciins £iiy ptpt ^lucli c arris wdbB: 'AT]fcr of wi^rtumc wistn 
li u bikldiiLf dnuL^D ^^Lrm. 

{6l| "Drudnogr pipe" mf^ifts 'drdJUL^c s}?iLc[n'. 

I&Z1 "Dmiim^ ^4riii" in^jn^ mcludch all ihc pipjif wj^hli pahljc or 
pnvDlr pTTEniUfi, wkrck i.'\iu\^ys btv-t^c luin ^alrr, circitlii^r I^DhJ ^Vi£iti:s bn 
Fuat cf ilt^isd [L dixs DinL LDcludEMtiz [numsol a puUiL' sr^^r s^slc oi or jnviHE 
CT pnUf %^^ii^r-licuLiiKil or d fipcKd pLinL NnLJirriicc; tliisapply bplurnbin| 

<{i.1j ''Dn3hnfk[^ ^Jlcni fbadkJ hog gni f Jty h" means d diaiiu^E: ^^Lrm ^liirli 
diuinB bv f [3^'jt) Ln^i tki: buikrLn|:5Chi-i:r 

^64| "Drj JiHij^ -H^sli^ii 45U hbi lU Jiif^h" mE^on^ ' bailding su bdioin '. 

(tel "Dr> ndL" means "IciM-hj^^tU* 

j66] "DiaJ fcal" means 'ccmincB veal". 

(67) '^urttoni ^sleii" Ermssa tcnn used b JoctiIk u.'ul or ^'islc s^'sti^Ens 
wbccr all pipia| fi oJ ihrmded pijic. Lib: 4]r r4lL?r sdl h rif id nx^nMriH. L«:]a, iminf 
jEc^Kod douKiif t ntLiQ|s b cunc^pcnd b Llii: ^pc^ot pipmf 

Iffi i ""DttcIIIi^ LinJl" Em^oBS one ( E J or mufc niofnB wjlIi jvdvsidi farlfyo^. 
mnlbf^uAJ 4:qTing loizibliLS ima^a] IcFtbe ufi: cif unt 4 ] } Fainil^ fir JulLvidcil 

^W\ "DVW" me^QiiLii] abbr^vLdcd Irim kirdrdju. h^ihk ami ^ciLpipl^ is 
Q5cd b ccMirncm plinblij^ piuclkc. {701 ' 'EfTcctLti D|HrJii§;" inrjfis tbt nliijnu rn ccivir^ectinnd njQL LJl ihc pcia[ 
Df ^oizr supply d^'Lu^t Eni^isirEi] cv ciprc^icd lh bimsciF^iJ dtumctruf d 
CHct-nr|ij| il EliD cipciiiEi" a dcE i^ic^niar^ tbf diiun[Mrri}f d rurlc uf £i|ifvnlcil 

{7 1 1 "Ejector" mc^iK^ 'j^hciilnf '. 

[72) "]Lil5tJitg ^rnrk" [nams d jiId [nbiKf ^i^Lrrn nrnay purl ttE^nuf iBstnllnl 
pfTcr b tilt dllrilj^ t d\2\t nf tliL'i lc^jz 

{731 "Furni" Lic^ JH^LX-Lih^ Vr\]k JLimsLcjd wlifli ts dclincd jel KKS 
3lS^|[]|S) ^^[:'JIl^ piDjvrt> thiil^KuU Io^emj bcsu Tidccf nziLtmilof liofticuLLirjL 
BBTZKilcflnal bv KRS ] 32 r^KH "^h QmI 4 lOh Qihl qBaliilal h> aid nzfimizd wjtii 
4fe[^E^.^ LD tlLutcniE^. 

r74| "FJrc line" [nc^im j sys4:n oT pjps iind cqaipinziiL ccd nrLiL^^'cly ti 

S1]p|}l> WiltCT [CTf C\4JI]|^I fthjlf Jim 

C73j "FEeIeiit" [DD^ms "|tId in hhog n^tuic". 

{76j "FLiLiire tir^cH^h" means tkc pipia^ distmcc trrtwKaDa^d "ahf^ Qnd 
vcDt^tucliud \}\c IlittuTC tup. 

177>'?Lc[ircdrjrin" rncunii llic dnun fiom tin: tcip 4]^ lj Jli^turt bD the jiKtvDD 
dT lliDt d QUI ih itti any oLlitrdiisii] pipn 

fTK) "l^ktircsipply" maiuE L^l' ^LJtcr Hppty jLpc ^HDiiL'^tJif j iL^lin: bn 
bnuLch MT]tcr KDj:f}l> pip^ of d iiKtIy bD zi rnLUi ^^i4cr !Ujppl> pip: 

179^ "rixiarc aiiJL dmliu^ fd.r^.K' mciifts u [nctnic Di tfcr pfolublt 
dtskoffc lalD ]kc dr^oiii^ s^'sti^n b^ ^iinnos ty]K;i ol idninbig DEtuics ThL' 
diuini^f Ilitiir-Dail vutvc faru |Uft£ibr tntnic dE^pzodsm ib I'nIurnE: iiit oi 
duunLf c d L'fliLiff c. cw LJir LrntdiiutiD[i[rfiisin|]tduiu^c[»j]crultDi]. midui At 
uvciufc tJUK lictiitfci soccffuvc [ZfKiuLcnis, fr^Dtc In f CELCiuL ua ^miilJ s>?iLrms- 
due: i ] ^ d mjoif [^ fcMin: iiLl DfTpmiLmiiLcs fine [ I i oiIk IodL pzr mjaatr h 

LEJOj "rtilarc eiiijLh supp^ 4&f.u.K' lEfiss d mciHii: c^ Lk[^ pfolcblc 
faydiualjc dnn:ud u« tiit ^ubr supply b> vjrkmt^paol pluinbuil fliturci Iht 
si]p|}l> ll^tiir-uaLt ^idi't l4]r j purticubr l]\1ur^ di:f>:nds on i^ vc^lnu^: rjAz czJ 
sifiply^fin tkc lunc diiuLjiin oJ u fjk|^Ic^ Fnpplv Lij^'niUoi], aiid i^n Ibciiinugf tunc 

bttl^HI SUQieSlVC C1|KiIl[JI}E 

(lH] "Fbad locJ" iKinH 'Ikicd Ic^cL rin"- 

132> 'TlDDd Lci'd rini" rriL'Lifts Lk cdft uT tin: rzctpticLi^ Jrieu '^ktck VriiSci 
[Tvcrflow^ 

fR.^) 'ThHidnJ" mains tfet cnndjLDn ^vlikli iQulfc "^licn diE^ bqnid m u 
nun tiunn~of rcrcptuLk nsn b tht llixxl-kvel Tim 

lS4? "FLaor drjin" mens u drziin pluccd in tlic IlLvror:! baddinl Jor tbt 
pnTpjfiT fit ircE^i vm^ f^iiibf^ wissLr ^'iiltr 

[K) 'Tlw^r funlTj" nKonB u wnrijocMi in Hit nuQiK^ oioi da^inj and 
rquipfKd b^ pn^jxifc "^npfiknibl dbcti ^ir be verges Lind h^LHirnihb koJ ULi^'sut 
nciil tJUKS jl Ds^ m j-ohibhUdi V Llk dcc-zilndi^Dd kxxJszniLC 

1B6^ '^hiTT pr^nrc" mnins diE^ pn^zfnic ji ]kt ^iiltrsippty pipe ■cor Lkc 
IbKrt or TvuLrr nntkt ^ hilt thi: JLjnf [H ur ^viiLrr<iid[:t Ls "Mdi^cipzi jnd tki^^ini^ 

{ ff~^ r 'Flash ^^lYr" mcuns j dc^ £t Licjtd at the tulbmcdimnklL^slusiinl 
i.vu£cr cLi:»^L'> and siniilur Jli^tntcs. 

J5 {3ff> "FI[i5hJii§; Ijpc fiDDrdniJn" mf^iK^ u drjii ^bich a equipped ^ilk jn 
iitgol filler FiU pplv DnubljDg J lEstiLiif Lil Iht Jiuin rrL'^irlirond top 

|S9j "FlodiDiiicter ^^Jvt" mciss a dr^' iee: ^bmh di'Eliiirf cs n proJEME^minnl 
qiofiJCy of wiitcrk] JIxUlccs [i)f t1D^hJ■JI puipzhn^ui] Kchscd h)' duo-L ^^ilcr 

(9DVFiiisl-|inHir clDsci" [ncusD hopjcr i^ ilti hd ^^trr iel tk txiwLDnd widi 

[kt ErupODd hi' JiL'J ^U ppli Ehin Lill1 VLlI ^'e: L^^L^d h^l[Tih fiCGllLnE:. 

|9l1 "GrLxlr" ■^■^'i th? t^l L^kifc^ d lj Liie^ nf pip: in icIrrcKC Ld j 
bnn^ontil pfciiE^. [■ drjiniflc it L'>i]'tcJL> cipn^^bnj l£i dit tilJ ia :i tmc UDa 4]^ mi 
IkIi pzrlExnl Itnf LfenJ pipz. 

t92| "C rcnsr InttTccptor" means ' inlciixplcir' 

(93] "Grcust Crjp" mtmui *in If rccpliir' 

1^? "GrIllEigc" [nj:£iK> Kind p:^ |u^c] 4]r IjEncstDnt luck hLus #57 und 
^irikf [E dtHnal b^ Ktatuiky DcjarUnmtnJ H^b^^i'sand nsd Jor htiSdiEi^ fL3r 
piping s) ^t: [n!i 

1^5] "Haot^ra" mcinft 'sopjxifti' 

iSb} "HorEzoninJ bnuich drain" mKuis zi dciui bniach pipt mtMlinp 
lly iWin D ;?:^il cir ^^tBtr sbct or tinldiQf Jciii. hi'iLii or hvidn^nl vcftJcaL 
^Udbs Df tinuiLzb a, whfh rrcDtvcs Uic dixharfc^ Imn i]iL'ilHir \n\x\i JLitiLrr 
drains Liid D:)ndi]rt> jl ti ihc "9^1 or ^'jfUf ^t£k or k] ibc bnjldjif dium. 

497h "HorizoninJ pipe" [nc^um ja> jup: or Jlttiiji ^tilrh nziLcs:!! LJQ|lf dJ 
Ic^lku] IncQ-fri^r 1 45 3 dq^ms ivjih Un: iiiwjji^ntd 

1^? ""KcLsc bibb" rnmiiE □ sJl cmt wall hydiuaL or HEnilar IjDcct widi a 
dcnm-Miud Lifif Ih5 ibmidHJ no/^ 

(9^) "Hoi wjicr" ETifOfts "AaLn" al n trmpnutu re uf not kn Quui IZOd^rucH 
FidicahcbL 

(KDj "Ucina dmin" ncans ' bnijkl ik^ dmln^. 

{ lot ] "HonfK ^tiitr" iKjns ' bujU ii^ "^rwcr"- 

f LC12I "Indlrfct mtfrtt pLpr"" neaKsa^iiht pip^ noldjurctly onnnfctd with 
4fe[i dii3iiui^[: svi^n. bn t ih lifb dsdmi^a in tu thDdniiQugt ^^tuEn diit]u|}]aD mr 
bfc^Drair^fi jn b.i ^i Hup. JLilam. iKcptnr nr latrrE^pbc 

{1011 "InlMdioJ srmgc dl^Kiuj] "^tm" rncin^ u s>^ilcin fnrdt^xHi] at 
dcniKKtic »=wj^t by ^^CIIl^ ol j ^pyz tinL. cf'Otpnl cm rnfcb:ii£jl Irratnnil- 
dstfud IcF n^ afurt Inin a pablk: ^^-cr tin sen't a Higli: atoMLsta oiEin I L3r 
bnikli^. 

41041 "IndhhdinI Ycnf inrjn\ lj pip: jtstuUnl Ld vcat a Jli^tiLtt doja It 
nunnccti witli tht \ Dut "a^Uceti atovt tht fixture scrhcd dt tmoiuLfs outifJc At 
buikJ Li^ iitLi die Dpn] Jir 

(iC^l 'IndhldiQ] VT3Jcr supply" n^ans u supply clhcr Lhas oa apjvLKnl 
|Hl^™^^ppl> hi IllcIl -s: j>^ OEie I L J cn~ mcTT J JEndiCi 

f IDG) ^tnd islTlaS [l]CirdrLjhn"incufibjdQiji pluied lh ihc lkxn~4jl a baddiug 
Dlkcr duja la a tL'^lcliDcun Lx shn^rr mjm to rcLzetvc wislr mifer. 

{I07j "IndustrhE niidei" dicuu^ Iil|1iJ ^^'LElcs reulliQf imm \i\t pnc[^^ 
c[Eiplu^'cd Ji JMl[CiLn^Lind LL^miE^'FL i^il L-^tubl EstiEncntK 

I Kn ] "InmnJEary"' inrunH coatini^' LDUuiitin princLpJcs. jaj u rmns ^ bciltfe. Qml ictnui JtlE^Lrnnos. Ikicifduos. cir ■Qilcsirnht [niitLrr I mn sixmiil wssirs ^'[llIc 

l^milUii^ nonnal sr^^EMir Jiq ujd \vesLb bdiBcliLifff ■■!:■ tlic Jnusi^c ^stcm 

by Imvity. 

{1 10] "InstjILed " nciUK olLrml. ckjngnl aru itw tnstJluUo* 

t ll[J'li]vai" [nr^uslhc bjwcstpurtun iif L^EMn^c dJ dsv lionmntul pipe 

f IIZ}"Kllmht:n5lnk ■ nil" iriEun^ d siak. dan l]lt L3r siof L: L^iEnjMrUnL'n L lcx~cl 

i.^i£iLf dbifXJhLT, juJ JLhbMJhLfj pkjLnJ m j iiiL :» anuif fi] thjL the Jiskh^uhkr 

abu t> Ikt siiL 

4 1 1 J I ""Lovslnr^ " mains a Kaoil bsin sa^k es m ii Intliiucun 

|II4) ^"Ldt^biing ^"cll [ir pll" mnunss jut fir jk critic L: hnvjEig pnciio^ waJh 

i]l3^ "Lcudrr"' nc^uuidi c:tLf nor drjuiL^c pjp: [irr ccHLVcunl sfr^nn ^^i4cr 
Ikieti nuf Off ■UE^rdiiuiia 

^ILCil "Liquid VTisIc" Encaofi tin: d LHihui^'i: I cm an v fl i Ld rr. applinnfEi iom 
a~ jpjsrtiMiuficf . h^ bicti ikits nc»Li:x]n tuii l^i-jLni£Lfr 

(11 7^ "Load bctcir" idtjii^ tk pnu«]tigt d \}\c LntJ cutiicc Led Jlxlamiiiit 

(\DVt ^'[l[c[l fi [iLeiIv L£I CCLir LJt [U V piUlt in UlL' diULni^L'^^'HlL^ETL 

{[LMl "L1X33] vcnl sbrL" 1^4111^ \i ^ddvi^il fnp^ Ui L^hjili nin n^^ L«.ins litt 
niidr ^nwi tht tiitluir ^idt o^ tmiEi^iwl (hnnogh hbich viipDrniHl loulzurnay bt 

[[[9) "L^ioil ^cnUlutint^ P^" inirzifts d |d|E ikii^tL wktcEi [iiiL oir e 
lEMUvciJ Imm a iucun ur tL^tDTC. 

4I2QI '"Lnop ^'cnt" rncira u riicuLl ^cnL ^hich L>3p>luck t) cfnucL wllh u 
sa k veil iostrjd ul :i ^ en t "Aict 

flZLl "^laEn" mcms ^h^ lionmnti]. vcrtfu] nod CLM^Jsncus piping "^liirli 
loi^iva tkc wieLc sciD. muii] cinadiv JelI ^"cib Leqeti llilirc oaLtfc. of Ie^e. 
ddirctly orlhn^n^h bGuch pipo^ 

(IZ2| "hEuin wwn-" means ■ pu hit "^MTr". 

I III? "Muhn vent" mnun'i lb c pnnhZiful Lidciy iri ih^ \^mi\T\ffs-}^\t\n ti'^liirb 
vtn L bcnirbes nuy be cciacrLcd. f MLiaalscLiiicr^ Finer Dnus ^^t lod ustrul jinr 
drain I 

I I ^4? "^[altlple durilbif^" ncomni ImldjQg ccHLtuuiJif \nLvrz tliuo twDf^l 
dweLliEig lILt 

^I25j "Nonirml ptpt ^ze" edciu □ slmdoid ciprrfsinn in inrbes nod 
IdcUaQS ibcruol Hidcs^iui: tlit jppiuxjnjfc n&idc dLune Lffid a pij]c coaduilDr 
libc- 

[i26) "NnnpiNli3tilE ?alcr" ncans y:n\\zr net 5a\z Jldt d rinkjog, jiuHual ur 
cabKU^ Qz. 

1 1 ^7 9 ""Nilaincc" mzLjns djnfen^us k? bumjn lik iw dEHnincatLiI U> iLcildi. 
wbLiIcvcr bujkjml- ^Uuctujc. or jifTErus: ts sc^ satljLJtnll^ vcitjtitd. sz^'tml^ 
dciifiaf , ctaDnl or l^kfcd. In irJcicnrEi tin ib Lntndnl criictHii] ui^, aid % butwr 
rcaJcis Lilt £ur DT kiETum h^'d or Jnak iir "Milcr supjri> ■■wkebsTz^rnD. 

WTi) "Nines' djihm" mL'-Lns-u .iirLiiiL die nuniJif an i4 "dc^cirjlfd ^nwi tkt 
rcrrklar by coustr ordctk dn^Kd b ptmul aurses hn raixird lud Jilt cich 

J7 |]uLji:i]I^ kmbR' und pr^tcsti ob^ rFULca uoJ cnnLiil 4]^ n]rridor, pi?|imiIicT« ot 
ihe^i] iljics [imJ maiitua L~cin tict wjlli juL^ib, LiiE^ luEptlo] aul LIid uifcidc by boiL 
nod |Tub[>c [nr^us [^ cnnmniiiE^iiLKia 

f IZ9^ "0[l5H" vKomi J cciETihiDiiLic^D oJ ?Lhnvs DT t^nds T^ HkI] lvi^4][Lcilh 
VctJDacd ihc pjp: out cd List bat lhUi j Imc pLuuIIrl ^ iLk tk[^ odn^rsccLiOfL 

(1 3Uj ""G II rinJcni^plDr" [nr^us 'id tccDptir'. 

(l321^TILth"rnixins"fci*Jt" 

{ 1 3] h 'T Lu rabcr^ apprentice" UKUfi^ iin> pns^s other diou d jcmmt^ mjn dc 
ir^Efer plinhzr. ^hix 3f^ La pnKiful cc4.'i]juLH]n^ a i^n^cJ m "ALiriinf iaoD 
CEnpln^ft lit D mister pi D [nhir DodEir Lbt unnaJinU: and ptiu^ojl sujvriOjEiEi uf 
CLLkn~u mLKlfr CO" jcHnn'nui] plurnb«~ii Lc^in]ji| likJ u»itMJi]^ in tk lOstilbLion 
d plumbing 

Ol^h "FlimbiE^ appliance" ntiuis aiy ode: 1 1] of d s^nrlul cbFS of 
pJinbii| rixULcr wktk n litHkd Li^pzrionnLi^ifciilliiiictKja Itiopzrjtuamid 
ccnUo] [nu> be4kp«]dtnL upcn 4][lc C[| or nnEr ci]tr| i/cd n][nj]CT«n]^ such 3^ 
mobEH, L'i]Dtfnbi. bEiutiif ckmzib. or j^n^zfuie or Lrmpt rulu re-vnhiDf I'liimcn Lf^ 
Svk fLMniCR miy iipc riJtL ud LoniJLK4ill> diiungk fioc ( 1 1 cir Ennn^ ot die kiliiMin^ 
DcbDiL^ □ Umc iiyulf , zi Lcmp^riilu rt TlUi^c lj pnr^ur? rziif t. u inzLifuml vnlumccc 
^'CL|bt: DT l&c rixWr niy b: moDiuilJy [xLjuslcd cr ccELtndkd by ibc usr dt 

tl^J "PlunbLf^ Qppirtouncc" eth^iu lj nuaOiLtiimJ dn'icc or a 
prcEubmnitcd isf rnM> ol compcutnL purvi, uod wkizk £i mi DdjaocLkn l&c bsc 
pjpin| ^^^Ifin Liod plarnl^ial Ijitum \a uppuTtcnuDcc dcnuft hi afditinnLiI 
^iik!r su]?p]>, nor dixs it LiJd nnv dLHihui^'i: LuJ ^ u fLitiuc fir ]kc dcuoi^c 
Ej^tcn. ]L a prcsnEnaJ IhuL it pudonns euedc ui^laL FiKlfm in die cipmj[j[n. 
[HjlilcKJiice sen iTLnf . miEHi^my. 4]r ^uJetr ul tlic plu mbiog! ^^Lrm 

I L^Tl "Plambbi^ flxCirt" mcofts zi rzctptJcLi^ (]r dE^^iLi: ^bich l'> cither 
F^miatilJy nr lcnp.^r3fil> ninneftcd Li Lkc ihutrr Jiblnbutxia s}"^n nl did 
preniBcs. and dcEnonds a nppty nl wiiLrr Ihcirl cnn, ur it d ixlmr^cs u^ ihiik^r. 
|iquid-l]onic T^iKliMiLjerLjLh orsf^i^ eidicr djii:cdy or julireL J> m tic d riUD^c 
fi^fcnol die pfirmff^s, or^hicl] mjmn^ b^Lk u i^ab^r SDj]f}l> ^.oiiiicctHift Liod j 
diskoffctn LkL d cuugc ^stcm dI 11k prcmAS PLu mbiof i^tjiltoaees ££ □ qnzuiL 
cbs Lij Eutnir air Firther dcHned Tliis deljiit^a ikes net ikdak tk pphnl 
1.1 h E h cams ^ alf rof »=w;i^c 

4I3SI "FLunblnf^ binpet^lDr" rncuas zi d ul\ uuLbofiTcd employ h dtj^ cut dJ 
]k\t OlEkc Lil Hi]i5Ln|^^ BujUii^ and CcjB^LrnctJfiEi ^'kn is &:kzkffcd ^'itli Lkc 
rcspnaHhtllt^ uf inspcctJKf plinbiK^ iBstdbtJciKS and ^'htli the cnJoEccmcn L fiF Lie 
stit plmbinf bvr-^ lLji J axJc 

I \i^-f "E' Ln cubing repair" EncnaziiL^ in tlic cede tDnciu icplucinl j ]iut 
crpatLiEi^ t^cdicr Iho] ^ lijcli a Lon nrlifiAeD 

4 l-l^^r 'PSimbini? ^sltm " melius die fnllLiiMiif npplciiLi? jnd ^^Le r kcalera. 
Lkc WLitcjsuppI} dmiTLbuLinf P^F"^ the JliiurTSLiad lj\jur^ Lrjfth, tbcs-iLl. "alkIc 
and ^"enl pips, the kovK dimn zuid hcnibc ^eh^ cri die sbnn ^^i4cr d oiiiL^c hviLkia j 

3t \ I4L I ""FiicJ"" mcjns ''sw imEniK^ pool*. 

rL42j "PotibLc wulfr" ait-JKi mjIct tire fmrn inpuntra piKcnL \m umrmiti 
EolJlcii^n L ^ ciiiHC dcf^L"^ or kmnluJ pfcx^iioiLf lciI Hl^biind L'4]atcKmi]^ ■■ Jti 
liEfcncilEgjcal oikl clcnioJ qonLty ti \}\t miiuEMicib dI Elit DLViHtco [^ Walcr 
C^iiLili4> cirlbc Gcl miD LstniLi^ e il^d IhLaqe cil ibc Diflcc cf Hnnsto^ , D [Lili£Ln|5 and 

QKlitUUL LjLV 

{]4Jh "Frf^^tc or prLvulc ux" mcuos, m ihc ctHiiilnjLcMi 4]^ pLuinbiD| 
fiztiim. finvDlE^ DppLcs ti Il^Iiiis ii rrsdcicci UDhJ sfurlMicift QDd LDfl^Eurcs to 
pji ^iiLr tuJELnxiETis nl hitls j& "al'II 3b "^EruLir inbUlutJUKS la LJ4b cr bu lU LugB i^ Iicee 
ikt fix tiici :m: jd b^odnJ Jor ihc luf al u fainjLy ur Lia iod i^ iJ onl 

rL44) "Privulc scnrr" incuL^ u sch^«~ s:j>]^ tv-'o ^2| nc mofr buiUings. 
pn^atrly [T^ noj^ oniJ totilLicctl^ DjntniLlal b> piblu. dd Ltifin ty 

0-L^J "PibLi: or public use" n^iuLS. m Uic ntnAilJEUJLjna rtf plumthn^ 
IIxUlccs. p«blir uppltzs b» Ijittu r^s m f cinul LoilcL nuvK ol .SLlicuk. |} inEUhiu ra'L 
faoick, nulirxid ^Uuboa^i jhUic baddin^'L tuci. pablx n][rdort KtiiL«Ljn4, lud otkcr 
lElilliiL«ii[LS 1 1^ hL'diLT puy cir Fm ^ wliDrc D Binhzr i}f Intuics oir JubillE^d ^rduiE 
tknr L15L' Eh ^Li]]iljrih DnrrMriL'tfll 

O^h "Public sc^tr" mcun^ j (.cmaion »=w«~dirEcdy n]aLJolkil by pubbt 

jl47j "PihUc micr mEiifi" rnnms n wiifej snpply pipt [nr public n^ 
CGD UdIU by publf Du LliiHily 

^14^1 "Hcc^tar" rncun^ u ll^tiir ar dr^irc wlifli m.cL^K thr dt?rhaigt 
iiUETi indjirct wj^ pij^os 

[\-^) "RcUcT vcnl" mdiE oi aiiilioiy y\z\\\ ihlifl] ptnrub ndd iliuoiil 
CHCibtJcn nj air m Lir btl^'nra diDiiiE^c and m^iE ^^itcra'i 

41501 "Hcpticc" nciim> Lr> pnl SLWKtliiiig nci^ ivs irbnjlt in Qit pticcuf AdI 
i.ihH.h hiiL^i i::tLsu]|^. 

I I^J? "HtUirncinal" moiiiE u doable cikl^L instullcJ a: Es let Ectnn diE^ pl|E 
k> jb anf ihqI [Jt^ n eociL 

jl32l"Einrnl pipt" mcurm ' mdji dJ uul veil' 

{I^Jr'HIni" rriL'-iftSjn u Eu^hnLncti^d opca hI|^i: uT lj Jliiu re. 

1 154h "Kiscr" [m^its mvutrr 5npjri> pipe wIlicIl [^ME^nda ^'crtlcdly mc 4 1 1 fill 
Oity DTEnoic tuninhc> ^'Dltir t bfuncbcs or t a g riu p fit J LilacGi 

I L5J ^ "Hfwf dmin" [nc^im li d ciui osCJlol Li^iuccjvc w Jtfr coLlccb^ ua tkt 
EoriiJL? ot J jTxd .uhI Ll> dj»Lkji|!c Jt in m lj tLidcr c:j ii cofld ucbr 

\\5b) "Hji agtiJi^-bi" jncoii!^ Ib^ LnstdbUra lit ail jum cf the pluintiiD| 
E)^&n w [lie [l dill brccmpltlaJ pnnr b^ ]kc lutnlliiLJoa ciF flitu rcL Tliis incl uda 
duunLfe. hi'ii1«~suppK . :imI vi:n L piping , und diciccciun llx Lire ^u pporl'L 

(137 1 "Safe WHSIc" mcins ■ indirect Wiftf 

(l^Nr'SanJ linefkTplcr" means 'utiucptiv' 

jl39l"SaiE] trap" ncaiL". 'inlcjufrt'r' 

i^tAH "Sunilur^ s^vrr" uy^n^i lI .szwtr v h |rb aimch KWJgc und exclude {I6[| "Scrilt "ink" rnL^jfUi^idcvdrc omuII^ h>:jti:i] In LIid opzrjLj[i| suiLf b 
CQubtc DfKciLiQiJ jcEJC^nni'l lu ^ m b tk ir [LiAi!s finL3r kj LipTEuLinf pfiio^ area Tkc 
baLDQiJ Djld ^vutrrsipfi^ fiacUv^ilcd bv a knn-EEtna Eruiinf v^^< lit by ^ nd or 

pcdd 4.0i]4£llL 

i 162 r 'Sccpagt ^tD or pi[" ncuns a covcml jiic with upzi-^oinlci] LiiiiDg jnb 
wbtcb s^pLic tuk [rlllDcit t&nccivci] LkuL^'jII 5«[i(irk£ic^ inbj ihz sirTDDHliD| 
FTiJonsaiiL 

( I W 1 "ScpQPjtar" mciin*! 'm ICFLcplnff'- 

[ItA) "Srpllc 4nnl[" [Hf^iis u wiitfrt^bt nzcirpticLc wktzk [ch^l^g At 
Jixhofgc [tf a buiklisf sinitu^ dnuoi^ [^svstrrn orpEirt LiiE^mrf. DDd fidcsignnl 
nod Djnstmclul buck In d^i^iit (lE^uii: mutter Ui r¥iu|h a pznoJ ciFdctDLxia and 
LilkrA ihc bqiids k] dj»^kji|!c ink] dii: "9^1 cmhidt oJ tk Eiik tl]iULi|^l] jii\?Uf[nof 
i^n jOLiLuf pzdoi:]tcd piping, or u "^^pc^c pit 

(I63) "Snrogt" n^ms any l^uul wissLr cuatninjKf imiMial fir I'cfttililE 
inntkr da ^us]Ens£]a or ajlujos^ Qml \nirt lhJwIc liquids lk id tmnj if ch^EnpE^Dls in 

1 Lb6h "5twj^ rJa:L4i rs" nc^iSi lj dcv lcc hif IiJLqI "ftrw^D trr catrjining iLin 
□ k^h I'clncity jct cit Blum Lur Lv hi^tE J 

[\t^^) "SMc^cnl" nc^oBS lIij; Dl ccraoia. LiQf \l\ dicdnua pipt IhniDgti d IlLUnl 
Hi ill LJQl It K7t f rcutr tku kiEty-llvc |45 ^ dqircR k] ibc vcrUiiQl. 

<l^l"Hzrorpipr:ind In biiif;" idtjiis 'd umtLf r" , 

<ll^^r■Hl^pc" mmiis 'gcMJc" 

O^F "5ull jihpr'" moms odv pipr ihlijcli ccm'c^ Lkt JEsli^u^t iif ^^ilcr 
ct^ti cr iamjtir EixLniuTi, ^itk cn~ i^Jlliout ibt d^h^cs tirun cutkcr llitu rcti Id 
At Ilou^ dciiii 

4l7E|''S[»riLvcnL" mETUu "stucL vcaL'. 

f.172) "SpcmliiJ wndEE" nciins wiEtcs wl] kl] nqitiE ^ia:liil tmdmcnt l^hrc 
caby in m tkt nonnul pbinbinf ^'yKlnn 

< 1 7J I "^pccbl MUfTtt pdpc" mcjvi pipcH wl] jLk COD ^ tv sfKi. ul ^iihb^ 

1 1 7-tJ ""StadL " ncans LiD> iTrtvcul IjhliI biul ^Vi£t untDlpipLDi^ 

(E7f ) "Sfcndi f^Dip" m[!UE a giciDp of fDiliia IdcuU jd^arcDt iDlkt rack 
ojlkut by mt^iLhul proper rULDg.^ vcih ni\ tc deduced to u n In jeeid m 

1]~?&h "5Il3lL I'cnl" aituAH Lkt nicBhiDD dJ jmilI ur^^stc stuck ubcvc tkt 
JlfekcakDnniitiil d nui EL1D D«lcJ to tkt stick. 

(177) "Stack ^'cnUi^" mtans □ mcdiod [^ vcnti^ a JIiIhee or llUiim 

tklTHf k tkc U^l iir ^'Jhtt StLILk 

ILT^I "SlcrJEzeTL boiling 4ypt" mcoisj 1 1^ lirt f Eunaprccuj re typz}. u^ed lor 
tulii^ LDStnncib. Dirndls, und LiLk[ir nj d ipncil luiul Jor d lsld IfctvnD ) Samt 
drv ICQ iUE pcTmHc GltiEis orr cn«D<^ Led b die piDmbiDc ^slrm 

\\1^} "^rrillzcr, liKtnmmt" in^uri'L j dt^ ec tor lFic ^LcriliTutua oI ^tukuds 
IftstTuincDb. 

rISOi "SLcriLzcr, piraiurr litslriintnL T^usbcr-sltrllbcr" ncansD riitiLrr 
(pEi^auE vca^h dcsi^DnJ ti tvdi w:sk DDd sLrnJcft mslnvKDts dDni]|^ Lkt 
dfEiDLD^ c^'clt qL the J LXtltr 4D 4lvn "StcrlQirr. prcsurc T^ii^icbTcl" nc^uts lj Eiittuic |pic»turc ^c«e|) 
dsifio] Ld Li!£ stHMi ■■Lkr prrfsa rr [iir5tcfiJi£iDf .\}sci j-olJal oi uabhibh ■;. 

jllTZ] "SLcriLzEr, hIcietII" Em^sAS □ dr^'fEi fcr tlic ^znLi7iJ[j[n nl licuLisES 
used n\ ti^y^li }iZF\ jz\^ 

llU^^'SLfl'lllzn'icnt" nciuui LmrfuoHr pipe nr stozL tnddirctlv cotocc Led ti) 
[fe[^ h[LildLii| dcuK^t s^^lrm [i£ lh£ bKvcricnniQnL wbicb irru^'cstkt ^^ipa&frnEn 
D[^D-j^n??>i]ic ^LrriliiDri, nr Ib^ emIuil'^ ^up[ic> ln^\n Ebc pn^mit stnLi7eE^ und 
cc^nduct> ihc ^jpnE> diiucdy u LiL' ii«tr lUr. S^iEOfbncs oJkd vjp:]^. nlzjin. 
□tmnhplicik. CTT citbiiEit ^ciL 

flfl-tj '"SlcrDiirrs ^aLu^" moins d Jtvtcr fcr stcriluJEi^ ^^HrraiJ ^iriD| 
fifenic ^utr 

jlS5l"Sll]L" mE^^JHS zi dcv die uhcd in d I'LulJini^ bqibd^. 

{IS6j "Sla rm d ruin" ncunh 'bmjkliiji HtLjmdrdJi" 

ilB7] ''Sli]rni 5cvcr" means □ ^^'tr used Icf L~onvr^ m^ imn wnltr^ sidbcc 
^iik!r CLvJdD'uLiLEi^jlin^ hi'iit: r. nrsimilar l^ii id "^iistis 

I LSEJj "^ibsuJI dndn" mcjnii zi dmin ^hch collects sabiarfozt i.hi£cf nod 

CGDVC^ Lt tD n pbcC OJ d tSflCKJ 

4]K9^ "^unp" in:ijru>Li tJik Mr jfeL wElcIl rccrivH scwi^c nr liquid wieIe- 
Incutd ti:k^ L^l: ■■ inmJ ^udi: oI Lkt f rjv i|y s^slcin aiJ whfh eeih^ tc cmptjnl 
by mrckiiiLiil rncunii 

rl9Uj "Simp pamp" ^^CIIl^ zi inccb:jiLid Jn'ict ciQirr U^ !■ Cfcctaf dr 
bnLzkcl Erif rEira]h mf Khi^tnrlinuLJ ih^fitr fiom d unp 

4]4lh "Sappi^ns"' incan!^ 4k Vices [nrsuppiMtiaf and ^cnnif pipn JhlErcs. 
flod cqnipEnrnL 

|l^^ "SHirandng poDl" in^ns onx stTuctnic, hL»a, cLirnhm ur tunk 

i^nntmaiii tultung 

0^?> "Trap" mcufis zi EiLtinl ur dcv £c ^ [if b pfm kjcs u Iqn il "^jI t) pfr^cat 
tkt tmbnkn ol ^x'^cr pixs ^itk^ut nutTiLill^ oJIfcUnf llic Eli^w <2\ H=wjgc or 
VTStE miLrrlbm^tL iL 

4 1 ^) ^^mp Qnn " [nr^usLka] puirtiriLiI u fiitu re ilcua bvt^^Hi a tiup and Jb 
VtdL 

O^k'Trupprintr" n^jns ii dci iLt of .nvNlrm of pij:i[i| ^ EnuintiJi u ^^i4cr 
frni Lii iilfnp, typic^t^ msbllrd ^'hoc mEirqutaL ufciF tk[^ Uup ^fiikJ rrsult in 
c^i]pnEil£in cif Lkt tnjpsmL ml] os nrxirdiuins 

0%l "TrapsciL" mcjEK ihc ^ crUnil Jbitincc b^h^cci Lbc cid^ a wnr lUhI \}\c 
bpcd di?4lipc>l L]]D tmp 

i ] "^ ^ 'njLlUtj iiic m" mcDns a wnciiDcn ji the futicil inisial ofni, ilQigsnl 
and i^aLpiicd Ld JciCjLitib pjcfiifistKta, rli:aiiD| uml LnnidE^n Lol stuilL/Lnf uJ Lie 
^umi^uH supplreh. kiistnnnbi uLcnsjh. etc. ii^iilvcd \m auiMif tir-JlMicit Lind 
di^ cucloave of ncfllailKBts [uiidlcd JEL iiiisc^ stitiQEK lUd balpji dsinjof uDd 

( 1^ J '^'uLU u n" [^CJll^LJ■^ pn.^'s^n: IcTi IFlui c^cnol by ibt alMtsjAtJC. 
{ 19^] "\ 4M.IJ u n brcLiifcr" aiL'JAH 'luc kJlo^ pfr^calcr" ♦ I (2C01 '^'jcuini brulcrrL nil n-prt^HjV- tjpti- ^DnKphcrkK' nc^uLS a 
viEiaffi bEmkcr ^ b iLih ifiDnLdcRif Dcd ^^bcsstifcf^ bstotk \m^ fucauic 

(2f]l) 'TQCuini bnsikcrH prcsa re iypc" \nnumsavjM:u\Lm IsniLrr dcsignnl 
bDjKrolc under ronLJJtiL^fts L^ ^LuLjl Ijk pr^^iarr. 

riCGI "Vcnl pLpt" numiiui) pjp: pfin'^cd Id ^'citjljtr u [lguk dcuo^t 
5)^tE[niiDd bi prcvcni tni^ sipkinn^t owl W L jvcauir. 

(2II1? "\cnl 5}5tm]" mMiLSiA pipe ur pifhs lEL^tullfll hi pmh dt :l Hiiw ciE Dir 
Id OF fiDin zi drjin j^L' -h^sli^m ^ir ti) pn^Mdi: j cirLiLnic^D cJ jJi^iLiin Hvcli '>}iitc[n 
Id piDLr^t tmp "iral^ ^nwi itiphoni^c und bu.k previa r? 

(204j "^'crlioil pipe" mains nu.y pipi^ ur fiLUnl "^[iirli miikQ oi miflc dT 
rnrty-l Lvr 4 45 ^ dq^ices vi II^ "^ ilk tkc vcrti^^ 

|^[Eh'^^]| hinf^ ^^ifl" c1dsi" EnciftSD h^^L nxuELtKl MT]tcr 4.k:»=4 iKMullcd 
ii-SKba^n^ thill iH> purt ot LkD^jtr4.)::«£t t^uclicblhc ^kx3r 

4Z[]6h "^'Lislr pl]H :ind ^Hciiil ^asic" means ziiy pipi: wlifk mici^^ the 
diKhai|c DJ iuy IlitiiriD^LZfpLihLJtL'rclifiL'LsorsiEnitir tL^tnTCS^andd^hnifaM 
tbr boDsc dimn^ "ohL cc wist ^biiti Wkcn huck pipt 4l!Eb nnt cociEicct ducclLy 
%^ Ilk ii liuDsr diuJn. ^^iKlc or iJil ftick. itAlcnnnluspKLiI w:ht 

(2417 ) "^VdIct dislrMpu I Jitf^ phpt" nciiDbii pi fit ^ilkm dii: buikTini: i^rnn ihc 
prcniBcs wtLHiti Lonvr^s ^uUm liiiiii diEi wuLrr-^ ivjct pipe ar nu^i kj Lb^jumlDf 
usigc. 

(2(H1 "Wuter URe^' mmnfi ^-cWi^e cjctlH^ 

\1^\ "WbEo" diUeL" [Tii^au D dLHihui^'i: op^DLn^ diiiiDfk ^hu-h ^'dtr Ee 
fiippljol Ldd fLMnic, Jiti Liic LJUnispb^ii: ^ tiL~cpl in til iiD ujKn tnn k "^ li irli is jurt 
cd'lb ^T]tcr "iDppIv I. bD J b^ilfrof hi^Lin| ^>^lrrn. ^-jny dci eccs c:a~ cqnjpffKat 
jEqainiig ^^i4cr b» op^QiLf bu L hi [if b ofc I1C4 jurt 4]^ tlic plinbing s)"t4:n 

(Ziaj"VVaLtr riser pipe" mi^is 'nsm "_ 

(2l h "^Valtr srvkc phpt" means Ihi: pipe EiDin llic ^ii1n~ rmun L3roLktr 
sHiuc uf potjbLc h^utrfuppl^ \l> llic wuLrrd^UribuLja^ ^yttrm <il die bnddtng 

EPh'Cd 

4212] "WattTsappSj slnb" mciiisD vtrtiEoI pipz icslkin DDt llfsbzdj m 
b[M|^ bl B«pp[\jif ^nd ( 1 1 orn-irc llitirrs 

(2JJ? "^V4l[c^ suppLji s^rm" jn=hru> tbc "^Litr HrrVk^ jupc. At ^i]br- 
dbMntini^ pipch^ziMl L}]t nfCf'Owin' j-LniccUiji pipes. Jllbii^ ccaLul ^iik c!^ und 
oil Dppu rtcflJAca in OF ekIjexuiI ^ 1iic bnjkl iKf LIT pfcmccs 

|2 ] 4) '"AVclL ba rid " means a hvcJI L^onMrnrlal by bcriDgukok m lbc|jT]EDd 
1.^ Ilk iin 2iif fT lUd inhtilljDE! jc-jsjd^ 

i2l5y "WcIIh drilled" mcuns u h%tll conMncL^d b> nziLinf j koLc ji tkt 
liound WLtk u dnlljof mliJitLiI nnv tvptond instilbEig cusii^ Lind scmi 

m6t "AVdls drLfCD" moms a well ccElnj^td by dnvin]^ a pipt ja Lkc 
|iound. Tkt d ri^ e pipe A LhunlLy rLL^^itkLJ^ellpoiat:iulM.ii:Dn. 

{2171 "Welled u^' rncutsu well roostnctcd b> cxcuv^iiini; u Luge dcwKlcf 
dafLEBd jkLbIJui a daog 

(2}^) "XVri fcnJ" [ncusa veDl wkf k rmfvcs die Jischoi^ ^}f ^osLcs Dlkcr 
tkiin I [um wuLtfc bufeq 42 {2191 ' Yoke % ni[" mciifts u pip^ Di^nsrcUiig u fTi^iinl J rieu zi "^Jil or ^^Ktc "itic k 
b u vtnL £bct Joj Llii: pujpjEr nj prcvntiDf prcsuic f^ofifcs ■■ ihn sIdcL 
(RcEciIdlnl linin -KM K,\R I 0]n7-5-7B,.^m.^)LvJl-H2T-cH 2-2-M3- L2 KyJL 
IH^iclJ 5-6^6-] J KvR "?7ftctf- Ll-LL-B6.^-cff- \l-l-^b, l4fcvK 1116. 
cri- J-hSH, l6K>-a_275S, iT fty-fl. itB>cfLa-22-9tl.»fcjR 3 1 L2. tfl. 7-7- « a 15 KAR 20:020. Puri^ Dr ranLcrkils [Isl. 

relate:^ T0[ khs jjh.dio, u^m^, JLM.IJD, nS.I51], 3JE.1EH] 

STAruroiii vumQHirviEiasjLH.iJO 

%"ELESS1TV, FLTgcnONn AhD CONFOHMir^: KR5 JIS.IJO rcqiicn 

thcuflLct^ oflcf icvicw E]> Ifet Sti3t PlDETibinf Cnic run[ni]lct, t fTTUini^Lr 
nu Ddnin LslfiiEJvr r^nlaLxn j^^aW^khng ikc KciUmh^ Stnfc F]inbbD| Cudt 
icf ilatj^ phmbiog, iiiclwliBf tfac nrt^Dih ofld ntEilcTlah ihit may Ik u^al Is 
Kcilock)'. THk odmiaKtmlivc trgulutiDS cstibli^hra on ^iippruvnl furtf or 
DuLrnals I L^' coiEiJiiEig Lfet ]ii£fe ouL EiaLi^rG^ Liiut kavc Ik^ d uppi^^cd Flxec 
in KuDlurk^ 

Srcllon I. D^nltlnns. |[| "ABS" ncin^ ir n-lnulnlf-bntjd itnc-M} rci[^ 
pipe 

(21 "AE^ML" miiULS tin; 'Appmi'td Puftfi or M Jlrrmls List ' 

(Jj "l5TM"vKLiu MnDnCxifi Sccrztv lur Tcstiog MiLf nd^ 

(4|"CDdt''HdcrLiHlln hLRS^lSOIfM]]}. 

r^l "CiainraitlEt" mmu Llic Sblc Plint]fcD| Coik CnnMiiLlK 

(6] "OmLT''inniiL^tktGirict{}f^1«SBg, ff d [Uia|K odlI Coo-^tnik^Lda 

(7) 'Tensor niuLcrluls" ncjnsLill types dJ EitLii]|.s uiid pipinf UKd Ji ikt 

IlLlni^s. iippD rtrtjnLid. und w rtLuuml brw^d s^'sb!ns ii pbintiiiif bVbdEunh. 

(9}"PVC" mams p3l>> myl cfctirjdc pip: 

ScEUian I. Approved Purl? [ir MDlcrbb Lisl ^APfVILL il^ A fnrt nf 
[niiLrnii] EniiiifGC LiinJ or pmlncaJ OTcnnlLng l£i a sfvc dlizJiLfnEi Itslul in tk[^ 
coJd ^IuJI \x coKiiJcrcd oppfm'KJ jI it inHts tk[^ tiLcf^t oljlion [^ ^kc 

[2\ A pud Lir malE^CEd sli[JI kiI be n!^ ii u dnuio^c orplinbiDg sysii^ui, 
□diDr diiiD iBcEC cincnU^ Dudionzo] h> tkccLxJc, nali^ib tkt eu^ fit dit furlor 
mjlcriid kjs l]0izi cc^oMJn^d b\' the (.omnLttfiz zmd jppru^'fd h)' ihc ofjkt ek 
bzinf fLjUjI U^or htttcj tliJi c^LktrsirnjLul} LjpfnnL'^ itcns tuf mclusioii Ji tk[^ 
.\PM1_ Tkt APML [rui> spcrd'y mctkDdB of LriBtnlbtjaD or icstncLon!^ 
□lipljE^t la u funkibr |nn or ""^fint 

^mJon J. Anrndin^Cht ^PML. fl^ A ptcxna mijv fKtJtjm the aimmtlK, 
b wriLiag, ELO blE^r diua lEinncE^a f[4-J dill's pnor Ld ihc LfMiEndln:^ i^it 
EbfdnlHJ inKlinl fnr Ihc piqpj^ nl om^Ddiiif ike .\P\IL The rrquesi shoD 
Include 

(a? A dcs riptJDii ol ibc purt DrnalrnEJ Jor ^ liLch uppiDVLiI Q so^kl; 

[b] A^idtiblt iCLih n LdJ dnkE; 

Icl A Ii54in| of i]lfi tr antkintfcs wlikh hnvt DfTpfovaf l&c nst dEibc fnrlof 

ETULf [iul: LJEld 

rd] A[i> Dlktr pcrtinei t jilonrujtion rcqDevlj:d b\ dii: cornmitLcc. r 2Ha} Tbc n][rirnjlt?t "Jid I coiu^E^r LilL jxjcti c^r rnLJlcruilH [or 1.^ h Irh uppcn^'ul 
is s^uf li L DHL] ^[uJI IcirFhual Us mnnEm^EukLLvno^ ^itkia LIijUj C3(hhdii^ ti tkc 
Dtrpct 

fb^ \ bcuriQ^ shulL ht lirld bcluf? ibt cci[nrnj4tci: if m^Dcdcd In' zi p:mn 
fan^kfif lU mtrr^st ji ]kt bubjcct HuUfr wjiIlld tbut^ [30^ dill's lolkrA'j^ ^kt 
dctnniELiitui dI Ifet cornmiCLn- 

(c) Upnn appRi^^i] fiFn rmiEnrnE^D&^tkiD by ih-c nniL~c. Ikt .^ML fAoII ht 
iiaicftdDiJ b\ JbttiHg the dc^^ put or HuLf r^ in Si:^4pli[l3 o\ Lib uiJ mjiCitfDbvt 

£«:[iiiD 4. Ci^ody uF Ihc APML. Tbe DinxlDr. DivLSiin l3J Plumbiof. 
diLill mjintuin ui i]p-b:>-daLf APML :im1 nuke ilavdilubLc lor lEUipx Uo* dunnf 
Hollar oWtzc liouib Copin [^ ^kt \FML m\i} Ik obtmnol bv nuiliog li scir- 
^H^aoj stDMipci] Da^fhipt Ld Ifet Dlvlsiui irf PlinbLii|, Oflict nl Honsmgr 
BiiblLnisondCDnstruLZLon. 10] ^-^ Ktr? KomI. f raaUnn. X-^d tucky -KlMl. 

Srclion 5m Conlmt of ApproYtd l^urtsor ^[J4c^blF List. The lullm^tng 
ilFi ol pur^ Lv luLi^nuls ^wiwt bt^i:n jppniv[:d h} Lin^ )Li:ilDcl:y Flunbiof Cixlc 

CtmETllI U^i^ JUl tJli; DlM±qll3D Ll| PI D inlllD|^ JAd fituJI tc^LitlWCd lor LilSllillliiUI to 

Kcilock)-. 

rih rlc:ttblt Lbi^-Ecnrllui 4 ^^4 ^ inck bot ljeuI ccLd ^UQln~ nvBucLraTi Tor ho[ 
wnlcr halcis, mjiiEnum wdIJ LJiil kiii^^,.4112 

{2MQ]flHfca3fc h^Lrrc-kHltmiL 

I b| Mlrnpfcof cninpuny T^'u |2| q uoit ^Lusb kJilrb 

1r| lomar J oftd 4 ^utcr anszTvcr wnlcrcks:^ hn upziulc tlHcicady on 
lliicc iuiL] fiD d-li[Jt ( 3 I /Z ? f dI}i]ks ol ivslcr ptr JlnEd. 

id) Su\yznmBt \L^\]ci ^kni ofxnlcs in \yu\z i]) fEilioa of ^iilrr pa~ EJisb ie 
njnuEjclum] b\ Uni^cKil Rundit Jor ]kc ThttJ4]nl "^iKlf^^Lfr Ti^uLmtnL 
S^'stcns 

|c^ [fO Saihbr AD NtnJtJ-I^iaD and .1JR0 EIiiiid Wnb-rloscE cqiijpfinl 
WLd]af]ikI[nQBU-HmA-F77B[il)cLh:k 

<j] CosL^vcr NtX IqniiiiCu oi 15D-1 1 Wubr Ctn:! CombjuUn* iind 
FlobliEnub II rliL'^cnnclrr/riiBlL ra EnuiilLKtiird bv Mun.'ditU PkEnbiiif 
Fiudniib 

(gj Dukl Flisfe ^iLtrrE[rKfc by Conum, USA The wulE^r ckK ts -^holl isii 
C[g! h t-tc■lh^ I SJ falk:l[l^ \<ir ikc }^ivit tlniJ] cyck Lind one iind "iJi-Lcntlis | J 6) 
gallons [i)f llic lilL llisk cxcic 

I J I T abaliir tf^ijK With f^E^t la tiup b^ol 

l41lii] Pnlycthylcoc suinp pump hsii]. PolytthyltD^ Fuinp jminp lisin shall 
Ik cratfUnjcLcd 4]E pol^clfeylcit rruLcrLiI jnd "^liII Ik pnnvoJal hvitli u ^ump 

(fa]Libicr|y Fn mp Mrclcl 4(1]^ l^uHliy Tiltt Pinp Jnr ptpc uze ddc owl cielc- 
kolf ( 1 lA) lEuife lur liglil conEnciuLal QOiJ l]L3[iuhnld osifEr. « Jr| ^:]cNtr Di^iii pvnp zmd HILo rEuTD^tm^ Pcn^'cr DriUi] l4]r pjpt si/e^ u«[^ 
muT L3I][^-kalf 4 ] l/l) tuii]\ umA tFVuCZh in^k Jur Jf [it cumMiciLciJ Lmd liuoubuid 

i6) ^c\v^{^ cjfctir |Til - tigblKi i]^} tnck by twtnt}'-Li.^D TZZ] jkH ^Ltb 
slccl co^cr pit Luid c jjihlccEL 1 ] !j ^ tnch by ibjrt)' |J0| jkH witb sbcJ ix]V'crsurnp 
pit OS nuu u liHitiJ rci] b> .^- [£_ [HlBBlnc& 

^u) LriELJt Qusat Pinp CuiQiiiDy, DmiicKiir W:iic r Rtmnvnl Sj^n, MciJcL 
#WRS-6 TliK Ljpp[c>\':il sIljII t^lunilcd b tijn^lZjduiiiL^c tjilacr lOdbEisiivLt 
fa[Ei u nnr mid «t-ba1l l/I^ I jk h dnin 

ff) .\iJd A Dnun (^'esLt Dhskafgc 5>slun] e£ ruhIdc LuiqI by Laosfnid 

(|h5bi-Ritc Pu mp CcirfUTJlLon , l:jiftdi> trjv s^sLfm uppni^'nl Jor reiidcatiLiI 
iud ligkl roEmntrcul us:. 

[kh Elcctnc Drain .^>^t[n us nuui u Imtu iel] by \]^cib For Jf bt ELiEnrnE^roal 
aid koD'kibmld u^d 

f5X-AJ NcH^ulk iLcF ll:jslLLnf No-cnaLk roof ^Iskiag shdl btc^kktn <l[l> 
lifb byc^btctn TlSI iacli i^LilvLmizcd iidd busn-titku na]pcrDC bool [bnniDgq 
wiUcr 1^ b t "ujL w lib tkL^stM-kltLiI ilE4.'n'fi 

ib) Folytdivli^Di: Avr JLt^ibin^ P\ih i^lb^ Icil: \mii lluskiof stuJI knvcD bstit 
wlitclL .^Lill cikid s\% r6h inclich m :iJI di^fc4£■:)[l^ Iit^eti the 1x£k oI u .httck iind 
^Lill h:!^ t u boiil ^ Lib :i prrJ4]nKd thcnmiftL'Uf: nbfa^rgLmkcl 

fc? DE^ktJLr pipe lining syi^oi Id be uxA on nctul bnildik^ dccka bf 
phintiiEig VE^at stuc k^ iB [miailEElimJ by B njkJ ti ELirpncotjai]. 

fdh Ojtc> c^litcfn |ISj mcli l:i> cigktcci fll^h lELfli feuc:iulk llicnnc^jdiKtH. 
Ilushiog , unc I L h picc? co[iMnu:t«:][i pLSLtjvt dtHbk soil in ihcKuH mcticMilx 

( t? Cikrlislc syiicL' systrm!^ Viril llnstiLn^ Jor su rc^nl ooJ Qntr-Ply iDoJlug 
^ystcEHS Q& rcqujinJ by CLidfilc CnipcHuLda 

{I) rmml lunFiol i^^Uzmh \'c\\i FbhiiJ^s Jcr Tmoil irotlnl sv^itcns ik 
mgnjird b} D^Limil Nobel oJ MnDnrjn Inc. 

[^) MiHtrrtlsta Pipi: Fkbtj^i^ ^ybliirn jcf plinbiog vniL eIdcLs ib 
noDubcluml fa^ .\2lcc Wosktr ronfiiiy. 

ib) Ki-TiJT Rccllnl Sy'>tnns pipt llnhbinf ^>nLc[n Nhf plinbEnf vcitsCxLs 
^m|iitrd In J P ^k^casund C4][n|:uiy. luc 

jtiHat Kilnbcisink Iili]l~cL ki^bca eluL iDHCbmny bn^c cormgutrd suppLv 
pi]H^ Li~ Ifi t pipinf bj& a "^iill tkictnETS cq uqI m Ty fK McDpjKrpipL 

|b] Sink jnd tiuLofy lj[u.(b :iwl |x^p-up lu>iib:)n if&cnbly piiTtf 
nun u EjcIu m] h\ CP^C pbhtic jh mjn u EjcIu m] by Nihc4]Co 

IcjSi^na KHKrAatiimubc f-^nL-^fc is ^iIID1]JDL-tI]ml b> HyJTCitk US.V [oc- 
0\ Lah-LiDt Enfldd L-E acid wmt sy&LrEns, ou find cir-kull |l iSi 
ibioufh Jour {4^ iucli iu^ud■z EnfahvicvKuL tof ubcvc iud btlmt jtiound 
Jn.'^tiLk]!! Ds z^uJ wL£iLc UMltr^nHMl sHliIL bt tiiJ on su: 4b1 jBcbcsoJ ."uud 
g rillo^ £iwl stulL Iv buckJllJnJ by kondiuid tunpnl su^tihiufbcsomid ptping 
Dr b[: sin^uuiJcd bv u^ fCil inLbc'>nl ^mil i^nJLii^i: 

^\^\ Fl[x»~ d iLULh -hkiVA i:r d EUiLH. uiLndl drjiuii liiuI ckuo-ovb miiu u I jctu nd 
by Pluhbc Oddjl£«v Ibi: 

46 J9? Tabutif plusbc cciEnponciti conJommg Id ASTM F4m-"^_ bulhtub 
WDBlc an\] civtrfkiw. Hups, codIidkiqs hiL ^'ihLb euilI t^tEisuiD liha db 
noDubcluml by J A: D PrndiLits CorpiiciLim 

f IOpIuj WLJfcr [iKJtcEi. HrjJ |nnp ^Jtcr hdLcE> ls [ULiiilLJCtircd In' I>^ 
IntcnmtJDiijL Ielc. Ttic nnu-Stc^r Pn:d Dcb G loup 

L ti| WiilE^r bciUtE^ pnin I ciF osz Lir iitsCu]tiina]E& 

[ ]n-Sii]L-BraLDr& U\im E^vslcin Fnr lOEtnal hnL ^ukrbscTvc ind [v idnol 
lL<Liiras-M«icl#T7TL^-W,\\H-WAi3[id WH\-W-L32u[id W-IM 

2. ErmLJit Elfc[rk TLiiktsK ^^ilcr hfJicE - SDiipiGCtUtr type wltknl ^kt 
jE4uic[ni^il ol D tcnpc rularr qdJ prc&siiE rrJicJ vulvc- die prrsiic t^fK widi 
■be lEqiiccrnE^at Ih^L LiiE^ trrnpcQluir umd prcuiic rc]^ vulvc Iv of d cit-hiiJf 
{tf2) lirh ^boft shonk vnK~c lihI sKuLI bt LnsLullKJ ^iti LJu^prxlucL 

J VituLlinulc CoitfrJ Sv^lfEiUv Inc - tlcjlriE ]nsLiifituiiun]'> Wnln~ Hcalcn 
Madrb 7IJIC QiJ 9U[HX prcuiic l>pc- Fuimt of uk wuLrr halci umd skah he 
cqaippol ih lib n\L appiDval trm^citniE and pnsiiiiT iclcf valve mstaJIcd uj 
(bjL IbD Lbtnru EDaplc of tbc trbtL vnlvc txtcnds jilo die bcuL cbomlKr 
dtsboigc. 

4 PDlmim Aubnolk [■stumDrcos Glg Wa1tr Hir^ltri Nu mbtrs PH-6DN. 
PH-&DP- PH-L2.\-DN. PH-]1\-DP. FM-IIM-DN. PH-]:«-DP- PH-L(iA-DN- 
PH-J^VDP. PH-]WJ-DN- PH-I6M-DP, PH-24-\-DN- PH-24A-DP PH-24M- 
DN Ljul PH-24M-DP 

5. Riaoiu QiB Fiml 3 nMan tnuons WuLcr HcDLrb ModE^L NuinbtQ REU- 
35aS-:R- RELT-J^aS-HR, RELr-Jft REU-[Jn. aEL"L-VI5:0 FRJ-US- REU- 
V2520 CTUC-US- RELLV2CI!C3^V-US- RELLVZCHOWC-US uad HEU- 
VE&lfiW-US pfc&arr typt LiiuJ slull b: cqulpjxd ^lL2] mi Lippfm'Rl Lcnp^iuturr 
aid [VEaiiE JzlMzi v^vc 

5 Elbiy ^qnD-TDErqi tn^lL-^ water limfcra - DCDprrsniE typ: witkoiL tbc 
mgnjiTEncil [d iifcmptratiit LJul pmhucr rcLitf v:Jv d. 

7 ] n tcniJtHiijI Trelmokifx iufcs Corfmrjtion AEG Tcltluakcn MCH" 
in^isluniL'iiis v^'Dle^ iiE^Liii and !^d[I be n|uipj>^ hi'idi an appmvoJ tL'nfxrjtuEC 
Old [VESiii: rzlini vhJvei 

Q. TitJTiLJlLonLil Tcc[L[U]k:^> ^jLcs CorpanjtJDa Zonlctr FdoccC ModcL ft^U 
WithcntLJ Lf [njKtuLu rr umI prchsvic rclicj vidvc. 

9_ AnUnl hoLwiUcr mnkcr model n u mbcE ^TiTP. ^H7 QOiJ ^TI7C wilfen 
niaiEnum diicEr-fou rths 4 3^ Hnch in IcL imd dadcL 

10. CbnukoniLf Ljbcralufics, Inc - jKitintinanv^ wutcr bcjiLcrmid ^b^l bt 
cquippnl ^ id] an app^)^'Cll LcEnpzrjtu r^ and prnuuc r^lkt ^:ilvr 

11. ChiuDQinitE lastnaL-rlDiv TmikJca WolcrKmlcr widiout a bMipciutuEC 

n. Ncn-u HdL Wain- Gcocrotor MnJck VES5M0- VES&."l2 VE57^t+ 
VESa^l6. VEEi^MU qmI VE±i11/22 ie KunJLj: Lnnzd b> HoL Water GtEicnt^Ev 

JJ. AquSbrbuUoEgiBWDtrrhnjt^n. ini^irl nmnhem \15 VPandffl)VP 
mdnh^U btcqiippcd widi lio jppn]v^d b^ikpz^rjiiin^iifid pfUAurc Fcbtl VeiIv'c ♦7 1 4 AcbbDn tirclrjc ^^ jLf r IlcjLch. ncdcl n u Enb^rs P- 1 ^ 5 limI P- 1 05 liwI shdl 
bccqaipprJ K lL]] an apjvLivErJ Li^Enptmlni^ owl prrssuc rcJ^ volvr. 

1^ ViiiLbat EcirpDJuluin ciK tjinJ jn^iiluj isi^ ^"dLtf baiLcr. 

]& TrinoETi Hq1 KluEL TuelLLcci W:iLf r He Jitr L£i mjn u Iz^tu rrd b> StcnciL'L 
L7 Field Cuatjuis CumgEin} Fo^-cr Vcatcr - ^tudc[a PVAE uhI 5WG tot 
HE ji ccijEOflua with iQS LJQiJ ml Jlrci] wulE^r IisMtee. 

IS. .^cuLrmj? [EuUnituiE^OQ^ Wotr McuLcr iK muD aEazlarol h^ KDltrrk. Th- 
MndcL #KBy^CK ^Kit^^j): #|5CK1C«- #I5CV:4(J, ^iscv^Oe- ffL«Q^2-[0. 
#I5J/:C8, #153/540: #laJ/:C8, #153/540. ^¥ I ff-V4S0iud #C la3/4Sr)- 

H. HcH .^iiDH [QEKutufoo:; TiuikJf^^ ELcctrir W^Jicr Kmbis. NVidrl 
NffmlKr^ JS/1Z5PC, Z^LIiPC- :4vl2U -IZ/l^tJ- 24/240. ^b^-M\ -BC-B. 

ssfim. loan. i-ynH. J5/:ca- Abfii^. ftt^icH 2^/217^ 42ml. 55^77- 

69/277- :4/]:0-P-59/540-P-46/2[K-P-55/I77-P- ISM I5PCiind 24/1 25PC-T&K 
pmJ Dct Ls Dnt apjuD^'tJ lnrsEfipt^isf bcE winter [iir sbciwtci 

2fi SUcbclELUDnTciiUeiW3terHftilErHodckDHC3.DHC6iuidDHC 
fii^^piuvcil lof dsz^llH bviitrma LJEid "Aabs. 

2t D4s:h \qu Stir tinkles Vt-hMct liHitn-. MciJtb> [25\. 125B. 125S, 
IZJBS. l2.'iF:^ zini] JSB. All mudelE sLill Ik lEL^tnlLcJ ^\.[h b^npuuturr imd 

22 CcHlmlkil E[Lci|> CcrpofnUniK ' Powcn^lmun* Lu el k Leth ^ufcr h cuter. 

23 AtHbDD mni tiilclccLnc ^^licr kcjkPi in 2 ^ 4 jnd6|LJk)n nxlct 

24 Pcnvcistu- PSl^ qhI P^2I^ Ekj:triL- [iu>tiiD Ljnei]i5 Wulcr Hmti^r. ib 
DUfiu^lum] b> CciliTTltJ Encigv Cnrpamtjai]^ Ki hz JubJkd "^idi 
iTETipf niLu rr :imI pm«Dic relic J v^ilvB. 

25. AquLihtir AQ240 U\ fLP. NG^Ilk tjiu^ jLhtiitu]co[& wutcr [icjLcr. ik 

nun u b^tu m] b> CciIittIIcJ Encig^ CnrpanitJ[u. Ki bv JutJIcd "^idi 

iTErqEDiti] re aul prrsoic rcJicf valve. 

26.SET.5. TLl■li=»iWatn-Hrat^^tric]!^:#220.#lB(ltt|Cna«|tt]45 tj 

tc ishtdlcd hvith i:; mpenilin: jnd pnr^umi'Liet ^Lll^c. 

27 EiinnuLCt.nlinu.^iLsrinLh WalLTlliMleci M-^Jcls 25T2ITU(4: 1. 25 J2 W( - 

C>, 2532FFU mid 2424W4-Ct oil rrqnjiug iu npfiiin-ciJ pEcsuic and 

Irnjif nature rrhd Viilt'c 

2U NofjLy .\[ncrjLLii Caqioiulpi^n T^uklc^^ Is^tin tuuoi'^ Wnlcr Hcukr 

Modrb" N4M2^ X-063 m Ic insbllcd whdi tnEnptmliic uihJ picsarr lelieF v^ve. 
29 Tnki^i [ndnstnul Comjiia^ USA. Inc., [■stui tunnjEU Water Hcaleo- 

hbdch T-KLS T-J: JR.T-K2.T-KD20ttJ to iiMdfcd -j-jIIi lemjicrjLTire zind 

pre<&«ie icltcf ^^%e 

.If]. fnvunLecl] S^sleEOB ESI 21X0 ScTies TankJcs WnkJ- Jicaleo. all 

lEijiijnif ai Dpfmn'ciJ jucsareDDd icin|TerELtiie lelicf v^ve- 
Jl. C^uleLult lidutinccws WaLer tlealerMiiJek QVW{- ICO. 120. 173 

All models shall bt eqiippcd ^idi oi oppcined kinpnaliie ood pre^ic nlief 

valve aul LeEnFcnituic pcBclnL [2f]d^recs 

32 Sciscn RisdcutKiJ TaiUos Waler HdleE Mrricl RA [5 R.^ OT, RA 

09. RA II.RA14. R-S 1^. RA 22 ojid RA 23. AlJ aicdcksLilJ b< equipped i.^id] 

aanppEuvQJ icmperaLiie ljeuJ pmr^hD OMrlieF vale's. I L r ] Cranpfu^lcM] join K r:iiksj]c hoL lUd cc^ ^^Lf rs}'i4cins, 

0^^ Onri niIin|B Jcr imzmI wistc piji^ systoiis Fur nbavt oiJ btlcrw 

{]J^ R £G SloDC Mili]I]Jl3C LuTisi^ Conpiiiy. FhhtjI mccliUELEfixil joiat Nur tht 
nuaaf^tJDi] of pcLypnjp^ LciD zind Wii:^ piping 

I [-tj JdIi 05 Mosvillc Fk I [drali mof d euh E^^LrEn- 
U^I tf^-dn^idc Ijquul ini^En hnuii: L KLM h Li N: oscd l£ ii "iknTVE^r [eii Enub^niil 
cottfonnjiji to _^ 5TM CS_lS7fi TfcL'dcnsitx'ot the aiub^rukLnkjlJ be .iL k-jM ooc- 
^iaitoi^ath i ] M6^ iocli thiclc 

t Iti) Scd^Ii-CIimJ biEand ^vslcjprDnElif e^^Lteti ce etuid ■fEEto inJ bv LiiE: .1M 
Ccnpojiy IcF Ifeia-b^L lusuIIjLiI]! i]J ctnun^ umA qmnrry tile Ji "^CT^cr stalls, 
bilh EDCMKi ^jkjnul c IcATtL IletuIci] U>lbc?T: jppljcEiLcuis en concrete EkxuFSiind 
vsj^ EnrbilLic sfMl EJEid ^'jstc pipjif 

f L 7j Elkiy .^i[ua-f [liLI wuLcr e] ESfitEiKCR 

i IR) Fl[:\rbl[: 4:l3I] Dfc y i& kir bL'^i Euid cnld jiutiihlc hi'dlE^rsupfly ia plaEnhing 
Il^Lhi^ coflifcLonsiK EruiiiliXliird by .^qvj-no Coq:<]QiLJu* IjmLfd to diiTty 

miDJEniin 

^ I ^K^h I^ltn f EJUctM CciETifiiiy's q u iE:k-CLin n^£l tjltjnf LinwuiB 'giubtmr' tii 
bcnbfd v^\^k boL and cold potiblc^ufcTiELstilbtions^iln^t fiuundoil^ 

|b] RESICO .\\\p\{^ Stop !^iiLk cutufcl vliI^c Jor lua^ ^Jlb bot ejeuJ di^LJ 
patubb wnlcr lEi^tnlluliiins Dlicn't fiound €■■!> 

|2£]J [ELkinpt]!!^ 

1b? Towi and Cou n Uy pbslH ld tcE^cptiE> Ut be u'4sl LJSEJ|^rc4ihf Lrjp 
[b| Grcsr iccovci^' ELait 4GRU) 3& ehlui u bjciEirrd In Li^'^c Ei]|jin:n^^ 
Lii]L~ciln Pofi- \J. 

^r) Sc-icKoJiir-EDCi^cb ^1-101-200. S1-ie>f-^a.Sl-Kt!-5[X]EiiulST-KQ- 
ICCG wjlb P VC "ii^vtn L ccnmrctions. 

id? RckIJl'^ sTfUTJlLir^ lor|^Ei:-jM? od hjirLiod M]Lids m vLirjnv>s<>lcRiU]d 
^Es and hMng ini]ii! fipcLdlijJI^ EnLcJcl m-Tie^ Q, G LO^ G N{^ G LOM, GT. 
GFEGAS. GPS. aSS,OS.RHS-GSCRHS. RSD, SD. 5DE,GTI},iBid RTD 
4bjL Lif? Ltsrd Jor llicjr intrndd puposc eibe3 jKstJkd di EKCOEdium Id tkt 
njn u bjc4u r«~s ^P^lI LCJLiOft qhI the p|inbtD| cede. 

{c I Giu^ ukJTtpLDEB iH ETiniifLictiinJ by EELfUKn. 1ei£ [tf SLGkorics, []_ 

mGiEEcTiTifB USA PE3ly|TiLipy IcEK grroa: Uup_ nnlel Dninber GT-25_ 
^(zerbljcd In L]]ePiuEnbii]|^:iwl Drjin liL'JituLe 

12[| Plihtk: OdditJH Sn- r^wer trIjtL veatj cLejn-ouL 

llZ^Cmircti A-ZGCO-d PVC cnmf E3led pipz h^-idi SDOolfe [d LeDormceli^ 
Df eiccci] E^ dII die Enob jmL oiJ serv m^ lu4 rrq u iiuncnb cF ^STM D-^)14-74 
Except JlEneK1LOEl^ jL the Un: 4]^ EnjauEjclELcr 

fl]| NooclieEniinJ ^^Lfr troiLMKiit L£» contjol lint scEile ^imd eofnEdDa 
bu ilJip suptrAr ^"Dlrr f EmlitjaaE^ES Ds muD D l^kTtu Exd b> KeEnlnne, lie 

|2-tJ Eljcr phinliiE^ \v[ife - Elf eE5 ■ilEi ^nc/G wuLrrfkecL *9 r2^Hb]| ' Fnwcr rlimi* :uh1 'Qiil Jds ' 3^ rnLJiiD FLXlLirfiJ In Zozltr C4]rnj]U[L> , 
wtidi ^qII kivc D Llii^f (2) uwik vcat and uJlE^nalE: udJiLxiiol ^'eeIe: LJjEaLn|B 
^aD be IrmlEd ii Llirpinpr&iunhcrDbD^'c tlic Lopcil LIid l]i^ ctLinnbtr 

{ b} HydiDmatk JB - L 5>^tcn jn nzin aiuc tuml by HydiornLJtjr PuEn ps, [iic. 

{26) Eunpbr Eitr|> g jnltn snfcir ^ Jtcr hcutr 

{27) PcdScI ^^tEMts FurpLfx pcD^tfistjafls m lirr ciLnJ stncLnic^ Syslcin A 
Jbr n]p|Kr Eiid s\dzI fupc Svslrrn C usiif UHh-L^nl kcU ^LnLBnnly. PmScE E-Z 
ftxcoapltD| cupprmcd ForsiErutir [»~dbALrnjLir nziLfnit. 

(2SKEl^.^ESJ^dPVClMck1Wltc^vJllvcs,^tlJchJ:S]-J2S2-J2aJuIld J:S^ 
r[]ru]LvraEcc[nciljnmfci]il> es niojiiiJQrLiii^ h> iT^LUjilaFi [ndnBlncs 

4bi FlDud-G^Lc ADLomotJE El ULk^^Ucr VdIvc ^b nun u lartu r^d by BiUiy-Slc- 

ClDIK- 

FiudnLits, [DC 

(2^irb[np-.\ILCciip3njUon PifK CL3D|H|iDg ^}'slcns is sfipfuh cd Fiir li]rsi£[i 
on dtaamlLir mjlfruls cmi wz'a or titsliaji jkbtullulDi^ns The nsr uF Sijp-AlL 
lELCiuEtE^cdvcrr tfonabon lHhlLin|s c jk hdod ji LliiSLjppccn'Lil. 

^ ?i}^ \] t!SjLin R nblKr Cqqiiiuj ' El SDiJ-Jifol SpcuLulty iri]iplLn|' LSDppmvcd 
IE 3 UanfiiLvna bctwKi ebv cqedIhkiiLjI]! i]I I^l' JnUu^hiiii^ ■uLcnutc i^t^ inn. 
rcppn- |EJviii]j;^ftfc|K.icdult40FVCiiid ADSud SDK J5 

4 3 1 H^h LjticrrLf 92 J5 WaLfipcuol MtmbniiD U> bt isfd lku^H^ moCcrhl 
for I VviEB QiiiJ \v[JIb lEi Bkcnh CO. tuLii libs LiDhJ J kor drjia ju[i£ 

^ bh Ullm-Scl 05 EnuaaEiKliirQl bv Bnstjk CoosLmi: Lwa Piudniib m be u^diB 

t22] DF^' ElELDintn]: PVC co«plLn| ■uiuJljc Liiol b> DFW Pluslk^s. Inc 
for use m hihld ing s^we^q 

I.IJHdI ftni£LJ Lciwllci Shirldnl Ciiiplin|s. appEovnl Icrcnnnccd^ culm 
faoivy. ku-lmb umd i^D-tzc h^tifliL c^^l jidh pijie DWV FVC jod \S^ pipe^ 
SDR 33 ivhifi pip^. fjJ^jni/cil ">!«[ pLf>: uod copjKr pjpt or lzi j ti^iiuatiDn 
bct^ci^a na^ uJ Ibc&r nuLiinuls m siJ ^uMrond ^{^nl s^slrEns elIuve: urbtlu^v 
lode. 

rbl fcTTicoPtr^H Shielded C«plEn|.-i: Strks^nCD Eivf ^n-icc i.^^b[CLihL 
JioD Id pLihlf^. s4:cI OFCi4Gi4-ist Lro* ■■ si/cscoic uod utd-hulf ^1 \^) iacli f: 
fi3kr|4f lofli^ ScfiQ 3l]D] fan^sl iioru pliEUr utsIkC Icr copf^r m sizes ciit lud 
cruE-kiiriE ]^h uicli ti t^^'D4Zi jkIu Scrks JOIIG furnipiitr iDcupptF m mc 
jiidoBC-hLiltll l/l| mcli 

<34> TB-S drjin. h^isLc ond v-ciL pip:. M:hcdik 40 FVC pipml nuriDd 
^ mceb d Lrncnsiunol sprc jl JCLJluias uJ A^\] D-2te3 '. Th lb pipe kiB [ni tested 
Tor Ike Lrnsile sUcif (ti dumliiLity. eic^ dL ASTM D-2^ txcepL tkiL jI ^ Enofc 
Icnn m.ycled. un Lh^ pLL'>L«Lh uLkerdiLjn ^ic^ii rnjtcriiib^ 

05? B |[Lcl]er-Jcfa.iin stiJilcs^ slet I pipe tJlLsgs and dnuKS [bf dspoBol of 

COEICSIVr WEElS. 

mcil Faul Fnncllu FnifEwtrics HchIhIcei QUH LfflM^' Foljincr CIchdoeiC 
uppEo^od Jor D»= oa K^^ L'r^ ol Sc hcdik 40 F VC. Ad 5 umI SDR m Jour (4f jk h 
""I sjn (f]| tuck sjEca, 

50 ^17) .^jdvjHcd DninL^t Sx'stcns ]nc^ Serin S pol^'ctkx km: aifni|LilciJ 
^:wcr pipt witk a SETUviL]] lab^rxinaMJCslnirH? Ji^h liLrungl] t^fi]iy-lnDr^24h 
riBLibcs lor u ndcigmD Dd .4nnn K^La~ JjuiELigt wjlfiia □ bijkl inf 

rJBl 'Fkm'fuianl GdU' cwc 1 ] ? sfcp CPVC rciKiiL lof pjiiijij! copftrtibt 
szc CFVC pipj^ ^'itlcus ibcD^h tAoflJ jk bcs w jlliaat tLc icquLirintD L ol u 
ctoDcrcr nriincr. 

(I\^) E-Z Tmp .^itifflDr JF^ irun u I Dctu rrd b v S dt 5 EiicTpnscs b bt uscJie 
cO^bcctJDi] b^f^ HI chnuni: pLikd F irjp jnd PVC ^L£Uf liu. 

(4DHEL>C:iipJiK]i]dimlrjHLTD^prc-iLiltyDWVPj|[ii]g>£ P^ J*3&1!J ASS dc 
FVIT Euity-livc i-^) liegicc Diarb-upc ri™t Fbngc. Ftul **Z?Z] _^pplianct 
lilLsta'.^^htrlWy^ Port #3{i!i(KCla5iM Finnic KlI [nr ELiniricb: [oEtnllDlionK 

4 bh FLd-B o^ L W:iik<& LcukLetf^ Tailct Sv^tcn L£ mLJDutjciun^d h}' FloBcntl 
SvsCcns ] DC 

(4lKiih Ccnhnrn TS-RV Scncs li-Linc Walcr Hoilcr SbnE-On Thcnml 
Exfnuii^a iThd tfi]l VqI^ {^ prrsriii] IZ^ pBil£i rnlicvt tkiinnul d^ [luuidiD 

4b? "^iiL^ R^nLibr DKS ExpiauDS RtLtL Viil^c to ctIjo'c lIicTTniil 

C42^ Fbstjr Fn J DL-tJiraft PVC 'Qnkk Stub" appnivcd es h sJvcnt wcU 
ImuitJLJD bvl^V[^;■ LubaLirFVC cind suhc^dik -IQ PVE 

(4]>Hub5cLtli] Line Tcsl Coupb^: PVC iud ABS tst nj[LplLng.-i pnd uccd 
by HibSztl Min u l.£ctu rin| Inc. fnrlc^af hoiL WiZitc nod ^cat^^'stcns 

{44^ Vic^Ridi^ul F rciF res Syslrrn. CopfKr pfcs IlLIie^ Icir^LnLnf Euppcr 
wzikr tubiDg LJDd [L^Ln| [ii clustorntiic D-nof eIldI [cnns Ifet jmiL Tbc flltJi]^ 
^Lill bemjdc bv pr^:»iiD^ L]]t'9:]cbcL joint DEiJcrpicwvrt ■■ iiccnidLiKC ^ lLIi I^e^ 
njnuEjclum^ lOitliillutJCM] rcquiicvKii^ ^pffmnJ for pip: si/cs DBC-hLilt ^) 
dsnh tkiunfl] [fiirC4?iDcb tnr ikiuh i^ sbb iQELisLbtJLJiis ciak. 

L-L^ 3 TRIC Titurh Ics SyblE^Ens kir rrplL^'trntn t kwe^q ii JnDr(4-J inrh iud 
SI (6) LDck Eizcs. ,\ ^ idco Ciiintcii tipc oJ ike cxjMin| M^^cr.hlLjII bz mudc \l> 
dcbnniic pfnj]cr Jc! nmcii Mlcr tbL' lim^LLLvna l'> compbtf . LunllLcr tip^ sbdl 
be 5ib[nJEtnI Ld eieu^uju Lliut ]k\i lOEtiJLjLLin ^^'JS biL^'csJul. Tbc scwtri^all h^ 
irs\a\. Q^cnnlLnf In K13 K.^ ZQ L3I). Tht hatcnrr b«E Insini l>c^ sb[JI h^ 
icnuvcd lo piD^ idt u VKXudi s«ri:icc ^lLIi elo olKlrnrtJCM]. 

1-161 EnvliDV^Jc }t\c " Evjl Vjcaan _hjslc[rLS CondcDjmt CoUcclKjn Sjslm 
nppcDvol fnr L~ci[iduisil[: EnUozLDn and ItiddLKkiu^ liDin bv^lnncscil^. 

^41) MiEtQld^ S^&Lrms JRin ^n itar>'-kir-Al]. cciisisUk^ iif □ ^u m^i \v life a 
nijctruLia^ p«np, v^\^k or witbouL u nuz^ialinf LodcL TIld mmp HfeLilJ l]c lUr 
l^hloHl pfn^idfd ^lL]] J rruijniiEn on? .md ont-lmiTtb |L 1/4? incti ^cul Tbcsf 
systems stuJI be lO^tiilli^ in LJCcunLinLZt ihitfe die mciiihic tucr'b 
iEL~ci[nrntndDLiins mid stuJI hdL tK UFcd us □ pnmaiy in[3iiisL3J \v[istE d LspoaiL 

i-H^ RbisD Vr>t Wahl: IntfiLtptor rnmi d I jctu trd by EccK^.Mcms Telc. Ld bt 
vshI ds li pFcriLuuiiQD DJ ^"cl ^^t^lcs btk]rr dibLbo^j^ to u grcsc ti^ or 
riBlTicrptir. 

^4^\ Q-u'icii Su^ MaltJ Lrvd Fkmgc es rniifi u bcbirrd by kli Planbm^ 
Pirxlucb, Ielc. 

|SG] SHHiChkJ MunulLkTLur^ibSLJLnlcH^StccJ Swj^tl Rjnf C Iczff L Flun|c 

31 r^[| Scn^c Wc^kl Liod N>HDhCLJSt Tn]i Pip: ^lI ritLn|^ furuKJicd by 
DWVCcKtJiipCorn^a>m[nnlyi^^Llii.\STMA74--\aKSiuidi:[P[J[>l-(fl. 

[53} Amkhlzdh Pijk Lihu^^Tdc. .\PL 201X1, ^'lucli ts[iacp]iy liiiJKf OKd in 
lEAifii| ^^Itr djMribu tiOD ii\?ttcns Tlic Ds:orAFL200[)sh:JLbi!±i«bja.LbD tk[^ 
IoUdwIi]^ cosLJjlDi^nh 

{at A [iLu rnlHKf f DftBlnc Lxii fKnnitfholl Ik rcqudirilL 

{ b} I^blblkm aknll tc b^ a Ikuiscd plDEnhhzr 

ti) ,\ wLJbr dis£Rbutj[M] ^>?>tcn tr^Lfd ^lL}] \?L l^Xf.) ^ull be rLoity 
narked cia oil c^pnsol pipiif □Ehl water bcuLrr ^iLii Llit faUciwi^ nutkr 
*fl_\MELESS TECHNJiJUES MU^ BE USED FOR .\LL REPAIRS .\ND 
MODEFECATIONSTOTH1SPEPENG5VSTEM'- 
{52] U\x^ Pnxl ucb CorpofutiDii' 
{at Wslcr pciwtird [imp IwrpaEnp EjcIi nnJcl e^qII: 
E St iii5£iJlcd vt\A a rcdnral inc^rr pniiLiLpIt tuckEbw inr^citrr hudi 
□uppfT pipia| Dsly. 

2, Bt approved Ebf limnd^iilcr irmmnl osh : und 

3 Re^^iiij^ iDLhi[nii]|^ M'lAlE^r prrsh4iu l'hI ^i}psi tiujKralr. 
[h\ DidtlEir} Iul L-u p j^uin|] livdiopuinji 

{34] PcrviEL-Liiitr I ftJihtric<^ ] DC, L^Lfral Linlsl SvAlrm. 
<□! Tl]£i ^^tcn K jppnncd Ecv pijic^i/d LkiK |3) iiickH LbiDu|h c^kl4fT> 
riBLihcs Inr I n Lrrvir Ljul c^ib; Jii3r iKStulliJULins 

4bi EibJiL3r sfipiLzabfiis skall be vid[A7«l hcinn: aiJ aJkr mstalkitHn imd 
^Lill hLJi't \2 li^t ^5^ |X)und njr Lj:sL or cquivulcal For:! jifrnzd ol Tdttn 415) 
miaitsijsraqiijin] h}'«L5 KAR2C3 15(3, ScclKjn 412 1 ra-^ J 1 

[^\ E\4c nnr appLcuUnn'i fiboJI h^ vkdcfvd hclnrcand oJlE^roHl staull have a 
snokelBiLDLnnpL^ v.-j4k!^l3 KAR 20 15iX 5ci:[jlji] -Kti ^ 

Id] A i]f miL sIliJI l:c [^btalsHl i]ci[»~ hn ua cittcnof ur ld Lf m]r Lipfriicatin 
f^iil ^cuik^ slfi^l pipiDi! '>}'ibin Jor pcublc ^^iln~ upplxLJlLon^ 
Diiifi u b^lu rrd by Victuilm: I nr jIhj^ t [^lou nd [ij?pljc jLjdds fial^ 

{56] Wall^lE^ CloRstc h-lLilcl CNf E mraicd aid [nL3ldnJ Imnd'^ii^trMrytr. 
{57J MEuLiacr 

(a) Thts "n-lcin es uppim'fd kif pip: sizci tkict |3] inch thn^ijili tci 4IE)) 
riBLib fnr jiicTinr QQiJ ci tcriof LriBtnlbtjaiis 

4 b) EilEJiL3r []|ipicaLxiis skall he vidccvJ hcinn: aul alter mstalkitm imd 
^Lill \\\2vc \2 iwc ^5\ p:)und njr LfsL or cquiviilcal tor:i p^nzd ol Ultfn {I5h 
niaili^sLJsrcqiiJird jiSI5 KAR20 ]5C^ ScctiCMi 4i 2 ^ of < 3 ) 

(cj EitETLOf □ppbizalvno^ e^qEI "btz vidnxd btJcrr oiul oftcr LnstnllnUQii and 
^al1bvcDsn]kEksCbn][npt^ v.-jltL!(]5h:.^:[3L5l).Sc:Lifn-K{ik 
id] Ptmi^shull be ir^Dirrd Eiif bcrik jikTinrund txLf m]rupplicaLxns. 
l5a]Nattift Tcc-hnolcpicslDC-Nullo^ 5>^tcn 

(qJ TbiBsy^m isappnivnl lur pipr eltcf^ unc mid cio^-holE [I E/2) inc^ 
4^iciD|li twelve I L2j jicb for ji4c nor mid tx Lrmr Ln:;tiillaLJcii^ 32 (b) [it jiDT LjpfriLc^Lxns aIliII br vidnicd htl4]rt :im1 alter inb^tiLim lud 
^dII iLuvt D five {5 h Fuiund usi LbL or cquivoleaL tur a jiemJ cf IUIccd ^I5h 
iniDilc&[Krcqi]jinIiiEJI5 K.\R 2C) ]^\}, Sn:tJ[u -H Z J cr^ IS ? 

|c) E:ttcnuf uppLiciiLvnoii "^oll be vid«Kd btkirr uiid oflrr insuLbtioi] iind 
lA^^VCLJiin:]|[c tcsthjn][npLy wj1Il!j]5 K\J^ 20 130. So: tm -K6>. 

(d) Pcnnlt stmll hi^ j^iirrd jcf Ehnth diicjinr oiJ citcn^r Dpfriniti[M&. 
rRccndidfll Imm 401 JL.^ H)ll-7-5-"ra. Am 14 h:>Jl- l[2-1-dT [-14^8; 15 
XvK L7«0- IT«- tH-2--1-«9-244fr-cff-7-^fr*y. l6K>a WL. ril I-IZ-W. 
2:74. cfT- 6-7-5a l7KvR-4T2-cn 10-14-50. 2:6ft rfT J-tJ-^l; J27S- eft 7- 
5-^L. JS Kv_R. 12211. ISK4.cn- IZ4?-^L- 271 7. cfl. 4-3-91: [^ Ky-R. 2W. 730; 
cH-9-3[)-^. ^i77, IJ83;cfl lZ4?-92: 250.1; c[l- 7-12-^; 2(hKv_H. fe&cB. Il- 
S-SJ.2l59.clJ 3-l-h^:2L KvR-575-ctl lO-tO-^; 22 Ky.fl- 75ft ciT [2-7- 
K. 1383- ctl 3-7-yfr-2LL9. ctJ 7-5-56. 23 Ky R 1754; 2501. cH l2-n-56. 
3?72. cEJ- 6-25-97: 24 Kv-E- 957; cff- 12- 1 5-'37: 2460: cff i2-t5-77, 25 ty.a. 
2959;2(iK^H 3«(i-cEf S-[6-9^ KH6.cid l-ll-20[B:27 Kv_R.22K,cB ^11- 
DO. JJ4a. elf J-15-01; 3lW. 2S K\ R. 87: cH. 7-16-01. 937. cH I2-J9-0I; 
2271. ctT 7-15-01- 29 fcvJl- 2^3. ctl 8-1J-03. 30 KvJJ. IWl; ctT 2-]&04r 
2-140. -IE K^R 85, cD H-frmH 33 KyJL 3fi5,fi57. cK. J H-Q5; 31 ILy_R 2J57; 
3JKj_H_4Ctrcff,9-l4]6.J 51 1115 KAR 3r:l)JD. License □pplicutLaru q JL^hncatLa ns fur tKLJiTiiruilDn. 
curaifu Ud n req ■ Iroicnlf H np liT] Lia [^ rmciralL rttlvsl or rchnsL] I unitnt uE 

lk!CE EUILATES ID: KH^ HISjDIQh JlHJhSk illff J^40h J1B^54K J1SJJ54 
STATLTORY AUTHOKITl] KRS J]BJH(}IIHdh (IL Pi. JIH.OJD, 

\f:cD:!p*inv, flt^ctioNh and contohmitye krs jls4>ioilKdf 

mgujir^ ja Lipflicjnl livr\^ mjsLcr 4]r jou mcynun plintEr'^ Ijccqs: k] pr^s^s 
iiwz q u[JlI pcdLkiiis cstahl tskfil m KRS JJBiHI) Dnd nLiiE^r quIinLDliDnB 
prccnlKd b> LIid c^nratjvt diiixk>{K. KRS .1L^ [^4ni2) uhI ^3^ icqaur an 
upplLcmt bD it«cc»ifi]1l> a]npLcfc :u] c^LJEniiiJtioi] prf?^'nbciJ In the oll'ici: KKE 
3 1 S {SO iK[aLr?s llic dWwzc b»f^tjbl[±J] ip^H^nubk appljculni^n kt^ kif Ikcosurr 
IE D njslcj or joumfviiui] plinbicj. OS 3]B(l3-U2h irqurcs LIid oLIjcd tii 
QbUah n:a5Hn[iJli]t mni^hi'al Jcfs li]r mislE^r or jdu ra[:^man pLumN^BK Th\5t 
juFvliBiMGiLj^ D lu^ublion csubliskcs tbc uppLm^iikja liod tKmninutJDi] 
mgujiTEnciti and Ule^ ^pplimtJCM] zmd rrncwul Fks. 

Sti.tli]D II AppUizathi ns r]r E uinihna j km hir Moslcr i3r Jciu mt:^ man 
nmbcr's Lkcnsc£ i\] \m uppLm^iLon [i)f curniaaLkn lor a nmsLcr of 
}cMnlc>nsa plintEi^'i IjctoK iJiull be sub[nit4cd Ld Lbt Olllct ol H[n]'>4[i| 
B liUuilE Eud ConstrumLon <ra: 

(at romPLE]-[, ApfrlmLiin Inr Lircnsc us □ Master ?Id etiIkc; nr 

(b}P6nn FL5-Z. .^pplicjlLon lor LjccKSf 3^ ii Jou mc} nun Phinbtr 

(2) Tlic a|}flt£LiLj« shall bt 

(at PrupcJt) ^[f nal[iAJ notun^nl. 

(h] AciTiEnFLiiial b^ an L^LiMiiiiLJbDD IhcL: 

J. 1^150 lo tdLC Ifer nzLMcr plmtEr^i ciumjKJtjn. or 

2. FiNv IfiOldolL^Oi li> Lik^ the jDiinc^nsfl pLu mlvr^ exnMiLnnLon \a\6 

ic) [■lIdJl'li pbmtL^rjpb l3J LIie: Qpplksiit hH Li^Ti Lliua tihullj iD&:hf^ "^ oiirr 
nnr laf|£r IkiiD [iiirH) ikIies H|iafc token ^'Jlhin twD (2| yous of fitmitfiil. 

4 3 ^ The ^ppliLutiOi] ire "tLhll he '>i]binitLf^ ul Lcahl ti^'ofZt ^etLspfiorLo tkt 
dote of ciiirnjKJbiift jwl n^mjltnl bv jxKlollice orcitprf!^ nou} 4]rdtr. lufik 
d EnJ t cr ctJtiJlcd cticiik ji3>^lc tmtkE^ Kentucky 5tnb Trcsanrr. 

i4) ,\i\izr fnxaiitf ^kc ciamjiatxn. ai □pplm^ml lor j misler jilintKi's 
Ijccok shall rctnit LJ Ijlcks: rKO^Sl5C^ 

t5\ AJkr pLi^ig the ciiiinjKJtjm. \i\l uppltfLuit r[»~ u jDUTncynai^ liccbf 
^□11 rrrnll □ Iceosc I e:^ of anty 4 ffi) t^L^ltuR 

^mJon Jn Ekiuh bTUIJDits for Musler nr Jou rnryninn Plini bcr's Llcrnsc^ 
(L| Euani[uiL«:]a dI uppLnnint}! RqiiLir i::c.iinLn^LO[L cd appLiciib lor lI tnostcr uf 
JcnTncynai plu rnber^ Iccdk sbDJl be cond uizbl d u nnf the dcid dis of February. 
M^t '^^B^ "ind NL3V[:[nlcr of encEi yrai A spfCLiJ c^^^initLiLfnD mj) h^ 
coBdHtm at oLlitr UncsubOic OJtici^ol tf434hiQg, □DjklLngS4ud ConKtrucLoD 
diiccb (2> TiEnc :u][1 pfcicc of cumnjLiLjn* XoUcc of [he tJinc jnd pLicc uf 
cjuuuEuiLua skikl] iKgLvci b^ UailAl S ti3ts niul m Icslcit (Ih ^ctt pocrrb 
ihcdnLELjJ cuiMiLnDliDn bnicb ptEsciEL^buhuzui^pliCDLxiiifia Jilt 

4 3 ^ MuLf rijL'> roq Hired lor jon xnc} mui plinb^r,^ cxjninLJtiC^ns \a:ippliLjnL 
Icr u jou rat^mjn plintEr^i LiLrnM: hIliII tiinbii the inutcriLils ir^aired lor tk[^ 
pmrtJinJ [^uiMiLnDluin^ '^\L\c\L orrspccLTnl ■■ Ifet LeI dE R^q d iied EuueiljqLjdd 

f4| The t^tJi]^ rrqumvKJ]^ shull bz dfs^ifd bv ^kc Sutc Plunbiiif 
E^QMiLning CDmniLlfe jnd sh^l bt iru^r? L'4][nplcA lorllic nmsLcF^ munliiLJtJDn 

timi 4kc JCLIIU:} ETtOD'A CUUHLBHEJDI- 
^Cl.'tJaTl H. SciK^Tub or Muslfl" 1] nd Jo u mc^ man Pin rahcrS L bctnsc& < I ) 

l^tDC^^ jL led Th[^ jn n ULil liLC n^c r?Di:^j] ke^lLjII bz 
fa?^i234) IcF a mister pLumN^r. ud&J 
(ti| Si\l> f f^)) dnlLiis fur L3 juiniE^^ [naa jilmnbcr. 
(2) I Kjctj^ c mji^r reufhi'ii] 
(BFTopbcc ibt muslrr phmbtrs Itctn^ m lrlk Uvc iitiluii j muMcr plinbcr 

^□11 pay jn Ln[i:U^{; tKnl S1Z5. 

ib) Ai itiictjvi; vuBlcj pLumN^r Bkull idL scteci: a jilinbinf pcnnjl, 

od ^ CTttff ^ ornpfcszut h imszlf iK :i qoalitrrd miihbzr plu mbi^r. 

fclTo rrj:4i^ufc iin^'Llrr pluinbtr LircKsr. the inEicli^'c nsKlcr plinbn~ shall 

[XJ> DEL Gild LUnuil ^ L2J 

(2) Ranti\nmc\z cf rrnewuL Itca \ lut^^ fee stuJI be rrrnjltul by piist 

DiTkr DT exprrsb mi^nc^ ordcr^ boil: drjW. or cntdlcd check juv^iM: \d ^kc 

ECeilock)' StiLf T reLsu m~ 

Scclijm 4. Rcqn irEEQcnls br Masler Pliinhcr Appliasnt^ PD&aniil tin 
KR5 JJSXMOIlKdh- cuih p:ivn iiLilJ metL (lie Ic^h^wiog mjniievKitF L£» 

(LHdJ Ai uppLiLUn I hhulL LiL-e 

1. A void jDDTTieymcii planlKrB Iitcde [firn EniiijnaEn ol tw^ |2) yois 
^Ltbji the pcsl Eii e 4 3 ) \ l^lUh iinned uLf 1^ pfi:ccdLn| jppliLJtios.oHl 

2. ^ccn jctj^ely cmpli^^ed in plumbjig under Lke ^u pzn L'iicn dJ j liccKscd 
ir^KLrr pin mbtr IcF D mjiiEn u m fiF t^fi rlj ynuE^ cr 

ib) The ^pliE^iinL sli[JI be □ KrnLnck^ ir^Eslcm] c^iocE^r c^fKnenced in 
meckiiniciil c^iuenol 

|J) An upplic jn LhLiIJ sw.cc^nll> ccunpttf ibc curnjLiLin* dn clopcil iind 
idnlBslcjQl by Ib^ Stule Plnn^liiDf Euinininf CL3ninLl1ec lh\z e^uMiinsLnn 
^oEI be Jcstgocd bdernaoFtrst LliDElh^apflLrant 

[a»LrndeEhtiMlsKR5CLipLfrJISjndffl3K\Rir[uptrr20; 

(b] is E^juble DJ Lhedc<^iol uplinbinf sviUcn.iind 
(c) LI Qilc islands Ihe Ic^tiafiil and jvuLluajL iBsbJkitua Lircliniqia and 
priDcipleii ffir L1 5ife and «^injtii> jilinbinf sj^tcn 

IJ ] T [ic ^urnjKJbDft shLilL loclwle 3S (d) ^ns^crjijt ^ciCLfD quc}^Uon\ p^rLULning \d hiKlr pfinnpln dJ plLinbi9| 
ii^KR^irhapLrr.1IEJiii]dHl7X.ARC[Li|i4Dr:i: um\ 

tbh losfdiDf the piDjKr pipe sur \yu u prrjumJ dnn^Lnf IkaL idhJ mzDLia hH 
sticbii hViKlH limI yc\l\s :u]d Llit plaEnbing tiitturrs LiiiiDctnl L]]i:rrLL> Tkt 
pnnpzr SL/ia| ol mmn st^L^sshLilL tK ^wcn ni^rr Lrnj]OTtia4.t ihiui oditr pjpjiig 
HkJicLims e^qII be rrquiicJ lur □^'cisizal pijM^aul lur aoiJciKLZz^ pij^^ 

(4j Tht pnoig Imdc Icf the LDbl tiU[niim[iL3i] fL3r □ mifiltr pi Dintvr sfaoll he 
c^hty l!J[39 pcpnili with j ninirniin ol "^rvciiU -J I'r'c i75l pzrci:i] L obtuiocd [bf 
ctcli pDitniL uf tfer c^uetukjUoi] f^tjbLi'Jml in sLib»=i.Lj[}« Plinl und fbhol ibn 

SccLlanJ. Rnt^E^^^n^^f^^ jDnriKjniun P In ralHr A ppllcjnLs. PiiHiiLiiLt 
iD KRS J]!J.{]-U>;lHd|. on LjpflicjnL shLilL ai«L ^kc lolbh^iol rcqn lcu me n L'l tn 
bnuint Ilte^dsiJ ds d jod che^^ intjD plimbcr 

i ] } Ael apjilfuat staoll liuv [MiiiEn plctul two 4 2t coubcciLvc vqub n pcncn^ ei 
^ nil upptrntH-c plintEr 

{b} Prunf of th bi rcqnjrcncil "^Lill tEKJltsllol b> subniKHiOft ol 

3 AW-2lcim. 

2 An oJliilavUDl nKcilack^ lirfisnl vu^r planh^r of 

3. A plinbinl Itctn^ j»hacd by JEU^thcr ^Uutc. 

(bh CoEnplttKw of a two^Z] ycLir pLumbj^ ccniK EhoTI bt roasldttrd tht 
cqaivzikiil dI unci Ll^cari^ tipcncn^Ei 

[1\ \t\ iipjiliLoat ^oll sdcl~c^i]JI> ^rmpLi^tL the pn^tjcal imd ^'rillrn 
cuuniDaL«:]a dtv'ckiprd umI uJ aiimstcrcd b} Llii: ^tutc PLurnbji|^ ExuMiLnisf 
ConinittK The txLiMiliiJtioi] b^\A\ Ik dcsjjiiKl L£» dtEnon^U:]!: Lkt pructjcij lud 
iccfeucot lukistiud mf nl pluEnbinf principles and die nbdjl^ tin ^ply ^kc^t 
principbs Tor □ adf qhI siaitncy plinbrng systrn Tbf cinrnjuiLjiii stauLI 
Jncludc 

(d) ^nn^cniii ^ritlfn qi]Chtioi]'> pfrLJiniiig \d hiisir pnncLpIt^ oJ plLinbi9| 
ii^K.R.SirkjpLLT.1IEh[udiil7 K.ARCh^4LT:i: 

\b} Inszrtinf the piujier pipe sur l31] u prrjiifrd drawLnf IkaL m^tk^miiD 
sbcLsi hViKlfs limI >'cat5 :u]d Llit plaEnbing Hitturrs civicctnl dierrin Tic 
pnnpzr SL/in| ol mjin st^L^sshLilL tK fi^en ni^rr Lrnjx^ioLi: <h-in od]LTpjpjn| 
CkdvcLiins e^qII be rrquiicJ lur c^'Cisizal pipi^aiJ lur aniJciKLZz^ pijfeK^iaiuL 

Lc h CarnpltUif d juiMrUmL s^rtjnn in wkrc^ the □pplimil skul] dcnLin^LinlE 
(bcabjiLt)' iDpiuph^rly jmCdl plnaibmg h}' cn^jgj^ jiccrtuiii ULti^ Ltjcs such iis 
pnnpzHy cjulkiif uclaL ii^]a;K:iLl pijKiip^cit inlDLJ EUtl inn linh omI HoUcTiDg 
ccppcfHiUcrcLin nee brE^ 

[J^Tkt fUHUKf f cide liirlhc titnC cuwiLnDliDn fiirn jcuriHyiiijn pInEnbzr 
^uLI be ^icvcmty-is\c 1751 p^rzcil- v^\^k 'a miiunan cd "wcnU (TOh ptrccat 
obtnuicd Jcr CLKh pLJ[1«:]aDL the cuuninoiun csbiblt^ul m suIefX tin (2)|aL (b) 
Old {c) of th L5 sec Lxii. SS Dnkrcfihr ruiuL Df the pLimbtr's bnsLncsf snd iLs^drca, rmplnycr snd 
bis DddrLssml each line a^Jmi^ larrmplnynicnt Is ciuhIcl 

ScctLan 7. I ncorpor^LLai] bf Htfcrmcc, |l] The FallawiBf molcnul s 
larorfUfntEJ b^ irFtrcsm 

fa?romPLB-[. 'ApfiliciLiin liif LicE^nsc D!i □ MiKlErr PId En hh=r'. \li3> ZGC6; 
1h| Form PL5-2. " SpplimLicM] J4]r Ljlcls: la :i Jou jtic\ niUi riuEnbizr'^ Majf 

(ct'E-istctf Rcqiirrd EimnliDtmn MnicTialB'. Miiy^G^Xi 

(2| TtiLS njlrnol muv h^ ■■spE^ntul. fopinl, ar cibtmncJ. svbiccC b npfilm^iUE 
ccpyn^hl luw^ ut tkc OFriicc uF Hm]bia| S [LlIJ mgs .ud iruELStnLctkua, 101 Scj 
Hciu Rfud Suitr KEL rr4U]kJort KciliLcLy -UbOlo-KE MoocUy tkiDngJi 
Fnilo^. S iLETL tii4-1[}p.rn. (RcfioliJlnJ I nun MO? ^^R -kOKX 4-]-H:. -Sin. S 
li^R 1174. rfl fr-2-SZ, ] ] Ky R [^L7-£^l 7-^J4i5. LI KvR llSl. df -1-]-^ 
B7. 15 ky-R 22fl6: 16 h:> K l7. cH. T-7^9; l[^ Jiy-R 2-L22: clJ 3-7-y2- J9 
K>-fi IB93:ctT 5-li>SJ.2] Ky-R 13^4- cfJ L-^5*. 25 Ky R. :-[67. 2^0: ctT 
f-2£-y*Z7Kj-R_337*cit II-L5-2(Ht;32KyJl-226l;33 liy JL -KG . cit S- 57 HI5KMlKl:fl4fl.Tn]ckldcn[iEk^[loii. 

aELAT>:STD:KJtSJ18J7ll 
Sr^lUTORV \LTHOIi[TV:KR-^JlSJ)lh 

NECES5I1Y. FLCdCnOh, AND CGNFGKMETV: The oJlrc h diEwttl b> 
KRS JJS yR) LDcndorcf ]kc pfci^tsLTOiB [tf tkt sbic plaEnbiif lows £iwl cod t. It a 
Jjff^i]]! k] nsuatmn oJcquDlE: sunf iLlniiLZf Inr p^[»i[Ui hi'bc oic isstnlljDg or 
ronslTBLUD^ pLDmbin^ "^"stziK ^Ltbuut Llii^ir LjulLs \xu\^ piup^rl> idrnLiEicd. 
Idcatjl Jcuticw 3> scl l4]rtli ji th k Ddnuistmiivr r^iLUos ^43«kl |iuilly LfKist ]kc 
Jtfurtini^at in CLiTT^hOf i]iL tfL& FiKtion Tli k Eun^nd mnt ls ni:c[=su> bln^ ]k\t 
isj ETUiLstiDUvf ir|!uljL«nD Liti lEctinLLQl ELirnpliniiiiii i^ilti KRS Chjjrinr ]2,\. >b 
Dlkr^uj bituili^c rhuDgla ^rrr m\^c 

SciliiiD L. Tnj4!lL ] dtnj lilLTJ Lb]iL All tru^k^ cal ii \i\c npcrsticii uf n 
^■nbiif bD'^D cs "itull h^pciipcriy idLDliliaJ Tbci^aqunEiDl'^lijIJ hcjr diE^ namt 
ct Ar crHTipjav Jid the miALcr plurntKr'> KtaLiH.1:} Jktiu^ numlKr. \l[ At 
Jdm LirLc^Lon HkilLlif Is tlLf&DotsinuLI«~ tkjn iktrcT]! Lnclm>hi|:h:uHlshLill be 
trpLlD^jtikDLdlUinE^fHc^Ljdiri^ lnH[n4(}l KAR I 017. 7-J-jV..\in-3 K^JL M a 15 KAR 20:054Mn5b[lLJllDn pcrmjbi. 

relate:^ TO: Kfl!7 3ISJ]JG, Jia.l3^s3IKJQD 

STATU rOHl VUmQHin:EiaS]L*I.OJOHJ3B.L34 

%"ECESS1TV, FL^CTIONh \ND aJNKQftMnV: KRS J LB 134 icqiiEn 

iiwz \A\'\ct tin slahlisfe amH3n[]bk !£b cJult ciF Ffs odlI cboiga ti Ik paii] br 

plDD]tiiD^ inbUlLiLfni pcnnjti ljiJ tlk' oflic^u^ LB^ECliDnfi iKultnt tkiinlr 

ThL'> Lidii^hnchLTJlL'r'c rugulutJC^D L:sLjblihhc& llic Ic^fiHl cLifg4!s tof p][L[nbii]|; 

JasCiJtiLfDa ]KmLL'> in KtatucL} 

£crtiiiD L. iBoan^'v ciF FcrniJLf. (Ll Pcnnit!^ tu ^nutncL isstnlL nr [Jb!r 

phinhiD^ , s:wtci{!c or LJiiiiLi^t HiiLil I bz eh^hhI only L£» Licf lUinJ nzLMcrplmtKi^ 

Except js pern jtlfd b\"iDbii^4ion 1 J J [d (kciFrrtJCM]. 

i2) JcaniTvmuD pIdetiIkcs Bimll I1L3L cnoEtnLCI- instikl] or allcr pLurnbi^ 

^^wcmft or diuiQiif D unli^^ Ihc ^fuk is prriomzd aoiJcr tk[^ npim sim irf n 

Iccosrd moitcr pLumlvr 

t^hPcnnjti LDronstTucI, ibtulL [»r Liltcr pin nbii]| k^^ f cd^c or diuinLf c nmy 

be kdetiJ Li^ liiJEncti'^ Di:i?i ihhn dtstic b uiAkll plEEnbinf u bcEncs actuol^ 

odsijunJ bv (bcEnonn \i bi^oit l£i hcccMstnctd by Ifecm for Llitir o^a |C£;cmal 

idfJcnLki] use. if oil llic tolLo^Ln| rcqn icu mrn h :u7 mtt 

|a? ^pplk-jtjoi] [S niJD Inr tk[^ ptmul pnor Ld the Ix^ m n i nf of [he ^otk: 
(b|Tb^ bomcohi'ii^r I lIls wj|[l hLsapflLrDLji]i[iiLJ]liJLJvilstulinf ih^Lhe^oll 

nbulc bv Ifit tnnsol Ifehs^Lon, 

{c h All i.tT)rk hIiljLI bz pzrlorvKd in complcuicc wi[h llicstutc pluinbial rnjc 

Id] All the ^"ork shulL bt pnsDnalL^ ptrlonncd b} thco^iier^iBd 

^t)Oil> one ^ linmE^^'A Qcr pcnnit Jcr ojnstrucUiin uj d qc^ Irnoit stul I h^ 

isiclI tinn jnd i^ d uul ii d J lvc (5 1 >rar ptnod. 
{4] A pfmiL^h^liioLbz rrqujird Jor 

{a? Tht re;cidni|^ ol Llit JoIIcfa'j^: 

I Leaks; 

1 CockE^or 

3 Valves- or 

|b| P6rcldiia| out h^Sitr or »=wtr plj £cr[liiD I. ^^ni 3 Fo'nilt Is Rojarircd. A plDEnhinf inFtiilliitui ptmiL 
Abull bz n^quiml lor the lollop m^ 

{I)f6riill nch^ pLambiiLf lILStLJLiLK1[l^L 

jzi Fur £iJI e i£lin| pLninbii^ m^tnllniJQQfi if a tU4iir^ soil or wdsIc ujEnLug 
Df cnoi^Dc^r a b Ik racivcd or itIdci^i 

(J I Fnrfsch Jkdi^udujl un Hoi's EnnllALDfy bi]jklia| jI llicn tsnomkuiosr 

{4] Iw bii[d m^ wkick aic cnosLiJcml STfiifQtE if: 

fnhThc niDDfrtJDa hzt^fE^D iBcm iSHiU o^cc^ry pkrloE Ihc EtnwIiiE nf 
cLllitr bu ildjiji. DT 

|b| II they Lirt lot u ndcr zi cofllin uou!i iDD^'^ 

39 |3] FoTii Kv hnbT Ki.tcr ar ^]ra Ilouk srh^trtkiL Abb: icpkmd; 

|6]lYTrDicw ^'□trsrviKLirlnrn K^La~ sirh ut Ik^l ls t bt irpbcoF: 

(7t 1^ tk[i lmUlLxih cf □ luckJVi^ [irrvciluin dcvicf ld on ciisLJiig wnlcr 

i^} For u new WLibr lioilrr iostotliittDB or lor a ivcilcr tmlrr iBstuLlntJDi] ibof 
i&LD be rtplocal-or 

t^\ Fnr tikiD^ o^'i^fD pla[nbin|: in^tnlbLon lmi^ ■■ally pcnnJIli^J tn Linrllicr 
niKLf r p]inb:j or Ilv untimnf cr^pJiL'kjbiLin' 1q corrccl ani] LfMai lostilbtjoi] 
nude byscMicmc rise. 

^ccUan J. FLunhhrtg I nstiiDiiUnn E^^nulL Fees. ^I^Tlii: hu!s Fk Fnf mcli 
plmnbiog LnstulluUn* p^mit Jor lu^idcatJLiL omt CL| umd t\y<2 ^2\ JumLly uni^ 
dull tE tbiJty-n^-cC33hdDllui!>plus- 

[ai Fbvc <5h 4lol[oE [cr ojct |TlD[nl]ii]f r^lan: or □pplioD^E^ cr pIsEnbuig 
fbLLnic L3j?i:DLnf nr □pp[Li3Dct cipcujKf ]t\\ in the sdhL of wdsEe: jnpe syslE^En 
lirl ud mi; opziiQ]^ Itll lor J u Liii^ I i:ttu rrs or upflEUKCq. 

|b| Fjv 1 43? dollnc [iTf oeI] d4][ncitjc ^ufcr hKJkr :i>d 

(ct Five ^31 ikiUiiE luf nsch scpiunlcly mcicjcd wuLi^rQwl KwtrN^n'in: if 
nofc \}\\m our 4 1 J wUcrorscwtF zrvjcc is b bt instiillcd 

(2| Tlic tost ice k}f cuzh phmbi^ instultiLkua jicmiL irvr atlifr LLu 
IcndntEiJ. OELC (1) eimI ti^D (2) biqil} iiib, ."dall Ik Ikift^-tlvc [35] doJbra 
plus; 

^□J ScvtD [7h dalbra [firQuili plumbiif JliHic or □pplmiLct or planhin^ 
luLni^ Dpcainf 4]r uppluDct opzuj^ Itl^ in die fioil or ^nhb pjpt sysLcEn 
Jncl ud mg opzuaj^ Itll lor J u Liii^ I i:ttu rrs or LipfldiKi^. 
ffa] Scvci [7] (kidniB fnr i^iiclL dL3rnfsLJc ^'DlE^r boiLrr^ 

[c) ScvcD 4 7) JcHkin Fof mc b condnrLLir DjvaLn^ , ziad 

(d) JcVci {7) dolliiK lor CLich iirpurjLf l> mttcird wuLcrjnd scwrr^Tvicc jI 
not? tkoi DBf i h ^'Jkrof sz^'tr ^n jcc l'> b bEMnsullfd 

13 1 If Dflly ciit I \) iet^ dnrnESUi: ^^Ltir liLiJtEr ts iqeLibIIaJ oricplucol WjlfiLfi 
B SLUglt bi]jk£Ln|, die naty fn Tdt Llit p1inbLn| usbJtiLHa pznnit b^iliII Ie 
(bjrn'-ll^c lJ51 d[^tij> -^ I Lrm JtJY tly. if imHT Lkin 4][lc fL| ^^n~ hrjtcr k 
IcpLicaJ ^Jlhin u baildiif. u pznnji sHliII Ik HvDixJ under ^ccLxrr^ I orlof diK 
atauisUDUvt icf ablioa 

Hi [f LIie: apjd£u[JLJi] Jorptmil dns eloC include any nc^' listdkUvnEi h\Ll s 
4d muliD conI^.li:][l^ U>or pcinkJc kmnl Jor:ii LnKUlbtion vuJd h)' snEncoiE^ 
cbc. Ihc pznnjl J« skiill be IkE^luK Jcf ul ULirty-Eivtl^^hdollunoEily. 

SrclJi3n4. 1 n^crtiii n Tcc^ ( 1 1 ^Jl fKisuns srcanog phmbiig pcnnjtisLBll 
tccatJtkd tc) 1 1^ [^ f 5 1 plimbiof jmpcctic^oHiiLnoiidditfnELJlcc&L 

L2r ^ilpJinbinl jmpccLii^ns la i^ic^-f^ cd Jh c 1 5 1 !ibnll Ik cluij|!«l at dit ratf 
of Cirij (50i JcHlnn per i[is{Vl~Ljlji] aid sb[JI h^fuid pnorbdic linal inspcrtum 

I J ] IispfctjaD Fccs^oll noEDpply lI LkccLsLnt LIie: jkcvilL t^rffds !k!DU. fiD ScirLLaTi 5. EipimtLan of PcrmiEs. { I > ExctpL l£i pcD^jtlfil Is mlxtcclnim (2) 
dI this BH^UiiEU dLI plinbinf instnlliiLjms fmnruts ifsucJ lultr l^a 
mj EninistiDLjvt iTf D kUioa Bkal] cipirrnii: i ] ? voir DJ tcr [he LJDt LiL issnirf- 

|2| LF cofthtnc Un* l'> \x£mm vn\}\im one IN ynuaJkr the duk ibe pfmiL k 
IsvkI^ ikt p^TTHjl skiilJ hdL cipin: iellI ccMipLcLoD at \}\c ptumnl plEEibisg 

Scc[h>nfh. Flainbdng ln^Ki:[k>n Fhs for Publk- DurikfrinRS. The srlicdiile 
oL tecs Nur Ln^]ect«:]a at the coEi^rw. Luki. LnsUil luttmi or ulLeatJoi ol plinbmg 
is pubbc bflirdis^ sh[Jr be die simc ih spciiLlleJ m Scrlunn -i of ihs 
iMi[niBi5*niUiciL-|^nLiiJoa (EiccodUtoJ fiom-IO] KAR L [Ur>_ 7-5-"W: -Sm 5 Ky_R 
llW- efi- JO-^TH. 6 K> fl- ftft T Ky.R- 2m efJ K)-L-«0 H-B. cH 10-7-3]; 9 
Ry-fl-gJ> i:0O:cH -WvflJ. J3 Kj K *BB. ril Ll-Z-db- 17 fiy R liiSCt eff. S-J- 
^i^lXK^R ]Z3l;IS»7.en. LZ-H-^J. l9KyH 2-115; rlt (i-7-K;2l Kj-B- IH9: 
cff-l-*a5;:7KjJl ?J76,ril H-t5-2ml . 112 Kv Jl 22(i2;23 Ky R_-[m,e[I-*J-5- 61 SL5E;^A3hG5-^AVi]ifl^ helper do kcs, 
relate:^ TO: KA!7 3IS^ia 

STAruroni vumomrviEiflSaip.inD 

NELESSllV, FUNCnON, AjND COHFOHMITV: KR5 JlS^DO Ecquucs, 

i^onJIc^Dl tkccloacf cd^ or cnaat^ la ^bi^ti Ifet akic occia ld KE^ntuc^^ 
ibi^l j]l iL'tLiili^n. ih lioli^^ld rb JUL] LnFiUUtri i]j ^'alE^r Ih^Iid^ Jl'udes Id Enfwufil 
Oil' njniL' jod Liddcr^ot the puilLkct jk^ ^ lL}] thc^rukl DUEnbi^rot tlicJtVECt 
purcl]L»=d Ld ihc oFfii:^ or Ld llic Lipjifoprufc ^^^u-^ ^^ onitr or rtty 
^DhE^niEn^DL huviDf jun^irLHi wiLliJi Lljrty [?{[} itiys o\ Llit piirtLiiBr. TElls 
mj ETiJi] L54aLji t icf LLluUnn csUbliska the j^iirrEnrDt^ Fdt sabnjtiiEig ^k\t 
JnJonrujlDi^n to Llic nJ Ttct. 

SrclJi3n L HtportLiig fln| ■ IrL^incnL^ ]j rujujinj bv KRS I^ I EJ 2iKh tin sibnlL 
iMfQcinolksD ^1 L]]c cffLTf- lotbcr tkiui tin d IdiZeiJ junulirLidD. EnuiilKliicES- 
wboLcolrnv r^tultETi, qmI ln\tillia| coDtmcLDni s:]lLn| WLJtcr h^jU^ dcvk:cs 
^Lill !ujbrnjl ^ Lbr OJTicr of K434hinf , B DjklLn|s jjie] CcmstrnctJDi]. Divfitoaclt 
PlDEnliii]|: llii: DLJEni^ ljiJ jdLJic^ dj pniLkiOCCH. iiElDdjKii iJic KfLikl E^DEnlxriif 
lie WLilLr b*iiU!r, Dn f^'iMin P LQ -94, "ftaLTF Jiealcr H c^kid ri]nn 

Section Z. IncorporullE^n h} Rcrrrrncc. J 1 ^ Fom PLD-^. ^Wotcr ttisilcf 
Rtfurt Fnm', MayKKXi ls iDLi]rFTir:iLcd h}' rcJcicEifE: 

(2| TtiLS nntrnal ma^ tv iBspE^tul. ^opinl, ar cibtmnol. fibjcct b applm^blt 
ccipvn^hllim al thcOniccuFK^^mnf , B n jU lEif.^ mid CoKstnc Ucn. D jvbicon of 
PlDinbiiig. 101 Scj Hf[u Rcul. Suitr IDD. FoinUod. KtuCucU -[C6Dl-54[fi. 
\]DDdQ> Limulb R^iiiv. EJ ELn k]4J0 jietl^II KyR.^H.An IZ^K; ^n. 2- 12- 
85; l7Kv_R 2KS [. LrEf 5-3-9] . 24 Ky JL 2-463- rO. 7-13^^. 32 KjJl- 2-1fr4- J3 
KyR -Hft-cH-9-l-«3) 61 HI5KMllfl:4lfifl.Qia1i[} jnf ^^^hlofnultrtils. 

RELAT>:^TD:KJLSJ]SJJl^:iLM.IJG 

Sr^l^'lORV \LTHOIiITV:fcH-S!^l8BJM(KlO|,31B.[JO 

KECES^n Y. F"L'NCTIO\, \ND CO^FOHMlTV: KRS 2 IS IJO requjcra tic 

dtfnrtincaL oJb^r review b> Ihi: Sblc Plurnbin^ Ecdc iTfiEnmitLK, b pcnoiD^atc 

lu [il QiJBhdnriivc re|^itjlii3D QtDb[tsfaLn| Lin: Ki^Dtuck) fitiLr PlinbinE Cudt 

l^ibli^ plinblsji. includjif Lki: qu.JiU jod i^tEglil [^ vuizniJ Thfi 

Lid ETUiESlrjUvc icfuluUo* iJcitjJlcn ljqJ publihhch tfat mjDuL^tcLnirrK'ijxcirLdtkm 

Dninbcr JL3r ]kc Ljulit^ iud WE^i^kl ol innlE^nnl Lkjl sIiliII h: eu^J m Lki: Jo^LDHjLnn 

DJ pi u intiinf ^sLnois and cstnbLL5bf±> iniaaniETi sp^f il JLL^LjiiQE fLV tin: ID lE^ndaJ cz 

ScLtlDn ]. DcilnJilDn of 1 trnts i]) 'ADS' mcjn^ LEi^'kjaLlnt- InbJLCEic- 

(Zf 'AS^E' ncoiiB AEntnciii] ^lidIv of Sanibf^ EDglI][^;Q und ccifics Df 
qKcficiiiDits kiciLJlfd m tk^ ULlEniictiutJ^t rf^iluUca uxiv l]c ubLiuiiad by 
WRtiBg ikc ^ncncufi So^ic^ n^ Soiituo En|jicf[Si FjD Ben -EGfiZ^ Boy 
"V"iU:^-Ofci:.44L-K] 

Hi 'A^M' mnjQ^ A mEUiLui Kocjtty [nr Tcstuif and NtUumls oad copusof 
^gxcduTJlu^ss idciljJlfd m tk^ ad[nlictiu[j\D r^iluUca uxiy tc ubLnJnod by 
i.triLinf ]kz Wkhcljel 5«i:l> Jor TchU^ qkI Mutrnoh. J9]b Rljc^ ^LtzM. 
PLLLliMJdlHbu-FL^aQsyKiiiLLl^lL^I 

i4} 'Dimn pifK' m[!uii2 nny pipe kLliliLl ljutib ^^isic^iiLrr nr wuk^rhiind 
wiEiLoi Ln :i bujkl mf d minLf c S}'s4:n 

rf I 'DininLJfc "T^-hbEn' [nj:£iK>iiJI tht pipiiji Vriih\n puUf ur pn^iitf pmiESCi 
wli (c li cnDV[:y& s^^t, nua \VL3trr nr L3Lkr luj d^ "^hsLq b □ jnat ciF iltspvul und 
^all nul LULiLDdEMtic nuni^ nf d fiibLtc u^cf s>5Lnn fir 3 pnvukz nr public schi^c 
Hcjlmf n L ord Apihjl pUoL 

(b) "DV^'V" pipt' rnE^ims d rum WL^LrLiad vcit pipiQ| locludj^ ulininuin lk 

iccminnn plinbiii]^ pfULL^'f. 
|7^ 'L[!uJ' \nnums aildcci aid EId^ ELintiJirin| nxirr ttiiii t^n-taLlis fOJ) 
pocciit Jcad Liod pi]»i2iHl -pipz llUoi^rontiiJiiiQl norc Lkin cfjIiLlAOh p=ma[ 

[Sj 'FliEnbi^ 5>i^rn' ncariB the y:n\\zr supply iud d^LnbitJCB piEES 
l^inbiig Ei^tuicfi LiDd Ljdef: snD. ihEsLr and hE^al jupzs. and sinjtify imd sfinon 
sn^'CE> jnd bDjLdiif drjiiui. Lnclndjol dn^Lr tHs^xctJ^ d aiaiLcctfDns. dci£[^ ijnd 
uppu rttooKCi hVLLkin j buiklLn| urptrEnj&s, 

{^} 'Pcitabit ^utr" EncaBS ^utr fm fiDin onpanLdcs prcainl Ln Dmciiib 
siffLcIrn L ImuiK di^sK nr kmnlul pfc}^iLrii]f noil dlfcb iud ccafnmiiif ■■ ib 
tortrrxiL'^jLLjl jnd 4.bi:[niLjl qulit)' b I^l' ii:q u ir^an^aL'L mt die Piblc HoJth 
Szajll' DrjiLind \VjLn ^ tliDdafd^ of tk ULlEnjicLrjtJ^ d r^itiiiDiL'L ot die piblic 
facolSi Ditbnnty bivjig jinal uitun 

(lOj'PVC'iKimftjob^uiylchhmdc. 

411] "SlJ^k" ^^[:aIl^aI]y ^trtcjl loir ol 13jL ^1£iLc vrnLof ludc Di^ndurLoc 
pdpin|. ciuif pL vcrtfZJil veil bioochcs whizli do sol c:ttcad tk[ii«|[L Llit nx3J und ^-\\\c\\ |HH> tkini]|h li:^ tliLjn th^oTII fkiff[:s \xloft bc\m^ rccciomircCcd Idu ^"ciC 
5tlC k C1F 5U k vciL 

iht tm^Kio* of sch^ n~ f LKCR ^illu^ut untTiLilJ^ ufriftUnf llic Et^w <2\ H^wjgc or 

[ll) ' Veil s^Tlc Qi' mi^iiis D pjpc iif jipcs lrbCJIciJ b junviik \i IIitiv oJ qit tin 
□r Eiivi l1 dimni^ 5>st[rL [irm fifiTi'^L' ii nit: ntiiuiD d air^vjlliiii tkt s^^fcn tin 

414] "A'3h4zpjp:" mf Jiiii J pipe hvhiziL D:)n>c>i; an ly wj^ 

SrclionZ. Mnlrrtii^ Qunltf^ of. Tlit nnizii:i] usnl id u dnuu^r lx piuinluDg 
^"stcETi ur pud ul LJ "T^-hbETi sholl Ik J rrt of dcl^^^ 

£«:Lirin ^. Lnbd, Cost nr Sliuiiptd. Euch kD^tt l^ pipc^ HLUnl^ trap, JLitiLrr 
mill dtv£t Eol Ji D jriDETilHEig lx ilcuoiq^t s^stun sfaiil] iKstunpnl i]r indE^libLv 
nuicd wjlh 

1 1 fThc i.^i|l]t [V qoality^ osd 

(Z ^Tbc iixilrr^ rniiri-cr noMK f rniin uJbdirrr^ E^vrblToiL'iTi] aumbn) 

ScLtlDn -I. Vltrinrd cLij piptn (.i^ncrclc pjpci tni^s pipe and cxtn hraY^ 

SD R J5 ^Trn~ piping 5hulL br produced jnd iubcLcdand uiod onL^ bsEuLd^b: 

( I ^ vitfiti^d .:Ljv riF*-"- -^^^^ c--a> 

(Z f CoKTCt pipe- ASTM C- 1 4- 

(3)TnHipijie-ASTMD-2ea[?-74 SrikI wjII IraiE pipe, ASTM I>-:75a-74-} 

j4)E^liufccjvySDR35Kftn-pLpjif ASTM I>-J(D J-74 a«l I>-J0J-h74- 

SccltiD ^. CB5i-tn>FiFJpc. IHnbi ^md Sp[^[ Qiid >a-hib]. ^Ij Eiitmlimvy. 

ExlTj bciv^ ctBt-innD pjp: usd EitliD^s slull "be pfrdncHl umd IjIicIhI ls A^TM 

i2) Si^rvicc-K-ch^h L ^rvjcc-wchgtiL OEl-ifiB pi[E ood ntLdii^ sIlJL Ik 
pmlniitt] and fatctd [fi ASTM A74J:L 

13) Ccslag. CiKt-innEL pjpeiud nttiof^ rnrmdng r^UiHl Dtnliciri be cmtd 

(nt .^sf Liltum; 

(bhCou] turpiLnb.Dr 

|c) Acmlnig proluccdimd lilcfcdiB -^51^^-574 

Snlkin h. Wn^ighMmn FEpt .All wcn^tit-LJUu] piptFAnl] be pmlucul and 
4a}Klrd witli EIie: tJcst ASTh-] 'sfisiJ catinns Icf ^eldaJ widd|^ b4 imi jupc ' 

Kk^Idh 7. Mlld-5tcri Phpc SLkI piptiiMlJ be piodunJ oid lnb:kd widi ^kt 
biLBt.^^rM 'sfEcJJciibciis for ^'ddcd Liihl ^uinkf&s&d jfeiE.' s* SccLlonff. lints pipr: Copper Flpc^ und D runf Tn bicij^ Urj^ pupt. uifpzr 
pjpc \iu{\ bnis lubiif skiJL be jvudDLoJ jaJ tihdDd ^iLti 4hc tildlspi^itiCDLKiQB 
Dd .\STM [nr ' bfUFS pipr, copfcr pipn euil] bros Id biit|i. sUsadLinl suj^' 

5k^Lciii4. AJorabiii] Drurin^ V>uslf und Vcnl <DV\\1 Pipe ^Ltti End Cup 
C[ini pt^Dcnl^ .^■Eninin dii3ii]. wnsic amJ vnit ]Mpc wiLfe cad cup iidDpLrQ s ball 
bt pfcdKnl zmJ ljl>claJiBA:^SBSpn:rilTL^UDnND. [045 

ScctiDn ID. BonmJicj^c Flpt. Ploslk Flpt, Stjinkaf ^l«l Tibb^ 
FdIjcU^ IcriE Fripc smd PaljpiTipj knr Pipe. il? QficnsiJiiidLE j^pc. BcECEilkiilc 
pipe staiil] N: pfcdvcnl zuul LiN^laJ witli tin: tjlcfit A^TM Fipn-itftZdlfDos. 

<Z| PLjsUc pipe -Ml pLfibc pipjQl EthI ji jdcujEL^t. "ALKtrziwI vcn\ T^?it[n 
dtollbt 

{dJ Sclhzdilc -Hh L3rfl41, Tvpt L, Qrndt L, pjlpinvl clikir^c praluL~cd and 
Inhclcd i£ A^M D L"ffl-h7?. 

(blCcllaLarrare PVC pfrxiKol Jid lubcLnl AJTM F-a9h 

(c) Sckfdilc 4)of SD Lf r^bn ilrilc-bu bid ic[ic-±il> r^it prxlurcil and tibrifd lk 
.\^rM D L7KS-7:i; ltt 

(J>CtllabrL-circ Ad 5 pnidiLoJ iud lab^lnJ i& ASH'M f-ti231 . 

(3) ?tpc iiHl I]ILji|s ^hdl "be pnxluccd Lind bilEtd m uca]ntuiLc ^itli tbt 
pOvl!WHK(]bASTM-D-2afi-"?h-iKJiiK[Hlcd-JorPVCjnd \STM-02t6 1 ^Hor 
.AdS.ond Njdi E^hnl] bar diE^ Na banal ?ii3 aim Lf-in FL3Di}diiLkin zd] oJ apfrruvDl 

[4) Cuf^ dI NnLnnol SLiaituLHa FciaaitnLLM sp^itfuLnas ior Liit 
ni»hicliLm~ of products nJcabFjcd \n tbjs LidrnjiL^Jnili^'c r^iLldui [nu> bt 
IjbtaiHd In wntiog tJit Njlvanii ^jniULOii FHivELduLcm INSFJ. J475 PLyumitb 

15^ All pipi^Dnd niUQf£ Bkoll b[=ir Ihc A!n~N4 (fcs^uitioa H^dhu- \h lib ^kc 
NSF sc:il. tht n:iiiEjctuicrs pJciLJ EuLnft nod ihcuD. 

1h?Thc nscot pLihtjL pi[>^ und JlMuipi fPVC ur \d^l chilli be rnslrmlcd b 
bmjldi^sil Ibn njiI mnh^lL' jiJ ^L^nl sUl: do ant cu:i;aJ tnrt^-llvj; \45) tozi tn 
liri^^l, begin n iKf Lit tb^ Ek'ur [a~£lDb Ji "^ [iirli Ih^ u~ul L3r wmlr aid ^rit^bct Q^ 
fcncEmics Ibc noor uf ntib iind Iknnjth the ^crtknil dAlanre H? its knniau^ 
IkiD^h tk roab of die Inildiol 

47>SEualcsisLKLtub]ig 

4a) Stouilcsa steel tuhiKf lor liol and cnU wafcr piping ^aU be GekIc M 
pnxlural and bbcfcd IK \STM -\2ta-tfl 

|b^ Sbiin lew slfcl tibinf kys ]k\^*¥Di\. ^iJfUf and ^rnt ^vslrm shall Ic c\^h^I 
a[alcGDrHiMi:diii:tt]andlubulcd[B.\STMA-2M-ftl 

tS h Pot^cdivlcut pijv. PcibvtdivkiE^ pijt o^cd laiiiid ^^stc s^sIe^etis stmll h^ 
pnxliiralandbb=fcdiK\STWD-l20h62r 

{9h P{}l> piDp>]n]t ptpc Polypiupylcst pipe mscd ji uzkl t^^eIc sy.4cnsshull 
Ir pralKcd ojulLiltlcd iB .\^M ]>: 1 46657 nr -\5TM F- [4l2_ 6s 1]c fefciJ Bum itc fallowing wc^bte |[U.hK 


■D"or"XI" 


^Vil]| 


■ Pounds 


PctFl-oL 
Oanixs 
1 {fl 


D 


XL 


o.ls 


3 


M 
-\ 


D 


XL 


ftl^ 


4 


]:? 
J 


D 


XL 


0]>5 


b 


Q 
4 


U 


XL 


OlltS 


S 


D 

i2) Leal IrndsoMf leaf tciF^ .Ul loil tKndaziHf Imif IrsfEElLnll be cil Lfec 
i.^Lgbt kzo^n u&citUu liciv^ |XJ~LJ liiuJ ^LJL Li^t jL IciZit uoc-i^LizhllL i ] /H | inch Snlion 12. Inlrjrr^l Fti^kn^ 3J d luotfl^ s^'stn italics mtr^a] lliisli ii^. n 
fliddig naieriiiJ. \^\l^\l a [urt cJ tin: EnLmLiLkcLniu^ cix^mi! ^v'sLrm Liod tHjUjinJ Section liT. ^cfCLcod. S\\c^\ Icid Jor li eAd^^ cr puim^l nc^L ^"c^ h k^dun 
lbur{4| pouads per ^ uurr JcoL zuhI slolL hi^ mcsiIl Ij:h> tbiii thvu ohI aoc-hilf |Z 
I^J pmiil^ jErsiEur foril for vciL pipz J liHlija^ 

Section I^LSbccC Cc ppcr or Unt^ Slicf L ciifprrof bcA sholl licit b: li^bkr 
ikixn No. LS B.^ S. f o^c. cicrpt kxul Lind infcrjiif ^rnLilutJiji pip^-hlulL not l]c 
l^h lE^r thill Nd Z6B A.S pxn^\^. &K-[k]ii 15. Itircodcd FJritlf^a.4]? \ pfciin =c-tr^ I1ttin| sHliU btciarrcmt- 

liDS. mllcihLc Jira. ar bn^ of "AiHljid h^cf [itoHldjnca^icM] 

i2\ \ drniRL^c llltin|^ sIiliII bK i^tllii^r LZLifit-iion- uxdtDblc unn^ or tin^ widi 
3d] I D tc niir hi'Jknh jv ^ilh Lkm^lE tipped ud 1 1^ aild nctJ 
(3) A cust-iiDS TtUinf u±^ m j h^uLfr^u pply d Atn bnLiiio] sKuU lie |t;il\ui]i;red. 
(4)A nalloiUc inm titling sb oil Ik fol^^uiizcd. SrLtliia ICi. CQDiktiig Ftrnirc^ ^ ciii]]Lin| Ftimtc sfuJl he liI'ioI b 
dmil be tn jcn]EttiJH-i^ v^J^h the JoJIj'mjij t^blc □nd [[LckH 


[LhidL' DbJMiz^ler [lE bi:^ 


Leifdi 

[iCllL"^ 


MiniinDEn 

^SsZGht&Kh 
n 


:iM 


2 1^ 


1 tb iJLii 
J 


3lM 


41^ 


lib [2oiL 
4 


41/4 


41/2 


: tb [i (J/ 

SccCtm I7l Si^Utrkn^ Ndpples. A »:)kl[M~Li]g njppLcslolL bz luccsBcd red oAt 
brufzi, inn jLpc FJ^r. [t E^ist, Iky e^oIJ be till bmrroid [tf Eruum am ih [M|^ b L 66 ^xc[\Dn tH. Flaorrt]n[^rDrAVj1cr L^h^scLs^nJ SrnLt ^LiiiuDr EiraLbr 
Frixlurc^C I y A Jkur lluii^skj]! aih^i b^ 
{ni Hon] ks^: 
(b>BiiH^ 
(c) CcEl n?D , 

(dt QfJ^oiLztJ Enollcahlt Lma, 
(c(ADS;Df 
(OPVC 

(Z) A hold Lcid ur bGA Ihift i^L nc^ b: kfc Aju cwt-c^ghtk ^IM) mrb 

1 3 h Cisi jim c^|ii]v^iiii£i] EnoDcohlt ima .^q]I 
(nf NdI bt Lc4^ ^Lui ou-JouTtb r U4) Inch, thdik. umi 
|br Jiii^ D zi tA o f 2| jkI] c^ulkii^ dtpL}]. 

SrcUon ]<^l I'sr of Loif ^ LciJ ■JulJ nol bu used m Llit hOEtalhUnn urirFDUDf 
n pvblir ar p^V^lt^ w;itfriiV3Lrin pruv ujiof pstjbic ^^ jLf r lor huErum conMnpLjDii, 

Sci.-iJi3n 2U. New TUnlirkiK \]) \]n\\Tni2k vihcr tlisa lkis= sp^j:irEEL] in tfea 
isj ETUiLstrsUvf CEgublmD s&nll be pmbibiLL\J dd}c£ Lit vtutrLJ k bp^illcJl^ 
uppn^volh)' tlii: StuLf PhinbLnf Ccidr CoEiunLLtfi: und the DcfEirlMKit ul K43dmi^. 

u tkc Stiic PluinhiDg ClxJc 

tZh[t shall bz tk rcsfiiQEibilihcfQi^ ptESincmiirnpEuiyscfLinf dicnpprnml 
DJ J njbr^d nc^L jkIkIoI \n LIia ccclr t] pnn^'t Id tlic ^tbifcjctjo* ol thcs: L^tunsi 
ikjL llic mitJiLiI is fqniil H] of iKLIcr LIilid Llic [rutriJ hitLirti lL js inLcndnJ tc) 

1^? PnxniDEal rcqiticmcifc fnrDppm^ nj he^w fnrti and nmtrnals aic srE 
h.rtliLnHL5KAR2i:t033 (RccodiJHd Jmn-KU KAK liHO T-ii-Tfi-An 5 M- R 
llW-ctl ](W-73, 6 fcvK ]J5-3^4 cfF 1-2-lJO- H h:> El T59- cfl. L-6^2- J4 
)L^R-]]Z3-cff ]+KK, l5KyR_M[-^f7fl-ril ^a-fffl. I? Kj R ZKBZ; ctf. 5-3- 
9]; IS)LV_R-Z7:!n:cEl4->9]- l9KyJt "?« [-"HL-i. ril L2-4t-^>2- Z7 Kv Jl. I9IIL 
27^-cbfj-22-2ClGl-} 67 a 15 KAR 20:O74L Pljmbii^ fixtures. 

R£]-ATE:^rO:Kfl!7 3ISJ]ia,Jia.ihlJ.JIKJJTiHJJ».^H) 

STAruroHi vumQHin:EiasjL*i.iJO 

%"EL:ESS1TV, FL'NCTIONh ^MH CONKanMirVl EtRS 2LS130 rcqiiEts 
tlcuflLct^ oflcf icvicw b> Ikt Sti3t PlDETibinf Cnic run[ni]lct, t imaini^Lr 
nu Ddnin LslfiiEJvr r^uluLxii CKLhl^Ump ^kc KeilDLky Stst PJinbLnf Cixlc 
icfilatj^ plunbiol, LDclulLnc \^\i VtutS [> |x limI q uolit)' 4]^ pLu mbj^ liitturcs tr 
be ELsnl ji Iht rci[iy£nLct«:]a of p]inbLnf s>slrm!;L The Ednin Klrjtjvc irglubtiDi] 
Bbtiltfibs tkc icqaLicintn ts [iir pLumbi^ Ekntuics idlo^ci] in JLcatULzL^. 

Scc[h>n 1. ^[□(c^JLJbL Rci-tptjcla ibcd as ^^Lcrrlotf L'l UTiiijb, ivs iorlkc 
d LSficiuil cd [Limui i::u.tcCl !ilm]l bt o^ vitnEeil ciTticEiwiifc. LiRj KJtinI btc^nc. 
□r 4a£L-Lici[i ^'hth a ]^[lL culjif jvuictlnin ciamrlcd ci Ihc lusmJc^ tiLicpl ie 
luLJLLUtul ID SrcLmn 4 fit tli is Lulmn istrstj vc i^ibtuEk. 

ScirLlan 2, 1 nstiiJljilDn. PlaEnbiiig I Ix Ldj?^ skjIJ ht inMulJE^I tc) olknw uccca 
IhrdrnDiDg -^11 pifiES Jrcnfutucs^hLjILNMiLD L^lb^ ^'olJ A tiiifi or pijK slinll 
DnL tiLTDhJ ni^4if7r1[t ll^ BocrlkaD tWE^Lvc (I2> jBcbcscucpL baoilry iQ^&uf 
Bmbr tiittu rrs 

Sccilim 3. 'Wn[\tr CTUisct Q^ittI^ A ^.^uicr clnsL bciwl sb^l he uf ddc Mt 
^EcK ccQ^tmi: LHa aul hnid a sunkuzil q uaiur^ l3J ^^Ui^'^bcs fllkd b the tiap 
E^vnJIo^ LopfTvciil touliol ol Lt> iakri[»~ "uitIiIccs. limI lL "UI bt piD^idcd ^ith 
cuL ii]tj:ginJ Hushing ri[n ki Jlu*^ the ciLr^ inLcriof tiF Llic l»^l. 

Sa:tJim4. PbuliL- ^VdIet riEuct PciwEniid Tank. (L I ,\ pfcEtK 7.Dtrcl[£rt 
bii^Liind tinkskiilJ be ccMblructcd ^lL}] j |iol>p[iip)'ln]c biio^ in.'^t llic u«t 
{ l| pircr Ixnt I ^mI Uak 

|2| Ttic Du Lcr su risrt i]l Ifai^ bc^LshalJ tK nioEtmctcil \A FVC EnulcruiL 

43tTbc nitr nialE^r^ hftwcfn Iht liiiiif asJ niicrsur^E^siiLill Ik miMJc ^]J 
polvni^lb-int IcuMi 

|4|T[Lcbc^L^UJh=LVc: 

{at A tJim^U) inch wntcrzal^ qaJ 

rh| A t^'D and fioc-cf [lUh - i^) iiLzti wisk □jEalig ps^c. 

SccCion i. Frasl-prinr Closl. |L| A Jr^st-pcDcf wutcr ckcr:! iiij> bt 
biBbikdcily in u buiidiog dint iios ul Icsl d t^'dvclLZj incksurbfi^ hi^ti^c«] 
i] oa J Liny bu ikJ iof used for kabitnLxn nrrcmjiuifv. 

(2)T[lc RxmsLalJ be tJj£hlL> tuckrd ohI iiccfKjbl: tn^in Lbt mt^iJc ciiLy. 

{3)TJ]CiTuiL pipe belh^Ha Ilic ti^ip qmI Jiopjvr i^ull be cd i:xLji] liravy CiHt- 
liQEU fnurM) ULC^mlu d inini^lcr and !^d[I be J^bt cnkunJ pcnEfloji E^oaind \yu 
A\z iisfdc 

l4|T[lc buildjiji b^\A\ \hx\.{^\i ncajbH^rtKiit llrar 

[f I A J ruBt-pfToJ ^^ Jtcr ckihft shLilL kj^'c a Joar r4| Lucli vcbL ScctlffFiCi. Oi Fln^r di^bs dihI shj^iTEr dreJiK A Fbordmi DrnsLnwcr 
4JEILJI fkoU be cohsmJcj^ □ [i[urnlbi^ JIjlIiitc and sli^L be pjovdal wjlfi 3 

(2] SbQ^crdr^i [oi ccnslrw. Lkm 

(a] A stiG^'CJ [Em ^qII be CDOstTumlci] "^ LLJiuDt u sniiin Lmd skull ciLrEhJ bn 
niDhEnum b^ if h4 pr "vx I fi) iiiL'bcson all h i^rt^uL walk 

ib^ \ ^boh^ Dr pui ^hulL nc^L Ik [rquLr?d4]aLJ4.i:«L~mf tlourlicEbTC fiicoutmlc 

f c ? A shn^rrdiuiEi ]iifi shall Ik ^nutnc Led ib f Diking 

1 0[!^hlI[^ hVLif kjQf hdL Ii^^ LkxiD tuD J i 4? joiiiids [Kf sqoiLic IodE; 

2 Of ELciapbhUCL/fd chlcmnotcd pcl>7di>lt[ic pirdund ohI bbtlcd es 
ASTNlD-;i:-fe-l>l»l-54;udDo™-fiLuiidtfccy*ilidlfciiDll™tkim0.i^ 

riBLlbcS L^t 

J OJ KMphdkiTnl pcih'^hD^I (.lilnndE^^PVCl sheet malLTtil pn>JDfcd iud 
lDlKbdiK-S?T>T]>ID[H.D-22C^.D-}lIiiDdD-L7%lLiiLdL}]c>iJ]dltKK}ilcs5 
Uiin O^HO JKbcs tkkt or 

4 OrulBizr appmhdd KJldrujI as [?r\]VH]ctl m JIE5 KAR Zr>^)2^}_ SrrLirMi 5 

CofHBDl A^T^[ BpiX'ltkjtJL^[U> idE^DtillnJ ID tifi jdiHlD LfiUllJriV d r^^DUUl]! JHSTf 

be nbtuiiHl h)' ^rjLn| ihc AincixLii SoLlrt)' [bf Tfifli[i| MLJb^ruls. l9l6Riict 

SLkL PlijtidcLphiLi PL^nrui-jlvjaLJ l9lM 

|J| Pibtif Lhi lutb Lnh^ "ihu^'tr^ tub tnclnsnirs find shn^E^&Cilb 
iDhFhb^bs buLklDbsinid tub fKlL^fUics skull Ik piudnral QOiJ kilKlcJ es 

AN5EZL24 1- 

[b>.^4:[>lir-JL3caJ buthtubb^b^l b-^ pnxlucKlLJELd lutstdiK ■SSrME-94B or 

E-tei. 

(ct FblKC^JoB sbniiu'^dt oiul ^[TF^'tF ETCcpttHS E&E^I br pmluccd imd 
lDb:bdas.\N5LZI242 

|4) blDLinu^rpbi'M^ ^LirbouiLf c^irpalt polvHlrr rcsMivH rnLirtrji- 
AsubloHfl bjlblubia b^uim&owlshn^'crstLlk. 

{nf MetuniHpliLxnJ cartmn^iLr c^rr^lc pcH^'cWr rE!^[i£][is mnrtnx- 
mrfikraJ tu4lLtub?i^b^l ^x pnxluced zind bhtlfd ik ANSI Z 12-1-1 bv-LiLLiniN 
d^ bt prxJucKl jnd bbclcd Jh \N53 7. 124-3 mid iibcn^-cr .htills hIjII be 
pmf Dcol ODd blvlal as .^Sl Z L24-2. 

(bhCopusDl ANS r sfKCjIlmllDns idtn Uflcd !■ di ls iid rnlihslmtivc ir|![rb[JDn 
njy br ubtiiud bv hvntia| llic AincixLii NuiionLil ^biodLud^ [nMiLub:. 14J0 
Biuofwjy N:i^ Ynck,Nc%^ YofkKHlll^. 

Srclli3n 7. Fkictnrr ^li^Lntrs A fiiLiir, filkcf Lima d wuJE^r cJiiscI crn 
|KdcMjl unuLil ^\A\ \x pfD^iJoJ huth :i'>trjLnizr. Tht 47udrt nrcjo^ iLic fUnincr 
^Lill ELOt bt k»^ Llum tk[M liter juf afci ul die LJiip. 

Srclli3nH. FtiEirt OvtrEliNTf. Tlien^drfld'A Ih^n a fixture si oTI ht dj^kib^ 
buL if usnl. tk[^ oii:NkFA' iJuJI \x unicckd tu Lkt jikL sjdc o\ ii tmp iind 
LEre»iible lurckmiLnl 

69 SnUhm 9. Fiili] re Ad d IUd dSl \ Fi^ Eu re adJnl b d phnhiog s^icm sIloII be 
biBbJkd tucnrnply ^[L]]aJlQ[ipLiL:^t;^L:[JLJii5cil LliDStnlc Flinbinf CnJc 

Scclion Id. Dcr«(Jvc Flxiar«. II lj ncwl% ln.-Lt:klJcd llitiic js F43«mI Ld ht 
dcfrcLvc uf iras nld fiitiiJE ^ l\^un6 \d "be in am nimsihlr condjlKia, JlshoJI h^ 
lEjnucd^ rcplocnl, urrrEDcrvnl ^'JlhiD diutv [JUj dQ>^ apna ^'Ti]ici] nobcc biiEn 
Ac Dirtct 

SorUuD II. WdIet ti^Lci^ t h A wuLcr kmkr bboU Ic |HDptri> rmnrctcd 
bdic lioL =iaJ f nU mita~si|i|ily. 

[2] A ^^Lf r liL'Liltr di:^[g! noj lur uk uh lii ljppIluhc lurbupplyj^ pctjbLc hot 
i.ralcr kir donnUiT ur 4.ornn:n.LJ |hji3xkhiiij> "be u^cd lof ^puct hfjlinf jf tkt 
^^Jcr InEnptr^ir^ docs hdL cicDcd L-kJ di^f rrcs Fiiliicihtil. 

iJ) Bi'cry wnlTE l][^ii£j sli^l be Lsrcstbk tor iriBpzcLiin. rrjnir Dnd 
icpLiccintnL 

|4] ll ii h^iilrr hciizr k Lnstallnd ld a ciuh^l ^[cicc. it sholL hii^t jdH^uuLf 
□TE^^ ^'idi □ UuidI pal]] ■■> Ics diLii fn'c i5) In^t L3J vcrtHol Ji'^tniLi^ ^liid h^ 
mscdlcd Lv dL kfsL □ tivo L2j LDizh diiL'k DcuhxinoiLvc EnmcrusL LMJui^DutE ti 
Ei]pj]OTt ikc hcaLcr 

<3h]l :i ^ Jt?r licjkr Ls ItEuLnT Ln uel ^[ic <][ u itsuIckc. □ i.^^lrr df ln [us of 
ccehsiui] j^sdLdDt Enubrujl sIiliII be JUitdkd bcofudi die wutcr liciLrr iud slinll 
h^i^uppcd ^'Jltisl IkibId d I ^^[^-q■li^1c^ 1-1/43 lb^Ii dnua bbc jiipcd ajmlorl^ to 
Qpjchsuir mid IcinptrLiLirc i^lccl ^:iK c db«.liLiff t line 

l£i| A ^[Lcl-Jlm] w;iLcr hcjlf rsiijLI b: ccniiifclrd bD j Jlut [»~c h iinit> ol j M/t 
wtiLEti a Lil LoEl iH loff t Ds Llic sut luiiicol bv dic ^"DlTr hnjlcr mnn u ^tu rrr!^ 
Indnrtjaii^ 

(7] Ficl-Firud ^Jtcr licjLcr v^iLh niuLI not br ccMiiifclfd tc^j llii^scThLnf u 
ccol-burTiLnf jppucjtus. 

[S^Thi: JlDL'orckiETincy i^hLJLL^^b^KJ b^ri|2| FKlDbin^c ikc luoJ \iui\ s-t\A\ be 
[uopcHy FloBiial and skull nnL b^nnio^Lr ^'Jlhin alM bj IfcMit a dcvr or \v indcrw. 

i^) \ lncL-tjird w:iLcrhcjfcr ^jIIl iIlc txcfptKnaJ ibcAf bnv j^ Jirucl-i'cn L 
or thruvj^h llic i.^nlL ^cil s>^tcvK, skiilJ H>t bt pliEfd ld lii> luLlinnEn. \Di\ci 
iDQETi Of a cnoa nud fi^r E^ccpiiif 

[lO^lf □ iDcl-Jlrcd ^'Dlcr hcntcr hs jdocol iaa^kEnl [nnn nr cinsc L Ifi t iloof 
diLill be u k)u>cr da^r [V sholL bz pmpzHy vcililutcd bpio^idt combubliOELiiir 
cuid ciKibLkua ia JO-oidoKC wjlb r^utJcniLil Fjit Protccboi A^ncLutiDS 
FampfclM ^4 ( NabciEol FudL {jce Cudt J jiLnrfnintEJ by iEr[MniL~c in CkiipLcr.15 
□llkt):tnLUL:k>BiildLiigCalcrdnIiiEJI5K.\R7 L20 

(ill Dirr^t \ tn Uif sy"^ m kx'jLjn* 
3) Kc&iJtntiiil [ZLei-ljraJ Jicucl vcnLmid Lhroof li ibc wuTI tyjif wutcrhrjlcn 
bt YtDlnl 11 Dccoidonfc ^ilfe die muaaEazliircr's RxornmtndLJtJLiDS iud 
dull Ik Lnfitsllnl in Dcc^inlan^'t ^fdi ^kc r^Lon:J Flic ProircLJcii .\^dcli3[jljii 
AunpfcleL ^34 CNjbc^DLiL ?id] Ga iTudc i iiic4]r|iorLitcd bv rrlcicKC ld ^c 
K»l[u:k)-BDiUiDECudtl]bdLDlfl5K\R7-[2Cl 

70 CblThtxEMittcnniEmlD^LiiJlmrLvtntapplcuiirc ^ilh \i\\ jI|hI d^'5[UXX] BTU 
pcF bciir cr ks sIliJI bz iDmlcd dL bost iijit i^) innhzs tmm iuy ojed^I 
thiciu|b -^\L\ck tilt la'^a CDu II] [^ab^rn haiUjif . qhI dh □ppliaiLct "^ itli del inpaL 
Dvcr 5(^000 STU pcf [unur "^dl tHjuiJC a Iwrlvc |I21 jkI] veil LfnmsLJtiDn 
cLcEUOBrc. 

(c t TIie: luLlciEn j}f Ih^ vent Lfnnin j1 Liul LiiE^ Jir inuLi! staiill bt IdcdIaJ at kosl 
tnchct J^r tDchazduvc giiMlt. 

SccClon 1 3. CDiscrrotbon of AV^tcr. ^ I h ConKH'LJtJDi] of boL wiiLf r 

in] Shx\wt\s, A shn^'cj usA fLirclhci tli^m^cty iraEms skull Iie: ninifipcd 

WLlJ] an DpfnovnJ llow casliuil drvirc wliJLh e^qII liEnit Ull' tuCiJ fhiv: b n 

niuirnimol t4 o imd oac-holF Tl J ? I^uIIcuih p^r Enini] Lf per '^cnt'cr [iciJ 
|b] LavuLdjici 
I LamlDJics di rrstiDoiiis dI public iocJELdcs sIliJI bz H[DipfKd "^iLii an 

Du LJtL LJrv LTf \h h iLiti sholL bniL tk[^ llohv cf LJomstK liuL wiibr m u miuLrnninuf 

D 73 |Lilk)ns pzrnLDuLc. 

2. LiJv^ilcK3' Iniircb lotbrr LJimi lliuu m rrstiroms dJ pflUic Il^iIjLgI ^uLI 
tc i^iDippnl klL]] a E]c1v^' c<ii4nd Jc^v^e; wbitli "ikjlJ bniL tlic IViw dI JamcstK 
bnL^'jlE^rLi^ama^LmDrnol ti^u i 2 4]J f jlkin'i pi:r qiid d U: 

3. Sinl J^iKct skiill bz cquipphnl ^ Lib j fkm' cosUd] dci kt ^ lijc b ^LilJ bmL 
ihc Ih^wol dcnnmic JidL filler Ldu EruutEiuEqoi ti.M^ qmI oit-ba]l |23?fLilLon^ 
per ETUI Dtr 

{2] rL3iiurrDt«ni Lil L~cibl y:n\\zr 

ia| Slunh^tci. .\ shcii^'crowd Jor oilier tbim sujch luasomskiill bt equipped 
WLtb aziippnuvcd ccMitfn] dfvjci: ii^ Limit tk[^ kitJ ll^w Li^jnzLHijnLiEncd t^^Diud 
one^knl r 1 13 ^ ^kiis jKr mjiili^ [1c^£hlv^'t^ bend. 

{b] LjivaiDiy mid siak JuKcti 

]_ Lnvnlury ioKch Liiv^Lnn' Ijnceti hLiII Ic fquipjxd ^idi :i Wj^ cou\sui 
devk-t wIijcIi ^h^l limit ti[^ fkyvr <il Llic domestic coU ^ufcrk] u vuL^jnum oT 
tivoildl ^loni^ piiriniaatL 

2. Sink FnucfLB. Siak Inuret^ e^qII Ik cqaipprd "^idi d Jlcnv L~ciDtfciL dthiTE^ 
iVbLcbE^uLI limjl tkt Jlm^ dJ doncslk coJd ^^trr L£» :i nuimu ei of two qmI one- 
IiqI^ f 2 j ? jiLillofts \Ki minutr 

iu] WoAzr rbsb. \ wulcr fbsL sbill not tK LnsLollal m □ Eozility or 
buildiof u n lea It is fiF :l tr pc Jcst^ifd ood naDuisztuird b bniLlhe foUris per 
IIueJ] Jb^ tHj u inzd b> (Ilk su hsrcLiOi] 

1. RciiJenLfd fpriv^Lf uw^ i nKtiilijLJim.h A ^~Jkr (.Inut J4]r pn^ Jk u^ iiiii 
^Kflc famdy &Iw[illiDg, dipki. or LoihnlinuE, f^^adamiaiD m ci i DfurtjntnL niit 
^dl DcE tKcenJ duemjoiJ si^ -trn Liis ( I fij f allans pzr Elisli 

2. Common. uL i public w^} jfeMullulni^ns \ ^Jlfr cirwt Jor public uh=. 
Jncludinf u eommtrciiil buildioj^, sboll oot exceed thier lud ou-boli [23} 
idlnns per lln^. 

|dj UriEiiils. \ anoid sli[ill inl [:u:ccd Quc ( I f?}fDlliii prrElcfi 
[ J I ThD pfTn js«:][im3J Lift "^cliou skill 1 cippl^ Ld u^ eonsUucLon , miDVLiUoi] 
iurl lepbcemE^uL in 'aj\ eustinf stnj4.Lirc Upoi complianct wjlb ikt 

71 inBtLlblvna nl u HuL t^fK wulE^r cliisci cqujpftd ^'itk dcvfE^ JciaoiJ b^ tk[i 
iii5|Krinr ti [n«l npf^fuhlc i^pzfjflii^iiuns u wiiLrr clisrLB having u tnok 
(4|Wdtr jicTccfbo^ ibi^i^LJELd Dst-Lilt l3 ] M! ^ |tjllnv> C iliLrtci: n Lind Lkr«-Lfnth^ 
{|j.3h liLccih-Tlic DjiALon 4]t PlaEnbinf sHliIL lilkrA Llii: isf ut u btind^nl Hush 
wnlcr cts^E odlI d iTiiial ^'liicli 4lDa HHinKl Ifet spfcUk spfcdldtinfls iJ^ m 

die DpLHIDf] [tf L]]D diVLSda, tk[^ CCUGgllQlUD Df ibc illikli^ JlQlIUlgC EyStCEEl 

mgujm J f rrjtcr qEmnLitv of h^tn~ b ndcqutrly Elbh itcfiystrrn. of l^ tkt 
o^ncr rrqunts tk[^ u% 4]^ jnUqit liittur^s ^IulH m\iy uaM bz cquipjvd [bf 
icdnLrfilmM ^Kl™lll]cl] Jrem-IO] K_\R ]:<H(X "J-^-TS- AilX JLvR. J6]. 769; 
ca-]-M2;flKj_R-«cff-S-ll-H2.B-13. ril 2-2-83. ]2.17- cLt 6-f-B J; IDKyJL 
■SJ cfT I L-:-83. 1 L K>-fl- 73- ril B-7-fr4. 13 Kv.R 785-ctl I l-l I-B6 I^MD;cff- 
fr&*7, L6)i>-fl- J:7[tcn-]-I5-S£ L9Kv-R-]U(E-]J87:cH ] 2-5-95; 20 KyJi- 
3117; c!i 7-7-94.21 K> R ]r*l-cff ]-^; I533; cfl 6-i-^; 23 KyJt 397S: 
cff-frI5-97;J:)LV_R-23fe--1-TKyR_-Kt.cff-^]-C6.) 73 HI5 KAR ^iHhTI. E^oragc ural InstnDulfai n cT ^hcdulc -U^ \D^ und PVC 

pl^sUc pripc nnd JllLLn^ 

H£LATI.S"ro:KIiSClup1cr3IR 
STAl^'lOR^ ALTHU1U1\:KH5JIS.IJ1* 

ftTCESSlTV, FLJNCTION, AM3 COSFORMITVi Tic Dilci s diFoitil h^ 
KR^ 1l!^ [If] tliiDui^l] tk 5tii^ Fluibl^ Eccli^ Ci-nn oil l}f ■: d'LhJopL jdlI pu1 mtii 
cFlcct u StJtc riuml^D^ C^xJc Ths ^iniftKtuLi^i^ [rguLiiic^n n.^hlL'SK^ L^L'VKlticcI 
BCizikd l4]r "itncij!?, hLiadLi| uoJ iDstiltilLOiioff baJLilr4D. ADSLiodP^C pl:js&c 
|Hpc euil] flltJKf& Ihts [^ [TuifitfisLjiv ie^dIiiLad & bcjif qmichIcl] hrh'-T^ irw 
tltUn^ Dn I][TF^' uv^bibli: ^'kf [i aJkm^ [nf c\EiitsiL3i] ih liE^a ^^uaiccUog plnsLJc 
pdp: Ld miTLil :i^ ^i:lJ L£i ii ELCh^ mcjiiii oT L'4]ancc4ing d iJ kirn L LuhLh oJ ptslic pipe. 

SkUdci I. ^]ragti. C I ^ Fjpc Fije stulL rrrnnii id liltf^DDliI chmI^ for bsc. EJJb 

dull Hit be &tirL[AJ n.irc tkiiD Liiinz 1.1 j hi^h jiJ "ikJI alhi'jys N: ^tuch^ d \hcci]- 
Ds-^'cod. LiK>e pipe hLiJI Ik ."ibml m ^Ll:L^ i^Jlh j jninjnLiEn .huppcit s{ulc dJ 
thircTJ] tccL Plj]c "Ul l:c ^kmlciJ ImnniiJlircdy covncd^licihliinxliivtiKlc in 
h 4i[l jnibidiML'Qifv ruruji^ i^ pnTi-ok IcFlEKCLiuubLJcrac^ajr^iiiiJ j^d^z^ dii^hmi 

buji J up h\ Ul' k1 JiCl^L'L SimJ^ ll L L'^ [K hHiC. 

[2] Filtii^ FiUoigs^lulL bi^.hbjizd in dicir cuigioiJ (.Lirtroui H] be Lcpt fm □! 
diftfifld Ld loducc the |x:h^bi]Lt)' oFddMizft. Lt pixbbL? l]lU[i|s hLiII \x ftofud 

4?^ Scri^ciLcrETirDt iud pnmnK. Solvent funcDl Qnd pnEncb Bkoll SDt Ik 
citpiod hn ^attfsn^ s^urti, opca tlumn dr hiz^t duTiif hHir^c uod slolL mH tc 
uHcd b:\-oELd ihctr iiuil^ .hliclt Jik. 

Section^ HflDdJio^ CiUE s^F lir cKffUKd krawMl TTiB|h buidlioE dI pijc 
and JlLtii^ Thn' shull tot ^x dii£|cd ovcrshLirp pnnjcctioiui. diopjxij of bvc 
hcj^y dbjisti dmppsl 4]a thcEru Fjp: i:nds n^bll he irmpcLLcd Jc:a~LrLrbi m tkt 
cvL'it ol jtii}^ pni]rki tiibtJliiDcji. ( tt Lniii5|iiirttd by IthlL uf lnuicr^ pipiK^ ^[ult 
Ir imsinobl^ suppcrtcd.J 

ScctiDn J. [ QHtuLull^NiL C 1 1 UMkncjlh ronccrLr tlcoK PtjicLiad IlLLn^sholt 
1^ bd DD stntHi^ cirtfe fnoiltLvnnB and [Livt foarH? locbcs nl' |Ji]tif c gel ib 
1ttt]rn- tip cuhI udB [fgrnnnd a d oi^tiihlt. it ^bnll be nmnvnJ and dir l^^clvjieid 
|]1td ^ ilh Inllif c ^ Lkt undcnrjd] hfik (]| tk pij:ia| SihI or ^ikLc pip^ slmlL Eunt 
brpbcod in zi ccTKirtc .Hbb iTXiirpI 4lun^ pipc^ (hill pjK ^ i^rticilly LkiDi^hiL 

(2j ^luv[^ cciDcicLr tl'UQ Hixj^i^DtJ pipiif s\Lji\ be pfujcrfy ol^Hd ood 
lM5bilJ[:d ^'Jlhnul sUmn- Piping sbuU iiTt N^lvntarpallEi] m |icHtii]D ciditrlKEnfE 
a~ Liffcr M]k en t wekt^ luic hfen mudc U sli.ill h^ Mippi'rted ut intm^ not b 
cxccol luar HMect lUd ut Lk end ol tiie bi-iLLliL's jod js LliecLu|eol diiectton 
ond sIibII he mi in^tnlicd es bi pE^firuL lEe^aEn of Enuvernenl Vcrticd pipiK^ ^h^ 
tc sipjnrbJ Dt did ir bus;Ls lidlI liJI ufi^vjid n.iM^vun t ^hiiLI nol bcnstni'Led CI^E 
flmg^atfllL tK u.'LLirch JiihL'ncil is ]h^ llLurtlin]ugh h^[Lu.[Lit [Uti»^. 7J 5cclh>n-l. HLiOj^n^ nu[i|izp> jod '4mjx>sliul1 be lj[ lost ont 1 1 1 JiLck ^ udr und 
DDL coinpfQ^ d tstLiTl- CI t or DbchJD Lk[^ jufiing kjollcnv J ret mj]vuntDl al oil 
[uns 

SccChjii 5. ^[LJkJl^ SDl^-«it Crmmt Jobls. miDl Ccnci[ -diull not 'be 
[feiDDaf Cun^Dl tkil IijA L]]£}j:niAJ stulL be discoidnl Cnnnt 4all mol be usd 
tc^QDd iti Filii^lJ hit nod ^holl nnl be sabjecl tin LrmirniiJturcs hdciw diiity H^}) 
dcg r^ffi F-jhicalieiL 

{bl lasUlkci "^ll JVDd pfnkHi|al lifKidiii^ dJ v^ifno. Piokjofcd roDtncC 
witfL skji L!^ kiknnJu] Instull nnly ^-iLii iidequLitE: vcd [jblics]. A^du] ccnkicL widi 
c^csiud^ldi ScJveib JIT dIsi Jljrnvublc. 

{2) ^ccLcl Jll A&S ud PVC JllLii^Lirr nziiiLictniizd Ll>lj ctn^ tiLcoiJiirc. 
JcziELt^ 4j1I tE Lifi IslTTteirncc Jit btf^'cca pipe ziwl IJItJi^ AddjttciKj] ci^EncaE 
^all ■■]! bt [KnnLtftJ Idr tk c iKTrcLaD nl ki~E£ly IlLtcdjuiDb 

\3) Jciiamf L-^bitfiucs Piping BknJL he L'DLiZjDJfr ihiLh [isjw nr pipi^ cu\tci 
dn^icd csfKfiLilJx lor plLsL*^ pipe Pjpt lUd IJtLiDf.^ skdL "be piDtcctcd Jr^En 
Ecruitfd holdin| drvkc^ oriibimdHt^ 

\u\ E]DJi5Bkii]l be rmihc^d lEnn lutfe inhiJi^ Ji J ou bkli^ nf lIie: jupc SZ^nstdErt 
ond lutstu re staiil] hMTimii nJ Eumi Ihc H]riLh.L:^ tludL sIiliII tcLi^n^nEcd. 

(b) Snlvcil clicinLC^ ckjncr ir«][nrnti]dad b> tkcomfiuiy ^'bnu pfrxlw-LK 
bdi^ iBB^Hcd duiU bt oppbcd isaJc ikc Jllbiji und on Llit outiklccd ]kc plpind 
AalllE^did. 

^cj A |UiD t bnsti "^oJL hi^ [mJ tuupply LIid s]Lvcal ctrntn L in a muduut. cvtn 
ccuLsl in Lkt tittiol iozirt LE h^ [HI j^ n^vrnol tlic pjpton die jz^injif "iiriiJLC^ 

4dh JoiihshidL bz usenblfd asquitU} l£i pLthiblc iKkicr die rcncit dr£^ 
[j\^n ]k\i pipinf iiti L^L' JUtinf iixLdL tunnnf Ib^ pipe sljfbdy n eoEurc [:^'tD 
distTLbnUnn l£i UicLE^mE^nL Hold the pipi^f lEiLillnn piisi Lion 3U it dues hdL "tuck 
out' [d die^inl. 

fc? Ri^mo^ t citCL^-s Milh eat c^nat fiDin Lke e:t tenor ul Lktjnjat ^iLi Lit-lcin 
di^ jjfith. Tlii: ^1 D I "^xiJI Di il bt bMltd Jbr □ ih^^U- J ninii b pcimJ A Jlftua^l^r 
miau Lr pc Jinl Bkoll bt idlciwnl Idt llie TDin L tu deh clop hiiif ing Btii:n|Lk 

|E> A Cnncnlcd pipe jLjIst sHliII sc^ be uudt Ji cosditioK 4]t ncciilvt 
[TUfiLiir fnlitLy ^^)\ priucit liinidjQ In'tl^ [»~^lii:n tlic tcaifcuLiEt £ beb^ 
1brty t4[]J de^rcia oraluvc iincEy [Wj degrca f ulueablL 

SK^Lan fi. CDnunlf^Une of ria44c Pipe. Pluhbc pjp: iikdl noL 'bt 
co[ninin|lcd titcept thioudb ikc ls: ul nul: jnd JceiuiLc uljpteis or Dtbcr 
tmnsjUiD Lutings Ljppnrval by od [niifiLfi3tJVL' rq^ nkiLoD ol tfie defurtMicaL 

ScclionT. ^[lxb^Df^tKLIc jnd McisI Piping. PLhhIic jod inrtd pjpin| shall 
dt^hui|c jab UELC LifioL&«~ b\ the ubL'ot piioperJlLUiighLifid:idjpLei^ 

Ikrtkin A. Tbrmuil Eipcknsii]rL Iii:h pluinhin^ listiilliiLJnD filidl be 
cagiSKEud difid dcsf oed givjig d uc LUOSider^LL^ ks LbeL'^pio^uft^-kiiTLiLtJibUai 74 DJ 1^ mLJLcnd ExFUQSHW tublcs lor bcLi PVC mid -SBS Hilialib 40 pbh[ri. 
|Hpin| JIT iB IdLIihil 

PVC-DWVTYPE] THERMS EXP AXSTDNT.^LE 
CbLirt Ebcnvs LcQ^ Ui Cfa^lZL' in liichn l^_FL 


-Hh F 


5(h F 


60 F 


70 F 


KO F 


W F 


]4Xh F 


3(h 


z:k 


H-H 


-4IS 


--B7 


_^57 


ft!fi 


-ft* 


40 


-557 


ft6 


.525 


-^4 


L ]I4 


1235 


1 J^ 


60 


.515 


LOU 


t255 


t*: 


t670 


1579 


2C:U3 


S(h 


J LJ4 


IJ9I 


1670 


i^B 


Tn7 


23(16 


2-71i4 


ICG 


J9Z 


i_74[} 


2JK& 


2.436 


2_1*4 


3 132 


3-4X0 .\BS-DWVTrPE]Th[ERM^EXP-^\"S[ONr.^LE 
Cburt Sl][?ih^ L-TDf 111 CTLiDi^i: in IhlHcs IgJ^ 


40 F 


50 F 


60 F 


70 F 


SD F 


50 F 


100 F 


30 


DJ36 


0670 


050 


0_**3g 


[072 


[206 


1340 


40 


lOTU 


I-34[] 


1610 


IJtffl) 


2 05^) 


2 421) 


2i«0 


60 


J6W 


2010 


2410 


2.S20 


3220 


3620 


4020 


BO 


2 143 


26S0 


3220 


3760 


4nO 


4 530 


5 360 


ICO 


3-6fla 


3_T50 


40W 


4700 


5j6I} 


6 03^) 


6-7CO 


n 


^KvR 525: 7ft7: cff- 3- 


-hSi , .\M1, 


If] EC> R- 


27W:l7Kv 


Jl ]038:cH 3-22- 5Q]9h:>R ] 190: 1555. clJ H-93-} 75 HIS K\Il 1(1:41 71 IradslbCtin^Linfurds Tor my Iron SDiLpapcjndmLLii^ 

5TA1U10RV VUlHOIinV:Ein-^JlSJ)lh 

NECES^IIY. FLWCnOh, AND CG^fGKMElY: Tic oJlrc fi diEtcttl by 
KRS3JS [Jf] tliiDui^b tk Stulc FlinbiK^ Eolc EorninLUct bLMkipLnoiJ puLiDtii 
cIlcc[D fitHc PlaEnbiDf Cndt Thi!^ eeIuiIiuAiiIivc i^alnL^a rclam tu ihc fmipcr 
|BblluL«:]a ut ■L.tht in^n kji] pjpz uod EiBii^ Thn EWKBdncat k n?LCHUf> tc) 
tTiijt the Lid m jiKtDtjvc n^gntiLbi^n ielLi^ tcliiknil ccMipl^mrc ^Lti KRS ChiqUcr 
l3.^ ^hd □LktrsatEtastivc rliniigfs ^vcrc Enalc 

ScctJDn ]. riic kahtullulli^n of c^ IronHnJI pSpcand f1itJra^4u13 br mndt 
arcftrdlng io rti.i) inn ended procedures sirm cart ^skcn in hnstulLInf^ ^^IL 
BSQiT Iht: s\ Ll^f [Dry pcrfd rriQiKt 4i f U]t plain bkn^^ d rjhm^ ^slcm. 

SecLbn I. I nstracLfons fur CnCUng ClsI ]inn 5dIL Tlpc. Th Daring 
lKMiilljti:]a LSf rnb1> pipe luilI Jlltiipi ^ull b^ iKszTtcd inLi» the huhur mtj tbt 
|isbi:t and flnnl> b^aiul jfZLJiKst Lki: h]4b3[n iit Ibe bnburLJf Jinb1 UieccnLcr ribur 
^Kiiklercil Lkt fit^iM. Ti] pn]^~LJc j szm nd punl ih i Lh llcld^nl lL'n|^ Lkfi l»I pipz. iLa 
Dcc[:»Eii> tc) ki^ c (he ends cul M|«dfe jnd iK smooth iK phTHablc ^ jlh nztJcuLling 
on^ Of soup l> pe 4. ut4cE^ 

iZ^iTjRt imiaiil pipc^ihloch luy vury a^rntw hot ui Loa^ hoefs Dod icsdicHy. 
^all be L'u L \h ilfL a 1^'hD-ti'e J KBDp citJE^r C1F □ afebtL type ru Uer eqaipped wilfen 
chuin Vr'hifih ccwUins eq«jll> ^fuced b^vekd eattriog i.tbceh The Jolbwing 
c[LLtin| pcuccd uie liLK bnM] luund tc) pcixJ [u.c covttsl: illy gad cifcr 

(□] PjEilKiEi choiD ofciEnd pifK NJ ifujl □ muiinuin naEnN^rol "wheels oie to 
ccintiEl wELfe ihc pipz Eid^^h'e^ sjux lict^'eeEi the tiot und lisL^vlieeL m L^ontncl 
i^ithtlie pipe bi dmcvtl eertuin b pcudiLCf zi pix^rqanlitxTU L 

fb| Scuft die pipe bzlLTz He J pi^^ic qiippbcd Lorompbt tk caL ^pply 
cs]]> eDDi^k jwuu>uit k? die tivr or mk^kci budt tj luke Lie ciI^f ^vliecb 
lAikmibe fi|E. 

Id RelcEie die poenUJitfDMl mbit Lnoln ^e'4' (Tefiees ibei apply u qikk llnol 
focf&uie huccwipleLe dieciL ]l upercol pjpz jsuaLt^DolJ} t^ug h. szvm^ die pipe 
^vcq] Umcs Euid d fool 4.111 qui be mode. LF die rutlei wbeelB bccnne llutLeneil dt 
dull jl ih ill be hery djniL'ullliJ Eiat irnpoaiblc} tmbbiLJiasitLfi^tLuy enLTbe IjEc 
cd die ckitaa CLUi b^ cx^oded b} levectiEig dieckuiL bDobtiiii cqwjl imecd :Jl Lke 
vbceh The netliLifi ELiI teotu m cd :i CD tief.hlulL b: kepLingaxI u'uriLng order 

^ChZlk n J. G mensl ] lElalLitia D [iislnctiii n& 1 1 ^ Vertkiil pjpinf 
Tzi^ Sccuie ^eitiLL^I piping LJt MiJIlcLendy cIcee iaLerr^ b L^eep the pipe Lu 
dfincat Ljnd l:]Mij:fion Lbe wei|:li4 ol LkepipcLiid ifei:x]nLenti ^ u pjiort sUxzks bI 
[feur tD^s amJ eU su llizcit flfxir m b jvei^ b Enee L Lke leq ujiernen b lV looil cnd^ 
ApFuoved mcbl c lamfE Lx hii^eis staLiI] N: o^d fnr ItiLS pn j]XEe 76 |b) [f vfTbLul pipoig bi U^stLiad Itrcol ^uy support ofjfku sLxuctsiul elf [nca[ 
t&EivnIbhIt Ilx su pfujt [uiiJ Bbtnljl^ dannf ojiistnLclM3i]. i^L'urc L^l' pquKf Ji jb 
piDfi^r pcEiUoa by mains fiF LMJi:i|D:i^ stiiKis fir broEcs bBfcocd bi LkE^phpt. 

(2) JinruoEitiil pipja| , snspzndfi]. 

|a| 5upj]OTt ucdiiuif^' haniofllil pipinf Eind rtHtn|& M saETkiciilLy rlc^ 
iitn^ ti Ennintiii olgaEnraL luuJ pnr^'tnt ^^^i^j^ti cr ^ lolc irvesJ Sapfcrt 
Qcli tigtii i}f pqK by 01 ^pmvo] [lii^j if^^JiiH^ uni ncirr tli[ia Di^lilri^n i]^) 
iK}]H FiDin the jciiiL 

{bh Suppnn knninol «][!'> nt nil hHuuitil n]iisc:a~hGinr[LcsLifid cLiclLchLj[i|c oJ 
JiirctJCB nriilh^n mtnt by Qi □ppmhoJ hon^Dr 

(ci d[^ L bE^ndi^ inBblldl Dlm't gcTK] Old fbuU be Jlnnl>seruml. 

(3) JinruoEitiil pipjol ui]di:r| nnj nd 

|lj| Whm lieftLlics life d Dg t<] deep, supjx^rt Ihc plpiog ^ ilh oppnuvcd | nlk^t 
^aulnn flnn gmusL] ^e dtnolAl inXI5 K.\R2f] ] 3[h. To [muiitiiEi jvoptr □[^■mi^D t 
dun^ InzkfilJiaf ^ stibiL^t Ihe pipe m pmpzr pn^tjm by jdlml buclillDfef und 
ccidlLnf. 

(b| Pipjil tifJ OIL jtoMJi: s bull be jdoq ULJtcly "vciiud b prc^tnl n^^aEOfat 
wbca ihc ^ib tsjuDird 

(cj {r|[^t bi^ndB inBblli^ ■oiJcr^liilEE^Dl] bcjdaquutrty 3&:iiEd. 

Scc^bn 4. Leaf und n^jkiin] |D3nniKlal!j[h>n.(E) Innt tbc e]%][ Jib ±t 
bnb^hiL'h h-t^ho^D fr^ptrly Lb^uiL^d 

4Z?.\i] luLin bdrjud sIiqII be inurU jiLi the jDiiL^bEli hscfDddMutErdiuE 
di bz pci^^bcd latiHhe joiil by hund mid mIJ H.jtDtl> b^ bnolit thn^ff]! luns 
EuuuELd dii: pijK Dfivi: diD sLrjod o\ 4ukin b» Ae^ bnlt^m dJ Qic jCMit unig n 
yanLLnf unn RicL Eht cu}j]in xilidly and evenly nsuf u [DclLJEif inn and 
hmruntr 

(2) Fljce iiddjtjcmjl stmHL> tiF 4ukin ihId die jojil unUL it lllbL ihe Lib h) 
WLthH DSC- lull Cl^Ji incb ol th? top. jwl using .a n^^ktnl mand hL^nin>=r fU-k 
Ae (skiMi [intjl Jt kinns J nn diinn su rt4N.[^ L3DE: M Miih Emn tbc tofiol Ibi^hnli 

(4) Pair mci I Ltd ][3ad int diE^ jL3iit nt ohe: ^ I J ^pnL bE^hVE^i die bubcuhJ ^ipt^i 
tloUl ItoKliH up -nightly jbcv-c Li: t^pol ihehnb 

[5] Wktn ]hz IsyJ huh cuilcd^ drive iLdi7AniiLlm]rL4j pDinhLuuvKl tiic hub 
nst[Lf n ciu]tin| m^n M insnii: iiiJcm enu Ikiog 

(6) Cqu IL lb c jnoit im die lusmJc imd dibolt olfes UHig ii sii tcu { l6l amuLC 
lull pcei hiininizr jul uppnuprutc cjiiLljif jium 

Scctinn ff. Oimpi^Elnn JdEciI liEl£iIbiLh q. 4 1 ? I^U iind io^Fl Lbt ciit 1 
plcL~e ju bbrr f lsIltL int tb c hub ^b tub ki&beeipnz^jrerty LlcanaJ 

(2) Apply sj:ocluI fLihkct liibncunL to ibe spifol :jm1 iondt dJ ibt nmpreie 
gfskeL 

|J) Fish, dni'^ Dr drive die sjif nt jiLi tke gLKKrlaJ hub widi □ pullLn|^ tnlur 
Eoibihle dri'fe 77 SEctbn6. ^a-hih JoLiil ] nsblbctui. T M ClLunpjni] i^Lflf L jLhtilLiLxja Ibc 
Jblta^iDl fincal uicsslull be tiL^a in insnii: u |mipi:r^iii]L 

tai PiiM.~c ^kc ^Lrl im lh< e^qiI fit ODt ( 1 1 pipi^ oad Ibi^ Wial^ slccL nr mist 
liDs cLiEn p .Hunbly on the [^nd cit tk oLlitr pip^. 

|bj l^imly s::it ibc pipe cods l^liidsI \}\c uk^cilJ^ [ncUcil^[LOLi]d«~jUiidr At 
nn-iprcic f Qski^L 

(cj ^lidi: ihc LliAinp L«vrnbl> inti joBiLJoa □^'cr ibt foFikElziAJ l^liLm Lfet 
tufidb or L'lLunfih LiH d^^s^nhcd bcLo^ 

(2 h Tofqiial huEi^ ^ pcupzil} nJibiutd lofqut wicoch. .szl ut sixt}' C6Ci] lacli 
family e^dIJ be mxd Tht kilki^inf imLaJarT fnr applying WiEimc In Llit hiod 
s^EEiUy sliikll brnscd: Til [= sill n L^^ strd lundi^ sholl be L^b tcncd oJ l[:nLii£l> and 
llnnh t]suty C6li) jnch ponuhol iDiquc 

(ii) Step I TIlc jiKr IumIs i^L be t^btcEicil dlrniLJtl^ and Wnn}} Li>mi[¥ 
(te) ULck joiHisiif \ixq-u\z 

\bl Sicpl The ciaLrr hinds Fihall bt ttfhiciEi] [Jl[:nLiid> and llnnly bhsj^tv 
(ftljlHhlXHKbiOl LEfquc 

(3) Totquiaf ctimpL \ piDjKKy nJibrntd lar^uc ^^icoch. "Et ot J75 mrb 
^hDniK "^kjll be [uhI ~rhc Jolb'^Liif pm^EiJiiir Joriipjil^tiif bquE^ In tfie mliiinp 
Qw^aibli bfajlL bz nst^i The sUiik^ sLccI tvLbsh^ be U^hLcnnJ oJtnaLcly. 
ttdltal^- and linnK H] 175 incb paund\1niqK.<9KvK U7; c^1 12-I-S2; Am 
lDKi-IL]0]ftrfT J-JL-«-(-L7fcyK 2SS5;cn 5-3-9"|h) 7t nSEAR >h\)7'i, InslslbCtiiisLindLirds fur irj[rr jod i^itstt pi pinj^ EiLil4:rtiL 
ortjjKS K, Ls M dieJ DXW ^zoppcn types h-K. n-]-H R-DU'V Jinia lubring 
i3iid suralca sUiLiilcs stcrl tihkn^C orH. 

E<£L ATZ.5 TD: KKS J IS J] 1 0, H tM . 1 3ff . J 1N.15G 
STATUTORY ALTHORIT^' : KE5 J IS J JIh 

ftT:CESSlTl\ riTNCTlOX, AND CONFORMITY: KR5 -1 ES Hfl rrqulrrs ifcc 
DJUcc. tkrzvjfli tlii: Sbt Flinbl^ CcxJt ir4][nrnitLfc. H] pRi[nuJ£-Lt jd 
ad Enditstrjtjvc i^ aluLjDa cs^jbltsliLiif u Stii: Plunblsl Cede. Tb a ljlI mil Alrjtjvc 
icf [rb[ji}« [stiib1fil][!s tliE: sLi3nd[in!s frr LiiE^ pcapcr issMliiLiiia cf ccppcr pipe nod 
tltUn^ Jnr ^'DlE^r und hi^i^ piping 

^ccLlon I. 1 hr Lnstjlljllon ofL'oppn'H br^cs und scnnilcs 5ljdnJEn5tHL 
LulMng T^tcr ikr\^ t^usIc plpLnt: ^hQlL bt made aL'G]iTJhrt^ Ici Lbr prciL^cdn res 
ptU hELh-i]rd In iJ]ts [3dnLtiib^rj[]iL' rr^iLtPin tih fiainrt lJit sattsTuclnry 
IHrkjrnLjnLT af (ht pi Jin bbi^ filler dEslnbn tni] :in£ dndiu^^Flm. 

SrLtfam ^ Cntlli^ Rrunilug and Shin^ ([\Th\^ tuhzstull be caC Kicmcl 
ln]|^ Lti ih Jill ii a^ uorr cit ms\n^ 
(iiV^ LnhtcilLfr 
(b> A hjcksjhv 1±mId. ot 
(ci Ai Dbcubih e SUV 

(2| Tkt tibe ^all kiV[^ buns aiJ slu'us rcino^rJ b^ Einf □ [cuEm^r cir L3Lber 
upprapnutc txnL 

[3) Tbt tQ^x "^1 te bnnDghl t) tniD din^oMosh ziwl nHEuIncA h)' n^mg u 
S^iig ICUll f mSLS4U]f Lll D plug qmJ TUf . 

Section J. CIcunlfii;. Tlic su rfEicc b Ie joiicd sbJl be ^.Jkjel uod Jref fiornud. 
fictheoiid ben} (7:t[dl:^ Tbi: L^nd cJ (he hbeskall be^Jcjaed ^iLk u line "und 
cIc^Lk cir ii sjKmLol ^lic bnsti ^ dfitiiqic slj|Uly ddic LLid £>reqDired bi^nki tk[i 
Hxbi^Efil ihc IlLliDg. 

Section 4. JoJntbi^ rechnlq ic^ ^ I h ^bdcrcd jomb La ui'cofdLiiici: witb SI5 
JL\R2(K16Q. die lcil[i]^Ln| pn!t.-ediiissiiiill be usrd Ld anldcr a jDut 

[Eli .^Lt:r deflaini , diD nrlares sbdl be ccn'errd ^'Jlti □ tbia JTlin l3J miUly 
ccnubivr Ibquid or peU^jLcaoi bu.'ied pj^m diLJt (.ostiii] chh]rvJcs ol j\nc iind 
cmrnDiiliiin .hclt-cLcjning Eliit ^jLI at^t beiszd in pbcecit dii: cLejiiJif pijK 

^bj B^c^ till s^oll be Wiped citl widiin Ibe litUif KcLel 

[ctTlie LhIk cftd sholL Iv juiirtcd in Ld Ihe soekE^U "^ idi Ihe Inbe Einnl> scaled 
c^Ksl tbe cud ^ tb? "^zckeL 

\,d] E:ue^ nm\ "^ull be trmcn'nl wllb a rof . 

(c) Heat sbidi be npfilfccd b Ibc fitilD| and tbcn mcivcd la nrderlfi b^oIiE 
bureau 011=41 as [^vsihle Tbe I itdk^ qhI jDail Biioll: 

J l^t be ov efhcaU:^^ dind 79 2 Dc hfjbil aiLl 1^ HoUcr mtl^oa co*tic[ ^Itk ikc pip: iind ILo^^ b> 
d^llni^ iitin]c4uia jiti tkE^jaLiiL 

inTktknitskiill be rEuiovcd. 

{|]T[lc litUif Liul jOjil'^Lill lEcocrlcd b:1brr Eno^'lnf . 

{2) B luzol jcuici. Tlic [iilLo^Lnf pfrccdniG^ ^uLI bz dshI ^of u bonnl jotn t 

(o)l EiccpL iB juci^LdnJ in Hibjni^mpfe 2 cf this fiifi3f aph^ ^ bF clniii^. 
Hie: FnjIiM:^ <if Ibi: tube cnil und LiiE^ IlLtiDg ^cktl sIliJI tc cuvE^m] wjlfi d dim 
lllin^^ri Jln^ ji^a>idjKL' huth Lki: rmx^Enmi^ndLiiiC^n^ol die mLiiilLEtiirr of tk[^ 
bru/inf tllJtrrnttil b^j^ us»l. EFrioft "^ull bt miidc k]ai'OfJ fcUinf llux inHidr 

I FlE^mn^ bt^MiLMnl kf jDini^ ccrpfi^r tibt ti ^ rciof b t coppzr EiCUigB ^ lLIi 
n:ippn'-|)fciihplu]n'> jJkii^s 15 -rup S^ m:^! ^ turti hit sf It-Eliiiog cm c^yppc^ 

\b\lhc libccftJ "^Lill be jKsrrtcil jiU> LkDs»:Lrt [ujd Ligjinst ibr ^bpund 

{c t Hcil E^oll be jjHplicd Lotbc [urts Lii tv jLii naJ , widi. 

Lrbc Lnl^cbcjfcd tiibl.jnd 

2. The rLLti[L| [It ikt biKc of llic cip bc:iLfd rn^xL 

'J^ EnLTJDf ^Lrr. \mi or^tnp e^qII Ik □ppLaJ al die ^m[ wbtrr Ikt lihr 
caEcQ die bLXzk^ L nl tk[i filling 

(ctThehfjJskLilJ be mnmcd 

{E)Tht Ijltinf ^d join t sholL bt ccclfd 

4 3 i f lof^d jjiD tb, infucL iDc^Tbc fDlkiwiOf pnjt.~cdiics sb[JI bz msc^ jcfd 
fbicdjaiit 

(QlThc|oah3bi1l beciL rcjinHl ^urnl. limI clrjinj p«PiDLJ[Lt ^ ScclvDOii Z 
iind Jot di L^i jdmn L'Urjtivi: rqiiJjtfCHL 

ffa)TkcmpliD| ■■iFiliall be slipped civtr diD [ind of ihf tube. 

rc^Tkc HiiriELl icul <hd\. 

] Dt ioszrLfd Jik] Lkt lutECBd. oul 

2. ^DdTi^ca hv hLinaicr '4n»L.f?i tDrxpoMl ibc tnd nl'dir tube b tbr dcsitrd 

{djTbc littju Bholt bt pbcol njuqtcI^ ngnyifit tbc line. 

fc h Tkt cou pTjif n u t ^Ldl ]v i:n|L4i[!d ^'jlb tkt Hltisf Ibrrjds 

r D Tin: joial hIliIJ te lEghLfDol h^idj luo ^2^ HrcBcbcs, uoc ^ ] ) o« tbc nutdiod 

DDCltjDD itlC fiEUlf 

(4\ SriT^v l>pc ELmnf bkek 

)□) Tkt pnKcduip> c^^blislicd ji suttsa.tJo« fJ^it) dhI 4b) ot thui-sf^tjoi] 
diLill bz Eollc^hied FnciEnpuLt ELuiiig. 

^ti^Tbc tutestuJI bccbunp^J in LiiE: llon^ hinck so dioi die Ed be isiJ^kli^ 
nbD^E^dic bloit 

ic^ The yc^Lf 4]l dit lljrin| bix^l shLill b: plurnl on l&c blcK-k kj ItuU tkt 
tevricd tndol thcconprc^ifOft loae^ Ao^'tr tkEMabecsd. 

4d? The L~ci[rqif£sof ecet^ eEuII te tincd ikiwi rmnly. loEmmf the fbrr 
bct^ CE^a tk[i cliLJEn ber in IkE^Elonnp bkvt JiJ Ihc^N^h^led Li^oipfi^sfiir aiit 

|cr The JluTJif rail^lLjII be runiL^cd -jnd LiHseinbkd pui^iimit LoiiibfctJDn 
I^Xd). (c). and <n DJ ihissfctjon r^ ) KIccbuaLCjIly l4]niKL] t?D 4.on no. Lxji 

JdI a rnccl]DaLrj]l}'-JLimcJ Lk CLiDn«t«n[i skull bt npfmrvnl Eur us i a n 
4lnrn[SLi£ hulQOiJ cotl whLef tlistri bntua sy^in dIuvei giDnni] fial^ 

i^) \ no. Hlupl jLIv tittuctcil ^.oILir ^Imll be JorvKd ji j co«linuoLi5 
Dph^njtJDi] a][iiiKtjif [d dnLljug u pik^t lu]Lc jnd dEu^Ln| oat tbc libt surfnif b 
rom a culbr fauvinl □ hc^bt l3J hljI L:^ LiiLia LiiirE^Ull tJinn the Ifeickiaa o4 Ifec 
iibc wulL Tbc colliifiif dtvici^ ^tull be ti]JI> LMJjusLDbIc ai b ibsdit pjofxr 
britEancc qmI conpLck uaLl4]mLL>c)l thcjcMiL 

iu) AIL jcziELh "^Lill l]f bra/cil ia uccofduiict ^ilb svhBcctjnD |Z) qF ikn 
^tkiEi zihl] tkt ma^D bctn rrr>^ mstrnrtJDas A scildurd pini Bfeull moi he 
pcnnitLcd 

|6l Mrchjnicii] C47U pLm^'L Typc^ K uhI Lcop^r tubjif s^^Urms I nun two 
{2| lEic}] lkEu«jil] ^ix i£]| iDcl] lifid usd tuf wutcr diMnbatJoii nuy Ix instilled 
nsiig jnccbjujcul pifK coupLfefs^rf d tulEcd l>pc \viL]] u tlostis^laFikzLidaiif 
wjtkgnxi^al DDd cDpjKf fl LtiEifs iri]iplLn^ slinll Ik i]J thcDnf Ie: [ud dcst^n tin 

Section^ Hsnf^i^^nd Sippcirbf. HiiDfErra LiiLlipra [ud sa p[iirb sliall tc L3f 
umtniL gF biHiLiL^nl hLiL^n^Ll In '>D|i(^in Lb:; piping ^likl ik Li^nkiti J~LiDfCEi. 
cmck:iE> and '>i]pfK}cb ^huD Ik scciirl^' olticlLcd ti ihc imldjog cmstniriJCM] ut 
EolJlcitDJ^ ck:»= iiiLfrt^ H^ sn|T|ind th? pLpii|t liod Jh L'4]aLf n K Phtl [Rtnv> ^bull 
IrniHlt b olIcTiv [iir cifiiftSJLiD. Li3DtnM:tji]i, sLrnc Lurdl sUJEiinEii] I LiDd ^LbrLitJUft^ 

( I ^ VcrticD] iHjpLnf 

(n) Copj]cr tibinf sHliII l:c supjx^rtfd 

I At exzh HlLjn Jor piping one mid ooc-biilf i I l^r incbcs and Lu^er in 
dimnclTJi oad 

2 A1 mcli stiry and nnl nvicr dion b=a < lOh Irot iifcn^ Icr pipmf ctih und 
cac-qoancrfl 1/4| ikIih ohI vizJlf r Ji dixuntlfr 

fbh Sipparb "^Lill l]f of copper rnolmiil o^ HvllJcjtnl "Urrnizih wlikh ^ill iiot 
□dvcEdy iQcL tt [tfe Ik pijiogoitn^ 

(^) JinruoatnL pipuif 

(n| Copj]cr tibing sniill tc su pix^rtnl iH: 

I Six 4hr Eoi^t intrivLiK tor orn: i ] Hncti .ud unulkr IS d umcLf r ohI 

2. Tea [ I Di EddI 111 LrAnk Fnf one and nnc-qEiTtrr^ ] I Alh inrli zuul Im^L 

4b> Sifipnrft E^olJ be ol copier EmUmnl ol nfljcjenl strm^lh whrck wdE eloI 
EKlvcESflvidcLwididiepipl^ntEnul rSKy-R fiS.HI L^-l-H2. -Sn l4KvR 
IlIitKcfi L-Wifl-]"?KvR Z386:3lO^;dJ 5-3-91 : 20 Ky-R lJ9l:clJ L-lf>91- 
26K>-H_Z]5;6l5;rfi ^[6-Wj 81 HIS K Ml l(l:4l7-L]iEl3lti[tin4LindLjrdsrDrslHLund vrcmf^fil Lron pipt. 

RELATILS TD: KJtS Chapter JlH 
Sr^lUTORV VLTHC3Iin\:Ein-^JlSJ)lh 

NECES5I1Y. FLCJC riOh, AND CG^fGKMElY: Tic oJlrc h diEwttJ by 
KRS3JS [Jf] tliiDui^b tk Stulc Flinbu^ Eolc EorninLUct b LikipL oniJ pu1 id tin 
cETdtEd ?itiil[r PlaETibiDf Codt. Tka ekI mJatsUnUvc jl^dL^Lmd cuLiLis di the pciipcr 
riKMuLljL«:]a ul sIj^zI .ud wnz^lit Lmn pip: \iud IjILiji^ jnd dcnUtt^ Ac 
nji]i]iDL:liLtn''E "^xcLrLdlLon auETiter erf ihc m Jlrnul jcccplzi] lh thciMMDStiltilLOiL'k 
Tills QMicadEncDt is ncc^uif> Ld cdjitcI irlcicora b stuidiudB t Limply widi 
]tRSClii3pLrr].'3AdrjJti[if rules. 

Srcllon 1. MuCcrlub. Sled pjpc^hdl be prxlnDzd mid bb^lcd ^ itli tk cincat 
A^TM 5|KcdlED[JLM n Dmbcr [nr hvcldtJ ih mu^h I iiun pipe nr i^cldnJ and sc^imiIi^ 
s^t\ pifK. ficbtdik -KJ e^dI] be die rniairnin ^c^hL friz wiila~ distrdrntiDn lx 
s]iL ^'JiLc iind vciL i^ulviifi Ivcd pip: iJuill lie Ecd CnjKS [rf ^5TM 
^gx^diTJliDits kJciLJlcd m tkfi ad[nlictiutj%e r^ibucn imy l]f abuiJiiad by 
u riLiD^ did .\inerusii Srcicty fur TcstiK^ MnlcruilH, ]9lb Rnzc Sticfl 
P[LLLM]dpbu-P[:a[i5yK-^i^l9]U.l. 

?pcclh»n3. Cit[ln[^^nd Rrjn Inf^ f [ 1 Pip: -diill b: cu L K) kif di widlDxiUEUt 
CD L [Uiiif pipe en tiers. liLick^M or jhrjsn e si^' 

\1) U ttu Lul-^kigdi pipe fi Ld he tkieuJcd \k pfcpured fiiTD mliaDksl 
ron n«:UMi. it ^hdl bcinuDnl LL>Lke till iDserJLiMKbr al the pipe 

Serilon Jn Jrii Intir^ Trcliniqiics i ] ? Scicw jeiiib Scic^v jDin^ eIlqLI henisde 
by Ihe Dse fil a pfupeily ldI diicid iDs^rbl mtu the leucJe piirt iif Ib^ EitUof Litlcr 
upplyiog Qic rrcomineftdcd pipe juint cornpcHod !ij:uriD|ly ki die [nule dircud^ 
TcgkbD h.and-L^ [it bD cbcct Idt:!!^ n men L LiDd tbei L^lliLen eDcmf h Id JKsaK zi t^ bt 
ImtficTxit ji]iD L E}d Dot dveit^hti 

(2) Makoaiiml jciintE. Mrclmn llqI jaoit!^ fur liul LUhJ mild n^iierstuJL lut be 
tt^ atove IithmI un1c»i die D:)uplin|s njc IuIvlID i/cd Ljod Ike f lsIx ti jcc \STM 
[}-715-fiUGmJeN-}^-bL5 EZ Ttic pjp: cmIs ^^L he Lubnnited ^ idijn jpj]fin-ed 
lihnciuit LUhJ Ike f Qski^LsbjlL he sljppul uver DDe i ] } pipe eDd The pipe CEuis sb^l 
be con ■ en ted aid tie f ostet sholl "be inurted lab ce Dtnd sjudd log pcEitkin. The 
bovtBDl cliunph skdL be pb^ed iVrer the |:L:^:eL:iwl die bolliiLiD^I DDb ugbteDed 
1.^ itk ii sixke L ^icKli 

Section 4. Kui^ersand ^appi^d^ f U HQEL^eo. zmcliara £iwl SDjifKirfe .^oU Ie 
oj' BolTlctcaL "UreDi^tb tuHvppL^n die pipiDf jod ithcnfttits K.uiger^, :iDC hnra UDd 
ssppcHb ^JmlL be ^ecuiely ziltu^hed tc) ihc bDjldjif mD.'^LnirLjLia uL mtemik b 
snppan Lhe i^pii^ eiwI Lb ccatEit^ Fm^'h^nDi^ skdl "be nude b oElcrw lor 
CMpoDsicn. CDalorLxia EtniL'tiiiil KtLleineil and ^dvutmi n IZ) Vrmcilpiplijt 

TdJ SiirE^nJ jupinf skill "be appcitbl iii c^ci^ otbcFEtn^ ^c^kl anil sipfcrt 
^all Ik ciF kcTDiis mc^ 

lb) MfckjniLLil jDint pipiif sholl bt ."mirfiocfcd at c^try "ilnn' lic^bt Lind 
sopfiDcfa ^[uill IkoJ FtriDi&VKtuI 

(J] HciniontJ pijM^ Homiinti] piping ^oll Ek suppjrtnJ al in Lcfv^ib "^ [iirli 
ItEcp lb ppLH^ ■■ liI QD [Dl^d L LiDd pcu h taL s^^1k|i SLruhnnJ Lind mL'^kiiDJQil jnat 
pipt GK cuuJ oi]i>[ull I L J ^2 1 iih.iiL:^^ liDd t^vcr ^kiLl b^ ^upjxvlcd Ji i'i.c\\ci]2) 
lucL Jitn'iils. OELC und onc-4|a:in:r { I l^4j iochiind ui^kr^^l be mpfurtcd ut 
c^linMjJL-uLuifejviiL&Supiom-dalllEaJrtJTTHiiK^t'^K^R fi^9;cn ]Z-]- 
a:!;A[n_L7Ky_R_2iiaS;ctl5-3J^J,]9lij_a-]aB;l3aSclt n^JJlJ 81 dcirra VT3Jcr phpring^md ntlrin^^ 

a£LATI.STO:KIiSChjp1trJJfi 

Sr^l^'lOR^ ALTHUlin\:KIt^Ctmi]lErlJA,JI1iJJ1h 

ftTCESSlTV, FLTNCTION, AM3 COSFORMITl'i Tic Dilci s diFoitil h^ 
KR.^ 1l!^ [1(1 tl]iDii|^1] tk 5tJtE Hinbi^ Cnic Cornmirtft &' id^ipL .md pu1 mtii 
cFlcct jSulL'PLuinbLngCcidi: Th k od mi aLtjLj^ c lug u LiLinn ii^liJt>i:^ ILl' }iLDrjf c. 
Imndlio^ zuid JEtullutkuD uF ^hnoiiiin sihI. wi£b. ^'ciIiUhI HtLjmduii pip: mid 
dlUin^R. DHL] idcDtjIlK diE^ manH j[i: lamr^ sfKciEkuLnn nHnbcr ciF die muLrniil 
□cfcptrd II thna; jQ^tDlbLvi^nKTbiSLiMicBdEncat is nazcssu) Icicunply witli OS 
Ckipfcr LJAdiiiJtj^Tulcs. 

Snlion 1^ Alain Inun pipt and nitJit^ stull tic pn?d aiiul and bbrJcdaflci 

Amcricnn Sodct^ nf Saiiilrir} Engdnnn lASSEi £pr^Li]LuLJi]n ^h\A5 und 
cbfTlnol tkfl ^psjfi;LiL«:]a niy iKufatunol In ^riUog Itic Amcnc^ii SuljzL} ot 
5^itun Es^iELun. P 0. ao^ -tC3&!. aa% V jIL^. Gkto 4 L I -Kl 

ScLliiND 1. 43cDcntL I UTIie: lOstjltiimD cit nJumiDum dmn ^^str^ aid \iz\Li 
(DW V ? wiQ] cBd E^ n]rnj]o«n]fe lor h^di !uaLtio jnd "^LiHin ll'^^HliII bi^ jKsbillcd 
!■ cciEnplnjocc hi idi ill a ^min tMnitiv? n:^ u LjtHi* 

\2) htiidlinl iQstniL'LjnQE. instjltjiJL^D lO^LrnrbfioA, s[u.ia] ld vimn [ncatui 
ccDdiUnQS. hvi]rifuisli I fi aid oacmU^ for idaEnjiDEn dEUja, "^ostc iud \iz\Li 
[DWV?s^stj:inHskj]lhtl4]Lkr4d b> ihc jistuLln- 

Sn:tl]D Jl Milppring, Sbira[^ dieJ HandUn^ i]) .MnrniErurn plpr f^dII ht 
^ipfi^J and Bimd ca □ Fbt, cima sur^nrc. Irrc fit uuh. idcLk circittuzr Bkikqi 
Db]cch^hjcl] could pcLmtkilly dLiiru^c tk plpcDrcci3tji| ijl mpjiluxljof boLk 
Pifc doll iGl be HtM-Lcd mofT Lkui bi ^I0| pifcch h^h^ unlcHi sdiippal in 
"biHllQ IE JEfEhrJ JrciETi die uppLicfiind ciqc ([) jupc stml] sol iQt nai^E^pcd 
witbhn QBodiErF. Fhpc Bkoll be snpjniflcd on Ibt support!^ km'iiif d bcon^ fcEf 
□ppn^itiinjlc]} Jou rH? inclics ^ hIc. at lilcn'ok not I rcLitn~ Ihui Ih'f 15r Fcf t ohI Ei£ 
qlIi chI [d thr pipe. 

(Z ^ Mcfbofi (coi kudlinf Lil pjpcaad OTC^uncs BhaD nol hz ptrfnnncJ. ii^a 
]kcy Kuvf bcf ■ Biitnbly crjlrd MiiDOjl li[iD&£ljif 4aJt tv used f la dI] ba us ol pifc 

I J h Pifx nod joiat cninpLiELf IK sb-dl l]c "ihircd j^Li^ JroEmrxLirEnf hHiiood ]kt 
dufi|crd n«:liLifi (cut d JMH^'i:. 

^4h filncl jLIei1m3d e^ljIJ Ik futd m oil EoJftr ir^nlatioDS Inr fannfftHg ood 

EtlE^E^ClF pipH flltJI^aild LlCD^'SZ^nQ 

Sk^Idii -I. Insl:kJbi[h>ii. Tt] PIpCi n[tja|s lud joint DnrnpoKiti ^uU be 
cniMunnl Eor (toMic^ bcfoir stumnf lul jKbillmun Bcnl. cmsbcd. Hvcict^ 
dm Led. nrdsML^i^ EriDlE^nnL^slidl nntlKi}^ 

|2j PipziihuJl Ik TLit "^Eue Liid :dt n^f ol iir barrud ai|«i, msrik jnd cntikle 
dull be reincn'cd Tlie aklaJding uf (he inteniLii liaing ul (he pijK "^liIJ euU Ik 

8* b cssurr □ NjuuE ciL \ t^'d^f ( 1 2 hir foDdCE^n (L4) inrli dLunctrKEni iif h^li 
^■jal ^cd. fJD^ hxjthfJ. hnLki^' gmn Old , mdUklcitUif bliMJ^^Iull be usd AhiIliI 
^Uqiidbfaik InlviLjnLshLjlJ IxlshI. 

{bJ Tkt -McLUL .^ifiiptr Etmf LccEnpkic ^Jlti mistic seal h ^oU tK sljiipcd civcr 
AcciLniLJnl Ihc .\Jnia .^Jinmiin D^'V PifK 

IblTlic [lablcuL cliunp sholl btiJipjioiJ cni:r tl]L'LilurniaLi[npip:4UL]4Ht d \}\c 

<c) Tilt iiliniiin nw\ ]Hpc ^[^k nbirtr rin| sholl be LBSitcd inln Lkc 
donMc-Ti bitii] ^kcL 

^d ^ The cjst Ln]n littja| .UulL b: iKszitcd in^LkoLlitrE^ndol ihe doubk-TiblxiJ 

LcJ Tbc bablcsciunp e^dIJ be sl^ ni'tr \h\z ^\sk\iian\] Uie smvbstulL h^ 
tiqicd all[:nLii£]> In slaIv f f^)) la^lh. camplclJiii; L^t lOiil pfucnJ euc i^^i*^ 
-'W. sankitn L in 5<Ft ti Liilijw Eire [u^l^ fif pipe. I iLUn^'i. and ^m I umfunE^aLa Tkc 
cgKn i^s^kilL b: kananth ziftd J ref 4it liLiml [lI ^u rticci lUd pr^jirctiDiL'^ 

151 Scilcd ]J oj]fnii^h tl]iT)U|:b Hulti, imtitHJU iind J}uo& rrqujrr "kuIii^. 
\k\ry s\Lji\ \iz sc^ikd ^'iLii nxirtir^ cciqcicLt^ of ndier ssiLiDls ccmfutiUc wtu\ 
olDininurR AlamjaaEn d cut, ^^Efc Dod ivdI IDW\> piptshull nnL be jel L~Dntic[ 
^itli rrlilniuLug nlrfl cmlxddcd m concrrtf. [I reqiiml by cndt or deemed 
ncc[:»£ii> hv Itie ikhniUinf |iliiniticf L^i: pij>^ sb: Jl bz ^rofiiKd ■ pubbk jdiKUc or 
mblKf Ujv^iicrdiL' ui^^j [Uh^LHi; li]KiU|^b dit ^'ii]l cir IboEr or anted wiA gcx~d 
qnolj^ bLnnLnuas jninL 

NOTE [l u v-iUfi I CDD tuning mujliicf^in 4]A>clLb:d[1t ts il^. l\\c pLpesluiir 

be pfDViJcd ^JIIl ^ditrHLlJ pJULi^CtiLU 

(6| Sct^'£t pFnetmlM3i] fiiesLop^ Scrvjcr pcittciLKiEi Eiicaip ofscEn blics sb^iU 
tc ia iETQEdiiDrf witti Inci] I be or baEldul ccilc^ 

Scelhm 5. Joints 41? Coupled. JoiiLti shoU bz m\x\c Is Dccontuicc ^itb tk[^ 
UDidLictiLrri'B mslmcliEiiB. kucludi^ eoil cup junLcctxn luuI ulher ccmp-^Dcat 

dEUk. 

nluminurn dinin^ ^Lift Liod ^cil ^D^'^'l pipz hn udirr trprsoT pjp:. uhI «ly 
isJLjptr I LlliUfs Ljppm^cd fur ihc sfKcdk lEutsiLJDa fkilL be usd 

SccLlonfi. Supporls-i L| tljiifcr^ ]J \2 hn^er [»"a]pficTd bcrr alinamin d ciui. 
wziLf Qod vtiiL (D'^'V ^ pipe s uf iiinrtd ciL]]i:r L]]un ul Dimn u m zuhI lI chLor^csDr 
CTtkcr t]rc Uolybs are pnscil dr llkrl> In h^ prc^nL tin: LiDfE^rskdL be sujtnbl^ 

B-pncilPiT naH ■■IprrmMll^ LKjLitd I [Un Ibc Jhpc. Slipjl]!^ asd linU^IS^kiJ kiflT n 

as bicvil Ktinnft luFK iind nkilL be ln^zol bun^^iwl [iiu|[Lnrfch L£» pfr^caC ubr^ihiDD 

(I!t S]inDg- HortzLin tal pijt stulL be eu ppurtcd a1 jitrviils hdL ^nmlcr Ifoii Lrn 
{1 01 fcf L Qt qIT ^Ln ti Jl jII briiKl] rnd^uoJ ot ulJ pnintH hi [icir Llitrc Huckjnft 
!■ d iicctinn. Tr^ip zirms ^ljU b: ^uj ppojtfd Lsckb: bD tk 4fup j^ pcKublc VcrtKJil 
|Hpc sIibII Iv sufifurlnJ a\ jib^rvuls ihiI giruk^r Limn b!ai ID? [\t\zL 

Snll^^n 7. Juried Pript Oaly ulaauiuEn Jcuii. WiMftrzuHl ^cat ^D^'VI plpr 
fan^'lij^ u f[i:t)r^-aj:f}lLfd cittnzil cuutinf mid nsuifd 'LGRD' "^L ^x uaod 
■■JrigiOEod JLUst stauLJ h^ funLccEcd Fnun cnnsina bv ofpkii^ a tqt ^cipDr 
driit sIcc^c lh\z pip: BkiJL hz prcili^tHl tnMi EncrkiHiCdiJ J-inidgEi by suL^ibk 
stncLiGhl ^±:}JLn|. if drcvKd srccKU^. 

^cmlia n M. Dntbit VVuElc Qisf V^nL ^^vslEcof Sah^'L Ici Frmin^ is Kn'tctng 
HD oluinjDDEn diuiD^ ^'ieIc and \t\Li \D\V\'\ ^'shim Ld jvutL'L Lrjp \iui\ Il^Iiiq 
tnnEH tiDzuif , :i I kcc^wuLcr Holu LjDa n^c up cJ ^iMv itiOh pziu^it b\ uu^dJ 
gh'ccrl nli^od m ^utr "^Lill tE lu^. AI:tilu]L imtiiKzc i^iJL eloL 1]c dtkI |I4 
Kv-R- 11^- en. ]-WJB. A[rL 17 KjJL 2S92; S-J-91; 15 KyJL iCCSjJ9J,cK. HI5KAHai:(l7n. Stcir.^aniaiEb]b[tiii(]rSDR]l,CrVCpk^k:pipri]nI 
fllLlflf^ 

RELATI-S TO: KHS Chjpkr 3JK 
STAl^'lOR^ ALTHUlin\:tili5JIS.IJl* 

ftTCESSlTV, FLTNCTION, AM3 COSFORMITl': Tic udlc^ s diFoitil h^ 
KR.^ 1l!^ [1(1 ^sou^'h tk 5tii^ Fluiblif Cccli^ Comini l}f ■: d'LhJopL jnd pu1 mtii 
cFlcct u StJtc riurnNn^ C^xJc Ths nliniiKtc^Li^'c n^guLLUc^n rL'ljU.'M:^ L^L'VKlticcI 
Bcakd [iTf sfrm^c. lijndlin| mid lEHtklbttoi] ul stonJLiid dimnfMjn ihIjd (SDRh 
]]. clikinn^ilnJ "luLvlviiyL clilonlcj TCFVCj pbsLK jupc [uuJ fiCliEi^ Tkhs 
isj [Tu 1151113 Uvf lEf ulalKiEi L5 bciEi^ □ETirQilnJ iDiilla^ Liicn^Df L3 nc^'L^ LJErvclDpcd 
pnxlurL L}mL Hl^i hc^n ikcmcd ogvj] U> tkiL T^ h H.1] hnshKaiuquiiud m thc]u:^ 

SrLiijm I. £tj»ni{-t und Hsnd lliif;. ^1^ ElilcinKitEL] pntylvjiy[ clilcnlct 
ICPVr? jLfiC- litnn^ jnd IIIUd^ s "^liJI h^^ sUiicd nulcr Euvtr b iiVL^kJ unnccE^fau^ 
ddrt :uxu [nuJjLKia likJ kioig-UMm cxixihiir U^ nviLifhl ?\pc nod tubiog ^hiiU be 
stircd ^ ith coi]tiDi][n]'> "iippnrt m ^OniijfhL niH.n'H^ bund]c^ CoiciUl be imcd 
diliDndliD^ ti ji-ijid ■■■cli^tuc} Dl]Libr sumti Lf jfiriKim di CGKiEfc or ci^^i^ 

[2) ^KtnLLi^nicnl liod pnnicrs. bu-uobc ol IbEnnmliCtv^ ahJI bt ^ncd Liiid 
iifuj ^licir Llicr? sLilL be iio citpmaic tc) ^■LboiL, sfuiLi. open llnmfs or IlcuI 
ScNcat cfnmt uod pn[ncr>slLilL[U]t bznsd lEycuLlbcLrmirljxJslicirlifD. 

5cLLb]n L I cisIgILjUdil 0) CiHrnl OFScnbly stuJi cunsist l3J Lie fLil]o^u]| 

(ii) C u L the pipe ^Dair, 

f bh R emcii't bu ns- 

4r)CLciu txiL]] pqK tnLJEHid lining sc^kcl with a iccamncaffcJ CPVC cIcodcl 
viiic^ ohinf :ii uppn^vol [»t { 1 1 s1rp LrnKnL 

|d| Apply LilL^KmlcoBt of CPVC -ulvcil cemd n I H' Lb^ pipe ud ufipl^ u l^bt 
ccDi fil' ctmen L ^ Ebc fittiig svhfl; jciuvjig iill ^il^a LL^mcmE Imn Etae luIcjilx 
wlitcli Enu^ckc tbc ^^ifci^n^' 

fcl \ȣnblt jnmcdhLcly by b^ttunlil At pipe in llit tiocllrC lad iDblfhg 
DBC-qoddcrf IV4j tiLci Lh dii: ^^Ln I js Lftbrrnhlcd. ODd 

jH Rcincn'r ciiics CE^mE^n L I'mn ihcjcunL 

i2} Tci d[M£finjH lJ d jliii4 liiH been pr¥i[rri> E^irmhkd. a sinull Ikxj of 
nncil slmlL zipfKjr jL tlii: |U nctica licti.t'cci Lkt pipe err hbinf :uh1 L^d tiLtin| 

Section J. ] lE^aJh [km rcii]prrntii^Emiii:iirr^:dllK tzArn ilEosblli^ ld 
4rm|Tiiiiitu res N^lnw Icrh 4^41)^ d^rrcs Futucnhnl \x iiba^c J]D d^Ecm 
f^ieahciL The inuELu I jc hicrs jfebbiUutkua isMnjclLoiUi ^lulL "be loUcm'ed 
dicLall}. 

ScL-iJian ^. Haii§;c[? and Sappi^ri^ Sippnrt skull he piovHled [i1 eiM:b ftur 
le^eL lur pipii^ joMJJed ji ^erbcul ruos For liori/iKLtjL run-h suppi^rt sbolJ be 
pio>jded lit ih rce 1 3 ? hwt mterL^ lor pijie caie T L 1 mch or less in duinztrjad ut Idu rH^ Ebol in Lf r%^ [bf lLif|cr pipe in/Ci Piping^hLjIliioLlieiUichoiizd ttf hJ> hnj 
sifipcitl buLziniTCiJ ^ Ltk smixj^ti slciF^ ^H" LiDgEira [il}i}^'i[i^ Jor inL^'nnmt cmiBcd 
by ci pnai^tcii iiDd iiiintfiEticii Jinu^cis skill nol hjvt mn^h or slmrp cl^b cnoic 
!■ con turt hvitb tbt pipi^ 

Median 5. CF VC-lci-mmil Treit^lioiE. ^'szinbly slidl be Ji LfCLudonfc 
^itti tlii: innn uJ[ic licLT^ lO^LniE Lxio^ Lli^m [3nd L^iEnj^n^Tdi m t^jv Lrjn.-RiUon 
11 llji]^ iruy luc Lnd[^ IrmLch iH o-rri[i|s. uf b^Lk. v; hi! h Jonmii^'H^n LiiJ pLui ^it \}\c 
IllLsf 39Knbl)' iud sholl unCbtonLtbil Plimic sicL^l-to-inulf Lkicudcil ziLiptfi^ 
^oU hiMnstiJIaJ ihJlhDEimiiLiliictiirr^rEiioEnMKidcd LkiBil sminiiL 

SccLbnfi. ThcrnuL ExpondDiL Tht lincir Ikcrmiil txpunsuKi culi: JorCPVC 
ts uppiox ivuizl^ UK-liLilJ 0^\ JELch lor cjL^h Lrn flOl dcglrm FjhicilidC 
4rm|Tiiiiitu re chanf D Inroicli ]LX^f[St l3J jupc cir tu biK^ WliE^n Jub^Dio^ ling mas 
tjf ppu oEIn^' i]ic-sj^ tHiUi f l/]{ih ti Lkinz dijrt}'-s?ELindsC7G2) inch im^i Ind lhoI 
cbwuicc ^r Jnot ol run Id UL^comiiEdLit thcnrul r^pmsHn PiDjicr d^s^n 
ikIkIcs obbzh Df t^'cl^c 4 L2 1 bcha dc norc cvtr> tsflO] Tcf t « vcrUoJ Tisns 
if ticy Lirr rcslnuHd by lionimtd bfODcbcs uL l!£1c1] \lDor. Pipiof slidl ni^L h^ 
nnckiEEd U|^b4Jv tiDnfipnElbiitEciEQ] ^'Itb bfoaLsDODdi himgEira uJkjhi'Lng lur 
Lia> moiciiKiil cjimcd b\ cifiuKii^n und Di^nlTKUM]. I IS K>.R. J5&];cft S-[-92. 
W22}:y-R 79y.cft 15-7-95-1 HI5KMlKI:flfin.^VLi5ir|d|Hdzt. 

RELATILS TD: KJtS Chnplcr JlH 

Sr^lUlORV \LTHOIiITV:Ein-^JlSJ)lh 

KECESillY. FLWCnON, AND CG^fGKMElY: Tic oJlrc h diEtcD:*! by 

KRS3JS [-10 ^sou^h tk Stulc Flinbi^ Eolc EDrnnuUct b olcpL anil pntiab 

cffcc[ □ Stutr PI u intiiD^ Ci->dc Thii^ DduiLn LstniU h l' rrfnlutJLV r^b Ics b (he fI jds uf 

4fBtE pipLug thLJt life nculcd ti iicm: vdnc^uH t)j»i ot plumbing tiittuics miiJ 

UppU rtCEKIK.CN. 

Satiim II Tbc nriniimm slic ^TmndrusS Insldt dtundcrl \¥l [nipm suriLor 

wnstc bniDLhcK Tdf b i^^rn flxlnrc dsJ] noL bt lev Lh:jn ttui ^\rn in Ibt 
fbJhinLn|;4:]bk: 

\TlihEniiin ^[zc 


\\n mcl 


1=) 


FlxHie 


pLStllC 


Trap I 


inuicli 


Uitl 


AnkMclE C bikes Wjsbcr 


T 
2 


^^nDcat f bur DiiuD 


3 


2 


3 


Bmk i^i 


Irt 


IH 


1 W 


&a\b.lub 


Irt 


IM 


Irt 


CcnbiuiLian fj^tuic 


3 


3 


1 


Ek^D till cusp dor 


T 


Diskhi'Jhkn^ 


iKap 


I^IP 


1 Map 


DispiKil laiL 


IK 


1^ 


iM 


Dnn}jDf iL^DHtiiD 


1 -4 


1 J^ 


1 


Fknrdciii ■■ Unlet rocwn 


3 


J 


3 
] 


2 


t 


Jud LlstiBl Hoor dipin 


4 


4 


4 


XltkcD^kimU 


lUvp 


IU¥p 


1 Ijnp 


Laandry tiiy 


1'.^ 


1^ 


1 ■! 


Ljvjlnnc^ 


lu 


lu 


1 


SiiHAldnd 


J 


4 


fi 


Sbciwcrstnl] 


1^ 


lU 


IH 


Sinks hir i]r wdi3 fDflitun 


1 b 


iK 


I'fl 


SinL^ htfinin 


2 


1 


2 


Sinbk rhcETUcfit 


iMip 


] 'TUp 


J ^ up 


Sinks rbaic 


J 


4 


El 


Sinks kitcbci icsidcnix 


t^ 


] '5 


l» 


SinL^L pbFUcr 


1 


2 


2 


SinL^L Hci^Lc 


J 


3 


t 


Sinks scTVLEC ^vnil type 


2 


2 


2 


Sinks tfircc CDiniujtMKiL 


2 


2 


2 


UrinuL lip 


11^ 


U 


IB 


UrinuL jxdsbl 


3 


J 


^ 89 Min unuETi S j£r 

Ftmic Tiup Smnc^ UiiL 

L-RrmL "LtilL 2ip 2 up 3 dp 

UnniaL tiDT^fc E ^7 t^ I h 

WokrchuE 13 3fir4 6 

IRqxmIiJIhI Emm 4tH>L\R|-OX 7-5-78- An. ^ftjJl 47, cQ. B-1 l-BZ. 90 R£]-ATE:^rO:Kfl!7 3ISJ]ia,Jia.OIJ.JIflJJ[iHJJ»JAOs31SJOII 

STAruroHi vumQHin:EiasjL*i.]Jo 

NELESSITV, FL'NCTIONh ^MI" CONKQnMITVl EtRS 2LS 130 rcqiiEts 
tbc uflLct^ oflcf ici>w b> Ifet Sti3t PlDETibiiif Cnic CunEEiillcr, t fTTUini^Lr 
BR Ddnin LslfnEJvt r^nlaLxn catdilfitiLnf tki: Ki^ilDLky Ktsb: Plinbin^ Cixit 
icfulutj^ phinbiDg, i[LclwliDg ibt mc Llicd}! zmd EnukfiL^ls (hiiL aiLjy bi^ u»=d Is 
Kcilock)' r«~ soil ^^k4c. LJEid ^cat ^x'stzuvi ThA jlI mjiistnitivt irf ablton 
idE^n tjJlcs zihl] publishes tkt muaalEKliLn^r's spcL:irLmLii]a ■■nbcr df tk[^ mab^nol 
iKCfpLi^d lEi ^kc JutnllDlion and ljcsl^b iif sqlL wuslc zinJ ^j^dI svi^trins in ocb 
tjfpc of plinbinf ^-^sLf m. EO 2CDJ-CK34 llbil DcccEnl^r 2J. 2fiu rtnitcd ikr 
Envlmn aii^atil jod Pd bLic PidIc^Ljdi] CubiuL 

SnlJi3n J. Grades and ^ippcrts laf Horlziin4£iJ Piping \\) Hdn^Dntiil 
pipj^ sliLilL njn III pi^jlLjclJ aLignintn L and iiL:i LiELilunn |mdt dJ hc^L lea Lku 
oDc-c^ h L]] i ] I? Mh-1] j]cr [boi iind ."AliII btitvpfioftad DroKbDoed in Dcconlafict 
WLlJ] [hf ETUEiD fGC tiirr^ icL~ornintndLJUnns till slinll HiLcuircd ti ^10^ ChL in 
Jtn|di 

|2) A suk sliLilL bt !Ujp|X)rtal Lit ib lusr ^md c:icb pjpt shulL be r^nJIy 
scciied. 

43i No-lmb pijK and fLltiofE sIliJI bv Fupjoftcd dL nu:b JdisI uf pipe iud 
HtlJa|E. 

4 4> PaLy> inyl cli londr qmI acryknELitnltbatjdiciir-.'it^'m]? »:hcd u k N:iEt%'44Dr 
faoruoiEil pipjiji sbdl be iiuppLJrtcd :il. 

|a| Ifltcrmk hqL b OECol rnor ('Ij J cct; 

|fa] AElbe (nzof mch ^cftScnt stict and 

{ch Atcucli tnp bi^mcb iK clobF hn ^kt icip js pae^iUt. 

f5i FoKrdi>lt[ic pij]e jnd ^itb^s.'^l liecontjiwnsly siippnncd ^Lt}] d V 

[6] A stikzl sIidLI be ngidly^npf^irtcdal itslicscziAdDLlkt fbcrkvcl 

SccLLaTi 2m Ctmngc in DLrectfahiL^ U Eiccpl m pn^v idcil ia su bsrrbcMis 1 2 ). 
{2 J. or (-tj of IfeE Eclua, nclLiiDgE: in djirctua i^halL It mode by die iqipiapmlE 
HE nE J iDrti'-flvc (4^h desire v.-yc. l][itl-v.-yc tlj^^J. qortrr^lML suA LE/fijr 
C[gbdi 4].?hursi:^lfeil[L I l/lb? lien'd 

{2) A sjif k ^iiiitif^' t?t nuy tE UKd m :i ^crUcd .stict 

J3t A suutu^ \ix miTf Ic tunni lid iIe tuzt cif ^ c dE oi aD|lr cf Hit marr 
timi fDrty-IJvc 445 ) degms 

|4| A doublt funjtii^ tcciiiu> bt u^fd ua u vcrltciil H^d. ^ustc Liod vcat line 

fnHriimS. PmhrihMcd FilLb^TkcrDlkiwiEif sboll be pcnfeibtlnl 
<]) A duubli: bnb bend and dnubit bob tr£ nrinvtrlcd linb'Aal] Hit be Ecd 
on ii j^wcr. MuL iif ^^ LbLe Jioc; 91 [J| Ttic usz dL □ sxldlc Imli, qhI 

r4| Pjpt ielsLuLIrI i.titkLJ hubof mtncbon ibal rrdnrc^^Llir ucrjomujuzityof 

ScL'Uan4. Dead End^ \u Ibc instiilbtHn [rf u dciiiiE^ system- n ilcnl cud 
^Lill [Lcit be Lszd. 

SEhzUon 5. Frolu^CJui] nfMiilcrioL 0) -^ ]Hpc |iH3Kf Erntfcr cr Ifeimf b n 
wiJlskoU Ik prntEcLciJ JrnEn tiicidi^ 

|2| A pip: [EtwiQg LkiDi]|^l] or under ci[Ld«~ ccncrctr^ or oLkcr Di^niKivc 
nuLf riul kHliII he |Tfn1cc4cd L^iiL'LtcifcniLil comsHn. 

SccLkm 1^. MeiLhtIqI^ ^I^ Moid or IuiikIi sid. wss\t ziul vca[ fiipis and 
IlLUDfi] ^ itkiEL nr iMlcnLcuth u tHildm^ ^[uJI Ik 

Ib) Huh :u]d ^pif oL ei4ru hcjv\ or "f n ke ^C[g h L cm^t icn*: 
rfalNo-kibun'Jce ^-cghliinBliiiiD^ 

(d} Gal^iin i/ol ^LecJ; 

{cf GuLvjii/cd ^louf hLinn" 

inLoxJ. 

IpjQiuaB: 

ll}T>p=sK L.M.andD^VVcopfKr 

(i) SbMliiRj b^h-J rrq ucEu^y welded labinf pfcdnrcd limI lutein] 3^ ASTM 

mTvpcsH-K, R-UR-D^'VbfTEEtiifiLnf- 
^tl DWV bfiwi lahinp prducrf :uid bhclcd 4H A5TM B-58"?-7J. 

|L| SrjETile^ stuit^ stei^l tibial . 

IffijGmdcG LirK pmdnjin] ddiJ IhIkIcJ as A ^H A-31Z; 

litFolyvLn^ljiblDfideshnlule-KJorMti pndiLolaiid IoIkIcJ m A^TM D- 
^to-Tf]. D-]"?B^-75 and F-8**l- 

{olCDc:ttnitl«3c[Mn|icihitcPVCpj|icpfa3iircdajid lubricd ■SSTMF-l^WS; 

(pL AcrvlmhtnJc-bntDd icne-styiEEH ^hnlik ^DlitS^] pmdnraliud bhclnl 
iEA^M[>-266l-^D-l7fflf-73oFf-SZK.cr 

|q| Sjltccn iioD of bDn»liciLc 

r^r A nsui or brunch h^lI WiKLf Liod ^cil plpcond FiCU^s u odcil rou od shdl 
cbLlicf be: 

[at Hub and spiguLcitm kdvy nrb^rvuE: ^^eighl est mn; 

{b| N>hib'%n'KC ^c^ hi eusI jim; 

{cln'Mimnurn^ 

WJTrjr K DT L cupper pijcL 

IctTypr R-):. R-L tiim lnbLn|. 92 ff 1 silicon Lro* or bofrKdlLcutr pip: Liad Jltlinf ^ 4]r pliZitJi:^ DVA' klnLiFjcd 
in tliLsscLioi 

i3t UndcigiDD nd w\3S^ pipe ictnlLzJ bcuratk acoDCictE sloti sU^JI nnL h^ 
IfUiihnj] ti^o {2 1 jK bcs ji d tumckr. 

5«:liim7. StscrSDrilsml ^VodrPlpc prr FLi ti rt UnLL i] d One S^Bct U) 
Tli^ bJlowiEig tables. InH^d cid dn^ qIl' mI dLH.[Liipc tiom d liiviilnr\ ibd usiI. 
Ilhtill be cinph]>'cil bDiltLfminc nxLui7^iivuJi:nL'> Pdpr Sutfln inntic&h 


MiiiiEnurn Dtvi^bpcJ Lf if Ife 


fLitnFC 
UniL^ 
1 1^ 


25 fL 


1 
E i^ 


"^7l 


1 
T 


SOfL 


6 
TT^ 


iCOfL 


l2 
J 


225 tL 


36 
4 


iinljiniL'd 


172 
5 


UDljimtcd 


J42 
b 


unijmtbd 


57& 
M 


nnl3mi^ 


lan 
EQ 


nnljinfrnf 


2SC0 
[■^ 
-[«B 

niuirnim ol Llii^i: ^3^ ^^Lfr ckihc L^i [»~»:)i] diSLiiLu^joji I]i4im p:r tbict (3) 
isnh lio^ 

Sccll^m B. SdILh and VcnL SlEicks. C[| A buddj^ m wluch j plaEnbing 
fL^Lni^ bi instdbd -hkjIJ huvc d sulI uf ^'jstc :u]d vtnL.'^tct uf "lUcL^ txlfodLnf 

(2 hA and cir wistc ood vraE sbck B^all tc as dlrecL es pc^hlc aid Em IhsEi 

diLirp bcMLh ortuns. 

43) The required hLt^oI the miiL [^ ^il'lU: jeuJ ^cit^tjcl. OiliII ht detcnniiiHl 
inin Ib^ iDtil 111 tun d n it!^ 4.on ni^ Lrd k.i Uie btiick id JL'LijnJjicc^ ihiLk Sortiin 7 
dL dj ls nd EnJihstiaU^'c ic^ibtkiEi ciLzcfiL diol Ennrc tkan diiet |.1| wnLcFclcfirtB 
dull Eunt dbicbLif]tt iabDiilbn^e |2| iirli stuck 

SrclJi3nQ. TdI arc Oprnin^ Ad eiisLJiig cipcn ii^ or as open inf iD£tnlraf m 
a piaDibiif si'sten [orJatun nu staull be^nnplelc ^vjlk iL^^il ^'osU^and veni 
pJpi^Liid ^jllc[Mnpl> v^\^k d]ihL3JninL4rjtiiL'iqiiLiL«:ia 

Scctkm 10. Hnn^F Dmhn. (1^ The s\2t n\' Ihc "bouse dnui skoU he 
dctnmacd by die iDtol ■■ntKrL3J JLiHie unitE ^micrUnf b die Iidiibf dioia 
The k^tul ofi^ [d >'eiti thn^n^li the iroJ ddl l^cequLiI U>l[utof tke houvdrjin 
widi a ETUunan ol uoe 1 1 r Ihn^e ^2] ineli stick. 91 {2i Ef albmfJ] inch hnbrdrui irnLcci j buildj^. it.hkjll beLJ4t3chal Ion 
thjEclJI iQclisticL Chic 4 1 Mkur d rail] nijy N^juJ^nTLD tk[^ lioui^dciii] ^hitfen 
thiEC [2\ JBcb Linp if jLcoaJoms widi LiiE^ requirement!^ cf ScrUinn 24 nl ItiL!^ 
4iUUiHtcAU% t ic|i]jt«:][i. wjlhoal rouadsl k^Wiiid \}\c TLxLnre lELih ul llic 

Snrtiim ll.SciJIsnd ^Vodc ^Im^ks FMn n Cn DDCcikiiis. 
ii) \ s:]lI \iua\ ^Li^Lf ^LiJ^k ur brjnLh .hLiJI lui^i: 4.onr^dy Jl3cci1 mLcti Ebr 
lb: tin coiiccljons 

fZj Eack llmic stiEill bt indcpndDDdy cciaifctul m Ifit Kid lx wiEtc 

[J> A Fi:t[u re conscctina Ld j ^ LJLcr clnhft tlcc^r-cnllcl pcd csul ^m L f>^L"4Lijl 
inn^, orodirrslinibr plumbiiii^ ti:ttu rr ^Imll l]f 

laiEiimiLin, 

[ti]Lml. 

Ict^Eim- 

f d} Copjif r_ DT 

{ciPliBtjrLilnHtbtnd 

(4) ,\ diicf (3> LiiirlL lJceiiL btbl skolJ have a ELMrf4^ ^^^ ^ ^v™ L^J ixb 
fbmgt 

Sci:di]D 1^. Ctcnt^n^ Si^hl ^uid \enl E'lpcsdn^ EitslLn(^ B ■ 13d Lug. [a on 
CRL5LJU haiidLng ht ihcsfuL ^'iKtruoiJ heilpipiiif is not citcMfcd ■■JiEniniBknl 
(biuuf n l&c [uol or d ikne L'L^hctL inctil stul [»~^^L£Ur pJpiDf ueuJ tk[^ tjilacen 
iiFC Id b: chjn|al or rejdjccd^ dii^pjpiQ^ "^oll bt icpluLol ^ idi ^ppiuprcii: 317h 
niuJ huIe^ceiIs [K jue^n bvJ IciFnew wdHl. 

Sn:[h>n I J. FruhJbECcd Co niKctHi n±L i ] ? \ llittsre awicctJCM] shulL eu^I bt 
nude U^jlcjd he nd or l1 hrjncb ol u^^Jb-TcJiVtcLoru'^nLkir tixturr. 

^2'\ \ w^rni pipzalu^'E: \hc big ln^ Ln&liilJnJ J li Lnie hi j [ifUHh arEniiui slinll 

DHL be L12«l Q& □ 5?ll or ^'[EIe: JfefK 

SnztbQci 14. SqELh ^'lisIc jnd V«it IMpc Prulrcicd, Hi 5ot\. wistc. orvcnL 

pipe studl iDl Ik LnsLollal cr pznniCLciJ m^e □ biildinf unlea ad[^[uL£ 
pmv sidh sbolL bt nDdr m prcibrcLiI tmrn liosL 

12 ^ Tbt pdpj^ ^halJ be^rjppcd wjllmt rL| IjyrrDt Ilcjv~> bsur tclCoMl at 
IcasI twn 4 2 ^ 1jycE> 4]^ hv'o f 2 1 pL> tirjxjpzr pcoptrL^ "bcfund ^jlbn]pp:r^Jie.or 
tbc vent 4[il] ^ iflcieiiBnl ti Full sut^ tkt bizf of die jftcreiscr reqnjinJ ib if fct 
wefe]i3sii]g dmn^h LIickciI 

ScctLan 13. Hoor Exien^DiE. IDA leuF ex tcistoD q^soiLlimI wiAtesuL^ 
AaDiii] ril[ sur dL leisl one [ I h Inri Dtn^e die rtiE. 

i2) ]f die irul IS [Esed Icf pi]jp.-4fii vihci di[ii ive^tker pfDleclfDiu tkt 
enteKhfDEi iiJiiilJ noL be Lest LkuD fivef^j JeeL^bove Lkt fuoJ M f31 A stKk4]Mf»i [hoi tkm (3] Indies Ji d UEncbr ^luill bt Lnciu^t!^ K^u 
■UEiiEHU m fiF lIljee: 1-1) jK Ins Li d iLUDCicr hclnn: fiiHUKf diKiQf [i □ nuL 

IboC btlnw llic ruof. 

SEcUan ICJ. TcrniliDEfi. Lf d kuI LrmLnos of □ stikikar vent s wjlfiin trn 
{ 10} fcf L Df diiT kip. hoimn l:iLc LT^ide E^dfE^ iif ndfxir. ^'indci^'. kiIeIe:, orojr 
daJLnDd Dot »:ire dliJ Jnm Ibi^op^ainf by zi pn pectin | nxA orbuildi[i| ^^1, it 
^Lill cxt£ nd jL li^L'U Li.t'o 12 Hcc L ^liiD^'t 1^ bDp cd|c oJ tkt K iiidow or ophzaiQl 

SHtion 17. TuiiiLiiQb Adjulnhn^ H\^ QilMInt^ 0) ^o± wostc orvE^nL 
pij]c cilciL'Crn* ul u ELC^ orcxiMin| buildia| ^ImJI uaM ruacirsLilJ mH bz pLiccd 
Dn LiiL47Dtiidt walJ. buL'^uLI l]e instulJcd inMJt ibt baildjijt ■■ksstlic ]H|fiDg k 
prcibr^laJ f rciEn f rctuog 

(2| Lf di£ new baildiif is bniLl liLf her di[ii Liie d^lsUk^ buiJdiDg, the Di^ofrirf 
(bt iii^h^ buildjaf b^\A\ tnl Iccui: u wimIo^^ witliii] tn ^]Uj JctLuFoi cusUsl 
vcal.hbckcM] the Imtcr baildj^n 

^ccUan Ja. Fri3ln:l«5 Traps and Vcnls. UJ A futtuir Imp ^oll Ik 
pnntccLfd L^Liiost siplionzf D iind tuckp repair. 

{2] Air ci[[ u bLiDn shiilL tc jh»>Diizd by ncuisof elb tndlvidiLjl vcuL 
{2] Arniwn ^^dI shall d[i4 bi^ piinni1li:d 

Srclhm 14. Disjunct of fi^p from ^ tnl. i L I Tht JbUunci: bct^'Ciia tfcE^^cat 
iiiul tliE^ lixtur? UupskjIJ "be nciKurfd 'jkiu^ 4bc LdDtrrlinc cd tlic ^iis4: orsud 
pIpD^nn Lie vcrtiLoI isltL cf l^EMmp iDlht viinlciptniiif Th£ Ihlnrr tiup ^"cil, 
EkrcfTl foTD wiitF cfaisc L Lir □ suulor HjlIhie. skull noL be bclnw LiiE: djpol tkc 
tiup. ohI o^Il aioct}' 49Ii1 dfg rcr tun ji tkt ^^tslf limror tk[^ muia ^Lslf suL 
or VcmK pipe "ikiill l]f wjhbird A llxlDr: irjp ^hijll h-i^L' u \t\\i ioculcd wjlk u 
dcvEJQiri Icnglh noLprmfcrihjj] dmi'it^Lninl] in the tuliL belnw: Suf uf rii^lirc Dmdi 


DuJjnct 
T r^ip In Vl'r I 


J IM 


JiLhin 


rr^ 


-llLhin 


1 


5 ft 


J 


?nT^ 


4 


10 FL [2) A Fi:ttu rr bmncli CI □ i.^iilrr ckncL diiill buIIk mDoc LJian tear (4) fat six 
{61 Inclia. 

^rcLian S}. Mab Vcats Ic Ccrmnn dI Host. ^l\ All ■uji ^nibcr vca[ 
±AicI;ssIulJI com\c^i tnJI sj/c \ii Llii: tuht o^ the nzui MiiL or WiKLf pipe at of 
bcLo4 ikc loh^Hl Fi:tturr bnuich limI shall c^trnd iMliEnii] tskcd lELiAar tkioudh 
iiwz nufnr skull Ik rrL'niicrl:d ihilk tki: Enain sdil or vnit slnck dL Imsi sul j6) 
riBizbcs dIu^ [1 die run lit die liiUhL'sl tiiinrr 

95 IZHul Except us pn^^ ilIkI ia puni|^i;iji4 fbl o^ LiAsutKrrLlnft. if l1 tcccnnf^ 
DfCE^sniy tin jftcrcoK Liic^jr al □ vcdfiil Mtn\ sUicL ^kc \t\\U¥\i sIdcLe^qII Ik 
iBLirmsed Eioin its busn 

Icr^-Jlvc 14^ ) Jcct, if^oll ELOt bt iR^LiLn^ ti bt iiiciuusl tcum Jb Iksc. ScirLlanl]. Vrn4?L HntnLrrd StzRLil^Tht rrquiml sue: iif d vcnEnr vc[>E 
AticL "^uLl bz di^t J1I1 iiLiJ ^} IbL' ^.^lJ number oJ Ijilan: mh it s:j>cs ueuJ I^e^ 
dcvriiipfd Leaf tb of tkt ^"cil, Jitcrpoblinf , if srccfuin'. b:t4Ki jiemEHuUr M-\XIMUM PERMIMIBLE LENQTHB OF VEPJTS 
FiptSizc 

(iDlHTllCfll 


(laFcctl 


11m 


30 


2 
] {P 


150 


LU 


rrvi 1 24 
"^ LP 


25L. 


36 
2 


3D0 


72 
4 


400 


2« 
5 


RDO 


720 

4 2) EjETpl Edt □ rmdtntiul ioMullulni^n^ iJ zi f ii^liir op^iiog l'l io^tulLcd norr 
dmn l^'tnty-Eivc tI3h f«l of dt:v[:kipcd Icoglfi fRi[n Ih^ [umL ^'htrc iL m 
ccaacL'tul b die nui sciL nr ^'eeIe: s^^Ie^etu cr 't nuic dini ics 1 10| f«t oT 
vcrtkiil piping ls u^cd, dit ^tnLsholL b: n]aliDucd JulJ m;u tkirmgl] ibc ULcLor 
ntiniHl JulJ ^i/c tc) Ihc muin xtnL ScrtiiiD II. tlmnL'bi and IndrivUnul Vcnl& A bmofli nr JiJividual vcat 
^LiTI kH bi^ Leth Ihjn ODL'Liulon^^-kiurtlii I \f4} inches in djjrntLfr:u]dskjll noL 
CACKd the rrux imiin Jcng th pciuiiUnl tiif j [ruua ^ L^aL 

ScdkiDlJ. Vent Pipes CnidtsQild CimnrcUDiE. ( I h A ^f m cir bniK li i-enl 
(HpcBboll \k Irec tiDin iliupK c»r ?^^ jnd be ^xn g riiJcd and ccnifctcd lk Lodnp 
IuIl bD llic sulI ur ^^tslf pif>: b^ jinvit}'. 

^2MI □ ^"^m ptpc codhe^^Ie Ld □ linfudibl a^d ctt wiEt ptfK. Ifet vcn L bfiiHri 
^□Ll be tiikci uil aluvc IkccEinLi^r Ijicnl Ifet ptpciiwl dit ^^dI jliie^sIlJI nsc 
vcrtfLLiJK uL Ji jnglcol Inrt^-Ei^ 1 1 45 1 Jfg r^cs Li^ die vcrbcuL Id J [x^liitsii j6h 
Jnchci :il)u^'t ihD IJHaiE Jl L'L vcnLiDg beloic otlsf tu^ horuDitdlj orcoiifctJiig 
4Ddic bmnrli, mnin^ "^^islr^ a>il or vtn L 

Sci.tLaTi 2A. Vents Nn( Rcqarircd: bi]ck^^[tr Tmps, ^utmll Cratch Hosn 
□nd DsfKiicnl Floor Drains 4 J ^ ^ vent ^ull unL be rcquirrd ua u lucki-Miilcf 
liij|i. ^ubiud CLJth Insin Uup or a hssnciil JIdot dciii] iJ die IukvkiI floof 
4l[iui br^iAcbcs ub I^ei bxiu^ lJehii^) diut [neiGnriD|Dki^ diD Iht^' Lud linn 96 (lit ccntrr ol tin: sUxk. tkt Jlcnr d r^ui ^Imll nc^L be 4. In^r [Hlii FiVc 15 ^ tf? t d1 iht 
5tDcL Bcir Fonhi^r iLii twcityi2ti| In^L 

(2} A InumcD L IIdw d niJi stuJI oat ici|iiiE oi iDdtvidnoL veal iTIt bniukm 
Ivblbc lunDscdiuLn ncHkil nriKurinf jlnog Lbt Wv^ [\t\c \'rrvm the ccn tcr of tht 
hE^ttedEus tkt buHintn L J1cur doiJi] i^J M>t be Jiinjitr ihsui in [lUj IcciliDn 
t^ckMsdmiD 

^c^ti^m ^5. XV h«i Cdih nwn ^ tn1 l^trn laabSt. II t^'o I Z j ^^Lfr cLsf S. ivri^ 
{2] bvut^rksof Li.^^ (2j tli^tircs of jJmtfCjL purpoH orr Imulcd on op|XKllr 
^B i}f D ^'oll C1F [EutJLDru dF dircL'dv adjDC^Dl ti ncli cither wjlftin the 
prBcnbcd JfiLoofE: [kkI [iirtfe iel E^f^Uon 1^ l3J Lii ts udmiaLMnjIivc rr|ulDtJLJi] 
nfjsvmj 'jiimjl Ihc rcstrr Line of ^kt Wy^ of i.^ii£cr. Ihc fii^Wc^ max kjvc n 
nuEnmcM] MjiL [»r ^^k4c pip: iind u ccwiEnnn vtnL [I^HliILI^c veiled in uccdcdLinct 
WLlii di Ls Gdnin LstfiJlih ■: j^ilaLua 

^rclJDn 2fi. Thar Dr^ln IndLiidajl Vtnl MdC Acqarircd. (I> ,\ 

nun u Eoctu m~s IkvF dnui ."UJ sol rrqujir jn individiiil ^"cil if pliffd g\l j 
waste l]it Fix a ni'ur djuia wjltna Ibn prr^icnbKd disUnt'c liI Li^n (Khh FkI biiEn 
diE^ mnin "^iElr ]id t. of Wck^ jf tkt bus:; l»I QjcstDct is Wifihi^diud Lfer^tDcLuf 
stocks omHliiniiiihhcd ibnnj^h the iQ]r. of cosnfc Led tr u luui veil "Ltick 

42i An opci FfctpLiKit inj> l^camifctcd k] u llnor d roji Line hVithouLl]fLn| 
vcEibl if Ikt vrjs\t \imc dL^huifis inlD a four C4h JiLib [niistEr tmfi Ix^dfe 
cnb^nnf the siaLtnry KWCFsy^tcm- 

^ccllim J7. FlDDr DruitL A iLcor droji uf service sink lOittulLcd on ikt 
QIKiiiLDiiLil flfxij ItvcL i}f a s<:'^iq^t and wutEr iFmlmcil plant l[i:ilLtv which 
d^liQi^cs intu Dn L3jKa sum^i □od \e hdL £onna.lcd dirady b die siiJtif^ 
sf hvjf c '^">tnn shulL H)l he nzqiitrd k] he trjppnl uf vcitd 

SntriimlK. HtiLiscDmLii^liilchaL A bnua; d oil ^hiiLI h\L 

I [J B^ tin hefiv^ 4.'QBl jim; 

12} 5q^ kf wrtg h L cLsl iiDi: 

fJ)Bi™, 

{4]TyfrjKtcrajCLnp[Kq 

|511_ml. 

{falABSorPVCpJiHtJL.aF 

1 71 Dufjhmi- 

Sccliim ^^. ] ndrirnH ^Vodc Cti Finivtia fe. 1 1 1'^iKtrpipc Fiorn a fcI nf tatif 
drui 4]r other F«.tphK]t ^htFt JcoJ £i slFnnl 4]f hi'j^U: wjtcr ln][ri j ^ulcr 
coakd cumpfciBDF bfaulL France L iEuIurctly wjlh \}\c bous: drui^^sl QF^^tslr 

|2]Tb dciiii] sboll be venlnl b dir un^c cuf 97 {3>Thc wifitr pij]c sHliIL diSLhiu^i: IsLliiUi i>pc\L slskof uELoLhcr uppnu^cd 
DfKa icL~c|iticlc \}\ni fi pfDfKdy suppLcd ^'idi ^^Hcr la a7CLinkii]L~c whLb Ullb 
mj [n I HISPID Ui't iq^nbLoa 

{4t Tbc coi]na:t«:]a slull not tc Lrcutcd Ji jn miEcnokblt or ■■I'tntitiLcd 

SozUon Jo. Dur snd Siicfa Ffiantnin Wo^ts. f [l A hirnDil snln lonntntn 
i.^^f4c. sink [»~ ircL'pLiL II' sfa .kJI h\i\^ j one jod onL'-LilJ il [^"Zj jh.h F 4nip.iDd 
brunches Tilt uuii] .nkjll noL ht ]f% iIilii [^"o (2j inchn. Tbc Frc^li Liir pipe s\\\A\ 
DHL be Ii2s IfLU onf aid onc-lioll (L ]^i inches The nimii ^'iHLr line slinll 
jL^hoffe LnlDU pmpE^^ vcntuliind Lfuppcd ujKa mz^ptick ioeuJc or u* tudc n 
buildia| 

^1} A tinor mi^ptircTf tlnorsdik my br iosbltd EJuIl ^iLh ]kc Jlm^hnJ 
Iter J h[ hu a Fill ^iulc widi Ds D^lDcbf d Fiiitl tumDLVc ind jirc L ^^eIl 

(3h ^ Elfxir ircE^ptDr nr Ikcir Fiini iosLbII AJ E^jNTCifiLulLv Jordic indjicft wista 
Iecwi u lilu^ brmbiol pun^ tilting tcut. or odicr simibr agnjpncit inu> bt 
Instilled kvtl wjlb □r.^d^lidy rfcfwa^ \n the ^kh:]^ it ^kt rccrpb^r l'l cqujirfml 
WLLJ] a pn]|Ti:r &4n3Lner zuul mrfjva arr nLkE^r ind jirct ^^t^c 

^rcUon J 1 . Open Sccf ptBclc& Sralor WiKLf pipjif ircnvinf llic df^^Jio^t 
Inm:!!] opci r«.i:pt3L k ^h jIL Ik Jt LnL'U.hii^&h inchH drag's LJir su rloct of t^t 
^rciand if 1 1 J^L'Lir^ cs m Ld a H^pt^ s^'&trm 

SrclJDn J2. n^^;n^[Dr SVadrs. \ ei^I r^trukif ^ Lslf pij]c "iliLiI I n^ilc It^ 
(bmi one ^ihI u«d-h^l i\ ]^\ jkIig Io^uie^ 1 1 i bD Lkire iJj op^iio^^ and ut 
loKi two (2h jBchcs liirfuur t4h \o ciglil ^B^ Dprim^ Enzh i]piinii]| "^IJ Ik 
bnppnl The ^^Etc pipLii| Bkall bz equppcd widi HllTcicnl fkanoutb b liIJctw 
tor diofool [l rlcuj^ 

Seclkm J J. O^criTn^ Fhpc£ Wuslc JrnEn 3 wuter supjily lani nr t^lmESI 
Inin D "^^trr III I stuJI ani be d iiec dy cnn necled tin a hoDK d miru soiL ljt wiEtr 
p\pc The hi'iKlf pjpe ^LilJ dL'fhoige upon j iroJ or jihn u trappcil opeii 
mi^pttcLe 

Srcdcm J4. Aidd und Chemluil Wastes ,\ roriDavt bqnid skull lot lie 
IKnnitUxl h] djSLhLii]^e iib ikt sdlI. ^izite [»~if^'er sv^iten ■■Icsb odierA'iSf 
pcnnitLfd b} (Ilk jdrnnLAtiaLive rugulutJCM] The ^^"lIt shall \x dioiDDghL^ 
dUiicd or azu Lfuli/j^d by fUFSing Liiningb apropcHy cnastmctcd [iiJ LBCcepbblt 
Jdi4kin i}f ocutmli/Lnl pit Ivl cur en b^rjK^ die li dust sfover 

Srcllun J5. LulnralDiy ^'^5le F Lpring. T I ) LabcratH^' wisLe pjpiog ^uLI he 
^rJ la acLnfilancr whdi diis admiaii^LJiJlivc i^abl^n ul mcli J li tnie skull be 
iidjvkdnaJI> Lfuppcd 98 121 A c[»D Liauci[Ci ^lsIc luilI vcni pij]c ^^'stcn nuy be used lI tk wibtr 
il nboigES iibi D ^futcd djlatjoa pit Diitsrifc die bDildjKf with u hcaLn^oii] b tkc 
^£dI Ifet JmiD. Ttic vcilnia^ hi^ thniriDlEL] lI I^e^ pit km a ^^ Dliluicd ccrvtF. 

|Jj ]\ ii dLlutfiw pjl A kH irquirrd limI is nnt usrd Llit lliium ^luill bt 
Jndjiduill^ rented 

4 4t ] F con5lnjc4kiD l^cieuJ LtJf»B ptfinil- \i\\z [usrL3J diD stock of 4fer nuilin uoui^ 
wzilcDnd vi^D t s}"^1 Din skull be wiEbcd by die Insilh^turEciptniiif^ziiJcmoLdiic 
laLl ^L/t loJcpi^ndcAU^ ibn^k tbtimr 

{5^ A fjitutr bEuick txcfcdinl mon tkjn ibt dALuoct spcciJlnl in the tiblt 
in SccllLin I^dI tkc ul EruikstmLi^ t erg ubtJDD FiLim die niaiii shjlL h^ ir^cstcd 
niuJ ttiE^ d Lstiififf sli[JI be mojsiinJ fiom diE^ ceaicrfit tkt Enuin b.i Ifae ccstrrtrf 

46) A Tl^ tui^ con ncctkja shall nsc Vcrtiiinlly tn^ hc^ [it "» iLit (lie IrjpsbiJL 
DDt bt IcTwcrltLiiD hVE^Lh c ^ 12 Mk his FiDin Itu bi>lln[nL3J dii: sink QOiJ twD(2|or 
mim^ Sinks muy N^CDnnstcil m Ld □ cnmuui vtD5{\c hnkin: cnLi^rin^ the nsrrtrf 
ibt (.ontiELEU^n^ WiKlf :u]d vcat s^^Lcetu jI dir llilam^irc kH norr dion Iht (5) 
Icct fiom the ctn Lf r D^ DBC 1 1 J ri^tuTC L£» the ctn tcr oL tkt oikcr 

Scctkm Jh. Add WosIe Phprii^ [\) LTndDcviuniid pijfeic JornchJ wistu 
doTlbt: 

|af E\Lrj}]CJ^-y^[^bLe«lvitrllKl pjpt, 

I 111 SiliL'm lion, 

ic(Lrad; 

fd) PclyclbvLcit pip: omI fLttia|^ pfixluccd ohI hb:kd as A^M D-IIHH- 

6:t. 

{c t PDly]Ui]pv Lzn t pifK prDdocDd and loliclcJ as A i^M D-41D1-S5; 

(f) Paty pmpykit pipz and tittJi^ pnxJ uf E^d oul bbztJ as ASTM F-l4J2~ 
or 

||1 Other mafejiak jpprn^ in HI3 KAH 20^I2^]_ Sn. l*:]a 5 

[2| Piprnf JLiriKul ^isksaiJ vcit uluv< gruiHl !dad be, 

{at ^dHCB LiOft; 

1b}l-™l. 

1c) aoEQsiLlnJc: 

{d| Fo4yctkylut pipt pfodnrfd £iwl bbclcdiB ASrMD-J2D4^iIT; 

|c t Fal^jimpv Lzn t pifK prDdocnJ and IuIkLzJ as A ^M D-4] [>] -S^; or 
11) FjbmDn t-^'47u [id iciatofued dicnonuUinf lusin pipe pioIelchI lUd 
labelrdnsASTM D-Z-Sfe ^ f iwn of p:]L> lhicjd> 

SnzLhia J7. Sporlal Vcirls. A flat hciLmy Ic allownl jf the dtsign dI tkc 
buildin| pioh ihjb tkt ■> p: of ^ciLn| rcqairrd b> tkis oJ [niiiislcitjvt ie| uluLii^n 

Srctkm JE. Qascoiriil Fliinr Di^Lisund £[taJlui7 Sciragc ^5luH& \i) 
Evqit lora busuniEinl IlL^^rdiiiin i^^EMnpLi^d nndi:r su bsi^ tjiii ^ I ? [h| ditsscLlHi. 
E Efi^rni^nt Jkx:a~ dnui sluJI bz conn^-UxJ \Ly die kii«.s: sr^cr uod pnnpziL^ 
tioppcdand vcntfd js s:t lordi in th l'l jdnin L'LlrjtJvr i^iLitkua 

99 r2| A busrintn L Floof d luin iaD'a^k fjrnjl} d^'cllLnf skiill noL bt cosiin: Led 
4d L]]t kumst scy:\ir umA ^oIJ hz t^cmpL fRiEn diis ^c^Lxn iU pnar b tkc 
inBblblvna, Hie: Ircul lidJlfi dcjurtincil Jif aiaitncy ^r^i^t s^^U^eti Ixxud. pfaiL 
dldncLuf trfjtmi^at ptiil o^ncr Eu^tjJli:^ (lie Divesicti o^ PLumbjif. ia ^nU^. 
tbiit rcELELcrtJoi] £i dctnncntil ^llic luDctiODis^ [A L]]i:!uiLtun sr^cr s}Mf m of 
siIeotIiex systn U \}\r dnui a ncH b be ^micricd ti Lbt lioui^ Kwcr. the 
diLsCilb Lkia skall hIh] Ik E^unpt Fiinni Lbi: ^vesLt Liupund imUif fiin^L'wiQS ^}f 
ihL^SLjfcriinlmigCcKlc-IRKXxJiJlcdtiDin-K'l K_\R L [fcO. 7-3-7!!- \in f^J^> R 
134: cJ^ J-2-«i."?KvK 50?: cff. l-T-ftl . U-l5. cH &-J-Hl.9h:>R «J4. tH 2-2- 
a3;]Z?K;cir-6-m:]4KjJl Illicit L-MtS. l6Ky_R-7:!;clF-K-2:-ff*^ 1272, 
l53QcH S-:2-S9. IX Kv-R. 2722. cfl. 4-3-5!, 3537. t^ KvJl 4l].rLr B-C^C; 
llfflli [556 en l-l-^: 2^ Ky-R- 1236: dJ 3-7-56: 2J fiy R.ZWl: IWO. cH-2- 
10-97; 397tt. dJ t>-I5-97; 27 KyJl- L9IE. 27^ ril J-22-2fBl; 3DKy-R- 2393- 
3] Ky-IL!iB,ril S-frtM. -12 Kv Jl 2Jfi7, J3 K>-H-4tH;clf ^M)fi) IDD HIS K Ml KliL^lfl. ]D3n4±iiindci)iinci:[tins. 

[^LATlL^TD:IUl.SIWD.ih4fL7lJhhNlV«DJ]fi]<2)H.3IB.J3l^3l)1.J» 
STAI^'IORV VLTHL3IinV:EiH-SIJV.JJ0, I^MIBJI40^J01,JIBJJn 
^ECES5I1Y. fL'NCllOY \ND CONFGKMnV: KRS -1 tS IJC] requjrra tfct 
cCkcn bJ tr En'£^ by Lie Stat PLumbiOf CnJc CL3in[nilE«. m prciEnnl^ ale a StntE 
FhunbiEi^ Cd6\z Tlifi adniiiistoLL-Er luf uLiLviin ^hIiIiIl'^cs L^l: inL'LliLt^ 4tul "ibull 
be macd ■■ jchaing ccitim t^'pcs ol fipLUg mjUM^iLs cl'^l'LIilt jnd d^uiting ]kc 
mttkuds thLJt shdl "be o?^ ja srcuTinf plinbl^ JlMarcs ^ ^i£iLr pipaog o«tltb 
Tills [hJ ETUI Atii3[ivt icfulaLKia qIsi aJDnUEics tliD niaiiiilQClEfu^ ^vrrilTuitEin 
DnintKrcil tb^ mDlE^nnl :k.vDptd ■■ LkiiBZ iKstiilbLxiQ^ 

Sk-LIdh 1. DcFlnJilDiis CL| 'ANSI' [nc:in^ Llir ^vkticiui I^LonzJ ^tuEidaids 
][i2[jtiic UR]i Dfop^ ciF Lk[^ AN5] i^pzfjflinjLiins idciUllcJ Ji Lliis Gd [ruiistniLJvc 
iE|i]laLxii muh K' cibtuiE^d b> ihntJiif LIid ArnDncua Mntjoaal Standaid!^ 
lasLtifc-l4J[JEljKMl^a> Nc^ Yort NY LCElB 

[2) *ASTM" inrjuslhc AincncLii 5ocdrt% JurTcsdi]| A-lotcnLik qmI ucopy 
dI tfet ^^^{ sp^ irLuUon!^ pdcDtiElcd id ^k^ GdEninolrjUiT n^nbLon mjy ti^ 
DbtninnJ b^ ihriLji|^ 4h£ AncjiLiaji ?iccicl> tfir TesUi^ MulcfiLiiik, L^Lfi Rgtei 
SLKl FlijbdtLphiLL FA 19103 

Sci:di]D 2m WaCcrsiid ilLrLlgbt Joiol^ Jaiib oiul CDaocclfnoA siull he lODdc 
f [s awl wuk!r LigtiL 

!^rc[h>n J. Vllrlflcd IMpc JdIci^s; Concrcic l^dpc Joints; Houst Sm-crs - 

CciinhhDcd ^vcc^ Ul Jraab in vitrifpcd rla> fupz skull hi^ ASTA-l qvnfksitfDn 

(2>JraitbLi]cuKict pip: skill bt ASTM '^xcirLCiLtoiL'L C-44J. 

il\[i iL K n«?^Kin' 1u u!f pipii^ lh citlii^r tkiD ^Lundjnl ltnftl& hn pcnird 

(4) Vimti tKtw^ni mst udd pipcDnd vjlnllrd ^Ly fiLpr or o^iiLinto pifKsbnIE 
be mjdi:cLLkn~d lic^Lpcui^d bil[L[n:fitK. cmnpnund [»~ b\' a prcJonncd tLsJnncnc 

3 The riQl "^d I completely Tdl the aiiulur sfiicc b^ihi'een Hiecutl ur^n "^ot 
llie vdtnJled cla^ Dr£iL~iaL:n t pipe Lab 

45Mciii]fc ha pjpc aid JUtinfs ^iLh sd [rufe Ihos twnfZh ptpr bizb IkIwcch 
vjlnlled cbv, z^r^biiitnle-butidjeiie-ht^'ieELe of polyvinyl ckkjndc Id cist udh 

S'peiUHl tiLlinf "^ or the jOin li^ cif eillier mjlmul vkiy be mLidc^Ltk proper Eitlio^'^ 
ELnf a disperau]! f cide jnrtvvLiyl rh In^e nof piucl uceJ aad lab^lnl oseiitifr 
.\^n^C-4U.C-4Z5-CJ^,€-56+cr[>ia29i}racliMim:™FL-dvvLiiyJ^ 
ecupliog 

Section 'I. Cdi UlsI Joinl^ Cuilk ^mts eAoU li:flnnl> [mLHl ^'rilli cnkin or 

heETipiud stell have aJ lejKLciieil? jilIi nf pice le[]d j^mj?erh caallied ?nn\L 
^umt^ or pilty A^ BDl be pznniLied u n Lil tdbi havf hcci jicrtiinncd 101 Scctk^n J. m Scic^^ joiih Scic^^ joiiti hLiII te Ainfrvsu] Stuilmd f rc^ 
jQiaLBiuiil d11 Nns Lir4.'i]tiJii^skii]l be rcion^cd 

(2| NtfclLmiiLsJ JDLiL CDiplii]^ foT lioL euilI ccild Cilice MccIuuillqI jmil 
CGuplJB^ tor boL iud cold WLitfr \\\'j\l eloL tn^ osfd jhm: fiound uitsi tk[^ 
ecu plJB^ Eirr lEihnalzcd lUd Lk |:l:£^L'> pfud ucnJ umd tib^lE^d lk ASTM D-7J5- 
6] . |[EHlt X-Ji -6]3 DZ, cr Gtbtr [niikzrEJ listed m □ppio^cil purfc ur maLcm^ IsL 
B]5K.\R2I][C^^ 

^3| Mfcluiirj] jinnL couplio^s [or idom w;itn~ pipiif ^IfckjniLLil jc^at 
nnuplio^^ lor ^Lncm ^Jlfr pipj^ ^hdl ftiH bz i.snl jIic^d i^iound iilce At 
ecu plJEi^ aic CLLkcf bbk rimn L3rfii]viiiizcil cod Llcgii^cfcF'™"!^^^^^^'^ 
IE ASTH D-715-61. imdc N-51-6L7 DZ- 

|4>Jraibu] FVCofid AD S Schnlulc 40 or SD pipt eihI JlUiigh 
|a| Jomh Ji p:]ly\iayl clibnJc Hrlicdit 40 or 30 |Ti|x qkI I LLti^|^> sbidl bt 
5jlvcitwcldci]]Oiits£iBJ-ikailh: m coEnplAHr v.-jeIi ASTM D-ZfVi.'i-ft-^ 

4 b} loLut u [£i\iiiD Link- bvtMlcDf-sTr miE: j^pK Lind JUtiifs Bkoll iKsohi^at 
lA^ldcd jsmti iifiil ^KulJ l]e ia coinpliLificc ^iti A^MD-2t^l-^} 

1c) .^£iyla[LLlfik-lHt]dtcH-s|> Emr mid pol^'viiyl rhlcnik szwtr pj|HDg 
ptplKnliiDd htEkd es ASTM I^O^J or3(L1-i bLJL bi^ joiDcd by srivcit ccnciL 
pEriKnl End tiElnl i£ A^TM D-ZKl-^) lor [hLR-lnai Lnk-bubdEH-ByECDC nod 
ASTM D-26li5-6S Jor polv^inyl chbndt or Vr\lk Lia cliZilDincTic joinL in 
cqmrtmimwili A5TM 0-12I2-7-1 

(5) Copfur pqE, lifus juhI atualca sIesI Id biK^ join t^ 
(nl JciEsti irf f nppcr pipt^ b[Q!a =imJ BHiali^^ FtnrI tubiif "^1 bv luliki^ 
|bh Mcchoitod ciKJ pLi|s T>p=>K uod L cc^pjier Libinf .hv'slf ms tioin Li.toi2} 
iftLli thioudli \\x {6^ Lncli mid e^ l4]r MT]tr d L^ribu L«:]a uu} tE insCdlfd imind 
inE^iihiiiicd pijv njDpljQ^ dJ d tullcd tf\yz ^'iLk d Jlcfa scjI fosLi:! liJod|^ wjiTi 
|iucn-nl cad CDpfHJ" I lUinga CuipUi^ shall br of Ihc dii|^ Ic juJ dcsi|^j] k] iTtituin 
n|hlLh 

l&J ExpUDSfCHL Ml t^JXinSfliD jiHElL .hLlll tc ot Lia LJpp[lVi{^ t>J]C Qod Lit 

DiJltnaJ shull niEnpli ihilb Ibi^ l}|k^'-~'l pipii]| is'^liirli il u>iKstiiIlcd 

j7h Bmfcd jDiat ElEiunJ ^int shidL be niodE: b> clojaLnf Lbt su rtnxs ^ be 
)aial d[?A'i] Ld ]kc hjx aittjL upplyinf flax jpjifD^od buf tin: jluh^ jnd lor tkt 
flltrnctJ iDb: Ernl.jnd vuLinf the pdihI by hcutj^ b» j ^mprriAtuic mJH^Lcat 
ki mdl ihf Dppm^ul bfiujog f]ll[:r niE tiJ L31] ccELbEL 

[^) EbfiLmicrc pol^vmyJ Lklnndc Lnipiiif lilo^bEncrk |i]|y^'li>[ cbbndt 
nnu plio^*^ HkJI tc usd Jora]ancctingcL£iLi[ii*. litnJlnJ cluy^ coKictc, uf pbsbL 
pdp: 4]r Lit ccianbinutHn ol Lk!sr pip^ uutfJiLiK lor u'^: [» hou.'K sz^rn^ mid 
coEiliuuiiiaa swta oaly. Thfi CDipliii]^ ^iiil] bt pfui'rilcJ \v ilh #3(^ sliinlcsslccL 

1?h Join b Is da aiiiin j>ip: sholl be moik b> n'ir uf ;u :ifljplnf riof fcoEnplclf 
i^ith vubtN. ^kJi o^n~ thL' cuL end nf tbt pipe oid ihc ■« czJ on iipjifm'cd 
cbstoncDC ^siJiD| sl«vc ^ Life acLinoiiDi rcststuiL rbunpui^ drvkr. ID2 Srclfa^nA. Qot Iron ^J Flpc Joinli^ TM kMl^ Is <^tA jm sJiliII CLlbtrlic 
dilknl, szTCWCi]. Lir miiclE: ^'Llk 4hc osz cil ofniTfrnE: losti^ts. NcapfCDD ^nfikcfc 
^iillh^ peed DCE^LiAJbhdcda&.^^TM €-56^741 

|2j C\S Ln]a coupljD^ lor ^imal huUzH^ C4ihl uun pjp: sbiJL ronsst at 
BfoprciE^ I^Eikcl pfcdKcd .ul] btcLol lk \STMC-5C>4.4.L£UiiT)ncLunEE]|icDdK«l 
mill bbria] ££ .\^M A-IM DHL] sLBjnkfs Blccl bjltanL] eld Ls pmJ ucul uiuj hhilnl 
IE .\NS[ H-ISJ! l=iaJ.yJSlB-iaJL2- 

SkHdr 7. DoiwdltuCt JoIjiISl loin^ ood fLskcti u^ Jor bcniKiLicjtc pipe 
doll tn^ Enodc its ETUiitrDj^piDval b> Ihc LJDfurtim^n L 

ScciLcm Sl 4 L I St«l. bnaof ^nd clipper conncizCbns [o rasUmn pipe. Skri. 
biiRh dUi] Luppzr j^^iih ^^ htn ccwK^Lfd t^CLEiLuDn pipcUl l:c nllicr H^tr^'cd DT 

csulkHJ jDin^ CnulLcd jmab shaD Ik vudt hv die lu^ ol D4ajulLiDf ^p[f ul 

|2)PVC[iihJ ,\BS [wpcuml I llluif ciL~ia DcrtJCMS b sttL lifUA. ccippcr and inist 
Innpjpt. 

(pF Fd^vlsyl cliinndc and dli> lofliLnlt-bnitid^ziic-sL} irnc pipz mid riLlinf 
coimvlkBS tD EtisL bras, ^nppcr nr am jidh pqK ^kill bt tjdicr a icrr^nJ L3r 

(b| Joints hclH'cca ScIloIliLc -!1)PVC or ASS pip: and l^k4 in]a pipe my bt 
Dudcby tlic u^Mit u ncopj^oc pahkct pcixj HLcd ziid tilTclH3 3&_\nM C-5W-TC3 

iu) Cai I k _r: nuts "^xiJ I tc luJ: ^dfe Liid c: ol i^itkrD pnlvviavl chkind[: L3r 
iKnloaLlfiiE-bitMlurn^-str cthe: cir 0154 iRia Lualljig sp if oL 

4 J h Sbustn "ilfirl labii^ b^cLALiron pjp:orfLiI^iiaL/alflfi:Lpi|xorLr>ciTppcr 
tibind. SbJLulcsi ^4:^1 ti]l]ia| k] cjst imn pip^i^l l]c vudc b^ cuulUof ^P^gi^ 
^biaT^ss stE^el tuliiaf l£i f iilvuiLZdJ stcl pipt L3r EDpjKr pipt ^all bz etumJc b> Lkc 
^ dE aa ihJDpbr. 

(4| Jomfe in L£jd w;ih4: pipLng. Jcidih ■■ vitimn^f loud pjpmg niull b: usdc 
|i ccwipljJH? ^itli mjnuJL^tirrrs crcorninEMidaLfnEK. Jcints in pol>?di>]i:i]( and 
p[d^E]pyli:ne ^[\\n^ !^ll tn^ [node by tkc hi'jJ Inam pcrxcv^ iMiib in 
PdI> pmpyltne staol] 1^ nudD ^ Jlti a i]itf]n jnin L Joints Ji bnfnfdltiajt pijcslulllE 
a stun iDfs "^Ifcl mccteiifSkljraELL Jointi l^fti^Ki HiLECioi iion pipcsluill be citkr 
ciiilk ^^ini uf sLuiIgb xfcd m^bLiiiL^ jamt. 

SrclijND 1^. Lisd Pipe Jnist ia Inil phjr cr fct^TE^n tiid pipt mid bntF&Dr 
ropphzrpLpc^ kiTU Ih. "KUen^ nippts or tmp. slulL ht luJI-h^ ipsi jnjah ^ itb ao 
c:tp:«fd surfjce o^ (lie "^jUer ul c^li s^k ol Lk jDJiLt 4]^ nc^L ]c*^ Lkui dim- 
[|iuirU![B C ]V-4) of an uwih Tkc rmaunin t^ickni^ dI Lkt LIpcLc^ [urt ul ditjaat 
doll bt at JnsLos ItLHikits diE^ mcik^rioJ iKisf usd ]l ]ax\ pqK is isal fomckl 
i.MiEiLf lincf: tlic pipi^mjv htjCMKd b)' bumoig. 

axtianlG. Lead Pdpcli] Cost InicLSLLd. ihr V^n^i^it [r]a Pipe. Tic fmib 
bctwni kiiJ Lo iTiKt iRia, steel dt widb^ ht uon shad Ir [nadc by mains nl' n 
(aalkii^ Ji^iTuJi: or Li s.]UJcrin| [ll|^. ID3 ScirLfon tL. ^V^JlJ or fhwr rtinRC Joinli Wall or llix^r fliifc jinnt> chilli tc 
DudD by using l1 InhJ hk^ dt bos JLinf e: dul] staLiJJ Ic pmirtf Jy aiUcird 

Scc^Dn I J. SdLI Piptn [runPiptH CofipcrPipri fn bi lur ~] r jp Jd Jn4& Jraih 
tf twcci 'a3jL pip^, HDD pipt, copphzr pipt ohI libuLir Lrj[K ^HliII bi^ rrudi: In tk[^ 
BBrnEnkoivy lol nst Ihib iuJDptnr Titmbir liisfs sholl t^siklizrrd b EIie: JcbpLDT 
di rciErqiltUDCt witli etuui u bcHicr^ miirnuiEHliitiaas. 

^rc[h>n 1 J. SLIp Jc lnL"^ Slip j^^iiti shall tK ji^miUcd [Ml^oilhc mttwlcdii 

iwnn. 

SccLLon t4. UnlDis LTikjns "Ul be i^nHiid Eiiccd .ulI sIuIF not Ie Di^nLulnJ 

DT cuclnhrd- 
SccLlnn J5. Urnif J4ibit£ n^Thi^jDiitsttkc nx^rFhall Ik etioJc 7.nLEn^kl by 

^2 ut copper. L&mI or iidicr uppruvol JlLic^jof uf llnhh iif mjIfriLil. 

{2'f^i Esccpl OS pn^vtdfd ■■ pun^upli ib? oJ \}\^ fuliMctHKL (lie jppnu^'fd 

L KiLc^itTDhJ kfs Ifuii "^.1 i b) Lnrbcs Imm LiiE^pipt laiilldirrcLJOfls, uhI 

2 ExLrnd upi^uid twelve (12} or narc Inches aod tinido^n inlatk p\^ 

|h] I jsiH |Jj^in|5 fnrtkirc 4 3j in eh aid [b«ri4MELch I'd]! sticks hLiI I ho^'Cii 

njtinin twelve ( L2) jofk ^msz, 

^31 .\ \Lu.b EtKtiLng moy be used \i lL ls cuostniL'Lcd in a muDner aJkii^ inf Lhe 

I1i^ji| in be 4. JulLed mti j Lab iilicn'e the iroJ. 

Scctdan Ih. Incnsscnjcid HtdDecFS 11 d ifJeiem siiz pipis or QtLn^ iue b 
br ccDccolol, tlie pmpzFsize LnricEsrr or ndiier pi^lial nlDn angle ^rf fofty-flve 
{45 ] d^ tees lieLweca tlie ti^o 1 2/ "uies. "^ulJ b: mxd TiiA secUui .hlulL sczl apply 
la ncmnctJlH. Ln^bboith 

Scctdan 17. Fmhibrited J^ilntf and CianDcmJao^ \ fllUaf or cunn^lvz^n 
wlUcilimEii ei]1ji|!c[neaL rhanbcr. or lecehh with u Led|c sk^u Ider, DrrcdKlvDn 
d* ibc |dpe cuefl in ibc djiecbca oJ (he JIcfa ^L^lJlicpnifcibiLcd 

SrcliiiD LH. Haitgcc? and ^ippcirts Phpoif aid J 111 aces sli all be iijeq na^Fj 
Eoppoc^h)' han^cEi Dr.uH. hc^i^ ^eciiek LJtLnlial Lu Lke bu ikl ing coosUurbni 

Section I?. ^Vddol Pipe ibr SnEf Waslc and Veal Sy slums. Mdd sti:cl pijc 
Duy b^ welded lnraa]Ll y:\s\t and venL^stem it die welds are menhaiidUy 
smhI iud Ike boic uf Ike pjpin| l^i sny^di Lka3ij^lioDL ih lenfL}] Tlie welded 
piptn| diiill b: oinveted wjIIl lj nctdbc n]nLjaLioDS ccuLsg ^ntLen pcmi'SLtoa 
dull bescciied FiDin the defortincnt [ar Lkc type sy^teia 4 Rf^riidjEicd fniEEi-IQl 
1L\R MI7a7-5-7a--\m 5 Ky R l^LcH li>-h7S J-P df 1--1-74. ^ft^il -E. 
cfl.S-ll^. IOK>-a- IOL2.cfJ J-jl-S4: 14 t;> ft ]]3J-edl L-l4Jfl- L5 Ky\l ID4 6DJ 972 ril ^:5-S3, IT K> fl 2fi9J. ril 5-3-91; 19 K> B EOEO. iJW.cH 12- ID5 ai5KAR20:1IO. Tnipsiind c^lrjn-Di] [5. 
relate:^ TO: Kfl!7 3ISJ]ia, Jia.l3IKJIKJ5Ti 

STAruroiii vumQHin:Eias]L*i.]Jo 

%"ELESSnV, FL^CTIONh \yO CONKaaMirV] ECRS Jlal^a icqiins 

tic ofilcx^ IfLcnflfh L]]t Stat Plurnlb^ Coir CDEmniim^ b piarnn^Lr an 
ndskiMiUnitdvt rq^nlaLxn CFitshlL-Aiif d Stnic PluEnbiif rafc EG 2(H)3-C6^ 
nicd Dcccnbcr 2^. 24X^'} cicjLcd Lkt EivjnMuntn till jnd PabLir ProLfctJon 
CiiblscL EO :a)-l-CGL llkd JiuLuiuy h ZflH rhLi^cd ibc DtpuiWcst of 
Hnusinf^ BdiUiq^ qhI Coni^LiucUiin Ld Ikt Ollio: ciE Huo^og, B ■ilil in^ und 
CciislnL~Lji]i TtiL!^ Lid EniniBtiDLjvc r^nbLiin cstahliskfs i^nrrrnDDtb Jcir Uafs 
iiod ckun-outs k] j:nvtnL h-innJ u L fxKt^ jqJ cdcoF fiom cutf ri[i| u bDjklinf or 
faomc tkjL [S sfPFcd b> u plmnbio^ '>}'Urin :im1 nJciUlrES Llic miin u t jctu rrr's 
^tccjOcLillLiD ■■nbcrcf Ibc mutEiml 3L~ctpLriJ mum insuHjln]! 

^EClioD L li^p^ Kind ^iid Miniimra Size. |1) A Tmp shsJl be kU- 

cfcaiij^. 

'2> ^ tfiifi liir a Inth mh. bvnKii\. sink nr L3Lktr siinilcLr Jl^Hr.' filiLjII em Lbcr ht 

tubnlor l]^l£7^ tibiE^r ASS L3rFVC prndiLaJ and lubclE^d ^ ^ST^1 P-Ht4. cleI 

brask cust icDS. Ifjd or B:bedik -^] PVC |FcL>Tiiyl clLh]nJc? or ABS 

{:^R h]aLLii lc-b«tif1jtDc-s^ tTDc h tnip 

1:^) A lDbubrLir5clialilc 40 PVC or AB5 p-tm^slinll be citbcrdie niucii- 

jmiL Df solvent KcUcd lypc 

|4] A titntu bin»i iTjp "tLilJ be w tnlKi T L 7| jlaijtt 

iS) A tububr brj^s. lububr PVC Drlubabr A&S tr^blijLI iiot tK inMulJcd 

bclDiA diET llnisb cd fkursrvLiif alh^EurE- 
16] A Ifijp siiiill hiivt L3 In ll-loiT- SDiiDdi inbnor wiiLeewii> 
{7) TJic ibtcods ji u cust bnfK or c^tst jidi tmp "^liII be tipped cmt c:^ solid 

nttiil 

(fl) A Joid Hup bbulL bt ntfii linivy. 

^rclbtn 3. Tmp^ ProbiJbllcd. A [lap wkicli dtpeocb upon llic ^^[JDa oTu 
nm jbic jxid or coDccukd LnLfri:]r[LirLjlLon lor Jti IiCjI hLiIJ noLbcusal 

SnzUan ^. Tntps, When Rcquhrtd. \\) A n^turr shidi hr ecjueiLeI^ 
(mpficd b> J hViiLfr-%-jJ Lrjp j:Jjccd zi^sfuriH p:«ublt \d the Jlxtnic but not b 
CA4.ccd tcii LOl mclics^imn llic Ix^ttrn oJ Ihc tiittu rr ri l&t d ip ol llicscal. 

(2r WdbIc bam d bcjditub urulfetr fLttuir skid] not dishoifc mm d v^'□t^ 
ckBtbrad. 

{ J| A tlj tun: "^uLI ELot btdovbk trjpjiod 

SozUan^ Wntcr SmL ^ futuir [Ji^sboll kavc □ water utdI oot Lc!z^ tkan 
tWQ 4 - ) hoflics orn-imh^ii] [fiir(4? idcIies 

Scctl^m 5l Trup C1nkn-aul& A Imp c Imi-ou t shjil be oplnnal 

iDb ErcUim ^. Trup LcTds ELod FrolrcUiaiL \ Einpskall Ik zl true wtLli i^Kct 
4d ib ^Dbr &d] dulI ^oII be prcibrclaJ Irhh tii3Liud c^iyumlinn TiuppniKis 
^Lill be rcquirrd on all Eloof dujKS jnd opLzi ia.i^ptN. Il^^ m cr^invKiucJ - 
nfckiifi iciil^buLlrr nxME lifid « o|xi mrcpUcId Llmt ircci^c Llii: db^iiu^t Iideti 
BlcmptEaLnic owl prrsmc idfccf dtv ice d laihiifgc oaJy. 

E^ccibn 7. Pipe Clran-ouls. <l^ Tlic bod^ul ckjn-oiil iDmks.hLilJ bt 
njdc ia zi ^CiwLifd ^i\K ^urt. ccmJonniii^ Ji lliEckifni hn dial ol die pip: iind 
ilLliEi^ qaJ shull noL [^ME^nd lea tkan L3I][^-q■Il^tL!^ i \/A) ikIi □bn^'c Ihc [Lib ui 
w [lleIi jt Ls pliicnl 

HI Tbc rlcan-out cup orplul hLiIJ bi^ ytllo^-boiu. PVC, or ABS lot 1^ 
(bmi ott-njfhlli IIj^j jklH IIletI: Liod "iliull bint j rj[±^ n at or ircetF^ pcc^t 
Tor runi]VDl. 

Sccibn tf. FJpc Cloji-Dulfi, ^bicrc A^garircd. Is u baildj^ j^^rvcd by u 
stick aver forty-Ejvt H^ 1 1ccCii bc^lil, a c Icu-dh L sh^l b: pruvidcdat die buhf 
dI cxh ^fjtjLLjl ^vEstL pr^nil^tiiLk Tlieri! iilLill "be ^\ li^sd L^Di^il? eIklh-ouL lh 
iiwz bDLldjK|^ JiLJin ^idi li lnll-biJEi hri^nch tuswic the ihullormntiide die hiiLlLii| 
nlu poin L lot ti) citcc^ twofZ) lcc[ iron die loiMLitKn w:ilJ ]l IccjLfd outiidt 
(bt buiUiog^ ^kc clc:in-uD[ shdl tc citndHl to dii: llni'^KJ fnidc tof 
iKrcsibdjtr A fkon-Dil sboll Ik irf ^kt 5ii\n^ HininLd si7e lk dii: pipe it scn'Cfi 
■p b fDLir T-Vj inLzhcs Qul slidl oat IvIci^diLiiL Jcur(4-J inches [nf [iiq!cr pipe 

Scclbn ^M Munh^^k^ As ■Hltr|[T>sftd clcua-cmt is j biihding^ ciccpt jI u 
cicafi-cial s Hush ^idi diE^ Elan f L3r wall. !^ oil Ic vudE: gclzcsjUc iiy anjil]L3lt 
Df^ilfeD pmpcrcuvcr. 

^rcUon III. Clnm-Dflb f Eq u i^itknt?rl. A Ikvir cr w^ mmiBtlftH tf q 
TulIsie Imp^ wliedicr baJfcd urbLiL^hiinJ Ui lb: J Lur nr waEL ^ll be n^Bidid ie 
n clcos-ail ^ilfe die ei£eptj[u cf Ihe dam-nsl ^heic dit lionu diiiiEi ciicisii 
buildiol 

£«:Iriim 1 1 . C rcaa TiT]p& 4 1 ^ II' □ gic^sc Hup is isslaJInJ^ its^ioll he 

|at PbEoJ [s 1011 tin Ihe Ei^tumtsencsofi juiurljLQl.Dsd 

{bj Appcu^'cd by dicdcfLulsicnL 

12) A gicLKC trap uvd iKhidcLJ buildiDg^ull: 

|a^ Have ascDlnJ cuvcr umI 

I h| Qe: juDfcriy veiled. 

O} ^ |iHtv Imp skjll be Installed \cr lj CRLiuraiiL bod 5erhice 
QbibiKh men I ar other boMn^ eiLijblL'Llisim I :i^ reqsjral b}'. 

Tah Apfdnibic nlEmiEtJELtivc rq^ulalxus prciEnu Igutul by die Oflicc oT 
Hc]Li5is|. I^iildisfs^isd CusstrsctJDn^ or 

{bj M u n iCLful ivs[\ isLiiu.c IQ7 be issblkd =£ rrqujmJ b^ 'XE )L\R I4):^5 

Scclion 1^. ^nd Tnip& .\ "und trip "Jiull bz iradjl^ EKH'ctfublc ond sHliIL 
nKl llic icqiircmcati cstiblchcd Ji Ihc uppltciblt udnin islntjvc irgabitoos 
pmETiulgQtEJ b^ ihc OEflrf gE JiGCLfi|^ Biik£in|S£ii]dCLiD5tnjL:LDn 

^Ktiim I3l DBScncnl Floor Di^Ln^ M bxf mtat lloof dmiD iiLill 

|af CuaurL tc) u Imp. 

|Ei| Q [= i^ i]y LiCL~csiblc Ibr clciiaLn|, find 

Ic^DcdI suf Ekdtn L sue ^sctfC the pnipiia: intrnLlnl. 

{2) If u dciiii] jssubjCLt ^ lucL IkrA or tu.k prcsHir, Lfer dnui ^Lill h 
cqaippnl hvith \i luLk^LJfcr ^ liI^ c LjppnnHl h> jd rnjicUuLi^^ rf^nbtLon dJ ^kt 
OETJcc ol Houfiinf . S D lid infs LiAd CaoslniLitJLJi] 

Section l-l. Dock Oilier Values. A Inclcwnlcr^ulvcskiil] be: 

I [] Of noneofiiEJ^ c mate nil: uiid 

iZt Ccislnclnl bi maie a pcGttJvc En^lioDical b^ ciccpl Ll'ilBcb^Ei]^ 

^cetbtn 15. Rrsldmlkil Uti[ll,v Rddih Floor DraliK ,\ h^o42? jkIi Eloor 
ilEiui ihitk Liii loJividuLJ WLfileiud vest uu) he mstklkd lh a irsMltDLiol uulity ^rcUDn lEi. DdrrcldDiiul FId"^ FMiin|^aiid Cuntdnuois-n'ttfTtc. \ kitehen 
QiL iiil C1F flilaie with muie Ihiu L3i]e ^1^ unil luy be Lmierlcd \hilfe n 
ecD lin uou^'A^EtE. il a ilLirctjruaJ ll[?iv JlULnf lbosoI Ccilin uouB-witsle siuiU be 
CLdicr -s:;^ i^ateen i ] ~? ? f LJDEJe lu bu br briKi orschcdik -M) AB S ar PVC of lababr 
ABSof PVCmlenal rRn.Gdili«] fiom 4(JI KAR L CflO. 7o-7B- An 6 Kv K 
i3B,cJF ]]-7-7*^ J2 Kjft 47, etl B-13^. IbKyR ]:"?7; ell ]-25-*W- 19 
&t ll*B; L5SaeJT l-h9H.2Z KyJl. ]]&cil 9-7^^.2*1 ftvR Zl7; filfi; 
elf 9-lfr59;J0K>R [ftS . cfT. 5-l&-2CG[: 3D Ky-R. 2397; J J Ky.R- 9l . dT ff- IDS ai5KAR 20:120. ^VLl[r^5upp]>LJ^Kldl5l^ribulJDlL 

relate:^ TO: hfl!7 3ISJ]ia, Jia.l3IK JIKJ5TIh JJ^Jf^Ss 31SJ0II 
STATU miil \Umi>ain:EiaS LV«BJHII|I0^J1B-Iflh 
KEL:£SSn\,rU>Cl]ON. AND CONFORMITY: Tlic orticc b>diEKtd by 
SS£^IS l^)L}]KiDf ^ LlitStnlc FhinbiEif Colt rcErun jlfcc b Dilopl onif paLtoks 
c^rcL D Stulc PhrntiiDf Cede Tliis jdmiD ifiLrjIn r^ rug ii IuLjlhd [?ituhLL'dfs ^kt 
K^}fPcs^A pipinf jnd pif>: si/fs kir lI piKibk ^ .iltr '>uppJ} s^ '>Li: ni .md th? niL'tlicds 
iD be iL^ Id pfntccl qmI costirJ the WiiLfr SLLppL> "n.Mcin ^ind rcquitn ikt 
man u t^tu ru~^ spa:Lilist«n[i ■■nbcr fiF LIie: n]tEJi[J iiL~ctptEJ m tkcEC 

dIlBtJtLL«[i[12 b be idcAldlAJ QOiJ Jiublfillfll 

SrctJDn 1. DtflnJUnn^M? 'AS5E' mnuKllic ^infTK4U Sa:dtt)' of 5[iiibify 
ED|u]«iE,iSJ Eoilcjijury. Suitr -S. WcslinLr. Oh id 44 [-IJ 

tZr '.^^M^ ncmis Ifer AEm^ncQD ^LCiE^t^ Jh]rTstiif Mulcn^ik. [OH Borr 
HniborDrivc-P O Bos C7a3,CoiuJic4trkci-Fcith\lv-Jiti L*^42M-:^9- 

(3) 'CnLcal kvfL' or 'CL' mfjfts the Lcvtl k] ^[lii^h the ViicauEn bieukcr 
mng Ik sibncigQl IicIdee IxickJld'A ^'iLl rvcur. and d Liie CL mnrkiK^ ^ not 
dciwn oa tkc vmnm lumkcr. tki: hi4tLi[n cif the dc^i'CE^ skkll he tokei q& ikt UU 

|4| 'DWV ne JEis diniiL, w:slrjnd smt pLpii]|. 

|5] 'NSF" rnf-.ii]'> L}]e NljIiohliI BaiutiLkua Fou euJ Jtinii 

[6] '^DR" \nrAJiitSt\UiLud Lfm.'KSd[uJ nit«n 

Kccllnn^LQa^lrily. f llTlic bE^tcriolif lc^iI :im1 chrmiLLil qujlit}' ol Lliir^ukr 
aipplx shull CDinpl> v^\^k \]\c LdauustrjU^t rcg! u blions uF Llii: [^1kt and ulhcr 
iDvcniJKf UDthnntJis To^le nialecEd staoll be L^pl qdI qE d pMnblc wnlcf 

[ufThc pipe n]a^cyj^^ und n^h Hvrljj:^ in con tiKt ^ ith^ pctubLc hi'iitfr shall 
Ik CO Oil tru 4. led ol noatoxic uuLf cuJ 

ib? A (.liL'EniLiil h]r \^]kcr ^DtiRLiiDct thuL could |TTudi]L~c titkcr j l£i^£ 
ccEhJ ritJL3i]. tiist. Lilnr. or dsxikiQLxi^ m a fxitahk wutcr sy.^cin skull hi4 h^ 
Jntfcdnrcd LnlD-DTisfd ia thcs^Mrm. 

LcjThc in Lcrijr -MLcl JL? ol \2 pntjhic wuLcr tuL slmll noL bt liiicd. puin Lf^, of 
lEjDirEd WLdi a [niilcnni ^'liicli will oJlc^E titkcr Ifet kdc. Ddor^ ^nloc. uf 
|icitiib[|jl> oJ Ihc ^^Ltf supply lI Ikt tuk a pbcErd in. L3ricliiranl ki, service 

rH Pobblt wutcr shall be iiccc?bible ki u plinbinf lliture tluL suppbcfi 
VTiiAcT livr dnakinf, iMthing. cnljLtn is: or (lie pnxcfu^ nt a rncdicLDal, 
phnnBceoticuL or tLX^ pccdvcL 

(7} The pDtnbIc waler supjily s^sLteti skull be destcned. lostolled. iud 
njlstjined Ld pfrvcDl co* LuniD:iL«:]a In^in :i noapi^tubk liquid. u»ljd. or|LK 
tcinf LnlKxJuLed inlo tht jxnublt 'A\i\tr bippl^ ikm^h j enKS roDnectioi or 
DdiDr pi^Kf f macrlkiD ti th[^ s^sten. 

(4j A rcns L~ciaDtL:tJi3i] sIujIL be proli il^lcd anlc^ 

(ah The n]a[LertJ[M] necLii the other rcqu li^ncnlH efttibJibfaed in ibts 
Lid m liiJhtuLji i: rqiu Lilion. .iod 

ID9 (b) A '>i]jtibl[^ pn^lfcli^c dcvLct bi jKstulLcd 

[5} A cii^ CLin ni^tfcra hztwKi d pn^utr wutcr sip|Tl> DEhJ d public wuicr 
sippl^ slinlL iDl It nuidr 

(af ] ^ [1 smf It rlia. k Viilvr tsLnsLillaJ ji :i wjLcr ^sLcetl u thcnrul cxjvEUitDn 
4iifik sued in DELZcmlonfEi with moiufuctnicr's in^mrLicMS stuJI be io^tnllnJ m 
tbcdild ^'dLtf supply L'uilL'd ■mr thi: "mj Itr lii^iini 

fb| [l ii tucktiD^ prr^i^ati^r eh lELhtJLal \n j hi'jLf r ^'^kLcetl \2 pnnpzHy SL£cd 
(bcmzJ cipunhios tmk of 43l&cr picw«it rcli:! drvLct l[KLfd isSI^ K^R20Q2a 
^oll be LnsLollal Ji LiiE^ water &J hstifbu Liin syFtcm 

(c ? IF a pn^EDi^ mlueiEig volvc net cquippaJ "^Llli d bypiQ ks iBsbllcJ in tkc 
□nhd i.Miilcr "npfri^ bit hn a vr.i\tr hcjtrr. j ikcuruL eit^unsfna Uak hIjLI bt 
Instilled Lu l&c coJd ^^trr liu uur tin: wutcr licjtcr. 

O) BuckJlcTW QAd luck siphnnoft prntcrtiin Xlcmsc^ prntortJin iifoiost 
ImUb]^ stuiJI be os mquiml u poi^ nipks 4 n ^ lliiDupli (ll i]J th is sihBcrtjnn m 
ordn" nt de|m o^ pciHe^tJDi] pfDVided i]L£UlD^ i^ull lucliLdt botli IiucIl 

\^\ ,\m Qir |Dp ^utl pnviJt the bviit level cE pcntEirtJin m dl liackilcrw 

^iQulfno^ TtH [TuiiiMisn leqiired Ji J i^ip skj]l Ic LJetenniued ^K tnLoi^^ 

L Hmt ineas«ied Tlie rnjiiinurn rcqiice^ mr f^p i^ll be neLsuied 

vertkulK tmm llie kr4 e^ end of zi pi^tjhle hniler en tie! Id ikc FIokj nmoFbieof 

llie JU liie L3r leeeptuL le iiti w li irli i4 d ts: biJE^es 
1 Sue Tbe EniiunaEn leqaued iur fop stuJI It 
a T^^ jce tie ellcctive op^im^ [d j piitible ^ jler ou det; nr 
b Lt die oudet e^ jdAtiHe Ic^fa Ih-ui d1n^z l^I tJUKS die cllertj^e DjxaLnf 

Bwwf ^m D ^qIL i]r similiir ^'ertScol 5«duce, diree H) lima Ihc elfccGve 

opento^ erf Ihc oadeL 

3. TIlc rniiiinurn i^njie^ lUr fLip skjil mH be le^ dioi ^bcrwi tm At 

IgLId^IsI bjhie - ^1 injnu in ^jrGupKlorPLurnbjif Fiiiute^ ]]U HHMEJM AIRO.^PS FOR PLUMHINQ FIATURES 
Httnn 


Mlnunin AlrGDfi 
by QciiT'^^L 


Whctt 
oiJnrEcd 
ljiv[iK]rics nn6 D]k\zr Eutuirs with 


] 


1 IQ 
SjiIl IoimIi^' tiiL>?i, gccfiCEicck bulk 
fnuctb dmI ofiicr Ei:t[urrs with t^lrcUvc 


Ho 


llrt 
Ovtr run Inlb IIIlcrB aiJ 4]l&cr riitsiES 

Witll cfTfC UVEMipzaiElfE DHL ^JCUlE^r l&^ll 1 

tnckdiuEnctr 


3 


3 
DniljQf wutcr fi^untniriB -sid|Ic mriiir 
ux}l liralrr ikiiii 7J[6 1043"^^ inch 
duMKtrr nrmiltj pit unl ires Hlj^id^ intil 
aiQi uj CII5Q ^uniE mrbcs i orra cit ljicIc 


i 


1^ 
1 


2 \ d LUEndcrnl 


.1 \ JuMic4rr 
cfctJcctJvc 
1 upznj^ 

NCTTE I. Ejidc wdLL. nh^ cirsLrnjkirL3h^tn]EtJL^[isdii D<it utl^^l iur fnps jF 
JmETi ikt Lnsidi: ixJ|e of Llii: ^piivl op^am^ udbitiALi^ f router thui iJiicf 
{^] times Ihc diUMKlfTC^ Lkt ttrirclj^'c Gp:iJ[L| N:ir:iSLn|lc i.mb1L ofei dlstoDct 
^mb!r Lima fDi]ri43 limE^ die diarnDb^r dI ^kt ttJrctJvc o|inLS| Icr twn tZ^ 

>fOTE 2. VcFlKLiI hi'^ih. nbvi or 'miLlLir nlKtruclioi]^ ei4[M]dji| \^m% ^kc 
punier Eu rfozf iDOf obovc Ikt lion/uiCd pint o^ die spnut o|xiia| trquiie j 
gi^ifcr oir gap if spunl clc^r b Ihc scuest i nudt tJf c liL sfuiL apcuiif tkas 
^iccillcd II MIiTIi I absvc rfccclFcclnl li rcc |_1 Jnr more i cjUujI v-idEs or rIti 
licEi noL bcea dctnnjinJ [■ ditscuH. die oir gap ^[uill Ik mnihircd ircm tbc Lop 
dL ^kt Willi. 

[b\ ,\ inJiLL'd pre^ic priDcipt Inch prcTiure fu.kJtihv prevtnLrr. .\ 
idicxd pfCTiUic firiDLipIc \ix^ iheshee backdloih pre^ tn Llt stuill pmvdc ^k\t 
tcit ETi^hLiabul pcnIcrtJCM] L^^unsl ImtIJIq^ znajlublt limI "be consHltred 
cquiv^ikDl U^^in^rf^p. 

i\:\ E}i3Dh]D ^kcuk vj^wz asrrntily ^pIpcnbLc ti law Icvtl dI [uunid luck 
presiir IxcUlcTW runditdOE Th\5t dcv^c stuill be a EniiiifGcLiinJ [^f [nbly 
nnQ^ESUijt ul Li.tD|2| jHltp^Euimtlv z^tjug rlierk ^^^dsueuJ LnclELdinl Li.hhilon 
vfilt'c Ql rarb tnd^ limI |xtoLk-ifid t^i^^ugt [bf l=KiiD| ihe wjlfdightiicsof 
^wh cbcc k Tulvc. Ill rd] Pre&atr ^ p: ^^tcuum brfjl.tr jppljcubk [c^ luck "^pfcoLijIc c4][Ld LUmu^ 
(^) AtMhiip[LCfiL ty|K Violin [umlicr sfipliLZDhlt l£i buLi sipUon^E^ 
cciEhJ ri[JLJiia Lf □pfiliE^blc. iiD □tinasp^cnc typt vuLnnin tiicakrr 4alJ bt instoUcd 
nftrr ^kt bd culnlri Viil^t o* Llii: ^i]kr line Tliis drvLct nzi} opziulc under 
Bonrtol DlincsphcnL prcsnic lI thccnULLiI Irvcl 4 CL h is iosUillKJ aL the miuLird 
height la [gcunbLBcc wilh l6g lirilo'^Lng tdilc CRmCAL LEVEL |CUSErT]N"GS FOR \TMO SPHERIC TYPE 
V.^CUUVl BREAKERS Fix tu re <ir Equ \pw^\l n L ML'tlkxl ■■: In'nLLLikin 


CL [il least 6 in. obavc tkod lET^'clnJ JO-cptxIr Y^ CL Ul JL".LhL 6 lR- Jll^^ ^ tlXHI Il"'.l-Ii I n_'LL"pt3clc 


CL Dl ]ni5t 12 LH. stu^E^ nn)d 1th cl uJ nuctiLnc Oi EDDdcb wilhnn L bidtrlK tEMu h^tis: CLdI Instil in nbn^c tVvJ li^hErl rirnfilhn^'L ItiEiJ units DiOi^^jsliLnf 
nukzhiucs CL lU least 6 in. obovc tkul It^'clcd nucliLnc CL QJ least ft in. obovc bp of llilart svpflicd PhnluTiqrtcEi frLoft 
£ UTiBalh 


CL LJl least 6 in. obovc [kod Irvcl [rf nucliLnc iKcpticld CL at LsKt 6 LU above tkod Itvcl o^ rmpticLc Hc«^ouLJl4s C [- lM JL^LLhL l> I n .l^x■^^ hi^hL'sipiiHi^ h^'c^ Ijic Ljuadn mLxliJiL:}! C L ui Jl"jsL 6 lu. jlxiv<; tkod lL'^iz[Ld iTLM-tiLnc Lu^'i sprin y c& CL ai LeiHL 12 
disc haqjc c<tlel UL Dlnvc hiflii^ &j^ni]U[^r cir Stain DiHcs CLdI least 12 m nfn^ d EkKxf Ith i^l Toflisivnfc CLdI least ^ in uiicw^ tlxnf Il!M'[ nuuirlji^ IE) DarnntLnc loop jppltcahlt h? luLk siplic^uu^c conditions. T he iLvot n 
banunctrr kiof !^a£l nol h[: iiL'j.[rpt]hk j& LiiE^ jmmjry luet siphnnc^ t prcvcilo: 

f^h Luc^LHa Lil tucklkii^ oul tu:l sipbi^nuft pfcvtitnis A tuLlllaw nn6 
to-k sjphnii^c pfcv mtrr sIliII bt is oi iic^c^iiblt kx'jLfO*. prrJcrobk ]■ ^kc 
siinc tromiK tht ^ix tu re orcainectJCM] jI p[i>tj:ch \dt^ire nu} 1:^ insuLle^L la 
n [Ltjiltr OF 5<:ri ite^ sjnet A devkf or iur ^|i stuJI oot bcsib}ect L^ J kiodjKf or 
firc7ii]f 

ib) la^pectK}« of dcvtccn A ptncdic tnspectni shoJl be nadr of eacli 
taeULi:^^ und lucL Kjpfcuftii^c pr^vtntcr ti) dttcminc jf it g ji pmp^ workag 
mniJritJi3i] A ndnctd prtMm^ pnncLpIt tu:l przLK-nua: hLick^ll^^' prr ^'e^u ti^r shofr 
be LcslAJ \yua\ lizuslDU annual InsiK P E^xinJs sli ulL Ih: LupUm l^jlIi lOiiiVL Ljui 

(j) .^ppnn^ ol dcvEce^ £ tNumi dn' icc Uir the pjc^tntim o^ IxeUIdwdt 
bock opboftiijlc e^ inslhll[^l it shall bi klcnLiFjed lzi [n?[Mii|i ih^ jppLicablt 
^idiilxnluas :£ lisLoJ \n Liic iippliLuliDn ^^orl JKlndaJ m pur^^rjph Uj l^ IIllb 

112 soIki^Loel a dcvKc ioAbilLcd Ji u baildj^ potublt ^Jbr Mipply dislribuLoD 
sy&tcm li]r pciilrctJDf] Eifoinsl kickJln^ ^dI] Ik mnintQinal Ji fivcl WL3rhLi]g 
cc[hJri[JL3i] h> Ikt ptisz^n icspiiosfblc for tkt nnjiiciiDncEi df thf s^slE^m 

[f] PiDLfctina oJ j]otiblt ^ufcr "T^'iUcin \ potihlt ^ Jtcr opzuj^^ antkt, uf 
cGikc^tiDs. c^rcpt cwD I L^ LkiL Hfr^H u iraidcatiLiI uniL shull be piDtfcicd 
ifojui tuckJViw la acrmJaiLct wlUi jucif cajrhs iDh tknTDgli [if cl ihs 

|k| Degree [d Li/.xiRl Tht pfoLfction raiLnmJ jL :u] outlet itrcon ncc Un* shdl 
tcdttrmlsol luKd oa the Je:^ m: df liuur^ pchn] b} iLiL cm lid nr ccnifcttoD 

iEfDDciWS~ 

[. Scvrir bojiifil. df IfetJT IS pntiltol [cr cdd bMusoUan by □ tmic so tetun^ e^ 
or dibczr^-LJimjif or|ai]ihn 

I MaJcmfc hiu^ lI Llii^rt js pctcatiLiI Fnc con tuiniiiutjnn by a HwkJitLC bnt 
DbJrclkinoblE suhfitsEici^.cir 

1 MIudt [uj=Lid, if ]k\zni ls juLcnLiol Icf loh tuEnii] jLjl^d bv a ^E^aciull^ 
BonlDi^ic. no otijrctJDiiLjblc mtstiDct, buL whicli mux lju^ Liic ix]DSLiincF \a 
{^ugUds the q uolit)' qF i.^iilrr. 

\\} Min unin ikTCL'ptijtilc pmti^'Liin ,\m Dptaini cf untie L "dnll hz |milrc4Hl 
b^ oa Qir fi^i N^t^dE^n Lit upcaini qhI FIdliJ Levtl nn lI fxiAibIc Tkc 
iSMi^rtablc pioLfct«:]a l4]F v^uidils |>p=s of oatleti of conncct«:]as "AliII be ik 
down in tie l[^h]W]Q]t tible 13 Arn_^^TUii"4 en \ftT 
Tvrt ykh 


b^iCEirTEi 


Ek3T h I-I-IID YT 


LJL.', H rL£3 n r 


'lTHJC hELZ 
V^r^CiMKT 


M 
raST' LE-^.TTDNS 


nrcTEric m-e>ns 
rctfULTd 


Tv.« 


Yit LT-II 


MEUi.%vppLy LiHZi 


Y"n[L>* 1*1 J 
rEnim: 


JnJcr=adciiJ 


noDEdL^i heA^cI 


L DDiHmiM n KlJlZI I 


YV. W h TEfll 
AlDidpIc 


L4>rL« ^^■cl 


hfr fridr'^ I urr he 


rDDliap T>*zr 1 


rCCCDB ^ D JC 
■ ai^Elan 


nblh 


bacL Afikn^cJI 


iDEIiIld iJTiijpmiziiJ 


Cf^'L ■ b-k-l 
rcr-znlcr Ihii 


JlllOHEdlxlC 


tbrrr L 1 ^ liLpb 


rEiiL^i^MT ThiLl 


sjjELi^ Ln' 
hlEltLhiuvJ 


tcJLzI vdvE 


pHhznlld t>zdAk 
LID ha 


SaVphE^ rrl* 


bmindlE 


V^DlpillOd l^^^f 


L'^^HELOJnn L 


ihul ^1 -dTn 


EBnIiimiiiLMJiiii 


Ihrr^nirv T,m^ 
Bd baU l|pc 


t 4jiLjiiuiiii 1 


"tf hh^c ^rz^Hcmi 
1r^ h-cLl 


PEC lime 


1 D^n V«lDLlni 


L^l nuikir 


Tv« 


Ylfc<3lll 


"JikDVjppK Li&Z h 


YEi^r >* 1*1^ 
rkcL^ VlJve 


JnJcr-B*r^l 


EKiaEcll-iHi rdfi1 


J^D^rBskEri 


W^ Y E vi 
^ iichU] 9^e 


Lfard L^ ■ c 1 


i» frid piz 1 mrr J 


TmLh^iJ Vrti 


I^CCHB d U J r 
Jhw ^huviJ 


.%ijppl.nL rrl* 


tkzrrLi^lHFT 


rDKiHEiLi^ rvaJi 


c^v ■ Ci-i 1 
LTU Lb 


ihulHld h^^ci 


pHhznlld bodJk 
mjjEbJ^f ti' 
C^^E^lin L 


K^bdlEjr= 

1C41i-4-eLl 


bajx]4 4i Dui laiET 
r^flUnuuu 1 
prci^n 
■ ■^EhiJ 


Tv« 
r»ri ^dmJ 


u<^c rr* i*J4 
rb^i^ Vdhr 


JnJcr=adciiJ 


J Eknc lb b Id n 


bjiifvili 


siTE^^r' a ri' 
iBi^lllFT 


Li>ZL« V^>CI 


pHhznLid tt^dMh 
ftr^ :nl^ Ihir 


UhcikM^zrr- 


bmind^iJ 
Jhw ^huv^ 


xiHTiUr Eyr 


■Mdzr^Z IJHW 
W^c^»i 


InUnp 


EC^^JCm^Ej 1 
1 ^1 nocfcllBFT 


lv.« 
IdLIexi l^imyil 


.Um&"4» 1*11 
ric-rnlcT qiifa 


JnJcr=aihziiJ 


^^ ■■ kac^ 


TDDhnp Ttavcri 


ciY hA-ij 
kricrrnrdlirir 


L^L^ h^-CI 


pEc^rarc Hrfr^^ 


|."^ndl| OMrj 


^j:l 1 1' n l.-l' 
\ LniD If b^ic 


*kUi 


i^Ho^cU ibnni 


l-^nipiii^ 


VcmA r*r 


JlllOHE^laJc 


aaHdcw^rkEuhli 


r-.uJ»lluJ 


MHdrj^r 


V^TDUm 


tiiuari i~HiilLfUJ4«h 
iiaf uJ an ■ i 


hEiAzr md 


pEnimc 
l'4^:uIhii l III 


t:IL:I ^dh: 


...idlplp: 
ilrrb 
|E^ HkLiIh* 


^44 


ilii puLakJr i^oli^ 


Tn ^nu L l-K^DD^E^ 


l^i^L JIU 
^rh :nl^ !■■ 


JnJcr=BtfrKl 


AvkiWllHK lAflrb 


^rvcrqc ^Diiiloc 


Hm^^M^i 


lilCEft T^T^I 


bci^l hrq^^VC- 
■ cvnof : 


v.blli D ^ :nl ^ 


dl "^cnJHr 
■Jodilnr 


Ei^H i^ar 


cqnjpmcDl Id 

pETh :nl boiLElD Fi ill 

^KbDD JIdiiJ: pui 

Fi iMcT lak» ike Fi imct 

]]4 ^rrLJC MTn> en \»t 


•n rw. WD 


Di^^cftarnu 


CHr.\T^a LPD xT 


t:^ - icruLiur 


- rnjc \LLJ 
ww.-^avmK. 


N 
IHar^ l_E_YTV>H3 


arr^ih^ ^Tnru 
\cy L^ir^uj 


Tv« 


ClE-i Llllinri^rf n 


l-^BOriHTl^EX^. 


'lSSB Km ri*J1 
9iM]c:l sid 


JnJcr=adcnl 


^^Ed ■■ hni^ 


^ npc Lbci 


JW-LI-Ph 
i>HkJrdEi:L 


L4>rL« ^^■cl 


pErqhVTC iirlAi_L 
^ dhE >J|Il 


^kJh 


i^Eo^ciJ ibcwcii 


■ cKftj rimlBE SOni 1 


kriconrdlirir 


JnloHE^laJc 


M^E Jcw^r IB ]nw 
1, ^,,„^ 


^ EKDUm 


bcdih bniLEd 
■ ■uka Id 


hEiAzr md 


iqiaJIpIp: 


r:ll:l ^^]■ 


ll ETh lur 
^■JcT^r ■■ 
ni 


AiiL-i . TimLi 


Y"n[L>* 1141 
MlDD vbaiC 


dJiL VriLbJlMTC 


DDE JDk^d H 


Tliih^Dikn 1 iM^ 


YK3L Mil J ] 
Vkv^ 


^^n v^cwIe 


boL^rwr ■ IDT- ur 


llHipmcii WadiLvT 


C^V ■ Cl-G L L 
■ ■c^a. rvi 


^Ti 


eedJIddbd h 


dJadilaci 


rrrcsB ^ u^ r 
MHdn^rriH 
pEc^rarc ^n4^ Eri 
miJEil*-^ ]' 
lilEltL hiuvJ 
tzurl A' ^Evr 
UD ha 
UltHTlLH 
L'^^ELOJan b 
Boty 
ll> nbupl 


^pullp InodrJ 


Thib -dFCJh 


l^DClriBf^ 


Ui^C >* l*M 
^rirar: 


ilq^t ihH^^rf 


^iliB£rid«T 


Jl^idpiii^l L'bbL^bp 


C^V IJ^-G E J 
■ fc^ci. rvi 


dJiL vilb 
Tb^ :r 1 [ Hm^ 


i^rcsB ^ u J r 
miiJrj^r ■■ 


JnJcr=Btfr^ 1 U 


EBflllOMBB h rwr ■ rOT- 


J_KJDdE] muihl&EL 


n JE b 1 a" jT 
iilptitujaJ 


Lbrd 


pBtAfalc i^^h:! 


"i^lmHliip r44li 


UD ha 


SiupptbE^ rrlkfe 


^FVl^ Hjdm Jl" 


Lnm^zrci^ niMJnp 


^^^■CbnJHn L 


ihulHld h^-ci 


E^flVE Ar B b^lB FT 


TivikhLp iHbd £ 
nU boJI Ejr: 


tr>El bJ ikr ij ^cm 


LjlmaJ EmJlLmJn 
IctI^mLl 


bcJnd urvptic^ 
Tnfec^lBa xfLMa b 

BOih 


ZTEpmiCTh niB^B 
TmLh Ll^:iE4-cL 

'i^nla ^] iloBi 
J_DFrn ^^Lnklzii 


IC^Hiic 


-MhiIe EkEcL 


hiddl rflMTLHy HI 


Beit IJk i ^mcc 


\^^c.-^* Itll 
rHoiuiikn 


ublh 


hB nE hik ■ bO-HI^ 


^l^.>3^i^. 


C^Y ■ b-G3 
Vkv^ 


^^n v^cwIe 


vllBtf FTeA 
mMClf-t ■»!& 
Irr^EXb rw 


V^TDUm 


bbrin^i ^4id>r 
TTiMnilL^ Hid 


bi EiAzr ■• cm 


LBOlJaDBD h 
jhUh ■HLnJ hy hc 
pEcmrc 
iiin-^j HUdb 

]]5 E LCVB c cin N or T1DNS, DD^Lcrcr ■ Y^ vnn \nD ircErT\ELr 
rLr^TCf TD»i rein \ Mir>i a tlc li d cmq dl'tl^i^ Y>i>4~[hN\rrTn"4^ 


Hcti :c nJ 


\ci=pc^lc ftvlcxavD 


nuKd 


TrTiE^^^mjH 
■ ■^rillW 1 iK^^bH^^ 
H 


VIr 


ErJ^LTd 


Ih^hr 


TfCEwm 


\iHHi(ihcri 


Q 

n 
n 


3 


.- 


r-np 


he 1 UN r 


CilEli 


rTjpr 


L Tjpc 


C 
3 


E 
DCVJCE 


Vdh: 


V ULUU 


V unium 
n 


' brCHkL 


K 


Dmk^ 


J 


DeciLex 


E C*^-cUDn. iE*^El k» IilhI 


PCCIVKTC In^ 


'L Vm^^l L^iLl Hid llBCb 


Ml. L 


Th lif mb ^Kicr 


>L 


K 


X 


. ^^lltallE nfa^MiET 
K 
X 


X 


X 
1 Inllzn 
^ 


W, lib diE^uJ addJh^zi 


K 


X 


\ 
WJlbHor cJinnJLd ^Jlb-rb 
K 
X 


X 


X 
Cr^rin dDE III Db^LMai Uee 
yiiJlh^fli mh^ibi 
C^lLMmJiiLMJHn hj Ih^I-l 


^ 


X 


X 


*il»Er3 
C^E^niMJnn Lj niiiilHi^ 
K 
X 


X 


X 
^^Hnq 
II h^rtn B^crii Kid 


EHODE^i^i oah ^*^d Id 


kBciilCHBJT 


l_ rHEUlC^Hn riD IC»^ HE 


>L 


X 
zw^cFvmn 
Dmdrt !■ r^ni^udzi 


^ 


X 


X 
\ 


h 
<kalrt riH icEx^oJci 
K 
X 


X 


X 


u 


U 
ynL^plM ■■■fefll^ I^KHETb 
D Ui^cri ta^H d^r^Jc wHci 


X 


E IE B C l\C TLZZ.^ TLD -lEr ^ E ', TCLV 
kMlLb 
L rlaih Tii^rhUlcrii 


>L 


K 


X 
^ 


3( 
' 1^4 qdFCdltelJri 
X 
X 


X 
U 


U 
L ChdlEli vJLh tiH 1^ rtiKknic^i 


X 


X 


X 
:« 


IT 
Nyntai^ ^ Amiet 
K 
X 


Ti 


X 


\ 


CuL^Elb ^ icbAn^Ednd 
imlLiir i'* n 
WJLb dir^i^ jdiiJLi^zh 


>L 


X 


X 


.i|lnLhaui lIi. niji li HJUm^ri 
X 
K 


X 


X 


■ 


^^^ 


^^" SrctJDn J. ^'jicr Itci|uirrd. tl\ .\ bujUial cqiippnl wjlk :i plaEnbiog 
IlxLhi^ Lind u^ed lor[ubjtiL«:]aorucci|unc:> ^luill tK rquLppciJ wjtli jfuppl} of 
pcitublc wii4cr, 

]]b Dr orr cmpkiyol^ boa tnLmd cold "^^trrsiiLil] bcFuppLnl 

Scctiim -II ^V4ll^^ ^rrvin. C I ? Th[^ ^ LJtcr »rn idz pipjif Ld ^ baild 1^ ^HliIL 

{a^NoLbc IcTblluu] tlii7i>lDi]Ttlis ^ J^4^ inch DomjLiI pipe si/c. uod 

{b) Ik Df shETleeiL sue in jEmiLQ CGilInuooBOiid aMiplc llim of wutcr b 
^W^BitiiE ■■ Uic bnildiDg 

(2) EicrpL lL^i p[i>i iJa5 in 4[l[S -hihsr^tjoi]. IkEMftdtrl [mftd ^^Lf r "^rn kt pdpr 
I'ecwi the USUI nr^^lrrsLippL> s>slrrn Id Lkt ^^Lff d kLji bi]t«:]a s^Titcn ^h jIL nxM 
be \\^ Ihim f]v[^i5) IcrLDpud lioniLMtally lium LiiE^ hnusr ^wtr^uuJ e^oII he 
^^[ELiiJicd by DndLdnrfial ar L~ornjiactcil earth I'ht pipe nmy hz pliiL~cd Ji tk[^ 
siinc trcK h if. 

|j)Thc botlDin of llic WiiLfrszrvirc pL|:h::itall pcmb es jL ki£iL tif li Lfci { I [^ h 
iniihcs Dh]^ [^ tlic LopciF thcKwu □LibtiL^hcUjuiit 

(hjTb^ ^'dlE^r KR' iLC pi^i^ pliKnl CI a a?l id shdF c iQivjLciJ DEciit^ l)^c 
oL iktcomiDDi UcKh, 2iid 

|c ) The ■■nbrrof jain t> in llic hi'iitf r ^n'i^t pjpt bi ktpL ti) unin imm 

SclUud 5. DlsUhhuliiNiLilJThc ^v^Hcr bnppl}- sLaJI be dtstntiatcJ Itini^kn 
pipd^ ^yslrm cstitrly Lndcptndcal aJ iinoLlicr pipjif syKlTED- 

\2) Piping VrKtck his b^i^n Dsnl J4]rLJ fnijicvK 43lhcf thEii cOnVcViol pobblt 
wnlcrskal] nnL be os^ I nr am VE^y i d^ pi]Cibk ^'jLrr 

(J I Nciipi]bb1t wutcr mcjy be osal [nf fliskiof \i ^^licr nCLi^t L3r irLnaL lJ tkc 
WDlcr £i pjpcd in LJEL JMltpcftdti] L sysLf m. 

|Dh II \2 duLiI hViiLf r d LMrjbi4ion ^v'slfEn es Dsrd. llic nonpcubLc ^i]kr supply 
^□Ll be d D nihly zind adeq uLJich' idi^ntjJlAJ 

ib^l \t\ dhUM fii IkL' nunjotDblD ^^Lrr JistnbuLjfn ^slcin uszd Jor n 
drinking ivr dcunestH. pDT^nc slull be ptnnLiatDLJv pLstcd' DANGER - 
UNS.AfI W-^TEfl- 

1 Eiicb bfnoik^ JltJLn|^ nr vulvf ^holl bt LdciUfbcd h> ikt ^'od - 
^M]NK7r.\BLE WATER' clLIicf by u stfa cr briES ta| IhaL Bkikl] he 
|Knn:ueD d> JJ1 lited bnlhc pipe l]ltJi]|iir v^^t. 

1 TkL' iJtn Ul injlion mLirijal shulL noL be concealed and ."UJ be nsuituied 
bv ih^ Li^ D cr 

H? A buMikllow dt:^irc Dr^n^s-c^nDcctjai] ccd [inl ifcvkr studi bcuppnived 
by the dcfurtincaL 

{3^ A coEnbinjtioj] w\l\^ :u]d "ALSitc ^^%d ccick, of li^dinil shLill not bt 
Ifl^iilcd UL L]]D undcigmund wulcr dislnbatJUD sysfcin i^ idiou L Ihc uistnUiitjaD of 
HI ofpiAcd hDcktflci^' pcrvcib: 

(6| A pii^^iie wuLcr^uppK ^[uill not be LnLcruonnccLfd i.titk zi public i^i]kr 

{7) Water nsd fDrciL~ali^ nl eq u iprntn L dF m anoLkcf jm^zes^ i^holl oat h^ 
irlificd tin L]]t pntDblc^ ^vuLrr systrn Tlie ^'dler sfajJI be dnzliuqied iiUi a 
d^ugc ^'>'^Lj:rn Lkn^nf b \i\\ Liir g^p. or [ucd tncu nonp^L^blc purpiihe lmi WTiLlfii 
uppEDi'LiI ul the pluinbial DJIkial. 

NT SrcUian t\. ytulzu Sopplj lii Fbdarc^ I Ll A filnrnlH^ rutnEC s^l be 

pnMiklcd WLLJ] a saFJlLiicil Hipply Lil "^^trr Jor llu^h mf tn L«p tlicn u d suiKu^ 
nuEiditJDi]. 

i2) \ 'A'2\ci cLcsci OF ^c^x^]i itIhuL EbolL bz tliLOicd b> [ncaiis a| lu 
BfipcDvol lonkar EIdsEl valve. 

I^^Tlie LiDk or vuh L'ii %kiill fDciifib al Il^sI QsaFflrfcil arm^D d L nf wntcr &1 
U]DfDU|hK cJfJOirf til? su j1 jc^ .mr-j ii^ ^ hijLi^r ckit^L urri[i.Jor'>4nLlLirli:ttur^. 

(4] [l ii wiitcrckcrzL DrjKj]. or ^iEniLir Jl x Luie L'l^uppljnl djiHll> J ran ikt 
wider 5U pply systen th rciaf [i a lliL4iinctrr nr ci4b c i vnl^f. LIid vul^f skull beset 
nhivc Ikt Jl\liic b.1 prcvE^at tkt piiMjIiiLi Ly of jollatJiig tktjotiblD^^Lrr supply 
b> tuck "aphn^c. 

{5]T[lc ^h:t[LJ rr sbJI kDh-~c d vnLHi] m brrjkcr 

[6] A jilmnbuLf JbLLnic.dtvirfDrLjpfTirtrnnHcstaLill be inMnllnl ield mjnncr 
tknt sbolL inr^cim poaEbUit^ df 3 L:[TViSL~onnci:Lii}« iKtwctn Itu fxitahk wnlcf 
^Ppl^ E>5lf m^ dnuugc sy.4cin or otlirr ^iiizr^^^fcin 

Scrtfam 7. ronnEcUoiE Id Bailtr^ ([l ^ putjblt wiilrr rrairrtjnn Bn n 
bc\\]\tr lE^qzd ■^ziLur sjsfcn ia w'hiLh a tr\\]cr ^vjtLT t\iHlitii3DJK|^ LbdoiiCLiI Ee 
Jntfcdnrci] shulL ht muJt ibnnj^h oi Liir |[ip. of p[T>\kl«3 VriQ\ 'a ruducnl 
picffliir priD4.i|)b tucLlkr^ pir^E^nLcr LccntHi |n ikt fctubLc watcF Ildc b^Jorr 
Ac pnil ih lii^FU J L liL'nmzaJ u> in tind ocnl 

(2h A bdhLzF sIliJI tK£i|iippcd WjlfiDchfizL ^nJvE^hEi Llir cold wnlcrsnpjdy tin 

SrcUianK. ^VQJcrSippEy In D rinklng Fnunlabi^ The onljcc nf d d rin hnf 
roDDtma slinll "be pm^idfJ widi u proicctjvc cowl t jurvtn L cnn ti3[niim[JL3i] uf 
ibt potibit ^^ Liter su ppL> s^^tcn. 

^kIIdh 1^. Sizing DfA^'nltr Snpplj Piping O^Tbc ninnnin s\i£ wulcr 
^FVkce bnm the pmpert^ Ijiir t the ^'ntF limtrr shall be Ifem-luirtks 4 3^) 
Incb Tbe hot Jul cold ^ufcT pipjif skjIJ exLeoJ tb ret-fmiTths |.1M| inch ia^t/e 
iL> die liPnl lixtur^ bnincli More tbna tkm limI [Mie-hLilJ iJ L/Zj jfttb Eiitlun: 
bmnLihes !^n[l not hi^ sipplieJ Icnn □ une-hoU 4 1 /^ ) loc^ ptfK 

42 J The [olLi^Ln| sknIuleshjJI be qhtJ fnrsuJKf the K^Lersappl> piping 
tD:iEi:tlure Tbc br^inclL pjpe k] n J Ix Lnic Kbnll fcim jLiLe sdL mon thni d]jrt)'{30h 
Ivltct FiDEn the puiiLl o^ CQiiccLon tD the IliluFe nod ^bnll "be bru«|ih4 \l> the 
ftnroF^'nll LMljOcent Ld the ruituic AcoaroilnJ wuleF timoc h lupestanll nut be 
Ic a Itmn nDC-linll [1/2) ineli tonLnnl ]Mpe sue. 

FuliLn: & unclics Nfapuiul PipeSi/e 


BDdi to Is 


([■rbcs> 


ConbinnLon siak nod toy 

CupiJoF 

DiiDkinf lonnUii] 


U 

tt 
tt ]]lj Di'Ji^iJslLcri LloinD!^ ^ 
tt 


)l 1^ llCI E^inL ( IE£. ? 
H 


)Li^lici!^ii]L(CQ[n-) 


IV2 


or JM D& miihcol 


LiiViiinf> 
rt 


LquuIf^ tiay 
tt 


Sin is 4 Ervkc, slop) 
H 


Stntatk^lng nm 
* 


UriDsirElDshtaiik) 
tt 


L- rinal Idimrt Huh t)-pc] 


Ml 


nr J/4 DK nqiimd 


Watrr rli^cE 1 tin k ti-pcj 
Vi 


Watrr uLiKt ilTusli valve 
] 


type) 


liot hmtcr b)i][^r> 
« 


HlKbltB 
It 


WjJI liyLJJuil 
H 


IhjrncsUc c blhH WLAbcr 
tt 


S^h^ cr \^T\^ic hf jd h 
4 1^3 WLJlcr hainncr Tn u builJiil sipfly sy^icm ■■ ivhiiih d dcvicE: nf 
nfipD rltinLiDCi: ^ lO^tullnJ utiLiJini a q u irk ikzlin^ v^iJit UiljI cues nniBrdat b 
%ralcr Iminrntr. u pfutfcLvc device, LDclultn| mi ou rli^unb«~ nr uppcD^nl 
nfcLinicnl shccL LjtiMHter. ^Lhll Ik LnsLuLlnJ lir ckifi? lis |x:nfjhb ki ]kc qnjck 
nctJEig valh c Ciiosiif LijE^ih uLir kjininc r 

[at ]I'd [rmliaairiil shocL alioirlKr \5t lOAtJIcd. Ule^ DtKMbcr fholl hz in an 
iKrcwibLc pliKt 

fh? IFii mfcLin iciil dc^ icc es usd, IhEMOjn u liictu rrrs ^^KciTjcjtJDiLS skiill bt 
roUcnval q& b Im^tua □oiJ intLlind fi[ instollaLxn 

^rclJDn 10. V>a[tr ^npplf FlpHund FicUnf^ ^ [m^rlub. T I j "iViiLf r su ppLy 

f a? GuLv^iicf nJ winu|hLi[iii; 
I hj Qdvuni/j^ sIhL 

inT>|icsR-K-R-L. and R-M bras^tuluKf: 

(g1 ^tuEidnid [itf h frcqamr^ wrldcd lLibin| pnxjnccd uiid tibrlnl js ASTM 

ibj Fdsidi hifUnI cupptr tibiaf inudnccd owl lulrkd cs A^M D-I47-7I 
iml-^EiTMB-25L. 

{OD'iVVh^ridalbniBlilHalpiixlucHljiidlubtlHlLih-SSTNt DoiJT-TJ. 
jj} Ssunlcsfi jibiilGK stcd tubLD|^Giulc H. pjoIkrI limI bbtlalDsASTM 

\\i.) FiIjihe^d t-M-cni J JciaEnnxd LbcrnEdUnl i^ai |1|e piolicHf and 
lalKkd ifh .\^\i D-2^^^ |r?d Liiu-jd larccld ih4h' uv Eud stiver lud ficfn 
AlCld fnrbolQiLd roldl; 

]]9 [En) CiDSB-liikfil |K}l^clfeykic4PEX) pific pcDdnral oul bbclnl e£ ASTM 
F-3"?h fee cold ^^irrimd ASTM F-H77 lor k>1 or n]LI -j. utr _ipf>]iL jUnth- 

(\l] Cnn^Lis^ PoL^clli^Lcit^AhiniELaEn/CiizUk-ljiLrd Fol^ctb^lcoc (Pcn- 
.U-Pcil pipcpjuclucciliuid fabclaliE A5TMf-]IR]; 

[o\ PnlvE^tli^ IcDC^.-Uinin u rn/Fol^ttb^ IrD t ^P^^^Fc^ pipe fTTudnLxd nn6 
lalKfcdiisASTMF-L2«2- 

<phCcipp«-talH^!itytPE pcDdKOJ ud bbtlnl lj!^ A5TM I>-2737 [bf i.Miilcr 
^rvhct!, U'lMstiUcd whdi cnrnpic^uin cou pLfefs; 

Tq] FalvviivlrtiLindc^PVr) plustjr pjpt pml uc-o] iud til-claJ q& A^TM D- 
17S5-6S- 

rrtCliloriEulrd PolvvjivlclihFklctCFVC^iidiKlk pip: prndKcdLixl bhzlcd 
iBA^MD-2fr*-7U. 

4sj F[rivi-La>L &:1]]i]nd[: ^PV^T) stuuLinJ JiEnc^tscoiiJ iuUd (SDR) 2L imd 
(SDG)26piFcpnxluccdjndljhcl«lD!i \:fTMl>-2I4l^4- 

ft( PolybolyfciiclPBl plusbc pipe pnduccd and bbclcd zis ASTM-D-3303- 
B5h wUli briPffi pr Liippcr Ultingi ar 

in? foi^ii]! ^VEildL'J Fol^pn]p>ljzit Pipe Prudurb ^bich nctt NSF S tsDhJoid!^ 
61 eimI I4iifid A^A4 2J!J9. Thesr pnxlucts urr oppfm'cd For above -^edvmI l? 
only aid tnls^ pip^ si/cs I Ivc-CEg! h Qes {3^ 1 inck L}]iou| h Ai:t 1&1 jk b , ar 

(^J Fil-A-JlL FitUif s^blE^ETis hi-kjLl] mccl the A^5E Sbudonl IC6I Thcsii 
systems orr a^pjovcd Jor Dh^vc-giciu nd osc only nsjif jLpi^ sizes up Lo twQ(I!) 

|2| A plusbc pipe or riLliQ^ b^\A\ b: jr Llit N ^F .sfd ul jppiov^. 

^ 3 h Pnlv bu tyltnc pipe atjlizjKf iu JK^it filling ol bms <ir L~opper 4all uscn 
ccppcf Lzlmnpisf n^ 

(4r A poLybu t)'ltnc hotiind o:)ld ^Jtcrt-onnixLLif tmluvnlcir^'. "^Jik-orwutcr 
ctKl EbalL 1]f prodiicnJ limI bbtlnl us A5TM-D-3JC:^^5b jnd jx^ylHtrLcit 
pbstJcpifE pEnlKflfoad bbcleda^ AST\]26UfnraL^ilJ ih utLT iipplfutjon. 

iSi A rtCLi^ shall be bfiszi, copjKr nr Qppmvfd pbisLJc nr^^iuiLiEJ ciEt 
lioa or^viinl/ol mLiLleablt icii* Piping or u tlLtiDE! LkjL bus b^n ced [bf 
juGlbcr pii]]n£ skjiJ noLbe osed l4]r the ^alerd Atnbu tjon s^sLf etl 

(6] EaiilLjcnat u Llit wiilcrsipfl> sy^m E^holL bt nadDiij □ .^rrw^ u^brr or 
phstjr joinL \ aE\ 1IQD "^ifltr pjpt jLnst mny be mnJked^ ^eti^'cJ^ or mocbjic 
6rAVrn 

47^11 Typt M coppier pipe. T> pe R-Nf bcub^ tu bi[i| stiidLiRj \l\^\\ JcHiucKy 
wcldol labiiii ^}f stiiiD Ic^stKl tibiof ispluLAJ ihiLi]jiafn[L4:frLrl]ixiri]r[u^Q 
t&mdgh d cnnf irb! Ili^nr. it shoU be snipped "^idiDiiDppiovcd mutEiml tptnikt 
mjAidoi or cviliaclkn. 

(Si Polycthylnr nrPVC shiill sot be used below giouod ifedcrE] JioiL-Ecof 
buildiof [f ii Lzhkirualal pol>Cv]iyl chlcrkle^ tCFVCh JoIdL or ccaocctjaD Is 
iM^^d bek]!^ fn^Dud under □ huse orbnildini^. die ihTJb^r d LstntvllLin syblem 
doTI be4csLed k^uI lejsl Kl^psi beloie tuclJiLljiji The appimible lequEC mcah 
Dt3]5K-\R5rHJ60a«ISI5 j;AR20Cy7Jsh2iJlteineL 

I 2D r?| Jols^ bclhiHa n^ppzr lubin| mid |LilvLjaL/nJ ^ttl pip^ Tie joiDt 
bctwcca fcciLiQS pipiif □EhJ copjicr Df CDpjKr-oIb^ pipiig siuill Ik nadt wjiIlh 
iliclcctrr llUin| cr mB^r iq^uIdLji]^ flltJiif ti pfizv ld I cIciitml^sLa 

SnzLbQci JL Itmprrjturc mid Frcsurc CDJilnjL Dtrdcis fur Sbio^'cr 
I lEtalla tk n& .\ icnpciulDrr \ir pTCAurE bnloncc device m prrveat u fwUni 
n nnatiri pj4f l] ^Iiuoj^j id ^'DLrr LrEnfKrjture sli[Jr be lO^tsllnJ m serve mcli 
Center LL:anp.brtniL'nt jnd .hbcru tr-ludi 4.orntTi[LiiL«:]i 

SrcUian 1^ WdIct Supplj CDirin*]. (Lj ,\ kuel sliubLT ^iili-t Bimll tic 
pnhiklcd nau~ tk[^ iiurft. la lit scirltLE^ mdcrbcn of pnipcrtv lioe ciel die wulcr 
sen ice p\pc Is iidditkua, j n:idi !UJppl> n]atn]l vjL>c ^iholl tf pliEcd jbidf n 
h:ia[LdaL«:]a hViill Tbt miiin su pply cod Uul v jL>c sluill tEJ JdII pof t v^il^ c qmI be 
iKrcsibk JriiETi widiiii die oc^ipicd sjoct and pRihdal i^itk u dnp or dnuo 
voh^L A pit cirauubB~ t^pc iDstnllDlioD i^holL doL hz ccd Inr u [uitnbt ^'oAzr 
sspi^^ sb D IDJ^' VEllVC. 

(2) A prr^ic Of f r^v jh tmL.hluJI \u.\c i^s«p|}l> list ^:Jvcd ut or dcljc itN 

43i A Eoiruly iiit ld d m'ci^-? lDrnit> or nalulonily dLhi^llini^ sIidII bn^c the 
V D It ccnlmlbd b> LiaLin^iifcrncat [rf.'AilofJ vliLvcs ^ IllcIl ^ lIJ pznnjl dii: d Ditto 
t^ skikiFI ^ Llbont jikTl fTiDf ^Ldi die cold wnlcrsDpply Ld cuiolbcr Jnnily aiiLL 

OrjUJtJLMOl dlDbDjklLDf 

\4) Td a bDildi^ oLkE^rlfLui d di^cllinl^ u^^dLiII v[Jvc e^qII be instjllcd b 
pcnniClkc wiiLcrsDpply bD ikc cqiijpffKil Lo Ik tsjblfd ^ itknl jitfittmiDZ ^ idi 
ibt Hvpfl^ to odii^r ciiiipmciL 

\5) A n^tDiE nrgiciDpfit IuIEl rilarQ sIliJI be ^hJvei] [ud qLuvd spnaUcr 
ofKEiLEi^ skalJ Ic viilvcd [s rrsidtDLiiil conslniLiLJLJi]. o^cli tlilarc, cu^E^pl n 
bilh tD D Of ^ho'^ n; ^HliII bt viil^ nJ jftdi^aJDoll^of as:if ruapcrf Jlxtifcs. 

i£]| A f roipol Hxhics or LJ J lx Lnnz I nnup "^ull mcmi two <2) or norr tjilacr^ 
isjjaccil b DC A^ ^b otktr la Ikt simk rounof tncfL-b-tuk □■ anjEriDiuD 
widL 

( 7] T^ ccdd 4^rtrr brojif h Ion bo[ ^utr t^Lnon^t ElbIl or wutr hcaLf r ^HliTI he 
pnnvkdcd vf\^k u sbabDlT vliLvc kxLjfcd dou the rquipmcat ziwl Hfn'iDf iIlk 
cqEipETU^aL El rrudcDLiol dwrlliofs die sliDLodI voh^ sholl be plikxd whdin 
thict 4^? fcM Lil diD ^vLJtcr buBtEf :ii]d be act'csiUc Fiorn die [icrcsibk udt Df 
ibt ^utcf [icjtcf. 

Sccliim IJ. ^VqIct SDpplj F mlurtlDO. \ ojuccoIoJ v^lL^e^ jfepc sLon^Ei 
4iifi k c Lsteni^ or DLlcr cipcEol pipe or biL fu bj ret Ld fictziag Ic Dipt qLhtcs s ball 
be pcotctnl :igLJLD^L lr?i^ia| A ^ufcr^n'kt sbLill Ik lde^IhI ot Ihk4 dilHy 
{JtJ) LnrliGi lh dDpLk 

SodiaD 14. TcrapH^Eirt di^ Flmmuit RcUcF DctIltcs Eor ^Vn^Er 
H^tc^fl) A Lf [npzntD n: dUd pF^^f^ mltdde^ lcc sLudl 121 jii) Ec Instilled u« ckI] wuLcr hKJkrui llic boC ^^ilcrsidt m^i morr Ib^ 
thjEc 4 3 1 liLcliES f riiETi ih^ bpcf ihc buLrr^ 

j bM ^ a RorkzJ ufKn Luf is pm^uTcdci tbc ^^Ltf hnik^r by Itu VLumJ^ic Lurer 
Icr the tcnp:rj4urt \iu<\ pr^:»iirc rrlicj dcvict bz iqMiiIIhJ Dcccmlj^ \d tht 
DiiiD u EocliJ rrrs nxijmaiculjLin*. liiuJ 

in] Be Df D lypc □pfinivnJ by Uic uOlcc di nc^oniiiiiiiE wjlfi tbu 
iMl[niiiislniUvcirfntiL"Lin nnilHI5 K.\fl 2r>iXH) 

flHuMJ u ^^lizj lif-^Li^r L^i inMiilJE^I Ji :i Lcx::it)CT« \h\2i Iilsi u Jlcordroji. tkt 
dL'fhoigc tmn tkt icltcl dc^jcc ^dl bt pipnl tc) wjlhm twc^^Z? mcbf^ dJ tkt 

( ti Mr □ wnlcr liE^iic J tsinstiillE^d laalDciLHa Limt Jdis nul hnvt u JIdut d nui. 
(bt d [sc[uf|iz tn^m LkDi^lr:! dci kt eAliII Ic pipsl tc) Llic outbids ol llic bvildinf 
i.tLL}] jn c[\ lunrnl dcn^aLiMl pipciJ bD^iLliJi roi]rf4| inchncd tk[^ '>i]t1 jcc ol ^kc 

i]Z\ The n^licf dcvp^t \nny disctLii^i: thmck on ^r ^|i l£i \i SDEnp knui, 
Venice sink, DjKa rcccptxlt of r>\}\cr jxmiI oTdESchjigc la wluch cqndvalcnL 
sjttt}' ^luill l]f pfD> idod [Kiippnuvcd by tkt DjiaidsoI PJinbinf 

I J ] A iclu^f d[:^' iLC sbdl be iru^tnllnJ oa el pnciniLtM: ^^Lrr syElrrn. 

^rcdDn 15. Pro Lfctfai n of \i rr\\\iK^t ^VLl[r^ ^upplj or Sou ret. A priv^Lf 
i.mlcr supply ur ho«iui: "^dl be pn)LfcLj:d liDin ikJId tioii. Thr :ippiu^iil shall bt 
DbtninnJ jmor to usini^ the privslc ^'DLrr supply or siniict. 

SccLLaTi l^. Dora«ik: Solur V>u[rr Ht^jicr^ \ dmncsl*^ ."^TJiir WiiLf r hKJkr 
njy huvcD 'sii]|^]t ^dl IlcjL cxrluijitr" iJ llic [blkr^iol ronditicnsLirt ncl: 

i]) Thf 5oliir [und qhI the wuicr bcDLrr tictiiiDfcr bbf d Hufri^ic liquid 
socb Ds pfopy lenf f lycnL 4}f Ds cqujvolcat; 

r2}T[LC hcit ci^ctm^tr js pmnLod by tlit uun u l^tctu rcr k] 45D F 51; 

<3) lie ^liltr he-jlfr Lh j ^uniJiji Lhtl iid>tsj^ thiJl \2 EunDtiitLc liciL 
ni:h[ingu~ ni d btuLI bv ehioIljIdLI timcs^^uJ 

f4j A jucsuii: leliel ^^V[^ £ lostnllcd Dl tk[^ [if b^sl pcuil u Llic 5uliu~ ]iificL 

^cciLcm L7. Doincsllc- WuLtr Kciirr Pn^hcaUnj; Dtrdcc. [[] \ drancitic 
wnlcr linilcr piehmEinf dtvirc [nay Ic UKd luuJ ccanccEcd ^[L]] llic [Lt|h 
prcsiir bic Jnin Llic cnnpn^irnl aifcimcslic heme ajr L~cind Lliiner nr bfoL 
pu mp wiitcr lioilrr. 

|Z) Ekmblt wjII l]i:aL-e:u.l]Lja|ei5 ^ilb H.t'o i2) szjxjqiU: 4[LLrk[LCh.f^ 
gpwniing ^t kojl t^cbiifi^ tiad Idthcf lli[ii pDtnhk ^"Dlrr^ ficiEn ihc putiblc 
widcr^pply ^dl be pn]Vrifci] 

\3) The WiiLfr Jikt Id tkt [lut eichu^t >'dsfl hIijLI be piDvidcd wjlk j 
cbc^k vjI^c. ThciE "^dl be piD>idcd Ddpi^il \d. limI :iL tbc uadct ikit ul tkt 
chc^k vdvc- Ds Djipni^cd prrssnic rcJicJ %nlvr ^rl Li iclcvr Eri live (5} F5E 
nbu^E^ \]\e [niiiiEnurn ihTJ4cr prcMui^ at die pniat nl lOstdbtJDD. iE ^ke beat 
CAcl]LJ[i|c uni^ contmn u.v-:\z dija h^mt}' |20l jxHud^i cd n^lr^tun^ TIlk 
dcvk:t sLill be cqiipprd ^ith u trmptratiic bniLconUr^l th^ v-'ouhJ iiclontf u 

122 pu mp lIuiL wcnU CLn.ulj[c ho[ wukr rn][n tkt ^ukr bnfcr tkiuuf h tkt pichKJkr 

Hi CofldE^Q^itr druji wn^r s^dLI he pipi^d ha jctljiiIqhc in [be planbml 
nxit :uh1 i1 sHliIL eloI bt ptnnitti] tc^Jrjin Lnbnci^i'^l spu^t, of IsIdd "it^crof 
veal stixiL or bt irustilJnJ m Lia afci subj«.t kh tm£Ln| }\ 'a dmia k doL 
n^iublrir or Ef □ ilcuii ls locntd dIt3vc Ihc vtat, d coBdcDsik: pinp ^IliJI bt 

SrclJDn IH. lunlcsiind ^ubibchhT^ HLm ^uppLji. \ bink or vjJ ^ Ltb pobblt 
wiilcrsipfl> N^Ilii^ tkt nnsbDLl bcsubjL'^l Li^die loLlcTihinf mq u licuKii^ 

([^[J □ jotihlt wukr Diitk I Lrnninziiu bcki^' ike nnoJ u tnahof vntDnd the 
tnnk or vjt hai iin ovcrllo^ ul dumttcr noL Ifm LIiljel fi^'ci Ji ^kt lolkn^inf 
tabic uitcs of avtrlkvA' pjpn Jor ^^ Liter .'mppJx tii^ Lbr ovcill^hv pip: skiilJ be 
pmvdcd "^LLii =u] ^rfj^asfkia: Ld die tnak es posthLe^ 

5lzcsliI C^veriki'A PifKs 
lor Walrr Supply Tuaks K-lEuiini m 


Dcunttrrot 


Mji^iman 


DtuiKttr 
Ovcjfkiw 


ai^D:i4> l3J ^VLitcr 


of o^ullciw 


^mtcmpfriy 


|H|K 


supply ImclEi 


ptfK 


line Id tunic 


{Ldc1l»ED» 


t:uk 


jiiLcbesID] 


Ci-JDgpin 


1 


-H&TOlfpin 


S 


3I}-L5i:i^pm 


2 in 


7a)-[tO[ipjirn 


6 


l5i>20[]Bprn 


3 


Ovu-l01H>|prn 


H 12)T[LC ix3tiblc w:itcro«llct tc) dii: tuik of vnl sHliII tcmin^ilc udALuoct not 
Iqa tbu u«t LJEid ODC-bulKL 1/2? tin«i the hc^ 111 ^ ^ hjcli ^JtcrcLia rinc in ^kc 
tnnk dIuvc I^e^ tip oE diD civtrfki^' This kvcL sluiJI h^ c&lablisbcd uL tk[^ 
mminiin Hikv ink of diesupptv \D^kc toaL or vut^ iud witk aU uitkb, eu:ept 
Ad^dr gup a\ trikm' oadrL ckMl: ljeuJ 

Ml Tht JbituKC Icx^m dn: oudi^t to Li[^ lij|ih ^iiLfr Ir^'cl sholl bt infjtan^d 
f jcjn Ike cntjcul juiil ol LiL'f^iuliJL'^'Jlerhupply h]Ddi:L 

SccIIdh LV. VY'^i^r DisirLho [h»n for Fun Ccd Units. IFzi dranulk i.^kr 
bniLfr L'> UKcd Jor hcjtJiji purpL^r^s d]ioa|[L u Jdi coil ncdun, lL'> tcnf>^rjturr 
^oll HiL t^ccrJ L-KJ d^ircs J^jciiIiemL It skikll udlut iDt Ie^ Ikan IftcK- 
Tdd tli^ (.1 ^4j in^k piping and Jt^mishjll not tKmn!iJ 1 40 fftt tietih ctn tkt wukr 
faciLrrLiad dit br^mEJ DHJLThDi^plxLibk rrq u ircncib cstublt^ixJ li^L5 K.\\i 
20U7D3b[illbtncL^ 

SnzLhin^fl. Frirc Pnitc^lion Syd«i& ,\ Llrr piukcLxii sy Am ns^ wnkr 
Iecwi the pntjhk H utcr Jihtnbu tjcm ^^'stcn sholl l]f cqiipprd wjlb t^'odjcbcd 
vfilvck- «t 1 ] J ul wkiLb mux be oi obnn check vplvc. 

SccUan 11. ^'atrr DEstrJbitkin and [:aimiEllDiv 1e hfobDc Hcrats. (I> 

An 4iJeqiaLc ufid Ji^ilf n^i^Llt H]i[d) ^pU bt jhdvUdJ t qcIl nabdc lioini: 123 (2) All mubiiiib^ jicIi][1ji|^ ihc pipe ur FilCmg isd fnr d co«icc[j[M]. sbcill 
tnalDnn witli Ifi t S tuLc Plu [nliiiif ClxJe: 

m .\a Lndivjdiol vtu^r ccnifizLon staiill Ik pmvdci] dE qi iij^picipcEiLE 
Incjiton lorf^h nubile licunc sfuct. 

l:ij The conn^-Lon i^Lill consibl oL □ tKr trnniiiDtJiif uL IcEt four T-t] iiickcs 
nbo^E^ die giUDEhl wjlh twu iiid LliEC-FcTnTtbB [2 3f4i in^k vbI^c nnlltLB wilb 
^Erv^ cnaDccLKH. ciit i ] ) fnr Ikt ninbdc lioint ^'Dtr sv^Lteti and l&c ctbcr Enf 
Ieiw a i.^i]kTii]^ zuid ni?D:)nLj^]L 

( b| Tht jtiDund su dL3c? LiTDund the rbrzr pipz ^[ull l:c f nidfd ^dLh-~crtbur^t 

dEIUHl^C. 

irjTliD riszr pifK ^[liJI bt ■;[L4:i£al mnn c^tit ^Sh iiiLih ^'LLnflcJ eIii> pifKiif 
iUL cqulvLiLcil wjlk llic intfrhCDJif .sjuLt fiLlHJ wj4Il jn insulutJi]|^ mLitcrul L£» 
pnHtCCL Lt flUQl ImzkDg 

Du dtts bu L [LC][ pfizv LD1 cdiif^tjon kitkt nDbili: linoic dinfef lmrii]| wojlb^r 

LD? ^hIii]^] ViAkc [ULiy be pLxcd bi^h^w the InzbtdcpAhon tkt filter sfThtct 
hit bu t th L'L vulvc ^b^l nnt bi^ LJ 'itop-Liad-'A L£itc cceL 

ScL'Lhin 22. rciiisTiiitton cF vuLcr fhnJI Liimply ^Ltti the AmdEirdfi 
cstjhtLstHd inSJ5fcAH2U:Ol.il KyR ^«5-clt 3-]:5-"?5; -Mn 2 Kyfl-457- 
cfl- -H-^Tti- J Ety K 450: ril ]o-T7. 4Ky-R- 1913,415- ril 5-J-7B- RcrallJlcd 
1ir.[n-BtK.\R [fl9l)-7-5-7S-5K>H EM. cO. ID-^TS. 7 JLv R 5t-1- ctl t-74ll- 
&47,E49,cJl 6-3-ai;^E^R-49;ctl X-l I-S2; tZ4:_ cEL fi-t-4t3- 10 ftvJl IOD- 
cn-J-jl-S4. tl K>R 74. ril 8-7-34:8(2: [Z59;cH 2-12-85 J 2 fc\ K 43*3- clL 
n-l:-S5; It6"? cn-5-Mh LJKy R IfM.HT 4-l44f7- I4h:y R ftirtcfLll-fi- 
B7;]]35;clT t-l4ie- 15 ftj R fffi. ^J. ctl ^34tB- Iti kvJl ^IH ril l-t2-«: 
27b7-]7K>R llCO^df Jr-Z2JJI):Z2fW:ril -l-LVM. IK Kj_R IWH.dl 5-t-«, 
]9KyR 316- cff- lJ-9-92-:il5, cH 7-J2-9J- 20 h:> R J [19. ril 7-7-9*; 2 1 
K>-R- [yfiT. cH--1-22-yj-22K>-R-B(n eft L2-7-*15-:-1 K>-R- 1757. 27-19" dT 
]J^^.24K^R-:4ffi-cn 7-J-i-SS;25Kv-R ] 1X7- ell 2-1 3-^ 2^1 . 26 K j_R_ 
3SS.ctf- »-!&«, 27 Kv_R IZ-H. 280 [ . cJl J-22-2MI . 2.^ Ky_R- 1392; 1312, rtE 
]-i&-:aD,J2ttyR-Jb9:6tiQ,cfJ ]H-05;2J7l:33K>-R-4lL,cn 9-14*1 124 HIS K\R ^:liHk Haust stnfl^ :ind 4Drn] ^n^cr pjpliif;^ incChods nf 
iiEliiJbti] Q. 

ElELATI.^TO:KRS)!S^S0H:tt||.ihl^?iq.[JCiHJlSJflLJJCi.WO 
SrAlTJlOR^ ALTHUltnXitili^JlttJJIh 

ftTCESSlTV, FUNCTION, AND CONFORMITV: KRS 2 ES IJO rcquira tic 
□IITl'c. liJ Ilt Ljppm'^iJ bv Llii: StuLir Plumthn^ Cede CciEnrnitLci:. b.i iminalgnLr an 
LiJ [nJi[^1rJLJ^ ^ [r|!uijL«:)n c^r^tiblL'Jijal Li: K[^DtKU EcLt Plinbi^ Ccdt 
i^abu^ plambjal jkIeuIoiI ^kt mctkHh :uh1 iiiiLfjijb> tlul ni\ bt usod bi 
KcDtuLikv JLir L]]D ccioMnirLxiEi nl hinusr Fi^i^db iud stiinn ^'Dlcr pipmf TkE 
isj ETUiLstiDUvf rrf Dtiimn idcnUtics L^l' [niib!nj!s lIdl] [nctliLids l^ lOi^tiiJEjiiOi] that 
nu)' tEiu^ m tlii: 4.oitstnjc4tf^ ol Ihivt: 'in^'CE> c»~iibnn ^^i4cr piping 

SrLtiiiD ]. ] ndcpcnJuiC Sjsloi. Tht d nua^ uihJ pin Enhiog ^^Lrm dI irw 
tuUiftf [iD&J ul D£w K^rfc ■■sIdDhJ in an cifitio^ NildiDg e^iJL h^Kfrnutc and 
lHlc]itndcn L ot 47L}]tr bujLd 11^ citcfpL [El outlmnJ m Lkts jdinin tsUuLiti: r^nbtui 
A t«ildj[i| Hiiiill Kuvc Lii isdc^ndcat cosi^tjo* v^l^k cilbcrn pnUtc c:a~pfi^:itf 

SccLlon 1. E xccp[k]Ti. ] r u tvildjif sUuidH ja tht tur uF other lHLldiDg.^c:a~ on 
BA n^cnor lol eikI :i if^cr cosi^trna cannot bt uxidt DV^L^blt b tk[^ iclt 
buUii^ tkn^k on jd^inji^ dIJcv. d^uiL >iiid or dm^wi]^, ]h\t swtr fiom ]k\t 
finiL bu iklLHf mj^ hz ciLrndnl t die mirbnjIdiK^ und it "^oJI bt coo^idEiml m 

C4El])sCh^«~ Thih CXrcp4lDI] "^LilJ SDL LJpply La COCKf Lot> jri LJ Hf ^Cr CCHLELCC Lkjn K 

^■psitablc fiom tliciitf^f L or LilJt)' ur Ldli new orcxistJiji bujLdi^ ^hirb iibubii 
filEEcE cr LiUr^. 

SccCtm J. ConncdLDn with Triinif Scvu|^ DL^posjl ^slcra. [t u-sz^'trfi 
Bc^l ^^;1lLkNd. 4b? 1hi«.s: dinin ^[nn j bujUmi^ "JiljII ^.oiiiicct witli mi jpjifin'fd 
pji ViiLr ±k^^' j^Ei Jfi|iusi] f^sfcn. 

S«Unn 4. Eic^^BtriniK ,\\i cuun'utjua midc Idt ikc Ln^tdbcm 4]^ u Hdilv 
sn^'cr HkdL bi^ opzm lrzmc]\ ^dtL ^wI ibc trcK-liDs skdl biz k^pl opza iinLjL ]kc 
|Hpin| bKltea lospc^lul, bsLrd anJ □ppmvcd. 

Scctton 5. Dcplh fif ^m-cr ut the rroprrl^ Lrinc. i ] ) Ihc "z^rF al tkt 
piop^n> Imt skdL b: :il LJ Hvtlk itn L dtptl] bpciifKiK ^rh'CLj plinblsjt n]a[Lcct»n 
iiBtoUi^d Ln EliD bEiBrnitnLoJ D haiklini^ 

|2 Ifii) A liDisc ^^tr sbnil Ik tud on □ f mdc of dciI II^ Itmi om^-i^^klli [[/i\ 
IkI] nornorc LliLjn oae-JciaiTtk I h4^Li]ch pzrEoiil. 

{br A sf^i:rsLiJI ki^ c Jt JixciL Lia [Mghln:i] { L^ ] JKb cc^'cr 

(c) ScwcF pipiof iKLuDnl ■■dcr pmpcfly Eul^cct b vchicniiir LuJIk (c-|^ n 
Jiivtrwij^, [Eifkjig kiL oF^uniLirliicjtKii! shdl b^ivi: dI Ttafit lj thVtnn'-f[?nr4-4) 
riH.1] co%cr Lialc35 unstructoJ (A LList jidh pipiLig It Icbb Lkjn :i ti^'cat^'-Jou r |Z4/ 125 JKllBfll LDDCmr fID fOZtl ^C QIllJ UlC Ufl 

(dj A Kwcfshnll Ir tuzkriUcd by ^euilI =iaJ tunpul.u.^4&^ mrlics abcjif tic 
pd|hn|. [X nlkil ^ Lti M:t i 6hncbd i^nlt^c ub^^'c tlic pjpin| 

{c) Euck jc^at III cust rnju uiud vitnJlod ciu> |h|x ^lituJl Ik uodt in ix]Dk]nnuiict 
irittUc St]tPlurntiiD|Cci]r. 

pnviitt -Si^^i^cigt "T^TiLcETi kth b^n d Anmlfil njv n]aDcct ti» tlit l]i:«.s: d cut, L^lkr 
cju^m| plsinbtfif sy'^n nxtLstkE^ Sbk PlaEoMo^ Eolc 

SccCtm 7. h [ulrrtkLs far Hcust Scwrc^ \ [look sz^'tr uf njrnbdud "zwcr^ 
to|!ii]ii[i| 1*4 D 4 - Mcc4 uu tilde tht luundLJtHn Wiillol u b[Lildin| shLill Ie nadtoj' 
cELktr tiHD hcivy ciEl jim pipt^ vfv (ct ih ttf li L cost ucia dJ d nin u in. vlLjiIIci] cby, 
ccncFtlr, CEK^tnidcd cci[rq»E*lc PVC pipe jwnJnDaJ □od tibcJ[i] ASTM F-l4{iS_ 
PVCof ABSptfftJC piptiicliHliilcs-UjdiwliJC^Lmdci^UilircDfrFVC purxl uccd mid 
InbclttI a> -SSTM F^^l.crilulurcrar ABS jurdm-cd :uhI titlrf nh \STM hZ8. 
(nufi pipe and ^i4£d h«3v^ ±iDEt35 pl^ond Type FS-Ki FL'1>tViDhl ChlnrJch 
|PVCj Ln suns tnn r C 4j inrbesLbiD^h lifbi^l^l mrlns jiniJ dl oJ Lind bh.'k'd m 
ASTM F TV^l or PVC nbtal pijie pcixlnccd imd bhrkd m ASTNl 7S- 
FoI^'ciIl^ Itnc pip: prxlni:^ mid lubrlcdLS \STM F-714 

SciliiND M. Mnlcrlnl fur Slchrm Scirti^ln^c Darildknt^ <l^ Muk^nJ fcx-ii 
stim ^Mcr jvidt d \2 baiUinf H? zi p:]a]t ti^'^nl I tE^irt cntiidi: u bujkling in sjcra 
ctglit IS J jkIics -iwl "kirolLcr ^LilJ l]e cjsl LJT^n pip^, :Ju mjau m or ^licd u Ie^ -KK^£ 5 
orFVCDWVpipcorPVCpijKimdKcdMdlnlKlHlasA^Mf-L-mB 

^ 2 h A stinn sfWEir lEi D sl2c d ici f lOj ulcIcsluiiI tugE^rskdL tv citliE^rmst 
(iDD-aluiruiuin. _hclicilifc 40_\B5 or PVC DWV pip:. SDft 25, vj[nll«l cti\ dt 
roncrrLt ccioiJonru^ ta :ippnipf:at comEncc^ijI ^|xcitf jLii^ns ^idi jpjifin'cd 
jcnaLs. OF jul^cltij lent pip: jiml DLol oqd bbclcJ ds AdT^-l F-7 ] 4. 

Action Q. Chjngc Df DirrcHotL A rhLinf c Ln ditrc^n or u ^^w^i sbsJF bt 
■Hdc wjdi bn^ cin'H. Inm-Jht {4^1 d^cci: ^xcs. LdF ^>?^ qujccr. sixtk. 

cEgll LfL DTSL^IEe^D dl tKHls OrSULLtif^ ICeS LUStdloJ l3D LilE^lf tuilk ^IT OH ibi^irSMJcS Dt 

na iug]c LiL BDi luic Lhon Erxt^-flve (-S ) d[f m^ 

S«^bn HL Slic or Koust ^nn?i i]n[I HordzDnlnL If r jnchc^ The jnininuEn 
^r ^}f a booi^ scKcr shall not h: Lsiitui ki[Lr(4j ihlNls inr li?a lima LkaLol ]k\t 
faonsT diuui. A boLi!^ scKTr rrcDiv uif a bfiuicEL sLiii] tn^sufd Ji lliesiMic nuocr 
BB bmmr drjis. Tbt hoiuf drdJKs^hjU h: instulkd m jcujfdjncc ^idi ff 15 K\R 

^crtkm II. Size larFitomi ^'stan!^ Tbn mj d iml ei7[: iif nslmn '^Htr'ibjll 
ix detcnninnl on dii: huhESiit ibe ti^Ljl drjiRL-d zuco ia hori/ontui ffi^jccULKi in 
iKcnidLiact ^ Jill Lht Ic^kii^ mg bUc ^sb^nn'^i.t'cr^hLill m\2t'\x IuhI pjiuUtl bor 

l2lS drpft bTJPlEct iL Lcnm Iicejiii|j iDCkCI 
^KTiiii 


iiin duiicJ ri-il 


ipr3 iqua : 


l-ra 
Sdvr 


I.Un J^iD 


ri IL 
=dvE 


l.-l Id 1^411 J II 
] 
1 bAn 


I1H1 


ifi"ii 
'. 


■ 1 III 


h '^11 
a 


1 I-4J 


*JU 
ft 


II ^U 


4 1UU 


3»7DD 


IVJUU 


JJ.1DD 


-nUDU 
1^ 


'T ^n 


H-Lniin 

^TJic i:iikibLL3DS m Uils tnhli^LirrliiEd [■ a nitr uf minJoll uf foirHhuikcs per 

S«H(m 12. CDiibLiKd ^[Dmi and ^jnllLjri ScHtr S>?;tni]. I F zi conbiinl 
Ei^rr^^Lrm is uiul, \h\z rcqiucd si/^ ciF Oil' bmub-L- JrniD ^r hi idm: vi^cf ^buU h^ 
dtlE^minnl try mnlCiplyuif ihc LntJ numbtroJ Jhturc DaitsdinaJ by tliE^dimn ur 
^wci h}' Lk n]n^cciLOi] JjlUit Di^m^spiKuJ m^ ^ ihc duiicd littj :iw1 IIlc l:]tiil 
llxturr uni^ lilUiiiji L^l' pnxJuct tc) tln^douiE^ littj jni] LjppLvjD^ (lie nvnoT Lk[^ 
pmnluf tihlc Inr Ainn ^^trrswns. A ccEnliicL] Hdubt d qiel iit Iiuobi^ ewct 
dall DcE Ik kfs diaa [fiirf4) Lnrbisin duuncLrr, and acnrnbiniAJ hnosdiDii or 
hcnmr -sz^'i^r ^LilJ elc^L Ie .hEnuIltr ■■ ^i/c LJimi tkil rrqiim] [i)f llic !uaic nurnb«~Dt 
Hxturr u n 1^ uf Ui^ At !uinc mot lUd m "^tiiuiuLe ^^Mchih EckvEMJELri rYrT^ir"j if^x r^iM nrnT-n \T^irii "^ulynjt^bv xystbu 
"-iiiiilifi III li ir^c ^^1 1 DD iLMULS ] ■] ^\r^ 
An 


III 


~1n 1k 


|H|H 
lb 


JTk» 


4 Ell 


*71H 
\A4 


N91H 
3ll 


ZriTlH 

^l4 
Ur\im IIP 


Ira 


rill 


Id 


41 


IV 


U 


Ift 


i 9 
h^l ■■ 3 m 


Iflll 


Vft 


IT 


4y 


2.J 


3J 


l7i 


NT 
d-kb \m -IM1 


1 i3n 


7J 


V 


TT 


2.-' 


3fl 


IAt I 


N] 
-Uil \m -3n 


1 - ^ 


hi 


-II 


J1 


2-k 


Ift 


\'H 


IJJ 
l^h \m 1 DU 


=-l 


U 


11 


IT 


31 


l9 


\2h 


|j.ri 


ID 


rift 


ril 


11 


b3 


II 9 


II J 


In4 
ltiZ\ \u 2 AlU 


1^ 


1." 


1 1 


11^ 


^ 1 


ft^ 


LA 


Ll 
2 41 1 lu 1 IJ-I" 


1 . 


— ^ 


" u 


i * 


40 


a 9 


^A 


ai 
] J-lCl ly 'A^a 


1 3U 


3 -1 


] u 


1 ] 


-ll 


-1 3 


A ] 


-1 4 
' ^\ III K |VD 


1 

II 


2 M 


2 1 


n X 


] 1 


U 


]_9 


]| 
i, I'll III |_^ _^|r^ 


II 


n 


2 l> 


J 1 


7 1 


^^ 


^J 


X] 
L] JU] lu ItL^.^D 


II 


D 


D 


1 1 


3 1 


2 ] 


2 1 


3 Z 
LL-IDl lu 2- hhD 


II 


b 


b 


* 


3 D 


] 9 


" 1 


]J 
31 All III III «-l" 


II 


D 


D 


» 


n 


IB 


Z 9 


]J 
40 V-lA III hi "3D 


II 


D 


D 


« 


ll 


n 


in 


iri 
<l>ci hi "3D 


II 


D 


h 


^ 


■1 


* 


n 


jj 

127 ^iiiiilin III Ilie^c ^^I I DD lEnih^^ i^ ilnn 
ITrmJnrJiDDl 


11 "ID 


4II~H 
-TI 


1]1 Id 
tlVE 


L n-JH 
!■ IT«I 


1 111! 


Urnr 

ni4 
L'plH IZU 


J ■ 


]* ± 


V Z 


h-l 


LZ 


n^ 


^ m 


^M 
LJL ■■ J4U 


1 1 1. 


» » 


^ 1 


7n 1 


KJ 


s\» 


7 ' 


7M 
^4i \m 4NJ 


1 1 ^ 


^ - 


J. In 


J.J 


r.M 


T^ 


7M 


7 7 
+ M 1 1 ~^ll 


ll> 1. 


^ 2 


hJ^ 


h-l 


■■ T 


T^ 


7M 


7 T 
■^1 1 ^'.^ 


IL> 1 


1. " 


DJ 


nu 


■■ Pi 


TJl 


7 7 


7§ 
L Btm\ 1 kd 


1 'tt 


U 4 


ILl 


1 T 


77 


T T 


ib 


1 a 
lh3\ ] 4^B 


1 Lih 


- » 


1 ■ 


1 7 


-h 


T 1 


1 -k 


1 -1 
Z 41 1 1^ + ^ 


^z 


*1 


A-l 


^ 1 


h 1. 


-• 


1 E 


13 
1 bAti ^ 4d 


A ■ 


4 - 


^n 


^ 1 


fi 1 


*4 


fi^ 


fi^ 
^4^1 li l^d 


7 Ir 


U 


1 T 


4ri 


' h 


1^ 


fij 


fi-k 
rL?l 


= -1 


1 1 


3^ 


D ■■ 


1 : 


4 1 


■a 


-i 
L] Jk/i 

Lr-i3u 


Z 1 


3 J 


3-1 


3-1 


3l 


JJ 


-kJ 


-fcT 
37J^JD 


z z 


1 J 


3J 


311 


3 A 


Z 1 


3A 


1 t 


V V 


1 ± 


3J 


3J 


3 Z 


3 Z 


3.1 


3-1 
it nn 


3d 


y 1 


3l 


3l 


3 J 


3 1 


3 h 


r h 
Cl>i:rbl 1ZD 


Z h 


: fr 


3 n 


3 n 


3 n 


1* 


3 n 


3 n 

[2] rc:a~ :i tHildiog cu«sLiuc[hJ nfln~ \u|Li±it 1^ l^i^hsich plinbing Jliturc or 
[^n 1^ con ncclu]| Ld a cornbiEuilun] uiLltaiy ohI nlLjm .sz^'i^rsxTitcEn sholl cilbcr 

{d^Sc LBStiillnr^]V[^ tlic tIrvDtina dJ [he ltin i^r oJ ih^ ni^ui^t manl]a]c st^'U]| 
ike Enuui; dt 

4h? DbEhiifgt 4lL[iiu|h j.sz^'Lflc cj«.tir \l> tin: Di^mbinol ^^cr^^^m LJt jn 
clrvT]Ui3i] h ijih cnouf 1] Ld pr^^cul Iktud ing ol the bmjkliif 

ScLtJi3n J.*^. Hnnsc ^c^vr dn Undlslarbrd cr FOacd Cnmiid. TU A hoiif 
sn^-cr luiJ in ■ftJfitidxd jinnod hLiJI 1:c ti^ on :il JkjsL tour l4j mcba ol psi 
gnL^'cl uimd cr olkn~ajif}fDVHl grilbi^t 

|2) A Iil3[u^ sfiVE^r bu] jn IllkJ gmiDif f^dII bz embedded ti ifee kiwcr 
quod mil wjtii al Irasl lj Jour i 4? m^ti CLinrrrLi^ [lmI bizlciw llic ia^cit, cr iMkcr 
so pfiod 4li2i4 sbJl tK df] proved b} LkE^dcputinziiL 

n] A iiupfx^ jn tllJcd i^iDund ^[ulL lie on a bn jIG) TddI ccata- bu^bd 
fcuLiEi^ ^l^ka ind tblurbcd i^irtk L3r ctx L 

(4) A bcisK ^v^'e^ cntstTULZtnJ ol llc\ibl[: Eln^nnojiliEUc s^'tr pi pmg sIluU h^ 
IuAiIIhI ^ Ltk jL tL^ "ai c6MKlm d |Eintl on the Ixi^bin. LEpmid "uksol ]kc ScnliNa 14. S^rm Snrcrs In UDdlstirbtd cr FUhd CfDiDd 

sn^'crbid IS u ndjhturiicd f irmul "tLiJI ftot ruqujir f ciLlugc I ) .\ sUnnn ]2S quaJEnil ^jUi dL Icm □ Jnur \4) inch c<iDcii!tr j]cd hdci^' tin: jaM^rt nr uL&cr 
sifipcitl ihnJ stulL be npfim^cd by LhE^dcpuUncuL 

rj| A iiuppojt ja tilJcd i^iDnnd ^[ulL l]c on u tea 4IQ] fml cntr Ldu siltd 
h»JD^ rLth«~ lEuItiiiiLrtEd cirth dtcucIl 

SccUim IS. DiT]liE]f^ SriihTV St^'cr Lcrd 4?abUcL Fd n poblic hulklEnf [n 
wHeH the wbut ofEurtot tlk' buikJiJigJcujiEiDd plumhinf '>}iib^ai Jic> bi^kn^ Lit 
IrvtLuf ihc muii] szwtr, -s:^ L^c nod ^uhtr^LilJ be Ijltn] b^ ua uppn^vol urtilkBl 
nous £iwl Ja:kaf|nL uib Efa[: buoz ^^cr^ 

Scclion l<¥, Drjdiiu[^ B^hn- Sr^-rr Lri-cL rUcsJdflitlu] h- T 1 1 ] n j bomc ^ bcET 
4kt boiuf ^ucr If vcl K dtcvc tlic Ixivmcat llcnr^ ^'lciU: ^^tr "^ulJ lie liflfil by 
inojos fiF Qa DpjuiKnl samp puinp 

(21 Tbc sooip p\i sKdLI h^ L~cin!^tn}cl[^ liJ ciLiiE^r ^kiaml cir jvtmst codc rcfc. 
nppmvcd Jllxi|! Lks c:a~ pnl>ttl]} Icie^ oiLJtcrul ^Jlb j t^ht tjtUa| co^cr 

(3) Tlic "iDnp pit sholl be piT^tHlcd hVLtb[it'A'o(21 jkIi vcat ^'hfh mj}' :ib:) :£ct 
isB ^^ifc iiDCJ >ul ClTlI Idii ndn tiLiy 

(41 The pinp JbL iLdq^ pipmi^ "^oJI &£t5claii^t jiin d t^T]^2h jilIi wusIe: pijr 
c:tLfniJal io&Hlt tbt tHildiag t) ^ bc^hl Lit kuRl th^th'c rl2] jkIih zitu^'c tht 

^5 h The HOI p pil !^dI] Ik pnividciJ ^'Jlh a L^tLt-Llltini cnwirEEe iiavrr 
(6] On iht uDtiidE: fil ihn biiidjDg, thii^ v-nstr pipiif shiJLcuaaffL jabafonr 
^41 jkI] by thvu |2 J jkI] !uaLtii> kc whi^h "^dJ C4]ancct jib j lour 4 4Knc[L P tnip 
iioJ tlici mlD L]]t ^^ujtun HTh^DT Tlic luarL-tl inch In ti^of^h iach !unitu> tf 
^oU be fulcHlci] dL ku^ t^Li (2j inrbis alu^'c Ihe [iatBka] gnMJc zmJ shull Ik 
piDvidci] w[^k □ vntibLrd cap 

Srcllon L7. ^impsLJixf Elccflvlitf; r^iJib A h^l^nl d nui sh jII d ^£L:ij|!c Jitr 
na^r ti^hl Binp <ir luo: imii|^ t^wk lnLutLif bnEcTvc diL'&z^Vi^L' li> [^of^'ily Ike 
^■^ii|^ EihikJI be lUtiJ iiDd diKkii^ed inm l&c basse a^cr by u pump, ejrctiFix 
iucquilJ^ tbiKiZit nclhcxi. TbD su mp E^LilJ uu LnaulicJly d tsL Kuqtc. 

Scctdan IE. EJcrtor^ VcnIrdL W) .\ v^i^e e^rcLor bctyl^ a cesmJciIuL 
disbilliiLHa slull bv^tnLrd hi'itli:! t^'D(2j juli hi^aL 

^ 2 H u| ETcept j^ pjT^MJcd Ln fiiTf! rupfa f b? uT Lb A su tn^clion. on cjxtof ^rL'inf 
n comnciuuil ur ]kJ DsLriiiJ jKsoilluLjnD sbiJl be ^cabrd widi zi Lhim: 1.1 1 ia4.h ^ en L 

4 b^ [f D tbrrc i 3 ) incti vlq i ^t]L k is zri-mf j fu tnir Itul trnfilijis in Ld ]kt ejccLor 
pil and IS IdcqIoI v^'i^kin twuify-fJiT i25\ iozl oJ tht piL ]kt ejcrBnr ma^ be 
icicnkd ^ LLh LJ Li.txH 2 hncli ^ i:aL bjc k h? Lk th rec 4 J ^ incti ^taL^bxL TbzejzrLnc 
vtn L ^LilJ noL 1:^ ^oiuUfT lli:ia LkiL leumoicaJcd 1:^' th[^ oun u Izjl Liitrul dnrpvinp. 

43 1 A pjrtJin liJ tfu buiMuif dEuai^t ^slrm dmL siibovc the cn^'crGE the 
DiiiDlnilc vn'iaf the muin llmloia I]i3ih by ^Jiivhry Lij sewErr fIidI] \yz iistiillDd Tor 
grjviU i\Ai \D ]kc rombiani ^^iiituQ likJ ^Lonn szv^cr i^xcepl toF j "i^.hbm 
dn^Kd oLhfT^ tFit b> ii liccucd pfnJcumzi] tn|jin:r. 

129 SortJim I?. EJozliir Power: Mfihira, Cninpr^EPra, Qiid Air TQnk&fli .\ 
mutir^ [ur cofnprc^r, cr lut tuak staul] h^lncEitiJ ^'bfic l1 eapzEi [iir jtsp^lvDn 
cmJ IT pui flit oil Uns, 

|2j Aa Lur tunk duill be pciipnrtJDiiKl ^ tiinAh HvftErtnt ur ut ^mttnbJt 
pi^Euic b [lie cj^tor Ld inrnplclclv nnpt^ LIid sump CTSlucifi: tioh ^'iLii Lkc 
CGEryv^uir act cpziuUnf 

P^Tbcrnd pm^TC m (he Uuik'^Liiot Ik IcsiIieii Li.M^l^)p«HLbdQrach 
iucLol ht^tit th rT)u|l] h^tif hsz^L^ccriimcd. 

^ChZlia n HI. IL^Htore fcr Salisi II Dni Im^ [f a sdIisEI oifeife lusii isjistiillnl 
ttlo^ ihc »=h^ n~ kvtl Lifi uppuD^'ol LmbimLkciccUif sholl bt ncd The r|C^tH~[]c 
Q Jn'Kt rjLMQl itulifHl "A^jLcr^kill Jt^rhoi^t Lnm u |Tfnj]cHy ti:]pp»l JlMarr or JitD 
□ stinn-'^iiy r d [lua 

ScctiDnll. D miruf^t Df Yun5^ Arca^ Hou^und fi^ps |]^ A mok |eivhI 
ium, nju rt, DTCoirl}^ sHljIJ Ik drdjucd uHDont^lral the Nullowinl 

(nt ^ stfxm wntrsystm 

(b> A fointiinnJ s=iVL!Qif ■: ^FLrrn: or 

(c} A sndocc driiiuLf c OTTJ uslca^ pn]h i hitcd In the kxul hcilti dc^EirlMKit or 
sn.^'cr d bUncL 

C 2 h Tbcx oiufi sholl nul N: JnuiiE^d m to □ fw^^'tr jd tcDhJcJ Jorsz^vof c l3I]I> 

{n| IJ a d r^a c cnaif^tfd ti u ciwibiicd sch^ m^c s}?tfcn, iIsIoIIIe Lrjppnl. 
{b) LfunxjJ Icidcr. cood uctcio" or jlu tLrr opcaoii^ bi kxLJtnJ mufr Llnu Ltd i ID) 
fed fniEn a ^ LI]L][TF^'. ixiiltlt. i]r ^r Bkiij L D trnpsimll Hil tv rcijuim] 

(ci \ Uup stuJL be STL bclo'^ ihi^ J msL Ijdc or [■ tht lusmJc dJ thcbiildjEig 
{d)rrDdiuu] bi DDt con n«:4cd b u c ran bin cd sz^tr. zi trjp -h lull ELoL bi^ icquLjnl !7c^:Jan2:.£t2t[irKuhDH'i]l«-Lc]L 


Icr. .\ii in»dc Icuikrsholl noLbr]c^siu 
■Mcnol Pn'liin FnKucFrril 


Loffu; DcuiKtrrf IsLihsl 
L^llJ-^J 


1 in 
91 to 270 


2 
'^71 bMiD 


3 
S[[ tol^GCh 


H 1/] 
]^0I toJ.fiOD 


4 
3-tOI tD5M0 


5 
5^alb?H6D[l 


6 

StlCIiid 2J. Inadc Cond aizts^rs iir Efa»r Lcfldo^ { I h Lf a c^mdiirbr or luuf 
jKjdcr [S piiLnl wj^hm tin: ^ult ol u bnjld i^. or tn lu in Lrnor couTt 4X vcitjbttng 
pjp: ^hnil it .hlull ht ccmMrw.^ of CjIkI inioi pifK, j^l^^iii/cd ^irmfkl jm. 
Inlvofi ufiL sDL fngipcr. Dliniiiiin, sliolalc -Hh ADS^VC DNtV fupz lx 

I3D i^nNnH-fd llicmc«f tLJQl irali pipt pculuccd qkI IjIicIhI 3^ ASTM D-ZS^fml 
nod silvtr ill rcikJ ) 

jZ ^Tbc vtrtinj[ Jistmcc uf F Vr ur .\fi S ccEhJ ULZtiira slidl nnlc^cfciJ fofty-flvc 
{4^) itci iK:m tlic luhT My (he pziclrjLjnD tbn^ugli l&c icof. Pimcinfts^^oll bt 
rtdc for tbc cxpunsHn luilI ccntmctiDD ot pLbUc jiip: 

SEElk>ci 14. Oilskic Ciindiiclchi^ I h ]f aji DutEuIr sIlce^L mctnl coHlnmr ur 
dcmraqnaC E n]a[L«tL] Idlj hou}^ diuin. n^hLiII Ik 4. on sec [cd k nc:^^ ot j CLAt 
iiDB pipt citKJ Lng vcrticdL^ :i4 kL^ [mr 1 ] h EboC alxn t Sir jtcudr Imc 

|2) LE llic doi^ [i5]uiL m Q^ Dlr3ii|^ D fntrlir d Ji V[:'^uy ^'[Lbciil 3 sidnvdk^ Lt^lull 
bt ploxd lEi a ■ichEMii the ^nJL jui^LrLtE^d b\ ih hc^ ^DLudR. nn^atrUic bniidriDf 
thiD^h LJit ^ulJ Dl u Jort)'-rLVt f 45 1 dcg r^c -hLdp^ Lit biKt Li.ttLvt 1 1 ^ I JKbn atovt 

Scrlkin 15. Drfcrtbrc Ccndndiir Plp^ Ef on [r^Estln^ sliKt mctnl Enndnrbr 
pdp: h^ Libia itic ^^L^L ol LJ luLldiEig! hfcomcs dclcctjvi: ^kc coHlLLckjr .4dl l]c 
icplocad b> uoc ^ [if h cnnloiTRh ^ tJiL^i jdniii AtrjU^ c lugiilutHia. 

SrclionZfi. VljtI G] nnrcliu ns ^ llh Oird U4!«i]i^ FruijIlihlEd. f I J A rnqdmrLor 
pjp: ^ljIJ nc^L 1:^ d»=i1 lk li uL ^iifUc ut >'cat pipe. 

(2r A sDiL wia^. or veil pijic shulL eloL bz nbcd c&ii cowlHtar. 

SciiUjm 27. O^'CfflD^T Pi]ic& An cufrlknv pipe Inin □ dlWih. supply kiiL 
citpuusicn tiiL [»~dnp ]un ^dull awKcL jEidLnzctl^ ^LLk u boiLSf ifi.t'cr. boiuf 
dnun^ Huil or^iKLr pipe 

SrclhiTi 2H. Subs^hL DnsricK. Dcba? Scwcr LcrcL A sulsriL dnuEi flLoU 
diSL:Lii|c iiln ii sump dr rcrcLtiif tujik and ^HljIJ bi^ Ljutunjl^l^ IlI^ mid 
diSL:kji|cd Jit) the sLiHin d niJEL^c ^^stnn or uj]Cft tliL' |^iDi]ftJ ou^c Lk bnddinf 

Section 2^?. Appnh^iilsorNni Sever Cc nnccth^m Id Exlfilrtf; D u lbiln|^ k 
^c L^cjI hcjLLb dL'punan^al or "unjUn "^rhuiizE: s'>'4i:in l>xiRj pLint dAlncI dt 
liQlmrnL ptuala^'Eier pcnfefbib Ihc dLKkm^e oJ \i luBrmtnt Ikxvdnsii orLJlhcr 
npfiuDtis JiLi lb c S3D itii^ ik^^'trs^'stcEru cuL e:^ L5lii]| bo^ eoe dI Jkxir d cut orsiEnp 
pujnp apfiiTJtD'> ^\ui[ uiimply ^LLi ihc elcw conMncLion nzqujcvKih [^ tfcfi 
Lid ETUI [^1rJLJ^ e ec|:iL(lcm] Liod hcLnspcctcd priDr Id Lkt 2ippfm:d oJ ^ uklelcc Lknn Idc 
n ncft ii^cr Lie- LKccuJiJlEi] buun 40] ¥i,\R ] EHX 7-5-7S. An. 5 JLvJl- Ifrt 
cQ- [0-+jfl- EJ liy-IL 3fi!. dt l-6flZ; 10 KvR |D]& dl 3-3]^4; 12 KyJL 
1675- ril 5-Mft ]J KyR-^59-di IZ-Z-Sft: 14 KvR 1 142: cH l-hSB. 16 
Ky-IL5]l:cH 1-12-91}: 2779- [TK^R HCS.cft S-I2-50. IH KvR 27Z5.cff-J- 
3*931 I^KyJl SZ!;cn:il-^^3te^idi" J-[2-9J.2742;2DKyR_JC»ca-S-6- 
9?;Z1KlR ]^+cir J-22-9?-22KvJ1.23:i9.c[I-S-]-^nKjR 2fhl5:'^'?^. 
cff- 2-10-97: 24 K^Jl-*2.cf J 32-15-97; 27 tt> fl. 231; 77J.cfJ 9-]J-2a]0-) 131 HIS K Ml Kl: LKl. ]i^>ci:Lfrin jnd ixsts. 

RELAT>:^TD:IU1.SJ]S^iJI^]L)1.IJe}.JJK.LJ-lHJI?.a-4<kJL»J4iaHJIHJ7D 
Sr^lUTORV VLTHOIi[TV:EiH-S3^fltD^I-Knn.JtH.iJlJ 

NECES5I1Y. t"L'NCTIO\, \ND CGNfOKMnV: KRS J IH IJfl requjcra tic 
Dl1kx^ iifti^r lEVfccw by Air StuLr PhnhiDg CciJt EoEnntUct b pfumn If dIe: on 
ndffuistfoGvc r^ib[JLM atihlhsluK^ tfif Stiik: Plmnbinf Cmlti Thfi 
jnEvuitslrjtJV'c i^ulutknn KtublfihfMlic n!qujirrnrnt> t4]r the Lj:}it>Liad impxtinn^ 

StJt PLuinlnnf Code. 

^rc[h>n I. Inspnti^^ns ^nd Tcsl^ Th[^ vtcJci dmlnbuLvi^n ^^^Ifin. Llii: mjII. 
i^iTiLf lud ^rnL b'^.'Ltn, tk[^ fi^tiirs :iwl Tilur? LrjpK. lippnTlrjuncd mid all 
ccn nixtinQS in u jiliEnl^Kf sv&ic n stauJ] be iriBpcrbJ oniJ LcMcd try Llii: LJi^furtim^at 
m insun: t'L^mfilLiDEC^ 3d l]uil[jii]^ ^TdndiTEnniAJ by o]kcr auLkimtJES bnojobr uj 
viL'UDjtir^' LondjumHDJ tin: plumbiog ^^slfin. tlic ziJtutjDQi] ^bdJ be coi&idurd 
^a Dcw plinbi^ "^^tcin 

^nl[in I. Miili^rbl and LQSp]r hir Tcsl& All cqujpncit, vulcrialDnL] lolur 
BfccHfioy Idt JKspzi. Lbi^ns lUd tciti shall tc fum tslicil b> tk[^ p«^ML'> [in<in[i| tkt 
l^inbi^ conslrBcLkin pznni^ 

ScclianJ. ^ysttms i»f TeeIs. T U TesI Ihr L^e^ [utnbit v.-Dl[:r Hfply ?^i.1crR Tkc 
|]otilii: ^uLfrsuppK s>?iLfrn skjll be 4cttnj and JdhihI wjdicrat l^ikn iKJcr tfct 
anrmjl ^x^rioi^ pr?»iur? undi^r ^ li jlIi L^d s'ystin t^ ill tiK.b:)n 

jZ ^ Ti^sb Icir tk aul uf ^nsfc ood vcil^^Lcra 

Tat Tin: H}\i Df ^o^ and veal Ev^cn fiF Ik plinbi^ ^sIceei shall tic btd 
V¥\lk wiitn~ or 43dirr Icits uppnuvcd by the dcfuftmnit bciorz it ncniiDsilcd dc 
n:ih-~cn!d hi lLIiiel Ihc JIckxi or ^^ Ljibi ^il lj bnjldjif 

(h) Al^rLkt plinbiif iL^turs h-ivi: iKcafiClaMJ thim tnjfs llllcd ihJib ^^ilcr 
nnd iKlDEClhi: build mf fifxrapial, LiiE^Dntirrsi^trErLoLktrtku] die Iiookst^cl 
jdtoU bt su bjcctcd ti J EideJ air pfGHarc LfsL 

{u) It sbJl be the r^xuidbclj^ of the p^aT:]a ^lio »=i.i]iizd tk plumhind 
ccnslrBC LxiEi piinnjE ti icLify die dcjnrtmenl rcfTTCscn tnUi'c omJ leqaest d llool 
dispcclvDn asd on lest ipna annple[ji]i uJ die jastaltLUon. 

fdh [f onN u poftion of Ike plambini^ tixLiim zoe i^L lU nir tcsl "Ul be 
iei|Ddbzd jnd ^wcn pri^r to llie timj: j buikJinl Acct-ipted AFtr Llie plnmbinf 
s)sbn fi JliiaiJ> LumpletiL onoLktr insficcLxiEi ami k^ shall be roj Dated aod 

(ehTbe depiTlMieil etu^ n^qmn^ Lkt ieno>iil ol oiy cJcun-uat^ hn a^ertiin 
whether DT [U7t tlie pfcfiiir kL^i rcuched all purt^ ol thes}?t4:n 

[^t Tcsbnl tin: Iiueu^ i^wrr. Tkc basse n^^^j Bkdl be tested ^'itli eilkm 
WLJter ora Einnlir tsL 132 SccLh5n4. Mf CliDdff of Toili^ f ] ^ TliL" [XJtiht ^utrMippK ^iv-^ltrn- ie *tII 
IE tLc \vL3tF Bm irc, sluill br 

laJTsLcd iiJcrD pccaiErirf net Il?s Ihiii \i\\z nn-iiEnnin ^^rking prcsurr 
vndtr ^ l]i[:h j4 A Id Ie u'«rd likJ 

(br f irc J nuEn If^ikh 

(3 Kat E.icDpL ^E pmv idcil la^itaxlkiD \3)\y\ lfL&s£tkin^D ^^ifcr tst fh^L Ik 

L UELlhc tDLitr»:)ili:ch^^s4c jqJ ^cnl'ThiitcErucia' 

2 Tel srctnos. 

{h\ Lt L1 LSiipjilAJ Ld Ihc cillic Ev&fem, nil DfKaLu^ sholl be dcEcJ. c^rfpl Lfec 
htgl^ cipciiEi^ zin J Lkt sv&ic in Bkj]l h: filled "^ iLk ihTiii!r ki L^E^piiiiiLrtf a^ritfhi^'. 

fd ]J (lie ^"^Tibn bi Icitcd ja ncctJOKi, cicb ufEii[i| shzJl b: l^IllJx pli^cd. 
cx£fpt tht [LigliKtcipziinf LinJ il shdl bt tcslrd wj[li nc^k^ Lku u Lfn i LOi \ool 
fa[!uJfil ^^Ucr [a L^n| siQiesi vd scrtKiE^ dL IfOBl LkEMipfni tm i ] [>h fHL nj ]k\t 
pmni iKf scrtKii &1ij]l be crLcWd 

(J J [■ Lien oJ u h^^i4cr IcnL jn mrprcH^urc tsf may Ik uasd by uLtich 1^ lu liJr 
mUmcH^iir tKt Ljp^urjtiL'i L£» :ii> HVibjbli: iifienjol Al] oLk«~ ialrt> oid DulLch tc) 
t&cfij^tcn sIluU "be Lk'U'tl li3ruLn|^ uu intu Uic ^'sLtm diuI tb^^ir ifi li nadonn 
[■^edtcdJ flvef.il p^uil'i |vj ^[Lifi! iDLzti L PS Lj Ttic jutibu r£ htulJ [k ■uiatiuiml 
h^r llflcen { ]5 \ mjaatc^ 

Hh The Jli jl Jir tht ^bulL b?U dir cBlirr visl or ^TE^ iind VciCs-v^m TKlwIinp 
the Llitiir aod Ljppu rtrflUKEa by ccnuL'LJEif an uir jtutIiiil' Ld [ia> saitiblt 
DfEni^ Lx □□!!£( ziiJ ii[^j'uig oir prcuiET aiaivulDnL bi □ fine 0) lh^Ii "^Uci 
nnhma [IeAliII bz rnjlstuud Ebr at IcsitiiljflKn 1 15 ? mm utr pfucd It tkicofr 
an tulis or kirujQg [d tup .STLib^ ie> muy bt ieuJ injtd by llic tiELcUoiuag oJ udnisi^ 
lloaLciF K^ifcr f nLu ma. the ^^t[n sluill br Jn^EnnJ iurt^liL 

^3h A gmi^ diuin^^t s^'stn flull bz tcslcJ ■■ Lkt ;mnc imioBcr^ AcsslL 
wiEiLf iud h-~cat ^'yKlrin 

^■^rr LjcilI] Lib Ikci lUkd ^ilh ut Ieu&L Lwu^IJ rnMfit i^utfe ccivcr. Jl skull Ik 
lEtshL A [ciirHMiLch tcsl Icf [a~Y LvamcrtiCB slidl h^ imn'idcd al Liit junpri^ 
liiLc [bf icsU^ Tilt dctuDcc bttwfca dement ji Kh^ns.'UL nnicicccd [50 
Im 

Scc^QciJ. On5«-4ifTQl5.rcsftsli[ill bcniDdErsciEiinlclyarasEnlknvc 

{ I )Thc lin^ 'Vh'cr Liod ih br^uK hc^ tioin Lk prupcrl^ Ilhi: hn ihc liens: d r^ua 

{2)Thc licivK dimn incLndj^ Jh buw-lii:!?: 

i^hTbcsciiL ^^Kic^and vent syiklcm es wdl^ issulc mn nakr ccBdocbES. 

HbTlic Einol in'^iocUM] ^iftd Liir 1^ t^IijlI] ^hdl mchdt (hccciEnplttf pLumbinf 
±^?ttc[n UB irqu ircd br Section -K2j zA L}]£ ^dnaiibtmiivi: [^lUjIvdeu izxcLiUii^c cri 
tk[^ hinusr ^wrr 

Scclion ^L TcsIk vA \l[craLLciiKH Exlrnsfcuis ur lirpulc^ ,\m\ ulLrr^tDns. 
lEpiiQi Of CT4cLhLOiL'i diLJt luquiiT mofT Lkui tca [[Qj lolab shL wsl: ur h-~cat 

133 pd|hn|. }^[ be hn^Kcbd luid U:*^ 3> icqatfol by Scc^n ^2) of ikK 
isfEruiLstrsUvc rc^ibliDi. 

SrclionT. Ca ™rin(^ af Worlc. The jJambjul *i_Wfrn chilli nol br DTi'cred until 
iLkfibsi iKipxtci]. icitcd, Old uppfLiV'cd 

SccilpnS. Llmi^crin^oMVortL 3f Qnh fiirtrrLi pi Dmhoif ^?ilrrn ecn^'Cfrd 
□r 4.oiH.f-jkil heloic being inhp^^clLiJ. ts4:^ jkJ jppii^^L^L jlshull bz unco^i^ml. 
or lELCOKCilcd uniJ tMfd zl^i nzifn iml. 

Scctdan^. Dcfn^th^c VV^irk. LI lID i[ifi|¥clj[n ar a lest jeuIic^iIcs dcFfiztJvt wok 
□rnitci^, Lt ^Lill l]c trpluccil UQjd (he J[l^psLol] ^iwl Lk UikI i?p: jUxI 

SKtkm in. TesUi^ DdEEUvtFliinihli^ As mrbsL-^ll bt used in LcstiD| 
4fe[^ L~Dnd]liaa [tf □ pLmnbiHf s^^tcEn jf thtic a loboa bn iKljrvt it hiis bmirnt 
dcteti«_ II. rn5|Hi:UaiK nid Te^ Ffat Bcqa^id lir EihRtM h^n F arpr^KS. 
Tcsti Qfld iBspiTC LvlHL!^ shall OGl be in]uinl wine a plinbLfl| sh "^t^ n] bUdJ tv ubcd 
h^r fxhjbitiaa piqnHS und k elc^L d iiucdy LiKmslfd b u fi^'cnf c "r^^tcETL 

StlUind II. Insprclionsand Totf fcr Lbc Kcpbctmun iirOLd PJnraUng 
FIxlD rc^ [uprc Lkiq!^ oaJ Lew sfa jIL ncL be m[aLjrJ li: 

^IrGk] plunboig 1 1^ Lm zifTirpluccil ^ Ilk sn^ flituirs- 
{2) Fiinii^h or vliI^ cs -Jit icpLjccd. of 
j3 ^ Lciiks Qcc njDLfrd 

ScLtlDn IJ. Ccdincj^c af Apprc ^ikj. Upcn llic KUtsiLirt^r^ co[nplct»n und 
i'\nu\ \£^cA tliL' plumhinf sv^li^m \2 D^rtilkiik cd ZLj^fHm'jl hIijII ht u^uol In* Lb[^ 
dcfiirtmcnLLHct^jJdlL^liDm-ltil K_^R I I HI. 7-5-78. Am LLXjR 77,dFr«-7- 134 HIS KMl 1(1 : L 7fl. Mfi biLr hcijnt park mtHtt ^ ^tdL^f jnf ujnnccilDi& 

REI^TILS TD: KKS Ehnplcr JIS 
5TA1U10RV VUlHOIin\:Ein-^JlSJ)lh 

NECES^dY. FLCJCnOh, AND CGNfOKMElY: The oJlrc fi direct*! by 
KRS3JS [Jf] Qisou^h tk Sto^ Hinbi^ Cole EorninLUct bLilcpLDQil pnLiiib 
cETcrt D Sblc Plambiof Cnlc. Tim gcI mln li^IeiLj^ £ rcgibLca icbfcs fe] DobUc 
bcMiK purk w:ih4z s^Mcra'L mid con nccUuis jnd il^pslfbKlbc mofcioI^^Etl m 
At nclhcd tkil'^LilJ tE dssI ■■ osCJli^ tliL' niXL:;€iii> pluinhia^ LQ»=nt iDDbllt 
lionca Tkhs oinrnLl men L \e ■niezniy ti bnK|^ \h\z ud EruiLstrsUve it^IdIjLud iiti 
tcknlciif CGEnplAHt ^'LLli KJiS Cki^r ]J.^ Na ctlitr salstinL^ d cLuga ih crc 

SoztliD I. fVtiilcrb}^ ,\U uiJltJiDls ^iJl ccifDnn ^ i]Uicr vctJins uf tfea 
cede. 

Section 3. Scwn^ The rnoJnajid bcunc h sc^cn^ dor At cnnnfctjcns oJ iDDbJt 
bnnKKsholl bt Imd at u ■[LLk]nn fiudc iud jl^ amen L .ud lill jDjiti "lull Ik "mJct 
l^h L Cli^ii-L^nfe "^xiJI ]v fifin'^L'd LJt m ten^ ncri bjcicmj l[X^ t^et fLTVuiannd 
hainck v^d& m bizi^.m^ (ti^ lul lic!i iind sinoUtr Tht> ^lull be c^tnded Lii \i\c 

Ck With cLKt-jiTft H^i] pipe iind shall be pfDviJcd wLLiabQH>ck;u-oi]t plug A 
fl4)4Mil concrrLe pul, eEgliten i Lfll inches "^elit hLiII bz pnn^pJcd mnund 
^ch id«-ou1. All [nmn ^iiJ brnock fc^iai'is eq^ b I iSj mcbes^iDd tui^er^iLJI hit 
rrqairc cbiu-LTUfe IfdI skull icqaLic E^timdanj nuibinLes at LnlerhUi!^ loE ti exceed 
4U leet Ljs ^"ell Ljs JEL LilJ ch.iijies ■■ djii:c4ioi] Ejcb nobit liome sbJL tE pruvidcd 
^ Ilk ii [«r |4 1 jkIi 'ftThi'er. A tbrze^^l ikIi h^^iht n]n nccLon sbulJ b^ pfm kjed mid 
c^lended onef U tHtikluve ifae gcide ih Jlti ost-iiDn pifc us\mg [icjBl-rima lenule 
^ itti D Ui ree C 3 Mn^h sli3ndurd tkreaJ. A fcnr (4-J jilIi cunciele fud tih en ty-lou r^ 24} 
JkLhes .i|EiJC shoU be pfrnxleiliuuuiid llie ^^ik4c iipeiija| \ IkreelJl inrli ^ rey 
I^M dall be JLihlened k'^ick^i Ln dieL~oncn:t [liJ Mlireh hLlII heisal^ben tke 
nnkle bovie ufTun itf jaiulm e}^ Tkc "mkIi! pi[v coanL'L Ia in bel^etn dienxibde 
hone LiihJ Ibe v^rr "^ostc iifunjnf sfajlL be □ WDlerpr^vit EnniiE^LLM nmstrncled 
cd «lbcf d^iraa, vlieclale 4) Eleel pipe copper pdp: or-vhcd uJe -H] ^fSorPVC 

^ccllan J. IndiildQQl RcskleQliQl Miiblle Hriiroe Wosle Sjsicn sud 
CcuinrcllnrL An julihulKd resfJeiluL nubile linnc shall nllier he cciomectcd ton 
miiLCLpul szwer s).4cn nr Id ua uppnnt'cd pn^iite sz^^l^c dihp»^ ^slem tn 
□ccDid^ince ^'ilk udier sccIxibs nl ditscode ^u:b mDliiie tioEne sbdl h^ pm^ided 
^itti at tima Ikiee ^J\ iilIi mst-unn aii[ pijc "^oste CDiie^t^n b.i tlie lionz 
wcr. All piping tbat dcics iiot Iilivc Jt leist aa e^ liteei i 1 B h mcb coier^ull be 
E^d-tron pjp:. ^Vuh4z ccwKctuos lictiitrei die phznuien t cist-iCD* piping imd die 
mjrtnle liuine vt\s\t innnecUL'O] ^oli It d wiilef]ifrul ccmnoilinn innslrucled [f 
eiiker cjsl-jmi E4.bL'Jnle -Klsleel pip:^ copper pipe nr szkednk -^ ABS crPVC 
FijiiD|-lRet(xlj|jed l[im -KU i^AR liLJO, 7-5-78. Am iTJiyR Ififfi.cfLS-J- 

135 ai5 K AR 20:IS1L Spcclat coiiiKi.iLais. 
relate:^ TO: KA^3ISJ]ia, JiaJ3lh 

STAruroHi vumQHiniEiasjLH.Un 

NELZESSITV, FL-NCTIONh ^MI" CONKQnMITVT KRS 2L8 130 icqiins 

tbc uflTct^ oflcf icvicw E]> Ifet Sti3t PiDEnbiiif Cede Cun[ni]lct, t fTTUini^alE 
BR Ddnin LslfnEJvt r^nlaLxn catdilfitiLnf ^k\l KumiuLky Ktsb: Plinbin^ Cixit 
icfulutj^ phinbiDg, i[LclwliDg ibt mc Llicd}! zmd rrukfiL^ls (biiL [nLjy bi^ u»=il m 
Keilock)'. Thts L^dnin L'LlTJtJvc i^iljtfua dtjt)l[Khcs m|ijn:aii^ah lu^^isg 

^rctJDn 1. CDiniiin^ijI LLinndr^ W;tsic& Wjitc fiorn comncn-LiI lud 
JasULu tjcnul wjshii]^ vuLhiiii:^ jnd i^iinicbci shLilL ■c^di'f lmj|!c isLi^nj] ofitD 
4j»d]^ ■■Ics Ifaf tfi^DLl] LsJruni^ ■■i]al ksl d fDDr(4^ mrli tinp^ witJi d fnll- 
^£ vc^L Th[i Irrnch shiJL It L~ci[i2LJi]&:t£d cf d VLiLcfinl ir^stml m ^laljit 
woJc. 

^rclkm Zl Stm rmnnmL'Eir Ltaindris 4 Aa lii cihiIJl'^l ([\ "Wub^ Titieei 
^^[niniEnrnE^mnl tuiJiiL's hLiIJ ■Jl'-lIijii^i: Jiti u four [4) innh wusk: liat tnf 
i.Mihhia| mjcliLnd OD ly. 

42?Th[^ ^^k4: liaE^^dl hijvt u lull-^if ^nLJud tbc biKof tlic sbch sbEiEl 
be wnsbcd by ciLiiE^r^^^skiiginDckiD^nrE^tiucbsuik. 

43h A fDDr{4MiLl] iTJfi E^hulL It pmvdol iel LJid"^^!^ line b b^n't hdL nice 
tfaiifi two 4 ^> w:i^ isji [TuxliJiH 

|4| Flcxif ddiiiui [nLJ> bzpljcfiJ m Lkt wlsLc lioc. 

^^^Elticy Dn ifi t pninp t^ fK. D stniiiJ pifKEEi^l be pfDvidcil tDlAt brLflitof 

{hi EjcIl fm]r{4h Iscli tmp^jLI a][is£jtifc NuErKI Hilarc aftib. A ^Lmhing 
njckiELc ^hiJI nc^L d [SchLif|^L' jito LitrcDcli. 

Soztion 3. Washing PhLiEiiJiKS, AuliaiuDJc, Rddtnlbi] ^Ncv DuriUrin^. 
An Liit:iDiLJ4ic hijKhii]|i nzichinc in'^LuLlixJ \n \i nz'A bajklinf ,^h^l h^^cu t^TttZk 
Inch trjp JEul .hhjlJ he ^^ited m iXcunLinc^ ^lL}] S15 K\R 20(90 Ihc lap 
^□[| he iqsLbIIaI twctvE M-F Lacks ubjvc die Jlccir^vilk d tw^ |2) inLiti stmid 
pipe citonLJnJ Ld tkc hc^[L[ nl' die ^'Esber [f □'^^i^iif nicbiiie&lLf b^i^ inb 
Q pnvjtc dispLJ^ \\}4£in. tiFt}' |50j JceL uilditJOBLiI Lilcinl sLilJ Ik iiddcd ki Ike 

^ccUan -4. Wtt^iiff; Modibnc^ Aat3»iiDUCs RcsldtnLiiil TOU DuriUrings). 

Avmtmatk hi'iidijif mjckiu in\tilJcd in :u] 4]bJ baildj^^ sldll be cosnfc Led 
kiikc koneH^werb^ die luf ul u Jciur|4l JKh CLAL-Ln]a P-lrup. pliEfd oa Ike 
□utadc uj Llir buLUi^cn die oppEile side cE ihc vtd.\ oJ die ^'isfajK^ vukitiLne 
Tbc UnpshiJl liLJve a veiled LOhi^r L:^tendiD|: tbm.' (^1 inrkK^ilf^ve Ike iirDdi: 
|jie \ lnfUT\4\ lELck b\ 4hix7^2hu.h b^rsb.ili tc hn-hLiLlL'd m Lke inJ^L-hiJecil Lke 
ti:]phvith u ti^olH LDck wiKte pipe c:ttc fed iQl mlDlhc biibJii]|^ ikronfl] (lie lloor 

I3& ^rcHon 5. \dr Candle kuiini; ^uipmcntL f 1 1 \ir cosdjLontnf rqutpmcnt 
Ja.'^lcd wjIIl lj w;iLcr^uppL> lifid ^Jhbz iihulL c(]ati>nn ^^jIIl SI5 KAR KhiOW^ 
ScctJDnfi 29 owl ^2- E^^quraU^'c CLxdtr, oir wmhcr oir l^mJlhog ur ^nilnr emt 
muliliDU^ ^aqiQiED L sli[ilr Dct hAvt anv drui pipi^ d ijtc LJ> cnaoccCcd biu^ 
shL Wist nr vciL pjjK Thi: iX[DLprni:at hLiIJ tK Jnincil by EomEt cF tndlncL 
i.nE4c pip:. The tndiiccL wlaLc sholL di^^liu^t tkiDi]|l] iin uir f :ip ur lur biodL 
iolniiD DftEi Ekvir AiaL JlDurdr^i. nradier Qppmvfd t^jK mxjrlnr \v h inti m 
pnupcHy ccaDfcbJ b Ihc dimoi^D s^lem. eiffjrt tko] del ojr ^p stuJI he 
mgujiud jl the md iiec L ^^Klr pip: mu^ l]f under vnc u u m 

|2| The n]ftdnL'£3te or ^Lste pjpt fiom nji nir ccwdilion m^ uaiL ^hiilL bt 
cbsilicd Ds u plaEnbing fLituie cil> lI dimzdy eciaacntul In die plaEnbing 
syslcra 

SceCion f^. Guni|^ S^nd Trap. \ fLir^^e *uad trjp niuLI bz c(nslm.Lfd dt 
(DHnb WjlfLD hxirrt iiu^f i L3r giiiJt. Tbe Eniii imm fj je ^[uJI be tiholZj teel b^ 
IbkrHj fi^l and lI stauLI liuvE^sulEkjtnLdeplfLsu dijJ ib^ic isDllost a trn ^10) 
Jnch v'erbcLiI d tMjnce l^fti^e^n dii: IxitlDinul tkt cm det ell :ind die be L Iran cf ike 
4j3p ^[ud Unp&^Lill Ie pcD^klH] widi a fmi T f 41 iich venL 

Sntriim 7. 1 iiTb miiQhle ^'aslt. Lquid k^sIc Finm baildiifs ubiif losfriEnc, 
tcEizjie Kjph diLJ 4]^ ollLej~ in llunEDLjbk iTjb or cornj]oi]i]d'> ^LilJ JbvLliuff e JiiD n 
scEKiJulnr b^Jorr it e[LteE> j ^i^n iUr> se^^er Tiie ^^thl: line rrceniif ihc ^^tsle 
5^d\ he tfupped Dnd cental in iKCkinLinLze with ^\5 K.\R Z[>{IK(hiiDd 2(h:09Q. 
T he KfiuiJlnF slinL he piin'^ed wjlfi □ tkier ^ 3 Knch veiL 

SetlJunH. Ho t AVatcr. Strj m Bhur-ofFsdr Exhimsl. Hot wuter cw *itjrn of 
c\[Lj[ist fak]hi'-L»l b ."iLiJI J^Lkjr^L: iiUiii LuD t hir hLfiin \>i[\in enleriDg die hi]ihe 
dodi or^zwcr Tbe tiiikLir lustn skoU bDveas iurt^hLiiu^criiDd be prui'idnj 
WLt}] a knr Hh iiLcb veil IsdepzMlenLGfcii^DtbeFvcilinf s}?iten, 

Sci:Udi] ^. liable IVtnnarc Pril& ^ll liquiJ wnste frciEn bnnuv fbhle miuaiE 
pit!^[iHl stnhtc yanj dmiKsstLiJI dL^[iiLi|!e dimi^b d sepomtjf bcRiie ubi^ 
tbe bii*}^ se^er. 

SortJian IG. Prdrii^urc Ctob^ \\) A tn^ tZ^ ixh Dpcu receptazlc imy 
iEi:ei^c Ike dtKbuE^e Jem up Ld tF^r^-? pnliciie chnus. Tkm H) toa^ j6^ 

chzun ^hnll Im^e u mjiiEnu m 4]^ :i ihi^e i J 1 jh. h iipen recepLiEle. 

[2} \ boifieked biil prxc diSLhorge Inrj puEnp-tvpz pcd iciie c huir nuy be 
■EiL ii 01 UEtdfef kmtua Ljnly lJ ler DppnTvol of [be DLVL^ni lV PI u mlbi^ 

I. 11 ]E die wutcr inlet [fUD pcd4L'i]rc cknirhs helcnv the llivcl kveL tjeti iif Ie 
cquippnl ^jIIl :i h^iux kohe it ^lII be ticiLed as u htgh hiicuEd jnd rrquiie ii 
mjuccd pi?SKare priacjpb buLlJlo^ preh-~cikraa bolb the boLmid cnld H«pfly 

137 fRcccdlilciJ Jrom-IOL K\R 1-[-K5- T-STfi. .^m lOKvR 457- tfT ll-Z-SJ. ]7 3r ai5KAR 20:141. MInLniLim nxiurc rci| ■ In^mcnL'^ 

relate:^ TO: KhS SX^IOh JJ^JJO, SISJ^Q 
STATU [Tllil \UmaHin:EiaS LV«BJWII|ID^J1B-Iflf 
%"ELEipS]"a\, FL'NCTIONh ^ND CONFOHMIIY: KRS -1 LB 130 icqiins 
tic ciEkc, aJtr uppKi^id h> \}\r StiLrPLurnlM^CLilcCainnLLlK. l£i pciinalgBlc 
HD LJ Jni n L^lTJtn t rq^DlaLxii catdilhstiLnf I^l' Ki^iIdlIzv Stnfc P]inbbD| Cixlt 
ic|:uLjLjiji pluinhiDi. iDclwliDg ibc mc Llicd}! zmd EnukfiLih ihit may Ik u!cd Is 
Kcilock)-. KR5 5^ 2i>l|2| Erqulns u^^ ly-c«slnc tnl public bujklLQls Id bt 
cqaippcJ ^'itli IWiCD L]]D BuintTcr nl' rcstiuuin IbcLblks Enr cr by wnnci eb m 
pRihdol [fij UK by men KR^ ]%S CH(|[fil icqaLiB Ihc Kcatucky Qcofd of 
H4]usii]g. QuildiQls umd ConstTuclni^n Ld pn^rnnlji^Lf LidmiaKtmlivc rf^abtiDn^ 
Icr L]]i:^c LnstilluUn* limI DfKruLica o\ plmbinf lii^Hm EO ^CKB-^K34 lilnJ 
Hbcnbcr 2.1 2(^1 &:iEDLcd lie Ea^ uciaEncitiJ mid PabCic FTCitctkia Cnbiacl. 
EO 2CX>1-Q][ fkJcd JjiiiiLiry fi. ZfHH cliaDfal Ih^ DcfutImudI fit Honsmf. 
diiklbgfe eihI ConMrucbDii \l> the Oltict [^ tlcnmol E]Dildi[i|s iind 
CoftslTKtjn Thts zulmiiLEStiuli^c rfgubtiDS RUbltskf^ Lkt ninirniin tiitturr 
lEijulicEni^iti for Ifd lid in^ ia Xi^iluik^. 

Scctlai] I.Gcncml Itci| u irrnitnl& 4 ] ? [■ u bELildjijt LixornnwdutJ^ naln 
jwl bivBlcs. it ^hiiJI he prcsumLiJ 4tul tk[^ cxcueui^ wjIF bt cqnjlly djuJnJ 
bclA^i nnls Dnd IcEnnkh. iilE^fb oLhcnh ibr Ji:nolL:d 

(2j Tb^ ccuufiuL^ Irud liicbnr usiJ m dclcnniit lh< &itnl ■■nbcr of 
phmbiog JlxLuics rrquird Ji lj buildia| ^jII tE tliLJl dcEu^tcd Is the KeslvtlLy 
Eiildin^ Cede. iELCoqx^QiLfd h\ rrJcrckLC Ji S 1 5 ^.^R 7 \10 

["?) .^1 l>pcsLil hiild is^ sbdl Ik pKividaJ wjlh tuLzliuuss^n suiti IcvtL 
orflDur, aalc^ tkt d tfurtineit dctcnniD^s thuL 

{af 5c|UfLiLf IlXjIlUh oa f^^h Itvcl uf Eloof :ue u n nccc^fuy; dmI 
I b}TotlcC irxMK on c\cr\ othcrle^clorllnjr'^uU bK *iu 11 h. icnL 
{4]TDilct nxnns IcF [Tiiili^ uftd JdouJcs^tiLiJI tK L'leuK^ iluIiuI. 

Scctbli 3. TDlIci FLaar CDiEtructbn Scq u IrrramLs. iU fknics ia bllrt 

lunEiui pn^tidjif bciliL«=s tcn'TUn^ b} llic jii:serjl fnhlLL or dsipfc^^rL.^^ "iliLiII bt 
cc[i2tn]4.1cd cf Dciflj^HTihzil suHtru^ 

i2i [f u Kfiod llouf LB 1^^ l&c WLVcl [liKir sb^l be rcivciol b> al&cr 
B D D otBD rh n L [n LJ fc J1J Is 

^3h II ti^o |2| or EUDrc fjilam LkaL irccbh-~c huEnLia ^^th4: lii? iostillal. ^kc 
toUct EDon eIiqII hnvt dL InEt use [ I h floar diiui osd lmei [ I ^ £iL~cc^blc boBii 

biUL 

Sccilon H. FELclUHcf Eor Slugcs. 1 1 j A szjunitc wutcr clos t and lu^^Hoiy 
Aaflbc pcm'iffcd FcrniJcsiLsd tcmiiLs ji Llic stnf c qtel 

{2] AdnsbJsf [ciiitui slinll bcprui' Jnl la tkt sH^e^ and iisd itDnin ofoi- IJ3 Sci:[h>n 4. Thrjifl^ Ascrah[j' Hulls und ^Linllnr iDo:jpunclc& ScpjuLf 
iodct iix3ms fnr [nulu Qfid t[imulcs ^[uJI be jin]VLilnJ iBikdiCDtd iel SotLuksI^ 
3, out 3 ciF [h Ls Ddnin LstiQtJ^ t i^iLUvna, nn6 a^ liHlii^s 

{ 1 1 "^ Jiff chiHfti \iu<\ DTinuls tor ndn. 

|af WLiizr ^.kihc ti k)f mules KhLilL bt iostiillnl ji ±c tcUDwIng pEDfUfUoajL 

] QDc(l^h^lrrc-t«LfDrciH:[L IGOETinlcs; 

1 Twc][2)widcrd£^:b[LjrlUI Ld 20D lIlIll[!s- 
3. Th m | J ) imfcr doKta FncI4 1 1 LD-Kt]iiLil[^. zmd 

4 It DVfr-HK] [nuL«i. tkirc43^ ^^ifcr cLc^cti pJisooc il^ LjddLbDiiLiI wutcr 
cbscl fnr i^acti GcId LLjimil 7(fl inals cr EiDC Lkii LIiemtoI 

IhJ UrjEiiils Icir [nalis staiill bt ini^tsLlnJ ii Llii: Jnl}i]wj^ pru^rtuo^ 

].OncriUn[L:il h]rcln-ca|Ll I \l> LCSnulcs 

:.TwTi|:iTiriniiisJor][S] to MB): 

3. TlircE^I-l^nrinQlsrur^D] tii6lKh. DDd 

4i ]t Q^frf^iC mislcs tkir^ \3) dheliIs plos ddc { ] } Dikf iLxmol unnol IcFoch 
^lUttloBul J(X^ rniilc^DT I rL^tH>i] thcnrol 

|J) "^iiLf r ckihc t> lor Fc m jLc^ WaLfr chtsztn tcn~ kmiilt^ ^dl Ic insuLlnJ m 

la^iHuLM IJihukrcli£rLtL3rnu:l] tjCtrf^Dj FE^mBifs. 

|hlTwcl(21^*"*llt^^Lc«clslorldh■^][lcr5l^t 100 1 c mules _ 

{chThmt3h^^jtcr4.kis:l!>lor lOI k] ] 50 FcrnuLes. 

liTjFcHrHawutEr&^lnBtt^lciF [^L tii ^aUcEnuJi^. and 

4eJ If [Tvcr 3CD I«m]c!v fnurHj ^iiLrr L:L~EKt5 pLusDDC^ I ) ncId ituEul ^'uk^r 
ctfici h^r cick oddttJDUil L^H JcnatsorlnEtioiL tktrcot 

[2] LavuLdjici Lj^' Jtoricb ^uLI bz instullcd Ji Llie Jolln^vj^ pmpLjrliaas 

|at Dnr U ^ lovDbry lurapln K!C nidcs cr Fe moles. 

|fa]TM][2jliiviLbncsr[irlOI b2(H); 

{c|Tkice(3»tivLJtDne>JUF20J k]400; 

{d] l=cwri4?tiVJbDi>=sl4]r-KU ^750 :imI 

(ct If civer^^D pciuins, Jc[Lr(4j luv^iuiries plos ciie ^ 3 } uldilHiol lii^mi^ 
lor oicEl LMid ri[jr>iiBl ^On jKCHMS ur d ruLLJLJi] diciecF. 

{4] Sjabi Ther? sliLilL be u«e i ] ^ serh Lce sin k Of slop slab DB ca^h l^r 

|3| \amlKr ol JL^Lni^s The aumbcr uF rixturcs ^uLI bz bused \ipim tke 
miiumiin seatJiif nijxclly of fiied ^iib h fi^fd sabzuc bdI pfDVjded^ the 
bosH [iir dctenniiiJKf die a]!!!!^!^ i^holL henoc [[J pcisaa pcrcick J Liken ^15} 
sguurelecLol ottj. 

l6| Dnakinf lounLuin A Jnnkjiji lountuia ^\A\ bz prT>\kl«3 ua each lloor 
for each 5CQ p:iS]DS ^]r tiuLlHi LiierroJ 

(7^ Wi^r cIcEeti la pubUc rcslfDans sIliJI be irf the eliiD|3icd lu^vl l>pe 

WLt}] a EpI jL OJKEL J nW "ZOL 

SrrtJian J. Llhrurlc^L M eestu ns ural ArE CoJlcrle^ SefnnitE tuileL fEEdlitln 
Jbf moli^ L^nd Females "^jIJ tv pmhided is lOiliniLed id SecLxiis ]^ Z-inid .1 nf 
■htuiLmimslciU^ e rcf uLiiiii^n. lihI as 1^1113^"^ I4D 4 1> Their sHliIL bz 4][lc 0) ^^trr chuszt uzd rvnc C[| tivuDDR' Ei)f rach ICD 
JuEilcs uf EiuL LiQi LiiE^rruL 

(2] Enctpt iB fmn'Mlnl lEL^lEcclmn ITJdL Lfei&^tkiEU [bcir^all bcfiocjl) 
i.viJcr rlc«tf t odlI 4]at ^ I ^ tivutDr^ Jor ctcli ZGO etuLc^ or J cuctjoi] Ihcrcof. 

(JlTlicTCtiiallb=- 

{alosr [ I ) UTinnl furcLzvtn i ] ] ) ti ZGO [nnks; 

rhlThwH2juniiiilsfnr:0l ti4M. 

fc)ThictO»inKaL-b[bf-KU^t^».4U][] 

[dr [t m'rrfQ)md«, Lhicr Pl anEulh ph^ 4][lc i I ^ udd it«:][Liil unoiil [i)f fjcli 
mf lib tiODol .14Kh mules ur frEu:[jni] tlie[?ol 

|4j Ttific staiill be ciQ^ ( I ^service ^inkdr^lopsLnkcn ulIl Jlrar 

(^] A dnnkLnf Immtuji] shiill bi^ pruvnJcJ IcreiKh 5CS pf crfns or J cucLon 

rfil NaETilKf dI fiitiiJES Tkc aaEntcrciF IbitDrcF^ Ebull be bu5<^ apiiD the 
Diii^irniQi sntjni^ Ciijxcjl> of fiKaJ Jicut. 3J ti^ci] ?:at>=Li7 hl^i pfuvjdE^d, ^kc 
hsiK t[»~JcLfmiDii]^ die [i^ucity skiilJ Ix one |J j pccrfn Jgfc:ic[l fdtc«] il5} 

q4Vt fcCtoL QTGL 

{7| UdiLiils inu^ IvMhRliLnLcd r^nvLJtrrclnhi^b^lcirEnnlcsif 

jn) The 51J bbtj liti^d ■ritjL>4ki oot e^^ci^ ciit-di lid (J/I^jol Uc m^uiiol btnl 
B u rnl]cr o^ i.^i]krc \c£c\^ qmI 

IblTlic ETUiunu [n ■■nhzniT [Tiiuik K [nsLuNod 

tK? Wilier c liiBTis ID pubLjL rcstfixiins sIliJI be uf tkii cluD|iiiu] luivl l>pc 
WLLJ] a spbl DpcEi J nnl bcoL 

^rcUonfi. SchioL BiLldbi^ \»:ha]l bu ildjaf ^ImJI be m cumpLiJELCi: ^ lL}] 
IIie: leqD imntn L^ eslohlisbed in 7i)2 K.\R4 ITOLUuf LkissrclmD. 

lijDriaLiQp fuuntmns 

|p) A driokinl JouiLtuia "^uLI be pnnvaJal on cucb ^kxi^ and wj^ of u 
bulUii^ Chit ^Ih LiddiUoftj] dnskjif FmstiJi] skiilJ tE pio^idnJ k]^ rjch 
^!fcity-fkVE 1 7^ 1 pu pils or d mL[JLJi] IheiccF 

I hj Tbe kiiitiJis stiiill be equpptd widi 

1 A pioLfcU^e ctr^l: ljeuJ 

2 Tkt nrilLce whkli ^Lill b: u«e 1 1 ) tnch atovc die ovcillcn^ nm of ike 
foEiabua 

[2 1 Elcnci]tar> 4kin[i|b sccobj^u^ kvcls^on] hEbUi^s ^qU be piovkled 
i.tLL}] die loLlmt mg: 

Ib) WLJfcr ekHti [of mules sHliIL be io^UillKJ Ji tlic JoLId^ mg pciifOftJiKiii. 

1 Qdc [ I h ^^Ler ^ bzl Jor u p ti tFveat^-tiv \l{15\ pipik, 

2 Two [2) wiilerdcfietB Fur twen ty-ELk 426^ b I GO pu ptls; Dad 

"i rr m'er IDD piptls, two4Z? w:itcrcln^t^ plisoie I L| LiddltHTCid wukr 
cLcficI Jor ctcli ] CO papiLs or ^rif (ton ikercof 

[h\ UriEiiils lor [nnlis stauLI be iru^tnIleiJ m Llie Jnl}i]WjKf pnipDrtuos: 

1 ODC[I^Dn[LiJ IhirnpUi lihL'il^-rvei25) j^npib 

2 Two I Z J n rinuti Jor L^ eatj -*ilx 1 2h? Id HH> l50jpnpjh_ 
3. Fb«r Hh ■nLiL'L [bf FJIty-cMic f 5 1 J Ld Lajpupjh. 

141 4 Silt 161 unnufeforlO] CtJ ^ffl pupik 
5. fj^lUCflhunoiilslGr^ti] b] .ICO fipilE; 
ti.Tci(iaj DmrnkforJClL ti^COpaptk: 

7 T^-cJ%t4]:!^ini]Lititof 41)1 L£» 5CS pn pjK. jud 

5 LFuvcr^OD pupiLh. LhvcK't i 12 j htuliI^ plu^ cmr lU uiklLbcnal anuil [bf 
qcEl fiJ t^ 4^Ui pipit nr fine Lxii LJidctoI ji cm^^ [tf 500. 

(c) Wokr clnhi^t^ Rir FtmiilcssimLI be ini^tillnl la Lkt fnlliiTvlKf prnpnrtuoE 

1 . TVo {2 J ^ ^i*cr cli>wti for ip Id twcuU -J U'c f 2^ 1 pupiLh_ 

2 . Th m I J ) Tty-ulcT rlrevb Fnc th% tn t)--^i:^ ^ 26> b I it^- {50) pvpils. 

3. Sh^ r6l hralcrLilrEi^tsrarllfty-DDcff Lj &i I^Khpupi^ 

4 Ejfl]L[flhwDl[:rL:liKfcfLir][}] b2(H) pupils. 

5 TciUaj^^lrrrLcsclslorZa] t- 300 pu pi1±>: 

6 Ti*-cht1]:!h^^LJ[crckihclHN?rJ0l ^4aip«pils; 

7. Fb«itccir[-tJ'.^iLtrrrb^tBr[H-40] &1 34Kh pu pils; odcI 
B. U □^fr.'KH} pnpiEs. InntlCE^a 04) ^vuLrr rlL~srti plos nat [[l DifditJCBiaL 
WDlcr cIcGct lor rjL h II^' ^ 40? pipils uf tiuL L«:]i Llicrrol ji cicca uf 300 

(d|l. Lin'JbDrr=s trvr mLilc Luid Jcnalt pupjb sholl b: LnsLullfiJ m ikt 

D- Oic 4 n bvQLir> IcrcAzti tih cat^-f]v[i ^ Z5 ? pipib fir fine btn Llii^rrol: and 
b EfavrrLiFO (5U] papils. ti^olZ) lu^^iunH plv> one f I ^ 4idd iIviidiJ bv^Lnfy 

Icr cucli ttlt> i 501 pupjb or fnic Ucw tbooit oycF HF^ |5D| 

2. T^uify-Jnn r i 24) inches oJ Eukcrcc^klcrn f IX Mk lies fit nn: nLir bnai^ 

if [mvidcd \(\^k ^'DLrr ciadet forencEi !^iec shall be L^ciosdemJ n^aLvnkit to 

{3> Ddc ^]) "Enicc sjsk or Jop ^m k "^ull l:c in\tilJcd on C3ch Jlcor uF j 
buiUiDf 

(4-J If dctacbol rcbaHnlilc cIi^etticmg nr^ [Escd. aulbi^ Tacilitis Bfeoll dcI 
bcnqiJird, it 

i'j] The d^HiDDn s widim □ db^tiKc tul hn cxrenJ diiity-li^^ (33) kct 
f Hin ^kc r:ui stmclnrc, Eind 

|b] ThciE OfC EUlflcltDt tlllECB LH ih^ inDLH StiVClliC b EfVC l&C CllLTr 

c^ucjtr oJ l&c MibcHTJ iDclwlin^ tkt crLccjtibli: clii'^icixwiih. 

f3h Water clrwL'> m avliual bojUiog biioll bed Iht tlon^utcd bc^l tvpe 
WLLJ] a spl jL open TmiL BmL 

Sccll^m 7. ^tiaols of Kl^tr Edu^itboa uod Shoilbr Edicull^^iuJ 
Facilllllcs, f IH^I Ixcrpt LK prT>\^l«3 ji punigrLij:4 fbl ul Lliis ±i«hbcctj[n]. ia ii 
^ti£ul qI h^b^r i^KuliuD ur d Hnibr aJDcaLKH IociIlI^^ Ih^ic skoU Ie 
iodaUcd: 

I.Oit ^Ih ^^LfrclcfiFL kiffucli lift}' f5D| jiuIh or out 1 ] ? WiiLfrrLcnrC lor 
ctcli twt[Lt>-fc'jv e ^25 Hf Eooth or I oicliOD Ihciml, 

1 Odc(IJ bmLoiy for cac h fjl tv t5(hh males fir IehuIcs ^if Ijul'Ljiii LiiE^rrot; 

2 Ooc flhffniLiDg fnuntnin forL^och ^vcily-flvr 4 75 J jeeou nr JoicLjdd 
(bcrrot^iifid 

4 OdcTH anoal hircizh Llijrt)' { 30h [nats or I oirtion llicncTf. 

142 (t^ Oitc([| ^^Lfrck:n^[ kh^i Lkin llic n u mtcr bp^jl inJ in junij! r^ipli fjluf 
Absul^EctHn [Tuiy be pfLi^idnJ Icirocb iTiiial iBstiJlal e^^c^jH UliI die ^DEnlKr 
Dt wiilE^r cicficb u tkiiBr CDBQ Bholl nnLlc mJacnl b Ica Lima twfi-tfeinls 4 I^t 

|2| ^Jtfr ck:n=h la u scbccl c^ liif^tr RLocotJra cr a "uniliir cdw-LiLoa 
fEu:ilj|> Bkol] bcDl dit claagutcJ bji^L trpc witb n s{ili] cpci I'iiidI^siL 

SccLLan N. Tiblk iJurjf;«uiuJ S«~iicT ^IuUdiu CL| SiZjuniLc bDilrLiDUSL^ 
jdlLlll tE pEui'iJcd K ith ilL LciisL 

|at A WDLrr f kiz4 DDiJ lavLJ^nry Icf Ftmnlci. iuid 
rh] A ^Dbr cln^L liiv3i]ry LiAd urin^Jnr mules 
{2) "^iiLf r 4.kw L'> "^IJ bt ol ihc tloslLJtcd h^^vl 4>p: wjlk j "Lplic op^i fn]a[ SccUdi] ^. Ebn [TbE& ( 1 ^ Sanifiir^ bciiitics skull hr ]ifn^~[d[rJ in [irlmrEkiE 

{aFOiir [lldnnking [bviEui h]r cizh -ICO ptrauEa of fiuc Urn dirruoL^ 
r b| Oqc 1 1 h wuLrr ckst L kif Ci^h I^OfDEnukscirlcictksD ihucot 
[ctDnr L I ) wukrc hzbcL tL3rmLl] X^] iiuIlis cr IcicrtSn Aucnl; 
(d| Ooc { I ) iriuil [bf Kxl] L^C] uuln Of tiDC Un* dittro^'. 
{cf Our f I Ilu>ubn lof CLuh 1 50 |ltc£l[l^ Of fiDC Lio* dittro^'. und 
at WiiltrcliiBcti la pubLiL rEaUoanis sIliJ be uI tkn i-lnnjiLiiPil \mvi\ I>[ic 
wLlb a spLl DpcEi fnnlBmL 

ScctLan 14k 1 ransdcnl l^JcUrilJ^ \ Mun^ijzmi bciLit}' skiill bt m coEnplunct 
WLLii die r^qniirEnc^DtE^tDhLL-Anl i[i%2 tL^R IQ[M[^=ii]d diisFecLxn 

0) A [i£]tEl ar DLib:! ^'idi pnviJic irums.^al] kme lmeiILJ ^'Dtf rli^t, u«c 
{I] lu^^tHy iud oEic 4 1 ^ bulfelab or4irA cr |Xf mom 

{2] !■ dit inblk Bad pcfVKc jrcjs. (bcfc "iliuLI [k 

laKmi^l I ) wolc relict Edt fULl] t^EiDiT-ll^c^tZ^J EnnlesLirJmctjnD diurcE; 

LtijOoctlhwiiLrrc-kEctloraick I U ictn 4 15 ) fuiiJcs or I nEtua tkcrcDf . 

|cr Git Oh bvubr^ Jarracib tivtut^-ti^'c (25 1 eioLck nr fcnits or tcicl^n 

tdhOflcdJ iniol fiirelcvtD |[Lj &i ] GO lula plis ddc ^ uHiIlLxiioI ifiBal 
for oicEl oTd i[jr>iiBl fifty f 5C h [nolcs or I acLon Ihcicof; 

4r10it CL| buditib Of i^oi^'tr. d DccdHi, JorcLEh fcn | lO) mules ofJcnal« 
orJnictJDi] thciroF; 

in Ooe (Ij d rin kf n| Ibii^i for ocb srvca^-Evc l75t pnsinfi nr fnElfoD 
tbertul oa cock IVur. eW 

{|| Oelc 1 1 ^STR ICC sin k Of ^Lop sin k o« cjck Ibnr 

{3} [s icsfJcn L£iJ-U pt baildji^ dicrcshulL bz one 41 1 wuLfrclcKct^oit (1) 
Invoke^ find OD 1 4 ]) InLh Lub crsbowtr lor cozk bi[IOhnilcs=ii]d mcli ki jlO) 
fEimlcs ^}f Fiul L«iii djErrroL 

{4h]n K<^niii|r hL^osrs^idi pri^ufc lud&. Lktrr.hkjJI b: oat < 1 ) ^^ilrr chjul, 
DDc|L| iuviilUE^ Lind \^n^ C I h buLkiu b [»~ "Aoi^'tr p^f nxun 

143 t^}lm roDEninf Iu7ds=s ^ Llbout prfv^Jc lulks. llLCJcJiLiTI Ie~ 

TahOit 0? ^'□tr&:]n^L Inrnnc ([J Ld ti |1UJ ehoIes odlI uieiO) foracb 
isj&j itiofloi t^'mti'-Llh c (2^ I [nnJiL'^ or rnic[JCB Ebciccf; 

fb^Ost I II wuLcrclcff t loronizCl^4nc^kirfl| lr[nuL«i ^uid u«t | N lof fjcli 
isklitJDiiLiI tu n]|3' £20r ttimilcs [»~ J r^ictJCM] thciruf; 

(ei) Odc {I) insiil for ctvtn Hit Ld JCC etiuIi:^ and one (Ll Jcr ocli 
iiddlBaiillirtyr.SOhEniiksLirrriic-lJLin (butiif dh^rl^KK. 

^dj One II I jj^ukjn Jon^L^h ti i Lul mLilchOf ttm jL«> nr fiuc tin tktrrc^. 

4 c) QiE ( E I InLllib OT^DWcr f[r mck tiOt)) molQ of fETEnnlcs fif fQE[JDi] 

5cc[h>n II. DDrmhlDrLcs: ScJiddI. Labor or ] itstl[i tfai nuL In iidonnibDR' 
Tbizir^al] be mstullE^il ih£ tL^turcsrrquiiuJ b^ ItiL!^ srcbaD 

(Ej WDlE^rclnKfc dien: skull h^ 

(□] One ilh ^^LfrckihrL Jor ip hn icn |I0] nalcs wilk dbc 4I> addibcniLil 
vulcr rl[£r[ Idt coc h iidd ilfDEul tA caty-fjvt 125 1 9x^ Of fiDLliai LlicrroL^ iind 

(h) One lU wul^r ^ ]i ist I Imr up tn cifkl^R) frnnks'^iLl] ant ([J adJibciiial 
~AAf doBTt for niL h ^d i LvLiEullwi^at^ 120J JcvuJa of tiDct«[ia tktmf 

[2}UniiiTs. 

lulThctrsholL b: nnrdh Unosd Ihriwfa bJrci^-lj^t r25hinulf^<]FlriicdDi] 
thE^rruL, □ail, jf diDir ls i]V[ir 130 nilc&, n^£. |l) ihJdiL«n[LiJ intol Jor \njLh 
□ddibafloL fllty [3(hh [nnks Lir I cicUiin ih^mrf 

rb| [l ■nK^L'Lurc provided Nhf wcwki. tkd s^unt ■■nbzr^Lill bz pcmkJcd [or 
W4][nca L£i Jor mtn 

tc) [f iiiKilsiu^ pfuvidE^d , a inuil njy tc HhsliLii Lrd JnFa ^'DtFclL^rL noL 
b cuxfd ciit-di lid 4 J /3 ? jH ihn rrqniiud iDtuI an [nbzF of ^^Ucr clracfc 

{d)Tiou|h utisqI^ ."Ul bz l]jiir«j on tk[^ IxsiisoToat |l) unEud tof cxh 
h^catr-loi]ri24j JBchcscd Imgtfe. 

0] LavQiDncs 

(at TliE^FE stuJI Ic unc ( E J b^iikif^ TDTCit^ I J ^ twcUc ( 12 ? iKrsDDS, "^ ill u 
odtTitJCMiLiI OEic f I h bvntHy [or cack tiA^i^ (20) mi^ Eind cucli Jltkcn i 15) 
tcnuJcs 

( bh ScpunLn den tnL InvoMnrks slinlE Ik pm^idrd incornmiiit^ 1niiclm]VEDL 
a iatki L^ cit i ] Men tnl tLVDbnr^ l£ii^iic[L I U^ J^UJ ptooi^ 

L4j .^ddiboul fjiiLin^s Their ^^IJ b=: 

(p) Oelc i I ^ luth Lab iif "AirA tF [or c^^h CEglhtiSj \K^^:m}^ IF their l^lovctI^D 
lE^FiBS^ Ihcic E^holL h^ i]iL'i \) LMJdLbinol flitiirr fori^^irli tFVE^at^ i2i)) jkeos^ 
R}f womDEi^^ dL3Jini tunes, ih^icstLiJI be lutnllcd jdd ituEud [utklulEal die iuUd 

Ot FUr |l 1 JOFCUCll tkjFt} |JC]| ^OffKI. 

( b) Ooc { I ) dnikiBf Jou [Ltiin JorH^hsf>'ci|>-f]\t175^iKri£]as. 

(c t Dnr [ I J 4an nd ry 4iiJ> nr LiliilliES wisher for mcli ni|y ^5(hh pciKms; owl 

rdl Od£ 1 1 h scTviL'c Ein k orslop sin k fnr t^acli hKhpcisafl^ 144 (5) It [he dnnnjlmn' a loculcd ]■ u youlh 4.j[np ike requjrcEnciti of ^^ 
]L\R JC^EMD skol] Dpply Ji jclditua tin LliD rrqaiicncib cabidisbcd ii Ullb 

^ccUdh 12. Hosprilai^ Nui^ng KamcK und I nsHialLan^ .^ licKpjtil. 
DUQLDi banc or ofilituLdCB stull ^mpl^ wjib tlic mjUJicEm^ib istnblLi^hnJ m 
^302 ):AR 2fmi [ 9rnK.\RZnr(Hfi_9a!K.^R2nr5fi.^^CQX-\R^^tiL0=iJii]lliis 
srctkua ELiaitun' IjclIiIics sbulL bt pfmdcd on ciizh LIuDr JcvcJ eimI sbull 
nuELFoTTn ti l&c b1h]wiDf 

(EjJioipLtQls 

{atWonis-TliDrr^lLiJIbc 

1.0dc(I| wiiLf r cI:«=I Jor cjcIl If n 1 1 n? puUtn tk~ 

Z.OncrU bviiLEfyrnrcxh fcn < 10^ [EiLfZiilh. 

3. Odc[II Eu h 4}f s[u]hva~ Jur L!ac[i flJ tE£ d ^ 15 h fUU^D Lf^ DDiJ 

4. OnfdJdnakin^ lounUun li^rniLh l{t<} futJi^D b 

[b] [kdi^duzJ \^K\\ns Tlicrc "^Lill bt u«t flj v^ii^f Ic^^U rac (Lj b^^iofy 
Jlidf]Bc|l) tub 4]r shcii^'cr 

let WoJtJiif [CN]n:R Tb^icslLnll tic ciu < I h ^'dIe^c chiB? I nn J nnc I [l liiv^fe]i^. 

{2] Na^mg liDoiE^ .inJ insumtJDiis futb tr Lkjn ithdljIj Thiin: fihulL bt 

(at Oor 1 1 ) i.vnlcrc IcAf t tor rjLl] t;^ nU -live (2J | miilcs or tnictjcn] thciruE; 

r b| Oelc < I > wuLff ckcr:! kir CLich t;^cal> f ZO) Jcndn dr Fn^tina Lktrrot, 

|c J Dnr U ^ lav[]k]r} kircozh Lraf 10) prsfiis ar J nic Ljl^d thfiumt; 

Id] Od£ 1 1 r inBol Enf csli Fiftr ff Uj mulch. 

{ct Our 1 1 1 lib or "^nwcr Fnc rjcb Filtfcii 15 1 prisons or tEucLii^n (licimO 

{l}Oif OldTiib^ NuiiCiiELOD cjz]\ ibir^'jn^ 

|| ] Oqc 4 1 h sc JYiL~c Ein k urslop sin k ^n i^iick lUur. 

[2] lutJJltKlfl^ fKKIkl. 

iBfCcll Tlicjc sJioll be: 

1 OncTII prK4in U pi: n uLf r ctiKt LJEid 

2 Od£ ( 1 1 [1EH1D ly|c LiL-LjLi^r> 

I hj [^v [Dons oDd duirnjbrjcs 

] TbciTHLilJbc 

J. One 4 1 ^ ^^LfT ckihc L Jor fixl] HEglbllSj IcEnuk jin:iLj:sorfiDcLjn* lliciHif 
aid CHE U J ^^ilcr dIdeE for [!uc b twelve 4 LZjnuklr jinEUscrEiiEtua IkE^rcufi 

b Odc^IJ IdvuLdi^ foroch Iwtlvri 12) iimLs of FueIkiel IbtmM: 

c Gbt 4 ] h .4cm'tr lof CLKh I iFlci^a 1 1 5 1 jin:iLj:s or trLjLt«:]a Iktrrot^ 

d ODcrildriEikLnf lountiiJn p«~tl[x^..ud 

c Oit 4 ] 9 A^Hh ct siak urslofi ^ak jKr Fkvir 

Z. DnrO) iniol [nu> hi^ satEtJ IiIcl] InruLti wntcrclnsl if die number ol 
wnlcr rl[£rti s kH ndKcil Lo Icti Lkjn ciic-b:JI 1 1/1 1 tbc snmbtr rrqujiud 

ic] Tgi\cI i'jc\iil\cs \cr nnpki^ci:^ ^jLI h: Iccukd ia Kpumtf ulceos Iioeti 
thcETia ^ b irEi fl itmcs fnr Lie US cf in [Tiats LIT ]i3tJtn b £Lic iDi^tcd. 

|dj TElcic dmU he C1ELC [ I h ffniLing fuu D tniD u« eacfL fkur. 

{c) Thcrr shsill be dbc < 1] ^ivkr ^iat DTj^Dp^Jik fcr iVnr. 145 D n lea ^]lh^ j^'tu dE^ELGtul 

i\] Worlcihcipi :u]l] l^tclDrmi EciaLtiif^ fi^iljlia skiilJ ron^unn Id tkt 

IdUdwIdE 

tBtTlcrrs&aJIbc: 

1 C^c f h wnicrckEtrt Ihrcucb twrnt^-fivt fZ^ etibIcs nr fnuiLiDi] ibcFror. 
upbiair 

2. OncUl LuviitDTV JcrcLBch tu m ti'-rivc 4 ^ h muln nr tuctu^n tktrroJ, up tc) 

la. Qdc [ I ^ ann^ Inr cItvcel | [ I J to EJl|y [f Q| c npb^us; 

4 T^'olZj u rinLih Jor tll^-au 43 1 > kj ] GO cmphn^os, 

5 DnclH bviriDiy l4]mch ti^ca^-Hvt T^j | Jcnits nr ^riKlni^n tbcruol. up 

6. □■c|J] ttulcrclnscl lurmcli Hf Lhi { 15 h fcMiiiks 4}f lnurLun tlicicciFap Ld 
ICO. 

7.ini]ni:c<nDM[n.tktrrshsJllK 

a. Onci h jdd ituQii] wokzr ^ IcecI lor cacb Ihlrty |.ini Rolaowl rach eIiitIv 
( JOJ J t[nal[S ai frarLxii dicfrol: 

h One 11} additf«iil luvubn lor cxli LiddiLJCTiLil rtlt> {50\ rnLils lud 
InxJn Of EiDclini ibrrroLiind 

f Dit 4 ] ) Lil^Lbfiftol DnELiJ Inrcfrk I CO vulcs cf FiDctkiEi Iktm^; 
fl. Oit (1^ sban^r lur axih fiilozm \\5) imrsaos cipn^ tin skin 
CGELtwiLnoLon f num itntitj^. iaffcLii^us uf p:][H:)nou^ mulcTiLih, 

9. Git 4l>drinkLn| tinitui cui ctcti Ikxif l4]rcjclL l]lh' f50| tEnplr^'fi:^ [l 
[hE^ms momkan ][>} L^rnplnyKs. IkEirr skull be on LuMi[JL3imL l] nn kjnf fonntnin 
□aoKl] tlonF [iir fuck DdJitiODQl STh cat^-l]v[i 4 75 3 ptrsiQS. mid 

|0 Ou r I h Krvirc sink ur sl[»p sin k p«~ tloDT 

ib\ Indivrili^hl ^lhLs or ^j.hk t^7UE!ll^ inj> lie used in irzm of bvabri^i 
T^'cniy-fuu r (24j in^kE^ i]t sinl: nr 4nii|^k. jI pruvidfd wjlfi wiJicr^ orc^bttn 
([S] isfkcs Lit cue u Inr lusin skull hzdctoifd Ihc cqn jvolcn t cf fioc ( I h bvaiDf^. 

[2] M^iujililc. 

(af EnpLov^cs 

1. Empl 3S pfDVidcd ■■ sa bfUfiq^iiJ|i[L 2 nl' di LS pEU^iopk. siuEtnr^ lEEdlitln 
"wEthli ni:l] stirr !^dLI "be pm^dcd fL3rcnpLi^ca. [f jnrir di[ii fjvt |^J pnH^os 
□re tmpimDd^ ^pLu^iLf tLniLitics [iff c\jt:]\ s:i shulL be pnnjdfd 

2l In ii abrc coflbuiiol uai ni^rr LIiljel J ,[K10 "^niirr \zcio\ kitil | nviH lloor 
QfOH- rrnjdnycc IbctlJlics slinlL hi4 hz rcqujinJ ij ihln|KiLr lib nur Jul ilitJis ore 
pm^dcd ^vilkjEi u £ca4£Dlj7aJ tuikl ircim oim Lir orros kuvLug a Unvtl distiiDCE 
dI sd more diLii 5C!0 feci 

(b)ClUil£MKR 

1. SoDdEiJ^ IbiiLljlics sEl^I be pfDvidol Inr ru^LQincfs iJ Llic haUi]!^ CLin tniriB 
5^fXK} s^norr fn L Lir mufc. 14& 2. Is u miill orshjppiol ccikr^ ^kt trquiicd I^^clIjIiCi busfd g\l u«t jl) 
posn ptr [OHu^uQir FkIdI bntnl qie^ sholL hz Lru^tnIlHJ lh jkJiv cI [ml stores or 
in acEinUiJ tmkl idheti iucQ crmciK, iJ~ 

iL Tlir d kUuicd tirun Lkt mjin cilrjDct df u ^Loie dncs Eunt cicccd SC!C FkL 

niu\ 

ta The iDikl nxin iknu 15 ocrcsibk LDp[L>^idJI> difaihlnl jErs][is 

4rJ Siiihtnrv daciJitJcs slialL be ptDvidAJ s sbLci] is Ifeis srLiin Dnd IhcEC 

1 . Odc ( I > wiiLf r cliHCI jor one I L I tn Lniii]fBHns> 

1 ThH] Ll) WDlcrirlcfirtB Eur 101 Ld 20D ptcscK. 

3. TbrceU) hiT]fcrEla5cbr[r2(hl Ld-K^jkedu: 

4. Three f3| ^ufcrclcf^ h pLusuoc flh wuLfrckr^l JCF cucli 5m [ruifeh.or 
3CC ftfftolcs. ia cicc^ol 49]^ 

5. One [ I y aniLi] Inrcioe ^ I h b 201) \nnksi 

fi-TftfllZjurinnlsfnrZD] t- -KM} inolca. 

7.Threc|JjTirin[ifelor40] ttj tiUO rnial&_ 

S. T^EK <3) ■nsLjIs piDS rar Tl] arloal [bf Kich 300 molcft. or Jr^^tiDS 

10 T^-u|21 hnnlDnci [bf 201 tn-KSpcEWE. 

]| Thm:r31 b^:ilLirjH[iTf-IOI LD7a]pc^^□as. 

[2 Ihi^c 1-1) LivdLdjils plnB cit I Ll bvuiDf^ Inr nicli 5G0 ptrscas, uf 
iocUiin Ih^mrf. 11 cicca uj 74Kh. 

LJ One 0^ drinking Jountuin on a^b ^kh:]r lor CiJcIl 5C!C p:iuuL'> uf J cuclion 
(bcrroL.iind 

14 Oelc ( [ h Bcrv ICE E^isk ar E^bp sin k pa~ JlDOf 

[JIOEIlL-cbuddjKfs. 

Ib) EnpLo>?H 

L Exi:ep4 s& piDvidcd li^ibfiHE^niriLlorcht^panigraiA. mnttin' fKjIt^ 
wLliiJi fitlluc biiU^gsfiteU tc pon'idcd forcnpbvcH [f nan: Lima Ltvc (5) 
pcisiis oir CEHplovHl, scfiifELlr faciliUB Eur CQcli H\ slinll h^ pnn'^nl. 

2 Forns ollki: Inildmg cc]BEii[Lin| uai ni^rr Lhim ^^n^Hquuir IkLoI t^tnl 

imsi Ekxnr urrj. cnpbyet bcilibcs .hLill fti>t be rrqmml it udcquutc lELtcnof 
[u:iljli£s an juD^LdnJ WjlfLui d cuilaljifiL bdcE mcMi aioi nriuEis havhiig n 
im.v\t\ iL\s\i^\\c\tci nc mniE tfean 34KMhL 
|b|Ci]'>1iWKi^ 

L S:iiitif> Jl3l ilitJt^ ^uLI Ic pn^vidol r[»~ cD^bDmtrs it [hcuElicc biildlsf or 
^■Ec mm touiB 3 Jlt!C iZ{[iiLic IcE^tJif lurr 

2. Is ai nlEhCE: biLdisf , Ikt Erquiml Jacilitjcs luszd fiacit fl^ pcjiun per 
IrC^un FkI ot lobl ommlmLI b^ in'^LiillKJ ^itiia Llii: juli^ dJ uul cdlicHi or is 
n rcslTdl IljlIc[ ULcm eucli or hjeiK lI. 

D-TkcdEtiiHr Jinn the bqji cilnuiLZt ^rf ds offlrf docs nLitcicxnl ^GCh EkL 

b The LDjk L mon liTTu £i LJcrcKibLc Lo pliv^Eindlv disabled p^ritiEUi 
{c^S^uibn foziLitks sh jIL l]c pn^^ idfd is^tiird in lliciiCctJCM] 

147 I.TbcitBLillbc 

a Oit i ] i wiikzr c biBTL Enrcit {Dm Jlf [ecu j 15 1 ptssoE: 

1i Twci [I) Wider cIcfiTtB Fursi^tECD 6) k] Ifeulv-J Lvc 1.1^ I fKisuns 

c Tfcirc ( 1 hvjltr ctecti Jor lijrtx -«]\ nfil bn l]l t}■-^L^■e 1 53 ^ pspcm^ 

d Fb«r {4r ^^ Jtcr cbs:^ lor I itl^-.'ai I5&J Loc^tilv ISO i jicdofts; 

r Shf{ihNV[iLrrmkvKfcfLir]]1 Li l.'HlfXEUQ}^ 

1^. 5b: fh) ^jLcr ch'cszti pJui> lync i J) ^^utcr ckcrzt Jur ci^h lorty (40) 
iidditJcniLil pn^^ns, 

h Duc[l\\nva\Drf for lmcO) tollllCE^n^ 1^) jEotMS. 

L TwQ 4 2 i lavoMnrKS IcirsLilKi ( [fi| b.i ltLLrt^-f]v[i ^ 15 3 ptocio^. 

j. TJiicf 1 J h Ln'Li^rKs l4]r th iTty-]qix 4 3&h kj £ji|> \W)^^o^s^ 

L fcnr 44h tivuLDRfs Jor sdilx'-cnit |6 1 J ^ n tDC|> 1^1 jif sens; 

LFbvcf^J [uvnLnriLS lL3r njitty-LiDC [? [ I Ld [25 jeedu^ 
n fihc J^) iDvuLDncs pLu!^ one 0) lnvutHy Jcr cocb JcEty-tJvc i'^\ 
iidditJcniLil pnu^ns, zuid 

n Oelc {IhdniUog Jountuin lorfucb ifvci|>'-flvr 4 73 1 pfCrOVi or JrncLJon 
diE^rruL 

I [f innDls ai^ pmi'idci]^ ODC ( I h ^'DlE^r cliisc I lira tkun tk[^ ■■mbiEir apKiEjcd 
njy bt pfimdnl lor ex b ■nLiI instiillnJ if Lbc smnbtrcrf WLitcrclobrh \k doL 
mimd tD lc»L ibm ^£^T&[y 17U) pcEccil Dt l&c miiunLiEn spfcitrnl. 

ScclJim I^LSwimiiringFiaci] DQlhliioss Asihunninp pnil bultilioQSf sboll 
□umply hvitb tkt luq aimnc n L'l stiblcbol m VlIKAR lOtlCJufid tkbi sccticm 

([| Qjtb bouses Jor public. hn'jniniiig pudb'tLilJ bcdivjJnJ jelIi] two^2^|UTt^ 
^r[iiiu4fd fr\ ^ tjp li L purUtiaa. wjik fiQC ( ] ? jurt di^si^ QiLlcd for ' Mnlcs" of ' Nks ' 
mui tki: i]lb tr |un disif DDbal Inr ' FE^EnnJcs* or ' ^< wi ' 

m EimLtiin' IlejIlUh "^Lill Ik pnn'jJcd m racb bullilu^Ds: Id «Tyc ibt 
iiatJCLpu4cd luLbrrkud iSidttiDcd in^CG XAR 10 120. jod ^jLlconkinn b tkt 

{□J Fnr swiEnrnjKf pnjis in w\\\c\l die tibl bntkE^r CDfixity fi2C£l puuusor 
Ifm, ibcrr sluill l]c 

] One r I h WiiLf r cliHCI Jor CDcli .f t'cih-llvt 175 ] inal« nr fnic Lio* Lbcrcot: 

1 QDC^Irh^Lrrc-kKLforuLliJlft^^iOHenJaoFliiKLoEitktrcof; 
3. ODC[IMnii^ lorcfr k Event}'- 1 Lh e f 75 1 moles L3r J mL[JL3i] dieieol; 

4 One ( I h la^JilEfy fnr CK b Iflh pccsiifts or J Rictjc^n tlLem]t; 

5 One r I ^ shtn^ «~ per o^li J1J1> 43ij^ ptruEUi uf InN. Ucn ibrruol . und 

6 One [ I h d ruLtiD| fountiun ptf l^kIi ZiKhpzibutsLirlcictjnn Ih^mit 

(Ei| For ^^'iMurunf poab m ^bick LiiE^ tuti] Eulktr c^iptntv t^izerils ZCD 
IKnms. llierz "^ull tK 

I Fjvt ^3^ ^-LiLfl- ckibetL Jor 201 ^ -WD temlH, wjlb «t (l> [xklibDiiLiI 
wiUcr ricfiet for euc b iidd i LvheliI 250 fDEnolcs^ 

2 Tlirre(.1| h^Lcr lzLkE Lir 2[M In 4C0 [nnlcs. 7.-]ia one f [ J ofdiEfDnnl wnicr 
cLael Jor cf [i 4iJ4lLLxMiil 5ClLl inu]«, ]4S JnThKciJ) irlBLih br2Dl Ld40D Endci. h^ith one 1 1 1 ^d itk][Lii1 utiuliI Ebr 
mch [rfdituKil f on moles cr Fine Lxii LJidctoI: 

4 Odc [ I ^ bvuLof^ fDfupLii 1 3(h moles ur k nils 

5 T^'o I Z J lu^ubrjH [i)f 131 Ld 4C4] mjln of li^EnuLc^ 
b-ThrccPj bv^JcirjH [bf 401 tD75Diiiiilnuf IcEnuLci^ 

7. [f is TKCfm dI' 731} loln or Fe^etuiIcs- Liicc 43t Invafeincs plus due i I) 
niUiEicmiL bvoiof^ fLin^^irli gcIlIiUiikiiI T.'iO vuIe^ fir Females ditc 7^0. 

S. Odc ( I > sbo;^ [^f pi:r ?-^ [i JIJ L> i5u? |1I^^ft1[l^ uf InM. Lxi* Llitrrol upbD 134k 
9. [I Jiciceaol I^OjKrifias oit^ h LiddLUmiLjl shr^ cr plus u«t 4 1) ^o^'cr 
pcFQick^CC ptQcins fii'tr ffi[^ owl 

10 □[ic([Mnabn| fnuntnin ptr nu:h 3(H) fKisuns or I ckzLon Ihciccf. 

Hi Fixture ifhciliks .hkjIJ be jkLm^^ lor pn^ls uL iflu»l^ ivr slmibr 
Incjlton^i ^[iciE luLlicr l;:^'> uuv icjch pcjksduc ^scbcduksul nbf Punls 
usciJ by gmip& Lir LzlooiG on icf aliir tj mt ^linJ iks liI~ 

fajDnrU^ bnu r or Ics sb[JI knvc ddc [ [ J sbi^wcr for nu:b u.^ 1 6 1 sw imMiciH; 

nni\ 

jbh Ou ID b twoil] hHis HLilJ huvc au |1) sluih^tr [f)f nicb tea 410) 
swunncis 

[4j ?iDtis1[ictiJJi]y di^stgofi] and li:uilaj .^owcf bcilitics. iKlndj^ k^uiel 
Wider lUd uixjp. ^bjlL be pnnvoJal Jorfacb s:x. 5 bo^'cis sbolL b: buppljfd i.^idL 
i.viJcr iiL :i Lf [nf>:r]tu rr uF do k»^ dmn mimti\ fW>d^r?K FjbttnbciU uod ljCh 
fk]^ niLE uf Qt IcEl Ihrrc O) fiilkms pur Eniiiiitr T^errhistJtiL:, lE^mpcrjig uf 
uititg vnlvcssiiLil I be inFlaHnl b jifcvtnLanildjKcnl LiiE^ truLiicDi 

f3lTbc rrqujiTEncal rctiLiog ^lutbbou^c ^kl mim iind sbo^cr fEKjIitJCfi 
nj> be ^^Lu^ol lI die IlkjIlUcs Limzua^ njtn d} j^mLibk kj pcuL puinns hvitb ku 
]50rHLL[nnlktpoDL 

Sccti^m 15. Pjric Srn Icr 19 ■ IM I n^ o r Dulhtio uses. A purk "sr k:t Inibd inf 
□r hutb bouse "^Lill comply v^\^k diei^ujirEncutinUjbLLsked in^W K^Vl 15 [ED 
nod Lkisv^lA.in 

|J] ticcpL Icr D ^:lf-con tnj nnJ i^cmstinual ^fliiclt pEkrL c£ich jiirL ^oD 
pnnv dJc 4]at f 11 4]r nort cen LtjI "^^n' H.e bu lMji^ Lontiinjif the ■eccwur> bndtL 
iiod [»Lkcr plmnbiog Jl:^ Lires HpociFjcd m LiASi^ctJon 

[Z^ E.iccpl Jcr a sclf-CGiEuicd i^cmtiauai vtbirk [dk^ fniitmy fEEdliUcs 
doll be pmviffcd ds EttUd'a^ 

|:i? ]J tknc Lire cmc 1 1 1 L£» FiFteeii 1 15 1 vchkk s^uc?^. Ihcrc ^uLI bz lor 

]. N^es Oeic l[| wnlcr clcbtL «t j I ) uriosJ. ouc |L| lnvnlDR' oud o«t (1) 
^[iwcrQiJ 

2. FtETtoloj Gflc 4 1 ] wnkrclcK^t, Dse 1 1 J biviiiniy aul nuc [ 1 1 sbcmu; 

|b| II tbciTLirrMxLcciiCl^^lDtkirtr LlO| ^chklt s{Eu:a>. (Ilchz slidl be [or 

L ^tdH. OscUl w:iLcF clobFU QDC ( I r iiuLiL h^'Q L^r kivutirics iud two (2) 

^[TWCIS: QlkJ 

i f cmfllra" Two ( Z ? wntr cku^ti. twn f 2] bvakniE^ aid IwiFIlsbowei^ 
(c|li AcFC urrlbLrtj-oflt 1 J 1 J Ld Fcfft^'-^i^f ^-^r \ L'b il L; bpjLL^^ there hfauLl be 
fist 

149 (dm thcit lift fnitj'-^iK C 4h? to ^H> \(C] ^cLicfc *ipiDs», there ^uLI tK lor 
I Moles: Tw[» (1] Vf-u^i ckszh, ti^o ^2) unnuls, Ikrcc [2j tiv^bDncsiiDd 
thiEc 4 J ? skuwcrs. ojilI 

Z f£iiu][a~ Ttirrc |.1] wnlcr chEtts. iIlek [1\ InvnkiiiB qhI Ifeicf j3t 

{ch It tknc [irc 5Lirh-nc4&l ) iDc^bty iBOh vehicle spuce^. their ^^IJ \k Icr 

1 Mnli^ Tliice (3 1 w[ib~cliK^ tAT} C 2 h Enoiils. four f 4) liiviilonc& aul lb«r 

2. Ptmal«. Fourr-tl ^^Lf r cLnrts, k^ar 1 4h bviitDne^ und II^ r f 41 nliD^cri; 

|E>IJ l&cn[ifrc[ght)--ODc|SL| tc) IDU v-chtck spjD^. Ihcrc ^uLI b: lor 

L. Miller R}ir(4j water cli'Bcb, twfM2? uno^ Jlvc{3? bv^mnacuhJ Uwc 

2. FcnalcR fi^'c T^ h wmrr closed i|vc15) bvntmcKand f|vt (5) sliu^^ ta^ 

Ig] If G^cr IfXh vckicit spucTii nic n^^it!"! thirir'dDll U: pmhidol' 

1. Oqc i]i EKldiUnftiil hi'iilLT cLvtf I jftd unc (l^^di^jLinol luvj4]r^ tix a^\\ 
scA i]f r DdditJDiiLjL ikin^ iJOm^xKHix fiDL^tina tkcrrot, 

2 Oelc 4 1 \ :iddj4£i:)nLil slii^wcr [bf «Kb h=i |xr odddLc^nd h^rty {''^) vchkk 
^iees nr Fine Ljcii L]]i:rml:Dnd 

3. Odc [ I ^ add jlniDol n Jinol for huIls piir lmjJlLxiioI [OD vtlurk sfi3ccs. 

^rclJDn lEi. Hc^ffitbL und Dj^ Cuinp Sllt^ .\ rcsidciLul orda\ cump 
^fc skoll comply hvElh tk[i JcqiiirEnrD ts EStuUii^hnJ in ^^ ):.\R l(htJ4Dud IhE 

(IH^fEo^h tHhidi^n Lul cLiinp "^fc ^h^l be pnnkJcd hvith "^uiLLin bcib4i=s[br 
C3cb "^x ;e ^p^itlol IS thtsM^ctKn. 
I bj ,\ dj> QiMip s^dLI 
] r^E h^ mq [LLicd tin |TTin' Jt ^biTWtr bcilitjcs. and 

2. Pirn idt 4ilJ oLlirr !Uiitun' EjciLitics kif CLKh sc\ ljs H^xciFifd ia tk^sccdnn 
|2| SLifiitif> iscdiLcq sliLill tK pni^ iJcd :is l4]Llo^'^. 

|a^ If tfeoE QIC one U I tD c^hlcra 1 1 EJ 1 ptsdissrr^'fd^ LliE^rr studi Ir fnr 

1 MnJcs" Oqc ([J wulcr cketrL cit 1 1 h unoid^ciDC UJ lnhnlnry Luuf cit 1 1^ 

2 Ptmiiln. Twn ^ 2 ^ ^^ Jtcr (.kis:^ u«[^ ^ tiv JbDr> \iua\ emu:! I islicnt'cr 

Lbj ]l Iknc on: liEHlD^a \\^) tii tkl^^■-tfem (.1.1| pencils ^R-cd. ^kc\^ stmll 
be for 

1. Miilf^ Tw[»42h WiiLf r rLcficti, one ([| unniJ, ti.i'a |2) lavnk]nH[iMl Li.^^ 
{2j sbo^'ciH; 'jmd 

L FtEnolQ! Two 1 2 1 wiifcF ck^^ twrr bivntona and t^T] skuwcQ. 

jr) ErdiDETun: di jrtv-loar 4 1^4) b fDcQ-rif li L 4 4J( 1 pcnuns srrF^d. dierrshdl 
bctcr I5D 2. FtETtoloj Tkicf 4 3 h ^'Dtr cliisctE- iKf I [2j bvutoncsiiDd [[irr^ ( J | sbu^f is; 

bctur 

1 Ntilcs: ThiH 43) %v3br rlis^tiv tw^ |2| anuls. tkiH 4?) Invnlnna imd 

2 Fcmuln. Foutl-H ^^Itr cLtM^li. liict 1 J > tiv JbDr>a imd lour r4 h shtJW'cni 
{^} rf licrt QIC siity-[«r (64h In scvmti'-niHC (19) priHjns 2cn«l licrr 

doll be [iir 

1. Miilc£ TkzDZ 1^1 \v3lcr cLetLb. IhFTC [2) njinnk, Lliict ^3^ IuviiLi^ls lud 
Hn i^\ ^l1c:■^'c^^ ^im1 

"InFtmiila. Fivr |5) ^^nrlcxrh, Lfeicf { 3 ^ kivLJti^rics oud five f5 1 shcu^'cra, 
{f) lElfetic ore c^kty^EJO) ti ihoc tv-fivc 4 "^ ) ptc^o^ sun oJ . LlicrrstuJI be 
fur 

t, Mols, Fear j 4) i.vnlcr cLca^bi ikm (J) ituuIsi [b«r|4) liivutDna qmI sijl 

2. FtETinlcs SL\ (6} wntrckErb four {41 bvnbncs- lud an (6] sbc^crs: 

•nmi 

1g] if □^'cr ■lELCt^'-fL^'c 1*^ I phZEcr^ QiT if R cd. tfetrr sLill tc pn^t idnl 
I Oelc 0) LiddiUiiftjl hi'jlf r chvK L umI one T I ^ Liddjlbi^nol luvQlut^' trv fjch 
t^eatr-fjvc 4 Z5 3 ptranos Df f nirbfii] thcimt unnl, 

2 Die 4 U Gild ribDiml sbci^'tr lur eskIi tw n ty j 2(hh ptociBS or J cic4Ilid Ihcjinf 
scivcd.iiBd 

3. Oflc (1) DddjlionLil irjLiI ph^r LU|> 15Qh iiddjLoEul vuJh or JriictiDS 
Acrrut 

fli^Ciral dD> ciiiEi[s with cq dqI n DinlKr c4 rnnlsoiJ ftEnnkssb^l [nctL tk[i 
fLxLui^ iK[D imntn L'L ol SfrbDB UZ 1 al di k uJ mjibttniti^ t icf ■tiL«:]a letiLnf Ld 
cLcvKi]tir> Liiou| h s:Eond:if^ kvdsLlicnl buildio^ii 

( 3 h Wuicr du^tb nuj h^siib^tiLcd jcif anamils lI ImzdjlkSiifE L^IkhuiI b^ 
ball Kim. 

^ceti^m 17. KrCuiLFDDd Stores and Hc^tuimnL^ ELiaitun' EjciLitics sHliIL bt 
pmvdcd Jor E^rnpliiyK^ \ jctijl fDol sLofc nr icstuiiuaE sli^l DJinpl^ Vi life ^kc 
lEijUJicEni^iti cstahltskfd in 'XfcZ KAR Uym^ and 'XfcZ )L\R 4^:4)[l!i and ItiL!^ 

1J]fbodsttma_ 

|q^ [F mcHE thiiD Ei^c T^l jkcsms DfdLlirmL ^\ oic cinplDynL KpualE 
fiuzdjlia Biiiill be pnivkdcd tnf ih^ cnpli^^co. 

rb| SjellUr I jciljlrzh shulL br piD> idcd JorcmhiEnccsL^ tbt bajUinf Di^ntuins 
5^C)U(} iiguarr tm orni^rr Ielj nilL of slmppLnf ctatcr. Lkt ruquiml l^tcibLct, 
bcscd m DDC 4 1 h ptoHEi fKrni|y t3(hh5|HifE r«L skull be Lru^tnIlnJ in lodividnoL 
91IE5 nr Ji D centful LidtL irum orra iif qtck. d the dhsLi3[i£[: tn^n Ihc rmuii 
catnuicc oFu sLonz do^ sal ciceed fUH decL 

{c^Thcrrsluilllie 1 One r I > WiiLf r ck«=l ]or one f h \l> [mipcBHns> 

I ThHi LlJ wiilcrirlcfirtB tur 101 Ld 20D ptcsciK. 
3. TbrcE^U) hiT]fcrE:la5cbr[r2(hl LD-KfljKSfMS. 

4 TlicTC 0\ WLJtcrckihft> plus «t 41) vniicr cliVKi ior citck 3CC Dmlcfior 
3CC ftfftolcs m cxrcA cd 4U^ 

5. Onc[lhaniiid iDrcJrvcii | [ 1 1 to 20D nulcs: 

fi Tftfll2jiirin[ilsfnrZr>] U.i -If H} inalca^ 

T.ThrecPjTirinafelor-IO] ttjrtXI rni3L&_ 

G, Tticf (3) LiriLiL> |)lu^ DBC fl^ UTisLiI Jur ekI] HK) naln of Jrnctjon 
UcrrDL, d^u-6U1); 

9. Qnc^l^bviiLDf^ r[]rHc4]]b2CC|Ers]Ds; 

|0 Ti.^-a|21 liniilorici[bf20l tn -EC jif ewe. 

II Thrrr |31 luvokjnH [irf -101 Ld TH] IK^^□as. 

12 TlicK ^3^ luvDtifics plus unc ^H bvuray fnr nicli ^CC pzisans ur 
iQctjnn Ibuciri in tKmcsfit 7[!C, 

[2 One r d nnkji]| Jountnin on ocb tVnr lor cdcIl 50III pzisnts of tcicLoa 
Uicrrot^iind 

L-F ^ihd Uh srrrfct wi, utilily sLiik cr ciiivil mop hssin per Eloar ie 
lEijnjiEiJ 

{21 RmuLiciinL'L 

[\2\ rt mcHC tkjn Fi^c T^l ]Kmim d dilTtrnt ten air chlplDynT, tepaialr 
Teu:! Ijlia BiiLill be pciu'dcd [nrlbcL'nplLi^L'L:K 

4bi [■ □ ^■^v^' DstDhlLstaincn I nrzui [:sL:]bLL5i]incn I IkaL is ti Lra^Lh cl> ollurJor 
cbsuifRl liDin LiUDlktr tvpc 4xxu|xik> My a i^r^timrmi, kulrt Ji^Lilitn:^ lor fjch 
SCI iUJ Ik pio^idnJ jnd ir^il> iic^c^ii Ue^ lor the use I'A botli pJLiO[l^ lUd 
^qqglD^HS Cornicrnl t^pc Imd srvicc apcnjliDnB skull be cicEnpL [mm 
pnWklbf bniJtL EozililKS [iirltic os dI Iferu imUcas 
<c)Thcrr^luilll]c 

1 T^^o I Z I ^^licr rk>»cS torinc ^ ] 5 k:i ] CX3 pcj^*nn^. 

2 Three |J) h^ulcj LilL-fich tLV li^l lu 2(KJ p^cnim. 

3. Fb«rt4r wnicFclnscIs IcirZOJ b 3C0 pcisjos: aul 
4 Fm]rf41 ^^fr rlc^ch piosonc Til water cksct tcr cfxh EiddiLoncJ 200 
pc[%Dfts or J RictJCM] (licra^tovcr \\fL\ 
[dj TtHic sfaoll b£- 

3 Oncrhano^ InrclrvcarCl I tD20[liiiiilcs:=ii]d 

2. One C [ I iidd itfDD^ \irt\ui toTH^h L^LkliLioiiLiI ]5Unal«of tractius tkncoJ 
over [50 

IcjTkerrstulllkt 

] Onc[hbviiLDf> r[]rHe4]]t}2CC|icrHJDs; 

2 . 7^*0 |Z ) lEiyulunH [i)f 2(^1 LD-kIt]pfKJH- 

3. Three |J) hivulcinn tof 401 L£» biiC jif UDEk liiid 

4 One 41] adJjIkinol b^^ibf^ Icif nich LMldiLJiniBl ZHO pt^iiscr JmL[JDi] 
ihereDl m'cr&Ifl 

ifhThtre^hLilLbrl 

]. One r I hdrinlcinf lountiun lomtjl t Id J CC ptosns, Eud 

152 ^ . T^'c |Z ) d RD king EbuiUJKS l4]r lOL ^ 5C0 |i«?nns of Fine tioi llitrrot 
||] LE Innl LB ccisamcJ indanjs in LiiE^ ittemu^s, ^^Ucr sHiliciis sso^ be 
BolElituLaJ fur d rin king [nnituu 

f h J Tbtrr ^[liII bt oelc f Lk^n'jccsuLk utility sjnk or caited nop buni on 
Qcli t|LX3r Ls rcqairrd. 

(i] LnvDbncs lur kud ^ostiLnl skikll be imn'^nl ii the kiLrlici aiok, Enidilj 
V^nbk fti lb t i^nploh L'cs ]f Ibn "krn'fi^or uUliry fjiL ispliL'cd id nkicuLon 
lEidily L3cc^hhibk Li^ L]]L' L'rnpk:i}Ci^ lci JEMfmLncil h)' the Cabinet tof biExJtb 
StPh [CH. j| ina> ±i«hbtj tntr fnrllic bvuLDiy. 

Sd-iinD ISl Tcn]|]i]niry rDhzhUUcj Pi^r OindriLtriim Fn^jrcl^ ScpamLr 
smLtun' fL^Limrs hLiIJ Ik pnnriod 3b vlLcdilcd bzlow jof IxMk miiln lUd 

I [J Oqc { I y wnLrrc-kKL [Kf diiitv ^ J[^3 luJcsor FnKlua tkcrcofl 
{2}Oic t l^intjl pzilbLrl) i.^0) eiuIl^ <ir fi^iE Ucii tlnrrml. 
(3} One j I r tivuLof^ j]erL]]jrt} l 30^ End^i or I oiction Itieicof: 
{4} Ooc { I ) i^Dttr ckcrzt p^r t^cit}' riOl lnniil«DrfnicLjn* LlicrroE: 
(^ ] Oqc 1 1 ^ bvQLDfy ptr twcil^ 4 -0) J cvuJcs or Eiul L«iiD IkL^r^i^ . imd 
[6} One [[J dnakin| FcTDiitaji] pzr L^Ei jkesjqecu tiULUni Llii^jral ^7 Kv-R 
5:6;cff-]-"?-S];A[rL3K\K 367. dt l-frfl2-9KyR SJT^cfLZ-Z-SJ. lOJiyR 
45B-CH ll-2-t-1. 1013- ctl J-Jl-«4. 115 tt> R -t^: ctT 3-IJ-S5. l4KyR- I l-te- 
cQ- ]-4-gK; \5KyJ^ 6L-1 ^L-rfl '^2S-flfl- 16 E>-R- 22"?"?- cEl 6-7^^. 2.1 Ky R. 
I5tt*^ 2?0J, en. 12-1 [-96- 27 Kv R 2 J& 777; rid ^] l-2aH>- JD Ky R 239B;J] 
Ky-H-92;rit S-6-(H.| 153 Blf KAR 2£l:l45. MoUls [ ?ks pipii^ inst^Jbdian^ 

RELME^ rC?:kR!^I^D.ih£4hHJISJJJiJ 
SFArurOItl YL"rHaRir\:fcfl5iVlliiJISI|2^l5j,Jlll.l30 
NEEESHn', FUNCTION AND CONFORMITT: KRS 3 IS 0] Cl-t He) 
isLzludcs la Ific deEiD i[ji3i] nl "|tId Enhinf ' [naJical ^Ln!^ pipinf KR5 3IX lJ4 
mgujir^ L}]jt u pzmn "^liII [^btuiii j pcnnit ^nun the u^Jlce pcior tn ^kc 
JasCiltiLkua ol plumbjil mid lIilU iIlc dcpurtmtnL sHliIL c:iusc iKspr^tJoiUi l£i lL 
Hijj deem iftZKairy EO :aD-(lH tiled DcccrnlvT T^ y^n crrutd He 
Ed V iTCin [neatnl qqiJ Piblic Pi^lectidEi CDbinDL EO -'"-I >■. hleiJ JanuLify fL 
2C!04 ckjnfcd llic Etpurtrni^at 4]^ Housiif. Buildi[i|s zmd CoftslnLUcn ^ ^kc 
DEIJcc 4]^ HcmsiQl £ D lid ii]|£s and ir4][UitnLctk:ia Tlus Lidmiamnlivc trglubUDB 
dcElics ItiE^ Li^Jin 'iHE^diLuJ gjs piping' m ikzcofd^iHC with juliatr^ pfucLcc; 
blpuLflH ^kc B^mdanl wtifk a LiL^iLvd plinbtcr "dnlJ uhc ^hL^n iQ^tulLml (bifi 
plpf^: .ud idtatjJliis the jicmiLtiog, Idc lUd in\j]ocl«Ljn n^quii^vKiib lor ikts 
^xcial E>|:h: aL jKsbilbLon 

SHtion 1. DrnnihiNR^ (Ll 'Kraldi 4airr fGCjIity' Encansa tmspitDL HDisml 
faomt^ Limited carr fKjlLty. cLinlr. :iinb«tiLnf> cure center, ur oFJlrc poictict 
mcdicidordcntiioJriiic.KddJlnni m NFr\9<?C 

{2h 'h-lnliTii] |UFi pipiDf ' mi^oiLS J pi^nnjni^il li^ol pipinf systnn laaknJlh 
cue iDcdit^ ^[lich IS iBii] Ld fmvn di^Ici, nitioD!^ QiidE^, njlnrferu c^irlun 
diDi^idt^ lirLmin. ncdk-jL ojr jnd Enli^liir^ot thdr^Lt^^n Fium iL'L'^r^un.t ki ^kt 
point uf TLMMiid Lncladci tfa D JImxJ pipiiii^ Lfmxciird i.t ilk ^ mdd il~^ '>uig[i2dor 
f Ds ^iiv[in|ii]f v^iru D [n ^^itLETL LIS ^£ II lK J htdsidt SK Lkh s^'strin 

[2] 'NFP^' [nciiiDS the NLiL«i][LnJ Pin: P [iiirrLiLJD .^^anciolfni. 

Section 2m ^L^ndLirdif l^iuJ Pra^^ednra, i 1 1 [nhtdtiL«:]a ^tiuLird^ A iicw 
mE^diLi^ l^ufi pipnif LiihLijI IjUli D ovjkw jdditJLin tn an cxifiLJig nnJiLjJ |:ls fiipinf 
^stcm sfLol I comply with tkcnpplLriihIc pm^'HiDos ^}l 'NE?A'?9C^ Stnoikud L3n 
GoiUkJ VLKUum S^'Jtms. 2(1112 EditKn". 

{2) rtnnit lu^airrd ThE^ IktoAHl n3h4:r pLu mhcr sfaaJI miiLc L3ppLK^L«:]a Ebr 
B jEmiL Ld instil] mE^diiiaJ fos pipmi pnrr b.i the JutdlnliDn Tli cbtua tkc 
pcnnit, diD nuKtrr plimbtr skull 

fuh Plj^ j tKol thiJty-Ei^'c |35Molliif?i Inrlhc mfdic^il fus^^'stcn lor ex h 
buildia|.jnd 

ibl Idcnti^ die ptrsciEi ^'liu sludl pcrfonn die dutdkitina Thf fKnun 
DUkkjnl die tBstolLiJLiin sIliJI hi: a fCfUJlnJ incdjcul fiB inslalltr es wtl] ds d 
litQIficd jou me} mjn plaEnbcr. 

(3> Su|:cnjs«:]a ot die musLer iL^hdl be the rrf^KHsbibt) cf the LlreKscd 
DiiHlrr ph mber Ld asaie that 

(a^ The pL'miD dL'iK|^ diD iMU/ing; 

1. LipjTJprri} ci^Jtdlcd lEiieqiirKl by NE?A5^:nMl 

2 . L^es the pfop^r pcndK Ls nMl stn?^ Lhc m CDrrrelLy, iiwl 

154 rb| RErquind tslin|iiniJ |)«i]^ji|ol L]]i:pjpia| '^''Ufin [sdou pnor bD pvlCmg 

Mj Fiiii3[ ^pfDvol UpniD ccinplctjna cif tk[^ LnsLolliiLii]!]. Itu iniGtcr pin [niKr 
diuLI Fiinmb thcDi^tSi:]aDJ PLu mbjif ^ lL}] the lolkn^Lnf ci^rliti^utJcmH' 

ij| CfitjJliiuLfDa tiDEn ^kc inciliLxil |l£i ±iu ppLitr or other qnuliJlnJ iktr^ pivly 
ihut L]]D LnsLoIliitJui]. LDcl[uJLn| cack cilkl, m\x^ the icsliog zihl] jiuifEng 
lEijUJicEneiti 1 if 4b z Ciidc jul] 

I b| Cenil iL^Liiii thul (liEMn'^LijLlutJCM] h^ js p:Tl4]nnHl by Lbc E^rUljcd ioittuller. 

SrcEion 3. 1 ncii rpa nsUan bj RcfcrEnn. 4 ] 3 'N7TA ^)9C StuLJoiJ qd Gie 
niul Viiciin Syslems". 2CiIQ EdiUfn. NatuEuJ Fiic PrmcrUm \^CLiitJ[u^ m 
JncorpuTJtcd b^ irFtrcucc 

l2| TIls nziLrnul mu> be JKspf^tcd. coplnJ , 4]^ obtmned. .sflbjcct In oppLmnble 
ccpiTifhl bw. Dt Ike Onicc fiE Hcmstof , faLldm^iuiL] iTfiQEtnLctKia, 101 Sea 
Hcfui JZhmI. SuiLr KD. FranUL-rt Keilocky 41)601 -5 -KS. MdEhJay tkiDa|^ 
Fndu>^ S dLn ti) 4JC] p.[n 

13) A ropy mav liko tc abtiiud by eoiEictJig Ike ]^t«:][ui] Firr PiDtec4ion 
AnEulk3D. I SaJtervrmn:!] FdtL PO Boi 9lOJ. f^iiDO. Mj!i±iiL-b Q5.elt!^ 
022l&5lOLlUK>ft=^"?^i-^Jn-274S,cn-]JJ-?T,3aX.j_R 24(14.11 fl>-H_^ 155 

Appendix— F 


Usffful Infe rmel lo n 
Angle ol Bend 
Arc el C^nile 


BO - Degne 
I** 


45 - DegFH 
Itf' 


30 - Ogme 
1Vt2'^ 


22^ - Degree 
i/tb'^ 


^VA - tegree 
iiaa"" 


5 5iQ- Ogree 
1VG4'" To find tKe iBngtfi of B forlY-rive degree off EBt MulLpI^ Iha 
dbtance t>etv/8en Ihe two pB rel^l lines by the conQtent 1 414- 

For offset 9 tfiat are nel giBEler than 2 leet The fnUawirg eb 
QDCxJ mb b r ^ 5-[iegr?e ai^ tB but not cbse enough la r long ot^b 
Add b Ihe d Btsnce bE hve&n the hvopaiHl^l lines ppe o inc hea far ea^h 
feet af su: h distance ard at the^me rat far FrBctonel pa ris oF a Feci 
ThE WDukJ mean thEBdditDn[3F5i12"'DFan inch fur eEch inch To tn 
more ejtacL add 12^2^oFan inch lo each irc h dEtarce behYeen the 
two lir^saFppe TBh\e of 


Pipe Off lel ConsTafi^E 
Firting 


Angle 
Consiart 


1«4"' Band 


5 5.S - Degree 


10 203 


IVK'"" Band 


ir^4 - Degree 


5125 


VTB'^ Band 


aa^ - Degree 


aBta 


VI a'^ Band 


30 - Degree 


a ma 


IB"" Band 


45 - Degree 


1 414 


IVG*" Band 


60 - Degree 


1 155 The we^gtiTnf □r>e US gallon qI water 3s B1f3 Ibi^ 

One cubic fool con lams 7.4S US gal Ian Bl 

Pressure per square incJi of a co lofr^ n of water is 0^34 X height 
Inreei 

To find the presEure in pouTids per square fnches at l}ie base of 
BcoluTTin ol water Uul^vil^ the h^adorheght in FEetby ^34 

To find the head, when pressure per square inch i9 known 
DrvH^ IhepreEsure by 434 I5& To frnd t^B VG lLim€ of any reclangular or a cyrindrlcal [ank 
MLiltf]!^ IhBer^Qof thE ba» X heght 

To find t^B VG lLim€ af a rectangular [ank' MultpFy bngth X wkltti X 
heghL 

To frnd the VGlume of a cylindrical tank MuUpfy R^X3.t41BX 
HeghtorCfiX 7a54Xhe^ht 

To find the vclLimB af a rec tangulBr or cyllTidnca^ [ank in US 
gallonB W hg n d imG ns die are grjBn in inchflB drvi^ IhB nuiTt]erol 
clA]c inchEEb^231 

To find tKa VGluma of a cyllndncES cr rectangulgrtank in US 

gallonB W hE n d imG ns die arB grjBn in Eest, mullply thfi nurTt]Bior 
DLi]cFEeLXT.4a. 

To find thBcubtt cc]nien[5C]f any length of pipBof any size Firet 
find ttie Gubc Di]ntEnts o1 onB fno1 o1 ppE, B^id thsn nfu^ly thai amount 
by thE nurTt]Bi D F lEe[ a1 p pE \i IhE^dimEnEDnaar? in irchBS the 
iBBull wilbE incline nchBa II [\m reBulidEaiiBd E^lk]rs bbiI 
^na rally will t>E driiE IhB raault in ciijc inchES by 231 , IhaiB bang 231 
clA]c inchEE inonE gallon 

A eIutI iTiBthod of f I nd I ng tbe nij mber of galbne In a foal of 
pIpeoP adiameler Multp^ ihea^ tiara dF tha inside diamela r of EhE ppa 
by 04DB 

HuleforEBtlniating t^e Pj[chora Pipe Dn/dB thE iQ^ldrnparfall 
af tiv ppB meBEurad in inches, b^ the ttorizo nta I deta rce between thE 
two e ntfe oF the p pB measured in feet ThB raaub will gr^B ttieprth per 
feet in fraclnnsoF an in^h. 

To find thBcircuiTilerencBQf acifEFe I [5 dameie r being giuen 
multpt^ iFiB d Bn:BCe r by 3 141G Tl^ pmdu: t w ill ba the GjroumFeiBncB 

To find thad^amelerol a circle iFie circuriFerence being kfiown' 
DrvHle Ihe c ltc umie re nee by 3 141G The reBult willbE tl'e diameter 

To FFnd the area a P acErDle whan thBdiameler fs known Sqi^ra 
the dimeter and then multpil^by 7Sb4 

CircumFereoca of Circle = 3.1416 X DiamBler 
Area of Circ4E = 3.1416 X Square of Radius 

To find thecylindiicalaiBaol acylindei Multpt^ Iha 
Dircumt iBiKB oFa cimb by tha length d1 the cylinder 

157 To find the cubtt ccnlenC of a cyrinder: Multply The area of ib 
Dirct by the ^ngLhol the cylinder. 

To change a comimn fiv^tto n tc EdBciinsI Drj'de Ihe nUn^iahr 
by the dennmir^lar bjkJ pant □!! IhE r^ht nu rTt]e r d F de c imal pbc«a 

To add decimals Arrnrge the nurTt]ei5 so thai [ha decimal ponb 
aiB in line, and the n carry out the additDn sefor wlnt nuirtsrs 

To multiply twc dec i male Arrange the hvo nu rrtiers legBidle^ ol 
th^ tcaton or 1he ir decimal poin^ Th^ mutt^lbatK] n d the nurriieiG 
prcc^ec^ e > s: tJy as in the csae of m uHp lying twn whet nurrt^ers 
Ic^ether The proper bcatcinDl the dec imal painL in the answer e 
determined by th^ tallowing In the pvodiiclol the two numbers the 
decimal point ehaukJ have bb rrsny niirTt]ei5 b Ihe rghtoF haa the sum 
DfU^ nunt]arslG Ihe r^ht oF Ihe c^iiteI poinb ol the tiva nurriie ra tlEi 
are multpled logelher. 

To divide Iwo decimal nuTnbers Drj'de the hvc nurriieiB withoul 
fagard Ig ttie two decimal pcin^ JiiBlaBin the duBcmnl two whcb 
nurTt]eiB, aublracE irom Ihe nurriier ol deciiFBl p bees in Ihe dn^idend the 
nurriieroF the decin^l pbea in 1 h^ drvEor and the le mainde r will be 1he 
cc?n«ct n uiTt» r ol fguma 1o tbe r^hlol the dec imal point in tt^ qiiot^iil, 
whch will tn thE ansAier lequiied 

To change percent lr>to a common fracllon V^n%e Ihe number 
e>p reding tiv per cent ae the nu rr^ rak] r wilh 1GD as the denominalor 
Otte n Euc h a Free td n may be sirrp Irf Ed by reducing it t^ it bweat terme 

To cttange a number wrrtten wilh a per cenler sign inln a 

decimal Omit Ihe pe r ce n] agn aixl rvawE the decimal pom] twopbcaa 
iotbe ^H 

To change adecimaMc perce^il ShiFl Ihe deciiiEl point 1wa 
ptcee lo ttiE rghL 

To change acommcn IracTfon m^o percent Rediice the IrsitHun 
to hundredtlQ, omU the denominaLorandpbce Ihe pe r ce nie r ag n atle r 
ti~E nurr^iabr 

To find a requiied pei cenlof a number Mubpty the nurriierby 
the gpjc n per ce nl 

In lhi& melhod, the number below the line aP>ows Ihe number of 
equal part& m1o which the whole i9 divided and [s calMbe 
denominator. The number of equat perlB taken \b shown above Ihe 
line and ie called the numeralor According in speakmgof ^m^f a 

I5S po u ruf ^ th e denDminator, 4 shows thBpouruf^ divided in[D foUr 
equal part & and I he numeraCor^ 3 ahcws Ihal 1hree of these four 
pBd&EJBlakEn or scl aside for some special purpose. 

A fractnncan be changed !□ higher tBrms (without changing i1s 
value) by mu Hi plying both nunieraloranddenominalorlsy the same 
number and 1o loner Isrms, fw i1 ho irt c ha ng i ng Upvalue) by divkfing 
both n umeraCo r and denominator by Ihe seme numbsr. 

To f educe a m3ied number tn SI^ improper TrBctnn MulLpI^ Iha 
Whois nurTt]erby The c^no mlnata r ol th? IrscCnn th^najikJ the 
numsrabrDD [he reaull and place Ihe maulloverihe denominator 

To reduce [wo Dr more IracTions [d frHcttons haviTig acoTnmon 
denomjnaCor.Ariter deeding what the co mmon de ro minab r s bbe , 
multply each dI ths severel nurre reJo rs by ihe number ol bmea its 
ds nc minelc r E «] nbjnsd in Liv common de namiubr. 

To add iwoor more Iraclions Redife Ihe Frac ton la fracln ns 
hav ing a teet «] mmon denominalor Th^naiti the n ume ratnva dF tfie 
fiBclDnaand pbce tfie aum nvsr Ehs cnmmcn denaminalar, the IractHun 
will be ihe anmver requirsd 

To Eublract fiaci]DJia Reduce thsm to Fmctnrs having a common 
dencm'r^lcr Then, 4 nec^E^^ redui^e 1k^ result tn lis bweet ts mE and 
In ^hecaseolan Irrpmpe r Fihc Lon reduce il toa mixed nurrtier 

When mnad numbers are ta be subtree led Sii^iract ihe IracEnr^ 
and ihe whob nurrijerseeparateiy 

When Ihe amaliei miied number is a larger fraction tlian the 
larger mixed number Borrow 1 From th^ wlnt numt^rof [he larger 
mixed number and add rt to its Ira^tn n ard tl^n p recced b a Li> tract 

When ihe larger number 1 9 a whole number and sir^aller is a 
m^xed number Borrow 1 1rom Ihe ^hot nurriier 

in cance llatks n, any faciar above the line may be dFvided f rf 
wiihout remainder] inio any factor below ihe line and any factor 

taalow the line may be divided inio any factor above the hne Multpiy 
logeiherihe nurTt]er^ re rrBining abc ^je She line br tJ^ r>u rr^rab r and ihe 
nurTt]er reuEining bebw the line br the dena minatnr IF re nun^er 
rensins^nve the line, use 1. 

To n^4j11 l;3^y a f Tacllo n by almctFon TbIullpEy Ihe numerabr 
ic^e ihe r ti r the nurr^ralcrol th^ ane^erand the c^nc minatory to^lher 
for the de nominator oF ihe ar^eive r Caon^ I wheneve r poasb^ 

159 Mel had Gf Uaklng a Square 

1 Nail Ic^Blher two Btiakihl p e<]b^ ol1 x 2 board Id form an Las 
Bhawn in Figuie 25 

2 Mark otf a point 3 feet From the 
Gorn? r on oi^ G F Ihe beards 

3 Mark otf a point 4 Tset Fmm ttie 
corner ol ttie ottier board 

4. G u] ariDtiv r breaid ejtaclly 5 tel 4 

king Lin? if] itiE tx]aid wihU^poinb 
marked on the ottie r tAD boarde 

fJOTE The^e measurements can doubted lo make a 
larger square orlhey may be cut in hall Id make a smalter 
square. 
Capacilies ot TankB 
Cylind rFcal Tanks 

Formulasr 

G =cepa^rty In ^Ibre 

D= dimeter 

L = fengtli 

When meBBLUciTEnb are in inctiea: 
C= D X D ■ D-7B54 x L 
231 

When m5E£u re rr^nta am in l^et 
G = D 1 D 7854 aL y 7-4B 

EKarrpie 

Hdw many ^Ibns dF waler will a ^nk 

hold whch te 3 tel in diamaler and 12 

fBetk>ng^ 

C=D X D 7854 k L x 7 48 
HAv^TCA 


l&D C ="3 K 3 7B5^ X 1 2 7 4B = G34 477 
galbns 

FarmulBBi 

C = capBcity in ^ lb Pes 

W= WKJth 
H = heght 

When n^aau rem&ntB 

BIB in incheB 

C = L X W 1 H 
Wh?n rreasuTeiTEntB 
BIB in fset 

7-48 1^^ WIOTH-I^ '** ^'- J'^^"'"^"^ 

ExBrrpie 

Haw many galbns oF ail will a mclsngubr br^ hokJ Ihsl e ^G inches 

br^ 24 iiK hES wide endl 2 inches high? 

Q= 9B K 24 K Ig - = liga^gBlbne 
231 l&l kfULTIPUEU T>UT Alt UHMIL TO TH| IlLAH Inchii FF'-'H-^ 

IncKvi ^-.^ 

Fr« *■■* 

^ C41 _ J r L -an nxxx r — — — — — — — 

V*rtj , 

St]Uif E inun ■ 1 1 1 --• r-TTT^ — ^ ■-■ 
S^iurr IeeI 

Scum judi 

C^Ut LiKlici 

Crtrt r*Ei 

Cwh\z ymr4t 

C«bv teL ^^L 

^rloni hhh 

GaTIlhii I ,.,.,„„i-|-H 
ClinkfLA 

Fvpn^v ^ vft4ir 

OvK< 

P^*fi4L F«1 . .. 

lK}lCi .... 
Vftf4l r,-.. ■ FF ^^T^T r rn I _ .X L .X. bn h h ' ■-■ r hn-" — I - -xi-i wm X -*j¥ tJ * I . - SqU»1V nrdi . rrnx 

Sgiurt m\ xr^.n — 

CubiL r«TL LXLXLXJI L 

CutlV UlE^Ef , --hlh I 

Cubic yirdi ,,nnxn- - 

Cubl^ Wl x-xxx^LLLIri.JJxjx..x. . 

VAlWti .innnhh^hn Hn-JLi'hHhF'lhll 
VKlHril iLJii rriii TTTrTTTr-^.i- 
CwblL iKKtt L I 

^biL r<ci nr 

DiDdb 

Foflnili hr 

tLWM 

14 UULTIPUnS THAT AU 

■ ■cliEi Ekf wLiCP 

IncliEE al m±\4t 

I MrhEb hF VnlEF ■ - h . r l I 

LriEliEL bF hinicr.. -i--ih 

IheIiee ^F r^^^iv^f - 

Epc^fH *F mrr?L>Tv ,■■ 

FBEh^i al niEKUf y . i i 

Dgnr^i prr iqni^ uith 
Owfic'i f<^ iqvxr^ iB^fc 

P^iundL firr I^dIH^ IM^ 

PnunifL n^r riQaPirif ib^V 

PciunrtE tirr tciflPin \mth 
F*+r ei$ 't^mt 

PfTi cd WJIft 

Fr4 a4 «airrj... UHHIL TO THC TUDE ATDifurAtm 
LdnR iDPih . 
Shnn i^rn . . PiHjn4i liET itiUMim 

IntSci gF ipcr^nrj 

Ouh[«J p<f I^UJTt 

Trrl df wiUh 

FiHindi HT i^v^'t 
lAthti 44 iricr<iir> 

Irvliii AF wllCI . 

[richvfr dF BlkC*' .n 

F&e\ «F iviHfT 
Iniitci dE Bitrcufy. 

P-^Un^l p^r lauarr 

PfiuhdJ pel xqul^^ 

Fnrlin □! mtiturb 
l^nundL prr iqiiAFT 

L^irhti ^f rfriffury L 

Ffri oF i^l^J 

I^.LHlk 

p4iiJiili 

Lon^ Ei^ri lACh 

hnch 

1W4 *MS :::■' m 1 ■ n n h 
■ F h h4 I 4 4 n n rT h4 b h h hn 
I ■ . L Lj . . rp t F h4 nc h 
Ici.bl LivIhi Pit Ah|I«i Ilii F^r ^ Hi" 4.^1'. LMi Jiri rah bi lM 'rii 

d vcEvtd iE"MrL vfliipr i^f "^I ^ ihi 
■ Fklhf FVh ihi b^lri Euilp dtl'Ml m^ 
HAEKINU3 DM r II Mi L ^F* *Fp^ *4^k ^ aU II IKT TI7 rdkjc *-eV 

iChfriiil 


»n4- 
BaCh 
^rtCm 


4 


^ 1 


Jl 


2m 


tf] 


^i« 


10 


UU 1 


JS 


23H 


Ei* 


h^ 


Sit 


4d 


UA 


?P 


Jill 


24 


14 


zlli 


73 


JIH 


z^ 


JJII 


H 


^» 


m 


11^ 


?s 


2Jt< 


!l 


B] 


U^ 1 1^7 UBaTiil Irfarm^llon 


Decimsl Eq urvale nE 


FlBCtlDIIS dI 
Decimal dI 
CGclmBk dI 


an 
B Foal 


Inch 


MB- 


oaa^ 


Ifff 


.12F 


afiff~ 


-IBiT 


Ifl- 


.psr 


a/ia" 


313- 


aiff 


373^ 


7/lC" 


Aaa- 


1^ 


axr 


our 


.BflS' 


5W 


,H2r 


11/16" 


fisff- 


3.4" 


,Str 


13/1 fl' 


flir 


TiB- 


-STT 


I5/lfl" 


mr Bfi]r¥]h -OTO" 

-01 S" 

xwe 
-COT 

ma- 


TochBpgE B FrHctonolBn inc h Id a c^cirr^l dF sn inch, drvH^ Iha 
nurnerHK]rby Ihe demminBtor 

Efflrrpt 
Td [ihan^ dEC rms^ dF a Foot tn incheBora hoi, mu[tt]l> tFiB decimaJby 
12 Exarrpb: i 


163 To find Th€ pressure In pounds per square TncJi at thB b£3se of 
□olLimn of iNslBf 

Multpl^lhB header the heghLin^lby 434 

Eicarrple 
T5' f 


434 = 


G.5^ 


lbs. 


Or 6 1/2 lbs 


.434 
f 15 
2170 
434 . 

G 5^o To llnd Ihe volLime of d rectanglg tank. MultpFy tngtti y WhIHi % 
hGighL 
EiamplB 
10" K ]■ 


>; 5- = 150 cu fl 


10 


150 


X 3 


X 7 4B 


30 


1200 


I 5 


SOO 


150 


1050 . 
11 22 00 gallons To Imd the illume m US gariaTiE Muhply th? n umb« r o F oiiiE inc^cE 
by23T 

7 4SgalfcinE= T cubt focsl 
231 GtrblG Inches = 1 gallon I&4 To change decimal of an Tnch to tFw nearest T ^: 
MiilL^DEy [h&dEcirrskb^ 16 

EKarrpie 
To Changs a fracl]Dn ol an inoh or b who jb number ta a decimal af a 
led 

DrvidB by 1 2 Exarrple' 
3^" = ,75 4 


DB25' ar CCS' 


B25 _ 
12 |75ffl) 


9" - 1 2 = 75 


72 
3D 


75 - 

12 9{0 

&1 _ 


24 


BO 


GO - 


60 Mechanical Engin^er^ and An: h ilectuial blueprints usually giv€ th€ 
CFty acner mem e4id 1hE bu^ktingdrsm invert clEval]aii (InsktB 
botlam dT IhE barreE) in feel and decimals af a Taat. 
Plumbe r^ ViD rk with tet and inches olatiDt, IheiBicre p lumte r^ miEt 
change tel and ctcrn^^ dF a fcot la leeland inch&B. 

Ej^an^b 

The frWertetVatnnBlthe cfty iiBn b grJen as B4 25' and IhebuiUin^ 
diaii E gr^enas 5G 75' 

Total lall= 85 75' SO 

-S4 25' y ^2 

250" = 2'fi^ TOO 

50 

EDO 1 1^5 To find the valum€ of a Gyllndnca] Tank CU. 
[L TOeBB Eianple 
3'x 3 X 7854. 12 = 848333 .?B54 

E 9; 

7.0686 

X 1?; 

141372 

4.3233CU. ri 
lldlmensiDriafegrvan In To ffnd IP>e valum? In USgallDnQ 

Ire Pie B 

MuHp^ IhE n uiitc r ol c ubic real b^ 7.48 DrjdB the nurrbBrby 231 

7.48gallon6 = T cu ft B4a232cu.ft 

2JI cubic Inches = I gallon k 7.48 

67658 56 
3392938 
5337624 
634.477636 gals. 
or 634 l'2gals. ib6 To find thB cubtt ccnlenCs cf any le^igth cf pip b of any size- 

Firsj Find Lhe CL±]h: conlEnb nFanE FDaLDTlhe ppe, ttien mulLp^ Ihel 
BiTDunlby the n urriH r dF feet c T p pB If EFisse dims nB die bib in inchBB^ 
th^ result v^ ilk be cii^c ircFiBS If [Fib rcsUKc^BiBd Egalk>nB bbH 
^ nB rally will t>B , drvH^ IFib rasuit noiiiic inctiBB by 231 ^ [liBm I:«|ng2!ll 
DLi]c incFiBB incnB callon. EKBrrpie 


Hew nsny gallDns will 1 


B3.-4 ppB50't 


DDirtaki^ 
.7^ 


441 7B75 
022950 


X 75 


X 12 


2^ 


1 53014500 


.D22Q50 
375 


0835750 
4ffi 


50 
5E& . 


4417375 - 
681 


1 1475fl0^t 
5625 


5 3D145{X] 
482 
2194 
2073 


Ncte Dz > 


7354 Kl2 3.4 = 75 
1155 
1155 I ST Hulesfcrestimalmg Iha p^CcP^cf Bpipe: 

DrvHie IhE to^ldiop Dr^llol the ppe rnessured n inches by ihe 
horcDntBl d BtancE t>e twcBn IhB t^c Endsof thE ppe meBEured in ^bL 
ThE rsButl will grv€ the pikh pe r fEe1 in fisclnnB oF an inch 
3 3^4- or 3 75 3or --[25 or IjB" arft- 375 
30 7S 
GO 150 
150 G 

Pbch la GradB 
rifc)! 
Grade 


iner 
1/Z% 


l/H^ 
1% 


IM" 
2% 


l/Z" 
4% ll^B NOTE: TOP OF VENT HITURN TO BE AS HIGH AB 

POSSIBLE TO VEpfT s,itJii SS^. 
,^iJjjJJ.ftJf'~ FITTlNi^S C.Cs. 
iron c 
uTCH C^^^ [<hland Sink Tnslalblion 
]7D 
171 Wm-FiCii PfTE^INTEfl CtfWTRSL UN-Vt 
i 4. TFfAP ^i^i^s^MSfS^ ^i^m )^ ^ ^ ;^ irmtf i[ JVP mnE$?rij M 172 ^1^: g.^ MTfTTW |IT IWtflTUL 

UfKWVh U1I PUT 
^tj^r ^f jMjFrr rja^ (KU.]T< JD IIP il DISIU^IK iiiclb4£ 173 
^UTT vjj-f Li%-ii_ ciicj-t^ tv;i^ £' IT^MibAih JUJ l" V ra.ri. ■->'-^ AUTB wfl^t^r^q. PLUMBING i^J^T^uL^TiPN. 174 scN-irarni^ XTR.L*r*t 
Wl£3_R=1.V r^THJ-EDV 

fHEFitLi DP^acMCCnyE 

^i^u. EC HfOj^ TO 
r^r.3ij_£L Ct^ 1hC CjA£i 
■^^THf aJ=flYIM_ET 5F T>€ 

i^BTTjrrcflTm crtcnn 

FLIE 
^ZAL' ^*Tm EHJT-OFF V^Vt 
r4£1 BE ^CJIE^^CU PB? i^XE rtlUfEFnitf Pii^TBiW.5 
^iiil EC »^i^If r^m 

OTTtr k:jj-ai»3 mTft?s [lUH VJjJ^ rELET VM-vr i>9ii-w«:;e TG 
i:«D reREn£ |im=iJ:ii ia TYPICAL GAS WATER HEATER flREMg IhJTER OEP TQB 
ITS TYPlOi^L nWAJ. AIR TEET PRBSLir DT^EEiiFnJEDTDEMTU 

xicm ^ EirrLiryEDnin 177 L.4 S E Ml as? m; K r FtiUJD MTTqut HILCH SfJT [TT^il-^HLmiH 


CM LI TO IE LEUJEIE MCajTBl T3TTC ■^VHLfHnrH'^'Tni uc ^-i^^r n-JiLvC 1D EC^i^daUiT jiL£>4 TRAitL TfWJLER DUMP STATION 
9 rsT^ rrmrKM FEV-nFunn nqetiVC ITB inches 
uirjiuLu" PLTtOD 
LfJEL - - 7 dE DEGF'EE 
UVIHJK 179 ^■Wr |A* MllL AhW HWni n.T 
B>RtiMl1irlC LHr HlKll III 


AJtt UP [I »fl M^Hf irihU,VC trfdH UHluj^T li^ 


^TERlUZEP? camoL "if .ro'^yl.^ 


jV.m, 
ETtRIUOl riPIHC IS2 tS M ' r-i" 


-^ , 1^^" 
■ r^Ei riE ■■■VTWV V a rflMTM in CiuBbJiLatLfin ^mh £ llnnr draini nmm» k ikI PrtI nn. h^T u Hh kin 

IP L^ owq m riiriih 

I III K^nui UriiHh 

[BIUrD IOOH |4 PIL1 Ita I MBDDlu:liiJtd1lcrit'draiD5>'5Um dual FUhWNP 

llDUiESO^TU 

■M^a hi' nil Ti T¥i ntn Ejpi 

trniui Inm mm a 

WJLU uriD 1 
4 Lin ofT 
V If rm FHK 41U Trt Hct ]S4 Loop Yen 18 


^1 hi u£3 ofvek: 1 
I ^ 


^ HIT' Approved fiHappTDVcd ]U5 i:-nAiiit 


J "^^L^^ N 1 1 tti PgPt Tci&E ^rPED T& 

CDHTA|rtT"F? in 
5ER|^RA■Tt PVT 
CLS^P4lQL DIL SCPXiJT^H ]U& 
IB? ^r ■ J. r 
HLiTU uauu ]^^ FOR TRjIFFIC OPTIOHAL 
FORM OF 
TfiAP 
24^ DECREE 
BENDS TYPICAL SAW& TRAP DETAIL 
I9D f>:Ai*N 11— ^\| f "Ty^ii^WTiS-rftk. 
^{4iW^f 1^ t J 
COH^IETKIU f I d>«irf-^i^^ 191 BRAHCN SHALL BE HD 
CLOSER THflW 5 FEET 
HOR FARTTiEF! THAN 
2Ci FEET FROM STACK &TACK 
B^^CHEHT 
FLOOR ORAJH FLOOR DRAIN ARM !^ HALL 
DE HO LOHGEF! THAH 10 
FEET EASEMENT FLOOR DRAIN DETAIL HiJH 1^1 *fr ALAF1M nVlTCH - MUA a-vM^ 
ikUTOIWV: 

fitTEANJITma ■NUT SMV [JICTDR DETIilL IW 

iSM-'S^ Af^/ry. CulLrua 
DETAIL Mobilr limit In^^trr dmim'tna M j-GrC£?nc/i^i^ra^f^ 

=kpf|Ytr -V c^ •.-t^ ufiK^urL- luioikJ biKtliilih^ Lv 
IfiS:^, fl^*. 195 KUCKEN EOUIPWEPTT APPROVED INSTALLATION 

Ice iRBkBrs — open rECBptaclE or ftonr drain with lunnel 

Prs-nnse 9int- musi have solid WBE[e connection 

DishwBEliBr-Gpen recepCacle mmjmum ^inch 

D I p pef we lis — D p e n fbc ep tacia 

Weil res 5 sin^ — must Keve seTid wasle Donnecinn 

Drink Dt^pensErs -epen refieo^aDle 

Beverage c Enter — open receptBcle 

3 camp sink - s he 1 1 d i ec hajge EDgroese trap end t^avea solid WBE[e 

connection 

Ice bm — open receptacle 

All smks other I hen Iho&e UEed Elrrctiy loriood preparation Etiall 

tiBvea solid waste Donnechon 

FlDDrsfnks — Floor smka must be a minimum of 1 inch above 

Fin I abed floor unless equipped witfi a f ul I giatB i9& KENTUCKY STATE PLUMBING LAW, 
TIEGULATJON AND CODE Add Waaler^ 
« Discharge 


9S 


« Joints 


103 


« Labofalory PIpJng 


M 


« Piping 


9B 


^dvehlslng 


17 


^irCondilionlng Equipment 


137 


Aluminum Pipe 
< Joints 


102 


* Specilicataons 


6fi 


■ Storage and Inslallatlon 


M 


APIIL - De'lnltion {Approved Paris} 


44 


Apprenllce - Definition 


9 


Back Waler Valves 
■ Specillcal3ons 


100 


Bar and Soda Founlain: 
■ Drawing 


190 


< Waste 


M 


BorosMlcale Pipe 
* Joints 


10 J 


■ Specillcal3Dns 


G5 


Brass P^pe - Tubing 
■ Conneclloa 


102 


* Installallon Standards 


TQ 


* Spec Plications 


6E 


Casi Iron 
■ Ins la Hallo n Standards 


76 


■ Joints 


103 


< Specillcatfons 


£4 


Cemenl Jolnis 
< MaVIng of 


74 


Change In DIrecllon 
■ DWV 


91 197 Chemical Waale See Acid Waste 

Clay Pipe 

« S pec illcatFon s M 
Cleanouls 

< Equivalents 107 

■ Required 107 

< Specillcafioni 107 
Code 

* AfnendmentB to IB 

■ Committee IB 

■ Derinlllon 9 

< Meetings IB 
Cominerclal Laundry 

* Seml-commerclal 13G 
Concrete Pipe 

■ Joints 10T 

■ S pec il Icatlon s H 
Cond Lie tors 

< Specillcations 130 
Continuous Waste 

* Specillcations 108 
Copper Pipe 

■ Installation Standards 79 

■ Joints 102 

* Specillcations 6E 
CPVC 

< Slorage and Inslallallon ST 
Dead Ends M 
Definitions 31 
Drainage Syslem 

< Definition 34 
Drawings and Charts 156-196 
Ejector 

* Drawing 193 

■ Specillcations 129 
Enforcemenl £2 I9E Examlnrng Commlltee IB 

Farmslend 9 FeeB 


12 


• Maslera/id Journeyman 


54-' 


< Perm II 


59 


Fire Proleclion System 


123 


nttings 
« Direcl tonal Flovti 


100 


< Prohlblled DWV 


91 


FlHlure 
• Addition, Defecll^re 


7D 


• OverllDW and Sirajnera 


6B 


« Connrcllon Wasle and Vent 


M 


« Minimum Requlremenia 


139 


Floor Drains 
• A Fixture 


6B 


• Basement 


99 


< Utility 


IDS 


« VeniB not Required 


96 


Floor Flanges 


G7 


Fixture Openings 


93 


Garage Sand Trap 
• Drawing 


las 


• Specillcation 


137 


Grades and Su^iporta 
< DWV 


91 


Grease Trap 


107 


Hangers 
■ Pipes and Fixtures Supported 


104 


Hoi Water or Steam S low-Off 


137 


House Drain 
« Definition 


93 


« Material 


9T 


Indirect Waste 


97 199 InflammabEe Waale 
• Drawing 


1S6 


« Spec^licBlloni 


137 


In sped ion 
« SpecilkaliDns 


132 


• Tesling 


133 


Island Sink 


1G9 


Joints and ConnecllDns 
« Ins la Ha lion 


101 


< Prohlblled 


1(M 


« RODf 


104 


< Slip 


104 


JDumeyman Plumber 
■ DeflnlllDn 


a 


■ Requlremenia 


H 


Lead 
■ Useol 


EG 


License 
< Appeal 


■M 


< Ap plica lion 


« 


■ Company Having 


17 


< Evamrnallon 


« 


< Expiraljon 


K 


■ Ouallficalions 


11 


■ Re-Examlnalion 


13 


< Renewals 


55 


■ Required 


10 


■ Requlremenis 


5S 


■ Suspension 


M 


< Unlicensed 


IS 


Maintenance Man 


9,10 


Manholes 


107 


Maslei Plumber 
< Appljcallon and Examination 


« 


■ Derinlllon 


a 


< Requlremenis 


BE 2DD Materials 

< Label 64 

■ Lis I 44 
' New BT 

* Quality and Weight 63 

■ Soil, Wasle and VenI 91 

■ S pec il lcat]Dn s ai 
Mil A Sleel Pipe 

< Inatallallon Standards n 

< Specillcalaons G4 
Mobile Home 

■ Drawing 194-195 

■ Individ Ljal 135 

* Sewer 135 
Office a 
OIJ Sepanilor 

< Drawing 1S6 

■ Specfllcatlona 137 
Open Receplacle U 
Overflow Pipe 

■ Deflnlllon SB 

< Discharge 131 

* Tank and Vals 123 
Penallles 34 
Permits 

< Fees 6D 

■ In 5 la Hallo n IB 

< Issuance -BB 

< When Required SB 
PERSON 9 
Plans and S pec fllcaT Jons 21 
Plastic Pipe 

< Comfulnglfng T4 

■ Joints 102 

■ Specillcal3Dns 65 

* Storage and Inslallallon 73 

301 Plumber 
• ApplicnUon 


« 


« Dellnlllon 


■ 


« Exam In alio n 


H 


• Oualilication 


11 


PlDBbing 

■ Basic Principles 


2E 


« Dellnlllon 


a 


• Svslem 
Polyelhylene Pipe 
Public Building 
Relrlge ration Waste 


6B 

S 


Rool Leaders 


12G 


Sand Trap 

« Dellnltlon 


100 


• Drawing 


199 


SDR 11 
SDR 35 


37 
H 


Semi Commercial Launtf rles 


136 


Sewers 
• Below Drainage 
« Change in DIrecllon 


129 
126 


« Depth 
< Material 


125 
126 


• Size 


126 


« SpecJficatloiiB 
Shower Drams 


126 
69 


SolJ and Waste Pipe 
« Change In Exislin^ Building 
« Prohibited Connections 


M 
M 


« P role c lion 


M 


« Sife Per FlAlure Unit 


n 


« Slacks 


« 


Special Con nee lions 
SEable Manure Pits 


136 
137 2D2 Slain less Sice I Tubinq 

« Installation Standards 7B 

« S pec il ical3Dn s 65 

Slorm Svstem 

■ Material 12G 

< Size 12G 
Sump 

< Drawing 1S7 

■ S pec il icataon s 129 
Temperalure and Pressure 

' Showers 123 

« Water healers 121 

Terminal 95 

Testang 

< Coverlnq-DlVUn cove ring -of/ 134 
Deleclrve work 

< Methods 133 

■ OrderoT 133 
Thermal Expansion 

■ CPVC MB 

< Plastic Pipe 74 
Threaded FjLtlngs 6B 
Traps 

* Distance From Vent 9G 

■ Grease 107 

■ Kind and Size 10G 

< Prohibited 106 

■ Required 10G 

■ Sand lOfl 

• Tubular 106 
Truck klentlfh^atfon BB 
Truss Pipe 84 
Unkjns 104 3M