Skip to main content

Full text of "Ægyptiarum originum et temporum antiquissimorum investigatio, in 2v a Marshami chronologia ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's bocks discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l ^ • A-'»*V. 


< *- V 74-w— É 

300727630S V • # ► JAC PERIZONIlM^ 

ORIGINES 
BABYLONICA 

E T 

i£GYPTIACiE 

ToMis IL 
^oram Prier 

BABYÈONICA, & TURRIS 

ÏN TERRA SINEAR EXSTRUCT^, le 

DISPERSIONIS HOMINUM EX EA, RA- 

TIONEM jw: HISTORIAM CONTIMET. 

EDITIO SECVKDA^ 

CUl PRAEFATIONEM ET ALIA 
QUAEDAM ADDIDIT 

CAROLUS ANDREAS DUIŒRUS. TRAjECri *d B.HBÎHVM. 

Apud JUSTUM REÊRS. 

MDCCXXXVI. , * • >~ 
I ^xcelîmiffîm atfue AmpUs-^ ] VAN DEN BERGIO, 

CIVITATIS LUGDUNENSIS CON- 
fJU IV. ET EX FOEDERATA 
HAC REP. NOMINE CAROLI m 
HTSPANIARUM REGIS , BRA- 
BANTIAE, FLANDRIAE, HAN- 
NONIAE, &c. EPHORO, ET AD 
RES EARUM ORDINANDAS 
œNSTITUENDASQUE DELE- 
GATO. 

S. P. D. 

JAC PERIZONIUS. 

lingalaris cft illa bcncvo- 
Jencia, c[ua me complc- 
xus es omni illo tempo- 
rc, qao ex Frifio in Batavum 

* 2 cvo- 
y JAC PERIZONII ny 

ORIGINES 
BABYLONlCiE 

iEGYPTIACA 

T OMIS II, 

^orum Prm 

Babylonica,& turris 

IN TEB-R-A SINEAR EXSTRUCT^, ac 

DISPEB-SIONIS HOMINUM EX EA, RA- 

TIONEM Ac HISTOaiAM CONTIHET. 

EBITIO SECUtiDA., 

CUl PRAEFATIONEM ET ALIA 

QVAEDAH ADDIDIT 

CAROLUS ANDREAS DUK£RUS. TRAJECTI Ȉ RHBNVid. 

Apud JUSTUM ReERS. 

MDCCXXXVI. ^ ' , ^ :■ '^ o V eAN A/ c EX LîTRIS \vN. 
^^ f. U.G-'FFITH \V.\ 
LT " " 

N.C.C. GR! O '^ 1937 PO^ ^ >^ • o Excèttentijfitnù ate[ue JlmpUS" 
Jimo Viro^ 

JOHANNI 

VAN DEN BERGIO, 

CIVITATIS LUGDUNENSIS CON* 
S^JU, IV. ET EX FOEDERATA 
HAC REP. NOMINE CAROLI m. 
mSPANIARUM REGIS , BRA- 
BANTIAE, FLANDRIAE, HAN- 
NONIAE, &c. EPHORb, ET AD 
RES EARUM ORDINANDAS 
CONSTITUENDASQUE DELE- 

GATO. 

S. P. D. 

JAC. PERIZONIUS. 

ingalaris c(l illa bcnevO' 
Jencia, <jua me comple- 
xus es omni illo tempo- 
ré , quo ex Frifio in Batavùm 

* 2 CVO- 
DEDICATIO. 

evocatus Achenaeum> fixam hic 
mcaram habui forcunarum ièdem. 
£a vero mulco mihi gracior eciam 
accidic 8c honeflior > qaod prae- 
cipuo quodam amorc ac ftudio 
totatn Te Academiam , eorquein 
primis , qui bene de ea mercn- 
cor , proiequi cernebatn. In illis 
abs Te> Viro Elegantiiïîmi ju- 
dicii , &c in Academicas tes ièm- 
per intcnco, cenfèri nonpoterac 
non eflè mihi jacundum valde ôc 
honorificum. Scd ôc quodTuam 
in amiciciam ulcro me 6c conftan- 
ter adeo recepii(li , qui nullas cer- 
te in ea mecum conflicuenda pro- 
priae utilitatis fpeélare potuifti ra- 
tiones » honori id mihi apad alios 
vel maximo fore éaxi , qnum in 
Tuae exiftimationis praejadido at- 

que OEDICATIO. 

cjue oraamento parcetn hzud exi- 
guam publicae lâOtiis repofîcam 
arbitrarcr, Ncc tcmerc me ita 
pucafle, laetQs Se lubens iènfî, 
^aando ip(àm quoque Remp. Tuo 
quamplurimum cribuere Judicio, 
Tuafqae Virtatcs, &, quac in Te 
pofïidebac, Bona agnoicere vidi, 
dum in tanto armorum flrepicn , 
atque arabiguo rerum ftatu , Te 
poci(fîmam ex Hollandia noftra 
dclegir, qucm ad Brabandam,Flan- 
driam, Hannoniam in mucuae ami- 
ddae fœdere & officio concinen- 
dam praccipua cum dignitate 6c 
audtoritatemicterec. Duram enim- 
vcro provinciam tuis impoiïcam 
hameris faceor, qnippe ad quam 
reéte adminiftrandam fùmma re- 
qairicur prndencia Ôc forticudoy 

* j fiim- DEDICATIO. 

fumma induftria Ôc fâpicntia, (ùm- 
ma denique at>fl;inenda Ôc vitaé in* 
tegricas. V'erum tanto major Tua 
eft gloria, quo reé^ius partes adeo 
difficiles fèmper egifti, acquc eciam- 
dum agis. Ipfî Bruxelleniès 6c Bra- 
bancini omnes , aeqne ac Noftri 
Ordines, praedicarunc , publicis. 
que declararunc Hpnoribus , Tua 
mérita, Tuam condantiam» Tuum 
conOIium in toga fimul & in (àgo 
confpicuum, quum illa iftius Gentis 
Metropolis ôc Urbs (Jrbinm gra- 
viilimo quateretur belli tumuitu, 
atque acerrima premeretur obfî» 
dione. Potuiflês Te periculis tune 
iiibtrahere iàlva exiftimatione To- 
gatus, &: commeata aPatriaePa- 
tribus dato, fcd malnifti Te tuam-t 
que vitam praefenrifCmo objicere 

diicri. DEDICATIO. 

(£fcrimini, & Patriae, Û opDsfî^ 
iinpehdere, qaam, fiibdaceDaoTCy 
eam pericnlo exponere. Et gran- 
de culifti tanc cuae cnrae & perfè- 
verantiae preciam ac fraâimi , 
qaaodo, Scrvacis Bnixellis, non 
Brabanda modo omnis Hoftiam, 
Quijam jagulo cjas incambebanc, 
faucibns efl: erepta, fed & ab Reip. 
Qoftrae Finibos longe remota man- 
Êninc cfiftia belli acrodifîmi mala. 
De hifce, & ceteris , qaae pnblico 
cum Bacavorùni » tum commanis 
Poederatordm caufàe, bono, hic êc 
illic jam praéfticifti, ne Tibi ex 
animi fèntencia gracalor & applaa- 
(]o,ica Te vici(fîm nanc rogOiUC pa« 
blicam hoc amiciciae noftrae mo- 
notnentum, qaam per hoc opa(ca- 
hm Tuo Nomini înlcriptam con- 

* 4 ftarc DEDIGATIO. 

ftarc omnibus volai , bencvolc ac- 
cmsis. ' Scf vct Te Dcns O, M. Pa- 
triac, ac Focdcràtis, tam Lugdu- 
ncnfî Civitati, dcnî<]ucTaae Fa- 
miliac & omnibus , qui Te colunt 
ic amant, qoam diutiffimc (b^- 
tcm & incoiumcm. Valc, Vir 
Illuftriflîmc, & Tuara fîmul ac 
pnblicaroRem féliciter, utadhuc 
fecifti, etiam deinccps gcrc. Lug- 
duni in Batavis a. d. IIL Nonas 
Majas ao I3CCXI. JA- 
JACOBI FEK.IZONII 
PRAFATIO 

I 

AD L E C T O R E M. 

Iiu jam eft» quod Babylonicas 

has Origines Di/lertationi- 

bus aliquot) quales ad exer- 

cendam Academicani pu«» 

bem in Difcepcationem mitci (blenti 

per partes ediderim. Quum vero non 

difplicuifle viderentur Leâroribus, cer- 

te ex Officina omnesbreviidentideoi 

fuiilcnt diftraâ^) jamque dudum ba- 

beri amplius non poflènt, atque ideo 

fkpius & a variiseflem rogatus , ut in 

unum volumen collectas in publicum 

darem , vifum fuit faciundum tandem^ 

ut eas denuo recenfcrem ^ & hic illic 

auâras variîs accellionibus omnium 

oculis & judiçio permicterem. Sed 

dum in rébus antiquiilimi temporis in-* 

veftigandis verfor^quasfpifns undiqua- 

que tenebris funt obGtat ) nec idoneis 

temper probari> quantum fatis eÂ, te- 

♦ < ftibus JAfc. PËRIZONII 

ftibus poflunt ^ accidit (ânes ut 5 dum 
omnia dilîgenri meditatione» &(ecuii- 
dis ac (kpe tertiis caris» circumfpi* 
cio, mukam quoque Addendarum Cc^ 
gecem excremo Libri demum adjece-^ 
ritii) aliquando edam priorem muta- 
verim fententiam: id quod tantum 
abeft^ ut mihi vitio verfum iriab aequis 
Leâ:oribus augurer » ut e contrario pa- 
lam & ultro profitear. Sccus arbitren- 
tur Homines , qui y quod (èmel (ècla- 
re & evidenter perfpexiflç autumant^ 
(ub examen denuo révocare abnuunr^ 
ne videantur fuo ipforum judicio auc 
perlpicacia^ diffifi. Vereantur illi ac 
réfugiant fups agnofcere errores » diflî* 
mulent immoeos» vel tueantur ctianv 
mordicus j arque agant omnia » ne hu- 
mani quid comperianrur pailî. Mihi 
alia fedet mens 9 alla eft ratio, &lon« 
ge laudabilius duco, de meiipfiusju- 
dicii & Do(ftrinasexi(liiQarionedetra« 
hère quid fponte mea, quod veritati 
donem> quam uni ferviregloriasapud' 
impcritos rcrum arbicros, eique Vcrum 

poft* PRiEFATIO. 

pofthabere » quod tamen 5 etiamfi in 
tenebras abdatur, a pericis facile pie- 
rumque agnofcitur. Neque tamen eo 
prasfari hase volui^ quod (aspius in his» 
ce^ in quibus ceteroquin j in ulcimam 
quippe anciquitatem reconditis^ fas 
efi obreptre fommtm » priora mea ex- 
punxerim^ & alia fubftituerim ^ fed 
quia mulci hodieejusfunt generis^ uc 
quidvis pocius fingerent» & aliis ob- 
truderent) quam uc fua retraârarenr^ 
admoniti licet & omnium conlendi 
conviâri. Quin aliis illi , magis inge- 
nao candore prasdicis» illudunt infu- 
per & infultanc palam > fi homines fe 
ultro agnoverint r quum intérim ipfî 
tam negligenter Screftinanterruafcri- 
bant & publiée edant , ut libri ipfbrum 
erroribus fcateant » & tamen y qua func 
fronte penitus perfriâa ) varia traâa- 
re> magnoque cum iupercilio> quas 
forân intelligunt ) & quce certe non 
intelligunt y docere alios non verean« 
tur. Sed relinquamus hos fuo Genio^ 

quo nati funt arrogantiiTimo. ' Ego 

dignam JAC. PERIZ. PRiEFAT. 

dignam & juftain rébus quibuscum- 
que» quas in publicam emictuncur lu- 
cem f adhibendam cenfeo curam , & 
fi forfan bac non fkcis fùcceffic via ^ 
tentandam aliam quoque^ utita» quod 
Verum eftj inveoiatur tandem. Quant 
animi fentenliam dum fequor » ficuti 
mea ipfîus vineta cxdere non erubes* 
co 9 ita nec aliorum opinionibus auc 
interprecacionibus me addico indeco* 
ram in fervitutem» atque ideoetiâm 
in hisce jufta liber cate udis, quid« 
quid mihi videtur veridimum^refu- 
catis, qus opponi pocerant, aut qui 
contrarium quid tradebant, diligen- 
ter aflerui, quod ur asqui bonique 
confulas » quifquis eris » Leâror, etiam 
atque etiam rogo, inprimis quum 
nihil ceteroqui detraâiim Egovelim 
Doâriffimorum Hominum meritis ac 
(ludiis, quas digno aeftimare prerio, 
in quocunque reperiam Hoimne» 
Tros Rutuiufve fuat, nunquaor ce(l 
lâbo. Valc. 

CARO. 
CAROLUS ANDREAS 
DUKERUS, 

s. p. D. 

L E C T O R I. 

[on eft mihi animus looga o- 
rationc ad commendandos 
hos Viri ClaniGmi, Jaco^ 
bi Perizaniij Babylmica^ 
rum & JÎegyftiacarum Originum hu 
bros apud Te uci. Nam quum ipfî^ 
uc cetera illius fcripta)inquibu6 om- 
nibus conjunéhim cum excellenti do* 
ârina magnum & acre judicium c- 
luceCf Tua fe bonitate iatis commen- 
dent, non magis illis aliéna com« 
mendatione) quam vino vendibili» 
quod dici folet, hedera (uipenia o* 
pus eft. Itaque hoc potius agam^ 
quod & exfpeârare Te arbitror, ut 
de iis, quae ad novam hanc Ori- 
ginum illarum Editionem pertinent» 
dtcam ) ac fimul » quod fortailis non 

exfpeâas> Auâorem earum adver* 

fus C. A. DtTKERI. 

(us repreheniîones £ç cqntumelias 
quorumdam defendam. Publicavic 
ipfè hos Libres Lugduni in Batavis 
Anao cIdIdccxi^ qui quam avide » 
quancisque omnium ftudiis excepti 
fint) lioc indido eft f quod&dudum 
vix ulla éorum exemplaria in taber* 
Dis Librafiorum inveniuntur» &> quae 
in auéHonibus publicis venalia funt^ 
calore licitantium plerumque immo- 
dicopretio vendi cœperunc. Hasob 
cau(às quum eos rurfiis edendi (e con* 
(Uium cepifle mihi fignificallet» me*- 
umque ad id exfequendum auxilium 
expetiiflet LibrarfuS) non modo con- 
iilium illius probavi, verum etiam 
haud difficulter, ut conatus ejus ad«* 
juvarem*^ a me impecrari paflus fîim. 
Frimum omnium igitur curavi» utf 
quae Auârori addenda & emendan- 
da in mentem vénérant, & in fine 
utriusque voluminis legebantur, fuis 
quaeque locis ponerentur. Deinde> 
partim eorum, quae de quibusdam 
capitibus adverfus illum difputata in 

noti* PR A E F AT I O. 

iiotitiam meam vénérant^ addenda 
putari : m primi^ ea ^ quibus fènten- 
tiam illiiis de Efarbaddone» Senna- 
cberibi Filiq» ^ occupata ab eo Ba- 
bylone» deque Sefoftri ac Sefâco» in 
Spiciîegiû Jntiquitatum Aegypti ^u 
que ii vicinarum Gentium ftilo in- 
terdum iacis horrido^ £c acerbiori« 
bus, quam res poftulabat» verbis 
impugna vie Gulidmus Jûtnefiny Prat^ 
îeêor HiAoriarum in Vniverfitate 
GUsguénJî: quae inde defcripta hue 
transferenda duxii quod Librum in 
Scotia editum neque vulgo trans ma- 
re notum 9 neque in mulcorum ma- 
Jiibus efle credebam. Cetera » de 
quibus aliter ienferunt Viri Clariffi» 
mi, Campegius Vitringa ih Copi^ 
^ntntario in Efatam^ Francifcus Se- 
vinius in Dijfertatione GalUce fcripta^ 

2ua emendacionem loci Pliniani ia 
'afite ;/• Originum Babylonicarum. 
confutare conatus eft) & Jo. Fride^ 
ficus Schroeerus in Libro, oui Tim- 
Ittffl fecit Imptrium Babylonis & Ni^ 

ni^ C A. DUKERI 

nij prudens omifis quod molem li- 
brorum oon nimis augeri volebanif 
& quum fcripta eorum obvia fint» 
fufficere arbicrabar id hoc loco verbo 
indicafle. Vitringae quidem rcfpoh«> 
furus erat) fi vixifler, quod ex ip(b 
audivi» Perizonius.' Sed hoc èc jts^ 
Jyriacas Origines icribendi confîlium 
mors illius intefpellavic. Sevinii 
Diflertacionem & ai^umentorum pon- 
déra eodem fermone examinavîc A-- 
ncnymus kAuEIw ÂrticuU L Tômi 
IX. 4e VHifltnre Cr^iqia de la Re* 
publique des Lettres. Ëorumattcem» 
quae Schroeenis dilputat» ctfi quaê- 
dam coftfideratfone digna vidcnnir^ 
tamcn ea non excutere > nec multâ a 
me addere voluii cumobeatm^quam^ 
dixi^caufam^tum quodmihi laborem 
di£Bcili5)& non paucarura hofanimifed 
muitorum dierumiinquifitionisharum 
rerum fiiscipicndum non putab^tn. 

Sed praecipuum hiiic Editioni or- 
namentum acceflîc Viri pfufhnmti 
Venerandi ac Doébiflknis akrmymi 

van P R A E F A T I O. 

van tyUphénj SS. Thcologiac in 

Academia Trajcftina Profeflbris Ce- 

leberrimi» de Annis Judtcum Ht-- 

braeorum ^ijjertatio. Incideratnus 

forte in (èrmone familiari in men* 

tionem de (ententia Perizonii^ qui 

Cap. XFÏ[ Originum Aegjft. ab cxi- 

cu IfraëLitarum ex Aegypto usque ad 

quarcum annum Salomonis > non qua- 

dringentos o£toginta an nos, quibus 

hoc inrervallum i. Rtg. VI. i. défi- 

nitur , fed quingentos odtoginta efflu* 

xiflè, & ita in loco illo Libri I. Re^ 

gum (cribendum putat^ Eam quura 

libi non probari, ieque Auditoribus 

fuis nihil ibi mutandum efle demon- 

ftrafle, diceret, ftatim & ipfe eu m 

hortari) & poftea per Librarium cum 

eo agere coepi» uc ornandae hujus 

Ëditioniscaufà, quae intra domefti- 

cos parietes difïêrucrat , in publicum 

exire patererur^ quod putabam tam 

laudabilis laboris porius omnes , 

quam paucos, frucSlum dcbere cape- 

rc. Nam praeter fummam rerum 

« * Théo- C. A. DUKERI 

Theologjcafum fcientiam, dequa in^ 

ter omnes confiât, etlam in contro- 

verfiis Chroiiologicis ex Sacra Scrip* 

tura inter Doâos ortis filidiofîifinie 

vcrfatum eflc , ex abfoîuto omnibus 

numeris illius Comment ario in Cafut 

IX. Danielis de LXX. amis Captif 

vitatis Babylonïcae ^ & LXX. Hebdo-' 

madibus apud Danielem dudum intel^ 

lexeram. Nec illc, quae eft ejus 

humanitas, & hanc quoque partcra 

ftudiorum adjuvandi voluntas> recu- 

iàndum quo minus, quod paucorum 

crat, in commune conferretur, exi- 

llimavit, & confcriptam de hoc ar- 

gumento Diflèrtâtioncm , quam Ori^ 

ginibus x^egyptiacis addidimusj ad 

me mifits quod ego cwm mihi pcr- 

honorrficum eflc judico, ut cerriflî- 

mum illius erga me amidtiae tcfti- 

monium, tum omnibus harum r^- 

rum pcnitus cognofcendarum ft"- 

diofis gratiffimum fore confido. Nam 

quum tam fpeciofàe jfint rationes Pe- 

rizonii ut iis etiam , qui in hoc gé- 
nère P R A E F AT I O. 

nerè ftudiorum exercitati funt^ mo 
veri poifînt ) annos Judicum non mo* 
do aliter atque ille fecerac, ordina- 
ri poflè docets vérum etiam, quod 
ei firmiffimum videbatur emendatio- 
tionis fuae fundamencum in verbis 
Pauli Apoftoli tyiStor. Jpoji. XIIL 
20. ita ) quantum ego de his rebua 
judicare poduni) fubruit , ut nihil in 
iis praefidii ad mutandum in I. Reg. 
VI. I. numerum annorum cuiquam 
celiquiilè videatur. • 

Quibus de rébus quum Viro Cla* 
riffîmo adfentior, non ideo minus » 
quam ille^ ingenium ac dodrinam 
Perizonii fufpicio 9 nomenque & me- 
moriam in honore habco 3 fed pro 
ea» quae in Republica, quam ]i« 
terariam vocant> omnibus concedi* 
tur libertate^ quod mihi tam de 
hoc, quam de ahis quibusdam^ quac 
in his libris ab eo (cripta*funtj ve- 
nus videtur fequor. Narti & reâ^e, 
mea (enrentia , Vir ClariiÏÏmus , Ja- 
cobus Gronovius in Nous & Ob^ « ' C. A. DUKERI 

fervatiofiibusad Herodotum pag. 896. 
cenfet non efle in Herodoto IL 140. 
delendam totam illam periodum^ 
rcLvryiv t>|v vVoi' — • ^AfjLvgrcuSy in qua fi- 
bi faflidiofam tautologiam deprehen- 
diflè Cap. XL Origin, Atgjpt. pag. 
ao2. videbatur Perizonius. Etfi enim 
hoc locum illum primum intuenti 
non improbabilc vidcri poreftj & 
narratio Herodoti de infula illa etiam 
alia obfcuritate laborat^ tamen hu- 
•jusmodi conjcfturae contra fidem 
omnium libroruin fcriptorum recipi 
non poiTunt -, eo magis, quod hoc 
genus tautologiac Herodoto » ut o- 
ftendit Gronovius, non inufitatac 
funt. Nec facile admiferim alteram 
Perizonii in eodem Herodoti loco 
conjeéturam, fi periodus illa rcti- 
neatur> in ea pro ereot. ^Xm y\ I^tctcl- 
xoaicLy legendum efle ma 'xxicù îfTgict- 
xoo-ioL. Nam in his verbis Herodoti, 
Reges jiegypti ante Amyrtaeum fep"^ 
iingentiSj & amplius yannis non po^ 
tti^Je invenir e infulam illam ^ nihil 

cft> PRAEFATIO- 

efli). unde intelligi pc^c eum tan* 
tum id cempus yoluiflè defignare» 
quod intcr Sabaconem & Amyrtae* 
um interjeârum » & ex Perizonii 
rationibus trecentorum annorum fuit ; 
fèd numerus ille feptingentorum an-- 
norum eciam ad priores Sabacone 
Reges prpferri poteft. Et hoc for- 
taffis eft'9 quod eodem loco fcribit 
Gronovius, fe aha^ quae hic tam 
licenter deciauntur (a Perizonîo} 
àîdignari tangere. Hoc quoque ra- 
tionem habet, quod ibidem conten- 
dit 9 non eflè mutandam fummam 
annorum undecies mille trecentorum 
& quadraginta j quam exGCCXLI. 
yeygctîk, quarum très ccntum an ni 
(iintj colligit Herodotus II. i4x. 
pro quibus undecies mille trecentos 
& fexaginta malebat Perïzonius pag. 
201. Quum enim CCCXLI. ge* 
nerationes neutram harum fumma- 
rum exafte conficiant, non major 
ratio efl: hoc modo Icgi, quam il- 
lo, & fufficitj ut ait Gronovius, 
• 4(F* j fofire- C. A. DUKERI 

pôjlrematn. harum generatianum pro^ 
céder e & currere. Deniquc in He- 
rodoti Lib. III. cap. f . ubi de Ca- 
dyti agitur, vcrifîmilior mihi vide- 
tur conjectura Gronovii pro r\ l^n 
Xv^im legentis y)ï M Xv^ic&Vy quam 
Perizonii ^ qui moleftum illud i de- 
lendum,& Trccvrot, vel x^î^ fupplcn- 
du m putar. Nam & omncs Manu^ 
fcripti i habent', & ellipfis illa> etû 
alioqui fàtis uficata^ in tali verbo^ 
rum pofitura plane infblens^ & viK 
tolerabilis eft. 

Verum quemadmodum haec a 
Clàriillmo Gronovio bene animad* 
verfa fiint j ita ccterorum , quae Ei* 
dcm in Originibus Âegyptiacis eu m 
tan ta verborum acerbitate) ut etiam 
doli inOmulare Ferizonium non du« 
bitaverit, noranda vifàfuerunt9 dis* 
par ratio eft: quippc quum eorum 
alla ejusmodi (înti ut ea vel retu* 
liflè idem fit, quôd refutafïej alia 
adeo levia, ut nemîni, qui modo 
paullo aequior fit^ in iis quid- 

quAQ PRAEFATIO, 

quam nota dignum videri poflît. 
Scritn^ nimirum in frincipio Ca^ 
fitis fecundi Origin. Aegjft. Pcri- 
zonius: Yi^xodoius denique Regibus 
pofi Deosj Semideos j & Haroas tri- 
buic Lib. IL cap. 141. annorum 
11340. usque ad Sethon. Nam ab 
Hercule , qui fecundis Diis adfcribi^ 
tur j usque ad KAmafin XVII^ miU 
Ma numerari tradic Lib. IL cap 43. 
at a Dionyfo 9 qui inter tertit Ordi^ 
nis Deos exfiitit^ usqué ad eundem 
Amajln computac Cap. \/\^.XF. miU 
lia j idque A^ypcîos jaftare ait cef^ 
to fe fctre , quum fetnper numerave^ 
vint & annotaverint annos. £t Cap. 

^- t^g' 7 ï • ^i^y ^t difcrte tradk 
Herodotus //. 4, Menés primus ex 
Hominibus regnavit. Ac denique 
ibidem pag. 74. ^od CHenes ifte 
ab Hérodote dicitur primus Rex. 
Haec arripit.in iisdem Notis & Ob* 
fervatiombus pag. Syp. & in t^d- 
dendis ad tllam pag. &c ad pag. 870. 
8p6. 897. Gronovius, & Perizo- 

** 4 xiium C. A. DUKERI 

nlum arguic, ut qui Leâoribus per- 
fuadere voluerit Hcrodotum priscis 
Rcgibus ac regno Aegyptiorum ali- 
quoc myriadas annorum tribuenteiiif 
6c Menem primum ex Hominibus 
in Aegypto regnafle tradentem , ea 
omnia ex fua, non Aegyptiorum^ 
fenrentia (cripfiflè ; quutn Herodo* 
tus f^hd tribuat s necjaStet ft infpe-^ 
xijfe ipfos Annales ( Aegyptiorum^ 
& hinc numerari tradat ; nec fua Ji- 
de quidquam hujus generis dl^ 
catj Jed eorum^ ex quibus inquijî- 
"vitj & modo referai j quid ex non^ 
nullis in t^fegypto audiverit. Et his 
omnibus epiphonématis modo déni- 
que injuriofam ciSiurulam addit: Do^ 
lofe haec fcripta. Scd injuftam cflè 
hanc aCcufationem facile per fë qui- 
libet, qui Originum .Aegyptiacarum 
Jibrum legendo modo percurrere vo- 
let , videbit. Verum eft Perizoniumi 
quum ab Herodoto tcfîimonium ba- 
riim rerum fumit, interdym nonad- 
dere eum illas fidc Aegyptiorum re- 

ferrc. f PU A E F AT lO. 

ferre. Sed profeâro femper & ubi«- 

que locum habere débets quod in 

Jure Civili obfervari vult Pompo- 

nius JCtus: non oportere calumniari 

Jus Civile j nec verba captari^^ fed 

qua mente ijuid diceretur, animàdver^ 

tere convenire. Quum igitur Pcri- 

zonius fag. 156. 305. 157. & alibi, 

diferce icribac Herodocum ac Diodo- 

rum Siculum gnmia , quae de prifcis 

rébus & Regibus Aegyptiorum tra- 

diderunCj a Sactrdotibus Aegyptiis 

accepifie j cur quisquam aequo animo 

Origines bas legens aliis locis, qui* 

bus de eo Leéïorem non monuic^ 

verba captabit, & lîteras fequetur 

I pocius î quam mentem fcribencis in« 

[ ipiciet? Utitur facpe eadem ratione 

in iis, quae ex Diodoro defcribic, 

ut interdum illum ea tràdere-j intcr- 

dum ab Aegyptiis habere dicat, nec 

tamen hoc vitupérât Gronovius. Cur 

crgo illi eodem modo iu Herodotcis 

referendis verfanti doU noram inu- 

ftam voluit? Sed illud vel maxime 

*^ <r mi« C. A. DUKE RI 

thirof) quomodo ci in mentem ve- 
nire potucric » uc etiam in his verbis 
Pcrizonii, HERODOTUS XVll. 
mtîlia annerum NUMERARI 
TRADIT , & IDQUE AEGYP- 
TIOS JACTARE AIT certa fe 
fciriy reprehenfîonis fuae firmamen* 
-tum ponerct, ïjuae id funditus ever^ 
tunr. Nam qui ira loquitur, eum 
apcrmmeft ncquediccrc5 neque (en- 
tire Herodotum ipfum fie numéra- 
le , & jaftare fe ipfum Annales Ae- 
gyptiorum infpexiflè, fed omnia illa 
Aegyptiorum, non fua, fidc referre, 
Jk ab his accepta (cribere. 

Quae practérea Idem Vit Clariflî- 
mus tam vehepienter ^ tamquam fal- 
fa & Herodoto repugnantia^ in(è£ba«. 
tur9 ea omnia perquam minuta ^ Se, 
n quis non iniquus judex efTe velic, 
extra culpam Se reprehenfionem po- 
*fita funt. Hujus generis eft, quod 
ad ea , quae de deminuta poft Aprien 
regni Aegyptiaci potentia agens pag. 
J53. fcribit Perizonius ex Herodo- 
to P R A E F AT I o: 

to Ht. I, Amafin ipjiim fe Perfif 
imfârm prorfus duxiffe ^ & Cyrum 
é eo j tanquam qui ob(a)ui fibi de* 
béret, praeftantijjtmum oçulorum Me- 
dicum, qui effet in Aegypto ^ po^u* 
lafet haec pag. poi. adnorac Anid 
fecerit Cyrus ut poJiuUret ab eo^tia- 
quam qui obfèqui fibi deberetj ha^ 
beat fibi Hle ^ qui fcribere fufttmit^ 
Aegyptum fere ad nihilum redigens, 
Nam cur id non fecif ex aliqua alia 
^egioné fibi fubje£ia? Immot quia 
'onfiabat non effe alibi meliores. C re- 
/ibile làne eft hoc non ignoraflè Cy- 
unij necidnegat, & tamçn nihilo 
bcius habere fibi, quod fcribere fu* 
inuitj potcft Perizonius. Horrc- 
at nempe , ut ibidem auftor eft 
lerodocus, potenriam Perferum A- 
lafls : hoc autem quum non magis» 
Liam quae de peritia artis Medico- 
im Aegyptiorum ferebantur, igno- 
re ^o(Iec Cyrus, facilcquoque A» 
^ùafibi obfequi- debere _, id eft, non 
iftirum poftulanti, quod volebat, 

recu« C. À. DUKÈRL 

recufàre» quae Perizonii mens efl:> 
icire poterac. Nec redte eo nomine 
notatuf) quod divinarum pracdi£tio-' 
num9 quam mendaciflîmorum Ae- 
gyptiorum, fidem fequi maluic^ 8c 
Aegypcum poft necem Apriae humile 
ac débile regnum fuifTe dixit: nam 
qui hoc negare (uftineat j viderit > 
quomodo y quae de ea re in libris fav- 
oris praedi£fca funtsi exitum habuifle 
démon ftracu rus fit. 

lUud quoque nuUo negotio diluî 
potefl:5 quod pag. Sp/, Not. & Ob^ 
fervat. in Herodotum dicit y merafaU 
Ja ejfe , quae pag^ 44< i . fcribit Perî- 
zonius , Nihil majus & operojius in 
Aegypto , atque ejus Hijioria j inventa 
ri exfirudiione Pyramidum : quia He- 
rodotus II. 148. fcribat, Je <Ki Act- 

labyrinthus pyramidal quoque antecel - 
lit : nam non pojfe haec verbaf aller e. 
Ita eft: clara ac dilucida vicîentur 
eflè haec verba. Ex tamen non diu 
bium eft, quin, fi quis putec iis fi- 

gni. PRAEFATIO. 

» 

gnificari nihd majus & operofius in 
Aegypto eJSe labyrinthe j is fc ipfe, 
non eum verba Herodoci fallant* 
Nam fi baec ratio Gronovii valet ^ 
ctiam mer a faXfa funt j quac de la- 
byrintho prodit Strabo Lib. XVL 

pag. 8 1 1 • ri T8 Afi^ugiyd'8 xjcLTcuncwn 
'Tcaugvrov rduç ^itvgctfjLia-oy gç-lv egyov, lobym 

rinthi fabrica opus haud impar pyra^ 
midibus efi: non enim 'Tcoiguro*^ fed 
\r7Cî^li<iM^ov Tdus "TcvpcLfju^ùuç , fuperans py^ 
ramidasj dicere debui(]^t. Et quae 
de pyramidibus Ammianus Marcclli» 
nus Lib. XV. Cap. 22. ultra otnnem 
omnino altitudinem ^ quae humanis 
confici potejiy ereStae : nam hoc quo- 
que labyrintho, non pyramidibus » 
tribuendum fuiflet. Quid ergo eft 9 
quod dicit Herodotus> labyrinthus 
pyramidas quoque antecellit? Mani* 
feftum eft haec verba non de oiolc 
laby rinthi, nec de labore in illo 
exftruendo exhaufto, acné quidem 
de diuturnkatc tèmporis illo perfi- 
ciendo abfumti, verum de varietate^ 

cle- . C. A. DUKERI 

clegantia) & artificio totius operîs 
ac druélurae^ & fingularum illius 
partium accipienda efle. Hoc often- 
die Dipdorus Siculus Lib.l.pag.}^. 
de labyrintho hune în modum (cri- 

bcns : Toy OYOfjLcL^ofjLifOV Act^ugiyS'oy sx 8T« 
TucrÀ ro fztyùos .rm egyojy âcLufjuvroy^ 
Sûç "Ttpoa- r)iv ^iXortx^^^y Ju(r/t4^)|Toy , flOU 

tam mole oferum admirandum j quam 
arUfcio inimitabilem^ Et de pyra- 
midibus ibid. fag. 41. o/io\<ryiircu Je 
TctuTct Toi egyct '7Co?\jù "TC^oex^v Tm jwlt 
Aiyw-TTroy, « fjLoyov tS jSogei tSv x^otTct- 
OLtvctff/juLTm y Tcau rcuç ^(VTtcucuÇy olMoc 
5éAi tîÎ '7roAuTe;(^yiqt rSy Igyowot^gy^y, //l 

confejfo eft haec opéra ceteris fer Ae^^ 
gjpum longe praecellere , non tantum 
JiruSîur arum mole j & imfenfiSjfed 
etiam indujiria artificum. Acque hi 
très , aeque ac Herodotus 9 labyrin- 
thuiji & pyramidas in Aegypto co* 
ram infpexcruat. 

Quod denique nomen illius 9 qui 
primus ex Hominibus Rex Aegypti 
fuiflc dicitur, a Perizonio pcrperum 

in PRAEFATIO. 

m cafu redo Menés dOFerri arguic in 
Addendis ad pag. 859. quum non 
ita dicatur Heroddto, fèd unifyWz* 
bicum ûtj id non magisad hunc^ 
quam ad Bochartum^ Marshamum^ 
& alios pertinet^ qui, ii quid in hoc 
culpae eft, in eamdem reprehenfio- 
nem incurrunc, quod & ipfî Menés 
in nominative dixerunt. Ac car hoc 
illis non licuic? An, quia Herodoto 
hoc nomcn eft monofyUabum Mny^ 
Meiy, vcl M«K? At Diodoro Siculo 
Lib. I. fag. 28. 29. & 56. eft dis- 
fyllabum M7])fSj5, & Eufebio in Chron. 
fag. 14. haud dubie ex Manethone^ 
Mïwfi^; qui &, ne quis in eo errorem 
eflë putareti hoc aliter apud Hero- 
dotum fcribi his verbis monec : M>î- 

Menés Thimtes j ijuem Herodoius M>?- 
yct ^a refto Mîîv) Menem tocavit. Et 
fie ad verbum , qui fe hoc ex Eufe* 
bio defcripfifle fatetur, Syncêllu» 
pag. ^^. Sed quoniam Viro Claris- 
fimo vifum fuit ctiamleviffitnaquae- 

que C. A. DUKERI 

qtie ita acriter perfequi, quafi in iis 
élus literarum fita efl^c, hoc loco 
viciflîm ex eo quieri pôffît9 que ar- 
gumento probet, fcriptum Herodoti 
çodicem Mediceum> qui folus Lib. IL 
cap. 4* habet MeTvct, omnibus aliis^ 
in quibus mH^ol eft) praeferëndum 
eue? Nec non, cur deinde II.' 9^. 
inconftantiam fcribarum fequutus ex 
eodem Mivct & Mm, ubi alii omnes 
ex fuis mHycl & MffH , ediderit ? Apud 
Flutarchum quidem in libro de Ifide 
& OJiri in prima hujus nominis (yl- 
laba eft diphchongus ei, & in £u(è- 
bii C for onico pag. 17. & SynccWo pag. 
91. vocalis 1: fed tamen non facile 
cuiquam perfuadebit utramque fcri^ 
pcuram ab ipfius Herodoti manu 
profeâ:am , & pleriquc magis credenc 
alcerani earum, fi non utramque, 
icribis debeci , & ex eadem pronun- 
ciatione vocalium i?, «, ac dipbthon- 
gi u ortam efle Verum haec, Ait- 
pote ab inftituto meo aliéna, praeter* 
mitto. Nec necefle arbitror multa 

de P R A E F A T I O. 

♦ 

rfe eo dici , quod paffim Perizonium 
infedtatur, qui Chronologiam Hero^ 
ioti incertain ac falfam efie dicat> 
&j quod ad pag. 475. adnotavi j 
multa de Cadyti & Magdolo verba 
faciatj Jèd nibil promoveat. Nam 
fruftra alios reprehendas , fî ipfe me- 
liora ac certiora non doceas. Sed 
boc non perinde fadu facile 9 atque 
in proclivi cft, fencentiam & in- 
venta aliorum, fi non femper certis* 
fimis, ac tamen probabilibuS) quod 
plerumque in tam denfa caligine an- 
tiquitatis folura pracftari poteft, ar- 
gumentis confîrmata verbo rejicerc) 
& quafî uno fpiritu difHare. 

Invitas, fateor in banc difputa* 
tionem ingreflus fum» & jam du- 
dum taedet me his tam ingratis im- 
morari, vellcmque auc Viro Dodis- 
fimo, & de literis praeclare merito, 
ifta non cxcidifïènt% aut mîhi di- 
^endum, qaod tes cft, non fuifiec. 
Sed non poterant ca hoc loco fine 
pracvaricatione praeteriri, & prac- 

*** ftan- C. A. DUKERI 

ftandura erat ofiicium Fëiizoniamof^ 
tuo^ quem vivum ob fingularem 
erudicioMm 9 & alias eximiaa animi 
atque ingenii dotes fempèr celui ^ 
mihique & mcis amicum nmltk ré- 
bus expeitus iiim. Quo minus mi^ 
rum cuiquam videri débet» fi hic 
quoque coniiitandos fufeipiam alios^ 
qui poft excefliim illius vel inconfi- 
deràte ac cemere quaedafu ei pa<* 
rum honorifica divulgarunt» vel pru^^ 
dente$ & inique, utvidetur, antmo 
eum pro ridiculo publiée traducere 
îion veriti font. 

Rcs eft itoihi eum V. A. Jo. Bur- 
char do MenckeniOj & duobus Ânû'^ 
nymis Gallis^ Horum ille in i>^- 
tlamatigne L de Charlataneria Eruif 
ditorumdt Aflione injuriaruni^quam 
ante annos plus XL. Perizonio in- 
tendit Huberusi pag. 93. Edit. 
t^Amfi. cIdIdccxxvh, haec narrât: 
Cum PerÏJ^onius illius (Huberi^ -^* 
Jimam Civilem pauh attentius confia 

dtrdffet, & prope ipillç çrrorum 

uunt PU AKFAt lO. 

fètfm egiJS^t au^onemi tum HuberUSj 
^m eilcc praetçrea Ubçrioribijs. ver* 
hïs fubÎQde I»ce0ît;us9 rtm dtduxit iH 
fvrumj ejtfifmj M çrac io agendis 
cau$s exerçitailiQiuS) 4degit adver» 
faritm^ «^ culpaoïr deprçc^ri a/c pra 
illatis injurîis inu}étaiti flfco inferre 
juberfiur. Ex his a)ia parum accu-» 
ra{a» alla pçr^icQe falfâ font. Nofi 
repetam hic altius initia & cau£is im^ 
rttoi ac fîmtiUdtvm inter eos, wndc 
inoac graves inimicitiac 3 & ad extre* 
mum lices ^pud judicem natae (une i 
ièd qui Utîgioik illorum fcripta lege^ 
nioc» (ciunt eas non primum inde 
ortas fuifle y quod Huberns liheriùri- 
bus "Oerhis. fiêkmde lateffitus fuerat a 
. Perizonio. Nec Pcrizonius priot 
Hubcrum publice adgreflus eft^quod 
crcdidifle videtur Menckenîus, fed 
hic illum 1 oppofîto DiJJertatimi iU 
Uus de Praetcrio Comt^ntario ad 
Tttvl. Dig. de Offic. Praef. Praet. 
feu DigreJJîone de Prattcrio. Ita 

abrupra anaicitia qiium Huberus An- 

*** % no C. A. DUiCËRÏ 

no cbbçxcii. très Tomos Hijlmae 
Civilis emififlec, de int^ro bellum 
litérarium intër eos ortum eft^cujus 
fignum, publicato Specimint CXX. 
non p'ofe mHléj etfî deinde ad illos 
CXX. plures acccflerunf, errorum 
ex primo Hifiortae ïllius Jomo\ fu- 
ftulit Pcrizonius. Hoc qiium ali- 
quamdiu magnis animis^ & edicis 
utrimquc non fine verborum contu- 
melia duobus brevibus libellis» ge« 
Hum fuiflct, & Perizonius jam ter- 
tium ad arma venidèr, Huberusaliam 
lîbi illius finiendi rationem ineundam 
ratus adverfario grandem dicam in- 
juriarum apud Senatum Curiae Fri- 
fiae fcripfît. Ëa lire pendenre Péri 
zonius AnnoclDlocxciii.Lugdunum 
abiir^ &, quum ibi effer, fenrentiis 
majoris parris Judicum , ut tum fama 
erat , condemnarus Hubero pecuniani> 
quanta injuriae aeftimatae fueranr, 
lolvir, non culpam deprecarij ^^^ 
mulciamfifco inferre juflus eft. Ë^^^ 

enim judicium privatum^ in qvio ne- 
que PK AEF A TIO. 

que Fi(co quidquam petebâtur> ne- 
que uUae Pâtroni) auc Procuraroris 
Fifcî partes erant. Haec ita gefta 
eflè ex ip(b Perizonio iàepe audivii 
ac ideinde ex Fratre illius» Viro ad*- 
modum Reverendo ac Po^kiCTimo» 
Gerardâ Perizonio j Ecclefiafte Brio- 
lano, intellexi^ & ex zStis & in* 
ilrumentis illius licis facile probari 
pot^fl. Nec fàtis incelligo quid fir, 
quod dicic Huberutn in agendis cau^ 
fis txercitatiffimum fuiffe ; quafi eau., 
iidicum (ciliceC) qui cauiâs ;ilioruni 
apud Judices agere folicus fucric ^ 
xjuae .uficatiffima j & forfîtan fola y 
liujus phrafeos fignifîcatio eft. Ëtfi 
enim illd tam pacrii , quam Roma* 
ni Jurisi & rerum forenfium perji. 
tiflîmus er^c > mukumque de Jure 
reipondebatt tamen j qhod (atis ccr- 
.to ex Oratione, qua defunftum lau- 
davit Clar. Fitr inga ^ çoWï^xiwr ^ vd 
iiullasj vcl admodum raras in foro 
caufâs egic, nec multum in patroci- 
niis fufcipiendis .-^c tuendis verfatus 
fuie. *** 3 lUud 'lUad quûque pamm veruin cfi:^ 
qtt^ fibi ab 'homȕe &dc di^o rc>* 
}atum elle aâ hune looum Declaina* 
picmis Mejickeniaiiiae fdribic IiKerpres 
•Gallus, non dapmàiutn fuijfe Fert!^ 
:tonium^ kijl qnod m Polit ica qua- 
itam fUJffmne contrarias ficutus fuis^ 
fit pertes^ ut ^nikinius Iquoque. Si 
is, a que hoc 0bi relatum diciti îd 
^balio accepit) potoit cum fîde xmrv 
railè, quae audierat^ fin ^iitem ipie 
-Darratîonis illius ftuâor foiCi non 
aegre ferre débet i fi dicamus eam 
dn 'hoc fide dignum non efie. Quid 
ilium, qui fibi primus hoc tantum 
^rcanUîn detexifie vifus . eft > in eff 
rorem dticere porueric» facifius eft 
divinare^ quam dicere. Sed nemo 
prdeter illum, uc puco^id reiciicere 
potuir, nec *auc inihi^ qui co tem^ 
pore in Frifia egi,^ auc cuiquamahi, 
ni vaide failor, umquam fiindo au* 
ditum cil, eam tum in faâ:ion€S ci^ 
yiles, cerre non quale^ oUm acrace 
Arminij, & aliquanço poft, in Bcl^ P R A EF AT 1 o; 

gio Foçderato fuerunt ^ (cHIam fui«- 
fe) iitque Pcrizoniutn (èimaiifeui7Ie« 
Nihii aliud ergo rdinquîtur » quant 
ut hoc eodemmimerO) quo ftiperio*- 
ra illa <de exku litis inter Huberam 
^Ferizamum^habéamus, 6c itacxi- 
fttmcmus neutrum borum (îbi inqui- 
£ca £r explorata retulific, (cd utrum^ 
<|ue ^bulajs yulgiy aut yanas conje- 
<â:u^^2tSJ non veritateip rerum gefta* 
imm, ièquutum efle. 
- AoonyfQorum GaUorum j quos 
4im , aitér eft Scripft}r immen (i Ope- 

fiêtre des Hommes ÏUuJires ^ àlcer 

A«a»r ^r/ir#/i XA^Z Tami IX. de 

VHi^ire Critique de la Republique 

des Lettres. < Ex his itlc j quum T(h 

0$0 L ftriftim de Vka & Morte Pc- 

fizonii dîHi^t) de iUîus Tabulis 

Xeflainênti pag. 14. £^. -P^w. 

cIoIdccxxvi I. ita fcribit : Il y anjoit 

marqué le li»ge qu*0n devoit lui met^ 

m^frès fa mort^ fuivant u:»e coûtu* 

m ^féJ^ «rJmaire en Hollande j & 

*** 4 il C. A. DUKERI 

il d^donnoit en même tems quUfrès qu'il 
ferait expiré j on V habillât ^ qu^on k mit 
fur fonféant dans une chaife^ & qu^ou 
lui fit la bar be i SOIN RIDICU- 
LE ET INDIGNE D'UN 
J^OMME D'ESPRIT. Quac 
jiic Hceris capitalibus CKprefTa iunt) 
illius judicium de bac parce ^ ultimo^ 
rum mandatorum Perizonii conti- 
nent, cetera ad verbum ex Hijlùria 
Crttica ReipubL Literariae defcripta 
fuDt: quae japi toc annos cam pa- 
ciencer leâa , nec quemquam incè. 
ri m fuiilc, qui ea falfi arguereCy mi^ 
hi monftri inftar videcur. Ucerque 
corumcoca via aberrac» fed in eodem 
crrore verÉincium dilpar culpa eft. 
Nam hujus peccatum nuUam excu^^ 
iationem habec^ illi fal(ii ab hoc fu« 
menti venta dari hadtenus poceft) 
quod non Facile rufpicari pocuiteum, 
qui haec in média Batavia fcribere 
(udinuit , ncAi idoneum auâorem 
elle. Qu^is enim credcret quemquam 
de re recciitidîmae memoriae Tnam 

To^ RR A EF. A T lO. 

Toéus IX. Hiftoiriae Criticae proxi^ 
mo poft obicum Perizonii anna €<- 
dïtus eft} & in omnium oculis^ ut 
ita dicam^ gefta, «a prodere aufa* 
rum y in quibus certiiïïmis argumen*- 
tis falfi convinci poflct i Et tamen^ 
€tfi hoc incredibile videcur^ nibil ni- 
fi fomniis lîmiles fabulae funt om- 
nia» quae ille narrât. Nec quid- 
quam moror auâroritatcm illorum» 
a quibus haec iècvim oommunicata 
^eftacur. Benignum quidcm eft cre* 
dere eum ab aliis accepta fcripHâèt 
ied hi, quiquiilli fuerunt^ vani ac fu- 
tiles auftores fuerunt, nec ea, quacTe- 
ftamentoPehzoniitomprebenfà func^ 
fed inanes & falfos rumores ad eum 
retulerunr*, quibus quum crcdulita- 
tem fuam tam temere addixit> in- 
confiderariifîmae leviraris arque im« 
prudenriiC accufari meriro potcft. 
Cunenim, ù primam Hiftpriae le^ 
gem , ne quid falfî dicerct , obfer- 
vare volcbat, non eo? confuluit^ 
a quibus facile^ quid verum eflet, 

**^ y in- C. A. DUKERI 

ihDctiigcrc potciat? Car non Frai 
«rem Ferizonii» pênes qdcm aathen;'- 
tkae * TabuUe Teftamenti ftinc^ am^ 
S hoc commodo (ùo non poterar, 
atiquem ex Frofeflbràbus Academîae 
JjiDgdunenns , in cujus tabulario 
«xemplum illarum adferviacur» adiic^ 
*& esc eo , quid in iis fcripoum esm 
leC) fciicitatus eft? quum praefemm 
iplei quo tempore haec fcribebat^ 
iLugduni^ vel certe in propinquo 
is0èc. Hoc ûj quod debuerat> fe# 
ciliet) melms de Ferizonio» ipiem 
alioqtii j^Qiillmis taudibus : omat, 
méritas fuj0ec, i^cc piura falla jde 
aliis iiUus Teftamenti capitibus le* 
tnUilêc. Sed de hisi qttoniam ^ 
argumcnto» in quo veribr5 fie^unâa 
funt, dicere fuperfedeo. in iis^ 
quae mihi hic çonfutanda propofui^ 
nibil omnino veri ede ne quis du^ 
hitare pofliC) hoc unum dixiflè ià* 
tis eric , Perizonium nec de UnteiSj 
in quibus ftpeliri ville tj nec de ra^ 
4^nd4 0h quum cpcjfirajfet t veftiT J P1R AIE F ATI O. 

U^iîr in filk mB9 Cifffore pc^9 , 
barha fuidquam vd ver In ^ n)€l fcru 
fto^ ttiifuam tfianda£i^ 

N^c verius eft, i^uod iidem ilJi 
raniloqui homincs ad fîdem pcfte»- 
riori ^ulae faciendam commend 
funt» cauiàm. tam novi & ifiïolïxi 
;mandaci ei fuiffev, quod imaginem 
iuam) cui inanfùs extreoia nondum 
acce0erat^ perfici vcllct, ut ca ia 
Bibltothecà Academiae Lugdunenfîs 
iupra armartum , in quo libros Bi*» 
bliochecae leg^tos collocari volueraCi 
poni poHet. Nam ica narntrc per* 
gic Hiftoricorum curiofifltmus : Cf 
dernùr. fçin fourroit farâitrt ridiCK^ 
le & indigne de Mr. Perizonius,^ 
ûH nefaifait attention au dejfein qu*d 
avait ^ qui étott ipe Mr. de Moori 
qui avùit déjà contmencé fon portrait j^ 
/ichevdt de le tinr ; afin qu^on fut 
mettre fon Tableau au haut du Ca^ 
binet dé livres qu^il légnoit à la Bi^ 
bliothéque ^ connue il l^avoit fouhait* 
tf. Hacc cft vere Fer gui a piBo^. rum^ C A. DUKERÏ 

rum^ScjUt fine drcuitionedicani) men«* 
^ado ceârum mendacium^ ne perplue* 
ret. Voluerac làne (e a celebri Pidore 
Carolo de CHoi»' pLngiFtrizoniuSf ea- 
•que imago jam vivo illo,& nondum 
quidem in morbum) e quo obiiti 
implicito , fed jam infirmo tamen & 
languente^ inchoara» & jam plus 
quam delineata , vultusque ita plane 
expreflus erat^ ut ab omnibus, qui 
eum norant, agnofci datim poflèt j (ed 
claricas colorum, & ea,quae vivosquo* 
dammodo vultus faciunt, ad perfeâio- 
nem operis deeflènc. Deinde ingraves ' 
cente morboTeftamento czv'iiyUt Ji illa 
foft morUm fuamperfici pojjet , de quo 
eùra nonnibil dubitade haec verba 
oflendiint, PiBw manupretium w 
primo Yeditu^ légat i acciperet , S I 
EAM INTRA ANNUM A 
MORTE SUA PEREGIS^ 
SET. Ex bis quis non videt fiilft 
elle omnia, quae ih Hijioria Critu 
ca de bac re publicata > & haud du* 
bie a plerisque pro veris habirafunt? 

Nara P HAE F AT lO. 

Natn quid opus crat addita illa iit 
Teftamenta conditione , (i ftatim 
poflquam exfptraverat f & antequani' 
fepelirettir^ abfolvi illam voluiilèc ? 
Ërat enim domi Pidoris , apud 
quem eam demum aliquamdiu ]x>ft 
fepultum Perizonium, qualem illo 
vivo inchoatam dixi, vidk illius 
Frater $ qui quum Fracri complures 
ante obicutn dics adfiieric, & mor* 
tuo funus fecerir, graviffimus ac ccr- 
tiflimus horum omnium teftis eft» & 
eflè débet. 

Quamquam aurem, qui hoc prî- 
mus in publicum efFudir, notam in- 
confulrae ac temerariaé credulitatis , 
ut leviifîmè dicam , efFugere non po* 
teft, tamen malum animum ab eo 
abfuifTe hoc argumcnto eft, quod Péri- 
zonium magnis ac meritis laudibus 
extollit , & cavere voluit ne ultiraa 
illius mandata j quae ridicula vidcri 
potcrant , labem cxiftimationi tanti 
Viri adfpergcrent* Non eadem mens 
vidctur fuifle Audtori des Mémoires 

four C. A. DOKERI 

f^r ftrvir à l^Hi faire des HonmeS 
Mlufires. Nam qaod hic ea tam« 
4^ttam curam rtikidam &k9mmein^ 
telliginU sndiguam notati id non m^ 
firnaam fuipicionem animi malevolien^ 
tia quadam in Ferizonîam fuiFiifi , Se 
connlii de cxiftimatiane îfiius éstrz^ 
hcndi adferc. Cur enim^ ni ira es^ 
kty ea tantimi ex Aa£i:ore illo^ cu« 
}as verba in Librum fuum ttanstulir^ 
defcribere voUiir> quae illutn ridioi* 
lu m faccre videbahtur» non etiam, 

Suae, uc huic judicio occtirrerer^ 
idem addiderat^ aut cur, quod ille 
dixerati cnram hanc ridiculafffi&Pe^ 
rijsomo indignam poffe videri iiSj fui 
non cmjiderent qua mente haec man^ 
daveritj ira mutavic>uc id in fuum, 
fed in I?erizonium contumeliofum ^ 
Judicium converteret? Neceftjquod 
dicat I fibi , ut mandatum ipfum ^ fie 
etiam caufam illius ridiculam viiâm 
fuifle. Nam fi hoc ipfi ira videba- 
tur, qui (cire poterat etiam alios, 
quos eam ignorare voluic, idem^ (i 

eogni- J PR A E F àTIO. 

a^itam habuifleot^ judtcaturos i 
qiium nequaquam inauditum fit ali-^ 
quempc^morcem demum antequaia 
ièpeliatur pingi. Sed quoniam fej. 
quum base fcribebat^ jure fûo in ja* 
dicandofuci haud dubie crcàidiij no 
bis quoque licere dd>et libère» qood 
(botimus» eloqui > ac dicere non hu* 
dabilis exempli rem eile» nec inter 
proprias notas ac laudes hominis in* 
gCDÎofî & incelligentis babendum vi^ 
deri) ubi , quae ad irrîdendûs & con*» 
temncndos alios pertinent » reculeris j 
& e)c hi$ ad tuum arbitrium ac lubi- 
diiiem de illis judicaveris^ ea, quae 
ad depellendam ab illis ignominiam 
acccperîs> reticere, nec aiiis icidem 
exiftimandi copiam facere. 

Haec ad refcllenda ea^ quae de 
Perizonio perperam & falfo prodira 
elTe dixi, fufficere poflunt: cujusexi* 
Rimationem quum mihi deÊ^nden. 
dam fumll) (îmul & illi>quod debe^ 
bam , praeftiti 9 & ip(è in ea j quam 
dudum habui , opinione confirmatus 

funii C. A. DUKERIPRAEF. 

fùm 9 non pofle non faepiiïïme falli 
CCS) qjui cemere omniai quae ad 
alios in vicupcrationem i autcontem*^ 
tum adducendos tradita fiinc^prove* 
ris habent, fi audores eorum fidcdi- 
gni elle videancur. Nam exîis> qùae 
dixi» manifeftum eft, etiam hos qui 
siaxime idonei audores vidcripofTunr, 
co a veritate defleâere, quod illi in-» 
quireadae non eam^quam debebanr^ 
djligentiam adhibuerunt: hoc autem 
in uno deprehenfum etiam in aliis 
fufpicionem negligenriae illorum in-» 
)icere poteft. Sed hoc argumenrum 
nunc y etfi facilis & larga maceria eft, 
pluribus non ex(èquar, ne,quemmi* 
bi praefcripfi) moduro Pracfationis 
excedam. Valci Leftor> & No^e, JACO. Pag. 
JACOBI PERIZONII 

ORIGINES 

BABYLONICAE. PROOEMIUM. 

RDUi Une & multis diffi- 
cultatibus impediti laboris 
aggreditur opus ^ qui res 
Antiquiffimi Temporis eru- 
endas fîbi atque expedien- 
das fumit. Neque ia mirari 
miempiam oportet. Nam quum illo ipfo 
Tempore pêne nihil fuerit per literas mé- 
morial proditum , atque idcîrco , quando 
Hiftoriae deinceps fcribi jam cœperant, 
ftperioris aevi res , longe nwxïmam par- 

• A tem. 
z Jac. Perizgnii 

teixî, vel ex incertis vulgi fabulis, vel fiim- 
muiïi ex TTo^fQTFoifotio'roiç naT/ationibus y 
fola fubnixis , eaque lubrica prorfus & fal- 
laci 5 hominum memoria , peti debuerint : 
facile hinc apparet , incerta neceflàrio efle 
illiiis Teniporis pleraque omnia, & ideo 
fœpe multis .fententiarum divortiis intf ica- 
ta , & in diverfum , immo aliquando in 
contrarium plane , abeuntia. Primum ^ 
quod fêrvandae refum memoriae inventum 
eft adjutorium , fuit ufus cantilenarum , 
quibus prascipua Heroum fuorum vel to- 
tius Gentis tacinora celebrabant plerique 
fane populi , ficuti in Jnimadverjtontbus 
Hifioricis cap. 6. compluribns docui ex- 
cmplis. Sea ita tamen hae cantilenae re- 
rum geftarum memoriam fèrvabant & po- 
fteritati prodebant , ut inde originem in- 
ter Grascos certe traxerit non vera & 
certa Hiftoria, fed ilja, quae Poëticis eft 
fabellis afperfa & involuta. Unde & fa- 
^m, ut Veteres ipfî diftinxerint omne 
practeritum tempus in jH^tikovy Obfcuruin^ 
ante îpfas elapfum cantilenas, de quo nihil 
omnino habebant cognituih > tum Mffl/- 
xo V 9 Fabulofum , quod ex hisce cantilenis 
( quales fuerunt , tefte Jofepho lib. i . con- 
tra. Apion.^etiam iipfàHomeri cartnina^non 
literis olim , fed memoria canîorutn mandata) 

po- 
il Pag. 1034. Edit. Colon. Origines Babylonicae. ^ 

potîflîmum invéftigari & cognofci pote- 
rat> denique *Ifop«xov, cujus jam notitia ex 
certioribus literarum Monumentis & An- 
nalibus libris liquidius hauriebatur. Ini- 
tium yero ducit Hiftoricum hocce tem- 
pus rerum profanarum , in Oriente de- 
mum à Regno Perfâmm , feu malis , à 
dcftru6tione Nineves : in Graeciaab Olym- 
piadibus conftitutis & in ufiim Chronolo- 
gicum receptis, vel potius ab Heraclida- 
rum reditu m Peloponnefum : in Italia ab 
urbe Roma condita , fi non demum ab 
eadem a Gallis capta, ficuti volunt ipfi 
Livius VI. I. & Plutarch. in Numa. 

Verum încerta fint licet & obfcura 
pleraque, .<jua2 de primis Orbis Conditi 
fasculis traduntur a Profoiis Scriptori- 
buS5 prxcîpua tameii eorum Capita, ex 
fabulofis rcrum ipfkrum circumftantiis eru* 
ta & protra6ta,vcra haud dubie funt, nec 
abjicienda promis : quih immo , fi cura 
modo & judicium^quod decemere valeat, 
quid diftent asra lupinis , Hiftorica Fa- 
bulofis 5 adhibeatur , faepe ex ifta caligine 
liquidam efFulgere videas lucem; arduam 
Guidem illam inventu & indagatu , fateor, 
ied tanto gloriofîorem , immo vero utilis- 
fimam & digniflîmam, quse diligenter in- 
veftigetur , & Orbis Eruditi oculis expo- 
natur. Haec etenim fcientia çit, quae no- 

A % bis 4 Jac. Perizonii 

bfs Origines plerarumque Gentium & Rcg- 
noram oftenderc valet , SC quam pluri- 
mum etiam confert ad confirmandam S, 
Codicis & Hebraicae Reip. Hiftoriam, 
c^ix ut antiquiflima eil ipfa , fie & an- 
tiquiflîmas non fuas modo , fèd & vici- 
naram Gentium rcs & régna fiepcnumc- 
ro commémorât. Ceterum non mini- 
ma hic iterum oritur difficultas in con- 
ciliandis Sacris 8c Profanis Scriptoribus , 
quum de iisdem agimt rébus , dum eas aliis 
atque aliis circumftantiis omatas referont y 
& homines ipfos diverfis plerumque No- 
minibus defignant. Quapropter nihil 
alienum a meo Muncre , nec abs re Hifto- 
rica , fâéturus videor , fi diligentius paulo 
in res tam reconditas inquirere : nodos & 
difficultates in Vetuftiffima Hiftoria nobis 
fubinde occurrentes , quantum ejus fieri 
poterit, folverej & Sacra ac Profima, li- 
quido pqus explanata, in concordiam pro- 
babilem reducere aggrediar. CAP. Origines Babylonicae. f 

C A P. I. 

Urbijf Babylonien origo & antiquitas, 
Callijlheniana annorumjîx quoob^ 
ftrvatioms fiàtrum faBa Baèylo, 
ne j Summa Scriptur^e S. cmgruiu 
Vaniffîmâ immenfn antiquitatis 
oftentatio Chald£orum. Plinii locus 
îmendatus & expojitus. Tatianus 
txflicatur. 

IN I T I u M non aliunde reftius ducam ^ 
Quam ab Urbis Babylonien origine , quas 
haud dubie omnium Urbium antiquiffima, 
& ex qua primi Gentium Reges & Dy- 
ïiaftae exorti. Ejus proinde conditae tem- 
P^ 9 quantum pote A , conftituerc primum 
& confirmare conabor. Mofes itaque , 
Auftor antiquiflîmus , refert Genef. x. if, 
& XI. I. &c. homines ex terra Sinear^ 
yix eft Babylonis 5 primitus difperfos fuis- 
se in varias regiones , poftquam Urbs iftic 
«dificari cœpta , quae Babel fuerit diéta , 
diebus Phalegi , quippe qui ab illa difper- 
fioue & tertie divifeone nomen hoc aicce- 
perit. Dies autem illi in facculo poft dilu- 
^iutu fecundo ineunte funt qua&rendi , ut 

A 5 in- 4 J A c. Pe R I Z QlN I I 

infra pluribus oftendemus. Prseterea Nim- 
rodo, qui nepos Ghaipi, tribuitur Gen- 
X. 10. jam tune regmm Babelis.^ qnod pro- 
inde in illius utique aetatem incidit. Di- 
fertius Jofephus^^//^'. i. j. ubi difperfio- 
nem " hominum memorat, Nimredus^ ait, 

manensy cum reliqui fecederent invarios 
trz^us ^apud Babylomos regmm obtinuit. 
Idem firmant Curtius'jaliiquCjqui zBeloy 
h.e. Nimrodo 5 conditam Ùrbem tradunt, 
de quo infra. Convenit cum hisce, feu 
ifta Temporis defîgnationc , fecundum 
vulgarem Ghronblogise facrae feriem , lu- 
culentiflîme, quod, quum Alcxander M. 
Babylonem occupaflet , Gallifthenes Phi- 
lofophus 5 Alexandri in ifta expeditionc 
comes , inveniflè dicitur ea in Urbe Chai- 
daeorum obfervationes Aftrologicas usque 
ad tempora Alexandri , x^\tav irSv , x^) èv- 
y««xo0*ttfv rfiùSv , h. e. Annorufn cio lo cccciii. 
ut «X Porphyrio refert Simplicius lib. z. 
de Cœlo. Jam vero fi à tempore Babylonis 
ab Alexandre fubaftas regrediamur per 
elapfa jam tune fa^cula, deprehendemus , 
annorum iftorum initium , juxta vulgatam 
Chronologiam , omnino etiam ad illam 
Nimrodi iftius aetatem , & ad ipfos dies , 
feu natales 5 Phalegi efle référendum , ut 
qui Alexandrum M,praeceflèrint ipfîs pê- 
ne Origines Babylonicae. 7 

ne mille nongentis annis , feu quatuor tan- 
tum annis minus. Ego quidem Gerhard. 
Joh. Voflium fècutus, & Chronologise 
focrae poffc Abrahamum usque ad Salomo- 
nenf tria plus minus fecula adjiciens , ad 
ferius tempus , fed tamen vel fie fatis an- 
tiquum , Abrahami fcilicet «tatem, de- 
mitterem illud Babylonicarum obfèrvatio- 
num feu annorum aCaliilthene defignato- 
rum initium. Et fane multo vcriïunîlius 
id reor , quam ejusmodi obfervationes , 
feptem annis ante Phalegi ortum , & ipfam 
difcerfîonem , fuifTe ab iflis hominibus, 
adhucdum inculti^ nec ufu ullo edoétis, 
non tantum faétas, fèd etiam in poflerita- 
^is gratiam annotatas 5 id quod ab illius 
temporis rationibus eft alienifîimùm. Ad- 
^^9 quod nonnuUi Veterum tradiderint, 
ipfum Abrahamum inveniffe demum jiftro- 
i^giam £5? Chaldaicam fcientiam , docuiflè 
deinde Motus Solis &f Luna^ aliaque ejus 
generis^ Phœnices^ poflea & jEgyptios, Vi- 
de Verba Alexandri Polyhîftoris ex Eu- 
polemo apud Eufeb. Pr^epar, ix. 17. Ea, 
fi quid veri habent 5 illaram obfervationum 
tfum 8c annotationem ad temppra Abra- 
^^rtio antiquiora refef ri haudquaquam pa- 
tiuntur. Sed utcunque ea fe res habeat, 
praeclarum efl, & Scrîptùrae S. congru- 
CQS , illud Porphyrii , vel potius Calli- 

A 4 fthc- 8 Jac. Perizonii 

Ithems, teflimonium, quippe quod vel in 
îpfàm Babylonis primam originem in S. 
Codice memoratam confêrt , vel non lon- 
ge infra eam locat, antiqmilîmum Chai- 
daicarum obfervationum initium. ^ 

Ceterum ficut illud crgo fide eft di- 
gnum 5 quippe a Philofopho monitu Prae- 
ceptoris fiii in eam rem diiigentcr inqui- 
rentc , omnesque fallendi cauias procul ha- 
bente , profectum , ita longe praeferri dé- 
bet ceteris ejusdem populi , immenfâm fi- 
bi antiquitatem arrogantis jaâantisque, 
Chronologiis vaniflîmist Certè Cicero, 
lib. I. de Divin, cap. ip. & lib. ii. cap. 
4<$. tradit quidem, Babylonios jaébre, fè 
^jo.millia annorum habere monumentis (fcil. 
literarum) comprebenfa , & illa pofuiffe in 
periclitandis experiundisque pueris ^ quicunque 
ejfent nati^ atoue hoc modo conuituenda 
fua ex Aftris aivinandi arte : fed reéte mcn" 
tiri eos judicat j & condemnat aut ftuîtitia ^ 
aut vanitatis^ aut imprudetai^. Similiter 
Diodorus Siculus lib. ii^ p. ii%. Ed.Rhih 
dom. Multitudinem (i^utem annorum , quitus 
fe excoïuijfe tradunt W v â^açlav rSv KOftà ro9 
KocfMv , obfervationem Mundi bujus , haud 
facile quis crediderit. Nam 475. nUUia anm^ 
rum numerant usque ad tranfitum Alexandre 
în Afiam, ex illo tempwe^ qm cœferintfi" 
dçra obfervan. Videte, quam ycrcf abu" 

kfik Origines Babylokicas. p 

hfa fît antiquitas ^(^mïl]ihommes often*- 
tarunt. At fi tôt tamen Anficrum MiUia 
mormmentis fuis comprebenfa jaâabant , qui 
ergo fit, quod apud Plinium N. H. vu. 
^6. ex Berofo & Critodemo dicantur , ^^- 
bylonii fiderum obfervaiiones 480. armorum 
tantummodo habere, numéro longe etiam 
infra Callifthenianam fiimmam fubfidente? 
Utuntur hoc Plinii loco Viri Eruditiflî^ 
mi 5 Scaliger ad Gr^eca Eufebii pag. 407. 
cxtr. & Voflius de Hifioricis Gracis * 5 tum 
Marshamus, S^culo xvii.^pag. 474. Edit. 
Afi^ic, ^ Hic ouidem , ut C^fthenis , vcl 
Porphyrii, teitimonium éludât, fuamque 
de recentiore Babylonis origine fententiam 
firmet 5 Illi , ut ex eo Berofî aetatem , & 
editarum ab eo Hiftoriarum annum ipfum 
eruant. Scilicet iftorum48o.annorum ini- 
tium ducunt onrnes Hi ab aéra Nabonaflà- 
ri , finem ftatuunt in extremo regni & vi- 
tac Antiochi Soteris, àtque indc coUigunt, 
hujus anno xiii. prodiifle îllius Hiftorias. 
Sed profefto mendofiis eft ifte Plinii lo- 
tus , ut cuivis 5 eum ipfimi infpicienti , & 
attenta mente confideranti facile patebit , 
& jam vidit ex duobus illis Ciceronis in 
Divinatione locis Doétifl'.Harduinus. Eté- 
nim exponere vult Plinius Literarum ori-^ 

Af gi:- 

« Lib. 1, cap, 13. . 
k Pag. 504. £dit. Lipf, lO J A C. P EJt I 2 O N I I 

gînem & antiquitatem ex fcrîptis diveiia- 
rutn Gentium , praecipuc Aflyrise feu Ba- 
byloniae , & iEgyptiae. Quocirca praemit- 
tit 5 Uteras femper arbitror AJfyrias (malim 
AJfyriish.c. Babyloniis. Natn poft Aflyrios, 
a Médis & Babyloniis debellatx)s,Hi a Gra^- 
cis aliisque , ad Occidentem fitis , Agyrii 
quoque funt appeUati , vel eorum quoque 
• nomine funt defignati, quin & ipfœ literae 
Chaldaicas: feu Babylonica^ a Judasis fem* 

Br fcre Affyriàe vocantur . Perpcram itaquc 
arduinxis AJfymas hic interpretatur -fe- 
braas veteres feu Samaritanas ^ quae utique 
non .^^r/> 5 lèd Phœniciae potius fuerunt. 
Adde , quod mox Babyloniis diferte tribui- 
tur tanta literarum antiquitas , unde appa- 
reat, sternum fuijje literarum ufum , h . t. fem- 
per eas fuiffe Babyloniis feu AJfyriis , quas 
eadem lunt. Taceo jam nullum efle ido- 
neum fatis in eo {enfym^literas /imper arbi^ 
tror AJfyrias , vel Hebraas ^fuijfe^ qui in mea 
leftione eft commodiffimus , ut liquet , & 
mox iterum videbimus) fuijfe : fed alii apud 
JEgyptios a Mercurio , ut Gellius j alii apud 
Syros repertas volunt. Subjicit dein a Cad- 
mo primum e Phœnicia in Grîecîam illa- 
tas, & poftea varie auftas. Deniquc Anti- 
quitatem earum jam probaturus naec por- 
ro fcribit : Anticlides in Mgypto itrueniffe 
, quendam nomine Memnona tradit^ xv. annis 

ante Origines Babylonicae. u 

mte Pharoneum^ antiquiffimum Gracia Regem^ 
idque monutnenfis apfroban conatur. E diverfo 
Epigenes^apud Babylonios jzo.annorum Obfer" 
vafiûfief Jiderum coSilibus latet cutis infcriptas 
iocet ^gravis JÎuSlor imprimis:qui minimum^ 
Berofus &f Ctitodemus 480. annorum, EX 
^O APPAKETMTERNUS LITERA-^ 
RUM USUS. Manifeftum , induci hic Ba- 
bylonios & ^Egyptios Scriptore$, quafi 
certatim primum & antiquiffimum litera-- 
rum ufum & originem fîbiv^indicantes.iË- 
gyptius ex monumentis Antiquitatum de* 
monftrare conabatur , fuiflë in >£gypto in- 
ventas aliquot jam annis ante ipfum Fhoro* 
nea , antiquiffimum Gnecias Re^em, immo 
vero primum Hominum , fcilicet m Grascia^ 
fi fides Acufilao , vel Patrem martalium H(h 
minum^ fi Phoronidis Poèta ^^ apud Clem. 
Alex. lib. I . Strom. ^ Ita ergo, quum iËgyp- 
tius 9 antiquiffimis illis temporibus jam pê- 
nes fe fuifle literas traderetj^^/ii'^yjBaby- 
lonii , neutiquam fcilicet ccdentes ^Ëgyp- 
tiis, longe amplius idcirco annqrum fpa- 
tium proferre nunc debent, quo apud fe in 
ufii jam fuiflè literas contendant, & quo 
proinde recepto , neceflàrio coUabatur An- 
ticlidis fententia , nec ullo modo literarum 
inventarum & primum ufurpatarum gloria 
pênes ^gyptios manere queat. Hase enim 

cfl 

4 Pag, 311. Edk. C$lon,i^. Ed. Ox»». Ï2 J A C. P E R I ï O N I I 

cft ilk diverfitas^ quam Plinius memorat, 
Verum neutiquam apparet ea ex fiimmis 
Babylonionim cxprems , quippe quae ni- 
mis profeébo exiguse funt , quam ut ad 
Phoronea afiurgant , nedum e diverfo illius 
setatem fuperent : immo vero neque Cad- 
mum attingunt , neque etiatn , pofterior 
certc , vcl minor , Homcrum aut Hefio- 
dum- Ex quo certiflîma eft earum conii- 
ptio. Etenim non agitur hic de eo , quam 
antiquas fiderum obfervationes habuçrint Ba- 
bylonii , fed quam antiquum literarum 
ujum , quas tamen illi ad fiderum obfèrva* 
tiones quoquo modo notandas primum, 
& jam dudum ante initia literarum apud 
iEgyptios 9 ex Auétorum iftorum fenten- 
tia aahibuerint. Jam vero qui convcnit , 
literis apud Babylonios feu Aflyrios , unde 
ipfe Plmius originem eas duxifle arbitra- 
fur , tribuere .a^tatem , qua^ aliquam mul- 
tis facculis luperatur a prima earundem 
aetate non modo apud -/Egyptios , fed & 
apud Graecos , ad quos ex Oriente demum 
a Cadmo diu quidem poft Phoronei, fed 
tamen lonse ante Nabonaflàri , tempus 
delatae conftanter traduntur ? 

Neque minjis liquido convincitur Sum- 
marum falfitas ex epiphonemate vel con- 
clufione 5 quam Plinius illis continuo fub- 
jicit : Ex qm apparet atemus literarum u fus . 

. tr^ Origine$ Babylonicae. 13 

Ërgone ex 480. annis ante Alexandmm, 
vel Antiochum Soterem , atque Hujus 
extremos annos , ut volunt , liquet aster- 
iius ille iifus, quum jam ante mille tune 
annos cogn^tas tuiilent in Grsecia ? Immo 
vero clarum eft vcl folis ex his vcrbis, 
enormem (limmam debere ftatui, quse tam 
vetuftum lîterarum prodat ufum , ut Le- 
âores nihil amplius de origine earum^ièd 
potius de atemitate cogitent , feu àeterm 
apud Babylonios quidem ufu. Et hoc eft^ 

Îuod etiam paulo ante videtur fîgnificaâè 
^linius ^ dum dixit , JJteras fimper arb> 
tror AJfyriis fuijfe^ h. e. fuiliè apud illos 
in aterno ufu , feu jam ab ipfis Aflyriorum 
feu Babyloniorum primordiis. Quapropter 
nullus ego dubitem , majorem in moaum 
augendas eflè illas BaByloniorum apud Pli» 
nium Siimmas , & iîn^lis adjiciendam % 
ut jam feciflè video ultimum Plinii Edito- 
rem , Celeberr. Harduinum , numeri Mil- 
lenarii notam , quae facile excidifle potuit: 
atque adeo illam Epigenis efle 720000. an- 
norum , Berofî vero & Critodemi ^ 480. 
vel 4po. ut habent MSti , vel potius 470. 
MilÛùm annorum. Nam ita conveniet 
hsBC pofterior , vel proxime faltem acce- 
det ad fummam a Cicérone & Diodoro 
Siculo expreflam , quos credibile jeft Be- 
rofum maxime fecutos y fiquidem ille prae- 

cipuse 14 Jac. PeRI20KII 

cîpuas fuit îri rébus Babylonîcis apud Grac- 
ces & Românos au£h>ritatis , & non mo- 
do îpfe crat Chaldéfus génère , ut ait Jofe- 
phus lib. I . contra Apion. * fcd & yvtd^iiMç 
roTç mç) iretiiuûti dvùtçfî^ofjLîvoiç , notus ilUs ^ qui 
erudiîionis ftudio occupantur. Adde, quod 
Diodorus diferte tradat in Alexandri aetate 
illas ailhorum Myriadas finiri. Jam vcro 
vixit ca setate Berofiis , & paulo poft fcri- 
pfît. Docet idTatianus inOrat.adv.Gcn- 

tes, cap, f8. "^vi^dc^iç dvijf ^àt&vKmioç^ <V 
fit); rS TTOf cnôroTç BfiXs^ iCm A'Ki^uvifo¥ yî" 
yomç 3 vel , ut Eufebius ^ yrtifA^oç : BerO'' 
fus Vir Bahylonius , Beli , qui apud illos co^ 
litur j Sacerdos , qui témpore Alexandri exfti" 
fît. Voffiusin Hifioricis Gratis mz^nAx. vcr- 
tere, qui tefnpùre Al.natus efi. Scilicct ùt 
ita Berofus tanto facilius intdligi poflît 
fcripfîfle dethum fiiam Hiftoriam fub An- 
tiocno Sotere , tm jwét' Wto v ( A'Aé|«v/|»ov ) 
TpiVûijUt ibidem idtradit Tatianus , vel eti- 
am fub Antiocho Théo , t« jmét^ SeAgi^xo» 
T-p/rw, lit verba Tatiani refert Eufebius: 
tanto magis , quia &Pliniana annonan 480. 
fiimma a Nabônaflàro repetita excurrit ad 
ultimos annos Ànt. Soteris. Statuit ita- 
que natum Bèrofum paulo ante mortem 
Alçxandri. Séd inania hxc funt. Nam 9 

prae- 

* PAg, 1043. Edït. Colon, 
h PrAfarât. x. 11, Origines Babyeonicae. ty 

praîterquam quod corrupu fit ifthasc Pli- 
nii fumma , Tatianus paffim eos , qui cer- 
to tempore vixerunt & floruemnt, dicit 
tune ytyovivai vel ytviffô^at. Sic fcq. capi- 
te legas apud eum , Jimojîs Rex Agypti 
ffîvîro Tcar ''hcty^jsv /W/aIûc^ h. c. vixit tetn* 
poribus Inachi Régis AxgvfOX\xa\. Sed & 
Alexander Polyh.in verbis mox proferen- 
dis fcribit ipfum Berofum traderc , fe yg* 

ubi (nifi forte legendipn fit Kon^' f^hà^i^SfH 
Tx $<AiW« Tijv ij'a. h. e. tempore Ales^andri) 
»i Wflc notât vitilem feu praecipuâm Homi- 
nis setatem , florem & robur astatis , quse 
proinde aetas fecundum ifthaeç Scriptoris 
illiusverba^ fuitBerofo Alexandri tempore. 
Sic plane «Jv iti in ifA/x/os, h. e. qui jtm 
tfk in virili éetate , feu rohore atatis , apud 
ipfum Berofum in fragmento , quod nobis 
fervavit Jofephus lib. i. contra Apionem 
p. 1044. Vereautem itafe rem habuifle, 
h. e. vere Berofiim tempore jam Alexan- 
dri 5 non poftea , floruijfe , liquet clarifli- 
me ex Syncello , qui Chronographia pag, 
14. verba h sec Alexandri Polyhiftoris , feu 
ipfius Berofi , eodem , quo a me fa6him , 
interpretatur modo. Nam ait , BijpwirtroV 

« ttîç Xû6A<y«ïx>ï? A*p;^flfcioÂoyt'ow cvyyça^guVj 

xîiovoç, «îf^ij^iy, Berofus Cbaldaiea Anti-- 

gui" i6 Jac. Perizoniï 

fuitatis Script or y qui FLORFIT tempmius 
AUxandri M. ut ipfe ait. Non ergo tuiic 
demutn Natusefi^kd jam FJorutt^ &cv 
«xfft^ TÏf lî A4HiW /» j?w^ c? robare atatis cx- 
ititit. Idem poftea^<?| . i8. eadem, quas 
Ëufèbius, Alexandri Polyhiftoris verba de, 
& ex Berofo cxhibet. Sed & diferte rc- 
fert Bero(um ad tempora ante Manetho- 
nem , qui Philadelphi Ptolemsei astate vi- 
xit & Icripfit : nam eum ad PtoL Phila^ 
delphum de Dynafiiis Mgyptiacis fcripfiffe ait 
pag. i6. D. iMtti lÂl/An^iv hnfùt^ci xûtrd riç 
cf^viç cx^Siy yets TCJf^^^^^ ^ pixpov vfgpov, ad 
imitationem Berofi , iisdem FERME Tem^ 
poribusy 'uelpauio POST. Et hinc^j;. i8. 
M»n6S fjLrtcè BtifOô^^ov ytvifjbivoç in) ïlrcKt^ 
fAd\i rS ^iKa^îK^Hj Manetho pojl Berofum 
exfiitït temporibus PtoL Philadelphie quippe 
ad quem mifît, vel cui infcripfît Mane- 
tho (lium OpUs. Hinc ergo apparet, quis 
verus fît Verbi Tuiim^ç iènfusL, (eu non 
référendum illud ad natales Hominis , fed 
ad mediam & florentem ejus setatem. Li- 
quet etiam ex his , Berofum jam Senem 
cdidiïîe fuum opus , fî id dedicavit Antio- 
cho Soteri. Nam ut Antiocho Théo de- 
dicaverit, vix patitur ratio temporis, fi 
fpeftemus Philadelphum & Manethonem, 
ante quem fua jam fcripferat Berofus. 
Porro autem confirmatur noflra Plinii 

Ëmen- Origines Babylonicae. ly 

Emendatio , cette V ulgata èjus Lcâio chr 
riiîîme refiitatur ^ etiam ex îpfo Berofo , 
feu fragmento Aléxandri Polyhiftoris apud 
Eufèb. Chrofdcû Graco P. i. fag. f. Bi;p«a^ 

roç € V t\f TTfiirif tm Ba(£vA«y<06xâi v ^fic) j y^m 

M^eùi ObVTQV KCÙT ^Xl^ÙilfêfOV TOV ^lAiTmV T^V 

vou. &c. Berofus in libro primo Babyhnico'- 
rum ait , exfiittffe fe in atate virili , t empare 
Alexandrie Philippi Filii-, multarum autem 
rerum annotationes Babylme [ervari magna 
cum cura , tenipus annorum , qut Myriadas xv. 
fuperanî , continentes. lUas vero anmtatio" 
nés corainere Hijlorias de Cœlo 6? Marij' ^ 
prima rerum generatione , 6? Regibus {^c. Vi- 
demus heic , Berofiim , neutiquam tantum 
480. Annorum rç:^ literis eflèproditas à Ba- 
byloniis , referre , fed c diverfo tradere , 
fervari ifiic annotationes rerum multarum nui* 
gna cum cura , continentes tempus amiorum 
Jupra myriadas quindecim^ h. e. fupra ifo. 
imllia Annorum. Si itaque Berofus ipfe 
tôt annorum accurata multarum adeo rerum 
monumenta fuperefle Babylone tradidit, 
ne credamus 5 eum fa£tis iftic obfervationi^ 
bus Siderum , qua in re illi fe praecipue ja- 
ôabant , ut cum ex Cicérone , tum aliunde 

B cou- î8 J A C. PERI2 0N1I 

cdnftat ^tantummodo 48o.tribuiflè annosi. 
Hase paulo fufîus demonftrarc fuit viitim^ 
ut fîdem facerem certiorem Callifthetûa- 
nx Baby loniorum fummas , quse tam pul- 
chre convcnit in Hiftoriae facme traditio* 
nem , Se ut oftendeitm, unicam modoeflè 
ab illa discrepantem y eamque vulgari va^ 
nitatis vitio , n . e. nimio Antiauitatis ofteti* 
tandx ftudio • manîicfte fâUâm. Tanto 
autem ftudiouus id feci j quia y û verus 
foret Se integer iUe Plinii locus , atque illa 
aiuiorum apud eum fumma, tum fane ifta 
Babylonicarum obfèrvationum Chronolo- 

Sia, feu Ëpigenis, feu Berofi Se Crito* 
emi , reliquis pracfèrretur haud dubie : Se 
> reâe quidem ^ (juia quo quxque eft mo* 
deftior Se aftri6hor, tanto eadem efl veri- 
•fimilior , Se fide dignior. Ita vera Cal- 
liftheniana , quas Piiniaiian] iftam quam* 
plurimis fuperat ikculis , jacuiflët pêne 
.prorfus ab jecta , certe fufpeâa foret vdic* 
menter > îd quod ut pateremur , non erat 
temere committendum , quum non modo 
aliud ipfius utilitas exigere videretur, fed 
Se tam facile , certa, ut arbitror, crifî^ 
in quem merebatur locum fidei reftitui 
illa po£fet. CAP. G&I61NBS Babtlonicae. Gap. II. 1^ 

C A p. II. 

Bâiylmic^ Cœîeftium Obfirvati&num 
Epochie caufa & initium. §l^ari 
nonfuerit antiqulûr^ vel non afcen^ 
datfupra Nabonajjari atatem. NL 
hïl facit ad evertendam Porphyrii 
d$ Callijlhene traditionem. Mars^ 
hami S" Clerici focordia in exfîû 
eando PUnii loco. 

NON temere hsec a me diâa & aâa, 
probant abunde *Viri Ëruditiflimi ex 
Anglia , Marshamus , & Dodwellus , tum 
Stanlcjus Phil. Orientalis 1. 1 . i . & Clericus 
^ Indice Philologico , quo fe Stanleji Ot)us 
^luftrafe , emnd^e^ Ù'jupplefe j^bit. V ide 
Eum iftic in voce BabyUmic^e , & in v . Bero-^ 
y«J. Omnes hi pariter Callifthcnianlm asper- 
ï^ntur & rejiciunt annorum fummam, 
&lfamque illam Berofi ex corrupto Plinii lo- 
Ço irnicc rccipiunt , atque hujus auftoritate 
^meverterelaborant. Clarîff. Dodwellus 

• 

^ Append. ad Differt. Cyprianicas § . 24. cum 
'^^ffio £5? Marshamo amnino exiftimat^ non 
^B aliunde annôs illos Berofi apud Plinium, 
î««w a NabonaJ/iro y nunierandos^ & Bero' 

B i fum lO . J A C. P E H I ï O N ï ï 

fim tradit meminij/i primum Epocha Nabo^ 
fêoffarea^ feu, ut §. 16. ait, iftius Canonis 
primum fuijfe ediiorem. Idem vcro §.25. 
tum hune Canonem , tum quod Syncellus 
ex Berofe 6? Potyhiftore Alexmdro hanc eau- 
fam initii iftius Epocbae à Nabonaflàro de- 
mum duéti referai , ^uod gefta fupermum 
Regum Nabonaffarus ipfe ccrruperit , fufficere 
affirmât ad ipftus Berofi 6? Polyhiftoris fidem 
ékvandam 3 rogitans , unde ergo ïlli tam im^ 
menfam hiftoriarum feriem procuderint ^a* 
hmaffaro antiépiiorum ? Et mox ad Calli- 
fthenem progrefliis , unde (^ illas Ajlrommi^ 
tas Callifthenes habeat obferuationes , quarum 
ffieminit Simplicius , annorum atfte Alexan^ 
drum M. ipoj. qum ad Arifiotelem fahu^ 
latur etiam à CalUfthene miffas? Sçd quis 
credat , Berofiim 9 ut de eo primum aga- 
mus 5 fecum ipfum adeo manifcfte & im- 
prudenter collidi , ut ab una parte iftiu» 
Epochae , quam ipfe primus ediderit , ini- 
tium ideo répétât demum à Nabonaflàro , 
feu ab mnis 480. quia fuperiorum Amio- 
rum & Regum res geftse per illum penitus 
ad fiium tempus usque interciderint 3 ab 
altéra vero parte tradat^Babylone lervari an- 
notationesaccuratasrerum fupra ifo. millia 
annorum ? Ediderit fane Berofus in Grae- 
cos omnium Primus hanc Epochàm : noa 
inde fequitur, eum ilUus quoque Auâo- 

rem Origines Babylokicae^Cap. II. n 

tcm fuilK primum,{èu Prlmum Aftrono- 
micas Babyloniorum obfervationesin ordi* 
nem redegiflè, & amiis Regum aptafle^mul* 
to minus, originem- ipfàm iftius Ëpochas 
debeii Berofo. Immo vcro , fi fides Syncel- 
I05 * coUegit fuperiorum Regum resgefias , non, 
Obfcrvationes cœleftes, (^(^<p»vêffî)abûle^ 
vit Nabonaffàrus , ut ita Regum Chalddeorum 
Enumeratiù inititunab ipfofumeret. Quider* 

go ? jamdudum ante Bcrofum videtur haec 
^pocha coèpiflè , & eam rcpetiviflè à Na- 
bonaflàro, nonBerofusdemum^fed Baby* 
lonii Aftrologi , qui poft Nabonàflàrum vi- 
xere. Quin immo , quum vîdeamus , Nabo- 
nàflàrum ipfum coniulto prasbuiflè caulam , 
quare 2b fe incipo'et hase Epocha , quid ob* 
«at, que minus credamus & flatuamus , il- 
lum publico in loco pofuiflè & fixiflè Ali- 
bum , vd Annales ( gualcs & Romie pri- 
mis temporibus confccere Pontifices) in 
quibus & ipfe cœperit annotare ofiferva- 
tiones fîderum , & ceteri dein Reges , ip- 
fius pofteri, fimiliter annotaverint ? Sic 
certe idoneam habebimus rationem Epo* 
chas .,dudum ante Beroftim jaminftitutas, 
& ab Nabonaflàro demum cœptae.. Sed 
quaerit jam Vir Eximius, undc ©rgo Be- 
rofus antiquiora illa hauferit^ immo Se 
unde CaUiuhenes fuas habueiit obfervatio-* 

B 3 viaesî 

M Chrin^ffrafh, pag. ^6']^ r^Z J À C* P B R I X 6 N II ^ 

ses? De Hoc âgemus in fequentibus. At 
JBerofus iyk vident j quid 8c quantum fi*- 
•dei tribut fîbi velit. Nam certe vanitatis 
nos quoque paUm eum arguimus in icnmen» 
fo illo annorum 5 immo myriadum, nume^- 
ro. Sufficit nobis probafle ^ immemum il* 
lum annonim numerum , quem Cicero Se 
Diodorus expreflêrunt , vere ab ipfo dici 

Sroditum , atque adeo Plinio quoque re- 
ituendum ^ neque veto in hujus Plinii 
verbiseflealiquid vel minimum , quod Na- 
bonaflàri Epocham refpiciat. Crediderini 
autem etiamapud Alex. PoL vel Eufebium 
numéros MyrUdum f uifle corruptos ^ & pro 
lE legendum M .hoc t&^qmdraginta^vtl 
MZ. hoc eA yûitadraginfa /eptem y ut cum 
Cicérone & I/iodoro ttiditei magis con* 
gruant, 

Sed tamen , re accuratius penfitata, nihil 
in his mutandum jam cei^ëo, quia varius 
e^ft Numerus Myriadttm Chalmicarum ^ 
Epi^^eni lxxii. Berofo & Critodemo apud 
PUnium XL VIII. Êabyloniis apud Cicero- 
nem & Diodorum xlvii. Berofo apud 
AlexandrumPolyhiftoremxv. Hinc Syn- 
cellus pag. 34. déganter dicit '^àv rS¥ triiy 
}A\)fictâurfêof dK^ny^n^»»^^ y h. e. Mfriadas 
0nnarum alto fenfuint erpr étantes ^àtXjoûdtxa 
(cil. diebus. Et p. 3f. riv MvfiaSêffAof tm 
ZffiAioMxcïy hS¥. Accedit vel potiifimum , 

quod Origines B^^bylonicae. Cap. II. x| 

^od Syncellus eademverbaAlexandriPo* 
lyhiftoris ex Beroib, & lotijge çopiofîus^ 
adfert pag. 28. inque ils diferte etiam has 
bfBs lÈ. n. c. XV, myriadas. Quid ci^o 
tentiendumdeillisxLvii. vcl XLviii.Aiy- 
liadibus, cjuas ex ipfo Berofo tamen me- 
morat Plinius, memorant & alii? Nam & 
Afncanus apud Syiicellum p. 17. 9^ tov rmv 

p»fict^mfy -ri iîT hiyny $ aut quid opus eftj 
^t cmnmem&remus Cbaldaicas nugas xwiii. 
^yriadiim ? Venim varia vidctur, fuiflè Ra- 
tio Chaldakarum iftarum Myriadum , tan- 
^magis j quoniam Alex, Polyh. ex ipfo 
hocBax)fo eodcm inloco apud Syncellum 
P- îo. etisun longe |dures, quam xv.My- 
'^es, feu Myriades xliii. commémorât. 
Non ergo in his contradiétio , fed diver- 
fitas quacdam , ineflè videtur. Nempe ja- 
âavit Berofus fervatas diligMer B^ylone 
Bïultarum rcrum annotationcs xv. myria- 
dum : rdiquarum ergo & antiqinorum m^- 
nadum sdia apud ipTùm e(t ratio. Nec 
«Mm omnia iftiiîs tcmporis tam diïigetaer 
^^ittiotata aut fcrvata voluit dicere»^ Sed ta- 
î^ quum ipfe multa ejus quoque tempo- 
ris ab ip{à usque mundi origine oftentet ^ 
^uet ex eo, jaâaflê ^go cum rerum eti- 
«tti in iVùs myriadibus gcftarum aliouam 
fcientiam. Nihil itaquc mirum , cœleftes 

B 4 obfer- 14 JaC, PERI20NII 

obfervationes , quib9S fe maxime efFerd>ant 
Babylonii , afErmaflè Eos , ab fe haberi pro- 
ditas literis jam ab ipfo rerum initio , in 
primis quum primo Itatim mundi Anno 
finxerint ex mari Ery thraeo emcrfillc Oan- 
nem,qui fibi tradiderit y^ùtfAfàdrvtai ^xoù fMin 

ter arum , £5? fcientiarum , 6? artium variafwn 
peritiam'f ut rcfert Alex. Pol. ex Berofo 
apud Eufebium Chr, Gr, p. 6- Cetenim 
iusexLvn. vel xlviii. Myriades repeten- 
d% funt fecundum Berofum ab ipik rerum 
origine. Nempe ab Aloro, qui eft Ada- 
mus , usque ad diluvium fiib Aiflithro tra- 
dit efHuxiflè annorum myriadas xliii. ac 
duQ miUia. Vide Alex. Polyh. apud Eu- 
febium d. 1. & SynccUum p. 50I . Hinc 
jam poft diluvium ( in quo tamcn res fii- 
perioris temporis , ne quis intërcîdiflè cas 
putaret , juflu Dei ab ipfo XtTuthro con- 
fcriptse (vide Eufebium pag. 8. & Syn- 
cèllum pag. 30. 51.) Sipparis deih detos- 
fse 5 & lie fervatae , ac poft diluvium dc- 
nuo eâToIF^ , ad notitianl pofterorum de- 
vaiiflè finguntur ) Alexander ille denuo 
fabulofos Keges usque ad Euechoum me- 
moravit , quibus tribuit annorum Tr« 
Myriadas & Millia Quatuor , ac lxxx. 
annos. Vide Syncellum/wg, 78. Sic jam 
habemus XLVï. Myriadas, & Scx Millia, 

ac Origines Bâbyi^onicab. Cap. IL if 

ac prasterea annos oâroginta , usque ad Eu* 
echoum , a quo usque ad Mortem Alex- 
andri Magni reliquum , auod adhuc deelt 
illis XLvii. vel xlviii. Myriadibus, facile 
cxplere potuit Bcrofus , Scriptor prorfus 
inepte & unice deditus extoUendis Gentis 
fux Antiauitatibus 5 quo nomine paflim 
ab illis ipus, qui cjus fragmenta nobis in- 
gerunt , accuiatur. Certe ad Myriadas 
XL VII. explendas dçfideranturtantum anni 
3910. quas fumma non adeo longe ultra 
vulgatam , de fpatio & duratione tempo- 
ris ai) Eucchoo , feu Nimrodo , ad Alex- 
andrum usque ^ fententiam excurrit , atquc 
idco valde probabile eft , eam ab illis Au- 
ftoribus , qui tempora ita augere & in im- 
mcnfam proferre Antiquitatem ftuduerunt, 
ifti intervallo attributam. 

Scd revertamur tandem ad propofi- 
tam quseitionem j imde , fcilicet , Be- 
rofus oc Callifthenes fua hauferint , fi Na- 
bonaflàr (ûperiorum Regum res geftas 
aboleverit , idque ita , ut idcirco Epo- 
chae Babylonicas Cœleftium Obfervatio- 
num initium ab ipfo demum & ejus Règ- 
ne debuerit etiam poftea repeti. Hoc 
vcro fi maxime fit verum 5 & a Bero- 
fo ipfo traditum , nihil tamen vel fie in 
co erit abfurdi, fi tune dicamus, Bero- 
fum potuiilè quaedam fcire , fuo tem- 

B y po- ta Jac* Pbrizonii 

pore iterum jam invefHnta & repcr* 
tZjmx antea jacuerant Siquandiu ui]^« 
prefla &occultata« Enimveio {xpt iduti- 
que accidit 9 ut antiqiiionim fcripta & aa- 
notationes aboleantur^ ita ut videantur 
prorfus periiflè^ quse tamen aliquandiu poft* 
ea ex fîtu & tenebris iterum protranun* 
tur , & multo itudiofîus tune defcribun-* 
tur & leâitantur. Cordi Cremutii^ alio* 
rumque, libros fub X^yerio^Ctis abolitos 
&C fer jÈMes cremafos novimus : iidem ta- 
mea ma»fmM ûccuUati ^ & fub Caligula 
iterum funt requifiti. Vide Suet. Calig. 
\6. & Tac. Afm. iv. 3^. Herodcs quo- 
i^e , ut ex Africani Epiftola ad Ariftidem 
refert Euieb. Hifi. Ecckf. I. 7. confcmjibi 
fiue infer Jud^âs ifffobilitath ^ inceJidit ea^ 
rum^dç ci¥ciyça^»ç rSf yuS^ ^ gsneàlogicas 
toMas ^ ad id usque temporis ly 'toTç d^ 
X^o^ç fervatas : fêd vel fie nomiulli partim 
0x tnetnaria , partim aUunde ^ eas dein fîbi re- 
f tituerunt ^ ut vel ex ^enealogiis Servato- 
ris noftri liquet. Quidni eiga fîmiliter à 
Nabonafiâxx) potuerint fuppreflà efle (upe**' 
riorum Regum aâa, deinde vero iterum 
inventa , & in ufum publicum pt)tra6b , 
atque à Berofo , qui quingentis circiter 
annis poft fcripfît , memorata ? 

Quare erga à Nabonaflaro demum in«^ 
cepit etiam poftea mentio Babyloniorum 

Re- Oaigines Babtldniôae. Cap. II* 17 

Regum j prioribus perpétua oblivione fe*» 
oultis, ut & feiies Canonis Ptoleimici? 
Nam, ut fcribit Cl. Dodwdlus $. 24. 
Prohabik eft , Epocham , ommum antiquiffi" 
mm^ mrum fcUicet ^ qua afironamicis obfer^ 
^ioiimbus fuiffem infiffnta^ in hune ufum àb 
Aftftmoms deleSlam. Sed haud dubie N»- 
bonaflàrus ipfè , fi crcdimus Syncello , eau- 
&m dédit, ut emmerâtio Rêgmn Cbald^a^ 
rum àb ipjh dein initium fumeret , Se talem 
fbifan, qualem modo diximus, Sc quam 
pofteriores mutare vîx potuerunt. Ve- 
mm fi maxime haccEpochaSc Séries coe^ 
ptx & iaftitutac primum fuerint ab Â- 
ftrologis aliquanto poft NabonafTarum , 
tumvero dicendum, ficut apud.Grsecos 
aliud fuit tempus Certioris & Chrotiolo-^ 
gicse Hiltoriae , aliud Fabulofe , Sc idcir^ 
co Hiftmcm'um pranfui ab antiqmmbuî 
ahftifiuerunf y recentiora a^effifuM*, veluti 
Epborus Cumams , qui ^ quum res pubiice ge^ 
fias fcribere wUety anfiquas 9mfii fabulas ^ 
fSfi&rUque fii^ itUtium feci$ à reditu Heréh^ 
cUdarum ^tcite Diodoro Siculo lib. iv.imt. 
&c forfan & apud Babylonios Certiorem 
Hifloriam (eu Chronologiam à Nabonas- 
faro cœpiflc demum , at fuperiora Fabidis 
fuille implicita : id quod ex itnmenfa illa 
Antiquitate , quam jaâabant , ûc fatis pa- 
tcre vi4ecur. H«€ ergo jratio fuifle i)o- 

tuit. £K 

^^*^^ij^ :• ?- I. p. 


ORicmEs Babtlokicae. Cap. II. 19 

narum , reperiebant defignatum , nec pra« 

iode ipfî defignare poterant ^ quum tamen 

Chronologicas Olympiades, quandopri* 

mum cœpta eft hsec Epocha , non afitcr 

quam jper Viftores ftaoii defignari folc- 

itnt, adeo, ut diccrctid: non y Prima ^ 

Secunday &c. Olympias-j fëd Olympias^ qm 

'oicit Cùrœbus^qua vicit AntimachuSj c?^. 

Ita vcro & Nabonaflâreae Epochas ini- 

tium fi Aftronomis jpoft Nabonafiàrum , 

ut diximus , non ipu Nabonaflaro , ad- 

fcribcndum , tum vero & iUi dici poflènt , 

ctiam hac ratione a Nabonaflaro demum 

inccpifle Epocham , nec aliis poftca re- 

potis & cognitis jam tempore Callifthc- 

nis fiderum obfervationibus auxiflè,vel in 

^tius tcmpus eam extuliflc ^ quia a Nabo- 

naflàri tempore demum cœpcrint diligen- 

tius, quamantea, obferyan fîdera , eacquô 

obfcrvationcs pubUcc 8c publico in albo 

^nnotari. Docet id nos iaem S^ncellus, 

fed & ipfe Ptolemaeus. lUe enim p. m. 

^p<î. Graecos ait fateri , iftam .Nabonaflà- 

ri Epocham eflè TFùivrm daçiGiçiçAv , pra 

^mèus aliis accuratam-j qxiia, ut dein p. 

^07. tradit , Chaldai demum a Nabonàffa- 

Yo tempora motus aftrorum ditigenter ohferva^ 

runt 5 vel armotarunt , ^KPiC^ffAv. Habue- 

nintergo aliquas fine duoio priorum tem- 

porum quoque obfervationes , fed non ca 1 }d J A C, P B «. I 2 O NI I 

#ic^iCf(it» in Utermun momimenta relatas 5 
Ht ex ils perpétua poflêt earum conilitui 
^es. Similiter Ptolemasus 06. m. m^o^ 
hifà. ^iyifyw j cap. f.vàt^fi Êpochas dedu^ 
&urum usque m iniHum Regfd NahwiaJfmH^ 
i^ S jQonH ( pergit ) %tà r»ç Trû^ûudç rnffi^tf . 

%c^j a fuo f empare etiam antiquas obferoa^ 
tiones bahemus , prarfus ^ vel in univerfum ^ 
^i bac tempera fervatas* Dici haec nort 
poterant de Obfervationîbus ante N^o- 
mf&rum faâjs 5 quippe quas non erant ita 
iitliem fërvatac , & iaeo in Epocham hanc 
neque poftea admiilàs. Adde jam his, 
quod Nabonaflàr non tam delevit obfer-f 
vationes fiderum jam ante fua tempora fa-^ 
£bs, quam memoriam Regum, ut abfi 
incipret enumeràtio Cbaïdaorum Regum^ oC 
ita in pcrpetuum fervaretur lui Albi ^ feu 
fuorum publicorum Annalium , unde Em- 
pocha illius eft orta,initium. Namquum 
dein in hac Epocha tempus defignaretur 
per annos Babyloniorum Regum , illorum 
iautem, qui ante Nabonaflarum fucrant, 
memoria & nomcn jam eflèt exftinéhrai , 
non potuerunt fatis commode antiquibres 
fiderum obfervationes neque'poftea in hanc 
Epocham relcrri , quia annus carum folita 
per Reges illos defignatione exprimi non 
-poterat. Nihil tamen hoc i^pçdit^ que 

mi- Origines Babylokicab. Cap. IL )i 

minus etiam ante Nabonafiimun varix re-» 
vera fuerint h&sc obièrvationes , eacque 
usque ad tempus AlexandriaChakiasis{er-> 
vari, & ad certum tempuS) fed alia^ne 
tione defignandum , referri potuerint . 

Poifit forfan etiam hoc fpecie qiudam 
dici 9 Nabonaflànim non omnium antie & 
Regum^fed cmorùridain tai^tum ahte pro-> 
ximos fibi) abolcviilè nés aut BuStZy ut ita 
faries Regum ôc Annotationum Aftrolo- 
eicarum eflèt interrapta ^ & ab fe nova 
dein tanto reâius inciperet. Conjefhirse 
bas funt , fateor j fed conjeéhiris utendum 
eft^ ut in concordiam diveiià Beroii redi- 
gomus fragmenta, quum ipfum Auâorem 
non habeamus, nec poflunus verba ver- 
bis, loca locis conferre, & ita Berofum 
ex ipfo Berofo explicare aut illuftrare. Sed 
& , ut dicam , quod fentio , vix poilum 
mihi periuadere a Berofo profeâa aut fcrip^ 
ta, quas Syncellus p. 207. tanquam ex 
Alexandro Polyhiftore & Berofo refert, 
Nabonaflàrum coïligeniem riç TCfi^uç rSv xfi 
d%nS B4S0'i\aiiy d^vlcatj aSlianes Regum ^ qui 
mte ipfum fueram ^ abolevijfe^ ut ita^ quod 
addît, àb ipfo potiflîmimi fieret ii xmafi-' 
Sr/xiiiffiç xùiv '^cthêcLlùêv "Qet^iKiûùv , emmeratio Ée'^ 
gum Chaldaorum. Nam quo tandem mo-* 
do potuit proximorum ante fe Regum no- 
mina & auiones ex Babylomorum. fuorum 

me* 51 J A C. P E R ï 2 O N I I 

memoria delere , quum client utiquc inre* 
ccnti tune omnium memoria, & poft uni- 
us Nabonaflàri mortem, per tôt alios ad 
pofteritatis quoque memoriam poffent quo- 
quo modo propagari. Dein neoue conae- 
ret fàtis , Berofum illa ipfa de N abonaflà- 
ro ita abfolutc dixiflè > & tamen in codem 
opère tradidillc (Vide locum fupra pag. 
17.) Babylone atmotationes plerarumque re^ 
rum a xv , Myriadibus anmrum usque (puA^^V- 

fuo adhuc tempore , magna cum cura , ôc 
ex iis Annotationibus dein exhibere fuis 
Le6toribus Nomina & aâiones quasdam 
antiquiffimorum Regum. Porro neque 
illud probabile 5 Berofum repetere a Na-* 
bonaflaro demum initium Obfervationum 
cœleftium, & hac quidem ratione, quod 
res fuperiorum Regum , atquc adeo bas 

3uoque Obfervationes vel maxime, quippe 
e quibus in NabonaflàreaEpocha confti- 
tuenda potiffimum agitur, ille aboleveritj 
& tamen jaftasfe Eum fuis in Libris, Ba- 
bylonios Obfervationes Jiderum ab annorum 
48 . Myriadibus habere infcriptas coEHUbus 
latercuUs. Quid ereo ? Satis videtur ma- 
nifeftum , iftïiacc ût Nabonasfaro apud 
Syncellum non fui^fe fie a Berofo tradita, 
vel certe conjeéturis, qualibus ufiis fum 
ad componendam illam in Berofo discre- 

pari- OrIOIKÉS BABYLômCAE; Ca?. lï. ^J 

pantiam, hic esfe indulgendum^ Sed ne-» 
que ciiediderim rem ipfam , genuinam fcîL 
Iianc esfb & veram , cur a Nabonas^o 
demum incepcrit hase Epocha , caufam j 
quam Syncelius quafî ex Berofo memorat^ 
immo e contrario confi£bam potius eam 
arbitrer & inventam a pofterioribtis , auf 
caufâm , quam hon inveniebant memonse 
proditam ^ ipfî ex cônjeârura voluerint 
comminifci. Nani certe abfbna eft & ab 
rerum ufu aliéna , fîquidem Nabonaflàrus 
neque fcire tune potuit Epocham quan* 
X dam ex ièrie iUarum Obfervationum dein 
orituram , certe non , tam celebrem illam 
per orbem terranim & tam diu fore , ne-* 

fjue vero, eam fuo potiflîmum ni^mine^ 
eu magis fuo , quam ipfîus Urbis , aut 
Chaldaeorum nomine , a ^ofteris infigni- 
tum iri. Ea autem prsevidillê jam tune 
debuiflèt , fi hac in re aetemitatem nomi-» 
nis fui adeo quaefîviflêt & (peâaflèt, ut 
idcirco priorum Regum res oc obfervatio- 
nes àbolere voluerit , quod ipfupi , ut mo- 
do diximus , fieri tam facile haud potuit , 
certe non ita , ut non mox illae a Succès- 
foribus ejus,aut Chaldaeis Aftrologis , po* 
tuerint ÀciUime reflitui. Longe itaque 
verifîmiliora funt , quae paulo ante attuli ^ 
Scilicet j vçl Nabonaflàrum ipfom confti- 
tui^ in publico Se Sacro loco Album aut 

C Anna- le )4 J A C» P B & K s O K I r 

Annatest, y^ (jûSbm & i\& piiftius fblcn« 
ijôter ac (Siîgpititis cce|)ent fingulas fîde- 
rvxà obTearvationes annotare , & don fvic- 
ccâbres quoque ejius easdem aQnDta3srermt j 
quia ifthoc modb certÊus ad longa^ pofte- 
yîtaftis mcmociam ObfervatioDCs itke pro- 
pagari poteraD!t$ vel Aihx>logo& Babylo- 
nios diquanto poâ: Ndxftias&um colle* 
gisfe haiK Seriem Ob&rvationuniyêc non 
afccndisfe tune idtra Nabonasiaruin^ quia 
mm reperiehanr ante éjus tempora coati- 
nuam oc fàtisaccuratatnt illanim aonotatia- 
nem , dcati dy ejus temporc habebant : 
qua infà ratiqpe oftcndinwi.s Rpocham que* 
que Olvmpiacani! non afçen(fere usqùe ad 
vera Olynapiadùm! initia ^fbd tantum usque 
ad Qlympiàdcm xx^iii. Quac Viri Doâri 
adfinnanty per (au&ni hujus Epocbse^de 
Nabonasiàro y velkm pcôbare potuisfent. 
Sic enim aliam. haberemius & fpeciofâm fin 
tis rationcm Epochas novae ab iOius regno 
potif&mum derirandx. Certe Scalper ad 
Fi!agm. Vcterum Emendationi Temporum 
adjeâa pag. 41. Nàbtmàffary ait, videUtr 
primus jugumMedorum ^ qui mAffyria regna^ 
ksmtj occuffijffe^ Usferius contra, '^ N»o* 
oasÊiruni putat fliisiê Bdefm, adjutorem 
Arbacis Medt contra Sardanapàuim , Se 
ita illum per Arbacen accepiaè. regnum 

Bjajby* 

# In Annaîib. ad A» M. 3157. Origikm BA»tI.0m6AE.CA#. II. If 

BabylônîctfSî. Sed longiorem fiôbis nafra* 
f^iïlâm DôâSff. Abbas PcT^fomi» jfntif 
Temp. réjl. Cap. il. f . 144. ubî Nàtfbnas- 
fenîM tf^it a È^ylonlis d> ipfo iticitatîs 
ft^in Régem , ût éxeutef et jiw;^»^ Médof 
mm , dttoS Ki béHo contra (Jadufio* ge- 
rendo eÉkit itttj^liéid. Atqai ne ^' qui- 
éèïA aptid qtiencjuHffl Teterum fegitnr de 
hoc BabylbnioilMfer beHo tottKt Mcdos , 
«K tali Regili Nabonaflkd iïtfÉia, quip- 
ft dt quo if^fty Hôttiîné & Rege nihit 
ptôffoS {citéCÉivSj âbsque hac cflftt EpcK 
cha j qûse taincn foîitftt Homiris Nônien , 
ftéc Guîdqtfâm aliikt, nbbiâ fcrvavit. Quin 
& Medinoc ipfô tcnfeore , tantum abcft, 
tft inipéiitmi in Babylonîos obtinuerint, 
nï e contrario Aflfytiis âdhuc cffent fub- 
jeâi. Decepti fiint oitmes a Gtefîa , cu- 
jns illi Chrônologiam temerè nimis reci- 

Çkmt. Sed & ex iis, quse Syncellus -de 
ïabonaflaro ex àittiquioribus rcfert Scrip-. 
toribùSj ùtis rcfûtantur Viri Dofti, 11- 
quidem ille fuperîbrum utiqueRegum Hi- 
ftof iam dicitur aboleviflè , ut fie Séries 
Regutn 8c Hiftoriarum ab fe deinccps in- 
ciperet . Qui , qusefo , illi Reges ? An Medi? 
An AflÇ^rîi ? At quortiodo eorum Hiftoriam 
8t rés geftas potuit Babylonius abokre ? 
Satis apparet défigjtiàri iftic Reges, nori 
peregrmos a(ut exiîei^os , fcd vcrc Babylo-' 

C z . nios. 36 JF ACv P E R I Z <f N I I 

nios , quibiis {ucceflkrit Nàbonaflfafi». Nôtf 
crga Beleiïs iUe ftiit , ncc primus • excuflb 
AfiyiÉorum velMedpmm jugo^mae Gcn- " 
tis aut Urbis JRcx . Quia §: hic ipfe , fi verc 
Novus & Primus Patriae per le liberata^ 
fuiflët Re3t, non aliunde tune quaefîdët hanc 
gloriam., ut ab fe dein Regum Chaldaso-» 
rum inciperet Séries , quippe quae neceflâiib 
inciperc abipfojamdebeoatjprout femper 
a Novis cjuanodi Regibus ducitur •nova 
Regum feries^'ôc plcrumque Novactiam 
Gentis Epocha.Habemusejusrei exeçiplà 
in Nabopolaflàro , Cyro 5 Alexandro , Au- 
gufto. lîianes ergo funt hae conjerairae y 
quae in ipfàm veterum mcumint Hiftoriam. 
Ceterum , / quaecunque tandem fuerit; 
caufa, quare a Nabonalfiro inceperit dç- 
mum hase Ëpocha, liquetabuiide ex his 
omnibus 5 potuifle Callifthenem habereaut 
imjpniflè Bàbylone obfervationes fiderum , a 
Chaldseîs dudum ante Nabonaflfarum fà£tas, 
licet non continuas , nec aequali diligentia 
aut perpétua ferie tune annotatas , atque 
adeo ex hujus Epoeha nihil magnopere ad 
fubvertendam illàm Callifthenis Chronolo- 
giam poflè extundi aut eliei. Liquét cti- 
am 5 hcet Berofus memoravcrit illam Na- 
bonaflari Epoeham , & fupprefla ab eo tra- 
diderit fuperiorum Regum ^a, de quô 
tamen yalde dubito ^ nihil eo v«;l fie juvari 

vul- Origines Eabylonicae. Cap. II. ^7 

?ulgatam, Pliniaai loci kdionem 5 .quippe 
in quo agitur, non de certioribus Hilto- 
rise monumentis , fed de ulthna Litcrarum 
antiquitate , & vetuftiilima cœleftium mo- 
tuuni annotatione. Quod vero Vir Do- 
âiflimus etiam Callifthenis fidem in hoc 
negotio arguit auétoritate Strabonis , id 
vero fàétum nollcm. Scriptorum^ inquit, 
fui res geftas Alexandri memoria mandaruntj 
fidem fiigiïlat Strabo t3 Jlrrianus , 6? qui- 
dem ita ^ut ne ipfum Callifihenem Strabo lik. 
8. * ak e^ fûblefta fidei crhnine abfolvat. 
Etcnim Straoo nihil iftic de rébus Aiexân- 
dri, aut earum Scriptoribus , nihil de hac 
CaUiftheniana tôt annôrum fumma memo^ 
rat, fed tantum, quod ad Tjrrtseum Poë* 
tam , & Ducçm Lacedsemoniorum contra 
Meffenios , aut antiquis Elegis fidem ne- 
gandam ait , aut Hiftoricis (ttAéi^oiti) corn- 
flurïbus , Philochoro , Callifihem^ aliisque^ 
qui eum ab Athenienfîbus miflum tradide- 
nnt. Quid qusefo hic loCus, quid haec 
•verba ad praefentem controverfiam ? quid 
ad Callifthenis fidem in univerfum elevan- 
dun? Eam utique neque Strabo illi dero- 

fat , fed incertum relinquit , utrum in re 
«aconica Elegis , an Hiftoricis , fit dero- 
ganda. CalUfthenem autem Diodorus c 

contrario inter ^parreuovîflftç twv Uo^iQy^i^m 

C 5 TJ j3 Ja ç. P**i»p Ni4 

ftrt /i^. 4. w?, 

Marshaqws ppiro f^etufiM^m bfém âfr 
fis (obfcrv^i fcil. CQplçftes B9»IW) ^ 

jPlinii poûâimiiai loco ^ &: Bf^fofi «xprs^ 
iftic annonim futimia probat ^ atqioe ind^ 
pro^refTus obfèrvationes C^lUt^^ni^iMsrieV 
pudiat 5 nec verifimile opingtur f(^t ^nmfir 
rum obJertMianes laferculif çQ^ilibus infcri^ 
tas futffe a Chald^h s fed potius mfiimijfif 
Porphyrium cep&t^ Chald^os éfd ^mo^fifOif^ 
das cdBlefiium motuHm ûbferv(iti(me$ aUam 
SotbU^cam periedum ffftul^e. At y^xq çhr 
riora fipt Simplicii ygHl^a^ q}iam ut in 
rxxm detorqueri fefif^my}lar^opé ppflmt. 
Netnpe ait^ Ari^ptelem cei^fi^c, /v/^*- 
rimbus ptius Afirokgis aufcultandum , om^ 
:mam illi plûtes b^eaut mfn^pç ^mf0ftn¥9,j 
qum tune ^mum C(^lUftbeufiS miferit ex Ma^ 
bybne Cb0ld^€rumQbfm^é^ione5 : Pinf^^ 
autem traderij eas fuiffe ipo|. amurum HSr 
wj ad tempara Jkpcandri M. Quid jam in 
nisce eft, ex quo taie quid ehci queat, 
quod vult Marshwius ? NihU uti^ue de 
periodo qualicunque tradit SimpUcius , fed 
tantum eae obfervationes , quis miftrat 
Callifthenes, & quibus plurimum tritMic- 
bat Ariftoteles , Grîpcis prioribus î^^tac, 
tôt annorum fuiflê dic««ur , five umpli- 
citcr hoc ita ex Cajlifthcne vcl Ariltotelc OrIGIHBS BAB'Yt.ONICAB. CaP. IL ^9 

letulerit Porphyrius, five faarum obfep- 
vatkmum tempus rcàascnt ipfe in[tm>re- 
tando in c^^mt^ fomLin, fioid 
Alexander Pofyhiftor apud Ëufeb. G6r^ 
fnco priore * ^ Èexoû Séros i&o. per aimos 
43^ooo. expofiiiflè kgitur. 

Sed eadem lôconua in interpietendis 
Plinii verbis ye$imt}jr^ quum ipfe d. I. tiim 
qui eum feqidtur, Joh. Clericus la Indi'- 
ce ad Stamejum v . Berêfus -, adeo ut pu- 
tes 9 haud impex^ e6$ Plinium , & cjus 
verba sdiundc eKcerpfifle vcl repetiviflè. 
Certe fpecimen hoc crit , unde liqueat, 
qua negligentia Qericus aliéna compilet 
{citnia y & inde arripiat ac tradat public^ 
qu3C ncc fiitis confideravit ipfe , ncc intel- 
ligit. Etenim volunt illi y in celebeirlmo 
hoc Plinii loco defigiiari omnino £po«* 
cham Nabonaflkî , & ab eodem hoc pr in« 
cipio repcti 6c jto. annos Epigeni$, & 
490. Berofîs eaque gratia^ licet ignorare 
fe fateantur , quando vixerit Epigaies , 
conjiciunt tamen setatem illius in tempo*- 
ra Augufti, ut in quibus defînant illi yzo. 
anni , fi deducantur ab Epochse^ Nabonas- 
fireae initio. At quorfum hase? Nimi- 
rum , ut ita confeftms ftatu^ur intcr Epi- 
genem & Berofum de ilia Epocba , & 
tempoM 5 quo demum coepcrint obferva- 

C 4 tk)- 

4 Pag, 6. 4P J A C. P E R I Z O N I I 

tiones fiderum annotari , atque adeo reji*' 
ciantur iUas temporis antiquioris , c^vtas 
Cgllifthenes Babylone dicitur reperifle. 
At, quod jam (upra diximus , non agit 
Plinius iftic de Nabonaflaro aut cjus Epo- 
cha, neque de ipfis fiderum obiervationi-^ 
hus j {çd unice de antiquitate Literarum , 
quam tantum probari ait apud Babylonios 
ex€o, quod^pbfervatîones fiderum jam a 
multis annis fuerint iftic ço6tilibus later-^ 
culis infcripie. Quid vero in his eft^quod 
pertîneat ad Nabonailàrum , aut ejus Épo-» 
cham j quas. longe fubfîdit infra iïlam aaeo 
jaétatam antiquitatem , cum i£gyptiaca 
certantem, & e di'ûerjo majorem, immo 
aternam, Deinde vero fi annorum fiim-^ 
mac, hinc Epigenis, inde Berofi & Cri- 
todemi , ab eodem principio fiint repeten- 
das, nec fiiperat unaalteram'in ofteptata 
illa antiquitate , quid tune fibi volunt haec 
verba , qui minimum ? qua in re , qu^ib ^ 
çonfiftet hoc Minimum , fi Berofiis non 
tribuit minorem antiquitatem Literis , & 
fcriptis obfervationibus , quam fecerat Epi- 

fenes ? Res eft nimis manifefta , defignari 
ic antiquitatis fpatium , quod Berofiis re-^ 
tulerit , & Minimum £t , fi comparetur 
çum illo 5 quod Epieenes vel etiam alii 
ja6taverint > atquç iitha^c igitur tiadidiflQ 
Mqrsh^mum . âc certe Clericum , loco* 

PU' Origines Babylonicae.Cap.III.4i 

Flinii , de quo agunt , non confiderato fa-^ 
tis , vel non infpeâo , licet eo unice ni-* 
tantur in rejiciendis iis , quac de Callifthe-* 
ne habet Simplicius. 

CAP. III. 

• 

Marshamus rejicit Caîlifthenianam 
annorum fummam tantum^ quia Ba* 
bylonis originem ad' Nabonajfari 
temPora vult dejeitam. Babylonis 
Urbis & Regni mentio in S. Scrù. 
pura dudum anu Nabonajfarum. 
AntiquéC Urbcs , qu£ dicuntur^ 
fuerunt tantum pagi. Urbs Caini 
fuit non ver a Urbsj fedfipcum & 
JlabiU domicilium j quo fenfu tùam 
Htbr. Ty fumitur. Primi Homines^ 
qui non erant Nomades^ habit arunt 
fere infpeluncis. Terra Sinear^feu 
Babylonis^ non fuitrehûa^ nec in^ 
undationibus valde «knoicia fofi 
difperjionem. 

■ 

SE D caufa fatis idonea fubeft , quare 
. Marshamus Caîlifthenianam annorum 
(limmam lubpns adeo rGJiciat , 2c corrup- 

C f tam 4t Jac. Pbrisonii 

tam iUatn BeroiS apud FUniuip potîiis iê- 
quatxir. Scilicet , ut eKinde confirmet 
Aiamde recentiffimaBdbylonîs origine iëii* 
tentiam , qua ad Nabonaflàri a^tatcm , cpii 
vixit ultimorum Ifi:aëlis Regum tempore, 
eam deprimit* Ex quo liquet , quantum 
pericuh de detrimenti fœpe veritati adfe- 
rant camipta Vecerum hocz. Nam vjx 
habet quicquam aliud memor^tu dignum , 
quo Babylonem tune demum coaditam 

Ijrobct , practer corruptum illum . Plinii 
ocum. 8ed rem ii^âm videamus : nem- 
pe , i|uki iUe de Urois oon modo, led & 
Gmtis Babylonicas Origipe &ntiai; 9 âç 
quam inanibus aitatiu' ];attunculi$. £te« 
nim ne quis ex Scriptura S.âllani Oii^i- 
ncm répétât y aut a Nimrodo prima iftius 
Urbis jadh putet fundamenta, a^rmare, 
neicio quo Hiftori^ S. oppugnandae ftu- 
dio agitatus , non verctur pag* 476.' Nul-- 
iam ante Nalbon^^Iârgm Babylms Urtis^ 
tiedum Re^ ^ cccurrere mmtmm vel in Sa* 
cris LitertSy vil in Exteris : afque idcirco, 
^uando Genef. x, lo. dicitur Nimrodo ini^ 
hum JRegni fiàjfe Bahelem , Erech , jfccad 
&f Chaîne in terra Sinear^ exponit ita pag. 
478. ^ Initio Bahylmam occupavit Nimro" 
Âus^ in qua oppida iftbac fofie^ condUafue^ 

re. 

■a Pag. S06. Kdh. liff. 
A Pjig, 508. Ejusd. Ed. ÛKiG^jifw BAjBri^oKicAs. Cap. in.4; 

mm Éuphratù (S Tigris imndafiomius es* " 

fisnt (ihim^9 E f^ra iiia (hs^c jmi verba 

funt ex Gen. x. 11.) émit m Afyrùm^^ 

^J&fiçamt Nif4vfn^(g Rêbekoth^Urbemyc. 

Cc^cludjfi'^x lâsi Cum e^effus fit êx Ba^ 

hjlfin^ , B^lms UrUs cênditer kaberi ne* 

qmt. Sffîiîlit^^^iJitidoGeo. xi. docetur^ 

hoiniii^ VQJiiuifte 3c jam cœpiilè in terra 

Sitmr çefiéere Urbem &f Tturim , nequc il- 

las^ Urhilf hujus çmuUtçres iakendos aflève^ 

r^9 m0 in mms terras dijferfifint. Qwfi 

^ î^ (UTperiîoae ii^^lUgendum fit neœllEi- 

xiQj t&^nm $m»r^ feu Babyloois, om« 

mm flwct0ie fertilm 9 ouae idcirco etidni 

rmsfim^ plgcuit primis faotnimbus;^ fuiflè 

àeioG^f^ reUâsun incultui & folitudini^ 

atqiis otm^ QQtBino hoiQÛiesex ca feces- 

fifle. Immo veto vel manfît in ea , ^t 

4iiêrte ^t JoCephus I. 7. vel re4iit ineam 

çpfidfeflim , & Babdem quornodocunoud 

abfolvit Nimrodus cum nominibus ubi 

addi^i:^^ ^iam feCundum ipfum Marsha* 

mum , quando Baiyhniaim occupavit ^ & 

t^uityusquedum immdatiombus fluminutn 

vexa^ns , ^ /^rr^ir iiSiii exierit i$$ ^J^yriam^ 

gliaçque ibi adificmmit Urbes. Nam 

ha^c , fi. vew eiibtu:^ accidere poft difoer* 

iîoQem demum debuîlie , neque ipie Mars-» 

ïmxxm^ Qpioor^ oegabit;, atque adeo ve-t 

vms\ 44 J A C. P fi RIZ O N I I 

nun ex îpfîns quoque fentcntiâ foret , non 
ab omnibus plane hominibus in iita difper- 
fîone reli£bm , fàltem in perpetuum , hanc 
jUrbem & Terram. 

Porro autem faabemus Genef. x claram 
{âtis mentiùnem & Urbis Babel & Rw^ij 

Îuam in S. Literis occurrere negat Vir 
>o6his. Nam manifefte iftic Ba^el dicir 
tur Refftum Nimrodi , vd Principium Regni 
ejusj h. e. Prima Urhs. Pro Urbe itaque 
ponitur , non Regione , fîquidem Bahel 
asque , ac alia iftic memorata oppida ^ in 
Terra Sinear fuiflè diièrte traditur, atque 
adeo a Regione ipfa feu Terra diftinguitur. 
Quapropter perperam prorfus . fimplicia 
iftïiaec verba interprctatur Vir Dochis, 
quafî iis dicatur, Nimrodum Babylomam 
occupaviffe^ Regionem fcil. in qua Oppida 
ifta POSTEA candita fuerint. At quare 
tandem oppida iithacc non asque potuerint 
in terra Sinear jam tum a Nimrodo fui(fe 
exftruéta, quam mox §. feq-Ninive^Re- 
hoboth , aliaeque Urbes , adtfieata in Afly* 
ria eodem tçmpore legunturF 

Quando autemJ7r^^jr jam tune conditas 
memoro ^ nemo ita exinimet , velim , qua- 
fi amplas eas & munitas fuiflè fentiam ^ 
quum omnium etiam ampliflîmarum dein- 
ceps Urbium initia fuerint prorfus tenuia. 
Taucyij. Ub. l . init. IIqW antiquifSmi Originest BÂÉYtcrNïCA«.€4P. Hl.l^f 

Tempoiis dicit à'f^^i^ç^ m) Mfcà iul/Mç 
QiWfjkv/citç y non munitas , 6f per pagos , (eu 
pgorum more , babitatas. Immo fuere tune 
nihil aliud , nifî xôijumbi ^ feu pagi , certe in 
GrsBcîa. Ita apud Hefiod. ih jfjp. v. i8. 
Heroes Taphii & Tdcboae in pagis ( Kêi^ 
/«w) hàbitafle leguntur , Ôc difcrtc Feî 
ftus, Cûfnmiffatio a Ficis^quos Graci idfidc 
dieunt 5 in bis enim baUtabant prius ^ quam 
Oppida condereraur. Sed & in Mefopotamiàj 
etiam diu poftea, fie fè res olim habuit. 
Eaffi enim Fkatim difperfam , prêter Ba^ 
bylona £5? Ninum^ ait Plinius iVi^^. Hiftor:, 
VI. i5. àddito , MUcedones eam in Urbes 
€Ofigregan)eré propter uhertatem foli. Vult 
dicere , multos iftic fuiflè Pagos , fed nul- 
las Urbes, praeter duas, pnusquam Ma* 
cedones eam tenucre , qui demum plurà 
iftic condiderunt Urbes. Similiter de Me-^ 
dis Herodôtus I. p<S. eos quoque ait habi- 
tafle xùLtùi adiAoùÇy h. e. in Ficis feu Pagis* 
Taceo jam apud Hèbraeos •^♦y, Urbentj 
fignificare qualemcunque certam & ftabi- 
lem 5 fîve complurium uno in loço côn- 
junftam , fîve etiam unius hominis aut ià- 
miliae , habitationem , oppofitam vita& pa- 
ftorum Nopiadicac & vagae : atgue ita in^ 
telligendum haud dubie , quod K^n , qui 
non Paftor , fed Agricola erat ^ (îbi Jam 
tuhc •i^y ,C7r^e»> , exftruxiflc dicitur, n.e- 

pcr- 4C J^A e^ PmuzeniÊ ^ 

xime dMerat, domiciticim; ne àkfjmfi 
tempore Urbexn , mtdtii àcdffieiis inimi^ 

Se: fcm mumtanï^ itullli ceite tune i^ 
kl illa iKW iîf iu m psmcititCe futunmt , eum 
J^pitty « ptitcmw ^ aut ctifïi Aûgiiftiii^ 
ife C/V. I7(r^ XTr S. cetorisqae , sd hane 
fei^entkm q^Eukm* fpeckormndiin, variis. 
^]^gea!mttô & inanibus confeâtiri^. Ne-^ 
que âiter NoacbMar^ qnom veniCCmc îû 
terram Smear ^ ac dmtthttid^Cmt illâm 
piane fertUem Se alenais pecôfibuâf ido-* 
ncdxû , decrevifib triduntiff ^ û6n ttiplius 
ha vagarî Nomadam morr, fed pôtiœ fibî 
îftic cxffcruerc 'iijf y certattï Scné>ïkïïi(è'^ 
dem : quae canaen ^e àaM& fuif m Fkg^c^ 
pntius vaiibs rparfâ^ ^ciam m dnirtf pf6^ 
prie diflam £/rJw» cotttîiiifib. Seà & eâ-^ 
âiem cft ratra fignificaCionis itt Vd€c éjtte-* 
dem y ut midti pucant , origmi^, iT\pî3 ) 
fpeknca y quia ^ qui certô in: loêô msmere 
voleba^t , Mtequam domoi^ fibr â^difîcaré 
icirent , aut &cile foikm , in fpeluficis 
olim habitabant. Plinius VIÏ. fS. Naf. 
ISjk SpBctts eram pra dmilms. OvÙ&ùb Me* 
tam. 1. 1 II . de at^ntea astîite^ 
l'um primumfubkre doms y Oùnim^ Anttà^ 
fuerum. 

S€d Origwbs BABTu>incAt.CAf JIL47 

Sed difcrdus eti«i Diodanis Skol. Ht. V. 
p. x^i. de Caxctjbmy antkpHffimis Creta^ 
infulx kicolis^ eos aie h^taflcr ftd> arbo« 
rîbus momiiKA , aiic in vattilms ac fpeiafi* 

fùa nôndum iwvenid 0rânf ê^firtÊSHMes éedi^ 

Mm. Hinc jam in Fabulifl, h. e. imtiquis^ 

finûs Hitionh Grsecoftttn^ tct Draconck 

memorafiittr & Gi^tes e^t Terra nati, 

ut vd €X viBA Oaàem Hiftorîa eft notums 

tpii mhil aliud ftierunË, qfsam Homincs 

ex fpeliBieîs fàà fubita prodeiinte», qiia!*> 

fi Draeonesp e:r fliis cavernis. Quin ipfe 

ille Cachnus tandem in ferpentem dicitur 

convesfttt , eodem h^d dnbie fen(u , quia 

fcil. fe in rpeluncam tune abcfidit. in ta* 

libus fp^uicis h^itarunt Lothus cum Fi« 

Uabuâ poft Sodomamddetam, Genef. xix. 

^^ 8c CSacua in Latia tempore Euandri^ 

Livius I. 7. Immo interne Gente^, Trth 

ghdyta in Africa, diâi ita ^i« ro vVo ngT 

y^ terram eanf^ (^ cavernas fubeant ^nt ait 
Euftathûis ad Dion. Perieg. v. iSo.addens 
fimiles TrM;lodytas fupercflè & in Euro* 
pa juxta Triballos , immo & apud Can* 
cafiim in Afia vcril» Séptcntrîoncnr. Ad* 
de illiâ* jam ITevaos in Palieftina oiim % 
Serpentibus eadem ratione fie diSios. Ita 
WPb Uqpiere ùtàs puto> duo ha:c^rocaïn^- 48 J A Ci P E K î t 6nii 

la 5 y)f & fnjto, cjusdem^ ut videturi 
originis, notare proprie loca , in.quibus 
certas fibi fedes figebant A^ricolae , 8c 
quicunque alii vitam Nomadicam non ië- 
cbbantur, Tàlia autetti loca éraùt Spe- 
luncse olim , dein Domus Se tJrbes , quas 
Nomades çon hàbcbant , viventes in tcn- 
toriîs aut Cnrribus , A*pfli|o6iei ideo quo- 

Sue diéiri. Kaini autenr habitatio etiam 
lia ratione yv potuit dici , quia rêvera dein 
caufàm illa oC originem dédit verae Ur- 
bi. Abiorat enim ad Orientem, atque ibi 
fedem fibi habi^tionis ceperat , eamoue 
nomine Filii fui Hatwcb appellavcrat. Ve- 
rum inde ortam eile dein Urbem , liquet 
*ex Ptolemxo , qui ad Orientem Babylo- 
nix collocat Urbem Anuchtba , quod idem 
plane eft Nomen , quum tha fit termina- 
tio iftius Nominis & Urbis Chald^ca. Vi- 
detur ergo ifte locus , jam ante Diluvium 
fie diftus , rctinuiflè per & apud Noachi- 
das priftinunr Nomen , atque illud ad po* 
fteros ac Urbem poftea conditam propa- 
gafle . Sic vero initia Urbis Babelis, ut co re- 
vertamur , qualiacunque tandem , ièu talia , 
qualia fuerunt Nineves.& aliarum tune Ur- 
bium . a Nimrodo haud dubie funt profeâa, 
& abtoluta , fed pro ratione iftius temporis, 
Verum ait Marshamus , Nimrodum 
Terram illam imndatimiim ohmxiam xcur 

quiiïc, Origines Babylootcae.Cap.III.4p 

quifle 5 nîhil in ea condidiflc , fèd potius 
exiiflè ex ea in Aflyriamjatque ibi Urbcs 
exftruxifle. Nos vero id fine ullo fatis 
idoneo rei documente affirmari cenfemus. 
EtenîflË primi certe homines terrant Sinear 
omnibus aliis prsetulerunt , atque idcirco 
ex ea ne difpergerentur , aut in alias (èce- 
dere cogerentur , operam dedérunt labo- 
riofiffimam, dxftruendo Urbem & Tur- 
rim, inundationum ^ quarum nûUa prorfus 
in Mofaicis fit mentio^ plane fecuri. Sed 
& tempore Abrahami reperimus in S . Hi- 
ftoria ôenef. xiv. Amraphelem Regem Si- 
nearis^ certo indicio , Babylonicam regio-, 
nem, quae eft terra Sinear ^^ non fuiflè z;^- 
undationibus^ iftis & Tolitudini reliétam. 
Qyin immo habemus in eo iterum certis- 
fimam Regni Babylonis , quam in S . Lite- 
ris occurrere negat Marshamus , mentio- 
nêm 5 fîquidem illud Babylonis , & Sinea" 
ris Regnum^ eft unum atque idem. Sed 
& in libro Jofiiae vu. 21. dicitur Achan 
ex prsedajerichuntîsdamabftulifleveftem 
Sinear , h . e . Babylonicam . Notiifimum 
enim^Babylonios fuifle olim vel maxime cé- 
lèbres pingendi veftes acu, vel diverfos co- 
lores intexendi arte^unde & Babylonica dice- 
bantur taliaveftimenta. VidePliniumiV^/. 
Htft. VIII. 48. & Salmafium ad Carinum 
Vopifcî cap, 10. Manifeftum ex his, Terram 

D Sinear fO JÀ C. P E R I 2 O N I I 

Sinear neutiquam fuiflè per iniindationcs 
aut alias quascunque caufas relidi:am folitu- 
dini , fed inhabitatam jam olim & cultam. 
magna fatis, pro ratione iftius temporis , 
Hominum frequentia y habuiflè eam Reg' 
num proximis poft Difpcrfîonem tempo 
ribusj exercuiflc dcin etiam artcs cuj us- 
dam luxurias, quales a recenti convena- 
rum multitudine , aut rudi adhuc populo , 
cxcrceri non folent. Quid inde colligen- 
dum ? nifî Populum iftius Tcrrae, & Fri- 
mas iftic Urbis , fuiflc rêvera antiquiflî- 
mum : id quod ex S . Scriptura mhoc Capi- 
te probarc ftuduimus. Hoc vero confirma- 
tur etiam ex Jeremia V. if .ubiBabylonis 
Populus diferte dicitur Kir? DTJyO ♦IJ- 
Populus , qui ah atermtate^ feu ab ini^ 
tio rerum^ exftitit^ h. e. ut interprctantur 
omncs, Populus amiquiffimus. Non debuc- 
rat ergo iftam Babylonis , & Populi Ter- 
ras Sinear , antiquitatem palam adeo nega- 
VifTe Marshamus. CAP. 


Origikbs Babtlokicae.Caf.IV. fi 

CAP. IV. 

Locus Genef.yi. 1 1. explicatur expro^ 

fejfo. AiTur ijlic Filium Semi^ non 

Terrdm ^ notât. Parenthefes Ht* 

fiorica in S. Scriptura fréquentes. 

AJfyria & Babylonia f^epe con^ 

junguntur. Nie. Abrami fenten^ 

fia de Nimrodo» Nimrodus manfit 

Babel e, &ejusUrbis regnum W- 

nuit etiam pûfi difperjionem. 

« 

DE N I Qjr E , (juod lûpcrcft , nego 
etiam , quse ille ita confidenter af- 
firmât, Nimrodum e Babylonia extiJètn^S" 
fyriam , &? ibi condidijfe Ntneven. Non 
ignoro equidem , Viros Eruditiffimos , 
Vatablum , Jimium , Bochartum , Coc- 
ccjum 5 Schotanimi , Heideggcrum , Span- 
hcmium , Clericum , aliosquc ita interprc- 
tari locam (Gen. x. ii.) imde haec ver- 
ba funt fumpta , quafi Nimrodus cgrefliis 
ex Terra Sinearis m Aflyriam, ibî condi- 
deritNinevenj&c. Sed ncaue ignoro ali- 
ter eufti accepiflc & reddidiffè Verfiones 
prsecipuas, Grsecara, Latinam vcterem, 
acnique Belgicam , in quibus hxc ita ver- 

D 2, tun- ft J A C. PERIZONir 

tuntur : De terra illa ègrejfus eft AJfur^ 13 

adificàvit Nimven^&cc. Àft minime opiis, ^ . 

ut auftoritate aliorum nos muniamus, aut 

ca 5 qUafi telo quodam ad probandum ido- 

neô, pugnemus: Res cfr fie fatis clara, 

& omnis in eo confîftit controverfia: 

Utriim vox AJfur^ quae.in S. Scriptura 

defignat cum Hominem , Semi filium, 

AJfyriaci nominis & gentis conditorem, 

tum Terram , ab eo ita diftam , heic pro 

illo Homîne , an pro Terra, fit pouta. 

Jam vero manifefte prius volunt verba ip- 

fa , eorumque conltruftio & elocutio , quae 

îtafe habent,.nWK K^ V(^r\r\ pNn|b 

E terra hac egrejfus eft AJfur , tsf ^difica- 

vit Nineven , i^c. At qui de regione AJfy" 

ria hsec accîpiunt , coguntur ftatuerc in 

his Ellipfîn, fie fupplendam j-egrejfui eft 

{Nimrodus in) AJfur. Sed rpgo cujuflibet 

animum^an verifimilc fit, quenquam^ qui 

non ncfeiat , to AJfur duphcem illam ha- 

bere fijgnificationem , eo tamen fenfii , quo 

illi vomnt , & ea eum EUipfî , ita feriç- 

turum. Solemus vulgo, obfcuritatis vi- 

tandse caufa , addere , qyae eeteroqui non 

defiderarcntur 5 at hêie detra6him foret, 

qnafi de induftria ambiguitas & obfcuritas 

cflct quaefîta , quod ceteroquin adëi folet, 

& quod omiflum in his verbis ncceflkrio 

maximam pariet ambiguitatcm , & co ma- 

jo- Origines Babylonicae.Cap.IV. f\ 

/orcm, cjuo magis, fi c contrario jfffur 
pro nomme Hominis accip^tur, tum (âne 
verba illa liquidum plane , veriffimum , & 
nuUis difficultatibus implicitum , ut mox 
vklebimiis, exhibent femum. Non nega- 
verim equidem, fimilem aliquando Elup- 
fin occurrere , fèd quanto duriorem , tan- 
to tamen rariorem. Nec confiigiendum 
ad ejusmodi duiras & raras EUipfeis , quan- 
do wsque iis planum, ac phrafi fimul 8c 
HiftcHÎac convenientiorem 5 habemus fen- 
fum. Praetcrea ncque in duobusillis iftius 
EUîpfeos exempîis a Bocharto PbaL iv. i z, 
•& Heideggcro Hift. Patriarch. Tom. i. 
Exerc. xxin. Se£l.z.%. ip. prolatis^ fimi- 
iis repcritur ambiguitas , fîquidem utrun> 
<jue iftic vocabulum eft nmpliciter ap- 
pellativum, ri^3 Domus, &J**1K ^erra-, 
quas five in EUipfi ^ five extra eatm , idem 
plane notant : dein utrobique Nominativi 
cafiis a Vocabulis illis EUipfin pafïls diverfi 
exprimuntur > quum heic nuUus alius rc- 
periaturNominativus5& ipfumillud jffur 
commodiffime pro Nominativo accipi 
queat, immo fecundum naturalem & uli- 
tatam loqucndâ rationem , ac; primam vo- 
cabuli ( nam prius Hominem , quam Terram 
notavit) figmficationem , potiffimum de-, 
beat 3 dcnique etiam aliud heic , fi ftatua- 
jnus Ëllipfin ^ aliud , fi eam rejiciamus , 

D 3 figni- ^4 J A C, PSRIZONXI 

iigmficet. Liauet ex his^ Ellîpfin abhoc 
loco e& promis alienam , quippe manifefte 
nimis aiDDiguam, intricatam^ & duram, 
Sed & Hiftoriam fi conikieremus , certum 
utiqiie eft) quando S. Scriptores terrain 
AflyrisB eodem prorlus nominc , cjuo Scmi 
Fihum ) appcUant , eam Aflynam , feu 
jifur terrain , ab jffur Homine hujus tem- 
poris fuiffe primum occupatam , &c ideo 
ita nominatam > plane ficut a reliquis Noa*- 
chi pofteris Regiones, quas illi primum 
tenuerunt^ luum quoque traxere Nomen. 
Atquc idcirco de Aflure Noaclii nepdte , 
a quo 'AJfyria Nomen omnes hodie déri- 
vant ) intellisendum potius , obvîo fenfu , 
& aïKdogica locutione,quodMofes deillo 
tempore fcribit, Ex terra Sinear^ in qua 
conjunâin^ hue usque vixerant homihes, 
exiïjfe AJfurem^ & aedificaflè primum ur- 
bes Ailyriac antiquiffimas \ quam de Nim*- 
rodo Noachi pronepote , & Babylonis , 
non Aflyriac , Rege , illum fcilicet exiijfe 
IN AJfurem^ ÔC ibi «dificaflc, fenfu a na- 
turali verborum conftruétione remoto , & 
duritcr elîiptico. NequeverouUaHiftorias 
ipfius auâoritate adigimurad illam Ëllipfin 
adeo non neceflàriam , immo a verbis fcpa- 
ratim confîderatis alienii&mam. Nam nus» 
quam alibi traditur , Nimrodum condidiflc 
Nineven , ant in Aflyriam ex Babylonia 
dcmigraffe, Se4 Origines Babylonicae. Cap. IV, fy 

Sed exiftimant Viri Doâi , minime huic 

ioco 5 ubi agitmr de Chamitis , convenirc 

mentionem Affiisis Semitse , inprimis quia 

dein §. ir. ex profeflb Semitx, inque iis 

hic ipfe Affiir, demum memorentur; id- 

que certis argumentes eviciflê Bochartum d. 

L Opéra: itaque erit pretiuin , ut certa illa 

argumenta excutiamusl Primum eorum 

& iècundum eft unum atquc idem , j^lie^ 

ftam fcil.eflc ab hac Chamitarumenarratiùm 

mentionem Semta 5 Et , Ordim HiftorLe rc- 

pufftare , ut Affuris gefta £5? urbes ah eo exr 

firnSt^ ex abrupte rejerantur prius , quam non 

tmtas. Hoc illud eft pra&cipui momenti 

( oam rdiqua fuat nullhis ) argumentum , 

quod adegit Viros Doâiilimos ad duram 

adeo, & ab Analogia verborum ac Hifto- 

risc fide remotam interpretationcm ; quafî 

miUa in facris, aut aliis Scriptoribus per 

opportunitatem occafionis occurrerent v s-ç- 

^jB ir^or€Çi» , vel aliarum, fed fimilium5re- 

ruta îr«p6vÔ€(r€ic. At vero an non in hoc 

ipfo Capite x. plcriquc omnes^ atque ipfi 

Virl Doétiflîmi, cum.alia, tum maxime 

hoc ipfum , quod quis e terra Sinear exiij/e 

ic^eiificajffe Nineven in Aflyriadicitur^se- 

que ec abrupto & contra Hiftoriae feriem, 

cxplicire folcnt per diftas figuras \ quum 

res ipfc,tantum per occafionem Nimrodi, 

ôc Niarodei Rcgni in Babele ^ dt*4jlie ideo 

D 4 • -îTCtflV- f6 J A G. P.E R i Z O N II 

^ctf^vi^r^KSç 5 heic memorata , accident uti- 

3UC poit difperfioncm homihum , quse iti- 
em poftea demum, fcuudemum cap. xx. 
traditur? Quid? quod §.12. verba, Hac 
eft Urbs iUa magna , plerique etiam de Ni-* 
ncce accipiant, licet inter ea & Nimven 
interjefta fit rnentio aliarum Urbium ? Sed 
clariora & fimilia plane dabimus exempla. 
Certc ita 2. Sam. iv. ubi refertur caedés 
Isbofethr, qui filius Sauli , fubito §. 4. 
mentio fit fatis prolixa Mephibofethi , Fi- 
lii Johathanis , Nepotis Sauli : Et Jonaiba- 
ni^ Filio Sauli ^ fuit filius affeSus pedihs: 
quinque atmos erat natus^ quum nuncius de 
Saulo &? Jonatham lenit ex Jizre'éle ^& Ju-^ 
fiulit eum nutrix ejus , £5? fugit. Et accidit^ 
quum feftinaret ipfa in fugiendo^ ut cade^et 
file t^ debilitàretur > £5? nomen ejus fuit Me^ 
fhihofetii Nihil in fuperioribus eft , cum 
c^o haec cohaereant j nihil in confequcn- 
tibus, ubi ex abrupto reditur ad fiSo$ 
Rimmonis , qui Isboiêthum illius Mephi- 
bofethi patruum interemerunt : fèqutur 
enim continuo , Et iverunt fitii Rinmon 
&c. Sed ôc longe difficilius paretthe*- 
fcos iftius occafio yiveftigabitur , ^uam 
in loco Genefeos 5 neque ulla dari ;)oteft 
fatis commdda & idonea, nifi utpr oc- 
cafionem occifi Isbofèthi fignifretur , 
qu^> j»âStcrcundo , non fuperfuiflçex Icr Origines Babylonicae.Gap.IV. 57 

gitimis "tpofteris Sauli per masculam pro- 
genkm, nifi hune Mephibofethum. Si- 
militer i* Rcg. x. refextur, ut advenerit 
Regina Sabîcorum, ad explorandam Sa- 
lomonîs fapientîam 3 ut eam fama majorem 
compcrerit & praedicayerit > ut deniquc 
Salomoni magnifica dederit munera : tum 
fubito §. II. & iz. interponitur , ut etiam 
claflîs Hirami advexerit Salomoni pretio- 
fiflîma ligna, utque ex iis ille*repagulum 
Templi oC Regiac , aliaque , paravent. At 
§.12. reditur continuo ad Reginam, & 
quia Salomo illi rependcrit , narratur. Sed 
& in ipfo Mofe Deuter. Cap. 11. illuftria 
habemus talium Parenthefèon excmpla. 
Refc|t ibi Mofes , & in memoriam revo- 
cat Ifraclitis , iter per defertum , aç prae- 
cepta Dei de fingulis Gentibus , Idumaea, 
Moabitica5& Ammonitica, bello non in- 
vadendis. Quum vero de Idumaeis jam 
cgiflçt, jamque de Moabitis ageret, in- 
terponit §. lo, ii, 11. parenthefîn , in qu» 
per occafionem hanc exponit , quis , & 
qualis populus tcrram illam MoaDitarum 
antea inhabitaverit : quin & per candem 
occafionem Idumxos^de quibus §. 8. an- 
tea feparatim jam egerat, & quos jam ab-? 

D f fol. 

t Adde, ut conflit 9 qno ref/>e»erîm , in parent ht fi 
(nam ex concubinis fupererant ôc ex filiabus, 
Ut patet ex IL Sam. xxi. 8. 11.) Addend. jS Jac« Pbrizonii 

fblverat vel dimifcrat , mox S- it^ in pror- 
fus alienum^ut poflet videri, locutn quafi 
retrahit , dicçndo etiam illorum temun , 
feu Montem Seir, inhabitafle olim Cho- 
neos, quibus expulfîs illi fucceilèrint. At 
$. i;. loquitur iterum dircâa allocutione 
ex perfona Dei ad fefe, quam intemipc- 
rat. Similis plane parenthefîs ibidem re^ 
peritur §. £0, zi^ii^zj.ubi quum ^iflet 
de Ammotîitis , memorat quoque , qui olim 
eorum terram inh^itavennt j & addit $. 
23. per illam occafîonem , etiam Hawseos 
a Caphthoraeis expulfos 5 quas res. ad Am* 
monitas nihil pertinebat , ted tantum pro* 

fter fimilitudinem rei videtur îftic narrata. 
lurcs ejus generis parenthefes alil^ oc- 
currunt^ non asque manifeftam fui occa- 
fionem praefcrentes , quam quidem haec 
urbis Nineves, ab Aflure exirruftae , qua: 
fane prsefert opportuniffimam. Non di- 
cam , quod Auguftinus ait de dvit. xvi. 
3. quam rem ex bac occajione perftrinxit ^pr(h 
fter Nobilitatem Regni AJfyrmum. Nimis 
laxa haec eft, & genenifis ratio. Scd ta- 
men nuUae rêvera m Oriente juxta Mcfo- 
potamiam exlliterunt urbes aeque illuftrcs, 
amplae , & potentes 5 ac Babyhn & Nine- 
ve^ immo folae iltic fuerùnt^ fi fides Pli- 
nio VI. 16. Nam Mefopotamia , ait, tota 
ÀJyriorum fuit vicatim difperfa , jar^f^ Ba* 

byïom Origines Babylonicae. Cap.IV. fj^ 

iyhfiâ ^ Nimm. Hinc igitur ùcpifSïoc 
ouoque cpnjunguntur. Strabo lii. xvi. * 
àt Syris agens, pcr quos Afiyrii debeaixt 

inteUigi ^ tiç Iv B«(6vAâîyi xaù l^i¥» liante 

iciV0M'/ub€y)f» To Bcf^iAêiov. Atque ideo etiam 
a Micha, de ppo mox, eoaem $. mémo» 
rantur ST^rra Ajfuris , £5? ?>fr^ NimroM^ 
Ergo quum Mofes pcr parcnthefîn quan* 
dam & prolepfîn haud diibiam cap. x. rc- 
tuliffet Babelis regnurq , & conditorcm 
ejus Nimrodum , opportuniffima parenthcfi 
fubjccit continue Nineven quoque , & ejus 
conditorcm AJfwrm. Haec cmm eft ccr- 
tiflîma parcnthcfèos iftius ratio , non quod 
Mofes deJJfure obfervare vohiGTit tanquam 
peculiare quid ( ^od Egteffus fit ex terra 
Sinear ) cum tamen ex ea prodierint umverfi 
homines > quod Tertium eft argumentum 
Bocharti , fed maxime frivolum. Nam 
noii id cgit noftra ex fententia Mofes ,ièd 
ut, ficuti dixi 5 cum^itiis Rcgni Babylo- 
nici 6c Babelis conjtmceret initia Regni 
Aflyriaci 6c NmeveSjJJrhis fama 6c potentia 
Babeli in codem terrarum trafhi aequalis, 
Phrafi ergo illa {Egrejfus eft (^c.) nihil 
aiiud fignificatur , quam quod Adur ftatim 
poft dilpcrfionem in terram Nineves fe 
contulerit, 6c ibi fedem fixent. Quarto 
côntendit Bochartus , ideo Babehm dicî 
PrAicipium Regni Nimrodei^ GeneC x, 10, 

in Priwïp, ^'^ /■ €o J A c. Perizonii 

K^iièLprim nu Regm aliud.adjunxerit^ nempe 
AJfyriam , atgue in ,eum proinde fei^um 
explicanda elle controverla §. ii. verba. 
Sed nulla haec eft ratio contra lîquidam 
adeo & conftantem denominatio»cm AJff- 
fia ab -^«r^ , tanquam ejus primo condi- 
.torC) qui eodem tempore, quo Nimro- 
dus 5 vixit 5 & in terra giiidem Sinear , unde 
in Aflyriam abiiffe debuit. Dein n^B^iO 
«que notât Pracipuum quid & Caput m., 
ac Principum \ ut vel ex vulgatiflimo illo 
confiât 5 Pracipuum ( feu €aput^ ut vertit 
Junius ) fapitnna eft Tunar Domini. Quin 
îpfc Boch. fequens fiium caput xiii. nis 
verbis incipit: Babylon tS^tff^^ideft^vel 
Initium , vel Caput Regni jSfimrod. Sed & 
Auguftinus d. 1. cap,. ^. exponit hanc vo- 
cem de Babele , qua civitatum ceterarum 
gereret principatum ^ ubi effet tanquam in me^ 
iropoli habitaculum regni. Sed & Babel fi- 
ne dubio prias conc^ fuit , quam reliqux 
urbes , Erech , Accad ^ Calne. Ut adeo 
fuerit vere etiam Initium IBiegni Nimro- 
deij reliquat autem urbes in terra Sinear, 
ab ^odem conditse deinceps ^ ad idem Re- 
gnum acceflerint, Quintum eft Bocharti 
telum 5 & quidepi validiflîmum ^ fi foret 
verum & certum^a Micha v. 6. Afljnriam 
vocari Terram Nimrodi. Verba Prophetas 
jfiwt , Et âepafcent terram Affuris gladio , £^ Origiîïes Babylonicae.Cap. IV. 6t 

ierfàm Nimrodi lànceis^ vel in finibusejus,^ 
At unde , quaefo , jam confiât , Terram 
Nimrodithtic poni pro Aflyria vel Terra 
JJfuris 5 a qua utique feparaftir $c diftin- 
^uitur. Cette Interprètes plerique , quum 
Jwdaei, R. Schel. Jarchi , & R. David 
Kimchi > tum Chriftiani y Drufîus , Cal- 
vinus jPifcator 5 Eftius, aliique^ quinipfî, 
Heideggerus Exefcit. xxi. ii, Se Spanhe- 
raius in Chronol. S, p. 167. Babyloniam ifta 
phrafi intelligunt. Sed & optima rationc 
conjunguntur codem verfii & pœna hae 
Terrae , quod & Kimchius obfervavit 5 
quia utrac^ue Ecclefias V. T. fuit infefta 
Se exitiabilis, fiquidem iiï terram AJfuris 
deportati (unt Ifraëlita^, at judasi in ter^ 
ram NhnrodijftVL Babyloniam. Addequod 
Efâiae XXIII. Ï3. Ajffur à^\C2it\xr firmaiHJfe 
terrain Chaldaorum^ h. e. feabyloniam, de 
cujus Rege, Tyri Expugnatore,* ibi agi- 
tur : quin & quod his Michac temporibus 
per Efarhaddonem 5 feu Aflaradinûm, ut 
in Canone Ptolemasi vbcatur , Babylon 
redierit in poteftatem Aflyrite , usque dum 
Xub .Nabopolaflàre jugunoi illud excuffit , 
& Aflyriam viciflîm nbi fubjecit y qua ex 
re fa6tum , ut poftea JJfyriorum & Bahy-- 
hnicTum nomina facpe reperiantur promis- 
cue adhibi-ta , vel pariter junfta. Prius 
liquetex Hiftoria Manaflîs, qui Ezechise, 1 ^i Jac. PERD^OKtt 

fiib quô vaticinatus eft Micha, ftiit Fiiî-» 
us. Is enim i. Paralip* xxxin. ii. dici- 
tur yiâus 8c captxis' ab exercin Re^b 
jfjfutyàidcàadoasBabelem. Alterumexm- 
mimciis locis confiât, quin & ex modo 
laudato PUnîi , ubi AJfyria adfcribitur om«* 
sis Mefopotofnia ^ & ipfa Babylm j aeque ac 
l^nus^ feu Niœve : & Literac dicuntur 
jtffyriis primum^ dein BabyUmiis^ fmper^ 
vcl ^/^rm? in i^ , fuiflë : ubi manifefte 
litraqtie appellatio confu^nditur , 8c unum 
dénotât Babylonis populum. Vide 8c (u- 
pra pag. lo. 8c adde Solinum cap. 6o.Ta- 
ceo jam Canonem Ptolemaicum , in quo 
Reges Babylonis ante Cyrum Ajfyrii vo- 
cantur : 8c Hcrodotum , Xenophontem , 
Strabonem, aliosque, in quibus Babylo- 
niî 5 poft deftru^am Nineyen , itidem pas- 
fim appçUantur Jffyriu Nihil itaque mi- 
Tum 5 m verbis Michae , ubi de Affyria po- 
tiffimum agitur , fieri ctiam mentionem 
Babdis feu Tcrrae Nimrodeaej quippe 
quae tune cum Aflyria plerumque conjun- 
gçbatur vel confundebatur , 8c pra^tcrca 
magnam partem ab Aflyriis jameràt occu- 
pata haua dubie , 8c in corpus Monarchie 
Aflyriacae rcdadb , quippe quum ipfa Ba- 
bylon 5 quae reftabat in terra Sînear viéto- 
riis Aflyriorum ultima , ut (blcnt fere mé- 
tropoles , ab fequenti ftatim Rcgc, Efarhad- 

done , Origines Babylokicae. Cap. IV. tfj 

dûûjè , fuerit itidem iubaâa > id quod d^ 
lisfime probabimus infra cap. vi. Su-* 

greft , quod ab Hiftoria Exotica fumit 
oâifT. Bochartus , Dioderum oBospu^ ex 
Ctefia , docere , Nineven & Bt^bma fiatim 
ab initia eosdem hahuijfe Déminas , 6f £W!Kfli 
iUum 9 f»i Babylane cokbatur ^ fuijfe Niià 
fatrem. Hoc vero eft Tr^afrov 4iWoç5 Ni-^ 
num fuiflè Nimrodi, h. ^e. BidiB^ylo- 
nici, Filium, confiitatum jam abimac a 
Viris Doftiflimis (vide Heîdcgg. in IBft^ 
Pair. 'Tarn. t. Exerc. xxiv. §. o.) de qao 
îpfo & Nos ex profeffb agemus mjtffynor^ 
cis. Ddnde vcro Diodonis , aliiqiie , ex 
Ctefia, Régna Babyloniae & Aflyriac noit 
Eosdem , fâ plane Divcrfos hàbuiflè Do- 
* minos , diferte fàtis tradunt , fiquidcm Ni- 
nus Rex Aflyriae auxiïio Arabum invafifib 
demum & occupaflè Bid>yloniam dicitur 
a Diodoro lib. ii. imt. Quod fi ita ftiity 
tum certe Babylonia , antequim Ninus 
•eam occupafet , alios habuit Reges, quant 
Aflyria. Nifî forte Vir Summus id mfjr 
-ciat, quod ipfàm Urbem . Babyknem idem 
Diodorus polt mortem Nini demum a Se- 
miramide conditatn putat. Sed hoc fol- 
fum eft 5 & répugnât Hiftoriae Nimrodi^. 
Gcnef. cap. Y., memoratas, quam^ôc cujus 
verum fenfum nunc ind^agamus. Manne- 

ihim reor ex his omn^us ^ nuUius e& 

mo- 64 Jac. PERizbNîi 

momènti rationes, quibus moti Viri Dôftfe- 
fimi in explicando Gen. x. ii. loeo recc- 
dunt ab ufîtata loquéndi ac interpretaûdi 
ratipne ad duriflîmam ËUipfin ; & ideô 
longe reétius Itatui , Jffurem poft difjper- 
fionem ex terra^Sinear in Aflyriam abiifle, 
non belli gerendi , aut alios jam iHius rc- 
gionis incolas expellendi ( quae quafi Ver- 
bo Egrediendi omninot & unice notentur , 
tcmere & incaflum Affuri Semi F. oppo- 
nit Schotanus in Bibliotheca , & ejus Se^ 
cunda Mundi atate p. i lo. ) fcd tantum in- 
habitandi caufk , pnmasque illum in* ea tune 
fibi fuisque concfidiflè Urbes, quam Nim^ 
rodùm^ quum Aflur Nimrodi temporevi- 
xerit 5 & ab jiffure denominatam AJfyriam^ 
Babyloniam autem fuiflè Nimrodi , fit cer- 
tumv denique nihil ergo praefidii, nihil 
argumenti, hune loeum fuppeditare Cl. 
Adarshamo , ad probanduih , quod fibi pro- 
pofitum iiabct , Babyloniam a Nimrodo 
reliftam folitudini, & manfifle diutiflîme. 
ii^cultam . 

Sed &5 fi Nimrodus quoque e Babylo- 
nîa vere fuiflèt Egrcfllis, longe verinmî- 
lius cenferem 5 quod ftatuit Nie. Abramus 
Phari lib. V. §. lo. in Meridiem vel Oe^ 
cîdcntem eum abiiflè , quo feceflêrunt 
Chamitac, quam in Orientem , quo Se- 
mîtae, Nempe exïftimat ille , Nimrodum 

jam Origines BAbirLONicAB. Cap. IV. 6f 

JaiTi ante diTperfîonem Regnum m Babele^ 
(^e. obtinuifle $. 7. at immiflà a Deo lin- 
guarum confufione, redatlum ad paucita^ 
tem^ ex Urbe^ quam Rignum Genfibus face* 
re deftinarai 9 extrufum , & in quasdam fie* 
ritium montium anguftias cempaBtum^ §. 8. 
Nempe in Ammonitidem vel Bafànitidem; 
quia utraque Terra Gigâmttm primitus fit 
vocata5Dcuteron.il. 10. & îti. ïj.Jam 
autem Nimrodus Gigas a lxx. dicatùr 
Genef. x. 9. ita reddentibus Hebraicum 
T13J/ vaUdus^ ftremus. Haec §. 10. Fir- 
mat (ëntentiam eo, quod in Chaldasa ha- 
bitavcrint dcin Semitas , & ipfi majores 
Abrahami 1 immo quod Chaldsea , tefte 
Jofepho ) âb Arphaxado filio Semi fuerit 
conoita : abfurdum autem fit Abrahami 
majores habitaflè tanquam peregrinos inter 
Chamitas 5 vel Chamitas nm fuijfe a Semi 
pofteris fegregatos . §. p.Speciofîora hsec fa- 
ne ^ fêd tamen vel fie neutiquam admit- 
tenda , quia folis conjefturis abfolvitur 
omnis harum rerum connexio , & diferte 
fatis répugnât Sacra Scriptura ; quippe 
qu2c Nimrodo unicum tribuit regnum Ba- 
belis & vicinorum oppidorum ^ deque eo 
ex hacUrbc aut Terra expulfo ne j'pvqui- 
dem tradit 5 immo etiam longe poft in pro- 
pheticis fcriptis Babyloniam vocat Terram 
Nimrodi^ ut in fuperioribus oftendimusi 

E mani- 66 JacPerixonii 

manifefto ^ ni valde fallor , indicio ^ quod 
illa terra manferit.Nimrodi veluti propria, 
atque ipfe in ea regnum teniierit , non 
ante diiperfîonem ( non magis , quani an*^ 
te eam Afliir aedificavit Ninev^i & alias 
Urbes , licet ante difpérfionis Hiftoriam 
itidem memoratas ) neque tantum in ini* 
tio ad tempus aliquod ,, fed potius poft 
difperfîonem , & per <Mnne reliquum vitae 
tempi^. Adde jam, ex eo, qued Nim* 
rodus tenuerit Babyloniam , Semitac autem 
liabitaverint in Cnaldsea , nequaquam fc- 
qui 5 Chàmitas non fuiflè ergo /egregatos 
a Semitis , fiquidem diverfi ftierunt primis 
rerum.initiis Babylonii & Chaldaei, quin 
ctiam longe poft a Ptolcmœo ÔC Aliis di- 
ftinguuntur , qui Chaldâsam Babyloniae 
fuiflc p^irem tradunt^ h. t. fuiflè terraitn, 
quae in ditionem & ita partfem rœni Ba- 
bylonici fuerit reda6k. Nempe ChaWsei 
orti a "iB^a Chefid , fijio Nachoris , c^i 
Frater Abrahami , und^ pHC^a h . e. Chai* 
dai. Scqueretur ergo nihil aliud, quorn 
Chàmitas habitaffe in confinio Semitarum, 
quod accidit haud dubic, & acçidiflèt -cti- 
am, fi maxime Babyloniam tênuiflèt Se- 
mi pofteritas. Nam Arabes, qui utique 
crant Chamitae perCufchum^vicinipror- 
fus fuere Babyloniis , ficuti fuerunt & 
Aramseis ab Aramo Semi item filio pro- 

gcni- Origines BabVloniCae.Caé. IV. 6y 

genitis. Denique nihil in eo abfurdi, Se- 
mitas & ipfos majores Abraham! habitaflè 
inter vcl juxta împrobos Chamitas. Nam 
k itti mox Abràb^mm ipfê juflu Dei migra- 
vk ad Cananseôs , itidem Chamitas , & in- 
iùper intemecioni pcr fcaufam impietatis 
fuae dcvôvendos. Sed & quid obftat, quo 
minus ab ipfo initie Deus voluerit prifcam 
Mbylonem €& typum fiabylonis figura^ 
tas ^ qufls poftea in medio Cnriftianse Ëc^ 
dcfias eft exorta , & vcros Dei cultores par- 
tim in errorcs graviflîmos pertraxit , par- 
titn ditiffiniis vcxàvit & afBixit modis, 
œquc ad antiquse Babclisvicinia hoc tem* 
pore majores Abrahami ad idololatriam ad-^ 
nuxilïe videtuf , 8g deinde Judaicam gen- 
tem Dco fœdef atam opprcifit , & in fer-- 
vitutem abduxit^ » È» CAP. 68. JaC. PBRIÎfcÔNlI 

CAR V. 

Babylonem Profani Scriptores veî ab 
Semiramide j vel a Belo ^ condi- 
tam dicunt. Marshamus eam ab 
t^gyptiis vult condium. %L/Egj^ 
pu cr Babylonii Antiquitatem 
fuam pra aliis certatim iaBabânU 
Beli fuerunt multi & aiverfarum 
Gentium , quos maie Veterum & 
Récent iorum plerique tonfundunt. 

T Tt autcm ad Çlariff. Marshamum e di'- 
^^ verticulo revertamur , ille vero etiam 
omnes Profanes Scriptores ^maximamBa- 
bylonicac Urbis antiquitatem tradentes, 
pariter item répudiât oc rejicit. Duas eflb 
Veterum de ejus Urbis origine fententias 
ait , ** ^alios Urbem a Semiramide conditam r^- 
ferre^ alios a Belo. Eos^qui ad Semiramin 
référant Urbis originem, omnia habereait 
ex Ctefîa parum fide digno , & refellerc 
ftudet auétoritate Berofî. Sed auid Bero- 
fus ? Narrât ex Eo Jofephus lib. i . contra 
Ap. Opéra a Nabuchoaonoforo confeéta 

ad 

a Pag. 507. 

h Pég, 1045. ' ' Origines Babylonicae. Cap. V. 69 

ed ornandam Scmuniendam Babylona , ad* 
ditque dein , reprehendi ab Eo Gram JS-crif" 
tores 3 ut temere arbitratos ( vVo Jjè/jnfd/jti^oç 

fyria Semiramide conditam Babylona , £5? qui 
falfo etiam fcripferinf , ab illa circa eam Ur- 
bem admiranda ifia Ofera excitata. Negat 
er^o Berofus ab jîffyria Regina conditam 
pnmum Babylona : nihil autem habet Ule, 
nequc vcro quicquam ex eo refcrt Jofe- 
jphus , quod fententias Cl. Marshami de 
longe recentiore Urbis iftius origine fà- 
veat. Certe enim Jofephus longe anti- 

2uiorem Nabonaflàro credidit & tradidit 
labylona. Berofus autem tantum abeft , 
ut ad Nabonaflari aetatem fuae Urbis ori- 
ginem déprimat , ut e contrario ne ad Se- 
miramidis quidem , tanto antiquioris , tem- 
pus demitti eam velit j'fèd & infuper , ficu- 
ti fupra diximus , fcripferit , in Urbe Ba- 
hylone fervari annotationes rerum iftic ge- 
ftarum & obfervatarum fiipra xv.annoruîn 
Myriadas. Immo tradidit ille, jam ante 
Diluvium conditam Babylona , & dein ho- 
mines ex Diluvio fervatos, juflii Dei^ite- 
rum abiille in Babyloniam , xat) 7rfl&A<v Itt*- 
xTtVflfti Wv B<«€«A« v« 5 & denuo condidijfe Ba» 
bylona. Vide Alex. Polyh. ex Berofo haec 
referentem apud Eufeb. Cbron, Gr.^. 8. 
Simijiter vcro Megafthenes vel Abydenus 

E 5 apu4 / apud Eufebium Prapar . Euang. ix. 4i.iti« 
dçm non agnofcimt quidem , nec memarant 
Semir^unin , fed neque Nabonaflàrum , in 
exponenda Urbia origine & increm^ito , 
verum a Belo antiquiiSmis temporibus 
coriditam 8c muro cmébm ti^unt , aç 
dcin iterum a Nabuchodonoforo triplici 
muro 5 aliisque operibus , omatam. Et 
convenit haec fcntentia quam accuratiffi» 
me cum Sacra Hiftpria, quas exftruébm 
primum Babylona refert a Nimrodo, h, 
e. Belo Babylonico , feu primo Rege & 
conditore iftius Populi , deinde vero ite- 
rum exasdifîcatam oc m^orem in modum 
omatam à Nabuchodonoforo , quippe qui 
Dan. IV. 17. inducitur jaétans. Nonne hat 
eft Babylon illa tnagna^ quam ego adificavi^ rxot% 
ita fimplicitcr, nam jam antea exftiterat 
extra controverfiam , fed quam adifica/vi 
IdVo rC^ ut effet fedes Regni , feu Regno 
& Rege digna, Reeia Urbs, mn Ip^Sl 
Ê5? ut fit gloria majeffatis me a. 

Alteram V.eterum fententîam, quas a 
Belo igitur dudum antc Scmiramidis tem- 
pora conditam tradit Urbem, & quam 
infra Cap. VII. pluribus exponemus , elu- 
dit DoftîflT. Marshamus duplici rationé, 
cum quod Belus ille fuerit iEgyptius, 
l^eptuni & Libycs Filius, tum ouod ne- 
nyç is Urhem ipfam çondiderit , (ed colo-? 

Iiiam OmamEsBABYLomcAE.CAP.V. jt 

niam tantum Sapientum ^ qui Cbaldai fînt 
diâ:i,duxeritini?^^'0»»mBàbylonias. Priu$ 
probare nititur ex Diodoro , qui Bb. i . * 
ex -/Egyptiorum traditione haec fcribit ; 
Mgyptii ferunt etiam pofiea muUas coloniaç 
ex jEgypto fer arbem terrarum difperfas. In 
Babylona quidem duxijfe colonos Belum ^ qui 
creditur ^eftuni l§ Libyen Filîus , eumque 

rEuphraten fede fixa cmfiituijfe Sacer^ 
ad modum Mgyptiorum Sacerdotum im^ 
munes ^ (^ ab onertbus publias libefes , quos 
BabyUmii Chaldéeos vocant. Similiter Pau* 
fanias in Mdlên. ^ Belus Babyïmius a Beh 
hamine jEgyptio^ Libya Filio^ mrnen hàbet, 
Sed profofto ineptiflimutn eft , ccmtra Ba- 
bylonionim antiquitatem iEgyptios alle- 

f;are teftes , (juipp^ qui cum nullis magfs 
e antiquitatis moria certarunt , quam cum 
Babyloniis & Chaldaeis , ut vel ex Plinii 
loco liquet , quem Cap. i. expofuimus. 
Sed & ideo Jofephus lib. i. conira Ap. * 
Gracwrum mvitati opponit identidem anti" 
fuitatem .^gypHarum 6? Babyloniarum , quos 
habere ait df^otiorclftfiv tt ko) fMviciMarûirfif 

ConftatUîffifna durationis traditionem : & 
mox ^ itcrum , adhibuiflë Eos pariter ma- 

E 4 ' ximaça 

M Pag, 17. 

h Caf. XXIII;. 

€ Pag, 1034. 

d PAg. Ï035.. ' . — yt . Jac. Peri2okii 

Kimam curam ad res literis prodendas i% 
fMMiford^m âv(àb^}t ^ovuv j ex longiffimis in 
pratetitum temparibus. Adde Africanum ex 
Eufêbii Cbron, Gr. p. 8. Tfif) w t»v Alyv- 

Mgyptiorum ©* Chaldaorum fabuhfa Chro* 
nologia. Videmus hinc ^ jungi identidem 
^gyptios Babyloniis vel Chaldseis , tan^ 

3uam paris antiquitatis , aut qui (imul cum 
lis quafi certatim fuam pras aliis antiqui-* 
tatem jaftarint. Neque vero cum Babvlo- 
niis folum5fed & cum Phrygibus ac Scy- 
this dç gçneris fui vetuftatc certaflc M- 
gyptios 5 referont Prifci Scriptores. Quid 
ergo mirum , hosce homines , co vanîtatis 
fpiritu elatos , Ucet illoram tamen anti* 
quitatcm minime Ego negem, ex Scri- 
ptura quippe S . notiffimam , asmulos fuos 
ab fe potiflîmum ortos finxiffe ? Certe 
fufpeaiflîma ideo debeb^ eflè illoram fi- 
dcs de Babylonis origine ab fe duda glo*- 
riantium. Taceo jam affirmationem hanc 
-^gyptioram , de colonia a Belo fuo Bar 
hyloîiem duâba» repugnare communitcr 
reçeptae deinceps a Vcteribus Hiftoriae , 
quae illam ignorât , & tradit Belum M- 
^yptium , cum frater éjus Agenor abiiflet 
>n Phœnicen , tnanfiffe in Mgypto ^ ibi 
regnajfé^ 6? regnum Filiis fuis ^ M^ypttk^ 
D^naç , rélifdjfi, Pifertç Anollodorus Origines Babylonicae.Cap. V. 75 

Praetcrca non hodie tantum ab Erudi* 

tis 5 fcd jam olim etiam ab h>fis Veteribus 

confufî fiint fs^pe plnres Boli in unum, 

quaque OrientaUum Gente fuiun proge- 

nitorem & conditorem y in Deos relatmn^ 

hoc £eli nomine , quôd Deum ièu Dotni* 

num iflic notabs^ , ornante, & quod de 

aliorum Belo legebant , fuo deinceps ad* 

fcribente > plane fîcuti Graeci aliçnigena* 

mm Deoram fa6b fuo itidem vel Jovi, 

vel Mercurio , vçl Hcrculi tribuerunt : 

unde faétum ut poftca Eruditi ifthpec no^ 

mina variis cognominibus in diverfârum 

jentium & temporum Deos vel Heroas 

(cbucrint diftinguere , & ex. gr. Hercu- 

lem nobis memorent non tantum Gr^- 

cum , fed & Tyrium , Libycum , Itaiicum , 

Indicum. Ceterum in Oriente Deum^ Deos^ 

vsj z Gentibua appelUtos B^af vel Baa^ 

limj ex ipfa S. Scriptura eft notiffimum. 

Hoc vero Nomen Graeci ad Chaldaeo- 

rum & Syrorum pronunciationem paulo 

propius accedentes, fîcuti ab His etiam 

alia acceperunt , fcripfere BijfA. vel b?aoç. 

Quia autem q^œque Gens in Oriente 

fuum progenitorem pro Deo colebat, ôç 

^elum plerumque appellabat , indç onum, 

Ç4f. l. 74 Jac.Perizonii 

ut tôt quoque rq)erimnus in Hiftoriis di- 
verfarum gentium Belos. Tàlis fuitBêlus 
Bs^lonius, omnium notiffimus y tumBelus 
Âilyriacus^ qui Nini dicitur fuifle pater, 
fed revef a haad dubie fuit ipfe Aflur , por- 
ro Belus Tyrius, Elymaicus, iE^ptius 
denique. Non quod hune ctiam , vel ccr- 
te illum iEgypti & Danai patrem , iEgy- 
ptiorum Deum fuifle cenfeam , féd potius^ 
iiîvc vivum , fivc mortuum , hoc Béli feu 
Dei «omine fui^ honoratum , plane uti 
Pidonîs Tyriaç Pater eodem nomine de- 
fignatur apud Servium ad Virgil. JEn. F. 
V. 247. & Hygin./^*.i43. & ficuti Da- 
niel a Nebucadnezare diftus eft Beltjchat-- 
zar y fecundum^ mmen Dei met 5 ut iait ipfê 
Neb. apud Dan. iv. f . & ficuti a Cartna- 
ginienfibus vocabantùr multi, Hamùhal^ 
JJasdruhu^ly &c. Nam Lingua Punica Bai 
(pro Baal) Deus dicitur ^ ut ait Servius ad 
Virgil. jEn. 1.7??. Qyfc & ^ Graccîs 
poftea nonnulli Reges , tum propriis , tun^ 
communibus, Deorum vocabuiis, vduti 
A'oWof, Gtoçy &c, fuerunt infigniti . Ce^ 
tcrum non valde equidem miror, ^Egy* 
ptios^ quum Bdiylonem a Bdo conditam, 
undccungue cognoviflènt , ad fuum itaque 
jBelum iftius urbîs originem retulifle j 
quum & Tyrii ejusdem Uibis originem 
M Suum 5 feu Tyrium , Bclum feodem er^ 

rore / Origines Babylokicae. Cap, V. 7f 

rore retulerint , ut conûsi ex antiquifEmo 
Poëta Sidonio , quem jam Salmdîus ad 
SoUnum * attulit 5 & cui.dicîtur, ^'fx^n 

bylon Tyrii Beli Urbs, ^3^eque vero alias 
etiam Orientis gentes miroF facpe hos Be- 
los confudifle , & fub tribuiffe ^ quod alie^ 
nigenas Beli erat : Graecosque , earum an- 
mues fecutos , in idem confuiîonis vitium 
idcirco praecipites quoque datos , licet hi 
tamen non ignorarint , hoc nomine Deos 
Orîentalium pkrosque infîgnitos , vel eo 
Deuxn ijipremum iltic fimplicitcr notari. 
Diod. Sic. lilf. li. p. 69. bis ait, ÀioV^o^ 
rukxSem «1 'BaC^vtQi BnXov, ^mj^h.e.Dei 
fupremi , fuem Babylenii vùcant Belum. 
Ag^thi^ Hift.lih. ii. * a Perfis varios quo- 
que Deos olim referens cultes, 'Bnho¥ fAÏv 

vem fmdem , feu prascipuum Deum , ap-- 
feUahant Belutn^ C? aliter Alios. Xiphiîi- 
nus in Caracalla, *^ ZtvV, b?ao^ ovoiAot^i" 

voç. Hi ergo j9^/«w Jovem , at alii inter-^ 
pretati font Satumutn. Vide de his DoétifT. 
Seldenum de Diis Syris ^fyntagm, ii.cap.i, 

^ Pag. 867. Eàit, Traj, 

i ¥H' 5^- ^^^^' Vulcan. 

c In Excerpt. € Dione lib, Lxxvm. pag. 8B4. ^»î 
Manov, 7^ Jac. Perizonix 

lUud vero fati^ mirari neaueo , quod , 

3uum hase fint certa Se clara prorius , 
yum in Oriente fignificaflè ^eneratim 
Deum , Se fîngulas pêne Gentes iftic fuum 
habuifle Belum, nihilominus Viri Erudi«- 
tiffimi 5 Scaliger, Gerh. J. Voffius, Sal- 
mafîus , Bocnartus , Petavius , aliique , 
omnem Beli mentionem référant ad Baby- 
lonium , eaque peneMfola^ certe longe pne- 
cipua , ratione du£ti , Ninum , astate licet 
& femilia diverfiffimum , pleriquc affir- 
ment Nimrodi Filium , quia fcilicet Beli 
Filius a priscis Scriptoribus dicatur , Nim- 
rodùs autem fuerit , ut fuit haud dubie , 
îlle Babyloniorum Belus. - Sed de eo dein« 
ceps Cap. VII . Ceterum liquet ex his 
omnibus, ni fallor, clariffime, Babyloni- 
C'X Gentis Originem contra Scripturae S» 
&; Veteris Hiftorias au6toritatem temerc 
fie incafliim , iEgyptiae vanitatis fide vel 
teftimonio , ad Bdum -^gyptium a Mars- 
hamo detrudi. Dixi Gentis , quia ne in 
hanc quidem çoloniam Se astatém Beli 
>Egyptii admittit Urbis ipfius initia , ma- 
nife,ito nimis fax fent^itias quomodocun- 
que tuendae ftudio. Etenim utitur veAis 
Diodori {^ulo ante a me Latina lingua 
cxhibitis , quae dicunt^Belum ^gyptium 
xiuxifle colonos îiç "Ra^^hSyot , eumque apud 
puphratem mii^fviin^y jamfede pojita ha^ 

Vitanr» Origines Babylonicae. Cap. V. 77 

^imç ToTç )Mw' Ary v^1oy , facer doits infiituijft 

fifniles fene Mgyptiis. Èac^ * Vir Nobî- 

liff. ait) w» rfe lJf%e aliqua mcmibus circunt'- 

data^ 5 fed de Sapientum 6? Pbilofophcrum 

migratione in BabyJoniam intelligenda funt^ 

Et , hanc Beli colomam non Balylonem ^ fed 

in Babyïoniam vider i deduHam. Tanti Ici- 

licct erat , fimplicia adeo Diodori ver- 

ba invertere , ne usquam Babylonis Ï7r- 

Hs mentio reperiretur. At vcrbumne 

ullum Diodorus de migratione folorum 

Sapientum ? Nonne umplicitcr colo- 

niam Babylonem duftam mcmorat , ca- 

3ue jam in ftabilem fedem locata , tum 
emum Sacerdotcs iftic ad morem patriae 
inftitutos ? Plane fiçuti penc femper Co- 
loni in Nova Urbe prifcae patrix ritus. 
retincre folent. Nec juvat Marshamum , 
quod Strabo Lih. xvi. p. 759. Chaldaeos 

Îuosdam O'p;^*ïvovç , alios Bop<r«7r7r>îvovç a 
^ocis extra Babylonem vocatos tradat. Is 
enim & in Urbe , & extra eam ^per totam 
Regionem tandem difperfos fui(fe, eorum- 
{ que yivifi 'ttx^Iiû , compjura gênera , nec taiï- 
tum Orchenos & Borfifpenos ^ fed & ih'kiç 
îTAs/w, alios fîmes ^ exftitifle dicit, ojV i^ 

%mi «(îpi^iç cLKhok %a\ iKhA 9rep) rwv tn^itH^ 
xéyovT^ êoyfjMrct , tanquam ^ui per fe£las alià 

atque 

4 Marsham. fdg, 508. [ • atque aUa de iisdem rehus fentiMt t3 dùceént . 
Orcheni autem videntur diâi ita ab anti- 

?uiffimo oppido in terra Sinear , cjuod 
Jendf. X. 10. Èrech^ &4fècuadum quidem 
feu proximum poft ipfam Babelefn in rcjg- 
no Nimrodco , nominatur. lUud enim 
Brech poftea diâum a Graecis videtur 'Of* 
^fi. Cote malim hujus Urbis nomen ab 
Erech repetcre , (|uam ab Ur Chaldaeonunj 
fcd 8c ab Erech nomine derivare potiu$ 
Orchoen , quam Araccam ^ ultra Tigrim fi* 
4am , quod facit Bochartus Phaligi iv. X6. 
Jam vero 'O^x^ydi contrade dicuntur pro 
*OfX^n*QL Vide Scaligerum ad Fragn^nta 
.Veterum Emendationi Teff^poram adjcâ» 
pag. n. Patet autem hinc, Chaldàsosper 
vana Terrae Sinear oppida fuifle olim 9 fcd 
poft Nimrodi Rqgnum & Succcflbres, 
ac forfan demum (ub Avrils , fparfos^ uc 
infra oftendemus^. CAP. Origihes Babylonicae.CaP.VI. jsf 

CAP. VI. 

Loeus Efaia nyLiix. 13. exfonitur. 

, Babylon flerumque aliis^ & ma- 
xime AJfyriis fuit fubjeSia. Eûr- 
haddon Ajfyrius occufavit Baby- 
lonemy atque idem eji , qui Afla- 
radinus in CamneFtolemaicû. Hu* 
btri focordia. Thrafis iîla^ Non 
Fuit, exemfUs multis illuftratur. 
Livius X. 2 1 . emendatur. ts^lf va^ 
rie ptefi in d. h expom. Parenthe/ès 
in S. Scriptura fréquentes. Tyrus 
antiqua j feu Paléetyrus, in conti^ 
nenti fuit fit a , & vere a Nebucad^ 
nezare Babylonio deftru&ay manfit 
BabyîonUsfubjeSfa usque ad Cyrum. 
Antea Duplex Tyrus ^ Fétus & No- 
va , non fuit ,fed pofiea demum. yo" 
fephus explicaturj & notatur vel 
emendatur. Loci Efâia etiam àli^ 
examinantur expoïïtiones. p' ME NSI tandem fiimus hasce faiebras, 
li quibus traditam a Sacris ac'-^Profanis 

Scri- Scriptoribus. & conftanter hucus^ue re« 
ceptam de ultima Babyloniçse Urbis anti- 

auitate fentehtiam , implicârc & refeUerc 
;uduit Cl. Marshamus : & ofkendimus 
quam nihili ratiônibus eam in rem fît 
ufus. "t Nunc progredicmur ad locum 

Eùàx j 

f Quaedam eommyquae hic dîspùtatPerizonius , 
rcfellcre conatus eft Vir t)odlus , Gulielmus 
Jamefon »in Spïciiegïts Antiquitatum. jiigyfti^at^ 
qui eivicinartémgentium , Glascuae A.cIdTd ccxx« 
editis i Cap. V. $.1. quem locum integtum 
hue transférre , qu'am in pauca contrahete « ma- 
luimus.. Perdodtus, inquit » Marshamus pag. 
483. 4844 iféig. 514. ^i^. E(L Lîff) fcribit 
hune ËfarhaddoAem effe eundem CHm Affara* 
dino in Canon^tolèmài memowo ^ cumque 
Btbyloniam recUpetafle f & diififle Duces > qui 
ceperunt Manaiïem » & in his firma eft concor- 
dia (qu3e alioquin rariiïîma eft) ititer eum 6c 
Perizonium. Nam hic Origin. Babylon. Cap. 
VI. affirmât Babylontfn , pauU f9fi Legatos a Ba-» 
Udane ad Hetikiam mijfos y retidijfe fer Ejarhad-' 
dvnvn AJfyrïum iurum m poufiatem & ditionem 
Ajfyrhnim. Iflud.pernegamus. Sed probare ni- 
titur ex co , quod ndmen convcniat. Sednulla 
eft fequela. Rex Jud» & Ret Ifraëlis pofttr. 
Rig. Cap. XIII. habuere unum nomen, u reg- 
naoant eodem tempore , minime tamen unus 
homo erant. Titnpus ( pergit Vir Doâiffimus ) 
convgntri diftehendêt , qui m Camm PtoUmaitê 
ah initie Nabopolaffari reirç verfks computabit an* 
nos usque ad initium Ajfaradmiy <^ fimilitêr in 
S. Scrsftura a ntediis annis ^àfia , cujus tempon 
regnare^œpit Nabopolajfar , usqu$ ad medios annos 
ManaJ^\ qui umpon Efarhaddoms Jtegis Affyria 

dnèiut Origines Babylonigae. Cap. VI.81 

Eiâias , quo folo nititur Urbis ejus origi- 
nem referre ad ièriora Nabonaflàri tempo- 
ra j pneter illud tamen argumentum , quod 
peterc eum diximus. ex Canone Ptolemai-. 
co j qui a Nabonaflâro quidem ducit ini- 
tium , non tamen ideo , quod ille in Ca- 

F nonc 

dMâius ift Bahylonem. Sed(2.) ^^^i^^^^ ^^i corn- 
puti fummum Vinim fallunt. Nam inter ini« 
tium Nabopollasfari , 6c initium Aflaradini , funt 
anni 55. inter médium autem Joiiae re^ni Se 
médium Manaflls , nifi 45. ( 1. ) Qui nom Vir 
Confultiflimus Manafiem omnino in medio 
regnifui captivum fuiffe dudum? ( 3. ) Q^i con- 
fiât Efarhaadonem Niniviticum folummodo 13. 
annos regnafleynifîprius probetur^eumeundem 
cffe cum Affaradino canonico: quod nullis ar- 
gumentis evidbim eft ? Nam objeélionem ex 

.pofter. Parai'fp, Cap. xxxiii. comm. ii. & ex 

. Ezjra Cap. IV. fupra diflblvimus. ( 4. ) Efarhaddon 
Niniviticus cœperat regnare anno 15. vel faltem 
16. anno Hezekiae , quod nemp , qui Sacras 
Literas attente legit, ne addam Tobitum , in-* 
ficiabitur. Sed Affaradinus non potuit fublevari 
in folium ante vigefimum feptimum Manaflis > 

. ut conferenti Canonem cum Sacris Literis con- 
ftabit. Ergo Efarhaddon Niniviticus, & Affa- 
radinus canonicus , neceffario div.erfi funt. Sed 
jam , cum in mentionem hujus Canonis incidi- 
,mu^ , poteft quaeri, cur non ille C$nOn fit pro- 
duâior, annis miûto altius numeratis, quam 
habet Ptolemaeus ? An ignarus erat Aftrono- 
micarum obfervationum , quas Callifthenes mi- 
fit ad Ariftotelem ? Quod Canon non fit pro- 

. duftior , hanc rationem tradit Syncellus pag. 
Z07. ex Berofo et Polyhiftore nimirum : N«/3^- 8t JacPk&i^onii 

RQ&e ifto, aut uscjuam alibi ^ dîaitur con^ 
didifle eâm Urbèm , &d qpiod ,ut Syncd*- 
lus €x Berofo iSf: Akx • Polyhift. rcfert , 
Nabonaflàrus iflè corruperk & aboleverit 

PRÏ^ \ • M ciAf «» , ii<pmfto-tf f é^vç i^' àvrS i tMn^t^/mm 
yiftrmt rSf Z«a|kiV» ^^mrihM^f j JS^bôjMjl^rus tel- 
leâiis PrsorHm Bjggum gfftit ^qu4 r^thm f^fliriêrum 
Ch^idéorum Rtium »nmH^^ftp 4 fi hutpiret » tii-^ 
xit. Vcrum» n locus eft conjeâuris» ^utumem 
NabonafTarum foifle primupiyqui Régis titulo, 
vel verius Proregis, ab Aflyriis omatus «il. £t 
cum Qaladan » quem unùm n po&eris Nabo- 
naifari fuiffe reor , excuffit Aflyriorum jugum , 
Canonem hune fuiffe faâum » 8c per fucceden- 
tes Reges continoatum , ut m«moriam fuâe Fa- 
milis 6c Ori^inis con&rvarent* Couftrmantur 
hase 9 me arbitro , ex Iftù- Cfip. xxixx. tomm. 13. 
£1» Terram Chald^orum. ifte Poftdus n^nfim &c. 
Nam cum Babylon haud modico tempore fiiis- 
fet deferta &.iie^eâa»propter cluviones aqiia- 
rum : tandem praevalentes Affy rii $ aquis alio 
derivatis, aptam habitationem nominibu^ rcd- 
diderunt y ut habsrent commodam ftatianem 

S^*^ Navihutfuis, Et NabonaiTarem , quçn- 
n ut videtur ex Chaldseis . Proregem ûvc 
Praefeâum , in his locis conftituerunt. Jam 
autem in Canone omnes anni ab initio Nabo- 
naifari ad finem Nebucadnetzaris funt t^6, qui 
rétro numerati recurrunt ad tempus Achazt» 
vel haud multo ante, vcl poft: juo tempore 
AlTyrii omnia per Orientem fubigcbant. "Ut- 
cunque res fe habet , nullus eft Rex ante Na- 
bocollaiTarura feu Nebucadnetzarem , quem 
confiât fub nomine canonicoinS. Scripturisre- 

peri- Origines BASTtx>MilSA£.GA^.VI.g^ 

P&IORUMRâ^gefb,eat^ 
(m<fa, <gt»id itend tSSetm addinir, ut fie 
necefSino tib fe ^v$mxk base Chrônoloeià 
initiwn âram ducqpet. $ed deCae<^ne So 

P a ^i* 

j»erm. Dicunt MardxAempadum in Sacris Ikem 
nomiaati Merodach » fed nefcio an tempora 
conveniynt. Baladan quoque habet aliqualem 
grzdkm fimilituàinem cum Belibo : fed taUlyus 
Don fidendum tSL Ciertum <eft tam^n mihi Sa- 
kdan memorari in, Cznont; f^d fub quo no- mine me latet. Eufti Grotius in Cap. 39^ ifaU 
ikjtdumfmffi dic'n; et)dem une jure ficlgaln, reî 
'GaHum , feciflet* OfHnor Chmnicon omnium Regum» ^«os Canon mumerat» fcriptum fuis* 
fe, fed periifle ante Berofum. Quod de Cal* 
Mlienis colledtione dicam non habeo , nifî quôd 
foriknPtolcmaei^ligentîamfugerJt. Sfed quam» 
vis hSK Cal]iilli«iiis colteââo^atqiie molt^ pro- 
•cttJ 4ubis> pbferVatipnes hujusmodi , rubigin€ 
temporis edacis tamiftac funtj eft tamen quoi 
fumme griatulemtir Cttîftiano nomini oh hune 
Canonem nobk ^lliftuln. Nam hoa foluAi c^ti^ 
ne^t Sacram & Profanam hiftodam , fed, infut 
per duorum Regum , NabopoUaffari , i. e. Nc- 
Duchadnetiaris * & Uvarodami nomina com- 
prehendet ; quae raro omnino reperiantur. Haec 
Jamefpn, Si verum eft e Scriptura Sacra & ipfo 
Canone Ptblemaei liqucre , non convenire în- 
tcr fe tempora Éfarhaddonis & AiTaradini , in- 
firmum , immo nullum , eft atgumentum 60- 
rum , qui fimilitudine nomlnutn dudi E/nu-had- 
domm S. Scripturaé» 6t AjfàradiHuin Caho'nis 
Ptolemaici eumdem cfle çxiftimant. Tamén. , 
praeter Perizonium , ctîam Ufferiu^ , Spanhe- 
miuj , atque aliiViri dodi in ea fenteUtia fue- 84 . J A C. P E R I lE O N I I 

egimus jamin fuperioribus. "* LocusEfaise 
XXIII. ï }. fie fe habet : Ecce ontî^D pK / 
Tetra Chald^èorum^ »^ hS DJ^n Ptt/ Hic 
fopulus non fuit ^ D^^ÎP ÎTID* •TttWt/ 4^^ 
fundavit^ \t\firmaivit eam^ Navibus^ vel 
ferocibus incolis : erexerunt fpeculas , feu ^//r-^ 
tes ejus^ excitarmt palatia ejus feu arces: 
Hic tamen populus pofuity vel r^^|;/V e^w 
(Tyrum, cujus exciclium hoc capite ex 
profeflb prsedicitur ) in occafum vel interi' 
tum. Vir Doftiffimus ^ 5 qui nusquam ne- 
que in Regno Nimrodi ,6enef. x. neque 
in Colonia Beli Babylonçm duda apud 
Diodorum , Urbem reperire potuit , hic 
tandem eam reperit , ubi diferte tamen Ter- 
ra tantum & Populus memorantxir. Nam 
fie Efaiam interpretatur , nullis plane ex- 
pofitionis fuse rationibus allatis : Afpice £a^ 
byîonem ^fpïendidc^m nunc Chàldaorum métro- 
polim: Populus , qui Urbem illam occupât^ 
non ita pridem incertis fedibus vagabatur in 

CoU' runt;adverfus quam mihi hocfolum ex omni- 
bus, quae hic disputât Jamefon , praecipuam 
vim habere videtur, quod rationem temporis 
obftare contendit, ne pro imo homine haberi 
poiTint. Hoc fi ei eripi poffit , de quo alii vi- 
flcbunt, cetera, quibus hanc fententiam in fi r- 
mare nititur , non maximi momenti ad eanx 
debilitandam éSc puto. 

fi Cap. IL 

k Marsham, /. J09, Origines Babylonicae.Gap. VI.85* 

fiUtudinibus. {Nahonajfar) jîjfyrius bomi^ 
nés cTn^ivlrobç eo deduxit ^ Urhem munivit ^ ar* 
ces excitavit ^ paJatia condidit. Quid ajii de 
tali interpretatione fentiant, nefcio. Cer- 
te ego ferme crediderim , Virum DoétilH 
eam commentxim , non quod vere ita fen- 
tiret , fed ut paradoxam plane & faUiffi- 
mam fententiam , a Scriptura S - prout fèm- 
per & communiter eft expofîta^ ac Ve- 
teris Hiftorias confenfii , recedentem , ex 
ea tamen ipfa Scriptura , qualicunque mo- 
do , fpecie, aut animo, tueretur. Meas 
contra Expofitionis rationos fimpliciter ex 
Hiftôria uiius Temporis , & Verborum 
phrafi ac nexu ^ dabo , atque ita clariorem 
difficili loco lucem pracltare conabor. 

Magna autem iftius loci difficultatcum 
in aliis , tum in eo etiam eft fîta , quod di* 
citur Popuhis Chaldaorum non Fuijfe, Nam 
rêvera exftitit jam dudum antea , & pro- 
inde memoratur non modo in libris Mo- 
fis, fed & Jobi I. 17. quippe cujus came- 
los abduxere tribus agminibus irruentes 
ChaUdei^ & fervos obtruncavere. Pi;asterea 
diéti fiierunt verifimiliter prorfus Qhasdim^ 
ut fiiperius * jam diximus , & cenfent etiam 
Hierony mus in Genefin , & Kimchius ad 
hune EfaisB locum ^ a Cbafed Abrahami 
Fratris Filio , qui cum ftimîlia & pofteris 

F 5 fuis 

4 C^j^. lY. ïn fin. 95 JaCw PbRI2&Q)(1iI 

fois iftic toici haHtavk. Vicfe TpvXM^BlOf 
ehartum;, ettam Fkid^ SpanlDiieiaôim* vkJHi-^ 
ftoria yobi cap. 4. CNa ergaS' Popuhi»^ 

2ui vaftatuiniSr erat TjmiBi y aatear iViw 
«r/y^ dickvu?, «niai nutto aafte&fiiit Bwae^ 
]«o oc bco apud aUcMr pof«il0fir^ tl^ èy ^no^ 
jRAi kofl&i^iùç yoi^ bu ^f^vjjf : cumullyariiceit^ 
tsa flova^ninam opibt» & poAentiâ. Atr« 

Ïie hific poit Mofea in tëxast & Hifbrm 
eip. HhëlitLcat visL usqiaam: ilk: memorah 
tur ant€ NabvurhodoiiDfbri tempona:, Gaufr** 
Sk cHk , quod fiât; SabjoSkas p^ece firmpec 
ikfiyriis , eoruninpj^ in nonafin:^ l^cSr ^ 
dicionctn conce(Ierat. Ëtenîmi jom: oliniy. 
poftquam Habuiflet Urbs Babykm diquan^ 
ciiu Btege» Patrios , accepit dsdn Reges 
Arab#, & non ita diu. poft ASytios , a 
Nino fubafba, ut liQuet ex (orie R.eg^m 
BabyloniôruniK in ËuutbiîCi^iii^^i *^ Dcin*- 
de vero videtur quidem exci&ffiflè: tamtemi 
jugum< Âflyrioram^ Se fuosr denuo/accB'* 
piiië Reges^fed in^oiios tamen omnâs.&L 
imbecillos , ut non â^furde coUigitur etiam 
ex eo , quod tempore Ëfaias Mepodacll 
Baladan, Rex B^elis^ nûfit Legatos & 
munera ad Ezechiam , tanquam: Miner , 
& Amicus Eï^chia; contra Aflyrium , 
quem pariter metuebant,. &: qui tune ex 
jbdœa maxima. ciua^ ignomioîai & dbde 

fuge- 

4 Pag, X4. Origines BAfiTLomâAE.CAP. VI. 87 
fuguerai : contrar veto Ezéchias ôftendit iftis 
Leganis oiimeg fbas opes & divitks, tan- 
XfizxB Major y vel certe Opolentior ipf<> 
nim Rege. Utcunque id {c hd>eat , reci- 
dit cette fiabylon paak> poft per Eârhad- 
donon A^num iterum in potei(atem 8c 
ditionem Aflyriorum. 

Ccrtum la mihi ex eo , quod omnia , 
Noméffj TempuSj Repmin^ conveniunt in- 
ter ÈfarbaÛonem S. Scripturs;, Regem 
Aflyrias indubium j Se AJfaradinum Cano- 
nis Ptolemaici , cxhibitum npbis îftic iti- 
dem^ut Regem Babylbnias. Nominis con- 
venientiam ziegabit nemo , qui ad alia at- 
t^idet Orientdiiim ttomitta , a Grsecis ali- 
ter plane qqàm ab îUis pf ônunciata , quse 
tamen eadem fuenint iN'omina. Ita Evil^ 
merodach Orsecis Iharodamus $ jîchafue^ 
rosch j AiMres vel Xerxei j Darjavescb , Da-- 
rius j Nergatfarezer ^ Nerigliffor. Infinita 
iiuit alia. T'empus convenii'e deprehendet , 
qui in Canorie Ptolemâco ab initio Na- 
bopolaflâf i retfô verfus computabit annos 
usque ad initium AJfaraâim , ce fimiliter in 
S. Scriptura a mediis annis Jofiae, cujus 
tempore regnare cœpit Nabopolaflar , us- 
que ad meoios annos Manaflis , qui tempore 
Efarhaddotns Régis Aflyrise duétus elt Ba- 
hyXonaxï. Regnum itidem convenir , fiqui- 
dcni Aflarâdinus in Canbne Ptoleiïiaico eft 

t 4 Re:^ 88 J A C. P E RI Z Ô N li 

Rex Babylonia : Ëfarhaddon vero , qui pofi: 
Scnnacheribum in Aflyria regnavit , ut 
conftat , fuit fimiliter Éominus Babylonia. 
Nam Manailès Ëzechise fucceflor^ viéhis 
eo tempore ab AJfyYtis , Babylonem , ut di- 
xi, eit duâus, t ^- Paralip. xxxiii. ii. 

Fuit 

4 

t Objeôionem ex II. Paralif. Cap. 33. comm. 
II. de ex Esira Cap. iv. comm. 1. fe jam fupra 
difTolvifTe fcribit Jamefon in iis » quae paullo 
ante ex eo defcripta funt; Diffolverc voluit 
Cap. lYi $. 6. ubi naec le^ntur: Jam ut abiol- 
vamus Scnnacheribi negotium, reverfus cft con- 
fufus Niniven: ubi in Templo Nisroch a Filiis 
fuis interféras eu ; qui fugientes ad Ârmeniam 
dubio procul non quieverunt : fed Efarhaddoni 
Fratri ut videtur minimo , qui Patri fucceffit in 
regno , abunde negotii facefliverunt : multis , 
quibus novus Rcx, aut rerum conditio, non 
placebat ^ fefe ad eos aggregantîbus. Atquc 
iftud vulnus , ut credi par eft , Affyriacae Rei- 
publicae nunquam coaluit. An is Ëfarhaddon 
lit idem cum eo memorato Ezjr. Cap. iv. comm. 
2.dubitatur;fed nobis videtur in locoEx^rA non 
Sennacheribi Filium , fed Patrem Salmanafl'arem 
intelligendum effe : quem binominem effe vero 
haud diffentaneum eft. Nam cenfemus Senna- 
cheribi Filio non fuppeti iTe otium transferendi 
novQS Colonos in ralaeftinam ^ ob turbas do- 
mefticas , nec forfan opus fuilTc , cum Avus 
cjus Salmanafler copiam Colonorum illuc tra- 
duxilTet. Exiftimamusigitur cum Jofepho lib. 
XI. cap. 2. CUthaeos & focios non Filium , fed 
Patrem Sennacheribi , in Samaritidem tranftu- 
li/Te. BflsAAd/K^y^y» inquit, h rùç ^sfiaiuç rS 
f^S y %ti) Tfjfi 7vy mo^ûf4i¥ àvrS f^tt» hin/ht*êT»9, T^ Origines Bab Y lonicAe. Cap^ Vl. 8p 

Fuit ergo Urbs illa neceflàrio tune in di- 
tione Aflyriorum. Praeterea ex Babylonia 
hoc tempore miffi fiint a Rege Affyriaei 
coloni in terram Ifraëlis^ unde Ifraelitas 
per Affyrios P^ilo ante fuerant deportati. 
E Babele miflbs a Hege AJfyria diièrte di* 

F f ci- 
Templi fundamenta jactunt ^ & in hoc ddificàndû 
toti funt , circufnfinttitnA gentes , frdcifue Cuthéti , 
quibus olim e Perfide ac Media traduâiis Saima- 
naffar Ajfyriorum Rex in Samaria , Ifraélitis inde 
fttilatis 9 novas fedes dederat, Marshamus fag, 
483. eumque fecutus Perizonius in JEgyPf. An- 
tiq. Cap. XIII. putant expeditionem ao i/aia 
Cap. XX. memoratam , faâam ab Efarhaddone , 
Filio Sennacheribi. Atque hoc ut probet Péri- 
zonîus » ita fcribit : Neque vero Sennacheribus in- 
ter Deos urbium , qui nihil jûverint fuos populos 
contrA ipfum ^ usquam Deos Asdodi jficut Deos Chu- 
math a , Arphadi , Zepharvajimorum » Samarid, tyc, 
tnemoraverat. Non, fuit ergo Sargon ille Sennache- 
ribus i Jed poilus ^ ut cenfuit jam Marshamus pag, 
483. 484. Efarhaddon. Haec ille. Sedeis noftram 
fententiam minime labefaftari autumamus. Nam 
confiât , Jofepho telle , Salmanaffarem totam 
Phoenicem , & proinde ipiius urbes , excepta 
Tyro , cepifle. Sed nuliius harum meminerunt 
faeciales Sennacheribi,fed folummodo quarun- 
dam aliarum , quas rati funt forte Hezekiae' mi^ 
nus notas > utpote plerumque remotiores , qua- 
rum ignotis & minus xrongruis nominibus Re- 
gem terrere fatagebant. Haec» quae citata» de 

alla citur 2. Reg. xwn. 14. $Adô & $. ^90; 
Hune Mtem lU^iein fiuft Efarba4d$mm^ 
nommaàm ttaditur Eziab iv. 2. ubt etîam 
Babyètak Btto ilkis in lûaëlitica ternt lo<*> 
cato» Mcmnnnitur f « p. Sic liqnct ^itior, 
Bfll^rlfniios hoc tempc^e in pot^hitem As^ 
lyriorum redados ^ acque aoeo Eiàrhaddo- 
nem inter Reges Babylonias debuiffe in 
CanoHe Ptcrtemaico meaftjfari. Agnoicit 
ilkid' âc docet ipie Mafshamusp. m. 4S3. 
4â^.M Seii & fen&t ide&i- ^rniv dniidkiim I>>c- 
lOT. afc Uflèrius Armaehaniis ad Ann. 
5J2 J. tttwiter monens , Efarbaddoneni Re- 

gicm 

ali» ejïiimodi , utînam eruditis Viris nunquam 
excidifirent ! Magis tamen miror Marshami f e- 

. ouiBiitia' verba : Pâfitpiam Bdèylêmifêf ânm^s $61$ 
pn$ iti^# ^ixifim, dificiente firfim JKffo n^a^ 
Rtx hU (Ëiarhtddon) ea offortunkatt fretus^ 
Baàyloftèm $C€npm 9 ty uPrmnqm jifyriêrkm reg- 
nmm (qmd a htdi>c$mffarl umfore duPUxfim'at) 

. m mnfm ndi^. Hoc dico mirum en : nam re- 
Tem. unum imperium poft mortem Seimache- 

. lihi in duo dtflTaéhiin< eft; non duo in unum 
redaâa^ Poft hune licet aliquandiu Ninire for- 
fan regnatum* fit, nihil tamen de his Affyriacis» 
fea> NiniYitids Regibus literis mandatum eft. 
OUicitur comm. xi. Cap. xxxiii. pùjkr, Paralip. 
Adduuit J$hùiVd centra eos ( Judaeos nimirum ) 
Prin^m êxefcitusytpù wat Régi AffyrU 9 &c. Sed 
pace do^omm hic intelligo Babylonios: nam 
ho«' AlTyriomm nomine venirc Genêf, Cap. x. 
comm. 10. Se Mickd Cap. y. comm. o.una col- 
laca id>ttiide nos. docexc videmur. Et Jofephus 

Ub. Oaigincs Babylqnktae.Cap». VI. yi 

gcm AfiyiBc Bab^lboniii iSib antiqmm m* 
Aun redsxi&^ GiimSc eoaàtm^ qui in 

îddrc^ ad AxiA. ^Jt^f . povro feribit: j^f 
MfiurbadiioMgm^ unfmti t Êm Ajfj^iacum fimiik^ 
BabytÈfâssnm aimtdfiramt SmsJkcbmes $:»» 
futan» deiade ytaéumyom ^x Amàanm M^ 
ia^Hmê. dov9ty a Rsgs: Eabybama Msmagm 
captam (^ tkduSum Babdem: Hune anhm 
lùigem BaMis faSmm etiàm Bkgm J^yufûty 
îâ' fnesiiJtgimMhi^ (^ar in 

lie ntBtaada. eft flagitiofa l/h*. Hubcri £<> 

Diiiw 

lib. r. cap. 4» iv$ y«^ » inquit , r«7$. kvrtTç i^S'- 

usdemftrfmjtrArint moribus ^ Bùfttm iilis Z^eus- im^ 
mifit Regem Chald^orum er BaùylonU. Porro 
'fi faiffent Ninivitid i\*u Aflyrii proprie ditfH , 
procul dubio Nlniven , haud ouaquam Babylo^ 
nein»ovantes Manaffiem duxiitent. Inruperma«^ 
nifeftum eft.ex muUis> Scripturœ locis temporc 
M'anaflae captivitatis , atque fequentibus tfcm- 
poiibusy Ba4}yloaio9» non Aflyrios, rerum in 
Oriente fuiffe doitrinos; faltetn prae Niniviticis 
caput elFcrre cœpifle. Ùicitiir quidera Pharaoh 
Nèçhoch afcendiiïe contra Regem Aflyrise IL 
. lUr. X5CIII. 2p. fed ibiper Regem Aflyriae Regem' 
BaDyloniœ intelligendum effe , hoc idem Ca-- 
put atque fequentia aperte clsmanti £t;poft, 
hanc Ma«affce captivitatem Babylonium ômnia». 
Niniviticnra autem nihil geffiÔe iit Scriptnris 
kgkur. Hadienus Jamefon. Diligentiffimi & Dbâiflimi Ufferii erra- 
rcs, fi Diis placct, nobis recenfet, inter- 
que eos , iple potius errans , hune quoque 
rcfert, quod^ poft Efarhaddonis feu AJJara- 
dini exitiumj Babyhniorum Reges Nifdvem 
ûccupajfe^ regmmque AJfyrmum cum Chah 
daico conjunxiffe^ duSlus conjeSlura fu£ per- 
fuafione^ fcrtbat UJferius. Vide ejus Libcl- 
lum de Mtate Affyr. p. 114. & in Tom. i. 
Hip. Civ. p. 80. Nus(|uam enim illaUflè- 
riusjfed plane contraria tradit: Reges fcil. 
Aflyrix occupaflè Babelem , & f^os ita 

Îuoque Reges Babyloniae* Quin , quae 
lubeiTis Uflèrii conjeâuréB adfcribit y ea 
ille 5 ut a Junio tradita , palam & diferte 
réfutât. Ceterum ita videmus, quomodo 
Populus Chaldasorum , a cujus Secundo 
Rege (poft Aflyrios a Cyaxare Medo & 
Nabopolaflàre Babylonio jam debellatos ) 
Nebucàdnezare fciUcet , Nabopol. Filio , 
cxcifa eft Tyrus 5 paulo ante fuerit nonPo- 
pulus^ certe non fui juris, nullius nomi- 
nis, aut exiftimationis : & proinde înter 
Populos 5 qui bella cum aliis gérèrent, aut 
gerere poflènt, non numeratus. 

Phrafis autem ifta , Hic populus Non Fuit^ 
co fenfu propter praecipuani Emphafin elt 
elegantiflima , 6c in omnibus ideo Linguis 
obvia. Quid enim fîmilius dari poteft, 
quam ufitatiflîmum illud apud Comicos, Origines Babyi.onicae.Caf- VI. pj 

Nullus fumj h. e. co fum loco, quafi non 
amplius dtem aut viverem , fcd ut pro 
mortuo & jam NuUo haberi queam ? Ejus- 
dem generis eft^quod ait Livius I. ij*. de 
pugna inter tertium jam Curiatium , fau- 
cium feflumqiie, & Horathim, integrum 
viftoremque j Curiatius feffum vulnere ^fes^ 
fum curfu , trabens corpus ^ piSlusque fratrum 
ante fe ftrage^ viStori objieitur hofti, Nec 
illud frœlium fuit^ h. c. tatn facile viéhis 
& occifus fiait , ut hoc illorum inter fe 
prœlium vix praelii nomen mereretur. Si- 
militer Adherbal de Fraûre HiempÉûe, 
jam occifo ab Jugurtha , apud S^H.Jug. 
c. 14. Non enim Kegmm^ fed fugam^ exi-i 
liuntj egeftatem^ ^ has^ qua me premunt^ 
arumnas , amfifii. Atqui Regnum rêvera 
amiièrat fua ijiece Hiempfal , fed , fi maxime 
Tuperfuiflèt , npn habendum tamen illud 
fore pro Regno, quippe quod continua 
malorum ferie fuiflèt infeftatum , dicerc 
voluit Adherbal. Sic Phryne celeberrima 
meretrix 5 furgens a Xenocrate iPhîlofo- 
pho , quem ad libidinem pellicere nullis 
artibus potuerat, fe venire dixit, oux «V 
K'vSfoç^ d\\' otic »vfçtdvroç^ non a Firo^ 
fed a ftatua^ quafi pro Viro non haberet 
hominem nulus illecebris penetrabilem , 
aut afFeftibus obnoxium. vide Diogen. 
JLaërt- in Xenocratis Vita, & Valer* Max. 

IV. 3» 94 "Jac Px&Tft<iiiir 

P£iL XXII. 7..1e^ûnii$^ vbi Dmià feirhK 
•dcri & coasxmm ib omnibus quereos ^: 
Ego wrmii futn j i^ nm Fir ^ tfffr^bmm 
bfiminis ^ gff cofUemptm fÊpib. Pavkl 
igîtur, opDrdkb & cixitaBaptiii faahitus^ 
]3oa erat alii^ Vir^ ficuti Papujiis Cfaal*' 
da&orum , Aâynis Tubj^eâus , non iverafc 
Populus Tyriis.. Denique fie Deufieroa. 
XXXII. ti. Iffi irritaruM, vu Ttt it7l^V ^ 
dti , h. e. c^lenJo JDeum^^ nou €ft Deus* 
Et ego prewcaiio tas OJfitn^Ji^' •«>* iOnt^ 
h. c. fer Popuhtm ^ nm Popubu»^ vçSçdBoi 
Dci) fubjicitw ciûm, quail expofitionû 
gi«îi» *?aû ♦IJÛ^ i;f«^ew >fc//«w vd i«r- 
frobam. Ita ei^Q i& Ponulus CiuldaDOr 
rum, a quo Tyrii erant ^bcUaudi & ex** 
pi^naiyli ,^me fuitQjf k7 wmp^piàms^ pot 
titica (cil. ratiione 9 & rdpe£tu Tyriorum 
alîûniOHjiie 9 quia non çntt fiii juris , ûù«- 

2ue arbitrii, & intcr populos niiUo loco 
c numéro* Adde his difcmflimum Craflr, 
Senatoiis Romani 9 diâum ad Conûilem 
Philippum^ apud Valcr. Max. vi. %.z. 
Non- es mihi^ Philippe ^ Conful^fuia nec ego 
tibi Semt&r fum. Quoiiiodo & Cicero pa^ 
Hm de Pifone & GabimoConfulibus^ma*- 
xime Fmrih i .* p. cum jRgJp^ non Confuks 
haberet^ fed Merji;0ores Prownctarum , 6P 
fiditionum fervos ac mimftPQS^ Hinc jam 

emen- Origines BAB^i^OfW^EXâ^h VI. pf 

tmfa^èsoàmx^ qooque putem Livium x. %i • 
ybi MSti & oUi» impueffi, Jdwrfuf ^pt^ 
tim p9puhs Dmfs Qmffd0S Hk Mtmip mc^ 
n^mjint. Malim mun, Duces ^ nm Cm* 
^^t b.^.quî non xsm geftwi efibtf Con« 
ûibtum m Vf hc, quam Du€cs fumri Ë«r<- 
citmim contra qvatwr hoitïks popidosr 
^tqûc idcirco àdigpnâo$ eflè meminUIèni; 
hj5 comitiis talcs COTfiile;» ,qui magtô ûnt 
idonei , ut Rdip* prfl^fint bâU forû que, 
quam domi & in pace^ 

Sic expoiîta me pfarafi 9 fdiqua jam 
paulo fàciliora enmt, quum ex fupeiiori^ 
bus pendeant. Natn Jfur hune Popubm 
vcl ^trram^ fibi jsim jSiî>J0âam9 fundanfiP 
Naruibus^ h. e. deflinavit eam Navali {tK> 
iç emporio , ut Bd[>)rlon eflèt Ai^riis ve«^ 
luti portus 8c fimim commercii nwaUs. 
Navigakutur eniin , teifac Strabonc //^. xvi. 
p. 7}p. 740. & PlinÎD vx. t6. e Perjko 
mari Èabylanem usi^ue^ & ukra.^ ied quod 
PcrfflB dein inhS>uenmt , metu tmv i^m^ff 
i^ùim^ ne exteri fuum ifi^ium d mari in^ 
vaderem. Quin ipfb ËfidasKt^in. 14. tri« 
buit Chaldflsis Naves ceïeberrimas , vel , ut 
alii , Naves , in quibùs exfultfAanf i3 gloria* 
hantur. Pofiumiiis etkmcxponere ti tS^t 
quod in loco , dd quo a^imus , occurrit ^ 
ëc de Navibus a mmtis hic explîcatur , de 
feris Gf barharit hçmnihus ^ fîve exteris 6c 

pcre-t I pd Jac. Peuissonii 

peregrinis , iîve Militibus , fatis plerumq[ue 
barbaris , quibus , poft emerita ftipendia y 
vcl pcrpctratum periculofum aliquod bcl-^ 
lum 5 Rex Aflyrise vidcri cnieat concefiiflè, 
& ita illis quafî fundafle , nanc terram vel 
ejus partem , colonia inde in Samariam 
miflâ, ut modo oftendimus, exhauftam: 
idque pro more Regibus & Imperatoribus 
ufîtato 9 incolas terrarum nuper occupata- 
rum mutandi. Sed neque abfbnum foret, 
interpretari illud de Jnimalibus deferti^ 
quibus Chaldasorum terram quafi draide^ 
rit Affyiias Rex , 4um eam bello primxmi 
vaftavit , & dein incolis inde deportatis in 
alias terras exhaulit. Nam ejusmodi ani- 
mantia manifefte notât ea vox etiam alibi 
opud Ëfàiam. Vide xiii.ii. & xxxiv. 14* 
Ceterum tempus rei geltac (i quaeramus, 
referri id forian commode fatis poflît ad 
Ninum ^ Semiramin, qui Babyionem 
(ubegiife-^icuntur a Grascis. Atque ita 
(ènfus foret controverfi loci : Populum 
hune fuifiè antea conteniptum ëc.invalir 
dum , utpote primo ab Arabibus , de^ ^ 
Aflyriis fubaâum : AflVriam porro Semi- 
ramin auxiflè ( quod Grxci itidem de Ea 
tradunt) & firmaflè eam Terram ^vel Ur- 
bem antea exiguam , & feciflè idoneam 
Navibus & Ëmporio. Malim tamen re- 
ferre hsec omnia ad tempus Ëfarhaddonis, 
• qui Origines BABYtomcAE.CiiP. VI. srf 

<}ui Babyloncm utîôue occupavit tempdre 
îpfius Éfàiae 5 àut ftatim jpoft ejus Mor- 
tem 5 atquc ita forfàn vel Navalibus fuis 
cam deftipavit ^ vcl Regioncm ejus ciri- 
bus priftinis exhauftam reliquit primo , aut 
Animantibus deferti^ aut Feris & barbaris 
hominibus fuo ex exercito. Scquentia au- 
tem ita cum hisccjam conneétendavidcn- 
tir , ut Aflyrii dein , non ipfi Chaldaei aut 
Babylonii , erexerint fpculas feu turres ejur^ 
t^ excitaverint palatia ejus ^ fiquidem valde 
verifimile eft , Afîyrios , quum eam Re- 
gionem in poteftate fua huèrent ( maxi- 
me fi ita hune locum interpretemur, ut 
ftatuamus ^ eam illos idoneam judicafle 
ac reddidiflê'Claffi fuas feu Emporio, vel 
cûàm Coloniam iftàc mififfe) muniviflc 
ergo eam inluper turribus , & omavific pa- 
latiis, in (^uibus vel Satrapac habitarent, 
vel Reges ipfi diverterent in eam venien- 
tes 5 prout folebànt Reges Orientis , ut vel 
ex Perfîcis Rcgibus eït notiffimum , aliam 
partem anni iii alia Urbe ac Terra agere, 
oc ideo diverfîs in Urbibus habere fua pa- 
latia 5 quas & Babylone habuerunt , Perfî- 
dis certe Reges jam inde a Cyro , quippe 
qui iftic hiémem potiflîmum agebat.Vide 
Bam. Briflbnium, lih. i. de Jiegno Perfor- 
rum. Ita vero Chaîdàei feulBabylctoii etiam 
palatia & turres fuas primum accepiflènt 

G ab ^^ > J A.CoP.E «Il z.o Nivr 

ab Aflyr«s,quod ipfum,4eclarat fuiflepo- 
pulunv nulllus per le potentia&,quippequi 
ctiam omamcnta fua, quse dcin oftenta- 
bat 5 a Viéb3ribus.& Dominis fuis habue- 
rit. Ea autan ) qualiacunquc fuerint , cer* 
tum cft ex hoc loco , jam ante Nebucad- 
nczarem exftitiffe , licet cum magnificen- 
tia & amplitudine operum dcînccps ab il^ 
lo vel Nitocride exltniftprum compamri 
fiullo modo queant aut debéant. 

Hanc autcm dcCcriptioncm Chaldaeo- 
rum , & mentioiiem Aflyriorum , tancjuam 
in parenthcfi , S. .^cripturas ufitatiflîma 
(Vide i.Sam.xvii.iz.. 15^14- If- M^tth^ 
I. il. n. zj. 14. fçd maxime Rom. i. i. 
z.&cc. ubi inter fimplicem hanc falutis di- 
cendse locutionem • UùtAJhjaç %Sici xoXç S^if tV 
V'dfif! l très .defcriptionum ^oL^tiSncuç inter- 
terjeftac rcpcriuatur ).^pofi^OT 9 acçipio , 
atquc idcirçq initiun^p^ijrag^ 
&.conjungo cum efi^^^nc -yMcce Ter^^ 
ra Cbdld^earum {Hh poj^^^ vel 

f^degit eam^Tyxvmr^ ^^r^^ ^9P capitc 
agitur, in fvafiationem ^ intérêt um.. Terra 
fcil. illa hoc fccitjcujus incolae antea non 
fuerunt populus fui juris,quippe fubjeétus 
tune Aflyriis. Etenim liquet fie fatis ex 
Hiftoriis, primam & antiqui£Emam Ty*- 
rum 5 qiws flortit temporibus Regni Ju- 
daici, iubverfam non ita di,u polt haec 

Ëfaia: OrIGINES'BAB YLOKICAll. Cap- VI. s>p 

Ei^as tempora fuiflè ^ & qiiid^n haud du* 
bie ^'Ncbùcadnezare. Gertum utiquc eft, 
cx&ltiSè Tyrum antiquiorem ça , quam 
longo tcmpore poft cxpugnarunt Graeci , 
feu Aiexander Magnus , Squidem praetcr 
Hancy a Str^one, Diodoro, Curtio5 8c 
Hittio , Aiia memoratur 9 diâta dein P^U^ 
tyrus^y h.* e.'Antiqua Tynis, fita in con- 
tintittî) frUmiftadiisa tmri^ ut in Periph 
Scylacis t traditur , vel ^ ut Ëzechid xxvii. 
). ad' odHusitMris: quum Hase, ab Aie- 
xandro. occupata , fuam in vicina Infula 
ièdem âxiflèt. lUa vero prior quih dcfer- 
ta Se ^ftruéla fucrit per odlum , quo ce- 
tcrx Ud:>es Syrias &, Phœnices vaftata& 
funt a Nebucadnezare , nuUum eft dubi- 
um^prasfertim quam^le^ dirtaumirihanc 
Urbem difêrtiâitne . .pnedixerit £ziechieL 
Ita .enim cap^ xxvi. %. t. & 7. ait, quia 

fyma n Nebucà(uieza£ev\£r^\^0 adducam 
ctmtra Tyrum Nebucadnezarbn Régem Eaby^ 
Vmée^ cum Equis-^Currihusque^ ta Equitp» 
btts^ (^ turba , popuhque multa. Ne vera 
dubites occupatam qubqiie efiè^ 4eftru'» 
âamque , Sc quideni Hlam , .quae m conti- 
ncnti fuit iîta, DSI nWDn 7^ 5 ad adkm 
maris ^ pcrgit 5. 10. Pra agminibus E^aa^ 
rum ejus oferiet té Pulvis iorum , pra^fire^ 

G z pitu 

d Par. loi. if^oSfW*r--^ 

( OXFORD 
loo Jac. Perizonii 

fitu Equitum &f EJfed&rum cùmmovehuntur 
mûri tuij quum INTRABIT PORTAS 
TuaSj quafi odHus UrbiSy cujus mœnia [ma 
iirupta. UnguUs Eqtwrum fiwrum conculcahit 
omnes plateOs tuas iâc. Manifefhim etiim 
ex hisce ^ ficuti id toto Capitc praedfci- 
tur 9 rêvera fecundum hanc Prophetiam 
deftrai à Nebucadnezare debuiâè Tyrum^ 
cujus îflle Murosfit dejeShurus , turtes & do^ 
mos feio aquaturus , opes direpturus , pputum 
interempturus , itnmo quas poft hanc de-» 
firu&ionem mn fit denuo excitanda ^ ficut 
neque dein exasdificatafuit illa Antiqua 
T3m]s. Sed Se omnia ilta àe Equis^ & 
eorum Pulvere , Equitibus , & Curribus , 
itttraturis portas , 6?. concukaturis plateas Ty- 
ri , minime ^onveniunt Urbi , in infula to* 
ta undique exkfo Mari exftruâac , ut de 
hac loquitur Curtius iv. 2. p. Aûiros tur- 
resque llrbis praaltum mare ambiebat : fed 
potius Urbi in Continent! fitx , ut fuit 
TTuAauè Tvfoç. Conferri c^m his merentur, 
quas Jofephus habet lib. i. contra jfpio' 
ftem. ' Berofi iftk iîdem probaturus , ait , 
omnia, quas illê de Re^e Babyloniorum 
Nebucadnezare tradident , q\iod fcilicet 
Syriam 6? Phœtdcen omnemfubegerit 6? fub-- 
verterit ( iMmçfi^axQ ) copfîrmari Anna- 
libus Tyriorum antiquis.9 & oominadm 

Philo- 

4 Pag, 1045. OniGINEsBABYLONICAEiCAP. VI. ÎOI 

Philoftratum ipH in Us œnfet^e^ qui me-» 
moraverit etîam obfidiimem Tyri. Qua ob- 
fidione , Anti^. x. 1 1 . extr. ex eodem Phi- 
loflt^to rcribit,^»»0rxin. oppugnatam eam 
Urbem. Adde jam , quod *, quum hoc» 
tempore Tyrii êtiamdum h^itavmnt in 
continenti , ut modo o&endimus , at poftea 
tempore Alcxandri infulam incoluerintjiSc 
jam tune iterum flonierinit opibus & po- 
tentia , quod igitur illa fedi^ mutatio iatis 
liquido deckret , dcftruâionem Vetçris 
Tyri imtea vere faétam 5 ûjja etiam de caur 
(a ^ 8c ut fimilem deftructkéiem deinceps 
evitarent , pofteriores Tyrii infulam , quafit 
(edem tutiorem -, ftbi elegiflè videntur. 
Jam autem ab alio , quam a Nebucadne- 
zare & Chaldasis , priorem illam fuiflc de* 
ftruâàm, nusquam in Hiftoriis feperitur. 
Confcqucns ergo eft, vere a Nehufadne- 
zare Bahylonio , ficuti EMchiel pnedixit , 
& a Chaldais^ ficuti hoc loco Tyriis de- 
nunciat Eiaias , dirutam-, atque interne* 
cioni datam vetcrem illam Ty rum . 

Sed turbare hcic videtur Jofephus , qui 
iib. I . conira Ap, ^ poft Ithobalum , fub 
■quo obfeflâ Tyrus, alium infuper memo- 
rat Regen^ qui per x. annos Tyriis pra^- 
fuerit. Hinc ergo Uflcrius An. }4}i.exi- 
ftimat , Tyrum , non vi captam aut prae- 

G j dî^ 

>* ?*i. XP46. \ toi J A t. P fi R I Z O N I I 

àsc expoikam , fed certis conditibnibus 
deditam i idquc porro ex £zech. xxix. iS. 
ip. colligendum cenfdt^ ijbi ait Prophe* 
ta, Nebucadnezarem & ejus copias ^on 
fatis dignum opcrae Dca navotae in fubjur 

fanda Tyrortulifiè prctiirm,atquc idcirco 
>ei3m ilii dsftinafle etîam ^gyptum. va- 
il^am Se dinpicndam. Scd contraria 
planC'Sc difertcprorfus ab eodem Ezech. 
traduntur cap; xxvi. §. ii. immo toto illo 
CapiCê y in quo diripitnda 5 deftruenda feni^ 
tus^^, ac redigenda- in rufem incultam , nec 
^dificanda amplius dicitur. Unde liquet \ 
fifimplicitcr ergo Caput xxix.expUcanaum, 
quafi Nebucadnezar in opibus Tyri direp- 
tis non fatis amplam . habuerit opene fuas 
merccdem , atquc idcirco Deus illi con- 
ceflerit etiam totius ^Egypti , regionis Ion» 
ge atsplioris & opulentioris , depraedatio- 
nem . Quod ^ jofephum • attinçt , neque 
ex eo quicquam idonei poteft elici contra 
illam aeftruâioneni. Nam nihil obftat , 
quominus , Tyro vaftata, populo' tamen 
iftius regionis prsBfccerit Nebucadnezar 
«liquetn , five Régis , fed precarii , fîve Sa^ 
trapa fui , nomine ac titulo. Sic Hicro»» 
folyma excifa, & Judseis Bab^rlonem ab** 
ductis 5 tamen- rchquiis populi prasfecit 
Gedaliam, i» R^g- xxv. tz. Et fimiliter 
^gypto vaftata , ucuti pra^dixcrat quoque 

. Éjcçb, Origines BABTX.QNICAE. Cap.VI.joj 

Ezech. XXIX. xxx. xxxi.videtur iftiquo- 
que R^egioni prsefeciilè Amâfîny qui ipfê 
tamen cfein, polt mortem Nebucadneza- 
ris y veri Régis fiimfit vindicavitque fibi 
tittàum : certc enim hac fola appeUationc 
Graecis cognitus fuit. Vide Uflèr. ^/r* 
3435- Quin immo dc^Tyriis conftat ex 
ipfo hocj ofcpbir'toiCQ ^ fuiflc deinceps Ba* 
byloniis fiibjeâos^ fiquidem Babyhm àc- 
r^^i^||icuritur fuosdBrœfeétos vel RegUr 
los , & contjnub poil Ithobali fucceub- 
rem , qui npus poft Ithobalum Rsx appel- 
latur , habuidè 4iQn amplius Reges , fêd 
AiJM5f<»V Judim. Scd tamen aK^lupcrfuntr- 
in hoc Jofèphi loco , ex quibus ut fe ex- 
pédiant 5 miris fc modis toraucnt periçis- 
fimi Chronologi.^ & graviiumis intérim 
ië impHcant dimcultatibus. Etenim Sca- 
liger ad Fragmenta Emendationi Temporum 
addita pM. 22, 24. cenfet ex hoc locô'^ 
Tyrum pcrxiii. annos obfeflam, & cap- 
tam tandem a Nebucadnezare aliquot jaih 
annis , antequam Hierofolyma àb co occu- 
paretiu* ôcdeltrueretur : licet Ezéchiel Cap. 
XXVI. §.-i.difcrte interitum Tyro denun- 
cict demum ipfo undecimo anno^ fcil. poït 
deportationcnî Jechonise., qui annùs eft ul- 
timus. Zedekias, & ipfe annus deitru£be 
Hierofolymae : fed ,& addat § . z. ràtionem 
iumc exitii^ TyriisàDeo deftinati, quià 

G 4 dicit 104 Jac. Perizonii 

dicit Tyrus ^ euge , fraSla eji. Hierofoïytna , 
(^c. Accidit crgo & obfidio & oppugna- 
tio Tyri poft (feftruâam jam Hicrolbly- 
mam. Vidit hoc tamen Scaliger quoque , 
&.ideo tandem pag, 37. duplicem nobis 
fingit expugnationem Tvri , priorcm an- 
te Hierofolymam deftrua:am , poftcriorcm 
ab Ezcchieie denunciatam, fed quamyîW 
fïane ignafam ait , & fatis aperte rcjicit. 
At quare fe tôt (klebris Vir fum^ps im^ 

ÎlicuitPquia (cil.Berofi fragçientum apud 
ofèphum Ub. i. contra Afffmem pag. 
1044. mordicus iequitur, (èd md[e.intel- 
leéhim , quippe in quo neuti<iuam ^itur 
de obfîdione Tyri , ut ofténdit jam Pcta- 
vius de DoSirina Temparum lib. ix. c. 65. 
pag. 148. Et dcin, quia,annorum Tyrio- 
rum Numéros apud Jofephum pag. 104^, 
licet manifcfte comiptos, ut mox vide- 
bimus , recipit & tuetur. Nequc id val- 
de miror, quum iidem hi Numerietiam 
Pctavium videantur egifïe transverfum. 
Nam & ille tribus annis ante Hicrofolyr 
mam deftruâam exiftiniat Tyri obfidio-- 
nem cœptam , fub Ithobalo Tyriorum 
Rege , qui ipiè tamen , etiairi poft expu- 
• gnatam oc deûruôam Tyriim , fcptem vcl 
oÛQ annis Rex Tyriorum manferit. Vide 
Eum d. l.p. ifi. At vero neque h«c ul- 
lam habent vcri = fpecicm . Nan? prirao , cui Origines Babylonicae.Cap. VI. lOf 

perfiiadebitur, Nebucadnezarem , cœpta 
jam fupmore anno Tyri , mûnitiflîmac 
ÏJrbis , obfidione , aggredum fimul op- 
pugnarc Hierofolymam , cujus Régi fœ- 
dêratus infyper erat Hophra, feu Aprics, 
Rex Mgy vti fatis validus ^ quem proinde 
fuppetias Hierofolyijiae kturum , ui rêve- 
ra ferre tentavit , credere debuit ? Satis 
utique negotii habuiflêt in una illa Urbe , 
quac etiam perxiii. aimos obfidionemejus 
elufît & fuftinuit, ac reliqua Syria peni- 
tus domanda. Deinde quam parUm pro*» 
babile eft , T)niim ab eodem Hofte , eo- 
dem tempore, oppugnatun, exCultaturam 
tamen , quod HieroJUyma ab illo commu* 
ni Hofte eflet e;xpuçnata & confraSa? 
quod tamen feciflè dicitur diferte ab Eze- 
çhiele d. /. Immo vero res ea, (eu vifto* 
ria communis Hoftis eo tempore , &c im- 
maois illa Urbis itidem munitiffims • 8c 
quae eundem Hoftem habebat , delhnorio, 
idonea fuiilët vel maxime ad terrorem Se 
coniternationem , immo metum & lue- 
tum , animis Tyriorum itidem ab eo tune 
obfeflbrum incutiendum. Denique neque 
hoc verifimile., Regem Ithobalum ^ con- 
tra quem.bcUwn' fuscepit Nebucadnezar , 
& a quo xin. annis circa unam ho^rere 
Urbrtn fuit . coaéhis , illum tamen poft 
captam jam Tyrum , eamque noti dedi- 

G f tam, lotf Jac. Perîîjokïi 

tam , (ed expugnatam Se penitus dirutâm, 
relidum inKegnoGentis ab ifto elatiâni- 
mi Se fuperbimmas arrogantiac V^^^^* 
Aceedit, quod, fi verum idfuidet, Jo- 
lèphus tune illos annos Ithobali , qui ifi- 
ter finitattï Tyvî ôbfidionem 5 ScRegnum 
Baalis «interceflënmty .expriiliere , Se in 
rationes computatiqnis (use refèrre <lebuis- 
iet ) ut ita heGtor in comparatiône Jtidaso* 
mm ac Tyriôrum Chronolojgiac cos quo^ 
que numerare poflct. IdveronuUa ex p^- 
te tentàvit ille aut fècit j manifefto indi- 
cio , taies annos ex fententia Jofephi non 
exititifle , certe eorum neque ilmnl ha- 
buiflè, neqvic npbis habendam efCt ratiô- 
nem. Qum, quod vel praécipûe cônfu- 
tat hanc fententiam, difertiffimc E:iechiel 
cap. xxviiu J. 8, p. ôcc.Regî Tyriôrum, 
asque ac ipfi Urbi , denunciat înteritum , 
Se casdem , qua cmfodiendus ilt a viétôri- 
bus. Contra omnia hase ftatuit illud ta-* 
men Petavius , non auftoritate ulla Scrip- 
tural S. née profani alieujtis Auâoris^ted 
folis illis annorura Numéris apud Jôfi>-' 
phum iildu<5his. Loeus autem ille occtir- 
jit lib, I . contra Jpion. p, m. 10^6, 8c cor- 
ruptus eft fine dubio ac mutilus. Etenira 
id iftic agit Au6tor, ut etiam ex Vicina- 
rum Se ifluftrium Gcntium, BabylOnicac 
& Tyrias, Annalibus probet Hiftoriac Jù- 

daicx Origines Babylonicae. Cap. VI-; 107 

daicsé veritatem , quod ad întervallum , 
quod intcr deportationétn Judieorum Ba- 
bylonem , & reditum ex Babylone prifti-- 
nam în patriam, intcrceffit. Memoraverat 
ca caufa Chronologiam Babylonioram , & 
indc tranfit ad Tyriorum dfxft» & Scrip- 
tores. Reffert J>r6m<!lé foB Ithobàlo Ty- 
riorum* Rcgb'acreidiflfe ôbfidîbhem Tyrî , 
& âddit V Qûi'i '& iqûot fmgùir anftis , Re- 
ges vêl Juaites* ejtis Urbîs déîîï cxftitlerint 
us<|ue ad prïttïum Cyri aniiUm. Omnibus 
autem illis tribuuntur annoruni Numeri, 
ex quibus conjimâris noii major emergit 
(umma j quam Xixv. annorUm'& trium 
menfium. jEt tàmen fubjicitur,£r^o imne 
tempus efi amwrum liv. f^ iriufn menfium 
infuper. At vero ex annorim Numéris ab 
Jôfepho eXpreflîs nefltiquam , ut diximus, 
illa exoritur iîimma , ne ti!im quidem ^ 

Îuando ils etiam xuil amii obfîdionis fub 
thobalo adduntur. Nam vel fie habere^ 
mus tantuili annos xlviii. Et tamcn ifl> 
haec Jofepbi vferba tantas excitarunt tur- 
bas in animis & fcriptis Eruditorum , ut 
illis induâri affirmaverint ea y quas nullam 
habent veri fpcciem. Accédit & diud ex 
vulgatg leftione incommodum , -quod in 
ca nullùni çxprimatur ab JofeplM> Princi«- 
pium , unde commitatio ifthaec annorum 
Uv* fît ioftitucilaa^ quod ; tamcn cxprimi 

«eqw I08 J A C. P E k I 2 O NJLI 

seque debiiiflèt, ac Finis ejus^ qui coUo«« 
catur iorprimo Cjrri anno,(eu in xiv.Hi* 
romi^ Tyrii Régis. Nam ixicipit demum 
Joièphus a Baalis, qui Ithobalo fuccefiit» 
Resno annos niimerare. At vero inde, 
ut ^imus , ufique ad i. annum Cyri^exo- 
riuntur^non Liv.fèd xxxv. anni. Efçinde, 
nuUa etiam iftic comparatio Çhronologias 
Tyrias cum Judaica aut Babylonica , qua^ 
cum Judaica jam fuerat comparata , inr 
venitm* , quum tamen , nifi hacc fiât ^ 
incafliim ad partes vocetur Chronologia 
Tyria , quippe quae ita nihil prorfus pro* 
baok ejus rei ^ quam ex inilituto Joilephi 
probare debebat. Quid enim^ quasfb, ad 
Ipatium diâi jam întervalli in Hiftoria 
Judaica probai^um ex Tyriorum Atmali* 
bus juvant nos illi ltv. anni, quando ne*- 
fcimus, cum quibus Judaicis ^ aut etiam 
Nëbucadnezaris , anms Uli conveniant. Et 
xamen ex Jofepho eruere id non poflumus, 
' nifî fi inproximisièquentibus reéte emen- 
^atis id mveniamus, kd qua^^Viri Sum** 
mi aliam in partem perverus emendationi- 
bus fleâunt. Verba funt^ ifi^if*» fAiv y if 

Mp} Tiff Na(/3K;^oJoyoa'opi< 'BcLffihîlaç ^p|«ero ?ro- 

^i^ Kvpo; i Uif^nç To K(ùiroç TFOfihot^- Vexr 
titur , Septimo fiquidem anno regni fui Na^ 
iucbodonojhr cœpit obfiden Tyrum : ^fMrto- 

deci' I 

\ Origines Babylokicae. Cap. VI. foy 

decimo autem anm Régis IronA Cyrus Perfa 
tinuit principatum. Manifeftc comiptuai 
eft illud ^^} , pro quo legendum rn$^ 
omnes cenfent. Scd 8c*, quodobfîdio TV- 
ri iftic ab feptimo anno Nahucbodonofiri^wx 
Nebucadnezaris , arccffitxir, id vero rejî- 
citur fimul ab Scalig^ro & Petavio^ quia 
neutrius Hypothefi , Kcct divcrfe , c<m- 
gruit ille annus. Concumint crgo pariter 
m unam emendationem , quaixi Fetavius ^ 
Scaligerum hic fecutus , quafî fiiam often- 
tat^ illum ccterôquin, ubi réfutât, dili- 
genter (âtis nomînans. Legunt autem , 
i^ofÂu fjih ydf itîi tJjç 'idupd^ fioffthîtixç 
Kâ{/3t<;^oioyo0'opoç i^p|«(To &c. Septitno tiamqui 
' annoReQtilthobâài cœpitNahuchodonoforÔc. 
Sed & rationem , praeterquam quod 4$^^//- 
mus annus Nebucadnezaris alienus fît a tem- 
pore obfidionis Tyriae , addunt hanc , quia^ 
cum Jofephus ex archivés Tyriorum intervàl- 
lum illud explicaret , Tyriorum ergo Regum 
tempora dinumerari maxime oportuit. Vide 
Petavium d. l. pag. 147. & maxime p. ifo» 
Sîmiliter Scalîger ad Fragm. p. ^. extr. 
Non id a^ , quoto anno Nabuchodonofori ob-- 
fejfa fit Tyrus ^fed de Ithobalo fermonem ejfe. 
At vero res. mira eft , non obfèrvaflê Vi- 
ros Jtami Eximios , nihil prorfus juvari* 
Leftorem ab annis Ithobali expreffis , fed 
juvari multum ab annis Nebucadnezaris 

cogni- 

110 . J A C. P U R I 2 p K I t 

cogniti;» ^çr J^os enim fcire pçteft , quota 
annp etiam Ç)u'onolog;ix juo^ica; res fue- 
rit.gefta, quod potiffimum , iixmio ûnice , 
(bire Leftor debebal , ut ppfljçt ejus veri- 
ta^tn e:^.,7yriorum quoaue Ghronologia- 
agoqfç^^ ^peçiodus pauip tentarunt hune 
Jofephi loçufri Jac. Cappellus ad An. 
Mundi^^^op. &c £4}. Simionius ^d Am. 
M^A^iy qui pariter prinçipium obfidio- 
nis TynsB rctiucrant ad xvii. Nebucad- 
nezaris aonum, & ideo legunt apud \o^ 

Sed in iisdem tamen haïrent difhcultatum 
nodis.dçprehenfi. Nam'6c ipfl ftatucre 
debcnt ,. Tyrijm jam obfideri cœptam ^ 
antequam expùgnata eflet Hierofolyma, 
a tamen.de ç^ jamexpusnata 6c deftrufbi 
a çommMoi Hofte , exlultaviife Tyrios, 

i'amdudumab eodem If oftp obfefTos ; Itho- 
saluai quoque Tyripram Regem , quem 
bèllo pctiit immorigcrum & rebellcm fibi 
Nebucadnezat , relSbim tamen iri Regno 
poft captam & deftrùébun jam Tyrum^ 
qualî Urbs gravius ;in ^NTebucadnezarem 
peccaflet, quam ipfe ejus Rex. Denique 
cogimtur difeita verba Ézech. xxvi. i.£/ 
accidit undecimo Anno^ vertere & fiipple- 
re. Et fuit undecimo MENSE Ami. Ve- 
rum ifta quidem vis eft interprctandi , quac 
ubi adhibetur, neceile eft, Hypothe^n, 

cuî ORTGIKSS^BASTLÔKiaAEf. CaÇ. VI. 1 1 1 

cm iliafèrvit, cSè fàlâffimatn. ^ Reftius 
cette ^ualicunque emendatione tentarctur 
Jofepbj ïàcusj qUam^ tali interpretatione 
Ëzecfaid& prophetia^ qua omnis defignîa* 
tio lemporis in quamcunque velis Hypo- 
thefîn wcillime verti pomt. Quid ergo? 
Longe aliter tentandus & curandus eft Jo- 
feplms : nam puto me veram invcniflè vi- 
am ad omnia in pulcherrimam redigenda 
coQCordiam. Primùm «lim coiruptus cft 
haud dubie numerus liv. qui neutiquam 
cohvenit cum fingulorum Regum amiis 
iftic expreflîs^quod utique debebat. Nam 
quid, qua^fb, lîbivult illud , « xfy o o^'jm- 
TToùç ;fcpoW &c. Ergû omne tempus efi^hiv. 
annorum ? QujDdnam eft illud ternpus omne y 
nifî quod ppr partes in proximis {uperio- 
ribus ab Jofepno usquc ad quartum deci- 
mum Hiromî, ultimi Tyyiorum Régis, 
qui iftic nomiriatur , annum eft çxpçeflum. 
rlpn* débet ergo hazo fumma excedcre an- 
nos 5 quos ille fingUlaf im- memcMcatrit , at- 
qiiè 'adeo pro TrgVnîxoyt^ ry^afa^ yçl ]^A. 
Liv* kgendum omnino ^svti .w) rfinUorrc^^ 
AE. quinque 6? triginta^ qui numerus ipfis 
fingulorum annis plane congruit. "f Ad- 

de 

t Si Virum Celeberr. Hierenymum van Alphea 

in adcuratifTimo ac dodif&mo d$ LXX. annis 

Caftivïtatis Bahylon. i-r de LXX. Hebà$madibur 

ûpud Danielim y vernacido fermonc fcripto » èc 

Expli* Ht J A C. P EHI 2 O NI I 

rde jam his xxxv. axuûs illos, quos Jàfc* 
phus cxprdfit dilèrte in jimiq. Jud. x. 1 1 . 
extf. & qui videntur hoc in Ubro contra 
Afim. excidiflè. per librariorum incuriam , 

■ 

Explicationi Cap. ix. Danielis addito , Corn* 

mentario fequimar , locus non egetemeirfUtio- 

lie. In çjus Parte II. Cap. 8^ tacite occurrens 

. quaerenti Cl. Periionio , quodnam fit omn$ il- 

Ittd umfuî LTV, annorum ac 3. tmn^utn t fum- 

mam ilhm colligitexiii. annis obiidionis Ty- 

ri fuh Ithobalo , quos hic excidiflè Perizonius 

ipfe putaty X. Baalis, vii. ac 3. menfibus Ju- 

Gicum > connumerato inter hos anno Balatori, 

MerbaU iv. & Iromi xx. qui omnes plane ef* 

fiçiunt annos tiv. mens. 3. Quia autem Cyri 

initium regni Babylonici , teftc Jofepho , in an- 

' num XI V. Iromi incidit , ut congruat mtervallum 

' temporis , quod Inde usque ad annum 2. Darii 

. Hynafpis emuxit^Cyro, qui fecundum Cano* 

nemPtolemaei yquem Jofephus quoque fequu- 

tus videtur , tegnum illua ix. annos tenuit , 

• fex detrahit; ita ut poft Iromi vigefimum ei 

- tantum IIL relinquantur. Addit deinde xv. «n- 

. nos y qui inter incendium Templi Hierofoly- 

mïtani & obfidionem Tyrî interfuerunt , viii. 

Cambyfis & Magorum , &: primum Darii Hy- 

' ftafpis y quibus omnibus in unam contraâis 

exit fumma lxx. annorum ab everfo Tenu>lo 

usque ad annum fecundum Darii Hyltafpis. 

Haecfententia mihi vèl ob hoc uhum magis pro- 

batur, quod ita retineri potcft vulgata icriptu- 

rà apud Jofephum , a qua numquam» nifi ne- 

ceiiitas cogat , quac hic nulla adparet , rece- 

dendum efle , Clar. van Alphen non fine ra- 

tione exiftimat. Nec fatis inteUigo , quomodo 

CL OuromËs BABVLONïdAE* CapI VI. i rj 

Tredecim obfi^iopis Tyrise , feu ultimos 
Ithobali ; -fic-habd>imiis xlviii. Hi vcro 
XLviii. anni a quoto anno Ithobali inci- 
piant, nihilmagnoperead rem pertinet,& 
ideo Jc^phus id annotare neglexit. Sed a 
quoto anno Nebucadnezaris incipiant , illud 

H vero 

Cl. Perizonio in mentem venetit emendatio , 
quam ipfius mox fequens alla emendatio pla- 
ne refpuit. Nam quum putct, hoc locojo- 
fephi intercidiffe numerum annorum, quibus 
obiîdio Ty ri duravit , & itidcm , ut x. Antiq. 
ii.legendum efTe^iV 'l^ti^ixti rS ^«trtXtof^ eV«- 

?nùfiaio't Hdfiax^htivpoi rn* Tyçof trfi ly , Ilefcio 
qua de caufa horum xiii. annorum , quos ipfe 
huic locô ÎAferendos cenfet^in incunda fumma 
rationem non habendam putavcrit. Quod au- 
tem Régi Balatoro annum feorlim a duobus 
poftremis Judicibus My tgono & Geraftrato dat, 
quem Cl. van Alphen fex illis annis, quibus hos 
duos Judices Tyriis pEaefuifle.tradit Jofephus, 
comprehendit , nonimprobandam videtur. Nam 
Jofephum non exiftimafle Balatorum eodem 
temporc regnumtenuiffe , quo "Mytgonus & 
Geraftratus Judices erant ,hoc indicio eft , quod, 
quum hos per fex axiuos Judices fuiffe di^Tet, 
hsutrmi irn if» continuo addit, «» /tur«{tf c/3«- 

/3vA«y«<. Nam in his verbis ea ferles & ordo 
narrationis atque orationis eft , ut potius defuc- 
ceffione , quam conjundtione poteftatis intel- 
ligenda fînt. Deinde , û annus Balatdri conti- 
ncretur fei annis duorum prvcedentium Ju- 
dicum , nuUa crat caufa cur Jofephus magisvo- 
tluiflet dicere riw T»Ati>T^V«f7««^<luaia^Ti*5*w «- n ^^Qr ad rem vel maadme peirtinefi. Hic at- 
tend fuit. Xei^s- & Figijhmtëj & idco) pra 
i^iojHfim yif TTifi^quiiÈ omnium ccoBfcn&b 
fimi; CQrmf!t(ar^]$:geiidiiSX3t envânQt'Bmof ^ /uuiif 
y»'|L x^) TfMnsAt t ,^^ ^- ^™ >unde: p^fi, viûbh 
tut omim. $ic os» oQuûa ervuit. exm^ 

dita 

Mvtn^mruf. Mmifà stutcm. et:& fortafESi aptd 
alios. no^ii ury^mtur po) f^tTtkpcifi , tamen eti^m 
sûiQ locQ ji^i^jfbii Yi. &.. j?. 6» {al. y. 4.) caèem 
^niâcsitum^ 1q^ oflendit Cappdlus. ad A^iûr. 
Mii^ 4|ft. cul alit addtderuni: ex Theophilo ad 

^t^JMm^ I..]»4« tïj^ Si 7r«moitvtri on âtf tlbinruç 
iA^m^^' ^i ««i ff'imiu .«««Scm.; ptt/k crean, id 
«fi». lUîQaJ!- Wq1&u$i fpMimnmKeftituêne ^'m 
ifimm vioétiforei,. ISkQ&tnimm HinUonus putat 
&.qttP.qua «c^pifiodum eife: ftfMtgk aipiuif Jofe- 
pîisuBl (In 2; 5i xoi. (i4/. ni^.) iétrëf;u S^ rSt 

&ii2i:/iia)»{(tinist|irfittmr jtojfm.^ icer- 

t&baimr intaihaefk SfidiniÛl dl cuq di adfen- 
tlamur^. tatm GiraAcL %idioimt fifwû^^ edam 
noitaddito.iiiajmne». aut pajrtimpio^ ut Ladoi 
x»«cfviw; ôc m/»f:^ h4eù y qiure ad. verba Jofephi 
intfirpiietanda. fàtis. commode* adhibsri paâbnt. 
Ibi^litamen, iianniA&iuuis BalatxxrottribuiouT, 
eo. c^tlcttlua Lvn. annorum: aa tmxtxt: vmanûom 
\imt^fiii. ^Huiiii onilni Jo£^hias« diaat C^uwn 
aana quarto:' d^m.otk<>miT» «giW<»awi^a'>wi(>>« » 
anous^ilk- Ixomor detnahii» dquË ». quod» Pdii- 
zii»nili& fft(dti».xf n. anal daii> poffunt. 

t'Bi^ohat banc emeixdationemi Clar. van Mphen; 
aea taatiam. f^ciofa., fed' forfitan. etiam vjsrx 
e&.'Ëftt taaicm' quodammodo contorta orado , Origines Bab Y LOKiCAEv Cap. VI. i if 

àitit^ & pulchre càkû^r^tm. ËCftnkn dir 
ait Jofephtis Dwk> ÊÉûHe y Nebycadnesft^ 
rem dcflmxifle HkroToIysKid aaao tlegm 
fui Dmfdevmfime ^^ & eratJud^isDu^^ 
devicefimns a prifiui: deportatione y fèu fh 
aimio qtiarto JfhùjsfcilEii. Êrgo Tyru»ob« 
fideri cœotsi qakixo atuio toA Reg^um 
Jadxa? dœdhNdm &exftîMèum,feu t>oft 
Hierofolymat» cxpttgDfit^a ^ de quo' lasta 
adco fuerat Tyros ^ <|Ciafî Omnes o^ Sf^ 
risc j bac aemttk fublata^ ad iê pm eflënt 
eoiivertcnda^. Dix«*ac cpûti Ezèch. xxvf. 
z. Eugf , ^(7i2 cotifraSia ifi HUrêfdyméf^ 
uvarMur ad tne y kïL. m Hierofolym^ 
onuais jam potiaitk & opufentja^ /"^^ 
^ 5 f^iuam Ha vafiafa eft HieK^lyiHj», 
omnibus divitSs. NihR afgo itudr iHaoïe* 
tusbat tunc^bi ^nc jiNdracadoezaie qui;' 
dcm y Jiidaeoniin Hofte , a que ptoinde 
ebfefEi necdoMf fuit. Sed ôs Dois kieb 
deaunciavit tonc demum: Tyriit^ «ut rem 

H £ ad«- 

j^nitf 4»iM Sabuehod(nupfri regni c^gpn ohfitkrr ïy- 
mi» » pro fiti»^ f4ff ><«^ ««) y ir<f^r«4 fUt^iT^uuç 
tlmfim)c•^^9^o^^pùç nfiarù tt, T. Nec omnitio necés- 
farium puta pro *-*/i)fcri;bi y 3P«r. Satiseft, mea 
fcntcntia , 9mH^ ^^ yàf mi> ^^'t» : 1^ ex 
r^TA» facitittr fidii potuit trr^» quam ei or- <r«i; 
& tînt hue letuahi poteft ex co^ quod ftatim 

ubi 0Sidem nttioAe e« prtecedcttftilM» û^pplea- *ï i6 - yy A c: P E r: ï z o îT 1 1 - 

adhuc (tituram, d. l.%.j. Adduçani cm-^ 
ira Tyrum Neiucadnezarem ^ Hegem Baby" 
lonia^ cum Equis^ Curribus^ &f Equitibus. 
Nihil itaque convenientius huic negotio 
ftatui poteft , quam Tyrum non ante , fèd 
quinto anno poft Hieroiblymam captam ^ 
atque adeo tertio dcvigefimo Nebucadn&- 
<2aris anno , obfideri cœptam. Confirma* 
tur hazc mea Ëmendatia infuper ex ipfo 
Jofephq, qui jintiq. Jud. x. 1 1 . f. m. 545". 
aiierte ait , xS icifA'jcttâ tnç tifùcoKifiav Top- 

SvpiW , ^inîo poft ISerofolyma vaftationem 
annoj qui eft N^ùcadnezaris xxiii. bellum 
Idem ille intulit Cœkfyria. Addit cam quo- 
que fubegifle illum , Se fie in finitmias 
■progreflum Gentes. ^Sine duîrio crgo ifta 
cxpeditionc in tranfitu quafi occupavit 
Cœlefyfiam, & inde ad oofidendam Ty- 
Tum in PhœnicejCœlcfyriac, fi non par-» 
te (ut videtur in vulgari fermone haoita 
apud Strabonem lib. xyu pag. fio.).at 
regione proxima , fitam , fe accinxit . Nam 
de bello contra • Tyrios nominatim Jofe- 
phus in Jlntiq.-Juaaicis vix ceteroqiii Ip- 
quit^ , ut adeo uib Cϕefyria Tyrum omni- 
no videatur complefti in hac Hiitoraa. 
Sed & Jeremîas LU. 50. hoc ipfo N^bu- 
*cadnezari§ :anno tertio (^ vigejimo y^'^rx-- 

.feélum Originbs B'AffYi-aNidlR. Cêaé. VI. tijh, 

ft£him Satdlilum ejus novam reliquiartua • 
Judaicarum fecillè deportationem tradit^ 
qua ex re coUigimuS) eodcm ut anno, fie ' 
cxpeditione in Cdllefyriam ac vicinas re- 
giones tune faéta, illud accidijîè. Et ità* 
mniliter, quando Nebucadnezai- primam 
expeditioncm anno tertio vcl quarto Joja- 
kitni fuscepit in Judseam, Berofus quoque 
eam memorans apud Jofeph-- lib i. contra 
jîp. p. 1044. dicit tantum feftam îîg ''ai- 
yvîrlov, KCb) T»ç 7r€p} tijv SiiftW rijv Jioihfiv m) 
Tijw *6iv/jMJv TÛ7WÇ 5 in. jiegyptutn (^ loca C»- 
lefyri^e fsf Pbœhicés^ ne nonainata quidçm 
^udaa^ quam tamen'in fervitutem ab illo 
tune rèdaâam fcimus ex S. Scripturaé 
Nihil itaque > novùm , àut ab Veterwn 
Scriptorum confiKtudine alienum: faci- 
mus 5 : fi Expeditioni in Gœklyriam apud 
Jofëphum 5 & in Judseam apjud Jeremiam ^ 
iliam quoque in Tyrum, ïicet nort nomi- 
natam , tainen efle iadfcribendatîa cenfemus^ 
quippe quuin codcm :^o Urbs ifta fimul 
ciixn tota Gœlefyriar iFùerit bellaa Nebu-^ 
cadnezare petita, & tandeift , fed aliquan^: 
to poffi demumjdomita. Ceterum ab hoc 
jam anno xxiii. Nebucadnezaris usque 
ad Cyrum videnda nobis eft ratio tempo-- 
ris Babylonici ac Tyrii , &: conferenda in- 
ter fe, ut ita ex iis tandem lxx. anni Ju- 
dîBorum a deportatioae prima ad Cyrum 

'H 3 usqut IX& J À e. P £ B I Z 1K I X 

uid^ l^îi^o coofirnaentiir^ qnod tmuin 
Joiepho fvàt propoikum. Netnpe àmus 
ftrimus hiibucaitiézarh <eit ommsquartMS jfo^ 
fokifni , uc diièrte ait Jtremiâs ZXY. x. & 
Jofeplius jitttiq. Jud. X. 7. Inde ergo re- 
petamus Lxx. mioniin 8c àciportatiotm 
Babylonicae iilicium. Jb&plnas porro Bk. 

X. ..^dfW;'^. cap. II. /». ^42,. & lik. I. roffl^rJ 
^^^iQa^. /^^. 1046. Duodevieefimo regni fin 
amo Ne&càdnezancm Hkro{bl3rmitanam 
Urbem &:Te]itp)ûtn dd^rtixifiè ait. hicm 
vcro emergit anniis ex Hiftom S. ab Jo- 
jakimi anno quarto, inde emm fi cotn* 
putes Stftetà ejusddn Régis Anno» una 
cum tribus Metifibus Filii, ac Zedckias 

X I . dxm&s j quoriim ukimo capta eft Hie<* 
rc^lyma , hsibebis etiam Duodcvigmtî. 
Petpfvius in Ratimaria TMp. Farte Seeun» 
ia^ Hh. III. eap. 4. iminx Di^rhiam Tem^ 
pefum bac m parte conigens, aliud inter 
Tudœo«^àliudinterBabylonios,initiiun Ne^ 
DUC^neï^ftattiB€^Judaro3 àlud rcpeterc 
vb ejusexpedkione în Syriam &lf udaram^ h. 
e. ab anno Jbjakimi quarto 9 at Babylonios a 
Patrrâ eju&lsiortc, qus dnobi» annis ferkis 
iaccident -, atque ideo ex Juda^orum calculo 
tr^endos Nebucadiiezari 4j^. annos , at ex 
Brf>ytenîorum 43. Sed faliitur VirUNDétis-^ 
fimus : nam 6c in Judasorum Chronolo-i» 
gta , HOH plus quam 43. aQxû huic Régi 

ad» Orighoes BAftTuom&AE. GaIp. VI.ixp 

^âidfetibuxitiir^ Liqiiét id tex o^ Rcgvm ifcxt . 

£7. & \jcran. 1.1 1,. 2 1 . ubi dickar Jcdio- 

nias xxxyi i . aono^œ fiatiqro i tariaiK pro* 

chsâiis m oïdsim tx rruccert ub Evilmera- 

^achû Nd>uaadtieKtrfs Pilio ^ Sùcces- 

fere ^ primo Hii^tts regm «inov Hb vero 

xxxt^ii. samk û addâs Spptcta ^xmi a Nés 

«bucadoceâris {>riAKi fecunoum judsos , feu 

Jojakimi quah:o ^ toqoe ad J^liodia; do- 

portationem uumeraMur, n^eries xl.iv. 

aonos , quorum xi.i 11 . futit Ndmcadn^r- 

zaris , quDt iUi tribuit 6erô&s Se Oatnati 

BBbylonicus. Qui autem fupanBft «miUs , 

prâniis eft^ ut ôpottebat^Evilirta-odachi. 

rrodus itaqueia eundem ccoacutrît àmium 

a^ud mrosque ^. fiabyloKtto& asi^ue ac J^ 

dacos j Initium Nebucadnezaris , nêmj^ 

in quartum Jojakimi âAHiim. Hinc kcâ 

ex Berofo apud Jofèph. p. 104^. Nebu^ 

cadnezaris anni xLitt. 

Evilmerodachi 11 

Nerigliflbris cum Filîo V 

BelTamtis feu Nabonidi xv 1 f . 

His ai^ Darii Medi poft captath a Ib 

& Gyro Babylonem 1 1 . 

Sed Hujus annos Befofus omifit , ut âc 

Canon Babylcjïiicus ^ qm Cyrb cos ad»- 

fcripfit 5 quia Cyri du6tu Babylon ^uit 

capta , & ille mpx totutn Medorum ,Per- 

farunij&Babyloniomm tenuit îtnpttittaii 

' H 4 ï«de •IIO ' J A C. P E R I 2 O N J I • 

.Inde vero exoriuntùr jàm abnixxix.Deeft 
ergo unus , fêd qui facile .înteréidit per 
excurrcntes menfes , non computatos , vel 
rejici ille in Cyii annum primum jpotcft. 
Sed & Syncellus * diferte , & ex (janone 
quidem Babylonico. , Très Evilmerodacho 
tribuit annos , quod fi recipimus , habe- 
mus itaipfos l.xx« annos abjojakimi quar^ 
to. Jam vero fecundum Tyriorum. An- 
nales res eodem.^ redit. Etenim ab anno 
Tertio £5? Vmjimo Nebucadnezaris cœpit 
bellum &obndîo Tyri. Duravit hsec obi- 
fidio anhos xiii. 

Regnavit poft captam Tyram in rcli- 
.quias Tyrioram voluntate Nebucadneza- 
ris (vide hase apud Jofèph. p^g» 1046.) 
Baalus, x 

Sequuntur Judices per Annos vu & 
Menfes» \ ^ 

Rex iteram Balatonis ^ i 

Merbalus iv 

Hiromus xiii 

"Nam ad ejus annum quartum decimum rc- 
icrt Jofephus Cyri iihperium , ^gik tum ro 
xç^Toc TracpiAoftjSgv , imperium acceperit. At 
jcx fais. jam oriuntur anni xlvi 1 1. Quibus 
-fi pracmittas xxi i . annos Nebucadnezaris, 
a quarto Jojakimi ad cœptam Tyri obfî- 

cjior 

4 Paz, 208. 
* h Videtur fane codcm redire, add. tamen Clàr. 
>ajt; Alpten. 1. d. 1 ORiGmESl BABYLÔNÏCiAE* CaP. VI. III 

<iîanein elapfbs , habebis ita iterup[i illos 
ipibs 9 quos quserinuis , lxx. annos^ Reâe 
ergo concludit Jofephus d. L contra jlp. 

^eb rSv iahicUùit Koù Tv^im , Conjanant de 
Templo noftris Hiftoriis Hiftoria Cbaldaorum 
6? Tyriorum. De Templo ait : nam vidc- 
tur ( rcâ:e , aa fecus ntinc , non quaerimus ) 
Lxx. illos annos Jofephus dedinciflè potius 
ab Hierofolynia & Templo dcftmdcis us- 
que ad illud plane reftitxttùm anno {ècunr 
do Darii Hyîtafpîs , quoniam bac ipfa pag. 
1046. A. ait, Duodcvicefîmo Nebucad- 
nezaris anno Templum Judasorum de- 
ftruétum , idque manfiflè ita in lxx. f an- 
nos. Secundo autem Cyri ejus fundamen-^ 
ta iterum jaâa, at fecundp JDarii plane 
reltitutûm. Et fequuntur eum multi Pa- 
tram , . ut & Eufebius. Sed vel fie eadem 
fere erit computandi ratio , & manebit 
fiimum noftrsB in Jofepho emendationis 
fundamentum , fîquidem duodeviginti hi . 
anni, qui regno Nebucadnezaris tune de- 

H f bent 

f In Jofepho efl ^y à^Mni ( y«à$ ) l^) im ïvrm, 
manifefto errorc , pro. t^hf^iKùn ; de quo 
miror nihil monuifle CÎar. Perizonium. Reétc 
emendavit . Clar. van Alphen & Jofephum , Se 
Eufebium , qui ix. Praefarat. 40. Jofeipjii verba 
reterens. habet TÉftwKdiT*. In Syncello quoqu^e 
f>ag, 226. perpèram ex Jofepho 'editum eff éVJ 
trn /» pro #. bent cjptndii) tepetiuiicur ésaao in iotter*' 
vallo a Cyri pnnio usque aid fecuodom 
Darii aimum ^ qui ncmus éacmsas cft a 
Cyri primo. Cetscrum vit pbfllim ifecnio 
ferre animo, quûd Vin Suontni ita in du^ 
bium vocant Tvri dcftruâioneni^ab Nc- 
bucadnctare f^»m, xtque ipâm ideotc- 
Ipuunt aperce fads Ëzechidts de ca pras- 
«uâionem Hcet d^niffimam. Natn Sca^ 
liger ad FragmeMi» fa^. yf. fe îilius pio-* 
pnedas eirentum nefcire ait. «Nani^AOT*- 
do j inquit , Jyrus dektm^ ta mdhm h #« 
reUSumfit veftightm? ^uèmod^ tMiâqûam ù^ 
ftauranda , f»if mUh iinjuam itmpcm mn 
nmnitiffimA , ampUffima\ f^piihfiJbmM /jvr- 
rit? Hoc vero quid eft aliud, quam reji*- 
cere ferme, & refeUere |>r9edi£)îonem ieti 
denimciationemEKechielis? Petiviui quo<^ 
que de DoSlr, Temp^ d^ l />. ifi. quqrh 
prasmififlèt , qms exUus fmrit oifiàitmis ^ ' 
tmrito quari , Aibjicit , poil diflficuhm;es 
quàsdam demmciàtionî È^echielfii ôbje- 
âas^hasc ipfa, ProbàbUeeft^ Tyruma Ns- 
hucbodonoforo tunC nànim fuijje (jdhverfam^ 
fed dedîtiom ac paSlione tributs fuis Regibus 
pertnifam. Dimculm« , quâs tfiôvcftt , 
funt eaedefh, dua* mg. lôl. ex Ufîêriô a 
meallata^ï jamiimt ocrefutatse. Namquod 
^S^^ & Judices^ non tamen in èadem Vr- 
fc, fed in eadcm Gente, maûferuiit, re- 

uai Isfti Se confiscuti a Viâoie^ «lioiiw pro- 
bat Uibem noa eflè deikuâtam , quom 
ddwem utique Ndbucadnezar r^cpûts 
Gmtis, <|uaQi alio, ka Qt Jud^am, ab- 
duâam aat def>ortacani non legimus , ali- 
qpcm pr^ficefie , quocun^ue Titulo. Et 
ita quum Jojakimimi viciilèt^ occicUflèt^ 

Sue, ac mox etîam FiUum ejus abduxî»* 
t Babylonem , coaftftcuk tamen Regem 
Jfiflbedc Zedekiam , jojakiim Fracresnv 
Quum viero Me deua rebdJa&t <|uo(pie| 
btiïo omo emi ^pexM ^ xçj^ f âcabduxit^ 
ac Hicrofolyciam deftrmul:,red Genti {eu 
Cimfatiàus Jud^a pâfeaU Gfdatiam ^ ad 
quem abiit Jercmm , maaficque cum eo 
in medi9 fopuli^ fui JRgtiquus erat in terfa. 
JereiQ. xt. 6. Faâwn hoc ita, licet de^ 
ftnifta funditus jaceret Hierofolyma. Sic 
itaqoe nihil in co argumenti eft contra de<- 
ftruâdonem Tyri , quod kguntur confti- 
tud, primo Atx iftius populi, qui refi* 
ditoserat, a Nebucadoczare , Sa dein ab 
ejus Succeflbribus non ampliusRjeges^fed 
judicesjzc tandem îtierum Reguli^ fed Ba- 
bylone accepti, ut fupra pag. lo). jam 
oftendimils. Quod vero Gneci Scripto^ 
rcs nihil de Tyro a Nebucadnezare de- 
ftnifta mémorise prodidcrint , nihil pror- 
fus facit ad refellendam Ezechielis pro- 
phetiam. Quid enim Grasci Scriptores , 

non tî4 J Âc. Pe* t z 6 Nïi - 

non dicam de Tyro ilïa Vetere,'fëd de 
îpfa Nebucadnèzarc 5 fcîverunt aut nobi» 
tradiderunt? Et tamen res cum maximas^ 
geflîfle 5 immo Herculî Grseco |>r«latum 
a Ghaldaeis, & ad Columnas usque Gadi* 
tani Freti viétoriis fuis pervcniflè , mémo- 
rat îpfe Strabo Hb. xv. p. 687. Sed quas 
proprié res geflèrit , tacent , ille asque ac 
Alii. An èrgo verum non eft, quod Hic*- 
l'ofolymam deftruxit , quia apud Graecos 
fiusquam legîtur? Quam plunma'ejus gc* 
neris poflent af&rri ex tenipwe «aitse Cy-^ 
fum elapfo , cujus temporis paudifin^^ re- 
rûm in Afia Siipmore geftaram illi fcive- 
Tunt. Nulla* ergo eft ratio rejiciendi id* 
circo dcftruâionem Veteris Tyri fiindi-r 
tus a Nebucadnezare faftain ( Virfe & 
Cellarium Geogr.jtntiqud Tômi^ïi. Uk 3.. 
cap, II. pag. 4ff . * ) quum eani praBdi*- 
:&erint Efaias h. L Jer^nias XLvn. 4. fed 
difertiffime Ezechiel aliquot Câpitibus': 
quum porro habeamus apud ipfos Grsecôs 
& 'L^xmo% Feterem Tyrum^ & Ncpoum^ ae 
illam q^idem in- cohtinenti fitam^ fed in 
pagi aut vici .fofinam redââam ;, in qua 
tamen antiquius , qutoi état, illud Tyri 
Novae , Hcrculis tempkun tempôré Alex- 
-andri M . fuperfuît , in quo reSius ( Vide 
Juftin. XI. 10.) idcirco facra faflturum 

•• ■ • 

*' s Pag. 278. Edit, Amftdod. A. 1706. Originbs B«iBY|.oKic as . Caf, VI . I Zf 

Atexandrum dixérqnt Tyrii ; at Novam 
conditam in infula parva y quam totam una 
Urbs explcbat , fed in qua fedem fibi ce- 
pemnt Tyrii 5 poftquam experti fuerant 
in Vetcre fua*Urbe vim belb, Jjc poten- 
tiffimonim in Afia Regum , haud dubie , 
lie denuo his malis eflent obnûxii, Scutx 
tutius iftic habitarent. Qui hacc negant^ 
doceant nos ^ quas tandem aliia fuerit cau- 
(à relinqucndae . Veteris Tyri , & condeil-!! 
dje Novae. Adde jam his, quod ex ip- 
iî^ tamcn T3n:iis Scriptoribus apudjofe- 

Çhum conftet , Tyrum fuiflè rêvera àb 
Tebucadnezare multis plane annis obfes- 
fam , ac redafbm tandem in Babylonici 
regni poteftatem , imde & poflfe fuosju- 
diccs & Rege» acceperint. Vix autem 
credibile , NAucadnezarem Tyro , quas 
tam diutinam viâroriis fuis moram itije-. 
cerat , magis pepercifle , quam Hieroib- 
lymae , aut minus Eam , quam Hanc , fuis- 
fe deftruétam , quum funditus utique di- 
ruendam prxdixerint Prophetse Sacri, 
Denunciationes autem illae propïieticas 
faepiffime aliquid hyperbolici habent^ quod 
non ita ad minimam eft literam femper 
cxigendum, quodque ideo in hac re tur- 
bare adeo non debuiflet Viros DoftosL. 
Liquet illud ita fe habcre non tantum in 
Tyra . hac apud E2icchielem 3^ fed & in 

Aegy- ii6 Ja e. P en i z o k 1 1 

Aegypto Ezech. xxn. 8r Babf lofie , Jb«. 
rem. Czp. ir. & u. fibî aemie gnm 6a^ 
byloni demmciaurar , ac :d> Èzcchîde Ty- 
ro Se Aegy^€>9 atqm adeo se^ie iftie m-* 
darcnt Viri Doftî, fi ad liteniix» probare 
d c b cr c nt , Babf lonem a Médis & Perfis 
captam, Rêvtrfam efe^ prou^ fiéverfa efi 
Scékfmoi 67 Gom&ra y nm ImhiUfurum diin^ 
ce^s in ea quenfMm Hmninis Fitiumj me ju-^ 
mentum^ red^endâm in éccrvos^ in iMihur^ 
fum Drammm &c. Vide Jcr. l. iU;i6j 
^Çj 4a. & Lr. 2p^ 37) 43, 62^ Uiltatas 
nierurrt hyperbolicse ejusmodî locutiones 
vc! maxime ist Oriente. Cetemm vidc- 
tur MoTsuTyruâ fub inkia Monarchios 
Pcfficac jam exftit£Sè,& moK itemm fte-* 
quenti navigaeione mvûn^ , fîm&dem 
poffi uxx. annos Tyms , iW* Hon^ ilia Vc* 
tus, vcnamea^auas reliquias Veteris Ty- 
rr in initilam collegit , A Efaîa cap..>0fm. 
dixntnr reditara ad priftinum qiiaeftMfi, 
Se canrictim . Seftuaginta hi' âmm^ quibas 
qnaff obUvitmi eraf tradita^h. e. quibwim* 
mis celebris crat ftitura^ a& hi» tempori^ 
bns duéti , dfelîmim: in medio Dariî Hyfta- 
fpis regno. 

Ut tamcn dicam, qnod' fentio, pùwm 
potitK^, cceptam rantmn Tyri <*(îdio- 
nem, quas .13. annos dorrrit, fub^ Itho* 
balcr, at conftumnatam ëemum Bàalis^, 

qui J Originks ËABYLmucAE. Cap. VI. 127 

q«ii Itfcobato fuccdKt ^ & Regumpoftre- 
laus memoratnr , anno ultixno. Credibile 
cnim cft , Nebucadncïaï«itt ,, ficuti Ju,^ 
dasse debelfeu^ non Rçgem , (èd JikS* 
cem, prxrpofuît Gecfeliam'j.fic TjTiis iti- 
dcm rectns fcA>fl£fcî$ prs s f c c x Scyotvas Jw- 
dic$s^ qœ & apwdf Jofepfcam continuoTe- 
qvmntiar , qiiraf» Regetn : ^iramvi& poftea 
tamen Reges qupque Tyriis itcrum fue- 
rint 5 Su quidcm BAyfonc miffi , ut ex d. 
l. Jofephi pajtct. Si mitneri' annonim ^ 
qiW)S GompNiatat Jo%fcTO., non: rdpoiuteant. 
pcnitis» hwic fioatiÉntiaB', ncmincm eos mar 
gnopere moiarî par eft^ qscram frequen- 
tilEÉfic in m fepfi fiie rmt Kb rariL Mars- 

&c. €€nfet Tyrioi a Nc6tindWeX 

balè-ki fnliriam', ^ ftatim novam ibicon-" 
didiSfe U'rbem. Scificet eo quoqne. illuntv 
adegit d. h Jbfephus , qnia aliuin etîam, ^ 
Regem Tyriorum poft Tthobaltrm. com- - 
memorat. At now tantr profeâîo hâsceft 
ratio 5 8t faciEus fonge expediri ea poteffi 
vel confiitarr, quam quoir contra eam i» : 
^eodem hee loeo Ifegitnr , Tyrios habuiflë • 
moK l'cco* Regum fudices^ haud dubie a- 
Vîftore fibi impofitos , & dein iterum Ré- 
gules, jquideia u^que. ad^ texnporai Cyrr , &d ' 
<tf Mm^ aei(se|B;o&y veit ameffitos. Quid Il8 J A C. P E R I Z OTfî II 

enim illud deiignat aliud ^ quaçi rdi(]uia9 . 
Tyri Veteris , unde Pal^tyrus exftitit , 
fuifle 5 non Regibus fuis , fèd Babyloniis , 
fubjeftas ? Certe prae eo frigida nrorfus eft 
Marshami conjectura , Tyrîos Npvos ex 
Infula, nihil cum Babyloniis negotii ha- 
bentes , petiiflè tamen ultro ab illis fuos 
Reges , quia eo abdufti captivi quidam 
fanguinis Regii fuerint. 

Major eft in eo difficultas, quam a ne- 
mine eoruxn, quos confului, miror mo- 
tâm, quod apud Jofephum Ant. ix. 14. 
& ex Menandro quidem ^^Tyrii opibusjam 
florentes ,& féliciter bcllumgerentes con- 
tra Regem Aflyriorum Salmanaflarem , 
qui Ifr'âelitas debellavit deportavitque , di- 
ftinguuntur à PaUetyro , nquidem ab iUis 
in hoc bello ^efeciflè ad Aflyrios dicuntur 
Sidon 5 jdce , & Palatyros. Unde facile 
quis colligat, Tyrum recentiôrem fimul 
cum Palsetyro exftitiflè, & jam tempore 
Salmanaflâris floruiflè , atque adeo ex- ' 
ftruendse ejus caufam minime fuifle Palae- 
tyri vaftationem , poftca demum a Nebu- 
cadnezare faétam . Sed nuUus dubito , vel 
Jofephum , aut forfan Menandrum , in his ^ 
memoria lapfum , vel Librarios calamo 

fuo 

« Qui Annales Tyrioram c lingna Phocnîcùm 
Graece vcnit. Jofeph. ibid. & vxix. Antiquité 2, 
pag. 167, Origines Bab ylokîcab. Cap. VI. i2s> 

fixo in voce n TtciKxi rvfoçj cui, fi w^ res 
foret arbitrii , (ubitituerem lubens Btifvriçj 
Urbis in illo plane traâu fîtsenomen^ pro 
quo Librarios fcripfiflè crcdiderim ff t J- 
fo<, alios dein diftinâionis gratia addidiile 
Wa^i , àtque inde ortum. iftic if iiciAeu 
Tvfoç. Nam hi Tyrii , contxa quos Salma- 
naflàr belluni geffit, fiierunt naud dubie 
ipfius Palactyri cives , fiq[uidcm Salmanas- 
far eos prohibuiflè flumne & aqua duSi^ 
bus dicitur , quapropter ipfi aquam ex pu-- 
tels effojjîs fer minque annos hibetint. Quis 
enim non videat^ pcr to» ^TcorxiAov^ fim- 
pliciter ita defignatum , intelligi fluvium 
iftius urbis. Jam autem Scylax difertis- 
(îme ait de Palsetyro, ^(nufMç h» j^UfiçfiT^ 
ftuvius per mediam urbem labitur. Âdde , 
quod Hiftoria Tyri a Nebucadnezare dein . 
obfeflàe & deftruftîe liquido prorfus defi- 
gnet illam ipfam Palastyrum, quâs tamen 
apud Sacros Scriptores , tum apud Jofe- 
phum Ôc Philoltratum , fimpliciter Tyrus 
m iila Hiftoria dicitur, ut debuit^ mium 
nulla tune aliâ eflet. Neqae vero ulla ex 
H'iftorîis poteft dari ratio vel caufa , qui , 
aut unde , tempore tam .antiquo , immo 
antè Tyri defiruftionein a Nebucadnezare 
iàâani , duae exftiterint Tyri , Vêtus , & 
Nova, Vetere jam tune longe potentior: 
Vel çciam , quas caufa fuerit jam ante. Sal- 

I riia-^ ijo Jac. Perizonii 

manaflÈris tempora ex ftruendae Novsc Ty- 
ri 5 quae ipTupcr floruerit jam tune quam 
maxime, quum uticjue tcmpore Homeri, 
baud multum antiquioris Salmainaflàre, 
adeo nondum fuerit cognita Grands ulla 
Tyrus , ut ille ejus nusquam meminerity 
qui Sidonem tamen memorat Gepius , cde- 
briorem inde & apud reliques roëtas, ut 
jam obfôrvavit Strabo Ub. xvi. p- 75*6. t 

Ce- 

t Duo pracdpue funt in hoc Capite , de quibus 
aliter fentit Vir Celcberrimus , & omni.doâri- 
na liberali polftiffimus > Hadrianus Relandus^ 
PaUeftmae lib, 111. fâg. 1050. feqq. Primum co- 
natur oftendcrc Tyrum infulam jam ante Na- 
buchodonofori aetatem habitatam fuiÂe: dein- 
de y ea » quae de expugnata êc everfa a Nabu- 
chodonoforo Tyro aicunturyiion adeam ,quae 
in continenti fita poftea Falàetyro^ dida eft;^ 
fed ad exiguo intervallo a Palaetyro diflantem 
infulam, quae &ipfa Tyrus yocabatur, per- 
tinerc. Ùtrumque çum Scripturae S. tum alio- 
rum Scriptorom auôoritatibus confirmât. Ouae 
ex illa adfert , magnum pondus ad evertendam 
fententiam Peritonii & aliorum habere viden- 
tur; quae ex his, aliquanto levius. Nempe, 
quum Prophctae vaflationem Tyri pr'aedicen- 
tes eam infulam , & in €orde maris fttatn ejfe ài^ 
cuntjid non de Urbe in continenti pofita ac.ci- 

. pi polie contendit, &, quae contra dicuntur ^ 
lemovet: qùae an ita firma fint, ut convelli 
non poffint , jildicabunt bnguarum Orientalium 

feriti. .Ex aliis Scriptoribus primum prodtfcit 
udaeorum ac Tyriorum Annales apudjofe- 
phum , qui. VIII. Antiquit. 1. /4tf, 158. in lis 1 OiitGmËs BAbVlonic4e. CAp. VI. l3t 

Ceterum ex his omnibus jam fàtts pa*- 
tet, quomodo Chaldieorum populusan» 
tea contômptus, deinde tamen, cuinâo 
Afiyriorum imperio ^ in tantum repente 
invaluent ^ ut liib iècundo iam fuo Kege 
Vetercm illam Tvrum ^ opibus ac poten- 
tia florentem^ acfegerit in ruinatn & de- 
folationem. Manifeftum etiam putem^ 
locum ergo Efaise ^ reâ:e expofitum , neu- 

iz ti- 

adfcnrlri rcfert Iromi id Salomonem literas, 
in quibus Iromus petit , ut pro iis, quae fe Sa- 
lomoni miflurum promittit, Ific fibi frumen- 
tum praebçat» J, inquit, Jhi« r« v{fo-«.y iiK$7f M- 

. f^iBd , quo indigemus » f i»'^ infidam incolimus : quae 
deinde eodem Capi jbag.xoi, repetuntun Hoc 
quoque valere potefi ad oilendendum , infulam 
jam tum habitatam fuiflTc; etfi inde non con- 

. fequitùr, quod fortaffis alicui in mentem veni- 
repoflit, eam potentiorcm fuiffc Tyro, quae 
in continenti erat* vel Regè$ Tyriorum in ca 
fedem h^ibuiffc. 

Secundum arguinentùm exloco Menandri apud 
Jofephum cftidc quo m^. 12.8. agit Pcrizonius* 
Quos ibi Tyriw vocat Mcnander , infularës înis-^ 
fe dicit Relandus : quod mihi fecus vidctuFi 
Nolim adfirmare vcram effe emendaùonemPe- 
ri;&onu vocis nu^uttrvfùç ;■ fed ex iis i qUae dis- 
putât , certum cft locum côrrùptum , & ea , 
quae Jofephus ex Menandro retcrt, itréçûtr^ 
cffc , nec mter. fe conciliari poiTe* Nec , quod 
ad Periionii obfervationcm addam , habeo t 

. iiifi hoc unum , ne verofimilc quideiji çffe in- 

, fulam cxiguam , cnjuSî totum folum una urbe 

OGcupabatur , ^îo-iç kvrn h ît^A/ç h , dicit. Arria-* 

nus rjt J A C. P B R 12 O H If 

tiquam favere CL Viri (èntentiae de re^ 
centiffima Babylonis origine , quafi illo* 
demum tempore , feu a rf abonaflàro de- 
mum^ conditse, h. e. poft ipiàm Urbem 

Ro- 

nus II. de Expedit. Alex. x8. fluvium & a^uae*- 
dudus haburfle; in qui fi fluvius fuîfîet, mco- 
lae a SaliAanaffaré aquatione prohibcrinon po* 
tuiffeat. 

Nec magis validum vidctur , quod tertio loco 
c Dio ac Mcnandro , rerum Tyriarum Scripto- 
ribru. , apud Jofephum VIIL Antiquité ^*PH' ^^7« 
fe^. & !• A^verfits Af, pag, 1042. opponitnr; 
HiramumUrlieinTynani a parte Orientaliam- 
pliaffe, & Tcraplum Jovis Olympii, t« ttmy 
imvTù if ff fir^ 9 quûdfiarfifff' ab Urbe î» in/tUs 
9rat , aggere jado Ûrbi comumâfTe. Neqiie 
cnim ex eo oemonftrari poteft Urbem , quam 
Hiramus ampliavit , in infula fuifîe , aut , quo(} 
inde conficere volt CL Relandus , Tyrum a 
Nabuchodonoforo eveifamt eam faiffe, quae 
in infula» non, quae in continenti erat, aut 
deni(^ue Tyrum infularem poftea ex minoribus- 
infulis conflatam yideri. Nam nihil obftat , auo 
minus hoc Templum in parva aliqua inmla 
haud procul continent!, m Templum Acfcu- 
lapii in infula Tiberina, efle, & aggere ab li- 
torc jaAo Palaetyro conjungi potuent. 

Puartumçctitum eft cxjofephi Hb.ix. Ami* 
quit, 14. ubi fcriptum cft Salmanafiarem Tyrios^ 
cum quibus betlum gerebat , tx. navibus ad- 
greifum fuifTe. Hoc c^uam rim habeat ad pro* 
bandum ibi de Tyro infula , non de Palditjrê 
agi,eqiiidemnon inteliigo. Nam, ne repetam 
quae paulloante de hoc bello diéb funt, c qui*- 
bus clariflime liquet id adverfus incolas Palae- 
tyri geftum fuifie , nonne urbcs maritinue con* Origines Babylokicae. Cap. VI. tu 

Romam 5 quippe quas feptimo jam anno an^ 
te initium JNabonaâàreas epochas a Ro« 
mulo exftrui ett cœpta^ieo tempore ^ quo in 
Judasa regnavit Jothamus Uuiae Filius. 

I 5 Quod 

tinentïs, ut terra copiîs pedeftrîbus, itamari 
daffibus oppugnari poiTunt » & millies oppugna-* 
taefunt? 

Nec doeft , quod ad quintum argumientum ex 
Arriano » ti«rodoto , êc Plmio refpp^def i pos- 
fit. Scribit Ârrianus IL de Exfeait, Akx*i6. 
Alexandrum legatos Tyiiorum infttlarium jus- 
ûfTe renunciare fil», fe cupere in Urbem eo- 
. rum venîre ad fiera Herculi faâenda^, quia 

àf^mwlfii ht^ri^ireu y umplum HircuUs énmuis-r 
fimum cmnium^' quorum memorui J[i^r$fi, Hoc 
ait Vir Qar. nc^ue de Templo in infula poiÈ 
Nabuchodonofori tempora (nam poft hujus' 
aetatem demiim urbem in infula conditam pu- 
ttt-Cl. Perizonius) ftrué^o dicî potuiffe , neque 
ITyriofi id'uUa veri fpedc jaftare, aut Arria- 
num fcriptiô confignare aufum fuifle : quum 
& Herodotus IL 44. teftetur fe Templum illud 
Tyri vidiflc > & Theonhraftus apud Plinium 
xzxYiT. <. dicat , fefcribente ejfe in Tw Hertulis 
Temple fianumJ^iÏAm $ fmaragdo, Sed prim^m ^ 
non répugnât Tenjplum antiquifîimum 5 & Uir 
'bera feccntiffimam fuiffe:nam Templum Biul- 
tis fa^culis in infula ante urbem ibi cpnditam 
effc potuit. • Deinde f Curtius ^ q\iem ante Ar- 
rianum itripHife probabile eft,quique ebsdem, 
quos Arrianus rerum geftarum A^cx^i^dri au- 
rores habere potuit , rem aliter narrât : nimii- 
rum Tyrios rcfpondiiTc Alexandre, effe Tem- 

Îlum Hirculif extra urbem in ea fede , quam Pa-- 
tayren ipfi veçant: ibi Rtiem deo rifefacrafa^ 134 Jac. Peiii2onii. 

' Quod fi tamen aliter, ut plerimie &w 
ciunt, Ëfaiam interpretari quis ipalit, no 
(îc quidejtn, quoswnqye fequatur Inter<r 
prêtes , quidquam in co repçrict , quo4 

Mars^* 

0ufum. Add. Jt^ftin. xi. jo. Deniquc , nequc 
' Herodotus Templum HercuHs apud Tyrios a 
fe vifum in infula fuiffe dicit, nequc in vcrbis 
Theophrafti apud Plinium quidquam eft, unde 
adfîrmari pofGt id in infula , non in Falaetyro , 
fuiffe, 

Nec cft, quod quis objiciat , fi Palaetyrus s| 
Nabuchodonoforo deleta fuit , quomodo ibi 
Templum Hetculis fnpcreflc potuerit. Naip 
hic mos antiquis erat, utyiâoresin delefldis 
lirbibus, quas ceperant, laçpc Templis,'praer 
■fertim rctuftateàcreligionevenerabilibus , par- 
cerent , cujus rei multaexftant in HiHoria exem? 
pla.vid. Liv: I. ^. yi%, 28, & Thucyd. iv.iiô, 

Agmen denique claudit locus Luciani in Dialo^ 
fis ( in Judicio Vocalmm fag, 46, Edit, Afnfi^ ) 
m quo Gadmus , qui literas ex Oriente in Grae- 
ciam adtulit , fnri^'lm Tocatur. Non refpon* 
debo incertam cîlc Cadmi.patriani,qucm quiT 
dam veterum a Thebis Aegyptijs # non ex 
Phoenice,in Çrapciam veniffe prodiden^nt: quia 
de prifcis illis rébus » qiurum certam memor 
riamlongayetuftas & Scriptorumdiffenfus abo- 
Ievit,niRil pro yeroadfirmari poiTe.fed tamen 
poftcrius longe verofimilius effe , puto. Sed 
noc dicoj Viros DoAos, qui rationes tcmpo- 
rum contecerunt, dudum ex fcriplis Veterum 
oftendifle, Cadmum multis annis ante Tyrum 
çonditam in Gracçiam.ad{)ulifle+deinde, fi ex 
fententia Lifciani , quae etiam plerorumque. an- 
tiqviorum ac recentiorum eft , Gadmus ex Phoe- 
|iiçç in Çraeciam prpfeél^s eft, taincn.ex eo 

■ ' \ ' ' ' '. nw Origines Babyi-onicae.Cap^VI.ijj' 

Marshami fententiam finnet. Judxi in 
diverfa abeunt, ut ex Kimchio diverfàs 
eorum cxponcnte intprpretationcs patet. 
Ipfe autem ad antiqoiffima rcfert temponr 
Babylonis originem ex hoc ipfo loco, 

I 4 quem 

non confequi Lucianum exiftimafle jam tum 

urbem Tyrum in infula fuifle. Nam potuit 

Cadmum infulanum vocar e refpeâu ad id tem- 

pus habito , *quo demum poft Cadmum urbs in 

mfula excitata fuit ; vel etiaiii ad fuam aetatem 

refpicicns, qua infula, aggere cum Palactyro 

contincntis conjunéla , Cherfonefus erat : quem- 

. admodum Thucydides xv. iio. Scionaeos , in- 

^ colas Sciones in Cherfonefd P.allenes , » jj^-z^t^ç , 

& Cap. 121. y^^. Cherfonefum illam ySc-a» , & 

Arrianus I. de Exped. Alex. 9. Scionem vjjj-Mri- 

x#y ^TûXtT/A* vocat, h^ud fecus ac Melum»quae 

in infula erat. 

In hoc opinionum divortio adfentior Rçjando, 
infulam jamante Nabiichodonofori tempora ha- 
bitatam fuiffe; quod ipfuni tamen noji difertis 
verbis negat Pcrizonius, fedtantum .dicit non 
pofTe dan caufam , cur urbs infularis ante Na- 
Duchodonoforum potenùor iMtxiX. ^ ac magis fl<h- 
ruerit , quam ea , quàe in continent! çrat ; fed 
urbem, 8c, quod magis eft, celebrèm ac.po- 
tentem urbem ante Nabuchodonoforum in ea 
fuiffe 3 mihi non liquet. Ac potius crediderim 
Tyrios , intolas Palaetyri , ea pro navali'ôc 
horreo quodam mercium,ac fabrica omniff in- 
ftrumenti atque apparatus nautici ufos. De 
Tyro, urbe continentis, quae deinde Pajaety- 
ros fuit , a Nabuchodonoforo everf^^ ^ihi çro- 
babiliora vident ur ea , quae disputât fcruo- 
nius , qui fententiam fuam tôt undiquG afgu- 

men- 1^6 J A C. P B RI ZO K II 

quem iu exponit y ut jtfar ftatim a di- 
(perfîone eam fundaverit. & condiderit 
incolis diferiiy fed cjui dein exierit ex illa 
terra , 5c «dificavent fibi Ninevcn : Chal- 

dsei 

mentorum quafi vallo munit, ut non admo- 
dum facile cuiquam fîiturum fit id perrumpe- 
re. Nec difEtetur Relandus verba quaedam 
Prophetarum de excidio Tyri praedicentium 
ejusmodi cflc, ut non conveniant urbi iii in- 
fula fitae ; fed hune iÂum ita déclinât , ut di- 
cat credibile efie Nabuchodonoforum adverfus 
cam eadem arte ufum , aua deinde Alexan- 
drum, id eft» mole mari mjeâa infulam con- 
tinentijunxiffe. Hoc etiam fcripfiire Hieronyï^ 
mum adnotat Marshamus pa^, 575. Sed nequa- 
quam credibile cft. Si Graeci & Latini Scripto«- 
res nihil de TVro a Nabuchodonoforo deleta 
prodidvuntjTyriiipfi tamen temporeAlcxan- 
dri fatum urbis ignorare non potuerunt , quum 
nondum ccc. anni a Nabuchodonoforo elapfi 
efient. Sed hos nefciviiTe quod de aggere a Na- 
buchodonoforo jaâo dicitur,.ex eo intelligi- 
tur, quod Curtius xv. i. fcribit, eos per ludi-- 
hrmm exprohrajfe Macedonihus , ilhs artnis incly" 
Us darfa, ficutjumentaf onera gtftart^ cr inter" 
f^ogajif , num major Nepfuno effet Alexander t 
quodcertc interrogaturi nonfuiffent^flulla ur- 
bis eadem ratione a Nabuchodonoforo expu« 
gnatae apud eos memoria fuperfuilTet. 

Haec habui, guac de diflidentibu^in hoc argu- 
Biento fententus duorum fummorum , mihi- 
que , dum vixcrunt , amicorum Virorum , quo-r 
rum erga me benerolentiae & officiomm lem- 
per in animo meo haerebit memoria , dice- 
rem : de quibus judicium pcncs Leâorem Origines Babylonicae« Cap. VI. 157 

dxi autem illam tune occupaverint ter- 
rain , qui proinde populus a yvimo initio 
iftic mm exfiiterit , fed dein (ibi exftriMerit 
ejus terra turres. Hujus ipfîus tamen po- 
puli hoc itidcm cflè fatum , ut fîeuti ipfc 
nane terram ab aliis acceperit vel fîbi ftib- 
jccerit , fie alii viciflîm iliis eam fînt ademp- 
turi j & confiraâuri ejus palatia , fecun- 
dum fbriem & conftantetn vicifStudinem 
rerum humanaram, ut îta liqueat omni- 
bus, Deum eflë hujus imiver fi Dominum. 
lUud autem exemplum Chaldseorum vel 
Babylonîorum hic propohi, ne cui mi* 
rum videatur Tyrum iri deftruânm , quum 
& ipfâ Chaldacorum terra fit aliis prasdac 
futura. Wrum in hac interpretatione , 
ut nihil.aliud dicam, duriflimum eft il- 
lud , quod in eodem commate fpu parti- 
cula paragraphi y Verba "^^^Tit^ I exnruxt^ 
runty & TC^ exâtarunt^ vel, ut ille cen- 
fet , cmfregerufU , diverfis tribuuntur No-^ 
minativis , quorum Neuter exprimitur : 
Prier quidem intelligitur ex Elhpfi Scri- 

Eturse S. non inufitata, at Poftaior nul- 
i ratione, nec ex Grammatica, necex 
ipfb (ènfu , eruetur , nifi quod de Hofti- 
bus quibuscunque accipi in iUa interpreta- 
tione debeat , quod iitic dicitur $ oc fta- 
tim infuper tranfit ille Nominativus ex 
PluraU m Singularem. Çhriftiani arri- 

I f pue- Ij8 J A C. P E RI 2 O NTI I 

pucrunt tamen , certe poftremum illud 
Kimchii , ut hic agi putent de exitio 
Chaldasorum , quod Tyriis in cxemplum 
proponatur. Si id volumus fequi , tum 
vcrterem , Ecce Terra Chaldaorum , Hic 
Populus non eft amplius. jljfur fundavitj 
firmavit y affignavit , eam incoUs deferti , vel 
potius , animantibus deferti , ut in ea ab fîb 
maximam partem vaftata habitarent : Ex-*, 
cîtaverant illi Chaldsei fuas turres , exfiru' 
xerantfm pàlatia , fed Âfliir dédit eam exi- 
tio. Commodus hic (âtis nexus rerum^ 
quas retulerim ad tempora Ëiàrhaddonis , 
qui occupavit Babylonem , & terrain in-» 
colis alio tradu£tis exhaufit , Se fie ali- 
quand^u vaftam reddidit. Sed in his, ut 
nunc primum deprchendo , praseuntcm 
prorfus habeo Piscatorem. Alii pleriaue 
intelligunt tempora Perfarum & Mcao-» 
rum 5 per quos dudum poftea Deus Baby^ 
lonem pffum dederit. V erum in tota hac 
interpretatione , five Piscatorem fequa-^ 
mur , five Aiios , alieniflîraum mihi vide^ 
tur, Tyriis in cxemplum proponi, fine 
ulla infuper comparationis mehtione aut 
îndicio , exitium Babyioniorum & Chal^ 
dseorum , quum Babylonii & Chaldacî 
utique ipfî Tyrum cflènt debellaturi ôc 
4eftru6turi. Adde^ quod in poftcriore ple^- 
forumque interpretatione Jffurii mentio 

hic Origines Bab ylonicae. Cap. VI. 1 39 

hic plane frigeat , nec alicunde probari 
poflit y quo4 illi hic ex Kimchio arri- 
piunt j Aflurem , Semi Filium , condidiflè 
feu fundafle primum Scenitis Arabibus , 
feu Hominibus deferti , & inhabitaflè ip- 
(iim 5 terram Chaldtçorum , antequam ex 
ea egrefliis eft , & exftruxit Nineven, 
Quid ? fi alia etiam via , 8c forlan omnium 
optima 5 tentemus hune Ipcum. Nam 
quse obfcura adeo funt , & tantis tenebris 
obfîta 5 in omnes , opinor , partes vertere 
licebit 5 ut liquidée lucis diquid accipiant, 
Nempe arripiamus ex Kimchio , Chai- 
dacos ab ipfo Difperfionis initio non fuiflè 
in Babylonia, fed aliunde in eam poftea 
venifle. Et fane fi Chaldaei Hebraice Chas- 
dim a Chefed Nachoris Filio fuerunt diébi, 
quod 5 ut plerique credimt, ita fi non 
confidenter affirmari, cette neau^liquidp 
refutari poteft^tum vero haud aubie etiam 
ab eo fuerunt potiflîmum orti. In illo* 
rum autem oppîdo , h. e. in pago , vel 
-oppido 5 quoa poftea illi vindicarunt fibi 
potifiimum , & quod ab ilUs ideo, dein 
tcmpore Mofis cognominatum fuit ^ Ur 
Chasdim^ habitavit jam patema Abrahami 
Familia , & inde Abrahamus ipfe cum Pâ- 
tre re6ta via per Charan feu Carras exiit 
in Cananaeam 5 vide Bocharti Phakg, 1 1 . 
$, Fuit çrgo oppidum illud infuperiore 

Mefo, 140 Jac. Pehizonii 

MefopotamIa,unde &in AGds Apoft.vir. 
z. Abrahamo in Mefipotamia^antequamve^ 
mffetCbaranem^ ergo habitanti adhuc in Une 
Chaldasorum , diatxir Deus {)rascepii[Ie ^ut 
inde exiret. Sed & Jofuas xxiv. z. Majoi^ 
Abrahami dicuntur babitaffi ultra flumen 
Ettphratem Q^^D h. e. ab ultma\ vel 
certe^ îat^a antiquitate^ fèu ab initio Da-» 
fperiionis fàâac. Confediflè deinceps ^ rc- 
lîéb Ure^Pater Abrahami & Familia cjus 
vidctur Charane , quia erat haec in regio- 
ne McTopotamise magis fèrtili & campe- 
ftri , diâa Paddan Aram : cette Nacnor 
Abrahami Frater , & ejus Filius Bethuel, 
& dein Laban Bethuelis F. habitarunt 
deinceps Charane in Paddan Aram , Ge- 
nef. x^vii. 43. & XXVIII. z. Hinc fam 
dicitur illa Civitas Nachoris in Aram Na^ 
haraim^ h. e. in Mefopotamia^ Genef. 
XXIV. 10. immo & tota illa terra Mefo- 
potamise,^^ qua ^ x/fr^/ Abrahamus (exie- 
rat autem proprie ex Ure Chaldasorum ) * 
appellatur Terra Ahfdhami^ & Terra Co* 
gnationis kn Familia ipfeus ^ Genef. xxiv. 
, f . 7. Confedit itaque Nachor tandem 
Charane , & rèliquit iftie fuam proge- 
niem , fed Filionim , ut videtur ^ mino- 
nim mtu. Nam majores etiam inde di- 
fperferunt fe în vîcinas regiones , & navas 
ioi ex fe condiderunt familias feu gentes. 

Sic è OrigIîïesBaëylonîcab.Cap.VI. 141 

Sic cnîmUtz primogenitusoccupavit ter- 
rain ab ifto dem dimm Utz fîve Aufitin^ 
Buz fecundus terram Bufitin. Minime 
igitur a vcro alienum haberî poteft aut 
débet , quod' quartus Filius Chefed repe- 
tierit Urem^ & ibi reliquerit fuam projge* 
niem & Genton ab fe dein diâam Cms-* 
dim. Certe hoc Nomen analogice wor- 
fus a Nomine Chefed eft fortnatum. Pro- 
lepfîs quidem illa eft, qnando tempore 
Âorahami Se ejus Patris jam dicitur illud 
oppidum Ur Chasdim , qui Cbasdim poftea 
demum hoc nomine iftic exftiterunt, Sed 
talis Prolep(is cum apud alios S criptores , 
tum apud Sacros , fatis ufitata ab omnibus 
agnofcitur. Hosce autem Vhasdimj h. e. 
Chaldseos , yidetur ex hoc Eftiac loco 
Affur poftea in Babyloniam tranftuliflè. 
Nam certe Chalds:os iftic 9 poft tempo- 
ra Mofis, immo Davidis ,, demum repe- 
rimus , fëd quos , xmde orti fuerint , vd 
unde eo venerint , nefcimus , ni(î velimùs 
Aegyptiis credere apud Diodor. Siculum 
tib. I. eos fua ex terra cum Belo profe- 
âros , iêd quod confutavimus jam fupra 
Cap. V. f. 71. &c» Quis autem Jjffitr 
Cnaldacos iftic collocavit? Non certe As- 
fur Semi F. ut voluiile videtur Kimchius. 
Nam neque ejus tempore exftiterunt vel 
iftic, vd usqùam gentium^ Cbasdim^ feu r t4i J A c. ]? Ë n t z o N I i 

Chaldsei , neque tam potens ille fiiit ^ Ut 
aliatn gentem in Babyloni^aliam ixtAtty-» 
ria , conderet ^ quum Se Amir ifte ^ 8c ejus 
sequales , fuérint omnes unius tantum f^* 
milias progenitores , quorum unus nihil 
juris aiit potcftatis habuit in alium , nec 
in alterius fàmiliam. Quocii*ca ^jffur ille 
apud Efaiam fuit potiusGens & Rex As- 
fyrise 5. quicunque tandem is fucrit. Paflîni 
enim in S. Scriptura ^J/lir notât coUefti* 
ve Aflyrios^ feu ipfam Gentem* Credi- 
derim autem id fecifle Ninum ^ qui Ba- 
byloniam lîbi fubiecit , & idcirco novum 
populum in Metôpotamia e regione fuae 
Affyrias habitantem iftic coUocaflè vidç- 
tur ad Babylonios recens domitos in offi- 
cio condnendosr. Dicaearchus ^ud Ste-» 
phanum de Urbibus in v. Xc^?JciS'qç j Chai-* 
daos a Rege quodam Affyriorum ita diâo^ 
& appeiiatos, & coUocatos Babylone^tra- 
dit , led quem facit quartum decimum a 
Nino, âtque adeo in tempora nimîs.fera 
rejicit. Sed non opus, ut in his ab Ni* 
nô aut ejus proximis Succeflbribus disce-* 
damus^qui Juftiflîmam potuerunt habuiflè 
caufâm , populuifi fîbi vicinun\ & fôrûïi 
fidum in dterius remotiorisôc recens fub-* 
aftse Gentis teiTam fertiliffimam transfc- 
rendi ^ vel populum fibi vicinum & forfan 
latrociniis per defeita Mefbpotdmias dedi-? 

tum t 

Origines Sabvlonicae, Cap. VI. 145, 

tum ab fuis finibus amovendi , 6c in Bà- 
bylonia Arabibus latronibus opponendi. 
Verum obftare videtur unum , quod , 
quum Ninum Ego'quoque pofteriorem 
Mofe cenfeam , & ad Judicum Hebraeo- 
rum tempora referam , Chaldai tamen , 
tanquam Vicini, in Jobo càp. i. jam no- 
mincnturj Jobus autem vixerit ex plero- 
fumque fententia Mofïs tempore , vel jam 
ante eum. Aft haêc difficultas expediri 
facile poteft , quum omnium fere confen- 
fil Scriptor iftius Libri Hebraiçi longe 
ferius vixerit , id quod ex ipfis etiam lo- 
cutionibus fatis probavit Eruditiff. Span-^ 
hemius in Hift. Jobi cap. 16. lUe ergo 
Homines iftius Terrae , unde venerunt 
praedones , qui in Camelos Jobi irruerunt, 
appellavit eo nomine , quo diccbantur fua 
jam tempore , & quo tune a Leétoribus 
rc6tius poterant cognofci. Sic Arabes 
quoque , ut obfervavit idem Spanhcmius j 
vocantur iftic Orientales ^non refpe£tu Jo- 
bi,. aut Terrae, in qua is habitavit , fed 
Tefpeftu Palaeftinae , in qua ille Scriptor 
egit. Stephanus Chaldaebs antèa diéto« 
Kij4) ?!'««' ait a Cepheo Perfei focero. Non 
equidem id verum credo , fed hoc tamén 
accipio, quod ergo etiam ex illoruftf^y 

aubs ipiè iftic fequitur,- fententia , Chat- 
asi , vel certe Homines iftius Notmnis > 

ab ^ 144 Jac. Perizonii 

ab îpfo initio in Babylonica Terra non 
exftiterint, fèd quod ferius hoc Nomen 
iftic cœpedt , quum prius îUa Terra ali- 
um , vel faltem alterkis nominis , habuis* 
ièt Populum. Nam quod Pinedo ibi ait, 
Nugas bas effe Grac&rum , Cbaïdaos femper 
Cbaldaos fuijffi ^ïnrnt eft.. Et fi enimChal- 
daei , ex quo exftitere , femper fuerint 
CbaÙai , non inde fequitur , Homines 
Terras Babylonicse femper fuiilè Cbal" 
d£05 9 aut Chaldasos non hàbitafle prius 
alibi. Satis autem pauk> ante oftendimus, 
Ur primum & proprium Chaklasorum op-* 

^idum fuiflè in Mefopotamia. Inde ve- 
ro nonnulli feceifîflè videntur verfiis Sep- 
tentrionem ad Pontum Euxinum , ubi iti- 
dem Cbaldai vel €baldii exftitere. Vide 
Strabonem & Stephanum : at Alii verfiis 

. Auftrum in Babyloniam ab AfTyriis trar 
duâi. Ceterum Chaldasi, fi jam ex Me* 
fopotamia in Babyloniam devçnere, reâe 
ab Efaia d. /, tD^^ dicuntur,h. e, ex dc- 
fertis venientcs , deferfi accola , ut hoc vo- 
cabulum iftic exponit Kimchius. Nam 
Mefopotamia meoia fupra Babyloniam erat 
plane ficca ^f fieritis , quam dein tetuteruni 
Arabes Scetdta , homines paftores , &f Ai|- 
5f 1x0} , latrocimis dediti , qui facile in alias 
terras miffrabant ^quando eos aeficiebat prada 
& fafcuum ^ ut ddcribit eam Mefopota- 

mi» Origines Babylonicae:Cap-VI. I4f 

miae partem Strabo îib, xvi. pag. 747. 
His jam pra^miflïs, vickamus nunc denuo 
vcrba Efaias , & invcftigemus fenfum , qui 
ex hîsce exoritur : Ecce Tena Chaldaorum. 
( Hic Populus non fuif iftic ab initio ^ feu 
non fuit olim ejus Terrae populus : AJfur , 
(èuGen^ & Rex ASyriomm ftabilivit eam^ 
feu firmam ^ ftabiiem ejus poffejjîonem dédit 
Ghaïdaeis ex defertis Mefopotamiac venien* 
tibus , iij quae fc ex Uçe . olim videntur 
effudifle 5 ficuti poftea Scenitae ex Arabia. 
Hi auteiri Chaldaei tb^if in Babylonia 
coUocati 5 exftruxèrunt ' dein iftic Turres 
ejus 5 excitarunt pahtia ejus^y atque adeo vi- 
ribus & opibus invalefcentes reddidcrunt 
fuas iftic Urbes .muoitas valde & magni- 
ficas) Haec ergo Terra redegit eam. Ty- 
rum in exitium & ruinant , quae certe Ty- 
riis ôbtigit rêvera a Chaldaeis 8c Babylo- 
niis ^ ut oftendimus fupra: Nihil autem 
in hac interpretatione niiilcum , nihil im- 
plicitae aut durœ conftru6tionis , nihil ab 
ufitato verborum fenfu ad res alias contor- 
tum 5 ' ut adeo eam omnibus aliis , etiam 
a me fupra allatis, ipfe ego jam praÉîferam. K CAP 14$ ' J A-<:. Perizonii 

C A P. VIL 

Dic£archi apud Supbauum Byz. 
fenttntia de Babjlmis orkine exa^ 
tninatur. Babylon nm efi cmdita 
ab jSemramde , fedforfan mrnata » 
vel ampliatd. Conaita efi potius » 
fecundum pltrosque &fiae digniO'- 
res Script ores j a Belo antiquiffimo 
feu Babylonio. Herennius Philo 
apud Stêphanum exponifur. Be^ 
lus nie Éabylouis conditor efi ipfe 
Nimrodus. Biftaria Babylonis con^ 
dités apud jflexandrum Folybifto- 
rem pêne prorfus congruit cumHL 
fioria Sacra., 

QuoD fi Vir Doâiflîmus omnino vo* 
lebat Originem Babelis dejeâaxn ad 
lerius" tempus ^ potuiflet ac debuiflèt ad- 
ferre , quod Stephanus in voce ^Uhiéîoç 
ex Dicsearcho trzdip^condifam fcilicetr/^- 
riffifnam Urbem Babylona juxta Eupbratena^ 
Chald^o quodam , ita appellato ^ qui fuerit 
XIV. Rex a Nino , Nineves cimdiP^e , & 
omms^^jui Chaldai ç^ffelUibaMwr ^ in umm Origikes Babylon. Ca^. VII. 147 

i/ltm locum deiuxerit. Poflent'hxic videri 
m^is congrua Marshami fèntentise^.fî- 
quidem ille Nini xtatem , feu Aflyriacas 
Monarchias initia ^ ad Trojana refcrt tem* 
pora^ fecutus Herodptucà Se Porphyrium 
potius , quam Çtefiam. Jam autem Ba* 
bylonis origo in his Stephani vel Dicsear- 
chi vcrbis ilatuitur mu}to rccentior Ni» 
no , quippe condit» a Rege quarto deci* 
mo poft Ninum j dein referri ea videtur 
infuper ad aliquem ex ipfîs Regibus Afly- 
rias 8c fucceubribus Nini , Se talem qui* 
dem 9 qui appellatus fuerit Cbaldaus , ur« 
bemque hanc Chaldacis proprie attribue* 
rit. £a autem omnia convenire aliquo 
modo poflênt in Nabonaflàrum > quem 
Marshamus Affyriun^ dicit , atque idcirco 
de eo accipit) quod Efàiâs ait: AJfurfufk* 
demi Populum^ vejL Terfam ^ Chatdaorum. 
Deinde Âitrologi^ qui fuerunt Chaldai^ 
Se ita maxime appeÛàbantur ^ Epocham 
fuam a Nabonai&ro , .qugil fuas faltem or- 
tis conditore^ dèmum incipitmt. Déni* 
que setas quarti decimi Régis a Nino mid- 
tum discrenare neqoit iab astate Nabonas* 
fari , fiquiaemt Ninus vixerit circa Troja^* 
na tempora , ut vult Marshamus. Nâm 
ita 8c quartus decimus Rex pofl: Mnçsaa 
fuit Amulius ^ vel Numitor avus Romuli i^ 
quorum teinpore condit^ eft Roma, 8c 

K X înci- 148 J A c. P E' 6. 1 i ô K t r 

incipit 5 lîcet feptimo anno poft , etiani 
Epocha Nabonalîarea. Sed tamen neque 
NabonaŒii* Al^riac fuit Rex, aut intcr 
fucccfforcs Nini xinquam eft numeratus: 
6c praeterea falfa font pleraque ^ quas iftic 
ex I)icaearcho traduntur. Nam Ghaldaci 
appellati font a Chcfed Nachoris Filio, 
ut fopra diximus , & longe antiquior foit 
Babylon , quam ut a quartodecimo Rege 
poft Ninum condita demum fuerit , quip- 
pc quse fuit , fecundum Mofèm , princp» 
fium Regni Nimrodei , & prima Urbs iftius 
Regionis 9^ ex qua reliquae terras foos ac* 
ceperunt incolas 5 at fecundum Profanos , 
& Orientales quidem , condita a Belo , 
qui longe fuit antiquior ipfo Nino, vel 
(ecundum Grascos , a Semiramide Nini 
uxore. 

• Ita enim Herodotus ^ Ctefias , & , oui 
eos fequuntur , Diodorus , Strabo , Me* 
la 3 Aliique quamplurimi , a Semiramide 
volunt exftruftam primum Babylona. Sed 
& hoc vanum efle & falfum, confenfus 
Auftorum , qui Chaldaicas & Phœnicia* 
res tradiderunt , evincit, . Certe Berofus , 
Chaldaeus ipfe , diferte reprehendit , ut an- 
tea '^ retulimus , Gracos Scripfares , qu9d 
crediderint Babylonem a Semiramide Affyria 
tondit am. Hic ergo , & Megafthenes ^ 

mul 

A Pai^ 6g. 4» Origines Babylon. Cap. VII. 149 

multîque Gnecorum eos fecuti, ad Bc* 
lum potius Urbis origincm rctulcrunt. 
Vide Excerpta Eufebii ex Variis Aufto- 
ribus de Babylone a Gigantibus & Belo 
condita, Prâpau Euang. ix. 14. if. 17. 
18. Se 41. Hinc Curtius V. i. Semiramis 
eam condiderat^ w/, ut PLERIQUE cre- 
didercj Belusj cujus Rsgia oftenditur. He- 
rennius Philo Byblienfis, qui Sanchunia- 
thonem in Graecam linguam tranftulit , 
apud Stephanum in v. b*6vA«v, tradidit, 
eflè eam opus Babylonis^ Firi fapientis ^ qui 
filius fuerit fapientijjîmi Medi^ vel potius, 
Beliy ut cenient Eruditi, non v&ro^ ficut 
Herodotus , a Semiramide conditam : Ea enim 
antiquiorem ejje Urbem Babylona, duohui 
annofum millïbus. Euftathius ad Dionyfîi 
feriegefin v. loof . eadem refert, riifi quod 
Urbem Semiramide antiquiorem dicat mil- 
le l^ oSingentis annis, Quod ad Babylonem 
Beli filium , a quo Urbs dicitur condita , 
crediderim , fi quid veri haec traditio ha- 
bet, Belum potius nominafle filium fibi 
natum ab Urbe, quas Babel ^ vel Graeca 
pronunciatione Babylon j dicd>atur j quod 
&c Gerh. Joh. Voffius de Idolol I. 24. 
fufpicatur. Et fane ita Ninus quoque , aut 
faltem Ninyas^ nomen fiium accepifle vi- 
dentur ab Urbe Nino vel Ninive , quae 
4udum ab Aflure fuei-at jam condita 5 vel 

K j cçr- 150 Jac. Peuizonii 

certe initia fua acceperat , incertum an $c 
Nomen , guod ferions poiîît videri origi- 
nis ) ut alia quaedam oppidorum in Mo- 
(aicis nomina, & ita ab ipfo dçmum Ni« 
no ortum, qui & Filio dein Urbis fuse 
Nomen doderit. Originem autem Baby- 
lonis ita vidcmus ab iis quoque ftatui lon- 

§e antiquiorem Semiramide, Reprehcn- 
itur qùidem hoc nôihine Philo a DoftiC 
Bocharto PhaV. iv, 14. fed qui ipfe dcci- 
pitur communi huper crrore exiftiman- 
tium , Ninum Semiramidis Maritum fuis* 
fe Nimrodi , feu Bcli Babylonici^ Filium. 
VofSus d. L eodem crrore induécus ^ Se* 
miramin hanc , quas Babylonem. dicîtur 
condidifle vel oniaflè, putat idcirco non 
fuiflè Nini Uxorem, (èd aliam incerti ac 
(erioris longe temporis feminam $ quippe 
quas (ècunaum Philonem Bybli^ifèm vi« 
xerit minimum mille annisi poil Belum ^ 
queip ipfe quoque Nini fiiifle Pgtrem fibi 
perfuadet. Verum hoc falfiffiiontum dSè 
fupra * jam indicavimus • & pluribus pro- 
babimus in Ajjyriads. I^onnulli veterum 
Belum & SetTiiramin conjungunt , non 
tanquam eodem tempore vixennt ^ & pa- 
riter condiderint IJrbem , fed tanquam 
divcrfis temporibus ad Urbis Originem & 
Ornatum afiquid çpntulçrint. Sic certe 

Amm» 

' û Pdf, 7$, Oaiginb^ Babylon. Cap. VII. if i 

Amm. Marcell. Ub. xxiii. cap. 6. Baby» 
hn^ cujus mœma bitumine Simiramis firu* 
pcit : Arcem emm ataiqmffimus Rex condidit 
BeJus. Nimirum qui Urbes olim primi- 
tus condebant ^ nihil ferme aliud exftru- 
ebant , quam Arcem , circa quam asdes (lias 
ftatuerent cives, & in quam, fî vis fao- 
ililis eos urgeret , refuge^nt. Sic Dido 
Byrfam (quod eft rHïD munitio) Arcem 
Carthaginis , tantum condidit , Cadmus 
Cadmeam Thebis, Romulxis Capitolium. 
Sed & ita Arx Athenarum longe anti- 
ouior fuit ipfà Urbe & ejus munitione. 
Qui autem has arces exftruxerunt , dede- 
runt tamen Urbibus fiiam originem , eas- 

2ue ideo reâre etiam condidiile dicimtur. 
'um Ammiano confentine videtur Oro- 
fius ^ , qui ait muUosprodere^ Urbem a Nim" 
rodo gigiitite ^ h. e. Éclo j fundatam j a Ni- 
no vel S émir ami de reparatam. Crediderim 
ego, aliquid fane ad Urbis omatum con* 
tulifle Semiramin , & verum eflè , quod 
^t Herodotus lib. u c. 184. multos fuijfe 
Babyloms RegeSj qui ejus Mur os 6? Templa 
cmaverint^ inqùe Us duas Reginas^ Semira- 
min 6? Nitocrin , quarum illa aggeres fecerit 
vifu dignes , quibus coerçeretur fluvius , antea 
exundare folitus. Urbis tamen primam ori- 
ginem longe fuiflè Sèmiramide vetuftio- 

K 4 renj 

û Lib. XI. C4/. <• ifi Jac. Perizonîi 

rem cenfeo , idque etiatn ex eo colligen- 
dum, quod refert Valer. Max. ix. 3. Ba-- 
hylonem defeciffe a Sfmirami AJfyriortm Rs^ 
ptia , (^ ab ea ad illam expugnandam , aUe-' 
r a parte crinium foluta ^ currente^ in pote fi a^ 
Mm denuo redaStam. Neutiquam enim 
verofîmile , Urbem a Semiramide ipfà 
conditam , vel cives in eam Urbem recens 
a fe conditam locatos , ab illa ipfa itatim 
dêfecifle. • 

Nempe conditor Babylonis fuit haud 
dubie , ut volant plerique ^ Belus anti^ 
quiffimus , cujus Regia , jlrx^ Templum^ 
Sepulchrum^ praecipua religione iftic cul- 
ta, diu etiam poffi oftendebantur , ut ex 
Strabone, Curtio, iEliano, Dionyfio Pe- 
rieg. eft notiffimum. Neque tamen Be^- 
lus illc fuit TyriuSj ut quidem apud Ju- 
iium Firmicum fcribit Dorothcu*, Sido*- 
nius Poè'ta'5 cujus verbg jgm fupra pag. 
7f . exhibuimus. Etenim Babylon longe 
antiquior fuit iplà Palastyro , oc antiquis- 
-fimus ille Belus Babylonius diverfus fuit 
a Tyrio , eoque itidem prior. Neque 
vero fuit JEgyptius , quippe qui etiam lon- 
ge recentior fuit Babyloqe , ut fupra'» jam 
oftendimus , & vixit demum circa tem- 
pora Danai & Cadmi, quorum pater & 
patmus fuifle traditur. Ncc denique jls- 

^^i4 7|t Origines Babylon. Cap. VII. if 5 

fyrius^ cm pater fuifle Nini dicitur, & . 
idcirco longe itidem diverfus a Babylo- 
nio , qui cum Semiramide Nini Uxore 
comparatus , antiquijjimus Rex pras ea vere 
appellatur. Quid ergo? Fuit hic Belus 
proprie Babylonius^ ille jîntiquijjimus Rex^ . 
quem idco & iËlianus XIII, 3. emphati- 
ce dicit tov B?aov tov d^xOfXQv^ Beîutn illum 
Antiquum. Ille vero etiam a Nebucad- 
nczare idcircoaj^ud YjyjSêo.Prapar.Euang. 
IX.. 41. memoratur fimul tanquam Deus 
& Progçnitor jpfius , cum Regina Belti 5 
quse vox c;% Féminine Syriaco vel Phce-» 
nicio rS Beef eft formata. • Verba funt 

Tg Bi] Ao; ifÂOç Tlfoyoyoç 5 W fg 'RctclKucù B^A-^ 

Tiç. Sed & prascipua fuit iftic casrimo- 
nia cultus. Vide Jerem, jli. 44, Dan. rv. 
8. & difertius apud Arrian. de Exped.Alex. 

lîh, X, ^ oy fAoiKiçoi â^îSv ri/jLaci BâftëuA^vioi. 

Adde & lilf. vu. p. m. 480 ^. Scilicet ita 
fblebant primi urbium conditores a pofte- 
ris affici divinis honoribus. Hune autem 
efle eundcm , qui Nimrodus. in Sacris ap-» 
pellatur , quique primus regnajfe in terra 
Sin^ar & Babele dicitur , nulli dubitamus , 
cum quod gentes folit^ fuerint progeni- 
tores fuos , ut modo '^ diximus , Diis ad-- 

K f fci. 

^ " a Pag. 196. Eâ'ît, Blanc. Cap. x6, 

'^,\' y Kjusd, Edif. Cap. 17. s I If4 Jac. Perizonii 

fcifcere, & in Oriente quidem Btlino* 
mine infignire : tum ^od Belus ille Ba* 
byUmis conditor fuiflè dicitur a profanis 6c 
maxime fide dienis Scriptoribusi Nim- 
rodus vero a mofe : ille autem Belus ^ 
cum Semiramide comparatus^ antiquiffi* 
mus fuiflè perhibetur , ficuti rerera Aiit 
Ninmxlus. Denique manifêfte eadem ma- 
gna ex parte de Belo hoc retulit Alexan- 
der Polyh. ex Scriptis A'ê^^oroiç apud 
Eufeb. Préspar. Euani. ix. i8. quas Sacra 
Scriptura de Nimrodo. Nam ait , Gigath 
tesj cum Babylomam incolerent^ a Viis pro^ 
pter impietatem exftinSlos fuiffi ^ quorum umtm 
Belum exitio fubduSum Bahyîone babitaffe^ 
VrURRIM^E exftruxijje^ ^ in ea vitam 
egijfe^ eamque a Belo^ qui eam exftruxeraf^ 
Belum nominatam. Vides manifefte, Tur^ 
rim in S. Scriptura memoratam ^ & ab ho- 
minibus , quorum dux erat Nimrodus , 
erigi cœptam , tribui Belo. Vides etiam , 
Belum hune referri inter Gigantes , qui 
Babyloniam inhabitaverint & propter im- 
pietatem divinitus (int exftin6a , plane fi- 
cuti Nimrodus in S. Scriptura a LXX. 
Interpretibus Gigas fuiflc dicitur ^ & re- 
bellionis y unde nomen traxit , Auâor 
fuit , & Dux eorum , qui contra Dei Opt. 
Max. voluntatem turrim iftam illic ex- 
ftruxerunt) 8c ideo non quidem cxftin£H, 

fcd Origines BabyLok. Cap. VIIL iff 
fèdexeo loco per orbem terrarum difper^ 
iSfuemnt. Ita vero habemus ex Profâ** 
nis Scriptoribus fententiam de Babylonis 
origine Se conditore 5 per fe longe ceteris 
vénfimiliorem , & S. Scripturse pulchrc 
confentientem j quse Scriptura inCuper ve- 
ram occafîonetn lationemque conditas , fi- 
ve tJibis, fivc Arcis &Turri$, fed mul- 
tis difficultatibus> .implicitam , Gendèos 
cap. XI. ubotim exfequitur} qua de re 
agendum detnceps. 

CAP. VlII. 

léOcusGenef. xi. i — ç, exfonitur, 

Îuo Secefftmis primorum Éominùm 
iiftvri* traditur. Fuerunt omnes 
omnino H9mines\ qui tune exfta^ 
tant y fariter in terra Sinear habi- 
tantes in unius Gentis aut Populi 
Jpeciem, Omnis Terra defignat om- 
nes omnino Homines. Maie ex Hla 
Omni Terra Babitantium & Vr. 
hem exfiruentium in Sinear exclu- 
dùntur Semùsj &HeberuSj cum 
Noachoj licet hi forfan dijfenfe- 
Tint, Ftnder Bartii fententia de 

Belh if6 Jac. Perizonii 

Beîlû Chamitarum contra Semitas 
rejicitur. Filii Hominis hic notât 
omnes Hommes. Pofteritas Semi 
& Heberi^ etiam ipfi Majores A- 
brahami j fuerunt idololatra. Lin- 
gua Hebraa incertiffimum eft an 
fuerit eadem frorfus ^ qu£ Noa^ 
chi. Mutatio Lingue & Dï/per- 
fio ex terra Sinear non Omnibus j 
nec Solis , Impiis obtigityfed etiam 
Semitis. Nimrodus a Rebellione 
fuit ita di5tus. Nomina Homini- 
bus data ex Fadto quodam fape 
fr^evaluerunt pra iis Nominibus ^ 
qua recens nati acceperant a Pa^ 
rentibus. Nimrodus non modo in- 
terfuit adificanda Turri , fed & 
ejus operis pr£cipuus fuit AuSior j 
& tamen Unus cum fuis retinuit 
terram Sinear. Nulla alia neque 
Familia , nequé Populus exjlitit^ 
qui non^ fi non utramque ^ certe 
alterutram pœnam j qUam vulgù 

flatuunt Interprètes , adifiçantium 
fubierif. 

Pri' Origines Babylon. Cap. VIII. tff 

PRIMA Urbis BabylonicsB , haud du- 
bie omnium antiquiflîmx , initia , & 
ipfam . condenda: ejus occafionem , refert 
Mofes Gen. xi. i. . . . p. verbis fane 
quidem paucîs , fed de quibus , non modo 
Philo jam olim integram fcripfit libel- 
lum , ut fcrupulos rS ditAi^)i ^ quod in 
eorum genuino & Hiftorico fènfu ineflê 
credebat , allegoricis & figuratis interpre- 
tatîonibus evaderet & ipfe, & eximeret 
aliis;. verum etiam hodie in quam pluri-' 
ma fententiarum abeunt divortia Viri Eru- 
ditiflîmi , dum quaerunt Confilium , quod 
fibi propofuerint , & Peccatum , quod 
admifèrint , primi Babylonis Conditores. 
Operse itaque pretium fafturi videmur, 
fi ipfà illa yerba in principio cxhibeamus ^ 
quitus hanc Hiftoriam mofès memorias 
prodidit. 

I. Èrat auttm anmis Tetra ^ ait, Làbii 

unius £5?, verborum earundem. 
t. Et accidit , quum migrarent illi esc 
Orienfe , ut invenirent campum in Terra 
Sinear , 6? habitarent iftic. 

3. Tune dixerunt quisqm proximo fuo \ 
âge , formemus îaîeres , £5? aduramus 
eos aduftkne ^ h. e, induremus igné. 
Ita erant ipfis Lateres pro Lapidibus w- 
vis^ £5? bitutnenpro luto. 

4. Et dixerunt porro j jfge , adifiçenms If8 J A C. Pe R 12 OHM 

nobis Urbemy (^ Turrim^ cujus cam^ 
men afcendat in cœloSy & faciamus wh 
bis Nomen^ ne iifpergamur fufer faciem 
totius Terra. 
f • Et defiendit DeuSj ut videret Urbem 
& Turrim^ fuam éedificàbant Filii Ho-^ 
minum. 
6. Et dixit Deus: Ecce Populus Unus & 
Labium unum funt ïUi omnes^ & bae 
eft^ quod illi occipiunt id facere: Jam 
vero annon frobibebitur iis omne id ^ quod 
facere decreru$U? 
y. Age , defcendamus & confmdamus ifiie 
Labium earum^ ut non exaudiant^ vd 
inteltigant ^ finguU lahium froscimi fui. 
8. Et diffe^fit eos Deus ex tlh loco fuper 
Faciem totius Terrée ^ (^ dejierunt éedif* 
ficare Urbem, 
p Idcirco vocatum eft Nomen ejus £jf» 
jBEL^ quia ijlic cof^uMt Deus Labium 
Totius Terne j^ inde differfit eos Deus 
fufer faciem Totius Terrée. . 
Videimus ex hisce. Primes hominespoft 
Diluviutn, quum ddceixliflènt ex mon- 
tibus Ararat ver fus Orientem , inde moviflë 
in terram Sinear ^ atque ibi conjunâos 
etiamdum unius & Sermtms iaSedisy'mr 
culo in umus Populi & Gentis Societa- 
tem ^ pariter ali(]uandiu JbaUt^e , cum 
quia placebat potiiHmum hsec Campefhis 

rc- Okiginbs Babylon.Cap.VIIL ifp 

redo^qiuedam quafî Campania^ tum quia 
noicbant ab fe invicem feparari ac difper- 
^i. Ea ùfopter iniii& confilium fifi;endi 
iSàc flabuem fîbi fedem , Se excitancfi Ur^ 
bem ac Turrim , ne fortuitîs cafibus aber*» 
rarent in fpatium ytXfuperficiemreU^uéeter'^ 
r^ej Se de difpergerentur . Sed qiiia Dêo 
O. M. aliter fîiit vifum^ Eum ad iinpc« 
diendum Hoc illorum confilium , & cœp- 
tum jam Uibis & Turris cxftruenaas 
opus , immififie illis Cmfujimiem Sermoms , 
per quam tune ex iïlo ùco difperfi fuM in 
reliwam terram^ & ex una Gente diftraâi 
in V arios Familiaram Populos ^ id quod 
Deus unice volebat , & fie deniquc in va-^ 
rias etiam Sermoms diale&os j ceterum ab 
iUa Confufione Locum) hune vel Urbem 
appellatam tSt àt^Bahekm. Ita vera 
habemus heie clariflîmum in modum re- 
lata prima Babelis initia , qux deinde per 
Nimrodum , cujus Regni Caput prse aliis 
Urbibus Gen. x. memoratîs, erat Babel j. 
qualitercumque ^ pro ratione fcilicet & 
more illius Temporis, confummata, cer^ 
te npn plane dcreli£ta ftierc 5 quippe. quuu* 
jam in Hiftoria Abrahami, h. e. exigua 
temporc fjoft, Rex Sinear quoque mémo- 
retur, qui fuit Rex Bàbelis^ & fine du* 
bio Succeffor , licet non proximus , Nim- 
rodi. » 

Mo- V l60 JaC. PfiRfKOKIf 

Mofês autem hac Hiftoriac Sacne laci- 
nia non tam id egit^ ut exponeret Babe- 
lis origincm, quam ut tîuderet rationcm 
& cauTam, per quam No^chidas, quum 
f uiflênt antea , ut neceflum erat , conjun- 
&i lingua ^ habitatione , & unius Populi 
forma , fcparati ab fc invicem & difperfî 
in diverfa terraram abierint , atque ita eva- 
ièrint dein etiam Lingua ^ Societatis ju- 
re discreti ^ idque quoniam in proxlme 
(uperioribus memoravcrat jam ordine & 
nominatim Familias Pofterorum Noacbi , 
seque Semitarum ac Chamitarum , ex qui- 
bus feparata fuerint Gentes , h. é. divcrfî 
exftiterint Populi , per Terram poft diîu^ 
vium. Verum haec ipla lacinia , quas ce- 
teroqui fie fatis liquida videtur , absquc 
una & altéra foret difficultatc , de quibus* 
€x profeflb agemus , variis tamen inter- 
pretationibus , in contraria faepe dilce- 
dentibus , & complures rei geftse circum- 
ftantias, quas Scriptura S. ignorât, nec 
defiderat , fed refpuit , commmiscentibus, 
non parum infuper obfcuratur. Nos ita- 
que 5, ut totam rem ordine excutiamus , 
oc, quantum poteft , cxpediamus, înve- 
ftigabimus Primo, de quibus hic agatur, 
utrum de toto Hominum , qui tune ex- 
ftabant , Cœtu , an de quadam eorum jam 
ab fe invicem feparatorum Parte ; Dein , 

utrum Origines Babylon, Cap. VIII. itfi 

mrum Rcsipfà, quas narratur^ Hiftori- 
ce^ Proprie, & Simpliciter primitus fit 
cxplicanda , an vero ipfac locutiones & 
vocabula ftatim AUegorico & Typico fint 
fenlu accipieqda : Tum , quid Confilii 
Homines cepcrint , & quid 5 quo animo , 
(jua cau&, unt aggrdfi; Poftea, quara- 
tione j modo , eventu , Deus confilia co- 
rum & cœpta inhibuerit ac impedicrit: 
Deniquc , quo tandem tempore , utrum 
in ipus natatibus Phalegi , an proveâa jam 
ejus astate, omnia hase evenerint. 

Primum illud ^ utrum videlicct de Om-^ 
nibus Terras incolis Mofès loquatur , an 
vero de ^ibusdam > feu , an omnes omni- 
no , quiqui in hoc Univerfo erant , in 
Terram Sinear venerint , & adfuerint , 
quum dein Urbs & Turris ibi exftruere- 
tur , nec ne \ id vero in controverfiam 
vocari quo colore potuerit , vix video , 
quumtam diferte S. Scriptura heic metno- 

rct t^'iKH ^3 Omnem Terram , eaque phra- 
fi omnes Homines, qui Terram^ de qua 
agitur , five Univcrfam , ut heic , fîve pe- 
culiarem , ut facpe alibi , incolunt , deno* 
tare foleat. Adeo certum hoc eft, xtt id- 
circo id , quod omnium primum hic di- 
citur de ùmm Terra , fuiflè eam unius La" 
hii (^ Sermmis , Interpretum penc. cun- 
âorum , immo cunftorum , quos vidi , 

JL . abs- Itfl JaG. PftRIZOKII 

dbsque iuk> eflêt Hartto y confimfu 5. cit 
omnilnis omnBio Homimbus ^ qui ante 
hanc difperfionem vel unica fuerint ufi 
Dialeâo j vel idem fênferint^ accipiatur 
diâum. Quas igitur ratig eil , fequcn* 
tia,quac item de Onmi Terra fine ullo dis-- 
crimme pnedicantur , reftringere ad ^uos^ 
Jamj & proprie ad Cbamitas ^ quum S. 
Scriptura continue fbbtexat , Et acciiit j 
fuum migrarent iUi ex Oriente j ut moetàrent 
(^c. Qui 9 oblècro, funt iftic ita hMrinHç 
SU , nm qui in proxime (uperioribus jam 
fuerant defîgnati , & quidem per Omnem 
Terrain^ quam ipfi utique Interprètes il- 
lic, ut dixi, interpretantur omnes Totius 
Terra Homines? Sed quid in his hasreo^ 
quum if)fac illas primi paragraphi phrafes 

Îuoque in fèquentibus difèrtiflime de iis 
lominibus, qui Urbem & Terram ex- 
ftruere cœperunt, repetantur? Nam fie 
non modo §. tf. dicuntur itidem omnes 
illi aedificantes effe unum Lcûnum^ fed Se 
$. p. sedificantium Hiftoria concluditur 
ea ipfa phrafi, qua §. !.. cœperat, nempe 

2uod Deus iftic loci confu^erit Labium 
)MNIS rERRM. Quid exprcffius ha- 
beri poteft, ut conftet aedificantes iftos 
fuiflc iUam OMNEM TERRJM ^ feu 
Omnes totius Terrae incolas, qiii in $. i. 
illa locutione defîgnati , dicuntur fuiflc 

Unum OriGtINEsBa^ylon- Cap. VIII. itfj 

Umm Lahium vel UmusLahii? Adde jam, 
propofitum id Mofi , ut doceat caufam 
& rationem , per quam genus Humanum 
ab uqQ.Noacho ort^^n , cum hqc ipfofiia 
Progenitore in unius adhuc Familiae , Po- 
puli, & Loci multitiKlinem conjunéhun, 
ab fe invicem in varias oras ôc Genres pri- 
mum disceflèrit ,' vel dift^aétum fuerit: 
Quod brcviter eadem hac phrafi Cap. IX. 
$. .ip. jam, praemiferat. Ht fmt très FiHi 
Noacbiy 6? ex illis difperfa efiy vel diffudii 
fe , OMNIS TERRA , h. e. orti funt 
Ompes diverfi & feparati ab fe invicçm 
totius Terras incolac : Utrobique , hic per 
occafionem & obîter , at iftic éx profeàb, 
mcmoratur Eadem omnis Terra difperfio. 
Neceflum itaque , necdum uUam antea fa- 
£bam jam (ècefiîoneni : tum, in hac cauia 
antiquiflimae feu omnium primas difper- 
fionis conjunâos etiamdum & praefentes 
fuiflê omnes Npachi pofteros: denique^ 
in Terram Sinear ergo venifFe^ &,ibi ha- 
bijaflè 5 quo tempore Urbs & Turris iftiç 
aedificari cœpta, omnes totius Terras Ho- 
mines : quod ^ licet putem certiffimum , 
in hac tamen controverfîa vere eft totius 
rei Caput. Nam an in hanc sedifîcatio- 
nem cmfenferint & manus adf^overint Omnes 
fine uUa prorfus exceptione , etiam Noa- 
chus & Semusi id enimvero neutiquam 

ht affir- i64 Jac. Perizonii 

affirmàverim , Heque affiiinari opus cft j 
duutn rcftc ab omm populo communiter 
âfhim dicatur , a quo tamen unus & 
altcr ex populo forfan diflcnferit aut ab- 
horraerit. 

Mihi itaque res adhuc cft cum illîs , qui 
negant , quod modo tam clarc prob^tum 
ivi & dedi 9 Omnes omnino Homines in ter" 
ra Sinear conjunSim ad inftar unius populi 
hahitajfe ^ Se porro ab illa habitationc , 
acdificatione , ac difperfîonc excludunt po- 
fteritatem otnnem , vcl aliquot (àltem Fa- 
milias , Semi , ut faciunt plerique , alii 
acrius & confidcntius , alii parcius & mo- 
dcftius. Communis Jéntentia tenet^ ait Cla- 
rifT. Vir, Chrift. Schotanus, in Hîft. Sa- 
cra Mtate Secunda , pag. 48. omne genus 
Homimmj prater Domum Sem, coaStum in 
unum , Babylona exftruxijfe , là Turrim il- 
lam. Mox de fe pag. 4p. Crediderim Ego 
etiam , Familiam Sem adificationi non inter- 
fuijje. Et, Arhitror Hotmnes in Orientali- 
bus Regioniibus ultra Tigrim conjunllim ali- 
quandiu hahitajfe^ inde cepij/e conjilium fe 
difpergendi per Ôrbem 5 ideo fimul SINE 
DO MO SEMI fe recepijfe verfus Occiden- 
tem , h. e. in Terram Sinear. Difertius 
agit & nominatim eximit pag. f o. f i . quas- 
dam Semi Familiàs , quas manfîflè cenfet 
in Oriente , me adfutffe JiruStur^^ licet 

par- Origines Babylon. Cap. VIII. i6f 

partem Semi pofterorum , qua in Mefopotor 
miam concejpty fimul profeSlam ai adificatt" 
dum illud opus , tandem tamen largiatur. 
Eadem eft fentcntia Marshami in Chrmicç 
Sec. XVII. pag. 4J^8 *. Neque Urbis hujus 
Condi tores habendifiint Filii Haminum^h, e. 
Infidèles illi , qui^ poft Diluvium ah Oriente 
profeUi confederunt in valle Sinear^ fj? cona^ 
ti funt adificare Urbem £5? Turrim. Nam 
& ipfe 5 ut patct , per Filios Hbminum in- 
telligit folos Infidèles ^cosopcÇoXôs in Ter- 
rain Sinear profeSfos , folos ibi confediffe , & 
^dificare Urbem conatos autumat. Neque 
aliter haec interprctantui* , aut fentiunt , 
ut mox videbimus, complures alii. 

Scd longius infuper progrediuntur 
Georg. Homius, hujus quondam Acadc- 
mise Profeflbr , & Hcrm. vonder Har- 
tius, qui Linguas Orientales in Aeademia 
Julia publiée docet. lUe enim ad Sulpi- 
cium Sevcrum^ qui in Htft, Ecclef^ lib. i. 
Homines diverfa Loca atque Infulas jam ha^ 
buiffe , quando adhuc una tantum omnes lin^ 
gua utebantur , deinde vero fe in unum con^ 
traxiffe 6? Turrim facere aggrejfos tradit^ 
priora cjus ampleârens , pofteriora repu- 
dians , cenfet 5 ante hanc a^dificationem 
fecutamque aedificantium difperfîonem , 
jàâram jam fuiilè aliam , Se quidem primant 

L 5 •Gr- 

il Pag. 508. Ed, LipP 166 Jac. Perizonii 

OrHs divifionemyin qua Ajfyria^ Babylmia^ 
Syria , Canatuea jam habitats fiteriM , atque 
adeo neque hosce populos inter Tur^ 
ris Conditares fuijfe : neque caufkm exftitis* 
iè, cur, qui jam an$e diverfa Loca (^ Ith 
fuîas tenuerata , denuo in unum locum cogf^ 
rentur : Sed de his a^emus infra ex profes- 
fo. Haitius vero m Ephemeridibus fhUh- 
iog, Difc. 3. non modo feceifionem ànte 
hoc tempus jam fàâam , (ëd & diuturaum 
comminifcitur bellum inter Semitas & 
Chamitas , qui cum in Oriente copias fuas 
duxijfent per varias Regiones non fine prœtiis 
aut excurfiofttbus variis in Çemitasj loca qsue^ 
fiverint Cafiris fcf Munitioni apta , duce Nim* 
rodo 5 invenerintque £5? occuparint ïïhrampla" 
nijjimam in Sinear^ ibique pofuerint caftra^ 
& Urhefn mûris ac turrtbus celfis mumtam 
exfiruxerint. Verum Ego Hune Éine , Vi* 
mm ceteroqui Doftiflimum, nefcio, fe- 
rione agat , an in re Séria intempeftive lu^ 
dat , ^ fS^ulam nobis narret , fîquîdem 
Mofes diferte & fimpliciter , fine ulla ex- 
ceptione aut diftinâione , Omnem Terram^ 
h. e. omnes totius Terr« incolas, in hanc 
Hiftoriam conjungit , nedum ut his iUos 
opponat , aut belligérantes inter fe , pakm 
aut tacite usqiiam fignificet. Quapro- 
pter, & quia non disputât Vir Ckrifli*' 
mus, fed tmtwn, arbitrgtu Aïo, rem ita Origines Babylon. Cap. Vm. 1^7 

gdlam ^âepascp^rucâf enarrat , nihil hab&: 
mus aliud , quod ei reponamus ^ niiî uc 
cmixiia fimpliciter « quemadmodum ab Ëo 
fine uUis rerum documents affirmantur. 
Nos viciffim n^eoius ^ tanquam ab Scri- 
ptural S. verbis alieniâitna. Nam ubi in 
tota hac Difperfîonis Se Babclis Hiftoria 
vel minimum vcftigium Scccffionis Noa- 
chidarum ab fe invicem jam antea iàâas ? 
ubi. BelU Chamitarum contra Semitas? 
ubi Munitionis contra Hoftes, aut plus 
quam Haintatiom , exflruendse ? Fingit 
Chamitas fervitutis denunciatkmc a Noa^^ 
çho fàâa territos & irritatos ^ eam omm 
ope amdiri ftuduiflè. Si ita^ quas poteft 
tum dari cau(à ^ quaiie Mofes non eum 
fervituth ffmtum asque ^ ac Hardus, me- 
m(Haflet , potius , quam unum ac folum 
difperfims cavenda ftudium ? quare noû 
kidcm Chamitas ille vel icmd nominas'* 
fet potitis 5 quam Omnem lerram , quae 
ita umplicitcr & âbfolute nominata nihi- 
lo plus relationis ad Chamitas^ nusquam 
hic memoratos , habet , quam ad relicjuos 
Homincs. Narrât porro nobis Odium 
Chami & Chamitarum in Semum Sr Ja*- 
phctum criminds ab fe commiffi iM'odito- 
res, fie quibus pariter idcirco ex Noachi 
denunciatione effet ferviturus 5 at dein çal- 
lide ) pêne dixerim , cerce- de induftria, 

L 4 omit* i68 J A c. Pe R I z oNir 

omittit prorfiis in bello ab fe cxc<^îta- \ 
to Japhetum , nuUa ejus rei data vel mi- 
nima ratione, quum tamen Odium illud 
& ejus caufa ad hune asque ac ad Semum^ 
pertineret. Sed ita dein commodius ob* 
trudere nobis poteft Hoftes Chamitarum' 
Inf mores Firihus^ & Minores Cbamtis^ & 
idieo inieritum ab His metuentes , quum 
ceteroqui , fî in bcUi ipfîus focietatetn , 
asque ac in ejus caufam , feu Chàmiti- 
cum odium oc metum , admififlèt Ja^ 
phetitas non minus quam Semitas , aHe- 
niflimum id futurum fuiflèt commentùm, 
quippe quum vel fie nulla conftet ratio, 

Ïuare Semitas etiam foli tanto fuerint 
^hamitis inferiores. Exponit quoque 
Omnem Terram , quas fuent ufdus Labii^ 
de iblis Chamitis, quia in Scriptura hase 
phrafîs centies notet certam regionem & to^ 
tam quandam Gentem. At notât iUa timc 
fempcr Gentem certac Habitationis , & 
cojgnitas Regionis. Quac vero illa terra 
vel regio , cujus refpe6hi Chamitae foli , 
antequam veniflènt in Tcrram Sinear , 
dicerentur Omnis Terra ^ h. e. omnes in- 
colx unius & certas terne ? quum ipfe 
fingat 5 eos duxisfe in Oriente copias fuas per 
VARIAS REGIONES^ ^quafiyijfe con^ 
tinuo loca munitioni apta^c^ads, invcnerint 
tgndem in Terra Sine^ , Motif ioni , fi 

crc» .Origines Babylon. Gap. VlII. i(îp 

crcdimus , aptijjîma ^ licet planam illam 
fuiflè ^ irriguam 6? campefirem regionem 
agnofcat ipfc , in quali tamcn ^egione olim 
munimcnta & arces vix unquam excita- 
bantur^fed fempcrfere incoîlibus. Quam 
vcro fpecicm prae fe ferunt haec verba 
tam fîmplicia, Omnis terra er-at^ unius La- 
bii^ ut inde cxtorqueas Bellicam ^orun-^ 
dam contra Alios confpirationem 5 fi ma- 
xime unum LaJnum hic notet confenfum? 
Quid immo aliud ex iis verbis fie accc- 
ptis elicias , quam omnem Terram fuifle 
mter fe plane concordem? quod ita ab- 
folute dichim nihil mali aut vitii conti- 
net. Sed tempus perdere me arbitrer, 
quod hisce refutandis impendo, quse fè- 
rio & bona fide nobis inculcata 5 perfua- 
dere mihi non poflum. 

Reliquorum -tt^Stov ^ivioç eft , quod 
praejudicatum habeant fumantcpe 5 ac fi 
Homines exfiruenda illa urbe ac Turri^ &? 
faciendo Jibi Nomine 5 rem per fe malam 
& improbam fuerint aggreflî , graviter- 
que eo ipfo peccaverint. Inde enim fa- 
cfcum , ut pro Peccati iftius pœna acce- 
perint fecutam Di/perjionem ^ licet Hujus 
mox fere oblivifcantur , &c Lingua Mu- 
tationem : atque ideo non modo Noachum, 
Semum 5 & quiqui fuerunt vere Pii , fed 
& omnes cos , qui Linguam priftinam 

L f poft ijo Jac. Perizokii 

polt difperfionem retinuiflè creditntur, li« 
cet diTperfi ex terra Sinear seque ac re^ 
liqui, operis tamen iftius & peccati ex« 
pertes cenftiiermt , idque iplum peccatum 
arripuerint dein in rdiquse rei probaadas 
documentum , asque ac illud, quod Mo* 
fes iftos xdificantes noo tantum ommm 
Terram , (ed femel etiam ^ nempe $• f . 
DlKîl ^iû Pilios jidami , vel Honânis , vo- 
cat. Hoc enim jam Auguftinus de Cvoh- 
tate Dei , xvi. f . interpietatur in hac 
Hiftoria, nm Filios Dei^fed iUam Sâcie^ 
tatem viventium fecundum Hommm , tpum 
Térremm dicimus Civitatem. Difertius il*- 
lullris Bochartus, Pbal. i. lo. Sic infimM 
Mofes , fùlos Filios Homimm^ id efi^ [dos 
Infidèles^ ifti.operi fe mandpaffi: Ûnde fa- 
Slum j ut ii tmnes , qui Fœderis erata parti" 
tipes \ id eji , Abrabami proavi usque ad 
Noam , d^pœna fuerint immunes. Sequun^ 
tur eum Alii, & hac utuntur omnes ra- 
tione, quod Genef. vi. z. Filii Hùmnum 
opponantur Filiis Dei. At vero nuUa 
prorfus hic loci deprehenditur oppofîtio^ 
èc ubi ea non reperitur , iftic equkkm 
phrgfîs illa indubie notât omne Hominum 
genus. Sic Deuteron. xxxii. 8. ^tffum 
inhereditatem mtteret Excelfus Gentes , quum 
fepararet Filios Hominum. Et Ecclef. i î i . 
19. Nam Èxitus Filiorum Hminum^ft^ ut 

exi* OrimnesBabylon. Cap.VIII. 171 

exitus Bruti , ums utrisque efi exitus. ' Imi- 
tati funt hanc locutionem iftoc fenfu €tiam 
Scriptorcs Novi Fœderis. Idcirco Mar- 
dis II 1.28. oTi TTcùvroù d^i^viffirçcê y» ùLfMtf^" 
riifAcbT» roTç Tecvoiç rSv A'y6p«T«v : at Mat»- 
thseus ^ eandem rem tradens , pro co fim- 

})lîciter dicit roTç K'v^^iiTrotç. Similiter Pau- 
us Eph, lîî.f.Q iviri^tç yev^ôùTç 8X iyvaçlffiif 
roTç TUiÇ rSv * Av&çwVwv ^ oiç vvv dlfîKe^Ko^B'ii 
roTç dyloiç UttoçoKoiç ositS : quod in aliis fa- 
culis non iia innotuit filiis Hominum (h. e. 
fimpliciter Hominibus, seque eleéto Dei 
populo 5 ac aliis) uti nunc revelatum efi 
janSHs ejus Apoftolis. Idem crgo hsec phra- 
fis in locojin quo txplicando vcrfamur, 
notât, tanto certius, quia hi Filii Homi" 
num bis ibidem defignantur appellatio- 
xie Omnis Terra ^ quae apertifEme traditur. 
in Regione Sinear & ipfo opère fuifle con- 
jun£ta^ & cujus totius Labium iftic Deus 
çonfudifle dicitur. 

Sed negat Buxtorfius , in Dijfertationi- 
bus Philol. Theoïog. f. 70. probabile, Noa- 
chum 9 Semum , Japhetum , aliosque pios Pa^ 
très in tam infanum 6? impium opus confen" 
furos fuijfey vel operam fuam illi locaturoSy 
aut certe^fi illi JDFUERINT^ tum illud 
-omnibus modis dijfuafijfe £5? impedire cùnatos 
fmffe 5 ut ne fie quidem inter auSlores cenferi 

4 XII. 31. lyi J A C. P E R I 2 O N I I 

foffint j aut debeant. Acrius idem urget 

Vît Eruditiflimus , Stcph. Morinus inno- 

vifllmis Exercit. de Linguis cap. 8. p. 47. 

Absque airocp injuria , inquit , Semus aut 

Eber non pojfunt nefariorum horum confiUo'- 

rum participes hàberi ^prafertim quum ne mi- 

mma quidem fiât eorum mentio in conjuration 

ms nifioria , potuerintque in oppido ah ipfis 

tondit ad radiées Ararat pofi diluviibn àli^ 

quandiu permanere^ dum libers hnge lateque 

difperfi vicinas regiones occupare jatagebant. 

jHujus oppidi meminit Elmacinus. Et mox , 

Eberum eunStis Regionis SU M incolis decla-- 

ravijfe ^ ut a nef aria conjuratorum focietate 

fibi caverent. Dico Êgo îterum y Adfuijfe 

haud dubie , licet nulla eorum nominatim 

fiât mentio, fed necjue Chamitarum fit, 

. aut ipfius Nimrodi > comprehenduntur 

cnim omnes generali illa , nec fane mini- 

ma, totius Terra ^ mentione. Certc nul- 

lam in fcparata oppida & Regiones , ac Re-- 

gionum incolas difperfionem fecemonemvc 

jam faéfcim patitur tota Mofaicas narratio- 

nis ratio. Utrum vero confenferint ^zc par^ 

ticipes fuerint, nec né, dia eft quaellîo, 

3uam quia S.Scriptura nuUo promis mo- 
o définit aut decidit ,* neque nos aflèvc- 
ranter decidere par eft, Praêfertim quum 
opus illud, fîmpliciter & per ïè feorfim 
confideratum 9 tuerit plane »3id^of6¥j ut 

ia*- Origines BABYLON.li^AP. vin. 17J 

infra oftendemus, certe non tam impium 
& nefarium , ut absque atroci injuria Scmî , 
Japhcti , Eberi aflènfiis in illud ftatui mi- 
nime poflît. Quid vero? Si maxime in 
Turri exftruenda fuit peccatum , ut fuit 
haud dubie , eo quod Homines non aufcul- 
tarunt Noacho , an non potuerunt illi 
quoque nimio quodam folitudinis metu 
niifle iftius culpae participes ? an nun- 

3uam uUa vel minima in re peccaverunt 
li ? nunquam Abrahamus , Mofcs, Da- 
vid? 

Sed tamen , quoniam haud dubie illud 
opus contra voluntatem Dei fuit fusccp- 
tum 5 & cam cognitam habuiflè faltem 
Noachum , verifîmile eft ^ crcdiderim lu- 
bens & Ego , eum his confiliis contradi- 
xiflcj &, quantum in fe, obftitiflè, fed 
fruftra , quum humanae rationcs , de qui- 
bus infra, prsevalerent apud ccteros. Ne- 
que hoc mirari par eft , quum utique, 
quod omnino contra illam Doîtiifimo- 
rum Hominum rationem notandum , ipfe 
Semi ëc Heberi Familia , ipfi majores 
Abrahami, Vivo etiamdum non tantum 
Hebero , & Semo , fed ipfo etiam Noa- 
cho , in longe multoque gravius Idolola- 
triac crimen inciderint, Deosque alienos 
coluerint. Difèrte id Jofuas nomine Dei 
^gnificat Ifraëlitis, xxiv. z. Majores eo- 

rum 
174 J A c. Pe H I 25 O Kl I 

mm iûtm Eupbrafem babi&mt€Sj & ipi 
Tieram , Patrem jibrabam , coùiîfe Veos 
aliénas \ monetque ideo eos $. 14. fit co- 
Jant Deum^ amoveantqiœ DeoSj çms coJue'* 
tint Majores illorum ultra Eupbratem. At- 
aue hinc eft , quod Laban quoque diver^ 
vos fecit Deum Abrahami^ ac Deos Nacbo^ 
ris &f Patris , qui erat Thcra 9 Gcncf. 
XXXI. f;. Quid? quod in ipla Semi fâmi* 
,lia alteri alteros bello jam invaferint , rpo** 
liaverint, in fervitutem abftraxennt, vi-» 
VO5 fi non amplius Noacho, certe Sc- 
mo? Fââum id enim nemo, opinor^ ne- 
gabît , qui aetatem Semi contulerit ad 
aetatem ôc vitam Abrahami , tôt jam fer^ 
vos habentis , ut iis inftruâus & comita-* 
tus , Cedorlaomerum Regem Elamitarum 
( qui erant Semitas ) cum Sociis , qui pa- 
riter invaiêrant quinque alios Regulos , & 
Lothum inter cetcros in fervitutem abdu- 
jicerant ^ ceciderit , & in fugam egerit. 
Ecquis ergo mirabitur amplius , Noacho 
non obtcmperaviflè neque Semi aut He- 
beri fâmiliam in opère , ad inhibendam ' 
evitandamque DifperiGonem in folitudi- 
nes , quam tantopere horrebant , folum 
cœpto. Neque ifte diflènfus Noachi , for- 
te tamen & aliorum , (ed paucorum , im- 
pedimento eft, quo minus reéte dicantuf 
opus illud aggrefli O M N E S univcrfae 

Ter- Orioinss Babylok. Cap. VIII. ijf 
Terras homines , eundem in locum & Po« 
puliun etiamdum coftjunftis quod unum 
adhuc in quasftione verfktun 

Sed rcgerunt , Pofteritatem Semi 6? /&- 
heri fecçati illiuSy h. e. turris sedificanda»^ 
particifem non fuijfe , idque conftare ex eo ^ 
quod immunis fuerit a pcnta opus hoc confi-* 
cuta , fîquidem Linguam Hebraam imàola^ 
tam in Linguarum confufiotifretinuerunt. Sic 
loquitur Buxtorfîus d. /. Similiter fèntiunt 
Se tradiderunt jam olim Chryfoftomus 
Humilia xxx. in Genejin\ nuper FuUerus 
MifceUan. Sac. IV. 4. Schotanus Bibî. Sec. 
j£/. pag. pi. Heideggerus in Hift. Pa^ 
triarcb.Exerc . xxï.p.540. & pnetcr plu^ 
res alios noviffime Steph. Morinus pag. 44. 
& 68. Mira vero mihi fane videtur hase 
argumentandi ratio. Nam primo incertis^ 
fîma res eft, & adhuc fub judice pendet^. 
an Lingua Hebrasa^ prout ejus reliquias 
Sacer Codex nobis fervavit , fit plane an- 
tiquiilîtna illa , quas ante diTperfîonem 
omnium Hominum communis fuit; id- 
aue ita, ut omni ex parte manferit ea* 
aem , feu intégra , Se iilibata ^ quum cer* 
tum fit , & rerum documentis conftet,, 
Hebrxam itidem, ut alias, fuiflè muta-r 
tioni per longos temporum traéhis, ca* 
iiisque humanos , obnoxiam , & varieta* 
tel dialeâorum per diverfa loca exper- 

tam^ ij6 Jag. Peuizonii 

tam, immo alîa atquc alia diverfis tempo* 
ribus ad eandem rem fignificandam adhi-*- 
buiflè vocabula. Jam vero, fi vel Hoc 
certum cft , vel Illa faltem illibata intc- 
gritas demonftrari nequit , tum vana pror- 
fus eft omnis ifta argumentatio 5 quum & 
reliquat Orientis'Linguae non adeo longe 
a primitiva receflèrint. Deinde falfum 
utique , Semi ^mmo & Heberi , pofteri" 
tatem nmpliciter & in univcrfum reti- 
nuiflè aut ufurpaflè deinceps linguam, 
quae Hebraea dicitur , quum ea folius dein 
Ifraëlis pofteris fuerit propria > Ifraël au- 
tem oftavo fuerit grâdu m Hebero , un- 
decimo ab Semo, remotus. Egregium, 
médius fidius , argumentum : Lingua He- 
bra^a, quae creditur, non probatur, nec 
probabitur unquam , fuifle prorfus illa 
ipfa Adami & Noachi lingua , fuit dein- 
ceps propria unicae Semitarum genti , per 
abnepotis demum abnepotem ab Hebero 
ortae , non Idumaeis , non Ifmaëlitis , non 
Chaldacis , non Cognatis Abrahami , noa 
tôt aliis nepotibus vel familiis Heberi , ne- 
dum tôt populis ab Semi) genitis , qui 
omnes alias habuerunt linguas ^ Ergo Se- 
mus tamen & Hebèrus , eorumque Liberi ^ 
ftatuendi funt propterea expertes pccca' 
ti 5 & pœnas , quae exftruftionem Turrîs 
dicitur confecuta, & conftitiflè in Liii- 

gua- Origines Babylon. Cap. VIII. 177 

guarum diverfîtate , ex una priftina in va- 
rias novas diftraéta. Si dicent , quod tan- 
dem plerique 5 poftquam diu disputarunt , 
& multas coniumferant paginas , dicerc 
& fateri coguntur, reliquqs etiam Semi 
& Heberi pofteros aliquandiu poft difpcr- 
lîonem priftinam linguam retinuiflè , ita 
faltcm 5 ut alter alterum , diverfarum li- 
cet eflent familiarum , intelligcre poflènt 5. 
fciendum eft, eodem modo fefe rem ha- 
buiflè inter pofteros Japheti & ipfîus Cha- 
mi, ut ex Scriptura S. conftat, ôcagno- 
fcunt ipfi illi Eruditi , ftatuentes denique , 
quod unicum adhuc iji his volo 5 Lingua- 
rum varietatem non momento temporis 
ortam , fed fenfîm poft' difperfîonem na- 
tam, ut fecundum naturalem rerum hu- 
manarum curfum fieri folet ^ & ncceflàrio 
débet, fieretque etiam nunc, fi complû- 
tes unius Linguae Homines cum ftiis fa- 
miliis in perpetuum ab fe invicem fece- 
derent in diverfas plane infulas. Sed de eo 
nos uberius in fequentibus , ubi pcrvene- 
rimus ad exponendam Labii confufionemy 
quac Difperfîonem prsecefïît. Vide inté- 
rim Clar. Heideggerum /^^^. 6fz. dfj. & 
audi ipfum Morinum pag. pô. ^uamobrem 
cojrvenit exiftimare , eandem fere fuijfe ra- 
tionem Unguarum Chamnaa , Phœnicia ^ 
Cbaldaica , Arabica ^ fi? forfan etiam Mgy^ 

M piaca 5 1: ii ryS Jac. Peuizonif 

ftiac£j in primù mutatùmis exordio ^ aPpiâ 
ttmfam cum Hsbr^ confervaffe fimliiudi'^ 
ntm , ut Ebrai cum gentibus potuerim age^ 
re y & utilia babere colloquia^ Si ita , quse 
ergo ratio eft , majores Ifraëlitarum , Se- 
mum , Heberum ^ eorumque famiiias y 
quse jam tum exftabant , magis ftatuendi 
immunes a Pœna , quae; ponitur in- muta- 
tione prifHni Sermonis, Se ideo etiam a- 
Peccato : miam Ai^um & Cananasorum 
majores , Chamum fcilicet , Canaanem 5. 
Gufchumy Se Nimrodum ^ quum ita omhes 
Lingiue, poft immil]am extraordinariam 
Labii confufioncm , fècutamquc difpcr- 
fionem*, fenfîm demum ab una primiti- 
va , eodem modo , fèd aiia^ plus , alias 
minus^, feceflèrint? 

Certe fi qua^ îh hoc afgumento vis in» 
cflctj longe fpeciofîus & validius eo ju- 
varctur Homius ad Sulpic. Severum pag. 
21. ubi, quum tràdidiflet faârâm jam an- 
tca aliam arbis divijionem^ perque eam jam 
habitatas Jjfyriam , Babyloniam , Syriam £5? 
Gananaam ^ id ait pat ère exinde , qùia , cum 
diverfa origine ejfent^ ex- Semo (^ Chamo^ 
omnes tamen primitivam Linguani Hebraeam 
retinuerunt. Non ergo inter Turris condi foi- 
res fuljje earum Gentium Majores , fed illa^ 
rum Gentium fuijfe , quarûm Lingua in to^ 
tam. ab Ebraa alia funf\ Réfutât quidcm 

hanc. Origines Babylon. Cap. VIII. 179 

hanc illius fententîam DoârilT. Schota- 
nus 5 pag. 42. fcd nihil plane adfcrt , ex 
quo liqueat dispar ratio unius ejusdemquc 
argumenti, quarc fcilicet ex eo conclu- 
dendum Semi & Heberi familias fuiflè con- 
dendse turris expertes, non item Chami 
& Canaanis familias. Nam nihili elt , 
quod unum ait , Etfi Chus^ Canaan 13 c 
adfumnt , £5? occupait fuerint in eadetn va-- 
nitate 5 PCytUI'T Deus in illis Feterem lo- 
quendi ritum confervare , quia in wcinis locis 
remanfuri ejfent. Atqui non quseritur, 
quid Deus fotueriî vel non potuerit fe- 
cifle 5 fêd quid ex eo , quod animadverti- 
tur in mûtanda vel non mutanda gentibus 
Lingua rêvera fecifle, coUigendum fit de 
Majoribus earum gentium, utrum inter 
conditores Turris propterea tantum fint 
referendi, nec ne. Nam iniquum profe- 
élo 5 Te eodem argumento uti ad exi- 
mendos ci numéro , quos velis , eandem 
vero conclufîonem negare aliis 5 nifi ha- 
beas , quam in médium afFerre poffis , ra- 
tionem liquidam & certam , cur aliis ne- 
ges, quod tibi largiris. Neque vero plu- 
ribus hanc rem exîequitur Cl. Heidegge- 
rus, ut illud argumentum, a fê quoque 
pro Hebcro & Semo adhibitum , extor- 
queat Homio, nifi quod addit^^^. (Î3P. 
Nm retinuerunt ( Cananaei &c . ) primitif 

M 2. 'vam i8o Jac. Perizonii 

vam linguam pur cm ta Umpidam. Variefas 
autem liialeéi , (^ evidens discrepantia à 
Maire ^ fuppUcii loco ejfe potuit. Sed haec 
varietas Se discrepantia ctiam in ip(a Ifraë- 
litarum lingua deprehenditur , guaî item 
non manfit prorius eadem. Reftius lon- 
ge docet ibidem , Canaanem £5? Nimrodum 
fuisfe in exftruendaturri baud duhie zel prde^ 
cipuos. Sed ex eo conftare ergo debebat , 
nihil ex illo linguarum pofteri temporis 
argument© elici pofle, ad conftituendos 
quosdam magis, aut minus, quamalios, 
Tunis Babylonicae conditores , quum Ca- 
nanaei quoquc priftinam retinuerint Lin- 
guam , oC Turrim condiderint tamen eo- 
rum^Majorcs vel praecipue , eosque po- 
tiffimum Auétores opcris fècuta fit Omnis 
Terra , omnes Filii Hominum , licet forfan 
diflènferint Noachus , Semus , & Hebe- 
rus 5 qui tamen vel fie adfuerunt^ h. e. 
una cum rcliquis hominibus, ficuti una 
eademque tune utebantur lingua, ita pa- 
riter in eodem loco, vel Terra Sinear, 
vixerunt & habitarunt. 

Prasterea fi Lingua Priftina Mutatio in 
pœnae tam gravis & horrendae cenfum eft 
referenda , tune certe Difperfio , quam 
tanto opère volebant evitatam , lonse gra- 
viori pro pœna omnino erit habenda, 
quippc quum eam illa Linguae mutatio 

na- Origines Babylon. Cap. VIII. 'i8i 

naturaliter ( ut incerta cft lèmper, & con- 
ftans in inconltantia fua , rerum humana- 
rum indoles ) & neccflario fequi debuerit 5 
& praeterea nullurn feparatis jam genti- 
bus 5 modo fingulac fecutn inviccm facile 
confabulari poterant, ut potuerunt, no- 
tabiie attulerit incommodum vel mdum 5 
neque ullum prae aliis Populis prsecipuum 
Hebrasi fua ex Lingua perCeperint ufum 
fruârumve. Jam vero , quum conftet pê- 
ne inter omnes, Nimrodum in ea Terra j 
ex qua Deus homînes difperfit 5 vel man^ 
Jisfe 5 ut ait ^ Jolephus , vel certe paulo poft; 
fedes denuo nxiflè , 8c regnaflê , fîquidem 
caput ejtts Rsgni dicitur Genef. X. fuisfe 
Babel ^ quis non videt , quanto igitur po- 
tiori jure ftatuendus ille eflet non modo 
immunis 5 ut rêvera fuit 5 a prsecipua fa- 
fti pœna , qusc eft ifta Dijperfio^ fed & 
ab ipfo fafti feu peccati confortio 5 quan- 
doquidem , fi Semus & Hebcrus propte- 
rea , quod una ex tôt gentibus a fè ortis 
priftinam creditur retinuiflê linguam , ex- 

?ertes peccati exiftimantur , multo magis 
f imrodus expers cenferi débet , ut qui 
ipfe 5 quum reliqui 5 etiam Semus & He- 
berus , terram Sinear per caufam iftius 
Difperfionis rcliquerint, eam vel retinuit 
vel paulo poft repetiit 5 cerce deinceps pos- 

M 5 ffip 

« Vid. fupra Pag. 43. i8z Jac. Perizonix 

fedit? Hune tamen Nirarodum Bmctqr- 
£iis aliîque ifyoêicfKrnv & figniferum iUius 
a^dificationis itàtuunt y neque id fine ra- 
tione. Sed tamen quomodo h^c eonim 
(entqntia cum argumento , quod aLinguise 
primitivas Mutatione , tanquam pœna f a- 
â:i, petunt 5 congruat , yiderint ipfi. Cer- 
te Vir Summus, Sam. Bochartus, fênfit 
lie fatis hujus retorfionis vim , & ideireo 
ïn fuo Phalego d. l. folus , ut opinor , exi- 
ftimat , Nimrodum non fuijfe ex illorum nu" 
mero , qui Turrim exfiruxerint , Jive tum Puer 
fuerit , feu nondum natus. 

At vero mera eft hseequoqueeonjeéhi- 
ra 5 quas everti faeillime potcft ajlia item 
conjeâura, ièd longe probabiliore , & ab 
ipfo Viro Summo allata , qua ftatuitur 
Nimrodus ita a rebellione dicfcus. Re6te 
omnino. Sed a quaquîefb rebellione ? Ni- 
fi ab ea, qua quum etiamdum eonjunâi 
eflèntomnes totiusYerrîe homines , Nim- 
rodus eontra Noaehi eonfilium , (èntcn*- 
tiam , faâamque haud dubie ab eo volun- 
tatis divinas denuneiationem , reliquos ta- 
men 5 addiétos fibi , homines ineitavit ad 
obviam cundum difpcrfioni , & cxftrucn- 
dam ea gratia Turrim , Cert^ nihil aliud 
ex eo tempore in S. Seriptura memora* 
tur, quod eontra voluntatem Dei , per 
Noachum, ut çredi par ell, hominibus 

figni' Origines Babylok. Cap. VIII. i^| 

£gni£catam , fît fiiâum , atgue a4co No 
mini a reheUione fonnato occafîonem pras- 
bere .potuerit. Neque vero hoc Nonsicn, 
qupd praprie notât rebelkmus^ vel rebjslla^ 
bimus^ ejus.eft gencris, ut. filio recens 
natp videatiir impofitum à Parentibus. So- 
ient cnim hî , quando Nomina liberis in* 
dunt , ^uflioris fenfus & melioris ominifi 

Îuœrere appellationes. Gredidcrim ergo, 
lominem nunc^ utpote v^natorem fcro- 
cem, 8c fodalium comitatu fuccinâum, 
femper'in ore habuiflè, & ingetninaflè, 
ad reliquos in rebellionem exckandos, il- 
lud, n*|^OJ ninOi t. e. rebelkmus yfebelk' 
mus -9 atque inde poftea ab aliis, etiam ab 
ipfo Mofè, hoc vocabulo, tanquam pro- 
prio Nomine, defigmtum. S^jpiusenim 
illud accidit olim , oi accidere etiam nunc 
iblet, ut Homines a vocabulo quodam^ 
quod fréquenter & notabiliter ufurpaat, 
cognomen primo accipiant^idque tandem 
in Npmen eorum Proprium transeat. Sic 
^pud Tacitum Ann. I. 23. Centurioni 
cognoxncn Cedo alteram inaidiflè leguntur 
Milites 5 quia fra^a vite in tergo militis ah 
teram^ ac rurfus aliam^ pofcere folebat. Si* 
militer apud Senecam Suafor. 1 1 . Sene- 
cioni 5 qui cupiebat Grandia dicere , adeo ut 
ntmjjime hujus rei morbo &? teneretur (^ ri'^- 
deretur^ ex co impojitum efi co^onten^ 6? 

M 4 'voca* i84 Jac. Perizokii 

'oocari cœpit GRAND 10. Neque alia ra- 
tione Antigonus , qui Macedoniac antc 
Philippum Perfei. patrem praefuit , diceba- 
tiir , ut refert Plutarchus * , A«V«y , Da^ 
turus. Scilicet, quia illud, èdirta^ iûiro»^ 
Dabo , Dabo , magis ore promptum habe- 
bat 5 quam rébus ipfis praeftabat. Deni- 

2ue in ipfa S. Scriptura Judic. vi. ^z. 
jideoni nomen datutn dicitur Jerubbaalis 

quia pater ejus continue diccbat , h^f'yn 
l!J !l*^* contendat contra eum Gideonem ipfe 
Baal ^ quia dejlruxit ait are ejus. Liquet 
porro illud quoque ex ultimo hoc exem- 
plo,Scriptores faepe Cognomen , alicui ex 
cafu quodam impofitum , pro priftino & 
Propno ejus Nominc ufurparc, fiquidem 
Gideon aliquoties deinceps fimpliciter Jf- 
rubbaal vocatur. Idque adeo frequens eft , 
ut multorum etiam clariffimorum Homi- 
num çenuinum feu jpriftinum nomen vix 
ex Hiftoriis hodie ut cognitum , immo 
multorum haud dubie plane . fit oblitera- 
tum. Nam quotusquisque eft, qui Pro- 
tefilaum alio nomine novit , quod fuit J(h 
laus ^ 5 aut Eleâram Agamemnonis Filiam, 

cu- 

A In Vita Coriolani ^4^. ii8. & Paulli Aemi- 
lii fag, ij8. Edit. Wrancof, 

h Ita Hyginus Fab. CIII. De Chlori eft in Pau- 
faniac Corinthiach Cap. XXI. de Olympiade in 
Juftino Lih. IX. cap. 7. de Priamo in Apollo- 
doro lih, II, caf. 6. & Hygino fah. XLIX. Origines Babylon^Cap. VIII. i8f 

cujus priftinum nomen fuit Laodice ( Vi- 
de quas notavi ach^iÉlian. Far. HiJi.lY . 
16. 4. ) aut Chlorin Niobes Filiam,- guae 
olim fuerat Melibœa , Olympiadem Alex- 
andri M. Matrem , quae antea Myrtalè^ 
Priamum Regem Trojanorum ^ qui puer 
àicéo^xnr Podarces. iNeque aliter, opi- 
ner "" 5 fé res habuit cum jdbele Adami Fi- 
lio 5 Nabak Abigailis marito , Caco pafto- 
re ab Hercule occifo : quippe quac nomi- 
na haud dubie fucceflêrunt prioribus pla- 
ne jatn oblitcratis, seque ac apud Scripto- 
res Sacros praevaluere Jofu^ , Efthera^ 
Pétri & Pauli nomina , prae eorum genui- 
nis Hofea , Hadaffle , Simonis , £5? 4$*^»//. 
Sed ut redeamus ad" iSfimrodutn , fiquidem 
is hoc nomen a rebellione accepit , nec ul- 

M f lum 

a Paullopoft^^«<i duhk dicens fignificat rem cer- 
tain eue. Non fcio an etiam alii de Abel'ts & 
Nabalis nominibus in eadem fententia £nt, 
nec, fi qui funt, quibus argumentis eam con- 
firment: mihi ex Scriptura S. Genef. IV. 2. & 
I. Samuel. XXV. 15. res non fatis videtur li- 
quere. Cacum a ««««$ didlum ab Arcadibus 
Graecis , qui cum Euandro in Italiam véné- 
rant, tradunt Scrvius adVirgiliura VlII.^fwïii. 
vers, 190. & Fulgentius II. Mytholog. 6. propter 
malit'îam fcilicet, i. e. furta & rapinas. Unde 
confequens eft alio nomine didlum fuifle , an- 
tequam iM6xi«ev illam prodiderat. Sed hoc quo- 
que dubitationem recipit : nam prima fyllaba 
hujus nominis, quae in jtmàç corripitur, apud 

Poe- i8(S J Ac. Peuizonii 

lum vel minimum rebellionis , aut rei^ 
contra voluntatem Dei a Noacho haild 
dubie prxdi£bm fà&se , veftigium in iUo 
tempore occurrit , practerquam in illa Urr 
bis & Tunis Bafcylonicae: exftiru6fcione , 
^uis dubitare tum poflît , cjus opcris par- 
ticipem 5 immo Principem & Ducem, 
fuiiiè Rebellem Nimrodum , tanto magis , 
quia etiam poftea immorigero & pcrviea- 
ci aninio Babelem repetimè^ & Regmfid 
Caput habuiflc videtur ? 

Ncque vero in cxpofîtam fupta iènten« 
tiam delapfus fuiflèt Bochartus , nifi ôc ip- 
fe nimium tribuidèt argumente illi ab 
operis pœnH , Linguae fcilicet priftinx 
Mutatione , & Hominum Difperfionc, 
petito^ in quo rcfutando verfamur. Nam 

ait, 

Poëtas Latinos femper longa eft; & Cad fo- 
ror , de qua nihil eorum , quae de illo » proditum 
èft , quaeque Herculi indicium furti fratris 
fecit. Caca vocata, ac deinde divinis honori- 
bus culta cft. Vid Servium l. d, & Ladantium 
Lih, I. cap. 20. Nec Grammaticis in his rébus 
tnultum tribuendUm eft , quorum ctymologiae 
faepe vanae & incertae , immo plane faHae 
Aint. Non improbabilis eft conjcélura famofo 
huic latroni jam inde a prima aetate nomcn 
fuiffe Caco , & Graecos ad fuum %ùtMç refpicien- 
tes dixifle , vere Cacum effe : quemadmodum 
apud Spartianum in Sevcro Cap, XIV. quidam 
dicebant , Severum ejfè vere Imperatorei» notni' 
ms fui. Origines Babylon. Cap. VIII. 187 

ait 9 OtHoqui , fi fcilicet ex illorutn numéro 
fuiflët Nimrodiis , cladem commmem nm 
evafijfet ^ atque illi cum ceteris fuisfet alio 
migrand,um. Putat igitur , pft illam cla- 
dem 5 terrant Sinea^' jacuisfe aliqmt annis de-- 
folatam^domc Nimrodus^'jom fcilicet mfuSy 
imHio adidtus , & ex fueris egreffus ^ eof^ 
conferre eft aufus cum Chufeorum tn^nu^ ut 
opus MajoruHi fuorum dudtm interruptum 
continuaret , £5? perdMceret ad urnbilkum. Sed 
patebit ex fequcntibus , illam homiaum 
difperfionem non in trilles utjque ficgu- 
lorum folitudines faftatn, fed in famSias 
6c focietates plurium, neutiqiiam haben- 
dam ijojgentis j>œnae ]qco , fed fimpliciter 
pro effcou voluntatis divinse , immo , ut 
ipfe Bochartus loquitur J?^* i. cap. 16. ge- 
neri Humano fuijje utilem , feu , ut Aben 
Ezra ad h. 1. fui£i bonam. Quajpropter 
qusecunque ex ea elicit & puté^yk Éxi- 
mius de terrât Sinear defolatione , & poft 
aliquot annos Niiorodi , tune jam nati^ 
nec amplius /y^r/, in eam reditu^ quum 
plane etiam Nimârodi aetati repi^nent 
( quippe qui Chami fuit taatum jNfepos , 
quum Heber Pronepos Semi , tempore 
iftius difperfionis , jam yixerit , & jam 
fuerit pater Phalegi ) felfa funt haud du- 
bie 5 certe nuUo plane fubnixa fundamen- 
to. Adde, quod, fi maxime Terra Sinear 

pror-* iS8 Jac. Perizokii 

frorfus jacuijfet iefolata , aeqiic tune fane 
ii ac Impii ex ea f uiflènt difperfi , & vel 
fie id , quod pro Poena habet Vir Sum- 
mus 5 utrorumque fuiflèt eommunc : quum 
tamen paulo ant3e (Pbal. I. lo.) Fidèles a 
Pœna immunes, 6? O'iiis difperfi s disjeSlisque 
in 'varias terrarum cras^ a priftinis fedthus 
haudquaquam recejjljfe ftatuerit, fed & hoe 
maie. Dieet forfan, manfiflè illos tamen 
in proximis regionibus , ficut Abrahami 
majores habitafle leguntur in Chaldaso- 
rum Terra. At eam ipfe ad initia usquc 
Tigridis& Mefopotamiae , ubi Ur Chal- 
dacorum locatur juxta Nifibin , removet > 
dein fecefîcrunt utique alii Semitae lon- 

5ius , velut in AflTyriam , ubi aedificata 
finive, & Perfidem Elamitarum. Nec 
credibile eft, Chami Nepotes ftatim in 
extrcma terrarum feceflifle. Quin hasfè- 
runt & ipfi vel maxime in vicinis Sineari 
locis vertus Occjdentem & Meridiem , ut 
faltem ex Chufseis liquet. Sic videmus 
in quas difficultates & conje6hirarum am- 
bages implicuerit vel inipegcrit Virum 
Maximum inane illud argumentum a Di- 
fperfîone , tanquam Pœna exftrudae Tur- 
ris, defumptum^ 

Sed nequaquam minori incommodo aut 
abfurdo laborat ceterorum fententia, qui 
Linguas priftinse Mutationem itidem pro 

Pœna Origines Babylon. Cap- VIII. i8p 

Pœna operis habent , & ideo ejus operis 
Semum ae Hebcrum expertes ftatuunt, 
quia videlicet una ex omnibus illorum fa- 
miliis retinuerit priftinum fermonem j 
quum intérim Nimrodum illi operis iftius 
tfyoStcùKrfiv 8c Ducem dicant , licet ifte fo- 
lus cum fuis non fuerit e Terra Sinear in 
alias oras ejeftus, ut fuerunt omnes Semi 
& Heberi familise , etiam illa y quae fbla 
Linguam retinuifle creditur; Et quam- 
vis nonnulli certe illorum Interpretum 
haud ignorent y Bochartum propter id 
unum exclufifle ex focietate operis Nim- . 
rodum , quia expers fuerit communis Pœ- 
nae , cujus prsecipua pars locari deberet 
in illa Difperfîone 5 tamen difEcultatem. 
hanc juftiflîmam fane , fi (uam ipfbrum 
argiimentationem apœnae immunitate pro 
Ffcbero duâram fpeétent , prorfus vel dis- 
fimulant, vel certe non removent. Omnes 
enim affirmant confidenter , Difperjionem 
populorum Pœna rationem hic babuijfe , cer^ 
tum ejje {5? mamfefiumy Buxtorf. pag. 74. 
&f focios in opère fuijfe jocios in pœna , Schot. 
pa^. 4P. tut os itaque fuijfe ^ qui non fuerint 
infant operis focii^ pag. 85. & tantumpunin 
toSy qui culpa affines^ turris firuenda focii 
fuerint y pag. pi . Communis culpa focios ^ par 
fuijfe y communi pœna ex^quari , Heidegge- 
vjispag. 640. Ex altéra tamen parte iicfem 

Nim- IpO jAC.pERïZONrr 

Nimrodum tradtmt fiiiflc Ifyaêioiitrfjv 6f 
antefignanum , Bicstorf . pag, 70. imra&ofnni' 
no credi debere^ Nimrod ducem cœpti &? «fp- 
X^yk'tvtv fuijfe , qui tamen ea loca , disceden- 
tibus aliis^ retinuerit fibi fuisqut^ Schota- 
nus pag, 49. Conjilio huic exfequendb ducctum 
baud dubie prabuijfe Nimrodum^ Hcidcjgg. 
pag. 6az . qui id confirmât inmper aUŒo- 
ritatc Jofephi , Auguftini , & Confiant. 
Manaffis. Scd de Bocharto nuUum heic 
vcrbum fiiciunt, licet Clariff Hcidcgge- 
rus quidem alibi, pag. 6pz. cjus fenten- 
tiam refutet , exiftimantis Nimodum^ ut- 
pote CuÇchaum feu Arabem^ condvium [uo- 
rum ope poftca demutn ad imperium eve- 
Hum : putetque in alia omnia disccdcns , 
eum jam ante geMiam difperjlonem Urbes in 
Terra Sinear condidisfe &? prindpatum ère- 
xisfe. 

Quin immo DoétifT. Morinus Exercit. 
capT^. pag. 48. diferte agnofcit, Bochar- 
tum diéitajfe , an Nimrod ipfe éedijicaiori^ 
bus Turris Babylonica ejfet annumerandus ^ 
immo an tune etiam natus fuerit , & quidem 
hac ratione , qmd imperium in Babylonem 
ille obtinuit , quo declaretur expers difperjionis 
in pœnam rebellibus infliSlie. Opérai pre- 
tium eft, ut cognofcamus ejus nodi folu- 
tionem , a Viro DoétifT. propoCtam. Z)«- 
plex pœna , ait , rebelles debuit affliger e , nêm-- ORiomEs Babylon, Càp. VIII. 191 

pe ex patriis fedibus expuljio , £5? primavét 
Ur^ua amjjio ; non Omnes autem è Babylonis 
viània ejeSti^ fed plures^ et tant è ChamitiSj 
ihi remanferunt , ^ nativa duntaxat lingua 
jaSiuram fecerunt. An crgo ulla fuit gens 
ex pofteris Semi & Heberi , quae neutrum 
duplicis iftius pœme fubiit , feu , quod idem 
cft 5 an ullî ab Hisce orti- manferunt fimul 
in terra Sinear , & retinuerunt primavam 
linguam ? Si nulli j qua in re igitur difFe- 
runt a Chamitis refoeétu pœn^e duplicis , & 
conclufîonis inde taciendse de Majoribus 
utrorumque , utram participes , an exper- 
tes fuerint operis , quod aupUci pœna pu^ 
nitum traditur ? Immo quae ratio eft y 
Nimrodum facerc criminis non modo çon-- 
fctupty fed & jiuStorem^ qui ipfe non fuit^ 
certe non in perpetuum aut longum tem- 
pus y ex patriis fedibus expulfus , & cujus 
pofteritas ex nativa Lingua , quae creditur 
eflc Hebrsea, vix quicquam amplius ami-- 
fit , & quidem longiflîmo tempore usque 
ad captivitatem Babylonicam 5 quam quan- 
tum iEolica ex. gr. dialeétus à communi 
Lingua Graeciae abit': Heberum contra 
âffirmarc operis feu criminis exnertem ^ 
quia una gens ex tanta ejus pofteritatCy 
trecentis vel (juadringcntis demum annis 
poft alibi exonens ex folo Tfraele , Abne-- 
potis fui Nachoris Abnepote , quaeque in- 

fuper ipz Jac. Perizonii 

fupcr poft faecula , minimum plus duo, 
Servitutis in -/Egypto & Errons per de- 
fèrta , (èdem certam & fibi propriam tum 
demum fixit in regione a terra Sinearis 
longe remota, quia illa, inquam, retinue- 
rit, non utique patrias Sinearis fedes^ fed 
tantum linguam nativam ? Verum pergit , 
ut raque pcena aliquandiu potuit differri^ 6? 
demum poft aliquot annos etiam pofteris infli^ 
^gi ^ 13 fie cum Nimrodo atlum putamm, 
Quid ? an usquam legitur pofteritas Nim- 
roâi, non dico exteris Reeibus fubjeâa, 
quocivere accidit, ncc aa rem qusefitam 
pertinet , fed e terra Sinear , feu ex patriis 
fedibus , expulja , vel penitus deportata? 
Annon ille ipfe, etiam tcmpore Danielis, 
etiam Alexandri M. cultus fuit Beli no- 
mine a fuis Babyloniis, tanquatfi eorum 
Îrogen^tor & conditor , feu indigena Deus? 
mmo annon e contrario illa Ifrâelis pro- 
genies non modo deportata fuit ex patriis 
promiffae fibi & datas Terme fedibus , fed 
& priftinam fuam Hebraeam linguam pau- 
lo poft ex vernaculo ufu amint , atque 
adeo 5 fi Pofteri quoque hic funt fpeétan- 
di , in iis duplicem illam pœmm pariter fub- 
iit? 

Qiiid plura? Luce ipfa, ni fallor, ck- 
rius liquet undiquaque implicitos teneri , 
qui pra^terScripturamexhabitatione con- 

junfta Origines Babylon. Cap. VlII. tp^ 

junéta Omnium in Terra Sincar, & Ur- 
bis, Turrisque exftruétae Hiftoria, inté- 
gras familias excludunt. NuUum débet 
elle dubium , quin omnes Noachidse , ut 
oftendi 5 cum ipfo Noacho pariter in 
Terra Sinear habitaverint , & confilium 
per fe eihd^o^civ iftic inierint 5 ne difper- 
gerentur ^ aliud tamen, fed fruitra, fua- 
dente ac monente Noacho j cui qui, 
& quoi: 5 aufcultaverint , definire quis 
poflit 5 quum Mofes ipfe non definiat ? 
r aucos tamen illos filifle neceflè eft , quia 
Mofes confilium illud & ejus exfecutio- 
nem fîmpliciter fine uUa diftinftione Fi- 
liis Hominum & 0mm Terra tribuit. Ne 
vero quis putet , me folum ira in contra- 
rium discedere â Magnis illis Nomini- 
bus 5 & recepta vulgo fententia , fciri ve- 
lim , non modo Jofephum '^ 5 & Sibyl- 
lam ab eo laudatam , banc Hiftoriam ad- 
fcribere Omnibus fine exceptione homi- 
nibus 5 fed & dilertiflîme idem affirmare 
Toftatum ^ Pererium , Salianiim , Bonfre- 
rium. Adde his Cl. Coccejum ad Genef 
xî. 2. denique Clericum ad xi. f. & haud 
dubie plures alios. 

4 I. Antiquitat, 5^ N CAP. iP4 J A c. Pk ».xïro Kii ^ 

CAP. IX, 

Hiftoria Turris exftruenda alUgorict 
exfanitur a Philonc: wr longe abs- 
cidit vonder Harcins. lUa vifo 
Uierahter & Hiftorice eft inter- 
frttanàûj idqut liquet ex Styhy 
& ex Script or is confilio^ denique 
ex Hifiorica fa£fi Veritate. Ho- 

^ jneram allegorice quoque expfut- 
runt nonnullL Hijlma vera, 
Grammatice. intelU^a , fotefi dein 
tamen aîlegorice quoque accifu 
§lua in re nobis praivit Paulus> 
qui non egit maîa fide ^ ut quidam 
videntur "utile. Confufio Labii & 
Labium unum de hingua feu Ser- 
mone efi aceipiendum. Similiter 
Vctba una. ^ 

PO s T Qju A M declaravimus fie fatis,de 
quîbus agat Mofes Genef. xi. atque 
oftendimus , omne genus Hominum y 
Omnes , non ^uosdam , Noaçhidas habi- 
tafle conjunctim in Terra Sinear, fequi- 
tur nunc , ut ipfam corum Hiftoriam ilUc 

rcla- Origines Babyi:on. Caï^.IX. îs>f 

fdatam , feu qi^id de ils Moles tradat , 
ciiid Homines illi conati fint j quidve 
Ipeétaverint ^ explanemus. Qubd tamen 
antequam aggrediamur , praemittenda erit 
necefiàrio brevis disquifitio , de primo & 
vero ipfius namtionis Moiaicae (cnfu , feu 
an fingula ejus' verba & locutiones, Hi- 
ftorica, propria, & ufitata fignificatione 
fint interpretandae ^ an vero primitus & 
direéle in Allegoricam & Typicam fint 
expofitionem convertendae. Étenim quia 
non fatis liquebat , quid tarito conatu 5 
tanta Turris mole exftruenda , egerint 
Omnes illî Homines , aut Ipeftaverint ^ 

3uidve in eo peccaverint j Tum quomo- 
ô Nontine fibi faciendo apud pofteros ca- 
vere potuerint , ne in pfaefentia ipfi ^//-» 
fpergerênfur 5 Denique guae ifta fuerit Con-^ 
fujio Labii ante di^eruonem ^ îllis immis- 
fâ; ideo nonnuUî totam hanc Hiftoriam 
AUegorice, alii partim Figurato^ partim 
Genuino fenfii, iunt interpretati. 

In illis eft Philo Judaeus ^ qui peculia-» 
ri libello hanc laciniam Capitis xî. cxpo- 
nens lahium unum totius terra , interpréta- 
tur iMLuSv dfÂvâriitm %a>) fA^yiKm ^vfÂ^mlav ^ 
h. e. confenfum infandorum 6? magnorum 
malorum , in qua cmjuravérit otnnis terra j 
Hos porro conjurâtes ex Oriente viiirrum 
venijfe ^ £<? quafi quarentes invenijfe in fuo 

N z peëtù-- tS>6 J A <î. P E R I f O N 1 I 

feSlùre campum Malitiie^ qui diceretwr Si-' 

near, h. e. Excuffio. In eo autem exfiruxijfe 

Malitia^ tanquam Tyranno^ Turrint^ quaji 

Arcem , communione quadam iniqumrum ope^ 

rum : fed £5? Urbem Vitmum munmjfej 

firmisque mœmbus circumdediffe , né pateret 

hofiUibus incurfionibus Virtutum j 13 ita 

quéefivijfe Nomen magnum potius quam bth 

num apud pofteros , antequam dijpergeren" 

tur 5 vel dijftparentur ^ ac è medio tolkren- 

tur. Deum porro confundentem labia^ reddi- 

dîjfs Jingulas partes Malitite mutas furdas" 

que 5 adeo ut neque fuas cogitationes profe^ 

rendo , neque aliis confentiendo , nocere am- 

plius psfent. Ita vero profligasfe Fitmum 

Urbem , £j? Arcem Malitia. Habes hic 

fummatim 6c compendio cxpreflàm Phi- 

lonis rf07rtx,yiv ditoiotri^^ figuratam expofitio- 

nem , ut ipfc vocat 5 auam fccutum fe pf 0- 

fitetur 5 quia alii calumniabantur Môfai- 

cam Legem tanquam Fabulas continentem^ 

Jimiles pTàne tradiiioni Gr décorum de Gigarh 

'tibus 5 qui montibus cmgefiis cœlum invadere 

fint conati j & quia Unius Lingua in plures 

divijio mimtne idoneum videlpatur remedium 

Malitia Hominum coércenda , quûm nihilo 

fane minus pofi exortam Linguarum varie* 

tatem peccent vulgo Hommes , immo ïï'erra 

6? Maria infandis Malis reperiantur plena j 

néque Lingua , fed confpirantes Anifni ad 

pexraré' Origistë^ Bab vlok. Cap. IX. 197 

fgcçandum jiffeSlus^fint caufa cûmmunisMa-^ 
litûe-y denique & vel maxime, quia Con-- 
fufio Labii neuti^uam pjjit dendtare ykmnv 
iioixUrm 5 ortum Linguarum , quem cete- 
roquin ex hac Hiftoria & phrafî eliciant 
Interprètes, quum unius Linguae in plu- 
res diftra£fcio non fit appellanda crvyx^tnç 
confufio 5 fed potius rojwij , if êtctvifxnctç , ij 
êidxficiç 5 disJeSlio , divijîo , aut dijiinélio, 
Nec dubito , hanc illi unicam fuifle cau- 
fam, quare Libellum hune iftoc potifîi- 
mum Swyx^Vewç vocabulo infcripfit , ut ex 
quo prsecipuam allegoricse illius interpre- 
tationis rationem petiit. Sed nos de ea 
Confufione^ ut & Peccatô, quod exftmen- 
da Turri declaratum putat , in fequenti- 
bus magis ex profèflo agemus. Fabula? 
vero Grascorum complures ex Hiftoria 
Mo&ica derivatse , fua illa fîmilitudine , 
quippe qux in tali derivatione elt ne- 
ceflaria, nihil habent aut prxbent argu^ 
menti ad cam propterea in allegoricum 
fenfum fleâendate, vel pro febuk quo- 
que habendam. 

' Sequitur Philonemaliqu^ji ex parte lau- 
datus fupra Cl. vonder Hartius, qui iti- 
dem Lahium ùnum omnis Terra interprcta- 
tur àc confpiratione^ non tamen Omnium 
Hominum , fed Solonim Chamitarum in 
fœda 6? atrocia bella contra Semitas , qui- 

N 3 h$ tyS J A C. P B R 1 2 ONt I ï 

bus iU terrorem incuterent ^ ide9 iUos Urhem 
mumiffitnam iS celfis fer fnœma furribus in-' 
JtruSlam ékcitaviffe ^ ne in Senti f arum ditio^ 
nem , ut pradixerat ipfis Noacbus , unqnam 
redigerenîur % fed Deum illud nefanda can^ 
fpirationis 6? fœderis vinculum folviffe diffen^ 
' fu inter illos excitât o.. Ita coaUçs cmpto mu^ 
nimentQ Semitit oppojito de fi fier e , & eo reli^ 
Sto y in quam quisque raperetur regionem di-^ 
lapfos. Urbi autem fatale impofitûm nonien 
BabeliSjb.e.feditionis. Sententiam ejus ex-» 
hibui , partim meis , portim , quantum 
patiehatur compendii ratio , îpfius Verbis, 
Ëa vero quam longe recédât a confilio 
Mofîs , & Hiftorico totius nartationis 
fenfu , nemo non facile vtdet , & nos fu- 
pra jam oftendimus. 

Sed neque deiunt alii) Viri (âne Erui» 
diti 9 qui quoniam nullum plane vident 
commodi fendis nexum înter faciendum 
Nomen 5 8c efFugiendam hoc ipfo vivent 
tium tune Hominum & Corporum Difper^ 
fianem , decurrunt in . eo , & quibusdam 
^iis 5 re£ta ad Figuratam interprétation^ 
neîn , licet reliqua Hiftorice tamen expo-^ 
pant. 

Ego vero ita exiftimem , Laciniam 
hanc continere fîmpliciter vel Parabolam , 
vel rem vere geftam , atque adeo fingula 
pjufi verba, non, alia hoc, alia illo, fed 

omnia* Origines Babylon. Cap. ÏX. ip$ 

ofnnia , vd figurato ftatim & typîco , veï 
proprio & fimplice fenfu accipienda^ at 
conftituta jam ex illis verbis per reétam 
intcrprctationem Hiftoria , poffe cam dein- 
ceps.iotam , vel cjus faltem praccipuum 
argumentum aùt Caput , AUegorice quo- 
que exponi, & intelligi. Veram autem 
pcr omnes ejus partes narrari iftic Hifto- 
riam cenfeo , & idcirco in omnibus îneflc 
Hiftoricum & fimplicem fenfum. Idquc 
conftare arbitror primo ex fimplicitate Se 
aequabilitate Styli plane Hiftorici. Nihil 
enim hic intricatum , nihil faiebrofum^ 
ïiihil allegofiGum îaut myiHcum compa- 
ret. Nihil cônfulto in aliquem receflum 
videtur rèconditum , ut fieri folet in mè- 
re typicîs 8c propheticis. Conferamus 
hanc partem , ut cc rbliquam G'ertefeoS 
Hiftoriam , cum ultima Jacobi allocutio- 
nc ad Filios Genef. xlix. quae jàm tota 
eft Tropica & Figùrata'rerum pôft futu- 
i^rum praediéHo; Omnia iftic concifa, 
lîietaphorica , & figufaram ac compara- 
tionuiti involucrîs obteéb , omnia deni- 
que ita propbfîta , ut cuilibet fetis fuper- 
que appiareat , lâtere alidjuid amplius iftic 
in ipftrum locutîoftum fenfii '& receflu , 
quam quod frons prima verborum prxfe^ 
rat, aut ftatim decWet. Taie quid , quum 
haud facile alibi in ilte Gcnefeos libro, 

_,Jfcî-4^ plane 

f OXFORD ) zoo Jac. Pekizonii 

pbnc Hiftorico, ccrte neutiquam in hac- 
ce occurrat lacinia , cumique ea ipfa infu- 
per non rei futurac prasdi£bionem , fed gc- 
ûx narrationem {)alam contineat, fenfus* 
que habeat plenos , & pianos , non itg con-> 
cifos aut ex profeflb tropicos , quis eft , 
qui non videat , diverib itaque modo , h. e, 
non illo figurato, fed potius proprio fen- 
fu, verba ipfa & locutiones hic eflfe ^cci- 
piendas , nec Hiftoriam , propter unam 
aut alteram forte difficultatem , allegori- 
cis interpretationibus involvcndam aut 
pervertendam ? Deinde verq ex mente 
etiam Se confîlio Scriptoris , qui nobis in 
Genefî non utiquç Parabolas , fed veras 
narrât Hiftorias , liquet clariflime , non er- 

fo aliter quam genuino & proprio fenfu 
ujus quoque Hiftori^e verba eflè expo* 
nenda, 

Scd tamen , ne quis hanc fbrlân cxci- 

{)iat Hiftoriam , aut prae aliis in P^rabo-- 
am fleftat convertatve y conCderari hic 
velim inanifeftum cum fuperioribus 
nexurn^confilium Mofis apertiflîme decla- 
rantem. Nam quum in proximo Capite 
nihil aliud, nifî pofteritatem Noachi ex 
tribu3 ejus Filiis , çommemoraflet , & fii\^ 
gulorum Filiorum pofteris fubjeciflèt hoc 
veluti epiphonema, ^ù his (Japhetitis) 
divif^ [mt injklam\ feu inful^ gmtium in Origines Bab ylok. Gap. ÏX. lot 

fms terris , quique infuam UngUam , in fua^ 
famlias^ in Gentibus fuis ^ §.f. HifuntCha^ 
mita fecundum familias 6? Linguas fuas , in 
Terris fuis fs? Genfibus fuis- §.zo. & iisdetn 
plane verbis de Semitis §. }i. immo ad ex- 
tremum iftam cnumemtionem Noachida- 
rum & Caput ipfum finiviflet his verbis : 
Ha funt Familia Filiorum Noachi ex Série 
generationum fuarum in Gentibus fuis ,6? 
ex illis feparata exftiterunt Gentes in Terra 
poft DiUivium. Quum ergo toto hoc pro- 
ximo Capite per occafîonem exponendae 
nominatim pofteritatis Noachicse , eam 
identidem in varias Familias , Gentes (^ 
Linguas per diverfa terrarum divifkm & 
diftin^am fîgnifîcailèt , vel tantugi obiter 
dixiflèt , fubjicit ideo confeftim , aua oc* 
cafîone & çaufa accident iplâ illa Ho- 
minum in unam antca eandemque Ter-» 
ram, Sedem, Familiam^Populum, Lin* 
jUîim,conjunt5tonim feparatio feu difper- 
[lo 9 âc 9 qusB illajn difperfîpnem neceflà- 
rio fequi debébat*, Linguarum diyerfitas, 
Manifeftum igitur & evidens plane , fim- 
pliciter & Hiltorice intelligendum , quic-» 
quid in ca narratione de Lingua vel La^^ 
bio^ deque difperjlone bominum^ eorumque 
eonfilio & facto ad evitandam , quoad ejiis 
ficri pofTet , illam difperfîonem inîto 8c 
çœpto rçfertur. 

N r Déni. Deniqne non tffè hanc tVabokiâ^ âut 
Prophetiam primo & praecipao Téifib, 
fcd veram pkœ Hiftoriam, patet ctiam 
€x Circumicantiis FaéK , quippe quas Hi- 
ftorice accipiçiidas aliunde etiam, feu ex 
confervata utcunque hujus Hiftoria: etiam 
tmccT Gentiles traditione probari, ac ré- 
bus îpfis deflKMiftrari poteft. Nam fîcuti 
heic domines dicuntur iinâ âfi Lingua 
Mtc difpCTfioftem ,• & ih terra B^loni- 
ca cxftmerê tôepiflè Uifeenîi €c Turrim 
iitURmg^^Sc ^deïfi'^x hteribus coâis, 
bitumiue fiexis j fie plane ûon tnodo an- 
tiquiffimbs SibyîMribrûm Auéldr îi jak* 
pho laudâtuîs 5 tûtfi Eupblcmus , ahiqiie 
tradttnt, Hôminès primos , téc^ç ovr^c^ ojtw 
yAeiV^r, ^^* ^/a/^^ ^i iE^^^ u^me tempus um 
uubamur Lingùa , exfltuxiiïe iftic V^/ij^to- 
T*rflf ^^df j V*um ifiteiyenientibus Diis 
& opus hot itnpfedîetitibus Hifperfos inde 
fuifle ^ ûfnhem terram , im<ntùtfîlfmtôJf 

xûurdaiy vaHUm accepijfe firmonem'^ ; fed& 
Herodotus, Diodorus , Arrianus , & com- 
munes- A liî, étiam diu poft cxftitffle ajunt 
jBabylonica in Uibç altiffimam phne Tur- 
rim, 

^ Haec partim tx Auiftore Sibyllinorum apud 
Jofcphum I.-rf»W^»//.5. funt, partim ex Aby- 
4cno & Eupolemo apud Eufebîum Ùhron. Grl 
p^* 13. & IX, Praeparat. Euang. 14.& 17. Originel Babym)!!ï. Gaf.IX. tof 

rkn, cujus fao6 tempore fhiîdameritâ' vî* 
dentur ja6b , eamque ut & muros Urbis 
a^drfîcato$ Ik ^x/vdv o^ç ly ««^«Ary if^* 
(Aoe'f4i¥fiç "> , plane ut Jcrife^hus êx TA/vftr 
pV7iiç 0S^4)4&atûi ^x^hhfAknç^ ex lateribus co^ 
Sis 5 bitufmne juntlis > Vide ipfa Veterum 
loca amid Bochart. Pbakgil. capp. ii. & 
13. Adde Fabuhutx. Gigantum ; quii.troii^ 
geilis montâïus cœlum invadcre & çpa*' 
fcendere voluerint, omnitim Eruditorum 
Confenfu ejc hac quôque.HiftQm,ortam« 
Quapropter , qaum hacc x>mnia ita fe 
hobipànt, oc cum Stylus ipfe, tum Conr 
filium Scriptom, ipfiusqae ùaitatiosis 
'Nexus cum fuperioribiis ^ deoique <x$Xa 
ex Eventu Fa6ti HifboriGi veritas , veram 
hanc efle Hiftoriam, non Paiïibolam ^ chr 
riffime probent 5 Ëgô quidem ooineiu ex 
ejus prima verborum interpretatiooe pant- 
bolicum iîgùratumque fènium prorfus €Xr 
cludendum , eamque omm ex partie Ut^ 
raliter, ut dicitur, ac proprie ^ prifeitus 
accipiendam ^ nuUus dubitem. Cetero-^ 
quin enim quid tandem ihanebit int^rum 
& intememum in Hi&oriiâ non tantutn 

Ma- 

a Arrianus Vil. itExpedit, Alex, m;.' Diodp- 
rus Sicul. Jli^.II. pag.ôg, Tnç ixnçÀftct^ftttti j^ 

De Turri e medio templo Beli cduéta Hcrov Moiàicis , fèd & Ëuangdicis , quin ex-c 
cogitatis facile quâlibuscunque allegoriis 
2c figuris in paraoolatn fleâatur, an cor- 
nuâpatur ? Nam ' quid eft , quo minus 
Ëuangelica Hiftoria de ortu, vita, & ne- 
ce Chrifti eadem facilitate in figuram re- 
digatur , ut jam a quibusdanti tentamm 
faoumque fcribit Celebcrr. Heidanus ék 
Orig. Errms ? aut Mofàica de Mundi re- 
rumque humanarum origine, quod & oHm 
complures , Se noviflîme iterum magno 
conatu tentavit T. Bumetius in Archéeo^ 
logia fua, quafi Mo(ès, >i $pov»y Tâtur ih^^ 

dixijfet , non ita ipfe fentiens , fed alia plane 
fer éenigmata (^ metaphoras ^gnificans ^ qno* 
modo Homerum in iis, quae ille de Diis 
paffim cecinit vcl finxit, excufari a qui- 
j>usdam ait Dio Chryfoft. i¥ rS Tp«ix» * ? 
Neque vero de Homeri quidem Ô€flAoj«- 
fjéfoiç îd mirari par eft ^ aut a verifîmilitudinc 
myfticam illam fabulanim interpretatio- 
nem prorfus abhorrere exiftimandum , fi- 
quidem diferte Clemens Alexandr. liky. 
■Stçwjw. /). f f (î. Ed. Parif affirmât, Omnes 
xQyjç S*6ûAoy»f<r«vT«ç 5 a que Gracos ac Barba- 
ros , initia rerum occultavijje , veritatem au^ 
tem ienigmatibûs (^ fymboliSy tum allegoriis ^ 
,6? f0^ii^o^i^j ac Jimilibus quibusdam tro- 

ph 

P4g.lS^. Oriôinës BAéVLôNf. CAP..tX. lof 

pis- iradidijfe 5 atque ejus generis fuijfe Gra^ 
ccrum oracula^ (^ inde Apollinem Pythium 
dieium fuijfé Ao^lotv^ h. e. Obliquum. Deitt 
pag. fèq. Jh his autem Prophetis TheologiaM 
édodfos Poétas , Orphea fcilket ^ Linum , Af«- 
feum y Homerum ^ 6? Hejiodum , aliosqug 
ejus generis Sapienies^ iî vTrovoUç 'jroKKd ^1- 
hotrù^viiToLi 5 myftica vel amgmatica rations 
multa philofophatos . Vélum autem ipfis ejfe 
apud vulgus Po'éticam animorum obleStatio" 
nèm 5 fomnia nempe fsf fymbola y qua omnia 
hominibus fini obfcuriora 5 nempe ut in horum 
àsnigmatum intelledlum penetrans induftria ad 
in'veniendam veritatem Jludiofe quaji irruat. 
Et fane tafem Homcfri fîve defenfionem 
five cxpofîtionem habeinus ex profeflb 
fadtam olim a Proclo Lycio * ^ qui paffim 
Grsecoriim totam de Dits difciplinam myfii'- 
cam eflè ait , a çujus cognitione profanum 
vuïgus fit arcendum , atque idcirco non mo- 
do cœrimonias & ritus facros , quos ipfe 
ridiculos fsepe vocat ^ fed & fabulas Poë- 
ticas & maxime Homericas, verbis qui- 
dem 5 8ç extema fpecie , refpicere ac me- 

mo- 

4 In Commentario ad LihrumU. Platonis de Re^ 
puhL pag, 368. & feqq, Fdit, VaUeri, Nec Pro- 
■ dus tantum , verum etiam alii putabant , fabu- 
las Poëtarum de Diis uvç'ucSi & »x><vyàfiKSi 
accipicndas. Vid, Clariff.Fabricium Lib.U, Bi- 
hiioth. Graec, cap, 6, $. u. & liù.Y,cap,i6. S. i6. %û6i Jac. PsfitzoNU 

morare Da^monas ^ ani çîrca inateriai^ 
iKi;toatitr, & Homoiipus aç Populis fint 
prseipdî 9 (çd fâtàfouSç deaotvç Summi Nu*« . 
miais NatursHn ^ Providenûam , Opéra-* 
tiaoem, Dsçmonum minifterio utentis. Id 
quod per omnes pêne fabulas feu narra-» 
t;io^cs de Du» Mopiericas hune in mo-* 
duni exfequitur , ut , exempli gmtia ^ 
<|uod reliquonim (It infbr , Vulcani pne« 
çipitationem de cœio exponat per pro* 
cdTuqfi divinse operationis 2^ ha^c infe-» 
ciora. Ceterum , ab hisçe yeluti initiis 
(ymbolicae ûiterpretationis , quse in rébus 
(uvinis apud Homerum locum forfan jure 
quodam fuo habebat , longius j^ro^^^ 

âuic]asa totam BelU qupaue Trojam Hi- 
onam in ail^orias tanoem Sc parabolas 
converterunt. (5$rte de Metrodoro Lamp-* 
(àceno ait Tatianus Aflyrius.in Orat. con^ 
ira Gr décos ' , eum 1» t» ts;) 0'pf(«, 7«r- 
T^ %U ci?ihfiyQflm {Aér^ytiv ^ omma in alkgiH 
riam transferre , & non tantum Javem^ 
Junonem ^ Minervam , led & Hehorem , 
jichillem , Agamemnona , Ï3 omnes ommno 
Cràcos & Barbaros cum Helena 6? Pari^ 
de ad Naturam referre 5 eosque dicere tan'* 
tum œconomia caujfa in Poèfin induclos , 
nec quenquam illorum Hominum rêvera ex^ 
ftitijfe. Verum ut mmis inepte ab illo dis- 

puta- 

4 Cdp, xTXYii, Edit* Oxon, Ann. l^004 Originivs BABitL.oK. Cjli^IX. 107 

putaxi haec çenfet THti«w|s^ ^ ut haud 

duhie* pecperam ilte egît , «c^ modum in 

hisce excçifit , pervortesdo & râ Parabo» 

las meras redigendo ac corryoïpendo Hi« 

ftoricam ipfiua Bellj vwt^teiga.j, fie longe 

tamen fpecioAus iUa éi^ebantur ^ qum 

quse hodk tentant w a^ lis ^^qui Hoxne^ 

ninv Sacram & Pajtriarchanua Ifraëlitt^^ 

corum Hiftori^un c^iiûflè ^6&rpant , quo 

nihil ftultius çxcogitari ppteft *. Verum 

ha^c ni}gi3 & ineptiis Hominj^m pofTimt 

tuto pcrmitti) at ne îden^ U^ in Sacris 

quoquc çvcniat y hqc cft 51 w pVàùh Hi-' 

Itorias Sacras ccmfèftim aç. imice in ^Ib* 

^oricuoi tropicumque ra^ignt;mp iênfom 

contra Scriptoris mcntem ^ fiç Tenim gc-t 

ftarum (eriem ^ fèdulo çaverylviQi ^itror. 

Nihil tamen vel fie obitat , quo minus 

ipfac illac Vetercs Patriareharum Hifto- 

nae, fed literaliter, ut dicitur, prius per 

omnes partes explicitx atque conftitutas y 

deinde etiam , ut fecundiffimus eft Scri<- 

pturx Sacra: fenfus, & admirabilis.quae- 

danr 

4 Tangit; ut puto, Gerardurii Crocfium , qui in 
Libro , cui Indicem fecit Homerus Hehraeusp 
haec deliramcnta loquitur. Vid. CL FabHcium 
l'tb,\\. Bihliotb, Graec. cap, 6, §.2. Nec faniora 
funt, auac in mentem venerunt Jacoba Hu- 
goni, oc Pctro Loyerio, de quibus Idem l. d. 
S. 15. agit. Add, Obfervat, H^lenf, Jorn. IIL- 
^kj^rv.-^, $,7. lo8 JaC. PERl5iOKtf 

dam divinas providentise in rébus huma^* 
nis ratio , typice accipiantur , resque alias 
ac diu poft pari modo gerendas defignare 
credantur. Certc Origcnes contra Celfum 
lib.iv. pag. ipi. ip}. ceiifet^res illas cvc- 
nillè primis Hominibus tu^iiuÏç, h.e. ut 
res illas typi cflênt rerum aliarum , con* 
(criptas autem eflè propter illos ^ qui dein 
vivcrent. Immo Scripturafn pepe rébus ge" 
ftis uti^ ut doceat Majora^ ta mentis tan- 
tum fagacitati percipienda. Et itafane, ut 
quampTurima alia Mofàicas Genefeos prac-' 
termittam ^ Hagaris & Ifmaëlis Hifto* 
riam vcre fie , ut narratur , gcftam , ta- 
men etiam dlegorice interpretandam , 
guis extra controverfise dubium poncre 
niiflèt aufîis, nifi diièrte prseeuntem ha-> 
béret Apoftolum Galat. iv.? Quapropter 
fimpliciter quidem & Hiftorice acci- 
piendum eft & accipitur ab omnibus , 
quod Genef. xvî. dicitur Abrahamus ex 
ancilla Hagare genuiile Filium ^ & alium 
dein Genel. xxi .ex libéra & légitima uxo* 
re Sara: fed & verc ita accidit, ut ille 
major natu ex ancilla genitus fecundum 
carnem irrifêrit & perfecutus fuerit hune 
minorem ex libéra natum , atque ideo 
Abrahamus rogatus a Sara & monitus a 
T>to ejecerit ex sedibus fuis ancillam cum 
ifthoe Filio , ne hseres ipfius cflêt una 

cum Origines Babylom. Caf, IX. lojr 

cuïn Safse Filio. Sed tamen omnia hsec 
erant etiam d?J^yQf^u%¥0 ^ Gal.iv. Z4.h.e. 
per allegoriam aliud quid infuper dcno«- 
tantia , duplex fcil. PaSlum^ h.e. Judais- 
mum & Chriftianismum , illum in fervi^ 
tute ) hune in Ubertate conititutum ^ illum 
terreftri ERerofolyma fuperbientem & perfe^^ 
quentem cœkftis Hierofolynue bétredesy atque 
idcirco ejekum & ^cluium cûelefti lUa 
hsereditate. Nam haec a Paulo fîngi^ vel 
argumentationem hanc arripi ex conceffis , 
^UéCy nibil intereft^ verajint (^ firma^ quin 
immo talia hacc dlç , »/ fkraque , f c^ À 
/^im doSlis diSa funt ctmtra hoc interpre^ 
tandi genus^ etiam contra bac if fa didfos^ 
Jint^ quod tradit Clericus, vel, ut alibi 
ait , eam allegmam non ejfe rtm exfhratàe 
"veritatis , id vero quid aliud eft , quam 
Paulum voluiflè veritatem docere ac fir- 
mare argumentis , qux ipfe fciret nihil 
veri habere , immo eflè vana & falfâ ? 
Nec enim Paulus ait Juda^os ita argu- 
mentari folitos , & idéo hanc quoque alle- 
goriam eos debere admittere , ii ab aliis 
aut ab fe jam proferatur % fed difërte affir* 
^at , ea quas in Leee narrantur de Sara 
& Hagare, ESSE figurato fenfu ad alias 

3uoque res denotandas diâa, atque adeo 
las Feminas ESSE duo Teftamenta^ &c. 
Quas jam in his fpecies vel minima ^r- 

O gu- •tlO . jAC.PBllliONU 

gumenti , non ex vera animi Apoftolici 
iententia pro&âi j (èd tantum apud Ja^ 
dàBos mis argwnefOis adfuitos ftm incmnho^ 
di ? Verum , . ut ad Bâbelem reverumur ^ 
ad euadem modum , quo Piaxilu^ Saram 
& Hagaiem cum fuis Filiis ad alias x^joy- 
que res exprimendas reâc tiansferri ex 
meate< Dei docuit , Babylonicas quoque 
Tunis ab <>mnibus promilcue Hominibus 
ad evitandam difperfÎQnem^ contra. Dei 
voluntatem exftrui cœptas, & fecutas^ta- 
men deinceps difperfionis hominuia, âc 
Confufionis labiorum , Hiftoriam non mo^ 
do facile patior etiam d^fiyùçnuiç «cponi y 
& ad myfticam Novi Tcftamenti Babyi- 
lonem referri, fèd & ita fieri poflè ccn" ' 
feo , ficuti infra pluribus declardx^. • Ve»- 
rum tamen in ipfa illa rei gefta^ nariatio- 
ne nihil fîguratum , nihil reconditum , ni- 
hil jut/rixtft^pov, fed omnia fîmplicia^ pro- 
pria^ Hiftorica agnosco, ncquç per Zdr- 
bium quicquam , nifî Linguam & Sermo- 
nem intelHgo ', neque Homines , «difi- 
canda illa Urbe & Turri ^ ac fàciendo fi- 
bi Sêfn ^ fpeébiflè aut curaflë quicquam aliud 
-puto y quam ne ex illo loco , ubi oonjun- 
étim adhuc habitabant ^ ih folitudines per 
diveria terranim difpergerentur ^ aut fortui- 
tis cafibus aberrarent, licet a Dec peç 
immiflam illis extra ordincra & 4d tempus 

fubi- Origines BabyloK. Cap. IX. m 

fîibitam {crmotm confufionem adaiâî mox 
fuerint ad feceâîonem ab . fe inviccm , cui 
ita enixe obviam ire ftudebant , m varias 
tamen âtnilias & regioncs faciendam. 

Quaodo igitur Mofes ait , Omncm Ter- 
rain tuiflc Labii unius , & Verhorum eorM' 
dem , .Deum * vero amfudiffe iflic Labium 
ffominufn^ certum reor, accipiendum il- 
lud fimpUciter Se direéte de loquela , fer^ 
mone^ung^^&iisdem fingularum rerum 
appellationibus per luia . eademque voca^ 
bula 5 ut fcilicet omnes pariter Terram ex. 
'. uno coàaoxs^ verio Y^i^l vel fimili, 
[efignarent. Certum id reor , & vel maxi- 
me ex Confîlio Mofîs licjuere , qui y ut 
jam dixi, poftquam fupenori Capite fas- 
pius memorailèt fàceffionem Noachidarum 
in varias Familias , Terras & Linguas ^ ejus 
occafionem nunc expofîturus, prasmittit 
in univerfum , ut par erat , Homines antc 
hanc difperfionem fuiflë Omnes unius pla- 
ne Lingua 6? fermorns. Et ita haec acce- 
peruntjudaeorum antiquiflimi quique^Pa- 
raphraftse , Thalmudiftse , Scholiaftsc , alii- 
que Doftores, quorum plerique Labium 
anum diferte interpretantur Linguam San" 
Ham , h. e. Hebrasam. Vide Buxtorf. 
âijjert: i. de LingUée Hebr. Origine fag, 21. 
xz. 13. Adde LXX. Interprètes , qui hsec 
verba Confundamus labium Sec. reddunt 

O z ^^yxS' xir Jac.Pb&i^ohii 

pf ^jtftf'flM'if «xaçùç rnf ^êÊvnw ti x?^Uft. Se* 
cuitur. eos Philo, qui & totam Hiftoriam. 
defignavit hac infcriptione %9f) Tittyxfl^utf 
àukX&imf j de Cmfufione JDiakBarum : nec 
non Jofephus , qui refert infiiper Deum 
fecifle homines dx^ùykti^^Çj diverfie Lhn 
gu^j %tù vTo ^o?^9ùÊflùtç d^viwçj (^ ftih' 
pter varietatem fini invkem baud infeBeSos , 
locumque appellatum haGuxSfa , êtm nf\ 

fV}%v^if rS TTff} rnf èuLhM%roif iffirof ifOfySçj 
profier cot^uponem perfficuitatis j qua antea 
fuerat injermone. Immo vero adde etiam 
Judaeorum fabulas , quas temercnimis mul- 
ti Chriftianorum Patrum fuerunt (ècuti, 
ft^tuentium pariter 70. vel 72. Linguas 
diverfàs in hac Labii Ctmfujme fuiflè na- 
tas. Quin ad Gentes quoque hase unius 
Lingua traditio pcrvafit , quarum Scripto- 
res a Jofepho ScEufebio kudati *, Homi- 
Tits antc hanc Turris Babylonicas cxftru- 
âionem fuiflè ofMyhûff^ç , ufdus ejusdempte 
tin^a 5 difcrte tcltantur. 

Exiftimat tamen Vir Doâus * in Ob^ 
firvationibus Sacris Lib. i . diftingui apud 
Hebraeos Scriptorcs fîgmficationem vo- 
cum TMiVf & \\vhl Labii & Ltngua^ & 
hoc vocabulo fermonis idicma feu diak' 

6lum 

4 Vide fupra ta^, 201. 

y Campcgius Vitringa , Patcn Oaioines Babyloït. Cap. IX. zij 

Sûm notari « illo fententiamy immo haud 
arduumfiH ftnre évincer e^ vix ulla occurrere 
facris inLiteris teftimmia^ex quibus cum ta- 
tiane investis fignificatus hicce diakâi feu 
idiomatis , adeo huic voci T\^ qh omnibus^ 
adjcriptus , fojpt urgeri. Sed primo ipfe 
dcin cap. feq. adferens locum jfefaiae xix. 
i8. Ilh die erunt quinque Civitates in terra 
Mgypi loquentes l^y^ V^ labio Canaanis^ 
Nullum dubitare ^ ait , inteUigi hic LIN- 
GUAMy qua Deus Ifràelitis myftjeria fua 
revelaverit. Eam vero Linguam appellari 
Labium Canaanis , quia Canaardt^e ea loqui 
canfueverant ^ pari modo atque Ungua Ger^ 
mania ea dicitur , qua Germani utuniur. 
Deînde vero adde Jefàix xxviii. ii. 

run OJ^n quum ridicuUs folœcismis , vcl 
barbarismis ( feu , ut fimpliciter Junius , 
pereffino fermone) 6f Ungua alienigena allo" 
cutus fit populum bunc. Grseci vertunt , 

Pfalin. Lxxxi. 6. Terram JEgypti ^ ubi 
yntW ♦njn^ Vb rs'SXPfermanem (labium) igno^ 
tum audiebam: Plane, uti Deuter. xxviii. 4p. 

|ier*7 yoirn vh ntw n:i/ gm^em^ cujus 

Unguam non intelliges. Re6lius itaque idem 
Vir Doâus la Editione Secunda Obferva- 
tionum cap. 8. noUt negare^ vocabulum T\QVf . 
pojfe hahere figmficatum Lingua ^ Diakdti^ 

O 5 fcd Zt4 J A Ç. P B ILI ï O V II 

fed tamcn, quia Certiffimum fit^ # i&wr^ 

fimificatum in ScrifÈura - infrequenfi&rtm. 

(contra Gl. Gocccjus j Pr^ .^Wffl^^ 5JSP-E 

dicifur)'&c Script or es Sacras ccm/iéeviji Ser- 

ffumis Dideaum per p»S exprimerez id^e 

vocMum bic non reperiatar ^ uhi mbilomi^ 

nus de Linguarum idiomatis qmm maxime agi 

judicera Interprètes, mérita fe dubitareyn^ 

m^an bic tamen HÛB^ /«f Idiama feu JJia- 

kHum fit exponendum , quia cenfct Spiritum 

S. tdi bic ufurum vocabula^quod quampro^ 

priiffime Diak^um exprimât ^ fi voJuiJfet^ uti 

Canfufionem DiakHarumMc faSam inteUi^ 

geremus. Gracos quaque amftanter yhS^^m 

vel ênip^t^oçj nunquam vero ri x^îAw, quad 

fciatj bac in cafikufurpare ait, 6? feqm htm 

loquendi modum AMfiolum i. Cor. xiv. «W 

affine argumentunr de Linguarum varietatis 

ufu pertràSet , ac AetAilV yKu^ffcUç & (îmilja, 

non vero y(jtlK^i , dicat. At -vcro idem 

Apoftolus in eadem Epiftola , & eodem 

Capitc 5. Il', on iv ittfùyKmtrw imù tv j(fi* 

ne difertius in contrarium haberi potcft ? 
Quod vero ad fignificatum vocis i^Oft 
hoc in Gencfeos loco , certum utiquc ôç 
probatum clariffime, ca aeque, ac .voce 
pB^^ fignificari fermonis dialeSum-^ atqiie 
adeo heic ttim Ghaldaei Paraphraftac , tum 

poftiflfuïii Rabbinorum çxppnunt ejun 

yo» y ORI0INBS BA&VX^OKt CaJ». IX. llf 

vocem pcr altcram iUam \&^h / \wh i 
utriusque promiscuam & eandem efle lî- 
gnificadoûem ita dechfantes. Porro ^au-* 
tem incafïïun fànepoftulatur^adbiberulum 
I^c maxime voctàmluni^ ipiod MfiinEihm 
idiama & fermonis é&àle&im quam proprUffi" 
me exprimât ^ quum nuUa dum êxftiterint 
diverfa & fîngulis propm geatiym idio- 
mata, iicut nequedum (eparatas. fuexunt 
ipfiae Gentes. Neque ergo reqiiirflbantur 
vocabula diveriît;atcm iUam tantopere de* 
notantiar. 3inipliciter eiaim iftic dicitur , * 
Se diceadam erat^ fûiâb onmibys . tuac 
Hominibus uiiam adhuc eanden^ui^ ior 
fflidatn , unumqiie eovuiuiem verbomm ad 
ungula l'^^rum defignanda ufiim , eam ve* 
ro-toquelammoxai>eocon&fam) utâl- 
ter altenim non kitclligcret , & fie Ho- 
xniiies ad iêceffionem ada&os. Qua occa- 
fiooe ^xorta funt demum diitinâa Po- 
pulorum idiomata ^ & variœ fbrmoni^ dia- 

iQusc hie dîsputàvi , fecius accepit Vir 
Clarâifin^us, atque ideo in repetîta fuaram 
Objermsionum EtUiiùne longàm fatis quer 
relam jcxaxiindi^tkm quac^m adjecit.tn^ 
cufàt:me, (3/ioàexfmm Editwné tamfofr 
licite in iucem protra^cerim^ quod iftic minus 
accurate ah fe fcriptum fuerat , quum ipfe in 
fiamda 4d emendapt^ v^laccuratius exprei- 

O 4 fijfet. ti6 Jac. PmRtïoNii 

fijfet. F^eor equidem reâe hoc repiie- 
hendi, fi adhun id a me fîiiflèt, ut erue-^ 
rem & exagitarem errotem qualemconque 
ab ip(b poitea jam emendatum. At vero 
non ita emendavefat eum, ut non rétine- 
ret hoc ipfi> in loco^ quem ex illo erroïc 
interpretatur plane contra meam & recejh' 
tijjlmamj ut ipie ait, expo/itionem. Qiium 
ergo edamdum tradeiet^vocem n&tf La- 
Hum notare in hac Hiftoria non Lifiguam^ 
(ed SenUfitiam OratiomSj ac Senfiim ani- 
morum j Verbis declanitum , atque adeo 
Umm Ldbium defîgnare Umfatem ammh- 
rumj Ctmfu/iimem Lahii^ Diffenfiùuem ont" 
marum , oftendendum utique mihi état , 
ortam eflê hanc, quam Ëiifiilîmam puto, 
illius interpietationem ex eo, quod antea 
{ènfi(Ièt,vocem TMXf vix ullo in loco S. 
Scripturas de Lingm exponendam. Hune 
autem errorem , quum nimis eflèt manifê*- 
fhis, & ipfe in eodem Libro locum pau- 
io poft attuliflèt, ubi ex fua ipfius fenten* 
tia Linffiam ea vox nbtaiet , ab jeciflë eum 
quidem. vel potius mitigaviife, fed ta« 
men in hoc Geneiëos loco , qui inter nos 
controverfus eft, neutiquam repudiaflè, 
haud dubie , quia fèntentiam mutare aut 
prorfus inducere, nimis exiftimobat in^f 
corum. 

Queritur dein , quod , quum etiam in 

El Origines Babylon. Ca*.IX. Z17 

Ed. fecunda Certiffimum declaret, in hac 
voce ittum*Lif^iue Jimificatum efe in Scrip- 
tura infrequentiorem jorevitcr in parenthefî 
appofuerim Coccejum contra tradcrc , id 
S^pe ea voce fignificari. Hoc vcro rcfu- 
taturus , quod pacc Viri dofti dixcrim , 
aftute vidctur agere. Etenim Voceih hanc 
SlQXff plus quam centies £j? feptua^s ait oc- 
currere in Scriptura , nec plura fe obferuaffe 
mam fuinque hca^ qua noftr^e figntficationi 
faveant : indc jam abfolvit me , rogitans , 
Uter ergo curatius cgerit , an qui vocabu" 
lum hoc Saepe , an qui Infrequentius ÏUo w- 
nin fignificatu dixerit ? Aft Vox illa notât 
pafHm primo Labium oris^ deinde omnes 
alicujus rei, patul^ inprimis, margines^ 
veluti ripas fluminkm , littora maris , al- 
vcorum & poculorum ambitus extrêmes^ 
&c. Ômnia haec loca^qiue funt frcquen- 
tiffima, ex hoc numéro fuiflfait cximcn- 
da , Se tantum c^putanda hic pauca illa , 
in quibiis ea vox de Sermone^ Uvë jam ad 
naturalem e jus materiam & formam , quse 
in fonitu literarum , fyllabarum , & ver* 
borum cujuscimque Lingual confiftunt, 
fîve ad c jus fenfum referatur, reperiretur 
pofita. Sic frequcns fatis in illa paucitate 
dcprehendetur hujus vocis ufus in fignifi- 
catu Ungua aut pronunciationis. Et quid 
flydtuainus .^quum certiffimumycvt fît, vo- 

O f cem xiS Jac.Pbhizqkii 

ccm haac, quia Labià fimt nanirafa in« 
ftrameiita kxpiepdi , non cpgitandi , êc 
partes corporis, non apûni, notare itaque 
prius, & propius, & natundins ipfiim ms 
Sermonemj tea prtnmMcùUiMcm^ at langio- 
le demum circuitione & nn^phoray^ 
temiam ejus. Non diftingiiit làtis Vir 
Doâus intcr Senncnnn ccrtx Linguas, 
veluti Hd>ndcae, Grasca? &c«et-Senno« 
oem naturalis locutionis qualicunqup Lûb- 
gua. Neç enim nos voluinos^ ut niNE^ 
nie notet cernim idiowia ,' ut ait, qmim 
ncMidum exftaiet tune diverfus Sermb aut 
Lingua in .Orbe temrum, £èd fenfiis cft, 
quod omnis Terra uiâ fuent pronunciar 
tione cris eadem , & verbis usdem, £bu 
quod fermo, qui ex oouiium Hominum 
c»e audiebatur, erat unus & idem , quod 
ad fbrmam & mateniam, £bd qui dein rar 
riis mutationibus paulatim in divjerûs ac 
fingulis fere Gentibus propcias abiit Un? 
guas, feu Fprmas. Sic quando Moiès ait 
Ëxodi VI. iz. fè effe mu cirtwncifum La^ 
hiis , nihil aliud utique id not^ , qpBm & 
difficulter proloqui vearba, non hi^us aut 
illius , fed jcujuscunque-^ Gvc Linguas, 
five Senfus. Hsec prima fie prsecipua ett 
Vocis fignificatio , quando ad Sermonem 
denotandum adhibetur, atque adeo uIm 
nuUa additur defcriptio&nnoiûs, ut qui 

fit ORiaiN£s Baby^qn. Cap. IX. zi^ 

fit bon\*s vel malus , verus vbI falfus &c. 
maneadmn pleramque twic in prima 111a 
fignificatione, aut ei proxima, quas eft 
certae JL-inguse. Sed &, ut a4 controver-: 
fum locum rcdcamuç , quid quaefo discri- 
minas cft inter Labium CanaaniSy quod ip- 
iç per Linguam feu Dialeâ:um cxponit, 
& LaMum primorum Hominumj feu Noa- 
chidarum ? Sicuti pmçibus Canan^is rede 
dicerctnr, umtn fuffe^l^ahium^ h. e. Lin- 
;ua i fie omnibus Noachidis in unam adf 
LUC familiam & rçgionem cpnjunétis 
quîdni çodem fenfu dicatur fuiflë wtum 
Labium^ in primis in tali Loco & Hifto- 
lia , in qua Deus dicitur, mox confudiffi 
eerum Laliumy ne alter ajterum inteUigeret^ 
Se in qua porro agitur de Dijperfiùm illo* 
rum ex una Faihilia , Populo , Regione 
in varias mntores Familias, Populos, Re- 
gioness unde, ut ipfe fatetur, neceflario 
mox ilia JUnguarum ^ DiakSlorum diver- 
fitas fuit ôrta. 

Tuctur dcniqûe fuatn fententi^m etiam 
argumente e^if Grseca Lingua petito , ubi 
itidem jc^îXoç Lahium non notet DialeSum^ 
WX Linguam. Sed res profeôo mira, Vi- 
ros Doâiflîmos ac Umato fatis judicio 
pneditos uti argumentis , quae , fi qua il- 
fis ineflet vis , seque , immo magis , fuam 
ipforum, quam advcrfariorum ^ppugna- 

r^nt 110 J A C. P E R I 2 O K t I 

rent (èntentiam. Debuiflèt ccrtc V. C. 
vei non protuliflê inane hoc argumen- 
tum, vel oftendifle âltem, Grsecos vo- 
cem Labii ad Senfim Oratkms defignan- 
diun iifurpare folitos ^ quem in ufiim Mo- 
fen hic 8c Hebrasos eam pai£m adhibuifle 
cenfêt. Multus eft in eo, ut conférât ex 
Novo Tcft. quod Paulus jubet Fidèles ra 
mto hiyiif ' & 4)foysîV ^, quod in jiaUs « 
tribuitur iUis %Mftlût tuù 4/v;^i) [Aia. At ubi 
%ilXo( tv 2 de confenfu , ubi ;^fiîXeç trtfov de 
diflènfu r Nusquam^ at de Lingua tamen 
Ego ufurpaflè eum Vocem ^ttXoç oftendi. 
la vero vix fim indigMtione légère fotmt fi- 
bi repofitum ^ quia non Pauli illa , fed 
Ëfaiae fint veroa^in quibus vertendis Pau- 
lus imitatus fit ftylum LXX. Ittferprefum. 
At vefio Paulus nullum hic fecutus Inter*' 
pretem , liberrime & fuis Gtttex Lingux 
Verbis expreffit Efiiias (ëntentiam , neç 
veritus eft, diceie ly yftkui^ Irlfoiç A^Afiif, 
h. e. aliéna Lingua loqui: immo videtur, 
fi ordinem verborum ipfius & Ëfaias fpe- 
âemus, non tam vocem XMXf LaUum^ 
quant ptS^*? Linguam , vertiflc pcr x^SKoç , 
fiquidem veiba Efaix pt^b^l fTÉMy ♦ij^i 
n'iHM tranftulit «¥ i'nfayhifCùiç %tù if ;^t- 

a 1. Epift. àà Cormh, I. xo. 

h Ep. ad Rom. xii. i6. & faept alibi. 

# IV. 31. Origines Babylon. Caf.IX. zzi 

M^t¥ hifw. Neque id ftatuere abfonum 
foxct j fiquidem & LXX. vocem HÛtS^ 
Labium , in hoc Geneièos loco vertunt 
modo per ;^(Xo;, modo per yhSc^ùm^ mo* 
do per $«yi)v , fîcuti in Hebrasa (sepiu3 
TMXt & \vth Labium ic JJngua^ tan-^ 
quam ejusdem iîgnificationis vocabula^ut 
pariter funt locutionis organa y conjun* 
guntur. 

Ex hac autem prascipua phrafî , in hune 
(ënfum explicita , & ita qinnquies in pau<» 
cis his verfibus obvia ^ conftituenda quo* 
que eft alterius & conjunâse, fed quse 
femel tantum occurrit, locutionis inter* 
pretatio , Unorum fcilicet Ferbtnrum , t3*131 
tDnnK- Nam fîcuti omnis Terra ante 
difperfionem fuit Labii feu loque fa umuSj 
fîc ums iisdemque verbis in commimi illa 
omnium loquela ad res quasque denotan- 
das debuit uti. Sic plane Pfalm. xix. 4. 
de Cœlis, qui dicuntur enarrare gloriam 
Dei, & tamen "h^ nnST |»t«i *10« |»te 
d7\p yOB^i non eft fermo^ necfunt Verha 
iltisy non auditur vùx eorum. Manifefte hic 
To LH^T ponitur pro verbis ipfis , quibus ' 
utimur in loquendo & narrando , quorum- 
que V09C Scfonus auditur, fîcuti ipia Radix 
fimpliciter Loqui^ h. e. Verbis quibusdani 
in qu^emcunque{ërmonemconjun£i:is uti, 
paffîm fignifîcat. Philo Hebraica fîc red- ix% Jac- P'etitiùntT 

fjuav^ h. c. fermonem^ qui. akrilms yrùpri^ 
fercipitur , fiiiflè ejusdem generis , (eu una' 
rum eanmdcmque *uocuin. Sic paulo poft 
ex ipfis LXX. Interpretibus , y:onfmda^ 
fn»s Linguatn eorum^ ne inieUigant quisfuê 
fro9cimijui Wv c^«v^V, h. e. vocefn^ quam 
quis loquendo edit. Cette nihil proriîis, 
in tota hac & brevi adeo Hiftoria , vel 
vcibuio innuitur aut memoratur de per- 
petuo quodam confîliorum înter illos Ho- 
mmes confenfu, aut earundem opinioîium 
feraionumve in rébus divinis concordia. 
Contra omnia comtnunionem iinius Lin 
gua? , 8c ejus mutuum inter Homines in 
tcUeftum clariflîme dénotant. Quo per 
tinet phrafîs ^ Confuftdamus lahium earam 
ne mjn nôr tS^K ^y»t8^ imelligam qûis 
que IMum prôximi fui , h. é. ut ipfe Coc- 
cejus , faciamus , ut loqui inter Je.ampUu. 
non pojjtnt , ut ita impediatur ifia domnatio. 
yOtJf eniia quando ita fimpliciter con- 
ftruitur cum N omine Subftantivo , quod 
quafi régit , nvdla intercedente prsepontio- 
ne aut particula, fignificat maxime, vel 
fimpliciter audire , vel ctiam percipere & 
intelUgere. At quando obfequi 6? affentiri 
notât , & habet junéhim ' fibi ftibftanti- 
vum, intercedit tune pêne femper vel 3/ 
vel- 7 / vel particula 7Jt^ Dixcram pêne j 

ÔC OitiGmES Babyi^on. CfAP. IX. zxj 

& ideo Vir.CL quem modo ad partes vo- 
care debni^ hoc quoque oppugnans, in«- 
cailùm profeâro duo tantum loca invenit 
& oppofuit 5 in quibus irrifor dicinir 
nm audire increpatimem y 8c Deus non audi^ 
re vanitatem , quae tamen ipfâ vérterc etiam 
fîmplice audiendi fenfu poflîs, ut audiens 
non audiat^ , vu ita tiudiat , f$Mfi non audiat. 
Sed quid opùs his?" Audire Uhium alteriuSj 
Scripturse phrafî notât vel fîmpliciter anr 
dire , vel întelUgere , linguam aUt verba al- 
terius; Sic J%lm. lxxxi, d. ît^ nfiiy 
J^DÎPR "^Plffy LaM^m (Linguàm ) ^uod^ 
non inUfkxi audivp. Et Ëfaise xxxiii. 
IP* ymfù: nôB^ ♦W / pr^fundi y déci- 
les labh ( pronunciatione ) ut intellip non 
foJRnt. 

jParaphraftâe quidem hisce duAus tecU- 
tionîbus LahU unius^ & Férbvmm e&run- 
,dem^ addunt.tertiém C4onfiUi umas^^ fed re- 
rpiciunt ceFtiffime fingulare illud & me- 
moratum hic iÙorum Hominum Confili- 
um 5 quod ad impediendam , quam metue-^ 
bant , dîfperfîonem parîter ihlifle tVadun- 
tur^ quem ih modum ipfi quoque Judaeî 
fliam ÇonfiUi unius locutionem interpretan- 
tur. Neque vero uUa ex parte vel mini- 
mimi liquet ,. propofitum id Mofî , ut 
oftendat, quomodo Homines ex conftan- 
ti hàéteïius concordia & conferifu opinio- 

num 4*4 jAd. Perizonii 
num 8c fennonum in fententiaruin divor- 
tia abierint, fcd id folum, quomodo ex 
coniunâa in unum Locum habitatione, 
& unius Sermonis ufujdiftraâi fint in di- 
vers Terrarum & Linguarum , ut jam 
faepe diximus. 

C A P. X. 

CmJtliaNoachidarumin terra Sinêar. 
jNm voluerunt ofpuenare Cœlum 
aut Deum. Unice idtgerunt, ne 
difoergerentur. Verbum pô etiam 
votuntariam & fertuitam ^ quf 
fenfimfit, di^rfionem notât. Dis- 

. perfio h£c fuit Cerpirum , non 
Animerum. Ad eam evitandam 
exflruere Jibi Urbem & Turrintj 
& facerefibi Sèm volutrunt. Ma- 
gna in eo nexu difficultas adegit 
Grattas i ut aliter hoc , quam de- 
bueranti vertermt. Nomenquae- 
iicum efi res ab hoc loco & nexu 
flâne aliéna. Similiter inanis Glo- 
ria ex re nullius utilitatis & 
maximi laberis in primis Hmini- 

bus Origines BabyLon. Cap. X. zzf 
bus non débet Jiatui. Çalvini in^ 
terp'etatiQ vocula ^^ rejicitur. 
Supplementa Aliorum CQnfutan-r 
fur. Cocceji fentmtia examinatur. 
Clerici crijis <^ exfojitiç explodt» 
tur. 

CONSEQUENS nunç eft 3 ut expong-? 
mus 3 quid illi Homines , qui ita 
conjunfti venerunt in Terram Sinear, & 
ibi pariter confcderunt , quique una adhuq 
ioquebantur omrfes Lingua^iftic fuscepe- 
rint & fëcerint. Hoc vero quia praici'- 

i)ua laborat difEcultate , quae in illa potis-? 
îmum phrafi , faciamus nobis Sêm , inelè , 
videndum prius^guid Homines iuscipien- 
do illo opère fpeâavèrint ^ feu qiia ciaufa , 
& quo fine fibi propofito , çonfilium il- 
lud tantae molis , nempe Urbis Çc Tunis 
sedificandae, ^que ita faciendi fibi Sem^ 
inierint . Unicuip hoc illos cijravifle , ^ 
tanta re aggjedicnda voluifle çavere ^ ne 
difpergerentur in fuperficiem qmnis T'orra , di- 
fêrtc tradit Scriptura. Nam quod Jofe- 
phus ait 5 cpeptam confîlio Nimrodi 
Turrim quafi cbara Deum , fi forte novum 
hominibus immittere vellet diluvium , atquô 
■/dcîrco çxcelfiorém , qudm quq aqu^ adfcen--. X2j6 Ja C. P E ri» O Nil 

dere foj/et ^ iîmul etiam ut ulcifçerentur ne- 
cm majorum } non modo aliehum pWie a 
S . ScnptUra , fed de nimis quam îneptum 
eft Se ridiculum. Quid enim, ut ^aa 
Fererio contra hanc rationem notata prse* 
tetHiittâoi^ i^olidius aut magis abfoiium 
fingi poteft & excogitari , quam in paen- 
tem venifle Hominibus^ut contra I^eùm, 
cujus immen&n $c extraordinariai^ pç* 
tentiam , immifla prseter fplitum naturie 
ordihcm; immodica aquarum vi &c çlu- 
viohe , fenièrant atque etianumm l^oc 
iuo metu agnoscebant , cujus |gnçip | fçu 

Fulgurorj^ bufnamsnioturi$f9mffiumentes^ 

îdentidem videbant & audîebant , cujùi 
.Vçntos & proccUarum viôkntiam totiçs 
animftdvertebant , contra illum tamen ita 
confulto ac deliberato fe vcUent tueri, & 

auafî bellum fusciperc, immo cum, vin- 
icando fuorum necem , quodammodo pu- 
tiire. Similia tamen ôç àlii Judsei. \^t 
ad h. h Sal. Jarchi. At longe fapientior 
iis fuit Aben Ezra, qui tradfc h. l. JËdifi^ 
catores Turris non fui [fe tamftultos^ ut cogi- 
taverint afcéndere in cœlum^ neque timuifft 
denuo diluvium , quia aderant iftic Noacbus 
6? Filii ejuSj qùihus juraverii DeuSy fcil. fc 
non immiflurum denuo Diluvium in Tcr- 
ram. Vide Genef. ix. ii. &c. 

Scd Ork^ihes Babitlon. Cap. X. z*/ 
Sed & eju^em Judaica iUafuQt incb* 
lis 9 dujus fiotiiflSma apud Grascos Fai>ula 
de Gigaatibus , qui ccmgeftis iix altiffi- 
mvun laftîgium maotibus cœlmn volue^ 
liât oppugnare, ôc Deps bello ^;gredi: 
derivata Imid éuhh ex illis Judaicx hu<- 
jw Fabdkas fontibus. Nam de Celfus Epi^ 
ciiiireu3 jîam olim kmc Tunis Hiftoriaoïi 
CQntxitit cxwk iUa iyùi Aloidarum feu Gi« 
gsœtum Fabula. Vide Origenem ctm^roi 
Celfum lil^' IV- p. 174. 6c Sibylla apud 
Jcxfephum, de bisce pritnis Homimbus^i 

€ff0tt^Q» hsi To\ y'f ^wf 9 *Turrim exjlruxerunt 
aîtiffitmi»^ tanpMm afcenfuri per eam w, 
ipfwf^ C9lum. Sed re£b Philo p, m. ^u 
di hac Tum, yn^ otih» j^époç di^nxf^^^ »f «^ 
toS 4^u^«i) fa. e. q<fuMacîmque tandem pars 
Tanrir n^ r^^îonf j)af4/9 ^/ixi0 atsifigfre* 
Vofum oitae bas: fqnt Fabdlas at^œ 
iarptke. ex prasccpta quadatn opinione ii»* 
£uiai ctâmixiis per exifanjendam haoc Tur *« 
rÎBO adn^ffî 9 <fX0à quia Mofes ipfe m» 
e3Spriiiii£9.&: ^od tamen praejudiçio quo*' 
d^m jâffift olitn Interprètes ooini modp h^ 
tere îa hoc fiâo autuin^nt^ tanto libe^ 
fîus iHi c0Q)eâruri$ Tyis. indul&runt., & 
iea tam ab^rdam & in&mem rebdlio- 
uem, vdb potiu&iaâoiam) vxkm fùpt com^ 

, P z Uni- 3,^,8 J A C. P E RI Z O Nil 

Unicum crgo cil, quod fibi curac cor- 

diquc habuerunt in Terra Sinear juxta 

Mofen , »^ ex ea difpergmntur m reliqua 

TerraruWj h. e. ne quocunque cal'u ab fe 

invicem imprudentes & inviti divelleren- 

tur, fepararentur 5 aut abcrrarent in foli- 

tudines. Hebr^um enim ^ yMi non tan- 

tum violentam , fed etiara fortuitam , im- 

mo voluntariam difperjionemnot^t. Sic in 

proximis fuperioribus Capitibus, Gcnef. 

IX. ip. Ht funt très filii Noachi^ Th^iy\ 

vnxn ^3 nSflJ fs? ab ilUs eft 0mm f^- 

la in varias Gentes & Regiones difperfa^ 

divifa, feu Jb illis orta, abfeimicmàt^ 

eèjjit & [e diffudit in diverfas Regiones 

Omnis'Perra. & x. i8; poftquam cnume- 

raffet xi. Filios Canaanîs , addit , HPîK^ 

^JWDrr rmo^m "(ioi I ^ pofiea , ortx 

ex his, Familia Camrkeorum diffuf^ p^y 
vel difperferunt fefe^ in latifSmum yideii- 
cct & ampliflimum terrarum traéhim , eu- 
jus fines ex profeflb feq. §. cxponuntur. 
Sic Proveib. v. itf, nyin ^^fU^J» 1*Ô* 
ffargant fe fontes tui foras. Et Zachar. i- 
17. iIDO ny rrjyiôn TIJ; Adhmdum fè 
diffundent Urées mea propter bonum. 2. Sam. 

XVIII. '8. ♦jû ^y nifiôj nonborr db^ ^nni 

V'iKrr *7D / /«^'^ ift^ic pralium illud diffufi^ 
per fuperficiem totius iîlius terra vèl %^^* 

Deniquc x, Sam. xiii, 8. v*7;;0 DJ^H ^^ Origines Babyloïj. Cap- X. iip 

difperjit fe, discejjit^ dilapfus eft Populus àb 
//>. Et §. n . quia vidi , ♦'^J^D DJ^n V^l ♦D / 
fuod diktberetur populus d me ^ ubi manife- 
fte ad notandam voluntariam , & quae 
fenfim ac fingulatim fit , non fubitam , 
violentam ^ coadtam ^ hominum difpcrfîo- 
nem adhibetur. Id quod oftendere plu- 
ribus volui , ut ita liqueret ^ quaodo Ho- 
mines hic dicunt , excitemus Urbem 8c Ti^r- 
r/«r, & Sêm y ne difpergamur^ intelligen- ' 
dam eflc, non omnino violentam 6c ne- 
ceflariam , quod nonnulli putabant , fed 
fortuitam , takmve difperfîonem 9 quatn 
faciendo fihi Sém , cavcre & impedire fc 
poflè credebant , licet mox , quando Deus 
eos difperjijfe dicitur ^ ctiam necopina & 
neceflaria feceffio defignetur, 

Ceterum nuUam hic aliam intelligo dt^ 
fperfionem , nifi Corporam ^ feu iplbrum 
Hominum , ex.unô Loco in varias Re- 
giones , & ex uno Populo in diverfos: 
neutiquam ullius Animorum aut Opipio- 
num divortii. Idque coqftare arbitrer ex 
iisdem rationibus , quibus antea Umm La- 
btum & Una *uerba explicanda limpliciter 
per communionem Unius Linguse ^ qua 
omnes pariter ante hanc difperfîonem 
utebantur, oftendere 'ftudui, petitis ma- 
Kime a Confilio Mofîs, Hiltoriœ Nexu 
çum fuperioribus , & eju& ipfîus Narra- 

P 5 tio- 1)6 JA€. PÊHfïÔKfl 

tionc", per fuas Locutiones &Ciïc«âi* 
Itantias confiderata, denique Homkium 
tune viv^itium certa Habitatioûis , fed 
ûeutiquam verifimili jam otite hanc difpcr** 
fionem Animorum per otnnia, conjun* 
âione» £t nonnulla quidem eoram^ quse 
iftic attuli, majoi^tn hic habeht & cer- 
tiorem vim ac evidentiam, Nam ania 
Mofes hac Hiftoriae lacinia vduti œc- 
riorém rationî^m mldit ^ & occàfioncm 
faéhimquc ipfiim expofiit, Rci foperiori 
Capite idotitidem quafî vctho jam defigâa^ 
tas , non eft dubiutn , quîn tina eademqofi 
tes utrobiquc eodem prorfiis modo pa* ca- 
dem, aut iimilia^ ejusdem tamen lignifi* 
cationis, verba detiotetur. Atque adeo, 
quia in fuperiori Capite , & ultitno plane 
5. proximc ante hanc Hiftoriam dixit 
Mofes , ex famiUfs Filiorum NoatM pro- 
diiflè feparatas { niÊDi ) Gentes in Terra fé 
diluvium : Simifitcr §. f . eodem vocâbulo 
ait , ex Filiis J^heti fepOTa^as ^ftititfe 
Gentes mfularum^ vel ejus FiHùï fêfarofèt^ 
iifferfos^ in infulas Gentium\ & §. ^f . de 
Phalego, ejus diebus ditnfa efi tlibSâ ÎJ^" 
ra j immo §. 18. hôc ipfum rôCûbduM 
pÔ/ verbis modo laudatis, Difperjjeflm^ 
vcl âifperferum fefe FarniHa CanaaiUs: ei- 
que omnia certiffime figniflcant ipfetft 
HopiifiiBft \j^m Familiie 4tffferfimm iâ Origines Baéyi-on. Cap. X. zji 

fiœffiimem itt varias terras & populos j id- 
circo «que ccrtum* arbitror, hoc quo- 
que Capitt , & m illo Hominum Con- 
nlio , ejusque eventu , eandem plane ^ 
neque ùilam diaiïi , defîgnari di^fio- 

Sed & ipfe rei Gircumftantiae , àdhî- 
bitsequc Locutiortes , clariflîme ictem il- 
lud probant 8c dcmoiiftrant. Nam quid 
tandem cxftru6tio ver* Urbis , & verse 
Turris, quas veré exftnii coeptàs in con- 
feffo eft apud omncs , fttcere oC conduce- 
rc potuît ad impedicndam difperiîonem 
feu difti^ftionem animorum & ôpinionum 
\x\ re five divina five politica ? Multum 
dutcm potuiflè ad inhibendam ipforum 
Mominum fortuitam in diverfa Loca di- 
foferfioncm , oftendettius in fequentibus. 
I)einde vero , quando Deus dicitur bis il- 
los Homines , pcr & poft iihtniltkm iis 
Labii confufîohem, dijperfiJI}^ h- e. ade- 
;ifle ad feccdendum ab fe invicem ^ 02^0 
ÏX ILLO LOCO 5 pKH ^D ♦JÔ by in 
fuperficiem totius terra , nonne manîreftè 
prorius & citra omnem dubirationîs ale- 
àm liquet , loqui Mofèn de vem & ta- 
li Hominum difprfione , quas fit ex uno 
& certo Loco , in quo conjùnâi prius 
una agebant j in varias reliquà Terra par- 
tes ? • / 

P4 Hac y" XJi JaC. t^ERIZONîi 

Hac difperûone iftis rationibus clariffimé^ 
nifi valde fallor , talem in modum démon- 
ftrata, & cognito jam fine unico, quem 
fuo operi & çonfîlio propolucnint Ho-» 
fnines terras Sinear , munitam deinceps 
habebimus quafî viam ad inveitigandum 
tanto facilius ipfum illorumFaâ:um,ejus- 
que Rationcm. Voluerunt itaque exftruc- 
rc fîbi Urbem & Turrim , & facere fibi 
iSém j ne^ quo difhim eft modo, differ- 
gèrent ur pfer reliqua terrarum. ïn Urbe & 
Turri nuUa prorfus hserct difficultas , fi- 
fjuîdem talem & iftius nominis Urbem , 
înquc ea Turrim crelfîflîmam , rêvera etiam 
longo tempore poft exftitiflè in terra Si- 
near 5 notum eft , & fie fatis probatum a 
Viris Eruditis. Vide Bochartum Phale- 
gi ï,cap. p.& i^. Sed fumma ineft in co, 

auae fit ratio & vis connexionis in ex- 
Tuenda Urbe 8c Turri ad obviam ea rc 
éundum tali difpèr(îoni , & maxime infu- 
per , quid fibi velit illud , Faciamus nobis 
Sêm {Nomen) ne difpergamur, Certe tan- 
ta haec Grasciis Interpfetibus vifa fuit dif- 
ficultas, ut proptérea n dum hune, quia 
îblvere non poterant , maluerint gladio fe- 
care, pro eo, quod in Hebraico eft tex- 
tu, pÔJ |Ô/ Ne difpergamur ^ reddentes^ 
fcr^o T« êtx(r7F(A^y,vai rifxiç , jîntequam difper* 
:ganmr -, quam verfîonem fecuti fuîit Phi* OltIGI>tES ËABYLON. GaÏP. X. Z? J 

lo Judacus ^ tum Vulgatus liitcrprcs ^ & 
Chriftiani Patres, qui Graeca magis Ic- 
gebant & intelligebant , quam Hebrsea : at- 
que indc potiffimum nobis teftamentariam 
divifîonem terras , fa6tam a Noacho inter 
très Filios eorumque familias ante hanc, 
difperfionem , extuderunt. Verum ifta 
quidem vis eft: , non jufta interpretandi 
ratio j fed & certo fîmul indicio id eft , 
quam nullus illis fane vifus fît in Vulgata 
înterpretatione Se rei connexione commo- 
dus & i^ûus iileiîe fènfus. 

Et amabo, quid aut quale intelligctur 
Nomen , quod idoneum fit ad eavendam 
talem difperfionem Hominum tune Viven- 
tium ex terra Sinear în alias Regiones , 
qualem hic neceflario intelligendam fupra 
^robavimus ? An Noniinis Fama , fc? G/o- 
ria ? Sed hxc concipi nequit , nifî per ôc 
apuçl Alios exiftat. Qui vero praeter hos- 
ce Hominès erant jîlii , apud quos fibi 
Nomen facerent ? An ji^H tune viventes ^ 
an eorum ipforum Pojleri ? LJtrumcunque 
- eligas 5 in eodem luto hasrebis. Nam 
practer hosce^ qui fuerunt Omnk Terra ^ 
nuUi jfln tune erknt. Apud Pojleros ve- 
ro invalitura olim fui Nomirns Fama quid 
obfecro conferre poterat ad id , ne ipfî 
TUNC ex regione Sinear in diverfa tcr- 
rarum difpergerentur ? Dein fi ifta re quae- 

P f •fi- 1)4 Jac. PBHiioirii 

iî vident fibi Nmen apdd pfieros , ttmc fâ- 
âe id mium videietitur egiffî vel fpeâaflê, 
ut pofteris 9sà% relinquerent duratunim 
{lias induftrlee Se kboris exemplum ac 
mônumentHm , ex quo liqneât^quam non 
torpuerint otte , hec fe dederint feghitise 
mit ignavise, fed aiiquid, licet fibi id d&t 
infFuâuofum €c inutile ^ egerint tameù 
p6tîu9, quam mhil. Hoc autem, tantum 
^ft ^ ut credam Deum tanqtîam rem 
mdbam inhibiturum , ut potius putem^ 
fua benignitate & favot^ taiiquam itm 
kudabilem profecutûrutn. 

Sed 8c ncuti nuUa omniiio , qualiscim* 
que tahdem Pama^ five apud Alios, qui 
tune exftitiffent , fi ve apud IMfteros , im- 
peditie poterat talem , ^uam nuetuebâïit, 
feu fortuite 5 feu quo alio cafu , fibi tune 
temporis eventutiam dîfperfionem , fie 
neutiquam cxîftimandum elt , Ht>mincs 
îUos j adeo adhuc fimpliccs 3c rudes , va- 
aiffimo folius famte {^ gloria ftudio , in il* 
fis rerum initiis , tàntoe molis opus , al- 
tiffimaj TUrris exftrùôiotiem ^ inc^um 
fibi & tcmere fiisccpiffc. Hoc qui crc- 
dene , rt benc perpenfa , poteft ^ ntc is fà* 
cife fidcm abuirdiffimis quibusque haberc 
poterit 5 & gthuinam prîmi temporis ig- 
norât plane mdolem aut Hiftofiam. Naih 
J^fl^c fimul, 8c Ratio ipfa, dî^iffime nos 
- 'do» douent^ omfiîum rcrum & artîtthi înitii 
fcàffc prbffus tenuia àc hidia , neccfïaria 
ad ufiirrt vîx cognita tuttc àut i^^mta , àt 
ômamenta ïèrius longe inventa aut ^useîG% 
tSL j hèdum ut cujusqmift to mentem ttmc 
facile veherit , opus nullius prôtfitt fibi 
utilitatis, 8c maximi fimùl ac longidîim 
kboris^ aggîtfdi. Vere Arîftotclcs inP^ 
litids Vif. ïo. t£ fÀv yàJç (^àtyxurk Y^ 

«uApyov hdfif&ûivuv Tijf AÔÇij^v. Phêoèile^ 

ipfam utilitatem domiffè netéjfarili , isif ^^i? 

<^^ omàtum 6? abundanHai^ pèrtinet^ , f///jf 

y^ww exifientihus , acceffijffi , m//dw/ <?/? V(7?n;^-* 

ifffjvj. Ceterum illud ipfiim etiam tôntra 

Grâecam Latinamque verfîôîiem , Jud^os 

HcUeniftas , & Chriftîàhos Patres , eft bb* 

fervandum , ^ui tradunt paritei* , hosce 

Noachidâis votuiflè in terlrâ Siileat- fuie ifik 

habitatimis Monumtntum & Nùmen relin-» 

miere , antequam ex prseceptto vel prjedi-* 

aioiie Noachi ex eo Locb in alias oAis 

tcitaram partes a Deo difpergmntur ^ aut 

ab fe invicem discedere cogerentur. Nàttt 

icmge ^dhuc abfurdius eft erèditu , eôs, 

fiquidem praeviderent , âut fcireht , fê , 

vd omhcs pariter, vel tilUltô maxiniam 

partem , ex eo Loco in alia dil^érfum iri, 

at?t quoquc xùù^o âbituros, tamtn iftic^ 1^6 Jac. Perizonii 

ubi ncG ipfî nec pofteri eoruin effent dcîn» 
ceps ergo habitaturi, aggrefTos tantx mo- 
lis & moleftiac opus , propter rem nihili j 
fëu tantum , ad fervandâm^ tam operofa 
& inutiii ceteroqui ftru£bura ^ conjun^a 
iftic habitat Unis memoriam. Eam utique 
qualicunque alia^ magîs obvia ôc facili, 
iationc prodere pofteritati fuae potcrant, 
ficuti comperimus eam ipfàm omnium in 
terra Sinear Habitationem longa & vetu- 
iïa traditione perveniflè etiam ad Populos 
& Scriptores , qui Babyloniam & iftam 
Turrim nunquam oculis fuis ufiirparunt. 
Sui autem Nomimt & Vit as folius memo- 
riam nulla re reftius propagare ad pofte- 
ros poterant, quam fequendo fimpliciter 
Naturas duftum ^ & generando Sobolem, 
ficuti multis declaravi in Differtat, Tria- 
de ad Legem Deuter. xxv. ubi Frater de- 
funfto Fratri jubetur fuscitare prolem, m 
Defun6li Nomen deleatur ex Ifra'ék j (poà 
proinde fervari fola poterat ac debebat So- 
bolis fuccelîîone. Id vero tanto magis hic 
confîderandum 5 quoniam in hoc Nomine 
fîbi apud Pofteros tali ftrudufa compa- 
rando , nihil jufta ratione inveniri aut ua- 
tui potefl: praeter vel Inaniflîmum , fi cum 
tam difficili opère comparetur , fiii tan- 
tum Nominis & Vitce olim iftic a£be; 
memoriam fervandi , vel Laudabile , indu- 

ftriie Origines Babylon. Cap. X. %\j 

Ariae a nuUo labore abhorrentiscxemplum 
pofteris relinquendi , Studiiun. 

Nam G/m^ inaniflîmum item in mo- 
dum tânto labore quaefita , quam tamen 
pêne omnes Into^retes hic memorant, 

frorfus aliéna eft ab hujus xdificationis 
liftoria 5 fiquidem ea unicc confiftit in 
exccUentia qpadam Unius fiipra Alium. 
Jam autem Gloria ex hoc facto oritura, 
fi quse eflèt , non fuiflèt Unius aut Alte- 
rius vel Hominis vcl FamilitB propria, fed 
Omnium 5 qui tune vivebant, commu- 
nis , atque ideo ncque ad hanc vcl illam 
feparatim , fed ad omnem omnium pofte- 
ritatcm communiter perventura. Fuiflèt 
crgo, fi rcéte rem perpendas, nulla pla- 
ne 5 quia nullorum feorfim , nequc illo , 
quo Turris exftrufta eft , neque fequenti 
tempore. Sed & fucrint pfimi hi Homi- 
nes quantutnvîs impii , fucrint libidini îuaî 
& affeÊtibus dediti , vitiis etiam quibusli- 
bet eoopcrti , tamen tanto cos Gloria ftu-* 
dio jam tune flagraviflfe , ut propterea tam 
gravem & tam diutumum in fe laborem , 
line uUo 5 quem inde ipfî in praefèntia côn- 
. fequerentur 5 ufu aut commodo, fuscipc- 
rent , ab omni veri fpecie penitus , ut di- 
xi 9 abhorret. Prseterea prorfus putem 
eos, qui conatimi illum primorum Ho- 
«linuro a4 Ulariç^m , vel Su^erhkm^ vel ttm fués UféU^ fcferunt, m^ i^b^ 
esL niareftti tfsfnpam, qu^m iodokHo^ 
AÎIiuin ia uuivcifum V wt Yila iftom» 
Nmchîdairum kmim, » i&tis caA&degralai' 
|>(sua e^itn nuac, qui affeâaum fiK»»o% 
venins. Se guliD, funt Hianoîpi^, isatm 
j0tm éç ij^viae fe deduatu cuam ut k* 
pypffiaiwi ê^eoÊur Glmam. tkkx Noar 
chî^ iftî nuUa utique haM^ant taltiUD 
Orfi^mft0€tmm. 9 vel G/ifr^ fiaiili modo 
qn^&w, erseo^Ia, quac foqueiieQtur : se* 
que veco ^ in fu^çîpiendb itm divtîne 
^âsr^ead» taota& Tunds hhorcX ùode oa^ 
tusaliter jutui fequitur Ghrm^ mfi it lao* 
ribvs^ £ii^i4i Si incûiiiîilta homimuxi ofir 
pione Vf» fqrie^ Idrtuna in coofuet^ndipefn 
publiiic^m invdvipàt > ^ideotur ioane quijd 
QÇ fibi pffofifus inutile fpe&aviflë aut çunh 
^ilè , quum ne ipfî quidom commoàt 
£ltis ibb te&îs asdium^ ied fub téxtoiàis, 
fk^vix zf&xte habitaient , ut vîdebiaw 
écwçiqps. Ikttique etiam bodie wiSh 
VifR p^fê&o Turces 5 certc folius G\o* 
ria» dviiio , exfhruereatur , fi vel ip^ 9 
QUQnim vokm&ate five auâroritate ^^ 
iiruuntur , »apus iis quotidie admoY^O» 
^iehsi^niK, wl ilH, qui manus aimovent, 
HjtiUaiB ex ea re latijoiris. fui raeatccàem 

peropcsêem aut flKfpeâaœtit , fiiiquc £^ 

mul J Origines BABYttOK. Cap. X. ^p 

mfll juris & arhitrii eflent, licct Hoonim 
|:simcn. Tcmponwi hominçs, multis jam 
aliomm c:?cei](iplis mçitato$ , talia UrhiwHj 
ruarum on^menta, inani quodam a^tnur 
lationis vel çOAfpici^a: fupra alios çxcel- 
lenti» ftudiQ » ùfi fatis deuderarc aliquan? 
do largiar. Âft antiquiffimi^ illis tempo^ 
rihu« Homine^, Anç uîlo |uq ufu ai^t tni^ 
ftu vero, talc quid exçQgitaflè ac fuscçr 
pifle nullam prorfus hàbet veri fpcciçm y 
Wt Japa fupra />. 2jf. dixiçaus- 

Sic fatis fupçïque i ugulataik ^bitror 
praecipviam Se vulg^timipam Nomims^Fa'^ 
ma, y & G/ûTK ppr hapc apdiûcatioqcni 
apua ppftçros qup^fitsp interpretatioceça ^ 
etiam abaque illa connçxiçine cum rç 
praefcptjs tunç Tcmporis , Ne diffiergi^eth 
fur , confîderatam : cum qua taoïen i^, 
licet eam Mo(è3 uniçe ab iUis hoisfûnibus 
fpe£fcatatn tuuc curatamqu/^ tradat, nullp 
etiam modo , ut jam docui , conciliart 
poteft, Quapropter obliteratam quoquc 
& extîndtam plane voluerunt illam cop* 
nexionem , qui fuo arbitratu ita manifefte^ 
contra veram Hebraici textus ienteutianf 
interpretabantur , antequam difpergamur^ 
Refte enim monet Vir Magnus , Joh* 
Calvinus , non pati id proprietatem Lingue. 
Sed neque magis ea patitur (ènfum , quem 
ipfe hi$ verbis tribuit , ^uamvis , vel ^ 

quem ^ 140 Jac. Perizonii 

quçm Eugubinus , fi forte , difpergamur^ 
Vocula enim Jô} q^^c hcic occxjxtix. ytwn 
dubitationem ,(êd intentionem fracavendi ma^ 
li notât , uû cxemplis compluribus probat 
Vir harum Uteiyum pçritiflîmus Joh, 
Coccejus. Taceo jam frigidam plane & 
inconcinnam in his inefle (entcntiam , £x- 
citemus Urbem 6? Turrim ahiffinum , ^ fa-; 
ciamfis mbis Nomen y quamvis , vel fi forte ^ 
ex bac regione fimus difpergendi , quafî. di- 
cercnt , quamvis , vel fi forte , neque 
Nos, ncquç Pofteri ullum tMtac opéra? 
pretium aut îFruétum fimus habituri. De- 
nique confutatur etiam hase interpréta-? 
tio omnibus iis rationibus , quas modo 
contra quacfitam exftruenda Turri ina- 
nem gloriam^ quas in ea quqque ineft, 
disputavimus, 

Multo etiam minus fatisfaciunt para* 
phr^fticac interpolationes , quibus verba 
Mofîs in quemlibet fenfum flefhmtur, 
& fupplcmentis aliunde pro lubitu peti- 
tis adulterantur. Ejus generis eft, quod 
Del Rio & S^lmms fîéaudire fe ajunt, 
Maturius , & ita reSte conciliari omnes tex- 
tus y Graecum, L^tinum, & Hebraicum, 
autumant, ut.fenfus fît, ne forte difpergarr 
mur^ priusquam ullum monumentum poîenti<e 
noftra relinquere valeamus. Civitatem. por- 
jro ^dificatam çen&nt ^ nçn ift omnibus tune 

m&rit Origines Babylon. Cap. X. 241 

fmrtalibus effet ufui^ fed Us y quibus fortito 
bac terra portio contigerat , omnibus autem 
frodejjet ad Nominis immortalitaiem. R«- 
tlo 5 quam reddunt adificata Civitatis^ 
abunde in fuperioribus clt ab jeâ:a , & ni- 
titur fola opinione Terrae a Noacho jam 
ante hanc difpcrfionctn intcr Filios divi- 
"fse , concepta ex Judaeorum traditioni- 
biis, & Tw antequam Graecas Verfionis, 
licct de ea re nihil tradiderit Mofes , tra- 
diturus h%ud dubie rem tam memorabî- 
lem, fi rêvera fuiflçt fafta , ut oftendç- 
mus in fequentibus ex profeflb, Conci- 
liatio quoque ipia quatn dura eft fîmul & 
ineptar aadito extra Scripturam fupple- 
mento , primum , integri commatis , prius-^ 
quam Ùc. dein, nullius commodi fenfus, 
videlicet quafi neceflarium omnino fuiflèt, 
ut Homines in illo Loco^ unde difper- 
gendi vel abituri certo erant, prius rclin- 
querent monumentXim fua potentia , h. 
c. unde liqueret , quid fàcere poflèrit , 
quidve humeri 6c manus valerent in sedi- 
ficando. 

iEquedura, fed non aequeinepta, eft 
Epenthefîs, quam hic ftatuunt Junius & 
Tremellius , quos & Pifcator fèquitur , pa- 
riter vertentes , Exftruamus nobis Urbem 
•6? Turrim , cujus fafiigimn ajfurgat in 'ca- 
lum j UJ[ faciamus nobis Nomen : Vidça- 

Q^ mus. S4.Z Jac. Pbhiionii 

mus y ;v^ difpergamuT in fuferfUwn fotim 
Terréç. Sciucet exiilimant , duo fpeâas- 
& in hac sedificatione HotnineSy ut fibi 
comparareat Glariam , & ut evitarent Dt- 
fperfionçm. Nam etiam ia Argumcnto Ca^ 
pitis Hiftoriam ka exponunt : Homnes 
cupidiiate GhrU Ï3 &faraiims metu con^. 
fpirOHtes^ Urbem Turr inique Ma^çimam inei-r 
fiwa adificare. Sed duriilima eft ha^c £1- 
lipfis j & quam nuUo modo poftulant ne-' 
que ulla Hiftorias iftius verba , neouc to" 
tius fentcatix nexus. N^tn c|uia ufîtaf 
tlus y quid magis ihter fe cohasrens dax^î 
potcft hac phrail^ faeiafnus hoc i ne iUud \ 
nobis eveniat ? Deiadç alitei^ longe Mofes y 

2uam iU;, ea conneâit^ Se fine ulla qui- 
em Ellipiêos vel minima' Tpeçie , hoc 
moào juEdiJkemus nobis llrbomj^ Turrim^ 
ET faciamus mbi$ Sém ', NE difpergamur 
infup^f. (^c. Priora funt ejusdem plwe 
coiiftruftionis^ per copulam jE^,ut folet, 
connexa, paricerque déclarant Fa^biqi ip« 
ffimy atquc idcirco etiam Accentu jith-- 
nach finiuntur , & diftinguuntur a Poftre- 
mo, quo folo Faâi exponitur Finis ^ qui 
crgo iHîicus fuit , non duplex. Illi vero 
daplicem tamen ftatuunt , mutant corn* 
matum conftruâionem & nexum ^ divclr 
îunt quas oohserent ^ & fine ulla vocula 
conjunébionis^aut traa4tioais ». ex ab-' 

rupto j Origines -Babyi-oM. Cap. X. 245 

ropto , & ititercedente hiatu ËUiptico , rS 
wdeamusj poihtmrnm illud tanquàm rem 
novam & diveriim fubjiciunt prioribus. 
Verum (juidcm, talem Ellipfin in admo 
mtionibiis & exhortationibus locum antc 
UT vci NE aliquandd hsdiere 5 fed omnia 
tune i^eriuiitur magis prona & parata ad 
eam recipiendam , adeo ut eam etiam re* 

Suirere videantur 5 longe fecus, quam hic 
t , ubi omnia eam répudiant. Quse 
edam caulà, quare alii quoqjue Interprètes 
eam hic rejiciant & afperaentar. Prastcr* 
ea fi maxime îlla EUipiîs ferri hic poflêt, 
manen^r vel fie tamcn hsec quoque verfio 
iisdem implicita abfixrdis , quibus fiipra 
inutilem Gloriie cupiditutim^cp3& hoc ope^ 
re quasfitam, impugnavi. 

Sic vidimus , quomodo (è miris modis 
torièrint 5 & in omhes partes vertennt 

Elerique Interprètes , ut fe ex diifircultati^ 
us expedirent, quibus premitur hacc lo- 
cutio, Faciamus nobis Nomen\^ ne difperga^ 
tnur^ utque ex ea qualemcunque^qui mo- 
do ferri poflct , elicerent fenfum . Scd 
quum omnia infelicitêr tentata videœn- 
tiu* 5 cenfaerunt nonnuUi , & reéte qui- 
dem 5 hserere difficultatem omnetn in vo- 
cabulo Sim^ eoquc hic non Ncmififf Fa^ 
fmtn^ vanamque Gloriam y fed aliud quid 
omnino iîgnincari. Primi inter hos funt 244 J A C. P B R I 2 O N I I 

Judxi Pàraphraftse ^ aliiquc eonim Doâo- 
res,qui ro Sim hic ihterprctantur IMum^ 
atque adeo fingunt ( vide T^i^r;» utrum- 

2ue, & Berefcbit Rabba ^ paras . ;8. ) acdi- 
catores illos dixiflë, Faciamus nobis 7ur^ 
rim 5 6f faciamus IdoUsm in ejus Capite^ 
feu cacumine^ (^ demus . gladium intnanum 
ejus j t3 confficiaiur tanquam faciesss nohis'- 
cuffij ycl pro nobis ^ belhm. Scilicet in S. 
Scripturâ Deus Opt. Max. aliquando de- 
fignatur, hoi^ tamen fimpliciter per Sémj 
fed iuxJauiç per Haffhn , illud Nomen. Dein 
in Turris Babylonicx , quse poftea cxfti- 
tit , fumma parte , fânum fuit Beli , tefte 
Herodoto ^ His crgo rationibus nititur 
ifta eonim interpretatio , ut &: recepto 
illo prsejudicio' apcrti contra Deum belli, 
in quo proinde imiri effent Idolo tanquam 
Duce. Sed vana haec cflc commenta , 
quis non vidcat ? Ipfam porro fîgnifica- 
-tionem rS Sim^ quam adfèrunt, ex Scri- 
pturâ S» valide rcfùtavit DoâiC Bochar- 
tus Phakgi I. 14. 

Sequitur nunc CeleberrimiCocceji ex- 
pofitio 5 quam quia recipiunt fane multi , 
non poflumus intaébam prsetermittere. 
DecuiTit ille reéta ad figuratum & alle- 
goricuDGi fenfum in ifta potiflîmum phrafî 
Jaciendi Nonsinis , haud dubie , quia tôt 

^ prio- 

4 Lib. I. Çnf. liufiq. Origines Babylon. Cap. X. 245- 

prjorum commenta minime illi iàtisfacie- 
oant, nec verifimile judicabat , antiquos 
illos vano & fuperbo inutilis fibiglori^ej 
ignotique tune ornamenti , ftudio tantum 
opus fuscepifle , neque etiam videbat , 

Suomodo illoc opère y & per illud facienr 
o fibi qualicunque Nbminey veram fuor 
rum corporum difperjîonem cavere potue- 
rint y aut poflè fe crediderint , nec déni- 
que invemebat alium Grammaticum , feu 
literalem, ut dicitur, & commodum fa- 
tis fenfum , (|ui vocabulo Sêm hic deno- 
tàretur. Exiftimavit igitur , intelligen- 
dum eo Senatum^ qui VoEtrina JSoachica 
depofitum fervarety 6? in cujus Nomine in 
pùjterum kquerentut^ Omnes y ut notât ad 
Gencfin : vcl .firopliciter , jîuëloritatem y 
quant omnes deberent Nonnnare y (^ a qua 
emnei deherent dependerty ad Apocal. xviii. 
f. quo confilio Urhs^ quant condebant ^erat 
futura Metropolis totius arbis terrarum^ &? 
Caput huntam generis y ut ibideni ait : 2»r- 
ris porro, vel Signum hujus confenfus Ho- 
minunt^ vel mummentum ifiius Sénat us ^ ad 
Gen. XI. f. Confequens jam hisce erat, 
ut Unum Labiunt ôç: Una verba explicaren- 
tur per confenfum in iis , qu^ ioquebantur , 
6? oportebat loqui de Deo ^ ejus cultu : Corp" 
fufio Labfi & difperjîo per dijfenfum opinion 
num fs? fermonum de Deo , & dillradioncm in /Q^i irv^ry^P wrba'lûfuenUs ^ h. ^e. iii 
mias Religioais fefbs. Breviter eadem 
Cl. Hcidcggcnis in ffift^Patr.Epcerc, xxi. 
$.11. P^ Namen commode irOeUigi pok^ 
cekbris Senatus refidens Babylone , Mi cufto^ 
diref depùfitum & tradiiiùnm Ferhrum^ 
quée tum hommes^ ut tdoSti a Noacboy pa^ 
riter omnes laquebantûr . 

Scà primo , qux in hac Hiftoria de 
LMo & Differjione mcmorantiur ^ de fim*: 
plicc & vera Lingyas iinius commumcoïc 
Hominumque ex ulo Loço in diverGi ter? 
nunm Difperfione , accipenda eflè , clà* 
riflîme 9 ut arbitrer, ex coofilio Mofis^ 
hujus Hiftoriac Nexu cum fupenoribus^ 
denique Stylo in univerfum, & ûngulis 
proprie Locutionibus ^ fupra demonftra* 
tum eft. Et fane, fi Mentio Urbis & 
Turris , Lattrum & Bkumims in hoQ Car 
pite , fi Divifio terra ', Separatio Noacbi^ 
darum in Farias Terras^ (j^^UnffMS^ im« 
mo ipfiun illud Difper/iom vocabulum de 
famtlns Canaams in jproximo Capite , cu<: 
jus h$ec Hiftoria efivelyti appendix quae* 
îpam 9 fi ifta , inquam , omnia accipienda 
lunt propric & Hiftorice, ut accipiuntur 
ab ipfis mis Ëruditis , quae argo ratio eft ^ 
quare non etiain Difperjio hujus Capitis 
eodem modo primitus exponatui^? Affir-r 
niac quidcm vir Simmus ad Apoc^. 4. l\ 

û Origines' Babtlon. CAt».X. 147 

(2 Difperp explicetur dispedere bakitatim in 
ufdverfa terra ^ id vero temerarium fore, 
&cpùàLtm fifdttm fuiffét l^ frivolum^ fi iHi 
Homines mluijfent in omni Loco habitare^ 

?uum Deus ipfe per modum bcAeficii, 
«îoachum & Filios allocutus , juflèrit eos 
impkre Terram. Ego vero nihil temerarii 
in îlU expofitione, nihil priccipuse cujus- 
dam Sfuùitiie in ittac Hominum voluhta- 
te video. Nolcbant illi ab -fe inviccm 
avelli & feparari, antcquam neceflè eflèt. 
Odorant folitudines, metuebant . iftic fibi 
& pccoribus fuis incurfiis ferarum. Ope- 
, ram itsique dederant , ut non modo con- 
fulto ab fe invicem non discedcrcnt , fed 
ncque fortuitis cafibus imprudentes & 
inviti aberrarent , ut dein pluribus oftcn- 
demus. N«que ncgari poteft, Homines 
Urbe {5? ^utri iftic exftruenda , qaomo- 
docunque ca accipiantur,alligaflè Se quo- 
4am modo Se fuam habitationem ifti LocOj 
faltem quamdiu iftic con^unâi vivere po- 
terani , nec deflderafte adhiicdum ullam 
feceffionem <eu difpcrfionem . 

Sed & velim mihi expédiât Viri Eru- 
<!iti 5 qua2 quidem non frivola plane ratio 
tantas jam Saplenfi^ în eô fit , quod ad 
continêndos fe in iisdem de Religionc 
•fèrmonibus cxltruxcrint tantse molis lapi- 
deam Turrrim prceter moreii^ & exem- 

0^4 pluûi Z48 J A C. P E R I 2 O N 1 1 

plum iftius Temporis. Nam ficuti reéte 
rogat Vir Summus , Magna £5? ceUhn^ Fa- 
ma fuidfotcrat conferre ad hoc^ ut marièrent 
in une Loco ? fie & Ego lubens difcerc vc- 
litq , Guid vel maxima & altiffima "Turris 
naturaliter ( nam natura rerum & ingenii 
Humani illis temporibus , quibus non- 
.dum invaluerant varii mores, fpedtari ma- 
xime débet ) conferre potuerit ad confen-* 
fum animofum & cenftantiam opinionum di 
Deo fervandam. Sed quid multa? Non 
poflunt non ipfî agnoscere hic Loci ye- 
ram Hominum Dijperfionem. Nam certe 
Heideggerus poft Exercitationem de Tur-- 
ri -S^è^/, fubjicit flatim cam de Difperfione 
Gentium , ad quam in illius Turris scdifi* 
catione homines a Deo adaâos tf adit per 
Confufionem Labii^ & in qua reéte ftatuit 
Homines non repente in extrema orbis climat' 
ta tranfiijfe ^fed primo vicimora appetiijfe lor 
ça. Similiter Coccejus monet ad Gen. 
XI. p. Difperftonem hanc faétam circa nati^ 
vitatem Phalegi. Et antea ad Cap. >:. 17. 
Divijionem generis Humant^ ut discederent 
in Familias 6? Populos , cœpijfe itidém fieri^ 
cum Phaleg nafceretur. Êadcm ergo eft 
haeic Dïfperfio , & illa prions Capitis Di^ 
fuijio Terra ^ feu Generis Humani ^ ac Dis^ 
ceffio a fe invicem in varias Familias 6? Popu-- 
IçSj afquç ^4co vçra Hominum Difperjio. 

Ce^ 1 Origines Babylon. Cap. IX» 249 

Cetemm fi ita literaliter & proprie ve- 
ra Hominum Difperfio ab fe invicem hic 
eft intelligeûda , neceflario tum quoque, 
non figurate, fcd itidem proprie , acci- 
piendum eft ro Sêm , & ita quidetn , ut 
iignificet aliquid , quod fuerit vel credî 
potuerit idoneum ad talcm Differfimem 
.inhibendam. Relatîonem enim manife- 
ftam Ijignificationis inter fè habent hsec 
duo ,• qualis débet & folct intercedere in- 
ter Facfcum & ejus Finem , quia Facerefi- 
bi Sêm decrerunt ^ tantum , NE differge- 
rentur ex terra Sincar. Prseterca fi tam 
religto/oj & quae tanti cflcnt momenti, 
cogitaflent vel fibi propofiiiflênt Homi- 
nés, quae obfecro caufe dari poteft, qua- 
rc Mofès nihil ejus vel verbo fignificmlet 
paulo liquidius ? quare nusquam hic talem 
ammorum con/htfum , nusquam . doSlrinam 
illam Noachicam , nusquam talem Senatum^ 
plane & clare memoraflct , aeque ac J7r- 
hem , Turrim , Lateres & Bitumen , res 
profeâo inanes , fi cum ifta Doftrina & 
Senatu comparentur ? quas caufa ita fe in- 
volvendi , quum utique Hiftoriam fcribe- 
ret 5 non Pai^bolam aut . Prophetiam ? 
Certe Hiftoricus qui intelligi vellet , quo- 
quo modo declaraflèt loqui fe de Sermo" 
nibus divinae potius Doârinac , quam qua- 
rumcunque aliarum rerum , de . Nomine 

df Ec. < tfO . J A C P'E R I i O KIÏ 

Ecclefîafticx podus Auiâroritatk -^ quant 
Politicas, immo cujnscunque Aucboritaf 
tis & Senatus potius, quam alteiius Itei* 
Hic vero ne yf^ quidem occurrit , çuo 
Nomen illud & illa Ferba defim^ntur ^ ut 
Unum hoc urgeam, in Sacram magis & 
Thcologicam , quam Profanan) & Civi- 
)em , Societatem , Poteftatem , aut Scien^ 
tiam, 

Sed & durius mihi femper vifiin^ fi , 
quod ait Vir Summus ad Âpoc^. d. l. 
fine dubio bonum fuit , quod Patres noftri 
fuafiverunt ^ (^ quo Majus frocurari ab bih 
tnine non videtur pojfe ^ Jed aherrarunt in me^ 
dio tantum , quo4 fcil. yoluerint conftif 
tuere Nomen JfuSoritatis Humana^ quo in 
verorum de rébus Divinis Sermonum & Do* 
etrina Noachica conicnfu contiiierentur 
«mnesj Deum tamen, quod^ improbspiet 
illud Médium y eonfudijje idcirco eorum 
Labium Se ipfos Sermones^zc difperfiffe eos, 
qui antea fuerant Unus Populus y eorundem 
jermonum^ h. e. (ut neceflàrio CiMitrario* 
rum contraria débet eflè interpretatio , 

3U0 fîngula reâe coha^eant) immififle 
, lis fchismata , & haèrefes , vcl (àltem efr 
fèciflè invidta fin Numinis vi , ut , qui 
antea egdem & refta fenferant , fecedercat 
in discidia & fçntentîarum divortia, per 
qux yen' illi ic reâi, quos habuenuit de 

Se Origines Babylqk. Cap. ^. 2.5*1 

Se & Suis fflyfteriis ac cultu^ fermones 
diibaherentur in vatiôs^ & proinde pie? 
rosque iieceilàFio perverfos , Bàibs , at- 
que impios , fîquiaein unus fol^umnodo 
eSè poterat leâus per omnia, verus , Se 
plus. Etenim fî naec ita forent accir 
pienda, tum iàne Remedium, quod Deus 
adhibuifiet ad inbibendutn illid Médium 
Humanum retinendi laudabilis ceteroqu; 
confenfus , fuiflèt longe utique gravius 
ipfo Malo, quod^in iffo Meaio hasreret, 
Supcreft fentcntia Joh. Clerici in fuo 
ad Gcnefin Commcntario , ubi pakun te- 
Âatus, frufira hoc in hco fudaffe InUrpe-^ 
^j, mque com)ehire ^ifenfum Fama fibipa^ 
randa^ quia ûulla fît ejus connexio cun^ 
lioc Fine , ne Spargantw ex illa Terra in 
f^arias regiones^ cenièt icaque, hanc aia fi", 
mikm r^quiri hic fenfentiam , ut voluerint 
Primi Hommes Urbem condere^ çae Hu" 
mani gêner is effet Gf diceretur MetropoUs^ 
circa fuam una fit Refp. cujus imperii fedes 
in perpetuum in eafola Urbefit^ne gjsnus bw 
manum per tofum Orbem pro cajusque vaga»- 
tis FamiUa arbitrio fpargatur : altij/imam 
porro Tmrim excitarcj ut MetropoUn fuam 
mfigniorem eo mmumento facerent : de- 
nique Nomen Facere ^ h. e. Namejt fi^um 
imptmere Loco^ vel tJrbi Haf?itatiom5 fu^e ^ 
Mt^am wcareni flfrv&ça»5roîroA«v , Urbem Hot 

mi- xf r Jac. Perizonii 

minum, aut fimli nomine ^ plane ut Deus 
dicitur fonere Ntrnien fuum in Tmj^j in 
quo veluti habitat , & quod ideo Tem^um 
Dei voi;^tur. Sed quoi neqae ipfi hsec 
certe phrafeos illius interprctatio (atisfà^p 
ciat ) patet ex eo , quod confeftim flibji- 
cit : Si locç vocis QtS^ / Nomen , kgeremus 
tDH / h. e. Matrem^ièu Metropolm, ea- 
dem exfurgefet fententia , ttec ea fosfet locutio 
€ontofia baberi : abunde fie dçclarans , qua-» 
lemcunque Nomims locutionem & fignifi- 
cationem , etiam hanc ab (è allatam , cum 
quadam duritie & contorfione in iftum 
locum, & connexionem cum diffcrJUme^ 
inferri. Atquc ideo prxfcrrc vidctur in 
ièquentibus Criticam hanc Ledtionem, ut 
bac fcilicet Metropoli condita , unum foret 
imperium^ cui^ quacunque Urbes pofiea exci- 
tarent m y ejfent veStigales (^ fubdita ^ çpsSi 
filine. 

At primo Critica emendatio vîx , ne in 
Profànis quidem , nedum in Sacris , ad- 
mittitur^nifi ^uriflîmum Ncccffitatis Tc- 
lum, aut maxima & manifefta verifimili* 
tudo , eam requirat ultro , ne<jue aiia ulla 
rem expedienai commoda ratio luperfit. 
Deindc ficut Puelk , qute tantum quod 
nafcitur , nondum poteft cfle ncc dici 
Mater j fie neque Urbs nondum condita, 
ifnmo necdum coiîdi cœpta, feu adhuc- 

dum Origines Babylon. Cap. X. tfj 

dum futura. Si' quis dicat. juris 8ç itn- 
periifuturi ratione habitamdiébunque il/if- 
tropoUn^ neque hoc congruum fktis vide- 
tur, quum nullseAlix tune Urbcs, (u- 
pra quas hacc Metropolitano jure emine- 
ret , imperiumvc cxerceret j exftiterint ^ 
aut brevi exftiturae viderentur, fiquidcm 
hase erat omnium prima, cujus conden- 
das Homines Nomades^ & incertis antea 
fedibus vagi , confîlium hoc tcmpone pri- 
mum ceperunt , & quidem ftabiuendi fibi 
iftic habitationis , & cavendas dirperfionis 
caufa ex hoc unius Urbis loco in alias re- 
giones , ubi demum Aliae Urbcs forent 
excitandae, fed incertum quando. Nihil 
itaquc de Metto^oU cogitafle videntur Ho- 
mines , quum necdum ulla Alia , ne Hxc 
quidem ipfa, cxftaret Urbs, & ftabilem 
tantummodo Sedem fibi tune demum vel- 
lent conftituere. Adde , abfonum plane 
(ènfum efle Se ncxum in eo , Faciamus no- 
bis Matrem , ne difpergamur : vel Métro- 
polin^ ne difpergamur ex hoc loco in reltqua 
terrarum. Sed fsf vox t2\K Mater ita ab- 
folute pofîta, fine expreffis aut defi^natis 
aliis Urbibus a prima ortis, neutiquam 
videtpr Metropolin fîgnificare. Dicitur 
quidem Una Urbs Mater alterius , quae 
per coloniam ex illa priore originem fuam 
traxit. At hic in tota Hiftoria, nuUa alia 

Urbs 2f4 J A Ç. P E RIZ O KT r 

Urbs ne vcrbo qitidem uUo defig^iatar, 
immo néque ulk alia tune ^ ne in mente 
quidem aut confîlio illorum Hommutn , 
exftabat^ ad quam ilh tincpaoï Mater ré- 
fcrri pouet , ut adco etiam hsec contorta 
fati» ut locutio ac intcrpretario., Haud 
minus friget illud^terum^ Faciamusnobis 
fiMten^j h. e. imponamus nomen noftrum 
Urbi a nobis excitandaer j & appellemus 
Urbem Hominum^ quafi periculum eflêt , 
lie cetelx>quin a Leonibus aut aliis Feris 
eflet denominanda. Urbs quamdiu una & 
(bla erat ^ non iiidigebat ullo Nomine* 
Sed neque illud notât iih phrafîs. £t- 
enimquando Deus Nomen Juum in ^empfo 
vel Gentc dicitiir panere , <Juod , vcl quam^ 
ab fe nominaii patitur , nunquam tune di« 
citur Facerejibi nomen. Ccrte & illi Ho* 
mines nonSibij fed ifti Urbi , fedffm ac 
dediflènt mmen , fi fuum ei nomen impo* 
fuiflènt. Quid porro ifte fenfus ad vitan^ 
dam fàcit Difperfiimem ^ quas arâiflimo ne^ 
xu apud Moten cum faciendo Nomine co^ 
hacrct ? Nçque veto uUa fatis fpeciofà poteft 
dari caufa, quare, fi jam tanto eflcnt nu^ 
mero^ ut nonnulli Secedere defiderarent, 
cos interrainatione fervitutîs âcveâigalis 
rf}fterrcre vellent a Seccdendo illi , qui 
manere mallent & poflènt, aut quare non 
paterentur cos fr$ a^uiqm arbitri9 fer t(h 

tnm ORIGlimS ËABlTLÔKf- Cap. iC. Zff 

tmm Orbemj Vaclnua utique & Vaftum y 
vi^ariy vel fpargi^ t&ramque ^ ut permis 
ferat Detls^ mplere : cum e contrario , qui 
disccderent , varia diTperfîonis incommoda 
vel pericula^ qui manerent^ nulla omni-* 
iio nibirent. Abrahamus profeâo fuae 
utilitatis Vel commodi gratia longe aliter 
fentiebat, quum ipfe ôcXothus foli, non 
poflcnt fimul bahitate proptcr multitudi- 
nem pecoris, quas erat utrique, & idea 
cositentio inter utriusque piftorcs eflet 
cxorta. Nonne ^ sût GetieC xiii. ^uni^ 
verfa hac terra^ Hbi eft expofita^ feùora te 
qufifù a me: fi fitdftram petieris , Ego dex" 
tram fetam; fi Tu dextram^ Egofiniftram. 
Suafit ef go ille feccffiônem ultro j tantum 
abeit) ut impedi^e veliet. Sed & fi ma- 
xime takm oeceffiooem impediie ornien 
Voluiffînnt Primi illi Homiaes^ potuiilènt 
id aequa fecide. y ctiamfi nullam Urbem 
conderent, aut fuo Nbmine infîgnirént^ut 
adeo neque fie ulla appareat ratio- Urbit 
se dificandœ^, fit maxime Ncmims foi in ea 
ponendi propterea , NE di^pargBrsntur. De* 
nique relioquitur etiam in hac iatecpreta« 
tione prascipua illa diâicultas taut« /Tiir- 
ris incailum plane , nullumque fibi in 
.ufum y nifî inanis^mamenti , excitatas ab 
Hbmimbus , qui talia Urbium omamenta 

timusffsasa. viàlkmt au£ andiverant , nec 

baud 2ftf Jac. Perizonii 

hatid dubie tam diutino'labore comparant 
da ddîderabant , neqac etiam sedificationis 
concinnum* in modum fàciendas periti 
erant , quippe qui nunquam acdificave- 
ranc, & antea plane omnes, poftea etiam 
plerique & pêne omnes, ia tentoriis habi* 
tanmt. 

CAP. XI. 

De Você tSff^l Sèm^ & ejusfignifi^ 
catu. Turtis cœpta eft exftrui , ut 
effet Signum & quaji Pharus Fa^ 
ftaribus fer longinqua errantes 
redeundi ad faam Urbem. No- 
mina fimt figna rerum vel Homi- 
num i Signum etiam p'o J^omine 
vel Cognomine fanitur. Nomen 
etiam qualemcunque difertam Ho* 
minis defcriptionem notât. Nomi- 
nacim pro diferte & fpeciatim ff- 
pe adhibetur. n^ ^f^^ Hebraos 
notât Manum ^ & Statuam feu 
Monumentum. rs t2tf Etymologia. 
Conjungitur ea vgx cùm aliis Sï^ 
gnum denotantibus. Multa voca- 
bula , eorumque Jignificationesj in OrïÔINES BaBYLON. CaP,XI. i,fy 

Htbraicû Codice tantum femel oc^ 
€urrmtj & e» finitimis Linguis ^ 
etiam Gr^ca , fmt iXfUcanda. 
' IJN / unde Gracum i^y^tfo» ; La^ 
tinum Accrvus. fïlJiK Epiftola^ 
unde JHyyctfot , forte & liyyiKXu. 
JLê & K pirmutari inter fe foîent. 
K^J vallis , unde yof^rob ^ y? terra 
quatiscunque : 0^^]; unde^^m 
^ K!Y»iSi^ de Dits ^ Regibus ^ Do^ 
minis. po / qmd Sîgnarc nofatj 
ut & Tiiyo Signiim ejusdem vi. 
detur originis j cujus ri DC^ Lu 
tira & \i^ Japius in derivathni^ 
bus fibi invicem fubftituuntur . Ver^ 
ba etiam a Nominibus derivantur 
apud Hebraos. x^rp^ Gracum efi. 
idem plane qmd Hebr. Sêm. No^ 
tat omnis generis Signum : etiam 
Sepulchri Titulum , qui olim fo^ 
lum fepulti Nomen continebat. 
Ipfum hoc & derivata eodem fa^ 
piffme fenfu reperiuntur adhibi^ 
ta ^ quo 6'voiMi cupt fuis Dériva* 
tis. Arrianus in Fertph Erythrai ij-g Jac. Perizonii 

quod alUujus Nomen ffée ftftrt^ 
vel ^ diquo denominatun 

HABBMUS ita omnes aliomm de vçxa- 
tiflùno hoc loco fententias , quae ^- 
dem alicajus finit momenti. Qûss idcirco 
tanto diligentius excuffi , ut oftendercm , 
locum ^lamdum fiipercflc No^«b (fàte- 
bor enim) interpretatiom ^ quam adfero. 
Etenûn rationem femper prius ' ftudiofè 
rcddendam puto , quare receptam , aut 
priOTem aliomm expofîtionem recipere 
non pofEmus , antequam noftram & No- 
vam Leétoribus obtrodamus i Eam pôrro 
vcneratfoncm Sacra; dcberi Scripturx, 
ut quando ejus fentcritia nondum eft cla- 
re oC liquide percepta , . aut explicita ab 
aliis, (edula eam inveâagatione undecun- 
que et uere tentemus ^ eamque , quse ita 
five a nobiS) fîve ab aliis eruta Se mdaga- 
ta videtur, antc meriti cognitionem ju- 
ftumque examen ne afpememur aut rcji- 
ciamus. (^d ergo ? Vdim quilibet haiic, 
quam proferam, interpretationein ad ip- 
(um Scriptural locum diligenter, fed fine 
praejudicio, exigat, ficuti Ego eam cu- 
juslîbet judicio lubens fiibmiflàm volo. 
Cenfco itaque.5 Turrim tantam , non fine 

cau-^ Origines Babvlon. Cap, XL zfg 

caufâ, u(u 5 & fru6tu, ab iftis Hotniiii- 
bus utilia tantum, immo pêne necefîaria 
tantum^ non vana, noA inania^ non fu- 
perflua fibi quaerentibus , tam molefto & 
afSduo labore in ifta rerum & artium im- 
pcritia excitari cœptam , fed certae & 
pra:fenti{Iima^ utilitatis gratia^ ex illoriun 
ialtem opinione^ atque adeo fuiile eam 
Turrim ipfum illud Sêm^ quod facerejibi 
Volucrunt ^ ne di/pergerenfur. Idonea ergo 
fiicrit 5 ncceflè eft , ad difperfïonem iftatii 
impediendam ) Sc ita ro DtS^ Sém quoque 
fignificare hic debeat non Nomen ^ fëd 
Sigîmtnj Mmumntum ^ Indicium ^ quo ho- 
minibus in longinqua camporam erranti- 
biis , ut folent S^ madcs cum fuis grcigi- 
bus , declaretut ^ •imulaC intra circ!ulum ^ 
Unde confpiciillb poflct, rediiflent^ ubt 
effet eorum Urbs^ & Sedes fîxa^ ut & 

Îuo itinerc ca fît repetenda. Hiftoriam 
'aéH 5 ut fefe habuit mea tJL fententia^ 
prius exponam , dein fingula validis 8c 
compluribus doCumentis probâre, & dif- 
ficultateSj quac objici queant, removere 
conabor. 

Poftquam ergo Omnes , quiqui erant 
Homines5diu multumque in Oriente er* 
ravg^ant cum fuis armentis & gregibus^ 
atque identidem ex uno in alium migra-' 
vcrant locum ^ vcnefunt tandem in Ter*' 

R % ram Z6Q J A Cr P £ m % O K I I 

ram Sinear , feu Babyloniam. Hactc \rero 
quia repéreront prai aliis uberem, ferti- 
lem j pafcuam , uiisque ratiônibus opçpr- 
tuniflimam , confîlium pariter cepmmt, 
in ca potiffimum , "y^f / Urbem , feu fta- 
htlem fibi Sedem figendi : fed quum Pafto- 
res effent , atque ideo faspe a reliqua Ho- 
minum multitudine , longius fequendo pe- 
cora^ abcrrarcnt^ nec facile dem redirent 
ad fiios 5 quia Terra tune nondum erat in 
vias fcifla , fed in latiflîma iftic potiflimum 
patebat camporum veluti acquora, nullis 
viis, nullis fignis diftinéfa, nec obvii in 
tanta adhuc Hominum paucitate facile 
occurrebant , quos de reaitu inftituendo 
percunitari poflent , rmmo quum hiscc de 
caufis haud dubie jam nonnulli plane non 
rediiflènt 5 ideo reliqui , metuentes , ne 
fïmile quid & fibi aliquando eveniret, & 
ne in tm cafu , fi fcilicet diutius vel ctiam 
in perpetumn aberraflent , infeftarentur a 
feris beftiis 5^ quae in Terris folis maxime 
& liberrime agunt , decreverunt fimul 
cum Urbe altiffimam exltruere Turrim, 
qua e longinquo vifà, veluti figno quo- 
dam in altum fublato , Horaines fcirent 
vk: cognofcerent , quo fibi per illam «qua- 
bilem agrorum planicicm iter effet (jiiri- 
gendum , ut ad reliquam Hominum focie- 
tatem & habitationem , feu ad ilkm Uf- 

bcçx I Origines Babylon. Cap. XI. z6t 

bem (ùam redirent. Sk ergo Turris ilh 
futura emt Signum^ quod, ut Aquila Le^ 
;ionem Romanam in acie & agmine , fie 
loscc Homines pcr pascua & pratavagan- 
tes cogeret denuo & coUigcret identidcm 
in unum & proprium fibi locutn , cave- 
retque, ne finguîi facile difpergsrentur ^z\xt 
longis forte erroribus in pcrpetuum a re- 
liquis diveUerentur^cujus nullum erat pe- 
riculum , quando in vconfpeftu le iftius fi- 
gni continebant> fed & fi forte longius 
p^o aberrafient , facilius vel fie illud dç- 
nuo oeulis fiiis rcperire & rccupei-are po- 
teraat. Ha^e eft Faéti ratio, in qua qihil 
oeeurrit non probatu facillimum , & ver- 
bis Mofàieis eongruum. 

Primutn autem omnium declarandum 
jam arbitror , expofitionem hanc non eiSc 
alienafn a fîgnifîcatiône vocabuli OtS^ Sim, 
Née enim negaverim , potifEmum eo de- 
fignari Nomen alicujus rei vel Hominis 
proprium. Sed auid eft taie Nomen , nifi 
Signum ^ quo auaito vel vifo unumquid- 
que eognoseitilr , & a fimilibus ejusdem 
generis diftinguitur ? Refte Imp. Tufti- 
nîanus, Nmim SIGNIFICJNDORUM 
Hominum gratta reperta funt, ^i fi alto 
quolibet imdo intelligantur y nihil intereft. §, 
X9* Inft. de Legatis. Atque hine in Lin- 
gua Latina , Nomen , a Novi , Noviffi^ 

R 5 ^t^a^ Z6t Jac. Peuizokii 

Îuaji Noviménj mod Notitiam facit^ teilc 
î'efto. Immo iplum vocabulum «y^^ni cum 
derivatis faspc Proprii Nominis vel Cog- 
nominis fenfum dénotât. Lamprid. in 
Commodo c. ii. Decembrem Ama^onium 
€% Signa ipfius vocabant^ h. e, Cognomine 
Commodi, qui Amazonius etiam volebat 
appellari. Spart, in Pefcen. c. 8. ^uum 
BaJJianus Antomm ^quod verùm SignumPH 
fuit^ Nomen accepit . Vopifc. in jiureL c. 
6. Nam cum ejfeta in Exercitu duo Aurélia" 
ni tribuni , Huic Signum Exercitus appose- 
rat^ Manu ad fcmim^ «/, Ji forte quare^ 
retur^ quis Aurelianus aliquid fecijfef ^ fug^ 
gereretur , Aurelianus Manu ad femim, 
6? cognofceretur . Lat . Pacatus Paneg. Theo- 
dofîi* 5 quo (fxculo ) Romani duces Ma- 
çedomci , Cretici , Numantini de vocabulis 
gentium fubaSlarum àdoptivum Infigne fume^ 
bant. Minuc. Félix p. i8. ^ Propres ap 
pelîaîionum Infigmbus muhitudo dirimenda 
eft, Livius I. 36. Centurias addere alias can^^ 
pituif \ fuoque Ififignes relinquere nomine, 
Plinius Paneg. c. t^. Gratum^ quod Eque^ 
ftris Ordinis décora honore ^ominum Jine 
Monitore SIGNJRES. Et c. 88. Nec 
magts Definite Dijiin6leque DES^NAT^ 
fui Trajanum, quam qui Optiffiuin appel- 

lat^ 

^ pdif, Qhx^U five Cap, xviir. Origincs Babylom* Cap. XI. z6^ 

bfjUt olim Fragalitate Pifones , ^c. MON'- 
STRJBJNTUR. Capitol, ih Gard. c. 17. 
:^uod Antoninum Fitium fuum ipfe SIGNI^ 
rïCjiRI voluit in Sénat u. h. e. nominarî) 
appellari jintoninum. Similiter Nota^ prae- 
cipue quidem qualeçunque fignum, fed 
& fpcciatim fignum Nominis notât. Ovid. 
Faft. I . f p(S. Sk Numaniina traxit ah Ur^ 
be Notam. & iv. 61. Se^ Feneris Menfem 
Grojo fermane Notatum jiuguror. h. c. Apri-. 
lem ai) A'c|ipoJ»Tjf, h. c. Venerc, Nomen 
fuum accepiflè.' Contra Nomen non tan- 
tum propriam hominis aut rei fîgriifîcat 
appellationem 5 fed integram etiam ac pie* 
nam dcfcriptioncm , qua tanquam figno 
demonftratur & cognofcitur. Florus I. 
1 1 . Cùfiolos quoque viâios adeo ghri^e fuiffij 
ut coftum oppidum C. Marcius CoriolanuSj 
fuaji Numantiam aut Afriçam , Nomini in"- 
duerit. h. e. fuac addiderit defignationi, 
quac conftabat apud Romanos proprio cu- 
jusque nomine feu praenomine , tum No- 
mme Gcntis ^ ex qua cflct oriundus , dcin 
Tribu, in qua cenferetur, denique Or- 
dine., vel Magiftratu. Cic. Parad. IV. 
Me Nomine tuo appellas. h. e. Exfulem Me 
vocas, quod vocabulum in Te convenit, 
tuse vitae quafi Signum eft, quia quos Le- 
ges exjilio affici volunt , Ex fuies funt 5 etiamfi 
Jblum non mutarunt. Plaut. MoJtelU I. i. 

R 4 67. i64 J A c. Péri z ONU 

6y. Pol tihi iftuc (Furcifcri) credo Nlih* 
men aSutum fore, h, c. te mox furcam vei- 
lle laturam , caque rc fimul & illa appel- 
latione infignitum fore. Hinc Nomimr^ 
tim res, quac propria nomina non habent, 
dicuntur defignari , quando ita cxpreflis 
verbis fie lignis defcribuntur , ut certo 
cognofcantur. Cic. de Offic III. i6. 
^ukquid effet in pradio vitii , id ftatuerunt^ 
fi Fenditor fciret ^ nifi Nominatim diStum es^ 
fet^ praftari oportere. Vcluti , fi deniin- 
ciàtum fuiflèt Venditori ab Auguribus, 
ut sedes , quas vendebat , demoliretur , id 
Vitium Nominatim erat dicendum. Fa- 
ml, XIII. i8. Duo Nominatim te rogo^ 
primum ^ ut fi quid fatis dandum erit , CU' 
res , ut fatis detur (^c. Liquet ex his, 
promiscue Nominis & Sigm vocabula ad" 
hiberi tum Proprio Nomini , tum îe- 
rum Hominumque Notis vel Signis lex-^ 
primendis , atque adeo ferre Naturam Lin- 
guarutn 8c Significationum , ut ûtraquc 
res eodem vocabulo variis in Locis deno- 
tetur. 

Id vcro ut de Hcbraico Utif I cujus 
gratia haec prsemifi , certius conftét, 
îciendum , derivari illud Sém haud dubie, 
ab eadem origine, cujiis eft quoque vo- 
cula OB' Sdm , 3i. . Nam conveniunt Si 
literac, & fignificatio. Sicuti^enim Sém 

fi' j * Origines Babyloiï. Cai^. XI. 46f 

fignificat id , quo alîquid demonftratur^ 
fie Sâm a£him ipfiim monftrandi quafi 
dkito vcl manu , quae in illo monftraridi 
aftu plerumque adhibcri folent. Hinc 
déganter apud Hcbraeos Signum vcl Mo^ 
numentum aÙcujus rei vocatur n» / qua 
proprie cetcroqui Manus notatur. Sic i^ 
Sam. XV. iz. de Saulo, poftquam Ama- 
lekitas deleviflet , Fenit Saulus in Carme^ 
lumj £sf ecce ftatuit Jibi Mamm, h. e. Si- 
gnum Viftoriae. At difertiffime z Sam. 
xvni. i8. AbJAlomus fiêtint fibi in valk 
Régis riiVD riK Statuam j nam dixitj 
Non eft mihi Filius , qui Nomen meum in 
memoria hominum Jervet •, &? vocavit iUam 
fiatuam Nomine juo , itaque appelîatur illa 
usque in hune diem D1*7B^DK H* Mmus Ab^ 
fahmi^ h. e. Signum , Monumentum , quo 
Abfalomus demonftratur , & ejus Nomen 
fervatur, ac propagatur ad pofteros. Inde 
jam eft , quod tanquam pêne fynonyma 
conjungantur DB^ T Efa. i.vi. f, Et 
dabo eis in domo mea £5? in mûris meps Mor- 
num ^ Nomen ( feu Monumentum & Si- 
gnum, quo fçmper cognofcantur ) meUus 
Filiis 6? Ftliabus. Nomen perpetuum dabo^ 
illis y quod nunquém dejiruetur. Nempe fie- 
,uti Abfalom , quia non habebat Liberos , 
crexit fuas Memorias Manum , fie hic 
Eunuclùs loço Filiorum Filiarumque pro- 

R f mit- 26â J A C. P E R I Z O K f f 

mittitur Mznus & N^ten^ quae nonquam 
fint fubvertenda, & per qux Memona 
eorum melius , quam per Filios aut Filias^ 
confêrvptiu:. Cum ^uo Efàtae Ibco cou- 
fcrri velim , quod itidem junftim legitur 
in Dialog. de Corr. Eloj. c. 7. N(nmne w- 
cari (^ Digito demonftrari: Et apud JCtos, 
f^il referre ^ prùprio U&mine res appélktur^ 
an Digito oftendatur 3 an vocabulis qmbus^. 
dam demonftretùr. L 6. D. de Rehus ere-^ 
ditis. 

Origo autem utrimque vocabuli dicitur 
cflè Syriaca , vel Arabica (Vide Patrem 
meum de Hatione Studii Theoh top. xiii. 
p. 300.) quse ExceUerey Excelfum ejfe ^ & 
iîmul Nomnare (ignificat. Nempe quod 
in edito eft pofitum , id excellit ^ quod 
vero excellit, digitis, fignis, nominibus 
demonftrari folçt. Hinc jam apud Lati- 
nos quoque Nomen Se Nobilis ejusdem pla- 
ne originis funt. Nain quid ed: Nobilis 
aliud, quam qui facile nofcitur 8c nofci 

Î>oteft propter quandam fupra alios excel- 
entiatn ? Adde , Sij^na , quse homines 
confpici vel obfervari velint, plerumque 
in excelfo ft^tui , ut tropsea in Montibus , 
fîcuti a Saulo faftum vidimus , ne ex pro- 
fanis cxempla , qua: innumera pêne funt , 
55idferain : vel in altum toUi , ut vexiUa, 
,^aque figna Militaria. Hinc Gra^ci & 

La- Origines Babtlon. Cap. XI. ztfjr 
Latinî proprie ^jfjwerov cï/peiv, fiff^um tollere. 
Polysen. I. X9* ^[^'^of ?pt rù7ç 4'^Aorç mi 
ifîm9fri h. e. fignum fufiuUt Felitibus (^ 
Equitibus^ quos ab fe dimiferat, ut falle* 
ret hoftes. Cic, pro Marcello cap. i. His 
omnibus ad bene fperandum qmR Signum ali^ 
quod Suftulifti. Et forfan ab hac ratione 
cft • quod Deus, qui alias etiam W^)f Ex^ 
çeljus 5 AUiffimm , vocatur ^ appellctur quo- 
que in S. Scriptura Ot^r? rlajffem^ quafi 
in Excelfo pojitus^qai cft fuper omnia# Sed 
hoc pofteriiis incertutn tamen & Ego ar- 
bitror. Quin , ut dicam , quod fentio , 
etiam de ipfk dubitem etymologia, pu- 
temque Ar^icum illud & Syriacûm ver- 
bum potius debere originem fiiam & fi-^ 

fnificationem vocabulo Sém^ quod fîtnul 
lomen & Nominis ac Famse exccllen- 
tiam notât : ipfum autem Sém efle a 010^ 
( Sûm ) Ponere , quoniam Nontina & Signa 
rerum funt S^ebus illis , ut cognofcantur 
& diftinguantur, imputa. Et ita eodem 
modo ac forma ^^ Peregrinus pcr Tzeri 
a "llJi ) p Probum , ReSum^ a p^ j è3J^ 
Calamus^ a {3iy vcl îsy wiiîr^,unde È3*y 
volucris Mojor 5 HB^ Meditatio a niB^ / riB^ / 
Plur . . rimtS^ JVi^^^ ( plane ut OB^ / Plur. 
niOty) a niB^. Addc his tJ^flO ^w^'-^ 
i^j 5 vcl propric Mortaîes , ^ niD / ut ego 
quidcm çenle^m, Ncquc vçrQ rationcn; 

hic 169 JAG. PE^l20KtI 

hic habendam magnopere putem punfU 
diacntici Literae tff ûi vocibiis DtS^ Sc 
tS)tS^ : quum illud pro arbitrio & quaMcunr 
que judicio in vocabulis, pracfertim ori- 

ginis reconditae & obfcuras , impofijerint 
aud dubie demum Maforethas : certe 
iftam diftinâdonem neglexerint, vel non 
agnovcrint , cum Gwcci Interprètes , qui 
in Nominibos Propriis to Scbin vel Sin 
promiscue per fimplex Sigma exprimunt , 
tum vicinae Hebraismo Linguas vd Dia* 
le£ti y quac etiam in Appellativis fine dis- 
crimine vertunt modo m Samech^ modo 
in Tau. Hac itaque ratione Sêm fignifi- 
caret Nomen aut JStotam Homini vel Rei 
demonftrandse impofitam ^ Sâm vero idem 
cflèt 5 âc fiquis *|» Manum intcndens dice- 
ret , Ibi Pûjitum eft^ ^quod quarts. 

Vcrum ut ipfam vocabuli Sém fignifî- 
cationem feorfim jam probemus , Icien^ 
dum cft 5 eo non tantum ^enotari No- 
men Proprium , fed etiam qualemcunquc 
Appellationem , & Defignationem per 
Ëpitheta. Sic Ëfa. ix. 6. Et vocabitquis 
Nomen ejus , Mirabilis , Confiliator , Éeus 
Validus^ Pater atemitatis^ Princeps Pacis. 
Judic. XI II. i8. ^uare iia rogas Nomen 
Aieum : nam hoc ejt Mirabile , vel exfuperans 
captum humanum. Ubi manifèfte Nomen 
fignificat defcriptionem , qua cognofcc- 

rc' Origine» Babylon, Cai?. XL z5p 

ictur Deus. Pro Sigm^ autem ubi fuerit 
pofituin 9 praeterquam in hoc Genefeos 
loco, vîx ullum in S. Scriptura repcries 
cxemplum: nifi quod Efaiac lv. uït. con- 
jungantùr tantjuam Synonyma^nUt'îDB^*? 
D*7iy i^ Nomen , /» Sigmm perpetuum , pla- 
ne ut cap. fcq. §. f . jungimtur DC^ ^♦ 
ikSsF^i^j (ftatua) & Nomen ^ de quo jam 
egimus fupra : fed & Aben £zra ^ h. U 
Genef. jungit DB^bl rwh- 

Ceterum nihil profefto minun , pecu- 
liares multomm V ocabulorum Significa^, 
tienePj quasdam Rariflîme in Hebraeo Co* 
dicc , îmmo nonnuUas prorfus Semcl vel 
ctiam Nunquam , occurrere, quum ipfa 
Vocaiula fane quam multa exftent tantum 
»7r«| Myifjtitm. Neque aliter fe res habe- 
re poteft , quando ex antiqua Lingua exi- 
gnac adeo fupeiiîint reliquise. Pone ex 
Latina ad nos perveniilè unicum Livium; 
quot vero iftic reperirentur tantum femel 
.& Vocabuk ipfa , & eorum Significatio- 
nes , quarum exempla ex reliquis Auâo- 
ribus nabemus nunc fane frequentia ? Sic 
crgo 5 quia ex Hebraica nihil nobis refi- 
duum eft, nifi unicus S, Scripturse Co- 
dex 9 necdlàrium quoque , multa eflè iftic 
vix femel atque iterum obvia, quse ta- 
men fuerunt olim fie fàtis uiîtata* Hase 
ctiam caufa , quare (oties Viri Ëruditi 

ex *7ô Tac. P«R««<*«V' ,. 
Z roffMtis & vicinarum Gentium Lm* 

cuis Hcbnucam, 5"»."^ "*" Q;«Tmfica* 

&ir?at^ t lL. «.i. M»^''' 

""^Q^bus adde , mox diter «jim ufm 
fuS,iUud »**S AW^o» ap^d J°^"^ 

in Hebnûca Lingua quxras, fed invcnias 

S. Scriptura obvus. Nam Gencf. xxxi. 
47. quum Labanus & Jacobus acennuBi 
hpidum conftittaffcnt, veluti teftem fœ 
dcris &amiciti« inter cos rcdmtegfttae, 
Tacobus eum Hebraice appellaflc diCitur 
-X^^l at Labanus Ghaldaice t^m-mC? ^ 
h. e. Aceruum Teftimomu Sic n^K in ?* 
Scriptura nobis occurrit tantum in figw- 
ficatu coïïigendi fru^ut tempore meflisr v» 
autumni. At latiorem habuiflè figmfica- 
tionem ex derivatis discere poflumus , non 
modo ex Graeco dy^lfta ( quod extra con- 
troverfîam ex illo Hebraico eft ortvinij 
potius, quam ab »y«<, ut volunt Gr«' 
corum Etymologi , quodque eûam /«•" Origines Babylon. Ca?. XI. lyi 
gum colkHionm (ut apud Hefîod. Ep^. v. 
jf74 ^. MÏ c!m^^ nof^ùif dy^lfîtVf h. e. C^ 
domum coIUgere ficH^ns ) fèd pnetere^ omnis 
quoque generis rerum coïleStionem congre-' 
Mtionemque notât , ut nemo ignorât ; Se 
îquet vd ex ûlyoç» forum , uc diftum , 
quoniam ibi congregari & convenire fo- 
lent cives, rcsque vénales co comportari) 
Tum ex Latino jicervus ( quod ab dy^lfUy 
cujus diphthongus in derivatis mutatur 
in vocalem brevem , haud dubie potius 
formatum , litera r Graccorum , ut folet j 
in C Latinorum transeunte , quam éy dK^ 
acumen^ vel ab acus^ aceris) Y crum etiam 
ex ipfo miK / quod in Libris ParaUpo^ 
menôn , alii^que fub Monarchia demum 
Medo-Perfîca fcriptis , occurrit, Epifto-^ 
lam fîgnifîcans , haud dubie a colleaione 
Literarum Se verborum , qua ratione etiam 
apud Latinos Epiftola Literarum vocabulo 
paffim cxprimitur. Immo & inde vide^ 
tur ortum , ut apud Perfas iyyct^oi dice- 

rentur oî y^ùi,fAfMrQ^i^Qi tmù iyy^hQt rS /3#e<ri« 

Ki(ȍ^ Ut exponit Suidas , h. e. qui literas 
£5? mandata Régis perferebant. Vide Bris- 
fon. de Regno Perfar. lib. i . Quod ipflinr 
vocabulum non modo cum derivatis , vel- 
uti elyycifîv^i¥ & dyyoïf^i^y translatum eft 
poftea in Linguam Gr^cam 3 fed &c ex 

lEiO y 

M AL 57^- * • vjz Jac. Perizomii 

Eo , vcl ex Hcbr. iriiK / formatum a 
Grsccis jam olim arbitrer iyytKoç & dyylA-- 
Aft», litera R in L mutata, ut faepe fit. 
Nam & eadem rationc Vox k'yiAfi Grex , 
zh ciy^'fta videtur formata 5 fcd & iddirco 
Lucianus in Judicio Vocalium^ has quo* 
que litcras , L & R , inter fe litigaflë me- 
inorat. Exempla autçm vide m Noçis 
noftris ad iEliani Far . Hift. II . 3 } . éxtr. fed 
maxime apud Voffium de Literarum per-- 
tnutatione. Putem vero hanc Originem 
tanto ccrtiorem, quod apud Hefychiura 
lego etiam dyyiifioç , & quideiri cxpofitum 
per âyyOjiç , quodque Xenophon & Sui- 
das * , in exponendo rit Kyyi^m Perfico* 
rum munere, vocabulo quoquc elyyÎAm 
utuntur. Ceterum fi ita eft , ut fane vi- 
detur, habemus in eo iterum, seque ac 
in Tw •ijix / exemplum vocabuli , cujus 
latior uiûs nobis confiât magis ex Grae- 
ca Lingua , ubi quemlibet & cujusli- 
bet rei nuncium ugnificat , quam^ ex 
Orientali , unde tantum fcimus notas- 
fe Curforem^ qui Régis Literas ferebat. 
Hue refer etiam Hebr. K^J Gai vel Gê^ 
quod pêne ubique vallem vertunt , fed 
quod omnem infuper plamdem , regionem, 
traétum, in mare vel montes plerumque a Etiam alii, Vid. Stolbcrg. Exercitdf, d$ Anga" 
rih Veurum. i y. IV» Origines Babylon. Cap. XI, 175 

dcfîncntem , & ita vel ex marivcl in mon- 
tes exfufgeritein ( fîquidem a Radiée ni^ji 
in altum erigi derivatum creditur ) notare ^ 
Gracca iterum Lingua nos docet , ubi la- 
tione on^nis terrée fenfu accipiuntur paffint 
yotXi» & y? y vocabiria haud dubie inde for- 
mata, unde & LXX. Interprètes plerum- 
3ue Jiebraicum K^JI per yn Graecum red- 
ùnt ^ ficuti oftendit Doâ:i{r.. Keuche- 
nius ad Matth,^ v. 22. Pôrra autem to 
yaXd maxime traétùm terras Campeftrem 
Ce Montibus oppofitum fignificare ex 
Homero bi VirgiUo inter fe coUatis pul- 
chre probavit Henr. Stephahus ^. Sed & 

S ' cer- a Henr. Stephanus in Thefauro Ling. Gr. unum 
habet locam Homeri , ubi yêùletf a montibus 
diftingui dicit , ex Il'tad. ». K. 57. TLùru^ùiMf 

Neptuntés concuffit terram immenfam » montium-^ 
que excelfos vertïcts. Gum eo confert yerba Vir- 
gilhV. Aenéid. 6ç4,Tonitrtéque tremiscunt Ardua 

{ ter r arum cr campi , in quo fibi videri ait Pocs 

tamiLatinum i^im Àttru^tà «lé^m^fli interpretari 
.ardua terrarum , at y*7«w camps. Non video 
^uomodo ex^his verbis Homeri probari poffit 
TO ym(â maxime fignificare traélum terrae cam- 

J peftrem iSc montibus oppofitum. In illo loco 

nihil aliud fignificare poteft ; fcd ex eo nort 
confequitur id maxime fignificare etiam aliis 

C locis , ubi montibus non opponitur. Euftathius 
quidem pagi iipç. y«7«» /. d, Homeri itidem 
intcrpretatur mh^^iu yï» , campeftrem terram , 

k nec ^ ) ) ^74 J A c. P s m 1 2 o « t'< 

ccàsstk tiotane rcàMsm^ ^x» îa i abikm 
aUcujus getttû mbitstionem ceffit ^ liquet 
ex eo, quod Vetei^ appellarâtt <jaLitas 

Ê:r Afiam v^antes yM^m;, çfsàsky ut ait 

i^' tfç oMctf^o'iy ^erram fÊuerdanf^ in §tês 
habUarent. Adde jam his ia^4{^ &: 
S^pili; ^Xl £)i^iM & i9i» EmBmfCpà 
fuenint non tantum Gigotes atiq>limmac 
ftatur», fed & aliquot UxèMiin {HebrtH 
nis , 2>eMfi , Iùfum.y JoC xi; £t.) Do^ 
mini 9 Filii cujusdam £ttM^, q. d. homi* 
nis Tgrfuati y quod Patris Nomen transiit 
in totius Familue appelkd^Mieni ^ adeo ut 
C}W Pofleri dicantur non tantum Filii 
Èmkj vel Filii Emkim, fed & fimplici- 

ter 

nec tamen quidqnam de hac pnucipua notione 
vocis ymm obfttîyat; vernm ^ ibi, i6c id Iliad* 
•*fag. lorx. adnotaty moKm Momeri efi«,\it, 
poûto tota , quod omnes partes tontiixet » y. 

f. ffrr*, tamen detnde etiain notabilct .^uas- 
am partes totius memoret: ut Iliad. i. v. 193, 

Olympus, quafi fcilicet mons^ Olympus aou es- 
(ec pars.tcrrae. 

^ P4?. 188. £/i//. Rûm. Et fie eriam Auôor Ety- 
ntoio^Ui M, Sed funt argumenta.» quibus impu- 
gnan poffit fcript«*a hujus vods, ut corxupta; 
etfi iaeo non nêgan^um «eft y«Aip pro fiatbus 
dici. T^ras ^uaerere^ ^ J$Jéf qttaêrfn Latini 
^uoque pro^içj^em dicunt. 


ORiGims Babylon. Ca?. XI. ZJf 

ter Rfuà^im^ feu Grseca termin^tiône plu* 
rali if «auKf . Inde jam ââaim videtur , ut 
hoc Nomen deinceps denotaret etiam Usa- 
ges & potevUs Domims , in primis quia an« 
tiquis temporibus in Oriente ad Regiam 
dignitatem p^ge ceteris produci folcbant 
prsecipusB ftaturas Homines, quia, ut ait 
Curtius VI. f. Hmimbus Barb^ris in 
eorpomm mojefiate veneratio efi , ma^êrum' 
fue ^rum »on aUes eapaces putmt^ quam 
M0S eximia fpede natura dfmare digmta eft. 
Neque vero minus apud Hebracés éa ma- 
jeftas & ftatura corpc^um commendabat 
Kegios Homines , quod non tantum ex 
Samo notum eft , fed & traditur de Ab- 
falomo 1 Sam. xiv. zf. Çeteaim utrius- 
que fignificationis documentuîn habemûs 
iterum in Lingua Grasca, ubi jUvct^^dveh^ 
9mIç ) Ut antiquiflîmi , yei a,¥a»3oç , ut poite- 
riores declinarunt , fignificavit primo G/- 
gamem. Nam eo Nomine fuiflè Patrem 
Afteril Gigantis , a que in(ula juxta Mi- 
letum nomen accepity Filium Cœli ac 
Terrae , dpcet Paufanias in jftticis * , & 
Euftathius ad Iliad. A. v. 8. ^ Similiter 
ultimum quoque Terras- poft Titanas par- 

S z tum, 

4 Cap, XXXV. & Achaïc. Caf. IL '' 

h Pag. 31. Edk. K. De hoc, & de Diofcurîs 
egerunt ctiam cum alii 9 tum Bochartus I. 
Chan. u ' vjé , Jac. Peuizonii 

tum 9 Tvphœca , Hefîod. ^uy. 8f p. yo^ 
C2Si A%axf« x£f«(uvfli^irr«9 h. c. Anacwnful" 
mine ab Jove i&um : Deinde vero, notavit 
idem illiui vocabulum etiam Deos , in uni- 
verfunv omnes , ièd peculiariter Caftorem 
atçjhe Polbuem , qui xaï l|o;^ii v prifca de- 
clinatione É^caïkç dicebantur : Tum porro 
Beges j denique Dominos * fimpliciter , & 
Patres familias ; uiide Hefvchius A'fcuSo- 
fia exponit (iûsaMlet , SdfjFolfim , h. e. râ" 
gnum^ dominica poteftas 'j & Â>«xloriif «-i , raXç 
JfffirSiKàiç i /StfM-iAix^rç v'jFfiftfflâuç^^Domimcis 
auf regiis minifteriis. Sed difertius agit 
Euftath. d, l. ad //. A. «fîjAor ivy ork âelct 

oïov itt) (ic/^ihim ^ mù iit) oÎKoit^TTorSv ^ taç mùà 
tSto oî TraXato) xiyn^i. è^KoT è\ ka) 'Ev^iirUtiç 
Tijv TÎjf Xi^ieaç âjètornrctj tîirdv : jCva^j &&iç 
ydf àîff'proraç KccXtîv xf^dv. Clarum itaque^ 
Divin^e cujusdam Jignificationis ejje vocabth- 
lum iliud , JivA^ 5 idcirco (^ ExceUentiam 
quandam poteftaîis ^ veluti Regum 6f Patrum 
familias , dénotât , Jicuti hoc quoque tradunt 
Feteres. ^ Euripides wro etiam déclarât Di" 
vinitaîem hujus Focabuli , dicens : lHv»^ , 
nam Deos oportet dppellare ( ùkiCTcoxaç ) Do- 
fnihos. Ita ergo lo^uitur ibi Euripides , 
quafî À'vfltl non tam Deum aut Jiegem^ 
qiiam Dominum propric fignificet, dum 
haïic ipfam rcddit rationem cjus, quod 

Deum Origines Babylon^. Cap, XI, 177 

Deum ^ appellàverat ^vatSay quoniam 
Dcos deceret appellarc Dominos , quafi er- 

So jS^vcù^ & McTTrirm fuerit idem. Addc 
liUndem Euftath. etiam ad Iliad. /3. in Ça- 
talogo Navium v. 284, ^ 

Lubens hase omnia & confulto plane 
attuli , ut ita liqueret , fiipercflè multa in 
Hebraico Codice , non tam ex Hebrais- 
mo , quam aliunde , explicanda , ac ut fi- 
mul 5 rariorem hanc vocabuli Sêm fignifi- 
Gationem ex aliis quoqufc Lingiûft refte 
deçlarari & cônfirmàri, jatn oltSfcerem. 
Quo pertinct primo , quod iterum in ipfîs 
illis HebraicsB Linguae exiguis adeo reli- 
quiis 5 verbum ejusdem, ut crediderim, 
cujus Tp QBf / Originis, fignare^ infigrAre^ 
notet. Eft illud JOD/ quod ipfum iti- 
dem femel tantum occurrit , & quidem 
apud Efaiam xxvin. 2f. jODJ m^t^* 
hordeum infigne y vc\ fignis diftinStum, Quae 
etiam cauia eft , quare Eruditi illud ex 
Lingua Graeca dérivent, quafi z (r*i[jf^oi(vu 
vel (rn/AiTov dedu6tum fuiflet. Mihi vero 
illud mirum plane accidit , vocabula Grae- 
cx originis, feu ex Orsecismo, & qui- 
dem ferioris temporis , translata in Hebrai- 

S 3 . cum 

a Sunt in Euripidis Hippolyto •». 88. vcrba ancil- 
lae, vcl, ut barnefîo phcct , fcrvi ad Hippo- 
lytum. 

^ P^S* 345 • Edit. R, 278 jAc. PcmizoNii 

cum SennoDttn ^ tribuGrc Efaiae , Pro* 
dbetâs & Scriptoti ^ qui floniit te&ipori-- 
bus Jothami ) Achakî^ Ëïcchice , Regum 
JudseoruÉtn», dudum ante P&tnmetîchum , , 
qui primus demum tefte Herodoto II. 
I f 4. libcrum & fecunim Graecîs aditum 
aperuic in ^/Egyptum, quum ab lonibus 
& Caribus forte fbrtuna per tânpeflatem 
ifthuc delati^ adjutus eflèt. Multo itaque 
minus vîdcntur Hebnei jam dudum ante 
illud tgppus Grsecos m fvtàm tenim ^ aut 
vocabfli Gnecà fuam admifiilè in Lin- 
gUam. Porro autem nrfMtifof (èrioriS) ut 
dixi 5 cft avi , vcl cette f c^notiolis a fua 
origine derivationis. Nam pfius dixere 
Gr^ci (nifAcitÊ , atque inde poftea forma* 
runt ffnfAoivca^ quo modo fe res habet in 
omnibus iftius Formse veibis. Sic enim 
etiam ^W ex ^w , ^alfq ex ^m , i/((«hV<# 

&c. Quanto itaque reâius figaifîcatio 
& etymon verbi TOD ex ipfis Orientalium 
Linguis deducitur, in primis quum apud 
Chsudœos iliud frequens & vulgati fuerit 
ufys ? Et quidni ab Hebraico Sém , vel ab 
eodem vocabulo , unde illud Sém origi- 
nem fuam vidctur trahere ? Nempe Hebr. 
pllî^ Ponere , Çhaldaei fcribunt D*D ^ Vf 
in D mutato , ut fieri quamplunmis 'in 
VQC^bulis notum cft , etiam in illo IfTB^ Originss Babtlon. Caf. XI. tjf 

Ufiis (vide (ùpra p. 270.) qubd in S. 
Scriptuia per c^ / at apud Chaldaéos per 
D femper fciibltur. Immo vero permu-* 
tantur inter fi^e has literae in una eadem^ 
que Lîngua, etiam Hebraica, fxpiffinGie. 
Sic enim TDD harrere^ ^l^tT fpina barrir 
da ^t3l>SiyV^' Se O^Sj^ cogitât iones amiigua^ 
JilD & Tttf averttre , recifere fe^ &c. fi- 
mul utraque in uno Codice Hebraso oc<^ 
curnmt. Quin Ephraimitac non potue- 
runt accurate fatîsvelclare Icviculam banc 
diltinâionem inter tS^ & D exprimerez 
dicentes identidem n^âD pro quo alii 
Ifràelitac eodem tempore dicebant vb^Off* 
Vide Judic. xii. 6. Similiter apud Chaldxos 
& Syros •««SD & ^IStf Mfter^ WnprDO 
& VtrrWtiftatera^ 30y & 31!^ Herba: 
pleraque etiam a '^J^ Decem , promifcue 
ab iis modo per tS^ / ut apud riebneos ^ 
modo per D Icribuntur. Sic igitur Chai- 
daci & Syri dixerunt non modo O^D pro 
HebraeoOlt^/nwr^, fed & pro Qtff No^ 
fnen^ Sigmm^ fimulfiie^ Namen^&CHQI^ 
Jig^um 5 pâjitio : quac duo videri poflèrft 
primitus fuiflè eadem , Ted paulatim in di- 
vofam diftinâ^ pronunciationem & Scri* 
pturam , plane ficuti in aliis quoc^e Lin- 

fuis faepe duo exiftere ccÈperunt voca- 
ula 5 diverfsè Scripturac & fignificatio- 
nis^ quae ante$i unum idcmquc fuerant, 

S 4 ut iSo Jac. Perizokii ^ 

ut una eademque Origine , fie etiam Scrir 
ptura 8c Significatione. Talia apud La? 
tinos {unt^Coitus & CcetuSj Mœnia Se Mu- 
nia^ ^uaro & ^^[o &c. Scd apud He- 
bra^os & Vicinos longe plura ejus gcne- 
ris reperiuntur per promifcuum iftic ufum 
litcrarum Quiescentîum , & Conjugatio- 
num dcfeârivarum , ut & per Malbrethi- 
cam Punétorunr diftin^ionem. Ab illo 
autem KQ^D formatum procul omni du- 
bio jO^D / quod itidcm Signum notât. 
Hinc porro deduxerim illud TQp quod 
fcmel in Hebraica Lingua, in Chaldaica 
frequentius obvium, de rc, au^^gm quo^ 
dam notât a vel injignita eft , adhibetur. Ne- 
que hoc rejiculum plane haberi ideo dé- 
bet 5 qùod pïerumque Nomina in Linguis 
Orientalibus deriventur a Verbis. Ali- 
quando enim , licet rarius , contra fit. Et 
itâ crediderim faéhim in fîmili plane jpt / 
quod fignificat proprie & primitus Tem" 
pus conjututum , eaque una fignificationc 
apud HebrsBos occurrit , {èd iapud Chal- 
. dseos dein Analogica translatione etiam 
Conventum notât , qui fit confiituto tempore 
fff loco 5 veluti in Conviviis , & folennibus 
ac ftatis conciliis. Significatio. autem il- 
la conjîitutiy diSli^ decreti temporis £sf con- 
ventus nos ducit manifefte ad originem il-> 
\ï\xs i verbo DOJ decernere , conftituere ^ co-^ Origines Babylon. Cap. XI. z8i 

gitare^y repetendam , unde & nOÎÛ cogita^ 
tio^ propojttum. Ceterum ab illo jot for- 
matiim eft Verbum 3 quod tantum apud 
Ezram & Nehemiam in Participio Paflïvo 
occurrit -> notatque itidem praftitufa , fta" 
ta 5 ediSta tempora , fed quod Chaldaice ac 
Syriace etiam ex fecuïida Nomînis iftius' 
fignificatione notât Parare , ex. gr. con- 
vivium , imitare , citare , congr égare , in h" 
cum fcilicet £5? tempus certum. Similiter a 
'y\i Habitare apud aïios , eft n*)Jia Habita- 
tio y^ & m*)JO Granarium , vel Horreum , 
in quo fruges reponuntur, aut coUigun- 
tur. Nam Tiji etîam colligere , & congre- 
gare notât i atque adeo tum ex hac figni- 
ficatione , quam crediderim omnium pri- 
mam & praecipuam , tum ex illo deriva- 
to, videtur convenire origine ipfa, & vi 
fignificationis , cum ^JX/ fèd ao eo dis- 
traétum eflfe tandem ea ratiqne , quam 
modo memoravi , in diverfam & Scriptu- 
ram , & peculiaris Significationis ulum : 
plane ficuti etiam Scriptura difFerunt TTM 
& tTsMii I quod utrumque pariter Num- 
mum feu Obolum , notât. Ceterum ex 
illo 'y\yQ Magur formata funt in derivatis 
Linguis varia literam M. retinentia: fie 
in Grseca jwêyûCfov, Homer. Iliad. A. 3^5. 
frcSçoç €v) [jiiyd^ot<riy , quo^ Scholiaftes ex- 
ponit ) iv roîç rS TTs^r^oç im Qt%Qiç : at in Pu- 

S y ni- i8£ jAc.Pftnisoièrr ^ 

nica Magof pro ViUa, Servîus ad Virg. 
JEn. I•^ MagsUia ém^iftœcbm efi^ Nom £^ 
hàt ( Virgilius) Magaris iicere^ quia Mâ^ 
pur.^ non Magal ^ Pcsumum H^ua FiUam 
figmficoit. Similitcr vero ab ifto ÎTlIiO 
Htnreum vidctur dedu£him Vcrbum *^XO 
dejecit , 8c hinc ÎDADD Grafiorium, quia 
grana dejiciuntur in horreutn. Neque ali-» 
ter iè res habet in derivatis a 11J fraxif. 
Nam inde cft JTiap ferrs^ quac in divcr- 
fum viciflîm trahiturj & %X^ rwmmatio^ 
quae retrahit cibum. Ab utroqueâutem 
Nomine derivata funt Verba ejusdem 
lignificationis , ut videre eft in Ilexicis. 
Isihil ergo obftat quo minus etiam a 
Nomine MQ^D vel 'fp'^O dcrivetur itidcm 
Verbum pD/ cujus (ignificationem & 
originem potiflîmum nunc inveftigavi- 
mus. 

Jta vero liquet , alia etiam (upeiefle in 
Hebraismo,.at in Chaldaismo nrquenta^ 
ri, Vocabiàa ejusdem , cujus ri Sm^ ori- 
ginis , &c iisdem , vel certe ejusdem Pote- 
ftatis & organi , literis coninuitia, ugni- 
ficationem autem , quam in t« S'im quae-. 
rimus , Signi qualiscunque , extra contro* 
ver£am habentia. Id quod magno fane 
eft ar^umento , idem olim fîgnificaffe 
£tiam illud Sém^ licçt ejus in exiguis il- 

lis 

M Vers. 4x5. ORIOIKE8 BaBYIX>N. CaV. XI. l]t| 

lis Hebraicas Linguse reliquiis non nifi 
imum hoc diferte nunc reperiatur excm* 
plum, quod idcirco ab aliis non fuit ani** 
madverfum. Sed non minoris evidentia: 
& pondent àrgumentUm ex Lingua Grae« 
ca peti poteit , ubi £n/M formatum eft 
haud dubie ex Hebrako C3B^ / ^n/^ 9 Sc 
dénotât fîmiliter qualecunque fignum , tam 
quod auribus percipitur , quam dfxoà ocu« 
lis. Derivandum illud e& ex Hebraco 
Sim , déclarât conveniens utriusque voca* 
buli fîgnificatio, de easdem prorfus litc- 
rac. Nam p3tS^ quando eft Nomen Pro* 
prium unius ex Filiis Noachi, a LXX. 
exprimitur hisce literis £HM , quibus fi 
addasA.quaei eft litera terminationis Gras- 
cie» habes ipfum illud fti^Mb. Sic quas 
literas riebrxi /Sirr , i}r , d-fr appelUint ^ 
Grseci ^^r«, ^r^i, S'^ta dicunt. Signifia 
catio autem ri sjjjuji eft SiffU , ^od in 
Voce , Nomine , Verbis , Literis, Ré- 
bus ) Ar^mentis confiftit. Sic apud Ho* 
merum m Oiyjfea extr. o-tfju^aftpaflim * ap* 
pellantur Signa , quibus Ulyues redux a 
fuis agnoicitùr : Et in Ludis ac Certami- 
nibus Nota ^ , qua^ declarabant , quous^ 

que 

. a In Odfjff. i. bis omnino vtrf. 318. & 345. in 
fupcrioribus libris facpe.* 

b Homer. Iliad, ^\ v. 316. 843. Et apud La- 
tinosjîgww de Mcta.Vid. Yixgi\.\.A$n'éid. 130, xS4 Jac. Perizonii 

que pcrveniflèt cujusque dîfcus^ut ScAfê^ 
tét ac Scopij quos pctebant ciLfu vcl ja- 
culis : Tum in Bello Signa ^ quae vel Vo- 
ce & Verbis , vel Vcxillis aut alia qua- 
cunque Re, Militibus dantur, Hef. jijp. 
^Sf . triifjLA rtd'tlç TTohifjkoto , Signum belU edens. 
Hinc cfi[A»lv^iv vihmyyi pamm. Immo & 
Uteràt ac Epifiola iftoc vocabulo dcfi- 
gnantur* Sic enim Bellerophonti Iliad. 
%. V. i68. dicitur Prœtus dediflè ad Jo- 
baten Soccrum ciifM^xùk Avyp* , Literas , vel 
f^erba trijiia , fcribens in tabellis mdta acer-^ 
ha. Ubi Euftath. ait Tfdfj^ot {Literas} 
dici ab Homero cnfAeHûbj quia fint d-ij/xeroK 

<|)aiv Jy , xtf) n^fÂirmv ^ vxù Vfoyfjf^ûhùùv , Jigfta 

VocuTHy Cogitationum ^ fcf Rerum. Et dein 
V. 176. Soccr rogafle Bellerophontem 
cvilia î^i^Srat , videre Epifiolam , quam Jibi 
a. Genero ferret : fed ubi acceperat j:flfM x^- 
xo V ( Epifiolam malam ) Gêner i , «^^/î/^ eum 
contra Chimaram. Porro etiam Omen ore 
prolatum iftac voce exprimitur, Homer. 
Odyff. T.V. m. if fa juwAjjv çyicatra^ Ïtfoç 
^ùixo , «riiijuât X'ytfttcTi , quas yî/?^»i Molam , 
Vetbumprolocuta f/î, quod erat O^;» UlyflS 
i^^/j uve Domino. 

Sed praster plura alia notât vel maxime 
Sepulchrum^ & ejus proprie Ir^criptionem ^ 
quac fcil. déclarât , quis ibi fit îfepultus, 
& qux conftabat olim folo Nomine defun- Origines Bab ylon*. Cap, XI- zSf 

6ti. Hinc Etfftath. ad Iliad. z. v. 175. -• 
sx^^AoV) on o'[À(ivv[Aoç ^mn^Kot)ro S»?jUâS, t6- 
BetfA^ivov iiFi j:^ ihKm hk ihlyw^^ wi) ht) rci" 
Ç8 3 &c. Manifeftum ri £?pfl6 ejje vocem 
varia Jimul Jtgmficantem ^impojitam tum aliis 
non paujcis rébus ^ tum etiam fepuïchro^ &c. 
Ant. lAhev: ^Fab. 2. M.c\t2Lgn forores la* 
mentabantur fine intermffione (Tta^d ro 2?- 
fjK») apudtumulum ejus. Sic Regum'quo- 
que Alexandrinorum Scpulchrum corn* 
muniter X?/>wft appellatum docct Cafaub. 
ad Sueton. jiiug. 18. Scd nihil illuftrius 
dari poteft loco Hefiodî in jîfp. v. 477. 

tS &\ tùiCfùV %ÙÙ Cfif i'iiî.Ç 'JtOlVlCty JiVUV^ç^ 

Cygni fepulchrum 6? Monumenfum obfcurum 
reddidit fluviijs Jlnaurus. Diftinguitur iftic 
Wcpoç m) cviiAci seque , ac ab Ëuftathio ad 
Hom. paflim. Nempe -Ta^cç eft propric 
redificium fcpulchri , at Sijjuwjft Monumen'' 
tum feu Infcriptio , quae olim , ut dixi , 
JVomen defiinai tantum oftentabat. Hinc 
Arrianus in EpiSietum I,"ip. ad Hominem, 
qui ex rébus nihili aeternam Nominismc- 
moriam quaerebat : fperabatque fore, ut 
fi impetraret Sacerdotium , etiam poft 
Mortem in memoria Hominum Maneret 
fuum Nomei/} :. Scribe iïlud in Lapidem , in- 
quit , ^ Manebit: Lapidem h^nd dubic 
Scpulchri. Cette ita ficri folitum , liquct 

ex 

d Prfjr, 634. Edit. Rom. jjtf Jao. Pbrikoiiii 

ex Laâantio I. ii. ubi i^t fi^ukfanini 
Jovtf e0c in oppîdo Qnfkfo ^ iqqoc eo 
jaTcriptuiii dhtitpits Groectf lit^ris , 9^» 
K^i»y¥. h. e. Jufpter Saturm F. SimiUter 
Ovid. Hiroid. vu. v. 193* iV^^ eanfumpta 
rogis Jnfcribarj ËLISSA SICHAÉL Sic 
Se a^ja Gru)^ntai antiquiffilhs Rcxnano- 
nm InCcripCionfis lèpulchrates nihil fere 
iiifi Ndoen prasferunt : id quod jam ob* 
fervanmt Ant. Auguitinus^ aliique. Ne- 
que aliter apud Graecos. Vide Sponii Iti" 

Wr. Tê. li. p. 384. E/pifV9| li^ùài<if>i '^kiruTa 
Zcid'm^ii^oç *AfÂc^writiç yu¥^. Coafiftebat 
}t4^ie TA Xtf fM potiffiraum m ipCo K&mine^ 
eoque declarabat, quis ibi eflet (èpultus. 
Similker vero Te res habuit in Sornhus. 
Nam & illae infcribiebantur in primis No- 
sikie (brtientittm, vél ejus Primis Lite* 
ris, aut cnio sdio Signo. Certe apud Ho* 
jnerum ïliad. h. y. 187. dicitur Ajax 
fartemfuam imy^À^m^ inferipfiffi^ at nec 
ipfum y. iTf. verbo irij/Apvflw&^i exprimi- 
tur, & ipm infcriptio v/i8p. sc^^'p» c^i^a 
appellatur. 

Convenit itaque îpfiim s^ju* multum 
ciHn Nomine , fed quod ex Compofitis 
ejus vd maxime elucet. Nam ficuti Jobi 
XXX. s. Dî2f ♦^n ^Xl Di *723 ^X?. Erant 
Filii fiultorum^ etiam Filii Hominum fine 
tiomine , h, e. obfcuriffimorum , ignotp- 

num OmomBS Babti^n* Cap. XI. 187 

rom (<¥UK> pbne iBOodo Latinî fSneqifentk» 
fime, Florus m. iS. Hmmem fim Tti^ 
h y fine JSbmme^ Virgil. Aem. ïïm^. Et 
nHêUam in medio fime Nmine fkbem y (cil. 
occidit^ h» e. ut Servies ^ fuormm fer hu» 
TnHitaiem non funt omnibus mta mmina. Sed 
maKÙne ^em. ii« ^ de Priamo 3 ^acet 11»- 
gei$s Uitore trmms y uiviâfiimfue imntem M" 
put y &? Jlne Nomine corpus , h. e. ijgflkora- 
timi, feu quod , quia Caput vei!at avtilfum y 
cognôtci mxi $mf\ivis poterat , aiat fciii 
cujœ cÉfet. S je Silius ItaUcias fe^. rv. ^^JL*- 
'ilHf^ dêdimus fine Nemme gmtlm , & S^« 
va II. "^ JÙque un fine Luce genus furéum^ 
^ Purmttmm JSomen ) ita ycro Grxci quo- 
ique idem dicehant^ &d unico v^Qc^iiâ<»^ 
(ut co|>ioia eft & consponendi facîlis hsec 
liiigua ) compofîto vel cum t« d^vo^ 9 vdl 
rtS l^/ÀCLy :h. e« vocabulis 9 vel A'y«0yuf«o^^ 
vel Jijrnfmç: Dio Chryf. TfuiHu *y iQucrtr^ 

^^5 m»a^ regienum non parvanan ^m^ igno^ 
%iUum^ fine Nomine. Hefiod. Epy. v. i f 5. 
de Tertii & acnei fcciili Hominibus, de-^ 
fmnderunt in domum Plutonis "^mufMi , pro 
.^vânfojLiof. Simititer jatn ^Vi^jwo^ ^ Jofeph» 
,xx. S. e»f^. Herodes non amplius Gonftt* 
tuit Pontifices HaiTamonsei generis 3 yj^ z88 Jac. Periskonîi 

bunc bemrem tribmt rt^fv d^nfAùiç fa, e. qtd- 
husdam igmbilibus. Lucas jiStar. xxi. ^p. 
» ji d^nfM irokèûùç 5 de Tarlb Ciliciae. Ànt* 
Lib. Fak iz. Pilid bominis r£v «« cùciiiAmj 
ex illis 3 qui in ea Civitate i^oi^ eranf ob/cu*- 
ri. Contrarium his^eft DtîJ ^ITâX /^/W 
Nominis , h. c. célèbres , quoà facpe in S. 
Scriptura reperitur.Lxx.iUudveitunt oro- * 
/uwo) : Vide Gen. vi. 4. Numer, xvi. 
'2, I. Chronic. y. 14. & xii. 50. Et 
ita Judithas xi. 23. k^} ïirif ovojMfif zr^i^d^ 
«•^cr«y T>îV y^y, £/ ^/J celebfis per omnem 
Terrattt, Syrach. xliv. 3, avï^ç ovojiifof 
fiy iM^ifjun^ Firi Célèbres^ ,potentia, Immo 
& Dio Caffius. lib. l v ^ ^ conjungit eu ygyj^V 
xde> ovofAotçoç. Generofus'^ Nobitis. & lib. 
X.X. ^ i^y^ quidem hoc modo , -^m^ tf«/^«î 
^//V; rcj ôvofAci^oi iyivovrQ» Jam vero eodem 
plane fenfu adhibent Graeci etiam de^ivata 
a tJ Dijf/Atfft, vcluti i^iùi^fifÀoç ^ iTTicfifÂùç. ' In- 
fcriptio Vêtus apud Spon. Tom. z. p. 53». 
Lcc^^X^ «f/atTjjjworoMTK. ' Dio Chryf? TfmKcf ^ 
'Avêçm imciifji'm &^«tk^^ Lucian.^ Mot" 
te Peregu ^ rov rS ^hi>i imtrtjfÂorîfov j Sole ip" 
fo Celebriorem. Et in S» Scrjptura, Matth. 
xxvii. 16. Habçbat tune vinètum, vel reum^ 
iTTicfi/Aov ^ nomine Barabbam. & Rom. xvi. 
7. Salutate Andronicum (^ Juniam^ onmç ^ ORicmEs Babtloi^. Gap. XI. z8p 

ivofM^ù)^ Célèbres^ apudvA inter Apoftolos^ 
Scd clariffime Vox tirl^^/jM limplicitcr prd 
Nominibus poni videtur apud Arrianum 
in Periplo Maris Erytbtai * , ubi dicuntur 
Barygazis etiamdum exftare itAKmoà i^ct^' 

iTTiCftfAA rSv juer' 'AAé|â(v<^çoy jSeSofttrjAsuxoTûiy ^ 
'AtfokaqUt^ x«) yivtoivi^^ ^ antique drachmàpy 
Gracis literis infcripta habentes nomim Apoh 
lodoîi &? Menandri , qui poft Alexandrum iftic 
regnaverunt. Sic enim vei'teiïda h^ec ar-^ 
bitror, ut litl<rniJM fît Accufativus, ufita- 
tiffima GraeCorum Syntaxi conitruétus 
eùm proximo fibi Partieipio , notetque 
Nomen vel Defignationem illorum Regum ^ 
quas quia literis faéta dicitur^ neccflàrio 
itaque corïfiftere debuit in Nominibus ip- 
iîS) prout etiam Nummi iftius temporis 
fola plenimquc Nomina Regum praefe- 
runt. Interprcs Doétiflîmus 5 GuL Stuc- 
kius^ locum hune parum intellexiflè vi- 
detur 5 fiquidcm reddit , Gracis fculpta U^ 
teris cum injignibus Apollodoti , &fr. quafi 
Arrianus fcripfiflct o-vv., vel tmù liacvuMi^t 
Reélius feciflet mca fententia , fi to eTriVjj- 
^ tanauam per Appofitionem retuliflèt 
ad TO àfiùixf^AÏ^ ut ita drachmac hse dice'* 
rentur fuifle , praeterquam quod Gnêcis 

T litc- 

109. Èa, Èlanc. ipo . J A c. P i^m i o liï 1 1 

literîs erant fculptà; , etiani iin&^f^/iSiïsyrum 
Regum, h. e/corutn effipem^ typtm aut 
fualemcuhque defiffMîtmem hduiffi^ quem- 
admodum fie paffim quidiciinque nota 
fîgnâtum ârgentutti dicitur i^yi'^m ini^v 
fAov ) Ut oftendimus ad JËliani F'ar. Hift. 
i. zz. Quod & ipiUm tainen fi volui^t 
Arrianus , fcripfiflet^ ut opinor, potius 
iiti^fiùi. Sed vel fie hoc ipfiim voeabu- 
lum , cum Gênitivo ita conftrufhim ^ dé- 
clarât ) rem , de qua agitur , prseferre ali- 
cujus Nomen ^ vel àb diquo efle dénomma-- 
tam. Sic Anton. Liber. Fah. if. txtr. 
î<^pvV4v1o è\ iri^mç h û'fxof^ycf ^û'v (itl(fn}^'f 
rS¥ ridtpdci/A^v riirdiv ^ cànfiituefimt omnes in 
oppidù Orchùmeno templàfn ab biscè Firgi- 
nibus demmifiattàn , feù Hatui^ virgimtm 
nofnine infipàitàn > dum dicebatur iUàrvm 
Templum. In hac ei]gô fignificatione & 
conftrufetionc vox h»fc prorius tjuoque 
congruit cum Voce 'tWvv^oç. Sic cnim 
Magîftratus ^ <jui Notnen dàbant Annis , 
& Heroës, qui Tribubus Atticis, rWru- 
juoi pai&n dicuiitur. C At. OrIGÎI^ES ËABtLON. CaP; XII. iiS>t 

C A p. XII 

Turris erat i^f^ot idomum HotninU 
bus y ne difpergtrentur j dum ejui 
êpe poterant tdentidem referire de* 
nuo locum fna Habiiationis. SL 
tnilei ejus generis Turrei. Abcn- 
Ezra reSif expofuit ùfum Turris , 
fed peccavit in Nomine (Sêm) 
eicplicandù. Reâfius Toftatus Abu- 
lenfis. fJofMo 4Ù natura ûdit foli^ 
tudinetH , & quarit conviStutn alio- 
rum Hominutn. Accedit metui 
Ferarutn infditudine. Nimrodus 
per venatiomm ferarum fibi po-^ 
tentiam comparavit & RegnutUi 
nw ^JS3^ quid notet. Heroës Gne^ 
ci pèr venatimtm & aedefn ft^ 
rarutn evaferûnt illuftres. Fera 
ififefiarunt olim quam maxime ter^ 
ras & honiines. Earum ideo fre^ 
quens mentio etiam in S. Literis. 
Primi Homines fùerunt Nomades 
feu Fajiores j & ideo habit arunt 
in tentoriis. Pajlores vagari Ion-' 

T 2 guni IÇt J A p« Px ït I z" O N I r • 

^ gum latumqw cum fuis ftccribus 
folebant : ètiam ilU j quijam fia- 
biUm Jibi ceperant fedem. Terra^ 
SineoTjfeu Babylonica ^ erat fît- 
tilis j & plana ac aquabilis , atqut 
ideo idonea Turri e longinquo vi- 
dtndée. 

SIC fatîs demonftratutn jam putem , Hc- 
braiciim îi^ju figniûc^iffc etiim Jignum j 
non tam ex îpfis Hebraioac Lingux rcli- 
quiis ^ quam ex vocabulis aliarum Lin- 

fuarum , manifefte a rif Xtj/jt derivatis. 
'idendum nunc, quam opportuna huic 
Genefeos loco fit hase interprétation & 
quam pulchre per eam omnîa jam iftic 
cohacreant , quse ccteroqui nullam pknc 
habebant connexionemjatque idcirco In- 
terprètes Grasços aliosque ufitatam & ccr- 
tam conneftentis particulas |â fignifica- 
tionem rclinquere , &: alîenum omnino 
fenfum exprimere, adegerant. Nimirum 
Turri exftruenda fccerunt fibi Xîjii*, 
quod eum habebat ufum , ut eminus con- 
.fpeétum homines'^ in longinquis locis fe- 
curius jam cum pecoribus fuis errantes, 
facile femper reduceret ad fua , &itaca- 
vcret 5 ne illi hisce erroribus', irt'pafcôn: 
dis pecoribus ufuvenire folitis , in perpc- 
V. tuum Origines Babylon. Gap. XII. zp^ 

*tuum ab fe invicem divcllerentiir ac di- 
/pergerentur, quod ,evenirc facillime in 
jfto praefertim Temporc & Terra pote- 
rat , absque tali Turri effet. Vide fupra 
pag. 160. Ea itaque gratia Turris hacc di- 
,citur cacufnen habitura in cœlo^ h. e. altis- 
fima futura (Vide de ifta phrafi Doétiff. 
Bochartum Phakgi I^ i j. ) nempe ut un- 
dique e longinquo maxime fpatio confpici 
poflet in terra xquabili , & quaqua verr 
fum plana. Prorfijs uti Pharos , turris 
item altiffima, cxftrufta fuit in infula co- 
gnominc, Akxandriae oppofîta, ut lumen 
ex ea pra:beretur Navigantibus eTr) ttoAv 
T^f S^aXoirrfiç ^ in longam Maris fpatium , ut 
.ait Lueianus de Confcrib. Hîftoria *. Et ad 
•hoc exemplum Caligula quoquc ^^uà Sue- 
ton. Ci 45. Altiffimam turrim excitavit^ ex 
qua ^.uî ex Pharo , ad regendos navium $ur^ 
fus ignés emicatent. Addc his vel maxime 
Turrei , ^tMs in deferto éedificavit Uzias^ 
quia pécore • abtmdabat ^ 1. Chron. xxvi. 
^o. Neque enim alium illae habebant 
ufum 5 quam ut Paftores ipfius 5 iis con- 
fpeétis 5 tapto facilius undique ad (uos fc 
recipere poflènt. », 

>Iftum Turris in terra Sinear a Noachi- 
dis exftrui cœptae ufum perfpexifle que- 
que AbenEzram, & redre expofuifle ad 

T 5 h.L 

^'W In fin. X94 J 4 C. Pb'KI 3& ONI f 

If. /. dcprehcndo^ nîfi qpiod Vule«tai« r€h 
tincat ^ OB^ figmfiicatioaem , cç de No^ 
mine &? X4»* ^pud poftcrois interpréter 
tur. Nam ait , propofitum illqrui^ (3 mn^ 
Um fmffej ut adrficar^nt Urbem . Magftam 
fibi in Habitationmy (^ Turrim epcceffanij 

}nbr\rl7\ otr^ nw^ en? nvn"? / ut 

effet fibi in fignum^ 6? in Namen^ ^ in 
Laudem. At quorncdo in Signum ?. njH^ 

mpon ima rRnr» o^p^nV ny pipp/ 

ut J cirent j vcl agnofcerent^ locum Urbis eun-. 
tes foras y tan^tfam P^fiares pécaris . In iV!?-^ 
pten ycro fie Laudem^ quia durabit Nomen 
eerum pçji ipfùs emmbus diebus Turris. Et 
hoc ^ft ( addit ) qtfod dicit Scriptura , Et 
faciamus nobis Nomen. \n quibus omni^ 
fatis reéte fè habont , nîfi quQd . Nomen 
& Laus poft ipforum martem nihU prorfus 
pertineant ad cavendum prasièns mglum^ 

3uod fibi tune metuebant , fie qiKxl cum 
lo , Faciamus nobis Nemen ^ Sém ) «"âisr 
iîma rationc conneâunt , fciticet , N^ di-* 
fpergamur in fup^ficiem totius terrée. Ccn? 
te illud (1 voiuiflet Mofes^ aliter faaud da? 
{>ie verba ordinaflèt ^ nimirum , ^difi^cemus 
nobis Urbem £5? Turrim usque in cœbtm , «^ 
di fpergamur , <^/^^ ^/^j faciamus nobis j^o- 
men apud pefteros^ reliâuri fcil. ctiain ip- 
û% hanc Turrim , tam idoneam ad caven-r 
dain difperfîonem , quamdiu ca nondum 
f rîl il}i§ neçeflaria^ ' ^.i. Origines BABVLOiir. Cap. XII. zgf 

Liqui4ius multp veram & comtnodam 
prorfus totius Hiflprisc çonncxionem & 
iententiam peryidit inter Chriftianos Pc- 
ritiffimus Interprcs , Toftatus Abulenfis , 
cujus verba ad nunc Loçum , quia dcpre- 
hendî m/eaç it>carpret^tionl prorfus con^ 
grua 5 adfcr^>e^e ypliri , licet ftylo Barba- 
ra, fed iiti gstati coojdpnanda: A Litçra 
Hebraica^ ait, ^, Nt difpçrgamur \ intçU 
ligebanf enim , quod Xurris effet tam^e aîti" 
tudims 9 qsi^ ctjflfim videbMur tangere , quaji 
uUque t^éffuvtj velfaltem in magna parte ^ 
viieri fùjfet : Et mmgruffiffimam 13 ampli S" 
fimcm f^eruutj fiiiicpt^ quQd^ qua^o ali- 
quis Vf^ïiet rec^d^e e^ aUqua caufa a civitate 
illa , uhiçmqm effet , vid^et iUam Turrim , 
(3 fcirst pfiea redire ad civitatem : quod non 
a^ingeret^ fi rm tjftt illa Xurris fie altiffi^ 
me pofit^^ quia atm n^ndum efiTent itinera^ 
per qua Hofmnes forent ite (3 redire , indi- 
gebant aUquo alto figfw ^ utvenirent^ ne per- 
derentur abeutfies , 0? difpergermtur per to* 
tum Orbem ^ Et iftam intentionem tangit ali" 
qualiter JibenEzra. Nec credo , quod fit 
aliqua verior ifia^ (3 ita concordans verbis 
textes 6? reSa rationi. Et mox , quum 
locutus eflët de Graeca & Vulgàta Ver- 
fione, nntequam difpergamur^ fubjicit ite-» 
rum : Sed tenendo Uteram Hebraicam , di- 
cefiduffi mceffario^ quod hornines intendebant 

T4 ' /. / tç6 J A c. Peuïzonii 

fimul manere imnes non longe ab illa iyrrij 
iâ ideo vokban^ eamfacere talem^ ut libiquè 
eam vider e poffent , 6? non errarent , fed re- 
dire [cirent ad locum^ (^ tune Cclebrare 
Nomen effet , facere Rem , ubique vèl ex 
quocunque loco cognofcihilem. Hoc vero, 

3uid cil aliud , quam Pacere Signum , un- 
ique & ubique conipicuum ? 
Jam vcro velim mihiquis conferat banc 
exitruendse Turris Rationem cum iis, 
quas alii dederunt , quâfî fcil. ea fe muniit 
voluerint Primi Homines contra Dilu- 
vium 5 fi forte Deus iterum ilUs immittc- 
rct, vel contra Inccndium ^ ft co perdere 
vellet genus humanum , vel ut in cjus ca-f 
çumine excitarent Jdolum, vel fimplici- 
ter 5 ut ea Omarent fuam Urbcm quafi 
Infigni quodam Metropolcos , vel Politi- 
cse aut Ecçlefîafticse Poteftatis. Quœ 
enim in his omnibus veri fpecies , quod 
juftum verumque tantae operx pretium ? 
Contra nihil non in noftra exlhniendae 
Turris Expofitione verifimile, nihil ab-^ 
fonum 3 nihil violcntum. Omma pulchre 
çohserent , certamque & confîliiS Homi- 
num congruam utilitatem continent , îd 
quod clarius ex fîngulis Hiftorise totius 
circumftantiis , feu ex Hominum ipforum 
Sede 5 quam ceperant , Tempore , quo vi- 
iççrupt 9 f^it^ Forttfn^ ^ qugm habuc" 

niqt, ♦/^ . Origines BabVlon. Cap. XII. i^f 

fuïit 5 liquebit. Sumriia Hiftorise eft -^ 

^âod metuebânt , ne difpergerentur in vel, 

ex ea Terra , quam Habitationî fuse prac 

âliis elegerant , atque ita ab fe invîcem 

divellerentur. Eft enim Homo ab Na-' 

tura fua aliaise opis ut indieens , ita ex- 

petens, atque adeo ejusdem Naturae pri-- 

maevo inftinéhi mutuam focietatcm. & 

ëonviftum quserit , aegreque ab omnibus 

iis, quibuscum vivere confuevit, in tri- 

ftem in pririiis & horridam folitudinem. 

avellitur. Adep verum hoc eft, ut ideo 

Veteres recentioresque , feu Poli tic î, feu 

Philofophi, pêne utio ore clamitent , Ho- 

ttiinem ab natura fàâiim 5 & idcirco ab 

natura ip(a etiam ferri , ad conviftum 5 

folitudinem véro aveiiàri. Audianius Ari- 

ftotelem PoUt. III. 4. ubi quum repeti-t 

viflèt, quod lib. I. cap, 2. probaverat^ 

Hominem elle ^J<rgj ^«ov TrohûiKovj h. e. 

^ natura fa^m , vèl aptum natum'^ ad 

Societatem Civilem , flibjicit , Siè koù /jLfiih' 

lof ôfiyovrut rS cv^^v 8 fÂvtv «AA^J x«) to Kôtv^' 
cvfÀ^ifov c'vvaiyu , x«d* o^ov tyrt^^ouAKu fÂ>iço^ 

ind^tû ri ^p jMftAûjç : Idcirco etiam qui vihtt 
indigent alter alterius ope^ nihilo tamen minui 
appetunt conviSlum : immo etiam communis 
utilitas jungit homines^ in quantum ea rès 
çonfert fingulis partem Bene è? commode w-* 

T f vem *p8 Jà c. Pe R IZ O NII 

vefkH. Neque vero negare id audct Hob« 
befius, oui ceteroquin audet omnia^ut ex 
homine pelluam j ab omoi pace & focie- 
tate naturaliter aliénant , taciac. Nam 
quum Lib. I. ile Cive cap. i. nçgaflèt re- 
ceptiilimaifi olim axiôma , Honànem ejji 
0mmal aptum natum ad focietatem ^ fcil. Ci- 
viletn) in Notis tamen laigitur, Homim 
fer naturam folitudinem ferfeîuam mokjiam 
effe^ immo Homines^ alterum aUerius con- 
jgrejfum mtura cogente af peter e y quia infafh 
tes ad Fivendnm^ adulti ad Bene vivendum^ 
aliarum ope indigeanf. SufEciunt ilU nunc 
nobis , ut liqueat , naturak efle Hotnini 
fugere & cavere folitudinem , atque idcir- 
co verifimile, iUos Homines^ qui (ecuii- 
dum Naturam maxime vivebwt , pra^- 
cipuatn rèvei^ dediilè operam , ne ab fe 
invicem in folitudines difpergereQtur, 

Opéra hase tanto juftior app^ebit & 
probabilior , fi cogitetur , «on umpUcem 
fuiflè egm folitudinem & sd^errattoaem , 
X}uam adeo horrd^ant, fed cum periculo 
Conjux^£bm maximo a feris heâiis, w^ 
in iolitudinibus vagari , grailàtique in aO" 
minps in iis deprehenfos folent. £gr^i^ 
funt in hanc iententiatn verba Senecas à 
Beneficii$ iv. i8. Societatem faumanam ilU 
maxime ratione commoa^antîs : Nam quo 
0Uç tuîifumusy quam qmd Mutuis juvamur Origines Babylok. Caf. XII. zpp 

pffi^is? Fac nos Séngulos*, quidfufnus? Pr^e-- 
dA Ammaiium^ & Vi&inta^ ac imhecillijji'' 
mus (^ faciUifnus fAn^uis j quomam ceteris 
^imalibus in fufelam fui fatis virium efi. 
^uacunque vaga nafcunfur , & aSlura vitam 
^/ègregemj arm^ta fu^t j Homimm imhllia 
cingit\ non un^uium vis ^ non dentiuniy tir- 
ribikm çeteris facif , nudum (^ injhmum So^ 
ci^tan munit • Metuel^mt ergo & illi, qui 
|>aUGi adhuG ennit in Orbe terrarum , 
fummo Jure , ne ^faéti per fortuites erro- 
rum caias prorfus SînguU, pracdg quoque 
gèrent fcranim^ . 

Non jEemere faseic dici , feu non temere 
jn bac Ùifperfionis cw^xxàx Hiftoria poni 
.metum Ferarum^ concèdent facile, qui 
mecmn pei|>endenc^ ex earusi venatione 
& caede primi$ tçmporibus pfascipuam 
^oriam . ubivts gentium ortam , immo 
«omplura ëaruru homines Se armenta iofè- 
ilantium m. ipfo Vet^ris Scrtptitfas co- 
'^cc. îtiperiri exempla. Neque vero du-^ 
bito, quin hoc ipw tçmppre Nimrodus 
4$a ma&n^e s^ fîbi exiftimationem Se glo-f 
riam , Vel potiw auâroritatem & potcn*? 
tiam, inter iUos Hominçs comparaient ^ 

Suod erat fortis Se validus Fenaw^ fiqui- 
em Geopf. x. A difert-c dicitur fuiSe 
niîl* ^idJ *t^ yûi pouns venatione coram 
Peo. 5fon ignoro çc^ui^em^ £uii& & efle 

OXFORD j «ÎJOO J A c. PERiioKri 

2uamplurimos , <iui hane quoque phrafîii 
gurate interpretari màliat, ac fi ea fî- 
gnificaretur, ruifle Nimrodum Femîwem 
riominum contra Deum , h. e.~ cepifTe ani* 
mos Hotmnum , traxiâè cos in fuas par- 
tes 9 Se excitaflè ad rebdlionem contra 
Deum 5 vel fimpUciter , opprefEflb homi- 
ncs fimul, & rebellaflè contra Deum. Sic 
certc Auguftinus de Civ. Dei , xvi. 4. 
.^id autem Jignificatur bocmtnine, quodefi 
Kenatw , mfi ammciîium terrigenarum deos^ 
'ptor 5 opfreffor , extinSlor ? Idem to tVSV ♦Jfl*? 
interpretatur cùntra Deum ^ 8ç -difêrte reji- 
'cit illud , ctn'am , vel ante Deum. Sequi- 
tur eum Jah. Sarisbwienfis Policrat. Ub. i . 
cap, 4-pag. 13. & Ub. 8- cap. 20. p. ffp. 
'immo Nie. Abramus Pbari V. f. 16. 
Communis eft fententia , inquit , Venaiwm 
Metaphorice dici. Ego. vcro accodo iilis, 

3ui proprio* & reéto fcnfu dici , Nimro- 
um fuifle Venator em ferarum^ cenfcnt, 
-ut feciunt AbenE2^ra , & maxime Bocbar- 
tus Phalegi iv, xi: Etenim neutiquam pu- 
•to 5 in Hiftorica narratione vocabulum ali- 
•quod metaphorice potius accipieaduni , 
.quam proprie , maxime quum propria 
iftius vocabuli fîgnificatio eft receptiffi- 
ma^ nifi taliaaddantur, quae ufitatum & 
genuinum cjûs fenfum félinquere, & âUt:- 
goricum ac figuratu^a qwerere palam nos 

ju- Origintrs Babylon^. Cap.XII. jof 
^beant< Ceteroquin emm nihil certum, 
jpihil conftans , immo i4)iil non ambiguum 
& obfcurum in interprëlando habcbimus*. 
In hoc vero loco , in quo. uno Mofes agit 
de Nimrodo , nihil prorfus de eo dicitur y 
quam quod cœperit potens ejje in Terra y 
quod fuerit potens venatione coram Domino y 
ta idcirco Jicatur vulgo per adagium , /r-, 
uti Nimrod potens venatione coram Domino , 
quod denique Regnum ipfius fuerit in Terra 
Sinear. Nihil utiquc in his, quod allego-i 
ricum nos adigat prseferre fenfum , pras-» 
terito prorfus ac neglefto proprio, primi- 
tivo, oC fimul ufitatiflîmo. jNam illud, 
Coram Domino , eft frequens Hebraeis lo- 
cutio 5 quae variis rébus jungitur varîo fenfu. 
Çonferri cum hoc loco pofliint GeneH 
XXVII. 7. Et benedicam tibi ÎXW UÛ^^ 
in confpeSu Dei^ antequam moriar. Pfàlm* 
Lvi. 14. in iplk ad Deum oratione: Nam 
eripii animam meam a morte ^ pedes meos a 
lapfu 5 ad amhuïandum D\*1*7N ^Ô^ in con-^^ 
fpeSiu Deiy ajjîdue in luce bujus vit a. Et 
I.XX1 1. 17. Et erit Nomen ejus in Seculum^ 
B^DB^ ^ièh in confpeSu Solis propagabitur 
Nomen ejus. In qiiibils phraiîs illa iignifi-. 
cat vel intenfionem rei^ cui jungitur^vel- 
cjus excellentiam , vel potïffimum îd ^ 
quod palam , féliciter , confîdenter , fe-. 
cure, & ita, ut defidcretur in eo nihil. fit, quafi in confpeftù % fub praefîdio 
Dei. Scd & liqu«t ex loco Pùim^ lyi. 
cfle fimplicem phrafin , non iempcr in 
animo Scriptoris rdatam difertc ad Dcum 
(nam cctcroquî dkerc iftic ddMiiflfet Da* 
vid in confpe^u Tuo ) atqœ adeo vul^ari in 
idfu , quafi commune adt^ium 5 )ungi poife 
etiam rcbus a Dco non prôbatis , quae ta- 
mcn ab homînibus confidentser vcl excel- 
Icnti modo Palam & PIcne fiant. Gon^ 
veniunt autem iUa omnia huic Hiftorise 
& Venationi Nimrodi , ut dicatwr , vel 
vere j vel fxcelknter , vel audaSer vaUdus ^ 
feu , ut Bochartus , fuam maxime pêtm. 
Vide eum plurlbus id prôbanB^n difta 
jam loco. Neqae vcro Capio, gao jure 
alius Ifluftris Interpres fimpfidter ncgct, 
de venatione Fer arum hoc intelHff pjfèy qw^ 
Mofes dicat adagmm inde exarfum effe. Qpid 
enim ? an minus a vera venatione ferarm 
adagium aliquod vulgaris ufiis potuit ori- 
tï , aut fumi , quam poftea inter Ifraëlita^ 
ex eo,qnod alicui forte c^ciàciM^anSiud 
etiam inter Prophetas ? '* 

Adde jam , dici , Nimrodum primum 
fuiflb potentem in terra y h. e. inçcr homi-» 
nesj immo primum fibi conftituifle Reg-' 
num ; nequc uUam in S. Scriptura ex-* 
poni .vel memorari rationem , qua eam j)o- 
tentiam fibi comparaverit , aut qua ira 

bencf Origiiiês Ba&tlon. Cap. XII. ^o) 

bene tnerkus fuerit de reliquis hominibus^ 
qui utique adhuc omnes tune sequali-in*» 
ter fe jure ( excepte tantutn eo , quod ex 
rclatione Pâtrum & Liberorum inter Gb 
oritur) agebant, ut ejus auétoritatî, im- 
liio Regias poteftati , moi-cm gérèrent ^ 
feque fwmitterent ^ nifi iilam unam,quaê 
a valida , ammofk , &c felici Femtionâ du* 
citur* Hanc enim fi recipimu$ , ômma 
pulchre cohaerent , ut ftatim , poftquam 
diâum eft y illum primum pofentem niiile 
in terra ^ fubjiciatur ejus quafî ratio, quod 
nempc rébus ipfis , certis ac fbUdis bene- 
ficiis ) devinciret fibi iftius temporis Ho- 
mines p dum feras beftias eos mfeftantés 
identidem capiebat vel qccidebat. Ita 
ergo Sodal^ fibi primum & Coinites^ 
tum Faâionem in conjunâo adhuc cœtu 
Hominum , denique Regnum partit. 
Neque ille, folus ifta ratione apud c«:c- 
ros homines qusdem regionis gloriam y 

rtiam , 8c potentiam fibi invcnît , fed 
plerique Herôes Gneci^. Ita inter 
illuAres Herculis labores refert» vel ma^ 
xime caedes Leonis Nemei, tam glorio- 
la tune habita , ut non modo ipic per- 
pétua ejus eosdis momimenta 8c fpolia, 
peHem leoninam , feeum femper geftarit^ 
fed 8c pofteri ejus hoc veluti infigni 
gentilicio^ dum rila pelk tegebaiyt fioi 

ca-^ 504 Ja-c* PERizroKit 

çaput quafî galeâ , ornari voliierint iit 
Nummis, feoueita Heraclidas declararii: 
Tum csedcs Erymanthii Apri , qui Ar-- 
eadiam vaftabat^âc Ccrvi Parthenii , alio*" 
Fumque. Sic quia Thefcus Cretaeum 
Taurum^ qui Marathoncm infeftabat, & 
Aprum Cromyonîum occidit , ejus laudes 
ita apud Ovicuum Metam. VII. 453. ce- 
lebrantur, . # 

Tet^ maxime ThefeUj 
Mirât a eft Marathon CreUi fanguine 

Tauri^ 
' Quoique fuam fecurus ara$ Gromyona co" 

lonus j 
Munus apusque tuum efi. 
Quin juftam pêne cxpcditîonem inhujus-^ 
Uîodî Feras fusceptam , ex notiffima Apri 
Galydonii Hiftoria abunde conftau Sed 
& itajCum Lupus vaftaret armenta Pelei, 
Ctyx Hofpes ejus^ 

, Induere arma Firos^ viokntaque fUmere 
tela 
jRex jubet Oetaus^ cum queis fimul ipfi 

parabat 
Ire. 
apud Ovid. Metam. XL 381* Hinc îgitui' 
Xenophon pofterior '^ in lib. de Fenatione , 

in- 

à Is ipfc Arrianus eft , ex fcntentia Vironim 
Doétorum. Vid. Glar. Fabricium' Bihlioth. Craec/ n Origines Babylon. Çap. XII. joy 

inter opuscula Arrianî , affirmât ipfo in 
initie , a priore Xenophonte in fîmili Û- 
bello traditum , quanta hona bqminibus a 
f^enatione ohveniant^ £5? quomodo banc Fe^ 
nàndi fcientiam a . Cbirom edoSi , (^ Diis 
gratis 6? bonùre ac gloria illuftres per totam 
Gréeciatn fuerint. Immo etiam diu poltea, 
certe apud Macedonas morts eraty ut nemo 
ad tnenfam accumheret ^ nifi qui Aprum ex^ 
ira retia confodijfet ^fed fédèrent omnes , usque 
dum iUud fecijfent ^ ut nos docet Athenaeus 
I. 14- addens Cajffandrum ideofedentem^ 
licet jam ejfet trigitâa quinque annorum^ 
apud Patrem fuum coenaviffe , quia facinus 
illud perficere nondum potuerit j quamvit effet 
fortis &f bonus, venator. Denique in India. 
Paftorcs , icTi&mç uç tcbStcù tm) ^^«Ao^rovoy v7gç , 
quafi id negotium fibi unice mandatum 

habercnt , ut KvvfjyHourrfÇKctâctfdvjFOiScirfiif 

X^i^v ôpvéwv %où âtiçluvj Fenantespuram avolu* 
cribus 6? Feris redderent regionem^ uttradit 
Diodorus Siculus Ub. II. p. SS.addens^^»^ 
ceteroqui fuijfe plenam TOM-ctAùintm ^v^[m , 
omnisgeneris Ferarum. Manifeftum ex his , 
quam necefTaria & utilis tune publico, 
atque ideo glorîofa fîngulis , fuerit haec 
majorom maxime Fcraram Venatio. 

V Irt 

îv. 8. I. în NotU. Add. VoflTium de Hiftorlct- 
Grdic, IL II. &Dodwelluin in Differtat.ék Aita- 
tt^iS^ AuHort Perifli Maris EryfJfraeif $.64 \o6 i Ât* («ntfeoitit 

qtti^Sffii^ aaibuiâtte temporibusi qocmiam 
tuiie pauéiorM ubhris gencium âdhuc erant 
hofninëè ^ fic ideirco vaftk>its rolitudines , 
ftUéburioresque & ittâgiè tiôxidB Ferse. Di- 
(fefte ità Pât^ttliiu iû jttticii'^ tép.ty. fias- 
fidiim Bèllîèài èêfâMhis fimtémjfm 

Dtamies infimièmOh£tiéhdiyfwnjfyroSy 

Néqiié Vcfd miûiid OiiàntÈm infeftoflc 
hujusâiôdi BelilM ^ tt multiis Vetenim 
8cfi{)ttMlim hbcksj fie HiffaotiârOm txem^ 
pliis ', ipMfeUri ^(m. Utiô ûuitic erimus 
comèhti &i praâûB dkgâtidô ^ de quo 

veliîA videàB HcTodotum I. ^. & feqq. 

aûdià» v«it> bte^ttf fem ip6m ^ qastfitum 
hobi» ifijdKcit 5 e)t HèTùdoto iialtaâtem 
Vikafiûft M^ûriflvum I. y, €tém ingentis 

fulta-^ drehrà mk ytjgrepim^^è tmfiaret^ 
inufitafo^ màlo Regiim {KjSStU, ) imphra-^ 
Mn t^jjit àfàftim &c. t^Jimum quidem 
vocat faôc iHiduhij (fam ^ttaordjuaiium 
crat, feu folitis îttâlife graVius. Natti cmtf 
Htrrodotus , undêh^ù hafufit Vaferius , twi* 
tum abcft ^b 'cô, ut ii«lfit*a]pW)ifes jHitet 
hsec a Fcris mala , ttt c contrario gloriam 8c 
decus tunç Juvcncs fibi conciliarc folitos 
maxime ex Seîlo & ca£i Vmuiom^ dicat. 

Scd ORièmBS BAËYLdN. Caf. Xll. ^Of 

Scd neç àpm his i|»fno{)0ri , quum $iç 
ipfi$ ataïuBde éofiftet S. I^keri$,aiHOtef>Gir 
rç in G^naa^a &: vieims régioniDus gn»« 
(atap fuerint Për^. Sic Le$ oivi^fa0us 
Sifnfom, quando çum Matre JkPmtFe^e* 
ficifc^atur rcftp itînere Tim^ham , Jud. 
!iiv. f . Et Pavidi pafeenti ^egem patris 
fui furrifuit fçeuékm modo Lèg , iWi/(? tff/fe/. 
I. Sam. xv^i, 14. Atque idée nilifl pfèm« 
ptivis fuk Jacobi FilH^ 5 «at vîfem vmfir 
jxiiliu^ 9 qugm tttcpnftîtuereitf i»tf^^/^^ 
Patremjuufn de Jçfcpho, quem iotemce* 
re tunç yolcbant , eum a mah ffe Beftia 
devor^tuw^ Gejnef, xxxvh. 20. Nd^uevcl 
minimum dubitavit deki Pater , quum vi- 
deret Tunic^Qi Filii, fanguine mfe&am , 
quin aflçveraret , Oinmno discerf tus efi a 
heftia §.^5. De^ ^uogue mjkiatur Ju- 
dseis , per eau(àm imprelpitatis ecHum fp- 
re^ ût cccijdat eo^ Lep ex Sylva^ ut lupus 
vejperi accurrens vaftet e^rum agros , ut par^ 
dus obfervet eorum Vrhsj ac Sscerpat omnes 
ex iis egredientes^ apud ' jferetniam V. 6. «c 
quo ipfo patet ^is ^ taies beltias fuifle ea 
in regione fréquences , fed quae tamen ter- 
ra vw^tSL eflènt pajorem in modum inr^- 
liturx . Sed ma:^iine notatu dignym , tum 

Îuod* Exodi xxïii. 2p. Deus promittit 
fraëlitis ^Je non expulfurum Cman^os uhq 
anno , ne f^ra évadât vafta • £^ pravakai 

V z fu^ )o8 . Jac. Pbaizokii 

Jufta Jfraélitas Beftia agri s tom quod 
z Reg. XVII. zf. lôé quum Ifraëlitac ex 
fua tena efiènt aq>ortati , eaque jacuiilêt 
aUquandiu dcTolata , popiïi ^ qui aliunde 
pouea iftuc àb Âuyriis fuerant traduâi) 
dicuntur in principio a Letmibus fiatim ve* 
^aii. Jam û ita evenit iftis hominibus in 
terra, quas incolis fuis paulo ante fuieiat 
cxhaufta : fi idem metuendum & certo 
pêne eventurum fuiflët rfraëlitis, fî uao 
anno exftinguerentur Cananaei, quoniam 
tune horum terra non ita confeftimincoU 
& occupari tota ab illis potuiflèt, quin 
magna ejus pars relinqueretur folitudini- 
bus & luftris ferarum $ quis ergo dubitare 
queat , primos illos & paucos numéro Ho- 
mines , in fola tune terra Sinear habitan- 
tes « multum quoque incommodi & mali 
pmos a feris , fî paulo longius a ceteris 
abirent cum fuis pecoribus , quippe quum 
reliqua Terra omnis eflct aahuc Belluis 
quau dedita , ese autem in folitudinibus 
quideni , fed juxta Hominum (edes , va- 
gari maxime ibleant , ut ex eorum peco- 
ribus cibum fîbi quadrant ? Quis porro du- 
bitct 5 optime igitur de illis meritos , qui 
Feras, a quibus vexabàfitur, cepiflèt vel 
ocoidiflèt 5 nec uUa, alia rationc certîus 
. quempiam & facilius gloriam fîbi tune & 
foteraiam potuifîe comparare , quam tali Origines Babylokt. Çav. XII. jop 

Pinatione ? Quin immd quis jam atnplius 
dubitai^ aufit, Niinrbduin yerc Ferarum 
fuiflè Venatùrem , & ea potiifimum via ad 
illam potetitiam , immo ad Regnum , efcen- 
diflè) praefèrtim quum in ejus defcriptio- 
ne , prseter illam potenthm Se Regnum , ni- 
hil diud, fed hoc uquin diiërte &iîmpli- 
citcr mcmoretur, quod fuerit validus Fe- 
ftat^y Scaudax, q^afi Dei praefidio tutus 
aut fecuros ? Denique, quis dubitet etiam , 
Il apud iilos Hommes talis ferarum Venar- 
tio tam ^loriofa, & gratioià, ac zàpoten^ 
tiam fibi faciendam tam idonea fuit, Se fî 
Nimrodus inter illos hoc fplo mcritpïîex 
evafît, maxime ergo illos proptcr pericu- 
lum a Feris metuiflè difperfîonem ab fe 
invicem in (bla loca , fîve voluntariam , 
fîve fortuitam $ atque adeo lubentes , tan- 
tum ad eam evitandam aut cavendam , tan- 
t» molisSc operis Turrim exftruere cœ- 
pjflè, cùjus ceteroqui tanto cum laborc 
exftruendas nullam aliam fatis idoneam 
cauikm, aut fruâum^ habere poterant. 

Quin patebit hoc ipium multo etiam; 
clarius, hy quac Vita primorum Homi- 
num fuerit, confideretun Nimirum No- 
mades illi erant, ôc paftores, Hinc in- 
eertis (edibus yagati funt Nomadummore 
œr Orieatem , usque dum veniOèni: in 
Terram Sine^r « ubi primum voluerûtiit 

V 5 'fibi ftÀ } A ot iP^ft ft 1 :t o M 1 1 

fibi «itiltte <vy ït- c:fl»Mm (i m^sm 
NBitâfiMmi qmméiào tcctpie&dMBi éffc 
iA «itiquiffl^is Hiftdriis hocc« 
hm j in (Upefiorïbus Htm «lodui« 
âtitéih iftiUs êcmfiUi^ & figendaBjum illic 
i» pëlt^eftitkn Sedis $ ftiit ^ ({UodTena ifta 
em tiaûtitAi ^cttt^ & pticoribua, \àn^û 
illi pôtiflifâdSI VlViiboot, opportui». Fef- 
filitàtem éju§ ftdeo ex8>Uit Herodotiis I. 
t!^i. ï^^i ut pdftquflin eM& pluribua pro* 
b^t , tiSâKa (mfeaâHm dictlt fm iis ^ 
tuf tètfâtk nuMèOm n4ilerùa. Pllniuf Nât. 
Hifi. VI. i9. Bl^KIr ait) âflè <^m tc^ 

hés oumu^uffifMm* At duttius v» 

repèUi Pètuffë diéMtt» ^ fK fatkttU ferimat. 
At téft) Pâftorïà illefi»! vita manifeftiffi- 
ttit déclahltUf ëliàtn eb ^ ^uod pâffiâi dt- 
mtkxA habita ht Tkm^JT) uc r^ebant 
Nôàiâdés. Sid eaitti Oi». iK. 27. de Ja- 
bhètô, bàèitâiif m tmotiii Smi, Et $. 
It. Ndàchùft dkîmt jacttifië ebrios miik* 
dio teuma fm. Heè elty^ffift &&. ex Abfv^ 
hàini Hiftôfia) ^ ftuUam te terra Ca- 
ioàhii hâbuiflfe lêgitl» eeitura Sedem, fed 
idehtidëm mMffè Tmoria ftto ex uno loco 
ih alium. Prim<6 eirim haboit tentoria Si* 
chemi, déiû Bètbelèy Ubi êtialll SÊdîficavit 
Deo altare , (ta iao% etiam Inde movit 
verfm Jaftrum , tune in M^ta» , undc 

po- Origines' Bas YLOV. Cav. J|i[II. ) 1 1 

poftea rediit eadcm via JSifb^km* Vçtma 
quvm habcret pcm9 fc Lptum, & utisr-* 
que ^undanet ffripkus , êrmemis^ & f^/r^ 

jgm m^ ex0rifw^f/r inier utrinspti P^g^ 
ns , ièccflêrutt ^go ^ fe tovigem , Se 
Lotw quidem imv> tP0(Êriê Soimam f^- 
fue y ^ Abn&amu» m fknkitm Ahmra^ 
Vide <fCfie£ xisi. Vem ttaqueFlluITracli^ 
ad Piumpoem GoodC ^Lyi» 34» Ae xi^yjs^ ' 
9. 4, ^# ^ PMmth fm^ fi? M^ff fm 
fmjfe Pafifmi 'umffi tttqw 9umgfr^ims 
iS êmmh m JEgyfkm^ qtM hurra Ca^ 
mm40 nm ^mfUMS ^ MbMkm pewihsi 
nwàfft «item^ DQo VIL iËC7i«timcecttp9^ 
lerrt, rd tK>ffiderai£ iftâc ^o$« wt rir 

{m in ta krr» # t^tgwa^vitw i»Vy tmr 
4^imn Pft(bi» io TeiHèonb fcabttmw» Se 
laôbil torr:» babente^ ^ fv^ojpmm.^ 

ritse ÇsBsmx wifaorn^ jMit^âia 'mitmm 
TentifriU 9 nec Jk^at li^ bdheise domaSy 
Offres j itmea^j^ jeran. »CXy. 7:. p. Adde 
taodem y)kfima U^,. t . cmfrâ jifitm. * qui 
pf?QrbaitiirN$ itttfs Psfifisre;^ ^i JSgjrptum 
quDndax&tqaueQrttQt:, fui^ libellas ,ait, 

Il P4^. X04Q. 511^ J A C. PERISiOKIf 

(31oy , Ircif iiMXovn'o UoiijAhç ^ Nam 6f ^^^ 
tiquiffims Progenkoribus n^ris Pafcere fuif 
P atrium, & agent^s vitam N(m$àdum, itPr 
de vocahafitur Pajiores. Quin multi etiatn 
diu poftea Popub retmueruût prifcum hunc 
morem , veluti HamaxoMi in Scythia, 
Steni$ét in Pijnhvn, Nomades Ceu Numide in 
Afîica. Sed & aliomm ex Hiftoriis fî vel- 
lem colligere exemplâ opulentiffimorutn 
Hominum i etiam Regum , qui habuoint 
fila armenta , eaque noû tantum per fa- 
mulos.^ veruûi etiatn per uxores acliberos 
iuos paverinti vix finem ha&c diflërtatio 
repenret. Vide Anton. Uber. Fab. 7. & 3 1. 
*& confer cum £xod. cap • z. ubi Filias quor 
qnejetbronis, qui tamen fuit |no |nDn.e. 
unus ex Procetibus lèu Sacerdotibus Midiamr 
tarum, fiaviffe gregem^atris (uidicuntur. 
Jam vero illorum Nomadum feu Pafto* 
ixim confuetudp erat , ut cum fuis aiinen- 
tis^ gregibus non in uno hxrerentloco, 
fed per totâm vagarentur regionem. R. 
Sal. Jarchius hanc pafcendi rationem ita 
exponit ad Genef. iv. ib. de Jabale : Hic 
frimus fuit, quipecudes pavit in Defertis, 
£5? habit ans in Tentùriss , ea mtmt , prbut 
deficiebat pabulum fecoris fui 5 quando défi- 
eiebat pabulum in loco hocce, abibat ilk, fe? 
figebat Tentarium fuum in loco alio. Talem 
rit^m egiflc Abr^hamum cum Loto paulo 

intc Origines Babvlon.Cap. XII. ^xj 

aûte oftendimus. Sed & Paftores Indo- * 
ntm »t Diodonis Sicul. Ulf. II. d. l. Ur^ 
hem aut Pagum nuïlum incoluiJf& ^verum vir 
tameffjfe Sceniticam^ h.e*vixi(IèinTento-> 
riis, nen in ftabili aut certaUrbisvelPagt 
alicujus Sede* IdemferedeScythisCcNo- 
madâ>i]s teftantur plericue. Inftar om- 
nium fit Juftinus II. z. ds Scythis in uni- 
verfiim : Hominibus inter fe nulH fines. Ne- 
que emm agrum exercent , nec Domus illis ulla , 
ïiut teHum 5 aut Sedes eft , armenta (^pecora 
femper pafeentihus , (^ fer ineultas [olituiines 
errarefolitis. Uxores liberosquefecuminflau'- 
ftrls vehuntj quibus^ coriis imbrium hyemis-r 
que caufa teSHs , pro Domibus utuntur. Ad- 
de Pomp« Mel^ I* 8. de Populis ultra 
Cy renaicam in Africa habitantibus , Se^- 
quuntur vagi pecaraj ut que a pabulo duSla 
funtj ita fe ac ttiguria fua pramavent , atque 
ubi dies déficit , il/ twâem agunt. 

Sed & qui certas jam Sedes faabebaht , 8c 
arménta pafcebant per alio&, fîve libéros 
fuo6, five fervos, dimittebant tamen Se 
•iUi fua pecora in remotam fospe Se longin- 
quam ab fuis domibus regionem , velcerte 
eorum Paftores ultro ita cum pecoribus 
pailim vagabantur, & per folituaines ube- 
riora quacrebant pafcua. Aft ita faspe fa-r 
âum^ ut inciderent in Feras, &certamina 
cum iis inire deberentf ut vel ex Davidis 

V ;• adr 
^14 Jac. PsKissoNir 

4ulhuc Juveois cxemplo fiipra memonto 
liquet. Immo hiiK: sroitrer ftnné ortiim , 
quod Romani interfpcâacukfuaexhibuc- 
runt /^M/iaxKMrquoque fie proprie dtâam 9 
h. e. pugnam cum feris bdlitst haud du- 
bie, ut ex us homioe^ difcereot, quorno* 
do fe contra feras in agris & ialt^us iibi 
forte obvias tueri deberent. Qtiod autem 
ita longe lateque erravrerint Paftores, cer* 
tis iicec Sedibus jam affi3d,exS. Scriptura 
itenim idooeis doceripoceftcxei] 
nim i^ium Laban habitaretCI» 
ioriret Jacobus , ac ièparatini 
grèges uterque , imerfafmen inùr fe ffê* 
tium itineris irium éierum , Geaef.xix. yS* 
atque ideo» quum Jacobus ie clam &içna« 
ro Labaoe fiftbduxiflet CÉ Mefiipotaima & 
conviâu Soœri » iile » <piî ad toniembm 
êves fms akietai , demum ée tertio poft 
refcivit haoc Gcnenfu^Êm^ GoBieLxsxi. 
ip. tt. Sic <]U!Um jpfe j^oobus deinde 
jam Senior, & îdeocom&mdns^habitaret 
Hebr^ne , fiiit c jus pafcAtmt m^m ofoi 
Sichemam^ & wMuiikraHilktamtem^qva^ 
propocr Jofephtts iratcsr conim a fiattt 
ad eos, ut in eorum ac giegîs Ûlutconin- 
quireret , oiiffiis Sidiemm mafus , emmt 
fer amim, doaec ab cbvio cognofixvec^ 

iibi dfeot A-ataes^ GenoC loocrn- la 

«7. Sdtnilîter quum Ma&» fitjieref £regem n OïlioiNES Babylok. GiiP. XII. 3X|« 

^tthr^m S0sm fui^ quem antea paverant 
iftius Filiéfj frocîjjit cum eogrege tn Dejer^ 
tum^ uique ad Montem Harefum j erronhm 
deifi Ifraëlitarum terram Cananxam pe- 
tentium Tatis celebrem , Exûd. iiu i. 
liioc ergo petenda jatn eft ratio quoquc 
ejus ) quod multis (xcvâk poil Uzias R.ex 
Judie ^ 90 qmdpecms multumjibi effet ^adi^ 
ficavftinI>ÈSER7t) tVRRES^iâ fodit 
cift^fms^ &• Chfon. xxvi. lo. quod uipra 
juin/'. &p^» commemoravimus. . 

Quum itaque Primi Homines in Terra 
Sinôar, quam habitationi Aue pras ceteris^ 
ut pâfceûdtô âc alendis pecoribus maxime 
Idoneam , delegenmt ^ Vi^perfionem ex ea 
unicc dicantur cavere volmflc 5 quum ctiam 
conveniens fît » metuiflb eos horridam & 
Iriftetû folitudioem ^ graflantesque in ea 
Feras ^ (te taoïen , quia Nomades erant & 
Paftores ^ atque tdeo pecora Tua fequendo ^ 
fiepe in remota plane paTcua a reliquis abi* 
bant, neceflTario nonnulli^ longius per im^ 
prudentâam aberrantes , vel in perpetuum 
a (Mo c^tu avellcrentur , vel certe eum 
diffit^ulter prof (us , nec nifi poâ; multas 
& mpkftas ambages , rurfiis reperirent , 
fiquidem Terra in vias s quas eirantem le* 
dûcereoc continuo duâu in Tuas Tedes, 
âondom erat feûa^ fed omnia unum erant 
aequor VaAo mari finûlê , nullis %nis 

diflSn* ^l6 J A C. ; Pb R I i O KTf 

diftinâum , neque vero in tanta hominum 
paucitate, nullis tune çertîs & publicis 
itineribus , occurrebant facile obvii , quos 
de via fcifcit^entur 3 ^uum ergo inquam , 
hoc confîlium fuerit iliorum hominum, 
hacc eorum vita, hic rerum tune tempo^ 
ris ftatus, quis non videt, utiliffimam ac 
pêne neceflariam illis fuHIê, certe cum 
eorum confiliis congruerc quam ckriffi-? 
me , talem tam exc^ae Turris exftruâio^ 
nem j atque adeo pulcherrime jam- inter 
fe cohan-ere , adificemus nobis in bac Terra 
certain Habitatioms fedem (^ Turfim in ea 
altij^mam , atque ita faciamus nobis Signm^ 
ne ex bac Terra a nobis invicem di^gfh 
mur ? 

Opportîflîmum autem ifthac in Terra 
Difoerfioni cavenda: Signum fuifle ejusmo? 
di Turrim , manifeftum plaiie erit , fi ac^ 
curatius paulo attcndatur ad cjus Terrae 
îndolem, nitionem , & formam. Erat 
cnim illa prorfus non modo , ut jam pro- 
bavimus , tertilis & pascua , ièd etiam camt 
peftris plane & Jequabilis, fine montibus 
8c coUibus, fine fylvis & faltibus. Diièrte 
id teftatur Strabo lib. II. pag. lop. Ei, 
Parif comparans ea parte inter fefc Baby- 
lonios campos & Pelagus : â^mf i^ TCîèiw Origines, Babylon. Cap, XII. 317 

modum fer magnos ambulantibus catHpoSy 
quales funt Babylonii ^ vel per fnare^ omniO' 
qua ante^ fc? poft ^ (^ ex obliqua funt , fefe 
exhibent plana , nullamtfue adferuni diverfita- 
tem apparitionis in rébus cœlejlibus. Habes 
LcttorBabylonicae Tcrrx planîciemAfm 
comparatam, & profpeéhii in omnes par- 
tes ipfumque cœlum idcirco candem. Scd 
& haec ip(à eft ratio fecundum Vetcres , 
quare Chaldaei omnium primi Aftrorum 
motus obfervariiit ; quia fcîlicet per illa 
camporum xquora latiflimus ils , nec us- 
quam interruptus , patebat profpeétus in 
coeluni, qualcm aftrorum obfervatio re- 

3uirit, unde & alii, veluti Prometheus, 
Ltlas , Endymion , altifSmos efcéridiflc ea 
^ratia montes leguntur. Egregia iftam 
m rem funt verba Ciceronis de Divinat. I. 
41. Babylonii in -camporum. patent ium aquo^ 
ribus habitantes , quum ex terra nihil emine- 
rety quod contemplationi mli officere pojfety 
omnem çuram in Jiderum cognitione pofue^ 
runt: Reéte ergo ipfàm quoque Urbem, 
Babylonem, idem Strabo lib. XVI. pag. 
758. Iv nnii:a ^'in planicie ^ locat, & ci tri- 
buit ^pc^, 73p, vXiyç e&ùim , materide (eu 
Ligni penuriam ^ unde & pag, j^i . ait , 
Alçxandrum M. naves iftic exftruere yo- 

len- ^i9 J'Ac.V%Kitô«iï 

Icntem adhibuiflc cufrejfas ^ h rotç i^mct 
m) rtitç «raip4^t/roK ^ nemorum ta bortûnm^ 
ouia cv»v^ç ôxfiç hrcùvdfi^^ rarit^s ligfmumy 
mijylvarum naturaliumy ifiic erat. Talis 
igitut* <]uum cflet illa negio, campi tam 
late patentes 9 aequabili pwiicie , profpeâu 
nusquam per montes aiit iyivas nnito^ 
clariflîmum utique efl , maximam illos ctim 
pecoribus (uis longe lateque errantes utili* 
tatem ex tanta Turri potuiflè percij)e-* 
te y qu^ omnî ex parte quam longimine 
rdpîci poterat , vel cujus coxifpeftum , 
Ucet in remota prorfus pafcua abduâi, 
retinere , 8c fi lorfan ignarî & imp^^ 
dentés, vd etiam fcieates prudentes^c, 
cum amîfiflent^ brevibus tamen erronbus 
facile recuperare , Se fie ad fiios redire 
potçrant. 

C A P. XIJI. 

Vailtes frtffrh diSf^ in Terra Sinear 
nm irant. vnpp:^ notât etiam icqfUt- 
hiUm terra fUmciem. Circdus, 
unde aUiffimê Turris cmffifi.f*- 
terat ^ facde a fêfhrAus , entré 
€OHfpeBum Turris errantdns j re- 
feriri démo pMtit, Bmines w- 

firu- ORiânnss Babylon. Cap. XIII. jip 

ftfuxm Turrim in fuum & pojie^ 
rurum nfim. In ta, exflrntnda 
nthA erminis hàtrebat , quum Fa- 
Bum ipfum , & ejms Finis ptr fe 
effet indifferens, Ofinio criminis 
unde erta. 'Peccarunt tamtn No~ 
achida ^ quia contra vohntatem 
Veij&fTéeceftaNoachi voluerunf 
ctnjimSi numere^ & Di/perjmm 
impedire. Hinc Ttbellia Nimrodi. 
Deus veinit Pios ab Impisfegu. 
gari. In Hijiorits circumfiantia 
quadam jufto in Uco pepe fr jeter- 
mittitur^ & f^p, demum fer êc- 
ca/iMem memoratur, PecvMtnm, 
fMod in /*^« prjè iimcno & 
indiffermti harttj Jape ex cûrqe- 
êfura colîigendum. Tde f£CCâtum 
Davidis numerantis Pepetlum^ & 
Mofis percmiemis petram, Coû- 
IFofio LatMi mn P^ena fnii , fed 
iwfirvmemimi qvo Deus Bmnnes 
nb Je iwvicepf co'égit ficedere. Va- 
riis modis fiari iUa potuit. Ad 
fempns immiffa ftùt , wtn perpé- 
tua. 9^0 Jac* Perizonii 

tua. Pofi Dijberjmem hâbuérunt 
Homines prijtinam Linguam^fij^ 
quée dein diverfis fuit modis in ai- 
ver fis gentibus, mutata. 

OsTENDiMus, QUiun pulchre con- 
vcniat HiftoriseTurrisBabyïonicae, 
& Loco Gen. xi. rioftra f? Sém. cxpofi- 
tio: qiKffii bene porro in ea Cohxrtmt 
Tiirris & Signum: quanto denique fuerit 
ufui primis iUis Hominibus in Terra adeo 
plana Se acquabili Talc. Signum i undiqua- 
que confpicuum , ad cavendam Difperfeo- 
nèm. Videbimus nunc , ut amoliamur, fi 
quid objici aut moveri contra queat. Ejus 
generis primum cft , quod dicuntuf in fer* 
ra Sinear inveniffè tiyp^ f ^ H^i cofifedip^ 
atque epccitaffe Turrim. lUud autem a Junio 
vertitur convallem. Jam vero liquct pcr 
fe , Turrîm , qui cavendas Dilpcrfioni 
înfcrvitura effet , excitandatn potius infum- 
mis montium jugis, quam in vallibus:vrh 
de fequi vidctur, neutiquam evgo iitindii 
deftinatam. £go vero negare lané noUm^ 
To ilVp2 primitivo & proprio feofu figni- 
ficaflc vallem , inter montes quafi fijbs rnb- 
fidentem , ut AbenEzra quoque tradit. Sed 
quum certiflîmum fit , ut fupra jàm dccla- 
ravimus, Terram hanc Sinear, feu Baby- Origines Babylon. Cap. XIII« Ui 

* . « ^ 

lonicam, fuiflè prorfus campeftretn , Se 
fine ullis montium falebris 5 certmn erga 
etiatn illud eft, nuUas iftic fuiflRb valles 
montibiis cinâas ^ in quibus magno nume'- 
ro Homincs habitare poflènt : acque adco, 
etiamfî in Sacris Hebrseae L.reliquiis nul- 
lus alius exftaret locus , quo vocabulum 
illud alio acciperetur fenui , hic tamen 
nccd&rio aliter accipicndufti fore. Reâre 
igitur Lxx. verterunt ^reiiov, h. c. plant" 
tiem y. feu Campum , ut Vulgata id rcddi- 
dit Vcrfîo. Neque aliter Belgas , qui 
cxpofiicrunt een leegte. Sed audiamm Do- 
6tiffitnum intcr JudaSos Interprètes Aben* 
Ëzram de vocabuli hoc in loco fignifica- 

tionc , o^DDnn nôH rvw^ rrsv nm '♦û^ 

h. e. £/ interpreiatio ni îli'iyp'^ cft planicies 
aquabilis^ contrarium funf Sakhra. Adfcrt 
deinde locum fimilem-ex Efa. lxiii. 14. 
ubi dicitur , ut pêcus , quod in campum 
( nW53 ) defcendit. Sed difertior eft Lo- 
cus Efa. XL. 4. ubi tailquam Synonyma 
junguntur •)1tî^*D & f^pi manitefto 
camporum feu planiciei fenfu ! Omni s .( K^J ) 
Fallis ekvabitur , 6? omnis Mons ac coU 
lis deprimetur , é? quad curvum eft , r^- 
digetur in àequor , feu aquabik , •TIB^D^ / 
6? falebràe in planiciemy nyplî^. Neque 
vero in hoc folum vocaJDulo ita laxîor eva- 
fit hacc Fallis fignificatio ^ fed & in rS 

X NU/ ttt Ja C. Pb RI Z O NU 

K^JI/ yiBi^i yn^quod apud Hebrsos item 
valkm Dotimmmn notât » fed apud Grsecos 
dein omncm terne traâunu V état itaouc 
Terras ^ in qua Noachidas conlèderunt , Si* 
tus y cogitare hic loci proprie diékam F'aU 
lem ^ permittit autem Linguse ratio , voca- 
bulum, quod hic dubium parit^de Camp^f 
feu Campeftri rejgione interpietari. Id ergo 
ita fàciendum efle^atqueadco nihil ab hac 
parte fupereilè fcrupuli, res cota eft. 
Neque vero Inama vdim opponi : Ncm- 

Ç: Turrim quamtumvis excelfam, & in 
erra asquabili acplana licet exftruâam , 
non tamm intra Taiftum Terras Spatium 
confpici Doflè , quantum requiratur ad 
ma^namHominum multitudinem cumpe- 
conbus alendam : qua£ fcil. Noachidas de- 
buerint igitur (e neceilàrio continere (ëm- 
per intra fines, unde Turrim fuam refpi* 
cere poflènt. £tenim ejusdem hoc eft 

fonderis & momenti, ac fî quis diceret, 
hâron in littore vel portu ereâam non 
infervire navigantibus in longinquum & 
altum.mare, fed tantum littus legentibus* 
Quod uti abfurdum eflë nemo non videt , 
immô uti fatis conftat , excitari hujusmodi 
turres in littoribus ad regendos navium 
curlus , quœ ex longinquo rq)etunt por* 
tum , vel aliunde ad ventantes , in încerta 
navigatione , fimpUciter in hanc aut iUam 

di- Origines Ba^vi^ok. Cap. XIIL ^z^ 

dûeâa pbflam ^ c«tum quserunt/Uttus ^ 
ii£ ita, poftquam afïecutas funt hiinc vc« 
luti orbem > ex qw Pharon proTpicere 
qxieunt» fciant dein rcâ^us Se çertius, quo 
jam tendere debeant: fie proiiîis Noa« 
chid2&Turri$fuas:jGdudain longiimlatum« 
que cum pecoribus errantes, facile dein, 
ubi ufiis venerat , Orîeatem primo aut Oc« 
cidentem vrffiis^ ut itineris antea iniHtuti 
ratio fercbat , rcdeuntes y fpauofîffimuni 
hune qqaqua verfos circulum^ uivie Tur* 
rim illam oculis fùisailèqui poterant , inve« 
niebant, & ita porro (êdes fuas rçâa jam via^ 
& fine ullis amplius amba^ibus , repetebant^ 
ut adeo neutiouam neceile fiierit iftî Noma* 
dvan multitudini ,,haerere femperintraillos 
fines, ut fruâum aut utilitatem fuperius 
exooutam ex fua Turri DcrcipercnL 

Nihilomagisad rem lacit » quod Homi* 
nés ifli fati^ uquido prsevidere potuerint , 
Se, vel, fi non ipfos^ certe Pofteroseof- 
mm , increfcente quotannis fuas multitu- 
dinis numéro, tandem tamen neceflario 
difperfum iri, atque ita .Hos utique nul* 
lum hàbituros iftius Tunis uTum, huic 
uni quippe loco alli^tum. Non mémo- 
rarem nanc tam friyolam rationem , nifi 
aliquando meas interpretationi fuiflët ob*» 
jefca. Nam profeâo nihil magis frivolum 
dari poteft , & quod clarius Sc certius a 

X z quo- 4l4 J A C. P E R t SS O N î I ' 

quôtidiana rerum expcrientia refHbtur.^ 

Quotiescunque enim publicum aliquod 

magnse mous Se fperatas utilitatîs opus 

omnium vcl hbôtt vel impenfà cxftniitur, 

quis tandem fingulorum certo 5 aut cer- 

tius , quam iftîc rTc^achidas ^ omnibus (uis 

poftcîrîs promittere queat jperpetuum opcr 

ris iUius tifum aut pofleffîonem ? £t tamen 

videmus paiSîm talia etiamduih fieri , quia 

omnes seque fperant Sibi & Suis défîdera- 

tum iUud fuas operse Se iin^enfac pretium. 

Ita vero 8c Noachidae , etiamfi le in di- 

veriâ inde abituros aliquando, &tis intel- 

ligerent y quia tamen non omnes erant abi- 

turi , ficuti nec omnes aMenint j Se quia 

incertum fingulis erat , quando tandem , 

Se quinam potiflîmum Se primum , eflènt 

(ècefluri , omnes ideo Se finguli arqualiter 

fuo quodam jure fperabant promittcbant- 

que , partim 3ibi , partim Pofteris fais , 

ijusB expeftatibne faà conceperant , Tur- 

ns illius commoda. Utcunque fit> cer- 

tum utique ex ipfa Hiftoria , Homines 

iftos , quum veniflent in campeftrem hanc 

Terram, tum demum cepifle conlîlium 

Sedis , fi non prorfas Perpétuas , certe 

Diutinsc Se Duraturae , fibi iftic figendae , 

cxftruend^ ideo Urbis Se Turris, dan- 

dasque ità operac , ne dijpergerentur : indi- 

cio haud dubio, exiftima&ergo eos. re- 

* * 

gio- ÛRiaiKEs Bab'ylonI Cap. XIII. ^^zr 

gionem hàhc adeo pascuatn & fçcundatn y 
Sbi fuisque pccoribus d!u etiam fuffcftu- 
ram. Déniqué , ' fi quae vis eflet hujus ar- 
gumentîj non tam méae interprétation!, 
quam ipuadverfaretur Hiftoriàe,fiquidcm 
omnîno Urbs illa & Turris unius tantum 
erat loci , atque adeo , duicunque tandem 
foret iftius operis 8ç molis Ulus , Difperfîo 
certo dein eventura fecundum Tationem 
illi eflet contraria. 

• At majorem -fiabet fpecîem, vcl certc 
pérvulgato magis nititur praejudicio , quod 
omnes pêne Interprètes conferitiùnt in gra* 
yifîîmum hujus JFaâi Crimcrt fimuT 8c 
iPœnani, quum in mea ilia iiiterpretationc 
î^ihil erifninis Paétp ipfî , quippe per fe 
innocuo , ineflc videatur. Pragudicio quo- 
datii niti hune confenfum dico, quia omnes 
pené arripiunt iftam Criminis horrendi , in 
ipfo f'àfto fîti, & pàrilis Pœnas fenten- 
tianï y ^dco , ut folk hac ratione ex . ejus 
Fâéti Hiftorià & conjuhfta generis Hu- 
mani m Terra Sinear Habitatione exclu- 
dant Noàchum , Sômutn, Hcberum , & 
qui eos fequebantur : immo Jine Atroci in* 
junMmnpofe illos NËFARIORUM Ho- 
ruri Cônjtliorum participes haberi aflèverent, 
ut oftendimus jam fupra Cap. 8. Et tamen 
nulla ommnoPeaati ^satPœna in tota hac 
Hiftorià 4 Mpfe fit mention tantum di** 

X 3 ci» citur , Dimm defimdife » ut impedim: il- 
lam ^^ificacîonem , caque g;ratia immfiffi 
ilUs CMffi/lànem lalni, qua hiâuin,ut ilU 
itiax, quod vokbafi Deus, HfferffreiUwr 
per ôrbem terraram» 

Ortumcfthoc pnejudicîum ex Jiidaso- 
rum ' Fabtdofis ^ led antiquiffîtnis , bujus 
Hiftori^ interpretationibuS) ut (blita fiiit 
sUa Gens jam olim fuis Fsd>uli& Hiftoiiim 
Sacram non locupletare » (ed contamkiaiie. 
Que pertinent in hac ip& Hiftoria LXX. 
Novas ,iSc dîverfae ab fe inviçem^Lingiue 
tune exortse ,ut & quod in illa Confuiio- 
ite Labii manus confenierint , &f dimidn^ 
pari Gemris Humam gUdio emderit^ quod 
traditup in Capitules R. Eliexer cap. 24. 
Occafioûem autem fiogendi in hoc Ho* 
minum Fafto ram Horroidi Crimînisfum* 
(ërantex eo, quod dicuntur-iUi voluiâè 
Turrim exfttuere, cujus fàftigium in Cc^ 
hmusfue afceftderct. Qua phrafî Ucet ni- 
hil , nifi fumtna Tunis altitude ^ ^^fir 
AïKMf fignifiçetur ( Vide Bocl^ûrti Pbai^i 
L i^« ) J^daei tamen ex ca nobis eUciuat, 
quod voluerint Hon^nes afiendete in' Ca- 
hm ^ (^ belh pet ère Deum hdhitantem in 
Cctla. Vide Buxtorfc Piffert. PbiMog. 
TheoL pag. jy. mcmorantem i&xc Varié ^ 
qusB Vctercs Judasi excogitarira 6? cmnurh 
tifin^^ qma Scriptura^ ut ipfc ait, herm Origines Babylon. Cap/ XIII« i^tj 

ffamimtm Peccaium tm. iiferte ^xfifmU 
Adde Jp{èi)hum » iiibula^ ejusmodi hidem 
copû^. fatis Hiftorias buic afpér^entem. 
Sed .& difertc apud cum * Vctus Sibylla 

ait 9 IIvp^^ov wMrtifÂfiitotAf v^ltt^tâircvj àv èl 

^dificarunt éUtiffimam , f ift^ ^ mm afcen-^ 
fieri in Cœlum. Quin ex hac Jvdxorwp, 
Fabula, ut cenfuît etiam cximius ille CSL- 
vinusy & Nos fupra Gi^. lo. jp; ii/^jam 
diximus ^ Grseci : vidëntur . fumfifie Suam 
de Gigantibus , qui itidem yoluerkit agge* 
fUs Montibus in . Cœlum afcendere , ^ 
ibi Dec» oppugoare. 

Geterûm ex eodem fonte manavit ad 
Chriftiaoos \quDque recepta-paifiin opinio 
de. tain horrendo .& atroci Crimine^ quod 
in qrfo hoc Faâ» * feu Exftruendac Tur- 
liSf feu Faciendii ubx Nominis., infit; At 
£ jàm quaexas , quodn^n fuent .proprie 
illud Crtmen, non minuis Faria excogitant 
f^ cmmmfcuntur ^ (}uam Jud^os olim fe- 
ciflê, modo vidimusdicere Buxtorfiuœ. 
Quidam accipiùnt quorundam Judasorum 
fententiam de Idohlatria* Plerique effrenem 
SuperHam Homijiùm incufànt, quod vo- 
luerint aternum fui: Nmninis moniwtentiàn 
jcxftruere. NonnuUi tamen ad mitiora de- 
veniunt, ScpeccaiTe eos^enfent^non tam 

X 4 ^ip- 

'-' a I. Amiquii* 5. 5^8 jAC.PEItiiONII 

ipfo fzStOj quam in Mtdio^ quia rem per 
(e Baïuim , f^eritatis cMfemfanda ratiimem^ 
qusefiverinc modo tibn-optimo, jïuEtm-* 
tatis fcil. Humana vinculo vel ope^ vel 
etiaîn , quod utbem exftrùxerint non Dec, 
fed Sthi j dum dixerant , Aedificemm Na^ 
Us. Urbem &c. qu2& fententia eft Ghryfo- 
f^mi Homitia 30. z;!^ Geneftn. Tahta hase 
yanetas certo eft indicio, omnia profî- 
cifci ex conjeéhira » quufn a Mofe nihil 
ipfo in Faâo Critninis aùt Pœnse memor 
rctur. Nihil itaque illa , prsetcrquam quod 
iki^uia in (uperioribus- a me jam fatis funt 
refutata, argumenti habent aut ponderis 
ad rcrjiGiendam interprecationem hutc Lo- 
co Se HiitoriaS) immo & vitas ittorum 
Hôminum , opportuniifimâm , feu ad pro^ 
bandum, quod nos vel maxime negamus^ 
Faâum hoc hominùm fuîfle per (è Mà^ 
Itim^ non Indiflêrensv aut Innocui Ufus. 
Qiiidergo? Nihil omninopeccaverunt 
Noachidae cxftruenda l^ac* Urbc & Turri ? 
^c fane exiftimant acenimo prasditi judi-» 
cio Interprètes, inter Judaéos AbenEzra, 
inter Chriiftianos Toftatus Abulenfis , ouem 
fequi videtur Nicol. Abramus in ^iaro^ 
p. ito* Sec. Ncquc vêroconficiturcxeo, 
quod Deus faétum illudimncdim, fuilfe 
crgo per fe Criminofum. èimilitcr enim 
i^tcrccHiilè Dcarjx legimus confîlio Da-* 

. . ri' Origines Babylok. Cap. XIII. jip 

vidis , qui Templum illi cxftruere decre- 
rat confenticnte & probante id Nathanc, 
II. Sam VII. Nemo tamcn hoc Confilium 
idcirco Davidi vitio vcrterit. Plurapoflènt 
ejus gcneris adfcrri , quae cum per fe eflènt 
dêtei(pofû^^ tatncn rcpçriuntur a Deon:er- 
tis quidem caufis , fed quas nobis facpe la* 
tent , vcl vetitâ 9 vel impedita. Nequc por- 
ro Confujio Labii^ & Difpetjîo Hominumy 
prascipuse cujusdam Pœnae vicem hic fu- 
itinent , quod volunt plerique Interprè- 
tes 9 adeo ut inde coUigant maximam Dei 
Iramy 8c Prapojitwn nomixiyim fui ffe ergo 
non temerarium duntaxat^ fed prorfus im<- 
pium« Vidtt DoâiÀT. Morinum de Làngua 
.frîmap. 47. Nec eiîim Z)/^^wyî funt finguli 
in triftem Se hbrridam folitudinem , fed (e- 
ceflèrunt ab fc invicem per Familias in 
varios loconim traéhis, Semitse in Orien- 
tera , Chamitas in Occidentem , Japhe- 
titas in Septentrionem. In quo quid tan- 
deiin mali , aut quas fpecies Pœnas ? quum 
utique hac ratione l^tius non tantum habi* 
taverint , fed etiam pafcere potuerint , & 
inter fuos liberius dcin ac fccurius egerint, 
certe Pii (ècurius , quam antea in focietate 
ImpioFum & Nimrodi fodalium. Adeo 
certa haec res cft, ut ideo Bochartiis Pi&^- 
H I. 16. Difperfionem hanc fuijfe gen&i 
lumam Utikm » & longe pmjus ind^Bomm 

X 5 tmer^ jjo • J A c. Peth r!& o irri 

émerger e^j fuam ex eo, fuod Jibi Htmnes pro^ 
fofuerant ^ palam cenfeat. Ncque aUter 
AbcnEzra 9 Deus , ait , difperjit ilios , Ç^ 
l^^r Bonum illis. 'Namjic diSum eraty Im^ 
fîete terram, Cwfufio autem Lahn nihil 
aliud 9 quam inflnupentum erat potentia: 
divjnas , quo adigebantur Noachidas ad 
accipiendum hoc feceflîonis 9 quam nimis 
aveiiâbantur , beneficium a Dec iîbi defti« 
natum : ut £epe etiam nunc Homines» 
commoda fua non intelligentes, ad ea ar« 
ripienda etiam invitos adigi videas. 

Neutiquam tamen ^]oacbidarum c^ô 
jconfiliutn vacuum prorfus aut immune pro- 
nunciaverim ab omni Peccato : quîh im-* 
mo nullum quidem in ipfo eorum Faâro, 
quippe quod plane fuit mhi^^w^ crimcn 
exftitiflè^ at ab eoram ccmfîUo aut animo 
nequaquam, vel diffidentîa^ cujusdam, vcl 
potius çontumaciac , culpam afiiiflc crcdi- 
dcrim^ Hue rcferrepoifisf, quod Auâor 
SapientU X. f.ûtyEa (Sapientia) évojuo-: 
yo/f voffiflùbç^ «S'yiïy ^yyx^&bvm , quando in 
cmfenfu malitiacmfi^'a fufa Gentes^ imemt 
jufium G? fervavit mtamifMum JDeo , (^ 
/uper vifcera Filii firmumxufio^it. De- 
fignat Abtiahamum , qacm Judaei înter 
îBdificatorcsTurris vixiffe volunt, rem iftam 
in ultima Phalegi tenipora tejicientes. Sc- 
quitur ces Hic Auétorvfcd;malc> &er- 
■r ^ rans Okigines^ Babtloit. Cap. XIII. ^^i 

rass haud dubie , quoniatn rêvera diu ante 

natum Abrahamum Tuni^ exftru&io fiiit 

tentata. Tanto autem minoris refert » quid 

illc eigo de Fafto hoc primoram Homi- 

num fcripferit. Sed tamen , quin re£te illis 

adfcribatur ifMvoia ^rovnf'W % cor^pratio in 

malo » contumacise (cil. adverius Deum^ 

nuUus dubito. Nempe voluit Deus ^ id 

quod ipfo ex eventu liquet , ut Homines 

jam ab fe invioem abirent in varias velutî 

Familianim çolpnias , ne Pii ifto cum Im« 

probis vitae & habitattonîs confortio cor- 

rumperentur^ aequc ac Filii Dri, feu Se- 

^\tst , ante dihivium , fîmulac fe Filiis 

Hotnînum a Caino ortis mifcuerant , non 

iUi emendarunt hosce, fed ab his potius 

corruptiy in quacvis flagitia & fcelera, ac 

ita tandem. in fbrde fui generis exitium ac 

întemecionem una cum His prsecipites fe 

dederunt. Sed Sç idem plane voluit Deus, 

auum Abrahamum in arâioris feciun fœ* 
eiis gratiam recepturus cflct. Nam & il- 
lum juffit ^f^ omnia Ex Tetra fua ^ 
Cognathne^ immo -ex Familia Pa^tris fui , in 
aliam exire terrami Genef. xii. i. haud 
dtd^ie, quia Majores & Cognati illius jam 
erant idololatr«,^ut non tantum cxHi- 
ftoria Labanis confiât , fed & de Majori- 
bus illius diferte tradityr Jofuae xxiv.. z. 
Qiiid quo4 <ùhil frequentius , ciihil item 

ftudiô- 532 J AC. P t R I 2 d M HT 

ihidîofiusj ab eodein Deo perMofenpras- 
cipitur iri:aëlitis , quam^ ne uUum iueant 
fœdus cum Cananseis , ' neu matrimonia 
çum iis jungant» ne ita illi forent Ifraélitis 
in lafueum, & ahducerent eos ad cokndum 
jbeos aliénas? Vide Exôd, xxxiv. iz^Scc. 
Dcutcron. vu. 2. &c. 

Hanc vero fuam voluntatem quîn Dcus 
quoquo modo 9 fed maxime per Noa-^ 
chum , iftis Hominibus dfeclaraverit , nul- 
Jum eft dubium , non tairi , cjUia Jofephus 
îd difertc afÇrmat I. y quam quia ex Na- 
tura rei, 8c perpétua Deî eônfiietudine, 
îd quafi neceflario fequitur; Hli vero, 
quum nimis horrcrent , natilrdi quodam 
folitudinis odio , iftam Dîfperiionerat feu 
Seceffionem , • non fuerunt ^dîéto audien*- 
tes, nec Deo*, nec Noachb, voluntatis 
divinx apud ipfos interprcti haud dubîo ^ 
fed aufcmtaverunt pptius 'Rébelli contra 
Noachuin, 8£ Rebellimis lirtafif^tf ^ Nm- 
rodo , atquç ita pêne ômries»', licct non 
omnes rebeîlandi animb ,' ' fed plcriquà 
diffidentia quadam , non tâhflirt non <»^ 
temperarunt divinae denùnciatîoni , fed 8c 
e contrario excitarunt fîbitJrbem&TÎH'- 
rim, ut pinto.diutius &manerentek)njUH^ 
éK , 8c difper^oni , quam mctttebant , qUafî 
obviam irenti Ninir ita^iue inîrum de- 
fcendîilè Dcum , ut hoc eoiwn confîlium 

mhi- ©RIGINES BaBYLON. CaP. XIII. 355 

înbiberct ôc difturbaret ^ fuamqué in iis 

Jjcrficeret voluntatem ^ ficuti fccit immis- 
a in eos Labii Conftifione, qua ad fece- 
dendum volcntcs nolentes adigebantur. Sic 
vidénius ratiancm, quare Deuscœptahaec 
hoininiîm discuflèrit. Sed & ita videmus, 
cxftruûionem illam Turris fuiflc quidem 
per fé rem plane dhd<pofov , fed tamen 
cum Contumaciac Crimine conjunftam , 
graviflîmo fane , fed ex diffidentîa potifE- 
mum apud plerosque orto 5 prorfus utî 
fiepc etiam Abrahamus ita peccavit ^ mo- 
do ridens rejiciensque fidcm fîbi a Deode 
iilio ex Sara orituro j^atam , modo Saram 
fingens non tam Uxorem , quam Sororem , 
fuam efle. 

At rcpqnet quis } Neque hujûs peccatî 
ulla apud Mofen exftat mentiô. Fateor 
equidem > fed taipen reperimus ejus vefti- 
gia in appellatione Nimrodi , a rebelUone 
fie difti. Ejus cnim Nominis nullam ex 
S. Scriptura aliam poflumus eruere ratio- 
nem aut occafioncm, quam quod Noacho 
aliquid iponenti vel denuncianti non tan- 
tufn non aufcultaverit , fed & aliis contra 
Koachum Rebeltionis fe Ducem & Horta^ 
torcm praebuerit , ut jam docuimus fupra 
Cap. 8. Nihil autem magis in promptu 
eft, quod cogitemus Noachum monuiflc 
fuos nepotes, &: ia que Hi illius auélrori- 

tatcm 9)4 Jac* PsmzoNif 

tatem rejecerint, quam» quod ex re ipfk 
cognoicimus volume Deiun» ut Homincs 
iiti âb fë invicem in fàmilias Sc feparatos 
populos fècedcreut , & confîlium illud 
exftniendae Urbis & Tunis, contra hanc 
(èceflionem vel difoériionem imtum , di<^ 
mitterentr. Quin oc crediderim, ex hac 
denunciatione a Noacho /(àâa , ut fece« 
derent iècundum fàmilias fuas in divef&s 
orbis terrarum plagas , ortam eflb traditio* 
oem feu fâbulam , quafi Noachus tefta^ 
mento diviferit tiibus Filiis & eorum po- 
Acris omnem terrarum orbem» Vide Eu- 
febium Cbran. Gr.p.io. Qiiod aChriftia- 
lus Patribus ita receptum fuit & traditum 
confidcntcr , ut Philaftrius Brixienfîs Hae- 
reticorum in ordinem retulerît Har. 1 1 8. 
qui n^ent % quod Beatus Noacb Orbem ter^ 
ta univerfum fuis Filiis tribus diviferit^ de-- 
derit , denmerit y acpartierit ordine. 

Deinde eveoit i^pe in Hiitoriis , ut 
qusedam earum circumftantias non tam 
ex Verbis Scriptoris, quam ex Fa£i:o ipfo 
cognofcantur \ &pe etiam , iftic , ubi res 
ex profeflb narratur, pwetermiflac , poftca 
demum per occafîonem quandam obitcr 
memoifcntur , id quod multis docui exem- 
plis ex Scriptoribus rcrum Romanarum in 
Animadv. Hiftmcis cap. 4. Talia in Sacris 
quoquc Literis rcpcriri^.certum eft. Ita 

enim Originbs Babylon. Cap. XIIL jjf 

cnim I. Sàm. v* refcrtur , quum Arca 
Dei Ifraëlis a Palsdlmis cflèt capta ^ £c 
abdufta in Templum Dagonis Dei fui^ 
reperiflè eos poftridie Dagonem hune pro- 
lapfum & jacentem humi ante Arcam. 
immo tandem fraâum & mutilatnm j fed 
Se cives oppidi iftius > aliorumque , in quas 
dein tranflata cft Arca , fuiflè h^morrhoî- 
dibus graviflîme affliétos. At cap* vi« ubi 
jam exponitur, quomodo remiièrint Ar- 
cam aa Ifraëlitas cum donis piacularibus, 
ibi vero dcprehendimus dcmum,, incu- 
buiflè iram Dei non tantum ipfîs Ilomim^ 
bus y neque tantum Dits eorum , fed & 
^erra ipforam, eamque a Muribus fuiflc 
quafî vaftatam , atque idcirco Palasftinos 
inter illa dona etiam quinque mures aureos 
ad Deum Ifraëlis placandum Arcas addi- 
diâe : cujus tamen Mali nulla omnino 
mentio fupcriori in Capite fuerat faéta. 
Eodem plane modo I. Sam. viii. dicun- 
tur Ifraëlit» , rcjedtis Samuelis Filiis , pe- 
tiifle fibi Regem , ejusque rei nulla iltic 
alia memoratur occâlîo vel caufa, quam' 
quod ipfe jam fenuerit, & Filii ejus mu- 
nera aucupentur, & ira jus pervcrtant §, 
f* At XII. 12. potiflïma ejus rei occa- 
fio , & cauià haud dubie proxima , ex-? 
ponitur , quod nempe vidèrent Nahafum , 
Regem Ammomtarum^fefe beïlo peîere. Ergo 

, voluc- ^^6 Jac. Perizokii 

voluerunt tune maxime belli ducem ha- 
bere, & fîmul, quum Filii Samuelis jusf 
non rcéte diccrcnt > domi Judicem , làoc 
cft, voluerunt ifto Belli metu cxcitati ha- 
bere Regem , quoniam Regum apud an- 
tiquiflîmas Gentes proprium , & pcnc 
unicum erat munus , curare primum Bel- . 
la, dein Judicii, aliquando etiam Sacra. 
Quin ipfâ quoque fa£b intégra, fatis licet 
notabilia,reperimus tamen aliquando tem- 
porc fuo negleéta , ac poftca demum per 
aliam occal^nem leviter fignificata^ Sic 
certe II. Samuelis xx i • legimus famem a 
Deo immiflam in populum Ifraëliticùm 
tempore Davidis per très annos. Deum 
vero confultum refpondiflc, eam immis- 
(àm propterea , quod Saulus Gibconitas 
percuffiflet , quafî zelo quodam in eos in- 
flammatus pro Ifraëlitis. At vero de tota 
Jiac re tam memorabili nullum usquam in 
Hiftoria Sauli reperimus verbum. Qua- 
propter multis ea quoque rcs conjeéhiris 
dédit locum ad inveftigandum , aux ratio i 
moverit & incenderit Saulum in Gibconi- 
tas , quousque in eos facvierît , quas deni- 
que caufa fuerit, cur tune demum Deu^ 
propterea famem immiferit Ifraëlitis, ac 
miquam illam Sauli facvitiam in liberis ejus 
puniri vpluerit» 
Similiter vero reperimus fxpein Hifto- 

m Origines Babyi-on. Cap. XIII. 557 
ria & Eventu Faâi , per fe quidcm mini» 
me mali , tamen afpemim id fuiflè pecca* 
ti alicujus contagio , licct illud in fupe- 
rioribus nusqùam fuerit expreflum aut de^^ 
fignatum. Et ita huic noftrae Noachida- 
ruiri per omnia penc congruit Davidis Hi- 
ftoria populum Ifraëliticum Numerantis, 
IL Sam. xxîv. Nihil -quippe nequc in ea 
Faéto mali , fi fimpliciter & fepafatim res 
confîderctur : quin e contrario , quvim illis 
temporibus bella gercricntur & propulfa-^ 
rentur non per extrarios & conduftos mi- 
lites, fed per cujusque populi Cives, uti- 
le erat & confultum publico , in promptu 
&c numerato habere itlorum multitudinem. 
De Romanis notiffimum -efl , fingulis eos 
luflris plerumqq^ çênfuifle Se numeraile 
fuos cives. Augufto etiam laudi ducitur, 
lapud Sueton. cap. uït. quod confcçerit & 
reliquerit libellum , qijo complexus eraft 
breviarium totius imperii^ quantum militum 
fub Jigms ubique fiffct. Liquet ex hisce, 
Numerationem ipfam populi , juflii Régis 
faétam^ nihil haberc vitii. Id vero etiam 
multo magis liquet , qusqido videmus fac- 
pius ab îpfo Mofe juflu Dei , & poftea 
jetiam a Saulo profeâuro ad Bellum fine 
ulla Dei reprehenfïonc , numerum Populi 
fuilfe initumt Prastçrea nihil , neque in man- 
'^to Davidis occurrit vel didtum vel faétum, 

Y quod 3^» jAd. PB AI Z ONU 

(tuod diquam pcccati fpcciem pracfaat : 
tantum Joabus rogaffe Regcm dicitur, ut 
rem lllam- omittertt. Ait iti fequcnûbus 
comperimus iairi , Regem ipfum pœtiv- 
tentia fafti duaum aenovifle culpam, « 
a Dco punitum. Multa itaque ctiam lue 
Judsei ôC aliéna commenti funt , ut , m 
quo peccatum hoc conftitctit , nos do- 
cèrent , quae videri poflunt apud Aba:; 
banelem , qui pecuEarem dé hoc David» 
peccato •confcripfit Diflèrtatiohém. Scd 
S reéte attenditnus ahimuin , maniftftum 
fatis -cft ex cvcntu , fem ipfam firiflè co- 
dera per fc innocuam, fed prôfeftam aD 
«ttimo elato & fuperbo, ut qui Dci auxj* 
Kum vix ampliiïs ; pefpiceret aut reqù^rw , 
fed fois )amconfidcret Viribus, at Popu- 
U fui numéro j inqué eo - igitur foio coi- 
locanduin elle îflud D'avîdis peccatam: 
tanto maigis , quoniam hac ipfa ritiotic^ 
crepitiim difertc pi?6rfBS ScfVKikxaoii^^ 
repertmus quoque Afam J«da:5ae R^g^' 
II. Chfùm.xvi. 7. &c. . 

Ejusdem' porro generis «xemploffl '" 
Mofé habemùs «fc Ahar&ne , quos w<*^ 
mus accufatos a Deo Numer. x%. **^JÏ^ 
non fatis ^hi crediderint^ àc debitdi» ^"""^ 
tint gloriam coram Ifràéîitk ad aquas oC pc 
tram Kadefchi , immo rUbellaverinl eo»^ 
mandatum fuutn §. 44. «tque idcircoi)C^ Origines BABYLotT, Cap. Xtlt ^^p 

admiflfos in Terram Ifracli promiflam , fed 
prius morte fublatos ^ quam in eam perve- 
nirent) Aharonem, Num. xx. 24. M6* 
fen, Deut. xxxn^ fu At nifî ea iftic dc- 
mum legercmus , nulla certc nobis in ipfe 
Hiftoria, in initio iilius Capitis Numéro^ 
rum relata, fuspicio peccati fuiflèc oborta 
ab illis iftic commiffi, Traditur énim , po* 
pulum Cênqueftum cum Mofe 6? .Aharom de 
fenu/ria aqiùe , Tllos Je cmtuliffi adOnfltyran^ 
dam Dei opem 5 juffufHque Mofen fumeh 
Virgam , con^egare populum ad petram , eam 
alloqui y là fie àquafn ei ea elicere^ ' Ergo 
accepiffe eum Firgam ^ ddvocajfe populùm , 
inirepuijje eum , (^ dixiffe 5 Auditt^ ' Rehel* 
Us y an aquam vtdiis ek pètra eliciemus ? Tum 
poiTo "his illa virga penuffij/e petràm ^ 13 fit 
tffiuxijfe ex eà . aiundàntem aqua copiam. 
Quis in hiscc alicjuid fcperiflct Griminis^ 
yel Mofi atque Aharorii adfcripfiflct^ abs-» 
que illis cflèt, quse. poftei tradùritUr ? Ve^ 
rum ex iis dein, feu ex Increpatione Di^^ 
vina, coUigimiis liqùido, eos cuni ha^fî-^ 
tatione quadam acceffi(!e ad petram ^ nec 
credidiflè fatis^ ad verba fiia nomine Dei 
denlinciata erupturas ex petra aquas, at* 
que ideo petram non tam âllocutosj quam 
percuflîflc Virgà , & bis quideni \ quafi 
^nus non fufficerct î6tus : Immo vero ef- 
fudiflê etiam quasdàm asgritudinis ^ vel 

Y % <ion- ^4^ Jac- Pbrizonii 

contumacix , vcl certc increduli* animi , 
vcÂa contra Dcum , id quod tamcn non 
ex ipû rci geftas Hilloria, fcd demumex 
Pfalm. cvï- 55- difcimus 

Sicuti autem hoc ex Evcntu, vel ex 
Coiîfequentibus, aut poftca dcmum tradi- 
• tis 5 jam liquido fatis agnofcimus , licct 
îpfa Faéki narratîo nihil rebcllionis aut pec- 
cati commemorct , immo contra ea difcr- 
tc tradat , Mofcn accepiffe lArgam , Jicut 
Deus es pr^ceperaty fed & infupcr, rêvera 
aquas eorum opéra vel fiâx> ex petra pro- 
rupiflë, quas nuUam fpeciem crunînis ali- 
cuius in ea re admiffi pras (è ferunt : fîc- 
uti etiam Ulam Numerationem & Re- 
cenfionem populi Ilraëlitici , non fine 
peccato juflam & inftitutam a Davide, 
eadem ratione jam fcimus , licet in Hifto- 
ria mandatas Recenfionis nihil nobis oc- 
currat criminis^ fie plane exftniâionem 
hanc Urbis 8c Turris ad cavendam difper* 
fionem 9 licet per fc prorfus indifFeren- 
tem , & minime malam , licet etiam nulla 
Noachidarum Contumacia aut Diffidentia 
in rei geftafe narratione rcpcriatur, tâmea 
non absque his vitiis agitatam Se fuscep- 
tam facile ac lubens crediderim , quum 
videam in Scriptura S. toties talia demum 
per eventum rerum declarari : quum iV3f«r- 
rêdi nomen talem Contumaciam quaii digt*» 

to Origines Babylon. Cap. XIIL 341 

to demonftret : quum denique Deus hanc 
exftruârionem tam extraordmaria ratiopC| 
immiilà fcilicet in eos Labii ConfufioHe^ 
ut alter alterum minime intelligeret , inl^'- 
pediverit , & vcrifimilc prorfus fit 9 Dcum , 
antequam ita Labium Hominibus c<Hifun* 
deret , fuam iis voluntatem quoquo modo 
denunciaviflê. 

lilam tamen Lahii Çonfufiênem non tam 
habeo , ut dixi jam antea , pro Pœna, 

3 MX hominibus diu aut in perpetuum 
einccps incubucrit , quam pro inftru** 
mento, quo Deus Opt. M^tximus tunç 
voluerit uti ad difturbanda Hominum il- 
lorum confîlia, eosque ad fèceflîonem 
adigendos. Paâum enim eft per eam , ut 
alter alierius fermonem non inielUgerety & ut 
'fie privati commercio Lingune , quod cft 
Vineulum Soeietatis pnecipuum , abirent 
ab (è invieem in diverfas , at nondum in 
remotas plane, terrarum oras. Longe ali- 
ter fêntiunt plerique Judasorum , ôc Chri- 
ftianorum Patrum, qui Varietatcm Lin- 
guarum , per quas dem divifâs exftiterunt 
Gentes , tune maxime natam contendunt; 
& illi quidem earum numerum definiunt 
fuiflè Lxx. quia in fuperiori Capte tôt 
Homincs & Gentes ex tribus Noachî Fi- 
liis ortae nominantur : at Chriftiani lxxii. 
tune natas affirmant , quia in Grseca ver- 

Y 3 ' fîonc . l^Z J A C. P E IBII 2i O N I I 

ïione tôt NoachidsB, addito Elifa Japhe- 
titis, & Kainane Semitis , memôrantur. 
Rccentiôrum multi fequuntûr fèntcntiam 
hanc Varictatis Linguarum fubito tune & 
ante difperfioncm ortae, & per Confujio^ 
mm Labii defignatae. Videatur Buxtorfii 
Dif. Pbilol thepl. II. Sed ab ca receflc- 
mnt dudum Viri profefto Emdîtïflîmi, 
inque iis Mcricus Cafaubonus una cum 
Pâtre liàco, Comml de Ungua Hebraica 
fag* 5. & Çeqq. tum Joh- Henr. Hcidegge- 
rus in HÎftma Patriarch. Exerc. xx. de- 
nîque & ex Judaeis (apientiffimus illc 
AbenEzra. Digniffiipa etiam fiint Philo* 
nis verba in Ub. de Confuf •Lii^u^ circa 
finem^ quae hic cxhîibcantur. Sodlongior 
eft lociis & ideo in compcndiym brevio- 
ris fentcntiae cum contraham. Confufio- 
nem ait hanc rem appellari a Mofe ^athunc^ 
fi voluijfet Ortum Lit^uarum indicare , re-^ 
Stius diSturum fuijfe Divifionem , qmm 
Confufionem. ^a mm in partes^dividan^ 
tur^ non Coiifundi^yJ^ Diftingui, Con- 
fufionem enim effe corruptionem fimpUàum 
facultatum ad generatimemUnius ex illiscor^ 
ruptis conflata ^ Divifionem vero efieUniusin 
fîura diftinSlionem, Ut adeofiunamtuncUn^ 
guam voluijfet in plurium dialeSorum feSio^ 
nés dividi , ufurus fuijfet aptioribus (^ tnagis 
fropriif hanc in rem vocabulis , Tc^ijr , ^ «' . Origines Babylqn. Cap. XIII. 34} 

mi. tQ fAcùj^/jf^ov cbûroTç ^ ^yyx^^^j Seâio- 

nem^ auf Divi&oncm y atd Diftinâionem,. 
aut aliquid Simik dicem , non Confufionem, 
fmd illis $fi cantrarium. Inaue eft, quod 
his reponit Perçrius jConfufionem mnfuijffi 
in Linguis 9 fed in Hominïbm , confufîs , fcil, 
& pcrturbatis ex eo ^ quod fubito alter 
altcruiai. non iritelligerent , & priftinas 
Lingual efïènt obliti. Natn Deus non 
dicltur FiUos Hominum , auc Omnem Ter^ 
ram , fèd Làbium . Hominum & Lahium 
Omnis Terra ^ confudiffe , ut alter aUerum 
mn intelligeret . Hoc ergb memoratur iftic, 
ut cfFeânm ConfufioniS: Labii , non ut Cau- 
(à Confufims Ifominum , quod vult Percriu5. 
Ëxiftimant crgo illi omnes , quia Con- 
fufio Labii ^ .^ Produ5ti9 Novarum Linr- 
guarum , funt res diverfifîïmas , & quia cer- 
to dcprehenditur, antiquas »quasque Lia- 
guas a Prima , folito in Linguis morc^ 
paulatim , & aliis plane modis alias y fuifle 
derivatas , quascunque tandem fuerit ilk 
Confufio Lahii , quae varia eflè potuit, 
Linguarum certe discrepantiam demum 
poft Difperfionem yel Scceflîonem efle 
ortam. Et fknç quuip Mofes ineutiquam 
contrarium affitmet , mi^ilto hoc efl: non 
tnodo Naturac remm feu Lit^uarum, 
fed & Hiftoria^ Sacras convenientius. 

Y 4 Hanc )44 Jac. V zvLfL 6 stï 
Hanc ip&n enim qui ni^ant, nM (ibi 
inagis concedi expetunt , quam , ficuti 
volunc tôt numéro Gente^ diveifas non 
eflè ortas ex Uno Homine $ fie neque Lin^ 
guas Gentium ex Una omnium Prima 
luceeflu temjporis eflc formatas^ Conjun- 
âa quippe lunt illa & inter fe connexsi 
Un4c Diodorus Sic. Hb. L imt. poftquam 
expofuiflet, Homines principio rerum c 
Terra adhuc récente & moUi, ope Solis, 
produâros per totum hujus univcrfî or- 
bem : atque îdeo diverfîs id lacis Fnms 
Hominum Societates habuijje h'x ô/uo^A^voy w 
hoiKtnrov , minime confonantem fermonmy 
addit , iii iMÙ TTUvrohç vir^f^a^ x^f^^f"^ 
èt»Ki%rm , idcirco etiam variai exftitijfe Lifh- 
guarum Formas, At fi omnes Hominum 
Gentes per totum terrarum orbem, non 
ex diverfis , fed ab Uno Progenitorc funt 
ortre, ut S. nos Scriptura docet, confc- 
quitur, ut proinde omnes etiam Ltnguac 
iâ> Una illius Progenitoris , fuerintdcri* 
vatae , variis licet mutationibus. 

Sed ajunt, diferte haee tamen Hifto^ 
rîa expônere videtur originem iftius Var- 
rictatîs Linguarum , fîquidem proœmium 
e jus fumitur ex hoc uno , quod (mnis Tîvr^ 
fmrit adhucdum umus LmH 6? Semonii^ 
& dein mcmoratur Confu/um ifiic LaUunf^ 
Mt ajter ^Iterum non intelUgeret, Non cqui- 

dcm Okigimes Babylok. Cap. XIIL 34f 

dem id negaveiim ; ncc meas id répugnât 
(cntentiac. Etenim rcfcrtur hcic Hiftoria 
Dirperfioius (eu Seceffionis Haminum ex 
uno loço , in quo adhuc conjunâi vixe- 
ranty in varias terrarum oras, quam ne- 
ceflario , prout cotnparata cft ingenii hu- 
jntiaiû natura , paulatim fequi debuit , 8c 
(eçuta çft, Vanctas linguaram. Rcâre cr» 
go pnippiittitur ' huic Hiftoria^ , non tan*» 
tum Homines una in Terra pariter tiabi-* 
taffc y fed ëc una fuiflè antea uTos Lingua. 
At dices , Confu/to illa Z.^^/V , per quam 
alter alterum non intellexit , cvcnit antc Di- 
fperfionem ^ quippe quas Homines ad eam 
adcgit* Verum quidem eft Se illud : fed 
& hoc Verum. roft faftam jam Difpêr^ 
fionem pro^imis aliquot £eGuli3 Homines 
potuiflê tamen intelligere alios , diverfifH- 
marum licet famib'arumi Sç gentium. 

Nempe ergo Confufio Labii nequaqu^ 
fuit ûibita complurium novarum Lingua- 
rum produftio cum Veteris Oblivionc, 
fed vera & propria Scrmonis Confufio, 

ÎUiacunque tandem ratione illa exftiterit. 
!,rasmus in Dialogo de Pronunciatime Qraci 
Latimq^e fermonis * ijarrat , fc prscfentc 

Y f Imp. 

a Haud procul a fine. <Juod hic dicitur eum , 
oui Oraton Gallo refpondity ex ultima Germania 
laiiTe » non eft in £rasmo » qui Dêâlenm aulicum 
( Jttri$ Confultum c confilio Principis , opiner) 

fuiuc 54* J A c. Peri^onii 

Imp. Maximilianum ab.Oratorc Gallo 
ex traftu Cénomanenfi falutatum oratione 
bcnc Latina, fed quam is LcgatusitaGal- 
lice prommciaverit 5 itt GalMce^ non Lati- 
nej dicere crederetur ab Italis 8c Gcnnanis. 
Ei dein, ut rcfpondcrct ex more, oppo- 
jQtum Hominem ex ultima Germania, 
qui Latine quidem , fed tanto Jfiritu , 6? 
tam Germanice^ omnia décrit , ut minus 
etiam intdleâjus fuerit a Gallis. Retuli 
hoc 5 non quod velim tali prorfus modo 

fuiffe dicit> & principium Orationis ilKus hoc 

rcfcrt : Cnfarea Ma^Beft^s fene caudêt ( bene gjiu- 

dct) fidinfêSf ty horationem fefiram lipentenmài- 

fit. Non dilTimile eft /quod de Jos. Scaligero 

circumfcrtur. Nam huncferunt'ab Angloquodam 

Latino fermone compellatum ^ quum propter in- 

fokntiam pronuriciatioms non adfequcrctur , quae 

dicebantur, rcfpondifle. Domine ^ non innlUgo Ht- 

ffemice, Addam , quia ab hoc loco non alienum 

ék , fententiam Erasmi de Hnguarum confufione 

ex eodeih Dialogo pag. 51, Edït. Irohm^AlMs, 

inquit , e longinyto petebat cbfonium 9 alper aafen' 

bat Uteres. Rurjus AÏ'ms jnclamabat fitiens > adferte 

fotum , alter deferebat. hitumen : friusciuam ilk re- 

curreret , hic famé fitive perierat, Knrfus alites tof»- 

labat ignem , deferehatur aam. Hic petebat truliam , 

jlle ferebap cucurb'uam. Ëx his adparet eum pu- 

tafle nullam linguae mutationem fadam , fed au- 

res ac mentes hominum ita perturbatas fuifle, 

ut alii alios eodem fermone loquente^ pcrpejam 

intelligerent ; perinde ac fi ab iis , quibuscumlo- 

quebantur , non ea , , qu» hi dixerant , fed alla 

verba audiviffent In eadem fenteutia alxQS quo- 

que ante Çrasmum fuifle lego. OniGiims'^ Ba«yi.o». Cap. XIII.' 347 

Cmfufionem Labii faâam , fed ut oftende* 
rem, variis plane modk per infinitam il- 
lam Dei potentiam fieri potuiflè, utalter 
alterum , licet eadem utrique uterentur 
Lingua , non intelligeret, vitio potiffi- 
mum turbatse * mentis , qua vel perperam 
pronunciabant , vel aliéna prorfus loque* 
oantur , vel nefciebant ipfi , quid dice- 
rent, uti accidit plerumque Prophetis in 

Deinde non fuit hase Labii confujio 
perpétua, fed ad tempus a Deo adhibita, 
tantum ut homincs ad fecedendum coge- 
ret. Quo jam faéto, loquebanturhauddu*- 
bie iterum omnes , ut foliti erant , eadem- 
que Lingua , qua antea fuerant ufi , fed 
quas dein tra6hi temporis variis mutatio* 
nibus per varias & feparatas jam gentes 
majorem in modum adulterata fuit , & (îc 
ex Una in Diverfas abiit. Certepoftquam 
ab' fe invicem feceflèrunt , quod denuo 
alter alterum , etiam Ghamitas Semitas, 
& contra , fie fatis intcllexerint , ex Hi- 
itoria Abrahami proficifcentis ex Chaldasa 
in Cananasam , inde in iËgyptum , pollea 
mittentis Servum, ut Filio -Ifaaco arces- 
feret ex Mefopotamia uxorem , fed & ex 
compluribus aliis iftius âsvi exemplis» 
abunde liquet. Temporé Jacobi demum 
diverfas , non tam Linguae , quam Dia^ 

le^i, 34^ J A C, P E R t Z O K I r 

ledà , exftitiilè aut ortas videntiur. Homi*' 
nés autem, quando pofl: fàûam jam di* 
fpcrfioncm ex illa Labii Confufione ad fc 
quafi redicrunt , ipfos ftupuiflc credo Ma- 
num illam Dci , qua admirandum adeo in 
modum mens eorum ita fuerat turbata, 
Labiumque Conftifum. Plane ut Madia- 
nitas , quum. temporc Gideonis , ad clan- 
gorcm buccinarum , & collifioncm hydria- 
rum ardentium , fubito discurrerent , gla- 
dios adverfus fè invicem ftringerent » & 
nefcio quo terrore divinitus immiflb fu- 
sèrent, Judicum VII. ii. ii. domum^re-* 
duces majorem in modum fuiflè miratos , 
qui fibi id obtigerit , verifimilc eft. Ne- 
que aliter fe res habuit haud dubie cum 
Palxftinis i. Sam, xiv. i}# 6? fe^q. qui, 

3uum Ifraclitas dudum ad incitas jam re- 
aébos , & ferro omni atque armis fpolia- 
tos , contemnerent prorfus ,* ac Jonatha- 
nem cum armigero folum ad fe venicntcm 
ridi & minis exciperent , fubito tamen ab 
Jonathane csefî , in fîmilem fugsmi 8c mu-* 
tuam cacdem ruebant. Ita vero expedi- 
tas putem , & fublatas penitus diftculta- 
tes, quae interpretationi noftrac ti Siy/*, 
Sîgni , adverikri videbantur , remotasquc 
fimul ab ipfo exftruendsc Tunis faéfco 

Eer (e innocuo , graves adeo immanis aut 
orrcndi criminis fufpicioncs, 

CAP. Origines Babylon. Cap. XIV. 345» 

CAP. XlV. 

Gcne(eos XI. Capitis navem fr tores 
Faragraphi de Turri & Dijper^ 
Jione Babylonka refpiciunt proxi-^ 
Mum fuperius Capuc i ubi Familia 
Noachi in varias G ente s j & Ter^ 
ras, & Linguas divifa traditurj ac 
rationem exponunt memoratéC iftic 
Divijionis Jeu Difperjionis. Res 
ergo Cap. XI. narrata in ratione 

' temporis prior fuit illis rébus j qua 
Capitc X. traduntur. Eadem eft 
Divifio Tcrrse , Capitis X. & Di- 
i^rfio Hominum » Capitis XL 
Mofes in utraque re iisdem utitur 
locutionibus. Marshamus Tripli^ 
cem facit Secejponem vel Di/perjto- 
nem. Homines ante Phalegum non^ 
dum fuerunt tanto numéro * ut de* 
berent aut velîent ab fe invicem 
fecedere. Noachica Tcrrae Divi- 
fio » a Patribus quibusdam tradi^ 
ta J urta ejl ex errare Verfionis 
Gneca J nec facuîtatém habuit^ 

quum quum Terra nondum ejfent nec Fù 
nibus nec Nominibus diJiinBa. Nec 
tamen illi Stceffiomm tune fa^am 
fiatui^nt , fid tantum 'Dtfignatio* 
i^m Terrarum^ j quas fimulée Pa* 
mU^ pofttâ inc^erent. uafinti^ 
tuft etiafff Recenfiores j qui Nozchu 
cam pivifionem admiU^nL Sulpi« 
ç\us Sçvenis turbot Hiftoriam^ 
diêm JimpUedter ofdinem diUarum 
Çzç\xvim fequttur. Frid. Spanhe- 
fnius Dfipliceft^ façit Seçt(fionm. 
^ulta Çapice X. traduntur j qu£ 
non potuerufit acçidiffe wit pi/per* 
jiompÈ^ Hominpm. Philaftrii firi* 
xiciîfis error ex eodem fonte j fiu 
Ordine Çapiturn^ ortus^ dum ex 
Capite X. fiatuit pltfres Linguas 
J4fn exjiiujfe ante Confujlanem La* 
bii &. P.ifperjionem Hùminum. Sk* 
uti hçç falfum eft j fie àr^ rejicten^ 
dà Secèjfio Hqminumy qua iiidem 
ex ///<; Capite antc Pilperfioncm 
Capicis XI. dicitur faBa. Verbum 
t\i7Sl re0ea4àc^upatiûnemdiver* Origines Babylon^Cap. XIV, jft 

féTum terrarum 4 àivtrfis in î>iff^- 

/knefa^am réftrtur.Duflex Sueffia 

ntà^e4iPatribusChriJiiaHiSjneque 

éijudah^nequt à Rec entier itms In^ 

terfretibus agnofcitur. ayEtas Ho^ 

Minum vix patitur j ut diu fojl 

Phalegicam Divifionein txftruidt* 

mum cdtperit Turris fub Nimrodo j 

fuifmftàmen vd fr^cipuus in ea 

exjiruenda. Omnes Hominès j non 

Chamita foli j fuerunt in terra Si^ 

near , quum fier et Differjio. Dies 

phalcgi quomodo Jint intelligendi. 

Pifperjio faBa non ultimo , nec 

medio 5 ^halegf tempore j fed cire a 

natdes ejus. Difperfio non fa£ia 

in Magnas ftatim Gentes^ nec in 

remotas regiones. Capite X. Ge- 

nef. memorantur Gentes ^ qua cœ* 

perunt ante-Abrahamum ^ non ante 

Difperjionem. Nie Abnmïfenten- 

tia de Diebus Phalegi. Phalcgus 

ita di£tus y quia natus^eft tempore 

J^ifperjîonis. Simtlia Nominum 

exempta. Fa^a itaque Difperjio 

paulo 3f2 Jac. Perixonïî 
w faulù fofi centifimum a DHuvh 
ânnnm tx Cbronologia Hebraica > 
qiue fraftrtnda Gnecée. ^iff^fio 
faSta in regiotus prapmquas tan^ 
tum. mmtodxxsfojl Differfianem^ 
dmufH Ttgnavit Babylont^ & rt^ 
UqMiit iftic Succejfftfes. Paralleîia 
SPrim^e & Fera Babylonis» ae Ba- 
bylonis Figuratét in temforièus 
NoviTeJi. 

SUPEREST unum ferc in hoc argumen- 
to cxpcdicndum , ut , poftqûam vidi- 
nius jam vera hominum confilia in cx- 
ftrucnda^Turri, & rationcm ac modum , 
quo Deus illa inhibuit & impedivit , eos- 
que ad Difperfionem vel Seceilionem , cui 
obviam ire omninp^ ftuducrant , adcgit , 
ut crgo nunc oftendamus, quantum ficri 
potcft 5 quo temporc Difperfîo vel Sc- 
ceflio basera qua diverfarum Gentiumva- 
rictas primum eft exorta , accident : utrum 
tempore Phalegi , an alio > fie utrum in 
ejus Natalibus, an vcro Adulta jam aeta- 
t e ? Hic autem repetendum eft omnino , 
quod diximus fupra^, Laciniam hanc, 

qux 

M Cap. 8. pag, 160. Cap. 9»fa(, 100. m. C*^. 
la fag. 230. ORiQtNBS Babylok. Cap. XIV. }f 5 

vem numéro, feu iftam Difpèrfims Hî- 
ftoriam , continet , prorfus refpicere illas 
res^-quse Capite x. toto narrantuf. Iftic 
cnim memoratur Noachi ex tribus Filife 
pôfteritas , & in quas Terras ac *Gcntes 
divifa ea luefit , fecundum Familias Sc Lin^ 
guasfuas^ vide §. f. ao..& ji.^Quin ulti- 
miu $. îftius Capitis ita rtfa totatn quafî 
abfolvit : He funt Familiée Filtorum Noa* 
ebi , fecundum generationés eùrum in Gentibus 
earum-y (^ ex iUis feparata ^ feu per fepa- 
rationem ortas funt, Gentes in Terra pofi 
Diluvium. Tutn vero fubjicitur proximc 
Hiftoria hase, quas jam tmit,quo modo 
Separatio îfthasc 8c Secejpo evenerit, ex 

2ua ortas tandein diverfas illas Gentes èc 
Àngua. Nempe ante iftam Separationem 
omnes totius Terras homines erant umus 
lahii feu lingux , & umus fermonis feu lo- 
cutionis §. i . immo ntltt PTÔBn nPTK DJj^ 
X^y)t populus unus , 6f lingua erat una illis 
omnihus §• 6. Et necefliun hoC erat , quum 
omnes utique eflent unius familias, & ad^. 
hucdum con)un£fci habitarent. Illi erjgo 
ad cavendam Difperfioncm aut aberratio- 
nem cum pecorious fuis ( ut vagari in pa- 
fcendo longe lateque folitos Paftores jam 
f||pra diximus } in formidoloiàm & horri- 
dam foli^nidinem , confilium inierunt ex* 

Z ftmcn- 3f4 J A C. P E RI It) Nil 

ftrucndaE Turris : fcd Deus , qui vblcbat 
cos ab fe inviccm Sccçdcre,& pios fegre* 
;ari ab impiorutn multitudine & convi- 
:u, inj€cit invitis necdfitatem iecedendi 
fb fc inviccm in varias , fcd in propinqtias 
primuift 5 terras. Qua rc fafcba , exortac 
tum demum funt diverf^ illas GêMes quafî 
FamilU , & diverfac paulatim Linguf , qua: 
yiis jam trîbuuntur Cap. x. Sic ergb Ra- 
tionem iSç Modum atque Occafîonem Se* 
parationis iftius Noachidarum in varias 
Gentes & Terras & Linguas exponit haec 
Lacinia, atque adeo optimp nexu cum 
fuperioribus cohaeret. Àt in fêquentibus 
Capitis Undecimi transitur . continuo ad 
unum Abrahamum , atqu^ ejus genus per 
majores fingulos breviilime a Semo usquc 
rcfertur , ut adeo nihil f«rc ea pertineant 
ad Capitis Decimi argumcntum , aut hujus 
Lacinix Hiiloriam. Adde jam his, quod 
& Jofephus totam rem Hiftorice exponat 
co ordine 5^ ut . prius narret èxfiruétioncm 
Turris & Linguarum confufionemcx Gen. 
cap, XI. at dein demum Seceffionem Ho- 
minum in divcrfasillas Terras & Familias 
Noachidarum ^ Capite x. Genefeos memo- 
ratas. Vide eum lihro i. cap, f. 6. 7. Di- 
fci tius etiam Auguftinus de Civifate Dei 
lib. XVI. cap. 4. Cum ergo^ inquit, in fm 
Ufiguis ijl<e Gentes fuijé referantur (fcil. 

Cap. Orioikes Babylôn. Gap* XIV. ^f f 

Cap. X •. Gcncf. ) REDIT ( Cap. xi.j tamm 
ad ilfud Tempfis^ (quod ergo jam fuit ante 
rcs CapifeK. mfsmox^x^s) Narrator ^quando 
una jUt^§ua ommum fuit , M inde tum expo^ 
nit^ ^uid acciderif 9 UT Unguarutn diverfi-^ 
ias nafceretur. Quum vero ipfe dein ex mô 
XI. Capite retuliffet Hiftoriam cxftruàac 
Turris, & immiflie a Deo Confufionis in 
fèrmonem Hominum , faébeque ea de cau- 
fa l^ifperfionis, fubjicit, cap. 6. JEx illis 
igitur tribus Hommhus , Noï Filiis , feptua^ 
ginta très y vel potius feptua^nta du^e^ Gen^ 
tes\ totidmqw Lingua , per terras ejfe cœ- 
peruHtjgUie crefiendo ^ Infulas impieverunt. ' 
•Manifcftxim ex his^coUocare & ipfum il- 
lam Seceflîoncm Hominum in diverfas 
terras & ^ilias poft Dirperfiancm ex 
terra Sinear fadam. Adde Eundcm de 
DoShim Cbriftiana lih. m. cap. J^6. ubi 
Régulas intcrprctandi praefcribit , inquc iis 
Hanc , quse obfervanaa fît , quum dicun-- 
tur quadam , quafi fequantur in ordinç tem-* 
paris , vel rerum continuât iom narrent ur , cum 
/id Priera , qu^ pratermij/a fuerant , laten-^ 
ter narrmo Revacetur. ^od nifi ex hoc 
R^ula intelUgatur^ errafur. Sicut in Genefi 
&CC. Subjicit cnim vicrba & res horum 
Capitum , adjidtque ^ latenter narrationem 
REDIRE , Capite 3W . ut diceretur y ^O- 
'MODO Faa^im fit ^ ut ex Una Omnium 

Z z Lin- '^^6 J A C. P E R I i O N 1 I 

Lingua fuerim DIFISI fer Multaîy Ca- 

Eitc X. idcntidem memotatas. Sec[mtur 
anc Auguftini interpretationem in his 
rû>\xsj non mddo Interpres eju#, Léon* 
CoqueuS) ad Itb. xvu c. 4. de Civ: Deij 
yèa & Pererius ad Caput xi. Gcodcos, 
in initio. 

Qux quum ita fint, non poilùtn fads 
miran, qui fa£tum (uefit, ut nonnuUi ex 
Vins Ënididflîmis Duplicem hic rtStiis 
fingant Divifîonem , vel Seceflionem : 
priorem tempore Phalegi ab ipfo Noacho 
taâam & pracfcriptam , qua fuos ipfè po- 
fteros in varias jam dimiferit colonias & 
terras , eamque univerfam totius tune Hu- 
mani Generis , (eu omnium Noachida* 
rum 9 Capite Decimo defî^n^am : at po- 
ftçriorem per caufam excitatae Turris de- 
mum faâam , eamque non omnium tune 
Hominum , ièd tantum Chamitarum , qui 
in terra Sînear habitaverint, Atqui ni- 
hil de hisce rébus fcire poflùmus ^ niG 
ex Scriptura S. quas tamen nuilum ex* 
Jhibet vel minimum veftigium Duplicis & 
diverfac iftius Seceflionis , quum utique 
friore Capite tantum exponaturi in quas 
Gentes & Terras Noachidac fccundiim 
fuas Familias Se Linguas per Seceflionem 
fiierint divifi aut fcparati, pofieriare autan 
ipfa Occa^io, Caufa, Hiftprisi, i^ius $ۥ i Origines Babylon. Cap- XIV. ffy 

ceffionis Se Lin^arum iode ortarum tra* 
datur. Sed & ipfe MOfes iideo iii' utro- 
cjuc Capite iisdem utitur locutionibus^ 
ne quis nobis Duplicem iftam diveriî gc- 
neris , voluntanam Se coaâam , fingeret 
Secefuonem. Nam ficuti vcrbum pô in 
Seceffione vel D^rfione Cajpifis XJnde* 
cimi identidem adhibet , û6 in Cap. X. de 
CananaBorum latiore Seceffione vel Pro- 
pagatipne itidem illud adhibuit^ fed 8c 
Cap. IX. §. ip. de filiis Noachi, ex qui- 
bus ait imnem terram j fèu omne genus 
Humanum^ ab fe iipoicem feceffiffe ^ eodem 
verboeft u(us. Similiter ficut Capite x. 
non modo de Chamitis §. r. (èd Se de 
omnibus NoachiFiliis $.ult« dicit^^^ ilUs 
Separationem Gentium artam^ Ù^3T\ ITlÔi/ 
fie Deuter. xxxii. 8. ubi manifèfte Hi- 
ftoriam Difperfionis ex terra Sinear refpi- 
du DTK ♦ii ^T^ÔHi quuin /èparafet ab 
fi invicem^ku adjeceffionem adigeret^ Filios 
H(minum. Ut adeo etiam ex ip& phrafi 
liqueat , eandem eile Mofi Secemonem 
Gentium ex- Noachi Filiis ortarum Cap. 

X. Se Difperfîonem vel Seceffionem totius 
Terrx in fupcrficicm totius Terne Cap. 

XI. nifi quoa illic longior durât io Seces'» 
fîonis defignetur, adeo ut etiam nomi- 
nenjtur Populi^ex Jc£tane Phalcsi Fratrc, 
feu cjus Filiis» orti: at vcro Capite xi* 

Z 5 . ini» 158 J'ac. P.ftni&oirit 
inithim SeccffiomSy Se conim tantum Se» 
ceffio , qui jam tuoc habcbant^idonema 
famili» numerum , ac Gentis (peciem y 
memoretur. 

Non conquiram nunc omnes^ qui in 
illatn Duplicis Secdfionis, vd Difpcrfio- 
nis 9 )cntcntiam forte conccflèrint > vc- 
nun duos tantiftn > fed Cdeberrimos , me- 
morabo : id quod pêne neceflàrium mihi 
êÂ, quum ifthsc fententta mese interprc- 
tationi, atque ipfî, ut puto, Hiftorise/ 
prorius advcrfctur. Prior tlt Marshamus, 
qui tamen divifîonem Terras ab Noacho 
in fuos Filios Se Nrootes faâam çenfet 
Priorem ctîam efiè uks ouae in diebtis 
Pfaalegi accident , Se haiiic Phalegicam de 
fecuK0ri àliqua divijume inter SempofieroSy 
vel Fitios Èberijfeu Hebraos ^ faSa inter- 
pretatur. Vide eum pag. z^. CauÊi illi cil 
id affirmandi, quod Menem primum 
iËgyptiorum Re^ém vult ipfiim fuifle 
Chamùm , Noachi Filium f eumquc ip- 
fum quoque proximis poft Diluvium tem- 
poribus m ^gyptum migrafle , eamque 
uihabitaflè » fècundutn illam Noachi ai- 
vifionem: atqi^ adeo fsuâum hoc diu an«- 
tc Phalegi tcmpora, qui Noachi fticrit de- 
mum Trtneps , feu fextus ab co , fcilicct, 
fi admitt^ur inter illius Pofteros ex Gra:- 
ca Verfionc Cainanus. Mus autem Pha- 

le^ Origines Babylon. Caf. XIV. 9yp 

legi atate dubitari non pjfe ait ^ quin terrai' 
rum crbispars ntagna dudum fuerit ,habitata. 
Verum fasec îta jaébntur quidem, at nul- 
la nnuniuntùr idonea vel in fpeciem ratio- 
ne. Nam qutixn omnes pmnino Homi- 
nes , qui exltiterant ante Phalegi natales, 
ex tribus NoachiFiliis intra Centum, vel 
certe haud multo amplius , antlos fuerint 
orti, nullautique eft caufa ftatuendf, eos 
adeo interea temporis auftos , aut in tan- 
tum excrcviflè numcrum', « non potue- 
rint amplius nec voluerint mancre in 
quantumvis amplo aut lato regioms traéhi 
conjun6bi, immo ut jam diu ante Phalegi 
aatatem on varias Ôrbis partes ab fe invi- 
ccm remotas fcccHcrint , vel fua volun- 
tate , vel neceffitate adaéH. Quam facile 
usque ad illud tempus potuerint ntenere 
conjun£bi , vel ex Ifraëlitis liquet^qui plus 
quam Septoaginta numéro exltitere , quum 
veuillent in iEgyptum, & peculiari Dei 
providéntia admiraoilem itidem in modum 
tuerunt iftic multiplicati , & manferunt 
tamen in terra Goifen , h, c. in una rcgio- 
nc inférions iEgypti, conjunétim habi- 
tantes per plus q^am ducentos ., immo plus 
quam quadringentos annos '*. Quod autem 

Z 4 non 

4 Hoc quid fit non intelligo , ncc. fcio nunc 
queraquam rci Chronologicac pauîlo péritio- 

rcm )6a Jac. Pbrizonii 

non itt lubenter vohurim ab iê invicem , 
aut ab loco priftinse habitationis & con- 
jooâionis , in horridas abire folitudincs 
extra cafum neceffîtatis, id véro ex eo (à- 
cis patet , quod Homines totius terras Ur- 
bem Se Turrim , magno molimine , co- 
1UICU9 labore, exftruxifle traduntur. Uni- 
ce propterea , tie dijpergerefaur , h. e. ne 
ulla *^aufa ab fe invicem (ëcederent, ne 
fortuito quidem errorê. Nam Petavii' 
quoque Se Alâorum Hypothefîs^ qua fhi* 
tuunt omnes Homines ab anno xvi i . in* 
eunte gviuillê liberos, Se quidepi Oâo, 
▼aniflimum eft figmentum, nulla auâx)ri"* 
tate fubi^um. Quin alii plerique Inter« 
prêtes adeo in contrarimn hasutant , ut 
putent eo tempore, quo natus eft Phale* 
gus,«ondum exftare potuiflè tantam Ho^ 
minum multitudinem , ut ab Te invicem 
fecedere deberent, atque ideo in idtimos 
potius annos Phaleci iHam difperfîonem 
rejiciaht. VideUflerium Cbromh Sacra 
cap. f . 8c Buxtorfii Dijfert. Tbeol^PbiM. 
ii.%.6i. Incaflum ergo ac temerc pror- 
fus talia affirmantur^ quafi jamdudum ante 

Pha- 

rem tradere , Ifraëlitas totps quadringentos 
annos, & plus eo,in Acgypto fuifle. Pag. 191. 
mcn\orat jaectda minimum plus duo f eryitutis in 
Aegypto , & erroris per deferta» 

a Libm IX. de DpHriné Temfortn», caf. 14, Origikes Babylok. Cap. XÎV. jtfi 
Phalegum terraram Drbis pars magna à 
variis populis & difpeffis femiliis fuerit 
habitata. 

Quodautem Epiphanius, Syncelliis,& 
Philaftrius Brixiftnfis , ad quos provocàt 
Marshamus, Noachicam illam Divifîo- 
netn nobis commémorent , id vero pro- 
feâxim unice vcl primitus ex maie intel- 
Icâro & vcrfo Gcn. Cap. x i . loco , ubi 
Gracci pôi |û / ne difpergamur-^ peflîmc 
vcrteruni; , vfQ rS êixffTCùLçfiyM , antequam 
difpergamur. Ho#itaquc arripueruM Pa- 
tres, finxcruntque ex eo , Noachum non 
mpdo iufliflc Familias ex fe ortas ab fe in* 
vicem leccdete, fed fie dediflè fingulis cer- 
tas Orbis Terranftn Partes , atque ideo 
Homines , antequam îta ex Noachi prae- 
ccpto fccedcrent , voluiflè , quafi monu- ^ 
mentum fuse cônjundac adhucdum habi- 
tationis , Turrim altisfimam excitare. Ac- 
cesfît dein aliud ex Grasca item Veffîo- 
ne , quac Efajae xxviu it. DnïD SttJ 
h* e. Torrentem M^tiy vertit, VhoxofSfoù^ 
ouod eft nomen Urbis in finibus jEg3rpti 
tatae. Inde ergo tradiierunt quidam Par- 
très , in eam urbem Noachidas conve- 
nUIc, & iitic fortibus jaéfcis divififlè inter 
fc Orbcm Terrarum , fcilicet > quia He^ 
braica vmx iftius loci (*7nj) figriificaverit 
firtem^ciuod ipfum tamen eft fîlfum. Sed 

Z 5 tam ^6t . jT A C. P B R I 2 O K I I 

tam frivola infuper & abfona fiint omnia , 
ut tempus me , 8c xnôim , & Le£^ox>s , 
putem perditunim , quod his confutandis 
tmpenderem ^ tanto mams^ quoniam id 
jam praeftitit BochzctusiPhaligih i5. Scd 
& ipfa Noachica Terras Divifio,non tan* 
tum Sortitio ifla^ (ktis eft aliéna ab le- 
rum tune ftatùjin quo mulfo maxima*pars 
Orbis mndum erat cognita^ ut itidem jam 
monuit i. U Bochartus. Adde nondum 
fuiflb Terram diviiàih in eertas Regionc% 
Fin€S^ Appcllationes r^uUa adhuc No- 
mina habuiflë Montes aut Fluvios, Re- 
gionea aut Mariai. Non potuit ergo No- 
aehus tôt diverfîsFamiliis^feuFamfliarum 
Progenitoribus , qui Vapitex. memoran- 
tur, diverfos & fuis finibus circumfcrip- 
tos aifignafiè tune terrarum traâus) quin 
immo. ad fummum &c in univerfum potuit 
tantum monere Semitas , ut in Orientem 
feeederent , Chamitas , in Meridiem & 
OciidefitenL^ Japhetitas , in Stptentriimem 
6f Occid. quod £ùm ante Difperfionem 
& in £a fecifle , ut affirmare liquido non 
poflumus , fie nUque negare volumus. 
Verum id longe abeft â Divifione fînmila- 
rum Regionum in Varias & Cbmplurcs 
Familias feu Gcntcs. Sed tamcn , lî ma- 
xime fides in his habenda eflèt Patribus, 
qusB non eft, vel fie non fêqueretur inde, 

jam Origikes Babylok. Cap. XIV, jffj 

jàfid ante Phalegum , aut illam Linguahim 

'Confufionem9tuii& Hommes in Colonias 

diverfâs re ipfa jaip divifos , aut varias eos 

Orbis partes jâm tune incoluifle , quum 

ex Patrum îUorum fcntentia Noachus tah- 

tum diviferit fuis Jus aliqupd in divedàs 

Orbis Terras, easque illis non fa£to ipfo 

jam tum dederit,* fed deilinaverit tantum 

Se affignaverit : quam di^ifae fie terrae 

Deftinationem fecuta dein demum fuerit. 

illa Hominum Difperfio ex terra Sinear in 

totum terranun orbem poft impeditam a 

Dco Turris exftruâionem. Et hoc ordi- 

ne procedunt fere etiam reliqui Patres, qiii 

Noachicam illam Divifionem tradiderunt, 

Vi^e omnino prxter illos ipfbs a Marsha- 

mo jam cttatos , etiam Eufebii Cbronicm 

Gracum Pag. p. lo. ii. Sed ^ ex Re* 

centioribus multi , eos fecuti in recipien- 

da Noachica Divifione , non diter tamen 

eam receperunt , quam ut , qux a Noa* 

cho faâa efl:, fuerit tantum verbo faSa^ 

at , qua in conJbruSiolk Babylonkét Turris , 

re ipfa fuerit nâa. Ita certe Salianus in 

jffm. Eccl.'^d Annum Phalegi primum» 

2UO ille refert Noachicam Divifionem ^ 
cuti demimi ad annos Phalegi modios ve*" 
ram Seceflionem, de utraque fie infuper 
ibi locutus : Ita qiue nunc fuh ortum Pha^ 
Ugi faSa ift Divifio^ nm nifi DIU POST^ 

9cça^ ^64 Jac. Perikokii 

occafione Mvi/onis Ut^uarum ^ IN REjSf 
deduSla ejl. Ferri ifta poflènt » quippe qui- 
bus tantum Ûna agnofciQir vel aamittitur 
Sec^O;, certe nulk Prier, ^uas ante Con- 
fufionem Labii fucrit fàâa , ut illi volunt» 
contra quos hic disputannis. 

Ëx Vcteribus tamen ^ulpicius Sevenis 
lih. I. aliter, fed iktis intncate & ambiguë» 
faac de re loquiftir. Nam ait , Cbami Fi- 
Uus Chus Nimbred giganfem genmt ^ a quo 
Babylon Civitas conftruBa traditmr. Plera-^ 
fue etiam oppida ea tempefiate condita mé^ 
maranfUr. Sed cum mulHpJicaretur huma- 
num genus , diverfaque Dica atque Infulas 
mort aies haberent , um tantum omnes ZJngsia 
utehantur^ donec fe in unum Difpergenda per 
totum orhem multitude contraxit. 'His confi" 
liumfuit i^ifign aliquo op^e famamqtuerere ^ 
PRÎUS^AM a fe imiicem Mucerentur. 
ha turrim 6? if . Sea Fitiis Noé ita divifus 
Orbis fuit^ ut Sem intra Oriaaifmr Japbet 
Occidmiem , Cham Mediis cbntineretur. Vi- 
detur in his velle ^ Homines adeo tune 
multiplicatos • ut jam ante Turrim ex- 
ftrui cœptam varia condiderW oppâa, 
atque in divcrfa LOCA & INSULÀS 
ab fe imicem abieîint , fèd inde , quaii ad 
tempus modo abiiilênt , futili plane de 
caufa rediifle poftea & fe contraxiflè in 
unum Locum 9 ^nàc mox edènt tamen in 

pcrr Ôrig^ês Babylon. Gap. XIV. jtfj- 

j)crpctuum denuo diducendi , feu difper- 
gendî, fed fecundum divifîoncm a Noa- 
cho antea fa&^m. Verum fi ad res, quas 
nairat, attenderimus , facile deprchendc- 
mus, illum , nuUa prorfiis temporis aut 
Chronologiae habita rationc ^ fecutum 
finjpliciter atque imprudcntcr Ordinem re- 
rum , quo in Gcnefi Capp. x. & xi. cae 
traduntur, ncc animadvcrtiflcj Hiftoriam 
Turris , qua ratio rédditur priorum , feu 
caufa & \podus exponitur dirperiîonis & 
Separationis in prioribus jam mcmora- 
tae, fuiflcj ut deouit, tempore Prioren* 
Nempc Capite x . de Nimrodo inter poftc- 
ros Chami quum agitur, fubjicitur con- 
tinue , tcnuific eumlBabylona,aliaquc op- 
pida, ficuti Aflur tenucrit Ninçven &c* 
Sed & ibidem in Gracca vcrfionetrîbuun- 
tur J, f . & ult* pofteris Noachi N?«* rJf 
iS-y^y > Infula gentium. Inde ergo illa arri- 
puit 5 qu« de Babylom 6f plerisque oppidis^ 
ut & de diverfis locis ac InfuHs^ quse jam 
tune habuerint Homincs,temere adeotra- 
dit. Sed dein 9 ut conneéhit tauien cum 
hisce Hiftoriam Capitis Undecimi , fingit 
de (uo ^Homines éx illis diverfîs Locis Se 
Infulis denuo mntraxijje fe in Unum , agno- 
fcens ergo 8c ipfe , quoa verum erat , om- 
nes omnino Homines in excittaida Turri 
fui& conjunâos, & inde demum in per- 

pc- 366 J A c. Pbrizokii 

petuum dirperfos^ atque adeo neutiquam 
iftic de Chatnitis tantum , aut parte qua- 
dam eeneris Humani, fed de UniverTaagi 
Omnium multitudine ^ in perpetuum tune 
diipergenda. 

Longdi re&iUs id quidem ille , iquam 
Marshamus,qui exUna Difper&one Très 
nobis excwUt : primum illam Noachicam^ 
per quam, jam ante Phalegi tempora^ 
magna pats orbis terrarum tuent hsd>ita- 
ta I £>ein illm Pbalegi diebus faHam , fed 
tantum inter Semi , aut Eben, liberos^ 
jTertiam vero ex Capite xi. Genef. cpx 
x^venerit Chamitis folis, in exftruenda 
Turri occupatis, vcl infidelibus ittis Filiis 
Uominum , qui pofi Diluvium ab Oriente 
profeSi in valk Sinear cmfederint (^c. feà 
qtà arcbkeSli in amnes terras fitit difperfi : 
Sic loauitur pag. 478 ^ ubi negat B^y- 
lonem ab illis conditam , quia irritum/iifri/ 
/4»^< miiilii fU9;(«vM4«. Satis autem ex hisce 
apparet , etifon Hanc Difperfionem ipfum 
.facere diverfam ab illa Noacbica , immo & 
illa Pkglegica , qus: tamen fuerunt omnes 
plane una eademque. 

Alter 9 cujus fentelltiam excj^tere hic 
dcbcmus , eft Eraditisfîraus Vir , Frid. 
Spanbemius , Filius , Venerandus nuper 
noftii Ordinis CoUega« 1$ enim in no- 

4 P*g' 508. Sd* tîff. Originbs Babylon. Caf. XIV. 567 

viilîmis Chronologie S. ut & Hiftoria Ec^ 
clefiafticée Edicfonibus diferte itidem diftin* 
guit inter non tam DiviEonem , quam 
Seceffiofiem NoacbidartBn ^ re ipfà jam fa- 
âam diebus Phalegi , & Difperfionem aedi- 
ficaûftum Turrim in terra Sinear, poitct 
fâdam. Préecejftjfe enim Colonias Noachida^ 
ruiUy fcf Divifionem Terra Gen. x.*zi. qua 
non fit confundetMa cum nata foft Confufione 
Of Differjione in adificatione Turris Babel : 
Immo Hanc vix cœpifle 9 vel Nimrodum 
vix regnare cœpiffe^ nifi fesqui .poft facklo ^ 
quando ex Cbufeftana régions fluvium fupera* 
vit 5 fumque porro ait Arahum fuorum ce* 
pis adjutum , ex Oriente trans ÛTgrim pro^* 
feUum ygradum fibi fecijfe ad imperium , ini^ 
tio Regnandi faUo in campftribus Sinear^ 
&CC. VideEum Hifi. Ecclef coLzpi,Zi>t*. 
Ratîones autem ibi nuUas invcoio» qui- 
bus fententiam Duplicis illius Divifionis 
vcl DifpcriSonis confirmavcrit. Similiter 
in ChronoL Sacra col. i6r.. tradit Difper- 
fionem ex terra Sinear raâam annis com^ 
pluribus pofi Colonias deduci cœppas \ Se iftam 
Turrim cxftruxiflc Chami potius , quan$ 
Semi , aut Japheti genus. Qum reSe illos 
çenfere , qui Difperfionem Gentium ex Lingua* 
rum Confufione^ negent accidijfe èo tempore^ 
qno natus fit Pbakgus , - quippe quo illa 

Ca-^ 

* EUt, Lu^d. Bat. Ann. MDCCI. 368 J A C. PÉR t £ ONIf 

CoUma dediici cœperittt t jcjfist deduâio 
fuerit prius, at non fifnul 6? fifhel , fed 
fuccejjive faSla fer Ofiînes Phalegi dies. Vc- 
rum neque iftic rationes rq>enes uUas, 
quibus hanc fuam opinionem adftruxerit 
Vir Summusrut adeo nihilinhishabfcam, 
nifî contrariam pknemcœinterpretationi, 
cujus fundamenta nullam in paitem Tub- 
ruta video , affirmationim. £a tamen 

auia magnat in his rébus eft auâroritatis, 
-y illo quippe profèâia, ac rcripta dudum 
poft fupenora Hujus Diflèrtationis jam a 
me. édita , cavendum eigo eft , ne quid 
illa veritati noceat » h. e. ne a vero abidu- 
cat impradentes le&ores. 

Sed. moleftum mihi acciditf quod ne- 
fciam , quibus tandem af &;umentis ille in 
hanc fententiam fuerit dâaprus, aut qui- 
bus Ego refpondere dèbeâoi. Sx Ordo 
narrât ionis in S. Scriptura, qui ccrte de- 
cepit , ut oftendimus , Sulpicium Sève- 
rum y prsecipui in hoc negotio argumenti 
vicem igfî prasftitit , (àtis Uquido nos ejus 
rationem in contrarium paido ante expo- 
fuifle rcor. Sed & nihil frequentius in 
Hiftoriis 5 quam ut per bccauonem , & 
obiter , faéhim ipfiim memoretur prius, 
ac dein caufa & modus fàâi ex profeiTo 
demum enarretur. Quin in ipfa S. Scrip- 
tura ferme , quoties litera 1 V^au per Nâm 

verti- Grigines BABVtaKr» ClP. XIV. |ff^ 

vcititur, repctîtur'utiquc Ratio rci jaia 
exportas ex fàSto aliquo priore , (èd quod 
poftenus & tune demum narratur. Et ira 
hic (Gcnef. XI. i . ) quoquc vertitur ilk 
ab Junio , feu Tremcllio. v idc & xxiv. 
6z. Porro autem agnofcit ipCb Spanhe- 
mius Linguarum diverfitatem ex hac de* 
mum Difperfîone 6c Coûfufione Labii or« 
tam. Nam difeite ait col. 16 f. eam intet 
illos adificafms Tunis primum mtam , non^ 
dum iffter mnes Noachi fofitros. Atqui in 
Capte X. ut DivifionisTerr^ ac Pofterit^ 
tis Noachi in varias Familias & Gantes 5 
fie ëc, varietatis Linguarum i2^ipms 6t jzm 
mentiô y dum Noàchid^ iftic divifî idén* 
tidem dicuntut 'm varias Familias & Gan- 
tes fecundumfuas Uf^msjcocpi^ af^Umen- 
to perfiiafus Philaftriu$ Brixienfîs m CataL 
Hàeref: cap. 106. çerifuitjVww ante ^edifica* 
tionem Babel multis factdii, magnam fuijji 
inter Homines Linguarum varietatem 5 quod 
vero dein dicantur , Omnes Unius fuijfe 
Labii , eo fenfii di£tum. id exiftimavit» 
^uia y et fi varia erant Linguarum gênera y 
Omnes tamen fe invicejn inteUigebant , & fie 
Una erat ammbus Lingua , non qutdem eorun* 
dem vocabulorum ufuj fed eadem omnium lo^ 
quéntium & audientium intelligentia. Reji* 
ciunt quidem Viri Ëruditi Ijanc tam abio- 
mm 'interprctationem , 8c illam diverfîta- 

Aa tem ^o Jac. Pbuixokii 
tem Linguarum ^te Conlîifiotiem ttabe* 
licam 5 fed àchemst ergo refico^e tàaxtk 
lUam Seceffionem m varias coionias atitc 
Difperfîonem Babelicani) (juum utriusque 
-m cadem proriiis fit ratio , & utracjue 
fententia ex eodem Ci^ite x. vél orduie 
Capifum x. & xi. fit petit». Quid îgitur? 
Clatii^o hase innt indicio ^ Ordmcm 
iUum nairatibnis Moâicac , feu iftorum 
Cofitum^ nihil obftare, quo minus ftatua* 
mus coYmdenter ^ onmia iftius Divifioms 
fi»i Secesfîonis Capitex. memoratacj eve- 
nifiê demum poft illam Capitif Undedm 
Difperftonem ^ 8c Labii Cmfufimem, imde 
demum Linguarum varietas oœpit^ 

Sed & quando Cap. x. fines Cananaeo- 
mm definiuntur^ a Sidone Geraram, (^ 
Gazam Jusque , Sc a Gaza Sodomam y (^ 
Lefchahum usque^ ari quisquam perfuadere 
fibi pôtcrit , ante^Turris exflxuâionem 
tentatam , ifthacc & plura jam exftitiflè 
loca y iisque finibus jam tune cîrcumfcrip- 
tam Cananasam? Âdde his tôt alias Gen- 
tes vel Regiones remotisfimas^ ifto Gapit^ 
lk. jam memoratas ^ veluti «Thraciam, 
Grseciam , vel lïifulas maris &c. Vide 
Bocharti Phaleg. I. i6. & maxime Salia- 
num ad Armum Munài ipji. & ex Vête- 
ribus Jofcphum I. Antifuit. 7. ac Eu(ê- 
bium Cbfim. Gr* pi 11. it, Jam vcr6 an 

crcdi- Origines Babyî^k* Caf. XIV. jyt 

rredibile eft cuiquam animum attendent! » 

in longinquas adeo terras circa Natales 

Phalej;i , feu aniium centefîmum a Dilu« 

vio , fecesfiile jam Noachidas ? Quse enim 

potuiflët ilUs fuiflè caulâ. remotas adeo re* 

eiones (tatim t)etendi , quum utique ia 

longe propiorious laxe latis habitats Se 

pafceré , ac alimenta abunde fibi pecori* 

Dusque fuis invenire poflènt ? Quin immo 

t^mpore Abrahami ipfà Palasftina etiatn- 

dum vacua magnam partém jacuit , ut li- 

quet ex -ejus verbis ad Lotum Genef. xiir< 

p0 10. &c. Nwim omnis térrâ^hac tibipa» 

tet ? ut fçih eligas 5 in que ejus loco ha^- 

bitare velis. Et tamen Gentes ac Familial 

Noaçhicse) quas iftas Remotas adeo Re* 

giones teauerint , illo Decifno Capite jam 

ttiemorantur. Denique &. Jeâanis y qui 

Phalegi fuit «frater, xiii.- Filii iftic quo- 

que nominantur , tanquam Auârores Gen- 

tium 5 & Duétores Coloniarum. Quis vel 

çx eo non videat , tradi iftic etiam res dîtt 

rft Phàlegi dies vel tempora geftas ? Nam 
maxime Jeétan Phalego ftatuatur natu 
paulum major, quod multi fola iftac dif- 
ficultate moti temere faciunt , vel fie ta- 
men non potuerunt utique illi xiii. ejus 
Filii quoque majores Pnalego fuiflè, ne- 
que Hugus diebus eam jam iiabuiflc pro- 
gçmcm it fàmiliam , ut fingult cum fîia 

Aa t in in proprias lecedéiiciit terras, 8c Gentem 
novam jam tune conderentslicet Capite x. 
inter iUos Plrogeûitores Gentium , quae 
fecundum Familias fuas & Linguas diver- 
fis Idbitarint in terris» ipfi quoque me- 
morentur^ & ab Interpretibus eodem in 
his loco 9 quo reltqui j habeantur ae re- 
cônfeantur. Qitid multa ? Certum fatis 
ex iftis omnibus ^ nihil argumenti iitum 
in iUo narratioms Ordinc, ut ex Ca^. x. 
novam Se propriam fin^^us Hiftoriam^ 
quac acciderit ante Difperfîonem Ho- 
minum Cap. xi. memoratam , quum pie* 
raque illius Capitis x, debe^t nec^à- 
rio ad tempora longe pofteriora refèni. 
An vero Vcrbum i7Ô Divifit ( unde 
Phakgus nomen (uum habuit, quia in 
diebus ejus divifa ( ni*7£û) diçitur Terra) 
movit £ruditos, ut putarint ea Divifione 
aliud cjuidj vel confiiltum quid, defîgna- 
ri potius, quam fortuitam^ & fubitam il- 
lam Difperuonem ex terra Sinear ? £t fa- 
ne fuifle Theolojgum Celebrem fcio ^ qui 
Duplicem Sece&onem tuebatur^ & hoc 
vel maxime nitebatur fundamento. At 
lubricum id plane eft & frivolum , ut ni- 
hil magis. Nam per & poft illam Di^-- 
ftQfiem utique etîam Divifio quaedam Ter- 
r« a Noachidis , ouousque eam tune oc- 
cuparunt, ne ipfa fuit faâa^ dum in hac 

çju« Origikss Babylcn. Cap. XIV. 37J 

ejus parte Hi, in alla Alii coniëdenint. 
Quapropter ipfi etiamjudasi^veluti Aben- 
Ëzra ad b. L tum Auâor Seder Oîam^ Ted 
& oiimes illi , ^ui Difperfîonem hatic ad 
ultimos Phalegt annos référant , ipfam il* 
iam Difperfîonem, ex Confufione Labii 
ortam , voçant fenu>er fiJi*7ôn Divijio^ 
fiem. Quin & in S. ocriptura verbum il* 
lud etiam de naturali Seceffione Rerum 
4b fè invicem , immo & coaâa Dilperfîo- 
ne unius in res plures & incérta$, adhi-* 
betur. Sic David P.falmo lv. lo.adDeum, 
^Tltuh lb& I divtde , fparge , confunde^^ 
Lifiguam eorum , h. e. fàc , ut illi inimici 
mei diverfa loquantur , iîcuti divifa tem* 
pore Phalçgi dicitur Terra » dum Deus fc- 
icit, ut diverfî Homines diverfas ejus par- 
tes tune occuparint. Similiter varii Ki- 
vi ex uno Fonte & Flumine profluen- 
tes dicuntur fréquenter û^D *5|7Ô Rivi 
ajuarumj quîa fcil. ex uno flunûné ab fê 
invicem fecefferunt > ficuti Homines ex 
Una Terra Sinear in Varias alias (è fepa- 
rarunt. 

Sed forte auftoriças Patnim de Divifîo- 
pe Terrac ab Noacho fàâa, hanc opinio--' 
nem duplicis Seceifionis vel DiTperfîonis 
injecit noviffimis Interprctibus. At oftenr 
dimus» illam ip(âm ex crrore Grxcx ver? 
fioots ortam ^ & forfan etiam c% 4eni)n? 

A 9 } cin- *-. 174 Jac.P^uizonii 

ciatione Noachi ad fuos Liberos tMmnc 
Dei fàâa, ut ab fe invicem in diverfisiê* 
cederent terras : deinde vero Patres tanfi 
ipfos not> ftatuiiïë DupUcem Di{per£o' 
nem, fed tcnlm&f Divifionc Noachia 
deitinata$ tantum aut ai&gnatas diver& 

f>oftcris ejusT terras^ neque vero ftatimil- 
os in earum poflësiionem miflbs : ouia 
immo eveniilè hoc dcmum poft sedino- 
tionem Tùrris tentatam : eam autbm ip- 
(âm Cusceptam tune , jlntequam difperge- 
rentur^ feu ab & invicem ex dènunciatio* 
tut Noathica (ëcederent, quod proin(fe 
crediderint adkuc futurum. Nondum cr^ 
go fa6ba tune jam erat ex Patnim ipiônmi 
ientcntîa uUa prior Seccsfio , fed fàâa de- 
mum poft Confufîonem Labii. Scd & 
fi qui ex Patribus qualemciznoue Seccs- 
fioneip in latiores f^nes jam fkoam autcir 
mabant , illi fblo narratlonis Mofaicac 
Ordinc in eam opinionem temcrc funt in-r 
du6ti: quod jam fupra de Sulpicio Scv, 
& Philaftrio Brix. probavimus. Et tamen 
vel fie illi càm quafi ad tcmpus , & tan- 
tum , ut paulo latius Se cotnmodius habi- 
tarent , faftam flatuiflc videntur , & ideo 
Homines in univerfum omncs rediiflc cen- 
fcnt ex variis illis locis contraSlos in unum^ 
ut pariter monumentum illud nominis fui 
cxcitarent^ & £unam fibi^ quacreient» î, i^ ORiaiNKs Bab YLOir. CapL XIV. ^ 

bcmi PRIUS^jfM a feimkem diducerenhur ^ 
[u ^ icil, in pcrpétuum ex prasfcripto Noachi, 
P;2^ £^ ccrte Solpicii fîiit fententia.^ Vide fu- 

^ jy^ Scd jam , Patribus rcliftis , videamus 
^ ^ ctiam , quid Judad fcnfcrint, Illi vero dt- 
(L. icrte Ph^egicam Diviâonem , & Difpcr- 
fioDcm B^ylomcam^ pro eadem re h»- 
bent , ac Abrahàmum in ip(â Phalegica 
!l>iviHone tradimt jam annos ftiiflè xlviii. 
natum , nec tamen ambulaviilè in viis œdi« 
ficantiuitiTutrim. Vide Buxtorfiiun JD/^. 
5theaL Philol. II. quas agit deUnpé^ Hebr. 
Canfujume §. 64. & feqq. ac Heideggeram 
Hifimr^ Patriarcb. Exere. xxii. §. î- Idem 
porro fenjQflè Gracci quoque Interprètes 
videnturydum nequaquam dîftinguunt fuis 
locutionibus Separationem Capitis x. & 
Difperfiomm Capitis xi. Nam ficuti vcr- 
bum pfi in illis, ne difpergamur^ &f difper^ 
fit eos Deus , vcrtunt pei; vcrbum Ai^t^arai- 
fnvuij Se àiUieuçMy Cap. xi. §. 4. 8. & p. 
fie priarc Capitc vcrbum YTM^ feparata 
funt^ itidem vertunt^modo per 'A(pcdpfV9if- 
^ùLif %• f« modo per ùkèi&%ifvi^M §. ult. fèd 
& ita §. i8. xoù [lîrtè rSro ùLit^iti^n^»^ *^ 
i^vT^i tS^ yLmcLvcUm : ut adeo de utriusque 
Capitis Secejpone ^ tanquam eadem % eandem 
adhibucrint locutionem. Adde Deuteron. 
XXXII. 8* Quod fi jam novisfimorum 

A a 4 fecu- ^6 . J A cl P S R I âS O N I I 

^culoium Interprètes perluftremns» vîx 
j:eperiemu3 quenquam jpu{>lici Seceffiwi 
lavCQtëm, immo neque in illis, qui Dî- 
viRonem Noacbkam arripiùnt» & tempore 
aliquanto nriorem ftatuuntD^^/^u^ Ba^ 
hylmca. Nam & hi illam hpinRonem m 
ipéi Differfione demum in Rem deduâam 
cenfent , ut cenfuit^ vel maxime Salianus , 
cujus Verba fupra f. ^3. exhibui, ut 8c 
nuperi Obfervatores Halenfès Tom. iv. 
Obfsrv. XIII. $. z. Sed 8c diferte Abramus 
in Pbaro Vet. Teftam. pag. 108. Ofiims ad 
Utmm^ etiam ipfi illi^ qui alias temporis in^ 
vefiiganii vias imeruni ^fatentur ybac ( quod 
fciL in Phalegi diebus divifa fît terra) 
ad Chronolopam Cmfu fiants BàbyUmca fer-- 
tinere, Immo adeo abuirdum crcdiditHei- 
deggerus , ftatuere poft miflàs jam Colo* 
nias demiim Difperfionem Babylonicam » 
ut eo abfurdo refutaverit quoauc fentenr 
jtiam iliorum , qiy Divifionem texx Difper* 
iîonem ultimis annis Phalegi fàâam tnidir 
derunt. Facejfat igitur , inquit Hifior. 
Patr. d. l. tam cruda $pimo » ex qua feque-* 
retur , p^ magnam partem rnç dwnxki^çjam 
babitatam , demum Difperfi$nem faÉfam effi. 
Et fèquuntur has partes Belgas noim, 
tum U flcrius 5 Petavius, Coccejus, Na- 
lalis Alexander, atque aiii innumeri. 
^ed t^p^ça çx lis, qui Qnecam S. 

• Scri* PjRiGjNfis Babvlom. Cap. XIV. 377 

Scriptune Chronologîam fequuQtur , non* 
nulU Seceffionem quandam ex prsecepto 
JkToachi jam ante tempora vel dies Phale- 
gi fàâéin cenfènt , quia longius illis vide- 
jtur (paitium intcr Diluyium & Phalegî 
natales 9 qutmi ut Homines tamdiu manfe- 
rint conjunâi» & quia Noachus fecun* 
dum ipfonim Chronologîam jam ante 
Phalegi natales fuit moituus , quippe 
quum , addito etiam • quod faciunt ^ Cai- 
nane ex Graeca Veruone , anni a Diluvio 
usque ad natum Phalegum fînt f 31. Noa- 
chus autem poft Dimvium vixerit ^fo. 
tantum annis. Hinc ergo Pezronius in 
jintiquitate ^emparum , cap. 13.^. i f8. 
àxdtre videtur, jam ante, quam exftniî 
cœpit Tunis , Chamum in i^gyptum , 
&C ceteros Noachi Filios in alias abiifle 
terras. Idem tamen cap. f^.pf fz. fj. Z)/- 
fperfionem Popularum ^ Divtfionem terra 
tiato demum Phalego (à&am tradit. 

Nihil ^o reperio , quo induétus fuiflc 
potuerit Vir Eruditiffimus , qui Hcbrai- 
cani fequitur Chronologiam , ad ftatuen- 
dam Duplicem illam & diverfi tem- 
poris Seceflîonem , fententiam fi non pla- 
ne Novam, certe patiim receptam: ha- 
beo multa in contrarium , qua: partîm 
jam cxpofui . partiin nunc explicabo. 
'Nam fi foniideremus setatem Hominum, 

Aa f parum 17S Ja c^ Per IZ O Klf 

panim convenieos Se eo nomioe videbi* 
tur^ res Capitis x. referre ad tempusloo* 
ge aEitiquius exftruâione Tunis. Ëtenîm 
vix eft quis^uam , qui dubitet , quin in* 
ter illos , qui Turrim excitare voluenmt , 
vel praccipuus fuerit Nimrodus. Dîlêrte 
ita J ofepnus , & alii , immo ipfe Spaohe- 
mîu5. Nec rationes défunt , fî quis eas 
inveftigare velit^ Nam primum, conli- 
lium hocce captiim haud dubie fuit con- 
tra fententiam Se pra^ceptum Noachi, 
cui aufcultare debuiuent. £rat haec (pe- 
cies Rebellionis , a qua nômen h^>et apud 
Scriptorem Sacrum Nimrodus. Certe 
enim a rebellione fuit fie difbis ^ at nullius 
alterius Veftigium vel minimum reperi- 
mus in S. Hiuoria. Vide jam fupra Cap. 
8. pag. 182. Sec. Deinde , magnus iUe 
dicitur fuiflè F^enatar^(^o merito idoneus 
vel maxime fuît ad faâionem fibi compst- 
randam ^ Se reliquos Homines ad id impel- 
lendos , ut N cacha , ficuti debuerant, 
minime obtemperarent. Denique diferte 
dicitur cap. x. Principium Regni efus fmfft 
Babyhnem ipfam , quoc tamén ex illis fun- 
damentis Urbis Se Turris condendac de- 
mum fuit cru , Se ab illa Linguae Cmfu-- 
fione diéta. Jam vcro Nimrodus hic fiiit 
Pronepos , leu Tertilis a Noacho , Se haud 
dubie in flore aeutis potiflimum Venator 

tdeo OmaiNES Babylon. Cap. XIV. 375 
^deo magfms fuit, ac Auâror condendas 
iftic Urbis , & Turris , & Regni. At 
quomodo his jam cohae:ret, ftatuere Di- 
vifionem Terrac in Natalibus Phalegi cœ- 
pt^, longe, te\x fesqui faculo ^ ut^unt» 
antiquiorem ÉJifto Wimrodi ? quum Phale- 

fus fuerit, fi non Sextns, interpofîto ex 
rrascis Inteqpretibus Cainane , certç 
Quintus a Noacho , ultra quem gradum 
excurrunt infuper x 1 1 1 . Jeàanis FUii in 
eodem Capite x. memorati cum Finibus 
fuis , intra quos cum (ua fînguli familia 
habitarint , verum haud dubie longe poit 
Difperfionem hominum ex terra Sinear. 
Peinde a natalibus Phalegi usque ad Patrem 
Àbrahatni, Therachum, non reperies in 
Sctiptura Hebraica annos plures , quam 
cxx I . atque ita fesqui fasculum , quod efl; 
CL. annorum , poft natum Phsdegum, 
adeoque ipfa illa Turris exftruâio inci*- 
diflec in adultam plane aetatem Therachi, 
quod utique veriiîmilitudinis nihil habet» 
quamvis non ignorem., Judasos eam die- 
bus tamen Phafogi , fed extremis , faâam 
ad tempora usque Abrahami demittere, 
fed quGNd certiffimi eft erroris. 

Porro aucem falfum eft, & clariflîme 
îam a me confutatiim în Cap. S. p. 161. 
& feqq. quod affirmant , Solos Chamitas^ 
vel Nimrodum jirabum fuprum copiis adju^ 

fumy 5^0 Jac; PshizoïTii 

tuntj Turrim illam exftruere aufos , & idea 
dirperfos. Diièrtifnme enûn id fecillib di- 
citur Otmis Terra , qu^ aibucdum erat Litir 
guéS timus , fcd 8c Dms corfudiffè tune 13 
iftic Unguam Totius Terrée , qùod utique 
nihii aliud notât , quam Turrim illam ex- 
ftruxiflè omnes Homines, qui tune erant 
univeriâ in terra, & qui omnes una ea- 
demque adhuc utebantur Lingua, (cd 
quasi Deus confudit per iftam occafio* 
nem , ficuti ipfos Homines ita quoque ad 
lècedendum ab (è invicem tune adegit, 
unde illa Lin^uarum diverfîtas deinde eft 
exorta. Qum eodem plane (ènfù dicitur 
Gen. IX. ip- orta ex illis tribus Noas Fi'- 
liis fecdfiffc ab fe invicem Omnis Terra ^ 
h. e. omne genus Hominum» quod dein 
cxftitit per totum tetrarum Orbem. Quin 
iîcuti una Utigua erat omnibus omnino 
Hominibus, qùod omnes agnofcunt, (ic 
tune omnes Homines unius Linguie erant 
quoque TftK tsy Pùpulus unus^ h. c. ad 
inftgr Populi aut Civitatis conîunâim una 
in regione adhuc habitans. Sed & quod 
dicuntur identidem metuiflè , m fparge^ 
rentur^ tx,fparf% a Deo^ ^^^ ^'^ ^^ ^9 
in fuperfiçiem Totius Terra , non defigiiat id 
Difpcrfionem feu Seceffionem unius Ca- 
tefvîc vel Partis Hominum. N^ue cnim 
Chamita: fparfî funt in omms terras y ièu 

in Origines Babylok. Cap. XIV. jgt 

în terras quoque a Semitis ac Japhetitis 
pofIè{&s. Sed convenit ifb locùtio in to- 
tum Genus .Humanum , quod & dein rê- 
vera per univerfum terrarum orbem fiiit 
Sparium. Sic Aét* xvii. z6. Deusfeeit ex 
uno fanguine ^£if îâyoç dvâ^çwTrm KctrotKtTw 
M tfSv ri nfiff»irov rifç yiiç^ h. e. omne ge^* 
nus Hmimm habit are in onmi Superficie 
Terrée , ubi Grsecis verbis haec ipîa He- 
braica phrafis exprimitur. Manet ergb 
certum & clarum, Difperfîonem totius 
Generis Humani éx terra Sinear primum 
fa£bm^ ac per eam Poftcros Noachi di* 
vifos dein in illas Familias , & Gentes , 
& LinguaS) & Terras •, quae memorantur 
Capite Dedmo. 

Quocirca ficuti vix quîsquam eft, qui 
dubitet, quin Hiftoria exftruendas Tur- 
ris in terra Sînear , feu Babylonica , & 
Hiftoria Nimrodi Capite Decimo memo- 
rata, refpiciant fc invicem & illuftrent, 
fie neutiquam dubitandum arbitrer, quin 
Difperfio Generis Humani per fuperfi- 
ciem totius Terrae in Capite Undecimo , & 
Divifio Terras in diebus Phalegi fa6ta in 
Capite X. refpiciant quoque fè invicem, 
atque adeo utroque loco eadem res âefi- 
gnetur, ac ita Difperfio Hominum ex 
terra Sinear vere fàfta fit in illis Phalegi 
Diebus, Verum bic nova oritur difHcuî- 3^2 JaC. PEUISCONir 

tas , quo temporc Vitac , feu Dierum , Pba^ 
Ugi accident. Spanhemius nofter cœptam 
ipfîs in Natalibus Phalcgi putat Divifio- 
nem feu Seceflionem in varias Colonias, 
fed continuatam fucceffive per omne illjus 
Vitx fpatium. At quac, obfecro, ratio 
cft cocrccndi intra termines vitae illiu9 
iftam in varias fubinde Colonias "Seccffio- 
nem , feu iftas fucceffivas novorum Popu- 
lorum origines,. quum utiquc etiani poft 
Phalegi temporà novi identidcm Populi 
fiierint cxorti, & ab reliquis in propria 
fîbi loca Aierint ? Sumamus ipfum Abra- 
hamum, ex quo utique per Ifkcum orti 
dcin Ifî^ëlitse & Idumasi & Amalekit^ , 
per Ifinaëlem Ifmaclit^ , per filios ex 
Cethura Madianitas , aliique. Vide Ge- 
nef. Caput xxv. Quapropter nequaquam 
illo fenfu videtur accipien^ hacc Phale- 
gica Divifio y fed ita , ut acciderit uno & 
certo tempore Phalegi ex peculiari tune 
caufâjôc fubito voluntatis divinas effeâru, 
quando fcilicct immifla fuit, in Homînes 
LabiifeuhinguxConfufio. At poftquamita 
tune Homines, qui adhucdum conjunfti 
fuerant Omnes , fecefièrunt femel in diverfi, 
fed proxima, L,oca ex terra Sinoar , tum vero 
deinceps multâs etiam alias Secefîîones fuîflc 
in remotiora loca fàétas, etiam diu poft 
Phalegi tempora , nuUum mihi eft dubium. 

Alii Origines Bavtlon. Gap. XIV. 385 

Alii vcro dks Fhàkgi accipiunt proprie 
de ejus Tel Natalibus, vtl ultimo atino, 
vel etiam medio vitsc tctûporc. Qui ulti- 
mmn arripiunt annum ^ ut fâciunt Juda^i 
(Vide Seder Olrnn Rabba in îpfo initio) 
& Chriftianorum quidam illos fecuti , his 
maxime utuntur argumentis \ quod fidem 
foperct ex tribus Noachi Filiîs. circa na- 
tales Phalegi 9 h. e. centum annprum fpa- 
tio, tantam prodiiilë hominum multitu- 
dinem , ut tôt in Gentes fe dîvidcrcnt, 
tôt terras cis & idtra maie occuparent , 8c 
incolis implerent^ deiride, quod certe Je- 
âanis Filii xra. quorum Patruus fuit Pha- 
legus, intra illuâ tempus, h. ei ante na- 
tum Phalegum , ita ie in pofleros fuos 
propagare minime potuerint , ut tanquam 
tôt Crtntium Capita & Auftorcs iti Di- 
vifione Terrac tune faéta reliquis Gen- 
tîum Progenîtoribus ànnumerari debue- 
rmt, ficuti faétum tamen vidcmus Gen. 
Capite Dedmo. Scd res profeéto mira 5 per- 
▼erfis adeo modis accipi totum hoc ncgo- 
tîum ab Interpretibus^ut implicent fe va- 
riîs difficultatÎDus , quac nuUse funt. Etenim 
fatis ex ipfo Mofe patet , ncutiquam exfti- 
rifle tune , quum Difpcrfîo fieret , tan- 
tam Hominum multitudinem , quin po- 
tuerint facile uno inlocovivereconjunâri, 
Immo ilK ipfi ftudiofe utique cavere vo- 

lue- )84 * Jac. Prrixokij 

IvicmatyfÊed^pergerenfurjÇexi àbiêinvicem' 
quoquo modo abirent aut abcrrarent : &£k 
eo ipfo déclarantes y exiftimafle ergOj^ fe 
adhuc diu deinceps jpoflè ita comunâim 
habitare. Imperite v^tuxJMajor afiquis ab 
Interpretibus ad ^ Secef&onem tum vere 
faâam requiritur *Numerus 9 quum difêrtc 
nos Scriptura S. doceat , omnem Terram 
deveniflb pariter in campeftiia Sinear^ 8c 
iftic voluifle Urbem fibi ^ in qua dein- 
ceps habitarent, exftniere tum maxime, 
quum inde a Deo in diveriâs fecedere ter- 
ras jam juberentur & cogerentur. Seà 
neque Indoles rei àtÇiàtnx, Majorem illum 
Numerum. Neque enim Seceflîo flatim 
fuit ÇziBtsiy ut oitendemus poilea, in mul-^ 
tas 6c numerofâs plane Gentes y neque per 
totum terrarum orbem in regiones vald& 
remotas , (èd in paucas tantum & exiguas 
adhucdum FamiHas, ac loca terras Sinear 
proxima ; verum unde ddn Homines y nu- 
méro auâi j longius paulatim feceilêrunt y 
& ita ex fe majores etiam , (èd pofteris 
demum temporious, reliquerunt Gentes. 
Sed caput & priiKipium erroris eft , quod 
exiftimant plerique , in Difperfione Ba- 
bylonica , ieu Divifîone Phalegica , de- 
bere non modo jam exflitiflè omnes illqs, 
qui Capite jl: tanquam Progenitores Fa- 
miliarum Se Gentium enumenntur, fed 

& Origines Babylon. Cap. XIV. tSf 

2c habuiile ipfos jâm tune pra^eniem am*- 
pliffimam, cum qua'in Coloniam (èpara^ 
tam abirc , & proprium fîbi condcre po* 
pulum 9 etiam in longinquis regionious 
iftic itidem mcmoratis , potuerint. Hoc 
aiitem neutiquam convenire cenfent in 
natales Phalegi , feu in annum a Diluvio 
centefimum oc primum , quando neqiia- 

Ïuam tôt Gentcs jam' potuerint exftitiffé. 
>t reôe id quidem : fcd minime perfpi- 
ciunt îlli mentem Mofisf^.qui Capiti to-» 
ties dié^ haudquaquam fîbi propofitum 
habuit coiiimemorare Familias oc Gen- 
tes ^ qua? ftatim in ipfo Divifiotiis (ea 
Difperfionîs momehtojam cœperint, fcd 
potius omnes illas , quse pbft Divifionem 
iftam 5 feu Difperfionem tempore Phale- 
gi cœptam , exinde usque ad Abraha-^ 
mum , feu a Patriarchis ante Abrahamum, 
fuerint exort», quippe ad cujus Hifto-» 
riam proximo ftatim Capite poft eitpofî- 
tam iJifperfionis caufàm & initium pro- 
gieditur^ & in qua dein vâriarum Gen- 
tium Capite x. memofataram mentionem 
jam facît. Hxc fi obferventur , quai 
certiflima funt ,- uti jam obfervavit Dœ 
ftiff. Uflcrius Cbrmol. Sacra Cap. f . tum 
vero nulla in his fupererit difficultas , ne- 

Îue ex Hominum numcfro tempore nati 
^halegi, neque ex Je6bnis Filiis, qui fa- 

' B b cilc 386 J A C. P B 11 I 2 O N 1 I 

cilc non quidem iUo , /ed Abrahami tem- 
pore, proprias ex fe Genres feu Civita- 
tes , verum exiguas , ut omnium Gen- 
tium prima initia fuerunt prorfos exigua , 
tondidiflè }am potuerunt , durantibus eo 
usque, immo & longe poft, Seceffioni- 
bus Familiarum ab le invicem , qux in 
natalibus Phalegi quidem cœperunt , .at 
repetitac dein Ixpius, etiam poil Abra- 
hamum , ficuti ex Eo ipfo , ejusque Li- 
beris , immo^ 8c Fratribus Se Agnatis, 
multa^ dein novas Gentes primam traxis- 
(b originem fcimus. Neque vero opus 
tune erit , Jeékanem hac una de caïuâ, 
quod cum x 1 1 1 . Filiis Capte x. quoque 
memoratur , Phalego ftatuere majorem , 
quod illi itidem façiunt, fed maie, ut di* 
ximus. 

Sunt jam alii , inque iis Salianus , & 
Petavius ipfè, de DoSlrina 7mp. ix. 13, 
qui in mediam Phalegi ^tatem conjiciunt 
Difperfionem Babylpnicam , (eu Secefiio- 
nis initia» fed falfo prorfus argumento. 
Nempe arripiunt ex Ctefia/& iis, qui 
eum (equuntur , longam illam durationem 
Monarchise Aflyriacse ,. fecundum quam 
Abrâbamus anno Nini rcgnantis xl.iii« 
fuerit natus. Hos itaque jNini., & por- 
t6 Beli patris ejus , quem Nimrodum 
fuifle volunt , annos^ ex Eufebio compu* 

tantj Origines Babylok. Cap. XIV. 587 

tant , eorumque initium in mediam fer^ 
Phalegi statem deferunt. Inde ergo 
Nimrodei Regni prîncipium , inde Ba- 
belis originem , inde Seceffionis feu D i- 
foerfionis initia tune rcpetunt. Sed fal- 
uim , Ninum Aflyrium , atquc ideo 4$*^- 
mitam , Nimrodi Chamitie fuiflc ^Filium : 
fâlfun) 5* tam antique tempore eum vixis-^ 
Çcy quod liquido oftendemus > fî Deus vi- 
tam dederit , in AJfyriacis , ièd & ultro 
jam agnofcunt pleriquc Eraditiffimi Viri. 
Longe fpeciouor ell Abrami fcntentia 
(Vide ejus Pharum lib. iv. cap. iz, 13, 
14.^ qui rPatribus discedere nonaufus» 
Noacnicam Divifionem Difperfioni Ba- 
bylonicae praemittentibus , fatis argutc 
auguratur , Divifionem illam teftamento 
Noachi fuiflè fà£bm,quum tantum quod* 
natus eflèt Phalegus, at Difperlionem ac 
Seceflionem dein evenifle intra xx^. an- 
nos, qui inter ipfîus Phalegi Natales, & 
illud tempus, quo ipfe'jam genuit Filium 
Rehu , intercellcrint , & qui proprie fînt 
Dies Phalegi j fiquidem ex iflis unice an- 
nis Patriarcharum Chronologia S. con- 
ftet , atque ideo in ea illud iftius inter- 
valli tempus , feu illi if torum anni , ftnt 
proprii cujusque Patriarche Dks. Arguti 
prorfus & concinni hoc efl commenti, 
m quo nihil traditur abfbnum aut a vero 

Bb z vald;^ vjdde abhorrens , û quo ftindamcnto h 
nco nitcrctur Noachica Divifio , fcU tc- 
ftamento , (eu forte , fàâa. Sed auum 
illa ex crrorc Grxcae Vcrfiotiis apua Pa- 
tres primitus fit orta , nuUa idctrca tsdis 
Divinonis, cujus nullum reperimus in S. 
Scriptur^ Hiftoiia veiligiiùn , habenda 
hic nobis eft ratio , nec caufas ted^emus 
quidpiam , ^uare a genuina Hebraici Tex- 
tus fîitfplicitate recedamus. Quapropter 
nuUus dubito, qmn Divifio ifthasc Terr^^ 
6? Difperfio perfuperficiem totius Terra , acci- 
dent temporè eo , quo natus eft Phalegus^ 
(êd paulo forfan latius (bmpto. Etenim 
debuit a1i({uid in hac re proprium fiiiffe 
Phal(^o ^ quare ab ea ipfe prae aliis omni- 
bus ^omen acceperit. At fi Dies ejus 
mtelligimus de tota Hominis vira , ûve 
cjus média, aut extrema parte, nihil tune 
proprii Phdegus in ea Divifione habet^ 
quippe quum eo iènfu in diebm ipfius He* 
ben , 8c tôt aliorum, acque ac Phalegt, 
acciderit ifta Divifio. At proprium fuit 
Phalego in illa vel Heberi vel Semi fàmi- 
lia , nafci ferme in ipfo illo Divifionis ac 
Dilperfionb tempore, & ideo inde No- 
men hoc juftiflima ratione fibi impofîtum 
a Pâtre habuit. Sed & fèmper ufitatum 
id fuit, ut Nomina a fââds Hiftoricis for- 
mata imponantur pueris eodem tempore 

nati& Origines Babylon. Cap. XIV. $8p 

liatis. Sic I Sam. iv. 21. zz. quum csefî 
eflent a Palseftinis Ifraëlitas , & capta Dei 
Arca, ac inter alios periiflènt Filii Eli, 
jcque ipfe Eli dein » fummus Sacerdos , 
nuncio artonitus quoquc concidiflèt , Nu- 
rus cjus mox peperit, & nato Filio no- 
mcn dédit Tljf) ^ h. c. ubi ghria^ fcili- 
cet , vcl Dei , vcï Ifràelis , nunc eft ? id- 
quc propterea ^ ut diferte additur ^ quia 
capta Arcay Çc quia pcrierat Eli, ac ejus 
Feminae Mgritus. Similiter i. Chronic. 
VII. zj. quum Ephraimi Filii occifi cs-^ 
fent a Gathae^is, proximo dein Filio fibi 
nato impofuiflè rater dicitur nomen Be- 
ria ^ h. e. in malo , addita hac ratione, 
quia in maîo fuit domus ejus. Apud Grse- 
cos quoquc Euripides ira appellatus tradi- 
tur , quod eo îpfo die , quo natus eft , 
Graçci Xerxem ad Euripum vicerint, fi 
fidcs Hefychio lUuftrio in Euripide , cum 
quo conferendus cft Suidas. At Romanis 
tempore primorum Caefarum nihil frc- 
quentius. OCtaviarius Auguftus infans 
ÛTourini cognomen accepit , quod in regio- 
ne Tljurina^ Recens eo Nato y Pater Oha- 
vius adverfus fugitivos rem profpere gejferat , 
teftc Suctonlo in Juî^. Cap. 7. Sic, quod 
tradit Servius ad Virgil. Ed. iv. v. \. 
Ajinius Pollio poji captas Salonas , D^bna" 
ti^ cîvitatem^ eodem anno fuscepit FiUum^ 

Bb 5 quem 390 Jac. Perizonii 

fuem a capta civitate Saloninum voayui^. 
Dcnique de Imp. Claudio, quum de Bri- 
tannia triumphaflet , teftatur Eutropius 
€um Filio fuo Britamici mmen tune impc^ 
fuijffe , qui Se illo Britamici nomine , quali 
prorfus fibi^ & unice dein proprio fèmper 
idcirco in Hiftoriis infîgnitus occurrit. 
Sic illi infantibus : at Perfac poftcriorcs 
itidem Filiis, fed tamèn etiam adultis , a 
populis deviétis Cognomcn tribuebant , & 
conftanci quidem confuetudine , quod do- 
cet nos Agathias lit. iv.p. m. 150. Ha- 
bcmus & in noftra Rep.Hominumexem- 
pla , qui etiam puellis 9 rccens natis , a vi- 
. ttoria tune forte parta nomen , & ViSoriéC 
quidem, indiderunt. • \ 

Idem itaque Phalego evenit , quia natus 
fuit circa tcmpus Dilperfîonis. Nam affir- 
mare prorfus nolim , natum ipfo illius 
tcmporis minimo momento, Sutïicit 
enim , non alium tune fuifle Hebero fi- 
lium, cui nie reftius hoc nomen impo- 
nerct. Debuit tamen vel unicus tune 
fuifle filiolus Heberi, vel certe natu mi- 
nimus, nec diu ante natus. Ceterum na- 
tus eft anno primo & centefimo poft di- 
luvium 5 fi Hebraicam fequimur Scriptu- 
ram, quod fàciendum cenfeo. Nam quum 
neceflario fraus in tôt Patriarcharum annis 
vel ab Judacis in Hebraico TeStu ad lôi- 

nuen- Origines Babyi-on. Cap. XIV 3,91 

nuendam fuas Hiftoriae antiquitatem , vcl 

a Grascis loterpretibus ad eam augendam, 

conTulto prorfus confîlio debucrit fuiflc 

£a^a , exputare nequco , ncc reperio , quac 

t^nta rcs Judxos moviflèt, ut eam minue- 

re adeo vellcnt» in primis quum finitimi 

illis populi 5 Chaldaei , iEgyptii , &c . ex 

antiquitate longa yel praecipuam fuis ori- 

ginibus* majeftatem addere ftuduerint , Se 

ipfc Jofephus pro Antiquitate rerutn Ju- 

daicarum cum Apionc quoque dcpugna- 

vcrit. Longe itaque verifimilius, Grae- 

cos Interprètes 9 quicunque tandem illi 

fuerunt , m ^gy pto fraude hac ufos , ne 

infra iEgvptiorum antiquitatem longe 

adeo fubfidercnt origines Judaicae. Fateor 

tamen viciffim , nimis exiguum videri fpa- 

tium totius intervalli , quod inter DÙu- 

vium & Abrahami astatem in Hebraica 

Chronologia intercedit, fed quod alterius 

& longions eft disquifîtionis. 

Fz&à autem eft Difoerfîo ex terra Si- 
near in regiones , ut lupra dixi , •non rc- 
mbtas valde , fed propinquas. Nec enim 
ulla illis Hominibus caufa fuifle potuit, 
cur praeteritis vel transitis terris prorfus 
fecundis & idoneis abunde ad ipfos alen- 
dos , abirent Itatim in longe remotas , im- 
mo ultra mare, ut volunt Viri Do6ti,qui 
Difperfîonem & Seceflîonem Hominum 

Bb 4 ex jpt Jac. Perizokii 

ex Capte x. potiffimum nobis deducuntf 
Audiamus Safianum ad jffm. Mundi 1931. 
ubi disputât Atheoienfes antiqiiifHtnos 
fvàffc y ânes, & proxime ab Jaivane ortos» 
quod iç ea regiane , ut ait , Javan Parentis 
( Japheti ) miffii cmfedijfet , Mgeo mari cum 
fratribus trajeSp, Hoc Rempli fit Iocq j 
nam fimiliter de reliq^is Noachi nepoti- 
bus loquitur, quafi jam ipfî in regionibus 
ab (ê poftea dcnominatis confederint. Ne- 
que aliter Bochartus Pbakgi I. i5. Termi'- 
ni Difperfionis y ait, a Septentrione fueruta 
Ithracia , ubi TÎbiras 5 &? Caucafus , ubi Ma-^ 
gog: a Meridie Libya^ ubi P but ^ Arabia^ 
ubi JeStan cum Liberis FIXIT SEDES. 
jScc. Manifeftum ex his , fenfiflê eum , ip- 
fos illos Noachidas,(7^//Vf x. memoratos, 
filas Fixijfe Sedes in illis, etiam remotiffi- 
mis , Regionibus, quas ab ipfis nomen 
poftea acceperunt , oc in quibus , Ut Ego 
quidem fentio , Eorum Pofteri demum 
confederant. Hinc ille Termims Difperfio^ 
fUs HUJUS (nam quin poftea etiam mtra \ 
hosce Termines abierint nuUum cft dur 
bium 5 ncc de eo nunc agitur ) in ipÉcm ' 
usaue Europam^ & Africam, ac littora 
Italiae, Galîiae, Hispanix extendit. At 
quid hisce abfurdius affirmari poteft ? Su- 
mamus folos nunc Javanem & 7'hirafum y 
îlïclc Gf^^i^ ^^^ Jônia Afiatica atque Eu- Qaiginbs Babylon. Cap. XIV. jpj 

ropsea, hinc Tbracia nômen & originem 
(uam traxit. Sed quis tandem animum 
fedulo attendens penuadere fîbi poterit, 
illos ipfos tranfiiuc ftatim in Europam? 
Quid moviflc eos potuiflec , ut id facç- 
rcnt ? Nequc enim tanta jam erat Homi- 
num multitudo , ut propiorem fîbi (è- 
dem , & commodam mis , capere &ltem 
ad tempus non poflènt, quam dein eorum 
pofteri , auâo omnium numéro , in ulte- 
riora paulatim promoverent: ut fecerunt, 
donec in as pervenirent tandem terras^ 
quas dein tenuerunt in perpetuum , & ab 
mo Progenitore • unde & ipfî fuum habe? 
bant nomén , denominsirunt : ubicqnque 
autem prius hxrebant , iftic confideoat 
tune Famîlia vel Gens Javan & Tbiras, 
Nulla ccrte neceflîtas adigebat eos per tôt 
terrarum traftus petendi ftatim remotisfî- 
mas regiones , quum utique adhuc Omne$ 

Çoflènt tune & velknt conjunâ:i*in Una 
^emj Sinear viverç ^ coque animo iftic 
l#rbem fibi re ipfa exftruerçnt. 3ed & 
aliquandiu poftea tempore Àbrahami Se 
Jacobi propinqua Terras Sinear locî^ ^ 
immo ipfa Syria , Se Cananaca , paucos 
adhuc nabuerunt incolas. Liquet id ex 
verbis Abrahami ad Lotum Genef. xiii, 
^. &c. fupra (Vide pag. 37 u) jam allar 
ûs ^ fed & èx Hiftoria kcooi profioifcen- 

8p f tis 1 3P4 Jac. Pbrikonji 

tis in Mefbpotamiam , & pemoâantis Cub 
àxo y haud dubie , quia nulla iftic reperie- 
bat teâa aut domicilia Honunum, Ge- 
nef. XXVI II. II. Adde quac eandem in 
rem obfervavit Hcideggcrus Hifi. Patr. 
Totnf z. Exerc. xxi v, p. De Gtaecis vcro 
certum eft, ipfos Gentis fuas primordia 
repetere ab Inacho ^ Hune autem ab 
omnibus ante fe rcferri ad tempora Mofis 
ipfe tcftatur Eufcbius in prooemio ad Chro^ 
nie. Ubrum II *. Et fane vix crediderîm 
diu ante iftius setatem Homines penetrafle 
in Grseciam , licet aliter nunc (èntiant fe- 
re omncs , Eufcbium temere fccuti. Seio 
fatis Sicyonii Re^i in Pcloponncfo pri- 
mordia, Sc Regem primum , >Ëgiaiea, 
poni nUnc vulgo ante Abrah^um , qua 
m re Chronologi & Annaliùm Scriptores 
itidem prseeuntem fibi habent Eufebium. 
Sed ccrtiflîmus is eft errqj- , quum jfligia- 
leus fueftt Frater Phoronci , ut docet nos 
Apollodorus ^ , Phoroneus autem Filius 
& SuccefTor Inachi. Quid plura? Saib 
liquere ex his puto , primos Noachidas 
non exiiflc ex Terra Sinear in regiones 
adeo longinquas, quod ipfum etiam Hei- 
deggerus fenfit. Nam & îlle in Hift. Pa* 

tri^ 

* Sive in prooemio t'tbri , qui infcribitur Xf- 
PM^f K«y«y , pag. 87. 
h Lib, II. m princ , Origines Babylon. Cap. XIV. jpj- 

friarch.Tom. i. Exercit xxii. ij. neceffum 
fuijfe affirmât , ut primum loca viciniora oc^ 
ctiparent^ procedenieque tempore^ £5? crefcen- 
te populi multitudine , ulterius progrederentur^ 
atque in Remotioribus regionibus LONGO 
POST tempore fedes figere cogettntur. 

Cetcrum ficut ergo reliqui in propin- 

quis Terrse Sinear locis aliquandiu hsefe-^ 

runt , fie ipfutn Nimrodum cum Sodali- 

bus éc Agnatis in ipià illa Terra manfîflè , 

verifîmilc eft. Primo enim palam id tra- 

dit Jofephus !• y» uVojusivaeç irofi Bâ(/3t;Aitf* 

¥*iQiç fTupflîfvïja'», Manens poft difpcrfîonem 

apud Babylomos^ h. e. in Nova Urbe Ba- 

bylonfi 5 regnavit. Dein AbcnEzra ad Ge- 

nef. XI. Et reStum eft in oculis mets , quod 

difperfi fimt Homines ex eo loco, £5? Poft'^ 

quam Difperfi funt , reffiavit Nintrod in Ba^ 

bel^ 6? jurrexerunt Reges aliij (^ poft die s 

tnultos , quum mortua effet aias prjor , obli-- 

'vioni data eft Lingua prior. Sed & ip(ç 

Mofès Gcncf. x. 10. Nimrodum Regem 

fuiflê dicit Babelis , aliorumque oppido- 

rum , in Terra Sinear. Hic vero mirari (a- 

tis non pofliim, Viros Doftiflîmos, Abra- 

mum & Hetdcggerum , ccnfère , oppida 

hsec & Regnum illnd condita a Nimro- 

dojam ante Difpcrfîonem. Difcrtiffime 

fie loquitur Heidcggerus Hift, Pair. Tom. 

I. Exerc. xxiii. Se3. z. ^ 28. ubi, fatis 

ap- $S4 J A C. P^E R I 2 O N I I 

apparere^ ait, Nimrodum affte Gentium di^ 
jperfionem inftittUfe Regnum , (^ ejus cuftth 
diendi ac froferendi gratta in campo Sinear éedUr- 
ficajje Hvitates quatuot» quas , repetit dein » 
^ante Difperjionem ah ilh étdificata$ ^pro certo 
tenendum videri. Si jàm qua^ras^ quibus 
utatur rationibus , unam tantum eamque 
frîvolam fatis invenies. Scilicet , quum 
Babel étdificari fit cœpta ante Dïfperfioném 
Qentium , ftquitur , etiam Nimrodum civi- 
tates nias condidijfe 6? principatum erexiffe 
ante Difperfionem Gentium. At quas ratio, 
quas vis , iftius confequendas ? Sed & Ba- 
bel tune, ut îpfc ait, COEPTA jantum 
éedificar'u Ea ergo nondum perfeéU , neu- 
ti(}uam videtur Nimrodus ad alia confc- 
itim oppida condenda tune progreflus. 
Nec pcrfeâra fuit , nifi poft Difperfionem, 
per quam, & pcr Confufîoncm Labii, 
impcditW & intcrpupta utique fuit illa Ur- 
bis & Turris asdinc^tio. Dcindc Homi- 
ncs ante Difperfionem diferte UNAM 
tantum Urbem & fedem ftabilcm fibi vo- 
luerunt eondere , neque alia de eaufa 9 quam 
quia videbant terram efië valde opportunam 
uias omnium habitationi. Et ideireo ne- 
que Urbs illa proprium habuit NoBacn, 
nifî pofl: Difperfionem , quando jam aliac 
quoque Urbes exftnii & cxfifterc xrœpc- 
funt^ quum ante id tempus proprio No- 
mi- Origines Bab ylon. Cap. XIV. i^ 

mine notf indigeret, quia Una Sclbla ad- 
hue cfât in Orbe terrarum. Tantum er- 
go abeft^ ut jam ante Difperfionem, & 
antequaiû Haec Urbs fuit abfoluta, alias 
quoque Urbes fuerint conditas. Neque 
veto Nimrodus ipfe ante hanc Difpcrfio- 
nem Eux , nec totius Generis Humani ^ 
nec Partis alicujus, fuit 9 fed RebeUis, Sc 
Caput tantum fàâionis contra Noachum 
comparatac , at poft dirperfîonem demum 
cum prascipuis (lias faâdonis & agnatis 
fuis manfît mbele, & conditis aliis etiam 
oppidis Rex fuae familial & illarum Ur-* 
bium cvafit. At Heideggerus e contra- 
rio , Nimrodum in ifta Diiperfîone , aque 
ac ceteros^ Babylone fulfum, cenfet abiiflè 
in Aflyriam , atque ibi çgndidiflè Nin^ 
ven &c. At vero fatis liquido hoc in (u- 

genoribus cap. iv. jam rcfutavimus : fed 
c jiffyriam ab jlffitre Se^p Filio denomi- 
natam, atque adeo etiam occupatam., in 
illa gentium difpcrfîone , ex rei natura, 
(eu origine omnium tune Gentium (vide me 
fupra p. 54.) fatis conftat : quin ipfe id fate« 
tur Seh.feq^ %. 42. jljfur^ inquit , origiAem de-» 
dit AJfyriis , nuUa iftic mentione Nimrodi 
jam â6hi, tanquam inde itidem, & bello 
qpidem , pulfî , ut debuiflèt , (î priqr oc- 
cupaflet Aflyriam. Neque vero ^robabilc' 
eft ulla ex parte , in illa prima Difperfio- 

ne 3pS J'A C. PBRIZbKIl 

ne belUl ftatim gefta inter pauc^ aidhuc-^ 
dutn familias de poflèflione terranun 9 cpat 
oinnes tune vacuas erant, & occupanti* 
bus, etiam poffaremis ^ ùlùs laxe & late 
patentes. Non debebant ergo talia illo 
jam tempore fingi aut ftatui bella, in pri- 
mis, quando nulla eorum in S. literis oc- 
currunt nobis veftigia, ficuti nulla pror- 
fus in hac Hiftoria Âifyrise ab AflUre or- 
tas occurrunt. Prasivit autem Heideg- 
gero Nie. Abramus, & in Regno quidem 
Nimrodi jam ante Pifperfîoneifi in Terra 
Sinear condito , Pi&^ri tf^. v. $. p. ^ feqq* 
auâoritate Theophili hntiochtmad Auto- 
lycum * maxime fubnixus, qui diferte ait 
t/rbes illas conditas^ 9rfo t2 tiç hûtxinrHç 
p.sç»(r6?v0(i, antegnim varietas Lifiguarum efi 
exorta. • Sed bono huic Patri in Hiftoria 
antiqua .non multum eft tribuendum, 
(|uippe qui turai focordia errât etiam in 
ils, ^ux ex ipfa^enefî certa fatis. funt & 
mamfefta. Nam mox^ ut alia quamplu- 
rima omittai» , in Terra Sinear inter Cbal^ 
daos primum Regem ait fuîjfe Arioch , poji 
illum Ellafar^ poft hune Cbçdollagomor ^e- 
gem Elami , deniquc poft hune Ibargal Re- 
gem Gentium , quie vocentur AJfyria. Hos 
porro omnes mox vocat AJfyriorum Riges. 
Qualia, quasfo^ ifta funt? nonne prorfus 

con- 

a Lib. II. Caf. xtv. Ed. Wolf. Origines Babylon. Cap. XIV. jpp 

confu(à & miris modis a vcro abhorrentia? 
auum EllaCar utique nonHotno aut Rex 
nieric, (èd îpfum Regnum, quod tene- 
bat Ariocby nequc Hi Kcges fibi fucccflc- 
rint , fed eodem temporc divcrfomm Reg- 
norum feu Oppidoram Reges fiicrint y 
Socii intcr fe oC Amici. vide Genefin 
Cap. 14. Practermitto reliqua. Sed & de 
altéra illa fententia, qua Nimrodum Rè- 
gne fuo & Babylone depulfum poft di^ 
^erfîonem auguratur idem Abramus in alias 
regiones conceflîilè , ^imus jam fupra Cap. 
iv.'p. 6s Supercft itaque $ ut rejeétis vanis- 
fîmis conje&uris , unice ihhasreamus Hifto* 
ria: Sacrse, mise tradit , Hominesomnes ad- 
hucdum conjun6tos,quutn veniflcnt in Ter- 
rain Sinear,confîliumcepiiIçcomniunis iftic 
Urbis fibi exftruendaç fimul cum Turri,' 
quas eos loi^ius aberrantes ad unam iftam 
Ùrbem quati reduceret : fed Deo interve*» 
niente , oui volebat eos ex Una Sede Se 
Loco in Varias Sedes & Terras fecedere, 
interruptum fuiilè hoc opus • adeo ut di- 
ferte dicantur dejiiffè tune Homines ex^ 
firuere iUam Urbem , quas deinde Baiel fue- 
rit di6b, fed propter rem tune jam pras- 
teritam , fcilicet , quod Deus ibi Confudiffet 
Labium totius Terra ,6? ex eo Commun! 
Loco Homines difperfiffet infuperficiem to^ 
tius Terra, Una ergo illa Communis omni- 

[ OXFORD uni & Prûna Urbs cœpta quidem anté 
Di(perfionem , (èd per eam aefîta Sciii- 
terrupta illius exfhii6tio ^ tantutn abeft , 
ut alias quoquc Urbcs jam tune fuerint 
conditac. Confcquitur îtaque ex his ota- 
nibus » ut neceflario poil Difperfionem 
demum Nimrodus in Terra Sinear reffui^ 
verit y atque adeo ibi in Difoeriione illa 
manfêrit , quum & prima illa Urbs , Prith 
cipium Repli ejus , tune demum abfbluta , 
& reliqua: in Terra Sinear Urbes, qua- 
rum ille itidem Rex fuiflë dicitur , cœptx 
demum poft eam dirperfionem fuerint. 
Confirmantur ita vel maxime ex Scriptu- 
ra Sacra Jofcphus & Aben-Ezra , immo 
& Syhcellus pag. 42. qui pariter Nimpo- 
dum manfîflè in Terra Sinear, & Babelis 
Regnum ibi condidiflè , ac relf guiflè Cuis 
faccefloribiis, tradunt. Sed & hinc idem 
Syncellus Chronographia pag. po. & 92* 
memorat nobis ex Africano , ut & ex 
Alex. Polyhiftore (vide Syncell. p. 78-) 
primos poft Diluvium Chaldasorum, h. 
c. Babylonionim 5 Reges fèptem numé- 
ro, quorum princeps Euechous^ fed qui, 
ait y 9r<xp nfAXM 'Nîvfùê vel l^îfAGfdi , apud 
Nos ( Chriftianos ) Nitnrùd dicitur. . Qui- 
bus Septem dein fucceflèrint in Chàldaico 
hoc Regno fex Arabum Reges, quorum 
ultimus viâus & principatu dejetois fue* 

rit * Origines Babylon. Cap. XIV. 401 

rit a Nino Aflyrio. Rejicit quîdcm omncs 
hosce Regcs inter Nimrodum & Ninum 
interjeâos Salianus ad Ann. Mundi 19; i. 
pag. zoj. b. fed nuUa alia ratione, quam 
quia haec non conveniunt in ipfius fenten- 
tiam, Ninum ftatuentis Nimrodi Filium. 
At vero hoc non eft veritati , fed Hypo- 
thefî , quae tamen cfl: falfiffima , fervire. 
Nam prasterquam quod Eufebius & Syn- 
cellus tôt Reges nominatim, & ofdine, 
atque ipHs cum annis Regni fingulos com-* 
memorent, ipfe eciam Diodorus Siculus 
lib. II. init. Nini tcmpore non tantuaa 
Médite , Armenias , Arabiae , fed & Baby- 
Iqnias proprios Regcs exftitiflè nos docet, 
quorum ultimum ille vicerit, & occident 
cum liberis. Neutiquam ergo Ninus Rex 
Aflyrise Babylonicum Regnum a Pâtre, & 
Nimrodo quidem Babylonio, ut volant, 
accepit Heredkarium , fed armis fubegit, 
& ultimum ejus Regem Hoftem habuit, 
ac bçllo domuit. Sed neque Juftam fatis 
video rationem , quare If. Vomus de JEta-- 
te Mundi cap. p. ita confidenter pronunciet, 
ferperam Eueehoum credi ejfe Nimrodum , ni- 
fi quod ex falfa Chronologia lxx. Inter- 
prctum , & ex vulgari de setate Nini fen- 
tentia, quas itidem ed: falfa, denique Se ex 
illorum Regum annis ab Eufcbio & Syn- 
cello exprems , hune Eueehoum refert ad 

C c faecu- J^o^ Jac. Peuizonïï 

faeculum intcgrutn poft Difperfionem, at- 
que adeo infra Nimrodi aetatem. Sed ne- 
que ultima hxc ratio fatîs eft idonea ad il* 
lud ita abjicicndum , quod Eufcbius & Syn- 
cellus^qui facilius in numeris annorutner- 
rarc potuifTent, diferte affirmant, Eue* 
choum fuiflè Nimrodum. Neque veto di- 
vcrfîtas Nominum diverfos femper- facit 
Homines, quum uticjue Scriptores Chal- 
dasi feu Babylonii éosdem Homines aliis 
riominibus appellaffc repcriantur^aliis Scrip 
tura S. Ita Adamus illis e'ft Alorus^ Noa- 
chus Xifuihrus ; quidni ergo & Nimrodus 
Euechous ? Sed tamen neque ego afleverarc 
prorfus velim , Euechoum fuiflè rêvera ip- 
fum Nimrodum. Nam , pra^terquam , 
quod Eufebius & Syncellus fepe in hisce 
errent , ut qui-etiam ex Nabonaffaro Baby- 
lonio faciunt Salmanaffarem Aflyriae Rc- 
gem^ aetas veraNini requlKt grandiusfpa- 
rium ab Nimrodo usque, quam illis Regi- 
bus ab Euechoo usque ad Ninum tribuitur. 
Accedit, quod neque Amraphel in iis Re- 
gibus menloretur, fed qui tamen alio no- 
mine in hocCatalogo poflSt fuiflcdefigna- 
tus. Verum tamen , quia fecundum Chai- 
daeos ab Euechoo demum incipereveriBa- 
by loniorum Reges videntur , quum fupe- 
riores ab iis exhibeantur valde longasvi & 
fatis fâbulofî, tanquam Dii quidam, auc 

Semi- Origines Babylon. Cap. XIV. 405 

Semidei, non ita temere abjiciendam pu- 
tem illam Euechoi comparationem cum 
Nimrodo, Facilius enim errari potuit fi- 
ve ab Africano , five ab Eufebio & Syn-*i 
cello i in numeris annorum 5 uc diximus , 
aut in quorundam Regutn otniilione vel 
ignoratione, quam in Primo omnium Re- 
gum reâre defîgnando. Ut adeo incertum 
mihi fitjUtrum reéte, an perperam , Eue- 
chous a Patribus dicatur fuiflè Nimrodus, 
ncc rcjicerc Ego illud penitus, ncc ctiam 
afiëverare aufîm. 

Ceterum Arabibus illis debellatis Baby- 
lonem fibi fubjecerunt Aflyrii. Aft ho^ 
rum illa jugum rurfus excuffit , incertum 
quando. Certum illud ex Epocha Nabo- 
naffarea, habuide eam Urbem y circa initia 
Olympiadum Chronologicarum, ôcRom^e 
conditas, proprios iterum Reges, quod 
ipfum etiam liquct ex Merodacho Balada- 
nis F. quieodem fere tempore, feu tem- 
pore Ezechiae , Judaei Régis , Legatos ad 
eum mifit 9 ut in ejus valetudinem , quem 
segrotavifle audiverat ,• inquircret y n . Rc- 
gum XX. 12. & Efa. xxxix. i. Verum hi 
tamen Reges non adeo diu adverfus inva-- 
lescentem tune maxime Affyriorum po- 
tentiam tueri fe potucnint. l4am jam tem- 
pore Manaffis , qui Ezechiae fuit Filius , 
Èiiàrhaddon Rcx A0yriorum Babylona ite- 

Cc z rum 404 Jac. Perizokii 
nim occupavit. At mox Médis, qui tan- 
dem AfTyrios debellarunt. Se Nincvcn de- 
ftruxerunt, junxere (e Babylonii inftin£bi 
..& du£hi NabopolalTâri , & fie non modo 
jugum Aflyriorum denuo abjecenmt 9 fcd 
& Imperium illorum cum Médis quafî di- 
viferunt , & reliâo His omni tra&u Afîac 
verfus Orientem, ipfi omnia, quae Afl^rii 
tenueranc in Occidentali parte Afîx , fîbi 
vindicarunt. Ita vero ad Medos tune & 
Babylonios validiffima illa AlTyriorum Mo- 
narchia transiit. Sed , ut Mundus non po- 
teft ferre duos Soles , ita neque duo illa 
imperia diu ferre potuit'una Afia , quîn in- 
tcr fe colliderentur. Tum vero Babylon 
expugnata a Médis & Perfis, in horum 
dein poteltate manfît, usque dum una cum 
iis in ditionem Alexandri M. conceffit. 
Poft qucm a Seleuco , condita Seleucia, Se 
fpoliis Babylonis omata, ac a Succcflbri- 
bus cjus 5 Syrise Regibus , prorfus eft ne- 
glcâra, & exhaufta, & fie deinceps in fo- 
utudinem ac vaftitatem paulatim redaâa, 
in qua ad base usque tempora manfit, 
oftcntans tantum antiqui fplendoris reli- 
quias , rudera , & ihuros. Vide Bochar- 
tum Phalegi iv. if. Nam quîe nunc vul" 
go Babylon dîcitur, Bagdad di ^^ Almzn'^ 
fore Arabum (eu Saracenorum Principe 
condita anno Chriflianorum 76Z. Vide 

Abu]- Origines Babylon. Cap. XIV. 4of 

Abulfàrajum /^j;. 141. Se 143. ac Elmaci* 
num pag. loz. 

Ita vero Babylonicas abfolvimus Origi- 
nes. Qyod fi nunc in hac Hiftoria, ita, 
ut a me faârum, cxpofita, indulgere ali- 
quantuiutn velimus allegoricis feu pa- 
rabolicis fenfibus, reperiemus in ea* ma- 
nîfeftam Ecclefirc Novi Teftamenti figu- 
ram. Etenim ficuti Omnis Terra erac una 
tune Noachi familia, unius labii & fermo- 
nis, & haud dubie in Noachi paritcr re- 
verentiam adhuc compofita: fie Chriftia- 
na Ecclefia primum erat prorfus Apofto- 
lica, pura, & fîncera, atque unius doétri- 
nse , ad Chrifti & Apoûolorum praefcrip- 
tum formata. Illa vero Noachi Familia 
ex Oriente dein transitt in terram Sinear , 
atque iftic confedit, quum dcprehendiflet 
prorfus fertilem , & hominibus ac pecori- 
Dus tuendis alendisque idoneam : fîcChri- 
ftiana Ecclefia ex Oriente , & çx Judasa , 
abiit în Occidentcm potiflimum, & in 
Europam y confeditque in imperio Roma- 
no , quod propagando Euangelio vel ma- 
xime deprehendit opportunum, quia per 
caufam unius Imperii, adgentes quamplu- 
rimas illi fubjeétas facillimus tune dabatur 
aditus , & Euangelii pa(Em praedicandi fa- 
cultas. Ceterum exortus eft in terra Si- 
near paulatim rebellis ille Nimrodus, qui 

Ce 5 omncs 4o6 Jac. Perizonii 

omnes fere Noachidasfibiadjuoxit^Sccûfti 
iis ab Noacho defecit, quin Urbem fibi 
Sç Regnum condidit, ac Turri.cxcîtanda 
fignum omnibus erigere voluic, quo ad 
focietatcm Urbis & Regni cjus identidem 
rctrahercntur , ne facile alias in terras inde 
aberrarent : fie in Chriftiana Ecclefia & 
Iraperio Romano paulatim exltitit Anti- 
Chrillus, qui ferme totum fibi Chrillia- 
num Orbem fubjecit , & ab vero Dei cul* 
tu abalicnavit , fedem porro Romse in me- 
tropoli iftius imperii nxit, atque ibi Reg- 
num Ecclefîafticum fibi condidit, ac qua- 
fi fignum Decretorum fuorum, & Con*- 
ciliorum, fuftulit, ne ab veneratione fiii 
Regni & Urbis deflcftercnt ad alias quas- 
cunque cerimoniasj adeo ut jam tempore 
Impp . Henrici i v. & v . Papa Pafchalis 1 1 . 
aufus fuerit poftulare jusjurandum hujus 
formulas , Anatbemafvzo omnem harefin , £5? 
pracipue illam , qu^ ftatum frafentis Ecck^ 
fia conturbat , 6? docet Anathema (fcil . Ro- 
manae Sedis) contemnendum , ac Ecclefia li^ 
gamenta fpernenda ejfe. Promitto aufem 
obedientiam ApefioUca Sedis Pontifici , ejttS" 
que Succejforibus fub teftimonio Chrifti (^ Ec^ 
défia 5 âffirmans 5 quod affirmât^ &f damnans, 
quod damnât SanSla £5? Univer faits Ecclefia. 
, Vide Append. ad Marianum Scotum Ann. 
iopi>. & adde Aventinum AnnaL Bojorum 

lib. Origikes Babylon.Cap.XïV. 407 

lih. VI. p. m. 48/. Verum ut Deus Nim- 
rodi & Hominutn primorutn cbnfilia, con- 
tra Noachî prseccptum capta, difturba- 
vît , & immîttendo Labii confufionem ad 
fccedendum eos adcgît, ail ita, ut Nim- 
rodus Babele tamen manferit, ac regnum 
retinuerit, licet quamplurimi ab eo & 
ïlcgno hoc Babelis feceflèrint in varias 
Terras & Gcntes, Harum autem plerae- 
quc fucrint quidcm ab reélo Dei cultu alié- 
nas', verum una ex illis Familia & Gens 
dein jcxftiterit , quam fibi Deus clegit ve- 
lutîpropriam: lie etiam humanaRomanas 
Ecclefise confîlia inhibuit tandem Deus^ 
& fimilem fere Labiî Confufionem in eam 
immifit ac Seceffionem , fed ita quoque, 
ut Papa tamen fuum Regnum Romse qui- 
dem'retinuerit, aft quamplurimi per Ger- 
maniam , Galliam , Britanniam , Daniam , 
Sueciam , Poloniam , Hungariam , Belgi- 
cam, Helvetiam , ab eo & ejus Regno ac 
Ecclefia feceflèrint in varias Seétas Enthu- 
fiaftarum , Anabaptiftarum, Socinianorum, 
& maxime Lutheranorum,acZuihgliano- 
rum y ex quibus quin Deus unam fibi ele- 

ferit , & habeat peculiarem ac f œderatam 
îcclefîam, nuUum nobis eft dubium. 

FINIS. 

Ce 4 INDEX INDEX 

Rcrura & Verboruîtn. A. 

Abelis nomen non vîdetur infanti a paren- 
tibus împofitum. pag. 185-. 
• Abenezra laudatur. Z93. 
Abrahamî majores côluerunt Deos aliènes. 

173. habitarunt in Mefopotamia , in oppido 

Vr. 139. 140. 
AcervHS ab 'Aytlpm derîvatur. 271. ] 
/ie/rialeus Rcx Sicyonius ncutiquam fuît antî- 

quîor Abrahamo. 394. 
Aegyptiî certarunt cum aliîs- Gentîbus, & 

Babyloniis maxime, de antiquitate fua. 71. 

72. 
/î!yy(Apùt ab n*l3K Epffiola. 27 1. 
"AyyeMt ab eadcm origine. 272. 
A'yeiçt^ ex Hebr. Lingua derîvatur. 270. 

*Ayt\ii ab âytiçâf. 272. 

A'yoçà ab iytiç^iyi. 

Allegorise in ufu apud antîquîffimos Homincs. 

204, 205'. 
Allégorie» întenpretatîones. 198. &c. 204. 208. 

300. . , , 

Allegorica Hiftoria: primorum Hominum in 

Terra Sinear interpretatio. 405*. 406. 407. 
"'Avai , ^A»««É«, notât Gigantas , Deos , Rcges, 

Dominos , derivatur ex Hebrxa Lingua 27$-. 
. 2.76. 
Antîqutffimî temporis res obfcur». i. 

reâe tamen ât ^ fi indagentur. ^. «ÊmfÊÊmmmmÊm INDEX RERUM & VERBORUM. 

Anucbtha , Urbs ubi olim Sedes Caîni fucrat. 

48. 
'Af^v^$ ohfcurus , tgnotus, 287. 
Aracca urbs dîverfa ab Erech» 78. 
Arces canditœ in initîis'îpfis Urbium. ifi. 
Arrianus in Periplo cxponîtur. 289. 290. 
■ in Dijfertat. Èpiéleti- 285-. 

"AvftfMiy ^obfcurus , igmhilts. 287. 
AJfaradinus» Vid. Ejarhaddon, 
Ay ur Semi F. condidît Ninîven, non Nîm- 

rodus. J2. feqq. 297. 
Ajffyriorum nomine aefîgnantur ctîam Babylo- 

nii. 10 62. 

. B. 

BaiyloH Belî F. 149. 
Babylon Urbs antiquîflîma y.ô. 44. fo. Ejus 
Origo. iff. i5'7. &c. 399. quo cônjSlio re- 
feratur a Mofe. i6o. 

immenfàm antiquitatem jaâat. 8. an ab 
Semiramide condita. 69. 70. 148. &c. an a 
Belo.70. 149. &c. 

capta ab Aflyriorum Rege, Efarhad- 
done. 87. 88. 

minus potens poil tempora Nabopol- 
lairari. 87; lèqq. 

ejus fata & vîcîffitudîncs. 400. 401. 
Babylon & Nineve foepe junguntur. 5*9. 
•— — Ejus Regnum in S. Scriptura antîquîs- 

fimum. 5-0. 
Babylonia an inundationibus obnoxia* 49. 
■■ èx ea navigabatur in Perfîcum marc* 

m fertîlîs valde fuît & pafcua. 310. 

>■ plana & campeftris. 316. 317, 

Ces Baby- INDEX 

Babylonii ob£ervatione.s cœleftes habuenmt ob 

annfs 1903. ante Alexandrum M. 6. quare 

ab Naronaflaro certiores demmn iaci^aot* 

20. &c. ao. &c. 
■ ■ Ajjyrii vocantur. 10. 61. 62. 
Babylonîcae veftes.49. 
Babylonici Reges antiquiflimi ante Ninum. 

401. 
Babylonîca Turrîs. Vid. Turrîs. 
Babylonien Myriades annorum explicantiir. 

22. feqq. ' 

Babylonii & Aegyptii de antiquitate fux Gen- 

tis inter fe certabant. 71. &c. 
Bagdad a quo condita. 404. 
Bflus erat nomen Supremi Dei in Oriente apud 

diverfas Gentes. 73. &c. 
Beli fuerunt plures. 73. if2. 
Bflus Babylônius condidit Babylonem. 15-3. 

eft Mimrodus. 1^3. 15-4. 
Belus Àegyptîus » 70. feqq. 
Berofus Chaldaeus , floruit tempore Alexandri 

M. 14. feqq. 

non videtur fuîffe Auâor Epochae Na- 

bonaifàreas. 20. 

explicatur in diveriis , quas memorat , 

Annorum Myriadibus. 22.feaq. 

non videtur fcripClfe de Nabohaflàro , 

<^u» Syncellus , vel Alexander Polyhiftor, 

ei'tribuit. 31. 32. 

C. 

Cacus antea alio nominediâus«i85'. 
Cadmus cur in ferpentem converfus dica- 
tur. 47. 
Caîni urbs. 45*. 48. 

CaL RERUM & VERBORUM. 

Callijlhenes obfervatîones aftrorum Babylonî- 

cas in Gr»ciam mifit 6. 
■■ ejus fides in hac re defendîtur. 9. 37. 

Cantîcis debetur prima Hiftoriae origo. 2. 
Chaldaçi, qui & Chasdim^ a Chefed Nacho- 

ris F." orti & diâî. 66. 139. 141. 
■ ■ .i^ habitarunt primum in Mefopotainîa, în 

Ûr Chafdîm. 1^9. 140. 144. 
. tranflati inde, & collocatî in Babylo- 

nia ab AlTyriâe Rege,&forfanaNino. 141. 

142. 
Mnu tu jam memorati in libra Jobi. 143. 
Chamit» an gefferint belli^m cum Semîtis. i68. 

169. 
XuA0$, pro Lingua. 214. 220. 
Chloris , Niobes . Filia , antea Meliboea diâa. 

Chronologîa Judœonim a Deportatîone Ba- 
bylonica usque ad Reditum, confirmatur 
ex Babylaniorum & Tyriorum annis. ii8i 

feqq. 

D. 

Dies Pbaiegi quo fenfu dicantur, 382. &c. 
387. &c. 
Diodotus Siculus explicatur. 77. ^ 

Disperfio Hominum ex Terra Sînear non fuit 

malumaut pœna. 187. 188. 329. 
Dtsperfionem cur cavere voluerint Hommes. 

247. 297 &c. 3fi- &c.' _, 
Eiispergi Homines , feu ab fe mvicem fecede- 

re, quare Deus voluerit. 331. 332- 
Disperfio vel feceffio Hominum non fuit du- 
plex. 3^6. &c. 3^9. ^7^. &c. 381. 
Duperfio ex terra Sincar faâa cft tempore 
^ rha- INDEX 

Phalegî, 0^%ilfeqq. 

Difperfio non faâa fuît în remotas valde re- 
gioncs a Terra Sînear. 371. 284. 392. &c. 

— Ejus Hiftoria non eft raraboJa, aut 
Allegorîce intcrprctanda. 199. &c. 229. &c. 
246. 

— quo confilîo & ne^u referatur a Mo- 
fc. 160. 200. 201. 385-. 

Divîfio Terrx Noachîca nuUo nîtîtur idoneo 
fondamento, & ex erroreeftorta. 35-8. 361. 

373- 
i" ■■ non firit fccundum Patres eventu fir- 

mata antc Dîfperfionem ex Sinear. 363. 374. 
DofoH nomen Antigoni unde ortum. 154. 
Dracones in Fabulis Grascis funt Homines in 

ipeluncis habitantes. 47. 

E. 

Ekâra Agamemnonis Filia ante Laodlce dî- 
aa.i84. 
'EwtTnf€m pro Nominibus. 289. 
'Ewirv/iif rif«c dîcîtur , quod ab aliquo dcno- 

minatur. 290. 
Erech în Terra Sînear, Graecîs 'o^x^n diâa, 

diverfa eft ab Àracca, 78. 
Efarhaddon Rex Aflyrî® eft idem , qui Àffa-- 

radinus în Canone Ptolem. 83. 87, 
■ ^ cepît Babylona , & fub potdlatenfi As- 

fyrîorum redegît. 87, &c. 
non EJfe qui dicantur. v. Non, 
Euechous an idem , qui Nimrodus* 400. &c. 
Eujebii Chronicon Gr. tentatur. i/. 22. F. RERUM & VERBORUM. 

F. 

Fers olîm, quiun pauci adhuc eflent Ho- 
mines, maximç eos infeftabant. 306. etiam 
în Cananxa. 306. 307. 
m Earum caedes & venatîo valde glorîo- 

fa. 303. 304. 
Fi m Uominum notât omnes Homines. 170^ 

G. 

ratm & Vn t% Hebrsa Lingua derivatur. 27^. 
■ an maxime fignificet traâum cam- 

peftrem & montibus oppofitum. Ibid. 

Taif4$foç etiam de Vita , non unice de Natalî- 
bus, dicitur. 14.15'. 16. 

Gigantes cur ex Terra natî dîcantur. 47. Fa- 
bula de Gigantum bello adverfus Deos un^ 
de orta. 203. 327. 

Gloris & Nominis (tudium alienum a No^ 
chidîs in exftruenda Turri. 234. &c., 

Grsca multa ex Hebraico fermone derivata. 
270. 271. &c. 282. 283. 

Grxcîx origo neutiquam referenda adtempo- 
ra Difperiîonis , aut proxima. 394 

GroBci pleraque Afiae majoris ante Cyri tem- 
pera ignorarunt, & ideo deftruâîonem Ty- 
rî Veteris a Nebucadnezare feâam non me- 
morant. 124. 

H. 

Hebraîca Chronologîa praeferenda Groscos 
Lxx. Interpretum. 390. 
Hebrxa Veteris Teft, Lîngua an fucrît Noa- 

chi INDEX. 

chîltogua:i7f. ^ ^ . \ 

in Hcbr«a Lîngua muka occurrunt &^»i aiv«- 

fmtt. 269- &c- & ideo ex aliis Linguis re£be 

îlluftratur. 270. &c. 
HÂrsearum vocum etymâ non font derîvanda 

a Grxcîs. 277. 278. 
Hebra&s voccs cxponuntur 
njftt collegit^ tr\2ii ^pffiola» ^70. 27i. 
nyp3 P^^ campo 320. 321. 

nu tr\)yû Tiio- a*«v«^«» ^Si. 

pr iSo. 

•?|i pro /îtf/«<» , monumentO" lôf. ^66^ 
fHH* ♦jûS Coram DomnO' 301. 
JDD ^77- ^78- 

^^*8j 228. 

I^£j etîam de fortuîta & de coatta difperfiome 
dicîtur. 372. 

Qgf Nomen & Signum* z6^ &ç^ 
jQB^ <*/ 264t 268- 
OtS^n Q^^c Deus ita dîcatur» 207. 
f\QSff 212. &c. 21(5. 

i) & tp'. permutari inter fe crebro folcnt. 278. 

279. 
Schin ^ Sin ctîam promifoiie vîdcntur adhf- 

bîta. 268. ^ , . , 

Hevxî a Serpentibus d'iûi , habitabant olim ma- 
xime in fpeluncis. 47- 

Hiftoricî temporis initium în Oriente, Graecîa, 

& Romae. 3. 
în Hiitoriis fa;pe cîrcumftantîa quaedam fiio 
loco & tempore praetermittitur , quae deîn 

demum ï 7 RERUM & VERBORUM. 

demum alîo loco refertur. 334. &c. 
Homerns allegorîce expofitus. 204.205'. 
Homo ab natura ad conviâum & focietatem 

aliorum fertur, atque horret folitudinem. 

297. 
Homînes omnes , qui exftabant tune în Tcr- 

ra^ habitarunt conjunâî adhuc in terra Si- 

near. 161. &c. 380. 
Homines primi vitam egerunt Nomadicam* 

310. 
Hyperbolics locutiones in prophetils uiitat«* 

125-. 126. 

I. 

Inachns vîxîfTe vîdetur tempore Mofis. 394. 
Initia omniam rerum fuerunt tenuia & ru- 
dia. 235*. 
Jolaus. Vid. Protefilaus. 
y obi .Librî Scrîptor Hebraîcus fsepe loquîtur 
ex & pro ratione temporîs , quo ipfe viiît. 

Jofephus tentât ur & explicatun if» 101.106— 

121. 129. 
Ithobalus Rex Tyrîorum perîit cum Tyro ve- 

terç. 106 
Judices regîonîbus devîâîs a Nebucadneiar» 

impofiti. 102. i23« 

L. 

L& R. 'înter fe in derivatîonîbus permutarf 
folcnt. 272. 
Lahii vox quo fenfu accipîatur a Mofe. 211. 

&c. 
Labii confulîo non fuit pœna , fed inltrumeu'- 

tum^ I I INDEX 

tmn, quo Dcus coegît Homînes ab fc în- 
vicem fecedere. :}30. 341- Variismodispo- 
tuît cffe fada. 347. non fuit perpétua, fed 
ceflavit poft difperjQonem. Ibid. 

Laodice» Vid. EUétra. 

Lîngua Homîaum poft difpcrfionein paulatim, 
& diverfis modis in dîverfis gentibus^ fuit 
mutata. 177. 34Z. 343. &c. 

Lingus mutatio an pro pœna poiiit haberi, & 
an alî» Gentes reipeâu Lînguœ détériore 
fuerint loco , quam Hebrasa. 178, &c. 

Livius emendatus. çf* 

L$uiani locus. 134. 

M- 

Manetho^ rerum Aegyptîacarum Scriptor, 
vixît & fcrîpfît paulo poft Berofum. 16. 
Mfy«f«f undè derivetur* 281. 
Meliboea. Vid. Chlorss. 
Mfr«(v pro f^trky poft' 114. 
Myrtale. Vid. Ulympias. 

N- 

Nabalis nomen non vîdetur înfanti a pa- 
rentîbus impoli tum. iSf. 
NabonaflareîB Epochx inîtium & orîgo , &c. 

20. 33. 34- 

Nahonag'arus videtur ^ publîco in loco conftî- 
tuiffe -Album, vel înftituiffe Annales, in 
quibus obfervatîones cœleftes annotarentur. 

21. &c. 33. 34- Ab eo, & deinceps, dilî- 
gentîus , quam antea , videntur annotât» ob- 
fervationes cœleftes 29. 34. 

non vîdetur dcleviffe priorum Regum 

mémo- RERlJMÎc VEKBORUM. 

melnoriiun. 32. 33. &c. 
— — non fait Primas aut Novus Patris per 
fe.lîberataB Rex^ neque excuflk a Babylo-* 
niis jugum Medo^um aut Alfyrioram. 34. 

NebmadmezAr regfîiavit annos 43. etiam ex Ju- 
dsoram Chronologia. 118— 121. 

■ SucceiToruih ejus annî. irp. 
Nimrodus an idem , qui Eucchous. 400. &c. 

'^— fait idem, qui Belus Babylonius. if3« 

1^-4. 

^-* prxctpuus fuitinexftrueiidaTurri.i82« 

186. l'i^. 

a rebellione eft diâus. 18^. 333. 378. 

— venator fiiît , & ea re fibi comparavit 

Îotentiam , & faâionem , & Regnum. 299. 
x. 309. 
— - Regnum tamen non habuit , nec Ur- 
bes condidit, ante Difperfionem. 396. &c. 

— manfit poft Difperfioncm in Terra Sî- 
' near, & ibi Regnum condidit fibi. 39f« 

39?- 

■ non abiit in terram Aflur. fi. &c. 

■■■ non exiiilè , nec expulfus , videtur ex 

terra Sinear. 6^. 66^ 
iiineve & Babyloa fspe junguntur, ut Uf» 

bes fibi invicem pares. 5*9. 

ab ea Ninyas Nini F. videtur nomen habe* 

re. 149. 
Ninw non fuit Ninu-odiF. ifo. 387. & 401 < 
^— — an(e Ninum Reges fiiere Babylonis. 

400. 
Noachîde onmes habitarunt conjunâi in Ter- 
ra Sinear. 162. &c. 

pariter videntur exftruxiiTe Turrim. 172. 

Dd eoruni. INDEX 

eonim confîliam in exftrucndâ Tinil. ixu 

crant Nomades fea Paftores. 3x0. ftt. 
Kêockm moAuk Homines, ttt in Varias ter* 
ras fecederent. 332. 933. 
Temmi. tamen non dnrifit ceitas inparteâ» 

334- 
Nomadmm vita fnit aotiqnifinuL ^* 310^ & 

iniga» 311. 313. 

M«M» pro quahcnnqtte dcfignatioM Heni» 

nis. 263. 

/;ye Nomine dicnntar, qui obfcnif ûuit & 
' igni^* iStf» 
Mmmm a vocabulo qnodun ÙBfàs ufnrpt» 

to Honiûibns iidiau 183. 
Nomina ex fiiôo adulrïs impofita Tspe pras<r- 

Talttcrunc pte geminis & prtmia. i8f. 
Nêmma ex faâts mUîcîs formata & iiopofi 

ta ittTantibtts. a88. 389^ 
fitmimnim pro âtferte qvSiaflibctdiefebiia di* 

citur. 264. 

qui id eft qioideoi^ fod non ita^nt àb aliis 
pro juito & vero habeatar. 9a. 93. 94. 
Kofa pro nomine proorio. 16). 

* Numeratso PopttU a iWids noa, parftnon 

£iit mabu 337. .338» 

O. 

Ofympias antea Myrtale dlâa. x8f. 
Wympiadis Cfaroaok>i;k:» qaaia Mtian 
ducant a xxviii. Olympiade. a8. 

' Oy4H«#i#, i€khf!is. 288. 

<?r<-^or Urb« Babylonî» , quam Erccb S. Scrî- 

* • - - ptur» RERUMft VEEBORUM. 
ptura didt. 78. 
Ordo narrationis inverfus per Ut%éf w^i^t^êf, 

SS' 3f4* 3J'^ 368/&C. 

• . • , ■ • . . ■ . . 

p. 

Pagi olîm fuerunt fréquentes , & dîceban* 
tVLt tune Uries.'i^f. 
Parentbffes rerum alîarum fope narratîoni Hî- 

ftorîarum per occafiobem mterponuntur tn 

'Sv Scriptura. j-f. jt5. J'Y. 98. 
pMJhrts erant primî Homnes , & habîtabant 

in tentoriis, nec certam habebant fcdem. 

310. &c. Etîam homînes opulentî,& îpfi 

Keges. 3Ï2. vagabantur longum latumque, 

ctîam illi, qui jam certam iedemhabebant. 

312.. &c. 
Phalegi diebus faâa difberfio. 382. &c. h- e. 

quando natus cft* 389. &c. 
]?halegHs natus fuît tcmporc Dîfpcrfîonîs , & 

inde*nomen habet. 398. 
PkHaftrius Brixieniis notatur* ^69^ 
Pbih Judœus ^t{k "ZvvxuTêm^. 196. 197, 
Pboroneus antîquîflimus Grœcîx Rex. ji. 
Pltmus Nat. Hsft. emendatur & explîcatur* 9« 

&c. 39. 40. 
PûdarctS' V. Priamus. 
Priamus antea Podarces dîâus. iSy. 
Proclus Lycius. 205*. 
Prolepjîs Scriptoribus Sacris & altis ufitata* 

141' 
PropiftU hyperboUcÎ5 gaudent locutîonîbus. 

iif. 126. 
Proujîlaas antea Jolaus diâus. 184, I>d 2 R. INDEX R. R 9c L. in derivatlonibas pemmtari inta 
fe foknt. 271. Sallujiius explicatus. 99. 
SapUmtia Salomonis Auâor notatUS. ^^.. 
Satrape vel Judices Regionibus dpmiti$ imfOr 

fiti. 102. 
in Scriptura «S'.fxpe clrcumibmtiaqasdamfiio 
loco & tempore prstermittitur. <ius dein 
dcmum alio loco refertur. 334. occ. Paren- 
thefes in Scriptura S. vid. Paremfkefes^ 
Scriptura S- exponitur 

Gcucf. X. V. 9. Z99. &c. . 
X. V. 10. 42. 44. 5-9. 

X. V. II. fi. occ. 

XI. V. z* &c. isy. &c. arnun allo- 

Îoricc & figurate exponendum. 199. &c* 
oGix VII. V. XI. 49. 

2. Sam. IV. V. 4. fô* 

Efaix XXIII. V. 13. 79. &c. 

Ezechlelis xxvi. v» i. iio. v. 2. 99*103. 

iif. 

'— — XXIX. V. 18. 19. 102. 

Danîelîs iv. v. 27. 70. 

Mîchce V. î;. 6. 00. 62. 

Galat. IV. «'. 24. 209. 
Sernirantls non condidît Babyloncm. vU.. B<f- 

bylon. 
Sepulchri tîtulus olîm Iblum Nomen SepuW 

prœferebat. 284. 286. RERUM et verborum: 

Xt^fMc ex Hebr. OV V^^ iiotet. zS^. 2^4* 

&c. 
Xnftt & TÂ^ dîffinguuntur, iSf . 
Signum pro Noxnine proprio. 202« 
Speluncue olim fuerunt pro Domibus , & Ho« 

mines in iis habitabant. 46. 47. 
Stephanus de Urbibus explicatur. 142. 246» 

149- . - 

^^^«^«^ cxpUcatur. 37. 77. 

Sulp'tçius Sevtrus explicatur. 364* T. Tatianus explicatur. 14* 
T«^*fr V. xïf4«* : 

Tirrr^ omnis notât omnes totius Terne Ho* 

mines. 162. i68. 
Thfophflus Antiochenus ad Âutolycum nota-* 

tur. 398. 
Tjftatus AhnlenRs landatar. 29f. 
*ïroglodytf , in fpeluncis habitantes. 47. 
Jturris iBabylonicœ & Dilperfionis HiAorin^ 

quo conlilio referatur a Mofe. 160. ipf. 

200. 38f. 

non eft Parabola, aut Âllegorice interpre^ 

tanda. 199. &c. 

£am exftrttxerunt Omnes , qui ttinc erant^ 

Homines. 162. &c. 380. 

Habuit ufum Fhari & Signi. 25'9. 2âo. 292. 

293.^0. 315»; 316. 322. , 

^on fuit in Valle , ied in xquabili campo 

exftruâa. 320. 321. 

in ea exfttuenda nuUum per fe fuit crimetu. 

21f, &c. ' . ^^ 

ùd acceffit ex eo , quod noQ aufcultarunt 

Dd 3 Nog* ^«^•. 333- 340. 

7>ntf/ antiqua {P^déeifrm) \xk CMCiimU iiUf 

99^100. • * 

' obfefTa non Mte^ fcd poft di^niâ^ l{ie* 

rofolymam. J04.iOf« ixf.ii6* 
. dcftriiât Ycr« ti NebacMantre, 100» iiz^, 

12:3. 130. &c. , " ' . 

accepit dein Judicet & R^lo( Bèbylobt 

ufque ad tcm|Ku:t Cyri. xo^. 1^13. 
Tyrus nova cœpit & exftitit demum poft tem"» 

pora NebucadaexariSi xif. 126. fab Mo« 

narchia Perfica. ixè, 
Tyrtts nalla fuit cognita GrscistemporeH<i* 

xneri. 130. ' 
Tyrii^ufn Chronologta poft- Urbiem eorum 
« dedraâam a Nebùcadnexare. xx7« &c 

121. 

V- 

yakrims Msxmuf expHcatttS. 30^. 
Vendtiù & csdes majorum Ferarum olim 
• vel maxime gloriofa. 303. 304* 
Vcnatio in ludis Romanorum. 31 4* 
Vtrhé^ apud Hebrttos etiam a Nominibas de- 

rivantor. z8o. 281. 
Votabula Diverfa diverfo fcr^^taraB, qus oUm 

fuerunt Eadepi. 279. 281. 
Cft^. J^b. t^ùMi Chronologia laûdattir.y. 
Ur oppidum Mefopotamia , ubi primmn ha* 
' bharunt Abrahamt majores , & dein Chaf- 

diml feu Chaldxi. 139. &c. I4<. 
Urèt RERUM & VERBORUM:. 

Vrh Cainl fuk'Certa «as ftdes. Tel donrar, 
non vera llrbs, fea dédit ongïnem vtt9 
Urbi. 4y. 48. 

Vrhitm pmà cônditoiei fcxs tantam itcrt 
çiantwaQt. I j-i. . FINIS. ERRA-