Skip to main content

Full text of "Historia et commentationes Academiae electoralis scientiarvm et elegantiorvm litterarvm Theodoro-Palatinae"

See other formats


This is a digitai copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legai copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we bave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercìal use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ ACT A 

ACADEMIAE 

THEODORO - PALATINAE 

TOM. W. 

P ARS RI STO R ICA [ - HISTORIA ET COMMENTATIONES 

ACADEMIAE ELECTORALIS 

SCIENTIARVM ET ELEGANTIORVM 

LUTERÀ RVM 

THEODORO .PALATirrAE 
VOLVMEN IV. HISTORICVM. 

— • — - _ ' - 

MaNNUBMII TYPIS ÀCAOEAIieiS L.^oct'f^l'»^ Hartrard CoHege Ilbraay 

Toc Majirer CoHeotlOft 

9inof A. CCooUdge 


CAROLO AVGVSTO 

AVGVSTAE DOMVS 

A L V I T B E D M. 

PRINCIPE REGALI 

FVNDATAE 

AB O T T N E M, 

PALATINO- WITTELSBACENSI 

INSTAVRATAE 

AB OTTONE ILLVSTRI 

PALATINO FRANCOR. et BOIOR. DVCE PRIMARIO 

AMPLIFICATAE 

A CAROLO THEODORO 

PRINCIPVM OPTIMO 

AD PRISCVM FASTJGIVM REDVCTAE 

STATORI NOVO 

HEROVM FILIO 
PRINCIPI FELICISSIMO 

MUSAE PALATINAE 
a IX CONSECRAKT* 
i3ERIVS, quam conftitutum nobis èrat, volumen 
hoc prodit in lucem, cafu dolendo, morbo nimi- 
rutn & ìnfecuta morte focii claflìs hìitoricae prima- 
rii , Chriftophori Jacobi Kremeri, qui rebus huma- 
nìs ereptus efi eo ipfo tempore, quo fymbolam 
fuam ad ifbid volumen conferre debuerat 

Quae cuhi ita fint , differtationes ejus, quas 
hic proferimus, eam praefertim, quae pagos Fran- 
cias orientalis exponit , ita comparatas non effe, 
quales ipfe effe voluerat, nemo mirabitur. Me- 

reban- rebantiur tamén omniiio hxc ftudioniin mediae 
«tatìs fragmenta noftrìs in commentarìis fervali 
atque communìcari cum fingulìs doébinae folidio- 
rìs cupidis, idque tanto magis, quod vlam reétiffi- 
mani aperiant ad planiorem veterìs geographig» 
noflriae Germanicse , a qua lox hiftorìca vel maxi* 
me pendet, notitianu 

Alia, quse hic monenda fint, non habemus. 
Vale, LeAor, & nobis bene precare. Perfcr. 
Mannhemii Kalendis Maj. M DCCLXXVUI. CON. CONSPECTUS OPERIS. 

CI 
òntinuatio hiftoriae academicde ab anno 
MDCCLXXU usque ad an. MDCCLXXVI, 
Latine pag. i 

Diflertatio viéfarix Hectoris Wilhelmi de Gun- 
DERRODE de caufis praecipuìs interitus pago- 
rum in Germania , praefertim ad Rhenum, 
Germanice ig 

Andr. Lameii diflert. de columna milliari apudRi- 
gomagum ad Rhenum inventa, Latine 39 

Ejusd, Tituii fepulcrales Chriitlanorum Roma aliati, 
Latine 46 

Casimiri H^ffelini diff. de fepulcris Romanis in 
agro Schwezingano repertis. Latine 52 

Ej'usd, Obfervationeis ad columnam Palatinatus, a 
gigantibus vulgo di6lam, Ga///V^ gì 

Andr. Lameii pagi Craichgovlae , qualis antiquis 
temporibus fuedt, defcriptio, Latine 104 

Christoph. Jac. Kremeri Francia orientalis in pa- 
gosdivifa, Germanice 14^ 

Eju^d. Provincia ripuaria in quinque comitatusde- 
fcripta, Germanice i/S 

Casp. Gasp. Frid. Guntéri diff. de varia viciffitndiiie di- 
gnitatis eieétoralis Palat. Germanice 189 

Georgii Joseshi Wedekindi antiquitates judlcii 
Palat. in caefarem , Latine 236 

Georgii Christian! Crollii obfervationesgenea- 
logicae ad Palatinorum Wìttelsbac. Silveftri- 
um & Eberfteitienfìum ad Vifurgim comitum 
famìlias, Germanice 259 

Ejusd, De fecunda ftirpe comitum Veldentiae exdy- 
naftis Geroldseckian ìs in Ortenavia, daas in fé- 
éliones majores divifa, Germanice ai% 

Jo. Adami Grììsneri familia nobilis dynaftarum 
Heinzenbergenfium ex tabulis antiqfiis deferi- 
pta, Germanice 402 

Georg. Chr. Crollii diff. de comitibus Werlen- 
jQbus in Weftphalia & ipforumcum imperato- 
ribus Salicis cognatione, Germanice 474 HKTO- H I S T O R I A 

ACÀDEMIAE 

THEODORO - PALATINAE 
eUfirtf^ 
LUOD boni nobiscum omnes fperaverant, 
fare, ut inftitutum hoc, in quo ulterìus 
defcribendo verfamur , academicum, 
bonarum lìtterarum campis amplificarf- 
dis unice deftinatum , ex infantia fuà 
pededentim elufletur ad aetatem matu- 
riorem, indeque ad rirìle quoddam robur 
éenique perveniat, id ad complementum'fuum magis magisqufe 
accedere, quotquot hiftori^e noftrae, quse fequitur, continuatio- 
iiem attente periègerint, dum^fingulos annos fua attulifle vd bé- 
tteficìa vel decora inteliigent, haud diificulter nobis.largientur. MDCCLXXIR MOCCLXXU Scbioepfliid HlSTORIA MISERAI académia anno fuperìore praefìdem" futim Sonora- 
rmni,,aunis & mentis gravem, (dr) cujus elogi um in ^ximo 
inde couventu publico vernali , a, xxn Aprii. Secretarius perp, 
recitan^aoi fufcepit, Merent^r hìc adduci, ex eodem elogio , 
vìtse ta^ ìUuftrìs quam longse capit^ potiora , non tam ad defungi 
laudém, qua fuic eritque femper cumulatus , quam ut habeant 
alii, qtìod imitari ftudeant, exeniplum parum obvium, Illeau* 
tem muftarum rerum taftis oculatua., de veteri fuo fiatrono, 
pr3eccptoirei& hofpite ita;*etulìt: i^^^^^^^,^, .^t 

Memini rhe'pujerum vidilTe Schoepflini noftri patrem feptiuu 
genario majorem , qua:ftoris & judicis olim muniis refte defunéhim, 
virum non annis magis , quam vultus & animi candore venera- 
bilem. Is ex Roetelana marchionatus Badenfis dynaftia orìundus 
vxorem duxerat Colmarienfem , eaque ipfa fibi & liberis fuis, 
feptem numero , aditum aperuit in Alfatiam. Natu , ftatura, 
ingenio & felicitate liberorum maximus fuit, quem lu^mus, 
Jo. Daniel, Sulzburgi, marchionatus Hochbergenfis in Brìsgovià 
oppido, anno feculi fuperioris nonagefimo quarto ^ die viu Sep^» 
tembris, in lucem editus. 

Pueritia, uti Juventus, a ludicris aGena, ieris in exercita* 
tìonibus tota Durlaci & Bafìleae transaéla efi: , regentibus eam 
Uelio maxime atque Bernoullio , celeberrìmis tum profeiToribua» 
Ifelio praefide de vexata quadam infcrìptione Rom. Tergeftì Iftrise 
reperta, additis ex hiftoria antiqua quseftionibus, publice difpu* 
tavit. Bafilea Argentoratum deduftus xvii annorum adolefcens 
novis doAoribus fuis, Bartenfteinio , Boeclero^ iScherzio & di- 
fertiifimo inprimis Kuhnio mox ita fefe probavit , ut hofpitem hic 
fttum & comitem vitse individuum fìbi adjuDgeret Suafore Kulw 
jnio , iugeniorum aeftimatore perquam fagace ^ cathedram publw 

cam^ : ip)^ Vid. acadejniae bojiit biftgria foL m, pag. 26» AcAOCSflÀ S 

€am, ^cum oratorìam tum htftoricacn , ter confcendit, omnium 
applaufu. Flagrantiflimum difcendi docendique ardorem politìf- 
fifloi femper regebant mores , quibus cunéloram hominum ama^ 
fèm & beiievolentiam fìicilliine fibi opnciltavit ; eaque moruoi 
(bavitas quanto eft raiior in iis, qui inter libros adolefcunt, tanto 
magis commendabat & fupra communem eruditorum fortem pò. 
adMt Schoepflinum noftram. 

Incertus ipfe de futuro vitae fuse genere, incertus de figenda 
fortunarum fuaruin fede, Kuhnto fuo ex muitis candidatis indi* 
genis unus exterus fuffidtur , poftquam nutrìcii ac praeceptoris 
fui mortem, habita oratione funebri, quse cum fuperioribus typii 
«xculaeft, pie deploraflèt. 

Reticendum non eft, quod nefciunt plerique, equeftris or- 
dinis proceres feculo xiv jam Argentorati vixifle Schoepflinos, 
Ber^emiis & Kagenecciis , qui adhuc florent , affines ; (b) at 
nemo, qui noftrum Scboepilinum novit, nobiliifimum yuitu & * 
animo fuifle ignorat 

De cathedra, cui per tot annos prgefuit, totubique teftes 
fuperfunt, quot fuperiorum quinquaginta annorum fpatio Ai^en* 
torati ftudiorum caufa verfati funt, Schoepflinìani prseprimis no- 
mims celebritate alleftu Habet h^ec urbs id lingulare, quod a 
fcholse fuse incunabulis praeftantiflimos femper hiftoricos 6c orato» 
res aluerit longa ferie , Sleidanum , Sturmium , Junium , Ber- 
neg^erum , Bceclerum , Obrechtum , Kubnium , SchoepAinum, 
aliunde acceptos & accerfitos omnes , foium Obrechtum fi exoi- 
pias, qui fuit Argentinenfis* 

Dici vix poteft , uova patria Schoepflino noftro quantum 
placuerit, cum nullis piane, iisque largiffimis pollicitationibus 
avelli ab ea unquam potuerit Tertio jam muneris fui public! 
anno Francofurtum ad Viadrum , inde Petropolim, Upfaliamp 
Vindobonam , Lugdunum Batavorum , Goettingam , iterumque 

A a . Vin^ 

(*) Vld. Jltfai. ittuftr. tom« u , ptg. 667, %. cccclxxx» 4 HxSTORXi ' 

Vindobonam vocatus eft> vettfétMcendam hiftorìam rei ad fcrU 
bendam , imo etiam ad inftìtueadum » qui nunc felidffime impe-^ 
rat, auguftiffimum Cse&rem. 

Au^eruot famam & exiftimationem, con, quod aliis mul* 
tis contiugit; minuerunt » itinera literata per cultiores Europ» 
partesy per Gailiam omnem, Italiani, Angliam, Belgium, UeU 
vetiam, Germaniamdiverfis temporibus fufcepta, in quibus onmi«* 
bus iti Me geffit/ut vix regnaverit aut eminuerit vìr prioceps,. 
fire togatus five fagatus , •do^ìits aut fopiens ^ cui yoiupe non 
fuerìt vidiflè noftmm & audivifle Schoepfltnum. Hinc tot fpolia 
domum repórtata» tot donarla accepu, tot amici ti3e, in quibus 
conftautìflTimus fuit , contraesse & frequenti epiftolaram commer» 
ciò per omnem Europam excultse. Amictffimi in Gallia fuere 
Stanislans rex, Armandus Gafto cardinalìs deRoban, Dagelfavius 
regni cancellarìus, Argenfoniusregisadminifter primanus^UxeU 
Bus, Brolius, Conius^ Balincurtius, Armantierius, marefchalii 
Francia, 

De Carolo vi imp. Habsburgicse gentis poliremo ^ imaginem 
fuam auream gemmis pretiofìs corufcantem miffiTe ei per Barten* 
fieinium, reterem amicum , conftat Conftat, a Ludovico xv 
sege brevi poft omatum eundem eflè honorifìcentiffimo confìliarii 
& hiftwiographi regi! diplomate, absque uUo inter provinciales 
regni exemjrio. Conftat porro, magni hujus regis munificentia 
fUpendium dein accefBfle haud minus gratiofum> idque in Alfa* 
tìa deque perrarum» 

Alfati^, quod modo diélum ed, nomen revocat nobis in 
memoriam hefculeum iilud opus, (/) quo folo^ fi nibil aliud 
laude dignum feciilet, auélor mortalis immortalitati certiffime 
fuiflèt adfcrìptus. Minor longe ingenii Scfaoepffiniani partus , fed 
Argentorato cariflimus eft liber ifte, quo artis typographicae intra 

muros 

(e) jftfatia illujlrata. Celtica t Romana , Francicà , German. Gallica, 
volomioa ii. foL CoimMvì» 1751 & 1761. ACAJDEMIX S 

molte qoB mrente ^oriam xèov» ìkque inTÌftis documentis via-^ 
dicantar. Regerant quidquid velint, ùre Moguntìni five Harle^ 
menfes , manfurmn Argentorato apud aequos rerum judices han« 
tttfliffioEii inventi gloriam efle, perfuafiffimum habemus, 

Commentàtiones & dilTertationes fupra viginti» antiquàrias 
maxime & hiftoricaa, rei in Academias regi» inlcriptioii^m com* 
mentstfiis, vel in peculiari voiumine coUeélas atque publkatas 
novimus» Pauegjrricoa totidem Ludovico xv dìdos, cum aliig 
fpufcttlis oratoriis Auguftse Vindelicorum nuper recufos vidùnns* 

Inexhauftiin prìmzm patriam amoris monumentum, omni 
sere pereonius ^ rdiqait , Hiftoriaxn Zaringo*Badenfem , ièptem vo» 
himinumc^us^ a ieptuagenario fene, mirabile diélu^ uno fere tri* 
ennio abibiutum. Habet itaque terra Badenfis commune cum 
Alfada decus» abs^ue uUo livore. Illa dedifie, haec accepilTe^ 
iUa de populari, h^ec de cive peraeque glonatur & gaudet. 

Eodem io natale folum & in civitatem Bafilienfem , ubi pcu 
mos ftudiorum annra exegifle diximus , pietatis alTedu fadum 
eft , ut cum gravis de finibus controverfia Rcetelanos inter & Ba-r 
filienies exarTiflet, in mutuas facile caedes eruptura, arduum 
conciliatoris p/ficium in fé fufceperit, admirabili fucceflu. Ora-^ 
culi iniiar ìns & difcordiam omnem facillime extioxit. Tan^pm 
valet bonorum auAoritas inter bonos. 

Schoepflinum ad praeclara qnaevis natum & faAum omnino 
fuiffe, telbem denique babemus ipfam academiam hancPalatinam» 
& conditorém ejus augudura y {kn^liflimum Principem i^leélorem 
Carolum Theodomm ^ qui in caufa tam illuftri pradentta & con* 
filiis ipfius vel maxime uti voluit; nonaliter, quam magno Leib^ 
nitio nfus olim eft primus BorulCse rex in creanda inclyta , quge 
adhuc Berolini floret, feiendarum academia. Inftitutum autem 
novum quo fdicius procederete oblatum fibi gratiofiffime pr^fidis 
hon. locum non recufavit fenex venerandosi qui nihil antiquius 
unquam habuit Htteris. Juvandis & ftabiliendis iisdem in Belgio^ 
poAbabitis setatia fuae & vide fatis longae periculis , non femel 

A 3 Bru- 6 H I S T A X A 

ÌJDCClXKn ^ ' 

, Bruxellas excurrit. Quaterdecies ad nos acceflit Mannhemiuni; 
vacuis nuDquam manibus , boni parentis inftar , qui exempiQ^ 
quam auftoritate, praire mavult.. Pmvit feltciter, eo fané 
e venta, ut quum ahtnitio collegium novum decori» multum a 
praefide fuo aocepifiet, pnefidem ejus effe hic ipfe mox praeclaro 
fibi faonoii duceret Legit» dixit, docuit non aliter quam fi ab 
omni alio uexu & officio immunis. Apollini Palatino unice fuif- 
fet devinAus. Ita egit, vixit Schoepflinus, ita mortuas eft. 

Sanus quidem & vegetus quinquagennalia catiiedrae ùm 
Argentinenfis facra celebrali viderat , rara felidtas ! Subfi^^uta 
mox ex riiceram abdominalium obftruftione & pulmone labe* 
faftato febricula catanrhalis; qua non obftante menfeMajo anni 
fup. ad nos rediit poliremo. MoiIk) denique hoc lento exhauftus 
magis quam fraftus, immotò animo , placidiflime exfpiravit d. 
.VII Aug. quum in eo jam efiet , ut annum detatis fuae lxxvii 
abfolveret. Contremuit hoc mortis nuntio, veluti palladio erepto, 
,quae brevi ante prae gaudio exultaverat, civitas. Decernit ei fu. 
premosy quos poterat, honores funebres & corpus exaninoe ìq. 
JKieta pompa in tempio D. Thom^e, non in coemeterìo publico, 
ad quod univerfi mortui à duobus feculis deferri jubentur^ primo 
Inter cives exemplo terrae mandar. Habet tamen Argentoratus 
jafturae fuse quantumvis ingentis folatium; thefaurum litterarium 
omneiQ, longa vita, multo labore, maximls impenfis coUeftum^ 
ac feris profuturum poflerìs« 

Sed & nobis divino beneficio folatium fuperefl: longe maxi- 
mum , falvo & fofpite, qui mufas noflxas tuetur, Prìncipum opti* 
ma £n poftrema Schoepflini morìbundi , quae fcribi volui^ fufpiria : 

,, Ich n^me die Frèifaeit Diro Churfarftliche Durchleucfac 
„ von der Pfalz, den grofsen Cari Theodor, den wahrenBefchUzer 
,, aller Kiinfte und WilTeafchaften, untertfaSlnìgfl: zu bitten, Er 
n woUe die von Ihme eingefìihrte Churfarftliche Academie der 
fi Wiflenfchaften mtt firiner bSchfien Gunft und Woiilgewogenheit 
„ feraers begnadigen , damit diefelbe in ihrem Fler beflehen m5ge, 

Aca« ACAOBMIJB ^ 
_' ' ^^ 

Academia, tanti fui amici memorìam nunquam depofitura^ 
praeter cetera, quae eam interìrè vetant, monumenta nummum 
pecttliaiem fieri deaevit, cujus pars anterior caput & nomea fe- 
nìs venerandi, poftenor fimplicem in corona laurea offert epigra* 
phen« .IcoQ nummi poliremam bujus voluminis paginam claudet» 

In conventu publico autumnali , d. xxii Oélobrìs habito, Qpa^e 
fub examen vocatae funt diflertationes , decem nimiero , praemii ™*®^*^ 
cauia fcrìptae ad quaeftionem genealogicam, quse fequitur, bien- 
nio ante publicatam: 

Qmmam fmrunf Ottms cùgnomento majorìs^ Palatini Bavariae 
anatis de WHtelshach , an. iigo ad ducatum Bavarìae promati , majo^ 
res feu progenitares , ferie certa ex manumentis fide digms perjingutas 
generatiimesy quantum fieri poteft, emendi aique deducendi. 

Aderaint refponfa qusedam infigni doArina & judicio con- 
fyicua. quibus pars genealogica hujus prima, a Luitpoldo mar* 
diione usque ad Bertoldum ii ducem , tumque Ottonis i comitis 
Schìrenfis progenies & pofterìtas optime expofitae videbantur^ 
lemanente hiatu centum annorum intermedio , qui a nullo ea, 
q\;ia debebat , cura , multo minus eo, qui fperabatur, fucceflu 
expletuseft Differri praemium, non auferri, fenatusacad. voluit, 
donec in explendo ifto genealogiae intervallo, ab an. 956 usque 
ad an. 1060 , ad vèritatem hiiloricam propius quis acceiferit. 
Eventum rei infra ad an. mdcclxxiv docebimus. 

Ad diem Carolìnum vota academiae prò fauftifllma Principia Oratìo votiva 
conditoris & flatorìs nolfai falute reperita funt more folito , ver- 
bis praeeunte Cafimiro Haeffelino , qui de litterarum & artium 
ftndii cum felicitate publica, inPalatinatupraefertun, nexu arftif- 
firao Gallice fimul dlfleruit Oratio typis academicis excufa. {d) 

MDCCLXXIII. 

— I !■■ ■!■■ !■■■ ■■ r * ■ — -^ — 

(d) Dijcours fitr te rapport dis fcienees et des arts avic /* etat po&tìqm 
ùu de Pinfiuence des tettres fur le bien general d'une nation et en partii 
euHer/ur celai du Palatinat 40. S HlSTOftXA 

MDCCLXXIII. 

Sodi BOVI jlJiE XVI Aprilis celebratas «ft conventus publicus vernaits , ia 
qiio poft alios ibcii honorarìi cooptari voluerunt Augufti noftii 
Mgecenatesdap, confilioram & curaram ejus ia reguxidis populìs 
vel maxime particìpes, vìritum generis tum dignitatum fuarum 
fplendore excellentìffimi: 

Franciscus Albertus baro deOsERNDORFF, cubicularìus Eleft. 
inclyti ord. Leonis Palat eques , adminifler flatus /curlse au« 
licae pfdefes & praefefturae Boxberg« fatxapa. 

Jo. LuDovicus Comes de Goltstein ^ celfiC ordiais Eleft. S« 
Huberti eques, JuUacenfis & Montani ducatuum proprioceps, 
brevique poft adminifter flatus Eleft. Palat 

la ordinarioium clafie amptiC Harfchero , academi^ quae- 
fym meritiifimo , multìs aliis negotiis impedito , tum quoque 
foifeftus eft Gasparus Frid. GUnter, legiminis archipalatinì^ 
ut & fupremae provocationum curiae , confiliarius graviflimus. 

Deinde cum Harfchero in fociis extraordinariis collocati 
^unt: 

Fridericits Samuel de Schmiot, Bemas, fisreniflìml Marchio- 
nis^adenfìscoafil. legationum intimus. Francofurti degens. 

Jo. Wilhelmus Wauot, Palatino. Oppenheim* ftudiis matbe^ 
maticisi aftronomicis maxime , Lutetiae Parif. clarus^ 

Luoovicus Mauouit , matfaematum in metropoli Gallorum prof. 
. & leftor regixis^ 

Accidit deinde , magno academiae bono , ut eidem alte^ 

^ ^ praefes honorarius praeficeretur, excellentiATimus ftàtus admini. 

fter, Obsrndorffius baro, quem fociis honor. annumerar! voi 

iuiffe modo dixinius. Datum faac de re eft ad academiam re- 

fcriptum Eleftoralo d, u meni» Augufti« A a 1 « Mii^k cf 

^IcMlBfc mox benefidtim kmge majus, focieti^ benecoa- CMatfo 
(titutae quod unicum deeile videbatur, dos lauUffima, qiut|^»r *^^*'' 
mài f$tm Sliae fu» nde profpicieatis ioftar Caiolus Theodonu^ 
princeps magnaiiinìus y acadettiiam hauc ^ opus iuum / foturis 
quoque tempMÌbus fecuim reddidit; coaditio iaoe pi%rogattir«9 
qua preemr regias pai^aa A inapeiìaleni Petropolhanam Euce^Bea 
acaéemia litemta vix uUa gmést. Incidit latiffima ime epocha 
in Kalendas SeptemtUMi 

Quae cum ita fiat, daceanalia fua prima fubfecuto mox ia Conveat. 
coaveata^ publico aptamnali, d. xxOftobris, aeademiam pitta* p^blicas 
te fi non majorì, majori certe alacritate celebrafle atque fidAci^ *^^^^* 
nemo dubitat Ut enim initia plurimum difficultatis & metut 
habere folaDC^ ita prolperis inftitntotum fucceffibus vis qmedam . .^> - .. ^ 
et^eod» rotenndisque animis ineft mirabilia. Senaxus acada^ 
inicustantae largitala memorlam utpafteriacommendaiet, num« 
mum augufto prateél^i Sv^ ante fiieanium jam dieatqmr CO 
elegantius recudi fecit, fìftentem una parte caput laureatum cum 
perigmphe: CAR. THEOD. MVSAGETES PALAI, aleéra vera 
no£luamc0Juma9&fimti|fim«e fragmento infidentem cum infimpdo^ 
iie:-SECVRITAS> deiiifegnieatoliteriamiiiufciilis: Acad. Eb 

SCIENT. MdCCLXX1II# 

Ne dies academi» vere fellivus fine cooptatione quadam 
iiiuilri tranfìret^ cooptatus ed focìu^ hpnorarius , reverendifl*. 6c 
excellentifil S. R. 1. abbas in Kaishelm , Coelestinus Angbls^ 
wrvckAk, S. C»C M^\ confilitfiiis & capettanus hereditarius; ^ ^ 
ferenifflmi Principe Eleftoris Palat a coitifiliia fiMsretiofibua» in-. ^ ^ 
dyti ordiais Eled. S. Elifabeth% eleemofjrnariug , nec non Acci 
& e;cemptì ordinis Cifterc. per Suevijun & ^dacipatum Titol; vi* 
canus generalis. 
Fol.IVISJl. B Qiw- 

. •. , ' . r 

(#) Cùjinì eftyptnn ex aeie incifoiefert front hiftoHae acaSemlcae rolaisiftè 
-praeced.ezhibitae. «o Hi<««ti4 Qoseftfo Qiwefib in eundem confisfliim ii^ebMiuiium botanica publi* 

**•••■!• Mtafuerat: 

' ,, Oféoenam/mt infiScHms $ff(mMié mkmsiim fixm MrWkfa^ 
^y^m eqitifiAs praeftrtèm y arrenfi H paluftri» im as^fmda teg/tìi et 
^ ifB puri aquilina JUm. ubi argumentù yalidut éxpeiimentisque 
5^;dècretDriÌ8 aut compiobandus aut eTertendus eafum puivifeulus 
f, in ^obufis feu cayitatibuscontsentua^ cum declafi^tione^ veiene' 
^ germinet aut germinare polfit fine foecundatirae. 

Nonnemo , propter quseftionis dilHcuitates » longioiem re- 
^pondendi moram petieiat Coocefla quideìn haec mora , fed 
absque fye prsemii foliti majoris. Tempus lefponfuria ^ pnemiiim 
^i lìterum efie yoluit fenatus» 

Òratia Mtim Ex iiiftituto juflbque academiae Nebelius d. viu Not. onu 
tkmem votìvam habuit Latine , ubi priilinum literamm in Palati, 
aatu Rbeni ftatmn, & univerfitatis potiffimùm Heìddberg. fata 
per longjAjn principum eledorum» fub qilibus floiuit» feiiem ex- ' 
pofuit. 

Sub finent ^usdent anni CbK3Stu}ii» MayeUì aftronomua 
Eleft. raatbefeos & phyfices experiment prof. Ifeid^lbeig. fubla- 
ta Paulo ante, cai addiftus fueiat, focietate rfligiolii fociia extnu 
wdinariis acadenwe hujus annumerari coepit» 

MDCCLXXIV. 

Coovnt JZiXAMINATIS quateor ad prorogatam anni lxxix quaeftkniem 
^1^^ genesdogicam refponiis tertitim numero ^ cui fymbolum erat, 
DiUmm pairiaef pneftare quidem ceteris» at qua&tum delidera. 
bantur> nondum plue fubminiftraife inventum eit Vifiim ta- 
jnen praemium aliquod dilìgentiae decemendum effe auAori^ pe- 
Buriam documentorum ieculi x lefte dolenti, Decretu9 eft niun- 
mus aureus^ idem^ quem mufis Pàlatims, Apolliniit fui tutela 
fecurìs^ nuperàme cufiun effe diximus. Afta h»c in confeffu 

. pubH* Hm^iC'XKIìì^ publico Temali d xxiii Aprilis; manente auftoris nomine tefto^ 
donec ìd ukro prodiderit ipfe^ utpraemium acciperet Hic autem 
anooymtis neque pnemium iUud acciperei neque leyèlajtt nomea 
fimm fé velie, fcripta brevi poft epiftola declaravìt 

Qu» d« XII Febr. hujns anni Dresdae celebmtae feliciflime Knfplte 
fuenmt nuptìae fereniflimi comitis Palatini ^ Caroli Augufti» cam ^^^f^"^ 
Maria Amalia Saxonica, Pidatìnos quidem omnes fummo gaudif 
aftcenmty at neminem magis, qnam acadeiAi» hujus fodafefl^ 
com propter publicam fìiamque feÙcitatem , quam ad fecula nova 
pmpagarì coprant, tum vero propter jtmftos foedere, heroom 
fifios^ quonim alter focietati academicae ipfe adfcriptus , alterina 
adfcrìpta eft mater. linde temperare libi collegium doftum noa 
potuit, quin onitorem tetitias communis interpretem defignarei; 
nummoque cufo ejusdem memoriam ad pofteros transmitterelL 
Orator HasfiUinus ea, qua praeftat, facundia de Saxonumin re 
littèiaria meriti^, quse fumma funt, in eodem, quem diximuii^ 
confeflu publico Gallico peroravit. (/) 

Nummns, ex auro & argento cufus, fereniflìmorum conju- 
gum capita jugata oftentat , |& in parte ayerfa templumr oAo co- 
lumnarum cum iniignibus Palatinis in fronte confpicuis , infra quae 
nomen auguftum Caroli Theodori, Patris Patri», ìàì quippe 
foederis, ut Domus Auc geternitati profpiceret, veriflimi auftori^*^ 
infcriptum legitur. Perigraphe eft : PERENNITATI DOMVS 
AVG. & in fegmento notatio tempòris : d« xii Febr, Mocctxxiv. 
Iconem nummi hujus pfiTert prima ipfius, quam fcrìbimus, bifto* 
ifiae academicae pi^ina. Subjungimus litteras de acceptis utriuai. 
que monumenti , orationis nempe habitae & nummi aurei, exeart 
plis ad academiam deinceps gratiofiflSme fcriptas: 

B 2 Meme (/) Difcdurs/ur fitot éUs LeUns in Saxe -à t occafton dumrtag$éi 
LlU A A. SS. Mònfeigmur U Prìnct Charles Angupi Cotnt» P^datìm 
dn Min ite. et de Madame Marie Amatie, JDuckeffe de Saxe eU. 40. f!f«v^»»%iir WàtA^xàr^ i i^ Mcine Hcwftn! 

„ JLlie metner Gemalin und mir zugefchickteii Denkmale 
„ Sirer patriodfchen Aufmerkfamkeit bey Gelegenheit Uoferer 
Vensajblttiig haben wir mit dem en^adlkhiten-VeigiiageQ 
erhalten. Seyen Sie dagegen Unferer befonderen Erkenntiich*^ 
,^ keit veriiGhert, und fo, wie Ich, vor meine Periba mir es 
^ aur Ehre rechne eia Mit^lied Ihrer vortreflichen Gefellfchtift 
j^ zu feyn, fa wird jede Qelegei^eit meinen Wunfchen zuiagen^ 
^ wo Ich dem erhabenea Eadzweck Ihrer Stifbmg entgegea 
^ gehen , und Sie von jener ohnbegrenzten HochfchSbsung ttber- 
^ zeugen kann ^ mit welcher Ich ohnabilnderlich zu feya ge« 
^ denke» 

Dero 

Ifeuburg befeitMrUfigfter 

^n 24^1^ Oélobris CARL Ppalzoraff^ 

Quaeftio bift. Quaeftio in fanno ammm proemio eiqpofita fuerat lus yerbìs: 

ComHis Patatìm Rheni cur de Rheno appettai fini vet ad Rhe. 
num » uhi quasnam Rheni parUs ^ hferiorém an fuperiorem , a» 
utramque ^ comitiva ip forum patatina comprehenderit ^ iuratìns disqm» 
rendum. 

Unioun qnum adefTetrefponfom» ìdqne fads lere, de pne« 
mio deceraendo fermo nuUus iuftitni potuit» Deelarata haec funt 
m conveata pnbiico auMmiiali d. xv Oft« quem feeretarius brevi 
oratìone de mutanda fubinde docendi in fchdlis difceadique rado- 
ne^ pró'mutatatemporumhominmmqueconditìone, aperuit. 

Orfttio Totiva. Votoirum academiconun prò C^li Theodor!, opdmi Prin- 
cipisi (alttte quotannis Jipej^tendonun inteipves fuo nunc ordine 

. fuìt A e ^ ir 8 » 1 jA tj 

futt Frid. Gafim« Medicus » cujos oratio d. v Nov. habita^ typi» 
que àcademicis mox in lucem publicam emiifa eft. (g) r Cyor MDCCLXXV. )NSESSUSfefttvus extraordiiuurius, òb exoptatiflimum Prin-i Confefliii 
cipis noifai tutelaris ex trimefiri itinere , Romam fufcepto, nàU «^Etnord. 
tum habitus eft d. xi Februarii : ubi tum fummam itìnerum in 
artìbus i& bonis littéris utilitafem, àdai^ehdam &-itabiliéndaja 
feticitatem publicam, tiim vero noviifìmum illumin Italiani eu 
curfom ^phice depinxit Haefidinus. (k). 

Infigniri porro jdacuit confefibm hunc duplici, eaqoe illw jSocUaay}^ 
firìflima inter focios honorarios cooptatione , Principis nempo 
Palatini magnae fpei, atque optimdtis Romani. Eft ille fere, 
iìiilimus Maximilianus Josephus , Comes Pàlatinus Rheni, 
BavariaB y Juliaci ^ Clivige & Montium dux &c. alter vero 
Stephanus Borgia ^ Veliteraus , utriusque fignatune in urbe 
Roma referendarius , inquifitìonis fupremas confultor , exami^ 
nis epifcoporum & congregationis de propaganda fide fecre* 
tarius&c. ^ 

Miferat ad conventum publicum, d. xxii Aprii, celebratum, 
is, qui biennio ante longiorem refpondendi moram petierat, ( i) 
«lonymus disqmfitionem botanieam, vemaculo fermone fcriptam, 
cum hoc fymbolo: negleBis urenda fitix ìimafàkfr agris; qua di^ 
ligenter examinata apparuit, auftorem multo labore piante, de 

B 3 qua ig) Hoc robro: Vxm dir Lib9n$krafi. . Ew Vùrkfimg bri giUgitikiU des 
hXtchfiennaminsfeJlis Sr.KuhrfflrJlLDurchUuctU von dir Pfakc && 4^ 

{hy Difcamri dètii^uimci disvciagts fur tis progris dis arti, tài t oe^^ 
iafiou du voiagi di S^ A* S. EliU. Palai fM en ItaUi &c 4". 

ii) Vide fopra pag. io. ?4 H I S T K X A Hdccjlxxv Convent» 
pabUcat Quaeftio 
phyfica qua qu%fti6 erat, fexum oculis armads qìXBS^vrìSe^ *at feltinanter 
nimis arripqifle fimilia vero prò verìs. 

Exteris academiae fodalibus adfcrìptus eft menfe Majo ]o. 
Bapt. Casp. d' Ansse de Villoison» academùe regime infcrìptio- 
num & humanioram litterarum, quse Lutetiae Parif. floret, focius 
ordiìiarius , vir juvenis, uti ediVis fingularìs dòftrinae fpecimiai* 
bus'^ ita amico in muias noftras animo in paucis confpicuus. 

Succeflerat tetìti» publicae de felici Principis noftri ad poi 
polca fuos reditu metus & trepidalo fumma, quum is fub finem 
menfis Maj. morbo tam fubito quam atroci corrìperetuc;, ita ut 
uno tnm iéki perituri plures viderentur. Avertit iftum clemen- 
tia divina; cùjus beneficii longe maximi memoriam recoiùit fé. 
cretarius ih convèntu autumnaii d. xxviii Oélobrk;, ubi ex an? 
teaftis atque praéfentibus ad altìora providendas, quse omnibus 
prdeeft j decreta erìgere animos docuit , ut cum vita mitiffimi 
patrìs patri3e longaeva feculum novum, Carolino «.Theodorianum) 
pace, ubertate, dodrina, bonis artibus feliciifimum , nobis ac 
pofteris noftris auguremur; 

Afhun in eodem confeiTu efi: de refponfis^ praemii cauia tnu 
ditis , ad problema bisce conceptùm verbis : 

Cum fini aftromami iUnflres^ qui barometri aitìttédmes et vidffiiul 
etines eodem, qua ectipfes folares et ImtareSj cerUtudine profpid ae 
determinari poffe afferunt , ad navum hujus rei cakidum indagandum 
ti commauicandum omnes rei periti praemo so dacaU invUantur. 

Aderat Inter alia rerponfum cum hoc lemmate Kepleriano : 
ajtronomìa fubordtnatam Uabei meteorotogìam ; cujus auftor reftam 
quidem ad plenam quaeftionis folutionem viam iniifle videbatur, 
eam tamen à fé nondum folutam efle ipfe fatebatur. Is uempe 
altitudines medias barometii ejusque varìationes , nec non 
variationum haram limites cuivis locomm latitudini convenientes 
inveltigavit, ad4uftis exemplis & regulis a varia folis altitudine 

pen-. A e. A. B B. M I « is 

peadeatibiit ), qam fi experieatU.ccm&niatashsbereniaSy Qot». 
quoque forant ubiqùe lòcorum mediae barometri altitudipes , mui 
cum qoBuitifeaCe v^urìattoms, id quod infignem in phylica & aftro. 
nomia utìlUatem haberet. 

Fefti Caldini gaudia uqo die piasripiens fodetaa academica Ontforotha 
Neckerum, oratorem nunc adhuacaftum ccmftitutam» piapro 
perenni feieniflimi conditoris ac prote£loris noftri ialute vota 
fundentem » nec non de varils curioforum nature indagatonim 
circi animalcula infufima opinionibua Gallico diflerentem audivit; 

MDCCLXXVL 

N^uod Palatinis anno fuperiore minatum fuerat fulmen, mox CbavMt 
Bipontinos percuffit» fublato & extinfto duce, Chiìftiano iv, (i) ^°^^ 
qui fecundum juftiti» & aequitatis l^es fortiter {ai^enterque apud ^^"'^ 
eos regnaverat. At tempeiiatem hanc in eodem ducatu excepit * 
coelum tam beneficum , ut cum Bipontinis reliquos omnes 
Padatìm nominis cives jucunditate fua miiifice refecerit Prodiit. 
nimirum ex iisdem nuptiis , quas Carolus Tlieodorus Eleftor 
paraverat^ (J) Boico-Palatinifanguinisnovaprops^, duoram^ 
Fridericorum» quorum alter Germaniche libertatis vindex» aker 
Saxoniae ddicium fuit^ magnus nepos. ,(m) 

Revolri haec animo pietas academica jubebat d. xx Aprii. Sodi no?!, 
in confeflu publico ^ quo proclamati porro font focii honorani 
duo, d. XI Nov« anni fuperioris jam elefti, celfiflSmi S. R. h 
Principes: 

Fri- (I) D. V Noy. 1775» aoapaetalif un com doobos menfiboa. 

(/) Vide faprt pag. h. 

ifm) CarolBS Aog. Frideriou aat. die z Vutìk mppffvigyi |4 Hi t t e « I a 

Esufisseiis ùitOf IPànaej^hfoteéàànv^ in Sadm-Kyiimfg^ co- 
. mes filireibris in Dhaun» Rheni comes in Rhingia&nfiein, co- 
- . nes Rennenberg» & dominos Vinitingae, incl^ ordiniB EleQ:. 

S. Hnberti eques. 
Martinus Gerbbrtus, monafterii & congregationis S. Blafìi iu 

fiàvanigra abbas, editìs multis vaftiifim» enidknnis operibus 
V feìp. literariae decus infigna. 

Sed & extraordinarios ad focios tvtnc primum acceflere: 

txjDovicus AuREuus coiQes Savioli, cnbiculsuias & veffiarìi 

Eleftoralis cuftos primariuSy inftitud Bo^on. focius. 
Phulippus Ludovicus de Koch, iatimns & regiminis archipalat. 

confiliarìus^ piaefeftune Alcejanae praetor, in re. antiquaria ^^ 

liumisniatìca pns&rtim, egregie veriatua. 
Jo. Adam GrOsnkr, Principum Salmenfium m Kyrburg confilia^ 
. riua anlicus, rei diplomaticae & genealogie» ftudiofiifimus. 
SiEAQirviiKTS David Gaubius , Heidelberg. Prindpis Nafiavio- 
; ArauH Beigli foederatì gubernatoris archiater. 
|o. David Hahn , Heidelberg, in primaria Belgarum unitorum 
. iiniver(it«te, Lugdunenfi, piaxeos medicee prof, pubi 
F&iiSRicus Adam WiDom» Mannhemienfis» Groningas Oinlaa« 

dic^e philofophiae prof. ord. « 

Honorariis infuper brevi poli: ( d. xvin Maj. ) annumerar! 
voluìt vir excellentìiT. Fridericus Carolus baro de Hompesch 
in BoUheim, adminifter. flatus EleA. Palat. inclyti ordinis Leonis 
Palat eques, rei venaticae & fdvaticae ducatus Juliac. praefedus, 
muiarum amicus & fautor eximius. 

Additus eft peculiari Pincipis Eleftoris refcrìpto , ni Kal. 
Aug. Su^zzingse dato, focius ordinarius, fupra numerum legibus 
definitum, Gotthold Ephraim Lassing^ ferenifl* ducis Bruns* 
vico-. Luneburg. à confiliis aul. & biliotheca, vir ingenii fui feli. 
citate & eruditionis amplitudine percelebrìs. 

Con^ » A e A O E M I k ft 

- ' ""^^ UoccLxxn 

Coaveatas publicus tutamnalis hoc anno celebratus cftQ««ft^o hift 
i xxui Oftobris, decreto premio memorabilis^ ad quaeftionem '^'*"^'""* 
biennio ante publicatam : 

Germama amnis ab anAquìJftms temporibus in pagos fuos de^ 
f cripta cmnfMerit, et haec geographica ip forum ratio maximam par-^ 
tem à fecuto XII dtfierit, quaeritur de eaufispraeapuis hujus pagorum 
ì$$UrHus^ in noflra potijjimum Germania Rhenenji. 

Comparuerant praemii candidali quinque, in quibuspraeva*. 
luity judicum omnium fufTragiis, numero poftremus, hoc ufus 
fymbolo r^^^^m vetus interit aetas. Réfignata fcheduk, quse 
nomen ejus tegebat,..vidx)r apparuit Hector Wilhelm de Gux- 
DERROOK, regiminis & curile auL marchionatus Badenfis afleflbr 
nobiliìs. Scriptum ejus hiftonae noftrae academicae paulo poft 
fubjui^imus» 

D. iK NoV. academia, vota prò mnnificentiffimi itatorìs fu^Oratio votiva 
▼ita & isdute perenni Deo perfolvens , interpretem votorum & 
oratorem habuit Gafparum Fridericum GOnter, quaeftorem fuum» 
qui varia fimul dignitatis eleftoralis Palatin^e fata & viciffitudines 
expofuit? ex documentis authentìciSi cum quibua dilf^rtatio haec 
pR»auia infina in lucem puhlicam prodit Fet^iyHi/l. C PRBIS- rt 'H I s T o » iè: 

ÌÈDCChXXVt ■ 

PREISSCHRIFT 

r(m Aen vormtimjlen urfacken, welche den verfaU der geograpliifthen 

iinteitung des Teutfchen reichs^ befonders der Rkemijchin 

tSnder, in gauen^ vtrantaJfH Habin. 

Dorch 
Hector Wilhelm von GUkdekkodi^ 5. I. 
UrfpruHg und]ahjtchi d$r einkitung Tiutfchtandes in ganen^ 

OCHON in den Slteften zeiten warTeutfchland in gewìiTe Ideine 
diftrifte eingetlieilt, welche f agi òder gauen genanntwurden.(if) 
Diefe abteilung ftund aber mit der damals auf emen fehr wenig 
feften fus gefezten regierungsverfaflung der Teutfclien v6lker in 
keiner befondern verbindung. Unter den Merovingifchen kSnigeii 
der Franken wurden die gauen melir und hauptfóchlich ein poli- 
tifclies inftitut, da ilire gerichtsfprengel der in felbige von den 
kOnigen verordneten beamten , und in diefem betracht von dera 
iiebenten jalirhundert an^ (ci) bis in das zwSlfte^ auch comitains (n) Tacitus di morite Girmanor. e Z5« Clnver. Girnum. antiq. L. x, e. 13, 
S* 8- 

(p) MerkwQrdig Ift elne nrkande dei kSnIgs Pagobertf , la welcher die 

geograpbifche und politirche abficht der gauen von einander unterfchie- 

den werden : Es Rrbenkce nslinlich diefer kdnig dem bochftift Worma 

^ ff omnes res juris fai in pn^oLobedonburg, excepto ftipe & iomitatu,,, 

' SkhaàMktkiJiar.epiJcop. ff^artààU T. J, 9.^09. A fc k^DlE li ik rlf9 MoecLxxti .^nannt wurden. (p) Ès fezten nSmlich die kUnigein jedep^ 
zuweilen auch in mehrere gauen zufammen, einen grafen, der 
iti ihrem namen reeht zu fprechen , f Qr eiatreibung ihrer einkOnfle 
zu foigeA, auch die bewohner des gaues zum krieg. aufzubieteta 
imd in demfelben anzuf (ihren batte, {q) 

Fon dem verfaU d$r einUitung. Teuifchtandes in gauen , 
Uberhaupi. 

Die gauen ^ alseine politifche abteilung betrachtet, mufsten 
alfe abkommen, fobald die grafen nicht mehr kSnigliche in fel- 
bige gefezte beamte waren , fondem fich zu landesherren g9. 
macht hatten; weil dadurch der endzureck derfeiben giinzlich 
hinwegfiel Dem ohngeachtet h&tten fie als eine geographifcbe 
einteilung Teutfchlandes , und als eine benennung gewiflètdi^ 
ftrìfte, noch immer beybehalten werden kOnnen. Diefes gefchah 
aber nicht, fondern bald nach dem gelegten grand der herzog. 
lichen und gtaflichen landeshoheit in Téutfchland , nUmlich 19 
der nutte des.zwBlften jahrhunderts, kam diefe einteilung des 
Teutfchen reichs dergeftalt in vergeflenheiti dafs man fie in dea 
urkunden &fl: gar nicht mehr, aufier in einigen beft&ttigungsbrie. 
fen alter prìvilegien und fchenkungen, nennen h5rt. (r) Die 
urTachen diefer aufhtirenden geograj^ifchen abteilung der Teut* 
fdien, befonders der am Rhein gelegenen provinzen in gauej^i 

C 2 fol. (p) Der verfalTer des lebens des bifehofs Meinwerc vob Paderborn , wel- 
cber fich meiileos der worte alter urkunden bedient, fchreibt : „De 
fp comitattbos fuper pagos Patherga , Aga -^ ,, Leibnitz T. i rerum 
Bnensfric. p. 520^ 

(q) Marculf.'formuL cap. $• 'EckaroUT.i rer. /rime Iib.,xxiir 9*^ §. io« 

'*{f) Chronicon Gottwicenfe Prodrom. P. U|.lib» ly, p. 530. Schoepflini 
Alfàlt. illujlr. T. II, p. 127. Ut^ffSJLxrn 90 ^.i fi T o s I A 

follen zu beantwortopg der voa der hochlttbl Churpfózifdbeti 
academie der wifTenfchaften , auf das jahr 1776, zu tmterfuchen 
Yoigeiegten preisfrage in diefer abhandlng aufgefucht und erlSiu 
tert werden. 

S. 3. 

Mgmeim ur foche des verfàlls der mtóiung TeulfcfitamUs 

in gaiun. 

Der hauptgrund des verfàlls der geographifchen einteilung 
!foatfchlandes in gauea, ift in der durch die erlangte erblìchkeit 
und landeshpheitder weltiichenund geiftlichen ftSnde, und abei> 
haupt durch ihre zunehmende macht, in dem eilften imd zw8l£» 
ten jahrhundert, entftandenen betrSchtlichen ver^nderung der 
Teutfchen fiaatsveifafiTung zu fuchen. (5) Diefes zu erweifen^ 
wili ich zu erft dardiun, dais die verSnderung mit der^macht 
der (tónde, und hauptfóchlich mit der erblichkeit der herzogli- 
lichen und graAlichen wQrden, und die mit den gauen, faft auf 
die namliche art und in gleicher zeit gefchehen fey. Wenn man 
in einigen urkunden, noch nach feflgefezter erblichkeit der mei* ' 
ften reichsSmter, fpuren der gauen findet, fobemerke mannur 
I ) dafs nicbt in alien gauen und zu gleicher zeit fich die grafea 
eibliche wCirden verfchafTten. 2) Dafs die gauen nicht durch 
eine allgemeine verordnung, fondem blos nach und nach abge- 
fchaift worden feyen, und dafs diefes folglich memen fatz nicht 
entkrfiften k6nne. Da die Teutfchen monarchen die grìlfliche 
wiirden gem bey einer familie lieflèn^ wie unter andern die yo^, 

dem (1) Henr. Meibom hat fclion eine &hnliche beineiiuiig gemncbt» denn er 
Icbreibt in feiner abhandlang de pagie, in toni. 111 rer. German. p. 5^. 
ff Appellatio pagoram defiit circa annum MC» cam pagi in ducatus» 
it landgravifttua & burggraviatas migrarent ac ereditario iure poffideri 
y, inciperent, „ ACADSMIJB li 

■ ibeex.xz¥f 

dem herm hofrath Lamey entdeckte reihe verfchiedener Rheini. 
fchen grafen beweifet, (*) und da die grafen ohnehin meìften- 
teUs ih dea ihnen anvertrauten diftriften betrSchtliche ftaxnm. 
gilter befairen, fo muftehierdurch um fo mehrnachund nach eine 
erblichkeit und aus diefer der anfang der landeshoheìt entfle. 
hea» (#) als in dem eilften jahrhundert die Teutfcben kaifer^ 
daduich dafs fie ihr bis dahin einiger maifen gehabtes erbrecht 
gaii2 ttnd gar verloren {x) fowohl als durch verfchenkuogen groC^ 
iérgater fehr gefchwilchet, unddurch die innerlichekrìege^ weU 
che fie za ende des eilften jahrhunderts ftthren mufsten, auifer 
jfaud gefezt wurden, ihre rechte gegen manche ftttnde zu hand* 
habea. Es wurden zwar diefe ìnnerliche unruhen groflen teils 
durch den von Heinrich v mit den lUinden im jahre 1121 za 
Wtirzburg gefchloflenen frieden, in welchem ausgemacht wurde, 
dalis da$, wàs dem kOniglichen fifco entzogen wordenwafp dem-- 
ielben wieder ertézt werden foUte, beygeleget ; allein da in diefem 
{heden auch die handhabung bey den erl^tem bedungen, (y) 
und die gewalt der kaifer immer fchw&cher \viarde, fo konutea 
manche ftSnde^ deren familie eine wCirde lange befeflen batte ^ 
felbft aus diefem frieden einiges recht auf diefelbe herleiten. 
Da/s diefes gefchehen fey, lehret wenigftens der erfolg, da in 
dem zwUlteu jahrhundert unzSlhlige erbliche graffchafibn yor% 
kommen. 
Cj g> » 

(0 Biftor. 9t iommini. aead. EitSoral. Thiodaro-Palat. T.u, f. zga; 

(fi) S. aoch SntbiHs mbiuftundin 4. theU, a2. abhandl.^ aa. 

(ir) Bruno di Mto Saxonieo heym ^nker T. 1 rer. 6irm. p. 134 feq* 

(y) n Unde quia matta» qu» tane ibi (Herbipoli) magnaainiler difpofita 
„ funt» enarrare longimmum eft» taDtQin» quse etiam caufa maxima 

. ^ eiusdem oonventas fnerat» bue annotare fuffiiciat » atqne pacem fir- 
^ miffimamt & a)> omnibus univerfalem fab vitae pericalo legaliter in* 
^ ftitutam , ngatia velff calia regno • . haeredUates hoiredibns, omni* 
s, que perTonae vel conditionipropriam adiuAcataiti elle ioftitiain.,» Con^ 
rmdus Ur/pirgenf.Chron^f.m.96s* ^. . 21 H,I S T 0' R I a' .^bicCLXXVX S. 4. 

Ddfs die gamn za gUìcker zeitf mi enìftèhmg der gt-afikhiiè 

wUrden , in abgang iamen^ wifd x) mt dem 

heyfpUl va» Etfas erwiefen. 

Um diefes alles deudicher zu machen , und auf die g^^ 

: fchìchte der gauen anzuwendea , will ich zwey beyfpiele anfuU- 

ren. In denen das Elfas und die anliegende provinzen betreffendea 

iirknnden, kommen die gauen im achten, neunten und zehen'- 

ten jahrhundert fehr hSufig vor; dafs aber damals die graflchaif- 

ten noch niclit erblich waren, (z) ift bekannt Erft zu ende des 

< eilften jahrhunderts fcheinet im Elfas der grund zu der erblich. 

: keit der grllflichen wtirden gelegt worden zu feyn : denn noch 

.imjahr 1070 wurden die fóhne dergrafen, noch nicht grafen 

genannt, (a) da hingegen In einer urkunde vom jahr 1105 fol- 

gende worte vorkommen: ,, Hermentrudis fìlia Guillermi comitis 

,^ deBuigundia . . voluntatefilìprum meorumFriderici&Theo» 

.„ dorici comitum Montìsbelicardi „ (b) und im jahr 11 57 er- 

.kannte der kaifer Friderich i felbll die erblichkeit der dafìgen 

graffchalTten , indem er in einer urkunde fagte : ., In comìtatu^n^ 

. ,. difti quondam Eberhardi , nunc aiitem haeredis fui Hugonis. „ (e) 

Zu ende des eilften jahrhundfrts koi^men zwar noch die gauea 

""«. in 

■ ■^■' 

(2;) I» Otto (rex) epifcppo magnam conrolationls revelationem faciens de 
„ Dietpaldo fratre eius,] qui in bello occifas cft, Rfchwinum, filiam 
„ pietpaldi, comitatibus patris bonoravit. „ Gerardus in vita S. Udat- 
rici e. 12 , §. 44. Hahns einleitung zur Tiutfcken reichskijlorii 2. theil, 
' f. 98* H. W. von GUndirrode abhandlung von der Teutfchen JlacUsver^ 
fajfungunUr dir regierung Ottos u 3- boch, §. 25, f. 139 u. fc 

. (a) »> Folntaro comite & filio eiua Hermanno ,, heifetes in der urkunde 
V. j. 1070 in Schoepflini jil/at. diphmoHca P. i, p, 17^ 

Q) Schoepflin Le. p. ì8|. 

(0 Schoipflim L e. p. 23i8« A'C A D E M I JB 23 

in verfchiedenen Elfafifchen urkunden vor; wie aber noch in der 
erften hSUfte des zw5lften jahrhunderts die grafen die y{>llige 
eibiichkeit erlangt hatten^ tfaat man der gauen nur fehr felten, 
und meiilenteils blos in kaiferlichen und pilpftliciien urkunden 
meldung; und unter alien mir bekannten Elfafifchen diplomen 
ift kemneueres, worìnn die pagigenannt werden^ als eine pilplU 
lifihe bulle vom jahr ii83* C^) 

s. 5. 

Ein gteiches wird a) von Latkrìngen erwìefen. 

In keiner Teutfchen provinz wurden die grafTchaiften eher 
eiblich als in Nieder*Loth.ringen. {$) Denn obgleich die dafige 
herzoge, vermuthlich noch im eilften jahrhundert,^keine vOllige 
erblichkeit erlangt hatten , (/) und die Teutfche monarchen 
denjenigen, welche gauen ohne den geringflen fchein des rechts 
an fich ziehen woUten, fich mit nachdruck zu wiéderfetzen b6# 
mUliet waien; (js) fo war doch in Flandern {K) und in andem 

grafi. (i) SchoepJUn l. e. p. 2^i feq. 

{$) Chromam Gottmanfi prodr. Uh. iv, p. 530. 

. (/) Lamberius Sckaffkàbs ad an« 1044. Htmumnus CaiOrafl. tid an. 1044 
oc 1046. 

(g) 9, Rex - pagum qnendam, qaem Theodorìcns marchio fibi ufurpa- 
,» verat, ab eo eripott, unde idem poftea rebellionìs caafam fompiit. „ 
HemumMus ConiraSuszd. an. 1045» 

(i) H In comitàta Balduini eiusqne familla, Id rnnltls iam faecolis ferva* 
M batur, quafi fancitum lege perpetua, ut anus filiorum » qui patri po- 
99 tifliinamplaciiifiety notnen patris accipereti & totius Flandriae prin- 
»»,€ipatam foinsbaereditariafocceffioneobtiDeret. „ Lambirtus Schaffna-^ 
kurg. ad an. 1071. 24 H X S T E I i 

grftfTchaOSten iti dtt dafigea gegehd (i ) fchon ia der mitte desf 
befagten jahrhunderts > eine ordendiche felbft von dea Teutfdiea 
kaifem anerkannte (A) erbfolge hergebracht, welches unter an- 
dem auch die fchon im jahr 1035 von dea grafeaVon Salm, (<) 
und im jahr 1066 von dea grafen voa Flanderù gebrachte (m) 
beynamen beweifen. Maa findet aber auch in dea Lothringifchea 
urkunden gar frUh keine fpuren der gauen mehr, und man wià 
wohl keine viel neuere NiederlSUidifche urkunden , die beftSttìu 
gungsbriefe alter prìvilegien ausgenommen, in welchen die vor. 
malige gewShnliche formeln beybehalten wurden , finden , in 
/ denen der gaùen meldùag gefchieht, als die von den jahren 
1063 und 1064 , in welchen der pagus Atrebatenfis , H^dnau 
und Brabantenfis genannt werden. (n) Um die nSmliche ;$eit 
fieng man fchon an in den Niederlanden ganze grafTchafften (0}' 
imd einzelne diflrìfte derfelben Urritofta z\x benennen. {p^ 

§. 6. 

ii) Heinrich graf von L5wen und Brabapt fagt in einer urknnde yom 
jahre 1086: $$ qooniatn vero locus ipfe ad comitatum noftroin hereditario 
„ iorevidebatarpertinere „ iMiraei opir.diplom. et hiftor. T. i, p. 75) 
«nd Lambirti SektMioburgenfis ad an. 1071 fchreibt: ^niius Bai- 
y, duini - comitatam Reginberl quondam comìtis» cnm.caftelk> -qnie 
„ fcilicet praedia mater eius a priore marito (ho, dotis nomine, acóe« 

. ff perat 9 laofko Lamperto tradidit, f» 

(é) Denn graf Balduina von Handem fohn warde vom K. Heinrich in be- 
<.• haoptung febea erbrechtaunterftiixt. Lmìib$H,SckaJfitab.ÌLd9M.%oiu 

(/) Honikiim Uftar. diplom. Tnvtr. T. i^ lu aip, p, 367* 

-^(m) Mirams L e. p« 67. 

(«) Miraeus T. i, p, 152» 156. 

, (é) », Eft igituf.In. territorio Bracbatenfi loew «» bel&t|ef in tÌMt nrkiiiide 
' vom jahr Z064 beynl Miranu l.c p. 152. 

(f ) Im jahr 1086 verfchenkte graf Robert von Flandem rinige gOter la 
•" territorio Torarafi und la temtaDrio apod Alfinoghdai. MiroiM T. I9 
p.«9» » ACADBMIJB 1^ MbCCLZXTI 5.6. 

Dafs es den grafen nUtzSch gewefen fey^ (Uè einUitung des 
reichs ab/choffen zu helfen. 

Ich \«rnrde dìefe coexiftenz der veftgerezten erblichkeit der 
^fllcbea wllrden, und des verfalls der gauen, noch von meh- 
rern Teutfchenprovinzen auf àhnliche art darthun kOnnen, alleìn 
ich glaube dafz das, was ich fchon angefuhret habe, zu meiner 
abfìcht hinreichend ley. Man kann hieraus, vfìe ich glaube, mit 
groflèr zuveriaffigkeit fchlìeflen , dafz die erlangte erblichkeit der 
grafTchaiften , eine urfache des abgangs der gauen, man mag fìe 
geographifch oder politifch betrachten , gewefen fey. Denn nun 
hatten die reichsftànde , und infonderheit die grafen, nichtnur 
keine urfachen mehr, die fie bewegen konnten , die ohnehìn un- 
niitz gewordene einteilung Teutfchlandes in gauen zu handha- 
ben , fondern es mufste ihnen vielmehr nlìtzlich feyn , diefes 
iiberbleibfel ihres vormaligen weniger vorteilhaften ftandes za 
vertìlgen» 

S. 7. 

Durch die erbtichkett und entjlehende tandeshotieìi der grafen 
wurden die namen and grUnzen der gauen verandert. 

Wie die grafen ihre wurden erblich machten , fiengen fie 
an beynamen von ihren fchlBflern und allodialgUtern (q) zu gc- 
brauchen , und es kommt dàher in alten urkunden fchon unter 
kaifer Heinrich ii ein comes Duodkhe de Monte ^ qui Wariber* 
gi appetlaiur ; (r) im jahr 1075 Jdatbertus comes de cafif9 
VoUiyBfi. . D Cha. 

(q) Lache» wovon fich PMzgraf Heinrich einen grafen nennte, war, 
wie diefer fUrft felbft bezeagt, ein bloffes allodialgat Bijlor. etcom^ 
mene. acai. Ek&. Theod. Patat. T. iii, p. lax. 

(r) yUa Miinwerci beym Leibnitz T* x^ p. 523. d6 HlSTORlA MKeucxvx Chatawa; (s) im jahr io8S graf Heinrich von Lactie^ (i) und jm 
jahr 11x8 comes Gerhardus de caftro Egensheim; (u) deflen enkel 
im jahr 1125 Udatrkus comes de Egisheim genannt wurde, {xy 
vor. ' Schon in den SUtern zeiten erhielten ganze gauen und 
graffchafften von ihren jeweiligen grafen den nainen : (y) dia- 
le gewohnheìt wurde ^ als die, grafen von ihren fchlUiTem b^- 
namen fiihrten y beybehalten , und viele einzelne gauen » oder 
mehrer^ zufammen, wenn, wie oft gefchah, ein graf aber ei* 
nige gauen gefezt war^ (z) wie auch teile dér gauen ^ in denea 
mehrere grafen waren^ (a) erhielten nuninehr den naiuen einer 
grafTchaflt von dem fchloffe ihres befitzers; wShrend daCs auch 
in andern gauen ^ wo eine erblichkeit nicht hergebracht war^ 
diefem beyfpiel uachgeahmt wurde ^ und diefelbe von dem haupt- 
gerichsplatz (mallus), wie die grafTchaffì; Lutramnesforft, {b) dea 
namen erhielten. Die grSnzen vieler gauen warea ^ weon fìe 
nicht voauaver^derlichen flCifTen und gebOrgen beitìmmt wur^ 

den, , 

(x> Befold. dòcum. ndruiva monajl. WurUmBerg. p. 31^ 

{Q Biftor. et commini, acad, Palat. T. lu, p, 158.. 

ifi) Schùipflin AifaL dipUmu T» i» p. 193^ 

fiv) Schoepflin L e p, 202» 

|y) Z. b.' In comitata Kriftanu S« die nrk. vom ji^r 870 ili Sehanmtt corpL 
tradit. Futdenf. p. 207. H. W. von GUnderrode oBhandlung von d$r 
Teutfckenftaatsverfajfung unter (Mot, 1. buch, §. 3, £ 20* 

. I2;) jy Imperator oomitatiim Herenanni comitis fitum in ifiis triBns pagis^ 
„ Auga, Netega, Heflega» eodem die ri contirlit „ Vita Meinwerci 
bejrm Leibnitz^ T. i, p. «62. S. auch die ùrkunde tqb jahre 932 ìb 
Schannat eorp. tradit FuUL tu 570 , p. 234» 

4fi) Chrtmc. Gattwk. prodigai, lib. nr, p. 530^ 

it^) S. fierrn Bofratha iMMìf defeript pagt Spisenfis ìst cmmewt. aead, FitL 
T»sii»p.25i5«. A e A b E M I iB 25 dea, (t) oder wenti'em graf mehrere Qeben einarider liegende 

pagos unter fìch batte, (d) fo wenig genaubeftimmt, dafs oft 

eia ort in verfchiedetjbn urkùnden zu mehreren gauen gerechn^t 

Vfwrde. (e) Di^fe grSazen wurdea bey der «blichkeit und eat- 

ftebendea laadeshoheit der grafea &ocb mehr verlndert : die 

• grafen vertaufchten , verfchenkten , verkauften und vérkhn4sea 

5fters einzele Ortef , oder teilten auch wohl zuweilen ihre be- 

iìtzungen unter ihre kinder,.(/) wìe ^uncker fehr richtig be- 

meiket, wann ex fchreibt; (g) ,, Ak nuu die grafiche wìirde, 

„ und die ehemals zu jerfem comitatu gehOrige gUter, erblich 

„ geworden waten , - fo Avurden die griinzen der comitatuum 

^ bald vergrBlTert , bald verringert , uachdem entweder etwas 

D z 99 von (r) Der poeta jinow/mus heym Leibnitz T. 1 rer. Brunsvic. p. lai fchreiM 
adafi«772: / 

— Saxonum proxima Francis 

Adjacet ad boream tellus, vix- limite certo 

Divifi gentis iines utriasque cohaerent 

(il) Commini, acad. Pai. T. i, p..288* Daher kommt es vielleiclitii dafs 
der ort Corbeke in dem bisthum Paderborn in einer urkande vota jahre 
9gozTidem pago Nitberfe {Fakte cod. tradition. Corbeienf. p. 370 & ibp) 
▼on dem monch Eberbard.zu Fuld aber za der provincia HeiTorum oder 
dem pago Saxonico Hefllga gerechnet wird. (^Schannat corp. tradii. Fui" 
denf, p. 3og , n. 57 ) Denn diefe beyde neben einander gelegene ganea 
hatten lange zufammen nur einen grafen. S. oben §. 7, not (z). 

(0 Chronic. Gottwic. Hb. iv, p. 530. Herrhofrath Lamey bemerkt in den 
Commewi. acad. T. iii» p. 253» dafs die orte, Bettenberg , Carlbach 
und Hemmingheim in etnigen arkanden za dem pago Spireniii in dea 
meiften aber za dem Wormfergaa gerecbnet wurden. ^, In einer arkunde vom jabre 946 in der hiftor. et commeni. acad. Palai. 

. Ili, p. 265 faeift es: «,RgoCbaoBradasdux, Wernbarit comitis filias, 
„ tradidi qakquid bereditatis & prxdii ex parentum meorum traditio- 
ty ne - habebam , & quod mihi ad partim & in ias » poft finem vite 
f, eoram, cum confenfu & unanimitate fratram meoram, adveniendo 
ff ceciderat^f 

(g) In der anteitung zu der mittleren geographie feite 551* Wùccixxvi . 7 

^, von gtiteman eine familie verfchenkt, verkauft und za lehea 
91 gegeben, oder diefe und jene villa und caftrum von derfelbea 
„ auf diefe und jene art verSuflert wurde. „ Diefe verìinderung 
des namens (h) und die grSUizen der gauen , mufte ohne zweifel 
zum abgang des ganzen wefens derfelben ungemein viel bey. 
tragen» 

S. 8. 

Die graffchaffUn hekamen neue unUrabieitungtn. 

Wie die mSchtige grafen landesherren zu werden anfiengen, 
muflen fie beamte , die von ihnen abbiengen, in einzelen di. 
ftriftén ihrer iSnder haben. Diefen bezirken lieffen fie teìls die 
alte fchonzu zeiten derKarolingergebràuchlich gewefene benen^ 
nung der marken geben , (ì) teils gàben fie ihnen den namen Ur-^ 
ritorium (i) und nun pflegte man zuweilen , wenn man in urkun- 
den, der alten gewohnheit nach , die lage eines orts beftimmen 
woUte, nicht mehr den gau, \^orinn er lag, fondern den kiei* 
nern dUtrift in der graffcbalTt zu benexmen. 

S. 9. 

Dafs die erhttcUkeH und cmfangende tandesfiohit der herzoge 
den verfall der gauen befSrdert habe. 

Die herzoge trugen vermuthlich eben fowoH, als diedra* 
fen , zu dem abgange der gauen bey. Als fie den grand zu ihrer 
landeshoheit legten , machten fie, aufler ihren allodialgatern, 

auch (*) Eben dafelbft feite igp. Ckronìc. Gottwic. Uh. iv, p. 530. 

(ì) 7n einer urkonde voc 
& fatiifaftioDes in tota i 

ik) S. oben $. 5, not (p). (ì) Fa einer urknnde vom jahre 1144 heym ^chdpflin f. 223: >,Iuftitia 
& fatiifaftiones in tota marcha pertinent ^d abbalem^i^ ^A e A D E M I *J& ^9 ' 

- UjyecLxxn 

aoch die gauea, die ihnen zu ihrer befondern verwaltung waren 
anvertrauet worden , (/) und die gUter, deren genus fie flatt 
der befoldung hatten , (m) erblich. Diefe drey arten von iSn* 
dem wurden nun unter dem namen des herzogthums begriffen, 
und vermuthlich voij den herzogen infkleìnere diftrifté, in wel- 
chen ile ihre beamte anordneten, abgeteilt. £s ift felir glaublich, 
dafs fie hierbey die benennuag der gauen, unter denen man fich^ 
der kSnìgiichen gerichtsbarkeit und oberherrfchafTt ganz unter* 
worfeoe diftrifte vorftellte, und die folglich ihrem vortheii zu« 
wider war, aus polidjk nicht mehr gebrauchten. 

J. IO. 

Die dfnaften und viete adetithe mufskn fichj fohatd die JlSnde di$ 

tandeshoheii zn erlangen anfiengen, gleichfaUs bemUhen 

den unter gang der gauen zu hefSrdern. 

Die anfehnliche freye lente und dytiaften waren fonft , we- 
nìgftens in anfehung ihrer gQter, der grSflichen gerichtsbarkeit 
unterworfen; denn man findet unter andemverfchiedene, zwi« 
fchen dynaften aufgefezte taufch-und kaufbriefe , welche in ge- 
genwart und unter beftattigung der grafen gefchahen. (n) Wie 
aber die grafen anfiengen nicht mehr in kSniglichem, fonderà 

D 3 in (/) Crolttus de ducatu Franciae Bhen. §. xl in commentai, aceti. Patat. 
voi. Ili, p; 439«. In einer urkunde in Hartmanni annaL heremiDei^ 
parae matris in Hetvetìa ad an. 948 » p. 48 heift es: ,yQaasdani res in* 
„ rìsnoftriin Gomitata eiosdem Herimaniii ducis, Rhetia. ,, 

(m) V. Oklenfchlagers neue ertauterung der gotdenen bulle %. xlv , p. id4, 

(») In etnem taufchbrief zwifchen eìnem nobili viro Rodolfo» und bifchof 
Godfìrid von Speyer, vom jahr 960 in hijìor. acad. Pai. T. iii, p. 266 kom- 
men folgende worte vor : „ Regnante rege Ottone, fub comite qui voca« 
,9 tar Altduon, & antiftite praedi6bo (Gottfrido). S. aucb LUnigs the" 
faur. iun der grafen und herren, einieit. f, xi, . 3Ó HlStORlÀ MoecLXxyi in ihrem eigenen namen die jurìsdiétion auszuuben , fo ifl es fehr 
glaublich, dafs die djrnaften fich bemtihten in ihrer unmittelbarea 
abhàngigkeit von dem k5nige zu bleiben, und fìch fowohl als 
Uiregttter, von der gerichtsbarkeit der grafen ganz loszureiflen. 
Ebenfo natUrlich ift es, dafs die, welchen diefes gelang, ihre 
oft in mehreren gauen liegende gtiter nicht mehr zu den gauen, 
zu welchen fie vorher gehSret hatten, zìthlen woUten, fondem 
zum teil ilinen zufamnien den namen einer herrfchafft von ihreih 
hauptfchloffe gaben , (o) um dadurch ihre unabhangigkeit voh 
den grafen, welche auf die gerichtsbarkeit ttber alle zu ihrem 
gau geh&rige Qrter und guter anfpruch machen konuten, zu be- 
haupten. 

S. II. 

Dafs die zmtehmende machi der geijlticften und ìttre exemtton von der 

weltlichen gerichtsbarkeit vieles zum verfatl der 

gauen heygetragen habe^ 

Die geiftlichen Mnde hatten an dem abgange der gauen fo 
vìelen teU als die weltlichen. Es hatten nSmlich die bifchSfTe und 
abte feit vielen jahrhunderten , durch fchenkungen der kOnige 
und anderer perfonen, anfehnliche gllter erhalten, welche, be- 
fonders in dem zehenten und eilften jahrhundert , nach dem von 
der geiftlichkeit aufgeftellten grundfatz:,, Quod incongruum ni- 
mis fit, ut hi quos Chriftus fui memores, huius terree princi- 
pes conftituit , fub aUquo fmt dominio , absque eorum, qui 
exemplo Domini benediftionis & coronae gloria mortales cun-, 
ftos prapcellunt,, (p) meiftens von der gerichtsbarkeit der gra* 

fen 9> 3Ì (p) Eine àhnliche bemeikang macht audi Schopflin in jfifat. iUuftr. ì*« U| 
p. laa. 

^ O) DUmar. Merfeb. Ub, x, beym Leibnitz T. i, p. 32JK ACADEMIJR ^t 

firn durch kSnigliche privilegia befreyt wurden. (q) Da es auf 
diefe art gjeichgaltig wurde,,zu welchem gau maa einen ort 
rechnen wollte, fogefchah es oft, dafs die geiftliche einigeihnen 
gehSrìge orte und gUter zu demjenigen gau rechneten , der in 
ihrer dioeces lag^ oder in dem fie die meifte gUèer hatten, und 
deflen grSlten tei! fie fchon befaifen. Daher kommt es auch, wie 
ben hofrath Lamy felir grttndlich bemerket, (r) dafs einige in 
der Mainzifchen dioeces gelegene arte , die vormals zu dem Worm- 
feigau geh5ret hatten , nachher zu dem pago Nahgowe, wovoq 
das erzftift Mainz einen groffen teil befafs , gezàhlt wurden. 
Nachher giengen die geiftlichen ftilnde noch weiter ^ indem fie 
ihre giiter gar nicht mehr zu einem gau , fondern zu ihren bi&- 
thamera und abteyen, die aus einzelen ftUcken verfchiedener 
gauen zufanunen gefezet waren, z&hlten; und es wird daher in 
einer merkwUrdigen urkunde vom jahre 1144 (^) gefagt: „ Ita- 
^ que - eandem ecclefiam fanfti Saturnini in pago Wormacienfi 
^^ tunCy in epiCcopatu Moguntino ficam nunc ^ commiiunus re- 
„ gendam» ,> 5. «• df) ,^ Concedifims infìiper, ut nullus dux» aeque tnarclifo, vel cMnes^ 
,9 AQtalit iadiciaria poteftas, tiUam fibi in praediftis nforpet potefiatem », 
iagt kaifer Otto i m einer urkunde fttr das er^ftift Hamburg in Stapkorft 
ktftor. ecdef. Hamburg. T. i^ p. 302. S. anch die urkunden in Schmin^ 
Uns monim. tìaff. P. 11, p. 659 f^. ' Schoejfftims AlfaU diploma P. j, 
h ^3fif ^^^ Hund metropoL Satisburg. T, i, p, m. 9;au (r) In dell comfiant. aead. Palat. T. i > p. %%^. 

x) 1. e. p. 97, Im jabr 1106 verfchenkte k. 1 
eptfcopatu Argenttnenfi {Sckoepflin 1. e. p. 20 , , , 
yfom jahre 1065 ^^ Mirati oper» hiftor. & diphm, T. i, p. 62 heift es^ 
» Quasdam curte» elle in ipra abbatia^ id eft^ Buxlon^ l4ire ^ &c«. 0) 1. e. p. 97. Im jair 1106 verfchenkte k. HeinricHr v einige gflterià 
eptfcopatu Argenttnenfi {Sckoepflin 1. e. p. 204) » und in einer urkunde \ Kmcusvi 3» Hi storia 

S. 12. 

Dafs viete gat$en uni graffchafften ganz den géifitichen 
gefchenki warden. 

Im cilften jahrhundert kam in anfehung der gciftlichen, 
anfler dem bisher ausgefuhrten , nochein neuer grand* hinzu , 
welcher den verfall der gauen in vielen , und befonders in denen 
am Rheìn gelegenen provinzen befchleunigen mufste. Es hatten 
fich nìUnlich bisher die Teutfche kaifer und kOnige begnflgt den 
geiftlichen llanden einzele gUter zu fchenken. In dem eilften 
jahrhundert (<) veriiehen fie gar denfelben ganze graffchafften und 
gauen dergeftalt „ ut epìfcopi , , dehìnc liberam habeant potefta- 
„ tem, comitatum in ufum ecclefiae tenendì, comitem eligendi, 
,, bannos habendi, &u quidquid fibi libeat, modis omnibus inde 
yy faciendi. „ (») Auf dìefe art fchenkte fcaìfer Heinrich im jahr 
1077 dem hochftift Strasbuig , „ quendam comitatum fitum in 
pago Brisgowe. „ (x) Die bifchoffe von Worms erhielten dem 
comitatum Lobedunburg (y) und Wingartebun ; (z) die bifcheffe 

von (f) Es 111 mir keine vor dem eilften jahrhundert aafgefezte urkande be- 
. kannt, wodurch einem ftift eine graffchafft gefchenkt wurde, wena 
ich die urkande vom jahr 1156 in Du Moni corps diplomatìqut T. i, P. t, 
p« 80 ausnehme, vermoge deren kaifer Otto dem hochftift Verden eine 
graffchafft veriiehen haben foli, in welcher aber gar leicht ein fich auf 
die damalige politik . verfchiedener geiftlichen grìlndender hiftorifchet 
irrthum, deren man in urkunden der damaligen zeit nicht wenige an« 
trifft, begangen worden feyn kann, 

(j*) Du Moni L e. p. 41. 

(af) Schoepflini Alfat diplom. T. i, p. 176. 

(y) Schannat kiftor. fT^mai. cod. prob. 38* Diefe fchenkung fchemet 
aber nicht gleicb znr vollziehung gekoaunen za feyn. Biji» & com* 
meni. acad. Palata T. 1 1 p. 237, q,j^^^ 

(2) Schannaì L e, p. 50. ^ ACADXMIiE ^3^ 

r • - • HoecLxxvt 

Ton Speyer die grafTcbafib Lutcamnesforil , welche emen grofiea 
teil des Speyeigaues ausmachte, (a)uQd die graffchafft Vorch- 
keim. (t) 

Der erzbifchoiT Afibo von Mainz batte im jahf 1025 diegra^. 
fchafft Warbuig bekommen, (e) erhielt aber nachher anftatt der* 
felben die grafTchàfft, Cluingen. (d) 

Dem hochftift Cambray fchenkte Heinrich 11 die gmffchaf!): 
gleiches namens ; {e) und Heinrich iv gab dem bifchofT von 
Utrecht ,, quendam comitatum Frifiae nomine Oibrogouwe & 
We/bpgauwe. „X/) 

I>i& hochftift Paderborn erhielt vom kaifer Heinrich einé 
grtffchafift Lintburg, (g) imd die abtey Fulda wurde durch die 
ihr von den kaifem Heinrich 11, Conrad 11 und Heinrich iii gè. 
machte fchenkungen der graffchaSien Stoddenftad, Nedeme und 
MaelIUdt, bereichert. (k) , 

Anfanglich machten folche fchenkungen in den urkunden 

und bey den benenhungen der gauen noch keine betrSchtliche ver- 

anderung. Denn in einer urkunde vom jahr 1 100 heift es noch ; 

„ In pago Spirgowi , in comitatu Spìrenfìs epifcopi. „ (ì) Allein 

FolIFHÌft. E nach 

(a) Omment. aead. Palai. T. iii| p. 215$ > 260. 

ib) Eben dafelbft p. 260. 

(r) Fita Mtinwirci beym Leibnitz T. i, p. 559. ffoannis T. i nr. JISq- 
gunt. p. 460. 

(iO Schatm annoi. Paderborn. lib. v , p. 493. ^oannis L e. p. 469. 

(0 Du Moni T. ì, P. X, p. 41. 

(/) Hidoi hiftar. epife. TrajiSinf. p. 140. 

(g) f^ita Miinwerci beym Leibnitz T. i, p. 562 fq. 

(A) Schamai carp. tradii. Fuldenf.ju 598 Tq. 604 , p. 274 fi). 

(ì) Hiji. & commenta acad. Palat. T. in, p. ^77* 34 H ISTORIA Mocctxxvi nach und nach wurden die namen diefer gauen in den allgemei- 
nen benennungen der bisthttmer und abteyen verfchlungen, wel- 
che , fo wie die herzogthOmer und grafTchafiten i neue unter. 
abteiiungen bekamen. 

§. iJ- 

Wie Mer entftehung nemr rùAsh$amUn dm àbgang der 
gauen befSrdern konnte. 

Als die herzoge, grafen und andere reichsbeamte, ordent* 
liche landesherren zu werden anfiengen » konnten die Teutfche 
kSnige und kaifer ihnen die bisher gehabte aufficht iiber die do- 
mainen und reclite, die fie noch tibrìg behalten hatten, nicht 
melir anvertrauen. Sie fezten daher in diejenige diftrifte , in 
welchen fie noch betrSchtliche gUter und rechte hatten » neue 
reichsbeamte, welche die namen landgrafen» (A) iandv6gte ^ (/) 
und comites oder praefeétì civitatum erhieltlen. (jn) Die gerichts- 
fprengel diefer beamten bekamen nun auch zum teil'die neue 
benennungen advocatiae oder comeciae («) und praefefturae Civita. 

tum. (Jt) Da& die eigentliche landgrafen erft im eilften jahrbandert atifkaineo, 
bemerkt auch Spimr im Teut/chen ftaatsrecht n teìl, 6. kap. §. 5, 
feite 378 

(/) S. z. h. von den vogten im Speyergao, LehmaHns Spijferi/cki Chromk 
VII bach. 

(m) So kommt im jahr iioo Gerbardas praefeftos Mogontiaceofis ( AAm- 
nat corp. tradii. Fuldenf, n. 617 , p. 258) im jahr 1135 Arnoldus co- 
rnea dvitatis Moguntìnenfis {^CroUius origim. BipimHu. p. 126) und im 
?* hr 1143 cornea Echenbertua de Spira, ?or. Sckoepflm jltfat. diptom. 
• I9 p. 224. 

(ff) Sckoipfiin Alfat^ diptom. T.Jpjf. 324. Bernhard antiqu. U^etterw. 
Ub. XI, cap, 6. AcAOEMIiE 3^ Mdcclkxvi tum; (o) und verfchiedenc groflere gauen , in welche landvugte 
und landgrafen gefezt waren, z. b. Heffen, (p) die W^tterau (q) 
und Elias (r) wurden zu ende des eilften jahrhunderts nichc 
mehr pagi, fondem provincise genannt/ welche benennung vor* 
her felteaer bey ihnen gebraucht wurde. 

5- 14- 
Jflederiotung der angefUhrten grUnde. 

Wenn alfo die entftandene erblichkeit und landeshoheit der 
weMchen (J. 3 — io) fo wie die durch vergrBfferung der 
gOter luid befreyung derfeiben von der weldichen gerichtsbar. 
keit zunehmende macht der geifllichen ftande {%. ii , 12) die 
eiateilung Teutfchlandes in gauen iiberflttflìg machte, und ver. 
urìachte i) dafs die namen und grSnzen der gauen oft veriindert 
wurden, 2)dafsdiemeiften ftSnde ein^interefle in vertHgung die. 
fer abteilung fanden » und 3) dafs fich die Teutfche kònige und 
kaifer genStbiget fahen , eine neue einteilung und benennung 

E % ver- (o) Bifcbof Bnggo von Worms fagt im jahr 1137 von einem ort, er ey 
gelegen i»ia comitatu praefefturae civitatis fa», „ Sekannai hiftar. epijcm 
Wornust. cod. prob. 68* 

(ji) Diefes wnrde nocfa im jahr 1044 ein pagas genennt (^SehafniM hiflor. 
IForm. cod. prob. n. 58 , p. 53) da es hiogegen feit dem jahr 1061 unter 
dem namen einer provinz vorkommt Schaimat corp. fracUt. Fuldenf. 
n. 613, p. 256. 

(g) Diefes land wnrde fonft faft immer ein juigna genenot (jCoikx Lau-' 
rishamenfis diptom. T, 11 » p. 607 fqq.) Im jahr 1079 kommt aber in ei- 
ner urkunde „ provincia Wetereiban vor, SchamM carp^ tradit. p. 258» 

(r) Nochimjahr X049 wnrde diefes land pagosAlfatide genennt (Slr^^jt/- 
Hni Alfat. diphm. T. i, p. 162) aber feit dem ende des eilften jahrhun- 
derts, heift es in den urkunden provincia Alfatide. SchQepflin L e. p. 
I78# ao4, 238. 3^ HlSTORIA ACADEMIAE verfchiedener, ihnennochbefonders unterw(^ener, dìftrifte vor. 
zunehmen » fo ift unflreitig in diefer betrSchtlichen verSnderung 
der Teutfchea ftaatsverfaflung, der wahre grund von dem in dem 
zwBlften jahrhundert erfolgten gSnzlichen abgang der gauen, 
fowohl in dem ganzen Teutfchen reich tlberhaupti als befonders 
in den Rheinlanden^ zu fuchen. 
COM- COMMENTATIONUM 

ACADEMICARUM 
PARS 

H I S T R I C A. De Colvmna Milliarx 39 DISSERTATIO 

ìb Co t u mna mit tiari apudRigomagum 
ad Rhenum invenia. 

A u ft r 
Andreas Lameius. R ARIORIBUS praeilantioribusqueRomanorum, veteramor)>u 
noftrì dominorum y moaumentis lapideis columnas milliares ac- 
cenfeat, quotqnot huic antìquitatum generi pretium ftatuere no. 
runt. Unicus in omni ripa Rheni Gallica , via munita militari^ 
fervatas nobis eft, Rigomagenfis , (^ qui ex fepulcro quafi fuo 
nuper demum ( an.MocCLxix) furrexit, quum fereniifimi Prìnci. 
pis lEXeàonSf cui nos omnia debemus, jufluac beneficio viaRhe- 
nana ducatus Juliacenfis reficeretur^ via profefto regia & quge 
monumento quodam publico ad omnem poflerorum memorìam 
celebretur , digniifima. {t) Paucis tum infra Rigomagumpaffi- 
bus , terra ampliandae ^ quse temporum fucceiTu nimis coar6lata 
fùerat , vias abrafa ^ detedum eli faxum oblongum ^ rotundum, 

Ute. («) A Rheno paolo remotior , in eadetn tamen via militari » Brocomagl 
nempe in Alfatia, repertus eft anteqaadraginta hos annos alius ejus- 
dem formas cippos , at nameris mìlliaribna piane defiitutus. De hoc 
▼ide Schoepfiini jtlfatiam illuflr^ T. I^ p. 550^ 

(f) Polita eft paulo poft ad viam iftam , curante excellentifs. Obemdorffio» 
academlae praefide honorario , qui cum baec in confeffa acad.. legeren- 
tur» aderat» infcriptio brevis Latina ^ quam fuppeditarl a me vola- 
crat vir illnftrli&ffloa. 40. DeColumna 

^ literìs infcriptum digitalìbus , iisque optime confervatìs , ordine 
modoquefequtotì: 

I M P. C A E S. 

M. AVREL. ANTO 
NINO. AVG. PONT.. MAX. TR. POT. XVI COS. Ili ET 

I M P. C A E S. 

L. AVREL. VERO AVG. . 
TR. POT. TI COS. TI 

A C L. AGRI P P. 

M. P. X X X. 

, I 

Column^e altitudo eft quatuor pedum Rhen. cum duobus dL 
gitis, & diameter pedis unius cum quatuor digitis. Linea ter- 
tia voce PONT literge du% N & T more foUto in unam contra- 
ftae^ reliqua vero omnia fana & plana funt 

Docec infcriptio ^etatem & caufam pofi^ columnse. Note 
chronologicae confulatus Óctribunitise potellatis utriusque impera- 

toris^ MlLLIAHI 41 toris adjcéfee incidunt in annum Chrifli clxii. Pwecedenti enim 
anno, M. Aurelio & L. Vero ipfis confulìbus, mortuus ed Aa- 
t<minus cognomento Pius, fucceflbrem fìbi relinqùens filium ad- 
optivum M. Aurelium caefarem, qui brevi poft cura L. Vero , fra- 
tre fuo adoptìyo, mox & genero , imperium acceptum & tribunì- 
tiam poteftatem , piimo in hiftoria Rom. exemplo , fponte fua 
communicav|t. Fa^ haec funt, •quod aliunde noviftius , menfe 
Martio àn, clxi; quare pofl menfem Mart anuifequentis , inedia 
forte *4efiate s, quum Aurelius decimum fextum^ L.Verusautem 
fecundutn trìbunittge poteftatìs annum agerent, cippum ndftrum 
milliafem juflu pubFìco pofitum effe coDigimus, 

Caufatn & ufum lapidis docent veiba infcrìptionis poftrettia, 
diftantiam nempe loci , ubi ere&us «Il , a Colonia Agrippinenfi, 
-Germanise inferìoiis metropoli, defignantia. 

Diftanda hsec more Romano per miUìa paffuum feu mlllia- 
'lia exprlmitur. Paffus autem noncommunes, fed geometrici, 
-quinqne pednm finguli , qui a paffis fèu dilatatismanibus &bra« 
xhiis nominar! exiftimanuir, hic acdpiendi funt ; adeo ut quiiu 
-que mlUia pedum mille paffus «fficerent, tefte Vitravio. 

Tabula Peutìngetiana , feculi iv exeuntis partus, aRìgoma- 
go Bonnam oélo, indeque Colonìam Agripp. undedm leugas nu- 
merat ; adeoque prò miilìariis trìgbta leugas no vemdecim. Leu^ 
garum nomen & ufus debetur Gallio veteri ; nec defunt co- 
lumnse 'tfinerailw , viarum fpatia quse per leugas menfurant 
InmarchiouatuBadenfi , adDecumates agros Rom. oiim perti- 
nente, quìnque column^ leugares adhuc fuperfimt 

Itinerarium Antonini , ejusdcm fere cum tabula Peutìng. 
^iatis , omiffa Rigomago noftra , a Colonia Agripp. Antunnacura 
tot miilìa paffuum numerat, quot tabula leugas, .vigintì nimirum 
& oAo. Sed Itinerarium hoc leugas cum mille paffibus in Galli- 
cis itinerìbus haud raro mifcuiffe , imo leugas appofitas a libra- 
riis i^iffe corruptas , editores ejas & commentatores multi obfer- 
varuiit Leuca aUtem conftabat paffibus mille &quingentis , uti 
VoUIVBfi. F ex 42 D S C X U M N A ,fx Jornande alii^que addifcimns, (n) adeo ut trìgiata millians 
leucas vigiliti conficerent DifTert param a calcalo hoc noftro ta- 
bula Peutingerìana » qu% uti diximus , noreudecim tantum leucas 
inter Rigomagum atque Coloniam admittit Negleftìs , quod fy^^ 
pe faéhun^ quadrantis atque dimidisB viarum menfur» frazioni* 
bus difcrìmeu aliquAd in cojnputandis milliaiiis atque leucis facia- 
le fubprìtur. 

Major, itaque fuit leuca Gallica miUiarìo ; major eft leuca 
Ikodierna Francica veteri Gallica, Gaufa mutationis in mutato 
domino, Franci enim ^ Germanicae originis populus, cum armis 
fuis viftrìcibus raflas Germanicas Galiicse intulerunt» remanente 
tamen ibidem leucarum vocabulo , non ufu. Rada autem una leu- 
cas duas valet , adeoque milliaria Romana tria. Dagobertus u 
rex in diplomate IVeifTenburg. an. 675 , quo balnea in pago Au- 
ciacenfi ( Baden ) buie monafterio donavit, marcameorumorien* 
talem extendit ad Uucas fex ^ quod homnes toH illim [t& cUcunt 
rajlas.ires. (x) Convenit egregie vox haec Germanica cum ufu 
columnarum milliarium, quippe quas iter fiicientibus multum fa* 
tigationis detraxifTe Quintilianus fcribit Ex diverfis bis viarum 
ipatils fi vires nationum metiamur ^ Germani veteres Gallis duplo» 
Romanis triplo robuftiores dicendi funt Utimur bodieque raftis 
fub alio nomine , a temporis fpatio y quod conficìendse pedibus 
raftae infumitior , deduflo ( Stmi ). Nam a Rigomago ad Coloniam 
Ubiorum via nobis eft decemhorarum five leucaromFrancicarum» 

ApYKl Germanos tamen interiores^ Saxones praecipue^ mi« 
gratione fine dubio gentium feptentrìonaUum faftum eft^ ut meo- 
fura viarum looge major invaiuerit y quae vocabulo ex Romana 
lingua petito m$il appellatur. Milliare hoc Saxonicum fex millia- 
ribus Romanis^ leucis quatuor, raftis duabus sequiparatur. 

JSuper- 

(») CmxlDu Cemge gtojfar^ midiae & inf. Latimiatìs voce 2>sr«. 
(pi) Schoipflf Jtfatia diphm. nmif. us, pag 5^ Mi I l I a r I 43 Superefl: ut de Rigomago , tsmtse antiquitatis oppido , pau- 

ca , quae aovimus , adjiciaraus. Nomen ìpfum Celticam originem, 

Romana la his oris dominatione vetuftiorem , prodit (y) Mag 

ikltem eft vocula Celtica, qu» oppidum fignificat. Proxiraae no. 

bis funt Noviomagus & Borbitomagus urbes , Spira nempe atque 

Wormatia. Rigomagusalia, provincige Alpium marìtlmaramci. 

Titas^ in itinerarìo Antonini celebratur& notitiaGalliarum; alia 

in Arvemis. Situs utrìusque dubius. ( zX At de noftra Rigo. 

mago nihil èft , quod ambigamus , quum monumenta antiqua 

cura nomine hodiemo egregie confpirent Memorat illam adan.\ 

cccx. VI Ammianus Marcellinus ( a) , qui de Juliani caeiaris ad Rlie- 

num adveutu diflerens, vallata omnia a Germanis fuifle fcribit, 

ita ut per traftus iftos Rhenanos civitas nulla neque caftellum fu. 

pereflet, praeter Rigomagum oppidum & unam prope Coloniam 

turrim. Munidflimam itaque Rigomagum noftram fub Roma- 

nls fuilTe , cum in omnibus Rheni civitatibus Germanorum im- 

petum fola fuftinuerit, non eft quod dubitemus. Comprehen- 

ùi tum fmt in provincia Germanise fecund^feu inferioris, five ad 

Mofeilara five ad Aram fluvios duarum Germaniarum coUipiinium» . 

de quo geogiaphi valde diiTentiunt, ftatuas»^ 

Anonymus Ravennatenfis, feculi vii geographus, in patria 
Francorum plures civitates recenfet , 6c Inter has ad khenum 
Confluentes, Antérnacha, Rigomagus&ic.(^b) Idem nomen 2Zf* 

F 2 gim(u ' \ 

'■' : — t 

(y) Ridacula omnino fant, qus magni chronici Belg^zn&ot in Pijlorii 
fcriptor. ren Germ. tom. iii , p* 51 ex alioram relata de orìgine ovh' 
^di hajtts affert, ubi a JulioCa^f. id conditum & Reymagen, id eft, 
Homagium Regia, appellatum effe., fióut & Novioniagatn » id eft, 
Novam Homagium » commemoratur. Fidemquandam huic fobulae tri* 
buifie Freberum miror in origm. Palat. part. 11 , p. 32. ^ 

(zy niam Valefius interpretatur Rogen prope Sanetium ; hanc Riam^ 

(a) HiftSih. XVI, cap. ni* 

ib) So. Henrìcus Jung, V.C ab Andrea Qnercetano feduftus , nomen boc 

male ad caftram Riaek, ^uiod propiua Anternaco , fed non taritae an- , 

tiqui* 44 D E C a L U M »7 A 

gmago &, quod hodierno propius ac<:edit » Regomago in chartis 
fecali vili Laurèshamenfibus {e) occurrit, imo òcfagus Rigoriiu, 
p, in quo prseter RigìmagumPifìnlieim > Frigbodesdorph & Ec-. 
candorph coUocantur» Remago ^ adeoque hodiernumomnino, fi 
terminationem excìpias^ nomea , & >^terìs loci hujus dignitatis 
indicia habet futjunfta Heribertì archìepìfcopi Colon* charta, 
monafterio S. Mariae in caftello Duitjenftan. 1003 data» qnasmo-^ 
netam cum theloneo ibidem tum fubftitiffe docet* 

Heribertì arckiepìfiopi Cotonìenfis titkraey quibus tnonafierio Dmfenji 

afe conJiruEa decimasy manetae & thetonei parUs duas con^ 

danai y die l 'Jprit^ an. MUF. I n nomine fanfte & indivìdue Trinìtatìs. Notum (it omnibus ia 
Chrifto fidelibus tam futuris quam & prefentìbus y qualiter ego 
Heribertus fanfteColonienfisecclefie licet indignus prouìforGonfti-^ 
tutus decimas quasdam ac alios quosdam noftre auéloritatis ufus 
in villa» que vulgo dicitur Remago ^ ad difponendas prebendas 
' conceiferim fratrìbus diuinis in laudibus defudantìbus in mcmafle» 
rio fanfte & perpetue virginis Marie, quod egomet divina fauen- 
Ìb clementia in caftello Diuitenfi conflruxi & dedicaui» Diuina 
^tur infpiratione admonitus ad'pretitolatum monafterium tradidi 
ac concedi in villa predilla omnes decimas ex vineis vel vinetiìr, 
plantatis vel plantaódis , agris cultis & incùltis , de cunftis £ru- 
gjU)us terre ^ tritici^ farris^ fiUginis» ordei » auene^leguminunu 

Pecu- ttquiutis eit , refert ia hifior. ccmit. Benthem. lib« tix» cap. i, p. 144^ 
not. a) De utroqueloco, Rineccia caftro & Rigomago oppido» infr» 
Anternacam fitic ad Rhenum^ srgit antiqoarittn. Rheneniis Francofurtl 
yernacuTe editus» Vid. pag» 510 & 512^ 

^ Jfi) Cod, dip/om. Laureskam. toia i, nom. xi, as. DccucXr Adde tom, aix, 
nam. 3804 fqq. M I L I 1 A 1t I 45, Pécadum autem & animalmm ommum ^ lini quoque & alionim 
qae decimali debeat ^ clerìcus qui ecclefie ibidem & plebi pre« 
fuerit > decimas folus obtineat» Imma & de decìmis fupradiélis 
decimas recipiat y absque vineanmidecim^^ nec non&agrorum^ 
fi qui vitibus placcali fuerint infutiurum^ de qnibusuuUamomni» 
no pioclamationefb vA inquirendi habeat occafionem^ quoniam 
de vineis quibuslibet plantatis vei j^antandis nuUas fibi pennitti- 
mus decimas ^ fed ut fupra diximus absque ornai feruitio hinc 
exigenda^ Epifcopi fcilicet St Prepofiti ac Decani^ iaufusfra- 
trum concefllmu^ & coudonavhnus» Similiter quoque juxta cou-^ 
fiiium ac confenfum meorum fìdeiium ^clericorum ac laicorum^ia 
viUa eadem duas partes monete & dua&partes thelonei cum omni 
ufìi exìnde proueniente fic ad commemcmitum tradidi mooafle» 
rium y ut in abbatis eius loci pendeat arblMo, quid dehis £aciat 
vel dilponat^ & cui eommittat vel concedat.. In ecclefia autem 
Slic polita fi que funt agenda vei reftauranda ^ abbas fua proni* 
fione fciat tantum pauimenta & oftia procuraoda* Non enim eft 
ecclefia fua , nec ad eam pertinens decimatio tota. Sì quis ve.^ 
ro clerìcus vel laicus hec nollre auftoiltatis decreta in Deum de* 
notionis deicripta in tdiqua fecerit irrita ^ mala capiant eum in io* 
teritu fua, & duplici contritione conteiat eum DominusDeusnxK 
ften 

Signum Wickeri prepofiti ianfti PetrL Signum Alwaldi 
prepofitì fanfti Gereonis. Signum Enizonis prepofiti fanéti Vi&a^ 
ris. Signum Regiiihardi capellani. S|gnum Chrxstiani cou 
mitìs. Signum Hermanni aduocati Diuitenfis ecclefie. Signnm 
BiLisoNis comitis» Signum Gerbardi.. Anna Dominice incar. 
nationrsmillefimotertia, indiélione i, kalend. Aprilis. Annodo* 

Henucx fecundi ^onofiflmu reg^s prima a^ r 3 TITU. 4* T X T w t 1 T I T U L I 

féffulcUratis cUriJiiami dpi0^ 
Ro ma aitati, 

Qao8 explipat 
Andreas Lamaius^ JLnter f^olia varia ^ qu^ nupero ex itinere Romano fecum attuile 
Princìpis augufti , felicìtatis noftrae conditoris ftatorisque invifti, 
Comes adleftus , quem facrarum largitiónum comitehi liylo anti- 
quo refte diceresi (d} vir noftrìs elogiis vel ip(a verecundia fua 
major, dtio funt marmora literata , ad antiquiflìmosChriiliano. 
rum titulos fepulcrales haud dubie referenda, 

Chriftìani , Juddeorttm& Gentilium exempla fecud» mortuos 
fuos, pofìtLS monumentis , quorum ingens numerusadhuc fuper^ 
efty honeltarunt. Hisuomen faltem defunéli&fides, quampro* 
fitebatur, vel unico verbo , vel & figno quodam alio defignari fo- 
lebat Quo minus tuti ab oppreflione erant , qui per Chriftum 
crucifixum falvari cupiebant , eo breviores te&ioresque fuiiTe ip. 
forum titulos / res ipfa loquitur. 

Inter figna autem Chriftianorum tritiflìmum pariter atque 
indubitatiiTimum fuit monogiamma Chrifti, duas priores adoran-> 
di hujus nominis literas GvTecsfi continens. Graece quoque inter- 
pretantur figur^ pifcis , quae non raro occurrit, IX0TS Gi?e^^ 
cis difta ; ubi literas initiales latere verofimile eft ìmjfis thematLs :; 

Coltim. Qt) Jo. GeorgioB de Stengel , acadenube direftor inoompàrabills. Sbpulcrales 47 Columbas , oleas & baptiflerìum poit alios lapides multos 
Tievireniìs ad nbs perlatus offert. (#) 

Comparent hìnc jnde anchora , fpei & fecurìtatis (ymboliun ; 
palms porro &coronae, tefies nìmiruin viéiorigej quam fivemar. 
tyres live confeiTores Chrifli , fi ve quilìbetfidelis, fuperati&mun» 
ààsùs ìJiiecebri&& calamitatibus^ remliiTe pie creduntur. 

Alphabeti Graeci primam & nltimaoi literas, a&(Uj non. 
iemel adhibitas in tumulis chriftianis invenio , argumentum haud. 
invalidum ex antiquis marmoribus petendum adverfus eos , qui 
canonicam apocalypfis Johannese auftorìtatem fufpeftain nobis 
teddere conantor. Ex hac enim fola (/) illud defumi fymbolum 
chriftianum potuit 

Ubi figna hsec defunt, difcernendis Chriflianorum fc^tulcris 
pneclare inferviunt infcriptioaum verba quaedam facra atque fo- 
lemnia: QuìefcH , Dormii, Depofttus. TritifCma tamen omnium 
locutìo fuit : in Pace , Chriftus cum fit atque habeatur unicus 
audor & prìnceps pacis aetemse. 

His praemiffis ad ipfa marmora ^ dp quibus nobis fermo, 
coDtemplandaprogredimur. Alterum, quod dolemusr, utrimque 
mutìlum efi ; alterom vero integrum» Utrumque fmgulare quid . i 

habet^ & ia noftrìs faltem oxis traosalpinis nunquam vifum» Lapis 
(#) In àSl.acatL voi. m. hifk. pag. 49 fq. ì 4? T I T xy L I ,I0YC\IVTLU». 
ICJAAi'lcOlO" 
[ W iNTTAk: E " 

LAOYIO Lapis hic figuris fymtollcis deftitutus, verba literis Graecis 
offert Latina, ex qulbus difcimus , marituni quendam uxori fuse 
pie defunftae pofuiffe lapidem. Integram autem ncque mariti, 
ncque uxoris nomen fupereft. Ex refiduis tamen lìteris conjice- 
re licct, illum Cajum FiBorìum , hanc PòrcUlam vocatatn fuifle. 
Cajus Viftorius Felix, Maternse maritus, Marti votum folvit fub 
fincm fecùli iii.{g) Poflet tamen & Ap?CCcSl6v$ vel BccSlovg 
fiiTcJwpivovs vel fimile quid legi , primo màrmoris charaftere , 
utì in linea ejus ultima fumendum eft^ prò A accepto, At prae- 
ter PorciJlge nomen , quod commode ci fubftituam , aliud equi- 
dem non inverno. Diminutìvum eft a Porcia, uti a Lucia Lucila 
la , a Maxima Maximilla , a Prifca Prifcilla. Vixit & obiit Por- 
cilla in pace , annos & menfess , quorum numeros fatum lapidis 
infelix nobis invidie. 

lUud 

(g) Murator. thefaur. nov, infcrìpU tom.z, ptCccLxiiij i. Sepvlcrjlles 4f Ulud chriiUani hominìs elogium in pac$ ^ tum ab initià epL. 
taphii poft nomea y tum in medio poli c^mtf, tum etiam in finepoft 
dL^fQfà. aut/ènVlegitor promifcue. Negligentes & incuriofos fennti. 
iiis cuidods fuifle Ciiriftianos , fecults prsefertiih illis ad barbai 
riemmagismagisqueinGiinantibus, baudmirum, finontam doo 
tos & nobiles , quam viiiorìs conditionis homines in ipforum 
jmftns militaflè perpendamus. .--r:^ 

Qtìfo hujus generis infcrìptìones , Latinas nempe Graece in^ 
cilà«> collegit Raphael Fàbrettus ( * ) , chriHianas partim', exv 
coeraeteriis maxime Remanls ; partim gentiles , in fchedis aliorum^ , 
a tque ad viàm Appiam repertas , quas cum noftra conferas. V La-, 
tinoruni ubique per ov Graecorum in media voce aut fyUaba^ ab r 
initìo auteoi f^epiffime per B expreiTum obfervabis. Imo & in.; 
Latinis mnltis B adhibitum prò V , Xcriptumque nonnunquam 
Birgo^ Bidua , BiBorìna, Baleas, GrcAìSy Bìbm & Btha^ Bigtn^ 
ti &a (0 Cojugi bene hibenit titulus alius apud Pabrettum {k) ha- 
bet. Sunt infuper epigraphae Grsecis charafteribiis ^que ac La- ' 
tìnis fimul exprelTae ; Q) utraque lingua cum multis Romae elTet 
familiaiis. K ubivis locum C Latinorum fullinet, unde IpìpuT^ 
J^vepsc, dwhcKSdLiio &c. (m) 

Facere haec poflunt ad redam verborum Latinorum pronun- 

i tiatìonem ; (|ua C ad ]K^ , B ad V proxime accefliflTe colligimus. 

Sed & Gr^ecarum vocum pronuntiatio ex monumentis Latinis erui- 

tur, quum vice verfa infcriptiones Graec» Latinis charafteribus 

* f'olJFUìfi. ^ G concin- 

■ - ■ ^ — -^ 

(&) Infcriptìonum antiqnar. cap. v , pag« 390 fq. & cap« x , nam. 624.^ 
Adde Reines.fyntagm. dafil xx , nam. cviii, ex. 

(0 Exei^pla haec apud Fabreitum, Muratarium , In Aringhi' Roma fi^-^ 
tirt. & alibi obvia fant 

(i) Gap. vili. n.iv. 

,(0 ttid. pag. 391^ n\im.gi53. Mie Oderiei diff$rt^^9%^ 350 fq.. , 

(w) FabrettA.c nam. 256 & pAjSv756;^«<$?i» : , ^ - :\» \ 90 T I T U X. J GoncinDatae reperiantur ; (n) fecunditm qoas AI Graecorum uti 
A E moUius eftèreadum, &'H(eta)nequaquaquam cuto I, quod 
ft roultisrecentioribus fit^ confimdendum eft. Céteram hujiis ge- 
neris faxa quodammodo kyÀxvfJcc five bilinguia rocaripoflfe^ Ha- 
genbuchius (o) ftatuit. y 
Pei^imus ad marmor alterum, monograirnate Chrìfti & figura, 
equi, quanti alibi fruftra quseras, infigae. Fcfrimh id pofitum 
fuiffe y infcriptum literls valde ruftieis & inaequalibus nomen do- 
cet ; nomen , inquam, in antìquis apud Gruterum atque Murato- 
rium epigraphis obvionu Muratorios (/;) iater cbriiUanas refert fé- 
iiueutem : 

FbR- 

(«) Ap. FoBrettum cap. vi • p. 465* tmm. xix & loó. 

(o) Ep^. epigraj^. ad Jo, BouMefum p. x| & de DiptyehoBrix. pag. ce; 

4p) Infcript. toa. xv^ p»gf i876y fi-TV S EPUlCflAl'ES 51 F O R T U N I 

D E F^ ANN. III. MENS. XI 

C AETENIANVS. ET. VICTORINA 

ALUM N A C AR I S S I M L Infuetum ìiut Bxtrìcandum hlc nìhìl. At equus ia jnarmo« 
re expreflbs , quem non fufpenfum teneat ? Chrilfianus homo 
cum certiflìmehic cogitandus fit, equitem aut aliud terreiire quid 
iodigitari non puto , fed ut in alils ChrifUanorum fignis fymboli. 
cìs y fanftum quid , dlvlnum aut coelelle , idque tanto magis ^ 
quod equus paimatus procedat. Alludi omnino ridetur ad lo- 
cum apocalypticum ^ (9) ubi Johannes coelum apertum vidit & 
fedentem fuper equo albo Dominum noftrum, veftitum vede fan- 
guine adfperfa » & exercitus cceli , qui fequebantur eum in equis 
albis. 

Equi albi coloris atque veftes albae , ut viftoram atque tri- 
nmphandum infignia , apud Romanos erant in ufu. De pabniiri 
loquitur alio in ioco D. Johannes^(r) bis verbis : „ Vidi turbam 
jy magnam, quam nemo dinùmerare poterat, ex omnibus genti- 
n bus & trìbubus & populis & linguis , ftantes ante thronum , & 
„ in confpeftu agni ^ an^idos ftolis albis & palnise in aauibus 
M eonuou Ki% DISSER. ■'— j 


5 i D K S X P U L e R I S ET O IH. ^" DISSERTATIO 

de feputcris Romanis in agro Schwitzingano 

repertis, 

C UM Appeno IC£ 
de veieri Soticinio ^ hodie Schwetkingen. 

A u ft o r 
Casimirus Hìbffelin.' I NTER ilorentes Rheni & Nicri rìpas eft locusmufis gratos^ 
quem fuis ìpfòe manibus feciHe charites atque excoluifle videntur. 
Eximiis nitet ille omamentis ad oda & delicias apprìme inftnu 
ftus ; necdeeft illi quidquam » quodallicere oculos ^ fenfusve re. 
creare poflit. In hoc ipfa amcBaiflimo loco fub oculis prìncipis 
atque in ejus quodammodo confpeftu detedum eft monumentum 
fingulare quoddam & obfervatu dignum» fed a quo loci amoenU 
tas abhorrebat» Sub floribus enim ladtabant funera : fub viridi 
cefpite urnae» cineres^ oila y cadavera jacebant fepulta«. Farcite 
enimvero ^ quod ubi omnia hilare quid & feilivumfpiranty e tam 
laeto campo ad trifte & lugubre argumentum ego vos traducere 
inftituam» Farcite > & jam non gratam & elegantem hortorum 
fEiciem » fed quae fub ea latent , luftus monumenta invefiiganti 
pra velini humanitate & benevolentia favete. 

Hoc enim a majoribus accepimus> ut funerum reliquiàsfin* 
gubtfi quadam veneratìone ^ religiofoque cultu profequeremur. 
Neque deeft in fepulerorum inveftigandis monumentìs utìlitatis 
tatìd r quid enim à4'dilucidandos populorum ufus , ritusque an- 
kiquae religionis ^ dicamne , an fuperftitionis evolvendos magis 

quam 1» Scrwetzinóen 51 qaamhdÈC ipfa monumenta conferunt ? linde operde pretìum du- 
cimus, ea quse apud nos deteftft funt Romana fepnlcra, riteper.^ 
pendere ac fedulo perfcrutari» 

In villa regìa, qu» caftelIoSchwetzingano adjacet, emine- 
hskt tumulus, qui colli fimilis in extrema viridarii parte aflurge^ 
bat, & trecentos amplius pedes ab orientali ad occidentalem pia- 
gam protrahebatur. Difplicebat coUis, atque in tam amoenahor. 
torum planitie merito difplicebat. Hic forte minuitur , adjacen- 
tique folo adaequatur. Sed tres quatuorve pedes ubi fodiunt , en l 
longa corporam feries ; en l uraarum quibus oda cineresque con- 
tinebantur, magna copia fefe prodit. Corpora non confufa, fed 
certo quodani ordine, ita dispofìta erant^ ut caput magis elatum 
ferrent , & facie ad orìentem fblem refpicerent. Urn2e vero nulla 
ordine jamplures, jam pauciores Inter unum alterumve corpus ja^ 
cebant; fparfis hinc inde haftis , enfibu?^ clypeis,forcipibus, vi* 
treis, teftaceisve vafibus, nec non aliistam bellicis quam funereis 
infirumentis^ Quam late patebat tumulus , tam late wrm^e & ca* 
davera fefe manifeflabant : defmente colle ^efinebant & fepulcrò- 
rum veMgia ; ita ut dubiùm elle nequeat totam illam trecentorum 
pedum aream fepulturae locum fuifle, atque hunc iisdem,. quibusf 
coHiscontioebaturlimitibus, cfrcumfcriptum eife. 

Primum hoc fepulcrale monumentum eft y quod In his oris^ 
deteéhim fit: Anno fubfequente inventum eft alterum a priori 
paucis duntaxatmillibus dillìtum ; utrumque antiquitatts seque ac 
Bovitatis ftudiofis pergratum ; atque eruditorum obfervatione eo^ 
magis dignum , quod hiftorise lumen allquod inde affundi poflit.; 
Quo enim rariorafunt in hoc traftu vetera monumenta, eo lucer» 
ta magis apud nos eft antiquorum temporum hiftorìa, eoque ma* 
gis tenelȓs involuta , ut quidquid lucem afferre poteft ^ minime 
ne^gendum nobis.Yideatun, 

In regionibus adtevam Rheni ripam fitis non Ita raro lépul» 
crsr^ uxiìde, farcophagl reperiuntur, ut videre eilMoguntiaci, Co-^ 

Asrippiue,. Argjentorati , Spir» Nemetom , & in antiquo 

G 3 Vangio^ 5# D « S fi p tr 1 < ft f s R 1» M. Vangionum oppido , ubi freq.uentia hujusmodi monumenta dete^ 
giintui: At in àexttai Rheni ripa & in Nicii txaftu infolitum 
quid y atque minime obvium eil \ fi quod Romanum fepukmm 
ÌRvematuf« Neque vero «lilum in hac noflra regione inlucem 
prodiit praefeer duo illa , 4e quibus nobÌ6 fermo ed, & quorumfd-^ 
terum Schrisliemii, alterum Schweteingae erutum eft. Primun 
magna Jaude a clariflìmo Schoepflino deIbriptuiH ; (s) mùnumm^ 
tum prMcelUns , ut ipfe ait , & apud Germanos trjomsrhenanos ràtf 
ttjum: alterum ^ue praeftans, noe minuspraeceilens^ atrudiore 
penicillo deUneandum & prò mea jam tenuitate defcribendum» 

Sepulcrale hoc monumentum , five loci fitusque rationem^ 
five urnas, iìve corpora^ £ve infirumenta , quae adfunt» fpeftes^ 
magnam remm fegetem oflert Atque ut ab ipfe tumulo exor« 
dium ducamus, aaturane conftitutus eft ? an mortuorum ibi de<« 
pofitorum exuviispaulatimexcrevit? omaesne illae umae » omnia- 
que illa corpora unum idemque fepulcrum conftituunt ? an totdi-« 
verfa /*quot urnae & corpora diverfa habentur , coaftituere di- 
cexidafunt? quid? quodalia igneconfumpta, alia iiita£la igne 
at-que integra fuerint ? quid demum enfes, clypei, ha(bs ? qui^ 
s^ia inftrumenta, quse ibidem reperta funt? Hsec ubi fmgulaex- 
plorantur^ atque ab eruditis diligenter ^xpenduntur ^ varia vani 
oonjicere ^ & prò fuo quisque lludio in dlverlas abire fententias : 
ali! militare &pulcrum afferere; ali! padiicam , non mititarem fe^ 
pulturam agnofcere ; ìUi cruenti praelii veiligia ; Jii tranquillam 
colonÌ3e fedem^x iisdem indiciis eruere ; alii Germanis , alilRo- 
manis , alii demum utrisque hoc monumentum tribuere. PlerLà 
que incerti atque ancipites dum haerent , ab uno , ut fieri folet^ 
ad aliud devolvuntur , d&quid tandem ^tuaat, nefciunt Nort. ^ 
nulli ex umis honores funebres colligunt , quibus alii utebaatui; 
aliis uti non licebat ; fed fi fpecialis quaedam honoris aut digni- 
tatis ratio umis aunexa videatur^ niun cwem a cive ^ an Rjoma* 

ausi 

(0 b ^* wad.Palai. tonuu, jp«g. io7« 1 K S e H w E T « I w e i: »r^ 55 fiOBi a Bàrbara diftingiiebaht ? Haec & alia plnra qnam vis ab eiriiw 
ibta difquìfitìone non fmt aliena ^ duo tamen eapita prae reliquia 
kicinreflJganda nobis veniunt : pacìficum, an militare hoc ma- 
fiumentumdicenduiB fit ? Romanis^anGermanisadferibendum? 
m-quìbas èvolvendis ita verfabimùr, ut monumenti «tatem, & 
qaidqaid ad hiftorise^ utilitatem ex eo haurìrt poffit ^ minime ne* 
^gamu8«. 

Certum enimrera explpratnmque omnibus habetur , utmcfc- 
rem y ita {uneniQi rationem diverfam diverfis gentibus fuiffe : 
JEgyptiis & Matids fin»ptuofa , Graecis religiofa , Romani» & 
rdigiofa& magnifica; Hircanr», Gafpiis, Hrbemis&Troglodytis 
partim ridicula, partim inhumana fuere. Hoc pyramides ^gyp«* 
Uf Afi» maufolea , Graecorum hypogea, Romanorum varia &il- 
hiftria monumenta ; hoc ipfa Scytharum & Barbarorum funera 
teftaotur. Ulf magnam ii> ipfo luftu pftentationem prae fé fere- 
bant , nectam mortuis quam fibi ut facereirt £rtis^, iìupenda illa 
magojificentiae monumenta erigebant, atque prò fuo non tam do« 
loris quam glortae ftudio immenfam operis molem regiis fumptibus 
perfìciebant^ Hi non maufolea arte faéla, fed tumulos fanguìne 
fuorum confperfof ^ atque humanisviftimis eruentatos ambiebant; 
neque feroci fuo dolori fatis indulfiire exiftimabant , nifi luéium 
gravi vttlnere aut ipfa mcate manifeftaflent. Ita Scythse, ut ali. 
es iiieaiii , parvi dueebant , xnortuorum ofia vino^ &laAeperfutt« 
dare , ui^uenta , aromata , coronasve & ferta tumulo injicere ; 
( haec enim manfuetos & urbanos popidos decebant ) diis mani^ 
bus non credidiilènt fecifTe fatis, nifi , ut refertHerodotus, (tj 
auiis partem amputarent , crinem evellerent, brachiadilaniarenr, 
fronteAi , nafumque fauciarent ,> manum^ di^tosve fagitds traji» 
eerent 

H^ec tam varia y tamqtie diveria funenim ratio populoruni 
nofes y . indolemque exprimebat ^ atque etiam nunc exprimit 

Uti, 

(f) Hirodat: Miljp. 12. 56 DESEPirLCRisRoM. Uti vero mores^ ufus , legesque , ita &rìtus funerei «b una fiepe 
gente ad aliam dimìnarunt : ab iGgyptii$ Giaeci , « Gnecis Ro^ 
mani^ a Romanìs Galli & Germani fuos plerosque religiofos 6c 
funebres litus acceperunt. Ita tamen ab uno ad alium populum de« 
fluxere, utrmguliritusaUenos fibi fuoque genid accommodarent 

Qui fuerìt apud Gallos & Gerinanos fiinerum ritus, non ex 
eorum quidam monumentis, quorum nulla ad nos pervenerunt, fed 
exeorumtamen , qui ipforumfuneradefcrìpferunt, annalibus colli- 
gere licèt De funere Gallorum Caefar ita refert i fimrafuntpn 
€uHu Qattorum magnìfica &fumptuofa, Quidquld vivis cordi fuerat; 
idomne rogo injlciebatur, nec Ipfis adeo fervis &clientibus^ 
quos abiis cUlefloselfe conftabat, parcebant; fed a&o funere una 
cremabantur^ (u) Germanis vero telle Tacito , {x) «, funerum nul- 
^, la ambulo , monumeotorum arduum & operofum ut gravem 
^, defunftis afpernaiitun là folum obfervatur , ut corpora claro. 
„ rum virorum certis lignis crementun Struem rogi nec vedi- 
ci bus nec odoribus cumuiant : fua cuique arma , quorumdam 
9, igni & equus adjicitur. Sepulcrumcefpes erigit „ QuodTa- 
citus fubjungit, magno Germanis honorl eft : lamenta & lacrif^ 
mas àio , dotorem & irifi^am iarde ponunt. Rationem quaeris ? 
praefto eft ; femìnis enim apud eos tugere hane/inm eft , viris memnijfe. 

Scliwetzinganum fepulcrum fepulcris Germanorum fi confeti 
ras , iiis iilttd non abfimile videbitur , atque Germanorum fimpli^ 
ces mores in eo non inepte adumbrantur. Neque enim monu- 
mentorum operofus labor , arduave moles hic habetur; cefpes 
tumulum erigit. Hoc omnino favet ; & monumentum Germanis^ 
non Romanis vindicat Attamen (i rem propius infpiciamus ; fi 
enfiumcljrpeorumveformam, quin immo infcriptionum quaedam 
fragmenta ^ & nummos , & vafa , aliaque omnia rite perpenda^, 
inus 9 haec Romanis convenire , non Germanis facile intelligemus. 

Neque C») (^. Caef. 4ek0tkt GolL Ub.yi, xft. 
(x) Tacit. di maribf Germ. cap, 27^ iK Schwetzingein; 57 Neque etiim dubiaindicia eflepofrunt& nummi, & infcriptionum 
firagmenta , & urnae, atq^ue alia inftrumenta Romana , quae in 
hoc ipfo tumulp reperta funt. Obliterati quidem nummi, fraétee 
atque difllpatse infcrìptiones , fed non ita definii omnia atque 
erafisi , ut Romani carafleres cognofci, atque ctàre diftingui non 
potuerìnt Urnae pieraeque allifae &c comminutse , at plures inte- 
gra nunc etiam fervautur ; atque Inter has una efl, uti materia» 
ita forma praeftantior , quse prseter cineres & offa, halbe cufpi« 
dem, disruptum clypeum , enfis laminam in orbem retortam» 
pluia yafa vitrea igne foluta, cultellos ^ forcipes, unumalterum« 
ve nummum continebat. 

Moris erat apud^omanos variam defunftìs fupelleflilem tri- 
buere , & una cum cineribus urnis committere. Hinc pretiofa 
moniiìa , armillae , annuii , atque omnis generislnftrumenta in 
fepulcris & in urnis reperiuntu^. Pro fua quisque nimirum aut di. 
gnitatis , aut opum facultatumque ratione funerafibi, fuisque per^ 
agi volebat . Neque alia ex caufa urnas jam aeneas , jam lapi- 
deas , jam fìglinas adhibebant» Trajano & Septimio aurea, Aie- 
siandro Severo ex lapide pretiofo data eft. In Italia aeneae, vitreae» 
marmoreae , in coloniis transalpinis figlinae aut lapideae plerumque 
habentur , rariffime vero extra Italiam aenege aut marmorèae re- 
perìuntur, vel quia pauci Romani principes in coloniis fupremum 
diem obierunt, vel quia eorum, qui obierant, offa 6( cineres Ro- 
mam mittebantìir, qua de re frequens nobis ed in hifloria Roma- 
na exemplum, utDrufi, Germanici & Septimii Severi, quicùm 
in Britannia e vivis exceflerat, ejus offa aureàs ollae conunifla 6c 
Romam relata funt 

In tumulo Schwetzinganorepertae funt fexaginta & amplius 
uroas ; fed omnes teftaceae feu figlin» , praeter iUam seneam , 
quam jam defcrìprimus , & qu9e colonia; praefeftum, exércitusve 
ducem procul dubio continebat. Spir^ Nemetum inventai funt 
umae ejusdem, atque hsenoflxae, operis ac materiae. Sunt fulvi 
feu rubicundi coloris ; atque argilla, ex qua fiebant, in agro Spi. 
VoUIVBfi, H renfi 5S DsSepulcrisRom. / renfi & Schwetzingano facile agnofcitur. Prseter urnas in Sch we- 
Zingano tumulo multa.erantcadavera uno ordine Arata, terra que 
obruta. Unde in aperto eft humandi seque ac cremandi ritum 
apud Romanos in ufu fuilfei 

Neque vero exiftimes velim , duplicem hunc fepeiiendi mo^ 
dum temere receptum » aut folo ufu habituve introduéhim efle. 
Prima etenim hujus difcriminis ratio altius repetenda, & a vete. 
rum philofophorum dottrina , a qua promanavit , deducenda eli 
li uimirum , qui omnia vplebant ex igne conftare , cunyHera- 
dito docebant corpora debere in ignem refolvi ; qui vero cum 
Thale affirmabaht omnia ex humore procrear!, .corpora terrge tra- 
denda effe afferebant, ut humore quòque refolverentur. Fauci e 
philofophis humationem, multi combuftionemrejiciebant; iE^p- 
tìi & Perfse hanc piane abhorrebant; Gr^eci & Romani utramque 
admittebant. Quanquam humatio antiquior , & ipfi adeo natu. 
ras ac primaevis hominum moribus magis confentanea videtur; 
ut refte Tuliius ait : jìc mihi quidem aniiquiffimum fepuHurae genus 
idfmjjfe Videtur , quo apud XenophonUm Cyrus utitur (Cyrum au- 
tem humatum effe Xenophon refert ). Redditur enim Urrae cor'- 
pus, & Ha tocatum acfttum quaji opmmento matris ohduciiur. 

Praevalebat apud Romanos humandi rìtus , atque eo tempo- 
re , ^uo respublica ab inteflinis bellis tuta florebat, cremandi ufus 
parum cognofcebatur. At ubi domefticis diifidiis moveri; ubi ci- 
ves furore afti defunftorum corpora e fepulcris protrahere , .iudi- 
brioque habere coeperunt, Romani tutiusfore exiftimarunt, fi cor- 
pora igne confumerentur. Hac ratione duftus Sylla , qui acerbio- 
re in Marium odio incitatus eume tumulo erui,& corpus ejus prò- 
jici jufferat, priraus e gente Cornelia patricius fuit, qui igne ere- 
.mari petìerit, ne quam Mario intulerat contumeliam y haec fìbi 
ipfi afferri poffet. Ex hoc tamen cum Plinio , nolim , inferas, 
cremandi ritum apud Romanos non fuiffeveterisinftituti. In hoc 
enim Plinius a Plutarcho recedit ; ùeque fibi ijpfe fatis conftat, 
cym alio in loco ^omanis combufiionem ab antiquo notam effe 

indi- IN SCHWETXINGEN 5^ indicet. Refert enim legem aNuma rége latam , qua rogum vu 

no afpergivetabat. Eundem Numam Plutarchus narrat, prius^ 

quam e vita difcederet, a fuis petiifTe » imo teftamento etiamca* 

vifle, ne corpus fuum combureretur.. Quae omnia profeto non^ 

fapieater ftatuiiièt Numa , fi fua retate , quae ad prìm*devam Ro-^ 

manorum originem proxime accedit ^ 'omnia corpora humarentur^ 

neque rogi jam tum Romge in ufu fuiflènt Utrumque & cremanti 

ài & humandi ufum Romanis fuifle antiquum , leges xii tabulai 

rum ipfae teftantur. Lex enim fecunda tabulae x dejurefacrofie 

habet : Hominem mortuum in urbe ne fepetito , neve urito. Ex quo re«> 

tìe colligitur mortuos prò libitu vel fepelire, vel urere extra urbem 

ab antiqujs jam temporibus iicitum fìiifiè. 

Hunc utrumque funeris ritum, ut in urbe, ita in municiptis 
& colonits Romani adoptarunt, ut dare perfpicitur extot fepulcris 
in Gallia j in Hifpania , in Rli^tia, inque Germania paffim de» 
teftiSy in quibus, prout cineres vel ipfa corpora fervabantur^jam 
umae , jam fàrcophagi inveniuntur. Rarifilme autem in uno eo- 
demque tumulo , ut in hoc noftroSchwetzingenfi, accidit corpo- 
ra, quorum alia combuila , aliaque combutta non fìnt , contineri* 
Ifelinus in erudita fua epiftola ad Montefalconium refert, in regio- 
nibus ièptentrionalibus , in Cimbria , Dania , Suecia non raro 
. urnas pariter & corpora igne non cremata reperiri. Atde.fepui* 
crìs Cimbricis, non Romanis fermo illi eft ; neque ullumab. ipfo, 
vel a Montefalconio adducitur Romanum monumentum, in quo 
hgec iimulcomprebenfa fint Certum tamen eft^ atque a Fabretto 
veterum monumentorum auftoritate comprobatum, utrumque fe« 
peliendi ufum , humandi seque ac cremandi , apud Romanos vi- 
guiife , atque eodem tempore, iisdemque in locisfimul fubflitifle. 
' Atque illud ipfum in Schwetzingenfi fepulcro dare perfpid- 
tur, fi tamen hoc folistribuere Romanis nobisliceat Sunteniiìì, 
iique non pauci ^ qui duas gentes hoc tumulo coutinerì ft|- 
fpicentur , quiqUe eos , qui umìsdiitinguuntur, Romanos , re. 
liquos vero umis deiUtutos barbaros , barbarorumque more fé- 
(ultds efle affirment. Prima hsec atque eruditis etiam probat» 

H z opinio 6o D E S X P TT L e R I S R M. opinio fuit Ròmanis enim vero hoc ipfo in loco praelium fuifle 
cum Germanis , & ubi certaminis area fuerat , ibi & fepulturas 
lócum fuifTe , non fine quadam veritatis fpecie aflerebant. Quod 
fi ad loci fitum refpicias , conjefhir» novum robur accrefcit ; lo* 
cus enim hic affinis eli Romanfse flationi, cui nomen Alta ripa; 
qui primus quali limes , in quo Romani , ubi adverTus Nicri & 
Rhenì accolas arma movebant , fubfifterent , primusque aditus 
erat , quo in Germanorum ditiones irruérent. Non mirum igi- 
tur Germanos, a finibus fuis ut hoftes arcerent , omnem ppem 
atque operam impendiiFe , frequentesque aflultus atque acerrima 
praelia inter hos & Roroanos fuifle. 

Hac ratione du£ìi plerique cum enfes j haftas , clypeos in 
tumulo reperiri animadverterent , militarem fepulturam afiìr. 
mare minime dubitarunt. Mox ubi ex una parte umas , 
ex altèra parte corpora fine urnis fepulta perfpicjiebant, jam 
vidlores a vi6lis , Romanos a barbaris fecernere fé polTe fa. 
die fibi in animum induxerunt. Umse enim , ajebaqt , vifto- 
tes, nonviftos decent. Romani fcilicet fuos rogo imponere , & 
urnis diftinguere , barbaros vero , quos praelio vicerant , cum iisdem 
ac fuos honoribus afficerenollent , terra obruere, atque ut ita di- 
cam, ad pedes viflomm fi;ernere folebànt, ut veì poft mortem 
illis triumpho eflent^ 

ìkec non aliena videntur ab iis , quaé Montefalcònius re- 
fert^ de tumulo quodam , qui exeunte feculo pofteriore in di- 
tione Ebroicenfi deteftus eft. Binos ip. colle lapides termini 
more pofitos cum vir quidam nobilis in villa fua obfervaflet^ recon- 
ditum quidplam fub iis latore fufpicatus, eos amovere juiTit, nec 
ipes eum fua fefellit Nam praeter fepulcrum, duplici iogentis mo- 
1Ì8 faxo conftru£hmi , fexdecim oftodecimve corpora in vicino agra 
reperta funt ,, eodem fitu extenfa , uno ordine atque linea difpo- 
^ fita. E latere cadaverum hujusmodi foloo&opoUicibus altiere 
^y femiulla ofla, admixtis m^na copia cineribus, deprehenfaiìint 
ij Ibidem congeries lapidum , in cujus medio frada urna cineri^ 
i> bus carbombusque repleta : fubliiÌQaus uno pede atque dimidio 

ftia- l M S C H W'E T Z IN 6 « IT ài 

», ftratiun cineiici&m ent, quod^memotatafemiuiU olla còhtege* 
^ hat. », Quae omnia ubi recenfuit Montefalconius , ,, nihll du.. 
„ bii eft, inquit, duarum hk nationum fepulturam fuifie. Cor* 
„ pota Illa integra eodem ordine & linea pofìta , cujuspiam bar^^ 
„ barae gentìs erant , quae incuriìonibus vicìnos Gajlos infefbu 
fj bat. • . li, quorum corpora adufta» Galli erant; illienim, ut 
^ ]am diximus , mortuorum cadavera cremabant : forteque bar. 
^ bari ilH in bello capti Manibus defunftorum Gallorum immolati 
^ {uerant,,, 

Ea inter nejlrum & hoc a Montefalconio relatum monumen^^ 
tum intercedit affinitaS) ut fi uno, in altero quoque duge nationes 
diftinguendae videantur; nimirum viftrix altera, quae fuos urnis 
contìneri voluit ; altera vifta , quse eundum fuis honorem exhi- 
bere, etiamii voluiiTet , non potuit Quidplura? bis ratipnibus; 
duAi plerique militare monumentum agnofcunt , atque una quafl 
voce non tantum certaminis aream , 6c militaris fepulturae tumu^ 
lum afleverant, lied etiam opinionem fuam eresiò monumento & 
appofita infaìptione confirmant. (y) 

' > H 3 Ab 

(y) VIoBumentxìm in eo ipfo loco pofitam eft , ubi urnae & offa inventa 
jfunt. Ex una parte legitur : 

MARTIS ET MORTIS 

ROMANO R. AC TEUTONUM 

AREA 

INVENTIS ARMIS 

URNIS ET OSSIBUS 

INSTRUMENTISQUE ALIIS 

Ak. MDCCLXV detecta. 

Et ex altera monutnepti parte fic habetur : 

PACIS ARTIBUS 
VITiE SUiE DELICIIS 

JB Q V A T O VII P E D. S O L O 
V I N D I ^A V I T 

CAR. THEODORUS E L. 

KT M. H P. C. 

MDCCLXVIIL • \ 6i De Stptriaitis Rom, Ab alioramegofententiaquamvis non nifi invitus difcedam, 
ncque is tnihi fit animus^ qui aliorum judicium meo judìcio póft^ 
habere velim : tot tamen tamque graves me urgent rationes, ut 
jUorum judicio aiTentiri nullo modo poflìm. Pacificum , non mili- 
tare mihi videtur hoc monumentum ; atque ii ipfi , ^ui nobis 
adverfantur, fi quid militari, quid pacifico conveniat , probe in- 
fpexerìnt , rem non aliter habere fé pofle fateantur necefle efi:« 
Àfto enim prselio , ubi omnia turbis piena, ubi quidquid, agitur^ 
tumultuarie agitur , qui, qusefo, fieri poflìt, ut fingula corpora eo 
ordine dìfponantur , quo hìc rite difpofita habentur ; ut fingulo- 
rum ofla & cinerea urnis recipiantur , nec tantum pr9efe6his, tri. 
bunusve a tribuno, fed a milite miles, fuo quisque loco, fuaque 
urna difiinguatur ? In tumulo aMontefalconio defcripto habentur 
cineres & ofla in molem congeda ; haec fepulcro militari favent: 
quanquam non omnia 2eque favere videntur , ut corpora eodent 
fitu^ uno ordine atque linea extenfa ; ut fepulcrum ingentis mo- 
lis lapide conftru6him, cui fìippofitum erat aliud fepulcrum pari 
cura atque ordine difpofitum , in quo tria corpora & tres urnae 
reperta funt. Barbaros illos tempore belli captos atque Manibus 
Gallorum , qui in pugna occubuerant , immolatos effe cenfet faei 
pelaudatus Montefalconius. At enim fi in bello capti, Manibus- 
que Gallorum immolati , cur funebres honores obtinuerunt ? Cur 
triplici fepulcro difliinfti , atqùe adeo umis recepti funt ? Hoc ab 
ipfis barbaris, non a Gallis faftum efie nobis videtur, utduces 
fuos vel reges a gregario milite , uti fas erat , difcernerent. 

In tumulo Schwetzingano nihil piane militari funeri favet 
Offa enim & cineres non in cumulum congefla , fed urnis rite fe« 
pofita ; corpora non confufe& absque difcrimine coacervata, fed 
fingula probe difiinfta , prout in civili & urbana fepultura fieri 
folet. 

Referunt a Solone fapienter excogitatum , ut referatis anti- 
quis monumentis ex ipfo fitu* defunftorum pofitione probarct 
Salamina jurls & ditionis AthenienfiumfuilTe, non M^arenfium. 

Often* f IN SCHWBTZIN6BN 63 

Oftenderat quippe Atbenienfes omnes certo quodam ordine pofitos 
jacere, Megarenfes vero temere & fine difcrimine fepultoselTe^ 
qua invifbi ratione Salamina optimo jure a fuis occupatam effe 
demonftravit Non alio nos argumento adverfus eosutamur» qui 
boc monumentum militare^ non pacificum efle volunt. Reciiu 
dant ii fepulcra militarìaC, recludant pacifica. Ex ipfofitu corpo- 
rum utraque facile dignofcent. In iis enim omnes in anumcon« 
leftos, uti & nunc pofi: pugnam confufe & temere conjiciuntur, 
perfpicient : in bis fingulos fingulari funere fepultos y fitu & loco 
diftindos deprehendent In illis vix una alterave urna , qu9e exer- 
citaum praefeébim ducemve' contineat : in bis longa urnarum fé. 
ries^ ut in bypogeis ^ columbariis, (z) aliisque fepulturse locis 
animadvertitur. Atque fi belli annales evolvas, receptosquemi- 
litìae & togae ufus conferas ^ rem non aliter fé habere , fatearis, 
necefleefi:. 

Novìmus enim vero Romanis & Griaecis nibii antiquiusfuif* 
fé y quam ut peraélo praelio iis , qui in pugna occubuerant, fune* 
bres bonores decernerentur , fed quinam illi bonores ? non alii, 
tette Livio, Floro, Tacito, PJutarcho, quam ut uno omnes vel ro- 
go concremarentur , vel tumulo bumarentur, eo propemodo, 
quo Lacedaemonii apud Tbermopyias uno omnes ti^ulo fepulti^ 
.unaque infcrìptioue infigniti fuere ; aut ea ratione, quaRomanus 
exercitus trtum legionutn ojfa^ nullo nofcente^ alienas nliquiasy anfmrum 
humo tegeret, omnes utconjtinffos , ut confangtiineos , uno eodemque 
tumulo condiderunt (a) Soli tribuni a militibus quandoque feccr^ 
nebantur. ìtaEumenides in Orcinio agro alium rogum tribunis, 
alium militibus erexit. Ita pofl: PlatBeeufem pugnam Laced^emo- 
nii tria fepulcra , unum facerdotibus , alterum Spartiatis, teitium : 
fervis & maucipiis conftituerunt. Se,d haec novonobis argumeu- 
.to funt^ nedum nobis adverfentur. Si enim omnes facerdotes, 

fi 

(z) In Columbario ann. 1726 in via Appia detefto repertae funt fupra cea- 

tam & mille olluarìae oiW. 
^n) Tacita annal. lib« i , cap. 62. 04 I)s Sepulcris Rom. fi omnes trìbunos , reliquosque omnes milites uno rogo concre- 
mabant , nulla ratione fieri potuit , ut fingulorum offa & cinerés 
urnis diftinguerentur» quemadmodum in Schwetzingenfi tumulo 
diftin^untur. 

Si una alterave urna, aut fola illa 3enea , de qua fermo no-^ 
bis fuit , in hoc noftro monumento deprehenfa eflet , reliquorum 
vero clneres & offa in molem conglomerata jacuifient , tribunum 
alìquem exercitusve ducem a gregario milite hac ratione diftin» 
ftum effe nitro fateremun Sed cum alios ab aliis fepofitos om« 
nes, atque fingulos fingulatimfepultos habeamus, hoc pacifico & 
urbano convenit funeri , militari profeélo non convenir 
' ^' At enim , inqules , haitec , enfes, clypei paffim hoc in tumu- 
Io reperti folos milites decent , ncque dubiis indiciis.militarem 
fepulturam comprobant Verum eft equidem h3sc bellica in* 
ifaumenta non nifi milites decere , at non ^eque certum eft ea 
non nifi fepulturam militarem, certaminisveaream indicare. Ete- 
nim & Pompeio , & J. Caefari, quamvis uterque extra pugnala 
occubuérit, arma tumulo impofita effe novimus. Alexandrum Ma- 
gnum cum armis fepultum, quamvis ncque hic hoftiummanuce* 
ciderit , Diodorus Siculus refert Similiter & in Thefei fepulcro \ 
qui Atheni» morte fua obierat, seneam hafiam & enfem fépertos 
effe Plutarchus tellatur. li omnes nimirum, qui militisealiquan» 
do adfcrìpti flierant, etiamfi pàcificos laresrepetiiffent, atque in- 
ter fuos domi vita defungereiìtur , armis fuis tanquam priitinde 
fortitudinis infignibus decorari volebant 

Ufu receptum eratapud Romanos^que ac Graecos, ut quid- 
quid defunfto vel in vita adlaudem, vel poftmortem ad gloriam 
inunortalitatemque conducere poflet, idrogoimponeretur, &una 
cum cineribus urna receptum terree traderetur. Qui coronas & 
laureas, dum viveret, obtinuerat» laureatus & coronatus tutaiu* 
lo inferebatur; imperatores, exercituumve duces, qui triumphum 
egerant, triumphsdi pompa, confules confulari, cives civico hono- 
rem militarique milites prò fua quìsque conditione autdignitat» 

fep«. inScrwetzxngisn 65 fepeliebantar. Socratem ferunt, ubi lethalem potum hauferat, 
ab uno e fuis difclpulis pallio involutumefle,' ne fcilicet finephi- 
lofophicp^ paiudanientò philofophoram princeps obiret Similiter 
TibuUus , fi poetam philofopho conferre fas eft, carmina urnde 
fuae injici , utpote 4ui carminum ftudio floraerat , exoptaìfe fer* 
tur. Usque eo mortales fua & ihidia , & difciplinam, & mores, 
quibus in vita utebantur , in ipfa morte prae fé ferebant , atque 
etiam nunc prse fé ferunt 

Non alia ratione in coloniis res fé gerebat Funera enim, 
ut in urbe , ita in municipiis & in coloniis prò diverfaaetatis, fé. 
xus , aut conditionìs ratione diverfa fuere. Lilia , rofse , aliique 
ilores infantium & puellarumtumulos; armillag, monilia » orna- 
menta comarum , unguentorum atqué aromatum muneratumulos 
feminarum decorabant: enfes, balte ^ clypeiviros in morte deque 
atque in vita decebant. 

Colonos plerosque vel ipfosfuilfe milites, velamilitibus ori« 
ginem traxifle quis eli, x^uì nefciat? Romani nimirumveteranos, 
fea emeritos mUites (b) in colonias deduciere , atque in hoftium» 
quos devicerant, agros immittere folebant, tum ut militile & la» 
borum fuorùm prgemia terrenty tum ut imperii limitjbus pr^fidio 
& tutela eflent Quod cum in omnibus fere coloniis obfervarent^ 
tum in iis profeélo minime negligebant , quae in extremis impe- 
rli partibus , quales provinciae ad Rhenum , Danubiumve^ fita erant, 
coUocabantur. 

Argumentum e nummis coloniarum deducimus , quod ad 
hanc rem dilucidandam mire confert Etenim in iis aquilae le- 
gionariae , vexilia ^ & fìgna militaria non raro habentun Ita in 
nummis Augnili , Tiberii , Vefpafiani, Septimii Severi, Cara- 
callae, Heliogabali, aliorumque fsepilCme occurrunt. Quid vero 
Fot.IFBfi. I hoc (6) Lucan.i, 344. 

Qa2& fedes erit emerìtis « qa« rara dabuntur, 
Qaae nofter veteranas aret, quae mòenia feffis? é6 D E S E P IT L e R I S R M. hoc aliud quam mUitarem colonorum conditioném, aut fi mavis, 
eorum militarem orìginem nobis indlcat 

Atque h^c colonoìrum militaris condido luce clarius ex eo 
coUigitur, quod coloai fub vexillo & fignis militaribus in agros 
lege defiiiitos deducebantur ; qua de re teftes habemus Cicero- 
nera, Plutarchum & AppiaHum. NarratenimAppianusf/:) mi^ 
lites , qui perfunétì fuerant ilipendiis, id eft, veteranos fub uno 
vexillo , & fub uno duce colonise in fanis & lucis fubititifle, Plo- 
tarchus (d) vero tanquam portentum mali ominis refert9t:oIonÌ3e 
Carthagiuem deducendae vexillum fraftum efle. Denique TuUius 
(s) non uno in loco vexilli, ubi de coloniisagitur, meminit , aU 
que in oratione prò lege agraria vexillum Campanie coloni^e ipfi 
reipublicee timendum aflerit. Unde Turnebus in faanc rem pr%. 
dare ait : (f) „ Qui coloniam deducebat , colonos, qui plerum- 
5, que milites erant, fub vexillo ducebat , & milites confe£bis (ti. 
M pendiis exau6):orata legione fub vexillis babebantur , dum prge- 
y, mia emerita reciperent, aut in agros deducerentur. ,, 

Quidmirumigitur, apud colonos ufus ritusque militares vi- 
guiife, atque eos cum baila &enfe militum more fepultos effe^ 
Neque tamen ex hoc inferas , v^lim , colonorum fepulcra defepul- 
cris militum dignofci non poITe* Ubi enim , ut in Schwetzinga- 
tio tumulo, cunfta certo quodam ordine difpofìta ; ubi corpora alia 
ab aliis rite diilinéla, vel fingulorum cinerea oflaque urnis com« 
prehenfa funt , ibi coloniae cujusdam aut pacificae manfionis fé- 
pultura, etiamfi arma adfuerint, refte ftatuitur«. Militaris vero 
fepultura ea cenferi debet , in qua membra bine inde fparfa , aut 
cinerum acervus , aut corporum congeila moles habetur. 

Quem- 

<0 '^ppùi»' MI. civ. !♦ p. 353. 

(d) Ptutarch. Hbr, u 

(0 Philipp. II. 40. j/grar. xi« ^z. 

(/) r«ntf^. lib,4« capti). .. nSchwetzingen 67 Quemadmodum vero non omnes coloni ejusdem originiS^ 
còndìtionisve erant, fed alii militaris , alii civici juris habeban- 
tur, ita facile intelligitur , cur alii cum armis, alii friie armìsré- 
pelirentur, prout nimirum a milite, vel a cive nomen ducebant. 
Atque hac quidem ratione Vaillantus coloniae Caefare^ Augulte 
nummos interpretatur. In hujus enim coloni» nummis duplex ha- 
betur typus : vel enim colonus boves agere, vel figna railitariaprae 
fé ferre cernitur : unde alteram typum ex plebe traduftos cives, 
alterum veteranos in coloni» fiibfidium miflbs fignificare docet,. 
Pari modo Sigonius Titi nummum explanat, in quo colonum fi- 
mul & boves agere , & vexilìum fuftìnere cum perfpexiflet , cives ex 
urbe, colonos ex veteranis in eam coloniam transmilTos refte ju. 
dicavit^ Ut diverf» igitur originis coloni fuere , ita divèrfos ri- 
tus, diverfaque funera admittebant. 

Simili prorfus modo intelligitur , cur alii umis utebantur, 
alii non utebantur. Novimus enim itfter Romanos gentes feu 
familias fuiffe alias, quae corabuftionem, alias quae humationem 
adoptarant; itaque coloni cremandi, vel humandi ufum admìtte* 
bant , prout ab iis admittebatur, a quibus originem trahebant: 
nifi tamen dicere malueris apud colonos aeque atque apud cf- 
ves prò fuo quemque arbitrio & libitu fepeliendi ritma fibi af- 
furapfifle. 

Sed de bis fatìs. Certum enim vero ommT)usque explora- 
tumeft, Schwetzinganum tumulumcdpnis, non militibus conve. 
nire. Coloniam igitur Romanam in agrum Schwetzinganum , 
aut fi mavis, in agrum Lupoduni deduftam effe inde coliigimus, 
Neque vero haec opinio temere afferta videbitur iis , qui monu- 
menta in hoc agro reperta probe infpexerint. Etenìm & balnea, (g) 
èc coKunbarìum, (A) &hdec ipfa, qu» modo defcripfimus, colono* 
rum fepulcra non nifi coloni» fedem indicant , atque eorum prò- 
fefto fententiam platie evertunt , qui Romani imperii limites cis 
^ ^ lj_ Rhe^ 

ig) jlft. acad. Theod. Palat. T. 11 , pag. 107» 
(A) Ibid. volt XIX ^ p.2i3» 68 DeSefulcrisRom. Rhenum conftituere voluerunt ^ Neque enim Romani , uti jam 
diximus^ aut balneum ^ aut columbarium, aut alia qugevis pacis 
monumenta^, nifi res tuta & fecura iis fuiflet , in hac noflra re- 
gione pofujiTent. Haec enim non in hoitìli campo , fed in locò 
fibi grato &. amico, aut certe in regione fibi fubdita , ut ipfa rei 
natura docet, conftituuntur, 

Re&e animadvertiuit ii, qui veterum monumentorum vefti- 
gia diligentiuslnquirunt, in hoitiumfinibus aras votivas , facella^ 
flgnadeorum, aliavo divis.iacra monumenta reperiri , fepulcra- 
les verotitulos, aut Tepulcrainveniri nulla. Neque in hoc impru- 
denter fé Romani gerebant , cum imperii titulares deos barbaris 
iacrum imprimere horrorem , aut facrilegas edrum manus arcere 
exiftimarent. Defunftorum vero corpora non ita hoftili folo com- 
mittere volebant» ne ludibrio verterentur, aut eorum cineres & of- 
fa violarentur, 

Atque hoc quidem argumento ii utebantur , qui finiftram 
Rheni ripam tanquam imperii limitem conitìtuerunt. Ex hac enim 
parte, ajebant, fepulcrales lapides , urn3e, facrophagt, aliaque 
funerum monumenta inveniuntur , ex altera vero Rheni parte, v^l 
in Nicri traghi nulla habentur ; quia Romànis ad Rhenum usque 
tuta omnia & fecura erant, ultra Rhenun^ hoftibus omnia infe- 
ilabantur. Sed enim cum in hac ipfa dextra Rheni ripa , atque 
in Nicri traftu frequentia nobis Romanorum fepulcra detegantur, 
ilio ipfo argumento, quo adverfus nos utebantur , nobis uti jam 
liceat Sunt in dextra Rheni parte , funt ad Nicri oras monu. 
menta pacifica, &qude non nifi pacis tempore fieri poterant ^ 
ut columbarium ' , ut tumuli fepulcrales , ut balnea. Re- 
de igitur colligitur ad dextram fluminis ripam, & ad Nicri 
oras Romanis fedem , & quidem fedem pacificam aliquando 
fuifle. Atque in hoc quidem traghi agros Decumates pofitos fu- 
ilfe cenfemus, ut alibi demonftravimus (i) linde ea , quse de 
iis pertra^avimus, ex his , & haecex illis novum robur novasque 

vires IN SCHW£TZING£N^ '69 vires acquirant , ita ut in dubìum revocari jam non poflit hanc 
regionem, ut Taciti verbis utar , aBo lìmite promotìsqtfe praefidHs 
in^fmum imperii & pariem provtnàaxejftjfe. 

Quo vero tempore, quave aetate Romani coloni in his oris 
degere coeperint , ex Schwetzinganis fepulcrìs non ita facile de- 
terminare licet. Sunt qui corpora cremandi ufum fecundo fecu* 
lo jam defìilTe arbitrentur ; atque juxta horum quidemopinionem 
non hifì primo fecundo ve feculo illa noilra monumenta tribui pof- 
feqt Sed enim apud Fabrettum corporìs combufti mentio tertio 
feculo occurrit ; atque urnarum ufum exeunte tertio' feculo non 
fuifle-abolitura fepulcra in ipfo Rheni traftu inventa, baciar. 
Schoepflino relata comprobant. Quin imo Godefridus in legem 
codicis^Tlieodofiahi dejepukrìs vìotandis animadvertit , fub finem 
quarti feculi hunc ufum fubftitifle , atque ad Theodofii Magni 
tempora perdurale ; imperante vero Theodofio juniore , ideft, fe- 
culo quinto ineunte , abrogatum effe Macrobius afleverat. Quid- 
quid fit, e re tam dubia certum deducere argumentumnequaquam 
lic^t. Ex alio igituf fonte monumentorum noftrorum «tas bau- 
rienda eft. In columbario , in balneis , atque in ipfis Schwe- 
zinganis fepulcris nummi reperti funt plures , quorum alii ad 
Trajanum, adAntoninum phÙofophum & Lucillam ejus filiam , 
atii ad Commodum , Albinum , SeptimiumSeverunì&Caracallam 
perrinent Ex his nummis duoconjicfere licet, primum imperan- 
te Trajano Romanis in hoc Rheni & Nicri traftu jam fedemfuiffe; 
alterum eorum ditionem ad Caracallam ufque trans Rhenum fub-^ 
ilitiffe ; quae quidem conjeftura hiilorÌ3e & antiquis monumenti^ 
apprime congruit. 

Tacitusenim, qui fub Trajano florebat, ìmperii reverentiam 
ultra Rhenum f ultraque veieres termìnos a poputo Romano prota^m 
nos docet; quod de nulla alia regione aptius , quam de hac nò- 
Ibra, qu'^e Rhenum Inter, Nicrum & Moenum , aut , fi mavis, de 
tota illa , qu3e Inter Rhenum & Iftrura fita eft , intelligi poteft. 
Atque ipfum Hadriani valium in his regionibus imperii limitem 

'I 3 haud "2^0 DeSolicinio 

Kaud dubiis indiciìs raanìfeftat. Spenerus (k) equidem hoc val- 
ium jam fub Antoninis everium, atque ab eo tempore Romanuni 
ìmperium trans Rhenum non amplius exftitifle afferit. At vero 
monumenta fub Caracalla, Heliogabalo & Alexandre Severo in 
bis oris erefta , (/) ipfaque civitas Aquenfis, vulgo Baden, qu» 
ab Antonino Aurelio , alias Caracalla ditto, Aurelise nomea ac- 
cepit , tam claro quam invitto argumento demonftrant, imperii 
Umitem Hadriani vallo eircumfcriptum ad Alexandri Severi, vel, ut 
mavultclar.Schoepflinus, adAurelianiusque tempora illjefumfub- 
ftitifle, neque Romanos ante Germanorum fub nomine Francorum 
conftitutam unionem e provincia transrhcnana expulfos , tum ve. 
ro imperii terminum ad tevam Rheni ripam redufl:um effe, do- 
nec Germani , ubi vìres eorum invaluere, imperium undìque la- 
ceffere coeperunt, & fub ejus tandem ruinis regnum Francorum, 
i|uod etiamnum floret, condiderunt. 

Sotìciniumfeu Sckwetztnga antiquis monumentis 

iltufiraia. 

Jjja inter vetus Lupodunum & Solicinium intercedìt afflnitas, 
Bt uno determinato alterum facile determinarì poflit Neque enim 
Solicinium a Lupoduno , aut Lupodunum a Solicinio longe ab- 
effe poterat, cum unum idemque praelium, unameandemquevi* 
ftoriam Marcellinus Solicinii , Aufonius Lupoduni nomine defi- 
gnarit. Uluftravimus Lupodunum, & Francis Lupodunam feu 
Loboduuam fuiffe eandem , quae Celtis & Romanis Lupodunum, 
oftendimus. Solicinium illuftraturi non ea hic repetemus , quse 
d^ ejus cum Lupoduno affinitate alio jam locadifleruimus. Unum 
ab altero non longe abfuiffe certum eft^ atque in Iioc quidem eoa- 

veniunt 

(I) NotìL Qtrmem. antiq. lib. iv, e; ii , p. 175^ 

(0 Vide jia.atad, Thiod. Paha. T^iii, ^jgSp&Jftf. «t T.i^ p, ^g. O M A N O 71 veniunt omnes. Neque aliatn ob caufam recentiores Sueviae fcri^ 
ptores , qui Lupfenfe cailellum aatiquum Lupodunum effe con- 
tendebant, huic Lupfenfi caflello Solicinium proxime aAinxeruat 
Et nos LupoduQO noftro Solicinium afHngere sequo jure po^uiife* 
mus ; fed ne ex dubio Solìcinii fitu ad fitum Lupoduni dubium 
incertumque argumentum deducere videremur ^ de Solkinio ni« 
hii*(latue]?e maluimus, ejusque fitum ancipitem atque indetermi- 
aatum reliquimus. 

At poflquam eruditorum quorumdam nohisque àrnica- 
rum virorum confilio & ope Lupodunenfemagrum diligentiusper- 
luftravimuSy Solicinium non alio in loco fuifle, quam Ubi hodie 
Schwetzinga efl, prò certo habemus. Pofito enìm Lupoduni fu 
tu, qualem eum indiifertatione noftra de Lupoduno^ntilds gravi* 
busque rationibus ftabilivimus , ea , quae Marcellinus de Solicinio 
refert, de nulla alia , quam Schwetzingenfis villae pofitione in* 
telligi p'oflunt ; neque uUum efl: in agro Lupodunenfi oppidum » 
vicus , aut caftrum, cui omnia tam apte conveniant, tamque 
commode tribui poflint Unde tanquam dilfertationis noflr» da 
Lupoduno (m)appendicem panca hic de Schwetzinga, feu de ve- 
teri Solicinio adjungere decrevimus. 

Tot tamque varia in Schwetzingenfi villa reperta funt Ro* 
manorum monumenta » ut fedem ibi Romanis fuiflé in aperto fit, 
Neque vero eos tranfuITe tantum , aut brevi folum tempore fub*. 
ftitilTe ex eopatet , quod longam fepulcrorum- feriem reliquerint; 
quae funerum feries non uno alterove anno , fed diuturno tempo* 
rìs (patio in tumulum trecentorum & amplius pedum àugeri pò. 
tmt.(n) 

ri36C . (m) ASa aeaéU Thioi. Patta, voi. ni hift. p&g« 185^ 

l^fiy Paacosante dies, cam hsecjttnjamprelo fabjicerentnr » exeti&tefcl- 
licet Aprili Mdcclxxvii detefta fant nova Romanorum fepalcrorani 
veftigiai un» & offa^ ^mbos vafcula f aonoU » ^nfet j •dype! , cof« 

'- i^des 7^ Db S o l I c I k I tìsec luce clarius manifeihnt Romanam ftatìonem , aut vi- 
cum, àut caftellam , oppidutnve hic fuiiTe. Sed quodnam illi 
nomen fuit , quodve nomen iili vindicabimus ? nullum aliud ^ 
quaitaJSolicinii. Tria font enimvero quatuorve locala Palatina- 
^ tu ad Rhenum , quibus Solicinii nomen ab eruditis datum eft. 
ifUii enim cuiji Rhenano Heidelbei^am, aut Biliconem , alii cum 
Lazio Brettam, alii denique cum Bucherio vicum quemdam, qiii 
Sidzbach vocatur , prò Solicinìo acceperunt. At enim fi ad Lu- 
poduni fitum refpicias, & ea , quae Màrcellinus de Solicinio ha« 
bet, riteperpendas , nulli honim convenire facile intelliges. Sulz. 
bach enim prseter remotam quandam cum Sojicinio nominis 
affinitatem nihil piane oifert , quod Aufonio aut: Marcellino fa« 
yeat Bretta vero & Bilico, cum longius a Nicroatque ab agro 
Lupodunenfi recedant , de his Valentiniani viéloria , quse ad Ni- 
crum & prope Lupodunum parta eli, nullo modo intelligi poteft. 
Facilius Marcellini narratio de Heidelberga , utpote quàe ad Ni- 
crum , & duobus tribusve duntaxat millibus a Lupoduno fìta eft, 
intelligi poifet. Sed enim & Heidelberga cum Marcellini defcrip- 
tione non fatis cohseret , & quisquis locorum fitum cum Marcel- 
lini verbis diligenter conferet , Solicinium quidem Heidelberga 
non procul diftare , fed Heidelbergam ipfam non efle perfpiciet. Eft pides , peltae , aliaqae & funerea & militaria inftramenta admixta 
erant. Unicas adfuit nummus qx aere , qui Faufiinae junioris eifi- 
gi^em «xhibebat. Haec in loco a prioribus fepulcris fatis remoto , in 
ea fcillcet Schwetziogae parte , ubi hortus botantcns inftitukur » in- 
venta fant Aderant etiam duocorpora , feu potius corporum nuda 
compages. AUerutn abfciiro capite : urna capitis locUm tenebat 9 ip- 
fum vero caput aliquot paiTus a porpore^ jacebat. Alterum dextra 
enCem, liniftra peltam ferebat. Frena> inter quae lapata , aliaque 
Irajnstnodi , quas in tumulo faperins defcripto deprebenfa non (uùt, 
leqoites bic jacuiife oftendunt. Hoc ipfo in loco curo aflidue fòdiatur 

. plura forfan obrervatudìgnadetegentur, quae foo tetnporeerodltoram 

namini fabjici poteruntt Romano 73 Eft autem Heidelbeigam Inter & Lupodunum locus , cui Se 
verba Marcellini, & Lupoduni affinitas , & fitus locorumque ra- 
tio omniao favent; atque hoc eft caftellum Schwetziaganum. Si 
enim e fpecula hujus caftelli pr%lucente Marcellino regionem cìu 
cumjacentem perluftres, omnia a Marcellino defcripta tam ciare 
& tam manifefte fefe prodmit, ut ipfamaciem infpicere^ omnem- 
que exercitus motum ridere exiftimes. 

VeneratimperatorTrevirìscraentamftragem» quam Aleman* 
ni duce Randone Moguntiacis , cum folenni ritu Chriftianoram mo- 
re fefta celebrarent 9 intulerant ; venerata inquam, hanc nefaa* 
dam qladem ulturus, atque ab Alemannis ultrices pcsnas fumptu^ 
ras. (m ) Alemannis inter Moenum & Nicrum prsecipua fedes erat. 
Trajefto igitur flumine a MoBno ad Nicrum pergebat , & cum ad 
locum veniflet, cui Solicinio nomen ^ velut obice quadam inter- 
pofita ftetit Hic omnia foUicite confideranda, & fingula, ut ita 
dicam , verba cum loci fìtusque ratione componenda funt Ste-. 
titValentinianus in loco , cui Solicinio nomen: hic locus obicem^ 
vicinos fcilicet montes opponebat. Stetit Valentinianus in hoc 
loco , quia barbaros longe confpeftos efT? a praemiifis ^exploratori- 
bus audierat. ,, Barbari enim nullam ad tuendam falutem viam 
,, fupereiTecernentes, nifi fé celeri defendifientoccurfu, locorum 
y^ gnaritate confifi , unum fpirantibus animis montem occupavere 
yf praecelfum , per confragofos colies undique praeruptum & in- 
y, vium y abfque fe{)tentrionali latere , unde facilem devexitatem. 
,, habet & moUem. yy En montes , qui Heidelbergam undique 
praecingunt, & a dextra Nicri ripa late difTunduntur. ^ Ab aliqua 
itaque horum montium diftantia Valeptinianus fteterat ; neque 
profeélo ad radicem montium ftetit : imprudentis enim atque in-- 
cauti ducis fuiifet ad hoftium ora fefe projicere. Atque h^c eft 
ratio y cur cum Rhenano Heidelbergam prò Solicinio accipere 
non poflìm. In quonam igitur loco Valentinianum ftetiife di- 
Fol.lFHìft. K cemus? 

(m) Amm. Marceli, lib. xxvii. cap. x. 74 D E S o t I e I N I cemus ?^ In loco, qui & Nicro & Lupoduno vicìnus , qui con- 
fragofos coUes, montem prseceifum , uadique praruptum & in. 
vium, declivitatem a parte feptentrionali facilem & moUem, qui^ 
que omnia ea , quae a Marcellino referuntur , nobis profpicienti-^ 
bus objiciat Quis primo intuitu Schwetzingae fitum non agnos-^ 
cit ? tota hsec loci defcriptio neque Beliconi, neque Brettae , ne^ 
que Sulzbachio , neque adeo Heidelbergse convenit ; Schwetzin^ 
gae verojta convenit , ut melius convenire nequeat. 

Sequamur enim vero Marcellinum , feu potius Valentinia-i^ 
num barbaros jamjam aggredientem. Ar6h>am montium partem, 
quae clivum facilem & moUem Solicinio, ideft,Schwetzing%ob-<. 
jicit , a fuis occupari jubet. Ipfe vero remota multitudine ftipa- 
torum , & nullo principum in cònfilium adhibito, cum paucis, quo-, 
rum induflxiam norat & fidem, ad montium explorandas radices 
avolat, praedicans , ut eratfui wrogans aefiimator , inveniri pojfe 
atiam viam duuniem ad arduos cltvos , praeter eam , quam infpexere 
procur fatar es. Nulla tamen alia via erat , neque eft , quae a So- 
licinio, aut fi niayis , a Schwetzinga ad arduos Heidelbergse 
clivos ducat Per ignota itaque & paluftres uligines tendens eam 
montium partem , quae ms^is ad orientem pofìta eft , attingere 
conatur. Paluftres hae uligines omnem eam regionem occupabant, 
quse a Bruchhaufen ad Bruchfaliam usque protrahitur. linde 
haec ipfa nomina Bruchfal & Bruchhaufen originem trahunt Bruch 
enim Germanis idem ac paludes vel uligines Latinis fonat 

Scd redeamus ad Valentinianum. Dum per haec devia &. 
uliginofa loca ad radices montium tendit, latentes barbari ex in- 
fidiis profilìunt, acbarbarorum manu imperator oppetiilTet , nifi- 
concitato repente equo per labilem limum, qualem inter Heidel- 
bergam & Schwetzingam fuifle etiam nunc perfpicitur , & a quo 
vicus Leimen nomen ducit, celeri fuga legionum fé gremiis im* 
merfiflet Verum periculo adeo proximus fuerat , ut cubicularius, 
qui galeam ejus auro lapillisquediftinftamferebat, cum ipfo teg- 
mine penitus interierit, neque poftea vivus aut interfeftus repe-. 

riri.. Romano 75 riri potuerìt. Imperator tanto periculo elapfus non jam per igno« 
ta & paluftres uligines , fed per eam , quam fpeculatores indica- 
rant viam ,. ad arduum & undique pr^eruptum montem , quem 
barbari occupant , pro^reditur. Hic inons olim Jethae Collis , nane 
vero mons caprinus vulgo dicitur, Palatinae llìrpis antiqua fedesi 
cui adjacet civitas Heidelbergenfis, & cuieleftorale infidebat ca- 
ftellum, quod bellorum furore, temporumque injuria penitus di- 
rutum efl. A feptentrionali hujusmontis latere, utMarcellinus 
animadvertit , aditus patebat facìlis & moUis. Per hunc igitujr 
aditum imperator cum exerci(p fuo montem confcendit , fed ad 
celliora evadere cum conaretur , òbluftantìbus Alemannis nonnifi 
magno virìum nifu per hirta dumis & faxis afpera loca in editas 
fublimitates ÌTieprit. Ineditas, inquit Marcellinus, fublimitates ; 
heque enim ullus ed montium , qui in hac Nìcri parte tam fub- 
limis aflurgat , atque inter omnes , ut mons caprinus , emineat» 
In hujus igitur montis jugo acerrimus partium confli^us exoritur, 
& dubia pneliorum forte aliquandiu dimicatur^ donec Romani^ 
iniquiore quamvis loco pugnarent , hoftes terga dare coegerint. 
Quid plura ? Barbari Romanorum ardore fraéli , metuque turba- 
ti lyl varum fé latebris abfcoildunt , ubi tuti ac fecuri delitefcant, 
& unde ipfa fylva ab Aleniannis Alemannicae fylv3e nomen^ quod 
modo habet, accepifle videtur. (a) 

Hanc Valentiniani viftoriam Aufonius cecinit , & trium- 
phum , quem Auguftae Trevirorum redux una cum Gratiano c«- 
fare & filio fuo egit^ bis verfibus defcrìpfit : 

K 2 Mgu^ (o) Lnmeofaillafylvai quae Hercinia yel MartUna dicltur» Alemannicae 
fylvae nofnen in ea parte accipit , ubi a Palatinatii ad Wtirtenbergicam 
ditìonem vergiti ut ili Kienwaeh » Maulbron, ^SternfelsMìsqìxe^rchU 
latrapiae Brettenfis locis , in qnibus ^HtmùnniwAb, Alemannica fyl- 
ya habetar, five ab Alemannorum in fogam redaólorum tranlitOi fi* 
ve ab iis in hac fylva commorantibas nomen acceperit. 7* DeSolicinio At^ujlae veniens qiwd tnanibus urbis 
SpeStavH junBos natìque patrisque trìutnphos : 
Hojlibus exaStis Nicrum fuper & Li§podiifmm^ 
Etfontem LatUs ignotum annalibm Iftri. 

Viftoriam Valentiniani & triumphum Aufonius non a Soli- 
citiio, ut Marcellinus, fed a Nicro & Lupoduno hujus regionis 
principe loco denoininavit. iHinc Solicinii cum Lupoduno affini^ 
tas ex Aufonio re^le colligitur. Sedverus Solicinii fitus, iocique 
ratio ex Marcellino defumi debeL Utrumque Schwetzingae , & 
quidem foli Schwetzingae tam apt?, tamque commode convenite 
ut optimo jure, ni fallor, Solicinii nomen illi vindicemus. 

Rediit anno fequenti Valentinianus , ut eruitur ex lege , quam 
in Alta ripa , quse Lupoduno & Solicinio proxime adjacet , eo- 
dem anno tulit. Rediit in hanc ipfam Nicri & Rheniregionem, 
atque ut ab ea infeflos Alemannorum incurfus arceret , caftella 
& turres exftruxit, ut Marcellinus ad annum ccclxix , qui pri- 
mus fuit poft viéloriam adLupgdunum &Soiiciiiiumpartam,nos 
aperte docet. (f) „Denique cum reputaretmunimentum celfum 
yy & tutum , quod ipfe a primis fundarat aufpiciLs, pr^terlabente 
^y Nicro nomine fluvip , pauUatim fubverti polTe undarum pulfu 
„ immani, meatumipfum aliorfum vertere cogitavit: & quaefitìs 
j, artificibus peritis aquari» rei , copiofaque militis manuarduura 
,, eft opus adgreffus. Per multos enim dies compaginatae form» 
„ e roboribus , conjeóteque ia alveum , fixis refixisque aliquo- 
,, tiens prope ingentibus itìlis , flu6libus ereftis confundebantur, 
„ avulfaeque vi gurgitis interrumpebantur. Vicit tamen impera- 
„ toris vehementior cufa, & morigeri militis labor, mentotenus 
dum operaretur faepe demerfi : ^andemque non fine quorumdam 
difcrimine caftra praefidiaria inquietudine urgentisamnisexem- 
pta , nunc valida funt. Ac talibus tetus exultansque , prò ani- 
mi 99 fi V (p) jimm. Marceli. Lib. xxvui^ cap« ii. 79 ROMANO' 77 mi & temporis tutela conducens reipublicae ftudium, ut officio 
principis congruebat : ratusqueaptiffimum ad id, quod delibo* 
rabatimpiendum, trans Rhenum in monte Piri, qui barbari- 
cus locus eft 9 munimentum exilruere difpofuit „ Hic ex 
Marcellino adduftus locus ea y quae de Vaientiniani vigoria & 
de fitu Solicini! diiTeruimus , mirum in modum confirmat Polt- 
quam enim praeterlapfo anno imp^rator , hoftibus exaftis Nicrum 
fuper & LupoduHum , Alemannos ad Solicinium profligaverat ^ 
foUicite redit , atque hanc regionem duplici munimento adver- 
fus barbarorum infultus tuetur. Ac primum quidem munimen^ 
tum ad Rheni & Nicri confluentem conftituit ; aut potius jam 
conllitutum contra urgentis amnis impulfum munit : alterum in 
monte Piri conftituere conatur. Neque eft y quod h^c nimium 
dubia & ambigua efle dicas. Certum eft enim , primo poft rela- 
tam a Valéntiniano viftoriam anno afta hgec elle , atque hoc 
ipfo in loco, de quo agimus , afta efle geque certum eft. Valen- 
tinianus enim magno animo concipiens& utilia, ut Marcellinus 
parrat , non folum Rhenum a Rh^etiis ufque adOceanum magnis 
communire molibus eft aggreflus, turresque excelfas & caftella» 
qua Galliarumporrìgiturlongitudo, conftruxil; veram etiam trans 
flumen caftra prsefidiaria pofuit , ac barbarorum fines perftrinxit 
Denique ad locum venit, in qtìo ipfe a primis fundarat aufpiciis 
munimentum celfum & tutum, fed quodpraeterlabente Nicro flu- 
vio paulatim fubvertebatur. En munimentum trans flumen, 
feu in dextra Rheni ripa conftitutum , praeterlabente Nicro flu- 
mine. Quis confluentem Rheni & Nicri, quis Manohemiifitum 
hìc non agnofcit ? Sed cum reputarei mtmmentmn paulatim fub-^ 
verti pojfe u/Hdarum pulfu immani ^ meaium ipjum àliorfam vertere co* 
gitavit, atque improbo militum labore fluminis meatum immuta- 
vit. Hoc ipfum de nullo alio traftu, quam de eo^, quo Nicer a 
Lupoduno ad Rheni confluentem properat , intelligi poteft. Hìc 
enim Nicri alveus immutatus , neque ullo alio in loco a primo 
meatu deflexit ^Hic immani undarnm pulfu agros & yillas , fse- 

K 3 P« ^ 7S .DeSocicxmio pefubJtait, acpriftinam fibivìam aperire ^ veteremque confequi 
alveum , qui apud Nicri infulam , vulgo Nekerau , videre eft» 
magna vi niti^n 

Imperator l^tus & exultans , quod opus tantae molis perfe- 
cifTet/ raUésque optiffimHmad id, quod detiberabatimpiendum ^ trans 
Rhenum m monte Piri , qm barbar km locns efi , munimentumexfirm^ 
redifponH. Deliberabat nimirum Valentinianus , qua ratione 
Lupoduni & Solicinii agros , feu regionem , ex qua Alemannos 
pulferat , contxa eorum incurfus defenderet, atque ut iis omnem 
aditum praecluderet, in barbarorum fìnibus munimentum exflrue^ 
re decrevit. In dextra Nicri ripa exfurgit alta rupes , quae in 
òninem circumjacentem regionem dominatur , Francis olim M^ 
rinsbergy nobis vero hodie Heitigenberg , feu mons fan£hisdi£hi, 
quam ex altera Nicri parte mons caprinus , in quo Alemanni a 
Romanis deviali fuerant. , erefta fronte refpicit Ex hoc edito 
monte 9 cui Velferus in thefauro fuo Piri nomen primus dedit , aut 
potius a Marcellino jam datum primus reftituit , imperator fubje- 
ftam planidem cum undequaque circumfpicere, & Alemmanorum 
impetus facile repellere fé poiTe intelligeret , munimentum in eo 
exftruere flatuit ,. irique ceteritas effeSlum negoiii faceret tutum, Ara* 
iorem monuìt ducem , ut dum undique altum éjfet fiientium^ id arripere 
€onarétur. Hoc opus tamen tam clanculum perfici non potuit, 
quin Alemanni aliquid fufpicarentur. Venerunt igitur & impera- 
torem fupplices rogarunt , ne catcatis paHis rem adoriretur indignami 
& contra datam fidem in Alemannorum folo prsefidia poneret» 
Verum cum Alemmannì neque audirentur , neque illis fpes ulla 
imperatorem a propofitofuo dimo vendi affulgeret, vìm vi repelle- 
re aggrediuntur, & e propinquis coUibus in Romanosirruunt^uec 
opinantes & feminudos opprimunt , ut vix unus fuperfuerìt> qui 
ad imperatorem reverfus cruenta fafta nuntiaret. 

An poli hanc ftragem Valentinianus confilium fuum in mon- 
te Piri caftellum aedifìcandi immutarit , aut piane depofuerìt^ an 
vero alio tempore magis opportuno perfìciendum diftulerit , ac 

poftea Romano 79 

poftea felicioré fucceffu cónfecerit, hoc equidem neque a Mar-' 
Cellino , neque ab alio coaevo fcriptore nobisproditum eft. Àtex 
monumenti's in ipfó hoc Piri monte deteélis, & ab Apiano, (qj 
Heroldo, (r) Frehero, (s) Gruferò, (t) Begero , (u) atqueOt^ 
fona Culmanno (x) relatis certuni eft Romana prsefidia ibi exftitif- 
fe. Etenim& infcriptiones & arae votivse , facraeqùe^des, (y^' 
& camerae fubterrane^ , (z) & numifmata vani generis diverfae- 
que foraiae in vicinis viueis & agris reperta , aliaque Romanorum 
monumentorum veftigia omne dubium toUunt, & ftationem Ro^ 
manorum militum hoc in monte fuilfe demonffarant. 

Sed enim cum arae votivae Jovi , Vulcano , Fortunae , aut 
Mercurio facrae, quales in monte Piri deteélaefunt, Valentiniàno 
utpote Chriftiano imperatori adfcribi nullatenus poflunt, hinc eas 
ante Conftantini & Valentiniani tempora jam fubftitifTe refte judi- 
catur. Unus e fociis noftris aram Jovis fub M, Aurelio ereftam 
effe erudìtis , gravibusque argumentis comprobavit ; (a) atque 
huic quidem fententiae e(^lubentius affentimur , quod Tacitus fuo 
jam tempore ditionem Romanam ultra Rhenum , ultraque veteres 
terminos prolatam effe nos doceat. {b) Abeo vero tempore, quo 

Roma. 

(5) In/cripti Gerntan. fol. 464. 

(r) De fiat» legion. in vet. Germ. cap. xii. 

(js) Orig. Palai, part. i , pag. 26 Se feq. 

(0 Corp. infcript. pag. 15 & 52* 

(1*) Thefaur. Palai, pag. 45. 

(at) Spicilegi monumentorum Romano '^ Patatinorum cis Rhenum 4. 

(y) Vide sedem Vifacio facram in aS. jicad. Palai. Tom. i , pag. 209 & 203. 

(ar) Eft locas quidem excavatus in monte Pirli vulgo Heiienloch, id eft, 
gentiliom fovea diftus* 

(a) AS. acad. Palai. vol.x , pag« 199» 

(b) De moribus German. xxix & xxx* So De Solicinio Romano Romani imperii fui limitem ad Nicnimusqueprotulerant, perpe-» 
tua in hi? oris bella fuere, & jam Germani , jam Romani regio. 
iies ad Nicrum fitas alternis vicibus occuparunt, prout felici aut 
infelici fucceflu arma movebant. Unde Valentdnìanus , ubi Ale- 
mannos Nicrtim fuper &Luppdunum expulerat, non tam primus 
montem Pirioccupafle^quam utmontem jam diuRomanìs facrum 
tuto firmoque caftello munìret , tentafle dicendus efi Paulo fu- 
fiushsec explanavimus, tum quia antebac de mónte Piri nihil vel 
panca admodum diéla funt , tum quia noilram de veteri Solicinio 
fèu Schwetzinga opinionem ftabiliunt ac confirmant 

Atenim^inquies, quaeafTmitas Inter Solicinium & Schuretzingam, 
aut qu2e Inter nomina tam diverfa fimilitudinis ratio ? Sunt videJicet 
multa vetera oppida^caflella^municìpia, aliaveantiquismonumen- 
tis infignita loca, quae rerum temporumque viciflitudinibus no- 
men fuum ita immutarunt , ut de prima illorum denominatione 
nihil piane fupereife videatur. ita vicu6 Julius » Germersheim y 
Noviomagus Nemetum, Speir, Borbetomagus, Worms, Argen- 
toratum, Strasburgo priftinam fuam fòrmam prorfus exuerunto& 
nomina omnino diverfa exhibent Diverfis tamen bis nominibus 
eadem loca fignificari ex ìpfo eorum fìtu , & ex defcriptione 
ab antiqui^ fcriptoribus nobis relida certo defumitur. Pari mo- 
do Marcellini narratio Solicinii fitum determlnat , atque ita 
dare indicata ut nulli alteri^ quam Schwetzingano caftello con^ 
f enire poffit. OBSER- )( o X il OBSERVATIONS 

fur urne colonne de granit'connu? dans te Patafìnni 
fons te noin de colonne des géans 

par Mr. PAbbé 
Haffblin. ìES peuples toùjotirs avides du menreilleux ie plaifent à donoei 
ime orìgine fabuleufe aux monumens » qui font d'une antiquité 
reculée, & dont i'ouvri^e offre quelque objet capable de frappeir 
leur imaginatìon , ou d'impofer à leur crédulité. Ce penchant 
pour le merveilleux fait attribuer aux Géans les monumens, qui 
paròiflent d'une grandeur prodigieufe & déméfurée. Ceft là fans 
doute la raifon, qui a fait nommer la colonne , dont nous par-^ 
loos, la colonne des Géans , comme fi un ouvrage decette gran^ 
deur n'avóit pu étre fait par des hommes ordinaires. 

Ce n'eft pas cependant fous ce point de vui! , que nous al- 
lons examiner la colonne des Géans. Une opinion populaire , qui 
n'a d'autre fondement qu'un préjugé groifier & rìdicule , tombe 
d'elle méme, & n'a pas befoin d'étre refutée. Mais cette colon- 
ne nous offre un monument antique, monument curieux & inté- 
leflant par lamatiére, dont ileft forme, par le tems au quel il a 
été conftruit, & par le lieu méme, où il a été trouvé. Ce font 
ces circonilances , & non point lenom, qu'on lui a donne, qui 
attirent les regards des connoiifeurs fur la prétenduS cdonne des 
Géans, &-qui la rendent digne de nos obferyatìons, & de nos 
recherches, 

V0I.IVHÌII. , L La 81 D £ C o*L ir M N A La colonne dont il s'agit, eft de granita & fetrouve auhant 
d'iine montagne appellée Felsberg , dans la comté d'Erbach. Elle 
a trente deux pieds de long fur quatre & demi de diamètre 
par le bas , & trois & demi .par le baut. Les gens du pa'is pré- 
tendent, qu*elle avoit onze pieds de plus, & que lemorcèau qui 
en a été détaché , eft le méme qui fé trouve au bas de la mon- 
tagne dans un village nommé Bedekirchen. La colonne entiére doit 
avoir été felon ce calcul de quarante trois pieds : mais en ne 
lui donnant que trente deux pieds , qui eft la mefiire , qu'elle à 
aujourd'hui ; c'eft tòujours la plus grande colonne de granit, qui 
foit connug liors de l'Italie. A quelque dlftance de la colonne fé 
trouve le focle, fur le quel elledevoit étre pofée. Ceftunemafle 
quarrée, qui a quatorze pieds de contour. Son nom répond Y 
telui de la colonne : on TappeUe dans le pais l'autel desGéans. 

Si la colonne, queaoui; nous propofons d'examiner, faifoit 
t>artie de quelque ancien maufolée , ou de quelque vieux tempie, 
il feroit peut- étre aifé d'en découvrir l'origine. Mais celle d'une 
Colonne ifolée , qui fé trouve au haut d'un rocher presque inac 
óeffible fans infcription, & fans aucune trace, d'ou Ton puiiTe ti« 
rer quelque lumière ou quelque éclairciflèment , ne peùt étre que 
trés difficile à développer. Eft - ce un monument Romain , ou 
bien un monument Gothique ? A quelle occafion a - 1 • il eté con- 
ifaruit ? quelle en étoit la deftination ? a*t- il été forme fur la 
place , où il eft , ou bien a- 1- il été tire d'ailleurs ? comment uit 
òuvrage d'une fi enorme pefanteur a- 1- il été porte fur une mon- 
tagne rude , & d'un accès très pénible ? depuis quand y eft. il, 
& à quel uiage y fut-il place ? Je n'entreprens pas de refoudre 
«outes ces queflions , dont la diféuflion feroit ^alement épineufe 
& ingrate ; je me contenterai de faire quelquesobfervations, qui 
5r font analogues , & qui naiifent du fujet mème , quej'ai à 
ttaiter. 

La première obfervation a pour objet la matiére de la colonne. 
C'eft un granit à grains gris mélés de verds Ócdeblancs. Lm 

unf GlGANtEA 83 utas Tavoient d'abord pris pour une efpéce de bafalte; (e) lesau-. 
tres pour une de ces pierres fonduiis , qu'on prétendoit cì-devant 
pofleder en Italie , en France , & en Angleterre. (d) Mais il 
fuffit d'avoir une légéré notìon des pierres pour y reconnoitre un 
véritable granit telqueceux, dont font compofées les colonnes, 
cu les obélìsque d'Alexandrie, de Memphis, & de Rome. 

Cétoit jusqu'ici un préjugé généralement adopté deregardet 

eomme produ6lion étrangére tout ouvrage de granit , de bafalte» 

de jafpe , ou d'albàtre » qu'on pouvoit découvrir en ces pai's ci^ 

Notre colonne détruit ce préjugé ; toutlerocher, où elle fé trou. 

ve, eft de la mème pierre que la colonne , circonilance qui mèriti 

te une attention tonte particuUére. On remarque méme, que la 

colonne n'eftpas finie, & le focle, qui eft taillé dans laméme 

roche , n'eft pas achevé non plus. Quelques petites colonnesde 

granit commèncéés ou achevées, qu'on a trouvées fur la méme 

place, & plufieurs gros blocs de granit détachés duRocher, entr^ 

autres une pièce de quarante quatre à quarante fix pieds , qui eft 

déja dégroffie , mais qui li'a pas encore la forme , qu'on devoit 

lui donner , prouvent inconteftablement , que c'eft une carrière ^ 

d'ou Ton tiroit des ouvrages de granit. Les premiers voìageurs^. 

qui trouvérent des colonnes de granit dans les carriéres d'Egypte,. 

en parlérent avec beaucoup d'éloge & d'admiration. C'étoit aux 

yeux des phyftciens & des naturaliftes un phénoméne extraordi- 

naire, qui fìxa toute leur attention. Mais on ne s'étoit guéres 

figure, qu^on dùt jamais faire quelque découverte femblable en 

Allemagne. 

Un pais a fouvent desrichefles qu'pn ignote, & ce n'eftpatf 
un léger avantage que de découvrir les tréfors, qu'une terre favorii 

La fée (f) Voiez le joamal d'Hannovre de raiinéei7tf4« (JlMnovirifchis MagaJ 
zm) p2^. 649. (tf) Winkiimam chroniqae ^e^la U^ p^» 3a« 84 DbColumna fée de la nature femble quelques fois dérober aux yeux de fes ha- 
bitaas. Il n'y; a pas cinquaate ans, que nos artiftès ne connoifToient 
"^aS) ou connoiiToìent bien peu les belìes agates , que le Palatinat prò- 
duit. U n'y a pas vingt ou trente ans » que les mines de mercure, 
qui fé trouvent ii frequemment dans oos tnoatagnes,étoientpres. 
que inconnués : dumoins ne fé doutoit-on pas, qu'elles devoienìt 
formerunjour, commeellesforment aujourd'hui, une bonne bran- 
che de commerce pour le Palatiaat. Il n'y a pas dix ans, qu'oa 
ne foup^onnoit pas, qu'on dùt, ou qu'on pùt trouverfur nos col. 
Hnes & dans. nos vallées les mémes fìmples&les m^mesplantes 
què les botanìftes ne croVoient appartenir qu'à TAmerique & aux 
Indes^ Un de nos confréres (e) a d^ontré, que nouspoffédions 
le chrifocome de Tartarie , le thimeléè des Pyrenées \ le glaieul 
de Sibèrie, le millet de Virginio, la panife de TAmerique, &une 
infinite d'autres plantes foit de Sicile, Toitd^Afrique, foitdesln- 
des orientales ou occidentales. La colle^lion compiette de toutes 
les plantes du Palatinat, qu'il fepropofe depubUer, fera connoìtre 
toutes les ridieffes, que nous poÌTédons en ce genre. 

Les Suédois & les Francois furent ies premiers, qui s'appli- 
querent àconnottre les terres , les mines, les ìToffiles , les petrifi- 
cations , les plantes^ les arbuftes, & tous les fimples deleurpais» 
Linneo, Swendenborg, Wallerius, Tourncfort , Juffieu & Buf. 
fon frai'erent la route , que les autres phyfidens ou botanifies fe 
font gioire de fliivre. 

Les produétìons natureHes de TAllemagne, & enparticulier 
celles du Palatinat fembloient plus negligéesque toutes les autres^ 
La lythologie ou la connoK&ace des pierres y étoit inconnuS : le 
granit', le bafalte , le jafpe, falbàtre , .& la plùpact des mar. 
bres étoient regardés comme étrangers à nos pals. Si le ha* 
zard faifoit decouvrir quelques monumens ou ounages anciens 
formés de ces pierres , on les regardoit comme de pretieux rel^es 

de G I G A K T/E.A . '85 de lamagnilìcence Romaine; on ies recueilloit avecrefpeft^&rqn 
fuppofoit toùjours que ces vainqueurs de l'univers Ies avoieat ti- 
fées de TEgypte, ou de queìqu' autre partie de TAfrique, ou de 
TÀfie. C'eft dans cette fuppofition , qu'on envo'ia ìci , il y à ciaq 
à fix ans txois colonaes de granit , qui avoient été déterrées dans 
Ics eavirons de Treves, &doat on fit préfent à S. A. S. ELP.com- 
me d'une pierre bconnuS dans le Palatìnat. La colonne de Fels* 
berg me fit naitre l'idée de Ies 'comparer enfemble. Je vous invite 
à fairelaméme comparaifon. Vous trouverezexaftement lamé* 
me qualità de pierre. Cefi le méme grain , le méme dégré de du^ 
rete, lesmémestaches grifes, verdes, &blanchàtres ; enunmot 
le méme granit. Ce n'étoit donc pàs d'Italie & bien moins d'E? 
I^te, comme Ton fuppofoit , que Ies Romains avoient fait ve* 
air ces colonnes à Treves. C'eft de ces pai's-ci, qu'ils Ies slvqL 
ent tirées« La conclufion en eft bien naturelle , & il feroit aufl) 
ridicuie qu'étrange de vouloir chercher la carrière de ce granit dans 
on pai's éloigné , tandisque nous Tavons auprès de nous. 

Flatté de cette première décou verte je continuai mes recher- 
ches ; elles ne furent pas infruftueufes. J'éxaminai un monument 
Romain de granit , que vousavez fousles yeux, & qui fetrouve 
dans la coUeétìon d'antiquitès à Mannheim. C'efl: un piédeftal» 
fur le quel doit avoir été placée la flatus de quelque divinile. Un 
de nos confréres a prouvè (/) avec autant de fagacité que d'éru- 
dition, que le nomqu'on y volt efTacé au milieu d'une infcription; 
dont toutes Ies autres parties font bien confervées , ne pouvoit 
étre que colui de TempereurCoinmode, dont le fénat fit briferles 
fiatu6s , & dont.il voulut abolir l'odieufe mémoire en l'efFa^ant» 
s'il étoit poffiUe, de tous Ies monumens, qu'on avoit èrigés à ce 
monftre de cruauté & de barbarie. Je comparai ce monument 
avec Ies colonnes de .Treves .& de Felsberg ; & je reconnus fans 
peine^ que le granit , dont il étoit compose > étoit également un 

L 3 granit 

C/) V<^ Ies mémoirea de rAcadémiePahtioe voLui pag. xi5t S6 D E C O L ir M N A granit de ce pais - ci. Les colonnes dont Freher fait mentioa- 
dans fes orìgines Paladnes, ces mémes colonnes qui furentautre 
fois transpoitées du chateau imperiai de Nideringelheim au cha- 
teau éleftoral de Heidelberg , & qui après avoir été romement 
de quelque joli tempie ou de quelque beau falon antique font au^ 
jourd'hui reléguées dans le veftibule d'un portier, où elles for- 
ment Tenceinte d'une yieille citerne; ces colonnes , dis- je , qui 
méritoient une meilleure place, & quidépoferont, tantqu'ellesdé* 
meurerontlà, contre Tignorance de ceux qui n'en firentpasua 
meilleur ufage, font du méme granit, ou d'un granit tout à fait 
femblable. 

Toutes ces pireuves réunies font bien capables de détruire le 
préjugé, qui avoit prevalu pendant tant de fiécles, que le granit 
nous venoit des paì's éloignés , & qu'il n'y en avoit pointdans ces 
pais-ci, ou que celui de nos contrées n'étoit en ailcune manière 
propre aux ouvrages de fculpture & d'architedure. Si les Ro- 
mains , qui avoient le taft fin & le gòut delicat , n'ont pas dédaigné 
' d^emploier notre granit à leursmonumenspublics, n'aurions nous 
pas bien tort de ne pas nous en fervirnous mémes. 

Il paroìt certain par le monument de Commode que dés fon 
tems , c'eft à dire, dès le fecond fiécle on avoit mis enufage le 
granit du Palatinat. L'induftrle des Romains & leùr goùt pour 
les béaux arts les engageoient à tirer parti des próduftions natu. 
relles de tous les paiis ,^ qui étoient foumis à leur empire. Etqné 
iait-on, s'ils n'ont pas enrichi T Italie de nos productions, & fi 
telle ou telle efpéce de marbré, d'albàtre , dejafpe, ou de granit, 
dònt ritalie fé fait gioire , & dont fes temples ou les palais font 
décorés, n'ont pas été tirés de nos contrées, de méme qu'on en 
tire aujourdhui les onix , les agatonix , les camolines , les amé^ 
tiftes^ & autres pierres femblables , dont fé font presque toutes 
les pierres gravées& les camées qui foftent de la main des arti Aes 
de Rome & de Florence. 

L'idée^ G X à 4 M T E A «7 L'hlée que j'ofe hazarder , & q[ui a tout l'air d'un paradoxe^ 
fera peut - étre un jour une vérité recoonué ; que diroient la plù- 
part des écrangers, fì lon leur alTuroit , que les plusjolis camées 
qu'ils achetent en Italie, fontfaits des oaix decespa&'-cì? Riea 
n'eft cependaot plus cettaln , & l'experience que aous eu avous^ 
les pierres que nous y avons envoiees nous mémes^ & celles que 
les artìfies de Florence & de Rome en tirent tous les joufs , ea 
font des preuves auffi convainquantes qu'iaconteftables. ^ 

Un domeftìqueAliemand d'origine, qui étoit attaché au feu 
Cardinal Lante^ avoit remarqué, combien on ^aifoit decas àRo- 
me de certaines efpéces de pierres, qu'ilferappelloit d'avoir vuSs 
dais fon paj» ; que fait- il ? il fiùt venir de ces pierres de fon pais^ 
c'eft à dire, des environs d'Obernflein , où les agates&: lesonijjc 
font en grande quantité. U en forme une efpéce de commerce; 
les pierres lui valent bien de Targent, & ce commerce fait iafor- 
tune« 

Un artifte célèbre attaché au fervice de S. A. S« E. apporta 
de Rome quelques piécesd'albàtre, qu'il avoit détachées d'un ma» 
nument, quifuttrouvé, lorsqu'iltravailloitàRome, danslesfon^ 
demens d'un palais , que le Cardinal Valenti faifoit batir prés de la 
porta pia. Quelle fut la furprife de cet artifte , lorsqu'un beau 
matin on vint lui préfenter du méme albàtre tire des carriéres de 
Bos environs ; je dis du méme albàtre , quii avoit cni jusques là 
orientai , oomme tous les Romains le croient. Ceux - ci poffédeat 
biea des pierres , dontles carriéres fé font perduSs, & qu'ils ne 
connoiifent plus que par les morceaux qu'ils en trouvènt dans les 
monumens anciens. Us ont toùjours fuppofé jusqu'ici , & ils fup- 
pofent encore , que toutes les carriéres des pierres qu'ils poffé- 
dent , étoient en Orient ou en Afrique. Mais qu'on compare ce 
prétendu albàtre orientai avec celui que nous poiTédons; quel'on 
mette l'un à coté de l'autre ; vous les confondrez ; vous ne les 
pourrez diftinguer Tun de l'autre : ce for^t deux morceaux d'une 
Osième pierre. Onieroit en droit de mettre au bas ce que le méme 
• artifte ss .DsCoLUMNA artifte vouloit mettre au bas d'une belle table : Alhdire orteniat 
iu PataUnat Les colonnes du taberaacle de Téglife de la cour 
lìous en donnent une preuve ègalement frappante. L^ connoif* 
feùr les plus délicats les prennent pour de Talbàtre orientai de la 
plus belle qualité , tei qu'il eft difficile d'en trouver en Italie me- 
me. Ces colonnes ont cependant été tirées des carriéres de Wttr. 
temberg^ & la frife du tabemacle , qui eft d'une beauté égale à 
celle des colonnes , eft formée d'un albàtre du Palatinat En faut - 
il davantage pour démontrer^ qu'ily a des pierres^dont on igno- 
re les carriéres en Italie^ & qui on été tirées de ces pa&^ci? 

Les fix colonnes de granit , qui font à Heidelberg , acheve- 
ront de nous en convaincre. Bien des perfonnes femblent dou^ 
ter du prix de ces colonnes , parcequ'elles y reconnoiifent un 
granit du paì's , un granit dont les montagnes du Palatinat font 
remplies. Mais ellesignorent fansdoute , que ces mémescolon- 
nes ont autre fois occupé une place diftinguée en Italie , & que 
ritalie n'a fait que rendre au Palatinat ce qu'elle en avoit tire» 
Ceft un nouveau paradoxe, fivous voulez; mais unparadoxe, 
qui n'eft pas fans fondement Car les colonnes de Heidelbeì^ font 
ks mèmes , dont on dépouilla le palaisdes exarques de Ravenne, 
pour en décorer le palais imperiai de Nideringelheim. Ce 
fut le Pape Hadrien I, qui en fit préfent à Charlexnagne , qui 
s'étoit addreflé à lui pourobtenir les ftatfues , les colonnes, &le8. 
mofai'ques du palais de Ravenne , comme on le peut voir par la 
réponfe du Pape à la lettre de l'empereur. {g) ^ ,, Nous avons 

re^u 

r— ■ ■ = \ 

(g) On i^oQS à coD(er?é cette lettre do Rape Ibdrien I, daas la coUeftioii 
des hiftorienfi deFrancepar D. Bouquet , tom. Vfp.582, ,9 Regalia po^. 
y, tentile veftrae per Arvinnm ducem fufcepiinas apicesi inquibus refe-, 
y» rebator , quod palatii Rarvennatis civitatiB mufiva atque marmora , 
„ caeteraque exempla tam in ftrate 9 quamqoe in parietiboa fita 9 Yobis 
„ tribueremaa. Nos qa^pe libexlti animo & puro corde , cum nimio • 
^ amore vedrae excellendse tribuimus effedum , & tam marmora qoam« 
99 que maiiTiim, caeteraque eaempla de eoden^latio vobia concedi- 
», mus aufesenda* n ^ G la A N T B A i^ „ re(U| dit le Pape dans fa réponre, par les mains du due Arvitr 
,) la lettre de votre puiflance roì'ale , par la quelle vous me fai* 
9, tes connoitre » que vousdefirez obteim: de nous les ouvrages 
,, en mofaique & en marbré, ainf) que les autres ornemens qui 
,, font attachés au mur , ou qui font^ partie du parquet. Nous nous 
9, faifons un plaifir d'y confentir avec les fentimens de la plus pu->. 
,, re , & de la {^stendre afieftion, que nous portonsà votre Ex- 
,9 cellence , & nous vous accordons en confequence la permiflioa 
,, de faire emporter du dit palais les marbres , la mofaTque ', les^ 
yy iiatuSs & les tableaux, qui s'y trouvent y, 

La defcription qu'un poSte du neuvieme fiéclenous alailTée 
dupsSais de Nideringelheim, nous àpprend Tuiage, que Charle. 
magne fit des colonnes^ qu'ìl a^iroit tirées de Ravenne, (k) Une 
autre defcription d'un poSte Saxob ^ J^^ vìvoit fous Tempereur 
Amoul fur la fin de ce mème fi^le , nous fait connoitre , que 
ce ne fut pas feulement de Ravenne y màis, wifi de Rome , qu^ 
on tira des colonnes pour embellir le chateau o^^lderingelheim, 
FoUJVHifi. M ^v^ qui 

CAr) Defcription do palais de NideriDgelbeim : 

Eft locus iUefiiM rapidi propeflumina Rhtniy 

Omatus variis cuUibus & dambus^ 
Quo domus alta patet centum ptrfixa cótumnis, 

Qm nditus yarii, teSaque muttimoda. 
Muti adOnSf nditus f millenaque Oauftra domorum 

Asta magiftrorum artificumque fnanu, 

Gette defeription eft d'Ermoldiia Nigellas abbé d'Aniane en Laogaedoc, 
qui fot rélégué à Strasbourg par Lottis le déboonaire pour étre entré 
dans les fadions, que fes fiis tramoient contre lui. Ce fat pendant 
le teiDS de fon exil y qu*il compofa fon poeme. Le premier /qui ait 
pnblié qaelques vers de ce porrne, fat Marquard Freher. Lambe- 
cius en rendit compie dans fon catalogne raUbnné des manufcrits 
de la bibliotbeqoe imperiale, & Muratori tira de cette méme biblio- 
theque le manufcrit de ce poème , qu'il publia en eotier à la téte de 
la feconde partie du fecond volume de fa colleftion des hiftoriens de 
l'Italie* On le trouve auflTi dans la colleftion des hiftoriens de l'Ai- 
lemagnet Voiés Menckenius fcripU rerum Germ^ tom« i y pag, mt^ 90 - , ' De C l u m h a qui furpaflbit en richefle & en magnifìcence tous les autrespalais 
de ce tems li. 

Mais les révolatìons , auxqaelles TAllemagae à été fujette, 
atant détruit ce palàis , les ftatues & les colonDes qui le decoroien!^ 
furent brifées ou diflipées. Philippe Tingeou , ce généreux óczélé 
protedeur des]ettres & desarts, fittransporterà Heidelberg le pe- 
tit nombre de coloniies^ quiavoientétéconfervéesr Mr. Schcepf- 
Uà dit ea parlant de ces colonnes ^ qu'eiles ne fubfiftent plus ; 
eUes fubfiftent cependant, mais comme nous Tavons rémàrqué, 
dans un lieu, où un connoiSeur ne les cherche pas, & oùiln'eit 
pas fuppofé les devoir trouver. Or s'il eft certain, que ces co- 
lonnes font venuSs de Ravenne ou de Rome, (f) ainfi quii eft 
démontré par les autorités, que nous avons alléguées , ne fom- 
snes - nous pas en droit de dire . que Tltalie n'a fait que rehdre 
au Palatinat ce qu'elle en avoit tire. Mais quelque bien fondées 
qoefoienC nos prétèntions fur ces colonnes , jenepuis diRimuIer, 
qu'on a de la peine à fé perfuader , qu'elles aient pu venir du Pa-- 
latinat en Italie, & de Tltalie dans le Palatinat. Jaime mieUx 
croire , que les Romains les avoient tirées des iles de la Grece; 
ou méme de TEgypte , & que c'eft à tort, qu'on a cru y recon- 
noìtre t&n granit de nos contrées. Ce ne fut probablement que 
fous Tempire de Charlemagne, qu'elles parurent pour la premiere 
fois dans le Palatinat Mais ces pierres ne font donc pas ficom. 

mu- 

(i) Dans la première dercription du palaia de Kideringelheim il n'èft dit 
qu'en general, qa*il étoit omé de cent colonnes , mais dans celle da 
pòete Saxon il eft dit expreflement, que ces colonnes avoient été ti- 
rées de Ravenne & de Rome. 

IngeJenhem diSus lacus efif ubicomUdU aulam, 

jEùos cui vidit noftra parem nUnime. 
Ad quae marmar eas proiftabat Roma columuas , 

Quasdam praecipuas pulcra Ravenna dedita 
Di tam tonginqua potuti regione poteftas 

IIÙus omatum , Francia , fette fiU^ 

In LfihnU.fcriptor. rer^ Brunsvic. txm.i, pag. i66. GlGANTEA 


91 

munes, &fidìgne8d6inépris, qu'on les avoitjugées jufqu'ici, oufi 
elles font fi ordioaires, & fi elies meriteat, qu'on en fafle auffi peu de 
Gas /qu'on eh a fait jusqu'ici; comment les Romains, qui font nos 
maitres & nos juges en fait d'art, ont- ils pu les piacer dans le 
palais de Ravenne ? , Il y a en tout ceci une contradiftion pai- 
pable , qui fait voir , combien les jugemens de ceux qui mépri. 
font tout ce qu'ils croi'ent étre de nos paìs, portent à faux , & 
combien leurs raifonnemens font dellitués de fondement Je ne 
invarrete pan plus long tems à une circonftance , qu'il feroit aifé 
de faire valoir avec plus de force & d'energie. Je me contente de re- 
marquer^ que notte granit doit avoir bien dela reflemblanceavec co- 
lui d'Italie» puisqu^on les confond & qu'on les prend l'un pour l'autre. 
. Les carriéres , d'où Ton tira les premiers ouvrages degra- 
nit dans le Patatinat , n'ont pu étreouvertesqu'après le tems^ où 
les Romains étoient devenus makres des bords du Rhin , & des. 
paìs qui Ten vironnent Ou fait que les anciens Germains n^avoient 
aucune connoiflance desbeaux arts. C'étoient despeupleserrans 
qui paiToient d'une contrée à une autre , & qui ne s'occupoient 
que de la guerre ou de la chafle. Les Romains portérent en Al- 
lemagne le premier goùt d'architefture & de fculpture ; accoutu* 
més à entreprendre tout ce que Jes arts avoient de plus grand & 
de plus noble les Romains furent feuls en état deformer le projet 
de cette grande colonne^ quijutexécutée fur leFelsberg. Mais la 
grandeur de cetouvrage, qUi ne répond à aucunmonument , qu' 
ils ont laifié dans les Gaules ou la Germanie , peut faire croire 
avec fondement , que cette colonne étoit deftinée pour la capitale; 
& fi les Romains avoient eu plus de repos & de tranquillité fur 
le Rhin, il eft à fuppofer, qu'ils auroient tire de nos carriéres 
bien d'autres ouvrages pour les transporter par le Rhin jusqu'à la 
mediterranee , & de là jusques en Italie. 

Mais rinvafion des Barbares, qui les obligea de fé rep]ier> 
& de fé retirer peu à peu audela des monts , fìt negliger & tom- 
ber dans Toubli les carriéres , qu'ils avoient commencé àexplolter. 

Ma Les \ 92 DsCoLUMNA Ijes fiécles d'ighorance & de barbarie, qui faivirent, & qui ne 
idarérent , que trop long tems pour le malhemr de Thumanité & 
celuides coanoiiTanceshumaines , effacérent jusqu'auxmoindres 
traces qui eùflent pu conduire à la découverte de ces carriéreg. 
Ceft ainfi que les mines d'émeraudes , de topazes , d'aiguema- 
jrinesy dejafpes & d'agates, ies carriéres de porphyre, de gra. 
nit & de marbré fé perdirent également en Egypte & en Afie 
par les troubles & les horreurs de la guerre , qui bannireat l'in- 
duilrie, le commerce & les arts de ces paìsfortunés, qui avoient 
lète le berceau des^ fciences & des lettres. 

. On avoit à la renaiflance des àrts fi peu d'idée du granii; 
qu'on le prit pour une efpéce de faufle pierre , cu une pierre fac- 
iice« Ou Tappelloit & on Tappelle encore dans les provinces 
mérìdionales de France pierre fonduS, Ceft le nom qu'on donne 
aux colonnes de granit, que les Romains ont laifTées à Nlmes, 
à Arles & en quelques autres villes de France. Ceft le mémé 
nom que Winkelmann doQue à la colonne des Géans , & que 
Munfter donne également àcelles, qui furenttransferées deNider- 
ingelheim à Heidelberg , où il marque les avoir yuSs lui mème. 
Le préjuge fut porte fi loin , qu^on douta^ fi les pyramides & les 
cbelkques d'Egjrpté étoient des pierres naturelles , oudes pierres 
<:ompo(ées. On feperiuada, & plufieurs phyficiens adoptérent 
erette opinion, que les anciens avoient pofièdé le fecret delier les 
grains de fable avec tant d'art, & d'une manière fi folide, ficom- 
pafte, qu'ils furent en etat d'en former ces colonnes fuperbes, ces 
obélifques fwneux , qui ont ménte d'étre mis au rang des mer- 
veilles de l'univers. Ne feroit - ce pas la perfuafion de ce pré- 
tendu fécret des anciens , qui a^ngagé une célèbre académie d'Al- 
lemagne à propofer la qtufiion de donner aufabte taconfifiance & la 
dureié de la pierre , enforte quon en puijfe fair e des JlatuXs & des co- 
knnes. La nature a elle mème réfolu ce probléme , elle a pris foin 
de donner au fable la confiflance nécefiaire , & d'en former dans 
les carriéres de porphyre & de granit ces maffes prodigieufes de 

pierre GlGANtEA 93 pìerre , ces rochers immenfes, qui ne font qu'un compofé d'une 
infìnité degrains tantòt rouges, tantótgrìs, blancs, ou verds, 
entremélés de pailletes brillantes & argentées , qui font des par-> 
ties talqueufes , qui tiennent lieu de ciment pour iier toutes les 
parties enfemble. Les ancibns n'avoient pas le fecret de former 
ces pierres , mais ils avoient celui de les travailler : ils en fai- 
foient ieurs coloiTes , leur fphinx , leurs obélisques , leurs vafes^ 
& tant d'autresouvrages, qui fonti'honneur dei'antiquité, &qui 
devroìent faire Fobjet de notre émulation. 

La nature ne nous a pas refufé ces mèmes pìerres : les ro. 
chers immenfes dont elle a parfemé non feulement les déferts de 
L'Afrique, mais aufli les paì's les plus fertiles de l'Afie & de TEu- 
rope, nous ofTrent le granit en France , en Angleterre, en Allemagne, 
& en particulier dans le Palatinat. Mais c'eft à notre induftrie à en 
tirer le mème partì que les anciens , & à y taiUer les ouvrages^ 
dont ils nous ont iaiffé les modéles. 

Après que les voiageurs fé furent aflurés par rinfpeftion dès car. 
riéres de l'Arabie pétrée& de la haute Egypte, que les obélifques d' 
Alexandrie& de Memphis étoientd'unepierrenaturelle, & non pas 
d^une pierrecompoféé^ V opinion des pierres fonduSs perdit nécef- 
fairement beaucoup de fes partifans , quoiqu*elle ne foit pas eneo, 
re entierement abandonnée» comme il paroit par Texeinple que 
nous avons cité. Mais un nouveau préjugé prit la place de celui 
qu'on venoit de détruire. Les naturaliftes commencérent à regar. 
der le granit comme une production particuliére de TEgypte , à 
la queile les autres pai's ne devoient pas prétendre. Ceft au moins 
l'idée , que la plùpart de voiageurs & des phyficiens nous en don^ 
neiit S'ils parlent des granits, qu'on a trouvés dans l'ile d'El- 
be , ou dans celles de TArchipel , dans les montagnes de Suifle 
ou dans celles d'Italie , ce n'eft que pour les mettre infìniment 
audeflòus de ceux d'Egypte , & ils ne femblent parler des premiers 
que pour donner plus de prix aux demiers, On diroit, que les 
óuvrages merveilleux, qu'on voit enEgypte, ces pyramides, ces 

M 3 cblof. 94 OECotifMir eoloffes, ces obélisques avoiént teUement ébloQi les yeujt , & 
frappé lefprit des voiageufis qu'ils ne diftinguérent pas aflez bien 
Fpuvrage de la matiére, eu que confondant la matiére aree Touv^ 
rage ils fé perfnadérent , que l'Egypte feule poavoit produire le 
Téritable granit. 

Mr. Guettard fnt le premier, qui ofa s^élever avec force con- 
tre une opinion , qui étoitdevenuS generale parmi lesnaturaUftes^ 
& les phyficiens. Il prouva par Tanalyfe chymiquc , qu'il fitdes 
partìes conftitutivesdu granit, par les cartes minéralogiques , quUl 
dreffa de la Frante & deTEgypte, enfin par mille recherches cu* 
neufes'& intéreifantes ^ que les granits de France étoiept de la 
mèrae nature f & compofées des mémes partiesque ceux d*Egyp*^ 
te ; que dans les uns & les autres ces parties varioient pour la 
c^uleur; lebrillant & ladureté; qu'elles étoient plus ou moins 
liées, plus ou moins compaftes felon les diverfesqualitésdes dif- 
ferens granits , & que sii y en aroit cn Egypte d'une qualità, 
auffi mediocre qu'en France, il y en avoit aufli en France d'une : 
qualità auffi faperieure qu'en Egypte. (i) 

Le célèbre pere Sébaftien Trochet (/) faìfant trarailler par 
ordre de fa Majefté pour rendre laDordogne navigable , decouvrife 
le plus beau granit du monde dans les fources de cette rivière, (m) 
Ce font les termes de Mr. de Tournefort. Mais cette décou verte 
& d'autres femblables firent peu d'impreflion Tur lesphyficiens de 
France » & Mn de Touxnefort liù méme donne à connoitre dans 

pina 

(i) Le grauit da moBt Daupbìn eft feioti Mr« Gaettard k plus beta ,. quT 
onpuiffe voir. Aucua granit , dit - il , tnème celai d*Egypte n*eft pa» 
à comparer ì deax qai m'ont été en vo7és du mont Dauphin : les grains 
de Fun fotrt d'on beau blsmc., d'un verd d'olive, & d'ini bnin foncé ; 
ceax da fecoad font blancs, d'un rouge decérife, verd«,& d'anbroa 
ibncé# Mémoins di Pasad. des/ciencis, année 1751 pag. ao6« 

(/) Savant réligieux CaraM„ qui à vecu ao commeneemeat de ce £écle» ' 

(m) Fciage du UvanUf tom. X| lettre vii, pag* 367. € I cr A N T E A ' 95 plus d^un endroit , qu'ii n^étoit pas perfuadé , ^ue le granit de 
France fùt comparable à celui d'Egypte. Tant la préventìona 
d'empire fur les favaos mémes , & far les hommes les plus é» 
clairés ! 

M. Bomare à Texeniple de Mr. Guettard analyfa les granite^ 
qui fé trouvent en Dauphiné, en Bourgogue, en Normandie, & 
en d'autres provinces de France. 11 les compara les uns avec les 
autres, & par les expériences , qu'il fit à Taide du cizeau, da 
briquet, & de la chymie, il determina , que celui des énvirons 
d'Agey ^ près de la montagne de Sommerseten Bourgogne , étoit 
le plus beau du Roiaume , & qu'il pouvoit par fa dureté, fa pé« 
janteur, fa beante & toutes fes autres qualités contrebakncer à 
tous égards celui d'Egypte. (n) Ces obfervations ont bien pu af- 
fòiblir le préjugé, qu'on avoit, & qu'on a encore enfaveur dugra. 
nit d'Egypte^ maiselles neTont pas deraciné, & n'ontpointefiacé 
l'impreiTion*, que les defcrìptions outrées des voìageurs ontfaitfur 
presquetous les efpritS. 

Si les Fran90is , qui font plus portésqu'aucuneautrenation 
poùr leur patrie & pour les avantages , qu'elle peut pofieder, 
oat eu tant de peine à fé rendre au fentiment desnaturalifles, qui 
ont fait, comme MM. Guettard & Bomare, les recherches les 
plus fuivies, & les plus exaftes fur la nature & les qualités par* 
ticuliéres du granit : nous ne devons pasnousflatter, que les ÀI- 
lemans, qui fontmoins prévenus en faveur des avantages de leur 
pai's , feront fort difpofés à reconnoitre le granit duPalatinatpòur 
un véritable granit. Le préjugé eli trop bien établi; & Fon efl; 
d'ailleurs toùjours plus porte àadmirer ceqùe Tonne volt pas , & 
que Fon ne póiTedepas , que ce que Fon poflede, & qu'on a toustes 
jours fous les yeux. * C'eft là peut - ètre la vraì'e raifon , qui nous 
fait rechecher les pierres d'Egypte , & negliger celles de nospai's. 

U («) Vòiés ti diaionn. raifonné univerjti (tkiftairf naturiUe far Mr, di 
Btman tom,^, art granite* ^6 DbColctm^a La haute, idée qu'on s'étoit formée des pierres d'Egypte 
d'après Pline, Kircher , Dapper , Belon & d'autres , nous per. 
mettoit à peine de compaier nos produótìons avec celles de TE* 
gypte : mais réilime , que nous avions congue des produétìons 
étrangéres^ loin de nous faire negliger les nòtres » devoit , com. 
me remarque fort bien Mr. Guettard , nous encourager à faire plus 
d'éfibrts pour découvrir des pierres femblables à celles d'Egypte. 

Il faut bien diitinguer les obfervatìons dupbyficien ou du na^ 
turalifte de celles de l'artifte ou de Tantiquaire. Celui • ci porte 
tonte fon attention fur l'Italie, la Grece &rEgypte. Laraifonen 
eft fmiple: il veutconnoitre Torigme & les progrès desarts; ils 
cherche les modéles du bon goùt ; cesmodéles ne fé trouventni 
en Allemagne , ni en France, ni enÀngleterr^, & encoremoins 
dans les paiis du Nord. Il les faut donc chercher dans les con- 
trées, où lesarts ont eu leur berceau » c'efl à dire, dansTEgyp- 
te, la Grece & Tltalie , où la peinture , la fculpture , & Tarchi- 
tefture ont enfanté les plus beaux ouvrages , & ont lalffé les plus 
fuperbes monumens. Cette manière de procèder ètoit naturelle& 
méme nèceflairedansceux quicherchoient àperfeftionner les arts, 
ou rètude des andquitès* Mais que les phyficiens & les natura- 
liftes aient voulu fuivre la mème route, & qu'au lieu de s'appU- 
quer à connoltre les produftions de leur patrie ils fé foient pres- 
que uniquement attachès aux curiofitès naturelles des paìds ètran- 
gers, fé fatiguant & s'épuifant à analifer fouvent des chofes trop 
éloignées pour en pouvoir tirer quelque utilitè , c'eft de quoi on 
eft furpris avec raifon , & c^eft cet abus , qu'on peut appeller un 
prèjugépluspropre àreculer les progrés del'hiftoirenaturelle , qu' 
à les avancer. C'étoit aux antiquaires à propofer des modèles 
aux artiftes : mais c'ètoit aux naturaliftes à leur foumir dans le 
paìs des pierres propres àexécuter les ouvrages, quidevoient faire 
Fornement des édifices public» , des temples & des palaia de 
l^s fouverains» 

On GlGANTEA 97 On batit les maifons , dit Mr. Bomare , & on pavé lesche. 
mias dans plufieurs provinces de France avec du granit capable 
d'ètre emploìié aux ouvrages les plus recherchés. La méme 
chofe arri ve dans le Palatiuat: les paVés, les murs, les maifoos 
fé font aux environs de Weinheim , à trois ou quatre lieuSs de 
Mannheim, d'un beau granit à grains rouges , qui reifemble à 
celai , qui étoit tant recherché des anciens , & qui eli connu 
fous le nom de granito roifo. 

Accoutumés à ne voir dans nos carrìéres que des blocs de 
pierres de peu de grandeur nous nous étiòns fìgurés , que ce n' 
étoit qu'en Egypte , qu'on pouvoit trouver des mafles de granit 
alTez confiderables pour en faire de grands ouvrages de fculpture 
ou d'architefture. Mais la colonne des géans nous prouve bien, 
qu'on pourroit tirer de nos carriéres des colonnes de telle gran* 
deur , que Ton voudroit. La plus haute colonne d'Egypte avoit 
enviròn 69 pieds. Il efl plus que vraifemblable , que dans une 
roche , ou Ton a taillé une colonne de quarante pieds , on auroit pu 
également en tailler une de cinquante ou foixante pieds ; le ro- 
chfer eli fans interruption, & Ton y pourroit ouvrir une carrière 
d'une étenduS immenfe. 

La grandeur & la hardiefle des monumens d'Egypte a fait 
dire à un des plus grands génies de France: „I1 n'appartient qu'à 
» TEgypte dedrefler des monumens pour lapollérìté. Sesobélis- 
,, ques font encore aujourd'hui, autant par leur beante que par leur 
^ hauteur , le prìncipal ornement de Rome ; & la puiflance Romaine 
„ déefperant d'égaler les Égyptìens, a cru faire aflez pour fa grandeur 
,, d'empfunterlesnfiònamensdeleursRois.,, (0) Onnepeutdifl» 
convenir , que les Égyptiens n'ayent été le feul peuple , qui ait 
eu le courage d'entreprendre des monumens , qui occupoiént des 
Fot. JV Nifi. N miUiers if>) Bojfuit difcours (ar Tlùftoire amverfelle. 98 DECóLUttNA milliers d'hòmmes pendant plufieurs années. (p) Mais il ed toù^ 
jours vrai de dire, que c'eft un pur préjugé de fé fìgurer , quéla 
feule Egypte ait produit des pierres propres a former ces grands 
ouvrages* Ce n'eft point la matiére ; c'eft Tart, c'eft le courage» 
qui nous manquent pour élever de ces grands colofles & de ces 
grandes pyramides ; & fi les Palatins animés d'un zéle égal ì 
celui dès anciens Égyptiens vouloient eriger unmonument à lem 
fouverain , qui le mérite plus qu'aucun roi d'Egjrpte, il n'y a pas 
de doute, qu'ils ne puffent tirer de la carrière de Felsberg un 
obélisque , qui égalàt les plus hauts d'Egypte. ^ . 

Je le répéte ; c'eft un pur préjugé de croire, que les pierres 
de nos contrées ne font pas propres à tous les ouvrages de fcul. 
pture ou d'architefture, Les beaux marbres , qtf on tire des car- 
riéres de Wurtemberg, de Bareith , & du Margraviat de Baden, 
font bien connoitre , que T AUemagne eft plus riche en ce genre^ 
qu'on ne Tavoit cru pendant long tems. Les marbres de Florence, 
de Sienne , de Sardaigne & de Corfe n*olfrent presque pas d*ef- 
péce, ni mème de couleur ou de nuance , qu'on ne trouve auflì 
dans les nòtres &fouvent avec des fingularìtés , commelesarbgri. 
fations dans ceux de Durlach , qui leur donnent un mérite , que 
les autres n'ont pas. On peut dire , que la variété & la ri- 
cheflè de nos marbres augmentent tous les jours, & elles pour. 
roient augmenter bien plus encore , fi Ton s'appliquoit plus à biéa 
connoitre nos carrìéres, & àdiUìnguer les meiJieureslbrt» de pier- 
res (p) Pline rapporta 9 qu'an roi d'Eg3n[>te avoit emploié vingt mille homtnes 
pour conftruire un obélisque i & que Fobélisque étantfini il fit atta- 
. cher fon fils au baut de la colonne pour faire fentir aux ouvriers, qui 
l'élevoient» la crapfte, qu'il avoit » qu*iU ne rendommageaffent ou 
ne la laiiTaflent tomber : cette aftion qui marquoit autant d'inbuina« 
site que de vaine gioire » devoit fans doute (aire connoitre, que le 
roi eftimoit la confervation de ce monument autant & peut - étre' 
plus que la vie de Théritier de fesétats. Pline hift. uat. liv, xxxvx, 
Gbap« XX. G I: G A N T E A ' 99 tes, qu'cllescontiennent. LebafaltedeMifnie, Talbàtre déWttr- 
temberg, les agates&lesjafpes du Palatina t &du ducbédeDeux. 
potits peuvent remplacer aumoins en partie lescarriéres, que les 
Romains ont tant regrettées , & leur procurer ce que TEthio* 
pie & TAfie procuroient à leurs ancètres. 

Le granit du Margraviatde Baden, les vafes , les tables , 
les chemìnées & autres ouvrages , qu'on en a faits , & dont 
on peut voir plufieurs beaux morceaux dans la grande fale 
de Carisrhoue , font d'une aufli bonne qualité de pierre, & ont 
prìs un auffi beau poli , que les ouvrages les plus eftimés d'E- 
gypte. C'eft le jugeraent , qu'en a porte un des meilleurs ar* 
tiftes , qui les a vus & les a examinés avec beaucoup de foin. 

Les granits du Palatinat font de la méme qualité , & mèri- 
tentla méme attention. Depuis la gorge, où le Neker fort des. 
rochers efcarpés , entre lesquels fon lit eft referré, depuis la 
gorge agréable & riante, dis-je ^'^où le Neker vient arrofer les 
iDurs de Heidelberg, s'étend une chaine de montagnes de douze 
à quinzelieues, qui font remplies de granitgris, rouge & ver- 
dàtre. Les chemins le long du Necker en font bordés ; les pa- 
vés & les murs des jardins en font conflxuits. 

Mais tous ces granits, dira quelqu'un,ne font que de faux granits, 
& ne peuvent étrecomparés avec ceux d'Egypte nipour le dégré de 
dureté, ni pour la qualité & la beante de la pierre. Je fais, qu'il y a des 
pierres, qui ont à peu près le mème coup d'oeil que le granit , & qui 
n'en font pas. Ces derniers s'égrennent facilement & fé pulvérifent^ 
quand on les frotte avec un peu de force* Les voì'ageurs en ont 
trouvé en Egypte , & il ne feroit fans doute pas étonnant après* 
cela , qu'on jen trouvàt en ces paì's - ci. Les colonnes de Sévllle, 
qui fé décompofent à Tair, font de ce faux granii;, ou pour parler 
plus exadement, de ce granit", qui n'eft pas encore bien forme, 
& qui n'a pas le dégré de dureté , qu'il doit avoir. Ceux dont 
nous parlons, font bien differens ; la colonne de Lindenfels eft 
aumoins faite depuis quatorze fiécles; car depuis tout ce tems les^ 

N 2^. ^ Romains XOO De CoLiTM'IfA / Romains n'ont plus été les maltres dii pais fitué entre le Rhm& 
le Necker : celles de Heidelberg font encore plus anciennes à ea 
juger par le travail & le goùt de Touvrage. Cependant on n'y 
voitaucune marque, ni méme aucunléger indice , qui puifTefaire 
juger , que cette pierre fé déconipofe à Tair ; & fi Ton y decòu- 
vroit mème quelque trace de déperiffement, ce qui n'eft pas , on 
n'en pourroit rien conclure ; puisque Mr. de la Condamine enpar- 
lant de Tobélisque d'Alexandrie , connug fous le nom d'aiguille 
de Cléopatre , obferve lui mème, qu'elle commence à fé calciner 
& à fé décompofer. ,, La face expofée aunord- otieft du coté de 
,, la mer, dit.il , & èelle du fud-oueft, qui regardelanouvelle 
^, ville, font les mieux confervées, & on ydiftingue trés bienles 
„ figures hiéroglyphiques , qui y font gravées. Mais quoique 
,, cette pierre foit plus dure que le marbré , continue Mr. de la 
^y Condamine, les deux faces oppofées au nord-eft, &aufud. 
9, eil, fur tout la derniére, font fort mal traitées ; elles fé calci* 
9, nent à Tair , & s'enlevent par lames , enforte qu'on ne peut 
^y presque plus rien diftinguer à leurs caraéléres. „ {q) 

Cefi: donc un pur effet du préjugé, quand on fé figure, que 
nos granits ne font pas aulfi durs & aufii compaftes que ceux d' 
Egypte. Cefi: au contraire leur extrème dureté , qui a fait , qu' 
on ne s'en efl: pas fervi jufqu'ici à caufe de la grande diffìculté, 
qu'on a trouvée , à les travailler & à les polir. Cependant les 
ouvrages en granit, qu'on voit àCarlsrhoUe, fontfibien travailléà, 
qu'ils ne laiifent rien à défirer : ils font d'un fini achevé , & ils 
ont un poli, qui ^ale & peut- étre furpafle celui des ouvrages 
égyptiens. 

Les carad:ére8 du monument de Commode, qui ne paroifc. 
cependant pas étre de lameilleure efpéce de nos granits, fontaufli 
entiers, & auffi bien confervés , que fi l'on venoit de les y tra- 
cer. U eft par conféquent hors de doute , que notre granit eft 

« propre 

ur ^ 

(9) Mimoires de Facadf disfckncss , aiinée X732* pag. sxj^ I a A N T E A lOl propre à tous les ouvrages , que les anciens oiit executés dan^ 
celui d'Egypte. Mais il faut un Prince auffì généreux & auffi 
zélé pour le progrès des arts que celui , fous le quel nous avons 
le bonheur de vivre , pour imiter Texeraple des anciens , & pour 
tirer parti corame eux d'une pierre auffi dure & auffi difficile àtra- 
vailler. Ceft fous fon gouvernement , que Tétude de Thiftoire 
naturelle , de la botanique & de la phyfique ont pris naiflance 
dans le Palatinat Ces études y étoient inconnufis avant lui : c*^ 
eft par fes foins & fes fecours qu'elles y ont fait , & continuent 
d'y faire ces progrès rapides & brillants , qui attirent les regàrds 
de tous les étrangers fur les nouvelles inilitutions du Palatinat. 

Plus on s'applìquera à connoitre &àmettre en ufageles pro^ 
duftions naturelles de nos contrées, plus Tindulbrie, le commerce 
& les arts y fleuriront Aucune nation n'avoit peut - étre plus 
voiagé que les Allemans , & aucune nation n'avoit plus negligé 
de connoitre fon propre pais: ils admiroient les richeffes des étran- 
gers , & ils ignorient celles , qulls polTedoient eux mèmes. Le 
journal qu'un de nos confréres vient de donner avec des obferva- 
tions fur les mines de mercure , fur lés agates & le bafalte , contieni 
le premier voìage , qu'on ait fait dans Tinterieurdu Palatinat. Les 
autres roiageurs & les autres phyficiens ont à peine daigné jetter 
un regard en paflant fur lés bords du Rhin & du NekeV. Mais^ 
Touvrage de Mr. Colini fait connoitre , que Toeil attentif & cu- 
rieux d'un fageobfervateurdécouvre mille objets iritereflants datis 
les terres & fur les montagnes du Palatinat , & que la nature y 
fait éclore presqu? à chaque pas des phénoménes , qui méritent 
tonte Tattention des naturaliftes. Deshuìtresfoffiles, qui confer- 
vent le luifant des nacres de perles , telles qu*on envoit dans les 
environs de Bologne , & fur le mont Aldona dans le Piémont , 
des porcellaines foffilei^ avec des arborifations d'une finefle & d' 
une beante achevées , des chamites , des tellines nacrées, des 
gloflbpétres blanchàtres & bigarrées , des poiflbns pétrìfiées dans 
les mines de mercure , particularité , dont il n'y a peut- étre 

N 3 point 103 De Columna point d'exemple , tóus ces objets de curiofité font bien capables 
d'intérefler un connoiiTeur , un naturalifle. Mais le bafalte ,. le 
granìt , Talbàtre, les jaspes , les agates , & tant de differentes 
efpéces de marbré , dont nos montagnes font remplies , objets 
audi curieux que les précédents , font bien plus utiles encore 
& plus intéreilants par les avantages réels ] que le cpinmerce 
en peut tirer , & par la beautó des ouyrages , qu*on en peut 
former. 

Que dirai -je de ces montagnes coupées-par des veìnes d' 
agate y de celles qui font toutes compofées de cailioux , de jafpes 
& d'agates , de ces campagnes parfemées d'une infinite de drufes 
cryftallines , d'amétiftes , d'agates , de jafpes & autres pierres 
femblables , que le Palatinat nous offre à Flonheim, à Uffhofen, 
à Erbesbudesheim, & d^ns les lieux voifins, avec les plus belles 
couleurs , & des nuances variées à Tinfìni? Si ces curìofités na^ 
turelles étoient à Textrèmité de la Calabre, ou de la Sicile, tous 
les voì'ageurs en parleroient avec admiration , & ils les iroient 
vifiter avec plus d'empreffement , & peut - ètre avec plus de 
fatisfa6tìon que la lave dù mont Vefuve^ ou les pierres calcinées 
du mont Etna. 

Ce n'eft pas , que je veUille enlever aux chofes étrangéres r 
eftime & Tadmiration , qui leur font duSs. Je n'ai voulu que 
faire voir , que la haute idèe , que nous avons des produétions 
des paìs éloignés^ ne doit pas nous faire negliger les pro^ 
du£):ions de notre propre paìs , & que nous devons au con- 
traire nous appliquer d'autant plus à les bien connoitre , que la 
nature y a place des fingularités, des beautés , des richeffes 
propres à nous éclairer , & à nous inftruire. 

Les miniftres , (r) amis des arts & des lettrcs , qui nous. 
font Thonneur de prendre aujourd'huì une place parmi les mem- 

bres 

(r) S. E. Mr. le Baron atObirndarff^ préfidcnt honoraire , & S. E. Mn leBa- 
ron éFHofHpeJch , membre honoraire , qui ont affifté à la féance pa- 
bUque da 93 0£t ^7769 où cemémoìre fatla. GlGANTEA 103 bres de cette fociété iitteraire, feront les premiers à faciliter , & 
à favorìfer les recherches ; que vous pourrés faire, MM. pour 
examiner & pour approfondir les produftions naturelles du Pa- 
latinat. La fageffe &rétendue de leurs vugs, le zéle, Tapplica- 
tìoQ y l'harmonie , avec les quels ils travaillent à encourager Tin- 
duflrie, à étendre le commerce , & à faire regaer l'abondance 
par tout le pa'is , afTureat une prote6):ion diilinguée à Tétude de 
rhiftoire naturelle , à laphyfique, à la ,botanique , & à toutes 
les partìes, qui peuvent contribuer àia perfe£tìoa des arts^ cu 
à Tavancement des connoìifances humaines. 

Hommes d'état & hommes degoùt, cherchant à éclairer & à 
foulager Thumanité; ennemis deTinaftion, du luxe & de tout ce 
qui peutengendrer ces vices deilruAeurs, ils s'attachent aux fci- 
ences folides fans negliger celles qui font de pur agrément. La 
fociété , qui vient d*étre érigée pour épurer & perfeftionner 
la langue allemande , le théatre national ^ Fècole d'agriculture 
& d'economie rurale , du commerce & des (ìnances, tous les au. 
tres établilTemens, qui ontpour objet l'honneur & l'avantage du 
Palatinaty font les fruits d'un gouvernement fage & bienfaifant^ 
qui prépare ime heureufe revolution! dans les lettres en Alle, 
magne , où le bon goùt , les fciences & les arts commencent à 
étre portés à un dégré de perfe6):ion , qui étoit inconnu à nos 
péres , & dont nos voifms nous croioient à peine fufceptibles. PAGI I04 Pagi Craichgovijb 

PAGI CRAICHGOVIiE 

q H a t i s a n i i q u i s temporibus futi 
^ d e f r i p t i 0. 

A nftor 
Andreas Lameius, 5. I. 

Sìtu8&po.|^piREjjSIpago , quem liltimo loco peragravimus , in codice 
men pagu ^faditionum Laureshamenfi fuccedit , qui ex altera Rheni parte 
eidem oppofitus eft, Craichgovlenfìs , majoribus accenfendus pa^ 
. gis, minor tamen longe , quam noftra vulgo recate fumitur. 

In paucis enim pagis , priftinum nomen adhuc retineatibus^ 
Craichgovia eft ; non Sueviae , utiFreherus(i) tradit, necFran- 
cl3B novae feu orientalis, uti poft Trithemìum Gothofrediis Beffe- 
lius (t) habet, fed Francise antiqu3e five Rhenenfìs pars, (u) 

A Craichaha flumine, quodpagum medium fecat, vocabu- 
lum ei inditum effe quìs dubitet ? licet David Chytraeus (x) 
a T^uicvi/ yccìctàxànm confìdenter afferai; quam quidem riden- 
dam opinionem & fuam fecit Mart. Crufìus. (y). Plerisque in 

ifto 

(j) Origin. Palai, part ii , cap. iv , p. 13. 

(0 Prodr. ckron. Gottwic. part. 11 , pag. 574. 

(«) Vid. CròUius de ducatu Fraaciae Rhen. in aSt. acad, yo1« jii liift« pag. 

354 fq- 

ix) Orai, de Greichgaea 4to. 

Hf) Annoi. Suev. part lu, lib» zx, cap. z. m. IK Hist. adp(uf:104 
f.'-^iriU^fitÙiJ'Urannitm . 
itia Divifio pagi 
:um 
n in 
rett- 
etur, 
feftu 
cana- 
ri, in 
ropter 3 Caro- Pagi caput 

cur;(«) 

iti nunc 

caput I04 Pagi Craichgovije PAGI CRAICHGOVIiE 

q u a t ì s aniiquis temporibus futi 
^ defriptio. 

A oftor 
Andreas Lamsius. S. I. 

Situa & no. j^piRENSI pago, quem ultimo loco peragravimus , in codice 
men pagu ^g^^tÌQ^um Laurèshamenfi fuccedit , qui ex altera Rheni parte 
eidem oppofitus eft, Craichgovienfis , majoribus accenfendus pa- 
gis, minor tamen longe , quam noftra vulgo aetate fumitur. 

In paucis enim pagis , priftinum nomen adhuc retineatibus, 
Craichgovia eft ; non Suevi» , uti Freherus(5) tradìt, necFran- 
clae novae feuorientalis, uti poft Trithemìum Gothofrediis Beffe- 
Bus (t) habet, fed Franciae antiquae fi ve Rhenenfis pars, (u) 

A Craichaha flumine, quodpagum medium fecat, vocabu- 
lum ei Inditum effe quis dubitet ? licet David Chytraeus (x) 
* TpccicvJ/ yulccàiàìim confidenter afferat; quam quidem riden- 
dam opinionem & fuam fecit Mart. Crufius. (y). Pierisque in 

ifto 

(j) Origin. Palai, part, ii , cap. i v , p. 13. 

(0 Prodr. ckron. Gottwic. part. 11 , pag. 574. 

(m) Vid. Cròllius de ducatu Franciae Rben. in off. ocaéL vol^ iii bift« pag. 

354 fq- 

{pè) Orat de Greichgaea 4to. 

Or) Jlnnat. Suev. part tu, lib^ xx^ cap. x. r m. IK Hùt. adp^!l04 PAGI 

Craichgoviae^ 

mediai aetatis 

TABVLA 

Ex cliarti» antiquìs 
aeicnpta. ^^ Dùpenhacì^ 


- 


4f I04 Pagi Craickgovije 

PAGI CRAICHGOVIiE 

q u a t i s aniiquis temporibus futi 
^ defriptio. 

A oftor 
Andreas Lameius. S. I. 

Situa & no. J^pjREjjSI pago ^ quem ultimo loco peragravimus , in codice 
men pagu i^g^^utìonum Laureshamenfi fuccedit , qui ex altera Riieni parte 
eidem oppofitus eft, Craichgovienfis , majoribus accenfendus pa^ 
gis, minor tamen longe , quam noflra vulgo aerate fumitur. 

In paucis enim pagis , priftinum nomen adhuc retineatibus^ 
Craichgovia eft ; non Sueviae , utiFreherus(i) tradit, necFran- 
cìae novae feu orientalis, uti poli Trithemium Gothofredus Òeffe- 
lius («) habet, fed Franciae antiquae five Rhenenfis pars, (u) 

A Craicliaha flamine , quodpagum medium fecat, vocabu- 
lum ei Inditum effe quis dubitet ? licet David Cliytraeus (x) 
a Tpcticv)/ yocìaàià^m confidenter afferat; quam quidem riden- 
dam opinionem & fuam fecit Mart. Crufius. (y). Pierisque in 

ifto 

(j) Origin. Palai, part ii , cap. i v , p. 13. 
(0 Prodr. chrùH. Gottwic. part. 11 , pag. 574. 

(«) Vid. Cròllius de ducatu Franciae Rben. in aSl. acoA yoU i» hift, pag. 

354 fq- 
(«) Orat de Greichgaea 4to. * * 

00 AtnuU. Suev. part zìi, lib» ix, cap, x. m. /^ Hist. adpqjf!l04 
^.•>!rU^frttUUfmnJitAn . .. 1 I04 Pagi Craichgovije PAGI CRAICHGOVIiE 

q u a t i s aniiquis temporibus futi 
^ d e f r i p t i 0. 

A nftor 
Andreas Lameius. S. I. 

Situs&no- -^pjRENSIpago ^ q^gJn ultimo loco peragravìmus , in codice 
men pagu i^adìtìonum Laurcsliamenfi fuccedit , qui ex altera Rheni parte 
eidem oppofitus eft, Craichgovienfis , majoribus accenfendus pa^ 
. gis, minor tamen longe , quam noftra vulgo aetate fumitur. 

In paucis enim pagis , prìflinum nomen adhuc retineatibus^ 
Craichgovia eft ; non Suevise , uti Freherus(5) tradit, necFran- 
clae novae feuorientaìis, uti poft Trithemium Gothofrediis fieffe- 
Cus (t) hàbetj fed Franciae antiquae five Rhenenfìs pars, (u) 

A Craichaha flumine, quodpagum medium fecat, vocabu- 
lum ei inditum efle quìs dubitet ? licet David Chytraeus (x) 
a Tpczicv)/ yccìoiàìàum confidenter aflerat; quam quidem riden- 
dam opinionem & fuam fecit Mart. Crufms. (y). Pierìsque in 

ifto 

(0 Origim. Patat. part ii , cap. i v , p. 13. 

(0 Prodr. chron. Gottwic. part. 11 , pag. 574. 

(«) Vid. CròUius de ducatu Fraaciae Rben. in aS. acoA voi, iii hìBU pag. 

354 fq- 

(jxi) Orai, de Greichgaea 4ta. • • 

(jf> jlnnuL Suiv. part iii| lib, ix, eap, x* FbL IK Hùt. adpq4f:l04 
^.*^?i^-AéÌ^fitÙ»U^*^annhfùn . =3 tu Pagi Craicbgovia nit. (f) Voculam Hard multis Germaaiae fylvis communem eSe^ 
ac ipfam fylvam denotare , haud eft quod moneam. iMthtim fi- 
ve Lofsheim, ejusdem fylv^ vicum , Infra producimus. 

S. IX. 

Brochial Bruochsale. Ita fcribitur in diplomate Henrici ii regis, 

quo praedium omniumque confanguinei fui , Ottonis ducis , in 
Wormatia civitate proprietatem Burcardo , epifcopo Wormat, 
cujus ope regnum nuper adeptus fuerat, ^ ecclefise ejus in prò- 
prium tradidit. (k) Fafta haec menfe Odi. an. Mii , quo no. 
vum regem , poftea imperatorém , BruchfalÌ3e haefifle, aliunde 
quoque novimus. Brufetloé enim Herimannum, ducem Sueviae^ 
rebellionis reum , audis pedibus ad eum acceflìife , ut veniam & 
gratiam fupplex ìmpetraret , vitae S. Henrici auftor, Adelboldus, 
(/) & annalifta Saxo (m) docent Adelboldus , qui hgec pluri- 
hus refert , locuìn in Francia collpcat , RHenenfi fciiicet, quam 
terram micefibi (Henrico) dileUam fuifle docet. Mutavit tum 
Bruchfalia dominunu Henricus enim rex ut Burcardo Wormat. , 
domum munitam y five palatium Ottonis ducisi in Wormatia » 
quo iiberior fieret » expetenti , fatisfaceret , Ottonem iftum du- 
cem induxit, ut prò domo fua villam regiam , qxm dicìtnr Bruche 
fetta , cum omnibus appendiciis reciperet. Narrat haec prolixe in 
chronico fuo Wormat anonymus Kirsgartenfis monachus, (n) 
Ab Ottone igitur duce Bruchfalia ad nepotem ejus , Conradum 
feu Chunonem juniorem tranfiit ; ab hoc ad Henricum iii imp. 

qui 

(j) In diplomate Spirae dato an. Mox. Vid. SchoepJUni hift. Zaringa-^ 
£ad. tofoì.v, pag. 38^ 

(1) Schannati hift. ìFormat. tomoli, pag.35« 

(0 Liibnit. fcriptòr^ nr. Bmnfvk. tom* j » pag, 434, 

(m) Eecardi corp. hift. nud. aevi toou x # pag« 387. 

(«) Dédewig. rtUq. matm/mpi. tona, xi| pagt 53 i^« D E S e R I P T I O 113 qui curtrai Bruo fette diébm cum forefto Luzhart , in pago Cragowe 
& in comitatu Wolframmì fitam ^ quam confangumeusfuusCuo- 
no dnx inpropriiun tradiderat, ecclefiae Spirenfi an. 1056 Gos- 
larice addixit (0) Ceterum in Spirenfibus fecnli xiii chaitis 
paffim Bruxetta fcribitur Latine. Jo« de Mutterilatt , (p) iflam 
Henrìci imp. donatìonem memorans, Brujfel appeliat. S^dem 
olim quosdam gentìs Bolandicae dynai!as , de Brufeila cognomi- 
natos , lue habuifle ^ (9) omnino perfuali fumus» 

§. x; 

Heidolfesheim , hod. Heìdetsheim ^ oppidulum^d Salzam Loca fapra 
flunu fupra Bruclifaliam. Heidolfus quidam & Hildericus con- Bf «chfat 
cambio bonorum cum abbatìa Lauresham. inito in pago Kreicko^ 
ive in villa Heidolfesh^eim manfum unuin accepere anno xxvii 
Xiudowici regis. (r) In aliaejusdem regni charta commutatìonis 
cum Menzinga & Bredaheim , ejusdem pagi locis , Heidolfesheim 
jungitur. (J) ]us patronatus hujus loci cum decimis nobiles fra^ 
tres de Remchingen per manum Ottonis comitìs de Eberftein ju» 
nioris capitolo majori Spir. vendiderunt an. Mcclvi. 

. Helmoufesheim , bod. lietmsheim, villa pagi Kreickowe^ 
iubr Samuel abbas .Lanresb« hubam unam permutavit ctun aliis 
bonis Bubonis in Menzinga an. xv Ludovici Germ. regis. (<) 
Vot.IVBfi.. P Sed 

(0) Diploma vide infra nam. iv. Fallitar itaqae Preherus orig. Palat. 
pari. iXfCap. 1V9 pag.i49 ubi donationem hanc a Conrado xi imp. 
circa an. H v faftam ej^ Ifengreinio refert 

(p) In chr(m.Spir. ap. Sinckenberg.fikB.jur. & hiftor. tom.vi » p. 162. 

Qj) Vìi. amiciffimi noUs ^0. Adami GrwjiMH WpIetlult{f^$B(ytv4g( x ^U 
pag, 94 fqq. 

(r) Cod. diptom. Lauresk^ tom. xi f nvun^ aiga» 

(s) Ibid«niim.ax84t 

0) Ibidt noBu aigtf* Adde nQm. aaoj. ti4 PAar<!RAiCH6oVi Sed jam menfe ]un. an^ 80 1 Helmotvesheim villa cum Hodeheim 
4n pago Creichgowe comparet (») 

Grumbach. Anno xxiii Karoli M. regis Hucbeitus &Dit- 
lindis' conjuges manfum cum huba in pago Creichgove , in viilft 
Grumbach , S. Nazario obtulerunt (x) Grunbach , caftrum & 
oppidum, inter ecclefi^ Spir. pofleffiones Carolus ly imp. an. 
-1366 refert. (y) Grombach ìnferins Sc/uperius , qui duplex vicus 
adhuq fupereA , in laterculo decanatus Brachfal. fec. xv compa- 
ret. Huc procul dubio pe^tnet Gruppenbach in comitatuBretheim, 
ubi miles quidam , Conraduk de Merlenheim , an. 1109 Hiiiau- 
gienfi monafterio fua dedifie legitur. («) 

JoHANNiNGON villam, hod. ^Shlingen , in pago Ckreichgow§ 
& partìm Funcenchgowe , in comìtatu vero Woiframnu comitìs 
Conradi 11 & Henrici in impp. chartse Spirerifes an. 1024 ik 1046 
collocant; (a) manifefto indicio fines Craichgoviae meridionale^ 
inter Grumbacum & Johanningam , quae Durlacenfi decanatuiadU 
huc annumeratur^ fubftitifle^ 

S. XL 

Ad Crakham Goi^botesheim ^ hod. Gochshehn. Ludovicus Germ. rex 
anno regni fui xxxvi prò rebus abbatiae Lauresh. inter Rhaetiam 
& Swaleveldon fitis dedit in pago Creichgowe m villa vel mar- 
cha GozbotesheJm hubas viginti & mancipia cxlvx. (b) Anno 

fé- («) Cad. dipi. Lauresh. tonali, nani. 3030* 
{pc) lUd. nam. 3395» 

(y) la dedu£L Sptr/contra Palfit. de joribas in Gtevinhaufen & & l4im« 
precht, docum..naai.9. 

(ar) In Crufii amai. Susv. part u, Ub» ix, cap. 4. 

(a) Chartaa has vide infra nam. xi fq« 

(fi) Còd.dipt. LamrBsh. tonu x, nanit 37* De^criptio US, 

ieqnenti Walpertus quidam acceptis in pago Cifeidigowe» ìnFilL^ 
nicheim , agris & pratis tantundem coenobio Lanresh. tradidit in . 
eodem pago , in Gozbodesheim. (e) Sed & idem locus cum Menzin^- 
gen occurrit in charta Wìgbaldi fub Carolo M. rege. (d) 

MuNciNESHEiM , hod. MUnzideìm. Herimarus quidquid 
habuit in pago Creichgowe , in villa Muncinesheim y an. xv La- ; 
dowici regis S. Nazarìo qbtulit. (f) Vicum Iiunc JUUnJfensheim 
an. 1326 Fridericus marchio Bad. Albcfto Hofewarto militi con- 
tulit in feudum. (/) 

AuuiNiSHEiM Cìve Aévìnesheim villam WoIfonis&GeroIdi tra- ^ 
didones Lauresham. fub Carolo M. in Creichgovia memorant. (g) 
In Òwiinesheitn y in pagOtCreihcgowe ^ in comitatù Wolframi comi- . 
tis ,^ Henricus iii imp. ecclefise Bafil. , bona quaedam confirmavit 
an. 1048. (h) Juwesheim villam Wenceslaus rex Maulbrunnéh- ' 
fis abbadae poffeifionibus accenfet an. 1381. (0 ^^^ nobilis de 
Eberftein fenior, cum filiis fpis , Ottone , Wolfrado & Heinrico, 
capitalo Spirenfìs ecclefiae decimam fuam Inter Owensheim fupe* 
rius & Owtnsheìm inferius vendidit an. 1277. (*) Supereft ad- 
huc duplex vlcus Oemsheim ^ uterque Wirtenbergici jurìs , ad Crai- 
cham« 

P 2 Oewls- 

CO Cod. dipi. Latmsh. toni.ii|niim.a287^ ^ > 

(fi) Ibid. noiD. aaoiv 

(O IImcI. nan. 3305 fq« 

(/) Sckoepflim Uft. Zarmgo* Bad. tofB« v , pag. 396. ;^. j 

(ir) Cèd Ltmresk. tonit 11 « n«tn« iggo & 9099^ 

ih) HirgM gimahg. Habstur^. tom. 11, niiin« 179» 

(Q BifoUR docum. redh. ìHrtinbé pag. gao. 

O) Chartankanc iB&a dabiima» I è ii6 Paci CraichgoVia 

Óewishemium inferius ecclefise BafiL feudùm fùifler tefta- 
tur Schoepflinus. (t) Corruptum eft Idiplonia Henrici iii imp. 
buie écclefìae an. 1048 Argentorati datum , quo Nuron villa & 
alÌ3e circumjacentes in pago Scrihcgouué in comitatu Wolferammi 
comitis eidei9 adfcribuQtur. Hei^ottus , qui diploma publi- 
cavit , (m) de pago Craichgoviae verba ifta re&e accepit , tum 
propter fimilitudinem nominis , tum propter Wolframum comitem» 
quem Craichgovi^jejudicem ifto tempore praefuifTe , aliuade no« 
vimus. 

HuBESTAT , hod. UbflaU. Hiltolfus & Frecolfu&fratres man- 
fum unum & dimidium in pago Creichgowe in vill^ Hubeftat S. 
Nazario tradiderunt an. 11 Ludowici imp. (n) Gerhardum de 
Ubeftat ^.miiitem interfìdejufTores Othonis nobilis de Bruchfella 
deprehendimus an. i:(8i« 

S. XII. 

Internerei- Menzingen, Mencinga j quinquagmta ferme chartae Lau- 

cham & reshamenfes in Creichgovia ponunt. Ma»fum in pago Kreickotve^ 

Saar;sah. ^^ Menzingen , cumbafilica ibidem conftrufta Guntbaldus & Wil- 

lerada conjuges S. Nazario contuierunt an. vii Caroli M. regis.(o) 

JHencingon in pago Cr^goie^ì habet charta fundationis abbatiae Sun- 

nesheim an. iioo. (p) 

HusEN , Hufer marca , hod. Landstiaufen , cum Ciudrìn- 
cheim & Mencingen, quibUs proximuseft vicus, Kteickovlae an* 

nume- co Hift, ^aringo • BaiL tom. n, pag.4r* 

(m) Geneahg^ Habsburg^ tom. 11 , pag. 119. 

(«) Cod. dipU Laurnk. tom. 11 , nam. 2297. 

(0) Ibid. nam. 2178- 

Cp) ABI. acad. Tkiod. Potai. voLui&ift. pAg« «77^ •^ D s s e R i: p T I 117 

numeratur in charta coticambii an. xxxix Ludowici regis. (9) 
Idem piane nomen in Friderici i imp. diplomate Odenheimenfi 
an. 1161 occurrit cum DiefFenbach. 

ZiuT£RNH£iM, hod. ZeuUm. Gerolduscomes& Imma con- 
juges in pago Creichgowe , in villa Ziutemheim & in Odenheiìn 
bona fua univerfa S. Nazarip legarudt an. xi Karoli M. regis.(r) 
Ecclefia cum manfìs» tetrris.^ pràtìs & fylvis in ZiuUrner mafca 
Laurishameniibus quoque dono collata eft an: x Ludowici re- 
gis.(j}/ Titrochusr abbas in pago Kreickowe in Ciudrìmheìmer 
inarca ecclefiam^ manfos tres & hubas quinque dedit prò aliis bo« 
nis in Mencinger & in Hufer marca, (<) Frehérus atque Befle- 
lius, eòdem piane nobiscum fonte u(ìy, Gùdrincheim cum legif- 
fent , a Ziutemheim locum piane diyerfum f^tuerunt , nullo 
jure. 

DiEFENBACH. Bruno, archìepifcopusTrevìrenfis, novimo- 
nallerii Odenheimenris in Creichgovia conditor, per manum fra- 
tris, fui Popponis prsedia in villa Odenheim cum inveilitura eccle- 
iì^e in Diepenbach & Hufen eidem monailerio contulit, ex diplo- 
mate Friderici Barbarofli» imp. an. 1161. (u) Carolus iv imp. 
viMis regionis Bruchreyn , ad ecclefiam Spirenfem pertinentibuSy 
ultimo loco accenfet jfychelberg & T$/effemb0ch. (x) 

* . P 3 $. XIII. (f) Cod. dipK LaurisK toiii«ii^ num, 2176» 

(r) Ibìd. nulli, a3io. 

(jt) Ibid. noni, 2303, 

(Q Ibid, nam. atj6* ** • 

(n) Conf. Honthemii kift. dip/^ Trevir. tom. i , pftg. 483. not 

(x) In deduft. Spir. contra Palata de juribus !& Grevenhaafi^n & S. Lam« 
precbty docum. naoir 3.- ,.^ Ile P A G I e R A I e H G O V I JB S- XIIL 

OsTSiNGEN , Oftrincheim, Aifirìnga ^ hod. Oeflrmg$n oéio 
Loca alia charte Laureshamenfes Creichgovise annumerante Erkanfridus 
& Weltmdis conjuges an. xv Karoli regis intér multa alia rem 
fuam fuam in Auftringa , in pago Chrehgauui tradiderunt. (y) 
Deiu permutatio honorum fafta eft in villa Oftrincheim an. xxx 
Ludovici regis. (z) Alibi Ofleringun fcribitur. (a) 

Othenheim. Udelfridus ex juraales in pago Creicfag. ia 
villa Othenheim, anno primo ; Autolfus xxy jumales in pago 
Kreichg. in villa Oknheim , anno fecundo ; Volcgerus & Blihildit 
conjuges manfum unum in OUnchettn an. viii. (6) Alamannus 
& Hildisnot conjuges manfum quoque in Odenheim ( quae hodier* 
na fcribendi ratio ) anno xxx Karoli M. regis (e) S. Nazario de^ 
dicarunt Alicubi cum afpiratione Hodehehn entmtiatur. (di) De 
monafterio hic feculo xii exftrufto diftum eft in Bretthemio, 
Sliror^ Beffelium aliosque de Udenhemio feu Phili|)pibui^o acce* 
plffe. 

Raoinchbim, Ratànchàm^ hod. RSdigh^m, lUitìgheimM 
. pago Creichgoviae ter fub Carolo M. & Ludovico Ko diferte coL 
locatur. (/) 

MULEK- (jf) Coi. dipL LtmresK tom i» nanu 3x5. 

(2) Ibid. tonun. Don. 4459» 

(«) Ibid. tooL if wm. X9& 

(6) Ibid. tom. u, nonit aaa6 S^^ 

(0 Ibld. mm^oa^gi 

(d) Ibkl« Diun» 303a 

(0 IbUt A1UB* 23x1 li|^ D I& s e R t p T I 119 MuLESHvsEutejaMuinhufen, hoà. MiMkaufmy cumecclefia 
fua, in honorem S.Cruicis exftruda , pago Creichgovige vindica- 
tur traditione Turiberti , circa an, 800 S. Nazario fafta. (/) 

llHTRETESHEtM, hod. Euchiershim. An. 858 Tuto quidam 
de rebus proprietatis fu^e in comitatu Sigardi, in pago Creichgo^ 
«re , la villa Uhtretesheim , curtile^i cum ^dificiis &c, Ludovico 
Germ. regi tradidit , ut alia viciflim praedia regia in Waleftat ^ 
pagi Lobodunenfis villa , acciperet^ (g) UhtriUsheimer marcani 
Wigharti traditìo Lauresham, an. xxv Ludowici imp. ad Eifenz- 
goviam , cui propinqua eft , retulit; (ft) referendam omninb ad 
Creichgoviam , dioecefi quippe Spirenfi comprehenfam , cum El- 
fenzgovia omnis ad Wormàtienfem pertìneat« 

MiHiLVìifVELD cum Sunnensheim fine adje^ pagi mentio. 
ne in literis concambii Lauresham. an. xvii Ludowici regis. (1) 
Cum autem ad decanatum .Bruchfaiienrem certiffime fpeftet^ 
Creichgoviae tuto tutìus vindicamus. In McheUnveii & Ollerin- 
gui> bona quaedam inter veteris monafterii poflelliones diploma 
Heurici iv imp, an. 1071 refert. (*) 

S.XIV. 

WitAiqp. Wolfbertus quidain in Ebbelenheim quatnor Inter Sstlzftli. 
manfos & hqbam unam ; fimiliter in Crekhgotve in ilio meo Wil^ & Creichim 
ia/r$ omnia , quae ad ipfum Wilare pertinent ^ an. 803 monachis 
Lauresh. obtulit.(/) Videtur nobis hicindigitariviciu^i^y^ry 

qui" 

(/) Cod^ dipi. Lauriik. totDtiii nam. aa77»/ 

(g) Ibid. tool. I, nanit 33. * 

(Al) Ibid. tom. II, muDt oAzx. 

(<) Ibid. maa, 2554^ 

(i) Ibid. tom. X , pag. 19$» 

(/) Ibid. nom. 771^ Ì20 Pagi C A a. i c h g o v i ìb qui in defcriptìone decanatus Bnichfalienfis fec. xv Nictaustvei- 
ter nuncupatur. Eadem ratìone veterani fTtUr ^ W^iter in Alfiu 
tia corraptum eft a recentìoribus in fFihr, W^yer. 

FoRST in diplomate Fridefici i imp. quo monafterìi Oden* 
heimcnfis 'bona & jura confirmavit an. 1161 , cUm Ubftatt ^ 
Bruchfall , . multisque aliis locis commemoratur. Diploma Karo. 
li IV imp. an. 1366 Forfi habet. 

Hambrucken & Hambrugg in iisdem , qu2e modo diximus^ 
inftrumentislmperiaiibus fcribitur. 

$• XV. 

•cha Langenbrucke cum Stedefelt, Ofbingen & Munigoltzheim 

fafeSrim "1 cl^^^ Spirenfi an. 1338 occ 

Stetevelt. An. 1 341 menfe Nov, Rudolfus nobilis de Kifelo. 
we bona fua univerfa in Zutèren & in Stetevelt epifcopo Spirenfi 
vendidit. 

Chiseiowe calfarum WìUidmus rex Rom. an. 1252 ecclefige 
Spirenfi dono contulit, poftquam familia nobilis, tum forte ex- 
tinfla, id tenuerat. (m) Rudolfbs de Ai/^/oi/a Inter dynaftas li. 
beros teftis adducitur in charta Laiiresham. an. 1165. (n) In- 
ter poiTeiliones ecclefiae Spir. idem caflrum Kystawe Carolus iv 
imp. ip^enfet an. 1366. (0) Proximus ei vicus Grtfnan , in eo. 
dem diplomate c^efareo inter viUas ecclefi% Spir. in Brmhreyn re- 
latus fub nomine Grunow. 

M Màls- (m) Diploma boQ vìSè infra nunu x« 

(n) ^ Cod. tUplom^ Launsh, tom. i , nanit x 59» 

(0) In dedaft. Spir. contra Palatinos de jariboa in Grevenhaufen & S» 
Lampreclit inter docuim nanif 3f Dbsckiptio i^i Malsge , hod. ifjatfchy in monafteriì Maulbnmn.quod graa-i 
giam ibi pofledit^ tabulis antiquis, diplomate nempe Fridetici i 
knp. an. 1156, nobis primum occurrit. (p) 

MuNiGOLDESHEiM, hod Mingotskeim ^ villa pagiCreichgoviae, 
fibi Wiiiequima, Petrus, Helprìcus , nec non Rudinc & Werin- 
bald fratres rem fuam Laureshamenfi monafterìb contuierunt fub 
Karolo M. & Ludovico Germ. regibus; (q) 

S. IjcbNis villa in Spirenfìbus noilris chartis feculi xii de* 
mum occurrit Curiam apud* fanftum Leonem & curiam in Bruo^^ 
^et&, hod. Briet ^ pagiLobodunenfis vico , Guntherus epifcopus 
capitulo fuo majori an. 1 1 57 , biennioque poft idem epifcopus hor- 
reum feu grangiam apud fanftum Leonem coenobio Maulbrunnenfi ^ 

adfcripfit. (r) In villis regionis vulgariter der Bruchreyn nuncu* 
patse , ad ecclefìam Spirenfem pertinentibus , Caroli iv imp. diplo* 
ma an. 1366 Sani Len, Rat &c. recenfet. 

S. XVL 

HocHKiNftEiM, VÌCU8 agri fui amplitudine infignis, Craichse in Prope Rh'e- 
Rhenum properantiaffitus, hod. Hockenheim^ in chartis quidem ^"^^ ^ 
Bonnullis feculi viii Anglacbgoviseannumeratur , (i) fed cum ad 
decanatum Bruchialienfem peritiaeat , Craicbgoviae nofbrae certiCi 
fime eft adfcribendus. 

Paulo foperius verfus S. Leonem eft vicas Reitingen cum 
caftro fVerfaùy Palatini uterque jurìs. Caftrum hoc fec. xiii WéU 
reshowe fcribebatur^ habuitque pincernas , eccleliae Argent. quod 
Vot.IFHifi, ' Q . mi. . 

(jp) Befotdidocum.ridiv.Wirttnberg.^%%.j^ 
iq) Cod. dipi. Lauresh. toni* 11 , n. 2260 fqq. & »9X« 
(r) Vide chartas noftras infra uam. vii & vin. 
ify Cod. dipi. Lautnk. tom. u f nom. 2476 fqq* laa Paci Craichcotiìb mirum , miniilerìales , quos Bertholdus epifc. Argeat an. 1238 
«ccMse Spireniì obnoxios efle voluit (t) 

LuzuEiM, hod« Lofsheim^ a feculo xnobìs innotefcit, Con- 
radus doix, Wemharii comitis filius , ^cum an« 946 hobas tres ia 
villa Luzheim vocata ficclefiae Spirenfi dederit («) Grangia de 
Lu2heim Inter Malbrunnenfis monaflerii pofTeffìones recèafetut 
àn. 1156. (^x) Communem nominis fui originem hàbere videtur 
vicus cum filva, in qua fituseft, laukard yel Lmhard^ ud fupra 
docuimus, di£ba. 

Ensilinheik cum Mencingon in pago Cregim/i ponit charta 
Johannis epifeopi Spin de fundatione monafterii Sunnesiieim an. 
II 00. (jr) Eccleiige majoris Wonnat capitulum Spirenfi portio- 
nem honorum fuorum in Enjìlnheim &in Luitolsheim, quas ex le-» 
gato Gerlaci» caatDrisSpir.oiim& concanonici fui^ tenuerat, ao^ 
1237 P'^ feptuaginta marcis argenti vendìdit (z) Vicus hicfij- 
perefle nobis videtur in villa , Eifitigerhof quae dici nane folet. 

KETfl£« Guntherus epifcopus Spie Schonaugienli monafte- 
rio praedium in Grensheim dedlt ea lege , ut curti ecclefìae fuae 
Keths diète cenfum quatuor cafeorum quotannis perfolVat {a) 1 
Fridericus i imp. monafterii Maulbrunnenfts poffeflioaes oonfir. 
mans an/i 156 , terram in jKs^eisdem accenfet. (6) Berìngerus 
epifcopus Aajft^j^ curtem hanc fuam appellai circa an. 1 224. Hodie 
£e(/?Àdicituracfcribitur.(c) A folutione nauli ia Keths Scho. 

nau. 

• - 

(0 Chartam prodacimus nuin. iju 

(ji) Io A3, acacL/voLiii bift.pag« 265. 

(ftr) In Befoldi docum.rediv. JVirtenK ptg.794. 

(y) A&.atad. Tluoioro ^ Palai, voi. iix, hift^ pag, 277. 

(z) In cod. tnioori privileg. ecclefiaeSpir.foU 56* 

(a) Gudmi fyUoge dipi. pag. i<S. ^ 

(b) Befoldi documenta rediviva ducatiu IFirtenberg.ftg. 795. 
(e) GudenifyUoge pag. x34« DEscRiPTia' 123 naugienfes monachi cum an. 1:131 declarati jam fint immunefir; 
{d) antiquiilìmum tue effe, qm adhuc perfiitìt, trajedum Rheu 
apparet. 

5, XVIL. 

Pneterea Craichgorise , fenfulatiorìaccepte^ vel potius im- Pago male 
proprie^, propter communem isepiflìme comitem , adfcrìbun^ur ^^^^^V^ 
nonnulla confinium pagomm , Elfenzgovise^ Enzgovlae y Phunz^ 
goviae & Anglacligoviseloca, r. g. 

EcGERATESwiLARE » ubl Gerhardus abbas Lauresham, va» 
nxs fub Carolo M. poflefliones monafterio fuo comparavit» (e) Ek^ 
ienwilere ìocus prìmaevus fuit monaflerii Mulbronnenfis.(/) In» 
terìit autem Lienzlngam inter & Mulhufium ad Enzam, adea«* 
que Enzgovise proprie tribuendus. Ecgerates ^ trancatum no^. 
men, Freherus dedit. 

AscHiNBRUNEN 111 gago Creichgovi» proditur cum Randia. 
cheim in charta Folcrichi anno xxi Karoli regis. (g) Videtur 
eife vicus Efihtlbronn in Elfenzgovia , aut JE^/6rofffiinEnzgovia« 

Gartua , quiie in comitatu Bretheim fita an« 1109 fcribi* 
tur, (h) hod. Gariach. Sunt tres hujus nominis vici, major & minor, 
tertiusque ad Nicrum, N$ck$rgartach ; qui vero omnes a Craich- 
govia vera longe remoti. 

In ScuziNGUN villa ^ in marca Illingun , in pago Ckretgo^ 
W€y decimam cum ecclefia Waitherus epifcoj^us Spir. venerabili 

Q 2 cui* 

Ci) GudenifyUogi pag^ lyj» 

(«) Cod^ I/mr$sk. tomoli, nato; a^^u 

(f) Ex cbarta Gerhard! epifco^ Spir. an. 1143 a|r« Be/otd^ dbcnm. mSi; 
Wirtenbergé pag. ^%%. 

(f ) Cod^ dipi. LauresK to». 11 , aani« 2916^ 

(A) Orufii atmai. Suev. part 11 ^ libt xx ; capr4* ' 124 Pacsi Craichgovia cttidam militi fé tradidilfe fatetur an. 1023. Chartam infra prodiu 
cimus Qum. i. Sed reftius Enzigovi^e tom propter fìtum , tum vero 
propter decanatum Phorzbeimeafem , qui Schutzingen & IlUngtn 
comprehendit , locum utrumque vindicamus. Illinckeim Laures- 
hamenfes chartae antiquiores pago Enzingowe diferte attribu. 
unt. (i) 1 . 

AuTiNiteHEiM, hod. Oetlshetm, prgefefturae Mauibrunnenfis 
vicus infìgnis , iu mappa tamen ducatus Wirtenbergici Majeriana 
omiiTus f quem Freherus (k) pariter ignorans cum 0ewishemÌ9 
male confudit Craichgovise èc Enzgovise is promifcue adfcribiM 
tur, quod in confinio horum pagorum fitus eft. HUdeboldus qui-* 
dam aream unam in pago Creichgowe, in villa Autinesheim, prò 
iino jurnali in Mencingen accepit an. xv Ludovici regis ; & anno 
feq. Glifmuta tres manfos dedit in pago Creichg. inter Autines-- 
•heim , Haduntesheim & Alaolfesheim. (1) In Wenceslai regis 
Rom. diplomate Maulbrunuenfi an. 1381 hodierno more jam feri» 
•bitur Oetisheìm (iw) * 

TuRAVENziR marcam in pago Creichgowe traditio Udelberfei 
an. XXII Karoli regis , (n) plures alì^ chartse in Enzgovia pou 
nunt redi(fime« DtHrmenzemm aflSdet Enzaeflumini, parsejus- 
dem y quem diximus , decanatus Phorzheimenfis. 

Idem dicendum eft de.caftro Entzbnberg, quod in ps^o Krech^ 
goWf epifcopatu Spirenfi , juxta villam Pfortzheim fitum, aCon^ 
rado comite Calvenfì Johannes archiep. Trevir« acquifivifle legi- 
tur circa an. 11 96. (0) 

Gem^ 

(f) Coi. Lauresh. tom. 11 , nuin« 2354 ^94« 

(Jt) Origg. Palatin. part 11, pag, 14. 

(/) Coi* dipi Lauresh. tom* 11 > nuin«a3i6 fq. 

(m) Be/oldi doeum. ndiv. ducatus Wirtenb. pgg. 8v« 

(n) Cod. dipi. Lauresh. tom. 11 9 num« 9334« 

(0) Kyriandri annat. Zirsvir. pag. i6/^* B 9 S e » j[ 9 T I p ,1?^ G4tfimincÌ0itpia£a^Brj Loheféd, Rp<fchhim ^ Uc^Ungen Fre- 
faenis (p) hwic Creichgoyiae noftrae' , & ex Frehero aliiplur^sin- 
tulejrunt, infejce;a(ia potiori ioagejure, uti fiiojiqco docebxtur, £1- 
fenzgovi» ps^o. 

%. XVIII. 

Quotquot ha6Venus enumeravimus loca , Inter Suarzaham Limites 
& S^zaham fita fere funt omnia , Craichaha Inter duos hos am- P\S^ 
nes profluentè media. Fauci cis Suarzaham vici ad Lobodunen- 
fem pagum , (jj) pauciores ultra Saizahairi ad Craichgp.yienfem 
referendi funt. Hi ad boreara itjique & ad meridiem Craicbgo- 
viae fiues» Ad occidentem Rhenus , tres illos amnes in finuni 
fuum qui fufcipit , pagorum omnium , qui Rhenum attingunt» 
terminus, Craìchgoviam a Spirigoviafejungit; ita tamenutnon« 
miila infra Salzahse confluentem ad Rhenum loca veteri Anglach* 
goyiae, quae cum Craichgovia f«pi(fime mifcetur, adfcripta fu. 
erint, adfcripta hodieque decanatui Grabenfi. Lime; orientali^ 
itìdem naturalis eft , maxima nepipe coUium valliunique Rhe-^ 
num inter & Nicrum altitudo , fecimdum rivulos in alterutrum 
horum fluvìorum defcendentes. Qui Craichahae, vei Salzahse, 
Suarzahseve inferuntur , adeoque Rheno mifcentur ad occafum, 
Craichgoviam nobis defìgqant , cum reliqui rivi rivulique ex ea- 
dem altitudine in Nicrum vergentes, aliispagis, utElfenzgoviae, 
Gartacl^oviae , Zabernachgoviae , Enzigovi^e nomen & originem 
dederint. Admittenda tamen hic a regula exceptio, propter Eppin- 
gàm & Muhlbacum^ qu» nefcio quo fato'Elzenzgovi^e » ad quara 
fitu fuo pertinent , erepta fuerunt. De Sunneshemio vel Sins* 
hemionovimus, Johannem èpifcopum Spinabbatiae ibiconditae 

Q 3 aufto- (p) Orig. Fatai, part. ii , pag. 13 fq. 

(9) ^^ q^o tH^ vid. tota, i , pag. 231 » §. x« %26 P A Gì CRA.ICHecrVlJB 

auftorem, tit locum jurìs fui dioecefani redderet, an. 1099 Cuna, 
ni, V^onnatienfium praefuli, perfuafifle , ut alia viciffim loca ex 
Spirenfi dioecefi acciperet.(r) Monafterìum ordinis S» Benedidi 
in Sinnsheirn cum monailerio ejusdem ordinis Odenbeimenfi in ve» 
tari decanatus Bruchfalienfis laterculo comparet Sed immutata 
bsec noviflìmo tempore & ad prin)3evttm liatum ecclefiaiticum 
piane reduéla funt. 

5. XIX. 

Errores Jam vero Munfterum , (s) ChytrKum, (f) Cnifium , (m) 

aUorom Freherum, (x) Tolnerum, (y) Beffelium (z) & reliquos geo. 
graphos recentiores omnes fi audias, Nicef Craichgovlam claufifc 
ad ortum & boream , ita ut Wimpinam, Sinshemium & ipfam, 
. Heideibergafm noftram ambìtu fuo pagus ille contineat Erroris 
caufa & origo eft , quod intermortuìs confinium pagorum nomi* 
nibufl Craichgovia.fuum conftanter retinuit atque cum^ iilis , qui 
defierant , in latum & longum communicavit , ab eo maxime 
tempore , quo militaris feu equeftris conditionis proceres coalu* 
erunt in foedera ; id quod feculo xv demum fieri coepit Tum 
enim Craidigovia numerofas aluit hujus ordinis, familìas y cum 
^yibus vicinse ejusdem dignitatis gentes conjunélae peculiare fce- 
dusinierunt» quod a potiori fui parte Craicbgovienfe adhuc ap. 

pella- 

(r) Chartam bac de re vide infra nani, vx 

0) Caffttograpk. lib.ni,. pag. SzJb 

(Q Orat. di Gnkhgaea , in Rrinkardi firipiàr. tir. Fatai, pag: 493^ 

ijg) Atmat. Suiv. fztt iii» Ub^iXj cap.i. 

-^ (x) In Mt» ad Jufond Mofetlam pag* .^7. Adde ong, PiUat, part u» 
pag. i3» 

(jr) Hift. Palai, pag, ga 

(a:) Prodr. ehram. Goitwtc./pttt.it , pag. 574» DBSCRIPTIO I2f pellacur. Eadem res ventati geographicae tantum nocuit , ut cam . 
equeilris CraichgoVùe ordo ad provinciali] ejusdem ordinis Suevi- \\ 
cam accefliifet, Craichgoviam ipfam latifTime fumtam , eidem 
Suevi^e £emper anumeratam fuilTe vel magnus Freherus nofler,^ 
(a) pudendo errore crederei ; Nicrum fluvium Franciae antiqu» 
terminum meridionalem ftatuens , qui prorogandus certe ufque 
ad Ofam & Murgaon. (Jk) 

S. XX. 

In defcrìbenda comitum praichgovienfìum ferie breves erì-CaBut«{ pagi 
mus ^ propter documentorum fi ve filentium five defeftum , qui- 
bus pauciffimorum memoria nobis reliéla e&. 

Primus faic fefe offert Geroldus comes , qui cum conjuge 
&a Imma , quidquid in pago Creichgowe , in villa Ziuternheim 
& in Odenheim bonorum liabebat, terras, prata, manfos, fylvas, 
aquas &c. monafterio Lauresham. donavit anno xi Karoli regis , 
menfejul. ideft, an. Chr. 779. (e) Idem vero Geroldus comes 
uno eodemque tempore rem fuam in vicino Anglaichgovte pago, 
in Gernisheimer marca, in loco Stainbura eidem coenobio tradU 
dit Cd) Quinquennio poli Ifenhartus quidam S. Nazariodeditin 
ducatu Alemannorum , in villa Gifelfteden ^ quidquid Geroldus 
Comes ibidem habere viius eft. (^) Villa Gifelftete ad Naglachgo- 
viam, ducatus Alemanhici pagum , Enzigovise, qu^e ad Franciae 
ducatum pertinet, confiuem, alibi refertur. (/) Patet ex hifce^ 

Gerol. ' 

(a) Origm.PàkU. part, 11 , cap. 1 v 1 p. 13. 

(b) Conf. CroUius di ducaiu FranHae Rhen. in a^is bisce acad. voi iti 

tóft, pag* 3S4 f^» 
(r) Cod. dipi. Lauresh. toni. ii,'nuint aszo. 

{d) Ibid. num. 2503* . . - 

(e) Ibid. tom. iii , nam. 36r7« 
(/) Num. 3535. Adde tom. 11, jium. 5575. 128 PagiCaaichgcvijb Geroldum plufibus in pagis fuìffe praedionim dìvittìn ac in Laiu 
Tishamenfem novam ecciefiam vàlde liberalem ; cui autem prò. 
prie pago comes praefuerit, àn uni tantum ; an pluribus, nonfà^ 
tis liquet. 

Sigardas Certior longe eil, qui nunc fequitur, Sigardus comes, iti 

cujus comitatu Uhtretesheim , villa Creichgovi» , de qua fuperius, 
(g) a Iludovico rege Germ. diferte ponitur in diplomate propter 
annum regni ejusdem regis in occidentali Francia primum , qui 
in an. Chr. 858 inciditi (h) valde notabili. 

Walaho Seculo X ineunte Walaho comes bis in partibusfloruit, Spi« 

rigoviae & Encichgovise five Enzgoviae certilTime pr^efes. De co* 
mitatu ejus in Spirigovia alio loco jam aélum, (i) ubi tamen ad* 
dendum eft Ludovici infantis diploma Weiflbnburgenfe , quo vil- 
la Hafalach in pago Spirìcgowe , in comitatu Walahonis reponi^ 
tur an. 902. (i) Eodem anno Hatto Moguntinus archiep. mona* 
fterii Lauresham. abbas , abbatiae hujus res in Glemisgowe in 
comitatu Gozberti comitis , nec non in Encichgouue in villa vel 
marca Judimsheim & in Rutgefingon , in comitatu Watachi comitis 
Reginbodoni. cuidam prò curte Virnunheim in pago Lobodunenfi 
tradidit. (/) Pro Encichgouue Helwichius EnrìcHgowe dederat, 
unde Crollius nofter (m) fedu6his pagum Einrich hic ìntelligi pu- 
tavit. Enzgo viae autem fi praefuit Walaho ^' Spirenfis comes , mul- 
to magis Craichgoviam, Spirigoviae propiorem , is rexiffe dicen- 
dus efl, tanto magis, quod Autinesheim Craichgoviae & Enzgo- 

viae 

(g) §.xin,pag. iip. 

(i) Uti oftendimoB in praefat. ad coi dipi Launsk* tonit x. 

(0 ^ff* Cicad. voL III hift. pag. 256 fq« 

(*) Schoepftini Alfatia dipi, parti, num. oxxvii. 

(0 Cod. dipi. Laurish. tom. i, pag. 103 f^. 

(») Origg. Biponi. partii, pag. no. D E S e R I P T I O 129 riae pagis promifcue adfcribitur. (nj Salicam Walahonis orìgi- 
nem , quam laudatus modoCrollius ftatuit, (0) haec firmare egre-^ 
gìe videntur ; quum certum ex fe^uentibus fit , unum ex nobiliffima 
hac& potentiffima Franciae Rhenenfìs familia princìpem plures 
fimul tenuifle comitatuis ; quse ipfa res in caufis fuit , Ut notarli 
veteres , tradìtionum piarum & alìorum inftrumentorum confe* 
Aotes y pagos cum pagis non raro confunderent 

Ottonis ducis comitatum Craichgovise & Elfenzgoviae àu otto 
ploma Ottonis iii regis an. 935 datum, quo in Eppinga fuperius 
{p ) jam ufi fumus , extra conferoverfiam ponit. Eundem Ottonem 
ducem ^ utriusque Sallcdeftirpis, Spirenfis atque Wormatienfis^ 
conditorem feliciffìmum , Worraazgoviae , (^) Spirigovise, (r) 
imo & Nahgoviae {s) fimul comitem fuilTe , novimuìs. Superfuit 
Otto in vi vis ufquead menfem nov. an. 1004 , quo defunftum eum 
effe Georgius Chriflìanus Crollius , (f) rerum Francicarum indagator 
& vlndex praeftantiffimus , addudis muitis teftimoniis probavit. 

Poft Ottonem ducem Wolframus prodit Craichgovise co- wol&am 
mes , primariae quoque dignìtatis vir , fi quidem verum efl:, quod 
chronicon Spirenfe adhuc ineditum refert y {u) eum Henrici fé- 
. yoUlFEift. R . nioris . («) Vide fapra S* ^^i' » P^g I24- 

(0) Coni lib. e. tabalam famili» augoftse Francicae ad pag. 77. 

ip) $. Vi, pag. ho* 

(^) AS. aead. voi. i , pag. 293. 

{r) Ibid. voi. Ili hift. pag. 259. 

(/) Ibid. pag. 416 fq. 

(0 In differt. di ducaiu Frcmciae Rhen. ibid. pag. 423. 

(«) Unde Johannes de MutUrftatt fua defami^t ap. Sinckinb$rg.'/iUB[^ 
juris & hift, iom.Yj, pag.. 167* , 130 Pagi CRAicnaùVim, nioris, id eft , Henrici iv imp. fororem , Azelam nomine , ha- 
buiffe uxorem , multosque comitatus poffédifle , fcilicet in Creych^ 
cowe & Enzeberch five Enzgovia. De Creicbgovia jam teftes ad- 
duximus {x) chaitas imperatorum Conradi 11 & Henrici iii Spi- 
renfes tres , quas inferius proferemus integras. Duae priores an- 
no 1024 & 1046 Phunzgoviae infuper comitatum eidem at- 
tribuunt; tertia anni 1056 cum prioribus collata Craìchgovienfem 
Wolframi comitatum ultra triginta annos extendit. Corruit ita- 
que Hanfelmanni , (y) viri alias doftiffimi, conjeftura, cum Hui- 
gonem quendam comitem de Creginecka , in literis fundationìs 
ecclefiae coUeg. Oeringenfis an. 1037 teftem , {z) in Craichgovia 
noftra quaerendum effe exiftimat 

Ceterum idem chronicon Spirenfe , quod Wolframo conju- 
gem adfcribit Azelam , Henrici iv imp. fororem, alibi nufquam me- 
moratam, eundemWolframum natum comitem Arduennaefacit. 
Floruit tum in Arduenna Walramus comes Arlunénfij (a). Wol- 
frami autem nomen idem effe , quod Walrami » haud alienum a 
verofimili eft. 

Engelbert Reliquit quidem Wolframus duos fìlios , Zeifolfum & Joh 

hannem , Creichgpviae comites a multis haberi folitos , at neu- 
trum tamen in Creichgoviae comitatu fiiccefforem. Nam au. 1057 
Engilbertus Creichgoviae praefiiit comes, tette Henrici iv regis 
diplomate in Eppinga fuperius addufto. 

An. (ar) Vide fupra §. x, pag. 114. 

(y) 9^tt6eibigte {anbedl^o^r t>oti j^o^enlo^ff docum. pag. 67. 

(z) Ibidem pag. 19. Secalo feq. medio Mulbrunnenfis coenobii fatidatioili 
teftis interfuit'Belremus de Creinkegge , & qaidem Inter liberoa, 
ante minifterialed. Yìd.Befotdi docum. rediv. tTirtemh. pag. 785. 

(a) ConF. tab< genealog. comitam & dacum Limbarg. in CroUii ferie iUa- 
ftrata comitum Palat. Aquisgran. vernacole forìpta 9 pag. 265. D £'S e R I P T I O 131 An. iioo Bruno quidam cum Craichgoviae comitatu EU Bruna 
feazgoviam & Enzgoviam fimul adminiftravìt , uti patet ex Jo» 
hamùs epifcopi Spir. filii Wolframi comltis , de abbatìa Sunnes- 
heim a fa initìtuta literìs; (b) ubi fané non Enzgovìae tantum, 
cui immediate fubjungitur , fed de reliquis duabus, qui praece. 
' dunt 9 pagis quoque aifumendus eft Bruno comes. Singulis enim 
pagis» qui praeter iUos tres ibidem nominantur, Hedenegoviae, 
Spirigoviae, Nahgoviae , Wormesfeldae , fui adduntur comites; 
carum profeto hoc feculo rei exempium. 

Bninonem iftum facile patrem fuifle crederemBrunonis Ar- ' 
chiepifcopi Trevir. qui monafterium Odeuheim in Creichgovia cir- 
ca an. 1120 inftituit , nifi gefta Trevìrorum {e) obilarent , in qui* 
bus archìepifcopi hujus origo ita defcribitur : „ Bruno , . . Fran* 
^ cus natione , infignis nobilitate , utpote quem pater Arnoldus 
^ Comes ex nobiliflìmaAdelheidamatregenuerat.» Cujusautem- 
Àrnoldus generis fuerit , ex annalifta Saxone [d) colligimus , 
quippe qui Henricum de caibro, quod Loufe dicitur, Brunonis 
Treverenfis epifcopi & Poponis comitis fratrem , uxorem duxifle 
fcribit Idam » fiiiam Bemhardi comitis , qui frater fuit Gifelae» 
Conradi 11 imp. conjugis. Laufenfes itaque comites fuere Arnojl 
dus& filii ejus, exquibus Bopponem Craichgoviae coraitatumad* 
miniftrafle credibile efi: ex literis fundationis monafterii Odenhei. 
iqenfìs , ex quibus Bruno Trevirenfis per manimi fratris fui Pop. 
ponis comitis praedia fua novo monafterio in Creichgovia, in co» 
mtiaiu Bredkeim fito, tradidit , imo praediis hifce Boppo ipfe va- 
ria de fuispoiTeflìonibus addidit. Invaluerat tum mos , pagos & 
comitatus denominandi non a comitibus, fed a loco judicii fire 
malli pubUci comitum, ita ut Ufgovia comitatus Vorchheim, 

R 2 ^ Wìrm. (tf) Operis hujas voi. iii htft« pagt 277» 

(e) Honth. prodr. kift. Trevir. pag* 76 !♦ 

(jt) In Eccardi corp. Ufi. med^ am tomt ìi, col. 458» 132 P a a I Craig wkc o via Wirmgovia comitatus Ingersheim, Enzgovia com^tus Enzberg^ 
Lobdengovia cornicia Stalbuhel , Spirigovia comitatus Lutram- 
i^esforll y Craichgovia comitatus Bretheim &c. dìcerentun Pop- 
poaem, Brunoais axchiep. fratcem, comitem in Brettheim Trit- 
. hemius (e) nuncupat. 

Laufenfes autem comites in his regnafle partibus , vel ex 
.SchcenaugienfiS monafterìi chartisfecuii xii & fequentis apparel; 
fecundum quas Boppa quidam comes de Loufen an. 1208 in £1. 
feuzgovia fedem habuit, & quidem incaifaroDilighesberch, hod. 
Dilsberg. (f) Exdnflis pabulo poft hifce comitibus comitatus cef- 
favit omnis, & quae c^farìs fuerant, redierant adcxfarem, (^} 
quae aliunde acquifita, ad alios tranfierunt {h) APPENDIX DIPLOMATICA. 

l 

Ckarta WaUheri epifcopi Spir. deconcamhwy quadfecU eum Arnold» 

mtiU an. MXXIII. I N nomine Patris & Filìi & Spiritus fanfti nouerint omnesCliri. 
ftianifideles, tam praefentes quam futuri, qualiter Ego Walthb* 
Kus indignus ecclefiae Spirenfis Prefui quandam decimam fyno. 

daU (0 Chron. Hir/aug. tom. i, pag» 377» 

(f) Gudeni fytlogi dipL pag, 74 fq» 

(gr) De Loufen, Sanneshéìm & Eppmgen civitatibua Hermannov marchio- 
ni Bad* a Friderico ti imp* oppigneratis vide diploma an, 1234 ìb 
Sckoepfltni hift. Zaringo- Bad* tom.iv, pag. 19^ 

(A) Bretthemiam Inter alia ad Eberfteinenfes tumcomite^ , ab his ad Ba- 
denrea marchiones ^ indeque ad comites PaUtinos Rbeni, perveniiTe 
novimus. D £ « e R I P T I O 133 

dali iudicio acqùifitam in pago Chreìgowe (i) in villa Scuzingun & 
in marca lUingun fitam cum ecclefìaìn atrio eccleliee tradidi potè- 
dative cuidam veoerabili militi nòmine Arnoldo prò noflxo utrì* 
usque compendio , & in proprium ius ipfius ex toto in tot^ ipfa 
marca transfudi, econtra tradidit ille in jus ecclefì% & epifcopii 
hoftri unum legttimum manfum in villa Gladebach cum curtili & 
omnibus utilitatibus ad eum refpicientibus, alterum vero manfuhi 
in eadem marca, iuxta viilam & decurlum aque in Duiffenbach éa 
conueniencia , ut coloni ipfìus manfi omnes iiberam habeant pote- 
fiatem, in tota prefcripta marca Ugna in focum & in edificia cè- 
dere, porcos, oves &boues, vaccai ^jumentapafcere, palluràs 
porcorum inglandibus five precio faccre, & decimam illius manfi 
ex toto & infuper decimam de ipia marca, quam de noflro predio 
prius decimauimus ad ecclefiam in Dmffenbach. Conuenimiis 
eciam , ut omnes coloni noflrì de Dmffenbach in tota prefata mat- 
ta Scuzingun & lUingwn fecuriter absque fua & omnium probibi- 
clone habeant Ugna in fociun, pafcua & herbas &l glandes , & 
omnem pafcendi utilitatem. Et ut hec conuencio in perpetuum 
feruetur, hanc cartam inde con&ribi & in fynodo coram clero & 
plebe fecimus recitari &l figiUo noftri nominis fignari. AnnoDò- 
minice incarnationis Mxxiii , indizione vi , -anno vero donmi 
Walthsri epifcopi Spirenfis xvuii. aftum feUciter Spir$. 

II. 
(Amradm II rexfratribus ecckfiae Spir. praedium finm in ^ahan^ 
ningan & Wefincheim dono tradii an. MXXIF. I N nomine fanfte & individue Trinitatis Cuonradus diuina fa-, 
vente clementia rex. Si aliquid ecclefiis Dei de regia munificen- 

R 3 eia (i) At loca fubreqtteiìtia potiore longe jore ad Enzgoviam pertioent , ad 
quam in cbartis a&tiqaioribos edam referootor. 134 Pagi C*r aicilgoviìb eia noflra accommodaverimus , id procul dubio ad ftatum regni 
noflxi , & profperìtatem vite ac eterne heaèìtudinis premia confe* 
quenda nobis profuturum effe confìdimus , quapropter omnium 
fidelium nofbrorum prefentium & futurorbm pateat induftria^ua^ 
Uter nos una cum mauu dileftiffime'conteébilis noibre Gisele vide« 
licet regine per interventum quidem Waltheri fidelis noftri Spu 
renfis epifcopi, quoddam noilriiuris predium in villa ^ohanningom 
vocata in pago Chreichgotve & partim in Funcenchgow$ in comitata 
vero VoLFRAJMMi comids fitum, ficut ante regni noftri primicias vou 
to caritatispromifìmus; ita poft acceptum divina grada regnum 
gratuito velie ad prefati Spirenfis epifcopii altare tradidimus atque 
in perhennem fratrum ibidem Deo ferviendum alimoniam itèrum 
ex novo transfundimus & per huiusregalis precepdlitteras inno, 
ftram noftrorumque progenitorum & progignendormQ memoriam 
dehuo ftabilimus & confirmamus, omnium videlicet contradiftio- 
ne remota , hoc eft omne quod noftro iure in predifta villa & in 
TnBrch2L^ohanìngan ìnWefmcheimero quoque marca obrìnuimus^Ar ita 
ficut nos illud ibidem poteftative poffedimus , cum omnibus fcilicet 
rèbus illuc rite afpiciendbus , in mancipiisutriusque fexus, excep- 
tis tantum duobus , eccefia & decimisi terris cultis & incultìs, 
agris^pratìs, campis^ pafcuis atque compafcuis , vineis, filvis^ 
foreftis , venatìonibus , aquis , aquarumque decurfibus ^ pifca* 
tìonibus , molendinis, viis & inviis,, exidbus & redidbus, mo- 
bilibus & immobilibusy quefitis & inquirendis , cunftis appendi, 
ciis & udiitadbus, queadhuc dici aliquomodo aut invenirivelno- 
minari poffunt, cum baimo noftro &fredo, hoc regali noftra im- 
munitàte clementer adicientes, ne aliquis comesveivicecomes fi- 
ve aliquis publicus iudex, aut quilibet ex iudiciarìa poteftate , pò- 
teftatem habeat-ullam in prenominata iam villa & ipfius adiacen* 
dis paratas vel coUedas faciendi aut fideiuflbres tollendi , aut fu« 
res capiendi , vel aliquid ex iudiciali fentencia exigendi , preter 
aduocatum & minifterìales , quos epifcopus & fratres Spirenfis 
•ccleiie eidem loco prefecerint« Et ut hec noftra tradirlo firmìus 

obfer- - Descriptio I3S 

f ■ ' ' - ■ 

obferuetur, hanc cartam inde confcrìbi, & eam noftrifigilli iuflì- 
mus impreflìone figillari. Signum domni iuuìaìffimi regis Cuon« 
radh Udalricus cancellarius vice Aribonis archicancellarii re- 
cognovì. Data ni idus Septembris anno Dominice incaruationis 
Mxxiiii. Indiftione vii. Anno vero regni domni Cunradi u 
primo. Aélttm Ingetenheim in Dei qomine feliciter amen. 

III. 

Hemicus III rex praedium in villa ^ohaningun , in pago Crtìchg. 
praepofiio & fratribus eccleftae Spir. iterum dono tradii 
an. MXLVL I N nomine fanfte & individue Trinitatis : (Tènricus divina 
fayente clementia rex. Si aliquid ecclefiìs Dei de regia noftra 
munificentia accommodaverimus , id procui dubio ad ftatum re- 
gni noflri & profperitatem vite , ac eterne beatitudinis premia con- 
fequenda nobis profuturum elTe confidimus , quapropter omnium 
Chrifti noftrique fideliumtamfuturorum quam & prefentium nos- 
cat univerfitas , qualiter nos prò jeterna beatitudine piiflimi geni- 
toris noibi Cuonradi imperatoris auguili & matris noftre Giselb 
imperatricis augufte, fimul etiam coniugis noftre regine Cunegun- 
Dis pie memorie, atque prò noftra perpetua faiute conteftalisque 
noftfe Agnetis fciiicet regine S. Spirenfi ecclefie , in qua corpo- 
ra patris noftri, matrisque confepultaremanent, fratribusque ini- 
bi Dei fervitio affidue vacantibus quoddam noftri iuris predium 
in villa ^ohanìngun vocata in pago Creichgouwe & partim in Fu^ 
cìnchgouwBy in comitatu Wolframmi comitis fitum , cum omni- 
bus fuis appendiciis, hoc eft , utriusque fexusmancipiis, areis, 
edificiis, ecclefie decimis , agris, teijris^ cultis &incukis, pratis, 
pafcuis ) campis , filvis , vineis, foreftis , venationìbus , aquis, 
aquarumque decurflbus , pifcationibus , molis , molendinis, viis 
& inviis , exitibus & reditibus , quefitis & inquirendis , cum 

omni 136 ' Pao-i Chaichgovijb omniutilitate, qucullo modo inde poterit provenire , iaproprium 
tradidimus , cum hanno noftro & fredo , hoc adicientes , ne aliquis 
Comes vel vicecomes Uve aliquis ex iudiciarìa poteftate, uUam in 
prjsdifta villa habeat poteftatem, & in adiacentiis paratasyel colle- 
flias faciendi, velaliquid ex iudiciali fententta exigendi preterad^ 
vocatum&minifteriales, quos preporitus& fratres eidem locopre- 
fecerint, eo nimirum tenore , ut prepofìtus eiusdem ecclefie eius- 
que fucceiTores cum confilio & confenfu fratrum de eodem predia 
liberam deinceps habeant poteftatem tenendi, commutandi^ pre- 
cariandi, vel quicquid fibi placuerit, ad ufum fratrum inde faci, 
endi. Si autem , quod abfit , aliquis eiusdem ecclefie epifcopo- 
rum aut fibimet ipfi ufurpsore aut alieni in beneficium dare, vel 
quoquo modo a fervitio fratrum prefumpferit abalienare , bis aut 
ter ab herede noftro &fratribus monitus, ut emendet, & firenu- 
érìt , fibique in ammonitione obedire contempferit , idem nofter 
proximus beres dimidiam libram auri inpublicopondere ad altare 
S. Marie perfolvat , fibique fupradiftum predium heredìtario iure 
poflìdendum redimat Et ut hec noftre traditionis & conftitutionis 
auftoritas ilabilis & inconvulfa omni evo permaneat» hanc cartam 
inde confcriptam manu propria corroborantes fìgillo noftro iulfi. 
mus infigniri. Signum dni Heiarici in regis inviftiffimi. Theo- 
DERicus cancellarius vice Bardonis archìcancellarii recognovi. 
Data V idus Sept. anno Dominice incarnationis Mxlvi. Indiftio- 
ne xml. Anno autem Dni Heinrici tertii ordinationiseiusxvxii, 
legni vero viu. Aftum Jugujle feliciter amen. 

IV. 

Eenricus III imp. curUm Sruo fette cum/oreflo Luzliari epijcapo Spir. 

tradii an. MLFI. 

IN nomme fanfte & individue Trinìtatìs : Heinricus divina 
favente clementia Rotnanoram imperator auguftus. Si.de tranfi* 

toriis DESCKiPtie 137 toriis fumptibus & terrena noftra fubftantia in ufus eccleriarum& 
celeftes thefauros aliquid honoris aut munerìs conferimus , mor- 
talés cum immortali, terreflres cumceleflì, cum etemo cadaci ho» 
mines cum Deo beata negotia gerìmus , jTeminantes tranfeuntia , 
ut fémper mànfura metàmus , vendentes pereuntia , ut etema 
recipiamus. Huius igitur tam beate negotiationis fp^ excitati ^ 
omnibus Crifti noibrique fidelibus tam futuris quam prefentibus 
notìficamus , quaiiter nos propter Deum , per quem in omnibus 
divites fafti fumus , & honore imperiali fublimamur , ad altare 
genitricis fue ^ quod eft Spire ^ inftinftu & petitìone dileóle con* 
teàstlìB nollre Agnetis imperatricis , nec npn interventu aman- 
tifllmi filii noibri & equivoci Dei gratia regis Heinrici tate ani- 
mabus parentum noftromm pie memorie Cunraoi imperatoris & 
GisELE imperatricis ^ quam noilri fuperilitnm faluti coram Deo 
providentes quandam noibre proprietatis curtem Brua/elU diéhun 
cum forefto ad eandem curtem pertinente £i««Àar< nominato in pa- 
go Cragowe & in comitatu Wolframmi fitam , quam nobis coi»- 
foHguineus nofler Dnus CuoNo in proprìum tradidit , cumonmibiis 
fuis pertihentiis , hoc eft utriusque fexus mancipiis , areis , edi- 
fìciis, agris, pafcuis, pratis, terris cultis & inculti$, filvis, 
venationibus , aquis , aquarumque decurfibus , pifcationibus, 
molis ,. molendhus , viis & inviis, exitibus & reditibus, que« 
fids & iaquirendis^ cumomni utilitate/queuUomodo inde potè» 
rit provenire 9 in proprìum tradidimus', ea videlicet conditione, 
ut prefati loci epifcopus fuique fuccéiTores liberam dehìnc potefta. 
tem habeanty commutandi, tradendi , precariandi, vel quicquid 
fibimet placuerìt , ad ufuk ecclefie inde faci^ndi. Et ut hec no- 
ffare imperialis traditionis auftorìtas ibibilis & inconvulfaomnievo 
permaneaty hanc kartam inde confcriptam propria manu, ut fub- 
tujs videtur , corroborantes , figlili noftrì impreffione iuffimus in- 
figniri. Signum dui Heinrici tertii regis inviftiffimi fecundiRo. 
manorum imperatoris Àugufti. Winitherivs cancellarius vice 
LuiTBALDi archiepifcopi & archicancellarii recognovi Data 11 
Fol.IFBifi. S non. 138 Pa^gi Craichcoviìb 

■ ' ■ ! Ili ■ ■ ' 

non. Maii anno Dominice incarnatìonis Mlvi , indìtt. viii, anno 
autemdomnlHeinrìci tertiiregis, fecundi imperatorisordinationis 
xxvii , regni vero xviui, imperii autem x. In nomine Dni 
aftum Goslarie feliciter amen. 

. V. 

Donatio praedii Eppingen in pago Ctiichgoviae per Henricum JV 

rtgem an. MLFII. I N nomine fanfte & individue Trinitatis Heinricus diuina fa- 
uente clemencia rex. Cum bonum ad omnes maxime autem ad 
domeiÌLCos fìdei iubeamur operari, vere confidimus in Deofiquid 
boni in fideles Chrifti vel ecclefias Dei operandur , inde nos eter« 
na mercede remuneràri. Quare omnibus^riili noffaique fìdeli. 
bus tam futuris quam prefentibus notum effe volumus , qualiter 
nos prò remedio animarum beate memorie parentum noftrorum 
CtJNRADi & Gysele / nec Qon & patris noftri Heinrici Roma- 
norum fcilicet imperatorum auguflorum ob interuentum dile^e 
matris noftre Agnetis imperatricis Augufte & ob fidele feruicium 
dileótì noifariCoNRADi fanéìe Spirenfìs ecciefie uenerabilis epifcopi 
quoddam predium Eppingen nominatum in p^go Creichgouue in 
comitatuENGiLBETRi comitis fitum, ad altare inhonore fanfte Dei 
genitricis Marie itT prefata ecclefia dedicatum cum omnibus ap. 
pendiciis fuis , areis fcilicet , edifìciis , utriusque fexus manci- 
piis, terris culds ^ inci^ltis , viis & inviis, exitibus & reditibus, 
quefitis & inquirendis , pàfeuis^^^ompafcuis, aquis, aquarumve 
decurfìbus, molis, molendinis, pifcationibus, fiiuis, venacioni- 
bus & cum omni utilitate, que vllo modo inde poterit prouenire, 
donamus atque in proprium tradimus , eo videlicet tenore , ut 
quisquis fratrum Deo ibidem feruientium eft prepofìtus y liberam 
deinceps habeat poteftatem predium predi6lum obtinendi , cpm* 
"^mutandi, precariandi, velquidquid fibicoUibuerit^ quodadcom- 

f ' munem Descriptio 139 ihunem fratrum utilitatem pertineat / inde faciendi. Et ut hec 
noftre auéloritatis tradicio ftabilis & xncoquulfa omni euo perma- 
neat , hanc cartam inde confcrìptam manu propria confirmantes 
iìgiUi nòftri impreflìone iuffimus iiifigniri. 

Signum domni Heinrici quarti regis inviftìffimi. 

WiNiTHERius cancellarius vice Luitpaldi 
archicancellarii recogaoui. 

Data nonas Aprilis anno Dominice incamationis Mtvii. In- 
dizione X, anno autem domni Heinrici regis , ì>rdinacionis eius 
terdo, regni vero primo. Datum Warmacie in nomine Domini fé- 
liciter amen. / 

VI. 

Fermutatio tocorum quorundam fattone dioecefis Wortnat. & Spi^ 

renfis ab utriusque eccUftae epijcopis faBa an. MXCIX. N( OTUM effe volumus , omnibus tam futuri quam prefentis 
temporis fidetibus , quonìam Johannes Spirenfis ecclefie antiftes» 
qui in proprio fuo allodio Sunnescheim abbaciam de proprio con- 
ftruftam cum reliquis fuìs prediis & familiis Spirenfi ecclefie, ob 
fue fuorumque anime fàìutem in proprium donauit y & Cuono 
Wormacienfis ecclefie preful quoddam concambium, uterque de 
fua parochia utriusque ecclefie, clero & populo laudante fecerun^ 
Johannes Spirenfis epifcopus de' fua parochia epifcopale ìus in 
ecclefia & uilla Ktfcketm {k) il in capelia & uilla ^eÀ . . cum 
utriusque uiile terminis , Cuononi Wormacienfi epifcopo conceflit^ 
recepit vero ab eo epifcopalem iuitìciam in ecclefia & uilla iSWniw* 

Sa .^ clùìmy (A) Eft vicus Kircbbeim ad Nicram inter oppida Laoffen &. Befigheim , 
haad precal a confloeiitibus Zabemae. 140 Pagi Craichgovi < cheifìty & in capella & uiila Roirbach & ia utriusque uille termi- 
nisi Ut autem prefcriptum concambium ratum ó(inconuulfum in 
omnes retro generaciones permaneat^confirmatum éftaflenfuHeia- 
rici tercii imperatorìs in prèfencia com^lurium ipfius prìncipum, 
Fuerunt autem ibi prefentes & confenferunt Egilbertus Treue- 
xenfìs archiepifcopus -^Herimannus Colonienfis arcfaìepifcopus - 
Harthutgus Magadéburgenfis arciiiepifcopus , Liemmarus Bre* 
menfis archiepifcopus, Burcharous BafiUenfis epifcopus, Otto 
Argentinenfìs epifcopus , Emecharous JWirczeburgenfis epilbo- 
pus, Udo IJildesheimeniìs epifcopus * Fridericus Haluerftaden. 
fis epifcopus» ALBEwiNusMerfeburgenfis epifcopus, Walraua^ 
Nus EinfUtenfis epifcopus, Widelo Mindenfis epifcopus , Bur- 
charous Monafterienfìs epifcopus , Heinricus Padelbrunnenfis 
epifcopus , WiDo Ofnaburgenfis epifcopus - preterea dùxFRioE^ 
Ricus , Palatinus comes Sigefrious , CuoNo fìlius ducis Otto* 
viSf Gerhakous Comes de Gielra • GERHARousspomesMogunti- 
nus , Adelbrath , Burchardus marchio, Wippreth , Heri-^ 
man. Faélum e& Moguncie v idus Novembris, annoDominice 
incamacionis Mxcviiii. Indizione vi. Anno impeni. . « Heinrid 
tercii imperatoris Augufti. 

VII. 

Guntherì epifcopi Spir. confiitiitìo de curiis fms apud S. Leonem & 
Brmwete an. MCLFII. 

Ex aatio- IN nomine fanfte & individue Trinitatis Guntherus Dpi gratia 
grapbo Spiienfium vocatus epifcopus univerfis , qui chrifttana profeflione 
cenfentur, & eorum fucceflbribus in perpetuum. Pietatis fungi mu^ 
nere , & in ftudio karitatis femper proficere generaliter quidem 
Chriftianae profeffioui convenit , iiiis tamen , qui in fpiritalium 
ammiuiftratione conftituti , caeterique paftorali dignitate prae* 
lati prò fpirìtaiibus metuat camalia » iilud quafi proprium 

& Descriftio 14J: & peculiare eft, ut eorum ope & opera cultus Dei debitum 
incrementum accipiat, &Ja domo Dei, quam eos vigili cura gtt« 
bernare oportet , gloria & divitige nec defint, nec deficiant. Ea 
propter innotefceFe cupimus univerfis , quos in fan&a religione 
Chrifti gubernat imperium , qualiter Heinricus hi divina fa^ 
vente clementìaRomaaorumjmperator Auguftus&pro fua &di- 
ledi filli fui Heinrici regis & prefente & futura falute » & pf 
remedio animarum fuorum parentum, avi videlicetCìroNRADi im-> 
peratoris &aviae fu^ GisiiAEimperatricis/patrisque fui Heinrici 
imperatoris matrisque iu^ AGNETisimpejatrieis , fuaequedile£lif« 
iim36 conjugis Berhtae imperatricis & fratris fui Cuonraoi , iiliae- 
que fuae Adelheidis , (/) ob fidele etiam fervitium & petitid^ 
nem kariffimi Johannis SpirenC epifcopi predium quoddàm Itsféti 
diftum in pago Scuzengowe in comitatu Adelberti comitis fitum 
cum omnibus appendiciis , hoc eft, utriusque fexus mancipiis, 
areis, sedificiis, agris, terris cuMsl^incultis , pratis, pafcuis, 
aquis aquarumquedecurfibus, molis» molendinis, pifcationibus; 
filvis, venationibus , exitibus &:reditibus, viis&inviis, quefi- 
tis & inquirendis , feu cum onmi utilitate y que aut fcribipoteft;' 
aut dici, preter partem ejusdem predii in villa ^enfUm nominata 
fitam, quod ecclefise Sufmesheim dedit, ad aitare ianfìae Mariae inpm. 
prium tradidit , ea videlicet ratione , ut praediftus Spirenfis epU 
fcopus ipfiusque fuccéflbres liberam habeant poteiiatém , eandem 
curìam fibi retinendi , ad utiiitatem ecclefiae commutandi, preca^ 
riandi. CumautemCuoNRADUMregemRomanorutìipraediftiim. 

S 3 ^ pera- 

(/) De hac Heinrici m lap* qui in ferie regam Germani» Heionciifl ir 
eft f filia alibi nemo quid prodidit , ut in ocalatiflimi alias KoeM 
famit.jItLg. Francanica tab. iii ad pag. 42 eam fraftra quaefiveria* 
De Azeia » ejusdem Heinrici forore , pari fcriptorum filentio obvolu- 
ta , Tapra diftam eft $.xx ^ pag. i<)o* Aliam Henriciiv filiarojdani 
nominei Balduino Jerofolymitano» Flandrìae ^ Hannonise corniti nup^ 
tam , ckronicon Andrenjis manafterii prodit in UAchiry^fpicikg. 
tom. ir , pag. 326. NegleCkam limiliter a gehealogis ftemmatis im« 
perialis Francici recentìoribus Idam hanc effe miror« 14^ Pagi Craichgovi peratoris & proximum heredem ,& in regno fieri fucceflbremcon- 
tingeret, ipfe, ut predidum predium filio fuo in beneficium dare* 
mus, fepe numero inftantiffime poilulavit Porro ne per nos fta- 
ret y quo minusìmperiaUs fanftio antiqua fuum vigorem obtineret^ 
Hos in hac parte & minis & precibus prgefati regis Cuonradi diu 
renitebamur , fed cum nullam evadendi facultatem habéremus ^ 
qae & quaHs recompenfatio in bis ecclefiae & fratrum noflxorum 
utilitati conveniret, attente deliberavimus. Excogitavimus tan- 
dem ad hoc, ut indempnitas fratribus confervaretur , ad permu* 
tationis remedium conf ugiendum , & aliud predium prò hoc alie* 
nato eccleiiae & fratrum ufibus efle conferendum , & fic precibus 
fepedidi regis C. paruimus, non libenter quidem, minus tamen 
inviti, eo quod ipfe donatoris prediorum & fucceflbr&proximus 
- heres diceretur , cujus rei gratiia & ipfe nobis ìnununitatem ab 
infiantiexpeditione praeftitit. 

Recompenfationìs autem modus & quafi permutationis for. 
mahseceft. Praeoptaates, utpraedifto modo alienatum praedium 
aliquando in propriotatem ecciefiae & ùfus fratrum revertatur , in 
lecompenfationem ejus curiam apud farnHum Leonem & curiam in 
Bruaweli , quae datae in beneficium nomine feodi poflìdebantur , re. 
cuperavimùs , easque non rebus ecclefiae , fed patrìmoniis.^ que 
nobis hereditario jure obvenerant^ & que a nobis libere & quie- 
te poflidebantur, redemimus« Quod ìgitur a nobis alienati predii 
donator de ipfo confili tuerat, nos quoque de curiis patrimonio no- 
firo recuperatisconftituimus, videlicet ut de eisepifcopus cunélis 
de mi dauflxis fratribus in anniverfario Gisilae iraperatricis vef- 
pere ad vigiiks & mane ad miflam prò defunétis ad majorem ec- 
clefiam, ubi ipia defunfta quiefcit, conveniendbus in refediorio 
refeéllonem honefie miniftret. Et ut haec uofixa confiìtutio flabi- 
iis & incpnvulfa permaneat, hanc cartam inde confcriptam manu 
propria corroborantes imprefiione figilli nofixi infignire curavimus. 
Quecunque igitur ecclefiaftica fecularisve perfona contfa hanc no- 

- ftre / DSSCRIl^TIO 143 

" ""^ \ ftre conftitutionis paginam aula temerario venire praefumferit, ex- 
communicationi fubjaceat , & a perceptione facrofanóli corporis 
Chrifti fiat aliena, donee pgeniteat & emendet, fiat, fiat. Amen. 

GoDEFRiDus praepofitus de domo & cuftos rocognovit. Berh* 
toldtis decanus recognpvit. Heinricus prepofitus de faiifto Germaì 
no, RuoDOLFus de Sto Gwioone prepofitus r, Winemarus pre- 
pofitus de Sta Trinitate & magider fcolarum r. Meingotus cum 
ceteris fratribus r. Tefl:es etìam funt hujus conftitutionis liberae 
quidam conditionis homines, Oddo Sporetin, Marquart & frater 
-ejus Godefrit de Heinvalty Helnger deJUudach, Othgerus de^«- 
zenlochy & ceteri. De minifterialibus vero teftes hii funt : Ans- 
helmus catnerarius (m) cum fratribus fuis, Heinrich Griez, Cuòn- 
radus dapifer , aliique complures. 

Aéhfunt h?ec Spìrae iii id.Martiianno incarnat DniMcLViL 
Indifl. mi. Imperante Friderico gloriofifiimo Romanor. impenu 
tore Augufto. Feliciter amen. 

Vili. 

Ex charta donatìanis GUntherì epìfcopi Sptrenfis prò coenobio in Mu^ 

ienbrunnen Kal. ^anuarii MCLIX. 

Jl REFATO uenerabìli loco prò remedio anime- mee fubfcripta 
donaui, videlicet fex horrea integre & plenarie cum omnibus am- 
miniculis inftrufta , que ipfi uocant grangias , unum fcilicetapud 
fanBtmLeonetny fecundum in Ltizzeim^ terciuv ìaKezs^ quartum 
in Otdersftaty quintum ia Marreheim, fextum apud Dittenhouen. 

IX. Cfif) Alias camerarius epifcopi Spir. inferìas comparet , Albertus deUten- 
beim , in cbarta nam. ix* ^ 144 Pagi Craichqoviìb IX. 

BerfMdt epìfcopi Argeni. commOaHo mìnìfierìatìnm etm Conrado Spu 
renft praefute faBa an. MCCXKXrinr 

BÌERTHOLDUS miferatione Divina Argcntinenlis epifcopus . /. , 
uttanimi capitali noftri accedente confenfu benevoloque favore le- 
galiter cum Dno Cunrado Spirenfis ecclefie prefule veherando^ 
capitalo ipfms eciam faani afTenfum concorditerimpercieute, hu- 
jusmodi peregimus commutacionem. Eberhardus & Theoderi. 
cos pincerne de Wetreshowe cum ipforum fobole nane fufcepta & 
poftea fufcipienda , mìnìfteriaii fubjeftione Spìrenfi ecclefie dein- 
ceps, ficat noftre fuerant, erantobligati, attinènte proinde noftre 
ecclefie perpetuo, ficat haftenus Spirenfi, Beatrice matrona hono- 
nibili Egelolphi de MunMngin , tnarfcatci noftre fcivitatìs. , filia 
quondam Alberti de Uthenheim camerarii Spirenfis^ cum prole jam 
ex ipfa progenìta nec non in pofterumprogeneranda. . . . Datum 
argentine anno mcamat. Onice Mccxxxviii.piidiekal^Febr.pon-» 
tificatus noftri anno quintodecimo/ 

Wìtketmus rex jus faum regium in càfiro Chifihwe Spirmfi mUfia$ 

ionfert an. MXLIL 

yj ILHELMUS Dei gratia Romanorum rex femper Augtfftus^ 
uriiverfis facii imperii fidelibus prefens fcriptum infpefturiìs gra- 
tiara fuam & omne bonum. Etfi f(^enitatem exomecregjam libe. 
ralis largitas, larga quoque libcralitas , circa omnes , qui de do- 
nis aliquid accipiunt regie largitatis^ cunfta tamen preradiat & 
exceliit j quod ad laudem & honorem Creatoris omnium y Regis 
regum , ac ipfius piiffime Genitricis virginìs & matris dari con- 
tìngit & conferri ^ cum ei > a quo funt omnia , & a quo omnia 
potelias in celo & in terra ^ totus liumanus affeftus fé debeat & 

efieftus.^ D £ s e R 1 1 T I o 145 effèftus. Hinc eft, quod nosnolentes ab aatecefibrum naftrorum 
pie memorie imperatorum & regum véftigiis declinare, verum 
ipfos gradiendo in equitatis femita bonis operibus & piis aélioni- 
bus habundantìas imitarì , jus , fi quod nobis in caftro Chifelowe 
aftenus competebat., ecclefie Spirenfi conferìmus & donamus, 
fimpliciter & de plano , ut beata Dei genitrìx patrona ejusdem 
ecclefie in hoc, difte quoque ecclefie eleélus dileftusnofterjPWn* 
ups & CancfiUàrius (n) fuis nobis gratusmeritishonorentur. Qua- 
propter ut predica donatio five coUatio rata permaneat , fuccef- 
fbrum quoque nulla fuper hoc dubietas oriatur , prefens fcriptum 
figlili noftri regio munimine fecimus roborari. Xefl:es Gerhar- 
WS archiepifcopus Moguntìnus dileélus princeps nofler , Cuon- 
nldus cantorMoguntinu8> Heinricus cantor ecclefie Argentinenfis, 
Eberhardus prepofitus de MocftaU Nobiles viri : Cuonradus co^ 
mes SUviftiTy Eaiecuo comes de Liningen^ Cuonraous comesHir^ 
futusy CoNRAOus de Brubergj WiRicus de Duno , & alii quam 
plures tam laici ^ quam clerici. Dat. MogunHi quinto kal« De- 
cembr. ladift. undecima, anno Dni Mcclii. 

XI. 

Uierae OUams comitis deJSb$rjlein &filìorum ejus y qui dectmamfuam 
in Owensheim capiUilo Spirenfi vencUderunt an. MCXILXXVII. 01 'TTO noUtis de Eberftein fenior omnibus prefencium infpeftorì- 
bus finceram in Domino karìtatem. Quia memoria hominum 
labilis eft, ea que fiunt, in fcriptis redìgi necefle efi: admemoriam 
ìnflaurandam , & rei gefte noticiam faciendam. Quare eil quod 
literis prefentibus prefenti etati & future conflare dignum diximus 
pofteritati, quod nos per manus filiorum noftrorum ^ Otjonis> 
Fot.IFHifi. T WoL. 

^ — — 

(«) Heinricos, ex Leiningenfiam couutaoi pro&pia. 246 Pagi Caaichgoviìr Descriptio WoLFRADi mtitum (0) & Henkici Scotaris vendidimiis capitulo ' 
Spifenfi decimam , quam hos & predeceflbres nollri multis retro- ' 
a6tis temporibus ia Owsnsheim villa fitanii la medio inter Owens^:^ 
keim fuperius & Owensheim inferius in proprium nomine allodii te* 
nùimus y cum omni vtilitate & jure , quo decimam eandem ha« 
buimus, protrecends librisHalIen. quas oosconfitemurabeodem 
capitulo recepifie. In hac autem vendicione ut capitulum predi- 
ftum certum exiftatper manus natorum noftròrum prefcriptorum, ' 
dedimus eidem capitulo prò Underphanty ut vulgarìterdicitur, cu- 
riam unam in villa predica fitam , cuius agri ad culturam unius 
amtrì fufficiunt, & curiam unam ibidem fub cafhro noilro fitam, 
ad quam pertinent agri duorum aratrorum cum aliis pertinenciis ' 
curie utrìque attinentibus, ut fi forte in poflerum decima predi- 
ca a capitulo Spiren. a quocunque & quandocunque exiifta fuerit» 
extunc capitulum Spiren. duas curias prediélas cum pertinenciis 
fuis ipi proprium & perpetuo recipient & tenebunt in locum & re- 
compenfam decime ab ipfo capitulo euifte. Hec autem ut robur 
obtineant firmìtatis , prefentes literas figillis noibro . « filiorum no- 
ftròrum mìlitum prediftorum , (jf) quorum figillis frater ipforum 
Heinricus Scolaris contentus eft , capitulo Spirenfi dedimus com- 
munitas. Huius tei teftes funt : Cunradus de EkkeIJbach , Hein- 
ricus de Snnnensheim ^ Eberhardus de Mtdnhufen , Appulo de Of-' 
fenhachy Gotzo de /^;2riir^^ii milites , & Wernherus aduocatus de 
Bullenkeim , nec non qnam piures alii fide digni« Aftum & da- 
tum anno Domini Millefimo cclxx feptimo. , . 

Has (d) Vides hic honorificum tnilitis nooren comtnunicatam cum primariae 
nobilitatis javenibus , ati contra ejusdem conditionìs proceres Inter 
minifteriales regni & ecclefiaram cdmpareot » qoibus opponuntur li-- 
berae conditionìs homines. 

(jf) Appendent adhuc inftramento figlila haec tria» a Te invicem infcriptio- 
ne tantum diver(a« Pater & filius nata major % figUiis fais comiùs 
fcribantur , Wolfradus hoc caret elogio* X o X H7 

" ' .^ • ' ,1 1, 1 -. 

D a 4 

ÒSTLICHE FRANZIEN 

in f$tn$ Gan$n eingeiheiti 

▼on 

Christoph Jacob Krembr. u. ' NTER deti Qntdeckungea nnferer zeiten, in ruckficht auf die 
gefcbichte, ifl diejenige, dafsdieGauen, inwelche ganzDeutfch* 
land vertheilt gewefen ift , fich nach dem lauf der gewSfler ge- 
bildet haben, und da(b darauf auch die geiftliche emtheilungder 
diecefen nach den Gauen eingerichtetworden, eine vou den vor- 
nehmften. . Denn dadurch allein find wir ira ftande, nìcht nur 
diefe Gauen , fondern auch ganze provlnzen nach ihrem ganzea 
umfang genau zu beftimmen. In meiner Gefchichte des Rheinì- 
fchen Franzicns habe ich mit diefer provinz, welche man vorher 
faft gar nicht, oder doch gar dunkel gekannt Jiat , die probe gè- 
macht. Sie ifl mir gelungjen , fo dafs ich ihre ganze grenze rings. 
berum^ und dann auch die von einem jeden Gau ins befondere, 
welche in dem Rheinifchen Franzien begriffen gewefen fmd, ganz 
umftSUidlich habe befchreiben k6nnen. Auch mit den grenzen des 
Ocftlichen Franziens habe ich diefes gethan. (^r) Jezt wiil ich 
nach eben diefer regel auch die Gauen delTelbenìiufiuchen^ und 
einem jeden , fo viel es mQp^Ucjt:^ iA > feinen plaz anweifen. ^ 

T 2 Das (9) GifikichU des Rhikiifshin Frg^n^Uns fe{t jtfg — 15^ t4S De Pag 19 Francia Das chroaicon Gotwicenfe , diefes in der erdbefchreibung d^r 
mitìeren zeiten fo vortrefliche werk, wieungleichwichtiger wur- 
de es geworden feyn , wenii fein verfafler folche regeln wn der 
ubereìnkuaft der archidiakoaaten und dekanaten , oder'der foge- 
nannten ruraralkapitel mit den Gauen benuzet h&tte ? 

Die haupturkunde , woraus wir die Gaueti des Oeftlichen 
Franziens , oder wie wir jezt fagen , Frankoniens , kenuen ler- 
nen, ìft von kaifer Arnulf , datum kalend. Decembris 889. (r) 
Der monarch beflSttìget darin der Vi^ttrzburgifchen kirc^ie den 
fclion von dèn FrSnkifchen kQnigen , Pippìn und Karlmann , ge- 
fchenkten zehenten theil des tributs , wetchen noch damals die 
Oeftlichen FranRen und die Slaven , die unter ihnen wohnten, 
alljShrlich in die kSnigliche kammer bezahlen muCsten. Ichwill 
die ftelle daraus hier herfezen, weil fié ein hauptbeweis ift , dafs 
das Oeftliche Franzien nur aus den nachgefezten Gauen beftan. 
den ift. 

^ Qualiter i'pfi ( namlich Pippìn und Karlmann) prò fuae | 

,9 mercedis augmento adecclefiam S. Salvatoris, ubi S. Kylia. 1 

„ nus martyr Chrifti preciofus corpore rèquieft:it , decimam tri. ! 

,y buti, quamdepartibusOrientaliumFrancoruni, vel de Scia vis, | 

„ ad fifcum dominicum annuatìm perfolvere folebant » quae fé- l 

,, cundum iUoruìn linguam fteora vel ofterftuopha vocatur, ut 
,, de ilio tributo fiue reditu,annis fìngulis pars decima ad prae- 
^ diAum locumperfoiveretur, fiveinmelle, five inpaltenis, feu 
9, in alia qualibet redibitione , quae, ut diximus , in pagisorien^ 
2» tot. Francorum perfoivebatur , id efi , in pago fFatdfazzi & de pago ' 

^ Tktibargoum & n^ingariu/mba & ^ajasg^mii , Mulachgeimj 
^ Nekkergeuui & Chohargetm & Rangeutd ài Iphgeuiu, Hafageum 
,, & Grafeld & DMfad, Satagéum , WwngetM , Gozfeld & 
9, Badanachgeim. ,^ 

Hier (r) in Eekards iommnOariis di rehjns Frmum, OrientaUs untecden urkan- 
^n toiii« ìlf num, xxx , feit S9^ ^qi* Orisntalis 149 Hier haben vtr airoalIeGauenbeifammeny welche dai OefK 
liche Franzien ausgemacht habea« Wir woilen eioen nach dem 
andem voraehmen und febea , wie folcher mìt dea Ubrigeo 
urkundeii iibereinilimmt. 

I. Der Gau WaldfazzL 

Diefer Gau war gr6ften tfaeils in dem grofen bogeo begrif. 
feu, welchén der Main bei Wertheim bis Qber WQrzburg hinaus 
macbt. Die orte Steinbach » (^) Immineflat, (t) Cellingen uud 
Steinfelden , (n) Rorbach,(ir) Birkhanefeld, (y) Rominingas, («) 
Holzkircha, {a) Utinga, (6) Bettinga, {e) Adelhalmeftat(ii) bewei. 

T 3 ^ fen (f ) Urkande dea kuniges Ladwig dea Kindea vom jahre 910 » beim Schem^ 
nat tradii. Fuld. nani, dl , feit 226* 

(t) Charta Ludovici Pii dat. vi idoa Jonii anno Qirifto propitio xxii ini* 
perii, beim Eccard. Frane. Orùnt» tonuii, feit 8g6* 

(u) Der mSnch Eberhard in Jummariis tradii. Fuld. num. 158^ fdt agf • 

(») Cod. dipi. Lauresh. toni.Tii , num. 3577. feit 155. 

(y) Charta Mantonis comitis vom jahre 788» beim SckamMt loc. 0. nxum. 
Lxxxiiiyfeic 42, 

(z) Siehe oben not. s") 

(a) Schenkangsbrief tlber diefes Holzkirchen von Karl dem Grofen menre 
Novembri anno viii regni noftri (716) beim Schatmai irad. Fuld. 
num.xLVf feit 24. »» Monafteriolam cognominatum Holzkiricba ih 
' »f P^o Waldraifin faper flavium Albftat „ und Rudolfus presbyier tfi- 
t0 Rabbanì abbatis^héìm Sckannat cod. probat. kiftor. Fuld. feit 127. 
M In monafterioloyqaodvocatur Holzkiricba y fitam in provincia Wald- ^ 
IkzzL H £in anderea Hnizkircb war in Schwaben an der Werniz. 

Qi) Sutnmaria iraditionum Fuldenjium nam. 61 , feit 283* 

(e) Rudolfus presbyter loc. e. feit 129* 

(^' Tradii. Fuld. num. lxiii. Wahrfcheinlicher weia an der bacb Alb* 
ftatt, diebei Bettuigen in denMain flielàet. as^ De PaoisFrancijb fen eSy die alle ia urkuadèn mit namen darei|i gefezt werden, und auf 
, unferenkartenin SteinbachheiLohr, Himmelftat^Zellingen, Stein- 
felden^ ((orbachi Birkenfeld, Remlingen, Holzkirchen , Ùttiiw 
gen und Bettìngen noch jezt anzutreiTen fìnd. Der Waldfiizzi 
machte alfo noch einen theil des Speflaharts aus ^ {e) von weU 
chem er wahrfcheinlich feine benennung bekommen hat Dehn 
gleicb>vie nochkaifer Wenzel im jahre 1361 anden grafen Lud- 
vng von Reinek die freièn lente , die um und in dem walde 
Speflart gefeflen Waren , zulehen gegebenhat; fokannesfeyn, 
dafs er von den leibeigenen , die in folchem theil des Speflaharts 
gefeflen \(raren, um ihn urbar zu machen, der Gau der Waldfaf^ 
f$H genennet vi^orden » einer gattuàg lente , Avelchen man in der 
Ripuarifchen provinz den namen der Werluten gegeben , wieich 
anders\vo erwiefen habe. 

Da die genannten Waldfaflifchen orte allein in den Wiirz. 
burgifchcn dekanat vonKarlftat gehQren, (/) welcherfich nicht 
nur (iber den Waldiazzi, fondern auch Uber den Weringewe und 
Sàlingewe erflrecket hat , fo werden uns feine di6cefanorte dea 
yortreflichften dienil leiften kOnnen , um die grenzeh folcher 
Gauen genauer zu beftimmen. 

Aus diefem grunde bin ich gewifs , dafs der Waldfafli gè. 
*^enabend und mitternacht an den Rheinfrankifchen Maingan, 
gegen morgen an den Weriagau und Gozfeldun^ und gegenmiU 
tag an den Badanachgau und Tubeigau angeftoflen habe. 

Von (r) Datoii die urkund Tom jabr 910 io Schannats tradii. Futienf. n. dl. 
ff Dedit itaque memoratos Rabanus abluis • • rea fitaa in pago Uvat- 
M fatio in villa vocata Barahendingen ; . & econtra dedit praediftus 
f9 Comes Poppo ex rebus fui comitatua , ex villa icil. Rominingaa . • 
y, ad partem monafterii fai in eodem pago in foretto noftio vocabttlo 
ff Spihtishart qaandam portiunem filv« &c. „ (f) tf^iirdtwiinfubfid. dif tomai, tom. y , pag.376. t) R I * N T A t I S ' Ift Von feiaer nachbarfchaft mit dem Maingau habc ich in der 
gefchichte des Rheinifclien Franziens (^) . fchon etwas gefagt , 
jezt aber ftlhre ich zum beweis an, dafs er hier auchnocheturas ' 
(iber den Main gegangeii, alfo dafs NeuflattgegenZimmera tìber,* ^ 
Rottenfels , TrifFeaftein und Creuzwertheimauf derrechtenfeité ' 
dès Mains , lioch alle in das Karlflattifche landkapitel , mithin ia 
dèn Gau Waldfaflì gehOrethaben mUfTen , worin auch Neuftat / 
und Triifenftein (A) wieder namentlich voAomm^n. . 

Zwirchen'Neuilat und Rodenbach zog er (ich ttber den Main ^ 
hèrQber; denn von da bis nachWenmg-GemQnden geharetalles^ 
wàs an dem rechten ufer des Mains liegt , das i&, nicht alleia '■ 
àiefes Rodenbach , Cbndern auch Wanbach, Laer, Nantenbach^ - 
Langen-ProtfeldenundWennig-GemUndennoch ìndieMainzifche 
dl6ces (ì) und alfo in den Maingau. 

Gegen Wennig-Gemttndenflber in dem dekanate von Karl- ^ 
ftatt iil das WdrzburgifcheGemiinden zv^ifi^en derSaalunddem 
Main,. von welchem ich nicht entfcheiden will , ob es fchon zum 
Salgau, oder noch zum Weringau gerechnet werden mtlfle, denn 
hier kommen vier Gauen in einem fpizen winkel zufammen, 
nSmlich der Waldfaflì, der Maingau , der Salagau und der We- 
xìngau. Zudem Waldfaflì zShle ich Hoffl:etten auf d^r linken feite 
des Mains ; zu dem Maingau Langen-Protfelden, jenem gegen" 
ttber auf der rechten feite des Mains, und Wennig- Gemiinden 
zwifchen der Sale und der Sinne ; zu dem Salagau Sceipha » 
jezt Scheppach , in dem kleinern Sinnachgowe (i)gelegen , der 

eìn 
' ■' ' ' ' ' ' ' " ' i ' ' ' - 

(g) Seke xog. 

ih) Urkande von dem kSnige Ludwig dem Kinde betm Schannat loc. e: 
num. DL • feit 226. 

(i) JVUrdtwein dioictf. Mogani, in archidiae<matns diftinSCa, oomment. 
IV, pag, 8oa. 

(Jì) Biffet chron. Goiw. feite 772* Add.'^ Gèfckkktg des RheinifehenFfM^ 
ziens feit log p 170. i$2 De P a a i s Pramcijb ein ftUck vom Salagowe gewefen ift, und Baugulfi cella , nun 
Wolfsmttnfter a» der Sale ; und endlich zù dem-WeriogauGer- 
fenheim , oder Gozzau ^ das alte Gozzinesheìm. Von Kreuz. 
wertheim an bis nach Neuftatt reichte alfofeineweliliche grenze, 
yon Neuftatt bis nach klein Wernfeld an dem linken ufer des 
Mains feine mitternachtliche , von da bis nach Marienburg feine 
Sftliche, und von Marienburg bis nach Utingen 9 fodaunvonUtin- 
gen bis nach Grumbach oberhalb Wertheim feine mittagliche 
grenze. Auf der Oftlichen feite ftoflen uns die Waldfaffifche orte 
Bnmineftat uod Cellingen, und auf der tnitt^lichen noch Neu- 
brunn auf, das wieUttingen felbft noch namentlich inden Wald- 
Min gefezt Avird. Gegen diefer ffidlichen grSnzlinie iiber waren 
HettingesfeldoderHeydingsfeld, Huchbauer, Guttenberg, Hun* 
gershaufen als ftUcke des Wtirzburgifchen dekanats von Ochfen- 
furt die nSchftenBadanachgauifche, und Klein- Rinderfeld , Kift, 
Irtenbronn, Altersheim , Btfdichheim und Niklashaufen , als in 
dem Mainzifchen dekanat des Tubergaues gehOrig , die nàchften 
Tubergauifche orte. - 

Nach der heutigen eintheilung begrifF alfo der Waldiafli die 
Wirzburgifchen Sbnter Rottenfels und Schonrein, einen theil des 
Wirzburgifchen amts Karlftatt , die Kaftellifche herrfchaft Remi 
lingen y und einen theil der grafTchaft Wertheim. IL Der Tuberg^u. 

Diefer lag auf den beìden feiten des Tuberflufses , von fei- 
nem ausflufs in den Main bis fiber Greglingen hinaus, und bàtte 
alfo gegen abend den Maingau y gegen mittemacht den erft be- 
fchrìebenen Waldfaffi und denBadanachgau, gegen morgen den 
Gollachgau und den Rangau, und gègen mittag den Jagaf^au, 
fodann den Wingartweiba zu nachbaren. Zwifchen Bifchofsheim 
und Lauda theilte er fich in den untem und obern Tubergau. 

Jeuer Orientalis rS3 Jcner gehSrte noch zur Mainzifchen , diefer zur Wirzburgifchea 
di{)ces,ia welcher ereiabefonderes landkapitel von Mergentheim 
(/) ausgemacbt hat, gieichwie jener in dem Afchaf&nburgei: 
archidiakonat einen befondern dekanat, der den namen vomTu- 
. bergau beibehalten hat. (m) 

Wahrfcheinlicher weife ift hier in den neuern zelten eine 
verSLnderung der dificèfen vorgegangen. DennBonifaz , ehe er 
erzbifchof von Mainz gewordeq, hat in Bifchofsheim ein klofter 
angeleget , Velchesnoch damals, wie aus einer delle des lebens 
der h. Lioba von Bifchofsheim zu fchlieflèn ift. , («) zu ThUria* 
gen gerechnet worden. Jezt will ich vorderfamft enveifen^ dafs 
fo ein als der andare theD zu de'm alten Tubergau gehOre. Von 
dem Mainzifchen darf ich nur Hohufen unter Bifchofsheim, (a) 
Biscovesheimfelbft,(|?) Tutìngen (^) und Grunefelden,(r)tund 
von dem Wirzbui^ifchen Kiinigeshoven und Sueigra, (5) Sciffii 
VolIVHifi. U ^ und 

(/) Vovon ÌFUràtwiinsfitbfidia diplom. toiii.v^ P^g^SSK^f^q* nachzofeheo* 
(m) ìFUriwein dioicif. Mogumtina tom.it pag. 653. 
Oi) Beim MabiUon off. SS. ordmis SS. Benedilli CeSt. ìu, part. 11, pag. 231. 
io) Summaria tradit. Fuidenf. cap. i , nani. 65. pag. 284* 

(p) Jezt BifchQfsheim an der Taaber. ^Urkande d^es kaiferf Olten ti voa 
. 978» in Gudem codici dipi. tom.i, pag, 353. 

(9) TVadit. Futd. nam. i^iàn , pag. 33, 

(r) Summaria Ice. e. ni»ii.i6a^ pag.288. 

(f) Kaifera Ludwig des Frommen befì'àttignngsùrkunde tlber die Wilrz- 
bargifchen giiter dat. xiix. kal. Januarii anno vini imperii , beim 
JSckard loc.yC. tom.ii , pag. 883- $* Et In pago Dubargeu bafilrcam 
5» in honore S. Martini in villa Kunegeshoba cum additamentis ejus p 
H in pago eodem bafillcam conftroaam in villa; qu« vocatur Suei- 
« gra &c. 154 De Pagis Francije und Odinga,(<) fo dann MergentheimundMorftat,(if) Suichar. 
tcshein;, (x) Zimmern, (y) und Oberftctten bei Gartenftein («) 
anfìihren , welche glaubwtirdigc urkundcn alle in den Tubergau 
fezen : fo Avird man mir zugeben, dafs aucbdieUbrigendekanat* 
orte fowohl vom Mainzifchen dekanat Tubergau als vom Wirz- 
burgifchen archidiakonat Mergentheim, unter welchen fie mitten 
darinnen ftehen^ gieichfalls zum alten Tubergaue gezàhlet ver. 
den milflem 

Auf diefe weife fchied fich der Mainzifche theil von dem 
Wirzbui^ifcheny oder der untere von dem obern Tu6ergau in den 
ortfchaften Zimmern , bei Buthart, Grunefelden , Girlachsheim, 
Diftelhufen , Dithwaf ; UQd der Wirzbuigifche batte gejgen dea 
Mainzifcben Ober - und Unferlauda, Heckfeld^und Uffingen als 
feine lezten orte. 

Um die Sufserften grenzen zu zieben, will icb bei Gamburg 
auf der linken feite der Tauber anfangen , welcbes nacb Gptfrid 
Befsel (a) das alte Kamerdinge feyn folle , das der mQncbEber- 
bard von Fuld (Jb) in den j'ubergau eingetragen bat. Hier gehe 

icb 

(f) Urkonde Kaifeni Karl des Groren vom jahre 867» beitn Eckardlocc^ 
feit 363. f, Ecclefiam unam in pago Dubragové in villa, cajusvo- 
yi cabulam eft Sciffàt faper fluvium, qui vocatur fimili modo Sciffa 
,,..«& in alia villa t qaae vocatar OaUnga in ipfo pago. ,9 Diefes 
Odinga mag das bei SchUpf liegende Opfingen feyn. 

(f») rraeceptnm Henrici iv regia dat. 11 idus Janil 1059 in Schannai vin- 
dèmiis liiterar. part 1 9 pag. 175. ,, Pnediam qaale nòs habaimus 
H in loco Morftat in pago Tubergewi, in comìtKtn .Mergintaim. 

(x) Jezt Weikersheim. Stmmaria tradUionum Futdenf. cap.z» num. 64, 
pag.284* 

(y) Log. c« num. a, pag. agi* 

(z) Loc. c« num. 5. ,,Marcuart de Taberecgewe tradidit S. Bonifacio in 
Il Obernfteten in Groningen . . • qaidquid proprietatis habuit. 

(a) Seitegig. 

(V) In Summariis tradii. ìoe. e num. 66 9 pag. 284* Oribntalzs 155 ich ttbprdie Tauber hinttber, umfahre die Werbach » welche bei 
Irdeabej^ » in der nachbarfchaft des Waldiaffi und des Bada- 
nachgaues» entfpringt und unter Hochhufen in die Tauber fìUlt 
Niklashufen^ Bettìchten^ Alterheim, uad daserft gedachte Ir- 
denbeig find hier auf der rechten feite der Werbach die lezteu 
Tubergauifchen orte , gegen welchen Uber Brumbach ^ Newbruon» 
und Utinga , wie gedacht, fchon Waldfaffilche dorfTchaften find. 
Oberhalb Irdenberg nehme ich noch Knjìe mit , und dann gehe 
kh jm den gr&izen des Badanachgaues wieder herunter bisnach 
dem Deutfchherrifchen Zimmern , wa fich der obere und unterà 
Tubeigau fcheiden. Die lezten Nieder^Tubergauifche orte, die 
noch in die Mainzer di5ces geh5ren, find hier Klein -Rinderfeld, 
Kronen, oder das jezige Krenfeld, und Boppenhufen ; dieBìsida- 
nachgauifchenaberGuttenberg, Hungershufen, Kirchheim^But- 
telbrun und Wittìghufen, die fchon in dem Wirzburgìfchen de» 
kanat yon Ochfenfurt begrifien find. Von Zimmern gehe ich oft. 
wSrts gerad nach dem ausflufs der Gpllaha ^ die bei Bibem in. 
die Tauber fóUt , welches noch zu dem obern Tubergau gezogen 
werden mufs , weil es zu dem Wirzburgifchen dekanat vonMer-. 
gentheim geh5ret Die an diefer linie befindliche orte find OefeJd, . 
Naflach und Scheftersheim. Auch diefe gehSrten nachMergent- 
heim , welches eine befondere grafTdiaft im Tubergau gewefen 
war. {e) Von Biebem^ wo der obere Tubeigau nun den GoUachgau 
erreichet, gehe ich zwifchen beiden uni die Tauber weiter hin- 
auf bii8 in die gegend von Tauberzeil und Schettenbach, wo wie^ 
def drei gauen , niimlich der GoUachgau \ der obere Taubergaa 
und der Rangau , vielleicht auch gar der Mulachgau zufammen 
trefTen. Denn Mtlnfl:er gegen Argshoven aber gehOrte noch ins 
Mergentheimer lasidkapitel , alfo in den obern Tubergau , diefes 
Argshoven, wie auch Tauberzeil ins landkapitel vonlphoven, mit- 
hin in den GoUachgau , und Schettenbach in das kapitel von Winz- 

Uà heim 

(r) Siebe oben die not u) i$6 De P. a g I g F r a n c I jk hein^, mithin in den Rangau. Aus diefem imittelpunkt wen* 
dete fich der obere Tubergau nach Cdden ^ imddann wieder nach 
weften , der G^achgau nacb norden , der Rangau nach often» 
und der Mulachgau aiiéh nach fttden , welcher leztere den SuC 
ferften theil von der Tauber ^eggenommen , und den Wirzbur^ 
gifchen dekanat von Kreilsheim in fich begrifTen hat OberhalU 
MUnfter , Taubcrzell gegen tiber , verlangei;e ich die bei Bibera 
angefangene V/lìiche grSnzlinie des Taubeigaues bis nach dem Hà^ 
henlohifchen fchlofs Schrozberg , das noch in das Wirzburgifche" 
lalidkapitel von Mergentheim , und alfo nach in den obem Tu^ 
bergau , da$ dabei liegende Smalfelden aber in das landkapitel 
vonKreiJsheim oder in den Mulachgau gehOret. 

Und hier fchliefset fich nun die fticUicke grìlnzlinie an , die 
ich zwifchen dem ablauf der gewSfler , in die Tauber und in die 
Jaxt, bis nachBabftatt Und WOlchingen bei Boxberg , und dann 
von hier die wtJlUche bis nach Miitenburg fortfUhre. Was auf 
diefem wege zur rechten feite fóUt , ili noch Tubergauifch , der- 
gleìchen die Mergentheimìfche lezten dekanatorte ObtrfteUen, 
Hetren^Zimmerny fTachbach^ Jlihufen, BabJIat, Boxberg , WoU 
Mngen, Angtrtat^ Opfingen ( vermuthlich das alte Qttelfingen ) 
und Uffingen , auch die Mainzifchen dekanatorte ,vom niedem 
Tubergau, nfimlich Diehvar, Uffikheim, Kulzhetm , Rtedern , PfaU 
biuhy Reventhait und MiUenbergiìnd^ und was zur linken bis nach 
Afamftat Jagaftgauifch , und 'weiter hinaus zu dem gaue Win- 
gartweiba gehOrig. Denn Blafeld , Herren . Dirbach , Ettenhufen, 
Bartenftem, Hollnbach, Adeihaufen, RengershaufenundAfam- 
ftat gehOren in den Wirzburgifchen dekanat von Ingelfingen, 
folglich in den Jagaflgau ; Ballenburg, Hungen , Rofenberg, 
Hirslanden, Hoenftatt, Gerftetten, Brezinken,*Hopfiken, Hart- 
heim, Hettingen , Ammorbach und Weilbach aber in den von Buch- 
heim , mithin in den gau von Wingartweiba. Unter den ange- • 
fahrten Ingelfinger dekanatorten treffen wir Adólanhufen (i)nnd 

• ^ [ Ren- 

Cd) Adelhauleiu Orientalis 157 

Rengeshufea (e) ausdracklich in dem Jagesgewe, und unter den 
Bucheimifchen Hartheim uud Hettincheim (/) im Wingartwei- 
ba an. Ein beureis, dafs die nachbarfchaft des Tubergau^s mìt 
dehi Jagasgau und Weìngartweiba ift richrig angegeben worden. 
Die zwei lezten Tuberganifche prte Reventail und Miltenbur^ 
griinzten nun an den rbeii>fr£lnkirchen Maingau , der von Mil- 
tenburg an bis nach Wertheim auch der mittei*nachtiiche nach- 
bar des Tubergaues gewefen war , wozu noch auf ^ierrechten 
feite des Mains Kir sfuri , Rijlenhufen und Fechtenbach , als ttfch- 
ter de^ zum Mainzifchen Tubergaue gehOrigen kirchfpiels jffsr- 
ftat^ fodann das kirchfpiel ProitfeldenmitfeinentSchtern gerech* 
net werden.mufs, unter denen ich auch AlUnhuch linde, dasauf 
der fchneefchmelze des Speflaharts zu fuchen ili. 

In dem alten Tubergau liegen nach diefer befchreibung die 
Mainzifchen ilmter Miltenburg und Bifchofsheim , das Kurpf alzi- 
fche oberamt Boxberg , der dabei gelegene Schapifergrond , die 
Wirzburgifchen lUnter Laud^ » Hartheim und ROtlingen , das 
Deutfchherrifche meifterthum von Mergentheim , ein theil der 
Hohenlo - Neuenfteinifchen lande und der ttbrige theil von der 
graffchaft Wertheim &c. 

III. Der Wingartweiba oder\ 
Wingartheiba. 

Diefer Gau ift aus den Lorfcher fchenkungsbriefen fo ziem. 
lich bekannt Eben deswegen kann man mit zuveriafsigkeit be- 
haupteìi^ dafs er mit dem umfange des Wirzburgifchen landka- 

U 3 pitels 

(e) Reogershaufem 

t 
(/) Hartheim und Hettingen. 158 De Pagis Francia pitels vou Buchheim (g) yoUkommèn fibereinftimme. Demi 
Buchheim (h) felbft , Waldthttren, das alteTuminu, (i) Ueirn^ 
fiatt^(i) Hedickea,(/) Hartheim,(fli) Altheiin,(») Ober-und 
Nieder Witftatt , (o) Afchenhufen , (p) Biringen , (q) Meck- 
mVà / (r) Rofecken , {s) Ober . uad Niederfcheflenz, (<) (g) Davoniiebe WUrdwiiM fubfidia diplomata tom. v, feit 373. 

(A) Cod^ Laurtsh. tom.iif nutn.agoo. yyvjurnalesinpago Wiogartheiba 
in Buocheimer marca ^ add.num. a83<$« 

(j) Loc.c. tom. II 9 Duni« a^i, f<^!t574« 

(k) Loc. e. naiD. 2902» feit 603. »,ni jurnales de terra aratoria in pago 
„ Wingartheiba, in villa Heinftatt. ,, 

(J) Loc. e. nunu 2801 and num. 874 »i in P^o Wingartheiba in HeHm* 
cheimer marca. „ 

(m) Nom. 2806 & 38ao» 

(n) Nom. 2865« it v jomales in pago Wingartheiba in jtUhiimirm$xtk.i, 

(e) Nom. 2891. I» In pago Wingartheiba in villa IFitigi/tatt.f, 

(p) Vielleicht das alte Alliringa , davon loc. e. nom. 2901 feit 603. »» ÌM 
f 9 pago Wingartheiba in villa Affiringa qoicqoid habere videor. n 

(q) Kann das alte Borachbeim fein, davon loc. e. 0001.2903 ^io pago 
„ Wingartheiba in villa Borochiìm &c. 1, 

(r) Charta Ottonis II imp. von 976 jn Schcnmats hifioria ìFormat. Vr^ 
konden feit 24. >, Qoandam noftrae proprietatis abbatiam , Mo/ebath 
f, nuncupatam inpago Wingartwiiba. . . Haecaotem font nomina loca- 
ci rom illoc pertinentiom. Aliza • • « Binenheim , Lagosfeld » Horeg- 
91 cheimi Solzbach, Ydilingony Cheflaba , Cimbrat Daleheim , Sca- 
99 flenza , Mechedimulin » Larbach , Ybarechheim » Hasm.areheim , 
f,' Cella, Breidenbronnpj Soeigra, Molinhofa, llalfcba»Rorheim&c«i; 

(ji) Vielleicht das alte Rochesheim , von welchem €od. Lmtrnk, n, 2900 
„ in pago Wingartheiba in villa Rochishiim.,, 

{f) Loc e. nom. 2867 „ in pago Wingartheiba in Scaflenzer marca,» nom. 
fi 2884- >tìn pago Wingartheiba , in Scaflenxir marca, in villa Hei- 
,, cholfesheim. OHIENTALIS 159 EInz, (n) Zimbern, (x) Binheìm,(y) BurkenbeiMosbach,(;ir) 
Gros-und Klein- Aicholzheim (a) an der Scheilenz^ Talheim(6) 
und andere , welche in den Lorfcher und anderen urkundea 
ausdrUcklich in den gau von Wingartweiba gefezetwerden, wa- 
ren alle in diefem geilUichen bezirke begriffen , dafs alfo bei der 
'berichtigung feiner grilnzen nicht viete fchwierìgkeitenfich in den 
weg legen werden, 

Schon in der gefchichte des Rheinifchen Franziens (e) ì& 
erwiefen , dafs die Gammelbach unfern Wingartweiba von dem 
LobdengaUy fodann die fchneefchmelze , welche von Buerfelden 
herabkommt, von dem Maingau gegen weften abgefondert habe, 
àaSn Eberhach ^ Gaminesbach und Hafpach ^ jeztHafTelbach, auf 
diefer feìte feine entfemteftenortegewefen , und dafs folcheweft- 
liche grSnzlinie bis nach Boxbrunn , Micheiftatt gegen ttber, ver- 
l&ngert werden mafle. Denn Boxbrunn gehtfrete ais eine toch- 

ter. (ff) Loco. num«2g9g >, in pago Wingartheiba in AknzBr xsAttìL. t.Alan^ 
or marca kommt auch Im untern Nekargau vor ]oc.c. nain.a457. 
Diefes mag das Nekai^lz bei Mosbach feyn, jenesaberLangenebEaaf 
der hSbe bei Miidacb« 

(x) Loc. e. nam.ag95» Teit 601 „ In pago Wingartheiba in villa Zimbrm 
jacnalem & ditnidiam* 

(y) Log. e. nam.ayos, feit 604 9$ in pago Wingartheiba in villa Borocheim 
• • • & in Beninkeim pratum &c* Sìebe aach uben not r) 

Qd) Loc. e. nam. aggó^ feit sigi ^ in pago Wingartheiba in Burkìimer 
,y marca. M Ein 3archeim ift auch im Sdhaflehzer gau loc. e toni. 
Ili , num. ssg^. Vieileicht ift es das vorige. 

(a) Cpd. dipL Laurish. tom.iii nam. 2ggi » & tom. iii, num»357g« 

(p) Eben daC tom. 11 , nuro. dgo3. 9, Qaicquid in pago Wingartheiba in 
99 DalahiifHir marca hab^re vifus fum, » and die urkunde Ludwigs 
des Frommen von gaa behn Eceard Frane. Orient. tom. 11, feit ^ga 
nndggg. » Seite47. i6o DePagis Francia terkirche von Ammorbach noch zurWirzburgifchen kirche. Auf 
folche weife fchlage ich nun alle^orte , welche an dea bMchen 
liegen , die in die Mudaha ftieiTen,, noch zum Wiugartweiba , 
weil fie gleichfalls tSchter theils von Ammorbach, theils von Kirch- 
%e\[ fmd y welches fchon ein altes Wingartweibifcheìs gauort ift, 
und alfo erft in neueren zeiten unter den Mainzifchen kirchen* 
. fprengel gekommen feyn mufs. Breidenbach, DUmbach, Neid- 
hpven, alstBchter voriKirchzelI, fmd alfo auch als Wingartwei- 
bifche orte anzufehen. Von Boxbrunn ziehe ich nun meiné grìinz- 
linie gegen norden ilber die Mudaha , zwifchen Weckbach , 
WfeilbaÈh und Rewenthail durch , davon die beeden erften noch 
zu Kirchzell geh6ren , das leztere aber fchon ein Mainzifches de* 
kanatort vom Tubergau ift. Von hier veriSngere ich diefe nordi- 
fcheiiniebis andiebach, welche von Gerftetten herunterkommt:, 
die nun die grSnzfcheide zwifchen dem Wingartweiba und dem 
Tubergau gegen often gewefen ift. Denn Hardieim , das an die- 
fer bach lieget , ift wirklich ein alter gauort im Wingartweiba. 
Von Rewenthail bis hieher bleibt uns der untere Jubergau immer 
zur feite, jezt aber tritt der obero Tubergau ein, welcher den 
Wingartweiba bis in die gegend von WClchingen und Babftat bei 
' Boxberg begleitet hat, wo nun der Jagasgau eintritt, der folche 
nachbarfchaft bis an den Jaxtflufs fortfezet Auf folchem weg 
koramen uns die fchon genannten Wingartweibifche gau - oder 
Buchheimifche dekanatorte Hartheim , Hopfìcken, Brezinken, 
Gerftetten , Hohenftat , Hirslanden , Rofenberg , Hungen und 
Ballenburg vor , ;tu welchen ich , um folche linie zu verlangern, 
nun noch Afcheahufen und Binngen fezen mufs, die beide Win- 
gartweibifche gauorte (rf) gewefen fmd. Denn die gegen ilber 

* welter id) Davon jenes das alte AiTeringa, (not.p) diefes aber das alte Borach- 
heim feyn kann , davon in iradit Lauresh. tona, ii , nani. 2903. 
f, E^o Birìnc. • • dono ad fanftum Nazariiini &c. ili pago Wiogart-^ 
,f faeiba in villa Borocheim vu jonudes de terra aratoria &c. I 

i 
I O R I E N T A £ I Sr l&l ireìta nach often zìi befinéliche dSrfer Ufimgen^ Opfingen , Boxi 
berg und Wolchingen find nocb Tubèrgauìfcbe orte ^ wie wirerii 
gehSret haben ; A&naAattabef , Krautbeim xind Winzenhaven, 
àls in dea Wirzburgifchen dekanat Yon Ingelfìngen gehdrig , Ja. 
gasgattifche, Kiautheim ift das alte Kreuzheim^ das mit n»mea 
darinn aiìzutrefien ift. 

Von Biriagen , das hart an dér Jagft oberhidb der abtei Seb0n« 
tal iiegt , gehe icb diefen flufs hinunter^ bis nachMekmlil, ( e} 
das noch untar dea WingartweiUfchen gaoorten nit namen ile- 
het, und ziehe auf falche weife noch Berlichingen , Jafsbufea , 
jeztjaxthaufen, Olnhufen, Widdern undRufsheim zumWlngart. 
weiba. Denn diefe find die lezten Buchbeimirchedekanatorte in 
diefer gegcfnd, gegen welchen ttber auf der linken feite der J^ft 
fchon Wefteihufen und Sindringen » ab Ingelfingifche ddsanat- 
órte, zum Jagasgau gezogen werden mOflen. 

Von Mekmiil nehmeich meinen wegnacb dem Neker^ den 
ich unter Bettingen erreiche. Dtefes Bettìngen fitrde ieh noch 
jnit namen im Nekergau, (/) der alfo hieran den Wingartweiba 
angeftoflèn hat Nìchk weit von diefem Bettingen ift auch das 
Wingartweibifche Zimbern ^ und dann Secheim an der S^ga. 
ha y (g) das ebenfalls wieder namentlich in dem Wingartureiba 
&éhet. Hier dauert alfo die Wingartheibìfche grenze fort , die. 
kh nnn von Secheim oder Seccacb auf Mosbach ^ von da tfber 
Bienenbeira nach dem ausflufs in die Gammelbach weitèr fohre, 
wo ich die OftUche granzlinie gegen denLobdèngau undMaingau 
Vot.IFBfl. X àuge. 

(#) Das atte Micladintulin ^ davon in charta Ottonii II bop. vom jabre 
976 in noi. r ) obeo» 

C/) Cod. Lauresh. tom« 11 , nvm. 24x6 „ m pago Neclergowe , In BetUm^ 
„ ^«r marca,,, 

(f ) Loc.c. Dom. 12850: „ in pagoWingartheiba in Sècheimermzrcu » und 
Dum. agg) hIi bubas inpagoWingartheiba in villa Heicholfeah«ÌBi & 
M I molendioom, & in alia viOa Siggaiui iii hnbas &ۥ i6a De Pagis Fra ve angefkngen habe. Zwifchea Mekmttl und dar Aienzer marfcà 
ftoflen uns noch Senfeld , Maibach » BuUeckea und Sulzbach » 
als Buchheimifchedekanatorte, auf, unter denen Sulzbach eia 
wirklìcher alter gauort ift. (h) Um Scheflenz war der kleinere 
Schailenzgowe , zu welchem iu den Lorfcher urkuaden Eichol- 
fesheim, Lubesbach, Daleheim , Burcheim und Schaflenza ge« 
zSLhlet werdea. Auch Mekmttl kommt als eiu befonderer kleine* 
re gau vor. ( i ) Und auf folche welfe hat fich der Wlngartwei- 
ba in der lilnge von Weilbach unter Amorbach bis nach Biringea 
an der Jaxt , und in der breite von der Gammelbach bei Eber- 
bach bis nach Hungeu bei Boxberg erftrekt 

Nach. unferer heutigen benennung hat er alfo den grSlsten 
thell von dem KurpfìUzifchen oberamt Mosbach , das Mainzifche 
amt Amorbach , eioen theil von dem Mainzifchen amt Kraut* 
heim, noch etwas von dem Wirzburgifchen amt Hartheim , eia 
ftttk des Wirtembergifchen amtes Mekmttl und die herrfchaft 
Rofenberg &c« in fich begriffen* IV. Der ^agasgau. Er war auf beiden feiten der Jagft , und reichte von dem 
Mainzifchen Wefternhaufen oberSchSntal an bis ttberLangenburg 
hinaus. Nach der geiftlichen eintheiiung enthielt er in der Wirz* 
buigifchen dìSces den dekanat von Ingelfingen. (k) In diefen 
gehuiten fowohl Alt • Crautheim an der Jagft , als auch Adolz- 

hau- (Ji) Loc. €. nam. 3859 : 9, in pago WiQgartheibft in Subebachir marca. 
Adde num. a878- 

(0 Der monch Eberhard von Fuld Teit agi , noni* iz : » ia pago MetU- 
,1 mulin in villa Rachesheim. „ Sonft koi^nit Mettàmulin auch .ita 
Jagesgau vor loc.c« nam. io , und in trad Fuld. ccxviii, feit 82» (k) WUrdwt§infubfuLdiphm.t<»n.y9 P^S* 3^4* Orientalis 163 luiofea bei Bartenftein , Rengershufea bei Klepfen ìm Mainzifchen 
amt Crautheim, Jagsberg und Ernspach, und alle find auch alsjagasu 
gauifcheortebekannt. DennAlt^CrautheimiftdasJagasgauifche 
Creizheim, (/) Adolzhaufenoder Ottelshaufea das alte AdoUanhu. 
fen, (m) Rengershufen das alte Rengesheim (n) und Jagsberg das al« 
te Jachefe. (0) Eraspacli liegt am Kocher ^wifchen Sindringen und 
Forchtenberg. Jezt dOrfen wìr a}fo nicht mehr z\i^eifeln , dar» 
der Ingelfinger dekanat den Jagasgau ausgemacht habe, und wir< 
k5nnen herzhaft behaupten , dafs er gegen norden an dèn obern^ 
Tubergau, gegen wefien an den Wingartfaeiba und den niederen 
Nekeigau , gegen fìlden an eben diefen Nekergau und an den 
Kochergau , gegen moigen aber an den Mulachgau angeftofle» 
habe. Seine nardlUhe gfenze machte die fchneefchmelz zwi- 
fchen der Tauber und der Jagft. Hier kommen uns Afamftat, 
Leibach , Rengershaufen und Adelshaufen als die lezten Jagas-^ 
gauifche orte vor. Diefe linie ftlhrt uns beinahe bis an das Ro- 
thenburgifche gebieth , weil noch Wildendirbach , das Rothen- 
bui^ifch ift y das in dem dekanat yen Ingelfingen vorkommende 
Dirbach feyn kann. 

Und liier gehet nun die eftliche grenze gegen den Mulach- 
gau y der ^veiter gegen often gel^en war. Diefe Oftliche grenze 
reichte bis aber Kirchberg hinaus an den Kochergau , und (ìnd 
die im weg liegende lezten Jagasgauifche orte Blafelden , Am- 
hingshagen und Gerabrun FUr Amlungshagen >vird in unfern 
charten Ambishagen gefezt Die gegenttber liegenide orteSmal. 

X 2 fel- (/) Codex Lauresh.^tom. iii , num. 3475: f, in pago Jagesgowe ia villa 
,9 Cnitzkiim. 

(m) M In pago Jage^owe Adottankufin ^ loc. e. nam. 348o«. 

(») In pago Jagesgowe in JUngishiim qainque jaroalea deterrà,, loc. e. 
oniD. 3476. 

(0) Ebtrkardi monacki fnmmaria iradit. Futd: cap. z, nam. 9 fq. feit agi* i64 De P A a i s Fii4ircxA 

felden^ GaniesfeldeB , Brettenfeid und RoCh «m.iae Saà khmi 
Mulachgaui&h ^ als in dea xlekanat von ODeìIsbéiin (^hOrtg« 
Auch Kircfaberg und ias dabà liegendeLendfiedel gehliretdahiiL 

|e£t liat der Jagasgau den Kocheigau eneichet^ vùn daiei^ 
ne Akllkifae grenee mnterhsJb GeiaUogea ttber den Kocherfich 
iiach weftengewendet^ und bis zu éiem Hohealohifchen Sin- 
dringen gereichet bat Die leztea Jagasgauifche orte iìnd hier. 
Steinach , Orlach^ Braunsbach ^ Jàugelzhufen , Teedngen und 
die an dem Kocher liegende orbe Steinkischea , Kochenftetten^ 
Cunzelsau ^ logeljBngeo , Niedernhall ^ Orendèlfal , Forchten* 
berg , Pfalhach und Sindrìngen ^ die noch alle in dendekanat 
von Ingelfingen gehIJren. 

Bei Sindrìngen gebet feìne iveftlidie grenxe am 'Die lez- 
tem Jagasgauifche orte iind hier Weftemhaufen ^ Winzenhofen, 
Alt-'Kraudwim^ Kiebfen^ Laibadi und Afumftatt; iiberwelche 
v^eiter hinaus MekmOhl^ Widdem, Olnlutuien, Jafshufen^ Ber- 
licbingen « Biringen und AiHienbaufen fchoa Wingartheibifche^ 
Bobilatt aber bei Bojcbeif ein Tubeigauìlcher ort gewefen ift. 

Von diefer nachbarfchaft kommtes her, dais Mekmttl , (f) 
Widdem , (q) Berlichìngen und Biiìngen (r) in den Jagasgau 
gefe^et w^tiesL Befsel hsài unrecfat , àaSs er den Maingau an 
den Jagasgau anfcfaUeflen wilL Denn zwiicfaen beiden lag noch 
der Wingartheiba und der Tubergau. Schon HanlÌBlinann (5)hat 
diefen fehler elngefeheiL 

Die . . (p) Sehamat jMmmar. tradU. FM. cap. i , nuin. i6 , feit agi : ,, tnuli- 
,f dlt Bleuiviat Deo &: fanfto BonifacM bona faa tu pa^o Jogesgowe 
M ia villa MigUamBUim. 

i4i t» ^ V^t9 Jsge^gowe In fiUa WUHfMm. ,, CM. LtmnA. toon. ur^ 
nuiB« 3472 (^ 

(O M Ego in Dei OMiineTratgartdoao mA S. Naeafiam &c ia pago Ja^ 
f» geagowe lo villa Biringm & in BirilaUngM la loco HJlo|Wiih«« 
,p feD« ,p VIA. toc e. naai. 3478. 

(^} Fartf4X»mgAstmfifis9a:.(ati^4. Q ft X B N T A £ I S' t65 Die Hoheido -Barteoftein - und Langenburgifiche kmde». 
ukht veaiger das Wtirzburgifche oberamt poitherg iQacliten al« 
& dea Jagasigau haupcfìu:hlich aua. 

Vv jO^r MuJachgau. 

Von den Mulachgauifcheii gauortea fiad nur wenige nach- 
cichten vonderStockheimerburg, (i) Aladorf, (ii)RechtenbaclL 
uad Smalefelden (x) auf uns gebradit worden, und dals noch 
jezt die bach , welche unterhalb Kreiisheim in die Jachft flieflet^ 
die Muhlbach , efaemais Malaha , genannt werde , von welchér 
der Mulachgau wahrfclieinlicher weife feine benennung )ier haC. 
Indeflen lehrt una doch diefea wenige , da(s er in dem Wirzbur- 
giibhen dekanat von Kreiislieim z\x fuchen ili ^ unter deflen ortea 
fowohl SmaJefelden als auch die d5r&r um das flafschen Mula« 
ha anzutreffen find« Aus diefen grUnden woUen wir yerfucbeiif , 
dea Mulachgau felbft aus dea nachrichten diefes dekaaats zu er- 
£&izen. 

Gegen weften grlnzte er an die Witzbufgifcke dd[aiiate 
voa Ingelfingen und Hall ^ folglich an den Jagas^u uad Kocfaer. , 
gau, und gegen aorden an den Rangau, wekfaer ia dem Wirz^p* 
burgifchen dekanat von Windsheim befiandea ift. Die zwei 

X 3 <tt>ri- (f) Urkunde dea Kaifers Ludwig des Fromtiien dem bificboffe Wol^aog 
von Wtirzborg gegebenxiiiikaleodas Janutrìl» anno Qxifto propttio 
vnii imp. domini Hlndovici piii&mi Aogufti. AAom Francbonofuit 
beim Ekard Fr. Or. tom. ii , feit 882 : «, in pago Mola^hgea infra 
„ caftrom Stocbeimerbarg ba£licam in honore S. MartinL 

(fi), Commutatio Inter Hattonem abbatem Fuld. & Sigehardam oomitem de 
859 in tradU. Futd. num. ccccjlxxvi, Teit 193 : ,» in Mutahgowi in 
99 viUa vocatmb Aladorp,, nnd die fummaria traiditioimm FuU^ ioc»* 
€• nom. aOf feit a82« 

ix) FatlUnftein Nùrigau. aUerth. tom* ti 9 pag.iss* i6A Dt Pagis- Francis tlbrìgen feiten aber gegen fuden und often haben fchon die prò* 
vinz Schwaben berUhret , wpzu Elwangen und Dttnkelfpiel als 
Augrpurgifche dekanate gehOret haben. Er fieng bei der Reich&» 
ftadt Rothenburg an , und dàhnte fich gegen fUden bis nach 
Stumpiach an der Jaxt , oder bis an das gebieth der probftei £1. 
wangen aus. Diefes ift feine l^nge , die breite aber kann nicht 
weiter aisvonSmalefelden bis nachSchillingsfUrftgegangenfeyn. 
Wo er an den Jagasgau angeftoflen , waren feine Mufierften orte 
eben diefes Smalefeld , fodann Rotlx am fee , das Hohenloifche 
Kirchberg und Lendfidel , und wo an den Kocheigau - Trens«- 
pach, Rofsfeld, Grundelhart und Hohenhart. Alle diefe orte. 
liegen an bSchen , welche in die Jaxt ablaufen , die gegen iiber 
liegendeHallifche dekanatorte aberan bachen, die indenKocher 
flieifen , mithin machte die fchneefchmelze zwifchen dem Ko- 
chergau und dem Mulachgau hier die grenzfcheide. Bei diefer 
grenzfcheide liegt die Stockheimerburg, die nach obiger urkun- 
4e von 882 noch in den Mulachgau gehOret, aber nach der geiftlichen 
eintheilung in dem dekanat von Hall , oder in dem Kochei^au 
lieget Diefes beweifet, dafs beìde gauen hier zufammen ge^ 
ftoflen haben. Es ift ein befonderes glttck , dafs die nachricht 
von zwei Mulachgauifchen gr^nzgauen auf diefer feite auf uns 
gekommen find. Eine andere feltenheit w'iie es , wenn Falken- 
fteins angeben miturkunden bewiefen werden kònnte, dafs auch 
Schillingsftirft in dem Mulachgau zn fuchenfey. Wir hStten auf 
diefe weife auch gegen often einen Mulachgauifchen grSnzort. Denn 
diefe alte burg des Hohenlohifchen haufes lag auf der £luiferftea 
hehe zwifchen den quellen der Tauber und der Wemiz \ àie 
fchon eIn SchwSbiicher flufs gewefen war. Es Kann aber richtig 
feyn , weil alIernSchft dabei Dyepach und Oftheim ( die Ofthei- 
mer fteig) liegen , die noch orte des Kreilsheimer landkapitels, 
folglich des Mulachgaues fmd. Neufes bei Rothenburg, Kim- 
berg bei Gebfattel mitOber-und Unter-Werniz find auf diefer 
feite gegen often die lezten Creilsheimer dekanatorte^ wie Hon- 

hard R I B ir T A L € il 167 Uard unid Stumpfach gegen fàdea, undSmalenfeld, Lenzenbom 
und das erftgedachte Neufes gegen norden. 

Der Mulachgau hat auf diefe weife in fteh bcgriffcn dìehaif- 
te des gebieths der Reichsftadt Rothenburg, die Hohenlohifchea 
herrfchaften Schillingsftlrft und Kirchberg , und einen grofsea 
tiiieil des Onolsbachifchea oberamts Kreilsheim. 

VI. Der untere Nekergau. ^ 

Diefen érfiiUte das Wiirzburgifche landkapitel von WeinS- 
berg, (y) das fich auch ttber die kleinere gauen Brettachgowe, 
Oringowe und Sulmanachgowe erfbrecket hat Denn Brettach, 
unweit Neuflatt am Kocher , davon der Brettachgau feinen na- 
ineniiat,(^) Oeringen, wofeibft der Oringowe, (a) Neker-Sulm 
wnd alle an dem flufe Sulm liegende orte , wckhe den Sulma- 
nachgowe ausmachen; (Jb) nicht weniger LQweaftein, welches 
zum Scuzengowe gehorte , waren Weinfpergifche dekanatorte^ 
Weil nun von diefen gauen keiner in der Amolfìfchen uritunde 
genennet ili: ; fo kann es wohl niclitanders feyn, als da(s der 
Nekeigau der hauptgau gewefen feyn mufe. Ich nenne ihnaber 
den untern Neckergau , weil in Alemannien noch ein Nekergau 
ift, von dem ich fchon in der gefchichte des rheìnifchen Fran- 
ziens geredet habe. (e) Diefer ift der obere Nekergau. 

Um (y) K^Urdtwein fiibfid.diplom. totn.v, pag.36S* ^ 

(z) Davon fiche Coi. Lauresh. toni* in, num. 3536 - 35 J9 ^^d 36i8* 

(a) Davon Hanfelmann in feiner Fortfezung des Beweifes , wie weit dir 
• Romer macht in dii OJlfrànkìfcke fonderlich Hohenlohifcki lande ein^ 
gedrungeu, pag.329fqq* 

ib) Siehe loc. cit. pag« 334» 
(0 Seit 88. t6i DEPAdixFitAiJrcijB Um denuntemNekergauzubefchreiben, mu&idi voi^ferférmft 
die orte benennen, weiche in urkunden dareia g^fezet werden;; 
Solche wareii Laufen uod Heiibroan, Dudunburg, Ofienkeiin, 
GuiKloUesheim uod Bettinger inarca. Auch rea dicfen habe ichr 
^e beweife fchoo in dem rkeimfchen Franzien (d) gegeben^ Alle 
fmd 2ugleich Weinfperger dekanatorte y wekhfs die nchtìgkeit 
meines fazes darieget , dafs in diefem der untere Nd^aigau zu 
fuchen fey. .Um feinegfeazen zu ziehen , mtiflea wir dieUuifer* 
ilen dekanatórtè aufTuchen, weìche Éewtingen , Allnfeld, Gun^ 
delsheim, Nydenawy Afumftat, Zutlingen, Steinfeld, (h^enberg, 
Oeringen liind Neuenftein gegen den Wingartìreiba und den Ja>- 
gasgaa ^ fbdann gegen den Kochergau eben diefes Neuenfiein^ 
Oeringen^ Hembach bei dem fchlofs Meyenfels undMainhaitge^ 
wefen waren. Denn alle diefe orte geh5ren noch in den Wein-^ 
fpei^er dekanat; Yon Mainbart prendete fich non der niedere 
Nekergan nach weften tìber LSwenftein , und hielt daber wieder 
vollkommen die fcbneefchmdze nach dem ablauf der gewSfler 
«in , wie ile in den Kocher und in die Murr ablaufèn. Der nìe- 
iereNeckergau ward hiedurch ein grìlnzgafa gegen das rhehiifclie 
Franzfen, zu welchem der Murrachgau, der neben ihm lag, gè- 
Ii6ret batte. Diefe grenziinie erreichte oberhalb Laufen den Ne. 
ter y der ihn nun von den Rheinfrìfnkifchen ganen Zabemach- 
gau , Gardachgau und Elfenzgauabgefondert hat. Worausraber 
die kleinere untergeordnete gauen des Brcttacbgaues , des Orfn- 
gowe y des Scuzengowe und desSulmanachgowe beflanden, ifir 
fbhwer zu beftimmeur Die fiufse aliein , woran diefe hauptorte 
gelegen find, kOnnen einige auskunftgebeo. Alfo geh^ealles^ 
was an der Brettach und an den darein ablaufenden b^chen 
liegt , zum Brettachgowe , alles was an der Obr und an ihrea 
ikebenbachen , zum Orìngowe , was an der Sulm ^ zum Sulma- 
Badigowe , und endlich alles ^ w» an der back liegt, die von 

LSwen^ 

id) Sette 4«» ]>KSC]tIPTIO 169 

Lfiwenftem hejraUiommt , zum Scuzingowe » dergleichen auck 
Usfeld ift» das namentlich im Scuzk^owe vorkommt; Die z wei ef« 
fien flafse flieflen in dea Ko^er , die andern in den Neken Zù 
dem Brettachgowe gehSrte auch Neuftatt am Rocker , uod das 
dabei gielegen gewefeue Helmanabinde (#) oder Helmbund, weU 
ches zùrNeuenftadt gezogen wurde und dem naroen nachnochim 
vlefzehnten jahrhunderte in der Weinfpergifch^n gefchichte vor. 
kommt (/) 

Nach der jezìgen verfaflung begriffer alfo die Wttrtenbergi* 
fche 8mter LaufTen und Neuftatt am Rocker , die herrfchaften 
LSurenftein und Weinfperg , die reichsftadt Heilbronn mit ihrem 
gebiet, fodann die Hohenlohifche lande yoa Qeringen , Neuea^ 
fteln und Waldenbuig &c. 

VII. Ber Kochergau. 

Diefer lag zwifchen dem Murracbgan , Jagasgau » Mnlacfagaa 
BDd untem Nekergau , in dem Wirzburgifchen dekanat voo 
Hall* Wie unrecht man der ftadt Hall den namen voq 
SchwSbifch - Hall giebt , erbellet fchon daraus, Sìe liegt 
in Franken und nicht in Schwaben , wohl aber an den gren* 
zen von Schwabep^ gletch wie auch der Mulaehgau fein nach- 
bar gewefenift. Seinanderer nachbar, der Murracbgau^ dernoch 
in dem rheinifchen Franken lag , grenzte an Alemannien. In dem 
Murracbgau war ein ficherer wald bei Wiislaaf , von dem es in 
VollFHiJl. Y einer (r) Trtuiit. Lauresh. tom.iii, nam. 35^7 , pag.r45« „ Ta pagoBrettacb* 
gowe in villa Hetmanabiundè^ 

(/) Z.b. in emer nrkoode von 1394: diekapelle gelegèo in der Nuwe* 
ftadt zaHeImbund; von 1336: in der Nuweftadt am Kocher in der 
pfarr za Heimbundé , Wirzborgerbcfiomir; 1339 ^ der ftadt zn 
Helmbufifle. lyo De P a g I s Francia einer urkunde von 1027 heiflet : dadi er diegrenzen vonFranko- 
nien und Schwaben eingehalten habe. (g) Denti alles , wasttber 
die Speirifche diOces , oder tiber die grenzen des Murrachgaues, 
und Qber die grenzen der Wirzbui^ifchen diiSces des dekanats 
von Hall hinausgehet, lag fchon in der Conftanzer und Augfpur- 
ger diOces, oder in Alemannien und Schwaben. f 

Der Kochergau fieng auf diefe weife bei Gelfslingen an, wo 
die Buler inden Kocher fliefst, und zog fich diefe beiden flUfsen 
hinauf bis tlber Gaildorf und dem gegen ttber liegenden Geifsel- 
brechtshoven oder Geiflertshoven; Teine breite aber reichte von 
Murrhartbis nach Aiten-MUnller an der Jagit 

In unfem lurkunden werden namentlìch in diefen gau gefezet 
Jf^eftheim una Roiahay welche nahe beifammen liegen; (h) fodann 
Camberg oder das faeutige ritterftift Kombui^ bei der reichsftadt 
Halle. Die hieher gehòrige urkunde ift vom konige Conrad ni 
gleich zu anfang feiner r eglerung ertheilet , und in folcher befag- 
tes (lift per ioium comitatum Kochengau befreiet worden. Der mo. 
narch bezeuget zugleich , dafs er diefe graflchaft vor feiner R6- 
mifchen kOnigswahl felbfl: befelfen habe. (0 

Es werden jedoch auch einige ortfchaften dem Kochergau 
zugefchrieben , welche deflen grenzen weit ^iber die obigen an 
dem Kocher hinunter ausdehnen; als da ùnàWachaUngheitn oder 
Wachiingen , an demausflufs der Ohr in den Kocher, Phalbach, 

Buti. 

(g) Davon in der gefchichte des rheini/chen Franziens feit 43 fqq. 

(A) In Tradit. Lauresh. toni, i, pag. 30 heiflet es im jahre 787. „ Tn Co- 

,» chengowe in Weftheinier marcha, inloc« qai dicitur Raodaba» 

und in Sckmmats tradii* Fuld. vom jahre 856 nani. .476 : in pago 

Chochingowe in daabos. villis , id eft , in Rotaha & in Vueftheini. 

^ Aàée fumfnar. tradii, ibid. pag. 387» ^^^* IS^* 

(0 Die orkunde ftebet in Letdewigs reliq. numafcriptor. tomai y pag. i8S* Orientalis 171 Bbtìnishufen , (k) Wulfinclmm und Kupfer. (/) Dahèr haben 
der abbt Beflel und hofrath Hanfelmann dielen gau an demKo. 
cherhinbis unterhalb Sindringen gefUhret, und wir wiirdenauch 
keineii anftand nehmen ein gleiches zu thun , wenn nicht fchon 
oben (m) erwìefen worden wSre , dafs diefer ganze landesftrich 
an dem Kocher unterhalb Geìslingen dem Jagasgau beigemeflen 
werden mitfse. Dafs auch in den Slteflen urkunden oftmals ein 
gau mit dem andern verwechfelt worden , vornehmlich* wann 
zween oder mehrere gauen unter einem grafen ftunden , ift in 
der vorftehenden umftilndlichen befchreibung des Kraichgaues 
deutlich dargethan worden. (n) In dem von uns feilgefezten 
nmfange des Kochergaues ift zu unfera zeiten hauptfàchlich das 
gebiet der reichsftadt Halle , und ein grofser theil dei^ grafTchaft 
Limburg begrìifen. 

VIIL Der Rangau. 

Der achte gau des QiUichen Frankenlandes ift nach der Ar- 
oulfifchen urkunde der Rangewi , welcher mit dem Ratenzgau» 
wie Befsel (0) und andere gethan , nicht mus verwechfelt wer- 
den. Denn jener gehSret zur Wirzburgifchen , diefer aber 
g^raftentheils zu der Bambergifchen diSce^s , wie ich fchon an* 

Y z derswo Qi) Cod. tradii. Lauresh. touuiii » onm. 3460 : 9, in pigo Coclieogowe 
^ in Wachalincheimer marca bafilicam • . • fitam in loco^ ubi Oora-* 
5, na flavias influit in Cochane. . . & in loooPfalbach. • . fimiliter 
yy in loco Batinesliafen &c. Addenum.3464« ; 

(l) Ibid. nuin.3463 : 9» in pago Cocbengowe in Wnlvincheimer marca, 
ff in villa Cupfere* 

(m) Seit 164. 

in) Pag. 123 , §♦ XVII* 

ip) Prodr. chron. Gaitwk. ptrt 11 j pag. 734f i7i D E ? A G T s Francis Àerswo (f ) hinl&QgUch erwiefen tand zugjeich gezeiget habe^^ 
da& die reichsftadt Windsheim als det hauptort des Rangaues 
anzufehen fey , weil noch jetzo das tiber dìcfen gau fich erftre- 
ckeade laodkapitel ron darfelben dea Qamen, hat In eìnem 
Lorfcher fchenkungsbrìefe uater Karl 4em Grofsen heiiTet es: 
hiUa Windesheim in pagQ Rangowe , (^) und in einer urkunde des 
kaifers Ludwig des Frommen ttber die Wirzburgifchen befizua* 
gen tntla Windeshmn in pag0 Ranìgenue^ (r) In neuem zeiten hat 
der gelehrte Verfaflèr der veitheidigten landeshoheit des kaifer. 
lichen blA- und fUrflentums Bamberg Clber <len markflecken und 
das gefammte amt Fiirdi (j) diefen gau aus den beften quelien 
2u eiiàutem gefuchet , und es ift ohnftreitìg , dlsifs die von ihm 
kagegebene ortfchaften Bnochinthauh ( Blicheabach ) Bernkeìmi 
Bìergità ( BUrgel) oder Bar gilH, C^pififà (LangenzennoderObem^ 
zenn) OnolUspahj ( Anfpach) wovon die hieher geh&rìge ftelie 
in dem rheinifchetn Franzien (i) kana nachgefehen werden , «Sìmu 
>afta ( Schwabach) Suabheim ( Schwebheim) TotUntmm ( Dot. 
tenheim) xxndUraha ( Herzogenaurachoder Frauenaurach) dem 
Rangau ausdrOklich zugeeignet werden. Hiezu konnnen noch 
Urhareshiim (Urfersheim) Guttestieim(Kil\sheim) und Hoveheìm^ 
welchen namen wenigftens acht ortfchaften in dem Windsheimer 
landkapitel tragen, die jedoch durch einen vorfatz von einander 
unterfchieden werden , als Dietenhoven , PfafFenhoven , Erm- 
brechtshofen , Niedemhoven , Ottenhoven u. f. w. Der Fuldifche 
mSnch Eberhard, welcfaer uns die drei leztern orte in dem Ran. 

(f ) Gefchichti des rhiinifchen Franziens feit igo 

iq) Cod. tradii. Laurnh. tom.iii num. 3600. 

(r) Eccard. Francé orient. tom. 11 , pag. 882. FaUktnftein. Nardg.aUerik. 

(«) Gedrackt m fiamberg 2774 foL Siche daTelbft fek 15 t^ 
(0 Seiti92| uotf) R I E N T A X I S 173 gau angiebt,(ti) nemiet zugleich auch Riiheim, Ritfelt , Urkeim^ 
ìfikmteskeimj und in den Lorfcher Schenkungsbriefen (^x) wer« 
den auch nodi Hothàm und TemhitfjfM darein gefezet, welche uns 
aber weder nach ihrer lage , noch heutigen wahren benennung 
beJiannt find. Vermuthlich find einige derfelben ganz abge- 
gangen, 

Unterdem Rangau war auch der klemere Hegau begrifTen, 
welchem Habul ( Habeltsheim) Ulgejlai (Ulftatt ) Ojlheim ( Kraut- 
oilheun ) DyiUnheìm ( Deytenheim ) Hetzotheim und Scheifweti ( ver. 
niuthlich Steinfeld) lauter Windsheimer dekanatorte^ zugefchrie- 
ben werden. (y) 

Hieraus flierset , dafs der Rangau « in feinem ganzen um- 
faage genommen , gegen morgen von der Ratenz oder Redniz^ 
und gegen mittag von der Retzat begrSnzet worden. Gegen 
abend fcheidete ihn die h6he der gebirge, woraus die Aifch ent- 
fpringet , von dem zum Iphigau gehOrigen Gollachgau ; und ge- 
^en mitternacht , die unterhalb der Aurach indieRednizfli^Isen- 
de Sebach von dem Ratenzgau« 

IX. Ber Iphigau und Gotlachgau^ 

Es ift fchwer den Gollachgau von dem Iphigau abzufón* 

dern, weil beide in der Wirzburgifchen diSces nur einen deka* 

nat, nSmlich den von Iphoven, ausgemacht haben.. Hier mufs 

man alfo die natur zu hilfe nehmen , um den weg z wifchen bei- 

' den durch zu finden« Ich verfehle ihn nicht ^ wenn Ich fage , dafs 

Y 3 *11«^ («) Summar. irad.FukL beim Sehannat pag. ngS* anm* i54« 

(jx) Coi. trad. Launsk. toni, iii , n\xm. 3601 fqq. 

(y) In dem von Eckard in Fraae. origni. tomoli , pag. 879 hertusgege- 
benen , abec oicht ganz Uchteni fiiftongsbriefe dea klofters Megingaa« 
deshafen vom jahre %i6. 174 De Pagis Francia alles f was an den bSchen Gollaha und Steinaha, und an deb ia 
diefelbe abfliefsenden nebenbachen lieget , GoUacbgauifche orte 
lind, die anderen aber Iphigauifche. Bei jenen fliefset alles ge« 
wSfler nach der Tauber ab, bei diefen aber nach dem Maio. 

An der fadlichen grenze des Iphigaues liegen alfo Gttltzheim, 
Bertheim , Iphelsheim und Reyfche. Nun ift es uns leicht auch 
die drei tibrigen feiten diefes gaues zu umgehen. Derni gegen 
Veften fcheidete ihn der Main von dem Gozfeldun ab, yon Ober^ 
Breit an bis nach Stmmerach^ die beide in den dekanat von Ipho- 
ven geheren. In diefer Unie lag auch d^s site Megingaudeskufen 
anderLeimbach, oder das jezige klofter Schwarzach^ welches 
graf Megingaud und Teine gemahlin Imma in eine Benediktiner ab- 
tei verwandelt haben. In dem ftiftungsbrìefe (z) heifset es aus- 
drUcklich , dafs Megingaudeshufenim Iphigau gelegen fey. Man 
Icann diefes auch von Byherach , Lancheim , KaftellxxnA ZébuUem oder 
Obern^ZuUhim (a) fagen , die nach eben diefér urkunde im Iphigau 
vorkommen, und vonGerlachshufen, Weivelt, Stochheim, Feur. 
bach, Caftìmallesdorf, Selinsheim , Hezelsheim , Hittenheim, 
TuUftat y Staddon und Wifenheida , welche beifammen in ei^ 
ner Schwarzachifchen urkunde des kSniges Konrad vomjahre 
918 (6)erfcheinen, behauptetesauch dervortrefliche.abbtBeflel. 
Wenigftens ift gewifs , dafs Gerlachshufen , Frofch - Stochheìm, 
Kaftell, Helzheim, Hettenheim , Stadelon und Wifentheid orte 
des Iphover dekanats fmd ^ unter welchen Gerlachshufen noch 

2U («) H Aftum Megingaudesbafen faper flnviam Leymbach, datomi in tnen- 
,9 fé Martio gì 6.,» In chronico Schwazacenfiheim [juUwig nr.Bam^ 
berg. tom.ii , pag.4, und verbeflert beim Eccard loccit tom. 11, 
pag. 879^ 

(0) Fatkenftein loc. e. pag« 148, not. 9) macht das alte Sawnsbeim oder 
jezige Seinsbeim daraus. Aach diefes gehorte in den dekanat von 
Iphoven , folglicb in den Iphigaiu 

(fr) „ Datnm xi calend. ISajt. Aftom apod Franconofart,, beim Ludiwig 
loc. e. col. 13. R I E N T A.L I S .^75 zu feinea weftlichen grenzorten gehOret Aber Stadeloa war 
fchon ein nordlicher grenzort unfers gaues. DennHalterg, Eich- 
feld , Obér - Schwarzach , als des Gerolzhovifchen archidiakonats 
oder Volkfeldifche gauorte, lagen in einer graden linie gegen die 
leztern Iphover dekanatorte in diefer gegend, unter welchenwir 
auch Wifenheida und Brijfenfiat antrefifen. 

Nun fehlet noch die Sftliche grenze. Diefe iftkeinèandere^ 
als die naturliche grenzfcheide der w^er, wie fie nach demMaia 
und der Redniz abfliefsen. Die leztern orte find hier Geifelwind^ 
Kaftell, Lancheim, Wifibrunnen, Speckfeld, Einershéim) Dorn- 
faeim, Hettenheim, Sainsheim, Ippelsheim und Reyfche mit ih- 
ren filialen^ die alle dem dekanat von Iphoven untergeben iind» 
welcherleztere ort , (e) wie auch Lancheim und Wifebrunnen , (rf) 
nichtweniger Domheìm (e) in urkunden namentUch unter dem 
Iphigau ilehen. ^oHerlesbach im Iffingowe , in dergrafTchaft 
Ramwoids (/) zu fuchen , weis ich nicht anzugeben« 

In diefem gaue liegen alfo die grafTchaft Kaftell , das Lim- 
burgifche amt Speckfeld > das Wirzburgifche amt IphQven u. C i. 

Gotlach- (f) Die fchon oben angefUhrte beft'àttigungs - iirkonde Ladwigs des 
Frommen iiber die Wirzbttrgircben guter, worjn es beifset : ,» & !a 
99 pago Ippegoaa in loco Ippehova dl£to bafiltcam ,, beim Eccard loc 
. cit tom.ii, pag. gga. 

(i) Summaria traditìonum Fùtd.czif.ittf nuin*z26f pag.a^p» 

(e) Charta Arnolfi regis tiber die WUrzburgifchen gtiter in Eccardi Frane. 

orientatomi Ut pag. 893 : ». in pago Iphigeane in villa Wielantes ba« 

9f filicam S. Martini , & in ipfo pago bafilicam in villa Dornheim^t 

Aber fowohl Wielantesheim , alsDornheim komtnen auch imGoU^ch- 

, gau vor , wel^cbes ei&e aosnahmé von der regel ift. 

(/) Abnegatio Diderici conutis ^ }^tìm Schamesèinndindai lit. parte i, 
pag, 4^. 17* D E P A G X S F K A K e 1 A Gottachgau.^ 

Nach der oben beftimmten grenzlìuie zwifchen dem Iph^ti 
und dem GoUachgau wollen wir nun die zu dem leztem gehSri- 
gè ortfchaften auffuchen. 

Au der GoUaha treffen wir Wigenhetm , {g) GoUahava , (i) 
JUmòerheim(i)fratdmannifova und ^utganftfova ^ (k) aa derStein» 
naha aber Fridfmbach,(t) Jkgaranheim,{m) Lara una Zar eka* 
v$ (») an. Auf 

(g) Welgenhetm an dem ende eines befondem artns derGoUafaa. Urkan*» 
de Kaifera Ludwig dea Frominen beim Eccmrd loccit. tom. xi, pag» 
883' » Similiter& in paga, qui appellatur Gottakgeuuì, infra mar- 
chavillae , cujus Tocalmlum e^jtngarankHm, & in villa , quae vo« 
catur fTigenhiim. 

(A) Eine urkunde von eben dierem Ludwig loc, cit. pag. 88^ : i > in pagi» 
y, GoUachgeu ecclefiam in honore S. JohannisBaptiftae in villa Gotta^ 
,9 hova f & bafilicam in villa IVielansheim ... & bafiticam in jam 
n di6ko pago in honore S. Remigli in villa Darnhiim , & bafilicam » » » 
„ in villa Kirchheim. 

(0 Jezt Limpurghofen unter Gdtnhovcit. Sommar. fraA Fntéenf. lece. 
Bum. 7, pag.asi. 

(I) Von Waldmannsboven fiehe die urkunde kaifers Karl dea GroTsen, 
beim firmari tom. II, pag.863: i> Dfedit igiturAgelwardua, venera- 
« bilia epifcopua. . * ecclefiam usamih inUa, qaaevocator/WéAifi- 
,, back , qu^e eft in paga , cujtt» vocabnlum Cólhguvr. . . & deci- 
„ mam, quod de tribus villis cxlredebet, id'eft, de fupra fcrlptavil. 
^ h Frfdunbacb & AutganfiTooa & Waltmaf nifoua. „ Autganfiibva 
fuche ich in Aurenhoven an der Gollach, nicht, \rieEekard locdt» 
tom. I , pag. 714 getban, it> Aigshoven, daa leztere aber ili Wald- 
mannahofen. 

(0 Fr«]rftenbsRÌi oder aueh Fraidenbacb zwiftben der Tauber und der 
Stoini^ Siebe die vorhe^bende anmerkung» 

(m) Siehe die not. g"). Eceard toc. ck^ pag. 179 erkfiiret diefea Anganm- 
beim (ttr da» beutige EgerriieuB an dem miproDg der Goltecfa. 

(•) Summar. trmUt. Futd^ pag. 2gf , nura. d* ,, in GoIIabegeuue . . & 
„ viQa Lara fuper ripam flnminia Steinaba. „ Femer in Sckannat^ 
irad.Fntd. num. a»»^ pag. laa : «^pr^diu» ^ i» pajo Gellahagi^ae, 
„ nloco, fui didtur SteiBaha^ o # R t S K T A t ì S 177 Auf diefe weife find wir im ftande , die tibrigen grenzen 
des GoUachgaues z\x umgehen. Schon habe ìchgefagt^ dafsder 
tintere theil der Gollaha dea Tubergau erreichet habe. (o) Wald- 
inanfowa und Lìmberheim , die, wie wir fo ebengehorethaben, 
ausdrUcklich in den Gollachgau gefezet werden, und die dazwi- 
fchen gelegene orte jìu;, Bemirsheim, GuUchsheim und Gùyfetheim 
ftehen unter dem dekanat von Iphoveu , und liegen den Sufser. 
ften orten des Ochfenfurter dekanats oder des Badanachgaues 
gegenuber. Von Geifelheim ziehe icheine linie nach Weigheira, 
wo wieder drei gauen, namlìch der Gollachgau, der Iphigau 
und der Rangauzufammen kòmmen. Denn Wigenheim liegt am 
anfange der Gollaha , folglichnoch in dem Gollachgau, Reyfche 
an der quelle der bach, die bei Unter- oder Mark - Breit in Main 
fliefet, alfo im Iphigau , und Graflolz und Kattenheim, welches 
jenem gegenUber ift, aneinem bSchlein , welches in die Eifca, 
folglich in die Radenz abfliefset , in dem Rangau. Bei Wei- 
genheim lege ich alfo die Oftliche grenzlinìe an bis nach Oren- 
bach , wieder gerad auf der fchneefchmelze zwifchen den quellen 
der in den Main , Tauber und Redniz laufenden bSchen. Uifenheìm, 
Vtenhwen , Uffenheìnty Wotmershach\ Wetshaufen und Langen- Steù 
nach y oder das alte Steinaha bleiben mir GoUachgauifch , und 
GralToIz, Kattenheim, Nordheim , Krautoftheim , Herbelzheim, , 
Rudelshoven , Ermbrechthofen , Morelbach und Habelzheim find 
Raugauifche ortfchaften. Hier fchliefset fich endlich die vierte 
llnie gegen mittag aij , von Orenbach bis nach Tauberzell , und 
dann die Tanber hinunter bis gegen ihre vereinigung mit der 
Gollaha, woichangefangen habe. Bis nach Tauberzell warnoch 
der Rangau fein nachbar, indem Ober - und Unter -Schetkenbach 
in das landkapitel von Windsheim gehSret, welter hinauf aber 
hat fich der Badanachgau angefchloflen. Der herr reftor Diez 
Fol.IVHifi. Z zu (jf) Srehe oben feitei55.' J78 DERiPtrARfA 

zu Windsheim hat von dem Gollacbgau im jahre 1771 ein befon- 
deres programma drucken laflen. RIPUARISCHE! PROVINZ 

und die in derfetben gelegene fUnf graffchafti^ 

Torgeftellet 

von 

Christoph Jacob Kremer» , 5. I. 

Jj'dcr UW^^ den nachrichten, welche uns derRSmifche feldherrCS- 

iftunter den far von Gallien hinterlaffen hat, (p) wohuten dieUbier, ein 

Franken die Deutfches volk, damals auf der rechten oder Deutfchen feite des 

?£z^''ent.R^^^°^' da, wo jezt die Bergifchen lande find. Da fie wegen 

ftanden. der nachbarfchaft immer freunde der R6mer gewefen waren , fo 

hatten fie defswegen von den ilbrigen Deutfchen vOlkern beftSn^ 

dige verfolgungen auszuflehen , die fie am ende genSthiget ha. 

ben, fich ganzlich den RSmem zu ergeben. Marcus Agrippa, der 

ftadthalter des kaifers Augufhis in Gallien, fahrte fie daher Uber 

den Rhein heraber, (q) und gab ihnen ein ftUck von demzwei- 

ten Germanien ein, worinn K6lln die hauptfl:adt war. Agrippina 

feine enkelin f Qhrte nachher eine kolonie von ausgedienten RtU 

niifchen 

(p) De bello Gallico Lib. iv, ۥ 3, 8- wnd 9. 

(9) Suetonius in Augufto L. 11 , e. xxi: ^Gennancni ultra Albina fio- 
„ vlum fummovit, ex quibus Ùblos & Sicambros dedentes f<Q tradaxit 
,1 in Galliam atque io proximis Rheno agris coUocavit. Provincia* i7f raifchea foldaten dahin, (r) von welcher diefe alte ftadt der 
Ubier Colonia Agrippinenfis, gleichwie die Ubier felbft Agrlppi- 
nenfes genannt worden. (s) 

Die Ubier wurden auf folcbe weife gegen mittag nachbam 
von den Trevirern und gegen mitternacht von den Batavern (f) 
gegen abend aber wohnten fìe bis iiber DQren und GUlch hinaus, 
welche fchou damais ROmifche fchl&fser gewefen find^ die zur 
zeit des Batayifchen aufilandes eine befazung von Ubifchen cohortea 
gehabt haben. (n) Der Rhein fchtizte die Ubier nun wider 
die Deutfchen ; welche an ihren plaz eingerucket fìnd. Solche 
mOgen die Brukterer gev^efen feyn, welchen fich aber hemach 

Z 2 die (r) Cornei. Tacitus jinnat. L.xii, e. vi: y^Sed Agrippina, qao irim 
,yfaam fociis quoque nationibus oftenderet, in oppidum Ubioranii in 
y^quo genita erat , veteranos coloniamque deduci imperata cui notnen 
fyinditum ex vocabulo ipiius. Forte acciderat, ut eam gentem Rheno 
j^transgreirain.avus Agrippa in fidem acciperet. 

(s) Ebeti derfelbe hijlor. L. iv, e. 28 * i» ^^t Civilém immenfis auftibus 
^^nniverfa Germania extollebatf focietate nobiliflimis obfidum firmata, 
yylUe, ut euique proximum, vaftari UbiosTreverosque, & alia mana 
yj Mofam aranem transfire jubet, ut Menapios & Morinos & extrema 
,f Galliarum quateret. Aftse utrobique prsed» , infeftius in Ubiis» quod 
9, gens Germanie» originis, ejurata patria^ Romanorum nomien» ^grip^ 
ffpinen/es 9 vocarentur. Caefòe cohortea eorum in Marcoduro incurlo- 
,, fius agentes » quia procul ripa aberant. ** Und de moribus German. 
e. XXVIII : Il Ne Ubii quidem , quamquam Romana Colonia effe me- 
^ituerint^i ac libentius Agrippinenfes , conditoris fui nomine 1 vocen- 
9, turi origine erubefcunti transgreffi olim & experimento fideifupra 
i,{pram Rbeni ripam collocati 1 ut arcecent, non ut cofiodirentur<i 
Add. Strato Geograph. L. tv« 

(0 Tacitus hijlor, L. iv, e. i8* 

C») Von Marcodurumi welchès daa heutige Duren ift, habe Ich den be- 
weifs To eben gegeben. Von GUlch aber ift beim Ammianus Marcel- 
tinus Lxviii e. II. eine ftelle, die ich gleichfaU hieher fezenwiU: 
,iRemo8 Severns magifter equitum per Agrippinam petens & Julia* 
,icumi Francorum validillimos cuneos in fexcentis velitibus^ utpofica 
Il claruit, vacua praefidiis loca vaftanteSi occarrit* jgo ^ Db RiF0AKiii die Chamaven aufgedrungen haben. (^) Derni diefè kommen 
nòch unter der regierung Valentìnians II oder um das }ahr 390 
als vSlker vor, die auf der rechten feite des Rheins K5ln ge^ 
gentlber gewohnet hatten. (y) Auch in der beRaanten Theodo- 
fìfchen landkarte (;2;) kommen dieChamaven in eben derfeiben ge^ 
gend vor, und zwar n^it dem beifaze, als Franken , Avelches voli 
dem grofsen bunde hergekommen feyn mag» welchen die Ubei'- 
refte der Cheruscier, fodann die Chatten, Attuarier, Sikambrer^ 
Chamaven und Bruktererwider die RSmer verabredet hatten.(a) 
Aber auch die RSmifche verfaffung der Ubìer oder der Agrippi- 
nenfer dauerte nicht I^ger als die herrfchafc der Rtkner im 
zweiten Germanien. Als diefe durch die verjagung des E^idìus^ 
des ROmifchen fladthalters InGallien, ausKSln im jahre463 auf- 
gehOret batte; (h) fo ift dagegen ein neues reich der Franken 

am 

(x) Tacitus de tnoribus German. cxxxiii : „ Juxta Teofteros Bruftcri 
y^olitn occurrebant. Nane Cbamavos & i^ngrivarios immigralTe nar- 
„ratar, pulfis Brafteris & penitas excifis, vicinarum confenfa natio- 
nuou ** Dafs das leztere nicht ift , zeigt die naclifolgende ftelie aus^ 
dem Salptcius Alexander. (y) Sutpkius Alexander f ein verlohren gegaogener gefchiGbtfcbreiber 
des 4ten jahrbunderts , deflen hieher gehorige worte aber Gregarius 
Turonenfis hijlar. Francar. L. 11, cq. noch auf ms gebrachtbat, re- 
det davon alfe : ,, Cum Franci de Germania praedas tuliffènt .... 
. ^nihil Arbogaftes differre volens, commonetcaelarem (dea Valentlnia» 
„iiuro8Jabr39o) poenas debttas a Francis exigenda» . . . Eoden» 
^ anno Arbogaftes Sunnonem & Marcomerem fubregulos Fraacoruni 
,^gentilibns odiis ipfeftans Agrippinam rigente maxime hieme petiit,. 
^ratus tute omnes Franciae receffus penetrandos urendosque^ cum de- 
^culfisfoliìs nudae atque arentes fylyae infidiantes occulere non poffent» 
w Colletto exercìtu transgreflus Rhenum Bruteros ripae proxìmos , pa- 
^gumetiam/quem Chamaviincolunt, depopulatus, nullo unquam oc- 
,,curfante , nifi quod pauci ex Ampfivariis feChattìsMarcomere Aice- 
9»ÌD alterieribos coUium jugis-apparuere. 

(«) Ab woraufes am rechten nfer des Rheins he28Ct:Chauci,ÀmfiYaril» 

Cherusci, Chamari, qui & Franci. 
(a) Eckaride rebus Franciae ortent. T. i, p* i6i. 
(ft) Gefia Reguftk Francorum e, vixi^ P a O V I N e I Ar l8ì am Niederrhein entftanden» deflen fiiftung man gemeiniglich 
dem Chlodebald» einem voa dea fóhnen des Frankjfchen kOni-- 
ges Chlodions, zufchreibet (0« 

Diefes war das reich der Ripuarifchen Franken, die dem 
namen nach fchon vorher in felbiger gegend bekaant gewefen 
>varen, (d) imd mit denen fich die Brukterer, Cbamaven und 
andere Deutfche vOlker vereiniget hatten, fo, daÌTs das Ripuarifch^ 
Fr&nkifcke reich fich nicht nur Uber die Ubier auf der iinken odef 
Gajilifchen feite desRheinseribrecket^ fonderà auchauf der rechtea 
oder Deutfchen feite ausgebreitet bat. 

. Dort bildete es fich nach den befizungen der R5mer, oder 
vielmehr der Ubier , hier nach den landen , welche die ver- 
bundenen Deutfchen vSlker fchon vorher inne gehabt hatten» 
Wfsnn man nach der einftimmìgen meinung der gelehrten urthei» 
len darf, fo foli es fich dort bis an die Maas und Mofel, hier bis 
in den Buchwald bey Fuld oder Buchonien erftrecket haben^ 
Zum beweife folcher 6ftiichen grinze wird die begebenheit des 
Ripuarifchen kSniges Sigeberts von Kfiln angefQhrt, welcher im 
jahresog von feinem eigenen prinzenChloderich in diefemBuch»- 
walde ermordetworden, alser darin auf der jagd gewefen war.(^) 
Aber ich denke, dafs man zwifchen dem Ripuarifchen kSiiigrei* 
che, und der Ripuarifchen provinz^ oder dem land der Ubier, 
einen unterfchied machen mfifle. Jenes mag fich weiter als 
diefes erftrecket haben. Denn vondemk6nigeSigebertwiflen wir, 
dais er grofse und glUckfiche kriege gefUhret^ und dadurch das 
eigentfiche Ripuarien gar fehr erweitert hab^^ Nachdem aber 
der Frankifche monarch Chlodewìg der grofse noch in felbigcm 

Z 3 jahre 

i$y Ekari. I. e. p. 29. 

{i) Denn unter den halfsvdlkern dea Attila waren ancb RipariolL ^pr-^ 
nandes de rebus Getkicis e. a6. p. iù6. add. Hadriau. Fateftus in no- 
' Otta Galliar. p. 474. 

(f) GregoriM Turomnps U jx^ CrXX» uad Fredegarins in epitói» 

e, XXYJ. igi De Rip. ùaria jahre mittel gefunden hat, das Ripuarifche reich mit dem feìni^ 
gen zn vereinigen, fo kommt Ripuariea feìt diefer zeit fowol un^ 
ter ihm als unter'ieinem fohnTheoderichnicht mehr anders derni 
alseine befondere provinz von Auftrafien vor, welches im jahre 
5JI dem konigeTheoderich zu feinem erbtheil angefallen ift. Der 
belle beweifs liegt felbft in dem Ripuarifchen gefózbuch, worinn 
provincia Rlpuariorum und pagus Ripuarius gleich bedeutende 
ausdrucke find, (/) eben wie bey Alemannien, wo die ganze 
provinz iikers unterdem fonft eingefchrSnktern namen des Gaues 
von den Aiemanniern vorkommt, da doch fowohl Alemannien 
als auch Ripuarien in mehrere befondere gauen vertheilt gewe- 
fen ift. 

S. IL 
Abfondcrting Seit diefer zeit blieb Ripuarien durch die ganze reihe der 
fchen^proW^^ kSnige beftSndig bey Auftrafien, in welchem 

in den Deut-es gegen unfere Rheinifche und OftfrSnkifche provinzen , fodaiia 
fchenandLo.gegen die obero- und niedere Franken einen beft)ndern haupt- 
thS; ^^^ theil ausgemacht hat. Auch noch unter den erften Karolingi. 
fchen kOnigen und kaifern war es alfo. Aber nachdem kaifer 
Ludwig der Fromme im jahre 840 geftorbeu war, und die mo- 
narchie drey jahre darauf durch den Verdunifchen frieden unter 
feine drey prinzen Lothar, Ludwig und Karl vertheilet worden, 
alft) dafs daraus wieder drey von einander unabhangige reìche, 
nSmlich das Lotharingifche , das Deutfche und das FranzSfifche 
entftanden find : (g) fo ift mit Ripuarien die wichtigfte verSnde- 
rung vorgegangen. Schon habe ich gefagt, dafs die Ripuarifche 
provinz fowohl auf diefer als auf jener feite des Rheins gelegea 
geweCen. Dènn die abtey Werthen aa der Ruhr, (h) fodarni 

die 

(/) Tlt. xxxr, §. XII und v. 

(g) Annales Bertìniani und Metenfts auf das jahr 343. 

(A) Chartularium U^erthinen/e beym Leibniz rer. Brun/uic. T. t, p. 109 
n. 21. i,ad ecciefiam S. Salvatoria qo» eft. conftru6hi in pago Rurìgoa P R O V I N e I A* 183 die orte Hrodnga (Ratingen.im Bergifchen) (i), Hemascet (*) 

Heftratescet (/) (im Bergifchen amt Medman) Hlopanheldi (m), 

Menithìniu (n) (Miutert an der Ruhr im Bergifchen amt An. 

gcrmund) und Fislaca (0), alle auf der rechtenfeite desRheihs, 

welche nach den Werthifchen urkunden in den Ruhrgau geh5. 

ren , werden nach andern auch alle in den gau der Ripuarier 

gefezet. Bey Werthen wìrd fogar des herzogthums Ripuarien 

gedacht Eben dasfelbe kann man auch von Duitia (Deuz, K5la 

gegen tlbcr) beweifen, (p) welches fchon aufer dem Ruhrgau 

denRhein welter herauf gelegen war. Da wir nun aus den Ber- 

tinianifchen jalirbUchern auf das jahr 843 wiflen, dafs dem 

Deutfchen reiche damals der Rheìn zur grinze gegen das Lotha- 

ringifche reich gegeben wordèn , die drey Oberrheinifche gauen, 

niimlich der Speiergau, derWormsgau, und derNohgau, die 

man dem Ludwigifchen erbtheile noch zugegeben hat , allein 

ausgenommen : (^) fo ili eben dadurch die Ripuarìfche provinz 

fa 

„in loco qui dicìtur Wcrìthina fuper fluvio Rurae." Add. n. 22- 34- 
3Ó. 42. Dagegen heifset es in n.4« ig und 40: ,, Werthina fapet 
^«fiuvlp Rurae in pago Ripuariorum „ in n. 16» 19. 26 ^ag. 32. 35. 44. 
49. 51 und 58: „ Wertina in pago Rlporum und n. 24: Werthina in 
pagoRoriigoa in dacatu Ripoarìorum. 

(0 1. 0. n. 30, p. iii« de HrotiDga Willibald & oeptis illià; vendiderunt* 

(A) Lx. n. a6. 

<i) Jezt Hetterfched 1. e. xi. 27, p. no. 

(m) 1. e. n. 5. und 30 verglichen mit n. 19 p. log: 91 in pago Rfporum 
,f in villa nuncupante in Lopanheldi fuper ripam praefati fluminis 
(Rurae.) 

(n) 1. e, n. 30. verglichen mit n. 28 p- "r* 

(fi) 1. e. n. 24. Fislaco in pago Ruricgao, n. 13. Filacu jnxta ripam flumi- 
nis Rurae und n. 44. Fislaca in pago Riporum. 

(p) Denn Francia, weldiesdie Sachfen im jahre 556 bis nach Duicium 

verwMet baben , {Fredegar, Scholaft. EpiÈùnu c« 52) kann wohl keia 

anders ala das Ripuarifche feyn. 
(9) Beym Bouquet T. vii, p. 62: Hludovicus ultra Rfaennn omnia, citra 

Rhenum vero Nemetum 1 Vangium & Moguntlam civitates pagosque 

fortitus eft. «84 D E R I P IT A R I A itt zwey theile, namlich in das Deutfche Ripuarien auf der rech* 
ten feite des Rheins , uad in das Lotl^aringifcbe Ripuarien auf 
der linken feite zerriffen worden. Den Deutfchen theii bekam 
konig Ludwig, (r) und den Lotharingifciiea Lotliar I, deffen 
erbtheii ia dem mittlern theile der monarchie zwifchen Deutfch- 
land und Frankreich, oder in dem nachhero fogenannten Lotha- 
ringifchen reiche beftanden batte. Lotìiar, als der altefte bru- 
der, der auch Italien befafs, prangte zugleich. mit der kaiferli- 
chen wtlrde, die im jahre 855, als er fcepter und kirone mit 
einer mOnchskutte zu Prum verwechfelte , auf feinen alteften 
prinzen kaifer Ludwig II gekommen ift. Aber fein Frankifches 
reich fìel auf den jungern bruder Lothar II, von dem esTéen na- 
men des Lotharingifchen reichs bekommen hat Beede fOrften 
ftarben ab^r ohne leìbeserben. Als der j Ungere Lothar II am 
8 Auguft 869 erblichen, fuchte der jiingfte bruder, der Franzo- 
fifche k6nig,Karl der kahle, fìch das Lotharingifche reich allein 
zu zueignen. £s kam aber darUber zum krieg und mufste er es 
mit feinem bruder, dem Deutfchen Ludwig, theilen, welches 
den 8 erndmonat 870 zuProcaspis ander Maafe zwifchen Herftall 
und Marfen gefchehen ift. (s) Man machte llber beyde theile 
fermliche theilungsregìfter, die noch Ubrig fmd, (/) und worin 

alle 

(r) Dafs das Deatfcbe tbeil von Ripuarien dem Lodovico Germanico ge- 
horet , davon konnen uns die fbhenkungsbrlefe des ftifts Werthen an 
der Ruhr belehren beym Leibniz rer. Brunfuic. T. i , n. 4. 15. Denn 
die von Lotharu n. ai, 25 und 52 fallen in die unruhigen zeiten eÌD> 
\vo der beiiz dér monarchie oder eines theils davon nach dem glU^k 
der waiFen eingerichtet war. Der n. 41 ift von Ludwig dem jiingcrn, 
Als konig Zwentebold im jahre 898.zuAchen der abtey Werthen den 
Flfcum Frimershenn beltatiget, bediente er fich des ausdrucks : ^ qua- 
9itenus ipfos & que faa in regno noftro funt, fub noftro patrocinio 
99 ac tuitione fufciperemus. n. 151 p. 1146. 

Qs) Regino ad a 870. ap Pijtor T. i rer. Germ. p. 73. 

(Ji) Sie ftehcn in Pithoei anndt. & hiftoriae Francorum fcript. p. 488 <54' 
und in Miraei opp. Diplom, T. i , p« 08 fqq» wo fie mit geograpbifchen 
noten verfehen iind« P Tir OVlHCl A. 185 idle ilttcke genennt werden» welche eia jeder bruder bekommea 
hat. 

$. IH. 

Jn dem Ludwigifchea theil kommen nun unter andern die Voo dcn fdnf 
flinf graffchaften in Ripuarien vor. Damit man Uber meine ^^-fell^t^in^ 
kiarung dello befler urtheilea kOnne, fo willich aus dem Deut-gifchen Ru" 
fchen theilungsbriefe den anfang der (Ielle hieher fezen, wo puariens. 
ganze gauen und graffchaften erzehlet werden. - Denn vorher 
ftehen nur eìnzelne ftadte, ftifter und któfter. Sie lautet alfp: 
„Comitatxim Teftrebant, Batua, Hattiiarias, Mafau fubteriol' de 
^^ifla parte, item Mafau fuperior, quod de ifta parte ed, Liugas, 
,,quod eft de ifta parte, diftriftum Aquenfe, diftriftum Teftis, in 
„Rjpuarias comftatusV. Megenenfium, Bedagova, Nethacho\jra , 
^,Sarachowa fubterior, Blefìchowa, Selme &c. 
Wenn wir wiflen , welche die den fdnf Ripuarifchen grafTchaf- 
ten vor- und nachgefezte gauen find , fo wird es dello leichter 
feyn, auch die fQnf graffchaften felbft, die hier ohne befondere 
namen ftehen , an ihren rechten plaz zu fezen. Denn die ord- 
nung, in welcher fie erzehlet werden , ift geographifch und nach 
ihrer wahren lage. 

Die graffchaft Teftrehant oder Teifterbant , die erlle folcher 
graffchaften, lag nach der befchreibung , welche derDeutfche 
Mabillon , ich meme den vortreflichen abt Beffel von Gottwich , 
davon giebt (u) , zwifchen dem Lek und der Maas bis ttber Tle- 
lerwaerd herauf, wo der gau der Bataver oder Batua ^ jezt Be- 
tuwe genannt, fich angefchloflen und bis ttber Nimwegen gerei^ 
chethat. {x) Die Maas und der Rheiri berUhrten feine beidea 
feiten. Auf ihn folgte HattMrìas oder der gau der Hattuarier', 
eines Deutfchen volks, das anfónglich auf der rechten des Rheios 
FolJFHìft. . A a gewoh. (n) Chron. Qotwic. T. u, p. 797, 
(x) Ibid, p. 536, i86 D K R I p u A R 1 A gewohnet, nachher aber, vermuthlich mit den Fraidien, fich 
auch auf delTea linken feke nebep den IMem oder JRipuarler aus* 
gebreitet hatte. Es lag diefer gau derHattuàrier um den Ner- 
feflufs,(y) welchér den nntern theil des&oinifchenerzftìftes, 
fodann das-herzogthum Gdd^rn dufthitrdhmet, und fìchuitfer 
dem Clevifchen Gennep in die Maafeiergiefet ;Er reìchte- alfo 
vòn Gennep an bis an das herzogthum Gttlcfa/ und batte òach 
dem Rhein za den Gau von NiwAnsheinv,* und.xmch der Maas 
zu den unternMaasgau, MafaufiéUrìwryZyjiX'fBiXst^' Xz^icfalirle nva 
der gau von Niwansheim an dem linken ufendesRheinsgel^gen 
gèwefen , von Cleve an- bis tlber Zons iind WohringeQ^h^muf ; {z) 
fo erlfareckte fich der Maasgau (icfa nehme den unbern und obem 
Maasgau , Mafau fukeriomm iitìd' JHufau fupeàiorBtn ^ i(ii)i die bey* 
de^iu einander hSngen, zMhmmen) an den èfik^ii'^ufòl^rid^ 
Maàs hinauf , bis tlber Maftricht, wo Liugms^ oder ^ iMtì^it* 
gau angeftoflen hat. (6) Die lage der ftadt Lttttich tóftMu^ 
die gegend ihres gaues wiflen, der, wie auch der untere u«d 
òberè Maasgau , damals nach dem lauf der Maas zwlfchea Frank*, 
reich und Deutfcblattd gethe^ilet worcien. Die theilungsrichter 
erkl^ren ts. Ànifch diefe worte: qmd efi de ifia parti, Denn die 
ééMdtén de^t'Deutrcheu'kOniges wa^^ auf der recfaten&itAtdv 
Waàszu^Mètffttì^ tey Mtffttlchtj die von dem FranzOfi&hea «ber 
auf der iiflken i^Hètfkàhbéy LQttich. Aber DiftriSm Jquat^ 
fa òdet'diégégéaàrùh Aatìieti, 4ie nun folget und étwas w«t 
ter vùir der li/m wurde ganz «m Deptìfciito 

theilè gèfchràfgéà. ' '£;^-'Wftr folcher mcfat blos das jezt fog|»tgfiiite 
rtidì Vòi^ Aàkhéb^j ' tìttir wie es in dem kapituht .££rl«^(4es 
grofsen vom jàtM 804 (e) l^iiiset; : tijlùte ad Aquis ppiltìnentss^ 
' '' ' ■ ' ' '--- -■ " • lon. . ■%. OLcp. 552. 

t«) L e. p. tfga. 

(*) Le; p,6s(J, -; 7 - 

(0 Beym JBafw Capkuhrium T. j, P/34X X»i BanfUitl. v, p-^S7. Provincia.' 187 


fdUdem^der'^nzaGau von Ach?p (p^gufii A<menfif)[ zM,i^^\c^^e\a^ 

m ii1ti:>ilDiftaails i^ allo gegea abei]id aa^^^PÌ^^P 

9iì»u$gaJbimid-fin d^nl^Htiebergha ang^oflea , gegen fude^ aber 
ftaÈgi Htm dwuDiftt^Aki TtUÌ9 «ur feite gewefen feyn | von ; W*- 
eh^ >e^ ift)qBd2Ìbflr\irkiinsd^idfi$ Deutichep kfinìges Ludiyfg;s III 
«dmdjafafoit^<b^ hfiisètv da& er ?oa feinem vatfe^r kdqig Amulf 
d^jdb:beiau;iiattickgefcheaket worden. Hier wird er Fifcus 
^)f)9ÌÌJÌfti|iàgom: coiQÌtatu Iriavienri ^ das ift eia KOniglichea guth 
g^tèiiirvM glmthwffi aiodi Aac^hea gewefen ift. Die Lttttichiitb^ 
g^tfbiiAit(d^ìber){mé eit^ à$S»iWs^f Colpii^ fdienkun^ des 
K6nig^eii^jÙfeiis voniOBe^^ marquiiat Fraocbimont > zwi- 
ft}(ea[:dèd kiknigthfbBm^ und Luxenburg, an da$ bi- 

fttiìn iUEMtibh^gekomiiièn feye., Der Liuvenfifcbe gau und diftri6t 
^E^ÈK^war^debinacfa in diefer gegettd, wo er auf der einen folte , 
voh'tftn -Lidttìdier uhd Aaicher gauon,^ und %i:tf der «pdern von 
der' Eiifel^ukifi dea Ardenniea ift^ unigd»eni:gsur#^ . j 

'^' . Atìfihtt.foisar.nHìiM^e£uaf«f|iffc in 

9fyàiìikrtóftòMmiVr wì&ì^ io* mf€iritirM)^.w^regUte^ ^^i^^ 
ttfid Olié&iì 'weraén fo^ekhcdie tamen/: t^^^fMi^mj ^(^ 
'gtHifit&i^^^oA^ dm:^u von:May^ld.:t(i]|^jdfii^ J^gau^aciì* 

«iHcfilifftiàrifcàea^pfi^iiilr^:^ z«ivjt|(Q»i;èl;)^jtl£^e!^ 

tliid^d^i^ gaqz fiÉHanr deiiì fciix^ifetl^ifipgel 4es T^i^^j^j^g^z^ ^ 
ftbott'ftàbdaii;:' fo4)lfiibbaidl^ t^ iteSì Lp^i^iggifqìi^^l^^^ "^ 

j enijgftì, welcher zvifc hea dea vorberQhrtea gauéa ùad diìlriftea 
iiadclem iiaken ufer'Ses Rbems beUnldllCll Ut| Ul}'<| worlnn y ir 
noch dea Eifflergam, dea Jrgau, dea ZiUphhgau^^^i^lf^^ 

Aa a ;;';:' uad (tf) Aftam Coloniae iv kaU^Augufti io65« in jfflf Jcad. ThéèdH fWitf* 188 Db R 1 p u a h I a und endlich den GiMergau antreffeii. Und [dicfe gauea waren 
es , w.elclie in dem theilungstniefe ttber das Lothariugifche 
reich voa 870 unter dem allgemeinen ausdrucke: in Bipwmas 
iomitaius V. ftehen ; und mit mehrern andern damals zU dém 
Deutfchen reich gekommen find, auch in urkunden felbiger zeit 
wirklich als graffchaften vorkommen. 

Der Eifflergau welcher den oberllen theil diefes bezirks em* 
nahm, lag an den grilnzen der Trierifchen di6ces, und ftie&ai» 
den Bedgau, der fchon ein Lotharingi&her zu Ripuarien nicht 
gehi5riger gau gewefen ifl. Neben dem Eifflergau gegen moi^^D 
war der Jr - oder Jrchgati, welcfaer gegen fiiden an den Mayen- 
feldergau angeftoffcn hat. Auch diefer gehSrte zu Ober-Lotha- 
ringenund zum Trierifchen kirchenfprengel^ hingegeii der Ar- 
gau zum K6lnifchen, mithin zu Ripuarien , das ganz in der KnU 
Àifchen diuces gelegen war. In urkunden heifet der Argau auch 
die graffchaft Bonn. Diefer ausdruck verrathet nun fchon feine 
lage , fo wié der name von den iladten Zulpich , KQln und GUlch 
dielage von dem Zutphhgau, Kb'lnergauj Gutchergau. Auch 
diefe kommen unter dem namen von graffchaften vor, und alle^ 
werden m urkunden in Ripuarien gefezt Von dem K5hiergaa 
fagt es der abt Ansbald von PrQm in emer urkunde von 867^ 
und von dem Zulpichgau und Gtllchergau kaifer Lothar I in 
zweien urkunden von 844 und 847 , alfo alle noch vor der Lo- 
tharingifchen theilung des jahres 870. 

Durch die in der geographie der mittlem zeiten fo fruchtba* 
re lehrevon der {ibereìnkunftdergeiiUichen eintheilipg der diSce- 
fen in archidiakonate und dekanate mit den aiten gauen, wSren 
wir nun im ftande felbft die grànzen unferer fQnf Ripuarifthen 
graffchaften genauer un beftimmen. Wir begniigen un? aber 
nur zu fagen, dafs der Zulpichgau in dermitte^ und die vier an- 
deren um ihn herum gelegen gewefen , und dafs der GUlth^rgtm. 
von Randenrad àn bis flber Diiren hinaus nach der lange ; und 
von Aachen an bis in die gegend von Cafter nach der breite ge« 

reichet^ P R O y I N e I A« 189 reichet, und folglich die Gttlchifchen Stnter, Borslar, Lianicht 
Gtllch, Altenhofen, DUren, Pirr, Merken, EfchweilerundWil- 
helmftein , fodflxin Schònforft in fich begrilTen habe. 

Diefe waren alfo die erften urfprangliche GOlchifche lande» 
und die gruodlage zu dem Gttlchifchen ilaatskfirper» der erit 
nach und nach zur jezigen grtfise erwachfen ift. Denn feuie ttbri;. 
geo Smter und zwar GrevenbroicU , Kajler , ^Uchen y Berghén^ 
und NormftùUy geh5rten zum KOlnergau, die Sinter Eufskir* 
ihen, Niunar ^ Nideggen und Monjoie zum Zulpichgau, und 
Breiftchy Renmgen^ Sinzich und Tomberg znm Archcav. Brug* 
gen , IHden und Gladbach zum gau der Hattuarier^ und Sit- 
tardy Milieu, Born, Geilenkirchen, Randenrod, Heinzberg 
und Waflenberg zum Maasgau, welche zwey leztere Gaueii 
nicht emmal mehr theile von Ripuarien gewefen fmd. E T W A S 

von dem ahwechstenden fchickfaU der atten pfàti&fehen 

KurwUrde 

von 
Casfar Friedrich GUnter. D URCH ihre gtttigkeit, meine herren, und ohne alles meiii 
verdienft, in diefe gefellfchaft aufgenommen, nachdem durch 
andere viele amtsforgen zerilreuet, ich eine zeitlang ein blofer 
zeuge von dem fleife gewefen bin , mit welchem fie nicht aufliO. 
ren alle theile der wiflenfchaften zu bearbeiten, ergfeDg es mir, 
wie es leuten, die fich unter guten befinden, tiberhaupt zu erge- 
hen pflèget Es fehnete mich, auch etw'as zu tbun, das ihren 

Aa 3 beifall lÒO DKDlGNltATE 

beifall verdiente, ma das zum gemeinfamed knàììsii/ék^^ 
riiri. i^ut. ^ Mt ^ - - • »ic>nov a:, limo fi t^ccj 

feUfchaft beytrUge. ,. . ^ ^ --a '..odlA ;ii .4- 

Und waan hStte icn lieber etwas'ypni njif^ horen laffen fóK ' 

' len, alsàndìefem tage der freude, (e) ariMem j^^j^^^^kfra 
beftimmet ift, um das vergntlgen in fèinem gànzè^ tim<^^^^^ 

» koften, welches dabby angetroffen wird , dafs Ufis dieli^r^ 
Fiirft noch gefchenket ift, dem die gefejjfchaft ihr wèfén 

* wiflenfchaften und ktlnfte ihre aufoahni , / und fo yiéìl'' 
und taufend unterthanen, deren vatter er'feyni \vill^^,ii?i 
feligkeit zu verdanken haben, der, wie er von jiielpnand., ^^ 
von fich felbft Ubeitroffen wird, da alle die vorde^èn jiìttk' téìÀit 
regierung durch fo viele grofse thaten ausgezeiclinet fiùd J'dóicfr 
das vergangene noch mit neuen folchen àuéziiTcW 
wust hat?. , luuyj-òi^. / ^^ 

Er erfahre den lohn der Ì8blichen bemtlhunjgenj*^e\?TOt 
giebt, um der Deutfchen fprache diefe richtigkeit zu Veitfc^ia^ 
die fchon lang gewflnfchet, auch gefuchet, abér noch* nip^errèi« 
chet worden ift! Es feye farterhih dieangenéhmfte befchkttèiSi^ 
dirfer fprache., jier ;iachwelt 4as loV zu verkiindl^en , das er^ffi 
alien theiien yer^ìenèt hat! Er' féye noch', wann wir alte J^mr 
mehr find, und npch unlere enkel follen durch die cigène'er- 
fahrunglemen, dafs es keine eitele lobfprilche, dafs es die laùl^ 
tere w^hrheit gewefen ift, was wir von ihm gedacht, gefagét, 
tmdgefchrieben haben! 

Wepn jiph ini? zum ftoffe meiner vorlefung das abwechslen^ 
de fchickfal der alten pfólzifchen KurwUrde auserfehen haBe; tó 
Ut meine abficht nicht, gleiph anfangs in die frage hinein iu gè- 
h'eii,. oh die KurwUrde, wie Freherus gefagt, urfprariglìchaùf der 
pfal^grafTchaft bei Rhein, oder, wie Gewoldus behkuptet'ha?)^ 
auf dem herzogthum Baiern gehaftet; oder auch, wie Lude« (0 Lefta eft haec diflertatio in fefto acadenltcó, tfè '4qò faprty^i^*''!?- ÈLTCTORALIPAI.ATINA, IQt wig (/) uod nacb ihm andere ^voUen, und.dufch das, was* 
bald hiemnten vorkommt, auch durch eine ftelle Excerptorum 
ex^.a^U, Alberti Bohemi (g) wahrfcheinlich wifd, fo eia, als 
4as scadere land fich derfelben zxx erfreuen gehabt habe. Es mag 
gepu5 fejrn , anzumerken , dafs zu keiner zeit gezweifelt worden 
(ey^ (iafs aicht auch das gefammtbaus Pfalz- Balera unter die 
Wahifttrften ^gehOrete. 

Die zahl dicfer Walilfdrften, in fo weìt wir darunter eìnen 
al)gefonderten theil yoh FUrften vèrftehen, fcheinct bald anfangs 
auf fieben beftumnt worden zu feyn. Denn theils von fechs 
bis acht^ theils ausdrUckUch nur von fieben folchen Fttrften wird 
in den nachrichten èrwehnet^ die man als die erften angiebt,. 
welche von den Kurfdrften angetroifen werden. 

Wiejedoch die weltlichen Wahlfurften wiederum mehrere 
^X^hne zeugten,' die vàtterlichen lande auch unter folchen nach 
damaliger gewohnheit bald in mehrere , bald in wenigere theiìe 
zerriflen wurden, fo mufte natUrlicher weife eine befchwemifs 
vo^ daher entftehen, dafs niemand wufte^ wie es unter mehre* 
ren folchen Kurprinzen gehalten werden, ob nur einer mit ganz- 
lipher ausfchliefsung der anderen die wahlftìmme fUhren, odec 
ob alle, und in welcber mafse, théii daran baben folken. Was 
jìch desfalls in dem Pfólzifchen haufe zugetragen hat, zeiget dèe 
verfolg. 

Bey der wahl k6nìgs Richards im jabre 1257 erfchienen fó. 
wqhl der pfalzgraf Ludwig der ftrenge, als fein bruder, der 
h^rzo^ Heinrich von Niederbaiern , imd beyde legten ihre itìm* 
me^^ab 

jEin gleichcs wolltenfie auch dort ìm jahre 1273 bei der auf 
veraniaiTung des pabfles Gregogius X befchloCfenen andem wahl . 
^ ^ thuii, 

I ti 

if) ÉrtStUirung dir gotdifun Butti Part i , pag. 36-37- ^ 

(^) in des herm Oifeti vor wenigen jahren .beran^gebeneii Siripi&rU 
kusRnryB^ii. tonwx, 9.,788t .'. iQZ De DiaKiTATE tliun. Es widerfezte fich aber anjeZrO. kOnig Ottokar von B5h- 
men, vorgebend^ dafs auf folche art mehr, alfi fiebea Kurfttrften 
feya wUrden. 

Vergeblich ward von den herren Pfalzgràfen erwiedert, fic 
hatten die wahlftimme von ihrem herrn vatter ererbet, und fie 
bishero unvertheilt erhalten, w&ren auch dort bey der wahl Eli- 
chards fchon einmal alle beide zugelaflen worden: Ottc^ar woilte 
nicht nachgeben. Man fchlichtete dahero far jenesmal die fache 
alfo, dafs-anilatt durch ablegung der ftimmen man fórmlich den 
ausfpruch zu wilhlen, auf den pfalzgràfen Ludwig ftellte, die« 
fer fohin Rudolfen von Habsburg zum kaifer ernannte» und die 
Ubrigen Kurfarften^ Ottokarn ausgenommen, den ausfpruch nach* 
her genehmigten. (A) 

Bald darauf kam es zu einem ordentlichen verh6r zwifchen 
d^n herren Pfalzgràfen, und dem kSnige von B5hmen. DiePfadz^^ 
grafen fchemen bey diefer gelegenheit behauptet zu haben , dafs 
ihnen zwo verfchiedene wahlftiramen, die eine von wegen der 
PfalzgrafTchaft beyRhein dem Pfalzgràfen Ludwig allein, die 
andere von wegen des herzogthums Baiern beiden brildern in ge- 
meinfchaft gebiihrete, fo dafs, wenn denn doch nur fiebenKur. 
{Urften feynfollten, ehender die krone BBhmen, als die herren 
Pfalfgrafen von wegen des' herzogthums Baiern ausgefchloffen 
werden mttften. Ich fchliefe es aus den beiden erklSrungen, die 
der kaifer Rudolf von fich gegeben hat. In der erftem vom jahr 
1275 (i) fclieinet der kaifer die fache in pofTeflbno zu gunften 
der herren Pfalzgràfen, in der andem vom jahre 1290 (*) in 
petitorio zu gunjften der krone Bohmen entfchieden zu haben; 
So viel ift gewifs^ dafs von zeit der leztem erkliUiing der her- 

zop 

(*) AHzreUir annoi. Boj\ Part. i^ lìb. «5 , S i* 

(0 In Tatners Cod. diplom. N» 107. 

(k) In dem nrkundenbache z\x Olinfchtagers neuer erlUnterung ter goU 
demn Bulle ytf 40-41. * ElBCTORALI PALAtlKA. X93 20g Heinrich toq Niederbaiem , und feine nachkSmmlinge weu 
ter kemeadiieìiìnwlit an dem wahlcechte gefaabt, oder auch mur 
gefuchet bi^a;^ 

' Der pfiil2graf Ludwig der StMtige, dem feine ftìmme voa 
wegen der pfidzgraffchaft bey Rhein niemaien beftritten wordea 
ift, fplle infeinem feefiameate yeiordaethabeii, dais feine bei^ 
den foiine uadtdhre.iiatihkomnieiadìe ksdftrswahlea wechfelweifs 
befuchén foUten^r ^) ,nuoii . wìr* ....:. 

Sdkdiem xu\iidtr ;^ Tevlaia^teder i(fteie£BÌia, p{ai2graf Rù^ 
dolph die pfiilzgiaffcliafi: , uad mit diefer die kunrttrde sum vor^ 
au«« Es kam felbft mùis jahr 13 1 1 diefechalben ol einer art voa 
fehde uuter den beiden bradenu Durcb den vergleich vom jah« 
re 1313 aberward die (ache, jedoch aur aof kurie zeit, wied&v 
rum beigeièget (m) Der inhalt davon ìft folgender: ErftlUk 
follten die henrea brttder fiatt der eheiiia beliebten theilung famt^ 
liche ihre lande in Baiem, Schwabenund Oefterreicli, auch am 
Rheìne {tirfeerhin gemeinfcbaftlich befizen. Ztveitms follte pfaiz^ 
graf Rudolph auf tebenslang, und nach ihm fein bruder Ludwig 
die wahl oder kurwarde haben. Drìttm$ felite nach abfterbea 
eInes der berten abrader déìp ttb^lebende das ganze land bisaa 
feiaen tod allein bebenricfaem^ ^ v.^%t;(#iij nach' der bekien brtlder 
abAarben derfelbea kinder wiederum ia gemeinfchaft verbleiben^ 
und fokben falles aUzeit der Utere <fie kaifeU^wahl befudiea* 
\Vo aber foldies deakindetafiidtts»ftaBdev uad fie viéfanefar 
Ulte theiie an «daander verlaiigtep;ifaiiilMiilfzMmtaite^ 
faradiche Jande «wiifdièn beideiASis kindentigleithgam 
let werden, und keineriweder dervftltxMr; npdi'jangere entwe^ 
der aa dem lande ^ oder 4m kur ttailikfliai^ rtcht habeiu 

rot.If^.Hift, --' Bb -: Pe|f 

». • ■ * .' 

(/) Ludewigs GemUtìn. Princeps llb. 5, cap. i, ^ 17. ' " ! 1 * 

(ffi) Man findet den vergleich in GewolfU antUk^t Ut D, und JA jM^Wi 
^ TUtitksarckiv VÒI.V, M-'^^óÌ "" '^ ^' '^ - . ^^ 194 De D I CI N I T A TE • " Der pfalzgraf Rudolph 'konnte es nicht verfchmerzen, fich 
end die feinigen auf folche art allès.yorzugeslvó/feinem'^jttngem 
bruder beraubt zu fehen. Indem er fclioa von .dahef ein abge- 
neigtes gemtlth gegen denfelben gewonnea hat; fo ift glekh das 
jahr nach obigem vergleiche die feindfeligkeit zwifchen beide» 
auf das hOchfte geftiegen^ da pfalzgraf Rudolph' aus beiforge, 
^fs feinem herrn bruder durch die kaiferwUrde eia aUzi^rofes 
flbergewicht zugeheu dOrfte , fich nicht nur allein deffelben im 
jahre 13 14 zu Frankfurt voUbrachter wahl mSglichfl wiederfezet, 
fonderà auchdemgegenkaifer Friederìchen von Oefterreich Sffent* 
lich beigepflichtet hat Ludwig ward f(» erbittert daraber, da& 
er gleieh nach feiner krtfnung zu Achen den Rbem herauf in die 
Pfalz zogé, das ganze land in befiz nahm, und feinen bruder 
nun nlrgendwt^ mehr ficfaer lies »— - Die umiUinde lafTen glau. 
ben, dafs, fich durch den vertrag vom jahre 13 13 darzu fUr be* 
rechtìget lialtend, der kaifer, auch nachdem fein bruder fchon 
verftorben war, eine zeitlang in dem befìze der gefamtea lande 
rerblieben feye. Allein die Pfalzgrafen waren nicht damit zu- 
frieden. Sie verlangten, dafs ordentliche theile gemacht, und 
éiliem jeden der feinige zugefteUet wflrde. Der kaifer willigte 
auch darein. Es war zu Pavia den freitag yor Oswaldus, dafe 
N. Iju He theilungsurkunde gefertiget ward. Ein auszug davon liegfc 
hier an. Darab ift nur fo viel bieher zu merken , dafs darin aus. 
gemaeht worden ift^ dafs die ftimme bei kaiferswahlea unter 
. denbeidenfttoimenabwechfeln^ und dertheil, welcher diefei^ 
zuwieder fich die v^ahl allein zueignen. wOrde> feines rechts aa 
fdbiger auf alle zukunft yerluftig fcyn foUte. 

Dem kaifer kig fehr am>erzen> feiner nachkommenfchaft 
diefc wechfelung an der Kurwttrde recht zu verfichem. Und 
fonder zweifel war es vornehmlich in diefer abficht, dafs er fich 
bei alien den damaligen kurfilrften uni die beftSttung der mit 
fetnes brode» kiaden gemachten theilung be worbea hat» 

Indem fi I. E e T a K A 1 I P A L A t I N A. I9S indetti die befttlttigungen der Ubrigen kurfUrllen ,' als des kfU^ 
oigs Johann von BOhmen, Rudolphs herzogen von Sachfen, und 
Ludwigs von Brandenburg^ alle ganz unbedingt find ; fo wird doch 
in jenen der kurf^ftea Heinrichs von Mainz, und Balduins von 
Trìer der vorbehalt gemacht, da(s zu alien zeiten iiur einer au$ 
den beiden hHufern, Pfalz und Baiem, die itimme bei wahlta*. 
gen fUhren, auch anderes^ was einem kurfarflen obliegt, zi}, 
thun berecfatiget feyn folle. Man fiehe derhalben die anlag^n 
unter den zifern II und III. . . N. tt m. 

AUein diefes alles hinderte nicht, da& im verfolg doch wior. 

derum nicfat ein anderes Ilatt gefunden hUtte. In andem kurr 

Mufern, als Sachfen und Brandenburg, .hatte die verwirrung 

fort^edauert (ff) Die erfahrung hatte auch gelehret, dafs felbft 

die wechfelung unter den verfchiedenen dieilnehmern einer kur 

kein hinlSngliches mittel wSre , dem tìbel zU fteuern. . Die 

wahl eines kaifers war nSmlidi nicht das einzigé gerchSfì: der 

kurfttrften. Sie musten verichiedentlich auch wegen anderer 

reichs « augeiegeoheiten zufammen kommeh. Und da wuste 

'man wieder nicht, me man fich zu verhalten, ob man nur 

denjenigen, an dem der wechfel in anfehung der kaiferswabt 

ftande, oder etwan auch die ttbrìgen fUrften eines baufes zu beni- 

len hatte. (0) 1 

Alles diefes iliftete endlich die nothwendigkeit, auf eia 
mittel zu denken» wodurch der unordnung aus dem grande» 

Eh z und (lì) Siebe Otenfcktagers neue erlSuterung der goldenen Butte §• 48. ùnà 
die noch hieronten unter der zifer X vorkommende anlagef 

(pySo kann zum beifpiel io Oten/chlagers urkunden - buclu zur gefchichte 
des vièrxehenden jahrbanderts bi. igg gefehen werden p da&iin jahre 
2338 auf dem damaligen kurfiìrften- tage za Renfe fowdl der herzòg 
Stephan von Baiem > als die pfalzgrafen Radolph, Ruprecbt der al- 
tere, und Ruprecbt der jttngere erfcbienen find, ohngeachtet nach 
dem obigen es nur einherr pfalzgraf gewefen ift, an demdamds 
d^ wechfel in anfebusg der kur^Orde geftanden* bati r^6 D E D i d N I T A T E vnd auf befl&idig gefteuert wiirde* Es wàr vomehmlich in die» 
fer abficht, dafs die goldgne Bulle errìchtet worden ift. ' 

^ Dorina wardmiteinwilliguDg derkurfltrUen, und^ wie in 
der voirede. angèdeutet wird , des gr(>st:en theiles der flbrìgen 
jreichsftande.'feftgeftellet, a) dafs in zukunft nur fieben kurfìir. 
ften feyn, b) dàfs à^ie kiifwttrde auf den kurlanden felbil ^ eine 
davon ablbnders auf der pfalzgrafrchaft bei Rliein haften , ^ und 
niemaod eine ohne di^ .andere, xlie kurwUrde ohne die lande, 
oder diefe obiw;dj[e^kunvÓrde béfizen, oder i^ anfpruch nehmen 
kSnnen; e) dafs dfe kurlande., und mit felbigen di^ kurwttrde 
allentlj^l^n einvorzug der erftgeburt feyn, und fUrther nicht 
iaeìir getì^eilet v^érden^, un^ M& endìjich d) diefp fieben kurfìir* 
Itea ixì 4er. abi(ì^^,vum uW^illerlèi reichs-aqigelegenljeiten zu 
^ratHÌrt;iij^j5^^ gewifiC^. z«^^ l^ofloteieh follteni 

Dadurch* wànf 'a^^^ diq ^urw^rdi., w her^ 

aógen\onì3aiem £ur beftanig^^ 

pie herrèo pf;al^grafen b^waà'^^ facke eine 

ttiehrere feftigkeitjz^.V^ die 

keltótti^ng eines jeoln. kurìurlk^ ^ìi^oncfere^^ 

/ . Zufolge allès deffen ift dann au€h> nachdem derpfalzgraf 
Ruprecht der jUngere von feinem anf^glichen anipruche auf die 
kurwìirde abgeflanden war, (^) der pfalzgfaf Ruj)recfat der iiJU 
tere als ein reichs- kurrorft anerkannt, uxul bis an fein iebens- 
eudte.?dseiafqlcjiergeachtet wordeiv . \. . ' ,\^i- 

Es ' I" 'I liti" ' U > ' ; t w Ji iii 'i j ii j' i a i iU M^ Djj ' (jp) Derbefttttìgongs-brièfdeskilfero Kart IVv ai« kSDigs'trfid IPUrfOr- 

ften TM Bdhmfn, vtìui jibre 1356 kntD^ JWtorj Codt Dipitmatie» 

Iiatn.'i39v d^^gjfis^ dv ,ilbrigiu\ korf&rftra (iJI^H^WBalters in de» 

; Frehéri DiJ/l dr UgH. TuUUt^ curhqui JEÌiff^raU PMiatìma gefekcB 

Wérden. J ^ ' . 

<f) Siebe Toìmr» Cid. Dipi, imm, 24^ Eie c<»t r a i i Palatina. 197 Es ift leicbt zu ermeflen, -wie fehr den herzogen ven Bai* 
era 2u gemttth gegangen feyn mQfle , fich auf folche art von àU 
ler theilnehoiung , an der kurwiirde ausgefchlofTen zu (éhe^^ 
>|i^enn naeh vielerlei verfuchen die facben den augenbJick an« 
derft ^u machen, fie die unmoglichkeit eingefehen ,. und end^ 
lich dea pfalzgrafen Ruprecht felbflin ruhe gelailea haben; fo 
fcheinen fiedocbnur fein abflerben haben abwart^n, und alsdàni» 
Uiren aofpruch auf den weclifel der kui:wUrde mit fb'. mebren» 
nàchdrucke gelten machen^zù wolleii. Da fie aber inDeutfchlaiid 
wenig hulfe mebr yor fichjàhèb, fcheiòen fie felbft mit dém gè* 
d^nken umgegangen p feyn^ 4^ PSbàlicben hpf mit iu die facbe 
einzuziebep. .[ .,j . 

Ichfcbliefe eihe^ upd ds^is , Rudere aus ^er Yoi;fof gè / weldM 
die herren pfalzgrafen gehabt haben , in der zeìt, da ficb die re* 
gierungs-jahre des kurfOrf^ea Ruprechts zunLeQde neigteti^ dier 
anordnung des kaifers Karl IV in belang der kurwUrde noch tg» 
dem pabfte Urban VI beftattigea zu laffen. 

Die beftattigung ift vom jahre 138 1» imd eine abfcdirìft da» 
yon liefert die anlage unter der zifer IVr., , , .. ìiV% 

Allein der verfolg wird. zeigen, dafe die. herren Baiern .darum 
doch nié den gedanken abgelegt haben, wiederum auf ìrgend eina 
art tbeil an der kurwtlrde zu bekcmunen» 

/^s im j^re 1411 die kurftirften in Frankfurt aufamn^ea 
kamen , um den kailer Sigismund za erwahlen » fa geiung es 
unt^r beg(lQ|tigung des kur{tir();enypa.MaÌn^ a^pk demherzog)^ 
S^ephan vqn Baiern y in die iìa^t ^ing^l^en za i^erden^ 

tJeber .die abfwht folcher ^feiaer er/ìcfleinung tiefiraget, bew , 
goge er fich Sfièntlich auf den P^vifchen theilung^pi^-brieF, and 
' die einwiliigungen der damaligen kurfiirll^ in denfelben, mit 
dei» begehren, in gefolg dellen tìieil an dem wahlgefcbSfte neh* 
men zu dSr&a, und erbot fich auf alien fallala ejgeip ausferagff 
far den iiurfUrflen^ 

FV3 Si 198 ' • ' D « D I G »f I T \ T B Es fchlug ihm aber fehl , iiad ' er muste auf andrìngea der 
Pfólzi&hen gefiaitidfchaft noch vor dem wahltage die ftadt wìem 
d&cum verlaflen. (0 ' . 

Òb er nachhero feinea anfprach dannoch verfolget jbabei^ 
und es etwan zn einer art von verhSr vor dem neuerwilhlteu kau 
jer zwifcben ihm, und den herren pfalzgrafen gekommen féyj 
jUist fich mit gewisheit nicht fagen. Doch macht es die gettate 
des beilattigimgs-briefes wahrfcheinlich, den eben derkaifer 
Sigismundden herren pfalzgrafen im jahre 1434 Uber die kurwtir. 
de ertheilet hat. < ' 

Er gleichet mehf/ einer auf vorherige genaue der facfaea 
unterfuchung ertlieilten richterlichen entfcheidung, als einer bl(K> 
fen beftattigung. (f) 

Und fo verblieb d!e fache bis in die zeiten der Baierifcheii, 
iehde. Der kurfUrfl Philipp mit feinen anhSngem gerieth aus 
gelegenheit derfelben in die reichs-acht Und weilen malo in 
pofteritatem exemplo man es damals fìir erlaubt bielte 9 fich 
zum nachtheile unfchuldiger agnaten in das befìzdium eines 
Schtefò 2u theilen, fo fehlete, indeal andere nach anderem zu- 
griffen, es nun auch an folchen nicht » die es nach derpfólzi- 
ichen kUrwUrde Iflsterte. ' 

Wenn in einem vertrage, den im Jahre 1546 die herren 

Pfalzgrafen unter fich errichtet haben , und von welchem die 

N. V. anlage unter der zifer V. einen auszug liefert, gefagt wird,- ès 

woUe verlauten , als ob bei gègenwartiger gelegenheit der her- 

aog Wilhelm von Baiem mit der kurwttrde belehnet worden fey ; 

io erhellet nun ab einer urkunde, die der verdienihrolle vorma* 

. lige praefident diefer akademie, der herr profeffor Schcepflin, aus 

dem BrabantUchen archive mitgetheilt erhaiten hat^ und die un- 

' ter ' 

— ' 

(r) Urkundenbuck zu Olenfehlagers muer irlSutirung dir goUenenBulU 
Selte2i4. bU 328« 

(0 Mairfindet ibn in Tolmrs Codki Dipt. num. 145» Elsctorali Palatina* 199 ter der zifer VI in abrchrifì: hiebei liegt^ dafe der kaifer Maximi- N. VI^ 
lian entfchlofièn» die kunvUrde feìnem baufe zuzuwenden, und 
ile auf die graflchaft Tyrol zu grOnden, mit g&izlicher vernich- 
tung des von den P&lzgrafen bis dorthia getragenen erztnicb*' 
fefien - amts, dasjenge eines erzhofmeifters erfchaifen, und mit 
^iner und dem anderìn, der kurtvUrde nSlmlich uq4 diefem erz« 
hofmeifter-amte^ feineneinigenfohn,den erzbensog Philipp beleb» 
net habe» 

Die iache batte lèer (Or jénesmal keine weitere folge. Die 
achtgegen Kurp&iz ward wiederum aufgeboben^ und dem kuc- 
fOrlken Philipp folgte fein fobn Ludwig der friedliebende, wie 
in der regierung» alfo aucb in der kurwilrde» 

Im jabre 1524 truge (icb zu » da&eben diefer kurfUrft, die 
pfalzgrafen Friedrich und Ottheioricb, dann die herzogen Wil« 
heloi und Ludwig von Baiern ficb zufammen auf dem damaligea ' 
reicbstage xu Niirnberg trafeo» 

Die herzogen von Baiem macbten den p&Tzgrafén bef det 
gelegenheit den antrag , die durcfa den vorgang der Baierìfcbea 
febde in etwa!^ zerrQttete gute verilandnifs zwifchen den beiden 
bftufern auf einneues zu befeftigen. Es kam in vorfcblag, ia 
folcber abficbt von alien den alten vereinen der beiden b&ufei 
dorcb den pfisdzgrafen und damaligen bifchofen zu Freyfingen, 
Philipp^ eine vidimirteabfcbrìftferCigehzulaflen, und ficb einer 
Qewiilèn erlSiuterung tiber diefe alten vereiuezu vergleicben. 

Die berren pfalzgrafen lielen ficb den antrag gefallen. Die 
afteo vereine wurden smfammen in eine yidimirte abfcbrìft gè* 
bracbt, ikb eineir erlttuterung daraber yerglichen^ und noch 
dnrch einen abfondem verein feilgelkllet, dafs im zweifel die 
Slteren vereine den jttngeren vorgeben, und felbigen derogirea 
foUteUi. F.ine abfcbrift. dieies leztem vereines und auszug dei 
erlftuterung der flteren vereine folgen^ unter dea zìfém VH undN. VU VDL 
ym, hiebei. 

- ^ Wie a«o Dfe DitSNiTATK \^e jedoch unter den freandfchaftUchften beseogungéónicht 
g«n[d allemal gleiché gefiaaungeti retborgettfiafty (b effuhveil ite 
verfolgè auch ^ herren pfalzgmfen, dafe ^eò^' der hemen 
herzoge^ v&it'Bsiéfn bei der obigen géi^enhett'ii^lfiè ffiè-lauthv 
ftea geiir«f«n %èn. .■■::- 

Ais nilnaUcK-im jahre 1^44 d«f kurftlrfl: hdÀvrìg vbndef 
Vfaìz mit tod at^egangen war, tratten die Herren herzogen Vòit 
Baiern n^b^'Sfiéiitfich initànQ>raéhèiì auf dite kurwardeatif>, und 
vie auk dem^fblueiben dés kvirfUrfliSii Frìedi^dts II' ati iélijéh 
N. Vnn. ijg^ bmder/'den-^lzgrafen Wolgang, untér déf zìÉet VHIIzà 
fehenift^ fo-wto es eben der verein VOmjàhre 1514, aufwel. 
chen zwc begriindtmg 9ii«s'anf|^ruefats dieheteogen von Baiem 
fich voraOglich beraferf Ifebeh.- ' ; . ' 

Die hetfen pfàl^gràfen ItaVtetl ^ fògen , dafii , vena in 
dem genannten Tereiiie'^ devjeni^ vom jahre 1329 und ahdere 
folche'Slteren yereine beftMttiget warden^ i6re meioung doch nicht 
gewefen trare, aach nicht verntinfdg hStte féyn k^innen, darum 
eine' Sndierung iii anfehung de^en^en zu ihachen , was lù bdang 
der 'fóir#ltfde durch Sffentìiche rtìchsgefiltèV ttha^fotìft ìnzwl- 
fehen felÌ«fl»ll)Ìi;Hlrorden WSrè. Man wies fiéW((Ìé)fi»lef\fes 
verebcrf^òm^aKhJ 1534 znrttck, dereh'Tchóiì^BféiflbAPUnrtteiet 
w^tm ^, vMifmxa gefagt wird'^ éà& im mkm ^ÌSitrka 
vereine den jOngeren voigehen , und fdbigen derogiren foB^?'-^ 

'Ei{'Ìi^e'^<%Bdi-''«hF'fè»]itiiiA-'mto ^ -fk^fe^'^iN^rrea 
plali^gra^ ausi'^ Dttrcfa%e^ii^r#éhdUH^'einà'^ffi^t aS^ A'Àm 
gen kurflhrffliéhen'^ffi^ ^tma s«0oif(:^èf:éré!èli^^l!^è#^i'^ 
det, und der kaifer, die unmSglichkeit vor fich fehend^ (Kfi sui^* 
gèttblick ein hielÀéVéè^-mililfi^/'^ìfrdsCii^ èì'W iMeÀiém^hea 
auftragè 2ttf ^étri^Mì^i^ iSfcSe'^ì'tó'détt' hèfe(i^^vM^\mS^ 
berg,' der doch auch von keiner weitem folge war, benren- 
' denJaifeni . -^ .... • - -- ' k**>.ii«_< « _»^- "*—•**.•-. . Die herren j^ai^infeik diiiVlUìdsQHioVnigaag^cwittiMC/ vtr. 

''' " r-K V .-. ..iui "/.. jahren Electorali Palatina. 201 jahren 1545 1546 und 1551 zufammen, das mOgliche zu thun , 
ùm von kaiferficher majefUlt die mitbelehnung der kurwtirde zu 
erlangea. 

Es war aber erft nach vielen und langjShrigen bemahungeny 
im jahre 1566, dafs der pfalzgraf Wolfgang ron ZweibrUcken 
diefe mitbelehnung erhalten hat 

Nach ihmbekamen fie noch im jahre 1570 fein fohnPhi-. 
lipp Ludwig, un4 im jahre 1615 wiederum deflèn fohn , der 
pfelzgraf Wolfgang Wilhelm, wie aus der anlage unterder zifer K, X, 
X zu erfehen ift. 

Wir rahren jezt an einen andem unglQcklichen zeitpunkt 
der Pfóizifchen gefchichte ^ an die zeiten dea dreifigj^ige» 
krieges. 

Es war am aaten Jànner 1621 , dafs der kurfUrft Friederick 
der fUnfte (es ift nicht diefes ortes zu unterfuchen, mit wel- 
chemrechte) in die reichs-aeht erkIUret wurde. 

GemSs der billigkeit, auch gemtls der erlSuterung des land* 
fìiedens vom jahre 1522. tit. 22, und noch mehr in gefolg der 
obigen mitbelehnungen hStte die kurwiirde anjezo, wo nicht 
dem bruder des geSchteten, doch dem pfaTzgrafen vonNeuburg, 
Wolfgang Wilhelm, anerfallen follen. 

Es machte auch lezter, und mit ihm ein grofer theil der 
ftShde die triftìgften vorftellungen bei dem kaifer, die aber alle 
nicht hinderten,* dafs derherzog Maximilian von Baiera im jahre 
1623 (<) mit der kurwflrde belchnet worden ware. 

AUes, wasder pfelzgraf Wolfgang Wilhelm erhalten konnte, 
war éihe abermalige mitbelehnung eines fonderbaren inhalts, wie 
in der fchon oben angefUhrten beilage unter der zifer X zu erib« 
hen ift. Denn darinn ward ihm in ausdrttcken, die (ibrigens iehf 
ttnbeltimmt find , fo viel gewis und beflinunt verfprochen , daft 
nach erlttlchung derBaierifch- Wilhelmiaifighen linie ihm, dem 
r^LIf^H^. Ce her. 

^ — - ' -. • 

(f) W» ìu IMnigt rtkhs- arMv Voi. y , pag. 693 » <«1>«b tt* 202 De D X ci ni t a t « hétzoge Wolfgang Wittielm^ und feiner nachkommenrchaft fowol 
die kurwlirde, als auch dasjenige, was von den PfiUzifchenL 
landenan Baleni kommenmSchtey wiederumfrei anerMen foUce, . 

Diefes war ,denn auch alles^ was fìlr die herren pfalzgra. 
fen im verfolge erhalten werden konnte. , Nur ward in deia 
WeftphSlifchen frieden noch bedungen, dafs fie fich bis auf dea 
riickfall der alten, einer neuen und achteji Kurwfirde zu erfreuen 
haben follten. , 

Und fo verblieb die fache bis iu den anfang des gegenwUrti- 
gen jahrhundertSy da aus gelegenheit des nun das haus Baiern 
betroffenen unfalles der kurfUrft Johann Wilhelm auf kurze zeit 
zwar wiederum zurxalten PfUIzifchen kurwttrde gelangte^ und 
den 23ten Jul. 1708 damit fowol , als mit der obem Pfalz und 
der graffchaft Cbam belehnet wurde ; zu iolg der dem haufe 
Baiern ih dem Badifchen frieden angediehenen voUkommenften 
wiederherflelluug aber^ aller folcher vortheile iìch aufs neue be- 
gebesi muste.. (in) 

Und auf diefe art hat denn die alte Pfólzifche kurwfirde ^ 
wiewol in einemganz anderen verilande, als es dortien im jahre 
1329 die meinung hatte, zwifchen Pfalz und Baiern diefe zeit 
Uber wirklich und verfchiedentlich abgewechfelt. 

Gott ^er allm^chtige wolle geben, dafs der einzige wechfel, 
w^cher bei fortdaurender eintracht zwifchen den beiden hau- 
fern noch ftatt finden kann, , wenn er ja einmal ilatt fìnden folle ^ 
mit keinem diefer blutigen auftrittebegleidet feyn mOge, mit wel- 
chen zum fcbaden fo des einen, als desandern haufes jene vorhe- 
jrige es gewefen iìnd. 

BEL 

(n) MSo/ersflaats- rechi tom. 33 > p. 595. E L E (i T R A L I Palatina. 203 B E I L A G E N 

I. 

Ans dem ikeitungs - briefe zwìfchen dem hùfer Ludwig und /me» 
brttders ktndemzu Pavia f an dèm frettale vòr Oswatd A Luch Alla fi den exRen RSmifchèn Chung welen fflr fich, und 
far iren teil, fo fuln unfer chint Ludwig, und Steffiin, oder ir 
erben dea andem ROnufchea Chung welen ì und alfo fol di 
wechfelung der waldes rich$ zwìfchen in und irenerben^ und 
unfem chinten und im erben fìlrbas ewiglich beleiben^ und 
fwea es dazu chumt, dafs fi den ROmifchen Chung welen fixing 
fo fuln fi und ir erben unfer chint und ir erben bewaren^ un4 
beforgen gen dem ROmifchen Chung, als fichfelben^ dafis ìà 
Widervar umb lehen, umb fazung, ùnd umb ander recht, di 
fi hjib^n fuln von dem rich^ - und di zu iren landen gehSrent; 
di unfer baider vordem gehabt haben , und an uns und an fi 
bracht haben, dalfelb fuln unfer chint und ir erben in und iren 
erben hinwider tun , als oft di wal des richs an fi chumt. 
Und ob unfer chint oder ir érben fi odér ir erben irreten, oder 
uberfuren an der wal des richs, und fi nicht wolten lazen we- 
len, als fi biligen folten, als vorgefchriben ftet, fo fuln unfer 
chint und ir erben di .wal des richs verloren haben, und fot 
danne di wal des richs an fi und ir erben gevallen, und ewig* 
Uchen an in beleiben. Ze gelicher weifs fol die wal des richs^ 
an unfer chint und ir erben gevallen, und ewiglichen an in be- 
leiben, ob fi oder ir erben fi irreten, und uberfuren an der' 
wal , fo fi welen folten. Und ób wir oder unfer chint an er-^ 
ben vervaren, fo fuln utifer land, leut, und herfchaft, und' 
di wal des richs uf (le und ir erben gevallen und erben ; alfò^ 
fuln hinwider ir land, leut; herfchaft, und di wal des richs^ 
uf uns und unfer chiàt etben und gevallen', ob fi ane erbea 
vervarent&c. Ce* ' IL 204 DX DXGNXTATK n. : 

BeftSttìguHgsbrief iSmgs ^kann tfon Bvkmen Sh$r dk ^t§wg ttvC 
fcht» iaifer Ludwig undfeinen bmders Under» 1333. Wir JoHANS von Gottes genaden Kung ze Beheim und ze 
Polan j Graue zu Lucenburg veriehen ofentlich an diefem brief^ 
dafs wir alle die gemScht und tbailung, die zwifchen onferm 
liebea gnedigen fìerm Kayfer Luowigen von Rom und feinen khio. 
den ain feit, und zwifchen Herzog Rueoolfs feeL khinden an» 
der feit gefcheen ift , es fei umb die Chur an dem reiche y umb 
die herrfchafift irer lande oder weliehèrlei tailung das fei, fise 
halten, undbeftettigen fi auch mìt diefem brìef in aller der weifse» 
als die brìef fagent von vort zu wort, die fi daraber gen einan* 
der geben habent; und ze urkund geben wir diefen brìef verfigeU 
ten mit unferm infigel ^ der geben ifi: ze Frankenfort an def 
mitwochen nach Nicolai^ do man zahit von Chrìftus geburt 
dreizenhundert jar^ darnach in dem drìtten imd dreifigften jar. 

m. 

BefiUUigmgsirief des htrfUrftin Hitnruhs wm JUamz Uber Hi 

AeUung des hdfers Ludu^ig mìt fàmn bruders 

Idndirm i34o« Wi ir Heinrich Ton Gots genaden des heiligen ftuels za 
Menz Eizebifchof , des H. R. R. in defltrchen landen Erzcanz. 
]er thtm kunt alien leaten » dafs wir durch emiUicbe bete des 
dbli^oi Fttrften und Herm, nnferes Henm Iferm Lnowics R6> 
snifcliett Kayfsers habeii uns verfjurochen fór uns und fur unfer 
aacbkhomen ewigliche, und verfprechen uns auch an diefem 
fegenwardgen brìef, dafs wir folch gemitchte und ordnnnge, 
die gemacht ift zwifchen unfen voigen. Herm Kay&er Ludwìgs 
fikMa Herm Luowigsm und Ststpam und Ihxn bmdem und 

im EixetoRALz Palatina. V05 im erben von einer feiten, und Herm.RuEix>Lr, Ruepreckt 
land RuEpRECHT ires bruder fón , Pfalzgrauea bey Rhein und 
Herzogen zu Bayem iind iren erben von der anderen feitea 
umb beftellunge der wal und chur des Remifchen reichs ftet 
und veft wolln halten, doch mit folchem unterfcheide, dafs un- 
tar in nimme dan einer zu dem reich wQblen foli, und auch 
ander ftiicke thun, die aimeChurfarflenangebuhrent, und dafs 
man auch nimme dan einen unter in darzu fol laflen» und wer 
eSy dais unter in, odér im erben oder nachkomen eine zwei- 
unge aufìdaende, umb deflelben reichs wal, oder ander ftUckbe» 
di^ ainem Churfìirflen angebuhrend, alfo dais fie uns nit ein- 
tràchtì^ch und mit iren oiTen briefen ainen unter in geben, 
der mit ùns und mit andern unfem Mitchurfilrften . wOhlte 
ainen RSmifchen KQnig, und ander fttlcke tSte, die aime Chur« 
fìirilen gebOrent ; So follen und mSgen wir und unfer nach* 
komen den altiften von der partheyen, der zu dem male die 
Chur gebOret, nemen, und lafien zu der wale und zu anderen 
itiicken , ais ainen PfaLzgrafen von dem Reme. Es wUx dann, 
dals wir kundiche und lauterlich mit ofTen briefen gewiefen 
wttrden, dafs die Chur aim andern gebCirte und zugehSrte, wan 
disain rechtift, und es alio herkommen ili, dafs nimme dan 
fiben ChurfOrften , die wale und ftimme an dem reiche ha- 
f)en, fein foUent, und ob der Churfflrilen kainer mer, dan ainen 
eibcn bette, oder lieife, oder ob kain der Churfttrftenthum an , 
vìel erben oder perfonen gevele oder getailt wOrde , dafs doch 
nimmer dan ain perfone von deme Churftlrftenthumb ilimme 
und macht haben foli, baide an der wale und Chure des 
reichs und auch an andern ihicken» die zu dem Churfìirflen- 
ihum geherent Des zu urkhunt ili unfer infigl gehangen aa 
diefem brief , der geben ili zn Frcknkfori an unfer Frauen abent^ 
als fie geboren ward, do man zalte uach Chiillus geburde^ 
DroizehA Hnndext und Vierzig Jar. 

Ce 3 IV. 3o6 D E D I 6 N I T A .T E 

■ Il ' ■ . — ^^M— — ^^g» 

PSbfiUche beJlUUigung der PfUlxifthm ÌMrw9rde. 

J^iLEus miferacione divina &c. SaiiftePraxedispresb]rtercardina- 
lis ad infra fcripta generaliter vigore legationis ac eciam fpeda^ 
liter authoritate apoftolica fufTulti univerfis & fmgulis & prefertìm 
quorum intereftvel intererit in futurum, falutem in Domino & pre. 
fentibus litteris noibris, imo verius apoftolicis fidem indubiam 
adhibere. Litteras fanftifllmi in Chrifto patris & domini noffaì 
D. Urbani divina providentia pape fexti ejus vera bulla plumbea 
cum filo canapis more Romane curie bulìatas non viciatas non 
cancellatas vel corruptas, fed fanas & integras & omni vicio & 
fuspicione carentes, nec non quoddam ftatutum feu priviiegium» 
édiftum five legem quondam dare memorie domini Karoli Ro- 
mani imper. ejus vera bulla aurea in filis fericis nigri croceique 
coloris more imper. buUatum ac quandam fupplicacionem prò 
parte illuftriffimorum principum dominorum Ruperti fenioris 
eleftòris imp. Ruperti junioris ac Ruperti juvenis ducum Bar. 
& comitum palat Rheni eidem domino noftro D. Urbano pape 
fexto porreftam & per eundem D. noftrum Urbanùm papam Tig- 
natam nos noveritis recepifle reverenter, quarum tenores infra 
fcribuntur. Tenor vero diéhirum literarum apoftolicarum bullata- 
rum eft talis. 

Urb ANus epifcopus fervus fervorum Dei diletto fiiio Pileo &c. 
S. Praxedis presbytero cardinali^ apoflolice fedis nuncio falutem 
& apoft. bened. Eximie devotionis affeftus, quem diletti filii no- 
biles viri Rupert^js fenior & Rupertus junior ac Rupertus ju-* 
venis duces Bavàrie & comites palatini Reni ad nos & Romanam 
gerunt ecclefiam, merito promerentur, ut votis eorum, quantum 
cumDeopoifumuSyfavorabiliter annuamus. Exhibita fiquidem no.' 
bis nuper prò parte ipforum ducum petitio continebat, quod olim* 
dare memorie Carolus quartus rom. imp« de confenfìi & volun-. 
tate iJlorum» ad quos pertioet elettio rom. imper. eisdem ducibus 

quod- E L E C'T O R A L I PALATINA. '20^ ^oddam privilegium conceflit» còncernens jus eligendi prò tem- 
pbre roman. regem in imperatorem poftmodum promoyendum , 
qUare prò parte ipforum ducum nobis fuit liuniiliter fupplicatum» 
ut hujusmodi privilegium prefati Caroli imperatoris figlilo mu- 
nitum , quod propter locorum diftantiam & viarum difcrimina ad 
ròmanam curiam commode-pottari non poteft, autlioritate apoilò- 
Ucai & ex certa fcientia confirmare de fpeciali gratia dignaremur, 
nòs igitur de hujusmodi privilegio certam notitiam non habentes 
& de tua pnidentia fpecialem in Domino fiduciam obtinentes cir- 
cumfpeétioni tue per apoftolica fcrìpta committimus & manda- 
mus y quatenus prediftum privilegium diligenter infpicias ac in- 
fjHci facias, & illud fi & prout rationabiliter & pròvide fafhim 
feu concefTum fuìt^ & aliquod canonicum non obliftat^ authori. 
tate apoftolica & ex certa fciencia confirmare procures. Datum 
Rome apud fanóhmi Petrum VI nonas Martii pontificatus noftri 
anno iii. - 

Tenor vero ftatuti feu privilegi! de veito ad verbum fequi- 
tur & eft talis. Cum univerfi & fmguli principatus, quorum 
virtute feculares principes eleftores jus & vocem in eleélione 
rom. regis in csefarem promovendi obtinere noscuntur, cum jure 
hujusmodi nec non officiis dignitatibus & juribus aliis eis & cui. 
libet eorum annexis & dependent^bus ab eisdem, adeo conjunéti 
&infeparabiliterfmt uniti, quod jus, vox, ofHcium & dignitas, 
alia quoque jura ad quemlibet principatum eorundem fpeftantia 
cadere non poffint in alium preter illum , qui princìpatW ipfum 
cum terra, vafTalagiis feudis ac dominiis ac ejus perdnenciis uni. 
verfis dinoscuntui; poffidere, prefente ediélo imperiali perpetuo 
valituro fancimus, unumquemque principàtuum prediftorum cum 
jure & voce eleftionis ac ofHcio , caterisque omnibus dignitatibus 
Juribus ac pertinenciis ad ipfum fpedantibus ita pprfeverare 6c 
effe debere unitum perpetuis tem]^ribus indivifibiliter & conjun- 
ftum , quod poflelTor principatus cujuslibet ejusmodi\jurìs, vo- 
€Ì3, officiì f dignitatis & pertìnenciarum onmium ad illum fpe* 

ftantium ^og De DiONiTiLTlt daotìum quieta debeat & libera poflfeflione gaudere, ac princepa 
eleftor ab omnibus reputarì , ipfeque & nemo alius preter ceteros 
prìncipes eleftores ad eleétìonem & omnes aftos aiios pio fac; 
imp.honore vel oportunitate gereojdos omni tempore aflumi fine 
contradiétìone qualibet & admitti, nec aliquod premiflpramab 
altero, cum fiat & efle debeant infeparabilia, vel ullo tempore 
debeant feparari aut in judicio vel extra divifim repett valeant aut 
evinci per fententiam 9 nec aliquis unum fine alio impetens au« 
diatur, quod fi per errorem vel aliter auditus quis fuit^ aut prò» 
ceflTus judicium, fententia, vel aliquod hujusmodi contra prefeou 
tem difpoficionem noftram emanavit, feu qualibet attemtacione 
contingit, hoc totum & omnia ex hiis & quelibet eorum fequen- 
tia eo ipfo juribus non fubfiftant 

Tenor vero dide fupplicacionis de verbo ad veibum fequitur 
& eft talis: Beatiflime Pater ! Cum dudum recolende memorie 
ferenilfimo prìncipi domino Karolo div. favente clementia rom« 
imp. ad fac. culmen rom. imp. afiumpto, anno videlicet imp, 
fui primo, ipfe tanquam fagax & princeps circumfpeftus quam 
gravibus, quot & quantis fit piena periculis facri rom. imper. 
prolixa vaeatio confiderans, attentis prefertim Almannice con- 
fuetudine patrie, fecundum quam nonnullis partibus non iblum 
primogeniti, imo & alii etiam tertio geniti, feu alii defcendentes 
fé comites palatinosRheni, feu duces Saxonie vel marchiones 
Brandenbui^enfes & eleftóres (acri imperii vulgariter nominan- 
tes poflent ex nominatione hujusmodi fé poftea ad vocem in rom. 
regem in imp. poiiea proìnovendum eleftorisjus habere preten- 
dere, numerusque ut fic principum facri imperii eleftorum, qui 
feptenario concludi debet, multiplicarì per infinita, facrique ele- 
ftionem imperii ex hoc dicitius difcrimine non modico prorogar!, 
de confilio concordi & alfenfìi ecclefiafticorum & fecularium fa- 
cri imperii prò tempore principum eleftorum matura fuper hec 
prehabita deliberatione proinde in perlamento imperii Nurenber* 
genfipermoduml^, confiitutionis^ fiin^^ five edifti perpe- 
tuo EisCToRALi Palatina. 209 tuo valitttri ibttuit, qùod de cetero is ad eledioném rom. regis 
in cefkrem poftea promovendi duntaxat admittatur, qui comitii- 
tum palat. ducatum Saxonie, marchionatum feu principatnm pre- 
diftum cum terris ^ vaflalagiis feudis ac dóminiis ac eorum 
pertinenciis univerfis dinofcuntur polfìdere, volensque, quod 
pofleflbr principatus predici cujuslibet ejusmodi juris rocis òfficii 
dignitatis & pertinenciarum omnium ad ilium fpeélantìum quieta 
debeat & libera pofleffione gaudere, ac prìnceps eleélor ab omni^» 
bus reputari, ipfeque & nemo aJiuspreter ceteros principes eledo^^^ 
res ad eledionem 6c omnes aÀus alios prò facri imperii facnore 
Irei oporhmitate gerendos omni tempore alTumi (me contradiftione ^ 
qualibet & admittì. Dignetur igitur S.'V. fanftionem confti- 
tutionem , edi6him five legem hujusmodi ex certa fciencia cum 
inferacione tenoris ejusdem confirmare, ipfamque conllitucionem 
(ive legem authoritate apoftolica canonizando corroborare, omnem* 
que defeAum, fi quis in ipfis reperìtur, fupplendo. Cum clau^ 
fulis optimis. Poft quam fupplicacionem fcrìptum ed: per manutf 
domini noftri Pape exhibeatmr &c. Predice priori litere fupplica^ 
cionis diffimili & poft intervallum vel fpacium medium fcrìptum 
eft de manu (imili litere' fupplicacioniis fìve alia: t$Sum. Poft 
quaìn fequitur litera manus domini noftri Pape: fiat &c. Qua^ 
rum vigore Jegatiònis noftre commiflìonis vel fupplicacionis vel 
fignature domini noftri Pape fuimus prò parte di^orum comitum 
illuftriffimorum Ruperti fenior. Ruperti junior. & Ruperti juvenis 
requifìti, ut ad confìrmacionem dióliftatuti feuedidi, legis vel 
prìvilegii imp. vel dedaracionis & in eis contentorum procedere 
dignaremur. Nos igitur Pileus cardinalis prediftus hujusmodi re* 
quifitionem tanquam legitimam merito admittentes ftipra fcriptum 
ftatutum , declaracionem, legem , privilegium (èu deczetum imp. 
bulla aurea more imper. in filis fericis pigri croceique coloris ut 
prefertur in pendenti figillatum dUigenter infpeximus, & quia ra* 
cionabiliter & provide de confenfu eciam & voluntateJllorum^ 
ad quos pertinet elenio romanorum regum in inip« j^romovebdo. 
r^t.IVHifl. Dd . rum «IO Db D I ,g n I t a t « rum, videlicet eleéloram imp. pre&d domini Caroli rom. imp. 
tanquam regis Bohemié , L u d e v i e i , qui nuncupabatur Rcmia* 
nus, marchimiis Brandenburg. Gerla ci archiepifcopi fan^ 
fedis Moguntini , Reimundi archiepifcopi Trevirenfis , W i l-. 
HÈLMi arch. Colon» ac Ruoolphi ducis Saxonié jun. au-» 
thoritate Rudolphi fen. ducis Saxonie patris fui; Quorum fmgu» 
lorum literas teitìmoniales figillis eorum pendentibus figillatas' 
ianas & integras fuper eo vidimus & diiigenter infpeximus y fa^ 
ftum & coDceflum effe & fuUfe , prefcdptumque privilegium, 
ediftum, five legem & ejus caufam vel tenorem mature confide^ 
rantes & plenarie deliberati ratioaabile & juftum reputantes 6t 
decementes» Igitur ipfum ftatutum ediftum legem five priviU 
tam generalis noilre commiflionis quam di6le commifTionis fpe-^ 
cialis nobis fafte vigore, authoritate apoftolica ex certa noftra 
fciencia confirmavimus canonizavimus & apoilolìco miuimuie 
correboravimus & prefentibus confirmamus canooizamus & s^o^ 
ftolico naunimine corroboramus , omnemque defeftum feu folen- 
nitateiB omiflbs, fi quis feu que reperiri poilìnt in eodem, eciam 
ex noilra certa fciencia fupplevimus, & prefentibus fupplemus* 
Jn quorum omnium & fingulorum evidens teftimonium & perpe^ 
tuam firmitatem-prefentes literas noflras per fcribam noftrum hh^ 
fcriptum , Aib infra feriptorum teftiuin teftimonio fcribi mandavi*, 
mus & figlili noftri appenfione muniri. Aétafunt hec inCailella 
de Cuba Trevin diocef. anno ab incarnacione Domini millefimo tri- 
centefimo oftuagefìmo primo ^ indift. iv. pontificatus prefati 
domini noflrì Urbani pape fexti anno iv, die vero vic^efìma men- 
fis Junii bora vefperarum vel quafi ejusd. diei, prefi^utibus fpefta- 
l^ili & venerabilibus viris dominis Henrico còmite de Sfanheim, 
Partholo abbate ord» fan^i Benedirti in Tredento, Nicolao pre^ 
pofìto Dawantrienfi Trajeflenf. diocef. protonqtario & Mathia de 
Sobernhiim notarlo prefati domini ducis Ruperti fen. teftibus ad 
premiila prò teiUmonio vocatis parlter & rogatis» 

' • '■ • . • ' .: ElSCT ORALI PalATIKA. Xlt Et ego Comacms de Valle canonicus Aquilegienfis apoftolicA 
tuthorìtate notarìus ac prefati reverendUT in Chrìfto patria & do- 
mini domini Piiei Dei & apoftolica grada fan£te Praxedis pres* 
bytericardinalisfamiliaris, quia prediélorom exhibicioni, reqiiU 
ficioni, diligenti infpeéìtioQi y decreti interpoficioni, confirmacio- 
ni, canonizacioni defeftuum feu ohmiiTorum fuplecioni, & aliif 
flftis prefens fui , rogatusque de ipfis fui ; has prefentes literas 
& pubi, inflrumentum aliis occupatus per notarium & fcribam 
àlterum fcribi feci. Ac in premiflbrum teftimonium manu pro- 
pria me fubfcripfi, meumque fignum & nomen appofui con« 
fuetum, ^ 

V. 

^ tìerzog Johannes y UrzogWotfgang fUr fich ^ undfllr herzog Georg 

Hansy und herzog Ruprechty pfatzgrafen beìKheìnj vereinen fick 

wegen der erbfotge in der ktérwUrde gegevf Baiern , wohn 

eines vorherigen vertrags zuDìjfebodenberg gedacht 

wìrd, imjahre MDXLFI. Wi ir JoHANS von Gottes gnaden pfalzgrafe byRliine, herzog 
inBeyem, und graue zu Spanheim, und wir Wolfgang von 
denfelben gnaden auch pfalzgraue by Rhyne, herzog in Beyern, 
tmd grajie zu Veldenz , gevettern , bekhenen und thun kundt 
offentlìch mit difem brife. Nachdem verrUckten ein und vier- 
«igften jaìrs durch uns itzgenanten herzog Jolianfen , und wy- 
land den hochgebohrnen fUrilen, unferen lieben vettern, herzog 
iluBRECHTÈN, glichermafs pfalzgrafen &c. iSblicher gedechtntifs 
;ein abred der chure halben, fo uf die pfalz gewiddemt, in dém 
clofter Sani Dijfebodenberg befcheen ift , do en datum fteet moii- 
jtags den ein und zwenzigften february / beilimpten ein und vier. 
zigilen jars, darin wir domals zu bedacht gezogen gehapt, wefs 
wìx uns ailerfyts ìm fall^ do folche chure ledig wOrde^ diefelbig, 
. Dà z wie irt ì) E D i G.N I T A T B wie fie by unferm ftammen herkotnmen ili, fampt unfer reputa- 
tion uqd gerechtigkeit daran ,, fttr den Bayrìfchen fiirftea her. 
„ zog WiLHEiMEN und dcffclbca bruder , dwyle die gefurt chure 
„uns Zìi nachtheyl von wyleat key&er Maximilian uf ktlnfti* 
3^gen fall èntpfangen haben follen,, za retten, halten woUten, 
mit angehenckter vermeldungy dafs tiberfolche abrade in einer 
beftimpten zeyt brieflicfa urkunden und notturftige verfchreibun» 
gen ufgericht worden fyn follten, u^d aber folche ufrìcbtung ge- 
rOiter verfchriebungé durch dStlichen abgang gedachten^unferes 
vettem herzog Ruprechts &c« verhindert, und bisheranfteen 
blieben, dafs wlrbeede inbedenken, was uns, unferen erben > 
ilammen und namen daran gelegen, uf hQt: datum in eigenen 
perfonen by einander zu iSym^m gewefen , und uns^ nehmlich 
wir herzog Johanfs &c. far uns und alle unfer erben an eynen ^ 
und wir herzog Wolfgang fUr uns felbs, desglichen als fttrmllri- 
derundin demfelben namen des hochgebobrnen fìlrilen^ unfe- 
res jungen vettern herzog Georgen Hanssen &c. obermélts un- 
feres vettern herzog Ruprechts feel. verlafTnen funs, fOrdenfel- 
ben und unfer beeder erben andemteyls uf angezeigt abred ver- 
einigt, vergiichen, undendlich entfchloiTen, auch by fttrftlichea 
glauben und wahren worten eynander verpflicht, verfprochen, 
und zugefagt haben: So esGott fìlgen oder fchicken wflrde, daft 
der fall der chure fìlr fttinde, dafs wir und unfer beyder fQrftlich 
ftemme jederfyts trlUich zufammen fetzen » einander mit hilf und 
rath nach allem und ganzem unferm vermtJgen byftendig fyn foU 
len und woUen , folche chure und erbland uf gUchen coften za 
unfern gemeinen handen zu bringen &c. &c. Gefcheen und ge^* 
ben uf famftag den zwenztgilen tag Novembers, in dem jare nach 
ChrifU unfers feligmachers geburt, duifent, fttnfhundert, und 
iechs und yierzig 

Johannfs Wolfgang pfalzgraf &e. und herzog in Bayeni 

graue zu Veldenz manu fAropria fcrìpfi. VI. E L E e T O R-A LI- P il L ^ T I N A. «3. 

VI. . 

Maiftr Metxfmtmn I Ubetiragi die P/atxifche luurwUrtU am fttnen 
fohtt PUUppf trulkerzog voH Ogfierreich, und defsen nachfolger . 
in der graffckafì Tyrot MDIF. M. Laximilianus divina favente clementia, RómanonuQ rex^ 
femper Auguftus, ac Hungariae, Dalmatiae^ Croati» &c, rex; 
archidux Auftriae/ dux Burgundiae, Lotoringlae» BrabantiaeV 
Stiriae, Carintliiae, Carniolae, Limburgiae» Lucemburgiae &GeU 
driae&c. lantgravìus Alfatiae, princeps Suevige, palatiaus in^ 
Habspurg & Hannoniae» princeps & comes Burgundiae, Flan.^ 
dri«, Tirolis, Goritise, Artefiae, Hollaadiae, Selandiae, Fcrre- 
tiS) in Kiburg, Namurci & Zutphanige; marchio facri romani 
imperii fuper Anafum & Burgeviae; dominus Frìfiae, Marchiae^ 
Schlavonicae, Mechliaiae» portus Naonis & Salinarum^ recog*. 
nofcimus & notum facimps tenore prsefentium univerfis. Ad hoc 
Deus omnipotens imperialem regalemque voluit inftituerepoteilaii. 
tem^ad laudem honorum, vindiftam vero rebellium&malorum ju^ 
risdiélioni temporali gladium tribuendo, ut metu juftitise det^ftan** 
da hominum rebellium coherceatur audacia , tutaque inter im»^ 
probos fit innocentia, & quos Dei timor a fuis perverfis aufibus 
& deteftandis conatibus non retrahit, feverìtas faltem difcipriiinae 
fuperioris compefcat Sane attendentes ef&enatam temeiariam* 
que audaciam Philifpi palatini Reni & ducis Bavariae ^ alias 
principis ele£h>ris, quibus ipfe Rupertum filium fuum, noffarum 
& imperii facri rebellem hoftem & bannitum ac propter ejus de^ 
inerita, certis, juftis & rationabilibus notoriis & manifeiUs cau^ 
iis &rationibus, in noftrum & facri imperii bannum & inter. 
di£lum declaratum & publicatum, prout in litteris bannl noftri 
defuper confeólis & emanatis plenius continetur; adverfus quem 
nos ad criminalem executionem procefl]^lus & quotidie proce* 
dimusy non folum juvit & auxilium dedita fed etiam potiffima 

Dd 3 con- 2f4 IXft DlGNITATS confilia & fomenta, ad hujuscemodi rebeliionem fuam preflitit& 
effoecit ; ut in hanc inobedientiam inciderit & obftinato animo, 
in ea perfeveraverìt, praefertim cum , ut notorium & manifeftum 
eiìj & multis milibus hominum conftat: omnis filli contumacia 
ex paterno confilio procedat , & per proprios famìliares & dome- 
ilicos patrls auxìiia ad fìlium transmittenda quefita & fubmini- 
firata: & ipfìus Philippi nomine per patrias & dominia fua ad 
fìlium transmifTafuerint; que caufa fuerunt invafionis primse ia 
oppìdo Lantzhuetf ubi-noftri illuc mifli contra ijnpérialem falva^ 
guardiam noffaram expeélando decifionem juftitiae,. csefi, pròfu* 
gati & interferi fuerunt: & hiisnon contentus poftea ipfemet 
palatinus propriis Utteris fcripferit & patefecerit : fé fìlium fuum 
non dereliéhirum , fed omni ope & auxilio (prout re ipfa foecit) 
àdjuturum ; reddendo fé banni contra fìlium fuum emanati par. 
' ticipem , in ipfumque bannum fé ultro involvendo poenas adver^ 
fus fìlium & complices fulminatas incidendo, propter quod bona 
feudaque resque fuas omnes eque ac fìlli fui nobis & facro roma- 
no imperio devolutse: ipfeque palatinus omnibus & quibuscuni* 
que principatibus, dominiis, terris, honoribus, gratiis, praero. 
gativi^, privilegiìs, donationibus , conceflìonibus , dignitatibus , 
ac lìbertatibus a nobis & praeceflbribus noftris romanis imperato, 
ribus & regibus ac ipfo facro imperio romano conceflìs, priva- 
tus exiftit; idcirco animo deliberato ex certa noftra fcientia ac 
Hiotu. proprio, ìano principum , comitum atque baronum & pro- 
cerùrti nofìrorum & facri romani imperli fìdeiium dileftorum ac« 
cedente confìiio de plenitudine noflrae poteftatis abfoluta, omni. 
bosque melioribus, quibus poflumus, via, modo, caufa ócformà^ 
praenominatum Philippum, comitem palatinum & ducém Bava. 
rÌ3e , dignitate & officio principis eleftoris, quo ipfe & anteceffd- 
res fui haftenus a nobis & praecefforibus noftris, ac facro roma. 
* no imperio , infigniti & dotati fuerunt, nec non omnibus privì- 
'kgiis, gratiis, praerogativis, donationibus , lìbertatibus atque 
indulcis ad diftam digoitatem pertiaentibus & eidem annejcis & 

ab Electoralz Pa L A'T I N A. %l$ 4tb ea dependentibus, quibus praefatus Philippus palatinusReni, 
& anteceflorea fui haftenus ufì fuerunt, feu uti & fruì potuerunt, 
privavimus, caiTavimus, irritavimus, & ab eo abftulimus, ac te- 
aore praefentium privamus, caflamus, irritamus & aufferlmus^ 
Attendentes autem accuratius & mentis noftrae aciem circumqua* 
qùe revolventes, in quem potinTimum hujus di^nitatis & offici! 
onus digne collocare & transferre poflemus, confìderantesque 
illuftrisPHiLippi, archiducis Auilriae , principis Hifpaniarum&c^ 
Pnncìpis & fìlii noflri chariffimi ftirpis nobUitateni ac claritudi- 
nem innatamque purae devotionis & fidei conftantiam ac inde* 
felfi laboris foUicitudinem, quibus nos & facrum romanum im- 
perium femper ac multipliciter revereri ftuduit & impofteruna 
crebris & ferventibus virtutum & fervitiorum fidelium iludiis ho- 
norare proponiti poterit & debebit, infuper & gravidima peri, 
cula, "onera & expenfas, quae domus noibra Auftrìae, in gerendo 
hoc bello , contra rebelles imperii , & in executione fententiae 
noftrae fuftinuit & hodie fuftinet; in recompenfam eorum, hodif 
in nomine Domini falvatoris noftri , a quo omnis principatus & 
honor provenire dignofcitur, animo deliberato^ divina iDfpira- 
.tione, motuprpprio & ex c^rta fcientia prsediélis, fano princi- 
pum y comitum atque baronum y procerum & nobilium noibrorum 
& imperli facri fidelium dileélorum accedente confilio atque con* 
fenfuy de plenitudme romanae noftrae regiae poteftatls etiam abfo* 
luta,^^mnnibusque melioribus quibus poflumus & yalemus^ modo, 
.via, caufa& forma: pnsenominatum iUuftrem Philippum archi., 
jducem Auftriae & principem Hifpaniarum &c. Prìncipem & 
filium noftrum charilfimum y & fucceflbres atque heredes; fuos, 
4ui prò tempore comitatum noflxum Ttrolis teauerint y in quem 
i:omitatum ipfain dignitatem eleélurae fundamrus & conftituimus^ 
perpetuis & futuris temporibus principes eleélores ìq locum & 
ilatum praefati Philippi palatini, iiluftravimus, creavimus, fèci- 
mus, conitituimus , infignivimus, ordinavimus & ereximus , & 
jtenore praefentium illuibramus., creamus^ fàclmus» conltìtuimu^ 

in- »i6 Db Digmitate infignimus, òrdinamus & erìgimus» transfeitentes in eum & fuc 
ceiTores fuos praefatos, omnia & quaecunque privilegia, gratiaSi 
libertat:es, donationes, praerogativas , & indulta ac immunità* 
tes ad didam dignitatem & ofFicium prihcipis eleftorìsLpertineu-i 
tes, nec non ab eadem dependentes & annexas, & quibus prae- 
fatus Philippus, palatinus Reni, & anteceflbres fui haftenus ufi 
fuerunt, feu uti & frui potuerunt quomodolibet , confuetudine 
yei de jure, & nihiiominus prò feveriori difciplina demeritorum 
praedifti Philippi palatini titulum & offitium archidapiferi , quo 
ipfe & pr9eceih>re8 fui ufi fuerunt, ne de cheterò ejus memo- 
ria aliquo modo habeatur, penitus & omnino abftulimus, dele-^ 
vimus , extinximus & abolevimus , & tenore prsefentium aufe» 
rimus, delemus, extinguimus &abolemus; attendentes infuper 

. fmgularia inndmerabiliaque prudentiae/ dexteritatis, fidei atque 
cónftantiae , coetérarumque virtutum infìgnia , quibus praefoti 
tllufbisPhilippi, archiducis Auilriae, filli noftrì , perfonam multi- 
pliciter decoravit aitiflimus , oneraque & pericula domus nollrae 

- Auftriae (ut praediftum eli) in eorum recompenfam, praediftum 
filium noftrum & heredes ac fucceflbres fuos comitatum Tirolls 
{)ol^ldentes loco archidapiferórum , facri romani imperii urchimagi^ 
firos curia creavimus, fecimus, ereximus & conitìtuimus , & 
tenore praefentìum creamus , facimus , erigimus & conftituimus, 
oflltium & dignitatem hujusmodi, cum praecedentia & loco ac 
primitate inter principes eieóiores feculares, & delatione pomi 
Aofixi imperialis , quibus alias archidapiferi (acri imperii ufi fue- 
nint, eidem & praefatae domui noftrae Aufl:riae & comitatui Ti- 
rolls, in quem praefatam dignitatem fundavimus, dantes & 4^ 
folitaL benignitate gratiofius conferentes,%«decernentes & volen» 
tes exprefle, quod praenominatus Philippus archìdux, filius no- 
fter chariflhnus , & fuccelTores fur praefatiy perpetuis, ut antea^ 
temporibus. omni dignitate & praeeminentia, nobilitate, jure^ 
poteftate, libertate, honore, confuetudine, nec non praeceden- 
tia » loco & delatione pomi imperìaMs^ quibus ol&n comibeiS^ pabu ElSCTOltALI PaLA^IVA. 117 tìni^ caeterlsqne prarogativìs qulbuts aGi noilrì & &crì romaoi 
imperii priacipes eteftores fruiti font haAenus & quotìdie potìuti- 
tur, tituloque & additamento acchìmtgiftrì curile gaudere & ud 
poffiat& yaleaot, ipfique Phifippo filio noftro praefato ^fucceffo- 
fibu€ fupradiélis diftam «tefturam cum omaibus honoribtis, hobi- 
litatibus, jaribus, privilegils & immuttitatibus, qu^madmedum 
palatìnl Rem pofTederunt feu ténuenmt, aut poffidere confueve- 
runt faaftenus, & ia quantum a facro Romano imperio in feu- 
éum dependent, de benignitate regia conferentes. Decernimus 
etiam & hoc edi^i conftitutione fancimus , quo<l praenomina* 
tus I%ilippus^'archidux Auftriae filius nofter charìflimus & fuc- 
ceflbres fupni£étì perpetuo ^rincipes ele£k>r^nominarì & appel« 
lari debeaat, ut antea & tamquam cseterì prìncipes eleftores te- 
neri & honorari & ubique locorum ab omnibus reputar!, omni« 
busque jure, privilegio, hoaore & gratia, ac immunitate & dig«i 
iiitate absque omni impe4imento perfrui, quibus alii facrofan^ 
Romani imperii prìncipes eleftores in dandis&redpiendis juribus, 
& conferendis feu fufcipiendisfeudis, & in omnibus & fingulis 
alus ftatua & conditionem prìncipum eleftonim concernentìbiui 
fruiti funt Iiaftenus con^fuetudine velde jure, & quia praefatus 
Philippus archìdux Auftrìae&c. filius nofter charìflimus tamquam 
nofter & imperii facri princeps eleftor, dum eandem elefturam 
a noftra majeftate in feudum fufciperet, nobis quoque veluti Ro« 
snanorum regi fuo vero domino fidelitatis, obedientiae & fubjeétìo. 
dìs debitae folita juramenta prasltitit, & quod faujusmodi dig« 
nitatem fideliCer adminiftrare velit & debeat promifit, decemi. 
mus & iioc regaU ediéio duximus perpetuo ftatuendum, quod 
ipfe & fucceflbres fui fopradifti elefturam tiujusmodi, cum om. 
nibus fms pertìnentiis, ficut expreflatur fuperius, a nobis aec noa 
a fereniOimis imperatoribus fire regibus fucceflbribus noftris, 
& ab imperio ipfo Romano 'quotiens oppbrtunum fuerit, debito 
folemnitatìs honore, ut moris eft, folita quoque reverentìa fufci^ 
pere debeant, ac aobìa & eisdem nolfais fuccdlToabus in cafibus 
FoklFBijl. • Ee pne- 21Ì 1> R D t 6 N 1 T A T :b prsemiflis ficut alil principes éteùores praeftare & ^cere fidelitsu 
tis, homagiiy obedieothe & fubjeélionis debite eorporaliajura^ 
menta , non obftantibus in praediélis omnibus & fingulis quibus-* 
cumque legibus, juribus, ftatutis, eouilitutionibus , decretisi 
£eu quibuscumquealiisordinatioaibus, priviiegiis, indultis , con-^ 
ceflionibus & praerogativis , ac donatiouibus qtubuscumque^ & 
fpeciaiiter corniti palatino & praeceiToribus fuis a nobis & praeceC» 
Ibrìbus uoftris & iacro imperio quomoda aut quaUtercnmque 
faftis^ caetearisque in contrarium facièntibus^ quibus obilantibus 
vel obftare valentibus feu obviare ppflibilibus, in totum vel ixk 
parte praediflis, £eu alieni prasdlAorum^ non per errorem aut 
improvide, fed animo deliberato^ ex certa fcientia, motu prò. 
prio & de plenitudine noitrae poteftatis abfolutae praediftis, etiam 
fi talk forent, de quibus in praefentibus fpecialis mentio efTet 
fionda^ & quae de verbo ad verbum in praefenti neftro- indulto in. 
ieri & exprimi deberent, in hac parte dumtaxat totaliter dero- 
gamus, & derogatum eifevolumus per prsefenti^» ipfaque revo. 
Camus , omnem de&éhim, fi ^ms in praemfffis ratione folemnita- 
tis obmiir« dubia interpretatione fententiarum aut verberum». feu 
alio quo vis modo compertus fuferit, fuppleutes de certa nollra 
fcientia & plenitudine Romanas regiae' poteibitisi noftris tamea 
il imperii &cri j.uribus femper falvis. Nulli ergo onmino homi- 
Bum liceat kanc noftrae illufb^tionis^ ereélionis, infignitionis ^ 
decorationis ^ coljationis, coniiìtutionis, ordinationis » transla^ 
tionis, additionis^ privationis^ a|(rationis« irritationis, deroga* 
tìonis, decreti & fuppletioms paginam infringere, aut ei quovis 
aufu temerario contraire ^ fi quis autem hoc atteaaptare prae- 
fiinapferit, indignationem noftram gravidìmam ac poenam decem 
«ilìe marcharum auri puri totiens quotiens contrafaftuin fuerit, 
quaxum medietatem regalis fifci nofirì five ^rarìi , refiduam ve* 
fo partem injuriam paflbrum ufibus decernimus applicari , ipfo 
Éafto fé noverit irrenaiffibiliter incurfurum, harum teftimonio lit- 
teràrum»^ ségalia figlili ooiitri appenfioae muaitarum» Datum.m 

civi* Ei,B C-CORALI Palatina, «19 oivitate nóflra imperiali Argentìn», die XVIIII menfis Augufti , 
anno Domini millefimo quìngentefìmo quarto , regnorum noftro« 
^im Romaai decimo nono, Hungarise vero quinto decimo. 

• Maxi. 

VH. 

fFìe ftch pfalzgraf Ludwig cfturfilrjl, ierzog Frìderìch^ auch Iter:- 
9og U^ilhetm, herzog Ludwig^ herzog Ottheinrich und herzog Phi^ 
iips auf ir vorettern vereinìgung und iaìdungs-hrief fermr 
mt éhander veraìnt und vergltchen hahen, ^ 
MDXXV. . V. on Gotts gnaden wir Ludwig, des H. R, R. erztruchfefi? 
churfUrft, und wir Friederich, wir Wilhelm, wir Ludwig, 
wir Otthenrich, uod wir IhiiLips von denfelben gnaden Gottes 
pfalzgrafen by Rfaein, herzogen in Bayern&c. Bekennen und 
tiiun kunth ofTenbahr: nachdeni« von feiten weiL unfere vor." 
eltem pfalzgrafen by ^hein und herzogen in Bayern tóblicher 
uod feeKcher dechtnufs frflndiiche ainungen und verftendnuls 
fór fich, ihre erben und nachkhomen aulgerìcht, lind gegen ein- 
aader verfchrìében / alfo haben wir, die derfeH)igen erben und 
' nacbkomen, famen, namen und geblQts feyn, wie wir uns dann 
derfelben unfer vorekern verfprttchnafe und verbUndnQfs zu hai. 
len «nd voUzieben uns fchuldig erkennen, aus denfelben und 
aaderen bewegHchen guten und tapferen urfachen hie auf die- 
fem reichstag vetterlicfaen und frOntlichen mit einander uatérredt, 
laQienthaffi: die vorgemelten atten ainungen und vertrSge zu ge« 
dechtnufs geftihrt, und umb beSeres verllands wlUen, kflnf&ig ' 
iming zu verhaten, derfelben ercl&runge gethan, und unii vergli- 
chen, wie daifelbige in zweien gleichlautenden copeyen, die 
mit unferen fecreten befigelt, und aigen handen unterfchriben 
feyn, begriffen ift, dero wir pfalzgrafe Ludwig churftfUrft eine , 
nad wir herzog W^U^elm die andare copy vtm imfer und der an« 
t £e 4 dera 929 0B DicrTrsiAT» iem wegen emp&ngetì, dergeftalt^ ^fs cRefèiben mit uns vo» 
diefem reichstag anheims geftthrt, inpergemen, wje fich gepurt^. 
gefchrieben, und ingroflkt werden^ und alsdan fo uniier herzog 
Wilhelms und Ludwigs gebrìSder redie fchiriftea Exaudi on das- 
m andern fachen, nemlichen dea vertrag zu DiUingen beredt 
au&urichten und zu voUziehea ^ geìn Heidelberg zu kommea 
yerordnet weiden ^ foUen fie die bemelt verfchreibuBg und ercliU 
f ung vorgenanter veraimgung, dabet auch glaubwttrdrge vidimus* 
der alten ainigungs biindnals und ddkuigs bzief ^ daron dan die 
erftgemelt erciJirung meldung thut, iw, wte wir bericht, atmA 
ganztiehen dafìir hatten^ alien nachfolgenden ainungenfilrgeen, una 
derogiren follen^ darauf auch folcherge&dt die ercl&rung gefólgt^ 
gegrOndt und befclieben rft, mit etiicken aodeien bri6fen, die 
der lacheu dienlichen und entheblichen geacbt werden mlSgen^ 
mitbrìngen» alsdann,: fa das befchiet^ follen baide ercl^rungs*^ 
brief ingroffirt, collationirt und mit unferen ftirftlichen infigeleo; 
irerfigelt und mit unferen handen unterzeichent^ und allerding 
gleichmefljg gegen einauder ttbergeben und empfaogen werden«. 
Und danùt erft gemelte vidimus der alten brief, wie fich geptUt». 
in und auiTer recht by obgenanter erclUrung und verainigung àe^ 
fier anfehnlicher und crefftiger fein und gehaf!en werdea mttgen^ 
fo haben wir fdr gut bedacbt^ dafs diefeiben alten brief , durch 
den erwirdigen in Gott und hochgepornenfiirften unfem liebea 
bruder und vettem,. dea bifchòf zu Freifsingen oder Sr. lieb vi« 
cari vidimirt, undumbi der nehe willea uns herzog Ottfaeiari» 
chen darzu yerkunt, tagzeit und maliladt cment werde^ die 
unfern darzu zu verorcbien, folche fchriiTt figell und anders fe« 
kea und hSren zu recognofcirn ^ wie fich gepurt: darauf fo ha* 
ben wir vorbemelte churfUrften und fUrften i^alzgrafen by Rbeia 
«nd herzogea iaBaym gebrOder und vettern^ diwyl wir izt on 
das hle beinander gewefea feyn, die vorbeftimte unfer allerfetts 
•rclarte verainigung mit irn inhalt obgenanter geftalt ftet, feft> 
daza vetterlichea und fiOndlichea zu haltea und vollzielien, fOs 

uns 


tua uiifer erben und naeMummen emand^er perfìtnliehea by uiw / 
feren fitrftliclien worten zugefagt, und das mit handgebendeii 
trettea gelobt, und diefen frUntlichea abfchfd gemache und an^ 
geQohmen, allerdtng oa gefiihrde ; und des zu urkund feind 
diefer abfchieds brief zween g^eich l&uts mit unfern ieoreten ver* 
figelt auch mit unfern aigen handen unterfehriben , der vrit 
]yfalzgraie Ludwig churfUirfl: amen, und wir herzog Wilhelm ala 
die eltiften regierenden fUrften den anderen emp&ngen.. Gefche* 
hen und geben zu Nttrnherg auf den fttnfzefantea tag dèa Meru 
zien , sds maa zalt nacK Chrifti unfers lieben Herrn geburt thaiu 
lend fUnf hundeit und in dem fiOnf und zwainzigiften jare 

Pfalzgfafe Ludwig # Frukricb Pfalzgrafii 

churfllrft, 

l^iLHELM herzog Ludwig herzo|;. 

iaBayem^ ^ laBayern.. 

OmisiNiacR pfalzgcafe,. 

vin. 

^tSukfmg dir atten er$ver$tMgungén zmìfctien den Mufem Vfuim 

imM Bayern. NOrnberg dtn j^kn MS^z 

MDXIUy^ V. on Gottes genadea wir Ludwig des' heiligen RSmifcben 
leychs erzdruchrefs curflirfl^. und wir Friederich» wìtWil^ 
li&iMy wir Ludwig, wir Ottheinrich, und wir Philips voii 
denfdbea gnaden Gettes pfalzgrafen bey Rhein, Herzogen in 
Baym &c. Bekhennen uad thua khunt allermenniglich fiir uni» 
alle unfer erbea und nachkhumben weltliche regierende fflrften 
in dem fUdtenthumb und haufs zu Bajrm. Als we3^ent der durch- 
kuchtigit gro&ffliichtigft fiirft und ben berr Ludwig EU}mifchef 

Ee a kay. '*«» D« DlGKlTATB kayfser pfalnzgrafe J)ey Rhein undherzog ìa BayTn,.und fdne 
fila henr Luowig margrafe zu Brandcnburg, und herr Steffaii 
gebrOdere, auch diéhochg^bohmen fUrften herrRuEooLF und henc 
R^EFRECHT gedachten khayfser Ludwigs brueders herzog Rue^ 
DOLFENS des elteren fUne baide auch pfalnzgrafen bey Rheii^ 
ùnd herzogen in Baym fttr fich und beirn Rueprechten, der. 
dazemal vorgemelten herzog Ruedolfens und herzog Rueprech« 
tens bruders, nemUchen herzog Adolfs, verlafsner fuoe ge\xre«, 
ien ift, von denen wir obgemelte fUrfien in abfteigender liny her- 
miumen, 4as fiirftedthum Baym und alles fo darzue gehoit,. 
miteinfinder getaillt^ undfttr fich, ihre erben und nachkhumen 
verbunden verpflicht und verfchrieben, dafs ein jeglicher dem 
andera.mk ganzen treiientmitleib^nd guetgegen meùiglich wie 
der genant feyn mag zu legen und geholfen feyn follen , alles 
oach vermug und weifsuog eins teil-verbunds und einuAgs^brìefy 
4es datum lleet zu J^oi/ìa am freitag vor Ofwaldi ^ als man nach 
Chnfti geburt zehlet dreyzehen hundert und darnach in dem 
Adin und zwainzigiften jaren. Welche thailung verbflndnuft 
und einuDg in alien iren punólen Von den churfUrfien dazumal 
l)eftett- und békreiTtigt wordenift, nach weifsung der brief, fo 
deshalben ausgangen und vorhanden fein. Und nachmals die 
bpohgebòmen vftlrften herr Stefian,' henr Friedrich und herf Jò. 
hans gebrttder, auch eia thailung bundnij& und einung far fie, 
alle ire erben uod nachkhmnben ( tnit unfern guten landen und 
ikailn) aufgericht, unter andern mit diefen worten. 

Wir hekennen auch , dafs wir uns ali dréy fìhr uns , unfer er- 
ben iiad nachkhumben mit unfern genanten landen und diailn zu 
Qber^xxnà ATiédenéaffern braderlich und frUndlicb zu eìnandet 
vermacht und v^punden haben , und verbQoden uns auch ewig- 
lich in craflFt diefes briefs wider alle meniglich und aufseriialb 
unfer land an uns ftofen niemandz ausgenohmen , als hemach 
gelbhrieben Iteet. Ob das were, daf jemandz mit ims alien 
dreyn oder unfer akem 4>àet mex uofem esten kriegen mueU 
.-.. - ^ wilieog ÉLECTORALl PALATINA, Stlf^ Willen, oder aus unfern landen herrfchaften reckten und gUtea 
gewohnheiten dringea, irai oder befchedigen urdt, es weren 
geiftlich oder weltlich , wider dea oder diefelben foJlen wir ali 
dréy und ali unfer erbeir getreùllchen an einander beyfteen und 
geholfifen feyn mit aUem unferm vermOgep» Def&lben briefe da- 
tum weifset zu MUncken am erichtag vor fand Catherinen tag 
nach Chrifti gebiirt dreizehn bundert und in dem zwei und. 
zwainzigften jare. / i , 

V^eliche tbeilunge^ bundnufs und einungs brief durcfa voige« .. 
nanter herrn Steffans Friedrichs und Johannfens fona erben und 
aachkhumben unter andern nachfolgend mit fonderà verfchreu 
bungen auch bekraf&iget worden find, 

Dieweil fìch dan obgenante unfere vorfordemundfflralternztt 
handhabung irer filrflenthumb und in betrachtung desfUrftlichea 
haufs Beyem farillichs und iSblTch's herkhumens zu einander ftir 
iich, ire erben und nachkhumben verpunden haben, und wii als 
derfelbigén erben aus ichickung dea alImSchtfgdn zu regierung 
deiTelben landen und leQten , wie die erlllich der hochgeborne 
fdril hérr Ludwig pfalzgrafe bey Rhein und herzog in Bayem . 
churf arft &c» und nach ime fein obverm^lt fune heir Rudolf de« 
elter und herr Ludwig, fo damach Rdnùfcher kayfser wordett . 
ift, ingehabt, àuch nachfolgende in vermug vorangezeigter vefi» 
fchreibung bemelten kayfer Ludwig und fein fun an eìner, und 
des obgenanten feins bruder Rudolfs des eltem Itine, nemlichen . 
Ruedolf und Rueprecht^ und aber Rueprecht des vorberOrtea 
berzog Adolfs fun, auf der andem feiten getailet haben, erfor^ 
dert und khomen , und uns felbs imlèrn landen und leQten fchuL : 
^g feyn,^ von unferer fUraltern fìlrftiichen bedenken nit abzewei. 
chen , fonder alles, fo zwifchen unfer zu frieden und aufnemeit 
ttnd zu widerftand unferer widerwertigen reichen njag fiirzuue^ ,^ 
snen , und darinnen einander trettlich zu verhelfien, dardurcli ., 
^ì3 Unfer erben und nachkhumben bei unfern fiirftlichen und 
ibrlichen herkhume% landenund leOten^. und unfq:e.uiiterthMifio 

dell 2^ DS DX<!NITATE deljb ftatlicher bei friden una r6diten1)Ieiben , regieren imd hand- 
haben mfigen, und damit aber zwifchen uns , unfeien eiben und 
nachkhumben fttro gleichmafìger verftand obangeregter unferer 
vorfordern und fiiraltem verpuatniifs und defshalbea frUndfchaflft 
und vetterlicher wille, auch obgemelte unfer faraltern pUntnufii 
unzertrent erhaltén werde, haben wir uns zu mebrer €rUlute« 
lung angezaigter vérbundnufs fur uns un£er erben und nach. 
J[humben weltlicfa regierend fdrflen in unfern farfleathumea 
landen und gebieten aa dem Rhein, auch zu Bafrn und anders. 
wo, fo wir jezo haben, oder wìr imd unfér ^rben ftlrofain tlber« 
khumen, veraiat; rerainen uns aucfa hie mit dieiem bde^ nach- 
7olgender geftalt uad wei&, und erftlich && 

Vlffl. 

Schreibm htrflkften FrhdrìcUs II an ffatzgrqfen Wél^u/f^^ 
zu Aigsburg JWXLTJIL w. as wirbrfid^Iicher trett fireOndfchafft^ Ikbs uad guts ver. 
negea allzeit zìvrmr / hochgéboroer fìirft, fr^ttadlicber lìeber 
juriider , auf vilfóltìgs anbalten , flehen und bitten haben wir 
jetzo erlaagt, da& die k^berliche majeftat, der RSmifch- kO- 
Àiglicben majeflàt und den churfilrften tles reìchs befottien hat^ 
uns in unfer churfacben, darem hencog Wilhelm von Bayem 
lich vermeinlich duTch praktiken on alien gruud gera drìiigea 
volte &c. zu verhSren, und foli diefelbe verhOre befchehen ali. 
hie zu Jugslmrg uf fchirìften montag nach Invocavlt dea lotea 
Februar, alda wir gedenkea fUrzubringen unfer und unfer erbea 
unwiederfprechlich jus «n der Pfalz und chure. Daraufs man 
auch fpuren^ dafs herzog Wilhelm nìchts dana ungrund fuchet 
Dweill nuii aber mt atlein uns, fonder wo Ytch die feti dahiett 
«uetragen folten , euer liebden felbs ires intereife und der fuc« 
sdfioa halb aa diefer facheii meislick gelegeui- foaderlich zu be« 

dèakea EiscTt^nAii PitiAtiNA; aa J denken ift, ob wohl herzog Wilhelm fein anforderuug und fun- 
dameofcauf ein ainung, fo in anno 1524 zu NUrmberg aufgericht 
wor-den, nnd alfb in kraift derfelben auf alt vatterliche vertre^ 
gè grunden wille, dals doch diefelbig ainung fich dahin nit ftre« 
ckea mag. So haben wir aus folchem bedacht, nachdem unferé 
Tetterà die herzogen von Siemern und Zweffbrucken ihn diefer 
verhore fUr ihr interefle gegen Bayern proteitìren werden, da& 
euer Jiebden halben nit allein gut, fondern die hohe notdurfTt er- 
fordern wolle, ìnn iren namen derfelben proteflation und gemU« 
the di^er fachen halb an die kayfserliche und kOnigliche maje- 
ftìity auchan die churfUrftengleìcher mafs gelangt werde, welche 
Bun diefer zeit nit ftiglicher, daa in fchriefTten zu beiì^een ift> 
haben darum zu notturfTt der fachen, und euer liebden zu gut« 
tem drey aotell begreiiTen, die wir euer liebden hieneben zidtom- 
men laflen, wie euer liebden der kayiserlichen.majeftat infonder- 
heit, der kSniglichen majeftSt infonderheit, und den churTdrftea 
Meinitzs, Trier, CSllen» Sachfen'und.Brandenburgzufam^auch 
infonderheit in diefer handiung itzo alsbalde fchreiben, und die^ 
felbigen fchrifiten verfertigen laiTen mochten, dafs fie auf eilen. 
der pofl: (darunter der koil nit ge(part feyn wille) uns fo zeitUch 
heruf zukommen^ damit fie den i9ten oder zumlSngften det^ 
'doten Februar vor oder zu angehender verhfire gewifslìch allhie 
lìberantwort werden mochten* Habens alfo euer liebden brttdeti. 
lich anzaigen wolln, mit dem frefindlichem gutdunken und bite, 
tVi^t liebden wolln uns, der Pfaltz und ihr felbs zu guttem dieie 
ibhreiben alfo zu thuen, und fiirterlich heruf zufertigen, n^t 
unterlaflèn, auch diefes von uns anders nit, dann brtiderlich und 
fcettndlich vermerken, dasfeyn wir mit brttderlicher frettndfchaffr 
zu bedenken genaigt. Datum i^gsburg, fontags den i2ten fé» 
bruar anno 1548. ^ 

Friederich von Gots gnaden pfalzgrafe bey Rein herzog in 
Bayern, des H. R, R« erztruchfeiis und chuxfttrAe&c. 

folJFHiH. fi \ X. fl26 DK DiGirXTATB X. Omr-atiwarifthaji pom itùfir Maflùas trtìidU dtn JÒUn Maff 

MDCXV. w. ir Mathias von Gottesgnaden erwShlter RSmifcber kayfser 
%Vi alien zeitten mehrer des reichs, in Germanìen , 2u Hungem, 
Boheimb, Dalmatien^ Croatien nnd Schlavonìen &c» KCnig» 
erzherzog zu Oefterreicli, herzog za Bw^undi, zu Brabant, za 
Steyer, zuKSmdten, zuCrain, zu Ltttzenburg, zu Wieitenu 
berg, ober und nieder Schle&ieo, fìirft zu Schwaben^ marg« 
grane des H. R. R. £u Burgau , zu Miihren, ober und niedef 
Laufsnitz, gefìtiiteter gtafe zu Habsburg, zuTyral^ zu Pfiert^ 
zu Kyburg und zu GSrz &c« landgraue m Elfaik , herr auf der 
Windinfchen mark, zu Portenau und zu Salins &:c» 

Bekennen ofientlich mìt diefem brief ttnd thuen kundt alter, 
menniglich, dafs uns der hochgebohrue Wolfgang Wxlhexm» 
pfalzgrafe bey Rhein» herzog in Bayern, grafe zu Veldenz und 
Spanheim^ unfer lieber vetter und fttrft, unterthen^lich hat ffir« 
gebracht, wie dais im jahr fón^ebenhundert und fechs und fech- 
zig weyiand der allerdurchleuchtigfte f tirft berr Maximiuan der 
ander, ROmifcher kayfìser &c. unfer geliebter herr und ratter 
hochlOblicher und chrìftfeliger gedechtnuls fdner lieb grosTattbm 
dem auch hocbgebornen weyiand Woifgang, plalzgrafen be^ 
Rhein, herzógen in Bayern» grafen zu Veldenz und Spanheimdie 
anwarttung, angefóU, und lehenfchafTt der chur^ wahl , und 
erztruchfiifsen amts der pfalzgrafTcbafift am Rhek und des hen» 
zogthums in Bayera ^ famt alien anderen ihren zugeh5rigen fUr^ 
ftenthumben, landen ,. ieitten » graffchajften , herrfchafftenit 
fchlOfsern und gtltern, pr^^minenzen^ wttrden, ebreo und hohev 
ten , zu feinem und feìner lini recfaten gnediglich geraicbt und 
verlyhen y auch Ir kayfserlich majeilat und liebden heniach im 
fUnfzehen hunderc fiebenzigften jahr auf abfierben jeztgedachts 

pialz^ EtSeTORAtxPltfTlNA. ,ft2f ^alzgrafen Wolgahgen folche belehnims iiiid anwartup^:g^ea 
vorgemelts pfalzgrafea Wolfgang Wilhelmen jOngfl: verftdrbenem 
i^atter, weyland pfalzgraf Philips Ludwigen feelichen als dem 
eltem pfalzgraf Wolfgang» fone fUriich felbs, auch in namea 
«ind anfiadt feiner liebdegebrildernp Johanssen, Ottheinrichei^ 
Fridrichen und Carlk, aller nunmehr verftorbnen pftdzgrafea 
t)ey Rhein, herzogen in Bayem, und grafen zu Veldenz, zu 
dem jedes habenden anwartung in befterund bellitndigfter form 
gnedigift erneuert, confìrmirt und beftettet, wie dann diefelb 
confirmation hernachfolgt, und von wort zu wort alfo lautet: 

Wir Maximilian der ander von Gottes gnaden erwQlter 
RSmifcher kaifer zu alien zeitten mehrer des reichs, in Germa- 
nien, zùHungarn, 3ofaeimb, Dalmatien, Croatien und Schla- 
vonien &c. KSnig, erzherzog zu Oeiteneich, herzog.zu Bur. 
gundi, zu Brabant, zu Steyr, zu Kamdteui zu Crain, zu Lu« 
senburg, zu Wiirtenberg, ober und nieder Schlefsien, fOrft zu 
Schwaben, margrafe des,H.R.R. zu Bui^ù, zu MShren, ober 
und nieder Laufsnitz, gefìirfteter grafe zn Habsbuiig, zu Tyrol^ 
za Pfierd, zu Kyburg und zu GUrz &c. iandgraie in Elfófs, bear 
auf der Windifchen mark, zuPortenau, uud zu Salins &c. 

Bekennen ofFentlich mit diefem brief , ìind thun kundt idU 
lermennìglich, als wir hiebevor wéyland dem hochgebohmem 
WoLFGANGEN pfalzgrafeu bey Rhein, herzogen in Bayem, und 
grafen zu yeldènz &g. piit gutem wiffen und zeitigem rath, uq« 
fer und des heiiigen reichs churftirAen, fUrften » grafen, edela 
imd getreUen» die anwartung, angefel und gefiunte lehenfchaflft 
oder chui:, wahl, und erztmchùUTen amts der pfali^rafTchaffi: 
am Rhein, des herzogthums in Bayern, famt alien anderea 
iren zugehOrungen, fttrftendmmben, landen, leUtfaen , grafTchaff» 
1»n, herrrchafften , fchieflern, und gtttemv prfeeminenzen^ 
Wttrden , ebren und hochhaiten, wie das der hochgebom FriEi- 
DERicH pfalzgrafe bey Rheln, herzog in Bayern, und grafo za 
Spanheim^ des heUigea rèìchs erzttudifìUSi uafer lieber oheimb 

F£z und "iafi. DKDiaKXTiirK tind churf&rft, von nnns empfangen und noch ttig^, nichts dì»» 
Von ausgefchloffen, dorth mitangreifung des héiligen erangclii^ 
imd unferes kayferlichen fchwerts zu feinem uad feinerlint reclv 
ten geoedigtich gebraucht und verlyhen haben, khalt uaferes 
darttber verfertigtea kayferlicbea briefs» von wortea zu wortea 
alfe lautendt: 

Wir Maximiliaw der ander roa Gottes gnaden crw»ltef 
RSmifcher kayfser^ za alien zeittea mehrer desreichs, in Geik 
manien, zu Hungern, Bohaimb, DalmaClen, Croatien, und 
Schlavonien &c. KOnig, erzherzog zu Oefterreich , herzog zu 
Burgundi, zu Brabant, àu Steyer und KUbrnden» zu Craiii, zu 
LUtzenburg, zu Wirtend)efg, ober und nieder Schlefsien, fttrft 
zu SChwaben, marggrafe des H* R. R. zu Burgau, zu M^rea^ 
ober und nieder Laufenitz, gefUrfteter Grafe zu Habsburg, z« 
lycpl, zuPfierd» zuKyborg und zu G^tz, landgrafeim £k 
fìiis^herr auf derWindifchenmarkh, zuPortenau undzu Salins&a 

Bekennen of&ntHch mit difem brief , und thuen kundt ^ 
lermenn^lich, als der hcnrhgebobm Fjuederich pfalzgraf bey 
Rhein, herzog^ in Bayem, und grafezuSpanheim, desH.R.R. 
erztruehfflfs, unfer lieber ohaim und churftlrft, nach tedtlicheoi 
-ftbgang weyland des allerdurchleachtìgfien fQrften herrn Ferdi- 
)IANDEN r Rffmifchen kayfsers, unferes geliebten herrn und valp. 
ters, hochlOblicbiler gedechtnufs, uns als jezt regierenden R6^ 
mifdien kajrfser unterthenigft angefocht und gebetten^ dafs vrìt 
>feìner Ueb, als die nach abikrben weyland pfelzgrafen Otthein^ 
•RiCHS r unferes auch Kében dbeìms und churfarftens , inhalt der 
gulden Bull, der churfdrftitchen pfalz erbverbraderung, vertrSg 
•und ordnung der fuccefliofi halben au%ericht , zu dèv hfihe und 
WOrde des H. R. R. 6|'ztruchfótzen und churfarften komiiienl¥& 
jre, und feiner lieb erben uad nachkommen alle und yegliche 
feiner liebden regalia und lehen, nemUich das ehurftirftenthumb^ 
fambt feiner zugehiJrte und gerechtigkeit, die pfalzgralfchafft 
«& RheiQ ond jKrzogdwjns ia Bayem^ uad alk audere fein« 

hexr* Elccyokaxx Pala ti» a. Z2Ì l^rrrchafften» land, leat, fchlofs ond gttter, fo weyland die 
hochgebohrnen Philips, auch Ludwig und Friederich, vat« 
ter und fohne, utid ernennter Ottheinrich alle pfalzgrafen bey 
Rhein, iindr herzogenln Bayern, churfurften innen gehabt, und 
vermSg jezt angeregter erbverbrUderung, oder auch von anderen 
auf feinlieb gefallen und gewachfen wilren, fambt alien und 
yeglichen chur- und fiirftlichen wirdigkaiten , ehren, herrliclu 
kaiten, freihaiten, aucb irenrechten, hohen und niederen gc- 
richten, waflerftrShmen und flttflèn, z6llen^ gelaitten zu wafTér 
und land, lehenfchafften^^roannfchafiten, paflert geMen , wild- 
fengen, aigenfchafften, (chloflen, ftiidten, gattern, gUlten, zinf. 
fen, nutzen, und gefellen, auch wlldpilneQ, j9gereyen, yU 
fchereyen, eyrsbruchen, fchatzen, bergwerken, manzen, kefs« 
ler-handwerks-bezirkh begnadung, und alien anderen iren zu- 
geh5rungen, darzue, was fein lieb derfelben vettern und vor. 
eltern gekaufft, inen verpfandt, verfchrieben , erlsfl:, .oderforu 
iien an fie gebracht haben, es feyen fchlors, land , leath, g(U 
ter oder thail und ofTnung an fchi5fsern, die von uns und deib 
heiligen reich zu lehen rUhren, nichts ausgenohmen, zulehen 
zu verleyhen, gnediglich geruheten, darauf wir dann im folch 
wohlermelts unfers ohaim pfalzgraf Fridrichs churfarftens gehor. 
lam zimlich pitt fredndllch und gnediglich bewilliget^ und auf 
feiner liebden perfSnlich erfcheinung zu gegenwertigem unferem 
erilhaltenden reichstag in beywefen der anderea unfern und des 
heiligenreichs-chqr^und fOrllen, grafen, edeln, und getretien, 
fo bey uns in trefidicher anzahl verfamlet feyen, feiner lìeb,'der« 
felben erben und nachkommeh nach gewohnlicher und Von al« 
ter hergebrachter erUattun^ der geptirlichen lehenspflicht alle^ 
undyede obernannte feiner liebden regalia und lehen, als das 
churfttrftenthumb mit feiner zuftendigen gereehdgkait , die pfalz. 
graffcbaffc am Rhein, und das herzogthum in Bayern famt al* 
kn andern feiner liebden herrfchafften , landen und leQten, 
fcUoITen und gOetem^chur- und fttrIUichen wOrdigkaiten^ ebrea 

Ff 3 «nd 13» D«DfGNITATlE fihd ' frayheìten , recfatiichen èia- und zugeh^ruQgeri, hicfataf^ 
ausgenohmen, noch hindan gefezt, zu lefaen gnedigUch geraicht 
und gel]^eQ , alles verners inhalts unfers ka^fseriichen lehen- 
briefs feiner liebden ^efsfaalb jezt verfertigt , zuegefteilt, iHid 
aber der auch hochgebohrn Wolfgang pfàlzgrsf bey Rhein i 
herzog in Bajrern, grafe zu Spanheim und Veldenz , ùnfer ììe^ 
ber ohaìin und fìirft uas darbey untertheniglichen zu erkennen 
geben, welcher mafsen die pfalzgrafen a» Rhein ^ und infonder* 
hait vorgedachter pfalzgraf Friederich yeziger churfurft , und 
fein pfalzgraf Wolfgangsiieb, als derjenìg, fo nach abgang mehr* 
gemelts churf^rften pfalzgraf Frìederichs lini , der fucceflSon am 
nechfìen^, fich mit einander verglichen , dafs er unfer oheim 
pfalzgraf Wolfgang fOr fich und feiner lieb lini mit yermeitser 
chur. wahU und erztruchfófsen - ambt der pfaiz^ffcliaift am 
Rhein, famt alien iren zugehSrigen landen , letithen, praeemi- 
Sdnzen und hochhaiten folcher irer kflnftigen anwartung und 
angefels balber jederzeit in gefamter belehnung ftehen und léyn 
Ibllen, wie uns dann fein lieb nit allein die derwegen au%e« 
richteten t>efiege]ten vertrSg, fondernauch oftangeregts unfers 
•heims und churftirftens pfalzgrafs Friderichs fchrif!Uichen ver» 
lirieften confens in originali fìirgebracht, und uns darauf die- 
mOthigUchen angeruefen , und gebetten, dafs wir als regierend 
RSmifcber kayfser fein^ liebden in folch gefamte belehnung gne. 
digift kommen iaflen wolten, dafs wir dem allem nach vorbe* 
ftimbts unferes lieben ohaimbs pfalzgraf Wolfgangs gehoriam 
cimlich bitt, auch die angeuemmen', getretten hochnUziichen und 
crfprieftlichen dienft , fo das churTarftlich haufs der pfalz wey* 
land unferen Ifiblichen vorfahren ROmifchen kayfsem und kO- 
gen^ auch uns felbft offt und dick bewiefen , mit gnaden an** 
gefehen, und darumb mit wohlbedachtem muth, guetem zei^ 
tìgem rath, obberttrter unfer «nd de? reichs churfttrften, ftUs- 
ften, grafen, edeln und getretten und rechter wiflen, auch in 
fonderer betrachtung, dais obgedachter pfaLfcgraf Wolfgang iàmt 

feiner Elkctokai.1 Palatina. «si feiner liehden ìytà dem jeztrégierenden pfalzgraf chturfórften nnd 
deflèlben tyniVtn negften befrettndt, uDd von rechts und billigw 
hait wegen auf eiaen folchen fahl der chur Mdgt àie atawar. 
tung, ar^efiehiund gefiimmte léhenfchafil: am Rli«in, das her. 
zogthumb ia Bayeni , iambt alien andern oberzehlfien ireà' xa* 
gehtfrigen fUrftBnthumben, laoden, le&then, gr«fflchaf{bro, herr. 
fchaiften, ictà^Ssm und gOetera, fMraeemisenzco» wfiidea, eh^^ 
ren, ond bochliaiten, wie das alles von vielermdtem pfkb^ra. 
fen FridHchen jesigea churfiiriten ood fetner lui» vorfàhfen em>^ 
p&ngen und getragen» aach noch exnp&i^ea wid getragen wUr« 
det, nichts davon ausgefchloiTen, in beiter form, als folches gè- 
fchehen foli und mag, durch imtangreifien des hdligen evange^- 
lii und fchwerts zu feincjr Bebden und derfelben lyni rechtea 
gnedigUch geraicht und verlyheii^ haben, ndchen und veìleibei» 
inen folche geramte band aagefchji vund habende gereeht^kait 
hiemit aus R»miibher kayrserlicher madit». viilèntlkh , hi 
craiTt difs bciefs , was wir Yon billichkaith und reéhts wegen 
daran zu verleibra haben, alfo, dafs vieigedacfater unfer otadm 
pfalzgrafe Wolfgang, und feiner liebden lyui, nud Itlrbashia mid 
unfenn òhatm und churf&rft^n pfàlzgraf Fiidnc&ea und deiTeU 
ben lyni in geiàminter lefaenfchaffc fKzen , auch fkÌL dern za 
km rechten er&eUen , gebrauchen , une geniefen foUea und iii0> 
geo, alsdann folcher gefamteo lehenfchafit re^bt, gebfauch^ 
gewdbnheit und herkommen ift, von àlleriaennlglich unverhin- 
dert. Dii,nrik',flùliinrf nnffnr Uebwr olwitm und fnrft r pfiikigraf 
Wolfgang, hat uns auch gevrehnlìche iiuIB^ngj gltfcbt und 
aydt gethan, uns und dem lieiKgen,4*ÌPb davon getrett, gebor^ 
fam und gevrertig su feyn, su dienen und zue ttiun, alsdana 
des heiligen reiehs fOrften einem ROtaifchen kayfser oder kSnig 
irem rechtem herrn , von retlit». oder gewohnhait wegen za 
thuen pftichtìg feyn, ungeferiìch.; mìt urkundt diefs briefe be»^ 
figelt mit unferem kayfserfichen arfrangendem infigel. Gebea 
in uoTefei und des heijigear«icbsiladt jìugslmrg, am nefln und %$% \à ri Jr f)« D 'iftf N I%T ACT* • i '^ 2>KllQJSMftto tag de&xnonals Aprilis, nach Chnfll fdsdf^Èiiaébiilt 
)j^rr9))»a4 HeUauds gepurt , fttnfzehen himdéctaÌDd*ìimi;fb&faii( 
11»^ fitcfasigftem; uofercr reiche des Rómikken ìm yiertmv ^fe 
H^oQgerifcJbeà im drittea» und des B^hmiTchen ì^i wchtiaàaaci 

Und anjeti&o nach. abfterben bemelts htenog Wdfgtiigr 
lohn , als der Olter von fein und feiner gefariidem, yéaiXett^f 
Ottfaainrichen , Fridricben und Carla pfalzgtafisn xta^ldafaKti^ 
hef^ogen in Bayern uad grafen zu Veldenz^ ìv^ea 2ae:< derdlj9i> 
dea vecmSg obeingeleibter vertrMjg und ìres vatfeem hintérifldr&t 
n^r teftamentlicher verodnung und difpofition habenden 2mwmL 
tung uns demttthiglich erfucht und gebetten, wir woltf tiJib^' 
a^geregte anwartung und gefamoite angefBhi uddilsfasBiiibliatt» 
der churairftlicben V£sdz mi teme Ikh^ als dea Hàeiaifì foia*» 
mannliche leibs lebens eibea und uach?olglii;h deBaibboàfante 
jgebrttdem perfohìien^ wiederum eroeflem ^ cotifimiicàn')/^ ÒA^!: 
beftettea, dais wir hierum angefehen folcfaer fekier litb tàim» 
Uctk bitten , auch die axigeoemen getretten dienlte» fo daio^fóek^ 
fordem pfa]2gra&n uns und unferen vorfahren am.HvR/.Rekfei 
l^ayfeern und kOnigen und dem reich vìeUeltd^ch ^mSgt^f^pB 
Uebden auch fttrbas uns und unferen nacfakommén £u ^zaigea 
Ufbietig, auch wohl thuen mag und folle, und haben demnàjcb^ • 
feiner lieb angeregte anwartung und gefamte angefell undleheaij 
iichafit der churfUrfilichen Pfiilz zu feiner lìebden fitiiireohteA 
ìhn allermafsen , wie diefelb weyland feiner tieb grorsmtttmjf 
hexzQg Wolfgangen , durch mitangreiffung des heiligen'etaiigelii 
und unfers kayiserUchen fchwerts gnediglich geraidituad gp^ 
lichen, erneUert, ponfirmirtundbeftettigt; emcOeren, oonfinni^ 
ren und beiletten diefelbe auch hiemit von Rdmifcher fcayfserlu 
^er macht, und in crafTt difs briefs , alfo wUTentlich , vas Vfìt 
feiner liebden von rechts und piilihait wegen daran erueOem; 
confirmiren und beftetten follen und niSgen, alfodlifk vtelgeii 
dachter unfer lieber ohaim ìiod fttrfi Phiiipps Ludwig nun fUrbaft 

mit EiECTORALi Palatina. a^s mie roiobgedachtein unferm auch lieben ohaimb und churfarften 

pfalzgnif Friderich und deflelben lyui, gleicher mafsen weyland 

fetn vatter lierzog Wolfgang der berUrten chur in gefamter lehen. 

IchaiTc fitzeQ , zu begebenen f^hien iieben derfelben zu feiner ìu 

ni rechten mitbelchnet werden, und fich dero gebrauchen , er. 

freilen und genieflen folle und mUge, aisdann folcfaer gefamm* 

tea lehenfchaiFt recht, gebrauch^ gewohnhaìt imd herkommen 

ift von allermeaniglich unverhindert. Mit urkundt difs briefs^ be^ 

figelt mit unferem kayfserlichen anhangenden infìgli dergebeu 

ift auf unferm koniglichen fchlofs zu Prcig^ den fiebenden tag 

des ^monats Aprilis , nach Chrifti unfers lieben Herrn und Hei- 

lands gepurt, tiufend funf hundert und im fiebenzigiften ; unfe- 

Ter reicfae des R6mifchen im achten, des Hungrifcheh im fieben^^ 

ten, und des Bohaimifbhen im zwey und zwanzigften jahren. 

Und unsdaraufobgenannter unfer lieber vetterundfUrftpfalz* 

graf Wolfgang Wilhelm , diemlietiglich angeruefTen und gebetten, 

nachdem nunmehr feiner lieb fUr fich felbft, dero mannlichea 

leibserben , und nach derfelben abgang dero gebrUdern , als Au« 

tQusTEN und Johann Frioerichs aller pfalzgrafen bey Rhein, her« 

cogein Bayern^ grafen zu Veldenz und Spanheim auch derfeU 

ben defcendenten vermOg der guldenen buUen und in des chur- 

und furftlichen haufs Pfalz aufgerichteten erbvertragen ratione 

primogeniturae und nach aufhorung derfelben auf andere agnaten 

diefer irer liebden lini die emeUeruQg bellettigung und confìrina- 

lion der berUrten belehnung und anwartung zu aller irer liebden 

lini und derfelben ^ni rechten an der fucceffìon von uns als jezt 

regierendem ROmifchen kayfser , wiederumb zu erfuechen und 

•2u erlangen gepOren wplte ; doch dem hochgepornen Friborn 

CHBN pfalzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayern des H. R. R» 

erztrucbfófsen imd churfUrften , und feiner liebden minderj^ri. 

gen bruder, Ludwig Philipsen pfalzgrafen bey Rhein, herzo« 

gen in Bayern , und fo lang dero liebden manosftammen laiyea 

yolJF.Hifi: Gg wc. ^^4 -^ • ^^ D t G K IT A.T B weren y auch ihrer hochhait, dlgnitSt und gerechtìgkait nack 
vf rmOg guldener bullen auch der pfalzgrafen allerfeiths im fttQ£l 
zehnhundert drey und fUnfeigften jahr aufgerichten vertrag, und 
anderen er^angenen decreten und ordnungea unabbrUchig; daik 
wir als jezt regìerender R5mifcher kayfeer ime pfalagrafen Wol£. 
gang Wilhelmen fiir fich felbft, und feinèn mannlichen leibser. 
ben , und nach dern abgaog n^ehrgeibelten feinen beden gebrU^ 
dern die beftettigung , erneaerung und confìtmation der obait. 
geregten anwartung und angefehl der churiQrfllichen Pfalz^ ini« 
Biafsen der durchleuchtigfte fiirft herr Rudolf der andcr RBmiv 
fcher kaj»^feer unfer geliebter herr und bruder, auch necJbfter vor- 
fahr am reiche, lob - und chriflfeeligfter gedechtnufs , , und jttngft. 
Uch auch wir nach unferer angetretlnen kayfserllchen regierung 
noch unterm dato, Prag den zehenten Novembcr, jars fechzeha- 
hundert und zwelften, auch gethan, allergnedigift ervojgen, und 
widerfabren zue laflen geruheten , fo haben wir demnach mit 
gnaden angefeheù vorgemeits unfers lieben vetters und fUrfte« 
pfalzgraf Wolfgang Wilhelms gehorfamlich pitt, auch die angew 
nemen getfetten, hochnuzlichen und erfpriefslichen dienft^ fa 
das churfuriUich haufs der Pfalz weyland unfern lOblichen vor- 
fahren R5mifchen kayfsern und kSaigen oft und dick bewiefen, 
underfamt varernannten feinen mJinnlichen leibes-erben, und 
nach deren abgang beeden feiner liebden gebrUdem Auguften und 
Johann Fridrichen alien pfalzgrafen uns und dem heilìgen reich 
hinfuran in kUnStig zeit fich zu thun unterthenig und gehor. 
famlicli erpeti!:, auch wohl thun mag und foli; und darumb niit 
wohlbedachtem mueth , guetem zittigen rath, und rechter wit 
£en auch in fonderer betracbtung, dafs feine liebden und derfeL 
ben mànnliche leibs-erben, und hemacher feiner liebden bradere, 
und nach abgang derfelben andere agnaten von diefer Jyni nacb 
f^bermelts pfalzgraf Friederichs churfUrftens miriderjahrigeo bm- 
ders Ludwig Philipfea und derfelben lini nach der chur fahig, 

dèm-^ E L E ó'r^&ìi^à^t T' 
^èfttifdffei^'tótó^m ifébén^Vetter und fUrfléii pfalzgraf WrilfgJKtg: 
WiiiiétTQen flit fich uod feìne mannliche leibs lehéns erben y ' tind 
>iafch abgangderfelben Teine gebrtldere zu deren yedes anwartung 
dife'yielbetìltte angéftJhl und lehenfchafft der chur-wahl undetó- 
trufihfafeèii/àmte der pfalzgraflchaft ani Rheirt, des herzogthunis 
ih''Bàyett[Vlkmt alien anderen ihren zugehSrigen fìirftenthumben, 
• landen, Mtìi^, gfaffchàffieà , fchlBflern und gttefcern,' prsee- 
mlnenzen/Viirderi, ehren, hochhaiten, wie das alles von er. 
meltem pfalzgraf Fridrkhen churfUrften und feiner llebden vor. 
fttiren empfangen und getragen wiirdet, nicbts davon ausgefchlot 
f^n, in befter form^ ala folches gefchehen foli und mag, zu fei- 
ner iiebdàn und derfelben Uny rfthten gnedl^lìch ernefiert, con- 
fitmirt und beftattet. ErneUern , confirmiren und beftetten 
ioae folche angefOU und habende gerechtigkait hiemit àus RUni« 
leayerllcher macht wiffentlich in crafft difs briefs , was wir voa 
billighait und rechts wegen daran zu erneQern , zu confirmiren , 
und zu beftetten haben, alfo, dafs vìelgèdachter unfer vetter 
pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, feine mannliche leibs erben , und 
nach deren abgang mehrgedachter feiner liebden gebrUdere , auch 
aliar irer liebden lyny nun fttrbashin mit mehr hochernanntem 
pfalz^graf Friederich churfflrften , und defleri lieb noch minder. 
jahrigeih bruder Ludwig Philipfen die lehenfchafft der anwartung 
kttnftiger f&ll haben, auch fich deren zue feinem rechten, da 
fich die fòli begeben, erfretlen, gebrauchen und geniefen foU 
len und mSgen, alsdann folcher anwartungs- lehenfchafft recht, 
gebrauch, gewonhait und herkommen ili, von allermenniglich 
ohnverhindert Dodi uns dem reich an unferefh und fonft 
meniuglich an feinen rechten unvergrìfTen und unfchedlich. 
Mit urkundt difs briefs befigelt mit unferm kayfserlichem an- 
hangendem infigel. Geben in unferer ftadt Iflen ^ den fech- 
zehenden tag des monaths May, nach Chriiti unferes Ueben 
Herrn imd feeligmachers geburdi, fechzehenhundert und im 

Gg z fUnf. Z3^ :An^i4vita Tri s^ fdnjfzeheadeQ, unferer reiche des ROmifcbta im dritbQi, <de| 
Hungrirchen im fiebenden , uod des BJ^mifchea iin vkrten 
jahren,^ 

Mathias J. 

Vice Rmi Domini Ja Swikardi 
Archicaùc. & Eled. Mo^ 

Ad maDdatom Saa% Caefàreaa 
Majeft. proiM-ium. * 

J. R. Ptichcr. ANTIQUIT ATES 

'udicii Fatati ni in Cat/anm^ 

A uftor 
Georg. Josephus Wedekind, Atioram INTER inuftriiBmas » quibus eminet ab antiquiflimis jam jatn 
fenfa. temporibus Serenlssimus Elector Palatinus, praerogativas 
illa fané prioceps eil» qua ipfi judicium in c^efarem adfcribitxir., 
Varia funtde hocjud'rcio eruditorum fenfa, quae uno iélu omnia 
evertere adlaboravit Senkefibergias , (U fabula judicii Palatini in 
taefarsm dum edidit libellum , in quo commonflrare adnititur, 
nunquam judicium hoc fui(fe exercitum, fontemque fabute fé 
4etexi0e putat in litexis a pontifice Rom. ad Richardum , Geu 

mauiae J u » »ei^ii P» 1 k T 1 * u Èii ■un ir IT' • ' iiifiiri fityfc> naaùx legem, a* iizóa «arttis, («) in quibus jua decidehdde 
eleftionis rcgìs controvcrfae Palatino competere affirmatur, His, 
enim literis aut earum memoiìa faftum efle afierit, ut {alfa illa 
& erronea opinio ^ a fpeculorura , Alemannid (y) & Saxonhi («) 
compilatoribus adoptata, ad Caralum IV usque propagata fit,. 
qui cùm antiquas confuetudìnes in Aurea Bulla firmare vellet, 
nec quidquam certi de Palatino ilio judicio comperile potuiflet, 
limpliciter ftatuit, (a) ficut de confueiudsne iniroduRum effe dicitur. 
Succenfet Estor {h) ^aviffime Senkenbergio, exiftimans 
fine tementate id , quod lege quadam imperii publìca fancitum 
eft^ prò fabula venditari non polTe, quamvis non negete quan- 
doque quidquam fabulofi irrepere pofle per errorem comjHiatoris 
in leges. Concedit temporum barbarici inconcinnam & hiuc 
inde rìdiculam Aureae Bulbe compilationem , ftìlumqueilli^ qui 
in literis obfcurorum virorum regnat, vix non finiilera adfirmat; 
jted bis non obitantibus , & fi omnino nova efiet difta A. B. 

Gg 3 difpo. (jx) Habentar io Leibnit. Cod jur. geni. dipi. p. 14. 

(y) Lib. 2, C. 43. in Sckitteri tkefauro tom. 3- »» Wenn die furften ie% 
,ykUDtg wollent beklagen, fo er ihn wider rccht thut, das follen fie 
^y thun vor dem pfalzgrafen vom Rbein y die ehre faat er f^ andera 
^ (Urften. \ 

(2:) Leg. 3 «'art. 52 9 $• 5. ap. Gotdajl. de eonfueiud. imperiai, p. 160. 
,, Judex absqae praefefto, id ed» fculteto legitttnmii jadicium habere 
^ytnmime poteft, quia fi de j adice conqueratiir, coram fculteto refpon- 
^dere teoetur, fcuttetus enim eft judex culpa? jadicis, & Palatìnus 
^iexx Palansgrarius imperatoris judex eft, ,» In editione Auguilana 
an. 1516 ita fonat: 9»Sine praefefto judex legltimum habere judicium 
^9 non poteft, coram quo fi accufetur, fé juri debebit exhibere, quia 
,, prxfeftus judicis judex ed fuorum deliftoium , ficut Palanzgraviiw 
,, kaperatcMris judex extiterit. 

W Cap- 5, S- 3- 

{fi) Niue Ueiue frhriftemT. 1, p. 525. 'ii% ^ 'A k T i a>' i^Wtwm clifpoiitìo^ eundein illi, ac aliis quibùscunqùe^è^à^tib&^i com* 
petere legis vigorem contencUt. /,. * ; 

Rattodniis tam affiripantes quftm niegantes judìcititó 
iium maxime innitun tur, adeoque noajjiirum, pira dì*3M 
jusvis indole alia foveri fenfa. ^ "' '^^'^ '^ ' 

Occafiofcri- Feliciorèm prae aliis^qui diema hocce péìtfàfta^fiéi^^ 
beadi nova, exiftimo , quippe cui fors contigit exoptatiffima, òttinenéì' mo- 
numentum, cujus dignitas tam ab ubert^te materiae, quàm ab 
antiquitate, $: a fide, quam meretur, nonfatìs poteft ektófli. (r) 
Statata curie Nttrenberg celebrate an. 1274 iiitéJligo,é*x co- 
dice faeculi XIII deCcripta ; quae, ni me omnia fallànt, ' judicium 
Palatini nova prorfus ratione Itabiliunt atque ii|uflxaat. * finger- 
ba eorum initialia & htic potìflimum Tpeélantia, in qiiìbus expla** 
naitdis meum qualecunque ftudium liceat experirì. 

In ptétìco confifimìo tempore fotempnts & regalis curie ìJùrHim 
herc celebrate conjidentibus principibus uc honorabili caterva comttum 
^ & baronum, maximaque multitudine nobitium & ptebeiorum aflatiU 
€oram fereniffimo domino Rudolfo Romanorum rege ad exhibendum 
unicuique juflitte comptementum. Primo pecìit r4x fentencionatiter diffi» 
nìri^ qtUs debtat effe judex, fi Romanorum rex Juper botns imperialibus 
& ad fifcum perUnentibm & altis iuiurus regno vd regi irrcgatìs 
contra aliqmrn principem imperii kaberet proponere atiquid que/Uonis, 
& diffinitsmfuit ab omnibus principibus & baronibus^ qui aderanty 
^ quod Palatinus Comes Reni auRoritatem judicandi fuper quefiionibus, 
quas impera^ vel rex movere vnìt principi imperita obtinuH & obtàneé 
ex antiquo^ 

Con-- (0 Faatori colendiffinio, a quo M iprum tenra» pablice hifce gratea re* 
p^ndo roaximas ; amico « qui de ftodiis mets qualibuscunque optime 
meretur, & coi orbis literariaa plarima & praeftaDtiflima in acceptii 
refert, faaftiffinia quaevis hic Uceat apprecari* JuDxcxi Palatini. A39 Coofiftorium ex variis, quibus pollet, acceptioaibus (d) de- Cònfifto)rfimi 
notat hic locum , in quo princeps de negotiis publicis cum fuis 
deliberata determinatque confiftorianis, qui monente jam Cangio 
aliquando quoque confederunt, id quod tefte cliarta noflra No* 
rimbergae in praefentia Rudolph! caefaris obfervatum, ita tamen^ 
ut prìncipes confederint, reliqui adiliterint, regi» Caterva co^ 
xnitum & baronum honorabìlis , nobiiium & piebeiorum muU 
titudo maxima ^ cum a fé invicem diftinguantur , comites te 
barones fuifTe canjunólos^ nobiles & plebeios in unam clallèm 
pojitos intelligimus^ ita ut tres in hac curia claflès facile quivis 
didinguat» Infuper cum comites & barones, eademque ratione 
nobiles & plebeii fub nomine colieétìvo nominentur , infignem 
jam tum inter comites, barones & prìncipes difterentiam inter» 
ceflìffe patet^ ^ Gangregatum fuit confiftorium ad compleraentum 
juftitiae (^) unicuiqueexhibendum; in quo negotio differt eoa. 
fiftorium a curia, quae juftitiae objeftis proprie haud fuit occupata* 

Maxime autem ante omnia hic notandum eft, i) RudoU 
phum propofuiffe, quis debeat elTe judex, fi Romanorumrex fa- 
ftineat perfonam aftoris contra aliquem principem. 2) Objefta 
five caufas proponendas fuiffe a) de boiiis Imperialibus, b) ad 
fifcum pertinentibus, e) de aliis injuriis regno vel regi irrogatis. 
3) Qeneraliter inqueilionibuSj quas imperator vel rex movere 

^ vuit ((Q Sic eonfiftorimn dkitor quMs hcus, ubi eonfiftkur ; unde veftibutum^ 
porticum denotat. Porro tocus cubiculariisy in quo ad desiai prxeepta 
parati excubabant , adiiHiis. Sic quoque pars palatii regii vocabatur 
confiftorium, fuitqae 10008-, m qua confilia habebantur. Chron, Qottut^ 
L. i, C 2i f* 452. Alios infuper fignificatus babet k jure iacro. 

(#) Summa jadicioram potei!a« apud confiftorittoo principis permanfit few 

candum leges Romvinsiéthindeju/litiae comptemenium. Non diceba* 

tur confiftorium , mfi ubi princeps erat prxfens. DiiFert hoc fisufi» 

-ab tmdiiorio » in quo caufae tantum piiyatee agebantur , in coafiftoria 

contra publicae maxime» S40 AlTTIQtriTATES vult prìncipi, aufloritatem judicaodi obtìaere & obtinuifiè ab an- 
tiquo Palatinum Rfaeni comitem. t 

JudiciomPa^ Prinaa, quse ex his elucefcit, nova verius, eft jttdiciua 

affaire & reo; P^l*'^^**"^ *^^® ^^S^ ^^^ imperarore locum liabuiffe. In^^esa* 

tore reo A. B, & alia documenta id potiffimum valere jube&t* 

_^ Errant itaque omnes , qui cum Vitriario , ejusque iUuftratx>re 

' PfeffingeH>(/) nulJum, fi imperator agit, judicio Palatini lo- 

cum darì exiftimant , fundamentum adfertionis adlegantes , 

quod aftor fequatur forum rei. - At ex charta noftra ob onaoibus 

«ft definitum , obtinere omnino & prìdem obtinuifle eo cafu judi- 

cium iftud Palatinum. 

Inconcuflfa nimirum efl; veritas, nullum in Germania 
<Aìm AibilitiiTe judicium fine adfeflbribus , quamvis unius taiK 
tutù judicis nomen in légibus & chartis foleat occurrere. (g) 
Rea majores in conventibus publicis, caufas ad comites fea 
^aviones , imo & ad miflbs dominicos pertinentes baud fine 
fcabinis unquam fuilFe decifas, capitularia regum & innumeras 
chartae antiqutae tefi:antur^ Friderìcus II imp. quolibet menfe , 
%ibicunque in imperio fuerìt, quatuor minimum diebus perfona- 
liter judició publico praefidere promifit. (h) Cum dicatur prs»- 
fidere judicio, adfeflbres fuifTe adledos apparet. Idem Fride- 
rìcus judicem curiae conftituìt;(f) quem non folum, fed cum 
adfeiToribus judicaiTe demonilrayit Senkenbergius^ (k) quamvis 
^ con. 

J i ■ I M I li II • I I . Il 

Cf) Uh. in, Tit. 12 1 $. 20» 

(g) Eflcr d€ judicio principum ; ^oactUm vou diutfchm Reichstagin 
tom. I » p« 362. &c. multis probaum dedere hancce veritatem. Te<v 
fìis eft Jìlberic^ in Leibnitii accejfionibus kift. p. 54^. 

(A) In comitib Francofort. an. 1234. ^ 

(i) In comitiis Moguntinis an. 123;. VerBa extant in Stnkenbergt/amm^ 
lung dir nichsab/chkdi , tom. 1, p. 25, 

ik) De judicio Camerali hodìtnio in adjanftis n. 3, p. 6$. J u^D Ve 'i i.P /l'atti' N I. . H^ . 

éótjiffftiftfo ^riderici ne verbum dicat de adfetìbribus. Hodieque 
optiflìma ed , adlocutio judicis camerse imperialis folitaria abs.' 
q}xe ulla adfeflbrum mentione. Quis inde concludati folum ju«^ 
dicem in cainem cognofcere, decernere, fententiam ferre? Et; 
ih Saxonia variisque ì^Uis Germaniae civitatibus , ubi antiquui 
modus eeletmuidijudtcia^ potiilinium crìmiualia, adhuc obtinet, 
folùs ab acqufatore: compellatur judex, illeque ut fententiam fé- 
tììtj p^benamqué decernat , rpgatùr, quamvis multi adfìdeant fca«^ 
bihi^ fecundum quorum fuffragia omnis fertur fententia. * 

Ex bis omnibus facile coUigitur, & ipfa charta noilra Ru« 
dolphinà id' innuit, quod cum Aurea Bulla, aliaque monumenta 
de cofmité Palatino, imperatoris judice, loquuntur, is judicium 
Àón fohis^', féd aflfidentibus & àcclamantibus multis alìis imperii 
yfoeeribu^} 'èxei^cqerit, 

• *: * Germania autem reges tam'' pieno jure nunquam imperarun^ 
qtlin ordines regni eos in jus vocare potuerint, clientelarla fecuti 
Germanorum inftituta , quae vafallo dabant facultatem ageiidi 
coram paribus curise contra dominum direéhim, &vice veriSsu 
Hinc Comes Palatinus inter principes faeculares primus cum effet^ 
pr^fes judicii parium curile, adeoque csefaris , five rei five a£loris« 
judex neceflario habebatur. Si princeps principi caufam move- 
bat, imperator cum paribus exercuit judicium. . Csefare autem 
ipfo aftore vel reo, ubi judex ipfé effe non potuit, judicium ad 
principem, oui primtzs a csefare, Palatinum nempe Rheni comi- 
tem , devolveoatur. 

Nititur hac^ eadem praerogativa jus, quo Palatinos eledores 
ttfos non femel effedeprehendimus, pronunciandi nempe eleédonis 
regiae decretum. 

Quamvis autem adfeflToribus uterentur imperatore comesPa- A&flbrar* 

latìnus, inde judiciaria utriusque poteftas neutiquam imminuta 

dici poteft, quippe affumti funt in jurisdi£lionis moleftiam, non 

nutoritatem, neque femper iidem, neque prsecife 'pares confilia^ 

VoUVBfi. Hll rii. \/ 2/^% Antiquitates. rii. (/) Ex diplomate Ludovici marchionis Brandenburgenfis 
a. 1350. (m) Palatmi judicio, quo Woldemarus impoftor fuit pro- 
nuntìatus , alTederunt marchio Mifnenfis , dux. Oppaviae , dux 
Suidnicenfìs^ Lignicenfis, Teflinenfis, comes Schwarzenburgi^ 
cus, Gerlacus de Hohenloe , Wilhelmus de Landftein^ Boto de 
Turgaw, Timo de Colditz, Albertus de Maltiz. Hos autem nc- 
que omnes principes imperii, neque ex praecipuis Germaniae prò. 
ceribus fuilTe conftat. Rupertus eleélor tum afleflfores , quid ipfìs 
in (Aufa ifta videretur^ qu^efivit^ & ex animi fui fententia ju. 
dicavi t. (1») 

Quemadmodum enim confìrmatio csefarea ad vim judicato 
tribuendàm adeo necelìaria eft, ut requifito adfelTorum confilio 
fumma tamen rerum ab ipfo dependeat, ita ex eo, quod adreflo* 
res comparucrintj Palatini autori tas nequaquam infirma tun 

Lociwjudicii. £x dìftis haftenus lucem accipit AurcteBiiIlae textus; Cmnes 
Patatiffus ipfe non alibi ^ praeterquam in imperiali curia ^ ubi im^ 
perator fiu Rom, rex praefens extiterii^ judicium poieril exerceie^ 
Gravifììinos obtinere adfeiìbres cujusvis interfuit litigantis, ma- 
xime vero majeftatis imperato rise. At in curia imperiali princi- 
pes imperii maximo numero confluebant, ut illuftriffimi facili ra- 

• tione (/) Loco omnium Uceat provocare, qunntam ad imperatiUs jadjcata ad- 
tJnet, ad traftatum infìgnem Ckrifiophori Oihlhaftn à SchoeiUnòach , 
de jurisdiBtione in ftuda imperii p- ^7 , 34 f 44 > 55 1 66 1 87 & pairan, 

(m) Extat ìUud apud Sommfrsberg /cripta rtn SiUfiacarum T. i , p, 98 1, 

(»} En verba diplomatis i. e. , 

^fie ihm f^^Ti li H'^ft ^^^ 
/ JuDicix Palatini. 143 tìone proceres ad ejusmodi Palatini judìcium formandum & ce- 
lebraadum adeflent* Curia hic non prsecife denotat imperii c(x. 
mitìa, multo minus univerfalìa, fed talem conventum, in quo 
principes imperii ad adfeflbrum munus deJigi poterant; ficque li- 
bertate circa nominandos adfeflbres reflrì&si, majeflad ìmperato- 
ris fingulari radone fuit profpe&um. 

Quam parum autem ejusmodi judicium dignitati adverfeturJadicIiimma. 
imperatoris, paucis erit commonflxandum. Miflìs, qu» ex jureJ^*^**^ ffi ^* 
naturae & gentìum adferri facile poiTent , patet ex LL. Romanis 
receptum, &eo jure ufos effe Romanos, ut fi quis major fubji- 
ciat fe jurisdiétìoni alterius, poidìt ei & adverfus eum jiis dici. (0) 
Pax quoque Conflantìenfis conformìs efl. (p) Si rex Gallile co- 
ram parlamento Parifienfi, fi rex Arragoniae coram juftitìa Arra* 
gonica, rex Hifpanise coram ordinibus fuis, rex Dani% coram 
univerfo regni fenatu , fi rex Bohemiae ratìone Silefi'de coram 
judicio Wratislavienfi &ratione ducatus Glogovienfis coram pa« 
nbus curiae conveniri debuerint ; fi eleélores Palatini , Saxoni^e, 
Brandenbuiigenfes & alii coram * fìiis conveniantur dicafi:eriìs, 
fine majeftatis aut fuperioritatis detrimento, quidni id ipfum de 
iHajeftateimperatoris, intuitu judicii Palatini, adferendum erit? 
Necefiitas hac in re injun&a imperatori in regno, in quoilli. 
mitata imperanti non competit majeftas, fiipremae ejus dignitati 
non contrariatur, & cum imperatore libere fecundum conitita. 
tionem & formam xeipublicae noftrae fint eledi, neceflìtatem 

Hh % flandi (0) L. XIV D, àt jurlsdiftlone, L. xni $. 4 D. ad flEt Trebclllan. 
U X D. de tellibus, Se multae alia? eandem oomprobant veritatem; 
U feud. 39. 

(p) Defiott Ulag SefU^ntiat quoqtte hU verbis: SU qua controvirpa fuerii 
cria mter mperatonm Fridirkum & alium qui fit de focietate per 
parfs illius civitatis vet epifcopatuSf in quo defcendH, agetur & fiemi^ 
àum confuiludimm Ulius mitatis in todem fjri/cofttìfn termimtur^ 
t!244 ^ Antiquitates 

V -:. ■ ' ri . M -ì \ : : ftandi coram judicio Palatini fuifle confequentem, . iilique quem- 
vis imperatorem , libere acceptando dignitatem imperatoriam , fé 

: fubjecifle adfirmari debet. 

Miratus fsepe fui^ doftorìbus non arrìdere hoc judicium Pa» 
latini proptec majeftatem imperatorìs, cum tamen a) eleftores &c 
ftatus imperii partìm majeftgte, partim poteftate majeftati analo. 
ga gaudentes quotidie jndicentur a nobilibus & jurisconfultis in 
utroqne fupremo imperli tribunali; b) contra fìfcum imperatorìs 
in iisdem quotidie agatur & decernatur dicafteriis ;• & nuli^s 
iane vel comparatìonem inter membra archidicafteriorum & fé» 
fenifllmum Palatinum quoad dignitatem initituere audeat; e) fo. 
teantur &' conclament adverfarii^ caufas^ in quibusjoonvenitur 
imperator, coram auftregis, qui fané fereniflìmo Platino non 
funt illuftriores, effe pertraélandas. Deinde d) nuUibi ftatuitur, 
imperatorem in propria perfona coram judicio Palatini fé filiere 

< debere» Quamvis enim in A. B. textu dicatur^ in cMria^ ubi 
ipfe imperator praefens extiterit, inde non^um evincitur, coram 
jpfo judicio imperatorem debuiile comparerei cum ratio praefeiu 

. tinaia curia longe alia fecundum nos poffit adlegari» 

£m(k fea«^ Caufae coram Palatino pertraftandae dubios reddunt muTt;o9b 

^^^ Charta noftra viam pandit tutiorem^ ex qua infero, in cau^s 

' omnibus j.udìcium Palatini habuifle locum. Etenim quod ad« 

tìnet ad caufas maxime in dubium vocari folitas, feudales nem- 

i pe y quaeque imperatorem qua talem refpiciunt» &deniqìiecriU 

minales , veritas adferti fi prodeat, de caufis civiUbus & pecu- 

niariis, quod foro quoque fubjaceant Palatino, nulla ramanebit 

dubitandi ratio. 

Caufam feloniae eontra regem Bohemlae fuiffe propofìtam 

ab imperatore coram Palatino, bis verbis innuit charta: Sedent0 

Haque prò tribunati diUo Palatino comite ... Jecnndo peciit rex 

fentenciùnari, qmdfurisftt de rege Boemie, qui per annum & diem 

. . & ampUus a die coronacionis regisRmaad celebrate Jqmsgranis con. 

... *#m(U JfuDicii Palati» r. 445 .^mnaciUr fuperfeéUt^ quod feoda fua a rege Romanorum me peciit 
me recifìtj & fentencionatum fuìt ab omnibus primipibus & barò* 
nìbus , quieimqm firn caufa tegitìma per mgtigenciam vet coniuma-' 
rìam per annum & diem Jleterit^ quod de feodis fifis fé non pecierH 
infeodari , ipfo tapfu iemporis cecidii a jure omnium feodorwm 
Juorwm. 

Videmus inde , i) iraperatorem non potuifle procedere con- 
tra vafallos ita, ut ipfe tulerit fententiam , fed egifTe in hifc^cau* 
fis aftoris perfonam. 2) Principes & barones fuifle comitis Pa- 
latini inhoc judicioadfeflbres. 3) Tempus renovaudae inveftiturge, 
fi cafus contigit in manu dominante, non fuifle anoum & fèx . 
fepdmanas cum tribus diebus a die coronationis regime, ut do- 
cent juris feudalis interpretes, fed annum & diem in fenfu pro- 
prio. Rudolphus enim Habsburgicus d. 31 Oftobrìs cum fuerie 
coronatus Aquisgrani an. 1273, charta autem noftra exarata fit 
decima tertia kalendas Decembris, id ed, d. 19 Novémbris anni 
1274, terminus- iile fex feptimanarum nondum effltixerat, 
Difcimus 4) poenam caducitatis non tantum propter omiilam 
tenovationis petitionem doiofam, fed & propter culpofam lo- 
cum habuifle, cum textus exprefle dicat, five per mgtigentìam 
five per rairt^wanam fteterit. Corruunt itaque JCtórum adferta, 
qui fiatuunt^ tantummodo in cafu doli usque ad prìvationem 
poife precedere dominum direflum, Denique 5) ipfp lapfu tem- 
poris a jùre fuo cecidifle vafallos , ita ut fententia privatoria 
fueiit tantum declaratoria; &iìc demum 6) petitionem renova* 
tioaìs omnem poenam, purgando moram , debuiiTe avertere. 

CauÉis impèratoris, gua talìs, fubfuiflfe quoque foro judìcìi Canf», Impe- 
. Paiatini, manifeftat charta noftra, in qua difertim*definitur,JJ[^^*JJ^^ 
quod fupcr bonis imperialibus, & ad fiìcum pertinentibus & aliis dentea * 
injuriis regno vel regi irrogatis comes Palatinus judicandi aufto- 
ritatem obtineat ex antiquo. In his autem praecife haberi re- 
ìpeftum ad imperatorem qua talem, quis poterit pemegare? 

Hh 3 Coram 246 Antiqititate Coram judice, comite Palatino Rhenì, qu«fivit imperator: qmà 
de JHre poffH & debeai facete de bonìs , que Fridericus quondam 
imperator, antequam lata ejfet principum depofitìonis fentenHa, pof^ 
fedii & tenuti padfice & quiete, & de honis alias imperio vacanA^ 
bus, que bonaaUi per violenciam detineni occupata , & fentenciona^ 
ium futi , quod ipfe rex de omnibus tatibus boeiis fé debeat intròm 
mitere &c« 

At vero recupatio bonorum imperialìum, quorum multa f». 
ne fubtrafta fucrant; {q) redintegratio terarum ad imperium per- 
tinencium , retraftio earundem in poteftatem imperatoris , repuU 
fio injuriofe violentiae potentia regali perfìcienda, confervatìo de-» 
mum jurium imperii nonnifi afìus funt & effefhis dignitatìs^ 
autoritatis, majeflatìs coefarese. Atqui de bis ipfis cognovit, ut 
judex , Palatìnus comes Rheni. Fallìtur itaque & fallit doftorum 
caterva, ilatuens imperatorem in caufis civilibus & pecuniariis 
tantum, in quibus imperator ex contra£lu aliove modo ad inftar 
privatorum tenetur, Psdatini judicio fubjacere, adeoque ad caui- 
^ fas prlvatas elle reftringendum hoc judicium. 

VMm^tìU^ De modo procedendi in judicio Palatino ex charta noftra 
^ ^ perfpicimus i) ftudium pacis & procurandarum transad:ionum 
potiflìmum cordi fuifle judici: item rogata confulii omnibus ittis 
dominus rex, qui predas, incendia & Jpolia commi ferunt, a tempore 
morUs Friderici quondam imperatoris usque ad coronactonem ipfiue 
fegisy quod amicabìHier tranftgant & componant cum offenfis &c. 

Il) Compofitìonem vel transaftionem cum iis pfobibitam 
fuiife, qui puUici fuerunt praedones fanBarum ecclefiarum^ nec non 
qui bella pubtica exercebani ; de tatibus faciendum eft judicium fine 
mora^ In ejusmodi enim delidis gravioribus compofitio nihil 

poterat 

• — '^ 

(f) Teile Ckronìco Colmarienfi ap. Urflifium partii, pag.98* ubi: ^Poft 
Mmortem Friderici II imperii ret, quas quilibet dpodaoriim poterit^ 
woonfifcavit. i^ JuDicii Palati»!, Ì47 poterat operari , ubi de fumenda tantum poena five fredo age. 
batur. 

Ili) Quseftiones coram rege vel fuis ofHciallbus motas fine de« 
bito terminari debuifle. Ante tempora Rudolph! lites infinitae^ 
& caufarum profecutio innumeris implicita difficultatibus fuere. 

Jubentur iv) cìtationes & edifta in euria fcribi & figillìs 
judicum confignari, ut per has literas fides fit de citatione faébt 
fine aliqua alia probatione, citationes cum olim fuerint orales, 
atque ad iUarum probacionem teftes requirerentur; qua in parte 
judicìis atque litigantibus faluberrime fuit profpeftum. 

v) Taxa citationts conftituitur ; nec prò citatione kujusmoéS 
amplius quam [ex HalUnfes vel eqmvalens exigaturi fané minimi 
pretii honorariura. 

Vi) Monuit rex advocaios ut componant amcahìtiter cum ftìisy 
fuos indebite advocacie nomine pregravarunt , & nichit ultra de» 
biium ab hiis, quorum admcaii exijiunt, exigant^et reqwraniy alio» 
quin contra eos prò hujusmodi injuria procedetur. De advocatis in 
jùdicio quin haec intelligenda fit, equidem non video, quam- 
vis & de advocatis ecclefiarum, civìtatum &c. poflint omninn^ 
ftccipi. 

Ordinatur vii) quatiter rex contra regem BoXmie deherei pro^ 
^adere ad ipfius contumaciam reprimendam^ & fentencìa fidi lata, 
quod Palatinus comes Reni jfer virum ingenuum, ad certmn tocum 
& diem - - - deberet dìBum regem citare coram ipfo Palatino que» 
.JHonibus regis fuper contumacia peremptorie refponfurum. Detinuit 
quippe Ottocarus ufufpator terras Auftriacas , nec Bohemiae 
Moravi«que fenda recìpere voluit, éleftioni Rudolphi in regem 
Germanige maxime contrarius. Ad utrumque coaélus ellaii. 1276, 
qua transaftioue rupta biennio poft non procul Vienna occubuit. 

Contumacia itaque reprimenda erat per fentenciam a Pala- 
tino Rheni comite ferendam; citatio ab eodem per virum inge- 
nuum facienda, & quidem dignitatì perfonarum contendeutium 
«.onformis,. cum dicaiur ad certi^m locum; unde patet detérpEiina. 

tionem T «48 * A N t I n xr I T A T E/^ tioaem loci a voluntat^ Palatini unice dependifle , quem ia 
locum vocandi fuerant, quibus indigebat Palatlnus, adfeflbres.' 
De temijore fupra jam dixi. Porro folius in hoc judìcìo Palatini 
fit menrio, cùmdicatur coram ipfo Palatino , utjudicis officiuni 
non alteri a Palatilo demandar! potuiffe vidèatur, quocuni A. B; 
textus fequiorr sevo CQnfpirat, Locutìo peremptorie refponfu^ 
rmn unus eil: ex flofculis juris Romani, hoc sevo fenfim atqne' 
ienfìm ingruentis. Mt^us , f «/ tadert poUfi w confiankm virum, iti- 
demjufis Romani formula ed. 

Quid facìendum, ii citatìo non poITet fieri? Sufficeret edtUum 
fubUcwn proponi in ìpfa foknni curia, & citatìonem fieri publice in 
amiate vel oppido /epe dilli comitìs Palatini regno Boemie plus vi^ 
écino. Citatio privata locum habere fi nequeat, procedendum ad 
publica^i, quae proponénda in curia foUemni, id efi:, in judicio 
Palatini coram adfefibribus , & facienda in terris Palatini, oppido 
^mpe Bohemiae maxime vicino, ut citatìonem fadlam éfle £u 
cili ratione citatus .^poflit certior fieri. 

Locus denìque celébrandi judicii pifefigitur, cìvitas Herbi- 
polenfis: ita quod decimo Kalend. Febr. ipfe rex Boemie coram <pr€Ì 
fato comite Palatino Reni in Herhipolenfi civitate debeat comparire, 
mUoquin lontra ipfum, prout jus p ermi ferita procedetwr. Perfona- 
lis itaque comparitici regi Bohemiae hifce fuit injunfta ; cujiis 
rigoris rationem colloca i.) in eo , quod & ipfe imperator ut 
aftor praefcns efle voluerit , cum citetur rex queftionibus Rùdòl- 
phi refponfunis« 2) Quod qu^eUkio fueritde reinvelUtura^ (r) quaè 

ab (r) Vid. ^oachims vermìfckte anmerkungen T. 1 1 partic. iii , p. 60. feq4« 
ubi Heceffitas in propria perfona coirparendi ad invefilturam fufcipien- 
dam -ex legibus & morìbaa Germania demcmftratur: qui rigor aotem 
pofteriori sevo , partitn per jua fendale Longobardicum II. F. 3. S* r* 
partim ex aliis rationibus ceiTavit, tnter quas recenfet Gundling de 
'FeudisveD^tU Sso* expetifas^ fumtusy eminentetn principum linpe« 
f H carafterefii, tot ceremoniis fodgari , tot regulis allìgari non fereoteoii 
•onverfam deoique fàeculi morem« J V *D I/C 11 P A X A T i M t ^ \24| aib ipfo vafaUo pr^efehte, & neutiquam ejus mandatario, fufcipi de-i 
J)uitC .fecuadum hHJus & (equiorisaévi confuetudinenu 

De authentia chartenoftr^ eo mìnuò dubitandum, quo cer* nfles 
tìtts omuia f^lo illius aevi xonveniant, •& ftatuta haec in codice ^livtae 
faeculi XIII manufcriptQ, in archivo j)ublico^dfervato, continean^ 
tur ; quodque ex varìis diplomatibus, Rudolphum in Nuremberg ee 
'tempore, quo charta noflra exarataeft, commoratum omnino 
ieffe conftat (s) 

Inter leftes^ qui funt omnes ecdefiaftìci prìncipes^ ultimo 
i^ Abbas Norbacenfìs comparet, calami forte lapfu iVlitera 
jpro M pofita, ut AbbsLsMorbacenfis five Murhacenfis verius le- 
gendum fit Murbacenfis enim ahbatia principali dignitate jam 
jpridem erat praedita. 

\ Soli autem ecclefiaftici principes cum Inter teiles eccurrant^ 
<:ave ne (lajlìuta curìdeNorimbergenfìs fine delibefatione cum fecu- 
laribuafuHfe condita credas. Verba enim chatlae nofti%: oc ho* 
norabiti caterva comitum & iarq^um , maximaqm muHitudine iiobUmm 
& ptebeiorum ajlanie -. • - & diffinUum fuH ah omnibus principibus , 
&baronibuSy aliud docent. Quod non fubfcripferint fecular^s^ 
fa^um efTe puto i) quia hi minus, quam ecclefiaflici , confuetu- 
idinum imperii, quas ^ontinet charta, fuerunt perìtu a) Quia 
feculares non fènìperfuà fecum geilarunt figlila, quod ecclefiaili. 
ùìs folenne fuit 3) A6ia publica magnae au&oritatis & bene. 

Vol.IV.HijL li diftione 

Cf>,Eodem die, quo ftatuta lata fant, exarat» proftant Rudolph! I Ronu 
reg. llterae feadales , qoibas Joannem UI Epifcopum Lubecenfem (qai 
Inter teftes diartae noftrds comparet) de terris & regalibus foia invefti- 
vit. D&tam NareDberg xiii.Kal. Decembr. indift«iu an. 1274 regni 
01. ap. Lunig Spicit. EccUJi 11 Th. p.3iQ. Potrò apud Huni, Metr. 
Salisb. T. I, p. aóo & Lunig Spiai. EccL cont i. p. 4. extat Radol« 
pM confirmatio omnium libertatum, donationam^ indulgentiaram at« 
que meritorum ecclefiafticis prìncipibus a Friderico II concefibrum» 
Oatum Norembeq;* »£aU Dfc (21 Nov*) ìndift* JiX| aii» ia74t 
régni a%tt« 25<^ Antiquitates di6lione divina haud prorfus digna deilimabantur , nifì praefulum 
ecclefiarum nominibus fuerint infiguitae. Alia infuper extant di«^ 
plomata a folis ecclefiailicis fubfcrìpta, (t) 

ExenpTa ju- Quanquam fola charta haftenus dilucidata fat fuperque 
dicit Palatini j^^{^|^Jrn Palatini demonftret, omneque tollat , quod mp- 
€xercitu ^^^^ p^jjj^ ^ dubium , ad majorem tamea confirmationeni 
cxempla celebrati judicii Palatini adferre non erit fuperfluum*' 
Erravit illuftris Senkenbergius , quod in omnibus exemplis» 
ili quibus principum mentionem fadam deprehendit, argumenta 
contra judicium Palatini fé invenifle exiftimabat^ cum omnia j||)a 
potius prò judicio Palatini pugnent» quippe non folus judicavit 
Palatinus, fed femper cum adfeflbribus, qui erant in euria prin» 
cipes. Cum autem Senkenbergius (^u) etiam judicium princi- 
pum fabulam fuifle adferat, quidmirum, illum judicii Palatini 
habitumnonintellexilTe? Quod magis devitandum fuiffet^ fibimet 
ipfi frequenter contradixit; ipfeque fateri cogitur^ multas lites 
imperatoribus motas a principibus fuiife decifas. 

Seculo x'iii antiqua^ Germanorum leges clarìfliimis Vérbis 
ftabilìunt judicium Palatinum. Facit huc Urbani IV, ad Richar. 
dum epiilola an. ^263, (x) quse judicium iftud tanquam rem 
tum temporis extra dubium pofìtam fuftinet. Sub Rudolpho I 
imp. judicium Palatinum viguifle negat Senkenbergius, caufam 
tegis Bohemias coram comite Palatino trafhtam fuifle infcius» 
Sua ele3x>res contra Albertum I imp. gravamiAa ad idem judi- 
cium. detuliiTe no vimus^ ad comitem Palatinumi Rhenipertinere 

afierea-^ (t) K g. Privilegia Friderici II principibus ecclefiafticit data an. xaao 
ap. Senkenberg S. der R. A. T. i» p. 47. Imo babeninaRudolphi di* 
plomata fine uUios teftis mentione complura» 

(ir) In praefatione ad Tr. dt fabula judicii PalatinL 

{x)Jn qua haec verba: », ad praediftum comitem Palatinam tafi^uam a4 
Mhujasmodi difcordi» judicent recurfua «ft babendiu^ jfvDicxi Paiatini. »5I alTerentes ex quadam coafuetudine, de caufis cognofcere, qu2e 
ipfi regi moventur. (y) 

In caufa Caroli IV contra Ludovicum Brandenburgenfem & 
prgetenfìones hominis ignoti ^ qui fé Woldemarum , eleftorent 
Brandenburgicum, jam dia Inter mortuos reputatum» dixit, id 
pari(er exercitum fuilTe fupra oftendimus. (z} 

Burggravium Norlmbergenfem Fridericum a fententia Caro« 
li IV imp. adRupertum feniorem, eleftorem Paìatinum, provocaffe, 
Londorpius (a) iìdem facit. Simile de Wenceslao Schilterus {b) 
exemplum adducit 

Fridericus III caufam Helvetiorum , cum de ìpfo conquera. 
rentur, coram comite Palatino Rheni , a quo onines imperatoria 
faulae decidi foleant, trattari voluit, (e) 

In defuetudinem abiiiTe hoc judicium , adeoque fublatuoa 
omamoefle, nemo priidens aflerat, quamvis, ut multi dicunt» 
Palatinus non amplius fit judex curiae. Neque enim fub Rudol« 
pho I & Carolo IV is judex curile erat, alium piane cum Fride« 
ricus II curiae judicem conftituiifet; at nihilominus uterque C3e« 
far judicium Palatini agnovit. Sereniffimus Palatinus huic fuas 
pr^erogativae nunquam renyntiavit Textus legis eft clariflimus; 
nec deficiente occafione utendi privilegio , privilegium interìtC 
Praefcriptione interverti legem fundamentalem» in quam adhue 

li a jurant (y) Teftis eft Henrkus Ribdorf^à an. 1301, 

(x) Conf. Sommersberg fiript. rtr. Silejiacarum tona, i, p. 98 r. Unterà 

' ffuhung von der vorgigebenen wìiderkunft des churfUrft If^oldimars 

in ^ufti hiftorifch- und juriftifchen fchriften tom. 11, p-^if ubi fta* 

tuitur, incertum effe adhuc bodie , penfitatb omnibus tandameotis^ 

ntrum peregrinator ille veros faerit, an pfeado WoldemamSir 

Qay AH. pubi. tom. x» cap. iv , p. 22. 

ip) Commèni. ad ^. AL C. 42, S 2g. ^ 

^(0 Vid^ Girhardm di Rqq annat, At»fir, UWfi ^52t " A ir r I Q'TTj » Af ff» jfimnt (d) ìmpemtores, quis» didefe andeal^. Ili «apitotatìonr 
Jofephi II (e) prima yice addìtum eft, imperatorem velie confere 
vare omnia eleéferum jiirar, prserogatìvas & prseeminentìas, prout 
ìb Aé B; fun^exprefla; nude argumentom novum prò valore hai. 
Jvs judiòii,. quod in- collegio eleftorali nondiun- obfivione fepuU 
tum efle, nolbris temporibus fub Carolo Vii imp. eIefi»riJ;« adì 
•josdem capitxilationem momiuiii dociiit. (X)t- 

Siatùta Curie Wur enti erg cetetiratc 

àf^; Mccx:xxii;. 

xn publico Confiltofid tempore foUempnis & negalis curie Nùrem*^ 
Ure cdebrsAe; confkientìbus pritìcìpibius ac honorabili caterua co^ 
shitum & baronum, maximaque moltitudiae nobilkim & plebeiòu 
rum aftente (XMram lerenifnmadonunaRiTDOLFa Romanorum re- 
ge ad exhibendum vnicuique jùfticie complementum. Prima 
peciit rex fenteDcionaliter diffiniri, quìs-deberet elle judex> fi^Ro^ 
manorum rex fuper bonis ìmperìalibus^ & ad fifcum pertmentibus 
de aliis iniuriìs regno vel regi irrogatis contra aliquem {)rÌDCÌ^ 
pem imperii haberet proponere alìquid queitìon», & diffinitum: 
|uit> ab omxubus prlndjgibus & haronibus qui aderant» quod 1^«<4 

tatìnus> (ji) Attn, sr^. ,»Wir wollèndie guIdeneBull.. . . gleicb Vare.fie 
yydiefer capitoIaHon vonr worten zu woftcn eìnverleibt, fteet, re& 
^und.onverbrQchlichhalten • • • g^bUhrend handbaben, naddarwi* 
fpder niemand befcliweren nocb dnrch andere befohweren laffem 

Ct) Art. ni, ^§4^, >Sìè bei ibrer-wohlerlangten chorwftrdei nnà (bnder-< 
9>baren recbtenr» b'obeiten, praeeminentièn and praerogativen erhalten^. 
jybefiinders wie athfolcbe in der gnldenen Bull ausgedracKt ffhd. 

(/) Ad Art. VI. Capitulationis GaroU VII in Mo/ersiJonmint. partni, 
p^.ig7 ttW: ,,FerDer wire za erwlgen , ob nicht kttnftìghinr.das 
9,in A^ B. vorgffehrteb«|cie j^dicium fàlatiaiuii in mehrere obSstns» ; V 1» 1 eri Fa: l a t r h i. isj htìnus carne f Refd auftoritatem iudicandifuper queftionibas, quas 
finperator uel rex mouere vult principi imperii, optmnit & opti^ 
net ex antiquo; Sedente itaque {N'o tribunali diào Palatino co^ 
mite rex peciit primo fentencionaliter diffiniri , quid ipfe rex de 
jùre poifit & debeat licere de bonìs , que* Fridericus quondam 
foiperator, àntequam lata effet principum dèpoficionis fentencia'j 
pofiedit & tenuit pacifice & quiete & de bonis alias iyiperio va^ 
cantibus, que bona alii per violenciam detinent occupata, & fen« 
tencionatum fuit, quod ipfe rex de omnibus talibus bonis fé de- 
beat ihtromittere , & ipfa bona in fuam retrahere poteflatem, & 
fi aliquis in recuperandis talibus bonis ipfi regi fé opponerepm^ 
fiimeret,. iniuriofam violenciam regali potencia debeat repellere, 
& jura imperii conferuate. Secundo peciit rex fentenc;onari, 
quid juris fit de rege Bbemie, qui per annum & diem & ampliù» 
a die coronacionis regis Romani celebrate Aquisgranis contu^ 
maciter fuperfedit , qaoà feoda fua* a nege Romanorum nec pé« 
eiit, nec recepit, & fentencionatuQi fuit ab omnibus principibu9 
&baronibus, quod quicimque fine caufa legitima per negligen^ 
ciàm uel contumaciam per annum & diem fteterit, quod defeo^ 
dis fulsfeiìon' pecierit inféodarr, ipfb lapfu temporis cecidit a 
fure omniunji feodòrum fuorum. Tercio peciit rex fentencionarij 
qualiter contra regem Boemie deberet procedere, ad ipfius con- 
tumaciam ]|reprimendam , & fentencia fuit lata, quòd^Palatinus 
Comes Reni per uirum ingenuum ad certum locum & diem, videi 
iicet infra fex. feptimanas & tres dies a die judicii numerandosi 
deberet di6hiiìi regem citare coram ipfo Palatino queftìonibus re^ 
gis fuper contumaera peremptofie refponfurum, & fi ingenuus 
elefbis ad citacionem faciendam aiTereret, & coniìrmaret prò; 
prio juramentD, quod ob metum, qui cadere poteil: in conflan- 
tem uirum, non auderet fé ipfius regrs Boemie confpeftibus pre- 
fentare, nei terram regis ingredi, flifficeretediftum publicùm 
proponi in ipfa follempni curia , & citacionem fieri publice in ci- 
vitate uel oppido fepedifti* conntii^ Palatini regno Boemie pitis 

li a> . vicino*. \ 154 A » T I ci. Vi T A T SI s vicino. Vt autem omnia procederent ordinate , ad faciendam 
prefentacìonem citationis fex feptimanis & trìbus diebus fuper 
additis decem & ofto diebus , in fumma date funt inducie pre- 
fato regi Boemie nouem ebdomade a duodecimo Kalend. De- 
cembr, computando, ita quod decimo Kalend. Febr. ipfe rex Boe-, 
mie coram prefato comite Palatino Reni in Herbipolen. ciuitate 
debeat c^parere , alioquin contra ipfum. prout jus permiferit 
procedetur. Preterea ex decreto & confilio principum diffinitum 
eft, quod dominus l^omanorum rex jus debeat redd^re de omni*- 
bus queilionibus ciuilibus & crimìnalibus a coronacione fui tem«* 
poris fubortis & que deinceps orientur. Item de omnibus que« 
ilionibus ciuilibus, qué etiam ante fui coronacionem emerferunt, 
iuper hereditatibus, feodis, pofTeffionibus, proprietatibus , ni(i 
iudicio , transafìione , uel compoficione amicabili fmt fopite. 
Item de fpoliis, predis, iaiuriis & dampnis datis tempore Fri« 
derici quondam imperatoris inter fautores pape & imperii , inten* 
dit dominus rex habere confiiium & tra£ìatum cum papa, qua« 
li£er fautoribus vtriusque fiat, quod equum vifum fuerit tam 
pape quam regi« Item rogat & confulit omnibus iilis dominus 
rex qui predas, incendia & fpolia commiferunt, a tempore mor« 
tis Friderìci quondam imperatoris vsque ad coronacionem ipfius 
regis, quod amicabiliter tranfigant & componant cum offenfìs, 
irogat eciam offenfòs ut non fmt nimis diiFiciles in recipienda 
compoficione ; alioquin deliberabit rex , quid expediat in hac 
parte; inter hos autem cenferi non debent, qui publici fuerant 
predones fanélarum & ecclefiarum nec non bella publica exerce- 
bànt, fed de talibus faciendum eft judicium fine mora. Item 
queftiones jam mote coram rege uel fuis officialibus debent fine 
debito terminari. Item diffinitum efl: ut citaciones & edifU in 
cu^ia & ofTicialium fuorum fcribantur & figillis judicum config« 
nentur, & per has litterasfides fit de citacione fafta fine aiiqua 
alia probacione, nec prò citacione huiusmodi amplius, quam fex 
ballen. uel equ^ualens exigatur. Item momùtgrex aduocatos, 

ut JUDicii Palatini. 253 ut componant amicabiliter cum hiis, quos indebite aduocacie no. 
'mine pregrauarunt , & nicliil ultra debitum ab hiis, quorum ad- 
uocati exiilunty exigant ilei requirant» alioquìn contra eòs huius- 
modi iniuria procedetur» Item ilatuit quod in nulla ciuitate imi 
perii debeaut efle ciues, qui Phatburger vulgarìter appellantur. 
Hiis omnibus prefentes ìnterfuimus nos principes ecclefiaftici^ 
videlicet Wernherus archiepifcopus Moguntin. Bambergen. Eu 
itaden* Auguften» Ratisbonen» Lubicen» Miihen» Chimen» & Tri^* 
dentin* epifcopi^ Conftancien.&Herbipolen» elefti^ & abbas Nor* 
bacen. quorum edam figlila de fpeciali mandato noftro prefenti* 
bus Aint appenfa ^ in euide'ns rei gefte teftimonium ad erudicio. 
nem prefencium & ad cautelam quorumlibet fuccellbrum. Aéla 
funt hec anno Domini miUefimo CCtna LXXIIIL xiii Kal, De» 
cembr. indiétìone tercia» Regni nollrl anno fecundo» D. §. L 'lE gefchichte ift oline eìne richtige kenntnifs der mannigfal- 
tigen verbindungen herrfchender gefchleciiter in abficht auf die 
daraus entfprungene verhàltuifle, begebenheiten vnd ftreitigkei- 
ten ohne nutzen; und dennoclx bedarf man in der heutigen klUg. 
lendén welt^ der es weniger ura wahrheit, als den fchein, den 
ihr eia piiilofophlTches gcwand oder die kuuit der Iprache leiliet^ 

beìnabe \ B S E R V A T I N E S 

Géneatogicae ad Patatìnorum Witiitshae^ Sitvu 
firium & Eberjliin^ cornUum, famìtias. 

A after 
Georg» Christianus Ckollivs. ^ \ i^t O H S * It ▼ * TI W E « J3einahe eiae entfchuldigui^ , wenn man durch prOfende uoter. 

lUchungen die,gefchlechts.gefchichte von inrthttmern zu befreien 

ader zu ergiuEizen bemtihet ift. Dis ift w^nigftens ^ine der q8. 

thigilen vorarbeiten, dcren frUohte der wahre gefchichtfchreiber 

einzufammleti hat Aber freilich find folche unterfuchungea 

nicht itir lefer» denen itir lauter geifteskraft und» ich wei& 

nicht was fUr gefUhlen, die wahrheit lofe fpeife ift, nicht iìlr 

milfsige lefer^ nicht ftir leichte recenfenten, von denen jetzo .die 

l^eltihré weifsheit hohlet, fondern nur fftr diejenige, fo den 

werth und einflufs der wahrheit h6her icbfltzen imd folche sna- 

terialien der gefchichte zu benut^en , wiflenfchaft und hiftori- 

£:hQS genie befìizeru ^ Dejgleichen e&t(chuldigungen bedurften 

fchon altere gefchichtfchreiber in den erften eeiten der .minnefUo- 

ger. Radewichf der continuator Ottens von Freifingen, des gè. 

fchichtfchreibcrs K. Friedrichs desgrofsen, d;a er unterai jahr 

ij[58 die filrften nennt, welche den kaifer bei feinem zweitea 

zuge nach ItaHen begleitet «haben, nennt nur die gr6feilen und 

chnehin bekannte unter ihnen^ die herzogen von Qefterreich, 

l^Srnthen , Zarìngen und Schwaben, den kònig in B6hmen, den 

l^alzgrafen bei £hein , èie erzbifchOfe. Die ttbrige fUrften^ 

markgrafen und grafen aber entUbrigt er fich zu nennen , um ' 

^em eckeln und mllfsigen lefer (delicato feu pigro lettori) nicht 

ibefchwerlich zu fallen, Der Schwfibifche annalift, Crufius^ der 

4ie aus folcher verfchweigun'g oder fchonungiur.4en fpàtem gè- 

Cchichtsforfcher erwachfende mUhfeligkeit batte empfinden ler« 

nen , wttnfcht » dafs Radewich auch die iibrìge namen der 

nachwelt .erhalten , und damit fich feinen und anderer feines 

gleichen dank verdfenet- batte. Der ganz vortrefliche CompUa- 

ter^ der insgeméin Mnrkh ein mtinck von troì<s Fontaines in 

Champagne genanntwird, aber junger als diefer, oder wenig- 

jftens feinfortfetzer und ein miJnch imklofter jsu Huy imLttttifihi. 

fchen gewefen ili, jbittet unterai jahr iiiofeine defer um vér- 

gebung des fleifseir^ deuxer in genauen geaesijogiiibhen aiisztttgeti 

AUS Q X K S ]flL X €& I e JB« 2(57 aus gleichzeitigen , und befteas unterrichteten fchriftftellern be- 
wfefen hat^ Wie gern foli man ibm uad feinea vorgSngern ver- 
geben, isifs&e unsdie gefchichte durch die fleifsiglle gefchlechts- 
nachrichten, die^ch fall durchgehends unfehlbar und mit urkun- 
den ttbereinilimmend gefunden^ zuverl&Tsiger und ntitzlicher gè- 
macht, und fich dadurch ein die verdienfte der meiften £Uteren 
gefchichtfchreiber und annaliftea, felbftdes SSichfifchen annali» 
ften., ttbertrefFendes verdienft erworben haben. Aus diefer al- 
ien compilation , die wohl eher eines commentars wttrdig wilre, 
als mancher tlppiger dichter akerer zeiten, will ich einige bei- 
ipiele zufammen ftellen, woraus fich ei^eben wird^ wie vieles 
die Deutlbhe partikular gefchichten .ausihren noch nicht genug 
gebrauchten fchStzbaren nachrichten gewinnen kCnnen. Das 
Pfalzgr^ch-Baierìfche^ das alte Wildgrilfliche, und das ver- 
lofehene geféhlecht der grafen von £berftein in Nieder-Sachfea 
follen «vocnemlich dadurch einige iergSlnzungen erhalten , die dea 
freunden der wahren gefchichte nicht gleichgUltìg feyn j^erd(en« 

«.a 

Eben ermelte compilation liefert uns unterm jahr 1141 bei 
anlafs zwoer aus Otten von Freyfingen ausgezogenen ftellen zwo 
gefchlechts- nachrichten, die àus mangel fonflj^er nachrichten 
und genugfamer vergleichungen blsher zum theil rSthfelhaft gè- 
bliflben find. Die eine betrifit den pfalzgrafen Otto von Wittel- 
i^ach, welchen wur als dea Vatter des grofsea Pfalzgrafen und 
wiederum erften herzogea in Baiern , Otten von Wittelfpach, 
kennen; i& aber'auch zugleich in ihrer lefeart fo verdorben, dafis 
die achte kaum zu erratheniil, jedoch noch immer beweifend ge- 
nug, um m derBaierifchen gefchlechts-gefchichte nicht, wie bisher 
gefchehen,auller acbt gelaffen iu werden. Die andere bey anlafs 
des abfterbens herzc^en Leopold m Baiern, der zugleich mark- 
graf in Oefterreich gewefen war , eingefcfaaltete und jezo ehez 
VoUFBfi. Kk «a;. jt58' a B S B m V A T li K E «e aiizufìihrende nachricht von der defcendenz einer feiner fdiwe* 
ftern , Agnes , die wie fie auch eine leibliché fchwefter dea^ 
Rheinifchen pfaìzgrafeu und nachherigen markgrafen in Oefter- 
reich urid herzogen in Baiem Heinrich Jnchfamer war, alfe eme 
halbfchwefter tónigs Conrad IIL gewefen ift; 

Diefe Agnes von Oefterreich ward aSmlich die gemahlin ber-- 
zogen Wladislausin Polen, (g) und gehahr ihm aufler einem 
fohne Boleslaus auch eine tochter Rikiffa oder Rixa.. Diefe Rixa. 
vermShlte fich zuerft an einen kònìg in Schweden , hernach an. 
einen Rufsifchen fìtrften, dem fie zwo tScliter gebohretf, deren^ 
eine Sophia die gemahlin K. Waldemars li inDannemark ward,. 
die andere wiedeninaiRixaliiefis. Diefe zweite Rixa ivar dreimal 
vermShlt i)an den Kaftilianifchea. kOnig oder kaifer Alfons in^ 
Kaftilièn, (4;"5T) aus welcher ehe die Sanftia, gemahlin kS-- 
nigs Alfonfen 11 in Anagonìen, und mutter der kaiferin Con- 

ftantia/, (g) Albtrici ehrtm. ad a&r.xi4i in Leibnitii acceff.kift.tota. xr>pag.290 
fchreibet alfo : », Leopaldus marcbio & Henricus» qui poft fratrem 
y^fuit marcHo Orientalis» filii faerunt Leopaldi feDÌoris> & haboerunt 
fjfororem geVmanam nomine Agnetem ; quae fitPiHter tuit foror Con- 
,»radi ioiperatoris ex matre, & bancdaxit dux Weogescelaus de Polo* 
,,nia^ &genaitexea Bolislaum patrem dacia Wratislaviae Heinrlci,. 
,,& filiam unaro nomine Rikiflam, quae faéta eft in gentem oiagnam. 
99 Primo namque fait regina Sueoia&i & poft regi Ruifiae» nomine Ma* 
,»fach| doces pepartt filias, Sopbiam reginam Dacias (h. e^Daniae) 
,iqu» maltaro prolem babaiti &Rikiflamy qaae imperatori Cafiellse 
^Alfonfo peperitSanfliam,. & hsec peperit reges Aragonom & Tororea- 
^eorum, & itlas de Tiioioza : &.Confiantiamj quas primo fait re- 
i^gtna Hnngarfs & poft eam doxit' Fridericus rex Apalìae & impera* ^ 
9»tor Romanaa, &ge&tttt ex eaJFienricam regem Alemanniae. Ifta. 
,» feconda Rikiila mortuo imperatore Alfonfo nupiit ouidam comitiÀr- 
„ragonenfi & poft Alberto de ^Ivrejlen altra Coloniam peperit Alber- 
ta tam & fratres eiasy qui Albertus duxit neptem arcbiepifcopi Mogun- 
,ytini»qoaeerat eomitiffaSylviftrisj fororem fcilicet illius oomitis 0//o» 
fffiis de Witthetzbac , qui interfecit Pbilippum de Suevia^ ut inferius^ 
y^babètar, de qua ipfe Albertus feptem genoitfilios, quorum maioff. 
,;natu Oàx> ipfe eft prsepofitus Aqtieniisw. ;G 1E N E À X G I e IR. tf5f jftantìa., Friedrichs II lezten gemahlin., entfproflen war; 2} ab 
einen grafen in Arragonien, und endlich 3) an éinen grafen AI- 
brecht von Éberftein , welches Fatke in den Corveyifchen traditt. 
nìcht wufste. Diefen grafen von Éberftein mQffen wir nicht aim 
Rhein, fondern in dem eftphalifchen Sacbfen bei Gottingea 
fuchen. 

Die compilation fagt, dafs erwàhnte Rixall ihrem gemafai 
unter andemXShnen einen gleichnam^en fohn, Albrecht II von 
Éberftein, gebohren habe, -von dem wir wiflen, dafs ernoch 
im jahre 12 14 gelebt, und dem kaifer Friedrich II gegen dea 
K. Otten IV von Braunfciiwéig gedienet habe. Und von diefem 
jUngern Albrecht von Éberftein giebt uns die compilation die bis- 
ber unerklSrk gegebene nacbricht, dafs er mit der nichte des erz- 
bifchofen Conrads von Mainz einer Wildgrafin und fchwefter des 
grafen Otto von WiUetfpach^ fieben fohne gezeugt:* habe^ derea' 
ftltefter^ Otto von Éberftein , probft zu Achen gewefen fey. 

Wean diefe genealogifche nachricht, welche man in anf<^ 
hung der kaiferin Conftantia und der ttbrìgen kSniglichen perfo* 
nen zum theil làagft bewShrt gefunden hat, und aoch untar 
vergleichung mit andern fleifsigen nachrichten der Alberìchifchea 
cbronick zur verbefférung der Kaftiiianifchen , Arragonifchen, 
DSnifchen, Schwedifchen und Polaifchen gefchlechts-reihen an* 
wenden kann; fich eben fo auch in anfehung der fchwefter des 
lezten pfalzgrafen Otten von Witelfpach , einer WildgrSfin und 
mutter der fìeben grafen von Éberftein, miturkunden undandeta 
fcrìbenten beftàtigen l^st , fo ìft uns eine in mancherlei ab- 
Acht angenéhme und aa folgen fruchtbare wahrheit entdecket 

Es wird uns zugleich das wahre und irrige in der altea 
fage, dafs die abkSmmlinge des lezten pfalzgrafen, Otten voa 
Wittelfpach^ der fiob durch entleibung des kSnig Philipps eia S&^ 0' B E- K V Av T r O N B' S- 

- - - - ^. . / 

fi) unrflhmliches gedachtnifsgeftiftethat, fich jenfeit Rheins g^ 
flQchtet haben, und in dem Wildgr^flichen gefchlechte zu fuchea 
feyen, (A) dadurch entfcheidender fich darlegen, wenn bewie^ 
fen feyn wird, dafs die fch welter gedachten kBnigs - mUrders 
zueril eine verm^ite Wìldgràfin gewefen feye, undnach ihres 
erften gemahls tod fich aa den grafen Albrecht von Eberfteia 
YermShlet habe. So werden wenigftens die Wild- und Rhein» 
graflichen fchriftfteller und deducenten nicht mehr in verlegeni^ 
hèit wegjen jener nicht ganzunbefcheinigten fage feyn, noch 
mitfreiherrn von Senckenberg den pfalzgrafen in Baiem einWild- 
gràfliches amt und prKdikat andichten, um die zeugnifle in des 
chronick^ die man.Alberichen zufchreibt». zu vergitela,. 

W.. 

Icb fange .dtn beweis an mit dèn grafen ronEberft'eini D!e 
Korveyifche traditìonen fo wohi als Mainzifche urkunden ma- 
ohen uns wirklich die 7 fohne desgrafen Albrechts oder Adel^ 
berts II von Eberftein, der gegen ende des xii und zu anfange 
des XIII jahrhunderts lebte , , bekannt . Der iilteile unter ihnen , 

deat 

(A) Fitus jtrnpeekhin ckron. Bajoar. L.iv. {Pez the/, anecdot. tom.iu, 
part. Ili, p. 2430 ,,Sane pofttnodutn eiim Fridericus II regnam ae-^ 
yyCepsiTet, totam praefatì Ottonis Palatimprogeakem prdcrìptain de 
^Bavaria fugauit. Qui undique vagaotes usquepoft mortem Frlàerid 
„II, tunc fé manfuros receperunt circa Wejlraviam ultra Rhenum, 
. „& vocantur usqiie hodie volgari ter- A> wilden grafen. Quodfixta 
^fit, usquehodie non comperi huias vcritatenu,, tìund in wetrofK 
Salisb. T.T, p. 74. ed. Gewoldi fchreibt bei dem bifchofe Conrad, 
einem gebohrnen wildgraftn, von diefer fage alfo; „Aliqui putant, 
,,hos cpmites Sylveftres, qui ultra Rhenunr adhuc extant , ài&ìdie 
nJfild^ und Rheingrafen,2h Ottone WìtteHpachio, occifore Pliilippi 
^Rom. regis, defcendere, ut habet liber ^rató yfiderftorfen/. & no- 
ti tat^ Aventinus lib. 7 fol. 66^ quod fupra diftis diploniatibus aliqua 
„modo confimmtur, ego in redubia nihitaiftra. „ Cf, wxsi.Sairifch^ 
fiàmfiibuch.xìùi&if tf x^6* G IT N E A £ O Q F e JK« 201 d&nanch die Alberichifche chronick namentUth anfuhrt, Otto^ 
probft zu Achen^ war im jahr 1239 in iirìtdgerwahl zum bìfchofé 
von Utrecht gewahlet worden ; auffcr ihm waren noch zw^en 
geiftliche fóhne, Friedricli, domkttfter zu Maìnz', und ein probft 
Albrecht, fodann find vier fOhne Konrad, Otto, Ludwig und 
Herman weltlich gcbiieben und als grafen von Eberftein erfichfc 
Ucb. Otto dar ìlitefte war nicht nur probft zuAchen, fonderà 
auch zu Utrecht. (1) Er fuchte feine bifchofswahr auch ncfch - 
nach dem fìlr ilm ungUnftigen ausfprucb des I^pftes durclizu- 
fezen/ und mit gewalfc zu behaupten. In der eigenfchaft eines 
erwShlten zu Luttich beftUtigte er itn jahre 1239 einen vertraj; 
ieines bruders, grafen Conrads von Eberftein, mit dem erzbifchofè 
Sifrid von Mainz vom jahr 1239 in gefellfchaft anderer feiner 
brtlder. (É) Der erfte unter denen , welche nach dem Otto Leo- 
dienfis eleftus benamfet werden , ift JVtldgravius , und diefes 
war Conrad wildgraf, nur ein halbbruder ; die tlbrigen aber, als 
Friedrich von Eberftein, der domkttfter zu Mainz, (/) die gra- 
fen Otto , Ludwig und Hermann waren leibliche brader des 
Conrads von Eberftein und des erwàhlten zu Ltlttich. (m) Der 
ainzige Albert, ein probft und gleicher bruder derfelben, fehit 
dabei, kommt aber mit feinen brttdem in Korveyifchen urkun^ 
den von («)' 

KR 3: Kon- (<) Cf. AlberUum ad an.iaas» p.» sdd-und ad an.za^O) prf574. ÒL'chron; 
magnum Belgicum edit. Struv* p. aói. r 

(i) Gudenus cod. dipi tom. i, p, 351 & tom. in, p. 4gg. 

(J) Er war auch probft descollegiat-ftifu S^ Johann, und S. Péte^2^i• 
Màinz. SieheSliOhanniifcfifit.Mog. T.ii, p«488f <$99« 

(pO Die grafen Conrad, Otto, Ludwig- und Hennanii find alf^brikter er-* 
fichtlich ih trad. Corbeiif. 640, 863^ 8<S4« ^^^ 900« (fi> Falche tradit. Corbeu p;ig. 649. i6a .0 B -s « a V à T I N « 8 Konrad II dér wildgraf und die 7 brtider/von Eberftein wa. 
feu fehne von einer rautter ; daher werden die grafen Konrad 
und Ludwig, gebrilder von Eberftein, in^urkundea und gefchidifc- 
fchreibem patrm oder vatersbrttder des erzbifchofen Gerharda 
von Mainz genannt. (0) Eben diefer erzbifchof , ein gebohrner 
wildgraf, ein fohnobgenaniiten wildgrafen Konràds II, hat auch 
ìm jahre 1256 bei einem mit den grafen von Eberftein und Beich- 
lingen in des herzogen Albrechts von Braunfcliweig lande gè» 
thanen einfall das unglack gehabt , gleich anfangs mit' dem gra- 
fen von Eberftein gefangen zu werden , und er mufste eine jSh- 
xige gefangenfchaft aushalten, bis er endlich vom Jc5n^e Richar. 
Wen gelefet vward. Der^graf von Eberftein aber, welcher des 
erzbifchofen vatersbruder genennt wird , mufste eine fchrOckli- 
tchereftrafe, welche das gedàohtnifs des herzogea in der gè- 
fchichte entehret, ausftehen, Denn er iies ihn als eineninein* 
eidigen vafallen an den ftifsen aufhàngen, und fo einen langfa- 
jnen graufamen tod fterben. Aeltere gefchichtfohreiber (^) nen- 
nen diefen unglUcklichen grafen nur fchlechtweg einen grafen 
von Eberftein und bezekhnen ihn als einen vatersbruder des erz« 
[bifchofen. In der gemahlten Braunfchweigifchen rhronick vaia 
andem jUngcarn annalen wird er Diekrichgeriennet Aber die 
gereimte Braunfchweigifché chronick und andere nennen iha 
Conrad. Ber prof, ^ohamis^ der in dem leben des erzb. Ger- - 
Jiards die verfchiedene zeugniife diefer elenden gefchichte an- 
fUhrt, hfilt die.leztere benennung fur richtiger; da hingegen der 
bettlhmte <2eteiwr fich fìlr den namen Dieterich, wiewol irrig, 
«erkliiret Denn keiner der fieben gebrttder von Eberftcfin fìUirte 

* diefen (o) Der erzfbifchtff fienot den grftfen Ludwig feinen patruum In einer Kor- 
veyifchen urkunde Tom jahr lasa in iraiiìt. Cortei, p. 900, nuin.394. 

0?) Additt.ad Lamb. Schafnaburg ad an, 1256 in Piftorii fcript. rer. Germ. 
T. I , p. 432. womk die UX^ de Landgraviis Tkmring. cap. 57t L e 
p. 1330- iibereinfiiaunt. G S N E At £ O 6 I C «.. 263 diefen namen. Wohi aber ili graf Ccmrad mcht mehr nach die- 
fer zeity fo wie feine 3 brader, die grafea Otto, Ludwig undì 
Hennann , unter den tebendigea erfichtiichk 

V. 

So ift es dànn gewifs, da& der wildgraf Konrad II Ger. 
hards fohn, der von 1214 bis 1260 regierte, uad die vorher -gè- 
naonte 7 fShne Albrechts II von Eberftein brUder waren, nicht 
abfeiten des^ vaters, fonderò nur der muttBr, uterini. Darum* 
nennte Jlberich die mutter der Eberfteinifchen grafen eine wild- 
grafìh. Sie war eine verwittibte gewefen , und eben jener gè-- 
fchlechtsbefchreiber belehret uns , dafs fie eine fchwefter des> 
durch feine wildheit unglttckiichen. pfabzgrafen Otten vonWitteU 
fpach gewefen* Daher lUfst fich nun wohi eia* belTerer grund> 
angeben, warum dfe pfalzgrafen im xiii jahrhundert und die- 
Wildgrafen (ich confanguineos , neven und oheime genannt hai. 
ben, als den, welchen derfreiherr von Senckenberg in dem da- 
mais noch mindern abftand der grofsen farften des reichs und 
der reichsgrafen und darauf fich beziehenden curiali zu findea 
vermeinte. Daher wìrd man auch deudichere grUnde einfehen,. 
warum die Wildgrafen feitdem zu Baierifchen hoch. und andern 
ftiftern gelanget find. Sie warcn der herzoge vettern, und hat- 
ten ohne zweifel von der fchwefter des ohne leibeserben abge^ 
gangenen pfalzgrafen von Wittelfpach, alsihrer ftammutter, einen^ 
antheil des Witteifpachifchen.erb-"Undeigens geerbet. (^ ) Jedoch 

will 

(9) Otto di S. iB/à/7ò ^Aroif. ad tn« 11109 cap. 50. ,,Occifo igitur Philip^ 
„po — Otto regnum obtinult — Pofthoc — in Epipbania Domini apud 
^^Auguftam coìloquium babf ns Ottonetn Palatinum de Witilinfpach , 
^nec non marchionem de Ajiadehfe lège Bavarica fenteatialiter propter 
,,occifum Philippum profcrìpfit eosque digoitatibus, beneficiis acprae- 
,,dtorum fuoram reditibus fine fpe recuperationis judicialiter privavit, 
^ydignitatés eorum in alios transferens» aliisque beneficia conceden^^ 
ffrttHtibus praediorum hmredibus eorum detegatis &c. 264 O « S S R ▼ A T f N Z jf will ieh von den Wildgrafen des xii und xiii jahrhonderts einù 
ges anfUhxen, das ziat erg^iazung ihrer gefchlechts.xeihe gehtt. 
jig ift. 

S. VI. 

Dafs die Wildgrafen fowohi als das erlle gerdilecht der gnu 
fen von Veldenz und die Raugrafeneinen urfprung gehàbt habeq, 
und von den illtern grafen im Nahgau abgeilammet find, ift be- 
reits eiae vollkommen enviefene und^nun in die ^wii(tgr9fliche gè- 
fchichte aufgenQmmene wahrheitr Eben fo gewifs ift es aber 
auch^ 4ars die anherren des rheingrkflichen haufes von den an* 
herrea des wildgraflichen , ganz unterfchiedenen ftamtpes gewe- 
fen^ indem Wolfram herr von Stein, deribhn eines Sifrids voa 
Stem, zuerft die rheingraffchaft: erworben , und feine nachkom- 
men, die Rheingrafen von Stein, durch vemiiihlungen.auch die 
Vi^ildgrilfUche herrfchaften aa fich gebracht babeiu 

Der erfte ilammvater der wild- und raugràflichen hMufer^ 
ejn bcuder des erften veldensifcben ftantmvaters GerJachs., hiefs 
JEtnich, und fiihrte den .beinamen von^chmidburg, Kirberg oder 
Eloiiheim. Seine beide f{ìline, Conrad und Emich^ ftiftetea 
zwo linien, der erfte die wildgrafliche , der andere die xaugrafli. 
che. Ich cede nur von dem erften Conrad , der unter dem bei. 
uamen von Kirberg vorkommt, £uerft den unterfcheidenden na- 
jjien eines Wildgrafen gefUhrt ufid von 1140IMS «60 als ein re- 
gierender herria urkunden erfcheinet Seine in.der wiWgrafli- 
cjben gefchichte noch unbekannte gemahlin macht uns die Albe, 
richifche chronick (r) unterm jahr 11 70, dem fterbjahre des 
grafen Rainalds des jQngern von Bar, als die dritte unter deOe» 
4 fchweftern^ bekannt, indem von ihrgefagtwird, dafs fie die 
mutter . der Wildgrafen in Deutfchland und zwoet tBchter, 

die (r) A4-.an. 1170 p. 35^. „De tertia fiierunt comites^ qui dicuntor Syl- 
,,v.eftres in Alemaanla, & de ifta fueruht fiKae, una Mathildis uoc 
,^comitis Manaflerì RetefteoiU , alteca Chuaegandis de Rifia. . Genealogica E. 265 die ìchnachheraafuhren werde, geworden fey. Diéfe gebolirne 
grafia von Bar vmd vermahlte WildgrSfin war alfo eine tochter 
des machtigen grafeii Rainalds des altera oder I, der' fich ia der 
gefchichte vom jahr 1105 bis 11 49, als graf voa Monc^oa, Bar 
und Verdua bertihmt gemacht hat, und zwar aus erfter ehe mit 
Gifela von Vaudemont aus denx herzoglichea LothringiCchea 
haufe, Der Wildgraf , wèlcher fich mit der grafia von Bar ver. 
bunden, kàna in betraclitung der zeitumftande, und dafs fìe eine 
mutter der Wildgrafen ward, keìn anderer feyn, als eben jener 
«rfte Wildgraf Conrad I, den ich zum leztenmai im jalir 1160 
als zeug einer nodi unged^ruckten urkunde erblicket habe. Den 
namen der Barifchen grUfin hat uns Alberich unangezeigt gelaflen, 
hingegen nennt erilire beede tSchter, Mathild undKunigund, 
deren jene die geraalilin des vornehmen grafen Manaflers von 
Rhetel in Champagne , diefe aber eines herrn von Rifte gewor- 
den, den ich in AttWejlrìcher abhmdlungen erfl:en flllck als einen 
abkSmmling der Lunevillifchen grafen von Blies-Raftel bekannt 
gemacht habe, und in Hugen voji LUne ville zu Liitzelftein er- 
kenne. Diefer Hugo erzeugte mit der Wildgrafin Kunigunde 
3 Ct)hne, Folmar herrn zu Luneville, Hugo grafen yon Ltttzel- 
ftein und Conrad, der den namen feines miitterlichen grofsvat- 
ters, Wildgrafen Conrads truge, und die burg Rifte zwifchen 
Metz und Vie zum fitze feiner herrfchaft erhielte. (s) Der ehma- 
lige Salmifche fekr^tarius- Meyer nennte des Wildgrafen Con- 
rads I gemafaliif Gifela* Er batte fich aber auf das datum einer 
urkunde bezogen, dieum ein jahrhundert jUngerift, als er fie 
angegeben. Gifela war vielmehr die gemahlin von einem gleich- 
Fot. ir. Hi/i. LI naìni. (s) Cf. jtibericumzi. Kn. 1168» P« 35o: 9>De comite Folmero nati funt 
f^epifcopas Virdanenfìsy Hugo de UgneviUa, & Folmarus Comes de 
MCaftris. De ifto Folmaro natifant, comes Heoricus qai de forore 
^ycomitis Senoneofis genuit filias, quaram una conjunfta corniti Rainal- 
Il do fuit Hago Comes filius Folmari comitis génoit Folmarum & Con^ 
yiradam de Riila & Hugonem fratrem ejnsi 2fr& O B^ 8 E R- V A ir I 0* K E 9( aamigen enkel des. Wildgràfien Coarads I, welche im jahr 1245 
verftorben ill^ 

' Wirdgraf Conrad I hatte 'mit feìner gemahliri , der. Karu 
ficheti grJlfin , aufler jenen zwo tOchtem , auch zween in dee 
Wildgraflichen gefchichte zuverlafsig bekannte fohne, Gerhard I 
ìind Conrad. Da» es noch nìchterweifslick ift,. dafs der leztere 
eine nachkommenfchaft gehabt habe,. fo rede ich nur von Ger-* 
iardly den ich als WHdgraf und nachfolger feines vaters zuerft 
im jahr 11 72, aber nach iigS, (<) nicht mehr erblicke. Und 
eben diefer Wildgraf Gerhard ift der gemahl der pfalzgrafin vpa 
Wittelfpach, welche nun als eine tochter des pfalzgrafen Otten 
des jQngern von Wittelfpach, und mithin eine nichte, bruders 
tochter, des erften herzogs, Otten des grofsen aus dem Wittel- 
fpachifchen haufe^. und des erzbifchofen Conrads von Mainz, end* 
lich eine fcljwefter des lezten Otten von Wittelfpach, der fich 
durch entleibung feines k5nigs zum abfcheu feines eigenenbaa** 
ies Avie des ganzen reichs gemacht hatte, zu erkennen ift. Ger^ 
hards frtthzeitiger tod raachte feine gemahlin , die pfalzgrSfin, zu 
eìner noch jungen wittwe, die fich wiederum an Albrecht II, 
grafen von Eberftein, vermahite, und ihm noch fiebenfohne gè* 
bahr. Ihr einziger uns bekannter fohn aus erfter ehe war deu 
nachher beriihmte Wildgraf Conrad, dea ich den II neùne, voa 
dem ich^ auch noch zu reden habe». 

S. VUL (tf) In diefem jàhre kommt er noch aU zetig' einer urkaode des erzhl^ 
fchofen Conrads von Mainz vo^, in Gudenus cod. dipi. T.1119 p* 855* 
„Canradas comes Palatinus Reni, Ottbo Palatlnus Comes de wlttelin- 
„gesWb,. Gerhardus Silvefier comes.,, Emecho Irfatos comes^ SjFcnoni 
„ Comes de Spanlieiin,« 6 e N £ A L G I e JB. 267 % Vili 

Conrad n, Wildgrafen Gerhards und der pfalzgrafin von Wit- 
telfpadifohn, f tthrete eine lange regierung, deren fpuren voa 
12 12 bis I263 fidi antreffen laflen. Seine gemahlin hiefs Gife- 
la, die im jahr 1245 ftarb , wie folches ein vermachtnifs des 
Wildgrafen am 4as klofter Wersweiler bei Zweybriicken ausdruck- 
Kch bezeuget. Ihr gefchlecht wàr bisher unbekannt, Aber ich 
bia ttberzeugt, dafs fie eine tochter des grafen Simons H voa 
SaarbrJlcken und der Leiningifchea erbgrSfin Luitgard gewefen. 
Dahero find ohne zweifel die in dem Sa^rbrUckifchen haufe vor- 
faer ìibliche namen, Simon und Godfried, auf die f5hne des 
Wildgrafen Conraids' vererbet worden , gleìchwie die namea 
dreièr anderer fóhne , Conrad, Gerhard und Emichfchon vor« 
her dem Wildgraflichen haufe eigen gewefen. 

Man kann aber mit recht fordern , dafs aufler dem von den 
vornamen hergenommenen grund ein Ijundigerer beweifs von der 
abkunft der Wildgrafin Gifela aus dem Saarbr uckifchen gefchlechte 
gefuhret werde. Ich fuhre ihn, fo viel es die tibeA^eibfel Slterer 
denkmahie erlajaben« Im jahre 1233 war graf Simon II| von Saar- 
brQcken, der 1232 noch gelebt batte, nicht mehr unter den le- 
bendigen. Seine mutter Luitgard, die fichwieder an einen gra- 
fen von Wied vermShlet, batte fchon mit diefem ihrem fohne im 
jahre 1218 ihrem erften gemahl Simon II von Saarbrucken ein 
gedSchtnifs im klofter Wadgaffen geftiftet. Als nun auch ihr 
fohn Simon III ftarb, fo beftStigte deffen bruder Steffan, probft 
zu Neuhaufsen und archidiakon zu Worms , eine brftderliche 
fchenkung fur Wadgaffen im jahre 1233; ^^d diefe fchenkung 
ward abermals beftStjet von ihme und den tlbrigen erben des 
grafen Simons IH. Diefe erbèn waren des grafen fchweftern , 
Loretta frau von Apremont, die ihm in der graffchhft gefolget 
War,'Und Mathild ; . desgleichen feine bruders fOhne, Friedrich 
und Emich von Leinmgen^ der Wildgraf Conrad, allem anfehea 

Li % nach 26g Ob&ektatxones 

nach eia fchwager, und wie ich glaube, eia Raugraf Heinrich 
und Simon von Geroldseck , vermuthlich als fchwefter fehne. 
Des Wildgrafen tìiitbeftatìgung heweifet ofTenbar ein erbrecht, 
das ich auf ihn von fekier gemahlin Gifela herleite, die fo eine ur- 
enckelin der ftifterin dès klollers WadgafTen, derverwittibten grìi. 
fin Gifela von Saarbrlicken, feyn wtirde. Wer es abernoch nicht 
glauben kann , dafs des Wildgrafen Conrads gemahlin Gifela eine 
gebohme gràfm von Saarbrficken gewefen , dem kann ich keine 
weitere grUnde vorbringen. ^ 

S. IX. 

Unter dea f ohnea Conrads und der Gifela lind in der Wild» 
grUflichen zween geiftliche, der erzbifchof Gerhard von Mainz^ 
und der probft Simon von S. Moriz , und zween weltliche, Emich 
und Godfried, als ftifter der Kyrburgifchen und Daunifchen li- 
nien erwiefen, Aber ein nicht miuder enveislicher fohn ift der 
bifchof Conrad von Freifingen, welcherdìefem Baierifchen hoch- 
ftift vori 1258 bis 1279 vorgeftanden. Nicht nur nennte ibn Her. 
mann von Alteich und andere chronographen unterm jahr 1258 
eìnen Wildgrafen , fonderà auch die Salzburgifche chronick iiber- 
difs einen neven (nepotem) der Baierifchen herzoge, und ebea 
der bifchof felbft nennet die herzogen Ludwig und Heinrich in 
Baiem feine canfanguitieos. {u) Alfo war er ein abkBmmling 
der grafin von Wittellpach, als einer vermàhlten Wildgràfin gè- 
■wefen. Mit recht konnte alfo Meichelbeck feinen nachfolger 
im hochftifte Freifingen einen bruders fohn des bifchofèn Conrads 
von Freifingen nennen. Denn diefer bifchof Emich, welcher 
das hochftift von 1282 bis 1311 innegehabt, war ein fohn de» 
Wildgrafen Emich, und der Elifabeth von Montfort. {x) 

S. X. 

(j$) Meichelbeck hijl. Frifing. T. 11, p. 49 & 55^, 

(ne) Gudenus cod. dipi. T, iv, p. 980. ad an. 1299. 39'^^ Emicho Dei: 
„gratiaepifcopus, Hugo canonicus Moguntinus, Gerhardus praepofitus 
,,FrijQxigeDfis,. fratres, iilii quondam Emlchonis Silveftris comitis. GSNEALOGieJEi ^ Doch ich fchliefse diefe nachrichten von den Wfldgrafeir 
ies xui jahrhunderts, um noch ein wort von den pfalzgrafen 
von Wittelfpach zu reden, aus welchen die vermahlte WildgrJi^ 
fin und grafin von Eberftein entfproflen war. Auch in unfern 
zeiten haben fich verdienftvoUe mSnner unter unfern Baierifchen 
xnitbrQdem es zum rahmlichen gefchaffte gemacht, die gè- 
fchlechts-reihe der grafen zu Scheiem und pfalzgrafen zu Wit- 
telipach wiederum durchzuforfchen. Ich finde aber meines orts 
noch-nicht, dafs wir dadurch vielmehr zur verknupfung der gè. 
gen ende des x,i jahrhunderts fich empor bringenden grafen von 
Scheiern mit den Arnulphifchen prinzen oder den gewiflen nach« 
kommen des groisen Luifbolds gewonnen haben, als unfere vor«r 
fahren. Aus mangei deutlicher und zuveriafsiger denkmahle, 
wodurch wir . eine Iticke von beinahe loojahren erfUllen kBnn- 
ten, drehet man fich immer in einem ewigen kreufel von muth^ 
roafsungen herura , die nur aìs ein neues gemifch der bekanntea 
und unvoilAàndigen nachrichten find. So lange man nicht die 
vornehme gefchlechter^ mit welchen die anherren des Wittel-- 
fpachifchen haufes in verbindung geftanden feyn mOgen, béfler 
nach KOhlerifcher methodeberichtiget, wird es ungemein fchwehr 
feyn, ein licht in diefer dunklen gefchlechts-gefchichte anzuzQn- 
den. Ich gedachte folches in mehrem abhandlungen von dea 
alteften anherren des durchleuchtigften Baierifchen haufes zu ver- 
fuchen , ob mirs fo beiTer geiinge» mSchte. Aber meine umfl:an- 
de folien nun nicht mehr diefen guten willen begUnftigen. Die 
herren Lipowsky^und Scholliner haben in ihren unterfuchungen 
Ton den voreltern Otten des grofsen von Wittelfpack alles aùf 
einmal erfchOpfen wolien, Aber diefe vorlefung kann noch 
lehren, dafs manche bemerkungen zur ergSnzung der Wittel- 
fpachifchen gefchlechts-reihe hinzu kommen mOgen. Ich lalTe 
es aber dermalen in meiner verlegenheit und entferuung von mei. 

LI 3. nea bl^ OSSlERVAtlOirfiS nen httlfsmitteln nur bei zwo bemerkungen bewendea , wozu 

dtefe vorlefung die veranlaffung ift. Der pfazgraf Otto von Wit- 

telfpach, wddier bis insjahr 1156 gelebt^ ward (Jutch feine ge^ 

mahiin, Heilicka voa Lengenfeld, dergtocklìche vater vìer grofser 

fUrften, Otten des grofsen, erft pfalzgrafen und dann feit 11 80 

herzogen in Baiern; Conrads erzbifchofen zuMainz, darnach 

kardinals und erzbifchofen zu Salzburg und endlich wiedcr zu 

Mainz; der pfalzgrafen Friedridis des bartigen, der endlich ein 

mSnch ward, una 11^6 ftarb, und Otten des jungern von Wit- 

telfpach. Otto der jUngere ward der vater dés unglUcklichen 

Otten von Wittrffpach, nach deflen achtserkiamng und tod die 

pfalzgraffchaft in Baiern an den grafen Rapoto von Ortenburg 

verliehen ward. Aber eben derfelbe Otto der jUngere war auch 

der vater zwoer tUchter geworden , die man hìsher in der Baieri. 

fchen gefchlechts - gefchichte nicht gekannt-, i ) unferer WHd- 

grafin, und 2) der gemahlin des herzogen in Mahren Conrads. 

Diefer leztere wird uns durch eìnen altern dironogfaphen iti der 

fammlungdes P. Dobners (y) als ein tochtermann des Baierife^hen 

pfalzgrafen Otten des jangern unterm jahr 11 83 bekannt, in dem 

der pfelzgraf ein Secer des Mahrifchen herzogen genennt wird. 

Es ift ein befonderes verfehen des herrn fecretSrs Lipowsky, («) 

dafs er daraus das «mgekehrte gefunden , und den pfalzgrafen 

zum tochtermann des herzogen gemacht; und herr Scholliner,(a) 

der doch manche verirrungen feines herrn mitbruders entdeckte , 

liefs dìefe far gut gelten ^ und fagte desgleichen. Die gemahlin 

pfalzgrafen Otten des jtingerd^ und fo die mutter diefer beiden 

farftin- (y) Chronogr. Silvenfis fyncìir. in Dobneri monum. Boh. T. i, p.97. 

ijfi) Im X band der Baierifchen abhandlaDgen von dm vorettem Otto dis 
grofsen § 47. net. d. p. go. fq. 

(a) In feiner ufittrfuchung von din vorettem Otto des grofsen % xlviUi 
p. 132 fq. GmaiRALoaiem. ±^t fttrftinnen, der herzogìn in MShren und der WiWgrSifin, oder 
des lezten Otten von Wìttelfpach , hfefs nicht Benedifta, welche: 
man fonft fUr eine grafia \ron Werd hielt, fondern Beatrix^ Difs 
glaube ich eiamal aus Alberichen entnehmea zu dUrfeik Diefer 
chronickfchreiber fUgte unterm jahr 1141 eìner aus Otten voir 
FreyfiDgen entlehnten nachricht, von eiìiem durch den altea 
' pfalzgràfen Otto^ den vater des altera und jlingera. Otto, zuJle- 
genfpurg gegen den hérzog Leopold veranlafsten auflauf eine* 
gefclilechts-bemerkung bei, die durch ihre offenbar verderbte 
lesart fehr rathfelhaft ift. „.Filius fupra difti Ottonis Palatini, 
Marchualdus nomine, de Beatrice genuit Ottonem de Wittels- 
bac. „ (Diefer Otto ift bei Alberichen kein anderer,.als der RSnigsi- 
mòrder) Er fagt ferner:. „Dux antera de Moravia (wofìir Leibniz 
Merania lefen mSchte) filius fuit Marchualdi fratris vel fororit 
fupradifti Ottonis. „ Alfo war Otten des lezten von Wittelfpach 
mutter Beatrix; aber wie kommt Alberich dazu,. dafs er feineu 
vatter, Otten den jUngern, nicht fp, fondern Marchwald nennt,. 
Ich wlirde zur auskunft die hypothefe wagen, dafs er Otto Marche 
wald geheifsen habe, und durch diefen beinamen von feinem al- 
tera gleichnamigen bruder Otto damals unterfchieden wordenfey. 
Denn es ift bekannt, dafs in alten zeiten ein herr oft zween na- 
men getragen. Aber der andere theil der Merichifchen nach- 
richt ift fo verhunzt, dafs ich keine erklarung noch verbeflerung 
jezo wag'b. Gewifs ifts einmal , dafs der herzog von^Mahrea 
Conrad , ein eidam des pfalzgràfen Otten des jUngern gewefen. 
Aber auch das Meranifche haus war ihni verfchwagert, wie aus 
den lezten fchickfalen des unglUcklìchen Otten von Wittelfpach 
zu entnehmen ift. Die auflOfung diefer rathfel oder eia reftitu- 
tion der wahren lefeart verdiente wohl die aufmerkfamkeit der 
wrtreflichen Baierifchen akademie.. Aber ich mufs fchliefsen,, 
und fie, vortrefliche herren, um vergebende nachficht diefer ia* 
eil'e dahln geworfenea bemerkungen bitten» «7^ Veldet^tije CoMltES VORLE-SUNG 

mn denr zweiten gefchUchie der grafen von Fddenz , aus dm 
haufe der berrm von Geroldseck in der Ortenau. 

voti 
<j£ORG Christian Croilius. We enn die ausfuhrung'des erften gefchlechtes der grafen voa 

Veldenz von ilirem urfprunge aus den iiltern grafen des Nahgaues 

bis auf ihren ums jahr 1260 erfolgten abgang einiges verdienft 

gehabthat, (6) fo mSchte das darnach anhebende andere ge- 

fchlecht der grafen von Veldenz aus dem Geroldseckifchen haus 

nodi einer forgfóltigern befcfireibung wUrdiger fcheinen. Schoa 

in feinem anfange verwìckelter, durch die verbindung und eine 

zeit von jicht^ig jahren durch beftandene gemeìnfchaft mit den 

tìbrigen Geroldseckifchen linien zuLar, Sulz und hohen Gerolds- 

«ck , vielfSltìger und irrfeliger, darnach an fichtbarer matht und 

anfeiien grofser, endlich im xv jahrhunderte durch d^elezten 

grafen Friedrichs von Veldenz und Spanheira erbtochter , Anna, 

in den pfalzgraflichen ftamm eingepropfet , vermifste dennoch 

diefes gefchlecht den forfchenden fleifs, der den mit dem xv 

jahrhundert zunehmenden urkunden reichtum zu eìher deutli- 

chen und zufammenhangend wahren vorftellung deflelben be- 

nutzej; batte. Ich bin fo glUcklich gewefen , nicht hur in dem 

Veldenzifchen archiv, f<)§dern auch aufler demfelben fo viel ur« 

• Kunden zufinden, als zum erweifs diefer gefchlechtsreihe , und 

zur w^graumung der irrthumer, welche von dem abt Trithemius 

an, bis auf den vortreflichen verfaffer der pragmatifchen gefchichU 

des (6) In dem zweiten bande diefer jìS. Acad. p. ^i. fqq. Sbcitndje Stirpi s. 273 des haufes Geroldseck (e) begangen worden find, mir nSthig 
uud hinreichend fchien. Eine gefchichte unferer grafen kana 
nicht der g^genftand einer vorlefung feyn, fondem ich ilelle nur 
die gefchlechts-reihe auf, welchedoch immer die grundlage einer 
zwar un\^erktinfteltea, aber doch fo viel es in jenen zeiten bei 
folchen erlauchten hilufeni zu denken ift , pragmatifchen gè- 
ibhichte werden mufs« Ich theile aber diefe rorlefung in zween 
abfchnitte, deren erfterer Heinrich den erilenvon Geroldseck, gra. 
fen zu Veldenz , als herrn zu Geroldseck ; fodann feine aus erfterer 
ehe erzeugte fóhne, uad die von ihnen geftiftete linien von Gè. 
loldseck zu Sulz und hohen Geroldseck ^ in ein deutìiicheres licht 
ilellt; der zweite aber ihn als gemahi der Veldenzifcheo erbiu 
und durch fie grafen von Veldenz » fi>dann feine aus diefer zwei- 
ten ehe entfproITene nachkomménfcbaft bis zu ihrem abgang in 
einem zufammenhange' darftellt. 

ERSTER ABSCHNITT. 

f^^QH Ékinrich I von Geroldseck , grafen zu Veldenz y als herrn 

zu Geroldseck , und feiner nackkommenfchaft aus 

erjìer ehe. B 5. I- ereits in der erften vorlefung ift gezeiget worden, dals des Gefchlecht 
lezten grafen zu Veldenz erften gefchlechts èrbtocbter, Agncs,^^^ Gcroida- 
VoUVBft. . Mm welche óì^^^^ (0 Welche za Frankfurt und Leipzig 1766 in 4to ecTchienen. Der be* 
rnhmte verfafler, der vormalige markgrUflich Badifcfae geheime rath» 
ffoh. ^akùb Reinhard f wUrde noch felbften die aus abgang anferec 
urkanden in feine Geroldseckifcbe gefchlecbts-verbindung cingefchli- 
ebene irrf htimer verbeflert baben, wenn ihn nicbt ein za fràhes fchick- 
fal der deotfcben gefchichte and recbtswillenfc^ftfbwol ala demdienfie 
4e8 dvchleochtigften Badifchea haofea entriflén bitte» 174 Veloentxs Comitss welche von 1260 bis gegen 1270 nnter der vormandfchaft ihreft 
mtttterlichen grofsvattcrs^ grafen Hdnrichs II von ZweybrQckea 
geftanden, (i) fich gegen lezteres jahr / da fie das iste jahr er- 
reicht haben konnte > mit Hemrictun I herra von Gerotdseck ver- 
nTahlet habe. Erft im jahre 1270, da er den 3 Aug. feinen ili. 
teften fobn Walther mlt der Spanheimifchen gr£lfin jVfena verlòb** 
te, kommt der vatter zum erftenmal als graf von Veldenz und 
gemahl der Agnes von Veldenz vor, (e) welche im jahre 126& 
nòch ledig gewefen, Aber er erfcheint fchon in Geroldseckifchen 
urkunden^ mit feinem vatter ff^atfher von Geroldseck, feiner 
mutter Haiiika, feinen brUdern, dem Strasbuigifchen domprobfte 
und nachherigen brfchofe Walther und Herrmann^ dem landvogt 
im Elfafs und in der Ortenau, und nach diefer feiner brader fr{l* 
berm tod nut dem vatter alleine ^ feit dem jahr 1^52 bis 1267 
inuner nur als ein herr von Geroldseck. Da mit feinem vatter 
Walther zuerft eine zuverlilfsige reihe diefes feitdem berabmten 
und von dem gleichfalls herrlichen gefchlecht von Geroldseck am 
Wailchin (/) imterfchieden gewefenen gcfchlechts in der Or» 

tenau. (ji) In diefezeit geMret nocb die urkunde n. I Tom jahre 1264. Vemòg 
eines anlafies, welchen'der graf Heinrich li von Zweybrttckeni als 
vormund und adminiftrator der graffcbaft, zu beilegung der tlber ein 
legat des lezten grafen von Veldenz ^ zwifchen der abtei Wér«weìler 
und der probftei Remigsberg, entftandenen ftrittìgkeit bewirkte, tbaten 
die beiden landdrofte oder trochffiffen der graficbiit Veldenz eine& 
aiufpnich, wefcben fie darian verbriefet baben. 

(f) Siebe die XIII urkunde zar erften vorlefung, md diefe felbft JXIV^ 
p. 279. In eben diefem jahr 1270 erfcheint anch graf Heinrich von Vel- 
denz in einer Remigsberger orkande, welche befàgt, dafs die dorfer 
Ifmbachf Lendiftut und Carberm jlitxAkh i5fchiniQg dem probft za 
Kemiggberg za geben fcbuldig feyen» 

(/) Schdpjlin konnte die gefchlechta -reihe diefes hanfes fchon mit anfimg 
des XII jahrhunderts an&ngen 'mjtt/atia iUuftr. T. 11, p. óig, urid ver- 
gleicbe jtlfat. dipi. Im perfonen-regi&er» Ob aber die verTcfaiedenheit 

der Secukda Stirpi s. 275 tenau anfìSagt, welche der verMer der pragmatifcheiì gefchichte 
aufgeftellt: fo wird nran um fo weniger illtere nachrichten von 
feinen anherren eiwarten , als folche zìi diefer Veldepzifchen gè- 
fchlecfats - geichichte nicht géh5rea wCirden. Selbfl: Reinhard 
wufste nichts dàvon , als was die iiltere durcfa Matthaus von Pap« 
peDheim zufamtnen gefchriebeae chronick (g^ erzehlet, und maa 
4)ffenbar als fabelwerk der deutfchen turnier-bQcher erkehnea 
mufs. Es zeigte fich ihm dabei nicht der in einer Hirfauifchea 
tradition im anfange des zwSlften jahrhunderts vorkommenda 
Walther von Geroldseck, den man unter die anherren des Or* 
tenauifchen gefchlechtes zMhIen k6nnte« (h) Wenigftens bezieht 

Mm 2 fich 

. ^ 

der wappen dides Wafsgaaircheti ond jenesOrtenauiichen haufes eineo 
richtigen fchlois auf eine g&nzliche namens - verrchiedenheit begrUnde^ 
getraae ich mir noch iiicht einem Schopflin und Reinhard (deffen Gè- 
roldseckifchen gefchichte S iv p. 5 fq.) nachzuglauben. Die herren von 
Gei^oldfleck in der Ortenau fuMten einen rothen fchrlgbalken im gold- 
nen'feld; da hingegen die herren von Geroldsedc am Waficbin einen 
rothen Lowen im filbemen mtt blauen querliegenden fchindeln b^ftreu- 
ten feld. Aber die Veldenzifche nachkommen Heinrichs I von Gerolds* 
€ckt der felbft als graf von Veldenz den Gerodseckifchen querbalken 
als fein gerchlechts- wappen beìbehielty fUhrten doch denVeldenzircben 
Lowen wieder. So fUhrte au^ im xiii jahrbundert ein graf Emidi 
von Leiningen zum zeicfaen feiner abkunft aus dem grSlilich-. Saarbrii* 
ckifchcn baus den Saarbriickirchen Luwen , wovon ich felbft einen 
fchonen fiegel-abdrack belitzef da hingegen iein brader und deflen 
febui beide Friedriche, das altere Leiningirche wappen, den Adler, an* 
nahmen, wie ich an einem andem orte attsfuhr^ì werde. 

(g) Woraus Reinhard feinem urkunden -buch n.I, P« 3-34 einen aos- 
zag einverleibt. Betzag in feiner Etfafsi/chen chronick L, v, wo er 
p. iog-129 von den herren von Geroldseck eine nachricht giebt, hatte 
eben diefe chronick vor augen gefaabt. Sieentlullt viele ein2elne nach- 
richten , die fich auf urkunden beziehen. Aber in Ultem zeiten war 
D. Matdiaus fibel unterrichtet, und in feinen gefehleefats-verbindun- 
gen offc unglUcklich. 

(k) In Crufius annat. Snev. P. ti, T^ x» cap. xv, p. 429^ werden als zen* 
gen einer wichtigen fcbenkung grafen fiurkardi von Staufenberg ()a Ì75 V Vr L'D K NTI« COMITKS fieli fein beiname anf die burg in der Ortenau^ Es kann abet 
feyn , dafs, da maa auiier dem keine zuverlafisige fpuren von 
herren zu. Geroldseck in der Ortenau in dem xii jahrhundert fin- 
det*^ fie in ìSltetn zeiten andere beinamen gefìihret haben; wie 
denn die von der gana nahe dabei gelegenen burg Tiersberg be. 
namfte herren ein zweig des Geroldseckifchen ftamms gewefen, 
von dem er fieh im xiii jahrhundert abgefondert hat In eben 
demfelben waren auch die herren von Vinftingen an der Saai 
nah v^rwandt mit den Geroldseckern in der Ortenau, und fUhr. 
ten einerlei wappen mit ihnen- (i) aber da fich die Vinftingifche 

se- 
der Ortenau) und feines brodertf Bertbolds , wie auch eInes bruder- 
fohos HermannSy wekhe in die zeit zwifchen Z105 und ixzi eintrìft, 
angefUbrt: Jldalbnius di SalUftat & frater eius Bitthotdus. Eber^ 
' hardusdi Sadorff. Bubo de Venningen. U^altkerus de ITtUr. Wat^ 
therui de Geroldjecca. Luidfridus de Owerswiler. In diefer g^relU 
fcbaft fcheint uun freilich Walther von Gerodsecfc mebr ein ritterlicbes» 
ab herrliehes anfehen zn haben» Aber wir wUrden dock mit der burg 
Geroldseck um ein jahrhundert hoher binauf komonen, ala mit den Kein- 
hardtfchen urkundiicben nachrichten. Herzog in der HUfafsifchen chra* 
mìch L. XII ^ p. 80 giebt auch dem den 20 Dee. 1179 zum bifchofenvon 
Strasburg gewUhlten und an eben dem tage xigo wieder verftorbeneii> 
Conrad den beinamen von Geroldseck (in der Ortenau.) 

(f) Die Gilta Tftvirorum cap. cxi in Hontheims prodr. hift. Trev. p. %6 
nennen den erzblfchof zu Trìcr Heinrich von Vinftingen einen confan- 
guineum des bHchofen zu Strasburgo Walthers von Geroldseck f und 
Konigshofen Elfafsifche ckronUk p. 246 fagt von jenem : der was firn 
Zhem. Wenn man dazu nicbt nttr die gletchhett des wappens, in wel- 
chem die Vinftinger ebenfalls einen querbalken ftihrten, nimmt^ &n- 
dern auch obnweit Vinftiogen zur rechten der Saar ein abgegangenes 
fcblofs Geroldseck, und in eben der herrfchaft, wie in der Ortenau, 
einLahr fìndet, fo modite man verfucht werden» fich eine gemein* 
fchaftliche abftanunuiig diefer beiden hHuier zu denken. Gedachter erz- 
blfchof Heinrich von Vinftingen batte noch zween brOder, Cune und 
Brunicho, die im jahre 1252 mit feiner einwilligung, da er noch dom- 
fìnger zu Verdun war, ein priorat S. Leonhardzu Vinftingen ftifteten, 
und dèe abtei S. Michad zu Verdun flbergsrben. S. Calmet kifi. de Lur- 
raine T. ii, erfte aiisgabe, preove* p. 472. Der vatter diefer Brttder 

ift Secunda Stispis. 277 gerchlechts-nachrichteneben fowenig, als die Geroldseckifche 
bis in die erfte helfte des xiii jahrhunderts, gefchweige h5ker 
hinauf, fflhren laifen^ fo uriffen wir zu wenig, iim ilire verwandt- 
fchaft zu beftimmen, und das eine durch das andere zu erleuch- 
ten. Das Geroldseckifche haus fchèint fich aberdifs erft in dem 
Walther, welcher ums jabr. 1252 fchon erwachfene fehne, und 
unter ihnen unfem Heinrich, den nachherigen grafen von VeU 
denz batte, (U) durch feìne erwerbungen, befonders der herr- 
fchaft Sulz am Necker &c. \(Ae auch der burg und herrfchaft 
Malberg in der Ortenau , fo wie durch feine und feines fobns, des 
bifchofen von Strasburg, kriege mehr erhoben, und merkwttrdi- 
ger gemacht zu haben. Das folgende wird diefe vorausfezung 
annehmungswerth machen» 

§. IL 

Das ftammhaus und die ihm nShere herrfchaften der herren Befitztingen 
Von Geroldseck , befonders die burgen Geroldseck , Lar und der herren 
Malberg, find in der Ortenau (/) oderMortenau, der zwifchen^^'*^^^'^^ 
dem Breisgau Und dem rheinfrSnkifchen Ufgau, dem Rheìn 
und Schwarzwald gelegenen, und in der Strasburgifchen diOces 
begrifTehen provinz zu fuchen. Aif (Ter dem befafsen fie in dem 
Elfafe, dem Breisgau und in Alemannien veften und herrfchaften, 

Mm 3 welche ift mlr noch u&erkanDt, ob ^leich derìelbe mitfeiner gemahUn die herr. 
fchaft Mailberg in der Eifd und vogtei Witlich aof fein gercfalecfat 
gebracht , von dem fie fchon wieder im jahre 1279 durch verkaaf an 
das erzftift Trier gekommen. 

(Q S. fein, feiner gemahlin und (ohnefcbenkungs-brìef an die abtei Ten- 
nibach im Breisgaa vom jahr 1252 in SchSpflini cod. dipLJad. n. 127, 
T. V, p. 221. 

(0 S. davon Schbffiini jttfat.iUuftr. T. t, P- <{74 ^nd hift. Zaringo-Bat. 
T. IH, p. 343-359* yjt VSIDBNTIA CoMfTÉS ixreìche nkht alle auf einer lei weife auf fie gekommen feyn mS. 
gen. Die Geroldseckifche urkunden fejbft machem einen unter. 
fchied (m) unter den landen im Elfafs, in der Ortenau ùnd ìa 
Schwaben; und bel den Ortenaulfghea wiederum unter dem, was 
gegen Schwaben in den vorgebiirgen des Schwarzwalds » ond 
dem» was gegen den Rhein lieget Alfe lagen im Elfa& ìhte buig 
Schwanau (n) mit ihrer zugeh6rde am Rhein/ oberhalb Stras- 
burg gegen Ottenheim tiber; in derMortenau oder Ortenau gegen 
Schwaben hin die vogtei Ettenkeim - mìlnfler , die vede und herr- 
fchaft Geretdseck, welcbe fpSter unterfcheidend hohtn Gerotdsuk 
genanntward &c. gegen den Rhein hia die herrfchaften Lar und 
JUatbergf vogtei SchuiUrn^ Ottenheim &c. in Schwaben òder Ale- 
mannlenn ihre erworbene veften ftìidte und herrfchaften Mz am 
Necker, Lofsburg ohnweit der Kinzing urfprung, Sthenkenzett 
an diefem flufs, xmàRonìbergy deflen lage mit dem abgang feines 
namens verdunkelt worden. Dornftiltten und Schiltach aber wa- 
ren jUngere erwerbungen, welche bald vortiber giengen. Im 
Breisgau lag der hof Hardern im banne Wi&wili) welchen Wal- 
ther herr von Geroldseck mit feiner gemahlin und f5hnea im 
jahre 1252 der abtei Tennibach fchenkte; (0) und ohnweit diefer 
abtei finde ich eine burg Landeck , welche diejenige feyn mag, 
die als eine Geroldseckifche befitzung in der theilungs-urkunde 
von 1277 vorkonunt, Es fcheinen aber die hejren von Gerolds- 
eck (m) Wie fcfaon Reinhard in der Geroldseckifchen gefihichte % xi fq. p. 9 
angemerket bat{ deffen anmerkang jedocb darch das, was ich hierfage, 
za berichtigen ift. Ich beziefae mich dabe! nicht nur auf die theiluogs-* 
urkunde vom jahre 1377 1° Reinhards urkunden • budi n. v, p. 37 
' fonderà audi aaf die bei diefer ausfUhrnng befindiiche orkunde vom 
jahr 13 14» n. IX. " 

(«) Von diefer berìihmten ond veften burg , welche \m jabre 1333 von 
den Strasburgern zerftdbret worden, C Schópflini jfl/at iUuftr. T.iit 
p. 444. 

(o) S. oben die anmerkung {Ji). Sbcunojb Stisfxsi «79 eck jhr erftes aufnefamen den ftiftern^ deren v(5gte fie waren, be» 
ibnders dem itìft Ettenheim-maiifler, dellen vogtei fie von dem 
hochftifte Strasburg zu lehen trugen, und dar abteiSchuttern, 
die fie von dem hochfiifteBamberg zu lehen empfiengen, zu ver* 
danken gehabt zu haben. Ihre verbindungen mit andern herr^ 
lichen hliufern in der Ortenau, Breisgau, Alemannien, Ehkfs &c^ 
und aiMlereihnen gttnftige begebenheiten lieflèn fie ihre herrfchaft 
durch neue erwerbungen ausdehnen. Kaifer Heinrich derheilige 
hat feiner lieblings-itiftung, dem hochitifte Bambei^, nicht nur 
die abtei Schuttern, deren vogtei die herren von Geroldseck 
von diefem hochftifte zu lehen trugen, (Ibergeben, (/r) fondera 
auch diefi:adt Gengenbach, die veftenOrtenburg und Malberg&c» 
Terliehen, welche orte von den bifchSfen wiederum den herzo« 
gen in Schwaben zujefaen ertheilt wurden. (q) Die Hohenflau^ 
fifche herzogen, und aus ihnen noch kaifa: Friedrich II befafse fie 
bis ins jahr 1246, da fie ihm der bifchof Heinrich voiì Strasburg 
als ein anhilnger des pabftes und des gegen - kffnigs Heinrich 
Rafpo unter vorwand des (iber den kaifer ergangenen Banns ent- 
riflen batte, (r) Die herzogen und zugleich kaifer aus dem Ha- 
henfiaufifchen haus hatten in jene veften undflSdten^ dieihnen 
zuflanden^ minifterìaien als ylSgte und fchultheifsen angeordnet^ 

welche 

(p) Difs bezeugt Sckdpflm in jllfat Uluftr. T. ir , p. 167 au» einem uni» 
jahr 1350 geTchriebenen bifchoflich-Strasburgircben lebenbuch, mit dei» 
worten : /Talikerus Dom^ de GeroUzeeki diSus de Tuwingen aduoca^ 
tkm manafterii in Ettenheim - munfter ; caftrum Nuwenberg — 

(9) Von dem klofter Schuttem iiehe die bewShrende nacbricht in chron. 
Sckutttr. in Schannats Vindem. titer. coli, i^ p. X9« £ben fo find die 
ftbteiGengenbach and die herren za GeroMseck anterdenBambergifcben 
- va&tlen. Script. Babefiberg. nacb Ludewigs auagabe p; 1270 fq. 

(r) Hlevon giebt auch Sehffpflm hift. Zmrigo Bad. T. 11» p. 92*95, dì» 
er die altere geichichte Maibergs erzehlt» nachricht Die vergleicbong 
feiner gefchic^te von Malberg nnd defien gelangang an Geroldseck mit 
dem, waa ich davon fiige^ mag entfcbeides^ ob fclchea ttberfltt&ig 
geweftn^ 7,^0 VttDEHTIJS CgMITB wélche man eben deswegen noch nicht ftir dynaften anzufehen 
hat. (s) Dergleichen waren auch die vOgte uad fchultheifsea 
VH>n Malberg umKìengenbach. In der anarchie, die feit der zer- 
trtlinmerten macht desHohenftaufirchen haufes in Schwabenund 
Elfafs durch das ganze zwìfcheQ-reich andauerte^ durfte der 
Wfchof von Strasburg, Heinrich vonStahleck, dievon ibmerober- 
te orte bis zur erftattung der krieg^often behalten, und der 
fchwache kSnig Richard trug ifam felbften das vikariat oder land- 
vogtei aber Elfafs und die Ortenauauf,weiche unter feinem nach- 
folger, bifchofe Walthem von Geroldseck, deffen bruder Hermann 
verwaltete. (t) Die burg Malberg war nicht durch den bifchof 
felbft erobert worden, fondern durch einen feiner bundsgenof*» 
fea. (n) Und wer kann diefer anders feyn, als Walther von 
Geroldseck , des bifchofen Walthers, des landVogten Hermanns 
und unfers grafen von Veldenz vatter^ der im jahre 1252 auf der 

burg Qs) In jiljatia dipi, ift die merkwQrdige dariiber gef ebene urkunde.des 
pabftes Innocenz IV n. dcxxx, p. ^9. Cf* Konigshavtn chromc cap, 
XI, ScLxxv, P.Z16L 

(f) Reinhard jiat in der Geroldseckifclien gefchlchte in eber befondern 
anmerRung fich mUhe gegeben, um eigene dynaften von Malberg in 
derOrtenaaaQfeufte]len;faiid aber im jabre 1215 einen Merboto ¥oq 
Malberg, der in einer koniglicfaen urieonde des Kl. Hirfau dem Elfafsi- 
Cchen dynaften von Horbnrg vorfteht. Dafs diefer Merboto von Mal- 
berg die vogtei Malberg von dea konigen gehabt habe, will icfa glaa- 
ben. Als ein kònigllcher dienftmanii konnte er mit Cono von Horbnrg, 
der anch ein folcher v/zr, zugleich geben. Wann aber Reinhard eben 
dafelbft p. 19 behanptet, dafii die berren von Malberg in der Eifel keine 
dynaften ge\^efen , fo h'&tten iho anfler vielen nrkunden CaefariasHe!- 
fierbac. der fie unter die vafallen des ftlftsPrtim vom boberen adelfezet^ 
in Hontheims hift. Trev. T. i, p. ópg, «ines beffem belebren konnen. Audi 
die herren von Sirk, denen er folches abrpricbt, find bekanntllcb ber- 
f enftands gewefen* 

(fi) In Sckdpflini AIM iUnftr. T. xi, p. 559 {q.] Secvnos Stirpi s» stSt burg Malber^ fafs, (x) von dem auch folche mit ihrer zugehCrde 
vermSge der erbthellung vom jahre 1277 auf feine enkel, des 
landvogtsHermanas fohne, vererbt wuride. Unter den Ubrìgen an^ 
hSngern des pabftes fowohl^ als des gegea-k8nigs Heinrich, wei- 
che an dea damals dem Hohenftaufifchen haus entwaadten befi. 
zungen theii bekamen» waren auch die grafen von Freyburg und 
Furftenberg, die fich nodi auf ein Zaringifches erbrecht grUnde- 
ten. (ff) Nachdem aber die anarchie mit kSnig Rudolph von Habs« 
bnrg einende nahm, und diefer die Hofaendaufifcnen erbgttter 
grOftentheils als einen heimfali zum reiche zog, fo beftelite er 
bald wiederum , wie in Schwaben, Elfafs und Speiergau, alfo 
auch in der Ortenau einen^ k5niglichen landvogt , der zu Orten- 
burg feinen ùz batte, und befonders auch ttber die nunmehrige 
reichsftiidte OfTenburg, Gengenbach und Zeli am Hammersbach, 
gewalt batte, imd deren fchultheifse fich untergeordnet fahe. 
Walther herr von Geroldseck behielte indeflen die burg Malberg 
ohne zweifel zur belohnung und vergUtung derkriegskofl:en,and 
FoUFHift. Ntt nun (oc) Das fragmtntum hiftaricmm incerti aufloris in Ur/lifii fcript T. ir, 
unterai jahr 1348 p. in. 92 fagt es deatlich: „Epifcopus véro Argeti* 
,,tinenfi8, nomine Henricus de Staheleckei obfedit in Alfatia monitio-' 
,}nes, oppida & caftra, qoae Fridericus & filiaafaos poflidebl^lt, & 
p expugnavit -^ Faatores vero (eiusdem epUcopi) expugnaverunt ex 
>i altera parte Rbeni nobile caftrnm Hafen & multa oppida. Pofthaec 

^ „ expugna vit idem epifcopos caftrum Ortenberg, & fubiagavlt fibioppi- 
«,dam Offenburg, & Kintzingertbal S^ Gengenbach, 

(ff) Von dem grafen Conrad von Freyburg befagen es die zwo urkanden 
von Z248 und 1351 , in deren erftever pabft Innocenz ihm die hofinung 
20 den burgen und ftildten Neuenburg, Offenburg undOrtenburg ver- 
fichert , in der andem aber konig Wilhelm die vom Heinrich Rafpo ge- 
fcbebene wiedergabe der ftadt Neuenburg beft'itigt, in cod. dipi. 2éC^ 
* tinga / 2.82: VELDENTIJB CoMITlSTS nun waren die vOgte von Malberg feine ofFicialen. (z) Die her- 
ren von Gerokeck zu Lar blieben auch in dem befize der burg 
und ihrer zugehOrde^ bis zu dem zwifchen kOnig Adolph , uud 
deffen gegner, berzog Albrecht von Oefterreich, entftaiidenen 
krieg, der den befiz der Deutfchen krone entfcheiden follte. Die 
herren von Geroldseek zu Lar fowohl als iiir vetter Hermann, 
berr zu Hohen ^ Geroldseek , hidten es mit k. Adolph ; und der 
gfaf von Freyburg yerfochte Albrechts fache. Der fieger und 
fo- mit der kUnig Albrecht verpfóndete , darauf zu ende des 
jalires 1298 dem grafen Ego von Freyburg die reichsleh ubare 
burg Malberg mit ihrer zugehiìrde fUr 1000 mark pfenninge 
kriegskoften» (a) Aber im folgeaden jahre fìehet man noch 
oder wiederum Malberg mit Kippenheim und dem Riete, als 
zugehOrungen jenerburg,in den handen der herren von Gerolds- 
eek zu Lar ) (i) aus denen auch Walther der jQngere von 
kaìfer Heinrich VII von Luxenburg gleich feinen vorfahren be- 
Ichnet ward mit der burg Malberg in. der Qrtenau und alien ih- 
renzugeharungen^ welche fein vatter Walther der altere, der 

zu- ringo Badenfi n. cxxi und cxxvi , p. 214 nnd 220. Dieiès NeuBnrg 
lìegt im Brclsgaa am Rhein. Und ében fo (^erangte des grafen bruder 
Heinrich, graf von Farftenberg, zur herrfchaft Haufen InaKinzinger thaL 
Denn diefes thal und die burg Haufen waren uìiter jenea eroberungen. 
In der theilung arK^ifchen diefen beiden brUdern erhielt graf Heinrich 
von Farftenberg in feinem tbeil Badenweiler , Neaenburg und Hufen 
im Kinzinger tbaL S. Cod. dipi. Bad. n. clì, T« y, p.253 fq» 

(z) Dergleichen waren im jahr 1263 Walther von Malberg, deffen bru- 
der Johann fchultheifs zu Gengenbach war; fiehe j4lfat. dipi, n. 624 
und 627; im jahr 1273 Albrecht fchultheifs von Malberg, fiehe c/rro». 
Sehutter. bei Sckanuat L e. p. 2. 

(a) S. den pfandbrief im cod. dipi Bad, n. 192, p. 311 T. v, und dem 
Geroldseckifchen urkunden-buch n. vi^p* 39- ^ 

(by S. in dem Geroldseclurchen urkanden-boch n*vji, p.4i* SfiCUNDaSTÌRPIS. 583 zugleich landvògt in der Ortenau war, zu gunflen feines fohns 
refignirt batte, (e) 

Es mag diefs genug von dem zukommen der I^urg und herr. 
fchaft Malberg an Geroldseck feyn, um zu zeigen, wie irrig m%xk 
Walthers von Geroldseck fchon imjahre 1259 verftorbene gemah- 
Un Heilika, die des grafen von Veldenz mutter war, zu einer 
erbin der herrfchaft Malberg gemacht habe , und wie vergebens 
man altere herren von Malberg aus den vOgten von Malberg, die 
nicfats als miniflerialen oder officiati waren , machen wollen, 
Walther herr von Geroldseck, der Heilil^a gemahl, und der vat- 
ter des grafen Heinrichs von Veldenz ift oline zweifel auch der 
eroberer der burg, ftadt und herrfchaft Sulz am Necker. Wir 
wiffen zu wenig zufammenh^ngendes aus altern zeiten von dem 
graflichen gefchlecht, (d) welches fchon im zwSlften jahrhundert 
davon den beinamen getragen, und in einer fchon feitanfang 
des dreizehnten jahrhunderts abgetheilten branche bis 16S7 fort- 
gedauert^hat. Es ift zwar nur eine alte fage, welche fogar den 
Geroldseckifchen gefchichtfchreibern unbekannt geblieben, dafs 

Nn 2 die (r)sS. 1. e. n.xn, p. 51. woraus ich die viclbefagende ftell© anftlhre: — 
„Nobilis vir Walthcrus de Gerolseck iunior — éxpofuìt, quatenus cum 
„ nobilis vir Walther de Geroltzeck advocatus nofter provincialiSi pater 
„faas, caitrom Malberg, fitam in der Mortenawe, cum omnibus fuift 
„pertÌQentiis, quod idem Walther & predecelTores fui a nobis&an-^ 
^tecefToribus noilris tenebant» in fendum flbi & fuis manibus refigna* 
„vit, ipfum fibi . • • ^ concedere dignareman 

(jl) Schon gegen das ende des xi jahrhunderts hatten mehrere herren 
an den Sulzifchen gUtern theil, wie der Alpirsbacher ftifcungs-brief 
von ro9S ì^ Befoids doc. rediv. mon. Wurtemb. p. 236 beweifst, Rut- 
mann herr von Haufen im Kinzinger tbal , Albrecht von 2^Uern , der 
feifie antheile an den d5rfern Haufen , Gerolzdorf und Sulz dazu gab» 
und endlich ein graf Alwig von Sxùt felbft. In der erftem helfte des 
XII jahrhunderts lebte wiederum ein graf Albig von Sulz. S. SchSpflini 
AlfaU dipi, o, 2651 ad an. Z138 xxniHerrgottsgeneal, Jftftr.dipL T. n, 

p. 166 ^84 VEtDENTlJR C O M I T E S die burg Sulz ums jahr 1252 yon den grafen voa Solz aa die 
h^rren vpn Geroldseck gekommen feyn. (e) Aber die alte Gè* 
roldseckifche chronick ftihrt docli aus einer urkunde vom jahre 
1273 an, (/) dafs ein graf Hermami zu Sulz dem prioren zu 
Ripolzau (itn Kinzinger thal) eiaen hof zu Httckliogeta verkaufet, 
und Walther herr zu Geroldseck aus bitte feines vettern grafea 
Hermanns zu Sulz (g^ folches mit befiegelt: habe» Wenn maa 
diefe beide obgleich unvolikommene gefchichtsfpuren vergleicht,. 
fo mSchte wohl nicht zu zweiflei; feyn, dafs die herrfchaft Sulz 
mit den ttbrigea SchW&bifchen herrfchaftea durch eine erbtoch* 
ter eines abgetheilten grafen von Sulz auf Walther^ herrn zu 
Geroldseck ia.der Orteoau^ vn'erbet worden» p, 166 ad an. 1141. Seise gemahlm Adelheit von Narpilingen wandte 
nach ihrer beiden eltern nod einzigen bruders, endlich auch ihres ge- 
mahls abfierben ihre erbfchaft , die man in der graffchaft Sigmaringea 
zar linken der Donaa Achen mafe , der abtei Zwifalten za ; fiehe die 
traditt. Zuifatt. in Crufius annal. Suev. P. 11, L. i^, cap. xx, p. 370. 
Gegen das ende dea jabrhanderts ift wieder ein graf Albig erfichtlich 
in Alfatia dipi. n. 357, p. 304. In den jahren 1224 and 1226 erfcheint 
ein Berthold graf za Salz in GudemuJjflL diplom. p. 468 and Be/olds 
doc. ndiv. p. 459. 

(#) Deren ZeiUers topograpUa Sueviae nnìer dem namen Sulz gedenkt» 
Weder Sattler noch Reinhard baben folcbes angeftlhrt. Imhof in no- 
iUia procerum imperii Uxi, cap. ix, S <» P- ISK> edit. Kotler. fagt, 
dafs Salz am die mitte dea xiii jabrhanderts darch verkaof an die ber- 
ren von Geroldseck gekommen feye. 

(/) Im Geroldseckifcben aAanden-bach n. t, p. 27 (q. 

(^) Eben diefer graf Hermann von Salz kommt aach fchon im jabr 1267 
vor bei Befotd L e. p. 255. Im jabr 1283 refignirte er dem t Rudolf 
die graflchaft Bar, welcbe darauf graf Heinrich I von FQrftenbei^ er- 
hielt, nach der arkande in Schdpflinijit/ai. dipi, n, 732, T. 11, p.25 
und von ihm fangt erft eine zaverl&fsigere and zufammenhangende ge- 
fchlechts • reibe der grafen von Salz an, fiehe Imhof L e. womit zu ver- 
gleicben Sattlers hift. befchreib. ff^ttrtenb. P, 11, cap. xl, $ i i p- 155. Secundjr S r 1 n t t 8. a^S S. Ili- 
Walther der erfte, der iUtetle foha des grafen Heinrichs von Salzifche Li. 
Veldenz, ward in demjabre 1270, da fein vatter als gemahl der^^^^J^^^^v * 
erbin voa Veldenz und graf von Veldenz erfcheinet^ dcn dritten 
Auguft mit Mena, Ymena oder Imagina, einer tochter grafen 
Simons II von Spanheim za Kreuznach und Margarethen von 
Hengesbach(À) verlobt, und voUzog auch die ehe (ciion ini ^ 
anfang des fo]genden jahrs, wie bereits oben aus der erften^vor. ^ 
lefung und deren beilagen wiederhohlet worden. Die grSfin 
Mena von Spanheim bfachte diefem ihrem gemahl vermòge der 
eheberedung und zugelds^verfchreibung ihrés bruders, des gra- 
fen Johann von Spanheim 600 raark K5llnifch neben ihrer fon. 
iUgen erbfchàft zu^ und erhielte dagegen 900 mark KtSllnifch zu 
Hu'em witthum. Walther und Mena kommen hernach den drit- 
tenHornung 1279 in einer urkunde ihres fchwagers und bruders^ 
des grafen von Spanheim wiederum von Seitdem aber habe 
ìch kein denkmsdil gefunden, worin feiner ausdrackliche mei- 
dung gefchehen» Aber Sattter^ wenn er in feiner titfiorifchen he* 
jchreihung des herzogihums WUrtemberg (f) von der ftadt Sulz am 1 

Necker die nachricht giebt , dafs Heinrich von Geroldseck , (der 
eben unfer graf ^emrich von Veldenz war, als welchem auch 
die herrfchaft Sulrin der theilung von 1277 ztigefallen ift) die 
ftadtSulz inne gehabt^ und ihr ftadtrechte von kOnige Rudolph X 

Na 3 aus- (k) Dtefe grUfin war fcfaonvorber » als ihr bruder, Johann der lahme, im 
jahre 1265 den istàevZfWit des grafen Emichs von Leiningen tochter 
Adelheid verlobt warde, an eben diefes grafen fobn, Emich den jttn^ 
gern , verlobt gewefen ; und ragleich verfpracben fich auch beiderfei- 
tige eltern » Emich graf von Leiningen und Margareth gr^fin von Span- 
heim f die ehe ; wie ich diefs alles in der vorlefung von dem Leiningi- 
fcben gefchlecbte urkundlìch darthun werde. Das verlobnifs der Ime- 
na mit Emich dem jùngern wàrd alfo nicbt vollzogen. 

(0 n theil^ cap. xl, %. 2, ^. 156. 4S6 Velobntiìe Comites ausgebracht habe, meldet uns zugleich, dafs derfelbe zweeQ 
.fòhne, Hermann und Walther, gehabt; nach ihnen aber imjahre 
1300 ein Johann, dar auch Hanmann oder Hanfelmann genennt 
worden, zum vorfchein komme. Diefe von Reinharden ubei^an- 
gene nachrichten, welche Sattler unbewShrt gelaflen, finden ihre 
beftattìgung in anderen urkundeu, die ichjezo anfUhren wilL 
Walther, der Mena gemahl, bOfste fchon im jahre 1298 fein febea 
ineinem trefFen im Schwa'rzwalde nebft andern grafen und herren 
cfendiglich ein. (k) Bei der den dritten May desjahres 1301 
getroifenen landestheilung der beiden brader, Simons III und 
Johanns II , grafen von Spanheim zu Rreuznach , welche 
der Mena, herrin von Geroldseck, brudersfòhne waren, wird 
ihrer ohne ihren gemahl Walther, gleìchwle des grafen Friedrichs 
von Leiningen ohne deflen auch nicht mehr am leben gewefene 
gemahlin, eìne fchwefter der Mena , gedacht. Beide brtider von 
Spanheim verglichen fich wegen ausl6fung der leibrenten, die 
ihrer baafe Mena von Geroldiieck und ihrem oheim grafen von 
Leiningen, als dem verwittibten gemahl ihrer andern baafe, von 
wegen ihres heurat^sguts und fonftigen erbfchaft verfezt warea. 

S. IV. 

Johann zu Dafs aber Mena von Spanheim, frau von Gemldseck, einen 

^^^' fohn Jdiann gehabt habe, der feinen vatter Walther ttberlebt, 

befaget eine von der mutter und dem fohne zugleich ausgeftellte 

N. IIL verfchreibung vom fiebenden Jenner 1305. Diefer Johann ift es, 

von (A) Trithem. chron. Sponkem. & tìirfaug. untemi jahre lagp. Nach der 
neuern ausgabe des leztern annalen wird es mit diefen worteD erzeh* 
let: „EQdem anno Etnicho comes deLIningen, Dietherus illius Eber- 
„hardì cotnitis de Catzenelnbogen , Waltherus comes de Gerolzeck, 
^Getlachas domJnus in Litnpurg fenior, comes quoque de Veybingen, 
„ Comes de Reneck cam pluribus aliis in confliftu quodam apud nigram' 

' „ iìivam babito mifere perierunt. Secvnd* Stirpi S/ ti^ von welchem Saitter berichtet, dafs er feit dem jahre 1300 er- 
fcheine, und auch Hanmann oder Hanfelraan» genennt worden. 
Dafs Johann und Hanmann ein name feye, ift bekannt, und 
kOnnte mit beweifen aus urkunden der grafen von ZweìbrQckea 
2u Bitfch (/) und der herren von Lichtenberg dargethan werden, 
Johann , herr von Geroldseck , (Walthers und der Mena fohn , 
und Heinrichs von Geroldseck grafen zu Veldenz enkel) war mk 
feinen miterben liber die Geroldseckifche erbfchaft in mifshellig- 
keit gerathen , welche nach dem ausfpruche der dazu erwShlten 
vier fchiedsrichter im jahre 130 1 entfchieden ward. Diefes be- 
zeuget feine eigene . in gcdachtem jahre den 1 8 Aprii aus- ' ** 
geftellte fchazbare urkunde, welcbe uns die erben des grafen zu 
Veldenz an deflen Geroldseckifchen herrfchaften aufftellt. Er 
theìltdarin erlllich mit feines vatters halbbrildern, den fohnen 
Heinrichs des erften, welche mit derVeldenzifchen grafin gezeugt 
waren: Georigen dem grafen von Veldenzen und kern zuGerotdsecke, 
Wdlramen und Eberharden fineif hrudern mynen vittern; zum an- 
dern fciqigs vatters bruders wittwe mit ihrem fohne : f^ten myner 
tnumen von TUwtngen myns vettern Hermans fetigen wirtynne , vni 
Walther yrem fon^ alfo, dafs jeder einenfunften theil haben fòlle, 
an Sutzburge vnd flaitf an Lofeburg, burg vnd Jiait, anSchenkenzettr 
der burge vnd an myner vettern teile der burgezu Swanauwe vnd an 
dengutencUe dazu gehSrenty die eigenund erbe fini. Daindiefer thei- 
lung nur die Geroldseckifche herrfchaften in Sch waben, auffer dem 
Hohen-Geroldseckifchen antheil der burg Sch wanau benamfet wer- 
den, fomufs Johann an den llbrigen Hohen-Geroldseckifchen herr- 
fchaften ia der Ortenau^wclehe fein vetter oder vatters bruder Her- 
mann 

(i) Hanmann der erfte graf yon Zweybrùcken herr zu Bitfch» der fich 
auch in urkunden fo nennt, fiihrtin feinem fiegel, dergleichen ich an 
einem Nannefteiner oder Landftuhier burgfrieden von 1395 unverfebrt 
gefunden habe, die umfchrift ; S. Johis Comitis n. Geminopontb 
XT Dni in BiT8CH£» Eben fo bielt es Hanmann der zweite graf za 
Bitfcb. a88 Veldentijb Comites mannmit dea grafen von Veldenz aufTerdem geerbt batten, keinen 

antheil gehabt haben. Ich fchliefse daraus^ dafs Walther, des 

grafen Heinrichs von Veldenz foha, und diefesJohaDofen vatter, 

von jenem bei fcinem leben eine gemeinfchaft an obbemeldtea 

herrfchaften iaSchwaben zum anfìz erhaltea, aber da er vor dem 

vatter verftorben, deffen fohn Johann mit den vattersbradera 

nicht gleiches erbtheil aa den abrigen grofsvatterlichen herrfchaf- 

ten gevirmnen mSgen. Da unfere urkunde die grttnde, worauf 

fich der ausfpruch dér rathleute grttndet, nicht anfUhrt^ fo Uber- 

lafTe ich derén entfcheidende eatdeckung dem rechtsgelehrtem 

gefchichtfchreiber, und beruhre nur noch daraus die Ubrigear. 

tickel des entfcheids. Jene fUnf erben foilten die landgrilfin Eli* 

fabeth, wdche Johann feine baafe (vatters fchwefter) nennt, 

wegen ihrem recht an den vorgenannten herrfchaften gemein- 

fchaftlich ausrichten. Fernet ward verglichen, dafs welcher un- 

ter den theilhabem obgedaohter herrfchaften fein theil verkaufen 

mSchte , folcbes feinen gemeinern za kauf geben folle. Endlich 

wenn einer unter ihnen eine theilung an die andem foiderte, fo 

foilten diefe mit ihm theilen. Eine folche theilung mufs wirk- 

N. IV f V,lich vor 1309 erfolgt feyn. Denn die einigungs-urkunden von 
*^^* diefem jahre fowohl als 1315 reden xjur von einer gemeinfchaft 
der grafen von Veldenz und Walthers von Tiibingep, Hermanns 
von Geroldseck luid der Uta fohns, in der burg Geroldseck 
und ihrem ±eil^ der burg Schwanau fowohl als den Teften in 
Schwaben, Schenkenzell, Ruwenberg und Lofeburg. Und hier» 
aus glaube ich zu erfehen, dafs gleichwie die burg und herr- 
fchaft àulz aufler ihrer gemeinfchaft gekommen, die dafelbft fort- 
blflbende linie von Geroldseck fich durch theilung von den abri- 
gen linien zu Veldenz ùnd Hohen-Geroldseck abgefondert habe. 
Die von Johannfeo von Geroldseck im jahre 1 301 ausgeftellte ur- 
kunde i/l noch mit deffen fiegel verfehen^ welches ihn als eìnen 

Ttb. Sig. geharnifchten reiter darftdlt, in der rechten mit dem fchwerd, 
und mit der linken dén Geroldseckifchen mit einem querbalken 

be- !!• 2» Sbgund^ Stirkis. a89 

bezeichneten fchild zur brafl: haltend, gleilÉjiie auch die pferd* 
decke am hals und auf dem hintertheit mie folchem fchild gè- 
zieret ift* * 

S V. 

Johann yon Geroldseck, der aus den beigebrachten urkun- Walther II. 
den als ein herr zu Sulz kenntlicher geworden, ftarbzu frtthe,jj^^^|J[^*^ 
als dafs wir viele denkmahle feines dafeyns hoffen kSnnen. Im 
jahre 132 1 war er nicht mehr. Er batte aber mit Anna,' grafen 
Heìnrichs vonFilrftenberg tochter, einen fohn Walther 2 gezeugt, 
dem Sulz zu theil ward. (m) Sie brachte ihm als eine pfand- 
ìTchaft flir das zugeld von ^00 mark filbers die ftadt Dornftettea 
mit zugehOrde zu; welche er aber im jahre 1308 an die grafen 
von Hohenberg verpfandete , von denen fie im jahre 1320 an 
WUrtenberg kam ; und im folgenden jahre begabe fich Johannfea 
oder Hanmanns nun fchon verwittìbte gemahlin Anna mit ihrem 
fohn Walther von Geroldj^eck, herrn zu Sulz, des wiederlofungs- 
rechts, welchem beifpiel einige jahre hernach graf G6tz von FUr- 
ftenberg folgte. (n) Diefer Walther II ift eben derjenige, wel- 
chen keinhard zuvor als einen herrn zu Sulz wahrnahm , aber 
nicht anzuknUpfen wufste, fo wie er auch deffen nachkommen- 
fchaft unrichtig und mangelhaft genug angiebt. (0) Walther hert 
Vot.IVHift. Oo zu (m) Diefs fagte Sattler fchon in der kìfi. btfchr. WUrtenbergs P. 11, 
cap. XL, §.2. p. 156. 

(li) Wie folches alles S(ittter in der gefchichte des herzogthums K^Urten- 
berg unterden grafen ^ II band, I abfchn. §. 58, p.pó fqq. umll'ànd-i 
lich anfùbrt. 

(o) S. leffen erfte gefchlechtstafcl der herren von Geroldseck zu Hohen- 
Geroldstìck und Sulz und §. lii, 9.35 fq. Sattlers hift. befchr. IVilr-^ 
tenbergSf die doch fchon 1752 ahs lìcht getretten war, h'àtre ihn bef- 
far belehren und filhren konnen ^ . als die gefchriebene Geroldseckifcbe 
' dironlck» ^ 290 VCLD£NTIJB CoMITES zuSuIzftifteteim ji#ari339 einem feiner dienftmSnner ein dente- 
mahl dankbarer fr&mmigkeit im klofter Alpersbadi. (^p) Im 
jahre 1347 trat er von k. Ludwig roti Baiern nach dem beifpiei 
anderer Schwabifchen landherren ab, und wendete fìch auf die 
feitedes damals auf betrieb de^ pabftes gew^ltenkSnigsKarlsIV. 
Deskaifers Ludwigs fohn, herzog StefFanin Baiern, in verbin- 
dung mit denSch wlibifchen reìchsilSdten, unternahm es, die Schwa- 
bifche landherren zu zUchtìgen. Nach dem grafen vonZoIiern foli- 
te es vornehmlich Walthern von Geroldseck und feine fladt Sulz 
gelten. Da er aber nicht nur in dem grafen von Wttrtenberg und 
damaligen landvogte in Schwaben, ohne deifen zuthun diefe 
execution vorgenommen worden , einen milchtìgern befchazer 
fand, fondern ihm auch eine grofse menge edlen zu hQlfe eilte, 
fo mufste da$ reichsftadtifche heer unverrichtet von Sulz abzie- 
hen. (?) Zwei jahre darauf nahmen Walther von Geroldseck 
von Sulze fowohl als Walther von Geroldseck genannt von Tfl- 
bingenmit feinen fOhnen, Georg und Heinrich, und Walther von 
Geroldseck von Lar der junge, an dem bQndnifse des bifchofs von 
Strasburg und mehrerer grafen undherren mit der fladt Strasburg 
theil. (r) Er batte zur gemahlin Margreth, eine fchvi^efter des 
pfalzgrafen Konrads des alten, àus derSchererifchen linie, wel- 

che (p) S. Cruftus annoi. Suev. P. in, lib. xv, cap.x3, woraos Reinkard l e 
die ftelle anftlbrt 

(qy AtbiTtus jfrgint untcrm jahre 1347 in Ur/lifii fcripi. nr. Germ. 
T.iif befchreibt diefe expeditton, wovon ich nur die hieher gehorige 
ftelle anfUhre : „ Volentibas autem eia obfideré oppidom Sulz WaU 
„tberi de Gerolzecke, fervkoris & confanguinei conitum de Wirten- 
ffberg, quamvi* effent praefidés principia, afferentea haec fine eorutn 
„GonIilio inchoata, Teftiternnt, quiboa & eidem Walthero tanta affla- 
,9xit multitndo nobiliom in auxilinm , quod civitatea Soevlae receflerunt 
„de canopo. 

(r) S. in der la tnmerkiing StUtUrs zu KSnigshofins chrtmick P.X049 

D. III« S S e U N O A S T I R P I 8. 29I che ihm 4 fóhne gebahr, Hanmann, Konrad^ Heinrich und Wal- 
ther, die im jahre 1378 ihre mutter wegen ihrer heimfteuer, 
morgeagab , widerlegung und vorgeliehenen gelds auf einige 
gefàlie ZÌI Rotenburg, Empfingen, Sigmarswàngea , Holzhau- 
fén und das umgeld zu Suiz verwiefen; und im jalire 1383 die 
ihnen angeerbte herrfchafcen unteir (ich theilten, aberauchda^ 
durcb den grund zu ihrem abnehmen legten. (s) Diefs feye gè- 
nug, um einen fohn Heinrichs von Geroldseck und grafen zu 
Veldenz in feiner nachkommenfchaft kenntlicher zu machen, von 
der man bei herrn SO'Uler noch weitere nachrichten bis zu ihrem 
abgange fìndet. Hans von Geroldseck zu Sulz , mit dem Reìn^ 
hard im jahre 1451 diefe Sulzifcbe linie fich endigen l£ifst, ward 
nach den vonSaUlern gegebenen, aber jenem unbekannt gebliebe- 
nen urkundlichen nachrichten im jahre 1.47 1 der herrfchaft Sulz 
vom grafen Eberhard zu WUrtenberg entfezt, und mufsten er und 
feine fóhne alien anfprtichen auf die herrfchaft Sulz gegen eia 
leibgeding entfagen. Er ftarb erft im jahre 1485 , und hinterlies 
noch fUnf fohne^ welche fich mit einem leibgedinge begntlgea 
mufsten, und ihr herrliches gefchlecht nicht fortpflanzten. Die 
Hohen-Geroldseckifch^ linie fcheint nochanfprache auf die herr. 
fcbaft Sulz fortgefuhrt zu haben, ich glaube, weil dXe Sulzifche 
nur durch eine mutfcharung darauf abgetheilt gewefen. Gangolf 
li, herr von Hohen- Geroldseck, fand wenigilens im jahre 15 19 
die umftftnde gtinilig, fie geltend zu machen, da er mit halfe 
des Schw&bifchen bunds Sulzeinnahme, und mit feinem bruder 
Walther vondemerzherzoge Ferdinand, als herzoge von Wtirten- 
berg, im jahre 152O ijdit der herrfchaft Sulz beliehen wurde. 
Doch die wiederkehr des vertriebenen herzogs Ulrichs in feine 
lande, mach te auch diefem befize ein baldiges ende; und ward 
^ die herrfchaft Sulz abermals mit diefem herzogthuiìx vereiniget 

Oo 2 S. VI. 

{$) SattUrs hift. bifckr. 11 Tb.cap.xxv, in derTabingifcben gefcfalechts- 
erzebloog S* ^3 > P* ^8 ^^^ ^^P* ^^> v^°^ ^^^ ^^^ %*^9 P- ^55* ^9^ VELbENTIJB Co MITE $. VI. 

Hoheii . Gè- Hermann I, der jttngere folin Heinrichs von Geroldseck, gra- 
roldscckifchc fen zu Veldenz, war im jahre 1301 fchon verftorben, und hin- 
lime. terlies feine gemahlin, Uta von Tabìngen, als vormtinderin fei. 
nes tnit ihr erzeugten noch' unmUadigen fohns Walther , der in 
der Hohen - Geroldséckifchen befondern linie wiederum 4er erfte 
diefes namens , bei herrn Reinhard aber der dritte in feiner ge- 
fchlecbtstafel ift. Da eben diefer Walther hernach den beinamen 
von TQbingen fQhrte, und folchen fogar auf feine beide fOhne, 
Heinrich und Walther, vererbte., fo kCnnte man fchliefsen, dafs 
Uta, eine gebohrne pfalzgrafin. oder grSfin vori Ttibingen, ^in 
erbtjieii oder anfpriiche zugebracht habe ; ob es gleichbeidem 
damais in viele linien getheilten und noch nicht genug aufgeklSr- 
ten Tttbingifchen gefchlechte und abgehenden nahern merkmalen 
nicht zu beftimmen ift, weffen tochter fie gewefen^ Hermann ihr 
gemahl erhielt und eferbte aufser feinem antheil an der Hohen- 
Geroldséckifchen herrfchaft aucb den in der theilungs-urkunde 
1301 angezeigten fQnften theil der herrfchaften in Schwaben und 
des theils zu Schwanau , fo wie feine halbbriider von Veldenz ,* 
^ und hinterlies folche feinem und der Uta voa Ttibingen fohn. 
Nach eben diefèr urkunde war er damais nicht mehr amleben; 
aber er fcheìnt doch feinenvater , den grafen Heinrich von Vel» 
denz, der bis 1293 in urkunden vorkSmmt, tiberlebt zu haben, 
trnd daher fein erbe nicht in dem gleichen fall gewefen zu léyn , 
wie Johann, der feinen vatter Walther, den Slteften fohn des 
Veldenzifchen grafen, frUher verlohren hatte, und daher nach 
dem einftehungs-recht, welches durch die entgegen ftehende 
nabe des grads der vattersbriider abbruch leiden konnte, an der 
grosvStterlichen verlaflenfchaft antheil nehmen woUte. Anehcr. 
hielte Johann nicht, wie Walther, Hermanns fohn , und feine vet- 
tern (patrui) von Veldenz, ein fìlnftheil an der herrfchaft Ho- 
hen -Geroldseck, vermuthlich weil Jobannfen vatter^ Walthjer> 

nicht SscuNDie Stir-pis. ag^ nìcht bei feinen lebzeiten in die geraeìnfchaft derfelbeh, wie in die 
Schwabifche herrfchaften Sulz &c. war gefezt worden ; da hin- 
gegen Hermann, der Uta yon Tflbingen gemahJ, und feine halb* 
briider von Veldenz des grafen ihres vatters erbfchaft unftreitig 
antretten durften. Aber auch der frUhere hintritt Herraanns, der 
im jahre 1301 nicht meiiriebte, machie ihn dem àltern und 
jUngern gefchichtfchreiber des haufes Geroldseck zu einem ilein 
des anftofles, durch den ihnen das ziei der wahrheit vèrrUckC 
wvd. Es ift unnOtbigf, ihre verwirrungen umftandlich|er anzu. 
ftihren und zxx widerlegen, da auch noch im jahre 1327 graf 
Georgi von Veldenz, den wir als den Slteften fohn und erben des 
grafen Heiurichs I und derAgnes von Veldenz kennen,jenenWaI- ^ 
ther {Hermanns von Geroldseck und der Uta vonTdbingen fohn) 
feinen brudersfohn nennt, zum deutKchften beweife, dafs Her- 
mann I von Geroldseck zu Hohen - Gerqfidseck ein fohn des gra- 
fen Heinrichs von Veldenz gewefen. Ich denke aber berechtìget 
zufeyn, ihn aus erftèrer ehe abzuleiten, und Walthern/der 
Spanheimifchen Mena gemahl , welcher im jahre 1270 der altere 
(^fenior) fohn des grafen Heinrichs heifst, zum vollbUrtigea bru- 
der.zu geben. Wedér Hermann noch fein fohn Walther fUhrten 
den beinamen von Veldenz, wie die mit der erbin von Veldenz 
crzeugte fOhne, noch hatten fie einen antheit an der Veldenzi. 
fchen erbfchaft erhalten. Im jahre 1297 ^^r ein Hermann von 
Geroldseck vondemkSnige Adolphzum landvogte in derOrtenau 
beftellt worden. (<) Wenn es Hermann von Geroldseck , ein 
bruder der im jahre 1277 von dem grafen Heinrich zu Veldenz 
abgetheilten herren zu iJsur und Malberg ,- nieht feyn foli , als von 
dem Reinhard hOchft wahrfcheirilich fagt, wie ich bereits J. Y 

Oo 3 be- co KSnigshofm in der Elfafsifchen chronick p. 120 ersehit e^ zwaran* 
term jabr 1295. ^'^^ gefchichte aber gehort unftrittig ingjahr 1297, 
wohin fie aucn der abtTrithemius in chron^ Eir/ang. ed. S. Galli p.6g 

. f ebracht hat» ^94 Veldektzs Comitss bemerkthabe, dafs er ia den geifUichen ftand getretten^ weil 
feitier inobbefagter erbtheilung nicht gedacht wird,fo kann diefer 
landvogt kein anderer feyn, als Hermann I von Hohen-Gerolds- 
eck, ein fohn des grafen Heinrichs und gemahl der Uta vonTtt« 
bingen. Diefer landvogt Hermann fowohl, als der Elfafsifche 
landvogt, graf Theobald von Pfirt, verfochten das arifehen k8- 
nigs Adolphs in Elfafs und in der Ortenau auf fehr gewaltlame 
weife ; daher fie von den zum vortheil Albrechts von Oeilerreich 
verbundenen fUrften und herren angegriffen wurdeu, und Her^ 
mann befonders fich genOthigetfahe, zum ktSnige Adolph zu ent- 
jliehen. (« ) £s fcheinen damalen auch die herren von Gerolds- 
eck zu Lar auf der feite kSnigs 'Adolphs und ihres vettern des 
landvogten Hermanns geilanden zu feyn. Wenigfteos belagerte d€t 
graf von Freyburg, einer der flarkilen verfechter des um die kro- 
ne buhlenden herzogen, Albrechts von Oefterreich, ihre burgLan- 
deck ohnweit dem klofter Tennibach im Breisgau ; {x) und eben 
diefer graf ward im folgenden jahre 1298 von dem nunmehri^ea 
k(Jnig Albrecht fìir die kriegskoften mit der Geroldseckifchen vom 
reiche lehenrtthrigen burg Malberg in der Ortenau beliehen, (y) 
zu welcher jedoch die herren* von Geroldseckzu l^r bald wie. 
derum gelangtén. Der landvogt Hermann von Geroldseck aber 
fcheint feit feinef flucht zum kSnig Adolph deflen fchickfal gè* 
theilt, und die entfcheidende fchlacht bei Gelheim den 2 JuU 
1298, worinnen fo viete grafen und herren mit dem kQnige ge« 

blieben^ (h) M}|D fehehievon auffer den aogefUhrten Kdnigskpfin und TrithemiuSf 
welcbe Hermanns vonGeroldsecken auadriickliche meldung thuù, àuch 
die Kolmarifche annalen unter den jahren 1296-1298 und in der nm- 
ftandlichern erzeblang deflen jahrs - gefcbicbten in dem andern theil 
in Urftifii fcript. T. 11. 

(a:) AnnoU. Dominic. Colmar, ad an. 1298 p. m. 32 : Caftrum Landicki 
Comes Friburgenfis atque cives pariter objiderufU. 

Cy) S. das urkunden-bacb zur Geroldseckifchen gefcbichte n. ti» p.39« Secunda Stirpi s. 195 blieben, nicht' flberlebt zu habcn. (z) Wenigftens war feiiie ge- 
mahlin ini frUbjahr 1301 wittwe und vormUaderin ihres fohos 
WaltherSy der nachher den unterfcheidenden beinamen von la. 
bingea gefunden. 

S. VII. ^ > 

Walther von TUbingen alfo, der im jahre 1301 noch minder. Walther von 
jiihrig war, folgte feinem vatter Hermann in der halben herrfchàft TUbingea. 
Hohen«Geroldseck, und erhielt auflerdem* nach dem erbfchafts- 
entfcheid von 1301 ein fUnftheil an den herrfchaften in Schwa* 
ben und dem theil zu Schwanau im Elfafs» Im jahre 1309 den ^^ jy^ 
9 Sept war er fchon volljahrig gewefen , da er fich mit feinem 
vetter (patruo) grafen Georg von Veldenz ausfohnte, und die 
zwifchen ihnen obgewàltete flxittigkeiteh nach dem rath ihrec 
freunde beigelegt wurden. Es ward demnach zwifchen ihnen 
eine fchlechte gemeinfchaft auf fiinf jahre befchwohren, an der 
burg zu Geroltzecke, vnd an altem dem, fo darzv hSrt, an der vejìi 
zu Swannowe, an der vefti zvSchenkenzelle , an der ve/li zv Rvm^ 
herg, vnd an der vefti zu Lofeburg, vnd an aUem dem vnuerfcheu 
denUche fo zv Mefen veftin hSrt. Sie follten binnen diefen fìinf 
jahrennichts davon verfezen^ verkaufen, theilen , zum braut. 
fchatz mitgeben ohne ihren einhelligen willen imd der nSch- 
ftenverwandten und freunde erkenntuifs,dafsihrgeraeiner nutzen 
Iblches erfordere. Nach verflufs der fUnf jahren follten fie unter 
fich theilen, wenn es ihrer einer forderte. Wer den aqdern in 
der gemeinfchaft beeintràchtigte, und frieden brache, foUte nach 

er- (2) Diefer muthmafTang , welcbe ich aus der verbindung der umfiande 
gefolgert batte, kommt gar noch eine nachricht Bernh. Herzogs za 
ftatten, in der Etfafsifchen chronick L. v, p. 112 zu ende: 9, A. 1298 
^ytftein herr vòn Geroldseck» deffen name nichtgenennt wird, auf' 
„S. Veitstag bei Worms auf dem HafenbUhel in einer fchlacht umkom-* 
i^men, bei konig Adolphen zuNaflaWi wider Albertum von Oefierreicb^ 
9ideflen hauptmatin und landvogt er in der Ortenau geweft. 'Tfffk Veldenti* Comites erkenntnifs dreyer benannten herren dem aodera alien fchaden 
' verguten» und fo er folches nicht thSte, fein theil au den aadem 
verfallen feyn. Auch war bedungen worden, dafs wenn einer 
von ihnen binnen dcr zeit mit tod abgienge, fein theil der herr- 
fchaft an die nSchUe erben fallen folle. Zulezt fo bedunge fich 
auch Walther von Geroldseck gegen den grafen Georg feinen vet- 
tern , dafs wen^ er diefen um die lierrfchaft zu Veldenz aufs 
recht anfprechen woUte , folches nicht gegen diefen frieden und 
feinen eid feyn folle. Diefe anfprache auf die herrfchaft zu Vel- 
denz kann nicht auf die graffchaft Veldenz felbften, fondern auf 
die Veldenzifche herrfchaft in den Geroldseckifchen landen oder 
deren Veldenzifchen mitbefiz gedeutet werden , da Walthers vat- 
ter Her.nann nach vorangefuhrten grUnden kein fohn der Velden- 
zilclien erbin, fondern aus erfter ehe des grafen Heìhrichs war, 
die kinder erfter ehe aber auch nach dem Alemannifchen land- 
recht, (a) wie am Rheine in ihres vatters erbe, fo er in erfter 
ehe gehabt, allein zu folgen'pflegten. Da in dem verfehnungs- 
brief wedcr des Johannfen von Geroldseck, noch der vefte und 
ftadtSulz, wie in dem entfcheid von 1301, gedacht wird, fo 
lafst fich der fichere fic'hlufs daraus tìiachen, dafs gedachter ihr 
vetter fich von ihnen fchon vorher abgétheilt, und die herrfchaft 
zu Sulz fUr fich und feine erben erhalten habe. Es Avard end- 
lich die den 9 Sept. 1309 zuOfFenburg abgefchloflene verfehnung 
von den drey herren, die fie fich zu ihren austrìigen gewShlt bat- 
teri, Walther herrn von Geroldseck zu Lar, markgrafen Frie- 
drich von Baden und Heinrich von Rappoltftein, mit ihren fie- 
geln bekrSftiget. FUnf jahre hernach ward die gemeinfchaft 
zwifchen Walthern herrn zu Geroldseke und George von Veldenz 

aber- (ayS. déBen agS kapitel in Senkenbergs corp.jur. Germ.Tom. 11, p.342 : 
Der mann — gicbt fein erbe das er bei der erftèn frawen het feyncn 
erften kinden -— Skcitnd^'Stijr^pis» 49 7 aberraalsauf fìinf jahraerneuert, und der dartlbei' befagende brief n. V. 

voii grafenEckenvonFUrftenberg, WalthersfchwSher, landgra* 

fen Ulrich von Elfafs und Walther von Geroldseck (zu Lar) deiii 

alten den 25 Sept. 1314 befiegelt. Das^folgende jaftr bcurkun. ^ ^j 

dete den 11 Nov. WaUker herr zti Gerotdsetk^, tierrn Hermanns 

f$Uge» fohn^ wiederum ausfQhrlicher die gemeinfchaft mit feinem 

iteben vetUrn Georgen, dem gfafen pon Veldenzen und herrn zu G^- 

rotdseck anden vejìenzuGeroldseke und ihrer^reii^r /A^ezuSchwa* 

nauwe vnd SchenckenzellSy Rawenberg vnd Lofeburg den vejlen mit, 

land vnd mit Uuten vnd wH alien den rechten^ die dazu geh8rten« 

£s beftand auch diefe gemeinfchafc zwifchen dem grafen von 

Veldenz und Walther herrn zu Geroldseck fo Jaug , als erfterer 

lebte, ungeftShrt, wie die zu diefem abfchnitte ferners gehSrige 

beilagen (b) von den jahren 1319, 1324, 1327 und 1330, undN. Vn, VIH, 

zulezt der Veldenzifchetheilungs- brief von 1343 beweifen. 'X, X. 

S. Vili. 

Walther, herr zu Geroldseck , von dem bisher geredet wor<^ Gemahlia 
4en , hatte fich mit einer tochter des grafen Ego von Filrftenberg^ «• kinder. 
welchen er im jahre 13 14 fchon feinen fchweher nennt , ver. 
miihlt, die Reinhard nach anleitung feiner alten chronick Anna 
nennt. Er kam aber nicht in der ftQrmenden eroberung der von 
den Strasburgern belagerten Geroldseckifchen burg Schwanau 
um^ wie Reinhard irrig meldet, in bewerfung auf den Johana 
von K6nigshofen, (e) der folches eben fo wenig als anderege- 
fchìchtfchreiber (d) fagc Er lebte vielmehr noch im jahre 1334, 
FoUrHi/l. ' Pp da (b) Wozu noch die in Reinhards Girotdseekifckin nrtunden-buehi n. xiv* 
' P* 55 2^ nehmen ift. 

' (0 Elfaf si/chi chronick p. 321. 

(d) Alberta Jrgcfit. de rcbns geJUs Bitrtholdi ep. Arg. in Urfllfn fcrift. 
T. u, p. 169 edit. x(}70» 298 Vblùentijb Cóm-itss dà er mit feiDea f6hnea Heinrich und Georg,, der damals dom. 
herr zu Strasburg war , fodana Walther herr toq Geroldseck zu 
Lar mit feinen ffihnen, Johann und Walther, fich mit dem h'u 
fchofe von Strasburg ausfóhnten. («) Mit feinem fohne, dem 
domherm Georg , verfezte er gewiflefenten etnem bui^er von 
Strasburg den 8 Oft, 1338. (/) Ebea diefer Walther von Tfl. 
bingen gab im jahre 1343 ein uritundUcbes zeogndsttber ein 
wenigftens vor mehr als zwànzig jahren in femer gegenwart ge<* 
thanes verzicht einer tochter von Lar, die ah herrn Johann 
vonRappoltftein vermàhlt ward. (^) Im jahre 1349 vraren unter 
den héìrren, die fich mit der itadt Stra^uig verbttndeten, auch 
fTatAer wn GtroUzecke genanmt von lUvrìngen , Hmrich vnd Geork 
fine fune., (k) Das fdgende^ jabr bdb&nte Sm noch der bifchof 
von Strasbui^: mit der vogtei Ettenheih^mUniier und der vefte 
Nuwehberg^, (i ) welches Reinhard in Ruwenbei^ verbeflert (i) 
Man erkennt endlich noch dea vatter mit feinen fóhnen , herrf^ 
Watther, denman fprichi von Tuivingm^herm zu GiroUzecke^ herrn 
Heinrich wm Gerottzeke vnd juncker Gmmgènifmen bnuUr in einem 
v^rtrag mit dem abbt von Gengenbach vom jahre 1360, (/) und 
juilezt im jahre 1^62 ,, (m} mit. femeoL lUtoften. fohne Heinrich ,. 

da 

C*) Sdiefen ftibne-brief, wodorch der fehdej worinn ScKwanatt, Scliat- 
tem and Erftein zerftdrt worden,. ein ei^e gesuicbt ward ^ ia dem« 
ReiiihardHcheA.iirkaiiden> bacb.felh& d;.xv, p.56« 

(/) j^fatiudift. a* 978, T: n , p; i4fcu 

^) S. tm Gèrordseckifcben urkonden - biicb nj xxvir>, ^^éj. Ct àHe gè* 
Ichidite §. J53 und: 154,, p. 88? 

(li) K'ónigskofen'ckramckifì det ig.anniedLungt4ScAf//#rx p. xo49> n. in. 

(0 Jt/at; ittuftr; T. 11 ,. ps 167.. 

ifi) Geratdseckifche gefchichte % 60 » p.4ei- 

ij} Gofoltiseclcifches arkundèo - buchn. xxV| pu 67; 

(m) S\ SckiUtrs i%%nmtr}L\xng za<Konig«hafen p^^gST^ a«^i^ S £ e V *N D A S T I R F I 8. t^^ dà er ein herr von 70 jahren feyn konnte, nachdem wir ihn iim 
jahre 1301 als einen minderjShrig^n zxx erft erfehen haben. Seme 
beide fóhne» Heinrich und Geoi^, folgtea ihm in feinen herr- 
fchafteiL Jenerhatte fchon vorher mit demvatter, wiemaA 
au8 den^leztea urkunden fieht, in einer gemeinfchaft der regie- 
runggeftanden; und diefer, welcher in den jahren 1334, und 
1338 als domhèrrzu Stxasburg qualiiiciret wird, wird in jttngera 
urki^nden nicht nsehr mit diefer eigenfcfaaft bezeichnet. £s 
fcheint alfo Georg den geiftlichen ftand frQher wlederum ver* 
laiTen zu haben; und hatte er weni^ilens einen natlirlichen fohn, 
Hanfs oder Han&iin, gezeugt, der im jahre 1370 alséin edler 
knecht unter den frìeden&- bQrgen geaannt wird, welcfae fein 
vatter Georg herr zu Geroldseck feìnem hrader Heinrich ftelite» 
Beide brttder hatten bis dahin in uneimgkeit gefebt, in diefem 
jahre aberfolche abgethan» und die vfitterlidie herrfchaften un*- 
ter fich getheilty fo dafs Heinrich das vordere faaus aufderve^ 
ile zu Geroldseck &c. Georg liSier das hinterhaus &c. erhielten; 
und beide nannten fich wieder gleich ilirem vatter von Gerolds- 
eck^ herren zie Q$fotdse$k oder auch Hohèn^GirotàMk. 

Dàmals waralfo die VeldenafcheherrfchaftzuGeroldsedi nicht Geroldseck 
nehr, und finden fich feibft in Veidenzifchen urkunden nach derfetrennt von 
theilung, welche graf Georg im jahre 1343 zwifehen feiaem fohne Veldenz. 
Heinrich» der ihm in der grafTchaft fo%te, und feinem enkel^ 
Georg von ^Aàtm , einem fohn des frUh verftorbnen itttefteii 
^ohns und junggrafen Frìedrkhs » errichtete ^ keine fpuren mehr 
davon. In diefer theilung aber heifst es noch: ^Dafe ift zu s Abrchaitt 
^^w^flene, daz wir Heinrich dem voi^enannten vnferm font, vnd NnouXII. 
M Georgien demfelben vnferm enkeln in zwein gemeyneclichen 
^ bewifet vud gegeben han, vnfer deyl der herfcheifce zuGeroltis* 
9,.ecki0/ bit den veften Iteden landen lùdén ynd guden, bi6 àlteflC 

Pp a ^de» 30Ò VÈìL'DENTrjfe C 6 ìa i r JL s „ dem rechte , und gewonheyde , als iz bk vffe diefen htirigen 
^ dag v»fer ift geweft, alfo daz diezwene diefelbe vorgenant ber- 
^fchafft, wié fie da vor^efchriben fted, gliche rait eyn nach vn- 
,, ferm *doide niefsin vnd behalden foliint, oder ob izinfuget, 
„fo mogent, vnd follent fie fie glyche danne rait eyn deìl^i, vf 
j„daz fie zwene vnd ir iegclicher befunderlich fin deyl darane 
^ wiffen moge, vnd ifl: iz fache, daz ie keinen foliche not ane 
„ged, oder ane konfet, daz er fin d^l der vorgenanten ber- 
^,fcheffte von Geroltfseckin virfetzin, oder verkaufln mufe, fo 
y, fol der den die not ane ged , iz fy vnfer vorgenanter fon, oder 
,, vnfer enckele ir einre iz dem andern^ umbe béfcheyden gelt 
,,kantlichin byden, vnd iz numan anéers geben, verfetzin oder 
^, virkaufin, ìz enfy dann daz ir einre iz von dem andern virfpre- 
„che vnd fin nit enwoile — „ Diefe Veldenzifche mitherrfchaft 
zu Geroldseck , gegeh weld^e fich fchon Walther herr zu Gè* 
roldseck, des alten grafenGeorgs voh Veldenz bradersfohn, feine 
fóchdiche anfprQcfae vorbehalten batte, inu& naeh diefes grafen 
tod Boch mehrere anfechtung gehabt haben, wovon fich in berm 
ReintMfds Gerotdsesliifcher gefchkkte keirie fpuren finden. Abcr 
ein bundsbrief Heinrichs herrn von Lichtenberg (zu Lichtenau) 
des jUngern vom jahre 1374 (») liflst fo viel eriehen, dafs der 
Veldenzifohe mitbefitz damals nicfat mehr beflanden, fondern in 
anfprache fich verwandelt batte, zu deren kriegerifchen aiasfuh- 
rung gedachter herr von Lichtenberg fich mit femem fcbwieger^ 
vatter, dem obgeroeldten grafen Heinrich li von Veldenz, und 
deffenfObnen, feinen fcbwSgem, unter der beéingung als ein 
heifer auf eigene koften verpflicbtete, dafs was fie famtltch oder 
befonders den beirrea vxm Geroldseck mit kriege oder recbt oder 
gUtlich angewinnen wttrden, zur helfte zwi febea ihm , dem 
lieira voa Lichtenberg, und den grafen von Veldenz getbeilt wer*^ 

. ' ^den (1») Siehe Qnt«i in dea Wibg» des z^^iten abfc&nitti n, suou Se e u * D JB S * 1 R ip I s: 301 Heu follte. Die gefchìchte diefer zeiten gìebtuny auffer Jem nicht 
die geringfte anzeige, woraus wir entnehmen kSnnten , wami 
und wie die Veldenzifche lierrfchaft za Geroldseck aufgehSret 
hab^, noch ob jenes bttndnifs von folgen gewefea feye. Viel- 
leicht aber fudncn Tich dagegen die herren zu Hohen . Gerolcfe. ^ 
cck , Heinrich und Georg, den mSchtigen beiftand des grafen 
Eberhards von WUrtenberg zu verfichern , dem jener im jahre 
1375 feinehalbe burg Geroldseck und diefer im jahre 1377 ^i- 
nen theil an den veiten Geroldseck und Schenkcnzell zu offenea 
haufern machte. (0) Da Georg ohne eheliche fóhue verftarb, 
fo ward die herrfchaft zu Geroldseck wieder vereinigt in Hein- 
richs fohn Walther, dpr die Hoben- Geroldseckifcbe linie fortge- 
pflanzt hat. Ich habe mit flerfs bis dahin auch diefe nachrich* 
ten zur berichtigung der gefcblechts-reihe der von dem grafen 
Heinrich I von Veldenz und herm zu Geroldseck abftammenden 
herreh von Hohen- Geroldseck angeftlhrt, da ich wahrgenom- 
men, dafs Reinhard irriger weife Walthern von TUbhigen herrn 
zu Geroldseck in 2fwo perfonen, vatter und fohn, und eben da- 
rum auch femen Slteften fohn, Heinrich von TUbingen, gethei- 
let hat, dadurch aber feine gefchléchts-reihe zu einer quelle fer* 
nerer irrthttmer werden kOnnte» 

X. 

Ehe ìch die brsherìge bemerkungen von des grafen Heinrichs Heinrichs l 
zn Veldenz Geroldseckifcher nachkommenfchaft in eme vorftel.|f*^®" ^S^ 
lung zufammen faffe , fo will ich noch von feinen tSchtem, de- ^'^^y^^^'*" 
ren in urkunden gedacht wird , ein weniges reden^ Schon ©ben 
habe ich aus dem Geroldseckifchen befcheid und theilungs-brief 
vom Jahre 1301 eìne^Elifabeth, vermShlte landgirSifin, welche voa 

Pp 3 den (p) S. das Geroldseckiichc urkondea-bopb n» tìxxs, p*8^ ood o. xxxv^ N. II. . y » t ^ E N T I JB G a M I T E S 

a^.-'^'^" • ■'" 

dea filintlichea ei^en des grafea Heinrichs ihre ausrichtung habea 
r- fcUtei l»duaiitgeiiiaeht^ obBe^jedockibren^ mit gewiis* 

heit aiigeben zu kOanen. Die Gerolzeckifche alte chronik » (f ) 
weldie auch Bernhard Ar;tro|f (^) zu feinen Gerolsdeckifchen gè* 
{cblQchts-nachrichtenden ftoff darreichte/gedenktihrer nicht^und 
iicbreibt dagegen drei t5chter demfelbea zìi. So unzuverlilfsig 
aber und cbronoiogifcb unrichtig meiftens die perfpaen-verkcttp- 
fungen darinn angegebeti werden ; fo fcheiat ù^ darinn noch 
glaubwttrdigere denkmale ftir fich gehabt zu haben , indem fie 
eioe derfelbeu Sophìa nennt, die mit eincm freyhenrn vonKirckel 
vermiihlt geurefen und im jahre 1331 geftorben. Denn eine fi- 
chere urkunde vom jahre 1304 bezeuget es , dafs Johann , hert 
ton Kirckely eine gemahlin Sophia von Geroldseck gehabt habe, 
und ihren witthum damals auf zwo mit feinem bruder Ludwig 
in g^neinfchaft befizendennd von den grafen von Saarbrilcken 
lehenrohrìge dfirfer, Luixweiler und Neumttnfter ander Blies bei 
Ottweiier mit einwilligung feines bruders und des lehenhermwù 
dedegtfiL Da diefe verfchreibungs* urkunde zu erll in deutfcher 
if rache verfafst war , fo wurde fie nun auch lateinifch ausgefer. 
tigt; und die beide grafen^ Walram von ZweybrQcken und Ge- 
org von Veldenz, bezeugten, dafsieztere dererftea gleichlautend 
feye. Eben diefe bezeugung des dabey gegenwSrtigen grafen von 
Veldenz dttnkt es mir glaublicher zu machen , dafs diefe dame 
nicht zum gefchiecht von Gerolzeck am yWafichen » fondern zu 
detti feinìgen gehQret habe , und feine halbfch wefter gewefen feyn 
kSnne» NMoit eril im jàlire 1304, da diefe witthums-verfchrei. 
bung gefchabe, fondem fchon vorherwar diefe vermShlupg volL 
2ogen gewefen. 

BEI. (p) In Riinhards arkunden-buch p. 30 fq. 
(f ) la iet Etfafsifiken ckromck L. r» AdYoLiyHìftpag,3<w* erg 1224 1 123^ i* 1262. Getnablih Helika tochter 
udwigs herrn za Lichtenberg» 

t._ f^ ^ WaltÌ 
feit I 
Strasl WiQ herr zù Tiersberg feit 1262 onter vormundfchaft feine» 
vatterS'-'bcuderffyWaltbersv.Geroldseck 1266-137S. 

e ^ ' • 

W ir icb vcm Tiersberg I309.. 1334. — » Helnrillr grafza 
Gerold^z» andberr 
ifldseck 1298- 
'. Stifterdeff 
grafen gè- 
vonVeld» 
inten tab. IL 2QLar 
Gemah^, 
von 
noch Zon its WALTF Sezt n 
v.Lìcht Walratn ijoierbt 
einfQnftel an deu 
Geroldseck, herr- 
fcbaften , wird bi- 
fchof zaSpeier 1325^ 
i- 27 Apr. 1336, Eberharderbte&t 
fUnftel an den Ge« 
roldseck. herrfchaf^ 
ten 1301. i" ohnr 
leibs - erbefir genannt von TUbingeirr herr zu Hohengeroldseck, Geroldi j-^ffg 13099 lebt bis 1362. Gemahlln Anna»^ 
^^ 13 grafen Ega von FttrfteDberg. ren herr I'/: rgen herr 
fcblechfjj..^^^ 

?^^ " Gem- 
""•f-^ Ve 1402. WALT;:!^» erbt 
xhaften , 
bis i6^4m 
i in Rein^ 
'otdsickr Georg domherrzuStrasburg 1338-1370^ 
verlàfst den geiftlicben ftand, und theilt 
mit (elnem bruder die Hohengerolds- 
eckifche berrfchaft 1370, 

e -^ ^ 

Hanfelin BaftardvonGe» 

roldseck. I SucuNDA SriRfis. 303 

B E I L A G E N 

I 

GerotdseMfchi thnlufig der gUter in Schwahen &c. 
din 18. ^pril 130X, eh JoHANS von Gerotzecke verjehen mich offelichen an diefeni 
brìefe das alle die myflehelle die da was zwufchen mir ein fyte 
vnd den edeln Georigen dem grauen von Faldenzen vnd hem 211 
Gerolzecke , Walramen vnd Eberhakden fiaen brudera myaen 
vettern, Uten myner mumen von TUwingen, myns vetteroHER* 
HANS feiigen wirtynnc, vnd Walther yrem fon myme vettem, 
ander fyte vmb folche eigen vnd erbe ais hie nach gefchrieben 
fteet, des konunen wir beider fyte willichlichen an ratlude, ich 
an die erbem hern Johanfen von Uienheim vnd hern Memlachen 
von TheteUngen ritter und myne vetteru , die voi^enannte vnd 
auch myne mume vonTttwii^en an die erbern hern Berthram von 
ff^adenauwe vnd au hern Fridericben von JHeckenhetm au€h ritte- 
re, die vierraitmanne hant eynmudectichen vns. befcheiden vmbe 
die£èlben gat aifo das ich an Sutz burge vnd ffait, an Lofeburg 
burg vnd ftait^^ sijt Schemienzelte der burge vnd an myner vettem 
teile der burge xu Siaanauws vnd an denguten die dazu gehorent 
die eigen vnd erbe fint einen ftinften teille foli han, doch alfo 
was rechts Elys^eth mtfn bafe die tantgreffyffnt haben folle an 
den vorgenatiten^guten, des foUen wir alle iieufsrichten mitmyn* 
ne vnd mit recht.. Wir hant auch geredet allo fo welchem vn-' 
der vns fin teile an den- vorgehanten veflen oder gutenoder an 
irem ettichem feile worde,. der folle ifs feile bieten fìnen gemey. 
iiern alfo nit fo magk er daz felbe teile zu kauff geben fwem er 
will. So welcher auch vnder vis teilùnge forderte an die andern, 
nit dem folle man teilen die vorgenanteii veften und die gut Sls 
kie yorgefchr. ftait vnd magk auch dan buwen uff fyme teile fo 
waz er will ane. der andern fchaden». So welcher audi vnder vns 

einen 304 Veldekti^ Comztes einea finen hera oder fine freunde jn eyme kriege entheldet vff 
diefen veften ,. fo folle der anderé nyemant uff laifsen der denfel- 
ben fchaden fy , die wyle der kriegk wert Auch foUen wir bei- 
der fyte derfelben veften geineinlicben Iialten , in gemeynem bu- 
we und bude yedentìan nach fyme recliten. Wir follen auch 
alle vnfere gemeyne burgraanne in denfelben . veftenen lafsen ìa 
allem irem rechten , furbafs fo hant wir alle beide fyte gewil- 
liclichen, vndane alle geuerde vnd vnbetwongen des gefworn 
uff* dea heilìgen, die fazunge ffete zuhaltynnen , alfo das, das 
wir daz nymer gebrechen. So welcher aber vnder vns fo bofe 
were , das cr diefe fazunge breche das got wende vad verbiete 
der ift treuweloifs ereloiis vnd meyneidich vnd hait alle fine 
rechte verlprn» an den vorgenanten veftene vnd gut Auch hant 
wir beide fyte vnfere hem vnd frunde gebeden , die hie nach 
gefchr. ftant. So welcher vnder vns difs breche , das die dem 
vnbeholffèn foUent fin. Difs fintdiefJben vnfer hern vndfrunde^ 
Vnfer her bifchofie Friderich von Siraifsburg, grane Fride- 
RicH von Lyfiingen , graue Friderich fin fon , der graue von 
PJirte^ graue Gotze von Tuwingin^ graue ^berh art , vndherr 
Walhame die gebrfldere von ZweinbrucUn , graue Symono 
und herr Heinrich die herm von Spankeim^ herr Hans der 
herr von Lichtenberg^ herr Conrad der ringraue vnd herr 
Walther der herr von Gerolzeck Ynd das dife ganze vnd 
fi:edde blibe ane alle geuerde , dar vmb zu eyme orkunde 
aller diflèr vorgefchr. dinge , fo han ich Johans vpn Gerolz* 
ecke, graue Georìge von Veldenzen vnd Vte myne mume voa 
Tuwingen an Walther irs fons ftait die Vùrgenante vnfre ingefi- 
gel an diefen briff^gehencket Auch hant die voigent herrn vnd 
vnfere frunde dorch vnfer bedde ire ingefiegelle gehencket an. 
diefen briff* zu eime vrkunde rechte alter difler vorgefchr. dingew 
Dis ding befchach vnd difler briff* wart gegeben zu Wtjfehburg ia 
dem jare, da man zalte von goétis geburte drutzehenhondertjare 
vnd ein jare^ aa dem mandage vor lant Georigen tage« 

H SSsctrir. Dx Stirpisi s^S II 

Soplùaé de Geroldseck , uxori fuae , Johannes donmus de Kirket 
dotem adfcribit die 25 Maji 1304. No I OS Johannes dorainus de Kirkele , ad vniverforum noticiam Ex Otìg^ 
cuplmus pervenire , quod nos nomine dotìs dedimus & aflTignavi- 
mus Sophie de Gerolzeckin vxori noftre iegitime ducentas raarcas 
puri argenti , monéte & ponderis currentis in civitate Argenti- 
nenfi fupra partem noitram in villa difta Lenkeswìtre ^ & in Nuen^ 
mVnJler in illis duabus villis , cum curtihus feu curiis , vfìbus , 
cenfìbus, & iudiciis in earimdem villarum banno fitis & cum 
omni jure ficut nos ipfas villas prediftas poffidebamus & poffide- 
mus , cum confenfu & voluntate Ludewici fratris noftri de Kir- 
kete qui easdem villas cum fuis attinenciis prefatis nobiscum in- 
divifimpoflidet, & poflèdit , & cum voluntate & confenfu nobi-- 
lis viri dni noftri Symonis comiiis de Saroffonte , a quo prediftas 
villas nomine feodi poffìdemus , & habemus. Vt eciam dos feu 
donati© dotis prenominata inviolata Sophie de Gerolzegkin vxori 
noftre Iegitime permaneat , rogavimus nos Johannes & Ludewi- x 

cus fratres de Kirkele nobileni virutn dnum noftrum Symonem, 
comitem de Saraponte , vt fuum figillum cum noftris figillis pre* 
fenti littere apponat« Nos etiam Ludewicus dnus de Kirkele pu« 
blice profitemur per prefentes dotem feu donacionem dotis, quam 
Johannes frater nofter uxori fue Iegitime dedit & affignavit , ip« 
fam dotem effe datam & aflignatam cum noftramanu & bona vo- 
luntate y ad confirmationem firmiorenf obtinendam figillum no- 
, ftrum prefenti cartule fecimus apponi. Et nos Symon comes de 
Saraponte omnia predica & prefcripta proteftamur efle faéèa & 
afta cum noftra bona voluntate. Et ad preces dui Ludewici de 
Kirkele qui prefatas villas cum banno & fuis attinenciis a nobis 
tenet & polfidet nomine feodi , & dni Johannis fratrii^ ejusdem ' . 
dni Ludewici qui easdem villas indivifira cum fratre fuo dno Lu- 
dewico poflTidet , figillum noftrum fecimus apponi in teftimonium ' 

Fol.IFHiJÌ. Qq pre- <" ' 3o6 Veloentia CojnxTst 

■ ■ I ■ ' ' ' ■ ■ * 

premifforufti. Datum anno domìni M CCC quarto , in fefto bea. 
ti Vrbani. Nos autem Walramus comes Getmuipontis , & Gb- 
oRGius Comes Veldentte dicimus & recìpimus fupra fìdem no. 
ftram litteras prefentes in latino formatas & fcriptas effe fimi- 
les & equales litteris fuper ea dote ordinatis in theutonico ic 
confeftis. In cujus rei evidentiam figlila noftra prefentibus funt 
appenla« 

( Sigilla defunt ) 

III 

' Menae de Gerotdseck &^ohannis fiUifui liUrae Spanhemì comtibf$s 
daiae die z ^^^ ^S^S^ 

Ex Qrig. jN OS Mena domina de Gerstdiseckin (r) & Johannes filius no* 
iter, notum fòcimus prefentluminrpeótoribus, & auditoribus voi- 
verfis. TJos nobiles viros Symonem & Johannem fratres comites 
de Spanheim , noftros confanguineos apud Cunradum Bercilman, 
civem Worm. pco centum libris Hall, vna cum aliisfidejuflbribus^ 
ita quod quatuor eorum fint in numero » fidejuflTorie obligafle » 
nos vero promittimus bona fide prediélos noifaros confanguineos 
a diék fidejuffione & ab omni dampno , quod ipfi fimplici e»rum 
verbo absque juramento occafione prefate pecunie fé noverint in- 
currifle reddere per omnia liberos & indempnes y dolo & fraude 
éxclufis penitus & remotis. In cujus rei teftimonium nofl:ra figiU 
la duximus prefentibus apponenda. Datum anno domini MCCC 
quinto in craftino epiphanie domini noftri. 

IV (r) Occarrit quoque bsec Imi^ft an. 1301 , in Knmiri dipi, beìtrigi 
p. 3^6. & E e V ìf D Et Stirpi s..; 307 IV 
Einimgshrìef WàUhers kerrn xu Gerotdseck , genoma vùn TUbingen, 
mii Georg l grafen zu Fetdetiz m ihrenfauf gmànf^fl» 
lichen tmgen d. 9 Sepi, MCCCIX, I eh Walther herre von GeroUtcke herm Hermans foligen fvnKx Otìg. 
von Gerolzecke tun kunt alien den die diefen brief gefehent oder 
gehtirent lefen, das ich vnd min vetter her Gerie der graue von 
Fetdetize fmt einhellecllche vnd miaaecUchey nach vnfer fronde 
rate vnd willen vbereinkomen , eiber fteter , Inter , vnd ganzer 
fvne vnd fruntfchaft vmbe alle miflehelle vnd fachen , fo wìr fus 
oder fo wider ein ander hant gehaben, bis an diefen hutìgen tag, 
vndhant gefworn ofienbarliche, vor herren rittern ynd knechten 
die fvne ewecliche ft^e zu haben mit ein ander ane alle geuerde 
vnd vf diefe fvne hant wir gutliche vnd elnvaltecliche vnd dar 
2V ofienbarliche an diefem brieue , ein ander furjehen slehtet 
gemeinfchaft , an der herfchafì zv Gerolzecke vnd an allem dem 
vnverfcheidenliche fo darzv hi5rt , das iil mit namen an der burg 
zu Gerolzecke y vnd an allem dem fo dar zv h0rt , an der velli zv 
Swannowe , an der veiU z v SchenkenzeUe , an der velli z v Rvmberg^ 
vnd an der velli zu Lofeburg vnd an allem dem vuverfcheidenli^ 
che fo zv diefen veftin hOrt, vnd hant beede gelobt denfelben ei- 
de^ das wir diefe fiinf veftm vnd fwas der zu hSrt , fullent gè- 
meine haben difie nehften funf jar an ein ander gezalt y vnd 
das wir weder beide gemeinlich , noch vnfer deweder fonderli, 
che , dife vellin vnd das der zv httrt weder verfezen noch f urk(i- 
fen fullent, in diefen funf jarn , noch hinlihen noch teilen fui. 
lent , noch in kene wis fo iemen erdenken kvnde verendern , es 
were danne das vnfer frunde vnd mage , die nehften vnd die 
beften, erkandin , das vnfer gemeiner nut, vnd notdurft dar an 
lege , fo mehten wur , ob es vnfer einhelliger wille were , mit 
ircm rate diefe veftine vnd fwas der zv h8rt, oder einen tei! dar- 
aa, verfezen 9 verkQfen^ teilen, hinlihen^ vndanders dermit 

Qq a tun, 308 V E L D E N, T I » . C O M I t E S tun^ vnfem gemeinen nut vnd notdurfi: ane alle geuerde , vnd 
enfbl da$ vnfer dewederm an finen eit gan , vnd fwenne difìu 
funif jahr furkomen fmt , fb mag rnfer iewedec^ der mit tun^ 
fwas ime fuget vnd wol kvmet ane alle geuerde , vnd fol der an- 
der teilunge gehorfan fin ^ fwenne es der ander an in vordert, 
wir fint och einhéUecliche vberein komen , das wir dife veftine 
vnd die gut die derzu horent , difin felben funif jar fuUent gè. 
meinlich befezen , vnd gemeinen koften druffe han vnd dran le- 
geu, vnd weder vndervns furbas koften, vnd meren koften druf- 
fe hat y oder dran leit, danne der ander , dem fol der ander, das 
vberige widerlegen und gelten in difen ftìnìf jarcn , ane geuerde;. 
Swas och ich^ oder iemen von minen wegén nuzes genomen 
hant bis har , fus oder fo , von difen veftin , oder von den guten 
die dar zv hSrent , des nuzes fol ich genzelichen lidìg fin, alfo^ 
das weder ber Gerie min vetter der vorgenante , noch kein fin 
erbe , deheine vorderunge noch anfprache furbas haben fullent 
drumbe , noch gewìnnen , an mich ^ noch an niemen anders voa 
minen wegen , ane geuerde. Es ift och beret vmbe die gemeine 
fchulde die wir fcbuldig fint, das wir och die gemeinlich gelten 
fuUen , da vnfer gemeine frunde vnd mage^ erkennet vnd jehent 
das wirz zv rechte thun fuUent. Es ift och mit bedinglichen 
worten vnderfcheiden weder vnder vnfer zwein abegat in difea 
felben fìinf jarn , das danne dife veftine vnd fwas der zv hOrt, 
mit der herfchaft vnd mit allem rechte foUent vallen an fine 
nehften erbea , ane alle geuerde. Dar aach han wir gelobt bi 
dem felben eide , dis alles ftete zv habenne difin fOnf jar , vnd 
die fiine ewecliche , in alle di wife alfe vor HI vnderfcheiden , 
vnd weder vnder vns da wider tete , oder vntrewe an dem an*- 
dern begienge , da vor got fi , alfo das er dem andern dife ve- 
ftine vor bcfchluflet wider finen wilien, oder in, vnd fin gefinde 
der von ftUffet , oder da wider tut alfe hie underfcheiden ift , der 
fol es furbringen den drie , oder den zwein , ob er fie alle nit 
kftben mag » die wir einhellediche druber genomen vnd gefezet, 

hant^ S E e U N D A S T I R P I S. 30^9- hant , das fiiit mìt namen vnfer vetter Walther von GerolzecU 
der elter , margraue Friderich von Baden ma Heinrich von 
Rapottflein , vnd fuUent die vnuerzogenliche der zu riten , vnd 
fuUent erkènnen vf iren eit, ob diefUnné gebrochen ift, vnd we- 
der fìe gebrochen hat , alfus in difen fttnf j^ren , der fol dem srn. 
dernandem fie gebrochen ifl , wider tua vf richten alien den 
fchaden den er davòn genomen hat , in den zibi , alfe die drie 
einhellecliche , oder die zwein , ob der drit enthillet , erken- 
nent vnd heifcent ane widerrede , tut er des niht , er fol fin 
erelos , trvwelos » vnd menedig vnd fol alles fin reht an der 
herfchaft, an difen veftinea vnd anajlem dem fo der zu hort 
genclichen verlorn han/ vnd fuUent die vallea an den andern mk 
allem rechte, vnd fultent dem , die vorgenanten dri herren, vnd 
ander vnfer frunde wider in beholfen fin , fwenine och vnd fwie 
dicke , derfelben drier herren deheiner abegat , die zwein fuUent 
einen andern alfo gemeinen der zv nemen , an finen ftat , der 
hìe bi fi als der ene, Es wart och zem hingeften male bedinget, 
ijl das mir vìUichU fuget , das iek den vorgenanten hern Ge^ 
rien minen vetter , anfprichen tvìll vfz rechf; in difen ftinf jarn , 
oder der nah y^ vmhe die herfchaft zv Veldenze ^ oder' vmbe 
dehéin ander fache, das mag ich wol tUn ob.ich wil , vnd 
fol och er mir drnmhe rechtes , gUttichen gehorfam fin , ynd 
fol mir das nit gan an minen eit, vnd dar vmbe das alles das 
vnd iegeliches als hie vnderfcheiden ili, gefchehen fie, vnd ftete 
vnd kvntUch blibe , fo ban ich min ingefigele haran gehenket, 
vnd hant och vmbe vnfer beider bet vnd lieb die vorgenanten 
drie heren , wan fie hiebi warent , vnd diefe fvne minneclìche 
zv hant braht , jrm ingefigele zv dem minen au difen brief ge- 
henket Vmbe ein vrkvnde dirre warhert. Wir Walther von 
Gerolzecke , margraue Friderich von Baden vnd Heinrich voa 
Mapoltjliiny. die, vorgenanten herren, furjehent an difem brieue, 
das dis alles ifl gefchehen vnd gelobt als hie fl:at gefcriben , viixl 
d^wir vmbe Gerien vnd Walthern bet vnd Uebe der vorgenan^ 310 Vbldektxjb Comxtss tea bant wir vnferin ingefigele bar an gehenket zeme waren vr- 
kvnde. Dis gefchah zv Offenburg aa dem nehften dQnftage nah 
vnfer vrowen tag der junger, da man zalte von gotz geburt ntta 
vnd druzeben bundert jar. Abcr die vorgefcriben funf jar fui- 
lent anvahea , an fant Martins tag , fo in nebfter kvnt. 

( Sigilla 4 defunt ) , VerVdngerung der vorftehenden ei^ung auf em jahfy den ^sSepi. 

MCCCXIF. 

Ex Orig. Icb Walther berr zu Gerolzecke don kunt alien den die diefen 
brìef fehent oder horent lefen , das die gemeinfcbaft die icb vnd 
myne vetter Georige von Feldenzen bant an veften vnd an gude 
die wir bant in Elfafs , in MorUnauwe vnd in Swaben ufsgaet an 
fant Martins tage des nebften , und bant wir beeder fyte die ge- 
meinfchafte mit gutem willen erlenget von dem zyl fant Martins 
tage tiber ein ganz jare , alfo befcheidenlicben das die .getnein* 
- fchaft verlieben foli , als fie vormals ftunt , vnd in alle der wys 
als die erften brif befagent , die icb vnd myne vetter Georige dar- 
fiber bant vnd gemacbt fint. Zu eim orkunde vnd ftedekeit ban 
icb rayn ingefiegell an diefen brifF gebenket , vnd ban gebeden 
die edellute graue Ecken von Furftenberg mynen fweber vnd lant- 
graue Ulrichen von £//a/? , vnd mynen vettem Walther von 
Gerotzecken , den altep , das fie ire ingefiegelle aucb an diefen 
briff bencken , vnd wir graue Ecken vnd Vlricb vnd Waltberdie 
vorgenante bandtdorcb bede des vorgenanten Waltbers vorgefcbr. 
ingef. an diefen brifF gebencket , zu einer warheide aller,vorgr. 
dinge. Difler brifF wart gegeben in dem jare da man zalte vonCri- 
ftus geburte XIIIc jare vnd in dem virzebenden jare , acbt tage 
vor fant Remìgistage« 

VI I Se© un da S t "i r p I s. 311 yi 

Firners befl&ttigung und irweiterung der vorftehenden einung 
dinxj NovMCCCXF. eh Walther herrc zu Gerottzeck, he|rm Hermans feligen fon, Ex Orlj. 
tun kuQt alien den é&e diefen britTfehent oder horent lefen, vnd 
erkennen mich das ich mit mynem lieben vettern Georigen dem 
grauen von Veldenzen vnd hern zu Gerottzeck gemeine vntz ant ber 
gehabet han , alfs vnfere erften briffe gefchriben fint die uber die 
fune gemacht fint, die wir beide vnd vnfere frunde befiegelt hant, 
vnd auch vorbafs gemein haben foUen mit vnfere beider guten 
wUlen àie herrfchaft zu Geroìtzeck y mit namea.die veflen zu Gu 
rottzecke vnd vnfer beider teile zu Swanauwe vnd Schenckmcetk y 
Ruwenberg vnd Lofetmrg die veften, mit lande vnd mit luten vnd 
mit alien den rechten , die zu den vorgen. veften horeten die 
-vns zuhorent, mit folichem gedinge das portener wechter kel- 
ler vndgefworn gefmde die vns beden uff die veftpn zu hUtende 
zu den héiligen gefworn hant, foUent fin in vnferen g^naeynen 
kolten, wolte aber vnder vns zweine dartiber keinen aadern me* 
ren koften haben uff den vorgen. veften vnd in dem lande das 
zu den veften horet, der den koften vnder vns beden tete, dea 
folle er dun ane dés «andern fchaden , vnd das yme der andere 
darvmb nìt fchuldich fy forbafs, Auch mee folle unfer keiner 
aoe des andern wiUe keine fture oder fchetzunge von dem lande 
vnd voniienluden.die zur den vorgen. vnfem veften horent hey. 
fchen oder nemen , want die von alter « gewonliche ift. Es 
were dann vnfer beeder wille. Were aber das vnfer einer an 
den andern teilunge fordert an den vorgea. veRen landen vnd 
gute das zu den veften horet^ die teiJiunge folle er fordem an 
yn mit finen offen briffe, vnd folle der ander yme gehorfam 
fin vnd folle yme die teilunge dun unuerzogelichen von dem 
tage in den vire wochen aller nefte^ fo er efs von yme fordert^ 

an 31* VAtDftWTtJÈ CoMITES ane aller slachte geuerde. Were aber das vnfer einen foliche 
noit neme vnd nute das er nit felbe mochte by der teilunge ge- 
fin,* welchen er dan z\i der teilunge mit fitiea offennen brìfFea 
fente, dem folle man teilunge diin vnd gehorfam fin zu geben 
vnd zu nemende gUcher wyfe als er felbis da were. Were abec 
das vnfer einer abeginge das gott wende, fo foli man finen erbcn 
des gehorfam fin mit alien den vorworten , als hie vorgefchr. 
ift. Wir globent auch mit truwen an eide ftait die erften brifFe 
die vber die fune gemacht fint vnd auch diefe geinwertigen brifFe 
zu einer merer ftedékeit ane allerleye geuerde ftede zu habende^ 
Welcher aber vnder vns abe yemant von vnfern wegen fo bofe 
were das er ifs breche, als an diefem brifFe gefchrieben fteet, 
die wir einander dartiber geben hant, das gott verbiete, der fotte 
truweloifs vnd ereloifs vnd meyneidich fin, vnd der verbinde|i 
wir vns , an diefeni geinwertigen briffen. Zu eime orkunde vnd 
1ZU merer ftedékeit aller difler vorgef<:hr. dinge, fo han ic^ der 

/ vorgef. Walther myn ingefiegelle an diefeTi geinwertigen briff ge- 
hencket, vnd han auch gebeden die erbern herm vnfere freun- 
de, niynen gnedig|n hern, den bifchofF von Strafsburg, mynen 
fjettern Walthern von GeroHzecke dtn alien ^ vwà hern Ulrich 
den langgrauen von Elfafs , das die ire ingefiegelle zu dem myme 
an diefen geinwertigen brifFgehenket hant, zu eime orkunde al- 
ler difler vorgefchrieben dinge. Vnd wir Johannes von gottis 
gnaden biff, zf$ Straìfsbarg , herr Walther von Geroltzecke der 
alte vnà herr Ulrich der langgraue von Elfafs , die vorgnt. hant 
dorch bede Walthers von Gerokzeck herrn Hermans feligéh fon 
vnfere ingef. auch an diefen brifF gehencket zu einef merer fliede- 
keit aller difler vorgefchr. dinge. Difler brifF wart gegeben da 
man zalte von gottis geburte drutzehenhondert jare , dàrnaoh 

^ dem funfftzehenden Jare , an fant Martins tage. vn r -Secundas Stirpi s# 313 

VII 
'M. M CCC XIX, den 22 Feir. 

W iridi von Tursherg ritter kauft von grafen^ Geokg voti FeU 
deniz und Walther herm za Geroldseck fechfte haib lehea vnd 
die leuthe die darauf fitzen um den Schuneberg, zu Gutfeher^ und 
in dem thaie zu Brimsbach , fór 30 mark ftibers. Datum an fan- 
te Mathys dage vor der groflìnn vaftnacht 1319. E. Vili 
Jn. M CCC XXIV ^ den 5 ^an. intfcheid von Ulrich grafen von Pfirt zwìfchen bifchof Jo- 
HANNSEN von Strafsburg eines theils , und Georg grafen von 
retdentz, herm Walther von Gerotdsecke und herrn Heinrich 
von RappoHJieine ausgefprochen , betrefifend Eekenheim vnd was 
dazu gehoret. Die burg Ortenburg mit der obem graffchaft und 
jnit den muhien zu Qffenburg ; UlUnbergy Reinichen und diehSf- 
fé zu Sahjfach. Dat. an dem zwOlfTten abende nach Weinach* 
ten 1324. 

IX 

Graf Ulrich von W^^ri^nberg verfprkht dem grafen Georg von FeU 
denz Lofeburg wieder Heraus zu geben den 8 ^ril ij^f • Wi ir Ulrich grane zu Wirtenberg dunkunt alien den die diefen 
briff anfehent oder horent lefen vmb das vnrecht das vnfer vatter 
felige vnd wir dem edeln herrn grauen Georigen von Fetdentzen 
getanhant Sia Lofeburg vnd wàs darzu horet , das vnfer vatter fé- 
lige vnd wir yme mit vnrecht vorbehalten hant._ Des erkennen^ 
wir vns an dìeiem briffe vnd globen yme das wieder zu geben 
vnd wieder inzufetzen in guten truwen an eìns eìde ftait das wir 
noch vnfer erben den vorgnt. grauen von Veldcnzen noch fineer. 
VoUVB^. ^ Rf bea 3X4 Veldsntia Comites ben nymmer gehindem enfolleat mit wortea oder mit werckea 
oder keiner von vafern wegea oder das wir rerhengen , das er 
oder fine erben gehindert werdea an Lofeburg vnd an alle dem 
das darzu horet. Wer is aber das wir das brechen das got ver- 
biede , fo erkennen wir vns aa diefem geinwertigea briffe, das 
wieder vnfern eit wieder vnfer tru we vnd wieder vnfere ere de- 
den. Mer erkennen wir vns vnd globen auch by demfelben ei* 
de , Aver is das die fune nit furgang enhette zwifchen dem vor- 
genanten grauen von Veldentzen vnd herrn Johan dem wilde- 
greuen von Bunen als fie zu Nuwilr beredet wart , das wir noch 
die vnfern gein dem vorgef. grauen von Veldentzen noch wieder 
alle fine helffere vnd dienere nit helfFenenfollent, indekeine wys 
als lange der krieg wert. Vnd zu eyme waren otkunde difler 
dinge fo hant wir vnfer ingef. an diefen brifFgenhencket , vnd 
hant gebeden margraue Rudolff von Portzeheim genant von Ba* 
den vnd herrn Hanneman herrn zu Rapott/ìeinin der oberftaitdas 
fie zu merer ftedekeit ire ingef. zu dem vnferm an diefen briff 
hencken. Vnd wir margraue Rudolf! wir genant He/se vnd wir 
Johansr herr zu Rapoltzfiein die vorgnt. dorch bede willen des 
edein herrn > herrn Vlrichis des grauen zu Wirtenberg hencken 
wir vnfer ingef. zudem fime an diefen briff, der wart gegeben da 
man zalte von gottes geburte drutzehn hondcrt vnd fieben vnd 
zwentzich jare an der neflen mytwochen nach palme tage. Wa^Hhers. herrn von Gerolzeck einwittigung , dafs graf Georg von 

Veldenz feine fohnsfrau auf ihre gUier in Schwahen 

bewtthemej den 8 Maj. 1330. I eh Walther von Gerottzecke vcrjehen mich offenlichen an die- 
fem brille das ifs mit myme guten willen ifl: das myn vetterGEo- 
RiGE grane von Feldenzen bewiedeme fins fons eliche wip ojQFfia 

teiU SECUND/fi StIRPIS» 315 teill des gntes das wir zu Swahen han gemeine an veften ^ aa 
gulte vnd an gute geiii funflfbundert raark filbers , alfo-das mir 
ilas an myme teile nit fchaden fai ane alle geuerde die maq er- 
dencicen mag. Vnd des zu eime orkunde han ich diefen briff 
beiìegelt mit myme ingeflegelle, derwart gegebendes neften dins- - 
tages nach fant Walporigen tage da man zalte von gottis gebur- 
le drutzehenhondert jare vnd driilig jare. , ZWEITER ABSCHNITT 

Ertauterte Feldenztfche gefchhchtsreihe von grafen Heinrich I herrn 
zu Gerolzeck an bis auf Friedrich III oder den lezten. He §. I. Leinrichs I von Gerolzeck Veldenzìfche nachkommenfchaft 
liefert fowohl einen zahlreichernurkundenftoil , als fie den ge- 
fchichtfchreibern Oftern aniafs gegeben , ihrer zu gedenken. Es 
kSnnte demnach dem fleifs eines gefchichtforfchers nicht fo fehr 
àn ftoffe zu einer umftandlichern und reichern gefchichte derfel- 
ben fehlen. Aberdie ohnehin engere grSnzeri , die ihrbeftimmt 
feyn follen , verbieten es, fo dafs es mir dermaien genug feyn 
tvìrd , nur eine allgemeineeinleitung zu den urkunden zu geben, 
durch welche fich die zu end beygefìigte gefchlechtstafel diefer 
grafen feit Heinrich I in einem zeitraume von 174 jahren be- 
wàhren kann. Ich behalte mir vor , die eìnzelne gefchichtsbe- 
fchreibungen der regierenden grafen auf gttnftigere zeiten zu ver- 
fpahren , da ich dann jede derfelben mit noch mehrern urkun* 
den und zeugniflen der fchriftfteller belegen werde» 

Heinrich /, der mit feìner gemahlln Agnes die reiche Vel-Ucinrfch l 
ienzifcbe eiKcbaft erwarb , hatte docb dabey manche hinder-von Geroi^* 

Rr z sdSè 3l6 V E L D E N T I « C O M I T E «ck, alsgraf niffe «u ìlberwinden. Ins befondere giflckte es ihm , fich der ari- 

vonVeldecz. fpriichedeswiidgrafenEmichsIII vonKyrburg auf die zurVélden- 

zifchen erbfchaft gchBrige herrfchaft Lichtenberg durch einen end- 

Nl n. lichen vergleich vom 29 Jun. 1275 zu entledigen. Zwei jahre 

darauf verfprach ihm auch Wirìch von Dun , ein herr zu Ober- 

ftein, ihn nìcht mehr wegen der (lift Verdunifchenlehen zuWoI- 

N. IIL fersweiler vnd Baijmholder anzufechten, und erzbifchof Wernher 

von Maìnz liehe ihm und feinen erben die von dem ^rzftifte ie- 

henrQhrigeanfehnliche lehenmit dem Truchfeffenamt den iSept. 

1279. (s) Ich ubergehe aber jezo feine mannichfaltige friedens- 

und kriegs-handlungen ; und gedenke nur feiner fruhen forge, 

feinen alteften fohn Gfeorg aus zweiter ehe zu verehlichen , und 

fo die grafTchaft Veldenz auf nachkoramen zu bringen. Den 13 

Oct. 1288 verlobte er ihn mìt Agnes , einer tochter grafen Frie- 

drichs von Leiningen , welcher der gemeinfame ftammvater der 

landgrailichen und Jof&iedifchen Silen des haufes Leiningen gè- 

worden ift. ' Die junge grSfin follte fchon nach zurUckgelegtem 

zwOlften jahre ihres alters dem jungen-grafen von Veldenz bey- 

gelegt werden , und erhielt 1000 mark Koiinifcher pfenninge zu. 

N.V. & VI. ^^^^ ' welche ihr der graf Heinrich von Veldenz auf derburg 

' Landsberg und der halben grafTchaft Veldenz widerlegte ; wìe 

dayon zwo raerkwUrdige urkunden in dem anhange zeugen. Des 

alten grafen Heìnrichs fìnde ich in urkunden und in gefchicht- 

fchreibern meldung bis ins jahr 1294. Er mag aber noch 4 jahre 

t iSnger gelebt habeu , wenn man nach einem indultfchein des 

V. Vili, bifchofs von Verdun vom 25. Jun. i299fchlieflen darf , wodurch 

fein fohn Georg, der nunmehro regierende graf von VeHenz, auf- 

fchub erhielt , bis zu feiner beffern gelegenheit die Verdunifche 

lehen in perfon zu empfangen, Heinrich I von Veldenz fchreibt 

fich in Veldenxifchén urkunden immer nur einen grafen von Vel- 

denz, 

(j) Siehe Gudenus cod. dipi tom. I , p, 774. 0.358. Cf. Trithemius annata 
Hìrfaug. ad an. 1279. P- 38- eàxt. S, Galli. Secunda SriAris. 3^T denx , ob ihm gleiclr von andern auch der titel eines herrn yon N. VII. 
Gerolzeck beygelegt wird ; aber fein fiegel ftellt ihn offènbar als 
elnen herrn von Gerolzeck auf. . Der geharnifchte graf zu pferdTab. Sig. 
halt in der rechten eia fchwerd , und in der linken ein fchild, °* ^* 
weiches mit dem Gerolzeckifchen querbaiken bezeichnet ili. 

S. IH- 

Gleichwie er in femer erften ehe zween f6hne gezeugt hatte,y^jj j^j^^^ 
die nur an feinen Geroldseckìfchen herrfchaften erben konnten,dreifi)hneft 
Walther , der vor dem vater ftarb und eìnen fohn Johann hin-^a Veldcnr. 
terliefs , und Hermann ; fo gebahr ihm die Veldenzifche erbin 
noch drei fohne, Georg I feinen nachfolger in der graffchaft Vel- 
denz , Walram und EberharA Auch diefe erbten mit ihren 
halbbrttdern an den vSterlichen Gerolzeckifchen herrfchaften, wie 
ich fchon im erften abfchnitt aus der urkunde von 1301 gezeigt 
habe. In diefer mutfchierung , wodurch fich obgedachter ^0- 
kanHj Heinrichs I enkel, und ein fohn Walthers von Geroldseck 
und dfer Mena von Spanheim , von feinen vettern abtheilte , er- 
fcheineii aufler ihm Heinrichs I von Veldenz andere enkel, W<iU 
ther von Geroldseck, ein fohnljermanns und der Uta von Tlibin- 
gen, und Heinrichs 1 fBhne z welter ehe , graf Georg j Walram 
und Ebirhard von Veldenz. Diefe fìinf erben verglichen fich da- 
mals wegen der refp. grofsvSterlichen und vaterlichen erbfchaft 
der hohen Geroldseckifchen herrfchaften , fo dafs fie folche nach 
den hauptern theilten, und jedem ein erbfìlnftheil zufiel. Diefe 
^ theilung war aber , wie gefagt , nur eine mutfcharung , eine 
theilung der regìerungsrechte und renten , mit vorbehalt der ge- 
meinfchaftdeseigenthums. Von den Veldenzifchen gebrUdernfin. 
de ich Eberhar den nach dem nicht mehr. É^a/raw aber war imjahre 
13 13 domherr zu Strasbui^, im jahre 1323 domdechant dafelbtt (<) 

Rr 3 und 

(0 Siehé SchoepfliniAlfàU^plomatka ii«924« 3iS Veldektia Comitss 

nnd probft zu Speier ^ und wurde 1329 von dem pabfte Johann 
XXII zum birstum Speier bef6rdert , hielte es aber dènnoch mit 
k. Ludwig von Baìern , urie folches Albertus Argentìnenfis (a) 
umftàndiich erzehlt , und ftarb endllch dea 27 Aprii 1330, 

%. IV, 

Von grafen GetMTg I graf von Veldenz , war feìnem vatter Heinrich I fchon 

^eorgl zttjj,^ October des jahres 1298 in der regierung nachgefolget {x)^ 

*^ Der oben angefflhrte ìndultfchein vom 25 Jun. 1299 beftiitigt, dafe 

er nìcht wohl fraher ais im jahre 1298 die regierung, felbft an- 

getretten, Er fUhrte diefelbe bis ins jahr 1347 (y) ^^^ halbes 

jahrhundert durch. Sowohl diefe feine lange regierung , als die 

grofse und merkwUrdige rolle , welche er in feinem leben , be- 

fonders auch als ein anhSnger k, Ludwigs von Baiern und land* 

vogt in Speiergau gefpìelet batte , verdienen vor andern , dafs 

feine thaten befonders.befchrieben werden. In feinem fiegel er. 

fcheint er gehamifcht zu pferd mit einem fchild , der fourohi als 

die pferdsdecke mit dem Veldenzifchen Iffwen bezeichnet iih Die 

TaK Sig, umfchrift ift : \ S. Georgii Comitis Veldenzie : Domini D. 

■• 3" Gerolzecke. Das contrafigill zeigt den Veldenzifchen l6wea 

mit der umfchrift : \ S«. Geokgu Comitis Veldenzie. (») De tebus geftis BertkoUì epi/c. jfrgentin. in Urjiifti fcripf. T. ir> 
p. 169 fq. edit. 1670; f»Hic Bertboldas diu Spirenfem ^ Argeotineo* 
^fem epifcopatom tenuit, Spirenfem gubernatorem fé fcribeos, quou«» 
,,qiie Joannes papa Walrarao de Veldentze decano eccleiiae Argenti» 
„nenfis & praepofito Spirenfis de epifcopatu providit. 

(or) Ab graf von Veldenz erfcbeint er fchon als ein kriegsgefòhrde k. AU 
brechtsl imSandgacr nach einer nrkunde von ig06t lapg in Sckdpfiim 
j/tfat. dipt* n. 9x1, T. 11, p. 71* 

(y) Wle noch eine nrknnde diefeff jabrs von grafeB Frìcdcich vod Hov* 
bcrg im arkonden-anhang d. xiv bevejfet» S È e u N^o m Stirpi s. sif §. V. 

Die dem grafen Georg I im jahre 1288 verlobte Agnes von Von deflem 
Leiningen . («) wovoa dfé urkunden fchon S II angezogen wor.g®"i*Winii. 
den, ward ihm im i3ten jahre ihres alters vor 1301 vermahlt, Dena "*^*™» 
in dìefem jahre verfchrieb er ihr felbft ihren witthum rait bewil- 
ligung des erzbifchofen zu Mainz uad bifchofen zu Worms auf 
die burg -Landsberg, uad die beidea h5fe zu Meifenheim und 
Odernheim. Im jahre 131 1 hatte fie ihm fchon einen fohn und 
zwo tSchter Sevilia und Jdetheid gebohren. (a) Der ungcnannte 
fohn hiefs Friedrich , von dem ich gleich befonders reden werde. ^ 

Aufler demfelben erzielte er aber auch* noch einen andern fohn, 
Heinrich j der deff bruder und den vater Uberlebte , unddicfemin 
der graffchaft Veidenz nachfolgte.- Wenn wir dem Johann von 
Trìttinheim folgen dtirften , fo wiirdegraf Georg I noch einen fohn 
gleiches namens gehabt baben , der ohne zweifel der iUtefte oder 
wenigftens der zweite feyn mOchte , wenn er von kBnig Ludwig 
von Baiernìm jahre 1314 zumbifstumSpeierbefOrdertwordenfeya 
foli, {b) Eben diefes erzfihlen Philipp ò/mo»w in feiner chronick 
der bifchsfe von Speier und andere. AUein keine urkunde ge- 
denkt eines folchen fohnes, derauch noch in eben diefem jahre 
13 14 geftorben feyn^und fo dem grafen'Emich von Leiningen in 

dem (z) Ihre briider waren nach ficbern archival - urkonden Friedrich der jun-^ 
~ gere, (aas erfter ehe; Emich, (der nachherige bifchof zu Speier 1314- 
13^8) und Joffried. 

(a) Diefe skinder werden in einem ablafsbrìef vom 6Dec 1311 aoge- 
filbrty den ich hier nach feinem inhait mittheile; „Herxnannas abbag, 
yiprior totusqae conuentus ecclefiae in Rodenkirchen ordinis Premoti- 
„ftratenfisMoguntinenfis dioecefis concedunt Georgio corniti Veldentìae, 
,,Agneti eius coniugi, eius filio» & filiabus Seviliae & Adelheidi par- 
,yticipationem bonorum operum, quae apud diftam ecclefiam fient D.ia 
yjdie. beati Nichelai confelToris. 

Qf) Chron. Hirfaug. ad ao. 13x51 edit S, Galli Ttiii p.X4r« $20 Veldenti»' Comitbs dem hochftifte Speier platz gemacht habeo folle. Wenn man 
auch annàhme , dafs einer der fóhne des grafen Geoi^s , dea 
vatterlichen namen nach gewohnheit getragen hStte , fo kSnnte 
er ums jahr 1314 noch nicht das alter erreicht gehabt habeu, dàs 
2ur bifchefiìchen wQrde erforderlich gewefen. Vnd was feiae 
perfon am meiften zweifelhaft macht , ift, dafs Trithemius al- 
lem anfehen nach einem fohne das angedichtethat; was dem vater 
2ukam, und deflen im jahre 13 15 ihm von k. Ludwig beftatigtes 
amt eines landvogten im Speiergau (e) mit dem geiftlichen prae- 
fidat verwirret habe. (d) Ich rede zuerft noch von des grafen 
^ Georgs alteftem fohne Friedrich , der vor dem vater verftorben , 

und deflfen fohne Georg II von Veldenz, ehe ich die im jahre 1343 
errichtete mutfchierung und erb-ordung anfahre. 

VI. 

BefondewFon ^^^ Sltefte fohn des grafen Georgs , Friedrich, den ich den 

Friedrich I erften diefes namens nenne , war fchon den 14 MSrz 1314 mit 

junggrafen, des grafen JohanpsII von Spanheim zu Starkenburg tochterBlan- 

lfn°u^fohn *' ^^^^ verlobt worden. Das zugeld foUte in 2000 pf. Treyffer 

Georg II. pfenninge beftehen , und der junge Friedrich fie mit 200 pf. in 

N. IX; ^^^ herrfchaft Lichtenberg beweifen ; woraus zugleìch zu ent- 

nehmen feyn m6chte , dafs graf Georg I diefem feinem fohne 

die burg Lichtenberg fchoh bei fèinen lebzeiteu eingeraumt habe. 

Er (0 Schopflini Alfat. itluftr. Tiri, § 327, p. 607. 

(jl) Difs erbeUet nocb mebr daraas, dafis Trithemius feinem bifchofe Ge- 
org von Speier zam gegner giebt Arnold von Ochfenflein, den ibn» 
k. Friedrich von Oefterreich entgegen gefezt habe. Ein folcber Arnold 
ift in dem Ochfenileinirchen haus eine fremde perfon ; aber Otto IV 
berr von Ochrenfteln ward von diefem- gegen - konig dem grafen Ge- 
org von Veldenz als landvogt entgegen gefezt; fiebe Schopfliii Lc^ 
$• 3ag. Conf. Lekmatms Spii$rifehe chroniek L. vii, cap. 33» Secitnd^ Stirpi s. 3ar Er ilari) aber in der blUthe der jugend vor dem vatter den io A* 
pril 1327 und fand fein begrilbnirs in der probfteikirche zu S. Re- 
migsberg bei Kuflel , wofelbft ein grabftein fein gedachtuifs be- 
wahret hat (e) Diefer juaggraf von Veldenz war aber auch nicht 
kinderlos verftorben, denn feincr wittwe Blanzeflor von Veideuz 
wird nicht nur im jahre 1338 als einer mutter von kindern bei- 
derlei gefchlechts gedacht , (/) fondern es wird auch feit dem 
jahre 1343 ihr fohn Georg von Veldenz als ein raiterbe feines 
grofsvaters merkwttrdig. Denn batte ihm gleich der verluft fei- 
nes vattersauch die nachfolge in dergraffchaft Veldenz entzogen, 
welche nun auf feines vatters bruder, Heinrich II , den fohndes 
aiten grafen Georgs I , als den Sltern fallen follte , fo bekam er 
dochaucheinen antheil der grofsvHtterlichen erbfcbaft. Ebe ìch 
diefer h()chflwichtigen''erbordung gedenke , habe ich noch dea 
andem fohn grafen Georgs I vorzufUhren* 

S. VIL 

Heinrich II war der andere fohn des grafen Georgs I , und Von Heln- 
nach abfterben feines Sltern bruders Friedrich im jahte 1^7 der "^^^»G«- 
praefumtive nachfolger feines vatters in der grafTchaft Veldenz» ^^^^ ul^t. 
Und in folchcn ausfichten ward er im jahre 1330 mit grafen Si- 
Vol.lFHifi. Ss monsH 

(fi) Siehe ASa acacU Pai Voi. i, pag. 41. 

(/) In der fonft apocryphifchen urkunde des grafen JobaonsIII deft edleft 
von Spanheim, vom 21 Horn. 13,^8» worin er ^inen theil feiner herr- 
fchaft» fo in allodien beftanden, dem erzbifchofe BaMain von Trier za 
leh^n auftrug, in Senkenbergs feleSlis jurìs & hijlor, tom. vi, p. 463- 
468 , n. vili. Die darin bedungene erblìchkeit gieng auf fohne, tochtec 
und feiten-verwandten: ,, Tenere debebunt diftutn caftrum & bona 
„caetera poft obitam noftrum ha^redes nollri legitimi mafculi , qdibas 
„ difidentibus foemellae, bis dìficìentìbus fratres noftrì Heinrìcus & God- 
yjfridus cum liberìs fuis utriusqae fexus, quibas non extantibos Blanz- 
^yflorie comitiifà de Veldenzia, amita mei Johannis comitis pt^Èdifti cu A 
y,fuift lib^ utriusqae fexus --^ in feadom perpetuo •:— • 3^2 VVLDlEMTXA CoMltES monsll von Spanheim zuKaftelaun tochter , Jlgn$Sy einer fcliwe- 
fter grafen Walrams su Kaftelaun und Kreiiznach (g) vermShIt 
Obgedachter fein fchwiegervater Simon nùt feiner gemahlin Elu 
fabeth erlieflen fchon unterm isten Jenner 1330 ihm als ihrem 
eidam und ihrer tocbter Agnes den auf erbe und eigen gethanen 

N. X. verzicht » wie folcher in dem hiniichsbriefe eingefuhrt war, und 
machten fie ihres eigen und erbe, gleich andern ihren erben und 
.kindern \ wiederum filhig. Ein bewilligungs-brief ^a/tfter^ herm 
2u Geroldseck vom 8 May eben diefes jalires (h) beweifet , dafs 
graf Georg von Veldenz diefes feines fohns gemahlin auf dieGe. 
roldseckifche herrfchaften inSchwabengegen óoomarkfiibersbe- 

N. XL wittraet habe. Aber ein jttngerer witthumsbrief vom 5 May 1333- 
lehret , dafs der graf Simon von Spanheim mit feinem fohne 
Walram dem jungen grafen Heinrich von Veldenz zu feiner toch- 
ter Agnes 3000 pf. heller verfprochen hatte , indrei zielen zu be- 
zahleo , welche der alte graf Georg von Veldenz auf einhalbtheil 
feines haufes Celiane an der Mofel, mit 600 pf. heller zuhe\(^ei. 
feti fich verpflichtete. Wenn aber das haus Celtane als ein von 
dem erziHfte KOUn rtthrendes pfandgut wiederum getófet werden 
follte , (ì) fo foUte fie auf ein ander halbtheil eines gleich guten 
andern haufes bewiefen werden. Im jahre 1332 bewittmetegraf 

Hein- 

(£) S. die graflich. Spanbeimifche gefchlechts-tafel in ttieiner 1762 ans- 
gegebenen nachricht von der Elifabeth von Spanheim, pfalzgrafen Ra- 
prechts Plpan gemahlin p. 6. 

(A) Siehe oWn f. 314. 

(J) Diefe wiederlofung ward attch nicbt lange nacbher durch den efzbi- 
fcbof Walram von Kt)lln» der dem erzftifte von 1933 bis 1349 vorge- 
ftanden, bewirkt» nach dem zeugnifs des magni ckron. Belgici indes 
Piftarius S. R.G.T. iii, ed. Struv.p. 333: „ Deinde cafirum Zeltaneh 
,,fupra Mofellam, longis temporibus alienatum, a comite de Veldenze 
„pro magna quandtate pecunia redemìt,, Diefes urfprunglich den 
grafen von Sayn zuftebende p&ndgut war durch Adelheid von Sayn, 

ver- SscuNDjB Stirpi s. -323 Heinrich II felbft feine gemalilin weìters auf den voq dem erzftifc N. XVI 
te Trier za lehen gehenden hof Syon in feiner ftadt Armsheim mit 
bewilligung des èrzbifchofen Baiduins vbn Trier. Eben fo be- 
willigte im jahre 1354 erzbifchof Gerlach von Mainz y dafs der 
graf diefe feme gemaiiiin auf Odernheim am Gian und Armes^ 
heim , burg und dorff , verwittmen durfte. 

5. VIIL 

Gralf Georg I von Veldenz errichtete nun noiit feiner gemahlin Erbfta^t. 
den 8 Sept. 1243 eine in allena betracht htìchftmerkwtirdige erb* ^* X^'* 
ordnung zwifchen ihrem fohne Heinrich II u.ihremenkel Georg II 
wodurchjener allein zumregierendenherrneingefezt ward, diefer 
aber nur abgefun den wurde« Kraft derfelben foUto i )Heimich nach des 
grafentod , ein grafzuF^tdenz fcyn in alter der herrfchaft, landen, 
leuten und guten , mit allem dazu gehOrigen recht , und wie 
folche er graf Georg bisher befeflen und genoifen , mit ausnahme 
des witthums feiner gemahlin Agnes , welchef jedoch nach ih* 
rem tod auch an Heinrich fallen foUte , ausgenommen was dar- 
an ihrem enkel Georg befchieden werde. 2 ) Eben diefer ihr 
fohn Heinrich und ihr enkel Georg das Veldenzifche theil der 
herrfchaft zu Gerotdseck mit den veflen , Mdten, landen ^ leuten 
und guten, mit alien rechten und gewohnheiten , als bisher graf 
Georg gehabt , nach feinem tode gt$Uh mi ein nieffen und behal. 
ten, oder fo ihnen folches fUgen mt5chte , gteich mt ein theilen^ 
jedoch fo , dafs ihrer keiner fein theil der herrfchaft von Ge^ 
roldseck jemand anders geben , fonderà fo es noth wSre , dem 

Ss 2 an» 

▼enn'dblte gr'àfin von Eberfteln , aaf ibre tocbter Agnes, vermaiblte 
grUfin von Zweybrticken, vererbet worden. Graf Heinrich II von 
ZweybrUcken und feine gemahlin bewiefen ihrer tochter zugeld an 
grafen Gerlach den lezten von Veldenz auf diefes hans im jahre 1258» 
und feit diefer zeit war Celiane bei Veldenz geblieben. S« die erfte 
vorlefong §• xui in diefen aSis VoLu^ p. X73 tq. 314 VELOENtlJK COMITES anderti fUr befcheiden geld bieten folle", es feye dann dafs ers 
nicht wolle. 3 ) Georg , ihr eakel fcmelr zu feinem antheil ha- 
ben die Trìerifcbe pfandfchaft an der burg zu WolffiHn mit dem 
dazu geh&rigen kenigsland 9 und dasburglehendafdbft; desglei- 
chen die reichspfandfchaft an den ài5tlexn Rmh€nba4UmA Deifns^ 
Urg (k) mit ausnahme der S. Remìgsleute^die als in S. Remigs* 
land gehOrig wiederin die herrfchaft geheren follen. 4) Heinrich 
ihr fohn und Georg ìht enkeldie buj^ und d^s dori LoMierecken&cc. 
inguter getreuen gemeinfchaft behalten, gleich einemvielalsdem 
andem, undeinengetneinen burgfrieden àn der burgebefchwOren^ 
4) Heinrich das theil des haufes zu Oherfiein , das von Kuno voa 
Dunen und feiner frauen Agnes verpfóndet war y Georg aber das 
audere pfandtheile , fo von Eberhard von Boyfsd und feinem 
fohn Wilhelm erkauft war , wie auch die von Johann von Bly- 
fen in dem Baumholder kirchfpiel zu Barinbom und Fronhaufea 
gekaufte pfandguter inne haben. Endlich 5 ) verordneten fie 
auf den fall y dals ihr fohn und enkel ohne leibes erben abgien* 
gen y eiues jeden gut und berrlchaft an die grafTchaft Veldenz^ 
vrovon es herkommen (bye , zurOckfaUen , diefe theilung aber 
erft nach fein des aken grafen tod vollzogen wer den und vtrenn 
Heinrich ihr fohn vor dem vatter verfterben wttrde, Georg ihr 
enkel àlsdann an alien herrfchaften und gutenfein recht und for- 
derunge erhalten follen. Diefes erbftatut ift auch noch in anfe- 
hung der daran hangenden fiegel des alten grafen Georgs und fei^ 
ner gemahlin Agnes y des jungen grafen Heinrichs y des enkels 
Geòrgs von Veldenz, des raugrafen Georgs und der ritter. Job. von 
Randecken und Wolfram von Ldwenftein wichtig undlehrreich. ( /) 
D er 

Qi) Nach eitier orkunde k. Ludwig» IV vom 13 Horn. crhiehc wildgfaf 
Johann von Dauo die freihett ^ die pfandTchaften Deynfsberg and Rei- 
cbenbach von grafen Georg von Veldenz und feinem fohn Heinrich nm 
aas nHmliche geld za lofen , 'virpftir ihnen der kaifer diefe kirchfpiele 
verpTàndet hatte, in off» acai. Palat. T. i, p. 70, n.xviK 

(t) Man fehe ihre befcbrribung za ende der beilage n. xiu SccvNDjB Stirpi»/ 325 Der alte graf kommt nachdem nochin urkuDden vorbisins jahr n. xiv* 
1347 , und fcheint bei feinem leben feinen fohn Heinrich zum 
mitregentea angenommen zìi haben , der darumder/niff^ g^ctfge^ N. XV. 
nennt ward. Vonende desjahrs 1356 bis an 1350 habeich ket- 
ne denkmahle vorgefunden, welche unfere grafen angehen. Abcr 
feit dem jabre 1350 warHeinrich der aileinige graf von Veldenz. 

S. IX. 

Nun mag man. aus diefen urkundlichen zengniflén felbft ent-Elnige irrta- 
njehmen, wie wenig dem Spanheìmifchen abbt Johann von Trit-nier des Job. 
tenheim, (m) inanfehung feinerVeldenzifchen gefchlechts-nach-'^"**"^'**' 
richten zu trauen ift. Ftirs erfte bcmerket er fehr unrichtig des 
alten grafen Georgs von Veldenz abfterben unterm jahre 1341 ; 
fttrs andere giebt er ihm zum nachfolger in der grafìchaft Vel- 
denz einen gleichnamigen fohn Georg II, ohne fich zu befinnen, 
dafs er ihm fchon einen fohn diefes namens beigelegt hatte, der 
als ernannter bifchof von Speier im jahre 13 14 geftorben fey. Ja 
er flihrt, obgleich feine lefer noch in ungewiisheit feyn k6nnen^ 
ob er folches von Georg I oder II gefagt haben wolle, die gemah* 
lin des grafen Georgs und feine kinder an, nennt jene Margare- 
tha von Runkel, mit derer gezeugt habe Georg II, feinen nach. 
folger in der graffchaft, Heinrich domdechant zuKalln, Wal. 
ram domprobft zu Trier, und zwo t6chter, Odlia und Katharina. 
Wenn diefe nachrichten, wie es fcheint, graf Georgen den alten 
txeffen foUen^ fo ift alles falfch. Die gemahiin Georgs I vott 

Ss 3 Vel. (fu) Chran. Hirfaug. ad aD« 1341'edit S. Galli T.ii, p.igpt mAodo 
,,etTaiii praenotato xxiv die menfis O&obris mortaus eft Georgi us fe- 
f^vioT Comes Mofellanas de Veldentia, vir bonac vitae & honeflae cor- 
9,verfationÌ8 9 filium relinqaens fui nominis Gforgium, qui uxorem ha- 
„bait Margaretbam iiliam coinitls de RUnkeTi» de qua genuit Georgiani 
9, in comitatu fuccefrorem» Henrìcam Colonienfem decanum, Walramùm 
yTrevireofem prsepolitam ^ & duas filias^ Otiliam & Catbaringow 3^6 Vbioentis Comite Veldenz war Agnes von Leiningen, die 1343 nochlcbte. Er felbft 
lebte noch gewifs im jahre 1347. ^ urkunden kommen keine 
fOhne vor, als Friedrich, der im jahre 1327 verftorbene junggraf 
von Veldenz, ein vatter GeorgsJI junkeni von Veldenz , und 
H$inrkh II fein nachfolger in der graffchaft. Crafen Geoi^ I 
tOchter hiefsen Sevilia und Adelheid. Junker Georg II von VeU 
denz verlies auch keine leibeserben ; denn fein theil fìel wieder 
an feine vettem, grafen Hemrichs li fOkne, als grafen von Vel. 
denz zurttk. Und von einer Margaretha von Runkel finde ich fa 
wenig fpuren , als von einer andern gemahlin Georgs II in ur- 
kunden^ woraus man ihn bis ins jahr 1374 ferner kennea lernt, 

S. X. 

Von Georgi! Ehe ich von grafen Heinrich II, dcm nachfolger in der graf- 

^"veldcn^*^ fchaft von Veldenz, welter rede, will ich zuvorderft dasjenige 

fammlen, was ich von feines brudersfohn, junker Georg II von 

Veldenz , aufgefunden habe , da er doch nicht regierender herr 

in der graffchaft Veldenz gewefen, und feine handlungen zu 

wenig ftoif fUr eine eigene abhandlung geben kSnnen. Nach 

feiner im jahre 1343 verordneten abfindung ftellt er fchon den 14 

N. XIII. Milrz 1344 mit feiner mùtter Blanzilors , der jungen frowen von 

Veldenz, eine urkunde an den grafen Johann III von Spanheim 

zu Starkenburg und feine gemahlin Mechtild von Baiem aus. 

Es batte nilmlich gedachter graf , ein brudersfohn der Blanzflors, 

ihr und ihremfohneGeorgenfein indenzweidfirfern zuLonsheim 

und zu Treyfen an der Nahe ohnweit Kreuznach, und in deren 

gerichten und bSnnen gelegenes gut fìlr 700 pfund guter heller 

' auf wiederkauf verkauft; dagegen verbinden fich ermeldteBlan- 

zeflors und ihr ibhn Georg, nach verfliefsung eines jahrs gegen 

den kauffchilllngobgedachtes gut dem grafen von Spanheim wie* 

^ der zu kaufe zu geben. Sòwol der alte graf Georg von Veldenz 

als Heinrich fein fohn befiegelten diefes bekenutnifs mit ihnen. 

Im S B e U K D JB S T X itf 1 SU ' 327 Im jahre 1347 fcheint: der alte graf Georg feiùen fohn Heinrich 
und enkel Georg noch bei feinem leben zum mitbefitz ihrer an« 
theile aufgenommen zu haben. Wenigftens hatten Heinrich der 
jtMge grebe von Veldeniz (und fo hiefs er, da der alte graf noch 
lebte) und Gearie fines bruders fun mifshelligkeiten mit dem 
wildgrafen Johann II von Dun gehabt, welche einsweiien durch 
vermittelung dea grafen Walrams fich in einen flillftand verwan- 
delten , den gedachter Heinrich der junge graf und Georg von 
Veldenz unterro 28 Oflv ^347 verbriefet haben. Im jahre 1360 N. XV, 
erkaufte jungherr Georg grauen Heinrich brudersfon von Feldenzen 
von Heinrich Maufenheìmer, einem ritter, eine halbe mtthlezu 
Matzenbach» (einem dorfe zur rechten des Glans ttber Deynfs- 
berg) befage des kaufbrìefs vom 25 Mìlrz diefes jahrs. Im jahre N. XVIII. 
1362 batte er irrungen mit rheingrafen Johann II wegen der dOr- 
fer Rathsweiler und Offenbach» die aber den 24 Qà. gedachten 
jahrs durch fchiedsrichteriichen ausfpruch Philipps herrn vonBo. 
land 9 Georgs herrn von Heinzenberg und Durchens rittersvon 
Reichenbach beigelcgt wurden. (n) 

Sechs jahre hemach reverfirt fich Geoi^ von Veldenzen gè- N. XIX» 
gen feinen vettem (patruum) grafen Heinrich von Veldenz wegen 
einem ihm von diefem vetfezten leibeignen. Im jahre 1372 er. 
fcheint er als inhaber des ìhin zugetheilten burglehens zu Wolf. 

ilein (il) & Geneatogiam dominorum de Fatken/lein &c. 1745 probat ad tab. I 
Boland. n. ap, p. S9 wo die ungedrackte urkunde angefiibret wird: 
yyCbarta quaedam inedita in qaa Pfailippus de Bolanden, Georgius do- 
y^minas Heyntzenbergius & Durche de Riclnnbach eques laadum fé- 
9,rant inter Georginm feniorem nepotem beati comitis Georgi! Velden- 
^ytini & Jobannem Rbingraviam , wildgravium Dhunenfem de locis 
^yRatsweiler & OfFenbacb — proxima die lunae ante Simonis & Jud» 

' ff 1362*11 Janker Georg, der enkel grafen Georgs I, wird bier der altere 
gcnannty zum unterìcbied von einem ^gleichfallfi gen enkel Georgs I 
und fobne grafen Heinrichs IL, Georgen dem jangern, den wir nachher 
als doanfdiolafter und endlicb als cborbifchof za Trier werden kennen 
lemeB, 32t V X hi} vv r 1 m Cómites ftein mit andern burgmannen. (o) Er lebte auch noch im jahre 
1374 nach dea reverfalen Heinrichs, herrn von Lichtenberg, 
worin diefei: bekennt , dafs nachdem iha feia fchwSher, graf 
Heinrich II voa Veidenz, mit einwilllgung deffenfGhne, Hein- 
richs und Friedrichsj in gemeinfchaft aller ihrer forderungen und 
anfprachen an ihre vettern von Geroldseck, und alles deflèn, was 
ihnenvon ilirem vctter, Georg von Veidenz, anfalleh wQrde, 
um ihre theile der herrfchaft Geroldsecken zur helfte gefezt habe» 
N. XX. er dagegen feine roacht, die von Geroldsecke zubekriegen, za 
zwingen und zu rechtfertigen anwenden, undwas er durch kriég; 
rechtfertigung oder vergleich gewinnen werde, mit den grafea 
von Veidenz halbtheilen woììe. Diefs ift das leztemal, dais ich 
in den Veldenzifchen denkmahlen von den Veldenzifchen theilea 
zu Geroldseck etwas fìnde, und eben fo wenig findet man fpu- 
ren einer fortgefezten gemeinfchaft in der Geroidseckifchen gè- 
fchichte, in welcher vielméhr grUnde vorliegan, woraus man 
fchliefsen mttchte, dafs di? herren von Hohen- Geroldseck ilire 
vettern von Veidenz der gemeinfchaft fchon vor 1370 entfezt ha- 
ben. (p^ Mit Georgen li von Veidenz wenigfteus fcheint folche 
' gSnzlich aufgehBrt zu haben, und war obgedachter herr Von Lich- 
tenberg nicht im ftand, die Veldenzifche forderungen und rechte 
an Geroldseck durchzufezen. Es ftarb aber Georg von Veidenz 
den 19 Jun. 1377, wenn auf ihn, wie ich nicht zweifle, die 
grabfchrift in der hauptkirche zu Meifenheim {q) zu deuten ift: 

Anno 

(0) In aSlis acai, PalaU voi. 1, p. 33. 

(,p) S« in dem Geroidseckifchen nrkunden-bncb der pragmatìfchen gè* 
fchìchte &c. n. xxx, p. gì den theilungs-brief (iber die Geròldsedki- 
fche herrfchaften voni jahre 1370, worans zn erfehen , dafs diebrUder» 
Georg nnd Heinrich genannt von Tiibiogen, die ganze bnrg unter iich 
getheilet haben. 

(jO S. die im jahre 1^27 zu Zweybrilcken heraosgegebne hiftortfche re- 
^ de: Or atto de Meifenhemio^ viUris olim eotmMus BifonHwi^ num 
dUionis Bipontinae oppido p p«aoj noU^ Secunoìb Stirpi s.' 3*f Anno Dni Mccc Lxxvii 0. Nobilis Georivs De Veldencia* 
Germanvs Illvstris Dni Hexnrici Comitis Veldencie. 
FERIA SEXTA AN. JoH. Bapt. Allcs pafst auf Gcorg II von 
Veldenz, der immer ein brudersfohn grafen Heinrichs II, nie 
aber ein graf genennet wird, im jahrc 1374 noch gelebt , uad 
feit 1377 &^ ^icht mehr fichtbar ift. Aber wie kcnnte et ger^ 
manm Heinrici comitis Fetdenctae heifen? Graf Heinrich von 
Veldpnz hatte wenigftens keinen bruder Georg gehabt, der welt- 
iich gewefen, und bis dahin gelebt. Denn der leichenftein ftellt 
den herrn in v(illiger waffen-rilftung vor. Entwedcr ift diefes 
ihm beìgelegte kennzeichea auch einefolgeder unwiflenljeìt,weU 
che fich auf dem in fpStern jahren zu feinem gedSchtnifs errich- 
teten grabftein verewigét hat, oder es wili das wort eben nicht 
mehr andeuten, als eìnen mit grafen Heinrich in gemìnfchaft 
(germanitate) gefeffenen nttchlien verwandten. Bernh. Herzog (r) 
aber irréte fehr, indem er den auf diefem grabfteine bemerkten 
fterbtag und jahr auf den grafen Heinrich II felbft deutete, und 
folchen den 19 Jun, 1377 fterben lies. Graf Heinrich iebte noch 
im jahre 1378, wie ich im folgenden abfatze darthun werde. 
Georg II juncker von Veldenz war alfo nicht mehr/ und feia 
erbthell fiel zur graflchaft Veldenz zmtlck. 

S- XL 

Graf Heinrich II aber, feìnes vatters bruder, fohn und nacL-Von E^»f«* 
folger grafen Georgs I in der graflchaft Veldenz, der feit dem «g^J^Jj^^^ 
jahre 1347 bis 1378 in diefer eigenfchaft erfcheint, pflanzte das 
gefchlecht fort Mitfeiner ihm fchonim jahre 1330 vermShlt 
gewefenen gemahlin, Agnes von Spanheira, zeugte er drei f6h- 
ne und drei tSchter, aufler denen ich wenigftens keine andere 
Fol.IVHift. Tt cnt- 

<r) In Calendario mammfcripto , fo auf der farftUchen bibliothek zuZwey* 
brUcken befindlich ìk. 330 Veldcntxa Comites entdeckt habe. Jene waren Heinrich , Friedrich (der dcn 8 Sept 
1340 gebohren war) Mnd Georg; àiefe/tgnes, JUfa xxnà Metheid^ 
Ich rede zuerll von den tSchtern, 

N. XVU. I) Die altefte, Agnes, ward im jahrc 1334 verlobt mit Ger- 
lach dem Sllteilen fohne des grafen Adolphs I za Naflau ^ ftifters 
der Wisbadifchen linie, wie die ungemein wichtìge ebeberedong 
vom. 22 May deffelben jahrs lehret, aus der zugleich erfìchdich 
ìft, dafs gedachter junggraf Gerlach nach des vatters Adolphen ^ 
und des vatters bruders Johann von Mercnberg tod , und die mrt 
der Agnes von Spaalieìm erzielende lehens-erben zu alleinigen 
nnd regierenden herren ibrer verlaflfenen lande eingefezt wa- 
ren. (j) Allein diefe hofihungen giengen mit dem jungen gra- 
fen Gerlach frahe zu grabe^ und Agnes vs^ar fchon vor dem jah-- 
re 1369 eine kinderlofe wittwe ge^rden» Sie batte nach inhalf 
der eheberedung ihren witthumstitz auf der halben burgUDd ftadt 
Idftein y und batte daher mit ihrem fchwiegervatter einen bnrg- 
frieden dafelbft- und da (ìe fich wiederum in gedachtem jahre 
mit wìldgrafen Otten von Kirburg vermahlte, fo befchwohr auch 
dìefer den burgfrìeden zu Idftein von feiner gemahltn wegen mit 

KXXL ihren erften fchwieger- eltern. (<) Agnes lébte mit ibrem an» 
dern gemahl bis ins jahr 1390., da fie ftarb, ohne auch ihreni 

andera (sy Hagitgans in der Naffaui/cken gi/chlechts-tafel des fFalratni/chm 
fiamms &c. p.24 bemerkt yoq ihm^ dafg er fchon itn jahre 1351 vernio- 
gè etner erbeinigang des vatters ait feinein brader zum erben aller ih- 
rer lande befiimnst gewefen» Wehi^ Hagelgans von diefereheberedoag 
im jahre 1354 geM'ufst bàtte ^ fo wìirde er feiue vermàblung nicht 
matbma&liek au& jahr 1360 binausge&zt haben» 

(f) S. den bekernitnifs-brieT gnifen Adolpbs I von Naflaa unter den bet- 

' lagen N. xxi , woraus fich alfo von felbften widerlegt ^ was Hagel» 

gansl.c. vonihmfagt, dafs er nach feines vatters tod im jahre 1^70 

eine zeidang mit £sinem^ngern brader Walram in gemetnlbhaft ce^c^- 

ìet habe. ST,cvnDmSrtiLti3. $^x andern gemahl^ dem wildgrafen Otto von Kiiberg, dem lezteafei^ 
nes gefchlechtS) erben gebohrea zu haben« 

II) Die zurote tochter Lifa lebte feit dem Jahre 1357, ^^^h 
der den 39 September getrofienen eheberedung, mit Eberhard 
dem lezten grafen zu Zweybrticken , Zweybrttckifcher linie^ in ei^ 
ner unfruditbaren ehe, deren denkmahle der gefchichte dieies 
grafen gewidmet fìnd. (tf ) 

III) Adetkeid ward im jahre 1360 die gemahlin Heinrichs des 
jttngern herrn von Lichtenbeig zu Lichteaau, und ftarb als witt- 
we im jahre 1411. (x) Ich wiederhohle hier nicht, was ich 
bereits oben §. X. vòn diefem Heinrich I von Lichtenberg, als 
eìdam grafen Heinrichs II, und von* feinem verfpruche, die von 
Geroldseck zu bekriegen, unterm jahre 1374 erwShnet habe« 

Unter den f(5hnen grafen Heinrichs II gedenke ich Georgs 
des jQngem , als emes geiftlichen zuerft. Ein verbindungs-brief 
des bifchofen Lamprechts von Strasburg vom 18 Aprii des jahrs N, XXII.. 
1375 lehret, dafs er fich mit diefem Géorigea, fchulmdjlsr des 
ftifls zu Strasburg und Friedrìchen gebrUdern grafen von Veiden- 
zen en^egen den Strasburgifchen domdechant, Johann von 
Ochfenftein, der deh des ftifts zu Strasburg ermSchtiget hatte» 
▼erbunden habe. Da in gedachtem jahre bifchof Lamprecht za 
Strasburg vom pabfle zum bifchof von Bamberg emannt wor^t 

Tt a den, (•) Der graf Eberbard von Zweybrilcken fowol als feioe gemahlin Lifa 
•waren im jahre 1394 nicht mebr, wie utiten aos einer urkonde diefes 
^ahrs ^cb ergeben wird n. xxyiiu l 

ix) Wozxx ich nur kUrze wegen anfUhre die gefchlecbts-tafel der ber* 
ren von Lichtenberg in Schopflini jtlfat, illufir, tom. 11 » ad pag, 622% 
Siehe auch grafen Eberhards von Zweybrttcken und feiner gemahlin 
Lifa verkauf- brief jUber feine halbe grafTcbaft an pfalzgrafenRuprechtl 
vom jahre 1389» welcher von den beiden brQdem der grKfin Lifa, Hein^ 
rich und Friedrich, grafen von Veldenz, wie anch ihrem fcWag^ 
Heinrich herrn za Lichtenberg mitbefiegelt waid in Mifc$tU$ kift.JP(iL 
f]^. Ii animadv. in Toherum p* 17. $^i Veidentia Comxtbs den » tind er zugleich das ftift Strasburg in feioer adminiftratioa 
behaken wollte, fo ward das domkapitel za Strasbuig daraber 
unzufrieden, und wahlten in eìner zwiefpaltìgen wahl, wie Jo. 
hann von JKUfiigshofen (y) fagt: „zwene bifchoue den^^dechen 
,,von Ochfenilein und/ den fchulmeifter von Veldenze. Diefe 
,, zwene hettent grolTe miflehelle vmb das biftum und keiner wol- 
,,te dem andern entwichen, und der dechen von Ochfenfteiu 
9, wart confirmeret von, dem bifchoue von Mentze. Dowider ap- 
y,pellirte der ander und diewile diefe miflehelle alfus werte, do 
,, gap der bobeft einen bifchof gen Strasburg genant Friederich 
„von Blanckenheim.)^ Diefezwifpaltige wahl mufs fichalfo nach 
jenem verbUndnifs mit dem bifchofe Lamprecht ereiguet haben. 
Georg von Veldeuz hatte alfo das glUck nicht, das hochftift zu 
Strasburg zu erhalten; und kommt feitdem bis ins jahr 1389 
auch als chorbifchof zu Trier vor. Von den beiden tlbrigen welt- 
lichen fshnen rede ich noch befonders ; und bemerke nur zum 
befcblufs diefes abfatzes^ dafs graf Heinrich II bis ins jahr 1378 
gelebt habe, da er den 21 Wkn mit feinem iUteften fohne Hein* 
neh das von grafen Gerlach von Vddenz vor zeiten aufs klofter 
Difibodenberg geftiftete ewige licht nach Meifenheim in die pfarr. 
kirche venttckte. {z) Seinegemahlin fcheint damals nicht mehr 
gelebt zu haben. 5. ^11- rkh!r«^fdh- ^^^^^ Heinrichs von Veldcnz fóhne, HeìnHch IH und Prie- 

Ben n. nacbl^^^^ ^^f folgten ihm feit 1378 in der graffchaft und befaflea 

fblgenk fie in gemeinfchaft bis ins jahr 1387 y (a) da fìe mit einander 

mut- 

(y) In der Etfaf si/ehm und Strasburgifchen ehroniik p» a6z 
{z) Siehe Orai, di MH/enhemio p. 17. not. ^ 

(a) Bisdabinerfcheinenfieinurkandcaabgeniemer. Siehe eine von 1380 
in ffokannis SpieU» tab, vit. n. i.vix , p. 213 $ und eloe andere vojk 
Z3&4 in aSCts acad* Fai. voi. z , p. 29» a. 2(^ Secunda I^tirfisl ' 833 snutfchierten , wie ich gleihh anfuhren werde. Es hatte fich 
aber Heinrich III y der aitefte unter dea fóhnen Heinrichs 11^ der 
fchon mit dem vatter feit dem jahre 1356 fichtbarift (b) nach der 
gewohnheit diefeshaufesallein vermilhlt, und zwar im jahre 1364 
mit Loretta voa Spanheim , einer tochter grafen Johann III zu 
Starkenburg und der pfalzgrSfin Mechtild - welche ehe nadiher 
der grand der Vererbarg der halbea Spanheimifchen laade auf 
Veldeaz gewordea iiL Graf Heinrich der vatter hatte feines 
fohns gemahlin die tage ihres lebens 600 pf. heller , halb an geld 
und das Ubrige an gfilten und gefòllen im amte Altenglan , und 
zu Bntcken und dem Flurfsberg mit bewilligung pfalzgrafen Ru. 
prechts I bewiefen^und ihr die niedereburg Lichtenberg zur woh- 
nung oder wittwenfitz beitìmmt Heinrich III zeugte mit ihr 
drei fóhne y Heinrich IFy Friedrich III und Johann , und aufler 
ihnen eine tochter Adelheid , welche im frtthjahre 1386 bereits 
an den wildgrafen Gerhard III von Kirburg verraShlt v^^ard. In 
der darflber den 2 Miìrz 1386 ausgeftellten urkunde der beiden 
noch in gemeinfchaft fizenden brUder , grafen Heinrichs ( des 
vatters der Adelheid ) und Friedrichs, beweifen diefe herren die 
mitgabe der Adelheid y welche in 2200 pf. heller beftehen fòllte> 
auf einem viertheil der hurg Nafelden fttr 500 pf. fodanri mit 170 N. XXIT» 
pf. jshrlicher gulte auf die drei SmterKoncken , Pefielnbach und 
Cappéln Flursbei^, die genannt wurden S. Remigsland. (r) Der 
dritte fohn des grafen Heinrichs III Johann ward geiftlich und 
befafs die probftei Remigsberg , bis er folche im jahre 1402 ab- 
gab und dagegen die geflirftete abtei Weiflenburg erhielt , wel- 
che wUrde er 32 jahre lang bjs an feinen tod den io Jan. 1434 

Tt 3 beklei. Qf) Siehe Houtheims hift. Ttiv. dipi. T. 11 » p. 193. 

(r) Von des wUdgtafen Gerhard mit feiner gemahlin von Veldenz erziel- 
ten nur weiblichen erben f. des hrn. geh. ratbs Krenur gefcUckU (Ug 
WUA-und RhiingrSfi. haufe^ % XXXH, p. 57. 834 V«t1>XKTI« CoMlTES bekleidete. (d) Von denbeideiì altera fehiien, Heinrich IV und 
Friedrich lU^ wird welter unten befonders geredetwerden. 

5. XIII. 

Brudcr-thel- Die beide grafen Heinrich III und Friedrich li , welche die 
iif^ ^'^^^^vatterliche lande in gemeinfchaft uber 8 jahre regìert hatten^ 
jri^g^^^^theilten fich, vie fchon gemeldet , in gewifler maflen den 23 
Aprii 1387. Diefe mutfchierung ift hOchftmerkwflrdig , weil fie 
N, XXIII. ein ver^eichnifs aller zur graffchaft Veldenz damals gehiSrigea 
ftUclce y herrfchaften und pfandfchaften en±ait , welche die bra- 
der meiilens theilten , einige aber noch jezo in gemeinfchaft be* 
hielten. Ich will folches aufs kUrzefle hier zufammen ziehen. Der 
iUtefte, Heinrich , erhielte zu feinem theil voraemlìch/ was man 
feit dem die obere graflchaft geiiennt haben mag ( « ) die burg 
Lichtenberg , oben und nieden mit alien burgmannen und andern 
zugehSrungen , nemlich S. Remigmstand mit einander und auch 
S. Mìchelsburg (f) und Peddersheim die burg , Kujfel die ftadt und 
darzu alle dSrfer mit ibren zugehOrungen &c. das burglehen zu 
Schauenburg ; (g) Lauterecken burg , ftadt und lente mit den 
dUrfern Uetnzenhaufenxxnà Nyrthaufen, dem wald Ingenhelden &c. 

das (i) Siehe Schannats Findem. liter. ColL i $ p. 13* 

(/) In der von berzog StefFan zxx Zweybriicken und feinem Tchw'àherf 
Friedrich , dem lezten grafen von Veldenz im jahre 1444 zwifchen ih- 
ren fjhnen und enkeln errichteten erbtheilung und ordnung in MifceU 
lis hiji. Pai. BipofU. p. 26 heifst es : ItemfofoU un/er/ohn herzog Lui-» 
wig haben und bejizen die graffchafl Velosnz NiBDSN*f»fu{ obsn* 

(f) Ift auf dem Remigsberg gelegen gewefen. 

(£) Bei dem klofter Tholey, fo in das amt Scbaumbutg gehorig ift. Die* 
fes burglehen hatten graf Heinrich II von dem herzoge Rudolf in Loth* 
riugen im jahre 1337 erhalten. Secukda Stirpi s. 335 4as amt R$uh$nbach (h) die pfandfchaft za DuUingin (i) 6cc. die, 
Kirchenfóze za Dieffenhach , Brambach , Scheringsfeld y Wi/ìms^ 
lMÌm\ (i) endlich alles» was von der Lauter und Laatereckea 
and von der Swenzebach an bis an die Saar zwifchen den brU. 
dern bisher in gemeinfchaft gewefen ; woraus za erfehen , dafs 
diefe beideflafsgeii, das eine zar rechtea ^ das andere zar Unken 
des Glans zar fcheide zwifchen der obera und niedern grafTchaft 
Veldenz gemacht worden. ^ 

tìraf Friedrich erhielte demnach die feitdem fo genannte nie* 
dere grafTchaft zu feinem antheil , in welches zugewiefen war. 
den Landsberg die barg mit ilirer zagehOrde , Mofcheln die ftadt 
und das amt, GrehweiUr das amt, (/) tìonhetden das amt, (m) 
Odenbach das amt mit den armen leaten zu MMdarty fo bisher 
aach Lautérecken gehQit hatten, der hof zu ìfintzberg , die dSr^ 
fer um Meifenheim , fo Mslier ius amt Meifcnheim gehSrig gè. 
lyefen; (li)zu Rebarn zWes^OdernheimiXzAt und bui^mit den aus- 
leuten und den léuten zuMeddersheim, Niederhaufen auf der Nahe^ 
Armfskeim burgund iladt; ferneralle zur grafTchaft gehòrige arme 
leute auf dem Gau &c.. den zehnden und hofzu jS^^A^/fTi^dasgut 

zu (K) Jezo eine Scbaltheifserei des oberamts Lanterepk von 17 iottertu 

(j) Dolliogen an def-Saar luiter Sarloais» 

(k) Tiefenbach an der Lauter unterW^Tfftein , Fnmibach im ainteBitken* 
feld, Schaarsfeld oberhalb Landsberg, Wymesheim ^ Weinsheim an der 
EUerbach zwifchen Spanbeim und Kreozoacb^ 

(/) Welches auck zum unterfchied genennt wird Waldgrebweiler» 

(m) Honhelden jezo Hooallen an der Lauter. 

(11) Da Meifenbeim burg md ftadt in gemeinfchaft den beiden grafen 
?erbleiben follte , io wurden bier die dòrfer davon getrennt ^ welcbe 
graf Friedrich allein baben follte«. Dieis ift derurfprung der benennung 
des AtU'Umts Mei/enheim ; woza nocb jezo gerechnet werden, Kal- 
hackf SekmittwMer , RHfetbachf Ganghf ^ Becksrbach, Roth r Bxò^ 
UàUmy ^ickinbach, Di/sloch,. Raumbach. 33^ VcldrittijeComities zvL Jgersheim , das Johann von Wartenberg inne hat &c. (o}die 
vogteien z\x Winzenheim, zixEfenheim ; die pfandfchaft, vo^i uud 
alle renten zu Abenheim und Mitmesheim (f ) ; das lehen, eigea 
und pfandfchaft zu Stotzenberg , auf der dlfenz$n &c. zu NUder^ 
liaufen auf der Appeln &c. &c. die kirclienfaze zn Mofcheln , Q^ 
hofen und Siiiers (qj&Lc.&cc endiich alles, was er bislier mit 
feinem bruder von der Lauter und Schwenzebacti an bis an dea 
Rhein in gemeinfchaft befeffen. Zur befeftigung der gemeia- 
fchaft des eigenthums bewiefen fich die brader nicht nur gewifTe 
theile der gUlten , fondern fie fezten auch einer dea aadern zu 
einem viertheil in ihre veften , um fìch daraus zu behelfen. So 
behielt graf Friedrich ein viertheil an grafen Heinrichs veften, 
Lichtenberg , Mfchelsberg , Pettershelm und Lauterecken , giaf 
Heinrich aber an Friedrichs veften I^ndsberg und Stolzenbexg. 
In unzertheilter gemeinfchaft behielten fie aber noch die theile 
und pfandfchaft zu Honéurg ( im Weftrich ) die pfandfchaft za 
Mohr nùt zugehSrde , Cafieln das fchlofs mit zugehSrde (r) die 
pfandfchaft zu Minbach und Jfebenheìm ^ Aen RWckers^oog za 
Wiirzbach bei Cafteln ( j) mit den muhlen , das theil zu NokftU 
den und WolfersweìUr , dea fcliirm zu Baumhotder , die pfand- 

fchaften (0 jfgersheim jezo Ogersbeitn, Bechtkeim bei Ofthofeiu 

(p) IFinzenheim , Winsheitn obn weit Alzey , Efanheim bei Stadepkeo » 
jlbenheim jezo Obecheim zwifchen Worms und Wefthofea. JUilmeS'^ 
keim aber ift mir unbeksgit 

(q) Mofcheln jezo Oberaiofchel» OShofenbeiFionheliii» Sitteiibei Alfenz. 

(r) Der erzb. Boemund voa^Trier batte den 3 May x^$6 fchlofs uniburg 
Cafìilufder Blyfen mit aller ihrer zugehorung, als des ftìfts Trieraii/- 
gebig , eigin , Udig Hans » fchlofs und vtfteu dem grafen Heinrich II 
zu Veldenz auf ihrer beider lebenlang gegeben ; fiehe Hontheims kifi^ 
Tnv. dipi. T. II, p. 192, ^«589* 

Qs) biefen wog batte graf Heinrich II im jahre 1362 von Heinrich berrn 
Ton Vinftiogen erkauft. S E e V v n m Stirpi s. 337 fchaften zu Oberjleìn^ HoenbrVcke (<) burgund thal Feldenzxxnà 

was jenfeit des Iders gelegen ift &c. &c. das LUzelburger lehen &fl; , 

Mtifenheim burg und iladt &c. &c. das burglehen zu Kejienburg (u) 

zu KayferstoMtern und JVolfJlein &c. &c. Durch noch andere brie- 

fe diefes jahres theilten diebeide brUder fowohl die auf der graf- 

fchaft Veldenz haftende fchuiden, als auch die burgmiinner uad 

lehenfchaften. Sie bcfgaben fich aber auch wiederum gegen ein- 

ander derjenigen h^ufer^worauf jeder dem aademeinentlieil eiu- . 

geriiumC batté. 

S. XIV. 

Graf Heinrich III hatte die hoffnung einer nachkommenfchaft^Jj[*Jjj"Jj^ 
allei» auf den aiteften Heinrich IV , den er in eben dem jahrefeines uitften 
Fot.ir.tìiji. Uu 1387 fohasHein- 

^ -^ ^ richs IV fra- 

^<*'' abgaag. 

(i) Im jabce 1377 hatten Johann Kheiograf za Dane und feine gemahlin 
Jutte von Leiningen mit bewilligung des wildgrafen Otto als des rheìn- 
grafen fchwagers und genieiners ihr theil der veden und des haufes Ho- 
ìnbrUcken an den grafen Heinrich II von Veldenz verfezt. E^ war 
diefe im jahre 1356 von gedacbtem rheingrafen und den wildgrafen Frìed* 
rich neuerbsute bnrg auf der hòhe bei Kirn gelegen. Siche Kremers 
wild' und rhiingrafliche gefchickte p. 40 und 58. 

(u) Die burg Keftenberg , welche in des hochftifts Speier oberamte Kir- 
weiler auf der wellfeite des Rheins ohnfern Neuftatt an der Hard za 
fuchen ift i war nach dem zeugnifs des Johann von Mutterftatt in 
chron. Spir. bei Senkenberg feieU. juris & hi/i. T. vi , p. 167, fo wie 
die burg Meifterfele und Ditenbeim von dem gefchlechte des bifchofea 
Johannes von Speier zu ende des Xlten jahrhunderts an das hochftift 
Speier gekommen. Der bifchof Stbodo von Speier ertheilte im jahre 
13 il den 22 Febr. dem grafen Georg einen burgfrieden dafelbft mit 40 
pf. heller einkilnften a'us dem Biewalt , und den 15 May 1315 erhohe- 
te bifchof Emich diefes burglehen za 80 pf heller jUhrlicher renten aus 
gedacbtem wald. Um eben diefe zeit wird der burg Keitenburg in 
éer gefchichte bifchof Emichs gedacht» iiehe Lihmanns Speiérifehe chrO'm 
nick L. VII, e. 33 nach Fuchjens ausgabe p. 690. Ich nude ih'rer noch 
meldung in Speierifcbea urkunden und verhandlungen bis zuanfang des 
XVI jahrhunderts 9 da fie abgegangen feyn mag und die burgKirweller 
4as aUeinige haupt des von ibr benahmften amts geworden ift* 338 Veldbnt'ijb Comitks 

1387 mitUi^ von Katzenelnbogen vermahlte, {x) gefezt, uad 
deswegen auch feinen zweiten fohn Friedrich II in den geiftli* 
chen ftaad tretten laffen. Er war im jahre 1387 bereits domherr 
zuTrier, und wurde von dem vatter mit 60 fi. jàhrlichen depu- 
tats z\x Lichtenberg von der herrfchaft zu Veldenz ausgewielèn , 
ihm jedochauf den fall feines und feines àlteften fohnes unbeerb- 
ten abgangs die erbfchaft von Veldenz vorbehalten. Diefer fall 
begabe fich binnen fechs jahren. Schon dervatter, graf Heinrich 
III, war im fruhjahre 1389 nicht mehr im leben, da fein fohn graf 
Heinrich IV als fein nachfolger in urkunden mit feinem vatters- 
bruder, grafen Friedrich II , erfcheint. So beweifen graf Eber. 
hard der lezte von ZweybrQcken und feine gemahlin Life von 
Veldenzen, dieaufihr hinlichsgeld von 5000 pf. heller, welch^s 
un fall ihres unbeerbten abgangs wieder zur graffchaft Veldenz 
zurUckfallen foUen, von ihrem fchwSher und vatter grafen Hern. 
rich II ehehin baar empfangene 3000 pfund dem grafen Frie- 
drìch II, ihrem fchwager und bruder, und grafen Heinrich IV, 
ili rem neflen und vettern auf ihre theile des fMoJfes burge und 
N. XXV. p^ Nanfiatt mit ihren zugeh5rungen , jedoch mit vorbelialt des 
wiederlofungs-rechts fur de» grafen Eberhards erben, die grafen 
von Zweybrficken zu Bitfche. (y) In èben diefeni monate und 
jahre verwilligte der bifchof zu Verdun eben den beiden giafen 
Friedrich U und deflen brudersfohne Heinrich IV, dafs fie des 

leztern {x) Solcbcs befaget die im jahre 1387 getroflene ebeberedang zwìfchen 
grafen Heinrich von Veldenz dem jongen , grafen Ikinrichs fohn, ini 
Lyfe grafen Diethers von Katzenelnbogen tochter , welche mir der- 
malen nocb abgebetr Stait deiTen fiebe die im fotgenden angezogene 
urkunde N. XXVII. 

(y) Die grafen von ZweybrOcken befaflen fefbft diefe theile von NanftuI, 
jezo Landftuhl, als eine'pfandfchaft von den grafen von Leìningen. Za 
anderer zeit werde ich eigene nachrichten von diefer in anfehung fei- 
Ber abwechslenden befizerinerkwttrdigen burg und lierrfcbaft mittbeilen. Secundje Stirpi s. 339 leztern gemahlin Lifa von Katzenelnbogen auf die burg Lauter- 
ecken mie ihrer zugehOr, ia fofern folche zu dem von dem hoch* 
llifte Verdua iehenruhrigea hofe S. Medart gehOrte , bewidmen 
mOchten. Aber auch diefer graf Heinrich IV befchlofs fein le- N. XXVL 
ben im jahre 1393, ohne erben hinterlaflen zu haben, und nun 
beftand das haus noch aliein in dem vetter, grafen Friedrich II 
oder alten, und Friedrich III dem juugen, dem Trierifchen dom- 
herrn , auf welchém leztern als einem noch jungen herrn dilein 
die hoflnung zur fortpflanzung des geicblechts beruhen konnte ; 
weswegen er lich auch noch in diefem jahre vermi[hlte« (z) lek 
rede aber noch vorher von Friedrichs lì abgang, 

'5. XV. 

Friedrich II, der in der bruder-theilung 1387 die niedere Grafen Frle- 
graffchaft Veldenz befonders erhalten batte, war nach der ge«drichsll ab- 
wohnheit diefes haufes, dafs fich nur der altere bruder vermahl-^J^^J^jj^^^ 
te, und da fein bruder Heinrich III auch m^nnliche erben hinter^ 
lafle^ batte, unvermiihit gebliebeu. Er Qberlebte aber feinea 
bruder und deffen Slteften fohn, Heinrich, deren jener 1389» die* 
fer 1393 nicht mehr unter den lebendigen war. Graf Friedrich 
fahe alio in feinem andern brudersfohne , Friedrich dem jungen^ 
noch den einzigen erben, in dem fìch alle Veldenzifche lande 
wieder vereinigen mufsten , und half deffen eheberedung befie- 
geln. Er lebte auch noch ini jahre 1394 > ^^ welchem er feinen 
natUriichen fohn Arnold verehlichte , und am ende des jahrs mit N« XXDC 
feinem neifen, Friedrich dem jungen, von dem bifchofe zu Ver* 
dun mit dem durch unbeerbten abgang grafen Eberhards des lez- 
ten zu Zweybriicken ledig gewordnen hof S. Medart den 4 De- 

Uu 2 cembei (2) Wie ich $.XVI. aus den beUagen N. XXVIU und XXIX. darthan 
werde, \ 340 VeLDENTIìB CoMITEg cember belìehen ward. Er ftarb im jahre 1396, und verlies fei- 
nen landes antheil feinem neffen, Friedrich dem jungen, wie aus 
der Wormfifciien belehnung vom 23 Sept. erfichtlich ift. 

§. XVI. 

V<m gfafen Graf Friedrich III, welcher bis ins jahr 1394 ^^^ unterfchied 
Friedrich dem von feinem vattersbruder , grafen Friedrich II oder dem aiten, 
leztenzuWl- jgj. jmjgg genennt wird , war zwar anfónglich gleich feinem jun- 
SpaaheiRk. 8^™ bruder , Johann von Veldenz , dem geiftlichen ftande ge- 
widmet , und in dem jahre 1386 bereits domherr zu Trier ^ da 
cr zum vortheil feines altern bruders , Heinrichs IV , verzichi 
that, und^vondem vatter, Heinrich III, mit 60 pf. heller auf 
die herrfchaft Lichtenberg als einer zugabe zu feinen pfrUnden 
ausgewiefeh worden. Der ira jahre 1389 erfoJgte frlihe tod fei- 
nes vatters und der hn jahre noch fruhere abgang feines altern 
bruders ohne mànniiche leibserben , die gleichf Sllfige erblofìgkeit 
feiqes vettern, grafen Friedrichs II, vermOffigten ihn , dem ihra 
vorbehaltenen erbrechte gemSfs in den weltlichen fland zurUck- 
;&utretten, um dem gSnzlichen ausgange feines gefchlechts zuvor 
zu kommen. Er verlobte fich daher den 25 Mìirz 1393 (a) mit 
Margaretha , einer fchwefter graien Philipps I zu Naflau Saar- 
brilcken , und tochter grafen Johanns I von Naflau und Saar- 
brUcken ; die wirkliche voliziehung der ehe aber foUte den 1 9 Oà. 
diefes jahres gefchehen. Der graf ihr bruder gab 5000 fl. hinlichs- 
geld und eben fo viel follte graf Friedrich von Veldenz dazu gè- 

ben. (a) Siche die eheberedung untar den beìlagen N, XXVIf^ In derfelben 
Beunt graf Philipp von Naflau einen grafen Heinrich von Spanhei» fei- 
nen fchwàber. Diefs ili kein anderer als feiner gemahlin Anna vob 
Hohenloh miitterlicber groTs vatter , Heinrich II graf von Spanhein, 
von der Ktrchheimifchen Unie , fiche Kremers ate gefchlechtstafel der 
grafen von Spanheim in dem d ftOck der àipL beitrSge f womit dzxm 
aucb deflen zweifel $• LXVI1# pr ^07 verfcbwindeiH SecundjbStirpis. 341 ben , und alsdann den witthum von loooo gulden auf feine 
fchlofle y land und lente beweifen , welches dann auch auf die 
burg und ftadt l^uterecken und zugeh orde , diedSrfer Heinzen- 
haufen , Nirthaufen ,''und noch andere benahmftearme lente und 
gUter , desgleichen das amt Nerzwiler , fo in acht dSrfeni he. 
ilund &c. die d6rfer im Reichenbacher und Deinsbergèr amt &c. 
&c. das amt Bafenbach &c. &c. gefchahe , wie folches in dem 
bewidmungsbriefe umftandiìcherausgedruckt wird, der auch von 
grafen Friedrich dem alten > der mit Friedrich dem jungen in gè- 
meinfchaft auch diefer witthumslande nach ausweis der mutfeha.N. XXVIIL 
rung faffe , beftStigt wurde. Diefer Friedrich der junge empfieng 
noch mit feinem vetten, Friedrich dem alten , in gemeinfchaft 
den hof S. Medart von dem bifchofe von Verdun zu lehen ; aberN. XXIX» 
im jahre 1396 war ihm auch diefes feines vettern antheil an- 
gefallen , wie aus dem Wormfifchen lehenbrief vom 23 Sept. * 
ged. jahrs zu erfehen. Graf Friedrich der junge fuhrte feit 1393 bis 
in den September 1444 eine mehr als 51 jahrige regierung, wel- 
che wegen feineu handlungen und wachsthum an macht und 
reichthum einer èignen befchreibung wtirdig feyn kann. Denn 
nachdem der graf Johann V oder der lezte zu Spanheim im jahre 
1425 durch den bertthmt gewordnen Beinheimer vertrag (b) fei- 
ne beide vettern , den markgrafen Bernhard I von Baden und 
unfern Friedrich von-Veldenz , als fohn feiner baafen oder vat- 
tersfchweftern zu erben feiner Spanheimifchen landen in gemei»* 

Uu 3 fchaft (h) Siehe denfelben in Schvpfliui kijl, Zaringo Badenf. T. VI , dipi. n. 
cccLXiv, p. 144 , 159. Im jahre 1428 fezte cben diefer graf Johann 
. von Spanheim feine vettern und erbén^ markgrafen Jakob von Baden 
und Friedrich von Veldenz fchon bei feinem leben zu fich in die ge- 
meinfchaft der vordern grafichaft Spanheim , woran auch kurpfalz ein 
erbfUnftbeil batte ; daber fie den 30 Sept. 1428 dem kurfiirAen in an- 
fthung diefes fUnftheils urkundliche gewahr leifteten , fiebe Cod. dipK 
Bad» U e* D. ccci'XVi , p. x6x fq. und Tolners cod. dipL Pai a, aig p. 
17» f* 34* Veldenti* Comites 

* iÉi 'f i f iJ I < I II 

fchaft eingefezt batte , fo erlebte unfer graf Friedrich voq VcI- 
denz im Jeaner den tod des grafen Johann und fomit den anfall 

— -lier ihm zukommeiiden halben erbfchaft. Aber er felbft erman- 
gelte'mìlnniicher leibserben , von feiner gemahlin Margreth , die 

, / ' Jden 2i Jenner 1427 fchon ihr leben geendigt batte. Seine mit 
rihr erzeugte tochter Anna, war fchon im jahre 1409 mit dem pfalz- 

' ^ - grafen und herzoge Steflfan, dem dritten fohne des remifchen kOnigs 
Ruprechts verlobt und die verraShlung im fojgenden jahre voUzo* 
gen worden. (e) Graf Friedrich , der feinen eidara und tochter 
fchon feit dem jahre 141 9 in die geraeinfchaft feiner Veldenzi- 
fchen lande aufgenomojen batte , und aus diefer ehe fUnf enkel 
. * fabe, machte nach dem ihm auch die Spanbeimifche antbeile 
^ugefalien, (rf) im jahre 1438 den 26 Deceraber mit feinera ei- 
dam und tochter eiae erb-ordnung unter ibren fObnen und fei- 
nen enkeln, kraft deren nur zween derfelben weltlicb verbleì- 
beu , und der ^Itefte unter ibnen, Friedrich, von den grofsvStter* 

~^-4[cb«n landeii die Spanheimifche landestheile, und der jfingere 
Ludwig die grafìcbaft Veldenz oben und nieden haben follte. (e) 
Graf Friedrich erlebte nicht nur den tod feiner tochter der ber* 
zogin , weicher im November 1439 zu Wachenbeim erfolgte, (/) 

fon- (f) Sowohl die eheberedangs>als bewidtnungs-urkunden vom 14 Aprii 
1409 und 13 Jan. 1410 bat ffohannis in den mifcellis hijl* PaL cum 
maxime BiponU Spec. II animadv* p. 91-96 abdrucken laifen. 

(éf) Als 'àltefter unter den befden Spanheiroifchen erben liehe eraoch kraft 
des Beinheinier entfcbeids die Spanheimifcbe lehen. Siehe einen foichen 
lehenbrief vom io Jul. 1438 in Gudenus cod. dipi. Mog. T. xv , p.244. 

(^) Cf. Comnt^ de Canallariis Bipontinis p. 15 fq. Auf ^lefe ordnang 
bezieht fich die nachher wiederhohite erbordung vom jahre 1444. 

(jf) Siehe diefelbe in der kurpf^lz. grUndUchen deduSion des auf die even- 
tual fuccejpon in das fUrftenthum JZwetfbrikken zujlehenden reckts dn- 
ter den beilagen N. XaVII oder des flatus caufae fuccejf. Bipont. 2 
theil , beilagen n. 27 y p. 54 fq. und auszugsweife in ojfokannis mifcett. 
hijl. PaL p. 45 fq. AdVolIVHift.pag-34^* 

zu Gcrodseck , und H e i l ix a (von Sulz) 
%nmtafet pag. 302 |AM erhaltimjahrei30i 
brb - fUnftheii der Ho- 
feeroldseckifchen herr- 
ften , wird geiftlich, 
ìdechant zu Strasborg» 
i probft zu Speier , und 
jabre 1329 bifchof za 
er , 4- den 27 AprU 
1336. Eberhard erhait 1301 ein 
erb - f anftheil der Hohcn- 
geroldseckifchen herrfchaf- 
ten 9 und *i* ohne erben* Fi zwifchen 
rchaftVel- 
rt aber die 
Un AoNES, 
eri33o. Sevilla 
X3II- Adelheid N S 8 

J90. 

ierlach I, 
Naflau zu 
L f 1360. 
>, wildgraf 
jrg i" 1409. Lisa 
Geni. Eberhard der 
lezte graf zu Zwei- 
I>racken,x357i-i393 Adelheid 
Gena. Heinrich der 
jangere hcrr v. Llch- 
t^berg zu Lichtenau^ 
X374* piD, 1386- 

Gem« Ger- 

li^ildgraf von JoHAKNESf 

probft zu Remigsbergf refig- 

nirt und wird abbt zu Weìf- 

fenburg im jahre 1402, «i: 1434 

den xo Jun. -Secundjb Stirpi 8« 343 foodem erreichte felbft noch das jahr 1444 , in welchem er dea 
16 Sept. noch mit feinem eidam, dem pfalzgrafen Stephan, die 
ina jahre 1438 fchon befchlofTenc erb-ordnung auf den fall ihrcs 
beiderfeitigen abfterbens zu gunfteu ihrer refp. enliel und foJme, 
Friedrichs und Ludwigs , verbriefte. Dafs graf Friedrich 
nach diefer lezten willeus- verordnung bald fein leben und fomit 
fein gefchlecht befchlofienhabe, ift aus einem burgfriedens - brief 
herzog Steffans von wegen der pfandfchaft zum Obernftein vom 
29 Oa. eben diefes jahrs 1444 erfichtlich. Der herzog fagt 
darinnen: „ AIs die pfandfchafit zum Obernftein , nemlich ein 
„Viertel an der alten barge dafelbft darvnter gelegen, wie die der 
^wohlgebohrne Friederich grane zu Veldenz vnd zu Spanheim 
j,.vnfer lieber fchweher felige^dera gott guade, von der grauefchafft 
j,von Veldentz wegen — gehabt hait , an vns vnd vnfcr erben 
,,kommenvnd gefallen ift — . So war nun auch das zweite 
Veldenzifche gefchlecht zu ende gegangen, und ein drittes weit 
wUrdigers gefchlecht, das in den durchieuchtigften nachkommen 
c!es pfalzgrafen und herzogen Steft'ans und Anna von Veldenz 
bis in die fpìitefte zeiten blUhen mSge, erbte mit delTeja landea 
auch den titul und wappen der gralèn von Veldenz. Dife war 
in der voi^gemeldten erb-ordnung ausdiUcklich alfo verordnet: 
„Als vnfer (h. Stefians) fone bertzug Friderich die wapen der 
„.grauefchaffte vonSponheim^ die graff Simon felige (g) gefuhrt 
„hat, vorn, und fich grane zu Sponheim fchreiben fol, defs- 
„gleichen fall unfer fone hertzug Ludwig die wape von Veldenz 
^fuhren, und fich grane zu Veldentz fchriben» (g) Des grafen Simons von Spanheim zu Kreuznach wapen follte auch 
yermo^'e des Beinhetmjrchen entfcbeids von grafen Friedric h zu Veldenz 
und feitien erben gefuhrt werden , gleichwìe die nnarkgrafen von Ba- 
den das wapen der hintern grafTchaft , wie fol chi s drs lezten grafeo 
Ton Spanheim vatter graf Johann IV batte ^ fortfmiren. 344 VeldIektiìb Comitbs $. XVII. 

VonVelden- Das wappen der grafen von Veldenz war ein aufgerichteter 
«ifchen fie- ig^^^ ^[^ ^^ jj^ grafen Gerlachs IV fiegel vom jahre 1238 fich 
^^ * darftellt , (h) uud in alien fiegeln der grafen des Geroldsecki- 
Tab. Sig. fchen gefchlechts fortgeftìhret worden ifl*. Der ftammvatter die- 
TS, Xs fes neuen haufes , Heinrich fon Geroidseck, grafzu Veldenz, 
fUhrte nochfein angebohrnes Geroldseckifches wappen; aber feia 
mit der erbin von Veldenz erzeugter fohn, graf Georgi, und 
alle von ihm weiters abgeftammte herren und grafen zu Vel. 
denz , f uhren den alten Veldenzìfchen l6wen. Grafen Georgens I 
U. 2^ fiegel ift ein figillum eque/ire j neben vi^elchem er fich auch eines 
contrafiegills bediente ; in beiden verlies er den Geroldseckìfchen 
gefchlechts - namen und wappen. Alle jQngere fiegel feiner 
nachkommen find nur blofe fchilde ; wobei aber zu beraerken , 
dafs die junge herren oder junggrafen bei lebzeiten ihres vatters 
des felbft regierenden grafen fich nur des fchilds ohne einigeit 
helm und helmkleinodien bedienet haben. Sowohl junker Georg 
N. 5 , & von Veldenz , des grafen Georgs I enkel , als eben diefes grafen 
fohri, Heinrich II, fo lang der vatter lebte, fiihrten blofe fchilde^ 
Als aber der leztere in der regierung der graffchaft dem vatter 
nachgefolgt war, fo fieli t man zum erftenmal auf dem liegendea 
N. j. fchild einen gefchloflenen helm, und auf demfelben einen heifiir- 
fchauenden bracken. Ein gleicher unterfchied zeigt fich in ^den 
N. 9 , IO. fiegeln feines fohns Heinrichs III , der erft nach feiner gelangung 
N. la. zur regierung die helmkleinodien auf fein fchild fezte. Es ift 
kein zweifel, dafs Heinrich IV fein fiegel, das er im jahre 1387 
noch als junggraf fUhrte , mit erlangter felbfl:- regierung 1389 
abgeandert habe. Ich hàbe aber keines gefunden, an denkmah- 
len feiner kurzen regierung bis 1393. Gràf Friedrich II fiihrte 

gleich- . (A) In aSfìs acad. iteH. Theod. Pài. voi, ix , p.sfc92. Secunda Stirpi s. 345 glèichfalls als mitregierender graf feit 1378 bis 1395 den fchild N. lu 
mit belmkleinodien ; und Friedrichs des lezten fiegel zeigt eben- 
falls den fchild mit dera helm und herfìirfchauenden brackea» N. ij, 
Dafs diefer lezte graf nach dem anfall der Spanheimifchen erb- 
fchaft das ihm in dem Beinheimifchen entfchéid zugetheilte wap* 
pen der vordern graffchaft Spanheim , wie folches graf Simon 
zu Kreuznach gefuhrt, in fein fiegel aufgenommen, tmd dem 
Veldenzifchen beigefUgt haben werde, mSchte keinem zweifel un- - 
terworfen feyn. Ich habe aber kein fiegel von ihm aus den fie- 
be r lezten jahren feiner regierung erfehén mSgen, deffen abzeich- 
nuig diefer reihe beizufugen gewefen ware. 

Es mag diefs genug fi:att einer einleitung zur Veldenzifchen 
fiegelreihe gefagt feyn., und verweife ich die liebhaber folcher ai- 
ferthUmer auf deren abbildung felbften. Und fo befchliefse ich 
auch diefe abhandiung, der ich in andern umftSnden vielleicht 
mehrere^vortheile zu ijirer empfehlung wurde verfchaft haben. 
Dem freund der vatterlandifchen gefchichte wird es aber auch 
ohne diefelbe nQtzlich dUnken, eine bew^hrte gefchlechts* reihe 
der grafen von Veidenz bis zur gelangung ihrer lande- an das 
durchleuchtigfte haus der pfalzgrafen geliefert zu haben. Es 
hangt von meinen kUnftigen umftanden ab, ob ich das verfpre- 
chen, beitrSge zur gefchichte der einzelnen grafen, worunter 
fich befonders graf Georg I und Friedrich der lezte fehr merk« 
vUrdig gemacht haben, zuliefern werde erfuUen kSnnea. 

ExpUcatio tabutae figittorutn. 

1. Sigillum Heinrici de Geroldsecke, qui comitis Veldentini 

titulo in diplomatibus ornatur ind^e ab an. 1 2 70 - 1 2 94. Eques 
dextra gladium , fmiftra fcutum Geroldseckianum tenet. 

2. Sìgillum JoHANNis DE QeroldsECRE Militis ,. qui fuit HeinrL 

ci 1 comitis Veld, ex filio priorìs matrimonii , Walthera de 
VoUVHifi. . Xx Ger 346 Valdsntia Comxtes 

Geroldseck, nepos. Appendet hoc figiilum chartse aiu i3PU 
Vid. pag. a83. 
j, Sigillum Georg II Comitis de Veìdencie Domini ne Ce- 
ROLZECKE. Is fuit Geoigius I , Hearicì I Geroldseckii & 
Agnetis Veldentìn» fìlius , Veldentì» comes 12198 - 1347* 

4, Sigillum DomiNEBiancflore ivniorìsComitisse ne Veldens^ 

viduae mmirum Friderìcl I junioris comitis Veld^ Geòrgie I 
nati. Exchartaan. 1344. 

5. Sigillum Georgii de Veldens , qui fuit nepos Georgìi I ex 

ex filio Friderico L Obiit an. 1377. Charta aiu 1341- 

6^ Sigillum Heinrici ( II ) Ivnioris Comitis Veldenze , vivo» 
patre , Georgio I , cui deia fucceffit^ Charta an^ 1343* 

7. Sigillum Henrici Comitis Veldencie, ejusdem nempe Hen- 

rici II comitis y ex quo patri fucceiTerat an«. 1347. Charta 
an. 1354* 

8. Sigillum Agnetis Comitisse Veldencie , uxorìs Henrici II 

Veldentini^ fiiiae Simonis II comitis Spanheim. an.. 1353*. 
Scutum divifum in duas partes , quarum dextra tefIellaso£- 
fert Spanhemicas , fmiilra leonem Veldentiimm» 

9^ Sigillum Heinrici ( III ) Ivnioris Comitis Veldencie , filiì 

fcil. Henrici li , vivo patre an, 1353, 
10^ Sigillum Heinricì Comitis Veldencie , ejusdem Henrici 

III ,. ex quo dominali coepit 1378» Charta an. I387,. 

11. -Sigillum ]?RiDERici (II) Comitis Veldeecie , fratris Hen* 

rici III comitis , an. 1387. 
12^ Sig. Henrici ( IV ) Ivnioris Comitis Veldencie , filii 

Heinrici III 9 pofl quem comitatum rexit ab an» 1389 ad 

1393. Sigillum appendet chart» an. 1387. 
*3^ Sig.FRiDERici (III) Comitis Veldencie, fratris HeinrìK 

IV& ultimi comitis Veldent. ex charta 140CU. Obiitan. 1444. adnilF'BUt tf, 54Ó 
?ril-_ mii... Secttnoa Stirpi s. 34? B E I L A G E N AHsffruck xmfchen dem tdejler Wtrsweìler und der prehliéì Remigs^ 

berg bétrefend ein vermachtnifs d$s crafen Gerlachs des tezUn 

vonyddenz^; im MUnt izt4. 

V nìuerfis prefentes litteras infpefturìs Wilbelmus & GL dapife- ExcriJ^. 
re comitatxis FcUdenzie falutem in Domino. Nouerint uniuerfi ^ 
quod cum difcordia eflet inter abbatem & conuentum de Uarnerì 
miliario ex una parte & prepofitum montis fanfti Remigli ex alte- 
ta fuper legato comitis Valdenzie monti faéio , ipfì abbas & con- 
uentus nec non prepofìtus ad inilanciam domini 4:9ndtìs Genànip^»* 
ds prò bono pacis in nos compromiferunt Nos nero de pruden- 
tum virorum confilio taliter ordinauimus, quod di6ii abbas & con- 
uentus prepofito montis & fratribus prò annona in qua monti te^ 
nebantur trigmta libras Treuerenfts monete perfoluerent & fic de 
annona predica in qua eisdem ex legato comitis tenebantur erunt 
liberi , predidi vero prepofìtus & fratres montis a celebratione 
miifae & illuminatiohe lampadis in quibus tenebantur ratione le- 
gati predifti erunt liberi , in cuius rei teftimonium prefentes lite- , 
ras fìgillorum noftroruni munimine duximus roborandas. Aftum 
anno Domini miilefìmo ducentefimo fexagefimo quarto , menfe 
Martio. (J) 

xx a n (i) Diemfieg^l find 

X ) Ein dreieckiges g-ewurfeltes fchild mit einem darilber gezogenett 

fcbmafalen linken fchragbalken » von defleti um&hrift nur noch le- 

ferlich ift : Wilhel 

% ) Ein dreieckiges fchild mlt zween querbalken , deren oberer mit 

drei, der unterc mit zwei kugeln befezt ift : S. Godsfju<px ds Pv- 

usBsaa, 348 Veldentìje Coowitìe II 

Vergteich zwifchen wttdgrafen Emìch und dem grafen von Fetdù^z 

Heinrich von Gerotzeck wegen der bnrg Lichtenberg und ihrer 

zugehSrung &c. JUn ac) ^m. jjzzs. 

Ex orig. Y iiiuerfi litteras prefentes vifuri & audìturi noverint , quod 
cum inter nos ,Emechonem comltem Silveftrem ex una parte & 
affinem noftrum Henricum comitem FetdenUe dominum de Cerotti 
ecke ex parte altera diuerfarum queftionum materia verteretur tan- 
dem de amicorum uoftrorum confilio ipfas concordari voluìmus 
in liunc raodum. VìdeJicet quod nos renunciamus omni iuri & 
aftioni, qudnobìs competere videbatur.in caftro Liethenberg &C 
attinentiis eius univerfis Ha , quod de cetero fupet eisdem nullam 
. eidem mouebimus queftionem. Recognofcentes quod compofitia. 
tiem orpinatam fuper bonìs in Suarza {k) & aliis que in priuele- 
gio patris noftri bone memorie fuper hoc confetto (/) continentur 
obferuabimus & tenebirausi iUibatam . reftitueiltes eidem corniti 
quidquid de eisdem bonis in noftris manibus iam tenemus. Pre- 
terea de querimonia quam mouet contra nos fuper her editate uxo^ 
ris fue nojlre neptis (m) & excefllbus & iniuriis commiflìs in fua 
iuriditione fme diftriftu per nos vel noftros ftabimus ordinationì 
CoNRADi comitis Irffiti , Wilhelmi Reinoldi & Gozonis militum 
quam fuper hoc jufte vel amicabiliter duxerint promulgandam. 
Verum ne per protraftionem aliquis error emergere valeat volu- 
mus & promittimus quod predifta omnia usque feftum beati Bar- 
tholomei nunc inftantem fine quolibet obitaculò terminentur. Sa- 

per 

(A) Scbwarzen ohaweit Kirchberg, 

{/) D!e vergleichs-urkunde zwifchen wildgrafcn Konrad und (einem cnkcl> 
grafen Gerlach von Veldenz, vom jahre 1259 fiebe in Orig. Bip. P. 11, 
p. 6g fq- n. vi^ 

(m) Die erbgrafin Ag^es von Veldenz ^ar des wildgraifen Emicbs fchwe* 
fier-enkelio. Secundae StiRTis, 349 m^ per quibus ne p^r nos ilent impedita dedimus fideiuflbres predi* 
fto corniti Veldentie C. comitem Irfutum fupradiftum Ottonem de 
Bikenbach nepotem noRxum («) Wilhelmum de, Lapide ^ Williel- 
mum de Smìdeburg Ekelniannuin de Grunenbach & Georgium 
nepotem noftrum , qui commoniti ab ipfo comite Veldentie vel 
eius certo nuntio Sobernheim vel Kyrberg , quem magis homm 
locorum voluerint intrabunt , inde non recefluri donec predifta 
omnia per nos fuerint, adimpleta. In cuius rei teAimonium no« 
ftrum figiilum vna cum figiiio C. comitis Irfuti prefentibus eftàp- 
penfum. Datum Fizbach (o) anno Domini ML CC LXXV. die 
Petri & Pauli apoftolorum. 0?) * 

III 

Wirtch herr von Dun ( z» Oberjiein) verfprkfii dem grafen Heinr^fh 

von Feldenz in deffen gUtern und renten zu Wolfefswrìler und 

Baumhotderihn nichi zubeeintrachtigen, mHtwach nach 

ojìern 12^^. Ne OS WiRicus dominus de Duna univerfìs prefens fcriptum in- Ex «pop* 
fpefluris notum effe volumus, quod nos promiiimus nobili domi- 
no Heinrico comiti Vetdencìe & fuis heredibus , quod nos neque 
noflri heredes nunquam debemus ;iiole{lare , neque manus im- 
pouere bonis illis & redditibus , que fpeftant ad epifcopatum Vir- 
dunenfera , fc. apud JVotfferswiUr & apud Beymoldern , ut nos & 
noftri heredes hoc ratum & firmum teneamus , preféntem cedu- "^ 
lam figillo noftro fecimus roborari. Dat an. Dni M CC LXXVII 
feria quarta in feptimana pafchae. 

Xx 3 IV (») Schwefterfohn des wildgrafen. 

(0) Fifchbach an der Nahe gegek Naumburg Cber. 

(jf^ Appendent duo figilla «queftria , quorum alterum S. emichonis CO* 
MiTxs sn-VJESTnis, altQrum f ,.., illyai cun ••• suti 35^ VctDVWTIJB COMZTBS IV 

ùrafen Heìnrìcks I €o»Feldenz vergUnjUgung an herm Wilhelm von 

Heinzenbach , dafs dejfen von itm tragende tehen aufjenes ab» 

fierben feinem bruder Johann von Ueinzenberg zu theil 

werden folUn. den 8 Nov. 12^8. K I OS Heinricits Comes de Veldentze vniuerfis prefentes litteras 
^vifuris & auditurìs volumus e(Ie notum , quod nos arbitramur 
concedimus & confentimus omnia feoda a nobis mouencia , quod 
Mobilis vìr WiLHELMus de Hànizenberg nojler confanguineus (q) te- 
net & poflìdet titulo feodali a nobis , pofl ipfius Wilhelmi deceC 
fum ac fuorum fuccelTorum vel qualicunque cum ipfo & fuis fuc«> 

cef- {jq) Dafs die herren yon Heinsenberg , einer burg bei der wildgr^iciiea 
velie Dhaufi an der Nahéy zum faoben adel gelioret baben,beweifetaach 
diefe urkunde,worìDn der graf von Veldenz den Wilhelm von Heinzen- 
berg einenedlen mann^ feinen nefenundconfanguineum nennt , gleich« 
v^ie nach hm hofrath GrUsners bemerkung in feinen diplom. beitrUgm 
I ftack p. 45. die \^iidgrafen fich gegen (ie gleicher ausdrticke be- 
dienet haben. Aber fie waren minder herrlich begiitertf andernberrea 
und grafen mit pflichten zugethan, und ihre beilzungen meiftens lefaen. 
Man findet in diefen zeiten mehrere ihrem urfprung nach herrììche ge« 
fchlechter , die durcfa ftamm-und gfiter-theilangen , amtslehen und 
fnìaifterialit^t » womit iie andern m'àchtigern. herren verbaftet wurden, 
von dem gtanze des hohern adeU za Hniger gleichheit mit dem niedera 
adel berabgefunken , manchmaien aber wieder durch glQckliche ver- 
bindungen fich erhoben haben. Dergleichen waren die herren von 
St^^in^CRheingrafen-Stein) aus welchen die rheingrafen zum Stein ent- 
fproifen ; die herren und vogte von Hanoltftein &c. &c. und diefe her- 
ren von Heinzenberg. Es faatten im jafare 1278 die beiden brQder 
Wilhelm und Johann ^ herren za Heinzenberg , ihre freieigenthumliche 
burg erzftift dem Trier zu lehen aufgetragep , fiehe Hontheims hift. 
Trev.dipL T. i, n. dliii, p. gog* Sie waren lehenm'ànner der graf- 
ichaft Veldenz , als afterfchirmsherren und vogte des klofters Raven* 
giersburg bei Simmern auch derwildgrafen&c&c* Aberfiebatten auch 
wiederum edle knechte und mUnner , deren eine familie fich auch von 

, Heinzenberg benahmfte and von den herren zu Heinzenberg zu imter- 
fcheiden ift. Seciindìe Stixfxs» $$i ceilbribus eueniat, ipfa veoda Johanni de Heinizenherg fratrìpre. 
éiài Wiihelmi & fuis fucceflaribus » fi fuperuixermt titulafeoda« 
li , & ut exiade fidelis nofter fit & permaneat eodem jure conce, 
dimus poifidenda a nobis habenda & teaenda (r) & hoc prefentu 
bus litteris noilris pateatibus profitemur* In cuius rei teftimoni. 
um figillura noflxum eft appenfum. Aftum & datum in Lichten^ 
Urg fub anno domini M CC LXX oftauo £^ria tercia proxìma au« 
te feftam beati Martini byemalis^ 

V- 

JBfitìcks'hrief grafen FrUdriehs von Leìmngen^ wortn er G$wg$np 
des grafen Heinrichs I von Feldenz fohne zu feiner tochter Jgn$^ , 
jooa mark KStltn/cher pfenninge verffricht^ 
den iS OS. Ja88^ No los Fribericus Comes de Liningen, notum facimus vnuier- Ex or%» 
fis & fingulis prelèntes literas audituris ,. quod defponfauimus 
Agnetem filiam noflxam Georgio fìlio nobìJis viri , Domini 
Heinrici comitis Fetdentìey cui dotis nomine donamus , & do» 
narepromittìmus, mille marcas Colonìen» denanorum legalium 
& datiuorum y infra fpacium illius anni , in quo eos contrahere 
matrimonialiter & legittime coatigerìtpredià:os Georgjium & Agne* 

^tenu (r) Die von der gfaflchafì; Veldens rOhrende léhen der faerren von Heinr* 
berg beftanden^Y^rnehmUch in der vogtei Hennwlller • oder den dar- 
fern und gerichten za Hennwiir, Obernhnfen und Guntzelnberg; laot 
einem verfazbrìef vom jahre 1366 auf Gregorientag , in welchem Geor- 
ge » berr za Heintzenberg und Johanneta fin ehiiche frau ibrem lieben 
neven Thilmann yom Stein , herrn yon Wartendciìi , ritter und feinent 
€rben ao pf. bSLller geltb , ao malter korn geltis » zwanzig malter ha^- 
bem geltis aaf dbgenannte dorfer ^mit verb'àngnifs des edeln berm gra;* 
fin Heinricbs von Yeldenz* von dem fie die dorfer and gericbte In lé- 
hen hatten ^ uinb' xoo ]{£ geltis ^ die fie daramb emjjfangen batt^m^ f -• v 3Sa V E L D E N tem. Que mille marce ^^ ad u 
difcretorum, videlicet Fridricidc 
nìngen militum , Johannis de Ran. 

ifofc^^ militum, in boais vkinioribus , *■ 

prediftorum Georgi! & Agnetis locabi. •• *' 

de prediftis quatuor medio tempore dece. ^'- ' ^ 

'ftites alìum loco iilius infra menfem elig. ^r*^' 

forte quod abfit, in^difte furame folucione ^••'" 

promittimus de proventihus noftris, centuni %^ 

cium predirti termini absque ulla contradiftiou 
vicinioribqs caflro predillo Landesburc, a prefatì 
gulis annis accipiendas. Si veropredirtos Georgia, 
vel unum ex eis , ante qontradum matrimonium ^ 
tìngerit', de premiffis non erimus ulterius obligati. 
contraftum matrimonium , unus eie prediélis decefleri. 
dote fibi adìgnata proutius reportauerit remanebit. 
edam & promittimus, quod cum Agnes filia noftra duov 
annum etate compleuerit, cum predifto Georgio matrimc 
& legittime contrahat , & fì forte quod abfit per nos vel i. 
heredes predidus contrartus matrimonii impediretur, ten 
denotato, omnl dolo exclufo ipfe comes vel fui heredes prò. 
le marcis fldeiufibres fibi anobis conitìtutos monere pofTet, . 
tam diu prifionem in ciùitate LuUrenfi feruabunt, vel feruu. 
cum equo prò fé quilibet ponet quoad usque , a nobis vel a no* 
ftris prediftum matrimonium compleatur, vel faltim mille marce 
Colonienfium denariorum per nos vel noftros predifto R corniti 
Veldencie nel fuis heredibus peifoluantur. Pro quibus omnibus 
premiffis omni dolo exclufo fideliter obferuandis & adimplendis 
fideiulfores confiituimus fubnotatos videlicet nobilem virum Gè- 
ORGiuM comitem Irfutum, Frioricum iuniorem comitem, Phi- 
LiFPuitf de Bontanden , Gotfridum & Johannem confratres de 
Randecgéy Gotfridum de JUertenskein ^ Fridericum de Mecgenheim^ 
Emichonem diftum ffVderich^ Syfrìdum diftum Kramchg 

^ Eber. Secunds Stirpi s. 353 Eberhardum de Randetge, Theodericum dtftum jRawi^^ge» , Jo- 
Bannem & Heinricum filios domini de Metìs, Cononem de MonU 
forte ^ Arnoldum diftum Bmzt, Arnoldum de Lutra, Wilhelm 
de Randuge^ Fridericum de Jffelenheim^ Friderìcura de Luters^ 
heim milités&CoNRADUM comiUmlrfuium, qui fideiuffores, fi pre- 
dica infringeremus , uel quoque modo contra faceremus , com- 
moniti a prefato H. comite Veldencie vel fuis heredibus , ciui- 
tatem Luterenfem intrabunt-, uel quilibet feruum cttm equo prò 
fé ponet, more fi^eiufforio prifionem obferuantes, taradiu quo 
vsque predifto H. comiti uel fuis heredibus de mille marcis de- 
nariorum Coloaienfium plenarie fatis faceremus, & fi forte 
equus ad valorem fui comederet , vendetur & alter equus bonus 
loco venditi reponetur, promittimus edam quod fi vnus fideiuflb- 
rum deceflerit alium eque bonum infra menfem fubftituemus, & 
fi hoc negligeremus , fuperftites fideiuffores , commoniti a prefa- 
to H. comite vel fuis heredibus in predifta ciuitatè pofitionem ob- 
feruabunt donec loco decedentis alter eque bonus per nos fubfti- 
tuatur , & fi quod abfit, predifta vel aliqua de premiffis infrin- 
geremus, vel quoquo modo contraveniremus, uolumus, & ar- 
bitramur effe pcriurì, & ab omnibus violatores honoris ac fidei 
reputari. In quorum omnium premifforum robur & teftimonium^ 
figillum noftrum prefentibus efl: appenfum. Datum & aftum in 
die beati Luce Ev. anno Domini MCCLXXX ottavo. 

VI. 

(ìrafen Heinrich von Veldenz Uuraihs^v$rfctir$ìbung^ wprin er àU 

vettobU feines fohns Georg ^ Agnes von Leiningen, auf fem 

burg Landsberg mit alien tmrgmannen und etnkUnfUn 

und die hatbe graffchaft Feldenz bewHhmet^ 

den z8 OH. 1288. N< los B. coms Fetdenciaef notum facimus uniaerfis &fingulis ExO^. 
prefentes literas. infpefturis & auditurìs, quod defponlkmusGEOR. 
VoUFHifi. Yy V GiUM 354 VEI.DENtlJB COMITES CIUM filium noftram diteftum , Agneti, fiiìe nobilis viri domiui 
Fridrici comitis de Liningen^ cui, dotìs nomine donamus, & 
donare pVomittimus, caftrum noftrum Landesburc cura cailrenfi- 
bus uniuerfis difto caftro attinéntìbus , libere & abfolute , & cum 
prouentìbus noftrìs.ducentarum maircarum, in vicinori loco circa 
caftrum prediftum. Preterea medietatem camicie Vetdencie cum 
omnibus attinenfiis. Promittìmus eciamquodcumprediftaAgnes, 
etate duodecimum annum compleuerit, Georgius fiiius nofter, 
matrimonialiter & legìttime ducet eandem , & lì forte, quod abi^ 
fit, per nos vel per noftros heredes prediftus contraftus matrimo- 
nii impediretur, tempore prenotato omnì dolo exclufo , ìpfe Fr. 
Comes de Lìniiigen uel fui heredes, prò mille marci^ fideìuffores 
fubnotatos, fibi a nobis conftitutòs, monere poflet qui tamdiu 
prifionem vrLCixxìxaAeLuUrénfi feruabunt, uel quDibet feruum & 
cquum prò fé ponet, quo ad usque prediftum matrimonium com- 
* pleatur, uel faltim mille marce, Colonienfium denariomm , per 
nos uel noftros, eidem F. comiti uel fuis heredibus perfoluantur. 
Si nero ante contraftum matrimonium , prediftos Georgium , & 
Agneterti, uel unum ex eis decedere contingerit, de premiffis, 
non erimus ulterius obligati. Si autem poft contraftum matri- 
monium vnum ex eis decedere contingerit, alter in dote fibi af- 
fignata, proutius reportaverit, remanebit, prò quibus omnibus 
premiffis, omni dolo exclufo, fideliter obferuandis, & adimplen- 
dis, fideiuffoies conftituimus fubnotatos, vldelicet nobilem 
virum Georgium comUem Ir/utum, Wyricum dom'num de Bu^ 
ma Wìlhelroum dìftum Bozza! de Lapide, Gotpfridum de Ran^ 
decgeHy Johannem fratrem fuum, Eberhardum de Randeegen, 
Theodericum diftum Rantdecgerej Joliannem diftum Frigen de 
U^ihe^bach, Berhtramum de IVadenowe^ Wilhelmum diftum RiU 
tery Sybodonem diftum Bowerey Emichonem filium Gozzonis 
de Lihfenberc y Wernchonem de Lihtenber e y Johannem deNauiy 
Wilhelmum àidMm Bornebach, HelmgMm de Rigete tire y Sifridum 
diftum Ksranechy Wolframum minorem de Lewenfteiny Herman* 

num SBevNDA Stirpi s« 35S num de /^>rto^jnilites&CoNRAOUM CQmitemlrfutum. Qui fidejuflb- 
res , fi predica infringemus , uel quoquomodo coatra faceremus» 
commoniti aFiu comite predico, uel fuis heredibus ciuitatem 
Luterenfem intrabunt , uel quilibet eorum feruum cum equo prò 
fé ponet, prifionem obfervantes , tamdiu quoad usque prefato 
F. corniti uel fuis heredibus de mille marcis Colonienfìum dena- 
riorum, bonorum & legalium plenarie fatisfaceremus, & fi forte 
equus ad valorem fui cgmederit, vendetur & alter equus bonus 
loco uenditi reponetur, Promittimus eciam quod fi vnus fideiuf* 
forum decefierit alium eque bonum infra menfem fubilituemus & 
fi hoc negligeremus fidejuflbres commoniti a Fr. comite prefato 
uel fuis heredibus in ciuitate Luterenfi prifionem obferuabuut» 
uel quilibet feruum cum equo prò fé ponet, donec loco dece* 
dentis per nos vel per noftros equus ydoneus, fubllituatur, & fi 
forte quod abfit, predilla, uel aliqua de premiflìs infringeremus» 
Yolumu$ & arbitramur effe periuri ac violatores honoris & fidei 
reputarì. In quorum omnium robur & teflimonium, figillum 
noftrum duximus prefentibus appendendum. Datum & aAum 
in die beati Luce Ev. anno Domini M CC LXXX o£bivo. (j) 

. vu 

Abts Heinrich van WerswnUr md prùbfls ^akohs in OffeiAach v$r^ 

mitttung ein$s vergteichs zwifchen Heinrich Igrafen von ^èU 

denz y herrn von Gerotzeck , und dem probfie zn 

Remigsberg den 1$ ^un. xz89. Ne OS frater H. di£his abbas monafl:erii de Wemeniikrio , Cyfter. 
cienfis ordinis, Metenfis dyocefis , vna cum venerabile viro Ja; 
prepofito in Fffenbach , ordinis fatìftì Benediftì , Maguntm. dyo- 
cefis » tenore prefentium conflare volumus vniuerfis , quod cum 

Yy % inter Qt) Sigillam equeftre, dextn gladium, C fcatua GaroldaeckiaBom : 
S. H D£ GxR. ^ 356 Veldentiìb Comxtss Inter nobilem virum dnum H. comUem VetéUncie , & donrnum tU 
Gef'oUzecke ex yna parte , & virum religiofum S.prepofitum mon- 
tis fanali Remigli ^ ordinis & dyocefeos fuiuradiétì ex altera , fu. 
per quibusdam controuerfiis difcordia uerteretur , mediantibus 
nobis , utpote amicabiiibus compofitoribus y huiusmodi difcordia, 
totaliter ac taliter eft fopita« Videlicet , quod prepofitus di^ 
moQtis in omnibus & per omnia , iure fmo gaudeaf, quemadmo- 
dum anteceflbrés fui , a retroaftis triginta annis & amplius funt 
gaiùfi, Diftus etiam prepofitus renunciauit , integraliter & ex 
toto, omni aftioni , que fibi videbatur competere , quibu^cum- 
que de caufis motis haftenus &. emerfis , iu dominum H. comi^ 
tem fupradiftum. In cuius rei teftimonium prefens fcriptum^ 
noftris memorati domini H. comitis , nec non prefati S. prepofìti 
montis antedifti » in euidentem confenfum utriusque figillis feci« 
mus communirì. Datum anno Dni M CC LXXX nono , in die 
beati Viti martiris. 

VIU 

Des bifchofs zu Verdim iniuttfcUìn jUr grafen Georgen Ivon Petdenz 

den 45 ^un. 1299. V. niuerfis prefentes lìteras infpefturis Johannes miferacione di- 
Ulna Verdunenfis epifcopus falutem in eo qui eft omni vera falus. 
Nouerint uninerfi quod nos diftulimus & adhuc difTerimus nobili 
viro Georigo comiU Fetdincie homagium quod nobis facere debe^ 
facione terre Fetdentze fupradifte & appendenciarum eiusdem us. 
que quo diftus comes ad nos perfonaliter commode venire potè- 
rit ad faciendum nobis prediéhim homagium ut tenetur. In cu. 
ius rei teftimonium prefentes literas figilli noflri munimine feci* 
snus roborarì. Datum apud Thiffufn caibrum noftrum anno Da. 
mini millefuno CC nonagefimo nono in craitino natiuitatis beati 
Jobannis baptìfte» IX S E e v N D X Sri R p X s. 337 IX 

Ehébiredung twìfctien grafen Georgs I von Felden» atUfiem fofmè 

Friedrich I und grafen ^otianns II van Spanhàm zu Starken^ 

hurg tochter Blanzeflor , den 14 Marz 1314. I eh Johann greue von Spanheym dun kunt alien den dy dyfen Ex orig* 
brjrf gefseint oder horent lefen , dat ich fai zu vruntfafFe geuen 
mine dochter Blanseflors, Freyderighe des greuen Gborigen 
fzune van Veldenizen za eligeme gemechte , dar zu gebe ich Jcu 
han miner dochter Blanzeflors , und Freyderich , des greven 
Georigen fzune von Veldentze zueydufint punt Treyfler pennin* 
gè (i) genger vnd geuer , alfo wanne die kynt bi eyn ander sla^ 
fint oder lygènt alfe elige lude bi eyn ander lygen fulen, fo fai ich 
Johan der greue geuen in des jaris frift die vurgenanten zuey du- 
fint punt, in dede ich des nit in des iarìs frift, fo fai ich Freyde* 
riche des greuen (zune van Veldentze bewyfen zueyhundirt punt 
Treyifer penninge geldis, daher wale ftede vnd vefte ane fi| ame 
neften zu Lychtenberg , dat myn ift , alfo queme jch Johan der 
greue van Spanheym oder myn erben vnd brechten zueydufint 
punt Treyifer penninge genger vnd geuer, fomoche ich oder my. 
ne erben ditzweyhundirt punt geldes loyfen , vnd veylen wedir 
an mich , vnd myn erben , vom Freyderiche vnd van finen er- 
ben alfo wanne ich oder myn erben die penninge gegeuenFreyd. 
joder finen erben die zùey dufint punt , fo fai man di belegen an 
alle di ftatdaBlantzeflorsdi vurgenantejunvrouwe wale ftede vnd 
vafte ane fi. Me fprechen ich der greue Johan van Spanheym , 

Yy 3 queme (0 Tryfs , Tnjyze , Treyfe war ein Trierifche biirg , dcATen advocatia 
dem Spanbeimircben haùfe aa Starkenburg angehdrig gewefen. Siebe 
Kremers diplomati/che beitrSge z St f. 84* ^ mUfsen alfo milnzen 
dafelbft gefcblagen wordea feyn p die befimdera im Spanheimifcben 
gUog und geb warem 356 Veloentiìb Comxtss Inter nobilem virum daum H. comiiem Fetdencie , & domkmm d$ 
Gerolizecke ex vna parte , & virum rellgiofum S. prepofitum mon- 
tis fanfti Remigii ^ ordinìs & dyocefeos fapndi6tì ex altera , fu- 
per quibusdam controuerrùs difcordia uerteretur , mediantibus 
nobis 9 utpote amicabilibus compofitoribus » huiusmodi difcordia, 
totaliter ac taliter eft fopita« Videlicet y quod prepofitus didi 
montis in omnibus & per omnia , iure fvo gaudear, quemadmo- 
dum anteceflbrés fui , a retroaftis triginta annis & ampiius funt 
gauifì» Diéhis etiam prepofitus renunciauit , integraliter & ex 
toto, omni aftioni , que fibi videbatur competere , quibuscum- 
que de caufis motis haftenus & emerfis ^ in dominum H. comi» 
tem fupradiftum. In cuius rei teftimonium prefens fcrìptum^ 
noftris memorati domini H. comitis ^ nec non prefati S. prepofiti 
montis antedifti ^ in euidentem confenfum utriusque figiJIis fect« 
mus communiri. Datum anno Dni M CC LXXX nono , in die 
beati Viti martiris. 

vm 

Des htfchofs zu Virdu» induttfcUtìn Jir grafen Georgen Ivan Feldefui^ 

den as ^un. 1299. V. niuerfìs prefentes literas infpefturis Johannes miferacione AU 
uina Verdunenfis epifcopus falutem in eo qui eft omni vera falus. 
Nouerint uniuerfi quod nos diftulimus & adirne differimus nobili 
viro Geomgo corniti F$td$nm homagium quod nobis facere debet^ 
f acione terre Fetdenize fupradifte & appendenciarum eiusdem us. 
que quo diftus comes ad nos perfonaliter commode venire potè- 
tit ad faciendum nobis predié^um homagium ut tenetur. In cu. 
ius rei teftimonium prefentes literas figilli noftri munimine feci* 
mus roborari» Datum apud Thatnsfn caftrum noftrum anno Do. 
mini millefimo CC nonagefimo nono in craftino natìuitatis beati 
Johannis baptiiie» - IX S E e ir N D JB S T I R P t S. SfJ IX 

Ek$b$redung twì/chen grafen Georgs I van Fetdenz alUftem fohné 

Friedrich I uni grafen ^ohanns II van Spanheim zu Siarken^ 

bnrg tochter Blanzeflor , den 14 Marz J314. I eh Johann greue von Spanheym dun kunt alien den dy dyfen Ex orfg« 
bryf gefseint oder horent lefen , dat ich fai zu vruntlafFe geueh 
mine dochter Blanseflors, Freyderigue des greuen Georigen 
fzune van Veldentzen za eligeme gemechte y dar zu gebe ich Jo- 
han miner dochter BlanzeFlors , und Freyderich , des greven 
Georigen fzune von Veldentze zueydufint punt Treyfler pennin*- 
^e (t) genger vnd geuer , alfo wanne die kynt bi eyn ander sia- 
fint oder lygént alfe elìge lude bi eyn ander lygen fulen, fo fai ich 
Johan der greue geuen in des jaris frift die vurgenanten zuey du» 
fint punt, in dede ich des nit in des iaris frift, fo fai ich Freyde- 
riche des greuen (zune van Veldentze bewyfen zueyhundirt punt 
Treyifer penninge geldis, daher wale ftede vnd vede ane fi, ame 
neften zu Lychtenberg , dat myn ili: , alfo queme jch Johan der 
greue van Spanheym oder myn erben vnd brechten zueydufint 
punt TreyiTer penninge genger vnd geuer » fomoche ich oder my- 
ne erben ditzweyhundirt punt geldes loyfen , vnd veylen wedir 
an mich , ynd myn erben , vom Freyderiche vnd van finen er- 
ben alfo wanne ich oder myn erben die penninge gegeuenFreyd. 
^er finen erben die zùey dufint punt , fo fai man di belegen an 
alle di ftatdaBlantzeflorsdi vurgenantejunvrouwe wale fl:edevud 
vaile ane fi. Me fprechen ich der greue Johan van Spanheym > 

Yy 3 queme (t) Tryfs , Truyzc , Treyfe war ein Trierìfche burg , deffen tdyocatia 
dem Spanbeitnifchen haùfe ao Starkenburg angehorig gewefeo. Siebe 
Kremers diptomatifcke beitrUge i St f. 84- ^^ mUfsen Mo miinzen 
dafelbft gefcblagen wordea feyn p die befimders im Spanbeimifcben 
gUsg und geb warem 358 V E 1 b V V T X A C M I T B s queme ich oder mya erben veyrtzinnacht vor vnfer vrouwen da. 
gè alfs man di kercoD in di hant nymit , oder veyrzinnacht dar 
na vnd breychten di zuéydufmt punt penninge da ftuflenne fo ma- 
che ich oder min erben , nit gain Freyderich vnd fine erben di 
zueyhundirt punt geltes loyfen. Wer it auer alfo , dat eyn der 
kynder aue geinge oder fturbe ane erben , dat got verbeyde , fo 
fai dat andir kynt han dat guit , vnd die guide fine ieuedage it 
fi Freyderich oder Blantzeflors, fliirbe auer Freyderich vndBIant* 
zeflors beydefament ane geburt dat got verbyde , fo fai dat guit 
oder di guide » dat ich Johan der greue van Spanheym dargege- 
ben han , an mich oder min erben weder vailen » were it dat 
ich Johan der vurgenante greue dyfevruntisaf vnd dyfe hylich 
alfo da vorge&iuen fleit , nit in dede in des mandis frift) wanne 
ich gemaint vnxrde j van deme greue Georien van Veldentze» 
oder den fiunin ane geferde , fo irkennin ich mich dat ich were 
truwelois vnd meyneydich. Were it aber dat ej^nch dyfer kyn* 
der fturbe , e fi bi eynander sliffen , fo fai man dyfe bryve van 
dyfer hylich weder geben , vnd weren dì in tzwey, vnd diebur. 
gen weren leydich vnd loisz. Dyfe dingh ftede vnd vafte zu haU 
dene han jch Johan der greue van Spanheym virfzachtvnd ver» 
fzechtz erfame vnd edille lude zu burgen hern Conrade den 
Ruwengreuen , hern Georigen den Ruwengreuen , Frederick 
den Wìldefigreuen , hern Johanne deii iungen Vaìcht van HunolU 
fieyn Cunzeillin den Ruwengreuen ^ Philippis van Fatchnjleyn^ 
hern Heinrich àenVaicht van Runen^ hern Hugen yznSmedehurg^ 
hern Wolframe van Leuwinfteyn , hern Sifert von !Sent Etben^ 
hern Euerart van Randecken , hemEndreis van deme Steyn$,heTa 
Johanne van Baftnheym , hern Kyndelin van Spanheym , hem 
Conrade van Loijfennich , hernHermanne van der Porien^ Johan- 
ne van Henzenberg , Yfenbart van Henzenberg^ Johanne vnd WiU 
helme gebrUdere van Swarzenberg. Wer it auer alfo dat ich Jo- 
han der vurgenante greue van Spanheym , di penninge vnd di 
bewy funge nit in gene noch uit in dede , alfo da vorgefreyuea Secunda Stirpi s. 359 fleit , waiine dyfc burgen gèmaint werdent , van deme greuen 
Georìen van Veldentze , oder vom den finen , fo fai ie der burge 
eynen kneith vnd eynpert binneii den eichdagen alfe ber gemaint 
wirt zu Keyre fenden zu leyltìnne ane geverde , vnd nit dannea 
zu kumen , bit dat deme vorgenanten greuen Georien van Vel- 
dentze voil gefzeyt. Wer it auer , dat eyn buige oder me ver- 
vure , oder fturbe ^ dat got verbyde, fo fall ich eynnen andern 
fetzen und geuen binnen des mandis frifl: ^ alfo mant vordirt ane 
geverde , vnd in dede ich des nit , fo mach der greue Georie 
van Veldentze mìch manen miner truwen vnd mines eidis oder 
ich eynen gevelhgen vud eynen mogilligen burge nit in geue, 
noch in fzetze ane argelift. Dyfe dìngh die hie vorgefchreyuea 
finty fai ich dunvnd fulengefzeyn ane ailerslaichte geverde. Dy- 
fe dingh di hie vorgefreyuen fiat ftede vnd valle tzu haldinne , 
han ich Johan der vorgenante greue van Spanheym min ingefigil 
tzu eyme vrkunde an dyfen bryf gehenkit vnd han gebeden erfa- 
me lùde , hem Conrade den ruwengreue , hem Georien den ru- 
wengreuen^ Freederich.den wildengreuen , herrn Johanne den 
Vaicht van Hunoltfteyn , Cunzeillin den ruwengreuen, Phìlippìs 
van Valkenfteyn , dat fi ir ingefigille tzu eym vrkunde an dyfen 
bryfhenken. Vnd wir Conrat vnd Georìe die ruwengreuen, 
Frederick der wildegreue , Joh/vnn der Vaicht, Cunzeillin der 
ruwegreue , vnd Phìlippìs van Valkenfteyn durg beden willen 
hem Johannis des greuen vom Spanheym , han wir vnfe ingefi- 
gille an dyfen bryf gehenkit , vnd wir Henrich der Vaicht van 
Mmjm^ Hugh vAn Smedeburg ^ Wolfram V2in Leuwìnfteyn ^ Syfrit 
van Seni Elben^ Euerart van Randeiken^ Endreis van me SJieyne^ 
■Johann van Bafenhet/m , Kyndelin van Spanheym , Conrat van 
Loiffennìch , Hermann van der Porien , Johan vnd Yfenbart van 
Befizenberg , Johan vnd Wilhelme gebrQdere van Szuartunberg ^ 
di vorgenante burgen viibindeu vns vudir dyfer herren ingeligil- 
le dian dyfeme bryue ftcynt vnd hegnt. Dit gefzah da mantzaU 

te 36'i Vendenti JB CoMiTtg: ne die loifunge des vorgeoantea hufes gefehicht fa foUen wir 
fie vnd ire libiserben beAvifen vfF eyne halpteyle eyns andem hu* 
fes das als gut fy als Cettant ane argelifte^ Me ift auch geredt 
wer ez fache das ire eyns abegynge aa lipferben das.got verbiede 
fo fol das ander habea die guide fyne lebetage.. Werez abir das. 
fie beyde abegyngea fa folle die gUlte vnd das gute widder fallea 
da ez herkominen ifl:.. Zp, eyner ftedigkeyt diefet dinge fo han 
wir yne burgen geCetzet die edeln. herrea herm Johan dea graf. 
fen von Spanheym ,. herra Phylipsen dea grafifea voa Spankpì^ 
herra Johan dea wildegraffea voa Dumn^ hera Humbrechtea 
voa Schonenbférg , hera Johan voa Ruhenjìeyne , hera Siffryden 
voa Sani Alban , hera WolfiTram dea aidea voa Lewenjieynt^ hern 
Johaa voa Randecken^ hera Peter Wifsea. voa Spanheìniy hera 
Symond voa Arenfwtingky hera Phylfps, Faiteyfen,. hera Wilhelm 
voa Jckers ritter vnd Johana voni Steyney Fritfchea von Span^ 
Uymy Sch?iSryden von Mar fbachy Johaa vonHufeny Engelbrech- 
tea Schaiff,. Wyerich voa Suterfen vad Stetzes von Vknkthtm 
edele knechte. Alfourerez fache das wir die vorgenaate dinge alt 
ftede. eahieltea ,, fa foUea vnfere. hiirgen iaafara zv leyften zu 
Crutzennache ire iglicher mit eyme pherde vnd mit eyme knechte 
alslangebifedaswirfiebewyfetea vnd diefe vorgefchribeu follea 
ftìrten waa eyae pherd wirt verleiftet fa fai der des das pherdt 
was eyae aaders aa die- felbe ftat ftellen^ Das fai man thune 
als dicke als ez noit gefchyet. Wèrez fache das der burgen 
eyaer abegyage fo follea wir ìnwendig vier wochen eynen an- 
dera ftellea aa des fiat der abegangea ili alfchiere als wir es 
gemant werdea; Gefchee des ait fo follen die burgen innfarn zu 
leyften la der vorgen.. ftait als lange bifs das wir e3mea andem 
ge&tzen. Das alle diefe ftucke wair vnd fefte fyne, fohan wir 
Vnd Heyarich vafer fone vnfere iageC ah diefea br^ gehencket 
vad haa gebetea die vorgeaantea vafere burgea das fie ire in- 
gefigele hencken by die vnfere. Vnd wir die vorgen.. burgea 
dorch bede willeaiiera Georigea des^ grafifea zu Veldeatze, fo 

haa 5ecunì)ìb Stirpi s. 363 han wir vnfere ingef. an diefen brielF geheuket. Vnd veriehea 
vns an diefem brieffe gude burgen zu finde. Vnd wir Fritfche 
von Spanheym , SchafFiyd von Morfebach, Johan von Hufen, En- 
gelbrecht SchaìfF, Wyrich von Suterfen, Stetzes von Vlenbechern 
edelknechte vorgen, wan wir nit infeeflgil en han, fo veriehen 
wir vns gate burgen ^u fynde tnder der vorgen. herren vnd 
burgen ìngefiegein. Diefer brìeff wart gegeben da man zalte die 
jare Clirifti geburte drutzehen hondwt vnd dm vnd drifsig jare 
an dem Fxyttage nach des iieyiigen Crutzes ^dage als «z erba- 
ben wart. 

XII 
f^ldenzifche tnutjchterung und erbordnang "zwìfchm grafen Georgs / 
fohn Heinrich II und ^nkeln Georg 11^ den ^ Sept. J343. Wi ir Geòrgie greue zu Veìdentztn vnd Agnes vnfer eliche Ex Orlg. 
frowe, yiriehen vns offinlichin an diefem brieue vnd dun kunt 
alten iuden , daz wir bede mit gefameter hand bì lebendem libe 
eynmudelichin vnd mit gudem willen , beradens mudes, vnd mit 
vnferer guden fronde rade, eyndrechtclichin vbirkomen fin , daz 
wir Heinrichin vnfem fon, vnd Georgien vnfer enckeln, mit 
eyngefetzit ^ewifet , vnd befcheyden han, waz fie zwene, vnd 
ir iegciicher befunderlich, nach vnfer :zweyer doide, an vnferen 
grauefcheffte .,. herfchefte, vnd gude, daz wir danne hindei 
vnslazzin, habin, vnd innemen foUint, vnd auch ir kelner nit 
darvbir, vf daz fie zwene vnd ir zweyerlibes-«rben danne ane 
dedingenin fruntfchefte, vnd guden dìngen virliben, als fie auch 
biiliche foliint, des han wir fie befcheyt, vnd wifsen lazzin, als 
hernach in diefena gegenwertigen brieue gefcfaribea fi:ed, daz ir 
iegelicher daz fine dar àne danne wol wifsen moge ^ . . Zu dem 
erften han wir gefetzit, befcheyt, vnd gewlfet . . . Heinrichin vn, 
fern vorgenanten fon, daz der nach vnferm grauen Georgien doide^ 
én greue zu Feldenizin fol fin vnd virliben vnd ^n aller der her* 
fchefte . ». landen iuden vnd guden y bit aliem dem rechte fwas 

Zz z " idarzu 3<^4 VEtnKKrilB CoMlT£S darzu .gehorig ift, vnd als wirizo uch biz vSe diefenhutigen dag 
befefsin , lune gehabit , vnd gnofsin han : vzgnomen des wyde* 
mes, dea wir der vorgenanten vnfer elicbin frowen . . , AgnefeDy 
darane bewifet y vnd bewydemet hab , des fìe auch vnfer gude- 
befygelte brieue darvbir hat, in demfelben irem wydemen fol fie 
irai kbetagen geruweclich, vnd fridelichin verliben (Ttzin, vnd 
foUen die vorgenant Heinrich vnfer fon vnd Geòrgie vnfer enckelo 
fie darzu vordern wo fie konnent oder mogent, vnd nit hindem^ 
aneallegeuerde^ vndnach irem doide fo fol derfelbe ir «^iew 
©uch fallen vf Heinrich vnfern vorgenanten fon , vnd v^noraen 
ouch^waz wirGeorgien vnferm vorgenanten enckeln darane ouch 
bewifet, vnd befcheyden han. Daz iil zu wifsem, daz MdrHein- 
fich dem vorgnanten vnferm fone, ynd Georgien demfelben vn- 
ferm enckeln in ztveìn gemeyneclichen bewifet, vnd gegeben han , 
vnfer deyl der herfchefU zu GeroUfseciin , hit den veften ftcden lan- 
den luden vnd guden, bit allem dem rechte, vnd gewonheyde^ 
als iz bìz vffe diefen hutigen dag vnfer ift geweft, alfo, daz fie 
aweaediefelbe vorgenant herfchafft- wie fie do vorgefchriben fted, 
gtkhi mit etfn nach vnferm doide niefsin, vnd behalden follint^ 
oder ob iz in fuget, fo mogent, ,vnd follint fie fie glyche danne 
initeyn deyien , vf daz fie zwene vnd ir iegclicber befunderlich 
fin deyl darane wifsen mo^e, vnd ifl: iz fache, daz ir keinen fo- 
Kche not ane ged , oder ane ^omet / daz er fui deyl der vorgnan- 
ten berfchefte von Geroltfseckin virfetzìn^ oder verkeufin mufs^ 
£3 fol der den die not ane ged, iz fy vnfer vorgenajiter fon , oder 
vnfer enckeln ir einre iz dem andern, vmbe befcheyden geit kunt- 
lichin byden, vnd iz numan anders geben, verfetzin, oder vier- 
keufin iz enfig danne daz ir einre iz voa dem andern virfpreche, 
vnd fin nit enwolle • . . Ander werbe fo han \vir dem vorgenan- 
ten Geòrgie» vnferm enkeln befcheyt, bewiefet vnd gegeben, waz 
phantfcbefie wir han von vnferm herren dem . . . ertzebifchoue 
voaTrierrn, vnd fime ftyfte, als an der borge zu WohefteÌMy vnd 
deme iande^ daz darzu Uorit^ daz maa nennet des kuniges tand^ 

vnd SecundjbStirfi*. 363 vhd darzu vnfer bofglehen, vnd hus, daz wir han vf derfelben 
borge zu Wolueflem^ vnd waz zu demfelben borgleheii gehorig 
ift , nutfit darane vz gnomeii - danne bit allem dem recbte als 
wir die bede, die vorgenant phantgut, vndborglehen bizher, vnd 
yHe diefen hQtigen dag gehabit vnd gnofsin han. Darzu fo han 
wir ouch demfelben vorgnanten vdferm enckeln gefetzit, gewifet, 
vnd gegeben, waz wir von dem . . . ryche zu pfande han, ao 
dfen dSrfern zu Rijchinba$h, vnd zu Deynsberg vnd deme ààz 
darzu gehorit, nutfit darane vz gnomen, danne der lude die in 
denfelben dorfern wonend, vnd fft. Remigiis^tude fint, vnd wi- 
der in Ìà.RemigiiS' lande honnty die foUent in die herfchaft zu 
LplUenberg wider horin vnd verliben ■. . . Ouch han wir Heinrich 
vhferm vorgenanten fone vnd Georgien demfelben vorgenanten va* 
ferra enckeln mif eyn gefetzit, gewifet vnd gegeben die borg vnd 
dorf zu Lutereckin, vnd die mule- dje wyfe- vnd den wyngarteo. 
daz wir zu Lutpreckin der borge gemachiC vnd gekauft han, alfo, 
daz fie zwene daz gemeyneclichin, vnd in guder getrwer gemeyne^ 
fchefte behaldin, vnd belxaben follint glich eyme als viel dorane 
als dem andern, alfo, als lange vnfer eliche frowe . . . Agnes 
vorgenant gelebit, vnd ir den Gian vf vnd abe fugit vnd gebarit 
zu farene, vnd zu vydene, daz fie, vnd die iren die bit ir dan- 
ne farint herberge mogent nemen in der vorgenanten borge vnd 
dorfe zu Lutereckin, vnd folleo ouch fie zwene einen gemeyneo 
borgfriden an derfelben borge zu Lutereckin zu den heyligenfwe. 
rin, vnd machin, vnd ouch daz vndereyn wol virbrieuen. Ouch 
xnag vnd fol derfelbe vorgenant vnfer enckeln eine vyffcherie dan- 
ne hari in dem Glane von OfFmbach ane biz zu Sft. Midehard / 
vnd in der Lutern zU welchèr zyt yme danne da inne fuget za 
vyflchene, darzu fo han wir ouch Heinrich, vaferir^ vorgenanten 
fone gefetzit gewifet vnd gegeben vnfer deyl des hufes zu dem 
Oberejleyne , vnd waz darzu horit, daz wir kauften vmbe vnfern 
neuen feligen Cunen von Dunen vnd Agnesen fine eliche fro- 
we^ v&d daz auder deyl, daz wir aa demlblbea vorgienanten hu* 

Za 3 & 366 V « t D E N T I 3E - Co M I T È S 

Te ... Oberafteyne kauften vmbe hern Ebirfiard Bofsil vnd Wit- 

helmen finen fon , dazfelbe* deyl fol fm vnd virliben Georgien vn- 

fers vorgenanten enckelns , vnd darzu waz wir bìz vffe diefe* 

hutigen dag kauft han , vmbe Johan von Bti/fen einem edilknecht; 

daz felbe gut ouch gelegen ift in Beumolder kyrfpel zu Barin*^ 

horn, vnd zu Fronhufen. Vnd*wer iz fache, daz kein die phant- 

gut, die wir den vorgenanten vnfem enck^ln bewifet han, bì 

vnferm lebendem libe von vns geloft worden. Waz geldes vns 

danne davone worden, daz foUen wir widerlegen vnferm egenan- 

ten enckeln an gut darane er \voi iìcher were ob wir mochten, en 

mochten wir fm abirnitgedun , fo foUen wir yme daz felbe geit 

antwurten vndgeben- vnd alliz fm wegifllz damide lazzin fcha£- 

fin. Vnd queme iz ouch 4arzu , daz die vorgenanten mfer fon uni 

4ncketn abegiengen vnd jvirfuren ^nt iìbeserben , daz god niten wol- 

le , ir welcher daz were , des gut vnd herfchaft wie wir in hit he* 

wìfet hanfoUen danne widerf alien an vnfer grauefchaft vonFeldentz^ 

da iz ouch her komen ift , vnd von rechte vnd mugelichin ouch 

bine fallen fol, alsx)uch ein recht ift. Vnd diefe vorbefchribe- 

nenfatzunge, vnd deylunge alle wie hie vorgelchriben fted, fol 

gefchehen nach vnferm greuen <3eorgicn doide, vnd ouch ee nit, 

vnd fol den vorgenanten vnferm fone, vnd vnferm enckeln ir 

iegclichem , wie wir fie hie in diefem brieue befcheyt , vnd ge- 

wifet han^ nach vnferm doide bit dem fmen , als wir in hie be- 

nant han , wol begnugen, vnd ir keinen von herfchefte noch von 

gude nutfit me von dem andern vordern , noch ane gefinnen , 

noch in keynreleye recht, oder vorderunge wider den andera 

vbir diz bewifnifle nit han, noch haben'^nfollint. Danne wer iz 

daz Heinrich vnfer vorgenanter fon «e fturbe* vnd virfure danne 

wir, fo folle Geòrgie vnfer vorgenanter enckeln danne alliz fin 

recht vnd vorderunge an herfchefte, vnd gude vor handen han. 

Ift iz abir daz fie zwene bede vns vbir lebent, fo fol ir iegclichen 

vnd iren kynden vnd libeserben lazzin begnugen bit derfeiben fat- 

zunge, vnd bewifniffe, ^s wir in hie gefetzit, bewifet, vnd 

gege. S E e u N B JB Stirpi s./ ' Jfly gjegebea han, vndouch ir keinre nit darvber. Viid alle diefe vor- 
befchribeaen bewìfniffe, vnd fatzunge han wlr ouch gedan bit 
der vorgenantea vnfers fones vnd enckelns gut gebediens wille 
wifse und virhengniffe , vnd hant vns auch globit, vnd zu dea 
heyligen gefworn , daz. in nach vnferm doide bit diere vorbe- 
fchribeneafatzungen, tnd bewifnilTe wol begaugen fol ir iegcli- 
chem , wie wir Re in diefem gegenwortigen brieue befcheydea 
vnà gewifet han^ Vnd han ouch des zu vrkunde,^ vnd gantzer 
ftedickeyde vnd ficherheyde aller direa vorgefchribenea vnd gè- 
fchehenen dinge wir grane Geòrgie^ vnd wir Agnes greuinnen 
vorgenanten vnfere ingefygele bit ingefygeln der vorgenanten vn- 
ibigs fones vnd enckelns». vnd vnfers lieben neuen Rugrauen Gè- 
QRGiEN. vnd vnfiern lieben getruwea Johans von Randeckhy vnd 
Wolframes von Lewinpin: rittere von vnfere bede wegen gehan- 
gen an diefen bricL Wande fie hie bi waria, da wir diz alliz be- 
ledden, vnd deding(?ten.. Vnd ich Heinrich fon mins- heren vnd 
minre frowea voa Veldentz vorgenanten^ Vnd ich Geòrgie ir en^ 
ekeln viriehea vns offìnlichia aa diefem brieue vnd duft kunt al- 
ien luden daz wir bede init gudea truwen an eydes ftad globit 
vnd zu dea heyligen gpfworen han,. der fatzungea wie vns vnfe- 
le vorgnantéa hern vnd frowe von Veldentz: hie aa diefem- brie- 
ue mit eyngefet/it gewifet vnd befcheydea hant ,. daz vns dami» 
de aach vnfers vorgenantea herrea doide wol begnugen fol, vnd 
iz ouch dun halden, vnd vollenfureafollen». wie izhievorge- 
ìchriben fted, wande fie dizfelbe bewifsnlfle vnd befcheyt von vn- 
fere beden wegen, vns bedea zu notze, vnd zufrome,. vnd ouch 
bit vnferm gudei> willen wifse vnd^ virhengniffe vns vnbetwenge- 
lich vnd vnbedrugelich dadia vad ouch gedaa hant vnd enfol 
darvber me danne wie hie vorgefchribpa lied , vnfer keinre wi- 
der dea andera aumerme nutfit voa grauefchefte, herrfchefte, 
noch voa gude zu vorderne noch zu heyfchene, oder anezufprcr 
thinde han , vnd wie vnfer keinre daz mit keinem ftuckin bre- 
«hé,. daz Got niten wolle^ vnfer welicher der were, der were tru- 

MKelps„ 36S VcrDeNTIA CoMIT.ES welos, crlos, vnd meyueydig vnd darzu ia des ryches acht vnd 
io des Babiftes banne , vnd bette darzu me alliz fin recht verlo- 
rin, vz gefcheyden alierleye argelyfte vndgeuerden an allin die-, 
fen vorgefchrìbenen ftuckin , vnd an irem iegelichem béfunder- 
lìch. Vnd des zu eìnre gantzin merrin fledikeyde vnd ficher- 
heyde han wir vnfere ingefygele bi ingefygeln der vorgenantea 
valere herrn .vnd frowen gehangen an diefen bVief. Vnd han 
ouch femeclichin gebeden den edein vnfern lieben neuen Rugra- 
uen.Georgien vnd die ftrengen rittete herrn Johan von Randeckin 
vnd herrn WoIfranM?n von Lewenftein , daz fie ouch ire ingejy- 
gele bi die vnfern hant gehangen an difen brief vns vraraerme 
ZM befagene aller dierer vorgefchribenen vnd gefchehenen dinge. 
Vnd wir Rugraue Geòrgie, Johan von Ravdtckin vnd Wolfrai)i 
von Lewenftein erkennen vns des in diefem gegenwortigen brie- 
ue, daz wir lue bi warin, do diz aliiz béred vnd gededinget wart, 
vnd daz wir ouch dorch ernftlicher beden willen des voigenàn- 
ten edeIn herren grauen Georgien von Veldentz frowen Agne- 
fen finer elichin frowen vnd ir beydcr fon vnd enckeln verge* 
nanten han wir vnfere ingefygele bi die iren gehangen an die-, 
fen brief . . . der geben wart vf vnfer frowen dag als fie geborin 
wart da n^an zalte nach Gots geborte drutzehinhundert jare vnd 
dru vTid viertzig jare. (x) 

XIII Cx Die fieben anhangende fiegel find folgende: i) S. Georgii Comitis 
D. VsLDENciE Domini D Gerolzecke. SigiUam equeilre. 
a) . . . CoMiT. De Veld. ... Ein klelnes fiegel , welches dea 
Veldenziichen lowen in einem dreieckigeo fchilde vorftellt. 

3) S. H. JvNiORis Comitis Veldence. Eia fchild mit dem Velden- 
zifchen loweru 

4) S. Georgii De Veldens. Der Veldenzifche lowe. 

5) SiGJLLVM Georii Com^tis Irsvti. Sigtllum equeftre. 

6) S. JoHifi MiLiTis De- Randeck. Der Randeckifche fcbild liegend 
auf einer feite^» and auf dem linken ecke ein bUffelskopf mit helm- 
zierathen. 

7) • • • • AAU D« LfiWt f • • » £iQ ISwe ineinem fchilde. S«cuìJT>« Stilli?!^. 3l5f XIU 

£l0HzJlùrs der jungenfrau von Veldenz nndihres fokns Georg II vm 

Veldenz , mrftcherungsbrUf an ihren nefen grafen Johann III 

von Spanheìm zu Starkenbmg ^ dafs diefe das ihnen ver^ 

kaufie gut zu Lonsheim und Trey/en-binneneinem Jahr 

wiederkaufen mUgen ^ den 14 Marz 1344^ W: ir Blàntzflors dìe^jange frotvB von Feìdentzhf nad Geor- Ekoiì^. 
Gi£ ir ^n, virjehea vns bede offinlichen an diefem brìeue , vnd 
dun kìint alleo luden , vmbe alfoiich gut , als der edii vnfer ile- 
ber neue^ greue Johan von Spanheim, vnd die edii i^owe Meqh* 
XHIL8 von Beyem fine eliche husfrowe , vns virkanft hant recht- 
lidi yndredellch, daz felbe gut auch gelegenift in den zwein dOr- 
fem zu Lmshàm , vnd zv Tret/fm, die vfTe der Nahe gelegenfmtp 
vnd in dea gerichten , vnd bannen, die zv den felben dorfemge<- 
hdrig (int , oder wo iz gelegen ift daz zv den guden, von alder, 
vnd bizher gehSrig ift geweft » vnd auch noch ift^ als fie iz vns 
auch vlrkauft hant^ des wir ir gude belygelte Meue dar vblr han. 
Des erkennen wir vns offinliehin an diefem brìeue , wanne , daz 
der vorgenante vnfer neue grane Johan von Spanheim , oderfro- 
we Mechtild fine eliche husfrowe , oder ir erben , koment nach 
diefem erften jare , da^ itzunt fchierfle ^ne ged ^ vnd brìngent 
iyben huadert pfunde guder hailer^ oder alfo viel gudes wergel- 
des t als dar fvr danne zv Oriuenachin genge vnd gebe ift , z^ 
vns 9 oder vnfern erben ob wir nit enwerin ^ vor fante Georgien 
dage , vnd vns bydent luterlichin dorch gots willen^ daz wir ia 
das vorgenante gut ^ vmbe daz felbe gelt wider vmbe zu kau^e 
. geben , fo fbllen wir iz dun funder alle widerreden , hindemuffe 
oder anefprachin^ vnfer oder der vnfern, ane alle geuerde. Ouch 
wax wir des gudes , daz zv dem felben vorgnt. gude gehOrig ift 
von andern luden wideiiLeufen vnd lofen , wanne fie daz auch vor 
fante Georglen dage ^ eyntzelingen oder t)iteynander4 wie wir ìz 
Vot.IV.Hifi, Aaa gè. 370' V E li D-E-N. T I m. e O M V T T S gekauft vnd geloft han , yon vns wider vmbe- keufih , vndlofeni 
woilint vmbe dea felben phenning den aucb wir dar vmbe gege. 
ben han, des.follen wir ih auch gehorfam fm , ane alle hihder- 
niffe , vzgefcheiden allerJeye argelyfte vnd geuerden , an allea; 
diefen vorbefchrièbenen ftUcken, vjiddas zveme-warih.ftedeh vr- 
kunde fo haa wir vnfer beyder ingefygele gehangen: an diefen 
brief,. vndhan aoch femeclichin gebeden., vnferni lieben herm 
^retM» Georgien von Feldentxin f. vnd herm Heinrichin finca 
fon, daz fie ire ingefygele , auch zv eime merern gezugnifle, by 
die vnferehant gehangen, an diefen brief. Des wir gieue Geòrgie: 
wn Veldentzin,, vnd Heinr. fin fon. vorgen.. vns offinlichin erken- 
nen an diefem. brieue , daz wir vmbe irre beden. willeu. vnfere in- 
gefygele bi die iren han gehangen an. dièfe» brièf.. Der gegeben. 
wart, des neheilen fondagis vor derhalpfaftin dà man zaltenach 
gptsgeborte drutzehin,hundertXare vndviervad viertzigj^jtfe. (yj!) 

. XIV 

Fmdrìchs grafin von Homhurg ,. fétner gemahtih mdfóhns gelltfmìs 

des.hwrgfriedens zu Hamburg mtgrafen Georg Ivo» VeldeHZ 

und. dejfen fphne Heinrich H den » May 134^, 

SiMipogr,. W ir Friederich» graue^ von. Homberg ,. MfecHXitDfrawe von 
Mbmbei^ vnd Arnold ir fon herre zu Hombeig verjehn vns fe- 
mentlichen an,diéfémbrieffe vnd: dunknnd alien luden die ynan- 
fehnt oder horend lefen das wir vor vns vnd alle die vnfem glo- 
ben vnd glbbet hain mit guten. truwenan godes ftaid vnd darzu: 
zu d6n,heiligea gefwom eihen.guteh ganzen ileden. burgfrieden 
za haldenen mit den edein: herren herm. Georigen grauén von; 
ì^èldèntzen- vnd" herm^ I^inrich fine fone vnd alien, den iren u£f. 
iter, burge. zu Homberg$ vnd; ih den< termynen zylen.lengden vnd= 

breL (ii).. Von. clen>M>hM>gtaden.fiég^auiicbe obcn.C 34^;. S B e u N o JB 'Stirpi s. .3^ breiden als hernach begriffen vnd béfichrieben ili vnd d€8 

zu orme gantzer waren fteden orkunde fo. hain wir graue Frie- 
derich , frauwe Mechtild vnd Arnold ir fon von Homberg 
vorgenant alle drli vnfer Ingefiegele femeatlichen gehangen an die- 
fen brieflF, der gegebea wart des nehften mytwochen nach fend 
Walparigen tage , da man J«lte4iachCriftus.geburtXIlI e. ja» 
vnd fieben vnd XLJare. 

XV 

'StìUJlandsbrìef betreffend die fekde zwtfcken Heinrich II dem junge^ 
gmfenvonFeldenz undfeiues hruders fohne Georg li einérfeitSt 
wttd dem wildgrófen ^hann -dem Jezten von Jìaun 
tde»^8G^i34T^ 

W ir Heinrich der junge ^ébe y^n Vetdentzin , vnd <3eò- 
RiE tMÌHes bruders funt veqehen vns offinliohen an difem brif vnà 
dun kunt alien luden. Vm al folch «weyunge , mifshellunge vnd 
bruche , alz bither vn of difen iiutìgen dag , geweft vnd erlau- 
fenift , tuflen vns , vnd alien den vnfem t)fiFein fUten. Vnd 
dem edeln manne joH^n wildgrèbin von Dunen vn alien den finen 
off die andem fUten, dez hait der «del man , greb Walram yob 
Spanheim vns genzlich vnde gar, init eyne verricbtet , vnd verfu- 
ftet , vn auch «in gantze ftede orfage tuffen vns geredit , vn ge- 
merchit , mit alfolcher vndirsheit , daz wyr noch nyman der vn- 
fern an finen , noch keinen der finen an ir lip noch gut nit gryf- 
fen en follen , noch dun gryffen , wir enhaben ez ym -danne vur- 
gefait , vier wochen an geuerde , vnd wanne daz wir Henrich 
vreb von Veldentzin vurgen. die orfaig vzfagen wollen gein dem 
gorgen. Joh. wildgr. fo follen wir fie vzfagen gein Dunen off die 
i«r^ kuntlichen mit vnferm offen brieue , vnd wanne daz ich 
Georìe vurgenant di orfaig vzfagen wil, fo fai ich dun géinGrunu. 
back of die burg , kuntUchenmit mime ofièn briue. Vnd diefevor- 

Aaa z • ìge- JT^ VEtirvKTim ConrxTBff genante orfaige, fune ynd befcheid; gelobin wìrmit guten txawea 
an eydes ftait, ftede,. vnd veite 2a halden , aUerlejr argelifte vnd 
geuerde vzgenommen, aa alien difen vorgenanten ftttcken, vn an^ 
ìrme iglichen befundés. Dez 2u merer vrkund vnd ftedikeit fa 
henkenwir die vorgen. Heinrich vnd Georievnferingefigelandifea 
brine. Datum smno Dni millefimo CCC XL fejptinio in die £uw 
Aorum Simonis & Jude apoftolorunu 

XVI 

Mrzhifchofen Balduina vm Trìw hewiUigmgsbruf \ dafs graf BeiÀ^ 
^ tkh II den von Trier zu khm gehsnden hof Syon in der fiadt* 
Jtmsheim fàner gmcMin Agnes in wiuhums weifr 
geben mSge den^ 4 Jfrìt 1352. I>Ai dCDCwiNv» dei gratia fanéle Treuerenfis ecdefie afchiepifca-- 
pus , facri imperii per Galliamarchicanaellarius, notum facimusi 

. uniuerfis ,. quod fpeftabilie Heinucvst cxmes Veldenzte y confan- 
guineus & fidelìs nofler diledus , nobilem dominam* AGNBTAj»i,r 
éomtìjjam Feldencie^ con±oraleni fuam legitimam, cum curia di^ 
fta St/on^ f in opido ipforum Armefsheim » Maguntine diocefis> pro^- 
pe àì&smISket/èr iituata,. cum curte; edificiis , domibus , & alii^ 
fius adiacentiis, & nominadm nonaginta quatuor iugeribus, mi- 
nus dtmidto^ duali y tetre arabilis y tredecim ìugeribus- , duobus» 
dualibus y txibus quartalibu» cum dimidio terre vineato*, piiUÌ6&: 
ertiis nouem iuger.redditibu& annuiis nouem folidorum Hallenfium,, 
& duodecima talentis olei cedentibus&iacentibus in ofido Arme/s-^ 
ieim predi£h>'& ipfius* diftriótibus & bannis^ , que nel qui a nobis^ 
& ecclefia noftraiTreuerenfi in feudum dependent , licite dotare- 
ualeat, confenfum nolbrum beniuolum adhibuimus & prefentibus* 
adhibemus*. 

Prediéhi uero bona & redditus prefate domine Agned comitif-^ 

&' Veldencie dotis nomine contulimus & conferimus in hiis fcri«». 

ptis:. 3vcrrne>mS tinti g. ^tj. ptis ; ita tamen*, quod fi eandem cfominam Agnetam ad alias euo:. 
ìsae contigerit nuptias , ex tunc is , qaicam ipTa contraxeritma:*- 
trimoaium , prefata bona èc redéitus , tanquam mambumus ip. 
fius domine Agnetis , ìnlta menfem a tempore contraici matrimo^. 
niihuiusinodi , anobis noftrisque fucceflbribusarcfaiepifeopisTre^ 
aerenfibus reeipiat in ieudum , & deferuiat ad tempora ulte ip^ 
fius domine Agnets r ^9Ut fieri eft confiietum : alioqutn uo]u:- 
mus , quod ìpfa domina Agnes cadat ajuredotis, quod fibicom-- 
petiit in bonis & redditibus prelibatis. Poft obitum nero fepe di* 
fte domine Agnetis prefcripta bona & redditus eum fìiis ioribus^ 
ad eum locum , ad quem de iure debuerint , libere reuertantur^ 
iure tamea noftro & ecclefie Treuesenfis in premiffi» omnibus? 
lemperfaluo^ ^ 

In cuìus rei teftimonfum fi^illum noitrum prefentibis eft ap^^ 
penfum. Datrnn Treueri anno Domini M CCC quinquagefimofe-^ 
modo-, die qyaartamenfis Aprilis^ 

XVII 

Grafen Adotfs ean Naffàu zu Wisbackn , eheBefedung tniì grafew 

Heinriik JI von FelcUnz ihrer kinder^ grafen Gertachs vonNaf^ 

fau und Jgnefén i/o» Fildenz. u/egen, den za May 1354 J Wi ir Adolff graue za Naffàuwe veijèliea vnd dnn kunt alleir 
Iqden , die diefen brie£ anfehent, leient,^ edes horent lefen ,. das 
wà mit vorbedachtem mude vnd rade vnfer frtmde eyn frunt- 
fchafit vnd hinlich g^macht vnd ttberkommen fin mit dem edeln^ 
manne grauen Heinkicr von Fetdintzin : alfo das wir Gekla- 
CHEN , vnfem. elteften fon- , geben follen y /ìgnefm y feiner elte- 
ften dochter , zu eime elichen man^ Derfelbe Gerlach y vnfer 
firn ^ vnd ir zweyer lefans-erben ^ obe fie die mit yn gewynneten, ' 
emigen vnd herrn zu Naffamue nach vuferm vnd vnfers bruderS' 
Sraueo Johannes, von. Nafiauwer herrn zu Merenberg , dode fin foJU 

Aaa ^ lent 374 V A X D « N T I m Comi t v. s lent der grauefchaift vnd herrfcha£Eì: , die wir bede hutisti^es in« 
ban , obe derfelbe vnfer bruder Johan ane libeserben abjeginge; 
vnd fall auch der obgenante graue Heinrich von Veldentze vns 
geben von Gerlachs vnfers fones wegen in hinlichis wyfe mit 
Agnefen finer dochter vier dufént pondeheller an guterweraage, 
als ZÌI Mmtze genge vnd gebe ift , zu den zyden^ als hernach ge- 
fchrieben ift , das ift zu wiflen , fo fchier vnfer genanter fon Ger- 
lach by finer dochter Agnefen gefchlaSen hait , fo foli er vns dan 
zu ftont ane verzug geben vnd bezalen zwey dufent pondé heller, 
der werunge , als vorgefchrieben ileet. Vnd dufent pont mit 
fant Walpoirgen tag nu fchierft 3iompt ^ and darnach die leften 
dufent ponde heller von demfelben fant Walpeirgen tage Uber ein 
jare. Vr\à wer is, das er vns das vorbenant ^elt alt engebe zu 
yeden gezyden , als vorgefchriben fteet ^ fo hait -er fich felber 
verfìegelt , vnd mit ihme die Arengen ritter herr Emerich Ly^ 
meltzen vnd herr \yolffram von Lewenjlein , vnd herr Johann von 
Randecken , alfo ^ das (ie in den erften acht tagen darnach , fo 
fie das ermant werdent , riden foUent zu JlienizxH in die Jlait, in 
rechter gifels wyfe ^ vnd nicht von dannen zu. kommen , er en« 
habe bezalt die fomma geltis ^arvmb fic gemant werden. 

Vnd von diefer vorgef. fomme vyre dufent ponde heller , die 
der voi^enante graue Heinrich von VeHentz vns geben foli von 
vnfers fones Gerlaches wegen zu Agnefen , fiiier dochter , als in 
hinlichis wyfe, foUen wir fie belegen , vnd bewyfen (mit) vy- 
re hondert ponde heller geltis , die wir Etìchinjìein allernefte ha-" 
ben mogen, vnd follen wir yn auch darzu geben vyre dufent pon- 
de heller. SoUen wir Agnefen fine egenandte dochter bewyedemen 
vnd bewyfen in rechtes wiedemes wyfe Etiihinflein die burg vnd ftait, 
glichhalb, mitburgmannen vnd burgern, die darzu gehOrig fint, 
Vnd darzu vier hondert pont heller geltis , als gewonlichen ift, 
zu bewyfen , wo wir auch die Etìchinjìein allernefte haben mogeo, 
vnd die belegen vnd bewyfen zu den gezyden , als hernach ge- 
fchriben fteet ; das ift fechs hondert phunde heller geltis ^ ee fie 

by- S E C U N D m S T I K P I S. 375; bjrg^flaifen, vnddarnch hondertpont geltis zu faat Vàlpui^ tag nu*. 
nelle kompt, ee diedufentpontbezaltwerdent, vnd von demfelbeai 
liant Valpurge uber eìn jare aber hondert pont heller geltis , auch 
die leften dufent pont be^alt werdent. Vnd wo wir des nit en- 
dèden zu dea vorgenanten gezyden , fo* han wir vns àuch felber 
verfiegelt , vnd mit vns die ftrengen ritter herr Gerlach Knehel^, 
herr Matfiiìis von Riffenberg, vnd herr Heinrich von Lindauwe, vn- 
fer lieben. getruwen , alfo ,, wo wir vns fameteni an. der vorge- 
nandteB widerbelegunge. vnd bewyfuuge, fo follenwiir auch dann 
felber mit den genanten drie rìtterii. riden: zu Mentzen in die ilaic 
ih reiht]er gifels wyfe in. den erften acht tagen darnach , fo wir 
dès ermant worden. , vnd nit von dannen zu kommen^ wir en- 
^ben dan. die: vorbefchriben. ilucke follenfurt genzlichenvndgar.. 
Auch iilgeredet,. weris, das die voigenanten Gerlach vnd 
Agnefea abegingen; ane libserben ,. des gott nit enwoUe ,. ir wel- 
chis dan das andere dberlebete , das foli fin lebetage geruglichen 
laid fridlìchen. bliben fitzea in. der vorgenanten halben burg vnd 
&BÌt Etichinpin y mit burgmannen vnd burgern , vnd mit den 
acht hondert ponden heller geltis.. Vnd wanne lìe aber beidenit 
en fmt , fo follen vire hondert pont geltis fallen. an den vorge- 
nanten grauen. Heinrichen vnd feine grauefchafft zu reldentzen, 
die er vndi fiiie^ erben. dann offhebeu' vnd ihnemen follent alfo 
lange, bifs; dàs.wir odervnfer erben die von ime oder fihen er^ 
ben abgelòfeh,, mit vier dufent ponden heller der vorgefchribe- 
nen werunge.. Ynd die andem vire hondert pont geltis mit der 
egenantenhaibenburg vndilaitbliben by vns vnd vnfer grauefchafft 
zu Naffauwe:. Iftifs aber fache, dafs die vorgenante Agnefe Ger- 
lach vnfera fon^fiberlebte^ geluft dan vns odèr. vnfern eiben^ die 
obgenante halbe burg vnd flait mit den acht hondert punden bel-' 
)èr geltis abzulofen,, das mogen: wir dùn , mit acht dufent pon- 
dèn.hellerder vorgefchribenen werunge ; doch alfó , das die vor- 
genant Agnefe gerawelicheui vnd frìedlichen fall bliben fitzen vnd 
pniè&eoi,, ia^ der vorgenanten: halben^ burg; vnd. ftait ^ mit burg. 

man.. 3.76 \^ELdfiNiriiB tCoMiTCS Biannen, burgern , vnd dea egenantenacht hondert potiden hd- 
krgekis» als lange^ hit das fie der acht dufetit punden heller 
der xobgenanten weninge gentsslich ¥Rd gai: weill bezalt wird^ 
vnd foli auch dan die egenante Agnefe deflelben geìtìs vire du- 
fend pont oder das gut daran fie die geladit bette, wieder iallea 
iiti vns oder vnfer eiben. 

Vnd wer is auch fache^ das die vorgenante Agnefe den ege- 
tianten grauen Heinrich iren vatter vnd frauen Agaefen Ore mu- « 
der, uberlebte, fo folle diefelbe Aff^ete in ir erbeteil treden, vai 
gan, darzu fie geboren ili, als eyn recht ift 

Mee fo ift geredet, von beider fyten vnfer , wélches gifeli 
einer oder mee veifuce byanenjder zyt, ee das follenfurte worde, 
der fall eynen andern aks guden byaaen eyme maynde damaoh 
yngemant wieder an des verfaren flait fetzen, oder vnfer einer ^ 
an^welchem das bi;efte wese:, foli infaien mit finen gifeln^ alfo 
lange, byt das ift gelbhiebt 

Alle diefe vorgefchribea ftutfke , artikell vnd Ir igGcIiis be- 
fonderiichen tian wir Adolfi* grane zu Naflauwe vorgenant vnd 
mit vnfi Gerlach , vnfer vorgenanter fon ^ globet mit gutem tra. 
wen , vnd darzu zu den faeiligen gefworen , ftedde vnd vefte za 
halten ane alien argelift vnd geuerde. Vnd han auch das zu vr- 
kunde vud gantzer ftedekeit vnfer ingefiegell mit deflelben vnfers 
jbnes vnd der voigenanten vnfer gifeln , ingefiegelle von vns bei- 
der wegen gebangea an dlefen briff. Des ich derfelbe obgenante 
Gerlach , fon myns herra vnd vatter , greuen Adolfis von Naf- 
fauwe mich bekenne an die&m grinwertigen brifie , das ich alfo 
globet vnd gelwom han , .alfo wie ife queme vnb den vuigenan* 
t;en mimen vatter , das -er mir nit enwere , dasgott verbiede, 
das ich^aa alle diefe voigefchribene ftucke halten vnd foilenfo- 
cen follen ^ in aller dermaflen , als dwos voku myme vatter be« 
grifienifi: , vlsgenomnaen alle geuerde. Vnd han auch des zjà 
i^kunde vnd merer fiiedekeit myn yngefiegell bydas fine vnd<i^r 
vorgenatiten gyfille ingefiegell, die fie auch von myner bede w^ea 

tmnt S«c<jK»« Stirai & 377 liant gehangen an diefén briffe. Vnd wir die vorgenante gyfellc 
Gerlach Knebet , Maffilius von Riffenberg, vnd Heinrich von L/n- 
Aauu/e , rittern veryehen offelichen an diefem brifFe , das wir 
globet han vnd globen mit gudem truwen an eide ftait , gute gi- 
felle zu (in , vnd gilels recht zu dun in aller der mafsen , als ifs 
davor von vns gefchriben fteet, Vnd han auch des zu vrkunde, 
durch bede willen der vorgenanten vnfers herrn von Najfamut 
vnd vnfers Jungherrn , fines fons , vnfer ingefiegell by die iren 
gehangen an diefen briff ; der gegebenurart in der MxtzxxMentzt 
ofT vnfers herrn OfTart.abynde, anno Domini M CCC vnddarnach 
in dem vier vnd funffzigeftem jare. 

xvm 

Heinrìchs Mauchenkeìmers vtrkaufbrìef ìlher étne tiaìbe ftiUfite zu Mai* 

zenbach an junker Georg II mn Veldent , grafen Heinrìchs II 

brndersfohn ; den 25 Marz 1360. i eh Maucheniieimer éin ritter vnd myne elichTtsfrauwe yeriehen 
vns ufflichen in diflem briffe vor vns vnd vnfere erben vnd tun 
kuQt alien luden die yn anfehent oder horent léfen das wir uer- 
kaufit hain dem edeln myme lieben jungherrn jungherrn Geor- 
GEN grauen Heinrich brudersfon von Veldentzen vnd finen erben 
vnfer halb teil der mfilen zu Matzenbach vnd was darzu gehort 
vmb fechzehen pont hellir guder vnd geber werung die er vns 
gentzlichen gewert vnd bezalt hait , vnd globen ich Heinrich 
Mauchcnhamer vorgenant vor mich myne elichhufsfrauwe vnfer 
erben mitgutten txuwen mit eyde myme jmigherrQ Gorgen vnd 
£nen erben an der vorgefchr. mttllen zu Matzenbach vnd waz dar. 
zu gehort Immer me zu hindern noch zu irren nu noch hernach 
ewiclichen ummer me vfsgefcheiden alle argeUft vnd geuerdevnd 
baia zu orkunde myne ingefiegel vor mich vnd myne husfrau* 
we an diefen brig* gehangen. Datum anno domini M CCC vnd 
in fechzigeftem jar vfT vnfer fiawetage annun£ÌacionÌ5« 
Fol.iyHip. Bbb XIX 378 Veldenti/e Comit.es XIX 

Georg II von Veldenz verfichert feinem vettern , grafen Heinrich II 
von Feldentz , die wiederlofung eines ihm verfezien Uibeignen zté 
Lauterecken , den zi Àug. 1368. I eh Geòrgie von Feldentzen erkennen vffinlichen an diefem brie- 
fe als mir der edele min lieber veder graue Heinrich von Vel- 
dentzen Gerharden den wirt zu Luterecken finen armen man ge- 
gebin hatzu anderm fine dey!e der armen Inde zu Luterecken die 
er mir vor gezyden verfatzet vnd verpant hat erkennen ich vor 
mich vnd alle die minen fo wanne vnd weliche zjrt der egenant 
min veder , oder fine erbin mir oder den minen den egenanten 
Gerharden wydervmb heylTchent vnd habin woUent, daz ich 
Ile yn ftunt wydervumb vnuerzogelichen gebin fol aneallerley hin- 
derniffe oder wyderredde, die andern armen lude die weren geloft 
oder nit, vfsgefcheyden alle argelifte vnd geuerde, vnd das zu vr- 
kuude fohan ich Geòrgie vorgenant min ingefigel an diefenbrieff 
gehangen gegeben vfFdem frytage vor vnfer frowen dage wUrt- 
zewyge anno Dni millefimo CCC LX oftavo. 

XX 

Bundsbrief Heinrichs des jUngern herrn zu Lichtenberg mit grafen 

Heinrich II von Feldenz , feinem fchweher , und deffen beiden 

fuhnen den ag ^dnner 1374. 

W ir HEm'Ricn^hert von Lichtenberg der jonger erkennen offelì- 
chen an diefem briffealsder edelmyn lieber fchweher graue Hein- 
righe graue zu Feldentzen mit gudem willen wifsen vnd verhengnifle 
HEiNRicHisvndFRiEDERicHisy?wryoi»« myner lieben fwagere mir 
die funderliche liebegunft vnd freinfchaft getan haitdasfie mir ge- 
geben u.auch rechtliche u.redelicheingemeinfchafftgefatzethant 
in alle ire forderunge vnd anfprache glich halber fo was fie igno- 
ten zu irem teile furderunge vnd rechts haben zu irem vettem 

von Secunojb Stirpi s. 379 von Gerottzecke oder was noch an fie gefallen mochte von hem 
vettern Georigen von Feldentzen als vmb ire teile derfelben her- 
fchaft Geroltzecken vnd was darzu gehorìch ift , es fy an veftea 
^an lande vnd an luden vnd befucht vnd vnbefacht nuftnit ufsge- 
nommen , vnd darvmb fo liaa ich dem egnt. myrae fchvveher- 
herrn grane Heinrichen grauen zu Veldentzen vnd den egenanten 
mynen fchwegern globet vnd globen mit guten truwen getruwe. 
lichen vnd mit aller myner mogeden by zu (lane vnd die egnt. 
von Gerottzecke lielfTen za kriegen zu twyngen vnd zu rechtfer- 
tigen ufFmyne kefte vnd verloift vnd was der egnt. myn fweher- 
herr mynvorgen. fwager vnd ich fementlichen oder befonder den 
egnt. von Geroltzecken mit kriege mit dem rechten oder mit der 
mynne angewynnen mogen , das das halbes ir fai fin vnd min 
halbis ane alle wiederrprache oder hindemifle vnfer beiden par- 
thien vfsgefcheiden alle argelifte vnd geuerde. Vnd des zu vrkun- 
de vnd genauer ftedekeit fo han ich Heinriche von- Lichtenberg 
vorgnt myn ingeiiegell zu eyme gezUgnifle an diefen brifFgehan- 
gen , der gegeben wart uff' den neften fondag vor vnfer frawen 
tage lichtmefle da man zalte von Crìilus géburte XIII C. vndvire 
vnd fiebentzich jare. . 

XXI 

Crafen Adolfsl von Najfan zu TVìfsbaden und feìner gèmahtin be^ 
kenntnifs , dafs wildgraf Otto voH Kirberg ihren mit /ignes von 
f^eldenz , thres fel. fokns Gerlachs gewefenen gemahlin, ge^ 
machten burgfrieden zu Idflein mit ihnen^ und fie hin^ . ^ 
uiieder mit ihm zu hatten befchwokren , 
den 28 iful. 1369. w. ir Adolff grane zu Najfauwe , und frauwe Margreta vn- 
fer eliche frauwe , erkennen ufFelichen an diefem brifFe ; folichen 
burgfriden , als wir mit der edeln Agnesen , graffen Hi^inrich 
von Feldentzen eldeflen dochter wnkt Jnorche y die feligen Gerlachs 

Bbb 2 vnfers 3So VeLPENTI^ CoMSfES^ Tnferg fones husfraawe was^ , deva got gnade- , in» der burg vnd 
ftait Edkhin^iin^ vnd enbynnen allea zjrlen viui termynea , als er 
begriifen undgemacht ift , vnd als wir den miteinander glebet, 
gefworn rnd verbriffet ban , als vnfer vorgenanten Ihorcheii 
Agnefen wedumes wegen. Want fie fick na verandeit hait mit 
dera edeln Otten WitdegreMn zu Kirberg^ vnd derfelbe Otte be- 
fonder vob fich vnd die finendenfelben burgfriden globet vnd gè- 
fworen hait mit vns , als von der egenanten Agnefen finer bus. 
frauwen wegen, vnd das verbriffet: fo hanauchwii-, Adolffe- 
grave 2U Naffauwe, vnd frauwe MargEeta , vafer eliche frauwe^ 
vor vns vnd die vnfern denfelben bnigfriden globet mit dem Vor- 
genanten Octea Wildegrauen. von Kirberg ftedde vnd velie, vn* 
vnverìirucUich zu halden in alle wyfs , al& die burgfriden. briffe- 
befagent, die wir , vnd auch Agnefe vnfer fuorché vorgenant 
igwiderfyte daruber gegebea vnd verfiegelt han, vfsgefchieden* 
alle argeliile vnd geuerde. Vnd des zu eyme waren orkunde- 
befiegeln wir Adolffe grave zu Naffauwe vnd frauwe Margre^ 
•PA vorgenant difen brifFmit vnfern anhangenden jugefiegeln. Da- 
tum^ annoDomini MCCCLXIX^ fabbato poli beati Jacobi apolloli^ 

• ^ XXII 

(u^af Heinrich lE undr Friedrich II grafm zu Fetdenze-^ perpfSndeu- 

dem Wìtdgrafen Gerhard von Kirburg fttr das hinlichs->geld feiner 

gemahlinÀdetheidy grafm Heinrichs III tochUr^ an aaoo pfund 

heUeic ein vierihet der hurg Nafétdm und i^o pjundjar^ 

tichergUlte aus dem S..Remigslandy oderdens am^ 

: tern Konken, Pfeffeibach und Cappetnflursberg 

den z Marz 1386. w^ ir Heinrigh^ vnd Fkiobrich gebrudère grauen zu Fetdenz^ 
tun kund alien luten die difen brief anfehent odir horent lefea 
vnd bekennen.. Alfo als wir mit gjsfamenter hant Alheidemì 

mya Sbcitu&ìb Stirai s. Sfg^r mya Heinrichs vorgenant dochtef zu eime rechten ejichem wibe 
gegeben han^, dem edeln Gerharde von Ktfrbtrg myn Hein- 
richs vorgenant lieben eidem, vnd myme Friderick vorgenant He* 
bem fwagere. Vnd han wir vor vns vnd vnfere erben den vor- 
genant elichen luden Gerharde vnd Alheide vnd ire zweier iibes- 
erben » die fìe mit ein gewynnen mogent zu einr i^echten zuga- 
ben in hinlicbs wile gegeben zwey tufend , vnd darzu zwey hun- 
dert punde heller Meintzer werunge zur folicher forme vnd mafse 
als hernach gelbhriben fleet. Mit namen fo han wir yn gegebea 
vnd fìe bewifet eia vierteil an der barge vnd veften Nauetden mit 
wafsern, weideà, welden, viflcherigen , jegerien^ vndmitbru- 
cken, graba, wegea vnd ftegen, vfsgenomen vnfers teils der gè-- 
richte vnd armea Iute die zu der egenantea veften gehorig fint^ 
die wir yns behaJten han, daz felbe virtel der vorgen. veftea 
wir yn in^egeben han , vor funff hundert phunde heller der vor- 
gen. werunge zu einre rechten abelofunge vnd mogent die vor- 
gen. eliche Inde vnd ir zweier libeserbeu die fie mit ein gewyn» 
Ben mogent, vnd die ken ficb behelffen vfser der vorgenanteu 
veftin vnd widder darin, widder aller niengelich nach irme wil- 
len , vnd funderlich der geniefsen glich vns. Ouch wer ez daz 
die vorgen. yefìin Naueldsn gehrant, gebrochen,, gefchediget, odir 
gewonnen wurde, durch welche gefchìchte dazgefcheen mochte 
da Got fur fy. Darvmb* follin wir noch vnfere erben fie nocb 
ire libeserbeu noch die iren nieman angefpreehen ^ noch an fìe 
anfprache darvmb gehaben ane alle geuerde. Dann fie hetdn ire 
fflnfr hundert phunde heller verlorn vnd wir vnfer hus. Wer ez 
aber da2 wir oder fie daz felbe hus vnd vefl:ea mit deheinen fa* 
chen odir funden fementlìch odir befunder widder an vns gewun- 
nen , fa folten wir vnd ouch fie vnfere jegeliche parthie ires tei-^ 
les vnd rechten dafelbes geniefsen, vnd gemeinlich haben ia 
ftller der mafsen als vor. Ouch foUin wir mit yn vnd mit den an* 
dern gemeynem itzunt vnd hernach alle zyd gemeine thorn- 
hnéhte portener Tzid wehtere gewynnen vnd fetzin vndeinen. ge^ 

Bbb a mey» 3«2 Veldeìjtije Comites meynen burgfriden dafelbes haben globn vnd fwerin vnd den 
verbriefen als gewonlich vnd recht ift, ane geuerde. Ouch be- 
wifen wir fie die vorgenanten elichen lude , hundert vnd fiebent- 
zig phunde heller geltis Meintzer werunge ierlicher gulte vff di- 
fe nachgefchrlben vnfer lantund ìuten mit nariien vff vnfcre dm 
ampte , Konken , Peffelnhach , vnd Cappeln Flursberg die genant 
fint Sani Remigstant vnd vfF alle vnfere armen lude geborn vnd 
vngeborn vnd vff alle vnfere dorffere grofs vnd cleyne die in die- 
felben dm ampte gehorig fint, alfo daz vnfer amptman zu Z/VA- 
iemberg vnd ouch die dry fichultheifs der vorgefchriben druer ampte 
die itzunt da fint, odir hernach zu zyden darzu gefatzet wer- 
dent, denfelben Gerharde vud Alheide elichen lude vnd iren 
zweier libeserben, alle jar die vorgefchriben hundert vnd fiebent- 
zig phunde heller geltis hantreichen vnd geben foltinti halb zu 
Meige vnd halb zu Herbfte ane alle hindernifse vnd verzog. Wer 
ez aber fache daz fie deheines jares odir zyde von vns odir vn- 
' fern amptluten gehindert vnd in die vorgefchriben hundert vnd 
fiebent? ig punde heller geltis nit bezalit wurden , fo mogent fie 
odir ir dienere vnd knehte, in den vorgenanten vnfern drien 
ampte vnfere armen iute vnd gutere angriffen vnd phenden vnd 
ir gelt davon machen als vii in des zu ie der zyd brofl: were als 
dicke des noit gefchiht, funder alle vnfer vnd der vnfern widder- 
rede vnd befchutnifse ane alle geuerde, vnd follint ouch die vor. 
gen, Grrhart vnd Alheit eliche lude vnd ire libeserben ob fie 
die mit ein gewynnent mit diefem vorgefchriben hinlichs- gelte 
vnd bewifunge von vnfere grauefcheffte veftin landen vnd luteu 
vfsgewifet fin , alfo daz fie fich nun odir hernach deheines rech- 
ten zu vnfere grauefchefte nit verniefen, an nemen hoch haben 
follint, ez en were dann daz vnfere grauefchafft andere erben 
nit enhetde, da Got fiir fy. Ouch ift bereddit wann wir Hein- 
rich vnd Friederich grauen vorgen. odir vnfere erben ob wir 
nit en werin komen mit funf hundert phunden hellern , vnd in 
die funf hundtrt punde mit enander an guter Meintzer wemnge 

zu Secunda Stirpi s. 383 zu Meìntze oder zu Crutzinach, war fìe daz heiirchent^ gewert 
vnd bezalt han. So follint fie vns dann darvmb die vorgen. ve- 
fleti Nauelden mit aller ir zugehorunge ledig und lois widder gè- 
ben fonder alien verzog widderftant vnd hindernifse ane geuer- 
de. Vnd zu welcher zyd wir odir vnfer erben die abelofunge der 
vorgen. veftin tun woUin, daz foUin wir ya einhalbjar beuor 
verkunden fagen vnd wiflen lafsin ane geuerde. Vnd fo wir yn 
die bezalunge der vorgefchriben fonf hundert phunde heller alfo 
gentzlichen getan han fo follent fie von der vorgen, veftin A^a- 
uelden willeciichen vfsgeen vnd verzihen , vff burgfriden eide vnd 
hulde allermenclichs die in da von gefcehen werìn. Ouch ift be-< 
ret daz wir odir vnfer erben die vorgefchriben hundert vnd fy- 
bentzig punde heller geltis jerlicher gulte . eins ieglichen jares 
wann wir woUia far fant Georigen tage , oder fUr fant Remi-- 
ges tage mit fibentzehn hundert punden hellern , der vorgefchri- 
ben werunge.abelofen vnd widder koufen mogen, vnd yn die 
ouch entwurten vnd bezalin follin zu Meintze odir zu Crutzen. 
war fie daz heifchent, vnd mogen diefe vorgefchriben zwo wid- 
derlofunge beide an veftin als vorgefchriben fteet vnd an pennig 
gulte fementlich oder befunder tun wie vns daz allerbaft fuget. 
Vnd wie wir die lofunge tun werden ez fy fementlichen odir be-' 
funder dazfelbe gelt follint die vorgefchriben elichen Inde dann 
legen in eine gemeine hant vns vnd in daz zu behalten als lange 
bifs daz fie, dazfelbe gelt mit vnferme vnd vnfere erben wifsen 
vnd rade belegent vff ficher gutere vnd gulte odir gulte vnd gute- 
re darvmb gekouffent dar an ez wol belaht fy ane geuerde. Vnd 
follint dann die egeuanteu elichen ludeGerhartvnd Alheit ir zwei- 
er lebetage, vnd nach in ir zweier libeserben ob fie die mit ein 
gewynnent derfelben gutere vnd gulte alle zyd geniefsin vnd ge- 
bruchen, als daz ouch billich gewonlicK vnd recht ift. Wer ez 
aber fache daz fie libeserben flit mit ein gewunnen , da Got fur 
fy, fo fie dann von todes wegen beide abegangen werin, fo fol- 
ten dann diefelben gutere vud gulte die fur dazfelbe gelt belaht 

odii 384 VeLBBNTIJB Ct)MITES «dir gekoufFt werin widder erben vnd faUin an vns vnd vnfere er- 
ben grauen zn Veldenae , funder alle widderfprache des vorge- 
nanten Gerhardes erben vnd aller menlicks ane ^geuerde. Vnd 
wer es daz wir oder vnfere erben in daz vorgenante teli an der 
yeftin Nauelden vnd ièrliche gulte abelofen wurden imt der vor- 
genanten fumme geltis war an ♦fie dann diefeibe fumme geltìs be- 
legent vnd verwenden wurden , fo folten fie vas die verfchriben 
vnd ire verfiegelte briefe daruber geben ob fie ane libeserben abe- 
giengen, daz diefelben gutere vnd gulte. an vns vnd vnfere erben 
grauen zu V^ldenze nach ir beider tode fallin vnd erben folten 
als vorgefchriben fteet. Dife vor vnd nach gefchriben artickele 
alle vnd befunder globen wir Heinrich vnd Friederich gebrudere 
grauen zu Veldentz?, far vns vnd alle vnferere erben mit guten 
truwen vnd rechter warheide den egenanten Inben Gerharde vnd 
Alheide vnd iren libeserben liete vefte vnd vnuerbrochenlich zu 
talten noch her widder niemer zu *une in deheiue wifse vfsge- 
nommen alle geuerde. Des vnd aller andere vorgefchriben fa- 
chen zu vrkunde han wir fur vns vnd vnfere erben vnfere inge- 
iSgel an diefen briefF gehangen. Vnd zu merrer ftedek-eide aller 
vorgefchriben fachen^ han wir fementlichen gebetden Heinrich 
von Feldentze n>yn graue Heinrichs vorgenanten fon'daz er fin 
ingefìgeLby die vnfernouchan diefen brief wolle bencken, wand 
alle dife vorgefchriben fachen mit finem guten willen vnd gantzea 
verhengnifse gefcheen fint. Vnd ich Heinrich von Veldenze vor- 
genant bekennen mich ouch iin difem hxìie daz alle dife vorge- 
fichrìben fachen mit myme wifsen guten willen vnd verhengnifse 
gefcheen fint vnd globen ouch fur mich vnd myn erben mit guten 
truwen vnd rechter warheide den vorgenanten «lichen ludenGER-» 
ha^rde vnd A^LHEiDE vnd iren zweier libeserben diefe vorgefchri- 
ben fachen alle vnd befunder fl:ete vefte und vnuerbrochenlich zu 
halten waz von mir in difem briefe gefchriben fteet Vfsgefchei- 
den alle argelifte vnd geuerde. Des han ich fur mich vnd myn 
erben durch irer hede willen myn in^fìgel by die iren zu^ezug- 

aifse SCiJUNbJKSTIRPtS. 3^5 difse an diefea brifié gehangen, ^ Datum anno Domini miliefìma 
treceat LXXX fexU feria poft fefium Matfaie apoftoli, 

, xxin 

Inhatt der bruderihìlung zwìfchen grafen Heìnritk III mi Friedrich 
II von retdentz , den 23, /Ifril x^j. 

Grafen Heinrichs tfaéiL 

LJctaenberg , die but^ mit alien burgmannen und 2ugefa6rde, 
neml. St. fÒlmigius-land mit.éinander , mit aUen amtem, fcblOs- 
fern , ftadten , landen und leuten ; Si. Mchelsbnrg ; Peiersh$im 
die burg , CW/kì/ die ftadt ^ mit allea dSrfern undgerichten ; das 
burglehen zu Schaue$ilmrg , beftehend in 200 fl« auffdem geleite 
zu GentUnd , vnd 20 maker haber geids zu Schauenburg , wo- 
von jedoch alljShrl 5 fi. gekl uad 8 mltr. habern graff Friedrichbn 
abgegeben werden foUen. 

, Item LauUrtcken^ burg , ftadt und lente , dazu Hiintzenhau^^ 
fin y N^rthaufsen^ der w^LÌdlngenheldm, die fifcherey den C/aii 
oben herab bife an die alte miihl vor Ingehelden und eiue wiefse 
in Meddarter gemarken. It. Weltfaers Bufch , und Albenhelden 
den bufch und Tryppelswiefe zu Dieffenbachy und Reickenhacher amt, 
miti zugehSrde. it. Dultìngen die pfandfchaft mit aller verfefse^ 
ner fchuld und gUlt. It. folgende kirchenfktxe , JDieffenbach^ 
Bravìbach , Scheringsfild ^ U^yrnesheim. It. alles was er von der 
LaHter und Lauterecken und von der Su/enzebad^ an bifs an die 
Saar mit feinem bruder bifsher in gemein befefsen — Doch foU 
graf Friederich behalten ein 4tel an den veften Lichtenberg ^ 
Miciìelsberg ,< Peterslieim ì^nd Lauterecken , um (tch daraus za 
behelfen. it foli graf Friedrich von der beede in St Remlgius. 
land alljahrl. bekommen 4 malt korn gelts ^ 4nialt haber grids 
und 20 hUner gelds« 

VdJFHifl. Ccc Graf V 38^0^ V E L D E*^ N. T I JB C O M I T^E' Grafen Friederichs theil«. 

Landsberg die burg init zugehOrde , Mofihetn^ die ftadt und* 
d^s amt. Item Grehweitet:, das aint. It. Honheldm das amt. It.. 
Odenbach das amt , nebft den armen leuten zu Meddari^ fo bifs^ 
ber nach Lauterekken gehort ,. dafs diekUnftig zu der Odenbachet 
xnUhle gebannet fyn follen.. It.. der hof zu. Wintzberg.. IL die* 
dBrfer um. Meifenheim , fo bifsher ins amt Meifenheim gehSrig 
gewefen. It. zu Reborn alle eigenfchafFt und pfandfchaft. It. 
Odernheim die ftadt und burg,. und die ausleuthe um Odernhelra,. 
und die leuthe 2u Jlbddersheim , die wildgraf. Otto Von Kyrberg^ 
fein lebtag haben. foli.. It. Niederhaufsein auflT der Nàhe. It. Arms^ 
heìm burg und ftadt.. It«. alle zìjl der grafTchafTt gehSrige arme* 
leuthe aufE dem- Gau.. It. die arme lèutfae ,. die Anshelm beedet. 
It. den zehenden uhd. hoif zu Bechtheim.. It.. das gut zu jìgers^ 
heìm ,. das Johann, von WarUnberg inrie hat, Doch foli graf ' 
Heinrich von. den gatern zu Bechtheim und Agersheim alljiihrlich 
6 malt. korn bekommen.. It; die vogtei zu Winzenheim und was 
darzu gehBret.. It. die vogtei, gerichte ,. renten %\x Efenketm.. 
It.. die pfandfchafFt, vogtey und alle renten zn jlbenheim undMiL 
fnesheim.. iti das. theiL zu. Stolzenberg lehen , eigeuc und pfand- 
fchaft., It. alle lehen- eigen. und pfandfchaft auf der Alfentzen.. 
It. die pfandfchaft^ wein-undkorngalte zu Creuzenach von dcm 
Rheingrafen.. It; die pfandfchaft zu Niederhaufun viF der jlppeU 
tan. It. die pfandfchaft von herrn Roft Marfchalk. It. ivjo pf.. 
jahrl. gulte zu Wymesheifn ^ feiner mutter heyrathsgeld. It. das 
theil des brUhls der wiefsen auff der Lauter. It. die gult von der 
mflhlen zu Henezniàex Lautern,. It., das halb fuder weingelds; 
zu Honheldm:. It. folgende kirchenfSze^ Mofchetn^ Off hof en^ Siltìer*- 
fen.. It.. die fifcherey in dem G/a» von der alteu raUhIen an vor 
Ingehelden bifs fo weit die Veldenzifche gerechtigkeit gehet.. In 
Meifenheimer gemarken foli die fifcherey beeden herrn gemein. 
fe^n., It.. alles, was. er. von. der Lautern. und. der Schuienzebuchjàxtx 

bla» S E e U W D JB S T 1 R T 1 S. 38? ìbis an den Rhein bifshero iriit feinem bruder in gemeinfchaffc be- 
felTen. Doch foli graf tìEiNRicH eia 4tel an dea veften Lànds- 
burg und Stolzenberg habcn , fich daraus zu behelfFen , dersgl. 
foli graf Heinrich ausgrafenFriedrichs theil zu empfangen habea 
15 fuder \mn jiihrl. gulte, nemL 5 fuder-von Mofcheln, 2 fuder 
zu Unkenbach , 4 fuder z\x Odernheim ^ und 4 fuder von dèm ze» 
lienden zu Meifenheini. 

Cìeméìa Ioli bléibeu 

Die thelle und pfandfchafft an der vette Hamburg.^ It. die 
:pfandfchaft zu Mokr mit zugeh6rde. It. Cajleln das fchlofs mit 
:zugeh6rde. It. MynnenìuHh \ìn^ W^f/benmen die pìandkh^lt. It. 
RUckerswog zu fViìrzébath bey Cafteln mit 4er milhlen. It. das 
theil zu Nohfetden und Wolferswétler. It. <ier fcbirni des dorffe 
Baumholder und der davon fallende haber. Aber die arine leu- 
the dafelbft und zu Breunchenhor^ gehoren grafen Heinrichen. It. 
die pfandfchafft zumOberJlein. It diepfandfchafftzu/fo«w6r«fie. It. 
Veldeniz burg und thal und was dazu ^ehiirig und jenfeit des 
/rf^rj gelegen ift, und dazu die zehenden zu Bramb/uh und EUen^ 
back, It. das lehen zu Lutzetbm-g neml. 100 fl. yon Florenzie, 
und 30 kleine muttuns gelds. It. Meif^nheìm burg und ftadt mit 
ilirer gemarken , und dazu die wìClde , neml. die Hube, der wald 
zu Hene , und der wald aufFEych. It. dasbuiglehen zxxKeflen^ 
burg. It. die burglehen zu Xay/y^ri/flwtefii und #^o^«y». It. 200 
pf. gelds die von dem 2imtComken grafen Eberharden ZMZwey* 
hi'Uckin gereicht werden , wann folche zurtickfallen. It. 170 p£ 
gelds, die wiidgraf Gerhard zu Jùfrberg empf àngt, wann fie zu* 
Jllckfallen. (z) 

Ccc ^ XXIV (aQ Dtefes ift das von grafen Heinrich ausgeflellte cxcmplar mit 7 atm 
• fiegeln , und datirt vff St, Georgcntag 1387, . 3S8 Veldentije Comitss XXIV 

Héwrich ingrafvimVetdmz weifHfeiftenjttngern fohn Friedrich iLly 

domherrn zu Trier mit 60 fl. jShrUcken dqfutats zn UechUn^ 

Urg , vim dir herrfckaftzu Vetdenz auSy hehali ibm aber 

Mi erbfckaft von Feldenz auffeinen und des SlUrn fofms 

H$mruhunbeerbUn ahgavg^ den 30 Atg. 138^^ Wi ir HEINRICH grane zu Feldentz$ er&eanen ufl^nlichen andie- 
fem hneS ror vns vnd vnfer erben , als Friederich vnfer lieber 
^/$n ms geret vnd mit gqdén truwen vnd rechter wahrheicte mit 
fmer hant in die vnfer gelobt bait daz er ficb by dem ftiffte za 
Trien vnd by andem geifUioben gaben die er ytzunt bait oderya 
kan£ftigeD zyden gewinnen muchte , folbehaMen vnd da by ver- 
Kben , daz wir yme dar vmbe bain gemecbt vnd gegeben , m»- 
cben vnd geben mit crafib diz gegenwertigen brie£Ees fefsig gul» 
den gekzjertichei guide, àie wir oder vnfer erben oder vnfer ampt- 
Inde zu LychUnhirg ^ von vnfem wegen yvoe alle yàxe fuUen hant» 
reichen vnd geben vo» vnierer graff$Jthaffi vnd lurfchafft FetdenU 
zen , balp zu vfsgandem meige vnd balb uff fent Mirtina dag als 
knge als er gelébet, vnd warnie daz er von dodes wegen abegan* 
gen ift, da vor got kmge fin wuUe, fa fiiHent die vorgenute fes- 
fig gulden geltz die wir yme von vnfer berfcbeffte >erlÌGhen geben 
als vorgefcbr» fieit da er aucb mit von vnfer bericbafift vfs gewift 
ift , an vns vnd vnfere erben grauen zu Vddentze ledig vnd I0& 
widder verfailen fin , weriz aber (ache « daz yn^ die vorgefcbr. 
guke niten wurde uff ye die zyt als voi^efchr. fteit vnd dar ane 
wurde gebindert lo mag der egnt» Friederich vnfer fon gryffen 
oder dun gryffen an alle vnfer armen lude pendere vnd gutteremit 
gerichte oder ane gerichte vnd moge die dryf&en vnd dryben in 
vnfere fcbloise oder anders war ^ fwar yme fuget funder vnfer 
vnd der vnfem widderrede vnd befchtttnifs vnd ibi auch mit den 
j^deren pentlichen gebarèn vnd fin gelt dar vfs macben ane gè* 

. uerde 


verde als riel man yme dan zù der zyt fchuidig were , vnd mag 
daz dun als dicke yme daz not befchee » vnd liede e^ dez pen. 
dens einiehen ki)ntUchen vnd mugelichen fchaden den fuken wir 
yme auch richten gelich der vorg. rechtUchen guide, ane geoerde. 
Her vmbefo hait er verziegen mit fime uffin briefié uff alle fìnfi 
erbfchaSe vad recht daz er hait oder gewynnen mSchte zu vnfer 
grauefchafft zu Veldentze das er nu noch nuraermekeiae anfpra- 
che noch vorderunge darzu han fol noch fich ketner rechten me 
darzu vermefsen in keine ivife , vfsgeuommen der vorgefchn 
fefsig gulden geltz fmjeriicher guide, da mit er vfs gewifet ift hi 
der mafia als vorgefchr. fteit, es enwere dan das wir vnd HEm- 
RiCH vnfer fon ane libeserben abegingen, dauor got fy, vnd vnfer 
grauefchaflt vnd herfchafft von rechtem doit gefelie vnd erbe- 
fchaiTt uff yn verfillea vnd erfturben, fo fulte er fins rechtèn. ./er- 
befcheSt dan darzu genifsen vnd gebruchen , vnd enfulte yn daz 
verzigkenifse noch vfswifsunge daran nit hindern noch irren vfs- 
g^fcheiden alle argelift vnd geuerde. 

Des zu vrkunde fo han wir Heinkich grane ara Véldentzefi 
vorgen. vnfer ingèfiegel an diefin brieff gehangen vnd han gè» 
heifsen Heinrichen vnfem fone das er fin ingèfiegele by daz vn^ 
fer an difin brieff hait gehangen. . Wann auch diefe voi^gefchr. 
ÙLCÌìen • . • • vnfern goden willeo vnd verhenckenifle befcheen 
fint vnd ich Heinrich von geheifsemins vadersegenant myn in- 
gefiegel zu gezugkeniise vnd gantzer ftedickeit by daz fin an diew 
fin brieff gehangen. Datum anno Dni M CCC LXXX feptimo m 
craftiao decoUatioms beati Johannis baptifie; (a) ^cc 3 XXV (i> VoD dea anhangendep fiegela fiehe obea C 34^ 39^ V E X D Ti M T I « C O M I T K S XXV 

Graf Eherhard der Uzte von ÉweybrUcken und feine gemaiUin Zifa 

voti retdenz beweifen grafen Friedrich II von f^etdenzihrem fchwa^ 

ger und bruder , und Heinrìchen III grafen zu Veldenz ihrem neffen^ 

die auf ihr hintichs • geld von grafen Heinrich II ihrem fchwa^ 

Iter und vatter fchon beza^tte 3000 pfund helter auf 

ìhre theile der burg und Jlàdt Namjld &c. 

'^ den 3 May 1389. Wi ir Eberhard graue zm Zwéifibrudun vnd Lise von VeldetA^ 
zen, gratlynne dafelbis vnfer élichusfrauwe erkennen oflfeniichea 
an diefém brìffe vor vns vnd vnfere erben vnd dun kund alien lur 
den , die yn anfehend oder horend lefen , als der edell graue 
Heinrich graue zu Feldentzen felige dem God bannhertzich vnd 
-gnedig fin woUe, vnfers Eberharts lieber fweher , vnd vnfer Ly- 
fen lieber ratter , vns fUnffdufent ponde Heller zu hinlichis-gelde 
geben folde, oder folte vns darvor funffe hondert ponde heller 
geltis bewyfen wo -er die hain mochte , der grauefchaffte von 
Zweinbrucken allernefte gelegen, das vorgefchribengelt, oder 
gulte auch wiederfallen folte, andie grauefchafft von Veldentzen, 
jà\io wer ìs das wir vorgenante eelude abegingen vnd nit libes- 
erben mit eine gewonnen, als die hinlichis-brifle befagent die 
-darubcr geben worden, des erkennen wir fementlichen das der 
«genante graue Heinrich graue zu Veldentzen felige vor langer 
^ zyt in finen lebetagen vus drudufent ponde heller gutlichen geben 
vnd woil gewert hait von den voibefchribenen funffe dufent pon- 
den hinlichis-geldes, diefelben druhe doufend ponde wir dem 
edeln Friederich grauen zu Feldentzen vnfi^m lieben fwager 
vnd bruder, vnd Heinrich grauen zu Veldenzen vnferm lieben 
fieffen vnd vettern , vnd iren erben wieder belegen vnd bewyfen 
follen , vnd des woil ficher machen , alfo wer es das wir bede 
rerfuren , vnd nit libeserben rait ein gewonnen noch enhetten, 

das S E c u. V D « S T I R p I s; ' 39» àks dann diefelbea drudofent ponde an fie vnd ire grauéfchaiB: 
verfallen vnd wiederkómmea mochte als das recht vnd in dem* 
hinlich beredet vnd begriifen. ili , ^es bewyfen wir fie vnd ire er- 
ben vor vns vnd vnfere erben vnd belegen mit crafft diefes gegen- 
wertigen brieffes diefelbea drudufent ponde vff vnfer teile des 
fchlofles burgé* vnd ftede NànftulL mit landen vnd luden vnd mit 
alletn finem zugehore,. eigenoder pfantfehafft, wie wir desbifs- 
hcr genofsea vnd ingehabet hain. ,. erfucht vnd vnerfucht nuftnit 
vfsgenommon y alfo'dàs (ie da& nach vnfer beiden iebentagen ,, 
abe wir alfo'Verfuren* vnd nit. libeserben. mit ein gewonnen , als 
vorgefchriben ftet, inhaben befizen vnd des geruclich geniefsen 
vnd gebruchen foUen glicher wyfe alss wir bifsher gethaip hain,. 
ane alle hihdernifle oder wiederfland vnfer erben oder yemants 
von. vnfern» wegen ane- alle geuerde.. Doch weris das vnfer gra- 
uen. Eberharts erbén qwemen. mit den. vorgefchriben drudufent 
ponden hellern vnd wollten die vorgefchr. f loifs burg vnd ftait A'i^ii- 
j(f«// mit fime zugehore als. vorgefchr.. ftet ,, wieder von yn lofen,, 
das gelt folten fie^von. yn neraen» vnd. wanne fie- das gelt hetten,. 
vnd des woil gewert weren ,. fo foUent fie yne das f loifs vnd ftait 
Nanflull mit fime- zugehOre wiedergeben ,. ane vertzog vnd ane 
allerleie hindérnilTé ane geuerdè.. Ouch ift. beredèt weris fach 
das fich noit gebilrte ,, davor got fy;, das wir das egenant f loifs 
NanftuU mit fime zugehore , in. vnfern; zweier lebetagen wolten 
verfetzen,. verkeuffen oder verpenden oder das ifs der edel grane 
Fkiederìch grane zu Lymng$n won dem wir ifs pandes heinoder* 
fine erben wieder von. vns wolten lofen ,. des folten vns dÌQ egnt.. 
Friederich vnd Henrich grauen zu. Veldentzen oder ire erben ver- 
hengen , doch mit folichem vnderfcheide das wir zu ftònd von 
dem gelde das vns dann worde ,. druhediifent ponde wieder be. 
wifen vnd belegen folten mit irem» wiffen vnd rade an gelte oder 
guttere , wa wir die hain mochten , der grauefchafft von Vel- 
dentzen aller nefte gelegen, alfo wanne wir bede verfaren werem 
vadjiit iibeserbeo: ìnit ein^ gè wonnen. hetten^ oder Uefsen^ als vor- 

gefchri- 39t. Vbloentxjb Comites gefchribehHet , das fie dana der drudufeDt pende oder gulte dar 
vtMT wie wir fie daan bewifet oder belacfat hetten , aber ficher 
werea , das die dana wieder an fie vad ire grauefchaffc komea 
vnd verfalleti oeiochten als die von rechts wegèn foUea , vnd als 
vòrgefchrìben fiat , in allea diefea ^orgefchrieben fachea punctea 
vnd artikeln fementlichen viid befonder fin vfsgefcheiden alle ar« 
gelide boiè funde vndgeuerde. Zìi orkunde hain wir bede fement^ 
lichen vnfere ingefiegele vor vns infere erben viid die rnfern aa 
diefen brielTgehangen , rnd hain auch darzu gebetten denedeln 
grane Johan grauen zu Spanheìm vnfern iieben neifen der auch 
vnfer gemeyner ift , an dem vorgen^nt. f loifs NafJluU , mit fime 
zugehore vnd in dem ander n halben teile , gegen vns fitzet, (las 
difle vorgefchr. bewyfunge mit fime guten willen vnd verheng- 
nifs fin wille , vad das er oder fine erbea abe es nit were die vor- 
gefchr. Friederich vnd Heinrich oder ir erben grauen zaVeldent- 
«en by fich in g emeynfchafft vnd burgfrieden des vorgefchriben 
f loifs burge vnd flait Nanftull mit fime ^gehore fetzen wolle, 
glicher wyfe wir itzimd by ime darin fitzen, abe ifs alfo gefellet 
das wir ane fementlichen libeserben abe geen als vorgefchr. fteet^ 
vnd das er des auch zu gezugnifle fin ingefiegele » by die vnfern 
an diefen brifiliaitgehangen. Vnd wir Johann graue von<S]t;airA^ifi 
erkenneb das diefe vorgefchr. bewyfiinge mit vnferm guten wii- 
len vnd verhengnifle befcheen ift, vnd^eden vnd wollen wir oder 
vnfere erbeii , abe wir nit weren , die egnt. vnfere liebe «effen 
Tnd enkeln Friedrich vnd Heinrich oder ire erben grauen zuVel- 
dentzen , by vns in gemeinfoh^iTt vnd burgfrieden des vofgefchr. 
f loifses bui^e vnd ftait NanÀuU mit fime zugehore fetzen glicher 
wyfs , als dk edela vnfer iiebe ny^fiTtell , Lise graffynae dafelbis 
fine elichusfrauwe by vns darin fitzent abe ifs alfa komment, das 
fie ane fementlichen libeserben abegend , iti der mafsen als vor« 
gefchrìben fi:et,vnd hain des zu gezuginfie wand diefe vorgefchr. 
fa£hen mit vnferm wiHen v id verhengnilìè gefcheen fint vnfer in- 
gefiegei vor vns vnd vnfcr erbea die facheu alfo (lete zu haiten « 

al» S E e tr N D ìE S T I R F 1 s* 393 als verer die vns vnd vnferè erbea antreffent vnd auch vmb bede 
willen , der .edelii Eberhakdes vnd Lysen vnfer lieben nefen 
vad nyffehi egnt. an diefen brifFby die irégehangen. Datura ip- 
ia die inveacioaisfanéle crucis anno Domini miilefimo CCC LXXX 
noncu 

XXVI - 

J^eràuntfcher verwHtigungsbmffUr die grafen Friedrich II undBéifk^ 

jrich Illvon Veldenz , dafs der letzte feine gemahlin Lifa von 

Katzenetnbogen , auf die ztm hof S. Medart gehorige 

hurg Lautereck mit ihrer zugehor hewidmen mSge , 

den 24 May 1389. 

JL jEOBiÙLDus de Cu/ancia Dei & fanfie iedìs apoftolice grada Vir^ 
dunenfis epifcopus nobilibus viris &<ioaunis Friderico & Henri- 
co com\t\\>\xs Veldentzie àììeOks «obis in Chrifto &fidelibus, falu- 
tem in Domino perpetuam , cum nobis prò parte vedrà humiiiter 
fuerit fupplicatum , quatenus noftrum ooufenfum & voluntatem 
adhibere velimus , vt nobilem dominam , dominam Lisam fili- 
am nobilis viri domini Dietheri , comitis in KcUzenelbogen^ vxo- < 
rem legitimam domini Heinrici prefati Veidentie comitis cumca* 
ilello Luttruke cum fuis pertinentiis , prout ad curiam ad fanBum 
JiUdGtrdum fpe£lare dignofcitur , jquam «curiam a nobis & noflra^ 
Virdunenfi ecclefia prediftà in feodo poflident , prout etiam comi- 
tes Feldencie eorum progenitores a nobis & noftris predeceflbri- 
bus huc usque poflederunt , nos igitur precibus incMuati ratum 
&.gratum habentes , & fauorabiiiter annuentes quatenus eis li* 
ceat prefatam dominam Lisam comitiifam Veldenlzie cum difto 
cailello LtUerecken cum fuis pertinentiis in fecdo a nobis & noilra 
ecclefia ^ependentibus dotare valeant , vt prefertur , fuper qui* 
bus omnibus & fingulis noffarum confenfum adhibuimus &iiberam' , 
voluntatem. Etquod difbi domina Lifa prefatum caftellum Lu- 
terecke , cum fuis àttinendis ad tempora vite lue iure dotis y ut , 
VoLIFHifi. Ddd ' pre- 394 Veldbntiìb Comite preniittitur & prout dotìs jus & ordo requirit pacifice & quiete, 
valeat poflìdere. Datum fub Tigillo noftro anno Domini millefi- 
rao CCC LXXXIX die xxiiil mcnfis Maii. 

> XXVII 

Meberedung zwifchen grafen Friedrich III don jungen zu Vetdenz, 
und grafen Philip fs von Najfau - Saarbrìicken fc(ftvejler 
' Margrethy den 25 Marz 1393. E s ift geredt, dafs der edellherre grane Philips grane zu Naf- 
fauwe ynd zu SarbrUcken junffrauwe Margreten fine fivefier zu 
eim elichea wibe gebén hait dem edelo junghern Friederichen 
grauen zn Veldentzen dem jongen vnd folle ime darzu zugelt ge- 
ben funff dufent gulden , dasift zu wifsen , zwei tufent mit fand 
Michelstage nehift koppt vnd foli daz byslaffen gefchen vif den 
Sondag nacb fand Lucastage dez heiligen evvangeliileu nehift 
kompt ynd von fand Martinstage darnach nehift vber eine jare 
tufend gulden vndfiir dieleften druhe tufend folle er yme zu bur- 
gen fezen die-edeln hern graue Symond grane zu Spanheim vnd 
zu Vyanden graue Heinrich von Spanheim graue Friederich vnd 
graue Emichen zu Lyningen graue Eberhard von Zweinbfiicken 
vnd graue Heinrichen grauen zu Sarwerden. Alfo wer is daz 
die dru dufend gulden dem vorgenanten jungher Friederich nit 
enworden vfFdie vorgefchribene zytwanne dan die obgenante bur- 
gen gemant werden , fo folle ir iglicher einenedelknecht der zum 
fchilde geborn ift mit zween perden vnd eim knecht fchicken gein 
Mifenheitn in eins offen wirtzhufs vnd darin leiften vnd nit vfser 
leiftunge kommen, der vorgenante jungher Friederich fy dan be- 
zàlt fo vii gelt dicturgen daruor gemant fmt. Vnd ginge eine 
burge oder mee abe, do Got fUr fy , fo folle der obgenante graue 
Philips einen andern alfo guden- an des abegangen ftait wieder 
fetzin byhnen eime maynde fo er dez ermant wird. Ginge ouch 
^in edelknecht oder fvft eine knecht oder ein perd oder mee in 

lei« Secu'ndjb Stirpi s. 395 leiftunge abe welchis daz were der folle einen andern knecht oder 
perd an dez abegangen ilait wieder ftellen vnd daz dun ^Is dicke 
dez noit gefchicht. Item fo foli der vorgenante jungher Friede- 
rich voQ Veldenizen der obgenanten jungffrauwen Margreten 
wiedervmb zugelt geben ftinff dufent gulden zu den fiiaff dufent 
gulden die yme zugelt werdent das were zufammen zehen tufent 
gulden. FQr die zehen tufent gulden folle erfie bewiddumen vnd 
bewyfen , dufent gulden geltes vfT finen sloifsen landen vnd lu- 
den , daran fie woil bewyft fy. Vnd wer is das der obgenante 
jungher Friederich von dodes wegen ee àbeginge dan junfFrauwe 
Margreta , fo folle fiè denfelben iren wiedum befitzen vnd dez ge- 
nielsen vnd gebruchen ire lebetage als vt^iedumes recht ift ane 
hindernifs des voi^enanten jungher Friederichis^ erben oder aller 
menlichis von iren viregen. Wer is daz jungher Friederich oder 
juniTrauwe Margrete ir eins welchis daz were ee abegingen dan 
daz andere vnd me libeserben mit ein hetten, da Got lange uor 
fy, fo folle daz andere, daz <ian noch lebiet, die gude inhaben 
vnd der geniefsen , als lange ifs lebet vnd wanne dazfelbe von 
dodes wegen auch abegangen ili, fo folle dan yedis gut wieder 
dahin fallen, an die rechte erben doìfs hin kommen ift. Item 
fo folle die vorgenante junifrauwe Margrete vnd auch jungher Frie- 
derich von iren wegen verziegen off alle vrben das fie angefallen 
were oder angefallen mocht von irm vetterlichen oder muderll- 
chen erbe vnd vff allez daz fie von irm bruder Philips vorgenan- 
ìen ane gefallen mocht, . es en were dan, das der vorgenante 
grane Philips von Naflauwe àbeginge ane libeserben , das Got 
niten wolle, wozu fie dan recht hait daz mag fie fordern. Item 
vmb die morgengabe die foli ften an jungher Friederichen von 
Veldentzen dem jongen. Alle diefe vorgefchriben fl:ucke globén 
vnd bekennen wir Philips grane zu NaiTauwe vnd zu Sarbrucken 
vnd wir Friederich grane zu Veldenz der jonge fefl: vnd (lede zu 
halten vnd zu foUenforen vnd zu verbrifien in der beften formen 
tuflen hie vnd fand Johanstag Baptiite nehift kompt. Dez za 

Ddd a or- 596'^ V' A^ t D tr N T r m Conc i t e s- orkunde (b liain wir vnfere ingefieg^le beide an diefen briif vnd 
berédunge gedruckt,. vnAzu merer ficherheid fo hain wir gebet* 
den die edpln vnfere liében fu/ehem vnd vetderegmxe Heinrich 
von Spaféeim vnd grane Friederich^ von Feìdentz^n den aiten , 
daz fie ire ingefiegele an diefe beredunge by die vnfern haint gè- 
druckt vns zn uberfagen differ vorgefchriben dinge, dez wir grai. 
ne Heinrich von Spanheim vnd wir grane Friederich von Vel. 
^entzen dér ait vns bekennen daz wir vmb bede willen der vor^ 
genanten vnfers fones Philips vnd vnfers nefen vnd vnfers vettern 
Friederichis von Veldentzen , dez jpngen vnfere ingefiegele by 
die iren an diefe beredunge hain dan druckeo. Geben zu LuUrn 
vff vnfer frauwenKlebel tag anno Domini raiUefanoCGG LXXXX. 
tercio; 

XXVIII 

Friedrtcks III dts jùngen grafen zu Veldènz hewHktnungS'brìef 

filr fehte getnahtin Margreth "von Najfau auf Lauier^ m- Friederich^, grane zu F«/(^mtef ir der jonge, erkennen- 
ofTelichen in diefem briife vnd tun kund alien luden die yn fe^ 
hent, horent oder lefent, daz wir bewieduniet hain vndbewiedu^ 
men mit craff t dìefes briffs die edeln Margretb von Naffauwe^ vn- 
fer elich husfrauwe vff folicbe sloifs gUter land vnd Inde als her^ 
nach gefchriben ftet; Das ift-zu wifsen mit namen vff vnfer burg 
nnd ilait Luterecken n^it gerichten , laden molen wingarten eckcrn 
wyfen walden felden bufchen garten wingarten virafsern weiden 
flfcheryen wiltfangvnd was zu der vorgefchriben burge vnd ftait 
mit her gehort hat und wir gehabet hain nuft nit itee daran wk'^ 
genomen, dan eine vierteil an dem^vorgafobriben sloifs vnd ftait 
ane guide, daz wir vnfern erben fQ wir nit cnweren behalten 
hain vnd' auch vnfer v^tter Friederich vnd fine erben itzund mit 
vns in gemeinfchafft daran hant nach vfswyfunge vnkr mut/char^ 
da^ufs^fie fichi ^u alien, iren. naden beheiffea. mogent als ufs an^r 

dern. S E e tr K D jsr Sri R p I s. sn iern yren sloìfsen herbergen dazu nemea vff iren kofteirane der 
egenanten MaFgreten vnfer ^lichen husfrauwen hindernifle vnd 
wiederredde vnd yn auch« alle gefwoni' knecht tornkneebt porte- 
ner vnd wechtcr allezyd als dicke dez noit befchicht hule^nun^. 
gea dun foUen , als in gemeipen sloifs gewonlichen ift vnd recht 
ift , vnd follen aufch dan einen gemeynen burgfrieden da machen. 
vnd haiten, obe efs darzu qweme als auch gewonlichen vnd recht 
ift ane alle geuerde. Vort mee fa'hain wir ir darzu bewyft vnd- 
bewiedumet diefe h^nach gefchriben dorfiere vndguttere, mit 
namén Beintzenhufen, Nirthafen, vnfer arnve lude Uber Lutern,. 
vnfer arme lude zu B^fòwitr^ vnféF arme lude zu Winfswilr:- 
Item des Swgndez gut hvifs hofF wiefen acker wingarten mit irea^ 
zugehorden. Itera àerStagen lude vnd dieguttere zehenden zinfs 
Rorn habem cappen htinre vnd waz darzu gehorich ift. Item 
. Nerlzwilr ampt mit finen zugehorden , mit namen Nerzwìlrer^ 
fiieder Jfpachy oher ^fpachy Huntzmlrey • Oheru/ilrey Efewilre^. 
Hargefsback^ Hachenha^ch vnd andere arme lude die in andem^ 
dorfFern darumb gefefsen fint vnd doch in iiz ampt gehorent.. 
Item die dorifore in Richenbecher vnd Deinfsberger ampt, zum er:. 
^en Matzenbach vnd die mule dàfelbis, Gymfsbaeh, Bàttenhufetr,. 
Deihfsberg^ Rutz^itre, MoUnbcuh, Frtedelnhufen vnfer teil wa2: 
wir da ham, Fàckdnberg, ober Stauffenbaeh' vnd nieder StauffenbacH^ 
Einode, Nunkirctun, Antztvitr^ Limpaehy Foekenberg^ Richetiback^ 
Niederjìegen vnà Oberflegen , Jlfsbach] Kolwìtry Gofsenberg, ober 
Gittenbach vnd nieder GHtenbachy Ruhtpilr^ Stvanden, vnd auch • 
vie! lude die in andern dorftèrn gefefsen fint, vnd auch in die 
ampt gehorigfint , vnd darzu arme lude, vnd daz ampt das man 
nennet Bafenhecher ampt mit allera fime zugehorden nuft nit da- 
ran-vfsgenomen. Alfo wer is fache, das wir verforen vnd von 
dodes wegen abegingen, èe die vorgefchribefn Margrete vnfer* 
elich husfrauw^, da Got lange vor fy, fo folle fie difs vorgefchrii 
benwiedume^ burg vnd ftaitguttere lande vnd lude als vorbc 
nant ift vnd. btfchrieben fiat mit iren, rechten vnd gewonheiden 

Ddd 3, vnd* 398 V K L E N T J m COMITBS vnd mit alien iren zugehorden, wìe wir der mit her genofscu 
vnd ingehabet baia , erfucht vnd vnerfucht nuft nitdaran vfsge- 
nomen ane alleine daz virieit an burge vnd Ilait Luierecke , als 
daz vor vnterfchieden ift , geruglichen geniefsen vnd gebrachen , 
vnd daz befitzen vnd inhaben ire lebetage als wiedumes - recht 
ift vnd gewonheid ane alle hindernifs vnd wiederredde vnfer cr- 
ben vnd der vnfern ane alle geuerde. Vnd follen ir auch diefe 
vorgefchriben wiedumes als verre der lehen ift weg machen vnd 
briff begahen von den herrn von den wir daz zu lehn hain, daz 
difs wiedume mit iren guden willen, wiflen vnd verhengnifs fy, 
als auch daz gewònlich ift. Vortme ift beredt obe wir bede ver- 
foren vnd von dodes wegen abegingen vnd nit libeserben mit 
eingewonnen oder liefsen , daruor Godt fy , fo follen folich funfF 
dufend gulden als vns mit ir. zu hinlich • gelde werdent wieder 
verfallen da fìe herkoment vnd follent ire erben die daz dan zu- 
fchaffen haint diefe vorgefchriben wiedume an sloifs ftede land 
vnd lude vnd in aller der mafsen sds vorgefchriben ift halben in 
hain vnd dez geniefsen vnd gebruchen vnd mit vnfern erben daz 
in gemeinfchaift fitzen als lange mit daz ya daz abgeleft wirt 
mit den vorgefchriben funff dufend gulden. Auch mogent vnfer 
erben daz vorgefchriben halb teil dez wiedums halbes mit dem hal- 
ben teill der fomen des hinlich -gelts nemlich drittehalb dufend 
gulden wann fie gelanget, vnd daz ander teill auch abelofsen mit 
dem andern halben telile der fomen drittehalb tufent gulden. Auch 
wanne fie gelanget vnd welcbe zyd vnfer erben der lofunge gè- 
fynnent mit der fomen zu male oder mit dem halben teille wie 
rich,daz dan gebUrt als vorgefchriben ftet, fo folle man yn das 
zu lofen geben ane alle wiederrede vnd hindernifs vnd ane alle 
geuerde. In alien diefen vorgefchriben fachen ftuck puncte vnd 
artickelle fementUchen vnd ir iglichen befonder fin ufsgefchieden 
alle arglift vnd geuerde. Zu orkunde hain wir vnfer iAgefiegele 
vor vns vnd vnfer erben an diefen briff gehangen , vnd.zu merer 
iledekeid fo han wir gebetten den edek vnfern lieben veHern 

Frie- S £ e U N A S T I R P I S. 399' Friederich grauen zu Vetdentzen der auch diefes vorgefcliriben 
wiedums mìt vns in gemeinfchaffi fitzet nach ufswyfunge vnkt 
muifcharj daz derlelbe wieduirrvnd bewyfunge mit firn gutten 
willeii wifscn vnd verhengnìfs fy, vnd die vorgefchriben Mar. 
CRETE vnfer elich husfrauwe an dìefem vorgefchriben wiedum 
nit hindern noch irren enwoUe òb ifs darzu qwem , vnd daz zu 
gezugnifs fin iiigefiegele by daz vnfer gehangen an diefen brifF. 
Vnd wir Friederich graue zuFeldenz obgenante erkennen, daz 
difler vorgenante wiedum vnd bewyfunge mit vnferm gutten wil- 
len wifsen vnd verhengnìfs befchen ift, vnd wollen vnd follen 
wir vnfére erben die vorgefchriben Margrete vnfere liebe fwe- 
gern, dez geruglichen laifsen geniefsen obe ifs noit béfchee,,vnd 
fie vnd ir erben daran nit hindern noch irren als lange ifs vnge- 
loft ift in vorgefchriben maefsen vnd hain auch iez zu gezugnifs 
vnfer ingefregel vor vns vnd vnfere erben vmb bede willen dez 
egenanten vnfers lieben vettern Friederich grauen zu Feldentzen 
dez jongen by daz fine an diefen brifT gehangen ^ der geben 
wart &c.. 

xxix:. 

Bìfchof Leobatd zu Verdun heletinei die heìden grafen Friedrich II 

md Friedrich III zu Veldenz mii dem hofe zu St. Medart 

den 4 Dee. 1394.. 

JLiEOBALDus de Cu/ancia Dei & fanfte fedìs apoftolice gratìa Vir- 
dunenfis epifcopus dileftis noftris & fidelibus dominiis Friderico 
& Frederico comitibus ^(pW^«te/> nobilibus falutem in Domino, 
attendentes grata feruitia , que vos & progenitores veftri nobis 
& ecclefie noftre Virdunenfi temporibus retroaftis impendiftis & 
impendere parati eftis omnia 61 fingula bona , nobilitates reddi- 
tus 6i jura , que quondam dominus Eberhardus comes Gemini* 
pentis fororius vefter in parochia & villa curie fanfti Medehardi te- 

nebat 400 V E X D E M r i m e ^ M I T E S nebat duni ageret in humanis , quanf quidem villam & -curiam 
cum omnibus fuis jurìbus & perdnentiis a nobis & ecclelia ooftra 
Virdunenfi poflTidetis in feodum , vobis tenore prefeodum intuitu 
premiiToruni^ tenenda polfidenda & gubernanda conferìmus fide- 
litate & feruicio occafione premiflbrum nobis & ecclefìe nofbre 
predifte debitis .& jure alieno femper faluis. Datum fub figìllo 
noftro anno Domini millefìmo treceutefimo nonagefimo quarta 
vQuarta jdie meoTis Dejceinbrifi. 

XXX 

Lehefibrief dés Iftfcfiofs von Worms , Uher die WormftJcU tehen , weU 

\he aufgrafen Friedrich Ili von fetnem vatter Heinritb 

md feinem vetter Friedrich Ilerjlqrben warm^ 

jden J23 Sej^t. 13^6^ Wi ir EcHARD Ton gots gnadenbìfchofFzu Wormfs erkeanen vns 
xd&ntlichen mit diefeiii briefe das wir geluhenhan vnd lihen auch 
in craft diefes briefs dem edeln junghcr Friederich grauen zu 
'Fetdentz vnferm lieben getruwen vnd befundern juncher foliche 
l^hen die hemach gefchrieben ftent tlie off yme erftorben fin von 
fìme vatter vnd auch fins i/^/^m juncher Fri£x>£ripus feligen do- 
-des wegeta , den got gnedig woUe (in , mit namen Landsburg die 
turg, Moshet die ftat darvnden mit feinen zugehotóen. Item 
Mmfard die burg , rnkenbctch das dorff mit finem zugehonk. It. 
was er bat zu Alfentzen in dem dorfT von Conen YoriSotters feL 
It was er hat zu J^enden in dem Corife mit beheltnis vnfer vn- 
fers iliffts manne vadjeins iglìx:hen andern das wir altzyt vfsoe* 
inen aucli fai vns der vorgnt. jungher Friederich finen verfie^l- 
ton brieff gebendas er die yorgeaantèjehen von vns vnd vnferm ItìC- 
te habe vnd ob er ydme herfUre want wir yme es geluchen haa 
fys fai er voja vns entphaen vnd vermannen àls ein recbt ift aoik- 

ge. Scct7Nt>JB Stirpi s. 401 gefcheìdeH alle geuerde vnd argeliil , zu orkunde fo han wir>n- 
fer ìngefiégel an diefen brief dun henck^a. Datum Laudenburg 
anno Domini millennio CCC nonagefiTno fexto fabbato proximo 
pofl: beatorum Mauricii & ibciorum eius martinun. XXXI 

Uerzog SleJ^ans von Zwet/brìlcken hurgfrhdenshrief von tvfgen dar 
pfandfchaft zu Oberjlein , die nach dem kUrzlichen abjlerben 
feines fchwahers , grafen Friedrichs des tetzten von VcU 
denz^ aufihn undfiìm erben gef alien war ; 
den zg OU^ ^444* Wi ir Stephàn &c. &c. crkennen vnd tun kunt offenbar mitdie» 
fem brieffe , als die pfandfchaft zum Oberjlein nemlich ein vier- 
tei an der alten burge dafelbs darvnter gelegen wie die der wolge- 
borne Friederich grane zxx Veldentz vnd zn Spanhetm vnfer tieber 
fweher fetige dem got gnade von der grauefchaflt von Veldentz we- 
gen nach Iute der pantbrieiTe daruber fagende gehabt hait an vns 
vnd vnfer erben komen vndgefalJen ìft daswirvon derfelben pant- 
fchaift vnd teyls wegen zum Oberftein , vor vns vnd alle dievn- 
fern in gutcntruweneinen fteden veftenburgfriedéhmitdemedela 
WiRiCB von Dunen herrn zum Oberjlein vnd alien den finen globt 
haben vnd globen in crafft diefes br. zu halten in den terminey- 
«n vnd gezircken mit alien vnd iglichen puncten worten vnd ar- 
tikeln , in dem burgfriedenbrieffe begriffen wie da derfelbe burg- 
friede-brieff das dare befaget vnd ufswyfet geuerde vnd argelifte 
gentzlich ufsgefcheiden. Des zu orkunde haben wir vnfer ihgef. 
an diefen briefF tun hencken. Der geben ift aiQ domftag voi 
aller heyligen tag anno M CCCC XLIIIL Fot.IF.BJl. Eee ^E- 4ot D E D y N A S T I s 

GESCHLECHT 

der herren von Heinzenherg 

befchriebea 

von 

Johann Adam Grììsner 5. !• 

Bewete des JLIas mit ausgang des vierzehenten jahrhunderts erlofchene gè. 

hcrrnftandcss fchlccht der herren von Heintzenberg verdienet allerdings der ver. 

geffenheit entriffen zu werden , da es durch feìne urkunden eu 

nen eben nicht unbetrachtlichen ftolF zur gefchichte des mittlern 

zeitalters , und ein merckliches zu naherer keoritais des hohen 

adels im ehemahligen Nahgau beìtragt. Der felige herr hofratli 

Kremer war meines wiflen» der erfte , welcher einìge kurze in 

folgendenbeftehende nachricht von diefemgefchlechtemitgetheilt 

hat : (b) „ Eine andere familìe waren die herren von Heintzen- 

„bergbeiDhaun, welche erft zu end des XlVten jahrhunderts 

^ ausgeftorben find , und ebenfals zu dem hohen adel gehort haben. 

Diefer meinung beizupflichten fand ich zwar anfSnglich eini- 

ges bedencken ; nachdem ich aber die mir nach und nach zu 

. handen gekommene (e) urkunden diefes gefchlechts eingefehen^ 

fo (ft) Diplomati/chi beitrUge zum bekuf der deut/ckingefthkhts^kunit, 
^1 St. pag. XI und 94. 

(r) Wenn ich daa gliick gcÈabt hatte^ aas einem fìchem freiherrlichen 
brief-gewolbeeiDigeder dafelbft verwahrten urkunden za erhalten, 
fo wurde meinc Heinzenbergifche ftamaitafel und gegenw'àrtìgc ab- 
haiidlung voUftUndiger geworden feyn. Es fcbeinet ^iber , diefchach- 
ternheitin diefem punkte hat ficb in anfiurm vattcrlande noch n&ht 
g,^2lich verlohrea« HSIN2ENB ERGICI S« 403 fo.xi^hme idi keUieii weitern arilland , daiTelbe mit dem herrri 
hoftath Kremer zwar zu dem hohen 'adel des Nahgaues , jedoch 
unter die dynalten ìnferioris conditionis ^ zwifchea dea wahren 
dynaifam utid dem untern adel , mit dein hprrn profeflbr Croi- 
li\iSi(d)^uftellen. Denn I) heifst es in alien iriir vòrgel^omme- 
nen urid hieranten grOftentheils àngedruckten urkundeu : domu. 
nus ^ domìni de Heintzenberg ^ welchér ausdruck fchon fafl: alleia 
zureichend wàre , vorerwehnte KremeriTche meinung. zìi befta^ . 
tigen. II) Als erzbifchof Heinrich von Trìer im jahre i2j^s^ mit 
dem wildgrafen Conrad tmd Emich frieden machte\ v?reinbar- 
ten fich beide theiie unter andern dahin, dafs Wilhelm von 
Heintzenberg einer der beiden zu abfchSzzung des eiipià.nilèr im 
kriege zugefiigten fchadens auserfehenen fchieds-richtern feyxi fol- 
le : ein untrUgUcheS zeicheiì , dàft imfere rieintzenberger AÌcljt. 
zu dem niedern àAél gehththaSen/ III) Wird vorbenielter Wil- 
helm ifl der^dlfttìhcfè^'tfris vóràngezogenen friedénsfchlufles (e) 
plr mbUirvtad diffniHiii^^^^ daim^ohanrill in der hìerunten ànge- 
druckten 'urkuhdè'vfem' jrihfe 1Ì85 ebenfals nobitis vìr benamfet,. - 
welches.ein oflirfbaWfi* BéWèiib ili ; dafs das Heintzenbergifche .. ^ 
gefchlecht damaigtfctt detti' hóhèn adel gezahlt worden fey. — . C 
IV ) batte Rbeilfifgf af Slfrid; 'der in géwiflrèm betracht als der einzìge 
fortpflanzer feines uralteii graflidhen gefchlechtszubetrachten ift, 
deflen mutter eìne grSfm von Spanheira war , und deflTen fohn 
fich hiernfichtt mit einer Wildgrafln vermahlte, eine Heintzenber- 
gifche tochter zmt gemidili» : ein abermahliger erweifs der ho. 
heit des HeintEJeoibergifchèn adels. V y Waren die herren von 
Heintzcnberg/fchffà-urid' fchirm . vOgte des zu feiner zeit fehr be- 
riihmten klofters Ravengiersburg , (/) wozix nicht leìdht einer 

.;- ; • . /'..i • '^* ' Eee 2 aus - 

' - - '-> •' ' .. 

(rf)' 5iehe obéo pftg. V^so* 
(e) Hontheim. hi/i. trevir4 toiìi. I , pag. 75^. 

(/) Scbon vor etlichen jabreti war ich enticbloiren.9^De karse g e fe h i A*- — 
te xltelèsltlòfters za fchreiben , und derfelben geg^nwUrdge ikiAzenbeN . , 

gifcbe 404 O» T>YKASTlfS^ 

• I r _ 

aus dem niedera adel gelangen konnte» MehreFegrOnde wiil icb 
um dei beliebtea kUrze willea nicht berOhreiu ^ 

$.IL gUche nachricfaten anzufUgea; kh hatte anch belletta eine recbt artìge 
urkanden-famalasg bei&mment allein der herr dechant WUritwiin 
ìBi mir zavorgekommen ,. da er in feinen ^fid. diploniat. tom. V» fqq. 
den gròften theil folcher urkutiden , die er zus dem namUchen kopei- 
buch b^ommen, woraus icb meioe a&fcbrifteD gemacht hatte , bat ab* 
d'rack^n laflen. Ichbemerke alib dahier nac fo viel^ da& zu Saveii- 
giersbarg aach ein nonnenklofier geilanden habe. Denn in vorgedach-- 
tem kopeibuche habe ich eine urkunde voto jafare 1368 vorgefuiiden> 
'worih graf Simon von Spaobekn und feine gemahlin Eiyzabetb den vonv 
ritter Gerhard von Metzenhaofen berkommendea hoC fi) die jangfrauea 
in dee cliifen bei Reoengersburg inne baben , vom bannwein und 
»achtfelden befreien. In einer andern nrkunde vom jahrc rsip fagt 
der Ravengiersbarger probft Otto folgendes : Conuentui Monialiunt 
apud nos fiti &c. deflen vorfabren and nacbfolger, fo viel ich dereni 
Yor^efoaden habe^ will icb dabier namhaft machen» ' 

Fraepofiti. 

Tyzelinus 1075-1081. WezeUnu» 1135. RrcBardus iigff. j Geumov 
1196. 1 197. Henricus 12^4 - 1239; Tbeodoricus 1271 - 1287- ^^^-^ 
mannué f 1290. Rudewinoa 1290- X293. Gotfridos 1296% Steph^- 
nus 1312-1^9* Otto 1319^1330. Wemeras 133.1. Eonmerich von> 
Spanheim 1335-1350. Philipp von Koppenfteih •{• 1363. Herdan voa 
Burge 1371- 138?. Philipp von Koppenftein 1388-^398- Johaa 
'Hundsrocke 1406-1411. Conrad Rheingraf 1412-1430. Henrich/ 
Bacharach voa Spanheim 1442 - 1445. Emmerich von Leweniteia 

PrttrriT^ 

Thllman von Grunberg 1468. "f 1485* Johan von GruncnBurg 1487-1495-. 
Cafpar von Grunenbiirg 1510*- 1516. Sebaftian von £ngers 1519^ 
TridericuB de Orteaburg. Henncus de Noverlco» Johannes ^rto^ 
tius 1560* 

Hieraus ift erfichtlTcb , dafs Emmerich von Lewenftein der lezte probft z» 
Ravengiersburg gewefen , und dìèfes klofter hemach lediglieh durch 
Priores regieret worden Teye. Die. desfalfige befondere und andere um- 
fttode iibergehe icli mit ftillfchweigen ^ und bemecke dahier nac cock 

die^ Hein^enbergi. e 1 s. 405 5. IL 

Da? wappen des Heitttzenbergìfcheti gefchlecht» beftrfietinei- WaK>en una 
net eiafachen wolffsaagel , d^rgleichen auch die wild-und rhein- f®*^^®^^^» 
gràfliche vafallen , die freyherrea van Schmidburg, doch mit eu 
net kleinen abànderung ^ fiihrea. Bei unterfuchung der an dem 
urkundea hangenden figillen habe ich wahrgenommeii , daCs die 
nachgebohrne brtider fich 2war des nemlicben wappens , ab^r 
zum unterfcbied mit eiaem beizeichen und auch ohne helm be. ^ 
bedient liaben» (g) Diefer unterfcbied mufte aber auch ia anfe^ 

Eee 3 hung 

diefes, darsam ende obbertlhrten alten kopeibnchs folgendesaufgezeich* 
net ftehe: ^9 Anno 15^2 den isiten Janii cohfirmirte kaifer Karl V 
/^alle privilegia &c. des klofter^Ravengirsburg und nahm fetbiges in 
^feinen befondern fchutz; er P^e dem prior und convent auch zwei 
^ fchutzberreii 9 abér nur auf lojahrlang , namlich den erzbifchtif oad 
kurfilrilen vou Mainzy und die herren Rhein- und Wildgrafeu» »» Kach zeiignifs des Ravengiersborger ftiftong» - briefs von» jahre 1074» 
{Gudenus cod. dipi. tom. I» pag» }77.) war gedachte advocatia vob 
anfange nicht erblich , fbndern das klofter batte die freiheit fich einen 
¥ogt zvL wahlen; es fcheint jedocb » dafs fie bei den anverwandten und 
nacbkòcnnìnngen des ftifters gvafeti Berthold geblieben» ond endlicb', 
da die haufer Stromburg und Dill friihzeitig ansgefiorben, an die pfalz- 
grafen bei Rhefn gedìehen (eye , weil im jahre 1190 pfalzgraf Con- 
rad I, weleher damalen die herrlcbaft Staleck und die ftadt Bacharach 
imTrachgau befeffen, diefes klofter in feinen fchutz genomtnen hat, 
(^Tolner. Ufi. Palat, cod. probat. pag. 5g.) und man diefemnach anneb- 
men kann , da(s erwehnter pfalzgraf Conrad oder aber fein féhwieger- 
fohn, pfalzgraf Heinrich, diefe vogtei erblich gemacht , und felbige 
xiachhin den Wildgrafen zu lehen gegeben worden , von dfnen ile die 
herren von Heizenberg wteder zu afiter- lehen trugen, nach deren ec* 
lofchung raehrermeldte vogtei an das Wildgrafliche haus, und endlich 
ìm jahre 1408 , da Wildgraf Gerhard IH ohne mXnnliche erl?en verftor- 
iQen 9 an da6 hohe haus Pfalz zuriickgefatlen ift. Siehe die desfaliìge 
nrknnde in aS. acad. Thiod. Palai, tom III, pag. 103 wie auch Krt- 
mer. diplomaU beitr. pag. 11 und die hierunten aìigedruckte mehrma^ 
len davon fprechende urkunden. 

(g) Siehe oben tab. iìgillor. ad pag. 346, die beiden Heinzes^r^ifcbe wap* 
{eu a und W 4o6 / DeDynasti huiig derfelbén flatt haben , derni diefe wurdeaia jUngeren «ei. 
ten nìcht Herren geneoat , als welches eigeutlich nur dem kl. 
teften bruder^zukame ; wie denn in der hierunten angebogenea 
/ urkunde yom jahre 1373 , worinr die rede voa em^fangung der 
wildgraflichen lehea ift , ausdrUcklich bedungea Wird , dafsder- 
jenige wilcher eìn herre zu gezyden zu Heintzenbirg Jfi y diefelbe 
empfangea und vermannen folle , welches ofienbar ein feniorat 
anzeiget, dem noch mehrere vorziigliche gerechtfame angeklebet 
haben mogen. Wenigftens enveifet die urkunde vom jalire 1393, 
dafs thilman II herr zu Heinzenbei^ , welcher alter als Georg III 
war , das jus patronatus zu Rhauncn alteio uod mit ^os^hlief. 
fung diefes feines bruders aus^uubea bereohdgt gewefefi feye. 

_ S- ni ' \. ^ • 

Stammbaai. Das ftammhaus unferer herren vou Heiaatfibei^ lag* an der 
Sìmmerbach , welche unterhalb dem alten wildgraflichen fòhlofs 
Dhaun fich in die Nahe ergiefet , auf einem ziemlich erhabenen 
hUgel in einer kleinen entfernung von ermeldtem fchlofse Dhaun. 
So viel man aus de.n noch da ftehenden Uberbleibfelnund mauer- 
werck fchliefen kan , mufs felbiges zu feiner zeit nicht nur ein 
veftes , fondern auch ganz artìg gebautes fchlofs gewefen feyn : 
aber die zeit feiner erbauung dBrfte eben fo wenig , als der ur- 
fprung des Hein7enbergifchengefchlechts, welches ich gleichwol 
von den ehemaligen Trachgauifchen grafen von Stromberg abzu- 
leiten faft lufl: batte , zu entdecken mOglich feye. Inzwifchen 
^afst iich aus den vorhandenen urkundenzuverlafig fchlieflen^ dafs 
felbiges/chonira zwfilfitenjahrhunderte geftanden hate "und ein 
freies eigenthum der herren voa Heinzenberg gewefeti fejwi mUs- 
fe. Denn erft im jahre 1278 wurdeesunta dem erzbifchofHein- 
rich zu Trier ein feudam Ugium& aperibite diefes erzftifts. (h) Sei* 

ne 

(A) Piter Maifgrs ntanufcript. part. V von Heinzenberg^ - . ne zerftérung erfoigte untcr der regierung des Trierifchen erzbu 
fchoft Baldewin, (i) mìt welchemdìedamaligeherren vonHein. 
zenberjg iniehde verfallea waren , wie dena bekanntlich diefer 
kriegerìfche erzbifchof eine betrSchtliche anzahl feller adelicher 
fchlefler auf depi Huadsruck und deflen angranzeriden gegeadea 
hat zerllUreu und niederreiflen laffen. Es fcheint àber dennoch, 
dafs és entweder damals nicht vOUigineinen fteinhaufén verwaa. 
delt , oder doch wenigftens nachherowìederelnigermarsen wohn- 
bar gemacht worden feia mufse , indem nochim jahre 1464 dea 
7 Jun. die fchlofs-kapelle zu Hejnzenberg der kapelle auf dem je- 
zo Warsbergifchen fchlofse Wartenftein (i) vom erzbifchof Adolff 
zu Mainz einverleibt (/) worden ilt. 

So viel nua das Heinzenbergifche gefchlecht felbft betrift , foGrundftze 
habe ich bereits.hierobea angenierckt, dafs delfen urfprung wohl r'^^^^if** 
nicht mit zuverJafsigkeit dJSrfte entdeckt werden kOnaen, Immì- reSe^ 
telfl iil zum beweis feines alterthums genug , das es fcbon zu 
anfang des dreizehenden jahrhunderts im fior geilanden hat Aber 
eben diefes.» und der mangel hiareichender zu erlauterung des 
gefcblech^regifters dienlicher urkunden hat mir bei verfertigung 
deffelben ungemeine nxtthe verurfacht. Ich wUrde es wohl auch 

nicht (i) DérhUgeU woraof das fchlofs Heinzenberg geftanden , und das an 
deffen fus Hegende dorfgen Heinzenberg , aebft verfchiedenen andern 
diefem gefchlecht e zugehorig gewefeuenhofen, zehenden, und fonfti- 
gen gefòllen 9 wié auch das jus patronatus zu Rbaunen befitzet derma- 
lén die freiherrliche fiainHie von Warsberg , wesfalls das n'ihere am 
fchlufse diefer abhandlong nachg«feben werden kann, 

(I) Diefes wird dennalen abofive ìfartelftein genannt 

(/) oj^oamtis rer. Mogunt. tom. I , pa^. 780. Die desfallige aacb in ande- 
rer rackficht merkwiirdige urkunde -ftebet in Gudenus cod. dipi tom» 
IV, pag. 47a^ 4cf8 • D e' D ir M*A s T i g nfdìit zù ftanrd gebritcKt'4iab6n V* weha ich nicht gewiflè aiis den 
tìèìnzéràSètgiìcYtén belìzùhgen , Ifefonaer^ der voa andeln ^u le- 
tìen getraglétteh ftUckfen^ l tiiid aus einigen in den urkuaden vor- 
kbmfeenden ùachnc&teft geiogenè ffizezum grund gdégfund 
ds&rauf gebaut hStte. Die>on àem uhralten Wildgraflicfaeti hatffs 
deli hérren von' HeinzèiAerg-zu mannlehen gegebeiie àdvocatia 
deS' klòftérs^u Raveng/eysburg — die von den grafen von Vel- 
denz lèhénrah>ìgè yogfei *zu Hennweiler — und der umftatid, 
dafe THilroan I vbh Heinzenberg' den Friedrich von HeinMnberg 
in einer hleruriééri vórkommeild'én Urfcunde vom jahre i294*fei. 
nen cogmiim lienhiét , hàbén niir hauptfUchlkh zum leitfadea 
gedienèt;^ àtìcH d'enarilafs g^ben ; zwei durch diefshne (ni) 
Wilhelmsl geftiftcfe'lìttien àUfzuftellen. Dafs ich aber sijich in 
helra r\r àhd Georg' III ''d uifch hiehrem urkuiiden etwidlfen- wiri 
Diefes' allé's fiilite itH dahiér iù der abfvcht vorHiufig an; dafmit ich 
nicht nSthi^^hàbe", in dtìrfolge gegenwertìgerabhandhihg:dàvoii 
tu reden , auch in unangenehme wiederholiingen zu v«r&llen« 
Und nun wende ich mìch zu meinem varhaben« 

Wilhelm Tàltf Wilhetthus de Hehn^enberg ift tiererfte diefeS gèfchlechts, wel- 
ftammherr. chen ich bis nùn habe entdecken kOilnen. ;Eine wìldgrafl&lhe 


^fn) Uiìter der erprobten vorausfezung , dafs itn jahre T2g3 ein Johannef 
jufMorr felgUoh ««loh^iu Johannes fenior g e leb t>faabay> kann man ohp- 
bedenklich annehmen^ dafs ile keine briider» fondern braders-kinder 
géwefete -Siài, felglidh ancfa% dafs Wilhelm 1 <iMDÌgftens «wì^i^hne 
^ gehabt habv<; die ihr gefcbtecht fòrtgepfhnitttiiabtn^'ìobgletdrdér eine 
aft fcbon gegen die xnitte des vierzehendep jahrhoaderts wieder er« 
lofcheniiir ^ ' ^ •- -^-«i.' ; ^ H E f N ^ s N e E ìr G I e I s; 409 Mrkunde vom jahre 1215 (^) ^^^ ^bn uns als einen zeug dar, • 
àls wildgraf Conrad II einen fichern Cuno mit der bis dahin ftrit^ 
tig gewefenen vogtei zu Simm^m untar Dhaun belehnte, Der 
ftreit batte die eigenfcbaft diefer lehnbaren vogtei betrofien ; dena 
der wildgraf Aunde in den gedanken , dafs es ein fefs-oder burg. 
lehen fej'^e ; ermelter Cuno iiebft andern wildgr&flichen vafallea 
und burgmSnnern aber bdiauptete , dafs es ein ordentliches 
mannleben fey : und als bierauf die pares curile den wildgrafen 
Conrad felnes irrthunis dberzeuget , gab diefer die* vorbemelte 
vogtei dem Cuno als ein mannleben, Unter diefen paribus cu* 
rÌ3e ilehet unfer Wtlhelmus de Heìntzenberg oben an , woraus ich 
die meines ermeflens untrUgliche folgeziehe, dafserdamalsmehr 
als das raannliche 'alter gehabthabe , und alfo jener fpllhetmm' 
miles de BenzimbercU nicht feyn k&nne , wekher in einer jUnge- 
ren urkunde rom jahre 1232 (0) mit Wilhelm de Nigromonte 
oder Schwartzenberg, welches gefcbiecht nicht gar weit von dem 
feblofse Heinzenberg feinen wohnfiz batte , und in foIgenden^eL 
ten den betrSchtlicbAen theil dtr Heinzenbergifcheh befìzungen 
durch heurath an fich gebrachtiiàt ^ als zeu^ vorkammt 

y 

S. VL 

Aus fo eben angefUhrter urfache habe ich vorbemelte zwA Das g«- 
Wilhelme als vatter und fobn aufgeftellt , worin mich der Inder fcMecbtdieilt 
urkunde vom jafare 1232 vorkommende ausdruck, mks y be- ^^^^^^^ 
jlarket , ich auch fonfl den zween Johanfen ^ welche zugleich 
im jahre 12S3 gelebt, keine vStter virUrde haben anweifen, noch 
fie geh'órìg einfchalten konnen. Ich habe diefemnach dem Wil* 
rol.IFtìiJL Fff helm Cn) Siebé documentirU gifchickts^erzMung &e. m facken desftifts St. 
Maximin cantra die thli* und Rheingritfen zu Dhaun &€. pag. 45. 

00 Gudiuus fyUog, pag« 1^ (k iZz* 5^ 4jia ^ De D y n a s t i beliti I zwei fóhne hingefchriében , nSmlich Wilhelm II vnd eU 
nen ungenanten , (p) den ich fo fort als dea muthmaslichen (tif- 
ter der jungern und mit dem drìttea glied wied^rerlofcheaen lime 
aufftelle , auch demfelbeh zweea fóhne hingebe» ngmlich Johann 
U und liinbart I. Jenen glaube ich in einer urkunde vom jahre 
ia83 (q) angetrofien zu haben ; denn^darin erfcheinet ein ^o^ 
hannes junior de Heinizenberg y welcher kein anderer feyn karì, als 
ein vettèr der beiden brttder Wilhelm III und Johann^ des altera, 
mithin eia fohn unferes ungenanten herrn vonHeinzenberg. Das 
fichere unterfcheidungs-wortjfwiMar ,, ISfst garkéìnenzweifel Ubrig, 

dafs. Qp) So fera ich meiner ebehin gefaften und im Iften St meiner diplomatU 
fiken beitrdge \f9i%. 45 , ge'àufserten meinung nacbgeben kotinte und 
v^ollte, wiirde ich dabier jenen Theodorkum de Heineisberch als fiifter 
der jUngern oder vielleicht gar der altera Heinzbergifcben linie aufftel- 
len, welcber Ice. cit. pag. 117 in einer urkunde vom jabre 1225 mit 
feiner gemablin». der Wildgrafin Beatrix,, tochter des Wildgrafen Ger- 
bards I'|. und wittib Philipp» Il herrn von Bolanden^ erfcheinet. Ich 
glaubte damals. weit wahrfcheinlicher zu féyn f. dafs gedachte Wildgrl- 
fin Beatrix iìch mit einem. herrn von Heipzenberg. aus der gegend der 
Wildgraffcbaft Dbaun ,. als aus den entferntengegenden des berzog- 
thums Giilch vermàblt habe», in mebrerem betracht unfere berren von 
Hetneenberg, nicht. nur in verfcbiedenen; urkanden des XlIIten uud 
XlVten jabrhunderts von d^n berren Wildgrafen. mebrroalen unfere He- 
ien neuen genennt werden,, fòndera. auch, die advocatiam des klofiers 
Ravengiersburg von befagten> berren Wildgrafen zu leben getragen^, 
und wie ich iramer geglaubt ,. eben aus veranlaffang^folcher vermah» 
lung erlangthabenmogen.. Auch die nicht zu bezweifelnde vermahlung 
dea Rheingrafen Sifrids mit Margreth von Heinzenberg beftarkte mich in 
fothaner meinung 9 die ich aber nunmebro fahren lafle, da ich iiber* 
zeugt worden bin, dafs obgemeldter Theodoricus de Heinesberch zwar 
nicht, wie herr Kremer fel. in- feineu diplomat beitragen zum behuf 
der deutfchen ge/chkhts.'-kunde; I. Bt I. St; pag. 95. behauptet, aus den 
Sponbeim - Heinsbergifchen , jedoch ofFenba^aus dem vorhergehenden 
Ultern gefchlecbte der berren von Heinsberg , und ein bruder jener* 
Agnes gewefen feye, durch welche die herrfcbaft Heinsberg in Spon*- 
Heim gekommen ift. Siebe Kremers, academ. beitr^ L B. pag. 7,. 

(^; U^Urdtwm fubfid. dipi. tom. V, pag, /^%.. Heinzenberg i\c I 15. 411 dafs in befagtem jahre noch em Johann gelebt habe, derfenior gè- 
nannt worden» Wo kSnnte ich diefeii aber beffer fuchen undfi- 
cherer finden , als in der perfon des jUngern fohns Wilhelms II, 
zumalea der inhalt obbemelter urkunde , und das jahr , worin - 
fie ausgefertigt worden , gar nicht muthmafsen iSfst ,. dafs darin 
die rede von Johan I feye , deffen vatters-bruder gleichen namen 
gefUhret -r- im jahre 1283 annoch gelebt — und alfojener Jo- 
hannes fenior gew^efen , welcher nach vorbemelter urkunde an- 
noch im leben gewefen wSre. Den zweìten fohn unfers unge- 
nannten herrn von tìeinzenberg nenne ich Ifinbart I , der in zweu 
en urkunden vom jahre 1271 (r) und 1277 (j) als domherr zu 
Mainz und als paftor zu Rhaunen , vorg^funden wìrd. Er fdh- , 
ret zwar darìn nicht den Heinzenbergifchen gefchlechts- namen, 
fondern es heifst nur : Ifenbardus de Rune tanonicus majoris eccie^ 
fie Mogunt. & paftor ecctejie Rune. Dem ungeachtet balte ich iha 
far eìnen Heinzenberger , weil diefes gefchlecht das jus patrona- 
tus inRuneoder Rhaunen (<) von altern zeiten herbeleflen, 
und diefe pfarrei als ein patrimenial paftorat (u) behandelt hat, 
auch keine adeliche familie de Rune in der dafigen gegend be- 
kannt ili:. 

Fff2 S. VII. (r) WUrdtwein 1. e. tom. V, pag. 415. 

(O Loc.'cit pag. 400. 

(f) Diefes ift der hauptort des von Kurpfalz lehenrQhrigen fogetianten 
hochgerichts Rhaanen, woraii dermalen noch. das erzftift ^rier ein 
4tel und das hochfiirftliche Iiaas Salm drei 4tel befitzet. Es llegt auf 
dem Hundsruck, und ift drei ftunden von Kirn entfernet. 

(fi) Dergleichen pfarreien waren febr eintr'àglich, und dabero gefchabe 
^ es , dafs die familien » deren vorelteren felbige geftifl^et^ uhd das jus 
patronatns fich vorbebalten hatten , gemeiniglich einen ex familia als 
paftorem ernannten , der denn bernacb die pfarrèi durch einen vica- 
rium verTeben liete. Eben ein folcbes paftorat war auch die derpiaheH 
Boch bekannte paftorei Haufen auf dem Hundsruck* 4rx 1> E^ Dr n ^ s T I s- Jtiogef^ lihiè So* M^enig icb- r^rp^i^ge^d g^wefea , , emeo. bfiadigen bQweis 
fldulcbu 4aj:zulege;(i^^ d^ voii^m^^Jolianp und Ifinbart leibllche brO^er^ 
und fShiie des ungei^nn|jfa,j^rrq, voaHeinzenberg gewefeafio4 
eben fo weoig l^aa iplf ,fXpn4)eq , dafs erflerereine gemahiinge* 
habt und Jund/^r^initdecfelb^ngezeugt h^be^ ohnerachtetdieunu 
fUnde y be£bnders.4^gegpa«adf des àieizehenden j^^xìmuAerts 
zwei afte difftsgefcHlecht^jBinf ohA^i^blbar^^ 
lich voihanden gfixirefen,^, (Ile fache aafserfb Wahrfcbemli(;b ma*. 
' chen. Icb nehme alfa X^ipea aafiaod, unferm Jobanaeioen |bbo> 

nameofi Fridrich , aus xiac|;&ft6hea4en grttndea aiizuweifeii. la 
tiner urkvmde vom jahre 1293 (%r)rjefe ich : cnmftgiUis ninpilium- 
iiirorum Fr& Thè (fbminorfm diiMensuféfrch militum &^,..&^c. Pie^ 
fé abgektirzte namiea kSnoiei» nuq .wpblo^inoes ,ecm«(r«Q& keine 
andre feyu , als Fiidiich. und Tbilqiwa ^ zumai eine weitere vr- 
kund vom jahre 1294. ausdrOckluh entbait :. Ego Thilmj^ih^s 
daminus de Heyntzmherg &c, una cum figUk dfnrnni Fkiderici co^ 
gnatì mei de JBehrtzenberg &c..&c. Si^ wacea demnacb keinebrQr 
der , fondem yetta^n , folgiich waren zy^ei liniea vorbandeti^und 
gehfict eiaer in die altere > der aadere in die jiUigere, Nu^fr^gt 
es fich , zu welcher der Fridrich zu zàhlen fey ? Ich habe iba 
ohne alien anftand in die jttngere gefezt , und als einen fohn Je. 
hanns II angenommen , weil ^ wie fogleich dargethaa werden 
wird , fein fohn Johan IV ohne kihder verftorben und mit ihm 
&itK liuìe lin iiiHtm^ftaTnnie ertoffcbeii t fl : lUiglanft e ; nieùie mei- 
naij(ieinuflRW^nle, Mfall fiudèn; *. .^ * / -, v 

iVoremieJter unfer Fridrich. wur eih vafatf der graflich^ Span- 
fiellfiitchén' Brttdef Slmons HI Von Kafteflàuh und Jtrhiftfen II 
vpa C^uznach ^^ in welcher eìgenfchaù; er uod^ im jjihf? 13ÌPI (y) 

i'- I ' • • ■ ••:. -.li rnVOr- 

/ •: ! . « ... IM' *' • 

» ■ ' j ■ I ■ ■■ ' ■ ■■■ Il I 

{x} Hontheim. hift. Trever. tonu I, pag. 827. ^ - 

(jO Xr^f»^^ diplé iiitr. pagi; y^ói^ f H E i N Z^ e: K tf BT R fi« iTc l S. ^t^f 

^ . . j. I 

▼orkommt , aber nicht gar lang heAiach mit tod at^egangen za 
feyn, fcheint. D$nn feine gemahlin, pamens Renata, erfcheintiia 
mbtfjrte OaobiBr (tós'jahrs f^'3f'(«y^fe' Viriti , • mft iiTéTcRér er' 
HàeTi'foléìiier ttAuridfe emra fohfr; ■Totiari4V''i''iittd'etó^^ 
T«!argrfeth génànnt , gezeugt'fiafv'die àn flèn Ihcifigi^Férf làifrM 
veftnShIt worden. '(») Ob nùn rvpàrvófei'welratè irkiihde voiìi 
jahre f3Ò3 hurvoii einein fàKn«^iiferS(FHédri"chs'iiàéiaullg'thnir. 
fo VèJfmutherch gieìch\i^ohr/dàÌK 'èt'4iSaì''éthen^^''tììàSnèni'PA 
drkhf i gèhabthabe , welch'eìr im jli*rg 'V^^3*àtiitì''81rt^ 
fte^s St Mathias bèi TVier ervréRk ^Wén > tioa Im^àhrtf 1344 
geftbrbèd'ift. (*) Dfe gleiclrtieit èesìikÉaéhs Bàt mlich veriei- 
tèt , diéifen als einen fofan uttféwr FVMfféhs^'àhifzuftelfòa ,'Zuvat- 
ìeù gai* nrcht bezweifelt werdeil kàa- dalk'èr aUì^ défla-geféhlech' 
te tìer berren vfen HBmzénberggè\ttfétt'fty';' dèffeliiùngeft MriiB 
- itiìt^gèdacBtètn Johann IV erioMétf ift:' Gb'abèrHfefei'iinver- 
irifihtt j «der ohne Rinderzu' hintérMITen mit teli abgegatìgen, 
tàtt IcBf oitht beftimmen. Dttch kOnàt Air erflieres àm ' wahr- 
icbeìtillchflen vor , uad kb: verttitfthe, d^fs ebén= in rttckfiéht der 
aaléfotiiehetìen ail64iid>erbfdiaft der rbeiil^f 'SiKHd^ dMi èritSi 
fòiM\if#gefefst iiabetf itìCgé , dSfefcHw^èr unfófs'Jotiiribf lith Jflfe 
gèmàhlifi bei^IegÉto^ Uùd a&ii Aiehde ich nàéh^'iìX^QÉt Uteri» 
Cale,- '•■•■■ ■ ■•' -''■'■ •" •"• • - '"'•■'^'•"^^ -- ■■' " ' • /• ;. '.■ . . * 

1^ .' . '• T* f ' ; ' . ' ' « '• ' ; 

H i l l i iiiii 1 1 1 1 . 1 .",. . » . '■ ; j ,f^ j . i< t 


(2) kurzgifafti ge/ckickie des Wild- Und Rhiln^r^lckèit fSH^es pf^g. ^4. 

ilrverbist: ^Bg^SiirFRHnJ» ifiMfV^rffiÀrilotam effe^vsteviqQòld fti- 
.^peir^pjufforesjBeofl^yijdeJw^^ dominiuia TpjiiEM^NinyM^j^ i?#iiéremr 
M^frr d^eDècunia mibi jpromilTa a domino Frìdbrico .pie memòrie de 
^ttihctnbérc, Rìnata uxói* èjus legitimà 'ic JoKirijtfti^tìfo- Corani 
^^propter matrìmoniam per no» contraftnm le^time^ que mihi eft gle^ 
jsnarieperfolot at renoncro &c; * ^ ♦ =...«««^^.^ 

io) Loc. cit^ pag. sa ^nd 34 ^ot ir. ^ , - i .. «m »r , ,. :V. ' .- > 

i6) Brufchius chrcnohg. mtmafitrior. Girnum. pae.'<44A' ' */ '• 4H DeDyuastis « . ' S. Vili. , , 

Aeitcre Ilnie Hìeroben ili bereits angemerckt worden , dafs der im jahre 
Wilhelms H. j^^^ vorkommende Wilhelm der nemliche nicht wohl feyn k6n. 
ne , der ira jahre 12 15 erfcheinet, fondern dafs lezterer der vat- 
ter des erftern gewefen feyn mlifse , den ich demnach Wilhelm 
II nenneii ^ und als den flifter der àlteren linie darftelle , ob ich 
gleich nicht erproben kan , dafs er der erftgebohrne fohn gewe- 
fen ili , fondern folches lediglich um deswillen vermuthe , weil 
^ er nach dem damaligen gebrauch , dem erflgebohrnen fohn den 
vStterlichen namen beizulegen,' Wilhelm genennt worden ift. Be- 
fondere nachrichten von ihm mitzutheilen bin ich aus mangel der 
jurkunden gànzlich aufser ftand , kan alfo auch nicht den namen 
feiner gemahlin angeben , no<;h weniger aber erweifen , dafs er 
mit der fchutz-und fchirm-gerechtigkeit tiber das klofler Raven- 
gìersburg von den herren wildgrafen belehnt gewefen feye , ohn- 
erachtet fein fohn , Johann I, felbige ausgetibet hat^ wie es fo. 
gleich n&her dargethan werden wird. 

Zwei fcihne, Wilhelm und Johan, habe ich unferm Wilhelm 
li, jedoch ohne fOrmlichen beweis und lediglich aus der §. VII 
angefahrten urfache hingefchrìeben. Ich zweifelte fogar anfóng- 
lich , ob ich fie fur brlider anfehen dorfte , denn in der hieroben 
$. II fchon angezogenen urkunde vom jahre 1263 , wie auch in 
einer andem vom jahre 1274 (e) kommt Wilhelm, fo wie Johann 
in der hierunten erfichtlichen urkunde vom jahre 128S alleinvor, 
und in der vom jahre 1265 (d) erfcheint er zwar mit einem Jo. 
hann, doch wird dabei nicht gemeldet , dafs fie bruderfeyen^ 
fondern es heifst lediglich : interfmrmt tf^ythelmus & Johannes 
N. L domini de Hefitzenberg. Die hierunten angedruckte vom originai 

genom-» (e) Rfehtlicht abhandiung von dem vorzug der ndker gefipfUn &c. p, X34« 
id) WUrdtwein Jfébftd. dipi. tom. V; pag. 414, Hein^enbergicis. 415* genommene uad zum erilenmal im druck erfcheinende urkunde ^^ i. 
vom jahre 1267 ftellt fie ebenfalls nicbt als bruder dar, enthalt 
auch nur die anfangsbuchftaben ihrer namen ; ja fo gar in einer 
weitern vom jahre 1270 (^ ) erfcheineii V. & Ja. fratres de Héin^ 
zenbergy welche beide abkiirzungen einen neuen zweifel erregen 
kdqnten, wenn nicht zwo fchon abRedruckte urkundea vom jah- 
re 1278 (/) und 1283 (g) die fache ins klarefezten, geftaltea 
leztere alfo anf&igt : Nos Wilhelmus & Johannes fratres domu 
ni de Henzenberg &c. und in der andern gefagt wird : quod — 
caQrum de Heynzemherch a viris nobilibus domino Wilhelmo & Jo- 
HAì^m fratre fuo dominis ibidem &c. &c. mithin aller anlland, fie 
fUrbruider anzunehmen, vÒUig verfchwindet 

' Uater jeztbemelten zweeabrQdernwar alfo Wilhelm der erft. 
gebohme. Ich nenne ihn Wilhelm III , und merke zugleich an, 
, dafs er mir nur noch einmal in einer urkunde vom jahre 12819 
die ich im nachfolgenden § bei feinem bruder an^iehen werde, 
vorgekommen , auch wo nicht unvermilhlt , doch ohne kinder 
zu hinterlaflen geftorben feye , welchès fich mit zuverlafsigkeit 
daraus fchliefsen I9fst , dafs nach zeugnifs der vorhandenen. ur. 
ktinden , befonders. von den jahren. 1281 und 1285" ^cht er, fon- 
dern fein bruder Johann diekaften-vogtei ^ Ravengiersburgaus- 
geUbt hat , nicht minder daraus ,. dafs mehr gedachter fein bru-- / 
der Johann vom grafen Heinrich vonVeldenz fchon im jahre 1278 
die zuficherung erlangt hat ,. unferm- Wilhelm in den Veldenzi- 
fchen Ichen nachzufolgen (/j),einficheres kennzeichen, dafs Wil- 
helm 

(0 jfS. aead* Theod. Palati tom. IF, pag. 300Ì. 

(/) Hontheim hijl. Trevir. p. 808- 

(g) Ri(kttichè abhandlung, von dem vorzuff dir mSlier geftppfen pag. 95; 

(Ji) Herzoglich Pfalz-zweybdickifcbe druckfchrift von 1772 gegen den- 
freiherrn von Warsberg, betreffend die gravam. religionis in Henn^ 
wiUer, wo ein fckema Jucci ffionis infeudo Hennweiter, j^doch febroB^^ 
voUft'dndig.and' zum tbeil lemeàaSt,, b«£DdUcb- ift.» 4^f D £ b V ir n s T X s tielm damals keine leibseiben gefaabt ^ uod Johann vorber nicht 
in der mitbelehaung geflanden habe« 

S. IX. 

ftbann T tmd Johann I war allcm anfehen nach fchon vor dem jahrc 1 165 , 
teine fóhne. |jj ^elchem , wie ob«n angefìihret M)^orden, cr zum erftenmal 
vorkommt, mit einer geroahlin verfehen; fienannte fidi Anto* 
nica, wie folchès eine urkunde vom jahre 128S (0 ^J'probet: ih* 
ren gefchlechts-namen aber habe ich nicht ausfindig machen 
kiinnea. Alien vorliegenden urkunden und umfiandén nach , hat 
er mit feinem àltern bruder Wilhelm gemeinCchaftlich regieret^ 
die fchutz- und ichirmgerechtigkeit ttber das klofter Ravengiers- 
burg hingegen^ wo nicht allein von den Wildgrafen zu lehen ge« 
tragen, doch mit auslbliliefsung feines bruders ausgetibt Die 
hlerunten angefiigte ebenwohi zum erftenmal im drucke erfchei- 
neode^ und in manch^rlei nickfìcht^ hauptfachlich aber weged 
heilimmung der zwifclien dem klofter Ravengiersburg und unfe* 
rem Johann als fchirms^ herrn ftrittig gewefenen rechte ungemein 
merkwlirdige urkunde vom jahre 128 1 machet darilber den voli- 
ILIIL ilUndìgen beweis , ^elcher durch die jiingere vom jahre 1285 
den hOchflen grad der gewisheit erh&lt. Ich wUrde bei einer 
genealogifchen abhaudiung mich vom zweck allzuweit entferaen, 
wennich vom dem inhalte diefer und der Ubrigen urkunden weit- 
lluifiger handien wollte; ich kehre alfo zu unferm Johann zurtick, 
den ich fìir den vatter der gegen das ende des dreizehenden jahr- 
hunderts vorkommenden beiden herrenvoin Heinzenberg, TtUl^ 
man und Johann ^ mit der bemerkungerklSre, dafs derfelbe nach 
dem jahre 12^88» in welchem er zum leztenmal in den urkunden 
erfcheijìet^ (k) das zeitliche mit dem ewigen verwechfelt habe. 

Vor- 

(») fTUrdtwinfubfid. diptom. tom. V , p. 425, 
C*) Ebcn dafclbft pag, 427. VoK^vehnter Thilmann , welcher', ^vìe idi oben berci ts 
angezeigt habe, zum erftenmal Im jàlire 1293 mit feinAn'^et. * 
tern Friedrich von Heìòzenberg vorkBmmt, (/) verfiele mit.dem 
Wildgrafen Gottfried genannt Raup wegen z ween leibeignen frauen jj^ jy^ 
zu Kirn in irrung, die aber im jahre 1294 °^^h zeugnifs der uti- 
tea erfichtUchea urkunde in der gflte, undmit eirKvillìgung fei- 
nes^kuilibemeldten vetters Friedrich beigeleget wurde; In éiner 
jtndeto und jtlngern urkunde des grafen Georgs vonVeldenz vom 
jabre 1302, (m) finde ich unter den zeugen einen Theodoricum 
domìnnm de Hemenberch: ich vermuthe aber, dafs alida ein fchreib- 
fehler begangeu wprden, oder aber, dayielleicht der namen nur 
mit dea-buchftahen Th. wie foiches auch in der obangezogenen 
urRundevoifa jahre 1293 gefchehen, in dem originai angezeigt 
gewefen, ftatt des an fich wirkcklich "vventg bekannten namens 
Thiimann , der mehr tibliche namen Theddorìcus nnter fothaner 
abkllrzung Th. fey gelefen und in die abfchrift gefezet worden. 
Da annebil auch fothane urkunde zuRune oder Rhaunen, allwo 
die herren von Heinzenberg fchon erzehlter mafen den kirchcn- 
fatz auch fonftige gef alle hatten , ausgefertiget worden , fo wird 
wohl weiterskeia zweifel obwalten, mehrgenannten Theodori- 
cum fttr unfern Thiimann zu halten, zumai diefer namen in der 
urkunde vom jahre 1302 ganz deutlich ausgedruclit ift, derfelbe 
auch in einer andern des folgenden jahres 1303 {«) Thileman- 
nus benamft wird, Sein bruder Johann erfcheint in éiner urkun-^ 
de vom jahre 1300 (0) als canonicus regularis monafterii in Re- 
vengyrsburg, deifen unfer Thiimann bekanntlich advocatus war ; 
VoUFHiJl. Ggg und (^ Honthiim Ufi. Trev tom I, pag. 827. 

(m) Gudinus cod. dipi. tom. II, pag. 932. 

(«) iturxgefafle gefchkhte des ìVild- und Rheingraftiche» haufes p.34i. 

(0) fTUrdtwein. Jubjid. dipL tom, W , pag. 445, 4i8 De Dyn-astis und eben deswegen glaube ich, dafs Johann feinbruder gewefen. 
Die gemahlin unfers Thilmanns ift mir ihrem namen nach unbe- 
kannt: inzwifchen habeich kein bedenken , die weiters vorkom. 
mende Georg und Ifinhart von Heinzenberg ihm-als fShne hinzu- 
geben^ wovon erfterer^ fo wie lezterer^ abermais einen befou- 
dem aft ftiftete. 

Georg luna Georg I und SItefter fohn Thilmanns I crfcheint zum erften- 

leinc fohne, jrnai in einer urkunde des grafen Ludwigs von Lofs 1334, fo 

• N^ VII. hierunten angedruckt itf. Er mufs vor dem jahre 1341 mit tod 

abgegangen feyn, weil feine gemahlin Margntii in diefem jahre 

als wittìb vorkommt, und mit einwilligung ihrcr kinder, auch 

unter der zeugenfchaft Georgs II von Heinzenberg ihre gerichte 

2u Mengersrod, GemUaden und Steinsberg dem kiofter zu Ra- 

vengrersburg verkaufte, welchen bande! Friedrich von Stein und 

und feine gemahlin Elifabeth , die ich eben deswegen fur eine 

tochter unfers Georgs I halte, durch eine eigne urkunde begneh- 

migten , wie ich denn folches alles aus dem eingangs erwehnten 

alten kopein- und fogenanten Ravengiersburger lagerbuche, je- 

doch ohne die urkunden felbft abzufchreiben , zur nachricht auf- 

gezcicbnet habe. Da tlbrigens die nachkommenfchaft unfers 

Georgs ehender als die Thilmannìfche im mannesftamme erlo- 

fchen ift, fo will ich auch von jener das n5±ige nach einander 

anfiihren , oblchon ich durch diefe einriehtung behindert werde, 

die hierunten angedruckte urkunden in ibrer zeit*ordnunganzu^ 

fahren. 

Die kinder unfers Georgs I waren Johann V, I/tnhart Ili ^ 
und Elifabeth. Diefe wurde mit vorermeldtem herm Friedrich von 
Stein vermahlt, und foli fchon im jahre 1333 deflen gemabiiii 
gewefen feyn. (p) Ifinbart hingegen erfcheinet erft im jahre 

1352, 

(f ) Humbracht hìSchJU merde Deuéfchtmds, tubol* 91» Hein^cnbergicis. 419 1352, allwo er von Georgs II Nebe (q) genannt wird. Ihr bru- N. X. 
der Johann V, welcher nacb dem, was hieroben angefuhret 
worden, im jahre 1341 fchon grosjahrig war, und 1342 zum N.VIII. 
erftenmal namentlich vorkommt , batte eine muble zu Kirn, auf 
welche derKirburgifche wildgraf Friedrich eìn auge geworfen bat- 
te, gleicbwohl aber befQrchtete, dafs fie in fremde bande gera- 
then mochte. Unfer Johann nun , der vermuthlich feinem l^hen- 
herrn eine gefóUigkeit erzeigen woUte , machte fidi in obange- 
regter urkunde verbindlicb, fothane mtthle, fo fem keiner feiner 
nachften erben felbige baben wollte , an niemand anders als an 
befagten wildgrafen Friedrich und deflen erben zu verkaufen 
oder zu verpfandeti. Der wildgraf erreichte auch feine abficht', 
jedoch erft im jahre 1373. (r) Eine andere urkunde vom jahre 
1358 , ftellt unfern Johann und feinen vetter Georg II als fchieds- N. XL 
richter dar, um die zwifchen dem Wildgrafen Friedrich von Kir- 
burg und dem Rheingrafen Johann II entftandene irrungen nieder 
zu legen. Uebrigens mufs unfer Johann vor dem jahre 1363 die- 
fes zeitliche verlalTen haben. Seine gemahlin nannte fich Elifa- 
beth; es iil mir aber der desfalls auigezeichnete beweis, ohne^ 
zu wiflen^ wie, ab handen gekommen. 

S. XI. 

Vorerwehnter Johann hìnterlìes zwei kinder, Johann VI und Mann VI u. 
eine tochter, namens Elifabeth, welche an Heinrich Bube von ^^*°® ^emah- 
Ulme vermahlet war. Diefer verkaufte im jahre 1303 feinen lehn- 
mann Dyele vòn Dirckisheim und das dominium direéhim Uber ^* ^^ 
die zu Staufenberg und Obersberg jgelegene gttter und gUlten , fo 
derfelbe iehenweife befafse , an den wildgrafen Friedrich von 

Ggg 2 Kir- (f) Dafs Nibe nicht allemal einen bruders- oder fchwefterfohn andeute, 
ift bekannt. 

(r) Ex notit. archivali.; 4^0^ IT E D Y N A S T I S Kirburg, wobei unfer Johann von Heihzenberg al& zeuge crfchiene.. 
Schon hieraus muthmaste ich , dafs eine n&here verwandtfchaft 
zwifchen dem verkSLufer und dem zeugen obgewaltet haben mUfTe. 
Da ich nun von ungefillir die nacliricht fand,. (s) dafs Heinrich 
Bube von Ulrae,. ritter, und feine hausfrau Eiifabeth von Hein- 
zenberg die dSrfer Hohenfchied. und Obercleynich imjahre 1375 
an. den. grafen Johann von Spanheim den blinden verkauft haben». 
fowurde ich in meiner mutlimafung beftìirkt, tiafs erwehnter 
Heinrich Bube vonUlmemit unfers Jphannfen. fchwefter vermalilt 
gewefen.fey.. 

Irmgard. von Ippelbrun: (<) war die gemahlin unfers Johanns.. 
Sdion im jahre 1363 erhielte. er vom. erzbifchofc Cuno zu Trier 
die erlàubnifs, diefe feihe gemahlin: auf die helffe des.vom erz- 
ftifte lèhenrUhrigen. fchlofles Heinzenberg wegen ìhres virittums 
zu verfichern : (») aber erft im jahre 1377; nachdèm er vier jahr 
zuvor feihe mQhle zu^Rirn. an den wildgrafén. Otto von Kirburg 
verkaufet batte,, (x), bewidmete erdiefe feine gemahlin mit ein- 
willigung des lehenherrn , dès kurz erwehnten. wildgrafén Otto, 
auf feine Ravengièrsburger vogteìgefólle., (y)ì Eìs war aber diefe 
ehe unfruchtbar,. und, Johann, hinterlies feine gemahlin als wit- 
tib ; in welchem jahre, weis ich nicht eigentlich zu beftimmen;. 
N..XXQ;. nur fo viel ift gewifs, dafs fie imjahre 1390 fchon wittib gewe- 
fen,, alsin.w.elchem.fiè miteihwilligung.ihres brudersEberhard,. 

dom- (j) ZitkSé manufcriptQm.Sponbemic;. 

(0 Ibr vattcrhiers Friedrich,, und fcheihet dèr lèzte feìnes gefcblècbts^ 
geweren zu feyn,. ihremutter hingegen nannte fidi. Adelheid Bayer; 
von Boppart. Siche Humbracht loc^ cìU tabuL 32* • 

(uy Sinckenberg^ meditat pag; 1^60.. 

(pc) Ex notit arcbiv.. - 

(j) Senckenbirg lop, dt. pag. ^67.. ET E I N Z; E N BERCICI S. 42£ dòmdechanten zu Maiaz, (z) zweihundert gulden von dem wild- 
grafen Otto vonKirburg eatlehnte, dem fie dagegen ihre von der 
Ravengiersburger vogtei jahrlich falleiide hinlichs- und wittums. 
gefìille verpfóndete , zu ihrer beiderfeitigen ficherheir annebft 
ihre eheberedung und wittums - verfchreibung bei dem ritter 
Johann von Stein,, ihrem vetter, hinterlegte. Sie begab fichN. XXIII. 
nachher mit Friederich Greifenklau von Vollraths in die zwote 
ehe , und brachte^ demfelbea die herrfchaft Ippel|run. erblich; 
zu^ (a)} 

§. xir. 

Vbrgedachte urkunde XXIII, wie auch die XV, XVIII, und Diplomatifcbe 
XIX nebft einigen andern, fo^dahier anzufìigen UberflUfsig gewe-^®°*®***°S- 
fén ware, fmd ganz befonders merkwurdig. Denn in felbigen 
glaube ich' eine diplomatifche feltenheit und wahrhaft nette ent- 
deckung gemacht zu haben , welche in folgenden beftehet. Die 
damalige herren« Ton Heizenberg hatten. allem- anfehen nach 
fchlechte' fchreiber oder doch folche,. au£ die- fie fich bei ausfer- 
tigung der nrkundèn. nicht verlaflen^ konnten.. Bald liefen ile eia 
wort aus — bald verfezten fie die ^vorte — bald fchriében fie 
felbige falfch., Um nun eine neue abfchrift und zweitere ausfer- 
tigung zu erfparen, wurden die fchreibfehler in dem originai felBft 
geSndert;. Dàmibaber hièrdiirch die urkundè^ nicht mit der zeit 
in den verdàcht gebracht werden m6ge, dafs fie untergefchoben, 
verfólfcht oder nachgemacht feye, fo wurden die gefchehene jib- 
anderungen am ende der urkunde mit den worten bemerkt : dis^ 
hcatianes in caufti (diefes wort habe ich nicht recht lefen, auch 

Ggg 3 nicht (ir) Er komnit fchon im jàhre 1385 als domdccbaot vor. in WUrdtwtim 
dioec. Mog. tom. I, pag. 61.. 

(^, Sièhe Humbracht 1. e;. 422 De Dynastis nicht crrathenkSnnen) approbamus — fuperfcriptiones Schaden (b) 
in fecunda linea defcendendo me non wìr in me/ima prima lìnea fimt^ 
titer defcendendo firmiier approbamus — fuperfcriptìonem vns in 
t ' feptìma linea defcendendo approbamus — fuperfcriptìonem brieff in 

undecima lìnea defcendendo approbo. Eine vorforge, die in der 
that zu bewunderen ift, aber gleichwohl meines erachtens bei 
beurtlieilung anderer urkuuden, worin dislocatìones oder fuper^ 
firìptiones vorgefunden werden , nicht zur allgemeinen regul die^ 
nen kann. 

$. XIII. 

Ifcnbart II, Nachdem nun oberzehiter maffen Johann VI ohne leibeser- 

^gL'^^'il^*^" bea zu hinterlaflen geftorben war , fo folgten ihm in den erb- und 

^^ lehen-gutern feine vetteren aus der von Ifenbart II geftifteten 

jttngften Heinzenbergifchen Unie. Diefer Ifenbart erfcheinet in 

einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer Rheingraflichen 

N. VI. handlung, allwo er Riiter genannt wird: fodann in zwo andern 

vom jahre 1324, (e) und endlich in einer urkunde von 1334. (^) 

Der zeitrechnung nach kann ich iha fiir nichts anders, als einen 

fohn Thilmanns I , und bruder Gcorgs I, fomit far den ftifter des 

jQngften und am iSngften im flor geftandenen Heinzenbergifchen 

ailes anfehen, zumalen ausi alien urkunden fìch veroiTenbaret, dafs 

in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden ge- 

wefen find, und fàmmtUche dàmais im ieben gewefene perfonen 

zu (fi) Diefes wort findeich nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden 
ftatt Scbynende gefchrieben. Aus mangel der originai - urkunden , de* 

' ren farotliche ablchriften in einem alten durch Hugel von Stein 9 und 
Johannes Kemmerer erzpriefìer zu Kirn vldimirteU kopeibuch ftehen^ 
kann Ich diefe fache nicht voUkommen ins klare fe^en. 

(e) Ex notìt. archiv. 

(rf) Senckenberg flor.fparf, pag. 12^.] Heinzekbergicis. 41^3 zu der Thilmannifchen linie gehBret habea. Was ejr far eine gè. 
mahlin gehabt, ili eben fo unbekannt, als in welchem jahre er 
verftorben ift, Es mufs aber wohi fein todt vor dem jahre 1343 N/vnit 
erfolgt feyn, weil in diefem fein fohn Georg II fchon vorkommt, (e) 
defl'en fchwefter Irmgard mit einem herrn vón Stein (/) ver. 
mShlt war, wie folches aus deruntea vorkommenden urkunde N. X 
deutlìch erhellet. 

Der fo eben bemelte Georg II ili vermuthlich derjenige herr 
von Hein^enberg , welcher in dem Hennweiler weisthum vom 
jahre 1346 als vogt dafelbft vorkommt. (g) Er wird hiemechft 
namentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als biirge Dietrichs 
von Ej'^ch , domhern zu Teier , angetroffen , und im jahre 1353 ^' ^ 
erfcheinet er mit feiner gemahlm johanneta , deren gefchlechts- 
namen ebenwohl noch zur zeit unbekannt ift. Der wildgraf Fri- 
drich von Kirburg gab derafelben zweihundert pfund heller, und 
nahm ihn zu einem ledigen burgraann des fchlofses WUdenburg an, 
wogegen derfelbe verfchiedene eigenthumliche zehenden dem 
wìidgrafen verlegte. Im jahre 1358 war ernebftfeinem vettern Jo- N. XU 
han IV fchiedsrichterdes wildgrafen Fridrichs und des rheingrafen 
Johanns , welche wegen der vogtei des klofters zu Flonheim in 

ftrit. (0 Siche unten N. Vili, und von Hontheim hijl. diphm. Trevir. tom.II, 
p. 149- 

(/) Der herr verfaffer des bieroben angezogenen fehamatis facceflionis in 
feudo Hennweiler nennt ihn Ulrich : ob er aber recht habe, oder ob der 
gcmahl unferer Irmengard nicht vielmehr mit einem ìm J. 1332 vorkom- 
menden Thtimann von Stein vermahlf géwefen fey, ift aus mangel ei- 
ner glaubbaften Steìnifcben fianuntafel (denn die Humbrachtifche ifl 
auch anriehtig) nicht wohl au beftiromen ; darin aber hat er ofTenbar 
geirret, da er die Irmengard als eine fchwefter der drei briider, Thil- 
mannsy Wilhelms und Georgs angiebt. 

(g) HerzogU pfalz Zweybrack. impreis, conferà Warsberg, ibiq.fchemafue» 
cefs, in fendo Hennweiler» s 424 De Dvnastis Arittigkeiten verfallen waren. Oh er zur verfchwendung geneigt 
gfewefen , oder durch befoadere zufóUe gemUfsigt worden , ver- 
fchiedenes von jdem feinigen zu verpf^dea , will ich nicht be- 
ilimmea ; genug , dafs er im jahre 1301 die voa Veldenz lehen- 
rQhrige vogtei Mi HeanweiJer feinem fchwefterfohne , Thilmana 
voQ Stein und deflen gemahlin , Joiianneta von Rodemachern » 
auch im jahre 1366 allefeine gUlten und zinfen dafelbft an diefe 
beide eheleute , jedoch auf wiederlofung verfezte. (h) Einige 
jahre hernach , und zwar ùms jahr 1369 foli unfer Georg das 
zeitliche verlaflen haben. (i) Die facile ili wahrfcheinlich , weil, 
wie fogleich umftandlicher angeflihrt werden wird , deflen fShne 
Thilmann , Wilhelm und Georg .die vHtterliche gttter im jahre 1370 
])efeflen habeo* 

Thilmann II Der fo ehen erwelintelThiImann II, erfl:gebohrner fohn George II, 
nndfeìnebriK^ar der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Dieihnund 
^^* feiiie beide bruder betreffende urkunden laflen desfalls keinen z wei- 
fel Ubrig, denn er aliein wirddarinein herr zu Heinzenberg, Wil- 
helm und Georg hingegen nuf gerade aus deflen brUder oder von 
Heinzenberg benamfet; noch deutlicher aber làfst fich folches aus 
N* XV, XVI. der urkunde vom jahre-1373, und der voiii jahre 1375, wie nicht we- 
niger aus dem unterfchied der bniderlichen figillen fchlieflen ; auch 
felbftderinhalt der von diefen drei brUdern ausgefertigten urkun- 
den beflSrket diefes von mirangegebene feniorat, deren erfl:ere im 
jahre 1370 , folglich kurz nach ihres vatersL ableben , zu ftande 
gekommen ifl:. Gedachte drei brtider verpfSnden darin die 
N. XII. ^^xkr HenfiweiUr y Oberhaufen, Guntzelbergy d?is th2LÌHeinizenbèrg 
und mehrere andere (lacke an Thilmann von Stein und feine gè. 
mahlin Johanefea von Rodemachern umb 600 pfund heller ^ wel« 

che (A) Erft angefUhrte pfalzgraflichc Zweybrttckifchc druckfchrifi; 
ii) Eben dafelbft^ Hein!zenbercicis. 425 che bereìts auf eben diefe unterpfónder fchon einige jahre vorher 
eine gleiche furarne an Georg li gelehnt hatten, Graf Heinrich 
von Veldenz gab als lehnherr hierzu feine abermalige einwilli- 
gung, und Thilmaun voa Stein reverfirtefich , dafs er nach fechs N, Xllf. 
jahrea die wiederlofung auch fo gar dem grafen von Veldenz ge- 
ftattenwolle (k) , doch alfe, dafs das geld. auf dem fchlofse 
Wartenftein, (/) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt 
werde, 

Faft follte man glauben , vorerwehnte dreì HeìnzenbergifcheVerkaufem 
gebruder hattendieeflOfchung ihres gefchlechts in abfichtgehabt,^'^^^ &^^^* 
oder doch wenigftens vorau$géfehen ,. indem fie fchulden tiber 
fchulden machten , und ein ftUck nach dem andern veraufferten. 
Aus dem zehenden zu Oberhaufen , welcher ein wildgrafliches • 
mannlehen war, hattenfie einejahrliche korngUlte von acht mal- 
ter an Peter von Schuren, fo in der herrfchaft Wildenburg woha- 
te, (fw) um 80 pfund heller verfezt ; diefen verfprachen fiezwar 
ìm jahre 1373 binnen den folgenden fechs jahren wieder frei zu 
Fol.iyHìft. Hhh ma. '{k) Diefe and ave vorhergehetide urkaode ficd in dem mehr atigezogenea 
berzogHch pfalz-zweybriickifchen impreiTo panétogravam.reltg.in Henn- 
weiler abdedruckt: weii aber diefesimprefram in wenìgen hUnden feyn 
dorfte y habe icb folcbe abfcbriftlich bier beyzttfiigen , filr dienlich er- 
achtet. 

(/) Das dem ebemaligen feftenund faft ktlnftlicherbaatgewefenenfchlos- 
fe Steincalienfels ^egenUber^ und faft im geflchte des fcblofles Kirburg 
ftehende fchlofs Wartenftein ( Wartelsftein ) gebortder fre'.hcrrlichen 
farailìe von Warsberg. Wie dicfes dem uralten bcrrn von Stein oder de 
Lapide zuftandig gewefene fchlpls auf Warsberg gekommen fey , be- 
lehret uns ob^edacbte Pfalz-Zweybr. fcbrift. 

(fii) Im jezigen amte Wildenburg , fo dem flirft-rheìngr'àflichen haufe gè" 
hort , Hegt ein dorf Scbauréu genannt : vielleicbt war es Peters von 
Schuren eigentbum. 422 De Dynastis nìcht crrathen kSnnen) approbamus — fuperfcriptiones Schaden (b) 
in fecunda linea defcendendo nec non wir in vice/ima prima linea fimi^ 
titer defcendendo firntiter approbamus — fuperfcripiionem vns in 
1 • feptima linea defcendendo approbamis — fuperfcripiionem briefF in 

undecima linea defcendendo approbo. Eine vorforge , die in der 
that zu bewunderen ift, aber gleichwohl meines erachtens bei 
beurtlieilung anderer urkunden, worin dislocationes oder fuper^ 
fcriptiones vorgefunden werden, nicht zur allgemeinen regul die^. 
neu kann. 

S. XIIL 

Ifenbart II, Nachdem nun oberzehiter maflen Johann VI ohne leibeser- 

*Hf ^^^° j''®**" ben zu hinterlaffea geftorben war, fo folgten ihm in denerb-und 

^ lehen-gOtem feine vetteren aus der von Ifenbart II geftifteten 

jUngften Heinzenbergifchen linie. Diefer Ifenbart erfcheinet in 

einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer Rheingraflichen 

N, VI. handiung, allwo er Bitter genaant wird: fodann in zwo andera 

vom jahre 1324, (/:) und endlich in einer urkunde von 1334. (rf) 

Der zeitrechnung nach kann ich ihn fUr nichts anders, als einen 

fohn Thilraanns I , und bruder Gcorgs I, fomit fttr den ftifter des 

jUngflien und am iSngften im fior geftandenen Heinzenbergifchen 

aftes anfehen, zumalen aus alien urkunden fìch veroflTenbaret, dafs 

in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden ge- 

wefen find, und fàmmtliche dàmais im leben gewefene perfonen 

za (fi) Diefes wort findeicfa nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden 
ftatt Schynende gefchrieben. Aus mangel der originai- urkunden , de- 
ren famtliche ablcbriften in einem alten durch Hugel von Stein 9 und 
Johannes Kemmerer erzpriefter zu Kirn vidimircen kopeibuch fteben^ 
kanu ich diefe (ache nicht vollkommen ins klare fe^en. 

(e) Ex notit archiv. 

(i) Senckenberg flor.fparf pag. ia5f.; Heinzekbergicis. 423 zu der Thilmannircheti linie gehSret haben. Was er fiir eine ge- 
mahlin gehabt , ili eben fo unbekannt, als in welchem jahre er 
verftorben ift. Es mufs aber wohl fein todt vor dena jahre 1342 N. Vni^ 
erfolgt feyn, weil in diefem fein fohn Georg II fchon vorkommt, (e) 
deflèn fch welter Irmgard mit einem herrn vón Stein (/) ver- 
mahlt war, wiefolches aus deruntea vorkommenden urkunde N. X 
deutlich erhellet« 

Der fo eben bemelte Georg II ift vermuthlich derjenige herr 
von Hein2;enberg , welcher in dem Hennweiler weìsthum vom 
jahre 1346 als vogt dafelbft vorkommt. (g) Er wird hiemechft 
namentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als bUrge Dietrichs 
von Ejxh , domhern zu Teier , angetroffen , und im jahre 1352 ^' ^ 
erfcheinet er mit feiner gemahlm Johanneta , deren gefchlechts« 
namen ebenwohl noch zur zeit unbekannt ift. Der wildgraf Fri- 
drich von Kirburg gab demfelben zweihundert pfund heller, und 
nahra ihn zu einem ledigenburgmanndesfchlofses Wiidenburgan, 
wogegen derfelbe verfchiedene eigenthiimliche zehenden dem 
wìldgrafen verlegte. Im jahre 1358 war ernebftfeinem vettern Jo- N, Xi; 
han IV fchiedsrichterdes wildgrafen Fridrichs und des rhcingrafen 
Johanns , welche wegen der vogtei des klofters zu Flonheim in 

ftriu (0 Siehe unten N. Vili, und von Hontheim hsfi. diptom. Trmr. tom.II, 
p. 149* 

(/) Der herr verfalFer des faieroben angezogenen fehenatìs faccejf&onis in 
feudo Hennweiler nennt Ihn Ulrich: ob er aber recht habe, oder ob der 
gemahl unferer Irmengard nicht vìelmehr mit einem im J. 1352 vorkom- 
menden Thilmann von Stein vermalhlf géwefen fey, ift aus mangel ei- 
ner glaubhaften Steinifchen ilammtafei (denn die Humbrachtifche ifl 
auch unricbtig) nicht wohl au beiìimmen ; darin aber hat er offenbar 
geirret, da er die Irmengard als eine fchwefter der dreì bruder, Tbil- 
mannsi Wilhelms und Georgs angiebt. 

(£) Herzogl pfalz ZweybrOckJmpreft. contra Warsberg, ibiq.fchemafue» 
cefs, in fendo Hennweiler» 4^4 Dk Dynastis 

-p. -■■■■■■■ 

ftrittigkeiten verfalien waren. Ob er zur yerfchwendung getieigt 

gfewefen , oder durch befondere zufàlle gemUfsigt worden , ver* 

y fchiedenes yon jdem feinigen zu verpfónden , will ich nicht be- 

^ itimmen : genug , dafs er im jahre 1301 die yon Veldenz lehen. 

ruhrige yogtei zct Heanweiler feinem fchwefterfohne , Thilmana 
you Stein und deflen gemahlin , Johanneta von Rodemachern , 
auch im jahre 1366 alle Teine gUlten und zinfen dafelbft an diefe 
beide eheleute , jedocìi auf wiederlofung yerfezte. (h) Einige 
jahre iiernach , und zwar .ùms jahr 1369 foli unfer Georg das 
zeitliche yerlaflen habeq. (i) Die facile ift wahrfcheinlich , weil, 
wie fogleich umftandlicher angefilhrt werden wird , deflen fóhne 
Thìlmann, Wilhelm und Georg ,die vattejliche gttter im jahre 1370 
befelTen habea» 

§. JCIV. 

Thilmann II Der fo ében erwéhnte thilmann II, erflgebohmer fohn Georgs II, 
und feinebrii-^ar der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg, Die ihn und 
^^* feine beide briider betreffende urkunden laflen desfalls keinen z wei- 
fel Ubrig, denn er allein wirddarinein herr zu Heinzenberg, Wil- 
helm und Georg hingegen nur gerade aus deflTen brUder oder von 
Heinzenberg benamfet; noch deutlicher aber iSfst fich folchesaus 
N- XV, XVI. der urkunde vom jahre-1373, und der voiii j^re 1 375, wie nicht we- 
nigerausdem unterrchiedderbnidei'lìchenfigillenfchlieflen; auch 
felbftder ìnhalt der von diel'en drei brUdeni ausgetèrtigten urkun- 
den beftSrket diefes von rair angegebene feniorat, deren erftere im 
jahre 1370 , folgllch kurz nach ihres vatera ableben , zu ftande 
gekommen ift. Gedachte drei brtlder verpfónden darin die 
W. XII. Surfer Hennweiler, Oberhaufen, Gunfzelberg, d^sth2i\ Heintzenbèrg 
imd mehrere andere ftUcke an Thilmann von Stein und feine ge- 
mahlin Johanefea von Rodemachern umb 600 pfund heller , wel- 

che (A) Erft angefìihrte pfalzgrafllchc Zweybrtìckifche dtucLfchrift; 
ii) Ebcn dafelbft^ Hein^enbercìicis. 425 che bereìts auf eben diefe unterpfónder fchon einige jahre vorher 
eine gleiche furarne an Georg II gelebnt hatten. Graf Heinrich 
von Veldenz gab als lehnherr hierzu feine abermalige einwilli- 
gung, und Thilmaun von Stein reverfirtefich , dafs er nach fechs N. Xllf. 
jahren die wiederlofung auch fo gar dem grafen von Veldenz ge- 
ftattenwolle (*) , doch alfo , dafs das geld.auf dem fchlofse 
Wartenftein, (/) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt 
werde* 

S. XV, 

Fall follte man glauben , vorerwebnte drei HeinzenbergifcheVerkaufe» 
gebruder hattendieetìOfchung ihres gefchlechts in abfichtgehabt/'^r^ fi^^^**- 
oder doch wenigftens vorausgéfehen ,. indera fie fchulden liber 
fchuiden machten , und ein ftQck nach dem andern verauflerteiu 
Aus dem zehenden zu Oberhaufen , welcher ein wildgrafliches • 
mannlehen war, hatten fìe einejShrliche korngUlte von acht mal- 
ter an Peter von Schuren, fo in der herrfchaft Wiidenburgwohn- 
te, (fw) ura 80 pfund heller verfezt ; diefen verfprachen fiezwar 
im jahre 1373 binnen den folgenden fechs jahren wieder frei zu 
Vol.IFHÌfl. Hhh ma. • Q) Diefe und àie vorbergehetide urkande find in dem mchr atigezogenea 
herzogUch pfalz-zweybriickifchen impreffo panftogravam.reHg.in Henn- 
weiler abdedruckt: weil aber diefesimpreflain in wenigen hlinden feyn 
dòrfte i habe icb folche abfcbriftlich bier beyzufugen , flir dienlich er- 
achtet. 

(T) Das dem ehemallgen feftenund faft ktlnftllclierbaatgewefenenfchlos- 
fe Steincallenfels ^legenUber, und faft imgefichte des fchlofl'es Kìrburg 
ftehende fchlofs Wartenftein ( Wartelsftetn ) gebort der fre«.herrlichen 
farollie von Warsberg. Wie diefes dem uralten herrn von Stein oder de 
Lapide zuft^ndig gewefene Tchlpls auf Warsberg gekommen fey , be-* 
lehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. fchrift. 

(») Im jezigen amte Wìldenburg , fo dem fìlrft-rheingraflichen haufe gè* 
hort , liegt ein dorf Schauréa genannt : vìelleicht war es Peters von 
Schuren eigentham« 4?2^) Ty E U Y N A S T I machen ,, wiedrigenfalls dèm wildgrafen Otto von Kirburg und 
Teiaen erben gellattet feyn folle , folche korngalte fUr fieli einzu- 

N:.XV.. lofeii und zu behalten , bis. dahin. fie. gebrttdnr oder ihre erbea 
das hauptgeld und zinfen erlègen wtìrden.. An deflen. erfolg ift 
aber um fo méhr zu zweifeln, als unfer ThUmann mit einwilli- 

N:.Xyi.. gung feiner beidenbrader im jahre i375.2weiabermahlige ver. 
aufserungen vornahm; ,. da. er die zu der. herrfchaft Heinzenberg 
gehorige leibeigene zu Limpack , zu Beerweiler , zu Lslbach , zu 
Schwetnfchtedy.zn Selbach y, zUiS/V»,, zu Becherbach , zu nieder 
Meckenbach y. \n)\ znMeddérsheim ,, zu Mecktnbach ,. zu Oberhunds^ 
bjich y zul'romuten'y (o) zxxKr.ebsmeiUr und zn. Bcyrnherch (p)und 
hernach. auf Jakobstag die leibeigenen zu Werrtsbach , zu Hotten^ 
back , zu Schauren , und iiberhaupt alle in. das ^mt HetUrishaufen 
gehSrige leibeigene an den wildgrafen Otto von Rirburg auf wie- 
derlofung verkaufte..(^). Diefer. einet verfchwendung fehr ahn- 
lichen Hemzenbergifchen verfaflung ungeachtet ftunde unfer Thil- 
mann gleichwohl noch in anfehen , wie er denn im jahre 1376 
nebft Thilmann von Stein und Fridrich von Schraiedburg als- 
fchiedsrichter der wildgràflichen gebrUder Fridrich und Gerhard. 
auserfehen,\vurde. (r)^ 

Uifer- (n) Dieres dorf ift eingegangen'i.und.deiTeubaiin gehort nanmefarozader- 
gemarckung der.ftadt Kirn., 

(•) Wo diefes dorf geftanden-, weifs ìch nicht anaugcben. Es fcheint* 
aber , . dafs es za.dero an der. rechten.felte. des^ Nahilufses gelegenen amt: 
Naamburg gehìirt. habe.\ 

(py Hitnerichjzxìm ged'achten amt-Nàamburg gehòrig.. 

(g) Diefé urkundendienen^zarbeftslrkung der ohnehin bekannten ver- 
faffung unfers deutfchlands im mittlern zeitalter , dafs nerolìch die gra- 
fen, dynaften.und herren ,. leibeigene in dòrfern wohneir hatten, die 
ibnen nicht' eigen waren -, von welchen . fie zinfen^, befthaupt , leibbed * 
und andere gefàlle erhielten. . 

(J(ì)jKurzgefaf5t$ gtfchkhte dffs witd-und rheingraflichenhaufses pat48*- H E I N Z E N B E R G I e 1 S. 427 Unfer Thilmann und feine bruder fahren noch immer fort, ih* 
re befizungeii ftUckweis zu veraufseren. Im jahre 1378 vei fez- 
tea fie eine wiefs zu Elchenthal an denftrengenritterherrnLam- 
brecht von Strumburg fUr 70 Mainzer gulden , und im jahre 1379 N. XVIL 
verkauften fie ihrenweinzehenden zu Kirn „ als wit die marcke 
„vnd daz kirfpil dafelbs zu Rìereu begriflen hait ifs fy zum iSfey- 
„ffe (s) zu Hanenbach vnd in alien andern enden waz in dazvor- 
„ genant Kyrfpil gehorich ift grofse vnd clein , befucht vnd vnbe- 
„fucht„ an mehrbemeltenwildgrafen Otto Von Kirburgumb 880 N. XVIII* 
pfund heller , jedoch auf wiederlofung ; da rhm àber hiernachft 
unfer Thilroan 116 malter korn fchuldig wurde , fo verziehe 
derfelbe fUr fich , feine erben und nachkommen auf folche 
wiederlofung des weinzehendens zu Kirn „ als^it dieparre vnd 
„daz kirfpil dafelbs zu Ker$n geit „ (0 ^^^ verfprache annebft 
gedachte 116 maker kornjahrlichmit zehen («) maker zu ver- N. XIX. 
zinfen. (a;) Ferners verkauften fie im jahre 1380 und auch fub 
pafto de retrovendendo , ihre leibeigene zu Bruchweiler (y) und 
d^figer gegend an Rudolff von der Mtihlen , welche hiemSchU ^. XX, 
die herren wildgrafen an fich gebracht haben. Nicht weniger er- 
warb wildgraf Otto von unfern drei brUdern abermals im jahre 

Hhh 2 1381 (j) Ein^dorfgen jezo KallenfeU genannt. 

(f) Diefe and die v^orhergehende iirkunde 'erprobét , dafs fchon datnahlén 
mebrere dorfer als filialorte OTimiatterkirch in Kirn gehort haben, wie 
denn nocb bis auf den heutigen tag obgemeltes dorf Hanenbach , wie 
auch $ultzbacb an der Nahe in die kirche za Kirn eingepfarc fìnd ; auf 
was art biogegen und za welcher zeit das dorf Callenfelsfich vondiefer 
verbindung losgerifTen 9 ift mimnbekannt, 

(fi) Zu unleren zeiten wUrde ein folcher i^infs als wocherifch angefehen 
werden. 

(x) Sieh 2LMchkurzgefafstegefchichte dis wild' und rheingraflichenhaufn 
pag. 58* 

{jf) Ein dot( zum rheingrilflicben amt Wildenborg gehurig. ^^rg .. Df Dynastis 1381 einigc leibeigene , (z} fa dana eiife kofngUlte auf den ze- 
henden zu Rhaunen» (a) 

Noch h6rten uafere Heinzenberger nìcht auf ^ fchulden auf 
fchulden zu bìLufTen und das ibrigezu verUufsern» Im jabre 1386 
ediLaulÈe-wildgfaf Otto von denfelben das dorf Oberkundisbach mlt 
alien gefóllen vor 240 guter Mainzergulden, und in dem fdgen.- 
ilen jabre einige leibeigene zu Heichlheimy (b) welcbem alien im 
jabre 1388 der verfatz der zebenden zu Rhaunen y SuUzbach^ HtU 
éhelhiim und der orten ; {e) fodann z\x Stibshaufen , Schmerhbach 
und WeiUrshach au mebr ernanten wildgrafen fozufagen auf dem 
fufe nachfolgte» 

Es wlirde eckelbaf): werdea , wenn icb alle Heinzenbergi- 
&be verSufseruugen dabier erzalilen wollte. Ich befcblies- 
£e alio die reihe mit folgeAden. Thilman , welchen ich im jabre 
X392 als einen gefellen derdamalìgen fogenanten fuchsgerellchaft 

jl^ 2jQy antreffe , (jX) verfezte einige leibeigene zuHeichelheim und Sultz- 

'bacb an dcn wildgrafen Gerhard von Kirburg y und im folgen- 

den jabre vsrkiefe fogar deiTen bruder Wilhelm ^ paftorzu Rbau. 

K. XXV. ^^^ y feincn kircbenzebenden an oftgedachten wildgrafen Otto, 
jcdocb auf wiederlofung ^ vor io gijter Mainzer guldeuv Unier 

IL XXVL Xhilmann hingegen wurde in bemeldtem jahre nach der urkunde 
befagtem wildgrafen fechs malterkomfcbuldig, ftir welcbe Eber- 
bard von Stein ficb verbllrgte. 

$. XVL (z) Kurzgifafste gBfchlchte &e. f. 58. 

(a) Eben dafelbfk f. 59, 

(fi) Diefeff dorf tft ansgegangen , dbch werdenanf dem pbtze, wo esge- 
ftanden » und nabe an der kirche , deren raderà noch voc wenig |ah> 
ren za febea waren , jahrmdckte gchalteiu 

(e) Kurzgifa/ste ge/chickte C 59* 

id) ^oatmis fiript. nr. Mogunt. tom, I, pag. 70& 
tEm. AdV0llV.Hift.pag.4a8, N. N. JOHANN n,za83. Ifiobartl. 1277. dom. 
ben za Miùts, niEDEmCH I» Z393fq. 1301. GemUIn Renata; NIV, Mar gre th t303-x337. 
Gem. Sifii^Rhcingra^ JOHAN 
Gem.^ 

• ^ 

johanì 

J?77- i 
Gem. I> 

Jprt Friedrich ir, abbt 
za S. Bbthias bel 
Trieri333, fx^^. I 

1 
• ' : -I * '/ • ' Hei'nzenbérgici^. 4^9 

S- XVI. 

So weit reichen nun die von niir nach und nach gefammefte SchlQft 
urkunden und die daraus gezogene nachrichtén des Heinzenber- 
gifchea gefchlechts. Weder das jahr feiner eriofchung , nóch 
welcher von obgenannten drei brudern zu lezt geftorben, weifs ich 
beftimmt anzugeben. Denn fie erfcheinen noch alle drei in der 
urkunde vom jahre 1393 , folglich mufs ich es an feinen ort gè- 
ftellt feya laflen , welcher der ieztlebende gewefen feyn mSgel 
Dem fey nùn wie ihra wolle , fo hat doch diefes feine gute rich- 
tigkeit , dafs ofterraelte drei bruder ohne leibserben verftorben 
und die Heinzenbergifche aUodial.verlaflenfchaft an die nachkOm- 
Unge ihrer mit einem herrn von Stein vèrmahlt gewefenen baafe 
Irmgard von Heinzenberg gekommen fey > welche auch kraft ei- 
nes mit dem grafen von Veldenz im jahre 141 7 in anfóhung der 
Veldenzifghenlehengetroffenen vergleichs drei theile, Veldenz hin- 
gegen einen theil (e) davon getragen haben. Diefe leztere nach- 
richt kommtausdem herzoglichenPfalz-ZweybrUckifchen arcbiv(/) 
und wird alfo wohl nichtbezweifeltwerden kò'nnen; wobeidena 
noch diefes zubemerkenift, dafs die nachkBmmlingedermitherra 
Fridrich von Stein vermJihIt gewefenen Eiifabeth von Heinzen- 

Hhh 3 berg (^) Hteruntcr fcheinet auch begrilTen gewefen zp, feyn jener theil des an 
der Nahe 9 dem alten wildgraflicheti fchlofse KIrburg gegenube]> gele- 
gen gewefenen fchlofses Hoenbrucken , welchen die berren von Hein^ 
zenberg daran gehabt haben follen. Denn in dem tefiament des her- 
zogsSteplIan von Zweybrucken i444finde ich folgende ftelle : das theil 
zu Hoenbrucken vff der Nohe j das theit in der gemeinfchafft , dàrzm 
kommende von den von Heintzenberg. in §foannis mifeelL pag. 26. Von 
diefèm fchlofse fiehet man noch einige rudera, und ift dermalen unter 
dem namen , das Hombrììcker fchlosgen bekannt. Ich werde za fei- 
ner zeit gelegenheit haben » von demfelben etwas umftlndlicher za 
handeln. 

(/) Schema fuccejjionfs in fenda HennweiUr , in der druckfcbrift gegca 
Waraberg* 422 De Dynastis nicht errathen kSnnen) approbamus — fuperfcriptiones Schaden (b) 
in fecunda linea defcendendo nec non wir in mefima prima lìnea fimì^ 
titer defcendendo firmiter approbamtis — fuperfcHptionem vns in 
i ' feptima linea defcendendo approbamtis — fuperfcriptionem brieff m 

vndecima linea defcendendo approbo, Eine vorforge, die in der 
that zu bewunderen ift, aber gleichwohl meines erachtens bei 
beurtlieilung anderer urkunden, worin distocationes oder fuper^ 
ftriptiones vòrgefunden werden , nicht zur allgemeinen regul dift- 
nen kann. 

S. XIII. 

Ifenbart II, Nachdem nun oberzehiter maffen Johann VI ohne leibeser- 
^^o^^^ìL^^^^^^ zu hinterlaflen geftorben war, fo folgten ihm in denerb-und 
lehen-gUtern feiue vetteren aus der von Ifenbart II geftifteten 
jUngften Heinzenbergifchen liuie. Diefer Ifenbart erfcheinet in 
einer urkunde vom jahre 1323 als zeuge einer RheingrSflichen 
N. VL handlung , allwo er Ritter genaant wird : fodann in z wo andern 
vom jahre 1324, (e) und endlich in einer urkunde von 1334, (^) 
Der zeitrechnung nach kann ich ihn fur nichts anders, als einen 
fohn Thilraanns I , und bruder Georgs I, fomit far den ftifter des 
jungften und am iSngften im fior geftandenen Heinzenbergifchen 
aflies anfehen, zumalen ausi alien urkunden fìch veroiTenbaret, dafs 
in der mitte des xivten jahrhunderts zwei linien vorhanden ge- 
wefen find^ und fàmmtUche dàmals im leben gewefene perfonen 

2U (fi) Diefes wort findeicfa nicht in der urkunde: vielleicht war Schaden 
fiatt Scbynende gefchrieben. Aus mangel der originai- urkunden , de- 

' ren famtliche ablchriften in einem alten durch Hugel von Stein 9 und 
Johannes Kemmerer erzpriefter zu Kirn vldimircen kopeibuch ftehen^ 
kann ich diefe fache niclM: voUkommen ms klare fe^en. ' 

(0 Ex notìt. archiv. 

(d) Senckenberg fior, fparf. pag. la^i Heinzekbergicis. 423 zu dcr Thilmannifchen liaie gehSret haben. Was ej: fiir eìne ge- 
mahlin gehabt , ili eben fo unbekannt, als in welchem jahre er 
verftorben ift, Es mufs aber wohl fein todt vor dem jahre 1342 N/vnit 
erfolgt feyn, weil in diefem fein fohn Georg II fchon vorkommt, (e) 
deflén fchwefter Irmgard niit einem herrn vón Stein (/) ver. 
rnìlhlt war, wiefolches aus derunten vorkommenden urkunde N. X, 
^eutlich erhellet. 

Der fo eben bemelte Georg II ili vermuthlich derjenige herr 
von Hein2;enberg , welcher in dem Hennweiler weisthum vom 
jahre 1346 als vogt dafelbft vorkommt. (g) Er wird hiemechft 
naraentlich in einer urkunde vom jahre 1351 als bilrge Dietrichs 
von Eych , domhern zu Teier , angetroffen , und im jahre 1352 ^' ^ 
erfcheinet er mit feiner gemahlin johanneta , deren gefchlechts« 
namen ebenwohi noch zur zeit unbekannt ift. Der wildgraf Fri- 
drich von Kirburg gab derafelben zweihundert pfund heller, und 
nahm ihn zu einem ledigen burgmann des fchlofses Wildenburg an, 
wogegen derfelbe verfchiedene eigenthumliche zehenden dem 
wildgrafen verlegte. Im jahre 1358 war er nebftfeinem vettern Jo- N. XU 
han IV fchiedsrichterdes wildgrafen Fridrichs und des rheingrafen 
Johanns , welche vvegen der vogtei des klofters zu Flonheim in 

ftrit. Ce) Siche untcn N. Vili, und von Hontheim liifi. diptom. Trevir. tom.II, 
p. 149- 

(y) Der herr verfaffer dea faleroben angezogenen fcfaomatis fucceflìonis iti 
fendo Hennweiler nennt ihn Ulrich: ob er aber recht habe, oder ob der 
gemabl unferer Irmengard nicht vìelmehr naìt einem ìmj. 1332 vorkom- 
menden Thilmann von Stein vermahlf géwefeir fey , ift aus mangel ei- 
net glaubhaften Steinifchen ftanuntafel (denn die Humbrachtifche ift 
auch onrichtig) nicht wohl au beftimmen ; darin aber hat er ofTenbar 
geirret, da er die Irmengard als eine fchwefter der drei briider, Thil- 
snannsy Wilhelms andGeorgs angiebt. 

(g) Herzogl pfalz ZweybrQck. impreis. contra Warsberg, ibiq. fchema fuo» 
cefs, in fendo Hennweiler» 424 De Dynasti ftrittìgkeitéa verfallen wafen, 01) er zur verfchwendung geneigt 

gfewefen , oder durch befondere zufàlle gemUfsigt worden , ver. 

' V fchiedenes von dem feìnigen zu verpfóndeQ , will ich nicht be- 

^ ilimmen : genug , dafs er im jahre 1301 die von Veldenz lehen- 

rQhrige vogtei in Heanweiler feinem fchwefterfohnc , Thilmana 
vou Stein und deflen gemahlin , Johanneta von Rodemachern , 
auch im jahre 1366 alle feine gukea und zinfen dafelbft an diefe 
beide eheieute , jedoch auf wiederlofung vcrfezte. (k) Emige 
jahre iiernach , und zwar ùms jahr 1369 foli unfer Georg das 
zeitliche verlaflen habeq. (ì) Die facile ift wahrfchéinlich , weil, 
wie fogleich umftandiicher angefilhrt werden wìrd , deflen fóhne 
Thilmann , Wilhelm und Georg .die yàtterliche gttter im jahre 1370 
j>efeflen habea. 

Thilmann II Der fo e'bcn erwelintelrhnmann II, erftgebohrner fohn Georg? Il, 
und feine bri^ ^ar der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg, Die ihn und 
^^* feiue beide bruderbetreffende urkunden laflen desfalls keinen zwei- 
fel ubrig, denn er allein wirddarinein herr zu Heinzenberg, Wil- 
helm und Georg hingegen nu^ gerade aus deflen brUder oder von 
Heinzenberg benamfet; noch deutlicher aber làfst fich folches aus 
N* XV, XVLderurkunde vomjahre-1373, und der voiii jahre 1375, wie nicht we- 
jiigerausdem unterfchiedderbrliderlichenfigillenfchlieflen; auch 
felbfl:der inhalt der von diefen drei brUderxi ausgefertigten urkun- 
den beftarket diefes von rair angegebene feniorat, deren erftere im 
jahre 1370 , folglich kurz nach ihres vatera. ableben , zu flande 
gekommen ifl:. Gedachte drei brlider verpfSnden darin die 
N. XIL dQrfer Henftweiter j Oberhaufen, Guntzelbergj d^s tìì2iìHeintzenbèrg 
und mehrere andere ftUcke an Thilmann von Stein und feine gè. 
mahlin Johaneta von Rodemachern umb 600 pfund heller ^ wei« 

che (A) Erft angefUhrte pfalzgràfliche Zweybrtlckìfche druckfchrift, 
ii) Eben dafelbft» HEIN2ENBERG1CIS. 4^5 che bereits auf eben diefe unterpfander fchon einige jahre vorher 
eine gleiche fumme an Georg li gelehnt hatteii. Graf Heinrich 
von Veldenz gab als lehnherr hierzu feine abermalige einwilli- 
guiig, und Thilmaun von Stein reverfirtefich , dafs er nach fechs N.XlIf. 
jahren die wiederlofung auch fo gar dem grafen von Veldenz ge- 
ftattenwolle (*) , doch alfo , dafs das geld.auf dem fchlofse 
Wartenftein, (/) allwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt 
werde. 

Faft rolìte man glauben , vorerwehnte drei HeinzenbergifcheVerkattfca 
gebrlider hattendieetìQfchung ihres gefchlechts in abfichtgehabt,^'^'^* 6^^^* 
oder doch wenigftens vorau$géfehen ,/ indera fie fchulden «ber 
fchulden machten , und ein ftUck nach dem andem verauflerten. 
Aus dem zehenden zu Oberhaufen , welcher ein wildgrafliches • 
mannlehen war, hattenfieeinejShrliche korngttlte von acht maU 
ter an Peter von Schuren, fo in der herrfchaft Wildenburgwohn- 
te , (fw) ura go pfund heller verfezt ; diefen verfprachen fie z war 
im jahre 1373 binnen den folgenden fechs jahren wieder frei zu 
Vol.IFHift. Hhh ma. "(k) Diefe ond die vorhergehende urkande find in dem mehr angezogenea 
herzogUcb pfalz-zweybriickifchen imprefro pan6togravam.re]ig.ÌD Henn- 
weiler abdedruckt: weil aber dtefeslmprefratn in wenigen handen feyn 
dorfce y habe ich folche abfchrlftlich hier beyzafiigen 1 f(ir dienlich er- 
acbtet* 

Q) Das dem ehemallgen fedenund faft kOnftlicherbaatgewefenenfcblos- 
fé Steincalienfels }!egeDUber, und faft im gefichte des fcblofl'es Kirburg 
ftehende fcblofs Wartenftein ( Wartelsftein ) gehort der fre'herrlichen 
famìiìe von Warsberg. Wie diefes dem uralten herrn von Stein oder de 
Lapide zuft^ndig gewefene fcblpls auf Warsberg gekommen fey , be- 
lehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. fchrift. 

(m) Im jezigen amte Wildenbarg , fo dem farft-rheingr'jlflichcn haufe gè* 
hort , Ifegt ein dorf Schaurén genannt : vielleicht war es Peters von 
Schuren eigentham* 424 De D y n a s t I s ftrittigkeiten verfallen wafen. Qb er zur verfchwendung geneigt 

gèwefen , oder durch befondere zufàlle gemlifsigt worden , ver. 

V fchiedenes von dem feinigen zu verpfóndea , will ich nicht be- 

^ ilimmea : genug , dafs er im jahre 1301 die von Veldenz iehea- 

ruhrige vogtei Mi Hennweiler feinem fchwefterfohne , Thilmana 
vou Stein und deflen gemahlin y Johanneta von Rodemachern, 
auch im jahre 1366 allefeine gUlìen und zinfen dafelbfl: an diefe 
beide eheleute , jedoch auf wiederlofung verfezte. (h) Eiiiige 
jahre iiernach , und zwar ùms jahr 1569 foli unfer Georg das 
zeitliche verlaffen haben, (i) Dlefaclie ift wahrfcheinlich , weil, 
wie fogleich umftandlicher angefilhrt werden wird , deffen fShne 
Thitmann , Wilhelm und Georg .die vatterliche gttter im jahre 1370 
l>efeiren habea. 

Thilmann II Der fo e'ben erwéhnte thilmann II, erftgebohrner fohn Georg? II, 
Md Teine brii-^ar der eigentliche regierende herr zu Heinzenberg. Die ihn und 
^^* feiue beide brQderhetreifeade urkunden laflen desfalls keinen z wei- 
fel ubrig., denn er allein wirddarinein herr zu Heinzenberg, Wil- 
helm und Georg hingegen nuj" gerade aus deffen brllder oder von 
Heinzenberg benamfet; noch deutlicher aber làfst fich folchesaus 
N- XV, XVI. der urkunde vom jahre-i37j, und der voitì jahre 1375, wie nicht we- 
niger aus dem unterichied der brttderlichen (ìgillen fchiieffen ; auch 
felbftder inhalt der von diefen drei brUdern ausgefertigten urkun- 
den beftSrket diefes von rair angegebene feniorat, deren erftere im 
jahre 1370 , folgiich kurz nach ihres vatersi ableben , zu (lande 
N XII 8^^^™"^^" ^^- Gedachte drei brtlder verpfSnden darin die 
•*"• àMet Hennweiler y Oberhaufen, Gmizelberg, à2isth2i\Heintzenbèrg 
und mehrere andere ftUcke an Thilmann von Stein und feine gè- 
mahlin Johanela von Rodemachern umb 600 pfund heller ^ weU 

che ^ (A) Erft angefuhrte pfalzgraflichc ZweybrOckifche druckfchrifi; 

j If) Ebca dafeibft^ 

I 

! 
I HEIN^ENBERtSlCIS. 425 che bereits auf eben diefe unterpfónder fckon einige jahre vorher 
eine gleiche fumme an Georg li gelehnt hatteii, Graf Heinrich 
von Veldenz gab als lehnherr hierzu feine abermalige einwilli- 
guiig, und Thiimaun von Stein reverfirtefich , dafs er nach fechs N. Xin. 
jahren die wiederlofung auch fo gar dem grafen von Veldenz ge- 
llattenwolle (A) , doch alfo , dafs das geld. auf dem fchlofse 
Wartenftein, (/) ailwo Thilmann von Stein wohnete, ausbezahlt 
werde, 

S. XV. 

Faft follte man glauben , vorerwehnte drei HeìnzenbergifcheVerkaufc» 
gebrlider hattendieetlefcbung ihres gefchlechts in abfichtgehabt,^'*^* S^ter, 
oder doch wenigftens vorau^géfehen ,. indera fie fchulden tiber 
fchulden machten , und ein ftQck nach dem andern verauflerteiu 
Aus dem zehenden zu Oberhaufen , welcher ein wildgrafliches • 
mannlehen war, hattenfìe einejahrliche korngUlte von acht mai- 
ter an Peter von Schuren, fo in der herrfchaft Wildenburg wohn- 
te, (m) ura 80 pfund heller verfezt ; diefen verfprachen fiezvvar 
im jahre 1373 binnen den folgenden fechs jahren wieder frei zu 
Vol.IFHifl. Hhh ma. ijk) Diefe ond die vorhergehende urknnde fiad in dem mehr angezogenea 
herzogUch pfalz-zweybruckifchen ìmpreffo punftogravam.reHg.in Henn- 
weiler abdedruckt: weil aber diefesimpreilatii in wenìgen hUnden feyn 
di)rfte » habe ich folcbe abfchrifUich hier beyzufUgen , fUr dienlich er- 
achtet. 

(/) Das dem ehemallgen feftenund fafl: kOnftlicherbautgewefenenfchlos- 
fe Steincallenfels ^egeoUber» und faft im geficbte dea fcblofles Kirburg 
ftehende fcblofs Wartenftein ( Wartelsftein ) gehort der fre^herrlichen 
faraìlte von Warsberg. Wie diefes dem uralten herrn von Stein oder de 
Lapide zuft'àndig gewefene fchlpls auf Warsberg gekommen fey , be- 
lehret uns obgedachte Pfalz-Zweybr. fchrift. 

(m) Im jezigen amte Wildenburg , fo dem farft-rheingr'àflicbenhaufe ge- 
hort , liegt: ein dorf Schaurén genannt : vìelleicht war es Peters von 
Schoren eigenthum. 436» De Dynastis Contra&us ftéfier amt$ vini Frana vendita per Thitmannum Benfz de 

Manmhach ^ohanni de Heinzenherg canonico regulari monafie^ 

rii in Ravengiershurg ^ die jg Febr. 1300^ N. 1 e ea que in proboram tra£lantur prefeticia tempoiiis yetu{{a« 
te a memoria dilabantur difcretorum indufbria ìpfa confueuìt Ik. 
terìs fìgillorumque munimbibus roborare. Hinc eft quod ego 
Georgius filìus Tylmanni diéli Benze de Mannehach vna cum vxo. 
re mea legittima ad omnem cantrouerfie materiam amputandam 
vniuerfis prefens fcriptum intuentibus feu legi audientibus conila, 
re volumus in hiis fcriptis lucide profitentes quod ob legittimam 
caufam vendidimus viro religiofo & difcreto domino Johanni de 
Heynizinbergk canonico regulari monafterìi in Reuengirfsburg amam 
Franci vini meUaris nofìri cremenH fmgulis annis in autumno dido 
Johanni rei cùicunque perfone ipfo uiuente ve) poft mortem eius 
prefentarì aiTignauerit noftris laboribus expenfis & periculis in 
curiam honorabilium virarum dominorum de Reuengirfsburg Tkuf^ 
findorphin fitam perpetue prefentandum , ita tamen quod fi difta 
ama a prefato Jobanne nembi nominatim deputata fuerit, nihilo- 
minus a nobis 6c a noflris in diflam curtem Thnjpdorphin ceno- 
bio in Reuengirfsburg projfutura in autumno annis fingulis dedu- 
catun In cuius prefentacionis vt premifFum eft fecuritatem & 
cautelam firmiorem aifignauimus & obligauimus iufta warandia 
prenombato Johanni de Heyntzinberg nomine pignoris feu ypo* 
tece vineam fub Furenackt fitam an der Habeckeldin & viueam zu 
Wibbekeidin. Quam quidem vineam ego Tylmannus Bentze prefcrip- 
tus de mea confenfu & voluntate fàteor obligatam vt fi defeélum 
in premiffa prefentacione paflo prehabito quod non fperamus per 
nos aut noftros bueniri contigerit» fepediftus Johannes, iniam 
di£tìs vbeis recup erandi defeftum talem & danmum quod ex ea HEIN2ENBEXGICIS. 437 

habuerit contradi^one aliqua non obftante liberam habeat facu!» 
tatem» 

In premiflbrum omnium robur & euidens tellimomum fy* 
gilla honorandorum virorum domini Wilhelm! plebani in Die^ 
hach & domini Ulrici de Lapide noftris precibus prefend ,lìttere 
appendi procurauimus. Snb quibns figillis quia propriis care^ 
mus nos Crafto fcabinus, Dietherus de Maninbach, Wernherus 
Blumen^ Conradus Thorfe & Henricus diftus Speck prefatum con. 
traftum fub forma premiilk coram nobis faftum fatemur prefen- 
tibus aliis quam pluribus fide dignis. Nos quoque Wilhelmus 
plebanus in Biepash & Ulricus de Lapide ad inftanciam Georgii 
& Cecilie fue coliateraiis noilra figlila appendi buie littere con^ 
celfimus in teilimonium omnium premilforum. Aftum & datum 
anno Domini M CCC fabbato proximo ante dominicam Inuocsu 
nit me» 

VI 

Jfenhartvon Heinzenherg, ritier, tjl zeug in der mhmde^ uwrm 

Rheingraf Johann I und feine gemahlin Hedwìg Jich anheifchig 

tnackeHy Jichere von ihren eltern gemachu fchuldem zu he^ 

zahUn, deh xa ^anner 132^ Ich JoHAN der Rìngraue vnd Hedewig min eliche husfrauwe Ex orig. 
veriehen vns ofienliche an difem brief — bit infigel der edeln 
hern Johan der Wìldegraue von Dmen , grauen Simons van 
Spanheim — hern Isinbarts von Heintzinberg ritter — geben 
do man zait — dryzehen hundert jar vnd darnach in dem dry 
vnd zwentzigeiien jar, au deip achtzehen tag vnfers Hern. lii 3 VII 43& De DYNASTts VII 

Georg herr von Heìnzenherg tfl zeug , ats graf Ludwig van Los dàs 

fchlofs und herrfchaft Sten dem wildgrafen Johann von 

Dkaun , nebfl andern Jlìicken fchenkUy 

den 5 Jpril 1334. 

Ex orlg. V niverfis prefentcs litteras infpefturis, Ludouicus comes de Los 
& de Chingui falutem & cognofcere verità tem. Nouerint vniuerfi 
& fingali , quod nos — irreuocabili donacione inter viuos dona- 
uimus nobili viro & potenti confanguineo noftro dilefto , domino 
JoHANNi corniti Siluefiri de Dur^a — caftrum feu munìcionem de 
'Sinde cum omnibus fuis pertinenciis & — prefentibus inter- 
fuerunt nobiles viri ac honefti domini , Georgius dominus de 
Heynfenberck ^ Wilhelmus de Frbe — Datum in Hajfeti anno na- 
tiuitatis Domini miilefìmo CCC trecefimo quarto quinto die men« 
fis Aprilis. 

VITI 

Johann iierr zu Heìnzenherg verfpricht etdlìch , feìne mUhte zu Kyrn 

vor alien dem wildgrafen Friedrich von Kyrhurg zu verkaufen^ 

oder zu verfezen , es feye dann , dafs einer feiner 

nachflen erhen diefelbe haben wollte, 

den 14 Febr. 1342. 

Ex apogr. Ich Johan iierre zu Heyntzenberg dun kund alien luden die dìflen 
brieff anfehent odir horent lefen daz ich mit rechter fichereide ge- 
fichert vnd mit truwen gelobt han in des eidesfkidt wurde ifs 
fache daz ich myne mulen die ich zu Kyrn han verkeuffen vir- 
fitziii virpenden odir in de keynerleye wyfse viruferen wurde daz 
ich daz an dekeynen mentfchen don enlail nach minen neheften 
erben den ich fie von erfte bieden fai dan an den edeln hern 
hern Friederichen wildegrauen von JGrburg vnd an fynen erben 
vmmer nach yme vnd fai ym odir yn die geben alfo befchéideli- 

chea HeiNZE N BERCI riS. 439 chea als die zwene erbern ritter herre Friederich von dem Skym 
vnd herre Elais van Smedehmg fprechent daz zytiich fy aae gè» 
uerde were ifs aber fache daz die keyner difler zweyer ritter vir- 
fure ee difler kauff odir verfatzunge gefchege fo follen wir voa 
beiden fyten eyn andern in des ftaidt kyefen der veruaren were 
der eyn befcheiden man were vnd folde der gekorn wurde die^ 
feibe macht han der veruaren batte als dicke des noit gefchege. 
Me were ifs auch daz ich diefen kauff virfetzonge odir ufserunge 
donde worde an die keyne myne erben die darby wolden des 
enfal ich aber niht dun diefeibe erben inhaben dan von irile 
gelobt vnd iledekeit gedan vnd geben als ich hie vor wurden fie 
die rauien furbafs virkeufFen , virfetzen odir veruzern in dekey^ 
nerley wyfse daz fie daz an die keynen raentfchen dun enfoldea 
dan an mynen herrn den wildegrauen vorge^nt odir an fynen 
erben ane alle fchalkeit odir geuerde vnd des zu orkunde fo han 
ich JoHAN vorgefchriben vor mich vnd alle myn erben myn in- 
gefigei an diflen brieff gehangen, vnd han zu merer ftèdekeìde 
darzu gebeden hern Georgen bere zu Heynizenburg ^ bere Wil- 
helm Flachen von Schwartzenberg vnd hern Clafsen von Smede^ 
turg ritter daz fie durch myne bede ire ingefigel an dieflen brieff 
by daz myne hant gehangen , der gegeben ward des erften Don- 
nerflrags in der fafl:en , da man zalte von Godes gebort drutzehen 
hoadert iar darnach in dem zwey vnd virtzigefliem jare. 

IX 

Georg herr von Heinzenherg verhUrgt ftch fiìr Diederìch von Etch^ 

domherrfi zu Trìer^ wetcher dem herrn Emmerich von Nufs^ 

baum 8S fi* far einen ihm abgekaufien liengjl fchuldig war, 

den g OH. 1351. I eh Dyederìch von Eych konnych in deme dome zu Trìerey doen Ex orij. 
kunt allea luden vnd bekennen mich vfTenclichen an dufeme br^i* 

^be. 44^ Db Dykasti^ 

_ \ fce, das ich Ichuldech bin deme ftrenghen rìtter hem Emmeriche 
von me Nufpame vnde finen erben, vonflfe vnd achzig clcyae guU 
den, odir payement dar vor alz ze Keren genge vnd gebe ift, alz 
von eyme fuarzen hengeft den ich weder in kofft hae» langhe ee 
dufer breib gemacht worde, * Dy egenante fumnie geldis geloben 
ich Dyederich egenant deme vurbefchriben herrn Emmeriche vnd 
finen erben in guden truwen wol zu bezalen nu zu alde Vaffe- 
nacht dye neyft comen fai, ane aire leye hynderniffe vnd verzuch. 
Zu eynre merre ficherheide vnde veftunghe fo han ich yme zu 
buigen gefat ekelichen vor ai edil lude dy hernagefcriben fteint, 
hern Georgen von Heynzenberg ritter, Nychelais von HunolU 
fteiny vnde mynen broder Rycharde van Etjthj in alz fchulgea 
vorworden were id fagghe odir ich furaich were in der bczsdung* 
he der egenanten furarne geldis vfF dy zyt vnd zil alz vurgefcri- 
bcn fteit dys neit fin infal vnd God verbede, do weilche zehyt 
das myne egenante burghen . • . . worden , van deme egenan. 
ten hern Emmeriche odir von finen erben na alde Vaflenacht .... 
fo fai cyrre ekelìcher mit eyme perde vnd mit eyme knehte zu 
des wildegreben Dune in eyne herberghe riden, fo wat fi der ege- 
nante herr Emmerich odir fine erben fi wifent vnd fulent da ley- 
' flea als id gewenlich ift da zu Dme vnd fuien vyfser der ley- 
ilunghe neyt komen keynre bande wys deme egenanten hera 
Emmeriche vnd fynen erben f . . . . ich gefcheit von heubtgelde 
van koftunghe. Vnde geloben Dyederiche egenant fchulder myne 
vurbefcriben burgen von alme fchadén zu done. Vnd wir Geor- 
ge van Benzenberg j Nychelais van BunoHjlein ^ vnde Rychart 
van Eyck egenant burgen neman dufe vurzucht in vns vnfer eke- 
lìcher vor al in geloben fi in guden truwen ze halden vnde zQ 
valvuren in alle der wys alz he vor gefcriben fteit vnde neyt her 
weder ekeine vonde zu fuchen da mode wir onz behelfin moich- 
ten falkeit vnd argelift vys gefcl\eiden an dufeme breibe. Dys 
zu orkunde han wir dry burgen vorgenant vor vns vnd oich van 
Dyederichs beden wegen vor fich vnfe iugefigel an dufen breib 

gehan^ H E I N Z IB K B ft K a I e I ^. 441 gehangen.^. der gegebin do man zaite von Crìflus geburde dm* 
zebeynfauadert...^ vnde cyn vnd vonffzig jair, vfF faatte Dyo- 
nifis dagcu 

X 

Georgs von Heinzenherg tmdfeiner Uhens-erhen revers^ dafs er cUs 

wUdgrafenFriederichs von Kyrburg burgmann zu Wilden* 

hurg geworden fey , 135 ^^ I eh George Urr$ zu Heyntzenberg vnd Johannete myn eliche Ex apegc; 
frauwe dun kont alien luden die dieflen briefF anfehent odir ho- 
rent lefen ver vns vnd vnfe lenes erben daz die zwey hondert 
pont heller die vns der edel herre Friederich witdegram voa 
Jùfrberg geben hait darvmb wir vnd vnfe lenes erben fin ledig 
burgman worden fin zu JVtldenburg ofif fyne hus, diefelbe zvirey 
hondert phont heller han wir yme belacht vnd belegen mit di^ 
fem gehenwertigen brieif off vnfer ,teil des zeoden zu Obernhufen 
vnd off vnfer dell des wyntzenden an Àdenberg. Der vorgenante 
zenden geit an Zumejieine an der porten waz ginfit der Roderfils 
lit nach Kerer zenden mit in die Santgrube vnd den rechten weg 
ufs zn Obernhufen in daz doriF vnd neben der kirchen hynder ... « 
dorfis den weg ufs vnd lan die kirch zu der lyncken hant vnd 
fott mit an die eych die da heifset die Wantjìria vnd den wech 
furt mit an Dunerfirafse vnd Dunerftrafse ufs mit an Ertzbecher 
zenden vnd Duner zenden vnd fort weder mit in die vorgenant 
Santgrube, by dirrefelber bewyfunge ift geweft die edel lude 
herre JoKANN herre zu EUz, herre Eberhardt, herre Wynat^ 
herre Dielman, herre zum Steine, vnd herre Ysenbart von JHeynU 
zenberg myn nebe vnd Johann den man nennet den alden fcholdef. 
fen zu Henewilre Frederich Bufse der fcholtefse zu Henwihr, Peder 
Metzen fon ^ Peder Kaufman, Niclaus Bingen, Johann derSmed^ 
Hirman von Obernhufen^ vnd Frederich von, Guntzetberg^ alle 
fchefifen zu Hemvilrey vnd wir diefelben fchèfien fprechen off dea 

VoUFEìjl. Rkk eit 442 Db Dynastis eir den wir vnfen hem vnd dem lande gedan han, daz der yor« 
gefchriben herre der Wildegraue von Kyrburg zweynzeg pont heL 
ler gelts wol bexyyft ili offdemfelben vorgefchriben zenden, aucli 
fprecheii wir off den eidt daz wir daby fin geweft, daz vnfer ber* 
re von Beyntzenberg vorgefchrieben denfelben zenden von fyner 
fufter frauwen Irmegàrt von me Steine gedeilt batte, vnd von 
den Cononichin von Henwilr vndauch fyn eigenift, vnd ich Ge- 
orge vorgefchr. fprechen auch àflf mynen eit daz er eigen ift. Auch 
hat vns der vorgefagte vnfer herre eynhufsgen vnd vnfer lehens-er. 
ben zu ff^itdenburg^ daz da heifset daz Paffenhus, vfser demfelben bus. 
fé follen \\dr und unfer lehens-erben die daz vortlehen nach mir befi t- 
zent vns midde behelffen zu alien vnfer noden, wefs wir zu recht wol. 
den ftanvor vnfer vorgefchriben herrn odir fynen erben oberniten 
were. Auch follen wir daz vorgefchriben huls in guden gewonlichen 
buwe halden ane argelift,auch wanne odir zu wilchirzyt die vor- 
gefchribene bufg WildetAurg befefsen noit bette, fo fai ich Geor- 
ge vorgefchriben odir myn lehens -erben der dazfelbe burgfelTe 
befefse myt vns felbs libe off die burg riden, vnd wer ez fache 
daz wir nit darofTen mochten kommen ane argeliile , fo folden 
wir eynen erbern knecht daroff wol gewapent fchicken ofi vnfe 
koft helffen behuden und befchirmen, nach alle dem daz da nutz- 
lich vnd gut ift. Alle dirre vorgefchrieben ftucke zu eyner ftede. 
keit, fo han ich George herre zu Heynizenberg vnd JoHANNEtE 
myn eliche hulsfrau vorgefchriben, vnfer ingefigel an diiTen brieff 
gehangen, vnd han darzu gebeden die edellude herrn Ebekh a rd, 
herrn Wynant, vnd herrn Thilmann herrn zume Sieine , daz 
fie ir ingefigel an diflen brieff wollen hencken by daz vnfer. Vnd 
ich Eberhard, Wynant vnd Thilmann bekennen vns, daz wir 
durch bede willen des vorgefchribenen herrn Georgen vnd Jo- 
hanuete vnfer ingefigel ane diffen brieff han gehangen by daz ke. 
Auch bekennen wir vns, daz wir by der vorgefchriben bewyfunge 
geweft fin , der gegeben wart da man zalte die jare nach Chri- 
fhis geburde dufent druhondert in dem zwey vnd fun&igeftem 
jare. XI HElN2«NftER6lCIS. 4^: XI Georg und Johann von Heìntzenher^ find fchteds-rìcfiter zu/ì/cfien 
witdgrafen Friederich vonKtjrhurg und rheìfigrafen Johann ^ 
den 4 Sept. 1358. 

tV ir George here zu Heinzinberg — vnd Johann von Hettt^ Ex otlg* 
zìnberg ratlude gekoren — von dem edelh — hérn Friederi- 
CHE witdegreuen von Kierberg off eine fite , vnd hefn Jòhanne 
ryngreuen wildegreuen zu /?«*n«offdie ander lite — Derbrieff 
wart gegeben off den dinftag neheft vor vnfer Vrauwen dage 
als fie geboni wart, in dem jare do man zalte von Crìftes gebur- 
te druzehen hundert jare vnd acht vnd vonfzig jare, 

xn 

Johann von Heinzenberg ifl zeug , nls Heinrich Bube von UUn feinen 

lehnmann und das domìnium direBum Uber dejfen lehengtiiér an 

den wildgrafen Friedrich von Kirbwrg verHufte , 

den i? Afr. 1363. I ^ch Heynrich Buhe van Vlme eyn edelknedil: bekennen mich uf. 
felich an diefen brieue. vnd duen kunt alien luden dye yn fehint *'^ ^"8* 
oder horent lefeo , datz ich recht vnd redelìch verkauft han vnd 
verkeufen auch in diefem felben brieue vor mich vnd alle myne 
erben dem^dlen myme lieben hern herrn Friederiche wilde^ 
greuen von Kirberg vnd fmen erben alfoliche manfchafft , als idi 
han vnd bither gehabt han an Dyelen von Dirckisheym eyn edil. 
knecht , der myn man was^ , bit alle dem gude , vnd guide die 
er von n}ir zu manlehen bait, vnd gelegen ifl znSlaufenberg^vnà 
zu Fbìrsberg befucht vnd vnbefucht , nus nit dar an vfsgenom- 
men , alfo , daz der eegenant Dyele er vnd fine rechte lehens- 
irben , fus vorbafs des vorgenanten myns heren des wildegreu- 
en , vnd finer irben manne fm fuUe von dem eegenanten gude^ 

Rkk :& vnd 444 D E I> TP N A a T 1 » vnd guide zu Staufenberg vnd zìi Vbìnbei^ gelegen y vnd dan 

von yme , vnd finen irben virbanden fòìlen fin eydes vnd hulde, . 

vnd bit dienile , als Iblchen manlehens recht vnd gewofanheit ift 

vnd als derfelbe vorgenant Dyele mìr bit ber virbunden iflgeweft,. 

ane ellerley argelift vnd geuerde. Auch fprechen ich Heynrich 

Bube vorgenant uff mynen eyt , daz diefe vorgenant gude vnd 

guide y jàye der vorgenant Dyele von mir zu lehen hait gehabt^ 

bither myn richtlich eygen fint geweft , vnd keynen herren weifs 

von dem fie.zu lehen rureamugen^ane alle argeliftevndg^uerden.. 

Des vnd aller dinge zu eyme orkunde ^ vnd gantzer ftedicheit fo 

han ich Heynrich Bube vorgenant myn ingefiegil an diefen briefF 

"^gehangen, vnd zu merer ftedicheit han idi gebedenherrn Wynan- 

DE vom Steyne vnd JoHANNEiivonHEYNZENBERG, dazfie auchyre 

ihgefìegelle by daz mynean diefen brief hant gehangen, des felben. 

wir Wynant vom Steyne, vnd Johann von Heinzenberg worge^ 

nant an diefem felbea brieue vns bekennen., der geben wart nach. 

Criftus geburte druzenhundert vnd drO vnd fefzig iair des netften. 

mandages VOI fente Georgen dage des heylgen martelers.. 

XIH 

Eihhrìefj alsTÀietmann, hrr zu Heìnzenberg, fimi JSmn tirUdirmi, 

Wilhelm und Georg , ihr lehen Hennweiler an Thielmann 

«Off Steinen auf wiederlofin verfezet haben y 

den 14 ^Unner 13^0^ (jn) I .eh Thielmann> herr zu Hentzenberg , Wii.helm und Georg ge- 
hrlider , wir bekennen offentlich in diefem brièf , vor vns und 
alle unfere erben , das wir recht und redlich verkaufft hann, und 
auch v^rkauifen. mit diefem felben briue herr Thielmann 

vom (/n) Ex impreffo Blgontina contra War«ber]( wègen Heonweiler XTJZ^. HSXN^IENBSRGICIS. 44$; vòm Staine y vnferm neuen , und frauen Johanneten von JZoi^ 
mach feiner ehelichen ffauen undiren erbene und einiglichen der 
diefenn briefFvon irea wegea inne hat , alle unfere gut und gUU 
de y die wir hann , vad gehOrig findt in die vogtey und pfarre zu 
Henumter j bit nammen daflelbe dorS Hennu/eiter y ObernhcMfeny 
Gunizelfiberg der tale zu Henizenberg ^ und den hoflfdenmannent 
Eigenny darzu alle die lUde, die in diefen vorgenanten dorfTerna- 
\md hoife fetzendt und gehòrìg feindt unnd noeti hernamals dar^ 
inne kommen m5chten ,. mit gerichte hohe und nieder , walde, 
waffer,. weide , wiefen , felde, korn gUlt, j>fennig galt , haber 
gttlt , fchwyne , fafsnacht hOner , befthaupt , herbergen , darzu 
alle andere rechte gewohnheit unnd gefelle , die in dttrre vorge- 
nannten vaygdie und pfarren gelegen , und gehBrig feindt , be- 
fìichte unnd unbefuchte ^ nuft nit aufsgeuommen , dann alteia 
folche arme Ittde die zu Heinzenberg in dem thale gefeflbn fihd y 
den pacht vonn der molen , die fiében malder korn gtilte, die da 
ligend uff dem hoffe zu Henzmberg deh wir gekut hann , irnib 
herrn Thilmann vom Steine unfern neuen ^ uniem eyin zebenden; 
pennigd zinfe , unnd cSppen zinfe die wir han in diefer vorge«r 
nanten vaygdie unnd pfarren zu Hennweikr , die wir uns hera» 
einfeldìglichen behalten hann y und nit mer , vmb folche fechs 
hundert punt heller guter werung , bitt werung daruor , als za 
der zeit das daz datum diefs brieves geben wart , zu Ktren geng 
und gebe was , die (ìe unns g^nztich bezalt unnd woll gewerdt 
handt , ehe diefer briefF gegeben wurdte bitt gutem ganxen wil- 
len unnd gehengnufle des edlen unfersUeben gnedigen herrn, ^ra- 
u$ Heinrichs von Veldenze , von dem diefe vorgedaehte vogtei, 
dorffere , gerichte und lllde , bitt aller zugehOrunge, als vorge- 
fchrieben fteet, zu lehen ruret &c. Defs zu vrkund hann wir ThìeU 
man herr zu tìentzenberg vorgcnant, Wilhelm und Georg gebrue- 
der vnfere ingefigel an diefenn brièff gehangen , vnd zu mehrer 
ftedigkeit fo han wir gebeden den edeln vnfem gnedigenn liebenn 
Taeun grane Hbinrichsnn von Veldeniz^ das er feia ingefigel bei 

&KJ^ 3^ die 446 DeDynàstis die vnfernn an dìefen brìef hett gehangen , des wir Heinric»* 
gram zu Fetdentz, vnns ofFentlich bekennen , dafs diefer vorge- 
fchriebene kauff bitt vnferm guden wìlleii und gehenck- 
nufle gefchehen ift , vnd han defs zu vrkund vmb bede willen 
difs vorgcfchribenen herra Tillmans von Heìntzenberg vnfers 
lieben getreuen Wilhelm und Georgen gebruder vnfere ingefi- 
gel by die iren an diefenn brieff gehangen , der geben wardt des 
nechften moudag nach dem achtzehendeften tag , da man zait 
nach Chriftus geburt taufend dreihundert vnd fiebenzig jar. 

XIV 

Reversbrief Thilmanns vom Steine, ^ dafs wenn die fierren zu Heifu 

zenberg das ihm verfezie Hennwììlerlehen in 6 jahren nichi wie* 

derlofen wUrden , folches graf Heinrich von Feldew^ 

thun mUge , den 14 ^dnner 13^0. (n) I eh Thielman vom Staine , und Johannete von Rodenmachernn 
feine eheliche frau veriehen offentlich an diefem brief vor vnns 
vnnd alle vnfere erben , vnd vor alle die jene die diefen haubt- 
brief diefer nachgefchriebenen gtiltenn von vnfern wegen inhet- 
ten als der edel vnfer lieber oheim herr Georg herr zu Hentzenberg 
vnd frau Johannete fin eheliche frauw vnns vnnd vnfern erben, 
vor etzlichen gezyden verlacht vnd gephandt handt vf ire dorflfe- 
re vnd gerichte zu Hennweiler , Obernhaufen , Guntzetnberg vnd 
iren zugehorungen , zwantzig pfund heller gelts , zwantzig mal- 
der korn gelts , vnd dreiffig malter haber gelts , umb fechs h'un- 
dert pfund je zehen alden grofs Tornes vor ein pfund, und denn 
dreifsig pfund gelts vmb drlihundert gulden vonn Florentien gu- 
den golts vnnd fchweren gewichts die wir in daruf gelawen vnd 
bezalt hann , vnnd nun anderwerb die edlen vnfere lieben neuen 

herr (fl) Ex eodem impreiOTo beilageii n. IL Heinzknb e r g I c I s. 447 herr Tieimann herr zn Henizenberg Wilhelm vnd Georg gebnw 
dere ite fané, famentllch vonn vnns mer gelts vf die vorgeaann- 
te dorfere , gericht nutze gefelle gulte und lUde entlehendt vnnd 
cmpfangen handt, mit namen fechs hundert pfundt heller als zu 
der zeit datura difs brieffs zu Kiren geng uimd gebe was als wir 
des ire brieue vor und nach haun mit gehencknuiTe vnd mit gu* 
dem wiilen , des edlen vnfers lieben herm grane Heinrichen von 
Vtldentz, von dem die vorgenanten dorffere , gericht nutz gefel- 
le gliite vnd lilde , zu lehen rUret , erk^nnen und verjehen wir 
beede famentlichen offentlich an diefem briefFvor vnns vnnd vnn- 
fere erben vnd vor alle die jene die diefe haubtbriue diefer vor- 
gefchriebener gUltenn y vonn vnns inhetten , wer fach das die 
egenanten vnfere neuen herr Tielmann Wilhelm vnnd Georg vonn 
Heintzenberg obc ire erbenn , diefelben vorgefchriebenn dorffer 
gericht nutz gefelle , gulte vnnd Ittde nit von vns oder von vn* 
fern erben , vnd auch von den jenen als vorgefchriebenn fteet, 
ledegettenn vnnd lefetenn vmb diefe vorgefchriebenefummenbin^ 
nen diefen nehften zu kommende fechs jarenn , an datum difs 
briefs anzuzelenn , fo mag der vorgefchrieben vnfer herr graue 
Heinrich von Veldentz , oder fine erbenn grauen zu Veldentzen 
das vorgenant fein lehen , die doriFere gerichte , nutz , gefell 
gUlte vnd lUde affter diefen vorgedachten fechs jaren , von vnns 
oder vonn vnnfern erbenn oder vonn den die diefen haubtbrief 
diefer vorgenanten gUltenn von vns inhetten ledigen vnd lefen 
foUen in alle der maffen als die hauptbrieflFhaltend , die dariiber 
geben feindt , die auch vnfer herr vonn Veldentz zu gezugnuife 
befiegelt hatt , vnd auch das zu antworten in vnfer hufs zu War^ 
ienflein ane alle argelift. Der lofunge wir vnfere erben oder wer 
die haubtbrieff diefer vorgenanten giiltenn von vnns inhette , im 
auch follen gehorfam fein , vnd in keine wèifs nit zu uerfagena 
noch zu beziegen , fo wane fie der lofung oder ire erben after 
dem vorgenanten ziel an vns mutendt vnd gefmnet , aufs gè. 
fr ^ìHim alle argelifl vnnd geuerde» Vnnd des zu vrkund fo han: 

ich 44i^? ^ . ; D E D ITT» A s T I r 


ìch^ìsifsSlMm^^ mein eheliche.frau vor^ 

%efÉaitLt^^PM "^ùs 'Vai anfore erben vnnd vor die jene cUe diefe 
haUbtUfiUV 4ftiefer 'galtefr^vorgenannt dnoe hetten , vnfere ingefi- 
gler feìniéìWlichdDaii diefon bnief ^ehangen^ der gegebenn ward auf 
den^MhÉKtymohdag'iiach'dem achtzehendften tag , da manzalt 
.die jilit ^Bitch <}Qttes geburt drOzebendundert vud fiebeozig jar. 

f -../>- ■:3- •■••';- ... ... .XV 

ThìtffìmH'Ìim*^*zi$ Heinizenberg tmd feine hrUder verfprechen ikrm 
poh der ivUdgraffihaft Kirbm-g zu lehen gehenden aber von 
Hhmfi an Pèfer ^on Schauern verfezten zehenden %u Ober^ 
- ' ^itfiH in fechs jahren wieder einzutsfin y mnd 
'.jè'i. j '^"^^yi'-i^JtlbigBnfitts fori zu vermannen y I eh THitMAN Aw-r^ zu HeyfazetAerg vnd wir Wixhì^m vnà Ge- 
orge des vorgefchriebenen herrn Thilmans bruder dun kont allea 
ludeirfolich achtmalder korn gulte als wir alle ierlich ver&tzthaa 
Pedèr von 'Sehmen vnd Thynènfyner èlicher husfrawen wanende 
zn WitdèfiiHirg vfs Vnfemi zanden zu Obernhufen den wir vnd die vn- 
fer zwt&ihìàù manldben faan von dem edeln vaferm lieben herra 
graffe OttKnmtdegreMzu Ktrberg vnd von finen erben bekennea 
wir- fementtìchen an difiem brif daz ivir gdobt han vnd globen 
wir vor vns vnd alle vnfer erben die vorgefchrieben acht malder 
korngùlde von den vorgefchrieben zwein elichen luden Pedervoa 
Schuren vnd Thynen vnd von irn erben abezulofen bynnen diflea 
neheften fees iaren nachennander kommende vnd aa 2U - zeten 
nach data difsbriefs vnd wer es fache daz der vorgefchrieben vn- 
fer heire derWildegraue odir fin erben ob er nit enwere die vor- 
benanten àcht malder korngùlde abelofen wolden^daz mogen vnd 
ibllen fie dun myt achtzig pont heller als der recht houbt brie£ 
heldet dar vor fie verfatzt fiat ane wederfprach vnfer vxìd alle der B E t N 5& t; N B fi Tt I r l 'S. 44f vnler alfo daz fie vas vnd dtn vnfen eyner wederiofunge von der 
vorbenanten acbt ìnaider korn ^ulte g&horfam fin vnd vas die we* 
der ^eben z\i lofen wanne wir das an fìe gefynneaane wiederred* 
de yre vnd alle der yfen ane alle argelift vndgeuerde. Auch baa 
wir fementlichen gelobt daz wir noch vnfer erben dea vorbenan- 
ten zenden zu Oberuhufen nummér oSgeben follen vnd den auch 
alletzyt vetmannen vnd entphaen follen voa vns eynae witcher$ym 
fitrre zu geztjden zu Heyntzìnherg IJl van dem vorgenanten vnCsem 
herrn dem wildegraffen adir van (ynen erben àSb lange der vor- 
gefchrieben zenden von vns noch von den vnfen nit abegelofl ift. 
Vnd hervor han wir vns fementlich verfigelt als wer es fache daz 
wir odir vnfer erben fumich worden vnd nit endeden noch hilden 
alle dilfe vor vnd nachgefchrieben artickel odiryr einen befonder 
wiiche zydt dan wir odir die vnfer ven dem obgeaanten vnfsen^ 
hem x)dir vtm den fynéa zìi hufe vnd zu bobe mit boden odir 
xnit briefTen gemanet wurden fo fai vnfer eyner wilcher dan eyn 
iierre zu gezyden zu Heyntzenberg ift zu ftunt Ixynnen den ne- 
heften àchttagen na derfelben manuQge miteyme knechtvndmit 
Ewey n phel||en in gyfellfcbaft ziegen in eypes ofTen wirts hufs zu 
Hirbufg odir Ì^4Vildenburg wae wir dan von yn gemarit werden 
vnd dar inne in gifellfchafft zu uerlieben vnd nit von dannen zu 
kommen ifs en fy dan nùt guden willen vnd gehencknifTe des vor- 
genanten vnfersherrii des wildegrauen vnd iìner erben, vnd daz 
auch wie viel vnd wie dick yn des noìt gefohee, vfsgenommen al- 
le argelifte vnd geuerde. Me dilfe vor vnd nachgefchrieben arti- 
ckel vnd ir ìgUchen befonder globen wir Thylman herre zuHeyn- 
^enbe'rg vorgenannt vnd wir Wilhelm vnd Georie vorgenant gè*, 
bruder vorTnsvnd alle vnfer exèen mit guden truwen an eides 
Aaidt vnd mit rechter ficherheide ftede vnd fefte zu halden ane 
alle argeliftvnd geuerde* Vnd des£u erkunde fo han wir vnfer in- 
gefigel fementlichen an diifen brieif gehangen vnd zu merer fte- 
dekéide fa han wir T-HILJM ANN A^rr^ zu Jièyntzenberg vnd wir Wil- 
helm vnd George vorgenant gebruder famentlich gebeden vnd 
Vol.IFBifl. Lli Wd- 450 Dfi DlYNASTIS bidden Wilhelm voti Syemeren gemeyner zu dem Sidn daz er fin 
ìngefigel vmb vnfer bede willen an diflen brieif hait gehangen by 
die vnfre, deflelben ich Wilhelm hievorbenant mich bekennen an , 
diflen felben biiefi*. Notetur: difslocationésin raii/?i approbamus. 
Datum craflino beati Sebafliani martìris anno Domini millefimo 
CCCLXXtertìo. 

XVI 

Thìtmann fierr za Heinzenherg verkaufi mit eìrnvitligung feìner 

brilder , Wilhelm und Georg , verfchiedene teibefgem 

teute an den wildgrafen Otto von Kirburg ^ 

den 14 Febr. 13^5. 

Cx autogr. Ich Thyimann herre zu Heyntzenberg don kont alien luden vnd 
bekennen daz ich recht vnd redelich verkaufft han, vnd verkeuf- 
fen bit diefem uffen brieue vor mich vnd alle myn erben dem 
edeln myme lieben herm grauen Otten wildgrauen zu Kirberg^ 
vnd frauwe Agnesen finer elicher husfrauwe iren erben oder wer 
diefs brief van yn Kontlich inne bette, alle diefe nabefchrìbea 
myne arme Inde vnd waz van yn komen muchte, 2u dem erften 
Clas van Lympach vnd Elfe fin elich frauwe. Item Syfrit, Han- 
nes eiden van Lympach. Item Wilhelm van Berwttre. Item Hen- 
ne Goppel van LeyWach vnd Metze fin eliche frauwe. Item-.Met- 
ze Bentzen fufter van Leylbach. Item Clais Bentze , vnd Alheit 
elude vanLeiflbach. Item Henne Geboldes fon van Swìnfciteit vnd 
Getze fin eliche frauwe. Item Henne genant Huch , vnd Crifti- 
He fin elìch frauwe van Swtnfcheit Item Peter, genant Mengufs 
vnd Gridine elude van SchwìnfctuH. Item Trude van Swinfcheit. 
Item Contzegin van Setbachy vnd Catherine fin elich frauwe. 
Item Kefseler van Syende vnd Engel fin elich frauwe. Item Le- 
We van Syende vnd Getze fin elicli frauwe. Item Peter van Be^ 
therbach vnd Getze fin elìch frauwe. Iteni Bartholome van Nye^ 
dermeckenbach vnd Byel fin elich frauwe. Item Contzegin vnd 
Crede elude van Nyedermeckenback Item Henne Falart van Me. 

ders^ Heinzenbergicis. 451 dersheym. Item Henne Kaldenfchern wsltì Medersheym. Item Hen- 
ne Zincken fon van Mederstieym. Item Wyfemans enckeln van 
Meckenbach ^ vnd fin elich frauwe. Item Clais genant Gotshelife 
vnd Katherin fin fufter van Oberhondesbach bit alien der vorgenan- 
ten lude kindere iren zugehorungen vnd nachkomelinge , vnd bit 
andern alien luden fie fin hie vorbenant oder vnbenant erfucht 
oder vnerfucht, ir fin viel oder wenich, bit gerechtem hoch vnd 
nyder zu Fromulen zu Krebeswìlre vnd za Heymberchy bit eym pon- 
de zins geldes bit achte vierteyl wingulde bit fafiiachts honren 
bit befl:e heybedern allez fallende dafelbes in den egenanten dorf. 
feren bitl)ruchen bufsen befserungén walde velt wafser vnd wei- 
de, vnd bit alien luden guldèn vnd guden rechten vnd gewenden 
waz ich des uff gene fyte deriVb ligen han,vnd in datz ampteder 
vorgenanten dorffern bit iren zugehorungen gehurig ili , wie die 
bierfchafì: van Heyntzenberg daz bit hier gehabt vnd befefsen 
hait, vnd alle? daz Henne vanPartenheym felle vormales van mir 
zu pande batte , ez fy grofs oder cleyne befucht oder vnbefucht 
vnd wcz notz hait oder notz bringen mach nus nit vfsgenomen 
vmb anderhalb hondernt ponde hellervndzwentzychmalder korns 
datz mir gentzlich vnd wol gewert vnd bezalt ili ee difs brief ge- 
bin worde , alfo daz fie da myede don vnd lafsen brechen vnd 
bufsen mogent vnd fullent hoch vnd nyedern als bit andern iren 
eigen luden gerechten guden vnd gulden ane alien zom were vnd 
wcderrede, myn Thylmanns vorgenant myner erben vnd nachko- 
xnende hem zu Heyntzenberch noch nymans in vnfer wegen vfs- 
genomen alle geuerde. Auch globen ich Thybnann vorgenant vor 
mich myn erben vnd nachkomende hernzu Heyntzenberg yn ewi- 
ge werfchaff zu done der vorgenanten lude gerechten gude vnd 
guide vnd die alle zyt zu vermanen van den hern van den daz 
zu lehen ruret, als dicke des not gefchit ane geuerde, vnd ob des 
nit gefchege vnd der egenanten myn herre der wildegrauen frau* 
ve Agnes fin elich frauwe ire erben oder wer diefs brief van yn 
kontlich inne bette ^ daran geirret oder gehindert worden^ oder 

Lll z daz 4SÌ. !>• R D Y' V A S T I. ff Skz yn dàz bit dfem' rechtcn'àngfewòtfne wordéh i dorch wèlchè 
gcfchechte datz gefchegeh mucliéè, fò foUent fle an alle die my- 
ne myner erben vnd nakomendè hera zu Hemt^nberg^ pènA&r 
▼nd gude fie fin esrgen oder lehen wo wir die hetten farende oder 
lygende bit gerechte geiftìich oder werntlich oder ane gerechtè, 
griFen oder don grifen vnd taften ane aiicn^ zom were vnd weder. 
rede myn Thylmahns vorgenant myner erben vnd nachkomende' 
liern zu Heintzehberg noch nyemans in vnfem wegen ,- als lange 
bit yn ir volgefcliit ìft als van diefs vorbefchrieben luden gerech- 
ten gudèn vnd gulden vnd lieden fie desfelben pendenavnd an- 
griffens esTiichen kontlichen fchaden des wir iren eynfeldigea 
worten geleyben fìillen ane eide den febaden globen wir yn auclr 
abe zu legen, vnd dez als dicke yn des noit ge&hit, ane geuer- 
de. Àuch ift geret, wanne ich Thylmann vorgenant oder mjor 
erben, ob ich nit en were komen biimen den nefi:en vierzehen 
dagen vor oder na des heyligen Griflius dage zu Wynachren bit 
deregenanten fommengeldes anderhalb hondertpenden heller, 
vnd bit den vorgenanten zwentzych maider korns vnd yn dazgelt 
ih gudèr Kèrer werungen vnd dez kom gut vnd dttrre bit Binger 
maise zu Keren gewert vnd bezalt han , fo fulténtfie vns die vor^.^ 
genante liidè gerechte gude vnd guide vmb daz vorgenante getfe 
vnd kom w;edèr zu kauffe geben > vnd diefs unfern brief weder 
geben ane alle hinderniTse vnd wederrede, ire vnd alle der iren 
ane alle geuerde. Auch werez daz diéfe vorbenantelude gerech*^ 
te gude vnd guide van, iren wegen oder van ymans anders ver- 
brant gefchediget abeturnich verarmet oder lantrUtaich worden, 
in welchen weg daz fin muchtc, dàrumb fiilien wif fie niimer 
' angefprechen noch yn zugefordem, vfsgenomen alle argelift vnd. 
geuerde. Vnd daz vnd ander alle artickele globen ich Thylmano; 
vorgenant vor mich myn eiben vnd nakoraélinge hem zu Heynt- 
zepberg, mit eide vnd ficherhérde ftete vnd Me zu halten an^ 
alle geuerde. ^ Des zu orkunde han ich myn ingefegel an diefs 
brief gehangen vor mich vnd alle myn érben^ vnd zximerer&e^ 

dekeide ET E 1 N 2 E Ni B E R <^ tp I g. ^^^ i- 
an^iefs brief woUenhencken, wandf dìrre' kauf afs Vòreéicìmel 
ben fteit, bit irem guden willen vud verhenckenifse geichégéi ift^ 
Des. llèibea wir Wilhelm vnd^GEORiE gebrudere van Jleintzen^ 
herg vorgenant vns bekennen an di^fs felben briéfé, vnd han wir 
beide aucb gelpbt vud gelobea bit éide vnd bit ric|ierheide vor 
vns vnfser erben vnd nakoméride liern zu HeintzÌenbè*g,allez.dàa 
jlede vnd fede za^ halden. waz vff yirfsern bruder hérrn ThyjlmÀnm 
hern zu tìeintzenberg gefchrieben fteit, ob er nit enwere fundec 
alle geuerde, vnd handesvmbbede willen hem.Thy]manns vnfsers 
bmders vorgenant, vnd aùch \zu orkunde vor vns vnlser erbea 
vnd nakomende bern. zu Heintzenberg vnfs ingefegele by daz fine 
an diefs brief gehangen. Datoni die Valentini martìxis annbb 
Domini M CCC UOC quinto.. 

XVII 

Thiltnann Uerr %u Heintzenberg verfezleine whfian furrn ZamprecU 
wnStramburgfUr^oMainzergittdenj nfH, b^l^ M^ ^^ii<i^^ 
den jzi Marz }3^S. ... , . . , . 

ich Thilman iéerre zu Heyntzenherg , Wilhelm vnddlEORcrE^^- Ekapogr. 
hruder wir dun kunt alien luden vnd bekennen vifelich an difea 
brieif vor vns vnd vnfer erben , daz wir dem ftréngen ritter hern 
Lamprecht von Struwburg,vxìà fynen erben ódir ìcklichén dfer di- 
fen. briefF van finen wegen inhat ycrfatzt bah vnd Yirfetzen àucii 
\At( <iiefen briefF vnfser eigen wiefen die wir 'han vìkÌ géregeh fint 
in Ekhendail bit alien iren zugehoruhgen die darziu horent , die 
niAa^Ut wiefen machen piàg befucht odir vnbefucht nufnit dau<]rn 
vfsgenopunenvor fiebentzig guder vnd geber Mèntzer ^uldeii die 
èr.vns, lyol bczallt vnd gewert hat ee di(er brieff^èben vhjAfóJà 
àlfof d^ fie.die yorgnt. wiefen bit.ij;en zugéhorungénraogéiiti'bm-- 
chea vfid g^niiTen da mide dyn vnd lalsep Vrechen vnd buil^enià 454 T^ « D Y N A S T 1 s paades wife ane geuerde in alle der mafsea als wir die bifsher in* 
gehabt bat befefsen vnd genofsen han als lange vndbifs uff die 
zytdaz wir fament odir befunder kommea vor fantGertruden dag 
im halbèn Mertze vnd dem vorgenanten herrn Laraprecht finen 
erben ob er nit enwere odir wer diefen brieff von finetwegen in« 
hat die vorgenante fumme gulden fiebentzig gude vnd fwere 
Mentzer gulden odor werange daruor als zu Keren zu zyden gen- 
gè vnd gebe were bit einander wem vnd betzallen fo fullent fy 
vns die vorgenant wiefen ledig vnd loifs wider lafsen ane allehin- 
dernifle vnd wiederrede. Vnd wir Thilman Wilhelm und George 
gebruder alle dreye voi^enant geloben mit guden truwen vnd bit 
rechter warheit vor vns vnd vnfer erben vnd alle die vnTen den 
vorgenanten hern Lamprechi fin erben ob er nit enwere odir ye- 
gelichen der difen brieff von finentwegen in hat an difevorg. wie- 
fen vnd pantfchafft als lange wir die als voj^efchriben ftet nitge- 
loifl: han nummer zu hindern noch zu irren bit worten oder wer. 
ckeri noch mit einichen gerichten geiftlichen odir werentlichen 
noch anders in keiii ander wife daz vns vorderlichen odir in fche- 
" delichen moecht ge/ìn ane alle geuerde vnd argelift. Des zu vrkun- 
de han wir Thilman herre zu Hentzenberg Wilhelm vnd George 
gebruder vorgenant vnfeingefigel an difen brieff gehangen. Datum 
dominica qua cantatur oculi mey anno Domini M CCC LXX VIIL 

xvin 

• 

Tfiitmaan fierr von Heinizenherg vertimfìmìi bewìtltgung feinerhrtU 

der den weinzehenden zu Kirn , zum Stein und zu Hahnen* 

back dem ivitdgrafenOtto vonKirburg, 

den J3 Nov. j^^g. 

Ex apogr. •*-^^ Thilman tterre zu Heynizenberg Axxntkont alien luden vndbe- 
kennen daz i«h recht vnd redelich verkaufft han vnd verkeuf&n 
mit diilin brieff vor mich vnd alle myn erben dem edelnmymhem 

graffe Hein'aenbergicis. 455 grafie Otten tvìldegram zu Kirhurg fmen erben-odìr wer diflen 
brieiFvon yn kontlich inne bette alien mynen wyntzehenden den 
ich han vnd niyr fchynende vnd fallende ifl: zu Kyeren als witdie 
marcke vnd daz kirfpil dafelbs zu Kyenn begrifien hait ìk^Yzum 
SUyne zu HamnbacH vnd in alien andern enden waz in daz vor- 
genant kyrfpil gehorìch ift gfofsevnd clein befucht vndvnbefucht 
nufoit ufsgenomen ane eyn ame wyngulde dieeyn cappellanewer ^ 
dan zu zyden eyn cappellan il): der cappellen zu Uberhufen beuor 
ufs fai nemen alle jarlìch in dem hirbfte vfser den wynzehendea 
zu Hanenbach want diefelbe ame wyngulde dar off bewift ift^ die. 
felbe ame wyngulte vorgenant fai vnd ift alletzytvfsgenomen vnd 
hort nitinden vorgenanten kauff , vmb achthondert vnd achtzlg 
phont hellerKerer werunge vnd vmb hondert maltet korn Bynger 
mafsen die wir gentzlich getzalt vnd betzalt fint wofden vor da* 
tum difs brieffs. Den vorgenanten wyntzehenden mìt ailer fmer 
zugehorunge ane daz daz hie vor ufsgenomen ift. Ich Thìimaa 
vorgenant vor mich myn erben yn ofFgedragen vnd offgabe gedaa 
han vor fcholtefsen fcheffen gericht vnd hubenem zu Kern zum 
Stein zu Hanenbach vnd in andern alien gerichten dar in der vor. 
genante wyntzehende gehorìch vnd gelegen ift als recht vnd ge« 
wonlich ift, alfo daz fievnd die ire damidde dunlaflenbrechen vnd 
bufsen mogent als mit andern yrn eygen zenden vnd guden ane 
alien tzorn befchettenifse vnd wederredde vnfir erben noch der vn- 
fen noch nyemans in vnfer wegen vfsgenommenallegeuerde. Auch 
geloben ich Thilman vorgenant vor mich vnd alle myn erben yn 
ewige werefchaift des vorgenanten wyntzehendens zu dun vnd 
des zu orkonde han ich myn ingefiegel vor mich vnd myn erben 
an diflen briefl*gehangen vnd zu merer ftedekeide han ich gebe- 
den vnd bidden Wilhelm vnd Georien myn gebruder von heynt^ 
zenberg daz fie ire ingefiegel by daz myn an diflen briefF wollen 
hencken vnd diefer kaufF als vorgefchriebea fteit myt yrm guden 
wiUen wyfsen vnd gantze verhenckenifse gefcheen ift , vnd off- 
gabe des egenanten wynzendens mit mir getan han in alle wyg 

als 4S* t>i&DyHASTts ulshieuor ofTmich gefchrieben ftert. Deflelben wir Wilhelm vnd 
Georie gebruder von Heyntzenberg vorgenant vns famentlich be- 
kennen an ctìlfein brieff vnd iian wir beide gelobte vnd globen mit 
eyde vnd ficherheide vor^ns vnd alle vnfer crben allez daz (tede 
vnd fefte vnd vnuerbruchlich zu halden waz uff vnfer bruderhern 
TaiLMANhern vorgenant viìd off vns bieuor vnd nach an diffem 
brieffe gefchrieben fteit vfsgenommen alle geuerde vnd ,haa des 
dorch beden hetn Thilmans vnfers bruders vorgenant vnd zu or- 
kunde als vor vns vnd vnfer erben alle diire vorgefchrieben fa- 
chen «u halten vnfer ingefiegel an diffen brieS gehangen by daz 
iin. Super{criptionesy?/uui«ff in fecunda linea defcendendo nec non 
wir in vicefima prima linea ftmiliter defcendendo fìrmiter appro- 
bamus. Datum anno Domini miUefimo CCC feptuageliDM nono 
in ip& die beati Bricii i^pifcopi & <x)nfefforis. 

TThitmann lierr von Hétnzenberg verjprìchi dm witdgrafen Òtto von 

Mirhurg die ìhm fchuldige ii6 malUr korn jahrlich mH io mai* 

ier zu verzìnfen , anck denihm verpfHndten weìnzehenm 

Aen in d$r ffarrei Ktrn nickt wieder einzulofen, 

den Ì3J?€C. 13^9. L Sx ^pogr. J-ch ThiLm^n ktrn £u HetnizmUrg dun kont alien laden ., daz 
ich xecht vnd redelich fchuldig bin dem edeln myme kem, beni 
grauen Otten wìldegrauen zu IQrburg hondert ivnd fefschen mal- 
ter korxis diefelben geloben ich vor mich vnd alle myn erben ym 
vnd fmen erben ob er nit were^dir wer diffen brieff von yn kont. 
lichen iune bette gut vnd durre mit jBing^r mafsin zxxKìrherg odir 
zu Kern wae fie wollent vnd vns daz benennent zu betzalen vnd 
zu weì'en off vnfer kofte vnd verloft bynnen des neheften jars frift 
an zu zieien off datum dies brieffs ane alien vertzog vnd ób wir 
daran fumich worden, fo follea wir fie betzalen vnd weren ae mit 

aehen H E 1 N Z E N B 1E R e I C I & 437 zehen malder kotn als vorgefchrifiben fteit ak lange mit daz wir 
fie die vorge^aate fomme korn hondert vndfefeehea malder gantz 
vnd zumai! gewert vad bezalt hant als vorgefchriebea ileit vnd 
follentfie dan z\i getzyden als viel korn wir fie betzalen vnd weren 
werden in vorgefchriebener raaifsen vns des yren bofsgelten qwit 
briefT geben als dicke des noit gefchiet ane alle ire wederfprache 
vnd vertzug vfsgenommenalle geuerde. AuchverfprechenichThil- 
man vorgenant mit diifem briefìfe daz ich nodi myn erben nodi 
nyemans anders in vnfer wegen folichen wjrhtzehenden zu Keren 
als wit die parre vnd daz kirfpil dafelbs zu Keren geit den wir ya 
mit vnfen briefien verpant han nach inhalde derfelben briefie dea 
vorgcnanten wyntzelienden van yti nummef zulofen diflfevorvnd 
nachgeUhriebene artickele<alle vnd befonder globen idiThilmaa 
vorgenant vor mich vnd alle myn erben mit guden truwen vnd 
warhe^de myme hern dem wildegrauen vorgenant fynen erben 
ob er nit were odir wer diffen briefF von yn kontlich inne bette 
flede felle vnd vnuerbruchelidi zu halden ane alle geuerde. De& 
vnd aller fadien zu orkunde han ich vor mich vnd myn erben 
myn ingefiegel an diffen brieffgehangen mit ingefiegel Wilhelms 
vnd Georien myn bruder von Heyntzenberg want fie diffe vorge- 
Ibhrieben fachen alle vnd befonder mit mir geredt vnd gelobt hant 
zu halden vor fìch vnd vor alle ir erben vnd vor alle die yre ane 
alle geuerde deffelben wir Wilhelm vnd George gebruder von 
Hehitzenberg vorgenant vns fementlich bekennen an dieffem brief- 
fé vnd han des zu orkonde vnfer ingefiegel by hern Thilmans 
hern zu Hetfntzenberg vnfers vorgenanten bruders ingefiegel an diiIell^ 
brieffgehangen. Superfcripdonem vns in feptima linea defcenden* 
do approbamus. Datum die beate Lucie vjjrgmis & martyrisauno 
Domini millefimo trecentefimo feptuagefimo nono^ Fot.IF.BJI. Mmm XX 458 De Dynasti XX 
Thilmann, htrr zuHeìnzenberg, verkaufì feine teibeigem zu Bruche 
weiUr und daftger gegend an Rudolph von der JUUhien, ' 
den 13 ^uì. 1380. 

Kx ong. I^ch Thilmann tierr zn Heinizenberg ìrkennen mych uflìnlich bit 
diffen briefF, daz ich recht vnd redelich verfaftz vnd verpant han 
RudolfTen von der MUlen vnd Tbynen fyner elichen husfrauwen 
vnd yren irben oder wer diflen briefF kttntlich bit yrem guden wii- 
len yn bette , myne iude zu BruchwìlUr vnd da vmb wo fie fyt- 
zent bit namen Johann Rifskop vnd fynen fon fyne dochter vnd 
irre kynt Johann Ewilis Crefel fyn wip vnd irre kynt vnd meifter 
vnd Tiyffche vnd Contze perait vnd Elfe Hewilis brttder wip vnd 
ir kynt, vnd alle die Inde frauwen vnd man vnd alle ir kynt dye 
ich da han vnd dar horent vmb hondert gate Mentzer gulden dye 
fye myr gentzlich vnd wol bezalt hant ee dirre briefF geben wur- 
de, daz der vorgenant Rudolf} vnd Thyne dye Iude fuUent han 
vnd fie fchafFen vnd beden yn alle der mafsen als ich bit her gè- 
dan han bit namen alle jar zehen gulden zu zweyn geziden ym 
dem jar zu Mey fanfF vnd zu Hirbefl fUnfFe oder wprunge dar vor 
als zu Kerengemge vnd gebe ift« Vnd wer iz fache daz fy vmman 
an dielFen vorgenanten luden hindem oder irren welde von rech« 
ten wegen , des fai ich yn weg machen alfo verre als ich billiche 
vnd moglich fai ane geuerde. Auch welche zyt oder wanne ich 
Thielmann vorgenant oder myn erben aber ich nyt enwere kum- 
nien bit der vorgenanten fumme geldis oder werttnge darvor als 
zu Kywn genge vnd gebe ifl, vnd Rudolf! vnd Thynen vorgenant 
odeìr iren irben oder wer diefsen briefF ynne bette daz vorgenant 
gelt biedent, fo fuUent fie iz nemen ane alien verzog vnd wieder- 
fprache vnd fullent vns dan die vorgenant Iude ledich und lois 
weder geben vnd dilFen briefF vmb die vorgenante fumme geldes 
vnd fich dan keins rechten nyt me ztt den Ittden vermefsen noch 
han. ÀUez daz vor vnd nachgefchrieben ileit, globen ich Thyl- 

mann HSINZENBERGICIS. 459 mann vorgenant bit guden truwen darweder nummer za daa 
nodi ztt fyn yn keyne wyfs noch bit gerechten noch aae gerich^ 
tea ìz fy geilUich oder werntliphe. Vnd des zQ orkande han ich 
Thielmann vorgefchrieben myn ingefìgel an diflen briefif gebangen, 
vnd ztt merer ftedekeid fo han ich gebeden Wilhem vnd Geor. 
GEN myne brtlder, daz fie irre ingefìgel by daz myne an dilTen 
briefThantgehangen, allez daz vorgefchrieben fteitflede vnd fede 
ztt halden. Vnd ich Wijlhem vnd George von Beinizenberg beken* 
nen vns allez daz vorgefchrieben fteit ftede vnd felle zu halden. 
Vnd han des ztt orkunde vnfer ingefìgel by Thjelmann vnfsern 
bruder an diflen briefFgehangen, ufsgefcheiden alle argelift vnd 
geuerde. Datum anno Domini M CCC LXXX ipfa die Marga- 
rete virginis. (0) 

XXI 

iriihetm von Heinzenterg f paftor zuRhaunen^ verkaufi atte feine ze^ 

henden und gìflten zu Sìibshaufeny Schmertebach und IVeìters^ 

back an den wildgrafen Otto von Kyrburg und dejfen 

gemahlin Jgnes &c. den zz Febr. 1389. I eh Wilhelm von Heìnzenberg paftor der kirigin zu Runen dun Ex orlg. 
kunt alien ludenvndbekenne vflelichin an diefem brieue vor mich 
vnd meyne nachkomlinge paftor der vorgedachten kirchin, daz 
ich recht vndredlichin verkauffthan demeedeln manne hern gra- 
uen Otin wildegrauen zu Kirberg vnd frawen Agnes fmer elichen 
hufsfrawe ir bey der oder eines befonder lebetage ob hr eines von 
dodes wegen abegienge vnd nit lenger alle die zehende vnd gUlte . * 
grofs vnd cleìn die ich han in diefen dreyen nachgefchriebnen 
dorffern vnd in hren mercken bennen vnd gerichten die gehorig 
fint in die vorgenante kirche der paftorien zu Runen bit namen 
Stìbeshufen Smertebach vnd zu Weytersbach ìz fie kornzenden hauer. 

Mmm 2 zen- 

(0) Appendent tria figlila » quoram pritnam Thilmanni eli , fratris fenio* 
ris, galea infignitum; duo reliqua vero , Wilhelmi netnpe & Georgii^ 
fieilam in fcuto Heinzenbergico habent. Vide fapra pag. 405, 460 D È D Y K A s r I s* zenden hanzenden genfegulte kefegulte lemberzenden genfezen* 
den hanenzenden hunerzenden grofs und cleine erfucht vnd vner. 
fucht, waz notz hait oder notz bringen mag, fie fint genant oder 
vngcnant oder wie man die nennen mag, vnd defelben fchienea 
vnd falleod fm bit alle vnfs nit vfsgenomen vmb hundert golden 
fwerer Mentzer gulden die mir gentzKch vnd wole gewert vnd 
bezalt fint worden voi* datum diefes brieues, vnd han ich Wil- 
helm vorgenant, vor mich vnd alle myne nacbkomelinRe myme 
hern dem wildegrauen, vnd frauwe Agnefe fmerclichen hufs. 
frawen vorgenant alle die vorgenante zehenden vnd gulte wie die 
vor im diefem brieue gefchrieben ftent oder vngefchrieben ...» 
offgedragen vor fcholtelin fcheifen hubnern vnd gericbten darin- 
nen die vorgenante zehenden gehorig fint als daz recht ili. Alfo 
daz myn herre der wildegraue vnd frawe Agnefe fine eliche hufs- 
frawe vorgenant irer beider lebetage vnd* nit lenger die vorge- 
fchriebene zehenden die ofQieben . . • der gebruchin vnd genie- 
fen geruchlich fuUent hoch vnd nyder nach aller irer willen glich 
andern iren eygen zehendeo vnd gulte one alle wiederfprache be* 
fchuttenifle wiederftand vnd irrunge myn myner nachkomling^ 
vnd alle der mynen vfsgenomen alle geuerde. Wer ez auch fa- 
che daz ich Wilhelm vorgenant von dodeswegen abeginge be- 
Bor er myn her der wildgrauc vnd frawe Agnefe fine eliche fra- 
we vorgenant von dodeswegen abegangen weren, fo globin ich 
Thilmann herre zu Heintzinberg vor mich vnd alle myn erbea 
vnd nachkomende herren zu Heìniztnberg daz wir alsdann nie- 
mant zur vorgedachter kirchin der paftorien zu Runen prefenti- 
reiì noch darzu lafen kamen fullen , er enhabe dan beuor gelo- 
bet verbrieuet vnd verfiegelt myne hern dem wildegrauen frawen 
Agnefen finer elichen hufsfrawen vorgenant, oder ire eyrae be- 
fonder ob ire eins von dodeswegen abegangen were y alle die vor 
vnd nachbefchriebne punften gentzlich zu halten. Auch me. ift 
geretten wan oder zu welcher zyt min her der wildegraue vnd 
irawe Angnefe iin eliche bu&frawe vorgenant beede von dodes- 

wegea Heinzenbergxcis'. 46JC 

wegen abegangen fint vnd von diefer welt uerfaren fint , da Got 
lange vor fy, fa fuUent die vorgenante zehenden vnd gulte we- 
der ledeclichin ane alle wederkaufe a^i mich Wilhelm vorgenant 
oder an myne nachkamliuge paftoren der vorgenanten kirchin 
verfallenfip one alle wederfprache hiaderniflè oder befchuttenilTe 
irer erben vnd aller der iren vfsg^omen alle geuerde. Vnd des 
zu vrkund fo han ich Wilhelm vorgenant myn iufiegel vor micb 
vnd alle myne nachkomlinge paftoren der vorgenanten kirchin 
an diefen brieff gehangen , vnd zu merer ftedekeide han ich gè. 
beden hern Thilmann bern zu Heintzlnberg mynen bruder vor- 
genant, der ein rechter patrone vndcollator der vorgenanten kir- 
chin zu Runen ift, vnd Geokgen von Heintzlnberg auch mynen 
broder daz fie ire ingefiegel by daz myne an diefen briefF wollen 
hencken, wand diefer kauff in alle wyfs als vm vnd nach in die- 
fen brieue gefcriebe'n fteit bit guden willen wiffen vnd verhenck- 
nìfle gefcheen ift, hprn Thilmanns mynes broders vorgenant, der 
ein rechter patrone des vorgelchriebnen kirchenfetzes ift, vnd 
auch Georgen mynes broders vorgenant. Deffelben wir T»il- 
iwANN herre zu Heintzlnberg ^ vnd George von fieintzinberg gCm 
brodere vorgenant vns erkennen an diefem brieue , daz diefer 
vorgefchriebne kauff in alle wyfs als in diefem brieue gefchrie- 
ben fteit bit vnferm guden willen wiflen und verhenci^nifTe gè. 
fcheen ift; Datum ipfa die b^ati Petri ad cathedram anno Do- 
mini M CCC LXXX nono. 

XXII 

Jrmgard von Ippelbrun, ^ohanfen von Heintzenberg*wìttib, enttehnet 

vom wlldgrafen Òtto zu Ktrburg zwel hundert gutden, und verfichert 

ihn aufihre hintlcks- und wlitums-gef alle aus der von der tvild^ 

graffchaft Kirburg zu teken gehenden vogteì des hlojiers 

Ra/venglersburgy den J4-Seft. 1390, I chlRMEGART von Ippelbom Johans von Henizenberg {eMgenwìU Exapogr. 
we dun kunt vnd bekennen: ufflich an diefem brìejOT vor mich vnd 

Mmm 3 aUe 462 DsDtnastis alle myn erben daz ich recht vnd redelich verkaufFc han dem edeln 
myme lieben hern graue Otten wUdegrauen zu Kirburg zwentzig 
guder Mentzer guldengeltz vmb zwei hundert guder Mentzergul- 
den die mir gentzlich vnd wol gewert vnd betzalit fmt wordea 
vor datum difs brieffs , die vorgenant funame gelts zwentzig gul- 
den globen ich Irmgart vorgenant vor mich vnd alle myn erben 
dem egenanten mym hern graue Otten wildegrauen vorgenant 
oder finen erben ob er nit were oder wer difen brieff von inkunt- 
lichen in bette alle jarlich gutlich zu hantreichen zu weren vnd 
zu betzalen uff fant Mertins dage des heiligen bifchoi& gele- 
gen in dem winter oder binnen den neften dry wochen oder vie- 
ren dar nach ane geuerde von mym hillichs gelde vnd wiedemes 
gulte daz ich zu myme hufswirten feligen bracht han des bit na- 
men dufent gulden fmt die ich han vnd mir alle jarlichs fchinen- 
de vnd fallende fmt in der voidigen des klofters Rehersburg nach 
inhalde myner hilichs vnd wiedemes brieff vnd auch nach inhalde 
derrechten brieff die uber die felbe gulte fprechen, vnd fullen wir 
die alle jerlichs hantreichen vnd geben wan fie dazheifsentuff die 
vorgenant zyt beuor abe ee wir die guide iht genifsen gebruchen 
oder uffgeheben in guden golde mtlntzen bit fwerem gewichte 
óder bit guder Ktrner werunge daruor uff vnfer koft vnd verluft 
ane alien vertzog vnd heruor han ich Irmegart vorgenant vor mich 
vnd alle myn erben dem obgenanten mym hern dem wildegrauen 
vnd finen erben ob er nit enwere ader wer difen brieii von inne 
kuntlichen in bette zu rechten vnderpanden verlacht alle min hie- 
lichs vnd wiedemes guide vnd guder die ich fament vnd funder 
han in der voidiendes kloifters zu Rehersburg vnd ^nch zu tehenru^ 
reni von dem obgenanten mym hern dem wildegrauen vndvonrf^r 
witdegrauefchafft zuIGrburg es fy pennig guide fpeltze guide haber 
guide vnd hunre gulte gerichte hoe vnd niederhit aller zugeho- 
runge grofs vnd oleine waz nutz hat oderiiutzebringen mag befucht 
eder vnbefucht nUfs nit daran vfsgeiiomen in alle dermafsen als 
JoHAN von Hentzenberg myn hufswirte felige vnd ich daz bither 

- gè- Heinzenbergicis. 463 genofsen gebruchen vnd befefsen han, bit folichem befcheide, wer es 
fache daz ich Irmgarte vorgenant oder myn erben ob ich nlt enwere 
als fumig wurden daz wir vnferm hern dem wildegrauea vorgenant 
oder frnen erben ob er nit enwere oder wer difen brìefFvon in kunt- 
licheninhettedie vorgenantezwentzig gulden geltz alle jàrlich nit 
werten noch bezelten uff die zyt vnd ziel vnd in alle wife als vor- 
gefchriben ftet, fo moigen vnd fuUen fie ire gewiffe bodèn vnd die 
ire griffen vnd taften oder dun griffen vndtaftenan die voigenante 
gulte vnd gerichtewiedie vorbenant fint bit gerichte geiftllch ader 
. wernclich oder ane gerichte vnd der genifseri vnd gebruchen vnd 
da mide dun vnd lefsen brechen vnd bufsen hoch vnd nieder nach 
allem ìrem willea geliche ander iren eigen gulden vnd gerichtea 
bitz alfo lange in alle ire vollen vnd auch genttg gefchit were von 
den vorgenanten zwentzig gulden , vnd wes in dauon breft were 
von welichen fachen daz komen moichte vnd moigent daz auch 
don ane alien zorn befchuttenifse widerftant oder irrunge viifser 
ynfer erben und alle der vnfse noch nymans in vnfsen wegenvnd 
auch wie dicke vnd viel in des noit gefchit vfsgenomen alle ge« 
uerde. Auch wer ez fache daz mynherre der wildegraùe obgenant 
oder line erben ob er nit were oder wer difen brieff von in kunt- 
lichen inhette gehindert oder geirret wurden an den vorgenanten 
zwentzig gulden geltz in welichen weg vnd durch weliche fachen 
oder gefchichte daz gefchee oder komen moichte alfo daz in alle 
jarlichs die obgenant zwentzig gulden nit gerUckelich werden 
mpichten in der mafsen als vorgefchrieben flet da globen ich Irm. 
gatt vorgenant vor mich vnd myn erben in der irrunge vnd hin- 
dernifle^^n ftunt weg zu machen vnd in die abetan ane alien iren 
fchaden vnd daz auch dun wie dicke vnd vii in des' noit gefchit. 
Wer es aber fache daz wir als fumich wurden des Got nit enwol. 
le daz wir in die irrunge vnd hinderniffe ane ftunt ane iren fcha- 
den nit weg mechten vnd auch nit abe deden alfo daz in die vor. 
genanté zwentzig gulden jarlichs nitgerucklichen werden moich- 
ten uH die zyt vndzylals vorgefchribenftet weliche zyt oderwan-* 

ne De Dynasti s xie vnfer herre der wildegraue vorgenant oder fine erbcn ob er nit 
were oder wer difea brieff voa in kuntlichen ihhette , an mich 
oder an Aiyn erben ob icli nit were fordernt vnd heifichent bit bo- 
den oder bit brieffen eu hufe oder zu hoffe odermunt wider munt 
daz wir in widergeben vnd gentzlich betzalen die vorgenant fum- 
ine guide zwein hundert guiden die (le vns gutlicben geluwea 
liant vnd darzu die zwentzig guiden die in verfefsen weren oder 
wie vie! in der verfefsen weren globen ich Irmgart vorgenant mit 
guden truwen vor mieli vnd alle myn erben daz wir in die vor- 
genante fumme zweia hundert guiden guder Mexitzer guiden bit 
guden golde muntzen vnd bit fwerem gewichte vnd auch die ob« 
genante zwentzig guiden die wir in verfefsen weren oder wie viel 
wir in der verfefsen hetten in guden golde oder in guder IGrner 
werunge als dan zu gezyden zu Keren genge vnd gebe iftbinnent 
den dryn manden darnach , aach irer forderunge als vorgefchrie- 
ben ftet gutlicken vnd gentzUcben zu geben vnd zu betzalen ane 
alien vertzoig vnd wo wir in dife betzalunge nit deden in alle wifs 
als vorgefchriebcn flet ; fo moigen fy ir gewiife boden vnd die 
ir^ griifen oder dun griifen an alle myne myner erben ob ich nit 
were guide penden vnd guter farende oder ligende wo wir die 
itzund haa oder hernamals gewlnnen moigen bit gerichten geiil- 
Uchen oder werntlichen oder ane gerichte ane alien zorn befchut- 
tenifse widerede irrunge vnd widerftaat min Irmgardt vorgenant 
miner erben ob ich nit were noch alle der vnfse noch nymans von 
vnferntwegen i)itz als lange vndbitz uff die zyt daz inne alle ir 
wolle gefchit were yon der betzallunge der vorgenanten fumme 
guiden wie die vorgefchriben itait , vnd lieden fy des pendens 
einichen fcbaden defi wir irn eìnfeldigen worten gleuben fuUen ane 
eìde, den fchaden globen wir in auch zu betzallen ane geuerde« 
Auch fprechen ich Irmgarte vorgenant uff myn truwe daz die 
egenant vnderpender gelegen in der voidigen des cloifters Rebers- 
burg nymans anders verlaicht verfatzet noch verpant fmt noch 
iinch nymes. anders dar uff bewifet ift vfsgenommen myn bene 

der H K I N 2 E 1* B E R G r e I S. 465 <[6r wildegraue vorgenant ane geuerde* Wortme ^erez fache daz 
ich Irmgart vorgenant dodes halp abeginge da Got lange vor fy 
ee ich diie vorgenant zwentzìg gulden gelts abegeloil bette voa 
xnym hern dem wildegrauen egenant odor von fman erben ob er 
iiit were oder wer difen brieff von in kuntlichen inhette, vnddie 
vorgenant vndeipender fo wie die in diefen brieff vorgelbhribea 
ftenC ane myn erben qwemen als fie auch von rechtz wegen ane 
myne erben falien vnd komen fullent nach myme dode nach in* 
iialden miner hilichs vnd wiedems brieff die daz clerlichen vf^wi- 
fent , weliche myn rechte eiben dazniynen doit erlebeiit die fui- 
lent keioe abeJofsunge der vorgenantf guide vnd gerichte gelegea 
in der voidigen des clpifters Rèbersburg nit nemmen von Johan« 
nes von Hentzenbei^ mins hufswirtcn feUgen erben , myme hfera 
dem wildegrauen voigenant oder^en erben ob«r nit were oder 
wer difen brieff von in kuntlichen in bette, fy daiin beuor genug gè- 
ilchit vnd gentzlichen betzalten der egenant fummo gulden zwey 
hundert gulden in vói^eichribner mafsea vnd auch die verfefsen gul« 
de davone auch in vorgefcfaribner mafsen, vnd womin erben nach 
myme dode des hit enfaielden, des Got nit enwoUe, fo moigen fy ane 
alle ire pender guide vnd guter die (y Itzund bant oder hernach^ 
gewinnen moichten griffen vnd dun grifien bit gerichte geiftlichea 
oder wemtlicben oder ane gerichte ane alien zorn b^fchutteniffe. 
widerrede irrunge vnd widerflant myn Irmegart vorgenant erben, 
noch alle der iren noch nymans von irentwegen bis als lange vnd 
bitz ufi die zyt daz in alle ire vollen gefchit were von der betza- 
lungo der vorgenanten fummo gulden wie die vorgeGchrìben fient; 
vnd liden fy des pendens einichen fchaden des fy ireneinfeldigea 
worten gleuben fullent ane eide den fchaden fullent fy in auch,bq- 
tzallen ane geuerde, auch ift funderlich geret wannq oder zuwe^ 
licher zyt Lph Irmegart vorgenant oder min erhen ob ich nit we^ 
te kommen aichtage beuor oder nach fantGeorgen dage des bei- 
l^gen mertelers bit der. vorgenant fummo gulden zweyn hundert, 
gulden vnd bit dem vecieisen ob in des iht verfeiisen were vnd, 
m. IV Hip, Nnn die V 466 1>eDynastis die vnfem hern dem wildegraueti vorgenant oder finen erben ob 
cr nit were oder wer difen briefFvoti in kuatlichen in bette ingu» 
^ dem golde mttntzen vnd bit fwerem gewìchte oder in guder Ke^ 
rer werunge als dan za Keren genge vnd gebe ift gentzlich gè- 
wert vnd betzalt han , fa fuUènt fy vns dan vmb daz feibe gelt 
wider vmb zu kaufTe geben: die obgenant zwentzig guldea geltz 
vnd die egenant vnfse vnderpender ledig zelen vnd difsen vnfen 
brieff vns wider geben ane alle widerfprache ire vnd alle der iren 
vfsgenommen alle geuerde» Alle vor vnd nacligefchrìbne artickle 
vnd iif iclicheii befunder globen ich Irmgart vorgenant vor mich 
vnd alle myne erben mym hern grane Qttek witdegrauen vorge- 
nant vnd Ihiea erben ob et nit were oder wer difea brieff von yn 
kundichenin bette bit gudea truwen vnd bit rechter warfaeiden 
fiede velie vnd vnuerbruGhlichea zu halden vnd herwider difea 
kaufFbit einicher bande iachea nummer zu dun diemir odermy-^ 
nen erben nutzelich moichten fin vnd in fchedelich weren>, noch 
auch bit einiche handea gerichtea aummer herwider getua fui- 
len geiftlichea noch bit wemtlìchen gerichtra noch ane gerichte 
vlsgenomen vnd abegefcheiden In allea difen vor vnd nacfa be- 
fchriebnea ardckela alle argelift vnd geuerde^ De& za vrkunde 
£6 han ich Irmegart vorgenant myn inge/igei vor mich vnd alle 
mya erbea bit ingefigel hera Eberhartz voa Ippetborn dUm de- 
chands za Mentz myns lieben bruders. dea ich dar vmb gebedea 
han an difea brieff gehangea wand auch dìlser kauff la vorge- 
fchriebner mafsea bit fune gudea willea vnd verhenckeniife gè- 
icheea ift ,. des fdbea ich Eberhart dum decian zu Mentze vor- 
genant mich aa difea brieff vor mich vnd alle myn erben erken- 
nen da:f dirre vorgefchrieben kauff^wie der ia difsen brieff begrif- 
fea vnd gefchrìeben iftbìtmym gudea willea wiffea vnd verhenck- 
lìifs gefcheea ift ,. vnd globea vor mich vnd alle mya erben mym 
hera dem wildegrauea vorgenant vnd finen erben ob er nit were 
odé^wer difen brief von in kuntlichen inne bette bit guden tru- 
wen vnd bit rechter warheide ftede vefte vnd vnuerbrucblicheoi 

2U. HsiNKENBERarcis. 467 zu haldea alles dsif vor vnd nach uff Irmegarten mine fufler'vnd 
uff mich vnd uflF alle vnfse erben an difen brieff gefchriben ftet ane 
geuerde. Vnd han des zu vrkunde rpin eìgen ingefìgel vor mich vnd 
alle myn erben vnd duFch bedq wiilen Irmegarten mlner fufter 
vorgenant by daz ire an difen brieif gehangen , vnd zu merer Ae« 
dicheide fo han wir Irmgarte vnd Eberhart duin-<lechan zu Men- 
tze gefufter vorgenant feinentlicbeu vnd befunder gebeden vnfen 
lieben tMg Johannen vom Steine ritter ^az er fin ìngefigel by die 
vnGsen an diefen brieff hat gehangen vmb zu betzugen alle vor- 
gefchrieben fachen , des felben ich Johan vom Stein ritter vor- 
genant mich tin difen brieff durch bede wiilen Irmegarten vnd 
hern Eberhartz dum dechands zu Mentze vorgenant erkennen daz 
ich myn ingefìgel by die ire an difen brieff han gehangen» Datum 
anno Domini M CCC nonagefuno ipfa die exultationis lande Crucia, 

xxin 

.Johann vom Siànhekeimei , dafs àie eheberedung und witthurns^Der^ 

fchreibung der Irmgard von Ippetbrun^ ^okanfen van Hèintzen^ 

berg hintertajfenen wiUth , bei ihm kintertegt feyen^ 

den IO 4p^* ^39<*^ I eh Johann vonme Steyn ritter dun kunt alien luden , foli che z wen-' £x ap(^« 
tziggulden gelrzjarlicher guide alsYRMEGART von Tppelborn Jo- 
HANS von Heintzenberg feligen witwe verkaufft vnd verphant hat 
dem edeln hern graue Oxten witdegrauen zu Kirberg nach inhaL 
te der brieff die daruber geben fìnt vnd yn die bewyfl: hat alle jar. 
lichs zu nemen von yre hinlichs vnd wiedems gulden die ire alle 
jarlichs fchinende vnd fallendo fìnt in der fodyen des cloifters Ra* 
henersberg nach inhalte ire hinlichs vnd wiedems hrìeff bekennen 
ich mich Johann vorgenant daz Yrmegart vorgenant die felbe ire 
hinlichs vnd wiedems brieff der felben brieff zwene fìnt vnd befa- 
gent du&nt gulten die fie zu yren hufswirt feligen Johan voa 

JNnn 2 Heio- 46% D E n y 1^ A ^ r i jf HeiQtzehberg bracbt hait als Re die befiegelt mhat von dem egeoan* 

tea hern graue Otten wildegrauenyndzMch vera ffme vatter fe- 

y Kgcn u/ìtdegrauen Friderich hinder rokh gelacht hait, Alfo wer 

cs fache daz denì obgenahteir graue Otten oàer finen erbcn obe 

er nit were oder wer den brieif uber die zwentzig gulden geltz 

fprechende von yren wegen kuntlich in bette die vorgenante 

zwentzig gulden alle jarlichs nit wordeain derformen alsderbrieff 

inhildet den er daruber inne hait wilche zyt odir wan der obge,- 

' naìite herre graue Otte odir fin erben ob er nit enwere odir weir 

den brieif von den zwentzig gulden geltz von in kontlichen inne 

hette heifchen vnd fordern an mich odir an myn erben eb ich nit 

^ were daz wir eyn abefchrifft der vorgenanten hienliahs vnd we- 

dems briefF gebe» odir die rechten verfiegelten brieff geben daz 

jbllen wir an alien vertzog dun aJs lange die voi^fckrieben zwen<- 

tzig gulden vngeloil von yn fint vnd foUen daz dun als dicke vnd 

als viel fie des an vns gefynnentviid yn des noitgefchieht alfo daz: 

fie ir gelt myt den brieif in fordern zu alien yren notzen vnd we- 

geften ane geuerde. Vnd wan fie auch.zu yeder zyt ir gulteinge- 

fordert hant fo foUent fie dan die brieff widder hinder micb odir 

myn erben legen als dick vnd viel des noie gefchiet vfsgenommeà 

alle geuerde. Auch ift beredt watt edirzu wilcher zyt die vorge- 

iiante zwentzig gulden gelts abe geioft fint von graue Otten von 

genant odir vonr fynen erben ob er nit were fb fai ìch oifir myn 

erben ym numnie verbuntlicb fia die vorgenante wedems vnd 

heynlichs brieff zu geben. Vnd hi dìrre brieff nacb <ìer lofunge 

'keyne crafRnoch macht ban mich noch myn erben zu befagen ane 

geuerde» Des zu orkunde ban ieh Johan vorgenant myn ingefigei 

vor mich vnd alle myn erben an tKffen brieff gehangen. Super*- 

fcriptionem brieff in viidecimsi linea defcendeodo approbo. Da- 

tum anno Domini MCCC nonagefimo tertia^ feda ^oiima poli 

diem beati DVoniiìl & ibcionun ejus» 3CX1V 'HEXNZBSrBSRG-XCXS; 4ttf XXIV 

Thftmann Urr zu Hein^enherg verfezet eintge Ulbeigem zu Ehaunmm 
Sulzbach am wildgrafen Gerhard III von SSrtmrgp 
den s ^<wi. jsga. I eh Thilman fier za HeifOzmierg erkennen mich ufTenliche mie 
diefem geinwertigen brief vor mich vnd alle myne erben daz ich 
dem edein Gerhart grauen zu Kififurg myD mu$n verfatzt vnd 
verphant h^n dilfe nachgefchriebne myne angehorige inde , mit 
namen Kathrine von Huchelickvnà Wilhelm iren fone vnd Bennea 
Wufte MTonende wtSottzhaeh vmb zehen gude Menteer gulden die 
er mirgutlicbe daruflf geluwen hat vnd woU'betzalt vnd gewert 
hat , ee differ briefF geben worden , vnd fai vnd mag mit de» 
vorgenantipn luden dun vnd lafsen brechen vnd bnisenals bitan-r 
dern fmen angehorigen luden ane alle argelifte vnd generde ali» 
lange vnd bit vfFdie zyd daz ich fie von yme gelofen vnd yngut^ 
Uche betzalt vnd gewert han zehen guder Mentzer gulden oder 
weronge dar vor als zu IGenn genge vnd gebe ift. -Dan fai er 
snir die vorgenante lude lédig vnd loifs wiédergeben ane alle hin- 
derniffe vnd wiederfprache. Vnd ich Thilman òbgenant^loben bit 
guten truwen , vnd bit rechter warheìd vor mich vnd alle myne 
erben den vorgenanten Gerhart myni^^^M an den vorgenanten 
luden vnd iren wiben vnd kinden nummer zu hindern noch zu 
yrren noch fchafifen daz er ^ehindert werde in keyne w^iTe als 
lange als ich oder myne erben fie vngeioft von yme oder finéa 
erben han vfsgefcheiden alle argelifte vnd geuerde. Datum am» 
Domini MCCCUUCXXU in die Bonifacio i Nnn 3 XXV 4^ D E X> Y N A S T I S 

XXV 

WilhelmvonHetntzenhèrg^ pajlor zuRhauneHj verkauft feinen kirchen* 
zehenden wiederka§tflick an dm wìldgrafen Otto van Khbwrg^ 

den 4, Marz 1393. 

Xch Wilhelm von Meinizinberg pajlore der kìrchen z\x Rune àxxtx 
kunt alien luden vnd bekeanen vfienciiche an diefsem brìef vor 
micb vati alle myn nahkomelinge paftore der vorgenant kirchea 
daz ich recht vndreddeUcbe verkaufft bau dem edeln inym lieben 
hera graue Otten mìdegrauen zu JGrberg alle myne zenden die 
man neonet 46r kinde {p) zenden vnd deu bobezenden die ich ban 
in dem vorgenanten dorffe Rimen in den durffern die zu der vor« 
genanten kirchen Rune geliorig fiat vnd in iren kirfpiele wie fer« 
fé vnd wy t die gent vnd ivaz zn den vorgenanten zenden gehorig 
ift oder gebodg mag werden ìDs fy korntzenden habenzenden gen* 
legulte groGse vnd cleyn *erfucht vnd vnherfucht benant oder vn« 
benant waz notz hat oder notze bringen mag nuft uit mit alle 
vfsgenomen vmb zehen goder JVIentzer gulden die mir gentzliche 
vnd woil gewert vnd betzUt fint worden vor datum dis brieffi;« 
pie vorgefchrieben zenden vnd waz darzugeborig ìfl: ich Wilhelm 
vorgenant vor mich Tnd alle myn nahkomelinge paftore der vor* 
genanten kiixfaen yn vfigetragen han vor fcholtiiTe fchefTen vndhu. 
bener in dem ^gerìecht zu Runen dar in die -guter gehorig fint als 
recht ift alfo daz vnfer herre der Avildegraue voigenaot fineerbea 
ohe er nit were oder wer diffen brieff von yn kuntlichen inhette 
die vojj^enanten zenden dun offbeben nemen vnd der geruglichen 
genyefeenTud gébmchen foJlent nach alle yrem wlUen glichean» 
éeren eigen zend^ vndgulte ane alle wiederfpmche oder befchut* 
JteniiTe myne myner nachkomelinge noch alle der vnfejsen vCsge* 

nomea (p) Dies wort war ondeutlich gefcbrieben^ und beili v&Ueicbt ktrcbe*^' 
vSehenden, H E I K 2& E K B fe R 6 I e I S. 47I Bomen alle geuèrde. Auch ver efs faéhe daz ich Wilhelm vor. 
genant dodes balb abeginge da Got vor fy globen ich Thilm an her 
Zìi Heiniztnherg mit guten truwen vor micb vnd myn erbea vnd 
nachfcomeQdea ^rrm zu Hàntzefiberg y àzz wir alinlannyeinand. 
zu der vorgenanten kirchea der pailorìea za Rune prefentefen 
noch darzu lafsea komea follen^ er en habe danbgior gelobt ver- 
brìefft vnd verfiegelt vnferm hern dem wildegrauen vorgenant fi. 
nen erben ob er nit envere oder wer diflen briefFvon yn kùntli* 
chea inhette alle vor und nahbefchriebea ponete vnd ardckel viid 
ire yglichen befonder gentzUche za haldea vnd die za fòllenfbrea 
wié die vff mynen bruder Wilhelm vorgenant vnd viF vns an di(^ 
feabrieiTgefcbrìebea ileat\ vnà. daz: dna als dicke detz noit ge*^ 
fchiet sme generde» Wer e&auch fache daz: vnlèr herre der wilde- 
grane vorgenant fine erben obe er nit ea were odir wer diflea briefF 
von yn kuntlichen inhette gehindert oder geirret \irurden an deh 
vorgenanten zenden vnd gulden vnd waz darza gehorig ìft ^, alfo 
daz fie der nit geruckliche genye&ea aoch gebruchea mochtea 
nach irea willea globen Ich Wilhelm vwgenant vor mfch vnd al- 
le myn nahkomehnge y» der hindemifie vnd jrrrqnge wegen zu 
xnachen vnd yn die abezulegea ane yrea fchadea vnd daz^ dua 
alz dicke vnd viel ya des noit gefchiet vfsgeaomen aDe gjsuerde»^ 
Auchiftfunderlichegeret wanne ich Wilhelm vorgenant odérmya 
dakomelinge pallore der vorgenanten kirchen obe ich nit \irete 
komea bynnen dea nehftea acht tagea beuor oder nach fan A Gè-, 
orgea tage des heiligea mertders nach dielem^ nehftea irften jar 
notze vnd nit ee mit der vorgenanten fommea zehen golden vnà 
mit dém verfelsea obe yn des icht verfefsen were vnd die vnferm 
hern dem wildegrauen vorgenant fihen erben obe er nit wére oder 
wer diflen brìeffvon yn kuntlichen inhette gentzliche gewértvnd 
betzalt han an gudem golde montzea vad mit fwarem getviech-^ 
te fo follent fie vns dan vmb daz felbe geh die voi^enanten zen- 
den mit yre zugehoronge wiedervmb zukauffe geben vnd vns die 
* Budea geriechtea ledig zelea vad diifea vnfern brieff vns wie« 

der-^ 47» DbDynastì deigeben ane alle wiederlprache m vnd alle der ytea v£igeaomea 
alle geuerde. Alle vor vnd aachbefchriebene puntte vnd artickel 
Tad ire yg lichen befoader gldben ich WiUitlm von Uehtzev^rg^pa* 
fior zu Rune vor micb vnd alle my^ne nachkomelinge mit guten 
truwen an eydes fiat vnd mit rechtér fìchereld vnferm hern dem 
wildegrauen voigenant finén erben obe er nitwere oder werdiflea 
brieff vonyn kuntHchen inhette (lede verte vnd vnuerbruchlicbe 
za halden vnd herwieder nummer zu dun noch zu lu>men noch 
fchaffen daz getan werde mit worten wercken bit funden noch 
bit geriéchten geiftliche noch werncliche noch ane ^eriechte vfs- 
genomen alle geuerde. Des zu orkund han ich Wilhelm vorgenant 
myn ingefigel vor mich vnd alle myne nachkomelinge paftore der 
òbgenaaten kìrchen an diflen briefif gehangea. Vnd zu merer fiede. 
keide han |ch gebedden vnd bidden hern Thixman hersi zu tìein^ 
izenberg vnd Georgen vontìeintzeiherg mynbruder daz fieire in- 
gefigel by daz myne an diffen brieif haat gehangen wantauchdif- 
f^r kauff in vprgenanter mafsen bit guden wilien wìTsen ynd ver- 
benckenifle gefcheen ift her Thilmans myns bruder vorgenant 42?er 
eyu rechier patrone des vorgenanUn tirth^nfatzs zu R%men ift vnd 
s^uch Georgen myns bruder vorgenant Des felben wir Thilman 
herre zu Heintzenberg ynà George von Hemizenberg gebruder vor- 
genant vns erkennen an diefem brielF daz diefser kauiT in vorge- 
nirntermarsen bBt vnferm guten wilien wifsen vnd verhenckeniiTe 
gefcheen ift. Vnd globen auch vor ^ vns vnd alle vnfer erben vnd 
nachhomende her» zu Heintzenberg vnfemi hern dem wildegrauen 
vorgenant finen erben obe er nit were oder wer diflen brieff von 
,yn kuntlichen inhette mit guten truwen vnd mit rechter ficher- 
eid alle vor vnd nachgefchriebeqe puntte vnd artickel vnd yreyg- 
lichen befonder wie die vor vnd nàch vffvnfern. bruder Wilhelm 
vorgenant vnd vfT vns vnfer erbeja vnd nakomende herreq za 
Heintzenberg gefchrieben ftent ftede velie vnd vnueibruchliche 
zu halten vnd herwieder nummer zu dun noch zu komenbitwor. 
ten werckeji bit funden noch bit geriéchten geiftliche nochw/^rA^. 

eli. H IS ITI -2 E- N B VK 6 1 C I S. 4*^ eliche no(À aaegeriecbten noch fchafifendazlierwiedergetahwer. 
de in eynchcr bande wyfe vfsgefcheiden alle argelifte vnd geuerde. 
Vnd des zu orkund vnd merer ftedekeide iian wir 7hilnian borre 
izu Heintzenbeigirnd George von Heintzenbei^ gebruder vorgenant 
vnfer ingefigel vorvns vnfer^rben vnd nacbkomendebernzuHein- 
tzenberg'vnd auch dorcb bedde willen Wilhelm von Heintzen- 
terg vnfòrs bruders vorgenant an diffen briefF gehangen. Datum 
J:ertia feria proxima |)oft dominicam qua cantatur Reminiicere an- 
4:10 domini M CCC nonagefimo tertÌQ. « ' ' 

XXVI 

lEberhard vom Stein wird Mrge fUr fechs tnatter korn, fo wìldgrc^ 

Otto von Eirbnrg dem hern Thitmann herrn zn Heintzenberg gè- 

Jiehen hat^ den 14 ^un. ijgs. I eh EBERHARTliern Eberkharts feligen fon vom Stein dunkont 
alien luden folich fes malder korn als der edel itayn lieber herre 
grane Otte witdegruue zu Kirburg myme hern hern Thilman 
hern z\x Heintzenberg geluwen hait die er ym betzaien fai tufchea 
den zweyn vnfser frauwen tage afsumptio viid natiuitas zu latine 
meheft kommende bekennen ich mich ofienclich mit diflem briefT 
vor mich vnd myn ^erben daz ich dem oI:>genanten myme hern 
dem wildegrauen vorgenant fes malder korn gelprochen han vnd 
fm burge dar vor worden bin^ alfo wer ez fache daz ile ym nit 
hetLBÌt noch weder geben worden off die vorgenante zyt Io mach 
er dun griffen vnd taften an alle myn vndmyner erben pender bitz 
als lange yme alle un fol gefchiet vnd gentzlich betzalt were als 
von den vorgenanten fes malder korn wegen vnd wes yn da voii 
breft were ane alle geuerde. Dez zu ockunde Jaan ich Eberhaft 
vorgèrlaht myn ingefigel vor mich vnd myn erben an diffóù brieff 
gehangen. ^ Datum pridie beatorum Vite & Modelli martirum 
anno Domini millefmio CCC nonagefimo tertio. ^ • • 

VàUVBJL . Ooù AB- 474 D^ CoMiTiEirs A BHANDLUNG 

ékn grafen von W^rta in WàflpUaten, und ihrer vemnind^ 
fchaft mii dém Salifch-^KmferlUhen haufe 

von 
Georg Christian Crollius; ybn der iaiferìn Gifita verhindung mi dem WerlìfcUn gefcitechu, 
m nock fmaufgelSJiés r&ihfeU E. iS i(l allgemein bekannt , da(s die^berOhinte kaiferm Gisela, 
k» Konrads II des Salickersgemahlin and desgrofseQkaifersHein» 
rìchs III mutter, von Sltem ^ theits fehr glaubwilrdigen gefchicht- 
fchreiberiiy. (jf) welche aucb ihrer zwo vorherìgen ehen mit dem 
durch fie zum berzogtbum Schwaben gelangten prmzen Baben» 
bergifcb-Oelteneichifcben gefcfalecbts tmd mttdem SSchfiicbea 
grafen Bruno n von Braunfchweig gedenkea , mìt dem ge^ 
fcbiecbtsnamen von W^rte , fa wohl als ihre fch\refter Mathìld 
bezeicbnet, und Qinen zween brttder Rudolf \mà Bernhard^ gra* 
fan von Werla in Wcftpbalen, beigefeget werden. Es ift aber 
doch aucb eine jezo voQkommen erwiefene und unbeftrìtteue 
wahrbeit , dafe Gifela und Mathild tOchter des Schwftbifchen 
berzogsHermansIIaus demFranckifcb-Wetterauifchen baufeund 
der Burgundifcben prinzefsin Gerberg gewefen , ùnd daber nach 
dem frahen unbeeibten abgange ibres leiblichen bruders , ber. 
zogs Hermanns III , das berzogtbum Scbwaben dem gemabi der 

Gife- 

(f) Deren etiiche Kohter^ in fam. jtug. Franeon. p. 35 (^» ad n. x anfUhrt. 
Der nach dem erft ans licht getrettene annaUJia Saxo ad an« ioa& m 
Eckharts corp, hi fi. T»I/ p. 45^ ift ihneii yornehmlid» beizaf&ge& Werlbnsxbus 475 Gìfela, Emfty zutheilgeworden, gleichwie das damit verknttpft 
geurefene herzogthumEirafsan derandern fchwefterMathildfohn, 
Conrad den jangera vod Worms, herzog der Franken» gediehen 
ift. Da Niederfóchfifche und befoaders BràuaTchweigifche chro. 
nographen , welche nicht nur von den zeiten des X und XI jahr» 
hunderts ,. fonderà auch von der genauen kenntnifs der herzog* 
lich-SchwUbifchen erbfolge entfernter waren , das Werle , wo« 
her ^tere fchriftileller der kaiferin Gifela und ihrer fchwefter 
Mathild den beinamen.gegeben , mit^einem andern Werle ìndem 
Slavifcben Wendenland , jezo im Meklenbuxglfchen verwirrten, 
fo hat diefer unfchìcklich angegebene Wendifche urfprung obge« 
dachter kaiferin und ihrer fchwefter die forfcher Deutfcher gè- 
(chichten gar bewogen , alle altere zeugnUTe , weliche fie als 
fchweftern der grafen von Werle auch davon benamflen, 2u ver. 
werfen , weìl fie keine andere auskunft geben konnten. {r) Der 
herr von Elckhart , der nicht immer in fmnen ge£chlechts-verbin« 
dungen die wahrheit gefunden ^ aber denen, die fie fuchen , un« 
entbehrlich , und ìndem er ìrret, noch lefarreicher ift, als fo vie- 
te auf ihn gefolgte halbgenealogiften , indem ungemeuie kennt* 
nifs àlterer fchriftftelier und urkunden felbftfelne in 4er folge un- 
bewerth befundene mudimalTungen auszeichnen, Eckhart {s) 
lage ich, meinte befierden knoten aufzultSfen, wenner denigra- 
fen Bruno von Braunfchweig, den «r als den erften gemahl der 

Ooo 2 nach- (r) Meibom in reUSlioni apoU prò Ottone IV » in fcript. R. G. T. Ili, pag. 
164 und 165; dem auch FiUtr in monutn. variis ined. p.gi fq. bei« 
tritt 

(j) Hift. "geneal. prine. Saxon. orig. Anhalt. cap. H, & SUI, p. 503 fq. 
uod in opufc. di ftimmate GibiUino^ welches im IV tbeil der wig. 
Guilfic. zu finden. Falki hat in den mannigfaltig verwirrten anmerkun- 

gen za den tradU, CorM. p. 130 und lógi und p. 124 in die von ihm will- | 

kUhrlich aufgeftellte gefchlechts - reihe des WerllTcheii baufes eine Gis- 

lam von Werle als erfte gemahlin des Bruno von Braunfchwelg ém» I 

gefUhrt. 4^& ^ De CduirrrBU nachherigen k^iferin Gifela erfahe , yor Utr noch eiae andere* 
gleichnahmige gemahliiv aus dem Werlifchen gefchlechte , die 
ìhm keine kinder geboliren habe , beilegt ^ und darauc das eiit- 
ilehen dés irrthums oder den anlafs zur veiwirrung begreiilìch' 
machen will , mìt welcher altere fcliriMeller den gerchlechts- 
namen der ( von ihm erdichtsten) eifteni gemahliu- Gifela^ von 
Werleauf Brunenszwotegemahirn , Gifela^. dieRachherigekai- 
feria hinUbergetragen haben. Selbft ein berObroter Kò'hter, (ty 
diefer reformator der gefchleehtskunde , deflen durch die befte 
kenntnifs- der ilehteren* quellen der gefchichte zur wafarheitgebi]- 
deter geifl ihm nur felten muthmaflungen eriaubte , konnte dodi* 
hierinn der Eckhartifchen muthmaflung feinen beifall nicht ver*^ 
fegeo; Ich deoke aber grande gefUnden zu haben , He fUr un» 
richtìg zu erklàren und verfuche^ das rftthfel au£ eine minder g^^ 
valtthStige weife aufs^ulSfen*. 

Ferfuck zu UJferir aufofung , darinn, dafs die fmférìn Gijetà uni' 
ihre hrUder von Wertn UatbbrUdér ( uterini ) gewefen. 

Ich gedenkenemlicb dàrzutButr, dìrft die Bìirgundifcheprin- 
zefsm Geiberg , kSnigs Conrads des friedfertìgen in* Burgund 
tochteF , die mutter der kaiferin' Gifela ,. zweinial vermahk gè. 
wefen , zuerft mit eìnem herrn von Werle, cinem grBfsem gra*. 
ifen Weftphalens, und zum andemmal mit Hermann II herzoge in 
Schwaben , diafs dàher die fohne erfterer ehe , die grafcA voiv 
Werle in Weftphalen , und die tBchcer aus zwoter ehe ,. Gifela- 
und Mathild von Schwaben ,. allerdings halbgefchwifter gewefen^ 
und diefe leztere fowohl weg^ ihrer mutter , einer verwittibtge-- 

we- CO ^' ^ P* ì6 und in fam^ Aug. Saxo». ùb. U^, n. iq & 2Q^ W S R L E N S I ff U K 47f vrefcnen grafia von Werla, als wegen ihrer halb^brttder, von mtit- 
terlicher feite , abwobi nicht richtig , aber doch febr leieht dew 
beinamen von Werle haben finden kOnnen , zumai wenn manaa- 
nimmt, dafs der andere gemahl derGerberg, Hermann, ejieer 
feinem vetter Conrad im herzogthume Schwaben im jahre J997 
nachgefolget ift, fich mi* feiner gemahlin , als pfleger feiner 
mindeijahrigen ftiefròhne , zu Werle aufgehalten habe, und wa» 
rum foUte man difs nicbt annehmen dUrfen ? Sa gedenke ich die 
glaubwUrdigkeit des fonft wohl unterrìcbteten und zu den zuver- 
Itifsigften quellen gebcrìgen S^chfìrchen annalHlen gegen alte ge»^ 
waltfamebefchuldigungenzu i^tten, von einem biphernoch nicht 
génug bekanoten vomfehmern gefchleGhte nachrichten' zu famm* 
Icn , und damit noch einige andere verbelTerungen hiftorifcher 
raeinungen und weiterer unterfuchun^ Werther bemerkungen zvt 
iterbinden^ 

§. m.. 

Fon W^rta ih Wefiphalen dem Jlantmhaufè der grafeff 
i» WefiphcUen^ 

Ich rede vorher.von dem ffammhaufe diefer grafén Weftpha^ 
Tens um fo nBthiger , ads verwirrter altere und jflhgerfe gè- 
ichichtfcbreiber davon geredet und das davon benamfte erlauch^ 
te gefchlecht weniger gekannt habèn.. Es ift aber folches in dem 
éngern gau Weftphaien zwifchìea Soeft und Unna gelegen, noch; 
jezo eihe ih dem K6llnìfchen herzogthume Weftphaien aa dea 
grSnzen der graffchaft Mark gelegene ftadt ,. welche dem Werli- 
fchen» quartièr den namea gegebenhat. Diefes Werle ift démnach 
Hicht nur weit entfernt von deir ehemals beruhmten Weridifchea 
burg Werte,. (u) welche noch feit 1228 bis 1436 elner litlie des 

Ooo 3, Mecklen- 

(n) Hetmotd in chron. Slav. Tinterm jàlir 1162 hei Leibniz fiript T. ir^. 
B« 6<i i;iebt die lag$ die&r burg alip Wri ^i-Niclotos <— unum fa*- 478 Ds CoMiTXBtrS Mecklenbuipfcheti haufes den beinamea der herreti voa Werle 
gegeben ^ (x) fonderà eben fo fehr von der ^emaligen kamglu 
chen Pfalz Werla in Oftphalen zu unterfcheiden. Selbft ein vor- 
trefflicher Beffel (y) verkanote mit mem Meibom, von FUrflenberg^ 
SchaUnwnà anderendieexiftenz der berUhmten kOnigl^henpfìilz. 
ibidt Werle in Oftphalen, und trug das , was aitene gefehieht- 
fchreiber von diefer Oftphalifchen P&lz gefagt faaben , auf unfer 
WeftphSlifches Werle auf eine gezwungene weife hinUber^ Die 
vergleichung der in der kSniglichen Pfalz gehaltenen zufammen* 
kUnfte und derdafelbftgegd)enen urkunden mit anderndatenkann 
einen jeden lehren, dafs fie nicht auf unfer Werle in Weftphalen 
paflen. £ben diefes bemeikte fchon herr paftor FìjUIu , {z) und 

fand 

^Inm ctftram fibi Tetiniut ^Vurle , fitom iuxta flumen Wamoa prope 
YyterramKidiie. m Erfagt darauf ntonc fili! eius — facoeoderunt Wur- 
9tle — pofthttc redierinit filiiNicloti in gratìam ducts (Henrici Leonis) 
,,& dedit eis daxWurle & omaetn terram.,» Man fehe denfelben fer- 
Der p. 615 fq. unterm jahre 1163, da Heinrich der Lowe diefe burg er- 
oberte* ,» Porro «caftmm fecit fervari & prdepofnit eis LademaronL|9 
Aber das thron. Stederhurg ad h. a. fagt: »i Henricas dax Werla ca- 
j,ftram Slaivorom.eoertitMf '^ Der beriihmte herr rath Gébharéè in orig. 
MtckUnb, p. 39» $. 48 ^ebt aita Etnfis von Kirchberg alten Mecklenbor- 
gifchen chronidL cap. zip die femere nacbricht^ dafs der Mecklenbar- 
gifche Ibrft , Heinrich Borwin I ancfa die burg Werla wieder erbauet 
babe. Es lag alfo diefe burg in dem faeutìgen arate Guftrow an der 
grenzedei^ berrfchaft Roftock nahe bdl dem dorfe Wick, wo die Nebel 
in die Wamo flierst BUfching nennt in feiner irdbifchriibung &c. 
4as dafelbft geftaadene fefte fchlofs mirchlich Wuti. 

Qx) Eine inkiinde ^efer Wendifchen erblUrden, die (icb nur herren von 
Werle nannten , vom jahre 1374 fiefae in des verdienftvollen herm raths 
Gerii €od. dipi. Brandenb. T. II, p« óig fqq. der fie mit einer lehrrei- 
chen anmerkutig begldtet bat. 

(y) Prodr. chron. Gottwic. L. UI, de palatila p. 520 fq; 

(2) TradiL Corbii. p. d2 fqq. Polke fezt diefe Pfalz in den gan Derlingo» 
deffen wahre lage er doch auch nicht getroflfen , wie Grmpe in orig. 
German. ater theil obferv. IV, p. 256 und 260 gegen ihn anmerkt. 
Eben diefer in di/cFon^f. p. 549 hat die lage dea I)ftrlÌDgow richti^ 
ger beftimmt, W F R L E N ff X B V S; 479 laod (ich hewogen y die kSnigliche Pfalz in Oftphaien zu fuchen^ 
ob er fie gleich nicht rìcbtig in dem dorfe Warl bei Scbeppeaftadt 
im Wolfenbttttelifchen gefundeo. Die durch k. Heinrich IV im 
jahre ip86 gefchehene fchenkungder Pfalz Werla mit den darzu 
gehSrigendKrfern Immenrodi und Jethere an das hochflift Hildes- 
heim konntefiebefler in diefem ftiftsiande finden laiTen , (a) wo 
fie bei Burgdorf im amteSchladen an der Ocker geftanden batte, {b) 
Aber das Weftj^&lifche Werla war dasherrliche ftammhaas der 
grafen in Weftf^aieo^ und zwar in dem engern gau deflelben, 
Weftphaien genant, gelegen. Diefer gau ift in dem KQllnifchen 
herzogthume Weftphaien oderin und umdie ehemalige graffchaft 
Arensbei^zu fuchen. Nicht nur in demfelben war die herrlich- 
keit der grafen vop Weile zu haufe^ fondem fie gieng auch ttber 
den ihm nordwiirts benacbharten gau Dreini oder Dreginni an 
der Lippe im Milnfterifcben^ als worìnn fie aucb die grafTchaft 
befaiTen. Schon der alte SSchfifche poet nennt ihn unter dem 
jahre 784 den gau der Weilpl^len» mit dem zunamen Dreini. (e) 

Eine (a) Siebe den Tcbenkiings-brief in Heineccii antiq. Gostar. ad an. iog6 
in deflelben und Liuckfitds fcrifU R. G. p. 99 fq. nnd Schatens an-- 
maU Padirbom. ad an. log^* Der kaifcr nimmt von diefer fcbenkang 
ao8 f. clientis noftros cum bonis iorum &fitvam quae dicitur Harz eum 
foreftati jmre & Goslariam tum boms frairum Gostarienfis eccleftae, 
Mit diefem kaiierlichen vorbehalt derreidis-dienftmanne und ihrer ga« 
ter ftinunt ilberein> wa» K. Otto I V hi (einem tesamente von laig in 
orig^ Guilf. T. Ili 9 p. 36^ iagtt jfmaldus de Borcktorp turrim/uam 
€um feoéo fua, fieni ab imperia tenere debet , kabeai feodnm fuum* 

(^) Wie in den Hannoverìfchen anzeigen'des \zhrs 1751 im 11 und aoten 
ftUcke ttberzeugend bewiefen worden , nnd BUfching in feiner erdbe- 
fchreibang &c. dea Bistbums Hildesbeim bei dem amte Schladen dar* 
ans angefuhret hat Immenrod aber , eins za drefer burg gehòrigen 
dorfer» liegt in dem benachbarten amte Wiedelab obnweit Goslar, 
wie in der Homanniiibben fpecial-cbarte dea bocbftifts Hildeaheim za 
erfeben- 

(r) Ber LeUmUz fariff. T^ I^ ?♦ i3> -* ìFeftvahmm pc^o, cognomine 
JDremk 4«0 D £ C M I t I B US 

■ --' - ■ 

I - • -- — — —^ __,^^__^^^_^_ — _^ — .^^ _«^____^.^_^. 

Eine genauere befdvrèibung diefer gane wttrde mich jezo von 
meinem zwecke abfóhren , und erfordert noch mehrere genauig* 
keit und vergleichung, als ich jezo nach einem Fi»/%^ , derdavoa 
fchon mehr als Beffet gefammlet, (d) anzuOellen veima^. 

5. IV. 

Zeugmjfe , dafs cUa kaiferin Gifeta eine fchwefier der grafen 
Rudolf s und Berjkkards von Werte gewefen. 

Ich komme nun zb demeigentfichen gegenftande diefer abhand- 
lung. Es find zwei zeugniiTe da , die wegen ihrem alter und 
^laubwQrdigkeit vor andcrn anzufttliren fuid , dafs die kaiferia 
<jirela und ihre fchwefter Mathild zween brftder gdiiabt liaben, 
^ie grafen Rudolf und Bernhard von Werla in Weftphaieoi Es 
ibefagen folches der S&chfifche annalift, den Eckhart herausgege- 
;ben , untemi jalir lo^^ó (^) und das von Fkllem edirte fragment 

der ,<i) In den anmerkangen za den tradiL Corbeu p/316-323 not (w) ad 
§ J78- 

J^é) Ich fUhre falcbesiiier.ganz an, weU es die grundlageza diefer ab- 
handlung abgiebt: ,» Anno — MXXVl rex natale Domini Leodii celebra- 
yyuit & Heinricum filium fuum ex Gisla regem fecit. Hsec <2Ìsla & fo- 
y, ror eius Machtildi« , fratresque ekis Rodulphus & Bernbardus nati 
4,erantin Weftfaliade loco, qui dicitur Werle. Gisla nuplit primam 
^Ernefto filio Liuppaldi nfiarchionis , genuitque iili Herimannam dacem 
^ySuevorom. Duce Ernejlo defunfto accepit eam uxorem jcomes Beano 
^yde BranefwiCy peperitqae illi Lìadcdfum comitem. Comite Brunone 
,,etiam defanfto daxit eam vlolenter Conradus funs cognatas , genuit- 
tyque ex eahunc, de quo loquimur, Henricum. Macbtildem defponfauijb 
yycomes Eficns .de Ballenftide, genuitque ex ea comitem. Adalbertum 
.^,feniorem, patrem comitis Othonis. Rodolfus frater earum genait — 
9, Bernhardos comes alter frater eiasdem regina, habuitiiltas — .,, lek 
werde diefe hier unterbrochene fortfetzung der ftellen von den generar. 
tionen der beiden brUder von W-erla unten in dèn ahmerkuogeii zona 
IX und Xten S nachbohlen. WSRtENSlBtr*. 481 der Frankifchen chronick, die Mabillon befeiTen, (/). Ihr vOlliger 
glèichlaut fowohl , als auch dafs Mabillon der finder und befìzer \ 

des Sìtchfìfchen aanaliften gewefen, lehret^ dafs lezteres nureia 
fragment des Siichiifchen annaliilen f^r ; uad fo ift es eigentlich 
nur ein zeugnis, das aber fchon fUr viele ^elten kaaa, da fich 
Eggehard , als der verfàfser diefer annalen , durch féine geprUft 
gefùndene gefchlechts-nachrichten bei kennern feit feiner erfchei- 
nung fich das grSfste anfehen erworben. Doch ich bemerke auch 
dabei, dafs feine gefchlechts-nachricìiten fich nachdea ortenfei. 
xkes aufentbaks eiafchrìlnken uad ilalier weniger auf Weftphalea 
ausdehnen, ateria anfehungderOftfóchfifchen/Thuringifchenund 
Frftiikifchen gefchlechter dello vollftSndlger find» Uad eben eine 
folche beziehung liegt 2um grande, waram er nùr von zweea 
brUdera folche nachrichten ertheilet und ihre generationen bekannt 
macht , den dritten brader aber , den er dech aus Ditmars von 
Merfeburg chronick mit andem merknoaien atiftthret , aher felbft 
aicht genug kennt , hier weggelaifen. Durch defTen entdeckung 
und verbiudung mit den beiden andern brtidern aber gewinnt fo« 
wohl das Werlifche gefchlecht in Weftphaien , als das ^eugnifs 
des annaliilen ein ganz neues licht Ich rede von dein lezterii 
zuerit 

5. V. 

WeìUn entdeckung eines dritten ludbhruders der k.Gifel», 
Hermanns von Werle^ 

Es iil nicht iiberflttfsig noch voilier za erinnem, dafsunferef 

Ts^ferin Gifela mutterfchwefter , fo ebenfalls Gifela hiefs , und 

die Ultefte tochter des k. Conrads von Buigund war, an den Bai. 

erifchen herzog Heinrich B oder Hezelo ^ der ohngeachtet fei* 

Fol.IFHili. Ppp ^ ner C/) MonuHh van imdU. p. 9a tqfly 48a^ De Comitibu ner feit dem jahre 97g und befondcre 98 J errcgten unruhen und 

kronwerbungen von den Baiern wegen feiner nachher rOhmlichen 

regìerang in Balera den zunamen des fiiedfertìgen erhalten , (g) 

vermahlt gewefen, und flim unter andem Heinrich den heiligen ^ 

feinen nachfolger in Baiern und nachherigen kaifer gebohren. (h) 

Alfo war k» Heinrich der heilige gefchwiileiiiind ^ canfobrinus^ 

mit den fòhnen ^nd tVchtem feiner tante Gerberg ^ der kaiferin 

Gifela und ihrerbrttder. So nennt auch die Quediinburgìfche 

chronìck (r) denimjahre 1012 verfforbenenjungenherzogHer» 

mann , confobrinum regis- Aber felbflr nach diefem jahre gè- 

denket die gefchichte nocb anderer fttrften als gefchwifterkin» 

der (rofiyóftrmarjim) gpdachteo kaifers; unter welchem, wie wir 

fehen werden , noch ein Hermann in denjahren io 16 bis 1039 

gelebethat» Eben diefe Quedlinburgifche chronick erzehit untenn 

jahre 1019, (k) dafs des? kaifers confohrim^ die fòhne eines gra- 

fen Herinanns ^ mit des Sachfifcben h^rzogs Bernhard^ II fohn 

Dithmar fìch gégen den kaifer aùfgelehnt hStten , darOber zwar 

in gefangenfehaft gekommen , aber auch bald darauf wieder be» 

gnadigt worden feyen» Der Silchrifche annaliil (/) meldet eben 

fot 

(g) Chron. Quidtinb. ad an. 995 bei Leibniz, fcript. T. 11, p. 2S^ 

(ky S. die beweife in Kdktirs fanu A%g. Sax* ad tab» m, 11.5, p.3g. 

(ì) In Leibmtz fcript T. 11^ p. 2gg ad an. 1012 — ,,Obiit Hennanna» 
^puer &dax coafobrinus regis. », Hirm. Contr, aber ad h. a. nach dem 
codice Urftif. fagte nar: ,, Herimannas dux Alemanniae obiit, eia» 
i^ducatum Emift , fororis fu8& Gifiblae maritos aoeepit» 

(iy Bet Liibnitz. feripU T. n^ p. 291 ad an. 1019: ^In ip(b anno em^ 

M fobrìni tmperatorìs , fìlli Hermaoni comitis, cam Thiatmaro Bernbardi 

5^ ducift filio rebellare cceperant ; qui tamen comprehenfi caftodiae de- 

jipatantun Interim prior fuga etapfos patriam repetic: fedltadm non 

i^multos poft^ die», omnes^ panter impeiatoris grada condosantor» 

y^Haec igitur pertnrbatiò ad tempoff ièdatai* 

"0 Ili Eckharts corp. hifl. T. i; p. 452. 1, Herlmannr confobrini impc» 

i^ratoria fili! cam Thietmaro Bernhardi dacia filio rebellare cceperant, 

»aol Weribnsibus. 4X3 folches mit eben den worten, die abar durch ihre verfetzung den 
iion gel}en , dafs der graf Hermann feibft , von delfen fóhnen die 
Tede ift , des kaifers confòbrìnus gewefen fey. Die vergleichung 
beider fchriftileller, und das hShere alter des Quedliabui^ifchea 
chronographen, der fcbon tnitdem jahre 1025 aufhlirt^ geben der 
lefeart der Quedliobuigifchen chronick den vorzug^ der aicht ent- 
gegen fteht , dafs «s fcheinen kSnnte , als ob der graf Hermann 
noch gelebt babe , indem eben fowohl Dithmar als derfohndes 
herzogs, der doch fchon Im jahre io 11 geftorben war, be- 
zeichnetwird. Denn gewifslichkonnte dervatterdiefer herren^der ^ 
eine tante {maUriaram) des kaifers 2ur gémaMin gehabt habea 
mufs» wennfelneft^nemitdiefemconfobriniwaren, nichtmehr 
am leben feyn. Die urfache diefer unmhen meidet kein filterer 
fchrìftfteiler , und ich gettane mir alfo nicht z\x behaupten , dafs 
fie vielieichtaufdie Im jahre io 13 dem kaifer zugeficherte «rb- 
fchaft des k8nìgrelchs Burgund ihre bezlehung gehabt haben« 
Kein compilator Deutfcher ^efchichten oder verfalTer pragmatilchtf 
rechtsgefchichten hat es feiner wQrdig gehalten 2U erforibhen^ 
wer diefe confobrini des k, Heinrichs II gewefen. Es lebte aber 
zu gleicher zeit mìtdengebrQdern Rudolf und Bernnard von Wer. 
la , ein graf Hermann von Werla , der die grafTchaften in dem 
gau Weftphalen und Dreini befafs ^ und als ihr Slterer bnider aii^ 
gefehen werden mufs , weìi «r wlrklich eln fohn der Gerberg, 
der tante des k» Heinrìchs, gewefen. Der lebensbefchreiber des 
heil. Meinwerks , bifchofs von Pad^rborn und lieblings^minifters 
diefes kaifers, ftlhret ihn ein bald unter dem namen Herìmanni de 
Werla {m) oder Herimanni de fVefifhaian^ (») baid alseinea 

Ppp t gnu ,iqai tamen comprehenfi coftodiae deputantur. Interim Thietmarng 
„tuga elapras patriam repetìt, fed poft non maltos dies pmnes pariter 
,iimperatorÌ8 gratia condonantur* 

(m) Beim Liibnitzfcript. T« x^ p* 5321 D« 2J. 
(n) L. e. p» 557, n»9i. V 4lf4 Jy is e a M X r I ¥ ^ s grafen in dem gau Dremi (a) trnd in dem gau Weftphalen , (p) 
bald aber fchlechtweg Hermann, oder grafen Hermann , qiitfei- 
nenfehnen Heinrich, Conrad, Adelbertund Bernhard. (9) Dà^ 
mìt fiimmen auch k.^ Heinrichs urkunden vom jahre ioi9.i]nd 
1020 iiberein. In jenem jahre fehenkte er oder befl^tigte dett 
bifchofe Friederich von MQnfter die abtei Liesbom in dem gau 
Dreini imd der graffchaft Hermanns ; ^(r) und in dem folgenden 
jahre verliehe er dem bifchofe Meinwerk von Paderbom den k&. 
niglichen hof Triburi in dem Sachfifchen gafa Weftphaia , in der 
graffchaft grafen Hermanns. (s) In eben dem gau Wc^phal», 
aber in der graffchaft Bernhards , der Hermans brader war , la^ 
gen auch die kSnigtìche gater Steni und Hohnnfeli, welche k. 
Heinrich II im jahre 1023 an das hochltìft Paderb^rn verfchenk* 
te, (<) und ia dem gau Dreini in det graf&chaft Bernhards lag 

Nun» io) L. e p, 547, n. 58; 
(j^) L. e. p. 549, B. 65. 

(q) L. e p. 557 , n. s>3 untemi jalire 1014 uad p, 559, 0» 102 ams Ja&r 
1629» Cf.SchatinaimMt.Paderb.zdh.z. 

(r) In Sduttens aimaL Paderham. T. s, L»v, ad aa^ 1019^ 

(1) S. Schattn L e* ad an. 1020. Fatki in tradd. Corhri. p. 321 erfie6t 
dieres Tribori in einem d^e Drever bei Belicke ii%herzogtfanm Weft- 
phalen , und z war in der gograflcbaft Roden. 

(0 S. vitBmMeinwiTci l.c p*556,n. 84 ud die ganze urkunden in&Ao^ 
Uns annat. Padirb. ad an. 1023. Die lage von Stein und Hoheufeli 
hat Fatki ì. e. p. 321 f^}. mOhe gemacht, obne fie gtllcklich gefundes 
zu baben, gleicbwie aucb SchcUm in anfebung Stein irrete, und von 
Hobeofeli nicbts wufste, Keiner aber von ibnen fabe dabei auf die vou 
ibnen felbften anderswo eiogerfkkte ftifhmgs-urkunde detf collegionis 
za Buftorf von dem bifchofe Meinwerk un Jabre 1036. In derfelben 
keirset es von der uìUa Hohenfiti, quoi vutgari verbo dicUur Quadim, 
nacb der Falkifcben auflgi^ p, 462,, und nach Sckaim L e ad aiv 
1036 Q/udm, W^ERtENSIBirS» 48:5 Nunhafen* (u) Jener Hermann yon Werla, oder Weftphalen^ der die 
grafTchaft in Weftphalen und Dreini befeifen , war obne zweifel 
eben deijenige, von welchemder bifchof Ditmar und ausihmder 
Sachfifche annalifl: untermjahre 1016 undici 7 erzShlen , dafser 
snit deva bifchofe Thiedrich von Mtinfter Ober eine an fich unbe- 
deutende fache in heftige feindfeligkeiten gerathen fey , welchen 
der kaifer Heinrich in gegenwart der fUrften des rekhs auf der 
pfalz Altftedt eine endfchaft gegeben. (x) In betden ftellen wird 
der graf Hermann als ein fohn der Gerberga bezeichnet. Nun 
kann. der bifctiof Ditmar von keiner dam» des namens Gerberg 
hier geredet liaben , die fo berUhmt geweHen , dais er fie blofs 
durch diefen namen bàtte bezelicbnen und durch fie den fohn be- 
kannter machen mSgen , als eben die Gerberg von Burgund , 
welche in anderer ehe mit dem SchwMbifchen herzoge Hermann 
II vermShlt gewefen. Die damais auch berOhmte markgràfin 
Gerberg von Schweinfurt, derenlt untermjahre ioo4gedenkt(y)^ 
konnte er bier nicht gemeinet haben (z) da die rede war von ei^ 

Ppp 3 nem 

(u) Ein altes Mindifchcs chron. m(ct. worauf fich Gmpe In obfervat ff 
antiqq. German. & Rom. T. i beraft, giebt folgendes» jedoch ohne 
jahrzabl an : In pago *Dreni in villa Nunhufen in comitatu Bernardi 
in mallo ipfius tVolframi. 

(^) DUm. Mirfih. beim Liibnitz T. i, p. 412. „Tn hoc antem anno 
^(xoió) Tbiedricus antiftes & Herìmannus comes Gerberg» filios, de 
^yinani re mutno certantes» faa vaftabant. Dehinc amicis perfuafi ac 
y,maxime iuffa imperatoris fedati praefentiam caefaria utrìnque prsefto- 
^lantnr — Fit pubìicus principum in Alftidi cònventns — Inter Thie* 
^^dricam & Herìmannum comitem inimicitise dia exortae & odium» 
„ qaod — ab imperatore fedatum eft. ,f Der Sachfifche annalift erzeblt 
den anfang der b'àndel mit Ditmars worten ad au. 1016 , unter dem fol* 
genden jabre aber das ende : n Inter Theodericam Monaftenenfem 
y^epifcopam & Herimaannm comitem Gerbergae filiam graoes iaimici* 
,,.tiae dia exortae — ab imperatore fedantan 

Qf) L. e. p. 37a. 

(«) Und eben fo wenig die Lothrìngiicbe prinzefiin Gerberg» die an] 
bert I grafen von LowcA vermsUilt war. 486 De C o m I t I b u s nem grafen in Weftphalen , der eben fowohl dieverihuthung vof 
fich hatein bruderderkaiferinGifelazufeyn, als folches fchqn aus 
dem zeugnifte des SUchfifcheh annalilten von den beiden grafea 
ia Weftphalen, Rudolf und Bernhard von Werla, gewifs feynkann. 
Wenn wir daher diefen unter fich abereinftimmenden zeugnilTen, 
nachdenen wir in Weftphalen die brUder der k. Gifela, einen fohn 
der Gerbeiga , und gefchwifterkinder des k. Heinrichs li antre&^ 
fen , zu trauen haben , fo kann man als erwièfen ànnehmen, 
dafs die Gerberga von Buiigund zuerft mit einem grafen Her- 
mann in Weftphalen in der efae gelebt habe , ehe fie zur zwotea 
éhe mit her zog Hermann li in Schwaben gefchritteh ift. 

Pan dem vaUer der grafen von Werta, Hermann!, erften gemakt dir 

frinzefsin Gerberg von Bnrgund « nnd ihrem andern gemaU 

Hermann/I^ herzoge inSckwahen , der k. Gifeta vatter. 

Den erften gemahl der Gerberga, -und den vatter der grafen 
Hermann; Rudolf und Bernhard, nenne ichalfo Hermann I gra- 
fen von Weftphalen , Àtt wegen feinem -friihen hintritt fich in den 
annalen diefes X jahrhunderts kein gedachtnifs hinterlaflen , und 
von feinem gléichnamlgen nachfolger in der ehe mit der Burgun- 
difchen Gerberg , dem berOhmtern herzoge Hermann II, noch 
mehr verdunckelt wordcn ift. Ich finde wenigftens femer keine wei- 
tere meldung weder in lUtem gefchichtfcfareibem , noch in ur- 
kunden. Aber es kSnnte doch feyn , dafs er derjenige graf Her- 
mann wSfe^^ der zwifchen dem retablirten Baierifchen herzoge 
Heinrich oder Hezelo^ dem gemahl der Burgundifchen prinzefsin 
Gifela , und dem herzoge Hemrich in Karnthen , der bel den 
fcribenten nnnor heifst ,' und feit dem jahre 983 bis zu des erften 
wiedereinfezung Baiern verwaltet hat^ m dem jahre 984 eine vermit- 

telung WéifLENsiBirs, 487 telung getrofien. (a) Wannergeftorben^iftmir unerfindlich gewe« 
ftn» Denn man mffchte es wohl zu fpàt finden , ihn f Ur dea gra- 
fen Hermann anzunehmen, welcher nach dem zeugni&e des Fui- 
difchen todtenrcgifters den isJuU 99Sdasleben verlohren. (b) 
Seine wittib Gerberga gebahr noch nachher dem andern gemahl 
Hermann II , der im jahre 997 erft feìnem vetter Konrad im her- 
zogthnm Schwaben folgte , auiTer drei tSchtem einen fohn Her. 
mann III ,. der nicht allein zur zeìt des abfterbens feiaes vaitters 
ioo4minderjahrig (puery war, fondem auch als jOngling im jah- 
re IO 12 abfchied , nnd das berzogthum felner fchwefter Gifela 
Semahl> Emft voaOefterreich> verlie(s; 

5. VIL 
/^ ékr kaìferìn Gifeta dreifachén e%e^ 

Es war aber die Gliela, ehe fie des nachherigen kaifers Koop^ 
T^à^ II gemahlin ward y fchoa zweimal eine junge wittwe gewe- 
fen» Der SSchfìfche annaliil {e) nicht nur , fondern auch Otto 
TOD Freifingen (i} nennen ihrea eritea gemahl eben erwehnten 

Emfi . Ca)Ditmarus Merfeb. L. iv, p. 349 ♦ wOritur autcm intcr hunc & pne^ 
^fatam Henricum^ qui minor dicebatur, magna feditio, quaHerìman- 
19 ni comicift condilo poftmodum finita regia gratiam in Fftncoforti de' 
M docatom deditioa promeroit. Cf, annaL Saxon. ad an. 384 r p. 344. 

(£) In Sckannats hijt. Futd. p. 476 ad an.995 und LiibnitzfcripU T. m^ 

P- 765- 
(0 Und mit ihm ftimmen Qberein das ctron.rìfthm^ Brwnfuic. in LeUmttz 

fcripf. T. nif p» 27 and Bortko in chron. piSur^ L e» p. 320, und da» 

ihron. vetus Brunfuic. L e. T.ii t p. 15» 

{£) Lib. VI chran. cap. 7% wo er aber nur zween gemable anJFUhrt: 
n nupfit priraum Ernefto duci — Quo mortuo Conradum hùnc acceplt 
Es roag wohl die gar zu kurze zeit der ehe mit dem grafen Bruno fcboM 
feyoi daft dér freiiingirclie biTcbof ifarernicht gedactat hat» 4S8 De CoMiTifiUB JErnfl vonOeflerreich^der als er den 31 May hn jahre 1015 auf det 
jagd dasleben verlohren^ von ihr zweea fOhne batte, Etnjl II uni 
'Hermann III , deren jener 1030 das leben einbiifste und diefer 
fein nachfolger im jahre 1038 flarb ; zumzweiten gibt er ihr dea 
Sachfifchifchen grafen Brnno, berrà zu Brauafcbweig , dem ùe 
eìoen fohn Ludolfgebahr, der in gleicbem jalire mit feinem balb- 
bruder herzoge Hermann HI in Schwaben flarb. Conrad der 
Salicker ward ihr dritter gemahl im fpatjahre io 16 ; (e) uùdhat* 
te von ihr im folgenden jahre fchon einen fohn Heinrich , den 
nachherigen kaifer , der den 28 Oà. 1017 gebohren ward. Die- 
fer kurze zeitraum , zwifchen dem abfterben des herzogs Ernft 
und ilirer drìtten vermahlung , der nur 15 monaten dauerte, be- 
wog den Eckhart und KìShUr y in demfelben keine zwifchen «ehe 
mit dem grafen JBmno anzunehmen, fondern diefe ebe als dieer* 
ile anzufeben , und ibm erft den herzòg ErrfR als den zweiten 
gemahl folgen zu laflen. Der weitere grand, dafs fie eine wittwe 
des herzogs Ernft genennt wird, als f}e an Conraden demSaficker 
den dritten gemahl bekam, ift unbedeutend, wenn manbedenkt, 
dtifs der SMchfìrche annalift, der doch ihren andern gemahl Bru- 
no nennt, fie nach ìbrem vornehmern gemahl als wlttwe des her« 
zogs Ernft bezeichnet Entfcbeidender kSnnte man davon re- 
den , wenn des grafen Brano fterbjabr von irgend einem fchrift. 
fteller zuverlìlfsig bezeuget ^Qrde. Man ift ftreitìg , ob er im 
jahre 1006 oder ioi4geftorben , (/) das heifst, man weils es 
mcht^ und KVhler (g) felbft nimmt eilljeaes und dann das ande^ 

re .(#) Ditmarns 1. «.p. 413» Cf. annoi. Saxo ad an. soi6. ,|Eodem an&a 
f, VI Kal. Septemb, -— conflixerunt. Sauciatus eft Ibi Cono, coi jam ìlli- 
,,cite nuplit (Gisla) neptis foa, Ernefti ducis vidua. 

{/) Eecard la hift. g^mat. pHnc. Sax. p. 277. cap. n, § r* 

(g) In fam. Aug. Saxon. tab. in (cf. p. 47 probb.) Dtmtnt er das jalic 
IL006 auj und kx/am. Aug^Fraacon. tab. u^ das jabr 20x4. WERlENSlBtrS. 489 jè aa. Dafs er das jahr 1006 aberiebt habe , ift von Falke fchoii 
bemerkt worderf ,, der ihn npch in eiaer Corveyifchen urkunde 
vom jahre loog' als Corveyifchen vogt gefunden hat. (h) Nun 
war Ernft von Oefterreich fchon im jahre 1004 (ì) Pfalzgraf in 
Schwaben gewefen, ohne zweifel als brSutigam oder gemahl der 
prinzefsin Gifela ; er und leine fóhne Ernft II und Hermann folg^ 
ten auch in hferzogthum Schwaben , worauf des grafen Bruno 
fohn Rudolf, wenn er der erfigebohrne der Gifela gewefen ware^ 
einen vorzii^ichern anfpruch gehabt haben wttrde ; und eben fa 
wenig kann das jahr io 14 das fterbjahr des Bi^no gewefen feyn, 
wenn er der erfte gemahl der Gifela wàre , indem fo derfeìlbe 
yon wegenfeiner gemalilin im jahre 1012 im herzogthum Schwa. 
ben hiltte folgen miiìTen. Und da Ernft der zweite feinem vatter 
Ernll I im jahre 1015* im herzogthum nachfolgte , fo bezeugeii 
feine thaten , dafs er kein feit io 14 gebohrnes kind gewefen«(i) 
Da alfo keines der beiden angeblichen fterbjahre des Sàchfifchea 
crafen Bruno richtig feyn kann , fo bleibt mir das zeugnifs des 
Sachfifchen annaliften und der Ubrigen iiltèrn fchriftfteller hnmer 
glaubwUrdiger. Nach demfelben mag Bruno noch vor ablauf des 
jahres io 15 fich mit der v.erwittibten herzogin Gifela vermahlet 
haben ^ die ihm im jahre io 16 den einzigen fohn Ludolf gebolu 
ren^ (Jt) den der vatter kaum aberlebte^ nach dem zeugnifse des 
FoLIFtìiJL Qqq Bo^ (h) In tradd. CorbeL p. 164 und 165. 

ti) & in jitfat. diptom, nXLXXXIVi p. 147. 

(i) Ich wei& zwar wohU dafi Falki in tradii. Corba, p. i6s tqi nodi 
einen HUidi dem grafen Brano zam fohne giebt, den er in einer Kor*- 
veyirchen urkunde vomjahreiodg als ftiftsvogt uiidftiefiTohn des k. Con- 
rads II entdeckt haben wilL AUein der herr paftor hat ohngezweifelt 
cicht recht gerehen. In der urkunde bei Schaten annoi. Paderb. adan. 
iQ2g fteht onttf d^ JEeuigen Liudulphus eomts & privignns imperom 
taris — 4go HeComitibus Batka. (/) Conrad der Sallcker , der fie fìch nachdem zur gè* 
mahlinn gexxroanen » gieng (iber die damals grSTsere bedenklich* 
keit des verbotnen grads hioaus , und giebt alfo auch nichtdie 
vermutbung , dafs er fich ein gewiflèQ getnacht habe^ ihretrau- 
er frtther in freuden zu verwandlen. Uad fo fcbwinden ,- wie 
mich dttnkt» alle felbft gedichtete fchwierìgkeitea , ohnedafs es 
nSthig w&e die glaubwUrdigkeit der ^tem fchrìftfieller berab* 
Zttfetzen» 

S. vin. 

Fon der K Gifeta fchu/ejler MaiUld. 

Der SSchfifche annalift filhret auch der kaiferin Gliela fcliwe- 
iter Ma±ild an ^ (m) und berichtet » dafs fie zum gemahl gè- 
habt iiabe den grafen Efich li von Balienftedt» aus welcher ehe 

Add- (/) Beim Liibnitz T. iii» P.320W »,Saf&n marggreve Brano» marggreue 
^Brones ione to Saflen» de nani hertoghea Lippoldes (foli heifien Ern- 
^ften f foDs des marggraren Loitbolds) weddeven to Swaven , de bet 
^Gtfela van Warle unde Wenden, der telde om e^nen fonen, de bet 
y, marggreue Ludeleff, and do fiarff he van ftant^ do nam Gyfela den 
^kevfer Cunradm wedder , ran dem tetde fé eynenionen de bet Hin- 
M rick p de ock key fer wart and was daflea marggreaen Ladeleffen halff» 
y,broder. Nk. Burgmann in kift* imp. & re^m Spirae fipuUorum 
beim Oefete fcript. T. i, p, 602 fagt von k. Konrad dem Salrcker : ^Hic 
^dux Èntnconiac, regii generis, (cilicetBronswigenfis, Conrad us Sali- 
^eas buius nomints rex fecandus — Solite nkbt ein grand diefer ver- 
timing in einer fage liegen , die aas der verbindang mit dee wittwe 
des Brano von Braanfchweig endprongen feyn kann. 

(fif> Was ér anterhn jahre ioaó von ihr gefagt batte» wiederhohlt er bet 
* getegenbeit im jabre 1x30 p. 64» and fiihret die nacbricbt von ihrer 
mit Eficb von Ballenftedt erzeblten nacbkommenfcbafk welter aas. „ Si 
y^qaidemEficas Comes deBallenftidedefponfaaitMatbildem fosoremG^s- 
»»1^ {mperatricis, babaitqae ex ea Adelbertom comitem feniorem , pa* 
f9 trem Ottonis & filiam nomine Adelbeidem — • Das weitere gehort in 
èie Ballenftedtifcbeoder Anbaltifcbegefcblechts-gefcbicbte» CU Gtb-^ 
kardi march. Jquilon. tab« V^ and p. 93 f^. Werxensib V s 4^t Adelbert grafvonBallenftedt, 4er vatter des grafen Otten vork 
Ballenftedt und des pfalzgrafenSigfrieds beiRhein,gebohreQwar, 
Man kOnnte fragen, ob fie unferer kaiferin halbfchwefter (uUrtnc^^ 
forar) von Werla, oder aber ihre ungezweiete fchwèfter Mathild 
Von Schwaben , die feìt dem jahre an den herzog der Franken 
und in Klimthen, Conrad von Worms ^ und nach deflen loiz 
erfolgten tod an den herzog Friedrich II von Lothringen vermahlt 
war, gewefen fey. (n) Dasleztere iSfst fich fchwehr vereinigea 
mit dem allgemeinen fiilifchweigen der Kltern fchriftfteller , die 
vonder SchwSbifcfaen Mathild geredet haben, und damit, dafsdie^ 
fé fehr Jung g€^wefen feyu mufs , da fie dem herzogé der Fran- 
ken zu theil geworden« Man wird aifo die Mathild , welchedie 
flammmutter der grafen von Ballenftedt geworden , eher ftir ci- 
ne halbfchwefter der kaiferin Gifela und eine tochter Hermanns 
grafen von Werla mit der Gerberga von Burgund anfehen. (o) 
Ich komme nun wieder zu den grafen von Werla , den brttdera 
der kaiferin zuriick, deren blutsverwandfchaft mit dem Sali« 
fchen haufe auch von den dàraus abgeilammten kaifern nichC 
verksttint worden , wie fich aus dem folgenden ergeben wird. Qqq a S- IX. (fi) S. voli ihr Kdhlersfam. Aug. Francon. probb. ad tab. II i n. io & ir, 
p. 19 fq* Dafs fie auf ihren fohn Conrad den jUngern von Worms» 
herzog der Franken ond in K^àrnthen, das faerzogtham Elfafs vererbet 
habe^ fiehe in ineiner emladungsfchrift von vermlthlungen Rheinfran- 
kifchèr erbprinzefsinnen S Vf p. 14 fq* 

(0) Gebhardi in marchion. JquUonat. tab. V» nennt ile auch)r/ra« Her^ 
manni comitis de ìf^erta. Aber er fiihrt keine ftelle zum beweis an , 
jdars der vatter Hermann gebeifen habe. Erl'duterte riihe derpfcdzgram 
fm zu Jachen, goTcblecIits-tafel des i ftucks». 4g2 DeComitibit» 

- 

5.^ IX. 

^on grafen Rudolf vonWift'ì^ 9 dUr kai/erm Gifeta ^alhbruder, eiffem 

fohne Hermanus Ivan Werla und der prinzefsi» Gerberg^ 

und feinen nachkommefu 

Ehe ìch von Hermann IT, grafcn von Werla in Wellplialen, 
rede, als deflen linie iSnger als feiner brader ihre gedauert, rede 
ichzuerftvon diefen nachanleitungdes SSchfifchen annaliften.ff) 
Graf Rudolf, der erfte uuter den von flinr genannten brttdern 
derk. Gifela, ift uns nur aus dem/ zweifachen zeugnifec des anna- 
fiftenbekannt, als der vatter ehies grafen Hermanns (III>ron 
Werla. Diefer Hermann III ftarb Jung, und hmterlìcs einè junge 
witte Richenza mit» einer eiuzigen tochtcr Oda. Die wittwe Ri- 
ehenza vermShlte fich nun zum zweitenmal mit Otten von Nord- 
heim, kCnigUchcn grafen ìm herzogthume an der Wefer,. und 
herxoge in Baiern , und machte ihn noch 2um vatter der gra- 
{en Heinrichs des fettea von NordheìiDj^ Cunen von Beichlihgea 

«nd {f) Aà an. 1026, p. 458 1 „Rado|^6 frater éanim genuit comitem He^ 
^rìmsnnom, patrem domnae Odae, qoaini defpoDfauit Udo comes deSts^ 
,^tfaen, qui primus ex ilio genere adqaifivit marchiani Aquilonalem ; ^ 
luid untemi jabre to%2 » p. 563 welcbes das fterbjahr des markgrafeii 
Ude von Stade ift, erzehlt er ausfUkrlfcher die confiuigiunitet der Od j^ 
von Werbi : 9t Vxor eius (Vdonis fenioris) Oda dicebatur , euias pater- 
„nam genoa tale fuit: Rodulfas còmes natna de Weftfalu ex loco qui 
^ dicitar Werla,. frater Gislae itnperatcicis, gennit filium. nomine Heri- 
^mannum , qui duxit uxorem nomine Richenzam ^ genoitque ex in» 
^praediftam Odam. Haec genuit praedifto Ottoni Heinricum^ Vdonem,. 
„SigifrÌdiim , Rbdtdpbum» & filiam quae AdelbeidiY dicebatur, quam 
yFridericus palatinus comes de Putbelentborp accepit iltoque mortuo^ 
,^ comes Ludowicus fenior de Thuringia eam duxit uxorem. Matrem 
^,.ftutem praediftae Odae poft obitum comitis Herimanni duxerat uxonem 
ji Otta de Nortbeim quondam dux , genuitque ex ea praccUrifllmos n« 
,^ros, Heinricfaum ccaffum comitem, patrem Richenzae iraperatricis & 
M Gertrudis paìatinse comitiflae, & comitem SiCddum de Bpme&eburb & v. 
i^Cononem comitem de Bicblin^e,!^ Werlensihits; 493? 

und Sifrids von Bomeneburg, ond 3 tSchter. (jf) Die junge Oifo 
aber, nunmefarìge ftieftochter des Baierifcheo herzogs Otten von 
Nordheim, ward die gemahlin des Nordfòchfifchen markgrafen 
Udo II von Stade, und mutter von 4 fóhnen , und einer tochter» 
Sie ilarb im jahrie ino, nachdem ihr gemahl fcbon im jah- 
re 1082 das zeitliche verlaflen batte, (r) So war frOhe eìn zweig 
des Werlìfchen mannsfiammes in Hermann III dem jUngern, 
dem fobne Rudolfs und neven der kaiferin Gifela verdorrt; und 
daraus ward die erfte verringerung der Werlifchen patrìmoniai* 
herrfcbaften in Weftphaien ^ indenx die befitzungen und gtiter 
Hermanns III theils auf eine febr begreiflicbe weife durcb feine 
erbtochter an das marRgr^flicbe haus Stade, theils auch aaf eine 
mindererklàrbare weife, vermuthlich als leibgeding, mit deflel» 
ben wittwe Richenza an das Nordbeimifche gefcblecht gekom^ 
snen» Man wird darìnn die quelle der ibbenkung {s) entdeckéb^ 

Qqq 3 welche (j) Cf. fmgg. Gmtf. T. IV, opufc. V, de fam. Norihiimenju 
L (r) Cf. Gebkardi marchhn. Aquilon. tab. iii» 

^ (1) Ich ftige'Ae verfcbiedene fcbenknngen Werlifcher erbgQter an dzs 

\^ erzftlft KoUn aus GeUnius de magnuudine Cotoniae ììh. i, fyntagm. 

1^ * VII 9 fundat &'dofatores Cohn. eccL n. viii, ix, x p.69 fq. hier an: 

^VIII Dotator, eomesCuno de Bicbelingen ^lias dacia Ottonis dedit 

^ beato Petro urbem in Hacckene » & iuita orbem tertiam partem 

jjfilvae, quae dicitar Lur» , 

* ^IX Gertrudis cooiitiifa mater reginae Iticbezen dedft per concambiom 

yycartem in Wiglo, inraper tertiam partetn diftae fylvas pertinentem 
„ad eandem cartem, & rece^^it viHam in Wanenrethe. 

„X Vda eomitifla de Stacke (L Stathe) dedit beato Petro tertiam parten» 
9ide Odingender & Vritbengersbedie , & Walbertam deHackelbech 
M.cvi^ omni allodio foo, Adolfam ^de Bafthafen com tota domo faa & 
^Labrandam de BQtexibergh, & Vobnaram^ & infaper tertiam par- 
s^tem eiu8dem fylvse. 

«XI / 494 l^K CoMITIBtJS welche der grai Cuno voa Beicfaliogen, ein fohn derRichenza 
und ihres andem gemahls, herzo^ Ottea von Nordheim, an das 
erzftift Kttlln getfaan, dem er die lladt Hachea nebft feinem drit^ 
theil des daran ftoflenden walds Lur gabe. Beide liegen in der 
grafTchaft Amsbeig, eineintheii-des Werlifchen quamers, in dem 
herzogdiume Weftphaien, zur linken der Run Eben fo ver. 
kaufte graf Heinrichs des fetten von Nordheim {t) wittwe und 
erbin, und mutter der kaiferin Richenza, dem erzftifte in eben 
diefer gegend ihren hof Wichlo, (jezt Wichelen) mit ihrem dazu 
gehSrìgen drittheii an dem wald Lur, gegen das dorf Wonnen. 
rethe. Die markgrSfin Vda von Stade, (und nicht, ^vie GeUnitis 
las, von Stacke) fchenkte ebenfalls zwei orte miteinigen dienlU* 
mannen uifd itirem drittheii an befagtem wald* Alle diefe fchen.' 
kungen fmd theils zu endedes xju jahrhunderts und im erfien an« 
fange des xii. gefchehen^ s»XI Ladolpbas comes dedit Werle & quidqoid proprietatis babuit in 
Mepifcopata G>Unienri9 & ìnfuper tantum de fylva Lur, quantum re- 
. ,, manfit fratri fuo Cocrado. », 

Getenius fchliefst diere fcbenkunga - relhe alfe : „ Haftenua ex per- 
yyvetufto tabulano, licet forte absque accurata temporis ferie hie 
ffinferta. ,, Es find aber diefe fchenkungen vorm jabre 1103 ge« 
fchehen , in welchem Kuno von Beichlingen das leben veflohr. 
Gertraud war noi zutn zweitenmal wittwe , und vennahlté fich 
darauf mit dem markgrafen von Meiflen, Heinrich von Ilburgi der 
1103 'wieder ftarb. Seit dem hei(st fie MarchioniiTa. Des grafen Lu- 
dolfs bruder Conrad war feit xopa todt, wie ich im folgenden anfilhren 
werde. 

(t) Graf Heinrich vcm Nordheim hatte fchon Im jahre 1093 mit feiner ge- 
mahlin Gertraud^ und feinen beiden briidern, Sifrid von Bomenéburg 
und Conrad von* Beichlingen, diefen ihren hof Wichlò unter vieleii an- 
dern giltern dem von ihnen geftifteten klofier Bursfeld gegeben géhabt. 
S. des erzb. Ruthards von Mainz beftslttigungs - brief Uber diefe ftif- 
tung in Schatens armai. Pad. ad an. 1093. WBRLSNSIBirS. 4Q5 f^a» Bernhard ^on W^^^^y einem fohne Hermanns I von fTerta , 

und der Gerberga von Burgund ^ nnd feinen 

nackomme»^ 

Bernhard von Werla ìm jahre 1023, graf in Weftphaien , ift 
der andere von dem SSchfifchen annaliften (u) genannte bruder 
jder kaiferin Gifela. Nach deflen zeugniis batte er nur tSchter gehabt^ 
deren eine nur die aufn^erkfamkeit deflielben verdiente» Siehiefs 
Ida» und war zweimal vermàhlt, zuerft mit einem grafen Hein* 
rich von Laufen im Kraichgau» und zum andemmal mit Sifxie» 
den von Ertiniburg, emem Sachfìfchen edlen herrn an der Elbe. 
Ihre tochter erfter efae, Adelheid , batte eben fo zween gemahle 
^efunden^ i) an grafen Adolf von Huvili oder Berg^ 2) an dem 
1120 verftorbenen pfalzgrafen Friedrich von Sommerfenburg in 
Sachfen., Es ili von felbft begreiflicb, dafs fo wiederum die 
Werlifche allodien einen abfall erlitten» Da at>er diefes trefliche 
zeugnifs des Siichrifchen annaliften uoch nicht zur bewUhrung 
der gefchlechts-reihe der erwSbnten hSufer gebraucht worden ; 

fo (tt) Ad an. 1026 p. 458: y^B^mbardos comeSi alter frater eiusdem re- 
f,gin2tf haboitfilias, qnarom unam nomine Idam dnxit Heinricusde 
yyCaftro» qood Loafe dicitor, Brunonis Trevirenfis epifcopi & Poponls 
i^comitis frater^ qoem cam mares corrofiiTent nsque ad tnortem, viduam 
y^illiua Idam quidam nobilis de Saxoniaaccepit uxorem, habuitqueex 
„illa comitem SSridam de Ertiniborb» Filiam eiasdem Idae ex comite 
„eodem Hetnrico nomine Adelheidam duxit Adulfos de Huvili, genuit- 
,»que Adulfnm iuniorem & fratrea eiuff. Poft cuius mortem fociauit 
^^eam libi comes palatinus Friderìcus de Sommerfenburcb genuitque 
i^palatinum comitem Fridericum iuniorem* 4^ D£ CoMITIBUS fi) fUge ich die. daraus erweisliche verwandfchaft mit einigea 
«reitera erlSluteruxigea und zu£àtzen hier aiu 

S- XL Bernhard von Werl» 
graf in Weftphalea 1023* a) /rfii. «6) Adiiheìd. 
Gem. iSi/rW I von 
Ertiniburg , an der 
Elbe. 

e — ^ j 

7) Sifrid llf cum fue 
graf von Ertiniburg 
lebt floch II 37, 
•ì* ohne m&miUcbe 
erben. 
7) Gem. Uda, eine 
tochter Gerhards,. 
herrn von Heins- 
berg f und Irmen- 
gard von Plozke, 
verwittibten mark- 
grdfin V9n Stade. 2) Heinrichl, 

graf von Lau- 

fen. 8) jtdolff graf voa 
Huviii oder Berg. 9) ^o^vonHuvfli 
oder Berg. 

9) Gem. N. toehter 
Engelbetts maik- 
grafenvonlftrìen* Arnold graf von Laufea 

itn Krajchgau. 
Getnahlin Adelheid. 3) Bruno, 

erzbifchof zu 

Trier 11 oa, 

± 25 Aprii 

J124. 4) Beppo I, 

graf von Lau- 

fen» lebt noch 

ii2a> wartod 

1127. io) Bruno, 

erzbifchof von 
koUn I i32f 4) Konrad l, 

graf von Lau- 

fen , X127- 

1139- 

5) Gemafalin 
eine grafin 
von Aroftein 
an der Labn, Boppo II, Jde&nd, 

grafv.Lau- Gem. Hein- 

fen, II 37- rì^rAjgrafen 

UZ^ V. Katzen* 

elnbogen. 11) Engelbert I, 
graf von Berg 
1152, 1 1193. 

XI ) Adolf, gv- 
t5dtet vor Da- 
maskus, 1148* II) Ebtr- 
hard I, graf 
von Altena 
1144-1174. 12) Frii^ 
drichìlerz^ 
bifchof za 
KòUn 1158» 
u. «t tndie- 
Cem jahre fa 

Italien. 13) Bruno, 
erzbifchof 
m KoUn 
X191» re- 
fignirt 1x9} 
•{•1196. i) Ge/ia Trev, cap\ 67, in Liibnit. acceffl hift.T. i, p. 107 und Ifont^ 
hiimsprodr. hiji. trev, p. 76 (b). Tritkem* annoi. Hirjaug. ad an. iio2* Werlensibxts. 497 

S. xr. 

yon Hermann 11^ tintm fohne Hermanns I von Werta^ und der 
prinzefsin Gerberg wn Burgunda 

Der dritte und vielleìcht altere halbbruder der k. Gifela, wel- 
chen zv^rar der SSchfifcbe azmalift dea beiden andem brUdera 
Vol.IF.Hifi. "Rrr bei- a) jinuat. Sax. ad an. X026 & Cfejia TWcf. L e 

3) Gifta Trev. 1. e. & Hontheims hifl. Trev. dipU T. j, ftrìis archiip^ 
p. Lxxiv & dipi, cccxrii p. 460 not. (a). 

4) Schannais hifi. ìf^orm. p. 243, n. X. 

5) BUgf'ophus Ludovici Amftein. in Honthiims prodr. hifi. Tnv. P. Il» 
p. 709 fq. Quinta (foror Ludovici de Arnftein) fuit dffpon/ata comim 
ajja Laufe, mater comitis JBopponis &/ororis jrius Adeliuidis» 

€) jinnal. Sax. ad a. io2tf« 

7) Albertus StadenJ. adan» Z144, in Kutpis firìpt. R. G. P. 11, p. 27^9 
liberdefund. mon. Gozecenfis ad an. 1193 in Hoftnanni fcript. Lufat. 
T. IV» p. 11^. DipU Lotharii imp. de 1137 ^" Staphorfi Hamburg, 
Kirchengifckichte V. i , voL i, p. 539. Seit 1158 fieht man ofters her- 
2og Heinrich den Lowen za Ertìniburg, C Helmoldi chron. Stav. c.g6, 
in LeUmttz. fcript. T. 11» p. 6x1 &c. Heinrich Lowe verbrannte iigi 
diefeburg» vonderen maaern der Askanifche herzog Bernhard iiga Lau« 
enbarg erbauen lies ; f. HelmoldLc. p. 647» und Arnoldus Lubec, p. 653 ; 
cf. Grupe origg» Germ. P.ii, p. 308- 310 » and Meibom. T.zii fcript. 
P-a54- f 

8) Annat. Saxo ad an. 1026. Die abgegangene bnrg Hnviii kommt noeti 
unter dem namen einer Curtis im jahre 1342 vor, da graf Dietrich I von Ifen- 
bnrg feine bnrg Limburg an der Lenne, mlt den ho^en Hafele ùnd 
\^annenial dem grafen Heinrich von Berg za khen auftrng ( Kremers 
akad. beitrUge zur GUlch und Bergifchen gefchichte 2 band , urkand« 
n. 11X9 p. 123) woraus deffien lage in der graflchaft Mark za entneh- 
men ift. Man vergebe mir hier einen ausfchweifenden beitrag einigec 
noch zur erlSrUterung der anherren der herzoge von Kàrnthen aus dem 
Lavandifchen gefchlechtey (f. Frolichs archontoL Carinth.tzh.iii) wie 
auchder grafen vw Befgi Mark && ongebraiichteB fteUen* 

9) ^-^ 498 ' DeComitibus beizufagen unterlafien , wir aber ohea als einen coafobrinum des 
k. Heiarichs II und als einen fohn der Gerberg erkannt haben, 
war Hermann II von Werle ^ graf in Weftphaien ^ und befon- 
ders in deflen gau Drèini» Dafs er einen fohn Heinrich gehabt 
habe> lehrt uns der Wchoi Diimar, da er untermjahre xais (x) 

voa 9) Atbirkus ad an» 1150» p. 3;20^ rdhrt anter den nichtendes efzb. Prie- 
drichs von KoUn^ der dem erzftifte 1099- 11311 vorgeftanden, auch 
eomitijfam mantis Viteris iuxta Coloniam an«. Dafs. aber dierer erzhU 
fchof ein bruder des tnarkgraien Engel berts von Iftrien und des bifcho* 
fen von Regensburg (Hactwigs) gewefen^ ìdirt Merick ad an, ii26p 
p. »Si. 

zo) Dafi dieier Brono^ der nacTi dem chn^n. ng. Si Panfal. vorBer prolff 
au S. Gereon in Kolln gewefen» und dem erzftifte 1132-1137 vorge* 
fianden » ein nepos des erzb» von Trier » Bruna von Laufen , gewefen^ 
befagen die Gijia Trevir. cap. 77^ und gì. Er war aber deitelben bra- 
ders- enkel gewefen. Alfo war Bruno kein gra£ yoa Daflelii, wie das 
magnum chron^ Bitg. vorgiebt; cL noU la. 

Ji) S» ies ieL herm Kremers ataJèm^ Beitrage zur GUlch undFergi» 
Jchen ge/ckichte , die ftammtaCel ad p. ij,. welche mie diefen herrenerft 
vollftUndiger wird. Aber ihnen mufs man ohne zweifel d^n im jahre 
Ii48r wie das/Aroif. S Pantaleon. meìdetp vor Dama^skus getodeten 
Adolfa fohn des grafen Adolfs von Berg» zum bruder gebenw 

1%) Atbericus td am 1158 , p» 331 iq» nCòToniae poft ArnoTdum II qui- 
lydam Frederìcus hutus noroinis II pra^fuit,. de (brore fuperiorìs Prede* 
utìcif frater cotnitis Engelberti^i^ und das ehron. magnum Belgic^ 
p. 204 f nennt ihn mpotem Brunonis arckiepi/eopi ex fratre^ Beides 
ift ricbtig» Aber ein graf von Daffeìn war er oicht Er ftarb noch 
in eben dem jahre an einem ftunir vom pferde bei Pavia» Chf09K reg. 
Pantakon. bei Eckhart T.I^ p. 938-^ 

13) Atberieus^à an.iT92^p»g94: 9,Tntereflt»eTe6taseft in arehiepifco» 
,,pum frater Friderìc! II arebiepiicopt & comitis Engelbertt de Monte 
y^veteri BtunO|. qui erat coafanguineus Alberti Lovanienfis ^ — 

C«) Wetcfaes das ohniezte lebensjabr des biicbofs und voli klageo ift» 
L. V11I9 p 425 , Huius fucceiTor Tbiedricus materters» meimet filius» 
i^magnum dedecus ab Henrlco^ Herimanni comitis fiilo^ utpra^dijd W É R L E N' S I B UT S. 499 Vofl dea ftrìttigkeiten des grafen Hermanns mit dcm bifchofe Die- 
trich von MUnfter redet, uud insbefondere fagt , dafs der bìfchof 
vaa des grafen fohne Heinrich einen grofsen fchimpf crKtten ha- 
be. Dithmar erzehlt welter, dafs der graf auch dem erzbifcbofe 
Heribert von KSlIn vleles leid 2ugefuget habe , worllber man fich 
«ben nicht verwundern dUrfe, da er feine mntter Ismg in gefóng- 
licher verwahrung gehaken habe. Solite difs des grafen Her. 
mannsU mutter Gerberg, oder des jungen grafen Heinrichs-mut. 
ter, Hermanns li gemahlìn, gewefen feyn ? Eben diefer graf 
Hermann batte, wie ich fchón oben^rwehnt habe , aufserHein- 
riche dem erftgebohrenen noch drei andere fohne, deren namen 
uns der lebensbefchreiber des h. Meinwerks aufbehalten hat un- 
ter den jahren 1024 ùnd 1029. Die vierftihne Hermanns waren 
Heinrich , . Conrad , Adelbert i und Bernhard, (y) Ihre gè. 
fchlechts- tmd hoheits-Vorzllge iaflen fie gleich nach dem herzo. 
gè Bernhard von Sachfen alien Ubiigen grafen voran gehea. 
Die nahe verwandfchaft, worinn graf Hermann initder berahm- 
ten Gifela, Konrads des Salikers gemahlin ftand , ISfst fich feit 
dem aus mancherlei fpuren erblicken. Schon kOnnte ich dea 
umftand , der vor gedachten fUrften kaiferwahF voran gieng, nnd 
von dem lebensbefchreiber des h. Meinwerks allein aufgezeichnet 
worden , (z) anftthreu. ' Noch vor der allgemeinen zulammen- 

Rrr 2 kunft 

(er gedenkt abec nirgeods einer zwiftigleit mit dem bifchofe von Miin. 
fter» ala unter den jahren 1016 und X017, welche ftellen wir oben 
§ V angefUhrt baben t ) perpeiTas «ft« Sed in hoc anno £adem commo-. 
f, tio ad tempas fedata «levatuc 

(y) Was Fatte mtradit.Corbeu^* 134, 143 und 703 fBrein verwìrrtes fpiel 
mit diefen (ohnen Hermanns treibe, und wie er iie in Oftfalen in den 
gau Lagni verièzen mochte^ kann man bei ihm felbften fehen. Alle 

^ feine verfuche , fragmentarìfche naciirichten in gefchlechts - reihen za 
verbinden , find fel:^ angliicklich gerathen. 

<«) In Leibnìtz rcript. T. t , p. 557, cap. xci : ti Poft obitom IgJtur im- 
^iperatorls foli Saxones in quodam caftello^ quod Werla dicitar, con* 

„VCB€- 500 De CoMiTiBtrs kuaft aller vQlker uad ihrer farfl^n» hatten die SSchfifche herren 
eine dietìae in derburg Werle angeftellt, um wegea der bevOT- 
fiehenden wahl und andern hohen angdegenheitea fìch zu bere, 
deo. Unter dea gegenw^tigen geiiUichen fttrften war auch des 
verftorbenenk. HeiorichsII lieblings-minifler, derbifchof Meinwerk 
von Paderborn p der wie Schaten (a) bemerkt, fìch das interefle 
Koarads des Salikers » als welchen k. Heinrich zu feinemnach- 
folger empfohlen gehabt j angelegen feyn liefs. Eben diefer bi- 
fchof fóhnte fich dafelbft mit des herzogs Berohards von Sacb- 
fen bruder Ditmar aus , und ihre ftrittigkeiten , befonders wegen 
der abtei Helmershaufen ( an der Dimel ohnweit der Wefer ) 
vurden vermittelt Die vermittler oder fchiedsrichter warendes 
herzogs oheim , graf Sigfried ( von Stade ) graf Hermann voa 
W^fipi^^^ > àie grafen Amelung und Bruno. Unfer graf Her- 
xnann war alfo einer der vornehmften f arften , welche auf die- 
ler dietine auch die geneigtheit der Siichfifchen herren f Ur Con. 
rad den Saliker zu gewinnen gewu£st haben, und ilim gebtnur 
der graf von Stade vor , als ein iLlterer herr und oheim des her. 
20gs , der lemer fchwefter fohn war ^ ja als ein verwandter des 
Salifch-Wetterauifchen haufes. (h) Nachacht wochen gleich, nacli 
erfolgter allgemeinen wahl des kònigs Konrads II und deffen zu 
Mainz den 8 Sept^voUzogenenkrOuung, kamen die Sachfen aber*- 
. . ' mais ^veocniot; & tam de regia eleftione» quain aliaram reram neceffiirm 
yydirpofitionetrafUre coeperant» Ibi domnus Meinwercus epifcopi» & 
^yThietmaros frater dacia Saxoniie, Bernhard!» quicquid iniariarum vel 
^controverfiarum de abbatta Helmwardeshufan aut aliis rebus ad invi* 
yycem habueruDt, penitns dimiféroxit : &interveDieiitibi]sKgifrido avun- 
^culoeitts» Herimaonode Weif^falan, Bennone, Amulango comitibus» 
^allisque praerentibas , plenarie reconcitiati, haias^oe reconciliationis 
^>teftea litteris font mandati. (a) AumL Painhom. ad ìu a. 

(fr) Gibhardi marchion. Aquiton, ad tab.ni; p. 40. r WEALSNSiBUff. sai mais zufammen zu Hirzfeld an der Lippe im gau Dreini , wor. 
innen uiifer graf Hermann von Weftphalen die graffchaft befafs, 
£s warde dafelbfl: wiederum eia recbtshandel zwifchen dem bi* 
fchofe von Paderborn undderSbtifsin Hildegund von Gefike durch 
urtheil und re€ht!ibgethan^und zwarzum vortheil des erAern. (^) 
Diefes gefchahe in gegenwart des SScbfifchen herzogs Bernhards, 
der auch graffchaften in Engern befafs, dès grafen Hermanns und 
feinervierfQhne, Heinrìchs ( den wkfchon^ aus Ditmarn kennen 
lernen ) Conrads, Adelberts nnd Bernhards, und noch mehre- 
rer anderer Wéftphìliifcben grafen. Bei einer zufammenkunft der 
SSchriichen fUrilen in eben diefem Hirzfeld deQ i4Sept 1029 
tritt wiederum in einer vergleichs-urkunde ufìfer graf Hermann 
mit feinen vierfóbnen dem hers^oge Bernhard unmittelbar nach, 
und den ttbrigen WeftphlUifchen grafen von (d) Schaten bemerk* 

Rrr 3 te ' (f) Vita f. Meinwerei cap, xeni, p. 557: „Sed in praefentia Bernhardi 
yydacis Saxoniae, Herimanni comitis & filiorutn eius Heinrici^ Conra- 
,^ di y Athelberti ^ Bernhard! ; comitam quoque Ekkike de Aslan » 
,»Erph , AmuluDgi , Thiederici Frefoniae , Widikiadi, Ekkike» Tiam- ' 
fi ma fratrisque eius Eficj, & aliorum mulcorutn iufto iudicio convinta , 
,9 ab omui execatìone penitus ceiTauit*,, Herzog Bernhard hatte àuch 
zugleichdie graffchaft im Engrifchen gau Tilìthi, der an beiden feiten 
der Wefer lag. Erph war graf in dem gau Almunga» Amelung im Pa- 
therga und zugleich Paderbomifcher grofsvogt, Widikind in den gauen 
WittigaundTilithi&c. welcfaes lauter Weftphalifche gauewaren. Aucb 
der graf Ekkika von Aslan hatte feine grafTchafc im Patherga , worin- 
nenAslan, jezo Aff^^In, bei Lichtenaa im Paderbornifchen lag. Eia 
anderes ift das ftammhaus der grafen von Afslo im Hildesheimifchen. 
Man vergleiche auch noch diefe grafen - ordnung mit eìtier andern ur« 
kundlichen|bezeugung , ebendaf.cap. xxxii , n. 27, p. 532: teftimonsa 
Herimanni de licerla » Ekkika de Aslan f Benuonist Tammanis, fieri-' 
manni minoris Cdervielleicfat desHermannsvon Werlabrudersfohn war,) 
TJutgerit Si/ridi, •Bemkardi com. fo wird man gewahr werden, dafs 
der immer voranftehende graf Hermann, der Weftphalifche von Werla 
gewefen. 

(d) Siehe Miinwerks kben, cap, cri» p. 559. Den vergleich felbften iiebe 
in Sehatens annoi Paderborn. ad b. a. oad noch verbeflerter j in Faik$ 
tradt Cortei, p. 637. 503 D-E Comi xt b xr s te fchon in berufung auf dea GeUnius , dafs diefer vìér f»hne vatter 
graf Hermann fllr einen grafen von Arpsberg gehalten werde. (e) 
Es waren aber die eriten grafen vonÀrnsberg aus defn hérrlichea 
gefchlechte von Werla. Seit dem jahre 1029 h^abe ich den gra- 
fen Hermann nìcht mehr erblidit , wederunter dem gefchlechts- 
namen von Werle, nochin det eigenfchaft eines grafen von Weft- 
phalèn oder von Arnsberg. \ 

Von grafen Hermanns Ilfshnen, hefonders von Bernhard II, grafen 
in fVeJifhakn und in dem Emsgau. 

Unter den fShnen des grafen Hermanns mufs eine theilung 
wie def guter , fo feines ftammes in linien vorgegangen feyn. 
Ich fìnde feitdem grafen diefes gefchl'echts , welche von den 
fchriftftellMn grafen von Werle genennt werden, und im jahre ioqz 
ausgegangen fmd. Andcre , welche man grafen von Arnsberg 
nannte und die graffchaft Weftphalen veruraltet , und fich am 
IShgften in nachkommen erhaltén haben ^ fmd ohne zweifei yen 
dem andern fohne Conrad abzuleiten. 

Mit einiger ungewifsheit ^ ob es diefer jlingere Bernhard II 
cìn fohn Hermanns II von Werlé gewefen, oder ob es noch Bernhard 
der ^tere graf in Weftphalen fein vattersbruder feyn k6nne, 
oder gar keìner von ihnen anzunehmen feye , ftlhre ich hìer den 
grafen Bernhard ein, der noch im jahre 1062 eine kònigliche 
graffchaft in Weftphalen (Engern) und dem Emsgau befeffèn^ 
welche fich mit andern der ehrfUchtige erzbìfchof Adelbertvon 
Bremen, des jungen kaifers Heinrìchs IV lieblingsminifter und 

ver- (e) Annal. Pad^rborn^ ad. an, 10241 ^0 er fich beruft auf Gelènius hift^ 
JS. Engelberti p. 347. r Werlsnsibus 50J tarderber^ dorch eine fchenkung diefes kaifeis zu erweiiiea ge^ 
iacbthat. (/) Adam von Bremen y iódem er diefer fchenkung gè» 
denkt, (^) redet nur vonder grafTchaftimEmsgau, einemFries. 
landifchen gaue » der in der Bremifchen dioeceslag». Manwird 
iich wundern ^ wie icb diefen FriesUindirchen grafen » den Weft. 
phillifchen grafen von W^le zuzShIen miSge. Alleia nicht zu gè. 
denkea , dafs des Emsgauifchea grafen Bernhards graffcbaft fich 
auch in Weftphalen nach dem lurkundlichen zeugniis k» Hein* 
ricbs IV erftreckt habe y fo fagt d)en diefer kaifer in eiher jttn- 
gern beftitigdngs^urkunde vomjahre lOQé ^ dafs diefer grafBei;|i. 
hard ein fehr edler herr^ und des kaifers verwandter vtr nóbìKs & 
nobìs genere propinqui^ gewefen. Und eben darinn glaubte ich 
merkmale feiner abkunft aus dem Weriiichen haufe gefunden zu 
liaben , ob fich gleich noch andere verwandtfchafts-arten den* 
kenlaflen^ dieunsdurch dieentfernnngderzeitunddenabgang d^ 
denkmale in dunkelheit verhullet find. Graf Bernhard fuchte fich 

der (/) S. die kaiferliche urkunde von diefem jahre in Lindenbrogs fcripU 
rer.fept^ privU, ecct. Hammab. p. 141» d. xxvi, wonius ich nur die 
worte anfUhre — ^^Supplicando, qpatenug eidem ecclefiae — comita* 
'yytain Bernhard! comitis daremus in proprium - eundem comitis pra?- 
M nominati coniitatuni in pagis Emisgoa, Wefìfala & Angeri fitom cutn 
^oniaerfisappendiciis eiusdem comitfe beneficia refpicientibas — fanftas 
,, HammaboFgenfi ecclefiae — perpetuo iare poffidendum, tradidimus 
,,atquedonavimua ,» Der pagus Angeri fcheintinterpolirtzufeyn^'^ie aus 
dem folgertden erheiten wird. 

Qf) In kifi. ecct bei Lindenbrog fcript h|ttc cr fchon L.111, cap. xxx, 
p. 40 dberhaupt von dem» dem ftifte etworbenen graffchaften Bernhards 
und ELkberts &c. geredet» Aber lih. iv.» giebt er ausfCihrlichere nach*- 
richt voD des erzbifchofs erwenburgen , und befonders cap, vi, p.45, 
von diefer graffchaft: »» Tertius erat comitatu&in Frefia noftrae parochiae 
,^vicinius, qui dicitur Emisgoe» proquo nofier pontifes^ regi pafbus eft 
9»fe mille libras argenti daturum. — Die Beiden andere Friefifcbe graf* 
fcha^en, welche fich der erzbifcbof von» kaifer verleihen laflen, wa- 
ren des S'àcbfifchen roark grafen Ekberts von Braunfchweig graffchaft 
im Fivelgau p und des markgrafen Udo graffchaft Stade an der Elbe. 504 D E C o M I T I B tr s L ^^ 1 " ■ ' ■ " ' àet fchenkung gegeti den erzbifchof auch noch im jahre 1066 
und l&iger zu erwehren, (h) und felbilen nachdem fich dererz. 
bifchof mit des Sàchfìfchen herzogs fohne Magnus , feinem vor. 
herigen grofsen feind , durch erthèilung eines grofsen theils der 
erzftiftifchen lande zu lehen verpflichtct batte , wufste der graf 
Bernhard von dem ei'zbifchofe die graffcbaft alseìn lehen wieder 
zu gewlnnen. K. Heinrich IV beftiitigte 20 jahre hernadi dés 
erzbifchofen nachfolger Liemar die fchenkung der graffcìiaft, W5I- 
che der edle mann und des kaifers blutsverwandter , graf Bernt 
hard, in dem Emsgau cind Weftphaien zu verwalten gehabt ha- 
be. (i) Der kaifer fagt dabei, dafs da des grafea einwilligungda- 
zu nothig gewefen wUre , der erzbifchof Adelbert folche durch 
bitten und geld fich ausgebracht habe; aber in den darauf erfolg- 
tén unruhigen zeiten fey die grafichaft wieder eine zeitlang ent- 
wendet gewefen. Doch difs fey genug , und ich fahle Jelbft, 
dafs diefe fragmentarifche nachricht zu wenig, eine zuverlafsige 
verknflpfung darauf zu begrtinden. Da ich zu fehr vón hiilfs- 
mittelnFriefifcher gefchichten diefer zeiten entbiSfstbin, fo ili es 
mir angenehm, von andern eines beflern vondiefem grafenBenu 
hard belehret zu werdeu» ^ ' ^ (A) In einer leftione variante zur befagten-fteUe ién Adami Brtfmnjts, 
p. 45 , Dot« p. heifst es : Alii hdec addunt : Quem dum viri icclefioi no- 
ftrae defendunt a eomiie Bemhardo , Gotefcatcus occifit^ tjt. Ich fetze 
«las anterfcbeidungs - zeicben nicht nachi^^/rii(fMii#, fondemnach Btwnm 
hardot weil der Obotritifche fttrft Gotrchalk Von fetnen eigeneq^ leuten 
im jahre 1066 ermordet worden ift. Aber jldatnus Brem. fagt es felbft, 
dafs graf Bernhard feine graffcbaft wider 'willen des e^bifchcfs in 
hacdeii behalten habe» nachdeni der erzbifchof bereits im jahre loótf 
vom ktSniglichen hofe veijagt worden war , f. cap* xx- ond x 1 p« 46* 

(j) In den^ auftario dipi. vet. beim Lindenbrog T. 7, p. igi, n. lxxxi; 
eben diefe urkoude fieht £cbon Ì0 denfrivj/. ecet, Hammib. !• e p« 14S 
f^. n. xxxij[« Werleksibus. 505 

S. XIIL 

f^on grafen Hermanns II nachkommen dérW€rtifch$nUme^ 
fa nach logz abgegangen^ 

Ich komme nun auf gewiflere obgleicb noch unvoUftandige 
nachrichten von den grafen von Werle und Arnsberg in Weftpha- 
len, die wie mich dUnkt zwo linien von zween brUdern ausraach- 
teìi. Erft nach einem zeìtraurae von 60 jahren nach der zejt, 
da die gébruder Heinrich, Conrad, Adelbert undBernhard noch 
beifammen waren , entdecke ich einen grafen Conrad II von Wer- 
le i der mìt feinem fohne Hermann IV Und vielen anderu edien 
von den Friefen, welche Morfeten genannt wurden, im jahre 1092 
erfchlagen wordenift. (A) DaderFriefifchegauderMorfetenindem 
heutigen Oilfrieslande an den Oidenburgifchen grilnzen gelegen 
und dem heutigen Emsgau benachbart war , ( /) fo dUrfte man 
daraus auf eine verwandfchaft diefes grafen von Werle mitjenem 
grafen im Emsgau , Bernhard, fchlieflen, die dem grafen Konrad 
anfprUche auf des leztem graffchafc gegeben haben ktJnnte. Efoen 
diefes grafen von Werla fohn mufs der bifchof Heinrich von Pa- 
derbom gewefen feyn , der diefem ftifte entgegen Heinrich von 
Aslo im jahre 1084 von k« Heinrich IV vorgefezt worden , (m) 
und folches bis an feinendeim jahre 1127 bèhaltenhat. Es batte 
VoUVHifi. Sss aber (A) Annoi. Séxo ad fa. a. p. 575 : „Conrada8 comes de Werla cum filio 
„fao Herimanno, tnultisqae aliis nobilibua a Frefonibasiqaidicuntur&c 

(j) Biffiti prodr. ckttm. Gotwie. L. iv» p. 690 Marmiri, Morfoti &c' 

<m) Qabitinus Pirfana in Cofmodram.aet. vj, cap. lv, bei Miibom. fcript. 
T. 1 1 p. a6i(: »,mlxxxiv Poppo epifcopos Paderbornenfis obiit &Her- 
^mannus eìeftas in r^eni, Henricam comitis filium de Àslo, in lo- 
«icameius, ecclefia confentiente , fubftituit Sed Henricus impera- 
^tor — Henricom filium comitis de Werle, in epifcopum Paderbor- 
«^nenfem inftituibi» Cf. Schatin annal. ad an* xo84« 5o6 De CoMiTiBUS aber auch diefer graf Conrad noch einen bruder Ludolf , dem 
nach des bruders tod deifen antheil Werlicher patrimonial-gtiter 
zugefallen. Diefer graf Ludolf von Werle fchenkte dem erzltìfte 
Kcilln alles fein eigen und'erbe y foin dem erzftifte gelegen «rar^ 
und feines bruders Conrads gehabten antheil vom waide Lun (») 
So nahm àlfo diefe linie > welche wahrfcheinlich von Heinriche, 
dem £[Iteften fobne grafen Hermanns II von Weria odér Weftpha* 
len, geftiftet worden, ein baldiges ende, Wodurch zugleich diepa- 
trimonial-herrfchaft des haufesein^ nochmalige verminderunger^ 
littenhat 

§. XIV. 

Fon grafen Conrad I zu Arnsherg ^ eìnem fohne Her^ 
manns li von WerU. 

Graf Conrad I, der andere fohn des grafen Hermanns II von 
Werle oder Weftphalen , ift ohne zweifel » wenn man auf die 
zeit fiehet » derjenige graf Conrad von Amsberg , welcher eine 
tochter des Baierifchen herzogen y Otten von Nordheim ^ zur gè* 
mahlin gehabt , und mit ihr den naphher fehr bertthmt geworde- 
nen grafen Friedrich von Amsberg oder Weftphalen gezeugt hat( o) 

Diefe 

I 

(») Siebe oben die beim ixtea S» not. C^)» angefdhrte fcbenkangeo» und I 

2war onter denfelben n.xi» 

(o) Nach dem zeagniffe des rmnoL Sax. ad nu 1082. Der herzog Otto 
von Nordheim hatte ficb mit der wittwe des grafeo Hermanns III von 
Werla, Richenza, vermslblt gehabt; von diefer redet der annalift: 
,1 Matrem aotem pediftac Odae poft obilum coraitis Herimanai daxerat 
yuxorem Otto de Nortbeim quondam dux, genaitque ex ea praecla- 
yyrìffimos viros Heinricam crauam comttem» patrem Richinzae imperatrì- 
,,ci8 die Gertradis Patatfns oomitiflae, & comitem Sifridom die Bomene- 
yybarg & Cunonem comitem de Bichelinge dt tres filias» — tertiam 
„ vero daxit Conrados comes de Amesberge gennltque ex ea Frideri- 
»,cQm comitem. Per Ckronogr^ Sano ad «n. 1082 in Leibniz. acceJL 

hift. W E R L E N S I B U S. 507 Diefe auf drei ^eugniflèn derglaubwQrdigften rchrìfdleUer ^egrUn. 
dete abkunft des grafen Friedrichs von Arnfperg , mit dem nun 
diefes edelfte gefchlecht in Weftphalea bekannter zu werded an- 
fóngt , macht uns alle trabe unterfuchungen ( f? ) Uber die ver. 
wirrte fagen jttngerer fchriftfteller, , denen man den irrthum an- 
Aeht, ganz aberflafsig. Da Conrads von Anisbetg gedSclitaifs bei 
iilcern fchriftftellern durch nicbts als diefen feinen fohn Friedrich I 
erhalten worden, fo gehe ich zu dem leztera ttber, um das vornehm. 
fte zu bemerken , was glaubwUrdige gefctiichtfchreiber von ihm 
berichtet haben. 

S. XV. 

Fon grafen Konracbfohne , Friedrich Ivon Jrnsberg, 
grafen in fTeJiphalen. 

tjlraf Friedrich I von Amsbeig , der fich infonderheit feit 
1102 (q) bis II 24 in der gefchichte berahmt machte , und von 
den fchriftftellern , bald ein graf von Arnsberg , bald ein graf 
Weftphalens , bald ein fUrft Weftpbalens genennt wird , batte 
noch einen leiblichen bruder Heinrich , grafen von Rietbeck , der 

Sss a aber kift. T. T» p» 2^2, aufl dem fonft der anoalift hier erg*ànzt werden kanp, 
ftitnmt ttberein: »i Tertiam vero - fampfit Conradus comes de Arnes- 
„ berch , qu3e di3:a eft ^ * genaitque ex ea Frìdericam comitem. 
Cf. jltbert von &ade ad an. 1x05, p. 357 edit. Kalpia. ' 

(j9) Siebe berm ^ungs hifl, com. Benthem. L« 11, cap. iv, §. 4, fq. 
p. 120 fqq. 

{q) Nach einer urkundlichen zengen-ixnterfcbrìft vom jahre 1074, in 
berm Kremers aM. beitrUgin &c. aband, p. 206» wttrden diefe beiden 
brttder Friedrich und Heinrich fcbon damals als grafen von Arnsberg 
ihrem vattergefolgt gewefenfeyn. Aber die orkande iftin ihrerzeogen* 
uucerfchrift anch febr verdàchtìg. 5o8 De Comiti bvjS Friedrichs / als^ eiwès g^af^^ ypa, W^fealpp, wifd.zucrft im jaforé 
1 1 02 (s ) gèdàdjt ., da pi^jpvt dera er^l^ifchofe , yop iKlflin i£mk^ 
dricii I in eine heftige f^hd^ vpr&el.^aa welcher eines tbeils^fiail 
erzftift garfeindiich aug^^ajlen, .^^^mtheils. aber.»aj^^ 
ber^ von dem erzbif^hofe^^lf^gp^ undef9ber|: wurde. . (Xu gnS, 
wélclier das ^^6ll?jj(^ fgftjfjihr., kam»endlich da»*