Skip to main content

Full text of "Harbinger"

See other formats


>- ' f f 1 • 

Harbinger 

Vol. XXVI [i.e. Vol. 28] 

August 18, 1993 

Throuiih 

May 13. 1994 SPECIAL FAI 1 1993 Ok.E»4TATION ISSUE 
Bookstore 
hours- 
Page 3 Tucusi III. m.\ • V Student 
Activities- 
Pages 6&7 HARPER INTO ACTION 
Welcome ! HtperMy-O've fi. M 71^ K, We*ve come a long way, hohyf u'aMnllfii/f - 

• oktiMMliliii aamSac cImib dunm IIjiiki 
' (if ouibiim a' Mii|«f' *■• mmin' «U l« >i«<r 
Vice President Dolan welcomes students to fall semester ltHtlllipiCirilt|*'lttidiMlt. I«fc ■» a eonpailimaive caxtnknitjr vemi>..;*fwr\j«r«miiiij * A ■ ■• -ttyaxJUiiHuitcomiitinesIimirti 

!•*«•• m lit P AIMS m- ci)ll«|t iIm wmm m new* «m mmif in*» ■■» Cfntfkiin* m [nqiiMc • t ,i ""$ y™ *■* tf« *"««« <|i*iliiy c<lu- 

^ ^ ^ iBi^diiBiliiitllniliw^iniieamfciil aH«:i]|limiiK:||feli«'!«|Balki.-'ui'w ■.jikw jnj Mm itrs |)«»«ilite„ 

WkMlMr)HaM«aMiMlail<» iKifiiiMiwMlcMinMiiiiy (i.« l:jm»« :..!. ja, r.!ie«<~ »m» MiH mh' ' *»'•' '•'«-"'' "*' y™ *« Iwa "flnck 

, „., Hgqut liiiiH. I 'hmiit jnw llinf 14 |w at «•»=. . . ■ . • , ,r ■ • , t- i, a^ • yo«if |iiir«iit of hif her leiunrng, 

'r«IIIIM(hlHlit|tlMpirC(l|h|C *„$. 0»|rttt««i,^'»„. — ., ,v„i:f.. .n»lM. imcm^. 

*<* a «'M *c««ni Harm' f* runfrr t . j (.w „..r Hr,;* . , ,..,. *'>.,,i.r«-. ,.»Mn1ij.jr,,,.n i.yl^.w ^£^^0^ — 

R IJni,inJI>.4iJii.PhD, 
Viic I'rrsiJrn! i>f AcadeniK 
Attain Student Senate Treasurer encourages involvment '■■- ''"KutatlStn- 

pa- cemnHtriil ma^me. 
tftitif Itit jijur tc,to» a:ud«i«».:' \tm • >• >**ur<rri»,kir Itftltlf Itit JW 
cm lM«* a ■| ««icft iM« aM iKii pt Ml iiw ttoi,. • 

fMat.Sii«iicira««iiiMn<it««lailyi« (vo 
kii«tlllit«Mf''Miiniiig. ThitwaitKRl ■<<.'.., .^ ,. - 

frapmMa'l<«alltaia«lawytn.«l' wrrni!ls.\Bll, int W'lli : SlIKlOtt '\ 

•nllW t. pivl i;(> .1 MiKlrni Vnjtt. till 
II tiw. iniil iitm It « t»v ll:<U |W>. Chtryl Brandt Owrimtnt 
I LabiiifomiatJOfi-4 Clubs jnd Organ izations-6-7 Opinion-S Campus Directory Classifieds-ll Sports-12 ") 

^^""■^ ■' - ' '" ' ■■ ■ ' ' ~ " ■ • • . ^ i 
Fall 1993 Orientation Issue The Hiirbingir CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R 

The old name in health care with a new 
l<x)k for the 9()\ 

■ Personal i/ed scrviccN 

■ Female nursc practitioners 

■ Priced tbrthe working woman 

■ HIV and pregnancy testing available 

■ Evening and weekend hours 

■ OB ser\ iees including a ceriilied 
nursc midwife 
s 
s 
R 


A 
D 
S Call lor hour* ^i: N PlmiiCin.ve Kd. 

P.1I.JI1IK'. II,., WK)67 ,ty 9kv€ ^fmndymiT favorite student aetwitijijet: 
'Jindm€onpai]e.y0&7. HARPER COLLEGE BOOKSTORE .PAPERBACK 

«*,:||I MM «<•'.■• I*,»"« 
HARDCOVER 

,-■■ ■ t , i>i, I'i 
3 SUB'JE,CT 
SPIRAl IHH SWEATSHIRT 
Harper offers 
financial planner 
certificate program T>i(' ntTit t ■ 


in^;- -"Ummcr 

:m« IXTIi'd Jl 
or Be Uft BehirxJ! ^^ 
Ijicellent positionj are avaiUbk for qualified individuals 
•ilh RIGHT TEMPORARIES, INC -WORD PROCFSSOkS 

SECRETARItS RtCEPTIONISTS 

• DATA ENTRY 

■ TYPIST CLERKS lASK ABOUT $100 SICN-UP BONUS* 
COLLEGE STUDENTS WELCOME 

Work When & Wme Yoo Want To Fot Top Payl 
ASK ABOUT TEMP TO PERM! 

FREE 

WORD PROCESSING TRAINING 

l^nr cill TocUyl 

JOmk Northweit 

'^^ 708-J98-J6SS 

KlVjn 1 708-459-1320 GRE^VKAT 

W«-WO,f«„j Fall 1993 Orientation Issue The HarbinstT 
Fall 1993 Student Computer Lab Availability 

0|icn LalM Special Purpose Labs MAIN CAMfUS 
3m, Omi Lab. IBM No cluMt. ait idiHtaM. Wont itefect, S|m«lilM«i. and 
Wimlows. A Bulldlnf! - RiMiin 376, Journalism, Macintosh 
Phone 7n8-397-3(M)0 

M«y have classes. Check posted hiMrs Maciniosh suftwarc. Houn: Momlay 
FMiy «.«>AM-llill»PM 

«i»AM-5:«>PM 
ftl)0AM.-4:fl0l»M 
lO:i)0'AM-t«)PM Jfd, WrMng Ceimtr. IBM 

Phone' im-'m-mm x nn May liave ctaiic*. Chftlepmmdkamn. WmliMeiaaMl 
Nanun Teiua. Hours: Monday and Wednesday 
Tuesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday See Posted Hours 
See Posted Hours 
See Posted Hours 
See Posted Hours 
Sec Posted Hours 
See Posted Hours 'Hoars: Moadiy - Frtday SeePiHMlHam 
.See nmeil 'Hten 
Ckm4 D BniMlaa ■ 
IBM / tJNIK l<flii tJP|NNI UHB 4t XWUTS* May PtMNW 70K-3V7-3O0O x 2669 

C'laaaes. Cheek pa0mdkiHm. WmAVttkix I BuildiRK - Room 213, CIS. IBM 
Phone 7O8-397-3O0D x 2372 

May have classes. Check posted htmrs. Windows 
Hours: Monday - Fnday 9:00 AM - 10:30 PM 
Saturday 9:00 AM - 4:00 PM 

Sunday Closed NORTHEAST CENTER PH. 708-537-8<«0 
IBM compuiers with Word Pnicessing and Spreadsheets 
Open Lak - Room 203 Hows Moadiy - Friday 
Sauirday 1:00 AM -11:00 PM 

8 00 AM- 5:00 PM 

Closed Monday 
Tuesday 

Wednesday 
Tliursday 
Friday - Sunday See Posted Hours 
See Posted Hours 
See Posted Hours 
See Posted Hours 
See Posted Hours £flft kmun mre siifr/erl to chamge. Flease check posted schedules. Daily Herald 

WE OFFER MORE 

FULL TIME EARNINCiS 

PXRTTFMF HOURS!! 

. .■■■•.:, tlk- 

v\ roil Ik: 
Looking For a 

JOB? 

See this week's 

Classifieds 

on page 11 

J8(» I9VJ Fall 1993 Orientation Issue 1 Revised interior design program offered 'Tin Wmfm Col|«|e teienur tv 

-r ;•- 1— TallKI III III AWt* lallC .(> ! I 

I r (letrnp Im tMMlMR' 

...:. .jtttn m itK «»«» * ■ ' .- 

vip iitilaMry 

tHe «I»F« prii'ifl'iiiii "Wl'V ^f tr- 
Ml IMM. ilw wieniiw *««« - ■ 
MlpmnttM till' ttc rrinKjt 
i«it«D«M|Mniii<in*Slaitul liiiK-H'k 1',. 
'ntCMi:aliiiii'ii>(rfiNn'iilai<«i-(i««c- in Campus offering 
Financial planner 
certificate program TMtandlsreiinilieil rnunctinl 
iMi (Man ifiwiiig m ic- ha I I in MI|MMg 
it 1 1- mtik aaMi allkli' w;Mr » 

tnH'Mt.. cwpw"?**^ wnffjijiiBitti 
WiMlMieiMh. <■( < Ctli MM taffemtf ckIi 'iiiciag:. tiHimwf Ml 
M' «i*«r * MO- ]■•■■ iMiciil ■■ II 9) 
tmwmm. iiiiii«r(illq«l 

ninf . Dni««i. CdiMlill. ad' m- 
cmlWlJ tty aWlMMWIHIMt ■olfll 

iif SmMmI nacUcM' ail' ronfM '!>» ptuynan t« i irK uudy 
ctnww whwh ci'**t* lt*w^ f« ni 
•ma. aiMMl* iwl to 4t 

1¥ MfflliiMI llM' idt-icuilr 

fiMiiaMf 'Wt'iniiMii pin IJc<l^v 
me Dm* aclMMii Hiwiitt i4fm t 
wnt» «l ctamwum eimiin iju|(f« 

»f iMw'MptMc <IHInk-. r, wtat DiiaiMM hmMv hi nlut j- 
Wiiii in iHinMM «' i'luifc. '::■ «> ' '«•■-! 
ta|i]«if c:iai«MilC'f<'» itv t<"i' eianun^ntff ^ 

pianncn ran »■ >• < ■* - » ^ >i 

(Mcfirm ivjsipntilriifiitillJM 

ilv ..fiiifirl 'uMaMllfeMirici a Degree 

Pmirram h ati lin|MLH^int 


l-«()t)-4-+:^-:.:i22 
^■■■■a ap» mmaM t amil IbM *■»•• ■■••■■■Mnl* ^•■ai. •>•. ISS*. f^/IEIRRIXKIVl 
WEBSTER'S 

OlO-riOIM/^F^Y 
SALE $17.99 REG $21.95 
S/VVE ^3-96 IQOjaigRKHOURI 

LIIW1M9I WONDA* Ilwu THURSDAY. .T;4S •m. - TOO p.m. 

FniOAt....T:48 •m. -4:30 p.m. 

SAfURDAT too *n. • 12:00 noon. 

MASIincAR'D. VIHA. AWO OlSCOVeR ACCEPTED Student Activities The HarhinijtT Be a part of the excitement Discover the dit'ference one person can make MoiSiMiriwCM »\tt Ml N fwi n llarp«r( ..Ikct ( <>mi"i""l» Vr- S(IRiMl *' *lt>' s|.,,> \uU ll.<M>< V.I-1-..t K ' 
r lUKUsI IH. I'M J Student Activities College is more than just books 

FinJ \our niche \\\ Sn.ulrnf \. n\ific\. wr civjic \iniri>\vn I'tu I h* t)* kjn*!.* 
~"\ Ptmmm 111. r..".F..f\i, fN^JirM, i»i s*-trm"r i 'l»b ^::" N. !. ttn' J lilt tnd »*«!,»'») 

'J ihe xiM'«'<'h Trjini S(,irtr„i *,"l>=(«v«l..f^ M.- WJK VI «wllii<ilai* I ..nudjc. I >.ih r['<'i«riimB«n»rrt ll..r|»f -H.. ■„.-., !• Mmi It' Hili't*r*' I"ImI» T*M-1larhin|:t'rAtf'W'ip.afH'r Sri, I jiliiKt^ 1 ni(^»^ ^4 Mti'"|K-i * ■■) ■ Nm.UiM-. \v l(« *«!♦»« |f4frr»«<.4l L J M»4<'l*'Wfw i "liiiK \(.i.J V 1,,,, rn... ^.^^u 
Staflinq S«rv»C»» Students In ^kiA^ 
UP ATTENTION COLLEGE STUDENTS 

°" JOBS!! to*l«°'** 


10 »»*^ ^ """'afjce 

YEAR ROUND PART-TIME JOBS 
FOR COLLEGE STUDENTS 
m^ BOAD^NAY PACKAGE SYSTEM mmmm 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

■ Earn up to $7.00 * $1.00 hr Tuition Assistance 

■ Work up to 5 hours 

■ Jot>s availabi* tor unloaders, loaders, dock data entry, quality 
control RPS RPS Hic^twrfiKld -♦ 


RPS ' 


A:'b«l 


li.Li«.#liM Hte as 


Ml 


\in*d 


T 
N 8 Opinion Revealing the overinflated 
bust of higher education in. pa' h 

.pdviennf: 
a jif'ii<»'> 
'Vni'tiiif . <%»<t«lii- 

<IWi»» '•'• •""■• ■ .... ,,., 

-_, -„__ «'"■<"■■ jwilieiiiie li<l|M| • rnvfa i* « r»r» l»» lUe ■*■*• "' ■ '■ " ■ ■" T'twtr .irr 

hMimtmlkitiliitliit'iiinrciiUrfe *"»•->' 

i-iatw «Mll l>«Wf pKfmt ikc» ki* "»':' 

*(• lllttaHM.'»hk:linr'lklftJIM't *■ •«"■ " "■"" >.« n •«*. .if.' 

IWIf 'Ml CMlCI 'IllCtC" II ililUK-llliM) >.lirKt«tllc.|l 

Wekt«r» i» M*|ll Sel*'»* fm *'» •»■'" '■■■ ■" • '' ~ " • •— " ' 

.' Cht H-iipci Vnir%, ,!••' 

>..iiilid«eii»aliiMiitia;i«ifh It t '>■"""• 

ill fhr kl^M.. i't«i«n a'jfTwri'i'. . 
wwmhmji at.?*. ,if ■;.■. mu. ■ 

i..Vlf'.>..-,1.- 

»niii'» \-.. 1 ; . 

v.(,inpirrfc fimiiiiiiin:. 

Ki;.l:lkH»>ni#m»j||H.IV ,, .. 

• ■ ■■ ■Mliifin.oi., 11. ^♦•Ijinlwr .. 

lea* >w<i||:la'* »<... c ,|«.'i>..i . 

tlt«li:«|.. m ,1 vfHCM wlMC Ik' 
Wimici'il i:' 'P ''". !-d '*ilh « c \5»t ««'' Kdilorbl Board ■\H',M» ! " 
('.■..llli '.t V. The Harbinger Does speech class really 
have am sav in life? 1 At ..f * 
"*■■: V .-ItH'I 

: ',iif jni l.m ! :'ir,i.!!v j hr' i .... 

Ml(P|«>Mf.l I. 'kn.,.V> thjt MIKr I ,111; >.,'■; 

rrtirnL' ^ (.Ir^'cct" fTi tv'-ini -nju v p 

^ ■ *"''i' i>n ^Imrriini: \mujm*Kcs 

' ..pipjr^ .it :h.Kr in.il hdvr 

' '* '"•■" ^"i" ^HfTirnrlcir>'M KctuscI('^Tt.lhrii.iii 

iiiijL' Im irf hjicd .BM <if l:niml«"Jj!(; f-orga all 

'""" "-11'" '*'!-ii ^lull VIM lf.:i>'tit-.] \he (iivi ycir •■• 

" •ii..iilr;.-iMll|p'C'Mi irrjilyni.ir' 

- .' -'..p:"i-i". ~ i'l.ii ^ . a. br Ihc VI, '•■ 

' i.lh.tMtunc 

■il^'^n'Kii.ir '\i''J-*!!..ki).'«'. U'. -' • ... 

* I'mciUv ypnifpn'tinil<jTt"'i 

rrundtTim-nt, mm in ihi' 
.'It II dll rfur i> 'A'h.n y.H. ,. 
11' What do you think of # m^h Let us know in a 
Letter to the Editor Staff (.t'Otnil lnl'irmatii)n t opjrusht lW».i tin HiirMittrri ill rlflils meniwl It.l9«3 Fall 1993 Orientation Issue 

lampus Directory A* l7*BH^ CMBtf ' -nacii %il 
I Kef Ommlwft 
Dwiilii» 

blf Jk-WM ail Htiiiai 

Siialni t*f«»f«ii«ii Catn CAl>iii«IMni>il»i<«»»|(> 

T«lii«*i!y, M:ailiti!i*« 
mi nij'«JI Somn %aen:e Dinttm Offe 
IVntr jnJ B..« CMia 
kiMli« M. Phwiral 
CriucMlan. ^UiMii*. «i«T 

PaAMaafrmm 

Riiafc and Gmumli. Slwp AnSiudK) ftaM'Cut'Coiiw RrtuOLibs 

AlMcna mi Rkkjiwh 
Diwaia Office 

O 


f>ii*iii«l«til'. f-12 |iwaih«i 

IHtiMtaOHkc 
H»affiii|iNiJ<iK)mil| *t«lr»n: f imttwwn i«l ' 'lataMHt lilutaM:!! |l.„V I I Ptan your success at D^^ 


$^ CASH PAID ^$ 

We Pay CASH For: - ^ ^ 

; Compact Discs / VHS Movies , 
; Cassettes ^^ Games 

YOUR VIDEO HEADQUARTERS 

We Reserve Movies and Games Up to 7 Days In Advance 

OPEN 7 DAYS A WEEK m^m & Audio DrV?y We r« wrtoui 

about lutcMi. • moMmc •CNOLARSNIP* 


780 West Euclid Avenue 

(Near Harper College, 

comer of Quentir) d Euclid) 

Palatine, Illinois 

(708) 991-8282 .^J w FaU 1993 Orientation Issue The HariHiigcr 
Delivers 
Education At UPS wc recognize the financial pressures associated with college. As a package handler 
you will receive great pay. flexible hours, and an oppominitv to gain the t^si work 
expenence around from the #1 company in the package business 

Here's what UPS has to offer: 

• $8-$9 per hour 

• Monday - Friday 

• Full-time benefits for part-time hours 

• Paid Vacations/Holidays 

• No weekends 

Two locations to choose from: 

• Addison or Palatine 

Shifts available for: 

Loaders / Unloaders 

3:00- 7:30 a.m. 

5:00 -9:00 p.m. 
*10:30p.m. -2:30 a.m. 
* Addison only 

•' Applicants must be at least 18 yean old 

Applications taken on campus 

IN BUILDING 'A- ACROSS FROM INFORMATION DESK 
ON THE FOLLOWING DATES: 
THURSDAY. AUGUST 26 9AM - IPM 
FRIDAY. SEPTEMBER 3 10AM - IPM 
THURSDAY, SEPTEMBER 9 5PM - 7PM 
OR 
CONTACT PLACEMENT OFFICE FOR MORE INFORMATION 

•For information on other UPS locations please contact 
}'our UPS recruiter through your schools placement office. 
^O^i'^GfOR ^I'^^^^'^SWHO WORK FOR US 

Ops DELIVlRS EDUCATION 

United Parcel Service 

is an ec'^a cc^oortunity employer 

W/F - V/H AmiHi IS. iw Classifieds D Help Wanted ) ( Hetp Wanted j ( Help Wanted j (iimiRiKKiK tixvunal 

f*lttKTH« 

a)ui:i.i;.sTii»3-i> r4l««iyiernac.*inB. 
ti*. ».i kikl sitt «li ■! latAair 

irMlwraliiriiiliM l'(^ i.«kil(M.)i'iljll«t AIlMINBm\TlVK 

TOTM ;. I'm IM X \ vRiin 

(WWIWKIIAKMUm 

TiffiivRBiMiiriSpn 

■HM,;inii:iLCAiJ,..wT-.wiii. 
i?(T..»<4if>KH.'irnif:R 

INHmM ATm^ 

MrBStG p-tfic'lk Hatunjsrf 

K A..*' J.- - $$ MUX ASH $$ 

PM4n« c*™inr "^ "**■ »'*** 

• Ki<Er|)lia*««.'1(rki< 
MCMiMi'MMlMl'I^ ©(7 i/()u ^n{7z/; jvHat s 
where on campus? 

checkout tlu campus directory on fogt 9 c Babysitter taiiiT .' iiiii to Mxvf. K* 
tmtolixKrf..W-BS» Program Board Presents: 

The Jayhawks 

.*y///?.'T^!eY Came in^D^^^^ 

fhursciay, Sept. 16 
7:30 pm 
Building J Theatre 

Tickets: Harper $8 
other students $10 

For tickets and into call Harper Box 
Office at 397-3000 ext.2547. 
mogram toani pmmni* n» Jarnamki SaptamtMi l« 
Here are two of W.R, Harper's 
most popular Macintosh bundles! 

Macintosh Centris 650 8/230 4 2435.00 

$2753.00 ^ Centre. ()* 
Macintosh PowerBo<»k Duo 230 4/120 Bundle Special CD-ROM Priaters n : ^ 1- SljIiUritti II PrrM.iuii I .^^^rWri{^r $^02 $S79 « 
THIS SPACE FOR RENT 

The Harbinger is always Umk'ing for reporters and 
editors. H \oii are interested, stop by A367 anytime. riK HtrWnner. \um» l«. >W Page 1^ Mc'ti'"* S«»«.-«.-oi- I' ooth;iil W c> III en's Xc* n ti i s >ri'< i^v-i V. I 1 ■ H \ I H 

I 11 >%tt 
iH IMI 
I ■ •, -!,il I . \ ctlleyltitll 1 


> - • ' • ' • ■■• ■ 
1 1 ". 1 I 


1 11 \ 
•' " • • ' 


1 It % 
.11 1 fc^'i.. 


- ■ 
., . ■, 


- .■.,,.,,: 


...,„., 


.. ...,•■.. 
.,,,., 


1 11 V 


., I 1 ~i 
\ , ,. 1 !■ ■ 


r .. , ' 
H( »\U 


1 1'" ).ti. 


1 1. 


If. 


.. 


1 .. : 
I i* ^ 

Ill iMt 

Hi IMI 


1 <H. ,..11 

1 II \ 

' " ' 1 


U i 


H^-^ 


k \ ..Mr\ 


1 1.U pill 


N . .. ' 'H : 


1 !■* \ 


1 H \ 


1 * 


I a \ 


1 f- \ 111 ''. 

1 1 1 \ 
1 11 .^ 
c;oir 

i> .\ II . .1 1 . .-.J X 1 1 
i 


X \ I n IN 


1 l\ll: 


i li: III 1,1. ,|| 1.. lTi-.-|>. >U 


H 1 H 1 am 


K. ., k \ .I'll. V 


K<n k till 1,1 


:■ (HI pill 


•.-•l>t.-rill'»-| K HI. 11 1,11.1" k 1".. in- 


Mil.in 


„,.,i. 


J I < .-lli-j.,. 1.1 1 lilf.ivi- 


C 1 It'll ilKii 


;* < w > pi n 
1 ■• IS 1 >.yn: illi. liiv it.' 


1, \.lli't:.. - .t 1 >i,r',,.'i 


( ili-ii 1 IKn 


K (W 1 am ; 


_■ J .:'■ R.K k \ ,.lli;., lin lie 


K.,» kh'til 


K Mt :iiii 


11, 111'".. 1 '"'. "■'■ 


HI IMI 


2 <»*> pill 


().l.,h,i 1 \,U Nk'.^.. 1. 1 h.*!!*'!!!.!!- 


1 H \ 


12 M) pni 


s .. K-.f^-ii 1"^ 1 .iiinu.» 


IH A 


MMH* ,1111 1,. 


ti* iMi 

IK .l!\1l 


■ r- 
1 # il W V 


1 ...> ,'.1 = 1 
.S»i 


ik V .«.ih, ■■„ 


H < >> M ^ 

S«.|,,.'..f 1 .11 ! 

Ih ii||4'l 


1 M 1 ., 


,'"» 
M.d- ■■«:. -..^ ..■ 


. ... ,'.11. 


* t . . » U M !. 11 


t u ^ 

IntriiiTiuriil Sports 


V« 1 l\ I 1 N .. 1 AM 1 1 1 '\ 1 1 


\ C 1 1 \ 1 1 '» 1 > A '* ■«. -iiM » K X 


\l. 1, ,. 1..,,-., 1..1II .,„-|. ,,-„,!,.. 1 ;. 


1 lUS ."^i 1 ll«M -. *- »■' 


W 1., .lliiii^ 


1 ,H-^ .V I l.M, r. 


> , .11...I1 1 II*.,,.,. ' 1 I 
i„' .1. ,11 1 ,..1.1. ,| 


V , , 1 


1 , .1 ,1 .. . ,(i. ^ 1..1II 


S.,1. 


,,,.1.1". 1 , 


1 1 1 ... < 1 


1 . . , , ,,i ,,,.,, 1 .1 


M..,i -v W..I .:■ 
1...-. t 


'1 


1 ttiir^ ' 


. 


1 r..ir^.l.iv I 


.'..,,.,. ml.., 1 .. 


r.K-....,s 1 


.. . ,11,. % 1...II 


Sun.l,«. f- 


1, - 


1 , ,, 1 


!.,.., ,.' *• 


TtiimdMV 1 1 1 

i \ All limes and daio ^ubjni l» changf . Call the phv-skal eduiation ofTiii', ex. 2466, for more information on events. 
Senate 
president 
previews 
new year WchMrlKl. l%lltllllC.llll- 

Obmi *hn iu«c ,im ktpai iMf "I*!* »•»•• m*liiw CiMttt 
A. I -10 School expansion continues New building lies dep;iriment together 

I tmrnmlhum | 

I Imm-im-Cmiii I , • Siyt. K 

•Oh • 
•On, a 

•mm. If 

• IV- 1 

aumlmmtmrnrnmaaf '•»)MM*ietilkte- * : 'i.. (C.|!K, ^ vnj fi, 11.111 1 , ..,„; 

J '■ '•■■'■■« tteilrrjmiioit iij.. 
-l^JlFMfwit Ih.- rivMwi. c«/fj rfM ,*eoo tor *)• tmekH 
"P^fO^O 01 luiiamg I on Aug Ji. Pell grants slashed second year in a row 

Budge, cuts cited u> m.,n re.s,m for cut in maxi.num awards ,o sludenls <hw.:; Mil* 0*11. •i,»,L 

. ?"*?? ' '^•••••(■••' •twiiili.. 

Nl *t LitaH' AA ilimiiai:; mt. 
^•li Wmiii,, na^t HiiM. 

AnlKHCH,iiMiiilmg^. ). 
"*! — itpO'liimt'iliew—iuM 
mmtm mwMmhmpfmm 
^■WMliin ollimtfitiqiftiiiiiiaiii 
■III Ik. MXOMly 9amm lom-* Fn>«ihinan rotrrat wr 
for mid-SipJ 'h llr;;' h|!l 
'■^ ■ '1 ■■■■ 'i.mti-d m 

■ -■Ml' I ui-i li in.[-irh«*njn 
■" ■ !■ t '.'iM,.in«m.ilOpjT«>n,ii,nitv 
"' ■ ■ ■ '.dl by 
tfnihaJ 


■!!:'.Kl.'.f 


■Si.k) 1 I'viufi.prcMiit'iii 


1 »i'i:t!Sijii:sStydci,[;\ss.H, 


Mr [i. 

■'111 "JITllI SCI''1 

■^r'^ nc*' t"i«.L,i, -•"^ Textbook average costs rise 4.8 percent 

^c^ pa> iiig tip to *)() percent more over past decade I"rC\hr!1,:ni ,in,, t v,,r>l"., f \»*v\N :ii,3 ' fditoriaI-4 Opinion- ^: ''" • •'"""•"^''''' ^'^ Features-~«&9 Classifieds-10 Sports-ll&12] c News Donor s needed for survival 3 ■t> tOi «Mui Ctm tm Maul' IkiM 

.« *^,,|„„,,!„,, %^ 1. - 4J4J, 

tealiv JMI <•<><.■« «ti« iii'itaai' a 

ptm t>l' Ma.ft>al ■hiKill w MiMlnl |f 

-•>■ •■» M|aiillfw ti* •!•■. ttwmt. 

•■ ».»• 

I' ''■■■ MM' riMit tnim |in:>|ilc 
.tn.. tj-n xNliiiMliiiMlnllcaiiiaitit fWW .,4 Mr*^ '% iiW 'Hirfi 'nmilnw ^hMinul i.^h:piiiu# ^^mr^' 'llltk liln Mil) tMT 
iimim»ni'jmii'iir:,- 


fiK't. lll»> Instructors offer assistance . '\i!am t>-.f - > •lail. 5 r J •„; Y W A W I, F 0. ALCULUS %5sga djfii 


i C O U R $,„E, „ $ U„ R, V I V„ A L,„ C O U R S E . Thr MartMOKtr D 
Sessions ofTered for 
iMirsing field 

Eidt nMMh Huptt C'oltcoc '*- 
'sijaliinNiK'iful wiMont )<• iliit«c 
miemieiiMi'lliellNxLmiirtifnmi 
«iiidfiicU>N\imet!r»««lu» f)ic(»ra- 
liiai f<» KN iwcnwii 

TItc MnraMwanl wstMnii ire 
kcM on Hit Hum Wcdnetdar iil tmit 
HB«Hl<«l :Jllp,m inl-MWi Thene»t 
■.«'»■» (tuie 1% W«>neMl»y. S«(i« 1 5 

f-\tt mkmoMia iiil<imiiii.in aid 
unm.2Si«. Center provides 
outplacement and 
transition services 

free. mititnuiKin «e»\i<iiii ittmh 
■f itic tHiqitx'emcra mmI ijnci traO' 
slwa un-Ktt mt tviubMe ihn:w(li 
ilieH«|itrC<iilctrCatcr TrM\ii>(>n 
Ctma The acsiiuiiu will he heU 
iiM'MMy ■! ihc N<inlKmi Cenei. 
'RaMUM. 1 375 S. WittfRcaiLPiat- 
imi Hcighb The iMii MJiMun n 

■hnJiiteJ Iw W'sdncMliy. S«:p«,!S, 

7 p.m 
TI)(CacerTnuiniiiinC»ier>\.« 
(WHwritiip tei'ween Harjief fKlleje 
andtlM MvaeMiuirv '" . . .: 
^l,>nll«ll CmM Cwih!,. 
fan* mc ■viiHitt to m^. ■■-.u^-. ■ -< 
onpiailA. ■ m tm ot ihr JntrKt, 
ihiil »u(i Hj pnwiile lhe« >en <c« «< i 
itA- 1 r I- a i(>l< ■vccv I >ttt-n trte i il'tdntit 

' ' * . .;, jnj 

t :. ^mv' 

^ ■ : Ii5 wil) 

b-- ihtir 

iUi:M',i.i.>. 1H.....I- ,afctf 

cflkm llai><||('> : " < pro 

ceil. Ip .MUilitn • ' " , ' : ' n-tOa 
)l::i(l.!Cllldt'llail:t tnc'll at RSWIK {»)■)- 
t»Mffi'„ tmrn-temmi. nci«tvfciigan<t 
1".- ■ ■:!-'i4iic'. RevMitt; 

tv ' ■■..pcni>Jii.,4lk,newi' 

papfr*.i. ■nif-utfi ■..! '(i*iiiTpropiin». 
».Hlime wn itt ,|.*plii»;aiiB>tc>p- 
piMMilin ma Kjieea' KciwiMilni ure Jit kjm. tun iilXMi iteic !i«r- 
vm:«i. «|mer fw ** tie* iii(i«t»»- 
iKMi aawa. o (tcei«e « cooplclc 
.idloiNk 'Cif' c«lftni|!i. tall iheCMver 
TKiiiiittoii Oow « 4»-»I) J , Advocates wanted 
to aid abuse victims 

Tlie Comiminitj Crm* Ctmet i 

<i«clcn)j( viiiunMn l<> verve as hIvo 
uat>> t«' " wi irk wrih wrv i wws <>( se&ua 
Ikuuil Ok Center iruns vniuntetr 
wtKi I.*! be mvailabk U* vMimv i 
ltiuilh(«k|NuLMU>d|)iiK.edcpanmeni!i 
tile iid«i«.«ie\ fjm help vituim u 
wiuaJ *kMult anil tunuly imonber^ <i 
vi(mrit«itmhersiilihe»K;iMnt Th 
■dvin'ite<. will mptaui t<i ShemiH 
Si. Jiiseph. and Dclwir Hotpnalv 
pitut dcpinnwntt uithui Xtatten 
KaNftOiMn^. 

TlK Ma DaintRK w^mm wiil he 
|Hi(«iTuc«t«>.S«p« 2K.fri)ni»iiiil( 
piiiaitheCmisCemer«Elgm Tiun 
>ng will mainly tic pr«j»»(tal un ever 
Tuewl«ye*eiunfwitliiheeti'«pi»m<i 
twii iin 1 Saturtky ihrii<i|ti Nii«a 
III Rc|iwau<mik«ill»KHSc|it IS 

The traintaii it ufMii ui myiaii 
wtn IK miereMeiJin learning murealiau 
Ihe ivuiei of le^ual a\uull ["Wsin 
imemOeil in aitni v, v i ilunteei mIv 
cam iDini ctanpleic » minimuffl t>l 4 
twiun (if irainitig Vntunieers jr 
wreciied .aftcf iraiiiMf, and tN 'tc >> hi 
have tMOiiraiiKiliretiiidet nniMiga 
ln» i«> the Cen.ler. Of vpetul ii,eed u 
the linier are volami««r» *hu are 
Imtual and lhi:M who can %ifii. 

Fcir mote infimnamm. amm. 
Dunn* atheCcniei, WT-; Wi Agen 
lim, »'(11 Iw turimhfcl upon nsjuem 

Club discusses 
better worit habits 

I ■' .mj more 

pr"f ■-^gesdls• 

meaiwiof the Iwkpendem Wnitr>. 
cil" Chieujjo (IW(K:) an Tu«J. 
evemnii.Sept 14 

The pruf r»m takes place at the 
Inii III Oucagii. IW i. Ohio St . 
t)e|inmii|aJ«):<)Clp m . preceded by 
n«i«rarltinf ai 5 p.a. 

iMCMl'tM'aunilejtien i>pw Alter. 
Ihe ewnt will enaMe each panici- 
.pHii [i> di'sc'uvt iienu et paltKlitar 
aaeem. whciher vpecial prtihlems 
« w !viAgg«ii I m:i ah", niu' « «mftij> 1 ^ ** hi 
may be hinnf fiec-ianii- » n\fn 

FfirfuflhernilVmiiaUiiri ..i'lLti 
Jim Kepler dtw:-"*.!')* '71 

1,11) 'rn-t-iinn- In ihc Aut' IXih i\suo nf the Mar- 

■■ - " i!i-ii iircii iH'lf 111 l.lc't lino /. Student 
^ Senate i^.hrlJJll>lli!lk'Llh., Harper College Bootetore ' .:: '■>■ Ihc 
i\ aoivarod M-|>leinl>«r J, l*«,l News Women's group to assemble '■ipmn n« Mir pi CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R 

The old name in health care with a new 

S took tor the *>«)\ 

S ■ Fer\tmali/c<.,i ^erv ices 

R ■ F'ern:ite mirsc practmoners 

■ Pi'- . ■!' liic vujrktrii; uonian 

A ■in V and pre 2 nanc \ \c^u n g a\ a 1 1 able 

Q ■ l: V e n i n g a lul \v cekc nd ti« hi rs 

S ■ OB \cn ices incliuling .i ecu i tied 
mirse iindutCc ups Delivers 

Educatioii JH — ■ . 

\ ' f ^Vv ■K i=j/i^ 1* SK UPS Of LI VERS EDUCATION Ameritech to sponsor 
college conference 
I or Be left Behind! ^^^ 
tKCellcnt poiitioni are available for qualified individual! 
with RICMT TtMPORARItS. INC •WORDPROCESSORi 

•StCRETARIES -RECEPTIONISTS 

• DATA ENTRY 

•TYPIST CLERKS •ASK ABOl/T J 100 SICN-UP BONUS* 
COLUCt STUDENTS WELCOME 

JVofIt When & Whert You Want To For Top Pay' 

ASK ABOUT TEMP TO PERM! 

rnpp 

WORD PROCESSING TRAINING 

Mtor qu«ii*wft •pp.li€»nul 
OH TcMMy! 
, , Northwest RIGHT 708 I9B-36SS 

North 
708-4S9.1 J20 Ici, „,.@ 

a Deiiree rVniilillll 1^ ill I 
llt|MLF4^ril i-n(Ni-4+:i-:>:.22. 
Editorial The Harbinger I interest 
Editorni lowd Mii«liiiCIIM.. 


tMlittMIIMM Eiltlm. GlIflKlAayaw f-alui > bwiahEMwi 

Airliene *'n|»« 

Jirnotti(:tt'l»iiittiii«« 

(linn ii-iMD: 

»'.l|:.lw(,"!l,«l 
C>fC9)' 

V v I't'iiiii 
SttumwHavlit: rw llcrMmffr i* *p *tt idf-n p«Wn .rtrs'o (.'ir Ihr fitrpfr C". 'Ilr.;. ■ • ■ 

•-11J It-iifc lji,L-uin -=. . , , , .„■-■,,■ 

wilb inifaniutum (xirummg k> lit.- v.ui.c>u. arkl a> Mttrouikluifj i,,nnmumty inunitv. publishfd wcekU- 
IS i1i?.tnbutiHl h'«'loall 
■ tht- 1 liirper cinnmiiiuty l.tittnPo\icy 

111* Hadiiingtr wekTwnt-s ktlirrs to the nlit.ir and teplu-> i . u ii ir ixl 1 1., .r ial> I ..ctters miist be sjgmfd and uwlu* .» 

«'c«l wurity miinhf Sigfulufi!* will bg withlwiU u(wi iw|yest. AU bttrrs .m suhjfci to «liting.. 

Ad«crti«ing 
Itwdwfc mtd m-naii *dveitis«l m Hit HarKnictm new nt-cessanly endorst-d hy the t«tl«torso« *is paper , nor 
by tecolki* MjoimstrMiofi . w Bodrd o( Dm-cH» !n<|iiio« should be forwarded directly lo ttie ad vCTtuser, and 
*il pufdlMiM aie at Ibe dmcrWiOT tj* itw ainsum« 

Cafiynuhl IWl. Tlw tbittingn. ill rinhtt rc-f rv«l I \r 

i A burnt toast to drinking 

C t|Al!»* C^*IC* mmm-^ fFc^TTMl'NGT ■TO QO rO^^^ 

THE BOOKSTORE i P ^5 „..Hf ■■ -I 1^ ;$f^ 
Nfe')<T'vn What do you think of Let us 

I^^WJt^ Letter to 

^^ the Editor w ■ ^„;: .,„_ f'AZ J J /.nor] 


-\' 
.:"'\- / 1 MjT 
1t:;lf*- ^:: 1 iL>-[mt *«1 
y n i Arts & Entertainment The HarhinKrr J 1 ^nd that's a wrap 

summer ukak- iili-jk \ m;i>hcm review KSl A Wilder 
Review r •cMltcMat "Vntii h. $^ CASH PAID S$ 

We Pay CASH For: - ^ - 

; Compact Discs .* VHS Movies . 
; Cassettes *' Games 

YOUR VIDEO HEADQUARTERS 

We Reserve Movies and Games Up to 7 Days In Advance 

OPEN 7 DAYS A WEEK 

& Audio 780 West Euclid Avenue 

(\ear Harper Coltege, 
comer ol Quentin d luclid) 

Palatine, Illinois 

(708) 991-8282 
Program Board Presents: 

The Jayhawks 

.'y.f^/?/J.[i^Y.P.3'!P.?:J.n.Pxpy.'?s'!. 

Thursday! Sept 16 
7:30 pm 
Building J Theatre 

Tickets: Harper $8 
other students $10 
For tickets and info call Harper Box 
Office at 397-3000 ext.2547. An evening wMh 

. Coraghessan 
Boyle 

7:J0 pm 

Thursday. S«pMMlfeM- f , 1 993 

Building J Thcatm 
raccWnMdkaais. 

'liii'MMIHiiWi 

ll'ililills' nvnt-*im. mj^wmm fmrn mn>m coiiege 1200 M«al MgonquM niMd Stvitobcf .\ 1*W 


Here are tiio of W,R. Harper's 
most popular Macintosh bundles! 

Macintosh Ontri s 650 H/23 <> 1 2435.00 

$2753.00 


M:,cmt.«h P««erB«ok D.«. 230 4/120 Bundle 

Printers SnkV\ritiT It llrwwiiJil t**T^^ "UT 

3*» $302 $579 spctiai CD-ROM 
Disks all purciuiir/t (... 
itKl , .M , :ini[">UN. HELP Features The HarhinuiT The few, the proud, the writers 

Servicemen awailing kiiers from itidividuaK m the T.S. 

\ 
Health 
Comer A remedy for all occassions 


" *":B FOOTNOTES 
by Steve Moore > ri«iitM)fmi.il health amnsd- irif Rememherance: naiioii imiil ihi • f-lM '\H,I 

• (Hti - ihe-««iiiter medit ji sims 

• Medical «!«'*< m ^" vhuto 
awiMlint 

• SlMkni hitpiuliuiion iMW- 
aik-eiii:fi.'"i™itii'n 

• i; ,,:thpivibleii» 

jiultcrcr,, 

• Rcsi .irtM 

• Uli-i "1,1 piTvmre wnfemnj" 


• 'M- ■ ■.■iJlh'.mTi(: 

P.1" >■■'■' 

h<>ur\ (x-i Jjv Jimnj; iiir tjii .mil 
ifirinj! wti'iolen m& lo'o biwrs 
(ler *iTk dunuj the wmmo sr 
nirsio ihey duipuu* aid tisji 
1} mpnumi. in aldiimn im^rw. ris- 
ing incitifjtKii!.. UbiiuMn '■■-•■ 
iln«lX-tavs<i,snff<]cd 

The Health Service* i» al«) 
the rewwree for .>ll »f Ilnns pm- 
pati'. -:-•!,,• 

tJnij:. '■ 

■ uj.' iiitd »lci>hi)l pre 
,tm t« siudeiM!. awl 
M«f tlieHiirpefCcil.- 


intomv.it»ifl 
Not evenyour focal 
detcenter offers reductions 

like this. 


S/i *J lb order direct CoiUaci I str Senices at x 4357 
from Apple or to learn more about Apple products 
and easy fiiiaiicmg - CAll 1-80(V8 --4433, ext. 40 1.1*13 Features 


nn he Complete Computer System 
ou'll Never Outgrow! 

t IBM PS/1 has everything you tm6: a ^Keyboard . 
use. Modem and a 14" Low^Radiatton VGA Color 
nrtor! The most popular soKware is already included 

I insMM tor you. too.. TMs versatile computer easi'ly 
I up h minulBS. and simple on-scfeen instructions wilt 
EMy teach you how to use your new IBM PS/1 
I Local Bus Video lets you view Starting M 

M UgMiifig. fast. Thts Ctf^^%'^% 

r-pached system Is buiR ^^I'^fl^l 

\ expand right atong with all ^^ ^9^m 

I your future computini needs. 
nd this true IBM quality is at ELEKTEK s great low prices' 

Now. Pay in 1994!' 

ki l^yfflMtt/ 0% liMratt tor t montbtl jMt !■ MiM ttr liMl-tt^clMt. flEI-Tfl^ 
I SffCML roOMOIMM MifM te| ttt 

rlriKHfy. xm ^m mmm mt 

m MVMENTI. Mtflf iM af KTH 

Puinwiwl Qmm.Cm*. mm IK* 
- fsiMMtNNrancMiiRilwpfiiMli 
.> wlti3.lliminaMMINlMMrv.im4, 

■m m MTiiifST mi m mxwms 

Mm mkiil VMr IM iwv««it . 
Sm Stora fm MaMt akMl HJX-TEt'i 
1 tvadaf Pranrailw wr«««* P«"" i,«tr,. •I*-. $999 SI 199 SI 499 $1899 $2099 C»i«iiUI»r».-0'D»«'i»'"' .Milim ••JKWtlldl' ■**> *>• 
.MilHilwIlMWi" IIMW 
tM.M II. M ' 
Mm 


.» '"*; !i.j..i MF wii Sii'ir *j 


UN 


.■ »;;„■ .#.|iSI,ei'il« '( 


ITIi 


« ... H.P «<»..« (I .'' 


mm 


*'■ '. ■ ".' 


im 


• " •'■ ■■-'"• 


MIJ: ftlXW K 5 ••■••■I, 
»•■ 


..:,„, „ ' ' " 


iia 'iM»e» <*••«•«.'> 
It II 
m IMtUHCMfT- 
•w 
NBI IIMaMi#|tlie«l)S««. 


■1 iMr .iaiwfrii 


■1.11 


mmm 'Hm 


Tmrt HhrMHWU'ta 'IWI *:.** '« *»''"»■ 


.■• 


•»:a«ii|. Itmc-- 


---'liiill.llllli«ieife"«~»'" ■ ■' 


■ <.(i.lll«iii» l>»i:U(IB 


nm 


IttttSt Willi"" 


.•MMtmh-' 


...',» flcMdPai 


$.m 

mat 

nil 

MM 
IMW 
1IIH 

MM 
MM 

mm 

Tin 
ihm 

mm 


■nl^iii II « «i:K!t*rl "' »' i * "ij i. 

•mm^mmmemm » ft (■ I *S(Bli1 

mm 
mmm 

•>»?» 

MWH Comptittf tnmnc«m«irts W . .,.,i,r ■•■.,1 • - .i-.<[)tisl«IIBi:'a'8o« 
,W I >. .li'ii'M.*., ■■.:-,s:;i-(10'l*«tsi"ii!to> 

•nwiiiasJUBCoti*-'*'!''"*' 
(■■tiwratmijiiiw ?».h"e ' 

'HKiKBieWMlOCffll ?*.*■»■ 

S« f 'IB*' 

SOOC Wo- an TBI 

ti.ii" 

■ M 

■ N 

nui 

tmn HnM'-MwitMii'nir' 
tMa<am«llt>'»'«c 

iipii mHl lwiiiil i" ' n njii Pwwi 

Ml fipipili' WiKtDitkn cm 

'MdMMiM'.ii'i MOMds «■> r»-inliim)i 
risllgftriiiMfalt WMMs tmfm-hum' 

tH'Miitn tt.«nMi<Mit.Fv-«ilitiW 

• Miwo 14 imtlik •I* Fii'-fsHrur »«■ 


(708)677-7661 ilHS?"" IWX.LIM M.*OOIM 
735if CmpuPer Wonderlmd jk^^ 

©Iff am to ask about lit SS 
OH-TEK Protection nn. ^ 

10 Classifieds (^ Help Wanted ^ ( Help Wanted ^ [ Help Wanted^ fUelp Wanted ") ADMINKFRimi: 

A»M\NTF<»R 

srn<i«'ti,N'i:wa»Afai 

TVKS<.J'W)MX\ \HIU1 
fWW(»RK-IK\RMI<m 
rHF"ll\RH|N«.JK (MIT 

r^)^,^^^^R. ( ah t«r.Kii. 

llVlilwUOKH KIlftK 
INHHI^WTIItN 


l.\ ft.'JTlti i> * RMiilinliil-Uiiri PAIMLR- 


■'■ ■>■!■'' nwmh. 
MV'e niiCsv.ii-x" 


fa»'h:jn:'»mii«. [ Babysitter b* A.*7»j(Bte 

yousn 

YOUCaN 

PROVE rr. fttm (MdoR by iiii:iilicr/' 
im-hy.^iiiiBtotfcrptT. .\+ 
tmfm»s.Ud..W.tm 

CLASSIFIED IS THl: 
PLXCETC) Ar)'VKRTISH- 
<'\1 i \RI [AF: rtn y ocr ad. 
:vm:ikssavk 
' \\i:iKs s \\ r: ii'r , 

i\M:t-Ks .sA\i;:>i', 
CAi 1 ;4)7.i(rKj. 2460 \\r RKAD rUhHARBlNOLK 
r-OR M'AVS, CARTDONS '(' 
ANDIfVTI RIA vol R 
Srm,«)LNi;AVSI'Al'I-R wnwmf itfm mmmm^. Hai-pec Coltege Theatre I lit' Hurhiii^rr WHEN YOU Rl 

^ DRUNK, 

ONE MORE r, 

mROAD 

CAN HAVE Al 

ENTIREIY , 

DIFFERENT 

MEANING. Morawrcu urnr FawMnMi •tnnmu win rtWMnw ' ^^"''^im^i •1?' ^ 


. INA 
SAFE PUCE. 
t MTaMmi sarin FtwuiriM 

IMPROVE 

YOUR 
NIGHT UFL Fnday. September 10 7O0 pm Bmldpng A, Room I 39 L*li 

Saturday Septernber Ill00pmftofnl3^ 

CiflbdCt or Sonddy. Septernt)er 1 2 ir . Budding J. KoofT) 143 / 

fVoductK3o dates. Noternber i) n. \a i ? r-n 

Thow auditwrwflg arr a0.ec to p<op j. e a song trom tne shOA An accompan-st will be piwided. Comfortable dothfng 
should be wom kx :he dance i-.Ki<xon 

For infofmation contaG Maf~, Jo Will.s. direcfjr ai "'0B'3<»--1:X«1 »»-tp...,r,. ttq-. Songs lociudei^ - "^<- "-*r,. 


^' j^^BM|JbMn. 'Comedy Tonight' 

■ •^WiWP^^bst Meet My Wite," "Send in the Clowns" 

r3o Together." "Getting Mamed Today." "Conpany." 'You Could Dn^ a Ftrson Cra/y." 
- -. . - . ,„ . .^ng Alive" 
J^oftM "Car That Bov foxtnot.' Too Many MofT«,ngs.' "Broadway Baby." "Bnng on the Girls" "Losing My M,nd " 
'^-■-' - ''tx,.' Tm Stili Here" ^■^-.r- 

■a Was Mamed' 9^S^S BV1 ^'"'3"^ Ramey Harper College ,^/» ., MiMmu mtn fMMiM"^ 1 200 Wesi Algonquin Road 
Palatine lllinCMS 60067 7396 
70*397-3000 S«»leiiilKf3.>*»S 
* lan's back with more picks 
iwanl. The Bm Mo«'« *>•" IVt.ifrer 

"nil! V Wfcr^^ jii^i ' I l,oJiDiJI>et»»'J- 

•„tllieiii««l»»"><'<' 

ig in<i> Ilv U« (ull 

.*iil>ii«aiei.''*» A,l ii« SuaJjv 

jht. *ey held ii »>« *•"«■ l*-^' 

•1 lIlB «•■«». ** *« *"" 1^""^ 

U«t|)fiiiiiiMin IWl 

The Whie Stii la-^e N-m r- Jii- .• 

I AmerKJii Uj^neC j K «iimi| 
Bd«e. WiAaA'TnKfinlMiM 

»<» Mime hini«l«- I*»*'«h« 
■ Memtchxt l«» !•"»•«* ""■ 

- ■ , W lilt: lUtgt'* '•'"■ On (he .rffcimw «*■ iimi k ■ M< •* ' " '"=» '■' ■'»■•""■'' ■ ■■"■ ■ ■ 
clW'iiiM iK' the ■«■' ■■# F^*"^ i"^'" 
hmemriKi;*! 

fit ID) .<» ^me iii[«rJini: .« » -«' 
well The NjU'-nii I '■>!■■'«■ ' ■*'■' f*"'' ^ 
nJl«hJ^^eel^■|^uJi^ »iJrP"Ji'f "' ' 
hjiidf.) I- ««• PhiijiK-lphu n^Hirt 
».iti 4 HI ««nf '«•"•' •''• "• '"■"*'* 
'ijlloififi ■»' "* 
lliet««ls«-i«»l«' 

n.ivri.-p'..v ■■ - - lhenil'IJ*"Plin''«' 

,„j<»lmll..,:iwm'e»ii«w>'" ' 
sini' 

Tl>e rniuamt Mum* »'.'■■ '" ■ *•■' ■ '■ 

ihimI itufue *o« »™r*-' 
T«li«i «)'»■"*»'"• **'*'"" ' 
GiiiPB' *■:« '*« f •"« '"*"'* *■ ' ' ■** b.«TiriurtH.»i.-uk.-<nnci ni|- 

- -.n 1^ •' Free golf offered in 
name of charity ,1* ,.„itmvL.i>i,' ri.r. ..Ci-mcni l«!i <hc(l rhi-riu:iiNrv-->p<' Huskies' football 
coach resignates ,,,>-,, !n.■^luJt■nlJl^lU■■ ATTENTION COLLEGE STUDENTS 


„noa' ,»v»*^ JOBS!! 


"tion YEAR ROUND PART-TIME JOBS 

FOR COLLEGE STUDENTS 
„ ROADWAY PACKAGE SYSTEM mm^ 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

. Earn up to $7.00 * SIMhr. Tuition Assistmc* 
'Work UP to S hours ^ ^ . _.._j:,,, 

labh tor unlmtfers. 'Imtitrs, dock data entry, quality • Jobs avat 
control ihi.-- rM'tinflj', fjHb Hit'TSlf'r'U'i'.hi — * 


T 
N RPS 

i)|i|wiun*»*»*»'«»'"» EXPERIENCE THE THRILL OF FREEFALL ! 

liiuigiK the e«ilero«m ol exiling an airplane from two m.te atoe 
IlK oiril. iiiKl .wng S~' *«*»> '" "> Kiicshills b-itl » """ Y"" 
will CTHeiwicc «• WW* of e^lularalinf! Irerlatl folowciJ b) 
KiirH ^ nunaia of ftwh f'<x» benoMh jour piiachuie »i<ti ihc »Klp 

\,,„ »,l.l TOow IcBons in panchuie iMi«up««e»l.. f'«.-(all Nxh 
night »i -CM as P«i'»c>»i« »"W *•<«"»'■ A «*P'* "'"«**^"''" 
lino the iiin;«<»f *»•«"» 

The (arachine «it..|»iii<snt ii«l is FAA apftrtt>.: ■ " "*'<■ art 

utndtiii [Kinicliule VfHtan ite^gntd for two sKja ."«■" 

M,i*ten. «« ticennMJ *»» ihe parachuK itijiiimlaciuic aint Uic ^AA 
Tl* paraehuie «>««■» »« •"f'W"! »'»»> "■ ■'•■>T"=*" •'^""' 
atwiuon (ta'ice fa «*l»lniniJ Jaf«y 

Sundinc SkjtJmng oTw «« "SM appmoJ iwogram m tte 
truning of ilijdivinu 

For more informiition please call 414-275-9557. 
THIS SPACE FOR RENT 

The Harbinger is aliva> s IcMiliing for reporters and 
editors. If you are interested, stop by A367 anytime. Tht llartiiUBT. Scpiemk'r .'. J W IV'Ifll*,?* S€»C :c-fr \ «<ll»-\ l*iili \ 1 ■ I1 1: . . 


, ' "■""■ 


.. 


M * 1 %. 11 » 


. 
■■ ■-■ 


• •!■- 1-t ,,., 


.. ,,, 


1 « \ 


t »i \ 


'- 

,„, ,„ 
■ ■'-*-. 


I • , 


'■'«.,.. 


: ;. 


*■ r ., . ^.,. 
i HI A .,. . 


'.z:: 


IMA i 

i 

1 H A I 


1 It A 


• *i-i. I iUn ! TliA 1 Fuotbiill Golf III I\ll 

V T 


■•■" >M \ 1 
* 1 1 j„" 1 1 1 , 1 1 'h, ! 'irk 
k.,>., 1, V ,ill,-\ 
!'■' • " H.,« k Im II,. ■■ "1 ■■•(•-■ t.l< 


-n 


llvil 


1 l.ltn illv 


'■ '■■ 1 'i'f,,:v , ,!,, ,„ 


lit', air K,. 


kt 


iril 


Ml 


M 
I M \ 


1 H ■\ I < x \ I h >\ I i\li 

i • - ■< ,ri 

K.., Mi.lil .' (Ml („„ 

M.l..r, ' „.„,„ 

■ ■<'! %% «>iiifn*s rc-iinis I .; *■! i'lii 

I" IHI .,,., I II I riiiiiii rail S|>«»rt.s I II,, A, j h 
!•- \ III. IK IMt 
1 tl. I\!l \tl liDif. And dati-H t 'H tlif [iliisu ;,f tdiK ;iti(ni iifrici-. I v 24ftft. for iiu»re iiifoniialkin ..n fvt lib. 
To tell of 
honesty 
-Page 5 The cup 

of life 

-Page 8 ^ Neplimhtr 10. |W3 *«F XolmmXW I. \unihtr3 Students attempt to make change 

Ncu cluh fortiiiiig in support of lcg;i!i/ation of marijuana * ^ ".i«««* ■Ji"^r"'t,:,.nLi„fun'«fH.ju 

*r |n mp .* -i*«ll-(»|tiiM,l«l wiifa "We are we well 

organized with a 

purpose." ' 

-Eric Oubiel, founder 

intnois Marijuana 

ln»tafive-Horp«r 'ti>mmmpim.mm$tt.wmnmm » |Ct iIk m 

The' idea fur tht t Nth AneJ m kiir ^^« 

liiiW'»t»«Diit)tel:Jwip«iJeBi.,-fihr i,,; , . • ,, 

yyto taM * CHnip««,:ftlo,|t..w ubk *, Fitinni Cine > 

im, Ihif It maM !!«■ ticiif 
•ere CBiernxw, » the itr. 

'■■ ■ - ■ ■' M'.; 1' ii I' [n.'ii wc- i' 1 (d nrmhCTi,. 
; Jsufvry loitUCT- 

> cunpletrtl. then 
1 full hCTiefiti as a Star studded Jayhawks swoop down on campus Jiimm$tm» ■*« rlnpiiCfll „ll:lii) Jtwilltaiit. (.wifM«»|,,tMn.*'l;ifl(fr, pu,,, 

««(«tfH»4iaf i<wia..iimtiiim la,. ,,1,, „ 

'"•"•••SMllll'Jllfi'illtt,:. 
iHMH«;l»«ll«il,k:lM;il -. ■'■» "■ ■' " "•■ '■ '- " '••m iKir iiePiji i,ir>rl ,iR>;jf H "\ 

"'^■uni<l«iliof.aJtiwn. ■•«■«) Ttwn Hill" 

"* %h»*t. bint utKt »p|*.if td 1.. .ti .If, .u »„■ uix . .mini; Juyhjwt^tMB.. 

- <• iih «* ml musK tampti. imciudmi! ten *«h "l-he. Ciirm ib Ofw« " call 

i.hr ln*h hand I/:. Selly,, the BIkI. Haijx-r B... ciniu- .„ n:^ m(»» „, 

"C.» .uidMirthf* S»rriaiu;lhjnr 111 t<Iti«>f\( School .rfters worksh^.p. tor local entrepreneurs lo solve financial, time constraints .. «( me tm.,.riv:at jr, ■.uuteO in /^ New ^-2&3 EditoriaM Opinion-5 Arts& Entertaiiiiiient-6&7 Features-«&9 Classifieds-lO Sports-Il&^ News The HiirhinsiT Avila appointed to new position 
aamminametotoiOm^mpmmiimiilMimrHitr- 


Society supports GLI it J*nli«:iii.« h$ttk' ■»!■:" 
_ri«»i:ill«Jimr*iiv ' :• ■ '■■■ 

Imililj lai:iiiN«-r>C) i 

■oinitetinilripmti'- 

«iin*ihrl>e»il,jil«v 
Tllr I, JU 1*1 niM'*;'* »*i !■ 

MKHi li>«m imniienml' miil MM>u«r » 

>inlC[F<|V:t « ** M|iM *t *>•» **' 

Tlie Cil.l: »ti ifftiie* *<■ 
HllMir '* rreuUtwri:* miih •t I 'Mr 'ijl I: If**"-* ■■■■'■•I .i»iJ<' 

■tifl!itnMKcliaaK:iib<.'m.'lac 

Til* tt jrtf w l;A:.ri"pt.. 

■rv I mil: dHW) .1 
the r,.|fr;!; '*IIIIIIIIIIIIIM^^^^^^^^^ $^ CASH PAID ^<l; 

We Pay CASH For: - ^ > 

.' Compact Discs .' VHS Movies 

^ Cassettes ,' Games i 

YOUR VIDEO HEADQUARTERS 

We Reserve Movies and Games Up to 7 Days In Advance 

OPEN 7 DAYS A WEEK 

& Audio 


780 West Euclid Avenue 

(Nem harper College. 

-<tf^,- al Qiientin & [ii<lid) 

Palatine. Illinois 

(708) 991-8282 
lawsuit tuts Drexel. Frattrnity ■1, iilcnlv Mk'JdI. Itk'I.Vi 
1 .imKl.i fr';it(' illlimctn viui n '. luUinj tlrusifis hari-ainiii}! approve aRreement 

ivf B-ugjimtii; Agrcemcni *!iti the l-*.-ulty Snuif- I .»..U i<*<t> mi 

■ .r-nt<?d hy the unicm will ifcfHf .u 
I ■ji.jnJjjiavcugeinerejsrKf^jx-am 

I ■M,,i iiih-.-!^'ri'ujKtluih.niTt-vrivfjMmil4 

, ■.ii.ir H.d'ivi's I .ii'uiu L'nmn. (.'uMiiJw 

I ■ ■ , i inplnyrctiimit". 

II V and 1 n 1 1 nr v,i;i; ■ nt- M-r r 1 i.-r 1 1 .-! I, M f.,K i k-u - , u , -lll.T cmpU h te f ri.u[». 

Ue ills,' irtpi'fwed hrr -ipptwu'i'W *•'■ '•*"■ iiHlwrjimn. JrJkaium m 

i>pp« 4hi,«'(i hv thi-.-mp!.iM-» r.-(w«TilfJ hv ihc union 

Lesal Buduft chanses for "y3-'94 


rtii- ■J IriTIl 111. Bttard Nolcs... 1 imi^ tin HhHIMT NiM iiiiiliiiji-SipUiiihir 2X l****-^ l. I It. tmi mm I I 
nVliltoConirolier ' 

pcwwrt'ui victe'j ji,, .i- 

grapMC'liifldiis " 

viCteOpertOfmartif;!.!''. ..i;,.': ■ 

Protfudivtlv Pack .» 
eas, MS-Worto tor Wltndows 
MS-MmMy Its! ot MS WlMlows 
cmnMiMiiriiiiOr m. '' 
exclusive coHMion ot 8 ga ' Prodigy ly Now, Pay in 1994!' 

t!o Psyrnsnts/ 0% Inttmil itr t imMM JnttoiiiHiif iMft-iW'ScttMt. tiU-rEMt. 
^AO^Mm^ HlCtiLfMIIIIIIOiMivM:la|tel«t 


^fJ»*^ *i„'"l^ 


■: L, J :: : ■ i ; ■ ,iv :" • i .i • :■■: 


r-^ 


■Ml m wraiEST mi m nmma, 

mUlf «H af K-TIK PMMMJ ClWW 

Cwri. Ei#y vwr riiWMi l>Mlnii Ml 


1 ^ 


^^•' . •■ '.*,:.. .".•vi,„ii„ :■■ ■:'r":- ^ 


^^^^B ,^L iiilU:F«liMfV, IWnMlW'lilCllfST 


piSyifiiftfl* fliWTS »»<M<»»UII* fin rii 
ma !8f9 $999 Sim $1399 $1599 $1799 


uUt£»n>'ClrD.iiiij;tn CiMnptrttr Eiriwuccfiitnls II N 


« n 
ll.lf Ml Ffl 
PWCf 

Ti m 

MM 

mm 

_ I*. It 

m.m 
nn 
■»» 
IS »« 

in M 

nm 

tIM >mfe l<m tiib (708)677-7660 ELEK'TEK STONES 

.K '«l(l|ll IW M' 

ii««ctii>*wtKx:i nOLLlMi WtACVJWS i% Computer WjHderland o Be sure to ask about the 
ELEK-TEK Protection PIm. 

« Biicilife. im.% !<»., iiK«m»« t>ii»«»i*nt:»» am. I'aiKirii 
iKHtirrnHua ElEH'TtX 
PNICI 
SIM 

tH 

im 

113 9« 

;'39 w 
799 811 
JMM 
SHM 

.'49 M 

3?9M 

uu 

rNBO 

IfIN 
1MH 
211 M Editorial 

Division even a math 
teacher would hate 

Anew schm>! year bcgmsalHarFr 
students of all cthn.c and racuil Waste not, want not ,v( Ar'. 
backi^rouiui^ .irc nic 'ctini! NOviiilly in galhcnngplacc^ all over the canM>uv 
Imfortunately. however. <^ver>-ne .s 
separate. Racal hnes are Jrawn M 
Julehnes. Whs do people ..u 

ti 1. u . 11 ith their »*v>i tu.itL '^ 
compenediobevMihUKH 

thai pe.>ple jUst nt.u lai 
order u> Icel comtortaWe 

Culle>'cxarHU.niserMi.c^^.K:ro>N UK 

^^^,,„„,;',,, ..vsntunons ,,.t lj.^Kr 
Warn-ne and enlighienrneni R.i. ^ ^ .:..;.:■:- "'X > iWi« 
ia.1913 Opinion ] «i...ADd the truth be knownst Am Aomw He 11*1 Itif' J I 'IK r lit* "* .' "»!'» IK'T <* * .1 '!>.: ' 

|»hi> toW ilie mi*. Hf jl'».ty« ii'l..; 
Ipifile am ttMi mUt »> iiuicf vHat tuJ ■ 
|«ii»iln«fc. 1 »«)««€ ■(!■.■■ ««-'• ram n-T"> ""■ 


«v«ll Id m hm€M (eopiiiiiMt' .*«'i 


'i*«ff^'fh,mw »tiL'im*h^,ih«*birttriv»K 
iWW, 


Hf ini.i»nJ 1. i ! " 


■ '■wt»t*mn»it,:. 


- .g|lr4*:i«iiia"ff»*' ii- wif itirni "•■'■ 


AadlMiW. 


It ,l,I.I..,«.l.,.n.< S.......'.., •,. 


'A How Jo you gf f 

' I— ^ * mate <''^. r\£jkt! 

AN^ WATCH 
i'OVv,,liJ feiia'Kiiwr 'Lace 
JHOWSTW 

lW»k fv W^iTaP TO 
m CWH' of THI^.. 

^ C^.^-:4-L '- )i^^=3E 

Entertainment The Hurbinger 1 90210 heartthrob 
^ makes movie debut 

amidst angry mob "That's Hollywood, baby" PS Coiiiin 

Sl«M WHTIi ■♦ \ 
Here are two ofW.R. Harper's 
most popular Macintosh bundles! 

12435.00 

$2753.00 Maanlosh 

Centns&SO 

-z=^ Macintosh PowerBook Duo" 230 4/120 Bundle • feUtWl.) iiiK, r.'fnx.-s«w running ■>!:=. MH^ 
> Smb RAM, ;iO' iri«*«abvtc inlenwl harj disk 
' M«-inti»li I'ol.ir tXspbv 
< I 4 iwgabyl.- internal Applr SupcrtJrive 
' Innrmal AppWrO SM dine Printers SlyleWriirr'II 

l^rsonal LaserWriter" 
300 )302 

Afpk"$ mm vffimkMt 
Imtr-^imlitntfimimg.. 
Appk s mmi i#>riM>f<> true 
later primer « • (*),» mi. T..pnK.-.M.r running jit T? MH? 
•4mbRA\t 1.1(1 ni.'^abyfi-infcrn.jlhjrildi,l, 
. ] 4 m«'gtih\t(' intt-rn-ii Apple Supt-rDnve 

. Backlil >upt*rfw'ist display 

• ^1MSUII•^ 1 4 by HI'* by 8 5 mi ho jnd wei^jh-. 4.2 p.iunds 

• ImluJes .Min-in(i:is/i Duo MwiPivk /'.!i«tB,«i» fifrris AWi-rti Special CD-ROM 
Disks With she purchase irfmrcfthe Maciruosh sysiems listed abtnt, 
you will receive fiiur excituiK si^arr parkages on a free CD^ 
IKMf disk. The first dud. includes the American Henuge Diclio- 
«rv I which includes Rogel's Thesaurml. Correci Grammar. 
Hesuire Wnier md Random House Encychpedm Tkesecondisa 
specml mlenammenl CD ROM disk which includes original JV 
animatUM. mmic-onlf iracks and QuickTime music videos. Km, 
nfl purchasers receive their choice of fwo rime-Wamer CD- 
ROM asks at a spend price! Pot more informaihin. Mop by User Semies, BIdg D132, or caJI (708) 925-6l99i on campus, HELP Ktmrnf 


^IHkCmifmirM Omc turn f*<a>mmktlitmli,ii>admnfiaiti,mdmfm<i^cmiimdii*ia !ic|ii.cfiilN!r II, I49J Arts & Entertainment Prepare to go "Back to Hell" f aw ttamn 
titm WkMt ^ \nsMtrs lo last wifk's ■ ■■:l;:: 
. f S Bt n H > 5 ■? > ' • " 


r » F ■. " M » ■•>« 1 •-> " ■"• ' 


T '() ' 1 B* '""'"* H" ' " ' 


>. 1 r .'. t ■ n F ~ V r 1 ■ 1 < < 
8 Features The Harbinger Being 'fruitful' and multiplying 

Sperm donations providing benefits to all involved U">- "*•■• i 

J wiiniM lile in J 

cwpfiil (if Nm H*" AU-l K .:m' 

•■htxpaniticniif irmmjfii>|i»:rtr- 


'Mhriliwot ■iJ -.,,, ,r,.i.,■,.>^^,. 
->l^thl■ueh^.. *f..'«J:, (I 1 

J I >p«'rm. Piigf ':» A Day In The Life 

Sjmrttay >i:»iili«|. OivK C»- 
lif 

«,;«) im -TiK ilim Nauni:. 
Abi ri'lK <.<>!> <ir IxHl iti |cl: In »nrt... 

It If ^M ' Aniiai wifh Ac iln- 
ifiijtnl cup aiMl i c<:>|>ii' of hn 
nwnwMte"* I'liiyltm riagamic. 
Alr> Iwti iiiMeK m kn 'taUimm 
j<K> run hu iluaici few miDHiiict 
Hr M^'i^ I'f f Ikti ticcMiiiMal eirty im »ra ■' 
ini »i. "I realty dan'i wc » at 
irluMQlvte t mean, t |ijr» ttwn 
«c ikiw lew •eoNMli " 

II.3S t.m.-Me» otto iht Ixtll- 
retm «iA itit fnjii 'l^f km Ubam. 

He la* leu thin i lull (kkh Hi 
fd Ike cuip (>( l)B tf/tm i<> te cm- 
•Mkxi M.> « cm tie fni^n 

9 am Miini uiui ilic ilcwiwtl 
|Wliii<t tat (■( the Med &< builil>ii|i. 
Alei iikM J iMD lUKlitiy ky a on 
■i» iffcai m ta viUiii in Mm. 

Alia i^fNVUKAHi' "An ymi 

"Veil, A«t y w .Alin''' 

t«e nan pit mi te liaml and 
ato "'Vi* »« tlie mtfP" 

ft.20 am-AIei undresLtei and 
cltBt* hMi am bed He imalty 
AiMl«'t»a wMUay m('>rain| wlm 
lit iMiUInf k unliKtal and Ik can 
lHMl'll»cu|>ti>t(lm«()i)iine Mctt- 
■ai a ataniet in a pakinf ka *a> 
leN^cjtmli'^naMH. he malinres. 

T)*eNiii<iin line' Alet'»da> lia* 
Itarith htpm aird he n ilteaily JI? 
Ktet. 
Hc^cilth \\ellness seminars Cholesterol tests Vpl 1-1, tortTl I I .ir^ : 
:i:!ifi,.,ili'IrrM rhnc:ii. •■ 

: -' wA 

■■.iftiil 

-. -me . 'f 
:as ,mit THE MOST FUHYOUUCET 
OinOflliEDMV. wTMcmiMuni 


1 • ji! u)u think TTie fact i», 

•'■"■■ '■'-'« w 
Not even your local 
diet center offers reductions 

lite this. 


•DM. .iVfk Oiuik (''•'u'- **»■«'" .liifw J)aaMmMi>mmt[>ispltiy 

tli42 1> o'l fttelBHttl sftirip (.11 thti-M' Mmnlisli" (rrxwil aiiii|'>ut- with the .Appli'' CompukT Li)an' c:dl l-SOO'' .S~" 44>\ ex! -^O,, Or. 

m. ti'it'ni «»* (iw huII wjirt H tent Ir war iclrptiw li cinfcf s* v«ir .^pjjfe cimpiB nKprest'tittot: tutlay, .-Vi nl tlisc;i iver tlie ^ 

■vwir* (liwt from f\|'fifc ^ aid t> fnt « it Am «isy siitfcnt fkuKiif (kmw nure cdi'fje slixtaib dn x:isc. Thif poww ii' i k vi.iir tef Wm. Contact User Senices at x 4557 

lb mitt direct from Apple or to leam more about Apple products 
and easy financing -CALL 1-800-8774433, ext. 40 10 Classifieds Thf HarhinsiT r Help Wanted J f Help Wanted j Babysitter J S NEED CASH S 

l*arl-tiRMt «>%'i-niii|c<> U'IkI 
niichlK utiiilabte • 
Si htiiim hiifK- Patiline 
arta. 

- Diitu Kiitrv <>p««ti»r* 

- RrtiplMiiiKi>w'< Icrk ill 

-<^iiilih i «inlr«»l 

fill! t : "m:? 

NOKkH I MH\H IN 
I III. **Iiiiiih-iImIi* Optfiintts** |>KK\I. ( Mil IK VKlin 
BamiiT I*in.<iiiiiil Svnkf MOIiri K 1 1 U IIKK. Pmitiolls a^uibhlf 
- Dtita |jitn'/<;«m-nil 

C'k'rk\/Sr*Trtarif<t 
IVrniaiiinl & Timpuriin 
I iillSti]>tiiinir7tM>-'MK»( 
\ll fVt> rin|»lii%cT |)iii4l. \i»\n\ \ssisi\M 

\| U IMOMI 
l>Nl:MIVI I'm rirnt 

%UM>. ¥ii\ iiil'itriiuliitn fiPT 

QUAUHED 

TflRinF 

lU IflllEla iiiKH^ MINI IIS ro 
n\Kn K. v+ H()V!i 

Kvns kl I-..W7-IK54. 

Mil KS<H(H>I 

( illl IX VKI lOK III 

^R. Ol l». 4IIKS 

UJA^S VM I K ( \r 1 

5<H».5fof,. c SAVE •hktoi tmn tmmtim t \SSK>JBI I KS: 
I' \t-fllcnt iitciifnc In 

;«Mfmt>k pnt<liit1« kit 

lM»nie. Infii l-5(M-l«-lft- 
l7«Hh'pi. H-.'7%. 
HI \ \n[ H \Ii: 
:V\llkS.S\\F 5'. 
' UKI-KS-SWI- 10', 
4 "I I KS s v\ I iff, 
i Ml .^fl-MmiZAMi 

READTMtflARHiSC'IER 
FOR M:,US,(;.\KI()n\S 
AM) H: \(! k[A \t}l K LOST 

VSI'VMSIIsl'WiMi 
1)|( HON VK\ 
I'lsvi-n VKl IMKOM 

I '4.M»\ III! K>-N.;(,. 

II UK I IMJ. kin KN 
lO.IOHN HWIsrV'N 

OK I KVM Willi 
Si;« RH AK^ |\ |..,], THE MOST FUN 

YOUU 

GET OUT OF 

TNEDMV. iioniewu stun mmtrm' c WORDS V KINDNESS 
5 IS 

▼ BEIN(; NIC T^ 
J K) 

▼ SOMEONE 
J vol RE 
^ NOT 
J SIRE \ Ol 
1^ Liivr^. •RICS-I-IT or Be left Behind) ^^^ 
Cxnileni posjtloni irc •v«il<blt for qualified individuals 
with RICMf liMMMIMUU. INC ATTENTION COLLEGE STUDENTS 


>e« ««.-r'"JOBS!! 

YEAR ROUND PART-TIME JOBS 
^ FOR COLLEGE STUDENTS 

mmmmm ROADWAY PACKAGE SYSTEM li.. 

NOW HIRING 

AddIv in person 
at terminal 

• Earn up to S7M0 * St.OOfhr. Tuition Assistmict 

• Work up to 5 houra 

• Jots availabh tor unlMMlari, loaOers, dock Oats entry, quality 
control 

SMt AwalalM* (Mondav - Friday) 
5:00 pm - 1000 p.m. 
2;00 am 7 00 a m RPS 

TOOyV Etl« 
Schaumourg. i.L.W193 
I'TOB) I Blaslarfltld -• RPS •SECRtTARItS RECEPTIONISTS 

-DATA ENTRY 

• nPIST CLERKS ■ASK ABOUT SI 00 SICN-UP BONUS* 
COLLEGE STUDENTS WELCOME 

Wo* WHen & Where Vou Want To For Top Payi 
ASK ABOUT TEMP TO PERM! 

EBM 

WORD PROCESSING TRAINING 

lor gu4lili«d applicanui 

CjII T<Kta»l 

Nortfiweit 

708-398-36SS 

North 
708-4S9 1120 RIGHT VV&LKmsdem 

■ mw fmiina-a ^ Classroom Boredom Busters i.-^M '-r^r Uy, b.,m, <l...... ,... 
:■ i i.(jriri nneoa or oayioQ ortoni«n lo your d<o(«mo( 

. ,/o.ruf lo «<jii,ac»u «rc»matior. suuntia lo yov» tu»t»e 

.t,„. -r<v not Witt. Mr CoMge (arine aaaoM De«jw) 

- ■'' " '-'*"•«••<»"'•"««-<* wimaquBitioniof 

'r,« iniom,jm ASt M» COUfOt column wrvcn a 
■aJiuioo jtA,i..j! uvtjiv otrie, .„««!, ,,., rna car'aw^'" '■rlfkl -• ^iBQuiwyenTi 

■ *i>*i mum o«. i| vmm m omm 

■ Vow mum (»• alMi B ocowis* foof 
own I'lrafioiiiiticifi 

■ ^*M mull He aiM lo mom .i 
**mmmi mm lOCi 

RPS 

* m emiai sMionuniiyifaiinnaiKi* 


HiM>tia hm 9:1 T 
N Pick Some 
Eye BoogcrsI 

■t^itriecrapv 
nuogwii nam trie 
coin«m 01 voui 
By« lot nouti of 

'rfii cowfcrfM 

M'rVAOf£M> 
Houra and Hours of Pua 
WlUi Wordumbenl 

tnietir»numD»t ' nM'niocmoiancrv 
<ao«<» caciioior Now lurn ine coicuioior 
UBKCM oown ana rooa the nutrciei as a 
wo,a urom Ana »; a cmm moo al man 

Now try nuTiCe,! • ? lO; ;34S- . ofKl 
'OJ't'W Why r>ot try ono moke uoyoi* 

owt^ wotcM^i i> 1 'yowwaiiawcr) 

* 'i0^i.:>)ix"> o i-^_; » ^iw .,^^ ^ I ^f^ fl^ f^^ ^ ■ t'tx tmti wiuift. no nor 
aiwwmoigioomfmo' Take Pocket IiiTentoryt 

t moty youi pociBK orxJ levtn n <tw 
ipiwvjor or tf»« conreoni ft,,. 


4: '.til fl* 

.. *«• 

Sitplcinlwr 10. im Sports 11 % 
Think Quidk 

► CUFFS QUKK REVIEWS ^ 

When you need help preparing for a test, think Quick. Cliffs 
Quick Reviews are the new study guides from the leader in 
study guides. Cttffs Notes. 

Ciiffis Quick Review guides arc wrinen to aid 
understanding of introductory college 
courses. They are pcrfea for use as general 
course notes and for review before quizzes, 
midtenm and finals. 

Do better in the classroom, and on papers 
and tests with Cliffs Quick Reviews. )>Qta«miJ«M.NI«HOl 
Harper 

College 

Bookstore BKXOCY • CALCULUS • CMtMftTRV ■ ECONOMICS ■ PHYSICS • STATISTICS Daily Herald 

WE OFFER MORE 

FULLTIME EARNINCiS 

RVRT TIME HOI RS!! JfSl WFdKHK: -FltniNi- '■>(iJayil»>ii: i mil,- iT.'iiJ.' M.ti ,1.,i..„. Ill QUALIFIED 
TO RIDE. 
THE MOST 

FUN 

YOUUGET 

OUT OF 

TWDMV. 
MTNCTCIi Sif mr FMMMTIM T 

YOUSW 
YOU G«N RIDE? 

PROVE IT. PUT YOUR 
VALUABLES 

IN A 
SAFEPUkCE. wTiKTCu vmmm ucik ■ MIWKTCtt StffPr FWMUTm^ mnmcrcLE suet* foukutioii EXPERIENC E THE THRILL OF FREEFALL ! 

iiiiiiKiiK tlic ChcilcmaH orcutinj; an airpUnc from (wo miles above 
the emh and usini; yaui ha<l> to fl;^ gracdully tuck la ainh V«i 
will npencKX M) wcondt at oUutemng fraciill followed by 

nath ^ minuiei of nichi from bciwMh joui piradiuie wiih the help 

of n liamol paricluilc insinicloi 

You wili nxxnc Icskhis in pitidinic oquipmoii. riicllall body 
llighl m well u piracitijlc canopy awiral A ompieic iniioduaKHi 
inio ilM «pon of iLydivinit 

The parachute aiuipmcni iiwd H FAA appfovod stale of Ihc im 
■andan paraduMc lyaeiM deugncd for iwo skydivcn. All Tandem 
Mancrs are iKxraed by Uk parachute manufaaure am) ibc FAA 
Tile parachute s>fl«nu ate equipped wiUi the 'cypraui' aulomatic 

acti¥aliOi> dcvnc for addilumaJ safety 

SiaidMic S)iydivin( ufliere all USCA approved pragiams in tbe 

tfauiuw of dcy4i¥iii«. 

For more infomiatjon picaic call 414-27S-9S57. 
This Space For Rent 

The Harhinger needs a sports editor reporters. 
Interested persons please stop by A 367 anytime. ■nirllaf*tntir.St|*UinlHT Ht. iw.< Page i; Football season opens with loss ^^^ ^^^ pj^^.^^ f^^,^ 

Heartbreaking bcgion I iii: h.r I lawks as ihcy lose 16-^) | ,, « . 

the world of sports ]..■....;. ,.(,/. 


FOOTNOTES by Steve Moor* 
«^^ 
The flu 
returns- 
Page 9 

Volunu'XW 1. Ni]mtH'r4 
Student receives 
national award Met '.I he w 1 :ii)li<;>n lor ect'tnumic xitidic^ r 


' 


H 
<l«iiiie ncclleniL 
Dciiiiu Br--'' 


.■t- 


ti;it«(ii«niCtao, ■■ . 
iil tuitiy-n 


mvArim j mnrt ,p mT n'd'«! : ^- 


i.ii'pec." 


t) ant xho-iit 

Senate approves annual budget Professor named president 
of local cultural council fd**i:>r"*f-C^*<i»''' 3 F'''«*r'***fnf' rt« Mr »iw .111(11-1 -tfij lonei. Mill 

FiiaJi-i'i, 
IS$l'>.(Kt.H-r: , almi «tin m 

li' IffMK'MI llH alliitiiiuu . 
MMM itiil h» iftniliat ii|i|iimi 
ily lilt «M* im-'Mt ■-'I' moKty »• ITMI'lf' W-"' // Student 
^ Senate •■. MM} illli- "' 

K«l»- *il w *• mpnniilt. "n* *•»•*••<•*• 
at •iJl tw tamlW ciiB«:ili» " " *« ■■*• • ■ ■ ■ ■ '"*•" 

Br«ai •til N- li«-fci»| •«■ mmtf pi- It ••*» •«*' ' ' -""•' 

fmmtlmm^.1*m «*«ll«» ilil«»¥ f ■>«• III ■' <■>'••" 

' T«>« tmilt BW li> OM «■» IIMI •««*• '"«« "«•"*- ■■*• *"■ " "■ 

.1 iMiiiliai HJ Jiteiit ** >*lmm. Ill **««■' •■•*• «»■*»'>««'•- ■' ■''»" ■■ '■ " 
wJiii* *•»■■••. "•* *••■■ • "■"■•""I J • '- 

"fc mmm. '■•■§ »■ ait «*»ti»| l«»*ii;*ii*-rf»l»««:l"'«»'««"*"'-'| - ftititii- •t-«:SS TcaW'l Building 'V gets dose to finish .^ r" Siaitmrmi 1 ■ ".' n-c* "i" tNi'iMini. wHieli hit 
:■ - - -i j« eoKMnitiKiii -ttnce Aiitim 
y» i-wi ».iii mii lmt»«i|i—— « m 

ti«prMlll|ff IK IMNItli MH •■ M- 

m! :int dlvtttat ifitciAc'rily 

'-.r 11. OX) «|tufr (iKH MMhlg 

u I u* : K-te» mm*. .W (aciilll 

' iim fi l M t»liiiJiii| A'tt , 

" .ii«a'ilNill<IHl''i>iliic>*'"w>^' (It* iteuei y* iwd » «■• l>««*iiiiK, 
.AtMit fa-a HI* I'ltmoa iMiicf w 
awxiawl: wnti n.** .i|iK«. bwldiati 
't"«lili'««,illiri«:nn>lrn("iii;eii>MCli«» 
■■'■iiiirCiiiifal'ta|i(>M> 

Ftll|..ffllill.liiillm'"l " •'" i"'"- 
cMiwci "T •« 'f htiMiiip. .So.;- 
<i«IIy.»iiita»«»f«*«lliw»il||itiiiilil- 
'iii|"*l."Mdl:aMkira%«MmilitKMi>- 
•■B p«ti«i tw iM|>;i«m»ii> ll>:»«l «•- 
nm-c) HHc (I* iainl. *mnt iic £«■■>- 
rw iKat aawMtiM- 

B«l I'll' A ciaiMnnclMMi -ca HmM^ ai( "l," tt j(i(>»tii'il y rfiiBW jinJ •ithin 
txnjjift %> tjt' Acti'inlint' m M'^-t 

M.Ht ill cnilil tie «)mi«d i» cvly a 
DKieiiilifi « JdiiiiJfy " 

Ttni:iim(iliiBe«*ii«ciw.iin>Fi»e'«*. 
Hrtm-ti ■Imt nUlnW » *t poMiiWI"? "• 
f-uiune opmnioB umcr hwUtBg "l-'" i» •■ 1 "I *n«tn'i>. ..iiiu "IT ■- 

IllOWiH'"-! 

Ihe dill'- 

Milt 

Elf.. ■ '>'*'"• 

Kjlhy I "mi-iui k ■ ■ 

Hjipa- iitd A.V-- 
ul 111 IW< 

Atia >«;r»in(! Ihe l)i.-««rd (m f>'«w 
yc.*'i. «>«! »tce(«e<l the pcwtir* .it 
(¥esi4eni<:>f thetir|:iiniijiit)ii thu yeji 

In idilition to hiit ttKhinf; mii cu- 
raiiirresiKiaMbtliuei. Kyan *Iim wntri- 
piietry 

He w puMwhoJ md r«;rnil> ie»l 
his pi-«m» a *f f*WCC Pi«iry Day., 

■'One I'll NWCCs promJeii mi'»- 
meiilii«»puNi«;atii'«i I'l i 'ne ii|iM4niii'» 
p leira. 'But *' HeiT Arf 'The Sn. •» i fM jud't" whii I will ltn.u* iin iiiipfvimi jiij 
cipjndinf t'uiTcni prugijiiu Muti js. 
iheC.Tf'.'n ae Cillmev. l-iie™i> Djyv. 
ft will .»'iui in ihent.in.vr'JisQnt) 
f uiurr ti '' enhaiii. f ihe ^■ inhweM Mibiii - 
hjT lied imp «i[icc i n ihe lliicaf >iliin<l 
culnral liuidiuifie 

tml. 1 hlipe we '^^ unprmt 
fijiKlniBinf *' thai we can hetlei serve 
the enpandin^ cuitutjl iieedi .•• this 
thn¥iii|; itiJ JimaiiK v.mnmnii) " A Mcoml-i*** |»oiect »i»U m 
c'lwb'i'ilmieriiMiiilleT) tpce. 
N«ws-2&3 EditoriaM Opinion-5 Arte & Entertainment- 6&7 Features-8&9 Qassifieds-lO Sports-ll&12 c News The Harbinger Some co ndoms don't protect against HIV 

f \ ■'•.-■• .J.,.r. nil f ▼ e require 

innnufiictiirtTs l(» tesl 
to makf siirt' coikIoihn 

don't leak." 
^Sharon Snider ATTENTION COLLEGE STUDENTS OP JOBS!! 


c7 00 ?•' 

YEAR ROUND PART-TIME JOBS 
FOR COLLEGE STUDENTS 
^1. BOAD\N AY PACKAGE SYSTEM m^mm 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

• f «m up to $7.00 * gtWhr. Tuition Assistance 

• Work up to 5 fHMirs 

• Jobs avaima* tor untoaOeTS, loaders, dock data entry, quality 

eontroi 

Shins Available (Monday - Friday) 
ii.OO p.m. - 10:00 p^iTi 

2.00 a.,m ■ 7 00 a tn TRAVEL 
LIGHT V'., "D Anrwrican Heart j 
AssociatKsn EXERCISf RPS 

700 W Eties 
SenaumDurg. IL MISS neoumeMCNTs 

• tiM mud M in vMn (X amm 

• Vf>w mutt M aHt te oroviU* yiw' 
iMiri wmmgonmum 

• Vou mm M MM' •» mmk n 

namail labof lOO MaatarnaM -> ftl*S *'>*** -• MllclMl (*^ RPS "V T 
N > aquat (i|)|KKluniy^a>«iialHa 
Ki'ifular cxcrcist' and a li»w-fat k)w<-holeslerol diet 

reduce your risk of heart disease. It's preventive 

miiinttnance that could add extra mileage to your hea 

You can help prevent heart disease and stroke. 

We can tell you how. Call 1 «(X)-AHA USAl. 

Anwrtcon Heart AnockiHonfl^ c SC'pltnriNrr 17. IW- News JPlaying it safe on college campuses in the '90's 

Students need to practice a few rules to pre\cnt bccomiii" a victim L CoiiaiAiat Jki«ic« D Tip for students 

• Don't drink lo excess 

• Write your name 
ill your textbok> 

• If you sec sonicihing 
suspicious, report it 

• Write down the 
numbers of your credit 

cards, and keep them in a 
safe place iWen more raurrijMft'iitinifH **>fn t*nma« -X ■•% ^'■"■*'■■^""^l'' rmr IJSPI'm'Tr^ ■■ Top 10 Singles \t..,,,„:,ll Oifi«i' p r'"„, 
ansiioi* 9" t 
Editorial What if I want t«i fiirni the 
anti-.lim Morrison fan liuh? Editorial The Harbinger 
P«litiiall> liuorrcc i> Tales of Jack, Tom and Ross # ^\»%*^ Editorial Board 1"h» ( ( • „Wti1 ,ht \ ■ .. ,» I; .vrrjinmrvu I 
I --..iur(!»l;i«l»trt ■MiiillrwfitMtmnii; 
|'Xi«,'L<u W nun Ji,«0'B«iMi 
Hut Ik 
X HM e: "TO Kt tP 

(, •* (> It 7\\ 


■'St: k\cx>'- ' 

- Fi -.'{IQtT 

IT I J'^^ 
A (X'LL£6,t \ Staff }\v.i\ VUximx 
■. illi,"tnis (ienera! infttrmaliim '!ii'jTt'X-.>.'[-: ' ■ ' ' ' ■■■■ '■"■ *■■ 
rii#Hjiibnii;' .,„,,„„,,„. hhstU-vl VV.vklV 

>vht'.'-ih.-Il.)rp'T>.'i!iiinirutvvviti> u>i»iniatii>ivpfrUii\uij; I rttwl'olu-v' TlwH(Kl««n((«rw< pKntets .1 il.in,ift'xwiu if ">il ttersiiuistbesignttiand iiKlude 
If subtil toed iting- 


jM puK hju« aw at the d incrrtitm oi th* anBumm >hi>uia b<> lorwardi-d d.avlK u. th e advfrtiser. and ^^^^^^^^^^^^^ 17. If»3 Opinion r^ RcaUly Clicrk j 

Saying "no" to "just say no 


P^Mfi fiomm J 
tiV* ,'?!(-' -»"»•- ■ \ 


Ill; 


...I .X' "^'tlS ^i|A-fti.i 1 to til e ti/itor J Don't mistake the facts as fentasy 

'■^"-^*ll / *J ■||||||||||||||||M li'iin I I"— Y H— nimm-mmmmni 

Arts & Entertainment The Hurhinger 1 "The Real McCoy" stirs 
concern with women's roles 

Tinseltown takes its role in the battle of the sexes: 
Should vvimien compromise character to he tough '.^ f -i: Coimm J Vfhafs Up 


M u ■■ And there was Bob c Hick Bictrnt 3 
1 Crossword Corner Theater offers flicks with finesse 

c S»o#*Ww AMnuMaU'itiniCilMib' 
Tim • a iiMi lliMtf tfti to Uti* 
'Zwidi. Tim. i Hiw i i ' iMf' aciMliy 
tmn ci^ ftw mm tint fflniilll*. 
(My (nt nam Nllf* of DlMlW 
Ikmi ant only a tap. ifclii'iiiiltiniv 
■■il. .liRt'iiiitaai'iWHliititby. 
■Imf ymncIT ■tai a ikit plaic'' 
Well. Mfc m mm 

l^c Zunch Thea o 'f*'-i .i 

liiw-mie wtvmsiMiicm m .«• 
<iMc IWK Tt» e:iii»mit • 
•IwlwikiliMiiet. immif'tx' 

i«l«iiiiptnidt<i"tlritlwi - - 
'tmm... 'the ■' ■■*- ''■"'■'■ I Zisldi'niniMkliwtlla'taiMcan- 
J emmm ilti»4' n ilw IMad Swn. Mtudif ilii>'«|li JWny- ne i ii» 
ptitt rf COM (or rtryumt.^ TV 
link an«» tnxte 2 yeur* oU f ei m iMwit. In ittmtm m. oltannf iiir «.«aMly.iiCfdii«i«>lhr]inci« 
md tftun mm. to ibr UmIi* 
coMclnai' viewer, tlit llieaiar it ny 
iHI » iji Ituiti ami Mlt' M-Wl Kirnu 
Ciimt t'lrt tiinw wmrfawiirr i r 
unte ii'' f.i. ■ .. ■ T 

■ : %,u:f Answer'- »<> Ij^J wn'k's Weekly Crossword 

• Scrambled Poets " »j ow, f«, - iVlU. NO OOLf IJ »f 1 

KnnrrMTiME 

M PtciwvAiadw 

3T CupveM X 
- - 1 • * • 


fr'*-^ f -U 


^HH 

^ 

41 DuaMNOS 
UnMUaatl Tt«rw)k4*y S,«, T !■ S T,0 
BIkMNillNif ( 'I It. T. 0'^"l^cB^ 

Hit '. •- "'■^ 

(J^^ tM a »i 1 « U T 


14 •jto HilXi set 
^« u«g^ OMirt > llMMIMIdl 

10 (M 

11 IMFUgpaH 
U On 

II AHM 

IB HMi* nappy 

M EaivainiM' 
» ManUddraM 
» HUI«. »8 

37 ^Mta « M. Mcciwa 

4« Ofgwsald 
HI I i *!• * l« 
'. •"', 'f, "", ^ -I 

I T 

I A Fi t h liitjlic«]Ulllt< 

imgfit rtulcMns 

,: affl^'ATW»Ot fat)'* 


rii hM Ml, au ON (N FLAME 
Jii fian"it«iiia 

M f-iun* • nMMI 

Ji a*f HunK or mwlK t;n^ ScfNcmbrr 17. 1«9.l MSTANT REBATES J. 

on Apple"^ Macintosh® Thore% Never Been A Better Time To Buy! 

Apple has just the right computer to suit you. And 
now you can save up to $300 on your computer 
with Apple's INSTANT REBATE'. 

Macintosh is simple to use. And it's so 
versatile, that as you continue throughout 
school and your career, Macintosh can 
expand right along with your needs. Value. 
Ease-of-Use, Expandability. Power . . . 
Macintosh simply has it all! 
•;.tD.i 
4««»tt" Macirnfmn W""?"*:; ij'! :,"",w« 
■Mk WclMit . vni 'n unit 

Oi iM wiiiii ftmiiiMiim. n 

IMlWI-Ol-Ult'MIIII 
"T-TT llUMHii • «<M)>iaM.itcilMi*nitlMtai 

"^imammmiwmmf tllM 


tllM ■illiTn»}yp"i<»i!i $749 


mt^ftimem-*tmmm • toD-MiaMiiMri* 

■ CKMlMiMlaMMTmTiin'**!!! 
'MtuwtTwiVMs $999 ' C)IMI<M<4WMItmiTnif'*IM iw vm 
l'tlMo>) Compuler fnhancfmen BJITW W.. 

fS^, *_ . arK-vpt.:..: 

Ii7» «»tj»~ills' "oSHOMit" .... 

»■ IMSM3 Hliin»)>|cM'idDnra'«P".ii»r1^iMC 

tJLM *t14f|» (•■nl-Pieu.flOirtWimtCCiilor.l'nr^.loiMw' 

**" *»'» ll*CiW|iw»f WwiflMBCin .. "«" - ■ ■■ . iwrtiic Stdctrwul* SOW!, iv Gtapna C«ro 
«7-- .J- ;«,r«itf'lCot»»" nui 
(708) 677-7660 f^mtmfmmmmm 

Thf Harbinger Ready, aim, shooS Calling art lovers WOTHOTES by Steve Moore .^vlllMiM 


3M SoeitlJ 0B:tc.6-d.>| 

X THouiijfT you' 
weee a 1/ 
\i 
An mi tihihii iiiloJ -TjJcnin V ,t 

Cultura" »■ il! hf Hf U 1 1, ilie > ■ fl Kht ., 

<ialler)' Of't:,lpr>rv«mmi,ini(vi;,.|ie(te pi?,. 

tnimSfpi, ; unii! iVi i 

P;inkip,ir,ri,L' .irli'.[s !:u ln.l,. M^. 

!(,»■ (;,■■ 

iJtiemnujiiJCeu-gmiiValvCTde.jll t..n ht-' 
t»hi(ji« inclu* ctimempi-irai y A rev-epiion, open ui thr j ill I nil Jiinerl 

■^ Kxxi. «( r Attention all poets! Daily Herald WE OFFER MORE 

FiiJ/n\H:FVRM\(;s 

FHRTTIMtHOlRSII .i'.iul(i. h:iii,| \M 01 Hk: GIS^IVKAT 
/hf l\nl,-i'.n<nni Adiwihif^t 17. 1W3 Features 
[useum revels century mark 

Itwo new exhibits featured during celebration I IdUi IikImM in *» 

i mil (w llK opiiMC <^ 

linR* ti»ii*. •■««•" *m.-tjh 
ftiii»" Uim ««ii. ■«■•**■»"- 

\.m>Mk. t^mfmmm. t (mMk te" 
i. Mil II ax DwoMlt tWt wilt 

•ol'CWiaiitMSrr' I:,JBH( »fri. season "(viKiii liSDaml' w 

WtvU'itCnliiHMlMM' 

Ttfc. .-niiM.-am "Venei if* 

»::*l»l><llM<ll:f ••:, 1,,.,'... n PiMi 
- irnaet) 

(.fliiiui- •«!••• 

ICfti,. ■ ,-11111111 

■CM til' in Immator. .ManWI 

|fcl TWif rr writ hr nfmM iiwf> 

'i|lllfC<llllllC 

OMaillilPl 

ji>« ciU' •• 6*ii-iiiii» De- 
n>^,iitf' «te'l>lciitMM«ni«l (1 1 It 
_ 4ltlm 2)11 

Four tt,me» mil f««'. »» wn" 

vol IlK FMI' Miamm »"iU tx- 
ia|MM icfem of m-^»»ir pu: 

linrfuufilr mglv' 

~' ■ , ;.;fC*ll<*l«Vn»lu ""* 

. lou. .««»!«'"* "n»i« ImsN i'i.m>" •>" • 
tte (ilMKlli tftlwtw « 

uinw itenw ■ 

(BHiflue rjnen jno 
ilMiiruiii)i"><:<4hc:IMi- Mtlll • llgiC tllJ 1.111. *...". M ..i .. 

UKItlMMlfBlllWiiO 
vh«m *iU Hi;* rt.riy;M yM/ ARE Aft«ur 
It's that time ^i^ ^eet rue 

again...flu ^"^AVfl 

surf JPH£BO OF 

ALL TJNE!f 

MORE SUPEt 
TMHH THUT 

surer fi'uy! 

THUH THB 

TO Y9yit 
f OCICS ! gUGNAN! rhrsf; 

pf"<,»piiT( will: tw 
I Asplrf\ rnu. 

eiiHliin anJ 

wi)a(lil)r>A rr<r EnninmU LVmo with 
i-oliirfttl i-.i..;<-^ ■* "•- " >' I' it «"«'W 
'CE ^^^^^^^^ Classifieds f lM>ine. Info |.5»M.M|». I Babysitter J Help Wanted KiHiiit for ri*iii-l I'lmii..^ ■> . ^^^— — — — ^^^ 
HMi,r.r;iU-s. Ke(.W7.1K54. BMrm* .Nh.;.r 


'" '" '^ ' " '"n m T i II I i mr i Tr pp s "'"-n-'K'-m. n 

"~"~~~— — — — — « '""!iv \\ I'llfh 

1 .«M-47WI hiMIM- CROSSROADS Health Care Center, Inc. 

The (>|.d fiiJiiic 111 licalitu;j,rc v\ :ih a new 
l<n>k for the 9(rs 

" ' ■ •fi/cti '^crv it't'K 

■ •■■crii:.lc nurse prai:i,iiionci"s 

■ IViCi't! to." t lie \ve>rku::i^ womaji 

■ "'^'•"iii r'''V-riane> (eMm- a\'aifa'hle 

■ f: veiling .uul ueekcm,! tionts 

■ ** ''i ^^" '■ \ k;c s uie ! ud HIM a certi I led 
I'un-Nc niid'vviic 

s 
s 

R 

A 

S WPROVEWUR 

IflOS HEALTH AND 

POPUUWITY. 

(^ ^ ) 
QUIT SMOKING. 

If *m««ccinM«iii AtKxaoltoii iiimrx 512 \ t"l>i(tr(;rinf RJ ^'3!'.:i'tr:^ 
\ w *m#rican H#arf Av. EXERCISE 

American Hoart ^V 
Association ^^ 

Here are tivo of m. Harpers 
nosl popular Macintosh bundles! 

MacinttKh Cenlris 650 X/23() 

$2753.00 = Macintosh Pon trBook I)u(» 230 4/1 20 Bundle Pn'oters 
Mm Special CD-ROM 
Disks ivviitir 1302 ^579 ^V'nm\ HEI.I 17, WM 
$^ CASH PAID ^$ "to. We Pay CASH For: , " ^ ^ 

; Compact Discs .^ VHS Movies ^ 
; Cassettes -' Games 

YOUR VIDEO HEADQUARTERS 

We Reserve Movies and Games Up to 7 Days In Advance 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
R & Audio 


780 West Euclid Avenue 

(Near Harper Cotlege. 

carrier of Quentirt St UkM) 

Palatine, Illinois 

(708)991-8282 I r*i ~" 

I I f J 
Delivers 
Education t iiMBal iM'tMct ■Mucwcil 'Bult tatlcft' A> • lurttKc lUMlkr 
die tl CMiv*"!' ■> itiriiwtjii* Uiaiuncu 

I'tew'* •** OPS li»i lo olta: 

• ti-l* P*f iMMf 

• Maiib; - ('rttlay 

•• l*iMl V»e*imi.v"lli>lKl.iyi Two lot jiium m siKtme horn: 
• Ail«Ji.«n (It Piljwie 

Sliiifii availiiMc Iw: 

Ltiaifcn / Ualoiilrn 

3'W-T:.»».». 

S:tK)-'»,t»(>,l1l. 

*Ailiti»oiM:>nly A{i|ttw:aliiMB isikcai Ml Ciinipiti "The family suggests 

that memorial 

C(.>iitnbutions be made 

to the American 

1 ii-art Association' When people want to 

honor a lo\ ed ont 

and fight heart disease American Heart 
Association .A I %f PREVENT 

COUCH POTATOES 

WHILf THEY'RE STILL 

SMALL HUES. 
Slart fiMouniRing K>kx1 habits now like t-xerds*- iiiid a low fat diet 
Ytw i-uiiU saw wiir atKt U-ar on your chilil'~ tif.ui .-XimI oii vow ctiair. 
Villi I an hrlp prevriil tn-at I dis-asr .ind Mrokr W*' fan It'll 
ymifum ( .i]| 1 M«i AHA I >A1 

American Heart Assoc ration ^ 


irtk nil th* 11 «M I PM 
f *M . I! tM 

awrt ialvriii*li#a'- *F«' iiifcMM<iai M' Mlifr in IdCMiiaw fioM' amma 
fmm UK iftiinitf iMaafli f)M' Kkanli' flactiww «iib< 

wmm m snumw}' wm ran us. 
UPi DEUVERf EOUCATtdfi 

UMad P*>£«l SfMca 
WOUUINT YOU RATHER 
WALKTHANRIOE? A brisk *.ilk now fouW hdp you avoid a fas) ndc lalt-r 

Try it lor :«» lo rt) minuU-s. thrw or four times a w,-ek. 

Ytw can help pn-vnt hearl diw-asp and stroke. 

We tan lell you how Call 1 WH) AHA I SAl. 

AimrtcanH«irtAs$oclafk)n^ 
/■ Football team 
pulls upset 
-see below A sure-fire 
way to sleep 
— see below TltirlfarlliiiRi;r,%:|il<iililicr 17. Iff 3 Page 12 Hawks win! Hawks win! '^^^ ^^^^^ ^™^ "^^^ 

, , , a huge wake-up call 

Team snatches victory from jaws oi deteat 
H) 
r Women's tennis gets new players 

/ 

Mnntiaw 


•■ r. „ ,i, V ' „ 


t:i llf'hl 


WKT um€ mrm w 


I,!' \ 


HrftMHIt. 


Volleyball team works on stamina TJic "•■ • itscm "criwi) 

\)ti.M fla Kill >f \i.\tti. kb't V m htai 
■ ll(in>ti'« '.iHlfyMI Icirn h.»r hf « 

HilllM inp •■> lllMCtalxn. K^nsM Jnu 

nMMMililmKitilii* •i*tk iitikfcii N4i: ' 

••T*II ptnif J If '■ 
■■'linewiftcf 
ji'f wikint Har^'% biai v«Mr;Wl 'Uair: It 't'nijT'rv, BiU'mi('l«>ii.C>nfC. ■ iiwrl. Holimjn bmet, aic iilH> key nol, Th., 

■ "-..,«rd., D'j BejjT^ diY m*»ving 
1,;.; . ' if.e b«<?mf ni . nghi ncM dwir to 
Ljvrmi- inJ Sturltv . »d nlKMild pla 
nn «u>in_e thfiv Cjri vh>Li -ay nwm- 
^fr <w.'. ' ' ' ■ '.i^hiity''' 

I.. iijn'! 

pby piui tultisiiie iJn.-. «csi Jtxr 
Mtnuiui w» a scnith fmm. th« jei 
(tj •itil > «« wnsl The Chtefs 
ctnid Itnt utei) liun in ■ 3() loU liw 
« the Oilen. Maik Rypien. ihe 
a|lie»i QB second only ti> Jim 
McMiinn. w» kikKlia) uul I'rf liic 
ttiiMCntiiMk iMie with Mcaiiiet .1,-. I'ljisrung"'; 

mem *i:is the amll size •.•!' the 
miifcei his (earn piaycd m With 
W*l tmillKm. tie c™id buy j hig- 
^•ctraoitei. 

As fmihe NBA . there are thM* 
.«ncrs thai have exunuied nel 
w*<flh» 1*1 over S2.5 bilhcwi. gadi- 
The [x»iil>nnher-in- law o< the fam- 
ily K«nM to be the NHL. with f>nly 
two ownet*» csumated tn be wuith 
iniire f^'*!' ^^<x^ ^iilhon. They'd 
betir nes"*'""™"' 

chec . ■ ■ ■■ 'I her rats scarf u 
up. In-line wanna-be's 
needed for courses rtiicHjMv I'hi? iiiii 111 ejth til vti sc-H rnftli jie iti-iine \ikMa- • LflMZ' »iiinis'S:'5 Enuipmeniispr.iiiJeJiT 
i^nts m^i. hnng iheir i''un All 
■ I Kii Ts^e pi"( i(esAn:in;ii in u nr skjt- 

,:■. ^ertitledbvthellSA. 

To rejistcr tjl »7..VA77 jrid 

sfKtity thetMrTixt«;oursei)utnbet Fit 

.idditioTial mtinrTutKinncallfnE ^4^ Learn to climb the 
>Athletes needed for Arizona trip rocks in Wisconsin 1 ^1 "'.iwl at 

flt|la.«l VL^c ...lanllljl 

■• llM|Mi' Oiltf*' etttm » t|KMiil| 

pwiL^i^'tf In fHl^^mt. AriiiiHU 

mlinf 

*i> ■ . -II Sttmtt 

MwiMiitoii. i^ lo iiwm i'iMii4#<ol giM ^m 
turn eliaiiiaaaiini^ veuric tuM day 
awl (■(iiaial' ractiiietWl E ■ Hie* Z-'twiwf 

IU':w(:><K>. . >.><... . '>-[>. .Ml ,|«Cfli Inir. 
twinnniill lalicaml. «ryiHi):liliM |bci|!i 
.ilMl ttam^Ver* h" .uvJ t^nm iht jmrn^n. 

<ktm ..... ■ 
fia|., bicitri" .. 
jnitaiawtMiin. 

L>!«%iilf <IM( < .^ 

il ftjtyrr >fpcT,Hr i!» mf n..K!imtde'n 
.ad a .large ' 
lulasy 
A tft :.»t-alleit. :4T*» Harper Harpei C.illegr M'ten the 
;-fivMi'.ilK' Jd^^tIllIl•■usI»■oc>p.pll^unl■ 
• ing the irmnih 

.ikf StjifPai.. 

:■ *!ll leain the 

.. w. ».>..; ..^.k ....:,; .i.j; k.nivts. belii> - 
m$ ant movement iw the rotki 
AJvubcmS ti!i:hn«i'uei will be taught 

to (he mi'iR eiipoieiKcd studeMi, The tos: ot the weekend is VJ? and 
intludes uajisporutHUi ttum '.he <.o|. 
lege, campitif tiTs. icti.v cijuipmeni 
mii instniftnir 

T.I tegisiet. cal .W7.3377 and 
vjiecify course number LPPdSWIlW 
tor the weekend. It CXI 1 -l.orLPPlWi- 
tKW lot the weckend.ifat K-lil 

Fi*r mtvrtr infitriTiatton. Ldll cxi 
24(*i 
Skiimiiii^ 
school 
events- 
Page 3 Colbert 
continues 
criticisms- 
Page 6 A pot full of perspective club members NolumcXXVl. Number 5 

Loan programs change the 
^^^^M^^^i^'^^ke payments IIW»»lll!- 

S"1li"iiiin;i>.r 
'<if»«lirl* ■nielllif. 

Inttij.u»r h,,, h ,, 

I In 1 1 ' u , ,. . . 1 L ■•Wi mi mw .'<itai miikm 

•■•■'•'••lllKmtill.lU* unit |r:'i*« «, „ 

-'"•lew 'tmmt nwniii,.., ,,.,. .,. 'Stolen cars and burglaries are 
main form of campus crime Fall tour to Galena 
offered by campus c '' '■■TNJaltrpjy 

'■••« Curd 

..'■fp«TuJ,,i 

■>tfJ «pav 

'"'Udrpend 

.:rih «id final p.|„ ,^ ^ 
•'If frjdu Opening the doors to diversity <.c,..,i(i M,arkftr..rihf 'IXK, „,|.^,. See Club Conier-pp. 6 
c News Week: Programs 
offer peek iniO' culture' mt M'wiiif ilWnKKat (Wiiimmk 
taMmi MM' MiMMltiif la. Mtai ind 
illilcBttew i«ewr#9twiii:ailinii«i 

An ■ ■ntfMimrjiy jr.. 

Ifinliiii ■ .otemifUfctp.. 

(MMtiii m: .^tyo t.'llli H lli'll. H—t-i 

€iiiipmiMi:«iiiiyei'aiia|. I'lieilRi.- 
m. ipM Mil. tucrii' .('■>' .rlwiic •anal 
diiiicm iMlte tut jDi' ntiiiliinMi and 
MlfWlilpnfDiiiiaice* 

Tto!tt)d> . RcAcn Sh'Klir . 
w* m tncjK'h I* Ar Biilij. 
Will ffrww 'tilt Rai<a'< twih .ml 

itw liar iilu' I (■ aiili «hJ tJi .•. . . 
Ii'»« (»nj*«M;i()(«!i«il«fnh:«r'i . 
l»»«»llH)...*»ll'«f"r' *'^'"!" ttm.it, *•! 
llil.l"illllli.4H>",it....ii... .' , ' 
■•••i. Itit i»l'f '■!■. ■if*' 'llrlcgiB «'lit:i laiwli « UMika (tf 
-. . .'I I uMlcraaiMl^nit Ml «ci(..4i*- 

'•tihtDtawB 
'vtjytl'tiHiUli.ii.. «|n;ifnn itoiii 
ilw nlltirr iiad tMakwy I'lf ilir klwin 

S«'l*«i4.." 

T'ir«.,:. U 

•MHlla*; .t ^<iti*ii<'l..i 
iW'jif'eiffUfilH %il'im I Ktmt ftwiKlr A FtMit'il oTNalliiMi. 10 LKi. - 2 
p m. . WedncKtay. f'eMim in iMcna- 
tii'iiil ftxKl far. nhtttitt !>'« Katpo' 
.MMkiii lialn. or(aiiiiatianii m4 una- 
ii«Miiil.ctei0 mil ■.■tMK'itil (hirkIii 

Smki- ■ . in< uiBBHVf 

v.Bict »'.r., .. ■iidlcf.'*':!! 

■■ t .ni. ..f I if.. !; iiT I'p. >n M"\ i '■ ' "ii 1 if i;n,J r n ly r ni ■i.nn i « i"i 1!" *,i' ..i'. 


TISTr ,U M, j; -Ti 


'lui!imi.Mf 4li:'Wti»J'nl... tktn P'mtm% m4 


Thir^jy mt^WM^t,, t- 


rtHjM'HitJfi 


I ..;Lniir«''iii"'f \..iir;i,, 1 fVinCH" 'a 


l'wilitf|Bii»lvii"lttnct: \i'- 


■^ 


H*wi£ \frkmm04i>-^w\ '■.,.,1. - 


*'rHTim OmifXn Thr Fiittinr of en. the mitiiiri. in 

4f tal^ tnitemt ind (num». 

ThurvJav rfinnmw. S«n Omlti. 
former pnnc'ipuJ 14 T'afi Hifh.Sc>ii»l in 
rha-jp'K and tMit Sain, graphic an- 
rtt. wito 'WOT mienwd in Amencan 
^.if^rntralkwcMTipKt.if pei >p!ei>f'Jafia. 
rif'..:" amr'^Tr^ ,iri.:I ^h.". lif^'.n thfir rc- 
■ '. rd m rhc 
.■ iifv \rTTn 
I •! the ff:n.i,:ri.LrL ,4 'ht" w.j. ■■> 
rhcir eti>*"ih*ni.'Cs "n f.hi- 
(incrira'^ r«inernlr«tl>>ii * a<ii|»-. 
'T'bu.rJa> ,.,»tirah*.''n .-Xvidci' t'ainiU 
l.ndwrinff fiN.-.tf.-.i ^., .. I lr^K..!••'^.- .iKtiilniUiiril Hiiips The i1arliiii|>er AdmtsKioti l«i morn prnframs durJ 
m$ Imercullural Wwk nt U'- ilf 

ihiHigh a few i'»t thf perl.'TOuii. 
(^uite iK'keti. 

F<» infomMiiOT « tiikcB. v aJI ttid 
Huper CfilleiJif But Oirict. JUS, j| 

71 WAI 3S h n «) B. >i CWm h. .u r . j, 
1IMK> iim I.' 7<X) p in, M..r,dj 
thniwiih I^uthIjv and ]o i^i .i oi til 

4 (HI p m I'D (n.l.iv Tiiiru mav hif 

l..,ri'.'.l I.. \ I'-. '. '..' It vi ■ jili"nd jnv i>t iheif rvrniil it'pri'vf ntt'd ,11 \ . 
Students to attend political gathering I.M: I '■ 

lllO'r .... .. . ■ 

mn!'t«»'|W!'i)iti. l..Bi«lk!tiih|f jSiiBw ii 

P'».« llie ft*.ti ^#m«a.b.i: » . '"f U* i*:I H.". r I 

iBtfc*.. .. ...."I... '".. 

(Illtt.|...n, I; ...... ... 

!«.|;:"lr(r i.h..iiu"i • , . 

\> Bit I B,.;' ... 

ind a'ltijtfw .11 itit I I ■'.. s..| 1 V . 'I l-'1....>nd;..ii 

in (;.«i.ti...>'.>d.* .>,i;.|..it, \i linntenliiji. 
;t.»l», w* will IwitCM t(» spinl .ipd 
caR|i> wpi)iiait<lt«iCM.iftillitK'..i 
Wf mil'l Ritif uiftlter m ('liic]|f.i> t. 
tniUliK iDr Hlain and sh. w thit « 
a»f.a |(fm«!H<fm tn t»f wi'i'ii.!-,! v.t 

Wl* CIM1 TTUk : ' '■ . 

h.l:ft 

t'l(ll»'<«|.'t«ll>h,l;. 

aiifltffllliyia'iif I>ri . 

«!. hlWcipr 

llfliU* ll^Jllt r.. 
dlaliiifw Mtti '■ . 

en. llV)l will (M IBBflS) >: . 

ttamcritic nmciiea, aPeuM i . . > • 
am:tn. mi tec a Windy C.i.t.). il.|..>K..> I'll' a nealiltticr eiwri'«n.rnrrjf t.nr rv aUBIB .f* 1* i..i:n I. .jmix»;i|:m. ..iiO..,! i,„ to: ti... 'ni". 
M:...if IHIM." Knia'HI .i:ifw:,t. 'mttfA 

:iaiH|Mf acJMiliiiifii. (Mnnai a 
. aMliiMib.|iiCBi icIiMiaw. ail«efi».- 

a|: amilf !•«■.. eifilKMIliM reMRk. 
(-(.tM-rnn otjuiMini .ad piHic Oops.. 

: ."ttri 1. .th*" 

.i: li •«. 

•fmcfif) iticttepi. I't MgaLuifiaasf. Corsiglia visits Harper tof Ktta CKxa ...I 

"P 

miwi" ' 

Bi'«i*,... Harper proves to have 
maximum security 
I.>-».(X\.H!jl. i .1 IV.f>:il.r 
iiKcdm.j.r. 2 Ri-iticit r. W am item km rep.. 
iBmnHi(i»rCiJ|.et>e txm§. il* fat'i inai the pttlite are in- 
.deaJ relifd on, hi,i<>' 'kmg d>,io ii take 
on werjff (■ ir (he p'l'l itf lo rrsjxinil to Since ihf Pi'ln 
arut fVhSic v.i(t^" 
(icifr\ can't h- .". Ihal w(*iiid hc-h^lui 
in [iroifcling our 

velvci. 

He NUj^joii-d walking in gniupv 
m tile piii'iiBi Imi. bnnii a*aff ot 
your \urroundinp. knowing wheri- 
thf c l«iKt huildmi! n w > you can call 
tor help d you ntrd to. always have 
\ .iir...iilvrv in voin h^ind, trvlocarry 
.... ..11 .. flak under 

1. ... .: ; .■■■,1. t.. l-.r." \-"i i;rr m 

lie: lit . HiiiTk'nded J pe.i s« inal m-.. . i - ; ' ^ 
.jLirni, wtiich emib a hrgh.j':f.,i. '.' 
s.vund when \.*u"ri" iniroubh* 

He sjv s th.li «:lt-dden>e ■.( : .^ - 
art a had idea, becaiiie i f tlie * m J h 
bl ( >w iiig in the wnmg difecinw. lu .in 
vpray hack m ytut imx. and » hrn 
aiked aboul siurrgun* h<- .-.. ,!, 
"Ihry're only ai> rtfcciivt a.* Il«- i«-i 
con u-Mnif them" Oeliktr I, mi 
October workshops sdwiliilcd for women 

Havcf C«ill«tr Rmw pmn»Mltnl 

f,„.,„»,:,!.. . . , ••:,■,, „..„>*...,j,«.,.i., 

|Kfi*ii)n imj! wjniTO i»i> .i.r. ■.- • . «i j, ^ „iii.i 

'NMKMliMlill'. .AffnCMDC (1« i 

■ii VmH Vi ■" 

yc»i-ait«rvn«ii«l|linillwii4|ll'ti. Tll*'<- 
hneh 

Sexual Ainaill: l»«W»lli» Wo»i»l»i) ' U.* Wl *^ ' ■ 
ija^.Oct l^„<»«.n» 4!i«i«in. tmf'.W 

Computer Spy tells Ntorv 

k « »H«r Cofcl* i« Tu«!>4»» . Cfci I •». Jl T ..W p. m . m tte 

■JUmmi. 

ml-Tlie Ci»;k..>\ t„|:|, IrKkmF » Sf) tlw:*!:!* ii» Mm* ii( 
CimillTriiPtiTnur " ^tiitl * ii> <v}'>iRi»" inii(U|arait.4w(T<«;cBaie1r)' lJt> 
•iNlitoAKOMida* ««> it* ileiwilttininilie ^t*t»x c* « iimnilliamtil 
■Krmt».||MiH. lllrtMii'timol »»«* '■** Iw ^MmA m d«*i»eiii«ft.:*-iil 

MA aim to |i«cii mlb !«■ tal iktCciMl hwilfHM Afcik:)' M<t 
NaiinriSwaNi Afncy •* wll W* n:<fv a"* ■*<*>••'*■■<***"*<**■'*"'' 
M stiMirf Mcmiiy hm* <>f *» >W*> Cimiiljr Imlliiii altoiie fa lUe 

«py laslnMliatAtll.S. itmm. 

immtmmmTmm»*m.. iccciirc 

i.»ilie«miil!'llil(l*».|»«*TK' 

Dwr «>ft»iHMMiy. « - ■ ■ ■ ■ ■ti*»<«"""' ''''■»■•"' ' ' *""- 

OOllMtawalMtollKUIwtwluk Ita>>«un-"» 
Wd'tlMi^qf*' Ocl.^ i-%'- 4 M- XM W |> n... ji itic '< 

«Mi « «w»iii«» «««l-iir ■ I**"''** ■•••«|««««t "*'"*■ «■■■! 

9. lunrifM.mCM' ""^ 

■iWlMiW <ai * 'UiWKil Iwiliprt' 

Hiw »i 'lliiy • FfiiKtew., tx '■■• ' " 

■ ■ n , <iir 1*1 J. <<fttn whnmw* f vnmtn:i:t/r rm m w ikobk ■• " wt »' 

rt> te|i«W. call .S«» ' ......w.wr 11.1 Students e7ipl»>re paralegal field A I 
N"'W 1 A I ' ■ 

Ihi- I ;■ .. 

S, neu nil. 

Cjitl til* I i . ■ 
j(i(»iini:m*m 1 1 » "k icm A i LMum- ..irsJ ■Jj! 
«> thf Tnt'mf Ccma x il» tinif « >t tlw m i -V >iijjditswilthc [.' iiu.k«' jii Managers attend seminar U* maintain control 

■■M.irijpnt' rtanjif ml' ■ lh<- : I M (■■■-■ ■'" 

mmwitn "i*' *•*"' '" '"»"'■«" Jifrt-'"" > ■'""■■ • -■"• ■ ■■ ■"■'■'" 

toafclllltpn: (he manjsontnr .'I th.uii!f. »il1 tw .■lln'fj ji Har[>.-r i\.|l(i:o >« 
Tm«i*I|.Oi,! ■" ■> ' ' -' '■"' ■111 'III-' 

Wpiunkii' .■-.triTi, :f-..H!" ■ 

viijp, ■ ;' 

,h.ir '■''■" 

,■ •.i-minji i« M W Jtij ituiuilcs nkik-i'.il^ lum'li .iiu! 
iiHTninfi Ml !.-■<• l..f<-fiNici.ijJI "•"■i*T7jniK(>e>.il>t.>ur«nimit'!ol„\lMill*i- 
I It I 

SboH-term compultr classes beRin Oct. 18 ..I .if il 'lOCTi ■.I'll ' 'P wi n" ■ 1 wv I. ii'P '" .I.J ii" ' ' ' ' 

lj:::Br*'*''™"ml i\ limitej 1'< '. ■■ , i' '■. 

Iiyj!' , ,,, 

j , I „t,. |.p„ ., ■!,,,., „i,n t, . H'V: D. ■- 1 1 1 ' M ^ H.wc. IntamrtliHe 

• "r.. --ki.ipMi. iUid Ailv>ii» ,.i.„; U>7 Ulll. lomestic Violence Awareness 
month begins, activities planned L IWf*S«itii Residents fight gun shop MUln.i 


^ ■♦ ipmr Editorial Th( Harhinger JC Editorial PouncAii* Itcoftict J Khaos at the Kremlin Clinton's cure will 'pump you up' 

d__-_ _. *Mii '\^/ Kill'' 51- X— ,^ r^*' ,?.r ■<' '( y^/t\ jO '' ^Nr'sr*''' 
c Octokcr i t«3 Opinion I LCttCTS to the editor J Gel all of the facts straight hcUnc you slate \our oprnuni -^ 
n mi WM4 MW -WW IMI* sa 97 WU.a»VAJ«5. Colbert ciuitiniies to draw the urate response ol readers I And Mill the complaints come, even from W JNConsin 
I «^ ^ Arts & Entertainment 
Question-.What do you get 
when you mix Candy and 
a Jamaican bobsled team? 

Answer: Something Colbert ma> vi> is 'cool ' 

Crs, Comir \ ii- Miitu Unn Sictrri T.-mnn "itftXi 

Artmw-'i" ■•■- 
»t»ll jkOh- » tee Iiw themMTlvn tni i "«(« 
a tni>f law New movies headed for a 
theater near you 

"Mr.. I»ubtnre. ■ starring Robin WilHams in the tiile mic (TU; 
Oho.< In The M.chnu-;- .tarring Karen Allen (T.R..; an«l jt;;; ^^ '""r*' 
and fncnds triakc n lo the Mher screen in The Beverly Hi Ib.llies. 
starring L.liv lonilin. Dabiwy Colmiin. Clor.s Leachman. Lea 
Thompson, 'and a whole truck lull ol charaeierx (hniomi- What's llp5 ??? 

t • • y.'iir ^mJrtn __J .icnvs ' « •■ 

,11. ...I ID 

wil ii l..r UuUifii "• I'l 

F(W *"■ iiini*fi> '.in J ^''"1 

,•■.,,.'0 

Ihi- im|M"-''^ '■ t. IlllJ hirit:ci j(<-i-pii'i'm<r Jfui.» Ol-l 


C)n|«n(! r.meJy ,,Nj«uit"The hiiijs are i hirpinf i.> iht nf» 

c^c vic\* when >'ou s^nn 
Cl.!^t!■l■f N.iiurcOmo, PjIj- 
tj<if H.1 ,H.,imnfii>n .inlheir 
"Biiauja* ■■ !''^ ''":■ •"■' 
pirtio >hi.iuU regwfr I'* 
mfvinuuim c*ll i""*; Wl 
♦.513 tkt.^a .Art'^FreeArt E«(i*>i' Here ji Hjiipet in 

BwUmg* C & P. vK* UK 

tikeSirm-Chn-tg". "Shcai' Mjtl new" ihf "■»»'«- 
jlly ,ici-l.<imrJ>..>nK:.ly *tn> 
i:luniur*.ii4upiheMivtiir 
Thcurc i>n Mu-hig» **« 
celcbrjiinf jvenuetfl*r»i- 
ing their lUti mnnervirv 
Open Men- Wed. Thui^ x 
pm , fn » pni Sa t' J" 
pm .in J 'I ^1 pm . Sun J 
inij ^ *li pm Titkc« Jre 
12h iin F-riJjv^ .irnJ Sulur 
d.i)s. S;il..ntilhiTil.ivA 

l>fYiHiknim*ha!Mir' H'..' we 
.aitiukn.'vt C"on<it.»;nhe 
H^mfcr.AW ^^m)m^■ Crossword Challenge m NC'VHPMniD 
*i SMri 
Weekly Crossword 

Hcecre's Johnny * •» '^'^ '^ IS i'i"TirT!i 


U •iiHlola 


« ^o*i:i wnri t«rfr 1" 0*0 


«3 (NwawMfimoro 


«i A/ttMWo • g 


i TonwH] 


•4 baMi>i^w>i|» 


M m Cmk 
T Hm* 


M Sai«n»<iuMU 


«r flwfpir^fW 


1 Conmam 


W (KwcMlv 


m OMMinil 


• OmmwIJolm 
it C<m«MM«»*M 


10 ueM«ll«i«'i'«»«» 


U mairpani 


Si Tr«u«Miinl' 111111 
M Hw 


11 ^icMMlJalw 


M S'KKlian' 

S& Oi»irt«>ofc 


11 Wat 


W (!»•■ 


iD l(M«CI« 


II bMiUali 


M FMMOod 


«i fttmammJuK" 


^J .Wcunomad 


:i MnacMO 


|»^ Wtl«(TW«M#* 


M raciM 


iT CortBCtf 


I» riaKvM 
W F«rlM«m M3m 


1> >»«<«•«<« 
%r IMMtk 


u Lmi 

34 £ 

js roBljann 

IT SmM ma 

«l fin r.o. ■« oi J Octnbcr I, IttI Arts & Entertainment 
I'Like Water For Chocolate" dishes up a savory tale 

\s part of the Inlercultiiral Week fcsfniticN. program board oiYcrs a foreiiin film Ott(> tomut 
A •: I f MKM Iiilriilitiil'« * nil .1 M.it'>ini:i)iiil'Hiiit* 

n» !»«! liiwilif.. Tiia. t» ti-m ht 
tn tit Unt «i* *«• j4>hirtL' PfJm. 
|llK»i»hc\<'l *' - . 'he 

llfallKlUll.fuV ' <!-rlll 

|<lici.4f'alruitt>f". 'usf Aim 

T!..- 
jl tin- 1 
ii uc- 
Ticlr': luCTliiiii WhtnhffiTiiKlnr ig,iimMi«j,l. (■■?t»i><;i*li«j 
. 1*»HMartarCl«acaM»'tfMv(a«Na(wmun.. Ocf 14. 7,10 p limnw 0«im D n* FMit MnHiHiKif C1»- 
eifo ia«iiM ill to tlw 
XiMMoai' frntrtl. "VT m 
OctS.llaM10. Ttey'vU WGMAQE VOIXANOIS. 
art URDS rtOM LATIN 

umncMi.. m momut 

•W It •iiMiliiHl art ipw- 
Alto-liaiiliin aid Mmt lit »*t«^-lrii in Sinfwa 
TImiit, Vmitw* ff«!iii|«i. «fill 
IK patamitui 'incMinfCnpi 
Yu'ta turn Pyftii- tiro ilNl: 
Orop<:> Riimlij 'i.'fn Ihf tl«». 
mmc.initr(iul»lK.. C>ra|iiiiV«li* 
vvllprrf I'v m hnliimmc kkI 
ihncr «i(h Afnnn miflwncn 
•Wit Orai»-t Ru^Il^J nrh frr- 
ft'imithf Mem,'!!-- !" ,"■• r,t'^ 

:!■)« 
-tgr and ttisiUM ■■ Me 

'--. - :,. i;"n' 

Ki'nOiwiie Vf t«'\ ■•Sjm.BU " 

■■.ii Sthi*tl aitt C<»B««i.- 

: Uy% luc (let, J. * iM> t„ 

CiimiMMily Ml Family Diy'i 

mt(kx lit. fault l<)-4At|uii. 

MiMtkii )sftia.k(iBnR. fm 

•elMaiaMtcaaiMMMTinaip. 

■*>aK«l ftftMnMlaN it n- 

filmtl. F« f toii|) fcfMMMi 

pJeiMcalKSCOa-IMWtii. 

T< iftmi in itW' rctinjil antl 

.iniKt inftnnuHm. oililie 

r(lucjat«al''i)i!piniMM ■(.11 Tt 

«I-<MIO«ii. XH. 

Come ami' xc ;>ii the ipln- 
itv al Mk l^n Aiimcat HmI-' 
t iMl join ihe fm. Pumpkin Bar Recipe Ingredients: 

4 eggs 

I 2/3 c. sugar 

1 c. cooking oil 

1 16 o^. canned pumpkin 

2 c. Oour 

2 tsp. baking powder 
2 Isp. cinnamon 
! tsp. sail 
! 1>|1 baking pDwiicr 

t))!'.:: ■ -r Pumpkin Bar Batler: 

I'n .1 mixint' N»wL h„ Frosting 

3 0/. cream cheese (soliened) 
1/2 c. butter (softened) 

1 tsp. vanilla 

2 c. sitied conlcclioncr's sugar 
iii»;:ir. oi! and pumpkin until lighi and tlufi.v. Thi.s 
■ powder, cinnamon, salt and baking 

..illi 

tr^■|^li(l•: ,jrid cut into hars,. Makes 2 di)/cii„ A I. >l!r ii>i; :•■ ' Mend w>,-" ■-■• 

' M.) niimii, ^ Dire. ■r Cream ( I rustini!; (n yet amxher niiwng howl, mix crcarn cheese and butter. Stir in vanilla. Add 
r»nil'eeHMricr\ Mii!.ir .1 Imlc hit at a time and beat until smcu'ith. Spread I'rosting over cooled 

Pumpkin bars a e . Besi vi hen served at rcmm [cmivralure. ^isjt lGivtN.irdM|i|;.iil t MBi L-i >|ii^it-ti rtt4 titw|jjt ik-MirrtiDi MOTiGiniliin lslh3t':< iit 
OKfK awBiiti lu t aHuHlH uea n^t iiiiiry li' VVcwtitDkiiM Jhll«M^tha\^;a^llE^lev^3y ituhae 
tr h»ltMhMi«diiBiir|'ti>mtis[MRvaji Sip h% ti!H*ii^rA^7,(Tcdlf7{K LWIK(k3«2Jd , 

M u'tL-rL-\«rtix:idf itiisail^naii CE Features The HarbinRtr 
Quick and easy meals on the run 

Even though vou are busy, you can slill eal a healthy meal -0«> I ttdij ta'c «!•• '»'■ P"«I*"« ■' I crwiai I* im* AlWW-"' •»>■»»>' -- -•■ t ..,. _.». net,, ftwuaiecai*** 

p.|.iiiiiCli»;-a|«.y«*' nwtr jit t»" l>i««i: cmni*"""* '■ nrii* .%*«•! «»«*«•" 

K«,. |i,jiiililt'»li««,1t»*f«i*««<*'*«««** ,„.^,,,, „ ,• 

KiMt n,w*,:|,«l,| tw«' ■"""■ 

Mlf^f , pljB <iltmk,l ' , ' "'"*' 

Y.:ii,ciln»«H«eM -'" mum M J i-hicii liii|M»-un«-'i II m.,it.t I. unit) :i>', 

-.ft »*:ell, »I||M1 IIIW' ,-ri»iil(lcni|:l>' I* *•»"■-■■■■' 
,^('ii:iM!'ii«l«alllii>tt>i'- 

. .t< ,i«*"i,l •iil'lk:. ,>{""■ ' " 

, li,,. , !,i, •iilmsiiml Itappy Hc;« Ski lift 


\k-\ic.j,liO'UC«nl'"i>'' 

Pirtu:..' irn Eiit^'i'*i!n,i,iM:\i"»wi' '! ■ ■ 
„i .M indliine*. fcfl llrf .">■,' 


DAWN can help you! :i;-,i,n,c .•! |h.'HTKTV'r 

■■,. ,.Lh. iv,.m('l'ri,«ti.i' ' ' 1., 

.'■ „ „.(,.,f,, ..,,,,,.,, ,,, ^.,.,, ,,.,niiis pr.iWcniil! 'i'li,-! '• i'kii.m' k (,1.1 i ilori/ousot Hope" Health testing and more 

or:*:- •• •■ ' •- ■ ■ ■■!■■ '■■ ■■'■'■" S,."i\ (,■ '.ijlt ' IJIIMll, «ll,ll \ 


peniw* y y4:»iMtC<l:|M(' 

iwm Ijli-r »!,",?'» . iif :itis4.i,> .: 
rw#,intl»ll»*» ■ih :ipfl«*. i:,'«tt1P 

:■- BIBJli Ifi ,3 1,1 iihftr |«,«Kw* 

'■: lff.1** t.:,', „J \ \\ UP ATTENTION COLLEGE STUDENTS 

" JOBS!! toS^«"^*' w» ,ia<^ ''S'Sfa 'Jce YEAR ROUND PART-TIME JOBS 
FOR COLLEGE STUDENTS 
I... RO/ADWAV P>ACKAGE SYSTEM mmmm 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

Earn up to $7.00 t JT.OO hr Toif'on Asmstance 

Wor* up (o 5 hours ,.. 

■ Jobs avwlable tor untoaders. loaders, dock data entry, quality 

Shifts Avail aWe (Mooday • Friday) 
5 00pm '^ 10 00 p. m 

?O0d'"n ■ 7'00 am. 
OcMkcr I, IWJ Features D l..«rtnymiri«rm.' "The Blenders^eiitertaiii a luchtime audience CMmJm T<iMWl. fciieffttK *iti«!»t«|. 
I VomAi. HtM^aictiai « <e« iKticc- 

■ ■i>liiiitliiii"TTiiiiir' iTiri' JUt 

Hf lil ,|piinwf Hmr iniwt. — " 
I wcaai « cMKMt m S«pi. 11. it 
I mnm m buiUinv .^ They perf-wmwl 
1 «ui-h nm if. 1*1-1 Pti»te»," bj iMc 
. ■ n. -SiKiMt" B. E. M, . 
'< I (iMi.* ky Aontni'ili 
'ii,ltt'<M ■mtM'Oliii*,' l>)f 
't 'TlieiFdwpMtaiiKil 
' 4l M.iiig ilnai:dMir ■iMm. 

r- ' ■' -'.Ii|ll|!PMI}(Ml.Mi.illi24 

t'fWM* oM. TiMf |ft« up M> Farp:*' 
I Nonk IMiitii. a «i*lt inwii wlh n 

pitei<;>M.il I mtMli AWh«'!M|li*ey 
[' ijiwilwtdiffrtffw Sifh '«li<i»)t». *ey 

c* e«li nM-iiiw "Iliit |rmi|r hi* »«aiii:i|e<tiet to itMcycH'iMM.aii ccri. "Tlie BltiMkii' flMfta om lain, 

awf . ti fc » t.jf| i w" iim» AiwwCT Ml ttmf allrr llir fwihtnn lud Iteeo re^ 

llaw JliiMa|Mr:li|0«iK Ihaf mM nlvcil. 'They tuti i nbneii imc un 

llicmiMUi|in<iimMn. nfe. and Rtitly ueiml lu enjoy whii 

Cufremly they ir^wl ..■.pprini ttiey wett ilmmt..- M Che r«iue-a i>f «n 

t >» (liyi « yea "Hie BleiMl- aiilMiKS memte, thej sjng "itwie, at' prftma m aillcic camiMit* wl 

.mnwcf (ewiy'ali.a«ctl mmvitm 

amam. Wtaiiiiqr 

*t|i!tda)'ii:ilf.ttey 

■• M itK nitwiiitf' 

HM^tk pwiiiti m- 

IMlieriiitiriinttii- 

hiMit. due Ml m 

taniiry. t'WU 

Ap|inMinMcl> 
ini'iicoiilt ■n.eiwlnJ 
lllit.ciiai <' 

ileni* It. 'Ill kifii 
■»!n«»>l in CdjOM 
.A.llh>mjtti a NiWiB 
flit* lemptifimly 
inin')jpi:ciJT:'heii.t'i..i«- ftmt» riaii.. Ihey Imnehtil (M> • tae-te-illcnnhiiiili<M. Oneitmon 
*»uk) iiai sinfing a KWf . then ifier 

(Wly <i few lineii. unw mc else wouli) 
sir<giidiH>renisi.)ng. Tlwysangevery- 
thin c tn >m ihe Br«ly Bunth ihaw am) 
Hi H.ie'" Ij.'im Smiw While, in ■■I'm 
T«jS«iy"iind • IjiBamha." Asafninp. 
■Thfllleiidere'a«l«li!<)»c™ntr>'f1.avor 
ami stiMe hu- 
Du^.f^an tone*, ana Tim Kmim They untonded theirown tviuipmeiit. 
iiuldidthei/iiwnKiun()(;hix-k.s Whik 
they were per.'rT.nins. Lancr diiltiodi 
(Ik hfhu aiu.1 haw tiamNiunne). a* 
well as singing. 

The group lita owns Ibcir nwn 
retiird siudm called CnwTimn 
Rcawd*. whith n hasecl in Ntrrth Da- 
kmj Their ne*iilbum.*hkh ha* in« 
yei been uUed. will include 1 J «ing.»: 
10 iiri|!inal MWgs and 3 remakes 

If yiM ausseii "The Blenders" 
when ihry were a Harper, make sun 
10 cuich thii very entertajnmg group 
whc-n aiey p)iwthri»gh Ihe area again 
On Nov l9.dKywillheaiThePl«i- 
mooni Thcaler in Aumn; on Dec. 3, 
ihey will be pcrformmj; m Jattam- 
ville a Ma-Miury College; <m Dec 
S. "The Blenders" will he M Quinc-y 
UnivCTMIv. m Quinty. Ill The liil 
lowing day. Dec. ^. Ihey will appeal 
at Elgin Ciimrouniiy Cillt-jte, ind cm 
Oee. 10. Ihey wil! ixrl.'m-i a R^k- 
ford college h^r inou" intormalitift. 
write to the "'nn- lUrniJi-rs" ii P O. 
Bin :MW.Min.ntainiliy.MN SS426. 
[O O Ay 
©<|> ^ I ■^'--i.uiillUiii— -. '■■•' t.'W ^^_^ 

^^ W-:^ Hi , 7Mi I 'taU' 'hM ctM laii' IHii IK; 
-YUK'Cf mMttitidixto ■J«feV" 


-■ t .7) ^A'/^ lyVM^"... J "\ V AiTWficanHearf 
Aisoctafion li ,.: .. I. c 10 Th« Harbinger Adoption J [^ Help Wanted J f Help Wanted j fnelp Wanted 1 ( Poetry ] KiHv . Ill 

••• ' 1 1 id 

■tUllllll. :t)KI'lt 

Willi ( 111,1.1, 1,1. V, aint\ 
(,'..in \tM,i ht'lp u'< ' I .ill '■,, 

I.I., k ki. ti;!i,,,(i Retail Sales 

fl'l" •■•■ MH IIHH- -.jk-^ 

P- iilaNli" III 

Flif\ihilf ii<i.ui'\ \V tvii 

.rt.ii.n,! ,., h, ., ,( ■.,,. hlM'lulc 

■ ii I'KI ! ■■■:■'-■: \M) 
^" '■ ,iuidii.,il's jrii.l 

;i,Mri!/.iM(iiK 

■ nn.ni.ir.- itic 
h4>th, 
' ' II ! III!' 

Illti'l' 
I ..illll'iu* l''l>i;.:i.,llll>. I Sl,IM 
"^2^ Mil 1 CROSSROADS Health Care Center, Inc. 

R 


s 
s 

R 

A 
D 
S The old name in health care w :th a new 
ltM)k for the 9()\ 

■ Person a 1 1 /al sc rv i ec s 

■ Fctnulc nitrse praetiiioners 

■ I'ricec! tor ilic working woman 

■ HIV and preynancN icslnii; available 

■ Evciiinj: and weekend honiN 

■ OB verv tecs ineliuling a certified 
nurse roidwite C .ill HM n(ail% 5\2 \ t'liiiiK,,iu..-k,i, 
(■'.iLiliik-. It. «,H„W)7 k!^ Education 
(i:i !:-,..;-,,^ I ..... 
flllll#Mliif d..«trv 

Tnr%(lj> . ( Irlnbrr 

f Ui«.'*<J..I*, tk 1.1 N'T 

<■■•«',...■ I ■ •■< I'l •■-■ '•■>•- • ..(■'k on lli» 

II VVI I pvi 

* mi « PVI MCiRk. - UPS D.EUVERS EOUCATtO.N 1:mh,-'|' ■ •- I'Iriil hx-lr> ,,; 

''-'""'■ : '" ['■mil I'au'nu , _ ., , .„., >.:> |,ir 

^W ,,ntniili.m h,.nn,,. r"i,i| {.■ti.ii,inu,\-il [.mlMi^liini' .irni 

- " I>.ii t 1 1 1 1 IV AM I k l( ■ \ \ .1 . u|:n , .t i In; hi « ,k, .Sciul 

rin.i.hcr i-,\i\if us i., 

\V'\nikhmic I'lihlishingC'ii 

• :,'iiK*% S2(»('ariiahv Ci,, OiiaM I.I v:i>-,l < "tcaniii}.' - !■ 


l|N\ \1lll1l 


nct-tU Ik- 1(1 ( 


''■•III Ii.I'IIi'n! 


rfii.ihli- h.tii 


Vlolkci 


\ , 


li-\.llf\ . 


l:L,t.u,,i. 


*h: :o»,>,,t 


B'tuvmc. \L\' 


\iHl itll ihc 


U hue Hi HIM" i.lv^ 11 
Ken .Schatimhiiri:. ILfiui'U 

Kandi. Imu i> K K ' 
Ken 

Ciiiih , hc>. Katn ' U.'o, 

iV I >l I 

t-ahio 

RjiiJi, ^'iiuN.i tin' 

Niinlc. ',.111 IV slill \o I 
FINANCIAL AID 
FOR COLLEGE 

"$tt.ti billion of Financial Aid from itic privaic 

M-cior ti.i>. g»Mie uncbiiiicd each year* 

St HOi-ARSHIPS. 

(JRAMS, IKI.IX)WSHIPS, & 

WORK C (M)PF.RATIVE 

PRtMiRAMS ARE AVAILABLE 

( Mir ( imitwirn/ril Snnh Strv jw can Htlp Vou llnd 

,.\w,.»r.K ihiil y.pii may quiilify lor. Our datiitaM- 

wnihijlft .n . r :MM»:i0 .-.urvN ..r Sl'iMk-nt i;mi.ni-j.l AiJ WjjitJi 

t>vrr$.«>BiHK«. 

RixTmJcii mrsaigt- givra drteils: 
(70(1) Wl 6«)M> Messi.nc#112 Mii ,'\ili!«n'f.l Inu-rartivf Sysilenis, Inc. 
I)7J \„n)i C.Hin, Suiif 255 
Pihuiw, a 60067 
The Harbinger 

WOUtHTYOUIUTHBi 
WALK TNMI RIDE? 

* 
ERrCetMitfMlrMDted! ''""■'' ""T' ■ hcirt ilix-asc. 

" '"' " ' ' -■" l"""Kr:tm ti«i,iy, 

• •• >. , .^ ,., \nM-s\i American Heart Association |^ 
Get the Real Deal. 

Get \i)iirStiidt'nl Di^rount! 

'" '■ ■>.'- .miiint; an IBM .,s .v„v. affi.nial.!,. and d.rr>Mhl.- 

''I''- [tiaf- vvhv H,-"r,' supjilviii^ v..kj uith an 8(K} 
'""!'''<:••■■ '" "ni-r vrHir IBM >v,t„„. B<- «ire toask if your 
-tii.l.'nt HiM'oLHit a(i(.lir-, to vourc.miput.T order, Wr'n- 
alujvs |.«>kiiijj n,r ua\> („ hflp y.m sau-. S.> .-et the real 
(Ital with an IBM ValuePnirit or ThinkPad LnJav 

Call 1-800-426-4190 
Sox reign as 
division champs- 
see below 

rtit H.irl>ini;ir,(Kt.>htr 1. !<»<>.» Maddux, Bonds 

and others, oh my- 

see below Page 1 Sox take final bow as Western champs C JeenVouM 

Ccwt' fi;:Ji»( r J 


MVP and Cy Young awards 
are the only true races left C I'M fmemim J fmt)immnrhiiiip«niii:.hi(ifi»ihr;*!\'- | mir H LaJ «t»k. t ttic* a Icxik «i tfie 
rmxt fm MVP and the Cy \mmg 

awunlinthcAmencaiiLeai'ue. TlMs 
■*•■<■*. t.iki-^ mt tothc SaiiorCircuit. 
■ if Sj'i: .-jl Leaitue. TheMVPracf 

li *>*n 10 !»ii prenuere players. 
8iiir}' ""Bfn'i Hiki" Biwdi jnj Lemj' 
■'TV Meawt" Dyfara Bm> Umi 
ejimcJ hw nitbiume because iif his 
iiinsum gnpirit! ahtmi the latk <>f 
re*p«i-i he mc-ncttteilly helieves be 
<Je.«!r»es, Gramed. he is a ^reai 
(Jijyef. .md <.h.!ultl win the trophy. 
hm he w nn "t gei mut h (nm me until 
he »hiiu up and plays the game If 
B*»d» crwld tVcus hi* enerfy m ihe 
'•■'■' - • ' 1- !hf plaie he m>ght p, ism 
iriple triiwnntii ^rai 
! h-i> lud ■irwih.if .nil 
[he Phfllie* bui diilr, 

to $ei ill* n.il ti ■:!>.;■ Ihjt Bim' li WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone interested may cafi x2461 for 

further information. award lundsdiwn. 

In iheCy Yuunt race Ihne are al 

numher of qualified candidiietT 
Atlanus Greg Maddux has had al 
great year since leavinji the Cut»l 

(suiijriise'!!. His !<»-<( record and! 
2 42 ERA place him m the higherl 
echelon of ihis years pitchers Bill I 
Swift tif the San Francisco Giants ul 

also having a spectflCuliTKMtw. If I 
ilieGianLs hadn' I foliled 10 lac in the I 

season, he would have be«n a tmt\ 

chtiice. His ERA i» a Ultle • 

(2.W). hut he has inun 20 games, I 
something only lo tnher pilchcr^ in | 
the Natitnul League have done this | 
year. The third option 
Philadelphia's Tommy Greene With I 
n \ti-i record and a :*.'l ERA. his I 
only sh(ioc<iming. he is a candidate I 
by virtue of playing m n pennant [ 
w inning team. E v en with the highest I 
vinkeoui per inning ratio of myf 
t'hkiicev, he is not tnv ptck 

I h.or t.. sutk with the ragniipj 
'■l,.JJu\. Esu-p; '~'t\ 
-'nf.i^«c.hcrank'**" ''fr iram. ht I i winning the Cy Thi-tiiiMi'irJIonho 
■tJ<.'i«tdraiBc.irj' ^ 
t 
D 

i ww iil iii Vietnam 

revisited- 

Page4 CktoherH, IW3 Where did 
all the 

Pixies go- 
Page 6 

Volurot\\Vl.Nunib«r6 jngs of swing are encouraged to attend big band dance 

■ ^ j',^ t'|,l'W;"'(,l <t rvitlcfC 1 hnt.ti$ •iam.t • ■' 

Hullilii iipiJ 111 • • ■ 
A itl tiakr |>tiK:r ' 
M»|i,il. •■Silliitila> '*■< •""' jaf culture 
le subject of 
Presentation aafo'^m ) :i;.-.. ,t ,„iM.-.; *-;ii hf pie 

,llfr.lJI«*l||ll»1»«ll«'U' 


lll«r(IICt.«<|'.U': . ifeil' |Wflf' i» l< tlX' *«' 

I mcilKll |»**1»IB.," mkI 

*t art fmatrnMnm !■:,>>. 

rtme * ninlfcjl pii *!■■•!■■ I scc « ulliiri 


Ww iu6f*ef of Public forum on 
NAFTA presented 

The B;imn(:t.m Area Aniencan 
,\s«xi:it:ii->n of rnivcrsity Women 
uill hf hosting their fifth annual 
InrtTfiaimnal Forem froin7:.Wp.m. 
tn '< Vi p m, on WcdmcMlay. CX-I 
:ii ji ihf l-angcmkirf Fiekiliou-ic, 
;(5 I ions Dt . Bamnplon Tlw 
KipK: will he The NOrtli A merit, in 

I tee Trade Agiwrneni i\AITA) 
iiklinlinp five distinguislwd au- 
ih,>ntFe>. on itiis iimely and ctmmv 

I Hivfi l-artfv, ConMil Ciencral 
t \1. >Ko m ihe Mi.lMf-t *ill 

I I ' ■ ■■, iL.iri l'"i'in«i- 
|. ,,„.iini,-ludethe 
|,! .ii. \ik,jim.,iniin.i)^.md 
itii 'I Ix'iitT imiiu:il un- 
iler-.taiidinj.' Uir.'ufh tr.u,ic'„ .iij^' 
dcmn" .111.1 ■.■111""''' ;■■""!'•■'"•" "f 

cfwrjiii ■ T ■' 

mlhc I - !.;rt'na' 

on Ik'H'l. niiiHiii .Hid I iiv iioniiii-nl. 
heKtintlicp.i-ive;irinHr:i/il 

All mtfreslfd (lerson^ m the 
n iiTiniunin iir invi<cJ .uklfncour ■ 
.i;.-fi)iii.iitffidlhiMli^cu\Mon for 
m..ii: inti'im,.ln'i!, ..■■■ntuci 
(. jihenrrQiJi President Clinton signs National Service Bill ,14)1 fiir .-.ifle'fWMTu' 
It snidnti *tMi • 

xi Livaffeffof*- *1 hope, bilieu- and dream 
that national service will 
remain...a series of 
challenges acn»ss all the 
generation../ 

.presidcnl ( linton Senate 

1/'. i«ltlli 

Kie.vummMiuid 

I'lr meauire hv a Ti "n«.. r..t[i' 'ijaj vro a.c 

i,i,f,u »itha""Summef 
iwninmlenn. These 

mm limit the chi Wren, 
uiit'i j,n.K'k.unhec[i i'i,.vjM; M'v' (Tilltfin p.ifC 1 [ r News-2« EdiloriaM. Opinioii-5 Ail» Ji Entertalmnenl- 6&7 Featares-8&9 CUssifieds-10 Sports-ll&12 News Clinton: national 
•ervicv becomes law 

C. AiellaM. m* piciiilnii iif'itic I'mmI 
StMiSlMlail AMiX'iMHa 

-II will «l1«t mlj • trmmim of "■»' 

CBlfclCillMltllll'**-" ailT 1 It* iHiiifcHt i«:o*e the 
tff. <« ftiHK'ial Mp llM') iwol (tx 


»«;iiin««li«'iiii«iiwim-»m» r** ^"* • 

lltlfiKeai'iiMlMitivto'jiln' '.. 

ftanpi'iiitiili- OHatj m |a|' uir ■ law.' itm awl. 

NMieiKctett. iDc uid USSA 
«itwal«Ktniail (if'lltc Va m * faM " 
n •« nqi' iimurd aicoaif)i|a| ciiidii«I"' 

-' Wc'ft fitetMl tt« wtnaMnl." ilK 
•ML tificcuilly inwiMiM '(■•••nai Df 
u'lMtmi i>r<i uot »a«fxr IwiMh CKV an) ( ftoincul *<! jju'V"" '«*'«'* 
iwicnal icrvwr mil rciU'l) inlj ii Muttl 
mni**f of midents, 

»r f . w mu €<»!«»* lotoniiiJei ftttt 
iRf (lit tiaiimum Ml Grant •n<) fund" 

ini ta ottier J)rn(riii1i». 

"The Pell Gnmt Mm ten ilnin- 

i-hanifrt. " shr uiiJ. nrKinf MM the frtnt 
jwui^'i'sal l\,»U*m'rid .» vi'jr in mt>kh the 
nimiimiimt'' ■ ■■'■■.• tKHi The Harbinger (xned iht MiKMiil iwvtoWII. hisbu 
f«t pJiin aK.' would hive cut <«n 
financial ad prupam* to reiluif tl 
bu4|Ct deficit I 

Ci»gre)>» IS aill wcittini! mo bij 
10 srt finincial aid fundint to t 
I 'W4 (tK:al yf jlt , Jl pcixeu »fhk* t 
gmstKisiraindi 

Both the Hmiie and SeiMie I 
c •peered to tompiete aauim <» I 
hilU in rtif iieii tri* ucelis Harper nfftr% nppttrtmhks l«i knirn rtlati«mship skills H.,t,iv.- 

Pmnigiiiilg" llv f:!"Kt:iiiiiil k' " 

1 ■<Vl -THf SI in .1 0'lflBHfWit " Nursing sessions offered for students t'.-;ii..hirni'irMiiii>- uin^iu-. i ■■ L EXFKRIENa THE TIIIILL'OF fBEEFALL ! IIm fibGiliflMIII if' I 

mtk Mtf mm fi*'' *"# *■* 1*' •••<cM<> I*"'' ■<> *"*'" ^^ 

^ t MHMil if' ciMKaliiit. iiBdali fiMmti l9 

■Mill (■iiMiiH* rf iigta *•■■ utimili »•!• p«ieiii*«. •«» »<«• Ml* 
•fataMoipMMli I 

\ry Kt-tjular rxt'rd» mmI a kiw-fal, low-chohsterol dki 

rrduce vour risk of hi-art disfasi- Ifs prt-vwilm- 

maintenami' thai ct)uld add cxlra niikaije to your heart 

You tail ht'lp prt-vfiil h«rart ciiseaseand sm»ke. 

WV can tdl you how CjiII l-JJOO-AHA-USAL 

Am«iccinHMrtAsioclalion0 nNANCIAL AID 
FOR COLLEGE 

"Sfe.e bilhon of Fiitanciai Aid front the prtvaie 

MTctor has gone iimiaitiied each year" 

SCHOLARSHIPS, 

c;ram s. FKi rowsHiPS. & 

WORKCOOFtRATIVt; 

prck;rams ark available 

».r ( -.mm"."'"' S'*"*' *="**■ **" *'F '' r "'** 

Awitnl- *ai v™ tn.y ^utilify fm^ Our dauibte. 

cfl<llallt^ ov. r :S0.000 wurtcs rf Studem Fl»»t».i«l Aid *t«ttJi 

Oct $J0 BtUiiMi. 

Rr*xmie«l iii«i!i»|j; f **«• J^ti^ 
(7«l)«»l «*«> McsMjctlll 

AdviiKCtl Inttnctivc SyiMems, toe 
67} Ntmh Court, Suite 155 
Palatine, IL 60067 llfr l't,:fnwmnl Mmnlngr Xb 


lienttl illncM 
has mining signs, too.j 

Withkli tw.il Inim soi i.i 
arilvilirs K\' i->*ivr ariRc: 
TlK'sc could lit- ihf firs 
warriiriR sli^ti-. of a innilal 
llim-s!. rnlortuiiJiHv m<»« ul 
us dim I rv. ..tfjii/r <h«- Htttiis 
Which Is ir.iSH Because 
irrrilal Ulnes* ran be trcaied 
In (»i. 2 But ol 3 pwple who 
gri help^ (jel l«ll«T, 

For a Iree booklfl about 
nierual Illness and Its i««niin« 
smns, wnle to nr call: 
.WuImm/ Htnta: '' ■ ^ . . . . • 

W(j»/i(fm'r.™, ;m' ji tt4 1 
1-800-969 NMHA 

Lean to we the nnlBf I B^B3jii» (lcMtrt.l«l3 News ID pwrtitm ,,,.. 'LMflr li> under- oiwltBiin«lilii«ihr.lr.,iti».-. ■rl"*'-'"''' tiim tiitwaMcioginAare."" mie their rdutation, 

'ultUrV! priMSrHill itoiiJ. in,, .[pai(>)« •.*!".• rit-fictiterefrtanlu.'^'^-:!,".' :!-,v - ■■|„farfiinjjDi,uNlitiei: AVim-enl Inf.irmaiiimprc'iCTttilinihupio 

. liAit * lio,i,tt^.r i.«m:. *C)i ieed ■■ ' ' i , . ■■ -■■*,l!hc(ires™tol<*TMv. jranitviulfor stuJrnts.ihe.rparenu 

|<K'USeS on deaf nevdS ini*l'«llii>il*il»<f¥*.-*ta«aili«n ."iH- m *» BuiUmi; ) The andrtuCJitw^ 

TBI tiilf,. ■ p.w ii'f >r.irv i.yti Jirr .it . f m 'T'-rr!- ■■, nn th.ijj:t t,ir .iJmHMtm 

111, .1 A»i:rnfT])rfleriiilteni||)l*Mi«Jh;» ttr prfwnuii.m, fin-' ■•"» 

,1...,..,. .. n ..r .»,.„« i,r.,., ,..,.. I K!,..,. t,..!n.' 1 In- ; rtn »rl I Iv pre.sfnlod * 

'■■ t-.« infi'intiaimn m 'iiiiMcd trom pane mm Why '*,.v4i, J ■•****>. li.N.'i College financing becominga worry for students 

>liddle ami low income fanuljcs having the hardest time paying for post-high school education P|;hCt t.ihk ..'. 

The irwli» ff* r,«l r»w n tlr.t{M(: Bill IticY .ti't li«4.iii'|i ;il ihai seyai jM ift IllHU'n tinTl 
ih<-l.<: 
-it .irii! 'V- ■ ;ht' tfrshrnjn rc'p>*ne*J 

■■ :'Trp','M\l 

l.\ '-tier. .ilii'(i>uinl 

ui . '• hm.in in pir 

■■V.\ r-Li^k pr' . ' ' "!., 

-. (.-^prcvM-Jni.) ;■ 

■ ...,- -n^. !■.!. ,,;^ :,« ihcir rilui.ii ™...... i\ 

' !. . :• ■ >;,ivr ,1 nu>i" ni-4!'ty twite the niimhtr rej>:inrd hv 
,;r,i,ii! i't i'l.lm.i m IiTvhnutii 1^r>^■r^^•nl^l"rllnl^^lhMpuh- 
ti'r[laW^cmttnlM^■'n^. Ik: or [ ^t'^ 

(i("*if.trpnk,itrm.n In -.. -.ur\.i!v revoileil 

■ ■ Moftemon ihJt.uiMij: I'JvrnJlfff frrshnun. Kl 

^■•,,im PrM prfi"cm r<'piTi(*iJttui III* tuilhm WMj 

'' ■ • ■ ■ , ■ i.uim IV M'hi,«>l vlfi- 

,-i.„iiiM- I'i I unh^uii n'M?l'rujn.'^pertrtitin 

1*W*I, and wai the largeM. petu-ni uf 

-ill rrir If ttt'shrn.iii t.^ ^.I.ilr Thf, '.tni r lhrv~,j-irs ctrm .in: 1 1»^:'" .'. f«l«KiiHcin, 
M.:-i-i KiiJiJeit i"Ht swnry rrveiiird it 'I'wbafMi. Ihfi l iM I. ■ - f.. f. ,, i ,j- iii ,j- i j- i J j'.j' i .j i .j - .r- ..t-'ii ^- i r i r r- r-"*----'*"'— ^■^■^-■^■^ ~' ■~"— — ~- — — .»■ ■ » ■■ -.■^■^■»...».^^.»..^..*'-^»^«^«*~^-»«i You wouldn't wear these. *Vi 
Canine. 

Why would you wear these? mmmmmm^amammm rm ■ 

Editorial The HarliiiiKtr Editorial Come visit 'Club Fed' .11! :ipr-" 

Uii cntn:( '!'■ c POUTCAUV lnCOItfCT J Take a long, hard look in the mirror c Kmmm DuMO J AmtTii 


.AS ^/\1=■■c^^i ^s 

NPpLt P'i...._ OcliilMr».mJ Tm "Biwit" Wm Opinion 3 o what vou will and we will defend you fr*mO}mt J BiAUiv Chic* J Put fiaom 3 Tte teJi bmt ■- :*. ' "itiii«;(.<ilf«'M)iilly.llMtf|lM 
V ■ i.i^rxgliirmfwlii»(»thi»»h:i.m 
' *e%er. thrnjfhi lJnrf^■ 
. ieft 

He SM llKrt. lavifciiit m ill (at 
. i »r*. and (< w wcimilul'H ixiltHt It priiple iiftmv i*ui, 'suir ivmiiloihtmlrt* i| 
.: Ill ibiw Itwy'tr nut 

lufiJijy.tifiipleoilihiivi- 

' 'An thnt 

^ ..i,;ld fuht in .1 riij Tilt ICO !'inw^ j.ru tLnauv win 

ml u* iw, (i« tnal to«ci »ycl •» *e imAm. .iWn «thK>e> 'iMiiik tKt'lwwJ 

»ne ThuiumMilmf m;*' mi) ..irr-"' l'-'-'^f ■■■ !•■■ !■■■ tlr What do you think of 

Jii 
Let us 
know in a 
Letter to 
the Editor sdHorkiJ ':;':iffO'jni; 

U'sf'j'^-: fii^ I) a lion 
■J M in — >i II I ife is a highway, I wanna ride it j® 
mm. ■|^,^S,,;S*«* 


«.*>* 
>^^B2^' 
0* 

i Arts & Entertainment The HarhJniitT Doherty switches zip codes 

Still making headlines, Shannon Dohern h*Kts Saninli} Nii'lit I i\c What's Up 999 iiiintiK I'i t nn c PS \i.,i D L II In I. Itiitiji (■■„.k;.)J.i( ipm.sm I •! .N'liii'tiJb 

ttaiattm- 
">«t«|i>im<C1ii|(;: M) 

?JCtpiil.J!.« 
I II I e r 4- It I t3 \kiiictifi 

ne«iiai::ii— 
Him tencn'Sintf 

I II r a I Week 

_l QlKBl Iw' 

rap 

Rim- 

t.l»M:ilt"7:llimL .114.1 X Pixies inject energy in "biz" 

A Pixie retn)specii\e-like jellyroll. like scupture c («(J«!lil«" 3 


.Ill- llli tli ;i'uocii Mop b\ \\k 
.■\i 2-l'-v| V ou'rfik'Vt'i H.ir k'.., ,,.,' ill,-,! I,., : Np 

.1.1 ■ . -:,M,; 

■>i,- snii'd iikf li> 
■li'iir hililorcA) jflflflfJf Ifjf FT FT FT FT Weekly Crossword 

' Doubltday's (J arav " i«> Cero f"j 


II [(,<'■!■'■.■ ■ 

l^:u«ri:, WiJ." '« "i* win. .i^ipu. J, .n„i,. ■* 

fiM:ilMlpiii^ Tbr HiiM'ik w'lli few 
gitl jw i.n.f Rail' k \" .il'k' i« (Ijtmc * 1 n i'^«e « v 
Jl I' -^' 
mis-': ■ ■<' • • [1 'a.m ijl ZiMli«..H %. MS 

4iui wNfihUuv*''! tyiim 
41 .AhWWI Club Corner ) ""X Answers lo last week's [ » 


rr»MWi.rd Challensc :;>*—« 


,"/',*', "^ jJB ' ."^ .^' ..'* -JB * 

W TuiiMAUl 

■Ml .UlulWf 

)>.> MdMM Ai'inairwlift 
*»* H't'Kl't IMUlmf 

m twrmotUMr 
Sr Ftf down 

DtmN II 7 C<m'mMm\ Cammf 
« trnvm ma mirm tM 

U IP'itiU Miiist 
xti f^nMiMMi/hpiimn 

U i.JWtriq«iiiUIOin 
3FI Uwyii<JiMw 

3r.:i CM »'« (iKton 

7b TwKdn 

;*« Piut«aM»« aarmwtt 

31 Prop* 

33 SilmiMd 

36 K li canlnollein 42 TWwnipMww r4J. Ik* «i. AiclMiMriMly. NV OMtl ..._.i| 44 aUMMUl KnMiI 

4b $«|IMU« 

4' htncnwtm 

4D Mm CnniiiM A cUiini 

at .mmm ^mtm SmoUr 

M On*c J»mm 

S3 SttcUng tii4ic« 

^b Ma. AcuwTw iU R«Jio*nal)aUMWwtaUW> I 
fkiiilicrM. iW Arts & Entertainment D Racing for tortoises at "Zoo Run Run ft 
■*h$mr -M ::"U pAm.\ ,J/1.,1 ,|y:ift ynj^ 'iL'tpant^ f'rvim. jll nm\ 
ihc 
'■■' tht" 
■■■ :nt fuJe 
■ ;:-,"i^^y»,_ 
pirtrci- 
r.n'i a.vM.iJ'T'M H.iul R,t^:c 
«:"■". n^iisi ^>^^»" ■-■.j;-TT(U'wifi 
■■^Vv?-! 
'mthr 

Jack Gladstone: An Interview with inspiration r lt«w IMknt J 'ILlin [hr pjrF I 

w rnbrrvJ r 
■ « Jeff \t3ike t 
t inHlRf IM 1 1 

SI Inilijn 1 hirr Imli. 


iMiroMiilMK 
'■'"-rf«*™il|,i ^■1 "■""*•• »••>■ I .wnp,iB> nun mhu linj. 
iMiroMMlMK 

""••lllll|, kllt>|)ll)f IP ihii,- 

'ilMlll'^ta.llliMlllCHnc 

- 'tltii)n»('«i<»ly Celtic 

•■npn .iiw. at dniely lut »t cmt m»,e 

<ft iiKKmi. me niMn (rmtdaei ni.. 

■Tim If mil)' ,r,i«K ffniliitriCjirr 

'*■" ""* ■'"' ■■' • ». i>!>J-iij,ih«-r 

•■ .'-wtlwfcteiii.ji], fn 

■ ■■> leani mih in fcccomr 

<4uLiiiistl «ij ».ne HI ilw Jtniiwiiint 

■ ■ i,( itic hr:ji In iMji lin- 

• (nndiimlMf'*lu»ai 

-' ■" • 'i' -» '! ■■ ' 1. i-ijitlwii ktSoak. W»,„ 

ituiwi W,>ri<| »■» 11 |)o;,:B,M«i (Dir ul 

*,• tm, I ,,-...1.., „, 'f ;i»e ilj. imoi* uiiia, .1%! tie pliitoiiiifiltit = 

•a* apeneikiim ji mi, 

fcrship ptaj'iHi in ik- ■ 

imli ai»«mnf the nKnii:.',,, • • ,. 

t"i»». wl njferi n<l niineri,," 

Wtai. I mtmi Willi type of niuw! 
He |iii)<«ij, IkI renniiiiJrt. "f dk nu. 
tic IIHMljr wMi CMWIry .«m| |m;i|| ■■ building J 

'--- ; i? iind dis 

ciKiiiti are jt»*i!a(>je fi,ir chiUrtn,, \im 
demsamd seniti' ciiiaw. Fur uckr n or 
■fcumatiiin call if,. Harper College 
Hoi CWrice M ( TfXJ) «s.fi I (K't 
Sonp>wtw / Sto.y««Mr Joe* 8 Features The Harbinger D ^ 

J. spin that wheel; Behind the scenes at Harper's own radio station, WHCM 
with Krik Lvon, ( hris Swierzbinski and "Dais\ Davs" J *I have the 
p(»>M'r of 
music at my 
control' -iTik i \(m « 
•:«, migiC' (••Cfcn, lim* ft»g .|*i» uicwutw -norwye' Oany Woma ATTENTION COLLEGE STUDEN fS o.to'iTJn JOBS!! ,gOp«f ^"'fiOr, YEAR ROUND PART-TIME JOBS 

FOR COLLEGE STUDENTS 

^mm ROADWAY PACKAGE SYSTEM ..iiii. 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

' Earn up to $7.00 * $1.00 hr. Tuition As^»tanee 
• Work up to 5 hours 

' Jot>s available tor unkmimt, loadtrs, dock data entry, quality 
control 

SMl»Awailali(« '(Mon«lay - Fnday) 
5:00 pm - tOOOpm 

2:00a.m.. - 7' 00 am.. RPS 

TOOiN Eciffs 

ScTiaumDyrg.. IL 60193 

(708t 893-0695 BlmMrflald -* \. \. RPS Vrlfhl -• neOUinCMENTS 

■ f ou mint M aHt Id. ptouiM your 

mm impoftMum 
• Vdu muai im mktn mm • 

manyal latm im ^ '*. RPS * m tt$iit apDOflyfMvMirwMM 
MmnmmftOfm X T 
N Get Promoted By j 

.5 r: ^5 '^ 3 5^ ;.:.:::,>— -.:,r-.- __lr' ■■"H.."!...^ | ^5 ='^ * hjn \t»ur < lUifxr 


III. -,. -!..*. ( K' 1 . 1 tu- r I : if' ^/0^*^ " ■ - '-'I 

'*:<»(tO ;nii to !:«)" pm -^ 1 ^ 1 '-4,*'.' . ii 

* " .,, , i iL --J 

"north r<-iitrii.l < i.Hrnr ..-^1 V \\ ^^S" ->."3 <~(>MI if(» I.SHO North Central Collese 

*i * P E R V I L L E , I L L I N 1 DeVry's open house 

AT THE CHICAGO OR DuPAGE CAMPUS 
THURSDAY • OCTOBER 14 • 6.00 P.M. 
a career. _y»miim«»me »D*iY«)uc«iionpu«»oumiouefti«#ith« 

KOt^f m immm^ iii m* m nm»i i im «■•«• of nun s confMrnaa Davry oiiars 

mtmiimmimmtmmMMMMacmm llaci>M><tD*granineiMranc> ConvM' 

■ »T«r Buj'iitts Day and •»'><ng cduai »a 

IMO IMfiv OraduaM •»aita«iia £fev?y We re serious 
About success. I 

CMCAOO CJUiPOS- OOPAOE CAMIHIS I 

!• (312) 92« 6550 (7M) 953-2000 I 

• INQUIRE ABOUT SCHOLARSHIP* • ■ c *,tm5 Features Dancers pot new twist on old beat 

■^ 


, ■ 'itiir. ii*iik"«iNli*!*'*iii 


^■"'■miiikr ilii* 
MMBI^MowiB 


,J i1. 
^ h,y 


»!•£■>. vtisr 
, 


"1 m Ji.,iiifln.,.r 


k- 


J 


., , 


, ,. f 


u'w*rwi.i* 


\% pm >:4' HiifM Cnlkfr'- 


1 n 


imMt 
W(cl. Illf Al)«'> 


aiiy««l°itD«K;r 


T'lftfttite w 1 1 1 
1' 


pl*'WfM J P'I'i" 


r 


I 


inmii'* wMpm 

rh^iifv ,11' hI 'kvu'' 
h»*q 


^ 


!► 


I '-^-^ 


ul 


i* ■' 


litT* 

■«<»: ■ " ■"! ■»''■' 

IT 
Li 


f 


Vi 


l!l.-» ..I.-.k, 


NwiJWfEH 


•■V mt 1 


„:IW Jl, 
^ n.H:f*i'h.,j 


f*jj& ,' 


'., ■ '".ml 11 !' 


i'Mc'n* „ir'^ '^ „ ". ,".."- *■■ 


»Tjr"i,i|,«,n,iniin, .Ti 


,^f j 


'L4<. J I'M, '.., 1'', 
'■ f .H 


,Vi 11,1,1 pn!> u *,;,-'* ,h „ 


.. ■ ■. .■ in Attention! Attention! 

We all know what pranksters you guys 
are...especially around Halloween. Send the 
Harbinger your best jokes and pranks and 
we will publish the best of the bunch the 

week of Halloween. 

♦Make sure your jokes are into the Harbinger, A367 by 
October 22. (We reserve the right to edit I 
(C O ^ ''^ c^ 
SLd*" The personals are back! 

Flip to Page 11! 
THAVIl 
LIGHT le 9sm. 'T ! '^tnLiSE 

Amwicon Heoft 
Assoc lOfKm I 


\\ I ik HI SB ^ ' \ L A* 1 ^^i ^■■■•^ 


u' 


ff / '^» rvi '■ '^ \l5^ 10 Classifieds The Harbinger Adoption J Poetry J Help Wanted We are l«>king lo Mtopt a 
haliy We aie a couple in 
our early ihirta**; offcriiig 
a loving. MaWi- and 
iMilunng t-n\ iroiiment 
with fin.invial security 

Can vou hi-tj> ii\''' 

Susan iV Kevin 
Call our aitomey 
Jatk KRhtnKin 
Collect 22 <1 MX) 


r Auction Absolute Piictrv Turn in yinir FREE TRIPS AND 

b\iinte iMx-ni plll^ ^ ^'< >Nf:'>' *' lntl«\ >d";<l-' •"«> 

.-ujrjiKi'cdpijWiai!: .iHlcnl nfLMiii/aliorw 

!|,hc(>(H,tk Semi ».ink-a lo pn'iiioic the 

I,, lnvl!fAi >.; "■■'■ '■"•■-si. 

V^'yntkhime l'uMi>.hii'i,!i,; < 'i> it^tm,.' 'Hi- 

H,2tM".,irti.jb\ (..r, ruilmn-. !t;jifc:r • Itiler- 

Si-baumhur-. I!, <>"r''4 (•.iiiipus Pivij-TaiTiN I ■■»> CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R 

The old nariie in health care w :ih a new 
IcKik for the *>()\ 

■ Person al i /cd scr\ ices 

■ Femafc nurse praciiiioricis 

■ Priced foi ihe workini; vvdmati 

■ m\' and pregnancy test in i! ti\ail.ible 

■ Evening and weekciul htmis 

■ OB ser\ tees incliuling ii eenificd 
oiirse midvvjte 

s 
s 

R 

A 
D 
S t, '..ill Ini lli,>ur' ''M \ ("•"liim ( irtnr RJ. 
r'jt.auk:'. Il,„ f.rn*"' f <)B(fi-««i»«-« 
Delivers 
Education 


"t*-/' 
V-ll AM 
d, *l Noon •Fb» jitkiiimiiiiiiiiiii Mill 

,i{|i<uui<iii IJfS .«IS"ii„";. 
WUPllllilfi'L 


UP8 DELIVERS EDUCATION \jmm ''»i# S«n>c> 
ABSOLUTE JkOCTIOM! 

OTtIt 100: LIOIT DOTY VEHICLES 
BgOIPMEHT, TR0CK8. TRAILERS 

MORTHERM ILLIHOIB GAS 

SAT., OCTOBER !« - 9:30 A.M. 
AURORA, IL (JU«t Off Rt. 31) 

(Photo) 

BLAIERS, SUBURBANS, CARS, t VAMS •88 CHEW Blazer, a/c; 
Blazers, 1 with a'c; 
Suburban; '87 CHEVY c:, 
•86 CHEVY C20 Suburb, in 
CHEVY Celebrity 4 Dr S 
'90 CHEVY Cavalier Wag 
Cavalier 4 Dr. Sedan; 
CHEVY Caval i€'r 4 Dr. S 
CHKVY Cavalier 4 Dr. S 
•85 PLY Reliant 4 Dr. 
FORD El 50 Display Van; 
CHEVY Safari Mini Vans 
MOTE: Approx. 25 Light 
Will B« Add«d TO This (2) '87 CHEVY 
•88 CMC 2?>00 
Suburban ; 

; (.17) "aq-'se 

edans, a,'c; 
on; '90 CHEVY 

88 & (6) '87 
edans; '85 
edan; '86 i 
Sedans; '86 

'91 & 'S« 

(Wrecked) . 

Duty Vahiclfls 
Sale. PLUS: SERVICE TRUCKS, AIR COMPRESSOR 
TRUCKS, BACKHOE TRUCKS, PIPE LAYER, 
TRAILERS, (7) TRENCHERS. 

AT: Adjacent to Knomark Manuf. Co., 

32 8 Gale Street, Aurora, XL. 

TERMS: Complete Payment Sale Day in 
Cash or Guaranteed Funds Only with 
Si 00 Non-Refundable Cash Deposits on 
Each Item at Knockdown. \\\\i\ ini\(.M:i 
\s IS. wni Ki Is. INSPECTION: Thurs. i Fri., Oct. 14th 
i 1 =.t h , t rom 8 : 00 a.- ■ to ',: '■ p . r . 

SITE PHONE: (708) 8 A • •■- 

Oft. nth. For More Into. VIlfsMIEIIER 

AUCTION CO, INC. 

Routt 309. Mon rgomcryvitlt, PA 1 6936 

1 too BiO-N BUY i2n) 6»9 saaa fNDS Oori in fRItNOS DRIV[ M\\ OctoiMr8.1993 The Harbinger )• ( Pcrsomils ~) ( Personals ~) ( Personals ~) ( Personals ~^ ( Personals "^ To: My dreain man 

I need thiit miuiMge 

a HCDC rules 
Love: Ciindy To Ciiiidy: 

Boy thai was some ^" '*''"'^' 
oulfit' Woo. Woo' ^^^ Nulz^ 

Fmm: The phajiloni ^^""' ■ Nashv i lie Where do ihe crickets go? To: Betty L«l ^^^^ 

Yourr everjthiiitw |tt„d„,„/^A, J*,' j^ ;2 Love: I>« tatty I ttill haven 1 
*lmi f'm tookm^: lot 
Daisy 


found 


To: The 
adinim 


miijor 
With love 

l-rnm: Your 


^ecrel 


women 

2^4 


.Single man sfcl, 
for fO'iup .niix 
lUKtlher 


J.,isort *.j\ III. 


J'forn Ktavit/ ^eet - 
bird Willi redfireas! Ian y<>ti IT :tdi,>r:iNe 
K \ I' I K s M f-ik K I. ' :\\ rl.ihii- T.I Kit . 1 1 Ken 

Howmanv itK'tie\frrHi 
viHir »;■-.■■ r 

miilJlt- : , 
ri:H:k our *im ki ' 

I ove: K & I* (lioosiim 

ii Degree 

l*ro«;rarii is an 

lm|Hy^iiH|| 

V-^ €-l*X J. • 
l-8()0-44:i-3^22. 
»P»i in iiip III wi n li n fc— 
•■■*•* adtaaaaa ^ kasMB 

■ ■ I' ■ •» Iii l iiiili.llici. a. •■MMrfhaJ iW>HA I* 

STALLONE SNIPES HE 21 ■ 
.ENTURVS 
nOST 

DANGEROUS 
COP THE 21 

CENTURY^S 

HOST 

RUTHLESS 

CRiniNAL 
DENOLillON MAH 

JRC ISN'T BIG tNOUGH FOR THE BOTH OF THEn 

' , ■■--.. ■ -WUilUII' WMU THE BATTLE BEGINS OCTOBER 8 At RUSH 
It's a fine line that separates the University 
from the Hospital 

mmn tMmm fiiM wwt AjWi iMnwMy twy oAwi Mk. -VWwas »>• c«mpu«r And oor raply » 

Ew«v»*>w«'- Thafs tMcauM you wl 1«m] our MudwUs Ifirougtioul Husti-PrBsbytanan-St Luka't 
MMcaJ Cwi»r VWtWfior your» m ■ daicroom. palwnl room or operating room, youre al Rush 
Uni*«wty The hetlmart of Ru* « its undtolion ol educalKin and praclice which prorrvoles a (Jynamic 
■^^ ** °!''"? *— ^"fl anvwonmenl The laaity are pracMionem as well as (aachen and resean^hare 
<»«nion«ri«nB up-to-daia protouiona* krxiwtodge in ihe dmtcal somng while trantrT.tting meoreticai 
and pimatal mipunm m »m daaaroom The (oundalion ol iho University is an outstanding patient 
'^•- ■Ming. Ru«h-Preet)ytenan-St Lukes M«lK:al Center is recognized as one o4 Ihe lemlma 
lila n »• nation ^ T!Lir!!!!J"*°™"*** '""^ «>«ch«ors deoraea in Nurwng. Medical Technology, and Perfusion 
Tedwology or maslars dagnas m Nursing, Occupational Therapy. Speech-Language Pathotooy 
Audiotogy. CUnical Nulnlion. Health Systems Management, or doctorate degrees in Muratno' 
Anatonwal Scwncec. OochamMry Immonoloay. M«l»cal Physics. Pharmacology, Physiology or 
Nosological Scisncas contact CoMga Admistwn Services, 1743 West Hamson Street Room 119 
OiKsmo. Ilmoia 60012 (312)Ma-7tQ0 RUSH (0 UNIVERSITY Coieaa ColeoeofNuramg Catega at Haa» Soanoas Qraduals CoMga 
■■ ^iii^jrxj' ^>1 riBiSffiBt / ^^casMJ Live to 
ride, ride to 

live- 
see below It's Braves 

versus Blue 

Jays-see 

below Tilt llarMmeer. (ktnlicr N. m3 Paf$e 12 Harley still crazy after all of these years f *.!-. ^ 
V J 
■rh«rm*tM:¥c1ri*toi ■ 
III Ih* r»« tdf i» H,jr 
H«liy tliiwwiNm' mm rvunt^orj ' 


f^ %'.'<i,i 


■tlf'Mllil-llltllttlMlo wIlKmiiiK 


^Mk\ driJcf-" 


. yc'l('MifkMi<i«li)i lit Halt') iiai ir>r 


ih'ik*-, ,*'h"h 


tmm V l«w' uy k » >i m 'duniif thr 
*m*f *aft Thr i'W(> tanlx'ia " 
ftMjtt'n fm m €hiMn. V" Iwm m^* 


^1 jivU wiiLt ym 


mi mmhk 


VI 'I! WOTIIlMH 


Iht ., i.inuiwri thii buf ite*.- 
ILrftcv 1 .ire • ■ 11 Mf In tpt'ikl l<'i|)'*ill.i r 
IW llMS fRKllKI 

«t.pui*«>ur 
ilnrti vejr 

'■:'» n in (hi* 
1-th II •Colorado athletes accumulate trouble 

rfWittil Ml Cj!4«.iiliiliiii liin -MTfTyiriiir imi<' ptn mitatm m j ij«..''i r^rn i'n{",ii " i' ^ . inr 

1W#JII*;'lin* f.WIWL*/i*,ilLi.1ll!1 ffh ,.TNcrri™'f|.*'iiit y Hi rh,."i. H." .11" lihji. ■ -. .. ii^w'L., ,* I, ' ,■ \\ ,,, ,_„ .„„, .,,, , ,,,,„ J. J; J J 

■■■ wh:* i:hr> '*trt tuikmg 


iiilJimtir'T'. It'll be a World Series rematch C Ian ftfoaoN 

CoiUMNIfl J Tlie Hem x-tually «« mmIict 
jcnw Ail iMk. Mi. Itiai wu tm 
anoiher liattMl fane score. 6 tii 
w» the rinal icf»e. GrameU. the Fal- 
ciitii we i (mwrrtul oftmsive team, 
i«)|t»ellieBetn' (fclensecredjt The 
teini on hoc cmtimie m «in fsimea 
Kcnni ■«<> field gimls per game. 

In <)ihert«»ih«IInfws.ihe Eagle* 
■BitSainnveihoiniyunheaaenleMit 
lefi in ihe ^fFL. but Ptiiiideiphu lost 
iwii key (ifl'euitve dvon: Randall 
Cufimnihuin to a bwkat leg iiiut 8- 
10 week.* I ind Fred Barneil (K)m 
tnee lnjimenui. They (to have an 
e»y gimetl«we«ti ajairea Da Bean. 
but the rest viT liie leuMn l<xiks btciik. 

The Blue Jays are cominf I The 
Blue J«y!» are coming ' That i* the cr^ 
heard 'rraind Chicago as ihc While 
So» fird iheir prowrttial Iwns for 
Iter fau ptayoff haitle m ten yeare. 
Tor(«li> hring* to town the three best 
hmeri. average-wise, and the best 
■ -.. - -r ,1 in the AL. The J-iy* havr b«ti 
■ :..u--ijT the tel im'ii wefk^ vfchich 
iouM he iheif di'wn.f'all. II they gel 
Mi\ ct'invmjMw-v oui of Ihe" hiwer*. 

\in I ^ui. >ii iTiL" UK hrM j"(:rifij!>l 

I- ace «nce 1W78. Ac Brave* head inio 
Hhiljtlfiphia *ilh Ihe hem overall rrt-i ird and a gnnipof young pitchers 
wonhyoftheCy Yciunga*aid Their 
four aanert have actimbined 75-,13 
rec-ord verwi 56- .11 for the VtuUiet, 
mtM'on The Ailanu trio of liuoce, 
Mtiinff and Gani have cnmhiaeil 
for 1 1 $ hiKneniM and iiH RBIs. 
With p<jwer like thai, the nultin' 
piKhert will have lo he flawles 
Bamng any biuun changes m ihe 
laws of physic*, the Brave* should 
lake (be Kries in five ganea. 

Tlie World Series will be aa i»- 
Kittiing reitiaicb of la« year's cn«- 
tendeni. Both leanx have been mk- 
ing moves to itnprm e their chances 
I Atlanta's ac(|uihng Maddux and 
McOinTuranio picking upMoliior 
and Hcndenoii). but they lemun two 
nf the best Kaau in the game Even 
though Tmrnto doesn't win 100 
games in a leuon is no leawn u 
diicouai them. They will push ihe 
Braves to a seventh to a seveMh 
game, but Atlanta dMwId prevail. 
This wi II be a high sconng. eicitmg 
World Series. 

The last wurd for Ihe wetk per- 
tains in hockey Yes. its hole K) 
sharpen tho*e blades and roll out die 
Zamboni on anraher NHt season. 
Thr i lawks are spending their last 
.(eaw:* in the Bara before headtng 
acTCM Ihe sireel to their new home, 
the Ifniled something tir other, Islill 
think they build the new siadiiumso 
clo«e lo the old <ine.s so the playan 
don't gel lost on gameday. HiiMCtI .haigrd wilb 


Wanted: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports 

reporters. Aii><>rie interested 

may call ext. 2461 for further 

information 
W HWiM Bjlway H«»n«> (*rllmm m Slamming, 
the poet's 

way — 
see page 6 

()«l..htr 15. IW3 
\oliimi'\\\ 1. Numbtr? Senate begins year with controversy over trustee 

I Kmmm Qimm | > •ClMf . \l Mi'lMi 
tf<«l«.. >m«Lt ti'HT fii« .M"r gK :\l" Julio MUd "VtHt •«?» *i ^ ' 

.•« Jltmii Kci'mllflf III tltt R-" Mil*. I' ' ■■■ 1? fhr iTitmiii: rftkiirril JW'W"! Phi Theta Kappa holds semi-annual induction c li'ik#.|"p'i'ri:L:rm«lhr^n«rhj*mj^,i'<.1.ii I ihe I'.fN- .Htl.Khi 'rill!|«lll|!' WTld'l 1*1.' m\( "cm s [Muuioic- •' linn ki Hi! Hrpinj Ibr jnr c futi nif migi u><i .irrTiM'* mhM 'V % lub w^H frr HhNM««W| ihr u^ 


Kn tm ntf'iMAm. ■ i£rt the pnT*'* Harper enrollment 

TV numiwc •! ttefrr *lii«it«ls diring tlw 1*1 fii'C jfxn >l» QUI <» 

aw — 1 — r ■^pfl.M^ihhe*. di n4rp«rr jBtl ret'ng 
■ .. r I hat tie vK ihe hiu. mi 

■ ,iv mi ■milnnluul and i^ 

■ ,4- „ '. -1 -i-N-h.!'!.'! iir in fuur mimiiiJ. 
1 ,M\riiiilh<-fiJMti<Mlh»lN(im» 

I, I', t^crn invtilwed in timtPH'fri-v rr 
-■ jfji nj; the wnalf , tonn ji U*! spnnji ' i 

> ■ rlaiiniOT, Noms' €»m(Mi,iim w* inti 

the re%pnnMbiliiwi. in- curd for pnntmgind (liMnbuiingim- 

.». If * jti). wpiirwBun V r tn xn t j our t rrt'"nf Jii) B« wd fcloieil eiwij- pfi:feriiiiil«n(il«lunii,|j wiaie efctiumi ■"W'fwm'l Ihr ! . 14'^ Mkt Iciifim' f 
*aK' i>«** 4"tp*'»«'iT 
I fitrmm TacMng A tw rrwougA Mw Moi* of Compirfar Ctpionag*' on Tumday. Oct. 

lf^fMm.m.m fmlutdttgj Dmo**. for mom mlorm^ion cat mill. 2S47. Corporative Services welcomes new coordinators C KMmWmmm 1 HiiII»:i rta»(it»i,lli.'!fl,„i;cultvci> :itw mwie.,i^ 
frirnlt* a m»rd Mlrit nil eilacji- 
i;n.niJti.in»olyniii- 

i\4:i«M'Jl'l'L,ll 

aWlpillHI"^ 

iitf nerds , 
midf Ihf r < 
iiilt)'.»i)f>i 
Tlwp 

CwitltlBJI 

tllltlU|l) 4« 

B(X» 111* iim 't ihr '.ijiJI,, 
.1! I It >niel» ytiirl m Hncuir <:il CtviKiriic Sowa. ■ ( ' I 'ip Wale* S<M"v R tr\ C"(,v- L-rjm «ii}i 
.. .t&imAlni. 

'.'TOTlWllh 

' 1 n(h N>th 

'^ti'Ol .ii M'kim 

Oi la i n I fi. c t V f J he r iitfji mil IT niji 
letmginJwitli.umplfti'hrtM B A m 
amtconj M Keller (jradualc Schwii 
nf MMigeineiH in &luti.int)wg vhat ^hew-i>ii 

Ihr«.int1 ^ii.iii >cjiN i.i'ii. n\>-iirJ 
her B S in (xrwMiiel and her M A in 
*,tLiii ,-,ii.,' .tii.h from Miami I'mvpr- 

■ ;:J her expericncr at 

ATiSi I' wiierr rfe *iis.enip!(iyed fi »r %n 
yfiiri- Thert she wurkHl in die arej iif 
iiainini tumtuliim. um.r jind Jala 
net«iickin|. .i> wfll .i-, Qiulnv Spc 

Then work through their pisi- 
tiiitu have pruved lo he benefit: lai for 
Harjier, and in patiralili Cor[Mirui.e 
ServK'iy. 

It's < hi-nuH hasp'own immensely 
II. nil Ihe « I •"; y rat holdinfi 1 7 aimpa- 
nics, 4ri pioi;ianis, .ind X^*S students 
C.irtxiraieStTMi.:tsnow holds >*i.'om- 
paniQ. 118 prDgraiiB »d )7IM itu- 
iknlt. News-2lk3 EditoriaM Opinion-5 Arts & Entertainment- 6&7 Featuresr-8&9 Classifieds-10 Sports-ll&12 ♦4 

AT&T offers investment auMi) AT*T r<4le|Uie lii*estii»iM 
Clilliil|e.<3M.mhrt»i«hD«. Kt 

-IlKATJItC<*rii»l"«»«™«"' 
Omlloir t»»iMW«i«»i*«'^' «"'•"■' 
mkIi irj«l»tif annjiclitw *«l •»'(» 
«Klrni» leim ilx up* «*« *»•• '" 
thr tmi aiaha «t<l«>«^ n*^( "** k,fi-l'n'!t;.i.iik ■■!''"'■''■ [■•■■'" 

M oifwsleiief Wi* »•"""■" ■ ■'■■ ■"■ 
ihtK uiJntillnl jurfrf"*- ■"'■■' "'" 
tytft it itmtd. 

■'ir* cull al*i> 

tut 

"mil 

-uiIj, 

AfJiT Writing Center 
sets hours... 

Mondav 

. g a.ni. — >« am- 

• 12 p.m. — Hp-ni. 

• 3 p.m. — ** P-""* 

.8 a.m.— Ua.m. 

• 12 p.ni. — I p.n>- 

• 2:3« p.m. — ^'-^ 
p.m. 

ThutMb) 

• 3 p.m. — H p.m. 

|-rul.i\ 

. K a.m. — 10 a.m. 
. 12 p.m. — 3:3(1 p.m 

Sjiurday 
9 a.m. — 2 p.m. Dr. Litchenberg to 
speak about space 

Ctr »tiu» AtAtima A 
jtOB WbW I 


(fttrStais'iMheilviiH- riiJllurilll- rititii n- |->f1ir!fe. 1*»4 h:II)U« 

U«lDi-" Ki j>lj., . , •. nh * lkti.in.ll 

15,11,,. •,! UK «■*!' •»"•■■■ 

ATJi'I wKinu'iii-r- ,-.i,uJfm. »"'■'■"■ 
H.ll'lll ItlKtl'"' itK i\Ml-X "■ ' 
■Ml NASDAQ CTchjdgC!. Itecunnjctitiin"! ■■ 

Ita luf It Khu:* «*«.- ... ..; - ■'- ■■■- 
FW »tiilO let <:*»?*«. I*"""'"' 

ai .rifkiiil HiKk <>»«>"« I"*- "•" • |M|I| 

iiirtriiiiwi' iiti'olj ..iMll*. Al*T i»l'i" . iiiiiiei) fM>t> naO wiirni. 1 1 > '.* 
, „ ., ... •HTiem' m ite h*«* ""•' '" 

mpnittoiKiB': '"■ ■' 

|iiiir|iB»<«mrt'! ELMHURST COLLEGE 

A Leader in Serving Adult Studenti Through the 

ELMHURST 
MANAGEMENT PROGRAM 

"Chkaioland's quality undergraduate 

program in business 

for men and women In business" information Session 
Monday, October 25, 1993 

6:00 p.m. 

William Rainey Harper College 

Building A, Board Room B and C For more information, cai (708) 61 7-J400 or 
contact Sheryl Otto, Harper College, x2522. 

iim lURST 
C OL It C i i 

1 90 Protiita Awmit Efeiiwrsi. Wimtt M) 1 26- 3296 'i*t ' ,if K.: '^, 

.1' .H-bi! He pi 

uii!.j 1111' oj-r'.*' ..iim.''.p'wr«" .1...: ■'>.- 

Smt'i- hi's llifhiv, r>r l,itfh.-iitwi>' issi.-rl^ir. ...p.Kr 

uirilirr Piuiiv'. 
ilK- Science I eommi! Cn ! Ill rr 
l.Kl 1 inO.i TODAY'S ARMY SALUTES 
THE VETERANS OF WWII 
F«y years ago the veterans ot World War II toughl to P reserve 
freedom for America and the world. "^ 

This legacy of freedom is handed down to 
every generation and we who are in uniform 
today salute you. We will never forget your 
commitment, your sacrifices and your tr.umphs. 
A grateful nation remembers. 

The United States Army and Army Reserve. I The 

News 
Rosary Collcff to ImwI Informatton Pre-Graduates to attend fair uLut Ktvt^'fifthm tnm «• mikitm*-^ ffP^ will fccnN 
^.^*L «. ASAP ,— I— «« •« «*«* »«• •-« 

*^ - ■ ■--m.iiitaiiliigiaBitaii* **«*••» «'««''■'«*'*■* 
tip iWiifflliiiWt mnf** ""^ nMffiMiMi Ma iwiiifct'w 

tTlt JudrnB orr *»e i" tjrn ■ *?«• • lat*"-!^ Amaitm ittnlte 

^11^ pL- «««« «a ffww "^ — '-« -*> ««-"« ^'"-' 
Harper offers placemenl tests for GEO 

-' 1 !(■■ llw Nnnhira»H ■>(«»■ no p»i<»|r*l>i:«r «t*.m'il"' Viw ' re 
'KM aliiM 

lUiienM •til he li«:*itif ((«' t">***<« 
awl ■»•«» t" fh™ q«e»iK«» •■•>«•> 
lUe) illeixl I'hc I' S Opittnwi ,:if 

i-.msfv lD«*:i. <».* RidifCiMJuJU- 
Sch.«iirwtoh!heyN..v i:* IW-" 

l»jilR,idl!t„'THin 

Tlw tar i» tit'h.wrd t>y ihr i ■ > 
R i4|ic liMiiuie f.c St'ientT Jimd EArj 
tnm lOHlSE »*ii«I«:M RidieNrt.xul 
LjilMMrvltMry.. 

Il will fiw oilleic lUHl univeruty 

vcimflm^i vf f '4L. '' ' 
jiEi](pMiiiaii*tr<«i> ■■■ ..— 

lev l**w. awpum Ktemx. timh" 
mvUK J iinl mpneennit 

Ke«t»tiati<-m mkII btgiimi' »»-"»; i" 
Ac ftMmd Au*n«".iim Ji <"««tSE 
friw>'»)im oMUl 1«>»-m .tiodenftwdl 
hivr il« .tfpiwiiiMij' ii> ■* ^ewiiM 
ClMi-CMiltl puJiiiieiclKrt M.IBnOll 
iiMlcsiicm' I'o Kience undemtiwrtwf jlt--h- haiUll'itmlllKi:' 
piffle and irillbeiUii' 
ixepai'fd t» «**ef nueilKw* 
hmjIj, 'ljb'>tjti,«f<|uipm<-m. ■ • lie *LSM^ 

ijir ^ru 

ri f*.iiiiy 

■ •.■rigiTs**er 

Ttlf 0*k RiJsf Cir-idujlf Sdi.-J 
Fair |v» (ipiintlcd itv li«:us frim mu 

ikms m itr S. wiheist !■ ■ *■ « ' " « •'" 

Kvertbrtounin 

■"Thii i» « (!«■■■: 
<.imlcni»ii>ulli»"- 

(cniu ir\i-..' ■■■■' ■ y l«-ti>r Ihc 

■ ILL ,iriK, ffninj: 
. , .,,■.. , ■■ Nihi.'! 

I nginfiTinjhdi:- 
Hulgtlrntivuifi'- 
,„.n PO H.'» in,UjlLHiJf,e^Ictin 

The Oi* Ridgc Instiluic fff !k'i^ 
tfitT jnd fiducmiin (ORISEi *» ei.- 
ul!l1*^<^) Hy the (1 S IVp.uimcm of 
1 ringy I" undcn.ii»f ruiioiul Jiid in- 

'(■^(ii.niiiii.il nh'iLr.ii::^ in \i'lCTKe jBd 
tr,wning and 
■n.eri!y andcn- 
viiLmncnl >.>'-tfnK- -inJ mrdital sci 

tMKCS 

I IRISI .itiJ Its (Ti'trrjiin afiper- 
j!fd hvtljk Kidfe A».Kiiiiedrmvn- 
,mcs (ORA r I thr. .iipb i matugtnrnl 
.tr>d iiperainj t.ai;i.iii »nh ihr I S 
DiTjnment o< l-nrr^:* DHAl iv a 
I i;m . .f 6S t. .Ilei!e% and im ivei- All miri- ^_>.| U''t<l'J -iCaua iIiK' ( CED iwifniin., ple«« *-»» >« I ;iissimsNvv(»men beRin loiirscs iit Harpt-r 

,x Hcwurefv tiw *'"'■■ 

.'.) Oi;n,*et Vm "ill l«!lp >«"■• 'd>"" i" • ►'*" " ' 

-pionaii ■•• B* t«' <>•• •'*• "-'-*'" ■■ " 
'Dtc T(fiimTp.,nt,|.,iO"43pm. ioA:-t:.i f.iit.ap.. 

. .h.-.r .•i.m-pitiicucial mle«*l»«>d km wMi '•>■ 
,..«»drred MarhsMI tHr.i 
. '.flipfetesMW ct,nir« (le'tgned 

.V .,m dneinnntij; at Jim *»*•. ti(*":«it*'l« '«" ' ■ 
_, „,f„„ oJ a«J iMBttl MO*. I<* "■■'■■* "~ '""■•'" "' ■ 

MMh Rev .<• ilia l«»r(i«!i«i«« d-^'' '■■■ ' ■■'"*'* ■■•" ^•"" ''*" '"■ * ^ 

pnK.p»« «««B.ri^ f.» »»»« <««»• t*«^ "" I"'*^* *" "■■■"'^ '" * 
PrtjiOMjiiiw Skill'. ^ .^_ 

[>ie|iii< *"«»*■' 

ti'f. ..■n„i[:.'r. ■ THIS FATAL ACap|HTW^^^^^ 

BY TEENAGERS GEJJA'SS^'*^'' '^^^ 
GOING TOO FAST. ■ ^ J < \ ,. . ,-.,^.., . ,« ,. --e- --ji- > < -"^ '■■■-"■ "'& 

AiUS. MOTHtR WAT DRUGS CAH KILL SO WAS THIS ONL students prepare for R!S license 

trwetnlfd m the KN "f I '"' .la Itit tiii.di.»i..JiMl* 
., inmeinl. m ibt I: ■^^TrhcvntMrwUeTaiiiic lor U-. v,.ck I jii cro ..li I 
clasWN IS Nov. 11 by 1.2 p.ro Drop forms arc available m 
i(K-Ki:gi>.irar\()ttkc. a:11 
V9t$4 Editorial The Harbinger Editorial Let the reign fall down An tmiwwiin juige « Clh. : 
Willi (In: {Kiawinifll'JilffBM] 
Mn'i ptm ■m»f feJin *« ».« ,m 
0v« ihe haiiliettalt kingdoin. » in:-- - 

ticttltriMl WW iiesir, lo^ s#f tf "" 'h«Mn « • ' ■ The 

ifc'Mie w» wn (here.." 

These * «»*. ■*r«:*eri by M " "" ■ " "■■ ' 

ttl m wa. JwdaiJ 'arc \«"«1 , ' ' I 

lIBK. I've K«ICllH|.lllCIWt«IClif l»I : 

iJecii(kr«l to but farewell l« hi* kingdimi , tm I-i; 

Welt, even ihoufh t- ' v. ,,i^,i 

Bull*" (an%. even NBA t .■ . ■ '<• m.Atv 

IM'i't. It ' 

* It < f 'H ii" \t \f i ! ' " 

»(Wll;i|fta, 3wJ We anH-iki K: ■' 
•hm WK'Rt rciitly 

Wt laujsht h'lm h^m lu pl.„n W c .tr.ittiMt lii 
.wvon.1.* f Im- ■■■ 'tved with tm 

WcilifCTCi' 'LifcJheBui;^. , 

10 ih«- (Htii 'II*. Wc stwjil txtouii turn whtii ilu- 

.iii.-v> 11,;. PI- .VF ftultvi hull up jflcr \hc !:iti>-.. Niit rciiK Hc"il pioKihc. 
icnjiiih h-tt) emwgti «!»«» n' 'nuini -. 
infjjri^ (>n the %W1 

Sun, Uwt it m) *iuN that he > 

wcrywhiW. And ihc v,i>( majon!', 
W|-,RI:. («)h<ihly on h!» sute throuj;hi.HJi 
wrre al«i a noi-.v I'c* . iixluitintt the pft 
fliine^ iirt>um! Ihc H',iiiiiiK lio'imne I'v, 
lltimok flivkered ..ii Jmil.in' > '• ■•',.■■•*'■., : 
iin4evcn iJurmj! ih.e ai' 

All m .«ll. the »ccliJif .1..' 
of fan* IV ih.it we\c ht-tni ^1 
depriu:.:! nt .Hir fntenammeni in «■ •; 

wiKkl rc^Dlvs irowid UJ.. Hev' li\ln 

th.il ttream. (X'lipk* IX,irri !i.-' ■ 
ti»>mi.'il pc^plr ■.mnftiiri;--. " 

Ai. ' 

HtltlC'"' u:x luc it" j'ui « It-. A,ir I riuse 
.n.j! life 

•Cfll c POUnCAUV iNCCMMCf 3 The termination of public office c '■a-i,y ''f-Owf 3 •.Jihat Kepte lagri / 

UgI BILW 

CoUtGt 
lii^Mmtvi/M* AAV fitj-tfW«»^a 

> ACT 

CojITRt AfTf R 
COlUC<- L •M 
t\)\«g'^ SteiirSoarS" Staff Ccneral Infdrmation vrrkh' -.lt:iir»l .lllit Hh. Hjthiri., »;M. l.'^'i, i h... hjit'inkn'r Jit n^^s K-s«.n'ed October 15, 1993 Opinion Pages ] 1m 'Riem' Way 3 The new definition of 'melting pot' ^ ^ 
1 ^,r^„.w pft^l*' tM 

I. dM O'lnMH iiM't *»$■ 
.^ffmtmiy lnrtii| jwnincM' bmI 
>;t Imcul iXic* k;iM» saw mm nf 

Tta iH MmfW !»l ,jll»r *»*•?■• 
■ .''- .if yln|*» llui '• 

i»i«:Bm»m<.'ii i» MUM:*. k."t*]>i«» 
•tll.flKid'|)iiti>l!t jiM' iiM-n etftm 
tnttiMe ln'hiri.it'»w.-h««]Milii| 
' ,«nciKemMin4ffi<'ii«|MtiptolllMil: 

t vf n H j()vr liaB il> Wiry «w>a Nli" 

I'. M«i|uan4l'nMli«ttfidh.iMll.lliM' 

Hiii.lc«iii>ine<<p«ii>i'ti«tlM' 
> rtK'tinMiKa miiiifiaKimt ai' f m- HiautyCmicb j .. . : :■ II.. -I I rw'- M,i„ h,:'if "-I.S l,ftj:i 1..^ I, Ltf ^ HIT II w ' 
■■'i-iof drank i* ii»«ill(» tmmi'fnf- 

(■filawMl iiKi* ■•■I mm. turn to- ' ' 
inf hiith '.yle: 


I Letters totheditoT Left banders are not minorities iy«i 
lii.'il H ■ 

It 'Ti.ini>i.ind I" lri:jli/fd po;i|lle 
- .Jtmr «l ^lO do it I us) 
»> >f .illlwjnJtwiflc'J-i UuitK < hiiJirp will Jn il 

jM untivatuirh PRjBwciftriiiucr t*MiTr-' ..-. •v.-n 

l.--k..'..f ^»*' mmI ' 1 ml \ rv- 

u . ■""•'*" 

..<■ Utim't lJi» i.»K ijiim'i •uii! ti> iec itiiii 

•y liifehtwi' hippnt If* »■« ih:»i >;*r <lwi mikh knix* 
hnif - ' 
ilBJ' il... ■ 

Fn >fi Ic jl V 1 ( IM iluttjMalu >' ' 

J titalK il iiipfiii,.imm. and UiMl' 1 1 1 
luiiiiWlJ'tMaiiipftiilile lliitl|».i. iithir- i iijii .11 ,iT,u, , -, ,i;ni if- 1, ., ■ncrrninjj! ttl*! 
imljii iriMiiiwrir i>t \tU tunjni 
\iudcni'' 

l'[ri .!,:■. •■ tiui I ihini 

1h.1i Jito M -,,: ■ ■•■f^ .1 Ifl'tv 

wtnAJ te»e ftmri.! - ' '-' .1 

i-i[\i. if the !i^hi\ J.-^l» tuf v>ij 
rtiove^w »wK»ii liirthri [. >i(.i- ngtit 
nllli- ITui f(i»o tni'inr nsim ii' rri.1 
1 1 Mil im 1 1, 'h 1 1 ih.n *,**()" I ^^•l^ V iwt 

(>fiimjiT»hip ihcn type t>i gel .■ wire 
ury ii>i:ik.e)iiurmiie)>. 

Sci'iful. h '» uin »»ii (» ».*ihlr o -iTi - 
(arc li- Irftic^ in irulv " 
IK-. 'rli-' "nif«*'«inikTib ■ 

'.i:'s »ni,»nlCT In UlNtlii'i+l ^Vi' 

.. ,«Tlftily jWci.itiirktr'ii in ntlflv uilhnultlrip 

Thicil L.nnp.inii!,' in !■> hlatks is 
viwnplmrly wr.mi: WhrnhlJtk-.were 
d(»Tuiim41f«l jj-'oinvi. ihcv dealt wiih 
\nm^ sttuiiire v;h.«>)s, puMit f;«f liitae 
-jnd bu«^ I <..in'i think i'l'i«e pemm 
*ho wa* denicj eniry u^ 4 lesuurjnl 
hftiime i>l hi.s nr her deitmiy 

1 ihink 1h.11 the besi *e leflie* are 
j!Oinj 111 get i»)flt hdndrJ wisumand 
noi mut h i-l>i- Ju »i deal »■ 1* ihe siim- 
;tTi<in and Jdapt 

Suii»tK j!lv , letiiesdie eifht yenri 
earlier than n|:hiie^ h y. *u i;h»ni«*e n*« 
It) ililapi at leasi yini wi«i'l have 10 
iuflei a» loni; 

Chns Midialides 
Siiphiimiwe nil,:! I t iii-j hjtethe put a spel(l) on the dictionary Labels' aren't necessarily bad [lewMi'.DilUd 

G,'in([rii:tu|j.iiimM>ii v.'i..i 
IS My I '■ ■ 

ritheVr'i 

^^•tm 'ill The \jiire v*.i'^iraf ewi'itoT) Lt>it|^*ij luriuyftd .,iB 110 
tm 1 (kHioilt »aii» hcoi (Ik diihl " 
iiintihe*iW"-' 
ihej V 

U*IU«T, ' Co**""* D SamO'mit' m AmMlti. 9myn a 
|i«il|WWV'i»«| (»«)»-llii<iil'ii>l<I"P*"i " ■' 
«!iit"tlW knmh dMi'Mttt 1' 
^ily«lnttt I'yinvMliCcm.*^ • 
Tneiii' 
V'M kwm itifm. Art t It* wiw* 

y..\..r.'.- .-. nm»» chill "|*niit 

iih " m«vied u* .iiii "T* 
\rtjir»ini'.rs.«'de^.'"^" ■. ..rirpli, -r ,»rii''»nj 11 > i»lta It Trt Ihr* » s .■Hi >l Uu- 
alinler »urW 
da hytl'^. 
4:iaiy floe 
n"i.|ai tut 
Hiiti tkin ■.entid the i*etd ; M'U the fteirti 

.'Tl3 *.i «.%! Ii.„*i» .1. 

-rewhi t kiib ttmft 

.....1 > ,„,.„„, ,,,.i:fifiw»l.i«ei;nwim>f I* « lll««ii|n)» itie J i. 
ill Hiilli .pnHijirtiilt tirill(H!i., i»tei |i«"l t"*l«i>' "-■'■ ' 

«4%'id he lyek,!*!'"'*' *""** evn iwnl ,ii«nti«- "Vi" '-'=■>■■ '"■ ■"■■■■ ™' 

i'lti'imakeme I. ..luttie 

name you wen- f. ; -.-.■ 

I *n jlji! thjt ytiii intend in i« 
p*en, mjime* I'nlinunaiely jx-i>pte 
(ennaliy di» b« lalyeh and many la- 
hels wed cmn-nni The twnlettm 
•e« tiirillien hei-:iu« given name* *eie 
fiol iKweyl 

ftev.i. ■■ ■ •ri:iM-n 

narne^ '■" '-^ '^^ 

;— ;.',:... .,„,*„ ,,,, V .;•!> In 

i?' rk-MTjiJhei.'.>mf tiejrinit 
■ [ '["he f eiH'raU y .k cepi f J lemi 
hcaniitimpiifol." 

l.j|>«l» ait liteil illid the v - ■! ten cui tmn. Av we nuiurr. we hnpefiilly 
learn ^enMlivity and uii * e Irani tu 
ualk in the wme iin«.L.Mn\ i>( "ihet 
fieuple and learn *hat hun* ihem II » 
I. died tuitmion munevy Alter all. 
there are ratiat .intl eihmt vlurv ihai we 
A' ma uie. The vme pnnciple a 
.....,t^ .. .m,+ru ..iH..r .iifMs nukr JlipinpTMI.' ■ ' 
.lid l.»hnmedi.«M, 

li vhiiulJ t'l- ni-irJ ;■' 
hittfirr W.I.S n. 't li'Hi-d bv 
iiK-ni, M.h." ' 
swe gniup> 
lan,guasc !:.> - ->■■- 
lener'* tailing mt jiKMlrr lai. l 

A> til the teterrnie in ' ihe Ixtt 
Wiii|Slnkesb.kk."v.>uhd>cn<<evi- 
dence whab.H-ifi .'i ihe p.ilitwjl i:» 
McW taming^ .It ihf leiiei wnier*. 
Any»»J- Sinn- when v. 'leli wmg" a 
denipawify woul" 

Thank mu i.m (>resenting j liiruni 
l.iritiee»i.hangi- ■.«» ideas at Harper I 
di> sug jjey , 1 n the » ■ >i J^ . 'I a t urrtntly 
[«^»ulaiulk sh..» tx'.t ihaiyinilighlen 
up Yuu will mi!i lew and Iram roiirt ..nm*' 


ijnlh 


; 'ni 


.sm to 
■iX"jf 


i\ Hw 


Har- 


\hf ^ 


^vcm 


»n .! 


prfs 
1 >rrr*."i 


C'C\\ 


f- 'lile 
Prill' Jerimie A St.me 
Drpi iitPlii1ii«>f*y r PINK CRASS/- 

a HE RESUt-T s 

ca" be s+Cj'ftJ exCr 

Plgr6 Arts & Entertainment I hf HarhinRcr • J • Once a critic, always a critic 

Colbert keeps his opinion of "Demolition 
Man" short and not so sw eet 

C PS. Comm 
hm Cmnc WHat's Up f f ' Your I'liitie tn 

• • * I'oinim; i-\'ents Poetry slams into Harper 

Poetr\' and "Pong like never heard beloie 
Vtikt vl.lTli J .ttn.,; <kiU b. I .;Ld ,tt 
t|K tlant ''vc lt'«r 

gpM miLc. :«k:l 

TWO * »t •in ;.,' Slam r#om •* b* Iwatumd <n tkxttm i > J f iia Ctm j Weekly Crossword 

Sports S: lA-isun- Trivia" % «-♦"> F"> I 


I n .'ll ll» illimnpllcft 
al«* a iitimw i»«t >n» I Answers to last week's | 
Crossword Challenge ■ tX>U»l.l'D»Y"SC» 


(■:«(> We 'lei « •« f«, »() n.'* 
»>f "ft iwwBf up tlw lieat" SI ■■ _ „ tuntwaii" 

S!> Tf «Mi {iiMiiillilllVininig^ 

Mdnaa 
'^7 CM' 
%'ft EmIihI 
t<u Mr Aiacwn 
til iMwmfimlfmtm*^ HA Ertlr* 

i»b OhwrwHfuicty 

«]' |i*fm|iiN.ior!i NnKM U LMMilHoiM« muf'rnuf'i 

» i(«llM1l|(jl (jHiimw 
10 MiWWi 

n. CjiiwMiK*""™ 
it;j Ml GstfT 

I Ji ur«i* ijcwlkcu 

» 'UKMMm 
G«ntry 43 T^WkUMiVl bl'«tM«l*W 

«b t.<iMtH iniuAW'IOl'Vr 

4411 Uf'* logwUhiK 

u Pwtw trwi 'Suu DwiippciiiiKinD *i 

ftrxj* ,„^ W*i 

8f mill awr 37 I 

40 morammi 


||,T<VU)H October 15, 1W3 Arts & Entertainment Page 7 .] When was the last time you 
went apple picking? 

A Kntk at three of the best apple iHchaaK in the area 
«aM«y f wf<y 0* Im-r OmtwmH tmUm cu#i Dtmt $omm 
Aftil wnmi at tor Im iMiml 


■it bUU'h' IF YOU'RE NOT RECYCUN6 
YOU'RE THROIMNG IT AUAMINT. U^^'\ ■f'<. .$>' SNOTiOHIitNT*!. OEFENSe BJMO CMMWGM 
l«ew*l>»PE« *B "Cl EOF 90->*3i-2 COC^ • J-S" 
Vou |tt»t sspi iratad your trash. mtma.. «w 111 kmm man Nf, HV. lOOlO. ula<tlMI>« 


R E C T C L t OCFENSC FUND C-l 

£NV1B0NIKN1»1- OiFENSI f=U»IO CAKPWGH 
Ht«iP*K » *D Ha E» »1 I '»»-i COL « IS 
W,««. A«»«T a.««Krv, 1«„„ Cmvmr. D«ea« wry t, D.«, OuPo.« Co.. 
Art florcrt«w. frcwn BiOtalo 
Gfov» pKtts apples wm 
an appf pom ct 
Waucotyda OrchanM. 
!•« J Appim Ofcficifd m tattngton >$ on tma k* loront* r Hall* = is creeping up on us 

Yes. tl:.. ..-.. - „.!i.- v:hjfit>rig. aiul l^sn^lCI»^^t■p^lrc 
iw ihc HiirturigiT to be your Halloween connect i.;n) 
Is ihcK Vim:, creepy consiruclion of n Haunicd 
Wmse going on near you? We want lo know aNnit ii 
so thai »e c;m icll everyone where the hottest howls 
are emanating from this Halloween. Stop by the 
Harbinger. AW. or call (708) 397-3000 exl.2461 
YoM re never loo old for liicks and treats. 
BUOBTIVEZ CyBAJMWOjMtJMSiJjg 

JUDGMmMGHT mm MT ra TME * STAM Features The Harbinger D Health 
Corner Alcohol Awareness 
week: Oct. 18-24 
Itvt*. I'Xo li I : ;,..,; 

k% wneytiJ ayrtni f'.it| 'itj nj, 
ciM Uiiii Uiey kail'ii (iiaily mantwi 
■iili » ikv»mi m *M| (Hoifen. 

ii|>i»»lilf M« i* OtxtaA em Wp 
prc«rlit ttith (>f, .Mr riu 

<:,k**rr l)t.;4 ,., \jt! n,,;r' .; 
lefitiM AJii*»,>! A»j,f 

In hiWuf <il il>;- 

..•:■■■ «p.»«;>rin»; # nmtOcr ril 
-*• Ck anl e««m» i« 

t: 

'FhiiwiHiiiil' ilir w«tt. ilMt »W 
»» m MliirnHiioii uMc villi liicfs- 
im*, .iNimiw wnkm. ItaHtawi. umI 
iMltiir iik-iM MliiNl Minmiili. 

Sni*«i» .Ml iiair on. ilMK e« - 
(»ti«n:« u( hm iki>Mi'il timm ta 

■*"l-l l.:-i,l Itar lHT» ,llMl ||||;i|W' |(^, 

l..ve .K tht-Tittaf Wjiir e».(iiiifc,i„ 
'tin WalMiiby. Cki ,:o Itiwi 
l(>.!im t.. : n m. UwBMTm > 
'■ ::uini«| "iKKktiiK 

Aiv, III* Smftfarj' or Sum R.in,r 
• iH h» ..» hiMl w<# (htTf fX;,'| li, 

Tufv . • ■ , ,,.„.] 

I!l«tl) . munn , 

'ir%Jb'* M AJ "r I |, Temptation 

l»«ri' Miiiwii I ail' mith ji». 

■» 'mm btiili im«:iiir •« «i«»t 

Vt» p.)HcM evrryftiiiiii I de»i« 

Imi HI* liw HftfMMli •*«. juiii mt rti! • ■ • 

l«aiiifii«ilM««y«« 

I |lMt|iiil|afl» mmm, Ac »iiM'c:i|lim«c i::>»r|i«»im«il>rii.:(lv 

Vm flacMi Maiicnt ..f .il'fKIH«llM|''|>n|lliai«|. vm ta/c 

'«jimlM»ipM:klf' a fiw imviitiFra W'ChmIh ■• t'M'M'* H*i n"* rjr,Mi uri(l|* 

1' im IM Ml' *•«»)(■ into (Mn ,„ 

V.m. If (' mil m-try iImhi !»,»,,;{,* ,., 

' Kill (wmMlllillf IUCMIW f Mt mia 

jn'lCMHiiniiiit 

Ml iKiMwi* i«!i imj hixl)! iRi I-. . - 
t Jiwi't kjun* hiKw 111 rnirjiiii 
im iii»'mn)nUfrlinjS'« ¥<» «■■ liitc • [irennii* jein Iniol' 

latflilitCW! 

Ttpiiitiiip iw ttiii'i) ii luf N-jut< .iiriJ [••»« 
h*,i»wit ''' 
I •I'llf «ii:" . 

Silartiif II 
•■§lllfft4«uei- ■l- 
lh■ltll■licn'lrll1 ■ ..iw 
Ikiiil •III itrwi . I toll* ilui !i.,i 
V.' 

B.. 

II lus iKter itV Attention Poets! 

Well, as you can see, we have 
a new feature this week, 
"Poetry Comer." 

This is a chance for you, as a 
creativ e writer, to get your work 
published. Drop off your best 
work to A367, along with a 
short 2 to 3 sentence biography. 

We will print the best every 
week. falling 

CTf i»,'€:i ■•'™" 1|I»1CB(1 
WITr«l«l«l! ,,^.„,, 

ht tileact •MMni 

no »•€ vithtai * iflmii 
J hint liluiipiiti: miiMil ill (*••*' Photograph b> : ( andice Jt-H A link ni'Jifs. jti.) il.i-i.i:' 
UMhct.,1.,.:- 

t,"t hurt RMlU) A little hit 
about ihc- author: 

CaniJift leu i<> j full '.•:.; 

sj>(*m. n BesitotKfiiij! Hce'TifM 
di'-i: I If r,hf ,l.BK;e ciniipiiny. anj 

I iMIuri-. \ Jili.|-%fi,if ihcMorfHJIjIHT, 

■>lv h.mi.,ii)i-mi)nthl>'c»We«c««!i 

^h. * t jlitJ.'HjrpCTWecWy.-wlalt 

r'.i't urTKjcifcs, ShtM 

iiiJirifhcreiliic October IS, 1993 Features P«ge9 Did you know... 

^ Link known facts about Harper 
"X A T¥ »liidto.....al Harper? c- Ju^t who i* William «"i »tttaj. 

KniiMfv lliirpi-r? „,,^'""' 

Dr. WiiBii lUmty H.1IK ■ 
IlitllimiiolHiliclxlhr' ' " b m**, Ai. iKf tim [in-Milmi 1.11 
t i:««fMI> ' 1 i ''vK .tfU:. Hjliptf *- 

tKMMmkGtiDqt. .1' 
TIW'<tiiMmM«iiy<>'<"'<- .. 


i!ili«»'l«aliiir. itn-i Attention! Attention! 

We all know what pranksters you guys 
are—especially around Halloween. Send the 
Harbinger your best jokes and pranks and 
we will publish the best of the bunch the 
week of Halloween. •Make surt viuir jiikis are inlo the HarbiiiKer. \367 by October 22. 
(VVf iTstTVf I hi' ri};h( lo edilJ 
l»*»l 
f^ 

1 V V &^SM^ ftV mfV^ WFIbtov 
t€ "Thr familv su>;gt">tt** 

that mi>mt>ri.il 

I contnbutiun> U.- niiiile 

to the American 

Heart AsmxuUioii 

When fTfDplf want tn 

honv>r .( iDVt'd unr 

l.ind tight hi'.ut ui->c.iM.- ■■M «:(«. A.\ 1 II AMI 

\-.'» * i \l I* 1% rtW-AHA-USAI V AmwtcanHMVI 
AssocKilion DO YOO Cv€«. TH»w\t,of 


moufccuv-eS of SOrrtt It keeps 

more than 

memories 

alive. L„„-.C5E^3l2-± 

lc -^. 
■4[:-r>% 

Classifieds 
The Harhinger f Help Wanted J f Help Wanted J f P«etry"^ HIRlNi: Nt»W!! Thrt* 
(kxIMc slitfU, MH5 
hMin. Salary, -^ bmnrn. 
We train - vou cam. 
L«arn marktUnK J.kilK. 
Gain c«MnpuU-r v\p. 
ClutlNNiiMl caillnR. <ulc«. 
surrfyi, app«- "Htinf >. 
NOCOLPt VI INN" 
prcMuire taciics. I aitial 
■nd friendly - 
(7W) 635-1500. last 
hirinK dtchiion. near 
Randhurtt Mail. The 
TdemarltctlnR ComiiBny FRU TRIPS \NI» 
MONK\:: IndividuaH 
mnd aiidcnt «irKanuiilMHi?> 
wanted t*» promote the 
halted! J.prinK break 
destinatniiM- ('«•■ **" 
nation "i leader - Inler- 
t'ampus l*rt.f:ram>. Pm-lry - Turn in >mir 
favorite pnem plus S25 f<'r 
Ituaranlred puhlivhinB 
and a €<>p> of the honk. 
Send lo: 

Wyndi himi PublishinR 
oL »20 t arn4l>> It-. 
Schaumhurn. II. (lOI'M. 
Pari 1 ime Warehoyse - 
l.lktiroM-l.iflinit 
reiiuired- l5-I«lM»«r»ptr 
week - Full day* 
preferred. Call ■»." 5 l.W. For Sale 3 GET I : icv-iai 
IE YOU Iwlp pff vrni hy]x»tlw"rmii ted »!' 

W1tii'lii»»iltl if »•<»""' '~~ ' 
becomrlhrnymft '*!"■■" Draflman- knowledreaWe 
Willi AtiloC'ad; beRinners 
weleooie. Will train f-tU 

time, same overtime. 
Alpha Omega llaMics. 

ii)9<> iiMih) \>i'.. !-;t;\. Charlotte llwnel's 
Winter Starter .lacket. 
Kxc. fond. Siie M, $75/ 
or best offer. 
C all Ray 5.^-3619. 
^RifNOS 00N1 in fepos um mm m m an 

CAILAUB 
m A SIAID FINANCIAL AID 
FOR COLLEGE 

-$6.6 billion of Financial Aid from the private 
sector has gone unclaimed each year. 

SCHOLARSHIPS, 

GRANTS. FELIX)WSHIPS, & 

WORK COOPERATIVE 

pr<k;rams are available 

0«r C.mpuii ri/iJ Sc.a-K Scivici- cnHcli) You find 

Awnis Omx yiw m«y qualify f.* Our a.t.l»« 

anuim. «" 250.00) s.«m.i3 rf Siu«knl FimikmI Aid Woilli 

Over SJO Bill km 

Rro>nkd mcsagi- gives, deuik: 
(70II)<»1 «*<> IVksMgctiO 

AdiiiKcd Inltridivc SysJcms, Uk. 
67S N<mh Court, Suilc 255 
P.liilim. U- 60067 

Egher Education 

!f y<:H ««wl J<mr .:ulii-K<: i.ii'nT w ukf '* ?>" i"S' ""'il ■" !**"■ 
tjrjirn*itoh>-lpia>'J<«wy' 

II j« <tm. .taiy Citarfl »' Wp ji«J IwKli yt«ff "*»' c«''f 

mlt tm (fwranuttl i.-iv tuM lo wy Mr li fce swnnl 

tiilli»' Aiid ytul I* flip* f>« up '« *>* «■' «li»'-"»«> fcM*ii«.-f 

will till' M*«tB*«Tf Gl M. lltiu Dili Jko awM Icji-nJ* lriiiu«. 

And duitnii li»- ««!«■ u' P"' wJoUiinit. full twi op !>■ SUtM) 

wtot. jw can pul lo ywit rdutiUuB mr(K 

Al! II til(« IS IS toll' IS tw dap 1 momh smd wo nwb » y«« I" 

k n Mflilwd the Ciiani Vou tan kam «■* 4*. m omrMuau <t» 

ciinitiuttT\ekt"tnii».-i« i.«l»'f ii;vliiik.ii j;i->-' 

Vou iiuilhl all « Mn-f titeauur - oi lik" luJ»i S-t"' ^.m frlp »i«) 

i*r»«j>»i*f cofcr- ELGIN 

(iiiUrti'dttdiy.Cniwt 741-2882 

.. ..M«ii: 1-800-OK-GUARD 

iLLlNOlb 
fRIfHOS OON'I in feiENOS ORIVf 0R1I\^ c Urlnber 15, 1993 Tlic Harbinger Personal X Persoiml X Personal 3C Personal X Personal To lU-ti\ 1 oil 

I've gor (te letki il 
jMu'w gM liw time 


To The H;irhift^CT 

Wh> (to viM ii'i'P 
I"" ' 'S ■ 


TwPB 


(,. M:r W<»i«lcrfttl" 

t>ki voii fi'.ul the YtHirwrfe To I'lJt" Sliklcrtt ■Sfii.iic f TMUJ * u\ ^^h )'>y \in\ IH'l'tl 1 "'< Tf ni.iiitfif. Ah... \l-a S„ *ect 
l»tcr lo VI t ;'>pic t To' The mj!« T.) WIHA! Cbfcli ri..hr' Iwaiiliful roMT*. 
Ciindy ["km tluvf A Ccto 
ihr lot let W.HW* 

a Tec Thcr -•■'■' ■'"' 

U ..•tiltll 

imjonc a w..i> vi'tii him 

l»iil:lid!ij'' tainl 

Ff iMi: Bi IK "! mm. and t.j * i > «:;74 evcryttuiiv 

Jell i."ii\ 'kVomaii ol destw l)«;K>li:ie 

whti 
.«nd ■- /iiinhn-i .ut b;.n>>l Ml mill." MTkv Mime ^ '^ ''' 

h«,. ii.i.tnitt lr,.n. the m.iioi ''li''-' 'i"" ■■" H'-^' - '""" 

7 lo 7,4^ p III To t-viT>onc 

Whal//^/ uupp' 
hrorii: Thf cd 3 J.R.S.M,, 

' " '^•""■'■' Meci me at Urc's tttrni 

Wliup IS f 'I'! 1.11 |.*iH"^> l:li^ s to S 4S r> m out hi: K,.ii[i,r\ HirtrcJl ll>ft . CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R 

Tht^okl riiimc in health care with a new 
look tor the 9()'s 

■ Fcrsonali/ed services 

■ Female nurse practitioncts 

■ Priced for the working woman 

■ HIV and pregnancy testing available 

■ livening and weekend hours 

■ OB services including a cerlitied 
mirse iriitlw de 

s 
s 

R 

A 
D 
S ■;<;il -■^-s 
(".il! o'l lnn,irs 512 N. Pliinit iritve Kd. 
I'alalino. Il.'>0067 FW^ 


Delivers 
Education K«»|lllie ■tSm 'fil!ii^k'<j:l prcs^urr^ ttvlwiMird w '. 
*w Ki«ji |My„ (IrAiibtf Iwai^H iiikJ 411 pp|M.<inu;: 
HMifct I'nW'i l*« ■! i,.HJUih 'iy 111 lii*" |Ut:iJi,c bu litre's »hji UPS h.H in offer: 

. VNt'»|"-' ''""f 

. M..I..:.. . I'rkl.iv 

. l-ull tiim- 1> 

• Poll Vjcj:, 

• Nu W'cckcr;.. > 

Two tocaooiu to chww rrixir: 

• A Jill ion Of Piljrim- 

Stiitls iix'^ulitik- lor 

J.W- 7:30 J, m. 

S;CICI-W,t)Op,m. 
•IO:JOp,m„ ■!:3<J»,m, 
*Ailil:iun Ufiiy 

** ApplWMM* IHI*« hv ■> )•■«■ >M ] 

Appliciiura oton on caniNii 

(Ki«l>»r 15, Friday 
OcKilier IT, Wrdnesdaj 

Nutcinlwr 16, Tutsdaji *t^ur iiiliimMiin m either VVS lucjitaih |itetatt omuct 
joar UR> niiniiw Uimijli )niui ulmls (tlwenuii alTKr. 
WOfiWiNG FOfl STUOCNTS *M0 #0m f O'l US 

UPS DELIVERS EDUCATION 

UMiM PNtcirl Sw^^c* 
IS W1 i^UHiJi gpippljd^unily tT'hpllI|»<' 
< r><>Lkii:c tuinillcT iMimc twuri 911 AM 
H-NoOB 
10-1 PM -TTJr: 
New 


lowtfiiiator— 

Lsee page 3 
"■■■■1li i l M i|l!l | ||HI! P i'i|l i l|l||||l!l|i|l|llll I . iiii!»' I ll|l!| U i " |iiii|||i'| ! !|i 

<k1(»ht'r22. 1W3 Poetry 

corner — 
see page 8 ■ll il l!!l! ll!jy il . ll li lll IJ I IilltllllM^^ ^ 

VolunifXX V I. Number X ' Nejman photo exhibit a 
Tli deadening experience *h»rRel Ihf usual toiiriM 

viU's..." 

-Alii'jiiif! Ntjiiun. sUidi-iiI 1 1 'X', , 

iiilititit'MiMirdiiiiitor I CooMMoier WcWml m0man of .Jom«* Dmm i ^ow Basie returns to area 

Orchestra lo pcilonn at Prarjc ('eiiicr c 1 Senate forms committees to benefit student body 
rtm l»J ■« Sluomti Sanjim hat fommel mimmubcommmm, Impmg lo 

Beisiciiel Ituikinn tt> extend hours c K'ifmim OtJAflr -■# Interested in running a perstmit * Drop it off 
in A367. There is no charge, but acts are run 
on a vpacc-avai table basis \ews-2&3 Editorial-! Opinion-5 Arts & Entertainment- 6&7 Features-8&9 Classified s-10 Personals-ll Sports-12 News ■^ The Harhinstr Area Hospitals offer inHuenza shots at low costs { J ■■"; 

*«««iiiw,ii» ill H«|»f C*i«*»f|r &»!!«■ ' ;■ i.«it,. , rhi.-" ti..i.^rv[i.! Helalh Services ntfers free medical assistance Mj"»«rw ^mfCTM**^ 


riMMhiawllirito 

Ml ..... ■.».««■ n»1 1* » * "■•I «•*«: ■ 

awl lungk ilut can "Mke arrimr ■!> 
(iriiniryii»«i*» »!«€«»»»>••"■'«** 
«•!■ , < tiilb. oi«|li, ttiitiMS* 4n«t »*nii 

M >.'l»ll' IW*. ««». «W» !««» ^»- 

i«l> y*M belli l)w (1«i >* •x'**'' f^' 
MtMOlillMtMS" 

HoMi rffSfj* mximmmt *« 

r«t.*<f tfie flu. »iici.-iiiiili«i: 

• MuMii md cdiMiw •>* hiif ■ 
MM. kfon •■ luni pr.*:i«i«ii> «liH-li (tlrl: 


fiihv, 


ittllW. 
■,.Mlih ri'tiK'.Miim 


• fft'iplr .. ■ ■ My !»(■ i:lf 
\i • •! r!;("V^<"i.Kf'sirc.(.Jil 


tiwcet t* BliiiwBul.^1* .il Aiiwtler rti.« 


V ■ !!-.- 
■uiii-ni 


.tWe 111 Ih* H.-allh Si-rnn-', Ol 


h-ivft'^ tht hrtty ' i mttmd tcmLa*- ■■ i- 
;■: -1- 


■,N- Ihe 


tkr. tin' fh'ur\ ,irr M^.nJav 
niiii^sliv *. .1 ni '■' ' 


.1 ttriia|fn"*i*li"r 


..(*;■«. 


,1.1V S .. m 1 «> : 


(rmT uiMiinrni w.t'll ikSkpTri .^^^' '^ 


-* : ■, • •- 
, ..,'< 


■ «nv,,ilMri ■. ,l!! '"' *'"*' ^"^1 


llir«' i^iuti IlK (Itt. rKi> '" 


r»ieM' i".AW,v 


■ \ 


|M1W.:' U#V.. Sv.^iLJIdiqT1*r 


• Per«in> ».1>.' .in: '1! imi *>■■"■'' ■' 
•h.,*» j|'e|,*ivrii, ititv 


*f'VCTsh<iuli^ 1 ' ■■ ' ■' " 


illnrs'.fv ! ■■ 


4,-1 „, . .... [WLlnl j((.Bnkt ttir 


.,»?>..({hrv -!: ■" 
At « tJi<-«i*i«l' illli«««. nwie »it 


Mil*' W1 llllWt wk'CtlWtt l4 >tM! Dtl 


' 'tail "HI ."It *hi' 4«r ii«' imwN ^" 
(ter»n< vN'bjM u,"Hiy)l *'th Urn 
iniN "M^ rRLmi tau'ii. LI ill, *■€»■ W 


dtMta 
KbMf ito »« teioii* •» J» toncle 


ThetVu vfcvmj.:' 
ibvt 


.ll*:l*' Al m,w\ vttmr ■■■■'' 
Hkf.*f"*^'T.. *».'" 1*1' •*'"> ''^f'^''^' '"* ^""^ 


iCJlXAJ k.i-.K 

Harper clubs join 
community service C K*tmUM ] )(^.;|«afiil*i*H l«f'IM 

•IM.|n||C» iMi UMlMM Ml eM» LttlMtfl 'tM *li«t«"i ••* <">"» 
Hmmm »«•. mmuMc an) mw 

•ai |*'»IM*MiiMll:i«»piK«t 
i(m»i««»'iiiii)<».*»«j(.'i«>i*»«'«*' 

'Tlici* »ied(iii|ii •ill. !■ *••' 
■Md to Mcdl €iMtm <if Cm* 
:mM|' 'TIi*W)cUi«|HIIMWI.«*- mm m„. . >J'..J*.' 

MVWHCUM*!' 

te«it SMM A(ii«'W«i nnkv tty 
NiN'. 9. 
lllelJillljiKiiMMUktwIuvr : mil 

*Kltllt»*»i*« »')» Unl I '•« 
t:illta> MB kCf Ml («)<' in|i»™f 

•Kkwis mil 'maU0t « j ch* 
i«iii'lc«|iiiiiB«»>c>"*"''t'' " '" mt I Cl>t' \ .1 __ , ii«ra% <ii*tal ««■! 

m$miimmm >tKmt4 m Arttuftni 
Mgim Ihm Ommm imsr*" " 
o*ii'A*«|ji A f ■•«<••»■* 

Illir.i|cw9 Mini. it» mn*m. rf tW»" 
(|itB'|ii(»l»l«ilHii4e«***>W'>«P ^ 
W«< ■Ml'* efavli-cliiU' u ((n:miM 

Ail )«' meat M *» il tei* k'M 
MMy cMMmi r>» •("■>«■ 'I*' ** 1^" 
cUMf pltotoriMl oMniC'l"** >*" 
•.miMpwfci. :il»lil*liMl«Mine«liin 
Kiyt. ■•fie •» elitMitn *« mj "«»l 
niMtWk !««». ncirf*. *Ktt «"l ■*<*•*• 

•'A i,t»h van th<.«»e «:« «!>»< > 
fiin<«l"» npitMf." «»»McCiiiil!jf. tin 
dcadlw itt mm 10 itK ftmily'i »!«■• 

»Wiii%''» (t«l. » u> 1.11*4)1) '*■■ 
IM Mie KhKipifet: atitme. fip>fi'»<i 
hnid «Mt tialu>«lati(» ncriler ulUM 
itKM »»*lf Miiitail !«*"•• ■*** •* 
My f«» <*fi wmi» tm ami$m 

Al'|«ailiiw. Diii»T Oi'awvi- Ky 
Colei.. Km Milart and Inwlci 
Tl«ii«i»»i«. * l^ iKe H«tiin(». I*« 
vriiiMecf^K) XJilu SI* 9KkU«|*. 

C»kJ:j kil Jinl So« Tiiwm rf* 
IMnffllcr ■«•« votuiiMital ta iik'f* < 

(>:»>■■ •■■ J ineij'iiiwJ'* 

•■ntlll.n,, , iWCiMIWltlW) 

nr'HiHl (t* A''ii' *"' *•"* '" '*' H 
H.*lilii|t» tow w )«•«» c'* '■• t*i 
iKiiwt (iMC'k iteierwid pa^' •*' What do you think of w Submit your letters to the 
editor in room A367 Women's resources sets workshops 1 1. in -, Iv 
1 SJI 


The Harbinger is 
tl c t ci c vi I c d 
wnlc stones 
V a r i o u s 
Ihe Harbingcr. 
inlcrcstcd stiip by looking for 

petipic 10 
for ilic 
sections t»l 
Anyone 

room A 367 
-.1 -.(iftilv Ih: 

■i^'CI 
Campus Briefs UttZ. Ms mMnjf 
^^ nil HtifnmnMiciaiiMi. SMlaatiiMn Ml i» lailUNi c'twe* iMHIiMA Altar N.«. I. <••*->«*« .•»i«i*ln«'ii,.t,,fc,a,-»oifc*„ 'of**' Benson heads Life&Science 

f Ktimiai* H 
iv,,.r* "H-i Shch,t •i:.; Hi Itlfi.i.ili(l,ifi) 
Jr.'. h.-f {V.,r|.,,r,, ,„ H;,.p,.. Oct. 23 

»- » dtaniif .li ite IMAMH pf..j«-i.S..B " J'^J ] , I ' |^.| *''?.":** *? * >- ^' •»•*•» •me AIM: 'UiMiwI OKU, 


fw I •*i*l»i*INA*iES|>ni(«ii. . worluliop bdiiH Nov. W ■malt (MMifc :' '"-•••WWW 
j €fMl,l 

pvincRii ■■■■spuntifc A,i,OacatoHi,> 

•wrpi f. c-nUflclM liUBKk (,1.B,,, 

*mmt m Mm ,MMiiii ml <«k «*t«iaM«|>i),tM, CiilliHeC««erTfiiii,Mi,,:, coileriii4hi *:m Scfanet DcfHirtnwnt rekhralcs rlien week 

Wiirll » (.M«f wt M,art ..n. (»«». WMttt umt tmiMa i'l.,«i j,y men 

awiy WW «« Ik iiH, h,.,, ,^ fc;i,w, » F,,B," , (,,^ «4.f«,i|» 

MUftia imra*!! » mimc cIMiIiimi mH alMlt rf ,iiii ,,!«», 
f1»MiiriitrColllpil»iiiiinrj, IJfpumaiiBcelrhraii....- v,.,„,.,,.. j, ■■, ,, 

■>*■■-■ ■■■"•■««iiifihti,ftiMf|(ii»«imiii,B,,iM,,.., 

' ■iittint. htiMiDf I. 
I tar pewmiaKiN * ffim ,fc» wo... 
~' llliUlwItM aiiii Mc-itei. w i ' 

mm*!, m ummx ^iIikmkiii ftcnnK tetai*)'. 
▼»*»«*« or it« Hiii|«rC..H„,ciieni«, tlqMMiaii ,lta,r.|l1<,iew.f N» Cancf 

The '"workshop* ie iM'^ilfafci ijMiiiiLiNit Aaw n ftM. m ■•■■' nMWr dknH: Mlt' wnkilM:* •» m v««>rr Students filaii for flnaocial futuras I .,»*> )aa ■ail lo fmd urn ri j'> w 
niii««*aii«.piiim:l:r 
■Hr «:iila:\ (ki 1 i*», r«ll ilM CiMcrTiawiiaa, Cmiw »««», .ki 1 1 1.„. -,. _„ Deaf awareness week begins \\lia(l(lyaSayT(i.\Giiv\\l)os 
Had Tlip Same Job For 50 Vivirs 

Has Xcicr Called In Sick Or Show ed 
UpLale. \('\ (T Taken Wacaiion 
Or.\lloli(lav..\e\(T. Asked For 

A Raise Or Griped .Aiwiit His Bonus 

-And. Believe li Or .\'ot, flas No 

Plans For Reliremcnt? 
„. # Page 4 Editorial The Harbinger Editorial We lost the original 
intent of the mission 

I ■ :i,ii[.i ' j'hc ini.i:,' \Min 

hcllCl'l^'ifl j'Mlnl \tlli'l.,l'., 1 DliriHlI tLUlMiiillcJ 

liver I tic .iir\\.i\c\ were hcth hurnt\in!.' an J 
inkiriatiiik.' ■«l(c^, Or st'cirii» one o\ uur tmn 
Mildiors bcinL' Jr,i.i;,;i(;d ihrough tlic %irccts .t(" 
Mogudisfni likf .m animal', has prumjitcil 
Americans in sav. vcml mir ir<H>p>, luinic. 

HuwfV'cr. w-l'iv .' ■ \ vcnJ irxntps in to 

Somalia in ihiMirsi i-,,...,; • ii'siujs.itntsnl'Soniali 
pc( 1 p kw f I' f 1, 1 \ i n i: ot\ I a' r v J, 1 1 1 .n ,: v c r\ vJa > tv 1 1, > r c 
our c\c\ un iIk- i' . vv ■-. The images 

were toi> dittivull Ik LKnnm K;; alunc louk ,,:it.. 

Are ihc irn.a>n;s v*. c sec t!< >■.'. i >■! ihc six (tVioi'k 
tu-UN an .lecuniic assc- ■ ihe situaiinn 

goinj: on o\er ihei. " ' ,:i .Soinalies sta.tii,:l 
K-hinil MohanicJ I ■ lu!"' 

It\ ilol ,:I,.Mr I ■;;.,■ 
ot the ant'THion ii 

Xn'luf "-. -Ii;!,! (I i:, :.„ 

1 
Iroop'S pliiilll::.: 

Sotria ha iti.iv ' 
was to'unj in I ::i\CU III aindiK'gt,»ii.ilfHiilii:a:i'liiH)iiT 

issue- s ! I'j.ilI .1 !it ilii \ l:Js|. # \J8ft« Ediloriat Board tiMi:* la- ("liief' c PoimCAUY IHCOHRtCt } 'Dole'ing out a new amendment 

c KtHMfm DiiL*m 
Staff (■emral Informalirm tht (ijrhii .■■.■iiripi-i MtiniTiiinitv, puNishi\1 w'rfkiy 
■ I ■ . 11 itli iiii.>nii.«ion t:Mri.>|s I I'ttiTs muM tx' Mpifd ami 

vulJiln-ki uf:>. ■.: [v.,)ij.,-a Ail U-ttfT- .«■.,■ -.nhifvt In i-ditin^ „ •! , .rv-! 1 h\a!i vl itor'. I >l til I > paper. 

* ■! •■ .ii1\'cni>i'i-. (■.■(■■( r«hl !-■ Ortoto«r 22,1993 Opinion Pages I THf 'Ham' Way J Leave Haiti to deal with its fate r ftmCoem D pNlillU When i*r * ■ \Letters totki&or Health care needs sonic lieht shed on i( Ti,'- 
Itrtllh, 

'ir rax" 01 Hl:'h,; 
■Irtlhv pKM.Ir " "• Ml DilLuiJ. pltMw e»f>l, • 
I Jrr inwnJn) h\ C"liniiin\ii^. I'Tlill'l II I'll'I'llVCO ] i BiMiTv Cmick J Fire's pretty cool, hea, hea, hea, c i'*«U fi 7 ■'ip^ J*- 3 |l.:l>Cli .,tl Itopl .'•It I'lc \mr:ii. ,! 

ilk* I fee *i.'il.J 3 
m.ipkfi ("iirjllh ■ 'nrdtc.'*? insui.itki- .ifKt no 

.1:^11, i*l>-,1;' 

ITU -rc tUda 

Nrjiih tair v\ 'li 

Mr Dilljjd,, ih.il • 

will CiPfrur tx^mt it ih.-i if. mr j .itn 'i 

ititrriM'il hiirtfns 1 i-iM-s . !i ' I hi- * . <i k 

; mj; tU^> : the',,- »i (trin'rjii' <iii m 

"• ti'* <-■.«!.. I. thfii-|jjr»hjrf"r* 

■■•<■ l.ii'i l>u- - . . , ■ti.ir .uT hang rm 

vUMlnK pi, ivej hv (.■iiti[t«ii .irr tu'lhrnf' ini-rr 

fh«tn .isiTl.itl wjinpli'li' ..I ltj<" art.t*nal>;t 
'■•III m Jiven . stin * e anj m in . .r\ .n ji Ijhle i, . 
>nipi ■■■ himinhncffi«M.>p.rifl>.iit-hisw«.w| 

■,nr,-.l ,., |,^t»nilj 

Hi-nj,imin I laiiklin u 

ll.m-K ^.. ^kuik It; ,, ,, ...;, 

■ i:iilri)SU!p, 

■ ■ ;■: -^ ol vU.mj: 

,'tannl tC^potlMtvilFH Jll.) 

K rf" 


\V OTe^ 


i> N\i'tiii' "rhr innsr arc f. iiiJifvcM-n ■ ::-«h.iii^m 

(1piil.m''.ii •■ Ijinnrj.illl 

i.iih ih,.il Ifi! ;^ i*K(*nlnt' 

fpj'cl up N , !,-*hcdi» 

'■■"'■" iiMiiu- i..i'M>,it jft. JfioTliisii-.Ih) !hc|,'u-M-nl.ii]iiiiri 

ip*M*iTum and th** hi, 'vs, ■tnin^- htirtuLi 

'"■'^1' '"■■■'"■''''"■'■""'■-"■■ -t tr.»L'\ whrr;*i--'. '' ■' ! •'■ 
'ii.itfiiinh!,-, 
hri Neh..itt 

>'• "J WMliaiiiC Hilliiunii 

"!■ '!«.• SluAnl,'r.np.iviT 

Coder incdrrect in niarijuna column ■ ihf pttitiii Ali..h.'( n .1 i-.tri mi>l!l-n rr di,.^ 1,(1) ii'i^ 1^ ^iiic !i- inr , , •,],- 

pr*Htuccdh> huiniii,; ■ ..-t 

■■" ■!'■■< ' ■'"■ ' ■ • It,,:- iihiiilici 
1 . n jt' lil,- ^•-r.t ill. Ill rilTc 

Itlfl M I iiuh.ilHjri>fr*i>"ld 

'.. : :l li*dirnL'iMnv,irieti,jdehaiiMn 
i..impus„intliiiliiit' vi>urM-ll 

Li--!\ Mill' ihi- ivMir I'ui .4 ihc 
■i,-.ilinii|,ipiiii,iii.,iuj;JM.,ti,inp,jHii' 
'Aiili.uii [■ H,wkk\ }, vull tv ,.n im 

Mdf' 

Bill HfiMi-itd 
Toi'RiST Mrist Toiiusr Pifielft Arts & Entertainment 1 he H<irhin|>iT Political correctness takes 
aim on violent' movie ■\ J r What's Up.' ??*> I * uidilo omwn'C, (M'lits C2 S CiiitMai ^ Soap star will appear at ball Cmft OwwMW 
••"'f >■.■■•"'* 1:: 
V JoWt la0nmm 


^ 
H.illcttL'rii ll II rosKuord ( li.ilknt;f 

- S«"0«IS »»[> LttSllKI r«vui - ' >l 


I * D D f [> 


1 


t 


s 


T 


J 


I :.. .iJ '< M O 


1 


% 


T 


t 


f n ■ 


M Jl ^,. M 


1 


I 


A 


W 


-■' 


■••-'■ 


1 


A 


L 


t 
.■ .. . V 


A. 


T 


t 


9 


■ ' ' 


■ ^B' " 


m 


f 


M 


A 


^ 1 ll 


■ >• -',", ' 


H, 


■ 


A 


r 


.. >■ 


« B 1 1 S 


1 


A 


t 


t,> 


-■- 


^ • ' "■ 
« 


' 


(^ I M ll 

I 1 Weekly Crossword 

1 * Mother G«CISC Nostalgia * Uy Cerrir ^rry 
I n»sM 
* 


I 


■ ' 


' 


1 


" 


lU .11 li! 
» 'Mi TfWH 
1 rj Wb^ph* 


' 
I 


' 


: "4 SUV 
■ 
■ 


■ 


■ 


■ 


.. ., .... 


irMwmiiCiiiW' « ii#ii>rt]9 


■ 
^ TawW'I tfiflkWi 


■ 
■ 


21 SiHiwv ftuMita 

77 GlhMHl 

,lir Siiiort 
Ji» Opmm 

wwrn 


• 
- 
■ 


■ ■■ 


■ 
■ ' 
ppp 


■ 
■ 


VI 
1 
W 


1 


'*• 


■ 


I 

W 
l>t 

•a 

HIHW 

w 

*C4 


*- 
n ftWKh Mincli 
Jj« .,„_ rwM* 

4^ Z>um 
4Ji &w]iiiili'if 

44 t-iM'i'KwiH TV uHh noaii 
Ij 4:j. ^r^wMl 

4v L3«,«0C>i» ■ truwrimiiriiJ 
'>«' A||jiii€ij|iliur#iiit>l>r >»i> « MUl- 

Mfr 4 wvi/i 
U Sf'iMHwad VMftt 
» T(*J 

1 'Ml iit»lrup<«iit 1 >'{;•» 
tM m iNi 

1 «,in>iriwiill«U«Ufllklil 

J' J* 

i; 3 too. 

! t >>uk« <»(m ilakiai 
e IW iUI •%»» inan 

r.ii ii..4ai.%.'iM 


i Cnmmmimt 
r CnmuiKit 

• CnKKa 

• MC«|i|>'lt4> 
11) ntufiMn 
11 Mi'lCinrNw 

14 UMJI1#M 

n iwiMs 

-■» Mr fKtU 

S tteixM* . 
at '*MMtl|)'IIKIu 
It £•!>• 

» PMuunt 
.B MUM 


wwCM 
Ul 

m 

At* 

■ 

WW 

1 


■Uw 

on 


« 
Ci 
44 

4S 

441 
4» 

w 

!tl 
U 
M 


IhVl 
3lCU 

uiki 
takli 


WiWI 

r 

ItAH 

Itrtf 

NmUM 


If 

'•Wftl 


1 (ktobtr 22, IW.i Arts & Entertainment [. iNew functions for fabric : 

JTextile exhibit opens at art institute Pa«f 7 g:55r^a3ia,^j33:f'.!^3»&fc, 
Om al m» •■iWJ* tm WW Art Inimvtm, Irm BnM Hat Intrnva Belly goes 
belly up ^ r •(•BlnijifOi, 11 '»....■. -11!'! tmmm 

MM. 1 I I'i. tafiMrOlMl'lhilBMiltla! :■ 

v!-i, > . .« () IcvMI' jn lK.«r.«llll'MI I' 

t! .. •■ 


l-iiMwn iwtww* 1*". itie !«"! 

til twair .1 iimiT" " 
•llti |IW llttn «l««l«Wllil|W!((il«». IWI*tlll-.« 
obiviiu .>li».»j -iH' ><f ivSliir iii|lii tinted •nil T«ivi.j 

.iiiaiM ■"fnti.sprlhel' lorllif .1(1 
Let's wrap up intercultural 
week with a won ton recipe liiftreilifntv: b IliifctimiN: 

Ml\ Wv'll ■ili.-r the c-tuipivil irigrcilionK .iikI j^ovk m a miMiii! 
Ill ((if soy sauce, salt. |V|i|vr and both oj^,g>. 

■1 .iiid let miMiii' siai'ul lor an hour or ■'■, ' ■ !,;.■ !•.!'>. c A s.iucfr I't' w Ah'i piepaivii on the side used in 

I Mill* i(\ shape (I'll L-et to thai, t -Are >oii reati\ '-' 
O.L . uasti \oii!' hands and read on. 

riaee about a leaspoon ol the mi\Jua* into ihe nilildle of a single 
v\oii tt<n vMap, Dip >our Index linger into tiie saucer *»t water and 
oijlline the ctlgcs of the \^r.i|i vcitli >our wei finger. l*or the next set 
oi 11 nv rctct to ihc li n cK drim Ing. Take corner ( " over the 

■■. . -■iiic lo t,orrtci \ hirtning a triangle and press ilie edges logelher. 
\ «, 1 tiring corners I> arid B together. o\eii.i|'> llieiri. and press ihein 
'file v\aler serves as a bond to hoKl the pasia together. The 
lould resemble a nurse's hat linatlv. !r\ a leu at a lime 
ill \cgciai>ie oil until browned. Nou. eat!' \\''" '"Ms arc grval 
■■.ci\cd asasidedislHoppcil uitli kclcliupi . . :.;wirile oriental *» f I Pam* Features The Harbinger Artist designs memory houses 

I ) : Mwiitjii'j I |''»WMr'iyilii:.«j;« *n 

! mM'h d'lTi, '■ If The personals are back! 

Want the latest gossip? Want to 
ytl back al a friend? Want to tell the 
whole world what you did this 
weekend? Do it wiih Harbinger 
Personals. lell that cute guy what >ou 
think of him. Tell your teacher what 
vou think of the ten-page term paper 
> ou have to do. 

Bring >our best personals to the 
Harbinger. A367. We will print as 
many as we can. 

Flip to page 11! Poetry Corn Tonicht ■1! fiuhri iTk- 
■*<> •lllli.jr -SktmHtfllmrf mi'Mt Attention Poets! 

As >ou can see, the Harbinger 
has a new feature. I^)etrv Corner. 

Artists who would like their 
creative uorks published may sumii 
materials to I he Harhinijer office, 
A367. along with a shoii tur. t(» three 
scntciice bH>tira[^fiy, 

hach week we will publish the 
best work. CROSSROADS Healtti Care Centei, Inc 


s 
s 

R 

A 
D 
S c old name in fic.tltfi catv with a new 
look tor I tie M()\ 

B fcrsoriali/cti 

■ f't/rvdc ntirse }>r.icimone.'x 
■■ ' ' ■■ MI";:: u or nan 

■ Hl\ .ifiti prcij;ii,'tK,„\ lestiiii; available 

■ I: ■■ V' c 1 1 • (I. i; a nd u cc k c ml h< )i i rs 

■ OB se:; Kxv uu"i'Kii[ii: .i i'enificii 
nurse mklwdc !<d„ 
I 

■ 

■ 

■ Cm, (M. 

J; I3")929-»5S0 (708)953-2000 

I • INQUIRE ABOUT SCHOLARSHIPS • Features Page 9 C«M«M|riBM.' 9 
•ittHUfdWpifilBlngiw Amoc lotion 10 CtesM The Harbinger [^ Help Wanted J f Help WanledJ f For Rent ^ C Fi)r Sale J Thoughts |l 

^r I'rw trip aiMl ni«ir.v:: 
IndlvMiuih mid <i1imIciiI 
oripiilnliom wmitrd Iw 
pnimotr ilic iMittvM sprinp. 
Iirtii'k lir^liiiatioM. Call 
Itie iwtH»ii\ It-ackr. Inler> 

I WW .«;7.hML». 

HIRIM; NOW - 3 ll«il»le 
*lilft% - lfc-25 hiMirv. 
!i«i»ry ♦ iMinito. 
We triii».= yiiij i-am. 
inrn miirhclitiit ^kiilK 
fuiii iitnipiitiT <tsp. 

Mjr%f»vii|>|»t. M-tliiifl, 
NOwildialK Ml 
prewire lactio. <'iimwI ft 
frieiidh'.. «i.'5-l5fl«. ^'m^ 
IliriiilC decision, iiviir 
KaiMtliitM MiiU. I tir 
TirltBuirkcling ("«it|Mfi2i ■■ ftl^tw mqMimtiiMi 
iMAiiil! for ptiipk m 
4f*thp and nwiwKV 
di<tl^ilHllf1>^^ili|>^. ( »i. I ar, 

fantelk twatum 
pnitniin. hi|tli 
aminiKsion. For iiittnirw 
call i'riwilb 41 tSh-ttMX fMii\f linido r<»r rciitl" 
H«fr. KK|<..-Stn>ple llill- 
Ureal lot-. tl«m' to llarptr. 
Ofw twdnmni, wiTtatk 

IKNil. inc. KM li«t. 
rwikinj! !{«■«(, wau-r. Run 
$5l«.C"»ll.|in.XK4-l<»l. iiidwie I2pieci', sill 
hurduari' and t\ iiihals. 
cMi-llorii i-oiuliticiii. a^kint; 
$I.MM>. Ml SI StI I. 
Kric. I-(.M:i.<K4-874«». ( Typing Service) i*>!hy|^y|^^ I>piuitSfnkc 

I'a^t and r«iiM*iulfl«>. i'nM 

>-XI5-477.|l«»72-.|eiin. c For Rent J Hrtiiily! f )m- hcdrttunt 
MiWtt mar iaitipui>. 
Appk., Iif a( and ualtr 

im-ltidcd:.("allfi.l3-IIMX. Does Your Heart Good 
0AfnMlcan Haort Aisociahon MONEY FOR COLLEGE 

$b.f> billion II* FirBimal A- ' * rhe 

piivnie wciw pies hikIwh •.car. 

Srkotanhips, fimiiii, Feltow,t*i|i,f A Work 
C,'»«»|wniiii«r I'mgmms me maiUhk, 

Chtt CWItf ■•-■..■., I C....r.-I. lE...r, ., , r .1., , ,, , 

diilaihir«t- i:(>ri(4iti> ini'i' 
ftudral FiMiiK'iiil Aid « 

f-of mote >nt.,>riniiiw, call our 24 liuitr 

tmttiiic tiif » recftrcW tnrss«i|e; 

(70i) ni-mm hiesHi* ill 

(•'"• N.«ih ( iwrt Su'i, , 
l^iiatuK. llluKK 6iitir," JOBS!! 

FOflC- 
. «Q^Ort«>' «t.-.,-:i.u.c 6 > i, '■■£■ :■' . 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal RPS RPS Oe^MCAT 
HARPER GRADS TRANSfiR TO 
ROOSEVELT SIMPLY, SWIFTLY, 
SUCCESSFULLY 

f'-Jil' ■■ ■ 'LiriKF graduates trjiii»fc'r tit 

K' " •»• • ii»Jt<»n 'Ht'wthti tamf tis ti k'i pmplrtf 

IkciT ha- !i. i.-i -. J. i;;.!, I - t>,,'. .<iiM KiNrM'vcll is ttu' mnlliwfsl 
*llhlirh> l.iriii ^l m^.,! ,,..mj<t,;tiit)Mvi urnnT^it* 

Harpi-r ■.(uJitii* h.<thy Wn«hi-I jnd H.iti l.iu tdJwhy ItH-j' 
.. hiK.,' Ki«iH-vvlt 

'H.mwvflt jinT'ti'd -ill m\ H.ii-j)fr trt-Jits. mA ixrAfintmn 
K.is .1 hrtf/t. h.illn >,:n> I In > jmpiK ImJtion wjs iJcil' 

K.».M\tlli;.m rm .i «tn.l,.rNhip~Ujni-\(ilains 'Vrtiljll 
'!>> M,in*> ' I. rt lll?^ lu rt .uii-p'i'J ' P-i'tk iibrl> liki- Ihi' small 
,,!..>>.. ^ ,ni,,l Id, I..I,, I ih.,1 tt-i. , .irnrii- 1« . I.ist t.i hi.mt ' 

Myiiui. ■lit,, i> «|. M I iiiv. rsiti sni.mv 
HWfcS'.tuI H.ii|., , ,■■ , .,,,1 ,„.J| ,ina,.lmisst,,ris 
iiiun..virir .,t ."'IS i :: ■•jh'm,, i, i i,,, , . :|, ,,nip|.,i, i iiMnsttr 

\lh*:rt \. Kohini^impu^: Z\ :\ ^ i.i„ s>f-„, ,1 Hd 

\ilirn;ln() II, mhls II. MKHI.'. - ;i". ■ 'lit 

Rooseveft University 
•^^ 1^^ i^y i^y 1^^ i^L 

rr FT FT PT PT FT Let's Get Rid of 
That Girl" - 

VVmildn t IW3 b«; a grtaJ 
year lit takt one giant sli'| 
forward for womankind 
an<l ml rid of "thi- girl"? 
\ our atlorniy says. 'If 
I'm not htre, jiisi ka%t il| 
with ihi' girl." 
Ihf purchasing agent 
va>K. "Drop off yiiiir hidi 
with the girl." 
V manager says, 'My gir 
will get bark to your 
girl." 

VV hat girl.' 

l>o ihcy mean Miss K<isc| 
l»o they nuan Ms. 
Torres? 

Ko Ihcy mean Mrs. 
\K( iilKnigh? 
r»"i lluy mean Joy 

.(.U ksoM? 

I lie girl" is certainly a 
W4muiii when Nile's out of 
her teens. 
Like yini. she has a namt-j 

I NC It. 

I Ilis iiiessage as 
published in the Wall 
Street Journal bv Inilcdl 
Teclinologics Corp.. 
Hartford, CI. 

This Will Make 
\(Hi Feel Beiicr --I 

If you sometimes yii 

(liseouriigcil, consider thij 

Icllo**: 

He dropped out of grade 

school. 

Kun a country store. 

Went broke. 

I "ok [> years to pa^ off 

Ills bilK. 

Took a wife. 

I'nhappy marriage. 

Ran for ilouse. 

I.i»sl twiee. 

Kan for Senate. 

Lost twice. 

Uelivered speech that 

became a classic. 

Audience indifferent. 

.'Vllached daily by press 

and despised liy half the 

country. 

IKspiie all this, imagine 

how many people all over| 

the wfirld have been 

inspired by this awkward] 

rumpled, briHiding man 

who signed his name 

simply, 

A. Lincoln. 

I hi^ message as publish^ 

in the Wall Street Journal! 

by I iiitcd lechruilogics 

Corp., Hartford. CT. 
Ttpinff i;rt% all hiiH\ 
IpuHj it \hf Jooni tc'i to 

I NiCf p (Wl » 

The susiMin fiir 
Sdliiif Ik MXiii Upon u\" 

I Tipper 

rX'' vou vuflcrfrom 
I AM I'M <; 

futf l*uff 

|i;.r.>. I 

t'.Mi the driml ttff 
|v i.«ifM-i ! luvf .III) Mp ytMi 

Ttif V'jn 

|R<Mmi :i)t 

Rff.'iirifcl Iht' MiKike 
Ideiectotv jjh) ^ll■>p shuriiii 
etupMick* 

R(K.ui i;i 

|t'j(ly 

Thiinnforttic-C'IJ 
|iind vou itfj to bsibyMl' 

|K'.!Hll. 

<io m.inv hiirt. %it litllc 
Ken 

Tn Boiinit- 

The iiL-hictx for (he 
vrr' 

^ ■ -.11.1 ijmlcteiKc \i Rom- Kf-;^ Kiv's Ski 

l-fnm. WH CM 
itj*;lw"v V*ni'»f Skh j:. >i Enk. i:iH.K..ii[! ■ • ttaei; 
'Ik WIfCM Miie. 

Nf«i lime <*c will 
re\<>rl loM;ii'krn;ji! .iNnil Bii- 
f\W It joii .'■■ 
' Th. To: rJii.h' 

It s a tuniiel 
I, A Tn l>uki 

WtwJd jcw tike ii'nit 
„it j.„piii.. |,('» rtJK-lieit 'JJKJ 
■ ill I j{i)i«> iitl'y 

From. CiiWM' 

Hey Nicole. 

Did yi;:<U' know i:li.i( 
c«»wi. thc>' dnnk mtik"' 

KD 

Hni. Hn. 

WjileT' *";,r[<-r' Hea. 
tiM 

■hIm, 

Even. -[■(j:,.,.,| I,,. ,.,),_, n.h 

tweijtlle -dun I • v ■ ) 1 11,1 t li: i v y 
g:«d"' 

Ttie V-Mi So n:ii.nn f'jiiJ'* \ f A, H t I . 
h.<!, I vr uv^ » -nail.'' ]X3r V •vrt>4ir« 'Jfrt; ^UfdJlK »i VV^ f ri'v K4i tfl I 


auwxs 1 i.i">i -fli imtx 
MMft.O'h tj. I ail E Miis.^MM \t^m4 m mil ^:.^«*w. ■' ^i!^N«»ilM» liifllll «:inii dtiraiK i 
What.i»eeki:i..,. 

EftHTl I l(xltH:k. 

F(> Nil" ok" 

M.ikf -'!.>• -t. 

rintvliTMtivn ! . . 

I mm 'I I'll- il.,irti!ih I'.i I,-. !»., SuMf. Jil. ■IV. ii,. •. >k ttui 
-u.1i mine t ru.iii, Hun Erik 

ll wm ..I Licetn'm 

\(aieniem. pleiiM* %i\i me 
Kick mv repul.ir kh«'»w Mj 
jX'i.iK ,m- (Ailittii; Nil 
lllti«Ttp[)ci fcl ef erH:e\ 
tpleaMf.1 T.,> S \ '■■ R I 

' I r w l;e;«ik;rs ol liie \\nm Miirkl. 
.(.lowly dying in lhi.« (xiiMwicd 
ftitriten Mt'.)RI- 
MORE 

■At. IKWl 

MORE. 

HliptT S;,'. 
I *nk,h.r El It J ttian to to into a 
li»U'»e w ilh<i.Lii (KTinisMori w 
- uulctife 
, 1 lo.ill who 

.11.-- . !!n,l fjiinoi bi" 

lv.l.,-1.. 

Til- BilH (Jrej; .ind .Jill 

Blut Mdoii, you s.iw 

me ^l.ln.^lllf:' jlimo' 

Erixii Deni R Duks 

.ifiii the Major 

r«.» Ken 

.•\ Kit tie avoided 
caiinoi he lost, therefore iryoii 
iJim'l find your quarters, you 
I an 'I kick my <■« ("' («' 

I- rum, (iailord 

1,, |.:, . 

dllti' ■. nil' nw^letv Kcii Tf «;(;.ttt Y ■i" tuner " 
» eeketi Ca.in.t'i Etorri, 1) Ladder Ho (iret' 

Slop tti.il snonn)! 
> .HI II u.ikiMlie whole lioicl" 

t toiii til 

To: Ent: 

Wo w iiif.l .11 
McDonald's iu-ic itie heck 
VI ere you ' 

l-rom I he AMrovan 

Ken 

You slept in :i nH»ii u iih four 
women .ind you were the only 
j>uy . and you say you didn't 

make any baj; lunches 

To: I'aity 

Keep .iu,(\ Horn those 
Marlhoro ., iLMictic-." 

1-fom I inii ;i)! 

To: Candy 

Since wtien did you 
het:onie a Republican'' 

Erom R & K 

To: Sroll 

I'm gonna' heat your 
hult in tsoth classes. 

Eroni Him #2 

fo Mintiie 

t'onEr.itulaiiiHis'' 

Vou p.i^scd h.ish tr:iuiin}; 
EiiHii I lie Major 

I'o' Tipper 

.\ ilof.; u till tt til tsntiy 
,.i hone uill ciny one 

Erotn' Coii-ed [^^ Delivers rP^ Education r.iiehatMa 
• liourt Here's wtol UPS la.i lo offer 

• m-%*> per hour 

• Momljy - FnJ...iy 

• Fylt-litnr hcntl'.ii.' 

• Pj.(J VacauonVH. 

• .No weekends 

Two lociitiom 10 eh.'i . :" ■ ■ ■ 

• Addison ... iliifu .ii-.i,iljble for 

U)..kfcr» / Umlojidert 

.:vai- 7.30 a.m. 

StW- V(»(i.m 
•10 .'lOp III . ; 30 am, 
•Addiscm only 
"'* AmiilK'«mi mm* lit ■■ lca*t 1 1 ^M% tM 

Apptieatioro likcn on campus 

IN 111 II i)IN<; -k" \( KO\s IRilM IMOKMAil 
DESK ll\ llil Kll I OVVIM. mils 

(M lUHJ-H :?. Um "JAM \<»(l\ 

\«I\1MH>K 16. II tS lll\M-ll"M 

MIVI Mllf K n. Wm. 6-M*M ON •For inimaiian out oiiir 
tarn UK Mcrwicr iliiu. .^m p:|ois« DDffllx::! 
uh [itMimmii after. iOSKW fOR 5- .1 :(-.';; AH.G WORK FOfl US. 

UPS DELIVERS EDUCATION 
Stumping 
sports 
fans — 

see below A case of 
Chicago blues- 
see below 9i^Km^tm ti l l | |l|i||i!!i!|l|||||i|i|i||||||i|ii||i|ffff ■ ■- "U •"»■ llu HjrhjiiMirJJcii.lHT 22, Vm Piv^i' i: The hot spot returns with more trivia ^v ciepressing day in cm^ C . /.4iy ftHCUSON 1 
:::'Ti»*i«* 'U 
L WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone interested may call x2461 for 

further information. -K 

r LoUapalooza 
rocks- 
page 6 ()ct(»ber29. IW3 J PhilUes 
phinish- 
page 12 

V , V 

Vi»lunieXXV[. Number •» iiiiiim apian educational centers breaks code on GRE IPWTU, Jli JMII.. ■ lrm». i'l a- Jwin itt»."Hir«l IiibhIi rin'uuMi. >n-. ., .i,ltrd"f«l«sii kfri» 
■■>. •elflBll'nJii, No, it's not a 'slam' dunk. 
D9an Hack0r , looking as content as can be, recites to ttw 
crowd at last Fridays Poetry Slam. Presentations inform public 
about deaf culture and society *t''i.'fl*is"L' Ha:ii For mformation on transferring to another 
school, see the special section on pages 8-11. Generation X not as independent as previously thought \evvs-:i3 EditoriaW Opinion-? \rt^& i ntertainment-6&7 Features-«&9 Classifieds-10 Sports-ll&12 1 ■ Onana Smgrrs will (XTlortti 

■The Ciniuncs Ai Harix-r on 
S^inda>.^o^ 14. al7pni in 

iHHkimg J rik-alre 
The Harbinger Motorola discusses 
software competency! lUrpcrt • 
K'lll h.w Tril ^Jl;.■' 

.... ,tn.. Mr;. /.,;!. ■.l,■M,,l:.r:^.l^!|■.■ Ini .i,)V«f>ihniis;lt'tiii| i;liui'.iiii..inJi' , ■: i ,iim.iiinn ti* M..inafi' 

Irripiemuntuii: Saln».in- S'. ^J anJ ci'l pc J ,r.,iic M-iMi.1'- 
iiHifdiiforTii, Spring registration begins ,;,|-n|H .■! pU-VI.Hi'. '- 

n-Jiuiavio Ni'iv K.**. III. u. ^f>nni.■ B> Apr 'J a m 3 p 111- '\"* i;urrCT| 
■ 11 prfv KKiJj tmoricJ ■.luJems 

hpiii loHpm . l-vcnil 

sIii(lcmMinl> 

Niia[>p«Mnmwiic*i-(Jiir "Jjni u>3p.m- ■■■ Anjtunenily FcfiiB'f Ji...*^':> I"*" >* Micro Support rwjnr JM wMt mm brand' .. . W«ll wt'im§tllit ■ ■ ■ AA>>*' >«■■»* **^^^^. frnZZfrnmrnpimft' . Wdlrm^t^m Omck mil m^ on-s.te and cmry^n terns So wluu-s kft^ Pnc*. yom say CkmAkomt! Urn tayytm waiM cmr mmOter WtU. htn it ts . 3S9-*M9 paraWlfC Mffwfli Sfiwtrtl<"^i^«ii. 7im»mtav- 

li«riMw Cm* 
Mr jiiiii»«ic*i*« 

|MkW<]biip*Ki Cm4 w0StM 
mtxK&J 

-i«ali-Mnf"(Miq' 

. Oltf ComrauMi 'MX* 

■mmmmiWh)'* ?"l?tW?'< Indndct: / rmrm-tm. l pmrernnHmwrnrm^mtTrXt 0»Mii» **>•'> ''Sa«» Iff accept VlSAMastercard JMS Micro Support 
119 E. Palatine Rd - Suite 103 / Palatine, IL. 60067 
lam 
k good ami M1W193 October 2f, 1993 
Ocdskm Making workshop premircs r College Careri TrimtmiHi Crnier n LHornf jlw mri 
X«««r DadMa-Mikmc- Dr«'»l(>(nii( a Pjih it. Crcer Fulfillinoit* is 
Ta«4igr. Nw. I« (*; JO pm. lo * » p m j at ihe NtdffleiiH Comb. 

iwilMM lkt«flln:i|i«t Diiney "MwylNnrilin;" «cMt)w 
■■■■'ClHiM'liMMiaarMmii. TiMy Kill eipkn 
. iftlitt and lamvalm aid' will lOemfi ibai 
\ cancf|(iil>iB(ni|iikkly. 

TbctefwitMi«nrtilKif)iiS4CI. F(itiaf(ifiMii»(irtoR|iiM.ai« 
■ CawiTnMitlauraMcr. 7(W4»-t2.)l. CaauMulty cnMtr oflcni lulwiiif 

tht lto|« CMii* CoMiMniiy TiHoriiit C:iiMcr m the I 

MMjr al w ti i B mm iKliadMii Kin mi. NmM m mutaMiic-ii. 

' ' 'UMiiflf. Motoioi. Eath^ ciMiiMi]!' Ml (Mik (MiiMtr |a^ 

" ->4i«af< (aKk4|c» iiK-Mtni WoilFkitei lal LiiUil. 

,■ '''>init>Tun.«vif Caiicrctt(i)iiliKliMle|Wiiiis.!iaBfcinf iMlp'te 

'- :r «iadea!taiE.Jiiiiici(l%li. uHlliif tetKKil aictWihkn a* wdi kWh. 

.,jMlll|«IMiill|iH'tallipaii]aii<BMllMiaeit'feimi)i. TheCoMer. 

»*ikIi iMiaipiidiil lii HMtas, it lUt » icMannwdiwr nwiy (f die rim'iari«nk«sa«l3l)prlMir. MluuirincMMlmiiifrKlMdiiW 
tif mw iw i—i niili. ptimm ott ite Miniai Oililc|eCi)ianiM%'Cemo 

■HMmT-jninicii. m&. C enter provMcs thinking skitb seminar 

T1» Hurprr €!*!• CMMt 'timmim C«MCT i» rRWiitiill lllc 
> Ik Jk:h>. -Hifd. nfftMiiiMc* tMallnti SWfli T. liiiuri.ve ft'i*fc»- 
S<tlvin|.Md'0*t'i»a»i-Mj|tiiif." nntetii ' :'i"i::3l) 

pm.)i, 

PinMnn-'Kilviiif Is rlie puKtu (if cicataig mmy fmtibk it*witm\. 
Piw li ll pilii will t»fkat Mvt pradicc ikImw|ik» Mum chIiihc dtcislw- 
Mkaif m$ OKiwriif iti*' «ilii* tif "iliiiiltiiii' dMhmiily ."" 

ItteM <sf dit wiafcilwii' It M). To laaii' nam siIxmi iHr v(«blki|9 
vpi««>ciinilHM»l42U. Career center oHers free assistiince 

. ■ m iktiilmf tlie .ai|»l«c(nie« luMl ciucet 
■ • "if HmHifli'KicHiirjiei'CdlenjCieerTRinw- 

i.'ciuei.ikiilticlicUint.MlMyMllaNtiiMiaitlCmn. mm ;i'N. Ttic 
■ -■ soMann a kImiIiiW (wWndMndli)'. N«». IT fft p,m.- 7 p.m. ) 
Tie Cjinsei TraMMaai Ctum i* a fniMiw iiliip tem-ni Maiper anal 
■tic|inviiictiMllMi))'«iiia:ll<diianlicniC'ii<;*C<iiiiMy. "Diefnignm.m 
•tiiliM* w iidiwidlKili wa:aii|Miiiia.. In. ■■ oil <:iriii« ilinirltt. mm wnti 
nfKMldt Atw .lavii-M lit ilicir onpli'tycc*. Many i:>l' ilie tanwa m*. 
Iwe (if cliif|c 

TIW C«Mr, tipn M:«i«ta)i-hidii} 
pf . ijrafm jirsf wrv tea. dM' will tielpfiitii i 
■ 'iwiwfhjimiwiiinrni 
up(»>*i«iiK:li*.iU- 
iBKrvn-* mg. !W!»iiifclnf iitd:illiWl«liN| lethns 
dii«.-iii«t<t- pern* J». tiewi|H|Kri,. «imp»ifT 
maint scrvK-*. jot. jdiBriitMl fi|lf«iiliMili«ii aiM v..iim-i 
at'iuWtk 

Tolram i»"" -h..-."i> —• - -.... - ••.• .-.-- rnl'itioa- 

ll«»i««*iMi ,,»lli!ie ,ni4f'i .■ .5<'«.*.».. 

...'iim.i.. a F!inplf>>ee<i receive new iiutlmik 

««e* l.,«>i.il I ■■;■!..,.-,- 

Pri>||rji» fet«t*-ip.. ' 
IUI»"'" 

Wll«iWtlliM«it*ie«.<.. 
ii|)|N.sti)lllq' fWlfiMlliMw 
^mv nifflit~4jwwl iirtaii:iui.'i. ;'riiiint!«;i 
:.iirf Time News Page 3 Transfer week begins Nov. 8 

: Ji Iniri'' 

■iiJa nJruijN'Mji ydijf iMrcr; path '" 


I'm* 1 r,,in n^cmiJ \ > 'W W h.it ' * ^ '■' ■ 

fJi;"! .id'i. u ':'■ .>r w»h.kt U' h,IiuJunn,(|! T.i,hiuii', ■ 

■ » Hi.r - > e*!!" i">pcvi.ili\ \ ■■■ 

. .KijwlrmR" J''ri"j."[*i.f'^ 

r ■ n ijujjj <4 I K »n ttiTi«rs j.fvd flex i hi , ■v I'lU'rpre 

l,.iktM-..ti 

■' iij|!Jirt >H'i, 

.-'■f'^ I. e.1Jii.ii--M. ^,-1,, „ .ji:.-ri ;u-'-.'.ni,. 
"'. Itails J..lld ;i iiv[ .-1 iMttipJlioiu 

■■ ii...hc.-ij [*■ v.fuf ir.U'ri-vr\ i A]v,> ,>!■ 
■'■ ■. iL-nih<'r s .jnJ "^^ ^ 
■--, u« * p Hi in \;''s 
i h>..i.iilmI a ' ' ■ ; I" 

■ ' .i:J:.:f!!lsjn(.l 
-n-;rr^;.,.. ■ ■ ■ - - 

YINICOUU)i£ARNAUITFROHAI^ 
BtKIlfYmSAFEnBQ^^ w 


c Pk|e4 Editorial The Harbinger 
The scales have become 
unbalanced 

k a jury exF»fcted to hand tl»H\ n \ cuha^ or 
pot It tc a I he a I m j.' ' S n n ic h 1 1 w , t li c i u r> i ri t he 
kcii'itial [X-tin> hiMiiiis- iri.il Ifli ..■.■>iii(vli;J !<> 
ma k c u p 1 1 1 r t tic m j ii n f 1 1, c > I r . x 1 1 1 he I ' > m 2 N 1 1 1 1 1 
V'alk") Trtal 

If ihf \>\i:fiii i\ hri>lfM ilu-n fix it. It ii-^ 
unt a ir tori u n ir - ■ ■ c txi vi cei i v, hat lhc> 

til ink v\(ll liac'i ,, ■ ". ha,nii Amn thi> 

VL-fiiivi iT tli.it \.L-ci!:, : if ihi' t'udt'iK't' 

«.hi'iuA HOC th:i(ig hut .1 |;. 
to .1 iJi-Lisnin aciortiirn; u> liic i.iw . tiicn ihciv 
I ^ ..I V t- r 1 1 HI s pi't >h I e ni i ti l h e s v \ u- 1 u ■• vUi i c tt i % 
not a surprise 

Hi'VvtntT. the n'luri \\ a^ pertiaps 
im^pvmMhle fot kiting thejur}. whicli \\a:s 
clearly deadlntked, in continue deliberating 
iiidetiitiiel) It itie |iir> vi as m tcart>t another 
not prone trial, the judL-e ^ht uild havedeclared 
a nuxtnal Tlir- is in im v\a\ an tiHuIt to the 
juf). lhi\ v\.ts J \ci\ vlitticult and sciu>u.> 
•situation to be in and the states attornev\ 
office didn't make it any easier. 

Charges brought aganist Daniian Willianw 
and Henry Watson, ll? telony counts troni 
simple as>aul! to .Attempted murder) was 
pri>bahl\ oxerkill by the States Attorney's 
ot't'ice. How e\ er one charge tliat v. ould have 
been appr< 'pnately handed down uouki have 

been At'i:ra\ated Mayhem the mtciit to 

cause hodth tiarrn i»r mame, T'he (nctures 
vveic clear, you iion't ilirow a hrick with lull 
force at someone's head, uithi.vut intending 
to cau^e b!>dih tiarnt V. J # «,« Editorial Board Hasta la vista harmless media 
\' i 


^r^^^v 
Staff (leneral Information ■vsinitv, pnhii-Nlii.\f ;v v/V iv 

i-ilnil-:".1 (tv(>tn,ill-.li..1rins, 

!(''"■-'■ i~' !.' ['!.■■' lar til.,- 1 l.irfii'i ....iiiimuimv with inli'imi.iuon 

'J:! ill". I t'tUMs ToJu V I be 


^.Ul'^uhn^t tt>fdilni)> Adwi*itisiiig 

t-'"->T,irfr»ol rirt'i-svifiK tTHl.>rM'i,i bv thft*ditiir-i>( llii> jMper, 
:: u jtiirH"s st<ould bo ti irw .irdoi dinvtly lv> tb «■ adv ortiMT, 

Cii|>)Ttglit \m\ Thff Hart>m«<T. ill nnhi* r»>n-«d ulr P Octolier29.1993 Opyon Pages Tui 'Rtow' Wa* J It's a pigment-deficient thing •ttwCSeaw I 111 ur'' 


lii!iuin%hi'>.i.. . 
fOii *to "R) oO OH A •'taii«ii(wr«m" I Letters to the editor larbinger h.is givco laisc imprcNsion ot \Uidcnt inislcc lA.^^ .iincnc icmcmhcr sumcthing called tlif W.,ir Povvcrx Acf? Poclf) section iieciis. sonic real taJcni lo make i! ctTcciivc 
. -^C^a'tfriai: 


^X viwi ,iin v"«j!s: »ms=>w»Bf - 9m^ Arts & Entertainment The Harbinger Touchstone's "The Program" 
gets with the program 


J mmaUf uw "Tkc Ptiifntn' httmt M 
McilM 1 IkX orwi <>.<|K I mit ki'*tM.t 
n. ite iKier i». > *m 'i *<m| •til i 

I tetti iiMKiurl}' <)EUilil'w4 In ludgr 
HiMlliCf' cif ntl Ttw-likl>.«* pi'ltlMit 
iiiHk itw nf III dfviwa ») almi(| tM 
llwti*rinu>«r"Kaitic kcik" twtaic* 
f>» t itninlrn IrtienflCT rr»< rt»etreml«< - 
»*.«■ h» lymj ik'wfl >.« .1 •<»>' fitrm r/ > 
mni^mtMt ft» the w«ilf»i»m.> Ui« 
'kly Miatcf I* yn. inkl wIh 'tntte. 
I iffiliiiwl «K liiamlwiLn fc* iniiiW"' 
ill un iht lUm lif RdwMf » laifft. 

RifitnJill . ii'*iiiiiii:llaf 'llliklMCfc' 
nrwil'tilf i««<»m| •tmwficolblt 
. . «* t laiwi f'jjin 1 hi.*|rHlliB«|W:Ht« 
i:">a Hv «■ mm ituti >i we iImii itHHHt 
>iibit. wWiiiii mmtii d San apt litna' iiBil tie iifh: lal 'nptanjlini' ii i 
fnilM liMiisimgi inii) tumU JiMnic 
iniK Iktiw Ihr j<Ml.ir\ prffrmiiiK-r 
pllimiiti"t* «*eB hf ffi« ■•■ff chr itiicf ' 
ifcaf'-i' 
faf . m4 KiUii !..« ) mi «r if * i.ilCTce ami 
•inipidiiy ffiimplf i«(| dtBippeari 

iM:« ilthtnt' ■'TV PT'-'HTim" . ■ ■«! 
■•inc-ruK *.«■■" " ■■. -■ n 

tfw 1'i\m fmjilK 
>:■,„„.,,, .i ,, .i.„At;telO What's Up ??? 

I • • Yiiur i^uide Id 
coming nenls (xi :■' Di! lii M.i.' Lollapalooza grows up 

Oft »llt« •til«i P*iTj' f'mU 


mpmrnul. • aniiiMf uv iImi 


feaiMvl M* hit ituMiif alHna- 


■i«t miw 


AlllKMIf N iNHli ike Ac 


B«iMlk<lt Sditei « Fcudi'i 


iwiilmliiK'*.%Miimi«w>'" 

ilKi pnifr»iin»fi\„ I- me 1 1 
Dn«i|lMiiif'ilM' KTvaiii |n<ii|)» 
■III*' iM'fr c»l> fi,*:>«iB|(ii It* 
Mir riM lj:illa|Mlt(S>ia mm 

E«fil « im a .paiip htiiK k 
ttt. aKiMlwt emir tnnii. .k 
iiaiMi' III' llW' timl' ■■::> ler »<; 
Mi>clM|ih'n» AiMIMtlK<*.i» 

K> ftSKli. I* f.Kt. IM llv Mill- *■' 

MMr kiw >Mlii>ilr> fnwini. ti:r> '- 

l%i:iiiawn Iki'm tfiftllia Ac " 

iitlieipj.. • '. ■ " ■■■ '■■ .' 

imi" the 

f m*«iw^ w.*.. ™ "■ . ■« ^z' *.■ ^ ■" * . 

'>Mti!«l lilt f iMt Ittiii m4ei i 

■*T .11 tauii tin* rf ilie I'liiil'liiit J 

,m 1,1 l>.ii - 

l„.,.ti.>p.n.,.^.i.. ■'< frtiiwti'l I* 

jwjtj |i«fl«tiiiiiK:,(» '!>• ■ 

j*|iiiiiii"n»M«*ii>if ,r. 

l««Ml)t>' 

It, i I'M l» ^,>A^, f'luvi-IK'h < 'Mil DimtiiWMMI i;l , ,j|i 

,'IK r in I, '>ui,n!i iiCflMiMllM|'lfet ^..: 
S«MII* H,iwMi. 'Mil iMKriHl I,.'- - 

Oififnil: «nf|M| ii|i 'IHC' i.).'' 

«MI'llli'lMI«l'f%Maillt. 

Ill aaHiiM' M 'tlW' awu" 

I," .11 UH'l'i"«'.:»i ■'•('I ",.«■ '(" .i ,.!' I, Api.. 'W',«; 1*1 (>■* k iHmui'J jii'J n en minnJ *.« ■■In* *■ «U f «* ■tfMn 

lefilil* wrrr ii««i i\:*i,i,'i:'* M ih*' ^,'oii^ ("""t mrtt vimi 

TV >■".'.■ ■ i Ac 

m»iff'i|iafii„, ' 1'«ii"' 

Mwlm. iii.'«,,U'.,:M,,,,., ,'■»..'•.»*•: ;,' .,,,.(«., k-i,... ,-■»,,..,...., „'..: M*- 

'•MM' fnwi Anlii'il' iMii iinf* tliiMl cti'Me liu tcf'iittil iv let 

mmm ■mi » («;«n» '(if I'lmmi i«wial aiiitai-fn srit R,i«,r i >h\T\^ 

titati mha mat ifciitif pmtmt mm Ink ;i> . 

mm dfacMe*' Btel-cliiit pnliii:' b««I' 

■ - ■ "jmttt mm (lie iHMth tilt" im-ii,.' siijjlo liit- 

■, ■"!'wiili,«iiiilini«liei*,iiltin'rl- .tof, 'i''!!!,™! imJ 

mj I'D, ilw ixiil (*ii«l»r luift I'A ii'»'er\ i%,| n i,- 

iMciilirf ,«ik'<tf'lto:Mwc, ihr, 

'The pnaiiii^ *«■«» ^ — ' ■■ 

llieiiiii«,»ui|re ,*,i''pri' '- 

■T"h# M,Kln'fl'N* 111*'* 'If ^. ^,:, „ 

:r6«t>e:|I«*ll»' vct'i ■- l.'jr,'. 


t^'Ulhr 
i.:alciT"[t' "'[■ • •■■ 


tut''" 
p.m.. 


The -i"i 


p m i 


1 1.! 


id II ill Be Ihii" ' ■' 1 


imiij<''fi , , ■ ' ■ 
sunt. 

1 r-' 
ihcHarivir.''tl':'y!,-l, >,;>. 
u.iU'ii; i ''j,injjlu>n BjU 
hcU Jl rh,- \>.',.i',(liii-M 
HHlLi'i . 


H.irp-i' . , '"i: 
htinonrii 


jch\uie^ ijne^ioi. 
IhciKri )>-hnl it-' •" 


MK'htttH Nf n'Ljn, uiU 
lii'm 'One l„itf T I :.■,■ 


llflCBll'- ■■ ' !l 
^'itl mivki* A t'licsi .ip 


"T.,'. !'>' 
fHMi,ijKr i i«r resirn j 


lolijl >.,'liil'!V 'M-J 
I;, i'' ^''H '0^ 


Milw,i,iukrt ,A^tv i^nc 
r, . 


W'fck \«iulh t'T Dim 


\!<'n Tlie ethibi' *iM 


\'IH 


4 '\n 1 rre Sirt 1 » 


ti'minu'i'Thniu^ih N.'n 
27. 
hihil hen* il H.iFTV'i i'"i 
h'Uikl.nfsC ,ui'.l I" 1 •. 
hihii, w»il run ili,i- pti^'l'" 
N.'n l<> 
Ni.i 


4 I'i-men ••• l-rccLor- 


»^'^>I^.lh ^Mmr 
i.i"rt It-arunni! ch,n''PLt 


It.iiprr '» M,i'»ks «rll 
nists Aehffsnld and 


-VjUtv, 
\ci'*ft^n ,',)T 1 ? 1 ? p 111 


iiiem) 
heit .IT MariHT in r^i^'ni 


(ijinr iirnc is 1 ]? m 
P20> Happy 

Halloween 

Harper!!! 
Weekly Crossword 

' Bard of Avon ' •> «5«»i ^^ ,.'''>ej. 'tj il*r '.■■';' 
-. i,:iiiMiiil aeui I'll'l I'tii* Man,;|liia:ili 'I 
October 2f,lf9J Arts & Entertainment HCM's top 9 1/2 
SJONGTITLH 

t TamSwmytt 

2 Bl 

* Big rune 

-> Winner liiutt ARTISTS '^ LoodiNlCtfiili; 

Ctrl, YtMi KiKi* It's Trot 
' Brcjillim* Hie l.a« 
'* ReligiMi 
' 1/3,. BMcMn' riMCfo t J»iii( C'oloiir 
*•» Wilder 
B<mI>' Comii 
AmIiiii 
Cliili 
%Wi VmiIII 

IkiKl Mttiiiini Today, Mustangs have wheels f Omttamm | Kaliuf Crnlitr Firm. i.ri ' 

Am* ill Uh,-..-li-,. 1... rt»rw%«ifT'i't f '■f^f ti4 
MCAT ^iniHGHTCOIMKIlNI* nr^ « ritix-rHTN I'd %t.,ii w,|| j,|v,. y,,„ ^.||_,, ,,, 
V«««'_\ i"-'i>y >.>(t>iir studt-nl-t tuivc ,ilrr';i<ly 

f!iM .■vf-r.-.l "n,,- ).rof,.%s,i„nMt mtvati. 
t.«i:r ( .III ii.il.n (..rlticrifbla 
( ,,i| l'..>n;,, 
855^088: III,- IS,,tr%'.:niti,l \,li„„{„^ p' ■ i i i 'J\ ho HOhL 

I B S f I II C f tllCll.« . 
JMl lllr 

tnWI lb: :...:. , ..,.,,„, .„,„ „, 

t»tm'tkl»f a m Hit v,||iii,if l„aum 
SimiBiw 

•TlBl' •.1... , 

\:Jle»liiillHl, <, 

;. ■!" •♦ .1* I, m.j..i s..„[h (;,„.ty I,, hull*' 
i:j:I«1 pM (:.M , if R, «) „„ g,,,^j,. ^.^j. * t lAii* ndr: 
" .iiitJ i.Tiif rtir ^ '■• ,Uhl Wfi- 

■!■ . rii'Ui'vrr. hf 

"■■"'""""•"■•=' »'<Mriri|! leani an J 

the »hi,lc j,.i,., ,•» ^„».v All ihrc- 

* " ""''' ''■•• '" ' "" " :;! [^Iiplf t.UI 

""' M(.',L.H. i.iiinns. t%- ■■: . (iin ir.ul^ ukc 11 dm 

■ii-i.-ij:, trmttrr ■,- ' 
'!.{ » thf *li,» - 
.ind 1. .mioi! Jv Harbinger brings students Halloween Uaiiowecn v^oiildn't be ihc same without the 
ir.Klilion.if hMimcd liu.iso. so here are a few vou m.:i\ want m creep iim. 

.Mm|ti;>n Hcigliii^ 

(kvhert"!. Huunicd Mouse 
s"<< W u .1 f.>,.,,,jj ■ p in H,i,ik>UC«*II T]Un.-[()pni i-xi-rytiii 
film H.ilhiutvn liiJllUJ,-; dmtli >>rvl>.t SitsptTu MjciMon 
Communis Tt;i-ri CVmtT 
■ ■ Bi'.iJ 

..:.:o 

' P 111.^ 'Ip.rri, CVt, ;k 

"fMT! • Kipm, Hiillduceii 

VI j:\T ptrsoii 

.tkabtilcl NyfM'o: 
4UF (>v<in 

iu»urid II p.m.j 
i-'tH thru H.ill(meeri 

■' ■■ , ;,YrM.in 

U'fwiiiif: f'jirk DiMncr i> [VI jlftMUl Halloween Creaturt 
Features to rent: 

"Crcaiua- From The Black 

Lagoon" 

•The Blob" 

•"Amcricaii Werewolf in l^omJon" 

"NighioftheLivinjiDeiid" 

"Miiltowecn'^ 

"l-nght Nighr 

"The Howling" 

"Near Dait" 

"town Of The Dead" 

"The Shintung" 
"Losi Boys" 

•Evil Dead 2" 

"Enl Dead 3" 

"ThcThing'-iJieiieiniike 

"Aimck Of The Killer Tomaioes" | 

tjhotilies" 

"tjiemlins" 

■"Lady In While" 

"Dracula" 

"Vimp" with Gmte Slick 

"Psycho" 

"PnllergicM" 

"Roct Horror Picture Show " 

"A Niphrmare On ElitiMreei" 

'■f'tom Beyond" Tailgate party serves as a 
stepping stone for "socials" c £>.•«. (Pi:,. ■"P'ilMvyOlu 
-■ 'ttnuil A killer ciimeih rOMTNC OCTOBER 29 c «al|||^ W Thnsfer Week The Harhinger Former students offer advice on transferring .\rif t ■11:1 rttiwii, 
^OB ¥WV #OJi)' Sludcni 
Development 
Center pro\ ivies 
help THE 

cxNJjeiPiiiw 

PUISMIOCIIAM. HJUXIOIICANK. SrlKlIn!; the apprnpriale 
four->i';ir whfml is imi' itf 
■he m<Kt iinp«ir(iinl 
decisions %i»u will niiikt*. Lyn»: Knowwhol t^l 
woni wttvn YOU m 
look.mg ' GET DRESSED 
BEFORE lOU 
HiTTNERQiD. 
wTwcicu. MHTi Hmmimt ■ OPEN HOUSE 

Ihurstlay. Novcnilx-r 1 I l'>')5 

Alumni Hull 

SOO ~(M>p.rn. 

Join Uft! 

• four I lie I iiiversity 

• Mill w nil t:K iilty and staff 

• i:n|i>\ rclrislinicms If Northeastern 

Illinois 

llnivcrsiu 


Iiir inltii'omaa: 
t oikw KcUlwns $$ ANNOUNCING $$ SPECIALIZED 

TRANSFER SCHOLARSHIPS 

UP TO 

$1200 PER YEAR! 

ARE YOU CARRYING A CUMULATIVE 
GPA OVER 2.5 ON A 4.0 SCALE.. 
DO YOU PLAN TO MAJOR IN ANY ONE ^ 
OF THE MAJORS USTED BELOW... | 9 Judsoa is a four-year wangelical Christ ian libera] arts college. We accept 
up to 77 credit hours ol conimunitv college coursework toward a total of 
122 credit hours needed to graduate. We are TRANSFER FRIENDLY! We 
offer transcript aiialysis arid ttoancial aid analysis prior to your comple 
tion of the appUcaubn process, so that you can make a knowledgeable 
decision. Send us your transcrtptls) today! 

For more information on this scholarship or to receive an application for 
admlsston. you may call: l-800-TRY-JDSN. 

Transcrtptsls) mav be mailed to Office of AdmlMions. Judsoa CoUe^, 
1191 Nortb State Street Ugia. U. 60123. MAJORS CHWSTlAi BELIGfOH »ltD PHILOSOPHY: Bil)liat Siud.es. PWosoptiy. PrrSemmary, Youth Mimstry 

COI»«ilUiltC»TiOi« AflTS E 'igiisfi Unguaye and Literatum . Mefta Studies. Speech/1 tiearre Arts 

FINE ARTS: C^-cr «..;>'. Speech'ThMtre Arts 

MUKlAii mSTlTUTiOHS' H.isory Politai Sctencf. Pre-La*. tomsm Itifomation Science 

HUtMN REUHOm Socolouy. Anthroooiosy 

SClEHCE-IMTIIIIMflCS: ftolow. Chem.sKy. Computer tatormitwn Science. Mithematcs, Utmm 

■'ecftn.qat. fkt-tm^m. Pre-OeM 

EOUCATIOK: Secondarv EduMlion: EnBlsh. Waihematics or Ptiysical Science, Ptrysicil ESucation. and 

Sports Minaatment 

Judsoi riljRCollegt c October 29. I9f5 Transfer Week Page 9 Career Center provides help to students who are transferring D •J 'lllefiftt'i Pt.Htniiii: jHiJpBfs.,«i.il i. m . •. -.; v- ■ :■: . ..i ■ m . • : .;• •- 

llM|lll»:t fix ■ M»(".i*m itaiiMtMii'i jnd (uiiiir urtri ttrmi ■ 

naininf una I'a.s.iu! Ltoeltifiiiiwt l:.;nte(ilitt»e«l<*f«> whrfch*!'- iximpMrts Tfrrf .itr y» nil «>(!•■« 
SPRING SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR TRANSFERS 
OUR SPRING SEMESTER BEGINS JANUARY 31. 1994 

10% SPRING INCENTIVE AMARDS 
MERIT SCHOLARSHIPS ALSO AVAILABLE 

THEMlOfMARTlNSmunorCHKAGO .1.1,1 •ill ....it..v ruiftK 1 J ^ MERIT SCHOLARSHrP OPPORTUNITIES 
H- AVAILABLE AT LAKE FOREST COLLEGE 

z 

uu 
Q iAitiFOiifsiroiifr;f 

( hi( jijui. ■ 

Sfll.lft tl.i" 

\hi< i< "'■'■- < 

HI 

z 

o 

z 
\p I 1 1 ir'' ^ I / 


Know what to ask I iKiiKn pn>' Hitnaiamplcof la-nitii".* 
wtaiypeafiUiiifiinriwl n« tnini H Ui v<<u have 

ciillcte rtpcientativet iluiiaij; pmn'' 

TramferWedc: 12. How u (he jod placmoii? 

Willi ^liittiftoncc- Ho* dtKUidoitii 
I , H>« mmy ai.*mi « Uiwe' ,^^ ,„ „^ i.p(.lk.l.or>. «» mftW« Htm' mjr> arc gradumc students'' 

^hs i> ttie niale/frmmlr rjui>'^ 

;:! Whiii 1% the Cjunpus Itkc tr 
i.jitt. Iinraiiun (K ' nearest i: nv ("» d<,>wn 

:i What i3i the mikttip nl ihe 
^tlJ<JtnI «»% le. fnim whoi stjicm. 
k. II ■»* 'riai'uir f \ \ residjenii «il . ttli g k 'Vs 
h^kprmniis. tmi^i [infruliif Trunin"' 


*c'htK*l. etc '' 

1 > rv> vi>u hj\c K.irecT fi^liianini 
.,iriidi.i.>un>.i-!mji; M-'rvk't'^'' 

U Is ihf sp'itx piojzriini liwpe 
m4 di^dsc ' Arc V'*" kntrnrn Uit a 

IWIIticilljU KplWl"' In lAlllchdlVlMOO is 

1*5 H<'w p-ppijIaritT'CiniTdrauriils'^ 

Ki Xfc iHcu- s[Mrviid tji'ilnics in 

n- MtL" ri,idto»«Uli«m.ntm" 


tbc:. 


.. ... ,1.,..o,.,.l...r: 


U.I1". 


■,v ■ r . 


V'Hii . " 
!.i,l 


■!T1 .tl'lll 

■,:trr: .-r 


li/i' 

Stii ■ . 

Scholarships designed 
for Harper students 

Financial aid oltcred by local colleges vutJin'thalUlK'X" 
-! ilntv h..l .1 . 10 tasfer Week Th« Harbinger 
I^GET DRESSED BEFORF 


^'(isier and more fuii 
^f\(f^escholanh!ppn,^r,m, 

m^'dmakeituHixKsihle- I'oasfersucJrm Irorn Harper Collc-p- /«4t ^e'rehere 
for you. 

Office of Admission 

2264050 ^^^'SH MtHmS iiiii r^^- gy, y-a^SaST 


%k: 


' H.i It' \^'"i:!-'"ru.i:i:„., , 

«... .K., !"'■■'■ '''"'"■*H-.'rvr.,v.),r _ . 

k - ,|... 

nn I'. ,, 

■!lj() .-Ulta'r Rooseveft University (o!*£ iU i«t' A02i ,11*1 iWf*! iiiSJ 

%in^ """^ *w**w. fhowSae^ 


foriofe 


■• 'iJinois MBI5)9(j(r"°~ October 2f,199J IVansfer Week Pagell J Tansfer planning steps beneficial to moving students I S«e ■ c«>iin««I«» H!> (Iff » *» el 
< 'ixni in callii'.iina«il cumtr 

I Nairn fum thmx <.<( IVw 
' ' r «lliailiiiHii«at|iiMiM«. fiait. '* <*i..n It,, 

iMxiMiK' tm<u:ii' 'Kim (iKiT jrwial 
MlKWa*illlil>f(MriiiMiii iMnmininr- chwe miiiMiiiii in .i; 

'lUIKIill iMlaM]. MllVm:,: 

i«i| Sue » J' *SKlhiB«i ti «■ I tiuin . .'! 
il|l|i4iK::ilim.. lea. i« tiaRKTilNa. 

5 K :|»»MlM». VlMl at IClW* llln I l.i 

iiBlcrw, finu iibe i) i»i. mil wi* Ite a: ^l.jt*'( :»fidyof jAw' - I»»i|*ie»l thj( ttir 
■■:.ii ■. Oil lie,, 
■ 'vm I 'i!" .1 pMiliiin fr>r ffaJujUKwi 

'. iiillr(:i:inthf RfiiiMt-jr'V 
M.-i' iliin miilierm itC ihe 
■.riiic»i.o *iw plan III graluiiie, 

N Havr t mill nwi,n"nf(i ten( lottr 
M*..« >l I.. « hk h y.Kj jic applvini; The map and guide provide a listing for all colleges appearing during transfer week You Iff cordMlly invited lOMieiMl 

Tlie Bradlc)' Univertity 
Chkafo Area Rffcc|it«M' 

on Stinday Afwnoon' 

Nweitiber 7, 1993 

at lilt (MhRMA ManWNt 

2:00 pm. 

m 

MiMdAy EvMiiif 

Novemtser g. |'99:t 

M ilw WcKKiriekl HiliM and "lowett 

7:00 p. m. 

ftMKR.S.VP liyalliaiasai 
I -WM47 4S4M) \>, OciDlCI »■ 

In ]«•: w If n nKMe iIim liailcy UnnMiiy 
aait Mr nfiKtti pmfmii Ibr IMiMlef mmImi*. Biiiiliflrs A SM*nt CiMW 

Transfer Week 
COLLEGE FAIR m 

~r' - - r - T'-^-^ 

■ !• •■ ■> » a ■■ fr ■ 

1 ':t: ' " -^ ^-^ ELMHURST 

Vx* \^>' JL* i_» 1_1# v_J J_/ 

Closer Than 
You Think 

• (.■■onvenknlly located in Elmhurst just minutes away 

• 54 majors, from art to urlMn itudies, offered through 

cby, evening and weekend study 

• Transfer counselors available to answer your speciHc 
(liicsciom 

Stop by our table and meet our admission counselors. College Fair '93 

Colleges represented this week * CMtfa'vmvtDSfTY 

»i I'txwo coiusi m 

»itHU»T.»«i. COUICI « 

MiLtn cnaH m 
ttmtmm. fiwrcw causi w 

UWWu COUMW M 

c.*»tw«» co>.uet ■ Ml 

CuMal COttlM - H 

cciuf SI m IT nwNot •. 
cotuaau couKi CMCi>M • 
coiuMtw cmMas ^ hq 
e:3«ccHaM«viE« P'Ontt % 
Cfmcxmm uwi'wfNS'rv' ^ m 
runw »Toen(»i couim • wi' 
ll«l»*wi y«iwf#«t('rv K 

l.«T(W,uiBC»«!««iiT» ■ 
bum COMMUKIT* C01U« u. 

uMHumt eoamt n TMUt cmnm/vrnvtmnr 

*« IMrtOMAL ilXIIS UWWIWSfTV . % 

10 MWTh Mm COLLI 01 & 

H «0«Tt«*iT MISOua ft UWV MO 

» >i«)>it>«j». u«oa ii«»viii»iT» t O«rro» COUMUMTV COLIIM ADULT TRANSFER 
PRCXIRjVM 
Tuesday, November % 1">9J 
7:M - *:30 p.m. 
Building A. Room 231 Offiot o< Adult and Tramitf 
W PrMfieet Ah'Cbim 
rimhunt. lUiiMM d2l>-.*m TRANSFER WEEK 
COLLEGE FAIR 
Wednesday. November tO, 1993 
lOrOC a.m. - 2:00 p.m. 
Building A 

ELMHURST 
COLLEGE 


«t«TI ( 

lUMOt MMtncTNi COuWI " 

tdmm couici • 

it«ii uNivi»(jr« a 
KM* vtaTi uMvtiwn u 
JunsHcttuut & i**l PoatsT caiLi<>i ' & 
t»»iiii»cj uwiH"*iT» m 

itmAi coxiei H 

l«»CtiU««»» COAICI I 

"••oumi iwvf «siT» m 
MOWfWTl:M«V'VW."CnS'r, ii 
«a.»* wwvwtiT', It, 

wiil,w*i„p»ll; h:,.«00l C0 tm-^is OLIWO WNIVWS/7\ 
WW COUKE ' m 
•OCKFOUD COUKt • t 

•aosf^&r uMvERD-n n 

tl JO»f»».l COUKW H 

II M»BV» COUJt* .. « 

»T MMVf COUfGl W MMN >M 

• T iCMKm Ct>al« 'HI 

ST 01» COUKii •« 

1*IWT AA^KH U**tvlWSJ'TV A. 

K.H(XH 01 THI <UIT KiTlTuri 0> CMC l 

miMI" tlXllM » 

SOUTMiW Hi ONiv *T CA.H«0*«0*li k 

SOtTTMtWN *i UNIV *T EDlA*«>Srfll.U IL 

tUKXVU. MAT ••«■, Of f«JlT»<I: I 

TMOMAI «OU«.«i C<XU&[ C« 

UM11D ItiJlS MUV 

**i«CTimr o> o«c«io I ■■ 

^rnvmsiVf or iLUNOts *t cwic*GO k 

UWKtTOm Of lUKlOlS «T LM>*I,< 11 

Miiimtfr, Of iow« u 

UWVtTOlTV Of NOaTHEH, IOWA M 

uw«w«i> a> tour*** c*i»o<wi« c» 

WOUOt MKOWS* «7Mit*«i.»« m 
UWV Of IIMJCWS* At »«<W1« Wl 

IJMH Of «K»S«. A» »«III-r»II» im 
vAi>*AA1lO l«lvCT*n^' Wt 

v»iit»coo« coujsi Of vm< H. 

Vlt,LA*lOVA UNIWITOrrY M 
l*»»f»U«« COliKJl •» 

Mil »uiiui««i> coutM Of Bosimi; ii 

»1.ftT|MMi,^0^ y|,p^|»SjprW It 

*«ijTriw. fcwcwicAMiNi^tmm **■ 

W*«ON* JT«TI unnwfusit^ m* 12 Features The Harbinger ] Studs 1\irkel: An interview with the man staff' Wrirm "Pff.pk- are 
CI implicated - 
no! pMwi iir 
had. hill b«itlL 
Valuer are 
(Iclt'rrninwl h\ 
iMirMMict>. It's 
iiindilioning." 


. Ill is 


•.SliNblurkcl 


I rnr!;--; | 

Make the Quauty ■ M Nonli Ccnml CaUrpt «« «: 

• Pn >|{j;i<n» ji ■■*• - •■) .11. -.i- 
i»luitai|il, hi. 

AiWr-, 


(~OH)i^(^ Vtl.. L H J 
I North Central College | Poetry Corner I hc\ Arc Falling 

I gel A\\A\ or 
they'll take us 
uiih ibcni) Graduation '93 
October 29, 1993 Features Page 13 Talking Wall gives students chance to 
talk about alcohoPs effect on their lives My tirsi Uivf ami I wcni out wfKtMe 
i*,i\ lor about 15 )f;irs When vvt- nwi 
again, ii «a<. magic all over Thf only 
pritWcni in ihat iinic he* d ikvelopcd a 
scnous iikliiiim m alcohol He tnctJ 

Nt'^'T'!! Illllf*. 10 get h<*l[i ''• >h- njNl 

irs he was hosip 
times. The last lime I s(>okL '.■ nirn, l"n; 
uild ITT he Un eil me The nc^i il.i> , (ir- 
molhiT founJ hnri .Ifjil \i j;;i' ■ v hi- 
fiiLiiK i:oulil no li>iiL!er tijiiil! ■ T'. '-Ii. ' 

1.1 he shor him^elt iii ' 

: ' ' ' ■■ III ,JS:,! 

1 1-1,1 hmi 

I'll! ii!!.''! !hr.,-s' 'if riiv fnemls ill 

1 1 hurls.' I.Xw't 
iui,...R ...i.r ,,,.i'" h in.i\ kill . ;u cousin III ■ >i s 

Jlchliilh.. 
priil>k'ili*. iricn>or> [■•rohk-iiis, cic 
This has torn apart his iii,.iiTiat;e (CO Ay 1- ^<j» FOOTNOTES 

by 
St«v«iyiooi* 
/ 


far A$* mid Wmt 
UatikfmiigSm 

• Amt JticHanlf ^tmnaril 
7'//(' (\vnpiViy You Keep" 

R. Scon Graybill .md, Jen Mc Cartliy 

wiH be available on Jm9dMy, 

Ni nembcr l<»th . in rixim A-242a hctwtxn 

|(t:,3ll»m aiiJ l:JOinii. Piaw. 

Slop in 10 diKuss ihc safely of and »mc ideas for vour TSA. ( Refreshments to be lentd ) 
g-^ 

Ki'KiiliirexiTcisfand 
ti low t.ii. lovn-holi'strrol 

(li«i M'dih,''' \'iitir risi-: 

ot iit-.i: ■ 

VH'rVrhl' 

llial could add cxlra 
luileano I" your 111 -arl, 
Voii can lu'li) iir<-vi'i!l 
licart dis<'asc;uid striike, 
\\f cm loll vou how. 
Call l-8(KiAliArNAl Amerjcan Heart 
Association M M « k 14 liilcmiiiional 
Emptovmtiii • Make up 
•»$2JMW>S4.mNl4.nMinlli 
iMrhiRii biKiw 

Japan. Tuiw an. i>r<«. 
Knrifa. N« tiiM-hiiiK 
hat kxround or Asian 
lanKuuKK req. Wm infa 

call: 1 2061 IU2t 144. Kit. 
JSftW. 
t Help Wanted "^ [ Help Wanted Mjijnr cnrporalkm 
ktokinic for t»«»pk tci 
dcvetop and mmmm 
dhtributar^hip^. C'i». oif, 
fanta^lH tuntkin 
pniRram, hifch 
rommiMitm. Fur 
inlenlrw rail PrMlla at HiRiN(;\(m..inMtbte 

shilK, lfr.25 lnMirs. Sala.r>- 
♦ baniw. We traiii=j-<iu 
earn. I,«sirn marfcfiinK 
skilK. (;airi ciimpuUT f«p. 
OuilMMind callinK «Mies, 
»"r*fy!i,ap|«.iiettiiit,t. 
'^OroMc^lll. 

MJprrssiire tatties. 
< aMiai & friendly. 
(7«»i)W.?.|5«|. 

Fa«it hirinit dcdsiwo. 
Near ltand.iiiirsl Mali. 
The TeleniarltHinit 
Conipiinj. Sell that car. rem that 
■parlmrnl nr priimi»ie a 
MniinK f**"!. ad*trtiw 
here - fall (7W( 925.<M*0 
f«»r rurthrr dciaih. 
MONEY FOR COLLEGE 

S6.6 hillioii of Financial Aid fnjin il» 
pri'viwr secior goes iinchinml acli year. 

Scholanhipn. Grants. FeOowships & WoHc 
Cimperatne Programs are aw/aJv/r. 

Our Compuferiied Search Service c»i help you 

fiiid Awards you may qualify fcif (M 

database collratll^ thmsands ofsmrres of 

Siudeni Rnaiical Aid worth over $30 M/ion. 

Por more iiifomiation call our 24-kMr 

ho<|jiie for a recwded mesM(!c: 

(TM) 991-MM Mensage 112 

Advtnti-d Imtfictivf SksK'Iiis, Imc.. 

ft7S Htmk Ciiwi. Smw ZM 

Pitmiiit. Ulinuit HMKT 
JOBS! 


FOR COLLEGE :: 
■ ROAC.'.'AY FACK.-^^ NOW HIRING 

Appfy in person 

at terminal fif^^ ASSKMBUkS: 
Excellent inrome to 
a<k<.embk' prnducis at 
home. Info I-5IM-646- 
l7(IO,l>eptI|,..17<M.. 

Heach or t lii ({roup 
promoter. Small or larRf r 
groups.. \ our s FRKF. 
tlisc. orCASH. (allCMI 
l-ll«IIMZV5264. WAUdUANRIDE? A brisk •"iiim»lr>. thff,- ..r luur Iim.-s.i wrrk 

;>r.-v.iii lM;ifidi>.-as.'iinilslr..kr 
.^.11 luj* i'.,!) 1 MM All A- USA! 

American Heart Associertion^ CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R O 
S 
S 
R 
O 
A 
D 
S The old name in health care with a new 
look For the 90 's 

■ Personalized services 

■ Female nurse practitioners 

■ Priced for the working woman 

■ HIV and pregnancy testing available 

■ Evening and weekend hours 

■ OB services including a certified 
nurse midwife 359-7575 
Call for hours 5I2N. J'lumfJroveRd. 
Palatine, It. 60067 
Delivers 
Education As jfufLajt h.inillef 'or lun-iiine lioufs Two .IcKjiiom 10 choovc from: 
/5^ • Addiion or l'al.iitnc 
Id AM . I PM 
Ik I'M « l-M 

10 ■■ - 1H0US -'■'- -'--•'^--.- ;:-UUAliU« I Octd October 29, 1W2 lillT- iSi'iri: To, RjnA _______^ 

"Mw.iys keep three C, 4 A, 

teei on the .;n>u«l 4,. . „ 

.■"\rc V t m To (".in<J\ 

Whfthfi \...i,i .lie Of 
yiHi Mail, n ■• (jwnJ'to he .1 
RepuMKjir 

I" Nk hole 

|jt-k «r. \l;ini It, «x'i It 
froirr The l.ntte 
-A' 

To: Much \V'illi,jrn\ 

Work. Ill) \«>ijf'«*iiwiol, 

Vour ("ilk N 
To- AlllhftiiU 

Who U.USN .1 l.ls\ ' 

The l.o^f I 'hit: 

To' The M.i).ir 

V* hcK » Ilk- 
hjjukutl^' 

Art., 

Shut up" 
Nitolf anJ Ciiii mp\ -Voti^ 

YouiJ ill- 
if n t».,j\iii ..iii.ivtifa 

I) J'tll. 
tHll'S.i, \ ou Know Wh<» Jav ■• ■■" ^ .III 

"t ClllIMM 

I tidi'iin K:ii)di 
tre-il, C,irnl\ 
\mi hiivc p 
preseiKe. h,,/ Personals 
2 bits' I bit' I. if Bit' CVmic |),,ug 

Th.,ml(> for the Aiiii-es 
I iifvet knew whai ,» Prince 
fiin >'oy were' 

V 

(' fi Vou are .1 f>rcat her 
H;iri Semi. 

I mav hi«*e carnei) n 1 1 '' ' ^ ^'"'^ 
•ings. hut you are the tnie 

Mgcl. 

Diiiiw M<i|of 

Wh.it happened 10 

whips i jMilr. ' 

N :i:fu\ horn 
.'111 torpel (■.irrii'li l:m tfl'ltrate ch.n>' ,,1, 

tVmtJW Dinul A l.ir [ii.irc 
info. "l.ikt- Mtrtk- ilmcin 

ll"S Mills* 

t'l'in I'hi-oitki'i 

An U.V. hiMfd \a>uif: 
II -. !nni!.'l) lo tx- ,1 ijrni 
.111 11!!. 1,1 10 !\:ifr Meier Sh..n.m,,Kwfct,m,! To: Sonnie i:'»t .Mm I So llKill\ '-I'S.iIs, ■..,. 

Iitlle tune 
Nicole: \.i ;i I HI .iren ( 
I,ik hei ' I Km I even movnn: 
.lie know tier! ' [.,,„„ Ken 

N„ ■ — — Ken Th:inks tor h.ihk»itliii 
The giini: Ked TV. K- vouf hot tub 

!,! V 

; ..:;.; th.it. 

l-r.irik Kajiiii 

-* ' ■)!>- but!' 

We kii>.« u rj.ii v,Hi were up 

to" W 00. WiH) 

l>i:H>eie. 

(iiniinieahigol' 
sloppv kls% 
Nick 

(tirl neeLKtu), Tm .1 
jewel .111.1 1 dim I iie. ext 
2M,il lor iiilii 

ToD <r.l HO 

-Are >ou sure she's 
leni.ile' Check ihose p.ims" 

l-roiii eon-eii 

W'omen beware. 

Oout's on the prow! 
^|...l^■ .V Miiuiie 

To RaiKh 

Yoiisn ho. part 2 
hroiii: Scotl Ken. 

uheres the key' 
t-ioni RNK 

To Suiiletil Act I vines 
Vou pips" Who's 

house .1.1 Vke raul next vteek 
f roiii. (.ofi-ed ■ 

10:30 AM To 3:30 M , 

Columbia CoWt^ Chico^v ' 
Offtn 

(n; ii.\i."arjir. lli;.\iiiiF.\LL'!l:: 

Sff How Columbia 
Cait Shape Your Future! IiilAllE 

312/663-1600. E«t. 130 

-4 / n^ 

Hawks win, Phillies lose- 
see below The Hiirhingt r. October 29. W^ Page 16 Hawks squeak by in 17-8 win 

F«x>iball team has 
not lost since 
season i>pcner MaaamJcmt 

I h« Hawks iMrnsc is a Irnaiiiws, Imiiii- crmtiinc 
M|uad tJial <.l»*|is al n»lltiit|> (u pninit (ipinoini; 
tfams rrwH [wnrtralinu its end tttm. Philles phinally phade c l*M ftKiUSON 1^' ■'lin, vnupljvnl jiliAi'til 

Novi-mbtr 5. W3 Deaf 
Dancers 
— page 8 VoIumeXW 1. Number IW Computer 
expert speaks 
at Harper 3 
Ride like the wind 

ilmmtarmltm *»Bin <l«t «•»*>" 'V j*j»««». fun eoimog» ol ^w* fmal mgulm moxm gana m on page n Board approves sexual assault policy 

Dr. Henr\ a>sures that admi nisi rat ion wants to "make sure cxcryone is safe' 

I Kmmni'ChLmt \ , 

\ J ' ■■'■ '''■■ --■ •■•'•■■--"^' k:«l'kl||»>,»>«nilHJ<»'ii: 111 " 1 ;!'■• *^'" iker" ^ uin,,ellr,|., 'I'm happy Ihc* 
iippriiutl the pwlkv." 

—Dr. Itunnii- Htiir>, titi' t.indjBrr i-j(»; J \ews-2lc3 Editoriai-4 Opinion-5 Arts & Entertainment- 1>&7 Ieatures-849 Classifieds-10 Personals-11 Sports-12 I*agf 2 News 
The Hariiinger University students fight off-campus liousing needs oflciMtilnx. 
pBKtelH-fft.t!' 
mtWimiT!!* ■ '• ij- 

.irr(i.K.!.''v! .» "I"' ;•, , 

«f Hil:ri:thMl:t..miijiL! 

"IllC! ■illul jcki- 
.Cllllwlirau rm( Vht^w > 
..I..,.- : , , ,, ■ I !v i_ turjeil •nmi't 
<mkd- 
to dow doint a cnekbonse. T1ll»r»i«.' »>i)i»iiiM«i)i iiKii'iii*. MmnyiMtim ini*«iiiii 
■*«■■ '■'■..■ ., ■:,„r»l« 

i.k*M WKf. tMilKlaflw*, ft C. likimtit |||Mir"Ww#'i 
fli»ifiiMin«r *• 
THIS FATAL ACCIDENT WAS CAUSED 

BY TEENAGERS GETTING STONED AND 

GOING TOO FAST Aid ANOTHER WAY DRUGS CAN Kill. SO WAS THIS ONE. mwm^mnmtio..vp-m'Hn~$mLt%$' 
^^^iU^rf^U^^^^S^ikj Movtmber 5, W3 News Page 3 
Crime cscalalis in campus lol i.h» %«liic'te i:MW. •« tmt Mini I J f' •.'• - 
put'UWifJ'Hi ."<>* Afaii.liiirniHttl-QniHiJciBi^ 
>kf lUnftkKrf (.jT'iA ta|M*«iiiaHl<ln«i<'i>illa' ■■*■'''' v*'g 

' •!«' pw'tiititiiii' "The CM Knilii KHnf. cat Jttn In Memorium 7"/u' HiitiiiiiKtr wishes id exiciids its condolences 
to Mrs. Dorothy Kris Houaid. a Harper Board of 
Trusiees niemher. \ Icr hushiirid. [)r. Ernest Ben 

Howard, passed avva> Oct. 22. Carter plaimiiig i»e|tim Stn. 3<'l 

nt Itltpe* f i*f * r*»tr 1 r,..n ■• I 

Jiop: '"lirii"- ■■■ ii'iiii||,"imS.if ■• 

>n<!i|i|]«MiiMii> 
:''ilil>'i«mf«f I.II' 

» jwrMiweii: n r, - 


I'aXi MMilBair iliowft iwtail' 

Mipr Qlilf* stli pMMM 'MM' MaMaiii, "liainsuiiJiiu Lunci Sum 
OMrikMk'M." %*. . f «a, m U (>«.. '<• Mti*. ft iH: H " 
I>«w:wMti<i withimnriai'lHw atiMif iwni AttHiuti 

- ' 'irM|.. PfellliClpiMiii>«l>'lMIM*0lK«Hliillil'limt>ln» 

'■« i wniW o i( ikf)' mt «h«( Ibii'iM a«i|ili>i»cn 
vtiwiMii»'IMM:ai««'i|]f'i«aMllMMi.,|i:il«'<i:'li>Mf('<i> ' '' 

ttmiiif 'CMtaf* iiMWkii' IteiMff C. Wii>«'> .■)".'<' . - 

wiM AKIN* Ih* .!!!*■' «••• -»■•• ■>*winii|. » ii"(! -" ■> 

' W i | IIII H I t » laNl ia>;l < n-'OI imitk 

'rtr «.■•«: Ill' llir ■• - - " CnteeBtn.. I Participants Ivarn tnb srarcli tt>cil.fiiii'ii« i' ^\rSfWH^Wt.'^ .'"nrfii i,i,if,. 

Ill .ii -::HnLttj:: Jfllil ., • 

iiiiii'i •■ m ii|))etliwi :■ 

'difpit:* mt-HKie n<pi:i„iri)iif, rnriK'lialik.ilHicliriii| .»i«iii' lU.}, i;B'|ritB| 

aigMMMa ta At tMikiMif to Xl. Cull NMCiaiMrTnMwiliiiCtMrrM 
4)4*- U.I,), k> Iwni '■■••' itaii Mif ta>:at;riHp.ar ii»i«|iticr bcginiiiiift is afTtrcit ff ir Joli chaiiitiis i '»y'iawHiif|i«t<>li>:' ~ ' iniikiaCtaiB. 

iniHtlil tUmxt '• 1 Ic «i|>l<n!<l. 

H!»li|'— imwwi il ii ii* . ti|ikaii.cciiiWa<:iu .... »> . ■« . .»u of a rttimk 
ptai <<' i Cll i» <WH l >i|MiI 

Xmmt. A Urn" ItiMiiaf Fw:mi A CjIdni'M CliiMir'' n hrn > ivU <■■ 
♦"fd S<>» tl.fcl(lfiii»;>«',»p.,iii, *nllt!*i»*r.iinCe««.l =■■" 

CiiilttfllW M)ik»lli9«Mk CalllitcCimn 'TrMMtKa Cnan *t -i »*:.. > "i The Harbinger is looking for 
more writers!!! Anyone inieresled in 
•Mvinir their work pubhshed should 
>ii>p b> A367 for more inforniaiion. Building L ready to premiere L ill C'm SuhK'iiIs rejjKler for 
SUNDAY, NOVEMBER 21 

1-3:30 PM 

ARLINGTON HEIGHTS CAMPUS 

ticrt-'v v«'<if "['(>• '11 unity ti.;;i-t tir>r|-i.inii ijiluriii,iiiun 
im <tu' (•>! i..ni(>I. ii- Ji-ur..v i^r..f;r.mi> uttcrt-J .11 our 
lull ■•vrvuv Ni>rtlmt-st >i(lHirl\iii i.iniinj^' i)iir (;inilty 
mviiilicr^ will iH'i.ti ti.inii riMitti-r v'ni pcrMUv.il .iilvui- 
Viu II ;,«l>ti t;ct .in^mf. on .iJruiiMi'n mniiri-mcntv, 
tm.irui.il .ikI. i.irrt-r i'p(\>rti.inilif.. Ir.instiTrin): p.ist 
I r^,l^^^. .u\A rcnirimu; i.i mIi.h.I S.' iliih- ilnik us »iut; 
t mr I. Ipi'ii 1 1, .II-.1,- 1> iiilJ < ■('III Ji X >!s \i .f y ni' Albert A. Robin Campui: 2121 S. ( lorhlvrt R...1J 

Arlifijifori [ l.;iL:l.tN 11. mWS ■ 70«, 4 i7 '"ZCH.^ Roosevelt University 

\ Mn'RoroLi'i'v ■ , ; *i 
Page 4 Editorial The Harbinger Editorial Halloween going to hell? c PoiitvCAUT Imcomkct ) Lobbyists waste energy and time Ki\-^i^ D'!:,., *#r (111 .- 

iimJ tKdf.. 
v.ni .1,11 J[\ 

for ■ 

W,-!: iti,' ■.III.,', iiv |,. itr- ,' 

to* l-i' 

ncanui; it'^ nntcr cna, < 'ixf, n ncui j mtn M,.„i:ii.iiHt .r^ 
a time homtml (n'»lR)a> tradiJiofl Tlrn. c;«'rin; the 
"rj/,', ' ■ iitJ Ihe threatH frv.ni invx-ntiif i'\il 

tl,tt-iN ■: ■ . h.jvtf pkiv'cd tie:,i,ii> even 

iirugH'uMi' h,.i,rnUul ingifi„lictJ,i mli' vi'.ur cand)' 

Jiisi w ho » tttj W he • ' - . '--■,■■ 1 >f t h:i, % h.inn '' r)og% . 
cal*. teiTon*.i\,. ihie-kL •( our mnoa-nt 

children 

Thew once wa-i ;i time when meknjf-freiiter* <ouUi 
roaiii.ab«ut reiati\el> l.,i,ie „i( iiighf ,anid solicii ihc 
neightaffuxxl tn ■^cuk hot cm i,!!!--. v' •'■ ••'■'-- But 
iKiwada)^ thc« \a,mc young «,.! ■ ■ 'ul f» 

fewer e:^{>an\e^. rc^iricic«! fn itmc a,iu,l JinUiicc 
cimstnunts 

What JK^u!^he^e vi.risi, "Xn 

^hifk-il Juring ihc |,k>%i (cw, ■••<-' tl'te 

yijunjjer halKmeeii fan an.,' .:c ht^ or tier 

Mfct)', Daylight hours mm \cciii lo tiarbor the 
iMiiorily of tnek-i,tr-trcfflliT'.„ But v*lit-re i*. ihi* 
nyMiqiir of ntghttinit tcarL% * 

.■\nd difcliiiiia* "' A mwhcT '• ■ > * 
t.,> traverse Ihcw neiiihNn'li 
now ihev .ire n-'arKt. ■ 

\ isit^ ii,> lival %hi,.(i[ , 

M teal -walk"' we ihe e-ieepin-n 

r.'-"' ...,-.. I .(...,-> ih-v .'i 

hoi. 
full.-.'. Itj) tlkd »x- 

h^''V ,t '■ M / I X«»«Bfctr5, lf»5 Opinion Pages 3 C w Pw WWpfl Wwl » 3 I The Clinton plan may just work Sdila/ldJ carlo on:; tmmCmu ■^ CK'triMitiliisanH' > 
M*l IfciaifM ci ttum trnt iciaiN. pi , 

liiiiuir. ' . , 
6'.. 

.011 FitM«>-J '■<5 t*wV IT i,/*T(:/?, LfHvf i'^ y9? «**<%,. I Of rt.<: :«t I Letters to the editor Mr NorrlN V letlcr was otltlw mark and full of wrung remarks 


Ihc paper has taken a positive stance b) prMituii; Nturis letter 1 


iM liii uiai|)»{>ii 

Arts & Entertainment ■^ ilif Harbinj;iT J "Fearless" reaffirms the 
magic in movies c P$ C :■« nm Mliiilliiilif iiliwm'fi .. 
Jr ."■■■■ 

.tCll' liC%»K lilii''V.».tl<H,HM .Ih ' ,l"i,..|; h'|,nll.i;||||,,; 

flHIIIIlii 

Wl*thr ..rruti -..i 

iMvcitn- 

fi"»'llW«jr D Techno and the Rave 
scene, what is it? 
The evolution of 
music and machine 


ft r 
VwlkrlJlrxi • [. - r 
■KkttauHHIl fMK. Am . 1^|i \..i [ ^Club Corner Cft* «1« Siiwtnillwi' i-J 

p.m. >tw t U I will htiW i 

m "Tlw itcltF*l:iMMi <tf' Mm- 

.i«mm:' m. taiMnf L imhi. tlK. 

n<)' IMl CM lidM. «!||| kc Mflllt.. 

MMltf. '!!(■■ (Mr OTCMl t«'«D(nii!> 
■Mr faml iNMie'. Amytme 
' mmm m a ttmM Imimumimitem •net I'iiUrf*' Au'frr <'Vn»i 
■ W'mh timpa ,1 »toit«» 
IWffi v« m ili«'fiM:llHli!iMI'|iMt 
III UK j»Bir, »»*, i„ !■ lie »•.. « 
(iilJ-iiini. 'Af f ane itpH « 7 
p.m. a»Hi»to" 

t*ii*lKuc j.nti- (Lot* 01 
««f ■auiilirn t iffcHk' (vnii in 
CMC)) \nNv\ers to Um wc 
( ro«.*»urd Chall Wliaf s Up.' ??? * * United States 
Marine Corps, 
birthday 
celebration 

Then will K- a eclehi.«ii.Mi nt flu- t.mndmg of ihc Mariiif 
■■■ AiiM"iii..in Ia-l-iiui ^'l.^t #2(iS m Aiiinglnri Ku . 

!*' Til,; p,.vi i\ Incalcii at 121 I Vnijii.is Si . 

1 ' !i>L' 'ulm.i:!i>ri flls f'ark I)i*.lrK-| Rc^rcalmii 
1 vuwi. I Kl.( I'AkKl 

Ailiiris'.i.in Is trw. jnj food ami hcvcraccs uill hr made 
.!■ .iiLihlt- ID all Wiho .iiicnil 
I ' >r more inloimaiioiv cont.ici Merle Guild I'osi #2i W ai cnge 
M f' I 

l._ l_ »^ l)'«» 1^ T o'u' •■T 

'. *. '^'. 'I '.". "'. 'i <l ' 

i> C ( «| S « i' (' sB [ *^ tl, ^, 
'. '.. ". 

w » » 

M^ a' «; 

r' t' uf '^^s FALL ^ 

TRY TO FIND AS MANY FALL 
WORDS AS \ Ol ( \\ IN THIS 
WORD SEARCH. 


H 


A 


L 


1 


(» 


\\ 


L 


E 


N 


(> 


B 


F 


( 


A 


C 


() 


,S 


Q 


A 


S 


t 


I 


vs 


C 


W 


R 


() 


K 


R 


H 


K 


w 


A 


C 


K 


1 


M 


s 


() 


N 


E 


K 


() 


1 


1 
L 


S 


I: 


f 


> 


f 


T 


1 


T 


K 


O 


A 


11 


S 


T 


H 


\ 


i' 


I 


M 


F 


K 


1 


\ 


S 


1) 


1 


T 


Z 


L 


B 


r 


I 


S 


K 


1 


\ 


1) 


1 


A 


N 


S 


A 


G 


V 
v 


E 


\ 


1 


L. 


E 


A 


V 


E 


S 


() 


1 


1- 


F 


K 


P 


(1 


C) 


(1 


VV 


H 


() 


W 


A 


L 


1) 


() 


() 


k 


S 


1 


T 


I 


K 


K 


1: 


V 


1 


1 


1. 


\ 


V 


() 


l< 


1 


(' 


(> 


w 


1 


(■• 


(t 


\l 


n 


1 


N 


f: 


E 


T 


1 


1 


k 


\ 


o 


\1 


o 


K 


e; 


B 


1 


K 


11 


S 


B 


D 


1) 


1 


(, 


K 


S 


Q 


f 


A 


S 


H 


A 


R 


T 


A 


1 


■S 


N 


() 


s < 


() 


v\ 


o 


(> 


L 


T 


r 


() 


L 


N 


1' 


(i 


() 


A 


I 


T 


L 


M 


\ 


A 


1. 


If 


y 


L I SwfinlKirS. W3 Arts & Entertainment Page 7 r WHCM'S TOP 5 Dear Daisy.... 


I ','..- H"< »,.■ V Hole 
11.'"' Ft««ttHtik' 
B \ I) II 


M ,• I i,l hull ih..ii \i> SolK'iiirif,", or 
) ..«M.lU'\ 
i>rnc- un- 

■ -..tlfn: lIlJI 

'.■ ,!Tt:n \ 
tvii stime 

iin^: on [h«? 
l>.«. ;i no- 

.1 i;hihL-[Vt •n'luKiilJr'ti 
1 iiliti *iiv '' 
M''csome arpeggios 'A'K 


mingituo^puinisls 


I ' ijHl' 


\i. 


hcr\i>k:l and Ralph 


\ C 1 w C 


•Ill 


[V 


rttirmctl in a free 


llliltl L't 


■•iiccrf 


imThurMl.i\.N>»\ 


4 1 1'!.- 


lii 


It >\ 


liliu; t.slt'nl ol' llio 


lliix!' . 


.\!ti.' ICaill m.Klc 


jn !i 


I'vtt'ncrs vi1ni at'" 

Thcv 

I ,„i>> from 

■■\\\ [XTloi'di 

jv k-achci-x Get Promoted By Chart Your Course... 

Dim; over how vou can cim ytiwr BA 

dt'Kri-e wiih i-iirning or wixkt-nd <J;iv»> 
!.un«fd lo ysjur v%orkmg >tht-dul« lit VVciliitsilay, No*, m. S-7 FM 

Nil*. 20,. 9: JO AM Noftli Central CoUcur 
in Schaumburg 

Vhjumburg tlorporjtt ( rottr 

Higgirtt and Mi-ai:hjm RojiJ> 
vhaumburK. Ulii'Kjis 

(708) 210- 1880 -ivil North Central Collese pt^ h.»iH.k"J rhink i*t mc as an 
iinparlial Incnd 

\.. ■ . 'lu- 

IV-.ir i».JI^V will .llU'llipl 

ii. ,irKvii,'i i|iit-Mniri\ »t the 
.<lhcrprobli*m 

, , .i-i 'i..''iir [Hind. 

Soirii" '1^- 

i'LtsS Jill, v> 1.1. ■..'...iKIlC 

vvhiu;.inbciiiip.ini:(l , I'm 

.,:'.. ', hUl 

lis 

1>k.... ■'"• I numicl Hciri 
Stop Smoking. 

American Heart / 
Association ELMHURST COLLEGE 

A Leader in Serving Adult Students Through the 

ELMHURST 
MANAGEMENT PROGRAM 

"Chicagoland's quality undergraduate 

program in business 

for men and women in business" Information Session 
Tuesday, November 9, 1 993 

6:00 p.m. 

Rolling Meadows Public Library 

3110 Martin Lane 

Rolling Meadows, Illinois For more information, call (708) 61 7-3400. 

ILMHUKS 1 

CO! 1: f CI 

I fO hmpect Avtnue ilmhum, Illinois 60 1 26- 32V6 NAPERVtLlE I L L I N O Paitcil Features The Harbinger Dancers with a mission: In cclehration of Deaf Awareness Week. The 
Harbinger profiles two talenied, deaf student^ c OmmJgn dv«MP;"l U. VI,: 

\'j' ,1- H 
'I havf found 
Mimt'thin); I reall} 
tnjin. somt-thin^ thul 
slums my (Hknts. No 
iiKitkr if I am blind, 
dial, (luriil). stupid. I 
tan still dancf." 
- I«lii t jdddl r c All > 

Ariil'Fm.i! w an ^ evil' JoiV' lj<MM and' t«« Ann* Ami or* mamlMci alWrn 
Hbio— Colmgm Dane* Componr 
f 
'A 


T* A. * 


i.1 X X 


P etry C 


Poetry in 


the streets 


Corner 
pueli frtm ihc I'niirrsMv of Nc* 


Dingd Bjit. >«jnetl Maiihew ErikMW. 
MoicH itosiiJed tJiiii not eiiiHist) 


Rudy Miem. DumJ Able and Mjl- 


J 


IwUnroaditukinding in fnnt Iodic 


Uw* Gwley. pi-rltirtiuni-c manager 
i:rflJNM"*hteriir\ rTa^dz-ine.tomJikc 


'" ' 
F'ronijcr Resuurujit i n d<m r»hm n Al- 


up ihccrcw lit MTtri p^-ctv wid the 


Scarred I'»r:fi'f,'s y ■ ■■ 


1 , " ■ . , : 
t>ui4uerL|vj« 

\^n. »nni?cun( *us stares 1 Awn piivs 


paper 

"A \\% (rf niTH*^ piicts hold them- 


hj K.il.i,;! 1 


V 
'.:rvbk. the CNM siudemi rrji) ihfir 
wtniMrvTrtraNk: i«iitmd^and hi inking 

h<:n:S ui Anyone thai w<iuJd listen 
Thf rv ...rv n. .^rtefn) "quaniuni 

mcih.'i ■ ,J thctnic* jmd 
dijiw^v. ■ ■ .■■'. ilieiine!v.".uy« 


!*(r! * e\ up m diirk i oiims.. 'Conlcy loid 
the piipcr- 

■*This way piwits can bnnjir ihcit 
wiirk to ihc pwTple, a-i oppi>wd w 
kjving it (0 the pe(ipt« to find ihe 
p(iefi-y" 
' " 1 fte 
■hr Daly (j>ti<>. thr IHVM cwpui. 
Jim Reilly. a UNM iiudem mil 


"Il\ ail ilxxit putting your«elf 
i)ui there in frnni of an auitioKe djnd 
taking rifckA.~roiiley added. 


Past ol a hlur in Ralact Uorcmc 


Water 


let s.Vimj.v, \,jiii(rjj:. lufmnj.' ^ifiJ (KhinjB- 
IV '11 ■•.■.■ ■ -' ::■«• 
h> R<»h kafsf 


Djini:rri>us ii um-J ini.om*cily, 


wilh m'V i'W'rft *M?d KV'PTfi'H 


1' 
*|^ il'"'"hjr"' '.(S 


! 
Miiiki:s up runfry perveni \4 rh«r 
anil 


1 urs wofM enemy - 
fishf?* Ixrsi mend 
polluted (*rdtJi> 


ixftr: • 


1 ", -TU".,. ,.;i ,., ,r, ^ l.iiivi.. 


Mp\iI> pitre Jiindjirenuirje 


Tie Lit :■.:■! j-, -t j.i-«(«nr 


■.K'('J11>, 


S< Kinds like ii beer ijtwnmeiiiJiI'* 


ilnf ■■■■ ■ •' 'lift ;i„i ,, 


;, 


It !«»n't' 


TUf .. .'I' The ■.!. 


S.ilh .ti Irt'^h 


Hof w.tmi <»riLold 


IM'f 
Snll I'VVr.ltiT 


' "vt-n relre^tmnu 


11* ■■ 
H - ■ ■ ■ 
\ ■ \\\x\\\<:' 


tftf r-. ... li 
■*n!: 
f\H."K nia\ suhriiit uork UMht 


Hattiingcr, A 367. at 


*rr:. ■ 
*. 
amiiriic \ uu niav iiicUiiJc a 


sht»n tuo to tliree sentence 


fmpp^M ; ;,l,t: fn".Ml 
ffdiiii-. ■ 
biographv 

^ T r<f1/6- TO SMouj 
j FOR. 11 IS ft Tune in 
next week 
for the 
return of 
Bugman! 
Pi^telO ClassHs The Harhinj>er "^ J\ r Help Wanted J [ Help Wanted^ [ Help Wanted^ [Help Wanted^ ( ^ FOR RENT j ADMIMSTRMlVi: 
ASSISTANT' NKi:i>IT) 
FOKIiAKHIM.rK 
\FHM»\I'KK lAI'IM. 
\M>ril«)\KS. ITAKN 

uim> i:\KMN<; 

NJONKV < U I lOK 
It RTIIIK 
IMORMAIION. I VI. 

24ftl. 

lOKAII. VOIR 
Tin\«; MHIS « \ll 

wnm i\<. HI II VI i» 
(.Ro\l \k[ V IM! KNAIIONAI 
K\U'lin\ll\T 
\l\M I I* I0 1.2.IHMI 
14.»»4k/\l( K II \( HIM. 
BASIf 

(ON\KRSVIlnNM 
KN(.IISHIN (\t'VN. 
T\l\\ \N,«»K>. 
KOKI \ V<» 

ti:aitiin(. 

I(V( M.KOTMlim 
VSIVN I AM.I \<,KS 
Kl n. I OK INio « VU 
tlitoikU- 114(1.1X1 !-MCAr 

sip'^MIIE Tli MiiT CMMCim -it (rf lltf rm- 

,il«tf Diir 
.•I 1 1,1: PI wHt itt\i- }-mi wt'i.ti Ml 

ijnr, C»lli«liw f'» '•"• n«*»l MimtT. 

C:iltn.irt(t. 


Ihf ^. .(.■«!. ifbn ATTENTION COLLEGE STUDENTS .,,o*-r"" JOBS!! YEAR ROU'jD PART-Tirg<E JOBS 

FOR COLLEGE STUDENTS 
, ROADlVAY PACKAGE SYSTEM . 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

»•■■- 

J. Ci. 

I r nr S '. "*■— TiiJi] RPS asskmbitrs: 

i-\(t:iikntim<>\ik 

toasskmbit 

I'ROm ( IS M HOMK. 

iNF0 1-?(t4-W6 PW). 
D H'1. 11 Ut^. 

HK\< H(msM(;k(»i p 

I'KOMOII K. SMVI I 

OK I vk<.):k<.koi vs. 

\(M K NtKli. ltlS< . 
()R( ASII.( AIH Ml 

I -«W-42 3-5 2 W. MAJOR 

(OKPOKAIION 
i(H)KIN(; FOR 

reoi'i K r<)i»i VI i.oi' 
am»\i\n\(;k 

DISIHIHI rOKSHlPS. 
( <>( VK. I \NI ASIK 
VA( AMOS rKO<;RA\l. 
lll<;ll((>MMISSIO\ 
K)K IMl K\IK\V, 
( All l'klS( II I \ VT 
'»5*)-0W.'. RKAl TV! ONF 
BKI>K(M)MS1 HI KT 
M :AR( AMI'lS . 
AITIS, IIKAI. AM) 
WATKK INCH DEI). 
I AI.L632-1(MN. 

adntktiskin ihk 
(iakuin(;fr-€ali. 

'>25-646(M<)K 
Fl KIHFR 
INFORM \ I ION. CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R 

O The old iiiimc in licalth care with a new 

c look for Ihe 90's 

Q ■ IVrsonalized services 

■ I cmale nurse praclilioiicrs 

" ■ Priced lor the working woman 

O ■ HIV and pregnancy tesiini! available 

A H Evening lUid ucckend hours 

Q ■ OB services mcluiling a cerlified 

« nurse mid wile 359-7575 
Call l«r hours 512N. Plum (; rove Rd. 
Palatini-, I L6(MI67 Eli: Delivers rrr Education 
Here's »ti;i! VK hai i,o otkr: 

• $K-S'» piT hour 

• Fulliinii- licricl'iii for pjn -lime hours 

• No WCCkfhdl. 

Two lotasioni lo cltoow from; 
, • Addiwti or I'jIalirH- 

Shifli jv.uljtik for: 

U).iJcri/ Urilo;i<lei5 
.»:00-7;30 4.nL 
5:00 -'/(JU pin. 
•I0:30p.in. -;..30»,m. 
*AiM.noii only 

•* A|>fMi«'*nii (HUM tw xt Itju iii y«jn oM 
Afipliratiuns laicn un cainpus BlilLDINC: -A- ACROSS KKlIM INVORMA TION 
W.StL «)N Ilir Kn.t.OWINt; DATI-jS: 

xtOVI-MIIKK In, IttMlAV - It AM - I PM 

NOVKMIUK 17. Vtl-DSrSIlAY $ PM ■ * PM 

III ri Villi M I. I miiAV . ID - NOON 

«i,>ui:,ii J Mr wik*»]i filiL't-fiMMit itfftKV. STUDEfiTS mo WORK fOB US, UPS DELIVERS EDUCATION R.iiiiti cv SikWi. 

\Mu-u- .«■'■ "•> 

,MuJ ^ '>v iin I"'- t ItH^^C J J Persw^ 
M.ij'W 
Ijn. wii\ .11'- ^"" (..•ruin ■\o r t n*i».v ; jtlY'^lIlt"' ,:f. u. y. 


^tvxvi. I'll" lliJl ( ,'<V ill ilic 
a Degree 

Hawks prepare for playoffs with' 
season-ending win — see below The Hsrliiiiftfr • ■Novemtwr 5. IW3 Page 1] Hawks en d season with victory 

f JtammJam* | ' r Football provides 
for interesting week 

c f*^ Ff^cwiO'tv Bull 

M 
Gym ll.t 


ding M 

T 
7.UI(N> 


Stiidcr 

w 

III 


It Facili 

Th 
7-hn:n) 


ty Hou 

F 

ii-i 


rs 

Sat. 
ll)-4 


Sti'fi. 
10-4 


VmA n-l'M 


«-7(N> 


U'-hMi 


6.7<N) 


12-1 :JI» 


10-4 


l«-4 


WciiElii 
Room ll-l 


4-111 


11*1 


4-10 


111 


1(M 


10-4 Ns bIkIH for p^in. tines Hot Spot return s from bye week 

JCOIT Votl*» 1 c f^ f^ 
Wanted: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports 

reporters. Anyone interested 

may call ext. 2461 for further 

information m m 
WnHjin BiiiMT liirpfr rnlkm Both sides of 

NAFTA 

— see pages 

4&5 Destructive 

football 
— ^see page 12 Novtmbfr J2, 1W3 Volunu'WVl. Number 11 
Debate focues on legal and 
social aspects of marijuana So much for that perfect season rwiti o «>rai •» MkHtafi CoMg* Gore— Perot provides no clear-cut winner Kmmmtkum 


* Pin It wa>abkt<> 
juslif) win h*'«a«. 

uftaimt NAFI'A.' 
— RjiKti KucU'Ai Club reformation makes an 
arresting situation C Goni Ci >■' lUM'f (''[-(■ -irfd Meeting cancelled 
due to abscence ffUmfl*' 0!li,l,«! ~^, I l>ar Dai\> gcK plcihura (if rrspmisc *cc piiicf 
Senate discussing 
formation of llouse 
Representatives D " ri.:M. rust ■f Neivs-2&3 EditoriaM Opimon-5 Arts & Entertainment- 6&7 Fealures-«&9 Classifieds-10 Personal-llSports-12) 
Program receives 
excellence award The Harbinger n«m CuiMim»(iiit C.,ttrf:e B.urJ\ 
A«4fJf,Tf . ■■ " , ' * 

w cumiilt' (.. lUT mil. n ..in* .minm* 
*J*mmiemtn»lt-mmta mttmnn 

pl"w> «mi« ihc ttiiir (raix' ,,1 !r 

W Vlfl(,|«- »,«,„« |:,„.,(,^ (-,„ 
*■"(*"»"■■"■" ">'^""talcm,«df* 

;??""" '^■■"' "*'''"»« ■»'* i«««nf 

*"■*"'* I*' «•"» <W«ii«iitai to 
«»i.p.w,r,» »»..,„:* j„,„„p,,_ ,,^ 

|l< **a tumnw M *» rri J ■ .f *, «,),-. 

*' Filll ri«l> ..n,T., 1 ,t 

fjii1*Ja| V|:[:bi-' « Student displays knowledge tVi •.•fldiiijM SiW>e»,f»r.»r.im 
(*!It.i.>-i»*:«(l,,mM,vc»hen\,-. 

■■'■■''"■"'*""■■""" '*i J.:m«JfJj 

■It m (WW A (>rr ■ ' i-rri (■' 

t cUr,; 

,'"'"'" ■ ' ''fTwwmiinfri ""**■'" " ^ ■■■»'■«■■ At. yem>„t Si I ">n i.'luvr tn,,),-nalk ....1 ' ,..„, . 
Ihf (.(..ft.,,,, f,^ *meil r. ,••,,- 


-'>eldii>*v(pt 
-• *'A Harpcf 
" Mil Hiifpri pi. 


The Harbinger is kxAing for writers" 
Anyone interested come to A367. »r 'If gTnthm 
''"" "t «"V>'ital 
''Tturc rhr fs 

■"-:■-•■ «"rni»KM)W|-VTH*f 

Jinwfrtn jijuciij.iri ,.t mirirvi 

'■■"■*•-"'"■""■ '•' N,^,,,„ 

■ '■•• frlij 
i-TMIy 

*MM.irK-al apa^ii .vr ihc Jame,, 

\) (>BPi>iii\i*m,,TOK-altrl<- 

'^"(**«J'"rrJt'v HarpffCiil.. 
lrfr>.t»l%.X, \„K,.„,„,„„^., 

'■•i>:l«M»cjn^'VK-i,,,,h,.^,j„, 

Tlir.,iu,||, tef ,h,t».d j„d 

rtnwilue'. ■ • • ■■■ 'ht 

l«iniln,bf: ^,,,,,,_ 

Prair OuR>rit 

wph rw„„, ^,„,„ „,, „,^.^, 

n»e i-fth .rrd idew.r(« h» twm ,0 um- Jf<' hr i.ld !l 1.. K "■■""'Inir .\c» TOpuWif i,n,-t Aii(..uM. |.)Mi) , ,kt. s fieri 
"•'■(X-r u.n.,numy tducumn ,n«rut„»: ^'.illcf Treniailuc, rhf tcte J 
icM.vr,.!. Virgin,.:, r)uPi,n!.(,K| 
Wnleyan iiudrni and wile .,(1 
wrh..KanM,W<.,,„,„|,„,f 
!.'«v fr>,le>..r n.,>. ciort, 
Smrlh^ir 
llMllulf . j 

fnhancf 

vaJuc ,tf I 

irl«r.4i« ^ 

Hirjjcr 

lcj:r undl 

V (■ , F n I i I 

tnmmufl 

.inil r 

liiard 

'hull „ 

h4nd>- 

leaning 1 

periencc | 

hcrwii 

l>rf tclll 

«u<Jems, 

F,.rn 

inlVrnnail 

retiiirdinjil 

Harper O. liege iwiTOmy niiiikiny of i Make the Qi auty " V. ■nti I ,cfii,-,d . . .tinjr •, ,rtfc <,7tWii*»0-iUH 

SUNDAY, NOVEMBER 21 

1-3:30 PM 

ARLINGTON HEIGHTS CAMPUS fW\v.,ur..p,..,n,,ifurvu.«,.tl,r>il 

'»tlu-fi' '■I'Hl uil,,riii.,tn,n ^>-"u..iM..vr„,J ■' *'■'"^^■^-'■'••'■'^|^■Kv, 
'■•'•'-uI.l.J., : ';;■";''''' --iu,K.„..nr, 

. ,,. i„ "'""'"""^•\'r.MisKTriri,rn,-,r 

'"-'i'H..,rulr,;turn,n..,...J,.,.,l N..,,,„. | , Albert A. Robin Campui: 2 North Central College 

—„ g " V t L L E , I L L I N o ; <5 RoosevellUnivereitv 

AMFTlDMlTANLfMIVERSITY imCAm TO EXCERENCE NoveRihcrI2,1993 
News 

tudents gain credit cards "Wc It**. ^,lit»«g:hitirii »f»rfi mth ifwi ■•■((leiKlmiij' '<"«« «HlJ«»l\ 
^ " ''■" • ■"■••■.■■i«J tlUI 4hiul 

fprmm . * ■»,, ».*■«* p„,i i,j ,j„, 

^■' **"">»•"«)' m illfirewmdaiiui 
kI.^ """"Wltiirt <H Rim 

•"Mae* i>f nut m«-»»i 


""I •! »p." f'l'lfiBfUKi-eauiuhd 

■'•"••|*«li.lfc.- 
■Collr)|»»toj,', , . ,, 
ilhjUHfyh,,,,,, I,- [.,,.„,, 
|M>«-hiTli.nt!: \t „ 


"■ tlnr l-BBllMillUk, H,„„'^ 
llltfll»l«|My4j.-,; 

"■*•■• Iter A*t Sj !!,« 4,h„,,rt, 
M.... M„| ,»;^ tiillei* •iiiditm 

"•ffBiidnntatii 

'"«**m«( «ebii.:«*,p ■ii.tarteiiii 

■•'"«''*^'"' '■■'"-«".ira:it,j,» 

.Jfj».Biii««„. ., , , . ■■"*'"■*' 
■^ "•*''» *"«*■ ••I IIIM * |»,. 

'■■>|lii. 'MliiMin-ii tiie nnnj n (,,.,, 

'">» l■>^y^ ti .. .h.„ .1 " •' iiwinit, 

«* ii4Jr|(e MiMfcRii !».«!« ttie> 
"'***"» ** "« *r»ly ta»r trwJi't 

,te.w|«|i..tt,,rr\rfv«.l, 

S(.,i 

iimiwi: ,, ,,,,, _ * 

,„ . ■■"» m.imte, 

""*"* '-■""'" ■i«in*«ive cjudiitoitt 
'"' '■ ""^" '«!'■ HiimndfMl) ui,l' 

*"'"'<J"»l<'"»pi*r»l«n,..: 
■^■"" *•"""» imJ Am«fie», i 
•Fe* t"lfci|*.i«iifci* »h .«e tltoi 

•.«f«rrj|rllu„,thr,enrr.Jp„N,t:, Peers face reality of 
college life |.il.t(ini(H:i,i.rri«t 
Til ■K. ... 

Me" Mr 
Hfirim , 

•■■■■'■llriftwtlyeaf 
"illS>i-j!i(ia)t .Ho.,,,,, ^ 

, , ■ . ■trimoil, Vi,i. 

Ljftipin, 

He*..! ■'■''■"»' -I '"■ ..mil w,ai I H^ 

'■"• "■"-"■"■•icin. .iilr'.. 
iT.it h i:imrdm.ii.ir ji |(.„.„ 

' - '■ "■>-.n-...itM 
- ' " 'I y*nM»r». b\ 

, '' ' ■'" ■ ■ ■'■-i"'^ vurTuurjJ. 

'njii.hettilJcjeei.prrwn^e 

w"i.Tv(>..mi:Ktru, :i),;).j si 
\ui.-\.uiJB<uT,nj:i,>„n,fliSil,.Ml 
'"fpfp.mimdud.nglun.h „t,rf 

""»><•" HhH:h.«,[u.uri 
■ ■l'li"njlinr,.nnji,,.n.^aU 

.<i..rr»isst,'ns jt 7it^/ig7., '.iiciti.ii:nhr 1 .MM«ii«i0 
\VMl\aSayTo.AGuv\\lios 
Hail Ihe Samp Job For 50 Veare, 

Has .VvT Called In Sick Or Showed 
Lpl.ate,,\p\(Tl;)kenA\acaiion 
Or A Holiday. \(v risked For 

A Kaise Or Gri|x'd About His Bonus 

"I. Believe It Or Xoi. I las \o 
"lans For Retirement "^^ fro* Thanks. 
Sune air bags work preaf in f, . . ; '^■lons, but only '"'^issfflir^ 
v; Editorial 

'„„,y to the student b.»d> ioSi^t 'j»st doesn t get 
■m- 1* thai tv> ,Un. I (hi: t' I iha November 11 IW3 Opinion PageS Tw Ri«Hi Way 3 SAFTA and job loss a good duo D *ha«llti<:: JrnufKtiii; i^n m.,is:iri ljs' 


*r,,!...-...i,,. A!-.J '' ■' i"^-i- 
.-it,: J "1...;'. ■• 
, ...,<i *■-'.■> - 

i..IJi((iil/rrl«*»Htl««» 

1- f, ' .**c^ ^.^vir"*"L "■■•' 

J.'i In aM') r«'e««l- 
. ...ii.».|,r ,iitij tlw »»■ ^NTDNS men 
tilt S«ii«». "««?'«'««'■' 
:wt ibMITIWIW pant" "'' 

f,,*tefecw«iJk" • 

•I mi piB*H» »««•■•« *"«'''' 
(•(■ftellj' •*!■•<«*''*'■■**■*''""■ 

'«■»# •a r**'**""''''^"**** ''"" ' ' """'" 

' m m» iKt I'" 

,.„, M, .-.,-»ll «■•»'•••«'* '■■■ 

. ... ,hf uiiftiiiermk! MlWIIiWi «* 

- aailKMili C'-«"*f '■■"" '*' "" 1 jt,. ,. ir-.j! r»piruflrt the l^ '^ — ^5^1 tanat Valitt i"«f*l>*^ Bwife^HMi JUL Arts & Entertainment The Harbinger 'Mr. Wonderful' promises 
a wonderful date movie c rS^ CoUKtHT 3 Wfiafs Up.' 999 • • Your guide Ic 
amiiifi evenis ^\ ■'nirM Hc.illh ' lhtS\ I N.*-. I " ( i.rsicn The musical 'Side By Side 
By Sondheim' brings touch 
of broad v\ ay to campus c tummm'Ottm What are you doing this weekend? C Kifotm D C Club Corner C"I»» ».•«/ ^1.1*1.- *■(.-««.(' ( HBtHMif In 1 Weekly Crossword ll * iMt Nitc Star Wars ' 
BjCtrnrrtj 
1 
1 
t 


■ ■ 
^^^M 
'm 


■■i ; 


■ ■ 

':h^i 
■ ' 


U4 Vm^m< 


■ 


-■ 


■ 


•K M" K. jl;:ih 
tT 
■ 


^ 


^^ 


..-■. 
'■' 
'# M *l 


^hxM' turft c:.«^ 


1 

UMV 
( 

rm 
Mil 

*» 

MM 
PM 

4Mf 

Ida 


mm 

ktVO 


m 
*„ »■ di 


1 

Hmii 

«IBl 

OHM 
»m 

mm 

• (« 
nyti 
kiw 

MM 


un 

■MUM 

HMng 

mmnuctfMt 
•Ml tafml 

On 

maUon 

will 

1 


U Want u 


«i M 
*» OMl 
i' Mu> 
U NO 

MSUC 

a AM 

M fm 
vr N<» 

M kUv 
« Bora 

M Floe 

Hi Fm H"t hMJ, v<lhii«cuii>. h'^ tlmi N<i*eiiili«rI2. IW3 Arts & Entertainment 
WHCM's top (X-2)*4=32 SUNG Tl TV E 

\2M TteCii ' iJiIImIIIiiiiI lllJIiiX- 

tow 

iwitici«i> Hipp. 

ttIK Hi 

Pins 

IiMiiiikJ 

i::ltl.i&IIV;lteMIU) T^--„ QmjT 

1 in .m 

> rv.ii n lljf IX-ar I ' The Lemonheads turn sour Mow "'< 'S") ^hV"Cii,i\' I >cjr l);ii>v. FruviiMifil Fall Concert 


^'■"> lif Caa J Do 

something 

good. 

Feel 

something 
real. ■■ '-'-■■■ ''V '.•nun and 
Child \ \1,: <^ V. AifeS Features The Harbinger ] Double the pleasure, double the alcohol 

Study shows Dartmouth undcrgrads drink mwc ihan other Mudents A fmeni iiKlc|)cn<ltM lUMly Im 
•Miwii dui UvTOKwlti Ci>ncp mate 
, con»i«ne atamw mm* m 
I adcoM per w«tk m MmifnB ■ vt > icnli «<f ilM tntOy. tt» cd- 
< ticiipiiif itp efltxn M Mkatuit 

uf' lMcc'ii|l(fC*»p(iiK'y laiiikoli'it 
'Hie iKidy likMn it)c MfntWF iif itrt-m tcthat dniibaf 


Swvif t lUft 


'Ttepraiiini'iaiafienaBii'ttnni- 


SullMlL^ClT 


■muiKMitiM laclUMaiM* pnnm inxi 


t>i-jirhrouii>h^T 


rftefi'vv in chunfinf tfjtudr't md he 
tawm. pmc aliffy i»r*rti f rr w{k th .a 
iMji Ik >el>ciinn iuii.: 


UflJpiik^'f ; 


ctaiftlllcirdniiliny ^'' 


iH,iin"<ri' h,:i 


sawl 


*.- ' ' ■ .' 


ncMiit) . Mlucauia aiij iroiMm 
pf«*]pfiiifT*f'iiiTjEf fff'wTf i[lr'*:'U'4^t( w» f rt'wjpt 


ftifTb,,! ■.).'i|,i[". » rrpn 
.iful .iDtiiWJa|ttlncmat' 
■■' ■' '<• Ui>rfvrnf 

'\ mc nurTtbris, t 

tttm ,11 • 1.' i» ppi 

vfin 

nmr.Hincttlitickml 
naiwiiit m wemf e 
at' nine ilriailt:i ftt 

"tht Mik**! 4t - Greek house parites(& hangovers!) 
HH HMMft UMI'ICIAKJI'MCVvCSHIUIB' 

Hm iwtir 'ii ikr riHM eiicMi'te 
•iwrdiiMiaa)ll«|uir>lnitk»| ti 
l>iiiii HlW liimiH |l i Mm ii n i wlii nii >i :|iiv« m&f < ■! ,J*ii,»«> it». 
(hlMlt III ''!« ..'itrirri. 


■Mkty tiMli. mmmHy ftinic n»- 


■Wi >:!' 


ilcM *jiik WW Mm iww tkith* 


1l*'l. 


{^Anifci). Ilwi <:«lKf (oikf e •(■men 


(1 1 ■ .•. . 


(.tiUwlLtt. 
*'nw Meimc* a amniliMf . 


,^,,, ,„, ,,„ ,„„,. Il,, 
,.,,.,,,„.„ . ,,, ,,,„ 


ilHtiMpM uH'kiali Mil jMtvniiiaii 


n-i trr'.f ■ ' •■ 


4f«ENliM:iMKri lotovc* Mid'ClKiyi 


J 


4. Itaik}'. «mw «r SllC'iCtx* 


I,,.- • 


iMIMWftif ' Alt:<]M'aKi<Mer Dni( 


» 


Sm»*. 
'T*f iMciMi rnHf imnrre4 


*i„Uk! Simlnc ,,~\'rt'i»» 


m tm». SM WW ■Immm 


.jlrI>r«l<(fSlMJ»M« 


MuniiisiwMtalli Kilt i:m Uwtd ti •» 


(■■ ' V-1-, - 


•MiJr'lliMMi.. 
t)M<|ailii»«iM!i. 1* M CtreaL 


, 


)t<« ittclf ilM icMiit m. Im*y *nk 


iridl n 


iai <■ wittlwlieny (Irintcn wlk>«t 
iMICMl in GuMk tiifc'" il'i (if<;4>- 
■My • tmlt ol' IM A* ■>(«%' ta:>l Fifty -fiitir pcictni iif fmeniiy 
■Id iminiy monten rtfiunn] ilnv 
in| wlHte iinmiauod in ilir ytm 
McKV ilw lurxy tn compiiiMMi in 
}3 |!«R:<nif (if liir rM of IIm inttfM 
(x/Jy 

IMMf filKliogt: 

• Ei|illy-«i IMWWIII irf (Mm- 
itti' hwK leiidMai aMi M piccM: 
(# Kimn'ry hmm dendom tnnfcij 
oi alcciliii in iht nxi •rtkn before 
i» mnty. tampamd mil pmxm 
of i!rih«roi)k|e' tmitaMk. 

• 'TiMiit)'-<i>ie foam otCimk 
kmc natiteiw bwKeil tii w im»e 
nuMs m nm wccfct. ci'mfHra) in 7 
latiwni of' iKkcr MwJeoiii. 

• Niiietj'-iwwpeiKeuKifGiwl 
iMiaHc leMkiu ulticml tiwf men 
iiiili«)«»M<irtihcp„iU.tritn[)««l 
'Ki M ptrntm cif ' (Idler uiMlan.. 

» l*)irt| 1*11 WW nam tmnk 
tiomr itmtaus 0■'^ jwtentj ,w(- 
(eRd aiailwil ml tiniii-rrtani in in - 
no Jit (Jill rtlier (luilemi < n per 
cent) 

•Men Man Mf'olGitcti tuwae 
naitanO iwcM) £« iMi;> jdci> 
llilt-'ialllMl IlitMB tt iif uDwiu in II 
JMK. • pmHaif mfmittt. b) dnni 
line in litree oIlNr tMlMlt. 

• Sei-rnty iKKSaMxiGmck hcMe 
mtileim mssta dmtt» m » mmit 
at iln.nl.int i.e dninint. cimipmit 
11 » ii (KKem 111 at»t maOam.. i-d km m,iv 

«n anil 
.itnu'ni ' ' -il ■(lies inetl •ewtil' liimr - 
«»>»,jii.>ii r''-s"."n »ni-.n iimv xxm iiiiirii«»wif»iiienr"n ,. cr.t 
N«-tiKie pmtrl tde u^lci? ' » wtaiaicf ilety FcwKlmii, , • •. ,■',■:- 

akitw mtumm tmt tttrm^ iMfMiM ilr •-^-•■••^ ,• ' , 

JV pt. •( I jm, Oil.C".«i'i|>M» 'rnll'iDf \ ! 
Mttnti .iyt.tik^ (tMTAA). « ■"■•■r 
iiMtiiw** IkiM «iytli«( we've tiLi,- 
*ne." «iid 'Mril* tffc'.i«»\ tirpar- Bottvv Cottier 4iM t ■* I liindfr titM'i Irnm I'rl ;< • ->.•^f■,!, M fA*' +J 

l4l 
Oli' 
l.'w :/lir,-, jfij/li " l>'>.ticiieiJlOIIWIIirtl 

■ .•!> i.:,>uglMinilieVi«- 
ii«mw.if.,mJi«-.ernsti«iied.lii)iiie • 

-Gmk CmratmH 
Corner The Great American Smokeout ( .■ ir<.p!rar<r\'.J(ltM;,ilH--. AnJ 

whcr; ..*; u ,x. ;.',. ,.jK^. ,v .i;ir ■ •! ,-''' ^■'•''' ■"'">*.*" 'tk- I'tlOfl- Uit- 

f:icr\ vi-ji, *iTiiikin^! lates .ivcr titiili i' 

4t^1,<i<'MMtvt*.s Rivhttffimvi Sn't.'Jiiii*; ^'''^ ..in Tjiuer 

~ ,1 !t--u).T|' „,.-,,i' ,i( lun,i; lanctT It S>«-n-n ■■I'.rc.i! \ii«-i'ii;inSn>*OH,n 

■..•M .III. kf V..., •!.,'. .■initfihr nvk of i-n I'h,jr..,lj> N.n l.\ Slop ^m.* 

..k-vrl.i','i.-i,t tsr.iit .isM-.isf jiiJ jrr ji inj: t"r -M hnut-. Mavbcvuu'lLjui: 

liKUMvi- k !... .li'iirijMpiirijr tofun (nifni'i) 

i.'tihrrri.r..,ii.m.vuih.cMiph.i^!u>, hiao In h.'Hi.r nt ihc event. Hcilth 

drr. kiJTi(?y jnj pimitca.s Ilk' r*i».-t> Srrvuc% w tii tvivci^iainiishiTay m 

I'- ■.•"-. •■ '*"■ " ' ! HiiilJmt' A. where 

'».!> vr'urcipiretio. 

,,.■;! iipv iin t|uminp 

".■"• _ intiirnurioiial rvuierulk 

|».iihi'., . ■ 'tVr !.-urT'| .inij L.![;.,!\ *:!thi' 

4l jII jvj.Lih .. b . , 

'I ■ ■ . . ' -'.r'V WW mi miiyigHi iif.c»iif ^tl ' Cti , mv r»09#< ' --Manc:lo Aody. 
ontaetnQ stnjck wnh a fooftxa 
IWhot FIOpMfHMI ho 
Onl'ifinthHibaMiT 

AJ Carol KiKMy wvundM him 
wtl^ a broken gm boflfa dwmg a 
oQ'nmK .|1iHilti 
B| Carol'i hipi 0aw lo ««iik 
riitf #wra wa no longir <my 
room lor Kim in Inm noma, aid 
h* Mil brcod k> \mim 
C| Sha an iww rmsnad 
Macia. kn, and Cindy mm tm 
haumi dnUran oi tmm 
JMmmt Hdl't Angrf iiii^ mh .^B COMOriaia plan an olrody lunch apitoda? 

1.|n<« Brady lidi km ioSJhwHdkn l.| Cndy » ou^ tidwd 
miD thinking iKa's Im naitf Sfwr^ lanpl* 34 Mika ropi^ ^inlu o 
iK^f-bolit of iHtuio and U<« i» M ou) of Cool «.| P«v faradn 
Mean's bwoniw ''OM S.| Jon hw Hmted Mimont of o saaal a^mm 
nonvl JoKn Ow •.|CnBifca|»N«>hiliiiiaddiii>dla*twlMliMI 
olCati 7.|rw*ia<«ififlranfaain9fflai>ilyaMtMdiod«f>bya 
fdlwg loy-im Mi S.| Grog noih Msroo. in Iho now •><#■ a boUl 
•.| Aflv bong baMn by a roM fflon^r. Tigir gam mod aid book *w 
halsMiiiCa'd I •.! tabby mvlo ■»•)[>> iMmiH by hanyng Iran Iw 
nnngiai 1 1 .) Alio <n^i** » ^l x^kid. 1 1.| Carol Ainfa a loigt 
bollU ol noA-p^ill r«no<w and book #1* hli out of honJI- «. 3Whflt hnppansd tofMHly NwcfltflMvlM 
OppSBVWICS M IKS IlM MMSBSBi /: 
A| Mil* bodUd cww §m Ms niKirf m<>#i #«• 
B} Owrwng o bvMil ilinl oi a proclicing ta 
»ocriKc«d #Mi CO* m ♦* f»om» o* Utdwr 

C| ijcmi WM BucMV' 


Attention Poets! 

Authors may submit creative 
works to be published in Poetry 
Comer, along with a two to 
three sentance biography. 
Short stories (200-300 words), 
poems and philosophy to the 
Harbinger Office, A367. 

We reserve the right to edit November U 1993 Features Page 9 Are they just drunken people? | SSISIglSS^ " I Me MMClMlillt lllil fltMl tu i:, ^„ ||inim|«r(l BtitfCM n mnikt j niu-.. 
Kjft ^l^l.uI iJnnliiju ,.n tjmmi. "Ait*ey re,.. 

' inymMlenuh-n - 


'iii>.W4 i'ii:\ii[iiiil:.e i[ C /y ^ g<l»)f WEV,lSTHm--we 

-BC3K? 
5£fc If Ht' 
■LACi^ Of rccus 

ff^rrit tH^KE. Vx'u Oft A " .'jy" r-^ r /^ THE ?iaS6v/Rf 
X to Classifieds 


AiMinislratli'V Assislwit 
ncfdvd for lIurhinKcr 

pltmoc*. learn while 
carninK mom). 1 uH inr 
hirtber inforniation. 
^ 5-*4l>a. 

Bearli or Ski (innip 
|>nNiMit«r. Smiin «r larRer 
groups- Yitur'* FREE, 
diiic.w CASH, tall 

l.HIM M2J-52li4. 

AdwrliM in tht 
HarlMnttcr. Sill that car 
«r rent Ihal t»|rt. *'»'> ''i^" 
MM for more inr<tr. Iitlcrnatioiiiil cmpliijiii«n« 

make up ti» S2.tl«M>- 
S4,IMMI-t- nMilii im-hinK 
Imk convcrftifioMil 
Engliih in Japan. Taiwan. 
m S. K«na. Ni> tcaihinR 
iMckKrtiiiiHl i>r \".ian 

lanxiiaiifics rwjwirti i^ 

infi>rniati«>n call 

(2»<»H»32->146, 

Kxt. J5I<W. Major t'orp. hwikinR for 
pcopk to ilc%ek>p and 
manaiic dislril»ut»r»hip!>. 
Co. car, fanlaslic 
vacation, high 
cummission. For inttrvkw 
rail l»riMrilla at «»56-Clft4.^. ThcIp Wanted J 

Now hirinB for part lime 
ho(ida> sale> and sl<Kk 
posilioav flexihle hours, 
»«irkn<>» ordiirinB>»ur 
holiday break - cimtact: 
Exprew. WiMidrnld Mall. 
Met{anorKiiii6l'>-l76''. The Harbinger [Typing Service] 

For alUmir tvpinKOett 
Call .loan at 45'<-4<*50. 
WhcelinB/Buffalo C.rovej 

American AdminiNlrativl 
Ser\ ices ■ professional aa 
conndtiitial - term pape^ 
resumes, free grammar 
and ^pt^ check 465-1 15! 359-7575 
Call Tor hours 
CROSSROADS Health Care Center, Inc. 

The old name in health care with a new 

look for the 90's 

■ Personal i/cd services 

■ Female nurse practitioners 

■ Priced tor llic working woman 

■ HIV and pregnancy testing available 

■ Evening and weekend hours 

■ OB services including a cerlified 
nurse midw il'c 512 N. Plum (iro\eRd. 
Palalinc. 11, 60067 7 "k, IS-lnxxmal Adrxnlnff^ ATTENTION COLLEGE STUDENTS ^...-rr- JOBS!! YEAR ROUND PART-TIME JOBS 
FOR COLLEGE STUDENTS 
_ ROADWAY PACKAGE SYSTEM m^m 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

: r;: ;i;in«*'.. >^*. *'* «• -"^' '-"'»' Delivers 
W^ Education 

,t-., t.tn./.c iht f.njmtui pitiwm .ikocuirf w.ih collect Ai . p«ljp hmdlef 
titic tKji [.ly. !lc\itt«« Iwuit, mA m jj.[wnuri.iy w (4'"' iJ"-- 1^»' "'"•'■ 

. SK-iW ptr hwur 
• MuiiJjy - FrKLiy 
, Fi!,i|.iiTiu- Ix-nchtv faf pan-mnf hours 

. •:' :,\/!icihttiyi Two loci. ShifuavjiUblc lor: 

Loa«kTsyLltiloa4crs 

3:00 -7:30 a Jii. 

5 CK)- V:00pni. 
•10;30p.m, -::.Wxm. 
•Atlj!'.ononly 

AppliCMions lakcii on campus 

IN HI II niNl. -A- ACROSS FKOM INFOHMAUON 

UKSK ON iHi- kh.i.<)v*im; i.Ar>:s. 

NOVKMBKK n. WKDNKSOAV - * fM - « PM 

DKtKM»KII.«. FaiDA¥ - 1» " '^"""l 

MMMUiw on oiter UPS locaimu please conuci 
UPS rccruMf ihrcweh - »" ittitwl' pUcemcni ufTict. WORKING FOR STUDENTS WHO WORK FOR US^ 

UPS DELIVERS EDUCATION U"il«a F"»IWl SiWCe 

.s m eswai DWponuwiy «!(«<»»•' 
Hud. huh. ytju^u^jj, 

"Phungholr- 
Cuchall 
Ph Willi gBBKiinite Hotrni .5,2 J . 

How ma„,, ^^ 

Mfiia. T" Mo: 

I our Welt (j^^ 

Mr. Nice (iuy 

,hoy.. "■"^""■Mroeof Major 

>'tHi are the best 
u««jx. ted per«,n»h<, could 
' «vc Minnie Bo'ng. tang, hiwii Slaveijhtydcvored 
-_.. '^" """have a 

^^wofiiaii 

<^im ^ "■ 

«*>"»"n« ih^i out 
Mini Van Thanks fofk,-,_i 

c. Sluckey. 

Doujt *e*iif' is,nt Alison «„,^,j^ oiacla, ^^^^ gotMlf ''"*'= '*l»ileng(iih ^'•' *"":"*«->'■ a«ern,- 

"•jwty.-. ft. y.^ knew o. 

•I'wea^aiJiiblc-' 
Sbtcy Kelt, 
k^krf *•**"' ^'-""t you r^teand paper d.ps' 
OBiill 
t>any Duij. 

WMdIc waddk 

tkmgy 'msoiin*! kick your 

The red pbyg, Enk and Rantli 

Movfov«.y.:Hi",e 
»«jHi%hinf.„„.. 

Minnie Mitxir 

yaaerrt::::'"^'"^ 

"•>)■ woh cruc od 
■^w I rifhw leef 
'^"J tT., ijoy woh 
*'"nilieirron 
nal Kegina: 

Need a com.!.. ■• , 
fo'towdemdrrduk' „; '"" 

Kd-Con Miidnwit 

> "u re doing „w,„„„ 

Enk *■ To: One Woman 

'"P^eyoumv 

•■"'"'i^'''andshoaleJ'"' 
r>evo,ed''""'"''^'^'"^ f ireg and .Scoti, 
^_^^ Bouncy, hoancy. 
Erik Randi 

""' champ aiN„f,f. "' 

Han/o Madman. 

Breathe, hrcaihe 
Hcxiiers Erom.- Dn[rau|-h( '<"«'rn ^21 A g^l 

, , ""x-^n J ihis h«el 

LRC Hey. 

f)i. you have an ID' 
rou have aih«- ti .„i. 
dmv... /'^'' '"have a 

Bi^niark 
I" "«*'" AThertMof 
f^'iJpram Bfard 

'f you don'r (,ke the 

^l^lvtvytw should fcive 

*(*»*€» earlier 

EniBi; .Guess To: CTiroine I -ofK >--»+{.— 22 ■ •••■I Bt'Mll ..(■ 


'<■■••" nrd my le|;s, 
'-««cnFirl/ha(x. Hou'. '*«'-'«onals are 
availahlejoall 
"...iVRaridiie,. *'"*"'^ "nd are run 

M... """"Paaavailahk" 

•»asis. .StophvA367,T 
}ou arc inlereMed in 
P'acing one. «"-^'"«y.mred„caS WE CAN IfELpj f , •'ir"aJii:t are atmlable. 

^ ^ Willi BIS (fetomX ,„ , '*" ^at** 
sa^mmieuL^ Hawks shutout opponent in 
first-round slaughter— see below I hi- HurhinRer • N.tumtnr 12. IW3 Page 12 Demolition team Bears boxing and B«Us 

Lanno throws three touchdowns m 
45-0trashin2 of Wblves umierwlf Qsiinr- ■■ file %:ii,:inni,|( ■Wf:* 
tjiii' the film* •fi»« ''■••'■' pt:*'IIM«Tir"'. 

ll«Winf'" 
■if pl« i 

J •iHlii'iI.'.. 

waam fiu- Send a question, get recognition Organizational Track & Field Meeting 

Nrw and niiirnii'tg iitWrles .irr fncriunigtcl f<» alU-nd I hi- ><iv. 17 
itweilns at 1:30 p.m. in M244. (■'all Rriir /.eJliM-r ill rU. 24*»4. V. Students climb mountain for AIDS research 

Seeing 
double — 
see page 6 

■ W W— m i ■ ■ iiiiiiiii!i Ill II I II w iiwwiiiipiiipiiwiiwiiiiiiiw^^ 

November 19. 1993 A Hawk 

hurting — 

see page 12 

^ — ■ i K i- N iiii iNj ■■ I I Mir 

\olumtXXVI. NumlHTll Senate donates 
money to needy 
familv c imor-ir^Omt J ' '<■ SlHtaH S«niMt hit JhKllMl' 
• ■■'•«ltl)«lll|BI>T|*ll«l!l»l»M<Jf' 

Ijj3i*l> til tht PuLiunr T ■■wmtiip 
Wild thr t'iull ..( !,hr oiiiiinj frf 

(tml wl lihMm. m tmm uaar 

pamit iff SciMNK JoTf El)» 

'Tlif lr-»«iiuf mwiiej wie4.. •ttl IV 
.i*«i .'« tuxl jMl'CliilMif . mm th» 

I lta«llll,.1lMMMIrltltl:l»,ilt 

•m m .ifaiil mmmf tm ii >ti t> v .1 
Am mnwmfmm ilw#ief wi* r» • Harper custodian remembers the tragedy 

Nicoulakos recalls e\ent^ ,. Aihcns police officer ;it time of Kennedy murder 

f KlMWH OduMD I ,. N- m .>iii tu-iiiT- t..i t.,.r|mv!i.imih '" 

h u... -iiii'n !hj! he ,,lri kloi li- :;i| tm ti» tllC: mm- )il|)|*i«»l Jllri Ilur lat^ l"Eh« hi4«.r t.i hn ...111 ^ i'hH"r»'.. ^r. ttnteinrtafcij.' 

t«nity wat^'hoKR. t.ti» »oi.i. :..». . 

(»r WflM* O'illl die |CI]|XMl ,>n.t :t ' 

i'muo tii'lanil lllc |]iiwl.» a» n.iai< 
iKitiiM. IB MM ipfitiivil. '»« the 

t'MNMMMtilitulicniiaMiar! ■ 

i^<IWMBm. loMcmitlllfcr'r ' ' 

KiaH.KiMi.HiMiaaii|Lanvii- . 
*'iM bt $amt wiit' Elbit tit pKk nut 

ICIIIi', 

f dm alHi *mI iImi. a (n,i«|. ha m iih 
•»-(ifmlii*Mf iMwt iMf ht put u> 
|tllwr. "Wiili'ilteWlm«'«<:ncy. or 
Mllll: iikJimIc IWit Millil lllc h • >iri 

'J lli«iirimtu»f'-!'> 

■ .- MMwkif tiy '» J. m ., ifi 
l)».«ii*«i w ""W«,)M»t»iin»:.mii»jr 
II • tiiifimi M riiniiiii«i « imitHt I've 
Uwm." E)lt» uid 
*itf M.iii lr\ ,IJ i I ..HI I I I! 

•»i-rvKiie,,l[i 

i.S.Irr h.- ■..J... ^Ilirfii^lv i.ln'u- I.' Tift eraRm ruM£ 


.fi.M'iinHti^ 

^■,liL-^ the r.««ni, 
'niMhi'ughi ■'Yi.Hi 
I't'-v. .iiliitc fvm 

'*^'i- .ue (iij- Waite and Healy link programs and styles 

clasNCs coifiplcmeni each other and offer sluderits chance to "eniov learnin"' 

■ " " if" 

^ 

I KimwAbMiii '1 

I £.*«•-< -CniiK 1 Adopt-a-family 
program looking 
for support -ii'wiMi mc j;.»», ifie ):,i>i .1.0 J ihc) i.nnpitji 
' •# IMI« atirtirt »f Mto «l Until >*:ll |lli,.:l 

ii ■■ ,- ■- - .■ 

f "1 KM s imMB' M lldlll Watr 

■ttldf l»ll»llliit llMM AiDllf ■ IMf J 

" He«l> 4*<I TJieiJ wc ti« Km' 
Ml meiJ m ti|«fe i«t «Mai hnn^ ■ i.hf 
'*wiiHHin..«iiii,'i«M: .■ ii.:i..n ■■■ ; ■■.., k tht<l 


t'l ^:ifK will re jv h iher 


■■.ui\ ;iv- 


-. J.w-s 


1. i,^mpJr- 


ma^ ., ,:L';ni>n 
:\:tK.n .iilhs;- 


: [ 


\U.iu-s ih«" ifuc vjvrii ..ft Uie ChnMiiii* 


^^^^^p* 


Si « (fiat ^'f ■ 
ScjiMin' 


^^^Ki 


'^'^Hkiili H.'lti.vi. 
PIcjtw ctmua (70H} 35*l'ft7(K), 
kbi^HiM ymt havt quesucms. 


^^^^|r ' New»-2li3 Editorial-4 Opimon-5 Arts & Entertainment- 647 Fcatures-«&9 Classifieds-10 Personals-ll Sports-12 


News Students find help 

Tilt Mapt IWi L* .MM. M|ti ufan^ r,,^,^^ , „„j^, ^,^ ,^ 

■KilMllliMk ••MIl.MHil-l.lul.leHilRIMl. t 

■■Hll)< <(■» M mltiirttrt liim* tin 

.. - J B' IIIC Ml MK ' 

?,— **"■"•'''•*•**•' <■'*" « "•" "• »n-«* tfrtr 

MTi iMiiiIni III. aiM|iw|. to la •. nat 

.•Willi, m u iKiMwt to ci«c «. « Te,„, Tr,(er.ii. « ««,„, ,,, 

M .w* . »c«t ,„ „ ,rt ..« «,,,,.. ,h,. Mm L*. „«,, h, .,^,„ ( ,„. 

MM]. W'lliry ««'i|*«:,|ii|.ia,:,,. . , , ^ "™ '"'• 
MUM. «:a »,«| m 'MMr .M p«:c a,*, 1 4.4 ,. 1„,|, »„h.,.| r H l«w„..' 

•icMlMKliniw »«M Mf T .atw Mid (lir IM. ij* ,,. «.„.« '* 

■BclMilMfe, Siinl»Kii;»4re.iii... ..if, 

Ilii piKialw M|B. laliKt Mir ,«^:, , ^' „,, ,,, ^^ , ,_ ^^^^^ 

pmiiw^ mmmi at «cMf. m .■ ciiia*. tMir«tiili> ewulM ,„ i, p:„ ,.,.iin(,i«. 

•.*. iliei iil.r.iMii.|»iMr m rf , i,,,^ .^ » p^,.,,^ ,„ ^^.„ 

«•!.. m niilcM iMfitiiei IK itif m 

»-.— .^ ^-^ ,'"*■ **>«a»«|il*iH|iJI»#««it«ft.. 

I •■» k«.aM ..I Hit ■.Ih.lJM: .Ml in, «rf^ ,pp^,, ,„,, ,j,, ^,„ 

~ .inallttK.<iircu<inc. The Harbinger 
is I(x»king for 
writers. 
Anyone 
interested stop 
by room A367 
for more 
information! Agents and Brokers required to take 
continuing education courses M«i«t Will .iflicr ■ifmd am,m . 
Wf edhcj .Ha amna, m itj) etfjle 
JiiiiBI *.: in ntt rf r>«.:f nil)«f 

SfaMtd* I l.ik'iu 

i.|U*lf.|.J 

" thfibir.^' ... 

.| Jicm** MMi (.fk- II. I. ii^<i. 

ripiMum j.iit 

am.1 M*.() I'W r....,m.pl«f itir-* 

H.jri> ' . ,* .J .. , ,. ,,,., »maiit«JjMor)' liM. 

rrsiietied »«J %k.llr4 real f ,ij,r 
niwi.iK in the .ikj 

TV CUM |,.r !hc irrninjis 
t.. h anil uill iiHludit (he leM 

■'!k,!i<> .,i,hI itli handmin I ihihly I 

pn.'i 

• K ''.-Mil 
trMitis, I 

unth h 


Harper earns award 


■iWJJJIIBf «0MiWiii<lcMt>n MUiM ,1 

MVO' SOWlilll HimlBlllil'lil. iiiHImm •»«... ik v'ouii .aiM gam t.(i«nif« m .ni|i,rt,„e immmmm 
- ..- ^ ' «*•»•»* and telat quaHiy 

• NmMi: Cwt' m4 nmmmmmt§t». 

• fuMMilug,. PiiMie ■fimanii 
•A*iwtlil(HM<CoMtilll— l.lli.ii< 
f 01' MlWIIIMtan Mid an ■(ii>lie»|.,oirr' 

Call *t ftiMitmm tH HmmtttUn m < "M Iitei.tut, lT;-,.hii..l.,K> ma] yl^MMETiiiiiircoiiiciini; 

JK27 fM m.m. r.rr|w,.tM,„ wmWiIc ftiir 

iiivwtml. Dip imtCmWal «!«■». 
: Ultaliqr fiir ilw rigta nmw. 'hn «l AJnmlm 


A niruld pfn(raiiiH:i|. ik),|| ■tinam'i 

» the •■«« rflte aimtrK (-....inf.I ,,.( 
•G:»miiii.iitt> CnHecc .*ilmi(iiWjr>T\ 

.llriiti 1*11. h wiij (>»[ni I J Mok I . «., 
tlrchiir nl iHitper' i .Man Mk jti, .naf 
i:»r\f.l..p.trm tlcpmnai «il \ht^ 
heth MiK*).. Ortt pf Atjuifmn 
l:»iictiif»iiiiiid|.jinnu<^jt StuJirt., suh- 
mmeif I'hftmtiunjt mni.n...ii(.i,.n ..) in. 

'^'•■ ''>'ci"Tnmu'ni[v [^.jlami; 

i .'' M.i;Ji ti •nr dfH .nhrj innniu. 
""■ .- .' vhitr trim (j.>litc 

"^■'' ' .inJ'-nn'r trUirJiii 

llvti..,., ,1. 4 [.injiinr prfLpnliiin ,..| 
mmm, (ln-iii|ti piiina\hi p » ,ih i-d *, j 

WwpFf ha* .rtifti ,i„h ,(,, R,,ji 
mt Mr..*:.«^ p.iinr fVp.mmcm. iti<- 
\hrn(t'., P,.|„.,. ,..((■■■,1,4 (-..univ,, H Si:h.».iOis(m-(2i.lir.dnT*nvriafsut. 
cr\s in [hi^ .["(ton 

Thi- f.»)kc S<rifhh>rhi.M.M( Re.. 
louiiT Cemer. E.()j!rbr>i.,li/Ba)d»m 
V,tm\ f imiroumiy ttnto iinrf Hjn<< 
tjn.ve Villi(.T(:v,nimumi_v Onro art 
ih»M cuiTcni «ampje.uf himsHUH . .pii 
plexr* uhiih are tht ftituv i>t a new 
furni III ■■tutimunity deitliipmeni " 
fh I* 1.1 utt I ■■nipli 01(^4 ihrvitif h pajtiin 
■Aipi jm<m(; edytaiumjil rn>,(ituii..nv 
iKtiiil nenKCt *!() puWif sjilfl) 

Pjn ri< (hr iciiiTia d.r (he "Brn 'i- 
l'i.leaA»iir4"mJuJeMh<'icplK;*i'i!\ 
.•1 Ihepri'frani 

Mjnv ti>m(nuni(iei iiulujinj 
H.mi n cr Park . r. ».n4 l-jlr heath. Llfin 
and rvrn (he !.[aie ..( RiflJa have 
umiAled (he Harper SiatI r. > jsmsi m 
>iiiiher p». i(>tam ileveli .(wienis 

Harpei h,>p(^ iiu'rejir iiinre fur 
(he (uiurr 
SUNDAY, NOVEMBER 21 

1-3:30 PM 

ARLINGTON HEIGHTS CAMPUS 

(■■k-ri-\ v-H.r ..,<,v,rni(,irv t«'i »-t t.rMh.tnJ in(orrn..ni>n 

""•''*■ *'- ' n^'fo Ji^-ra- r'r..«r..n,, ntU-tcJ at uur 

hilt MTna- Nurthwt-M sulHir!..ici lamfHis' t;\,r (..ridry 
rl^«■ll^,•r^ w,l.l W- on h.,iK] „■. utter v..„ jvrMmal .ulvia- 
l.Hi II .ik'. L« .ici%wr> >,n .KimrsMi.,, rri|u,ri-(iH-..r,, 
*i'iiiiru,i.il..iJ.i.,riTru[>,iortiin.t,fs. rrarisl.;rrin^.pisr 
^<>-.tit^ mJ r.,r,r.,»,t; r.i who.. I, S. .u,,,. dKxk u^ ,.ut; 
ivur Dpin H.wim; ci«ild ojifd d<,..r^ (..r you' 

Albert A. Robin Campui: 2121 S Corbk-rt R...iJ 

Arl.ri(;t.«n Hc.t;(us. IL tiOOOS ■ 7aM/4 i7.92(X) 

Roosevelt University 

A MfrTft-KllTAN IMVERSITY DH10TH) TO EXCEUiNCfc 
Finke receives certificate Inn fwit. «if Ciiaiiiiii''' t cnmjiteieJ tht ttmm tmattm iHe ii«i*iii(l.'ii«:«rt,BU^, : eomiininK alKaiim • MWMlilir •ili. ■■■HMICIMKCllllRt.lMltu ftirthe, 

l>(i(iailaiialii«ii|Kai„j„,, *ii»iiW(. (>i*l«-)«it;in ■mii , I ««i,|t,„ J „ „ 
For olitilmal 
liiriiet't cMtfniiin;' AHENTION COLLEGE STUDCNTS 

-nrr*^ JOBS!! ,..>. 

YEAR ROUND PART^TlME JOBS 

F0« COLLEGE STUDENTS 

— » ROADWAY PACKAGE SYS TEM «_ 

NOW HIRING 

Appry in person 

at terminal 

* W»ft up MS Aotrfl Wk » m tii |MH«a,' . rnmm /?PS 
Awrd.winnjny Nail 

Work h, K^mif ^f,,^^ 

Pkialm 
J59-6548 Full Set 
Fills $J0.00 
$20.00 ' Suiwrior Wortt 

^ot Kuifgcratcd! 

Vx Pniiier SwMtation 

Tw«>.W««k Warriinly 
Based un Regular 
A:}|NMiiimeiils. COMT 

WMSfTWannn 
CM'E.NS M AEMKi-:R 24 EVEmHIIKKI.: Seminar focuses on managers 

Reiniunwn. ,.« the br,< iL,d hngh.fs. ude,,, „ ,™„,,| ,„ .,^ 

^^^Z'^z:^Tr? '-'""'^■-^-^ 

OiKuakm »il:lcaieron >nnova,vf hiring terhmqufv Pan.n n „„. Tleacliefs contemplate career changes 

m Itt* «w»k.*h.ip. Life AftwTejchins. Whaf, Ne»i'' " hemo h-i,! ,x. 
AI|<ii«^ii.R,«d.P»biine p.m. lam w 

iKvuwiil nn Thry »,U u«iiM«:Mii»m<ntrun,enMto<J«ermine*U-. 

momty »l»,<n jnd l, «njt.rin(fr giiuli "«■•■«■ 

T. Jllt.rc^lrZK'^'ir '* *"■ ^''' "^ "^' ^"'"S' C»«r 

mrt'r.^ "■ "*'"" '" "'^ "^ ™" **• "* Harper offers new course in socioioey 

im m urn fof ihe .pn»g « «™eMcr. HawCllfgr has «kJ«J » 

ZlT^ ""• "■" ""'*"^' "^ "" Nilure u.de.1 w* 

F-wpi .* pe. vie i<K) maea«nf in„„«. tatraijon «<) ,«,«„ 
*.«« m<^^m«H m <M6er .., help them umlmund the dSm ^r 

M ai4 UK MKiol,^, („ mtm»,„e* CHher .Mues mclade f k4»l Zs SwiBf to encourage executives 

-ItolirrGillege .0«<«1.«» l«-he«. Wednesday. December iTf i) 

P<*et-iiirtW| -Utt «e Bherem m the pt^mi. M-. Swing hlmet 
2>'"y««" «*«» to- *.!.., .. ,nn«:«. Jdet^t^d ZZ.Z 

iii«i»«tir*inl. '3ri*ni«iiioii» 

Ci«i|iili.|ciiM(« mil f,.lk» ih, pre«.nt.ti« The Oual.Iv !un 
iSmm 11 .»e <■ ■ jene. Md m Hmptr College 

t1l.a«i rfte l™K-he.m ts $17. To legiaet pkmt all MS-M*), Center offers workshop on decisions 

Harper Ciillefe fjrrer TrariM: 
D«ii:»iM»-Making"»nrli,»h<ipi,wTu! 
■ the Nortwisj ( ■..«..., ,r, : I J , I i , , , , , 

The pri,vt> 
mtyoKiiulf- 
imlanr). teit 
mMpm-ttmt; 

mespii 

cnlliteci'wsTraaiiti ' "'''■""'*'■■'■'"■ ■ puNit eitipJiijment. full 

' .. •!i."pj(il.s»iaie«Titn>wiou*e 
'>elp«# uanMuon and hmtncmiCM atmn plai fm* Editorial Editorial The Harbinger Belushi and Phoenix 
singing the blues 

What do R i v f r Rx x- 1 h x am Mi >h ti 
Belushi have in cittumun ' lk-%iik's being 
ilcad and fani "(s, thai is Well River 
PhoctiK tJJed t)t the cxxi same lethal mix 
thai killed intor John Belushi a herv»ni and 
ctieaine "'speedball," „r lu the l.o% 

Angles Countv roriinei \ ultKe. 

'llie lo\iet)li»g,i.\| tests, that vu-re 
preformed on Phoenix officaliv tlexin vcd 
hi> clean living image Aca^rding to the 
tim»r>er'votfice. valium. manjuana, and ihe 
mfanMHis "speedbaH" v^ere all found in his 
bKxxlstrcam. U. Nils Linder Itaci this lo say 
in regards to the tojiieology test "The hcntm 
and ctK-aine alone were enough to kill 
Phoenix with 15 minutes* The "speedball 
fust aided the suddeness of his death. 
Witnesses at Johnny Depps Viper Club saw 
Phtx'nu lake the lethal drugs, bin Jul 
nothing to stop him. There v*ere no needle 
marks tound im Phm*nix. prompting 
speculation that the drugs were taken 
willfully. The LA. Shenffs Depanment 
annotined it had closed its invesiigaiion inui 
'*" ' ' • 's sudden death, ruling his deal ti as 
.1 il 

The nmvie that River Ph«viiix was 
wi»rk»rig on betore his dealh. ■i')arkbl<HHi." 
will probably stop priKJuclion b\ ih..- .-"' ' ' 

the week . The prtxlucer oi t tie 1 1 [ n j "■■.. 

Powell. s,iu! It would Ik- viituallv imptisslble 
to finish the film wiihmit the k-..khnL' 
chiu-avter. Though rccciii rcptKi.s sav ttial a 
stand-in may be placed in the film- 

-Michael Molnar \$fiv«^^ t'ditoriat RiMni f PomcAUi Incomect j Kennedy deserves better than we give him 

Thirty years later the count r\' refuses to know the facts QF^ ■ 'tie ii .iuih< inn , J. r» t j,,iw I t'lri..! Staff General lnfi>rmation 1 Iw H ,t> S 1 nj;rT vvck; i"'mi> l4>lteisPolkv 

■ -I (lllii ft-pln-- ■ ■ ■ . 

■ ivilhh.'IJ i.i[s,>ii rrijutM .'\illrti. lli'K t 
.11 Kt ii If I'll tlors ol this |\i}:ht 

.!>\"tly tuthf a.,Ki,'rtist'r, 

l-o|Hn(thi l>«.i Ih» lijihm)(rT. ill rtnlui rewrned 
Innocent or not, Cardinalis the loser 
Tmm >«"»'r '■«'!.■'? ""t-Mi*.. .««*"* "■ - \ » tht liMKnt""' !■ 
^ ..•.,-m.i.im Bf* <>*'■"' 

■•' Icjrt lellMIt I IHIMIH* •**' ■■...inixilw ■■' ■■ ■•*" 

•i'd .1 Immigrants abuse prog Letters to the editor 

make benefits tor ihcniselves >i:ram to „.« «> iwrf-"- *'^'>'*" "^iirf.: *i* m men *> ""■""'■ •'"; 

.,„(»»<>»iii»".«. " 

..,..,u-il ..'k^l.'.- ■ 

(,•1 r«iiinpt<' 

I ■■(IW»r shif til* prttH'.*' '"" *■- 
.-Mfniiiit.wwi*'*'"' iiKjir Kc.nlcr jpp' c.u,nvc-forpr.n..nglcucr.K.,.,b.«.,.lu.^oo> ■hit lr» 
Vwi **J.'." IT,-.^-.! 
Pkgtft Arts & Entertainment Two reviews of must see 
movies are twice as nice 
Wkf's Up??? y'our i;uiJc lit 


!Jini-C\nkll' 


l>iri^Lti«J Will ■nil ii..i. Mori uHtrin |<> tMirn? A retrospect of Alternative 

' '"' '"" J * '■• '*■ -. J iilM: • «h I lu...lr y I >■> . ■(• 111,-. Thf Sun ' ' ^ ■• ■ 'I r »«• .iMtMi:- ,,|(,ii,,;. l'«M"twn| Mrtivi I. ,1,,, 

Ita* H« ill (:"•«■•■ f . Mcf 
Inaial'ntPifclWiIrk (nr*, iihiiiii|[i 

iiw rill* % 

•f . W<4m CJli AMlHMM IHlMt- 
b*. .'vfibiMi-atKiiifiiK'iMHir 

'IHlfM} It* ■■«•*' h 
fHUMIll tWUfcilll Jl'"' 

trf « iniMi.: k. I- 

Ninwrifn ,..41 J, 

HiinW •> 'ipi« lint MMMKlt MM 
km* «ii» «at •tllHt'.iMcm tn 

iLi- c.ir* . i( ... .ll^fc itlHilMD. .(,'(. ... '*>•". << •v'ksir JkM hr«^ it..-,. 
.ri..iinw.i ra. i'«i«-' pii.fw^^.hr Attention all dub 
heads and members: 

What is >t>ur clyh or orgiuiizatitm up 

lo? Do you need more help getting 
together a spn til project or event * We 
want to know. .Stop by The Harbm|:er and 
fill out a Club Corner Cut-up Let us help 
by telling our readers We're all in this 
together. .'luHiMirriOTii 
■iriMiiiiiffe ' ""* [..I ■ ''rlJicii V Tilt Ln . -' lui d 2 

*f..^^ up " '.'( ■4.l.ll.l^•^.I^ .11 ij WHCM'S top 10 ?!?! .SflQCJlk Kick Oui ihc SaiJiN 

Break il Down Afsuiri 

(tpic 

Ju%i One t-u 
: ("HilVV.ir 
^ Kri-f >'i>ur Mind 
A. Hat CwiR-^ Yiiur Miin 
IC(. Rump Shitkcr 
fe. l.rPSC:ttmwerctiiI#l4 Biiii Uraith */H Rollins 
TfarN F-or Fears 
i'cirl kini 
Kjiih No Mort* 

Miriiviry 

f iuns ti' Rivses 

En Vojjue 

Pixies 

Wreckx n Elfe* 

WHtM Weekly Crossword 

literature 101 " BtOmnrn, 

Whoever said '^''*''* '^''•' 9 

can't, teach' • 'fmxirm 
I'hr riin'^, I'Ujpif,', \ji|,„,^j 
•^'-"«- •■*■"■■ ^11* J, J !'f'.»iii*». W Br'klrn 
tir*ht- 

P»««li|l *IW!-»lill,»,,,' 

•VPIK'IIMil)' Mtlta«lt»'|||iBi} 

*iiwS«iii*iii ,4 ll.« w«t|| 
t<iiMfnu)< „ Ma^jjinutv j|», 
<■<»** '•ftmmmC.m.ent. -""•«*Bn|iu|.|H,|^„ rltnilti,m»«B,„ n»'M » Mill wtmat iMMM. 
■ f^fHii*lj Ikv pri *[>(<» t, 

vt»»«l|ft|| Bomun .|V*,.,vn, ■; .'. 
"■Jitft, tiiniliiiiut* ihrjurr 

^ ATS hi'iam j 
'"'■"" ■ita I nicmhri 
**>'P '1* mm Ulan 
W> piinwipjnti 

i<-ih.»<<ii-rii-mnn^ 
Mcrtinr . ,,,• 

'««Uf [117; 

TJi.-« „ ... 

MT5 1; ,:' I h»«f (<m M-lf.«t»Tm. M> 
tm^Or Ml nw. ami I h«».- ■ (uril 
timr txprminx m» rrrliiict u, 
rmaiii »nn«rn. \im<- 1 iiiii <»a,. 
pi«l In mmy KtiWii.-. rwrt m 
•••riWT. I lui..» pr..l.lrni tindinc 
IW tkiw w WHialiisc. M, pr,*. 
IriM ktrp rrwttimc anund each 
•Milwr. PIcaarMp. 

I)vsperaiel> l)tar l>ai<.j, 

Wti«nll).,rniiiidm»MMtr v 
»hit«»ej.Ur «iih.,ul hrr ki»». 
«"!!■ I wi-Mnill) «pj||(d gr»pc 
jiii«aM...,rii. Ifiih.nnd.mil 
***■" Wll n». M hat should I do? 

Spilled sl-ijcr 

V> rirr ii'vll >trrn-rthv. 1 hfU Dear Spilled visicr. *, Irjrvr -ini,! f I h.<J ui t«j,irn turn t,, s,,j 
ilhrrr(iuii»r«,i,|;f,), ).,,i„j ■■r'l'"ih<-!.,'ji:.. ii; 

"■•■nictlfin wiKu. 
-: .•'-»■;, lie \hi; ir- ' 
Shc'lljp(Mtt:uii- 

11 nM>hf,vlv![i.. h«ti "*i*»li;H» iftWb J ih*ij.c , 

"«-||ll«||*.l.»^> -hu^', Art exhibit opens just 
time for the hohdays in »t«r I>iiisy, 

Thri-iid of ih» wnittiiT it nim- 
l«if md I ftfl m th>Meh I ■ ve htvn 
«»«i:ht in a ml. f cm; Hem K> 
li»iidan)ihiiieimmiim,. ■smm- 
liiMBi I fiwl a» ihiNi|.>h I thf Hiid ju>,i 
<lr<v tf <if III, c(»,»rv, .im. I ,ri 
Mine iiKHi uf ihrm. ir thtn k 
liMK. ahai iboiatd I dn? 

Keeps tirklng 

I ri, . 

•I* tbr cnj .,* tlic temesto !:*»!.• 
Im« t«p ,im,B( ui HI tht f:*.:e. .ii,j 
' ""~ ' «»mpli\t:; IK-ar Daisy. 

I found out thai mj |«si 
friend n chtaiinj iin h^ fcii). 
frwnd. Hthalwa Bond friend irf 
mine. » I dun I »ani tiini m jitf 
hurt. I'rabrlwMnaiwkaiHia 
hard place, (an you help? 

.Smashed 

Dear Stiiushcd. 

SIJV ..Ul .It II Aith.H.i!b l.,u 

uiieinr (.,.((, „iih,.m,,ntij,-:.n i, 

lUM J wvund tji-tur in j h,,- ,i, ,., 

Ihac niuM ^t■■ .» i 

his R'^trteJ lo t", . 

*'.<it Lri !hi-m >»..,v ,„,[ .f,,.,, 

P'..Wcms .,, ,h,->. :.wn It ,„u 

'■''"'*'■ ^''''■' "■■! 'liJV loM? IJk- 

• thfiTl 

IK'ar Daisy, 

Hdpm»n„d»i.*whi!r»| 
can mtrl vrnt nice mm. J. •till Singlf and IVar .Smcle \H jjv if Tl*f Chli,4^, 

i.« nkilkiMj, „. , , 

C.<ilt«n • 

'•lltroiijhrarni,j,;,t ., 
'*^«*l»l»»ain,.v 
<*•• »<■» i*l«. mtmtmt n,,, 

"•rhr wulutiiir, n. -.,1. '■■ fli.lkc a, [;,-.! 
"Iff J It . j!ft 

! ■- li«b.ui.Jv 

■tJi:h \fHi k' ■■fjiii, il;„iMiu> *uh«',,j!..i^(,d,-.i 
f'lhcf t).m'i pin i...,irs-i! ,„ J ■■ ■I'l.M't.ii^L'iivn*. ir 

■nt'iii..ii,.minl,cjih 

>'■« tl'utukf Iw . *iin*l ^ii»i !■■■. 
hiivtBiiiw,, 
"♦'mi .slill ti.nc ttii- iiiTic, you JUJ.I • ■■'■''-•"' Jcvdi.pjuiCTi In 
"■.-mf.uiHnx-.>i.iillni.iiem<wy 
.ndmmM»(*..p|(. As(„rm™, 
" •jKiJiJc.ii.Hljif «ime<inetha 
vnurr»,,i,iiiiw.ihbe,.4u.s<-if,t 
''"^""""■rk""'. ;.'>uTI still hjvf 
I'iMfehim November is National Diabetes Montli ♦■r»!i»»fiiiie«(iMi TikIw. mmt mm M atliifiii 
|K<i|>l< <ii the I'luinl S:um.|ia«f 4,^ 
*t*e*.. i:M.«iMHWlt.m<NiiHi«iMlf •Tin|iiTO-A 

Mta» mmfm hmmm mmt - M.m:wttm$ Am., turn .. M«i*. 

■ ■lit' mm *■»«•» Sim. iimi. Biau. t 

IfyiMpilWt'flflU Wk ifflllilWHIIIf iHII %h, ;^' , ^iK maiH 'KNtlcyDlniM' •NMfl.DlMwtaiMSu«:Ac 
WlwwIMiMt*-> 

OtAMBltitiliMaH-iiiahKliilte 
l>al)r<fcn iHMfntidwrtt piti^y mt 
wmhm. ji Ikmiac ilw 1* nwdrd m 

>rMi. nwri)), wtdnt fit iMy life 
Tht cauM irf JiAiMM « a 'mi,,. 

itimnm ippnr tit piaj, tt-*u. 

-' nuMililMni Anitntjir 

• Hi*(>imtert (tBpion, * *c <:J (kj - 
t-em iiii,,»<; hidj' I,', h.n r A j«in, ft ,.,, 
OlilMIUilitaur"- . -. .,,j(,„p 

llif|MMCl «. *<• ,,,., >,,„_ ■ ■ HMIMl «(l|tl| lotl 

■ *■■ ItMIW-fMilpt 

•f-ro(«ifmi(ilftin.mi ■ Marl • *•■«'«» hdlMt: 'Ilie hm* 
inHan at '^I'l'mcMtukiir tiltdy in 

t( ym hjtc ,1, (anit)- hMt*, ,rf 
ili«(tr«e» « are a|ifoci»eiii( m) nii' the 
»am«| nicBi. j« *,ui!J N- i<-,.n;l I. » 

(.'"■'nljtlHiMlr 

■(■vDinstJI tiinuil, Holiday Fire 
Safety Seminar 

l-*l 'irjl in tlloAiiit there a.i"ir 
'-'* lire Jim thi 

Hmy .■>( ihi-wileiHtottmy ta,( 
hm pcrvemo,! wiihuMntim %tmt 

Tile killidil) «€.!'■. in ...in hf j,o 
«|Wiilllj «ljii|trr ■ 

<:»« M'MKtj* ■ 
tteiill(l,Vr\ , ■,■ ;N • 

''" ''' " ' "•■ t.>rpiirtni«t 

'< ^wmumirt trjmmwf 
u« mtu«ieit*ntr, vit h.Tii' 1.-1. 1. 
Mimit jitil I'rtfr fire wlei) 1;(h ..h 
fihNiri ,m A ^J I World Aids Day 
is December I 

[>ei;tmhri I . i.^ W,»W AnKn« 
fin diiit ddi.v .ir 'J ,1 rri in [> ;*v 
Napfy nm:tek. »ill *pe.tk .m v.m. 

l>l»JIKl«l*Mie>>. 

Timt »ill iiJ w h m mk mfw 
rn*™ uMr m ihr .Si«ltm Omn 

VlJeiR ;.......i.i ,nj ,^f,n 

m.iiefiiili»h H Philosophy 

% RjiMlt RuchuMi i-dli'N' lie (kiatl iheii hc' iri, I hern.. IT ,(ni iii4 iiBfci) Jio( I, 
•* *M-i|*i rf demn, lilt paib .4 
folilKif It ittc iltw-ipilrflrilfe 

'ri» N< > «l ittai Hint i|iit:iu|n y i«r •-letin il% I t'l) r» » thri mf 111 I !■! 
timtlKT 

llMfcwOci,,"! 

»* mil • *» ,(M« ,Bi,j :„; .. _ ; , , _ ,, ,^ • ... i-„i,n h ,ui j 

•Ulinteiilaiit, '" •'*■ 'w-i'-i-iK 111 the mraJ jn,J m ilv 

-»»wihe' » fta, pam |,|,« j, 4,^, '■■"' *'l>«-'h ..w- ,. ,h.,ii:-r;.:-,; *", .1 H E L PI 
HEART' 
YOUR 
RECIPES AiTwrican H»Qri Aisockition Th.» rec.pe ■• iniendM lo be part o» »n overall healthful 
eating plan. Total fat intake thouW be less than 30 percent o< 
your lotal calories tor .day - not for each food or reci|M Baked Ham Slice Saulerne 


1 2'POurxJ low^'fal. center- 
cut ham slice 
'ii t: jp firmly packed 

t"Own Sugar 
3 laWespoons cornsiafch 
'Vi cups water 


1 tablespoon acceptatX* 

*Tiarganne" 
'h cjfi raisms 
Vi c up American saulerne 

ot olfier dry white wine 
'■ Comtune 
S[;' ir *^a:«r and 


- 


•■' ^wal and cook, stirring 
- andwtne Pour the 
Jies, or uniii tender 


aitileKm:.- 


:-:^ Mluifllffd ?«■ per 


""Orieien'.i 

*mou"to' I. ■. , ■ ., ,. : , ... se,, 

l"'!"" Wv li m»Aii 


. -..■rr.fr.«.nij(Kidai+y 

r K>» Kxiium (moat lor me fMi oi 


Nuinent Analysis 


p*r Serving 


**S ' ■ 1391 mfl f.,,. •. 


r"'. jg .'.>,?(i.,"iiii*[r Ffli 

' B f''..."S»l..t«»of»l 
.» 9 '.1 ■.-.yL.r.aaiu'BlwIFil ? 
? 
▼ 

? A^rttt' ofHeari •lieiMlK...ii,eK,,„,„,, m.iuth 

arrii"iwcij.'hi-.l,l,mn 

hv r.iin, 

i*hcii fmcnirliipfJi,; ,„..h 

wwieMli-tki- 
IhKir-' >, 

■H'tlf b\ \).»s\ Roman J 
▼ 

JL 

! ,u;il 
. hfi-n ? 
▼ To my champion: '•l>»vl:m'lW,fhr. , . .'. «d^iWB» 

■'■> l«ai«>i:iliirf 

' """ "■ '" ' "■ -"■' ■™" "• "• "t»«»||li<'iiii lite ItiM) 

■■ •ll'.jitiii leiril 
'«:e«<lilM|fin. 

i''ui rv. ... 4i/' ">.i.'. i*.MiiT, ftn heiiiri 

I' v^rv r.j|' . 

I ii^rt ri'ir 

. .__ ■ " "Itft eillliBim 

..riJiwi "id' i HI. J Self 

by Rafasl Llorcnic Di' 1-1.1! .kfinKilieiB. 
ftini,ii»ijitl',i(iiir Tliwc'Miniejiiilife 
»hoi n>u nm) .1 (ju-n.) 
s.-mninr l.itarc 
until the i-nd Love always. ^bur Princess ..... .,..,»,, I «.,. 

II- -u h,-lfitul-,tK ,.- . 

IV Ji-rid h..ifijimfi» 
li'mjir life L'lf.,im 
i ' M-lfii-;v.,.,r. 
in ilKi inirr. II Gwen 

hy Rar.n-I LlDa-ntc 

She'i, hlc jum 
r<-liilsi>fRed 

A'.ih..ui;hiM>( her 
('!.« in im hcid 

'Die n:»« hai thrum 
memmg if I ay 
Ti'tiraipitwrtmj; 

lt[Ti(j.|i!,mp|j But 11 I j!r«p 
-ii vpecul H'dt 
(hfroM-touWhiiii 

lllr-d.vifr^ m p;., I *i.l> thi-. nisr 
«»» my perMnal llowet 4r9 ^ N«»vcabcr 19, 1993 Features Page 9 ] FlhotoPoll: What do you think of Harper's 

new sexual assault policy? Ihv Hiil ArendN and Candy k» 
Laura Kuhlin 
Sophomore Mike Anschiio 
Transter Niudcnt Shannon Brokaw 
Sophomore Jerome Payne 
Sophomore 'lihink ih.ini n .ii;o.<i! i.,ltM I iltmk 'I" ■ 

no* pei>pk" *ill ii'.ilt/i- ii'ti-v --..in'i. ihi 

get jw j\ * tilt II. ■ (Ik- t-\()»»htrt > ■ i(ui itKfc urtil (« he a policy '•'- •' j:""'' '*""*: " '>i-«k-f^ "•»«■• 

.1.1) .issult. rl h.1!. btTti (Wing o.lli-ec Im-k h«d il ihcy don'i Jo 

(.Hit .11 li>t> lonj! , ( iu > Mhi nk tliiii I he y •>">' itwng • " 

cm pel awiiv with .ttiy thine. But. . i- and »(«:>*' the jjwper gtrls. taii'l iim .it cum" a pu\ , itK-rt- ...iki* should be .1 ttHtioueh itiu-siiii.iiinn ' 
(CO ^ "^ Cj^l /?«f /Z' ^iK.'^^ir^^ T^ 

10 Classifieds The Harbinger Wanted AdinintMrativr \**Klanl 
ncfdird for llarhiniirr 

ncw!i{Mpcr; l>pin|i aiui 
piiMMn. I>t»rn while 
ciirniiiR intMW)'. Call tor 
furthi-r Infiirmaliitn. ■^ C Help Wanted J [Help Wanted j ^Help Wanted J (^ IkiM-h or Ski V.rtmp 
Promiiler. Small or brurr 
griNiiKi. \'«ur\ FRUK, 
dlM. or I' \sn. Ciill fntcnialiiiniil i-mp«ojm«iil 
makt up t« S2,<I0II- 
UJUKh' month UmbiitK 
ba«ik t«ini"i>atMiiiiil 
i:nf(li>h in Japuiu Tainan. 
«r S. Kitn'a. No IfachinB 
Imckgnwml nr A<»ian 
taiiKuaasr* m|uir«l for 
infornialion rail 
(2«i«iiM2-n4*. 
lAl. .I56W. Major Corp. looking for 
p«iipk U> dc*tlop and 
manage di<tlrtlyutnrships. 
Co. car. fiiiiiiiNlic 
vaialion. hi)»h 
comnmsion. For inl«rviei« 
call I'riM-illa «l WWIM.V Now hiring for part lime 
holiday sales and stmk 
piisilions. flexihlr hours. 
work now or during >our 
holiday hreak - coniatii 
Kxprfss, WfHKlfifld Mull, 
Megan or Kim 6l'»-l7(i'J. Typing Service 

For all your \y ping ntcds| 
(all .loan at 4.^9-49.^0. 
Hheclins/ButTaloiirost 

American Adniinistralivel 
Serviies - professional an^ 
conndintial - term paper 
resumes, free grammar 
and spell check 465- 1 l.'iS. Ad^erliw in the 
Harbinticr. S«ll llial car 
i»r renllhiil apt. ( all 925- 
MAO for more infor. 

r/r. P/T retail J»h» ■*■"■ 
iiitlicllari>rrlN!itriii. 
fft.OO/bour: Immediate 
openings. Ihiy lime, 
evenings and weekcml 
iMMirs acailable. fall 
Tbomaw taday. IW.»-555«. 
|]cliMrTein|i»,lne. 

Work available 
iiippitrtinx aduHs mVk 
|)l> in their h«Mie. 
Perceptive. 

ciMnprns-sionale. f1««ihl« 
people with giMid 
lfWKi|Mirtali«>n l(» be part 
of a iciHii.. Call JIS-IM). 
Amiga. CiNnpiiter with 
Mtreo monitor and many 
Xamrs. 1^00 or be<>t offer. 
3727425 after hM PM. CROSSROADS Health Care Center, Inc. The old name in heailh care with a new 
look for the 90's 

■ Personal i/cd services 

■ Female nurse practitioners 

■ Priced for the working woman 

■ HIV and prcvinancy testing available 

■ Evening and weekend hours 

■ OB services including a certified 
nurse midwife 359-7575 
Call for hours 
512 N. Plum (irovcRd. 
Palatine, IL 60067 Let S ^ 

'I'll 

Iransier Delivers W^ Education 

Al Ura •« iwofnu* Hie nmncal i>«e»«ui«« iwicaurd »nh college ^ A» i pickatt h«i«Wci 

fmi ■*€ «'l ctmpmy m iln imcLjit bunwiv 

Here's whal UPS has to offer: 
. S8-$9 |HT hour 

. MonJjy - friJay 

. Full4imr bencrns for pan-limc houn 

• Paid VacaiionVHohtlays 

• No wcek.ctid& 

Two locations lo chmjsc from: 
. Atldison jr PaUime 

Shifts a»;uUbk for; 

l.oiJcri / Unloiidcrs 

5,00 -y.uop- 111. 

•U);30pJiv •;:30a,ni. 
•Addnon only 

•* AlltiiiCii^M m«' be ill k*M l« ytM^ ohl 

Ap|>tical:iora Liken on campus 

1^ .inDING -*" ^CKOSS mOM IMORNUTION 
MSK OS THi: FOMO«lv<; D*TIS 
OECIMBM* - FRIl'VV l«AM >00> 

DECEMiE*' TIESDU »*> ■ %OON 

DECEMBER » - WEDMSDU SPM TPM 

•Fut mlontutioti m oiher UPS locitmu pteJ« cotioci 

jour UrS recruHtf l>m»t,l> , mi k-IkmIs pbctmrni olTct 
WORKING FOB STU0ENT5 WHO WORK FOR US. 

UPS DELIVERS EDUCATION 


■■■■■■"■ ■»«?»«-. ;«,er 

I ^-ukinfm. 


fXusy. 

■'•'<»'» J«'«n„v„ur.. 
TIic p,i,„„ 

Wki. kit (h„,( 
KA\()(. v^ 
f*tm: Cam- I ' ' ''man. 
1,,. , . . , , '* Mid 


Thr-fd I,,,. , -'•"■>' tit:lp,ng 

'lit ^it .1111 ...L L ~ 

".ad,-;;;; '"'''"-""'"*-^ To Kiihin Bortntc: 

Ken T": One W„„,,„ 

'''"■"furit. tor ih,. 
l'")iil*y. 

"'-'Uei.T.wA.nt.ng 


„ Hell. hell, heh 

Be.iv». l-tre'Mv.... .. 

^!'*f >■-"".., ,c,u.ei, '■mM'iil (,,.),,,,,,,.„ '"""^•""">.v.:Hir office 
A c..memtt( studem. '•""O.plcscre.urT.to.he 
"P'He.Hrrmyhftm NOWHlfUM^ 

^PPly In person 
at the terminal. 


W'E CAN HELP- 

_°?™^ Can. Sui* a, J|'^"™«. la; 
* Football season comes to a 
close with loss — see below The llnrbincer. Nintmbtr 19, 1W3 J 
Page 121 Hawks lose a heartbreaker 

Chaparals win to claim 5th championship in a row Mtxitm Jomt H.ir|jrf'» H.i»> J Finally, the Bears 
pull out a victory }\\ . And 'X.\':m WiJ c 3 Game. *e bunk *if iht untoeanoii. 
inid gtiyi veniB bud luyt. the 
Rctitl Alliiuict ifaiHl llK Evil 
Empi«, i'rkt iir Pep^' i'4.l'-.i ■■' 

uitleaile'tl xniHiifhjii 

Tlie i*i> hevi ten-, v. 
(iBUhill ma m Si.iuih Bend u- Jr 
cjide w*i«i gru l^* N- rftjmbfr -'fif 

> .i -.'■:■• I-^ 

FrglMmj lii* (t» •« mk <i( hen 
ttam !•-'■■ -•■■•-■■'-.'-" ■■ h-" •*" 
%m*€ t" 
in cm ■ 

mg, III': 

(■nr .!■ fi^pwi t«.:> wi'H A cKm one. 

The Be»i n»i a tmit:h nwdrt 
v»a[it *n in SI yutfurm C ,:ilit« *mui last 
• i-p'lt Ttic iiulinik » ain't briilum 

*n II ihat(la>.Theif 

'wtttiMnijhlpmics 

Itlt U! pljy When the Beari, »d Builei wem lii San Dtegn. mIcikc 

(ell up<m the potmn^ inf iIk game 
Bui when BuUer kicketJ ihiw F&i, 
dml Conway wlded a wiire. die 
Oturter fani ail tiul headail l«r itr 

dwic. 

Sudcknly theCharteniUKheil 

<he 2] wtlti but one inintilc mtwe ui 
play, and kiLi- i'*n r :,m*v u.;.. 

tJlrJ Intel: 
iuH-jl unthf ' i fkir^'er'i, mr iKk w.iv *kK' itvIT 
Oko)'. so the [".wiry Icivcs 

<.! ittirthing lo iJe<>ire. bill M' A.j 1 1 he 

Bran dij wm, w thal'i ill llJsi 

,„ ■unk. 

')i>w 'Nhii ihem Bulls" The 
■i.itiil CeltK'S umie in!i' lowi: 
rl.i> ifflly thifegoiMliiu !■- 

■ I'ltall and »uH b«i tf-; 
'" Criinlfd, It-' 

■ .c-r Pav, !?!)• 

A heller lest •■: "n" jus":- 
etiiiw«.<in Tuesday in Seallle. Tbi- 
Siipeminics jit one ot my Final 
Ftujr pkk^ in the NBA 

The Sillies should manhandli^ 
the BiilLs. I)ui Chi. 
lucky twice sod™ : 
wtinj. WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone interested may call x2461 for 

further information. 


A spin on 

Santa 

— see page 

4 

^'^IM^^ I II ■ Ilili i iiiiliillilil i 

IHcember 3. IW3 Dear Daisy 

in distress 

— see page t-see] 
ililliliiillliinf III. itudent arrested in 
leries of robberies 

tVaw Ccwif ] 

— -^ Ih- ■„ . • I •. a \Wy - 

M« U.n.,:..t R MltJ tl'.nn H. 
■« i:rtninia( ' 
liiiii : iiii Ill i i iip^ 

Volumt'XW 1. NumbtT 13 The Harper mens 
basketball leani 
has struiigleci at 
the beginning of 
the \ear, start mg 
*)fl with a 1-6 
record. Thc\ ii\ 
to hall a tour- 
game losing skid 
vv hen ihe> travel 
to Xa\ ler. on 
Dee. 6 at 7 p.m. ttorney available to 
lid with legal problems *t)M'0*M 


3 Community Service Club lends 
hand to local homeless people 

loiR^>s cluh nciJs volunteers I,. m.iII ,iM four shelleis Kmmm Duutm f My p.ii - 

" "*"■»» M'jfM*^m'. fi 
.;hlytati,»il.i;,i 

^ *""'■> She ^W\ ».j.ri. 

''■«. Ptttmt M.. 
'(■■•* Mmt' 
■■'m.timmH.a ii'liill,t> Nil' In .*Mn\ Mr' 
I fM hri'n r"i I 'ikj m .J *.iv.. "•miiuiti:nie.,iiii>i»i 

■^■iHMiHli.lo»vi».tl, I Board welcomes tw o new members 1 • Point ol" View is hxtknis:: for 
submissions So..-:-..-. ..-ip^gc? .iiioiltst ft'is and 
iruTi;i\t\ in riiilion uillht 
iimsidtTid.' 

kriv tlmnird. Board iimiihir New»-2&3 EdiloriaW Opiiiioii-5 ArtsiEntertainmem- t>& ti.iltM.>-8W ClasMfieds-10 IVrsonals-ll Sports-12 
u ^ mmmmmmmt Students may save 
money in long run Stitiwfl'wtl'*''*" ph.' I 
M,iir ■■■\M\ mil'' 
ilKWl 1*1' ■■ i,,.( 1 th.--. *ill |M* •* News Nursinj; students 
begin studie;* 

t.jkhitmmhiUtjx' 
HT\inMi"m«i'>i<*»'» 

piifriitns jnJ •■sinl I filter ofTtTs help 
in resume irealion ,;-.:i' r.l! The Harbinger The Harbinger is looking for 
writers. Anyone inlerested slop by 
room A367 for more information. 
An Educational itoctmoiogy com UHniu l<.Its ClAIUfi B*l'l'lll!l 
M K I III 1-1 VHV.-... < ..^11> ELMHURST COLLEGE 

A Leader In Semojt Adult Swdents Through the 

ELMHURST 
MANAGEMENT PROGRAM 

•■Chkagoljndi quality undergraduate 

program in business 

for men and women in business" Information Session 
Tuesday, December 7, 1 993 

6:CX) p.m. 

Roling Meadows Public Library 

3110 Mardn Lane 

Rolling Meadows, Illinois For more Information, call (708) 617-3400. 

! ! \1! II, IRS! 

190 1'rmiicci Avenue ElmhtirM, Hlmeii 601 26- J296 ® 1>. ilji.,! Ih,.ri.l..ir« 

VI,.J(if"''' )•«. Wifl'"'- '" Or Arinrari I .,ml- 
'\ransioTming l.du*>*u<r\ (..-tim^ Ramada OHamOm Mannhlim ru. in Rosimoni, lujr*i 
Friday. DEa:MB£K 17 'ICo^.w^lmv^i.* 'lO"**!!"* 

10»^i - Qi'v '-1I' EduFlsi loprr iwstaw 

<iAn«nAY. DiaMBK 18 80O/76O-4S67 ATTENTION TRANSFER STUDENTS 
ATTENDING 
ILLINOIS STATE UNIVERSIIT 
IN FALL 1994 iTvtNC: ON C.\Ml'l'S (,)l-!-l". ks 

TRANSI-l-RSTUDl-NTS MANY: 
ADVAN'l'ACn'S... 

♦Ri-:AS(:)NAiM,r" \i.\ I'l^s 

*TRANS1-1-K/L)PIM-RCLASS 

j I,,II-!:STYIJ-:S 

I 

1 • EXCI-LLRNT FACII-lTinS 

♦F.MPLOYMENr OPTIONS 

I: .1^ 

\ F^i ,J^ ♦CONVI^NIENCE 
riiT~r . w 1 
ILLINOIS STATL UNIVORSITY 
OFFICE OF RESIDENTIAL LIFE (800)366-4675 •"fJiiti'^ilSilWiftl-WliWiM tkceralwr 3. imS News 
WomcB improve handy work alonR with wlf-p«letni 

IViiMCMflK'lM'W' Al|iini|liM Mnwl 
A,ti» ■ ■■■* ismjintni li. Awrmdnnm,!! ;•■ ;'jlf» 
tp.m . In BiiitUnf Bcginacrs tearn hmks on owninj; small husinrsses 

CkMi imn iNMiiK"-. 
BMfMu> Ftwmatu »i 

The 


Page 3 ngratiilatii>ns... Atadciitiv \l1.iirs. aiul Ins ui!c Su^.iii jir the (itiuul 
parctiKof M.itlhccw ('h.<kA-. h.ii on Ntncriihci IHlh 
M.dibfi^ vv.is Nirn .ii in ^4 p m ami ufij;hf>t 7 
potiiuls I I I'liiu i'\. .iiij was Jihfichfs Imi!; Condolences... 

Thi: iiitlMtii-i;i i;\KTii,i'. i! - ., .'ii,(nli-ri.-Cs to the 
friends jriii t.iiinK "t ivi>l\;ii ' 
(VC'iKiin'j iIk'iI ni .1111.- .k\ iJi'; ""•'' 

:'>ili. Ml UCoiiK.M |jui:hi ,, I ! : ■ 

|i,>i l}w I'.i-! Ii'.c M, .Its s ^ i,c i:,.iiliLi 

I Ills 'i\ffk ( inliT promolfs lIHl|i^ati^ln v»ork>lnip i^TKin I'txr Student<< learn new lerhniques in nndinf> jobs 'iitfi|Wli..|:F liirtM ii. .iJ ' ll ' '■■'!■ 

IV", ''tk n"*. xnd t\\ji^eftw"V'. So,you're in desperate need of a computer 
biit)Du're totally broke until after the newyear. Happy Holidays. 
Vw^iiiKtrii. iii|niii» Jin 1.411 p"; .AjTi' swln,,;! in"iii,iniii.iBiilii 
It f^llil|l#i:Kl''W1tl!) IS IMTMI'lllh iw WillM.: imduciiK Ttie Nw mift (/imiiuler l.(i:in For iiHirc iiitornialion visil your Campus (niiipuler Iiiforniatioii ( eiiter. 
To ordtT dirii I from Ajiplf or lo learti iniirc abmil Applt products ami fiiiancins. 

(Ali. l-H00.8'-'-4433, c\t. lO. Editorial The Harhinjier 
Kiss your Bible and boolis 
goodbye HlllI»i»N-ms>. Hiyiii. H"l»'*»«xl Hi.i.. 

hi«lt> Milt .if-' 
jfn.l .. • "rntui ■; 

il'kV'vCnl jfiii,: l.c 

fVnuii 

tiiiWMkM. ) 

turrattiff *>r" 

m.'ri; ,-l|!,,„u-' f IVtIilii-i Mhf InciNTrct 3 A Clinton Christmas story 

[ Kmmm Du*m 1 '*' ' ( ■St-Ut\,t :.mii M'f 1 to Hillarv. "Bf ^\j\sft«^ 


Staff ^ 


l.f... ■ !■;,::,;. .'. ■ . . - 


(if ntral Informatwn 


KdiioriiieMrd 


, i I d i\ irt\ 1 1 y 1 <-» iU I' ail V ( Tl iM-r 


f s = r DccflBDcr J, 19PJ Opinion Tw 'Rion' Way 1 he few, the proud, the 'homies' Cokmna* t III >i»:«ii(»ftia»il>l* 
■iiili n iiiiJ ji. twol 

k idol » he um)th\ «!> I'k • .■ 

M. Iwi n ' . 
ilttktcm'ilr>.i MTV iitmiiiiiwiiih'ii'iacMiiB-ilrfne. 
AH 11* ihnc iiiMlliim hmt |iliij«t t 
ftiiti lit iMoiitf )iNi airiiter M nhi 
M'niiMIMmi nam laiiMt aid nmrr w- 
lliKnlMl. 

■ ■ !lli|' lit NrtiBNitaOttinnh- 
raiiawt. 
[.'■HMUMiMly invc tmi mm u( 
uiim I MC lolai (if iniK rhji 

.uneti'taliwu .. ; •:- 
k'n.1- .K (Kipailiiitt (If ja <:i«:<i«l,t 
I'f pm'ttil Mall||MM(itai'afw» 
|>twm(in» Wliiiie»*t II i.'i •• 
'(..«■ I* 
fj^ MIS niNl Hill- Hop fhKc VI 
I Itml in: II. Tlir iim|»n iliit 

I ihi Mju'c f 'llllf lUcf f ■ *iM.*|'*mjp«tn,i„iiiniir hiAl 

■I vam't M: iii:i|)«liii- All iRHgr te 

hren i^ccnllRl'llIKi* «^ i Mln,.r<- h..* Ivi-i. 
tallji niitnitf- 

•.•hl:IA%h fh,l,..,- • 

V Wf rcfiijiilciili»l)W(4iei' - " '.• ;t 

foMHl h* tMl' ate* J 

■•■JlfelMIK 

K»KiiiiHdi» ! hint i»> Oil Hr«;<l' 

Tht ■«( W«)il DimtiBiirj tin mf jiiJ 

■ •• *leiit(i:i(*:iinnt,»iiil)fiiiilitat'--:- 

i-ioiiM li* «» IB p:N«l ttaiKli ■ ' :.. 

■» lift ill* (neiuli 

WMHe •iillnif Mnif li 1 1 hLliL'k i#:»«K ifti' 


* 'jrcMtn* 


(ll4Ml HOT. * 
If ; a tunfe Md fteai 


J' ■. 


*i>r jHiMl \ 


'Ih* viii[WtJ 


*in,«liJ|»l;tp|it *<«•■■ 
1 mmiM 

nItn•l(et^.^»»^ 


he (>* ■' 
n 


'.m'.c\er 


*hil* iptjiiu'i 
w«fci» jdi.~ 


Iwtinlnl III (i:«i h<- ii-mn 


M-incl,.* 


miltiferHiK 


It-jOinhn 


• ,.l .Hhi 


,-n,-n|»mtrv tliiiul yclilmi: ■ 
•siiclt wn Aim 


titp«fl(iit>'ta 

ItUI II HIW.M 

;■■ f«* gu» 
'■■— -'J mmt RiAUTv Chick 3 Die ultimate rip, getting ripped off fi'il'lilmt Ptitufn III-: 
frtlirsi' ii»rl ..I ■iifUfii iJw nil- Columrii$t J Ls hite m> Uihtf lulj m<- .„« .■im.ivm w'4|J:Il r<n uuf hraili wnh 1 »i die-t*" i'Mmtmm'' fi^rp- 
"«i mcjm mcrr «i wi. * rW'' 

' '.Hmi> l.u.li#>..til'<.H.I..M..Kl .mi 'irtkWlil W' ■:i.\i:..m ihM. Vk-i- ■ pmm€*A. timl f ■IflL J hI iHnlilkJ!" Ut \\l h ;'H(lli,"" ? 1 1 * rt.Iii:iwi tlW'iii.. yi nj mi|*hi 

■i:.*W|lO*IBlti|:hHlL What do you think of Let us 

i| know in a 
I Letter to 
the Editor 
Pages D r 


«\hH.Sis. ca<«lJiUi«M> Pkgc< Arts & Entertainment The Harbinger All for one and a movie for all 

Disney does it again by blowint: the dust off of an old tale c ftt Ciii— ' D h«i, .! ■"iri«-.juirlj'f<w|«inli|eiiiii||i- 
plei «»j)«iwik:< 

TV rirlr iruta-|m (wlMMCMIItl 

- 'fmemfcf tfht wtmg *» 

t;il«rli« Sheen. Kieifr 

SuiJMibntl aitl Otntt nm ttt uppn'i- 

■<> IRMMtltaltfdI'-IUrdaim 

t"l>ri» O'DvMftI ("S 

*.m»i') vlK) iMt ihr |ji«n n.w .,* 

wmmt waiMiiMc D".Anai|iiwi. 

km <•• nal mm <>l <liC' ilifia< «t 

«iiMiHttigia|illcrI]Mn'.Sanlcr. wlkM 

ramrrj gi vai«M|; Fftnck linant kx*- 

' ' -;ljiid«MlAiMrHi(iiiiaMJta| 

^fimiry ftnn*!. iiiMl'prrai- 

nij ufne thrmfm Bm < ufry i n«r 

K'wtj Wira* t%iurr Sh.>»"" •!),. (IrtifhfMly i,i*«4,i«t It M *»• irrr/ 

Wfh unh KrirJin.ii«ichlu-u 

t 
niutt V 

» II U .J 4JUihlnli,ill» ,l.rn- ,,(L»„- 

«*t«c^ ftnwvm tciim TV i^rMcmv, mti 
■ll*'»lltri«r,. •- .»jiliinj, 

MtfiiM lip l».i H ■ : i!H4 m * M:*i 

ilie .'0* iemwry Uiaii' ,We.«at<lie 

DuiDdt' 1 1144 ■ItiCKMie IIM'pl. 

f\r mnuKt. *liai..«;«uiiHj fm^g. 

iiliiii«M«l'Mil*I)(Ke«w:Mt>cMnin«v> 
.jmniii tei inJvjintei fcy hnUMf i knrf r 
iil:lii»,pitii» Hi;i»r»cT,»h«-ii*ti«!mjliei 
IMlilM' MlwaK'a II,. a'Aiuptm. tin 
Rj«cm Kll (IIMtDi tMI llul. tht ItC 

pHirieil la inlcnKf to ikath • 
aime, tlir inait iii iho. ii.ii.ii>.x.- me » 
< iifT'y' Hoi. 

priAleii^ ,., • .■f',i:u-.i, 

(nmliti , ■tt.imr' (. ■ . , : ... ■ - * , s *! is 4 
mrunuin rrui> wl*> Jmes ..w jsrawiU 
t>af'» «ii'd ktiouu "•iiiHj (»"■ 'bf(.:wr ce- 
ufmginkihjtite 

TiiMi I'v [ iJ.,<n ' I rHiiemter my rmt 

■ ■iiiuleitere etptanmi 

M) (leif rmmrt lu risk 

.:ii* 10 ittSmi ihe lipiiMlly 

■ 1 1 1% XIII. »ho <ic»fT ■.ermcil ti '. 

riwi j^>an , may tw »■ >iir . nr Jid 1 itf er 
iifrj^tcjw 1 hxgti \Mhafs Up???'"^'"^' 

f I HW> J ^l" coming e\'e to 
ents Bee. 4 ftiid 3 Ltc. 3 

Muuc 'Tht Harper brMn„ii 
al.*pii. &•'€. 2 Piiny -MiYI with vihk tncnj-. 
Iiy ihif fiirpUe in iiuildinj: \ liit 
H4rpeiv.innuili:rrfinmmm(!p:iny 
"Ihe party Wpns .11 ni»>n Fiw 
piim-h .iricl inAics prnviJrt ihcy 
kM f - niouiniirni pr. iv 1 Jed by The 
Xrlififiiwcs Lsc. S» Minit l-nj..y Hiirpti s i-lur 
*>i«-l BjfiiJ m at.intw itaninii ji 
M p IT! in huiljinjr J, theater. 

.Muiiv. Judy r.ilhtii, Will be 
petlnrmmf a holidjv ^how at the 
I'jramnuni Aav Centre. ;i I'; 
ii.! BKd . Aur.'rj The i.ur> 
'ix-n>.it S pni licketj arc 
SM .50 and i2: Mi CaJl (7(W» 
Si«S.MiWi III iesfr\e viiur iickeLS, 

Dtc. lOnndll 

DaiK-eshiiw . . .HaperCdlegc 
DatKeCimpimv will perfiwm "fl- 
ly,i.mA' j!7 ^ipm inhuildmpj. 
thciier Tii.kci> arc S? for itu 
d*m,i and S5 Um fjoieral admti- 
siim. QlOl's breakfast treats 

More than The Indians show up for pre-Turkey Day soiree 'MljWC C^'^. ('.>■ WeJmesJjy, V-i :4.in. ( h.i,.t 
IIM MiaiM .(itMitare <n 4,ii,nuliii>i;; 
lilWiMwatOKH Bfr.j)il.i.i ( ',m^ . 
UK' i"h«u Oad IB (■■•■ 
i'i'iir%,«t be,^",m. .iri'". 

I'lMUll'ft! rhr nn ., >i havkJ.',..,!: ft. <>. -.1. !">.-. WHCM's not the top 10 StturilUf I i.»'i ihr(iir..ntiiiJ,.iir!. 

- . .:K..*if.y 

' Oind-'ji 

H Hriri;.' \ .ig,r [>au|fhii.'i f.> ihr >i.iuthrrr 

^' "<iieai!"Nf Aitu'n L ■ ' ■ ■ : ; . 

11 Hi;; H.iJN IVvti ■vpiiul Ia|. 


Weekly Crossword Quickly, Quickly 1 Cuk»^iuu 

' i''i«<1pr''ill<tfNCN|i* J »> Crrrj. Inry I Club Corner \""-'-.';-^ ti> ilif 


,IM 


ti<>ss\uirdchsilk'ii|>t> 


irTEHATlIRE 101 


n, I coHm, 1 ,D,s,T ■« 
* •< o,n|>'«'o'*'i«Hi 


r « 


» 1 


^^^ • 1 K H U in _> , U . K 

IHH Ml '> > H > (J a T 

::>■:■- jiP 


MO Im O J 


tl.A H .0,.*.! 

I I 'r' 

.[Xm::>«WW< 


^lI'H'flirf /tJuJjli" 


njfciimn-i.wriu (. 
''ti^UtH IP 'IRIfKIWtt 3 ^*sfikcii 

& ffwijllilllll' il IULih# Ucw 
i '^iL.rj:('i*^(iiia.rH!jiil flii "'Vti"».riuc*||rAii|ii 
It l^wrmr 
Jf* nmr {varj 

/& Si<af«it 

i% Bum 4rigu'0i]Miint> 

JO mwrnttms-n 

II UMttMrUli 

3/ „ „U« 

*a Thtrrih 10 f IMMW 

H\ IIMI I" ■11 ^I-*k■^^«^K^ml■l f*fi 
*J TJlMifiMiHUJf 

4T CiJtMiw 

40 fiuwtfMi rniinMnibi 

U LAW • QiGKMl WtM 

tM-j ;:ikuiin uii I Dcccn Dcccnbcr3.]f9J Arts & Entertainment Publish your point of view 

Deadline approaches for entries into literarj-art magazine 
"*\ *A ItH of people dorit 

iry iKcausc lhc>' lioiVi Mt ftm m omul"' Whciiw ynii want to lose 
arm Mailnv flmm. <mpmi m^t 
»■•• • ilM' Iw llvflitpllif pmfmm 

<**fllMI |)l«* <f > |ei yniw mk |>ii|t. 
Iialml 

"t l»lie«e «mt\ .1 |,r«i d«l ..< F-fink, SiiMlh %uNTi«.nr..l 

■ikalBKIiMti) » 

'nW'IIUfHtinr- 

Vifijitrt Sum; I rii 

|m>|llt *»-| MM tacw in* inilika- 
iJlw F»r«!i» Iiwim a|»iMif. fiant. 
SiMili.liiiit Inni' inM:il*iitialilteinm» 
tarn ta tncr 1! ; 
i>>Mfl> M It * nmi 
li« immi M piM iwnpwttai .r.: 

t'nch t^ii ifcrrr aiRnn't *fr y^rgtt ^i!iiM mm».( Iff live 

*« J. •■ 

fhfi Rj . ' • '■ ■ . 

•nriattiNj.. " 

S»l>m«:«i'*k mr n4ps)' !«)■ »|n >•()■ 

■>«n"*''' ■» HAiHMC 

filial tmi. P'Ki iBi nmw iiti the tm^ 
iliciMiii."tir».SiiMi. 

'"•"■•'wynfiniiwiiectim tuifrdihwiii!! 

■ ■• , ';i.o*,ta*()«.icir)',fklii» .Ifjiii,.. 
*niil(trjlii«l!»«ij», ,*ii»ir»| ,;■:. 
:.M|:..liliniCWiai:iii|i|llakl'|ili,., ,. 
f»V 

■■| Mtien iiai ^mm »» >ii« mm ■■■».., 

lllC ■■ . - _ . ' .,, . 

|Mk':|Ml>Mial iImiimiw ilieta* ail 

"ITier !i'- 

Mj'Wiir irm-i ■- 
*«■■ immtf •lA ' 

■,,..i'-(Hh.f-r,»lj.lX„ , . ^■.. .V ... 
■1 liudr Ji Mjlcrwb Wrlu^r 

(-« ■ilmi't niliiiimi«tn>n .. .-m.Kt 
SlUKlKHril, .''TTT Wishing zoo a happy holiday c ttUMlMuMlii D " Wjj^l,. IT, 

^nie Clm«iiiiit.n Some wild holidav dtloptiotr 
Qmt lt»mtSlij-f»,a8,iii. |j,„| 
ilMKichi iluii ym'i b( inicmit-d 
liiar I iiMil --fMne-lirramJ icll- 
mg tun m> fwlinri. She lauclirrt 
■I in». SI» mult iiK a <.tHll i.f m > 
imant) »lf I don'irttr think ihai 
I can IwA her ilraiithl in th«- tyr 
'MiMMii r*ni«nl)rriiii: • •»' 
1'*t lint niv ti>ir-(«- 
tmm. ■'•t|lttn»|i<incirh«M| 
mayllt nn I*. Tlwnli im »« 
Iryiilf ut Mp mr. 

Sl»y-gu> 

rVar <ilK.i:iiv "DtM Daity" will 

ananfM to itnikwcf qucft- 
tiims lit the heart, « anv 
■'thtrpr<*l«uth,ii mj\ 
tifiwydurmiinj Snmi- 
timemhdpti.ijixu'.-, 
Ide wilt) wAmeiint wh,, 
i.mtx'imp;;inial I'mnoi 
JtJ<M'i.imii mater, bui Mi 
give wifgestnin\ "Vnu 
amiroi your (iwn (jle J 
well. i>me VDurqucMiims 
andt.intiTir, •^c.iK.mi 

)i,if*e ,1.! : 


Dei tl,-. 
iir in 

Th- 
(•■'■ 

(V Home Alone. 

• ►'. ■'■•I... V ,.,in he veTv Jr 
'.■If lihink»»i- 

.' '' expect The h. .fi - 

r-f iikcihehulij.,' 
'■■'! Menii,ines .t.'i.' .,■;-,( 
""nguham-e Jua 
.tntltirrrniv jrr* our 
"Kliar. .! .. -I ,„ M.Af . . i'l . v[,* .r 
.1 rc« L'..il\ ,#5>'/'*>; ■■l!WJll'a(IWei.r:: 


IK'ur |);ii'>t . 


IKoiita'ilnajrrrohifi 
uf iM'ttlll IIm hui«- 
■>.linililii»'1han:'a 
•■liolcaminitfiiia 
■ .'..., r ,rH,ul ,„, 

■■■ , ...l,.i I,.. Uuiiii Vloiic « Hit Thaiik«i!ninc.lnmiiui< 

■H> e«-t;irirr»n<l whom I dated 
for .i>»r a tear, With.wi mi 
ciim-m eirlfrieiiil kmrning. »e 
went I nil 111 (iinncr mcelhrr ai 
rrH-»d>. Vfler ilinmi I iJru if her 
h«;in». and I en e her a i;< uxlnii-hl 
flllf. Sll«»aiiln:lv,>nie(hiin;mi«. 
"»hr lU'pt pulliiiu ri« liiKcr I" hir 
.iri.l \h«. iiiltl im- Iti.il siH- »,iiu,.,| 
l«i ut'l lia>l> ruerllnr l)i<K<. | 
■ oiitd lux i-heati-d nri iiit tiil- 
frk'ii.t tmr t ili.i,.i, s|„. „i,..,<n 

'">■■■■ !il«l "UrtMlm 

•*''"' '■'" thill (here 

art u lew fHi-iil. i.iK i«»,.r-t' »ti<i 

liikeminmiitHH ii(sMi-iiii,),\h, I'ln 
l."ii).|fl i 

I ixriniitli'd 

< "iiilItIlIU,"il, To make sure your holiday greetings get to 
your loved ones on time, mail early. *Tis the season C Itim Tucn» 3 .. ti!h,[rr»iM.fij rV(.fuifjj,-('0 '^jtiLiri, t.'.ill HgtU Features The Harbinger ] Who is William Rainey Harper? 

I ! D He K>,wf.MUitiMitmnavi\ «mK ■ Unrn in mW.oj kf ■til" •<• 

■' M "■* M.»n;« .. I'utJ ry. I s Hedlth 
Corner Is there life after a stroke? ivith ihc (Mtiral Someone you should know... 

Vie Harbinger oWtxs a new wcckK feature that takes a closer kK)k at a Harper faculty member him til Win't 

ki!i» ihat f „ini ■■ 

Cjtiet. ^ii, ,rt ,1, „ 


L Take care of your car, and it will take care of you MtCmkti Wkx»»MM Poetry Corner \iini Xmphetamine- by Judith Johnson ■irjiin \ihtcfK4n 

■ ■■..in .ilifi-Miur ht'lMvmr 

, jhiiity Ion:. .iir 

'.rTech.inii ■.. ,,(i 

iJO ■.nil 

"■■aysCincf, uh.^.|ffi 
■ ., .iifri a nv'nih i*t Tflui- ll ■ll.r. .ill Ml.l Calling 
all poets I \cu (■w't'TTi rnleroJ Jivoluis4 


vtuwKr 1 


■' N* i>i,ihl!..hct1 !nd iVhixi*. 


hjfilt- 
[■v.t'm ..] 


V ■.Mr.i.'a ,in.l ,.:u s:\ic. If. 


ihr \;it 


I'rul Libr.irv ..f P.i^rrv. 


i ! .4 IM (, 


lonmJpe t)i . f> B.n 


704 /[. 


<><»inp>VliilvMD:ilt7 


Mli- 


y'Km ^hl>uUI he Ro nn»Tf 


^■.,«' :ii 


frH's, 4nJ ihi" p«<<.'i\ njiw 


, 1 .1.1. J. 


.'■^.. sh.iiilJ .ippcar .m (hi* 


i.'P .if ffit 


[",!-•<* 


1 nlMt's TTHist be pi'siiiiiiikrd hv 


■J*J4 

Creative works for 
Poetry Comer may 
he suhrnitled to the 
Harbinger i»ffiee. 
A .367, anytime. 
We will print the 
best submissions 
each week. 

Wi- reserve ihc nghl (o cdil. c I)fi-e!nh*rJ».l«»3 Features Pagf 9 
fC O Ay X C<l>] i*^n 
9 P WHO IS IH^T IS H€ f? VISITOR, fKofll 
cor'ie STRflwue,ffi(^-ofv.., . ? ? 
....TiiE eV-PRoUocT of 
Som€ fiflo SCieNTiST'S OR uofvs Ht ONce A Pootc. 
tfit.« « «»Virt.«lo*-^ f\jtii\wiSl*. 

TH€ bCfEwDK Of ThC 

PUNtTannOKJ MrtftK' HE 

IS The €»*ie>ou\mcMT of 
fiLt "mm >s f«iR rtNt) 3v«T... 


P^afCe 10 Classifieds The Harbinger ^ Hdp Wanted j f Help Wanted 1 f Help Wanted ] ( Babysitter ^ fl\ ping Service CRUISE JOBS 
Crmlm tmmlmimm itmt-n 
tim •M-MM t>l CM** SliMknl Striulc n«'fd*t ii 
ncCfclJir* $5.l» p<T h<Hir. 
4.S tfturs [KT iiH-fliiiK 
«viT> two wcfks, + up lit 

lOhmirx t)i t>|N- *«r% 
accunilc niintitis. U ill 
iniin. call .<«l7.,m<l»>. Mil. 
Mtijor i'<>r|Miruli»ii l<Mikmii 
for iM'oplf III itrvi'tnp »mt 
mantiKi' fli>>iriNil»r«.hip%. 
(nnipuii) var, raiila<>lt(- 
«iM:i>tH*n. high i<iiiiiiiK^i<»ii. 
f «ir iitttniew call FrtMilta 
al •»,5A.<IW.». Bt-ach vpriiiKhriak 
pniiiMiltT. Small <>r larKir 
|irmip«>. 1 iiup» FKH. 
di««»Miitid or ( \Sli. ( ail 

fMi l-M<Wt.42J-52M. 
A I.A.SK \ Ml III mrr ~ 

einplinnic'tit - TisiluTin. 
M.iiv> cirn S2JMI'**/in<». In 
tiinrR rit* nr $3,IWII- 
Sft.lMM)-r met. (HI fi^lting 
*e»iMK. lift iht' (itcfssan 
lifad tiarl »ii iM\t 
Hiiinimr. It«r inritiall: I- 
2IM.-5-I5-4I55. t:.u. \5t>n. FOR RENT 

Ihlmi- ( ■•»iid»> for rtnl"' 
Hofr. F^tH.-Strtpli Hill 
Kttat till. I'lwM- 1)1 IliiriHi 
Oik- NdriNitii. overlook 

piHtl. Iiii. uiiH lit at. 
riMikiiit! anK walir. Kent 
$5M). ( all.l4n.MtU-tM4. MONEY FOR COLLEGE 

Arr ytm nmcitriicd sIhiiiI: 
iniiMiiix ^titir cdW'iilMt? 

Wi:€A\ HH.P! 

Sthtikinhtps. iinutlt, ftllowfhips, unil Witrk 
i'tpttptritttve /Vdirnirti* nn amiluhlt\ 


ill wmlli iA~rir ^"'"f t!t, >tH' MiijMHit.<ith:>ri. ^..'M imtf 24" bio 1.1^ lit h4 lie 
iTM) 1WI...W3 Mwaitl- 112 ■u,f !. >!.ji fi.: „ ■■ "' f ..ti ,|[ ■:m, I 'A ^i.*'*::'"' JOBS!! 

YEAR =• SS 

FOR COLLEGE STUDENTS 

•MM ftOADWAV WCM(3e SVS 7 EM' _m. 

NOW HIRING 

Apply in person 

at terminal 

'itmupUi'ifoetii OOhr Twt-tP Aif-tttoe* 
■mtr*'¥$ lot Houfi RPS cpc in. IVr retail jobs avail. 
in Ihc Harper District. 
Sft.(W/hoiir; iiiimtdialf 
opfiiiitjjs. I)a> linif. 
t'U'iiiniis and wct>k«nd 
hmirsavailahli'. Call 
Thiiraas t<ida>. X1.<-555l>. 
Ilyhhic I c nips. Inc. 

$7tin/Heik canncrif<>. 
W,5»W/mo. dwkhaiids. 
Maska sumnifr nshcrii-<» 
■u»M hiring. I- niplovmcnl 
%bska l-2tMi--<23-2h72. Child cart nt-cdt-d ■ 
dcpcndahk lovinj; student 
to litre for 1 1 month old in 
mj .\rlinKlon lffi(>hls 
homt-, 2 or.«da>s/H»ik. 
7 ani-4pm. .WnM. 

Ad\crtiM- in Ihc 
HariiinciT. Sell Ihal «ir 

or rent that apt. Call 425- 
WM> r<»r more infor. American Administrative 
Services • prorevsional 
and confldentail -term 
papers, resumes, free 
grammar and spell check 

465-1155. 

For uil )our lypinK m^eds: 
Call .litan at 45f-4'»5(). 
U heclinK/ltuflalo (irove. f-i-i "s:^^ 4^-=i-f'*4:^ * CROSSROADS Health Care Center, Inc. 
R O 
S 
S 
R 
O 
A 
D 
S The oki name in Iieaiih care with a new 
look !br the Oil's 

■ Personah/eci scnices 

■ (einale nurse practitioners 

■ Pnceii lor the working woman 

■ HIV and prejznanc) testing avaiiahle 

■ l-AeiHiii: and weekend hours 

■ OB seiA ices meluding a certified 
nurse nnduile ("all lor hours 512 N. Plum (irovcKd. 
Palatine. II 6(MWi7 f-I"!'" Delivers K^y Education *i u« . 
• fmmc'ul tiftiiutcs iwociili'd wtih colleiif, Ai i fBi-lijt- hamlkt 

'^. 4rml dn ofific^rluntty lo j!jiii Ok iic 'ht w«..ii k 

y in llir rw;h.ig;c hyj^im^v 

Herc'i »li.ii Ut'S li.i;, Iti ofk-r 

• W-I'J per hour 

• Motility - PiiJ.iy 

• Full iin.i- hcriclii^ for pjn-limc hours 

• Pa.JV'..,,..t(.u„V!loluby% 

• Nil W'cckcrul'. 

Two locauons lo choose from: 

• AJdiionor P.iliiinc 

Shifts avaiihle for 

Loadm / Unlaaders 

H:00-7:30xm. 

VOO-ycWp.m. 

•'" '""■■. "l.Wa.m. 

Illy 
Applicaiioni (.ilicii on campus 
I II IMS'. V VTK.lss ^R||\I INMIRVHrtON 

l>tsk i:>\ rm fuiiiJVNi\(. mits 

UHIMMRJ fKIMy HUM N<K)N 

i>f:( f viMR T .. riiAiuy iiwi . noon 

"f*^""* ■« Hti'-". i-ii. ■, •- fpvi . 7PM UPS DELIVERS EDUCATION XtWB Personals Page II •J ^'"* *■ '•'■•'' " '" ■ t.iehr .iniJ jirovcflmt: "n> Tlw ni.iittr.iiid Minnie Ken 

Y.xirfi.rt!ltr;i.cmv „ «-k.rr T«„,. 'hf r„,-hf K-loa- Your mon,..!.- mv 

™^lt- Ltoit'r b«' l:iica«K>iit-») ChrrMr' ,„,) Joi;"" 

FlWll': Divtd A, V'jwr fe<nic*t for (ttrjtii c'(k-« tx-iit-r - .■ ci^j^f, 

"- — ^^ nfiniUftl ^rnlI^, S;int.ifl;iuv 

IM/ — (;„! Duck. 

Vi'ni'a'iWiti'- 

A) (ItlincT Hrnr\\iiu 

wdl ->itn>nif oijl thfrc ('j,i\ Hiirhinger 

I ku k .ir^t' in the mmie 
111 the I. (ml' 

B.IMC 

II . 'inr'ini.i i!„,i (■HM ,!!.ir(- Hiirhlll V'ltll. 1 tf ' '-■11 nu- 

"i-"'''^ '"'■""■""" ^(li.ii ihi-:; .mtnM 

■ ■''■'"' t'" IV, icll nu- wtl..^ (tldyiiiji 

*iVorxl U h.K V ihf cm s 

■ ' ti.inn' ,111 vi\'ori,: '■ Ymir itii. frorli Urn I 1.) (i, ,V [ \ Aimi-Yiiminr Niil 

Work b* JLatliii. W#tid*t 

PlIstJIK 

35"Ni54« Full Set SJO.OO 
i-ills $JO.0() 

- Superior Work 

4IIII i.iiii.U 3 iijMl£MBBLJttliiiB|i. * 

- l\t Profwr $>a<nilall(« 
'■ Two- Week Warriitl.? 

App«iinlim>nis. Kc(i. t, J l.or>ii Incit'ic i: 'l.ixh '• 'M rsmo kkl iti.il 
'■.-.•ll! .mil i.itvC >i>ur 
r-i'kinj.' sp.ifi:' Kkk 
\ our fj 

1 l>iiii t Kn.iu uN.i> 
on third. Hi' \ tin tir^t, I I >.ti t 
K no* 'son ilnnj r.i R Siuilcnl .'Xi'tnUii.' 
11/. morn l,'hn>n»f Clirvl ■ 

i-;..v Mr gel I 
■voiri, r I !!)!.■ ill iisf thi' l.nui To Atn 

|1 H.II'fV! ..Illj lllllik i>! v.iu 

t-rorii A roni.iritu; lHJV 
.it H.!r[XT 

W h\ ,!i,!ii'i vou k'H 
ni.,' luii kU ' \,m rn .i|w;|y> 

k'cliicprnfJ ^ 

t-riii4r.ikii,l 

I i.ti>!' ' iri.- M. Iios on 
t;i\i I Jon I ,, .■,, I', ..i„i[ 
I, .il.;tirr f.wi.K.,! vV rn- I :li,i li;i||.i iii.i>ii. J (■If--: A\ ATTEMTION STUOEMTS JOBS!! 

yE4fl ROa/VD PART-TIME 
up to $7/hr to start. 
jfM 
Let's 

Till Ik p 
raiisler J> 

flOADWAY PACKAGE SYSTEM* 

NOW HIRING 

Appfy in person 
at the terminaL 

Shifts avaHable (Monday • Friday} 
4 PM 8 PM < 8 PM- 1AM • 2AM 7 AM ■fantii«l»l»MI . .if.MMM llMiMn mMomivMCJCAOf 

SYSTEM. fffC. k.ll.f0Mt 
■ tanl J rr ■■ ■ ■ ■ ■' ■••■•■■-••••■■•J I ■■ ■ ■•■■■ I I m m U aM*«MMMii« m— 
•atw *■ h» aa aaapsa wad to 
*M»M ptaap— i m i iH ialllw —J 

■t ■••••.4«3.StlI. .M. Ills. '■*•''•" '■■■■■' • ' ■■"»■> 1 occ>«d.i<ed by ihe 

^ltof* CmboI AtKExXiiM <jl Cdltgai ond Scl»oolii ■A 
•Mtaa^awMMi JWifc— illiil'i illil'MWIfca—MiMi I m irimi«« Florida State not worthy of 
ranking in the polls-see below ■ li ll l ll l ll l llll ll l l I II IIIIIIII IM^ ^^^ The Harhinjjer. Rcccmher 2. W5 Page 12 Harbinger Poll: 

Dit >i>u Ihink wt- should rrnio^t* Ihf sports sttti«ni fr<«n Hit |»ii|Hr? 

Please explain jour answer heUm and retiirn In our i»HHf in \}hl. 
Restills and a deciskm will ht annouiued in the Jan. 2K. I W4 edition of 

The Itarkmger Building M Student Facility Hours M Ptonl 12-1 :3« IM T 

7-1© (W) i-7(N) 4-10 W 
tl-1 12-1:3<I Til 
7-WN) «-7(N) 11-1 4-10 W 
IM 12-1:30 11-1 Sat 
10-4 1»4 10^ Sun. . 

10-4 

III 'i fci« 

10-4 FSU in title hunt is 
hardly justifiable Un fHKHXrH 3 10-4 WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone interested may coll x2461 for 

further information. 
ao 

Floden's 

follies 
— ^see page 

5 

r)mmhtrl(Kl«*'»3 r Stocking 

staffers 

— see page 

V,,,^ ^ ,„ _ , ,1,11 j„„in,inif 'ii ■■ I -^ 

VolunuXXVI. Number 14 Motor vehicle burglaries double over last year 


D Child Care 
Center wins 
a\\ard 'Unidos' they staad r 


J 


T 


V 
C lub protests 
school tlccisioii 
i 
\ 
\ ' ',' _y 

:!«■;.■ 
ffl. ■■■ 

■o. : k 1. ■'. : \... .; 

Jl : ■■ V .... 

w.!.r; 

!tt"vi'ih.ji*i.irp«:i, ; 
"i.iir'v" .tLMsr^.? r^;.■■ 
Adnv 


al m» tmnm UmOm Oub tham off mm »gm. mommOt am M* JoMdor -mghi (xotmtl btgmi.. 

nistration denies charges of racism, offers compromise 


( 
y ■■: 1.'. HjLLfh 10 <!lJllr(11-, . . 
•W\ ■i.,..:,i 


:l'i','f [\t,Et ''I itiv '. I'l 


\ .. .....ifiK-ud 

'A iihin I'iivt' nuruiU'N,. .ill p^iTtKi 
'1.1 -, h^taJ THi ■(!. c'il 1., »«. .ird *" 1 hi* en irancr. 

■ ,u; fttrci on pas-Mng 

■ ,1 ihcix 

-.:>■■. ■■•■ ':.. :":,L'rh("ir 

■■■'vklcnis lAerc uiinrd in iJicir 
^\l^^d^^g nutsidi!' m the Km 

tliwruiiinatiun, tfsiVkulW a^iinsi our 


^t\»\KDP»K} 
S« PROTEST PaRf 3 


News-2^3 Editorial-4 Opi 

^ 1 1 . 


nion-S Arts & Entertainment- 6&7 Features-S&9 Classifieds-10 I 


•eisoMis-11 Sp«rts-12 J News The Harbinger ^ 

-binger I Final Examination Schedule Fall 1993 


rtnal Exaa Hriot 


NMitfay 
Dtc:wib«r 13 


Tutsday 
OtcMter 14 


Hednesday 

December 15 


Thursday 
December 16 


Friday 
December 17 


Saturday 
December 18 
1:00 9:45 


All ENG tOl 1 
102 Classes 


ALL Accounting 
Classes 


AIL NTH 102 1 

103 Classes 


T-R 
8:00-9:15 


Specially 

Arranged 

Exams 


During 
Regularly 
Scheduled 
Class Time 


9:5S-I1:40 


i-i-F 
9:00-9:&0 


T-R 
9:25-10:40 


8:00-8:50 


T-R 
12:15-1:30 


n:S0-l:3S 


H-M-F 
10:00-10;50 


T-R 
10:S0-]2:05 


M-M-F 
11:00-11:50 


Specially 

Arranged 

Exans 


l:4S-3:30 


N-i-r 

12:00- II :S<» 


T-R 
1:40-2:55 


M-M 
1:00-2:15 


Specially 

Arranged 

Exams 


^:40-S:^S 


3:45-5:00 


T-R 
3:05-4:20 


N-H 
2:25-3:45 


Specially 

Arranged 

Exams 


CLASSES KblNlIK AT 4:4S PN OR LATER HILL USE REGilLARLT SCHEDULED CLASS TINE 

Registration by phone eases enrollment for students ( -Jgr- ) ■ tililcliMlit* M llaiM' fct SpMf IttTiMclHiiattMifliMit'lct- ■*■*"' ■' cullcfC l».iW4». (Xk Z4 
lamiini'!. :ll>:)Mlii>ilin.«flt'nMiMiqi 
'Hit ptkmt mmttrnt f« ri.>iK-liii:«ie m 

rikr ('>|MWil-<AitMi!il«] Trk' 
|illi;ut bf (HMillli • A iK' npmU'i; 
Dn:finh« n it i.mmiy ■"> ami in 
'I1lfj#. .<■ Optrsiirt- A» I'll IK' (iiKWut Maivr calling. mpiiitnnbil>«ut4 

I "-I**, ttctfi urn ttmtm and c«aifil«w tit Wi*mj»a« 
■Ml' DiiKti><« ittttt ciMianrd m Ihe 
HailMr C(>llc|e Sixrnj uewipapcr 
■clMdMk.i*llidii:ilniUlM*ean'fMl in 
bates iIk wmik et 1lMiil>|niiif . 

Ml new «i*""- ■»'-' '•- tiking 
tt4lcfttiBl.iU'i<i -111 ml- 

niiMi«.n i|ipEK#i' '^ '^kgt 

.ml are in|«4i«l It • o m II , ' 
t.i»?4r»Situ)»i.niieti . (iJiMailcrNmrnitm 
n Theit IS » 

MmntuinMik -a^>- 
i^ijlitm lew erf 1 1 S What do you think of 
Let us 

know in a 
Letter to 
tne cottor 
III t INI iiRia: Man your succom at DeWyi tiwufSfi-i ■■(■■••MiiM*-. DiVW WV€ re venous 
jthOKit succeit. HI M *«a:|li • w i i it n, «np ■ 
(7et)tS3-10M 1 1 

• INOUIRC ABOUT SCHOUkRSHtPS • . ! 

• •••••••■•••■•••••••••■- — -••J I H Ctmmm • Oma^t it IMi-l 
UADMINC ONrEES 

'i«»i;i»»-<»«ti 
Four years of 
coflege assistance for 
one weekend a month. 

You'r « pur wv' Uj i-dk^ \ni yni'rr isiimt 
fiw J |«tt «iir J* to bdp TO (»' (m. Job Uir *«■ 
hm Nmtnai (tm^t Fi:r ita iwi iliys i nmdi mi 
mt) «KiB i year. )«»1 Kit a pwt-tnr r* te .nata 

SWUt I) rtioliii vnaiiKr «|| ilr MtHiMneiT Gl 
BiAii&<ln«te<iwitt(}(wir)citaiiiB«. 
^Iitocni I naatni.'*iii; ultttOW. >Btli> 
1>ni».Anm'!Si(iiiniiri«iVit(tiiirk'Cill r:i<.i\ 
lUJMIlCi Ui-lml 

l-K*!!!..),! »ti, 

kricansAHieirBesl An Educational iBi^iiNNogy conteraice I'XiNt I H 1 ^ > 1 t X < 1 AKIS H \! 1>V 11 1 ! 
AM< hi I, AS l*<)V<, I H I til I t iiHNINt, * o''H-A--,\ Fmidav, Unj^iitx 17 


^^^v| KAMAIM O MARi ON MaNNHIIM HD. IN KKNtM«>NI. UUMIIS 

Friday. Dkember 17 M5"» « 1., /IK.>^ *20«' 

10 v"-* - QlM (Jill t DliFrsT loprt' rri-'*^*''' 

RnA> Dh tMMK Ifl 800/760-4567 

News VW \R|1:( Kill. Iri«iii>^t ' H^NR^:tt•n^•f^"«nFR!i_ The Hiirhini^er is accepting 
applicalions lor ihc p<>siti«>n of 
Business Manager I »tr tiiriher 
infomialion contact Susarinc Ha\!ic or 

Ken Dillard at cMcnsion 2461. Four years of 
college assistance for 

one weekend a month. 
CJr! .te ■ • ^''^'^^ V I 

I 

I 
I 

I l'KlHr.Sl":("»iil.. fr»m|MB*" DIl'lllARD GAME ClAJII 

nil' I VU'M" \II»K» I.. iMls 'V^r* s>s(t'..Ms. 

tKMM I s \\n iww 

si\ IS sroRi I'lwsi \iHiss. 

\\t 111 ^ VSn VH I l S.H> (,VMI"V loo- 

evil. 15.'-<;AMI'^. *>4H \V€S« Dunclrc 

\rlinRl«ii Heights FILLINI RESTAUIAWTA PIZZERIA 

dUimmtaour KACisrooDSHorpmccwTw* 
DINEW CARRY OUT DHJVERY 

i|||||:|y LUNCH 


Mant 
$23,500 

for 
college? iO YEARS IN BUSINESS 

HOMEMADE II \1 I AN 
F«M>1) RECEIVE 1© % OFF WITH THIS AD, 
EXCEPTOff DEI IVERY & SPECIALS 708-893-7550 

ARMY RESERVE Correclioiis 

IhHr""! |jat;f photo ill 
IhtNovimlier :; issiii v>;in 
(at,cii tn Kiiv SimpM"! not 
, h\ I'hil \rin(t>. 

Siiuloi 1 ills -1H■1I^ htr 
first liunu rirri.nt)! 

It rr) as rt porttd in the 

NoutnlKT IVivsuc. 

Jim\larrswr«t€ 
innnfin. nut On Hif /rai/ 
OfThe issassiinas 
rtporttd in the NovimbiT 
i I'* isMie. K() I tTUUsimwrolithc 
iif licit itn Willaim Kaincy 
HiiriJtr in last viciVs 
ivsiic, not Ian Ffr(;us«iB. 

rill- w roil); '<[)<>rtssliin 
ran in the Nombtr »*» 
mm. I ht M«n that 
should have run was lost. 

Iiiiiillv, itwas Irurnan 
wasttu prcsMlint who 
iiriknd troops I" Kona. 
not Kist'iihowiras 
rtportidinilHOiiohtr: 

i-ssiie. ^______— Pafti Editorial '^ Th« Harhinjier J Editorial Administration and club need 
to work on communication 

A sclKxil with controvcrsv i^ ;i K>:htH>l that cannoi 
focus on bcncf iiing its siuilems. Thai is ptct iscK the 
case M iih the quarrel hctwccn the adniinisttration and 
lh« Latinos I nidi">sCluli. 

A fucd has erupted bcwtecn ihc two over the 
sch<]iors cancelbtion of the stub's tbncc ll had 
ohginally hccn uppt< iv cd. .mK ink- ^ anvcHcd after a 
request fw extra secunly to Irisk students was made 

The administratiun insists thai Student Activity 
events arc not allowed on weekends. The club insets 
Ihai this was nol the case, as another school event was 
held two weeks prior lo ihcir v hcdulcd dance 

The administration clatms that the club 
misrepresented itsclt when it submitted the torm for 
approvin,s! the dance The cluh insists that n would 
have had lo pav for eilra sccuniy mn of cliih limds. 

What has happened between the two is an obv lon^ 
lack of communication Neiihcrside is sccirij? c\ ^ ■ 
eye, and as a result, tfietr tcud has been loughi in iS... 
local newspapers, rather than ai ,i bari'-nrim!: table. 

To be fatr. the- il»e 

(ldin'int<lr:iinvnh:i'., r,c 

Ihc ' 

W h . 

('Of ■ ll ii.iil ir,'i.;i,!ii.-il ii|' 1.1 ih.c Unit- ut : '• ■ ■ .1 stiouUl f<c i.o. 

•. ..i ' ' ■■ that reason 

with it. Then ue cjti j!I fi.oc .1 H.i(tf> Holiday C ftxincAiit iNcomif ctJ 

Santa Claus never had a list like this one C 


J H..ri ■ 

fvSr 

I infjma [•• \pT(\*kl ^i^rnt* nt-jiUJV ..'nrt'r 
I. \. HIS «t t'li Srww.- lypf l> wtri' .. 1 pri'iro. 
!■«• I fi't pui jogrthrt mj w.ilV(jue»- 
ti<» lisl fm SjitM Cl,iiiii in hope* Ihal 
i'iMi*einJ««l,inl-»urtis)K-jtn ill i;.«») 
*ill iinil tup()i:nev. ' ■ .-rani 

W Kh Hi« tunte ri> i>c. har i!|!i «-v 
n*.ifc i:hctr.H:i}:h fwn^ ctnru^'r 
-■•1: ,. ;«i-«a«MBiliC1inti»i 

Hi'« . ■.ntMsjti-timpltih- mjline a trffr ciimpus hy re- 
■' |(i*nc dfupprngis from 

a numt^il. 'u' I kni'i^ when I am 

M*tyjil1y hjr^.^m^ siwrironr »hr ill jni 

^r. .in^wer ut ih^it a^'c-oltl >^tiv 
rum * h\ a* m 'I ficnguim tuve inor ^ ■ 

ii tlwjpn iUlitat. VI *hf:n 1 buy 
my niune-(»r»a beer >« «i>-»-^ i .t.m'i 

pay a 't> pcRTHi nw fc ■ •■:,- if 

'Siianra 

..nukeiimaiiM iiu- i.i» i.< li.-n 
Knallv-pftrtiwiptf 1.' *r,ir ■.p.in.irv mm fci l*v* pant' and a shirt There art I 

ftriJiaiT'" i<-" Fn'W 

punis iin.;!i , ,, ,mi.t ■■"■^'' '" Eniw^lmlrFiidy 

wcnisr.laiwthefux Ipi ■, ■ . 
Nh*»c uix >in women »hu havr '■: 
«h.ui iwirmv pairs of shoes Wf migtit I 
lusi fliminjie thai tfderal deltol 

. iKc all tons tclfilt'rlons.ind use j 
h u 1 1 J mt^rc pris. 'n . ^ on vav «f j 
.» i. ■! I •II ihat labtw cost 

can anyone e«plain why iK 
Ifd the urge lo j;nim. drink and puJ I 
their hand ilown (heir pants « hen ihe> [ 
waH:tilelesisu>n 

1* hv Jn u . inien J a ,i\ s t ike iV ■■ 
];eris'' 'tliey like hig ano^-ani anj j 
siupid over inre)Iii:eni, humoriHisand | 
i irtnL' men nine times oul ol nmc 

a ne* three car under the red I 
li^'hilaw Thai's ho» many gnalierii | 
.h,iniTs:Uinv,,s 

^J>|H|^| 
■ : ' ■ .od he 

■ 1^' a vourii: lady 
K J Chnsimas filled | 

i:i.J...vcl.if .1)1 

.».!s 10 Slop those Whv asl. 
-Mt\ ■ ^.H-nirneicials 

H,ive.i vers MerryChnstmasanil 
.1 Happy New Year and t.-i th.- r- i;i 
callyciirra-t. Happy H 
■set- voii m atwut t 

"^! some luou- Jt->iK*iii>''i.i.i;i;!.-iov„M' ■ ■■ rf^ 

:5ortiiJ o^loPt^l^ fidfc^T 

ft 5T<kR EN fr Ht GoT Trtt GdLi)Mifle....SHt GdTTHt Sh¥T/ 

ft Ail?;*l6 Scflii\Y tot AT 7pi^ oA use 
Editorial Board Staff 


.^m, Paul Rixten, Jt'iiriiter Raalhs. 
rmidt, Paul Vtliim.KiuT K,itu' Willumi Gtnerai Information HM-i»aiirf Mangiagfialtltiir . 
Se»»l!:«Jte» 
.AAkAEiiM-!- 
tannil;a<kf 

Rk.ilt>E<liii« 
(Vfiy EaitK 
A.«*t, G^y tdiHk* 
CnifhKailt4<.iui t:<iMii 
FKkltt A<tv'i«> ll..rbii .It'll". it>s'nt'Ti'Hiiidir i lirj->i:T College cainpus fommumlv, publi.shts.1 wwkjy 
■s.ims The pajvr is di^nbutod frtvto<ill.studoiits, 
■ piinidf till' I larpi'i commuiiily with infonvidtion I .umjv .Irit 
1. *t'rrt 

Itllt .*.»i|!BlJil 

*:.:•¥- mnir 

Si...». 1 ri:.i**tn 

JonO'Bnoi 

S'usannf ttas'tic tetters Policy 

11i» H'Klitng^' 'vjelnjatei teftns to the «iit« .md replies to out cxLitondls. letters must be signed and 
include ■ «x:ial siWJiil}' nuatber Signatuns will K'withfW'ld upon rts}ut>st All loitors are Mibitvt toed iluig 

Advertising 

■prcxlticts iind' s«Ty.-u. i,-< ,»dv crt'i-sftl in Th* Harbinger are nol nc\"e'-s,i n K endorsed by the «1 itors ol this p.ipet , 
nor bv the colli" ^-e .iilministraH'i)«i or fta*rd cit Oirectors Inciuines shi.Hild be forwarded directly to th e ad\'eniM-r. 
jind ^ti puicliases ant iit the discretion of the rctnsumer 

Cofvyrighl 1^3. The Harlrtnger, ill righta iMCrved Dcctabtr 10, 1993 Opinion Pages r Tm 'RwMf' Wa* J 

. . An open letter to a jolly gift giver c 


3 h:l. .K.i 1.11,1; tr 

I Ctimmi*. l..ir ■ "■ ! 1»|(IHI|| K<:(>UC'tl>...Ml f lui un Cmot 3 Claus versus Christ in battle for Christmas c J 

y 


. . 


'WEST '.It* 
'.-DE ^^" 
f-'ALL 


1 

cicfyj"; \i\9 nan on Ht * - 

APi ' - 

;n'i*J- t^mk^ I 6 coot 'HEH-HEK-MEH tUITING Off RAT HEADS 

-. \ (MM* HWlKS To wnn m k b«/ '■ 
■'j P» 
Elves create stockings for needy 
workers 
pose with 
ihe siutTcd 

stockings 
LT.itiCil tur 
£)0€. 12 

! t-^lnal .if 
•■: '■■ -11 (itr. Lv,. .. jinje J. !tie;iu" 
...■,„,'-niTin»'i!l' jnttn m^^i r^^^* f it Cam I 

I $tarf Wrif#r J 


4r'. 
,ik1 mi Tl 


1 ■ 


-'■'^ -'-' ^'-' ■'" 1 


Search for 
your 
favorite 
holiday 

words. '=-'fr 


u 


OHICltLlf. QUCI 

. ... ■ 


-! 


\ii 


1 


S 


t„ t 


i 


G 


H 


1 


S 


N 


t," 


o 


L 


n 


S 


s 


B 


C) 


O 


T 


S 


u 


V 


r 


{• 


Vt 


t 


\ 


T 


E 


K 


L 


S 


A 


1 


A 


R 


l. 


F 


1-. 


H 


K 


\ 


T 


t: 


1... 


t 


T 


O 


Y 


S 


l.:> 


E 


S 


O 


o 


F 


,::; 


H 


(> 


1... 


l. 


Y 

\ 

() 


F 


. ; c- 


H 


I 


K 


E 


P 


c 


M 


A 


C 


i-i 


O 


K 


E 


1 


N 


i:> 


E 


E 


K 

N 


E 


S 


T 


D 


1 


L 


G 


S 


K 


T 


Y 


C V 


c; 


A 


E 


A 


fi. 
1 f. 


N 


M 


(, 1 . , ..... 


N 


T 


N 


A 


€ 


% 


O 


E 


T 


1 


S 


N 


l... 


•() 


G 


•s 


N 


1 : 1: 


f 


K 


,:. 


T 


P 


C 1 A S K 1 


S S TO 


P 


"Tol 


suaitiiiit 


ABIKI 


iiiHlitetl) 


ruvh 

StiMmmf Blue ^le^^lill^ 


Knjii 


Mini-'in 


f, R.tk ' ft. 'It pail 1 
Rt-n Sc Slinipj 
(ui> iilHlfr 

Drejd&Bilin 

J 
! Beyond the plaster of Paris 

*^ The Art Institute of Chicaizo celchnite^ its centennial wPfJC"^"" liiiHlllKai mifki Nil. fw'"* !ii|>T.ij,Mri|"' 
■ ilraiiiiMiif vi Littirul deiiin >i:»lp»lf*«.. J*', 
.fjnili 'I I- tilt.'-. .If pan Wi Ihi:' M' y* !..fir inn LWtn till >:! Museum offers holiday escape 

f Kmm Mroutr \ I IuiIkIjiv .. akt turn («t tlie CMfC til' tS i> 
Dear l>aKy . m. siiic < < mio ufi » iih tht- mwi 

I'triiKI the m<Rl wonderful, kmmt nm^n- fur nii««r.c dins. 

htwlifal. *«i«rt anil fiiimj eiri. r»«l«tltr»li..tu-[ Mnlill'mhlufin 

W»»« owl) kiKwii fucli HlM-r ■ thifJMtiincI »^d«■^m.K«>*^. Wta« 

nitmlli. »n«l nf *»»■ onl'J w«" «•«••' niort- can I *>'.* mtwr Ihriw liiiM-«i. t>iil ll>cr»\ 
(ttTmalrh wmnttiiic lliiTr. I hi' 

I hint- »>■ sj»» In <MK-ti other are 
,,!.. ,11,'U inimaleamtllM-frrl- 
mc- »c t«(tf'e« »rt Inilt ptr- 
iiiil. W hill I need I" kw'» ii i( 
L I 'an lie in lii*e «^'> Mwm. 

On { Itmd Nine 

IV.ir On Cloud Nine. <JUt 
t.r, Conci-mi'd IVar ( I'MKi-mcii. » rv'Hr^ .:ilr ** .,1 n 
[kar nwsy, 

I hiive a trk'tiil «l'i" 

d«i«ii'l lake wlWMil M'l >i> 

e'n«ini!lt. She't here Ih'I'.mim' v(h 
did iKiiirl* ul anollM'r nilli'Ce i"n'' 
»!«• I'.itilinui-i !■■ i1«> jHiM-l* Im • l»tar l>.ii^>. 

1 m <n ,1 luvdiianieiil. i'>e 
been mid iliMt I'm i-iinipauMe 
oilh a cooil friend of mine. 
Vh«ild I lr> 1" <1«mIii|H' mon' 
ihari .1 frivnrlship wiih her. 1 an 
v'ui i^ivi- me Mime adiiee? 
I .a> 111 

IK-.ir 1 ., ■ 

if ; i.^ Award- Winning Nail Palatine 
359-l»548 Full S«t 
Fills $30.00 

izo.oo Superior Work 

N.iil% Fixik Real - 
Nut tMiKKtTiited! 

Use Proper Sanitation 

Two- Week Warranty 
Basf'd on Krgular 
Appointments. *Tis the time to 
cuddle up with 
hot cocoa and 
holiday movies >l«^Pw A Features The Hiirhin}>i J I^ Health 
Corner Slavinji lleiilthlv 
for Finjit Exam 
Week Jrnut 

I. f .,: ,1, 

IcwT ^ 1 \ h imi.i 

niiiH '- 
inl !'- 

any t»w, H in'mjufLini- 
llIf ' |W» WMcfltl IVO. 

tr*i iihiM ym *»'l Ita. : .■••.,€ ti'i 

1 u. >nl:t IK RkW llM Ml feliWtil 
ntmurt*i«V"'u!iit' Iti. .».•,.:( i Destructive eating habits »*o«.»ii MiawM 


mil jre ( Poetry Corner ^ Divim- Tit M> Sun 
m 4i 
,#* #^ I'tir ! Hit re in for 
TTie 
Apple 

Computer 
Loan 
Itdoesmore. Itcostsless. It's that simple. CM .1 1< ■■ 'ims C mil: pi Iter Information, Oritet 
.'t more, about Apple products .iini finaiiciiii;, Dtetmlifr I«, 1993 Features 
[c o ^ ^ l^ <j> 


Bugman 

has 

IReturned! OM. THAT'S Reai. KihHY " \ 
MAWL NEXT 5TW IDU WDNT ^ 

CR*W MY H£*0 CW I W^'* '^'f 
LEGS BACK.'. toJ TfepLE A«E Si«" 

sweez ' ' 

Have a safe and happy holiday season! 
c Dccnnl>«r 10, 1993 Personals Page 11 ikhI IikIi m |<:»il\ old 
I En^l.iiid. Wf'll iTiis> yijur wil 
ind ban.ui.r puntv 

|Tomv Mafor- 

Vi'u mtm the wmki 
llome 

The Mxjnjj m.oA'ri 

I IteiMin 

I keeps II up w we cim fdiiy un 
III. 

Funk 

|PB 

I your phone rvngini: ' 
The Captain 

IWHCM 

A big ki:v. uu'dlHtx 
I ihe friendships' Thiuiks' 

Peace A I o\e. Tina 

iRandi. Timeioftufrihc Ipiiowitf Clash I Student Activities^ 

I et'K i# how much 
I more fun we can have at 
I Kenny's hou« next week' 

One i>f The I>runk.irds 

I To IhoM- leavinji siiMJeni 

I Jl.i!V!t;i> 

V ouve hecn there for 
I ite.it iirrii-s ami itiemonrs 
I Ket-p III i*»K:h. and keep 

Dwsv ■ ou h.n(" .iiiv s.,ili RinuMic Mm hi Harper 

Tell me yout f.nt»riit> 
records .iiul 1 II ihiiik dI uhj ir 

the itH'xmljKtii 

Rimunl).. \\ I'lium 

Hey Mr Hiippj' 

Come viMi my 
piiypcn to keep ih.it smile up* 

Ktvs-Kiss' 

TitOirtJiKc 

Tlieteniil vntf 1(3 M-.ii 
:i) Is I cry (I...,.,'- .',•: f s. I 
JtJii'l i>ri!i:r .r ■ 

Seat ;i 

Nicole. 

When can I see tttnsc 
llimois huer shuns"' 

IKisisI A 

Tn: Any Hungf> W oman 

I .wail .iiuiuotly for a 
special ircaimeni from a 
special' woman »iih sparial 
skills and special equipment 

Slavishty devoted 

Ken- 
Can I have my 
Victoria's Seciet migiBine 

buck'* 

Mmnif 

To the HarbinKer Staff' 

Have a great hotiilay. 

I'm fMitg; to miisx yiw guys. 

I .ewe always. 
Candy 

W.imfiJ 

SIP f»>( pTInIUltlSf 

work, not iiist pl.,n H 
interesied,. call t\i h214 .imJ 
.»! for fithfi .lill or Rand I 

.Suftar. 

litlli-C,> 
wider 11 Ami site shall I 
son. .intlthiiu -■ MiT . I, ..M isiiiias .Ski; 

YVhi ito wh:,il >>iu ,iu 

. li IlKf !<> 

(/.ipt 

k-t Cm \^t>r)i.in 

I rn *. Ill ilia tor Itu" 
day. Ih.it 1 can peel off your 
tcol.inJ .mil lull the swcil off 
soil linn .iHil lender Ilesli 

I list 

Chrislni.is Closeciul sale at 
PB 

Special price on 

shelves. They mate great 
sKckltlf: stufftTs Pumpkin Can we pl.n 
Kermii Chm-::- 

.!U| kisses 

alway ^ .inj sv* cct Jrcims 
1 ou- Petal 

To, The Major 

Wh.il iloes your car 
tiecd heat le>r ' 

l-rom Mmriie 

Clash- 
Just tthal IS yourlille 

arounil here ' 

I'.ipt.iin 

Honnte, 

Allbels .m-ott ' Does 
th,.il mean tioK-er'' 
Ken KoiiLiiitiL VVoiri.ui 

It \(Hi Viere \1v 
Woman 

RoiiLuilK' M.in 

Stutlem Senate, 

Von ti.ne to re 

see.liiSe llie Scv. Ye.ir's or^y. I 
L.m'l rii.ike Ihe earrent vlatc 
\MU"M 

Jill 

VMi.il Jo Mill neeil ' K- 
|-,-S-i'l ( ' r "i ou lieseive n 
CP Ken. 

Thanks tor filing ? 
slublKyni people 

Keg ma 

RlMianlic Woman 

"It Had To Be You 
Romanlic Man 

l:nk 

Can I rub your leg'"'-' 
Cunous 

To CH 

You really shouldn't 

leave your plan! life out in the 

open ' ' 

UL 

Patty. 

Thanks for the advice 
Regma 

To, l:rik 

You really are pretty 
sp<vial I'Jon't forgel it 

Kegina 

To: Ken 

The bovef shons pi 

ii.eil siudetil ■ .:i miehi'v (liei:. li i II. f I'll, Li/,. 

Thanks tor the 
supfKirt .iiul the forgiveness. 
Ni-vl lime, lis my turn 

Ken 

I'o K (, 

1 vMsh you all Ihe luck 
iti your new home II you 
ever rieeiJ .iiiything. [Ust call. 

Ranili 

I' S I'm f-'oinj;, to miss 
voiii hups 

Stacy. 

Best o1 luck in your 
endeavor on tiiidmg a guy 

I-aI 

Candy. 

Not just page 1 2A. 
bul paj;es S,SAand72B. 

Ken 

Pimp. 

Remember, you only 
get lit percent. 

Your three little ho's 

Kom.intic Woman 

Here. There .and 

Everywhere" 

Komanlie Man 

Jill 

r><i vou have 
.\ MP M S • 

P.itiy 

Sinks and stones may 
tire.ik oui N"u-s, hut tiny 
shivs evciie us" 

Con Id 

Honnte. 

When do we get to 
pl.iy l*iriiioi,:hio'' W'e II tell 
you »e U)ve Sen.iie meetings. 

hn Toi 

k.ii:i,in!i. VV'i'Mti,;i!i Kiilkii i-d No m.,iii tan ever siep Mtniin- !'.,■ M. I':. VkH« S! f'B, (, l,tf lulls W' Hi M CLtsIl I ove C \VHC\I \ ( tt K MX, Minnie I ,ove R.iiidi ilK Man SS l''ft WIU'M. 

\leiT\ Christin.is, See 
y.i III ,1.1111,1, irv To, Soultier: 

ken Isn't I ), and h,o 


sV 

Thank 

e .1 eoi 
1 i.'ii 


s lorihe 111 

>d ("hi'Ktm 
I '1 


■Ip 

,ls 


i.. Mil 

I'l 


line 


L 1 
ind 

1 lie M.iivn 


hfinii 
'li. K.,-! 


1 

No M. 

T.ie-V 


isier 

ou're It' 

H P,d DoH.irs considered 

prostilulion 111 the ..l.itc nt 

'"> llllfKlls'' 

1 M I CL'.ll lo l\l(lll.l 
Ian mouths off — see below Iht H.irhini;tr. IVnnilvtr 10, IW3 P;i«i- 12 This section 
cancelled until 
next semester for 
lack of interest by the student Paper doesn't really 
need a sports section 

it could use more apathetic students c 
me/ 

-dOKlB'Ffm 

c/nmi6Ams- Januan U, 1«M News Page 5 
Campus Briefs Public Safety to enforce stronger visitor parking policy !!•■ nrnam |pakiii| «rr,. 
mmKUmmmm t:0>t,in .(>iiii|B(^«i»»aii.»ii.|i«ba(„», -nieimk-l-m,, w,t. I ■ft M illiHMl in put m mm italfiMBl (w vmi,» mt. CCTA to award $500 to best community college essay 

TVIIh««CoB«iiiiiQCi*|e'llMiiWi Aiwiiiita i»oir«mi«i«i, (©■c«lti 

AH ma,% auii tir typed aat .«» ««!• iv Im.. CttnaiciMl ■^■.tifTtM . mm 
im Hi AJ 1 3 brt.« Mtwky. 'Mmw| (4, te'llKtcitaiayi 
'Itt kc famiMeil 'd Fmy Harper President Paul Thompson offers scholarship ..p„ ^„,, " ' "• ^''^ »»»«•*»« tM«Mi fmjt Md 1 liiiiiar> rf ccmmiioity iovh-* will be 

'^-i—" I n* iniiM ■■« aiiMUii it MiKk' 11 I'W*. r«mi am Oc (Auuied in A.»4. 

Scholarship available to all computer science majors Harper is looking 
for eligible donors 


irif linjk ,,if 

■■'.t lull 1J» 
■ri:i«nl«ein,g niTOuj .uiiJiitcnur.- 
i«fe(;.heriha.nusiyJ 
fhf Mp«.iI '•upph 

nuior: 

efiiiJetii: . • ■ ; 

i»dlen.iim:hinliiii,aif 

■"Thcrf IS nil juhstituir fm Imiii) 
*k«Kj, OBcdMaium t.iin Mvr itw livo 
«>»' lip «» Uirte jwiple." Myt Bctl* 
Saiiclcr. RN 

CoiiMijmiwiy. urewiunxaidiittwr 
bUxMl coJktiKjii »|eiKi«Bi like it mt 
pmunfivt^ciUlkw mm Oiman One 
mmtt be 1 7 yanaftge ur older, wn jh 
ilhmi 1 in Ibt . md he in g<x>d heal* 
WtmJctiii^ivebkml 

LifcMMiw w(»lil taiher mm t p«> 

icniial d<:in.Y down nuher ituin a>Ilea 1 

uinlri) tanple 

The entire piiicMiiiic. fnm «it p*- 

penixxk lu Uie liaiuiia to tHe m 
perwd iTicfKiwd. Miy iilie* atHxit 45 

mimiiet. 

A dcaof heiiat by SKMig mi , *u-ii hi- rc%ir jn<l heiin rale 

The dimiir u then ., , ,, j 

Miittmeni ^^ying hi- uridrrMjmlv ihe 
prtKCilufe wd hai answerrij d!l ^ucs- 
UOM m his mednri) hiv!,.ry h<:.ne»U> 
II i» ii tliH lime ihai j d< inw will be 
primded with .■ timtideniiaJ way to 
indiciite whether he fetl» his Mixid 
may he satrly given n. j patient. 

NriliheAinorwillliei-nanalbeJ 
» here his arm will be cleaned and a 
iww.aerile needle will be inienniimo 
bit vein 

After five K> len minules. a pint 
will have been collected and the needle 
will be Ihtiywn away 

It is impumble to jei AfDS from 
dimaunj blood. 

The last few minuKii of the pnice- 
dure ire speni resting, eating cixAies. 
and dnnking juice for lecuperatiiai 
pinpmes 

DiMiorn.^huuldeatbreikfastbeftn 
fivini blixid and «e reminded to dnnk 
plenty of fluids afterward to keep up 
his/to blood sugar Retreat promises to be 
a learning experience IHmmrnDttum 
far*!:, '■■ .;-■'*' devry open house 

^T THE CHICAGO OR DoPAGE CAMPUS 
SATURDAY • JANUARY 22 • 10:00 A.M. •l„)cvf!,ii>meni[Vp.in 
Hall An n««Af««« Am.'- ^ ■« 
<m<'>sfn,ri,.i,uiiie,. 

M.peii» she iwtnbci or mem «j 

laKeiM.li> bedtwni iit m]i.((«n|tmi 

•«> l.'»2, yet lUfier iIhi |:ffi tllr 

•XWesil %■!» In i.« J a^ enpecird 

i«>be»r)e»ied'n«!«ef| HI 1W2 The 

laarai;cMi«piat 

!heN«^tUle|r 

-■■«S»fa«y.I«l*>(B.ti', 

— - ■*rf»coniini,ii«d.ili 

■iShiy-rneu. I«a, 

■ 'i..<frv Dattim Kmn 

' itoe tntne.li «■, 

•-■ity. stixlcRt* leave 

,*<! t>«ti'nfii)|i tnancMM «h) ^ 

■•i.e^uentlf »»le'i! * B.hiIs. •«*» »«l»ii:Ir 

hiftoi in ftfifeii ycjii. -The nvcc^il 
mwa lln IW.3. tt iiui tbcfi .a tikini 
plwe mart .ta^ the purknf kit Hwn n 
bMiUiii:!-^- «,d Kiii|.. Cl(»iiMi*..iliiln.d 
then (i:*:y» in lw»» »«>iifcnc'e<ll>*itie WE'LL HELP 
YOU EARN 

$30,000 FOR 
COLLEGE. '• .< the .'VrriU' (.'..III 
■ini itmrr l|];iri 

■ '■-.'(. Iff f.ir ..-■illri,'.-. 
.11 i.li.l..lll!\ lll> In 

^»)wilh!hr\It.[it 
.rv(,IHiltl'lii-.ihc ■'nTrioirr™ji.-t!.he f.. ■be^illn^l... 
tllilllili are -. 
iaiiiitf Ki'iiifcn- 
ptrtsiiiiiii.iiu.s,.,,,,,,,,^,, iii-.J (■..l.iiri: 
■' -lyii »» lake al«'iMiii||i> ot i.pp..mne 
■.nuai.nis. Kinp lhink.i undnK ,.,-.. 
"■■■■' ■.sntides n i(ie 

*■ ■ ■■!.(«! h«;iuw ! 

enoujh j... 
w.arM st'u "W'c th'jx- Ih.H icrin Wivonsir VNt'htintihat. a.sa 
reMill oTtherelreat. 
IKople will fi'fl nitire 
viinnwti'd to 
Harper.' 

-.Anita CrM»Jt> 
Sludcnl l>«>clopfiirnl rr'^iili 


It ihe 


lYi 


■ -nnAtcd 


V 


:i. 


frn 
II." 


"Il',s 


ri 


'th 


^l^ K.siMtltnd over the ■'■■i''»fvem Wtrt,h..ps include umnvi.|vtd people." 

■.''S {-ijl;.I.CilIl.m. I .--.i-.-i. -. 

fctTO«.,fhiMi. -v..«.. h^.M,uJe N.,ng.,,i,,mmrJ ag..,,,. propen, .nd 
''"'"' ' ">" *"«»"*' peiM'nv. In the t.iurveitrs 

Public Safety tus twurd ihn rrpon. :tursihecMi; - ..:.'nun.jif !■. 
full jdvjoi..:. 
'Theit .i*aiJ*i.ble to 
'"TiJtiufi I'm 1- ruiiuiing 

K-r»erviee. 
ihat lempen personal secunty meaiurcs 

The N-M M jv m pieveni crime is 
■ ■-.' '*-ekmJiimiation 
:he Harper ftibiic 
ialei> Crune frevenimn Prc>|ram i.'":..!scnme incTe*»e Campus^nmesate N«»-ai3 Editt^M Opini™-5 Art, 4 Entettainmenl- 6A7 Feata^^ Oa^ified^io Pmonal^ll Spott^lZ I Hte4 Editorial The Harbinger "^ Editorial Administration gives cold 
shoulder to staff, students 

liTcsponsiWe dt-ciMons arc made ;ill rht- lime Julias 
Cat- w fnisrcd the wrong pc-opk Hiiler ihoughi he 
couW lake on the Ariicd forccv ami w,n 

Whai wa-, Tcalh irresponsible *as the Harper 

■dmjnKira(i..f,\ decision to hold classes on J.in 18. thf 
first scheduled day of Ihc- semcMer The high 

leropcraiure that day. dcpt-mling ,.n uh.ch rt-fH-n \.,u 
heard or hehevcd. rimge.t fr.>ni '» ir. 1 4 K-lr.u /en. ■' Add 
to thai the told, hitirii;. .w.rliri.^; vs ind. „„kI ^,^ ,nd vhill ' 
rtaltngs thai went as lou ;i^ t*. h,:•\.,.^^. ,,-rn 
KriKwint' I' Snoop Dogg and friends getting bad rapj 

Unfair blame being put on rap artists who don't conform to society ' 

PoMlcotylnconvct *mnnmhlmaa Piirenr miJ 

aduli j!r<iupv 
-icriivs [heecun- 
tr* hijvf lamed 
upiWiY j(tiun Ii> 
fjphr wh<i? fhev 
t..!rti,i kd' *?» li may ii<n h* nfhi Uuall j wiman 
d"hm-h- or J ■■(>.■■, hui . I happens m 
arisiis * htrc many rf ihegie an,L«» |sre»' 
up. 

IV ptnWon wiih stately rmjav 
*l IfiW ihe . nif* wh<i urmpij'in . w. lyld 
"hili-h" tw an jpropaie' wind . - is (har 
pti >plf don 't f .k-f ihf ff .ility , .f liMng in 
ihrslums Thcydon'iftjihrtorsunival 

- J.iv apiinsi druy dralers gun 
nJ J »,rld ttutiums iKbjik on 

Tf* up nfjr rhf slums, I had 
'■■ ■!tv--l""v, r\mpfni-ni.-fd 

■ -ninK 

;■■ h.iu' on jJci nt 
■■ ■■' I lovi! Bt-ntscn fvc» ls\^J^■,l .]t , 

lonniij; in The id nil nisi! 

i!h rutlir' tnnhin,ir wr.T!;; i. 

senifcs, sjid (here *»s no safeis h.,.,- j-,,. 

«liwis. parking lots and side»alk.s w, ■ , ,.^.,,,.k 

ihovckd. He also aid that the sthcx:.) k renimed to 
riKe. f.x a certait, numher <>• ' - ■ -' , „,c «|,<„, 
* as I w c lose lo that numK , ^^s 

This cueusc ts nothing nsorv ilwii huiciusratic, 
rationsil'i/mg that puts students, latults nnd st.ifr ,n ., 
daililB'rwis p<isili,".n ium I.t <he.lir 

GiWthjl fS, ii.-r :.. r,, ...!„. ,. ,.l. ll« no»Miy's retpiMUibjIily e\\ 

Dim'iiry lotenairrap. RemenM 
t«r, ihf same ciimmeniii y™ makJ 
now sound rtmufluibly like Ihe samJ 
commcms that were made abtnK roc J 
and nil I almoM *) yean ago. 

I.<sik at the p<Kmve a.spes-Ls ihe.s. 
rappers suuid up lor 

C)iig{ reiieraics the negaturs oi 
(tettinp involved in gangs and doinj 
drugs, ' 

.Shalur has a vtnf iw his ajhun 
tailed "K 
'tirc-.iT'i 

i.in Anir;u -.„ ,s,.tT,,-n «.i,f| rc'.peci 

jnd dignitv i 

l'lav\ij(Kde.il *jth Miih topic j 

havinj pndc in one\ I uhuif 

Vf.iyhein i slight, h.ipt'liil, (^„ 

'IV r lindot isjvi,h»5.cimmii es.it' 

«.!! tv .M ..iwie th-lp 1,1 the ,l! 'v 

' ;l'..,-u'ii».s -jnd>. >».r, up !■ 
„!N .iMunJ hi. gen..-! 

eondtiu'irs Hive liiai excn 

jjci their cm iumpetf N.v:,i. 

hax/i 

responsihidiy [ Mi km-, whs I h.,ii„l 111 
■' l'f*f the fit in the .ibom 3 
■ '-■ the WH '\ ^rr 1^ t>%fitfmM 

mswcMK, 

. ""Y^^ ^, / " 


re*HM*«#,tivr'irii 
Then tius h.- ., 
X %ST GO *^ 

c^r&;^^l 
SpcKS 

General Information F,*n»' IB On**; 

Mi 

Mt»'ll*i:» 

*<** l!'W»«ai»MmEj|i* 
('CaiimEAiiit 

CKIfilHlEdili*, 
MixwEiliKir 

^ H:,i> Sintrh., Til 

Cjnds Icil 

lty'«|:t:«lcf 

r»MM Hiimtii 

*,>p»i 

,llpew 

l*it,AiiBiiii 

**«;tmkltiiaf|t 
Hiatyfote. 
ifwOBneii 
Ss> *t YtlMII nr Har*mgrt m the stiidmt PuhlicAtKW for Hw H;ir,s*.r r ,ii„ 

y-iurrawiumfwiHineKi upon request All letters are siibjeetto editing 

Copyright i«j.Th.»U*l,^. .11 ri^ ^,^ Januan 2X, ]9M "I '■' '" ■ ■ ■"——I— 

Opinion Page 5 he perils of men in a feminist world 

<()W has lost touch with the riiujority view of women tiHlay 

[rrw WgM' woy P ■i'lf* ;H*.;- 
. • ■ ['■.- 

>unrd' (oit .M < leftBiiuir tlmii't rrf!' 
<a(^. pnuji ttt, »«•,.««. ;, talent an ».■•■ ■, 

.inirtul iljn .■» 'Tijii h.nrr, Their j .,U i., 

^Mn octnl^ ..4 tht '* V. 

rinfwrtfW) jnfmi«).- 
IwIikJ' iig'CniL) r" 

•■ •■■ ' lie«ttc<"slii|)i 

It «:tm» tlui ihi- 

.llhlisiun.-r!'! 1.. in..lJ «,.,i.,,-r, i-i irwlhaitll thtl ■*P'-'^ ■'!!' /■'.-.ir f-Jit. ■ ] Letters to the editor lolhing, altiludc are (inly stupid in the mind of Coder iriiiJkrNfjhntilr \oi .1 Drop" lau is needed to curb teenage driifik diiviiig w*xii.j»jtcj W.1IU lie (inkw* ait T ■* 11,(14 CI?* v/'t^i'-' .■''■■ ^.i.k What do you think of Let us 

i| know in a 

^ Letter to 
the Editor r •U-I<» k UWU ll«>^ MJUVI 

»«U«C15 10 •Mill !«. Mr SMHMT 

1U*i>lCO-„ •» ~»' "■'•MIT I 
iHiwt^Siite 
^ft'tJI^CE^'*!!!' ^ 
\. ^i Pigei Arts & Entertainment The Harbinger *Short Cuts' promises not 
to cheat viewers of laughs f J. 

(•".irr. CUK A JMl MM dliMT mi ciwiiiit. diififn.. f himliii'me. ttuMxtai ptttraiam' *)»'< 
cheoi .:« to ** »a ll«ll» lw» *.!( A 
»»€• ™i' wcefcaM! tmrum factti •ift .i 
dillfllinii; rrpirt tftr f emiilt hxlv fmmt 
fltJuliai m th* nvfT iir cominiie i(i» 

l'hf>f JJ'T -ini.'Tj: itic firu- ti,.lln,UsM 
(»«|i«U«r •ihi'ft Cun vitiich ii. iMMh 
down, the ytu\ miwi «mpretii»H 
TTInin D«:ilt>y - MMxt utee* rnnl. mill 
iK|Hl)l!r<lM!lni*cift.ti(ilMicmrII(*- 

rtt AUnun' ■^^.Meer 

Hf. ,-..„-. 

Ill' ikr Ktnrr tif|tt*^; • 

(li««i*eceiiil«:»i<J«'hf^ ■■• • " l-nylwl jwinif tustiliiiil mc of 

aiiil(iell"fl| trjik. i«i<!':iim«Hl>lh', the 

Th« *p-inty,jl clftcfB'ilJint i.'t' 
AIIBiiB'i ii"»n Kukvillf iWii ,!inJ <>tMmii|lv iceJc 
Iilithof ilMwi t>IJt< 
( , ■ " 

WWch :.: 
ItiHiwanieow: 
'The h.-.u..irai' 'r-th^ldil- 

■n'litifj'' 
illinj itir 4n,d ii«e tiJriTn.'; 

UUilltllJllK'ltliWii ...iMwKoh- Student activities fees 
provide benefits to students The little blue card more than decorates your wallet I A s c final' ■»%:". , u^ ,j .• '(>»o.,.(ii» :i.ii) luiTifnhf Br-illl " Wliat's Up • • • Yflur guide to 
coming events Ftt. a 


r'':€q:nnma! wipran". Diivi.s die 


BIixmI DHvt Roll up \<<ur 


hurctliMCamegitfHflUiii IWOand 


slff vev fiH .1 BI)«Kt Orn t m a:-i2 


h.1^. hffn '•inj.nng swcci tutnesevw 
\.c Ttii' ciincrrt *in begin at 
:*'pm inr;o: 


Ij » J ! V »U i. .1,1 1 I i ' ^ J ' ", . N j^ L n, 1 1 ■ I '1 


Fttb. 12 
ThMtcrThf N'rihur^tSiiS 


F«b. t. »wd 10 


urtiiir\Rji 


Mo^WAs ptn v*( BLi^V Miv 


Thf *''>t-^ \ 


" ^ ■ ■■ f»r«:i|rraro B- ^■■'" ■ 


■ '■■ ' ■ '-'\ rhi- C"!ii*.^gi^fiaJ .*V'»' 


■ ■ *.himii(iij?<*r"M 


iiinvK Pari. Join them 


\' ■ ■ h.' rh:,r..: 


Jiff Mils vkas.MngifiiHundtljncmg 


t],;^, .; ■ Splkt' 


in a f»iHinc*tl rii'vuf oi riiirnwiij) anJ 


^'idrni*' 


C'hf.. ..■■■'v'i-'- ^.indpfopl** Thr 


\\ urntfs 


Jjrr '■ lvt:m ai ^ i" 


.I;, .J ... , 11 p m 


p ft! ■i-'Dinini.'H.ii! !■■' 


nn >Ai t'-v'fifMlJv dnJ TTiiM'viJ.i'ii 


buiklmi: A rt»c ixTlumiancr i 
^■hediiU'J T:- Hr^Mi .It si p m. ir 


F«t, 10 


btii' ' 't.r Bp\ 
Otf . • ■ ■'itivkri 


-■■■■ -■ ! v.^KP loTicm^'tfii An 


ml.tnTuhcn WHCM's top 10 
1 I i HI' 

*i DiitGnrAn ml llu- 

TVtKifilk.* 

H. [\iiTlcHBe 

1(1 3 Lili- (■■(£> Weekly Crossword 

" It's About Timt- ' By Ccrr) Frtj 


r|~h j LS IT WfttB«^ I'Jiawfc' Club Corner Hai'mef i\nJUiH' /*«i*irr f'AHtiwstWft! y M Dmiio iiaiONwip-i |W9M<tiirv wi q 

1 1 T'hii uuTMH n Rl'ttuiiritt 
'1 2 itma i wt&tat 
14 i»i«»hii3ig« Air f^lWWGlli .piiWUliO 
«3 OwMpMll Tfti 
tS nadtM lit NlTMi n INIlc* 

2;r Hyrmtilw 

T3 MtfiWiiiMl 

i!i:& iftumijify 

?6 Piftiiii __^,„ lommiir 

iniiiaiiTrtngion iXftittl* _ 

;»'7 urdNiiirBMUI' 2 wnai 

U Lijiiinw'* 

la Adrwtt vMINarnA 

'» " *«tL*;f H'fitiii *i*a«c» 53 CatMNiGl W Mitr^tMii 

54 T>witytiii4» 'wu'iMty ■wtttm,. H m pmsMiMf 
m (Tinw tt'tm DosiV K> cour 

■mKMmI' MM'lqtf HrvfrMili; * c iaoutry 28, 1994 Arts & Entertainment 
Find your fascination in tliis 

s4 M» A 11 Something for 

* list of campus clubs: everyone 1 Mm. MCA 
VinidMi- Jiiil)f Cluat 

MMM €Wf^ tf^KT ••(• . IjafciD' 

Mm«* >ia TlMicMliir* <m» < mcMii 

Catlnt t,}\i litiltiailt 

Mtmr PiBil; SIpiwi. TlftFS 
Utiiiilniil.. <jaylt ComicM 
MMi D* 'Mil)* MM« •■>>««■> «> 
Hf Cihitn'aM«i m t p» W*«uir Kjikf HiHiMa.Sn:tlE'V 
MM* (« We<lin«l»)rt«»«ii •«!< 


CMC! f'''^'> i.T Jrtjiis ,A4»i»<Jm VMofuSuoim'fv, Pt:.AK. 

pY«»itk«i I>«a 0•^el 

M««» no •■•-i.!.,v. 1,11 MM't J (i.'«>n ad i>a; 

' (tlrlCAi 

: »!■) BfimiK Sn, DtV 
M*eti ■nienim* mi ;«1 •d *»; 

iniiiJr>.,lj»'«inIHTii' Jpm 
r,. ■ <■ Jtmh 

A<)»i»t«. Sm*i ri-i'i t m KWn 
<amj( Tumauet. UB AKIS 
'PMilitHit; Ciirta Uimi» 
Mitliiif • ila«« ifT Milt untatwii 
CairM hir»*i«<:i,iil 
t»r M2 1 for TwnuiMrf < ail ■ ,ktmk 

Hmnmt Stmtmtt <if I W« 
Advwir JvijniK l«V.i. LS'f*^ 
PttwteM' f oral Mawb 

C»li ■ ■ 

Kunlnc SliHk'nli •# 1<N5 

■ ■ - ■ ':,,ii!' KuTM. i,s/u.N 

.,-v jiir villi uiik,n»»n B\>K iBrntfeanairfSIUm 

in C'hnal •"ttmnlfr 


A(Jv««>rv r t ^ 

liaMiti H 
••lenilen' 

«f!tlL i»r 1 1 ^ ni 
C»llc«i (''*?■•< lonlruih M TMb Kappa 

Alt'. ■■ 
IVr- 

C'iii . 

p. I (' 

titltrsl •■:■■' ■• \KTS : sms 
€tMi0uU lOiMh AiMciMlMi ml 

tfefDmriaADl fill (li '-,';> i.'i i.tc(,iti'- 


4 t i 1 i!i.:,i(, -E'l 

Rwt 1 nil* null 

Ailu- , '■■ ..1 (-(■■:. 1 


r-rv II, Bl'S'SS 
i„ri**%n 


IttMltf)! 


v., i„:r-v M'„'LS 


llariH-r SludriUt 


Mr- 
(, i W/JbT I>riir nm<iy, 

I rcaU> lliu one parlinitar 
■wlfiL ir* old JMii« »nd ■ 
«wca(«hirt thai I really fee) nun- 
foruMt in. *H>mr"f my frkndii. 
however, have «u(!i:t»l«) Ihal 
boa«lin|; thi'> parlirular rn- 
Mmblc morr than tmr llim-ii a 
•Kkiiliiiiiiiudl. Whaldoinu 
iMnk? 

Comfortable 

DcirComfonaNe. 

' ■ '■'- '. ■ .•■-.'-I -uiihii 

■•'( ih«* 

how ■■ ■ ■ ' 
l«l ■ 

nujh ■ ' ;.i,viir 

hon.' '!,.ri>ur > Worm.! Dear Oaisj . 

H»t» ran I omi inw a rrHiid 
that lir k naxlini! hn pnlcntial? 
Ill- n >ir> hriilijinl. but hr lias 

ipfiH Ihr pa»l thrwvfan »<>rk- 
inc a fasl-fimd jnh. I «ant lo he 
iikt »h<wl it »ith"ul iiflfniliiic 
hini. 

A ("onwrned Fritiid Dear Dab) . 

I have a proMcm. Thrrt b 
thk OIK male I rcaJI; like. He 
Mcms to like me. loo. but he «M- 
clanUv eiv« me miied «ltnal<. 
When I asked him how he really 
f««K he Just said he doetn "t want 
a girirriend. But then he keep< 
callinf me. and we g« nut once in 
a while. Mhai should I dn? I 
wouldn't want to wail aniund Tkc Second HuMi 

Dear Second hand, 

l!hinl.\ivu'\evt'KtJihept"h- 
lem yiiurset! You .shiHilJn'i have 
III wait for him While yno Jinit 
w:in( to pin hini apiitnsi the wall 
jiid fc-ream commitment m hi* far 
until he vrumWei. this passive re 
.mum In his unlimelincvi iv inrt 
trvti\r Miiu'on If he really di"«v 
like v'li .ruvhe he'll reaJ«e tu?.t 
h"u nni..h he nejrlsxted you anJ 
strung vou along, or maybe he iiist 
wants a meaniTi|:les;. tlin^ Don't 
bevome the puppet on the string 
H;» does th.ii saying go** "If 
youl.nevmething. veiitfree Hit 
vtHTics back to you. it',v yiiurs- II it 
d.«.sn'Lit»'a.sncvermeani tohe " 
That's sound .idvite lhroui;h the 
ages Inlhcmeanlime.livctoryimr 
self 

IH-ar Daisy, 

I accidentally scratched my 
mother's cofTee table, taking the 
stain and finish off of tL M» 
mnthrr w<i«ld kill me ifshe c*er 
found out » hat happened, espe- 
cially siiK-r it happened durinea 
party that I Rave while she was 
out of town. V\ hat thould I do? 

Fninlic()>er Furniture 

Dear l-r.in(ic. 

Vunniiirf is cisier lo rcp-iii 
iharsbrolienleelings Maybe "vei 
c.tppiKA-i n< 1 .11 your mother' s h* 'Usi- 
ihiny vtMrslroiiinosk itwouldhe 
^.ilt In It'll hi'r 1 'mil then. Ihjvif 
.1 lew helpitil hints I Match the 
.nl >i.4ihesi.tmio,n;r,n'onioIor H»fT*rr f "b- 
. our house tni iliefs. 
•hf-TijiTiel finish she \K'h.i[ s t^Khning v-i 
COMPAa your Fingertips! Compaq Presario Multimeifia Computers Include li6SX/33WH.' ■ ■ '.liitsil _iJ HCM 

Liita.S«llKlBI<iS»f 16 

,....;Wrawit»'SCSI'Si«»i1 

■ W f «(»sii» SWs .Jea RAM ■ ■ \\0m 

• "A ■ ■-' . ■'. -,:j«>.i* 

i;* • ".''. .'. ■« •'iniserw Mei'DKilt 
f'utiiiistei, Oeiiiru Wets* Lift. MS-Mwie^', #808107. 

1699 

$51 pef month 
Also Available in Mini-Tower Configurations With: 

• "ifii • • :-' ■ "5 ISA f xfafv, 

• 270MB H*., L. . • • ; V . •■,■■.• '• .,. 

• Dual Floppy 1.1' i»f::, • .; . . ' .> ELEK-TEK 
PRICE #815194 #815342 *1899 *2299 Monitors iSold separately) 

Order 

No Descnplion 

#745903 14- 1024 « 768 SVGA Color 

-28mm Dot Pitch $349 

#74591 1 14- 1024 x 768 Non-interlaced 

Color 28mm Dot Pitch 399 

#830499 15' 1024x768 Color 

28mm Dot Pitch 499 $57 p«f nwnlti^ BUILT-IH $69 per month 

TIM Comiiaq Prtsano is to lasy to wst> 
IH ' Cantiol Center pmiilas eaiv 
atep-liY slip aatss to all ot tis 
tunctians Tlie Pretarig rt loadtd witti 
tite best sottwart so you can be 
doinfl yaui homeworti anil cnioy 
lti| yotir cemiiiiter righfaway 
♦**■%_ With planty ot convenient 
^ m buitt-in leatures. the 

Prtsano boasts an inli- 
grMtt. snact saving design T)m 
Compaq Prtttrm has everyttiing yoit 
need ready l« go n|li) out ol the b«i— 
all at a vtn attractive price! Mfi #794869. 1399 S42 per month AU STORES IN lUINOIS 

(708) 677-7660 Simt- 07') The CmpiiPer Woaderland 


■UK n> t rwamiMo cuisiri 1st tewt Oil aiK'TB f<(«citnni»l SiwcutBli 5 Features 
Health 
Comer mm •*••• 

"lllHKlilllll « »it'«ii«cJi "<•" '* '"■'* 
nitluemm It i»««l«i«l »«**> ««™»' 
■Hi tatieoi, ■«« po*K» <»«•«•• mm cDl* Ml lilt flwcw Ik 
|n««iMl'jila)iit. ftilliMiiiiaW'il*' J. T*e ■»!»<»•. ■■*""••'■■ 
iJ;«n and <e*m% iHmm me ■«- 

jIIll»TtlB> <»•? 

4 aywt«ii»«iiin»«i«»«»« 

nay »■< •■•«:rii«l>«*«*W***' 
|l»lM*rt»tai«»»e»'«»*r«- «■<»■ 
Mlc cwt mil tttii Sniioiichflu 
ni«|imiiife»dn«<»*l"»«*«''«I«* 

^ V4|X.«1,»«B ■•* 'I"'!'' 

(», Aij,ri.p«:<«»»' a •( h«n"i«""« 
1H,»*1= :■•■■ ■■"th.t*l€|:m. Dtj. 

U^,|,„j. ""f Mlif*'*! tiT ■• 

imi-fiK •»-.■-. ,,;hil»B«:JHM. 

T„ If: <r<« If r !>■ ' 
(n«|MI»».. .»■'»«■ !'■' yoikne «» (,)«l«iei*i»ini«in"':«»" 

yna dnctir 

cital'ili'i'ia' 

■«(4 oidtUul lecb lik« unlpt" 

• S««m co»|>> ■>*<« «|w<«» 
MM b pta>- jell"'* 1* *■•■* 

• Simit p»ii> null »•*»' diKhirie 

HM is ytihm . peeti (» N«.)«lj' 

•T«rmpf niiiire ' •(' ' '' If" p'*" 
,,,,,■. - --.'.-.. 1 ,<;:in ■ Slitl B»,k >«iifi <.ar. piT""' 
■:i.f toHrahh Poetry Corner TlicHuiit 

ly:MidiM4 Muter 

You tmce ll>i,»«ig:l«< she •« kind iwl sweel. 
Then «ht line >ow tean apsm. 

M liitio ilw d'W ■« k." "**•'■«'* "I?*" ■ 

ttir cvm I Hnd miml tsm '«' I"*' "P"' 

Whil n(rh *.w* ilw •>"« '" P'"* *'=** ?»». 

When y w jiw «»J alimc in ttw p.nintig raio 

li semis all il>t Jtals >n i* ?■""■ 

Bunet v-Hi villi «ii> 
Hi'! minJ ^. a" N-riJ .lin! iwisl yt>i.i,. Ik-. ft,:** vt'i u'Ht» WiMtr. "c^a^_*L55] 
fls bo most Hfe(io&j 

SEH^MtS Qm *^t\rtb To Jit ifidSQocxnbt^ flS 
fe\U Time «.tto(t^ 
P(tObvJ<-^"*^ Soc^S\ -1 cj«Ni CE-r Ho^ fl 
TWe "MtlCe Coynes 60K>^JEV 
!iv\iii ;• TlwHartitager HELP WANTED ])G HELP WANTED FLY FOR FREEH WANTED FOR 5PRiN6 }i HELP WANTED ])C HELP WANTED f, rn 'b.:: '■<0l ARSH- P*:: 

/V .. A ■ ,. A P : ' K FOR RENT APARTMENTS FOR 

RENT AT THE 

SARA''- -- ASSE'-BLERS 

( . . .. ■ APN .ow iAHAI Jb,A 

CI a;--s f TRAVEL J ^L FOR SALE 3 ?CAT::ON' Four years of 
coDege assistance for 
one^kendamonth. 

ivB ■■dhi I pv. iHBi Mit t pn^^ SELL m RENT IT! OR GENERATE JOB^ 
APPLICATIONS BY ADVERTISING WITH 
THE HARBINGER, ■Dl.fiAUribi. ■ 
JOANNA A" iteralMBesL HARPER COLLEGE JOB OPENINGS a ,to= ., oom *322 secretarial support for tne 
Oepartm*nt. v <^ ">■■■- 
Oiitici High ''■ --ee 

or eoi."v3ti'r.f 
twc 
■=;»»r ' ■ 

; .r PT Recept ■■ '-c! for 

ti:» ■■■■'■■" ■ -■■ loes, 

a -etmg 

sl...,.L, : .J ^ ..■■.■ -ig 
them to appropriate area 
Higfi School degree or 
etiuivaient rea Must ^ave 
two years gener«5i office 
r;eoce' $8 16 t9 96 PT Box Office Cierk 
needed t" *<"::" t fvervng 
hows a* ' 

Center, '■■■ : ■ " tor 
the recept of cash and 
checks for the purchase 
of tickets sn campus t)ox 
office Higti School 
degree of equivalent req 
J7 56 ^ S9 22/hr 
What Are You Waiting For? 
Foi more inlormation, call; 
(312) M3-1M0, Ixt. 130. 

Columbia College Chicago 

600 South Michigan Avenue 
Chicago. IL 60605-1996 

ColuUui c<illi«t KiBlu Kidnii wMkM n 

u f rac*. coloi. cntd. m. nUfUt. iMdl 
lutbiuit, Mioi onraulM,, Discover the work you love •^G 
immvf M, I9M Personals KV Ktti. Tti'iCi-reg K. 

"l •ii; ': r. . lrit*rnK 111 ,1 Ymi Sit VbtlJil f IRTti \ HfhUr!: Hi" rt I,!! n> H..irhit>i;!: Prti-fd Jill Page II WHIM 

1 MippoM" ril li.ive Ik 
hitf .ill Kill iii'vi tnk^' 3 [1, H.(," .V K n 

I h.f.i 'lit! t-ri.l,!\ , Hill Mm M> \ [■ Kyun Tfirrf chern lor i hriA P lOMT'. Idlli". (.Xll ( 11-1 ii-o.,t lo the 
'iich l-'Uivhtiv pi 1st IT 

Whcm tell '^hnil v^«i If M:"»>ini^: ..it s^''' isj'iii ;j 

( ■ * ervvme 1 . i a e \ < n i , V\' 1 1 kik- Cl.ish A I'hronif *llivtrtiiulr will ii.; .iiiin'uiw..t**J llll ^ ItX" 

Ihraitgliilienctwurli. Pwy Tli. 

\1 Hi.ncrtly 

l.rik «\ K.iiiiJi To tJuantTN I luni'i knew wtiiil a 'i'"'"-' ukhscs in ilu- Mu.,li.> 

Ymi're mn .in <ilj \\i,2 .\ shJ m.in \.>vi *orf. t'rrli\ ..■.ml |-ti 

,\ v,.u ,l<»n'( tc.* Iik,f«nt: L'.irkh RiiL'is.itk To; P:I I'hii.i RcilkHKlo tMvke. I'll eh. tile »ni(t|)i'r.i« tTitiri; RiljiiimM To::Tlrf>.', 

anj' f;iniK 

ll(l*'r ' iiMWi: Ryan 

I r,m Tint," h,i. K l" SludfiU AclivitiL's. 

Ciii't -i.iii.l being Ri "u mil jhlcN Hick, He 

^i(te. N.iiil Mkk Hell, hill. heti. Iich. "Hie ttiiM" Rnniaiilii: M.in 

Tl',.. ,11.. %h, lilt" Roper. 

Oil spfeti. can I ride 
voiir hit: wheel ' 

The ( iu\ s Rtindi. flonii'ir. 

t>ii) y(M iinicr any I 'm cm n n k : ', ..■ 

pi//j' Whi,"' ■ ■uii," tHir' II yut^ .1 tv\ iiim;' 111 t:rik. liK'll 

i There KotiLimu: Woman ' ^'"'"*' '">''■'' ■"'>' 
pi //.I 

Kanili 


.M Personals are free to all 
Harper students, 

faculty and 

administration. To 

place one, stop by A 367 

and leave your message. 

Personals will 

be run a^ space 

permit. Citkl'k. 

(.'.Ill ul- (>1.i\ \|H-ei,l 
raier si'iiielinie 

(„'(„H1- 

l*S l\e uiii the hit 

wheel 

'T« S T P T... \U Ho taX'ietC 

■[ .i,i-;h 

I t.ihil.'. . .: ■:, ijiine 

■.« (:;,'i I'.'! Jo wilhiiul \i'U 
I !>.<iii.kv 

i:>a I're/ 'I'.. I .' I" R>an. 

l>on'i lump At least 
., ,no! in 'Hi iiisi three noiir% 
tip 

ken 

\\\ loiii'ly jruund here 

iMilioui yiHi Till Ilk iiie 111 you 
.iKs .!\ s 

hrik i, iiiise rule* will he 
hroken one h\ one 
Many (kiIiI 

SiLiekev 

Here's .1 liille ii«>s.ij:e 
from nic to you Deee/ 

Nul//// 

S[n>.i;i Ken 'IVi The Stijifcin s.' 1 tut ihiriks lhe\ ^^m TI1C tlarMii(cr ii nul rta|NMailMc fee any > i< rn yn ili w); 
Vlt MnMiil; dlMtiwraiir the nc •>( MNkadi. 
'I (, (lei, k tin hi'.iiiis 

'■i Cheek iin po., kiiv steal i: knon noihiii' t>i>u! me 
From: The t:il hroniRip V'.iri V\'inkle You hrii 
ami ni hriiip the rvei .Super 
Hawi Sumlay is oiiK i.ia\s 
aw .n 

kandi 
r Freshman wins big at meet 
— ^see below 1 The Harbinger. Januan 28, 1994 Page 12 Lineman named All-Ameriean 

Tiiai UPak. Matwr linoiMiicm- laimmai. ~ biMi. i C"(idmi ■:«!»" ' : i- ' 

••nmltoiiliiietalillliiii*!*" !>.»• .n' iw:»;»e»w)'4|»r(*fiiinNi», int'f' . ., .i, :.■.,:.,,.... .,._if- 

(wen named 4 ^JaiiiiMl: liaiitw . , ■ i f J 4 p*ir i* toicff q.*i.:>n\ jn • ■ t,-n»«r " 

AiMeut AwKiiHlM fini kmr' ■ : JciJ *f e« qmmt'tim* •wtts, ■ ,. i.lrn!l> h»jn uitemim 

AmcncKi. "He h*l iHai .aifoifilt iinl llw ifc- mMumt *■ 10 

Suiiilier 44(aiMiiW'iiH*fnM .trrk.h*- j-wiw " LigilKiii'WiJ "Ifc -Mr'- .1 irjr ►ir.i.l '' f !i..Mk -.jid 

iHaM;iitiilicMiai>"iiitiiitfl n^ '■.•.■■ mm* hmmM *mii Mn. " lal ttafCf ■ itjclw bjn eaiintMc 

liMtadtt twcll llMi LjinliHi Hctkl stmA JniM Eluuk f Bthied 

"He iiotiiml in Iw •t.mrt iiInmi Ijip* waM ti* » pofta Imi .«(irm(, 

mikinf * imiiilit Bu he te|N «'•» -th'l««li»«»»pfaj«ltoe*iic'l«f. 

Jozwiak provides highlight for 
wrestling team at recent meet 

rVcshman takes championship tri wci'jhi l l.isv j\ k'jtti finishes sc.-nmJ. Al*'' 

IllCUIkill 177 

T(K' (WlJIimr --r 

V It.' tdncft tnw'inn:: . ye^[ 

Hirp«»ct»:h s .,.n:|. ,(, , ,,1,; , 

liKWl lliii ctMnpiowta:)) tan Im-n .1 
talf lime In tonnflf (Vf Jormiik 

t«.\ pUeU !'(■■. Track and Field team 

practice begins for men and 

women on Feb. 1. Anyone 

that ha^s questions can 

contact Coach Zellner in 

M228or by phone at ext 

6464. Bulls are surprising 
even worst skeptics Th. Lost Wo»d tan Farguton iFargi 

/•If J \V!-;it Ak: iii'.iiti-iiw.HjIdhcinhrChKi'.ti'UU 

'- I'M- vijfr ,it ■.>, jiptJn- 4''er\ Wi/iuliln'i vmiliketo 
.■>.' Jtw-* Sfi>ntjrij '.^ :. : >, ;■M:■:l;■*l,m' 
;' tihf ^iimiS'i";' :•, J(,ie -ijirt ^ ... -s ,nj \^■■l ifiis urck IS 

■■' ,.-n wM'tlijnjiiait *ithCubs 

' -.1 wetk in hopcj- irt dn 

:i' spring U'»umn|! ] figure 

.. J -iJanhjtsdihsi'nhfinjBihe 

Whuif S"\!r(;jksh."u.v»*h>Ljn'l 

1 pljv iorihc" Ni»nh Siilers' Wrestler takes long 
road to success \tjik.( nil ihc Ninth Daiki'U ,i<wes 
you wwt. II »ii<4inp to Buunwck ita 
j;m Mai! f ■'-- '"'■ "■ 'fiejur. 

Mji,- ..rper iwii year> 

Ji:ii >*nr^ : resume The 

w;iiphnm.iirr wrc-tltT 'a.^^ ^evrij u the: 
(Ml* i". Jjunmr ji R i -i 1 1 n ij Me.iJ< .* » A 
year Uiei' he tiuii just i:xk:c m fim.<>hw| 
ttiifil in Uie litiilc. 

Still, Hjm* IVhi jii-piane fliglil 
cjme a.*k a mtiriher ,>! H.irper\ wrc*- 
lln^ team Usi ycair. The Haolu were 
..'iBi the way tu njuunal* lui February 

.After oeai muMn in high si:h<«>l 
«i4f*o<:inepi:Hni l<*wie*at tlir NJCAA 
niiu«njU.s. Diis nuy be Hayc:>' U\t j:<<- 
jfnuod II! the wiirlj ut wrestlin| He 
».'>ul(J like 111 be an All- Amerkiai Ihii 
year in Ntinh DnitiLi One nf hss 
ttmchet at Hat|>er is Dan l.i:>pnemi 

"Tve Kcn him •rcs.tle wmc (.'real 
miinulet." Uiptieini.uid- '"Ifhe canpui 
»«»en fttjt minuie.% togeibet. he tan 
teat anytxidy 1 think he ^l<^er!l lunt! 
those Hatches in high Khuil Ni'vi he 
wiuils li<« in analii mal champn m.ship. " 

Aj a state ranked wrestler ui high 
M:h'»t«i. HJyt^ ji».j*.Ted plenty nt'tfUen- 
turn 

"T ka4 >i li'i 1.1 ti-niJtl with luur- 
ycor schiioLs. ' Hayes said "'Indiana andllliniiisbiiihijJIed Ihodthimght 
abtHii the fniveisiiy of Wi.iic-un.sin at 
Whitewater, hut ihe ptnf ■■■' '-rr- ■- 
iuslasj!ix»d .And as mi.. 
I. ' jio there. I'd rather cm-.' ■ 

Despite his sterling rcsord m hi^'h 
sc hi N'l] . Hayes has had to nioke adjust- 
ment! en the cuilefe level 

"!i"s a lot lougher in colleje," 
Hayes sold ■Mlihe^iiiS'shavewrcsUcd 
for I.uif years a;id!.h<-> oil haveaUitwl 
tileni Lvery maith is a sliise match. 
In high Khiwl. I'd say thai I out tif 
every 5 mau.hei was louith " 

Hayes»ai> limtwi Hewon 
oil i>f his matshe.^ ji tne Hai'per Inmc 
But a', lor as wresliing pies m the 
fuiurr. hif's unjeiided, 

"This IS my lith year of wres- 
tliiig." Hayes salt). "lt'i(etiingiilittle 
dragged out !k:hix)l is hard enough. 
My future is m schio) U" I can get an 
iiifer to wrestle that would be fine. 
Right now. it's education. I waoi to 
leachbLSury ii health and maybecoKti 
at the high scbcx)! level ~ 

Hayu' noil plane nde is sched- 
uled for early Febiuaiy and again it's 
headed to Bi,sniarck.ND Fotihelib- 
pounder. it will he one very unpnnani 
plane nde. 
Icy conditions, 
power failures 
fuel tensions 

IRyonCodM •»'''' Valentine's 

Day ideas 

■see page 

7 

Februan 4. 1994 WHCM at 

a glance 
— see page 
8 

VolumeXXVI, Number 16 
'nil untmtmttm'ca < I on* of Mcany d U o DtM bv icy cotyithom. n'Outm Fashion student competes in Paris Mario Ciofilo I, niirJ Stxit - 
AKiiiKill'kf'iiiIni ammtnmi 

-.- i "I • tlmlwi* cm- t..laiHi.|m' 

dim. m ttm pitif nm. *l»t«i*ii Ite «|iiMail ton 

>"«*» teffisif i*i wi* *irF f rasn- r .*■* iBKtat aslr if 
fi..i .1 •' 

noma i'Mtnf s.nnmi. i«e>', 
C>«i|Miiit». Vkm Item .li > 

ilitd Flinil.tMltef[r 

Titlttw t'lnii'iifufirv II Fi J J." 
,"i::ii<i>«j|i 
.ttitririliniji 

^"'ni.Kli*' Hr.tt«ieibU«.MAc'ttiMii.i|.tf^uuirkM<... 

Pllf* .*»» » (i«i thr i!«-tM.nin. .IFF inki, I 

!'i.;-[».i(:r.i(iii h,:i(.m .njiMW ■> .. 

■ ' '■ ' IW WteWI htt ■•» SIM wu 

'iWWillwiHl Vntliitl' .iMilhct uii'n;«- 

.."\tv\ rH'HU'l«'lllifri 'aiiiiWl^ .L,i,;iniiiv[« IKM'lM'lllldiniBfluni 
KlllcllHiili«|it)ailtic ' 
*miȤ MawUctl > 
icn. ill* dllMII It - litfl (•f'HiMiirilO III tuillilin 
cuf <»*»» ii«1ii»!ll»( lttiyrr> 1 1 "*'nj:'WUJ« |"i 

■cfcrniliiBw tV'l %Iili,!!i;*n['. 11-, ITi.ifn L~'!M.[^ f.l" 

WtirV>i : -i .-r Global Link 
solves calling 
card crisis David Hal* ... ..~^any 
. riiii .-'iMUl -. ihf tMll .im*r^.. pmnifi an all 
■ are Idi *iili 

C.)iliRg iL .irJs have b(X^*iw e\sen 
i»j| III ■.luJrnt.s' wjIIcw (.'■.uallv the 
tnlh iiST pai ti r» ir b> thri r parervi^ Wtk'ri 
the liilK arrmr. ii-nM.mi. can n\e ar>il 
Shu* I- jid pn 1 1 If f e» nuv m«i itK a.»f 
May ti ( i liihal Link unujiidy atWfeiWMhii 

- "■- ()rviblcm»iiht>ieprc-(«iJ€altaj!card, 
"Wf art urfrtinf a nitiw nuitn nf 
>tii.t™i> anj prnple wttli (irt«l bud- 
wiil Shcm R^•wn.iint«a■u«^v^• 
i'■^r '!rrs a lonirnlW StiCf^OBAlI'MtJ |Newt-2&3 EdiloriaU Opinion-5 Arts & Entertainment- 6&7 Features-8&9 Classifieds-lO Peisonals-11 Sports-12| 

— -- ^ rwt2 News The Harbinger 
Study shows AIDS spreading among college students WwhaitiMMiMl t wSHtaaitittT 
'•MlMnii tiikciMl mm 0m M%' ttim, 
mittmmtm:>moi§ Mwitat'iMcy 
MM tmmi' turn (>,« fitmn mmmhim 
iki<at|fMil|A0M..lHiiilhi!iM,;Mliiu) 

nt MMliW ti/m mm fmmi m a 
••null (MMlimnt 6» *r r—f-" • •;■ 

tMiCMt CilMltl <IM|. *»" • 

Cullciv IMih Aimtwi' -n 

iWcipcraiMiii «ii»«i:>iklac:iai ni^ 

ffflw*, Tl* htttai 

.« »» irxwi, .nil' ilM iMf'MtMI^^Mlf 

iwrni'StiiMMlw l««WMttlK-aiiiicr 

AUK cam jut aiNcwl tci m. 
tmm€bmtmm nA teMw •Mwniot 
•nil AIDI m «'« iilkM iMMa( ciill»|e 
miiMli. tiAi, vKlt M immt nn. 
■Mt«iniiiilMf'tif'|M(iiicrt.MiiiMiiiiiiit 
:n4»ii fcniii evrn'"ir« •«. c»w 
''ultiua nn Mrnpuwi. naiHnw idc 
M»*uiMMlfK<(ii'Unt*emly tenMivn- ■ c'tatkiit I'C'F' t.i u>L^ 
fwlwinfly !*nn« AIDS, i:heam: 
"MIVl' ■ i" .rnanruiicmi 

*Mf'' :.Hkn«tiMilln;t 

ally mtl ei!...ii,.Bjiij jimil'llicdin •■ 
jikI' ntl >rf' uatrK'Umi: AtOS. 

Dfatfait. ite 'ftwMln ofUm tmti ■ 
iHii Mi' |)n)(«ai« i:il ilw amn*. .tpd 
iMr cImi I'll liN'ni M» inxlain ptt 
a « 4l»4:ys liiira St>r viid 
US *re agti tn km Ah nn AIDS 
Mtl Ac das k» hetn ,i v jtuablr l<>i:il 
*•« pnillf he i»r%i4(t jibmil Alt» n i iKTiir by pr.:iviJinf "VKunjiiiulKji^pmlituljrlv »ul 

•■•'^i"i:- ihr (Unli-m> nfi.iWci.. AIDS. jndn«nyi.rmeinjrf 

ImncJ .'rl ht scilft Uftlti." «ij 

■''':"'''"" ■'' A.i.ili.im F.iiifi.iii Jcmin Lhirt,.!ih,' Ih" "H flies lit inw eat. iiicla,. tnl 

mf*.' t^:>llg:tlM Xlllt. 

Smc« UK clam u initiMi m *^ 
pmi m aiiitaM* enaonaily. petifik 
«Mi: All». ant iiAcn. pie* Iwtiam 
SMMkiM. .iliii) '■■icli a diilr prnrnu 
llM llKwl pttiftt who iiT J V my tr< ni it» nt n.N III tot l»•llJ.■■.l>■^ ,iO-iii Iftfit 
tttnsn. 

»'r).>tjk«|||||||||||im. 

ha vmJi-nu if II her ih.a thry «t .islunf 

Slie M,id hei riifnw vtudcnn irll h.. ..vf ilkviMil nl nhn dnif t ihai rmj n- 
■'■rtthefn 

•Kt.' 'Uhl 

SH«'< V Pv<i$loi, dti a tut ill ihe HIV •• 
AIM ■■•IMMC M Ac I'nivet'Hiy <>l 
C«iini BiaUw m Orkml<::i "»« n' » 

MtV IO«W...». ,„„i; AIDS iit itai 

<>f iltaih iMiiaiii 

fht- 1 -ix:' 

«a»i.." .-,.( "Senni turn AIDS vKiirm miu 

illy Mtlo nudriM thnk •■h.wi ihr l.« t 
llw I l«ii«e ti> Mie (wicautiiiM « all 

liNctif't Aii'l nam uttiifirr like thrm 
««in«i<liiy."*iiij,iii an<«]i>mi<«s mmlan " j 
t»,i|'iun,,wi,;«t iJictiiurw th wi'lavs ui4 
M:»Iirti:me» snnlrnbciMenhc cl»«* «ntf! 
Iht ■tuwlf lltal AlK » wnwchiri 
italanAlnotitoppetiiotficm Shr 
Mid <ta Mt'm lalinii ilK dan, many 
(4 het ou^tenUt »tTr %4^^itttly famiin" 
ti«(anililiiil««Hfceaiiyprn..ibi >'.-- 
|imiiKtlll«iiitri:«o.«K<wt<ti:h<- ' 

Ouqflmi*. a miiiiaiiii'y a.«i.|t> 
|n*Mv.iaiilm.ai:'iiiiilaii«ta«t mv 
IM (if' iMM'UKClNti:'!) .iN m: it'ir ili<. 
cait Mi'W tsiknf tk 

«'>»W»ttjdftlRll'll'l*i: . S'lUrflfnl* Tnj\ bl~ w.ulstlv" uiru-i-; [n 

'>irlrtuve[Hi'tfa(i,' \ y 

a heatiD c<lK:aM lU ilv I 'ni>n\ii> id 
('■■t<.nda' s Health Centet 

A.ulh Mid I'nany sT'vh !' " 
^umttwn^ iWily when '■ 
fmam am mk. "Ami ih.M nij\ lunne 
cncNifli. of Ihc iinw; ' '^ wd 

A.-.i*()»u III Aath, i< ij (liffu'ult 

'M tu comprchf nd thji v mw 

' '■.ifdwiIhHIVdi.K'w'i nn.f»- 

**rtl* liK* sK'k. 1(1 f'A-i, they cm k«* 

(ritltlivf.* vrjrv 

i-tiiiirndtiiihiiikitH-. 
.i''..uiAl.n"i,:.lih.wh fnslilij!^ ■ 

The I all »<n n jtf jrrJ i, .« .tril i-Ju 

.mrs.'ir-.p ■..»,:,,■,•: ivn,.r ,ti. m jK.uIthc 

Hlc puhtiv si-i^nr ijrTip.ii^n w 

(WWtJfthifh ,i;fis!upiJ.4.TiAID.S " 

-'tf .ijti- iriiwil wiih 

• c^w I..j.>n AIDS 

It ii>u If nn;!^ i>ii,ian:s..r int>iMi-«ed jiiMnthcian. "oir 
ctuiai icis uH-il in thecamp.iii:n IihA. 
ulk and hehavf like ttit utfn judi- 

'Thf tampajgn. a» wril » mho 
t ampu\ pi. wf mis. I ■. KiHrhmji iiudems 
hi'i* 1.' |)M«,! tticnurlvfs •r.^iii (»■ 
nmmc lntl^■If,)^e..,llJx■ \Uv-: i^n.na 

y.n JiM-nivf.-i Ways to reduce getting infected nie ti.|l<i\*in(: ^,i(it-w« meib- 
mls, tai Ic^Nfo \ I .ur , funics . if he- 
lomiiif: iiitalf J *iih (he HIV v inn. 
(fir Ccniris i.n r>i.«a<« C.iimi.l m 
A.li»li.:iaid TTif tfn.lrriiet<»i'iin«ids 
(fiat peiip!* 

Ahtum tf.>m %e\ with jn m 
tmiaiptntm 

AskaKiutTh- " ■ ■v\ ..if 

tUfTCnfJJKifutljr ■ 

RrJiki-tfi, ■ ,, (,.in 

'■< ■ • .- Illf ri^k ,.t fil\ 

t.it(n....nd*>mln'ni 
.J':r.f itie vc» *tl. 

i IK I Lj.i ,'■;;.■ -[j! i j^:muj oijnaKf* 
I v-»,iu-! hj.vd tubni:an!s Amid (Irfp uwijiue li.winjt 
wiif)jjim)o.it-dpeivm .Alifmugfi 
ir.insinij,suiii nf HIV tu.s not b«n 
Jiitumcnifd from kissing, a iciif m 
skiiK-rtultlrf.suitinihcein:haiigfi>l 
tiiiMid 

- A V nd tili'i ifn >1 ,ind 1 ulici ilrujli 
Thfy ni n onl> jftcci vmii immune 
systrm. bui they al.M» affect vnur 
luCpnan 

.Amid .m,il ur rim^-fi vaginal 

D.1 nm ^li.,ifc prrsiKul items 
suih .1,^ Kmthhmsties and i.i/.>is 
Ixxausetliey mjyt>fsnni.,iminj!ed 
w.ith sails J ivr fikhHl. ■n» HIV pt'lifl! 
.tf..i;i: Faculty senate blasts 
administration decision 

[-.iculiv ri'icnibrrs rcsp<,md ioompu.s hciiig njx-n m record co'ld 

j%4lKH|;m.W»f;;t 


■■ Am iitm ti. 

tfieieno aIw 
'i:\tnAtn M' gi'i 

suie.,l 111 fllif k-i;. 

'TheiiBin*,!: 
■it IX' lileMifial, u 


itv nil (line 
lniWf Iw 
J KUiI 1 wr I'll" 
child 'in .1 
.1.1 1 
.-I U«l ,l.ri 


r»»Ji:Hlt 'uiHtit lh.tr *.hii- 111 


fc'™;: 


tffti.'.u'N itt fvi, ikU\ iiti'i' 
^'•'^u !h,a rtv ^'4|||||||||1|| 


<lau.|f)ia III ila>' u 

il«,iis.M [flirt II WA 

ttmrnm m biiw- 


I't *.!' 
ii'^n'i .:'">•. n :.^(tini||q{|||^^ 


Kr*!* tn rrnr-.d i'„ i . „* 
■ii«iij|.r «lUii„f r^'i ' . .;..?: II 


Cilli'invi. 


■■■IliCi f»r' , HARPER STUDENTS: EARN TOUR BACHELOR'S DEGREE 

AT ROOSEVEU UNIVERSITY IN 

ARUNGTON HEIGHTS. 
I llt'it'liis, vi'ii'l! ti 
.iiiirini.li - pills .1 . . imiTiH-tit s.lit.liil.- <.f «»xkj.iy. 

'*t"l.'ll-|V.i .iri.i I A.'UL...' , ] .....'s 

"■' " 'i " '. t" il.i' K.'l'irn ..inpiis 

!■. .lllt.ii;i->. uliili.- piir-Llllli:; 
■ . ...j-i.-i..' i-Ti.fr.ini'. 

'*•"■" tins! h .■ ,. .Mii-iiirlv .iff..!j.il.lc \X'.-..ffii 

■nhi-lirslups (,,r .■x,.rlU-i\r tr.iiistir stii,li-iits, .i fynarici;)! 
.ik1 .iltuc rieht .111 ...iincu-. r^tt-tkii-J p.nmcni pi.ms. 
.iiul 111111.111 ,l(-t<-rr.il f. It fiiipl.vycr rnnil'ur.i-,| sr,j,|,.i,[s 

lit us i.:iv<-s*iu .1 siiMsi fv.ilii.m.m .f -,..111 ir.msfiT 
n.iirsvs Jiisi s',:i|| t..r ,in .ipj). .uitiii>'iii ssiili . K,.hin 
^ .impiis .jJmisM. Ills , .iiitisflnt It 1 r.'"s'i 4*7 ■J2iV Roosevelt University Albert A. Rubui Cainpiu 

.Arlir;f!,.n Hoi^tvii. !! ry 'H't TO EACEliEMl. 
Vbter regislraiion offered at two sepcrate Harper locations 'T«oiMM«r 

Project T.E.A.M. looking for grammar school tutors 
Singer Willie Jolley will deliver motivational speech Harper student 
earns top honor aciivf m no an ,11 liiiriirt rt Harper sponsors historical cruise of southern France *ial«m«"<l)'' "Hli 
auitfi •■■ I...- .\, iTii 11,^,1 ;i^ Ttol MMipMl: MMint ll» * *•«!«•■'■ ' . ,. , ,„ fc-wtliliwi 

Harper nursing program offers informational session 
Career Transition Center holding aptitude test session 1T- Jt,f 1 c .■li-h ukt It' 
Sti<- i«'v.-u 
r<iifHi.«ii' ,.m. ».*!•••- w^iMMi.m mwc* !*'* ifjMlf. ^■I«M«I«««» Full one-year tutition scholarship offered to students 

. .„ . ^ — |i.iiiihi|iiMiMniiiwi«'iitiiini"<i'')i OneuMiMlKiw Higher education 
falls short of goals „....^, One m«M be a ■»•*«<"'*» Caidio-icchnology program explains specilizations ■IVHt»»«»C«*«l««wi««l "*§'«»' *"'■'— "":!Tr" „|L„ iii,i-i|.in imifi rrilir-t'T"' ,__ «liit4|(.III.. 
:.RlilWMi>a.«<> (;t.(>R.\i ..-nt from Ripe I 


\»e .irc .rll* IH>rw*«i"«'' 


K Wr Tl^j, ...ii(*i,.«i.««rr>l ttmesiw-*— 
■x-i*..i«inmnin( ■'■iml.js..!' ..« m.i.t 
TIKI .»«! u. m 1.^ n. ii rttpan rij: fiaJtuti to iroerl 
the n.^iKin't I'uwic nceJs m lem* "' 
il:lK. ki.. ■•W|( »l>iJ ci.hi.t.s. J .rcf«¥l 
ttui'ies 

Thf repi»n. iwH'il m Dirixiiitset b\ 
the WmfH''"'' ' ■' ■"'?"" Hif'twt tdu 
cstoin Jter ..i vr^'s -IuJ^ ^y huMnfw 
jiiJ tJu^'jis.-n I.M.icrv. iha.!lfni.:fs ihc 
,j ,. ... lir^Ts jnJ Liniversi 

,„. ,. jiiJiiJ Lir-tfAhmt; 

iv^l■.^..m.<■m : ■< \nc aiat iil" highef eOu- 

^^ .\ .,ti'.turt>ii»( mi <limijrii>u» ««■ 

,.»,u-:\ nf«tv Inmi hifLi-r cJiKJl«>n 
4iiJ vth.« u 1- m:f"' i"J Thrmisouith 
, V im .si djnfrnws i n itir Ji-r-i ' 't un<ia 
j:f.iiiiMi.t ftlut.»ii'»n." ihi- fffKiri wid 

t>H- :\ niefk jn rm(K'i .ttive f ■ t Kie 2 1 si 

tentuTv IS ih.ii si ^ irtv must hiild higher 
«l.,«.'j.i>. « 1. 1 mush taste" <• »pK«""- 

.1 It in lilsrh J a:i momy unlrNs un to ji '.niuiitta 
gjin J hifhn dep« "< ••'■ 'll'' ■'"'1 1' ""* ' 
rJfie ihiin ihey ae turrrmK t''"'"?' 
«i:aWilliiimBnitl....if'«Tn<;>l' S setu^ 
l.ir. sa-rewry i'« Ubi>r and thf cunmi 
thjiriTun 111 ihf study .fii'up 

■We tuve issued this "■*.ike up 
ijlf to alert ihf Itodnship "t lti« 
n-iiii'ii's loUcf* .inJ univCTsuies Hui 
Dh-v must rethink thnt basic awump- 
turns and hi i* they go *mi "l"" *"»' ' 
no.*,-- H'. . t said ■Tii..m>«;:h.>fhighCT 
g4u^,; .luonaievfry level 

s«^nT :_.,.i/edt..>rthcctitise- 

nifnsei'l odtK:i*uirs" 

•■T,«i many dltmt msHiuti'WS »<' 
hij|heileamingfaiIi"P"tsloJeni leant 

iric lirst 

Ti«i mails ore vifliesiiit: t.- stu- 
dents that induidnj] and vi-iiimun.ry 
values o»ilily.ti'lMa.ricc.h:ud»..iri. 
simpivsum doniitutretvrrymiKh 
And, tis' many art iJilmi; U'sreale ihc 
habits .'I mind netxssjiry tor lifelong 
lejnunj " "ijiioiliei 
1," m«tl.e Repoirs key points highlighted "llie lep-i" 
•es.. jdiTO'visi- 

t - . ! f vrjini •* •*« 
. ■ . -i-tfiB'itmt to"'***" 

ii««>*ic«i» iNr pre t>.' ■ ■ ' 

('■"■(Ml »w*«« "* tf'"' |iie[vi' ^■iipuUr ihveisras 
.ts^J -m a (dohal 
■■rnn^*i.h.el'S,'\i:n 
neiJllshitnK .trsclop 
, .ijjihs ..iJid 

-.h JsiL'hrf ^l..iri iiiutum t 
liheijl ed.i . 
trssi.-n.ileJuijUi'n I ^gj^H Editorial The Harbinger Editorial Pass the salt, please 

ft's J queslion of salt. 

Where to get ti':* How lo g« »f:' When to get iC 
Why get It * 

The bst ii'ucstiim is. pefhipt. the emicst Jo 
iinswcr ()t v(Hir« *i- need salt. Sand ju%t Jnesn't 
Li'\ er the pri>Mem When the rc»ads m parking tots 
Kxitmc dangcruu-^l'v k:v, a quick remcd>' is 
glarmgl) neccsMrv 

Similarly, the "'wticn'* mjc«>iK.>n i^ rather i>h\i,(,iii\ 
m well When had weather deleriorates rojd 

mmiicn \ hi, mid he t.ikoti tc prutecl 

These iwf .ircr-. .>i citncem are ntjt tlie ore, 
umlv ■ ■.;:re" and ■■■'■ 

arc ttw H.... .: ..v;^.. .. 

Gramcd. Harper College Ji•e^ mn prtxiuee salt. 
In faeJ. Harper gas its salt frum tt;., ;h Imle 

Hj as tO' ho* much the school wili ■_„.,. . jt an) 
given time. 

Cast" m fN,>im— a eurrent i»rJcr has been placed 
wiih thr Male h\ H.:irix-r-., ffivsical F*l;;mt f.'>r three 
triK'i reccfvi-.i 
A -.!...■■ 
WhiK 
Ml..! 


' .■ '■, • 


ttlt- ".'UK" 


... 


(■■H'lirv 


\ lime 


hi Cli -''V i ...M )'\. . -. u. y ^ 


>',,|i ^lll.,i•t"llN 


and tacultv are dcmamhr. 
VV 


'1 cLiin 


thcl.. 
■V* cither -'■' 
^' !'>.-. ir aixl. clcaiuU. pari.it 
[•r.'h|.on." 
Wi-II. p.l'■^'- 


■k. m ifl8W"CT MK>n. '^ SSilS f-fitiiifs £*(■.- l.'llWii 

M.iitirllrlCi«imi 
St* I (;"".*»« 
StiioYvnwn; 
.iimO'' Bn»n 

SuhUiiHHj'ttk: If Fin lying, I'm buying, or so it goes 

DoIc'n response to speech would make Pinnochio proud PolllfcaNy Incorrect 
l.k'S ; !>-i'->.aiJtl'U:i:ttw«>i!n 
i.r> >.h. •uiJ ■iH.untli-mvriminiihmjjil 
,iru,l i,rer tfn-in ihrrf " Whji 1 Mjie KCfVlflttI CMIOKS 

»«li"i "Susf !'t tf. 
l%*e f !■ -hr R-; ilun .11 n tiirjjjrr timi" *hith *nr th.it iiBArt 
ii-.h*l"rm Mr [Xtlema the RqwMrvan Party fii 
then ciininhuniiRs lo thu cttiirt in m 
treMing our nalKina) JctVii ftnm Si 
tnllioiiio$4mllnit\. 

If Dole had sptikcn the uuih. 
Amenciini ciwld ser ihat. rather thiiR 
IIS <i liiilt hi.(»nisanship. IXiltptrtm 
t" plj) parts (sitiHts with tbf h. ipr- 
thjtthf ciiuntry i»illfallfc<rihiM'- ; 
In m 

SinteappniiMTuitcl) Klpfrn-niiit 
the people pi'llfd after the ipcwh 
!hiiu|fhii[-. .' . i.'dinihe 

rifhtjii.-. .*a)r»' 

!evsi>ns ui r.ikitu' re^l■'''tl^l:^ -v muLh 

I uoulJ hke ! 
iJemtuKi'nihisK 
media haJ ihe , yi^ffla^ 
TbCMLLt\i. 
( 
^Z- ^VtlCot/^£h>Ji^ "^ Staff Gtneral Information it M.*, I* ^;\vi,,ntv ■liiiiriip. 1'r.xli.i.. t».'in..! 
mil' In" ihetolk-gi- jkJi 
Aid <itl puKhaws .an> iit\ , publi>hei1 wt.'cU\ Ihroughout 
' 'T<.<» to all students, t.K'uln-<ind 
; h mlomlation pertaimng lo lht> I«l*iftsPolicif 

.:i.i r«-plii:«ilr><:nirts1itorM!s I otters rrnisl be signed. Hid indud* 
,1 ri-~. n III ise wimndd lipon re.jiit-.t .All letters are subject to etiittng 

Advertising 

' .,; ■ in- ii.'l rkv«>N,inly fndiir>ed by the editur^ n! this p.tjvr, 
. -r iioara i>r i .'iri-aOTS lm]uinfs should K» forw-atdevl direct!)' lo the advertisiT 

turn of the consumer, 

C"«pvrl,nhl IWl, The Hartrin«cr. all rtghK rewrved IC Febnuir} 4. 1994 Opinion Page 5 Be 'fare,' eliminate all forms of welfare President Clinton' 


s plan could use a 


bit of fine tuning 


Th« RigM' Way 


ifif hmwlcw .■ 
m ^^^ 


■ " hrun.n| mjt it ■'. -nv rjtu! 


:. .,i.i;i.r<. uhkhj.i i.iii > t" i' 


^<V 


.■■r l»'!<» »B»lt»0( 1 " « JiKic tn ■ 1 ' . 


,,,* t«. t.niiic4 «>« pKiW«Bi. >« t 11- 


■ r;,- t«i.i!ier i,br;r pci-'' 


■wlFiiiieel^liijIi) myMllcM.. 


tlKMHfflni 


ift^J- ^1' t.«»;. tk^ u.»t#ji#w 


y Ml Mw imta ■ Hiai alXM At 


iifih.1! "Liv^f thf«.t* 
haiieteM at ilietcit<)<! (>o wtllar will 


(»i.tp)ew»Ws»:u^ ■■■:■'' ii 


BvonCodW inftp vnrit 


alkiii «»« ttiiif fc'ifc*) nnfm n'l* 


ftw ^ew€twmrr*T -^ :.M?ir 


'■<■•> |, ,. 


.ffce. Wowmth,,' • 


-■ II d 


■;ng (fte trrnc pcr^xJ ' 


.ilfiitp aiili the muUi::- 


-Ul^e 


f>ti.(>le cm ajltal »eM'a«.. in"i. iu.»i 


-.-.• • • ■. : Mr'ftl 


^:T' ,f »':;iiJfCi1 


ciiiniiiaic ilK iMililtc-min 


: ' -tlKicI" 


th. ■ c d itmile ihjii 


IWMiMn:ll«««t A((«lcritf»:n ^ 


i'....!." '■■■ '■ 


. . I.;,,: , ,,.;, M'it MlpptWl' 
tinnthj" 
^, ^.w.,.. «4' •cifwe-nliinl (■»>- 


hive 4L 1 : : . 


Ihi". pr'^'iik'i!, ■' .!!■« «*nW 


J.I iliMtxtven. Evrttft* 


whkftct'itiMik.. 


" ^f ilstf pc«"|,*ic iM wdfH help 


i 1^1' f^'a*^*?!*^ '•"■'' J ^IJV Ih* 


ttwif'CURaiitiii. 


jliiii^*hif1pltirTn'W'K**\ Itrhrv 


ifcuiiaml Jki*"l *,il th.". 


r»r*itmtrd, ifteiif -jt^r p«-*ipk *?'>■ - .^c 


Ui.iru.li J iiir'"' 1. ' . 


tpfnt »'' "*» irivw„t^ SA«' 


"fi we It are it mr hv Kig tm (tii' strtrtk 


1 .^'u^u'ari.: ' 


i'h: 


tlwMgln: >M'» toll <'!<' tbifir « I'M' 11. hui r'l'.' 


' "' ,';:■! w.^urvji rt.iii^r .l.im -. ■ '■ir..f 


rm 


pfi!*lti8'»ll»al*e'| i'cm;iiB»t«rrft'" 


■■ 'uid he ffihl> ri< brlp iht^m 


. •« 


«t. II' KPia* llM llK'V'll t'llXH |!<'' 
• >«! 


, . (h ,1 


H'l'Liin t W'lHH'fiMjn jniil it'", tfwl iiM^riLil 


■ *:■-' 
X STILL GOT 
XT. NOTHIMCi ^BUTiJEXLT 
1 Letters to the editor Rap iiuisK is a probleni thai needs lc> be solved 'i'*inalek«>>'' 

', .iJ'r.-^, '.II' 
'."Ljtiic Du.::. ■.•ai'fiatraTicnt n li:.iv irij- .1 
t-rniaimil ioiruiij4.itat'eiitt' f uiurei ■','ijt«l*iml,>b(i'ft(iN' 
W|l|l'MiiM«iiili>i)-r' 
FcbiiHir; 4, l««t Opinion Pages Be *fare; eliminate all forms of welfare ♦J President Clinton's plan could use a bit of tine tuning 

nwUgMWay ■yanCodw |,: I'-r.ult ■'in 

.jfif »■» ■«■■■•■ Mum ~ 

'. ' '•.-,in«( im ir» inj (.iiuJil I n-i-ur'n*"!"'-"-'""-'-"-'"*"'""*"' 

iln*i Thnf mr 


\,!ZT... ., ' *--l •* Hit* R>wahl toii|...r ■• ,>..€f»«!« •«* ■"■' I-""* '*■"■ 

■< mm' I »»:»««: k. iiuiuMkalm;.*-'' ■ 

. -.- , ■,■■. .,,,»ill»rfyi» .ii.t<» telle ■!»"«"*"' 

IWwitai.lM^i«il>fl»l»'>J|i»« ♦««• ■•'• «-..«™....o™ ,.:,,.,. ..■-<• -..-rlieai » tir «•!*■ ™i>P« 

■MM<ilf«ilH«V<i*ll>:l>t>l'i:>W'UX«* tloiilMi'llM'INailllC'IWiaKlaCICial*] 

««MM' Mi ••M.it-nlaM) »•>• ««» ««•*!» ftii»«i -••■ -"" """ ; ^'l*."*"' , _ '^,„ 

Ht «t*MM ,)<«« »• ■ ■«*'*'• -«! »<« ili« ttaf omisiii (mi** " ' Mp^"""'^" " "»* 

<Mft Ml * • ' ' ' >JaU" tc tSmtmH turn m fMifit » 

i«MH • ■• • 1 ■- ■ M «'»•■ <• "tiSHt or ■*' '**'*« <• '*«" ■ 

•v.|W««k •»< «»«r**"« •«- HnMHinn." "•"•>''•"•"" »■''■' "■"" 

■.*!• Iiiiiiinnw>i"':bml^ ■iniirtHiiif to ■■■'itiiii' *•««*« *" '''''j'J 

. .m 1.1 mi« J *«■( ^ ■ ■•» '^ : *"■■■* ■■■■" "■' '■ ''"" ■ '' " "■ "' ""'"■" " 

tmjM. .«,.!. i|.««i.*-i. 

■ — i^'UlmiHI (IKK" 

IHoi nii|tii '"• ■ " 

U»»«*l*'ft«i8-ll-„ .n>. 
x€:f ±j X STILL COT 

XT, NOTHlNGi 
nr^gtfgry m //le frfitor Rap music is a pr*»blein that ncetis n> be solved ;*i:-i.-. 
Mllp.lMin «wlJ> »■* 111* U.k ■■! iBl' »«:»' 

atalHM'Iilllltlr Kiiai tt« niinii. .afr"'' 

Wl* M' lait Wk MitilMt wlhn lilt *« ii iy,^«: sfLi'ii. fi'urf Ttf n mem i > kj ^ lo^: * 

(IK* waMMCfiN*" (Miin 
t^WMiSb. Jett Duto Arts & Entertainment °^ The Harbinger J Lawyers to perform for a 
comical revue of celebrities 

ftl" . 
Candy Ml 


(:»n 
Mnragmaiijio 
TULJI s.i,TmCH*or M* 1 


Hi»» nmh •iwt.i ■ .- ,.-• 
t,„,ii IJ',.iim«*r ^fiii'f^mf , 
I«ffll)*ll4l*rt Ctt»«f "* MiiW .lt*i/««ir»r:i 


«f ^ ' we *» Wl» *,B»ia,il' ("hiici|i»lliii 


bant f Iff ■*>*'«"' 
^\^ H,, .:,^H*ri*rT'*imit% *tpwitt'Hf»H<. 


ftnulwtClwio 
» ,11 ',1 II.. ■.f',„ 1- 


*i*:i»iri».T 
THm Vfitr ^ fH-nnTTturk i:' " ' i'",.! ,/|j ' ' . i 


L '. ' i; I'l ' , .-■ 


n , ■ ■"cpe Jl >i 
Urn CUcqBO 'lor AwociioWaix cmonCi *Jt«i|i>c tai " on JdfunMv. %d U Where you can appreciate ice Dowtt nwj«t*||+; [ Club Corner ) flinill*' flaunt I'l 

CWCHf^^ft, i-'^ff 

(ti !>• 

Will 

\.' I "w Mwwm 'Vi.i'HO'1 '»c iiSkiiiiifat utf'4u<|! 4J: lljf(Ma m 
iiKinn. ■(; imhM. xiI ('•'•■iwt Saiua MWfailK ««■:«■«<• 'I* illHMilllCi''' ' 

ptiv p«ir|i.ilniik.*«ifiKifi«kiMt't»N4*- Viu. 
i >f Jl iiM Art Dty a nniwt i» PStM. iMtJltiimi^ • 
ti > FtiM* SIMM M F3 1 1 vir t )24 Ga4 fwt " ' 

*W1mi la» if iiir I.: lal) t«| ii:»|:aitiaiM'in tainiifai 
MV W« ««M ti'' Itwiw CiMlaEt 7% M 
r«nia lit iCMr«i«i kw tptcific «««■■>' miy Thf litrrir*.'.!.!'! 

■'■Jrtipiwd 
|.()(»taf( ifrr m tm. MM. OiiKi 
iirteswoi'" STOP THE HATE. An>wcrN to last week's rrs* »0UT1 What's Up??? Your guide to 
coming events W«(Jiit:d«jf. Feb. 9 ThuTstJiy. F«b. 17 P»'«e('r> •••h'a]n<'Mi*''in, jn injc SrH-Driftis<r Him sate 4i' 

.l<rm fotitatii h' ■'"'"■ 

■ s Dtimmin A u ij -I *ii / . r t i' , . Jt 

I, i.>1,.f;t Hiif H.irpi-I' Si You can save 'The 
Home Show' today :s.i*',iPyrcoi Mr WVkhIv I r.iser 

1 Atvulnc Prixlucerc7o*"nie Home Show" | 

F() Box 77H5 
Burbank.C'A yi510-778K Weekly Crossword 

■ Lilt's a Bowl af Cherries ' «> c.rr> Ftt> 


;..tJ 


•4 


« 


1 


) 


' ' 


1 


■ 


(■(■liiMviqllr 


m UiiCMiwhw 


*4 iinKmnmidfmim 


■ 


I^H ' 
>i.i' tkUmi H,hmi »»m 


H|| 


■ 


^^^H 


1 * *J'j||i ii:'«*iin. 


■ 


■ 


■ I li 


... ■« ,., !■ .» 1 ...'«. 4. . m 


■ ' 


■. 1 . ■ J ,■ 


■ 


■ 


■ 


■ 
■ 


41. t«Tttoi 
M ii'ttitn .iMtfii 

J7 1HI Oawtf 


HHI 


. 


m 
■ 


■ 


w 
1 
1 S« SM|««ywtllllia 

•0 nsKiat Iram 
«i ui. Ma<w 
a nngxtuiwii 

■> MUrMlli S Holy «) aHUiMi 

T iM«<rMil VI SmgirFianliit 

• S<Jim>" aw. mn u WMioit' cwnpintiii * 

B t)wc« 4e Fwmaim 

t<t hmmuMmi •' AcuEwan 

ti •csntlificfiili <■ «Mit 

>1 Dan « loan *iNm> fun 

1J LMUfpi tummmtima 

■•CaWnguM U On «•■>•«» 

>i Mi^Mon it >*9>mttamt 

» BaAKigMcnM St I 

M Orwollwu'ttl^ U 

» Piii'Mquimi? tr Untacal 
37 MiKAuptfwMsaoiln WDNcmrrmt 92 ActortPannACon- 34 SanMdOon 

17 ! .rrnHi c February 4, 19M Arts & Entertainment fagtl ^ Have you planned your 
^ Valentine's Day evening? 

From a murder mystery package to heart-shaped pizza, 
plan a special evening with that s[vcial someone ■,:i Con 4 Mummt >'" 

li»rii<::lh)lllti.; 

-' 'il'lHlllHikr' 
0iar Mj iildw ItrfltlMT (ol iii»r- 
riril mcf «»i»*tfr hnak »m<4 
■wncil t» M«ll«.>n. " ix.. tliir 
(•Milt oUI >iii\« hiiTi. lull 'mxiM 
hm lliril I'll* atiM-tu-r » ll»f'«l m 
imt iloK Kaht KaW Kii'l Wine 
m HUM'*! ii"> Im" uwiI tii. aiid Nil )a> « 
■nKimd llir ha'W li»>kin( Imiiic- 
Im. It inicli) j<»> l>« "?' imocii™- 
INM, tml HalK MN-iM III Iw in » 
wtrrr -HMr «f il«'(imi»n. H"" 
can I •mil Urn tm ttt'iC ii\ »f miii.iv .im) ihf aiy thfy 
rirrthji 

<o- 

,.,,...:,. ...luH-iilmc 

.■pantir*. ihrn back 

-; ■• - .- .■ ihfm vAf ihe rnns. 

Ilvarlhiis}, 

M> tiacr B ■ wtirtialKiik, 
Ntm inh>i:hu-Kni<.thcBrank«il 
third in )mt 'M-niiir dmn. Hrr 
».>rklimdtM»rn«(idniiii(;: Hon- 
I'P. KnKlKti. Ilimiir. I*hi iiirs. AP 
( aJculu*. i."\ernni«iH, €«n- 
sumtr I ilucaliiia. < hild D«»«l- 
iipnwni and \ar<il* 
( iMTrttadiiiB — "f wKiih »li» is 
laptain. iln (up of all tif Ihit v)k 
« " iif WhB <hi O'unllfsj. w tmlar- 
*!(! *|i|lllr»Iion»/i-vsa; » ut ttuil 
«lic ran afford ft aliind a Tour- 
tmroiUrisir. riic|H>m cirlhiirdlt 
iia* time fur lierwlf . Shmild I In- 
mirritd? 

Aihiiin \chie»en«'nl 
t*mr Vching. l»Hirww«l D«eD IJmr l>tj)f«srt. Wii:' ■■M'liia'fnvPM 
'ThrfftiiMin-i ire slur I2J S^^-'*^^^*^ y'**^^^^^© ^ WHCM's valentine music list Saii f till*!' I l„lfK I fit- \!M"iir 4 Mk-. V, II* rKIUft-'- .•! 1 .'lU 

!: I Lovf Si tug tii>f a V'anipirf 
\2 T.»kc * Chaik-c .-ti M-- 
1,1 Vaknt l.»Hi% Mc 
U Call Mtr 

15,. Sllg* W;ill.»' _ 

(ft., Picliy in hall * 

17 WKlliCiMK' 

18 \r««rTkarlJsApfi 
I*) iCioiUBaltc 

2ii St'ttee of Yoii Ik' Thl" '. Ml'!.: 

Aiiftc l..iTtrii.''< 
ABBA. ! 

MiU'iTia) I ^ 

Bkmdic 
ShecM Ej:>i<:m 
fti>clicKfelK Fun 
Chns Uiak 
INXS 

ifBm ^ 

Liviiif Color P 
P 

P 

P My frit' lid i\ dm uie tiir mi/ > 
%1iliall;> ir» mit cwii iH-r — ii 
tmt 'iMtlrlmii. Mr fcttiH irtlm; 
lirritki. i " - 

Jiirti- 

.iill,li«»i>m€'"iil«»ii' 
'Mii«Mri.j'«Hin»niiMi'< 
■1 I li- . Ill I lit--' I 

IW.JII." i)r»r l>ai«>. 

Ibm h a f IH thai I inel lail 
*rnii«l«T in mw of m» ftetstt 
Mhi* Utks vhKwii iin «>hsirhsiv<! In- 
trri-%1 in mt-- Mir wililli to pur- 
\u« a rdaii'invhip. hul Ihi- *«*l- 
iiif i^ imK am dial- I'vt' tried to 
lenorc Iwr and l"1»*ier talk t«i 
tit-r. hr> Kimakvitij'hiHiustlial 
I'm nn iiiii'rrsk'd. hul iihi' »Iill 
lR-rii\l> Him do t V »(n irKt* Imt 
iliai II ju^l **i»n"i work? 

S»j|ltin(taFI> n 'Sin ji'l' 
Kill 1....! 

llllirllHT fn.f 

loo.). . . irilrlllH' 

■ .-lilt Ittm. Uk' 

Hm'scrtiiwr 

iMi» ^..1 ..i.-. ■.!.. lo'tn liim. I 

iWnkslH "■^Jll*l o-tilmc and •.li»"ll 

!»»« tM- liapp*. K Itwr* aiii- 
IliInC I ran *■!' Ill l»r? 

f'raslralitii l-'rk-'iKl 
llmr I'fidMl. -■ : mtan idlttMifHal. 
- •! ncjirt-tii-fieart They 
need' tu Ml ili'wn and Mik a fe* 
i;m»a:untioaiid<tpeciitnmi. Hw 
ail 'lieaJ » h<tin| led alvwrnl on a 
hm$ armf The lem|ili irf iheir 
icbiKXiiihii) ita'Nildn't he an iswe^ l»i; llv, pUJ ; ■ 

111. If v.,in.JiiJ Si«n«imf< i>-"{-u- rmj: >*»u'' I 

.....l.'svpf.) ftf Uarhinttr^. AM)"! k» toip 
II nil ai itie Siwiem Acnviiiei 
Wtice t:<n ihe third tliwir vif 
BuiUinjA nigivewttes- 
titmii. bui yim uwimil yim 
tiwn file. c Rigci Features Tht Harbin^ What's happening at WHCM? 4Mi'i 'ilwiin f««if«i(i* II liiinit' 

dtmljt i't licfr in Hit liwkriiwii. 

tatmmm It wmi ••■"f «fQ,««iiH.,iii«l 
>HIWt IMne:- - -•■ ■ ■ I* (*iiilil|. 
»mh»m» A »•.■"!.! - .■ ihc mm •ill»- 

l>Ut It 

h n iimtititKt ft* *"• iiff«i'l«l' 

thnr «.»>»< 'u)>tk 'itiimi 

WHC, M •llf|«'i »tli(^ 

. m n roilH ■■ *i.*u^ '«'. 

A rtpical itay ■! (lit fatm iMiiM 

itik tjim. ••Ml J"'-" 

KlMl..|liMt«lin*M|ft> . W'ltwt ii»i|in>: 
itetMiid:. Hiel' am. H ptpm '• ■ DI lia .111* i:»»« fcirm»i « »ni: t>J "'■ it 

play iiicMll)rlM*t' imsil. tt*lii»*ti Oi tyiiw uhI iMm Iw mitft ikH 

""elliKiie «■» ""•'• (urnijl" .„>Il« J Kji;I 
en»eiif»i.tillMilit'i-i 

W. 'nt pWMtMt V! 

•mil sri trtlfc**-. tvcm tut-nllnt 

S<» •fc'K ■ ■ ■ . 
Kir.lirliK'Kt'' 

Hit Ofc » !>■ H'^ •."~ ■■■ -"•— ■■» ■ I"-' ■«" '• 

•■MMl'krpliiri. iteOI' 

"TlliiM»llif'fc'iliinit«f ta«*im-J «••! ni" 

in (BtU'Wiililir .11 •:■» »' lilt r>;. :■<:: 

l.i.i« uiij "I in*.!*)' TUfm «<■••: ■ ..1 'paMttio 

t'». ..~ >... .v...,f«l ■ «• (IT'*' 

pi»»Millill: Aflertiiltin|i»teer»im. 
*h.. Litr^ ^.tf«' ''if .ill ^.Hmrt»rti,;!.;il.^ .*r n^; 't^Ahuanni;, ^^kl 
Wp»lne»<l«j. FA 1. iwuts Kit 

«w» 'hcjilltl ti»>i1 p^l^■u'■!! "I ith! 
rh.i.«,RigM<:t: 

r»eiii nil Jeamtf j itTviial l'.-* t.is Eating 
Healthful 
at Harper 

! 1 '1* ».■ iti > '«ne mrn u . (■ re*- ^iimp i f^ ^ * ' 

icsr-*, pn/.», tL'oi*,injj! Jt-i". :■ ■:.; 

! 1 iUKi Ell jf'd 2 "KM"' IT* ■ r pn,,*lem'«*tDK 
■n.ilh lii<vr*lff 111 
n ^r-,,^'^ <.»«M «oe «;in te 'U>g. 


wff mr Mj.ppi"*K l*'i be d< 


<:«lii tuw Mxnfmie w ilie 


^ttetmm. 


ttllK 
h«l a loi -im-»-n m timiil »<l 
vmj pn*tei« *«h ihji t»- 


•ifarmt (hfl r f » tinw; , hri 
l.fflCMl * il huyini: the entire CD nn'i •ortJitl. 

Alter lisn-rnni; tu mi« than 30 

h. >urs iif muMt , M jif threw iway Ihe 

c,iniifiii!*Tn-tallinjr,ip.ini'rhi>dvfry 

prt*>r ^<'i,E0j qi>,,!lu\ Tlr ':T-,t - «'«ail»M|l|k»-',. .■ like. 


JIlJl t 


Htll 


ilial 1 


, . 


liJpiBIV 


;*.„j 
(ilc 
pL,u 


1 . Ti «;** 

"1 'TH:;1 »■■ .at Jl men 
SiK'HnblHalk'i 
. "il 

wenipcetu well," vnJ 

Petervm Smhev n'lai 

ileiJ iheri'e* fiirii.,i! 

(■«mtat 

'i<rhinir .■hmg up t- ■ , . 

Vi'lii: \1 h.i-. »' '■ an 

I M litenH-ttif «> ■ ' in>l 

iM.unenl> in j lef.i. i..iun ..;;ii,*i,i 
o«h«t chuithf* and j hijih whiwl IVii 
[he Mine tfeL]uent.\ ^N •■ 

• ., •., -It til 

»\ „• ■ I., . ,■ ■ . ; hut 

iheie .lie ji*av^ i '^iid 

M lie »e.l..J.. iini' irr* If Oft I r o mufc (•quvtf Owmg ftn 0^ itW Au- 
- ill 

;tfi- «iH«M.n^ Ill' .■ 

fliHtlHI Ihtl : hj\ e N:en ia'fi 'n ip'li^f W'd jI ^'^ 
,t,-K ir 1,-n i,.!!n .;., \1 StUiJenltouii^c Are you phat, or are you a herb? K,, 11 


' 


..+ ■>..«. J « 


. 


; liii-i 


■ f yfiJr^lMifi- 


:*ii \ittii 


■^1. Mm>l qv" 


4iHi- t 


' ■< ronuriiicai i-- 


*.'ii.N .Mi-Ti" 1 m 


■r\.i.tal4w 


(l.n 


:.- <'\ vvini 'MHTM)ne 


M r^l'infML .111 


I'rr. ih-" ...11. trtutiito 


, 
help tne oul" " sjjd Ltvlic DRUNK DRIVING DOESN'T 
JUST KILL DRUNK DRIVERS. riHUm DONl LET FDICNDS MtfVC MUMI IF YOU'RE NOT 

RECYCLING 

YOU'RE THROWING 

(TALL AWAY. February 4. 1994 Features Page 9 
IC O /*y •»■ C^ Q 

^^''^-l ¥"Z>%2^'^'^ 

*i ASSDOLSS Enxlaii ni:>iw 

tt> McmWc jmidu* il twne. 
Wo! W<>«i™ 
tipr L _P% 

ffiUNCNOt 

Ram Ipcnorlpm^pffli av-ifwvct (iar»<:«milcjiiAii»/ SfflOLAISHlPS AVAILABLE 

HAVERms* ifllMPl 

WANTED FOR SPRING 
SEMESTER 

Secrrurv ti:>r jiudent 

senate J^P't if'^f ^ "^ 

weei 

hours lo type very 
accurate m mutts Call eit 
M22 for details APAKTMEKTS FOR FM 
AT TOE SARATOGA- 

W)A*iLaR£:ilngVfcad[»' 
25»-0««8 dEMrentspeoi* 
aidreduBlsraitydejiBis 

ontiiZlxIrmapB, 
SARATOGA B TCP (frrs LXATICM LOCATION! 

(INDFlS.MISQlAl'MRWi 
lH.ALFMnfF8DMH.\FM 
2B[iaiU1^2BATH 
HItTI»lSaiKrxKN} 

H!II»RN)ATSCHAB«iC 

DL«ifi.aRP.Ar«A niF HARBINGER is looking Tor a secretary lo vork 
aN,ut 10 hours per week Dutic; include ivpm. 
hilling, mailing and laiifii -- -■ndcncc to 

a,jvert.ser< JSOO per h. -cjiMc schedule 

•■-ercncd cill «t K'lirii f.f >i('P bv room A;<'' 
jiiii ask lor Ray AMHUCAS LARG8ST PAKIY 

ai Amffta'J Nc*' Sping Break H« 
Sfid Tcp-NameCowns. 
QjmedBnE.andGetoiES 4 Days 

siaiingfromSW Needwsa\- 
mat' EiperEnoeihe ttsror) 4 
aiLakfHav-asu.AZ 1 800 
«A V ASi: 

FLYPCRFRE uneflta 

ixiiii^'iTrtluile IS an ar 
airer ! 44 pagi- gude ncDdes 
dnxKiy ot atricr companKS. 
aniaas and iravtH dBim rtQ 
i«nd$lZ'"iiaFcldTrawEl 
xrercs. [lepi "TOM 
R) fti 4VM1, i«anfe . W A W 1 4") 
(.Odav mtwbaiJ: guaranice HARPER COLLEGE JOB OPENINGS 

F! :2 mil -iTk.'rtuiiuiiW^'aiied 
f(r';jmpit' :,nlirmaicnand 
FililK Ni.'jp:iii5toF«.Ts;«la«l 
ph:re! inqurrs at iW-ampus 
InlirmaimCJawatvlnfors 
arui! 10 otto cAgP defis, 
H:S , degra cr equ^'ab ni reqiawl. 
CneioivovcarsgcntraloBce 
afOTurusngacfrnpuw a 
musi$Sl(' J'^'C'^Tt For dtliiU Cill «lt. 

2216 or nop fcy f™" *^2^ 

PT Box on""e '"!erV necrfcd 
10 work : 

iheTheairc Lcnicr 
Responsible for ihe rcccuH 
ot cash and checks Irom 
the purchase of iickeis in 
campus box office High 
School degree or 
equivalent required 
rSh I'?22/hr. ATTENTION TRANSFER STUDENTS 
ATTENDING 
ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
IN FALL 1994 LIVING ON CAMPUS OFFERS 
TRANSFER STUDENTS MANY 
ADVANTAGES- 
TREASONABLE RATES 

♦TRANSFER / UPPERCLASS 
LIFESTYLES 

EXCELLENT FACILITIES 

EMPLOYMENT OPTIONS 

•CONVENIENCE nirnn 
ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
OFFICE OF RESIDENTIAL LIFE (800)366-4675 L! Fehruan 4. 1994 Personals l.> Kvjn 

I'lf^M- \tivk upon 
I y«»l ncM lime. Thsit smell 
irstveh" 

f-ri>i!i YiHjf oltrur fe.flk. 

Gcl your pj** ofl'hff 
leg. put tt m nnnc, 

Cbeap Mo 
To: AD the ho\ 

l\ raiMnj: m> nitc!.. 
Blue lijtht Speciiil fttil Winkle 

The N-t IS Sill It jii%l 
*:icM't seem t.iir 

Kiiinman 

Bjrn Hin . 

I 1. 11! t K,-lii;vf yi.io hild 
2*(mu*n(u) vi.ur hftj .ji ihe 
•"j'TWiimtr 

Cttcap Ho .SS tlo"' Wttjt ilo ynu rejilJy To: Cheap Ho 

I had 1 wonicti nii niv 
N-tl tnurinnp K 1) R.S.C NKi>le. 
! I hope >(>u Jo 

cverythmjs hetlw itun y«m 

lK>wl 

Ryun 

I I, 

' Pciimw Ntler ami jelly 

la.vtf j;iH>ilifii;{-!hfr, t>ul 
(tcmini isuiMtiimi 
i comhinainw. To: RcMiutmic Man 

l"dt«kr todDBiore 

tlliifi rratt your roiii,i«tic 

*or.K I u'iiiH ttiem whititprrrd 

m my f.ir' 

Froia: Romaniic 

Admirer To: Jack kKiing' Femrnrsm h iihvf arid Vl Hrv Ho, 

ThiMlurordufiiiif 

our lanes wtih your manly 
chest. 

The mjtfti'! To; Msiria 

Thiuiks for the help 

f-roro: The Hd 

To: C.J. 

I'd give anylhing tor 
you to he my "pnviite" dancer 
APK To WHt M 

f need a title' 

C.J. 

To: N'ltole 

1 1 wf had hc^cii 
kiollmg. you il have uon hands 
Joun 

Hroni David A 

1.0SI One male answering In 
the name Jackson If found 
please lell him C'.J is lookin' 
f«>r hun To: Erik 

Three words: Deal 
With It'" 

Fr<nii Ken Cornmandei Condi mi is 
coinint'" Be.inihf 
l>n>k(Hlt"' 

To, SsOtI 

Nice lunlcneck''*" 
l-rom: B bud.:iies To: Dena 

W' here oh u here arc 
Mill iliiv ..eniesier ' Why did 
yi:iu leave me in eciuiomics 
alone' 

From: Sleepy To: Oi: Crreg jiml (-rik. 

Sufk the meal N'tore 

:---'u hue the bone" 

f-ronv HretilIMM W'hai else dt*s ymt 
girl lieat yt»u at I'witht'' 

From Manly Chest To.R.C, 

rXm'teveridl 

ANYONE I wa.s on .our N.-d' 
(And hum those picure^ '.i 
Emm: V } How Has your dat(f» 
Candv To: PatI] 

When and where do 1 
get to put a hick) on you ' 

From: Naked MonAiy 

To Rofier 

I lei your hands off my 
hrcasis" 

From: Kahuna 
Alumni lo Ian Piettingsutis" 
From" Ken To: Daisy 

Roll the hall, doii'l 
fhro* It 

FnmrTheslatT To: The lady of my dreams 
I'll be the fire in your 

nigtii. Imlldefendl will' 

fijihl Allot this in your 

hi>nor 

From Kornarilic Man To: C.J, 

Your rule is now 
Slaiiun Manajjer (Vrsonal 
Mistress, 

From : I'lash Thinking of Transferrin i^ . . . 

Make the Qua To: Ken 

Ceiolf ihelli«,)r. this 

IS rio-t ,( lc;i sontaci s[x>n' 
From: F very one 

T«' A Female l.usi (ioddess 
I'm sear ' ■ ',.-1 

1" worship ii(so!i 

to sac n lice upon 

Your,Scr\an(, 

Slavishly IVvoied 

1 1' I V I.- 1 1 one 

Nexi ueek , (ii. 
carts' •V MMh Gaaml CnHcae 'wc (lOcr 

• fitvanii n (Mrr •)() .uvai 
i™:lud»||| tktun>s. Fdi»'at«::n. 
G,«i,»*T-.«-,k,r |■^M^,i,,^ 

• TrajrWo S**..4u,|„p, ft, iOMkm ** 
■' '' ■ ,ih-JCe iji J -t ■«„-jik- 

• * ■: ^..iU'e 

• Cmaa nuMw^ 
'fntmihfm 

• '^CJutfcjiKlCiiipnuaiiim 

• Maui'inaly .Ktjgimjwi ttJlqje ra.k,. 
■«lll>,in 

• A tirairtj U MM ciRfMf' 

COIVIACT To: Ifu Harhifiy:,:r 

Thanks lor following 
my rules 

From: Candy 

To: Kelly 

So many men, so liitle 
time" 

Froii! \1:inv<; 

To Mietielle 

Happy Rinhday, 
You re still a pup, 

Froiri: The Hurhmtier 

To kohin 

Hold your head up. At 
Icavt yt.u heat Nieole 

From Howlers I €lMr^ m To: Chrome 

Quit lettinj! the meat 

(lailgle from vonr m.,i|tt, '1 ^^- : To A.I'.K 

Don't gel us kicked 

outof Ftenny's' 

From: FveA'one r siu»„lrtii (708) ra,iinaior i20->*li /> 

CO 
North Central 

NAPERVILLE Collese 

I I L I N I S To 


The Major 

Til be your hickory 

From: D. Holiday 


To 


Petal 

I'm really soitv 

1 iiTii Ciitheiy 


T.. n.iivv 

" ■». many pounds 
^ '■ ■ ! 1 you were usine ' 

From Team #1 To Ft,k To: Kandi 

W hat do you do in 
ilwi Uidth hy y.iiirseir' 

From Him 

To Him 

Reveal yourself for 
I lie wimp you are. 

From TJierea! Him 

To: Thf Harhmner Sijft 

Use Phil. He asked us * 
10" 

From; The Ed 

lo Pi OK ram Hoard 

Vou win the award for 
1. i:'nser\in); the itionI 
eleclncily, Bui we'dsidl like 
to know what j;<k,'s on m ihe 
dark « 

From Concerned W aich «it lor those steps 
The men's tennis team begins 

practice T\iesday, Feb. 8. 

Anyone interested in trying out 

can contact Coach Roger King 

in M224. As for the Cowboys, 1 guess 
ril just 'deal with *em' The Usi Wobo liKlii ^^ ~ k3nF«i9u«on iu'iiding M Student Facility Houre 
WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone Interested may call x2461 for 

further information. 

a o 

= jm III 

Catch the 
latest q 'sin 
Sports Spot 

— see page 12 Read what's 

new from the 

Poetry Corner 

— see page 8 ■■ i iiiij ii ii ia w ... l ujii iii iim 

Ft'hruan II. IW4 NolumeXXVI, Number 17 Awareness week examines sex, dating 
and safety ByanCodw 'I ntKwrme latwmaHiiin rrt; < 

,,J f',.i',nJ;|t. «b,> J t h ^ ''•ulikiif A till. 
I: #*?■!; tnrr ri; 
'tvi'cMHiiiiMntc [v«Tim«iii,fct»iin. •iH( -Ik. V.».: ' Explosive keynote in store with 
women's leadership conference t*tltr David Hole .iiJitSeiin>pt,KiKi ■i!!r:i tTMrti 4 Students protest 
weather policies ■I'fs. Mjv,< Anj'fl'ii .Mil 


KanDMord °hiMfllt«i»e 

""n<llt"'» f";! iviiiliiiFriti(j':,ien,it ,■• 

"•my ji ilir u :' ^ 

1 >■'! mnl»:m«, ,j, 

''><«> DM: lint' (*<rt ill i(!ij 

'"* 
H.«Mnr(,iM*e«Ti.,r.-i' . ■ . . 

<iftnill|' of DM Klk..»l ...n l4B I ■»„ » riCT 
f«Bni hM« of II htkm «*,,. «,„ 

'*' eilllir Ilk* ilHi. m itrf ilWiyr 

j^, UkiMliM'afaiiiil>D>iM.«tl 
fata 


"'C ■klawtiBii'dj 
"(rnii«n:iw«lh.i. 


't"[H»n (nuitirr-' i^ .'-ii-n , thu 11 trtceiwrv' iM' iMJiiiie^'- 
'•hnfcci *t. !• Femjnisi ^iivint lite Bf 1 1* Ahiuj! ■•^ira|nn.««ii»jrrii:r :- ^ M MM|llr rf'fici;,** a. * i w, ,;>..«cfm, t • f„, , • 

* clMMwIM'vaicn'talikwiniii'iic taufciUmmiiiii.., 

«i* KkMil itttliMic lit rnlky duiiif "*t*«nirmifrci'yierdii' tamiTBTf^tl :l) kpo-.!*! ncoik. ItndMin. 

' iKl Hloih awl Theamfmnce is being !.f«TO««J 

l»y the S«iri Meichiindi.u' Group »ho 

..werami impr.,.»en . • , „ will pay jill tuitiM nd jici:.mm<MJa ^ 

, ""«<1. Ilie •McU.- aid UuM Hgu>un. turn fur ttw t»o mteki. 

ti««(l«rftai.,li,»e«.j„iw,.*,rt«, W«l««n<»Ii,rtw.-»d«cK:.r,*,K,. Deadtme f« »tam,«g wo- unds ilien. demjL Dtfminjrs. luMttFUi IS News-2&3 EditoriaH Opinion-S Arts&Entatiiimient-6&7 Featuie*^9 Classifiedjr-lO PeIonais-11 Sports-12 c "fVV^w *^f ^^ The Harbinger inger | Volunteering offers alternative to slow job market iglwAMiw.llam'MWffMiliniic* 
iliii>Hr iirrtlilliii iiirrtf fcit jrU 'Tlai 

^>it willl it yliMi i. .AMmIm 
mmtilm im.im'<Mit»itmm Mk- 
«(f diit, anil: ym *mt ■ ta of «■•■' imI 
•HMKii wltUcellCf r iJe|n» «aidmi| 

Y«. tnc piii*|»ci ill' « «)|ta .;|t# 

nM^oiMlfC $00010 >(> votiMiKr 

iMl tmm mm ii> AuA «>) fti aioc 
Niit .tMatalMMi !■« irf a j>:* *el) *■<■: 
IMMk<i«Mw,i:Z5-|«i(>'iiM|piiih>- 
iie ol' Vkmm Wmtm UiwMriv in 
'fMto, Vft,lMiiii>KlHwMlicwiMM 
m * aflir coHtft, k> Iw mamt le 
CMMiimii m Jo ■■■> ■wl-taawUiiig. 
1 |wi ilidn'l •■•■ W' .p> iMck ID 
'ktUMt. CtottMf Miwomf 
tlii'nMteM<i'i(tt«i.'iiNl All Hit" 
r WNft 11 • tmmi mmmtt ttvn ■"Ttai" » •*«■ l'e«>|«ii ilit*it| ft» 
«»-i.»l milt i»d *.m't4l len'-Kci," ta 
«id; Mnv.u; ...MI:.!■.u^j■^f:,*f»h:ilm AlWj »,itiiO-tiinw*jiie' in»n-':, 

amiiiBiumi •(kttm. »»l*i!HlliiB:» »«■■ 
•cec iO'llK «eK,,||illl(lliKtoftR'! iilpuJ. turn |:i" 

mil. 

CirdiKf " uhikx ■■»'|iiit(ilt''atiiiiiiif 
■ itial d«i.»wt ahwi la* area (>>■>:- ■ 
iwMlieil' m. .In* ta*-ia|i a tuner .i*--: 
lilKMl ■'Iw He vMMt IB J<i Tlin 
itew'nt tt IKK m tit iniciaiiiiKm. sid 
ilwe »e tmm. (*•»» » J*k *<- 
(nlMMa ttafi CiUf laiM. 

lUiM fmnm, ll Mil dv tc:. V, 

'.'Sftt 
■ :.ifitl 


:«rmg » h"- 

•» ijraJwiiei «>• tweaoi* tli.c 
; . fi tbeu pmtna m i''»"^. 
•' .»iir« of ilie pciAlems fiit 
f ,.i^ ..(liiKtAiy Thii u iliev iiitw !ll.b. 

.■1* » :'crn«.cintlK»'«ld 'J <i *f^i ■at o 1'* '"i: i.«*.ii 

i.'i*«4 » Hartfwil.C<:»!i glllBI 111 
rilf m tjil vw I 'nivMMiy jintl fiwMl IhJI tui> <le- 

. . I'M ilifywn of little uw 

■ '-ii ihf ji:* markf I Bjioil i>» 

...■iiii,iruUM- and thai I mkIimJ miwe 

(HflKf Bdw-awofci compel*," fctnile So ht began warchini f« | 
ale ickxiit. figunng a«it the ectiooroji 
wtiuld recmer whiic he wo in gndu- 

..,,,,„ :,,..,:■. ».,.*:l-..Kimil«vd- 

umtteredai ti>«heni VirgraiahiRpittls 

li > j'4i n f t|V'iipni,:<' in phv *K-a)tti«rapy . 
- ■ ir acaieer 
•.iWytm people 
iili„h.; • . ■frcnpenewx." 

Kien7.l; :-«;rriiiu- M *> vuluniea ler- 
n e^xTunge (or t*o ynirs of 
• ihtgnvemmeni will help pay 
■ : .irnte-le-.e! lo ingorttianda 
i.nliTr's ^JUilcniltwn* 

.■\nj wiieiinT J lolumeer setlt> 
marketibJt espenem; e. me^anm^ in IKe 
wayeai lorttovc'tri-milieilcttuiKjuf 
K'lH»l. most w'liti have done ii apet 
Uut II t» tutie well ipeni. '93/'94 elections to 
begin this month ■yanCodw Bkcifeia tcatas Iw 
IW«'li'll«ptC>*t»" 'A|l|lltoMlMI 

tOHkctailK 
lwMialMiiial««iiMiw«MlMtMM litOI1iSTc(NlLfci»Pt|rl 
■Miiaci 
ttaniif 'iKMll llK' Ml aat tflfim. ttmor 
m* <il lliM-' 1W5' *• "el! « ««i*»ii>| 
■ nmvtt Ctrntft Diima ili A 
IMiMiliit caiiMMe nmi' afan km •■ • 
taiiial'ili«;lii«nii>'<4ciakMKya«el) 
■• • |i«iiiM, ttigMil: hi SO iMlaiti, uj 
IciillMXMllirMloi 

The ttttiteet »iIJ c»<«p»i|bb 
lllin:ii|ti'>« ilir HKimliit'tf'Fetiruaiy ml 
Mmth mH ilx cktiiim «ii te Wd m 
mm. 11 tJ2 

(")<li- mu4 (letCM a MiM 'Hwtal 

' :' <)ir lafonittoii' Hw'tli 
,::■■, \ i» *e fc™ Wkf m 

BwUini i twHt-refl'WilJaiB andS fll 
p.oi ,»tteelatn«. Jay* vat ptciMdiWliJlir WMHe'iiKHan 

"t am very ci'Mifiikiit. Hanoem md 

"N.n» mt (U»i !■»« 10 Ml our (iai 
K|I]|'M bilHfllMC»lllllMa*«CIIWaH. 

itm «cMiC'4aHM«>-f«Mi •'■*»••' 
■Mm: w Im* iMa ite' iMHiiBit. 
. I. MdMWMil'tiflltciKtnsM- 
s.vlllMMt.McaqiiiiKilMai i*«tli 

■IMWUMHIllllllli Km llMMill..ll«|llll' 

RtiMi. Tail' Vllllt mi VIctia Wtt- 
'Hiohi. iiliiniMaMMff'iiiiiihai. IcWClii. 

t |t#iH'«niiM' (xiHti' 
litni} .ilniailiii '(« kitital tMi:> '' 

"t tell iliU •» BXiiiniini iimienb 
«<«tt iiMl at |ai«« {if*'" Mmmm 
iiiiil' "T*,!ii way, *f »we pr»i4l»fit» uRv >«:B,»st ■. i.'wr' piif e mirr >.< »iinii»i- 

'Gti'iiK >iaw*:at«ilwiiM;iiLCiaiK'''i 
lencrio.l*MMil««fMi'IlH>fi|ili» call- 
Mi tit uraam ""MxeapMHMe " «mu TN mof MUM, ow nom 

rat TNI ROM CM NWI 
Facts profile the average 
Harper student, alumni 

The average age of Harper students is 32. 

•Sixty- 1 wo percent of the students arc women. 

•Fifi> nine percent of degree credit Harper students work full-time while 
attending Harper, many of ihcm in semi-professional or technical posi- 
tions. 

Nineteen percent of Harper's degree credit students have a bachelor's 
degree or higher; in continuing education, 47 percent have already achieved 
a bachcUx's degree or higher. 

•ApproKimately one in three high school graduates in the district who go 
to college begin their studies at Harper. 

•Fifty -eight percent ot Harper's career students become employed full- 
time up«>n lca\ tng Harper. 

•Eventually 79 percent of Harper's baccalaureate oriented alumni will 
transfer to another college and 50 percent will achieve a bachelor's degree. 
About three out of every eight full-time students will complete an 
.issyiciatc degree al Harper. 

•The average income of degree credit students who are independent is 
ah. HI the averajie income of parents of dependent students is 

5?H.(Xh;. .iikj the average income of continuing education students is 
$51.IM). 

•Seventy percent of the jobs career alumni hold are closely related to 
their ni;ijor Held at Harper. 

•Sixty -eight percent of Harper career alumni arc working within the 
district and only (1 ve and one half percen i are w orki rig close to the Chicago 

r HariKr's degree credit students are part-time •M»)rc liiaii iwo-tt'iirt. 
students 

•Ahvtin 4f'> . ;t graduatcv are regularly supervising other 
, ...... ii'irper. 

, :;vrM,iadcd to attend Harper by three 

Linirviendaticris oi fnends and relatives; 
crujrse or program desired; and Harper's 

r:ne 18 asf)ects of Harper k'ttcr 
■ \ " . ■" ■ ■ ■- .if their MULTIMEDIA..,, 

^^^^^ ■ 1 Year 

Qj Encyclopedial^ AT YOUR 90 DAYS NO PAYMENTS/ 
NO INTEREST ON 
AU PRODUCTS! PNCKARDBBl FORCE 2010 and 2020 Multimedia Desktop 

• 486SX/25MHZ Prociisor 

• Internal CD-ROM Drive 

• 4MB RAM Expandable to 36MB 

• Built- 1 n Loal Bus Video tor 
Acceleraled Graphics 

• Windows Accelerator 

• 8KCacheExpandat)teto512K 

• Includes Mouse Modem and 
Sound Card wrth Stereo Speakers 
FORCE 2010 IHw4 0ilOT:irFDn FORCE 2020 • 12Mx1(»4EW' 

• P8TV3Carrfv 
1199 M699 FREE Sollware with Both FORCE Multimedia Models: 

Pjdiir "■ .■■■-., 

Sp-^i of US rt'iMlu*:. tiilBrtiuiBwnl Pjttnta re,) (.ir - . . • ' solWoite (Uttter \\ , 
Enivdotwia Adwn Prwrntmon Soltwnw, Pfodigv ;:;.i : ; ».:: foolWurts Pack' 
CtiMsiMSlir .3000. Mm. tacon Tejctas T<^prig. WwU Ate ind US. Ata; 
Tte tarmh. Mmort Star Md annwHii 9mit Medil 2020 Ortyl IR MODELS COMPAAISOM MWWHJ. MMCtlll ""■'• JSwrij HUttitm fowiin 

M-Mlt. tawKiov Mil. wakiiM J • t" »u:w«i '-i;.t «>. «kk« bi H'olm MS-KiMy, MKiIM&'WIiiiMimI FOnCtZWt FOKIIZIOWTIU Unoiail PM. ftnMw lEfP' f#jt'Mf»«w flf.Wcwni f|*/Mr«»t«n -irici r.m-. 3( » tnuR T«'t «ST!H ( JSJ" 799" *999 »1099 ^1149 *1499 '1599 *1799 '1899 IIIIIM All Stores In Illinois 

(708) 677-7660 Srwrt' 1979 
/% Cmp^Per Wonder Imd Ask Us for Ihe ELEKTtK Educational Specialisl' 90 Days - NO INTEREST / NO PAYMENTS RK «'■ sMw ><in«w Ml m. av *•* « w MMn d MMar inaaai Ma ■ 
«■■ n I ■■■ ai nn Mm m mt fm tm mnnaiKwre' vtmm Eut-ig 

mmi» maim.mmMMmiittm^'mmm-m temmtLm-itumm'tim 
mmrmmmittm n m am mm 

EUl-Tfl 


KW » » U*' 11 tlMi CM (■■«• MM« airmmnrj iwimw 
■nialu rm kMMa 
<n HUM m SmivIi 
Editorial The Harbinger F Di Editorial If only Valentine*s Day came 
more than once a year 

Valentine was an imprivoneJ priest v,ho 

xm messages Dtenciiuragcmcnt to his 
followerji. We've continued in the traJuton 
«»f his feast day, showering the pc-opte nn)st 

dear to ijs with attention, roses, chocolate 
candies, candlelight dinners and Hallmark 
cards. Valentine's I>a\ is une ut teu that 
gives people the oppodunity la reneu their 
feelings of romance and appreciation. 
Hearts are filled with a warm cnnnon 
glov^. FvtTvday should be Valentine's ri;:n„ 
JuM as people repeat how the giv in,g spint" 
of Chnsttnas should continue ihroyghout 
every day tnevennHie. the rtnnantic 
undertones and feelings of happiness of 
Valentine's Day should he carried 
throughout the year We shiRjIdn't need 
exctisCN f««r giving sDriieoiio .1 ; 
preparing a fanciful champagncd lundi or 
dinner by candlelight, sending them a card 
or expressing our true teeiinL's jn our nwn 
v*«»rds These are mn servu ^-d for 

birthday s,in J f 
Day make a pic 

more romantic over m*>re days of the year 
Be creative m your endeavors and cherish 
the hue you have whether it is for a 
s». .„-,.... u ,<. friend, girlfriend, mother. 

. I . brother or a friend that means 

the world to you. These people are alv^ av s 

imimd us. not just on convenient holidays. 

Happy VaJcntine's Day to you and the tines 

yoa bvc. •lieniine's 
s.' If I't- Mil, 'EC carint* and I'm tired of being 'jerked' around 

MBIc«iylnc«r»ct 
(rrm ihr W..nm <>. Ov piKTry mr iyatm <>.. kmg h\ ,,„ mu^h .-t ., tlcrjl *.ip In ihc ipiri- in T." ^urdl•n In k«p hiin alnc by mysrit 
':-it I'm LcM I (.ni into nii,«„>i,iil dehi any 
I'Ftv ■*: h I. ingfi . he \ prmx much Iiwtst, 

'"">■•' • "hawrflnd 

rii.w(;hr<-' . nunvcbjik 

■"■' ■> lot (ii a tull Fi-i.ii;-iy 1 il he the rtr.sl Ki 

ixliK that I wflfm,- it Kuk tn ttir lanij iif' the 

n\ .,,,,,1, i.i,„„ 

; rcill* ,j,.n't vf this lu(> 

.:'h ^i' r.iM ttv ■^h- wnthnllei) 


I* in* fW IK/TER 


i^ ■■■i<biMiii^»iM.ii »iiii5l_— .S-— *_r^ ■ » ,g lUfc fc ■ S&c'^^s 

rsQ^9^ Jin 
staff K»thy BM». la On-. PS Cdbert, El.Ml«h Dots. Jeff Ctoles 
l.n l«Rus«. Divid Hal*, foch Richto. P*ul Schawcher, Frank WilKams &«fiiMlBnBi5in" Mu<iMi»,M*iiiifi 
VI-uuHai'Miis 
S«»»M»» 

FMturaiiUiu'. 

S|HM»Uth« kninntitkllwd 
Wj* Si.mf»*.»rt 

RtracCiilcr 

talfilMHIi' 

Ofwm tMlcni Micy 

: =>btT S,gMt,.fW wdl K. H.,iht,rfa ,,v„ r.x,t.«.. .AH lrtt..rv .r. suhtvt to .dttog ■ 
ArfvCTtisinE .1>i>Hi;>;f it'll" trtfcumtT t'orvrlRhl IW?. TheH4.tbir., 
Guilty until proven insane, sort of »• "■*»*• WOT 
•«" *m iMHw he aaUtl*' i mikt^ 
■MBniliA A|i|HM«l|>*etiimtct 
■■ MMb' ilM mM' tm-t tmn iIif 
l«««W'«««ii«l»ili|:|liii,:.|ii,,,r|,|i«,, 
'« spmik, 

Bw ,!•%» nital ibii ma. iir *. 
fc*liiii eiatl iKH 'liMt km mutef.. 
■■"•I I* kp|. rigto :ll* caiU! im* t«r 
•M. 

*'*"^"«»«*»(>lllllli*i:t,«. 

■tM iMe cHuMiii .Hit iimaki s«ihl!i 

*ni pMtiM'iti IM -MiM: (Mr an, 
**• *■■'■■■ ■<' •*• 111 •••* N» h» 

■C*\*lll!lll»tft'lCTfc, lUltyJl II iii|i„j|||,, m 'mt ■•llciiir ■mow j,.* "y'lflhi 

mb lUijiiiiijiiiiiiuL. IL.JL ' ApiOTBiitf ft,, mmmmt. fcir 
tlHHIIta»fiOB»fl('»fc, AcMiiiiiii|.hH.no 

a « iie iMMcnt lie aaiMii) 
Km e.m» CNii.iiiii»a<iiimiii«j*,», 
(».<l« fcwiminfiii visa uiey timu lie 
•■»««■ It •■B't pdIkc (iniii|ii|:. „4 
(•I Hie ifiiRii ,1 te, j,^j mtma 
•tai It nil 't nearly h«rt^rm.«ijh 

'ta'fiecjiiicuBii, .. ,. 
«M«liii«l(,iiMtpi,^„.;. 

«!■• Illrrr irr ptt^k ...a *.«!■, -, ,, 
""" ■•*•> •«« P«i< "tvere Itfltw I »» 
".«. mei *e * wBl i,j ,„„„:„ ,|^„ 
N«iiii«i||i«'<fciii*(wiu|,,. ,, -trwt ima 
•■■■«li.plli*lllllBH."" dm I ■ m Mirr it ' i 

«*IH|,C«««(l«IW|((|w||j„|.|,e,j ,,,,, ,, , 

|Bii«eiir«til«'(ini(*K,, 

CnmiiuilMw^BMwnl*:. Kiwjm 

mmf. mi ihw imiKniiiii^ mf 
4 Onit iMfer :ia N«* Vtatc ^ B'cn "01*1 *•• (ii|in*M ifca: ,,: , 
••*'l»-iiHi«H»ltt:«ll»t, 

■Hi* fk-i m HHf. :|K' (» 
iinirilw. •iMlnir „ ,„ „,, 
ttmma. ■•oanflittwi) ■iwim-.j 
•rw .11 c»'*»»rn(ij;h( ,,.,„„, ,, 

HI to'Hir-:. 
Letters to the editor 

Coder's column cau^-cl chaos and c.mfusfon towards female an.rude 

l*2.rf'*»*<^'*»Sr: T«!^:"!S.s:tl''i!:r'. ■n-««*«-«ww,,.™, 
^ iwstmJiTrr^ ■ * ' *" ■'*""' ""«' "" ""'<■ * -*^' 

""•'■'••■■••liiiiiis*!. »»'•'"• ^^^ 

•«i Mr Mil' ilH III,,. J, , n„„,,,„ 

'*••■••««*» tmm.., 

"ii «u» 4«tiiir> ikH ■mmm ewu 

'• « 'llH «« ••«■ pi«g|iiM bif r. ,„^ ., ■,'■'',;■■ 

Take that (cirap and put u, ivhf 

.'•o«t «*IHIII >!, MMMpr-* B»»n"t*. 

4 -•_.,.,,. ■(: |!/:s,«i,r,i, ,i,.„; ■' ■^- 

ttrm ^a^ :h„i„j I ■!.,,. , 
' *l* 't litfi'l , , * iMfwn uf m ''ffwiiMiiiM ra^iiiiiii ^ 

.* -— ■--TI^S^l. ■ '•'■■'*' iF*"* ■«•*■«■ I 

"t^ * a*0Hcj»«iO " ' i^ "^ ' Ptftli Arts & Entertainment Tht Harbinger Historic 
on a few talent is wasted 
grumpy old men PlColbwt 

film C*':: WlKn (]«■ rM Aium Nell tettat* 
KM «;■> niMll cnikiim ■!«>!> M> !":■-' 
iM*l WIMHMM lar lillMI IMM'liy 
iirlliitt ('Iff H-<il>if ' jfim mt mmtm§. * 
lmvp-.tLf.tf hextiiml., il'l • ttuftit: 

». mftr wMM' i IJIiW* W" **' 
tln.i in *nv,««. W'jiTun l»r.'.t«l*r»lf€r' 
'HHKtt\ •*" I* *« tfMury » fiMKI a: 
• ,•1.. I., k I t«f>«i«i «»«' '■' 

\1 >■!■: „i' li' rlli** t:Mt»H*" 
ffllfll»N!»»«»lll»*<»1W'" 

1 10 mn ("r ••■ 'Thflfi ■■;<- in;*.<T»<iii(l 

#«in!(>ilH,» I" (.r»>nf'» t'HtlMtn willi 
nalk««*««;«i«*»(i<*e|»'''*'>- "■"»'■ 
UllOKWWIHIlBUl *« "ilwj '•« *■'*'" ''■ 
•ciMy *»i*«p4(wi»**iif ntu ' 
IHiialit iwd: w«:i|l'ltt("n«n (<:«' < ' 

[■■ 111 Ji'*f », l"lv*t':|IK'*"»*->"' 

MjH(*«f(»ti-:«'pt»>Ui-«««P«)' '•• 

lllBllbra'. ' "I! tiwtat) roll 

'■I iMm t ' 't Eimncln «r Breeders make big waves 
with release of Last Splash IRKriBlCtl^ Wfwt's W' f r ' Your guide to 
coming events I I Moadi}.F*k. 14-U Fridtjr. F«b. U 

Dleralurr/Arl Pymi -^f 
Vm iuinmifito iIi last call t. n 
cifaiivc w.rti i>t' ait WheUw 

».,i.r h.inJ IV 1^ rh..i.,i?r'aphy, jm i.iil„i24 Tutidiy. F»b- 12 
MiititcIkiiwISiMaker H.i'' 

: '. h.iril trmr frtlint* int" Ihr 7biin4*i'. Ft Movies with emotion ■I1l«'(«iit Imiiitiht* Mm' B neii. \AiKr'iiiilnnp«rao - *tK-K- ri..' Music Award Winners l%.»|»/|liirli.. ^'ti..*!''"' 

Wi,. ("ii'riii-'ii, H'i/'il'KTi'''JTI., nf'i Club Corner '.,^1 t'ck ' ^ f/,i:',HJjn W,'C!.f'' McCi«W'imll«Sl«i*rir 


i 1 f, I trfii-rr ami ii <'t ntlrmun .1 ,,!■; f ««»• \ir Ijiw 
s.K-' ■ ■ '• ntierful 

I h . 

HmkjMtiK hfftmy't 
lkn\ lh>nimi! 
Htnny and Jmm 

Snmmiinby 
Ckamti ^rr Weekly Crossword 

Vakiitine's Day Advice' ») <'"^'> ^"' 

■ I 1 Itoymrwwinjal 
j|||A<C» iUi 'M 
,?■' Huutifl I ni«c*iwi» j.,f Wi»Hi'iiiiinyi nwslwi* cwc^ 
Jul Tiiiffi«nn«M ill - .n'TMUtiriia 

J '■i,.iT':.jM"i#'»ijto (Nu «"i I 

•■pttfigMtt ■ at Ire • c s a c 4-1 l-Misij I'm iitti 

m m% M^uA'w root 

4> "«'•■ IKI" 

il cat>Wk$« 

"Oni" 

M CXiialdilwalui 

.:>« ■am - *'' •'oAai 


xno On 

VI Mai|i*SEiMO'*iMn ^ '"Th« __;■■, iinis '■■i>lii,ltI«llWii J M I 

V I "c iTIiiH^ , 

i V * L « 1 D * t ^ M ' i ' » _ 1 '• 

■dm* 

tm ■«« MM knt * inliMiH* |H» CMi:WI 

-1 Ui ll<Hll|«!dMi imf 

IMJW'N 
1 MkNJWfUCb 
? Mww' Vort't Cii^ 3T " «t e MM M 

r.a I 
Fckniar; II, 19M Arts & Entertainment 
WHCM's love reality list Siitiy T% Prcfty Mac MikMik ( AllMiil 

Nfvff Ut Mt Dmkii Aguta 

I. ovt Sirnlts 

Skwltl I Stay or SImmM I Go V 

f' r# Nine Inch N«il% 
Ninr Inch NaiK 
IVpi'chc MikJc I 

1 Gfjis liukj I f 

' ■■» ■■ Siwnojer ^ (iratnmv tHtmincc 
heads tor Har|">er ■■ I'tmmr I " 

I ani ■ (Irl »li<i Itkc* in ««ar 
maKiittmvtmikin): i-Mhcit. Iw> 
caiiM I ftrl Hkj mrt mmrt mm- 
formMr. Vw ihai I am (rtlinf 
tilihr. I thnk I tlmuid mar iiKirr 
fcmiiiin* ffiltie*. hul iIh (iKnictil 
«f l«i>, rafdi-d. n<miTj Itiiiict 
■Ml<n IIK Ictl ill . V> lial an I Oti"! 

I>i«*i«4><l iJhi- On* of'tlM; Romantic novels for lonely valentines: rfrUK^-ko long fur a litlk spice wW^ JOT 

'•-' riijijiijjidka Hear fliils) , 

■*' ttjk .-•■■lune lum-h « illn- 
>ni-, I liKx' iin Mifiiiiig liatiii at 
■.iiin-linte on <.(h*r iWiip tmfmr 
thtmn»hni^ht4. T'hen. h* tlw 
■iiiiit I't* Anl-ilwd cmktnt. I'm 
WW IwiiBfj •rnmon-. TlK-n I f«l 
eiiilrt uul I tml up Mtint: it anv- lnl<ik'rjM«< I nt.i h.ip[wn\ [n.iJtlrInm[Li«itren|ihcn- 
iil(i«»*er. I havt a sou- 
r«y «iuiid lilly, Iwi 
-i...k- .....niiii platt the lip iif a 
npiKir in ycwt HKtuUi Thi,-meth<Kl 
1.S mx unliite chewm^ gum while 
iiyiiigiociiiba»tiK*.ni:tabn Idi. 
uiggaa thai you waich tui torwallt 
ihuuKh Ttmnwju*' Tryreadinf a 
tac* iir ttudymg m the kiiclwn 
uMe Yiiu're still keepm|»ntye 
.inthe>..«*«nj:t»uilfjvmgthel«rf 
in thf JML Ovar Daisy, 

I racTwUy met a frwl piy 
who tt|if nly admiti U>al hr it i:a> 
I wr'll till Mm ftfei. He's really 
nin and a li>l aftstn Ici br armind, 
Ml iBj othiT trknOt hat*- •«!- 
riioird him into aur criHip. Last 
wwk m all wrnt Ml and wnl 
<i*rr 1(1 mt hnua aflarwaids. 
Thai's olmi my rallwr ma Pttt. 
llH't col alodf nm at tint whrn 
thty iteri taHiint alKiul sporla 
aiNl cars, hut ihrn PrU laid lay 
fathrr alNmt hi* iilhrr inltnal. 
My latlKr Imame quki and led 
lh« r««ii». Then h» canw hark 
atid a^ked all of my rriMds to 
Icatt. Later thai rttnime. my 
falhcr liiid mr llut I thoutdn't 
lunc around oilh iVlrani nairc. 
Ili>« ran I show IVi» thai I don't 
^ha^^■ m> lather's ofiiniiin and 
thill I r<^(:n-fi him for the ni<* guy 

llt.llhr i>'' 

I'al trf 'iVlc- ti:is,«,Jtime Ih-ar Daisy. 

This mas hiuiii) irllt. huur- 
ler readhii: a fe« of yixir enl- 
iimnv ii sri ms li> fit. [ liase a 
prohlrni of lm|ialience when it 
iii«iti.lo|Mintia)(m) nallt. After 
lialiitinc tlieni I alwayt seem lo 
find some lhiii£ im|>Mrtanl to do, 
like KoinK ot the ha(hr<i»m or 
doine sonwIhiiiK thai in>ol*es 
wiingms hand<>. Ilwn mt nails 
icrl all mined. V'ou seem lu liii>c 
a Ir.i of mte tips for thittip. Jlti 
>ou hast i>i:i) tips for my nail 
li|»s? Iinpiilifnt t'lilishcr ..• few! Jtll.*ut h*lfTl*'*il!tMi,i4iU> 

I u«»4»j'. I?eft. llaiMf'SMl't 

f'>i.,'.ir iiiip.tnt'iii f'\iii^hcr 
:: ,1> 
1 

■■■■ r'lfHi'.t "Drar 
^4- Hitrinnftrf 


■T 1 
ut:i'^ Tfun 'v-u wi^uja !■,»'.(" 

*^, [ '^' Features i^h.^,!.^ j 

College dating in the '90s— getting creative 11«)««iMllwyiclilManf>'Diti«t Ml HMcl^ia iM taitiiwwfiiK'lMnWMlaliif 'knt. Km 
•'■II m| •onidtd. iMt mwultr Cdtenai u kii tmm nilktai *taji 
tall tt^mem:r^ •■— - '^"■. iMmg. 
*nm » Otrft)' ■■ o'dol- 

Itom-Sniuriniem. '■ . ■ ••;«•, lite 
•f|ii»*l»in«€iMii}ii(»i,»B«i«l»i«:h«»l' 
NMfirltticiHl have wtih awsHtrf •> ^ 
nattkntitim Cltilw<r>i>iai|:«<:iii)« 
■limit pmwm't Wiama c* a toller- 
«i«wr ft* Wt MK't »> 't«' ilciiiml 

"fivtry WW' tfav wait thnwiii .> 

*—r ».--,;*-«,'i ""his.-Cukwaii 

■ri« i'*l' (tf a 

. ■' ' , ■ -.«frli*n.jif* th,„iE 

futemun, il: 
■. i«ie» J« X»M- 
MBl'flMtiriiiMxathr Mntf «riiurur'* 
irt MiW: laki ihint tad 'ilaes. ocli 
-''W MaC' Mt-MiMif iMin ihe nnt 
' tn )m Iliilttari'iiMcti ti}' wow ff 
•irti OTiiBimitri. " hr i* J 

The m'>ne% Jm cf "thMir '*h» i nl 

t*|« .«uJent» ncril >• ' itiini n* »<■ . it' ' < . ^ 
l)Mli>|. HutCVtIntan. ».|i>'>«an:- 
dlMilt 'liie vminjf* * « pri't in 

Iil» Jflm he (tnJueiJ ilur 1 1 

(ii«:i|fle*«'tltan' juk I,).-,!-'. .. 

•Allhr trtjurM' -r „ir'' .>.'"': ■ 

OiKlllrifftt '.'M!'. ( : 

"iiml a trtdij'-:- JjtU!,( i.<:A;.j..i. ;... 
V*»«f HMkiM*. l>iimtilH.:Hiiiiiiia'. 
St mMiMil (Km liJtfe pliamMi ii»,l 

I If [.■.i,ii>,;"L,: .; ,,, \ r, ,, '•'itmAiiitiiB. 

itet'iH lata) imohir ilmilMi tar|C' 
'■lanmiitKt at ikttM Mil ait lot turn 
aattiKiiX' ti.t the nanif nniiil 
AtVf ill. h.«« t:an » ■ . 

fcukf te fir dwio: 

]«M.#ia''ltciMln 

•llll:l>.|lltt«l|K.>'<. 

"Mill*' lie dair 
ilwiMaittettirmtr:'' 
"llMo*.:-:" ■>:- ni:'>(m:)file 

ll'««.|»Mwr ulllMr' to K'Tk ■M»' J." fltur MWJ ■nailailtdim' l nralur h> ■« creju tv (tir> 
smt'lm. nn il'-n't rciIiM iheir own 
p*niial" DitR.n,. -^ijiJ 

He IHI* uinJentt itai if tkAi and 
Ki ire dr-eniptonwi:! ijiinnf j iiiiif 
ili«|»ei»iire<lK»oi:>.- 
trlai aiM] bii%r a f- ' • Owmwe i-iuim mmt. 
It nample, r.> 

■■■ •*('*<« hmituiiip jltat-:;, 

hiiniii;,, Tl>«rt*»'(>lenn . .t 

.;.. ■ aid fVi"" flml ■»►■:' 

pamai adliiMsir' 

"'TTfTi tf you rr, , ■i,ll\i>UrfCT.lj:%: "' 

.:« jiln' i Ik! 

•™. ^' '*.lid Ai«i fwn ^'''/'■•^ Corker AC"ai\ hiint Of View 

Slic Icavi'i in lilt iiBirmiiL" 

4» I Thii' 

tlMt tl'v, . triij I (h.'o.1 111 phi' Gayle Corcoran ▼ 

? 
? 
? 

▼ 

? 

▼ 

■w 

▼ 
? 

? 

If 

? 

▼ [' milled (n,i\1e Corcoriiri 
Ami wImi Aj Uk punu. ifsuiti My'' 

Anpf WtlMM, a,!iniii>t u the Vm 
renay <j( Gonrpi. uuj i suctoslul 
Aile ie«|uita inpui fnirn haih p«<.<plc 

"Iiseom 111* w mmy wanot laivr 
'.iiinj up to ih* guys to dtcidf." \hi- 

'^ • ■■' : '■■■ ^'^{iMJ tofhciTirti 

" thrv ulr this 

" ' -M-w. ita 

-onieup 

■..:.. .'. .-: -.,-.;.. ;.., .;.- ^^lr 

<:,"*Iii:<"<'ilTOiafnJ PjUil B<»,:iher. Nil h ? «ti«->n ■■ thf Univereiiy «f Gnvgi*. 
•wudthey waited to spaidquidity ume 
tdgotirr when they stancd daang a 

>eara^i». 

"We found II was muth mure fuo 
lo get lojieiher with tiiuplesi and play 
tai'ds than U' ^o ti- bur\ ha^uI^e n was 
ejisiet !o Irne 1. 1 ■■■ ■ •■ •> ■••i? 

than in j noisv h,i: 

"When you re in ,, fi,if h \ hj/d lo 
tmd ihmjs rwt ahout a person hecauM 
yi»u can't hiive an in-dcfKh conver^i- 
tjon "' 
r/ie Harbinger accepts 
creative works for Poetry 
Corner. Typed submissions, 
along with the author's 
name and social security 
number, may be dropped off 
at the Harbinger office, 
A367. A short, two to three 
sentence biography may 
accompy the work. 

♦We reserve the right to edit 

Features 
h ^ c% 

tw«^ / 7 mim Sii^ ^ij>i 

Features P«ge» 3 
fCO Ay ^ Cj^ 

10 Classifieds The Harbinger D I BABYSITTING j ) ([ fggjgOlJ C TO'SALE ] ) ( TRAVEL )) ff HELP WANTED J Bahyiitter needed m 
Buffalo Grow home. 2 
kid*, ages 5 A7 Wed, 
Thurs ngis. 4 10 pm 
Po!i>iit»i> Fn and Sat Earn 
extra maaey for espense's.. 
Call Bptite Poic»ta at 537- 
3J161 c TUTORING 3 APARTMENTS H)K 
RENT 

AT THE SARAfOCIA- 
5 MM) AsJor Ln. Rolling 

Mita(J<:>w^- 25%4HB. 
CKEAT rent spfcMnaiwI 
reduce it ^"cuntv <,icp<'>tv 
on I & 2 Wnn apt% 

sar,atcm;aistop(>e 

ITS class: i,(K atuin; KKATION! 

CONDO FOR SAI E- 
SCHAUMBURG I HAI> 
MIl.F FROM HARPFR 2 
BDRM. I & 1/2 BATH, 
WKIL. TENNIS COURTS. 
POND $80XKK» HIDDEN 
POND AT 
SCHAUMBl'RG 
DIANE OR JOANNA. 
(7(»(397-88W Math Tulorinn Service: 

Need help *ith vivur 
Algebra/naih claw ? Call 
»08-ll57 NEED HELP WITH MATH OR l.(M)MN(; FOR A 
BABYSITTER? Tl RN TO THE HARBlNtiER FOR 

ANSWERS, t AIL 1»25-M«> FOR DETAII.S ON 
HOW TO PLACE YOCROWN (T ASSIFIED AD. SOMETHING fOK 
PROUD ABOVr 
S«*rvr 
yovt rtwntry 
and yi>un«'lf . "ITib is 
fcm oiiporttiDity to msi>' • "•!>'-. 
inotmr . grt iwcitirf for con 
rutimi and cwfi gel rattiai 
Iw |Mrl'"timr work - usual l '• 
wwkrnd a month frfii* t». - — . ^ •• 
,f\nnua] Train ing.. 

Ftnil titil n»n-. Call ymtt Anuy 
R«<i"fr ftfcniitrr 

MAuronuuiH." 

ARMY RESERVE ^ HARPER COOPS ^ Earn while you learn wiih 

awperiiiive cducaiion' 
Gam on the-jc* eupcnence 

in your career field, build 

your rcsuBK. can 2 ••5 
college cii-diH per 

■semester, y>otk *iih 
ouwandmg employers, 
fall <'2^''V^:o,ir slop in AMERICA'S LARGEST 
P.ARTY aJ America' s New 
Spring Break Hot Spt>i 
Top-Nanie Conceris. 
Comedians. :ind Cekhntics 
4 Days starting from SW 
Need we say more? 
Expencnce ihe "roar of ''>4" 
at Lake HavaLsu. AZ 
l-8(»-4HAVASU. 

FLY FOR FREE or nt xtio 

nothing worldwide as an air 
couner 1 44 ^piigc guide 
includes directory of 
courier companies, contacts, 
and travel discount info 
Send Si: 95 10 Field 
Travel Services, fX'pi 
nstm. I' () Bo\ 45760. 
Seattle. \V A 4H 145. Mlday 
money -hack gu-ir'aniee. 

Sl'klNC pack.it:cs 
PROMOTE or SIGM i' 
KOV, Dayion;i. Panama, 
Pailre. Cancun, etc, 7 
nights. SI 29 up, 
CMl rH(»<>42,'< 52M HIRING NOW 

Fit your course load around 
ihese shifts: Monday-Hnday 
8a.ni.-l p.m. or 1 p.m.-5 
p.m. Monday-Thursday 5 
p.m.- 9 p.m. -Saturday 9 
a.m.-2 p m. NO COLD 
CALLING WE TRAIN 
AND YOU EARN 
GUARANTKED SALARY 
+ BONUS. Work on a 
vMicfy of oulbourul calls 
Sales/Appt setting/surveys. 
CAl I FOR AN 
INTHRVIHW (708) 6.^.'?- 
W)5() The Telemarketing 
Company. 479BuMness 
Center Drive (near Kandhursl 
Mall) 

FLEXIBLE HOURS' 
EXCELLENT INCOME!! 
GUARANTEE + BONUS 
SdlOLARSHIPS 
AVAILABLE. PAY FOR 
StH(«»LPLUS HAVE 
L.XTRA INtOME I OR 
CAROKHOMK 
EXPENSES STAKT 
EARNINCi now:;: CALL 
MR OLTM AN 4*9-2951 DsVRY OPEN HOUSE 

AT THE CHICAGO OR OuPAGE CAMPUS 

SATURDAY • JANUARY 22 • 10:00 A.M. 
HARPER STUDENTS: EARN TOUR BACHELOR'S DEGREE 

AT DOSEVELT UNIVERSITY IN 

AEINGTON HEIGHTS. 
(71M)ti3-aOM 
> AMMIT SCHOLAMSMIPS • .v , ^ _:; •_ , ., ,. 1..I will tie « your 

(awipiii Ml Mon.. 'feh. 14 at 9:00 •an. 

Roosevelt University n, MFm;"*i Mbcn A lU)*)ln C«inp4.ij Fcbniwjr 11, IfM Personals Pagell To- Anybody ilktf Iukws. 
I Doe* iin M.C. wear 

Ji» hiH 10 (lie $i<k and ■ D J lo 

IW tack, w IS It vice vetsa? 
Vkme R. S^ V P., 
Frcmi: R„ S. C Meet UK in yiiur 
pmrnu' alike where we ca* 
coadua tmnnicial ^lmne%» 

? ^B 

''^iiu'inklc 

OmiMc (V MXimg'* 
The HtJunJ T«:CIi«l» 

Cai I faornM icime 
fruii' 

Fnn: iluc Lif lii 
Special 

To' Siwrltcy aitdScoM. 

Fiic-es at DeaiW 
Fnee» lif ftsatt' F,ictn of 
Deiifli:' 

Frour Tlii- (. To: A. f>„ K 

'Dti-.i- I foai: C. J. To: Da Pre/ Htii fit'lp out To WHCM 

(j«l. I really h;ile you 

(■rtim C'liiNh 

1 To A I* K 

Wli.il lire you going to 
wrire for your next diilc"' 
FttHit The Harb To: Ian Thaiix forthehelpf 
From: Clash To, Ink A p h; ,.....„., .... w,. 

-\"ui!i>iiiy' > It m rig m. .•rnei.j ' 
Frwti: The Hi/ 

To Rvjh ^ 

I^'t be ii»i«d „it nw 
ii*...ji,joli«„. iiovf:vou!' 
(Ptewe fotiet abmit ifiai 
'icvenge') 

FfMi: Ctoidy 

You'netlwaysonni) Ijwc: IM 
To: Ken and ftandi 

CtiiefiiMi'C^iirot'' 
wliai? 

From' Bonnie 

To: l-ijBclcii:!! Quw» 

■ '' know angdv 
' ■ * , 1 inusi be m 
lieitveii. 

Frwit: Almiglty One 

To Mv Swjfi 

Yi:« .ire the umree ol 
my frasintMM; but Am 'i ever 
leave iiie— ai tew not mm 
^ Fkmi: Binl Waiclier To: Cli&li 

I krum vtk--\ .1 mango. 
bill call me *l»en vite's no 
l(M:|!er etliWc. 
Freni: Pea* TO'' Rom,,! 
wil! Teli U-. whiit thai 

;■' I'.' 'fjllv stands tor. l-rom k T,> \ txtnuff'" To,, K' From: WHCM pretend 
■re To' ("irt'i; 

don" I laush 

From: K D I.e., ▼ 

' i htiU'r* allHiemles (Tom: ,Ned T«:i:Tl«'{:;earSIy,t»(,Riclt4 
-Slew) 

You're the ones who 
nwkeme I. .. ,. 
would I ilti .', 

I I'M,,' r.iiijj 

To: All ho\ 

Meet with me 
Mwewhai off icially n«i 
week. 

Fwni: ft«p A Drake Transfer Student 

Scholarship Will Pay Off 

Now. And Later. 
Ii,v, (Irt'i! 

Youf meetingi 
itre \o horme"* 

': ,:■■-, xii Ihf r,„l 

To: Couiury Hoy 

LmA ai (hat: wet 
bar over vemtter 

I ■■•■:■: ks ,;■ 

To: Ph,i,l, ^ 

You sal,i>fied 
Bielttf Fl.iv 

,I>;wlri» ,, . .., ,,.i,ii: 

Ti) ,J;n,:kiMtn 

I'm j:l;,iil ! ,i:i"'i j 
chance to »[s 
i„mi.f with vi>. To'Ci, 

,;i head ^ 
m,iike>ti(>iitl>, >(itif t'uMrt 
nukes \'iT\ ilc.u Ttimt 

.llHiHlt 11 

From' The Ke.il Him 

To: Kay ^ 

tf he ,;iik1 she jiei 

together, wharw-oold re.dly 

happen'' 

Friim; Ail Knuwinj! To: Clash 

t'.in I kill him. pleaw'' 
From: Chrome 

To W IK M. PB 

Holy Tesiifid Tui-s,l.iy 
From: Jim f.tiry. 

To' M,i,'" 

'• . 1 ■> (iM W'hett' 

I want to pul my hand. 

From, Chromt" 

To., Hick I'll pay vour hijih price. From ■ Horny 

To K»:m 

r>.'.n ■ 
w.ill change 1: ,_ , : 
happen. 

Fro.m: Djud A. To' l,oru-h Hc.irts W 
\ :ilcrninc's Day is 

upon us I nco.1 ;i v.dfnline. 
From, Sgi. Pepper's 

I onely Heans CI uh Band 

To Nicole 

Remember, next time 
we take the keys and leave the 
door unhx'ked. 

From: Ken To: Haiper Sludenls 
Wh.i!/// Up' 
From Manm Payne 

To: Ryan 

Weth.us, wetbars 
I'v try where Why can't we 
find one of our i>wn'' 

From: .Snoop IV)gg 

To: Tiff 

Happy heart day. 
Forgfl about "Twin Swmi." 
NKOTB forever 

From Michelle 

▼ 

to [ton 111 1- 

Whai did wcdo? 
Wliv (he dirt) look'' 

From: Us To: Brcntuins 

I lovf yiHi lots .mil 
lots with putpif iloi>' \'ou are 
so wctndertu) i.' •- 

I o\i- ,\ 

Michelle ^ 

To: The Senate ffi'iii, SiiiJeiU To: R:,indi 
ti. CI 

''lO.Vl t. ! \, I". S I 
Pip, pip hooray for Scottie 
( —see below ■ *« 11 ! II I. ■■I III M ^^^^^^^^ 

Ihf Harhintitr. Kibnwn II, l<m PaRf 12 Dual-sport athlete Toon makes [buWs playoff chances 

rests solely on themselves 

The last Word her mark on Harper's teams * 

loo Ffli'guion ■■Ml." Sports Spot Scott Young i. 


GIVE YOUR KIDS 

A TASTE OF THE 

GOOD LIFE. p 
J 
HeaWui taxis, can make 
aKMmddiimnce. Amwican Heart 
Association ^ WANTED: 
Sports Reporters 

The Harbinger needs sports reporters 

to write about Harper sports events. 

Anyone interested may call x2461 for 

further information. 
Trustee 
troubles- 
see page 3 

■■■■■^■■■■■■■■i^iM 
Ffhniarx IX. IWa Gilmore 
grooves — 
see page 7 

\(ilumt\\\ 1. Nunihtr 18 itudent Activities fee may be raised in summer of '94 'ankanin pri)po\c> 60 percent increase 

UarawlhOiiaid 

scat i"' fiiolii,ei'> -.iJjtft.H I.! •' 
u.<«|;MPIIiailMii ».l 
- ■ ■ ■' ■"-' nwm. 

"■-■uMIIiPti 

-fit " I'ht- v„i,: 
Mijibub fuh ^r (•ikiiii iMM ta' Altai i(> a'tkn ifpmvnt ptapatti kiittmtw. Senate meeting provides no endorsement J .i|i['ru\.il i»t ri>i>iiilu>n ■ t ,( j« » mil !"■" 

.(i,««l»lill'liH|:|»IBH»iilIiie ■ <r« 1 rw,p 

C lui'Miiy'N. Hiipif pum* ^'^\' 

"-** «' ill pi itmiiit >"•■•■' ■ *n ■" <•"■ '" 

^ff Itm. OiicT 

. il* Ct'llrjff .:■! l'"!.!!'*!* In t 

) .. cnlit h w .11 T nti <ti ( ". ilitoic km 'i. , - 

111* i«eiii«».iMW r»sf H..a-t»-r . |»t jc* II1CI*<II»I 
- ■■ "li-ii'Wi nii*'ii-> ipum'tiwuei * S I •» ' i ll DIO iDlJl H«w ilo ym feel about Harper proposing an increase in your student activity fee? KiMrararaii **p% ^Kf ntw^ff f^pliMi w^M lim .JanNovacit 

"1 Am"! Ainlt 'tef itoulil niic tt 
(Mcaww iMMi ptopk dtM't «c It." Maurtf n Milfikcii 

"i ihtnk H'-i unfair bcviuM trxjM 
propta don "I even pan>cipiM« m the 
nnct:iviii«" AiiJa Weslerweck 

"I think ihey should say *hiii the 
iDoiKy IS u»d for. If ihcy don't they 
thmld not mat it" News-2&3 EditoriaW Opinion-5 Arts & Enlertainment- 6&7 Features-8&9 Classifieds-10 Pereonals-11 Sports-12 r rw. News The Harbinger Alternative housing improves college life 

Special interest living arrangenients appeal to students bored with the norm i>«Jtt¥« iMMiilC il 

Sijr: ' ' ' ■'■IV mimwit lie 

Iniiwni ii,> f *i|>ka« "Itiit ck'UMml ■■•■• 
i<l tmn$' mink nn'iiltei *i:«llili*' 
dam *« nnil* ii< wftmrnt *i«l«ii» 
Cmfcniivt tkwWiii. fmt ill Ikt 
ni|«' « *t wly mk. m. nfmmnt WMl ilK'M|liciM«l'lllUi)i. niMii' MMf li<Mltn«»«**«")M' MMJ*I** ■.iiaimf. AMi-wlnlfctTlMiwJala- 
MNl itf ittc Siiiwtod Nc«i tutfiM. 

"TIM tnidcMi nbolMilk (■»!■■»" 
int NtwM'S mt mem to ttan *>«> 

I'ltMlf 

"Wc alcikiMl'iifiik iiiM IhiaM." 
mM Aim ImMkcnieycr.mMtit AiMil-' 
ciM' SKI*!* m|< v whin (Ml «Mi mDm 
■iKlMMiKl »i«c<* rvwim tm «aM 
.yiMt.i*Mf' •mH S t lilMf |li«lillt.ii«l 

Ih iAllll|liil..ll|llll HMf I:; . , : villi Jin:jfl,|«IIl«»' 

Hw «iii.»ji.jn(a lojeiitiiiei*:* *»!« 
kiiHclai icifa^aiiMli* t» any <*■' 
cliiM* » fwnniwd. h * MKi|«mi»c 
ln:M«. >»• *iii't "(iwif I" •:««* *•- 

Mf wilhWI lIKiHlflllfjIW •'■""> "* l»l 

Oiler itiimrTMtif. -il'- 
■mt ml *ml«« ihr 

H')!"'l*.:HI:Wi(>»»ll»l'"' 

pmiii«lM»ii«'iiik»nii, putiuiii whv nirnll 
llH minmit w* fcMiiMii: piwiitesi 

F<:« immnee, IJimii'mft fnHrgr 
•lisl«i|»il»tiifli- ^^^^^^^ 
CM IKKfMaf c u( 
Hativf-AuMfKan 
i«nrnl!m<"rii in ihc fnwudii Immg urn il« ■»*«« *ifiiiii» -i ■ 
Da«» vf ' in itK MiTK tmil<ilm|. 

(-.■.( eniinplf, j« Humta SUMe uni- 
viviH ,n t..i!4li.ivM-e. Fit. »iKir«i 

.rv(l«i»<iB*(lKh 
;. elttiiu Inc 
-niBi m mjilh in*) *»: n-<k i" h.iv .• ,■ *W* all take turns 
ciN>kinf! und cleaning. Ritt 1M<Mr. iliittclw 
(il"li(Kiitn|t. 

the I' SI '•t,.mip**vh.,i'. 
hfrn vrt .Witr uifch 

mkIcmk tinsftr sill "..inilKeafiimj! 

.!aij*m*wt»,i 

. ; "I Mi rJu*:jI.M«i."" 

■■■■mhfrn Si, hni«vl»ip 

„. - „ ^!'«i,re 

I'int n-uii« dit(rre«.T te»i«ii ihr 
.n,J„ni..ir,"-, >,.»iprr;itivr hiiuwv .miJ :■!' men 

,■•;: .. .1,11 IT P,,i,-.|.!i.,.,u<;> ll iht-y 

.;, . ii.il i h( deal." l.uf Ikrnvytr 
(ciiJi-r t. •,«!!. ,i,ti,il . >f iti. '^-i* ,-'ilv '"ir "Wt alt uk* mm cwikiaf m4 niii, 

MlTi 

A, It* *ti.,j.|,w: ,,.... rt 

i» nf t*lHII»,»lllJ' > 

Sen* S<r*iee: 
C'«iiiinil at'il v»fha\f live bands ev 
t-rj ointr *\tancsaay .,^™i,i.„i,„^„ 
nighl. F.verjthlnB is 
entirely student run." 
•Ann LiiflkfiiiotT lit inmt ci:»i(i«fi«»t Umimt. mt- 
drmit ptf 4 Ui»«f <« !■« Mmmui m 
r to lool ,i«il niMci ilHn iftcv 
pilE,ll III m t) 
cwilmf ' iHit C'lciiwi«|. 

Ai StiiilM. Ha om niM uttMi 
141A iw ifamltf. iihwl fat-'MWl af ln««l«i:«ii* iiti|mtiiM ,tt iKnn, ycati, 
Cknuf tm'f » crflei* i» diik* 
CMMffh te iIk «««•(« itiMtrMi. aiil 
Imac Mih (iillm wIki Im*c iimito 
lMC:k|f<MMli„aMl«|iineiK«,ca»kelip 

In iMMiMin. »»m I wot \M i mint <ui li«al ■ pM ■* 
Itmxl. i« kriier, ih* yi<«'4|tt ■nml iintnimiwuliii* ■!*•' lilefijle i««il». 
S<aiir' ffwitwri)' atl-iwl* anJ «ll-lr 
'iMltCliilM m* piutt t'o-Bl a«<l cTMi" 
W|: tteii own OKi|lti'iI»'e k<:>«i»e». 
lUifWe «aMl,.'i fMn* MM' fMllO' *m 

HcMig lainiicMe ,■■ 

ihcy'R pMifcftin." IM UHJ:, HicntillK'uliiinliiin 
Tde Soaihern 
Stiv,iliirihtpFt,w«)j- 
' , ,ri vpcuBon alM,'illt 
■'••'■ fiMlntt in 1,1 
i^^H^^HB LoiperatiwlKiwictn 

n.mto -IJaiFSl'. 

M,i, m UK l'm»mtiy o* RimiJii in 
C«ni«»«ille »i»(l «•« »t Bfthunf 

Cii<*iili«C<il,te(e in »*jl<wa B«»* 

fcK iMtan •*<» *ouMn't ..thcmiK 
*€ il*!'li,«ll(ifitailler , The profiam, 
•twt'h iKirw in tw». |i»t» auiloii* 
f Rc nam il ilir hmta. 

SUMtaM* ,■* MmtOl HlMKIt W) 

(wwneiiw fti liiilitwii. fmnliinl tita 
Kii(i|>lir« 'IV annual Mf illfi l» iifcw 
l,«)tlt.<tc»'h«iiil«iil, 

"MiiM <>■' •,«•( tliMloiB, nmnk (Mil- 
iMK otiilc inaMliiii Klmcil,. Maajr ■>« 
tauBy «)f ■ WIT" •"»" K 1t»M. "* *»* 
Mfnificiiiitif, ■ .icollrjre ut lrttlwiiiiv«,!miin,TtlKi ' 

l.ike othri mii)nt univt,™!!^. 
Stjntori ilM ha altintij' hi,'ui*i te 
sliiilenH »»»■' iirt Aim-ncan Indian. 
AlncJKi Ar""'^ •" A., in \rTirrK'sMiJin*J 
MrM,itj»n '■■ 

Ttur 1 ■ I'l'tTi vi>uml in 

TatMini. *»,h . tciirml* rkUMiihed • 
Wimen's H>'wst . «■ hrre ,> *m»l! |n«ip 
of teBilf miKknh Iivr .mil vpcfial pio 
pmm f«:«fii:«i,ng ''"n »ori>fn are am 
ijucwd, 

Si»||e«K»s f™ fulurt ewnts in, 
I' limit a »ei'f-*f>niie ctew. a clultini' 
*ivf fell •inmen'i »h»teri,. • poetry 
reiKlmf; m d «{>takrr<'n w('«ieii'tlieiillh 
»Mies 

"ITir Vk'iinien' t HmiK o »]l tiiwd u> 
hdinle men. allhiiugh wme nuileiiti 
iniiy tovr Ita impiruK « . I\if el Stwnd 

I r , ■ ■ ■ ■ We" It m « here m hjiah 

■■'■■ lo enhghien <ind edu 
kou. Lilt' ^;m4c campus,."" uid Julie 
DavidKin. a Kiwie rmdent 

A timita'lliOM housrf fm men »1«> 

II under diKuuion lncf«H^: cont. ffom pg. 1 

Even Willi orianizatuni aid pii>-| 
(inuiKtigNemnif their Mii. ««nep«'M 
live M'eiii eiBl f« Mudeni «.'Hviijc- 
Pmkanin «ik) thai ./urn m Part, i pl.n 
ihai spcM if* Chic iigi.pi'lilit"*. will pi».| 
k ide a pniTit tm the divimm 

And ihc te'tme ,«ne«i"i«ild turn ai 
pr> ifii if itiere are rai m« speak en lhi!.| 
ve« 

■■We're kuppmed lo l"«'l. - 
vpeaken j year, three per vemeMr 
r;mk.miniaid " l-lutwehaven"itx<'K 
jnynne lor ihe !.pniij' jeme»i« ; 
The piitei |t.» vpeaker»| art muchl 
hiftier ihiin Ihey were just ftnir or five| 
years ago" 

A» (J< no*, die Uk ol tund» hul 
prevented ifie Hudemi senaie tr.im he-f 
ini! ahlt 111 purchase a clai". (tU 

Should the bi wd ipprnvr itic ir^. 
■I Ti, !fie mtrea^ve wimld take r",- 
;;.,ivvumiDet, 

Il ccwid he raised afain in i" 
nut imly due tti. » *t ie«>l Mill m VI ,' 
■fjcU'fs suvh a fund halame ' 
(Cimivumer Pntt Indeii. fnii'll!'» 
iiend.vand,sjilunh"" 

■'! think they will appinvf ,i 
Pankanin said i>f the huard'* »iUing-l 
neM Ui paiu the resoluimn "1 lee ik»| 
reasiim fur Ihtni mil n> " More fee coverage: 

•Senate has yet to endorse 
increase 

• Main edilorial queMions 
current spending policies 

• A copy (if the resolution Cultural celebration 
presented by ASA 

I RyCWClMM' 

* Jtfurtte 

- > A i-thifnuPh 

■■-.... ..,.,„„.. .;.luJ.-* ■ "— 

''nfl'lr* 'Will* nc ' ■''■ STEVEN SEAGAL ■nu|ii,*!.i(,i.,l 
'f,i.ia, wittt ji|,n> Nvwiidligi' 

IV ■ 
.-ilfW'itr 

Fhiiirv.1 1 

'The r-^rm "«■ f.j 
MllMiitllM|llliyM| 1 
KimWM, and diiii«ii*M«i|' !•■•' t> 
wear chern wilh lie htl|> <•> Mdii- 
t'litinwl ■<A.reti»> ItiJMa fwrf 
iaaiwiln 

"' M,in\ 1 • i:ii*!"v «r ftiiM .,1 
Rhihti. ■ ,-.Miil|i»ii.,jaK 

KlMle '■ (ilMl, <•» CIMi 

,aivi'i>)'' " " tvliiika«ata«(t 
Ivi-,,. '■■ m»iniBl,tt'«- 

I ^', iw Wlffiiriii,L'J, 1. liiKalt (l"aC, t"h,l,-~w ■" 'TrJ T. "iijif irv- 
• nhur audetii'^ 
.il." .:l■n>K■t^JllJ t.i<ne i< 1 haMlf le n«r 'k< «l«ikii" —>ii-'"^ *« ♦•••■ >i«i«ii il! xoplt. 1011 •«!» bf w«« 
ON DEADLY GDDDHD 'll- ivV^MLmij 


iraismimnwiawuniB Fttonary II, |f»4 News Campus Briefs Illinois Sheriffs' Association to offer $500 Scholarship Harper College to give Bakery Training Certification ciriiliMisCKMiiaMpI • ■WIlMllllf' lififc— ,,.iiu^ji .^.jfc. tut ...„,... _:_',, 

Northern Illinois University offers transfer scholarship *i 

It fflfH l^HMfflt'lllf' 


I iiiimi m* ^'*^ N mmiw mtmm 
nm iiirliiiiiliiiip »i|i(^ .» in. Harper sponsors historical cruise of southern France tMiml _ _ 

'nraiwiMiiil*'»iw»MiM\' f -thage College awarding a ftill-tuition scholarship 


'?*»<»«>JHrwl. '. •■■mii 


Scholarship offered to all continuing-education student s 

■lemui) = ^J Controversy brews over the 
student trustee's office hours OavidHol* ■enioiec ■■■■' The ;'.ntv pf.,p!f i,ti,. ...„ h,,i,,! :■ ■■rr.tr ,h, 
■ h.-un. ,,. N.irn.. student Activity Fee Resolution to be presented at the Feb. 27 Board of Trustees meeting '!!'«! M'Rr, Bh IT RF 

■'!' Hl\r IVH.,i,-<, (-\,1. 
;is .in in 1 H! HI i > .Ki 

(Ht-.H kl \, .1 \ i " III H! V, U i..i J I I ! (J 
still faces segregation 


"■'""■Ithejfn.. 

fonienitifr J . 

■' PUI 111 , 

■' <MiTiri| 
■ ■ II ft 'tip '■■ ■'" '"""T'-'Ij!,,,,, 


W'irraisrn prn.'»), iftr ^f,„,f P*<MTH»(rs 


I Fcbniary 18. 1994 Opinion Apathy among the ruins of Harper nwHOWWoy ^ nMnJ '* tranCodf 

Hit ft* 1* •• •■*t«ni b.iJ» )'•! •I"'-'-' *iKiri»ffri*i: ; t kt»t a(|»rw>- Rape victims often mistaken for defendants •.j«»ti.i»i<»»' unit!" 
,4 *.- 
Pages ><.SUU>Ll>lOt^IS 

WiWIOMi'JtT 

What do you think of 

9 
Let US 
know in a 
Letter to 
the Editor 

Apathy among the ruins of Harper i l**irr ft Arts & Kntertainment nw i t Witty and compassionate, 
Nick Nolte will do anything 

BrtK>k?i inlroduces a comic heart-lickler in the nick of lime f& 4jp\jAiiii i«rr«4iM'A)L<ii»rull -rn^^h i 

ntM* run* « hiw Md ftlly A^Cr jpd 

r fhml^Y dftct ncfNbvr rr* 
■A « MM jNidMKe. J^r (itrv 
w«a ttmm» fruair jhnf W nunn 

' rrfrvcittia'i cmdunnf ^iMrmt uihr 

■■•■ ■ "*ii4thmriL 

\wh Nnhet. iwr ttrnr 
^ fh'« Vnnctn n4» 
Hk«MlarwttMddilinl I^ifj^irr I* hi" * -i" 

On liK (Tif^titr . B h'' \JIfr 

mnpir *emeJ T'ltrl:. ■ 
«riitt*tf <feVi3tN)fj*k -t t 
lii4>fwiHiit. then 11 jr. ^-— J jj- 
hifii tfwr l>«»f» it' ilr< If N« E'>«t»:l» jZti^ 

KjffiKT) hr*w ffiv^' _ 
tTA-ird b) fkrr 

h w jnj t«.i t lira pr rf • TTtunk «*^ tnrnJ Thjn 'mpLu* J 

"rr Jilt \jifr.^ 

I • e^xbiNf t-^ I. I L - >- 

ihirj iiiv hrtn cJimJ tMf** * ' '*" ''' «* 
^n)t\. »r 1 1 iiv. I mpl etc 
Thfrrt.-- .- .. \,- What you may have missed 

Soprano OUic Walls Duvin ptTtormcd in concert last Thursilav 

I (M» WWtiDo.' 
What's Up.' 999 • • Y<>t4r giitiie til 
coming t-tcnts frtflii/, ft! -S JK '*r*«Hitiig n< ,j ■■ .. "(n'hfij ih-t „i,i Tin- A, 
ttejiiinmcsl in PJI» Al! iHer^v 

*trt It MI I* druppoJ I'tt l.> I' r I'li 

Sil«lliiiir)IJ.«LJ:i «■ 
Giitiirciii;, .' ' 

- It rhc hfHtif hiivknb.ili ,anj itivi .i^yt't *i,irTuw!> .in ht'-ur Gti 

rtwrjiiKj) itnil pursu* vi«ur gimli 
iy'fiemilKilly Theprtignmttfrcf 
hui waittif u liniiud Call &iuiJmt 
\.lni,lirt ,>t ctl f>]!4;, l.jmakr j 

'JiLiJUt,;. rtl. 5KJ "If 


■ L'lU 'r,„irli,ilLi V -Ltk j 


U..-O.IJ TtKut/, J'lt. as 

in f » hjrd 'imc ff mnf mr. 

of lliimj*'' ' ■ 

Mpi*iw '■ 

Am.:. 

pif- I'he mm' it iUr* if r. >rn KtabtK. Usui 
EicWiiim. Ki»yen \ilrn, Spaldmt; 
0«y. tliuhrth M,ii.'."i: .nnl 
Jc^'^r Brail! «.*rd 

Tti-lfii ore K t. -f iiitilcmsimji 

■■ .iLiuiri. v«uJ ymdS,^tiwthc|E€n™ 

/■,i^ .\nJ \*ill bf \h**wn d) 

in Hiiiltlinj' ) TV»tnr 

irt |i<; puR'hiiir J jl ihf Bin 

:-. Buildmj! J [If bv -:iilliii*r V. WHCM's top 10 AtM A I Weekly Crossword 

" I'rt-itidcntial Pairs * Hjiitfrj tr«) 
r- 


1 


WMmuutrntu ^ • A «N|>Mii{|l WMv I. 
M»|i'lllMI 

4 ia-JUfl' W 

4* I MMl ii ■A ^g;::*g!„^535'XS=*&fc!F3^ j » J;;^ Club Corner it^pmizattkm .Vw> «n«l 'H 


•-'I'lmiUiiariKi 
. >..«■■' jjw'iriHiii nmm Wf wM irHmy 
• »«IM> ju MriKiBn cuumry 


44 i|in<k«jr 

45. TV'fc**CuH'irf « fi. w. r:< m f I - 


1 


''' f. 41. s c I^B 
■H- • ^' ■ 


■I 


.. . ■ 


■ ' 


. . 1 


1 , ., ■ 


■ ■. . 


. ..M'' 


' '■* 


¥ k % ' 


■ .W ' 


' '■. 


■H' '' -' >■ 


^. H 


. ^ , 


1 17 'WW* 

t« fwwi or 22 ONjiMivciiing pwipiii 

n l'*'ii»iii rWKiW'iilifi 
IS Ml' 'KM 1«1M"» 

» ims (# mofiiiKiii «4 Co««««nctf*tpfi 
ita uihiN a flood MHww 

4b UwHkn .(11% 

«7 &ailH"i«ifV 

«(ll W<IW«W MNIllEhW MMOnjI 

4ij> A'VVtl CNy «r* FuiKW 

VJ J'w ■u«i*» l«i'iniiDiii Jiwiiy 

*.l All! iriMiirw 94 Suivwrv''* cwHT^Hiittn <%ii.;»'riiiiiiiwii Miitta 
P IfM M wghu, rrmt>m4 Q¥1IL hnmtmtn ihatfOm'twrnnthmntaamcaftm 
ffwMWCiti cti Bi <n IM pC'ijcftiii * What you shouldn't «,• 

[«*.J^ l^^.^^ ^^ ""^'^^^'v. Feb. 24 


"•"*W .!»>». «,jr . "-"^UUV', h, r 

t'hr t f"i.||. Qi&zr ^''•aniiny nominee to 
PeiformaHffleeounfrv I>HirI»,l,j^ ,vr„l ™"'"""Wlunil,Jf^ 

... ■ ■• ".■ fc*(- 

'■■"^•■'.■-hj.,;;';;'"-"""'"-^' *''"*""•» ««:>IIIIIIj, „ 

' '""••» cwKmt I,.,. 
"« •■••t ■ mMMt ,,■""*'» P< 'Mil 

•*«'««iiik,i,, , '^earDaisj; 


'"••flo* winof* ■■""' "" <..'ii!«i.,ii "'■"f Dili*,. 

•.*^M«lJ!,.:'*«*»- Mid '«-«ti»i "t'ar|).,K,. 

? Id. .. ■ "'"""".(tajiari 

'■••■"""■»,.,( (,.„,„, 

"J'*l 41.1 (»,j^;' 

■' iM<»KM^• 
"«'■■V,lHv,«^^■■ '■■■"'I"•••••.lll^il|., I 
■'^'"f ■» nt i.„. 
♦«*ra . , , , ' ««til.i|, .„rt „.. .rlJ..,,,*..,. Photo S'-apiiy contest announce. Tiwl)!!.,! V I 

A deadly combination 

Underage drinking and i(»Ilegc campuses mi\ ttH> well 'Od'ClMIMf ill <» I"> n.MilPJIWIK." 

•■iwih' >.• <•. ■<» ' 

'Hi* |M»*CB:." 

^w iaipaif. «») ' Tlllri" 
f'nrr "tlf]flllkfll:lllll:lllK!' 
Wlwi mnw 'poifitt tank iit' Ftb- 
amy, Uiey *»i* «rf Vatamim:' v D.iy 
tjiiwly. Iwanj. rt>i«<T» nd rfm,<n<.T, 
Bm Wttmtm\ ■ ■ -; 

loM'fetsilic 

can Hew M> ■111;; li..» mn •..■uirep 

Tiiui' .hejri teeaJilij'' l=(»<k>* ilie*e 
fuiileliu*. 

1. DwH'l taalit "-Smolisf 
i(lt:«M« ynur ml .* he-M aiuck.. 
H- .»r> r . it n'.ii Halt u -Oav . leii ye<» 
isM-Tiiv-u ,,, lit . .tfjiji risk isitlhethr 
.lanie w M«n<Mnr v.tu,i lu.* ncurr 2. Kt«p jrour Uaii4 prt— rr 
<Imi« -' 'Tic lii|iir>' yam Mmid pms- 

hfcin :■ 

we li ■. 

Mil* >'..« ai.«.i.» • i.«da»--he i< 
■llil.>C9in>.'tuii. cxrrciH'. tlin cir nwli - Itmrn ymm nulte ciT faolt ^Mgli m 
HunM to IV cMouenii lucli m 
'■cait, daio' imNluca and «|| yulla. February is 
American 
Heart Month 

4 Cautnt lUBbclM Regala 

nvdtc jJ cbnl -ufscan lieaii diabe- 
lei f *'l> Mt « jd'uJt onsei di4hci« 
I jn bcc< «in •! Ir d wiih dm jnd wnftii 
rcdut:tion 

5 l^wr writhi— fc XI. t» weiglil 
fna 4 warn <in yiwr iKiirt mul cm 
laid lutxher cxnlMh' litlt (wun Ktidi 
ai hif h MtKxi fire&Hiie. high chotcn- 
m:)> Mil d>jti«lr9i.. Wbik (hrri: mt 

c« fmhinc v .U- <ne tcdutth 'i\ and e*CT - 

A EacTowjrwirlMari Rfgu- 
larcucrci.ic kwas yrm nukuf bain 
MUk'k «id iniwj»es yi >ui-cJ«Bce» iif 
•irrnvin^' iihc«i iiiui:li if ynu staild 
. . r . ■« Aim fix am*", jtti nha 
- 1 It h «. VI aliUng. joggtBj. swimimng 
tic inking 

Tn be cfleaive. e»en:i»e aimiiM 
hf *iw .» time* per »Bel fiir m lean 
-f^mmiiicfc. 

By pnKDcint the ikme healthv 
hilsus ynu^canlielpieduceyoiirntk 
of hem dttciM. nd hem jmkL And those drinking games... :, ,ind 


Poetry to/v;^.,. Ji.iiti * ... 1 1, '■'■■Jiri m , ;, \ 
//»{■ fliirlnniier accepts all types of 
cicjtnc works lor Poetr\' Corner. 
Typed submissions, along 
wiih ilic author's name 
J — and social security 
number. nia\ be 
dmpped otl at the 

A3b7. 
I Pap 10 Classifieds The Harbinger I FOR SALE ^ I^OR REN'F^ ^lrRAVEL~^ |^ TRAVEL '^ |jELP WANTE^ LOCATION! UXAJlONt 
(lMl),R'ii<SAli: 

>;jt! »i 'A nil "H 

HAW '.: 'i 

BAm .p.:\.V..A Alt /u« •.,)'.».■ wr,» APAKTMEKTS TOR RINT 
AT TOE SAIATOGA 

^'i'riA*TLa.Ri:iiiit 

IMAT tvm speuiib ind 
iwJua?d! aninn- tfcp":«ei: 

SARATTOA !< Ti'VtW fix AMERICAS LAKGEST 
PAKIY at Amenas Nc%- 

Nime ( iiuiris, i » tmciiians, 

SUV- mtre"' SSixntwptlU' 
n»r.f'"t''i ;u I.!i.r>H;n-sisu„ .ui, 1,111 etc. FLY RX FRffi if vcn to 
iiKhmgwcrldu'wJe asan ur 

auriLT 144 pi^jcgUKJc 
indudcs tlircc»,i>' tl a:)unT 
aimpiinifs. u niace and 

ravctclKruninlf) Send 

Nr. .!- "t ■ ' ■ ' y:/n W) 
i. BABYSITTER 

J:iab\-aiicr ix\\k\\ m !'.iill.iJi > 
("iifve lK,«mc 2 kids, .igi"j '> ^ 
" U'i\l,Thu-5ngl5'i 1(1 
m„ k"K*i'Ki-h<:uxl.S.iL 
f:.,rni,'\ti".i inn'HAitr ASSEMBLHS: Excrllem 
inaome to assemble prt:idijas 

aitiDme, Infol SCH <.«j(i 
17im, DOT", 1! >^''(' 

EX(33XB\T IN(I>MBi 
a'AR;\MllM«M,5 
SCHOLARSHIPS 
AVAILABLE 

PAYBR'S<]ril„.H,lN 
HA\■E&TK.\I^J(I')ME[^1< 
i::AK(«HD\ffira4J^B 
\KI &\R\'INGNOWH! 

(:AL[,\tR(l,,TM,\rvi43')" 

HIRING NOW. Fffiwur 
LTKrx k tKl dr< mnd Uiese 
shdK Mdxlav' liidaySam 
1 pnuxl p.m. "ipm 
Men, Thurs *> p m ''Jpm 
Sat9am 2pm NO(]'li) 
CyjJM. WE'IK-MNAM) 
VTt'EAIO;(I,-AkANTHI) 
SALAKY-ttM'SW.rkina 
vanrt>-ff cuibnurKJcjIls 
Silks/ Appt xtijng/sun.-e\'s 
:,\!.l H«AMN'n5<VIEVC' 

.~iixi.,3S(.(i'so m- 

Tck;markcting Gimpany, 
47') Ouancss Genttr Itt^v 

I ix-ai" Raidhursi Miil) 
I Fcbniary 18, m* Personals Page 11 T.. h,vr 

.•'.,. ,11 ., .HllpUtCTflilSS 

^■^^■l^ .Su|Wf i:> rJulirr 

T»; r.md> 

B.i«cr I, >• !.-■■. 

-■-an" 

Ihe €mmemmtm To- T'hr S»«l T".' I'l,' Hitrh 

I w;mi h) ihank vihi %o 

tUiJ nmte »p.,n:r (w morr 

t-rtMi: Tlir womii 

IriMli Wiwn T<>' Daigty 

If you (tiouftii vou 
were rmhiirn«»d.ii Onnv \ 

wait tiMil MiniieiiiKiln. 
From: Rym f'.> J<)e W'liiMe»« hii|>peMd lo 
fwm: Hcjithei t-riiiti The M.UI In 
Y«» l:>rft;iii»» 

Trt lulty iindewand 
what (he hcriiiM.- pblc fiir.iit>„ 
)ou roiiM ftrM pi i<ul jint t-DA 
I'l' 

t-nim, t'DA (''i' "" 

Tfi ti-nv N.tt't 

Wh,T,*R I '■'!,• (),. c 

In A MP MS 

■I inhi.,-!i ufi H4fpi-n:\ 
.ih-iit .nfjr trnmcliewal 
fi'iiij .i» ynu I. Ill jtel 

Ijite ValrnltiM>*.<i Day 

'Me»ia)*€s 

< M •■ jwit dan -I haw cn»ii|ili' T,. /J„ H:.,rh,„iitr 

'•■' !l»f.lfHlll\ will 

iiv>fi Ik- Itif MtlK 

i-n;»m RSC 

la: Ken 

(k'fdit >(Hi am in 
fcir. Like yiiur k.f>\ vkirh ytiu 

I iimi frik 

T.» ll.,i^h 

r.iw ^f" • ■ ,,,,,,,, 

:!p Ho 

T.,1 Utiiicy 

I'm III I he iiuiixHHHl 

(.>! line 

Til Him W'jmi.iN- 

ViHi jm'i !hi.' nun I 
Ix* the Hull" 

I Tim. TNI'" 

n\| Y HIM 

I'N W», I'mgwiiKi" 

pi"! >1>U MK'kj" 
Ii> N.ipkmTl:: ,, ■ 

< iut>- ■, .■,11 

yciu more ih.in you iliiiik"' 
I »>vf Or.inict- Juitc 

To KiHn.ini ic M.in 

I live !\ J ff<-fn!)i> ih.it 
l.i>ls hcvond ;i lilcdi- 
onihmujjhtniififnui 

t-TllHl KdllKlIlllc 

AiJniiriT 

k S (■ 

i ■ It »iih 

youiinui >>.u .ivk nicoiil 
( V im hctk'i huTTv up. l tuvr 
htrri w.iitnui i 

C J. 

T«i rVpjx-rniim P.ttiv 

Wtit-n I hill- 1111,1 \iHi. 
*ill I f;.i .tilciii. fifsli 
-•rns.iin.li, likf limit' 
Minh.ilhmi; on Mi ( vcrcM ' 

l-IOIll, ■< 'iM... kill lliMi I K- caicl. lo .1 hiMii ih,ji\ 
I rut- J »i,vc nun oikL' Midtc, 
Til Kid ir W.H II) a »iniJo*k->% 
itKiin .11 the Hc.inhre.ik Ho(ci 

0;«ve iihe jjcir slui wjnnu-hc) 
Sec. I pun n J 

pci'.on.il for you 

CiiiuJv hiauuelnif To f nk 

KcvrrydiigralNidliair 
djy ' Tiike tiff ilie hM 
Ffi-m Tht Ed 

To Mfc f "I'-^'irt-^f 

-time" 
^wiu m|5 Harlcy 

Stud 

'"■(> K*S 

I h.nf ihr jws,lfr" 
front, R Dim' I woiTv, *e „i|,) 
imeymim. 

From WHIM 

Tb S*4tl 

' ■,' ''■■ ' 'omjiKc liif 

,,Illk HWI,. 
ikiiv v,Hj vi,r iHhin ' 

From nirt„!».,iifht'f To' (,J 

TtMtiy one and only 
KOI, ' K I , ,A H,.j \ e j *i mulrrtiil 

V-ileritine"'* n.iv Whe*' 
W'hcw' To Wieg» 

Havragrea 
Vittrmintf •* Day* ThiMik* for 
e*cr>'thtftg' To The fellm 

Holy l,e>ttc,lr TijeM„lay 
Ffoni -Act- V'enlura' 

To' S»ei-tc;ike> 

'Thanks for ihe ilouft,h 

To; I mt Ntt|(g,r(s 

Ttir sold ru,&h \u\ 
k',!tu,n, I am your 4<>rr<tf tove 

,tu^l M(!ti mc Pa,nninj> 
F« C'iold I'.-., --.i.luik,. 

I wani lo take you lo 

bed. 

So ue can juvi j;er a 

,lol of sleep 

Mall .Sweel To l:„.i\a Ti. I 

V client !■ 

IttllgS;.!!:, i il.m'i !i,,i. ,- the iinic 'II J Happs ,i'\l„l, iri> line Moc To SpHIf To t'>;n.,,tR 

I).: Ho* h: 
From \,,,^.,, n'ic \lXI, To Suiishnie j;irl, 

Vou .iir my lie.in .iiid 
soul, ITU %[«K .111,1 sfMii, nr. 
pork anil K-dfis, 

From; 
MiKinbeam 

To HiijH'less Koinamii-. 

Hasaiiyttne esir (old 
\oulhai the llama is an 
.iikicnl tVmvian syinliol nl 
tiTlilily'' 

From HopctuI 
Ki'iiianlit- 

To, all !he,pils I \c IvneJ 
Ix'tore 

Tf", 

iM:(!,a!isc, SI' ^ .,„ , , 

holilmj; ytHjrhreaih 

t ...,, 1 siixlir To * To: Atoulle 

Oni- momeni wilhoul 
you IS an eleiiiiiv, one 

moment vmhvtiu IS a real 
'Iras 

I- ton I Je Te Pluini'rai 

C'onimj; soon- 

(iirK in leolards.Make 
plans now for April ,;'( A; MV 

To Raniti 

Vou and TurK;i Mull, 
sillnif: in ain-c. k-i-s s-i-n-g. 

Ironi Ken To: The liiireal Hini 

Name the liinc and 

plarr and we'll selilelhisonee 
and for ail. 

From: The True Him 

To The Senaie 

How 'd ihai meeling "Fo; Sludent Aclivilie* 

Although 1 ail and I 

laujjh like a clown, heneaih 

Ihis tm.sk I am wc.mng a 

frown. 

From IhfCJreal 

Pretender To So,. 1 1 H 

"V I's ificie IS 
si'iiH-ihing ihi-ie, and ii sure 

sllirlls 

1 rom Ken 

lo Clash 

This suiks tich 
lieh, heh. heh' 

From, Many G 

To Ry.in 

Throe II, lids hiki ni 
From: The FJ 'ikr no Hit(herE(k:atino 

^fm mm iPMi iiHiinr .*««*■ 'i-:iia.i I'le 'I'., i: lo; Fiik 

I \c (.'oi liie viords lor 

Vi'u I'eeee///,' N'liuu//" 
From Hick fao il,.ts ti,.i.,m,M» S.1' msii mm. (, 'jmJi. 1 mm l),iM,|,l \ ,ind 
riiis week's questioi 
find flames in Sp" 

The Harliiiifier. Fthroan IK. IW4 Page 12 The Week in Review- 
Highs, Lows, Michael Jordan iseonvooio \n\ -• .1! ■'••■ ciiss^ A hard day's night; Harding 
takes round one of the fight m \i«r-. 
loo fotguson tuBirftCfw;' 


Bin*-**''' ■oV' ) (' •-*v~it lii No Pain, No Gain— a myth 
that can cause a severe strain ijudyMcKav IcJ Sports stories graciously accepted! 

_. * ...... . ... . m the liMbmm i'ft'«. or call cxk-nMon im Sports Spot .none lend Hmi*' k**'^'^ "f 
Scon Young lO-ifOV' AU-SurCjjmic' 
-niricgttiTijr"'". Harper 
hat- 
see page 7 "^ r " 

Crazy 

comics- 
see page 9 

XoliimtXW I, Number 19 Senate votes to endorse increase in Student Activities fee 

Tnisicc N.MTis is the only no vole as resolution passes » ith minor chuniics in wording 
I \l !.«« t ■■ ■'»■ iltmi Til J* III. M'Wk 

vcMil' W I DUicM Itaiw hMiaiiM itMIwi: i) •Mlnf-'IHt-it 
s*r Mwilt kiMt liiri'nMMH .* in mmi. ■>• *.■ IMiil. Omnt^ *t iMMlai m IM* * aiMln tlnit .,• 
Mcf Hf |im«iliM!'tMiMit.laiiti. iMlit MM; Mii *m ik ritJeJ if •.iiiTiiiUBl ■■Mini «'nr !i„i*ni mrm nf <^iM\i 
■■■lll*« IhatMlllllliMllllW'^ 

•11IM.U 'I <^., rn n>~.. l-i ■Tils .IfC JlliUlU [he A Jolley time was had by all '•i > i iM i i wum 
Election deadline approaches 
for students wishing to run 1W 

Detective offers advice on crime prevention AMIwCMMMml II' t \ 
<i«liiilal^'Milhifh. 
•If •Wlttiiiinri) ■■ 

■ ■■ ' (tinltlwi* 
• »■» Idtt itaif 

Tivt.nin I'W ■■■"ilCTIiiJ liip^tpiprtfi 

mm fcnii lMi«( icIkmI' m - I jm^^ ' i"'*'iip.AirU Jir^iLiiHUr ■iTIlUhJift'ii 

r'JIt*,, nWKtot-wmlro. 11111(1 « i 'Its nfv, 
.ii-sfjifn ■ Ihr B^iHifibindti [^jge . Senate electitms u ill be held 
Mcirch 2 1 and 22. _Nem-2&3 Editorial|-4 Opinion- 5 Art»& En tertainment- 6&7 Feat ures^&9 ajsdfieds-lO Personals-ll Sports-ll] News The Harbin(!er ] Freshmen facing more pressure than predecessors 
ll|lll» f i t; *i»ilii fCt t UMwr .* r MflM. Hit mnn •■• o«"> 

iiiMMi' iM* Ml i»r nikw flM-'jM liilit »« ■■ |J»« M«n.T'. ' 

liMf 'thin IM* i» M«-k. jll iii^j' 
<if ai««ic«id iic|i«f» tiMHC'f. 
i«*e««i. inwlical' ai' In) 'IImii :ai«ii. 
IT ) itMcciw lit: ttm ItmaSt ftm-jtcai 
•liiiliiii.MiilciiMil iMty •hmmI.iB'IW- 
■M ■Miiiai ii|iwi.. «aiii|iii«|: «iili 
JSI'PicaMDf'liitaiMii h'lWtilne 

plHIMNl kl' pumm M ll<:Kli:!iftt. 'iWlK'tl' 

't la*' dcptc' Oi.T ))CR«M « t S 
rflj|i'»*l% *w ■■.. .ijc\ » 

l»»ll»ltllllHklll>ic 'SJ..,J. ■., 1 'iilVllfi 9i<M]r- i)«* pnMil (if int I 

«un<ry taMt Ik iMMfifllM. SS. pet" 
k'Vnf r'lllllvftiirilMililipillwA'to liMlinu 

ITM ItMl m pMWt «f MmC' p'lIM ■ 

».*ntfii i»{i«ir<tir«liK.aiiai kcytwl'ilic Tlw caMfMlKiiMvf wrtrt' An 
■■MMMiuaianwmllTi'tiifiiiilic iml -1 '<» l»|«'WtmHj. ruMitten fiM-'irairaMilMlii. 

FiisMi:-iiil:waM» Jlto fraliuiKW 
■ifgtm* til Me iMr imwn itiw ia uteiri' 
111(1 ■! Miitilililli Itii wnrt <> wad 

Sr«n«T Any ||HM •!< Ihr tnt^ii- 

■;«i Iw jnraJmf t.iBf p- n '»• ■ Of jM* 

Riiitikri»»rmi««n ' Mim thjfl' (niH '' tU I (xrcnit ca 

- pcK-em laci ye«l iiMl itM 

I tMg i» ttiii<|r It' 'Miinnini u Uvf 

CM: |ei J "tfHW ,|l*." 

• li» the t(n.r«ren| frtilWiHi t'l»i» te 

tM'iallllctr«i>Mulu«» )2pnt:t««ii<l 

ilMl m mpmmt mii.« ihr) ptckta 

tii: - 'fined finjiiti*! » 

mi ' ■ ;wtmt<iB;);lum:t* 

ll«l'|li»4lli*J •!;> ,'■- ' '-ilMWI 

»Hll'tllfl»(«f «'(*•:■ 

"lliepr- - - 

? ^ (*fF^'CfU *'i'H*.'r |»«E" m/cmi" ■»! wj» !«■ 
lF<!<JlKal IP I'ftJ 

"Dvic (Wiiif * Mg|«ii tliM llie 
MMlaii nay' tc ncwe lattiexwl in 
fniinwiltfrfctlMcaiarilicy'tott'lliM 
atl:««icn] ii'iiiniiif ■til fivr llMm » 
ccmfciiti ve nl|e in chtit qucu (•■ jiAt 
Md fiiMwiil KOtrii) ." 'Am uiil "li 
■ AftliiniliCMl Ihii (he pcK-MlJiKe 
at fwilimfn' »l*"i't'»pfn to bt linstirt 
with thru coOrft rtprrwncr ran'lwd 
It* I 'I »'»'<* ...I f\^m ur Thr hi'an nri ',if itif 

'hiLLf' 

■ ■ ' : ,: fhr> 

f»t«»H-J hi' tW wH'»Ilftl OUh ^..llltfC'. 

tiTOipa-fJ »nli' '0-1 (jfri-ftfl l«,t V'car inilW ^ (<rr'iCTIin l^l) 

Othci finjingi ot the \uney m- 
dade (lie (<jUio«'iffif : 

CiinfKiiiivc (MMitti aiMl incut 
«c HI latrni le«'«i». R«.ivid nitnntiei iif 
Mwleni* arr mjlimi multiple apivlKi- 
tK«»-T« 3 pCTCieni-md 22 1 pra-mi ft 
ilie ftts*iiiei! applied !■'> luur m nure 
'tullefe*. i reC'Ord. "''* rifi-i»i3 >it cutirr 
findtnf* wg^evtthai »tuilem> are feel 
in| i''ntTe'a»,tiii:lv vtre%*«e<l."' \%t.m uiid 
'* (it|li (itiinliet fif tevp'trtd'enu iTJ 2 
pea"«nl'. compareJ *nti I ft percent iti 
1 W1 1 (atd' i«e> "feel nverwhelmed ^v 
.ill I tmtt HI do" and "> i pen em ■•.inl 
iDey tfojuetitl)- "felt depressed'" 

Italinf s on oni'tttoiul and phy%iV'al 
teaiih hit all'-ame hwv villi the per- 
iif iiudeniji miwuf clsset 
' I'lf tickneu lea-hri] si all- time 
hifh 

'Tlw shidy t:iie» f*i'*'liem» at hinnr 
*»(!ii»*'iiWerc**imsf. 'I ' ''. 17 

ptttrnt III the \njtlr'' " n-ir 

fallwn' »ere ut)eirip..'vcu. .jt.u ^5 1 
(icfcaii Mill itieii pmtna are either 
'ie(Mr.nea.«i Jiviii'-Led 

•■ ' .[iM(je»«ndpiiliii- 

1..1I ,it' ' ' lulf the stuJfnt,\ 

dettne'ij ili€m»rfive*ajit»enii' 

(» 'rtfhi i>t the pulmtal trwf elatminf tii be "■raiJJle »f the riiad" 
dipped tii4M VpeitemftiriheCiM lime 
Mjice \'^^2. di>*n fniT) 5> peR-eri las) 
year and fi(> perceni m IVUtt Thiwe 
wlK iciwiMderediheitwelvcs am !*crva- 
u ve intteii>etl 2 6 percentage p< unts to 
22.'(peaCTii, ihehifheMi.h.uerep>irted 
^ince the questiiw wds first isked m 
1^70 The perciriuaff vfcfio nmMdcr 
IhettVieKcif't "I\'fntfn»jn27 2 per 
cent. 

•SupiKin [li legal lie nunjuanain- 
cieused to 2* 2 pereeni' and studenn 
(uppKTt fi't lesulaiion to tiuila* hi> 
m<i*e»ualiivde».iinrJIV»rthesuthyc.ii 
in a r(i» to a Kiw of >ft 2 percfni 
Ei^'hty -tine pertent wf ihcMudemj. sup 
piin grratei effiim ii> cmtrol hand 
lliins jiid J prejier number o( Mu- 
dents H4 4pfrcent---S'Uppiirtfitacr 
imemmetiul efl'mis to rcdote pollu 
IKin 

Topies of the 2*th annual report. 
""The Aniencjn Frethman: National 
Nora*, fix Fili l>W*."are available for 
SM (|R|)<nil. plus $"» per t«">ok for 
thiipping'l Iriim it>e Hig'her BducaiHm 
Re-iearch Institute. UCLA Gradule 
Schi'l I if Fducjtion, aflS Hilgard \\e . 
■'«- '". ' ' fiiii. l,.„i .Anieles. Ca ' PQ t l^lt f€» at iit'w •■»»» !'•' 
.i,'p.'>ifi"min«ii(" 
'^v ' rt'i'iMiiliiiJa ! 

'ilKW'"' ' iii| w-Rliitrit 

a(>»tiB-i.'"" 1 "<'•»». •Miilii"" 

l|i|ll:#*s ''',«. ' iMttH'IWIIIf'iliin ^fche'ti aHwgUi' 
I a '«'*"re ni-i i, 
nm0m •itti' 
IliWtaf**** '- 
■WfHli..*a(r!'i.'ii'". 
lh# u'iii'Kva %'uv 
Ihink! " •' " '■•■'■':■ 
Ihtiwv ■ 
■'itlilf ' 'IWI IDM"! 

PDI-W' •BilK'lliiii'-' 

\ rna'lcni '■•vwai ••■•Eia..' " Bcliinihikli- 
,11" J firiiiHtiipi' '|ii» tttiif' hr fliinf *' Hill twiioi'. B'ltie: 
• iiiiiMimiq jwi -' Students unable to clarify certain "gray areas 
surrounding cheating, pisigarizing materials 

I •«t*'i<»» flllliillUmH' ■• iMImiI hi WilMrr 
l)i»ll«Mrtii»'''i*W''Hrt''<< 1 tmi Aiilaiiiiwil k« 'ie>iii'H:«<i"-i 

IHaiMCHCim. M!C a |ln. •WM.f >' 

iri'imtwij «Hiiilif«:!« %'*»«,.« th'M' iW Itf IMMir" I'te ihe 'nuitnAtecheatir. 

■ (««ii*e (Ml. "TlKji'WiB". 

,1. .b'iei.* nil" mtti tmtfk. Iwi III-' 

i'!| 10 '«iwr Sir Ibiet halwtn i*»» i fii <!•' (IMn* «■' " 
I; hi i:hif LiiiT'r .*oni 
i.iinp'»( 

All* f't- * 1 here's a wn ha/v 


■irea hrlween stu(ient'« 


lirlpinit each nfhtT oiil 


iiMl pcitpfe C'li«itin'K* 


l<M|>ll IliH ill 
0««*ctH«;j IUHntmdm. f>ol 01 'Shwul SmaH fot Wommt.' o punanet 
taf»ly iKft** 0««<i 10 hap*' fwMnd laaf Ihumtor' Wanted: 

Writers, reporters, 

and photographers. 

Anyone interested 

can come to A367 

or contact The 

Harbinger atext. 

2461. I Feknnr7 2St 19M News Page 3 

Campus Briefs Newspaper theft becoming the 
newest form of print censorship Liberal Arts Division. Bookstore to move in April. May '' I _ l_.iUii miiiWi rr -^y-"'''— '»-'-' «'**'^^ 

Asparagus Club announces new scholarship programs 

w-tii^fciii im !««*«■*' ««*»-»5»- ««*«»'•"» 

.■it*itAf(tl.l. 


r M OH nwctli AM (MIM. «»«■ I Engineering orginization offers memorial scholarships 


WfiMi SS'rS#».**i»»iw«»-«»«'««>?^'*T!!:'?!:irJ!f-^^^ JZlL«« AM Site- .*.**=. <l««fc«<^ ' Students encouraged to petition for graduation early *«lfllW»»*' '■•■•'*' ■ *- ' ■'■ F'tWIw ««>.««««»«■•«« *••■»*"" ***'■ Scholarships offered *o students in health programs 

itcf. 

■Id III iHMr'MWnt iMl. Mivat 

.■■t"iiiw^Macti}l. M avriMk » Ike ItaiwM M« OWtce AIM. Clinton proposes an increase in student financial aid , J, * > iifMMi *i# matrn* HmmK iJ 
M itm idto Ml«»<lll» h« wxnc .-i>ll«ti«.iwtim** 
:iMM*llf:>t Ih 


Editorial 
Editorial A conflict of interest exists 
within student organizations the C\t><.'!! 

\. I.;. :, It's the Harper economy, stupid 

Irresponsible assumpii.ins leave suidenis having to fcx>i the bill 
Poimcoity tf>cofr»ct 
Ktflfwm Mlora iing my iwiicv ,m ihc Lill .liS\ fV*f\L.n,,tJ how , 
much ciniw 1 

<hib. he iMuid K " ■ !!(< with !ri.. 


AthVllH-., IM tTlt.'t|\,c H; a(>(»ic,. ijiu'n (h.il Miulc 
for It ^^ Kditoria! Boani t'k'i* ■J ,,(.. I 1:1 
I 
Staff tieneral lnf(»rmation ■ ■■l'''-i'>'.lu,vUvthr.>iii;ti,.iit 

' ' ■ ■■• ■ '■'■iiNliJiiflU^, l,Klllt\ .iik) 

■l>''H..rpvr,„,..n.niumu tt-itli iJik.rai,:nu.np,.n.un.nKt'.'ttv letteis Toliiv Advertisinii . iti'is must Iv MKiu'd and mciiide 
irfsul>A:(|.:>..Jitirii; 


..•p*"(tli" ■inH>T, .«ll pinhlt r.~..'i Fcl»fiiMTB,19M Opinion Pages When I grow up, I want to be a gun owner 

Those who don't know how lo use a gun shouldn't own one \%^ Jrv" n J i*nv El 

Ivan CoOm J. wMr jnJ mpk' 

«|M, OHiimNy .I"** *ii »■■ (•«• i"» 

tifn^ [h«^ wjik iiT MliiNiciuilcwIt ikfnMkidMA 
(fkw moMlki irf wwnH M iltt kijl 
tmC* ilwt m* » llniif 1 « m**. 

■Ml lit ili tmm aM «<:«< pe<.¥* *«> 

'TliriiiifEiii'iiiiMe Pin i if thi» i» ■«« 
..( ihr [•»,,. pir utio nwn |iiiii» hm* i*i' 
i.j<r.i I "'ui fuB* III hny (<» •I!* 
(Hii-p <• ■ II e»«ii lni» ».»•• Iteiii 

\. :-i:"i rtMihcttflfriiHiriKi'iik 
UK tciurtsi "I ■•">■ k«-»i«lf# jmlri •*(■ \.^ J ' * 
|. .1 he 
iifV thi-* ■* p" I' • » .jxrii^'iuii 
*f4|> » II n f^ <iitJ r T unaii h>-nir 
Jiuin M« fjmc dht ilK >>(jl)u'« ><t 
niRuriaJctiaipfanmii- jMx i,r|i' 
Ihmncr hklMKii tfatlr ihr it<".i i;< 

■»mr» n»B» **i.i>0'iojiinl«rttll-- 

4M i4 ^intfV (hrrr ^ ihr i-u-ifv ^tr 
rtidr Luai her r it Dif f Jiw 

t .* liar )k met ■•BiT m Rcn) '^ pri ■ 
mih*. I tl j>hi« J « mm Brmu. 
Dw <iu«:jjirw titp imkev it r»> in 
l.i«| jnd <t t lint Ihr nflu Hit i N' 
ii>ii>ianiuuikknliirrun>bi*n VI 
iflifKifMillr it't'liifcrtkiiiflicv'pr 

I'HSt llMt M'MI CAMlwl* nmj w in 
Mm «»*iin>f iitw* ■«. ihe')i«»*w»«i«« 
i»h«iiiiil-iir»iiii»«'"*ni»'»*ill«r'Hiiiii: 
«iiiitn"<tiiNtilf. 

Alt nAWeiBiil pi»« «» *■'■ "'- " 
lit* plj!»*i»(! tm >iiuli it »■»*• J Willi lam* . >( ii!» illiJ R*l>m 

« * I u'htn >uMnf\hjTuii 

I l! ku|i):f^i J ^H ^|>cii<ii li * J miivi 

h,»> r in tlif rvfiH .■! 1 1 jiSftl owfri 

iij 1 » J J.T- u » t> u V iniKsl llbisf 

f ■.'.-' • • • - - -kf- li , XnJ'injJIi I u ihf p. !iif I 

rr lEIv l>if |:ii*i rJui lLtir\ h-4.^ ^it ^|J1M^ 
jn < • - >- ■ KuOttKilMi >»ikhr> 

I kiiveo'iMaMi' 

ilwii *mp(« iif 

Mini"! mm cnprnuf 
■-C they 
'■^r^v■f 

.« gum 
I Letters to the editor News editor oh\ hhinIv niiNinlormcd about wcllaic tiiotlicrs «*»*.«3a. Wei's NO .fflBIl 
tiMTMOlKCIlSIS.. UNLESS IT PASSES 
/ 

*i^*ai!i- 

M W/R «WE. WCtt. 
ON HP*.. UvWiNir- 

f ■■■■■ 
^, :/ 
Arts & Entertainment The Harbinger Reality bites the big screen Wmona Ryder and Ben Snllrr K.m up w ,th srun«d crew for muM-sco n,o. .c 

t Knopp l.iti- Whot's Up • • * cominii evenis 


iv:»r'.t-j 7-^A„f.nl 1 ilrii ••■'■ :ilinf<.C.mJf' 

Thirty years later and The ^ — 

Beatles are still rocking WHCM's hate list iliLS-illiia IBu-hMeMw ftw >'«ii»| mm mm tweuB'rt i v(w mwic »i.»:>«*l«|, •STr.im.niJ •.>:•■•.- .... 

(MrMWtiny. tVjhj'kcpv,:': 

,„ ,rct:<»n>i:» •*"■■ ' 

ifrum iifnir.-v.iii' l,iiecfi'.»i^iiii.-' 
T.'ih<-rAmrtw(itlfrumi ■■B4f»* It'* •» I 

Ill IL- \V.intt.'nit i'gh KiJJ.ir 

),un Jctl ,iiiJ ihi- Bb<.:k HcjrK 

Ncliim 

HIM 

lH,llllllM.!nl.k^ 

Alice m ("ham V 

Radi.'tlead 

SuicuLJIrt'trotK-s Weekly Crossword 

* Musics * BjCwtTFtij ^••i" I' I 

■ 


^ 


w 


t' ■ 


'i 


5^ 


^'^" 


i' 


1 
3St ftm 

kmo* ^ CkiMOuiuir Ffbruan 25. I9f4 Arts & Entertainment Page? J Success is only a dream away 

Willie Ji»llc> warns audiorKc oi ihe treacherous •dream husters' 

RyCNH CCKllf U ■>..... ..■iul:i||lr.ii - 


, \^ ,* 1, ,;,., 


Mmllltlll{ntlll|Mlrr 
ttWMiMKlr^ ^«i « "'«* I'l' » 
l»tM "■•• 
Jvll. 
Mit. h» bf«s $nvft 


(:]!« 4A di)i ««iii:!E 


ip«tfl«ii itii'w *« I n 


lAt liUlrt hit 


•t (MM iSirr ' 
Ifc i» J m.- 
"Sfjeatrr. \.v. 


., 


O'Mfr iT ,■■'»*' ; ,' 


• ' * M"vl 


l»«\ * ■■-»<: ■■■* -. 
hmrj'j 1- ■ . 
M'lf :,1! ■ 1 1 

-> h i(h liji hint hi »»n ii. n '• I'll 
>ii| all lifxufM till nvuti* ■lM|||jj||j||j|R 

uiaalJoMaillil Ea ■! 'l%p *|[?«r. '■»j4 I' m 
an mieemt ana pouHry ."> In I'h' 


"tltaimit''.' 
llMt"t::<XMI>%. Ihe mmlwi unc mul h:i> >l'" .. ...J lit itfi .■.■■..-, 1 


iu 


Howdy 
Harper! 
1 


hi ixu 
t iiiil]i)Niuisi\nH>iitli)iaK<i 

I ai««<>% liiul J -.ii-iuli Kiri- 
Mcii(l:mra I'luhaiiiifcaliard 
HUM- ruKlinK a diXr on ibr 

a\ked fi>r an jnsmr t<i IhK 
l>riit)ttni can I think of urit 
|Mv^«»ibititH's. t d(m*l think I 'w 
char>t!ttl hut I )iut"ss >ou 
w<MiM*ir hud li> know ntr in 
tiriliT lo niakr Ihalcall ir>ou 
katran) adtkYim what loir;> 
urfciMW cif any «k who i^ Itiok " 
inK for a nicf , romaiil i< gu) lu 
h<i|M-run> hair a n>lali(>n9ihip 
with. Iff nvknnw. 

VI ill (.(mlttni; I llillik vau Ft'.' ■ K- 

■■;in.i<' .ind thr 

.•.c iirilv li-rirK :■ "r! 

!, .11*1 tweo Ai.*J> I t*n(Ht», FiimIjii-- 
vm Of rvcn trr- ■ ■ ■'. U.JI I liltJil IV 

.. ;li yi'Uf (rit-iuK 
.■. .-|.•l^rfk,ll^\k■ill.il>ltr^J■•■ 
^J^;. ,. , -tTvtHjrmjbililv inffl 
.1 AiK l.,,ivt life, Ti> »■> {;o !•' 

diffrnm t*'»p'i>'**l pbi'i-v jrul 
■ ■ ■ ■! mily rrwxi rk-w weekctiJ 1* iiti ) ■. mi t! ll•rlJ^ 

Ih-ar l>ais>. 

I hadlNtndalinesoinrcwie 
Titr two fiwnth^ and dcridrd 
liildl h«Tho« I fell abi>ul her. 
I lold ht-r I rtll thai I was in 
liitr »ilh hi-r. She told nit' vhc 
Ml iht' '>aine and %hr « as glad 
I lold her Shf later lold me 
tlial %ht waitn'l ready for u 
rclalionhhip. Sh** ha>>n*t<h|>o- 
ken to nie sine* — h> phnnv iw 
nthrrwlM'. (iranled. she is In 
anollirr slali'.hul how hard is 
it lo pick up a phone or w rile 
a kller? I k*l thai I shmild 
call her and ask her why. 
What do you think ' 

1 1 ell My Heart In 
San F'r«i)cis«-4i 


tv J ['.".iMin 

' hci iriifuj,, .*iij 

u'tl' I'l'julinp: 

■i. .Mil j;ll.J J-i tier jKnit It \'.ii»i icUtionship 
%<Mimi^ open cnoui;h t'j Ui\k 
iiKnit It. d\ Aril \*Hi ^h.HiM. lo 
ai k-.j^t ;<k'hii.ne jlo^uie S<imc- 
ihiti^ mit'lit h.iv e mim- hctwcCT 

vou st,itt' -ir [irbt hut Ihji's 

someihirij.: \ini iicfj to ^ictepi 
Mlti.'u;:!. n li .;■ ■ ■,. to 

■>l.lil. Il.ill.l!!.!- ■ 'Ul 

K'i.llln^^illp^lllU'U ^jK', LU ICC'I- 

ifigs m inc. hut m.iytie ^tk■ l^n't 
I he < >iic '" I his 1% iiisj iifKHhet 

rfl.itioiishi|:H'<|:H'iictiiCii)nuli,c 
tir :'iiite imileritiMKj- Dear l>ai.v>, 

I 'ni a hiK Michael Jordan 
Ian. hill I hauapnitik'm. My 
roll iin«ld."\ir".|i>rdan. was 
intiTMivMd on his birthday 
recently and was smokine a 
ci|!ar I'te been (hinkinfi 
ahoullakini; up smoking: now 
th.»l Mike diws. He wa» alsii 
obtiiiusli drunk r>r been 
I rt inn lo liie up lo his Aimas* 
lifesly le, but I" » e lound han|!- 
overshoMmelMs'k Itiseasier 
loci>p% hissirHikini-anddrink- 
int> (ban thes|Hitacularhieh- 
flyinti basketball rvpbilts. 
What should I do ' 

Aspirina Kelin- 

PiMi A^pirinj! Delin- 
quent. 

I'll tell loiiuh-ittii Jif — use 

yntii hrjiii AltlhHjgh Joiijan 

mij^ht >rt-m lo have it .ill. he's 

piiuini: his inahihts to he a 

|... 1.111,,. rule lOfslel by e*p>H- 

■ ■ ntinJIe-s teialo- 

.. i:' isn.ii it>heliie 

. ..■['iiiikieniilyin;;Milh 

■;!ivl' as'<ts I'll dftcrmi- 

(1.1I1.111. >kill ami confideni-e 

Sine, he has surrendeted lo the 

mils ihji ti>;' ill..- A 1 11 Id. Hut in 

I'ltdcr to t.im til., p.ipulatc and 

a^'hit^vciiicnT. he hjd u> w*Hk 

vci\ ti.ird liflifii-m youtimn 

I leansfd *ill and ;: nr Itv ctti >n 

to .iihieve wh.n \>Ki ^^..l^il f.'do 

m lite Don't let mhihicmis 

mhibil you 

In thr .ih><-tkf .it .mother 
"rv.ii hinsv" leiUT. uf'Il re- 
piim .1 t.rvonte letter from last 
senx'sti'r 

l>ear Daisy. 
I hauntshoweri-dlntwo 
days. Is Ihal «> wronR? 
Hoyd 

Df.if Fltiytl. 

I kn.tu I .;;in"t go through 
the d.n inihoui m> morning 
shovser the ^loan smell otmy 
h.iti and m.it trcsh diimer («l- 
111^: [H*iK< up mv i.,l.i> VV'iihoui 

m:M!I1,1im|,- hkf .1 .'>ip ,"IlinUT- 
r[«'l t.tko a 

■■ .Ucl.' .1 Jll'. 

tfieiii .iiuliianvc .itHiut yourscll 
.1 tte r .m shi v* e t . and hel icv c itie . 
tlie [leople vsho -.ii iumi > ou » ill 
apprettatf it ■■TV, "Ifi PiVKt 


Students go drug- 
free at Penn State 

rmm stM* iniiminifii^ » *iii ■>* *»•*■• ■*' •« **"' 

■ kar dM|t iiHl ak'(:ilit4 o* ^ 

p»» lie* , ■ flit i!.» «««J Q. ^Q, -» Mi:ul). •Will The third .mtl f.>inlh 

iFtMow*. ivliimi'llii 

':W F.ntllvlMIMIIi:. iaMlMt 

'niMeiellliM'niifii 

:'.•.! ik:it fel IIM' <tM|S.. 
-OM' ttl lit tmmm Um 
iiui«««iil| CMMl UK kXM » » 
Mf«« m m •Imiiiiive to lt»Mf <«th «h,- *f Jiili»fcl«4 li>«)»lif» "< 

.iki'hi'i. >■«■ N»'ii«'« *ff '*•■>- 

ic» «■ ()rui, ■ ■■■'iii» 

sMll. Il"»i:*.i>irij:!.'<n:rii»i-plr 

(Irml, iinl «■» 4>Wi," Chra 
ltlii<i»»l*:h. "h" ■■■ ■> '"■lui.-iit 
ilMlilMllfwiH'IJI ' Foerry Corner TIWINIMAflKllillllW. 

Tlic paiii «»f »«(»»■«»■ 

(); 

I.ir rrttm mirnr 
I iiMKii pwfcrfeil (he kiiiirinie» 
"t 

v\ The Harhingerncccpls 
creative vMirks tor Poetrv 
Corner. Typed submissions, 
along with the author's name 
and social 
security 

number, may be 
dropped off at 
the Harbinger 
office, A367. 
■wrytliiiilfoiiiiMi 
to close dowB a cricklioiiM. 
Features The Harbinf^r •inger | i|:.»r«H nj«. 1 »T...ri 

lie* 'd*!, l(»»iil»<»e" 
i<W9»«K»i 
Mammography leads to early 
detection of breast cancer €MKM iii'litf Itaiine.. MeiKc. tego ■ 
Ijf i»«BOk*|i«ia» 1ft recom 
loemlnl Hi' iBiMl iMmnii(.riim niiniiHWf cm li J piiattii. ht* 
piKwr i-ny ilul ciM 4iwct titr Chinee !■«<■ Cine 

Biipi»CoH«(e He«lm .Sctv k 
■i4 Ihe Aatentiin Ajukwatwn • 
WiiineB m Ccintmitain r>''ll«i- - 
pitai«t»i:>hnn|,iheVi4H-i". v 
M*i!B»,»rii|*j Samiv , 
■iijampii to:«ti»l«i»i. enipn ■ 
lamtl)' mi-' l-n.,:i.i; ■■ 

} p ,IB 

"nirVirtm-manwi- 


Thr :>«i.,»t)y 

■nutwe 

.:> n« cmire [wxeeilure 

thini imnuKi fn« CTirji n> 

'. " ^;um An4 .i bnri 

!'m»iied. 
!-tn,om- jddiSa*. awltr k* lllimits b*. 

ciMimencii) irmirmtt nwsl hdp 
pjv the CUM .if mammtiigniphv 
>4' itv niinj; > A ipctiq'i tn:ivCT *h«:h 
!".)\ tx' vubmittfd wiihyinir cljiini 

rVcx.jmrcMili> vul! bt read 

M.HipiLii "■-. ma » 

■"[■■'■(■•iiij,,.,' ,'. A,--"i-maledm 

.V um ^ ithin live w. i(iin_: 

. ■ . 'ijrCMlll Vi,:l>ir\ rei'im 

mends you tdeph«:"tc your (Ji».:!.!r 

in iihiwi ore week lo Kbiain ihe 

ttiults. «hi«;li ra* otBces will be 

j,l*li»re»(lii*er>li*pti»»ewiihi'"ui 

in appomimeni. If 1 Mlo* up 

phy iit«l enjrn is r««mimen(J«).»r- 

t»iigement»<:«i lie tnade wuh viw 

phymMimmlMil iime^ Plane tave 

VI 111 plij ticim'i BJiiiK. i«Mie» mi 

,-!,rph(»e uumbet wi* yoti »lien 

■, . .u umw ft* yiw ippoimment 

viimm.'i:"l*> '^ ■' '■mipte t*-"" 

ihji cin snf your lilc an ii is .ai 

:ri|x>fUn.i way w take tuntro! ol 

■urtealtll. 
THIS FATAL ACCIDBIT W^^*S« 

BY TEENAGERS GETTING STONED AND 

GOING TOO FAST. ', ijr-up *i<» alcohol. But now )iou »■! 

i.^«5'i lof ' i ivid^ieil. ro'*'. • .. ' - .. ■ ' ■ "., rr j:>ulttfi(i 
lOUIKIll. SO WAS THIS ONE. 
February 25, 1994 Features Page 9 
■i 
ic o ^ ^ ^^ 

*• « Fcbntan 25. 1994 Features 
(C O ^ ''- g^) Page 9 

,1, £,mi|g' 
sm,$mmpmnp0ifr \ 


K mmoaemmnL 

\ mm^wmm , 

— -^ V \- >1^ 
G 10 HIRING NOV 

n your oniie iDKl iin:wnd 
ItaesMts Mmigi,- fTitti>- 
8iim Ipmcrlpm Spm 

■M<:.ndav Thirsdir,' *» p,m„ 
*>('». Siiiur<lsiy*)am, 2 pm.. 

M>a:iiXMj„i:M:. «i 

■lt.istt.cj, WtifcawvariEQ,' 
<f <nuiteiindaisalis.iipp. 
«ungs»r«,w"s. G\IJ..R:iR 

'> TrieTetmjrl.tnng 
u»mpi>n>-. 47<) Bumns 
CawcT [*■« inear taixlhuni 
MM. 
[help W ANTED HB(„I.£LEtt.I.-KSi 

SCHOLARSHIPS 
AVAD-ABLE P,:-WH1R 
'««II..H..,lSH.A\'Ea-re,A. 
IM.I.lMER.'KaR«H(aE 

eomsB. si,wr.E.\.KM'"i . 

NOW! C\l.J.,MR(i.T\;\\ 
ATC7(»1439'2'3')J |room for'" .rent] Rc«»m ftr rem. 1 % oi,iles 
from Harp<:'r Nice 

Home. Call 934 4 IS 4 Classifieds The Harbinger 
D B*>Tattcr rteded in BilTali 

Cit^rliDme 2titHagesS&. 
7 Wed.ThursqK4 HI 

p..m. Rwsl>lvftx«Kl.SiiL 
Earn,ciin»moii!>-fi:r 
expensci CM Breae Pausta 
a'>37.ywij TRAVEL } SHtlNjpadkiiBcs ffiJIMOTE 

ti«htt$i?)up an 1 «M) 

42J52M. FOR RENT APARTMWTS R» RE^ 
AT niE SARATOGA 

WM:» Asia- lix Riling 
MeadoK-;; 239-08S8 
CiREAT rent spoaals and 

reduaxJ recuniy depi:sts 
«iil&2b«i-mapts 
SARATOGA IS TOP (FITS 

(I..-VSS" JC FOR SALE 3 LOCATION) LOCATION! 

UJNlJ)f«RSALE 
SllIALflVffllJRG ! HALF 
MILE FH}M HARPER 
2BIR\U&I/2BATH. 

R:i.H.Tl-JA'iSaOI5.RM) 
t80.(XI0 HlEtJBVRJNDAT 

S(HAiamw; dianeor I !^ANTED ^ f TUTORING «'ANTE[) Auractivc 
females to mode! 

lingerie CalH 70S .1202 
9970. Math Tuu.rir^ srviaes 
avaiibfc rvvdhelpuTili 
\ciur Afeebni/malhcte''' 
IMS08 1157 3 The HARBINGER is looking for a 
Business Manager to start A.S.A.P. Responsibilities include advertising, accouniinp 
classified page design, and equipment purchasing 
Learn the business end of a real newspaper while 
earning money for your own eipenses. lateresied? Call 925 6460 
for more details or stop 
room A367 Ask for Ken 
Dinar d. Editor- In - Chief. warn HARrea STUDENTS: EARNDURBOHjOR'SDEGRE 

AT ROOSEVEII UNIVERSITY IN 

ARUNCTON HEIGHTS. 
•-«nil|ta>e loir bwllclw'i ^Kgnt u the brirst. mm 
cMBpwhtwiwt uniwmitv in the N<mh«»rM »uWili« 
Al ll.H»cv«ti Uravemrrj Alben A Rttbin Cjmfm 
in AAn«ttm Hcighct, yiw'll tind a dedicMea, hmhlv 

«wp«cl»il hakf, till*!! ilw jta, and p«rs4:.nal 
.witniKm - |)Im. ■ amciMaM: idwiliilc trf wwltdiy. 

wtiAffid md rwcwnf damm. 

M«« than 2,800: n^ialeMi come id tlie RDtiin Cm^wu 
••di nmtmm iti oijiiir thetc alMiwaici. wttile | 
» decree ti» am o( cait *2 canipkiK |ifti| >'H, II hnd RixMo-ete ti txirnndvalftiMkUc. Wr i.Aer 
wh. .Lirstupt fc.» eicdleni mmfe it'wIcMi.. « »naiK:ul 
m.l ■ ■m.i <■ nglti on ciiHhmm., emtendBl pafinmt plam, 
...>rni ti,i.n..mJd«ml i:.»t"m|»l«'>|rr.m"J".~--( ■■.njcnii. CnaiMlar wilt he ■ yaw 
Mi:M«i...fiet. M«9:00«jm. 

RoosavelUniveraiy 

AMETltTO. 

AHMV Ah. Ilpbi .;i;i S tWtibenW. IMPROVE YOUR NlfiHTUFE. 
.AjkJ >uii(iffl>; iiul "II d (i<irk . r,*i)(-it\*/ 
''m^^njim-d MTMmu tIRn rMMIwT ' 
Call on DeVry for a careei*. I liiiMi jDwV'mi <M94m^r OrV?)^ C::»1'l|| ■ |31i)929«SS0 

■ Wtorcieri_ 
about success.' OUP«GE MMPUS I 

mix Sw.flHa • sod.son II 60icit | 
(708) 9S3 20O0 5 1 • INQUIRE ABOUT SCHOLARSHIPS • ( — Pcbnunr 25, I'M Personals 
T»: D«sy To V A D 

Fram: PooliBeiir 

To Claikl) 

Weallluacycw' 
From'- wHCJM 

To Sleepy 

Hsvinf fun in 
1 tcooomics'Thiinksfor 

wmmg me iind thinking «»f T« Hirper Femiilcs 

Need to g« ymir 
•oofenNown, tu." ■ 
tweeteil mA >ow k." ■■•■•■ • ■•' 
in. 

Conwict l„. jtin iJMt 

To; Nicok 

W'tai m fm *) to 
••(oiojiiiriitiMie*'? 

Fwib: CliR* From: Denu [ To: Rick 
nch ' 

Scon To Dhm 

You iwiylseoter. twii 
y(»y'ie iiitl mlief . Haiw B- 
Diy ctMMliii. 

F'ram: Ryan 

To: BieniMit 

Mapfiy 3 iii:oiiihi. 
Thiinks f« puni«» up *iih How does It (cc> to tie 
Fcoin: Nicole. Oms k ijmt al*<i>» Mtchette I To RytM 

Pwy cake. Pamy ciiks. 
.,Wi**iiiHii-W«'*e|««* 
.a the niiiiill a* fiM » «« 
n. 

Ffowi: Ken ^^^^ 

I To B-«gf' »*"> 

C'jtl my nwhet. I 
;i 1, k.ifc, Sheh;if>4l».i\* 
I * uiteil. J fiWily iifliiir 
From- (itdurt 

III.' Sii'll 

Y«Hjt.i«'i:hii«lleitoe 
|i|N>m [tiiK<-' 

F-miri Thr I" it To: Moonheiim 

If .1 ■ '. i •■ ■ ■ .. ' f:< 

■Ml It KWti-J ■ ■■ 
aclKhc. 

Front: SitiiihtneGiCt T». MadmH 

W»tlMii»K'i.r> 
nioiKwit* »h.ii"' 

From M.irtin 

T.. A [• K !•; To' Ken 

I know t m»:M<l 
Valenline'sDay.buiIhopfl 
Mn'i nitt* the chance for ii 

place in your heiin. 

From: Your Northern 
Sweetie 

To: Anybody 

III give you ■ 
thott«ii)d 4»ll» if y«i can 
fiTOl me today.. 

From': R...S.C 

Wanted: 

One Pearl Jam lickfl. 
I will Aianylhing torn. 
Contact Tht Hart'trtfirr office 
(A.W)'iinda:*kforSTP. 

To: Romiwtic Admirer 

Everi' nighl, I'm lying 
m Nrd. hO'lding you clow in 
ray drt-jini. 

From: RO'inanlic M.in fo Kyiin 

Are you clear ;:is 
cryttal. hui don't hiivi- •> duC 

Kri'vm V.'iur .ilci-bru 
Kill 

W.iiitcJ 

Young 'en veek.-. 
alone wHh hli'iriJ'i'. I l<"c yo'ii To: Chrome 

1 kind oMiKe the 

poster 

From Captain To: [k'lma 

SoM.a%thiityt>uon 
the phone Saturday night? To: "Cisco Kid 

rnj too sweet for vmi. 
try a granoia tar. 

From: Feppemnl 

Pimy 

To:C. ]. 

ru be wiiiiuig with 
baited hreaih 

From: R S C 

To Ryan 

l» + U = H. ttopsa 
da.i'sy'" "Where Jo tht-y gel 
ihose high st'tiuo! algfhra 
teachers In iiTi jri\*.iy '" 

From Suc'v 

To Mv Sv^jn 

I'vi; U'. ill I'll up my 

nfleandi 'J'H'i'g 

Ft.:.. :',.:J'.i..iK:her 

To- Him 

(jiii: pcficrklmg to he 
iiiv- k'Ci.'.' """-it'forihe 
(raiid iti'.i' ii'!'C\i'-1...i1:'1l' Hiii To; Ziggy 

I hope you find what 
you're looking tot I'm sorry 1 
can't pkase you anymore. 
Td do anything for your 
love." 

Love Duck 

To: Kenneth 

You are our favonte 
regular cu^lomer. Would you 
take us 10 the Banana 
Republic someday'' 

Fn>m The Cafeteria 

Crew 

To; The Senate 

Before you accuse 
me. take a look at yout^clves. 

From Clapton • Sparky 
Younn . ■■ 'I'"* 

• ne with bloi'kic 
Fro.m The YwBg 'En 

'.'V Ryan, we will have ta 
I i)i» weekend, but d«>n t you 
1 DARE come ctawlin hack lo 
I my bed if you enihiiniii* me' 
CI 

1... R S C 

lytim't forget to (ct 

' orsnge jiNx-laces to match 

.. ur orange jiickei fXm'tihe 
I sliociK'e^. smind. famil.i.it'' 
Front S, C. .Anytime you W'aitt ii 
-memhcrthw »:•! "the 
- hmirj 'HO' livelier 
<i"ktf«d her well."* 
:in'aii T.'. 1.1/ 

l'm'siillh'0'ldi..ii.|tniy 
bitaitate'thaiamclie 

From tfctt'td A Ftotu Dit: Nuitiiimci T... M'. 1 ittle N'Urw 

^'ou'refiMna'ta'the 
bcvi nurse anMiMt:. I'm |M. 
sou 're 'mine. 

From Your Sick 'Gus lo. A. P. K 

Lose the ..iiinudc 
befote I ma'ke vo« lirten tt 
cijuntf. iack- 

Wll 1 see you n$M(i"' I'm 
si'im .lb.'' ■ ■' -■*" 'j.jy live * fcense to 
cm otf ihe ptity piieker. 

Fiomi: H.iiiunii 

Repuhlis 

To; Bildwi* '-.■•' 

H :t!i ,1 hrtl 

'liuiiier 

F'l'om' Du».:kCall To. H'OWiit- 

U ih..ii J limp in yout 
leg or .are you jUM hiippy to 
mc Harper"' 

From Troy To: Jill " tX"'sJ I'l'l l>.lis\ 

Quack, qujik. 
waddle, waddle. 

From. A McDonald's 
I .over 

To" leiKiy 

You survived yout 
I'l rsi senate n leei urg J u st a 
Ir..'. -'■-'■■■;;.» l"!''l.lf!l. KV.111 ■'Tainis Anyone' tI lo ttrett 

show {< 
jit.i hfrrii' 
F...'. fi.'» t",;iii''i:h 

1 ■ 

(.lfi;itt"- .!'■■■' 

Tit 

r.'. H' 1- V!.; l"o. R A. s 

1 ».j;"!' ■ :- '■! 1 lt|.'.l 

me one. 

(•I-OOT 1 1 

t',. I'B To f)aisy 

How many fashion 
ciliitions for a plaid shm form 
the 60s'' 

From Cunous 
C onsultant 

To: Blonde 

How many licks does 
It uke to gei to the center of 

your tixilsie'' 

From Young 'En 

Ryan' 

We know you will behave 
voursclt thiN weekend 
The ( .iris 

It sou ilon I you die i 

To Miilu'lle 

Not llic purple pen. 
\ .ilunghui the purple pen 

From : The Fd 

lo Ken 

V, h ,. ,1.'. 'i.ui s.iv we 

cutott.!!!' ,ies.ind 

saran-W'rap tm-m m tu.s throai 
That'll keep him ttoni 
coughing 

From Him 

To: Erik 

Youcan'lattordmy 
pnce C;ill me when you get 
sonif ii'.il nii'i'ies 

From: High Priced 

To. Clash 

Thefrui! tree vs.isnot 
.1 t.iisc scf>l ll IS 111 full MiHim 
ji'id ready to bear I run.. 

From. .A Fnend 

T<» WHCM 

The d. 

loose. Docs he :...-■ - '" ''^ * 
From DJ I'o Nicole 

iKiU'l lock 

':.iot irii oiii'- '■ 

Fri'Wi . knoW' W'ho DwigliO" li'oiii '^iiLiiniiii; 
Harper hero hits the horizon 
— see below The HarhinRtT, Febniarj 2S. IW4 PaRt'12 Week in Review— a Race, the 
Games, the Deals, the Names IcaiVMffB 

St*:!"! <\"»' MONDAY: MOWIAV II »M)\\: WiVkhMI: Wrestling star 
rises to match 
competition 


Jordan^s plight with the ball; 
an upcoming skating brawl 

Ttw last Word t*t »-f •i'H ") SiW't'iil ^••»' 
»»!«■) (»»<*• ttiMII**'"* IT V 

Mwi»M(li>iif'lMttllw t 
t,mi '?<> >->p> -•"■i s** ham* ih" " 

<A ■ »lll|lll' 'Ml • 'IMt'X "I cmr ii*tto"<*o. *» JiJ'-Xf" ■■"•'"'*' '■■■ 
ctalWKMk •* li»« i"f »««»»■ '•»>■ 
HciMMII •Kl.BM** fculnry Or 
Sbk1»)'"» »•«"» ilKti*!"! J"- 
th«Nn.»»#ll'n»f«.f HIT". ■ 
««nllrla|ii»»innici,! • 
ji tiKii fini twjil ..■«.i« "■ I * itie i.jp.». u > 1 ■! '•"■ '"> '- ■ ■' "' P"«" ''■ WANTED: 

Sports reporters With the Spring season 

fullv in force, the 
Harbinger needs sports 
reporters to write about 

Harper sports events. 

Anyone interested in 
entering the exciting world 

ofsports may call the 

Harbinger ottlce at \2461 

for further information. 
Ion Ftt^uion If l:h«r Whitf Sm jti-n'l in ihe 
1,1; ,...■ , ,■. .,' '^..'ii'rsribnw'fu 

,n;|-.,-ti,j.-vi.«lil 1'N< 

v^ !'■ ,- .-; .„,■ ■, i^ipEvi'Mru' i» the Mu! Winier ,!.■•» .-ril, il,j> ■*"■■' A f..u;> ..iiJ 
ft mtJul alrciiilv .mJ i^ m third 
-"■ .iTr-t (fi(- jii*nhill p«vr .1-,? '>,,.! . k.,-vU'.iniha»>«Miln) 
Us iir\l Ihrtr isanics A 
•: s»ri!'-n.'rlt.itv»hi>iil(l u: \ mnr-fi NMiP'i inrni- nf-uiMuu 

B.mincBlaii.US ipccJskaiM, 

•■■ . r ihc I'lthiif F«fl>nj,«v .md n 

1 win iimi»diil in ..uv, -'t thr icin- .'lii OKmF'K \kjieis, N.ii 
Krrngan and Tonvi Hafu' . 
! r„,uch .ilreudv. lei thrm ^Ui-: - 
.,■ 11 Jeicnninf wh<' did »!-! 
»hi>ni.itifrthf OlvmpHA Sports Spot Scon Young 
Thu .« will have thi- f'xt isMK" .Stnd wb L 


Coder's 
column — 
see page 5 

TSSiTiwr" Dear 
Daisy — 
I seepage? 

VdluimXW I. Niimbtr 20 Trustees vote for Activity Fee increase Cook Countj politician 
talks turkey with class Byon Coaen Student candidacy's declared 

I Byon CcxMi Look for Student TVustee 
interviews in next week's issue ion jud My 

■', '■,!■" Itnj! n-uwwH^ *^l ihc Mail' fni'-ikiik' (U.>id^ ^^ y^ ' ■ V 

I News-2&3 EdiloriaM Opinioii-S Arts & Enlertiinment- Mt7 Feahires-8&9 Classifieds-10 Personals-ll Sports-12 i V. t I News The Harbinger ] Universities establishing domestic partner benefits 'TM *ml'Ain«rH'»i:iril- 
l)r.|f> tmS natvertMm «« pfiitiiliMf 
n|MaM' tcwiit* i>i tlw piimm <>t 

llm f!ify Mill tentxai): f'Kllll) JIMl «.if( "Fill* fiiWMi • ei Nuefiij 

fwjlllt M«lli:tilM:r IXll «'«• 
4wtl«MI* ail «:CCM mi 

fitnwil «to:k|:>U UteiM. tflMl tlMMl' Ifi'liMtm. Itir 
nivibrpxl. 

•t nttil It' .!-■ ;ti;-. I... 

•tesit'ii."" tiii|llliM»ei»tM)' :•> 
«i'lint.M<tiiiiw»>' 

lf»lillltk:l"'llilll<j 

till M«i'm"«lM:'rimmji« r- 

III hk"lil(y .iMd iliiO' 
iMMHtiDit wlirit ' •; 

fairijl. IK'Mtllt Ir- 

SiNct M< ittiM M Imiaty <:■'" 
(*•« iMi. Jl>i|)in:i|ilv - « eipctt': 
l>«»r m(i«lBcwl' llifir pariiim i. 
i.ci»«*«ii«<il» •««J'Ii-».,iAv.i:>i,jii; I 
PretKtmt \t . 

m) rirn'Mn:;', ii 

Th:K I tr.ii»<lil»|Mih Iv* irwj Slaw lif««tllii:liiiii'*«tt minnfitniiMCiiiiim 

ttliCkiMit. ' inMiluml A>- 

ii»m« |>« : . : Mrtmi aw' piMt 

!■»<■ vejf», ini.hi«I(ft| HjrV'lMli Cutum 

Nj.. IhrMwwdlMlwlsllMilMf'Ofl" A't> 

■■■ ft«lli«ii Cnll«(e. WrH«»r» 

>nil''llH l>«w«r*itici r* Oii 

■< .li . V «n«,«( iiml' H iittciit- 

'•■mtOtfmii te *>Hi( Bi. Mmr iiwiiHiikiiH m 
irfMy IX juiKi •Mlfimt awl tavli) TtrmirJirnm. :." 

" " - -' I oiilt f«)i n|l*a«l't» MMI m k' h 

. '11IIMK:«! p4K M» Mm niiaji (:•«> 

■m • o viMt liitr WMinaicd. aii k^uit funiiri - 

"flu* H « MM' 111 fitinwM." awl •I'niM'lc *fMjiK:tiil t- 

%!..,•., '•"'•'"•i«iii«ii|iw,tlIiii«(itHt>,:i|' a at ^. . , <.- 

. ^McMt'lliM Ml dkar al cat n. 

•■■ iftwoittlre •■•I'ttNlK. rngth- 

«,,. 1. 

iHiiii' jiiibi- 

->»(*• (lll!'*l. 

<i]rM*i.M h'»' r^"■^H 
«:>ii|ita<lM(ai*lli.>i ' 
»»**"'•■— •"' l|*'ir*hjn Ij* jMi*!i: The Harbinger is looking for 

writers, reporters, and 

photographers. If you are 

interested, stop by A367 or 

call extension 2461. 'wasas" 
'i-flli Hi <(*<■> tt f M Ci .a.M, * hf « attiiu Jei alHiMi ho- 
' ■ ' ■ ■ been reUmng in re »h<--e i|n>ijs.iil hendits sut-h ji* use <if ■M'lU 

.:lin ttijuj;!' .11 ln-rii"t(lv Mjnin -.jitl 

'Ply rMKiui »h.n [!»<■ h,ij!hei jdjin)! Itui Ihn:- li j hill u- sutx,..m 

.Oi-n.i «..nl,l .ilv. l,,l,- Ih,- '-.."-..->*.(-( >i.,,.l,.i.|sl.,,urr!h4lw.iukl 

■ ■ ,M,r[ficr hfnctiLi 

■ ■ '' 'I-' "<■ ■'!•■ ,--i'..v.il rwlliy IS ihM it 

■ »Hi,: iiiifili-viiij i-iii'irt than wi)j he j *hili; heUtte titty ur e\ 

v If vow v" t. . .m iMue mm trmlo) hm " hr taitl 'V iti.ivcnrni jif U.Aiiij.' 
' ''■'■'■■> folvnn ht^nH.-.i-iM-v.iirn- 

'XnJ th^i jffa-b (hr MuJcnis ;ind ..:Mf [iiji iiiuM ..It i\tc .uuji,L ihc tK'M i»-b.>l4ri .ujj [tic hei) 

■mf«K piirmabrri ijmliy and ihir Ix-M iiilminivtiaumio 

: ill liu- inoit lihifrjl ihiMjmpiis.y.wcxu-ndlhtwhfnfriL'. 

■nhi'.iM , MidwiHi .md u- .ni.miplnh ihji ji.ul " HARPER STUDENTS: EARN TOUR BACHELOR'S DEGREE 

AT ROOSEVEU UNIVERSITY IN 

AEINGTON HEIGHTS. '■ ■■ l'>r'^ ..IciiRv -itlJK- l.triivVl, III..M 

■jr'ii.. iMtv 111 'III \,.il!,v. ■ ■' 

lm^f..|r^■. \\l,:r \ [•; 

■"■'"""■. r"'- ■• ■■ ' ii'i'i"Mil -,11,,, nil, ..1 ■A.-,;k,.l.,iv, 
wif-kfuj ,!nj ri'cnini: . I,i^-.i:- ,:i Jrj^Trt' in *iii, 

Y..vi"ll(n..j R. 
..Jii.l,.r-t-:' ■ 
«.l .'fti, rrim-K .Itt. Tj.ll'k- U'.-iilIcI 
•Ill-t.T sdnllTH-, .1 (irntKi.il 

\trii,i.,\l p.uiiii'ni |'liu>, 
, r ti,-iiinhiir--i,'il -tmlfiKs Roosevelt University Alhen A. Iv..bin, Campus Miirtli4,1994 News 
March Breakfast- At-Harper presents recycling tips 
Harper celebrates its 10th Annual Wellness Week A»| iMitaiMlaSSf**. Mammography screening offered for all interested 

■ -' — -^.-» ;-- t-»i.;-......Miin»IH«Mjltl»l4-lll. 

*,jv jnc< KlK«W'W«t «» •«»"«"«» *"'*»"■ ^■•"**» *»"«' ^'^•*'* «* ' -■*"^- ***^ 

Harper sponsors career seminar for school community 
Informational session held for AIDS quilt volunteers 

... ^ .w .- - •■..atiB l^t> Via ami M«, ■)«»«» iiaurt* M «*ili (i««l.» * ill oe « ih»|>m» Elections for Harper student officials March 21 & 22 

' ■ , . .<« M MUii 'pmrn « 'rtrt •**« «*%***■*«■*" * **■ ''^ » p.« ' • *"■' ■■■■■■ P«ge3 J student health coverage 
still gray area for many 

,^i,|. ^t, (■!,■, ..lent Clinion'i t.itljr«i:''"«P* 

n-, ,.1,1(1. ■v.il* Oljri in'Aint! MiiJrnb havf It* . .i -t drtvc^ 


3..ni:hr^i nnw "t si ba.au^f Jie-itth in- 

■!■■■■ ■ ma>im'.Sji.rc 


\,r 
;i: ihf pavt .^*' 


\^\L»n1mi: to l''*n Dep.ut0K'nt'>t 

t .!i„ .iri''ii'..l.jti'Hticv,''i 1 inillH^ivjfidff' 
t1 ■. 
_■.. M.im (I'^'ii'-^ ur ■-.4- ■■ f ■- 


' "^■' 


..,M,,ir-. ■Ilh»t .1,1 1;. ' 
(1, An»rriijntiti/cii 


> et,, wwe irr.iv areas ?.ld! f iiM in 
A,«fk^h^ir r.' *K-af 


pUn> ^uth'a^ ilu- ■■nic i^n^posfa hy 


ll-- 
■■■■■11, J.i«hn 


i>rr->Llt'niniru.ii-!, fV..iF^:'n s.iid 
( ' 
\, '!]i>ri ,1 


hf. 


;.. hut ^radiuv ' '"'J""' 


» ■■ ■■..ii.l, S;.E'„ :."■'■■ 


■I'iC "' r'iiMr*«*n saiJ 


-■- *., nk«.t'«'i'[,'''^l<''r 


rth- C"l.m"n plan l^'- 
. ■ iiuijcl 
'L.r-ni^h 
jjrii !. ji'. Will's is^ui-T'i- 
..-t'd M\ I jii'ir 1 1'li.tvcr. i'X 
1 1,.; S M. ■.r^' ■: 
,!('("4rn' 

^'aying, 
, ■lukl htTH^tll ■. College students eye national health care proposals I'hge4 Editorial Norris' decision puts 
student concerns first 

^lu.Ji;iil Ini-.li-i; M \i, irn-. iir^ l.jkcn ;i hl«» 
If.ip t.iivk.irJ III (i|., (,.>(.. .iKifni nil's ;i^ Hliitlcm 
iriistec 

Ar Li\t week's Board uf Trusiccs niccting,. m 

his irusu-c n-p'trt Norrts ,,jiit: ii.incd s,>mc of the 

slalcrik-rus in,uJi- b \v:lnnifs 

awccTOing the rji,>v, ....u .. .rcff tijiurcs ucrc 
derived tri>m. 

Ni irn '^ 

He ask „. :,,,,.,,;.,,. i 

siudenis whr. h.nc Nwii-hi iiekcts lor siuJeiit 
.leliviiy c'. '-'v'lu.fi. .,re >.,, •■ .f,,,^ 

niimK'T Is. -■ -(jI Jfi ■ I \4 f . :. _ ; _ _ i „^.j 

.iK'iil xUident (xiriieip.dinn '" 

The rise in the niimK-r vt eliihs vv.is 
iiuesiioncd. "But dcts thai nhe tim; hi itie 
rtumK-r of eluhs lorrn 41 to ^ ■,-i| 

u V abi iij I me n i be r s h i (vm >t h m ;; , 1 1 1 1' ■» ■ v [ u f- s > 
t?t:j> have a large mctnhership ./itt [uptT. hiif 
how mail) shir** up to meetings and are 
avti\c '" 

Ni Tits , ., ,, 
haic ineteased sinve Ifie last lee mere.ise ■ | hi,s 

has not hei-n mcniioncd jttij hring-. tun he t 
douhis in our mind," 

Noms addressed ■• lus re[i<irt. 

And e»ieh one i s \'a I ; . ■■n ri .• , ■,( 

certain iierus, c\pcr; -„ .,•,, h.,^ 

""'''*'■' '■ ■ ■ ■ ' 'It Ujl i|lA-slloris 

•'■''■" '• '• ' address when it 

r'e.isf 

^*>'" I •'• >•■ ill-' i.."|'''>rl, llui „ii iic\l 

im:mth'-. inoeimi.' fte >.n!l "( ivi ,,in the 

diserepaueiL-s and l.i., ■ ■..■nee u> hatl up 

[xnnis niade in (he [.,;-.•,,, 

It N> Tils keep- iTKH.I..-' ;„he ti.,,, 

done the siudem KiJ , , ,e b\ 

■<(XMking up for them 

.■\ik1 he has taken a gi.int step louard 
Icarninj; Iiov* i,. he an efleetive studeni trtistee. Editorial The Harbinger Nancy is too fine for words— or is she? PottHcaily tncofrtcf m • 'I'd 1 1,' L'nsurc 

-.11 hjp(x-iis.^i, - 

Bui !hji IS where ihf mijvcrtiftii 
■.hi'iild h,r, !- ..:-i>r>ftl li>,ii-.ii iipi,xseJ Ktrawm Dilic 'HIT re un.k"i.t7«l.inic- ■ inc 

'. i-ron 

u'uinri |UM m cdv I'm Nvu^iii up.m 
aurpcv 

"■•.ii;pne h*m '*Mii«,m- 

^'^■| ■ '■ '''■l.fvvothui.wiu^ 

■ -'iJ/t-s Inthe 

. jLiy- ..(■ tne .'!»'Hh SjysrXmJ -MaiWn-, IhJI J::-., 

slii"»s iiii-ves I Ml \(,tu ih.ii >k,>iiia K- 
tljn_EfiiHjsl.i.ir.iif i.irilri>>r " 

Staff ■> ■ •■■• tiTgimm, 
iliams General Information 'Mhfll,. 11 i/\,lr! ■iiiinimitv, publLstifd vv,fkl\ tlir,>ii>;lk)ii| 
-tnbutrti Irtv t.,- allstiidt'iits, taeultv and 
iiim\ uMtli inKirmatuHipiTi.iininj^tothe I <>tttTs r'nll. V XdltTlisini- *i*1is, 1 1^' raiinvt; ■'■sv>f itiis paf"'i,' 
IS in 1,1 till' .;i,tvfrti^.'- (.'"rvtiftht 1W4. Ih, H»rbin«.-t, 4II nRhli r>'>,.rv..d f M,Kh4 19^ Opinion 

Crybaby excuses reign at Olympics P»ge5 I Itw WgM' WCV alt tHe • 


PI ■ 
vcol'S It-: - - 

iB( e»ein III iw tnijiir iho' 

.lHlHll»K«>"l«' "•'"" 

mtm. Mut »!■« ""«• '*'■ 

tyonCodw '*"* A'" "I *«(i.*«" « fe''f^W ■^hc vMli (if tv *r'r<r iKMiciJ ' Kir|iKHI«ll«i>*« 

nwnu) - *n wit* ti^'t** - ' "I"'**- 

Ifl,. 

TlMlinnintiiK' ' 
1MM te'M in llirtr'""-!' ^l;■.ll" '■•- 
••iiimwf* fri «! jiMUiJ I'lw *■' «■'■''' ' " '■■* 
,,.th«i m fmiwliHtl) m *'■»>* *"• 
• .•ninirn oI'Meii.*"! *«■«■■ l|»«iillll«l'W)"i|"- 

irMifi»l»:i»l>'-*»'f 

I- 1» BKsUi lltel I Letters Yuu can lead a Iumsc ic. uaier. hut how ahout (o a parking lot ,•( ii.li»ii tie bor» ."' If ever\'one were like Coder, world would be a heller place 


" 


To know black hrMory. you nu.M get ihe facis straight first 


■(-.■■••■fXliBlf. 

* hat Hit •III" ' ■ ■'"• 
' „,,-.i*iiiii»'ili..t «"• 

,ll.v inn.*- 


SpclnMB Coder « 


•1,M.»*. 

■..,'Lh.!ll«, Jib Hlli 


It t 

II. II';-.- 


Ifcil llK ! ilil b 1 Jt I (" ■ ''« f>" I" ""' '"■''' " 

Pkge6 Arts & Entertainment The Harbinger 
A week-long program of women's herstory 


The MTWiiffli^ rip'mt irr i#„i>% 
■- '"I I.V. 'men iiLiir fi'T^fi, t^. in „:' u ■ Monday. Mmth 7 


TiJf»da>. March 8 


Wednesday. Mareh 9 


Thursday. March IfJ 


WMiwu-sWisiitry'Wciilc 


Immiiirani Wirmen: A 


Wimwn in thr An\- Sf- 


(■irM iMtiies: Expecia- 


Ktytujte A<klKo'> Wimm 


i 'tnturs :ifBtnefil\ and Hur- 


hind tftc l.t'n\, thr LikHi iirui 


tii>n\ aiul Influent e 9 a.m.- 


l« (fc' Uj.ir l«/..m l.ih,,r 


iA''i> ^ J m "} p m in AM 5. 


fiiilon <J jni -3 p.rii, in f';(J5 


:'p,rii,i»ri(i6:45-<t;Wp.njJn 


'• rt 
i'hii unn Wiimrn \ Tni- 


A^15 


< ■ ;•...:./. Kf- 
tUliitn iif l.4-tjder\hip tin J 
■.. ': ;' ■: fi f in l>in,jk'r 7 
Phihmir<>p\ 6,4.V'=t:«0pm 
p. HI. 
in AM 5 

■l>.>%. hikIi. at H.i:< a>Mnl>w:<< . .' 
t MMSlaMii. Feminists capitalize on concept VVHCM's top 10 albums piwiiii|:,. hnlili . 

.iWy hiriiil ji <iiikiiyl:i' . 


|tU', J ttal J Club Corner fkpm»hit. %nt tni I «*»ini,-mfflB 1 ■itlUW II'H 
•• * ■> T t^^l I sunk 4, 1 Wl Arts & Entertainment Page? Art Institute introduces 
user-friendly exhibits iG«fbiM 

I S>ȣKlf W '* ■■■■ l'\...;; r 'i» li«f siax' .■'pfBffi;,:»imJ,,..j, jmrifc^ 

0<I*«M( con o6wira« ofitf vMth Ilifir nan prt■|u^J|^o^ 
■ II 'J M shoulJiri intliitTkL- 
yiHi AlihiHii;tuhiM:nmpli- 
i'.'lc; lhlll^^. rna>ht' jou 
''hi>ulJirv inir.Hlikiiii;ilimi 
III turn Noi [he outci him. 
hui ihe UHUT hirii tkii miidc 
>"ii fall in love uitli him. A 
l'-'il\ dojiul is .i H-llv d„nui 

LlIIIllv.iV' ••! ■ , I- ■ ^ ,,,,,._ 

I'^sie .111.; ,. I I, ... Uvitr Duist. 

1^^, , , ' "'<r>'»uiosr..n.icli.r. 

I nr^.J . „..H 1,„.,. ,•>.. |,a„.o„ca„In„UcaJJ.. 
h.-c™.h.„,.„„.„...,„,„,,, M- «i.h .. s.,a. .„., Mil 
a haircul. h„, rm af„id ,,..,,„„„-„,• 
Miat I wmi't liki- it. I »! 
Ilim- 1 hud III) luiirciii. ttit 
•MiilKitianl.uUh.rcilriu- f 
M<MiWrnltH rhau'hal tH.«J. 
Hh.il uoiild toil rtTom- 
mind." 

Hon I Hi,// \it IMIcminiii-d l)i- iltr I )iMr 1 1 

■ITV ' -'i •niif:i>tf>in- 
Ifry tike vnur ■ 'H vimi.iri 
" **ill tocilt : ■ : ■ •• .iivr,, , ^,.,1,^ I,, u-t) 
iiu- s.imi- viiisfatimn wirh a 
■>.iia.,la.v v,iLiiiia> vmiJi a Ho 
H.> tivfnilmij; i> i;(xkI in 
UN nliT.ir um II \,,u a if lust 
betiinriinj; .i Ji-t, | r,,'i,Mii 
incm:llhi-iVi|),mii!i; i siarl 

m.Hirii;' It yiHi M' ,m; ..i..,r 

;■ .I'lil fat, W:^ 

''^ ll> MI Mt'l'll ,. ■.,. ,,.,• 

"I >.>ii I ik.n 

li,. H.. ,.,.. .", I'll im; a .fiii«itijr«n>ini,h£-i,i Weddings and 
funerals are fun PS Coibwt 

fii .III i-\(>erir. ..:iii 

'' ' .!iii pii'lur.,' 

il ^ . . I.lirll[s 111 lUi. I»i;ir l»;ii\\, 

fi-r rlti' nr\| riiiu' ill mi 
lilc I'm ill |o^t So. \<|i.i| iy 
lli.|in.hltuiM.uasl,.' Will. 
niMKit >Im M-i-m\tiiiliinkil 
iSfSriii. \(.UMi. rm( aii- 
laoiuii and h< is J'licrl.i 
Hitaii. M. tamil> .,11,1 
fririMls<liiir(iiri>l.rsiaint..i 
•Itpniu H(l|): 

• 'iliir Klind J V '»!.Mr (.■..!.>rrthri:J. [•n ■■ !!■- 'n.'u I kui.n ui.ii Ihe 
■.n;aihcih.isheeii.iliiileci)n- 
linirij;. hut nnne ar<iuiu! it 
V^-ill, lip .iiiil ,loiMi >()ur 
I'T.iMroll.iithf 
' ^^rlllv tiiiiiiey 
ilioiK- ,., Kvi It,;. 

'■'^"""'" ■ '.i-a l.ioiJ »r 

■'liiij-'s V'litulinri need. 

■' ■''■'> '''■ •' 'I M'u r.ii and 

■I lore \i.Hi 

■ '■ -' '.oil 

A ill 

'•"' '" e.j! uen.jiri 

' '. "iJitMtk, otiiheolni. 

.'.!sv .iiij while fluttv 

i!'i-ii iii..-(iides fl.> ' 1 III 

iiiMid It i.nct 

'"' ''■' ■■■ '""ii l\-ti>re 

'"■■'= ''•■' ■ .■\ereise 

I'lt'L'r.iii., ..c..' y.'iii liivior. 

! '■s.'!"; in ^iip;>K Oi,. ii,.^! ril nuke Mif!i!t-vli<ms. but 

mil e..iiir..l n,.,ir .,h,i r.,i,.. | 
»tim iiiluarfroiii ».<ii. Sntmiii 
»"iir ■ iVjir llaisi" Ihuts i<> 
1 In Hinltlrii;. riii \-«hT..rdr«p 
ilHin on ;i[ ih,. siudwii aelM 
Ins 'ifTui ,11) ihi iliird fliHinif 
Huilding \, c Pl^pS Features Just charge it to my ID 

Florida State students can pay tees their ID card Iv-i' aiKk'rsyH „it FV. ■nii.k Sutr ' •'"■ 


V 


^ , 1 P'TW*!!! h,*!l 


H ,.i.hw« ' ■^■;Jri"'' 


kersiHii «n 'f'„i.il:4h.*Hi.«i.ii*ii* pj.'', :r;ij,'- ■ 
ji'f'J Hij >■ 1 f 1 ic '^"»'* *■' '1 ■■*■ .■;■■ '""'' !' ■ ■ '■ 
a*. Hiht«'*iri'(i^ iillr:i: !■ 


(l|ni.«|.ii>' 


The Nlri'rtilk. ,■■ :■■■ ■«. .m 


A^ '■,.,■ . ' « 


b€. wMil W» lN.y t< 


MtXiiriH wwni'r\,ujff' 


.. M^. .(.„™. .■,■,,-.■■■ th... 


k«|'dM:^rh. 
(if***, C%tfM. pX!. »*1 «. T bn M. ...Mi.' 
iiMK %tUm mbik 9m^Xm$.§im:mi'. 


«»W!iy «■ 


"Ite <Mii' cirt^ > '(:'»«'f'.iK'« Ar'«;iiN|ll' 


dHniffn;" ■■ 


TjllWliWt' ftdlr l«M;m 


T'' 


(■'s'liv'ftipio' P"*' tltf '"' ■ ■'lifrinni 


<,i|;1ii|i|«im' , 1 


jii' ■■ 1 1 ^ ... ,.ml ■* Iff'" i <n„igntrftk "lU'ip ■■ 'iii 


itlUiiyCPT'* 'VK' , ■ 


the n^ k 
\ .* ., ,; ,. 


\\.- . ..,] '.."ih I ■ ■■ 


■'« ;-**■ " "■* " —■'- **- 


"limin.'f I'h'H* ■■ In I V» <■"'.•' 

Im lb*' ' ; ^oetry Corner Htr 'Pc'ramal Mm* /%¥■«:»<"':. '^ \'Ki Jxrvui'LiI K;. ft ^hf [E(„ ■ '.cc hi'f ^jj 

t'icn ,1- ■ wiihl W»w»- 

m> iH'ir • 

Stw k'< t: ' ilk ilia)! in * wtmt 

TlMnlict btitl) iKi,]>- 

the m»t imwiiini >« ' i-«eil:., 

if..-^ m- ,,i..i-i- ,nu.f>r»titJ !.,' llnij Sfcr ilejd. 

itic) tti'll call"- .■■■".' 

Whiitiieyd.- 

SictaK %lii*ialici 
*h>i id fliCI 
\^h:.>:,'„.n M.;. Ihal h-uj't ..ire...,:. .. 
*'' ■;•.:■ the m,i*..ihi lilt hmii ' 

' t'"in.J l^)r .mswri'v"" 

VVIr, ,, 

MiclM'tle Kiupt' it tn. ni.m..' 


■- inj'K loM in coii.(l»kw« 
•.(.ms* jini'vc ncverllioufit! »h,'Hit 
itMlft Aal K-af e yem m Jeiilh 

WiM you ttib UK IfiflMaK me. 

hut kiHfwini ifte tnitli •ttl make m sffcmgrr •^ /- The Harbinf^r J3 Health 

V... ■■■ :.■; r 


A life 
saver 

- V, \\' ,1 ..,.i:rJ in ti.'Ui rZ/f^ Harbinger accepts 
creative works for Poetry 
Corner. Typed submissions 
along with the author's 
name and social security 
numbers, may be dropped 
off at the Harbinger office, 
A367. • • • Find out 

WItot's up 

each week in 

Arts & 
Entertainment 

Only in the 
Harbinger 


— / I %W«^ / <i* mem ff' cm WML* ^^ 
PtigelO Classifieds The Harbinger HELP WANTED HIRING NOW 

Ft >Tiur CDine kiid iiniund 
iteKStiits \fcndav flnday- 
Sam Ipmcrl pm ')pm 
Mcndav* 'Ttiundav ^ p m 

9 pm. Sa(urtlav">a,m- 2 pm, 
NDdlDGMJJNG WE 
TRAIN AM)ra! EARN 

a;AR\!sm-H)s.Ai,.w^ 

' WNUS. Work m a varrt>" 
d (Mtxiuna adff sik-s/ jppt 

ANINraVlEW (708 Mi3^ 

am TheT*m,irkttitis 
(Impmr.: 479 BusmesB 
f'JETHcr [>•«• i tvsr fcindhursl 

Mail I 

AA Cruise ii Travel 
Employment Guide, 
Earn htg SIS • tra^-cl the 
UTrld frt"' ■ rcjn 

Europe. Ha* .in n>ia' 
Hurry Busy Sprint;/ 
Summer seasons 
approiictiing 

Guaranteed success* Gall 
(<»|9)92<> 439Seit 
€263 


FOR RENT 1 APAKTMWR TOR RENT 

AT THE SARATOGA 

•SyxiAsiirLixKriing 
Mcadcw's 259-0888, 

GRE\T rent spwxib and 
reducKl m\irit>" dcix:«s 
on 1 &, 2 lx:k-m apB 
SARATOGA IS ITprr US 

a„...\.« c TUTORING ) Miiti Tuttoi} xf\ TCf 
avaibt>te Ncsjdtitipmitli 
yar ,A,i»*r;i/ma(h dass •' 
CjIMJS itVftrnncn' 
details, 

PUT YOUR 
VALUABLES 

IN A 
SAFEPLAGL 

Hi'imrS niakr rding nuirr . ivttur. 
jbt" or ' ''j-i Nut Iv airciiun ijh r 
kViiin ' 11. jr -r..j^ vjjlubk- \ o / The Harbinger is looking for 
a new Business Manager. Get paid for 
your lime while 
learning the 
business end of 
ft real 

newspaper. 
Apply what yoy 
learn in the 
future and get a 
jump on your 
competition. Responsibilities 
include, 
solicitation of 
advertising, 
billing, accounts 
payable, 
purchasing new 
equipment and 
supplies, and 
advertising 
design. Applicants should be able to contribute about 13- 
20 hours per week between the hours of Sam and 
4pm. Call eit. 6460 and slop by room A367 for 
more details. Ask for Ken Dillard. Editor-in-Chief. 

GREAT EXPERIENCE! =/ 
I I 3s1 OUR HANDS-ON EDUCATION. 
SIQPATOUR FRONT DOOR 
mmik-il t'lrrricuh, 
h,i«i4t 'A I" mil i,>nl\ ' iionr H\ i.„«p(>ii'v.' mK fi V [if I [ It,' ( u \.." : \ i 1; !■ ,ki 
w 

bv 
M 


■ Mil ,,iH K . 

ir \>. I lie luil.iv Si'Niv. » »"V N Hoi si :S m i kiu\, \1 vkih 12, !«:.«» \\1-,<:.«H'M CnUMBIA COLLEGE CHICAGO c Maitli4,lff4 PemMials Page D To: The 'tj«o KmT lili|N«lcr To: Sisit: \ 
There t% only mk t 

'iwo KidiiMl tliiii'i me, Plw. |«»*, even tJ I 

.ilmidii hmve a ftrlfttewl jhmI' hin witli li«' n- 

' ''■■ ■'■ ■■■ ' • *ieliicr»' 

I 'i>.!i \-),: i.MiitMil' .Frwi) R (,' 

': 'KmX" To I ag-.i: 'J.K '■•ill I' 
''■It* To: BtiMiu RcfMbfiC" 
''■* '* Nofiiiic. I rrpt'.ii uv 
''■^i'- ■ • ,ilic«t»fH:iniiioff '*«■•"» 
vt-n fun it u ; ■ . fiiiiclw- 
ull iii|tM , ■ J K Wt lm|)c tp nee Frtim: S ( T A P N 

Viw fnend*: Kitn A. 

■I ■ -■. Wiiji ihiit "go" 

>.iu *j'ir iiriging"' Front th,K h me ibe fi 

pov<M:e I;!: :ii'iliutlui:liulb' 

From: Seciintv (-!■ IJi!ii*)y<wi«-|[ilic tt-vowil 

yviM hiivt t«i hinf yinif IicimI «» ~- 

i«iiei.fciiif when yi»u''it f,,, H;j„,,|, 
amml Dnuy'* ) v <|uitc- f^KJfH tlittll « teiive* J To: RcHiunfi..' \),in 

It ynu vcc nil' in ysjr 
(Irorite. tlo yiHj .tKn ^oc 
sijitsft\ X. siii'ifi^i's. '*.,ilk\ (Ml a 
•hnph.miK 
. .Mth 
iii.,irnp,if!n; " 

' !-' ■III.IIUIC i wilt Ir.ivf no vtone 
uiitun;i: •iich fur I he 

jK-rftvi .4.,.., 

f-riMtr The Hig 
Kith'Ufu 

To, (."jtniy 

Whiil ltd I h.ivc to i1:o 

'IlLll hlkuu 'Hi,- [Mlvve.! 

;]..■> iu'ekend',' (T'hr;- ■ "■■ 

miniminiutK-»hii.- 

whIc) 

l-r<«rn, Ryan ..ilwRnc '■f<»"i, Your ( '!«■■.! 

i:)«m"t rv-r hmh — — — — ^__ 

WHCAt .if, in:' !■ mhj*. I'll To' ,'%|,fi> 
amir l«M>king l(if y<m,' \ .'>. , 

i-n'Nii: aiMll flim'lhj^i' h H,] 1,'U'I »'hal *'e h,j', 

l-fOll'l, ,,'\ 

,''\(tmn,et r<< ( I'H'u-crt M'>-'iniv Hir hrgh ■ * ■' 'i^slnipiief 

iiin'i,>*j||y., 

FriMt:,: The hlMcr 

Ttt Htirl*mfter 

C«ifein»c,e Whiii 
Mtflicncc'* 

Fiwn: A„PK f'-rt'im l,)'<ii!>> To I am ,D'. 

,S,liou|,il t \.a " \ me 
Se' lanK'i 

l'i....„, i ^■,. 

To; Diii Ckty* 

Kempiii i» hciter 
,k'>0'li.inj! hy ('* 

l-rinij: Tte'Rciil Him To: l"i"H,Jer 

So iifU y«i g«U(t to 
'Mep up 10' the pliiite? 

Fnwi-rwk-d To, A Slaft Mcrri 
\ntrr v-. t-ronr Si,*,-* l"'tori''i' iLish 

To ,Iill 

(,(i,ii' ihow will 'ht* 
wonted h> tt>el„(,X>P 
lWI„,l,Tn, 

!-'ror!'i hrik i;o««„l To: Ibv- !l)ll Get Promoted By Chan Your Course... 

DiM.i)vi?r how lou on om ytwr B A 
tkyrre wiih «*'nrnirm or werln-mJ <.b%M:^ 
NUited l<» your v\orkin|{ sfhfdiilc Open House: 

Thursday. Marcll Id ^m- - - 

5'M-7'M pm IB1T. 11 J 

> ! . I ! :i '^^^-, 

Noftb Central CoUcte iT^ ^ ^ tX ,| ^ J"' 

ia Schaumburg ^ * !^ ^4d'Tir''^ ^ 

Sc haumbufg Corporale Crnit-i .* 1 ^3' •] 
Htgguu ind Meucham ltoiJ> 
"x.hjumburg. Iltino« 

(708) 240-1880 ,a('['lf ^aiiilwi 

l"'l'OUI t M, t nii.l- 

To: The I'ik'k 

VV'hen n iht" 'ne:«l 

CI' '\ rl,,i,' 

l'I1>!ll' I'ill'ip 

To, Rort Ailv'i\or 

Ti'i: Ken 

l-Vee/ N,Lm,// i\ o,nK 
two word's vou H,-MT 

I- Torn i'T(k 

"Tn //jn'-i'Mi;, ,'' 

ll.m ,,',rk, 

j;el (lorn,,- t'y (!,,' ' ■■.y,A] 
half 

Fr€m'i: WFtCM To: Rorr 

pettmfE on ;inii do >oriteihrn,(! 
Frorii flash 

To: Madman 

So \*hei! IS the 

ilircfsoiiie ' 

Froiii, (."liroirte 

To: HiirhiriiifrVrcMi 

At ihe very leaM.this 
weekend had all the comforts 
of hori'ie. 

From: A P.K 

To: Rohin 1, 

Hapo K'lated 
hin!i,!,i;i, 

Frorii WHCM&PB 

To: Bonnie 

U'hal really happened 

to your lej!'' 

Fri:>ni, Senate yuolf Of The Week 

"I W'a\only grippnif; rny\elt 

— Daiw To: Candy 

I knew you'd he 
huffing and putftnj; alter a 
tharKX' encounter with me. 

Frtim Ryan 

To: Jiil I'll see \ou at Oennv's. From: Fnk 


^'^:m^^ l-roni, C.indv To: I):i M 

VcHirdarl h<'»ard is 
niih! o['i I,, 

l:> , , :,n 

lo fcindi 

Only Imir vM-ekv iiniil 
Florida' 

From f'h'rome 

To" Ken 

Bill CliiiHin suck.s" 
From: Re publicans 

To: HarNnne-r 

On V\ L\l . 7'tiiirs and 
In , Slav out ul our ottite and 
studio 

From WHCM 

To:C,J, 

If you wear that dance 
outfit. y>'(u reali/e we'll never 
make it out the dinw that 
nighi 

From, R,S.C, This ii'> I'B North Central Col lege 

NAPEflVILLE, ILLINOIS IS like i-i' 
I't',' 'When did vou sian (*-'■■'.""'•'■ i'M-k<'nj|fo,r ■Ml" i iwiimi w 
Olympic scoreboard 

— see below I hf Hiirbingir. March 4.1^^ i*age 12 Week in Review— 

Closing ceremonies, bitter feelings. 
MJ's troubles with the curve ball Scon Young W I h kV M»: M«l\l»\^ III '-l>V\ Ian calls the hoops, 
Las Vegas beware 01 teigiuc 
Sports Spot Scotivowg WANTED: Sports reporters 

The Hiirhingt'T needs >p*iii^ icpitrtcrv \o wriie 
iiboul Harper spv>rts evcnis. Any.nK inicicMca in 
entering the world of sporis reporting may call 
ihc Hiirfyiniitr office at x246l for furlher 
,nfonium>n. Your help is aKva> s appreciated. Olympic Medal Update 

Saturday's Scoreboard: 

Country G S B Tot Norway 


10 


11 


4 


2? 


Russia 


11 


8 


4 


23 


Germanv 


8 


7 


7 


22 


Italy 


7 


4 


8 


19 


U.S. 


6 


5 


2 


13 

J ^^yrrWl S 1^ Hawks 
take title 
—see Sports u„«ui. <jprvire mav have to increase certain fees 
Health Service may »,^J,^ , ,,.,, .„■ .,. ^-ppi. 

Sui!4:csiions include nsuvj Lib tvo, pin 
eommary Munav. *»clwo« 
hmalth «ffvic« and ••line" 
progrom., my, M »»oim M«c. 

-may ho»» »«' «*■*• **"* '^' 
I mat w9 ftov» no' ("Jd lo 
AIDS quilt blankets 
campus with awareness School pranks get students into 
trouble with school officials iByOnCodW Correcti»>n 

, K: H.Un,. c.o«. .n .he ..u c 'o-^^;'- 1:! ^^1^ 

Board oil rii^ii'c^ 1 1«- !>*»•"" 

Unfclcnhcvo.funulihcix-un«Uiig Sew*-2&3 Editorial-4 ., r . , iHrQ rb«ified<r-10 Personals-ll Sports-12 
pinion-5 Arts & Entertainment- b&7 Feature.^8&9 Classitied^i News The Harbini;iT * 

Student Trustee candidates, up dose and personal 

('ampa,,grnn. hct. up lor ..nctcd sc.' ' •.^.. ."v ^ ote on Marper College's .,,vcrn,r,g hoard ^ J .'ampaigriinL: 

W Iwi 4-I«iIm Milter i*rttiuatimi« 

hiltr vi.u hx%n iin..t^.;i:t with III 

llnr'ptr'.* 

I .... • ■ '''n.' KJii'C 

, , . . ■!*.- 111. WhiU (111 *<>" Oiiiiki >«'•• »i»n***"' 
tlttr loth* iMwitowl nf StiMleiit I rmlee 
llMi f<tm pmltctiwiri. tevrn'l? 

>nk, I'm iiii N'amc; Bill Beisiegel Name: Kyle Hoag 

.Age: 28 Age: 22 

\ K )phomore Year: Freshman 

Current Job: Studcni Current Job: Student 
Senator Ambassador Inivlvf Unit voiir prtdm ssnt<. 
ha»*'iri.* \\h:il il" vmi IhinK ><»ii piTWIl- 
all> i;in nil ""< »' ''i'"li Siudenl 
IriisU'i''.' 

"l think I cm iiuprmc ni> It-adcr^ 
xhipsKill^ |jl-.>think,th.:il.!- 
.,.,„j; WhiilcUib. and/or ..rttitw/.iUi««'» uorkmi v..'.rl..< h.;- l..-...-nf.< ^ 

Iia%c %«Mi Iwfii in^olu'd wilh al ihn "I™ 

,. " „ 1 .. ■ . ■■ i'>ao 

ItorpiT . 

' I ir y«Hir> elertt'd "» Sliidfiit 

U..>.rr «lwl lhr« cli«e« w«W ^ '^ , ^^, If you're il«led « Sludcn. 

Mill like tcittwln'.' '" , inisfi-f »hut tlirw fhiiiiKi^ wiiiild 

\.pii likf lorniikc? w attittt-fcnt % I mail I in ifHt all)' can. Efl ""l n*' •»»"« J**'*™* 
Tru^lft'.* 

"|"vt txxti mii-rfvlf'.t Hi . ■ 
am!fci*..n..!i'U''!i...it. I utf* Hj:, .,., ,,,, , ,,u:j'i.- "r-.! liko H' t>c Hi- 

'ivt I 111 inicivlcJ. m .1 itif%tii'.1cnfvr..laN'.'' ■ 

• •' ■ ■ '\,Jl.lp,l'lll.i: in.'ii.'^-.. - '-v 

.viu'nlbj hrinpiniMhi'^'.' 

Whal do V..U Ihiiik vmi can do or W^•^t^iW^^ (■"""■^■^'•- """^' '""'^■' *'"'}' 
Uhe l<» the position of SUidcnt ccntrolot the >iu.leni jiovcrnrik'ni.. iot I'l innii; 
Student Activiles Budget Committee needs students |..NiMiV<»>ii<>a«> <<» *• SmIcM a 
■ibIijiHf' '■>**« •***» «■*■ >* ■•'' 
...in* i«M..MkiulM taatntaof a<H Ti. ■■-'"- ■ MitwAc m4'-»M|M <■«' 

iJ3 ja 


Harper College sponsors springtime community fair -ncHiipaCkitii*' :»■«■ MK«i»k*lKlll<» 

.orBiriMli|.t.iB«i< Aiii«.IT.In»llnn.-«|>viii 

■■MltfeilwilKMonK*]''^''^***'''!'!'*' 
.«ii)M.(i>Mi'lnMiK.inM«:ini|>a<«<™«f Women's program offers communications workshop 

Cardiac technology intormation session held at Harper i::!ccit»,ins for Harper siiideni t>ftki.alN Marcti 21 & 22 HARPER STUDENTS: EARN TOR BACHELOR'S DEGREE 

AT RDOSEVEU UNIVERSITY IN 

ARLINGTON HEIGHTS. ( -,"^mr£r' v>«r ^-''^ l"-'-^"- .Urr-T irt'iKf'feHr^t. most 
v,.mr"i><-"Mvc univrrM'v i.. '!«■ N.TtKivot -.,t url-. 
At Roo'-rvrll 1. 'nlMTMuV AlK'Tt A. !■' " T'l- 

m .Mir..- -r, H>-i,;ht-, v.HiMltmJ,;ia. ' '^ 

-„ ,,,|rv. -m.<U.li^^M:i->.inJ iHT..i.n.i. 
, iu^ .< . om-i-!ui-nt -... [if;!uli' . 't wrrkil-n', .imc" 'iMr.UV..fkT 
.,1.11,111.. 1.1 1 Roosevelt University 
AlhcT- 
^SS f4, tBM I'M MMMKli CamiMw iwniw, ctmt ••• iwiiiiiflf |M imO lit p« ■stimi* ■ 

■ • 1 ■ -^n ItoiiMMiA Unut. IMtm. HH|:(kM, 0(MM-:S|M«t CD-BiMll Owe. fciftii Cirtt, 

; *'•'• ' ** ««Wl> 'fWt! Owut lilt opIMMIl! inwiMl IWInst wils your ft*-* l,«j( ;fcs 

vxteo B iMMtoil on ALL MM P&1 (tuxl*, Miwinf su|)«i-%t (W-'-' •.' ■ >S'l 

' wnv OngiMII ID IM UHd «' •«» Clf * IW' ^ " ■"■ • '■"" ' ; teillpyten. (J ' 

"I'DUMg: mM mmm wn m m,v ■ , immi ii*'^ ' 

PM : ..lu^' * mtwiSbl*' low Fi H.-TFX' prims' tiianiiiimai nU-Wt: CoinvlM's 

Miya CliiK FMHy 
MtaMlliMiii.Nn«'i 
aMilV1.liCSMMk 
Ricli,SaiiMl ^9 Multimedia 21 55-74T O Year WARRANIY Mint-Tower 21 68-33T Mini-Tower 21 68-54T MBiflitlbl S{,ML>' 
1549^649^2399 J4fl per month 8M'S 


COMPurERtKWa v 


r*n ;.!:i» 


■r 


jiatif ■■■ 


■Si ilSISi Uft.IlT 
• *l 1 '.^ 


1»'''( -tW; 


"""""iMiiMH 


Main M 
■,' .:i'' 


■ 'mmw 


CuMitaMn 


11 nm 


^ ' . 


•» • »-> ' .•: 


> ■ '■Ml 


i«*j 


.■..■„ V 


mm 


l.n*i ta •«■• S51 pef monlti S/2 per month IBM PS;1 COLOK MONtTORS 
Low-Radiation 14- SVGA 39mm Dot Pilch 

*7«?939 14" SVGA ?8(n(n Dot Pilch $ #7B»4,- 299 
349 ir SVGA Non-lnterliiceil 28mm Ool Pitch 

. t7Br: . -■■": ■; $999 $1199 $1299 $1799 $1799 SiHii l^7*i S* SVGA Man Interlaced 2Bmm Dot Pitch 
CALL 

tai low 

EitK TfK 

Price 
CALL 

lor low 

ELEK-TEK 

Price ALL STORES IN laiNOtS BLEK'-XiEIK 

IfUo) 677-7660 T'/fe Computer Wo^derlmd 90 DAVS NO PAVMENTS/ 
NO INTEREST ON ALL PRODUCTS I Pftge4 Editorial ■^ The Harbinner J Clinton's past record one to be proud of Editorial Senate's closed-door 
sessions raise questions 

The Illinois Open Meciing\ Act wa> irc;iicd 
H» K-ricIlt the piihtic^ li st.iles (hat ■■their ipiihlic 
eiuiiicv! .Ktums he uken upcuK aiul that their 

These i;,.in,iv ii..t ^ -Tr') '" *'" pL'^'l'^' KhIicn. 
mekulniji the ^ludeni vcn.ilf lite seii.iie 
appareriiK k-,.-tx thai it doesn,"i h;i\e ii> h,>|iou 
i" ■ ' ' • ' M (reqtu'ii:'-. ■" 

,.; ., , , ■ _, \W \.eri.it-. 

the public 

■Jl. . ■" '«; rCjstil'lN 

wh\ .:.:_■-. - • ' led, i iic 

hc^i reason, giccn hy mic \ci!..iiur vva,s thai 
executive vcnmoiis ,irc called Icf '"internal 
,tf<>irt^i;-on% irt itic senate 

ThiN reprc^cnt^ a lack, oi rcxpi'ct tor t!ic t.tw 
nc! b\ the iSlituns Cieneral A ■ 
V,-- ■■ ■ * -els that an executive- -.. ^-n--.. ^.mi he 
ileal wilh internal confl^cl^ that .ire 
noi woriln or de>>c(\if»i; "f public nli 

1" lie t « n I > I e gi l n n .1 ( e r i: a m > n n I ., n , i .. 
c\ec«»n\'e wssiim. are (or ongcunc h' 
pcrsiinnel matters or real estate >: 
Thcxtudent m" ' ■ ' • ■•• 01 iJmse 

rcasinis (or ho ' _: , . ■-icm. iMlic 

■-.;;.. 1 1 ors c an j 11 \i 1 is ho 1 d i n r 1 1 1 v e 

^cs-sum lor the reasons «.taif,i, i -lumkl. 

Thfy shtHild nf>t conduct oil-ilic 
meetings thai lea%e stmlents (imk 
aKntt the aetivitiCN <>( the senate 

\{ the senate takes this prcceder«>>cttrrii: step 
and opens up the meetings, or \.i!id.itcs e.uJi 
ami cvcr\ closed niectins.'. then it goe 
way towards retkxriiing lOelt" n\ *'^ ' ■ "i liie 
stiiJents. 

If ncH. then the senate will furthei 
credibility it tnay hau- left Po««ca«y liKon«ct ''"'^ " t 

nurre'silMr liMminc A jh. .UICI111I. 
wricoMg: TO HAePEft.'S 

SPRl^6> ^SwiNN -ro 

swl^ASulTS A(Vt> ^ow 

THE ^v^l 

Staf tkneral Information l.«"llrrs l'olii'> ■p Buirhji .11. Ii..:l.' 
ojig 

J Do anything, but please don't vote Page 5 
i 
•i Th« WflW Way f=?1 


'' n. >i^ ^ Draw your ow n cone 

I David Hot* s about abortion ■"Mtnlll*lll«IIl.:,,„.,i 

" '■*''' *^ l*.IHiilllici !' 
\\\' irkTciNf needs I.m re }>ivscmj[!()[i t)\m\ 7'Ih- Ihiriiiiii^cr 
^ag^^^^^g^^ Pat** Arts & Entertainment The HarbinEer Eight seconds too long for a 
rip-roaring cowboy biography )>SC 
'The l»ri*« hiiMs and 
suMk Mires ... Jirr 
iKiMhrn-lHlH-swniii 

iliiii talc ...* ~f.S.€iillicrl ?:'..,) iri::!' ': ■: ^ 


St. Pat's Day to dye the sky Fun aiKi tire works ri,»iwiilibi»»f««'«»»u>''* !•■* *"< '•'•i* *"«■<■■ -■' ' ' '■ '*'' ' '"" ■■''' ■'''"' *■ * ■ ■'"* 

•UU-IIBriM"'-"-'*--'''!''*-!- ■ " -•- »^- ■ 

*p. MM* It, • itatllKf •»|«%, .:; C»lii(i(|li»'«»*t«tH ' 
■lll;i||ill"lilf Itlglll ilk^ »«*»»»«« ::■■'" 'Thiteji- -I 

■ .l»iiriiiit«i.*ii*, TIf ■ 
' niwnxw lij'ivoi lniiti:;l>t iaiii 
««■ irficM Iwii. 4.<!lii«i||f *'• !•■ 
(»)i*k" il%: rw(|i!ii*i«l.il»«l»<- 
I, .iiflK. N.'ml>l^ftfcli»»l Mail. 
.,( tin'. t.«,.<iti« !.--,:'fl7'N'.>i..' 

- ■ t*ll'.. 

ttmm w iiiilMiwil I«|M|«||. W« - mOA\ Im Rcmm. *a wal'nxt » (>» i.J'ir!' 

".H,* Pirr. tht 

^.iii'itiiieC' 
■nl Aip I«'p(»iilliileri.f»il«> 1 lla .potiiem* ^ugj>. m^ mi^imi 


ft«IWpl«illl«ll»t '• ■' ■- ■■ 

lte'*,». l»«IK'.li'«n*yC«leli!rii::i»'»i 
mtmtm injecml evr nt*. ttfl I -*»»- WHCM's top 40-50 Club Corner 

OrpMiaftiwi Srm mdKmmKrmnt\ ^fe— ^ •O 


■ » STONES THROW" M.-li,viIihfnJv Weekly Crossword 

Going To The Dou" ' •*-' "^'"^ *"' *ittfmmi* I . 4 * »..ri«'ii#ii{giiiiiirii 

/ti ; : jiHTHKiitlJ 

.IS LMMHr.wtM 

m MMttiirt. f^'VUHl ft I 


4 I^p ■mc1*anlHfv i. «tt 4:r icftDw S< *i] <>• 1^ i u Fcmmhoi •.*IHi"'- ■> 
ilrUlla Stitdr' 43 B«rgwnpi'Cii 

4A ucMnii • ■m»*'mrm». 7 

•• Owcnpans 

U Ml 0. K»<in> 

U Notwvgod 
is StxM • ,„_ U PiuaNi tf ao* 6 t4M 4lli%kl>«iMm4i.fmA«Mcte«ra 
r.U. la 4t I . %t»mmM*t. tn 1U*I ■ « <M0 HaCw ■ Mr MM* 
Linlisium Febnuin II. 1994 Arts & Entertainment Page 7 =^ J Play fuses American Sign and 
'Englisli spoken languages ,,il l! f» ilK .If rh.-ii « «, 

fti Kit >•'•>««(» 'fn- he brats of Beverly Hills 
elebrate their 100th episode iMcMlvKnaop 
Mt hmhiiciil ■nil I irr 
pliirvriMit: li» n -iiitiiil Ihrmlr- 
riorof «*ur h<»ii\«' \X\i\ vprini:* 
hul »H- .1(1- runmiiii in;n»s\ 
s..im <lifrKiilt«-\, V\c tiin'l 
MTiii li>.icr«T I'll Ihf tnlop. «ir 
puinlv M<\ J gri-al aini fun 
f»%. bill will II ii i-iiii«* III 
ditwaliim nur laslc-s tliml 
aitrcf. Hc»i»lildriilhir |i.iirii 
tMirUlclM-ntiitEiiiioit t oloi . 
rtd. Ihiin II nk«- ilmrtul 
rmin coliw „ I It* « unl ^ <-iii i r< 
watK piiiiilc'd rrd tl< al^'> 
hail t Ki< icn'ol ■<!•■» to put w uU- 
piifirr. ihal V»A.\ liki wihkI. 
nil Ihi niliiit: \^^'^^' Ihih riurrit «Mhh- 1 1 > 
!)<■ Ilk. 

I-Mll II' 

i<-r. I ri'.iH- 
I'HJ^. I .in * 
tWwii'Kiimt'fil ' (III lliiriiis. \\ hr»\ f'lylll .' I'iiiiMine t> cm »h.k]r» 1') uhitc \m.- h.ne 
»i.'iril in iMii Hi.,,-iin-iii Ml m Ikiir ltai^>. 

M* hiiifrH ml ha^ a n allv 
(i!.'lv hahil •■( siiinkints. He 
iiM.i ii. mil Mniiki- when hr 
".i\ anmiul r,n ht-viiIlM- I Jiril 
.1 null Mimkir , tiijl av wi'six'iid 
iiiuri liiiK liii:<tliii hi 'n k-v* 
tuiiKintil all oil I It and 
^iM'iKi^ ^»1u (lur I ainarnuni] 
III not. II i\lMiti-niiiiLi|iuh>ii 
I hu^* III 'OM llii 1111 him in hK 
cIMIiiiil:. Iijir anil wiirsi' of 
1:11. hiv lirf.illi. tmt ii"» lh<- 
•ticmh is iiiiadiiit> [lu-. I 
wxiildn'l uaiil 111 break up 
»itli hini \u\\ iMcmisr hf 
siTiiikrs. bill "lial I'Kr can I 
do' \MuTMnr I lalk to hmi 
aliniil ii ht'jusi iunori'N ^«hal I 

SiiKilvfd (till III! 
I.lhtl '.irt'N-i'dK ihiM; i( Ih'iir l>iiis>. 

I tiiin- a inin-diWr hii\- 

Inrml "ho i.irrs anil Irnits 
II i> hk> r<.t.ili\ llH'iiiiihk-m 
iMini J tniv(n«'n«l.Hi-lrcaU-d 

!-iil jiiilili''liardr"riiii"Iii 

fivlu s, irf lial im nt'vi ho\- 
Iro iiiU.n-. Ilou . .Ill 1 (.irnt't 
lUi.iI iin n.-t:>oifritiKldi:ll? 
1 nforcelliihlr i'lit iumwit *•••• •* *« t"'""****' I update II *f 
m.iik rhi 

w:lieii 

■ ■ , ■ up*- I 

: an'yetl ><>iu tow many di Her - What liai. brt'n 
tMUbcrln)! ("u ■ I >«anl 
It) hdp. .Suhmil >itur 
•■|).arl»i«is>"l.tUr\to 
Ihf llarhiiimr 111 X.Vi' 
or drnp Ihrm n(T in Ihf 
Sliidt-nl Acti*itk".(«fricf 
i»n Ihr third dnur «X 
Ruildinie K. 
Features "^ The Harbinger 
ICtmdvJtK Joe Who? 
•■iicnie Jam ¥fho OPP»OH^ al Morpef on WMnrntooy Maicf ■tfii.i.'a(7(IH,i F$:QMEDUCAnON 

PATOUR FRONTDOOR 


•lr*<m- J I 111 I ililt'IlK ,1 H\| > IHTIC ii. .ihiHitilic.n,h.itii.! 
st'u t, utk\t't", I all i>r \\r\h- iinlav. \n\ ■ CuWu •HUGE CHICA60 II (lOfms-wwi c Msn-iill.1994 Features Page 9 

iCQli 
e%)i mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

IT' J ,„ mmmsr.' 

w^W"-' WWW w^Kfw%^^^ 

mFmmm 


1 «W3e':i' 
. I JttS /Of' 

\ ^— « " 


■ «■ 

.^ - : lammt/ep 
, MMmame/m 

*r^ 


kKJ" iinftii II — II — ■ ■ ■ I ^mm^^00'p> ■'10mm MKMII^t/ftllf*^' 


tttm 

WHm 

mm \oilh»e>lern Everything 
under the sun. 

\l Ni>nh»r%lrrn - Sumimr Vx^iiin >orth»r«i«eni. »h«-re \o« can 'ilud) \()u II lind ihr •omr tahrh iil 
(iiurv> »r olTrr durintt Ihr rr>>l iif 
Ihv >»;ir mon- than t(M» voiirM* 
in ornlhing Xrvnn jnthn>(H>l<>|0 «> 
xlorMrlliiiK \mM »MinnUT >ludt'nL> 
Intm all tncr Ihv lounln vira -a full 
u-ars crtrdil in onr inlra.sito in 
I h«-mi%ln. |th>sK>. and bnKua4t<>. 
I iHiNidrr Summer Session ;il almost ocnlhing undrr the sun. 

So». (it-l a iSpcrcrnt discuunt on 
otn lUtss \ou lake after >i»ur firsl 
ila>» .11 North»eNlem> Summer 
Sevsion. lis u >nun mu^e. Fur more inlorm:ilion. please call 
I H(l«-nSDS M. .^ I'M Marrli II. IW4 
Features 


h ^ ©^1 
)00fJ ^^^^^^miwmm^n^n^m 
mil , ::^:^» ^ 
.ftmcmwrn 

N<>rthv»fMem ■■•1H\IK\I Everything 
under the sun. ><■"'" •» riijil thi., niHMin VI North, cirm , s„„„„f, Sr*»i«„ 
tou II rind Ihr simH' .ari«n ol 
...ur%r» »r iill.r duriiii: (he r.^i <.| 
'hr >c4r mnrt ih>in ((Ml i.iurMs 
>« e»cr>thi«g (r,Hti iu.ehnip«l„x* •<• 
M..rMrll,nis Fjih sumiwr Mudtnl.s 
ln.m ,UI .»rr the inunln c4ni a full 
car* imlll in .Hir m(e«Mu-> in 
>hnni>jn ph\sKv and Unguajir*. 
I oiiHidrr SumnH-r Vnsmhi m >..rlh»«^lrni. nherc \oii can Mud« 
aJiiMwi runthing under ihr sun. 

N<>» m-l » iSperrcnl distounl on 
tun tla» M>u ukr uttir \i>ur firx 
ilaxs ji Northvrstrm > Suoiiiier 
V^ion. Irsasmart m«»c. 

FiM- nxirr infiirmalinn. pIcaM- i^ll 
I HOOflNDSM. «i * 
Classifieds ( HelpWanltd J f HelpWanltd J f ""'P" anted 1 vn -\i I r\ fCvT 
-,-wi U'^Tu>i^^ 
£ 

s 

a < 
til rtiCaO^WE SiW»t£S 


AiMmconMsort 
A>ioc«ot«a« 4? THEMOST 

rIM 
YOUUOT wwi 
ufm >App/y Now Award Aw.rd (up to $1,500) for fall ^p^mmm^^ *"^"'^'' Criteria for 
Application 
Presenf g«de point 

average of 3 5 or higher 

fuW-time student for 
aMdeiTMC year ) 994-95 
Service to tfie communtty 
and college 

Recommendations by 
acidemic adv/sofS, 
fdcu/fy members or deans 

, . , for graduation 

jt Harper Co //ege 
spring 1995 

• S« temen t o f educa uoiul 

and pmfeisional goah rWI William Bainwy Harper College ^liirch II. imi Personals Tr. M Page 11 All'. U HtKii Ale« ,> T 'ill (, 'J To. HiHik Iwriti.) l.H ft. I'LTV Ih.: \\ r,i \- ,„Vi.': \ iTo H.-n Hon: \VHC\I IT.,. Rf T.i Sv I t'cll in .1 p'.«.| ..f K,Ti ll" Chrorat? 

Rememht'r, K- 
cottiftWjMf m I he MHisti 

^r^^^l t"l;i.%h To ( ; 

I know I kiit.u I'll 
jet ihnjugh this fust keep 
iipportinii: mr. OK ' Thaiik* 
iiHikto. 

From: Mansi ■r>. I, I foiti 1 1., M.itr To H!iriluj;K:hcr 

AretlioH-ttucks thjl 
you iift scitpiiig <:iu(. or aa- 
ihfy ht'iiutiful swam"' 

Frimi; Birdhimter 
RlCNTMiUfM 

RkhtKiicuitv 
RkmtPuici 

HMtYow I.. 11. .,Lliu'.< VMuI li.ii"i|>i fioiii (hii'sl V, ,.|,U 

Arc ymi realh ;> 

th.nin.n,. K. , i, ' < Ir .^ i| |u-l il 

'. iHir li.,,.,v, .im]T.\ 

Fwm: To: C'aniJy 

Will you he my 

fltKic:yhe.j("' 

From: Kyan 

To: Kelly 

NomjlUT whal St on 
s;iys, we Mill respecl you even 
after the ptcturcs he showed 
us. 

From: The fciUs To: Alex "IVs not .1 lumor " 

From : Arnold To: Enk 

Yiwr laM twme is 
I y«i but you hiive I he fjrowl 
of a kitlen 

From ,-\ lisieiier (■i..,!i \ V K ■'[.. \ .■Ti".. ( isrl ( SI'S I on 111 \our h.iml. can !Il \)ati ntt. 
rci.i ■ K's the M,i''u (I T.. n ■* }• K >iil[ 
:ot .DVERTtSmC I GRAPHIC OfiSICN ■ ILLUSTRATION 
«Tf RIOR OCStCN ■ FASHION OESICN 
ASHION MERCHANOiSINC & MANAGEMENT 

s the right ttme to tramWr to cnicagos outstartaing 
wign college Study witn top pr off sslortais Tramfer up to 

creoits towareJ a Bf A or ba degroi. c i , n^r^cf cusses start 
>m 6 Fail Classes August 22 cai ,r catatofl htcago 

J12) 380-S500 

(OOdflfld: 

r08) 619 S450 RAY 

COLLEGE 
OF 

DESIGN Chicago Campus 
401 H waoasn akc 
cntcago. It 60611 

'''U't-MDtn f/jnc-n ctfnout 

wootlfietfl catnous 
1051 Perimeter Dr 
Sct^aumburg w. mm To; Hun 

\V;:ikc up and smelt 
the eollee t'ou caii'l handle 
the truth thai I'm the real him. 

Deal with me. 

From The uridispuled 
Real Him 

Who's idM Wis 
r;itisni'* 

l,)arwm"sol"coyn.e. 

Evolution IS nrist 

Stopevolulionary 
th<iu|!ht ami racism uill he 
slunleil 

I)at\Mii IS .lead an. I so 
are his ideas 

To: Thf Hiirhmgfr 

The ne\t time I have 
lo babysit you. I'm hnngtnj; 
diapers 

From: Babysitter 

To: Daisy 

D.k's ihi" icrn'i forest 
liv the tre. ■• 'unsjlo 

.ill M lilt \..ii; .i,u,,i 

Iron. An Oak 

A u |..e in. in once said 
■i iriBi' tils n s^hiv l>i;M,.!ei,! r.i .1 
ilre.i I -'u:, M..C I'o, «„'.lll.l> 

H.. 

k"u-e Itui^ 

Kti..v. tX'lUi 

iniiMi l!\!t.i Kvaii T.' I ■■ ■! vt.mit.ihe 

'. .■ a 
. . :. iiil sou wjite 

lo Dear D.iisy ' 

[ torn: The Cisco Kid 

To: KC 

I Ihmk lli.il il you 
changed your .ipix'ar.ince to 
ICKik like his, you'd be a major 
chick magnet Not' 

From: SC 

To: Repuhliciiis 

Bill Chilton rules" 
From: Ken 

To: Ken 

Step into my office. 1 

will shovk you feelings and 

emotions and all allhesame 

time 

From: Fatal Attraction 
P.S. You have the 

camera. 

To: Chrome 

Country music rules'! 
huh. huh, huh. huh 

From, Dwight 
Yoakam 

T.> (".i|>i.iiti 

^ >"'•' " \t (or ide 

blaslll: : h..llt 

i 1 ...11 NL-n T.. s. ..(I ^• ■ Ill I I'.-i nie a t..!.i, |. I'm rich,' 1 ".IS .inly enppuu: mvself 
Hawks win National title 
—see below ■ IIMIi l lW ^ The Harhinutr. KImian 4. IW4 Pafif 12 Hawks stand proud in victory Jordan's baseball woes 

attacked by bitter foes 
iQO ftrguion I MWUmg* 

t" "••"■ WANTED: 

Sports Reporters 

I The Harbinger neetK spt>ris 
rep<>rtcr> to w rite about \ hirper 
sporting events. Anyone 
interested ean eall the 
Harbinger office at \246l Un 
further infornialitm. ^our help 
IS aKva\s appreciated. ^ Student wins 
gold medals 

IMDvon Sports Spot Scott Young 
H..t'rf"Ktt * iuAi IV ^^^^^^^*^^i^^MMdM|ria ';i ** 
"^ Pearl Jam 

rockin' the 

Regal 

-see J March IH. 1W4 Coder cracks 
down on 
diversity 

-see page 5 

\^_ 

VolumeXXM, Number 2I>^ Campus programming for entertainment, not profit K#nfl#ln DiPOKj IW ».»>■*»» ■>■■"■■■ 

• (Sfnimwc ih« .11. 
.vrt»fciiiiu*:ni". IMm «||e«ii<i'«w «.. 
Of<l^i]^n:1t:iuk:fliii%'4m»i'' 
Slyam> ae*mtm <$mctor. mmrm hufkaw, Omeimm rlmmtiium Met Student Senate rejects social ethics code Catttcrm* SmWi Referendum added to 
student trustee ballot KanOWord fnf lit* CllAl fl'Mv I- 
•.tm.,1 ..'Jc Thir 

,'r'itinui' the pro. 

i:-rn rill... ...I-..' - '"■■'<-ni 

..,..-..,i!!ntM.lrwi»[t . ■ ■i-.i.'ht 

;, * hclorcthfMrnaie Oti|!3. 
. . .^:-. ag.,« vfcht-n wr (.Ircrtirti ii' 
j'i>,.i,t«Ma<*iimtii'.. I M'Ir.! ' 

.,,j,j ■■Th,Ti r.-jlujnt I!.. 

■ihK 

: ,in() iha! It * J.* n> hf UMtl ("ily ■!* 

..li/fJhut'irMjratl 

■ ' '.:, sii^^f" '•':«" J [he ^.i- 

:-■!« Ill ihc yeiu ""I 

i.'s'ti'ffiscrviili^c." 

t:.ii fihK c<,idt'^ ore 

, ^ J ,.,, , ,, .cn>tn.inj;tiiiMrtjm 

pm v-ivU. see and kt\^'m theve jrt 
value* thai *<■ f»''l<) iJear," Election Update: 

Sludcni Trustee Candidate Kyle Hoag has dropped out o\ ihe race 
tca\ iiig Bill Bcisiegel lo run uncontested. He. along wiih student senate 
preMdeni.al candidate Terri Ellis and si.v senate candidates will run 
uncontested. News-2&3 EditoriaW Opinion-S Arts & Entertainment- 647 Featuif$-S&9 Classifieds-10 Personals-U Sports-12 The Harbinger ( ^' News 

Multicultural programs viewed in a different light 

Some members of the academic community feel that campus diversity does more harm than good J Dnmii'V WiiMtiiMl mullKitllunl 
()i»p«i», tfciiBl in fcejrlj 1 iKh i « 
Arnxneaii cimpuMi tti twt tnnjrm 
nlmitil*. muf Iw caiM.n| la-rr h*TTi 
ihminiil, icc(inl»f ii>i-riiii: » wlk > w> 
«iiili lit n('« i<:m di '«» N wianuinf 

'Hie hlMWiriJ Jurruly tfKppnl 
«||I'*|IM <aliKJt>if'\. <>»4rr <4 WW d<r- 
rawifaplwi: rejiliiifn'ifi .Ajmcntu' jciiii' 
imie*. lM«r«i*rawemei!'ll»« iiwtnin 
mmt iK« iniMicd ■(.,» tiK van «««•■•• 
ciK«* in race. liinfMfc. rrttfm., ai>" 
iHinil<iiitiii,M*inl anmmttm <'rf n- 
tm Ifery kimM: filct m. « i-olk|it tiini' 
puMft. (». lawr m ilwir Inn m viak- 
ftbcn 

D««(iMti'fiui:i)imnji ratal IcnMut 
>'«■ ailkic amiiNiKs. .tcnv few ilut 
tew |»<affMit imy (lavr |«iie m f.ir 
■Ml'l«iwe«iMia|: further *Wk ulna ^ 
fimiint iM Minncct kttwwot iiti- 
iknii. nlhcr than ilvif e(imiii':nlt<* 

"Mji'tlfHMim H. Uim do ytm \tmeh 
dl««nj|)f'> Md Onm teiau. cdiiivot leieiiiid uimo-MM'.. „iif ,.i,i,,ir -.,■ 

niiUictiillmnlnr 

o«nilnnnla~ni'<" 

The «JiB:w«JtriU...,riv. Ik- wi.1. *rc p 

fccupwd »Ft(*'p«Ttrt<»pr-* .iin.'l .irr n »*y i4 pting .1(1, Hit ir." hr vjul 

Thf tii-r-Ti Ji ■- i- u ! 1 t.i .1 iiri .. Sir j!i«i 
f '" ' ■■■iiilnf* 

*'■■ ' ".n their 

fiKilt. j(e. li uwmiv ti 1 axe ctui itie lonn 
iirr lirKKl If rhrv w sx <•• ir » ^ .& 

ij<ndri [hr" 

imwllcitiitap pii^iiil i nrfr ,Arr j iii. ig rUi ii ,■■ 
l■•tll<K:)uIty uti 
KM (.<.inJ(l he vl>.. 

[,)jl'1rr 
(*cri«'( f'nii.!'! rt(»l>ilf rliri»cs,jipfi •t nu:m 
i.i(>r.i I M MaKwei. Coin. Ii'i <aic:l» 
a iMtaakau temt. Titt >m|i»iiaM ibmf 
rtTcdlcfei K< tta.-l) u imrlkt'tiuli di' 
vtnuj. •TtMi tioM lR>ro M *.>«,» . .( 

iMfaMcn- idttAfitJdjflerwk-o 

tiNiwse iHi M «lMl mily iMfcrt i. ■ >t 
left excMiig,''' 

II tidiy'kaiJ- fniiii hmmm m AKimty Komiaf thai 
«)ll*nntim:i<ni,euheu(>f«inumt)ii>livf 
m *:»n» with oiher nun. nuts W hi Ic 
■II ttanitU'WIi ituifctiti liilif pun .rt .i 
CtWHlJ»»*;iinV'iit,j;. 'np-ntf 

iii*iK.>er»'n-e, mn •i.-ilii,. »it]r. rip MiW )r ri-..(k.iKif.,;i 

'■■rin|Jno 

>m impinani i,i M"t>jw,iih'rT 1'^ trr \. 

H.ibniM I iij; , 
lA [HiNnhfr (. 'r Wvf V* \ . ,1 1 „,.,.i J 
i.i.n, whKh N" rrriTis rhc " rrmM \\A\\\ ir;H)ilkf tel ' tulunliMtiteiiiitlea 

c.ilrd thf wmf iind 

! Or 

wiiutd U'cjit d r.ipur." he "atil 

IJnjer iK:n«*\ whjr hr cilK ii " "u,. 
uni menijluy" »tin;h hr wy» i> frrv <!• 
»w n Ameni:,ii'» mJividuaJ citifrn!.. 
ii» •ell a< nctitl (trinipi, Tejthmg 
niitllk'iiltiinlccm. iiwiiti Uniret. iiMi" 
tiitr\ ihi; (:ierbi,ini,| retpinwhiliiy nw 
f sury 1. 1 .riidrats t<i le>ini t(> rtspec-r 
tutwn 

"We hj*r whining victism ir> ihri 
..■imir\ ■ hpi.ii,! " V.iucjnmrn iin the 
■ijrthediy'Ufidwe 
'ii- iiilresuof indi' 
^iduJ rov(i»i«i.(hiJriy No tine \s re 
s(».inMW« tor our dejtiny mure than 
iwiet'ke*. If yitu art « » fcid wm lirt-sshi luldr 

ihr r\f*ens.i 

,.l!.'. ^T1«^1^-^T^ 
■Ih.U jII.,-: 

uiho ki... 

r, Bill l>, ■iN-jpr.iMfm.Ji'ini; 
II' .! fu[l trA,lik jtiiin 

M'H. 'l..' .» •.>■;, \|.,,J, 

'••sv-i.,ia 

■ .inyrhini; 

- iii"iiiiiinin 

' .:;.iii'i tell yim what Ihr 
■■■■'•' . i- .ind Ihi* h.i.M» .>( ,iur 
Atliefitiiii ie^ai svsirni/" he \aij 

Ani/ither ^■.invervjtii r s,n\ -t , 
leat-hinf! multkijliur,!' 
tjmptisCMiiJtiini.'n. ■■!' 
penple li.it k in' 
'\''nin^' Y-: 
I'lhnK hatlj;! 
thrrn \\ riiM hi' . 
Siiiltlsh, Nut t ' 
land.ljiMiJiink ii vi,.iinh.ind unpru- 
dutlive." Mid Ri.hen (.Jrjni nt the 
Aii'ientiin f-rrnji>m Cralinnn. a tun 
wrvame .Ktinsm jirnup in Wjihmp 
tnn.DC 

"The multitiillutal movement ha* 

lJnnetTiiuii,irh,jr.* '■' * .- ,1^ 

i..i):fthrr„huriti- .; 

inirai-U'ihali.ii:,,' , .,....:„ I jn: 

ehie. e<!in..iled kIxa is tiiirinj! the new 
miiltu:ullur;diim trend i/mti i the nwiies. 
hr i,*H*tved "ntey- fiieus iw dtfter- '•■r* ihcir 

■■^'iis 1 in 

■■|'le, I'lri 

HI Soil. - -1. ■> i.iihf! ihan unique nature." he 
,i.,l 

"h ' s The .iHlyenr people whu w^err 
i.ii-eJhs immn![.uit\yejrs,ij!ii Iliey 
.ire ni'i i)w prfyni Hurkin^Hl.i*'. The\ 
hjic mHiirnte They h.iie mnvened 
III ttvn [.ulital ihinkiny ■>( 'savini- 
AiTtenea.' tir 'pre.servin^ roiii* ' 

rhe prohlrmi. in Ihn iiHinir\ .in' 

i.'h.ir,i:k-1crpf. ihti-itu " wnt (ir.ini, «hi. 
has.ijivreeinihi'.'l.'n "( hpl.!rrii,,ii,' 
t,iuj.'hlti'h,ile Thfy rrtln.TiheI;imilv 
The V rn,i\ he t uni his atx nif other r.k"e\. 
ttir w IV \.'n[n^'h+iysandi.*irls.iri' ■■!'■■ 
!i::'.k.hiiiher 8uithe\ !■ ■ 
■ ■ ii'h.iie " 

1 ' ediK alors. howev er 
■ ■ ■ ■ ■ The pio_s,'r;im> h.ivr 
e»ifllenir&ul[i ' . 

laijofn,,indhkf i: 

.lie tlmvin^' on ir'^ml. in '.iiLHiihin^' 
r.ii.e reljtions, .md like ii or not. the 
ptiigrann arc Ihnvinj; on Antencdn 
i-ampu«s (jmirary to a.«eni<ms hy 
ftilK'. 'iupiiorter^ vn ihf nioiT.im, 

111.'. 

ihai ilu-y i»ill ln-iier unjeisund ejitt 
other 

What were i mi e irendy hii/7wi mis 
hjve maienulued into workshops, 
■.eminars und y i >ur\rs thur hope to pre 
pare (iituliy and undents tor ihe demo 
jrHphit realiiie-s <>( the l*Jlly Their 
.yutte'vv ■* if'l rernain to he seen EMT courses offered 
through local hospital I SMkiSlanlivy 

9»00rt» ■rs t 

\ njit 

lilt I'lfit TlmiiiH MmImciii Cmmiiiiitir Honintal \{v- 
limiiMtewgltmmi EoeveiKy MiedicJ Techniyiac 
DtHin >t« ilie Ml ad *pra% itmtmtn The wurse. H <if 
•lift (n % !«■ iiiMdk cimcr. 

Anali|XMMiitif ihc I l*lit«irfMliiti|.Depiiniiciii(*Tr«an).'mit™ 
Hiiaf '.pnipan. M itw iW'lnlci.iiMitiictiiia iiiiardkiiMliiKtMiiy' aiii<;inQ. 
(lllj(i«,ilp|j.«l«itf(n*yiM*i|.v, plmtBKoloi,., trtro'ieiry nidilot>fi«ii*it» 
■kJ IV Ml up iinm'iplet f'..ui.'<' ,vr,».!u4tes i. il' N' HipMc Iniaie lite 
IlIintmSweBmrdeiatnlor t M T ti.ensmt> 

.A,prlKj|it» m«t he I X, hij'h '»'hoii| padiuies .« «ii«v«lent, Jiii'd in 
r«i<l •.■Jdem.t s,tan<Hn|; at H.irper Thffe i» » 11 S iif^ylKaim te« m 
aUUMia .B sMdMd intm tee* Due » mvA m dinisal arms, .■ tull 
pftrwii fmiiiiiiiiKm, tiKTeni mmmmlmm a«'J hei*h rnswansr xt ■ 'gran. Onlj aistw W Rirpif afii^licaiB wiil Ik atvepied. v> «udem.» »f 
tiin«nK(ed.tria(nH> nirly - hj July I fiirilicUl winesitr. and Itecertthet 
I Iw limnf Ataiicien immiy » » Mlms. 

1 ) FiiT Oejurtramtfiimhuliiic'e priM-wnel 

2) Smdew-senriilW tn Karpfir't \" • 

V) 'OitBe employed IB heahhi'yjifri 

4 1' NciiidailiiAini n apjil y 

^) c:kn«tiil..pltlk 

VXimm mt held TatstUys jrij nmndjy* 

VonlwitilC'tumniiBity Mi».pnj| 

r. 1 .initii, ,111, Kthifms.'ii (iinivi ,t,, .,.n.,u „ .ri 

■r tall Conr: 
- 'ithwestCVmir: ATTENTION COLLEGE STUDENTS 

JOBS!! 

YEAR ROUND PART-TIME JOBS 

FOR COLLEGE STUDENTS 
'ROAD\NA y PACKAGE SYSTEM- 

NOW HIRING 

•EARN UP TO $7.00 +$1.00/hr. Tl ITiON ASSISTANCE 
•WORK UP TO 5 hours (per day* 
•Jobs available for unloaders, loaders, dock data 
entry 

Shifts available (Monday - Friday) 

5:00 p.m. - lOrO'Op.m. 

2:00 a.m. - 7:00 a.m. RctjiiiremerHs 

• Vtm miisi he IK years ur .iliicr. 

• You must he ahle in pros hie yuiir imri ir.iiispr'rl.iii(>n 

• YtHJ nuisl he ahk- lo wiirk j tiiami.il l.i^mr (ob VV illiKs pt%^ii0^ m i^^i% 


IPS N Blum Oh. ire \-lHA -ShthlTitT 

Road <M RPS sSt. W 53 ■jght Wise Road Mwck' IS, 1994 \* News Page 5 
Elections for Harper student officials March 2 1 & 22 I fcit SmMM l tipiMii l i i i »»ii:'Hl» IcNiiof TfMMDt ■wd alwtalHMKallkMk himI ncmhrn wil I hr 
kit*]].. 

T* WW. ^iMiii' • «iiM iMiHi mmitf ■tm* m iit Mmmileii ll««<M^ iii: MUlHf h at Dm Bm iMfkt ■ 
BaUdiiif J tctwNH' fain, mi I |i« m. dw dtciiiM' 4»f*.^ 

Harper offers seminar for all potential entrepeneurs A i H tIi c» W l>lli i c* »' wp*tw ■nafttBf ^(w<nn*«itiMM:S.i«allcnKiivc»<y'«iriitxi|>:ill>«ill twMd m Hiiper 
exilktimtmmtm v< ' ' ' ' ' ('i0|ii.n.. 

An. llMtHWM l':.-i ■ ■ ■ .inl'li.ili«:iii«:««l!>f Hln>«lC«!ifcf»Clll«*rT«i^i!: 

rnimm»rnnfr..iii \jiim(n I'jftfi l^ri«B\,j|il<llltNi»(N<i>il Ai«i«lciiliiiii«ll'Cti«l»lie»t»ii«llBdu!,ir) i. Students encouraged to register early for sumnier. fall 

I'H.I':. Dr. Richard Keeling to speak during Wellness Week 

■ l ul l 10 Mai<T I ' •• W ( l'< r: ,; '. 

Harper College sponsors springtime communitv fair 

riaiNtllliilfii- 

..tijindwiHtel..- - Nursing programs 
set high standards IH^lllMJll ■ Ili II *■*-—— — * I KM FwMMllMIH* MKilMir: llM llci! 

SmWmmI it.tmlmmmKt cmmtmy ;■(». 

■•>m Student Activities Budget Committee seeks students JttwMMii wlio wt iMHftM IN mi e<HWiMi«|: to Ik* Slicti. 

Jtmm Pmkmm. DMMitiil'iMiM A<ii*iiicii. ii'itaHii tianck' 

IHr' cimMUKr m9 *Mk «>' 1t» I'WM - W Mfit it • :teriek . "It\ ,t vcr\ cxcitini; 

I line I'lir niiiM''\" 

Jijiluti DiiKlicr 

NiHMri'L; t'ii'i:f.iiii OircL'tor Education Department OKs race-based fmancial aid 

Ruling say\ inini>niy scholarships can be used to remedy past discrimination, diversify campuses il'<lK'iMllllHM«" i 
'" »»J (Vl ipk *it> l*.«' lliixTiJ "••• ikpM 11 1 '. 

.• ■am mifnmm * > (hhk*:* ilw *i«rtn»<- •'ni'ri|>i^t^I [*'f inuH-fify ^^.JJo^f■' 
Editorial Beisiegel a better choice 

It\ almost lime for students to elect 
their leaders for the 1994-95 school 
year. Of all the contests, the most 
important is that for the position of 
student trustee. 

For student trustee. The Harhini;t'r 
endorses Bill Beisiegel. 

He has ser\ ed as senator of 
continuing education He has been to 
a majoril) of the Board of Trustee 
meetings during the past year. 

Beisiegel supports student open 
hours tor the tiiness center in 
Building M 

Beisiegel voted against having a 
student ethics ccxle because he felt 
that the senate had a large enough 

VVurkliKki a!lC.td\. 

He questioned the illegal charitable 
cont r i bu I i * M 1 s i * t" I f k" sci i ., 1 1 c 
These acii.«,>UN prove liciMCgel has 

the experience and cr»ncerii necileJ 
for the posnton o! suiilciu iruNicc 

(•or these reasons, Tiif Hurivn'^i-r 
endt;»rses Bill rk'isiegel lorstudeivi 
trustee. 

In the race \\n scti.iior of liberal 
arts. The fhirhttisiet cfK,t(>r'scs Rob 
Mver. Money, not people, runs Congress Pofincoffy lncofT«ct 

iSKxL -.-, , ..-q*iM'^S£&W/%s-^*W 


\i\tv%^^ EdilDrLil Rtiard StiifT General Informalion ■.l.iinl March IK. I9M Opinion Pages Cultural diversity is just a big jolie rtw-MghrWay ^ lyonCodw imj»i«< '*■ ♦- *, (•■-« .:«Haiail' ih », „:,,(■ .1 lUBic lift* • .1 (fi,rnm m I £^€t ta*S to the editor J 

Amclf shi>vvcd lack «>t pnttCNMonalisin in reporlini! of tacts r|,?ir"»'rn'i,.piii,'t< 
' Itl turn iRtll »>' ' Activiiics Ice increase rcccivcN biased coverage Iroiii pupct iilli:"il Tfu! moill'i. ■ ij t II* r. ' '* " ■ I si 

ml ^1 ■(■,,.,■ Biw4 ^^ ' 


4l f'' . I' 

w r lit^ r »i 

ttfYe« . ilp| h* w* tfmns Luifliji:' 


TonijrfthfF^trlardis 
y?i NURVAUVK IDC^ oF W f fiii,* 1» ' '^ .^^. ttuifU AelU'IHBt'WlUfHHWiilllrf 'Hl'mnlemi'Bfcf*'*'! '■■■""•'■■• i[.lii'>r'» Si.ie Tkt Hu't'intirr > 

iii:iii«iijiii«iii».»ilief»t *hichifttMt'a(«MilK«lpr>, -- .» taiwl « ainmmie* 

tmMU M lllimiifclll*«* fte ««« ■!)«-«:» »h.. ifjernl ■<>« J.4. •iilt,ta*iiii«)»»*».iiiii»Jti(u(eis(i.m 
^ .* If'lfPfppilPlfPlpr"'* Ptfcft Arts & Entertainment 1 he HarhifiRtT ^ J Angie finds herself in fun 
flavored, realistic movie PS o ;jlTfP..ii l<rM,ni. 
rHrift'.i Don't miss the *Bus Stop' 

Harper ihcatcr shcn\ca>CN UKal talent in muM-scc spring play 

IlfyontSluckav 'illtH" l>i? 
iron »■!•( ana flttH* WBCa" t*WOM» 'o» '"•" 'o»« "^ ■'»"» S'oc " Club Corner OrjiHtiaKn'w Vr** I t:ri»si»<»rd thulknuf - GOINC TO THE DOGS 

■"ji"«"(» fBo,' i.c.«.t 

r'*o"i"T' t "Vi'f "■• 
c"i."'iHl' 1 Vs■'.»> 
t i. t t dog: 

ii 


Tough luck 

Hinimelman concert sold out 

OHUfniporai> MtigcrM'ngu i iil-i 1 Vicr Himmelman 

V, ill .irr^;."' m '' ■^>''"- .i^"""'!!'- r""-" •*"'' P'''">' rn-'rior- 

ni.i,;K>: ..ii W c.1ncvla\ . Maivli 2-' M "! 3t(p m in BuiUl- 
,.,;: I I li,-.iiK- Mk-r luActv iiad bcfii on sale tot llircc 
,; ., . !•!,, -iiMi -!, k," A, I- M>1.1 l.iM l-rntav. \laivh I I 
,_.,,- |,i,-,! ,>i, (jini ami W'XKI' ui aiiilumn 
iw II \^ 1 H "\1 to puMici/c lickci sales lor ihc 
;i .1111 Boai.! Jco'ialcJ \i.alU w ilh llicrs ana 
msing ihe CM-iil arut is in liic process ol 
Inu: iimms; the organi/aiioii ol the concen f-.n ihose 
luck> {vople who hiiughl tickets, vou're in loi a great 
night of powerful, iiitnin!: Niks .nut heail swavmp 
M.iiinl ['Ol those unahic lo aiien.l the pertormanee 
UH: \1 ha- Peler HiMinielnun's eunenl Fpit release 
cillct! hU'v.,1 llu^ \: I.; U,.(W in iheir mu^ie hbrary 
Aiiv requests ' Ritek on 1.1 Harper WHCM's top 10 covers Song Titles I n.' V.i" Ttiink, I'm Sr»> ' 

stmukl I <„i' I :■ 

liinu,.i i ,". i,-l.. .0- 

fhcl.'uri- 
WjilinirS.'iits 

1 .1. mm^m Weekly Crossword ^ iUppy St. I'ji 


s Oiiy t • 


1 


11) Gc 


TJ 

1 


Krr> 


lU t wt. li Mill 

i^F t. !i«4.ji|[:i» 

|H,. i'i-^M It. -'Kliiniit 


V 


^^ 


< .<:.<:.lllL»IIIW 

.r. '''iji> v.oJIiWl'Ji WmWUO lEflW 


■ 
?:r !Mri tk'oc &V1. 
ju iiiiHiaiitiH^ 


■" 


■ ' 


■^^ 


:» CFft-S 


' ^^1 


" 


"' '*" i*' ; 


■Till JI4- 


1 


1 


"" ' ! i» MMlM I*r0iil«o* 
t W MJTiiimiwidl t 'w ':m WUir-r mHiliU' ^ 

tjh." {XMWIIMil'MlUll GJiQi 
U lillKH**. 

mwtii Mcii'wiii'k *mfm 

Cl C4l)|l Hi HiiIHI'K,:* 

«t# Of'lHtW Mid* 

M,|l WtN'- 0' r*M|lt Mi) Mwiir iimiin rngMtmi 

TJ Ml OnHfWikin 
U Own'* 

» AraScMfW'klJM f M ;»'ii!» »'«i^f^f«Kr>k 
n Gi«i« 

it PWfl'* feCfWHlt •M Mn'MaJ 

£1 Oii>|iK;i» ol iM:>riJ°ii<i{] 
!M F*riiMi«llit 

&fi irtumtt 

mi; Ui^''''lMriiM::h 

b? MirCtWI'KlilMMl 

(U SMCHftd 
til HciwMnlk 
M CiTKXMtiitl .tjMtyw V. J D [> 

» I 1 
l'_f •" 

r I s 1 «■'.'.'.' ^ 
DO • I Bd O O • » t 

>"»'riBo>»>B ,^ iva) 4 ApNMVfMtMll t t 

i 'l' 
OniraMi IMm* t in* mrt^ummvt*\»M* !Vlan;li IK I'm Arts & Entertainment Page? ' No fashion citations for this crowd KoNty PtKK1«v ^ J Pearl Jam jammed in concert lanF«ouioii l^ifWC^MUI K I'liniirr 

1"l»i«.iitl*h..- 

I- 111" t, y I 
Delivers 
Education 
. f i*— ^-^g#'' Y te-'^v PS DELlVEfiS EDUCATiON 
TlHTir k ii woman in ni> 
math ii.iv. uKo insists <in 
disiMs\iiiE hiT ri'litliims 
< ii» - M ilh « > in <>m in » liiss 
Six- i^ \t I > iipiiiiiiiutid iinij 
whrnr^t-r somronf dis- 
acrasstith h«"r. sh*- »frb»ll> 
belts them down. Shr 
s|M-nds Ihe bi-einnine (>r e% - 
rrt class diHUVsine thi- wis- 
dom of hrr K<Mi <""< (°<»>t- 
mrntine nn how uplitliau 
tw-r religion is. I d<Mi'( bus 
it. I has I- btt-n a faithful 
Pntlcstaiil for 23 ynrs. 1 
h«%« m-srr fortTil m\ »tl- 
itiia (Ml anjonc and I he- 
Iksf that's how it should 
hv. (Joinu to ii.iss has htx'n 
hurd<-nsi»nH-. How t an I ri-- 
mosf her from her soaphox 
without hurtine hi-r? 

1 ottrint; M> l-ars 

!>. heliint'irii; ti> lliciii. Iliiil's 

!'■,■■- '■-: ■■■. 1- "sllf IMIV 

l.is^ tunc 
.iiKi pii'P.i' : mlh 

sour pjIKT ! ^ug- 

|>i'sl m>i\iii^ 1, i, 'L<; -I'. It lirsl. 

m.l if vhi' pi;:- -.!■-:■■■ i.'bclher 

"('U' III (Ik- fl.is\ 

;.'r v,;.ii ■,■■■ t.llk til 

vt'hilf h,i; I , ,.-_ 

il lilt' ■'■.■!!. I 

., . ,, ■.':inii: 

'■1U! i 

,„;,l-. :;,r. .; • ■■■» ot 

rn\ i'*w II ' ' .ip- 

.;/>iiiiris«n 

! 1 rc.ilh Di'Hi'l be iifr.iui l(,i st.iiiJ up 

^■r •. ,.:. .1 K.-Iu;-ts It is;i 

•cliLtion lo 

I'I'.K liif in-l .ululv ll|s.lK<> 

\our nghl to ;in ediKuiioti 
w ithiHii urmecessarv' distur- 
haiiL'L-s 111 ihftiassroom. If 

.ill t'lsi- f.„nh li-M your 
itMcher 1 1 .tlw.n^ V* Diked 
with Bradcschixil iiuisaiKYs llfar Rradm. 

^iiu'vf re»<tras 
eotwinns. now tell me 
wluM .»<iu IliJiik. I »anl lii 
tino* w tin's on >n'iir 
miiiit. anil }*mr opinwn 
Is as impr<rt«nl us ms own. 
W rtlt'T «'W u "i'V'ar Odiss' " 
IfUfr or wriu- ii IrtUT lo 
IIk- «'il<l'ir I'o Ihr llar- 
hilljiir. Sulooil souf M- 
Irrs lo 1 hi' ILirhin^lT or 
(Irop llM-m.iitTiHthfSlu- 
ilfiit Vi-toilk-s o(ftt-f tin 
Ik third n«mr of flnildiiie 

Dili* I Mrs. Shannon's Irish 
Soda Bread recipe i 1- 
• - t ups nl Sulmi 

! .^ ("llp^. (>(' R.11^tll^ 

ill ii;v, ,.[ ].'\, !,i! Hultt-rmilk 
I l.''.;' Ihsp I'l Bu(li-| M.iiLi.inrif 
IMmlicHis: Ftixi . SI ft t!r\ inprciiiv .' ' ■< Then . a.,!(,l iti su^ar and 

raisttiN Irij ss'paraif h>., luitii-niiilk. egg. itrani 

.>! l.iri:ir aiiJ biilk-r t.>L\'tttci \>M ihc C'/>titcnIs oCthis towl 
li> ilx- lltsl iinsliiii- .irul nils w.cll t';I.M^.■ .uol (Inur 2 loal" 
parl^ I'luii tiK inixtiiif 111 hoili pan- L:;jil\''- Features Speech team prepares 
for national competition mi* Pm>t tfwji 

iailMlM||;)laiyet'iSi. 
•ti 'Tk lenn wiH . 
■•llll«llMlCii«»i,lk-;*, '■ ' . - ■ \ 
t'lhfi'iwflt Aptiu 

lie • * 
lijirrotj, . ' 

Hiirpet,. 

'WMtbnn^iiW'' 
|«l»(J(rf!hMtrrii, ■ ,. i; • . 
iwiliCdikft! fti;-. I' J, ,: 
luit ¥«lirt\m:iiinjn.t> i '...lirnr (,«.•. 
llilHItmiika (>«ni>kiii.. 

Mvpcr" « lean hit nui « >r»-n « ■ ! 
p:)M| iMi!:) Ike ti'.aii|tr; 
itni»<«Bt..Bf Jilt -rr. i| inp'ilw » Open up and say...save 

IDoMMMMChum. in*. H/lr The ikmw m*<TW a* 
li•t»■rl4l»]KlowJ^^«l^v :,,,.. 

I -p (•■"lul AMiX'liilhat jfct tun, »,,... (, 1^- 

•"'■' ''-i!:.l»C»«lllilttat*l-i,tm,i!,|,„* >e.K'- Poetr -^Corner Philosophy Hv RiniliRwhiKl, fhr rr.k^ tUr > liK >'« ,. 
Ilf M' <:>f 

illff I, ri'i'T I't iijf;m iNi'i trum iryc 

lli« MMl' K i|l»i|yit cktw' iinI: 

■■* Ml»nlllM«lH|||>i|«t- '■'.!x:,^Je\ap«^! •. 


ite IMll llMI v<:« MMI 

iiMimintMMnaaf ..an) <»■• c«, v., '•'/ndmi.iiiBt 

■.■-a In serilr waaithf njin, ,,, ir, 
'■rv.!.-. ,1. .."x •■■■"■"■•'■■"■'■■■-!:' Fa Kimeinnr* II n 

It Miff • M* N MMlr MiwinaNt l « ™ • r.^be*,.n<«|li,||«i,««ni.,;i,o 

(-trlS'-"!^*^' !*"!,* —!»•"«*— te«tfte loom 

■••r •« Ml' UK mem llic)i iil« or ll lia.cyu'* The Harbinger 1 IV Health 
Comer Safe spring 
break 'in,.j.'>.,in,J dm -ll ii ,„m ■tnjf I 1:' 3 
Attention all poets! 

rh« Kmumiil Lifccirv ..f Pxm h;ml...h.«.in.l..imh..U.rv 
tu*»-...urx:«f. tali :•.■,- , :■•-., sml^w ,.nf,«l 

f«>'"*-v. • = „ ■ „. v,a„„..., ,.,.. , .,,-p;,,,. •^■"< il«- .S.11.1. ■ri.il I ;IV 

■■ m rhc 
...U'>! he 
,] .'lu.' h.i'. J jintmalVeU bv Mjih ,ii Anew 
taniT i.v he pudliihfil m * ikhne v:,>niea «.frrn Ajml t . I *I4 M.iki, I . Find out 

Wfiaf s up??? 

each week in 

Arts & 
Entertainment Marth l«, m* Features Page 9 fC O ^ "»- c^] 
, 

Classifieds ( Help Wanted^ f Services Offered j |ij Mid wtiip p"-'"""'^ 
available, fall tor 
inters' i< * ■* "^^"^ ' ^^'' ■ Type-All 
Pritfessional T>'P*'*> 
A9fi«nW<f«s I' \, CO I lent 

»i l>cpt. 
II. ' '"■■' ( fofSale j PUTYOin 
SIFEPLML 

HctaM* w** ti** «« ««*"• 
,lileiiKj»iii.f*otiffli Harper College 
Trustee Scholarship Harper Colleg* 
Trustee Scholarship • Community 

Thf iSoani of Trust ees of Harper Coilegt- ls 
..liww): tuv. TnisU-t- Scholarships tobe 
awardrti ti,- Muaenfs >electt<d from flic 
ceneral college p*,>pulat.on who live withm 
llisfncl tS12 and are not recent graduate* 
.,( one of thi' district liigh scht»Ls- 

The scholar!.liips will be awarded by the 
Martx'T Collect- Schokrship Committee imi 
,},. :' , . - ,,'■' ' -irship, financial need aiu! 
;,,ivslotheco-cuincul.ir 

i,„'f the College. V'holarship 

.utmri. The 
; iiir a sivond 
:\> numtainal 

;■ .1 .l,(H.-.i\' tt.l.IS*«S 8 k«.^teM 
m cenls off I'W mxt pod gam«! 3 p.m- ■ "* P-™- 

M^iodaj'-Tliursilay :\3Ma, Ow c«p« f^ *'»*•■ 

Evpires May 2(1. l**** Applications 

Now AMailBbte for 

1994-1995 
Program Board 

YOU out: wptofu n» w*d: ««*«« «*« ^^ "mpus 
pwgnimmtng. 'iuch t •w«nts. IV iSo me Harper CoHefle P«V» ^** .,^ 
Office (A336I or ll» Pioflmm Boafll »« IA331 ) , 

more WomMton. call Slwleni: Mmbmmmmmm 
6242, or Program Board al: iXlBWion 6274. iMray Harper Coitoge |IHigiilM3$I»HllllllllS 
mmi\ ?smmm. Mmmem m gun sii i Riim lOii _ 

"■^ mauch IB li'y|i!liii>'!'lll.-'i'liil I Mafchl ,IW4 Personals Page D ,_. ^,^j„ Ki-nu*mhcr„l.tprtnp Tu ti.tmvk 

\m *cw right jH t^K' "'»■'"' '"• "<* ''^'•" "PP«« •' ^ "" 

atone You i1on'ih:tveltmf kc^i '*';'^' '"' 

F-roni: The Gills 

vv.i:^:. -1 -:^.i--' ■■,.•■ ■ ■' T©: Tin" ftmp 

swan. 

FnnTi.: Biixlwiiiflwr 5, .tcij mx'^i Hi>» I.)' H" % . I h i 1 If 1 1 i l« ■——— 
'■ '--•• ■■'■■11;- J V'|...i T<v Alt- la Rv.in 

h voiit h.iit ttliiiik', '•"'•' 

Utihter? mtcniw) »i\'kt'i . .h...,l It'll'. T>>: I!' 

1 fill 
.tinj ..: ■ M'.iri 1,,. H.th-vKmi To: HigtrPrweJ Ho 

I kr vou'll ^till he Slop >ticUnc out vour 

,,,,,,,, toficue unless vou mean 10 U.SC 

ttom A !■ K. « 

^ l-roni,Pimp 

Ti. \K,ir)toii Women 

I'le.ise lei me shovs' 
\ou the iritfc wilh the *tiippt-.J 
1, re.nii and ihe hinl fealhers 

i rom Sl.ui^liK 
IVvoieii Rave, t:..i'i, I. ^r^Ill1- P M.. S. ]■.. Ko\ 

lii>i [-!■. li -I »:.»»> «it ot iii,,i>!,, 
a trow J' ' 

From,0»ll •Alt h you 
: 11, If CM. 111., i »ii,,>t V oil' re 
; ilm,H,ifh. 

l-'fom' Your New' To M 

I lUMTll \ou like 

h.t%kelh:,i!l How .ihout we 
p|„iv Mtme one I'H one .inJ 
m,.ivK' I'll ki yni *"i 
l-rtmi ■ I"' To: Evcri^ont 

I'm evnng to have 10 
luin Itit; tie\l (XTson Ihat turns 
tnv olf lee into a ciHitisclitJg 
center 

I:. .in M,l) To: Oil lard 

\.i one vie.irs erey 
lutx" s>K k. ijutie like you 
From (ials ; W (he 

H.H'l ' BmWy Te> t .iniK Tli.mks tor the pix Wh.!' 
i-,a;u"l gel 01 1 
7«t«h strrel"' Mil I 

at To: hmp 

I lol.lioij about those Ihfy nieati a lo!, 

lank t.ips 

[■rom Hiph-PrsceHu — (Vunut Bulter Pattv 

1 kivc an idea tot ,1 
olofmr It smells like the immcmei-, 

„- .,'h I'm huvi[iL- vou .t I'l' To (.'htonie 

(>je : ■ , ■ ■ ,'!iiputef 
pimes A e;;:, ., A,ita' 

l-rom (,.'Ja>ti, — To: CViik'r 

._ J, , \'our hfliels arc a 

' " V,.ii Miulhom rncit *•<" '"' '^' "■>"" ^" '""'"■•'^ 
,,,i From: The b:l 

Kxi itiir world 

From , The Cials — To; Ken D 

The iim*«t Ift v*HK 
«}uexttoci IS ,1 (e» hour<- 

From "ViHir I n^al 
(artiHmtsi To s, 
me ho* h i.ltoielt Quote ot the Month 

iii'lhurt ""Sloptt wiihtheS'-F,' 

,,, r Bov ,X ■■ To I 1/ t-roni M.iriv i 1 To Miij«r 

1 m;iy hiive foimtl you \\ 

.1 aem prtsaie fortr.i<nin(! 

Fi.Hii (".i^h To: Auime Cowan To Country !*,•-, 
■■'SN-'sgol -iNp tuiiv ' ''*■■ 

butt'"" ''""" ' '■■■ "■ 

f r , , ■ • \l,(>, mo Jirttf ——^~——— To Bill To: Red 
I .1 .!!v [x-ople •111! 
r [I Till, I'owitiie \ ii,iim To t J 

WIM d(> [ h 

10 prt y«no tog >") 
From RC 1 help 
■^'oiif Tfainet r., K.- ,. .,re in "M. The hell tefore 1 play Iwcr tan 

r'u-MiieMi "lit he tmjietieheil with yiw' 
and her husKiml" s out loo, l-rom :(.," J 

From, Bill & Dave - Tei K'na,rifi,i' 

\ou'l! make a foin:! 

— — hutiiei' [XTsoii i'lon'l forcel 

_ „,,,. ihjt inier»,iew 

To: Ht, ,, ,. 

I. 11 iw. . -.,a,t '(.ri .n From' Ken 

ll W'lil «■ atoW 1.L1) in T.'i f.i'i.K, • • — ' — p,aint t-. 

, ,, . (un I hall laser la(> 

., ., "I o'^eiseo.,'"!, Hrti, ^ ,, „., 

Ini 21 years old and' 1 ,^„_ ^^^ helt,,," 
1 massive craving. Ffom: Bill 
iltllliS. iUMtt 

isea SMHB BvuminT 

JOB FAIR! COMPmnVE WAGES / FLEXIBLE HOUBS PART TIMi MfiTMNHMPfFEIIEII: ^.,, 

■■■■^'i-i,.' ,, "- •',' Mepns«iiiH»w«*C,«itc«S»»o'>M»'"' •*»"»<»•' 

(',, . .' , , Pi»|>«i«ntimtri-Coneesv,."'' ,i',.>>.m'S 

HOLIDAT IMM-ELOm HOTEL 

MMWiv a mMmmoKt iimix To: Kelly 

„\ni:ii'i,t.'i^ary' 
liiiil »! Il''> toi 1,1^ 
From, Scon 

To t'apiam 

Some people 
think they're cooler 
iha,n Jesus, but you're 
dumlx-r than G«»fy 

From 
hvervKHlv To: &t5tl 

Can, you 
s({ueillileapigori1o 
you need some 
eticouragitvg'' 

From FamiCf To: Kooiantic Man 

Yimrhearttx'iil proves 
you're amano! darinit. 
lovmC' sweet' sentimental 
cannii: 1 receive shnrrv Jown 
niv ^pl^e with the wonU you 
write li'fi.iiev tliinte in my 
head, vtvn,! and hntjht 

School's altiiost out 
and I still iloij't know who you 
are.hul HI wish on your 
words With the next shCKMinp 
star 

Friim: Komanlic 
."Vdmirer 

To: Susan ric 

We've lakinp (he 
paper hostage 

From: The Staff 

To I'B 

See the weasel 1 ove 
It, TiKich It Feel n Stroke il 
From, I'ei Lover to Huilhunler 

Your question h.is 
made me consider my 
■w.itch' fin indehiedioyou 
Ixvaase I see it was a duck all 
alonp. 

From: Birdwatcher 

To I'B Han/i) 

Hey buddy, can you 
Nf'.ire .1 quarter"' 

From: HaibGaltord 

To: Ken 

Don 'I worry about 

what the \'ankeewotiicii ~,a\ 
They are ignorant ol ihe tatt 
thai southern men make better 
lovers, 

Fr<»m: The Hillbilly 

To: Randi 

Would you like to 
swing on a star"' Or would you 
rather fx: a fish'' 

From: Hudson Hawk 

To: Hot & Sweaty 

Are yi'Hj oui ol breath 
yef 

From, Blue Fyes To Da Staff 

Take the damn van To M.ijor 

i.,iM wit ......... • Remember. 

iust let me keep my radio and Htwhitoshi ^ times and a grtvil 
CD's" biEhuiikot groveling Fwini: Jon big hunk ot groveling 

From High PncedHo To: Regina 

fhanks lor the talk 
From: Ryan To' F.nk 

Why iire you at 
Dennyssomuch' 

From: JCO To WHCM 

Die check is in the 
mail 

Friini Hiirhingfr 

To: Bofinie 

How wis the 
phaniom"' 

From Someone IMH 
March madness preview 
— see below Th« Harbinair. March 18. IW4 Page 12 
Hawks' baseball slides into 
Spring with new confidence I- Scon CI«n«M«n Upcoming March madness 
down goes Michael batless 

Th« Lost Word lionFtt^uton Drttrl.tiKfiTtmpk' (a- -'■'■•' i" 
,(,, .,r..i.'..i.ii.i ThrDtai'"-' ' '- ' i»)i-. Huffc Help Wanted: Blue Chip player ■Slime liin* ("' 
HJ 

HvKi ktep* him r»M»|. -mi Irniiiir- 
•ijt tt'fbr- |COIW< 

■„.(*-■ ■Jfcetti "■( .i h* !>e«it a £W1«:|« ■■ 
Oepniirnftl ii tin !;'<"• ■ 

■■B.. 

<;ti«|wwn'" 1" ■'■>"■ '"■ 

a«iMiaiil|:* Mil (('>'«):' 
'Tlir («<:'>ilm-i "'•'• "■•■' i.ia St'- (WANTED: 

Sport Reporftr* 

The Hiifbing'"' ncciK 

inlcrc^ii'vl '>(ii'uli.t ijall 

r . ' ' ..T 

„,,„, ■..■ring niri«a.~ts««>- Bu> n' *Itl! iflfB tlW'X ••"< I Swimming success **«. 'T> 

«|ii:«.iltR 
eiiniitl^ «*■»'<- ' i|",if'k X'MI'lfl '^"^ Netici!.k.a Ttit Qx-'t ., . ^ , , ,:. ...,1.1(1 l>r"tHiC 

■;:. .v.-.itl'l rhf 

- - : tut the 

_ . _ . .. ; ..;_A LI KtX 

I, >ri (K-i iplf ^ull '■"'' "" "" '^"" ' 
, k he shiiul J be iitiited Ukc j>h 
: ...k ,.iri.:rcljvn But ihal' sjusi me Sports Spot ISconVouna 
..... .,v-fr rtl>i.iurii)tfh'tje*«' 
m.p ...uiit tfjn'*" 
tet>™rnt «.ere .<tf it-ially tec , u Jed 
This week's stunipo nJdlf 
me this, reader, when »i- :>«■ ^'i^' 
>e«»h.crhit4Si'Bl«k H4»k.- * ' ■'■ 
.1 Stanlej Cup final' 

.-baitime 

licv'Oi'ril.Tgel 
■ se'nJin>'. 'tiuut 
s^^fl^ It 
tiiiTeir JflJ 
the entry i» 
rani)"tti1y 
le lee ted. 
you havrtlw 
, ippiirtuniiy to 
fe!<ipn« 

SenJ4UCrie>i' 
A Must have ! ! How to be a 

music hick 

-«ee page 3 -see page 4 ^larch 25, 1994 J VolumeXXVI, Number U Trustee candidate questions election committee procedure I K«nn* 


imri jtliiitBwd' ii> SiiiilfBi 


■■ I 111 

iri'irilhi-u 

H-. '■■■■■■■ #«iii*mf*nK(«Tjts#«if And the winner is. 
Honor codes gaining popularity with 
colleges, universities across the nation ■.;i'.'t"i'[(lc;n. 


-'■Mn^' ihf pji .:r pemiit'. 


J(?rrJ M 


ir.et.iujnnr " • ., like Ne* 
Vori ^ 


I 'ui h.11 ^^ ■yj'hnhf n 


Mili.m Bi.'«n, prnfevMir nf reii 
■'■ '" l-'nwMtuJics.wiJht-lik.r-.ihfmrs'i.ifr 
'** thiinhf ssstfm cnnvfv-, i, > ^MidrtiK 
''' r"hr honor c<»tle, u; ■ , ir 
jyrs .mtbei'Hiciry. hi": , ;,. 
T,,.r n,,,..--!. ,n .h.. , . ,,,,^ 
""""- ■ .rt.hjv 
^i- ■' ■ . ''■!!» f Itul 
■'■■.■■ ■ ''irrx-sdnorheo.," Netsch victory could help higher education students |CtiilliMc.OmwH f'llM:]IIM'l|I..MLll" M:- ^.3>idcsj|'nfOio\*nrk 
•■r^'-r the ji li;allri!t,.r 11 HciMci rv;irr3.jte«> 
.irrft!i)\',,.nlj sCTjinp ■ Nelsch page 2 1^ News^2Arts& Entertainment- 3 Editorial-i Opimon-5 Classifieds^ Personals-7 Sports-8 Pi«e2 News eer 1 The Harbinger Teachers, administrators clash over paid sabbaticals Thrt«t«- » pill kavct ti ttmmt tm 
\tmSam'rtt%ay <rffii:ial« iirr 
I »j.ci)iiiJwt mtmh VKiftct*. 
Manlt lt**lty tmi mitaM » 
lake m nitK' mtmiit \tmt vllllt Hill 
th'aomf r.MV'a'MWll m fHf »«<c* 

. -bh'Btfb '^llj'tf* itf .iflii^iMHlllllllllf JHlllHllllfll, jflH' DM? 
in4iK'CU*i¥ ^W iWliWW H 'ii*!' '<WliiiW*«' ■*" "*"* pe» ifl>«:iil» »>n»i»h« ri h' lijfht 

•Ay flf Ciilt»l*:> in* It » iliMf >•)' 
IRIMiaf pwl' «'iK«><*n <<(«>«. Ill (ifU. 

)avwlll»-r<« i«lmnn«r»n.»»''" m** 

■ntil a nttiiinil m Dvmvr' < H<xky 

Ai. ■ nmc <tf MI|M CM* n tii|la 
*«i««ii.ia. MM' 'Mit«tMlta ew'l af- 
trnttet* i.,»|l*K»ii •!• iiiii»«»*i)' 
nmOdt (« polwain. «* wvilMlKf 
•iHtmaluiil 

A fni«(> •<< C< Await:) ixililKiaw 
.4Md.iMltaM'Rcii TiMjffkannw*. 
K-OwMi». MiKitatKl' « Ml (i> im|»:iM 
imirlwiei .« ihr |raitiw| «( (MMl uli- 

"«(■<« Wivi:n<lie»IM|k*M|'l«l>- 
Mctti aailM\ «nft<l«itlW«i«IMiw. 

cui'.i' Oiiii|iM» IHKH'Hllllf'Wl, tuf* ■ (HMMl'd iN ilii-fefter aid i-i I"--' - ■■'■•' '■ ■ 
rf»in«::i («iid lei%c» i 

CiMIlp* .Ml' laMMIKltk *<>•«' 

fiilan •■••I' «n«i ■•« t»t|«"ii<l! •« 

"SiMiilieili* •e«t ile».i:|neil f i«' ite 
piaime (I e«|*iiiil»| llw eipeii«:t 
rfteitli!f*'Oii«iip«tMil'» Stwloje 
aiUciitt tmtmmm ite»W tiatfr. 
tnm'tm tr«.iireh jn imimt** **» ■ « 
a MtilMtKjiI. »«:*«« *«» lB«« IfUl* 
dinctcsaciOMiltaMlCT"* <'''>'«i'>v» 

liliinii|.> 

Spnii(4 |ii* he *ti piing !•'■ <l'^J^ 
Sll*«ii|«»« nxJ AnmiXlc. Mtw i'« 
itM He «■ ml*vmtt m il«e mir >» iJnf 
Mrfami. la liMl csnpiB'*" (ifanpwo 

l«i«le». •to met %m Wl *e 
0:taii*i»S|iiiii|»taiii|w*»<l.ii«m* 
«f ai an tta«. « ilie IX'-fcwIitet 
cMRIMt ami • »mia iciMiiaf » I '(" 
tl«n«. mU iIk Miuuica '<•» i'n»rc 
««ii|ilKaK<t *■"■ ilK ■r**|«*»w «■ 
|H!in*tit*e»»nl HeilmMnihudquf' 
ID !■ - •.. . ■ .■<' taimi try «l«e ptMn 
I,]'. 

.%! tn: IriM III' iht 'laMMKal If" 

i|iiicM IM Ki«inei. Lei*» Haul •* 
KM 'Milt • 'wmiilieT tif *!■ 1 *. xl'i * f* <'« 
ll»;>«i|;IH» •■»»«»'»[ I 
l« I'tr tuJ «'i« l«'»i»'" 

. . i.tWH«hm«'4juf>Nw.i< 
I » u JO aJimiMsioiwf ta«."'l.e»l'e?' 
...id. fc'l'mmi » awiatw* » "ta 
'ifh'inicr t«tM» Iw»«'n the t»i> "I 
-!'i ilm.. ttm Do«| "Ml i>l itevUim- 
iMMK tt •unU lie Rait): »:>(<(«') « > f et 
mt •■••■rt' •■•n *■• »i|t.ai«><. "" ■'f\i 
.■ >«' 
ii'>,lii«.t«'lhtj.il»i 
..ml li'ii M 
ihe. AiTiO'iK •jTRWistraiive .uiblwa;*!*. 

ii r* itiec<i«t<fe». mnpwtm- 

mew. *'mU regulat tta.t f 'I'k'v Thr 
mcie fat'i *ji MbtaiitaK Ji'f twitif 
|ii:<m»ye<|.j» »'at;iiii»'i'^ »h> >*ulwf»'4 ii 
real' mt«n(tert*nilinj ..''I »'hji. ihev 
> 'w* »e pari "t * (wn 
... 'rai*i!mii''ktep'iip 
• imi.hfsr priUPMinai " 

Cimiiv»' legulatK'* ( H.'uw BiH 

'|,0S> Ht(lierl*«cain"W SuttiUta.! :i i 

•i«iU!il»<lanJi»*repila»«»(i'irfi'4t'i- 
ra«l«i«'i»eTMiie»tiy retiumfip *ll vuie 
Kto'it sahhiiK* I"' I* »|)pn'iv«) tj» 
ilie afl'i'»««iiy »'y«rm'i btxrd I'l' «■■ 
(tf'Pi'iv mci'O iimplj t»)' » ilrpmnieni 
hcJd ""Pi'iife**'" it't'M.U ta't Jo «. 
[jtu'ii !*,'« i;he« uhdatiol mtiy «» 
puitftoht a(!viiina|e<:»«»<'»te<!ra«le» 
ci"iBiiiiu»i)',"" lie *»ul. 

••|| iiiniiMl* t*e » ft«.»l l>il.l." »»» 
M«ri'H|.A.i>i»'~«< .•4iTi'ii«ti»il,..» .iithf 
HrK'^'CT ir ■■ 

l«»li. Oh' ■ . ■ 

liil»ilmgil'W|(ii»lai».««niilfcyi*<i<il 

,.1 ttfiattt ftiii»*ef I'ff !»'««. '11 yo«i turn 

• ■ \iM\y te»;lMHgu«i« 

-■.ni-.n."<itinji»-«ic 

i»if'tki!ti-:wi 

A(iirr»« «)» latlufciK .. 
annttir* xofi. »'■ htMf ind p-k.].: . '. 
«yit'> •"' Ai Soitfiml. W peu.CT« I'i *e 
(ruilCJ. »e A"« iir B'v" he Had 

Mi: wevcf . Dmirl ftiKhte. t hwicf I kit '(if the rm'.rrsiK ■ -i 

,» nin|." he w» ■ .-V f.-.i! kjii'ncr is a 
P'mI KKher "■ 

'-:.'i.«'lti Grampue." b» i'..i.«. '!« 
-rvit* of DttUCT W'twUln't hf' Ai 

. ,„ ...... .»,.1,„>J,. r....i ,r.- Ailhc Hiianen ■HuiB'jai.irji.BiKlafii'Uyearii 
'LKie-ftmilli'P) 

SjM>alical» have a 'li'vng traJimw. 
ilai.inf back to Hjrviud i;niv«sii) in 
■| S III, K.MhK ptiinb I'lii. 'ITw »i'irtl hi* 
ri'ite. in Greek ajitl Ijim. fiwrniimg 
Sat>ta(h It seventh It <s usually in the 
if veil ih year al a univetvity thai a pii'. 
lesJwif I* elif ihlr lor .1 \j!hh*itit jl 

PnufeiJU'i's viv J ...itib.iik'jl 1^ ii>1 
tun «a gmncv n'-. .i nt-i-r.'u-. mvcw. 
menl I'lf (ime and energy in mder to 
ftifttW' leMarch m » paitit'uiar .«'«■. 

■"Betn,g«'ln^.l^^."' ■ .'■'■"■■' I'veneri i'lCkf'dmM 
l:! Amen., .*i 
I nivrrsity 't Minnrsnu her ie«fii"i te'tei) Kveral humlrrd itrtcr'i irom 
wtimen • iMnwi chililrrn 

"AmiencaiYj tave a great inakr m i> h. ' txx . meMhciiiitrnb . if the nali<«i "k 
tunireiiti/ens *h>i'>.h.ivinj;kiJ*.H>d 
i*h.t\ n^ir hiiv'ini: WW A curKTrn 
CV'O, abi'iut "the declining hirth rate 
among Itie nnii*t edat-'ated pan ti*' the 
ti«ntty,"*ev.iid 

Slill. M'mr deirat'Ii'irs «■« .vlKhati- 
caK as heinjt uieJ louitien as a lutra- 
iiieperk 

"Part ot J I'onii'acl a profeMWf 
makes when he sijns up is take a year 
oft t.> retifih yimrself This grand at- 
dilum was h-m sshen profeswirs were 
w\ifking I'l. 12 hours a week, so ihey 
didn'ihavehldcksi'ftimefiK'reMarch," 
Andersi'rn .say i. 

•■Nosk. by and large, they are en a 
qua.sisaM>,.intal all year riHjnd Inycur 
bij! reseaah universities average the 
innttictor Itaches three m (our hours a 
*cek."hesiys "Thenumherof h(»irs 
profess. ITS leach has Jr. ipped draniati 
tall) in the Usi 1 5 lo 2(1 sears Ptife- 
s. irs are getimg as* ay » ith murder An 
eihiis ha.s grown up where you get 
remard^H '." '."s?* ■.-'•h.mdsstiimp.ntK 
f.irleiK: 

It V ' . -. old 1jshi..ned 

;hen s<'ime ot Ame'nca's top iiiitusii'i.-s 
.ire goinj ha»'"l i' ■ *r tmiirr . . 'i,i.u-is 
Riuhie >shi.^ ' husmcss 

has rejlircJ i.' ■ ^'i-' '"'>- 

plovers time oil 'oi f»-rsonai an.l pro. 
tfssional cnrithmeni thaioflen irajis 

,....,,_. ,„.,,.., ..,.,, I,., ...v. IS., itaiirk 

■ ■' ' ,/., I, . \ kv I ■\!Tu":i.'an 
1 .pu;ss. Bank i>l A.mmca." Rilcta* 

sj,ss 

He atkniwledgei sahh»tis:.iijs can 
fie atwued and admits this sudden 
piiliCKal pecking at an't all had cont. torn page i 

jlX'lM 8I.|M!K:(IH of llieilB'HtMMlli 
''s.'impenMte c.mmuiM'iei . '.(len 

.■ !., iim^ceaMP ia<e> •«lc«>llr||es are 
kiK*4 Ki raise iwtwfl*. 

In*hi..«i. if [he «airpNlil<i.ilMtc d' 
Ike ttm iH «liKai«'« <t<*. CMti ftiwll 
waiM ht htrnm iMtt aid i Bimil h>n«««> •a«iedi«::< lliM m 
tMm$ Oat Mil ■». alt taHMl '•» wne* 
uil'if*. mm Wmam d •« lfci»» Cmn- 
fCtillctf Itiiiiil i|i«nl. 

■■Moilfj n"l««iiiilj' •••■fded'bj (he 
apinmiiliiiMl aci M <ils<) Ihmaiib re- 
iiticieil f nuMk tiiMi ilie niMicia Stale 
MosiiMl iwNiiei.(iwn'ilKCi:mBefi.'r 
t:« Cnwiininiy Adam." '*' idmer said 

HC' al» cifilaiiicd ihat ti-ytmg in 
d«aie iKKM' iMc mmie? m»M He f «ii • 
'iMlel tmi |t»« all' *e avenue of 
*:i(»i«mieiii 'B 1I.W' muc* lo guess H. 

Htfkjn* 'Wll reiMined idainam 
aMim 'ii« '«ime»s al. ** Sen** pbii •ujiiil mm ihc vttrM pmtma$t ilit 
liMc s|)enifc i:»'ediic»li«»li».<taiineJ 
fnm U pcKtm iti » p««rni <if es crs 
M d«:illl»dliim«'«>ie''n>i»iipM.n/ Edgai 
yeait 

The Nrt«h |Ki|)i>iil. which calb 
f >.» an incnesM in iai.a..ta> hitM mOa 
fin (n:» HepiNiean* mut nenKKril* 
alike. 

Htjfkm.. clMW dial ilK mamtt 
• ill only «««i the affliiem m4 *e 
privalel'y -(•wiMd lKi.Meiiie*. 

GaiT tiaci iif ihe Blt*f(tfivm- ncif preK««"ice h«> yet anothei v le* . it 
ihr Nrtsth pn ipi'Mdedui ali.'mal spend. 
ingplan 

"FirntolallyouAwthaveloinwy 
ahtiut Netss-h spending rru « m >nf y .m 
educainw if she were ti,iw in Ihe gen rral 
eleciHin in Ni.'ivemt)er,,,the tlenrral 
AmemMy inU never pais a La* in 
Cftaae." Mack said. 

The answer to »cln'««l « not ni<'»e 
money and hi,gher'a»e*. hui innovaiii'm 
Ml Ihe part i,i( the adminutrators ei- ■'We (USI can't go .lui and rail* 
i.ucs rscn imie there's a pnihlem." 
M,iili viij 

He at s. .added Ihat fMwermir Edg!» 
plans on spending $1 : hillion on edi»- 
cati. >n m the fi stiJ year i,rf ilt* which 
heginisin July 

While the SI 2 hiilnm is iniended 
fot elementary and secondary educa- 
ii.w Edgar ha.s a plan called l<ing Dw- 
lance Mucatinn to provide commu- 
nity colleges ssiih things like videw 
ctmmunications and fiber uplia. Harper expands as Building L 
opens doors to students, staff »f.»l,l'i,nfs 
■'C«H 

.„.J,il't! 

Cm 'tMl im MMir wi'mU he m> 
p t mtm «iiMt€la«i«i ■laMii^ ihaee .in WMhan «M p<'"|«x'iru »i ., A-. ..^„ , ^'s'lJipiiir-tv 

Itnasy 1 'i. hwit <».«.»"'i coinpieif t! .•' 
ihaiiiifie to January (here was ^l' 
siifflie plumhiftg jnA eletii^al w "s I Warley rtapwait. Dew lit ti*- 
March 25. 1W4 Arts & Entertainment Page 5 
No need to gripe about 'Grape' IRS CfltMIt 
MmC*C u 

•■tfc'tC 

me«ull> i 

Aintc.il-r"' 


r 11*, UUK ^ '•■he. hihTi.:! , ■•" 
. 't-n ilielieik. mwiwob^- 

■•.l(f!lll'lC|«»I»*"''" 

inci !■ nJ *«•* t)l*» «*•»* •: , 

. t«ii iMi Hie tmttM Uiiiii' . »<»>" J f* ' 
..'.nil'' tiM iMin. c<imiii*trtj. m *« »KtmM mmmmnM.w».. .» ■ • mjifit 111 
,€it»ii:ip- !'■ ■ 'iTvih .hk hf'^nf rti, ■ 1VI:|^ ©Mij. Iltarl>iiit>. 

When i» It «lu») in » ™r • hite rv.ir Nn. > otnli! »I'V (if the vrin.ll fttiiiii . 

vvKir nhiif vh.«> There >* mli * 
ih.re.li "I Mi.'Vk..inil itie wejihei n 
imui; '■ '" ''""I? ""I 

v>nit " •'■ ^f"'''' ^''^*' 

t..lN■H^ \^h.i[ ■.::.'■ 
l.K'l *hcn Jir<«in|.- ■ 
I ..iW.iJ'. .in'.ti'i" ■'■'■■■ CD singles for your not-so-compact collection Iiicii hC'Mw (■in:fcnc.».illti«l»r" 

■..iithirtidllHefall-i!: 

\i1tili'ilitilllN> 

..!•;.. i.«f. I. rtlii'tu^ ltj» h lU the: jJi*! ^ 
.ThtPr'imiH' 

t' \ E t '-~ • V ■ V Ihr 

Ill«:*(l»1''l.->1.. "<*f^ »"■ 

"■".-■ ■mi«i' pi(i*i'*(iJ'-jir ■'•"•"■ --r ^■■'^W■^iPllfi iilfiTiii 

■ ■■.. jn*liN" pv^lwfn «>f rmmit amp: -Hrip/ I***: • ■■Jltltih tb^ 
/iiinllk- B 

.1' H,»II«iit'>i.» nu-pri"T- 

,<i,r^» "Cin'i W'f Sill..' .1.. l-iu; *.'iti 

I [It- I tiTwnhiiirt^ — I"'' 
['(»H Mlunliv Hi'ion^ H.-llv'- I.aiv.1 Dr 
riv,fK.ir:!V.ili'ii:- VI'.:' -ivni '^ iS"^ 'H.I ''! p: inl 
SSr RPC'I : :^i.l '«.'■■"■ WHCM's top 10 spring 
tunes starts Wednesday. Maich 30th „ Ktmv TiM.- VQi* OPEN HOUSE 

■riuirsdav. Apnl^, IV'»'» 
■(..:*>o:imiiter Center ji'tiil: lis! m ■ h{- I: iiri'cTM'l'i 

Editorial The Harbinger Holding events in Building M 
would benefit all who attend 

The final ticket fbr the Peter Himmctman 
ctMKcrt was sold on Friday. March 1 1 After 
three weeks of ticket sales, and months of 
plannittg by the Program Bi«rd. the Harper 
community has resptmded with enthusiasm to 
a Harper event. 

Now. however, there is just one question. 
Why wa-sni this large of a concert held in the 
Building M Gym? 

Last year, when Danny Glover and Felix 
Justice appeared to celebrate Black History 
Month. It was held in the gym. Due to the big 
names and ihe appeal lo the entire community, 
a larger area was designed for an event- While 
it would have been coxier in the Building J 
theater, the people w ho planned this event 
realized that would get a large response. 

Now people are going to want to dance and 
move around, and they will mil be able to: 
there i» no room in the theater. 

Audience members at the Jimmie Dak 
Gilmt>re concert expressed similar concerns. 
They ended up just tapping their feet, instead 
of dancing around like they really wanted to. 
Who wants to be confined to a scat, unable to 
move during a concert? 

It appears that the .IL^-scat Building J 
lecture hall/theater isn't large enough tor a 
sch*K)l that boasi$ of an enrollment of more 
than 21.000 students. 

Why shtHild students he conftned lo a 
theater instead of being free to m»ive and 
dance tn a larger space such as the gym? 
Shouldn't Student Activities be given 
pnority when planning events in the gviri. 
itistcadof nt>n- school related aciiviiiex ' 
Would wc really have missed one more Iwiik* 

show ' Looking through the eyes of a Southerner V r'W 
r\i\9%«^ Editoriiif B4>ard Vljnagm^fitii.iif Sf>'«sEai«(« 

Uip'ut C-utkv 
fmMl Mmm Krtnflh-DlltaKl^ 

OpH* 

rjitil> lem 

Dwi Ri man 

''K.'un.Ytnini 

Opwi 

...SmjCttm 

. . . a%i.^..' — 

jfnu pfirai 

.SaaMcHavte aidmii''' FoMcciy mcoRtct Kgnmat Man) 111 

&m pDiifil^ who 
tivr m Ihf iB'Htti" 
ere pax i>f the 
I'niift) St«M 

fi*:»'fvCh* Sixiiherner*. 

S« I , « • WHtaJpil. ,S< «u*era -■ 
t ta*e ifcemal myietf ftr mubir' 
«llo will mliflMOi WW ««> It* tnjih^ 
jilK'Wl Itvmg l«ii» ilw M.»«i'[>m'n 
IIM. 

CiiilTilK' 10 (»:l|»l» Mtel. ■•( A' 

tmtt •<«■ th«» • Urn wt • 4»ii I- ' n • « J 
iirppnj; ID *< hritioi h» (»«lr» 

Spnikini <J( tnmti. I wal ;w w 
lm.>» tJicfc iMi'i J l««iirmjde-mw>n'' 
«hiB* dniiUeri' mO'0>'t»K 'i tet y»<I' 
S,< .til t# 111 cm uttonl to bti,v ihe 

litfiBMif *«*«n«liiir«H>* le«."«i itefil*"* 

I.lfllCt». 

S<iiiiilwii«> *' life i Mwi of in- 
Imwliiif . But II tat e*<:i)v«l « cf Uie 
|XM. 10 yem%.. The t)«<iIier*nt:l*/««- 
il)r».ii».|»» wed m amry ihe malmt tkm itiM wf ■ ve imtumJ, *c imly 

■ll«n> fir«t c«i§m n» nam', m •hicti 
CMC •« itei put « *■«« •<» ^ '■■"■ 

BIWIIJ' 

In mmy mm) Mas. the bigfe*t 
comn*'«ln.w mci the (ait dttinJe his 
heen tlw ir>«.ilUtum ol imlww (»liiml»" 
i:ii|»<JflMncin 

l(emfm^ff" ■'■■'»ltj* 

vnf t» * niP hyii ^'i .i ♦ ' ""'.''' "• *"'* 

• ir.i "nr nunytf htfjV 
I ifdliouMhil 1 h.lJ I.. 

-.ijTi ■:,.ir.:i.i Hi ihe Jiirk 

W'f put tay-wedi in our mouih be 
tjUH- *« i:an'l ifl'on) ti^'.nv. ,inJ bt 
c3u.se we fiimk thji n ■■ 
M^tneihing between it»t' ■■ 

Bel If* c II "I n.;n. Kvme pe. tili- Ji" e 
MiiiMttimi: iithei t)un i pitkup w"ti j 
)li>K|iiB han|[m» inm Ji rjtt 

Yen. il cim My I »'ii.s om:e the pn wi) 
o»ncf of ilhree-mile pei-diiv. no-en- 
pnc-w.irk- needed pig He> ihm pig 
ne*er merted * lunc-up 

Wlwi many pe«iple miised >»« the 
niMnvt m:» all «ve» the vuih three 
yomagt). lt»«»lK:>mt>le.P*»'iplelW'nw«J 
twilduifs Hundicdtwete inniredTV 
|wli«ecMl*'t cimtatn the muyhrtn 

ll jeem» lh« a pnnilar vf unity 
I aKing that didn't disc«i«tiieikupt. l<iiiii|f»e»ydiiiit « 

letting dtvnk The' n<« .wly Mopped 
•hen the ^injfei jgieeJ lo thanfre the 

lyrK\ 

\..v. ' ' deiemiine 

«heny..u ' ■ i.jpanotthe 

counirv thji i-. JubbcJ "iheSouth." 
!;«,* at people' vyadi 

It the yard has more tar p«m than 
gra«.ton(!fali*ljitn>ns.you*veao!.sed 
iiker 

And it VI HI happen lo pet loM. 
plea>e Hi ip Ji a g.is NUti.m and »k ft » 
B.lly Joe- IJUTJ' Mike- F.irl K.n He'll 
he happv to point y.m in the rijihi 
Jiitvtion A\imptr"overyi«HJef,"jn() 
ih.tt >ijv, I reckon." anil you'll he 
baii.mtheioaJinnolime 

Once you make ii ro your deitimi- 
li,>nthnTi- ''vihencatinj; 

althedirr'- ' luveMhei- 

• are fc,\ti ....,-. ^ :..i- ..■ tw picked up 
» ith a hiKuii It' * cJilled Mippin* 

Y ou « >p iha leliovcr f«id lufeiher 
with that huiteted-down bistuit and 
f>«>l , in«.t«ii meal *ith<iut i»iii« cut- 
lery 

I hope ihe« tip* will help yuu 
understand itkih: ahoui the Souih, Un- 
til next time. "Y'ail come back miw, 
va here''" 
- - the I UrjwiColk'gfcaiTipn-- M .inrminit\', pitblistutl wtvUv throughwit 

, - . 1 (irult>»,inK The paper l> div:iibut..-vHrooto<illstiidfiil>, taailtviind 

,|,. pu,|H*f L- to prtividf Ihe Hjiiper aimmunity w ith in.lonMtKm fx-rtauwig lo the 

I'lnmiinity. l«lln»PtoJkv 

a « al »cutitf mmim. S*«Mtui» wai be wtthheU uixm requ«t AH \mm are suh«t to ettitmg 

Adivwftiiiiiill 
rrimlwrts mi sen-tas advertiiwd m IV Hii*njfe'a« not iwoBsanly endorsed by the editors of *f IW". 
not by the cU!^ ^mMwUMMm or Bom4 of t>im*ot». Inqutnes shcmld l» forwarded directly to tl« advertaer, MMcli2S,lfM Opinion PageS ] xtivism really is strictly for the birds DKlai' mtOi "tit 
ieti 

••■.IT'" - " i MWtt. 

IMMM. 

"'•" A ttltf *•<« 

\tkmta m «Mi|li • fmmr •■)•* 

r miNlf ''■• tMlclMil luf tirnti'in III ■ JIM. I tf • njniptrt . * 
IM «;tn»l» (<■ H' 11. . 
MM llittr lenffK'iiw i<ui«« li 
ttm aiivailiiitnafftttixlir tm ■ iMlttltfiMll'i* 
Mm to cnmUk iMp |MMlir-Mnl 
ht» ail BMHieiit Mi» I Mt •» till 
tticm. am *m En* i»" *»••• ■""■'^ 
tafir •■• (<•«*■« Ban*' ■im>Him 
itacw »**i«iiil *■ ir*t <■* tane •*» 
IM'Mfltllh»llliai|ir'' ' 

tiM. BmiIn» ' • 
lMilieii"iiCiwilt1tlll.t lit*"" " 
IWi'iMlltif 

'TUff' MM* llM .lit »•»... 

in ail «lfc« «» ■««i«i«iii:i*»f '•>"« ■•• 

•fg •«:>llMllI|.lf<:4ll:<''' ' ■ 

!rc«<iWii||iiMii)M' 

(•:• mam ft* tHr %mt il» Whale* «*le. |»jim,«l«>iii «1 «• A mnmal mm 
wt it «|iiJlty nJi E MifcrntN tximiwin 

iltwaioit » ilK iBMiili III it>ut tn* 
•MCilciA "ntri irt locimMiMi (•) ■!.«. in Crm !•«>■- 

' ■•tnn'>on«lR.itM|:(»mniI'Mlt 

. rtpjwil liliiie » iwxm tl>e 
1 ,,(: m littOKl «M e%«i tapiieiwJ 

tl |<:»il«l«llil'plcl«IBtM''' 

t)linwi!*r Vi<*i(im War BtHMtmi 
ii»«toi«liliii«i««(vr- ^ 


llMC pifllt M HM <■)' UiMlf ofcnnciliuiliMii*"* iif'i «jM* Mir* Ut% m mmd kit «hN Mc tm ••inifiiiiiinin •«■■»*«•■ 'n»j'«- 

|ll«,llll|: ••»•••«»•■*■" "«»- 
W'llM'ltavt « IKKIKiil mr It* wMr 
kypiiMlWIi- Tktf Mifcm itwu Kleti* 
»i< Mi*tll'> wd «* ■»•«» '«"•«■ IWi 
■ntf wmtd pill il«' MC* of' Ml aaiMII 
Miar lilt mmit *i • Iimimi. 

WWt"(if «Wf li« walrnii »aM" f»'*i::#lf Iter'"- 
ciirmtifi:*lc 'i 

III 'MM mi' » mtrw?' •< ««••"■» 

•'< » ■M".itM|llitit'<:f«ii't)<i<|k'MC I)* 

nc«n«*i«we itar imh 

■"i.il. «(HPi:«* WJHW P* f 

ilwiiiii.)ie.,te*(«i% iMl .( miirt ii» ol- 

ttiir U«<:ili9|« •'.■•M wrvf llKrif piir' 

|)lMfiip*ily*.|iaA 

■■I ilm alw ««» I iMlikiiit.. I" tl 
•■iiNcf ' wc' 1 iomHi Wbtid 'iM' 1 ^'xt*'' bo vow 
SECONCWNP »«£ SIGNALS 
il^«i3fll|r iiiliBiiiiii T^~Tii ir" 3 Letters -or one student. Harper a chance lo get involved with others tmmt: I ••• iii«»«««rj' r* ifcr Stwlmi I'f « '- ■'>'■■" ' ■•■■■«">l ' ^arkini: Miu.it loii finors adminiMr;iii*>n and I'acuitv. not students 
Ti>i ,_,-..-- _^ ,i_ 

tetadiM i:»i* jrtui* A|Mlli)i Ai»iHH*«'«l»««H'" 

l»«rr,*. w.. 'S FKH .11 Hiii|in (".*(« 

ri,«le( «jv the* i».F'' ' 

*r .init«it* l.>..:i.»npli>» J*''. 

. . :,iiimj[ yt«ij<hrrn:(fyi t..i.iU«(« »(Wi«ikt •h "■" 

nill|ir)iNKIi'tal«(I > 
1 tM*f «»en .1 pi«-liiil» mukti' '..•"«»*»i»j| 
I IWUt «i<i> w. vltrit MI-lllM ID • " ' 

|n4i<hm'' 

It 
M> iiuur\ A«ii>lwk«ilt 
»-l<jtW t ''tOt«hfc'«. 

i turn wnlttmmf fecllil|».ilic« 
p«ta| iMi « l|w|iirC«ll«ii«ctiii- 
m- Wlir *i •• «iMlMI»ta»« »' ■ hjvf 

[ff, ..'..Di.uMpjift 

(■■■Itilll Iteit iJr» jit »(».Uii. pUf «<" tlK 
•hMltlMikMM' liavtaltii^'.te'ii*ir'Mil' 
'~:,I^i,-,--ff Ihc*! m* 'id- •» |« prf •»* i»J :l«* •«»«in» SiKimiti wxiki 

~^":"'" ^, ,„„„• ^ fc^ »,., , MM |««c. li-» tmiiiK . inf.. nmm mv» 

M Ml .i.iiff. fMiilit mlwlmimm Wli»'ili>'lii»|*u»*«w|*w 

lliJ.iaiM« 


:i nnlil like i» tc irejiiai 
If 

.. it nwjiiU lie 
Solf. Mi|Mfiir«i' 

t!MI']lfiiM MlllBf 
Classifieds The Harbin{!er ( HelpVVantedJ [ Ejiccneni FI" income 

DJ and M-iup p«>'.iiionN 
iivailiihkv ("atl for inter- 
view 4 ^X 4168. 

Ttxumany hi!l>* Need 
a ji* im:»W* Make $8 per 
/hr. guaraniecd. Join me 
and my Naiional promo- 
lk>ns Co. and start mak- 
ing the money you 
rtccdtomorrow. today. 
Call Davjd 882-3002 P ,■. : --- niy home. 
M, ^' minutes 

from Harper .^97-7084 

'lype-All 
PniCcssitiMl 'l"ypisl 
$2.<M> Double-spaced 

page 

$3.tM) Smgk'-vpaced 

page 

Page: 7()S-5 14-7979 )^ Services Offered 1 (Lost and Found Lmt 

One diamond ear- 
ring with gold jacket. 

Wfikiing valued al 1/ 
2 i.ual. Rcvvard of- 
Icred. Call .158-8576 


Man your tiiec«ss at DMry^ 

•"•••••■WW"*™*'"'"**"* **"* ""««" '<*•' !«"='*■ =«»«'« 'fl>«i>(-|.l>iii|'iy» in lj U jiii i li ■••■•mma'nai 


DzV?/ 


W* re »«r«ou$ 
About tuccni. ■ IJflN ' I '' (113»9»-«5S0 (7IM)tS3-: 

■ • INOUinC ABOUT SCMOL*R«MII»S • ■ 
■ 
I 

I 

.1 • • • Find out 

What's up 

e a c h w ^ c k i ii 

Arts ^ 
I nterUiMniient 

Only ifi the 
H a r ^' . . .4 e r NHM CKH MMK mflK • NOFFMAM [ST«m, UJMB 

-ISS4 SUHMB BmoyMBn 

JOB FAIR! 

SOTHIf . IPM 2 • tW 1 COMPETmVE WAGES / FLEXIBLE HOURS I PART TIME POSITIONS OFFERED: 

CH>ri<-"i/Ptione HeptusenlatwB? • Concession Stand Manager 

!'iin>,'. Xit; m-n fn-fi • n,irt..mlpr>-, • Ci>ncc,s.l,)!i CiShiefS 

FULL TIME POSITIONS OFFERED: 

Mamlenaoce • Clerical • Some i,w>cession Poiiliuns 

loii Fan Licatuili 

HOUDAT IMM-ELOIll HOTEL 

nSOOICT J& BJUIQUIST HALL 

Ml W»l Hl..r Boad. i:i3l.i.jntooi. ■^Uxat^l atj» and Roul. 31 mraiwBW wax be coiipwcTia>. Take the 
/^ Train i.iki 

!«» tirbl .(It.T r,3s' 'A 
'A 

■ A 

■ A 1,1 1 ili-\<iii|m»"nt 
■ jiul niirsing 

utiij"'. l>fM liy 1(3121 S09-33M 

(1>1 !K.I ■ 


\U /***' Mardi 25, W4 Personals Page? 
fa: M 

Tliinlisfortheheir 

>K mt. h,HTiewori I owe {' 

turn P 

Fo: Km 

I nifm you playini 
)mt\ your pultMnng 

From Tile Mapt 
PS, 1 hii*«t pictutei 

My One Awl Only 
You mesin all Ihi; 

Iforld 10 me' Thiinki fw your 
ring and wppoft' 
!.»*«: Chns 

fo: Everyone 

Drink tii Irwhsong*' 
^rom WHCM to Kn 

Neumjin — I'll do him ' 

iTom l.tnc 

|o fUish. ChrnfiK?, Mjfw. 

IS 

WsMch <"HJI lor tni'iklK 

h«Mn Ritkfr 

|tv Honeybear 

I couldn't h.ivi* 

ghl 0* a hclUT ».iy lo 

i-fHt ihe weekend ihjn wuh 

From: Ryan 

K My SiiiMliiy fiiri 

Gtm movie, huh^'* 
From: I uM MiK-htne 

to Riindi 

Wedidn'i knom il 
)fm buddhist practice to 
cule people. 

Frwn" Everyone F:l« NorlhwfsU'ni Tiv Marty C> 

lcll.)i' 

fee:* piHt iifte 
rendefed. 

From, t-j To HudMin Hawk 

I'd Billiei' hr ;i p« 
From: H.O (! 

To: fcindt 

W»iv : '' 

yjwrniimie tik<" j ,,, ■ 

From: Someone Who 
Want^ To Know Attention." 

The white, anglo- 
wxon. prolMunt. m,ilr club 
needs m official sptmwr S«- 
R van Oxter « Tht H<irhno ' To: Captain 

How'* the phtiiH:'"' 
Hello'' Hello" Hello"' 

To:l-,vci>'Nxiy 

in was *"tlumhi*r 
t'l.tri iri'Ktfy" iticn I wrmljp't 
!x- licrc at Harper in Ihf lirM 
ptiice. To: Oiivij 

Go (or the eiirlobeH. or 
vice'VeiM? 

From: Ctah 

To: Madman 

I wat more 

wlOHslted. but not {|iiilc 

dumti^truck. To; Dmt 

The Hartey will he 

iMvonEndiiy. 

From; The Major Made in 
the shade. Tc R>aii 

Aclu.ill>.(iar> 
(,'f>ilin* i\ quilc t'n\k> 

To; Chronit* 

tKm'i forget the Jeaii- 
CtaKk! diKo. 

From; MO.G. 

To, Da-I'Veo 

A RcpuMk-m on 
itruf;'* Oh itial'^ .1 shock' 

l-(om: IS-,' To; Miiria 

Here's that pervonal I 

pfoniiiMrf' ya'. Where'* mine'' 

From, Ken To, The Major 

Prepare for demotion 
after the paint jx'ilel war. 

From: Ci,l 

To; Peanut HuittT l'.,iii\ 

If 
:llfl ; 

Krjrnei 

To, C„"lj,>h 

Where is my b«:sic 
tminee'' 

From : The Major 

Dean l-amily Reunion 

OK. Emily's hnnginj! 
tlie piiiilo lalad. Manha ihe 

jrlle molil. Ray the weaponry . 
and Tom the timmo 

Veget,aruin'x suck' Eat dead 
animal fleiih! 

Fiwn: C1»h 

Si-otinihlxijipipe 
moiic rule*!" To I" J 

I'm dlfipiriL' Ih.i! pool 
nnht now 

From' Alex's Dad To: Candy 

A (Mper kisN is belter 

than none, 

from Hij! Hud D 

To. Hurhm^rr 

It's called 
protrfa-iiding— look into it' 

To; Romantic Admirer 

l-ove IS a rhythm of 
two hean> hediing. [xnindniii 
out a message steady and true 
Will I ever cet to set eves 
upon you'' 

From; Rom,anl!c Man 

To: Bourne 

Don" I lnok al iis like 
that, "t'ou're tiiakiii}; us homy 

From: D-(n,ns T.'> \ M;inless l,usi fknldess 

Let me worship \ouai 
your teet aiul then move up to 
the curve ot vour ihiehs and 

end up nii/:?1nij! you neck. 

From; Slavi:shly 
Devoted 

To; Randi and Enk 
Lay off"! 
Friini; The Outsider 

Quoie of the W''eek; 

"FverylMKiv's seen 
my r<K»m." 

-Candy 

To; Birdwatcher 

You'll know ine by 
my moniker. Hudson Hawk, 

From; Birdhunter To, Kelly 

Happy amiivcrsary 
Hint #?- It's tor lis to enjoy. 
while we enjoy each other. 

From: Stott 

"To; DIa Ton 

Ja Kix'ha Cicbic 
From: Kryrsiu 

To: The Major 

Kill' Kill' Kill' a>ps' 
Paini' Taini' Painl' 

From; Clash 

To Everyone 

Why is she always a 
/tHiloeisi. water hiteh m all 
ihc movies ' 

From Madman 

To: M 

How about free ou/o 
for the Sam's cu.siomer'' 

From: P To' .ler Wh.ifs wfon!: with Canada ' Hveee K.il To, Swan 

Just maybe this is 
important enough to 
remenilxT d I ire.ited vou 
the way vou neat me,,. 

From Birdwakher 

To;R.(MlK 

I just called 10 say... 
Oh well, maybe next liiime. 
From: RiMiR 

To: Candy 

Sland the l:iith. 
You're on the road. We're 
haiiftin' 

From; Big Bud D 

To; Birdhunter 

Vot so 
irit IS 

>■> t'l 
,tiri 
liiiil'u.i;,,, lici l"i'. Ken 

Deiv 

\l,H7 IS oiiiv IVU II « not al«;i\> (xivNibte to d«i e>m 
Ihiiii; \oii d like lo do Iimi ni;in\ 
inlrrt^ls. Imi lew hoiir^ in Ihr du\ 
liH> lew weeks in Ihi Urm torlii 
iuIvIn Nt>flh»e»nrns NuniimT mil i*nt's \iiu a ihame lo i.tuh 
«r tfil ahi'.ul ol lh« name >oii 
„ a a lull viar s irtdil i" •II Norlhweslem nou'II have II made 
— in the sh^ic 

Now url a J^-ptTVcnl distoiinl on 
even class mmi lake alter \*iur lirsl 
il.l.>s al Niirlhwt'surii s NumniiT 
V-ssion II •> a smart mou. oln |)hNsK^ or a laiit:iiai:t in for iiiorc inlomialion. 
iir iiiiir Hii k« \llrr a ^iiiiiliKr I XtMI-f IMIN M hp S'lritimm'm h m rx$mi ii:»i»i!«.'niiirtiiin Htwimciiiw mdl iiifi«i|iiilim« "l.i, WK 

What 
Ui-R- imi tilling 
• 'ng lot 

Friday night"' 
Fn>m 
Paul.ihe 
M;iiiagcr 

To: R:iiiJi 

Yuu got 
kicked out of 
Denny's'' 
Sports Spot winners 
—see below The Harbineer. March 1^. 1«W4 ! I i i 'i in II I ' l I Il l ii i i i iiiaiM ^ ^ ^^^^ 

Page: Spring outlook looks impressive with 
Hawks' baseball getting aggressive IiMJofn f*ffcilii 


* *«« ■' f B 111 i V' ■'">.\i r "■ HffWiiirTiwiij,' Word for the week, upsets 
word for gamblers, regrets The Ijtst Wnrd -! r.niir^p m 

Ion Fsifuic^ ■•njls Week in Review — ncaa upset 

news, Jordan sings minor league blues ScoMVoung -'. hut tttink 
tl»| - 
I* 41 ite fiBl ihii This week's S|V)rt\ Spot winnrrs 

JOSE DELATORRE and DON THE IDOL' LAZO is.*t tcmnrii TIISI OnDecim -• S*S6l*tt SQfTBALi mo*Y ynwcw atwDw ; iiow ci ff ; nicswv ' fwmy i tmuhspav 
jj_ fi'ii TB,*C»t - '^ •*™» CI5 "'""» O Sports Spot IScoMVounQ \ 
(•, 


.:■:: JOSL 

>0\ I HI- the Ki%rh.ill season n,w\U- nt.:" this. tnr.f jnj ^jjiir M chiinnf I 

V I, *ung . l:jyi JUt .mtl sfH ins [■ Jiu <r. .ii 'Ih.!?* «" rtrk i.tjuti/cr. mm kUk f*. 

WISim laintf Hnper CbOcge f Special mock 
I issue of The 
Harbinger 
—see insert 

Vpril S. IW4 Women's trad 
team off and 

running 
— see page 8 

V. , 

Volunu'XXV I, Numhir 24 Adjunct faculty votes to unionize 
Three-lo-one ratio gives part-time 
faculty right lo Drgani/e, bargain 

K«nnB«h Dlltan* idaap m» le nghl) OoMd CamoCM. M«iiKim 
CaHi g i ' Atlunef foci«v ufwnuaion rata Administration was reluctant to allow vote lUiCan '-»"■ rtiiiniieif eiii(>li»y- 

■•inkiiil i«IHMiifel|l' ««' air iMkii*' ■ii|*i9«et wrrriK -. mphw and tt < < " 

H)»1M'l«tett»«l»«>:.»>IMI|MMl ■■<»■* II I lil i l i l ||ifc=W»*»ll.al VI 

■MtelMc owpk))!!!*! ilH »|ip«nunn TIcaMalltiMliMf ' i 

•:> voir MmcI' : H'lMa ll* alniKl. fw tolkwcil «iipilHi<w*'iR & 

■ll|llH:HM«iMllcrii>liiliUuc. itirl'ivi'i'i ■ •- 

"WtiiiiiMtiltii ikey MilMTiiety » h > •.'(<' - nj t|-i.tl'-. 


iMrr|»(i(il'iti«daii«!tMiniiaDiMie iiiui. lni:«i.« .rH/rirvu in. 

Ill* nwito I >!' (li|iMa iiaai*,* laiit c*it mi iMK'iimi ilie wur • 1 

D»«o fh..>mj», tpAiBipM:* *■■>» *• »«» |mii|i>"" m| »,iii...i .*»■ .*,-'■ 

iKltiimif.ii'uli'. jii<)i|«irMtiitf - •■ iimr im«ii»rt:i 

ji •« rrlri'iiin' JKI m Itjii-f • ■.tjltjiieliwi.>r 

M»rt»p»"Mi!'' >>«»« itMiffitiihi-fiiiimt i d'hivMiiifwAtifil'tlC) n I »hrH jTiini."' 

in Itit Ull 1)1 l<Mt .rwi (.i,i'iiliyn(!hii .111 rlijjihif Mcitint r.ii.jnllvi'uiii!.n iM.jwnl.' 

all th, >M. .Jctincd n. .idjum-I (.ii'ulty 

" *■■""-. IV'pt-iiUmi;on''v ">■-" •* 

'k)«hu'lilf».ti." 
. ■ ■llirrtilin'ttn'u!! 

lUillC 

V'li.itt isiiJ il-uil hcrwecn 2l««d 
^1l«*:id|UTU'l l.KulI> mrnHvi'scouklN' 

rli('ihlr I.' loiri itw uni..(i itii.. i,dl Criteria for adjunct faculty to form a union 

"All pin -nine (id^uikii liiculiy leaching M least su houri. pri vmnter 
trf itie iicmlenMC yr » wbi I a) arc employed to teach al. lea.*! m « tralii h.:ws 

per ,i«ni*iler ftt at leaM lii wawcutive mcmthn dutinj! ihe tducimunal 
nkafcir jmimtdltii (b) have heen tared by the CiiUege to leat-h m Imsi m\ 

cwld .h«ii» pa lemr" ■ ■ \-m cme lemesier of ditee amwoitivr 

nlmaiiiiilit cdlemli/ ■ .m- funmiily m iter thini such t'diica- 

«>m»eil«ii4if)(eai," .,.■-., .-...^.. juerpretedtiy ih.elELRB) Wellness Week arrives to cure what ails staff and students tyonCcxlM Weilnajs ; '..i i. Htmr-2 AitsltEnleitainment-3 Editorial-4 Opinion-5 Features-6 Classifieds-7 Sports-8 
Page 2 News The Harbin)>iT Students call overseas employment good experience >ii*ii i '<.,-i J (..on-.! '. 
ii'i'iiwljmrinpl.". 

. Till f«l wwm. 
n^fh'.n 'J!, ,117 j; r'-...ri Willi % IJlllt IW() Norn %•>«« 

I nf mK "" : . ^. n..i.ir" drlj 
.■ ('^ .M.<ji:<" .utj^jn 
I.U Jrlncrv when 
v;,i!f !!,nrl hihlf \i.nl l...-i.l.-!,.j,i:iM' «.«tw« » M y«> ' HI #*■• 


Ilntfi I'telr liiirK Ki-i;i*tr-j(i)>ii - SiMiiiit-r \\.ilKm ;' 

EaarN RcitHtriitmi ■ l"«lt 

Ma> St. 12 9 fi«i..i, rii ■» («i |i lii 

Walik ID .. By .ip[>>intrtrni oni\ 

May 2^ >'.mi(i ;, ,n i (MJpm 

Walk m - \.i .iprH.>in(ment 

May %23 6;<M} p.m. - 8:00 p.m. 

Walk in- no app«iintmcm 

evening .students only WMwss Inlce the 
/^ Trdin ■ m. r NOIITI il'.\llK 

C:oi!,K,f' 

*i:"> vv^^l >«■■■■ 

SPEND 
4YEARS...EARN 

$30,000 
FOR COLLEGE. 

With thr M..rHi.:i,nirr\' 
(.illslii'liiMii. • 
(, iill.'U.- 1 unil. 

Vdiit I \'\\r riiii-liiir'nl -<it pa: 

\ Mr \rill\ Wlii a\--:' 
•ffisv \i,)ii lllr -J'll-i-iiii!:. !' iii'f 
riKiliirily, ami lr;Hl<rship 
skills Itial will lirl(i you suc- 
i rrd in lollfKf .mil in lid' 
It's a ^ruinl (iral I'alk 
It (iviT with yciur .Army 
K»rn,iil«T. 708/893-7550 ARMY. 
BE ALL YOU CAN BL i*>i*2 News "^ The Harbingrr J Students call overseas employment good experience I., f.t'fct" WAii iiUlJl m.lB.«l! 


llfrilitirp»nrii,Jnii-jF>y. 
%m4 <:« (rr«m*ffir*f IhiirwlKiK..":] <i U.ih U itllT»M.|»rr»»«vi' \" ,- rv J 


II I «H< H > «« ■ * «« p>* •>«#•«« l)r>n» Ihilt 

April t'l. !■ 
I"arly Ri'ithtraJion - Suiiifm i 
^^^ -\ 

\m I. ^.\ " ' ,. 

V\';.li, ... ■. Emtiy Kii!Kir.iti«m - Fall 

Mjv 'M2'> (N)a m - => (K) fi rii 
Walk 111 - B> appimilriicni t>ril\ 

M.iv ?! 2h ') (Vi ;., Ill 1 HI p III 

Walk III \n ,i[ipv>iniiitv'nt 

Ma> '>a: ^ 6:lKt p.m. - SiH) p.m. 

Walk in- no appttintmcrii 

evening students only t\ WMn«ss tm:.. W". V ■ i Take the ■ A 
'A 
'A 
'A IVIta'ra ei«|3is|so«>a33o 

NoRlll!;\i<K 
CVHl(t,l 

' !ii.,n;ii. Illinui^. • Thf drd F'if>.-! 

u hi t ,h,,L% u ■■ 

r.n;l,i|«,-ilrii 

■I siic'.s^nJ lh<- fjt, : 
'■.i.njir^ will h.ivr ■ SPEND 
4 TEARS.. .EARN 

$30,000 
FOR COLLEGE. 

V\ ilh llir \Iiirit,t;omii-\ 
(.1 Hill I'liislhcAriiiy 
f -''i ■.' l-'uici. Ulll i,-|>l,ll(l 

'iHMorcollrKr l(ir 
'-■hi: i ><-.ir i'iiliNlmcnl-.,ir 
:--::'i'.ii«'»l.i,)tiTtiiilv' L'vrar- 

Aml vnti iliin't lull • in 
f'liv thi:< mnnix hiick 

Ilii- .\rm\ will aK(i 
L'lVi-y.iu tlif M-ll lonfuli'iK'i'. 
maliirity. aiitl li';iil'i~.hiii 
■skilK llmt will lirip \.,iii siu-- 
ii'i'il ill tnllc(j;r ami in lilc 

ll'^ .1 ni>o(l (leal- Talk 
il <ivcr Willi ynijr Arnn 
Ki-cruiler. 708/893-7550 ARMr. 
BE ALL YOU CAN BL' if Aprils. IMI J V Arts & Entertainment Sing a sexy song of 'Sirens 
I film (jiric l,hf Fui 

T !l» tjiciM: cmaiiim- iielwr m f tatit n 
•*«.l«*.Ji*iD«(«,*»-!tow. I Hi' miKi, I iticnuiluxij ""•■(r* fjmh. filM:ni|limli'<->r 

ilMlMR«tin( ir: 

;>«i|iiMali •i»|ii«fc'iilji'».:rt,«,i,ite,,,«„,,„, 

ilnfltlluitllMKiii. iie 

MwiahK i.iJ.*»Kr»hjit^' ;'iii4:Ti.t«tl 

.-■ iiM,,,., ,,citj inufo. iBIlli |» ih 
o«km..ti:to,ri|«. Where fast food is looking good ■'''■lillpililif tnHft f-mm In*, incattall).. ticmiil w,.- •». 
■Jit. 'imnKm,,. iiB„, fcrt c^^,|„, ,^,,^ ^ 

-.■.:..T«, 1 i# fc „..*■■ ;"*<"«*«"""P «■■■'»» vf„.» ,M*,.„. . 

-„ » „ ''J^"»M»cwi„„>p» Wift ,^ ,„ . ., ., •'». ^ 

■'•f»»>M'*iiMfa>i»iiirf, •«!,,,» 1(1 -.i p t i n n tfr '" 

...«». tiiiiwiiii •«*«.:«, !»,(,, M, ,„:„,' ■■■''*■ "*»■'■ 

■;•;•»'- ..*w,ii,..,«. , ..,..„^,j,,„,, ■ "" "•""' 

•xtittiepmtr- mf^ ¥'h our iiiiide to 
omm\> i'xents I lew I y.^gl f.. i'jiff Hrler < l.»T«ir.- R,th,,r.J Kcflini:. 

' ■'■■' ■ ■"' .1 tree leaurc ..-i 

. '.: Si'lt f.Aiix-ni.if " Concf rl I 

' |>m m Buitilr,. 
(■••■■nceri ,,fi.,,- .17. A.. rj -iiTi ti.<>v !(. lair \.m.a tare ii( 

..:M.'li.,uhc(toltlihtrinBuild. 

I ''am .| pm *i 1:5 Aim Thf .- . .11 .1... H- . , ,, ' '"^ ";' f '""^ •" 

'"pm in BuiUnij! i Theait 
.■l*irBOTOffice>..initk«infc!r^ 
--Jii,m4ni)i]iw«ijir,s WHCM's not on 
your life list MMIti Tillc Actisi '^MAITMOVI ,'Kin <'»ji4nJin(:i,.i, 
' ^« mj >yi,tjn». In »t-l«»l|-t«IHIBI«,|M,:B«Vll» 
t'hp{it* fcif «(■„( g <i, N m ,^,t ,», .■VJv j,B('«a pW-tnwnt iirtmn 
*v»a»Nr,torR,N '», t Ai I o« wum L s rorm Weekly Crossword 

Editorial The Harbinger Sports stars salaries soar like their egos Candidates responsible for 
turnout in student elections 

Student elections have mme and gone like ;i 
bad Mcnch and tirwcr than KM) vuicv were casi 
To put this in perspective, compare it to the 6H3 
vi»tcscasl in 1*)74. 

Nonnallv ihcrc would he no cause for alarm. 
However, in 1974, there were 12.972 students. 
In 1994 there were more 24.(MtO students, hi 
short, enrollment is up. and votes e.i>i arc down. 
Students at this sehcw! are guilty oi apathy. It 
can't be argued. Bui there is an underlying 
problem. 

There seemed to be a lack ot intormation 
being distributed to the students, by the 
candidates. With the exception ol" Bill Beisiegel. 
.student trustee candidate, there w ere no dinxt 
channels that candidates tiH>k to inform the 
student body of their p<.»sitioiiN. 

So instead of the senate being filled with 
persons elected by mftirmcd. knowledgeable 
viudenis. vvc ha\e a scnaie full of perst»ns who 
called upon ihcir tnenJN to put them in office. 

One solution winild be to require thai all 
candidates tor student senate distribute tlyers 
across campus. If thev wmi'i do thai, c.indidaies 
slioiild be required to ht>ld a debate for the 
benefit of the students. 

Ii worked in I'Wl when t.isa Smith and Scott 
Sokolowski squared oft in a dehaie for the 
position ot student trustee. 

A total ol S\o Ntudeins \oted in ib.ii ekction. 
more than the last three elections comhuKd 

It worked then and it can work now. Students 
must Iv informed and candidates must bruit; 
them th.it knowledge. It worked in I'^'M . H cm 
wwlc now. Pollhcatty Incorrect 
Itni!!'. 

.intl irrT\ i..»nc«- Anil hi« jhivui iti.li "tubby' Rync 
■SamlbiTi!'' He i- gaimg j nfi(!ht>.'r. 

ti.»«l tijsure >>! JiTwnd W> miHi.m pcf 
-, f.xi mil ht ijn'l f vfn in.pirr the i:iiv^ 
*>unil turn «> r\^^• b ".| .-ti..,r:,-h lo 
»iniigih-;«"iihs.i(x-ii nk t K«on«m Oinaa I lu- r- 

umc4 en' ti..l"v '' " 'Ti-mr ^i'-^' 

mm mmmbi: .bhiwiJ tomplitning tt- 
Cimiw ft« 4iai"t p-mns kaljrw.v th* 

II \ n. I* ti » ■ ( 1 mmon turiin J k t r 
.Iff, If'.v ituH'Ultmftl. wiinm-be !■> 
(■<•! S: milli.fl 4 ycM h\ fn'n f.i*ifT 
l..r ttit '\ujif«»t«r irur Lilrni ; 
p.:in liri, k . ih.n m.ili c I' ■ »ri Kn. -.i. 

III,. . ■ •^l■<r. 

»i,«lhhcjirin(!f:mmn 

tnr»nll'«l>i:nei.pfi.«.:ta"i' 
mittth *.!■. ii.. ibr ("i "*'■'. . • 
fimwiw;-' ...Jm..'»t-J<;ii> 

Fn:>«i>»H^ ■ . ..•.•.i.u.>>>ui.*«il 

III f Ni;m, *b.if '^ 1 ''V 1"'. 

minh ilr :• 
StK'h.ici liini.l ■. • 
W'trthlii** nn,«H-v !««»> A-*. 
niKlv v..>nti!hcm.>n!'v S 
Bml BuUhr 
^n,!\Mliil*..i^ - '.iih 
1. r...iKi!l 

;.. If.,*' (vrC'. bjtVhiurd -tlunliint- pri m'U. m-ilinat 
* h> 1 p*i ivi Je<a> miKti !i:.mi Iciikf 'ihip peiVCT! lR-l,l i.'...ll ■.ll.»>!!T> jn.l lump 

th™ dll loft-ilu-i vNherc ihey bi-i,.iig 
in Itif Wish *ilh Jll ibi- m.wiing ihcv 
iliiiihi'iinlifif iinmey 

Oh. 1 liTtoi ,MhU*if\ put bi'ilw^ urithflim-liir Iheliivi- 
trmh. thfypuiihfirv'i. 
ihf bn:lk-vt ilollaj' ^itr 
'1. imping 1 «>■ no 
,j. .tripiii.inv .!(! .p. In ..lli:i. lll.'lli 
iinl .«t money mi! iin mulliplc [Vte Hi M w» wiirth nu >t r tkir. , n ' ■. 
.t»'iT. fitur.- .>f Itic pM Mi yciirv )\-' 

. !lf li'Vfl) hi-. ipiTI. 

•■1,1 rnonrii 
I , ,..,-prkr.4.lh.'krlI" 

^,^11^ . . ■'::,".(' but I .1111 ni,il 

^»iving!. ['Ml i.'.,["<*-.iimrvt'ven l-wii-i-iU ,.r«m bei'iniicii.pprMi'iif-.if'i'". 

Iniil IhJI i:h.infL-. ■..ll.ln^■^ »ill 
cs^jLiir quicker ttan \^ .1* ^h- i .i rr.lA 
.ill ffiivh'KKUiffiiiiie .■.>,iK 

\ii,l ihi- l.mv 411- ieU vull I.tl 
\1, [ 1, ».ll ivhi> -prmK a nM|i'iii\ i>l 
hi> tici- timely 111 j:mhin:nb.N«lein 
mouth, lull 111 .iltnhul and wjiiiing to 
pkk .1 tipht 

When- IS Chalif HuiJlc when we 
rirt'Jhini' I V3 >. "^ . iV i<lS!f^ 
) 

# toVse Editorial Board l.l,i!..r 111 I'll. .-I 
tlii.ni.-,.M ., 
M,in.,i,. ,■■ 
\,-...., 1 ,■.;.. 
\:.:..\\' .'■■ . Staff sC..lKTt.U'tltV>!cs.l.ililfr,.v:M. 

,J HaW. Riiii Rii'httT, Panv V*s. General Information Ilk- >*, ill. - 

,h,)irii,Mt- 
...iiripii- .^,,V,lt^tl^llHatll..lhwthrllar^>■rCollrKe<:<«^lru^....ml.ulnl^v,p^ll■>iis|-loav^,'.■kl^tllt.lusiKn>l 

. Tlw-paptT ts dismbuttsltrtrtiiiilisluaeiits, Miultv.mil 

M- 1 iirpCTa>mmunitv a-ith iiiUinn.itKin (X'rt.jinins t>'' ttu- I ,-l(,-r-r.iIl.A - wflfonw-slfthTstnthft .. 1 ctlrrvmii-.tK-Mgni-iiiiiu'l ,ml».-r Mi;ii'>ti,iri- will K- v.:tlvl',.'iJ 'il'i'ii ii.".!Ii>.-m ,\n i.-ll.-i 

\ai..-ili-nii» . .»(f vubttvl til I'dlUJlg n.-,.-vs,irilv .-iiai.r-^-il In thi-i-ciilnrM.t this p-H^^'r. 

,' ,njliiht-»i'Tw.ir.itvl JirixiK t»o.li.,' .ii:U'i:-rti>ft, 

Copyriltbl IW-*, r h.,- Haibins«-i. »ll nubtt re«rve<l 
^"«MWMiMlllllllM pedal April 
Fool's Day 
Insert! •— Name The 

Loser 
-see page 4 ** in mm * i pp" ! i m i iiiiiiiiii il i P ■I 

J April )t.l9«M \olume\XVI. Number 24 Goose wins BIG in student senate elections I Ryan Codsf 
■"Bwf wrwrll Vet ani'X'hcr ..I' 

.fc-li. »C«ll1III:iliriiij t <-nfV ii. 

■ il« kaniliiBik At-uiiin Owl unmtl bi9aki on' on Noipart MWn* campus Of AKMnM Itam olakjnamork Oaciaon m wlvch a goom 
ma »l»c)»a to ttta pomon ol Shidtnl Sanolw PmtKiftt (Iw lOnoit Nohonal Guard wtu callml in lo dinxcw Is it art or is it just a really 

bad joke? 

Find out in upcoming issues 

of The Harbinger. 
WHCM finally gets FM license 

Harper's very own radio station chooses all classical format Condy Jetl ■ I hl^ wil! rtMlly he , y, , 

'[Td-iliini! the voniniu- ""I;', ■ 

',\ Will CI)i(H'„ I knt»W H.iriitTh,i>auri,[;f.Jilu-ii,imf.ri-Buiiil 

i! I li.nc .ilvvavs on- '' "' ' ' '' ' 

;.■ ■ \f. >/,(!■!.' 

l.M- I, liu;ti .■■.l!.iih.>r^ -IM Opinion-2 Arts & Entertainment- 3 Sports-4 Pii|»r 4 r Editorial 

Give goose chance under 
strange happenstance Opinion The Binger Dillard and Dole, the true conservatives 

V : ., w ' , . ,k-r NL.mdal rums Clintons * ennwifi Otiiaid (he ciinnpu^' -ii'ti'l i"*i " 

with ' 

li IN i,. ..mo; -,,.rv,„„h';'ttTi::igc (hat I'^f^ ■'"<' 
jKHrig like b.ihic^ It'- urnc ilwt ii" ■■cd 

the (mi that a r. • - "i the 

majoril )' of the v on ng, 's 1 1 1 i,k- 1 1 1 s . 1 1 n* m*>\ t 
qualified crcamre to run the s(udem sciuie. 

He has the qualifJc.«io.n«.^ Gaiulcr has 
resided on the campus Un (he p.isi ma ycar\. 
longer \tm my curreni student. 

He knows how ihe system worls and can 
rejweseni a new %tm. 

And if worse comes to ww«. Gander can 
n:»f those winjis. squawk ;i hil and keep (he 
■rdor. That's whv ln\ ii;,,, ■ • 

■ irif iiii; flapr''"' 

He hw pfo\ ; "-■•« 

prnlC?.t. 1 1 I'M nruKC niii 

His wHuK MHilhcd hi\ '-.tpfxirkT'- tft'>m 
siorniinj; inl<t the iv "•' 

■rii, (, ii\,;'. '.'■ .1. 

w iif I. I' ! fi-s|i,i(i\ihilit\ Coder and Clinton, liberal as they come 

(,*,,i(iM:rv;«ivc loudnnHith turns nvcr a new leaf 'in his politically errorcd views 

UyonCodW ^\^^^ Editoml Binnt I trt «(»• t Slat! Ccmral Informalittn . ■. Li\ l|ltOUKl'>'>"' 

■ t,:ii:\illv.iru1 

,, • 't.iiniii^ to the n-yhf- u • iHir rt1it.>rial> 1 vncn must he Nt^nttt •'"^^ 
u1 u(H>n t.\iuf>t All lftt.'t> .iri> Mibitvl tiM'.,-tilmw iivltule Villi- rtising 

'.. h i-ttistii m f "'- f- ■:'.;'■' Jrr nivt rirt-MMnlv cndofsi'd hv thf tniitors ot this paptT. nor 
= l.:writ rt l-hmt'Ts Iitjuini-. xhoiiLi tx' ti.manifii .lirtvtiv lo th e advertiM-r. and 

1,11., I. -I!' -11 ott,ln><oa«umer Apill Si iWI ^^^mmBmmmMmmmmmmmimmmmmmumm.mmmmmm. — „ , i,,,, ^^ , ,||,,y,,pp__,,^ 

Arts & Entertainment °^ Page 3 Video stores get vandalized Kc(vrviJ^^H,m\ of iln: tttlomKition Siijjcr Hicl: 

Daisy Rofiwit mi ,1 % ■!■* - f^^* ..'.,*»»•..* r,. ■ 'i.tirifiicn! rni>i!iilc\ •St^ fti n nil k k ■-rV'. t..'* fvn'vihiiu-, ti'im :•■„ .Justly lHe> .. ,. , , 

^ri.v. j»d »el%n n^in t... ihr j»,t».v.m „>|jf»,i,r:unity to raolf a»,iik-> i-..;«t> 

rti*.hi.nCT «iK) h.«-il<>s i.'.*o;" «*<! hi4fcit«iJei,K',imer«i»em;Miiiiill«l'i« 

:iMMii TiM**!*. itve nwiuifCf »( »«> iwm m *c mim'iml. (nl1«» to 

WiMlklii'iniallrr.tMiiMt'iiaM'.. ntMil ite iwnm. 'Tto* recvii4ii(* 

Aij'ftbnmitn' ji Mapn. lliMrt* Mil mef*f Urn e».*«:r i» i»c««:iiie ■ne tml l»e 
■ ' . - ■ jiJay nifte 

Oitrt Hmae ''" Miniem *>iJ, 

Beu feplifiJ to !Wi«kMi'> t-tntCTit 
hi uyinf . "(Jet a resiJ' (<*, «i«t »el- 
conif lit Ihr *fc ' 'Fame' cast comes to campus snirSawt ftarciMi. kiw Ml fc« lii(|ie 
TMc n'li'inal cm <* Ac 
lil**iwa«lKi« ftmr *iithemik 
'liW«ipcMlll«wmw«|i|Ma.H<>:r m 
Nlf^ J* » p.m.. in SwU> -"v 
lll»ti»i*|)rit.W \'> "u '11 I1CW fitmr ljw«iw »i'»ij» 
i» h .» ' 'I Siitt B«:(ie*f ." "ttet HeitOa 
Mj Chi'ti." •■*;«li mii RoH Wi;:«M.." 
•Xni«»e .AIlMr.." "Shiilw* » Ltlll,' 
trnl mmy matt 

The 1*11 1> » (tie rc.«m,ii.ia w» ihii of 

ClM-e l[,::|:n:|.i^ ! ["kf tH'in.Jt |i '.f [hf ftmnjt.. Lmif., fcmle.. Nlc4ii«'«iiii' 
itWW 4Nlce iiMiiKfeir IMWt *(i 
cMMMi llto aalwiK!* wtiM ii lUf In 
' 4 ''tiifitf, 4mi:tt>$, ovniitrm o> 
ihp them MM): iBswati. rm of rfji 
■MM' !•«.» flw niuv ' 
*••»»» Miteirwii-'. un lilt 
wmM 
•MM .it hetmt 
II wtihI 
'ttod|: > m ittc iBriMit- W.>k 
..: .lUttKisf. CkiruL. W'W. tiicll * 
iiic jewio. Ever) •■eel. tlic 
M! If I llw idrniMw 'k|iciit(i 
•1^ iM'iitilit ami iwMf III lie 
tehnM-lMitik) 
li«liiMiMi| MkiiMMic WillMi 
k'l mmftmmhm iRcviiiiiit." 
■aiit... 
ai: fca. '(it 
I'Mihtiitr I '' fame l«(ii)Jti<M.Handji'all«dMp 

lie iliiwicn <rf (he »t«» .md ii>- 
fclliiitlll(|'(ii|iai»l.u«inJLii UK 
10 tiiic imweji f<» &*■» Cancrr 
.i't>van.::h. 

.Alter lounni itir \.'rt> Em 
itie^:jtttt(famii' tajuyetl (lerfiinit- 
■nt 'lufMiir .10 mtidt. aM aiHiji 
<m« JII-iijliniMI«»ic»liiccai>t 
tkii ilici oMIiiiWtl thtr uw villi 
Iper adnMWm m iMe .tlKtw-i.. 

Ttii* i-iim* *» « itwl wiptiit 
iiid plicimif to Sttxint Ai:u:«||liM 
Dim-iin MiKluel iWqgiiMii iMili 
JeMiliieniiitlDiM.. 

«,..« «rMmi»|iitom|j»;ii..|i,i4. 

■. Treei-oncotwtlUm 

fHi-fik wlKi Mil liii«e 

ikeir ■■tail Kti viiy cwt* all 'gir J Bikers bathe in soap series Ctaiiv Unman J 
IV.it RcM.lorv 
Hill- ■ lIlllltM 


ivaiii'ii ihiv yvt'ck. Ml lin here 


tiiiiii'.' i: M.nK.'. 


ll y >ii.if iiicky . Djisy uill be 


'■' 1 > 'ii \i ufck ll 1 ijiish. 


ikic her 
Candy 


l.)car Daisy. 


IX'ar IXiivv. 


"Ihorr K J g,ti\ in my 


Thfiv 1^ J j:ifl m one of my 


ihc 1' 111 h.ivt* hjLl iiu 


^l.isM.% who i\ :^I*J\^ liyini; to 


tf>i , ii; .f^hile I a^l 


>i.irt a ti«;hi with nx' She savs 


*r«*.rii> ^u> 1 lllcill hmiRohi 


riaviy ihmg.v ahout me. aid Ihc 


iind 1 jcied out the h.ilconv M^nc 


teM of the cli.Ls,s doesn't kno* 


from Htmteiutnd juhet 1 tell in 


whjt t« do One liitie she even 


tove 


pushed ttie when we were leav ■ 


No\v how ^jn 1 Kike our 


inp lLlss I don t understattd 


fneiid^tiip 10 the ne«i level ' 


w hj! ".i.ittrtj Ihis tend and 1 wish 


H'^u c^S} 1 let fhi^ ^'uy know 


thill It would end Howcanlettd 


h'l.i* 1 ii-cl ■ 


this dnik.iMv"* 


HiifH-U.-'.vly 1 Vvolcil 


Mrs. Cleaver 


r S i i..l.'i:i 1 know 11 1.,: ll,l'..| 


Drat Mrs ( leaver. 


:;..|iritr.i'ri..! 


Whv.^ ii!.t ., .>.u;t:.,.rii,l 
this anil ■ iti' 


Df.ir Hi>(X-kNN 


NcAlMr ::;.. (IM v.. II ,i:,Min. you .L'jn 
HI tli.' ..:iii K..*u inv 
•AI-,..-ii.!tii- ■1 III. hu-i'.i' Lii ■■""J tattui . 
■- '» T»t|r> 
"*' '"« <;liimn»B«) sfcim* April Fools! 

We here at The Harbinger 

hope you enjoyed this 

special issue. Write us a 

letter or stop by and let us 

know what you enjoyed the 

most. 
April Fools- 
mock sports I hf Miirliinmr. \pril S. IW4 Page 4 Week in Review— Cubs make 
moves, their pitching staff improves 

Scotr Young I' Bill Clinton indicted, 
sports racl^eteering The Rfst Word 

Do* Vitaie Sports Spot ScoHVoung Cubs quit, season a loss Tu>key WeixMl Female football team is suiting 
up to be a challenge to men MDeon Top " I Cr' Harper Sports A ft (.kw r.k'tfiji 1(11 Nfii I. r- '-1 .l.'ll.ii 
tcrhv Thtx hiis k-cn .< prcscriliilinii h> iIk- si.ilt ot ilic Harhm;,'cr 
111 .111 ctlon ).> cclchratc and cii|..\ April Pool - I )a\ Anv 
ilunidciMciuiAciiifil .,k-oMiiplclflv Iklilious Any 
MfmlanlitN are purcl> v,,.iNuaL-nlal, W'c tiopt- you enjoy 
this Issue c April », 1994 Opinion 

^^ A pennant for the politically correct Cubs fw-nghrway 
IV itiirtv h A^ Vi^ in«i<Itirir u.i iv iris rr^t 
^(luy riirv*mihtnni.tg*frfUh**Vin| [ way li' tjitf !rr Tlkir j**( irt-* lAt 'r«i=tTnfiJ» mj Vn vll *•«! '>>'' '■ »<aiKt PDMunmr 'jio "■■ wmw <" 

ix-t ((kM* ''' IVf^i ihfm --It 1:1. >«i^ i«. !cr <■ -\l: tUKtRMt Tin; . sfl'VI%t<'ff«.IK »hi|iefl,;«*f»i» «t ' 
h,(* ■#• 111* 111* «*» *|iin wai»i'C > i| Wi ., Ii»«t«ifr. I 'T' ■■k'ltelHMt IR l> 
;iiWrii||lri.r.iriiJ| u-«iliflMN>la«Wf at l'«M«iMlMitM f •iiWW'i > f a> ihif fiiiiAj %, ^*hl1 

%I*I«I»1I(I|CC|||H!- rUMMlNI Tom Trttwtikifit kt McHrnMiin r-,- 'itft ta. Itth li tm Wlfini' 'Imik M' mi«* IM 'fhatiaitiitttoiaWeKtMrliiMW' 

..», '.» ,11 •mimtXkMM oN'" ''•"> hn:ji*w <)«' t<iriKit<rT% k»<- m^rn n |ai:"> 'jiDl riM •■»*'' K"'tft^: t'l. :.>I.(U(" ftmt 'A 
tlwiiir [ ^ Letters to the editor Coders rcniarks lack insight or intelligence to be published 

itondlm. •€((' •lit liM! Iiamai ntt wntad •-' ■iiMi ^Imm mi mmm m Uy 
.11 J I Km wrfkK ^njiimm 'i->s^ H«| wCf'Kl'K nliwilty m. .■,i»i«l'in*J.!i int:.ep«ii:in.!. ) 

■n, llWJUmlhf ■M'lfciilhiriliM'! 

►if«(.;'KI«*(ll»IW»I" «W rt..l.|it ii.rr> t h.nf itur- Student parking isn't bad when compared lo other coliegej * T<>Ar«»J»fcw, 

B*f««jMi' [Jfhitn Mitl»i'« Ifitrr 

ii:«llltiwV(r' 
— -r(jiinili«.(ln»iii^" • 
ilfiaiftl. 

' n IV* A\ In. ill I 


iig«j»*cii*ra*T' Pages cJo/o;:; Hi 9 n a lion 
CWUPOH, 

ConMinicrs need to cjucsiu>n htM'^^""'.' ' tWiictt milk in st^ircs iif inilk ite'* u,njfCT«vliirJE i"i 
■•-irj' milli imJ J... 
.iin (sroieo ■llifiBi.rlif'' mJ ! ii;iw» >» llii't • 

Features "^ The Harbinger J P^^t^j. Corner About ! acc 

Itjr Kaliiin X.'itiiri'^t'' Societorial Trauma 

h\ Ratiim * (Hm tlfcc 1»'lCTn» VI „u/ . - 

t V '*«t,. 

> 1 nj lire mifmn^, ^*n * *-n<'c» 
W I s<l inf to • ICMttf MCHmt. 

I ■«» T> luf l»«iihi(1 " i« Jill y • *■• 
»e HA" 

I law (11* (Kmifi f»f ij'ilaji m 'IHfll 

I'tK'te Sam wwn > -. m lti» iitf If <rm htfl in Um DeifKi er|iiwi<«' 

Biai'ilrilJicniaiaal. 

H.WO-CT kit !■ Hieteji rfHii*.. 

Co ,|tMi<tiW !>•«••■*■•' 
Ullat HI* «•■ 

AiiMtaMi Hipfniil «»»il» bltimi 
fiaiiWlhMi. 

RC!OI*«^C yolB WlidC yowl' ctot***.* Roses 

b> Lwira IJonello ••WflllllllWfWB I'll tj,,. I, - .J Mt *J*«l 
I 1.1H »311f.T ..'..I ■alilMlllf rr»li*' 
(KIM 

I! Bill I ftill iihJTClhf ttiiu<]i»«tlti 
j« f.:«e»iti hill**! J'tmi hsiinl Jl'CWI 

Tri|>(»tJ m if l4M ri,«m *itli eve 
Mb i*«rviing jrrf tr-ngw* wh»(in 
•(jihuiliiirijnixtmif 

tiimpj Ho'x' J'*'?* clevaif 
iHiiniiiwiiity m pirple ti».tru*'h ite 
ctiltesaul nmtmc asli. lanfing »ub' 
irtniwan «ho fteoi Iwk wiiJt the 
tern (Iwdlini m *t upper cupttmrts 
villi mk IweiMknin** cetehriiJ i-xftet 
nik. taia. 'Ull lu^ictt sc* "i "it 
«ti|B t4 Hwki ilnl ilcnft >('• Rmi'i <''(< 
taini ll» Will* iiid tadcri rfoiimik, 

Ckun iw (lie ceiUiij!. i'urpc' '" ■' 
piC'liHf frw* ft >»lnr iiTjinci) nuty 

. 'irrJIr, rr'tk' ''I'**'- 
,;hi« 
>n.«iil*TW\ )Uw«lc the p*i 
Hrji'dnl wnllci Milinf . cwilt ital 
«K. np,>riil»' llJBali »m JK «to 

Sbp 11*11 ".pit »M mnwisli vt meiuin 
NiMl rmotls Jra»<» tkuwl'. c Harper welcomes Wellness Week Maik yaa calendar for Tuet 
dif. Apfil Ulh' The l(Wi Anmuil 
H»rp<rr roUei* WelliMM Week is 
ttmm% 

Owr 35 wdlnes* scmiiun en- 
CBOipiKiiil the phyikil. etna- 
tiooal ipiniiiaL (saifwlianal. iii- 
iell«ciii«l. and wcial aapccu d 
tieaJth win be tiffemJ that wrdi, 
Cumehear n-pcs ranging IromseK - 
ll))in«iw to SALSAerutiKS. from 
%mi4mmim§ loi fr«nn prayer tn PMS Also pan of 
Wellness Week ij. ihe annual Healtti 
eihihiKrs will he prescni 10 offer 
heallh scrttninjis and educaoimaJ 
maienal\ 

Finally. Thuriday and Friday 
■s *e Walking SiTOng Life Umg 
pnifnin 

For mure informatioii 00 
Wellness Week, pick up i t)n> 
chure ai Health Servicei, A3662 « 
ciM«»25-fa««. ( stc relirted Story on iMge 1) Check out the C lassified s 

When you're 
looking to 
buy or sell 
I'-"-/; tiuy-tltlLil 

"mmmm 
% .lit/' -mNim '^ Mr mm of" \ •«*■" mr'mMM'6eTfimmbe.' ^d 
eerxmsews ■■ bemmmm ' "'* 

mA i£m ' eerdm&i/ imr AiirUI,l9M Classifieds 
"; ( Help Wanted ) ( Help Wanted ) ( Help Wanted ) ( Personals ) ( P"^""^'^ ) ,i,jnk l-.ini !■ 

(..■jrthhtMn, t-urofH- h ■ 
Asii'lMltfTf' Busy spriiik:'' 
iimiiiiier ^rawm* .ipprixaltitiE- 
("Jiwri: TKtlM^ villi's HIKIM. 


Krivti 

•i ill, 11 \,isi- Hi' \'"-' ^1''' ^^'i'" 

Witllm.iii It) liH'k ilirnush 

Ik'iiiiv s iiijiutciiii'iil your ftu-i'phi'li- ' C.iiu)\ Alc» 

Djis\ hrcikinj; .1 n.iil To: C'tk-shirc 

iMii J, rc.il ennTt:fm:>. hronr S.niii 

m 1 ofvrjlor lV(lsl^c 'llsinore 
like .111 iiiiiiicni,io, 1 CHANGC ^ 
TH€ COURSC 
OF VOUB 
SUMMCA. TqIw o coutm at Cfcnhurst Co«l«9«. 
From «t o^ipreckitton to sp€«ch coflimunkaOoft. 

th« €lmho»« Cottoge Sumnwr Twm o»f«i$ 

coun«s rtwn 2* mqjors Choos« dov. •v«*»9or 

Soturdov dosses Ifl 4. 6, or 8-u»«»« formots. 

To r»c«tv« Q Sommef Bulletin or 

mora informotion. coll {708) WUM. ELMHURST 

COL LEGE 

100 Proiptt nmmm. emUuwt. mne»% 6CTg6-5g?6 Krt-r|lti<Hiist 

KT.::T'l 

vomc • 
J,iv H 

- 1 ' 


. , i-kt'iul 

>>n tinii 


(^Services 


Offered^ K.itMif Kill 

Tell nn- .iiMin wli.n t^\j,^ 

tti,: '-^-1^ I '(iryujr 

(111 Uju- Sli'i' • ■■■■'I" ^>"1IL' 

Hi>iii;\tv.ir 
lime iiful pu'k It up 

Caritly 
V A D- 


[".. ,-■ ..i:„i l';i-i'- 


■ m 


H«>nf\tv.ir 


■[ling 


1 t.ii) .niiv ^:i* on it 
'.^'EIL 


IT 


vou allow nil' lln' plf.isurc I't 
liikiHi: 11 (ill 

K K 


■, till 


koTiMiilK. M,iri 


ONt- I- 


> .t(>L\l iniur. 
i .it 
rtifif IS .> nine unJ .i 

Pi.ii'f I'M Tnrit.iiii't' This IS the 

imirL'r 
. ,..ii'i-p i>ii .1 


!■ 


\] IViiilcrtl\ 


,; 


;!cil up HI 

s.lllll slli'l't-. 


(■■•:,:, . - 


rmuJs 
H 1 !i.nl k!n>\sn 
'V^ ,,is iin i'o*mi 


; ' 


tiirsHTIinp Ihincs vias so 
splendid. I\i like niwjik 
.irouiul in .1 perpetu.jl dj/e. 
AOvn-nsMC a cmfhic OfSiCN ■ rlustration 

mTf mOR MSICN ■ PASMOM OCSKN 
FASHION MERCHANOISINC « MANACEMENT 

It s me ngnt time to transfer to CWcjflO s outs«n«»no 
OMign cotttoe. stMdv ««« top pro»wtlona»s Transftr up to 
60 crtdits toward j BM or BA degree Summer classes start 
turn *: Fail ciasMs. August 22 can or wrttc (or catatog cnicago 

IS12) 280-3S00 (7Q»t1«-S450 RAY 
CCXLEGr 

OF 
DESIGN CMcago ampus 
Ml N. waoasn Ave. 
OHcmo. 11 60611 

.MMMUn ar jnoi cinipia scMumMirg.iil0i7S I 

Ian rates the divisions 
— see below [hi Marbingtr. Vpril X. 1W4 1' PjiKt H Week in Review — Major League 
BasebalFs divisional set-up, anew ScolVowg h,»tt"<H T^l■i ■•■■ 


The good, the bad, the 
ugly — baseball begins The last Word 


•on f^tjuioo Ahhh. .it-w 
the \iirll t,.« I.' n,c\ji...rii!l :; 
:^lv^ntt■^(■UH! And they Ve off! Women's track & 
field team is off and running ahead KrilMd* 

■•5T- ■-•«■■ liHf . *f a'T imwisi: . 

(m *i:!. rawo juiil II »» ir 

'A • i .»« .Ill J ficM: warn 'Wif thou nrp itp iinl U;» 

I tticir ttmtm Urn Sii- Zcllnet umI. 
'iwWti«jill,>ijCl|i«ii» tk>(nicn*luii|r:i1iirnn'.: - 

"J ificiacahf JiiiiiHtirih " 

f»-ii fiii».|>i Stafl! I* *»: I'-ii* -..-.. - =. 1..-.I, 

Hiiimiii>...< -ttplicaaMi Clicrjii C«<ii)' fiablM wiCh j 

inif Wt'iin.' . Dmc(i,i(Hii|iri' miiltriri'iiti linu 

"1i WW jt |rr^ riRi mriri' fi w Jl i4 l«Kr extmi 
H»m *'hf.iJi;:i;!it*ltiTrf /fltnrT-iaiJ, "it w-a-. (ieUf»r" iravtliif 

'nifior in 

■Vpn! "I ■rrp.iir." /fllnet ■in inv} 
in Mil)' ^iKslii ;,!iijn : ^-n !>■ :'K:- |M,iv.t!t~ 1 hfv 

ii. r- Ihi* >b.iiulJ mnp ihr.- hell uiii ,.l ihfir 

^'•v^rMpii v"i'ni|iei,iti'^" ■■■I !*■■"" .iiv>^i,'.r this 

vf.*r and v^ >r'\ ;. 

. ,; ii.'ih<fWi«,ii ■■ ■ : ■...i,:ci'. 

>^M^iy '■ Al l^^liAiil .1 MX) tCiUn i.tst \r„ir .jli" I't'ti- s i. -s 

hmr ' 'i.jLiiTKKf slin: eM ciimp«iHiHi in ;hi- M WeM 

:'t*f ill I >Mr. Wh.1! J lolif 

■ B.i>luiur>' [I) When jl) IS J. irif .inj ■.aid. It 

vnr.m ;n irii- iMi«. ijimr ItirSlnplli sh.tuld hc .in lllli; ! 

ilwpiw vtjion Wall uniil ihfvM.. 

'Wtt U"hH^ s.h» n,vh. ^11 fasv pla\' 

:hi- Al [he l.m vi.ird tor die »«li r,-ni. Mill tn.li 
!liieaii-nin^' 'irttta we'll!" 

.,>rL,.l\ 11.. t h ji.'nKpiktiiJii: 

The AL Wi-si pii.s lr> 
Sem'le ag jhi s\ eai, h . itht-i m .i n ,n t n iiinn-rris The NX'AA h,r.kc:h.i:i 
uiununwru WidM 
I'MureJ, the Bluer. 
' ' ij.'h lime healiii^. ihc- k..i/.'i 
».i>! .■\rkjiujs I l>l>^tl>rl)ukr 
'■' 11 'M' bv eijjhi riNSPOffTS C/ft' M^GCtL- a:A,S£BAu ' SC3f TB*U WWMM'f 1 ■HW' QfWW Sports Spot I Sco« Voung <*n;*60i««ia witto .isks 'Uh,) »,,., th<- Naii.inal 
i e..i;' ,.!('' s (\ '^iuii'ie a**:.i.rd wm 

mnsfiKhi'' " 

Nim' 1 :'!isM.er • ir t"dJi. ri'.id ' 
Cobain's death 
doesn't merit 

remorse 
-see pages 4&5 April 15. I'm Harper student 
Janet Wade 

earns top honor 
-see page 8 

VoluiiH'VW I. Number 25 Budget Committee to recommends increase in fee 4i'l [Vccnf iitK'i'OjxL- \*. I ■t TVuNtfcs [iitviiiii: i 
j Ninei}' pcivcni itfstiutcnis a'j:ainsi 
' studciu aclt\il\ tec incivasc »eon«mOiNaid A> t ■ ■ M h «' " ■ 'rtmdtiiilru 

.'■nmiMwitifi' Officers responsible for recent thefts pay their debts 


Low voter turnout, uncontested races marl< election RyonCodM Nti«»-2lt3 EililoriaH Opinion-S Arts & Entertainment- 6&7 Features-8&9 Classifieds-10 Personals-11 Sports-12 c 
National service program offers educational benefits 

Clinton's AmeriCoips lo give studenls chance to earn extra money in exchange tor domestic service 1Jiiilr9ai.*iMiy«)«. EncKilu 
to mtk$e nniiiin. whife .Hn*«| ftm 

II ttkme w,mS\ vtwlmt ap iMilct 
<"i *»m nmv*. NilJi ifWB Mfw I 
ml mmtt hika viih * SO^mmt 
pet «• f<iM l«l. mUk ttm- Ihm 

(mi FMUiiM Wll Climiia Ni' |ti M- 

> COMMIIIWlf IIT' •ilWtf lMl> In*' ItM. yew m MdHMIf 

MMljfte yew. T1w)«fft *• arwiy ■Mtiifr«'t>3o 

omiim ipnitpan*. m nit m. 
If n>ci¥iiuit( foc* a 

*nien("oet» will' mmm t mmmm 
trru.* |iru(rani dW' mm mipmt dK 
rtaEtC«p.ili|i..|«|MDl|ii|MMty . 
— * < | «' *r 'CIlMai'i Mvum 
lit mm C*»|i» cantMly llai Hkm 
((.IMniiaiMfi « wiwMvwie xrvitT 

•Ml 

"Hw !"•»» C.»j«t «w e*Bi iiii.*r 

<1M» I RJHin, y« It hal .MKit « diaiMiK: 
•■••"•■w «• *iii«ifc«"% pattfum (4 
MMM. «« liipi' All •c»illili)ju|«.«i 
*li*mmrmttCmv»matimtiht 
mm tmfmC rnH tkt mm. tlir 
VWiglM'ilMlotaAijMtaMadtiMiiy 

■^MKflncimpl 

tvtmt IM IM: Sttnemlw vlia ik 
«••«« Ittf mwnwl «•) CtoiiMnii)' 
$tr»k« Trail Atl AtKioii|h Ament'i'icpi »:iy "i m hif ' at niiti<« nd 
l»ii»ii()I»:«irri h.,i|»«trt'»mM fT*i I'irit 
llmt «r ptait HiAwMr the fumAn^ in 
iM> IWDiiiii tn l'*« »<<«■. I,,- 1 n 

HW.IIIUll'Tfli .; 

Kltltl a(lu« m- "i '- .. ,'1 

M«»««f„ Hlott fi|ui» m mot cotiim 
riact {wiiriM* mI' fwAnr <iiibi tw 
Juiilirt lta:lM|^^ .'.11 ««uij 4K>. 

piipilli(«M|ll<«. ii 

il tte Wl i«'iifii!f-,^, V siriim ^ii4 ht 
■tt^Wtfttial '"iwiK >iul term » ill mium 
•i<;»iitl>.>« iht Wr I* Amen*,* ixii. m i 
mim til' jiirmtiidt*:, hm a •eno nf ctial 
taf e*. •:«!» Ill ihr (B»erjn.,ifB ■14.11U 
mm* III life i» .help (Will u 1 retnniil ax 
MnMoJ tai ••(•lertDl ImI " 

%Mk.t mrn. *iiirfit"i»|» km htm 
•«:*tiii(i .• iiw (irimiii tir pmrng *e 
|>»H»»it»« in j*ite. SiaiMisr pRaitimi 
•ItCillW «w m*' ml fMilMi liy lint atUt 
M-««l« ()|miim:m. m |Ab« try tte'Mi. 
AltM uuJ 

lli«'kiiiit<>t»<itt,jv*ljl>l,fi..j»«it-i. 
'pM» Milt IW IHIUM ,«ly lly |||r mm;,. 

MM (< *e Mn-iee af okm Um wm 

awtiiil iimti-cn> kon. taltaf pslii 
iMl'McnMini faoliilMs. Mpiiit wiinf 

mm *liiliti« m iwil mrm. (ri 

IKIIM* (. » ilif eUorl » , dell vmn f ■ 
Itat- Htt. in »1» irt jwt iit>4'wi jin y >, . , _ , 
(tmrnwitft wn-Kr 

"When »» .lit t.'if fnn arnilivMi 1 w 1 
•c'lrp'iinjrinh- ' , . 
■nl *»■ i..J« l\ M , 

*ll»icnw '■ lii«w| i,rui,|;» ,(,„,,. Ill ,hr 
««MMMII)i >t lilt iniMriiiil <:mnM„ »> 
•Ml Jl'Inrw |V'<W 11 will )n,*f fluBiis 
Itcurr, .iffll ii«t* ;!«,,. yt'pw mciiwrc tlLii'"*'" 
Allen MH) 

Scvaii iWRiaWnleatciMiftiilijf 
» (xliit pmpian laa ttunma cJU iIk 
Siniiiicf .irf Sfr>»T. wftK* tnpif ol 
t Jlltymi)^ IMtfilriii Ift'iltffntmoiwt- 
■Wdily mwt fiii.icct» ill 12 (liftcirni 
cmct.. 

""nie otf til Il««im ' « ( "itji v** i.» IP 
mm* • ,M liirckiMai nan ■imI mjukl n 
the !>(:«■ >•( npmeitce the prajikM fm ■"[>""'1<I<1I|I1«IH»I«I 

"«i"VKc\ AiJen "laid 

Sunnl three yeim ^o l»y iwti 
Harvard Lj« Sthjn>i giadimet. the 
p»i>(«ci coiuitvB III team ii tpiim- 
tea% ritnlc op i,i» yimmj ptiifie Iroro 
widely ■*»*ise («.«:,l(,iin'Hinil%, 

Ory *i:wi m the lual « hnili m 
IMuiiHf „ Md iil'trr «h<»il enrk'timeni 
IJn:iitrjms T'hr,[»irai:i()tintoiw(;f trim 
tht« whi,i pjiilyiiied from the tiip .'« 
the diM « Eaiieni crtltjo w m 
tma «t> ywih vIki niisi (hoi in ■ 
raig incidtM ma nemly ttiol.. 

In. Teiasi. M mlunirei'i uwW 
lhrc>i-.tin>:\'. ii.ifiHTT', In Srn,, 
AtTk'<'ii.j I'VlNlAi (*fi'j;rjini r'ui " 
lethei » immutii/jtiim leaiti m<i 
im<fcf the dim iii«i ..1 itv hwim de 

IMI'llMeill. i: ■ ■ < 

dJWi., Tt<,, 

ll»ll^»»t..n'h„.„:..a,c|,..p,l,l,,tui 

ilie put (i.(!flhcr d Will rmind Tela* 
Health 0™p 

In Maii'liiinl, the . w l> «,«tr m the 
««iitily Hum rajuurs tiMTUimnny ^cr^ 

•Kt'ii >,gfiiH«lr triTO high vch » il. the 
guvBTuw's CIttk-t ,«i Viilunicrnsp 
•r» t f rjm lat Kimmei liv j, pn ' 1. ~ 
lit Aaltinwirt. 

''*" '.'■■-'-- Smith, diiwi.if 1, 4 

''■» piirtttipunis 

- ■■• - •■•• - ... (■iiija.-tv tackl«J j 

vMtrty cil pfufclenii.. from health !.■ 

the rn» iirmmeni 

In (Mroimhip » ith the B»liiitt.iie 
('ml VfMmwM , .f Hrtltlj. they edu 
«ir<.t .• ' ■ •■■■iwnu|hiiut 

"«•■ ■ Mjity.ihe 

t"i:ii>M*|i>cniTs I '-I '.^r xii,.i) ^u * itv . suh- 
Wncc iHwie <nd nutriuxii Vuliin 
tern utrni fetuwmed t*u retrrjii'i-' 
t:ei»ier». hmUinj! hn*etMI ctiirv.. 
fepinntmf wall!, and tepatnnj fum, 

MR. 

"I" »f »-.*inJ , moiltf p-camptnes' Smsthiui.iu t.llfn.-i. :irr-.j-.(ii(X'i,.f 
til ilieMji'V land stj'" - „-i 

up wmn (he Amfr« ■■.,,, 

pan 

"The lhi'H|! jhout A.mrn('i>riis n 

''■ •' ■' '■ " "••' l"f young (mtf^tc lt» 

! 1 1 ..ijres . and an yi me tan 
I'-jihin.il hrnet'irs." she 

■<"..ji:nrdr>>|v<>tt,Je 

•t ilui all. »i. v» l>K h inc I udo impnn ■ 

mfBi>lvitiil.lh..,l,levdtnimenit..^>ci 
II* ftJidv I..1 vch.«.l and a.idin(! chil 

'" '' *■'' '" '■ '' "■ " ■■■ ~'i.i.^im.i/i(tj: V rv.id tt».,iweeks 

aiDiiwni and we 

t:plK.ant(atraal> " 
Dental Hygiene studenls to offer free oral cancer testing 

.M MilHIl Ml fviilly M iit« 1 1 . ' turn ii^Hwei' ili«nd*e». 

Career Transition Cenier gives jt.h researching worksho 

Xitmm Rii»i»n;iii|,.. fimlmgmili'mt '■*" •■•*' "»t*i« »»'««v'tj jmjdin , 
l>y ••■tirnti' Tiniiiiicw Sini«ii» (tr !»■* 

ntmmmm •lueh i».iwi«f Iwu ..; ■ 
A ..'it . ♦ .w f> ni »,)i !«,.(, (»,.^,j,f h, ..,, vuntr\ Western Shindie ■'iitl*itffw,iHKi'*'iilK.tv(f rs'f'>\ Bill Ciarcia uiil altend Cc 

->■*>'• nil n iiin;t» will h« aiimctiaf H,.i. 
•IfM. 
llMi t«;lllia« wit alM IvWiiR 1 Fi. ..:-." 
Iiuwt**. • UiKtru" ..■t>\m,.tl. 

'".'■ *• ' ' ■ "ni vi>ulh.s 

."tllaspioviilinj; 
^i'lingandediita 
"••'■'' '"• '.ii'ir i.i>ntr..|. (MftHipant,!. 
*.juld »..rk II. rejucf ^pecilic crime 
pniMcms vin h as diuf dealing, dinnes- 
111 V iclenct. criiire^ again%t leniiirciti- 
/en*,inj child :ihiisr 

•Hliiniin N '1.. tiding 

™i.trf.-n,,U-iitl.. „ ..-.rHlheallh 

' i.-ideriv. petiple 
'-. .(dell ting with 
\ 1 1 >^ I ■ ■* . .iij !.j .jl.v . :n n i| le impri >t mg 
H«ilih.i»l.'tt inti'inecofiimunmcsby 
"tiffing preiemiie health services and 
pienai.d tare, paicniing educati.tn and 
health ...-in- tn families ot vfwng rhil 
drm ilii.wgh hune visiis V..lurun-rs i*'i'i,iid al".-" 
(Hiiplr • 
J.s.sitfa.n., . 
hi "USUI;; .iri.i 

■I nm, • ■'li 1.1 help h..meltss 

. .heller supp<,>n 

- ■ uiM pemnneni 

rflatcU srrvK'rs 

.nnirnl. h> teiilaliring 

"' - ' '"^ cte^iiinp and main 

. .n are4s. green -»pacc.s. 

i> gardens- ehmmaimg 

eiivirnnn»ntaJrttksthrou(!heducatii>n. 
tewing .jjid t Ir anup, and tedtKing waste 
inanagciticni eft. >its. 
/i(-i ctinsrrvatttmriiea 
iii.irs IlK- [>r.igr.im ».<.ijkl also llelp 
ii«ser\,iti.«iettorts|iy ^onseningand 
rtMtring piiMic land.*. tont-sB. nven. streams and ttcilands. making parts 
ni.H-e iK-tt-ssihlr thniugh tiail tnainte 
njnt;T. intra.sir!Jciure impiovementt. 
.ind s.mipling, mapitng. n>init<inng 
and ret ording m and t*ater tjualitv 
.int) status ol gr. iiindw jtcr. land, plant 
and animal rrsouaes 

i'hc \**i suininef pili'i piograin 
will K- tailed Summet i^l Saleii, and 
focus .in piihlu sairiy needs 
AmenCips hopes I,, lute r«X)pa 
ticipanis in^ThnJ .11 such crime pre 
*entmr,,.. irdingupaban 

doned h . .rig ,i\.fr graf- 

lin. and »i>.k..iij- vtjsii li^^al l.i» en 
toriemoii .igcncirs t-i develop awi- 
trimesitairgies 1. 11 s.|iecifii. are.issuch 
.IS playgrounds, jniMk tr.insp»ieialum 
pi urns andothei piiNicgat.henng spots 
tach sute will he elijiihlf tor a 
sh.irc of the gram money on a propt'i 
U' mal hasis. with larger si.iies getting 
more 

\ lertain numhcr ol naii.mji 
pjoietts tan also cnmpeir lor gram 
m.oncy outside ot the state pmcr ..| -. 
One fianiple might he the Ani--' 
RfdCioss. Allen said 

While AmeriCi.>rpsrxirulit'ese\ 
peel sutcs to conduct then oun «g- 
gtet-sive reiniitmem piograms those 
interested in pamcipaimg can t. .niai 1 
AmerK'orps' W.i.shmgiiinDr ,,itice 
and hate then names added i.. a na- 

tl.tnal p.s'1 .>t Vi.l.,r:.rr.-,:t hi woimg 

I Hit Vrrnioni A. I 's'A u .ishmg 
ion. DC 2ll<:"t,,.i ,,jii,..,g ; xiKltM. 

-\( tiRPS f..T in.iie iiiionTuiioti 

"*■•' '•I'i '■" .itagf the gram ap. 

pl" '.Jiiihisnatiimalitata 

p.s . 

I'll II.- ip,iiii.:.ianwnrlil7(K1 hours 
full-time over nine months or pan 
time |.iir 4(111 hours over two years, 
follcgc siiitlents can stretch their wr- 
V ite to three ve;irt and stil! qu.ility (ot 
ihe full educational henrtiis 

I III Vgji- Amrot'ijps' thict ex 
ec utit r . .tt ice 1 . sa t s hr hi vpes the [mi 
Utam willtapiiaiite . .n ihe idealism of 
(he nutitin's .votiih LRC to gage performance as a 
part of National Library Week 

Lihranaiis s-'ivc ■survey (K-rtaiiiitij: in incidll fvcitiinnancc I OUne Migala 'W ..J 

vi y .t,c ....I,; .,.tt \y jni ki 
do Ix'iter." 

-Let' V'l);.' ■|*»fIH'Pmfc|H(Hl|.ii*iil«».»iaite»r:aiS ».:t,w,,y,, - 

»>|M(fl4lf«riicl«i. 

Piriiita».«« Hit .HMfoCi'itlii* ».<:-« ■ .■ *» « '*ll«l«lillt*i« 
Women s group steals school newspaper Inserts »« » r , 

"P-c. „„ wi„,™„... ,„ ,,„, ,^, ^^^ P^P^"^ '"serts as a form of protest 'olmfcBiteiBMrii w Does our 

summer schedule 

tit yours? 

rour sure. SESSION A« 6.W4,, May 2i.jujy6" 
IB»6tdo.Juiy 7 Aug im 1 7 SESSI0NC8»«b,M«(^Am^t SESaONDsIl ****»»>% 21 lAiwatl? Administration responds to weather 
conflict on opening daj of semester I Amy oiton TV '■■'""''-■nfv (.iculiv and si;,(T r.'l f»4U-.J 


•■> tin- U:i,^ 

■■■ '■■H.Mie. ntc 

'I'll) aS'W 

.iv.iJrniic ,.n.l l^ooseveRUniversJtv 

■ ■•-■i.'Wvj!,,.., , ' .-. DlWIIIU«iuC«B|(«a M„h„, , *'<* thf pari 1-1 
..Irjrf.r' «. I'"'.'" 'IM ... . 

''' '■■'-'".'"•'siUjwib 

"*«- tioijghi we made the '"■''^'■"t.-".v„ufflv»f 

"ght decision at the ni:ht limc' ""'"' '"' """" 'hfiiij,r,.co|.|,. M-ni 
^^ ihfirenipK.M. AiJir,,..., 

Vein Mjrl 
He:im\ ih 
Ihf !• , ^i^vlrcMdcriK.CSujdont.AlTairs Kofimc Henry '"''"'' "•'" tJuta In JdJiliim, thf 
.iiJiiiiriKirjiion ^.^,„ 

Utii-dihcwfalhcriCT^ 

*'^« 1" kam it anv 

„■■ " '■"""'"•■^"■''•I'lJ they tailed ,hf *« .,.«d .,, *A ,„„„ ,„ ,,* ; ^^ *^ "■'"»"'.. «•(. 

IT.-- - '"TTicffi,-,,.,, ,.., , . ■ ' ■'■ 

IP'^." t.'i ., Mudenr pel,!,..,,,- .^ij Jf ,nn^ 
I til* !»««,:,„,,„,,. J,, ..riuM ,,„„.„^ ,^,„, umpijiim *,th T, ,v. " 

Editorial Senate should unwrap options 
and pick a class gift mm Who II J 

.ilicrul 
Sen J I. The Harhinger Editorial 

Cobain leaves behind a family not a legacy 
stutji; ;'l,,li„|UC ill :■ 

hi,iHof i.txk. 

That ch-'fi'f'-*''' '->■■■■ 
,1 re line--; 

...ijiplio wrific 

./■^ ....„ ....: nuKliinedeteci- 
hkK*i^ It scne^ .r» J f^''"' 

It.' ■ ■liescMK. in ti- 

f,,f,ll,j , ,. _ iili'd 10 :idd mi 

agenda. Mem'""- 

■W supplier LIMU! ttl... 

It I, mil 


wtKii ihcv h.,iil ilu,' 
iilciiN. 4tl Ihought 

The ^i-n.,ii 
... . I.-.',, .-■• t 

,'--iU(C., i'. ■' 

, .. :!i^ I hi- I'l.ii 

:i;ilM'"N ihf 

bi-iie«il svwli' 
■fti.. v,..i .I,," ., ■ ■ , 

t:i,, ibk ,ih< 

Thes'tKk-msh.n'e j n;: 
moocy *"" t^" '•('"■''■'■'• ■•"''' '■' 
.inotheruiw danugcJ n.: V- J^^^ 

^ m^^ Editorial Board niiiMnB>Miiii«i{« 


ni 

" * MEW ' 
^„ .7- TRIBES 
Staff 


(ientral Inlormaimn ■ tlu;l Lir(XT..A<iiiiinii'»ih will I Ht4»r>i ToliiV VdvettisuiK .;iv:uit 
■\ .uid 


i.»n<h! I*J<, Th'- H"*" 
Death merits acclaim to the wrong people 1^ 

•yonCodf ll .iMilkt dw »uii iciwiiin l<f < > trip i . tjkr rii -. I ii t 

ttm ummt fftpt* '■"■*■" liWK'n do'it j lull i.iij ( 

■Iff »l'» a » » 111* 'Wicti. ■» hi It » .ili ii(i:C ij: ,< furi k iiH hj ■, 

"■ne» l<>4if wiff, ¥.*.'! >«.> 1 fTtrn/fi* ir. jr"imJ 

■ !«m .iiitJiBUMiWt .«c .iCthr jfTftUKi iiMK<*iMff]f . nMt iii«l»tiiinil'!r til j*«' Mt liM'lM«rkti< 
il'y til 
■lit iMc taw tmm Hint tlttmU |i*m 
fi'int ■ dHii' plwa 

ll«t«ilt.lliai.a'ln!)illMi(KtMm .., 

(KOH jwatlkilcw pilf le1l«IH:.|lll*«fc (iK:il|Ri- ■BWidlx: 
tKNOMMi Ci« IMilMW «•' t«M«ta«l> C'l'inU fell ' 
awl tk'tit »hii«r iKI'lti lajflll ilict <• Ith I nam'i 

lUie«ii 

I.f . 

nu»>vi^'.- -iliitW* .Win 

«tM«fif HmUtJ..n. 

By lllf wme itAcm IMc ¥»«W.f 

■'■"•■ fH Ijm MfiKiiwIlyfccltllK'ianc »,m>,i » 

■*rm It' hai ai ci<> Mm: f«r fi|«mii'i 

!n .tm latiiiMtiie iiii|feihit« k .•<>.>». i . 

nVMltlr 

tumtf mcirk < IM )■ iMNhMialtlr ihit hr t 
Wf m* (w»i:r 111. kijJcTi •«■(■ i.ii.cn tn,m ai nmt »t 
wm !rfr i« iifi i num «(«ii wmf mm 


•n- J mifcli 

.1^ Ste». Irrtiil w»l3 nn't l<,hi 
intrr »h» it ji1n-,i.lv hi», 

■ ihr 
'..111 YOU KNOW, X 
WOULb HKVe 
VOTCb. . . 

...But X 

COULhN^T 
5££M TO 6ET 

TO THE POLLSI 


I Letters to ^/ir r^ -.-iry C'cH"iJcr Ncrvcs up :nTvlhini! hut ti;» the iwulcr^ 
. iPW] G«ritWMNTMAiONi% 
SMtte 

nwtamwwur ar mi rm/BKi flirt* 

Dia INS i«uj»r wo nm wmMmv sukuiiuik 
MtmmcMiim m'ammuiiMM'm'amcn 
fmr. m wkh m vmAi.'ammn fVMm dok 
mm wtwiKU wc bwnstw **i«fc ^m a m vn 
•a* » w« a «»n«i.iaw «»« am .«« mamn. 
■'"-."nwm:; ' ui: «»; i'»t*rfit«j, vm>aM« >.'«] 
. Lilllllllliii||||iili.!a. '■nfipi !|ii|f-— lyi 


' .'W '^^.:,'lili'»^ 
I \)tk-! xlioukl keep up t''" ■M,irk til ill ::| ifll '^.^^^"^''^ 


Arts & Entertainment The HarbingtT ■^ J Like water through a loofa 
sponge, get the scoop on a soap MicnaM Knopp Thrift-conscious 
classes help to 
beautify your abode .tJIV't.. lUilJMl.' •lira .It 

Inn h.>i«i4n#«Wt»- I -HiJ 

. mtHVUflyH.' 

■■' fji;l«r'»piirs 


vn»|v I Ilea)' V^ Photos that are 'To Die For!' ^"|^^'' "^"?'**y '"'* M -••Id Ihiic* 111 ifl [lui' I >' xnt- K..«ri 

■ ' .« n imri' tKiir < ■( mat iM- 
.•i> •t.anfijd lilt par ■•! !*i:<- "f^.t^ 

lllIIKl",|{H«ip«ftrt''!' ■" ■•'■■'■ 

h\ Viirn I .IX!" ■ ^^ ■ > ihi'.i«»gi» 
Smr.i." INXS 
Bfrlm *IHUiii»"»rM«'iaa<Ma|ni«iMteon«iili*Mra<iR<in ticoMwi mflM Club Corner 

fVjfffliifiWuin Srm\ itnd \»»oumumnn 


Weekly Crossword 

Ties Thai Bind " b, r..,r, !■>,, 1 OriiMiipK 
(« Ltral'MAM* 


■ 


1 


, 


1 


m PtlHOT«tfrilc« 


■■-- 


I)' lly»m 
■ 


" ' 


■ii^l 


14 A ma Iter hmm 
■ '' 


■" ;m T" 
■ 


■ 


n (JMltn. ffiHl GiiiJK. 


■ 
■^ 


■ 


■ 


■ 
W 
., « ,,» 
I^H" 


■ 
1 
»• 
1 
*..i>imMi'f(4i«i,':iw 
<>' ' ' JJiiihyiiiiiiMiiilitUk 
'. ■ i-i" hi 1.11J I I lU ^ I' tMimmm Iv.vwl4fci# h^' H4i'««i/^r m i iinmsun .i%IWi. 1 rosswitrd I hullentji' 

A I. ... H C. C A L * ■ w 44 A.i«y«ii>i I 4||;] &IMIP iKMUMtir 

$ tevfNinw 41 u* Ldtgiiriuiiiui 

ft ffVfWiiiiim «a twrytudv4<{)«0* 

a iUitiil.n ttutipni W) CcMtur 

,* :-.rw«'lltii riHiMii ibr 47 

■ ■ ■ ■ iMliM 4W 

:»..iJiigin m Sd^iMylMK* 

.M-tif». tiMiUI W ^MlMr VWh CirilMfi! ■ ijk*.jir#(i wiaiil 


J « » I t [ « »■€ c I, L • 8 I'l I Amtmti^im ir mtmi 

• N ■■■■iH' f • ■ ^B- « . ■■■ _^|; •'-Ai,.Mii.i#<'; im nmta f 

April 15, m* Arts & Entertainment 1 Pagt' 
What do you mean 
there is nothing to do? Dotty stNnfln ■"'w(i miipi^: 

Klilirr «IHI 
tm c«^ "'■■■■'■'" 


.,» .^ «a lli«\J".ii 

.... , ■ r i " 


Tf 
li 


.1/: 1 ■' ■■■ 


IfflTIWt f Sif'W'" ^ 

1 (,v.niiiii|| fmii l H T . *!»*# I*. •npurn |iifila«:> •>> 
■^ptfiemr Tli»r«pe 

. viai«n:ltwcti*lr>>K'> 
tllHlMlgilMlnotii 

...*»■«:»>(•«:■* (of «.» 

at:. S|(l«1*.l"" - 

, , ; ■wrn »!*»««»-'' 

"Pit* enwie*' " 
*.,:'mwi Emenminnm. %>:■■■■■ 
t.1j""1!'^nw^-^*«f'W Whtffdw . .!„■. V, 

'*l|l,< will t%{'' 
),.hi ..' ■i^t..i 
.... 


. iti/«"ii^ .«»i.i 


tiiim 


<"'niMlrt.n. 
.a..> 


*. 1 ...J hrA n '.1 i; 
l,ij, •■,1 M.M-k Hi 


.i..t H'Hkal 
SmnOmi. \p"> •->- ■<' 


: u.,. '"■ '" 
nuiMint ^' ^ 

iiillitittiii: J()H*4J-11 •itnmmtd v(.'<l«if»d»>. \|>ril' 11' . Giving B. V.S.I.C. understanding to the needy - n«n« Knopp 
•:„.| 111 

iT,i:-i_ ,■;,[. 1 1 Hill;;,! I tie ^ii|x'r- 

l-.MIll/Oil jHT I! ltl.ll 1 WJ^. ! 

riMiei) .< ckvkli^l of thirig.vlhilt > I'm fill ini-..irp>.>r.jl<,' itU'- TiM' mHHT «lil> I Oil' •<! 
tiMKl aiui ki-fl I" ; Hi 4 K'-i-M' 
lfiiil«)u(ul.unfi''""'>'(>r'"i 
It. .n<itdthf-(:-«n:'".i(H- " li"» 
mn (uMiiM'.ta-aiiM' 1 «>bsrr»«) 
DtlU'f n«-»f alliiciini! frll.iM 
%lud«-iu^. I ilitt nol do nil) 
thillK liiil »iilk down Ihf ^i<l^ 
K^lk niimliriiJ iii> "xn l>"''>i 
m-v** iiiKl %f> rend till! pk'kI tiit-t r 
uroimdnn i-unip"'' H<mian 
1 |»r«iliTl ii!>s«ir.* I Chmifihl 
nlMUl kirkiiiK "It* *<" •• ""' "^ 
ihf hirds (hi iiu*i" iht- cmiipus 
liMikv like p«-opic d" llial »l- 
rc lid \ M > immi •<*» » t« iiw a 
miU-r yun. I'li-aw diml ti'll 
iiM- I" pui* awaj frnm iKe 
(Mind. I don'l •mil I" li»f '" 
IVar . tthu llif^ or iininut «li i - 
iM'.Hiil >»tiiil lanl dn? 
iliti'htock hm .lilt iu..k'lll.L: iii-v .1 .i.'iti 

IKar Hais*. 

< )iH t' and lor all. tan >ou 
Ml nw wht il is Ml irauntitlk 
for » woowii to bmk a nail- i 
(jm-is I jusi don't understand 
whiil Ihf biK deal ■». 

Not a Woman tnpi.itifii. , ! "I 'l'«' 

p.isi tv'v* ln,.m^.^\^..u!l->\cN:cll . ilwv lI'ICIII 

. In fi«uvi: ii[' ".oi; 

,nit the .kill 
ai^t .iritt iMv 
i..,-. 

Lit .'t ;hr.' miilhrr tlvtMi'f'lk' r h^'^aosi: you 

■ ■> .>i,i rf" 

,,.i:i.lL'.J .'.ft itK 
huh.ibv a)lj»- 
- While 
..- MUTie- 
I .ix>cMgcr 
,>rni all of 
■■..(1 iiukirigthe 
' iiiJ M<meitmiE 
, |>,-ii,;,,) M.mihN 
: ti.inJ '.^..rk. ..ind 
•n.!* i! 1, luiiicil So. vO'UUkeil 
lii>iTie and work <)n ii ii(:,an for 
anoilKT m.>iiih iiriiil rhe car get* 
li.l.«ikin.:t.!iit.r<IK agam Tttsn. 
.irn- .J,.n v.'iii ^'.ii'\ riL-phcw 
.-.,!iii«> i,'u-i .liiJ ^Lr.iiLhf- up 
M'lir paint loh Ailh his l..nka 
trti,,,i rh;>i vimeda'. v,.iiii..ul .:,:, I: : ll.<v* 

i! IJ..1'. -..1> .1 i.il 

II,'., h like th'* 

/;. ...'-do ll\ Oi-iir |liiis>. 

vtii'i ■-■■. .-i.-.riii|r> lab 
,j„,.„l„., .iiofttiv 

., I.I t..:lk> 

,,i.i'.i0..rl...il 

,; , 1 .,,,- •-.. Ih.ll 1 111 

iimucr ».«lk "in 

lajokim; rikciiMork. tuM t. 
ihfir iv ..t >ih.: h.nl .ip(!li; ■'fV.ir n.i:^»""lc'iiTsL",inhf eniv *"u Iwanuohtip I 
PSifeS Features The Harbinger 
For Wade, success is a stroke away 

Harper sludent caps off year being named poet laureate i t lu»,N«ii »**•"' l"l|'»' il fm"w iifi«f nw !«««.. Tl» ■ 
i»ti|ii«n><*tS««it"iU"** ' ■ ,_^ .,"'", 

»Bi»f ["(WW*!*' *«"'''"*'" ' ""■■ 

i.»,„Iki. .iMl' •«*»« [WilKUMr »»■ .. ■i»mhii.. «■« • ' 

Its 1 3 letn iKMt ■* tte «•"*' "* *'** "'* 
kmjm. bunnji . Ale«. aul Mjnt«» . .«<•» ' ' 

lt&.awl 1 Sli»«»(nfi«ll» »ic.i»t I ■ ' '■'■■■ 

m4 dftt k> dMR Iter evpaMim 
W4 iMviMt Maw <*|I|M"**^'' '' 

mm§. tttm <*■•<> 

M'IMfl. «■ «»« ^■^^^^■^"■^^^■" 

i3fc( t i«jnt»e f,|>vv wnting «hc essay 
would chiingr my lilc.' 
Janet Wade 

Mc-cilth > ni) iiliiiaiar diKconvrn 
, .,.(' lit S'hfwii-w »:«■>■■ ■ !,ni ntmiiif 

- ' — ■Vffi'fWK-nr'* <> ^-'"'- 1- Health Service hounds students to 
donate blood at next local drive 

,,,,,.,,, l, ^ ,( y. \' ■ ; ■" ' Hjrpcf BUnkI 

■y ^\ -. ;. » \:i;,iii (".in \inii,l.i:ta'l N«lf«t licf'«i«« Stwfrll »(.»»• 
Ilia aixl' iilnm 
WW for Ittof Ir ten'! .... ■ ■ ■ 
i«tj>«r«i>eriiii.t ^r''' 
fc» .iMiT -il he :i **" ■Ml' aMWl ■» (M If ilw 4- '' 

iHlf' Mill. c«cn' a ■ MMit •• 

"tift.. m? ktiMMilill <■•<*«. 

nil*.- tlir Ivmit* l«im«t« «»" 

wi.* the fi' utJitrnnMH . t 

baipftl I fi''f>v "i.'w ^ .' '■'• " •' 

tt1l*S*M«|iCM'Plt)<' 
It'CMMf •>• 

W' MM. vim lit •«** >*" ^ 'PflLWf ■ tnMMt A«aKMai*N'MM|'<"' " 
iMif , wnw'hi^Mviifillllt'*) n 
rataaiMllf CMIlH*' C'to- 
l.ii'i ■'" 1*1* iimK ™*«w hit ». mulrrfil mt niftHHi .»..i.»r- 
■ III* 'MMC «' IBiMM- .)'«"" 

:■ •iwiindi*')' "t'"* .■■*■■• 

■iftWfMMirk' Getting credit where it is due HnfiB Honl'W 


,-j hf .ililii il- 

- |..i!.:»ll ■ .itii-n. *i mifli 
'■imTiti Bul'iitil 


\i\$# HARPER STUDEm 

EARN TOR BACHELOR'S DEGREE 

AT ROOSEVELT UNIVERSITY IN 

ARLINGTON HEIGHTS. 
Roosevelt University 
Child Learning Center receives award Crwdif 
Dear Daisy.. 

See what problems Dq> sy is helping to 

solve this week 

Turn fo page 7 
* iMJ«a/mmm. mmmfimll r%w^// 


am m m msfm m mm/ms.. \ \ .i.d>'Tj X'- ♦^ny ,,X' V .(^^-J ' ' / - L vv ^''ii-ii^-ii'^^ 

\ smmu ^t^s j fim'-- 
'\ 1 ^L '; . -_ (4 


^ r 

I Patf to Classifieds The Harbinger ( Help Wanted J ( For Hire J fim» ii(n\t( iv\ T*pf-All The Harbinger will be jjiviti}! away passes to the screening 
of the new Dana t aru> nini Clean Slate. See next week's 
Issue for details on hmv >«ii can win. f, (.tiliTii > in \rvj„. k.h C"rui\t Shiii* lliriiit: !"-ini I- 111 I ■ -M 

m-t. ..II 1 

;ii*,.t, ■ . .,. i ■i^''*'* V \ ( riitsi .V IVii**! 
l-^mplo^iiu 111 »;iii<lv I int 

Uf S'''^ ■ IM.'- i ■(!>■ ■■■■ ■'•! 
f'rw ' ( ( "ai 1 Nk .11 l I;. 11 1" I: nx' . 
Hiiw;iii. Asij'f Hurn' Bu\> 
sptins/sumiiicr sfjison*. 

;rachtt"" '■■• '' ">i.-.-.| 


^m^ IMPROVE 

YOUR 
NIGHT LIFE. ■miGtu win *«iiiMii«i " 

Four years of 
college assistance for 
one weekend a month. CTONE^ on-ont »ppto»th. . lo ftdmissions Coiinstlinj. 

^■* -^ Tfitiiftt evaluation, and Count Stl«(tion 

T^it/e Reiisoiis tuhy ycru 

CTtWO^ lelt^wlei to fit yours day or eirenmg 

should transfer to 

(fuaci^ -conetntrifioiK to choos* from.. BHsinesi. 
MJ"fE&^ Actoynting, *n«4 Computer Infoimition Systems 

Robert Morris College 

j*fQ"y"»v .yt*f dtgrtti that latt a l(f«tiiiit...with unlimited 
>tZi"3*^ plactmtnt aiiistancc lor graduitis 

for a Bachelor's Degree IVEv -timti to traniftr in ROBorr 

H y*« !•*• m AifociM* Vtfrat or Mw t«ol«»l«rt. VK^UUS 

foa c» cainflftf fmt tKlidar < Dtfrti I* at »HI« i YHI C?i 

u CO ■«%!. TrMtttr sckoUrtklri aialiaktt. LVJLlXUt 1*800*225*1520 

IW NonK l^Sdlr Street • ( hiugD. II 60601 
F^ ups « Delivers 
Education staffing Services" 
Summer In fiJijUA^ 
Ai Ut'S we it«>tmj.c iht- rriinciai preMuttj usocuied »>tli colleet, A» i piicUcc hMnlkr 

>uu » ill iT«<»c (1(1-41 i>.i>'. Ifcutilc h«fl, jikJ an iippottuiiny w (jm Ihc U-il work 

n«frnotce ariMttMl kvn Uw i I CKMttfNiit y in ifjc pjc'k^k^e Wiuwik 

Here's what UPS has lo oner 

• $8-$fl per huur 

• Moailjy - Fnday 
■ Full-iimf benefits for pan-iimc hours 

• Paul Vjcanons/Hohiliys 

• No weekends 

Two locaiioi>f lo choose rrom: 

• Atldiion or Puhiinc 

Shifit available foe. 

Loaders / Unloatkn 

1:00 -7:30 a.m. 

5:00 -9 00 p.m. 
•10:30p.m. -2:30 a.111. 
*Adi]ison only 

■* ApplM'BMi mwvi be ii iKUl LI ytm% aM 

Applicaiiom taltcn on campus 

IN ■UILOINC -A- ACIIOSS mOM INfOR-MATTON 
DESK Oy THE FOLLO»'l>C DATES 
DECEMBER 3 FUIDaV I«AM • NOON 

DECEVUE* -I ■ TIESOAV MM ^OOS 

OCCEMBE* I ■ WEDNESDAY SFM ■ 'PM 

*ftir ntotwwim m oiher UPS kKatnim plcaie coniact 

ynr UPS leeniier thit>u|.ti , aur ichnli pbccmcni. dTicc . 

WOWING FOR S'^UOENTS WHO WOflK FOR US. UPS DELIVERS EDUCATION 
r Thick & Field a hurdle above 
—see below | 

lln « " "•_»*^BWB>^WSWBIBI^W^^^ Thr Hariiimner. i%pril 15, 11*4 Page 12 Summer sports programs heat up 
with a variety of outdoor adventures KQMH OWOHWO "ulfm'iwiiir'. I"h# > iitliflic»tairt' Sports Spot Sports Briefs SC'OH V'ouno Hockey play-offs check 
in, battles soon to begin Tllel.a^t VVurtl , ^5»** 


Ion fwguioii T'hi-Sji UMiSI 

hi«li»alic«l:)'.niir 

(hi* KtWll (Mini!;'- '. ' t '■'-■■ I [•■'■•"-I 

.linil *'etic« I. 
rii. 

'The Eiticf' 

*ir«ete«mtai. .••:•■ 

i(K"«, The Cj|BUi.i. Ulimito* aiJ 
te Piinili0<i ciKh hivt ttro gamcK 
t»m«iili«| i» i.if Mijoijajii. bui 
WiiWai'h-n hyi>. the tAft id p«!im* 
ISiciKt of lhe« !««» * itl m*< t»t.»i 
II i *c finl K'Mnd. th(«i|li, 

lite R«ii|a-k hive 'A* IteH 
•HKtird la the NMl..Mki*fi(Ji"k«ty 
h¥ US' Ke» Jenej IleviJi. Eiiter of 
■tieae iBiin Hi ttini| iriKWf ll lo win 
tin- cmftMiKC. HMt Ite Stanley 

Cup. (Mtllltf fact Kll||ll1t|lillNCMI Dm*: flic I Hcand mind iumci. 
(If OK of lile tw Hfi MMM, iniv- 
My Nc* Ycni. iMfcinf (lie nwi 
ausl'otlieDet'ili 

Hie WeiKm Citiferon:* is «l- 
nily HN. • far «i llK t<i|) eight 
•emit |& WIM iu'l M. i1im4kI>- » 
ilicii:i|iian. 

tal|ary lus ctlncluil al kaii 
!'.■• ■ •■icicettvwiimisiiB 

,1 ■ jiii«*rllwi!r|x>ml» 

ii«H > -i i i»> it> Ll ic CI nferoKt. tchit»l 
Tamo all. CMiniil- 

'n» Itel Wmn «t ilie i()ip«ior- 
(Ri leim io the kiinie. 44 (nil» 
.iheaiJ .:>• iheif dtnesi e«:'«np«itor. 
,M<>ii»Ctty' I WiBifi «itti:»M,mll em- 
it* intrt ihe final* rf tteir cuinto- 
.. ■■.,■ sither CrffiiiT or 
^' ip Id UMi kif SkMC. III.; Mil ■■ll \ 
: I'l'irjTrntr 

ul: r.inV J ill .'IJ'-I ■>( theit In.i! 

i! tv . >i'd, with iht firsi te»m plav i ruf 
1 he «i gth team ttif «ci vnd pbv i ni 
the sevetnhind s. I'lrs 

Th,- lu.' ,ln :-.. Ti wuUKT\ ("ft 

khJjinge 

.>cr ■i''\rr.tJ! bitllh; I 
T)i. 

hjil Ihem pUy for i title, ihfn pit' 
tifd dmmin, wmoer* jgjunsi eat-h 
enter fi:ir a aMferenix liifc aiKj * 
<np to the Stanley Cup. 

Thn hrinisk up ihc 
BlacUuvtts' imi<iti.>n.Chu.as'n n 
m flf* place ai ilie Ceniral Dm- 
iikm., hut ti. gmng lo (he playnlfs. 
The Anaheim Mijhty Drufa. ■ 
If ml with a mm » inning reciml. 
kwa wt (samp to ihe playtit«» m 

\i m ihi>, niicln verm Uif. but rate.. In tto < . 
two teams ^ 

T- 
aiMeHUn ir-itHiiiiit; ,'-*i"nrutUic-M: 

team* have a chant* » advance 

pawtJw Mcontl rewwi »n)f» ly . W 
il itiwt (tocconiideratton. 

FWwiiil'fMihcw'eeli is base- 
ball. Vnu ktiii* Spriing ha» finally 
.i.mvtd wlK^tt Vim can Mt in (he 
Nencher* at Wnsley Field in KI 
<l«tm:. Kindv and ntny weather 
and ttill tee f'w^ with Ao thini 
i«idBi>bra.in*;i tivnj« 


It Jl:l IW a«.11iori 


m^ W'li 


r'M 


WrftB-iti-..- 


'A 
"..■LctMlMlJjR' 
\»»e*«l«lll*f 
• iMtlhlMfKllt- 

..•,riiitd|<nlKl. M-'»ri.tb' »fi>li..'*in.i;inthel.'i ,i,rj..i,..ili.l 

nxUwKt HIGHLIGHTS \!1' Ki-!lli Ml.1. Sheiiv l.tr'i*fHLOX 
Hi'traes, iV^t'pUcir 

JAVELIN - Sherrv Hdlmes. 
t II ■■.I -plate . Kn.i. Irklc. 1 1 Ittv pi ate 

OlSCrS Shttry Hnlmcv. 

triuRh-place. 
T.. ScnaiorEw, 

How (l»e» It feel to be 

fwm: Tlic stjff To- Ran*— T>'i findv. 

Th.iiil>l>'i letungiHir 

take ov'cr ytwf «""'•■ 

l-rom: Cmiy & tiimi li- ITS NOT 

StXrmSH. ITS CRAP' Tu: M««lei»n 

Ye>. I'mtcdiDg vfi>' 

From Cl»h To, (nil * SIu*li 

lowawlKah;.ppfTOti Spfinu 

B«!ikplic«...li«t',hinit* 
ctanft Think ilwt was '<:«"■' 
<rftheZ»»i«"' To Chrome. 

1 .:k4 -'^ii tvtr sif**»'"l! 

'iMMk'! 

From: Clash To CiregandChns 

10 jio through aiiJ put on ihc 
compulfr 

From Chrome 

To: Riuidi 

Th« pi/7a'> acnmn 
hural. h«™ loiif! IS stif going 

u» wail ' 

HDA PI' 1 You picked a guy*"'" 
^rum: I 'lash "No sir. Ihal really is my it) 
My ailress"' 

Urn-., well. .,lhl'»..no-..8l)K;' 
(ima at The Union To -Mc* WhfiutoWEgttlv 1 tliink y«» l***** ""*** 
lyttef in white than m gi«n. 
.(«linow*lwilmem 
Ftom: It. It. To: Monryhear. 

Nomcirctlrnii'i - 

pfcaK- 

Fnim: F«fe«M To: Oil* I*. 

Tasto greiii.' 
Wiitg?' To: Swan 

T«lay IS If"-' '''f^' '*•'>'' 
of ytwr reiin, 
C«mg,MH)ta«i«»*' 

From Bird Wall her To Ricker 

Fire's i:o..l HF HF HF HF ' 

Ctoh*PMS To li/ 

Getihectiiirtsout. Wc 
1le«ltclmap;^nt■w 
convt-rsalion Conun:! nif 

S4Min. 

1 roiii Kfn To: Chrome 

\V hjis up wiih all 
those Iowa women'' They aall 
socni to widen ai the hips 
l)-riiajor 4tinJe*ii|er«i» I yeuni' (Of a mmtm 
who make* mcftihtlw the 
poje A who kruiws how she 

WilM»«l. 

From Slavishly Dev»)«ed To: Perh 

Toi»il*te:»ip**il»e 

ikiitirf ytJur *"wit *«■«*' ^' 

eestJis}' ' 

From: Clash To: Chrome 

Alway>rfTiieiiiN.*r 
"Tbewwasn, ml*"* places." 

St-c B Row 1 1 Seat .^A To: fevcrvoiK 

k.ir Kill' KtiiMk.ps 

I meanpiiint' Paitu' I'aim' 
Fnim: Clash To: Romantic Admirer 

Your words have a 
h.iU! on niy hean This time 
the dream will he oil me Is n 
your heart that Umgs to niecl 
me ' It It IS. 1 will give you the 
pUice ' 

From Romantic Man To K.indi. 

TlieappoltBlxerw 
i,Jac wii» very tiiuchfflf 

.,u.u ,V.if lo my heart 
From Frtk, To: Soineone who wants to 

k,n«»* 

t"m. IIS. .It ■.. .-. : -1 
touch with Ills ' Poliii...ji'> 

correct" 1 -'^ 

•.h To C. 1 

Y ou rr i;oiina need !i 
(i I shower 10 gel all that 

paimotf you when the wars 

(wer. 

Fi.'m n nuior To: Daisy 

I am so proud >it you' 
I am finally staitmg lo rub ott 

on you' 

Fr«mi: Candy To: Cl»h 

Docs this mean I can I 

use real ammo"' 

From D major To: The tlutsidct 

WewilII.iv offw'hen 

|-n,iti K.ii.".i '"id Fnk To" Ryan 

If you get kicked out 
,>t Ihe Dance show, you will 
be m big trouble 

From: Your dancer To: Cireg (and all other males) 
There is no such thing 

as a backstage pass' 

From: The DjutceCo No. a gotJse didn't really *i'» 
Ihe Student rnisiee ekvlioir To: Ian 

Here's a Im o1 advice: 

l)cec/ nut/H* 

From Ken T'o l\n'.v. I'm sorrv' for 

^hmg and iiny thing. ...juit 
nun me, plieaie. 
From .Me» To. Ken 

i jctttl need 

cylRMliHtA. 

FwMii: 0»h To: Bil Here's a pi-rsoiul )um ll.f M>U Fti.iii r .1 To The Bi/ 

When do I get that 

promotion'' 

t-fom Hlufiigtii>[H\i.il To- I'KiiKCl'o, To Daisy 

I'm gl.,kl you called 

thel-K**"""'"^'''"'"" '''*"■" 
insults we'i" ' '''■ * ■ •*. l..-lt I 

,,r, ••jJOl 1 •.>in t'.tikl'S I,. Romantic People 

s,inp t.ilkmg. start 

nii.i. ■ 

, . ., ..ii,;i-nicd Reader I,. Raiiili 

That demotion will 
i',.nu-M...iier than y»>u think. 

I roiii til l-'ai'« To Ks.iii 

TtuHigli 1 don't always 
^,jv 11 souareagreal guy and 
1 know that 1 am lucky to have 

V(X1. 

From Candy 

To: Scott 

Wahw' WalHHt' 
From Ryan 1 ^ ByiBWp .JWBB!!yjPBHiiffiBNHB. 
wSdKi'nqdom — .ri iiirrrrtcijs 


White male Dear Daisy 
speaks out counsels 
-see page 4 -see page 7 Xprii:;. 1W4 \<tiunie\X\l.Nuinbir26 Representative Keane resigns from senate position 

DisgrimtlcdolticiaKik>snrm-lirni(sJackofsenatcpiHvcrasm-,infR-.or.,n ..m i ■ 

,. ' ^' "'^ '"''"' f-tt-H)is in sLKJden decision toquil •(•nnatti CNHiMl ■nrnt 
*p*<9 at» migum i0-\ m Atwciatr m Am <M0w* ftom Mcrpar »«» Anti-smoking law gains ground 

Support grow s fV,r ordinance that would eliminate smoking 
m vmually all ot Chicago's many hotels and restaturants Wellness Week sees increases 
in attendance, participation 

StlKknl (nVolUTlUTll CVI!r,|.l,-i,-.( tL,. (. 

■ ' ■■ •! ' ■ ■ • irioiit 

I (fyofi Ccxtet l..'J.' ^laJrii]., ■Ijlh. '. "Ourjioal IS U) keep .1 
laiiii.' .Ill J It" [ICC by hav 
iiig ;i variety ol" pto- iirams. I he llciiiJi 
F'..iir, v*hnh is she 
Bi'ckv SaniclcT '"*"" f" 

Ihr vvir, <'f'MK m [hr ^.uuU :'>twiikr 

■.jjy». ilir hilt! 
-ifrii fif hi ,mn iAuif ellr< 
ilit'piincu . '■- •^.■.Jru-,srt,-,-kJ,Mi, 

"nf\ ,l,,rit- liv sludfitb . t> ,i> I ,M ( 'hi ( 'hiiiiii I'llv •■II llicv «>a t£-«^, .n. V S..intp|fi vuJ, J I '.(.-aw .m<i .■i,-;jjl lNew5-m3 EdiloriaM Optnion-S Aits & Enlertainment- 6&7 Featiires-8&9 Classi«eds-10 Personals-ll Sports-12 pMfe2 News ■^ Th« Harbinger Liberal Arts majors find success in business market 

Mort and more companies are willing lo offer on-the-job training to graduates with different degrees Tht ficU >«' fimtm; lal Mn Kc*. ■><- 
i-lialMif' ItMttitl. KuiuMint' »'•*-■■■ 
iwnB mil ttrntK-ud n'multini!. i» J 
temleiiiiwf |tri'«»iiiJi:n»t|*« >tfn»«^ 
till SwiirMifty. |t>u d«»"t iMcnuf ' 

tmt lit iKc fimto iKi nmm*. 

LtM. Ill cMlilPMilM )W* Men' 

md tmrnng "* ** pi;illaih«iili> 
J%^ mKt iJc»'i tiaw ~ 

f*tfn 4 ft'irmtil •« •■" 'fur j«* mmmtt 
mtm traiUMf 'Mfaimtri>:<|niti» ADtki'k I "llK'«tO •Mil 

,ilin. AttlM 
. tnninf' ukI 

Ti a Milium 
tiiH#>*o>,-»"r.,.,. i .(.umlfcoiimiii- 
iilly i:>mi:iiliiHI^ piilBBiii.. <|iiicU}' K) t)i|i! n'lai !»■" ■ ■ 
a W aidilim. icccwaiBtii' 

».♦ Li'wu, .1 .>vr« "U ><-'■ 
1 1 losiihant. «* himl It} Artim Mmiri 
t .11 n|f N .. Ml nt * i)!ijii»«.'t*l«f e wiwit 

I*' giiiiliuied xiili ■' ' -' * ■<-?»«• 

:S|m:iillli)«|:illAfltJi' '"'"' 

Aiii,«li»;i ifijoi *.ii>i«ini,| Imn- 
l-mii * V tmm- li*"*!"*"*** «"'*<•* 
Viii *i* >*«<■■. m HW t*<« I" ■*« 
I ■ S, t»i»r«:»niti*|*|n»Iin«ii«»l»» 
ill •"« tm* ti'iiBHTM *p«e» inxl' »"» 
turn mte **' «««• '» »(»:i**i» 'Ottl 

.'•4e!i»niiiMi(")illt|: 
! m^t A Vinntf «ii- 

tiniuil ci)Katin'< 

n» fion JkHIHMM*'-'. «» nnpn>«irr» 

IB uflrt r™i>! Ifinlliai* imipiMl* tt iK. - 

■;i:..i.ilU !i,» N*LH'"irK" ivvin, 1 


,t'.>'ii 1 


' Ah.' 


■ .. 1 tifflilh .iitmJ fwrtnff ^, r jm 


\ifni tl 


irumn,; 


\Mrl T«*ll.r. rni'Wrrd i<'> tmtd 
Ai. ■ - 'i. iiiakmi:. >:ii^ 
,isjiJ[»iMSi..«i«tm.m 

; .■■mk'uiic att fndiwlr Kh..< 
*rmeiinimis»»i* r<lli'»iiiittr ^*"' i B R N K STOCK -v-/ I // ih..: 

K -r^fit .!r.,ltys]\ ,is l-ir*i t, 'niiiii 
<:", »■[» ii'-ffl . T, ihf If.*! wrnt ^.lnK t» -U 
■rm>, r\ J 
'xiiitrjtn- mieresJ rairs iti ift:enttU'i.ideA, Link. 

hi>*evn' , h±\ hwn di^.^ us.vrd ah* «il tJic 

tiemcndovis ini''. •* ' Thiv uk jr.L^pJ ir" 

finiintiniia: 

^mjoKsmih," ■ ■'■'" . ■ ' ■ 

DC -hiisediJU-iT txpen ■sh.-iAi Sil 

vfr 

Thii n an tmpUn rrarni fri iw iharea 
» jtfi m '• 1 i >rsrcahlc end in sif tii dunng 
the nMt fuiiiir 

nietc I., a Jirwi inrrftoiMm be- 
tween ih^ mere av Ti rrhr.alKinL'and 
iJie demand f< » ■ 

rhiiughlhf t-rratr^; '.i' 

iTiginjiJofs "Thei. te tin- [x»f>k on 
iftt front 1 mes Thf\ " rr . <ul Itietr duly 
m«Tiinjt with realtors and rndividunl 
hnrrivwers.'" >.iys f>av WcMfmutn. 
A>v.'i(\Tuit>iTn«t4gei>n>tr«...- '" ;'■ *' .f 
s ..nriHank in Ballimoir 
After three '^r^'.. .-a 
fiJljc hciweirn i' 
annuidU t'>rl.'>.lr 

t "lAlS. t ' ■ ' 'J'K' '..iii^*'' > 

,irj:t.vt ■: ^ntijli..n\. 

hfjjqiijirrfj in 1 •'■■ ^n^'clfs. I'llets 
rtvfni tiiilfj^c |:rjit« a u;uninf pro 
jiram caJied "MB A" VI. rtajte BjnV 
111^! Atadcins 

V1B\ :..".■> lr-.!-nt!^ hll,-J ii...lM N- ; ■ 
«« 


%Mt[tn 


But t"^ . 


.Mnmf 


TM JIM) MBA 


dHJCTi» 


. . 


. .hn.ia|ll.*cnin 


IMMIW 
•'- irji<ai<a| 'tnil 


cbiMiam't.n^tn^ ti. 'w 

>i..u i,iinu*rir.(:.*: ^ 

|>fi>p:iiifi fill' .»f»:«fii;ir« ..iflJ in«-vtim.iii - •iilpiing., Morutr Itamltiiic 

,iii;i-i I.*m TlKh..n.fVi ,iK-ji.iif.jnlini' r. 

- ■ '!ir h. .TTH 
:'.i<- ..1 thf 1 ihr pi'..«^'(aM 
«i.?rkMit Jem;mi.: 
inp in C..avl\ Icr.Jint' I 
uutsandi'tguljiu'ns LEARN 

TOi 
OP® 
'Vol: ram spouMJrs regk 
I tyon Codm 

T*t M.«pcr CtleKs Inunotwi 
rHV""- ii» *«< cijln .<! w rth ifif Ntinli. 
em lllm..,, s..i,.»>| prrvt A^v^ijim. 

IKillitf anljiavlNHil ominnitc . « m 

"riiH Mhc tnufth ■> Miiliatliinw 
*»1 Ilk MSPA have ., . . , ,, «^,„„, u^, 
f^em: MtJJoiinu;, ,,^^ )nal hiL'h st hiwii event 

me (r.>j:r.nn mj ,t> msU'xnm ii. hii* 
«w;iliiiiiltiiiij|iirt'aic„iBlj,„.,„ .. 

me Miiiiic tjmpiK it tit pbv him rn 
marly MM* na Jem« lim ht$h K(K«!,h 
iWii wd tIrB.inJi«nt pm. u* ijje ««, 

WMAO newi (wBmjin,, Car.. I 
»limi» will tpejii a|,;„j, „,,,h h y ,,m, 
*ntl LmA Samlet TVrf » ill j|j„, t,. 
leveraf ,, |^^ We n««i inteUu)€nt, zntusiastic 
people to meet our clUnt needs 1 ' M'u ..a- ^„.,M„c>i ,ind p«s>o.> fxpencnce in any of 
the liilliM* ing: 

• Rrt-rplion 

• V* ord Procv^ni: 

l«M V*«eim. W !«*,«»« pjyj. 

• Dala Knlr> 

Kc.ncils ,«(crN top dollar for your ouixjndmg 
nV'IIs 4 a ft-fcmil tKmus protsram 

foil AS l.\rMKDl\TF \PP<)rNTMKNT 
t'\I.L:(3l2»6Jl«.»o<)« Rptn^><l\' Inclhgeni Sijftmg K Campus Briefs Engineering Prooram will offer new scholarship 

The Enijwwiiii Predrw ii aOamt Ktatafstap. m lUe i ■nd niuiiifci audenis. „,>"^ "T ■!'" ""^''-'mptaed a tei t«dvr«a, ,;.f the < eanowt.!.! *XIOiuidI|.()(i)f„rb,H(, Harper coi.meii4iti,;«i >■ j i.i-a „t di Iubi ,J,(Ii. ,» <le.,rc i„ traitfer. ,«j t», , ,a^.„,,y 

Aptlm;«,.», „ 4v«I,,Mf ,„ HI h) „r A3W md « d« hy M»y ;, 

WHCM to oive awa\' free passes to "Clean Slate" 


Continuing Education courses offered in s summer H«I«r Colle-- rbcrt' i.H. >,o Citnliai; I>c1iiio1m.>'' ProgKuu U) tioNi scimnars .ilM-nunji-j.ifilif 
' '" Will Hi'ttiiwiiBchrHuiian LEWIS UNIVERSITY 
'•'•■nn-ii full lime 
•■ "itfitt ttmiirf ami ■■ ifrr* fo a.mtpieir ■ ■* higher, yiwijyalilj' • !,,■.» I :,„vr.%,n (X'fatirf JMa,;,MJ«,« 
v.i,( (,. 1 ,■*... jii Mitfc iraiiK:niNi«icl ., |,,,. 

I'' -fph ti'rt'ih,'' I>ri>|trtt!i, fcitrne h.r iht lllmiu Suic (.(*«, iw t, iinimiiiif • ( ■ 
If . m m Rmir. 
■nhai: ami n (M Brw*. 


(312K (708» or («15) 838-05(M). extension 25(1. VI IIM1(»\ ( (Hri<;i sn DIMS 
KOVI.VWV l'V(kv(.» SVSIIM 

Will. HI ()%( VMPIS \I'KII 27 HJa.i p.iii VI I cnir\ '■'"^ ijH'r il.iv I 

'^■'v l.vhkT:s. ilofk data JOBS!! 

Vf AKROl NDPART-TIMHJOBS 

K)KC()1J.EGH STUDENTS 
K()AI)\VA\ PACKAGE SYSTEM- 

NOW HIRING 


Editorial 

Flyers did not represent 
viewpoint of paper 

last week The Harhini;tr hccamc the 
iinwilling Npokopervon for a debate 
sponsored by the Illinois Marijuana 
Initiaiive Qub and the Pswhcdelic 
Mindview Club 

In no vvav did any member of the staff 
make an agrccirtenl vMtli .ins itit tuber ot 
either club to place t Ivors in !lie paper. It 
v\as done vvithoiil consent or ktmu k\Uzc 
t>f the staff 

No one has eome forward lo claim 
rcspoiiMbility for distributing the flyers. 
There has been no prwif to accuse any 
one me in her 

But the fact remains the clubs are held 
acct>unlable for tampering with an 
organizations' property illegally. 
Whether tt be the president or an 
anonv moiis tncmlvr u nh gooil 
mlenltons, i( dc»esii*i matter. It uas 
wrong. 

This ploy was merely a way to attract 
ptUential members to either club. The 
Hiifhh\i'.ci IS not a sc)Ufi,'!." f<ir rt'cnitiment 
for an> club, regardless ol pcisttnal 
feelings 

In no wa\ did The If ■upfiorl 

or defame ilic dch.itc Ihe pajx-r remains 
neutral on such events to ensure 
jfnirnalistic tntegnty 

lis not right lor any club to put words 
in the mouth of the paper. White male bashing another form of racism PotMcoHy lncofr«ct ih4f rrmiiiiJ ■." :;u-ri l! 
Kicw dtj 


r jH?tt» gnnjps ami rji. i\is jKiruisjpid At 


lU b],ui. 


r^'.iiiu .(Ik L '■Frrei't pctiple.iJ'Ct'hc'v^uRT 
"■■'..■m nt'i ihf vthitt* m-ilf 
, 'e,,, 
::<"* 
\.or\\' N ■■ « 


. 'AhlUT 


Jlu he 
pLiJU" N"! ii,-n. 
OrtrtiLiK. (•! 
U,.) fh.- ^ , . ,.fv 
o |:m<ri.ilut .. 
]n\ .,.ifi V 'AhcTl I 1^1 1^,1' -• 
-lei -^ YOU SHOULD 

;/ :S SMOKE IT!!!!! CWCMJ .J #\s»?-*^ 


Stair ^ 
General Information 


Friitorial Board 


': ,..J.!,..ll..,1v.v.-k^ idr.nj, ■!,,..>( 


1 .:■: . 

H>,:.i->,' v 

V c Editonal The Harbinger ] Editorial White male bashing another form of racism 

PoWcdly fncorract Flyers did not represent 
viewpoint of paper 

l.asl w t-ek The HnH>int;ei Ixvamc the 
unv^illing sfHikespervon for a debaic 
sponsored by the Illinois Mar)|iuin.i 
Iniiiititve Cluh and ihc Psychedelic 
Mindv icvv Cluh 

In no vvd\ did any memhcr ot ihe staff 
make an agreemem v>hh my tnemlx'rof 
cKhcrclubto ■ in *iie papei It 

v^asdone \viili..ui t^.t.NCMt or knov, ', ,' 
of the staff 

N" one has come forward to claim 
resj-mnsihiliiv for distnbiiiiiig the flyers. 
There has been no pro(»f to accuse an\ 
one member 

But the fact remains the clubs aa* held 
accountable for tainpering with an 
organ I /at ions' properly illejiaHy. 
Whether it be the president or an 
anonymous member with l'o,h! 
imentions. it doesnt matter li was 
wri»np 

This p|o\ w :i\ tticrcl V a w ly to attract 
potential hk-miIvi- • ■' ' ' ■ ■ 

Ha thin a, 7- 1 s not a . , • „ . , , tc n t 

for any cluh. reeardless of personal 
feeliiiijs 

In no wav (Jul !hf //wr/'/Mccr support 
or defame the debate "I'hc |-»apcr remains 
neutral on such evetn^ t.i ensure 
journalistic mle>:ni\ 

It's not right tor am club to put words 
in the mouth of the paper 
ftf'"i; ,1 rtii- in- ih.i! rcmiinU itirm itf white men If Knjndiin, i>f the t»n.*lrni ti..( ihe lihiir nulc 

llrii^h: lh.;-ic nunnl ,11, .n / ,/ n '*'' ,, /I '*• / i " »0Uf'«c«:(T 
■y ^•-'."■i.llDBOH.I' YOU SHOULD 
S. SMOKE IT!!!!! ii i I L. /^T^ w ] ' CC 


"" wii iMiiiiiliii 
April 22. 1914 Opinion PigeS j Predictions only a conservative could love 

Hw 'ttghf Way 'v.a ^ -v.lMlt*t ■ III 
fmtii 11 ;. \ ji 1- ■" - r 1.11, cpi hni»««ii 1 1 J7 m> i > ■.■ 
fc"H» (iftilic •■ p « iHiJ I : rt'i BtnliHihi < a air Ihml ( t|> m t 

>i>.'i— h. Cur.,, 

Ill •f'Mf' HlilnKlliin 

■••«i.fi«:» p^^, wpi»tirtlii«,(nj|«|i>' 

•iB ^m tw«ff« •> .. .„.. i tclil*>:>iijihMi.l|*. .« i . 

l*»- * ill I* ««.,♦«} H th«^ i» wy. . M J:ii !».: ml.- • L . h,..» I- 1 (■:.. ■■' .►•:''i ill i^K iim«:i;»,' 
(WHailll.ok ;<•/■ . ,. ' -' - > 

P»l!«>fll.'tVi.. ' ,r h,. ,. ,. 

"" ■''""'» 'hf *-«.4t ,.(. \i,„ ,.,„M - "> ihjit' 

■ l*'.l»l*').K*l«IWlttlHHf ISO! (le'lTlr •■■! h.iv ;! 

«-•■«. IB r.i),i, . .n IKlirn).. .•! 1 « I ti- 
ff »n ■n("1*il» Wtrmi'tmi rniiif ^ [ I I Letters to the editor 
f'.ipcrs cowiagc of >cnaie tuils lo give sdutenis full siorv 


The f»::r ■ 

''-' ■•« i*.* I:im,..:„ 

I. ■:• l« ?*r II iink-nl: I*.»|J; , Jfl wjU he )n.«ii im, ,,,. ,,„ , :,|n.,. Vfui:c(\«nJn«-l,|i»(,i 

Colurnnisi should Icarn more about jcti\iM> before he writes ■in'itii'*.!! 
t,<;if :k 'iriii" 

H^llililW*!:,.. lfi:Lfc,fc,w| J. H,.yj« imiKi, 1% Hn- 

I IfH*' Mill Bint Minalii UMI talllM:ti«lt peBiiiijB, 

• '■* 11* 1*. fmaicHll^' iiw* •111 Urn. CVjiH «-MT. tfij. -Th,.,- .1. .,,.,' 

'■»* pmmm iha •# i|i>. piflt'ticMtjir - 

|«fM*MMti»:Mritai~j leMiiiMite.. . . . 

*ji»i»i» in piii'Mtaaiiif m h» nrj ■.(k** mm 'tbtn *r .- 

'■ilflM'" liy >MIIM|,flltliMllt Kaflkcm«KWIM*IIWllll>r*pi';lK1iiv 

"1% coliMMi ciMl 'pmniif mU h 

wli wAlKMi vtaiak Mil 'iMiiif ..me- , ,,, „, •«- ; h ,-•■ 

■If II •• ««■ <»r«iin||tlM «» •MM* ijitnt. ra «i«i.»<:«,. iiin> „ 

tKlrfcl.. »m »»• ac'iitiiw oMiinn. ,„, % » hj* ivtMlut in m..' « , .,„.,,.;„, ..,.„. ., , , 

"'*■ '< il« Siiii,, 'll*»*fc». 

„„ #4»,-*Hi,|„pp«^ ,, „, , p,^„„ 

H»» colM* MB|tli» .,J»N( Ikq: lit' CiMIBCll: lil 

t» III' a-inMi wK ii«»ii|«>i|ill«NiiihfmiHlilii 

.r,>r.,i«pru.ir;ll»p,'ni*t«llllWI |Mipilatlia tur ,*il»t#ii.'M iws.1, «ai.'.tiLLKFoei«MirT.i«s... )Un*'hl«Iihiir\h f.i-n- 

■lltorW-i 'i'lhr JlrtM y IT, ,M r , " If... People whi) aiUick Coder don'l know the real colutnnist 

n«timiiaw!lKiNiiM«|**iM|i««iiii| «■. ■ 
w^fnt El* 
f!**rll^'^tps,■■'■ ■■"""* " '"»«•»■ ■>■ .-.„,,.. - 'winBummtiiBt *. i.. i „,,«, i .„. 

' '.- IIW'Miiii|ic:i.tait •» 'IWBi'ainti, mhiiMbII » .; ,. 

"H «f tUnwi «•*•«» R«il»«»(i«i ■. ■■■-■„,,, 

'■"■"' " ■ ' !Jl«»ll'»An»th.l.: t.,;!' i|,„ ««,,»,...,*.,{ 

''?!?' J'.^" *" ^.*<tte*-Ai<irm*,l«i.:*..,«> . All.., «4 t.«p »p 

'.UktMWiiwiii-MMlia MlwitilKiialii) ,* , ,- . >,«(««• iwwfiii 

■"■■*" ■ ">"*««. "^"Pl****!!!* IkiniiaMiilli. •taAiUlatni itan >,,« itanl 

fnmA .# diM rtlt«. ta ,1 ,, ilM^ ■••ll*l«p««[ii»wii(iii,i|«erft« llKtelMatwi 
SociOMtonvMosic "^ Apill 22. if94 Arts & Entertainment Page? "^ J Environmental group r 
becomes organized •■IiiaiiMlian"' <3mm' 'Km. iMMlit Nct«<«k, 
ri ■"itiffii" »ri"«r» Jtiivr ill THf i«r».'>il. ijipf < IT Wit Jyrwf 
■■■JSijff« l'll'm>H WlU U .F^imn 

.«> ' LiiKl Ci«iK«MtcMi.l iMrniiiiiKiiMl.tiuclit'i j". 

n4..ri.ii»fm'«»«l;i tw.* 

"■1*11 .m4 imrr-' nja|r'^ i,«r t.', rii*n;«"'* f\m^ 

• » c«inn»' ler cmmiinnril 
t IB 'Hontt- a ) K 

.NUfnmi^jirrv . . . ' <l]/^<^ ..t: 

llriH* pre.(i*ii:i(4'-i*j_ 

ttttf ■'- -- 

nlKi-n .1-....I;-.'. I-,,.. rfiTp'i*.i.rff * «n:a 

Drnr l>ai»t, 

I'm a iliMlcM hm il aiitil, 

AiKf I .jM^ w inirvl til ii%Ji > (lu » frit 
i.ltj««*iiims. Ura, i»h* «rr iIh". wi 
( alM. iHtif* w> uarrttfidtj limanl 

ntn iKX <4 Ihr «■«» rat-*? I'tt 

lava i-olnr Mtwl all <rf my IW*. llwilrlatadswrariiptaillirrliMli, 
tlwt Kmn Ki lit w far f^am real- 
lit li-iaMriinn). Tliit l« tlir W»i 

ami IhfTf art w> rtiffert'nt .rat"t% 
am* mmr. tmlj Ihe human rati:. 

U r «Ih:iuM Iwarn |m» llvv tnisitlicr 
fit iHncm. 

r'ni »My («M>liini: fttr a $^7" ii» 
5 ■*". MiMdtiir hniiM-tlt lartt . wlni 
hv** cftmt in intnitliirK lo hr m% 
U(l>. »l>i.>ni I ran i>|nil ulili lti<r and kindmw aiwl ohaCrvt-r lifr Im\ 
IM olTirr 

l*r«l«»t»r "J" RuiMinit (i ,v !h«- .• 
.I-..., Iltar llais>, 

I mrl tlil« pn »hn Hi|ip<iM-<ll> 
ha* f*tlrn tit-jid o*it h*^^ fur rm-- 
■nd I frrt thi- vaiiir fitr tillli allltiiii[:)< 
«» lia%rn°l htm Eii*n|! oul for nr > 
kmt- IlH' (mitilrm it llul iiiii> hi\ 
r«-|lfirrfcnd wtHim ht otM mil with 
far Inwr trsn K ami* rjlliittt him. 
anriilHoamshiniharK NhrtreaM 
Mm Inidh . and Ihn hriAt up thrn 
Mmt*. 1'h*> ha«c mm hwn l»ri.iicn 
uprnrlhrn'ninnlhN. lit said. ~TTirc« 
iilHlii'<ian<Hhr\i>ui. " ll» promiwd 
mt Ihal h€ umild noer |!ii iHit nilli 
hrrafain. latlu<IMmirtht*«»uld 
■ lianfc nur rrlarfnn\hip and hi 
»a*n'l wrr. lit' ha>. a lot <iii lii<i 
miad to wn lliriMch. lit- sat > h<- 
lixtf mc. In a rclalkiinliip oat . Iiiil he kiia hfr, In a 'thanks liar 
dianfilnit my Wt" waj (itm «■• 
naraf «l him li> join (h* \niKd 
fnnnt. U hai 'dimild I dai .' I 
dnn'l warn In Urst him. 
Cdiiruwd 

I'Vat riinfu«rd 

(■■;.. ^h Ih rf.Hrth-- ..n»h<.ki illr 111. 'I 

Nitht.'f>LiUi, [... 
hf> Wm^.. ti-yir, 
ihnnihcr jsiri. mc -ii. . . ' . If .1 
quKk. ^4tl■ .*iui hmt-m Hi'vjrr fill, 
.mil ^w pjtirnr . hui J* .n ' t ii*,,! v t: > our - 
^■It viilnrijMt- while hf im^e-. up 

hi... iilirij The Harbinger will 

be ollering free 

passes to an 

advance screening 

of MC.Ms 

Clean Slate 

the new 

comedy starring 

Dana Car\-e\', 

T.he screening 

u ill be held on 

Vi"edne?da\'' Wav 4 al 

"■JO p..m a I Ihe 

Cineple"* :'.''on 

Ridge (.;i lie [11 as 

<J6n W . Dundee Road 

i.n .'\rhngion 

Height !■■■ 

I'icker " '■■ :^t\ en 

Th e I f d r h i " :.:• - > '- 
office on \] .. . ., .... 
Apr:' ^S a I 
11' .. ill DANA 
CARVE VALERIA 
GOLINO 
I Pa|c8 Features The Harbinger LJ Pregnancy testing offered 
through Health Service ISlacyFanvt tall j'lwill •«!••• <i"««»- ""*■«"■ P*""* »'" 
F« I"-'"'- ■> -' e<l »)' ^j ^ij^^^ jj|^^„ ,„,,„„ i,j|„, f . „| Hjf (Ki • Poetry Corner He «€» me. 

He luriT. aniiind atul ^i.,ia> 

H.- -kep Wuc r^ .'v m.ikc tm- wonder what i> on his mind. 

He m.ikfx ;i l;ict„ ''iHwIm -M-tviir Wlwi) «iirt» di <|ii««ei t* *'« fi» ..lUff clwMrrn .tm) trnmf* «|««_ri •«,«*■'' 1, ■, ,,,,„ ,« ,,*r » rt-k ,„« ..i * m|MK'ji« ttii* •txiM lia|f«" '' 

kwrtlKhj- 
*>i|)|i>.in *i»">. ■■-'"•■ 
SaiickTiiiWl' 

P.r .ukt IMM! iUUI UIIV'"' ,l*»laWr ■ '■nmtBtlWlH flll*- •tlllMNII 
I knru hc^.l iicvcf kTl the vm.o .iKhU UK 


VVIry had I even (htiugtu he *<> 


uKi' 


Then he Miulev 
»,! I'J his rinnJ 


jKiul nit* 


1 1,. , , .... ,..,:nuw. 
Hewalksli'warfme 
He'- pomi!!"' -i- ""■ ""' 
1 vknivdcj hfv. '■•"•■■' 

He vptMkv, 

"IK, you thmk ih.ll u,.ur K-.t frierul would go uul u ilh iiif ' 

Michelle Kii.ipr We'd Be Elated To Have 
You Affiliaie With Us 

OPEN HOUSE ♦ FREE SEMINARS 

Affiliated Personnel & Affiliated Tcm[x>rar.cs 
Invite you to a Career Day! 

Saturday April 30, 1994 

In the Atrium at 

75« Lake Cook Rd. 

(Lake Cook Near Rtc 53) 

BufTalo Grove 

9 a.111. - 1 p.m. 

Don't miss this great chance to network, discuss 

employment statcgies with counselors and learn 

from two free seminars : 

Dress for Success and RcsunTC Writing. 

(Bring your resume for a 
free critique) All are welcome to attend. 

Refreshments will be served and door priECs awarded! 

Seating is limited 
please call for reservations 

708-520-3200 
Additional Guests Welcome I Does our 
summer schedule 
fit yours: 
Four sure. SESSION A: 6 wBcb. May 21 -July 6 


SESS ION B; 6 wedo. July 7-Auguat 17 
SESSKW G 8 iiedBi, June 6Aigu«t 1 SESSION Efc UwedB, M«yaAi»u«17 ' 1 nivi:"CMr\ l*Jis 
unimrr (ravel ^'T a 


i1t.o, W' hj ■Aim-, .ipl'li' ■'"'■" I'*'"' •'"»' Latr in "iir Roosevelt University . Lu.:Uri DnmlcnmCuivui Dnmlcnmi.<n[ui 

AlbenA-RobtoCuBpui I 

M •■ , -. . .,l+,nR..K!„ .■U,..n.«. ' Wtli**^ « ^1^ 1 . • 4 

R..,.»rvdt lltir>xr«.lv, Ctffici ol Wraimom 
410 S Michig.i ►■^•r). H-*"*"! 

, . „ 1 ' ,t^\um I April 22, 19M Features Page 9 (CO Ay 
e%n 

» *^ FOOTNOTES 

cmm w'm , ;\rtl ^^^.,, 


M^mmmj '%. V,,J >.^ iSt,'",)i:M£. &MT <MC* 1.). -Y' "V 


rt 


^'^^!i 
f""'""^'--'^ -^i^J^Ck' i PagelO Classifieds ■=^ The Harbinger J [ Help Wanted ) ( Help Wanted 1 Help Wanted J !»mrissi..naiT>pist 

V J V J ^ -^ s: i«i I ii'tihlc spaced pajie AA ( niij* & T™*fl C Kl ISF. SHU'S lllRINt; T«> main bilK? Nail i 

Empki.f ment t;iiid*. Earn •• earn tip tt> MA " »; » • '"iiki ** t<>h ru'u ' \l.iki- "vK/h. 

big Ssi + iri:i\fl Ihe world rriiiu- Sh!p■^ of I jn<J-Ttwr guaraniccil Jctm n«c ami my 

rn-c* iCa.iMx-ari. Eitiopi', timipanif. Suiiiiik-r .^ full' national prim i 

U,,„, ,,. \ . .■, (i-'-A- Biiov lun.' .■i.-r't..wtifn« Marl making;!' • ; :■<' 

,,,,,,•,, .1' • c'vp riv-ftl loiiu>rrt<» , ii>ila\ I "a i:ki-i1 pa,L'C THE MOST FUN 

YOU'LL 

GET OUT OF 

THE DMV. nil 


i/j xut'ccx'-' Call 

■t't'is c\t » ■.''">,* 

fmiisfrrrtMit i«> Ml ■,' D.imJ hh: MtM lit 111 ii ( hnirian 1 Opporfunitv Kiiock> I vtTlli III ri itu ...nit 


N. I t) -Math tii!.<i-;' \ Nft'd A Slimmer Jiib? call United Airlines is anucipaiing lemporary 

opporiunilies lor DATA ENTRY and PRE- 
SORT CLERKS to ^'ork at our Wood Dale 
: ^:,:^ : >.v.uo d at ISdl Miticl Blvd in the 

(:'i-ianct;!lor\' Business Park Ttiesf ■ 

arc lor the 1 ')'■)■) sum mor i. : ■ . . ,. 
menl pen- ■ .:<: seeking 

student 

applicants 

The hours 

(1 p m. to 1 a„m,.. 
■ S-dWJ t r t: 
Dai The presort clerk 

air ! 

on I. : .,...-.. : : . 

in.iur 

Al! applicants v. . 

Ini C'ar ties 5.houl ! (!.-■!! requires sorting 
1 production 

. ... •:.alar\' is $S„3^) an hv kuehl al 

Come llxpc.rien.ce the new 
Bookstore! 

BOOK 

BLOW 
OUT!! 
UPTO80%OFF 

Original puhli\hcil pnco 

Through May 12 

You wili be hlouti avva> In the xarici} ct jvopular puhlishcrs. authors and ittlcs avaihihle at 

such iiicrediblc savtngs ( Iuh.sc lrt>ni ihousaiuls *>t Ik lion, nun -fiction, rctcrcnce. 

illustraicd, children's ht>oks. papci1\ick-v. Iiaidctncr books and much more. 

HARPFR ( C> [J .K(;E BOOKSTORE 

,,,,,..,, (;,■-".! ■■ .. ■ !: '.. ;.^ani . ...I 'III' p ill , Saluul.a% '.I a.mNoon _^ April 22. 1994 Personals Page 11 \m NrC I pKktd .1 '« m, .,«. mil t«c Mii ,,,. ' '^''- S""h-o,.i- Who Kn.ms 

'""'*"■ ' " ri'« IT are partttcrs iii cniiie I'm y,mv S.-pu-oin- Who 

«Wlicfg«,.,^a.:«U».- :"*'*"' ""■■ ^""-'■■'■"""■'■■^'■"'> C«-s Tin addiciKl I ncriJ lo pick t-rofii Ulsiil> 

~ '~~ hin*li,' . ...Mjki- Jl^,„lp(,x■.lrt■L^ vfi, Hcf.irt'ful 

Trt t>.u:\v -1 lot i»t tr(thling,(>(:<o"il have | r,,n! Shirr 

~ " r)i:>ft"tren'*<irrrH (wve an e»»n!M>u> aiwjuBi of ,_ 

To Mitk ('tk-^' pleasure 

Wearetir From (;i,ii\h Frum: Wanton 

— — — — ^-^^.^_^_^ ^ ' "Ti-in To: (irep iiiipicwis.' 

I-Hnii, Clash To; B,B SiM;Ue. Bui. Lejwdi 
* Biihyt'ate Ti< H-.n... k.. ., 

Tiifii'iemJ|m» laleni r« -\n; I inllul (■nrcfful 
women 

The lew K-lwetTi 
kirik> A ,iiKi-iiturt> i% «i Inie ll ^ Irish or !i\ crap'" 
l-riirji IXiMa A So I.- To i-nk 

None ol- wmr W «$' silmiei (onli f nun ,„i " • ■ 

hn> I nt- ■. '. ' ilUMllli! giMlitesv 

f-rom Chrn (« Ae iliemcme^ 

•^ ,., . Fmm, hne Hu\h HiRf:'" 

Mfift. i pniniisi; IVvntnl 
R.SC Manshtv To: Oh via 

lUikl •..'V.cn ell' 

W'dtctioutt :,; tii.irk 

F-rom: Chns Jokirij; " 

W'hm v.Hj .m- rcwly To Olma l^nA tr's ihe %ufi 
l-rcwr <."la%h To' Rjndi T i: .. ■ 

T.i Mil',- ,.. .. To: hvervhodv 

' '^'""- The HudM.ri Hawk IS „ '„ .,,, , 

Am 'I tike Southeni ., i ■ u. . ' ^ ""■ "i Next .;in Ma\ 'or 4 weekend' 

u.,.11 umi .loimitni, miiihl hi* alter \oii , ... 

Frc.:ii;i;Mo«iavC>ru ■- ' From, (.lash Iriwri Hudson H.iwk NO JOB? 

c. 70©-2ed-0092 NO EXPERIENCE? 
NO PROBLEM! The Signature Group 
20SS Army Trail Kd.. moe Addison, li Ttv tnc To: Rvan 

, ,,, , To;Cli,Hh,j ■ Whendowesiartour 

I rci'onimeihl 1 V< .p e i ,., \ . i .„ di, „ ,, ■.• .....w, i ■ 

c.,„ ,,,, ,.,, , ,, * I u s suptnuial K, eluh'l iM aruiousioui-! 

Skills III' ..I' . ,„,e|| ,Sh,jnii,i;siM;..r pfc.is,- 
imrHMt!.' 1 ,- 

' I r. .1,1 Don.. f-r,„„ The Vice ■ sianeJ' 
I'resideiil To' Chf!' 
ilrawcrrv To I'MS '■■ '"-'t W'.Heh for KirK and To- (:rik 

r«-l laMr. lis a deadly The he sf oiu-two 

l-rom. Ke:ri and Ry.m u.inhiti.-ii.i i ' punch has poi lo K- -Mickey 

__^^__^^___^ l"'t>ni CipLiiii and •■Vl.irEa.nlaMlle" 

— From, A l.islener To; Oironic 

You should liavf itone ' "■ ' 'i-' '■'•'"'■"" ~ 

Willi us [o pLn pamihill 1 be '".-Idvour To: Sircn.i 

paint wasiol.iih Iresh '"•'"'' Keep up wiih ilie ja//:. Iroiri (,; I l< Can *c J ^S Delivers 

tupsi 2 Education •*im«ti>e« mmM rtnn itmtU Hew'i wtai UPS hut lo offer: 

. I „ I., ("h k.erl,tiriJv il, 
'luried m" 
Fro >'oii h.iw L'Ste'IriU lasle in 
niusie ( The Iransler and 
C'onnick.) 

I rniii 1heTiiesd,iv 
NiclitDI To I,, To; Mtrrsa 

I'll find oul the 

illiswer. '■>• I'.. 1 1 ..■• i,,,.t, 

waiei \tiiT this seiiifsler. 
I 1 hajrrreee' 
r paa-lmtC'lKMiri TwO' lociiitaw »■ chttrm ("nm' To' ( t To Kalie 

Wli.il :ire my tti.iriecs 

"' ■ ■■.''■, .Ill'' I ,im 

■~— Hi;. 

From: DudjIii \ ■!'"isio Kuies" Hfh. 
heh. heh, tuti ur. ■iUCATIO'N 
Attention Fresh Crads: 

la MATTHEWS EMPLOYMENT 

belp you launch yourc;m:cr' 

We're J full-stTvu-e empluynKnt 

cenicr s[>eciali/Hit: in; ■Technical ■T(:ti:».\Y 
i^*BMiMA,.^^^MMAb Summer rock climb 
— see below Tht Harhtniif n April 22, 1 W4 Page 12 Nationals' qualifier scores big in 
heptathalon, first place medal ahead IKrtiMd* 
t,,mr :■ 


Mil *f l!.J 


1^1 lUtTllI"! 
'HirptigMia.iMl,ilifr» 


' •;-»»«-!• f'Tw |>.„,r „■ t..ii,ri 

.<'<!': ■'!■ • rulKmlt'ltM: 


'■:IIKl'» 


. 


1 \k . 


H,.r.,i- Harper sports free from drug usage MHi.*Moinai Thrills in playoff race, 
Bulls high in the chase The Ijist Word (^ r'H * '"ilrfc^ 

xFarauNii II l»t 

NBA ifjimefi 
•art ji wpn i,«f 
(tiin^s 1(1 
come, the 
f I ii y t ( s 
^h.'!i!i! hr in 16ll)'llli;( li.iii.-!irn. 
tkn liiKii't even qm\ 
pliiJoBiTheHixTiri.. 
rutAlaKuiiMiii • iiiM-r t.h..i iiftn) |i 1 k'ain 
¥ the U lip if .imiihatiw'nM>> t.njo 

Miffeicd shri '1. nsnii<i 

*eir*|>thiJi,ii,,„, ..,rii, inchum 
ti>r a l.«unh MrajihuhmiipKwsJjip, 

The Boils afffi'i the only lora 
in thf Ei« l< vkmf fiyr i champinn- 
^h^,p nn{, thiwgh Tlw New Yurti 
KrKts md ihe Atlanm >iiw|[i ue 
iwo i:>iher lams Imtiny ((irwiirdMi 
ipoilinf ihf Bulls" pljns 

Bamn ( any ujmeis. f» <• , >f ihew 

•-;irT^^ •->■:!) h:r. - r- heal, tm each 

■ ■■■ pby in ihe 

' ■'■> • " "- "••"" iha! 

fimslw* rifsi I. .; out I'll little n Sports Spot 

Sp.yrt's Spot !■> oft rhis wfck WflJ rrtttrn nf»t week wtih 

m<K iMUUnn^ irma ant-nrn; M y.w fayt.mc ^p,.t1^ 
ilromci! ' 
Iw ditin't , «'itieJtti 
Thii ■ List season IS 
; impreweU rn«. Di,; 

IMv'e ilL'.i •■-..,i>,.i M.i.i 
nimimghjim h. 

h,« ;ilsi> sliilcii [. ,> . i..,^, „, 

g.t Mike, hm u is a kmg mod' Kj the 

big loijues. mmweEKmspoms Harper offers rock 
Off Diti climbing experience T tftounn* Wltli«f 
■( flleni MiHfhtii 
J.DBipiw t. UllwCaunlv ffVlBl^i^Hi PiB 1^ II !■ 


Marpt-r Lolifgo iilfcr«. the ph\Mc;ill> .HKcnltirous Iw.' 
i'ppnniiriiiics m "R<.»tk Cliiiih" during the nmnlhs i-f 
Arnl \'a> ami June ,il IVvil>. Lake Slak- P:ifk. Wis 
Het;iriiiiiij: siiuk'tils uill If.irri the hasrcs nt inek 
siitiihiiij;, kfmls. K-laying aiul nit'vemeni tin the 
rocks Xihanceil leehnlqijcs will K- laughl (f> the 
mure evperienced siutieills 
The uisi 111 the ueekcnil is S''5 and inelinles 
iranspurtalinn Iroiu the college, cariipini; fees, leiils. 
ei|iptiiem ami iristrueli<in 

Tti regisler. call 70K-.197^3377 arul speeil> sourse 
riunik'r LPf*05()-lM5 for ihe weekend ol April 2''- 
Ma> I : I .PH)SO.( (46 lor the weekend of .\la> I ,' I 5, 
and I l'h>5>Mi| I lor the weekend of June I7-IV. For 
luore mlorniation. call 70K-'-C.'i^64Wv ^1 "Inkwell" 
runs dry- 
see page 6 
Ca^h station brought back to campus Sliiry on thtfls was imorrwt 

In a (..II,™ 

'ij(*-;ir«>f Kt'. "V 
cixt'd twt* vr.^ 

''If 111 ihfiheh. j 

'" Jji.t\. Kinj- wj.>. rflfmnj: ii'trmwr j 
" '"'■ '"■'■<" f'"il Mf'vcr He ra:m i-J the iwc. 

''"• .irt)i li'-ilH'suifiimaiheihf <1jk:(',». 

- ' ■ '^"''■.■nmerehiindiMbyBifllliniiKSuw 
■ ' "■ ■ ■ ^ fd K' the mtlt^ Ii win m ,mm>^ 
"'.i'^iifati,m M'lUateO (,, Kraj itui jt-iui,i|j 

led to the iirtste, 

''*<■ Harbinger upt^nptts 
■lilB«C'in»;)es. '">«" afN'»l"|i«ei fiir itie 

Students feel coverage of Cobain's death overblown 


'h'TriuvJ'ii'. fif 
''!■■! ffniTdllv 
'-..ith Kun Ne*v.-2&3 EditoriaM Opinion-S Arts & Enlertainment- 6&7 feahires-l I t.''. 1 !it-,j; jh. lui ftmiiung 8&9 Classifieds-10 Personals-11 Sports-K .■^ 
Pace! News The Harbinger ■^ J Cafeterias take on new look, philosophy for the '90s ■.r|,,t,,, ■•lh,-nit.,rllf We need intetti^ent, entusiostic 
peopte to tne«t our client neeiCs I 

It you are qiuililicU uikJ po^M■s^ expenencc in an\ of 

I he liilUrtMnc: 

• Kctt-plion 

• Legal SrtTclarial 

• \\ ord Proii'-oinm 

I all %> su-nis. « tiwtow s u pim I 
• C krical 

• Data Knln 

Remedy ollerv lop dollar for voor oui>ijnding 

\kilK & a rvferr.il bonus program 

Ti.-m|«T.ir\ A; T,■mr>/^'t•^np'".llll>n^ J^iil.il'li' 

FOR AN IMMKDl ATK APPOIMMKNT 

(.AI.I.:i312»630-WW Inlelliyeni Slaffini; 
dp® April 2f. 1994 News Page 3 Universities of the future likely 
to differ from the current ones Wh,ll '..::ftfrr,; |fiiiillllliltte'4|«|lK:ili««whliuyrr' 
«.sr»f JT jl *€*■««' ■ 
Fit f /our hard'earned community 
college credits to good use. 
Earn a degree in business! 
M (i-lP (Lewis University Career Edtication Program) 

• Offers an accciervttd bachelor's (kgtre program in Business 

• For those wiih at leasi 40 lemester hours of college CTedit 

• Evemng and Saturday classes in five week sessions 

• For ihose who are ai least 24 years of age 

• Oasses in Romeoville. C)ak Bnxik. Hickory Hills, Schaumburg 

• The ne«t LUC!EP session begins June 6. IW4 

Call (312). (70i) or <1IS> HlW-OSOO, cHensinii 5711 

A CNIISTIAN BtOTMCRS UNIVfRSIIY LEWIS UNIVERSITY Students voice opinions 
concerning Public Safety 

I iwcMiw awxm Goora 


- n thfir 

Put'lK S.it,-l> i>. 
■■vu\ fnir«'^rh'*ri»U\!th;.tl 
■ ihi-i.mtptjs 


p». ilf II l«> [■■• Ml, 
\ fi^ per ni-iTiLf '! ■ -ulcdt.. ~,i t hch<"vi'J The hull. 'It thf h^ptinv^ v^rrr 
Nnwrrr -El ..ml i-ifhl wiMi ihr ir 
t'l' i':sf\ it-njtnj; li" ianj:i- ra I.S.I. ■!■■ 
M.I 

thill IVhik "- . 
rnieil i» f iihr ■ • • ■ ■ ., 

VI 

'..;•* rk« ncrdcd ■■,. i.,it.-J itu-m j 

, Sjiriv hl(nrr .. .,-,-i| i,i*,iriip 

I hi' rTU|MT ""Ms N'ytnrnJ jntl I ^fic Jnvmi: 

■■■.pntidnj in.j .iti Lit( dutv PuMic Sjlfiv I Miner 

^^"^ I''*' ■ ■• " ■ ^ . Mil, hlit III hiM»^iK.ir \ti»]*pcil 

fi'W^ ■■ ■ . ■.ewch.mkfd.i! i>.'vit,» ,j,,i 

kC|» « IfU'ir I . inj; uniJfl the viwJ I"' ■ 

id "All in jll ■.-IV Df 

' " ■ - , ■ . ' ■ iTv pdnmfniiMi't.i ■ . 'jd-huiin 

tnw- ihefului. •■<;m.'if MMhIr. 

.Aftfci Kitimi*simm«l is .tif ot mi«jn..' . ';:iif iii.« .tiivr 

*"«^'' ■'■■ ■ 1.1 •. |.. ...Iff iinHjipec'vv^in(w,»;*»4idMfyCT Thinking of Transferring . . . 

Make THE QuAUTY McliKkK Buanrai.. biu:a>..n. 
Oi»n(Mjrr •«icticr 'l^vitt*^' 
AlMcni' Tniriiriiit OxiwrnuKawrK.. 
IkilofB, OmMiv. 'Pk>Iji».. tni 

• Jrmwkt S<::J«.4jr(hip. fi » «M.kTit> mtji SlTI 
a 3.5 Ct P A. i'l jU Rr . 'fi ..i I ' I H '.lit- 

• lirancal Aaatmcr • P ll»mvifcpi«t S|M!IIB 

• 4'S (lutB ami tlqipniaiiBia 

• Xuiniily 'icaiHnaBl. oikDe odki 

asm Dan Pal 

Tnanofet Studeit O.K]niinali:ir 

OW) 420-3414 '- ' -1 C$3 North Central Collese NAPERVtLLE ILLINOIS 


c Editorial Day off another excuse 
for condition of children llim ni.ii"'.. 

(X'terc .1 Itii, 

sth(««t| i-^ "I ■} • ■ iM'iri (o It't Editorial The Harbinger Press is wishy-washy with Whitewater 

PoBWcony lncon»ct IC#m»lh tXHad nt-'H ■*.:»ii;,! h I ifv 111 l.iki' m I •. M rig am »t:her day uf u: h i r 

ri»3«>tli in ihcv..iin(r> .mi( .-Jc.irc, 

("4k,o ' ■ ■ ' ■■' 

•''-y .,..:.; 

MX ruHi, hvf in p<nftt\ 

lv"fll.l^\-[ ^ [I .%i; ,; -: 
IWl. 

• Births hy sinjek- ic ■ - i 

percent Jurmg the mi t.; 

V^'iih the« alarm in v 

III (he l.ii-c, II ■ 
.IV4.JV ai'X'thii 

< 'haiu;i-\ ..in;, ihi-rc i nn!,, 
fclcbrai,,' ' • 

cornt* U> !' ,.,,.. 

cpcciiifly when pareni 
compfiiin jhiv 

Thci,»nt> w.„. ;!ijuht;v si.jit-.tk>. 

change, mi thai lllin,.r« j,x j »*Ih,|c mipruu-s us 
child c;ir,- ■■• -• .ris is lo keep sin IJroit in 
whiM'l 

'"'■ '•nitr-DaiifhiLv: ,.",in ,s, 

a gifcul klfa. It allows iinie for p.)rcnt^ .irui 
chiMrcn !.■ ■„■'■.>..« -i,..... 

Bill It ' ■fi.ii fKsr? ' '". 
bxd W Then, lltjrifi 

iivf up t. *if c 
Yfi QMJn # \>w Edjlnrial B«nrd Staff t-fiitral [nfornwlkin i.Mtifrs Potirv I L Ui 

ihoi 
I [ ^^ CT, IW4 Opinion PageS D It's not a shame about Fay predicament r pT:''ft;tmffHT 


vlif 


•IfcF)' 


MmejHeii . fv nrjini 
,fmvtt c:^^ [^ ' I Letters to the editor J 

,cl€ on part-time officers should hau- Ivcfi more jfcuratc 


Readers letter e*.uUi he ileiiieatimg lo lliose ilial vuiie piK;ir> I'f K KOREA ^ CHINA •1 IB 1 rail... 'i'' f-'..p' jy pjIcHH.**! awanpMMMM All)' all • »in;ti.mi 
Arts & Entertainment The Harbinger ] Inkwell' doesn't make a mark I" 


-Hit Mi«i«' ttpm hull m ih* 
MWiilalMiKtlw Mv«liii*« Viwyafil 
piifiilMtd la|tl<r »«' Mwfc*. Ml ai ilir 
iHIr of what any *cr} well tic It* 
»«»\*..f«iim>»w«p«lil«» 'teilwr' 

MimWv m;i»<ltn«r«4 If WillJ ■! He? 
tKd. thi* imnHjl iMiliMI(ail)i |li;iw« mme .tad 
m ■■Minnnf Kcidl' iptNMit If ih' 
•liMilinx'it'* <« nOilmlbinmiii m Ji " 
Hvh CM I'll fnilMi clmicrt *"" 
MTVci m fee calM • 'lii|ii)«. iM' •*!■•' 
niit *■« iM. Mm»'^mmiem fllai- 
nultrr*w>rt«'fi'« aaiiniilli«|'llKaMlt 

BKh V..1,, :'M/. -., ..! «;■*■» IH( 
•Itoil SW" • "|IW 

41 ihe mnati tgt • ■! ! '■' » niir ' »rt»*- 
I) n" «««liiwi«lly eair nfllwwrilltali 
111 lllr MMM ilBU'llMiMf . »Ml MMr- 

Gii|"«i(ihiM«'iiiHiM| lliclk.£i«iM|ai- 
«rall* fnw«l"Miir*aillwillkMii . »i 
p-nfr,.u.i"i irwunnil^ m pmt (*>' 
.111,.! lii'fi.f r*ii(i|,. iMtilMiiiiilltri: ■■IBt«illlKl''l*ia.ltKh*' ' 

lie"»pB.:*K'«l»cti»r 

llnmt MihiMI MllMiiih r ..ml .> >. < 

■ni I'll" i«|r"' ink wilMMi « OHM tl.^»t m^.c Ji^ In .11' >.iit Alieitl*™ fif'l,jlh*«J'.m«. 
■wWlf ■■' ' 

ictiwi) loi a rtaxoiilMlt n,pliiMi! 
I>.j toi (««« mnuui-M hr irtil.:: 
"t««.«H»»t " I' 
«:.l"SllH.il.:t.." jKkxt 4Ml ■» n|wncK<tl (iri'Ml'iKlitiii Uncle Jon's Band was here 
• •, Riad (iefl«'»iii«l IB .» CI". ■•J-fiMhnwr^ *' ■ 
. ..T.i,-,! •-•. iTiipmii Bi'iiKl I.HI Weiirn- . 
.- ■ • >■.- ■ ,m■■»|,•>B.tte^Il■«d«*■■ 
|,.»gf l..ffl.« h» m imewtt* »•* if« Hiw .'i ■ -- •> Atlftition Frfsh (i rails: \i SHOCK Youn 

pAnmrs!' 

QETAJ03> I .Sdii 70 I (I I Kil Wfiat's Vp 9V, 

• • • 'our i;uide to 
comini; events Fridiy, AJitU 2S llid 30 tic^x .mJ l-lc-i Supp'tiinj; Ai 
Dbikx !il>«i» "The Hjrpcr iie*\ [tnihfpassti>njit4i..«M't 

Dantx Company mill peifnrm in a Unt uiM^k WaxTn j willlul tirti vpimi; shrm- ■■■\ DarKf 

IHc;im 

1 ITw.f. . l.i.-K.ia-^'* 


■^«..''ni.iii in lo\'C wiih Hct piano, 

<rr..|iij,xJ maiiute In a 

:■.•! anJ .in. 'ihri man who 

ik.H.m.liith; .. ■ ' 'pain 

tn-t I. a'.-" '' ■'..! R. 

. c lijilahle Ctlurtltj. M«.]r 14 
Trip noadliiir !l.iii- m ..inj M.i!i Ilip'. i^sloTI 10 
H.l'! I'f VifitiiKiik;, litJii/ ' ■ :;: Jjr-iitr .,[ • 
«• Bav riKti ZI_J HARPER STUDENTS: EARN TOUR BACHELOR'S DEGREE 

AT ROOSEVELT UNIVERSITY IN 

ARLINGTON HEIGHTS. ^•fi-. • -_•:. 'laiB ■.ri-»r«"' 

rlltin.l.l.ir..ll,.ilv>l.llll[ll! Roosevelt University April 2». tWI Arts & Entertainment Page 7 
Harper Festival Chorus to 
perform in spring concert 

lAmyOkon .inilP-'mj,! S. 'Oie Mj»|w» Ff«li«l Oinni* ■ 
hiiic i unrlf |irrti rioiiiKe 1,111 to" 
Mi» > in I p m m HMltiag M 
' . "•wlwlcltiiliMaicitM" 

»..m »piiu.ii«l Ki'iiiilnit"* T** ^i- 11. •''•lllJU'tlKluJ 
^ tiirhrr - 
,. •' , tcflihji s ■,,l'hv $CASH$ 
$PAID$ 

WE PAY CASH FOR: 

■ Compact Olac* 

. VHS Mo«t«i 

• Nlntcnda Cam** 

vino miitii«wir» 
iwCO'i WHCM's top 10 retro 
iiitDS liElO 


llcar nahf. 

M* (tlf Ifrif imJ iHi* imn*4 <m 
» itiet ki. K 1" lm« oeitlit f 
%uinimT><iH think ttl 

me»cr«». Shf hiMTl>en»»«iiill« 

ii» i'»m-».n»i;, SlmuMUlt'i 
ti.«-friir«l* 

i iiiwYrnnl'? lh«»r«frfe»il>»lv. Ii<m»l- 
tmmi fitr-itiMt is !!■}. ••» |>rr«l»- 
km h thai I fc-d I'Kc Ihf prr«.ii i« 
hiltinc i»n rat m n »uhth 1. I *■• 

™>l ftTi Itit- Miiiw wiiy— •tatcan 
I do? RjTiirmlwr; l»nn»>I ll»"» 

Airline ''^ptN'ikril OPCNTOAVSAWEEK 

West Coast Video A Audio 
780 W.Euclid Ave.- »■«£ 

PALATINE L. ups Delivers 
Education 
Fox's evening soap 
monopolizes on 
'guiltless pleasure' «^.irh*>lto H noop UPSOcUvxttBEDUCATIOM i 

n I PafS 

V Features 
Giving credit 
where credit is due f .Ktily " *■! *.' 

^.a,,^, ■ -A . iJ sin* li«"»>. •*• 
»'(«a .»««.•.»*•■««, 

iHMV •MMM IWtm » II«1IH|IW» »<-» 

MmMt. »t» •••: Jit** •••til*' |il,o(l«»lfi iwM«»e»««« «««••*"• *■• 
I, m nm J'tut (icri«xl- !*>» «• • • 

CItllliiKIIW aMt. i»cl«. » ■ Mvi«i|» mxmm. "O"" 

laMMMi iM «ie pta* ^» «>"■ *■ ■"'* 
MliiilMlalll): na wtoilclHck.. UMil y<» 
«* cniaMi rf *« (H»i»*™«'- '■*■ *■■ ** 
«»».j««li»y»|, «f "« "" **' "•• "■' ""*■ 
•«•■# etek. ri»*4-iin> ampn"*"- »»■ 

MMiMMiirtT mtrm ««■ *•»■ ♦"••■■ 

tK'lwI'MW. M|«:»*«»«1' '»••■'«"•"■"'> 
iloi'l mmy In **« mxi'**- " pmvldln ysM Miwt 


i^m uMi' CM#l (^oii* *!** ""> **** 
k wiA i YAW *" ^'*'*- ^* uicffiiiK 

■Ml «IM jMH CM do atn" ,0miiaiiiJiiliiiiiitl«w')n» 

[ll«t-wllt»»T«W<* 

w. Hmillliif - S»>l>'K«»t««i ■ in "" .11. ■"«■.;< W'T*'*;'''''**** 

MaWiiy inik iikm von M' HH .C*' >""'<• * 
IMW wlink '■» «►"'• "■*"* "*•*• '''f* ''"' Miijilnl It cm jiiMir a«ln iisftufy • •WK* 
fliiM*BlM'lMnira|"cy and Mi«T«Mra«I>< 
(iiMll fcc itc i>e»i «!*• *«'* '■* *'- 
ciiUKt Ilit'OwJt! friMura* *!«« J <■!'•'* - 
•|«J'«rf<tei»»«:fW ■■'♦>«•"■'<•'»«'"''•** 
•ipiiyilitWKiKe '■<«>"«' I**'"'*^'' I*»- 
OH' me Ifini: tet. « « ki"« •'^ "^ 
pyoMMl. ■"! ««*« <•«"" "•>"*''" >"" 
«>»«cc«iecl»ymi' «•*« <qx«' 

Thi »e« w»»' •"■ nf *«« •• (*■■• "'*' 
i«|li)il' (null «■ .■»ti»*i««>»l We »■» <m«'l 
Mymoil. i» m ei**! it«« cwlil <iM6 t:ii.»- 
liaiMf (•"'!« W'<« *>^ "'■"*"' '''*■ **■ 
p)«|l y»«l ■dinae id «Tiil «(1 •#. **< •'«•)' 

(He mi«i«l »■««,. 'Ilitj -••lis -a 
wMen |«< l()|mm* *«» • *» >«»'<*'■ 
(Mti'at luck'' "ONE "i •no"* •PP'O*!*' •» *<!""»»">"» C<»«n»tlin9 
^Ti.BiE^ Trantttr l«*J#«ln»«. »•* C«ti.m itltctton 

^iiM Reasons u4ry you tl to «il »<»«'» *•» 0' ••••*§ should transfer to 
VoJunteer Ameficon Heart 
Association [nllKt ^ ACCMMIMi m' CMif«(er tnfw-Mittion Sysltmi 

Robert Morris College 

^«;rj7»v .|t«r i^nM tlitt l»>t • tilttl-w . •ithimlimiltd 
V XOwJS x piattHMiH •wiiUiK* tor ■••Aitaitt 

for a Bachelors Degree ■%im*% !• tr#ii»ftr in 


NICTRRIS 

aXJ£(JE f«800*225*1S20 NEW & USED 

CD'S 1 i: NEED EXTRA MONEY? 

^ — .-«*.■ ■ FOR USED 
WE r^ A SZ H COMPACT 

PAY ^r#€^li DISCS! 

lum Unwanted CD's into New Treasures J 

j^4> 

991-8282 f33Sm 

Reqencv Shopping Ce nter ' Euclid & Quenl m » Palatine 

10% EXTRA *3*»°OFF USED CD's 

Cash or Creditj Any New CD | ^6"t„. „ 

For Any Used i W.lh'e^or More , niMTTqfxT 
CD'S We Buy 1 Used CD Purchase , [}-^M^3}^J mm* Z'l'ww' o-n f «s>«i»«« '% o 

t^^l IheHarperCtoHege 

Department 
presents: 

History in the Making 

Friday. May 6 
1 :30 and B:00 |Hn 
Building M 

Donation: 

S8.S0 

S6 SO with any 

sludenl ID 

f<K tickets Of information, call 
ttM Harper Cotl«ge Bok CMtice at 
708/925-6t00. Visa. MaslefCard 
and Discover accepted. For *D* 
■ccommodattons. cat! 708/925- 
6266 (voice) or 70e/397-T600 (TDD) lAI Harper College April 29. 1994 Features Page 9 

HAUTOUOUIIt 

ARMY RESERVE WJ £MJ) IIARN A LOT fROM A WMKl 
BUCKliYBURSAmYEil 
EARN IP '•'*' **'*•'''''* 
THl!* SI MMIK IN 

ALASKA 
ju AlsetWan fi-^h'"* 

»lw.m t^«r} ytm Siandanl 
pMl) MKFAKt 

W>H I SHARING; 

t-AlXM*^*'-'-**^' ■ 
,H57<24lir%» Aiiin Sate 
(-allltavc or O-in 
AA €rwm * !«*«• 

.1 UIH .-1) * -'' Turn" cni|>'*'>"*-'' 

llfv And wtlMW *"'*•'*""■ 

AwlCa.nViilii*»e 
Caitl Today"* Trmp«.»f«' 


Cat! 43» -*'*>* Bamii?'*'"*'"*' 

Roomniatts ■ !.> ct%"¥ nvt^ sumv num. ^^*■"*"^ ''"""'• 

««kro*UKat»n.« ,„^,s;Job.•.l"•>^;t;•'"^ |»rof«^si«>'«' TypM iiruiiK-i , avh n«n^ ' I Mi--nv.^jl ^_^^^^ i>„ubW sp-KCil page 
S3 «> Siaglc -^pi^^^^^t^ ; worWciill and warehouxc 
Career 
Papers Typed 

^a>.maWcra.cs^AXana I^P>:"J-^ ^ ^';, . " 

«21'<);2H 

Come Experience the new 
gookstorel 

BIG 

BOOK 

BLOW 
OUT!! 
UPTO80%OFF ■VI (Kit:"'-'' r"^''^""'* '''7'^ 
Through Mi-iy '- author . and titles available at You vvUlK' blown avv 
sue ,v bv the vanety ot popuhu PJ'^^;^;;; ,,,,,tH>n. relerence. 
- . ■ .n,„osc irom thousands ol ticiu j 
;rcdibk- savings. C hiH>s. ^ ^ ^v.nkover books ana uuil h incredible savn^gv v ..^ _ ^...erbacks. hardeover houk-^- 

Hi^i^— -*^^-^='~ -. , ^ , „> 4 W p n, - Saumb> \iKin Si UK Ht'ufv!:!^ ,1,,.,, UHIi'"i.V^ .1^ •> lU p.U l^.uiax r*^-""_ April 29. 1 W4 Personals "^ Pagelt To ^ J NT) Ml I .M!i n„. ;,w.,v l,l,.,.i''^... u,.,.. I" ^H<-M 

Softh.il}Riili>"Hoh. I iliir»k *f ■.tuHjkl ju^t ^r^>r^l W nil. t Hi i-.i.'r'iti-! W pop.iilint' loi hjppv ru-M hch. hctL hffi T... \! Ill tVtcrvoti 

If villi ■p!..\ N..tiK,li 
like >i>u l).l. i gilt r. '. • 
w 1 >rr\' .ihoof 
UNITED PARCEL SERVICE INTERNSHIP • Put your education to work 
campus recruiter to recruit Harper students for 
part time positions throughout ( :hicagoland 

• S a I a r >" / B ( )n u s Prog r a m 

• Majoring in Marketing and/or Human Resources 

with a minor in 

Marketing is a plus 

• Possibilities to continue if transferring to a local 

four \ ear college or university 
Excellent o pportunity to expand vour resume h^^forp 

Vou graduate 

• For additional informatic )n. please see: kristin 

Conrox- Career Planning h Placement ■ y „: WORKING FOR STUDENTS WHO WORK FOR US. 

}m\ UPS DELIVERS EDUCATIOl 
Ian predicts Bulls' future 
—see below Don't count on your helmet until , „. ,. . 

you 've survived f hrn..r>k „ u f . """^ ^^ '""■'' P'^^^sed 
,i.- 'survived through a crash | to shoo. ,hn,ugh piay-offs Page 12 "•l.>tni,vj'j:, hflllJO Jl J f he I ast V\ (ird TTlr H,. *■ ah- -"•'■! Aiiiiic (■>.'.■ 

''"'"^ f""! The (,,,:,■ j 

rhrW-i.[,.rrir,.i Kids are allowed to peak bv joining 
Harper's new PEAK programs """"'' 'f'ff'fMravrJ (his •.';■ II 


■•'wiihfHull. 
!""i:niJm,,j^i 
WEEKEND EVENTS SAM KrtVV.WMh 

HASIiBA|i.,TBAi». 
C"hj|lcfij;i- 

lOiihiuiiJi-. (A» V. 

Duh.n\ko[xn Lora^ 

n:N\tS(Hn,nc)v. M NDAVlM 

BASEBALL (Eliiin I*. 
Elgin 
bating in the 
1990s 

-see page 8 

^■~— - inriniiii— —— ig 

Volumt'XXVI, Number 28 Student Activity fee passes final test 'Certainly no problem with it' as Board of Trustees approves 40 percent increase i««3»-»vcr»tf Hiirptr mi.,l<-' 

*'";^ ' '■*"'■■ •"•■ '"'•» mcieaic 

" ■■ ■ ''' Bntnl rf Tm« will tjijlafif • the Kuil 

C«*'H)prf>nl the :ntrt,iw .!■ 
EiLjiljIcl t".*iri.r. ■ 

■ the vtuJcnn I'tMcc prupitiaJs (rum iWiMiiii Uui 

x\:iiinled Barttn's pni- tliette. AewtaftKc ?rii^!cm iorfcw thmh$ c/ufti cMxj -OTpriMvrfci'i/ IMfCMItIp* 'Of «• Talking shop... 
Harper begins preparing 
for graduation ceremony 

('i>lk'iic readies for 26fh annual conimenccinent 

Kawn OHolino 


Class gift decided, in part ftyon CoOm' k<!'i„hct,r«feH-[i., '" Jirwii !H mil he [^ Ntmr-m EditoriaH Opinion-5 Arts A Entertainment- 6&7 Feahire»-8&9 CIassifieds-10 Pereonals-11 Sports-12 1 
Fraternities across the nation tone down on ai 


««*•>!, <tw*" ■""'■•'* iivViV.. 
/jli-il-il-"" •hi*- are udth The >i«» ^^ ^ ui»™»« "^ ■.•milt ^^w*'* 

•Hi ,. ,i. ..lilt* •'^"' ■' 
ftOOlSW*'** Ca5;C7S©268-')092 ill**!''* " ftMISW*' 
:0R,584. 
Spring Final Exam Schedule Ftnal Cxaa Ptr)o4 


Hand ay 
Hay IS 


Tuesday 

Hay U 


Wednesday 
Hay 18 


Thursday 
Hay 19 


Friday 
Hay 20 


Saturday 
Hay 21 


•:00-9:4S 


ALL EKG 101 1 

102 Classes 


ALL Accounting 
Classes 


All MTH 102 & 

103 Classes 


T-R 
8:00-9:15 


Specially 

Arranged 

Exams 


During 

Regularly 
Scheduled 
Class Tine 


f:S5- 11:40 


M-M-F 
■ 9:00 9:50 


T-« 

9:25-10:40 


M-M-f 
8:00-8:50 


T-R 
12:15-1:30 


11:50-1:JS 


H-M-F 
10:00-10:50 


f-R 

10:50-12:05 


H-y-F 

11:00-11:50 


Specially 

Arranged Exams 


1:<5 3:30 


H-H-f 
12:00-17:50 


T-R 

1:40-2:55 


H-M 

1:00-2:15 


Specially 
Arranged Exatns 


3:40-5:25 


MM 
3:45 S:0O 


T-R 
3:05-4:20 


N-U 

2:25-3:45 


Specially 
Arranged Exams 


a«SES BEG 


IWIRG AT 4:45 PH OR LATER UIll USE 


R£GaAflL\r SCHEDWIED CI ASS TINE 

Medical students gain perspective 
through Dartmouth College clinic vi«) M*ri \1 Akkl I I S\ IS lOOKIMi 
HM BI;:A{;H BIMS MARKirlJSA 

II '. iMi n .it)i 111 vu III ibc \Vl ( \\ III I P' I I ( \1 I K \lirt :^' 
Fral«m«i*j „ ^■'■ i' '"rir'-i pao!:' ::.linM.ivinff>i ■,:h jt .uiriTSk' ■nirttupl:" 
'■t- i:lhii"' i't'rnfUii-: 'f'^^fj -t K-r(* iV,juhJ.j iril.ii l-i >.t.inniu 

I,.W Aofi.::- n-i>n>lcU nrejjlfh.'l l,i i h.ip|wn "' Net'd A Summer Job? 

|-',irn inji liuM.d .mil smiii i'vjviicikc hi 

(hf t'UMIH >A uoilil 

I'( SjHll.lllNh 
\..\lllllltlll 


( 1 


L'th;i,il * Mllii' 


1 


1. 'UK I SciVIH 


I'l.ll. 


run •- 


Sliil'l 


.'nin;j (iivi \t,\I III! UN 11 MI'UK M-'ll S .iwill 
T«l|)\\ ■ 

\\ i: \l \ lU I'tl.lll'i.- .(lH'lk J«lK .1 k-f'" W.Kil.'.'iii Whfi-iiiH' 

21 ^ IKKiU 1 tl- !,.■. lllc 

■''> 'Ml' Pkp4 Editorial 
Editorial Rejection of amendment a 
loss to student body With the quiet,. t .1 chitivti 
BtKirJ i'! '! ni-4i''tN .ipprnvt^l . 
St ink* I m ih-t Barbjr.i H.irlof! that wnjlj [,,:; 

^Uiikii- f the hiifJ'Cii >'i f..,., 

vcrvtcfx thc> may or may nci u-h- 

The amendrnem .ivkeil th.ir '^. M'i„ri*io he 

tr;,iii\lerrciJ trmn the eJuej(>. >n.,tl (imj t,,, pj^ 

for salaries liui t.ifi utkier tiij .Student 
ActtvKics biHi,i:ei 

Ban. .It's re.iMiiiiiij.:, tfui the students who 
■l> "I rake advanrage of tfudent .letn tttes 
shoiildii t have i»i enciimlxT tlie cost as 
"*"*-''^ ^fitmetl coiKcrii tor the viudctit hoilv 
Ho\uur. the Board dt'ckW that the time 
.ind mrorouiiioti necif, ' !ii;iielv irdorm 

'*' ■•"■■'' -nemhcrs -n js (,., . .;umi ..vinpaced to the 
' ;■■ to pii s h t he i ttc re a, se 1 1 1 r o u e h 
I hat v^as an insult m it,c simJciiis, ..( HariXT 
it displa.ved a laek of leehrii: tor tliose that 
cmwc that the Student \etu iiies Dep.irtnient 
Is ahfe tti t'oniiniK- 

A tee HkTc.isc IS n.„ ■ Hxeet the 

detisil flow Jas'in^' Ntuucnt \,.tivities, T'hat 1-, 
obvious But to tad t.. ttjorou^tihtv debate the 
merits ».f the amcndmem alsti needed the 
same tonsideration that the tec inerease 
received. 

I he only hope is that next >ear sludertts 
will sh»>u more eoriccm v^hen any type ot (ec 
iiKTcasc ctniies to mind. Because to this 
instance, siudcms misved tJie chance to vot.e 
their opiftion m a direct cost ifi,,,! ,ifte. led 
them. 

If" they even Ciire. 
t ,: . 

Vf,.r,... 
S<-»,l'.J.t,.< vrhtum. 

I ' .IVCW CllA* 

I t'Mf>»lk.! J.I. Ill 

I >M.utn .W..ii,.» I b..... R..m« 

i Ip-irr 
I *p«Ti' 
''■iY"fl Immigration laws need changing 

ittcolfy ftalltically Irworrecf I.*!*** Wofd 
SUifT U"!. (icneral Infarmation f'.'rtl»Har(s' i-uu.iit.'d tr,,r to,iii>riidi-iit>. (.kuIIv m\\ 
: !i tij iit\ vv itti mionnation pt>rt.Mnmg ti > ihi- LcWeis Mirv 

:';" '^*'!;iTf "■^'"'^ "■•'""■«-*■" -n-ils 1 .-tf-rs mus, br s.pvd .,nd ukIu* 

hi- withheld u,x*i rixiufst All lett.-^ «,. sub|i^-t I.. .Hi,(,„^ .ili putdiaws im m Ovtdmntnyn o( the consuai. Adwrtising 

- m- not r«-«Mnly «u1or«xl In' the editors of th.s p,,,x.r 
. I VI 11 1 n>-s stttnikl be farwurded dm-ctl v to tl u- ,i.t%' ^rt lmt, 'md 

CofifTtght l-wt Tht llirbingrr, 41I rtghli mcrvcd Ma? 6. 1994 Opinion Video games a pure waste of time ^ 


■ Vfiftll p-fK'ij ■ ■vanCcMttM mwi1( € lllcir pn.riili.r^ ...nJ u' . 
tilWIIW*»X"«:>t$t"<l ' n'-'ii"> Jjl''-^: 
»i— If 'iiglii MMb itiuii tVifel r*'.in-> ' 
wnl 

- imlffmMt<kii - ' ' 

■ -- inMv ■''tm ' 

•f'tMiipiMiefMniJi " 
«fil»'a(MllllMMit 
Ifcinmitri. miltkf n . 

"gllfl. ■■ ■■ "liHiti ,»u t'r4S»f]it 
'T0finafzZ:'.^l^ i Letters to the editor Editor-in-Chiet \on\i «»ii laik. shorl i>n aclion with Senate 


"'•€ |WHr iii'iiwiMiiiii'iiHl.i*mlp'te i.w|;iim'tU' «">iiMb('i^ ^ "Take Our Daughters To Work Day" beneficial to children 


«#-##r' [Jmilhwm T 
,kc Ytm DangMrt i 

: J.l4y<1lilKllllMl«l|»t' 

' ■• •'■ Wmmt, » jfi- 

iilllC' UHiailin 

-wmkiti* k«» 
tfrmih* Wti '.iH-OuiDaufliim 
MkMIcCiiMIviC' Plage 5 


<Dp*!0«. — 


^ m^ 
SOQ-i&BqN^ 
Be \ SUB6T*N» IK« TH« CAUStt CAMcSj 
4 WmfUfw Arts & Entertainment The HarbingiT f^ You want soaps? Envelope yourself in these suds iCnapp fj-li-r ^J.irvS.itt f Mil. i>;n K-itiwr fll ICWIW» Cw ■ . "«iiwl>«i»i»>i . ■■ ■•'■■. ,n».f ir.JR..Mf . 

> ,ini.» f<» *IH mi.: .• 

»j|,. h itlT..-1-i. ., iif;-, 

^M M,< li.l'lf,!,. nc<*hf Ir.'ivirlL' Hm; !'.>r "1 ■:ir> I In ■ (IM tiff I" l.iu- r\i,l 

-.k- J 1 -h. vwoJ up ai rhc Spri iij: fe^i i > j! .in J 

.U)r) *h«.«.>ii' ' >■'-'■ ■ - 1'- ■- ■ -■- ■ 

.'Ihrt Po»- K...>i 

Kill l,<«liu 
ii('«iiti((m«ir>. Uncle Jon's Band performed a 
lively concert at Willy's school 

iGoOrMldlaMai 'tHr ftlttmtur^. WHCM's who cares list 7. HikmiCirKWittiMKliuieO'iins 1 W»y«,lAni 
K Tiir7,jji. Bi'»^ Tinieli«rds 
Grixii Jrlly Thcv 

WeiraAIVank.. J NEW & USED 

CD's NEED EXTRA MONEY? 

' pTy ca$h ^?r£S' 

Tom Unwairtpd CD's into New Treasures J 


N\ & AUDIO' 991 -8282 

10% EXTRA *3**** OFF USED CDs 
Cash or Credit Any New CD ; $fi99 Weekly Crossword * CooptTstimn Hopefuls " By G*rrr> Fr»j 1(? 


■If P'llWig 

M litMTm tut ttmamt ilrigiiji «4 ma fimm 
«S Mtiu«ii|MWri«r |v ftiiluiaWiMiill' pmiHiiWf 
'SHI l»m%:h aC'ti4»i*0'-i- 


II II « ! • MuMCir 

10 T.i|UHiiirt ' tenw 
If StHui'WMiai 

u ""Sufea iKM» 10 , ?T Ski. trwiMinMlftlCMm 
2ft Mik Hot ritt ft octiani 
.lift GiMw* cHHiMMi Utum 

U ili«tiitf^«ia«niiiiii 

M 'I^hMT''! WCMtt 43 ittvmnmntKmm 
««l D#u«UMn 
«9 f>M(«r 2 MNll 

If .GhCWWHy'lilw 


Mttrrtiitifwt' Mmtiawm rut 
■nwrni iTHir • gmm qj^ ''*•• 


Mm 6. IW4 Arts & Entertainment Page? Cappuccino stand serves up 
more than culture in a cup 

Sttrtir. 
i*in.'lv ('" A'Vr'' 


\ h.:-.r.--i-il ,lj :■ ,, . •-,; 
lilv'' :•■:.' fl ' > ! ■ 

( '*(■■ 11 Ifcn Hapei •. ' lit. k> BjI'.: 

■IMCU itiHi 


'■|"V.irl>j»!>v rt'i !s-r t "i.il cnhiiTin Ri-\t * .\'k SIk- DAN\ 
CARVEY 
flU^I VALERIA 
GOLINO k\ I diy he It netcr fnrnct. 
I mil irantimn. 
MAY 1994 Ibrner is a terror 
in Serial Mom PS Colbert 


i.k^ri ■ 


■■ ITl-W 
th,,,r 
■'f ^tjr;:inrj»:' 

I'vplotupiitiik 
B^ thrti Tjme 


^^U 
llWideo 


1 n l' 11 r;- M 


Bl) 


Shi^KUii- S'. HTliM's 


Sfe 


ipi.ivmt' hpTspll'i 
IV 


Mother's I>ay movies 


■ :.i H .n 
Ihc Jrfr'nd.inl s 


I'l . . rii-S jrt.iri vtuh f '.^Ihrrl^ 


\ i'll »■-(- !>k- 


■'■■■"' 'i<"'i' .±f." ^ !:'"A movies {!» 


■"-iL.i: iiii.ni h,l^ 


;ic-ij'..i-iflwjic VIl)lhr^■iDav 


t'ri'.'inr j f-ik 


l Mi-mmv [X-artM 


hC!" Ii> thi- .",m: 


; TiTni>i>l't;i»deaniie»ii 
* Mtn D«wi'r l^ave 
4 (»n Grtldt-n Pimd 
5 mtttMvUte 
6. M«iilc 
7, Liulc Mm Tjir 


I 


(i. Gla^i Mcnjigme 


H, 


•'.Mv Miner's CiiMle 
HI. Mr M..m 
> 1 Mrv tXiuhifirc 
' \1«l!-UlJi 
U B»hv Biktii 
i ^ Noi Wiihivui My Dti^flner 
if' Ml * Mfi Bndjjt 
Mv Sicpnmtlicr'i an Alien 
!H l.vtWh.)\T(>lk:iiig 


Ji-'j,i sul;;'Jm:r:i-. 


1" BiMl and Bi-talifm 


I Ift'stju- i 


:ii niFctMeiiaii4jiB.iby 

Vlti-iition Iresh (irads: 

I XI \1 VI IHIUS f MI'ln^Mi M 

Ivlp vnu IrniriL'li \ 1*1,1 r tai.:i.'i 

V^i-'if ,1 lull \tT\iti' L'liipl.iA iiicni 

iiTiU-i NfK'ti.ili/irii; m \ii ■•tiiilirii,: 
Ni\ ri;!,ii i.tl 
I >.i(J r'ii.it-f-.^ll'n- Ii\ liriK.il 

Mjlkt'(lll,t''S.llL-'-. 

linJuslrial A\f \| \ i K Jl.llL'l- ,lpl<lk;ili|\ ;i !i\;'"' 

<"';>H one III miif (lui ', ■;]', I ( )| » \> : ! 1 r.s H''hci;l I iK-nv\,HL- 

»'v III? Features The Harbinger Tf'c il iiiiioll^ Allf fllPFP* Oating in the yils 
11 a a JUIlgli: UUt UIl^Ii;. Matchmakiiia hv cof Matchmaking by computer 5IHBBlWMWy 


tkin/Hui. 


l*»twi*» 


djl'll.('«;ll MTV 1.. 


ljw<4np 'vir J new w.A'i i4" 'ihrr^ 


tt'^a \ 


wniil|iiiliwiliaiiin;. "riM««*llliW'l)'p:> 


»«-ai->. 
*fcill» *«■ p.. 


■■1 ,t..i««wniimi*f«l piii«i:mil!ii|«tai*'" 


M'tiiMBIMIIff •, 


'.. nMClMi mm$. ^m* m-lMt M' 


|4»t 


m- 


Amiuiiti:' ffl*(e» t*««»l^H*r «'W vn 

-..-mteihip." illegiil , •.unfdi.Mii.Vf.tJKy >ii« 

'.ttmm- iniiiaii>kUic*.iik.liKlii>(Hlim.in Theft ihii.>uijhilKv>«n(»lfi, thev ,uf Mill » 

mt. CI mimiCT dmni ■*»»'«» that rtftu • tmil'l (wcmi jmd morr > 'Iwn than n« >i . 

■ ''. I'lusm. i-HiTff i>(' i>> J:M'»II I.w j tht prrwm you tiUFl.' 

imie membtf^hip, ihi-n i:l.'vr I'lmptitcr n v*i> Ji' !!• vui- ■ ..in J 
^rniif mill.;' I Hi THE MOST FUN 

YOUU 

GET OUT OF 

T11EDMV. mlUtlfetallllClilKi' n:ii Mtj. •irpeniii.ii ,: 
tiftipll' (If Ih nimit" 
•4 Id,} h."i«m"t.-li •■».,. iJmiiiHttl rn iTuri'i .■! 

i'« Had |o Itivr * h» iiB:n tnra 


'VUiuaticc 


NW SUBURBAN CHICAGO 

SUMMER 
POSITIONS FIELD POSITIONS 

AND 

INTERNSHIPS DAViHIGMT CREWS \ »»« ■'- ' h n^ in wwm'M 4I' f«l« |4W4|W 

.--'■11 " . ■ 1 r » ikM toiaf I:i.J.j i,..;, 

... ...... ...I... (. . , 1 , . ifrt i>e|iiiiMaf . IB ^t . r 

Cmttmn ptml^wmmnf Utiatr... 
jflrt"* pcWk 1-1. ® CLARKE ENVIRONMENTAL 
MOSQUITO MANAGEMENT. INC 

159 N G.i»r*rt Av« '°0 Ben ''i^'fB Delivers 
Education 
- ■ - :■ iiffei; 

• ^■■'. ^'J rn r [niur 

i'Tiday. 3 ■■ ' . : .lav 

• 1 M.^ .ii'iic hcnefits for i'...i;i iiiin: huuri 

• P.ijJ \'acanon5,.'Hotidj;s 

• No vieekcnds Loaders / Uriioaders ■,!y 

''^: ciT^ i'>id 

h " : .. ■ . ■ .plovmeni in 

Chitae.'iLind area I'all liS;"':"?" ''~ 
24 hours 7 days, a week 

■' I'* fibcrtiKiu iiffkt- fcii on cantpijt dales. WOR.KWG FOR STUDENTS WHO WORK FOR US. 

UPS DELIVERS EDUCATION May i, If94 Features Page 9 (c o ^ es 
WW ©iflr' 
^,'W,'L// ^ >>^ 


mm" 

mm! 
uljfcan 
iim 

i ■ 

At 0«M% caraws tato off . 
DeV^ WVe re serious 
^boul success. 

Watching the Solar 
Eclipse — Safely - ■• .....li 

rn.:n 
a-lMUIji turn the trti 

nin-n, ihf lud .«Bd 

the e»ri.'h 

In m jMulai' Kilar Klipir. 'llH the »u"i te [Ik ..Ml. ■■.• " ir-tmrhenrti 

n rtilKi II pin.uil 
<..<fM.ii.>iiiriMailnf liciilfiiHiinclhr} 

I Ml HkJIch ttw «kp«« Wttl) (tic Kl- 
LcJ r>f .. uiMw jfc [hii iin y ra'y« fnim 
the Min tai'[>anle>!ily tiwn itefcti- 
nji o* the evo IK- ..Tic !''- :■' 

■l.nri..|n>»lllidl 

iU.hjsolanx-l.iij** 
■ '.u I'V i:uJtr4\H«(rii 
prinrtled >iun|il.as«'i m ai'liliT'* 
jfi.»|jglrs. *'ii viCm the Lxiipi^r ihrt«i>gh 
np(.uiil|)tH:«Yra|)hit;f>lm. 11ut't<>im- 
ptj nminie' 

It ua(M: tally daagniwy lolAik <U. 
nMKliipiir Amf hacancnvK* fiMlcr., 
a Iclaaifc m hnoculai^ 

'That .iiutnjiwntk ancmirnie the ,.itri\ in-«. rrif pt'lipw ill H.ii-|yr\ 
.1(1 If y. Biiildin|! O trorti 

■ 1 liv r *K.)pm. 

f Vdi ^ i.rw < ri fc: )* *urs * ij 1 fN? 1 tvHti 
II W-i: 10 Aii-fdm!.- I.. Paul 
SiperiProtr^-. . -■* .iitj 

A.smim»iiy.Hfli.''.. -imc- 

titr". will h* <m tiMiu LI- ti,-.Mv( y«*u 

Annihcf .•ptiim i"> thiU y<m ciui 
wjiihii.in tcU'vLsHifi cittwrjthi>ni(r 
'n jt thi* Oh\cn..ii*ir> ^w view n 
iriilifcctly with J simple iJevwc 
tiillcJ J pinh«4t caJiieri 

h« inliimianimnnhi!* iiimake 
a pmtkilt !4i»p hy Hapei ;. Health 
Sen'KT. \M)2 fi» an inMnictiiin 
sheet 1 » call Prfveni BliiKlne» ai I - 
m)-iii-2Wi 
Classifieds 
f Hc.pUan.»l j r H..pVVan.«l J ( HdpXVanUK. j ^^^ {^^"^^^ Ha*e nlll** *kllK? 

And" ^>». "Iii^ (, '.ill l.Ht.i;. - li-mi' •:* 

tKl ISKMIII'MIIKIN*. 

('lyl^c Sine--, v'l I .i.''i I '■ 

|-ul|.-TiMi«Tii.r! t>tri-lkiil ri iiKiiriH \lllu Nillt • |i> lll,lkc I Ik 

\iiu hcrini: S') thimdai l-AtfUil Ht>l 

1 cr..: NK'-' M '"'" (itahysitter Necdedj t InlfH an -SiimiWff |»ar«-linH' irltniarWitcrs 

\t) tL■kMll.lll.^■I^■t 


\lv K 1. ,'> ..,,.1,, ■ {■1,'i,. , frapirs TyF**] Tm.. \l I'f Hclnir* Hi l|M I ■" lU'^i luu' t:\kC I lent iltl". ! |j|»iimaiidf«»rm^ 

— — j,.,m. t,|iii:t'k)> .iiul 

J \ KM I' TO * I «.«» iHi urali l> - 

1 Ills M MMF-K tN KcaM'ii.iWi' r.ii..- in>,lu\lr\ -I'. ( K(Nim[n;it( s [■K< >l 1:1 -■■ 
li457 (24 hrxi I mjiLiMin n! ' Mi;ii(;ht sV\ I 

~.'itjt': - H.(lrni. ,,1.1 !■, lit i; I,.: I ,1 1 i.l.il'.k ,, ' I. ".kin-.; Inr .i |i.ih. 

.,r l.-i'ikiiv;: It' I'Hjy .ic.u. applications t»r 

editor-in-chief and 

business mana'^tr for 

next uar. Contact 

SusanneHa^iicat 

e\t. (»562 

for more 

iiitorniation. Finally, 

a Gmduatm Present 

you can really use! 


C*^-.. t^'ll yO'^'seH tor four years, you t.nally earn that degree, and what do 
If ^'"rLi L'eJ; Sr^J « ThaJs w'^v your Dodge dealer's o.ler,r,g a 

Dodge" Wiu can choose |usl aboul any new moaei you "-o 

'fiw suggestions 

NKE lEM. MIT <I,I7S «nfl Mil IsnC 

OodoeNeiy ■•.*magii./ines 

-Automobile ■ - Arxl i1 comes wilh 
(ta,l airbags,!' cab-tof*aid design lot more 
t oom t ::c" h.(-irsep<>*ef ef igir*\ P<us a 
, "" ■■ ■ 'XiO uttm rebate 

iMni swniw Y '11,177 ma mm am: 

Witri ,:Mi AM,,FU stereo cassette, cast 
aluminum wheels and power steering, 
you've got all the looks lo go with all the 
fower ol Americas only true mid size 
pickup - Dodge Dakota 

^ CHRYSLER 
CREDfT Atk y Mr Milt 

IlMHKeplMi the BXtra credit '84 coHcfle graduate 
cut lomeps ttiPOUBh Chrysler Cpedit. ^Si-hY()1'R Local 

'^/^ lie )i X.J i:)iM I rToday! v:t>>. i i LiblUf.'- 
To Joe 

If amoMiuiiocau 
CMMHie 4 time> tts l»di 
««#( uf MoiHl ti) it tiiy. 

{•torn: Ryw To: Sting 

My ■•>«•«»' 
I-tt.>m M.t:rn;i To' 0«f >ui:k* If it'*Si-i>tti%h, i< 1"''' 

hroiir The ImhiiKO QutHe of the Week: 
^paiiliyiwnnMkey-" -P.M..S. To: Rot 

t.«)konihi-hngtM 
side. ytnu-MiW Miim- 111 ywir 

formet vi.il,c 

fionv i"\.n»h T(i: P;<"^ To; Dancing (nrl 

Any [-(MJiplininit 1 

a.uKl give VI ou1l1Ix'.< >■■'>'-'* 
uiidem.itfmejii . you ".u-n- hh> 
g(KK) for mere woul- lo 
expri'v* 

h^roiii: Awe^inick Hoy To: P.ilty I>ovou ever leave H.irper ' (-rom: Ken riii\ ki- I ■ . in ko 
ccune. Ftve w"nii-ii .inJ .« 
We Hw« PERIKIANENT 
CmwmPomemm: • Human Kr«iu*««« 

we HAve PMJ Tim. 

WEEKEND JOBS IN: 

. K.irp<io« 

. luu KiKry 

■ BanquH W»tt»f»ir 

• \%nr«i VnxfM'n 

• W 

« fViidud 

(It tatar •«! If %W« Al«\ !•■•«■ 
MnMtrWn .?•> **»Jrr:7 

i>r>i*iiiit. I Tim. 2m--rm» 

%A (m ■«» 
\,k f.w KIM T.. Hi... 

Vl.trp': 

liirpc Ac I- rum. BuMt-r 

Tcr Dillard 

^ oil ,iri- ihc fSriMli"^! 

,.. ..r rOi l\ir none 

.J ri'lint'tl 

\ ,,H1 l!U'L"!H.tt ilv -' 1* 

,niwh,-lm.n(i f.i« Hx- y.Hir 
appwinice'' 

Fmni >■!■.* R'!i'» To: Ken 

i-ouni%.. iincl I've tven DJuii: 

lntT'.T tl'i.m vou, "-i' you it 

hi; To: I' Should Kno* Who You 

Are 

He*hoclingMoilie 

v.ntl and neglects €omr.isM'>n 
diH's no! reach the higlu^l 
^late But tie who practices 
only compassion diK's nol gam 
leleasetromlhc loiU ot 
existence 

hronr l)A1a)or In Mansii 

I loid you Td nml 
him. ■■hoiii' you ever li>se 
your t.iith III me " 

^roivi Simg loihtii" liui i!sc:ss; here 
■ iriptts- 

t-iom I>e/ Maiw To-Thet>eniiy'srrev» 

I lOuM have heated up 

tlicwwp"! ;• ■"'','^^*''-' 

laiiieiA., "'<■ 

From I J To AH 
|ieii!i''- ' ' end lli|) M 
l-roni CMS If ll'sli' 

\rillcr4(»' l-rom Clash To, The I Jaiue Company 
Coniiraml.itsonN' 
I i real shot*' Nexi lime^ you 
gel Ihrce waves Horn ihe 

erovvil 

1 rom IXiCniys In 
The lopKow Ti» Koni.iiiilic Mail 

>oui wot lis inspire 
me loliKik for ramhowsalier 
IhundersiomiN I ihuik ifs 
lime v*e mel 

From: Komunlic 
Admirer To Ann 

How dix'sil feel lo he 
vuth ihieeai once ' To, vvm'M 

wtf ill- 
play irig with ^alts a, lo< 
Mtiiilterili,.ii> 1' ""'ti'-^ 
Ff" To: Joe I »am HI; (I7(s iru.it Maslcr To Rv.ii. 

Is ■' ■■ 

or |UsI Wo' 

tell me 

From: Joe Weuier To: Candy 

Will you wear 1 he 
cosuinielrom-HighHyin'" 
tot me someiime'* 

From Rvan 


To' Frik 

One more vear .iiid 
it"'% ht-.ichcs and be ac lies 
tcircM-i 

K'fom, R.ali-I> To l>a HurM'H'cf 

1 vcill niiss vou I will 

.,l«,nsl..ve vou Ami I vviH 

,1 , ■ ■!■ K-.ir voiir 

I toiii Sk:ink, Kn.lpp To Randi 

I ordered the pi//a. 

tHii the delivery woman never 
carne, (Solo speak > 
From, frik To: Any l.usly 1 -adies 

A summer ram falls 

gentle down w hile our Ixxties 

iiiovi' Hi tniie oil ihe se.n ol 

riiy nioti'ivvsle 

From; Slavishly 

Devoted 


Come Experience the new 
Rookslorel 

BOOK 

BLOW 
OUT!! 
UPTO80%OFF SI 
( -|,ji 1 i,,i..-lii.-il prices \ou will be '■"''''"^'' 
such 'iriC' 
i1Iu:n!- Store fit „u- val".c■l^ cil' ,"to,nilar sn.hlTvhcr>. auihors and uUcsavaUable at 

\,,,p.nKHwaiuls.»!llcU^'Hi.ru>n-.1icUon.rctercnce. 

Jruhy ^ ■^■■■■. ,.JU,nn,.S.durdav»a,.ti,-Noon .V Ihursday 7 4 ■Sam pi 
Best ofThe Last Word 
— see below The Harbinccn Mav 6. 1994 Page 12 Sports Briefs he lirifEfxI muy lU: 
Lc«ftHt Pic %\v\-' FOOTBALL 

I the fir^L HirrxT 'pjjtuf to 

Fall III MatitMoc. a 

tM tuIUIfftn, \'%. ittm <im 
v0t$ kM TeiMittiflaw f«» Hifpvr 
'HC'inBk ahct-h <i( a tmiil* >" taid 
i Hiaiil, "M« wai 
'•■ntill iway tom a wMaHiMp. H« 
)•« a prnfir^aaii' ten thai Kad ■aar 
•■■caac H» d»»e at u:«.hti* r ;i»t ■«h.i.t 

'T1»€ left hjiniktl ,, . 

Mimai' IlK (H't 1««M Iin<1 <l>.tn'! •.<-<; 

•Mnn uMil Ik* Hcfini) fgmm «t ifec 
trir Tlw Ha«*« ««<| »- J i|i« ni«Mn 
.:tI M,.;!ht«. »ai tUl-Mfc 
t.<» ;,^" ».mhii««Il:l 

"Mc ■».M jieonfijfenil (tlayei."' fiinl 
!: J I a« ih ^ k liiiil|WM« aimtmtrftTimrr 
lw< lixik «hai: hf J»t *<■ "■ 

MalllK'** tlifi-* {<■'< 
yifik ■> l'W2 fm ihc M>!iit|*i,» m..hi- BASEBALL 

IweM) aC'loi ■»> "l\KlK:in 
'!>*•»»," B»»€li:a.ll coat'li NofiB 

Gi«1ttt '> Citib li hilCtmu J n rNiHi. t t M .111' 
tlwfltale Tltllc::*!)! I'. 

..MOmafttw W*» 
mk h:B Hlwk'i. lia: 

Tim Kill... 

Ml kanca .M' Bri«>B,*ri, i;; 

1*1,1 OXJniif)' ,1111 TFNMS GOOD LUCK TO 
THETF:NNIS 

IliAMON 
TMEIR F-l HIRE 

SIXTESS 

Week in Review— 

The names, the games, the fame I Se oft Young The Best of...The 
Last Word The I ;iisT W ord 
Ian F»iTg|uion 

fimcs. Thie>' had u> have rn,--!- .1 

taicr umk tfiwn ihc i kh l>^; c.\ 

dciJtomakt Jirnovr * - -^ - .1 

^iiin til It Ni' rnjiu. - •■■ 

Phmxt', ihmii'i. hi" ■■■ ■ ,-.■■■ ,,,it 

: ihr Wiay 

Sha-iTtUiiJic 0'Ni.,ii ianif^ Lhc (..,>r' 

lindtn Ma^t-Li He rici-4? t*msii.icnl 

■ Mvc-T? jin4 BJ, 

■ '*n his jiamc, 
■ V ..J,.., J, L, ■ , - I- in lhc 
mid*Jlc«xfc,(. ■ ■ 1 j-ujird, 
;!■!,(■- h\.i'..s ,1: . .til early 

■ I'! ■:;>rinp, wf ^ri.>iJJ 
I h4.ir BASI'BMr (Ti.!/— '■ ',vh Rf-X.IONIV SEC HONALS aiTBA 

TIACK Ji FIEI D: l-iiAty ft REGION IV CHA \!PI< )NSH IP a( Glen Ellyn 

TENMS- Fnda> ft-Siituiday 7 RI:-:GK)NAl„..S m Rockfofd Sports Spot Scoff Young 
■ *. ■.■shjill. inhi)ini.«r(>l"lJit" 

Wt1iii:> di4 the BuIU bcii Iod thr 

f irijit TiiHinil u f i>K j^l 1 J I fffi Its ( >t or 
This aavwcr you iriiy TinJ in 

.inutMingcf. "*Wl»iM team in Majtw IxagiJC Base 
hiJlk.id.)>U"AhlcjiLgiM.''i!( m iicuiti hiimc 
runi. ' ' ■ ■ - ( h f an ?■ vn: r «5 tht Ch icago 
What" Sin 

Tunc in ncsi week fur anolht-r 
rmmti of txciimg n-frntls' invia II 
you fed like sending in my an 
swcTs, send ihcm to ScoH Y^ung. 
Sport's Editur. ai (he Hartungcr of 
staff says } Last issue, 

^seeya' Last Word 

-see page 4 |-seepagel2 Mav 13. 1W4 Volunu'\XVl.Nunibtr29 Harper's Project TEAM makes its mark on students 

-ro!;.Mha- l-:a.h Achieves More' eoneepl pn-Mclcs much more ihan a tutoring service to local kids B™icn((Ww jfTwin ■ TiAM : The Year In Review... Hjffv 

» tar at mmmmMil»ai»i>^ Oman momoi and %90>' »<*c<»clc m*m bam .f»iiM*i«»nlo< m mcutng an 
4M$met «*•*» vttm m ttmomtHkm n» odiunci (oculV ■foiml to uruonu on 

1 2 
( Ntw»-2Ji3 Editorial-4 Opiiiioii-5 Arts k Enleitainment- 6&7 Feilures-8&9 n«.ifii>di>-10Pe|^|||Sports-12 j | TIAM 

nnsl .<mmm him- News The Harbinger SBtMBSSS^ Mlill' 'llSlljllillf ' ., ii#' ttut- rmi'iwiiit Need A Summer Job? TlMM' iMim iiilc. 
fcsitr" 
(■ 

tiMNi ••»■> Kkiy ht emmOmtt m riit w*iaiiwii *»:,■ 

til«K«i«iil'lt „ *>«: ijill« ,<r tmmmMf t»«|c* ■' • 

ft » J varwiv . >) K-,i». .n , h 'ttniiul' >||||. |in« t! , 

<kM\Mt nlentihcJ t>t 4^hM%ltmher M..tlrr 

!i«l«.ti(W c..<miitiiiefi Tht fimtm n ■ ■ 
•it* ell»l*t» IK wtl ^ Icnci by ll«' I Ijijmt .. > :,• 

pniwilMil' ctfitiiiiMii ilge |m:>f nil' MMt i< I m, . wna- i , 

liltfiiMaMtaKwiicfittliw ((ttctaU. ..^i " 
T^ «% y jnd jpuiTiUfflwis^rcv 

dM.ihci-WUw>wU'Urlrt|>Mici|i«(. k- •■t, a.. f.»t.n,wm. u».- pji- :k 

A V i-timmj ttitiBimiKW dwm temale iiImmi ml miUiiiiiMMi inr ;i) \ ;■() 

i.> .itirnl eiKti *«kly iMmii| WMim fi»« (,a<il<;n «ti«:li«> .•«*lf(tf i™«h Fiini lop ddUar and gain cvpcncrkc in 
thcbuMiicvs world I'C SpCllllllvIv 

< icru-ral * )tlkc I the «nnJe«» Ai.i.ininliii;j 
-Shippint: iV Rfcfivriif ij ..r^' 


•Lesijredi" 
.iitattdml- 
jn!/.itii>nji 

- -I ,mtl i;.»l 
"iii/;itir»n I'f '•'^^ ^' "^ ' "" Vv S ThMW)RAKrES a call 
roi)V\ ■ 

"VVc NEVER charge applkani^ j ice'" 

(t'lthiiilitii; :.'iSlitl,n,i: y»'j;M' Waukcgan Whcdint' 

2-J4 6M:x:i 2I5.(KK>0 Lihcnvvjlle 
367 in? 
ap^ I Mav 13. I'm Students honored 

("i>nitibiitions to stiideni life jiwarded 

I tyow Coon 
' -■ • ,>'.-'» lll<>.>llllliBl(lfi- ■ .. 
\w:!lll!t»fl,:m;)Bff T*"«" Jli. '■H„r « %rnm m iri 

'•>(fc. M'lM' t 
'-■allMIMtiWa. 

CMmv-'t »i 


/ y . /^ HISTORIC 
^ STAN KENTON 
CONCERT 
RECORDED AT HARPER 
COUEGE-NOW AVAILABLE 
ON COMPACT DISC! EntHlGd -A Him For low", Itm CO 

feohjfos m« lAST looctKimJ of Im 

leoendory Stan Kenton Ofchmtpa. 

Jhm ibify-oight minuto piogram 

Incudes eleven setecNons. 
The tnfe song wos never roteatocf 

previously by the Kenton 

orgonizofton. The concert was 

sponsored by Wm Utidwit Activifies 

group and took place April 21. 1978 

ot jhe Student Center, BIdg. "A' 

The booklet insert included 

dteplays Harper campus photos. 

Excellant stereo sound! 

To order, please send $16.50 

which indudet SAH to: 

TANTARA PRODUCTIONS INC., 

2709 Block Rood. 

Joiiet. IL 60435 yMMA Earn Top Dollars ; 

VtlmrnHlrtiliu- \ovJManlK 

fxcxutiu- Vrrt'iarks* Ki'crplifmKN 

Word pTmv%s*>r\m Ilala llntn Ilnn't iktii.t . call t«iilat r M » 


OFFICETEAM ifl< . ..■ ■! ,1 News Page 3 
seminar Altpruacti Career Transition Center to otTer career search 

•» ill hf ,.ircTmf ihr «-min.ir, -.U*, Search S«'»ieirin, , A F»i Tiki. 
■'i'P'v vow Jilnhuu-v tlilk mi xtirnipiahixnis i. . ..m i-mpl, ■■, .-; , 
il Mill ,u M . miinK'i 1* i|«e IP n. <• 1. 1 (.'Tinutee Mil tan imi an * wart h nuitttraf p>.v 
wiliMlini •,iii|tiilfrr. ■THe •oritAlit •jianw nenwrtmir. .iinirtmnj! »■• w tiaj; ittemt 
•WMiiaMH. ichjim:* |«iilimii|, MCfiiii^i MMt plac-mf 
f <« Itei Ml MtMiMMM irfoilMiiia. call 4»..»2} .» 

Harper's 26th annual commencement set for May 22 

H*prr"»fciiin«l indiMiii >n ternrn t ■•. 
:. I'lir.M'linMICIKtniMKitv.RN'thc'.. 
C*ilk|» rMiMtont Paul tlimpMai mul bipitt ml hral* cure tiif*r; 

* illlliJikim (iiKtKf will fce teW f. .r »« ifcwf pi«icip«mg w *f 

Smokeless tobacco gains popularity anionj! students ! JiicaimnCentf r. Buildirifi \l 

111 !■,. ,i..r,., >..,... I '... Seminar to aid teachers with life after instructine kids 'lllfMirjx-. (■■ 
*j!»i.Ihhiii)i •,■.- 'M'slii!K„,#i Haq^r uill offer suinnier familv entertainment serie The Miitri"' , i-t , ,. ,.^ ,■■ r- 

S^■nr\.,*!^«:l^*^<l k-,11 «, • ,!,.i^ *'i L'-'-iiii ■ - 

All Ike tiiiMlj ihemi ukt pl«if n the BMiMwf t "nimitrf "VhhiTrt !hr fihr, .. it-- t-,- : ' • 
tiKlj t'lllier »h,>* III • =■" 

Ciiil II* Htrpa I , , , 

,,, ,., _ „,,, ,„_, iV. '' ' !■> * 

Cullcge credit art trip to see historic English countryside iJ.mil SniJt-niv will he jt 
I thf r-riflivlui'ijninMilf ■' IV H»i>er r<*iie Art Dcpstiiiat mil bt «|).iiiw,in,n|' .i ., • 
imiiKipiiit in taidKJiiic *ini*i|. |iaiMiiif . ■ma ■(•tewifraphv m •• 
feniiral will He miuaiMt viiitt to UnAm. 

bldtill|:<*illtaiiltaHen («»»!« r«'»ll»il'Oi«lltiitaii,«iMH;ioutesin'f\.Uej:e*C>m,re I. n \n> and M 
llitcilMMMidiM"teMrmllc<i>lt23(». Sli«fciM»*illkt»eCht*goTl>uwlav, lulv:K,,ndiT.ur„ -\„,m> 

1^v.«y^i:mdi mriirmiikm cwiaiiACt Ukhat\ Hpimm m 7llOT25-ft.WW NORTH WALL 
ROCK GYM Come learn why rock 

climbing is America's 

fastest growing sport. 

Ix'arn lo rock climb 

with a 3-hour 

inlrotluctory course for 

$20. H24 S. Main 
Crystal Lake. IL 

(815)356-6855 i'kgc4 Editorial =^ The Harhingi-r Editorial 
# ;\Sflft«f Mitorial Board Btl.n.;-.,. M, 

Mnir'ij.,:,;'!^' I •„ 

.|F'-.A, I I ■»!;,-.- As year winds to a close ..• 

Politically Incorrect J 
Kvnnvtt^ DtOard 
Staff (k'ncral Inforniatiitn Vkti'ltlt'i i I (fMp!-. roliiA Adwirtiiins 1 iriity «ith iiitoriiMtHPti ^it;Tt<«tmiijj to ttif ■ 'li 11 i 'rials ! fltcTs iimst K' -.ij^nfii ,i!id iiuluil.' 
\li lfltfi%,iri' Mil>(ivt ki I'ditiiif; i dirix't" C»p»rtnhr iwn. Tlw llwtoingvt. I'liiuirMii iiii>p,ifX'r ■ 

llv ti>ltif .iiKiTlist^r, I I 

■Ingtt. all riKhi'.ri^'rir.l J ( 

/ i 
... a few thoughts on the school 

1k^ <m-^u ... ♦j Th»'«flhrW0y "•••HwjurCHl .„ ^. 

wiTlZ "'"'**''««''»•« aim* 

It I taJn ( |,w here 1 •mmUMi tar 

irjncilwhMrvfl 

fnend* |\e niade 

'^- fff, di:,|Kn thr myifM n,M 

fi-fwrvjfipenifi, «"A-' ,n., 
I in ttirni jII AiKl.l'Sa«dnirAti.viirvhjJ..m,. 


*iM) then uiere • » itie f »t ifMi h, . * 
««..*i kill •hen J ,,w p,v J h, ,4„ ,fj, ^, 

Wlm ilMw BiiiWmi I. tt ,(h' j(i , t, 

iinuins ami * Ji mmi'" •Iteexl'nrnj. l-ippmsj 
n.<te,.»»hj||-mej„„j 

fir\r ifri 

■nuthimr ami irn 

My "p«aeir«)OB" 

Ami iliai tiMe «at ihc Siwlem 
•MdntiMf 
tftit*.' t>o vow"" 


Coun,^ should r,x-,K „„ a..„K „,, ,„,,,„, ,,,„^,,j^. M-I,.rcyde hclmc. c,,„ he hcnc.,a„K,xs an. ■Jk — ^ ^^3i««. 
Arts & Entertainment Ihi' HarbinRir Bitter Moon is bittersweet WHCM's best of '93-'94 Irs. Cdbttt IXniW* »rt« fie""*- *'*'"' Inc. itii 

•tf «ip»«*'«l'<*""= 


.[.-..I'h^rhivjm riil.- 
AShJins ;> Ir ABlJll!' |l,....,..H .11!, li.li 

\.i- 4:11.". «i<l:.«Nail»lM**'<><WMli«c« 
.i,_..„. :.»niifit. ■** ' ... .... (.15- jmJifHiiiwDi:* '■ " 


I've been dreaming of daytime emmies for "Days" MtcMMXnaOP Buit itfrA ' 

1 -. . Km:- ■'. " 

. 1. 1,. - i 

«t:tn;i»T ?'«'■■'■' 

aiif h *■■''" ■■ 

*lip lit*.'" '. 

the I* <•> stiiw ■«»'*'».''*'" '■' ifMnawait im lli«»I««'* 


1 Hia«ca.aik*»i<'«"IW Weekly Crossword 

■ I li» OaitlKi .__ II , mtmm 

WMaM'tMaV) I .,- f 'fr* M*a *■■•«• t|. aMiiiHt 
It 'Cawt 

See tn-vmys page 
TMy WW • ■ rocn n' roll baml that cooktet gat irMf tml. 

Tlwt was bilore Bie* 

took an entire raiWi itatiaii iMWtagn. 
COMINGSOON •3* m '■ wh. /V^ \Ia\ 13. Vm \ 

*4 Arts & Entertainment =^ Page? Clubs, organizations tally 
the year's accomplishments IUiCen «Sian< vitlCWWlldlllif 0(*r Acitcvcinciits of Harper's dobs, organiiatkins •Tlir SiailtM KmibmmiAm, eiilhclwJ met IMtl *» t newly fwiljf i« •Tlic Aaw-mniiiii rf L«|it SuiltaM iMtiMil. «i Einployw AipfrcMi 

ikmLuKlwui 
•ie Ceitle Frimoi* itim Pi««.*Cliil>1 ini.iwl »■«)■■ w *« a 

(Mfcmmne* of ""niaiKan of Ac 0|Kn' 
•The Nminj Snwtananf ' IHW will be h'iMrai J. Piomm: Ccmmmy 

ti,» It* n»riliit iliMlrnei. tjinilj'mem'l*n »<1 inmilt 
•C'lADCThe OerfClutol jpi»i.«,>ie<l *« fail .Aiiinal DejJ A»«tflesn 

'kifMwb 

•Ktat> Deiinicli'liMiliiial ■Ml.|wrft«iiMai'FMerPM~ 

•Ttn- Hjqw Ciitl«te clM|ilcr i* Mm Ttai* IU«fii <ii|iiiiu«il Uw 

SKnmi Amtal EnvinmiiMWil Expi 
•Tl)i! Sleet Pull Chli on*' a »i*iJ 
•«•!» Cd!*!* Cfimiiiimiiy Strvke Cluli eiiiiie«I i |r«»i 
•The 1>fyche<klk- MMvicvai* aiil (he ll)iam» MirljiUiM Inita- 

tivr ptya^ mAtA NiftllMC » iMa ■ Mwr J 
Of Mr \*m\<' . 

\f1rr I ii'raduBttf Xriwa Murpi < 

ihtn. ^pirlHc. 1 »ill h<" comimiiiit: 
m> ediii-jitMin a* unolbir mK"-*-!. 
iiwj% fmnim^ fumih uimI riiit-tHK 

uhtiljiihiMmlK. hui 4'niolioiruil1> I 
%bll bvloni! hcnr. Him cMn 1 p"i 
m> fears t«rr*t,*nd con *imTTTn 
wit thill I ttiri doiii)* iht' rii:t>i 
Ihifiie'* 

KcltiiiiiinU^ Moitneiln ^ kn- ■ ■■■ 

vnu; :, ..■■..„ 

hirn the Jrc%MHi: juJ new e^pt'nt'nci* 
w^holc I 'I her ^.n-rtd ^ 

num. s»htU" vna jic *. Thi-tc rs J ,n ti'tKh, 
■nutuinii'' 
!ir.iwd> 

■.; phut" 
... t-r-n,K Immys 


c h! 
Attention Fresh ( 


rads: 
\ ct \i\i nil \vs 


I \1H(»\\1I\ 
Ik'll"! '^ *Mt !,!UI(h„ 


:i vi'iir t 


.llCl'l'' 
Wi-'tf a lull MTA kf criip 


linitK'Dl 
tt'UllT N|K"f 


ali/int,! 


III 
\^\.niumir 


liH lmii.al 


St\ iiijii.il 
Mark I 


(uiL'.''.Salc^ 


1 »,it:i rsovi'NMiir 


Ir 


iliJ'-lnjI 
'A W \\ V , li.iir 


.' .ippIlL 


mis ;i III 
■i iM.lE lhu,\" L^*IU 


CIIK'Ilt li 


I 


! 1|) W 

ilvrl>\illc 

i (•>■■■' 1117 
Features 
Health Service offers several steps to increase stamina during finals U'-nt .and B. -tti i, Jl 
A Hff-'-ful tUTif M> mJin ..ullfiH 
^liwleni- H V* '■■'■" :■"''.''■'■" I" " ^ ■.>''■■■■ ■' 
minim ;<'i'':i' ■"■ ■■ =■■ '•'■'■ '' ■'' 

!?„ su, JI^rt«, ,te B .««» 1 j« «'> " -« '"" :;f '■' 

i:jn mjkr »..'>u led m.«r .mtitm*. ' ' 

111, mlolffr ».lh v:« ttep •«« «:«> Ufce i> W **«» 


Heal til 
Corner .ton 1 cu:i 
jl.otn'nefit III «ii *« "<■•> 

. ■iif* mt This ariw* ■Sllilll*U«H"' h^ve ;i! [K-m:il 

-.■jlt »'iin.- ■■■■•■fl* Mniullv rev if « 

n tcchmmies turn thji ^lunipv v,>i.. Aip it i.'i ih^' 
|.„.^ mrdit.iii.in and time t<'"f '<"'' >^" "" ''' ^""i'''''''^ 
i> Iwlptul iiinMn.if t.aliili.u 

II yiiuiaminlcJiTihrv. i.-ituai 

imn your vtuiiina fur t"in.:i ■• « ^■<-•^■ 
^omirtAitfltf HlyvicalLJutaii c ^it* jiwen 


A, M.>m241 Jl>, P^^^O- Corner , DeVRY OPEN HOUSE 

I AT THE CHICAGO OR DuPAGE CAMPUS | 
SATURDAY • MAY 21 • 10:00 A.M. Solid Gone 
li^ K<ihim Call on DeVry for a career. <i'!iian«)iiiw«a>iiiV> ' ■ I ir»»»r™« A otKyaioMV^r- D«Vry m'trl SWf» (WHWSM.J ™ « «■«» " Brt.wit 0«» ""« •■•»'"l« "•»••» •'• 

CfMl>m»oim. ttf. »a>iic» 

imatMiiir " DffVW A P(vcm 
ht \lnliriti «. .11-111 ■ iM 1. c-i*.. ■ c«.i,o, iL Will -tji «. *;*,* • !?tr:o " ; 

I (312)929-«S!H) (708)953-2000 

t •INOUme ABOUT SCMOLAHSHIIP* •^_^ Jj MAR Kin IS A IS lOOKINC. 
l-OR Bi: \cn Bl'MS We need inteai^ent, entusiastic It you *rc qual'iiol and possess cxpenenCe in any of 
the toitowing 

• Reception 

• Legal Secretarial 

• Word Processing 

• Clerical 

• Dula Entry 

RcmcJ> olfcrs top doJI Jf for your owsunding 
skUK 4 » rclcira) t««ius progrwn 

FOR \N IMMEDIATE APPOINTMENT 
CALL: (3121 fcJ«-''««« 

Remedy :?'«t>^^^'"^ - 

Intelhgem SialTmg MAKKHTUSA ■;•■ ( I '\ \ i 1 i ■ I !■ " 
-iil.lC! i/M.tWl^tH-4 

vu>u>r- • lii-lic;il pn'.'i.iii!^ 

• r.iia jinili-vMt'iial 

traiiiitv.' 

\|,1„ kMllA ^^>„^-i^<(l'( 
^la) 1.1. IfM Vini'U mni-r In 

From liiim.Ki T,, H,.' i'tnvi \, ., ("'fl r.. Htii Vt.irk, I !,■!■ fc, Personals Til K.-n ^nini, i'(iri>. r.. \1,!r,>,, ftvHli HIK I.. R: Page 9 T'> Kjiiili 

I ti! ■'. i\- IciMDc. bin 
ihi.- Hawk n 111 x'Aiiop il«mri on 

'■■HJ JtJUI 

t-ronr Hujvoii liiuk \lll I .IL'.lnt.LillM )Kwi*lh\ c To Win. in I Till* *p.i, c 
f:.- ,; K I.t il ''Hint h Im'., H , I f.-t;! I ;.:'~.l:i 
^ 
f'.ilil \li.< '.irtiK-v luk-^* r>. 1 VUi( \i I (■■>■■ r>.i) J 
u 


■ ^ y . , ^''^ — ,,^^^,.^.. IVi. > tor hont". lo ( 

J 

Classifieds I he HiirhinatT [ HelpWantedJ ( Help Wanted ) (BahysiUer Neid^ ( Papers lyped j 


Villi n .iiir 1i' Wnlk lllls hi". Ai'xi I I fin lionii" Ki! 


r\i\S#^ ;^il I I I!' ( .III i Xl.lo ». il. 11 V.Hl MC lot 4.1 

it\ liiir !<■ tiiiii |..t.s' h'h-.' ^..t.^* ((ir": (.4M I ■" " (1 m Papers I Ivpt'd J <iw.U is acci'ptin)! 

applications for 

edil<»r-iii-ihiefand 

business nianajjir 

for ni'\l \iar. 

conlaci Siisanni- 

Havlic at t\t. 6562 

more inforiuation. I, ,11! I ',I\ i" iH I Ulli 

U iS; ,11 , '. ( hf'irtilft Jl ( Kt IM nHII's H!KIS«. Upiiit; arvil toiiiiv doiii- 
ijuJtkU ;iii(t aiiiirnlil). Ihlinrvllilpvr ( 

n.M;\f» rn. hti- 
.Iv: t'-Mi- 1 liiH 1 1 It «H a r k 1 1 » rv. I AKN I r lcm«MNNI 
IIIIS^I MMt K IN 

VI \>-K \ \tKI \Kt 
I.I \K WtH 1> V\ xc.t \ rK( tn I SKA R IV. f L ^,,|p 1 

W57«:4his.i 

-^ N«*IHuiid:ai i:\n-ic; I KcA 

l-Ai-ctlrni I'T' immw f») - l> ' HtJ'.W. ^ ■.!■•' ■■'''^' 

anil stiui ''' I- mki UM I, AMU- \lv:S;.i«*<t iiiilil"ii EARNING EXPERIENCf 

Wh«n School ts Out. 
T*mpofary Opportunities Are tn' ■ *o«o woctssois ■ m* • m*c 

(fi«« Mawcm ctom-Mmng) 
• DATA mnv K HONNf 1 

.umn 

■ MCMTAMS 

■ swrrcHtOAtO/ifCimOMlil' 

. OINKAl Of'Cf WI30«MIt RIGHT . ASK AiOUTOfPORlUNlTtIS IN VOUfi flllD ' CALl THI LOCAtlON Nf ABf 5' vnij lOOAV Higher Education 


liliso^ I I I.IN 

"41 I^x; 
a Ilk 1,1 VKI' km.WeirM 
Delivers 
Education Hfic 
i liii iiiiH, [•■.,-iiL-in> ii'i jMiMimc hours 
Paid \';K-atic>ris,Hol idavs Shiti > cbit' VWRKtWG f OR STUDE NTS WHO WORK FOB US. 

UPSDELIVERS IDUCATION 
Goodbye Harper — 
Have a great summer! Thf Harbinjjer. Ma> 13. 1W4 Page 12 
//..''■" .:■ ' MjIc Altileti.' v\ ilk' Ncir aw.iMl The nicn\ uicstliiit: ItMiii 
Ian picks the winners in 
basketball and softbal! 

the I ;ist Word .^'"' Ion fKfluson fid.' I'lirK'i-r I'diialt; Athlete of the \ e.ir av\ ard Chi Siii;ihar.it \u inimer i V\ ind helps Hawks edge victory over Valley L ummektm Sports Spot k ■„:« voung This week's Sports Spot winner: 

Amy OKon for answering last week's question. "Who did 
ihe Bulls beat in the first round of the pluy-olTs last year?" 
Her answer, ihe Cleveland Cav.ilierv. .■:iK\il mj ten ill r*'i mj 


'. iLUi Mn" nii:';-t at*a)n,. rrtTiriti'' 


I:n K i\ the i ijsi « s( the bittltethuH pl;t> - 

■ ■ ■'K'bastfballsMCavin And 


btr ul\ 1 he iidiiitr.s. iii J the jrjancs ami 
\^ ARMN(;\\HCM Prepait 
h *r J hiner ant] Wmnly (ktejH.. 
-MtM .1 Maj 13. 1*M Personals ^ ^ Page II J T«> TIk- PiniP' 

\,, ,. f.i. hill where T.. Ki'tt To Oiivi,. 1.. l)u..k IV. u! M.r IK'H Bti! iri 

•toin t..u.r ■ lUhl ftral 1 Sjw i.il irif mtire m\\ iiiik T.r \\'h\\.\ /i.i;>:v ^''ly '^jJ bui I'ldiri, (I Al! vf Mho l.ill vkurri ..l.iv BuinWc Pioer t»i I he sinful /tiri"! p.„.-t-i r,, 'A M("\l to t-rik 1 on: «.' Ktmii H:,iim..ii"i fi- K-..iri I'.i i Ilk To \til,,ti;-!T St'f.sif Mokt mc I'm .illovvc-d rhe to • •• mi'i l-toin Cl.ixh Hii.\ 1 


t-rnetl To U.iiv'.'^M.i SttuJfi To, Hnk. t>;.if (I Well, our tin.il To' tlirtmif t^^liH^ 'I [■>riii.i!- ,iri.,I 1 wortii't |-Fom: Kox tri'i r loin Kjiiul ilmort -pit- Koiikl.1 Mil- ■« .1 ^(X't l.ll tl 

Sctwi. Jori'i l«„»%chcr' l"i>.ni: The Seer hrofii Miina To DcniM." 

How tiKiin) drunk 
*H(*Mcrs Jof. H t.ikc rohit 
•11 you ,»t OIK c ' 

to: l>mnt)utk) 

K tmly you were a 
•: I f vcort Wl To: Nicole To K.iihJ m.in 
goes on t'vh': the up 

.,-tl .,i!i.' Srolll, 

i rotii I uck> B-Wajic |rt It' I M'vcr kiifw ytm 
K'h J fliri Wti«'<:i ><Hi \ ht" Srt"T htorii (. f'l Krypionilt To' KtTi You villi iloii'i know To (■jii..)v ho* to drive \\ lien I TtK Cindy T.'t („• Thiinh* tort ilk mj: i .n't; tii'itn K*„iii Nn It Th.ii |'>,tii\ u,i» To I eah VV«» .'Hilv kill for vpori' 

i'-. noth'iiif: on 

From Cttt% [o (itei; ll I'l'i; T.. r l! ^ 
Ryan, I he re Nli.'iukl have K-fn played 
1 roni Hjiniaii 'To Ken I'm )Uvl e.'ui'ii; '>'' e.ill 
I'hi-vke^ hov" ti'ori'i now l-roni: Ry.'" WTien vou're teehrij; .i 
hil of a hummer, luvl a\k 
Ro»;annt tor ,i liltle hiiinmer. Tei' hver>tiiKly 

Sorry I torgor ni do 
.in but I'll eel hnn helore ttic 
y ear \ out 

hrorii Paper B4>y To: I- very one 

Ttie t"ri''vv i^ ;:i'«,I' 
F roni: n.i^ti lo riic Crew 

I'm j:omg to rniv'- v>u 
jiuyv Th.ii'ik'v tor liNleniii,e lo 
■■The Ktilev- Irom, C t lorii !'n.i.:ti i':'!'. k'.,i t'n 'vi'Hi al W I" join Tlu' ) loni vvh.tt 'we hearvi. 
iMmHawk yo'uvt'erequiielhevtud. To'R,. til ko'k.iune hi *. k:ivser I eah IV I -roni: Kaadi To: Jti To Rv I )i>i: Hornv Men To I" rik ( oi'Hr.u-". Ill tior'iuI.'iF V\ h.il kind ot ri'iiiML I,. \< To Cmd'- .ind K>.,in , WHlAI pl.iy ' 
f torn C"hn^ T... \Ia 'Tt'Liiik-. tor died. iiiee l-ridiiv ii'tehi I Colli Aoiy tioni BTK 1.1 Mari.i and Heather 
riie only dime 

wui'lliwhili- llnv veine-U-i w !■> he f;,o«.H.l t'rieiul'.. Mi ■idler hioiii Kmil'viiv H (»k. 1 h.iweit'hi i"U,A! \\,>odvioek, here w'e ennie