Internet Archive BookReader

Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelijke deugden : afgedeelt in twee deelen : waar in vertoond werd de schadelijkheyd der zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaaden Godts over den boetveerdigen, tot leeringe en stigtinge aller christenen toe-gepast : nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon : als mede de vermaakelijke bruylofts-kroon : doorblogten met verscheyde leerzame gedigten, vermaakelijke bruylofts en aandagtige liedekens : voorgesteld op de vier geteyden van den dag