Skip to main content

Full text of "Historiarum variarum Chiliades"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| 
THE GIFT OF ^ STKPEBH SALiaSITRir 
' J Of Wocester Ma» lc c_.. .^iiU^^ -*/ ^ 


5 

IJIANNOT TOT TZETZOT BIBAION I2T0PIKH2 

TH2 AIA 2TIXQN nOAITIKQN jiA0A JE KAAOTMENHS. lOANNIS TZETZAE HISTORIARUM VARIARUM 

CHILIADES. 

G&AECE. TEXTUM AD PIDEM BX70RUM CODICITlC 
MOKAC£NSIUM BJBCOaNO VIT , BREYI ADNOTA^ 

TIONB ST INDICIBUS IKflTBirXIT 

THEOPHILVS KIESSLJNGIVS 

ri. 1>. AA. LL. X« aBCTOa BT FHOVfiSSOU OTXHASXX Ct9BSRSI« , BiBLrors* 
BYXBCOr. CXZEBSIS FBABVBCTUSy SOCIBTATXS LAT* IBBBXS. •OCIirS 

BONOBABiUS. ,- LIPSIA^, MDCCCXXVI. 

VMVTIBiri TtU OttlU QV it». VOOBIiir« §iy?. r> 
HARVABDCOlLfGt LIBMTf /, i'P -c:^-/0///»t/ /C/ 7. \ .- •r -^ ■ j .^\ 1 ■P" PRAEFATIO EDITORIS. ioaniiis Tsetzap liber variaram historiarum , qu^n 
post GerbeliuQiy qui primus in Chiliades distinxit^ 
Chiliadum nomine vulgo appeilant^ ante hanc novam 
a me cnratam editionem semel tantum iuit edilus at- 
^e evulgatu^ *). Illa prima editione qui utuntur, *) IDa editio huiio babet ti* 
tnliim; jfctfanw top TCiiiov 

toLuMMV^ jiX^ nalovfievWf 
Mf 9tlimv TO nocoy [Av(^iai fUa 
mI 9ioxtiUo* 4itvaii6aH(* nnttj^ 
wnoipria. loannU Tzetzao va^ 
riarum hUtoriarum liber persi^ 
hiu poUticiS ab eodem graeco 
tonsaiptus et Pauli Laeieii Vo» 
ronensie opera ad verhum huino 
conversuSf nuncque primum in 
lucem editus» Acceeeit quoque 
Nieolai GerMii praefaXio^ in 
%wi de operie huiue praeetantia 
ac uiriuequa TxetM leaacii et 
loannie vita leetu quaedam di* gniiiima reperiee^ Baeileae» la 
fiiie: Saeileae ex officina loan» 
nie Oporinif anno eaiutie hu» 
manae MDXLVI% Menee Mar»' 
tio. PP. 268. in folio, Ann^ 
«•t editioiii Lycophronie Cae^ 
eandrae inttitutae eodem atuio 
locoque ab Arnoldo Arlenia 
Peraxylo (in qua primum ra- 
periuntur ScboUa ad L jcopbro- 
iiis CasBandram e codioe Bono^ 
&ienai deacripu), eademque ft-< 
deliaaime cum omuibua maculia 
repedta in lac. Lectii Cor^ 
pore Poetarum Graecorum^ tom» 
IIL p. 275 aqq. 

«2 H tv Prabfatio £DIT0EIS« 

iure indignantury tum quod textum» quem vocant^ 

vitiis innumeris iisque foedissimis exhibet deformatum, 

tum quod nihil adnotationis^ quo acriptorumt qnos 

Tzetzes ante oculos haberet^ loci accurate indicentur 

est adiectum^ tum quod nullos ille liber habet indices 

additosi quorum adiuti commoditate, si qui eo uti 

Telint, etiaiQ sine molestia uti possint. Accedit^ quod 

Tzetzae Chiliadesy quibus viri docti, ut quae plurima 

Gontineant ad omnem antiquitatem vel cognoscendam 

fadentia vel illustrandam^ aegerrime carent, iam in 

libris rarioribus coeperunt esse. i Maximo igilur opere 

laudandum est consilium Vogelii bibliopolae longe 

honestissimi 9 quod excitatus ab iis viris eruditis, quo- 

rum^ auctoritas pluriraum apud eum valet, etiam hoc 

Tzetziano opere typis repetendo de antiquilatis studiis 

bene mereri voIuiL Edendi curam ego mihi ab eo 

libenter imponi sum passus, sperans iore, ut tempore 

non admodum longo transigi posset negotlum totum. 

Quod tardius tamen, quam putaram, processit, tum 

propter ipsanl rei molestiam, tum/propter alias^ quaa 

hic euumerare nil attineti causas complures. 

In agendo negotio suscepto hoc ante omnia facien- 
dum mihi esse intellexii ut cum vitiis typographicis^ 
quae editionem Basileensem inquinant, tollendis^ tum 
snbsidiis critieis religiose adhibendis textumi quantum 
fieri posset , vitiis darem purgalum. Quod ut perficero ^- Paaefatio BDITORZS* V 

pos^emy litteris adii Thierschium, philologum Mona?? , 
censem clarissimum atque humanissimum y petiiqne^ 
ut copiam mihi faceret variarum lectionum codicum 
Monaceiisiumy si qui opus Tzetzjanum continerenV 
Facile quod volebam^ impetravi. Huius enitn viii 
humanitate singul^ri voluntateque litleras optimas omni 
modo adiuvandi promptissima est factum , pt Franckcui^ 
Hqtgmu, iuvenis perdoctus duo cojdicesy qui ifi tfae- 
sauris Monacensibus asservantur^ tanta diligentiay qt 
nil sopra^ meos in usus conf(pn:et. Qua yiri optimi 
opera quantum in re gerenda siiz^ adiutus , adnotatio 
per totum librum luculenter testatur. Fraeter auxi- 
lium autem nmltis locis depravatis«a codicibus illis 
allatum haud pauci item loci a me sine ope aliena 
corrccti sunt, qui vel a librariis vel ab operis negli* 
genlibus in edit. Basileensi eo modo essent deformati» 
ut neminem, qui legeret, certa emendandi ratio latere 
posset. Alii porro loci male affecti iam dudum a vi- 
ris doctis in veterum scriptorum edilionibus sanati' 
eranu De his quidem emendationibus quae mihi in-^ 
notaere» eas non neglexi* At sane metuo» ne bona 
earum pars me prorsus fugeritt quum Tzetzae opus 
fld omnes fere litterarum antiquarum partes pertinezia 
omni tempore a quam plurimis viris doctis lit usur* 
patam atque tractatum. Non tamen nec potui neo 
Tolni omnia nimis anxie jperquireudo et excutiendo 
hauc novam editionem iusto diutius procrastin^re. :i TI Peabfatio editoris. 

famm pnw i ct ti m nnmn$, qao stadiosias in his Tze- 
taiiam Tenaretar^ tanto vehementias ad laetiora atque 
uberiora ayocaretar. Multi deniqae versus imperfecti 
reKcti muA, qnoram aliia una tyllaba deest , aliia duae, 
diia phues. Hoc tamen rere affirm&re licet» teztumy 
qoalis est in hac nostra editione, malto esse integriorem^ 
qoam qai est in editlone Basileensi^ qnum genuinam 
ledionem modo ipsi oflPerrent codibes^ inprimia cod* B. 
in ea operis parte» quam complectituri modo e lon-- 
ginquo aatis certo monstrarent, modo leviter eam 
Titiis typographida obscoratam esse &cile cuiTis pateret. 

De ipsia codidbus Monacensibus Hoegerus haeo^ 
partim secundum Hardtum, ad me perscripsit. Codex 
COCXXXVin. chartaceus in 4. charta laevi^ corio 
aliK> tectus, titulis et initialibus rubricatis^ literis mi* 
autii et nitidis, cum correctionibus marginalibus, quoa* 
dam possessus ab utmoldo jirlenio P$raxyhf viro cele-. 
bri et graeoe peritissiaio Saec. XYI^ ut ipse inscripsit, 
Qeo non a D« lo* Chrys. Zancho Bergamensi can. regul. 
saeo. XV. in foliis 291. bene conservatus. In foUo 
primo Franciicm PoUingae Fraepositus^ ez coius mo* 
nasterio codex Monachiam venit, ha^ sua manu no-- 
tavit: yyloaunes Tzetzes graecus poeta et grammaticus 
Constantinopoli floruit circa medium saec. XII. operis 
httius auctor. V* Lexicon Lipsiense. loannem Chrysost* 
Zancbum CRL virum varia eruditione et linguarum r 

I , ' PaABFATIO EDITO-IU^. ,-VII 

peritia ixtfigiiem libri huias qaoadani |ioaBeasorem:(tii«e 
puto. Qiaracler enim anliqoior ease videtnr* j^gp 
emi iUnm 71 Ni^elio Frofeaswe Altorfeosi — * Raneit^ 
Praflpositos 1777. '^ In extremo fofio qninto haec le^ 
gnntar: G. £U Welach> 1649. emptna ex relictia Gaap. 
Simeoma, Icti Argentorati» Hia Hoegexua addi^: Co^ 
dex est pidcre Bcriptiia> et &cile l^ poteat| qiaqppe 
nullis fere acribendi oompendiia impeditua. Noi^ otnntia 
eadem mann amat acriptay nmlta oonrecta. lUud habet^ 
■propriomi quod iota aubscriptum icre deeett aot ab 
^ia mami eat additnm. Deest igitur .in tejrminatloBi* 
bos primae et aecandae dedinationia; in Oj i}/ m$^ non 
tamen ubique; item in coniunetivi termiiiiatioiiihcna. ly, 
^eta contracto illo ex au, tam in i praescntA ^ ^uam 
2afiiiitivo;.|iorro.in.V)ocaibuiia S^;^ ^«mjc.» 4(Q&>»* <>»- 
Tfiuo;» aliia.| denique in oi ex ttM>.ttt in ASq^ mff/mdkh 
au^Mi, aliia. Cetemm propemodnm' /enmiay qow 
margo editionia Baaileenaia habet mltata, habet. iiem 
maif o huiaa codicia, qui etiam tot aliia in rebua ciun, 
illa editioue conapirat, ut ipsam editionem ex hoc 
solo oodice derivatam eaae fac&e inde velut aignia cer- 
lis cognoacamua* Ila nemo mir&bitur., qood rel inlen*- 

m 

liasima in codice excutiendo diligentia adhibita im&ae 
ex eo lectionea nomet ^ao eaaent idaigBioretj potue» 
nint extund], Neqoe aic taraen , qnom ia qui editio-» 
nem Baaileenaem curavit, vel multa in eo non xecto 
legisaet, vel operaa non ubique ab aberrataonibna revo* VI Peabfatio edit rs. qamn praesertim ammos^ quo e 
tsianif voraaretur^ tanto veheme 
ubedora avocaretur. Multi df' 
relicti suirtj quoruili aliia una 
aiiis plures. Hoc tamen ve 
qualis est in hac nostra editi 
quam qui est in editione 
lectionem modo ipsi ofiFe 
in ea operis parte» qu 
gidquo satis oerto n^ quotd Idtum 

ailis iui^ 

An sequitiur 

.e arguznenio* 

praestantior e^ 

whiliades-et quar«* 

odex DLXIV. olim 

iu fassere> corio albo 

.y titttlis et initialibus mi^ 

et nitidis, cum mai^ginali- vitiis typograpbicis o^ ^ ^ 353. saeei XIV. aigoatus p^ 

iiserrahis» Praeter partem. oper 
De ipsis codi ^ ^cripta minora varii ' ^rgumenti 
partim secundum j0fioi toii JB/otinad uata ffvoi^etoiv 
CCCXXXVIII. ^atfikviX ViD.iIfM»im, Professor 
albo tectus» ti: ji^ebiensis.aniio 1796.^ ut inipfo 
nutis et nitidi^ t^m . videturque is Hoegero idem 

dam possess q^ Schneidecus Aesofa fabulas edidit; 

bri et gra( vjy^-fWi codice \ conspiirat» Difficilis est 

Beo non a Bropter scripturami compendiariam^ et 

^eo. X^ * ^ eo- vocabula plane evanuere» quae pas« 
primo ' ^edula* ductibos secei&tioribua reparavit« 

.Hasteri' -|.|>!binis puactifi- sigoatae^ in duplici p^ 

tavit • "^ ^J^ positua; reliqua accurate scripta; Titnli 

Co ^ plevnmque in margine», admodum eo ejor 

h' ^^ funt colore pigroy nonnunquam rubi*o per 

^ ^■K . . Margo item couiinet scholia nonnuUa, -S?B" ^>\^ longe difficflliiiia, nt eomm pandsdma pot- 

^^ ^^aciilpu Vdhementer quideti^ dolendum est, 

|.\ ^^^ totam opitt oomprefaendity ntpote ez qno 

rVutimi ig^i egr^e fuerint realituti.*' Haeo fera 

^%^^) qaae partim de aermone vemaculo latine 

^Wu Praeter hoa duo codicc^y quorum primum no-* 

^vi littera A., altemoi Uttera B. qui alii Chiliadum 

codices eC qaibus in bibliothecis asserventuTi indicatur in 

Fabricii Biblioth. Gr. Tom. XL p. 241. not U)^ edit. 

JBarl. ex quibas.is qui ibi nominatur ^a;^^. FindeL 

CXX* idem videtur essoj quem meum in uanm con- 

talit Hoegerus» egoque notavi littera B. Ceterum edi« 

tionem Basileensem totam derivatam esse e primo codice 

Monacensiy vel inde qnis coniectura sat certa assequi 

possity quod idem ille Arnoldos ArleniuA Peraxylusy 

qai Lycophronis Cassandrae editionem instituity etiam 

Variam loannis Tzetzae historiam una cum illa edidit; 

id quod ipse in epistola nuncupatoria ad JBenedictum 

Accoltum Cardlnalem eleganter scripta p. 4. affirmati 

daadem codicis olim fuit possessor. Is igitar de sua 

Chiliadam editione^ codice quidem lUo non memorato, 

sic exponit: }|Historiam loannis Zezis ita damus^ Ut 

eam nobis saa manu descriptam reliquit peritissimus 

vir Maphael ZUgiiu^ qui patrum ac nostra propemo- 

dum aetate Patavii tanta cum laude latinas et graecas 

docnit litterap^ nt fa^P. Mard Mdanri disdpnliim pos- 

l ais agnoscere. Hani iCaqtte Vlmam hastoriam inventu 

b X Peabfatio bditoris. 

rarissimain C^oat xniiltttB enim excosftaj bibliotliecas 
aliam hactenos yidefe non potuimas) excellens omni 
litterarum geaere vir Nicolaos Qexbelins in locis non 
paucifly quae vel inversa^ vel mendis confusa drcum-- 
ferebantur, ita in snum ordinem et nitorem restitnit, 
ttt ad veram praestruendam lectionem nullum labo^ 
rem^ nuUamque diligeatiara praetermisisse videatttr.^ 
illa epistola quum scripta sit anno 1542« , editio autem 
&cta anno i54iS.| sequitur, Arlenium Feraxylum post 
ammm 1542« codicem fuisse nactum* Hinc nulla de 
eo mentio &cta est ia illa epistola* 

lam alteram hanc mihi curam' impositam esse pu- 
tavi| ut scriptorum veterum locos, qnos suo Tzetzes 
more traclatos redderet» accurate indicarem. In hac 
quidem negotii mei parte quantumvis studii temporis- 
que collocarimt nequaquam tamm satis mihi facere 
potui* Quanquam enim permagnum huiusmodi Ioco«* 
rum uumerum tum ipse investigavi , tum Hoegeri dili- 
gentia et humamtas mihi suppeditavit : 'bene multi 
tamen relicti sunt^ quprum sedem natalem nulla per- 
vestigatio detegere potuerit* Nonnunquam ubi diu 
frustra quaesieram^ eo me consolari posse videbar) 
quod Tzetzes etiam quae nunquam ia scriptoribus ve- 
teribns legisstt^ ea se legisse confidenter iactaret 

peniqne Ires indioes addidi^ nnom remm memo« 
rabiUnm, altemm acriptonim in iioc opeM citatomiB, PHAEFATIO EDITOAIS. XI terdam vocabulorum, quae notabilia ▼iderentun AI- 
teri indid pro fundamento est index oonfectus a Fa- 
brido iik Bibliotb. Gr. VoL XI. pag. 243. aqq. HarL 
£o ita ram usua, ut^ quae rerum indici magia conve- 
Direnti illuc hheic transferrem, retenlia solia nominibus 
tcripiorom, vel eorum^ quos Tzetzes in acriptorum 
oumero haberet. Atque hic de numeris, quoa voca- 
balia ia indictbua apposni^ monendi aunt lectores, non 
obi^Is eoa exacte quadrare; quod inde fiictnm est quod 
indices magnam partem prius quam haec liova editio 
tjpis esset tota excusa, absoluti fuerunt^ in editione 
iQtem fiasileensi non omms in hoc genere aberratio 
potoit prohiberL . Nusquam tamen in mea editione 

dtra gradom unum a vero numero spero esse aber- 

ntain. 

De ipso loanne Tzetza eiosque scriptis quuin satia 
^t expositum a multis vida doctis » ut a Gerbelio ia 
praebtionef quam, ne qua editionis Basileensis pars 
ia nostra deesset , hic non omittendam esse putabamus^ 
t Pottero in Gommentario ad Lycophronis Alexan- 
ifmf repetito in Mtilleri editione Scholionim in Ly- 
cophronem a pag* 1357., a F^bricio in Bibliotheca 
Graeca YoL XI. p.228 sqq. et p. 241 sqq. edit« HarL^ 
fcFrid. lacobsio in edit* Antehomericorum etc. a pag« 
^•) denique a Ch* G. Mtillero in praeiatione ad 
'choUa Lycophroneai ut saepe dicta hic recoquere But 
P^cunm sit y ita non a re alienum esse arbitror , illa 

b2 xir Prabfatio bditoris. 

hic addere i quae de loanne Tzetza eiiuqne Chiliadibias 
loach* Camerariiu y elegantior magisque idonens taliom 
rerom arbiier^ qnam pene ineptoa magniloqui Tzelzae 
laadator Gerbelius^ in Epistolarum famiUarium libr. 
VI. editis Francofurti 1583. 8. a pag. 411. retolit. la 
igitur ita: yiNunc accipe de TxetMa* Quod nomen non 
du)}ito> quin pronuntiatione et forma barbarica dimi- 
nutum sit Et ipse similiter alia quoque protaiit» ut 
Paulizen. Sed quodoam primnm sitnomen^ haudiBcio 
an nemo indicare certo possit. Credibile mihi ▼idetnr, 
alludere illud ad Hebraicom Seth (nam ipse wum 
genus Syrum esse fatetur) idque eum inepta festivitate 
dimizluisse etgmsvofuww^ cum quasi abiiceret seto co* 
ram aemulis et ad^ersariis, quos habuisse se complures 
passim indicat *). De f^ersibm autem ipslus politicts sic 
seso rem habere puto^ ut illis temporibus populare 
seu vulgare, istud genus in usu fuerity annumeratis 
ad singulos versus syllabis septenis^ sine observatione 
•temporum et procedente pronuntiatione $un oftnv nci 
^iaw &nivQ09g* Quae autem ab eo refernntury propter 
varietatem in penuria bonorum librorum veterum ne- 
quaquam sunt contemnendac quamvis nugatoria multa 
insertai et perperam atque felso nonnulla oommemc 
fata reperiantur. An antem memoria illum alicubi *) Ib epi$u 2. psg. 525. lin. hino .eplitolAm tcripflt Tutxm. 
I4w uomen auum Tocat iUorrcJ- Kiessl» 
vvftav td^aiVy si tuo Bomino Prabfatio ebitoris. XIII desdtnerit, aa de ioduatria aliorani ipse narralionefl 
mUvent^ an nasqaam eliam tradita confinxerit^ .de 
eo licet mispicetur qttisqae^ qaod lubct. Nam yeteram 
librorum aliquam adfauc illis temporibus copiam fuiMe 
iamedioji non eat dubium^ qnum quidem ipse obie- 
d^ slbi aemulos librorum pennriam Aignificet> et 
pleraqne sese memoria compraehensa glorietur. Quod 
aulem ne volnerit quidem suscipere laborem compo-- 
oeodi versus eruditos^ aecundum musicam artemi ipae 
plane didty iamblcis versibus quibusdam caussam affe- 
rens negbgenliam atque contemtum bonarum litterarum 
alqoe artium sua aetate. — Venio nunc ad tvfifio^ 
289? taoS) qui sunt effodientes busta. Eos ils in locis 
bisse intelligls, ubi sepelirentur integra corpora mor^ 
tuoram. Nam quld prodesset urnula cum ossibus et 
clnere furi? Non fuere enim illae certe omnlum pas^ 
am aureae> xara rhy yfivauov &fiq>iq>OQfja Thetldqs apud 
Homenim. Isto aufem comburendi corpora more pre- 
tiosa quaeque una cum corporibus in rogos couiecta 
cremabantur* Sed cum cadaveribus allcubi olim ^a- 
gnae opea defossae fuerunt, quas nimirum quaeslverunt 
isti effossores sepulcrorum: utlosephus narrat de Da- 
^idis effosso sepulcro ab Herode —, et Arrianus de 
tffosso sepulcro Cyri superlorisy et Zelza noster tem- 
poribas Michaells filii Theophlli fulsse narrat perfos- 
ttm monamenlum aepulcri Nicomediae^ in quo con- 
dilam esset corpus coniugls Nicomedis regls Bithyniae» xir Paabpatio bditokis. 

qxMtt mortera obiisset^ qnain cania regias abripaisset 
mordicas dextrom hamerom illius amplexantis regem, 
qaod canifl externam eam gejite Phrygiam nondnm 
aatis notam haberet. Et faisae monnmentom illad la- 
pide inaarato exstructnm scripsit inviolatum ad tempua 
nsque aupra indicatnm; cadaver etiam^ qoale fuerat 
depositum com veste textili aorea eaqoe conflata aori 
inventoro pondus librarum 113/' Versus iUos iambi* 
.cos, qoi leguntor in editione nostra p. 509. Camera* 
liifs sic latine interpretatur: 

ffic liber esi primtts laborU 2^tzici, 
JMusQB modia -carentia aat jigyrticae, 
NumeroBa cui curae pedum haud eet greesio, 
Quae mensionem et edit omnem temporum, 
Cordi nequ» est huic artis uUa regula. - 
£$ cur enim aliquie €irtifice scribai modoj 
Legee ubique temporum et een^ane pedum^ 
Et cuncta poliene^ ut decet, eubiiiiter? 
jirtificioea cum pari atque barbara, 
Maiore eini adeo inque honore barbara 
JEt inerudiii piaueum uii docti fircmi, 
Adeoque ab iie^ doctiseimoe qui se puiani: 
Ita auolaPii piia db hac laus ei decus, 
Vulgaris ita regnum- ienet confusio. 

His quae ex Camerario descripsi , priasquam prae- ^ 
fimdi finem fiiciam) nonnoUas observationes ad orationis , 
genos^ qoo Tzetzea hoc in opere otitor» spectantes ^ PR4£FATfO XBITORIS. 

adikere vlaaiKi esL Praeter plnnaia igitnr Tocabula 
reoeiitions etad barbariem indinantis Graedtatis, qu^e 
omma collecta in indicem verborum retnli^ boc ztem 
animom advertity quod ;Bcriptor noster quam saepissime 
plosquamperfecti Terborom torma sie utitur, tamquam 
rit forma pertecti, ut Chil. I, 44. •{^naf , v. 204. et^ 
Wfit9, 11, 153. avBfvoitf€ifM , III y 180. av99BdQaiA^n$$, 
610. twQaimf, IV, 165« irvm^in]»sft9 quof idem Chii. 
IV, 295, reponendum videtur; et quam plurimb aliis 
locis. Mirabiles item sunt formae Xafio$a Chil 11, 828. 
et (fifo^, III 9 S07. Neque recentiori aetati non tri- 
baendae formae iniyvmp I/ 770. et i(paf IV> 446. IX, 
^. pro tertia pluralis; deinde m(p9aiKigp quod saepe 
reperitur; tum quod aoristi eoniunctivus valet pro fu-' 
tnro; in multis adiectivis termlnationum triumi maxime 
DiuneralibuS} terminatio og feminino generi tribuitur, 
Dtl, 600. VI, 602. 605. IX, 337. X, 387. in modis 
aotem verborum ponendis nuUa certa lex observatur. 
Deoique illud auctoris nostri proprium videtnr esse, 
quod partictilam ia ad taedium usque frequentat atque 
iis adeo locis iogerit, ubi, quum omnis advAsandi vis 
absit, unice versui explendo inserviaL Atque multis 
>ane locls dubius baesi, utrum oum editione Basileensi 
particulaiu hanc inclinarem, an gravi notarem accentu« 
Saepius id quam est a me factum, faclenddm fuissey 
▼eraanm politicorum ratio, ut XI, 41. et alibi, non 
obscore monstrat PrABFATIO BDITOEX8. 

Per primam libri pariem operai rexit ErU$eh$niM^ 
vir docdMimua mihiqQe carisrimaa» At ia qao miniia 
* in libram tolam lianc peratilem diligentiam conferret» 
gravi est impeditaa morbo, qai viram optimimi diu 
lecto affiinim tenuit; ande poat iUam ipse ego mole- 
atiae, qaae notandla corrigendiaqae erroritHxa typogra* 
phicis nascitur^ anstinoi partenu 

Haec habui, quae de hoc opere Taetziano meaque 
in eo omando expoliendoque opera oollocata lectores 
benevolos monitos vellem , qui vefaementer opto ut et 
hia et aliia atudiis meis in posterum favere velint. 
Scr. Cizae, Kal. Februar. 1826. K. H NICOLAUS GERBELIUS P. 

EGAEGIO TIJLO XOANKI OPORINO, 8UO 8INGVLAIII 

AIIICO 8. I>. Orcomfenmtar aliqoot illiutres «ententiae Sdoois,' 
nnioB e Graedae fleptem sapientibtis , eraditione atqne 
npieiitia pleoae. Inter qaas et illa celebrata, enm qni 
civibus ania consolere veliti non iacondiMimai aed 
Dtiliasima debere comulere. Solonis graeca verba com- 
pressioa, elegantiosqae dicant, avfipoHm fiq %a fidmaf 
fiila r& fiHTiota xij^g noUzaig* Praeclare qnidem atqne 
lioneste Solon , sed tamen si qais consalendo et iacanda 
et utilia conianxerity is mihi minime ignavas aat socors 
haberi debet. Anne imperite tibi dixisse videtar Flao- 
cusy Hunc omne talisse panctam, qoi miscait utila 
dulci? Doctoram certe virbram sa£Eragia feret, qai« 
canqoe hominum vitam aliqoa praeoeptorom suavitate 
snt gratia stodoerit erudire. Qais unquam ea convivia 
profaavit , qoae non nisi tristia iactant et stoica severi- 
tQdine horrentia? Qois ^petit pretiosas epolas, eolla 
dalcedine aut iucunditate temperatas? Omnia foecun- 
dat, nutrit, vegetat coelum: et tamen vides, qoam 
divina polchritodihe obleclet et animos et oculos in- 
taentinm. Qais omnium altricis terrae fractos, com« xTm Pkabfatxo Gbhbblii. 

moclitatesi precia» enarrabit? Sed hia dotibiia^ hei 
bone DeWf quanta connexa est v^nnstasy quae dignita 
quantus undique decor? Fuerene unquam a condit 
oxibe ulli homines^ qui non ducti tractique sint musicc 
modulationibus atque cantiunculis? Sed incredibile di 
ctu, quas secum saepenumero opportunitates a^ttuleri 
' musica. Hiero Siciliae fyrannus initio indoctus erat e 

' a tausis alienissimus. Ceterum cum in gravissimuit 
qnendam morbum incidissety ut aegritudinis otium leni* 
mento aliquo levaret^ totum id^tempus^ quo decum- 
bebat^ musicis organis largiebatur* Aliquoties accersitos 
poetas de his rebus audiebat disserentes. Itaque pri- 
stinae valetudini restitutus» onme studium omnemque 
operam et eruditis hominibus et musicae impendebat: 
factusque est ex ignavo idiota iMWfwdxaTOt» Ita aiunt 
et Ptolemaeum secundum ex morbo animum ad mu* 
slces studium applicasse. Taceo» quae de Ci-etensium 
moribus prodidere historici, qui pueros suos leges cum 
melodia musica discere cogebant, ut hac scilicet dele* 
ctatione xiJifj[afWYSvtQi$f easque facilius memoriae recipe- 
rent tenerentque tenacius. Immo in tota natura ita 
comparatum videmus^ ut quae fructuosa exlstant, multo 

, chariora sint» si nonnullam secum adferant concinui- 
tatem. Qui in principum coetu sedent aut alioqui 
gravioribus consultatiooibus adbibentur, si cum lepore 
et verborum suavitate sententiam dixerinty magno ctim 
plausu nec minore (avore audinntur* Haec cum ita <e \ 
\ K PrABFATXO GsABBLII. XIX 

I 

habeanty Oporine^ si non snptriore, certe eodem^ ant 
proximoy a Solone loco collocandji rant, gui iiiitoriani' 
scripsere. Qaoruni nnlla alia. maior cura fait, huUum 
ardentius rtndium^ qnam tt snmmia maximisque utili* 
tatibns maximas adiungerent yolupiates. Quod plahe 
Terisaimiun ease fatebuntur, quicunque ae totos fanic- 
atndio dedidere^ qui dies noctesque in historicorun!! 
lectione rersantur. Minime- vero sua laude sudque 
gloria spoliandi snnt, qui miseris atqne tristissimis his 
temporibus haec studia suis laboribas, industria, snm^. 
ptibns adserere atqne amplifieare conati sunt Quomm 
in nnmero et te tua posuit fortuna , Oporine, qui hoc 
ODQm agisy hoc nnnm in yotis habes, ut authores 
hactenna incogniti publicnm sortiantur. Sic tna nane 
opera^ tuis maximis nnnc impepsis stodiosorum mani* 
bos terendi traduntiu: duorum doctissimorum fratrum, 
Isaacii et loannis vov Itfjtiov, et nliles et iucundissi- 
mae lucubrationes^ quae non solum non visae sunt in 
hanc usque diem Germaniae, sed et nomen ipsorum 
Don satis cognitum hominibus nostris, Quamobrem 
spero, me tibi studiosisque rem non ingratam factu- 
nun, A ;de ntroqne^ qui fuerinty quae -scripserint^ 
quore tempore flomerint) paucis demonstravero. At- 
qae primum de loanne Tzetse, cuius est hoc Opus 
carmiile de Varia historia conscriptum. 

Michaelis Tzetzis et. Eudociae filius (uit loannes 
Tsetzes hic noster / qui ayum habuit pateraum loan^ XZ PrABFATIO* Gb&BBIiII. 

nem Tsetsen» Itterarain qmdem radem^ aederudi- 
tornm kcnninBm amatorem. Avoi eius matemns ge- 
nere fuit Graeeua, avia matema Aba^iii aire Ibera* 
Itaque Tzetses a paterno matemoqne avo graecam 
originemi a materna aria AlNMgicam trazit« Porro 
cam addleviisety Michael pater domi suae saluberri- 
mis praeceptis filium erudivit Injber. quae aedulo ei 
inoulcare solebat utBif nt-contemneret opes» nihili fa- 
ceret potentiam, minime cupidui ettet praeeminentiae^ 
yel nt ipse ait ttjq KQotiQlaQ; quam patris minime con* 
te^mnendam doctrinam, nosquaip non maximis laudi* 
bus gratissimns filius extollit *)• Agedum quindecim 
natus annoi loanaea Tzetees clarissimis praeceploribus 
traditur^ a quibus non tantum artium illum orbem et 
ifxwJiSTUudeiaiif^, sed etiam Hebraeam Syramque Liu- 
guara edidicit* Cnde et loco quodam Tzetzes se Sy- 
iitih et Ismaelilam appellaC. In liberalibus illis disci- 
plinis adeo profccit, ut Biietoricen» Geometriami et 
quicquid ad totam pbilosopbiam pertinet^ perfectis- 
sime calluerit. In hisforia sacra^ barbara, graeca et 
romana, quantus fuerit, hic liber satis abunde decla- 
rabit. Praeter fauac scripsit ad Augustam in Homeri *") loaiuies Tzet2es Tel de ae, h. 17. VI, 68 »q. 394 sqq. Yir, 

vel de hoc opere, Tel de scho- 504 eqq. VUI, 181 tqq. 485 sqq. 

liisiu Lycophronem hi« lodt IX, h. 270. X, 71 sqq. 249. 

loquitur: ChiL I, 269 sqq. 845 363 aqq. XI» 20 sqq. 217 sqq. 

sqq. ni, 15^ sqq. IV, 565 — XII, 235 »qq. 753 «qq, XIII, 

597. 672 — 675. 691 — 703. V, 27. Kie^sL PHA^FATIO GSKBCLII. XXI 

iienlein» Deinde et in Hesiodi opdra atque dtes con^ 
mentaiiohim, qoi Venetiis exeamia^ ona cumProdi 
et Mo9chopuli tcholiis drcunifettar. In Theogoniam 
et Aspida» qnae condidity toa cara> ni fallor» in stiH 
diosorom manus devenere* Ccteterom ad nomen qnod 
4<tinet| varie inrenio hoc pronvnciatnm a recentioribuf • 
Politianusy Parrhasius, Crinitvik, liliits, panimipaom 
Zezen Tocant. Volaterranoa ZecBkim, TbBoAorm, Gaza 
et noster Aldns Caecum. Veniaatamen ipae atithor 
<eae nunquam aliteri quatti Tflsetssen nominatt apparef^ 
qoe mirifioe euAi hoo eog^omine fuisse oblectatnm» 
Nam qnandoqne etiam ad iaecfinim ingeminat boc no^ 
men : Ita scripnt Tzetzea.) aiq aenlit Tzetzes f non 
omnium meminiaae poteat Tzetzea: atqne eiua generie 
prope infinita» Quia eliam loco quodam ex profeaao 
faanc ayllabam Tz explicaty adiici aolitam qnibnadam 
dictionibua s veluti Cfailiade XIIL zn dictione ^r^o^i]- 
«qtia pro ni^ot&^fi* Liliua ikoater pkne barbamm esae 
Tooabnlom refert. Ego Tzetzen ea voce tanquam nova 
faceta et feativa delectatum credideirim. Sed de nomine 
satia multa. Fratrem habuit loannea Tzetzea incom*- 
parabiix (Mraediti^rm memoria et eraditione. Coiua ia 
commentariia in Heaiodi bfetay -quoriim paullo anle 
mei^nerimiia 9 teentionem facilf 'fais verfa»: He^ t% 
rS9 noifitSv d$a$Qid4w6 uai ngohpf fidt yiM iiBl^tmm >fu^ 
x(ov 9Ufp(aiifmttof^ aitoofiiSto§g oma9liifiAw-liIjil/hM^« anl XXU xPrAEFATIO GERBBIill. 

^tna n$((l %oitw ip t^ %ov Amofftmg Hfff^cBs» ofM 
mH mlir xa $UKiQuitam tousw ipalfpttiw uaiTim (iga 
jlitM^ Xoniop im, Hoc est: JDe poeiarum ditdBiahe memit\ 
mk eiitun aniea iambie exiempore compoeitU cpuecuiuf> 
coniexuieee. quin eiiam ei 'fraier meue in Lyoopkrcnie expo 
^iiione de eadem re eleganUeeime diligeniieeimeque ecripeii 
.AUamen quae iuic ineiHeUd cpporiuna iddetuniur, ea repe- 
'tiid qaam poiero bre^wime dieam. Lociia hic exsta 
-alatim in initio commeDtbrionun Lycophroni*» ubi d< 
]>oeti« poetarumque nomiitib.tts lalissime AieemJL Qua< 
xommehtaria quo pactcr furtim A quodam aurrepta el 
tandem. a Tzetzit didci|iuli8 inventa fiierinti Chiliade 
twtava Tzetzes noster proseguitnr» Fx^aesens opus loan- 
nis ToS TH^tiiov, quod quandoque epistolam^ nonnum* 
qnam ntmxoQf saepe histotiam appellat, in Chiliades 
di^nximusf ut si qna Jegentes excerpere» aut in locos 
•auoo distribuere veUenty ordinem haberent expeditio- 
rem, quem sequerentur. Carmina sunt adeo elegantia, 
adeo expedita, ut et delectare possint et a mediocriter 
dbctis facile intelligi. Omnia sunt plenfa multtfaria 
doctrina: quae omnia persequiy n^ operae pretium 
iest> nec huius propositi. Copia ac varietate recondi- 
tissimarum historiarum nnnquam satiabere: Ixtserit in- 
aignia exempla virtutumy vitia passim seTerissime re^ 
preheodit» Nibil praetermittit, quod ad vitam bene 
inotitaend«m vifium oit illi conducere* Hlustrium viro- PrABFATIO 6£AB£Iiir. XXIII 

nim vitast incr^dibili qoadam et aaavitate et gratia 
iotertezit. Qaod si qM ddeendi eaQsda repetit, ita 
yariat omnia» nt natravideri possint Voces. quasdam 
praeter alioram raorem diligeDtiasinie exponit Venim 
nt finem fadam^ nuUios te operaoi nullias studii^ nallios 
laborisrin l^endo volatandoque hoc doc^imo script6re 
poeiiifebit Nnne qno tempore hi duo nobilissimi fratrea 
rixerint, quaniquam non omnino eertus sim, coniectUf- 
ram tamen meam non gravatim cum stndiosis comtnuni-^ 
u Quod si qois emendato qu^^iam chronico adiutus eettiora inveneritf eius sententiam noili^a cum gratia 
recipiemus. * 

Constantinas Ducas jpost Tsaacium Comnenum orien- 
tjs imperium obtinebat^ anno a Cfaristo nato MLXVI; 
Huic panllo postea, utpote anno redempti orbis MLXXVI^ 
Micfaael filius^ Farapinaceus ex caussa cognominatus, 
suecessit Horum temporibns Micfaaei Psellus, vir iit 
philosopfaia et omni doctrinarum genere summus, fle^ 
ruisse dicituri qui vigiliarum suarnm nonnulla oper4 
Copstantino patri dedicavit Quo e viroruin coetu eki^ 
e«ptO| Psellus Micfaaelem filium faomihem alioqui igna* 
vum €/t socordem, in lileris atque* poetica instituit» 
Anno post faunc Psellum centesimo loannes^Tzetzes So 
historicas faas epistolas scripsisse refert : anno viddicel» 
si rem recte supputaverimus , MCLXX VL A quo ad 
hane nostram aetatem anni CCCLXX intercessere» 
Haec, mi humanissime Oporine, habui, quae do xxir , PaASFATio Geabelil 

w 

lolinneTzetze einaqne fratre dicerem: quae cnm proii 
eas causaaa, qnaa retalimnsy grataifatura spero atudi< 
historiae». tnn^ guod eorum libri> qni ex professo Tari^ 
liUtoriam scripserant^ vel temporum iniuriat vel im 
tinm hominum desidia interciderunt Nam in hoc acrij 
.genere magnam famam adeptua estGergethiua Cephalii 
et Fhotion Per^pateticua. £t foraitan multo maiore 
doctiaaimua olim episoopua Alexandrinua Clemena^ q 
.ob amoeniaaimam varietatem libroa auoa Qx^ymw \\ 
^jpait. Piaander^ poeta Larandaeuaj omnigenam h 
atoriam candine condidit : qui exordio a lovia et lunon 
nuptiis acceptoy ad aua uaqu^tempora, hoc est Alexandj 
Mammeae doctisaia;ii imperatorisi quae mediia omnibi; 
aecuUs contigeruBt, in unam aeriemredegit et unum e 
diyerais hiatibua temporum corpua effecit Quoaiac 
verOf ut dicebamy aaevitta temporum, aut prioria aetatj 
aocordia tot illiistria moaimenta perierunt, aIacrior< 
anamo auscipiamua^ quae ex v^t^ribua veluti ruinis e 
ruderibna conservavit literisque t^a^idit Tzetzes. Frc 
quo immenso munere et beneficio ituo^ Oporin^, meritc 
tibi-maximas gratias et ho^ nostnim aeculum et grata 
posteritaa referet Yale etnon.cessa hniusmodi officiij 
te in doctorum hominum amicitiaip atque £ivorem inse^ 
ipere. Ai^entinaa « aedibua nostria MDXtiVI» VII 
Idua Martii* mmm «MMI BIBAION IZTOPIKHS 

ISIANNOT TOT TZETZOT 

THS JIA STIXSIN tlOAITIKJlN 

jLd^A JB KAA0TMBNM2. *) » AxQi^tQrntm iKfla&eiv, <plXraTt^ nexQ^fiivos 
Miae ifiijg intarolfjs avfinaaav taroQiav^ 
BvnQtvTjfkivm fidv&ava nQo^rov in r^e toi? K^oiaov. HEPl KP0I20T 
I 2 T O pi A U P Q i^^B. 

£i-Qotaog o jiXvuTrem Avdoav ijv fiaaAevoiv 
MtfiQonohy avautogof titg SuQdsig itemfifievag. 
Tov ITaxTaXov di ^iofxog Ixelae ngiv xQvatov 
^OfifiQOig In TficiXov ogeog to ip^yiia dexofASfov, 
UcevTajv noXvxQvaoTSQog fiyove fiaaiXimv. 
T^ nkovTtf d' ttfiQvvonevog ual ^aavQoXg afLhQotg *) Hic titulus in cod. A. a HIST* 1. 
aecunda scriptua inaiiu posituB 

ot «ite verba : ax^i/fforara/g 1. *Alvdrrm dnplici r od. B. 

i»ua&eiv jc. T. L Codex B. au- ^ ^' 

t«ia huoc tituluin babet : laro^ 3. ScHpsi xQvaiov . pro XQ^^ 

ifUi y^aftftariKov m rov rCi-^ ^^?^\, Herodot. I, 101. nanrut^ 

r^v a»vneQ inefiv^^a^ti iv fAt^ ^oe of atfi ynjyfia xpvaov nara- 

T»r avrov intarolviv, Quae ea- t^ogiiov £x tov TfAVtlov^ Sta fti^ * 

toa leguntur iu cd. A. prae- <^^^ ^?« ttyoQiJg ^iei. 

niiaaa titulo hutoriae quartae < nj » 

cfaiUadia primae, niai quod «- ?*.. '^* r' *"'° comparativo 

#WTVa^i7 et twawov ygafifAartxav. «*«^* ffoAv;f^i;apraT09. 

1 
>r- !• 7- 34. , viog ToS ^eSfiwTov, _»'** 
* ^ VH » -j^ ^••••"^ ^ ^iK ^vTow ^AMiioUmfa tov narvp 
imHsvae j^vo^. 
oi^vxoXnor $lgAyaiw 
^ «w# Tgtt/iMSr *al Tofy ovQvnBdiXofw, 
ugidwtmg navTa nXi}QoZ ^QWfiov, 
^ %X» aif^ ^4^ oiVToS naTixsi/v toXq oJo£f<r». 
V fioQU 8i fiaSl^etp ov» laj^votir 
i nQog ^luTa pa8iaei xal tjj ^ieu 
N^ ^ m^TOV inHsvaB 8lg Toaa iapeXw akla, 
y^ i«tff« fti^ o nirSaQog o XvQtMog nov yQuq^Bf 
\' 4^^ttfBvg 8* HQoioTog, o naZg o tov ^O^^vXov, 
^ Xji M avjiu nal TlXoviaQxog tov afiQa iutyQoupB^ 
\JUh* nXii^ovg eig J€Xq>ovg ni(iipa$ Toly oXoxQvaotf, 
iHv^ fioifiog jinoXXoiVi na^Qvaog iiQoa&iifi» 
i\ %ig note nal ^eXoiva tov VOfioyQoupov ovdQa 
^y^ SoQdeig diaTQlfiovTa xaXev ToTg avanTOQOvg, 
Toi^g &fi(favQOvg tb dBluvvaiv, I9' otg aviaiv i&uQ^, 
''OfToic ovTij» liUMOQia&fij io%ag t&v evJiufioroiy. 
V2^ d* apiXoao^og avxov SoXoiW vofioyQoupog 
OvdoXoig ifiattaQtaev , ^qbto tovtop KQoXaog * 
EvSaiiiOviaTBQOV '^fioiv oldag T%va nov^ ^iXav; 
^'0 8if ^ fiaXtaxa 9170^ voy aTQaTfiyhv tuv TiXlo^ 
Kal KXio^iV %al MToiva, Tovg noiCiag Ttjg Kviihnfig. 
*0 fitiv yhtQ TiXXog OTQaxfiyig vinfiaag noXefitovg, 
MaxaQiiifiBVog no^ol^^ inl XafinQa rjf vlnij, 
£iiaifio»v &vr^aHei nar' avr^ir v^g vinfig i^r ianiQOiv. 9. Coiif. Herodot. VI, 125. De nomine 'O^vXov Tid. ad Chil. 

SchoL ad Piud. Pyth. Vli. III. ▼. 388. — Cd. B. 6 nars 

10 Aofistus pro imperfecto semel. 
e cd. B. — Piiid. Pytfc. I, 184. 23. Herodot. I, 29. sqq. Plu- 

Heyu. ov tpd^ivu KqoIcov g>ik6' tarch. Sol. 27. De diacriiu. am. 

ofwv dgetd» ft adulat. 23. — Pro vofMy^d- 

t^, Herodot. 1 , 50. sqq. — - q>op Ux qd. B. vofiod^iTtp^* CHIL. I. HIST. 1. 35 — 62. 3 

01 ittuiBQ T^c KyiinTtvfi dk tfjg '^Hgag UgsUxg, 
Nooovafig TOVjQHf zflg fifiiQog , ^Bvi&ivxBg iignBQ ^itg 
^Eg TO ^HQaiov uyovob xifisvog %i]v pLfixiQa. 
Tfig de fifiiQhg o nukhaxov rovxoig insv^afiivfig, 
Oviiaxovaiv a^groi r^ vwtxi, xaXJuaxov axovxeg xiXog^ 

40 Tovxovg eidaiiiovag xaXm xai tovg xoiovxovgf KQoXae^ 
^Onoaoit xiQjAaxi XW^'^^ naxiXvaav xbv fiiov 
To aov 8e xiXog iidfiXov' o&ev ov ^cuca^^^oi* 
17^0 TeXevxflg yotg av&Qtonov ov nQinei ^axa^^^iy. 
Tatza fiiv SoXcnv x$ jdvdai ngoq^fixiTtoig elpTjxei. 
Mexh inxQov fuQ ^xxfi&elg KQolaog noXifnov ro.uqi 
KvQt^ x^ niQarj T^f vl^ Kafipvaov moA Mavdavtig 
'HfUQag dsxaxiaaaQag oXag noXtOQxeZxai, 
Kal noQ'9ti&eig alj^aXmxog ^g ngog nvQuv ofvfii&fi * * 
^Jl SoXtav , SohaVf 2ohov de xQixov avafiofiaag 

50 ^HQnayfi nuXkV xfig nvQug , Kvqov xh nav fia&ovxog» 
Kal xavxa (jiev ^^HQodoxog * o Sevoap&v 8e Xiyei,, 
Mffiev xov KQolaov ivgieQeg na&eXv vno xov Kvqov, 
l/^XX"* a/cMrd^^ra» (iuXiaxa xfig fAeyaXoxlfvxiag» 
Kal fUQ qffiaiv aljfiaXoTO^ fevofievog o KQoXaog 
JSlnev, evdaiftoviaxeQov vvv diavrXS vbv fiiov, 
'O Sevoq>iSv 9e xuXXtaxa %al xa xi]g fiu^fig yQuufes. 
Tf\v jiaavQiav ofiOQOV elvM Mffiiag Xiyei» 
Tov fiaatXioig S* b vlbg xmv ItiaavQioiV xoxa 
rufAOvg xeXoiv i^idQafAS &fiQevaa>v elg Mfiiiaif. 

60 ^£xmv tnneXg UQxovvxag de Ttjv d'iqQav xaxaXei^ilfogf 
yief\XaxeXv OTnj^laro tov^ xf]g Mffiiag OQOvg* 
Tov KvQOV avfA^bvXevaavxog x^ nannip de vihuvxm. 35. "Hgas scripsi pro 'P^as. 56. Xenoph. Cyrop. I, 4, 16. 

Quae sit scxiptura cd» A» , nou 8qq« 

patet. , ^ 

37. «iV cd. B. , 69. ^rjQsvawv «tf habet cd. -A. 

43. x^edtv fi^ cd. B. pro ov in textu, in margine a ^ecimda 

«(»/it<ft. manu cum cd. B. ^nQtvaas» 

51. Xenoph. Cyrop. VII» 2, Idem cd. B. n(^6s pro «iC. 
26. sqq. Iiutin.. I, 7. I CHIL. I. HIST. 1. 63 — 87. 

''0^81^ avxoXq o TroAafio^ o {kiYoq an^QOY^. 
Bafoyjog jiawiyovg di, vlog o XvoSa^fff 
Tou KvQov ^eto^) paatXBvg YlmM mavxm Miljdatr, 
^Av&^omog pla^ je xal TQV<^g %al noro^ ^anfifievog 
^uap fioi^oy uai oVofia nlovzSv xfjg ffaatXeiagp 
^'Efyo^g d' ^w KvQbg fiaailsvgt scoi dexBtat t^v fio^rjv 
Mf^dovg xal Hiqaag vq>^ avrov ital tov$ ^ouotov^ 1)^^} 

70 ^Jlv 'uifiQoiaTag fiaaiisigi SfiriiQ o xfjg Ilav&tiag, 
Kai T»ya^ akXovg v<p' avxov dxBV Ivrttafnivovg. 
T^ S* ^AaavQlof avvt^oi %ai aiSfifia^o» Tra^oay 
'0 !^^ra»afia$ fiaaiXtvg 0Qvytag Ti}g fiByai/rig, 
FafiaXog ta o atQatfiyog 4>Qvjiaq ^EXk^anovrov, 
Kai §aaik%vg AQifiiuog naatig Kaitnetdaxiag^ 
^AXko T8 nXri&og nannXskaxav i^vmv avaQi&iAiqtfav, 
Kal avv aiftolg o MoQafiog o paaiXevg ^AQafiaVf 
Kai KQoZoog ovtog 6 Avdog, og nQoxeitiu xoXg Xoyoig, 
^Jlg ovy 0« Xv^o^ avfiPaXmv iiapjv avyKontti tovtov^, 

80 ^Eni tug Suf^Biq r^kavvB, vvmi di tf} devtiQa 
XaXdaiovg avefiifiaaay ra tc^x^ tuitaaiiQifpei» 
'O ie Ktrfiiaq latQog, vtog %ov Kjf^U^ov, 
^E^oiQpLfiiAirog noXewg ix Kviiov j^g uvnQiagf 
^'Og AQja^iQ^ff UQatri&eig lag avfiiia^aiv t^i KvQtut 
^Ev niQoa^g dietiXeae yjQovovg entu %ai dixa, 
BipXoig jQiai xai eiMoai, ta IleQaiiia avyyQatpag, 
Tov ^Aajvayfi [iiv qtriai wxtafiXri&ivta Kv^^ 66. Sic recte cd. B« pro nro- 

70. 'jtfigaddTas correxit «e- 
cuuda luanus in cd. A* Oe hoc 
nomine cf. praefat. Weiskii ad 
Cyrop. c. III. p. XXXVI. ed. 
Popp. 

' 71. _ Fro ivttxayfiivovi manus 
secuuda in codicis A* margiue 
Tidetur Yoluisse gvvTtTayfiivovi. 

73. Conf. Cyrop. II, 1, 5. 76. Sic recte cd. B. pro nifi- 
nli^arov» 

77. Yid. indic. Poppon. Cy. 
rop. «. u. Maragdus» — Pro 
'A^^dfwv dedi *A^dfiwf. 

I 

81. wtxaoTQiqiOiv cd. B. 

82. De Ctetia Tide quae 8uae 
Ctesiae fragmeutorum editioni 
praemisit Liou. — ItenK conf. 
Ctetiae Persicj^ Pr ^* . CHJL. L HIST. 1. 2. 88--111. TSy BoQimvUav a^orvtt ysvio&m noQa rovrov. 

Olfia^fpf de Tov ajQaxfiyov t6v fii{fav roy rov Kvqov 
90 SvXi>9a Xdyei HQoaoma ^ioQdsoiv iiriatfloM 
^Ev vneQiAiqwak novroXg WHTog ivd$8v^iva, 

OSrm Avdovg TOQa^m 9i nai mtaaj^Btv Ti]y noJUv. 
Msra r^y aij^iAaXainaiv , qpctaice* de zfiv rov Kqolaov, 
IlQog Itiarvayri ninoii(p6V o KvQog Haxfiaanwv, 
"Ottiag iX&wv r^v "j^ftvwv idj] avv Idaxvuyu. 
*H^^fiVTig vnoQiovaa di nalCg tov Idaxvayovg 
Tovjov xov nQmoevvovgov , a^Aioy IlsxfiaaHaVf 
^EnlfiovXov vo^actaa xovtov xov lAaxvayovgj 
Tovg 0(p&aXiA0vg iiuQvisv, iHdelQaaa xb ^aivxa 
100 ^feoscolomos oravf^, ^bZo^ fiogav oQviotg» 
"Eisig xou KQolaoVf qtiXxaxej aviAnaaav laxoQiav» 
0i(ie di Xe^wnev Xomov ijSfi nal r^y roS Midov, 

nEPI TOT MIJOT. ff. 

MiSag o xod roQdleoB ^Qvyoiv tiv §aaiXevmv. 
*^0g iiv q>tkmjQva6xaxog xfneQ av'&Q(inov q>vatv 
Evxiiv in8v%8xiu ntKQavy mg yQoupovaiv ot (Avd^oh 
*\)it(og av yivoifXO ^Qvaog ovntQ avzhg HQaxoin\. 
'EtAXQvaovfAivatv rovr^ de Xo&nov xal x6av pQmiiaxmVy 
QniaHeA ne&vaiv 6 deiimog X&fi^ nexQvaufAivtf. 
"AXXo^ da yqatpovaC xweg, ov%i ^velv iwXvov, 
WAqiia d* Haaavxa XQ^t^h^^^ afnvQa ftQatfi&flvah 
Kui xxiaa^ noXiv ^^AyHVQav raXaxixiiv nQog "AXvv* 8d. Conf. Lion ad Ctes. Pers. 
y 10. De ipso atrategem. Po- 
liaeu. 7, 10. 

^ Cd. B. et hoc t8. et ▼• 
^. HsvxriQinav. In Photii £x* 
tfrpt. Persic. p. 11. edit. CtOr 
•» Lion. Yocatur JTfr«oaiiac. 

95. Cd. B. «'^o# pro % 

^* Cd. B* naii ds. 

, KX). Sic recte uterque cd. pro 101. Cd. B. rov Kq. pro r^y 
Kq. 

HIST. 2. ^ 

103. In cd. A. roQSveoiy quae 
scriptura nou habet quo se tue- 
atur. De Mida yid. Perizon. 
ad AeUan. V. H. III, 18. 

lOd. neivwv pro kotitov prao- 
huit cd. B. 

111. Couf. Paus. I, 4. et quae' 
ibi coUegit Siebelia. i 6 CHIL. I. HIST. 2. .m — 136. 


Oi;i:oi q^vyaZv tb tijv Xtftov jc^i tbv in xavT7}g lAogor^ 
Tovtov Toy MiSav YQaqtovaiv Ij^siv &t{a oVov* 
^AXX' akXrffOQfitiov ptob aaq>mg ao^ ra tou MiSov. 

Ovtog iQaaviQfiyLatoq i (fiXo%tQii\q ri^ y yXiaxQog , 
^Eatlvov tijv yaatiqa de ta PQcjfiata mixQuaxaiv, 
^'JlanBQ Ovsanaauivog Ttjv xottqov r^y rair Xnnoiyr, 
Kaineg MatafieiAq>6fi6VOQ wi^ noXlii raf Titt^, 
IjQog HvnsQ Vqaaicev avtog • q>iXtatov tixvov , Tlts, 

120 T^rig xonQOv tovSe roy )[Qvabv oaqiQriaa& ncSg i^' 6 
To$ovcog ovvj mg bq^tiikev, ual MHag vnniQynivog 
ToXg fAvdokg vnonintatxs toZg ouroi nenXaafJiivoig. 
'Tategov xtiaag^lAymvQav eliz XQOc^ag ix tavttig, 
Slta 8e tovtov Xiyovatv ^x^^Vf mg slnov, ovov/ 
Tai ehm o^vfiHoovy evts fi^v xal fAakQcitriv, 
H t(n noXXovg dttanovatag e^^etv te xai nsv&^vag, 
X)vov yoQ o^vr^xoov qptjafrv IdQiatotiXtigm 
Eati nal xoififi rofv 0QvySiv, t^ xXrlatg ovov oira* 
l^avifjv XfjOtul xutfoKTiaav* *lv HLaxaofmv o Midug 

130 Ovtoj nQog fiv&ovg nintcoxsv y cSig'^x^^ ^^^ ovov: 

Ti]v *!AyxvQav 3* ^V tqrifJiev trjg raXatictg evQOV 
K%iaui, tov 'OnTaoiiov KaiaaQa tbv '^PcaiialoVf 
^ KTSiruvta JriiotuvQOV tstQOQiriv Talaiiagf 

Ovd* £| uyxvQag aidtiQoig uQfia roii MiSov arovatig 
KXri&riva^ taviriv '^^yxvgav , uXX^ ori fiiari xeltat 
^ioiavTig xai UovnxT^g Ttav &aXaaqSv tSv 8yo* 112. Ttjv pro t3v, et mox 
tavT f^s pro TovTov cd. B. Beiie. 
Vide iiotata de subst. Xif^os ge- 
iiere iu Lex. Passoviauo. 

117 Vid. Casaiib. ad Sueton. 
Vespas. 'Sd. et llelmarus ad Diou. 
Cass. iMi, 14. Hic Vespasianus 
3ic iiiterrogat : i8ov rlnvov , cjf 
T* oSoioiv. Ut adeo in T<.eua vs. 120. legendum tidealuy : jrw\ 

OVX 0^£f. 

120. De ompQtiaai rid» Lobecki 
ad Phrynidi. p, 741. 

129. Artic. 6 accessit e cd. -A. 
— •* Ad ea quae sequuutur cK 
Cellar. Not. Orb. Aut, T. IL 
p. 175. ed. pr. CHIL. I. HIST. 3. 137—166. 

1 

JTEPJ TOT TTTOr. /. 

Iloifiatvmv aiQe nov jptXxotv Xnnov l/xcj^oNFfieVoy^ 
£1^ oWc^ Xnnof Svdi^&k vsxgog jig MxXifidvog 
140 StQsntbv nefl tov daxTvAoy danivXgov iqiOQsu 
Tovjov yovv xiv 9aMTvh,ov ovxog Xafiatv o Tvytig 
Ktti yvovg wg Ij^c» dvvafiiVf aqfsvSovtig aTgstpofiivtig, 
SvyUQVTiTS^v Toy xaTixovra xal naXtv ifA(pavi!^ew, 
Kieivag Kav8avXi]V SXa^e Av9Civ Tfiv ^aaiXslav. 
^HgodoTog tov Tvyriv di noifiiva (liv ov Xiyei^f 
Ttov JaanvXov di (ptiaiv, vnaaniaTtiv Kavdavlov» 

't^i^ KavSavXrig ywaiuog Vqov oixelag TQiqxjnv 
Tvfiviyv avxr^v vnddei^e tijj Tvy]] XeXri&OTmg. 
'H di xal yvo^aa aimn^ , eha xaXeZ xov Tvyfiv, 
150 JtQeaiv Xiyovaa Xafii Tvytj t&v 8vo fkUmv, 

'ft av KaviavXfiv aveXeXv ij ipovev&tivM toi;t(}i. 

rvfAvij dvalv avltQaa§ yoQ oif ot^/oi ^fio^^va*. 
OS/TOi KavSavXTiv avehuv elXs T^y paaiXelav, 

*Ex Tfig KavdavXov /vyoiXQ^ ^l^Qivg vlhg Ty Tvyij, 

"AQSvog SaSvuTTfig Si , nai tovtov 'AXvaTTtig, 

'£5 IdXvuTTOV KQoXaog Si, oarig ^TTaTcu Kvq(^. 

!4W ijSfi ae aq^aSa^ovra »al xcjiyiOTa §Xin(a, 
Tfiv Tvyov XQri^ovTa fna&eXv nSaav iXXriyoQiav, 
Iloifiiiv Tvytig XiyeTai^ Tq* aTQaTtiyig TvyyuveiV' 
160*!fir7ro^ yaXxovg ayiQtayog iativ ^ fiaaiXelaf 

Nal fiiiv xoJ Ta ayaxTO^" vexQogf ywii KavSavXov, 
T&v avaxxoQWV anQaxrog tvSo&ev xad-fiuivfi. 
^Hg TQV SanivXiov Xafiotv imaajitaTdXg Seixvvsij 
Kal avv avToXg andxTetvs Xa&Qatojg fov KuvSavXrip 
SfQixpag Si Toy SaxTvUov naXiv nQog t^v yvvaiCya 
TiveTfu naaiv ifjiq^ai^i^g, XapdfV rr^v ^aaiXdotV. HIST. 3. 137. De Gyge conf. Herodot. p. 359. D. Stpph. (p. 70. 
I, 8— 12. Plato de republ. II. Cic de oific lil, 9. A«.) i 8 CHIL.I. HIST. 4. 167-190. TIEPI KOJPOr. y. 

'Opa,A,hitSfU&f,ve, KSHeo,, 5 „«-8 MaUy&ov, 
Etg EQix9onov aitov to yeVoc avmpigu, 
"EXxan> attQtAV §mHhxiiv anelQuv fiaaddwv. 
170 AeVfot/» yiQ jrpoJroff fiaatXshe rSv U»t}vSv tntjma 
Kai lUT^aMv 5 KQovahs nal Tglrog '.4(,^tKTia,v. ' 
Eqix»ovios r aixhv Sui^ag fiaailsvet, 
'H<faCaTOv ^aCe ual '^&,p,Ss Ti}s KQovaoiS in,!^- 
Ek il>Qaai,»ias rowry di flvexat naXs navSlwp' 
Ztv^hrntis xal navdloros o 'EQex^eis ||*'yv. 
nQ6xvf}v xal «ao^ifW 9i nal BoiTt^ iaTiot 
'E» nQah»ias 'EQex»eis xbv KixQona Xoxeiet, 
O KexQoif, dl navdlova i» r?s MijTtaUoiatis ' 

180 Muiias ds *at Jtiftoq^r e^^io^ «^^ „^g^^ 
O JriiiotpSv fefivnptev eneiTa »o» 'O^vvtiiv. 
'OlivTns xhv eviKohfiv di, xhv MiXav&ov evaolrtu: 
£x ToU MeX<iv»ov K6dQos H K6dQov NnXeis nalmL 
navres ovg emov paatX^s mI HaTmTiQm ToiTwv. 
Ttves da yfiVoff Urovat toi5«,c t^s- Hovxtag 
AxQt evftohov, MiXav&ov oix elrat di toS yirovs 
Hqos to iiovoiiaxnam de Ty ^o«oir<2; Sav&ela 
evjtoiztjs dwQov diSmat ToiTOf T^v 'paatXelav. 

190 AXXa navevreveaTavos nal ,i,v ^pvxijv infJQxe. HIST. 4. 

167. De Codro eonf. loca a 
Siebelis. repetita ia Hellenicis 
■b ipso editis p. 123. «qq. Addo 
lustin. H, 6. Paus. "VXI, 25. 
VeU. I, 2, 2, Cic. Tusc, 1 , 48. 

173. xal 'A&tivat etiam cd. A. 
ia textu, iu inargine autein a 
seciuida maua 'At»t8os «. Cf. 
Chil. V, 560. flt Apollod. UU 
14, 6. 2. 174i ^fwufHa Erecbtliei uxor 
Tocatur etiam ChiL V, 671. con- 
tra maSi9(a et ts. 177. et Chil. 

T, 0/4, 

178, Si pro Tt cd. B. 
184. Cd. B. olv pro.ovr. 
*«J^^* ^' ^* 'S«**»'? pro AW. 

190. naviv/tviaraToe cd. A. 
pro navavYytvinaxot, quod est - 1 CHIL. I. HIST.6 — 7. 191 — 212. 1 

Aaaaifwv ^A^vpfoim r£ nw yaQ nolsidovfTwv 
Xffjiaithq ido^Ti AaoMHSi, , (uyiXag ^tTti^&fjfcUf 
^Af ttg ix TOVTOiV OTQaTfiyhv tSv Id&rivodioP ftTS^y. 
*t7 yvovg 6 KodfOg udtl 6ToXfiv uxpifiBVOg dgvroiAOv, 
IltliHsif Aawava T%va HTsivag avTavaiQ8XTa&. 
*'OnsQ %al ^vifTsg , q^avyova^v ol AaxavBg sif^iag. 

nESI MErAKAEOTS. i. 

Aio (iiv iflav MayaixhSg l| ^A&fivaim yivovg^ 
Uaftvy&vBig aiAipoTSQOv nal r&v tifSoitkiiovvtotv. 
Slv lAev 8vg UQi imTov i^novra xal 8vo 
200 Tmv xQovoiv hpsvlxfinsv ^OXviima TQiaa&mg, 
KotavQag ovTOg &v vlog T^g navsvyavsaTaTfig* 
OStog nv&iovlxfjg di o MeyaxXiig vnfiQx8, ^ 

Tb yivog slg jiXxiiakava %hv nafinXovTOV avayaiVf 
%fneQ rb nQiv «I^xaAfief^ Ijc KqoIoov sr^vuai^^m. 

nSPI AAKMAISINOS. g, 

'AXxiAalwv ^v Tw Bhyevwf itoi tSv vn8QnXovTOvv%otv' 
OvnsQ ol naSisg &Te»yay tou HsmaTQaxov notidag, 
TvQuwovg ovTag 'A&fjvmv, ''innaQ^ov xal 'Inniav, 
Tfiv nohv d^ ^Xav&iQaoav, £v slg ^y o KKetad^ivrig* 

HEPI tSlN BOPEOT TIHN. ^. 

BoQiag 8^S ii A&fjfvmv 'SiQsiStvMfv oQnil^ag, 
210 ZrjTfiv yswa xai KaXmv , elgayav oipQoxoiAag, 
Kal Toy AfieaaXAiA oifTOV eig TQljwai/v vtMaivTagf 
OvansQ xai niToa&ob &Qi^iv Sq>aaaf fAv&oyQa(poi, a edit. Basil. Etiam, va. I9l. 206* Cf. Thucyd* VI, 54. eqq. 

pro avyyey^s scripsi evyev^s* Harmodius et Aristogitou nou 

TrmT ^ fuerunt filii Alcmaeonis. vov9 

197. De MeWle Vld. Schol. P'° *"^^ «*" ^' 

^ Piad. Pyth. VIL SchoL ad HIST. 7. 

Aristoph. Nub. 47. HerodoU I, 210. Cf. Schol. ad Fiiid. Pyth. 

♦iO. . IV, 324. Heyn. 10 CHIL. I. HIST. 7. 8. 213 — 233. 

« 

^Jflg in^ffQiAtvovg %oSg d'qJ&'V avx&v uui, yavQovfierovg. 
Tovjovg q)aal ovfinXiovTag toZg aXXotg l^gyovavToug 
*£x TOu Oivimg yigovTog Jiai|at tag jiQnviagj 
^OQVig ix OTOfiazog avrov rag figfioB^g agna^ovatzg^ 
JKjtd ovv airaXg ii yQaqiovai nai rovxovg anoXda&cu. 
T6 d^ aXrid^sg aXXtifOQBSv ovTotg aivag fio* vou* 
'O yiQtav ovxog o OiVBvg xvqXog fjv vno Y^^Qmg^ ' 
220 *EQua€iaif, ""AQJtVQtUAV M%mv 8a ^vyajiQagj 
Zdaag noQVtUiaTarov nal ror pXawodri §iov, 
Tov navxa fiiov vn^ avrSv TsXimg l^fivrXBiTO, 
Hsvla awelxBTO, XifuS rs naXafivala, 
'O Zr^Trig di xal KaXotCg xavTag oufijQnaKOTsg 
ZdqavToi nok Ysyovaaiv ix tSv liSQoiv insiviov* 
*'0&sv slg fAv&ovg ninTome tu nsQb Tovraiv navja^ 
'p S* l4noXi^uiVi,6g q>fia& Tovvi^y xtjv iatoQiav» 

nEPI ETOOPBOT. if. 

Ev(poQPog <D^omJo9 vlog 9ta&^ "Oiatiqov xal Ilav&ov' 
*OQq)sig ^A^aQ^aQirig 8e xal BovKoXidriv Xiysi. 
fiSO OvTogd* iQaa$nX6xafiog £v toIv aPQO^oaTQvyioiV^ 
Kat noXsfiojv moI avfifAaxiSv TQo)aiv vnsQ '^EXivtiQy 
JToUqj XQvai^ natadsTOv elj^s t^v nXoxafiida 
Kal %6aov^oVj xal MQmfivXov, nai TSTT^yoqiOQiav. \ 

■» 215. De Fhineo t. ApoUod. 223. la cd. ntroque est 7ra> 

I, 9, 21. sq. Heyn« obu. pag. ^ 

77. sqq» lafivaitu* Vid. ad vs. 112. 

, , , . 227. ApoUon. I, 20. 3qq. ibi- 

218. avrac fioi^ vosi pro ot;- que Schol. Heyiiii ob««. ad A- 

Toe fioi^ voov aperte cd. B. voEt poUod. pag. 334. Ast ad Plat. 

fuit item iu ed. A. ubi depra- Jpjiaedr. pag. 226. 

Tavit manus iufelix. „ , „ «. « 

220. Conf. Schol. ad Lycophr. 228. Iliad. XVf, 808. XVI F, 

166. Palaephat. c. 23, 3. ibique 40. Orph. Lap. 455« ibique not. 

Fisch. Nat. Com. VII, 6. — Chil. XCII, 574. 

Vs. proximO} item T. 223. deest 233. Vix sana forma tcoaav- 

ayllaba. . fiov pro Hoavftfiov vel wavfji^r^i. CHIL. I. HIST. 9 — 11. 234—256. 11 

nEPI NAPKISSOT. &'. 

IiuQ%taooq, Aaxm, d-fiQSVii^g, q^dfugaiog ijv fiog^ 
*'J2Qa &'6Q8la di nOTS dtxpriaag firra 'd'7]Qay, 
'Jig eTtiuwipag TTQog nfjyiiv aldev avTov ^QnXov, 
*Equ axuig tijg iamov na&ansQ aXXov viov, 

X^jl^v de xavxfiv naTaaxetv, vy^ov avtXeZ Tor lAOQoVn 

' UEPI NIPEJIS. L 

NtQevgj 'EXkrivoiv aTQaTfiYog^mQaXog fiv r^ MaXUb 
240 Ilavrmv 'EXX^vav zSh Xommv fAexa Toy ^AxdXia^, 

UEPI XAKINeOT. \a. 

'Taxiv&og Kvvoqtov (ih riv aieXifog wQoitog, 
Tiog l^(ivxXov de nuTQog^ fitiTQbg Ttlg AioiAfi8fig,'~ 
'Ek yfig avdQciv tSv evjiv&v^ Aaxoivwv 'AfAVHXaimv. 
^AnolXoiV de xoi Zi<pvQog jov lAeiqaxog ^VTiqQcav. 
Kal d'^ noTO diaKsvovTOg IdnoXXojVQg avv TOVTta, 
AafiQov mevaag o Zi(pvQog tov dioKOv TteQnQineti' 
Trj titoQv(pjj de tqv ^aXov nX^^ag avetXe viov 
^H yf}. i^ avSbg efAwWfAOV avridoiite tou viov, 
Ka&ajT6Q nai Toy NaQui^aov olxieiQoaa tou KuXXovg. 
250 IdXl' ii NaQxiaaov nQodriXog iaxtv aXXfiyoQla^ 
**Oti, neafuv ev vdaatv o viog ajienviyri. 
To KaXXog d' vmQaiQovxeg , niv&ovg naQrjyoQia, 
0aai n^oflv iv vdaat axMg avTOu x^ no&cji, 
T6 Ttav (pvxSiv de nQodfiXoVf <ig Kai Tcufy divSQoiv navTOHv 
Kal tSv aaxiQQiV avv avToZg Kai tS)v ofAOtOTQonoiV» 
Tmv yoQ &vrpn6vT0iv ItyiiaijAgj TQitpovTeg no&ov ^oiTOiv, HIST. 9, HIST. 11. 

234. De :Narcisso ' ▼. Ovid. De Hyaciutho -fid. Apolloc). 

Met. m, 339. et ibi int. Add. J, 3, 3. III, 10, 3. 
Eustath, ad Iliad. II, 40cJ. 253. (paalv — vdart cd. B. 

25(5. tQtffOVTes est prioris iii 

HIST, 10- cd, A. leclionis correciio a ma- 

239. De Nireo v. Iliad. II, uu «ec. .profecta, quue eadem iu 

B71. Diod. Sic, V, 53, margiiie apposuit aviiitpottds. 12 CHIL. L HIST. 11. 257 — 281. Tou ''TanMov di qnxaw ayregafnag ovg M(pr(0 
Jeinvifreg, vneQoiQofTeg tou flov %o mgwkor, 
260 ^Jlg SffXiQev o iiXiog rggTrofisroff i^ vit^, i^P 

Kai x&v avifuov al nvoal &iXyfitQov elxov Toirroy' 
V2$ de avv (Aeigaiti xm dujKevoiv avyQi^ij 
u4viiA0V netaoTQixpavtog jtQog xo^vip^y roy 8iaxov, 
"EnXaaav ig o ZicpvQog paamivmv xm ^HXit^ 
^JEiofek Tovtov tfjg S^g ^ '^ov XafinQov (ptaa^poQoy. 
3Vjy ^ latOQiav NiitavoQog &fiQMiioS(s ifyQaqfeim 

To de ^fiteSv xal %a ^tfta tci vSv aogmv oo* yQoq^eiv, 
uinaiQOV nal neQieQyov xal t&v lioxd^riQOtutatv. 
Ov yaQ ^g T^it^ov novfjiJLa tavta ^ijteig fiavd^avew^ 
270 Ev^aQiOtog q^atvoiABVog n€Ql toifg eveQyitag, 
IdXX* ^g teoatevaoiievog toaa lAa&eZv fiipXla, 
'J2g nQlv aXXog axiQiatog'f 1$ ov Tijr neiQov tafov, 
"O&ev aQx^ uai roiiyofta cm feyQaqiivM fiorov' 
jTiJv liVfiiAfiv 8* la noQ^ ^fi7y navtatv iiiiiiveiv Toviair. 
Oldag de naftmg attQipvSg^ nug nuaav oi8a fiifiXov 
*Eh atij^ovg Te »al atonatog ovto>9 Iroifim^ Xiyew. 
Ovde yoQ liVfiiiOviateQov tov T^cr^ov ^eog aXXov 
^AvSQa t&v nQiv te tcal wv vvv i^i<pfivev iv fiitp. 
"O^^ev TO dtaQOV etXfitpmg ev^apiOTai t$ iovtv, 
280 lCav tQvfico fiiov nsv^xQOv, aeiQag mv fivovg nr^rov. 
'£xo)y |jca)y nal tovto de (pavat ne, %ax AXa^vXbv^ 258. dvregaoTac recte cdd. A« 
et B. pro vitioao dvxegaotaL 

259. Q,6.,A.vnsQaii^i>vtB («ic), 

cd. B. viregai^v r , unde editor 
fiiixit vn^^aiQOP t£. Conf. T. 
252. 

260. Pro ttQfcopktvoc ^ quod 
est in edit. Bas. , scripsi rQBno- 
§iivo? ; dativus r^ vl^t^ signifi- 
cat i. q. nQOQ rov viov. 263. Cd. B.- fisxarQiiftovroQ. 

264. Cd. B. <pao»alvwv, De 
qua forma Yid. Etym. M..8. y. 
pdoxavos f et interpret. ad Ari- 
stoph. Equit. 103. 

266. Nicaudri Ther. 903. «qq. 

267. rd addidi e cd« B, rd 
^rjrd i. q. ▼<• 296. al xQtjaHQ» 

270. Cd. B. dxdQiaros yevo^ 
fievoSf quod yel aptius. CHIL. I. HIST. 11. 282^804. 13 "Hyriiiun navra XifQOV yaf tov filov TcSy aif&Q(uitm' 
'^Msp Toy q>iXoytinov ^QtTwifiip^ piov. 
El di ng fivtjiimw hsgog dvm x^g Xoyotg XiYe§, 
^Enst wa tSv nigok&sv avBVSYwtv ov a9ivia, 
^svQO tSv vvv r^ nQog ^fAog * ov yag qpu^^Ofcajovfidry 
Kav oixovQOxa&idQiov €il6fi^e9a tqv §iov, 
^$ilg o SnvQitrig^AiiXXBvgy xov XtlQmog %h S^QififiOy 
OvS* Jsg KovvSg tQ^odovg re 9ud &vQag navdo^simv* 
290 Kal fAa&8 qtvaiv xfiv "^fioSv %al tSv (pQsvSv ti fiv^fiov, 
Kai nSg vvv naaag Vyvmfisv 9(qIvsiv aQxaioiv fiifiXovg, 
Kal fist^ oifdiv fista fiiUQov xori^^ axt^ nal tiq>Qa.' 
BQflvSv ds nav av&Qtanivov th ^oXofiSvtog Xifs' 
Eldov tov xoafiov Ta XafinQa ual ta tBQitva tov fiiov, 
'tXro vnh tov ^XioVf xai navta fiataiottig. 
"Ofifagf S XQV^^ iKfia&eZv navtfov aoq>Sv tag XQ^iasigf 
EvtQ^tovg Selg aag nxoag tSv Xoyoiv axovs fiov 
Ov fioi Svfiog aidfJQsag sativ, aXX* iXsT^fiwv. 

OflQtaHotg NixavSQog Ta 'Taxivdov yQwpsi^' 
300 „ WiXfp^Qov, xagnov ts qnXod^Qtivov 'TaxivSoVf 
^^''Ov Ool§og &QT^vir^eVf insi q* asxovatog escTa 
,,ndt9af paXdtv nQonoQOi&sv lAfivHXcUpv notdfioto, 
ffllQOi&i^firiv 'Taxiv&ov, insl aoXog Sfinsas xoQfrrj, 
ffUitQov iupaXXofiSVogj viatov d* iJQa^s xdXvfifio.*^ 283. fpiXoYtovtoQ pioe i. q« ts. 
287. olnovgoxa&id^ioe fiioe, La- 
cisiua interpretatur pitam anfru" 
lorum amatricem^ et Titam domi 
teMsilem» Ad Tocab. oiKOvgona- 
9iSgtoe in edit. Bas. qua utor, 
mauus docta adscrlpsit Haufs- 
pennal* — Cd. B. recte t/^eTj- 
oifjkfiv pro cormpto t/^cttr^aof-' 

284. Vix dubium , quiu pro 
f^r^fiwf ategoe sit «cribeudum 
^nifwvii/mfoe» 289. De Conna Yid. Schol. et 
interpret. ad Ariatoph. Equit. 
538. et Suidas a. h. y. 

297. Cd. B. tae pro oaff. 

298. Cd. B. Tjjj/ *Ta«. 

300. In Nicaudro est itoXv^ 
^Qijivov^ melius quam tpiXo&^^^ 
vov, Vide tainen ibi sdiolia. 

301. £rat a$Mvat0Vf quod 
mutayi. 

302. |9aA(/V scripsi e Kicau- 
dro pro Xafiotry quod habeat 
Tzetzae codd. et editio B^iaI. 14 CHIL. L HIST. 12. 13. 305 — 323- 1TEP7 0POES12. k^. 

*OQ£piVQ <^9 ^paSy i^ 'OdQvaaSif naxQidoQ BtaaXrlag^ 
Mevlnnrig tfjg BaiAVQiSog viog nal tov OiayQov, 
Ka¥ aklriyoQiiiiiTBQOif ^aa», T^g KalXionfig, 
TovTOV qiaa^ TJj novaw^ &rJQag nal Xi&ovg '&dXye&v * 
^Jlg YQutpBt nov nBQl avTOv ttal Shiimidrig i>t;rai* 
310 „Tov %al auBiQiaiok nonSin OQVk&tg vneQ ueq)uXug, 
^yAva S^ li^vBg OQ&oi nvaviov il^ vdaTog aXXoVTO, 
yfKaXa avv aoiia'^^ ta fniv ^ijra tov [iv&ov ravTcc* 
Tb d^ aTQBxig, r^ fAOvaixfj navzag avd^Qdnovg &dXyafr, 
Tovg qiVTOVQyovgf Tovg XbdovQyovg nai Tovg &riQiOTQ6novi 
^EdQa TMV iQyatv aneXeSv iqienoiAivovg xovTCf» 

IIEPl AMOIONOS. «/. 

'0 XvQVfiog IdyLqltofv iiiv ovtog avvaiAa Zri&t^ 
Tlol Jtog nad^ *^0(AriQOV , fAriTQog T^g 'AvTtonrjf* 
KaTu 8* itiQovg ^^yixov^ xal tov ldvTio%ia 
Tlol Tov 06ofi6(ovTogj fAriTQog 9e Trig Qri&Biarig. 
320 IlaQ&ivioi Te^9ivTeg de rcal nQOTBQov QiqivTeg, 
'J2g voTtQov riv^ri&riaav f f)Qav Tr^v ^aaiXBiav* 
HaiQog TifASvTBg oifOfAa Brjfiag nvQyovai noXw. 
Oaai ie xov ldfAq>iova TJj XvQa xexQrjiAivov H I S T. 12^ 
305. De Orpheo cf. Apollon. 
Rhod. I, 23. ibi(|ue Schol. Piiid. 
Schol. ad Pyth. iV, 313. Apol- 
lod. I, 3, 2. Obss. Heyu. p. 13. 
luterpret. ad Cic. N. D. III, 18. 

309. Yid. Gaisford. Poet, nun. 
Yol. III. p. 161« tibi Tersus sic 
suut distributi: 

Tov ual a7r€tgiaioi 
muToivT* oQvt^si vjrig xs^a- 

Aaff, dvi S* 
iX^v9S og^ol nvavlov i^ vda-. 

TOff aXhtvTO. 
naij^ Qvv aoio^w 314. ^fjQiOTQOTtov^ ^ homine» 
ferinis moribus^ pro briQiOTQo^ 
qiOvQy scripsit docta mauas ia 
edit. qua utor. Recte. 

315. itpeTtofiivovf cd. B. pro 
forma poetica itpeano/iivovs, quae 
est itt edit. Basil. 

HIST. 1.3, 
De Amphioue cf. Odyss. XF, 
259. sqq. ibique Schol. Apolloii. 
Rh. 1 , 735. ibique Schol. IV, 
1090. item Schol. Paus. II , 6. 
Yakk. diatr. p. 58. sqq. Miiller 
ad Cic de orat. II, 37, 155. I^a- 
tel. Com. VIII, 15. p. 878. sqq. 
321« lu od. B. est fjviyv^tjoav. CHIL. I. HIST. 14. 324 — 347. 15 01 X^ovgyoi d^ inigsidov rovg Xi^ovg avrti&ivTeg, 
'Jlg vaxeQOV ^^Xi^avdgog ixslvetg xataaximmv 
0Qtjlvoideavv avXtiiiaaiV, dg KaXXia&evrig yQaq>ei. 
*0 ^laiAfivlag fivXev yoQ, al &tlfia9 d^ inoQ&ovvvo, 

n£Pl SEIPHNJiN. if. 

330 IleQi SeiQi^voif^OfAfiQogj AvxodpQm, EvQvnlHfig, 

Kai navteg aX^o§ yQatpovai, &iXyevv av&Qfinovg iniXstf 
liinovexQovv xe t^ ^id^, nSaav xQvqyrjv nlfiQOvvrag» 
Movov de xavtag naQeX&eiv q>aalv xov ^Oivaaia^ 
Kr/QtS fiiy neQtxQ^<ff*fra zu rmv itaiQav mrOf 
uivTOV de MaTanovofttaf KQeiiaiAsvov tatU^* 
Aiyovai, ravrag eivai de noQag OQVi&oiAOQq>ovgf 
Tf^v AevxnaiaVf Alyeiav fiera rfjg IlaQ&tv^fig, 
Tov liij^ehiov noraiAOv mm TeQxpix^Qfig naXdag. 
^AXXoi r^g MeXnofAivfig dij nai xXi^aetg rovTtov aXXag* 

340 To 8* aXXfiYOQiudTeQov xovtoiv qpaoi noXXaxt^^ 
Oi lASv fOQ nirQag Xiyovaiv eTvai nov atiQfjivldag, 
EvTQiqTOvg Kuv Toltg nviAaaiv qiJ^y unoTeXovaag* 
nXovra^og d^ 6 vemTeQog noQvag ixeivag Xiyei' 
01 8* iiXXoi nofreg "^iovag vixoiaag Tovg av&Qcinovgf 
"Oaoi fi^ (pQoiovai XfiQw ra ruv eTaiQcav ma, 
^Hyovv rag nivrs xXeiaovatv ola^ifffs*^ nQog ixelvag 
Novv rs fAerecDQiaovoiv , iignsQ avrog aoi XiyOm 327. De Thebarum expagua- 
tione T. Plut. Alex. c. 11. Pe- 
rizon. ad Aelian. Y. H. XiII, 7. 
Diod. Sic XVII, 8 — 14. Ar- 
rian* £xp. Alex. I, 8. 9. 
HIST. 14. 

330. Odyn. XII, 39. sqq. 
Lycophr. 71!^. ibique Tzetz. Eu- 
rip. Hel. 167. aqq. Matlh. I. H. 
Vois. myth* Br* II. p. 38. soa. 
ChiL VI, 714.. ^ 332. r^o^} 7} V hat>et cd. A. Ve- 
raiT> lectiouem r^vtpf^v praebet 
editionis Basil. matgo. 

334. •jiBQh%iflaavTCk dedi pro 
na^axQlaavra quod est ia cd. 
A. et edit. In cd. B. est naQa" 
XQyaarra et irfyfuv, 

341, Pro nov iu cd. B* est 

T«y. 

345. tpgd^ovat pro ^Qaiwat e 
jcd. B. 16 CHIL. I. HIST. 15. 348 — 370. 350 Kjttil^xsiMov nOTOfiov ual miQoiras 8e Isy», 
^Jlg ^ovqSv %&v ^dovSp iunazovamv noffvSv de 
Kal t^s inshwp jig^qfmg awroiuog krra/i^^. 

nEPj MAPsror. a. 

Ma^avag a>pi5{, q>iX6ao(pog, bSqsp avlovg to ngSTOv^, 
t^g ngog aMv aw^QUfsv l/in6i.Xoiva itaXaftoig, 
KavnsQ nQog nlvw ^Tjij9slg aanog ansHQSfAaa&fj. 
^P^ de fiavlav o^XfiJOv wzi novafAog slgiTi, 
^JlgnsQ ^lovXutvuoi fQaq>ova^ tovto Xoyoif 
Kal KaiaoQSvg IlQOxoniog, svsQoi rs fiVQlo^, 
Kal n^ avvSv o MnavdQOg ovtqi xa inij XiYotv' 

360 „nolXait& 9tal nhvog yosQijg cmo danQva xfn^^ou 
„ Maoavov ^xl ts Oolfiog ano q>X6a dvaaato fvlonf • 
,/jff ae fiOQOv noXvnvatov inaUilfivaa xax* am, 
„ Om| aweximg ad&v^v avapaXXstm ^x^v. '^ 
Z4lXo$ qmi triv lA&tivav svqsXv tr^v avXt^Slav' 
MaQava t^ SatVQfjf ds taSta 9catafiSfAq>&aoa* *— 
Oritoi nQinu xo oxiJiAa, tovg avXovg fudsg, 
Kai SonXa XaCsv xai yfa^ovg sv&fiftovsi* — 
17^0^ vdoiQ imnvyfaaa, tag yva&ovg Spuofiivag 
'Tiovaa, TOi^rqi didojns tijv tixv^v x^ MaQova. 

370 Ovtog d^ o na£g 'rdyvidog tbv 'OXvfAnov didaans^, HIST. 15. 
De Marsya Tide quos cHat 
Gierig ad Ovid. Metam. VI, 
382. Add.fioettjgeri disaeitat. iu 
Attiach. Mua. 1. Bd. 1. Heft. p* 
284. sqq. 

354. In cd. B. yvT-i^ftciy^ du* 
plici augiueuto. 

355. Herodot. VII, 26. iv rfi 

donoQ iv xfi noh dvax^ifi^arat^ 
xov vno 0Qvydiv loyos ix^i V7r6 uiiroXXtovog inBaQivxa dvattoe-^ 
fiao&rjvai. ^ 

356. lutelligitur fluTiiu JTo- 
xaQQijHTijq. 

358, xa^ <Ve(>o« cd. B. quod 
magis placet. 

359. Nioand. Alexiph. 301. 
et Schneid. auimady. p. 170. 

362. Cd. B. aperte, ut iu 
^icandro, inataSovaa pro «sra- 
laCovQa^ quam Tocem Graecutf 
aenno reapuit. CHIL. L HIST. 16. 17. 371^395. 17 

Trjv S* tQ^v ravTTjV nov q>riGi,v uafiari SinmiSriq' 
ffXQva^ d^ alyXiqsvrb nQoa^^QiAoasv ufirpl daaslag 
yyKoQoagf xal aiOfAa Xa§Qov oma^&oddjoiatv Ifiuatv." 
14XX* aXXriyoQriTiov fioi xr^v Id&r^uv , IdnoXXta* 
EijQflfia fcer q^QOvi^aeoig nal xo Trjg aiXtpdiag' 
lAXV i^^oyxoX Tog noQhiag, Ttiv oxfuv itaTataj^vrsi,' 
**Msv oi nQsnsi awszoZg avdQriaiv avX(^dla. 
^AXV ofAwg q>tX6aoqiog MaQOvagf ovnsQ slnoVj 
380 EvQtav Tavrriv -lnofina^s , naQocpQOvriaag sha 

Hviysig oyHOvTai, nOTafitS. XQSfxuTa& de nQog mTw, 
^HXicj^ xa&OQOifisvog y iignsQ avi6)^siQ q^ovov. 
'Ensi de fAovaixdTaTog 6"HXiog, ttal ovTog 
''Ekpaaaiv cig arr^^Qtae nal VMiJ&sig xQSfAUTm^ 

nEPI TEPnANJPOr. ig'. 

• 

K^&aQ(^og TiQnavdQogy i^ yivu Mrj&VfAvaiog ' 
JSjaaiaauvTojv di noTS %mv AaxsSMfAOvlatv, 
XQriafAog avJoXg II^Treas^ naXiv qfAXiMd^fjvMj 
Ziv In Mri&vfAvrig TiQnaviQog ixsiroig xi'&aQiarj^ 
Kal drf tit fAiXog TiQitavdQog ivjixvojg Xi&aQiaaq, 
390 AvTOvg nuXtv aw^QfAoas, JiodwQog mg yQutptkj 
Trig oQfAOvlag r^ ^^fl* ^ol yoQ fASTOTQanivrsg 
^^X^Xovg nsQU§alXoVj iiana^ovTO duKQVo^g* 

IIEPI APIONOS. iS'. 

^AQiiav Mri&vfAvaZog ^v, xi&aQe^bg nal oviogf 

^Ev iQ^voig &v Tolg KQolaov 8s xal jolg tov IIsQAavdQOv» 

Eig *lTaXlav ansX&otv nal nsQv SinsXiav 372. Fragmennim Simonidis HIST. 16. 

octavum, apud Gaisford. p. 161. 385. Hic locu.s repetitus est 

Cf. B6uiger 1. c. p. 356. ^o/«a- a 'Wesseling. iu Diodori fragm. 

e« cd. B. _ ^ p. 639. — Vs. 388. xi&a^iorj 

.380. rtaQatpQovrjaai aperte cd. cd. B. quod idem extat iii luarg. 

B. pTo mutilato naQatpQovrf^, cd. A. £a textu erat xixfaffiao^, 

2 18 CHIL. I. HIST. 17. 18. 396 - 419. 

^E% Ta^mog inipatve nXevaoMf sig T^y narQlSa, 
Totg faitaiQ de tdCg xfi^iiaa§ fie^Aon^ avatQs&^paL 
Altd riif iAOV(nMf}¥ itto^v Xafittp ual nt&aQiaa^ " 

400 MiXog in^dtKPatior- 9uu dii Xafiav vijw Xvqai^, 
^Enta d* olalv ol aviAnavtsg xt&aQt^diag v6[aoi,) 
'Jlg fiQiato Toy OQ^iOP tBQnvoig inuSsiiv vojAOVf 
Jekfp^g &8X)i;&Blg avidoQtt %al iri nnaovta TOVTOfr 
ToXq yuT0»9 qpe^oir Snoxov slg TatvaQOV i^ayst» 
'0 de nQog Koqiv&ov il&otv nav Jle^uxr^^ 1^8«. 
'O d* amatSv uatiuQVxpsv iv qtvloKy tov avdQa, 
£1x0 d' iX&ovtmv tmv vavtSv , iXi^l^ag ovttag svQe, 
K*n» TovToir ii%riv llafis nQinovaav av8QO(p6voig. 
*0 avyyQo^psvg ^HQoSotog fQaq>s$ ti^v tarOQiav, 

410 'Onmavog ts avv avt^ , nXiiv mg atQSXsatatfiv. 
To d* alXfifOQUuitSQOVy ovrtag, i rixvov, e^e»' 
'Jlg mvSwsvmv iuQovas Tor oQ&tov rov v6(mov, 
0oiv&xeg av^Qsg nsiQaral vnji ^sXqnvoiAOQtpop 
Tovtov uatotKtsiQ^aavrsg dg TatvaQO>v uatfJQav^ 

nEPI THS XPT2H2 APNOS TOT 

ATPEJ12. mJ. 

^AtQSvg, Bviatr^j adsXtpol, ual Tirffff etX^ nXsiovg, 
Utttisg oi navrsg HiXonog ual t^$ 'innodaiABiag ' 
XQvaknnog rovtOAg a8sXq>6g l£ ^-^f^ifig v6&og * 
^'OvnsQ q>9ovovvtsg t(f natQl Tifioifteror afiitQOfg 
'innodaiAslag rtdg fiovXatg ^AtQtvg rs ual Bviatng HIST. 17. HIST. 18. 

400. ini&a¥at$w e cd. B. 

pro oomi|ito ivi&AXyattavm 417. Yid. ApoUod* III, 5, 5. 

409. Herodot. I, 23. Oppian. Heyn. obaa. p. 237. Aeliaii. Y< 

Halieut. 5, 448. eqq. Add. Flin. H. XIII, 5. ibi Kiihn. et Periz. 

H. N. IX, 8. 8. 7. in Gesneri De Eurip. Chryeippo Yalcken< 

Chrestom. Plin. p. 386. — Ye. diatr. p. 19. eqq. 
410. in od. Bt eit tjtt pro nX^v, CHIL. I. HIST. 18. 420 — 443. 19 420 Eig tffgiaQ lawni4fov9ir. Hkcbq fia^oiv S Iliiotp 
'*An o^&akfiiSv inoif^e nama^ avroO toic naldag. 
*0 ii XSV^f*^^ '^^^ AoXof toCtov ^i^ey aQnoffm. 
!^#Uo« lih oAXij ^ufiww'^ ldTQ6vg de ttal 6viaTfig 
T^v TQupsliap ^xfiaav t^i» Tfjg IlsXonovf^aov. 
Tijg ^^Xeiag 8* Snairvog airr&v aVTenmsJlTo, 
l^TQsvg Mttta to voiHpiov , nQoreQog &v r^ X^^Vf 
BvioTfig de dvtnQoifiX&v , xal vofiovg noQatQixmv. 
XQOVff cwi&evTO noTe TOVToy Xap^v tA ftQaTog^ 
*'0g or T» tiQog ieO^eia XQiTaSig xoXg TeraypLivoig} 
430 l^TQiofg S* iv ToXg '&QifAiMoiv ^v t* jf^wcroSv aQvtov^ 
'O JS&iu»vi9fig noQtpvQOvff eivai 8e toHto Xiyeu 
TovTO f ovv ffAelXev ^AxQevg dBi^at, rolSg dixaonoXotg* 
(^'OneQ vun EvQi/nidfi fiev 'EQfiov fiovlaZg Ire^i?, 
'JZg av ip^oQa ytvfiaetae nal fikafifi neXonida$g, 
l4v&* ov MvqtXXov tov ""Eqiaov IliXotp ifftvdSg avelXe. 
'O S* l/tnoXXtinog ipffaw ev^a^ai toit ItixQia 
l^Qrifudk Tb nalXiaTOV S^vaae r&v iv tfj noifivfj. 
^ldovta touto ie X9g^iw, nvi^avra uaTaxQvtjja^ 
^Ev n^catlotg aaq^aXmg, ota t^ ovt^ xiQag.^ 
410 ToiiTO y ovv fyeXXev lAtQevg 8ei^ roTg iMoaitoiot^* 
Bviaxfjg 8e Xa^Qonowc&v, avX&v evvijv awaifAOv, 
TovTO Xafinav in ywatnbg uiTQitag liieQontig, 
TolSg dmtareiSg inidsiievp f(Qe t^i^ PaaiXeiav* ^423. Cdm 'B.^aXXoi fiiv aXXtj 
Hxrfaay t^v r^f neXonowTiaou^ 
omiMU Terbis ^Ar^ivs 8i xal 
^itmfi Tfiv T^KpvXiav ^uji^^aav* 
Simili modo peccatum est ia 
eofL cod. hist. 25. y«. 658. sq* 
tthi haec omittuutur: uvnao&a& 
ruig ixiivov^ gv d* r^oortjv roT^ 
ofivayfiois. 

427. nagari^xoiv habet etiam 
cd. Ai, ied a prima manu ett 
cupencriptum dvrtfSaivQtv etvo^ 
fto^ £t aane dvrifiaiviov VO" 
P^t perboiia e^t lectio. 429. nQiratQ aperte cd. B. pro 
nQi>rfi. ■ * 

430. De aureo Atrei aguo cf. 
PauB. 2, 18. f 

433. Eurip. Oreat. 989. ibi 
schol. Item «chol. ad Lycophr. 
156. sq. et Potter ad Lycophr* 
YS. 162. 

435. De Myrtilo Yetenim lo- 
cos citat Siebelis ad Helldu. ab 
ipso edita, p. 286. — De Myr- 
titi morte of. Sophod. £1. 498. 
sqq. £r£ 

2* 20 CHIL. I. HIST. 18. 444 -- 469. Tiiv (TvfKpo^oer fi^ tniQ^ag de tov na9ovg o qxagqiofogi 
'Hfiigav iila¥ 1% dvcfimv 8i<pQSVB^ ngbg ttjv Sat, 
Kal avv avt^ 9€ai ^ TlXeia;f o^ev IAoht» tovtop» 
Ma&oxv y ^AxQsvg wg ^ai iioi%6g ian Tfjg ^AsQOitfjg, 
Tovg in Nrfidog TQane^v TQstg neudag noisl tovTf^, 
Tor ^}^>laoy> '0^}[Ofifii^oyy KoMmoVj anoffipal^ag' 

450 ^yixQa tSv naiHmv i^ag 8i Tovroy m9eZ t^c Zot^a^. 
'TniGTQBxlfe S* o "HUog, ag livaai&elg tA delnva. 
Aiftadog de Oviatov naXg, ayQdXg ^tiXaiiaiv otlya, 
^Eh TleXoniag ^vyaTQog Tex&eig ^ Mvf^uparigf 
'£jc Tmv ayQoir inidQafiwv Mal UTelvag tov ItiTQda, 
TtjV ^aaiX^lav t^ naxQl nitUv InaraaoiCe». 
Tov S" jifaiiiiivova TQOifog (ieTa TOtf MeveXaov 
^jiyek nQog IIoXv(pii8ea UQarovVTa SiitvS^og» 
^Vg naXiv xovtou^ ninofiq^e nQdg AixmXov Olvicu 
Mex^ ov noXv Tw8aqetag tovtovc funayei, nakiv* 

4G0 07 Tov &viaTriv fikv avjov **HQag fimii^ q^vyovra 
'OQHoiaavTeg duiuovaiv olmXv vqv Kv&tfQiav* 
Ot 8e TwdttQem yafiPQol fivavTW 9vfaxQaaiVf 
'0 I4ya[ii(ivav fiiv Xaptav avvewov KXvTotiiVfiaTQav, 
' KTeivag avjrjg toi' avivyov TaVTaXov tov ^veoTOif, 
2vv Tinvq^ navv veoyv^f MeviXaog ^EXivf^v. 
Ta neQi Tot; '^Xiov de nivTa 8o»S yevia&at, 
Oif8* aXXr^oQfiTia fio* qmveiou ra TOiaZfTa. 
IlQofiaTa 8e xQvaoxQOOv nov (piQew ti]V iQiaVf 
^PrffXvog Tov ^laifovov elg(piQe$ fefQoupoxa * 445. lu cd. B. est ijlaod^ quod 
idem apposituA in, margine co- 
dicia A. 

446. iXm* aperte falaimu In 
td. A* est ihuQh, 

'451. naxiirxifBtpa cd. B* 

454. ivt^Qafmv in toiv ay^ktv 
cd. B. 

456. T^ot aperte cd* B. pro 
monatro T^-&iinov^6st 464 Pauf. II» 18. In cd. B. 
TdlavTOv* 

469. De Bheginb et iBigono 
conf. Miilleri Indicem Scriptor. 
in Tzetz. achol. ad Lycophr. 
p. 159. et p. 146. item not. ad 
Tf. 1021. Perperam et hic et 
Chil. YII, 645. acriptum erat 
*JiolYovovt 

468. £ cd. B. recepi xifvoo-m 
XQOOV pro XQ^^^XQ^^» V / CHIL. I. HIST. 18, 19, 470-495. 21 

470 'EgfAflv 8* a^xiqa flvnaxs, x^i^ ^QtcfAiv aeli^vfiy. 
Blafiag ii tavta {piQ0vo$, jcojccS^ opiiiaxwd^ivxa. 
HaXq ii Mv^jtXoQ xov 'Eqhovj tsxd^eig iuniQi lovfov* 

nEPI BOOS TOT MTNSiOS. a»'. 

Mhtag o KQiig vnfJQ)^B natg Jkog toS l^arsQtov ' 
Tovg fiaaiXiig 8* aifina9s Jiag iKoXovp nartagy 
'Jlg ToS ooT^^os Tou Jtog, h iBOVTaUug ftotQotg 
''JZQo9QO(AOvifTog ual aaXSg nsifAitov ftfBd^Xio^g, 
'EQya^OfAitov §aa%kug ml awefA(Aaxfi<poQov9tag. 
Tov ^^jBQiov JOAf aQOvv Jilog &aviv%og xovie^ 
'O Mivofg oi» iatfAOfOg tijg^KQ^Tiig PaoAsveiv, 

480 jtifeA KQfial &e6$8ovov Sxbav xtjv fiaatkelav 
SfifA^ov ht &aXaaafig yoQ ivaxpavfjvaA ^ivov» 
£t!{a^o di , kuv t* ipav^, t$ JIoaeiiSvA ^uaoA. 
'Jlg xavQOg aveqtivfi ^^ rBQnvhg in rfjg ^aXaaatigf 
*Ex jHv KQfjfEoiv fAev eapinev ev^vg T^y fittaileiut^ 
0vaag 8e tavQov SjeQov avjos t^ HoaeAdalvi, 
Tolg /9ouxoAi04fi MnefAxfmv iuetvov toi^ q>afvivia, 
OvneQj (foaiVf ^ av^vyog fiQaa&ff IIaaA(pifi, 
• Kav jaXg Aoiiakov fAfj^avaig fAifeZaa awovaUtj 
MiVoijavQov yeyewfixe fioav&Qotnov &viqIov. 

490 'O S* EvnaXafiov JaidaXog viog 9uaI jij^ ^AXHlnntig, 
""^Jlv aQXAji*J(ov ajjAHog ayaXfAUJonOAog jb, 
'Piipag ii oMQonoXeo^g Ji^q ajjinrig avelXe 
IJalda JleQiixag adeX(pflg u(J.ovfAevov ^AxxaXa^» 
Ovjog fuQ didaanofievog j^ ^eitj^ t^j AotAdaX(o, 
IlQiova nQcijog edei^ev o<p$(og atajovA 471. £ od. B. ravr« aeriiMi 468. Cd. A. et 13. scaV pro 

pro ravTOhf, Idem cd^ habet nai^ i,e*naliv. 

MoXws pro naxctfff. . 490. Cd. B. anakt^ov pro Ev^ 

vakafiQVm 

„* c rp -Q 493. Apollod. III, 15. •. 8. 9^ 

n J.O 1. i:^. ihi^vL^ Heyn. et in Obsf. p. 348. 

478. Apollod. Ilf, 1. •• 3. — Paus. I, 21, 6. ibique Sie- 

Obfts. p. 216. bel. — In cd. B. neQ^iuaas. l^ 22 CHIL. I. HIST. 19. 496—622. JjQUsag ^Xiq^Mf fAiXQov» tSo^v d' o 'd'sXog rovto 
T^ e%fq>vta tov natdog (^&ow^aag TOUToy meifBi. 
JCal q^svysv ifQOQ rov Mlvma. ovnsg NavngaTr) dovXy 
Miyslg ^lmQiov X-^?' ^^^ xaracrjfiv o Mivoig, 
500 'Jlg rfj ^oixeia YVvaMog avxov owijpyijxora^, 
^ElAsXls navzoig avsistVf dsaiiwtfjQUo nXtiaag» 
OvTO& d^ aitoSQOonaffavTsg iu rov ^fayicoTij^fDV» 
J7t£^c« t8 JtsQ^siAsvoi , q^svfovop dit^ al^^SQog* 
^lnaQiog navinsos <psvy(av 8i t^ m^Mys^ 
*Aq>* ovnsQr xat ''In&Qioif iiiKafog Moy^cus9fi* 
V) JaliaXog ^ slg Kifmov omfyxa$ ShwXiag. 
Tovtov ftai Miwg in^ritSv ^X&sv sig SiKsXicKV» 
^Tno wv &'vya%.£Q(av di d^viqonsk x&v xov Xa)xa2au 
Zipia ^'^QfAhv nsQixs&slg uai nsfQcminta tfiuSac 
510 jiXX* aXXfiyoQiitiov fio» TOf tmvQOv xoi T^y liiitf, 
Kal Tor McvoitavQOV avtov nal ntiQwsi^ /iatdaXov, 
Kal Tfotg cpaolv ayaXiiata imsXo&ak xa JahHaXov, 
'Jlg EvQvniirig yQaipsit (asv iv dQafiat^ ''Ena^rig* 
y^EI! fAOi> yivOiTO q^^oyyog It ^Quyioo* 
„Kal xsQol xal xoiaom^ xal noiaiv fiiash 
^yH JaidaXov ti^oMiVy ^ &s&v twog*^^ 
Kai ItXatoiV o iiSaaiAaXog T^ff mioiAa^Uxg XiyaiV* 
ff Ta daidaXsia navta KwsVad^m doHsTj 
j^BXinsi T* a^^a^juad*^. &S^ itvfi^ ntXvog aoipog/^ 
520 Mivojg y o£x iwiASvog nQi/v xataaxstv to HQatogj 
uixfiKooiQ BH lAavtsmv slns KQfial toZg tots, 
^En T^c ^aXaoafig dv* avToy ipavfivai ti oijfiSior* 496. ^vXvtpiov cd. B. pro ^v^ 
li<piov, Cf. JLiobeck. ad Phryu. 
p» 78.- 

506. Ex HerodoL Vlf, 169. »q, 
scribendiun foret Kafiutov. At 
Tide ibi iiotas. lu Paust VU, 4. 
est "Ivvxw, 

509. Cdf B. maq^ox^^iU et 512. Euripid. Hec. 819. i^ii» 
Matth. scripsi d^dfictrtr pro YQtifi^ 
ItaTi^ ut iam voluit itiauus do- 
cta in edit. Basil, aua utor. 

519. Cd. A. 0)$ dviiQ xsivos 
aoq>6s pro 6 S* dvijQ intivos a, 
lutelligitur Daedalus, 

521. Cd. B. fidvrmu Id« ts* 
prox. ^akdxiTj^, CHIL. I. aiST. 19. 20., 623 — 550. 23 

Tov OTQaTTiYOv iov TavQOv Sa apavircoQ avv ohmi^, 
T^y §aakUiav tih^ffBV, iiqntQ Ix &^laq zvxrig- 
TovT(^ T^ TavQf^ QTQaxfiy^, ov^l fidi 81 TavQM, 
^H Ilaaiqtafi Mivmoq ywri Id&QOHOiTOvaaj 
Kal TaZg Xa&QOKOixiaig di JautaXov awBQyovrrog 
Kai HXalortog iv diiuaaiv ¥««* tSjv Bv(pvlaHTaiV, 
"OneQ 9utl fiovv JC6xli]xa<r* ^vXlvriv tov JaMloVf 

530 ILudiov t* ysyivvriiitsv» wg 8i naziQoiV dvo^ 

Mifmoq imi tqv Tovqov ts, MivmTavQOS in^&rj, 
TlTSQa di Toilroiy ylvtaaita tu Xaiqfti tSv oXHudm» 
^OXMoai »al yoQ itpvyov nBQl Tr^v 2»X€X(av. 
IIisQOQQvik d^^TnoQiogj nviyslg iv vavayia' 
*0 JaiiaXog ds ooiCsTCM nQog ohov toiI KomaXov. 
Ta 8k daiSaXsM q>aa^ xiv^a&av ToloTQonaig' 
Tovg ttvSQMvrag nQOTSQOV ttqo j^Qovfov tSv JaiiaXov 
*£dti!uovQyow axsvQag, ano8ag.f aoiAfAaTOvg' 
IlQiitog S* JaliaXog jdvTog SuZXe %stQag, noSag, 

540 JaxTvXovg d^fiQiioaaTO nat §Xi(paQa xoi TaXXa. 
"O&ev b iiv&og nimaatSf vti/vsia9ak va JaidaXov. 

HEFI KTN02 TOT KEOAAOT. %. 

HQOXQtg ^ ''EQSxQ^iaig TS xoJ IlQa^i&iag moqti 
KitpaXov a%ovaa avvswov tIv tov Jrfioviiag, 
Aa^QonohTsl IlTsXiovTv xQvaow Xafiovaa OTi^og' ^' 
<Z>sv/s» Ss nQog xov MivaMj Kstpai^ (ptaQa&sXaa. 
Mivwg 8e TavTj lAiyWTai Xa&Qaici awovai(z 
Jovg svaTOiov ohovtmv xoi xvva Top9^o/ioy, 
"Oazkg ^fiQiov Tax*aTOv anav avtiQSk %Qi%axv. 
TavTO Xapovaa TO$yaQovv naXtviQOiisZ Keqndoi, 
550 AudXayaaa tOut^ de nQog '9i^Qav avvs^iiXd^v' 526. Cd. B. la&Qono$v(S(fa. H I S T. 20. 

'^ 542. lu cdit. BaBil. hic csi 

536. Cd. B. voiovTorQ0n(O£, yerborum ordo: 7j 'EQn- ^Q^" 24 CHIL. L HIST. 20. 2L 551-^575. 

*0g TtQog &fiQlov fiiXefArov atpelg nvr^y ayet^le* 
j^Qsio^ nriyi» di nQ^&eig autpvyia» <psvyB%.^ 
liiXfinexog iovateQOV eira Ttj^ Teupiriaiag 
^EQya^oudrTjg oXe&QOV rmv naidonv zaiv Sfj^alanr, 
' ^Eimv Tov xvm KiipaXog itefAne^ ^ijQevaa^ xotvxv^v, 
Zevg 8e xoZg ^gopioig iiitXt/&eS xeQdd re xal rov xtjn». 
rQucpet piev u4noXX6SoiQog vavrr^v i^y laxoQitxp * 
'O de aoq>6g IlaXaUpazog ^ avi^Q Ix neQinaiov, 
\4XXriYf)Qel jepLaj^iov r^ ptiQog xepLaxiov, 
560 rewaXov Xiymv axQaxrffOV \4Xxine%a xvyjfivew, 

Ktti Tolg Sfifiaioig noXepLelv avv SmoaTuzaig aXXoeg^ 
X}vneQ avetXe Ke(paXog 'xXri^elg l£ lAdrpaiaiVm 
Avxo S* fineCg ovxon ipauiv to nav aXXfiyoQOvvveg* 
Miv(og pnyeig ry UQOKQ^d^ Xd&Qai(f awovaia 
• Mexa Kvvog %ov axQaxrofov xQ^riQovg %e TayeCag 
AvTriv avv ddQOig ninOfAqte KetpaXia naxaXXaTTOiy* 
O KiqfaXog d* 'AXdneiu TOvtov Toy Kvva nefine&, 
^Eid^QOV T€ nai noXifAiov* oX Talg InnofAaxiaig 
IdXX^^Xojv na&i,nntvaavxeg iv nixQuig avaiQOvvxmf 
570 EiT^ ovv ye tov l^Xdnexog fpevyovTog avv oXxaa$ 
Kai tov Kwog dniixovxogt iv nixQa^g &aXaaaiatg 
Tu axacpri awaQa^avreg i^invevaav %bv fiiov. ' 

nEPI MEFAKAEOTS. na. 

'O MeYoxXiig 6 viiv ^rid^elg, vlbg r^v Ttjg KousiQog^ 
EvyeveoTiQag ywmxwv naaoiv tSv vqi* '^Xitf, 
^ *^t)g innoe ixv$vixrixev tqIxov iv ^OXv^nia' 557. Apollod. III, 15, i, ibi 566. Swgois pro ofJUot?, quod 

Heyu. Palaeph. VIII. ibi Fir habet edit. B^sU. , e cdd, A. fl. 

Bcher. Ovid. Met. VII, 661. Bqqm <-« »::• . .* j d 

ccQ » ^* » ^j 572. e^tn^Bvae cd. d. 

ojy. Tffiax^ov et reftaxtov cd^ 

B. pi o Ttfifidxtov et TtfAfiaxlov» « t G T" 01 

Cf. Lobeck. ad Phryu. p. 22. n 1 3 i . /i. 

563. Pro auTo «cribeiidum vi- Vid. ad hist. 5. et Siebelit, 

detur avToi, uain jp«e se Tzetze^ notas ad Hcll^U; p. 273. et p. 

Palaepliato op^ouit. 285. CBiU L HIST. 22. 23. 576 - 599. 25 

"Ottov xoi yi)v Trorauo^ ^^A^peto^ c^^^ce^^ 
OvnsQ TO TF^iy 6 77(M)txA^^ Ju r^ ^OXviimcj^^ 
\Aj&va ti&HKe ^^aiAiiQQv ix axvXojv Tojy Auyelov* 
580 Ov ariq^og r^v toZg vt*rizatg &aXbg iyQMlaiov, 
'jE|cTgAeiTQ S* ayiiv itevvfinovTantifaZog. 

nEPI KIMJINOS. %^. 

Klfiiap vtog xaTa wiig vniiQ^B MiXiiu8ov, 
Kaia 8^ iraQovg riv nazQig T^y ui^aiv TiaayoQov, 
'£S ^Iao8Urig tovtcu naXg inr^Qi^v KaXUag. 
'0 KifAsav ovTog a8thpriv I8iav 'Elmvixf^ 
JSi%sVf o^ IlToXefwtSog fiiv varsQov BeQsvixtiVf 
Kid Zevg Ttiv^HQav uqo avTiuVy ttal vvv IIsQawv t^ yivog^ 
KaXXiag 8$ nsrriqxovTa TaXaVTa ^iifA^ovTak, 
't)nmg Kifitav naxriQ fkifiiv 8atv6v t» na&f/ 
i^^Eveua yaiimv.Tciv aUfxQoiv, t^$ aSahpofjiii^iag. 

To 8* (iaoi^ TavTa yQaq>ova&i fiaHQOv ioTi fio§ XiyHVn 
"JSaT* fOQ nXfl&og anB$QOiv Tmv TauTa yeYQaqiOTOfVf 
01 fioifiixolj fud Qr^TOQsgf JM8mQog, »ai aXXo§» 

IIEPI APIST0IIATEIPA2. vtj. 

HcXg fjv 'AQ^aTonaTBiQa 'Po8iov JiayoQOp. 

^Og JwyoQag avv vlolg xal avv '^vfaTQOTinvo^, 

^OvTtg Ofr avfAnavTsg ima, nQog %fiaQ iv nal povop 

NturiaavTBg ^OXvfAnia nvyfifj nal nayiKQaTivf, 

'0 fAiv Tovg uv8Qag anavragf^Ta TBHva Toi/g lcpri§ovgy 

01 nal8Bg tol nai8aQia, nBQi,nhxKivTBg navTBg ^^ H I S T. 22. 591. Gd. B. fu»g6v^ ei v. 592, 

De Cimoue Tis^igDrae filio, lar* di. 

2ai cum Miltiadia fiiio confnn- 
itur, conf. IVutgers. Varr. Lectt* H I S T. 23. 

1, 9. p. 33. el 37. 

683. ^Erat ^trfQayoQOv , quod 594. Conf. Schneider. ad Piu«« 

oorreximu^* dari fragm. p. &• sqq. Heyu. 26 CHIL. I. HIST- 23. 24. 600 — 624. 600 /hrj^ovTO rh &i$i;iQO¥ §9 n^onofincitQ oXpioig, 
Jaiiiynj^voQ %al JonQitvg avv t^ l^xovaiXoua, 
EvxXav xai Ilsiai^^o&iog avvapia AeXsyitn. 
^Sivn$Q nai atriXag eatffiav fivi^iAriv iv ^OXvfxnia. 
Meta [uxQov ivatavtoiv da naXiv tSv ^OXviAmoxv 
iD^&sv lAQtatonattiQa tov pXixpai tov ay^va. 
'Jlg di tig voiiog tnwo VLtoXvmv tag ywdCnag 
0€aa&m tic ^OXvfAnu» nal tovg aySvag fiXinstv, 
IlQog Toy avtiiv ansiQyovta q>f^aiv ^EXXavodiufiv ' 
TL fts KatsiQYSig , av&Qmns , &saa&m tov a/tom; 
610 Ovde» oiioia taZg Xo^noiSg taZg fwaiil^lv vnoQjnUm 
Enta fOQ tovtovg ovg oQag tovg oXvfAmovUag, 
' IlQog sv ^fActQ iiiivsynap yvr^lovg ^o* t^ yivst* 
'O JtayoQog yoQ natriQ^ o£ tQsXg ie adsXfol f404^ 
Ta ds TuudaQia tavti tSv adsXipwv fio^ noSisg^ 
EvTiXufV ml Usia^^QO&iog , ofioS xal uisXsyit^g. 
Tovtpig totg Xofoig totfOQovv ivdoig avfjQ ix^vog 
Eiaas tavtfjv noQSv&ifg sigdvvab tiv afohct. 
Tf}v 8* iatoQiav IIlvdaQog o Jalkpavtov fQatps^. 

nEPI TJiN NIKJIN SIMJINIJOT. ulT. 

Hv S^fAOivldfig SoL[Aiog vlog o tov ^fAOQfOv* 
620 Ovtog d' o uisomQinstog , o Ks^og S^iAwvldfig, 
*jFfr nivfigf aXX' svxoQiatog, asi vtKmv noi^as^ 
"jZgnsQ Kavvag o avXfitfig o oXvfAntovUfig. 
^Qiato(pavfig 9to}iA(^sS nsvUxv SifAavldov* 
d' l^Qiatsidi^ fifQoupsv av^Qbg svfpiQmiav. 601« JafiaXvros cd. B« 

'606. De hac lege cf. Paus. V„ 
6, 5. et Aelian. V. H. X, 1. 
ibique iuterpretea. 

611. oU pro ovs cd, B. 

613. fMv pro fMt cd. B. tiiui^p 
}iter Yt« projumo. 

HI8T. 24. 
619. Conf. Notituuii de Simo- Bide ex Fabricii Blbl. gr. (T. If. 
p. 142, ed. Harles.) repetitaiu 
et auctam iu GaisfordU Foeti« 
graec. uiiu. T. ill. p. 147. sqq. 
(ed. Lip«.} Adde Frotschcri pro- 
legoiu. adXeubph. Hierou. p.4. 
Pro 'AfioQYov est dXovgyov iu 
od. B. ibidemque vs. 620« oi- 
ncTo9 et t. 621. ic»y(»y. CHIL. I. HIST. 24. 25. 625 — 646. 27 "Ome^ Tftfiijaa^ e&atpsv. ovoq (pafslg S* o riMv^ 
Aiytk, nii nktvaijq, av&Qoma. vavtSiv de fc^ nsw&ivTiaVf 
Movog o S$iAmvldrfq (tiv avfinkiuv anekeUfd^fi* 
Oi ii nuvTsg antiXovto .rvjnivTBg vavo^iag. 
630 EvjpLQMTOv d^ iniYQanfAa yQa^mg o Stt(Jtoifvidfig 
T^ OTTih] naQ$viYQa\lfB vskqov tov aBaanoTog* 
. ,, OvTog o Kaiov 2mmMm ioTl aaani^Q, 
yjOg nud TZ^VBioig ^rtf, noQia^B fOQiv» 
OvTog 6 S$fuuvi8fig f*^^ ^^ Stneliif^ ^fjansi» 
'EntjfQoi^a ii yiyQanToib Tode t^ TOffo^ rovtoii* 
j/JS inl navt^uovTa, JStfioi^^, jJQao vinag 
,jKai TQlnodag' ^viqaXBkg i^ iv Stn^t^ nBdio^. 
,,Kmof 8i fiyijfiip XsinBigf "ElXfja$ d* Snatvov 
jjEv^witov '^vx^g arlg invjfBivofUvoig* 

UEPI STH2IX0P0T. ui. 

640 STffliioQog f\v XvQfMogf ual Tovtef S^vyaTiQBg, 
'ifiiQa Tovttf di natQlg^ noXtg v^g SmBXiag^ 
ji^aQtih 8i avyjuQovog f^v nai tv} IIv&ayoQa. 
JtiqX^Q^^^ <Z>ttAa^J« T^ liioTV^aXaiBif 
^Avi^ tflg^EQv&siag lAiv, narQl 8i tw IlavQoXas 
TU^ TOv AstoiiafAavtog f ^AnQayavTOg TVQawi^* 
**Og C^aXoQtg IlBQiXaov tbv piXHOVQybv intXvov €26. De more yetenini tepe- 
iiendi quot mortuos iu via in- 
Tenisaejit , et de Attica lege id 
iobente cL Aelian. Y. H. Y, 14« 
iM<{ae interpret., item Paus. IX» 
a^ 6. Horat* OJ. I, 28. 

632« In poet, gr. min. T« IH« 
^ 176. Gaisf. ita legitur hoc 
episramma : ' 

Ovrof 6 Tov Ktioio JUfimviBov 

0« nal Ts^vtjuii ^Civx* ini" 
iione %aQiv. Yid. ibi Tacobs. et ad Lycophr* 
schol. p, 794, notain Thryllit. 

636. Yid. poet. gr. min. 1. c» 
p. 175, ubi epigramma le^tur, 
cuius initium cum hoc couve^ 
mt. 

HIST. 25. 

640. De Stesichoro cf. Such« 
fortii praef. ad fragmenta Stesi-> 
chori ab ipso edita p. Yf. sqq. 
Aptior huius hisforiae iuscriptio 
est de Stesichoro et Phalaride^ 
, 645. %BTi»ddnavto9 cd. B. 28 CHIL. I. HIST. 25. 647 — 676. 

Tov jivnKov xavixavasv h rav^ r^ xaAsreoi. 
Ovzog yoQ th pLtiji^ivfiiAa tov tavQOv %aXHOvQyiqm^, 
ToZg livl^mTfiQab roS §oog ^^iKxrj^sv avXianovg^ . 

650 ^AvimvgB Kal &vQav 8i nQ6g rqi nlsvQtS roS rot/pou 
Kal d(oQov rqi 0ai>aQid$ %Qvtov vov javQOV iife^ 
0ahiQig 8e %qv av&Qomov iv dcjQoig de§^ov%<Uf 
T^o de ptixotvfiiia d^eotg nd&tsQovv tteXtvet. 
"Slg S" avanTviag xh nXsvQov o xaltcovQYog ix^vog 
Aokov xov naxofA^^x^vov i^^nsv anav&Qtintogt 
Ei rtya §ovXu, 0aXaQ§, xoXal^Hv mv av&Qcino}V, 
^Evdov Tov ravQOV ntaxuqY^g nvQ vnoazQoiwv jcariw • 
Jo^Bi d* rav^o^ axtvaffiotg pivuaa&ai, rolg ixeivov, 
Si) d^ '^Sovfiv zoZg oxevayfAOig s^eig aifXotg ftvxrij^aiy. 

660 Toiho na&oiv b 0aXaQig ital fivaax&elg ixtZvov, 
^L4ye, qifialf IlBQlXaSf ay nQ^zog det^ov rowro 
Kal rov^ avXovvrag fiifAfiam, TQavoHjov aov jtjv rixvfjVm 
'jlg de nuQidv fiififftfig ^n'^^^ ^^ avlfiuatcov, 
KXeiek ros' tavQOv 0difiiQtg xed nvQ imaoBQevetn 
'*Onoig de ro %aXxovQyfifia ^avtov fiii ifHfiMVt^, 
Kaia nevQSv iuQi^fiviaev i^a^ag ^fit&v^va. 
rQaq)ev neQi rou rav^ov de jiovxtavog 6 2vQog, 
4i^ia)Q0g, uai IlivdaQog, avv zovTOig re fAVQloi* 
ylifTog 3' Ix Toiv 0aXaQ$dog ixelvov ro£f nava6q>ov 

670 ^EnMToXoiV aot yiyQacpa TavTffv r^y (oro^MXf. 
Tovioi^yovy rqj (PaXaQi8$ 2xfiai%oQog i%&Qevaag, 
OtiAaif nQog IleXonowfiaov neQmv ix tfjg na%ivov 
Svv K6vo3Vtf jQomida r«, ror^ rovrov uatea%i&fi. 
Kal K6vmva fAiv 0aXaQig aniaq>a^ev ev-^imgy 
Tov 8e jQQinida/v gnefAxpev ivtlfAo^g tjj naiQidi. 
2Tfiai%0Q0v d' ofAorffV^ov el%ev avry jcoi qiilov, 658. Vid. ad vt. 423. de ve^ Wessel. , Piudar. Pyth. I, 185. 

1,11, nounulli» lu cd. B, omissia. Val. Ma^. IX, 2. ext. 9. 

(3b7, 'Luciaii. Phalar. I. §. 11. 

n. Diod. Sic. XUi, 90. ibique 669. Phalar. Epiat. 94. CHIL. I. HIST. 26. 26. 677 — 699. 21» €i ^Slg di^ uvvhr laQUsaa^ok XvxQa TavQOfimhtuqf 
Hoa^ taXavxiav ixajov, fAera dmdatttirri 
XpoyoV-T^ff teXeVTfjg avxovj YQatpaXg roSv &vyaTiQ(av. 

(^''TareQov yaQ vndfAVfi<mv al SiriaixoQOV icoQai 
0aXaQi9&, nai XiXvxe rb X9^^S ^^' inetvov* 
TovTOv rov STTiatxoQov da.iAiXog vnuQxei Tods' 
^llaXXada neQaimoXiv uXt]^ noXefiodixov aymv^ 
nJlaiia Akog \keyaXoVy daiAoiraXov , aiatov nag&ivov 
^Slg TOiiTO TOil HaQiov 8e tov l/4QxiX6)ipv liiXog^ 
^Ev uiief ual vevixrinevy aaag iv ^OXviinUxf 
Movm T^ az6fiaj$ XaXmVj wg r^g x^Q^V^ xonelafig. 
"OneQ xal UCviaQog qpijcr» Tovror vneQ&aviialiaiV. 
Th iiiXog ixove Xomov avtov Toif W^iAoj^ou ' 

690 „ Tr^veXXa. xaXXlvixe xoSq^ ^^^ *HQaxXetg, 
jjAvTog Ta ual^IoXaogf aixiitiTa dvo»^* UEPl TTPTAIOT. xg. 

TvQfToXog Aaxjm OT^ari^^^o^ xaX novt(Tr\ig vnr^Q^ev^ 
ITQOTQemixa nQog noXeiAOV yQarffag «oficxTODv liiXrif 
ZineQ jiiov ol A&xmveg Iv aviipoXdCg noXiiitaVf 
nvQQix^ov OQxoviievo$ TolSg voiiotg Tot; AvxovQyov, 
'Jlg Aimv 6 XQvaoarofiog oi/roo nov yQa<pe& Xiymv* 
.i^Ayen^ 00 SnaQTag evaySQOV uovqoi nariQtov, 
yiAaiu fiev TTvy nQofiaXXea&e, doQV 6' evToXaoig fidXXovTegf 
iiMri (feidea&e puo^* ov yaq naTQtov ra SnoQTa^^ 678. Phalar. £p. 98. 

683. Conf. Stesich. fragment. 
^chf. p. XLL et GaUf. poet. 
Qun. p. 344. 

^688. Piad. 01. IX, i. ihique 
Schol. Pyth. II, 100. Heyn. Ar- 
^ochi fjragm. pag. 178. ed. 
Uebel. Gai«£ poet. miu. pag. 

il5. «q. HIST. 26. 

692. Couf. Tyrtaei fragm. X. 
ihique not. Klots. in Gaiaford. 
poet. min. p. 244. aq. et Franck. 
CaUin. p. 200. 

697. tmaQras cd. B. Idem 
hahuit cd. A. lu quo manus «e- 
cunda correxlt onaQTtig^ quod 
est iu edit. Basil. 

698* nQo§aUAVT9t cd. B. 30 CHIL. I. HIST, 27. 700 - 724. nEPI ANNTBA. «T. 

700 jiwtfiag^ £g JiodatQog fQaqfs^ nal JUav ofia, 
2vv TOVTOig Jiovva$og o ^XixaQvatrao^ev, 
^Hv (TTQaTfifog %&v JStXEXafr, viog 8i tov ^AyLiXxa, 
'^Otmg ^^lXxag aiimaaav tikB t^v ^lfifiQiav, 
doXoig ^i&enivoiv 8i xre^ara* tSv 'Ifii^Qoxv. 
Tov narra tovtov yoQ OTQaTOV fpevyeiv xeXsvaag roi 
Kal nQognXaxivTag TOi>g vlovg ual owd^aveX^ no&ovm 
MaaTiiif naQotaaiuvog aviiq>evyeiV rotg STeQOigf 
*Awl§av nevTenaideua t&v XQOVoiv vnfiQyiiivov, 
li4aiQov§av de dvdiexaf tov X6q>QVf t^v %vviav 

710 ^A^ag avTOv r^g ttetpaXiig ToXg ^'IfifiQaiv iyvoia^fi. 
H&VTmv S* ^lfi^Qfov in* avT^v cig elxov OQfAfjaivTw, 
Oi (pevyovTeg iaoi^ovTO Tv^ayom^ adeiag. 
^Slg 8e am&ivTa xoy or^Toy eldey OTQoipelg oniam^ 
Aombv anovda^ei fii^d' avro^ ^'ififiQoi nQaTfj&fjvai. 
^EniMe^iivmv 8e aq^oSQoig xvxXo&ev t&v 'IfiiqQatv, 
Tov Xnnov aHQOTioTeQOv iXaaag t^v oineZoVf 
Tov noTOfiLOv Tou ^I^fiQog rovg Qevfiaaiv iiininTet. 
BdXXeTai, 8e naQa Tvvog oqiaSv iv cMovTiipm 
HXi^ xal nviyelg^ av8e vexQog, Totg ^lfifiQaw WQi&ti, 

720^ rovTta no&og ^v avQerai^ yoQ rotg Qeid^Qoig, 
TovTOV Tov iJQoHig av8Q6g &v jovog o Avvlfiag 
^Tno fafifiQc^ eraTrero. a.vv qJ rijv 'ififiQtav 
Haaav iXef^XaTi^e, noiviiv naTQifov ipovov. 
^Slg S" iv %oXg (ievaiv XQovo^g ol Avaoveg ''PaifUxio§ HIST. 27. 

700. Vid. Edog. e Ub. Diod. 
XXV. p. 512. WeM. et Dion. 
CasB. p. 1522. Reim. — - tial pro 
tit/6 cd. B. 

705. yuQ pro 8i restitui e cd. 
B. — Tovtov in mendo ciibat. 
Nisi enim in seriptore tali di- 
ctiun est pro avtov ^ reponen- dnm erit ovroc, ut oratio recte 
procedat. 

715. uvnko^sv cd. B. pro uv^ 

«Xo&e. 

720. Deaunt duae syllabae, 
quas neuter codex auppleL For- 
sitan addeudum fiiyas, quod 
poide detiderabati aut oin t/n I 

t CHIL. I. HI3T. 27. 725 — 751. 31 

Tovg S&xelo^dg ifinfiaap noXXaniQ yixffiineqj 
KiXevafAU t8 fiaginatov ixiXswiav ixehotgy 
'Jlg fnfide ^iqiog an avx&v noxi tm %azi%uv^ 
jiwifiag XQOvoiV svKOait ysvonevog xal nivTBf 
Xmglg avynXr^zov tfjg povHig xai %Sv viteQsxovroiv 

730 Tovg '^sgfioriQOVg avXlafimv nal xovg o^eXg tSiv vim 
'Slg luatov xal nXelovag, Xtiajevotv ^lfiriQiav 
^'E^TI, nal riQog inriv^avev aei avQarov toiv vitav' 
'J2g S* ^ nX^vg ivtiM fuv iuavov8a8ag Tjdi^i 
Elg ^[tXiadag d' erQexeVy elia wd (ivQuJlagj 
Kal fAiyag yifove aiQaihg ual tSv a^ioiiaxoiv 
jivev (iia&ov xai do^QeSv ovzo} awri&QoiafAivog, 
Eid^if rovto xatadriXov iyivejo ^Pafiaioig. 
Kttl awzax&ivxeg avfAnavreg avQaT^ ne^(^ rtal aroh^t 
Ema xai ifiSofA^rptovia nXi^^^^ fivQiadeg, 

740 TliTvog iixriv Itantviav xovg SixnXovg ixTQi%pai* 
01 S$ueXol S^ IxiTevov navaaa&at tov Idwi^av, 
Mif navreXSg t& StxBkSv aQirfl onotp&aQBlij. 
'O di naQeig rovg &iXovTag nal Xiyeiv xai XafiQa^etv, 
OvH avofAeivag ttjv OQfiiiv ixelva^v tSv ^PmfAaiojv, 
Movog ix narroyv SixeXSv ^oiQeZ nQog ^lTaXiav 
^AmA&ev noQevofAevog IdXniavSv OQimVf 
Kai TOVTOiV Tci 8vaBia§oXa xal niTQog xaeaTifAVfav 
*Ev eS fAHfa^/v ifAninTunte TuyfAaav tSv 'Pmfnaioiv' 
'Ev dtcupoQotg fAOtxaig 8e tovto)v noXXovg avuXev. 

'^iO^Aadgavfiav de tov aSeXqiOV ixaQadoxei fAivayv^ 
lO^ dAafiag Tog OQea %avTa ra tSv uiXniujv, 725. Super roc»' ^mbXovs in aoatiq. script. gr. p. iOS» not. 12« 

cd. A. «criptum est jiqiQinov^^ Hoeger» Add. Erasmi Adag. p» 

VI. 741. super jrtKcAol item a- 166. 384, 

^^ , «xmliterqiie jr* 745. ^^ y ^J ^ ^ ^^ 

740. Habet id dictum primiim ®°*** *"' 

spud Herodot. YI, 37« ubi cL 745 — 747. Hl trei t88. de^ 

iiueiprec et Oreuzeri fragm. iiint in cod. B. 32 CHIL. I. HIST. 27. 752 — 779. 

4 

l^yoiv ual TvA^iJ^oc OTQatuig. o Y^ovjeg oi ^PmfAoZoi, 
Aa&Qauug im&diievotf tovvov fisv avaiQovaif 
Tfiv ueqfoXfiv d* iveptavteq ini^qi,\pav ^Awifia. 
'0 8e S'Qirivfiai»g f wg ixQ^^^ '^ov a86i,q)hv tov q>iXor, 
^TatBQOV uvxBtd^ato 'Poificuo»^ iv taZg Kawatg, 
'PoDfiauuy ovtmv atQatriYSv JlavXov xai TeQertiov. 
JR Kawoi nedwdeg de eial TTJg HQyvQlmtag^ 
760 Ov J^ofAiqdrig ixtice tiiv 9ro2«y 'AQj^Qinnav, 

TovteatiVy ^AQyog^Inneiov ^ tfj yXdaaif tij ^J^H^yoir* 
jil nediadeg avttu 8e rv/j^ayovat Javvlav^ 
T&v ^lanvym vateQOVj ineita SalavtiatVj 
'Ta vvv de nuav KaXavQwv ttiv uXijaiv XeyofievoiVy 
Twv KalaVQSv neaoQiov avte nal Aoyyi§aQ$oiv, 
OvneQ fiiyag noXefiog iuelvoig ave^Qayti» 
Tovtov QoyivTog tote di noXifAov tov (pQituidovg, 
Seujiiog iyiveto dewog, wg OQfi diaai^vm, 
"^E^ ovQavov d* iyv&riaav OfifiQOv fAeyaXmv Xt&osv. 
770 01 8e &eQiASg fia;(OftefOfr Tovroyy ovdev iniyvmv. 
TiXog ToaouTO nintatw nX^&og avdQSv ^PoiiAaUov, 
^Jlg Toy 'Awifiav GTQattiybv nifAtpM tfj SmeXia 
Tovg iaKivXiovg azQatfiySv wd tSv Xo$nSv ivdo^atv 
MeSifAVOig te ual ^otvcS» noXXoZg iftfiszQri9ivttxg' 
Tag siyeveXg ttal nQdvag 8e ywatxag tSv 'pQifuxW 
*08vQ0fAivag nQog^Qafielv vaoXg roZg iv tij ^Pcifii/ 
Kal ttug ^Qii^iv taiZg eavtSv ua&aiQei>v i8fi tovvtov, 
"TateQOV ual fityfjvai 8e tcal SovXo^g ual fiaQfiaQOtgj 
AeixjHJivSQfiaaafig navtelSg tj}^ 'Poinat8og joS^offi 752. TJfAtQie cd. B* 765. aha^ ual XayytfagSpiv 

755. dn^iiixpav cd. B, «^* B-,»» «d. A. ct edit. Bas. 

761. TcrV *JBA. cd. B. Xoyn,fia^Poiv. 

,.^ . , , -, 768. 9iai pro if»Q cd. B. 

763. lanvywv recte cd, B. 772 — 775. Hi ▼ers. quatuor 
pro lanvxoiv. in cd. B. desuut. Vid. ad yers. 

764. ravtvie cd. B. 423. CHIL.I. HIST. 27. 28. 780 --807. 33 

780 Vrtwg lifi 'ng6^^$(of aonSr ht^m^nff^ xh fivog. 
Tin 8* 1} 'At/ii}) nmnslSQ nimvn» i^Jf^f»ivo»ry 
"ddtiOTog 2ianr«rp noXloSe ^fM^fiptiHg nvklotg. 
01 yiQOPnf d^ «{ofi^ro* rnZff' vavnie nQonvlatoig, 
Tifv av(iipoQai¥ dtdvQovxo t^v vmQnt$9$axaTipf. 
Tovg noQiorrag, 8* ^^orrOy fnj nov zig {Sfy lilcAp^i}/ 
ToMVTfic T0T8 'aviA(poQaig xtiv ^PdfAijv uatMxovaif^f 
^Anipag narrifislfias zavxtiv iyuaTaaicaxim, 
Kixmg luxl noxotg nal tQwpettg ^avelg a(ifiXhg n^hg toSjo^ 
^i av ivVf^^-^ri ffrparfiv^a ^Ptopialm xoXg ^Paiuaiotg» 

"90 TotB XQgttSg an^lQx^^V ^^ ^Q^^ ^Pdiiriv i^OQiAiqoag. 
Ai(pvrig ik-tijg cA^Qldg yaQ x^Xa(a afodQotxaxti 
Kal yrocpog iyYiiviJttvog etQfe nogBiag roSror. 
"rore^^or 8i ^Oavhviisvoi xolg SixaXoZg *^4w(fiag, 
^Ev aiiov )^B^ ysfovtoif wxi fii) arsXkivttAv xoitaWf 
'O nQW^YtvvaLog rfsn^ri}^, Ai/I^i vavMfifnivog, 
Ouytig ina Sioijnlmvog fivetcu xoS 'PoiiAaioVf 
Kal JStMakoVg npQaiiiog dtiviig ncivoXe&Qieig* 
Avxog 8i (pctQiAOMOV nuav ^rijoxet nQog Bt&wlav, 
UQog XI xoiQiov Aifivaaav mXoviibvov xjj ftXtiaUf 

^ JoxcSr ^avttP etg A^fivaaav naxQiia xtjv oinelar» 
^Hv yoQ l^rvtpci xtg xQV^I*og 'hvTo» nov yeyQaiAiAivog* 
nAi^voaa itQvxlfu p<uXog ^Avvipw Sd^Lag,^ 
'0 auTOKjOcrrai^ 8^ Zate^ov '^PoiJAikitav o SefitiQog, 
'£k yivovg &v xoS jUfivMov^ Aeiw^ fia^fia^ov xatpip 
Tov uv8Qa toixov xi&eweiv, xiv\-atgatfffov lAwlfiav. 

HEPl TOT BOTKEOAAOT. jmj. 

Tdv SovxetpuXov aviAnaaav exetg xrjv taxoQiaVf 
^Slg Innog ijr axi&aaaog, av&Q(unovg naxea&itav. T9t ^fg$^{ftM iAV'^. filius CaKacalla. Vide Dibu. Oii«'« 

7^2. tQixav^ od. B. LXXYII, 6. Herodiau. IV, d, 6. 

m, t> pro &v rd. B. idcm- - H I S T. 28. 

T>e ra^qi pro ratpov ^ recte. 606. Cf. Schmieder. ad Ar- 

Videtttr auteui iuteiligl Sev^ri riani de expedit. Alex. V, 19» 7. 

3 34 CHIL.L HI^T. 28-31. 808 — 827. 

Kfinf x^ Mimdwt ii vnaixw IdkBiai^g^ 
T^ ^vHwpaXa ulijatp de xMvvoTQontog eaje* 
810 Boqg mg iim wtpaX^v iv x^ fifiq^ apQa^^Ukh, 
Oi fif|r /}ooff liieicTi}va ^ nwpaXriv ^ xe^« 

TIEFI TOT IMATIOT ANTISeENOTS 
STBAPITOT. u&'. 

Toiovrov xo Ifuikiov vn^inewji9T§a9ifovg* 
^Hv oovaov, aXovQyigt nevx^uatdenanfjiivonov^ 
"JE^oy lih l^oida ucd ^cov^ nai TIeQa%xa ual Sovaa, 
MaQyaQO§g ^^aufjiiiva x9 $ud Xi&oig x^iahpia$» 
XiiQid* dh 'd'axiQa fiir «Ij^a ror lAvxkO&ivffl, 
^Ev 8i &axiQa SvfiaQtVf Ti)r noA^r IdvxM&ivovg. 
Tovxo dk Aiovvaiog o nQoxtQog uQox^^aag, * 
Eig ixaxov ual eiuoa$ xaXavxa voiuafAaxoiV 
820 KoQifidovloig ifinoXBS. IlXovxa((xpg olfia» yQaipB§» 

UEPI KPOISOT nJlS ABPOXHS TON 
AATN AIEBH, i\ 

^aXijgj xov KQOtaov {AiXXovxog dtaneQav xov^jiXvWf 
''OQv^ag '^fUKVuXtov fnfivoetdii xe xiupQOV, 
^^'OnM&e (texta^ixevae xov noxaiiov iuetvov. 
Ovxto 8e fif} neneQauoigf neQoaag i<pevQi&fi. .^ 
'HQodoxog di fiefiri}ro» xavxf^g xfig laxoQiag, 

' ^EPI THS EN TSli, EAAH:?nONTJl$ 
BOSnOPOT MANAPOKAEOTS 
PEOTPAS. la. 

^O MavdQOuXfig, o Saiuog, aviJQ ^v aQxniuxotVf 
*X)g xov AoQ^ov lUXXovxa uaxa Suv&Sv iXavvei^v, & 

60^. V ntufimv od. A« 820* Himc Plutarchi lociin 

• ^HIST. 29* - inoiiatcKre non poMttin* 
814. tm9a Tidetnr oomiptum> 

Forsitan {itiuia* An dictnm pro HIST. 30. 

ioi^MT? 825. Herodot. I, 76» CHIL. I. HiST. 31. 82. 828 - 852. 35 Naval TOf^ ^£3^<movt90f Bomogw y&pv^aaq, 
Ehz niqi tf^t jduiiaXiv, ^re nai to 'HfaXoVf 

830 IlQog rfiv EifdT^fiv i»fi^fia atQattvfAcufir aauCqoig. 
Kai raixfp o' 'HQoSoTog T^y iutOQiav fQoxfBk* 
Jvo S* tiaiv ol BoanoQOif xal iiii9e Ttvsg otrm*. ^ 
'0 Sxidrig o K$iifiiQtog, dii* ov MatSTig Xiiivti 
Tff sroiTixjf ovfAijUfvvTak &aXa0aij tov Ev^eIvov, 
%) naq ^fctr t$ 0Qaiaogf 6 uoi 'EULffinovTlag, 
"^Og awT^&aia t^ moivj} nQoafpoQiov xalalTM, 
MaOe xai Toy 'ElXi^ifnovTOfV iu nov uai iiixQt noaov. 
*Ek xTJg 'Afivdov xSv aTevSv uai tSv iv iniata frayToiv 
MixQ^ Y&pvQog ,Bla%eQf»&v ^EXkriaTtoivxog mkeZTai, 

840 Tfjv fisPQVttiav ^&iH^aav eig i»ioov neQtnlieioiv^ 

T^g ^HQax^elag. tSv €fQtfxSv, Tijg nQOTeQOv^TIeQiv&ov. 
"OoTf^ d* Y^QOX^g ioTi neQi BoanoQOiv dvo, 
Kai Tlg o tov '-EJiXr^anovTOV yQaipag ^aKaTToyQVKpog 
*Ano ToS nXfjS^ovg tSv noXlSv laTOQ^nSv, ovu olia» 
Timg Toy TiiT^ty a%ifevdeiv iv ToTg TOtovTOig voet^ 
'Slg iatQifiiaTeQOV ei^neXv laiOQinSv anavTwv, 

Kffi noyroiy fkvriiAOviaTeQOv tSv ovtoiv vvv iv fili^, 

« » 

HEPI SEPSOT. x^. 

SioSlig niQOfig ovrof nmg aTQarevei xa&^ ^EXXatog* 
'lnnlag,nQlv o TVQcnwogj viog toia netaunQatoVf 
850 ^Tft' ^A&fp^aUav iapXrfieig lntixevae AaQel&Vy 

Kiu df\ naQinetaev avTbv scar' lA&fivSv OTQaTevaa^ 
^J2g o nava&fjvaXtihg tev liiQiaTeidov fQoupei. HIST. 31. 

831. Herodot. IV, 87. 8&. 
Ueb. Herodou AusiuBSfluiig des 
Potttot Euxinus etc. Ton F. 
Hnuem Breslau, 1818. 

832. S. CeUar. Geogr. Orb. 
Aiit. T. II. p. 291. 

836. ^QoatpoQtov Tidetur cor- 
nijpta ex fioonoQOi appellatio. 
844. UxoQimv et hio et ts. 846. in ed. B. In eodem ts. 845. 
tttffevartiv. 

847. fivfjfwv^oTiQOv utenjue 
cod. pro oiftvrjfiov(orcQov y quod 
est iu edit. Basil. £x cd. B. 
accessit vvv, 

HIST. 32. 

852. • Cf. scholia ad Lycophr. 
1432. ibique Miilleri uotam l5., 
item Herodot. Y, 96. sqq. 

3* 36 CHIL. I. HIST. 32. «53—882. 

Tag SA^stg l£<it^9^i]crcir fttUFd^ineg ^ Adir[ifal^i. 
IJf&va fi«r Toi^ MagdiwiOfOvtotg JagBtog nifmu* 
'0 8i nghg ^AS^m wvoftX fivQiovg amUvag • 
'iOmsQ jwi Xvu tijg aQ}figs Mjof^onov jdaQaXog* 
nifinH d^ titSp totg ^AvtunHg anvQiBc^, ffl» «aJ vdoM^ 
OlneQ f ov$ nQiofieig fyaoaf ly ipQiau fialofteg. 

860 JSta thf Jattf inentpWj afia nal * uiQtaipiQrriv, 
jivBxpifhp t^ iavtov, n»v6i¥ ^wto^iaig* 
Oi Nal^pv ual ^EQitQiw bUwj Eifiotag noXeig. 
Jattg 8i ttf ^Anolhuvi h&VfHiS tfj j^^iw 
Takavta TQuatooia ^/^iwroif nQe^tiotov* 
''Slg d' iatQatonBdtvaafto ncQi tov MaQo&Svet, 
SwovTog tovtoig »al avroS tvQuwcv tov Inniov^ 
'HttSvtat MiXnidu de nai fo- tip ^fiad&^f 
Kat KaXX*piax(^ ovv avioVg ftmr roS Kwat^iQOV. 
'TnoatQaq>ivteg Xifovai tijv ^ttav ti^ jdaQeitp. 

870 'O d* vneQiiaag t^t ^vnip tQe^g ^Xovg ini x^ovovg 
HvtQiniie thv atoXov te Kai atQoteviia avvtiyeVf 
. ^Jlg -^Jij fiiXXofV icoT* avtfig atQazevet/v T1J5 'ElXadog. 
TBtoQim d* itet '^vfjaKu iiev ev&ioig JoQuog. 
'0 naXg 8e d^adixeta^ SiQ^fig t^i^ ^aaiXeiav 
iKai noXept/ov tav aaneynor toi* jcara t^^ 'EXXiHog. 
^Slk vfieg otQatuittdBg ^aaVf noXefitatQideg, 
^Enta md dwMoauu fneta uai dufxtXioiP, 
Aaov nXfi&ifg AnofAaxog, fla](»fio« auevoq>oQO$, 
^Jlg fAVQiaieg avfinaivteg if/tfg srevtauoaUuv» 

880 'HfHBQfiaia de tQoq^ atQat^ navti t^ tovtov 
TttXttVta tetQaHoaM X^twg fjv tQeqfOfiivotg. 
OvtOQ SioHfig OQun&eig atoatevenv ua&* 'EUMiog 855. JdagBoviov recte cd. B. ^ 869. vvoaxQafivtH cd. B. pro 
«t per M cd. A. tWoypo^^vrfC. 

876« ^oltfiijaTQidBS cd. B. 
863. Herodot. VI, 97. 88«. oSros e od. B. pro outM. CHIL. I. HIST. 32- 883 — 910. 37 

Kai dfi jeaTo fiiv fAlfATioiV t^t tou 9raT^; JoqbIov, 
^Jlg nQiv iiuS^fog iKn$QSi mxa Snv&Sv i%iQi%tav 
Tov JafAaXhfjv BoofioQOv m^ nQog r^y EvQfumiv, 
'^Ov MavdQoxXflg o SaftioQ S^bv^ ys^vQdooQf 
IlifAnu 9tat oviog y&pvQovv xo nilayog ^A^viov» 
^Slg S* ix SfiOTOv nQog ^Afivdov yeipvQOi&iv ilv&ti, 

890 Awtoalag (iiv ni^fffag didoia$ r^ &aXaaa]], 
Jvo te isvyfi aidiiQSv nodonsdSf ififiaXXet 
IlQbg niiMyog &kkarTiov, i^d^e daafioiv ig dorXfiv, 
*AvtI fiwg ysq^vQog di 8vq xsifSv$h ffiv^m. 
Kal dfi niayicig uaTii qovv nXriQciaaiVTag oXxaSag, 
IdfnvQaig xe OTfiQBiiavTBg^ mg fUveiV aaaXevTOvgf 
lAno Tfjg Y^g cig n^bg t^ ftlv jrjv avt^neQatT$v, 
Sxoivovg (pQintideig eiitnvaav inava r&v ohMiojiVt 
'*Eva nQbg nQdQaig zSv vemv , eteQov de nQO^ nQv^vaig. 
*0 nfnvafog a%oXvog djs T^iTcc^yro^ tjv piQBi> 

900 TovTov^ oSv ivTavvoarreg in /^; t^^ enaxiQog 
SvJmv noQfAotg nQoai^XoHjav ^ fig iv innQOTaaiotg* 
Ovzm fiey oj[ifQoiaarTeg to edaq>ogf jotg axoivotg 
KsiQafayoXg ta nXajwn nal nifiiafAaa& qTe^Qovai, 
m^ noig in %Av niaylofv r$g elg 'd'ai/Maaav inniaot. 
^£nei y afA(po> yeyovaok ai yi^pVQO^ ^evx^eZaai, 
UoXvv tov xovv iyiiovTeg noQfiolg toTg idatpitaig^ 
JTaiOva^ TavTa^ anQifiStg' youwaavteg de tavrag 
Zdvoi9ev im^Qaivovai fivQQivf^v te nai 8a(pvfiv. 
OvtoM fiiv aneyaU»ae tijv &aiMaaav yeipvQaig 

910 AaQeZov infiifiovftevog tbv eavTOv natiQO. 890. Herodot. VII, 35. 905. ai pro nal , quod est ia 

892. S^^ev et dotlov cd. B. «dit. Bas., recte uterque codex, 

900. avv avTavvaavrei od. B. 906. tYiiovw cd. B. pro iy- 

fnv ad ex.plendujn Ter<um in- xiavres. lUud aptius propter 

lerui. praeseiis yaiovai» 

904w ivjtiaoi pro ifvjtiaoi cd. 909. Pro {itv cd. B. habet 

B. illud etiam In mar^. cd* A* yai^. 38 CHIL. I. IJIST. 32. 911 — 941. 

, Toy ^A&io d^ i&aXaxTOKfB 8uiQvy$ fia9slaf 
^Jlg 8m tov OQvyiiaTOg 8vo TQ&fiQe$g nXieiv, 
^Af&^ uy 'ivqIv ivavayrjas MaQ^ov^og ixuoe, 
Kal 8iauvQla aTQaTult xi)/icKri ^ieqi&iQfi* 
TSjg OQvyflg tov ^A&m dij tov vvv aylov oQOvg, 
*£$ ^ElsovvTog fioiavTO Aaov liVQiooTveg, 
^Jiv imoTaTfig f^v o(po8Qbg BovfioQfig o aoTQanfig, 
Kal *u4QTayaXog aifv avTtjff ftbvrunfixvg fxeyi&u. 
^Eml 8e navTa yiyove , fud ftiXag ^ElXfianoVTOv 

920 &Qovog ixTia&fi Xld^tvog (ug ^iaTQOv rip SeQifi* 
^Slg vaTfiyyiX^fi avfinaaa TOVTtp TsXeaovQyia, 
^Ek Tfig Au8iag tj^laro not^ad^ai T^y noQeiav» 
^Ev KeXaivaXg '8i xoiv 0Qvymv navaTQaxiu ^evi^ek 
Jlid^iog Tovrof^ o Av8og^ ig nQOTeQOV JaQeUa 
^Ava8ev8Qa8a 8i8toxe %al nlATavov nayy^Qvaovg* 
^^OaneQ %al tots 8i8toai xovTCf t^ SiQiy 8SiQov 
AiayfXia fiiv TaiavTa oQyvQov aveQyaarovj 
X^vaou 8* ivafifxov 8uqukov vofilaiJiaTog ncaXXlaTOv 
7)BTQanoaiag aQi&fi^ Tog naaag fAVQ^u8ag* 

930 JlvnsQ avTog ov8iv Xafidvf Tfjv pcJuijy 8e d'avfiaoa$ 
^HXawe nQog ^EXXf^anoviov nai Tijy yetpvQavQyiav, 
K fl^^g Innov 8e Tijg toiI OTQaTOv ntelv iniuvxpuarjg 
'O MaiavdQog i] 2»afiav8Qog TeXiwg i^fiQuv&rf, 
'Slg voTeQovo Hfiveiog neQl T^y Qextakiav, 
Hegl 8^ 'A&r^vag ^lXtaaog. itXX^ voTeQU fiiv xavTO* 
ToTe Se- nQog 'EXX^anovTOV tp&uaag c SiQ^fig ovTOg, 
JlaQu TOt^ '&QOVOV uvafiikg Toy vipriXdv inelvov, 
''Sig el8e ntvnXo^ tov otqutov av^&v nai qovHoiy nXsim^ 
^lauQid^fAOtvza 8e axe8bv %pufAfAtj$ tjj &uXaaaia, 

940 IlQfuia fiiv ifioHoQWBV avTov ev8aifioviXoiV^ 

Eig vovv 8e to ^quxvxqoVov ^ifievog tSv uv&Qfaniaiv 911. *'^^w pro^^^oif' cd, B. 939. laagi&fioivta — ^aAar- 

— Cf, Herodoi. VII, 22. rlq. cd. B. 

923. Herodot. yH, 27, Chil. 941. rdvcd. B., ut legendum 

Ur, 30. tideatur tov figaxvv ^pcJvoi'. CHIL. L HIST. 32, 942 — 969. 39 

Etf&vg ni^g Ifi^aTONra rohg oqp^alfiov^ daxQwuf. 
'O S^itog 8i It^Qtifiaipog lia&wf ngig Tovro^ Xiys^ * 
niPTmg To figaivxQonov dcatQve^ xSv ap&gdinfuv' 
^la&^ de TOVToy Toy fiQajvv S fioffitXiv Toy ptop 
Ah intiQaiag oviAq>0Q&v lianQov dojmlV to2^^ nXalojoigf 
Kai d»' ^v%fig aifToHg dlva$ fiQaxvrtQov Ymfio&ok* 
IdlX^ oStw xa %ov Si^ov iitv tud t» toS l/ifrafiavov. 
^Jlg 9i xoi naifMifiaXov ^di] nghg rag ysfpvQogy 

950 ^EnsQotovjo o orQaxog odioorlxTOi ^009$ 

"OXatg i^iiiQaig moI v%iiv httaxig lisrQOVnivaig» 
TiXog iqh oQiAatog avtog 8*ifi<uv9¥ SiQ^ffi 
MvQiav fyov nQonouniiv ovdQSv ixXeXeyiiivmv» 
Kai ri fio* Xiyei/v ra noXXa %Qeoiv Moi naQtfyQ&fi^v; 
IIm9Qau6tog TOif ot^toS naivtog nQog rtiv EiQtiniiv 
Hag noranog XtnQavrokj nav divdQOV MarBpQci&fif 
fjXiog TO^svfiAflFfr To^; nsQOtxotg iMQvfiti, 
%(^^i|e /^ nal &ttXaaaa nal ipvafg ^ r&v divdQvVm 
'0 .Aomiifig orQarriYog fiCTa rQianoolotv 

960 Ilsfi To *AQt8iAlatov naatv avtiotti tovtoi^; 

yig uteivM nX^&og amtQov fioQPaQmv lAsyiOtavav, 
Kai paaiXimg aitXtpovg fjyantiptivovg ivo, * 

^tlZg anoff^VM ual avtov rov SiQ^flv Im toS 'innoVf 
Kai nQog rovg avdQog ita%eo&a$ rfj xara x^Q^S f^XV 
MoXig rt^ nXiq&u TOi^TOiry di aviAftvl^M r&v paQfidQwVf 
IlQods8oiAivo9V rSv o8&v noQa Tiy^ lifo^ov, 
Elrs aara ^dUimQOV rhv StMsXov infHvov 
Tov Amvi8ov or^rrjfyov ^txa rSv vn* iiultvov 
l^vKtog ai^ i^ioov orQatBVfUi nsaovrog rwv §aQ§aQm ^ 950.^ In cd. B. Tidetiir legi iv 960. Artemiiium et Thenno- 
•iundMttff quae lectio boiia. pylas confiidit Tzeties ftv^/io- yioTaros, 956. In margiiie cd* A* qui 

kabet ih}gavTai ab alia manu ^7. Diodor. Sic. XI, 4. 9qq. 

cat appositam avev^ nt in marg.- 969. In cd. B* Yidetur ease 

cdiL fiaa. iS^^aviv* tov fiaQfidQov* 40 CHIL. I. HIST. 32. 970 —.1000. 

970 KvA n&9 ToSro ^tql^ovxoq liixQ* fiolSv ^lioVf 

JSTts nsaorsog vn* avxmv ng xv*JLoiCfdvtaiv zoivovg» 
Tavxa noXiiiiOV nQoiutQa ttf Sig^ff ttai fiaQ^aQOig. 
IleQi T^y SaXafAiva de vwattu vaviAoej^la 
^iaxoaiaig raXg vavai ual ifido^tixovzadt, 
Avxog S%Wi &g iq>fi(AaPf okxaSag dta^Magf 
Juixoaiag xe inm rag Xtaw tajviaTag, 
TiJQ avfifioX^g t^g lAa^tig da tou aro^oi; Y^tofii^fig^ 
. u^uTO^ Si^fig avoi&k xov Avjfokiov OQOvg, 
*'OmQ iaxl Maxa»x%nQv nelfABvw SakafAtvogf 
980 Xqvo^ '&q6vi^ na&ffiASVog ^Qa xf^v ravfic^ior. 

Kai YQafiiAattXg nctQiaxavxo fAiX^vxeg xaixriv yQoupe$r* 
'Jlg 8e ni»(^g o otoyvo^ ^v o xijg vavyuvjnjiatg 
Kai *axa »Qaxog*Axxi»oCg ^xxti&fiaav x^ atoXt^, 
IJQog xitg neiag i^toQiiaav «m nahv natMyidag, 
^Jig nQh lAinQov Viw^aavxeg yiQOVxag Id^vaiovg, 
Tovg ovaneQ nal Maxinav&aVt ivXivov &ivxag x^%og 
HaQa xh xet%og l/i^fivSv^ ^Qfiaitoig finaxfipiivovg» 
Slg yovv fLol naXiv &QiAa fcer nQhc to$ neQig xag iAa%otg, 
^fiXene 8e naKoviAevov avxov l| ^A&fjvalav 
990 Kal xovg 'SlX^vav fiofi&oifg noXif &QaavvoiAivovgf 
^Hxovae xoixovg fiiXXeiv ie Xvav aai xitg fBq^vgag, 
lAq>eig x^g lAa^rig axQaxfjyhv MaQdonov vnaQxeAV 
Kod ye XQV xQvao&toQaKa Maalaxiov xov IliQariVf 
Aixog avv iiiQei xov axQavov anQvdaiog vne)i<uQei, 
JlvneQ ol nXeiovg ^ijaKouot ftQviAVWf Xin^f noQsla» 
^Ano JSiQviAOvog S^ imfiag vfiog avxog ipoiviaaf^ 
Svv xolg aQiaxoig xwv TleQa&Vf %Xv8oivog yeyavoxog, 
KeXevaag xovxovg IxTvijAar elg &aKaaaav xov nXoiov, 
^'OneQ 8fi xai 8e8QaKaaiv inelvov nQoanvvovviegf 
1000 "Onw^ xo nXolov uovqnad^iv a<iaij xhv fiaOiXiot) 978. H?rodot. VIU, 9Q, 996. Horodot. VIII, 118, 

981. Flut.Vit,Theiiust, C.13. CHJL. ir. HIST. 3t 33. 1 - 24. 41 

^ Toifg lisra MaQdoviov ds mdvomiv ^A&tivoio^ 
JKtiX xhv Mttoimov aitovj ovmQ xal nQioiiv iq^fiv 
yim%3iozov tov 'd'(uQaMa ^Qvaovv ivdedv^ivoVf 
^k wf vtal iiaxfi KQiiinBQa^xoZg'*Ellfiatv l^^ajfi].. 
Si^ffi (isvtt TOtavTfjv 8i nansQaHuig riiv TJiiav, 
'^Qmta ajpiV xf^g yvvavvhg avtov xov Maaiaviov, 
Tttvtij awrfly awixaiQev iv SoQdeau t^ noXat, 
OlcmeQ asTjaag xQOJiaia XofinQa tb hoI iMyaXa, 

10 'O naaav aQdtiv avslmv rj§fiv TSQnvriv IleQaidog^ 
Ola %al fiixQ^ dQoiav vvv 7Xoi>i>oi t&v ^Ttrifiiv<o9, 
Tilog iX&Av nQog rijy auTOV naTQida v^y IIsQaiSa, 
Hjg navmXiS^QOv avfAq>OQag t6 na&og fcaTayyiXU^, 
jSkayvkog Koi 'HQodoTog, Avaiag, IdQiatBUirig, 
AtodwQog xal IlXovTaQxog ratiira <paa» avv aXXotg» 

IIEPI KAEOnATPAS KAI THS 

<PAPOT. X/. 

*H HToXsiudov avVM(iog, dianotva KXeanaTQa, 
^H AlyvnTia, ^ ooqp^ Kol myfiVfto^OTttTi), 
^H n&&avfi xal fiti/iUof to^ 9 tf QiQvaa Se^Q^vag, 
^H naXX8$ navTog '^iXYQvaa xal ^vaiv t&v ^fjQvwVj 
20 Tov ritov 'lovX^ov Tov Kcuac^^ 8i n&XXov 
Kai fifiT* avTOv Avzwvwv yaf/kfiQov ^OHTaovtov, 
{^Jh ov xttft jijiiikaXmxvJim noi &vfiaiiisi, %alg aania§ 
Kai nQog Ttjy *P<6fifjv TaQtxog atiXXeTat x^*^ 'd'iag* 
Kal Tinva nQoenoimsvaaiv ravTfig ^Oxtao\/bf , CHILIAS II. 12. 9r^c pro ek quod est iu 

3. Hcrodot. IX, 22. eq. Plut, «*[*• Basil. uterque codex habet, 

Vit. Ari4tid. c 14. 13. navM&^Qv od. A. pro 

6* Hrrorem Tzetzae MasUtium ^ 

«t Maaisten tuia hoc loco tum HIST. 33. ' 

ad Lycophrou. 1432. confuu- 17. *al aoip^ cd. B« 

deutis notavit WeMeliug. ad He- 18« Au i^lovoa ? 

rodot. IX, 108. 19. oU pro 27 cd. B. 42 CHIL. II. HIST- 33. 34. 25—46. '*HJUog %X^9ig (iiv ivt, t^ 9iqXs^ 8e SeXriVij) 
AvTfi avv a^nhtvon KvngU^ Js^^ipivek 
Ti]y 9a3Maaav x^Q^oioaaa tipf xi^g 'AXel^afdgBtag 
"Oaov nQog xsTgaaTadtov , eiTa niKgiv t« nXiov, 
Tov nvQyov iiugyaaaro zov lAeyiaTOV tilg 0aQOV, 
30 ^O^xttff» (pSg aoit^giov (mSXXov iv fjaXif npaivtw. 
J^ilAtritm fLBV BiQYlltog tavtrig t^? KXaonatQagf 
ylovKtavog nal raXrivog kcm UXoitaQiog avv xovto^g, 
t^ioifOQogj remQyiog o x^govinog avv aXXoig, 
Kal ^lmvvfig [isv* ainovg Itivtioj^evg vateQo»g* 

nEPI TPAIANOT KAT rEOTPSlSESlS 

TOTISTPOT. JJf. 

TQaCavog oi% ^ltalAg av ovd* ^ltaXMtfig, 
lAkX* ^I§7iQ Stv aXkoe&viqg, aQjptrv iv reQikOVuf, ' 
ToiOvtotQonmg paahXevg yivetM tSv 'PmiiaUuv. 
Meta TO MQatog Nigonog uai t^v avtoieigiaVf 
Kal tfjv Jojntiaveiov aqmy^v %ij;v in Steapavovy 
40 I^eQOvav ovdQa yigovtaf navaja&ov toXg tQonoig, 
'PoiiiaXo$ nQoieiQlCovTat atpiaiv st^ fiaatXia. 
^'OansQ MQati^aag xQovov te nai ^qovov xQitov fteQOg 
Kal iwa^qiAeQOV iuuQOVt mv aa&erijg toi y^qs^ 
^EyL&v te naaav t^v xQotpiiv nud naQemQaiuvog, 
Tijv aatfiQlav tov xoivov nQOXQlvag avyyeveiag 
^Ea xovg avfyeviSgl navtag , lof nai tovg yvmQiiiovg. 25. Dion. Cass. lib. 50 , 25. 

30. g>aiv8iv pro tpalvwv cd. B* 

31. Yidetur lu animo habuis- 
•e Virg. Aen. VI ri, 698, Cete- 
rum ef. !• H. Voas. ad Virg. 
Georg. p. 447. De pharo, quaiu 
aediiicaTJt Soatratus Cnidiu«, fi- 
lius Dexiphaiiia, yid. Caes. B. 
C.IIl, 112. Pliu.H.N. XXXVI, 
12. btrab. XVII , 1 , 6. p. 495. 
T^schucK. Luciau. qno modo 
liist. scrib. $. 62. Schol. «d Ic«-: 
romeuip. J. 12. 

HIST. 34. 

35. *ATTtx6s pro 'IraXds cd. 
B. recte, opinor. 

42. Inserui %^ovov rc %a\ e 
cd. B. Dio Cass. 68, 4. aQ^tt^ 
tvu M nal fitjal TiaaaQO^ ual 
i^/Atgai^ iwia. 

45f Toiv $u>tvwv cd. B. CHIL. a HIST. 34/ 47-75. 43 

Svfmyayoiv 8e r^y /9ovl^V naaav r^y tSv 'Pwfittitav 
TQaiavov ini^avra tots ngog FeQfAavlaw 
Tflg^Ptiiifig avJok^TOQa TQavoSg avaxTiQvxTSP, 

bO^Avm Tfjg anQonoXBoag Tavza fioSv mxt' Snog* 
I4ya&fj Ti'}(5 T^ff Povlfig *al drifAOV t&v 'Ptofialmv 
*Efiov T8y avTOXQaiOQa TQalavhv noioviiau 
Evdvg 9i TOur€|) ninofitpz yQafifia nQog reQfiavlav, 
jfThetav Juvaoi ifitt dttHQva aoXoh fiiXsacf^v^* 
^E!k&J§v d' elg ^PcifAriv fiaatXevg TQa'Cavig NsQOvug, 
^Hg aya^og ToXg avfinaa^ 'Poi(ialoig ifftXetTO. 
JIolAtt noifiaag 9e x^ijora noXea^ ^Potficuat, 
Xqovov ivduiTQiipag t^ T»va neQl T^y ^Ptififjv, 
SxQareve^ nQog JefUfiaXov JaxSv tov fiaaiXettf 

WOaneQ uneaTaataae^Pbiifialatv axoltv^tovg (poQovg, 
HQog SotQyeTlttv noTafiov Tovg 'd'fiattVQovg avyxQvnTav* 
HQog da tov "laTQov nefp9ttX(ag TQttktvog ev&ie»g 
^Pmfittiovg dien6Q9fievaev Shtaae nQog tov^ Jaxag' 
To d* uXXo fiiQog riv avxSv n^hg T^y ievrhne^iaiv* 
Jto noieX tijv yiqtvQOiv nQOg Tog in^paaiag* 
'H ^iatg Tfjg yetpvQog 8e TMOvxmg IdQVTtti noig. 
EXxoa^ Xi9ok OTeQetd TeTQotymvoh (ieyaXa&, 
nXuxog i^T^novxa noSSv, Th S* vipog nXriv 9efLi9Xwv 
TLoiSv mg ixaTov ela^ nevTi^xovxa Xa^ovaak. 

70'£xaaTij S* ifidofii^xovTa xai ixaTOV Tovg nodag ' 
*jiXXriXotv cKpeaTfixttatv , atpXak de awdovvxai. 
Ouxm fiiv iyeq>VQQiae TQaXavog xhv ^laxQOV» 
Triv T8 Jaxittv avfinaaav vno 'Pafiaiovg dQuaag 
Ktti, noXeig XTiac^ iv aifT^ , avoTQiqiek nQog Tr^v 'Pcifiriv, 
Tiiv Jene^ttXov netpaXriv avv ai;^a^T0»$ ttyw, 64. niad. I, 42. 65. De ponte Traiani Tid, 

^A •;- — »^ -.' «D ^j n Dion. Casa. 68, 11. ct not. Rci- 

»8. t«v ^0« r,,y A cd. B. „ari p. 1128. . 

61* Pro *j4QyiVTiav acripai 67. %ifaTaialproQT6g9<tlcd.B* 

*«eyeWov. Vide Dion. Casa. 73 — 77. Hi quinque Toraua 

LXVai, 14. p. 1131. deaunt in cod. B. 44 CHIL. II. HIST. 34. 76 — 102. 

Koi TOVTftiy imvbua ahv nuffi toXg 'I\oficU<ng2 
Ovxto (ih iY6q>vQmaa TgaCavog Toy "/crr^or * 
l/idgiavhg 6^ ^AdQiayoiS rov ^L4q>Qov naSg vfra^pir, 
^Eif* udeXqt^ Tgauxvov TQaiav^ YaiifiQtvaag, 
80 T^y yiq^vQaf xaTelvaB, XafidiV xtjv ^aaiXslav, 
Mri Jcauug avii/i yhono dQOiAog xata Mvalag. 
Aifiog itai IdnokXodmQOV Ye^vQ^yixvp nxsivu, 
Ovae^ Tei.diw {iffiainaxog , «ar ijr zSv ^iXoXoyiov. 
Tiiv laxoQiav yifQatpsv o Kaaaiog 6 Jimv, 
^AXXok TtotXol Tfi jjQovvnoif Toiv ImaTjiAOiv avdQsg. 
Tfjg de ftq>vQag ^f^fijra* lavifig Tijff naQkaxQiag 
Avxog qaXsxalgiog iv Xtnevonoitmg, 
Kav ToCg ^siAeXkdaeak Td£g naQa&aXaaakug, 
QsoqnXog or^uTraTOffi naxQituog, uovaiaTotQ, 
90^£naQxi$ t8 t^c noXeotg Tavrtig t^$ fiaatXidog, 
AiYtav Tor Ano^^XoimQOv tov ^laxQov yeq>vQmaaif 
Kkfidxiov TSHTTfPupxa nQog nQO&siAsXtfiaug, 
MfiMg nodSv [iev inatov Jcai SLxoa% avv toutoic, 
Elg nXaxog i^ oydoi^MyTa» Tavta qtaatv ol avdQSg. 
^SlTta is TQ€iiavov Xifovakv sptv TQayov 
"OnsQ Uvtog ov^ svQtim yQOxpaSg iyyeYQaiifAsvoV^ 
''ff TfJ» in fiOPtig cato^g iQuv Ttvaiv svd^iatg' 
^OlsvTiKog yoQ Q ar^p dluijv uvtSv tSv TQayotVf 
Kuw awei^aig iASTfiQ)fiT0 uai Tug TOUiVTofg fitistg' 
100 'jFf rqi aTQatsiskV JraT' iy&Q&v ftata iva§atw Tonm, 
Tqi ikovov inotlaaa9m ^PdfAfig ix^^Qovg Tvyyavstv* 
XaiQSk yuQ tQaYog rolg nQfiftvolg xal ToZg dvafiaTOi/g Tonoig. 81. Graed plerunujae Moe^ 84. Vid. Dion* CaM. 69» 4. 

siam appellujit JMvatar* Yid. ibique Reimar. p. 1152. 
Cellar» ISoUU Orb. A. Tom. 1. 95. vhiov cd. fi. 
p, 569. 101. /"^ovov pro f^ovig cd« B« CHIL. U. HIST. 35. 103—128. 45 

TIEPI APXIMHJ0T2 KAI TINJ2N ATTOT 

MHXANSIN. U. 

^O l^^&IMqdfig o aoifoQ, l»fix^^^9 twSfog, 

Ti^ yhu Sv^oioiog ^v^ fi^m yemfAit^gf • 

XQOVovg T« ifidoiA^qxovTa uai .nivz^ noQBiMVv^Vf 

"Oartg dQfoQato noXlag fii^xoyix^ iwaiiets, 

Kai T^ TQurnaatcf P^^rjfiokvfi ijfi^^ JUmm. xcm fio\^ 

n€VTeiivfioiAed*iAVov Ha&eiXitva€v fiX^fkHa» 

Kai jov MafxdXXov aTQaifiypv 7^0 re de x£v 'Pmiialmv 

110 7^ SvQimovap uaxa y^v nQoa^aXiiOfTj^g ual n^xj^ovy 
Ttvag fAiv nQ&xov nig^a/inug uvelXavaev oXxadjgtAM . . 
Kai nQOg %o SpQOHovaiQV teZf^og liBUwQiaag 
AvTuvdQOvg naXt,v t^ fiv&^ .9taiiniiAn&v M&QOOig. 
MoQxiXifiv 8* anoaTi^aavTOfi^.(miQ6v %& xag bX»udetgf 
'0 fdQotv TtaXiv anavTos nouZ ^StQaMvatovg 
MeteoiQiCeiv dvvaa&m Xl'9Qvg. aiAeb^Uiiovgj 
Kai T^v aadiva niiAnovxa fiv&ijljs^v Tog oXMiSag^ 
^Sig MoQH^XXog 6^ aiua^fia^ fi^Xi^.Miiiotg xo^ov,. 
'E^uyaifvov t* it&TOnTQOV itiiiT^&v yi^^» 

120!^7ro ii diaaTiqiAaTOg aviAiAiTQfiv.jQii^^aTonTQOv 
MkiA^ TOiavTa KaxoniQa &elg tesQanXa .yamaig 
KivoviAeva Xeniau Te wu rpa§ yvyyXviiiOig, 
Miaov imHvo Ti&eixev anTivoiV %S,v rjXiov, 
Meariii^Qivijg mi ^eQivrig ko^ xe$lAeQWTaT,rig, 
AvaxXmiAivoirtf de Xomov etg tovto tSv a%Tivatv 
^E^a^ijf^g fiQ9fi q>ofieQa nvQiidrig Ttug oXnaaiy 
Kai ravTag anexi^pQaMefv ix fcijKOvg toSo/JoAou. 
OvT(o vtna tov MuQxelXov TdXg lArjiavaXg fiQmv. HIST. 35. ^ nianu inanus 8ecuiid& deleTit^ 

108. lirTansrtnfiv^tofii9$ftvov 122. XenlSec^ laminae,- Pllft* 

cd. B. In cd. A* inra syllabU ttntt, BMiider. Vid. Schneider ad 

^fv tt superscript«m •« pxijna Eelog. phys. p. 260» I 46 CHIL. n. HIST- 35. 129 — 153. ^EhyB 8i mi dtoQtatlf tpmffj SvfouovaUf 
130 Tla pS, xai xPiQmloxy$ top yuv MVijaoi naaav; 
Ovrogf Mata JtoifoQOV^ r^g Svqomovov^ %ai%fig 
IlQodoiov nQog %hv MaQwiXof a&QoeDg ysvoiiivfig, 
El%€f $ta%a tov Jleava, 'Poifioioig noQ&t^elotig, 
^jiQ%ilud& %Sv noX$%mv t<6%e navwxf^iov^otVf 
ToiOv%o%Q6noig tidwfiwv vno twog 'PoifieUov» 
*Hv xexvqpofCi ii&fQaiiiim ^ijxftVMco» t* YQoupwv, 
Tlg 8i 'PoiiA€uog int9%ag bUmbv olxpuMXmtiffitVm 
'* 'O ii %ov 8iayQaiAfiaxog oXog vnoQxmv %o%$f 
:Tlg nta^ihwtv ov% Mdg, ikoye nQbg itutvov* 
140 lAn6a%fi&Vf i iiv&Qomo, %ov 8u»yQafiiMa%6g nov. 

'Slg 8* olXus TOVToy ava%Qaq>Big val pfovg'Po^fL€£o9 dra&^ 
*Ep6a, %l fifixavTiiia %lg %Sv iiA&v fiOk dori». 
*0 80 'PaiioCog n%<Mf99lg oid^vg ineZvov fnolv», 
^Av8Qa aa&Qov nal yiQO/v%a, SaiiA^vtov %oXg S^oigm 
^E&Qtivfiae 8e MiQxeXlog %ov%o net&mv ei^d^imgt 
AaiinQaig %e toStot SKQVtpev iv %aq>otg to7$ naxQtiotg 
2w ToZg oQiatoig nohjdiv ual %oZg ^Pmiuuotg ncun * 
Tov 8e <povia %oV av^Qbg olfutt neXinee meivu. 
'0 Jlotv aal jdMoiQog yQttipe$ ti^i^ la%OQlav, 
150 Kal avv av%oZg 8i liiinvffnak noXkol %ov "AQfjbfiffiovg * 
u4v&iiuognev nQti%ia%0Vf o noQa^o^oyQoupogf 
"Hqwv %ai 0iXoiVf Hannog %e uai nSg iAfixavoYQa<pog, 
'££ ivncQ avefvmKeiiAOV xa%omQiHag iiatpeig 129. ^Dpascovo^t^ uterqne to- 
dex. Possit iutelljgi fiaaiXeZ 
mouente Hoegero. Cf. TluUrch. 
Harcell. c. i4. 

131. lam nec Diodorl uarratio 
nec Diouis exstat. 

145. Cic. Verr. IV, 58. Plut. 
Marcell. c. 19. — fiip cd. B* 
pro di. 

151. Anthemii firagmentum 
nsQl TfaQadoSwv (Aiixayfiikaxmf repetiit Schneider in Ed. phyo. 
pag. 402. aqq. De Herone cf» 
Schweighaeuseri praefat. ad Pc>- 
lyb. Tom. I. p. XIII. et iocum 
ex Herone iu eadem Polybii 
edit. Tom. III. p. 14, sq. 

152« ^raff pro ^raiff, quod eat 
in edit. fiasij., aperte cd. B. ut 
eorrigit Tsetzae locum Lamber 
aua in Commentt de bibL cae- 
•area libr. Yll. p. 192. CHIL- n. HIST. 35. 36. 154—177. 47 Baqvohiov, nvtviMxi%»f(¥ , %aq vdQoaHon$ag re, 

KuM Tovvov di %ov Yi((oyrog ToSr §C§h»v l4ffnikrfiovq* 

nEPI HPAKAEOTS. V. 

'0 naXq liiXxfAfjinig ^HQaxXtlgf 6 l^iMtpgrfvmHdfi^,^ 
Aifpf fiiv ^AiAipuQvtavog vlog ^ ftwXfHAivogf 
Tjl d* aifi&sla toB Jfog, ivaxzogf aoTQoUyov» 

160 Ti i^ oiW99g namag §aaiXi%g Jiag inakow, dnov» 
Oitog Zevg luflfviiwog irai pwuil tvxovaaig, 
'!dan9Q %aJLova$ $tal w^nitagf inaidonoh^ tavia$g, 
"On &vfj[Kag Iftukow H yvfoSCnag tag tvxovaagi 
Tag fiaaiXidag. ii J^eag, xai IltoXeiiaiXog ^Qaxpu 
'Ev tetgafiifihif tfj avtov yfjaapaxv ig ngog tov 2vqov* 
if'Oaok 8i t^vyavi&XiflV Ixovatv "jiipQodltfiv, 
nMoiftug totaXgie' iiifvwta$ S^eaXg ruki vntQOjfl^g^ 
Oilmoff o liiyog fim^Xevg ixeXvog aatQoXoyog 
'& duupoQaxv )imiiajnSv Saxtn^ oneiQovg nakSoQ» 

170 IlQog TOKOv 8* ovafig ift ovtoS tote.fuxl.t^gldhiiir(Vffi, 
MeXhivaf^g tixtew 8e viov tov 'HQOMXfl t^ t ots^ 
Oiiafig iynvov Tors 8e Ju nai tf\g li^Qxinnrig 
ItXfjv ateXeg imaiifivov tinvov tov EvQvad^ia, 
'0 Zavg in^vog fiaaikevg, 6 liiyag oatQoXoyogt 
Tote aai liovov A/^imfto. l8oav fOQ lovg oatiQoq 
KaXSg Huiiivovg anaivtag, %al tonoig fiaoiXehUg, 
Kal tfiv jiXxiifivfiv eynvov el8mg iweainqvoigf 1S5. papvoXnov cd. A* recte 
pro fa^vXuov, 

160. Vid. Autehora. 102« et 
Sdiol. «d Lycophr. 87; 

HiST. ae. 

170. Videtur hic posiii«se 
Tzetzes adiectiyiuii ab eo ipso 
^ctum^i ideoc|ae acribendujii 
^pooroxoo a nQOi/TOMOQ* 

1"2« Noraini Jm eat tovr^ 
"ipencriptuin iu cd. A. 173. In cd. A. Tidetar priino 
genitiTus positua fuisae. Cete- 
rum adiectlYuni iyxvoQ h. 1. eo- 
dem modo conttraitur cum ac« 
eusativo, quo in scholiis ad 
Lycophr. 401. p. 681. Miil]. 1232. 
p. d73. ibique MiUler. Coiif. 
etiam luum Terbi iynv/tovBiv 
IV, 870. 

175« iMvof od. B« 46 CHIL. n. HIST. 3« ^ #;»— 209. 130 nS §Z, ntal xoQunuavi, tc» ^ Si xai ro fifdipog, 
OvTogf nara JiodoiQov^ t7 inii^ Mjf^«^» 
HQodoiQV nfog Tor MiQXi ^ ^ xovg ysve^Movff 
JS?T8, uata rht Jtwa, ^ ;,d (91?«) rcQO^y^f 
"^^^iiud^ TSf nohTmv T( ^^^ in ywautop /r^/ 

Tiq di ^PanaXog Ijwot ^ v&f^l^ fBnnnf^^^o^ 
" 'O ie Tov diaffaiiiiar ^ tovtov ie t^x^^f*^^^ 
:Tig HO&ihMov oux .j i i|f >i79|fa^ toii^ ««?«> 
140 !^9roaTi]<9ft9 » ar#(> ^r &faamy99^&l^^^i 

*J2g 3* «f^ TovTor ,. ^£ ovr JTOiiiip T^jr^-aytwov, 
^Epia, ti lAtixavrr ,, ^fiT« TAfo^ -'^^^off 
' \> di ^PmiAoCog jt ^ d^ '^^^n^ JOis 
^Aviga aa&QOV y j^ imQioi §akt^ia^ 
^E&Qfivfiae 8i ? ^ hMfOt^ ^^ .to8 ^HQtucZ^vg* 
AofmQug to r fiQvfia [la&fffUimiMcniQ^g* 
SifV voXg oQt' ^ Q^tOQog ^&mmiQmg Xe$w« 
Tov de q>ovi ^ fiaadsvg imafi &i T^ ^^^^f^c, 
'0 Jtw Mal ^ naXXamg l4htplivf(V «ai ^^^^rijr, 
150 Kal avv ax '^tpov^ itiv ie fiijTO^ ifiSonovy 

uiv&ilAiog ^ iQ^xh noXiJ^ x6} T^if !#4ijt^^«j^ '^ 
'*HQ(av xa* ^^j ^fKhovaav Y^vvf^aai %i]v l^ANfifjvijtf, " 
'££ (ovith ^ g* ivelmavov VTrdQxovaav ^^tmrijr, 
^j> ^f^aWhv ivoQTttfig, avmvvii<»g' 
_^ yvvuMog aiqiteQOV naZg tex^O^ji jwoi, 
129. ^vpt* "^^ la/Saottetov ij[firo) xai t« x^aTi|. 
nf*uente r " J; «9^»' Trpore^or, Twr TOxciiSr avfipavtiui^^ 
Marcell. - " ^ittQOV EvQva&€vg vneQiQaiiOfV Toii* jM^ra^^ 
^^Dic^ *" '' Jovl«*«5 «apw^oc erixs toV 'H^iox^a^ 
145. - "^Vj aQX^ ^^^ avdQog ovtog ndva^eveoiatov^ Marc ■ 

«fo; . ^^fjjtais cd. B. SJ Vcia^^ ^^^^^^ o?f<« /?owa* nansg. 
>vt ^ ^ ^*''« A«W|p«J vnagxtov^ in, 
liDXfiifi ^*^ <^*'^^a* fipvuoUofg. 

r^. ^^**^, ^«OyTai? iv erifim nal Nsfiia 
* vtq^ QvdafiSg dixpiiak tqnoig elva$f 
^ , ^ ^^^OT^Qf/tvTBg £u "Kivoiv ttlXmv jonatp 
^^^ P^ ^Qoa^^Qif^^y olQ^iQ fpoQi, xoXg vonoig^ 

f^HM^^'^ f* ^'^^ VorTo edoTiog yvovg ^eriifii. 

*v-i^x«y oi/y<xo«of« tovzif To^ «o^ jraac^ , ^ 

,, ^*3f?* TTfifnJicoyTtt rwxmy , ftlav vvHtl ixcufty, 
^fvg ovUafiouv avtfjf, Thcotev 8b uai tixya. 
*oyta 3a dfaaag 'HQOuX^g utaiva uai tbv ^EQytfop 
^^fiaig inHngatevaavra' Aaa/io^o/a? Mtviag, 
■^v&^ if naQOL Tov JKQiqunog laxrpte. T^y M$faQav. 
MavBig ual tpi^il^ag di nvQl tovg i^ MayaQog noSdag, 
230 XQffoiMlg MvuvpKff daeX&mv xtiv EvQya&ioag n6X$v 
AaxQBvu xQOvotg daiiaua toifg a&kovg dusvvotv* 210« De Herodoro yid. Miil- patrem. Noli iv coniungere cam 

kri Indicem Scriptoriun in Tze- fiovxokiote. Chil. II. v. 500. i^ 

uae «choliis Lycophr. .T. III. 9iay6vt Svov, III, 763. iv tf 

p. 143. In cd. B. e$t ^q68qtou tUvTQtg. 

213. Vid. ApoUod. Bibl. II, ^^^' ^^^^^ ^- :^- ^ ^^^f^ 

4, 9. Diod. Sic. III, 66. sq. 217. Vid. Herodot. VH, 125. 

<;aem locum repetiit Siebeli» iu eq. ibique "Wesseiing. 

HeUcnici» p. 30. ^^^ eioz*ospTo9^oni09,qviod 

04/I '-. » ' ..^v. ^^«^A^ habet cd. A. a prima manu, est 

rf. A. « pruna •»«««.« f^ Vid. Heyn. not. crit. ad Apolr 

3anl. «y aftfit^votvoe itUT^l ca. • . ^'^g *^ 

0., at /i' dfi^TQvmvt nat^l cd.' * '^* 

^. in marg., quod recepi, per 229. ApoUod. II, 4, 11. 

4 50 CHIL. n. HIST. 36. 232 — 259. 

HQSxa NtiUaq liona ToSsvvap Vf^iv ayiu, 
Ovneg rh difaQ Evfve&tii naqa Minc^n^ ofu* 
*^0g ntOfJ^slQ T^ 8vfaiA49 tifw affoj^ov ineitov 
ItinehiaTO ttiw tlaodop «ovrqt rijv nghg tiqf nohf^" 
Ilfo tSw nvlSf d' inAnm nawrag duMPvea^ a&Xov^m, 

Ai(flMig IwtoMiijpaXof vdnap SsvTiQtog mtb£/pu, 
'Ofto^pvxovPttitg iidsXq>ovg iffia ax^TfiXaTag, 
, Olg %aL Ka^ifog aTfazfffhg ^v avfifio^oir nai 4piXog, 
' 240 TovTOvg afetXBf ^HQOMXfig avt novtf re «oi fiia. 

'Efog afaiQOviurov yl/Q in rov arQatov xov tovteewp 
*'Etbqo$ dio nQOvnvntof in tSp dxvpotfioTftir. 
^ioneQ dvaxeQioTaTa ital noXig elXe toitovg, 
^En fiiQOvg aXXov ^XiyovTog v^ noUf *IoXaQV 
"0&e¥ top 2tdXop EvQvad^evg tovtop ov nQoaBiijjd^ff^ 
^'Eav^ xoi oXvji^iaTeQog viQa naXoMTaxfif 
IJqo fefoSp vnaQiovaa enta toS ^HQOitXiog, 
'H nepTfpfOVTaMiipakogf ^ natOBMog tfjg AiQPfHf 
^Hg nonTopiipfig aeqtaX^g ap&eo»QSpto dvo* 
250 ^Hp itfi naQwp op^Qfptep o ^HQaalfig 9ui tote* 
' Atitri d* iaTiP ai xeipaXai vSp naidepp tSp j^fvntov, 
^g elg xh v8wq f^Qixpop tffg AiQPf^g JopatSegp 
"En* aXXy aXXfi (piQOvaa§ t^p neipaXfiP eTiQOv, 
Taig avnfiovXaig taSg toS naTQog tovtouc &P]]Qfjin'jia%* 
*'ToTf^9 Tov Avynie^g 8e neQtae^&iptog iaopov 
Kai diafiP avfUQOti^aPTog , AncaAp Xoy^ naam, 
^)0r 'HQanXia ti ipfiii$ nal aXiog ^^ tv/jptpei^, 
TfjP nQinovdaiP dXiitpeHfOP ixetpaig t^mQiaiP* 
Kal neptfjHOPtaHiipaXog vdQa ng ^q naMla, 232. %8^lv SyxMi cd. A. in 246. ^ari pro fr* adiciTi e cd. 

marg. et cd. B. iu oonteaLtn, B. An dXij^i<ni^£? 

idque reoepi pro xeool nviyat^ ^^ ^ .* ,. . 

lectione cd. A. ^^ tcmc ante rov adieci. 

244. De loko Herciili auai- oaa « /^ ^ n ..«^^i.^ 

]tam ftreat. tW. PbUw. Ph». tJ^'JSJ' ««/• cd. B. pr.»: CHIL. 11. HIST. 36. 260 — 288. 5t 

I 

260 noUitg TTolAoxi^ iupogpiag iyslgovm rSv doXmv, 
^Hv 'HQattk^g o Xoywnog av9 'loXeup utsim - 
Jwaita np ev<pQaivotx$ Xaovg tovg ey tpQovovrragm 
jiiX* ofrai fih aavfiq)OQO$ 'JiQog 'HQaxXtjr al dvo, 
'H di iTQOtiQa nQoatpvt^g nQog Toy l^Xitfifivfig yivov. 

^EXaipov riiv iqvooihbqwv tqItov noal xariaxsv, 
"^v laQMf ItiQtifiidog a<pfine Tavyitri 
XQvai^ 1UU imyQapinati uoafiiqaaoa utQotag* 

IlQog dk rhv 'EQVfidvd^iov $lta Paii^u vtAnQOV. 
IlaQBQyav dQuaag Satuvs avfAnavtag toitg KevtavQovg* 

270 '0 06Xog yoQ o KinavQog tov 'HQttMXrj ^m^e», 

jivoC^ag ' nC^ov toi^ wtvbv rov orrov tmv KevtavQoiv» 
Ot 8* inBX&ovtBg^ yaXsnSg inineivto t^ 06Xif, 
"O&BV avtovg o 'HQauXfig anintBiVB to^Bvofv. 
Ta tw KBiftavQWf d* ots xqt^j XmtSg iAXrffOQtiami 
Thv KanQOv thv 0eanida ds XviJiaivovta navtoimg 
^Slg nQog %i6va nBQiaaijiv dtm^ag iu ttjg XoxfArig, 
BQoyokq dBafifjaagf ^yayo tSvva nQog ti^v Mvxi^vfiv» 

IlifAntov T^y icoTr^r inq>OQBl §oSv tSv tQiayhXlM 
Tov tSp*HXBUav livaMtog AvyUov 0OQfiaivtUtov, 

280 'jFf HoaBidSvog rov vloVf 'HAiov Ha&* itiQOvg* 
^Tnoax^&Blg dBxatffv di tovtav Xafi^v tSv ^c$v, 
Tov l/iXipBihv Toy nitafAov tQitpag nQog tag inavXBig 
Tiiv HonQOV i^Bua&fiQBV iv XQ^vo^ fiQoyvtattf. 
AvyBiov fiii dtiovtog 8e tovtt^ tag vnoaxiaBtg, 
ChJiBvg toXfifiaag ovtBvnBlVf mg adtneXgf u natBQf 
JovXi%tov ftate^nfiaBV oatQaxya^Big AvyBia' 
'0 S^ ^HQatMjg opnatfi&Big htoQ^fitfBV tijv ^Hhv» 
liU' vatBQov, ov xQivoig ii toHg tots ntxQavtixa, 263. Hae duae non conTeniuut 275« r^v ^an» pro r^ e cd* 
Herculi. B. 

279. Vid. Schol. ad Lycophr. 

266. Erat Tavyitiit .yitiose. y. 41. ibique Milileri notas. 
Conf. Schol. ftd Pindar. Olyuip. 286. Verbo iar^nn^a^iXQ in 
iii} 53. Heyn* cd. A. «uperscriptum iiO^ia^tCu 

4 * »2 OIIIL. II. HIST. 36. 289 — 317. 

Oidi f^y n6nQ0w na^^ffir o EvQva&mg iSigS^ 
200 *Enl iwitn icoi jUMr^y A^yoiy ovriTr yerdtp&im. 

'^KMVoy «(OToiU)! TO ]pii)li^i Mii To£o*ff opvi^ Mtmm 
Tiig To|<vouoa^ taX^ nttQdXQ h Svvfi^pcuUd^ ^^F>7- 
^ '^KfidoiAOP ToB^oi^ X^TMciy nuiQaag aye^ {iSntf^ 

Fat9 %hv bV iiijp^ptw JlootftdfiSy ^culaaoi^^, 
Vtf)^pio>^^a n$Qt99SQ ntd fiXinvWTa riyr Kf^fft, 
Thv iWfp TttSpoy fvpuo^sv^ airoAvroy cupSiMW, 
')0( Mopa^oiya dAoX^tti' Toi;^ UiwfXg ^v filafifi. 
Tov^ MQOifitovg oydooy Jnnovs rov ^tcfujSov; 

300 TloB A't;p»;vi2C> "^pcocy BieTOMr /WUcoiCy 

*jF//o/o nopo ^oJlooooir. ovy ojrlovg di d^ofimae 
Toitg jMiAfjdovg ofravTac miMtMfSf nai Toivor* 
^ !:4/}a^poy Toy "Hqivov di rh^ 'HQOMUog ipilm^ 
01 VanTOft iwmi^^Qif, odovo* fitfiQmMOTsgf 
*Em jioMQiuijg ^Onovrtog iup ipvloMa Tovvwr 
*JS^* (f n6X$f Tt^v jifidfiQo» 6 ^HQOHXiig 
IJQig EvQvo^ia ro Xmnov htofuaB tovo 
'(Uv^iTy di vofioitnm ^tiQol fiofom naQiap o m 

^Emmov nQog iJmoi^Qa ro TQijfit T^g VimLnr^ 

310 THJc EvQVO^img ^vjfaTQog ^Mfo^fng ^gliyoavy, 
Afia r^t iTCpoioiv^cic «k ^^ to; !rf fioiorac» 
JCoy t4> sia|M»TLy ovfuraoor sro^i^oaff Bofi^mim 
T^ ^igidTvlov t4> Mvoi^ Awof dmQoSiat vaiT^ 
!^vxor oai Mvyiom di TOug adal^vg ^ttijooc 
'HQ un X B m a ^ o Avaog di rooToiy *uXii t^ «o2«r 
TV*^ f or laQmifiTfOW r^ yf^ '.tl^MBuUa. 
Y> 3* ''flipaulii^ »; v^ ovTiir srlevoa^ Ti}r Oii^fiin>y> 29a.^ Cd. B. in tatn balwt MDod. n, 5, & p. 152. b cd. 

taimSr, q«od in cd. A. ad* B. ett f*eior. 

Yerbto «<^«M»c ett supencri- 313«. Ljcas foit filint I)Mcyl>> 

mm. Tid. ApoUod. II. 5» a S. 

29a «Mff pm r«ff cd. B. 314. Mrriivm « cd. B. rtt^^ 

303. Abdcnu foit £Uiu Mer- pto Mryaiwm. C^mL ciiMii OuL 

' Vid. Hepu obta. «d A- iU, 80d. CHIL, II. HIST. 36. 318 — 343. 63 

Tfiw 'Haiovfjp ^verm loS mqtovQ iv naQodtp* 
320 Toifg ^epoxTovovg je vlovg (jtUTa zov IlQnviwg . 
Tov TimSXov 9uU TfiXiyovov xvslpei navanalaiaag. 
J&tmov fiovg to^ (pomMog T^HnwjMOv rfiQvivogy 
Tq$Sv fft^am dsani^ovtog ij jQuitdii^if no&ov — 
Ov fOQ vvv ^votnoiTeQov rh TQifi€Qeg xov XQ^^^ 
Tov Ffif vovfi ^paifiv av , ilhov yiQovUa, 
Kal vd Xo^na avwehfovva Xoyokg xoZg fiQhg riv xQovov. ' 

\dXXa ^fiTOQiHcizBQOV ovTOig , mg tfpfiVy Xifm' 
Bovg qiomnag o ^HQauXflg tov vQmyfaQxov tovvov, 

*%[ ToS avv aXXotg a8^(poZg dvalv ofiotpvjipSrrog, , 
330 '£S ^EQtj^sSag fffaysv ^Sbuaviiog ftiaov, 

'^ vvv xaXtXTM ridsiQaf Kojlvovaa da nQtityf 

^£b KoTWOvag ftOTaiiAg o BaXT$g noQa^Qiu. 

^Hye Tag fiovg iusivag 8e tov ^OQd^QOV MTstvfig Mvva, 
Kal ys Tov EvQVTliava fiovxiXov rfiQVovov^ 
Kai TfiQvovfi avv avToZg duiJ^avja To^evaag. 
SifV 8b fioval nBQauu&elg *Slit8avov t6 ^eZ&QOV, 

'£| ^EQV^eiag tb dQanav naXiV nQog Tfiv EvQfinfjiVj 
Eig ToQTfiaaov nsQupavTJ n6X»v Tfjg ^lfiriQlagy 

HXvfin^ ^ tV^^fii^av OTfiXag taul T&g ivo. 
340 Jh 'Ififigiag de Tag fiovg iXavvatv n^hg jltfivfpf 
MQKWoVy IdXe^imar Tovg noaeidSvog, UTBive$ 
lA(patQOvnivovg tSv fioSv. xoiQeZ S" elg Tv^QfivlafV' 
'Ano ^Ffffiov Tav^o^ de nXevactg dg SiutXiav 321. Alter filius etiam in 338. Ta(fTij€fov cd. B/ 
•choUia Lycophr. 124. appella- 33^^^ ^^„^^^ ^,^ ,.^^- ^^^ ^ 

dnr ir\"*iTr ^ ^ B. Nondna columuarum Buitf 

322, Pro ^vj^a, ^^V^o^ j, ^ in^^corrupto ifi^var, 
v««f. Ver». 328. in cd. A. ett q„^„^brem pro a^^vav pariter 
^ot,,jj5^ atque iar4 %ds pro ioTaTaire^ 

. 327. Pro Xdyatv reUquae ora-, P^*"*" 

tioQi magit couYenit Xiyw^ quod * 340. Conf. Heyn. ob3S. crit 

«Mi. ad ApoUod. p. 188. 5* CH£L. II. HIST. 36. 844 — 372- 

KXS^oiP Tff f&ifa JJXome xdhita&m ^lxaXiav. 
01 Tv^firp^oi yoQ haXov naXovifl ntag rov raS^oj^. 
Toviov Tov wavQOV mraaimv ^Egvl^ o IIoaBid&vos 
^liUuQ noQivdfuiev ayiXcug fiooTQoqiOig. 
'0 S* 'HQaxX^Q nBQauu&elg ual TQig uaTanalataoig, 
TiiV^EQVHa pkiv IxTStvtf to^ fiovg da cweXaaac, 
350 IlBQai^&Blg ^lovtov Thv Jv^Qaxlov xoXnov, 

Aw T^g 0QaKfig ivoxsfSg aysk nQog EvQvo&ea* 
^^ EvQva&vifg naridvae naaag avtag t^ ''HQa, 
TovTOrtf tSv MXoxv ^HQattXBt nivTmv avvTeXw&ivTonf 
Jllfivl tud iT899/v OKiii, fifi nBQaifxiQw tovtiov. 

'O EvQva^Bvg Ttjg viQog da rov a&Xov xai rfjg ninQov 
Mfj KaTajiSotg Tolg XotnoXg hiiitaxov itsXsve^, 
^E^ ^EaneQldaxv hfxnyiHv, e% t&v ^TneQpOQiotv, 
*'HQag Ta fki^Xa Tci iQvavt^ Zevg wieQ fifAoig ia^e 
*Eni Tfjg^HQag faiAuthv KoXkuf tov Vivov elrai. 
360 Jlv fpiXa^ dQaHonv ayQvnvog, TwpSvog ntugf vn^Qxs* 
y)g ^HQauXfjg oiomoQSv ita rijg 'iXXvQliog, 
"'OQOvg ToS nvQfiPoiov re , ^HQiiavov to Qei&Qw, 
*!dneQ TTJg KeXTUiflg elaiv, eiapalXeh t^ Ai^vji^ 
Kai Tov e^KavTanfjfiw ^Arxalov Kxeivet niXif 
IlfixSv TeaaoQOiv fcai nodbg exw Ttiv ^iUxWy 
O norxiuog ^HQ6iaQog wg nov ipfiat avyYQacpwVn 
Baiiinv ig nQog AifvnTOV fud BoiaiQiv aveXXe, 
Tiov Tov HoaeiiSvog tb uai Trig Avaiaviaatig* 
Tfjv i' ^AQapiav naQviiV toS T^&mvo^ Toy noStia 
370 KTeivei tov ^Hina&imva ' Kavxaafp ie Toieiei> 
Tov oeTOv og ija&M to IlQOiAfi&iaig ^naQ* 
BovXw^g TQv HQOiJLfid^iag ii nQ^g Tovg ^TneQPoQiovg 347. ^ovoTQogxo od. B. 363. Pro Ktlnxilt cd. B. iU- 

^ 358. Eratosth. III. — V«. 359. fivHfi^. 

«si suspectunu An nagd? CT* o<:c < '> .. ^ n 

404 3dd. fiQQOoroQ cd. Jd. 

362, Scriprt BvgTivalov pro 368. Vid. Heyu, ad Apolloi 

Bi^ya/bv. lu cd* B. est 'jxvq^ II, 5, 7. p. 195. 
mm f*oov» CHIL. n. HIST. 36. 373 — 401. 55 

jiiXoi (paow, h tSv yvfi^diy idiiaTO ra lAtlXa 
Kjtt/rag avrh^ rhv dqanovxa xof qivXam tiSp iMf^hop* 
Vong vntifxe n^iv nofiiiiv, nQofiata 8e xu lA^Xa 
XfvaoxQoa, ra^Q/icycf ronois ^TneQfioQeiov, 
TovtioTW ip rotg o^ea» foZg Tolir 'TneQ^OQ&av' 
Nvv yoQ oi fpvoMciTeQOf aXlfiYOQitv oqiao^u 
380 Nvfiipctg Tog wQag IdYorta xal fi^la Toiig aoxiQogj 
jQoxoma Tov OQi^ofTa %al ^vcnp tSp vdaiotf, 
't)9e:¥ ttwlaxova^ Xa(in^g aareQeg XeXovfiivoij 
'Jlg 12 XV^^ TeTQavmev "iQfiijpov KaXX^nti, 
!fAX' oiiro^, oianeQ ,l'frjiuVf QiqroQinv OQfiodloig, 
'TnoaTQa<pelg OeQ^iiiiSQtp de nQoa%w hfievi, 'Podov^ 
Sovv ii aiAa^fig i^eXdtr r^a&iev eva aqm^ag' 
'0 ie fiovnoXdg avof&ev IS OQoyg uarij^ro, 

Ta itiiiM Toivw iveyMmv naga ^^^ E^Qva&ia 
lA^Xop reXa iflidipfnov, avaymftiv KeQfiiQov, 

390 '^Jg nevrfinovramipaXog '^tiov Sepvog ^v uvarv, 
KyviuP TQtig ixe$iv Me^^aXag, dQoMovrog to ovqiuov, 
KcQrd ie ftitoy neipaXag aXXotv ^ti^v navroloiv» 
Tovrm Toy a^Xoiv ^HQomXfig fiiXhov avvew TOTt^ 
JSIg ^EUoalva nQoadQoiiMV nal ^wifi&eig Evi/LoXntf, 
A*a Tmvoqov Moraxi&eig ig nQhg eufrov toi^ "Aidiiv, 
^Avi^Tffio 9fflia lUw, Toy 9i fiovHoXov '!A8ov 
Mewoit^oft 9mrial$9Vi viiv tov Kev&MVvnov, 
*Ev naXif rovrov rag nXevQog avvrQlxlfag^ awaQa^ag, 
EvQeav. de Moi Toy KiQfisQOV ^AiiQOvrog iv nvXang, 

^ Tr^ Xeoivrfj koI &eiQaMi novo&g iawnaaiiivog, 

^lXfn rSv onXoiV tSv Xo$n&v, SaneQ o JlXovratv Iffii 392. Hiad. Yf 5. 6. v et •dit. Basll. «ic legitar, Hatd 

^* Apollod. II, 5,^ 11. I. 10. 3i viuTov ftetpaXas S^duovros r3, 

^M Heyn. pag. 196. eomiptum est restitutua e cd. B. -^ Apol- 

^^QafaU oorrexit vffoar^a- lodor. II, 5. s. 12« nara di tov 

V^^* vdiTov navToCmv elxev otpfotv ««- ^ Hic Tersua qui itt cd. A* ^aldSf i 54^ CHIL. II. HIST. 36. 2 ^ 427. -f: Ki^o^r tfi xfiga UXohib ndXBT 
Ot Tv^^rj^ol yoQ IxaXbv xaXf 
Toviov Top wavQOV Karaoiw* 
^ldUus noQwiiu^av ayiXaig 
*0 9" 'HqoxX^q nBQaioi&elc 
Tiv ^'EQvua fiiy Stnatvi , 

350 IleQauo&Blg ^Ioviov %ov 
Jia r^tf &QaKfig dvaxf 
"Xh EvQva»ivg naxid 
Tovxmv x&v a^Ao)) 
Mfj[»l nai i%90§v o 

O EvQvo^ivg 
Mti mtajuSag i 
E^ ^EamQldoiv 
^'HQag xa fl§^. 
'Enl tijg"Hi 

360 ^Slv ipvXa^ y)g'lfy»uX 
^OQOvg TO 
*!/in9Q xr 

JCai T' 

V J 

Ba 
7 370 > OVQOU^, 

' taCg voiTHiimg 
' ^ia, 

■^ nQhg"Aidriv. 
'loXoaamv vnij^ev, 
j^BQdv iniXBu 
iuia nal xov Ofiaia, 
TiQu 8e 0tiaia. 
,, l^iaatae BriOia. 
.. ti 8k (iaxQijyoQovfisv ; 
jtragovv tovtovg toitg XeXeffiipov; 
^sig avv toXg vtotg roZg nirtB 
vL» nghg^ /a/cov oiii ididov, 
^ ntOK(og, fit^VBig nai tavtt^ HTsif^, 
^ tfiK vioifg tovg i^ avioV isx&^ivrag. 
^ .- irtonXandg^XTtnbi^ || AvtoXvnov 
^ ^s tovto roif "^HQaKX^ovg. 
.^ <r "/(petoff iX&wv n(fhg 'HQanXia, 

.pl^AntidTtv fjifi mi^7kiip9ak6ta/ 
^HQkHXei. *«l tfii^lfe» ToSTtty; * 
^ t00ia di nihr opfhti' t^g "jfyxg '*^ 
^ rfff TlQvv&oi ^ttpa^ HtiTov avslhv. 
^ig nvXiag odk ff&sXs xa&aiQs$9, 
^j^m&aQ&tig, did' ds Kai- voa^aag 
, ^isrsi /hhpiKovj^ andXXafijv xfjg roaov, 
.^,^ dovXeias$s tQslg SXovg ini vQovavg, ' *;^ ^u.cd.B; 

,» ii(Mi<l ApoUod* 

^ V i* ttxta habet 

w^ isH'^^ quid fiibi 
^^^\|Nito. Au, <iui 
^M ^^i^ ut ChiL III, 437. curdu assecutus. Ante 
ocUl6s autem habuit Tzetze» 
ApoUod. 11, 6. «,_2, 

421. iSyret cd. B. 

422. S^yfj cd. B. 

423. Tou Ttp, cd. B. 
425. oi/i<f>vloj cd. B. 

427. Participio nQa^sU U\ 
•mrocjue cod. «uperacriptum vtp* T.. IL HIST. 36. 428 — 454. 57 ^ ^vtssv ^Opupakf) TjJ Avdla, . 
j avtvym de rou Tfioikov. ' 
deufMeV KiQnwxaq^EapBaiovq, 
cOeov, §Ml^QVVaq xovq l^ifovg 
; %ovg &VTWV ammav dovkeloQ tQ&tttfm 
.KTiv T£ T^y tovtov ^'^yarifa, 
..lu^rovc amtairu teai^toitov taq ifnniXovg» 
. uQiag tavtrig dk' /u^fivijTai xai Movaoitog • 
xad'* 'HjOft! nai Aiavd^p otita tix inf} ffitpav 
^ov d^ lieitfiv fAS rto/iftC^» ffal f^ i^ilf^gy itaQainmtrpf 
,, Tov (TOft "£^01^ itiyqBva^ ioXg pdkiikPai it$xV^^9* 
J ,^S2g ^QafAv 'HQanXrla &oog»x0^^4Q^^*9 '^QM^ 
lydijTevety 'Ijr^fCftCsy ^lai^avifjif itOtl vifiipfiv, 
nSol 8i (ne^KvTtQtg Snsfina, noi oi' aoq>bg- i}fayBV*EQiiirlg* 

Tbv X0OVOV ,iK7tXrjQ(iaag 8k voivtov toi' t^^ XatQalag 
Svp IS tQi>i^QEav noQ^^ fud nohv trjv t&v TQfioiv 
Kai Kohj nai, tov EvQnnvXav nzBivu T&ir fiaaiXiaj 
Tiov ToS HoaeidSiVog te ttai ^AatvnaXatiag» 
JEita nQog OXiyQav aweQy^ ^e&tg %at& rifavteiv» 
Ssovg {noXXixtg i'g>rifiev) q>€uri toi^g^^fiaatXio^, 
'HoQ&eZ vf}V''Hkiv ineita nai ntehet tov Avyela/v, 
450 Kai Ktiatov nal EvQvtov toitg ^AntoQogy iv doXotg. 
Kai HvXov de TtenoQ&rinef tiTQdoxet nai tbv^Liidriv* 
Kai TwdaQicp dUonat Aotndvotv fiaaiXeiav 
Kteivag tiv ^lnitonomta NriX^i avfApiaxovvta. 
^Ev KaXvd^v* d^ ineX9iav v^a tbv 'AxeXSov, 431. ApoUod. ir, 6, 3. Heyn. 
obss. p. 181. et 'VVeaseling. ad 
Diod. IV, 31. p. 276, fiidCoyras 
pro singuLari cd. B. 

433. avrwv pro autov. cd« B. 

436. Hic est yerborum ordo 
in cd. B. $ a;t in cd. A. ^iftvri^ 
m xavxfi^ di» 

437. Muflaei carin. ir« 148» 6c|q. 439. m^&iiuae cd. B. 

441. inofAtaaev ed. B. Ibidem 
ut iu cd. A. laQ^aviij noxe vvfi-m 
iffl. Vera iectio in codicia A. 
margine adieola. 

444. Cf. Homer. lliad. V, 641. 
Apollbd. II, 6, 4. 

447. owia^ti cd. B. 

451. lliad. V^ 395. a^» \ 58 CHIL. n. HIST. 36. 455—483. 

^ Kml JffC&m^ fafisF %ijr «opi/y 7^ip Otpimg* 

0BVfU9 £g itffOQ Toy Ki^vxa nafl Tf^p TQaiiptaw, 
Z7e|ii Toy Eirivov avtov, toievei nai tip Niaov 
BiaioK Jfjiaveifav ^iXovta xataurxvfo^ 
.460^0$ NiooQ oTfio diSonm avsov JtiiavdQyp 

Toff ^H^Xiovg inowm tovtij» %nSafa XP^^OOf» 
"Oto twog litaia9ovto xovToy ig^vta xo^c* 
**On^f votiQ(os ifooaoa Jnrefrm thv 'HgaMXia* 
TotB tfiv jQVontav ii o 'HQaMXijg odavmv 
BoHv o<portBk Snodifiavtog , nai Toi^or $unia&lu. 
T^v x<iQav to ffSfro^il^ijxo ica* Aaoyoffav ntUvu» 
Kal Kvnpov tov toS jiQBog nal^da nall^lbJionlag 
IdvBCXe 8$sgx6fiievog t^v ^ltonCav xioiifav* 
Tfjv ii Tfafiva nafsX^wv otQatoifu nat* EvQvtov. 
470 Ilof&fiaag OlxoiUar di^ Xafiw nai t^ ^loXfjv, 

JlQOaoQfM&Ag nqog Xi^mov to ti^g Evfiolag omqop 
Bo^nhv Jilog liQvaato* &vw» d* infiae (AiXluv 
Tbv Aixaiff T&r ^MQonovta niiino$ J^utvaiQrj, 
Tffv naQOvaiav^t^v avtov nal vlntpf natayysSXai» 
*H Si naQunonttidaaa to^ no^ov tr.g ^loXfjg, 
'Jlg aXfi&tXg voniaaaa tovg Xofovg tovg tov Niaov, 
XttSva x^/ooao Tiw t^ oSium t^ tovtou 
JUeTa ToS jUxa ninOfi^BV mg nQog Toy 'fiJpaiciUo. 
*t>v 'HQanXfjg ivisdvndg ofr4u2«T0 myicoiitti^. 
480 To Nioov toS KovtavQOv fitQ oTfio avi/iiufuxfiivov 
^En rSv <faQiiinav tmv §oXmv tSv eS lov tfjg vdQag 
''Hv oupvntov, &avaaifiOVf Toi^g TOVTC|f xQ^^ofiivotg 
Kvffifiov inayov ofiBtQOV nai d^yfia, nai ipXvxtaivag» 461. Scripti voirtff pro tovto. v(u tpaQfiaxpf cd. B. Recte dici- 

462. inalo&oiTO uterque cod. ^^ cuii^fUyvvQ&M ix tivoe. 
469. ««V ^£ Tg, cd. B. z ? 

475. naQwtoTtTevovoa cd. B. ^^ ^* -^' tovto, 

481» in tm^ tpaQfiinoiv pro h 483* ^UnTatvai cd. B« 99 
99 C^HIL. II. HIST. 36. 37. 484—509. 69 

Tov fipf nSaoP wu ^aZoTTay ita&iQavta ntoMlaq: 

T^$ d* loTOQlag mafthqjol Xo^^oi^ rsd^gaiiigiro^ 
S^sSov ansiAVfiiiOfsvaav tmv laot iuitl tmv ^(u. 
*& Kolyvrog di yiyQafpw olfim jovg a&Xovg tovrovg 
Swtttinifiivag Sit8a$, K6'ivtog o Spivqvo^^og* 
490 Gvtm ta infi d' iiovovv^ aittQ lajvoo^ (pQaaoi. 

Hq&ta piv iv NsiAia Pqmqov Katin^(^8 Xiovta, 
JsvtBQOv S" iv Aiqvij %o%vavjpvov ixiavev vdQav, 
f,T6 tQitav av^ inl xoXg ^EQvinav&iov httave uangov. 
y/TtfiMce^cttf^ S* Sla^ov luta taSt^ iJYQBvaa titoQftov* , 
Hiiinxo/v S* OQVp&ag atviiqmUdag iiaHaiisv* 
"Extov l^iiatovtdog iro/iurs ^oiatriQa .(pauvov^ 
^'EfiioiAOV jivyuov noUaiv nonQov Sidmd^fHQefv. 
^OySoov iu KQfixtig di nvQinvoov fiXaas ttWQOV. ' 
.Evaxov lu OQ^nrig JtoiAiideog ijfaYov Xnnovg^ 
500 ,,rtiQvovov diuatov fioag fiXaa^ i^ ^EQv&slfig» 
y^EvSinuxtov niva KiQfioQOv j^/a/cr 1$ Itttdaom 
yf^atdiMatov d* iifByuBV ig ^ElXada XQvata fti}2a» 
ff OoatiBm ^yatQcSv tQwxaMuatog niXtV a&Xog^ 

Gvtm niv yiYQaq^ev aitog, awtal^ag iv tcXg a^Xoig 
Thv fpBviotQianaidBnatqv i&Xofv ovn ovta ToSroy. 
Toifg a^Xovg exBtg yoQ avthg navtag iYysyQaiittivovg 
Kei tit tSv a^Xotv noQBQYa» nal tl fi^Kii*'» koYOvg; 

HEPI SAMVSIN. Af'. 

Saii%jfmv vtog f^v Mavmi, nQitn^^laQariXittigf 
TBx&sig iv XQOvoig nal natQOltg toTg tijg aixiioAoiaiag: JL9 

99 

« 
99 

J 4S5* Ti^y yijv od« B. Conf. lacobs. AnimadTers. YoL 

488. ^ovrovc cd. B. pro rovrov, 11/ P. lil. p. 333« 

489. De Herculis certamiiii- 490. ilnsQ pro anrBQ ntercjue 
bos Y. Quinti Posthom. VI, 208. oodex. 

sqq* — Hos autem yersus, nou H I S T. 37« 

Qidnti , qui entant in Antkolo- 508» rehwv pro Mavot^ cd* 

gia Tom* ill. p. 252. cd. Tauch., B, — Vid. Lib. ludd. XUI, 24. 

repeixt Natalia Com. VII. p.687. 509. %q6v*i^ ed.fi.. 
..j^ :^ IL HfST. 37. 510 — 637. 

mahnwB Xtoma owmttioaq. 
Iftv^My iath nt^v §ui* 
Tov Jiiovxog, omsQ aur&c iftllev. 
nQoitufsv ainyfia nl^ag ya/»o»Ci 
ia^ionOQ {Ufwv) HijX&u fid&aig. 
Vm^ pt^ o9iifov%BQ vo^v , fi»a^ov i* ttjq viiuj^g, 
X^ ^tlf^iovat titv Safiywv xov nQofiXtiuaxonXoxov 
^wli^ 0^0 V tQUMOvtay tQMmovta oiviovag» 
xV iW 9i San%l)a»v j^oHvai^og x$ nfMiyiAaxk fie/ttlopg, 
l>fv ni^^p«}y taittiq o naxiiQ nQog fifAOV oint iSidov. 
'r^AOMoiiag di ^pmv aXtineitag iiuZvog 
Koi td^Q ovgaiotg omaS^o Xofiwidag vnonviyfogf 
!J<p6K axiiw ivinQtiao nivxa xSv ikXoqiviMV. 
01 di xhv olxov Maiooa$ x^g vvfAipfig nai xovg iv8ov. 
^Jlg-di nai xovToig o Safitpatv noXeiAOV aw&tgotUf 
IJivttg noQataiiiieroi irara tSv '/ovJaW 
SaiA^fioiV ^^tow. dfiaavxBg 8a Tovroy ^loviaSo* 
Tolg aXXoqtvXx>tg i'8mmv* . deofia 8i diO^Qi^l^ag 
630 ^Ev atayov^ Sktuvsv ovov x*Xiovg xovtav, 

*EniZd^9V nQog xiiv Fi^v ik noXtv TtQog noQvtiv ^XS^sv* 
^Jlg di nsQiBuvMluaaii! ol fiigfiaQOi xov avdQa, 
. Mioj} vvutl xfjg noXemg OQag xag nvXag miioig 
*Eii8Qaiiev. ^Qia&ti 8e JaiiaXiXfjg v&tiQOig, 
Kai ravriji' laxs avve^ov. fioQfiiQuv 8* ol aaxQanM 
X^voovtf xMovg eKatov xfj ywaini Sa^QOvvtah 
jQaaiaji' ^vQtaiia Saiitpoiv §ooxQvxm scoifioifi^Vou. 510, ivBaiMtv^ik cd. B. 

513. Cl. Aeliaii. Y. H. XIT, 
45. m. Herodot. VI, 114. ibi- 

514. OQX^^ avTov cd. B. 
517. voiiv pro fiad^etv cd« B. 
528. Hoeger ceuaet legeudiim 

iitftow» Horuiu verborum fremienf eft coufuiip. Ita etiam 
▼. 421. iu cd. B.^ iC^TSt. 

5%^. Ja/AaXt*t^S cd. B. 

637. S^aaovarj cd. B. ^Qaaa^ 
atj est iu uiarg. cd. A. a receii- 
tiore luauu, eademque Tidctur 
fuisse scriptura cd. A. autequam 
maiiuB librarii corrigeret. CHIL. II. HIST, 37. 38. 538 — 569. 61 

'0 yuQ SaftxpiiV o 9vv pij^cfc/ IlrsQiXaog wd Ntaog, 
Ko[tag xQvaag h iU(paXaig nQog (iiav xenrfj fiho$, 

540 "Ev rauTmg bJxov T^y aXu^r. ravrag d" anotvQivrsg 
^EMilrok fiiv iu &vyarQMVf o Ntaog ix rijg Sxvtlag, 
'£« KofiOk&oSg IlreQilaog, ovrog d* I» rijg Mmvuifogf 
Ha&evrjxoreg f TtaQ* ix-^Qoiiv ^Qavro r^fio)Qlav, 
*JlXa Ttt IlreQeXaov lih ual Nlaov noQarQexo^ 
Tov di Safixpojv rvipXciaavteg ovrwg iiad-evijxora 
KXiiovaiv ot aXX6q>vXoi deivtS ^«a/iairij^tqi* 
01 S" evq^Qoavvag xal xoQOvg elxov r^ na9ei rovrov* 
TiXog avrov i^ayovakv ix roii deafiOirriQiov, 
*EfinaQO§/v^aa$ x^iovreg xal naQefinaZia^ ToSror. 

550 '0 di areva^ag §Qvx^ i^ ifina&ovg xoQiiaq 
Tovg xiovag xariaeiao xal naaav r^v olxiav, 
Kal avv ovry xai avfinanag avetXe rovg §aQ§aQOvg^ 
IToUiji nXelovg rvyxo^vovrag rSv ttqiv avifQ^fiivmVf 
Ovg ^Sh avrog avjiQfixe XQarovg axfioioiV Qfufifl' 

nEPI HOATJAJ/IANTOS TOT 
2K0T0TSAI0T. Xx. 

noXvdifiag ovrog ^v in noXeatg Sxorovafjg. 
FvfivaXg %eQai fiev Xiovrag cig oQvag duiqy^eiQatVf 
HreQoXg noai i* vneQVixSv oQfiara raxvdQofia^ 
T^ de x^iQt ri ani^Xawv avriqQetae avfininrov* 
SixeXog JtoHmQog yQoxfu rrfl laroQio^» * y 
dum , nisi Pqvxiov confudit cnin 
pQv%ffiov Tzetzes ipse. 

HIST. 38. 28 ' ^ ^* ?' Tidetur esie 657. neloU pro nriQoi^ cd. B. 

n ^7 ^*^''*'^' ^59. Diodori fragm. p. 640. 

»w. Yidetur PQvxrjiov legen- WeseeL Paua. VI, 5. .62 CHIL. 11. HIST. 39. 40. 560 — 680. nEPI MIAJZmS TOT UAAAISTOT. X^. 

560 'O MiXoyif alvrog a&Xrjtijg in Kforoivog vn^^, 
T^ t^oao^ aiyxQOvog luaivf^ nv^ayoQa* 
'Eiauig 8e VBvintrptBV ^OXviima itaXaimv. 
KQormviajatg di 7i076 noXinov iTQoeiaQjpuv 
Kal ngonfidoiv mg ^HQanXfjg siAnQoa&ev iavefLiUvo^^ 
Aina KqoTOiviandag ^oiy (iVQiooTvagf 
SvpaQuSv animeive lAVQlag xQtoMadag. 
Ji68»QOg ual xavxrjiv de yQatipe^ r^y latOQlav, 
'HQo8otog, ual m^o* noXXoi rSv avyyQwpian^^ 

HEPI AirSlNS, IJOT, ATFKESIS, HPA^ 
KAEOS KAI ATTIEPTOT. /. 

Alyfav KQOTWunrig ijv , naveva&eviig nvfiiixog, 
570 Tov VJov Moi AvpUoig fiiy ov% ITuatxoiv ia&latv, 
^Eniafig \($ BovdoCva ie mi fe t^ AvxUqtij\ 
Ma^ag yaQ oydoiquovTa veo<pvQaTOvg OQzovg 
*Ev AaMivitjf fiiPQOiuev Alymv avtog 6 nvuTijg. 
Mfi yoQ TO nd^aiiodiov iiaffiLV, aXV a^ Xiye, 
To fia^a yuQ fi^ cl^a rig, iXX^ anaXti nai via* 
Kal TQixoiv ovTog OQea^ tavQovg noalv iviwa 
KaX Tog piXag rag roiv nodoiv ^vrmv x^^^ dsvimou 
Tovg TavQOvg 8* ixoQl^ero rolg anotg (piQotv vovtavg 
0iXoig uai ^OQoig ywaiiivf ig ttj "AiAOQvXXidi, 
580 'Jig fiifiyijrai OeoxQ^Tog ovvm ra Snfj fQaqwv* mST. 39. 

662. ttal pro 8i cd. B. 

667. Conf. Diod. Sic. XII, 9. 
pg. 483. >Ves«. Paio. VI, 14. 
Herodot. III, 137. 

HIST. 40. 
571. Bov&oiva pro Bov^oivas 

Siiod ett iu cd. A. , exhibet cd. 
., idemque cum cd. A. ^- 
Tviprtf, ' Utroque modo , et ^«- 
«t/ff^. et AvtuQt tcriptnm repe- ritur. ConH Schol. Theocr. X« 
41. et Geelii obsa. p. 311. 

574.' naia/Aa8*op^ non 9ra{a* 
/uaT*oy, habet cd. B. significat 
ptmem subcinericiunu Vide Du 
Fresne. Gloss. b. ▼. Paximatium» 
In marg. cd. A. a manu recen- 
tiori naj^fiftaktov j iu contextu 
9ra£a^ar«0f^. 

577. xa9 ante xiuvnoS» accet- 
tit e cd. B. 

580. Theocrit. IV, 33. aqq. »9 CHIL. U. HIST. 40— 42. 681 — 606. 63 

,iXai TO ffror' a&(tv xo Aauhunf , ovmQ o nivtaq 
Avfm oydeiikovja (Aotog naTeialaato liafyns, 
Tffvti %ai %ov Taupov im* wQSog Sya nial^ag 
Tug onXagf jc^dco»' ^ApiaQvXXldi. toI di ywatHeg 
^MaMQOv arrivaaVf j^w fiaxoXog l$8;^^iUi^e. 

Ta 8e tov ^ldov nQoitiXa TVfjnim uai Avfniiog 
Kmi Ta toS ^HQOMXiog de tu Tf^ds fio* Xsxd^hra» 
'^EMoarog TOVTOtv TiiaQTOV §oog yoQ l/?e/9^scM. 
MuXXot fjiihofiov fiobg o ^ldag ifisfiQoiHei,. 
590 '0 a' 'HQaMlfig oXoxXriQOf Sva fiey iv tj} Aivd^, 
K(d Tov Tov 0B^odafMaiVTog iv X^^Qa jQvonla. 
'0 AvtuQTffg ie vlog vo&og vna^mv Midov, 
Oivov fiev ni&ov iiavTXSfV oXov vn^Q^e niivotVf 
''AQiovg 9e TQdyotv ^o^ier onav tqmv (poQriov, 
'Jlg iff Toi Jaq^vM 9i]o* Swfifitog iaiifio$g* 
jyOvTOg d* Inelvov naig noQanXaaTog vod^og* 
ffMriTQhg S* onoiag ^ TMovir' inlaTatak. 
y^Ea&e^ nh aQtovg TQeXg oXovg ttav&fiXiovgm 
9,Tfig de fiQa%eiag ^niQag nlve^ ^' ccfia 
600 „KaXSiv {kee^xfiv Thv deuan<poQov ni&ov*. 
^^£fyaSBT<u d* IXatpQa nQog t» (poQrlcu 

IIEPI AAMOSENOT. fia. 

Tov Aaiiol^ivov naXaunoV Aovtuavog o SvQog 
MifLVfiTM, Xipiifv aQmov iv naXaiaxaig Tvyiaveiv, 
Ovdiv ^TTor tov MiXiavog nal naXoiOTaiv twv cuUair. 

HEPI I0IKAOT. lifT. 

^ffpinXog ffv OvXttKOv ndtgj narriQ Hf^eaiXuov* 
*TneQTeX&v 9e o av^Q tSv oiifiXbuov Taje* 562. fMTsddgato cd. B. 601» Inuno otTla» ' 

585. iyilaCa cd. B. „ r o m a^ 

595. Vid. Geem obM. ad HIST. 41. 

SdioL Theoor. X| 41. 602. Lucuudu D. VL I, 3. jt fllST. 42— 44. 607 — 628. 
j^ ^ifkMiwo ^o^UQog avda^oio, 
« ^ 41^ i99eQiMMai/if inhQSHBP, oviT Vu na^o^ 
^^j^" «|<^ f^^ ^{(oiy ini li^iov avoiu 

JI£P/ ET0HMOr. fi/. 

\4ns^ inMC T^^ ^mQiiog {y »ai tou IloooidSpog, 

\i^ ^v fv^olnri^c 7^utM>if, etT6 TVIijxfoydcij^ 

i*i^ ^K|«'^ff 'J2^iWo$^ MTS T^^ Tou EvQiija, 

■ » ^J^tMJUov ad$lq>fiv }ljmff %f]V ^aoyofii^y, 

-■jiin^ftr inaQioiv %tjg '-^^ovg, UMaQog &g nov j^^o^. 

^^Wl^^^^ff ^^ 4f^<^^9 TouTOir i% Jlocsidwvog 

;««w M^OV/ v^ ^cUaooay odemy ayci; fiHfiffg, 

f w ^ oiilij^o^oiTfpoy oIto» 00» toriv^p. 
\t^^ nQOfQeig y^yivaoiv ov%oi, nai uv§tQ9fi%a$, 
Xlfimag vntQVMtfiavxBg %ovg nala^ ^QvXlovgiivovgp 
y.t9fiino%B fiiapiv%$g de nlvdoiot &aXaaaloigm 
{\f^v iveiAv^d^fiaap %OMv%ai>g iiv&ovQyUug. 

nEFI IIPJITESIS. yif. 

ll^iivg 0OLvtMfig Oomnog natg nai %ov IloaeidSpog, 
Jl«f4 tiiV 0aQOV xa%Q$no}v %^g vvv ''Ma^avdQtiag, 
^^ I»ay*x07ff dwaiAtdif fmifktiXev dg nav%a. UI8T. 42. 

^^ C*«ift Orph. Argou. iAO. 
\k^V¥k^ ibi^ue BOt. Iu .Orphei 
it.uuj.vinUi uiti loous est omisaus* 

^vuV l^x> mMCoio videlur lc- 
Hj^^j^m ^440 oiV^'-^» >^^ veraus 
v^%iMH *•! dwpravattim. 

f^lU »hW V» cd.^B. 

IM^^ A«*toclivo at^avQa supelr- 
tiji%>|u«M ^itfQa iu cd. B. In HIST. 43. 

615. Cf> ficholia ad Lycophr. 
886. p. 858. MlUi. Ad proxima 
vid. Pind. Pyih. IV, 39. 79. aaq. 
ibique Scholia. V. 613. Jtogtooi 
scripai pro ''i^fii^off. 

620. na^dntQ nal ed. B. 

625. ivtfiv&vlt&ijaav cd. B. ts* 
praecedeute ^aXartfoiSm 
HIST. 44. 

628. natifiaXiv cd. B. CHIL. IL HIST. 44. 45. 629 — 653.. 05 

Eig nvg, . vdag, slg iQOMoma, diviQov, elg naaay qtvatr 
630 *J2ff ''OiAfiQog idfiXmasv iv 'OSvaaeia YQdqxav» 

yiovMittvhg Se OQxrjaiTjv elvai zov avdga Xiysi 

MiuovfASVOV ogxrifAuab nuvttav anXuig xo^ (pvaeig» 
^Eyia Si XaxafOjAavtiv xovtov tIv civdQa Xiyoi, 
'JAnanxa nQoduxvvovta Ta7$ XexavoiJiavtiaig, 
^Slv av idiXoi, Tt^ yiadslv xai ntQi oiv zig x^^Oh 

AivdQotv, av&gojnQiV xai nvQog, vSatiov xai %^rjQlaiV, 
^H tpvaixov (piXo&oqiOV , nuvtotv tinovia q^vaeig, 
^H QtitoQa SHVOtatov, ngenovto^g yeyQatpota 

Aldoigt &riQai xai tovg Xoinolg. (iuXXpv S^ mg eqniv nXiov 
640 Tbv livSQa Xexavojiavttv eniata^iay xai liayov* 

HEPI nEPIKATMENOT. (ii. 

'O n6QixXv(ievog o naXg NriXiojg IJoXvfAi^Sfig^ 
^Jiv aSsXq^ag tov NiatOQog ixeivov tov nvXvov^ 
^Ex HoaeiSmvog Samxe lou ndnnov .So)Qov roSbf 
JlQog naaav (ietatQinea&at liOQipriV div ^iXov ^moiv. 
^Tip 'HQaHXiovg Si note tijy HvXov noXeiiOvvtog 
^oqI fiXfiifelg av^Qffto, pLetatQaneig elg fivXav, 
jTo ^* &XXrjyoQixvit€QOv TOiovtotQonoig ij^et' 
^E* tov &vfiOv tov nQinovtog, (ptiiii rot; HoaetSaivog, 
^Ev xolg noXifiOig anavtag zovg 'diJQag iti^fislto, ii 

650 IlaQSaXeoiv o^vtfita, Xeovtoiv {iiya a&ivog, ' 

Mviag to SvaanotQsntov xai nOdeivhv aliiutoiv. 
"O&ev iUxi*'0(iriQ6g qp^at xov uvSqu SutyQatporv' 
NiatoQa te Xqoihov t6 neQixXviievov t' ayi^ypv. 630. Ody88. IV, 384. aqq. 645. «7/ /IiUy cd. B. VerMm 

Add. I. H. Voss. ad Virg. Georg. accusaliviis hic aptior. Vid. 

p. 862. — Luciau. de saltau 19. 'Wessel. ad Diod. Sic. IV, Hl. 

640. xal e cd. B. accessit. et quos citat Bastius in epist» 

HIST. 45. cnt- !»• ^l^- 

9. s. 9, 1.; Tel nolvfitixri^. 653. Odyss. XI, 283. 

5 66 CHIL. 11. HIST. 46. 47. 664 — 679. UEPI SETIJOS. iig. 

0a(Tl tfiv 0hi9 ifBVfOvaav UriXimq 9wovalav 
J7^off nvQ, ftQOQ vdoiQ TQinBoSm, nQog tpvatv tm^ ^«^^fcai 
IlQog di arinUtg ndnois f*op(pi]F iA€zapaXovaa9 
IlfilBvg avtfif Katiaxfiw ndi YUfUjf owafuyij. 
2'o 3' aXXfiYOQifuoTeQOV' toutov ovx a^iovaa 
Kax^ nvQlig itQeneto ntatlv imX %a&* idatw, 
660 Kav Torg dvafiatoig OQEa^ fioQa &fiQal yivia^ai. 
TBkog avtfiv uatiaxfiwv iv oicoi^ KQvntOiiivfiv, 
^JlaneQ afiniav to* &oX$ To£f iiiXavog nQvpeiaav, 
Elte Hoi noQa &QXaaaav ixq^vfovaav inBlvov, 
^Jlg EvQknldfjq yirQoupBV iv Idvi^oiittXfj tovto. 

IIEPI MH^TPAS. ^t'. 

MrjotQa ToC ""EQvalxd^ovog AiSatvog ^v dvYorfiQ, 
lAv&Q(/mov fivBi SettaXov, hiuottovtog afAetQOig, 
14^^' ov t6 aXaog StBfAB tilg J^M^^Q^ atpQovotg. 
'H M^^atQa (AetapaXXovaa nQog navta 8e toe ^aia 
Kai naaav q>vakV tijv Xowijf , fiai ye nvnQoauoiiivfi 
670 TQoqiug naQiXxB t^ narQi Xiiibv i^aiQOViiivf]f 
'^JlamQ AvxofpQoiyv nov q^fiaw ovioi fiviT^^xQiTaTo^ * 
,,Tflg navtoiAOQqtov BaaaaQag XaiinovQidogf 
„ ToftTiogj ijT* aXfpaXai tcug xa&* ^iuQo^f 
pyBovnBwdv aX&alvBaHBv ixiAaiav natQog 
yyAld^mog fatoiiovvtog i&vBla ftteQO. 
TaZta la ftu^»XQii8po* t6 i* aXXvffOQritiafV' 
u ^ EQvaix^d^oiv nenQaitaig pi§Qmne tag oQov^g. 
Hevia de tQvxoiiBVog Xtfiqi te naXaiAvaif* 
nQoayoiyevaiv ti^v avtov dti^fi &vyatiQa, •^^ HIST. 46. ihiifie tchol. et not., item I^a- 

664. Eurjpjdes initio Audro- laephat. c. 24. et Fisch. p. 9t^. 

maches. ^ ^ ^ ^ ^^ 670. na^iaxi cd. B. 

665. Gf. Lycophr. 1393. sqq. 678» naXaf/tvatfft cd. B* CHIL. n. HIST. 47. 48. 680 -- 705. 07 

^ Tov fiiv diSovTog %Qfj(iaxa, tov di rvxov &Qviov, 
'JiiXov S^ovTOg Xaywoigf qgiPi&ag, %t}vag, xvxvovg, 
Kal rdiy hnitaiv in twv XomSVf Tva fi^ Xoyovg nXixat. 
Olfio« de nal IIakai<paTOg ovTotg avro dMaxaif 
2'^v ixiofifiv T^$ Jr^fAfiTfjog oif XifBi dk toi> aAooi;^, 
"HvneQ ^fiBXg elp^^xecfiey nQuaiv XTijfiarotfy elrai. 

IlEPl KA2T0P02 KAI UOAT- 
JETKOT2. (Aii. 

Kuatoqaj noXvdeinfiv tSf Twdagsai rovg TTolSagj 
7if|^q» Jibg tvy^avovTog, (auXXov Ss noXvSevvtfi^ 
Ti{)og Atpagiatg yQuqiOvak naXSag, Avyxday ^'iSav, 
IltQl Aavninnov &vyaiQSiV^ 0oififig xul ^llaeigag, 

090 M(x2i}V cwwqfUk xaQteguv , tivsg avtfjbg uv aj^mat. 
liSQi Si To TuvySTOV fiyovs ta t^^ ft^Z^^* 
AvYKsvg S^ o^vamiaTOTog nurrmv teXav avd^Qcinoiv, 
^lSmv xoi^aSi, tflg SQVog KaatoQa, IIoXvSsvHfj, 
KaatOQa xtsivs$ t^ Sogi, nal TOVToy noXvSevnfig, 
Tov HoXvSsixf^ ^'iSag Si, Hal aeQuvvog Toy ^lSuv. 
Tov IIoXvSBVMOvg S^ o naTf^Q o Zevg o aaTQoXoYog 
Totg aatQO^ HaTfiatiQias tovg natSag te&vfixotag 
Kttl tovg JiSvfiovg xixXfixsv KaaxoQa, noXvSsvxfjv. 
HfittQ noQ^ "^t^^Q ^^ ^aav' ^fjv tovTOvg ts xal 'd'vi]ai€e$v. 

/00 OvTm fOQ uvaTeXXovaiv ooTiQsg tdv JiSvfiotv* 
01 Ss xal naQatQinovai fAtxQov tijv iaTOQtaVf 
Tov IloXvSsvxfi Xiyovteg fAtj te&vrixivai fAuxUf 
'£» Se Jiog eavateQov touto fijT^octt S(oqov, 
SwTS&vfixivak ts xal pjv KaotoQi, ioi awaiiJK^, 
"Jlg nov (pfiaif xai IlivSaQog. ansQ ovx olSa XiyetVm ^. ov pro o cd. B. « recte. 692. ' olvmTtiaxsQo^ cd. B. Vid. 

lu uuirgiue cd. A. scriptum est Ghil. I. v. 5. 

H I S T. .48. 705. ntd e cd. B. Pro «V^p 

*»^. Theocrit. Idyll. XXlIf potius ovntQ^ nescio quo loio 

^*. sqq. Pindar. I<em. X, 103. dicat, 
«11' Pyih. XI, 95. «q. Heyu. njj- CHIL. IL HIST. 48 — 50. 706 — 727. •w »_# «ii|M«T^^ ioriw, mg ^Sfi aot ir^ C fi|». 
" lcriifiag fUiiffjtM Awtitfffmv , Ei^mid^, 

rtO XiM 7« Szmnvog ovr avro7^ ovr» xa tnfi y g a yw r ^ 
*T(|jnii»ti': lir &fca* Ujmv' nolyfa 8i Avpavq 
*>TiiV7ti09 nfoaificit^B, naal taxi&fi mnoi&mg' 
^\ia^ttao9 d* avafiag dudi^Bto wtjoow anmoaw 
^ Tmnalidov IliXoTtog* taxa S" oloidow o^§^^^tOQ ^fio^t 
^^Jwniq oq^&aXiAoioiv tam dfvog afi<pm KOil^, 
^ KmtoQa d* iTntodainoff no» aodXofpofOP JToludevsca. 

nEPi AieAAiJor. pL»\ 

*0 AidaXl8fi9 'EQiiOv, QTJtmf dufi^g vniqjmif^ 
**Efa fAif koyov •Tret^MOV nal tu9 imtatpimf, 
'*Eva jSv fOQiAoavvotv 8e fQoupotv aal tdig fiifiXot^ 
720 Kal aiam tbv JfiiAOKQ&tov aitbv ovv "^HQOMleitt^ 
'AiAa 8unQvatf *ai ftXmy tb aatatov tov fiiovj 
^EXix^fl ^vfiaKstt te nal Cfj^ ^/lap ael naf' ^fUKf. 

UEPI APISTEA. V. 

'O ^AQiatiag iaiv vibg ^v tov KavatQofilov, 
T^ yivtk IJQotnovi^aiog twv tVYevmv fud nQdzmiv. 
Ovtog laXxBiff naQ£ia8vg &r^anu nal mnju vinyg. 
KXelaag 8* ev&img o j^aXnevg ineXvo tb yaXadiov 
ToXg cvyyeviai tb 8uv6v Xifei toD *AQiatia» TlC vii addttuin e cd. B» 

TtV^ Vid. Lycophr. 447. 511. 
KMriuiU. Oiear. 1651. Hel. 1515. 
II4HA. Mfttih.) 1680. (1642.) 
A|ioliod. iil, 11. i. 2. 5. 

TUV. Vid. Mulleri ludicem 
«v^i|»U«ruiu iii Tzetzar. schoUis 
l»vt^«l»hron. s. y. JSxaalvoQ. 

TI4» uf»^<ft/A09 pro ofigifAOi cd. B. In cd. A* superscriptani 

HIST, 49. 
717. Vid. Apollon. I, 641. sqq. 
ihique scholia. Veraua initio 
addidi o artioulum. 

HIST. 50. 
724. Momeu scribitur /7(>o- 

nOWtlOOi^ JlQOKOVt^OCf IlQOtXOV' 

vtjoo£^ hic adeo bgoiMOPi^og. CHIL. IL HIST. 60. 61. 728 — 755. 69 

01 da d^fiovteg odvQiAotg Trccyrec ngoQ to ipAKnXofi 
lAvotSfinfxsg oifdh evQOv, ov vinw ov8i ioivTa, 

730 Msia 8* ima ^govovg q>avslg naXiv 6 jiQWjiag, 
^Enti T'. ItiQifMiansM XeYOiiava ovj^^a^e*. 
Kal naXiv affavi^etat t6 devregov ual ^yijorxs». 
Kai luta dwxoaia dlg einoak ta etti 
*E(p^ ^HQoiotov yeyove, xai naXi^v aveq>avfj, 
"Sl9neQ qyrialv^HQodotog' et d* akri^ig ovu olda. 
Kai tig avTO^ iyvmQiaef tig ITi^as toaoviej 
*^Slate To7$ vateQov ehtfSv* ^HQoiott, ao7s iQovo%g 
Ovxog o HQOinovfiaiog iauv o ^AQiatiagf 
"^ tntnaXak fniv ti^vipte, vvv d' avefpivri nahv; 

740 UXatvg fou XiiQog (paivetw moI ^pvxQOftv&ovQyla. 

m 

nEPi ensEsis. w. 

6fyievg vlog f}v !(^mKot; Atifioig %ai r^? Ai&Qog, 
Slg de uviQeXorf i<faaav ndCSa toS HoaeiiSiVog* 
Tovg &vmnovg yoQ aviAnavtag xal nmrtag Tovg aviQef^^vg 
Tiovg xoti ipLXovgf iQoatag fpaai, tov Iloaeid&vog' 
Ovtog note awi&^eto t^ q>ihif He^Qt&offf 
*t)7Tfl0g Jtog aQnoiaa$j xovtiav^ fiouttXimg, 
KoQffv tiva nal ytjfjiwfi, %ai dii noie fioXovteg 
Eig xdQov yrig ttSr MoXoaaSv ^ £v fiaa$l$vg fiv*!dt8fif, 
OifneQ pjvfi JfiftfitfiQ riv, ^vyatfiQ nXtiatv KoQfi^ 
y50 {Tag foQ eifiAOQtpovg MoXoaaoi uoQag JcaloSo» nciaa^) 
Kai nvtav 8b tQiKiQfiiQog, ipQiH<i8fig tt^ ikeyi&ek* 
^uKTiu^ ini&evto Xafietv avtov tiiv ^vyatiQa* 
Kataaxe&ivtav 8e avtSv, HetQi&ovg \iev ifiQoi&fi 
Tm tQi%eQ§iQ(j^ t^ xvvl, 0riaevg 8^ elQxt^ ngatsXtat. 
'Slg d' 'HganXflg ^g nQog avxhv i^X&i note roy '!Ai8fj[V 731. fTtTj ra 'AQifmoittia re- 740. ylverai cd. B. 
«ft cd. B* pro iTruva ^AQifia- | HIST. 51. 

743. fAu^intovi cd. B. 
7«^^. Herod. IV, 13 — 15. 750. il pro yoQ cd. B. ^ ^t L. a HIST. 51. 62- 756 — 784. UEPI IIPSITESIAAOT. vf. 

iSf^ i Hqmxwihioq vlhg ^v xov ^lfpiaXov' > 

*>0 u.iu»v ii AaoiaiiBtat av^vyov, vv(A<f^w viav^ 

^tf« f««^ Ioi7io7; Tolq**£Xkffi^ mparfiVM xara T^cur. 
^*'\j^ narroir Tr^OTTij^^aag ih n^tOQ anarrnp &¥iqax€m 
i% piv9ofgaq>Ok di apaaivj mgaSov ovta ToSrof 
^H mogti vavifniBiQriaov i^oSoa IleQaeipovfi 
2i9tiptiaiv oSvQOfABVOv T^v Tijg AaoiaiABiag* 
Kmi iiziak %ov IlXovtwvogf HnoZ de ToEfroy noJUVf 
Kal t^ avivytf ninofiqie tov 'Aidriv netpsvyota» 
Thvta fier fiv&oi ipaonovay Ta de ttjq latogiag 
Ovio» nwg kiyoval TiFe^» Ag atQBuij nai fiahif 
770 ^Jlg 1] ToS IlQmteaiXeai avivyog ^ Xej[&etm 

Tiiv avii(fOfav, Toy &uvatov , fia&ovaa tov ov^vyov 
Svhvov eIdo}Xov noMS^ fiOQifilg IlQoueaiXriov, 
Kai avveKoitaJ^ev avt^ t^ no&if tov av^vyovf 
Mri36Xo}g toviov q^iQOvaa atiyeiv tr^v anovaiaVm 
^AXXok ii vvHtatQ eiioiXov elnov OQuaday toutov 
^Aei av^vyff t^ avroi/y o&ev inXaa^fi tdvta^ 
^Eym y avtiiv eniatafiai tov fiOQov nv&ofiivfiv, 
TiiV vvfA(fi,^ov tov atoXiapiov evdvg evivaafkivffVi 
0atiQ(f nQoamnff fAuxoiQav nQog ^noQ ififiaXovaav 
780 Svvte&vf\^ivai t^ uaX^ avivyff nai vvfA(pi(f}f 

^'JlaneQ vai tiiv Evuivfiv ii nQiifiv tov Kanavimg 
^vr^v paXovauv elg nvg^ t(f n6&(f toD av^vyov* 
Aomwvog, OiXoarQatog^ yQUipu tiiv iatOQiaVf 
Kai Tire^ aAAoi fiifivriviui uai noiijTa! nal vioi. HIST, 52, 
^774. atiyuv^ sustinere^ pro 783. Lucian, Dial. Mort. 19. 
myuv cd» B. Philostr^it. Prooeiu. 2* CHIL. II. HIST. 53. 785 — 812. 71 

I 

HEPl AAKH2TIJ02. vy. 

' ^AXwfiOTiq fi TleXioV' naXg scai t^$ *Avol^k^UtQ > - 
ASfifJTM T^ Tov WeQTiTog xai Tijg IIsQixXviAavrig 
EviAijiov T6 Y8Yiwfi*8 xal IlBQifA^lav yaiAOig. 
IJoTS di ^vi^HV liiXXovTog ^Adpn^Tov tov cv^vyov 
^AnoXXfov i^rjTjioaTO x^Q''^ ^^''^ Molgatg Tavitjv, 

7%**Ono^ 6 ^AdfifiTog Ttt^u 8ovg aVTi tovxov &vri(JX6iv 
AvTog TO^c ti^>oi aviAnaguiv avyxaiQO* Totg qnXTUTOig. 
Swvevaaaav He Toiv MoiqSv ^Ad(Jifitog navrag fiXinety 
JS n(»g ovyHaTaxevaoi t»^ pavelv vnaQ eneivov. 
*J2§ navjeg 8* anf^vfivafVTO , tovtov &aveXv elnoVTeg, 
IlttTfjQ uai liiiTfiQ YeQCua xai nag x^Qog twv qtiXu^y, 
AvT'^ nQO&Vfioag^dt^ avTov T^y TsAauiijy vnidv 
Kai f^^ax€» nal avYXQvnTezai, xay i^aveaTfj naXiV, 
IlQog AhoiAfidovg Xnnovg }aQ o 'Hipcwl^^ ixTQixtav 
SevodoxslTai ddfAoai nevd^ovvu xof L^d/iijTqi. 

800 '0 de lAfiioXoig naTeinmv Trjv avfiqiOQav tcji <piX(u 
^EneZtov dfofiaoi Tioiy eloTia Xa(AnQOTaioig, 
AvTog 8e niv&etf naQTeQ^ xai aviA<fOQa£g nai yooig 
Tfiv inqtoQov TTjy tou venQOv t^$ ywmicog ftiXet. 
*0 i' ^HQanX^g nuQa rtvog anav fAadmv otniTOV, 
^TneQ&avfAuaag neQtaaSg t^v tov avSQog q>iXiav 
Kai naTOiMTeiQag ywatnog TOiavTijg OTeQri&ivia, 
To yofv nXi^^ag naQTeQuig ano nuQ^lag i'q>fi' 
,JSl noXla T^Soa noQ^ia nai j^8ip Ifiij, . * 

„N£iir 8eX^ov, 0€0V nal8a o' ^ TiQw9ia 

810 ,^HXenTQvmog yeivaT AXn^fjvfi Ju. 

ij/ltZ fnQ fC8 ooioa* Tfjv &avovaav «^rtoig/* 
EiniiV TOiavTa nQog avTOV nQV<pa x^Q^^ '^V ^«^P^i HIST. 53. iudicatiyo, qui item recte po- 

790. Couf, ad Chil. III. 86. nitur. ^ . 

791. ovyxafQOi cd. B. pro avy- 802. xgaTS^^i cd. B. 

joi^iK 807. l'(f>y pro <fttp&7f cd. B. 

795. Qvynazavivooi cd. B. pro 808. Eurip. Alce«t. 853. sqq. ^ .62 CHIL. 11. HIST. 39. 40, 560—680. IIEPI MIJJ2N02 TOT UAAAI2T0T. i^\ 

560 'O MiXm ovrog a&Xrjxi]g Ik Kqotwvoq vn^QjjB, 
Ttf tpAoooqu^ oifiQOvo^ inslvfo JIv&ayoQa. 
'jE^otHig 8e vsvixriKBV ^OXiiima naXalwv. 
KQOjaviojaig dd nozs noXiiiov nQO^uQjiotv 
Kai nQonridcjv cig ^HQanX^g SiAnQOo&BV iartfifLh^og^ 
Aim KQOTOiVMTidag q^ooy fJivQioaTvag^ 
SvfiaQiTSv aniKTBivB nvQtag tQioMadag. 
JiodwQog Hal Tavrip^ ii yQaq>Bif r^y ioTOQlav, 
^HQodoTog, nal btbqoi, noHoi t&v avyfQa<pio»v* 

nEPi AirsiNSy ijor, atpkesis, hpa^ 

KAEOS KAI ATTIEPTOT. ii. 

Alyoxv KQOTOiVMTTig fjv, navsva&BVfig nvjiiafog, 
570 Tov ^liov Kol AvyHiaig fiiv oiu iXatrov ia&UaVf 

^EnLayig tt^ Bovdoiva di nai ys vq» AvtUqtij\ 
' Ma^ag yuQ oyioiinovTa veo<pVQaTOvg OQzovg 
*Ev Aantvif^ fiipQoinsv Alyow avTog b nvnTfig. 
Mii yoQ t6 na^a(iadiOv' (AaJ^av , aXX^ a^ Xiys, 
To [AaCa yaQ fi^ a^a tig, alX* aTia^ nal via* 
Kal TQiyniav ovTog OQsak TavQovg noaiv iviwa 
Koti Tog %fi^ ^^ '^^ nodSv f^dvTmv ^fi^atie aiviana* 
Tovg TavQOvg d* ixaQi^BTO rolg miioig q^iQotv Tovroti^ 
0iXoig nai noQOig ywat^ivt mg rfj l4iAaQvXXid$, 
580 'Jlg iAifAVfiTa& 6B6xQ$Tog oilro» Ta £jrf} fQaqKuv' JIIST. 39. 

562. Kal pro di cd. B. 

667. Couf. Diod. Sic. XII, 9. 
pag. 483. VfeiB. Paufc VI, 14. 
Herodot. III, 137. 

HIST. 40. 

571. Bov^olva pro Bov^oivcts 
quod est iu cd. A. , exhibet cd. 
B., idemque cum cd. A. .^- 
^viQTfi^ Utroque modo , et At~ 
%vi(f. et AvTUQt scriptujii repe- ritur. Couf. Schol. Theocr. X, 
41. et Geelii obss. p. 311. 

574.' 'jtaiafAa9^9 ^ nou ^rafa- 
fMtr^oy, habet cd. B. «igiiificst 
panem subcinericiunu Vide Dtt 
Fresue. Glou. s. ▼• Paximatiumm 
In marg. cd. A. a mauu receu- 
tiori ^a^fifidXtov y m coutesLtu 
naSafjniTiov» 

577. ra9 aute TtuvnoS. accet- 
ait e cd. B. 

580. Theocrit. IV» 33. sqq. 9f' CHIL. II. HIST. 40— 42. 581 — 606. 63 

yjKaX TO ffror' a&ov xo Aaulviov, ovneg o nvntag 
„Avfm oydtaxovta lAovog tuxxeiaioaxo fAoiag, 
„TipfBi nal tov tavQOV an^ mQsog Zfs miiag 
TZg oiiXagf %f^3ta% ^A^iaQvXXldi^ xal ii ywatiteg 
,MaMQOP avrivaav, j^w pmnoXog l^ep^eiUi^e. 

Ta di T€v ^ldov nQodriXa tvfi&VH ual Avptioig 
Xo! xa xov 'HQOMXiog de ta rfjde iiO& iUj^^eyTa. 
"EMttOtog tovtoiv thaQtov fioog yaQ ifiePQWMet» 
MaiXov ^fAhofiOV fiobg o ^ldag efiefiQoine^, 

590 "0 3" 'HQOMX^g oXoHXriQOV Iva fAh iv tjj Aivdi^, 
Kal Toy Tov ^etodifioivtog iv X^^Qa jQvonia. 
'0 Avtufvffg 3e vlog vo&og v^ra^oiy Midov, 
(Xvov fAev ni9o9 itaivxXiv oXofV vniiQjfl nlvotVf 
^(Tov^ de tQotpav ijo^uv oiw tQwv {poQrlov, 
'Jlg iv TO) JatfViii ^ija* SoHfifitog lifi fiotg* 
^Ovtog i* Inetvov nalig noQonXaatog vod^og* 
ifMfitQhg 8* bnoiag ^ tenova* enlatata^* 
^Ea9e^ fAev aQtovg tQetg oXovg nav&fiXiovg» 
7,Tflg de §Qa%eiag fifUQog nive^ ^' ccfia 

fiOO „KaXmv fietQfiTfiv thv dexafitpoQOv ni9ov\ 
^^EQyaSettu d' IXcupQa nQog t& (poQtta* 

IIEPI JAMOSENOT. fia. 

Tov JafAoiivov naXoAatoii Aovntavog o SvQog 
MifiVfjtM, Xiyoi^ aQmov iv naXaiatoSg tvyiaveiV, 
Ovdep ^ttov Tov MiXtavog nal naXaiatmp tSp 

nEPI I0IKAOT. fi/T. 

"'ffpmXog ffv C^XoMOv noXgj naitriQ Hf^waiXaav* 
^TneQteX&v di 6 ariJQ t&v OfAfj^inuav t&iek ^2« lULTMtiato cd. B« 601» Iimno Qitlm* 

585. iyila^B cd, B. „ , o r« ^. 

595. Vid. Goem obM. ad HIST. 41. 

^oL Theoor. X, 41. 602. Lucuudu D, M* I| 3. 64 CHIL.il HIST. 42— 44. 607 — 628* Totg iiv9oig naQByyiYganxm etoffianf orAi Tgixiiv, 
Mri %a%aHXuv aQeQag 8e xov^otijti tou d^o^oti. 
Tiig toTOQiag fie/ii^ijTfx» tavTtig ^OQ(psvg nov liywv * 
610 ,i OvS* ^v 'iqnxXoio &0(aTSQog avda^oiOj 

,*'0g re *al av&£QUisaai¥ iniTQSfw, oifi^ kt$ tuiQnov 
,,SifeT^ ai^avQa ywla q^BQm inl ki^iov auoif* 

nEPI ET0HMOT. fi/. 

Evipfiiiog naSg tiig JmQidog ^v nal tou noaniavog, 
JEXt* ovv EvQfinfig T^tvoS^ cItb Mfiu§ovlMrig 
Ttig i^vyaTQog ^jlgioivog, £ib tr^g tou Sv^to^ 
T}]v ^HQOMUog ad$k(piiv Itimv f ^y Aaovoi/Lt^f 
IlQWQSvg vnttQioiv Ttjgl^Qfovg, HMoQog iig nov ffatp&* 
liianltpswifig ii ipffik^ tovtot lu IloaeidSivog 
*'EXBifV dwQOv, T^ &aXaaaa/v odevHV avav fiHfifjig, 
620 Kad^a «ai xoy ^JlQtoiva, OaneQ ug pjv odeve$» 
To S" aiXfifOQUuuTfQOV oItm 00* votitiov. 
't^fiipcu nQosQalg yeyovaaw ovtoi, nai, uvfitQVtiTtu, 
.Uiartag vneQVMffiavtsq Tovg naiM ^QvXkoviUvovgf 
MfiiinoxB filafiivTBg de nlvdota$ ^aXaaaio&gm 
"Odev iveiAv&m^fiaav TOMVTO^g iiv&ovQyUug* 

HEPI nPJlTESiS. iaS. 

IlQOiTevg OoLvtMfig Oomnog naCg xai toS Iloae^dSvogf 
UeQl Ttjv 0aQOv xaT0iu6}v tijg vvv l^^avdQeiag, 
''Vg (iMpmig dwaiie<i§ iiSTificAksv dg navta. H I S T* 42. 

609. Coiif. Orph. Argou. 140. 
Horm. ibique not. lu .Orphei 
firagmeutia hio iocus est omisauB. 

t)10. Pro avddCoio videtur le- 
geudum eMe al^r^olo^ uisi venus 
iuitiuiu est d^ravatum. 

611. ovSi Ti cd. B. 

612« Adiectivo aj^ovQa super- 
scriptum ikaipQa iu cd. B« In 
eod» e«t aiov* HIST. 43. 

615. Cf. Bcholia ad Lycophr. 
886. p. 858. MiUl. Ad proxima 
vid. Pind. Pyih. IV, 39. 79. saq. 
ibique Scholia. V. 613. Jin^iooi 
•cripai pro ^'Siffi^os» 

620. uax^dneg nal cd. B. 

625. ive^v&w&tjaav cd. B* TS. 
praecedeute x^aXaxTfots* 
HIST. 44, 

628. tMTifiaXiv od. B. CHIL. II. HIST. 44. 45. 629 - 653.. 05 

Rg nvQf vStag, slg SQaKOPra, diviQOP, alg TrSaay (pva$v, 
630 'J2g "OiiTjQog idtiXawsv iv 'OSvaasia fQriqxov. 

yiovKiavog de OQXfiaiTjv iivai Toy avdQU kdyei 

MiiAOVfAevov 6p;K/;/ia0i nuvxtav anlolg to^ q>vaug, 
^£/01 de i,Biia*ofAavTiv tovzov tIv avdQa XiYOij 
'LinavTa nQodunrvovta ToCg XsxavoiJiaVTiatg, 
^Jlv uv idiXoi 7(f fnadsSv hoI mQi tav Tig XQV^oif 

JivdgoiV, av&QdnoiV xut nvQog, vduTtov xai {^ijQimv, 
^H tpvaixov (ptXoaoq>ov , nuvToiv eiTJOvia qtvaeig, 
^H ^fJTO^ce SetvoiaTOV , ngenovTtog yeyQaqoTa 

Ai&otg, ^tiQai «at lolg Xomolg. fiaXXpv S^ mg eqttiv nXiov 
640 Tbv avSQa Xenavoiiavttv iniaTa[Aat ttai laayov» 

HEPI nEPlKATMENOT. fii. 

*0 neQtMXv(ievog o naXg NtiXitog IJoXvfiriSfjg^ 
^Slv aSeXq>(kg tov NioTOQog ixeivov toS IlvXioVf 
*E% HoaetSuivog ea%fine lou nannov SdJQov toSsj 
JlQog naoav liexaTQinea&at (iOQtpriV &v ^iXot ^cuoiy. 
'T9* '"HQanXiovg Si noTe t^v HvXov noXefiovvxog 
/§oQi pXrii^elg av^QriTO, fieTaTQanetg elg fivZav. 
T6 d^ aXXrjYOQtuviTeQOV TOtovTOTQoncog ix^t' 
^En Tov 9vfiov tov nQenovTog, qttifii tov noaetSSivog, 
^Ev tolg noXifiOtg anavTag Tovg SiJQag e^tfietTO, 
650 UaQSaXeayv olvTi}Ta, XeovToiv fiiya a&ivog, 

Mviag to SvaanoTQenTOV xal na&etvbv aifiUTOiV. 
"O&ev nal "OfitiQog qi^at xov uvSqu StayQaqorv' 
NiaTOQu t6 XQOfitov te neQinXvfievov t' ayi^ypv. M 630. Odyss. IV, 384. aqq. 645. t^; /Iv7<j» cd. B. Verum 

Add. I. H. V08S. ad Virg. Georg. accusaliviis hic aptior. Vid. 

p. 862. — Lucian. de aaltaU 19. 'Weasel. ad Diod* Sic. IV, Kl. 

640. $ta\ e cd. B. accessit. et quos citat Bastiua in epiat* 

HIST. 45. crit- l'-^!^- 

9. a. 9, J.; Yel Tro^^/Jriyff. 653. Odyss. XI, 283. 

5 66 CHIL. II. HIST. 46. 47. 654 — 679. TIEPI eETlJOS. f*g. 

0aal T^r 0hiP <f£vyovaav Tlfilioig awovaiat 
J7^off nvQ, «poff iiioiQ TghiBaSm, ngog (pvatv xmv ^«^^cW. 
llQoq 8e arinlag ndnoia fiop^pijy f*6Ta/?oiouoo» 
JlfiXBvg aitfif Kariaxn»^ ««* y«f*V awefvyij. 
2^0 J' oiiiyyof *«(iSre^oy • TOuToy ovx «Swuoo 
XoigT nv^is 1x^6 wero neaBtt nal ttad^* vdazai¥, 
660 Kav JoXg Svafiatoig op€<Fi ^opo ^ijptfi yiifiadat. 
TeXog oij^y jcoTCO^^ijxer If oxoi^ xpujTTO^cVi^*', 
'Iftowep oi^niot' Tol dol<ji tov ^^^vo^ nQvpsiaav, 
EXtb Hai naqa &qlaaaa/v cx^cuy ovoor iKBvvov, 
^SZg EvQknlSfi^ yi^QwpBV 1» ldv9^o(taxri iovto. 

UEPI MH2TPA2. ^t'. , 

MrJoT^o ToB '£jpva£x*oyo5 Ai^^avog ^v ^v/oti]^, 
!^y^pcimov yfiVa SBttaXov, hiicittovtog ofi^^, 
'^•r<^' ov t6 aXaog BtBiu t^s ^/ijfc^^^o^ acpQovotg, 
'H M^^atqa lAstafiaXXovaa nQog narta 8b to ^aia 
Xoi iraooy q>vak9 t^» Aoiwijt'» *«* 7« TrwpooxofitMj 
670 T^og^o? 9To^e7;(8 t(o natQl Xijaov i^a$Q0ViAivfij 
"SlantQ jivKOfpQwv nov <pfiaw ovtoi fivi^ixoiTOTQi^ * 
jfTfjg navtoiAoqqtov BaaauQag XaiAnovQidogt 
,,Tox ijoc, ijT* aX<palai toug xo*' ^f«epor, 
PfBovnBivdv aX&alvBansv i%naiav naTQog 
nAl^atvog yatoiAOVvtog b&VBla fnBQO. 
Tama to ftvi^iXQiTepo' th S* aXXfiyoQfitiov' 
*0 ^EQvai^d^mv ninQaKmg pi^QOMB xag aQoyj^ag^ 
Hivia- ii tQVioiABVog X^ik^ tb naXqtiAvaiu 
JlQoaxoiYBvm Tfiv avtov iii^fi &vyaTiQ<A^ -^^ HIST. 46. ibique achol. et not., item Pa- 

664. Eurjpjdes initio Audro- laephat. c. 24. et Fisch. p. d8. 
inachea. ^^^^ ^^^ 670. na^^ax^ cd. B. 

665. Cf. Lycophr. 1393. sqq. 678» naXaf/tvaifo cd. B* CHIL. n. HIST. 47. 48. 680 — 705. 67 

ifiO Tov (iiv didovTog %^(iata, tou 8e rvxov agviov, 
'J^litou didovrog Xaywovg, og/vi^ag , jfivag, nvKVOvg, 
Kal x&v Xom&v Ift tviv Xouimv^ Xva fiii Xiyovg nXexon. 
Olftai di nal UaXaiifaxog ovroDg aifrb 8i8uaxsi, 
l^iv iMtOfAfiv Trjg Ji^firirfjog ov Xdyev de rov uXaovgj 
"HrneQ ^iietg elQriKsti»ev nQuaiv XTij/iaroDy elrat. 

IIEPl KA2T0P0S KAI UOAT- 

JETKOTS. inv. 

KuaroQa^ rioXvdavnriv tc^ Twdugsoii rovg naldugf 
^E^t^ Jibg Tuy;^ayoyra§ , (auXXov de lloXvdevxrif 
U^og lt4(puQmg /^ccqpovoi naX8ag , Avyxea , ^I8av, 
JltQl Aevxlnnov &vyaiQSiVj Ooifirig xul ^lXuelgagf 

GOO Mwirjiv awwqfui xaQxeQuv , tiveg auTo^ av a%(aai. 
iJeQl 8e TO Tuvyeiov yiyove %a trig l^uxrig. 
Avynevg 8^ o^vomiaTaTog nuvxoyv reXoiv uvd^QcinaVf 
^l8uv K0kXa8i Tijg 8Qvbg KaatoQa, IloXv^evxrj, 
JCaaroQa 9tTeive$ t^ 8oQi, xa2 TOilToy IIoXv8evxrig, 
Jiv TloXvSeiiiir^ ^'I8ag 8i , ml aeQuvvbg xbv ^'l8uv, 
Tov noXv8tVKOvg 8^ b narriQ b Zevg o uaTQoXoyog 
Tolg SaTQOlg xatriaTiQiae Tovg naZ8ug Te&vrixoTog 
Kai Tovg Ji8vfiOvg KinXrixev KaaioQa, IIoXv^Bvxrjv. 
^HfiaQ nuQ* ;^^aQ 8i 900» t^y toviovg Te xal ^vi^axeiv. 

700 Ovim yuQ uvuTeXXovaw oatiQeg Toiv Ji8vfiOiV. 
Oi 8e xal naQaTQinovai fJHXQov Tr^v ioTOQiav, 
Tov TIoXv8evxri XiyovTeg fArj Ted^vrixivoL fiuxHf 
^Ex 8i Jibg iavaTBQov tovto fijT^^oa* 8u}Q0Vf 
SwTe&vrixivai Te xal plv Kuotoqv iot awaifjic^, 
"J2g nov ^ijcr» xcd iliv8uQog. lineQ ovx olda XiyuVm ^viA. ov pro o cd. B. ^ recte. 692, o^vuiTr^areQos cd»B, Vid. 

lii iuargiue cd. A. scriptuin est Chil. I. y. 5. 

HIST. 48. 705. nal e cd. B. Pro «Vep 

H98. Theocrit. Idyll. XXII* polius ovncQ, nescio quo toio 

t^. sqq. Pindar. Keiu. X, 103. dicat, 
*^{. Pyth. Xi, 95. eq. Heyu. 

5 * 68 CHIL. II. HIST. 48-50. 706-727. TpLfiiuna YOQ htSv dal, «xi tpsiyu ikov xrir ^r^fAijr. 
Th 3* aifl]deaT«pw iisxiv, t^q iqifi aoy nQoiq>fiP. 
TiiQ 3' iazoQiag fififiti^xo* AvKoqfQanf, EiQLnUhfi, 
UaVTsg anXSs ol noirixal avv xy ""AnoiXodiiQm. 
710 Kai fB 2%aaXvog avv avtolg ovvm ra tnri yQoqHuv, 
'HQeuxoXg iv ftr«F* Uymv' jtoltlta de AvyxBvg 
uTnvyBiov nQoaipatfB, noai zaxisai^ nenoi^eig' 
^AvLQOxaxov y avafiug dudiQnsxo v^aov anaaav 
TavxaXldov IliXonog. xaia d' Blailkv oiifiQiiAog «je^f 
^jJetvoig o(p&aXiAoXa$v laoi dQvog ofi^o» uoiliigy 
„ KaaxoQa d^ innodaiAOV, nai oB^lwpoQov nokvdei*Ba. 99' » » IIEPI AI6AAIJ0T. II»'. 

*0 Al&aXidfig o 'Eqhov , qi^xo^q duvbg vnaQxtav, 
"Eva liiv >lo/ov nBi^inov nal xwv imxaipUov, 
"Eva xSv laQiioavvotv 5e fQaqnitv ael xdCg §L§XMg 
720 Kal naia xbv /IfiiAouQixov avxbv avv '^HQaulelx» 
'lA^ia HttMQVOiV nal ybXSv xb aaxaxov xov fiioVf 
''EXix^ri &vfia»te$v xe nal ^tjv ^fiap obI noQ* ^fio^. 

HEPI APISTEA. V. 

'O \4Qiaxiag iiev vibg f^v xov KavaxQofiiov, 
T^ yivty HQomovfiaifOg xwv eiiyevSv nai nQdioiv. 
Ovxog j^aXneitp' naQBtadvg ^v^anei nai ninxu vinyg^ 
KXelaag 8* ev^iag 6 %aXnevg eneSvo xb yaXu^ov 
ToXg avyyeviah xb iuvov Xiye^ xov jiQiaxia* 707. (us addituni e cd. B» 

708. Vid. Lycophr. 447. 511. 
Euripid. Oieflt. 1651. Hel. 1515. 
(1495. Matth.) 1680. (1642.) 
Apollod. 111, 11. s. 2. 5. 

710. Vid. Mulleri ludicem 
Bcriptorura iu Tzetzar. scholiis 
Lycophrou. s. ▼. JSxaaivo^, 

714. ofi^gifAog pro ofiQifios cd. B. Iii cd. A. Buperscriptum 

HIST. 49. 
717. Vid.ApoUon.I, 641. »qq. 
ihique Bcholia. Versus iniuo 
addidi 6 artiouluin. 

HIST. 50. 
724. Nomeu ecribiiur H^o- 

MOWtJQOV^ IlQOXOtnfOOS^ JJpOlHOV'- 

vTiaoSy hic adeo llQoiKovijooSm CHIL. 11." HIST. 50. 51. 728 — 755. 69 

Oi ii SfafAOtTsg odvQfiotg nwvTBg nQog ri jnahteTor, 

ZtipoOlavxsg oifdiv bvqov, ov viuvP ovdi toHyra. 
730 Meva S* ima j^^ovovg q>otPslg naXiv o 'AQKniag, 
^Ettti 7^ liiQtfnaonsM Xsyofisva avjfQafpsk* 

Kal nahfV aapavl^eiai, %h Ssvtsqov nal •dyijorxe*. 

Kal lUTa duMxoaiadlg stMoai xa Stti 
^Eqi* ^HqoHotov yiyovs, »a* naXil^ avsqtavfj, 
"JiansQ q>riaiv'HQ6doTog* st d' aXti^kg ovx olda, 

Kal Tig avTOV iyvdQtaSf Tig Itijos ToaovSsj 
IfZaTO Tol^ iiaTSQov sinstv 'HQodoT^, aoZg XQOVotg 

OvTog nQomovriaiog ioTtv o ^AQiaTiag, 
*X)g tnnahu fiiv Ti&vrpitSy vvv d^ itvsa^vri nahv; 
740 IlXaTvg fio« XiiQog (palvsTOk ual ijivxQOfAv&ovQYla. 

nEPi easEJis. w. 

0fjiasvg vtog f;v !^TTtJCo£f Atyitag uai Trlg Ai&Qagj 
^Jlg is afdQsXQYf i'<paaav naXda tov Hoasideivog* 
Tovg d^vfAtnovg yoQ avfAnaviag ual niirTag Tovg aviQslovg 
Tlovg ical tpiXovg, iQaoTag qpao* tov Iloasidiavog' 
OvTog noTs awi&STO rtS {piXc^ nstQkd^ot^, 
^nc^g Jiog aQna^ioa*^ TOVTian fiaaiXimg, 
KoQffV Tiva xai yvifiMt, nal di^ noTS fAoXorrsg 
Mg ypiQav yijg Toi^ MoXoaavSv j &v fiaadsvg fiv'!^tdfig, 
OvnsQ ywri Jfifn^qTffQ ^v, &vyaTfiQ f^Xfjiaw KoQtj} 
7M) {Tag yoQ sifiOQcpovg MoXoaaol noQag xalova^ ndaag) 
Kai nvtav ds tQiHiQPsQog, tpQixdirig rqi ftsyi&s$* 
NmtmQ ini^&svTO Xafistv aiiTOv tfiV &vyaxiQa, 
KaTatfis^ivwv is avj&v^ HsiQC^ovg fisv ifiQci&fj 
Tia TQinsQfiiQd^ Tt^ hvpI, 0riasvg d* stQHT^ nQaTslzai» 
'Slg d' 'HgaKX^g <ag nQog avi6v ^X&i nois roy "Aiiriv 731. htTj ra ^A^ifiaaTttia re- 740. ylverai cd. B. 
cte cd. E. pro innva j^Qifia- , HIST. 51. 

•^'«« 743. fivd-tfiovs cd. B. 

7o6. Herod. IV, U - 16. 750. Si pro ya^ cd. B. 70 CHIL. II. HIST. 51. 52. 756 — 7Bi, 

'Tn^ Eigva&img nQOGrafslg SmaYay^v roy nvvUf 
Kai tov Ofiaia tav isafiSv Anikvaw evd^ifOQ' 
"O^ev iitstvov iipaaav avaiQaiAsiv i^ Zdidov, 

nEPi npsiTESiAAor. v$. 

dvxog ITQOiTeaiXaog vlbg f^v %ov ^I(piuXov' 
760 Amiiv de Aaodafietav av^vyoVf vvfitpriv viav^ 

Svv Torg XomoZg Tolg **EXXriai argareve^ naxa T^tav. 
IIqo nnvrtav iiQonridriaag de nQ&rog anavrtav &rtiaxei, 
01 lAv^ofQUipot, de q>aaivf c^qoSov ovra rovrov 
*H KOQri Kart^xxeiQriaeiv Idovaa IleQaefpov^ 
'SariQfiaiv oSvQOjAevov t^v trig Aaodafieiag. 
Kai diera$ tou IJXovrmog , {bofr de rovrov naXiV, 
Kai r^ av^vycf ninofiq>e tbv 'Idiirjiv neqfevyota» 
Tavta lAev fivi^o» q>aa*ovai* Ta de trjg latOQiag 
OvT0> na^g XiYOval uvegf mg axQenrj nai fiakaj 
770 ^Jig ^ ToS IlQoireaiXeai av^vyog ^q Xe^&elau 

Triv avfiqfOQav, rhv &avarov, fia&ovaa toS av^vyov 
SvXwov eHSfo^^ov notei fiOQqirlg IlQOixeatXfinv, 
Kai aweKoiraiev avr^ t^ no&tf tov av^vyoVf 
MridoXmg Touiov qtSQQvaa atiyeiv trjv anovaiaVm 
^AlXok di vvxttaQ eidcaXov elnov OQua&aif Tourov 
^Aei av^vyff ty aifiov, o^ev inXaa&ri tcivta. 
^Eyta S* avxiiv eniaxafiai tbv ftoQov nv&ofiivfjv, 
Tov vvfAqnahv thv atoXiapihv evi^v$ ivdvaafiiivriv, 
0aidQto nQOOcini^ fiuxaiQav nQog rjnaQ ifjtfialovauv 
780 Svvxe&vriuiviu xif nalcf avtvyfo nai vvfAq^im, 

^[flaneQ xai rriv Evadvriv de nQiirjv tov Kanaviotg 
Avtrir §aXovaav elg nvQc^ tiS no&ff tov av^vyov^ 
AovxuAVog, 0ii6aTQatogf yQaq^ei, tijv iaxOQiav, 
Kai Tftfe^ aXXo^ fAifAVrjvtai, xaj noi,fjrai xaj vioi. HIST. 52, 
r4» oriysiv, sustinere^ pro 783. Lucian, Dial. Mort 19. 
aynv cd. B. Philostr^t. Prooeiu. 2. 77/ CHIL. II. HIST. 53. 785 — 812. 71 

f 

nEPJ AAKHSTIJOS. rf. 

' ^Ahtftiiixi^ 71 TleX^ov' natg iml t^$ jira^bpiag 
l^d/iy/Toi T^ tov ^dQtiTog xal x^g TlgQiHXviAivfig 
Ev[Afil6v ve YsydvPfine koI IIsQifAi^lav yaiAOi^. 
IIoTi 8e '^vfianHV lAiXXovtog ^Aiiii^xov tov aviuYOv 
'AnoXXoiV i^rjzriaato xagiv rcfig MoiQCug zavif^j 

790 't>7n0( jidiAfiTog Ti,va iovg avrl tovtov &vfiax&,v 
AvTog ToXg f^a» avfAnoQtiv avyiatQOk toX^ apiXtaT oig- 
Svwewaamv de roiv MoiqZv ^ASfifiTog nuvxag ^Xinekj 
El niug av^aTaKevaoi t»^ &avuv insQ iKelvov. 
*Jlg navreg ^ anf^tivavTOy TOVToy &avelv einovreg, 
IlaTfiQ xal ii^TfiQ yeQata x(u nag x^Qog raiv (piha¥, 
AvTti nQO&viifug ^ii avTov T^y TeXeviifV vnidv 
Kai ^vf^awb nal avyuQvnTeTM, nav i^aveoTfi naXiv. 
IlQbg /iMiAfidovg Xnnovg yop o 'HQanX^g inTQixoiV 
SevodoxetTai ddiAuab nev&ovvT^ tm IdSiAfiTff^. 

800 'O de lAfjdoXtog Maieinmv tt^v aviAqtOQav zy <piX(o 
"Enelvov ddiAaai rmv elaTia XaiAnQOTaiag. 
AvTog de nev&ei naQTeQi} nai aviAjjpoQoXg nai yooig 
Triv ewpo^ tr^ tou venQOV t^s ywainog l^iiXei. 
*0 S^ 'HQanlflg noQa nvog anav iau&oiv oiniTOv, 
^TnsQ^avfAdaag neQiaaoig Tfyf tov avdQog q>diav 
Kal naTOinTeiQ€tg YvratKog rOAavTfig aTeQfj&ivta, 
T6 yovv nXri^ag naQTeQvig ano naQiiag {'91}* 
,/j2 noXXa rlJaaa noQdia nal x^h ^Mf ^ ' 

„Nify 8^'^oVj olov ndCSa a* ff TiQwQia 

810 „^HXenTQvmog yeivaT IdXnpLrivri Ju. 

„ Jel ynQ lAe a&aai Tr]V &avovaav «^itoig." 
Elnw TOiauTa nQog avTOv nQvq>a x^Q^^ ^^ T«<)pqi, HIST. 53. indicatiro, qui item recte po- 

m Couf, ad ChU. III, 86. nitur. ^ ; „ 

791. avytaigoi, cd. B. pro ovy- 802. xQaregv cd. B. 

.aign. 807. *V«7 pro f^V»V cd. B. 

795. avyMaTavtvaoi c6. B. pro 808. Eurip. Alce«t. 8j3. «qq. 72 ClllL. II. HIST. 53. 813-840. 

I 

Kal nunwffioiv fioilijaarTa xotq alnaak rov *!Ai,Sfj[ff, 
*E(aq avxt^ t^v ^'A^kvLriinw nagiaxsp, oix ay^xer* 
"i7y xo2 XapoiV vnoarQOtfo:: ^^.^ei^ j48fAiqT(a iiaXw. 
^Ewivov da 8ax^ovxog, ^QrivovvJOQ , xotttoju^ov, 
TavTfiv avTog iroQiaTfias vdnXoig iynBMQviAiiivfiVy 
^9iifiT9 {Xiywv) ipvXaaas rf]v88 fioi riiv ywaXna* 
A&Xav ,yaQ mijT^^ftoy aymvog TavTfjv Sa^ov. 

820 OQfi^^ovvTog (iaXXov 8b ravSQog nat ^^ avexofiivov, 
l4noxaXvxi)ag deixvvah* %ai (ioXig yvovg ixelvog, 
Ola '&ebv iyiQaiQe rov iiQOM d^vaiaig, 
Taura niv fAv^iKdxeQov' rd d* aXXfiyoQfiriov* 
2vv aieXipaXg ^ 'AXxriartg axovaa rov fiariQa 
JMfideiag ioXoig xteivaaa nQoaq>evfei> r^ liidfAfiTOf. 
^Sli xal vo(ii(iOig X^vyvvrai, ya(ioig, mg ano yivovg* 
^xaarog ravrfiv J* aSeXqtbg IZ/ijtsi tcji !/43fiijTy, 
J2g r$(i(aQiav Xafiote tov <p6vov toS TraT^ov. 
ui8(Aiqrov (ifj SidovTog 8e toStof avroy xaT^oj^ff 

830 Svv jia^inXfi&eV rij arQariu xara OeQoiv aTQarevaotg. 
IdvatQe^ijvM d* vn* aVTOv (iiXXovrog tou l^dfifirov 
AXxfiar^ didonxev auTiJy, ^Ad(ifiTog d' aneXvd^fi, 
,Kal aii^q>OQav rijg yvvaixbg id^Qfiveb xal rh na9og. 
^AIX* 'HQtxxXfjg iniipaveig nuXiv avToi xo(ii^e$f 
^Ex rov d^avaTov aeaaxfog xal rmv j^etQoiv Idxaarov» 
TovTO TO aXXfiyoQfiiia , rixvov ipioVf (iOt 8oxeX, 
Ol(iai rov UaXouq^arov de rov Sioyvxov Tvyf^^^h 
KaXX^arov ov, ovp aa&QOV, old ra nXeim yQatpek* 
^'dXXov yovv doxef^ fi^ i(i6v To£fTO rvYiaveiv rimg. 

840 Oifde yaQ a(pereQifya&a$ novovg tov^ ^ivovg XQ^^ob, 820. dvaaxo/iivov cd. B. Ut hic Xafiois , iU Chil* III f 

826. xal pro (»9 cd. B. 807. est tpiQou, 

827. ^* e cd. B. adiectiiin. ain - .' -««^ n ^^^* 

828. A«Vo*e est iu cd. A. et gV^ ^: PJ? ^rQaztvu^ quod 

r w ^*. ^* habet cdit. Basil. cuiu cd. A. 

a 

edit. Baail. Iii cd. B. est Xa&ou 837. Palaephat. 42. CHIL. II. HtST. 53. 54. 841^867. 73 

OvS* ivap^vea&M msQotgf olaneg o iiv&og ygwps^ 
Tov ^svonoixbXonreQov %6v uokoiop ixslvov, 

nEPI ETPTJIKHS. vf. 

*S EvQvdixri av^vYog vtt^^s toS ^OQq>itag, 
Tavxriv vn^ oq>so}g q>aai irijfiBtauv Ts&vrjxevm, 

Itivavex&fjvat de ngog <pSig naXiv in rSv veQriQmVy 

^OQCjpdtog '!didfiv >d'eiiavxog xoi KoQfj[v fjiovaovQyiatg^* 
To d* uXXriYOQixoiTeQOV' I) Xvnjj fieplrifAivriV, 
Aamoxpuxovaav voacp te, dewfj^ neQiiiaQdit^j 

*!AneQ rud YfiiQ^a driYfiaTog TVYX&vovai dQax6vT(oVy 
850 TiQxpag ^OQq>evg i^rjlaae TJj lAOvaat^ xo na&og * ' 

^ v^o otpemg aviiqv tif ovTb dedrjYl^ivfjv 
Kal rMfdwevovaav &avetv Talg inc^daZg alg olde, 
Kai oYXiVolqt, fLOvai/ ve rcal Tfj ftoXviAa9eia, 
^JZg nQiv Jafiid tb tou SaovX dabfAOvtov ixeZvo, 
Avtiiv i^onoifiaev o&sv iXix&^t} Tads. 

*'c>T» S* *OQqevg ridvvato toiavta &eQafnevei,v, 
AvTog tpriaiv iv Aid^inotg ovtto td &ifi YQaqxav* 
ytOv ii nev av&goinmv nenwnivov ijto^ uvwyij, 
(^'iva ta nXeCoTa naQetxoig tSnat tit TeXevTaXa,) 
860 y^ldiievai alne ^iX^ak, ia^aeTay oaaa te tp&Teg^ ' 
y^KQvntuiuA aq>exiQT^aiv ivl tpQeal firjxavooiVTai, 
y^^Oaaa Te nexXriYaab (ieTa aq>iaiv f}eQoq>oZTmf 
f^Av&Qtonoig uq^QaaTov taKxot^ovTeg uoidrjv, 
f,OioDVoi, fAeYuXoio Jtog UQainvol vnoq>rltai, 
jf^Pot^ov te arr^aai ^of^^ iQxofiivoiO dQunovtog 
yyEiaeTM, ^S^ oq>eorv iov afiiaoi eQnvari^Qorv* 
Ovtoig 'Ogqievg ^niata^o aviinaaav ^eQaneiav, 842. Fab. Aesop. 217. ed. C. H I S T. 54. 

IL CM^chneider. 857. Orph. ^«^. t. 17. 43. iqq. 74 CHIL. II. HIST. 55— 58. 868—691. 

nEPi 9JA0T', nreAropoTy ANASAropor 

KAI EMnEJOKAEOrS. 

Ji^ov TO TeT^iotopoy cS^ fAucy laroptar. 
GaXijg aoqAg MiXiqatOQf elg x^g aotpdit envidog, 

870 Tov l/iaavQiov na&fittig ifnigxoif OsQexvdovgf 
'EHXBixpB^g nsQiodovg ts oelijri^c Bvge nQ^iogj 
*E» ;t^oyo«^ oiy TOi^ Tov ^vdot' Kgoiaov tov noXvxQVOov, 
Sbf xai n^^BlvBV tntkf^^pw yB9ia&<u aBXf^vaiaf^ 
Ov ysyovoxog, aitaifrxaQ toto n^g &ayL§og i)£fiV* 
^Aavvfi&Bg fXaixk yoQ SiiX£i,\fng r^v aaX^^vtig. 
Tivig ftiv toviov efpaaav iipsvQsxfiv m fipi^y* 
01 di x^ ^Evdvfiiatvi nQoaanxovoiV inAva* 
*^&ev SeX^vfjiv toS avdQog ttpaaav iQoa^firak. 
Z4XXotf nQo *Ev8vfdmrog Xiyovai xovg lAQxadag, 

880 "O&sv iHaXsaav avxovg tavc^, tcal v^ooeXiJioi';. 

Tbvig d^ avzovg mg vffQutxag Sfpaaav nQoaiXfivovg. 
Tb yoQ ipQHinv nQoasXtiv naXtlxai, noQ* ixdgoig, 
Tiwg ol nXeiovg x^ BaXjj nQoaanxovatv iueivaf 
^Jlg Ilavaa^iov Mixmvi, to^ 8oi8exexfiQidag, ^ 

^Evveaxaidenaiag xe naaag xug xfig aeXi]Vfig, 
Kai IIioXefiai(^ fiet" avxov nai xunv a^^o»^ noooi^, 
Kai TO» nQO navxiav yQuxjjavxog ^OQipio^ nuvxa xavxu» 

'O TIv^ayoQag 8i vlog Mvtiaagxov xov SafAlov 
Oif lAovov nQoeyivaaue jcoulai^ avxog xa navxa, 
890 *AXXa ye ual To7ff XQ^^ova^ xa (AiXXovxa yiviiaueiv 
IlQoyvwaxiua uaxiXeixjje 8ia(poQa fiifiXia. H I S^. 55 — 58. 882. Scripsi nQoatXtiv pro 

^■^ h^ P'0 S^xov cd. B, nQoaelorv, ut IV, 814. 

^ertt leq. roiv ^oipwv /ue- 684. Vid. Aeliau. Var. Hist. M» ^ X, 7. ibique iuterpr. IlHb Ide- 

<rv\ ^SQ9Hv8ov )}ro 0eQ9*v^ ler, histor. UutersuchMb. d. 

n? «L B* astrou. Beobaditg. d. Alteu , p* 

iT^ Iteod. I, 74. 194. CHIL. fl. HIST. 65— 58. 892 — 917. 75 

*0 di fB KXaSofihiog nuX§/p Idval^afiqaq 
'£| ov^vov nQoiipt^B Xl^ovq ttaTevej&ijfm* 
^Ev noTa^oZ^ %oXg t^^ Atyog (Ogfinrig 8e ro^ro noXig) 
Kai yiyovzv iavatsgovy fi^ ^evaafiivov tovtovm 
Kai ofAfiQovg di uazinavaev avifitmv xe %ag fiiag, 
"SloniQ Kttl nag in tSv aoipcaVf £vnsQ Tcni/y slpijxety. 

^EfinedoHX^g de fAaX^ara nXiov tSv aUiOifV navxmVy 
"O&sf avTOV te&sixaa^ Kl^rja^v xmXvaaviiAav, 

900 'i2$ ijSri navoavta note aq>o8Qav nvoijv ayifiov* 
Hv d* ovtog naXg J)^eXito}Vog 9 yivovg IdxQayavTlfaiVj 
Tov IIv&ayoQOv fto^ijT^^ wd Trikavyovg vate^Qong, 
'0 TriXavyilg de Oeavovg vlog uai nv&ayoQOv, 
"Ou ie dQSnf ^EfineSoxXtig ^v lkav6g tOMdSf 
'Anovtov Tovtov t&v inmv iiav&avB aaipeatiQoigm 
itOaQfiaMa '6aaa feyaa$, uanoiv nal fi^Qoog aXMaQ 
jfllevaf/ , inei fAOvvtj^ aoi l/oi XQoeviio tade navta» 
f,TIavaeig 8^ axafiLwtmv uvifAtav fiivog , f^t* %ni yaXav 
„*OQVvii6vok nvoutXa^ uata^p&tivvd^ovaiv oQOVQagf 

910 ,j Kai naXw, f[v % e9iXif^a%af noXivTvia meifAat ina^e$gf 
ff Sti^ang S* iS ofAfiQOho wXoiavov naiQiov avxfAhv 
,^Av&Q(ino%g, atxiasAg de nai i^ avpioXo &tQeiov 
f^PevfAifxa devdQSO&Qenia , ra t' ai&iQtva S''qaovta^m 
^/iSsi^ 8^ i^ litidao xataqfSiiAivov fiivog avdQog, 
Kai tavxa fAsv eiQfiits$fAev neQi *EfAnedoKXs'ovg, 
^Enei S* aveod^ev tipijfASV nsQi aoqio^v intaSog, ' 

*!Anag XQif^oiv infAa^eXv, Tovxovg ixfAavd^avitoi' 893. Cf. Diog. Laert. II, 10« 907« fiivoi pro fAovvt^ cd, 6« 

In inarg. cd. A. aduotalum ngo^ 910. ^i to nvevfia t «3jet|«c 

«*fi?««. cd. B. 

899. 'JJie^av^/J^s dictus est. «^^ r o ^. , 

Vid. lambUch. de Vit. Pyihag. ^^' ^^ Sjurz. edit. haec ciC 

f.Y^^ 86 habeut: ^svfAara osvoffso^^e'" 

' ' 906.' Ex reliquiis rwv ««^«(^- J'^»' '^i ^' ^^ .?^P" dtfAi^ovxa. 

ftm T. .m eqq. ed. Sturz. p. ^u cd. B. est ijOovtm pro ^y^ 

6J1. Obss. p. ti60. aqq. — lu f^ovtai. 

cd. B. est yeywat. 917* fAavd^dvsw cd. B. .>v CUILnII. HIST. 59. 60- 918 — 935. SiXmw, 6aX^g, TIsQiavdQog ml TIixTanog ual XiXmv 
Aai Biag xoi XXeo/?ovlo$, inxag 17 ao^oiraTij* 

TIEPI AAIOT. 9»\ 

920 jiaXoQ tig (piXoaotpog iv igovoig ^Avxi6%oii 

Kal TBXioxrig *^ fiuowxoff ual xB^xoBQyaxrig^ 
Aoinov T^y Avxio%uai» lAeyaXov Maxaaxovxost 
Aiaag iv nixga nQoaanov Xagmvog ^eig X8 n6XB&, 
Tf^v voaov i^waxQaKias (Aangav ldvno'j^io}v, 

HEPI AnOAASlNIOr TOT TTANEJIS. I'. 

O jinolXdviog aifxhg Nigatvog £v Iv XQ^^^^^» 

Tvavevgf ^nrao(pog, 6 ngoeiSmg xa navxa^ 
Avxioytia fAtv noisl , vui fn]v xai BvCavxi^^, 
Mil naQetaSvrstv noivomag bxega xe xoiavxa. 
Kal nelagyovg ifyXvtpag di ntinoxe lAaQuaQivovg 

930 ^En Ev^avxlov neXaQyovg iiiqlaae i^axQo^ev, 

*'0(peig vexQovg iel^afievaZg QinxQvrxag Bv^avrimv, 
Kai XM ^ap^MXi^ ttreivovxag xovg nivovxag a&QOOig» 
Iloxe yaQ e&vog fiaQ^aQOV iXavvei, Bv^avxioig, 
^^noSriptovvxog avanxog xoxe xov Bv^avxioiv, 

01 poQfiaQoif xf} noXet de nQoaifiakov a&Qooig» 919. ijv 7j cd. B. 

HIST. 59. 

920. ^aVoc ex cd. B. In cd. 
A. 'vocatur AaCioi, 

922. Xoiftov pro hfiov cd. B. 

HIvST. 60. 

^25. IIoc caput repetiit Olea- 
rius iu sua Philostratorum ope- 
ruin edit. p. 372. 

926. Couf. Yitam ApoUonii a 
Philostrato concinnatam libr. 
"MU c. 14. adde libr. I. c. 19. 
et Euseb. adv. HierocL cap. 7. 
Vleart 

928. Con£ ea de re loauu. Malalam Chronogr. pag. 342. et 
Cedren. Chrou. pag. 194. 246. 
Olear, 

929. £a de re quoque egere 
Bcriptorea citati. Olear, In cd. 
B. tKktCif/ae pro iyyXviffaQ, 

932. xal Toiie (paQfA, nxetvav- 
xae cd. B. 

934. Frustra eam ^em alibi 
expositam quaeras, periude ac 
nomen Priiicipia illius eiusque 
coniugis. Alanifeatum est acla 
haec fuisse, priusquam Koma- 
uis Priucipibus pareret B}zan> 
tium. Olear, lu cd. B. xuiv 
pro rov. CHIL. II. HIST. 60. 936-.9f)t. 77 'H tov itQatovvjoq 8e ywti rSiv ixetpgofmv ovaa, , 
^Ev oajgaitivoig axsveaiv oipeag nmg fiaXovaa, 
Ilaok noXlxaig didoaxe roTg eaur^^ nuTQidog 
*Ano Tov %elxovg aqtevdovav nQog ajQajtfiv fiaQ/SoQotv. 

940 Ov Yiyovojog, oXe&Qog ifMiinjeif roZg fiaQfiagoig, 
'Jlg 9taj* avTviv joiv o<peo§v rojs ajQajevofiiviav, 
Eig Tag najgldag loXovnov ajQatpevjtav j&v fiaQ^aQiav 
01 oips^g ineajQarevaav naru r&v Bv^avjioiv^ 
TloXkovg avrSv itdriyiiaai, meivovreg iofioXotg, 
Eiia orQarog ti^ neXaQyoiv rovg 0(petg avaXiaitei, 
'Slg di roig otpeig uQog avrag ieH^aiAetag i^^injoWj 
Kal nXeiova rov oXe^Qov idQW rolg Bviavrioig, 
Tovg liaQitaQitovg neXaQyoifg ovg efpriv aroiieidaag, 
*0 ItinoXkiiv^og aifrog tov$ -uXff&etg iXavvei, 

950 OuTO^ nQOioine nal aeiaiiov '^vrioxeiag noXei^ 
Ktti neQi NeQmtog avjov nQoetne tov Tv^oyyov. 
Mera liiKQOV dii yiverok liiya rh ntLi oi itiya* 
Kal 8fi nore rov Ni^atvog nivovrog iv rQaniii), 
Sxrpjjog xe^aig iiriQnaaev In rrlg xeiQog to anvipogf 
BXrififi S* 0(ii6Xtag yiyovev ineivf^^ r$ JVQuwcf. 
KaC nore nlSAw nQajtj&eig avv aXXoig aarQoXoyoig 
IlQog JoiAeriavuv elnev, elnovra roviov njeXvai' 
f, Oa liiv iie njevieig', inel ov to* lAOQOiiiog «»^e.*f 
Kai dri noQeig juiy riiv lAanQoiv ^y eixe yeveiada, 

960 UaQeve^X^&vi rff elQnrfj iiiXhov atMQe^^ra^, 
Mm Qon^ icpavti de rono^g JincuoQxeiag. 938. T^ff pro roU cd. B. 

M» ivSfjy/iaai^ recte cd. B. 

750. Confc Philostr. lib. VI. 
^ 38. et ad eum locum a nobis 
obsenrata. Olear. 

tel. Vid. Philoatr. lib. IV. 
c45. Jd. 

d53. x<tl ^ rors cd. B. 

954. i£^^a|cv rov anvffov 
cd. B. ttt etiam margo cd> A* 957. Consulendas Philostrat. 
libr. Vlil. cap. 6. et 9. Olear. 
Iliad. XXII, 13. 

958. Vid. Philostr. lib. VIII. 
Cw 34. Olear, 

961. ^empe paulo ante me- 
ridiem causam Roroae apud Do- 
mitianum qui dixisset, ipsa me- 
ridie Puteolos yeuit, quod su- 
perat ordinariat naturae Tires, 78 CHIL. II. HlSt. 60. 962 - 976. JSlfa TT^Off ^Eq^taov iazAg viig ^lmiag n6h,Vy 
^Ev ^Pdf^fJ Tov vv^yyov di ttf tots xxeerofi^yov, 
"Slaneg iHslae naQBOimg nal pXintov nuvta zavra, 

Hv&B rhv akix^Qiov , naXe, avxv&g ifiid, 

"^Jlg di awipr^ nQog fiftsr^oy tov JVQawov ivaT^va& 

Kal Toy ix^^QOV KaiafiaXtXVf if^gia^nJ^v ovtog, 
'jE(og iX^tiv Tt^ deireQog awaQfiyotv Stetpavov 

Tov 2tiq>avov oyi^/ei^s, icai uxBivovai^v infXvov^ 
970 Olda ^VQla toS afdQog ^.^oiXaviov TovroVf 

I7^o^^ijo<»c Mxi TeQoatia, inaxQbv di kijehv navra* 
*'09ev xov Xoifov iv&adi %ov nBQk totrtov navo^ 

rQaqova^ ravTa natQta «ai ;|^^i«alf^ t* nX^&ogt 

0tXoaTQatog Motl Mu^^fAOg ofiov xai MoiQayivfig, 

Keuf nXildog uXXo nafmXB%atoVf ovmBQ ov a&ivm Xi^BBv* quae tantillo spatio id itineris 
couficere humano corpori negat. 
Hocque est quod tauquam siu- 
gulare hic obserTat Tzetzes. 
Couf. PhiloBtr. lib. VIII. c. 12. 
Olear, Futeoli Graecis dicuntur 
JiiftaiaQXiia, Yid. Cellarii No- 
tit. O. A. T. 1. p. 839. sq. 

96^. Sequentem hlstoriam ha- 
bei apud eundem lib. cit.' c.25« 
26. et Diou. Caaaium sub fiu* 
libr. LXVII. (pag. 1116. Reim.) 
Oiear, Pro tvxwv cd. B.* cum 
marg. cd. A* oflert iartt)^, quod 
reposui. 

966. iHOTf^oai pro iyoT^vat 
cd. B. , male. 

973. IlaTQia , uempe Tyania, 
quae patria Apollonio, templum 
yiri et sacra fuere, iu quo tem- 
plo asservata haud pauca, quae 
ad memoriam eius perliMeut, 
fuisse, pariter ac iii ipsis urbis 
d^X^ioiit quis duhitet? Sic euim 
Philostr. ex urbibus, h. e. pu- 
blicis . urbiuiu mouimeutis et 
templia se plura coUegisse aii 
ad Apollbuium spectautia lib. L 
c« 3. IUa igitur quae Tyauls reperiebautur, suut quae naTQta. 
hic Tzetzae dicuutur. Olear» 

X^winvtv T& nXy&oQ» An iu~ 
telligit auuales in urbibus aaser- 
vatos, ex quibus Philostratus 
profecit? an receutiorum Chro- 
uographorum scripta , qualia 
hodie quoque supersunt, in 

3uibus Apoilonii mentio, Ce- 
reni, Malalae, Codiui? Olear» 

974. JUaiifioQ. MultiMaximi. 
Acgiensis nuUam iuveuio meu-> 
tionem praeterquam ap. Tzetz. 
Chil. II, 60. 61. uec Tideo.cur 
doctiss. Vossius eum iutelligi 
neget au. euudem chil. IX. hist. 
291. Certe de Aegiensium re- 
bus ibi agitur. Laudavit huuc 
Maximum etiam Hierocles iu 
Xoyov (pikaki^xf^ovv nrpoff X^iaTia- 
vovs fragmento, quod conserra- 
yit Eusebius iu lib. adv. Hiero- 
dem c. 11. Olfar. adPhilost^ 
lib. I. c. 3. p. 5. — • Moeragenes^ 
obscurus auctor; meniinitv ta- 
meu praeter Tzetz. chil. II. 
hist. 61. Origen. 1. VI. coutra 
Celsum p. 302. Olear, 1. c. 

975. nXij^oi aXlo nafinX.^ ia x 
* CHIL. II. H;ST. 61. 976 ^ 1000. 79 

Kal aov di t6 mQiegyov , axaiQov 2frr», rixyov, 
"AtairiTBXv nal ra oaq>fl zioh fitfiXiotg kbIxui, . 

Kaif xovq liiovg uairotofielv ourai fAaiaioig xaQTag, 

UEPI JHMOKPITOT. {d. 

'0 ^AfiSijQodfifionQitog^ o itaSg ^HytiowrQaTOVy 
980 Tov di AevHlTtnov ina&titi^g ^ tov /uo^ijTOt; MeXiaoovj 
^Slg iXvfimg <p$X6ao<pog narra uaiMg ybpfwnLtav^ 
lAd xfi9 fiaraMiT^Ta toS fiiov duyika. 
01 i* ^A^ifiQLxat, do^avTeg fieXayxoXav thv avdQa, 
JixajaXavTOvg iofQeag nifitffavTeg 'innouQaTeij 
^liUTevav laaaa^m x^ I^tq^ xtf Xcuqi, 
'0 d^ iaxQog iHnmXeimeag, 9cai diia xwv jpi^jManoy^ 
^ldmv ArifAOKQtTOV avxov naXiV av&vnoaxQa^ 
Itkiov avxog SeQanev&eig ^ >d'eQa7tevaag xovxoVf 
'OfioXoyoiv xe laQ^rag ntfp$ xotg*Afi8riQiTaig, 
^'Ot» TOioSroy di* avtovg avdQa aoqiov iyvomeif 

Tovtiyv ovv xov JfifioxQ^xov f navaotpov vnriQyfUvov, 
"AXXa fAVQia Xiyova§ dQuaak xcHv xeQaoxioiVy 
Kal ye xov'Atdfiv nataajielv XQetg oXug itp' '^ftiQag 
"AQxatv &eQiJioXg iv aa9fiaai, tovxov ^etodoxovvxa, 
TloXXoi {paai xa tov av9Qog ital Kaog 'innoKQUTfig» 
^EniyQafifiaToyQaq>og xi xig yQaq>et xo xov '!didov • 
,iKai xig Hgpv aoipog m8e; xig i'Qyov iQe%e xoaovTOV, 

y^'Oaaov navroiafig fifivvas JrffionQiTog ; 
^Og &avaxov noQeovTa xqC ijfiaxa ddfiaa^v iayey 
lOOO nKauf &eQfiolg aQTmv aa&fiaaiv iiivtaev,^ ({uibiia Damis in primia, Lucia- HIST. 61. 
iius, Dio Casfiius, Eunapius, 

Hierocles, Eusebius, Lactau- 996. Est Diogonia Laert. lib. 

tiui, Aeneas Gazaeus, ex paulo IX. p. 657. ed. Caaaub» Autho- 

intiquioribua nomiuaiidi. .Sui- log. Tom. I. p.237. ed. Tauchu. 

^ et Byzantiuos scriptores at- In marg. cd. A. appoaitum est 

<}ue alios qui res Apollonii at- nomeu o Jtoyevtavot. 
^S«rimt, nunc taceo. OUar.^ 80 CHIL. III. HIST. 62. 63. 1 — 20. 

UEPI TPITAIXMOT TOT APTABAZOT 

TIOT. 0. 

SSs "^^^ ^^^ TQiToixfiov aviiTiaatxp elc nXatog lojo^m 

j^HvjisQ BafivXfuvtog^ viog %ov lAgrafia^ov 
ifTQnaixiAfig o ayiQajnog iKeXvog iyavQia 
^ „ KTfivoTQoqiia negiaafjj nQoaoStf rs ^^ijfiaraiv. 
I, TovT(a qiOQfiaSeg inno^ yoQ x^Q^ '^^^ aUoif^ navimv 
',fMvQi4iaTvg xat ^j^Uto^ i^aaug fierQOViAdvri, ^ 
jfKi^kojveg oxiaxoaM xofQ^g 7<uy iv ^roX^fcoic» 
I, Kvveg fAoXig TQeq^ofAevot iv TeTQaak XJ^^Qioigy 
10 fj^HiAeQfiaia nQoaoSog Ix Toiv XotnSv j^ivptW 
f^dQTa^ri ^^^^?9 yiiiovaa x^vaeimv yofuafcarc^y* 

nEPI EPIX90NI0T. ly. 

Tov "EQvx^ovtov avTOv '^O/AfiQog vvv Ae/CToi • 
fj/iaQSavov av nQStov TixeTO veq^eXfiyeQita Zevg' 
jyKTiaae ii JaQiavifiv, inel ovnoi^lXiog iQfi 
yjEv neSidp nenoXiOTo, noXig lAEQonmv av&Qdnanr 
ff^AXX* S&^ vn§)Qeiag oineov noXvniSaxog ^lSr^, 
^JaQSavog av rixe&^ viov, ^Eqix^oviov fiaaiXfia* 
„ Tov TQwxiXiaA Xnnoi, eXog xaia fiovxoXiovTO, 
ffllaaai, ^fiXeuAif noXX^ai Se nSXoi in^aav. 
20 „Taa>v nal BoQif^g f}Qaaaato fioaxoiAevuotv. HIST. 62« 6« yoiQ pro « cd. B. 

1. Apud Herodot. I, 182. to- u r q t a^ 
catur TQixavtaixfiti^. Vide ibi n i O 1 . lOJ. 
^Veafiol. 13. IliaJ. XX, 215. sqq. 

2. Chil. IV, 532. sqq. iniQTO- 14. nxCat cd. B. 

hf,ala»^ cd. B. ^ i6. I„ ^^ ^^ ^^^^^^ f^^^ 

3. yitBQ scripsi pro.i77r£(>, ut ma nokvniSanoe et nokviriSd^ 
vs. 3;1. nov est couiuucta. CHIL. III. HIST. 64-66. 21—43. 81 tt:KFl ISIB. tif. 

Seoae^ij^, aXri&wogy diMmogy fioijuov dixoi, 
j^Ygovg lieYuXovg udl noXXiiv ixoiv vniiQsaiar, 
Kttiii^Xovg TB ual nQoficnaj fioag ofiov nal Sv(n)g, 
HmaMoaiag fiovag fiit S^riXvg voiAodctg ovovg, 
Kal nsrKax6aia fiooiv xoh aQO%i^Q(av i^vyt], 
'Enta ^iXioarvag di nQofiatmv tijg ayiXrig # 
Kai TQioxAiav nafiriXovy aXXa noXXa avv tovtoig, 
'Jlg §i§Xog tovtov tov ^lmp navta tavtl didaauH* 

nEpL ntetot tot atjot. u^ 

^^Eiug rud tij^ tov Uv&iov ovgAnadav latOQiav 
^Ef tif iniatoXitj^ fiov atsvSg nenXatvafiivog 
Tovto 9ra^«a nQlp dnuv, aXX^ dnov iv itiQOig» 
'H ^fUQiqaiog tQOfpii atQat^^ naVtl t^ SiQ^ov 
TaXavta tetQanftoaia Xit&g t^v tQ8(poiiivoig* * 
IlaivatQatia de IIv^%og tovtoiv '^eviaag vois 
AaiAnQwg nuviag eiaiiaaB tQani^cuQ a^QOtataig. 
Ta d* a JaQslt^ didmMVf vazBQOV dk t$ SiQSif, 
"Eju tb imatoXtov dg nXuTog ysyQafAiiiva. 

tlEPI HPAKAEIOT. &'. 

XoaQovig olVo^ f^v tlBQaSv Iv xQ^voig ^HQasnXeiov 
40 Tolg avaxtoQotg toXg avtov ror^ neQl triv IhqaiSa 
^Ev toSg iQOtpoig ovQavov ixoiv ttyvnzv&ivta, 
'£1 ov PQOvtal 9ud xBQavvoi lirmtvriToi xaiJayL^QOi^ 
'Eatuaiievmv nQiapBOiv, i^Qtiyvvvto nQog ^a^§og. HIST. 65. 
30. Herod. VII, 27. u^. 
>1* Si corruptujti wanhttV" 
«i<m6 mtttes in vinkaTvaiUvtiVy 
^a conveitit atitok. 
HIST, 66. 
39. Heradius sb anno 610. ad 641. a Chr. nat. regnaTit, et cum 
Qiosroe, cuiut aedea regia fuit 
Artemita (Daatagerd), iterum ab 
aimo 622. sex auuos^ coiitiuuoa 
bellum gesait. Conf. Cedren. p* 
408. sq. p. 412. sqq* Zonarae 
Anual* XIV, 16. p. 84. 

6 j 82 CHIL. III. HIST. 66. 67, 44-70. 

'Enta da x^fiHg noXsftSp 'HfiiAaog TCiSg nifomg, 
Smmtav IlEQaida avfinaaap tiai TnipfroXaHr nat SNUoir, 
Kai xov nv^ogov oiQavbr tunhavasv iniSvop 
Svv Toltg XooQOOV aviAnaaiv olg elnov avaanofo^, 
Kal niJQ TJBifa&v naj^afisaev, onsQ elg a$§ag dxop, 
*Eit nsQawov fJkiv avaq^&hf vno IlBQaiioq nahu, 
50 Avxvoxutdg de nvgaotg xotg aaiHtadoxo^g 
i Kai awsxiot de nv^^g, fASyaXa^^ la^QOzaTaig, 
''En^i^loig triQoviAevov i^ixiQ^ xov tot« {(^yo^y 
Tg)* 'HQattXeiov 8e afiea&iv, liiya nip&og TleQaiii. 
01 xQOfi^ol tayja qtaa^, nai aw avToXg Jlialdfig^ 
. ^Efivi^a&fiv, di nov Koi avxhg %ov ovgavov InelvoVf 
*Iaii ffovg YQa-ifmg eig vaov, wv %ovg nokkovg iaaw- 
Tovg de ivjev^^ev Xiia^tf nliiAfAa aoi feyovivok^ 
iyKai %i nQog avtiv oigaviv tov Xooqoov 
yfMfixptvotevxeZg i^ inoiifiQoiv tag SQoaovg, 
60 ffFiQOv JSvQanovate vvv yemiiitQa, 

/O yjjy itvaanSv ptf^x^xt^ tfj tQianaattOf 
BoSvj (ina §& nai aaXevaoi T^y x^ora; 
*'Ea nuQaanav tovg aaaXevtovg OQOVi, 
„*Htt(S yvratKbg inrixavaCg eviAfjxavoig' 

UEFI nTOAElVlAIOr. $£'. 

'O XXog Oe6nQ$tog yq^9^ 'f^^ ntoXeiAoSoVj 
Tbv IltoXeiAaiov ylaymv vibv nai BeQevinfig, 
TQiaxiXtotQiaiAVQitav tetQanoaUuv aiMa, 
/lenaontio te noXetov tvyxavetff §aaikia. 
Kai iii Xoi,nbv nata ^r^tbv lAov^ave nai Tot ¥nfi' 
70 ,,noX3kg de nQatiet faiag, noXkag de ^aXaaaag. 


63. De Georgio Pisida fid. 68. rC mo t/c recte^ cd. B^ 
Vocaius do histor. gr. p. 277. aq, Pro ov^aviv erat ov^avoQ* , 

62. "Ona recte cd. B. CojU^ 

65. Pro di nov cd. B. ^««tto- Chil. II* 130. 
tov, Idem ifAvio^ti* ludi4em HIST. 67. 

iiuerui rov. 65. Theocrit. XVII, 76. iqqi CHIL. III. HIST. 67 — 69. 71-91. 83 

„Mvgta$ (inB^Qol xe uai i&vea fnvQia q>onSp, 
nTg^g iiit'6l njoXtm imjortadBg MddfAip^tti, 
nTq^ d' ttQa jpXiaieg TQiaaaZg inl fiVQiadBaai, 
,,/iouii di TQiadeg, liexa di aq^iatv ipietuideg tQetg. 
tfT&f naVTortf HToXe^v&og uyivmQ iiiPaaikeve^. 

nSPI rAJOT lOTAIOT KAISAPOS. gij. 

'0 raiog *IoiXiog o KoAaaQ o 'PiafLcffog 
Rnoat x^vortf ne(pvHmg axii^ Trjg ^XMtiag 
Toitg ^Paiiifjg OQOvg fiv^fiaev nal ax^Trr^a vu ^Ponyiabav 
Mijugi Kod n^aanf BQeja»Sv dovXdaag tovg PaQfioQovg., 
SO '^fiy ^ecg ^lauXiog iidi^^vi tolg ^Patiiaioig, 
Tavtiiw 9taXri[P iu nQaiea»v evQoiP inonfviilap. 
JtodoiQOi, nal Jiatpkg xai nXeiovg <paal» alXo§. 

• nEPI SESSISTPIJOS. i&\ 

liaavQuav fiaaiXevg o SiaoiaTQig indvog, 
Kaxk de tov JiodoiQOV Seaooiaig r^ nX^aiv^ 
7\av 'AaavQlmv iiavaiQiwv , riQie Tt^g 'jfr\g anaafig, 
ZevYvvoav iv t^ oQiiau toviov Toifg fiaaiXictgf 
Kai vn' avvSv avgoiievog, SansQ vq>* 'Innatv oKkQk, 
Kai HOir(iOHQaTmQ ml ^ebg iHinXfiTo loZg Tote. 
TovTOv noTe ng fiaaiXevg naiiaTeiAe Toy %v<poVf 
90 Trjg TVji}^ To aavaTajov ii^ odnyiiSv nQodeliag. 
'^Ehaov TO oQiia yuQ aiihg xag TQOittug idQa. 74. Qaod in cd. A. et edit. 81. iToiitov cd^ B. 

Bttil., fortaMe etiam iu cd.^ B.,' 82. Yid. Diod. Sic. IM, 38. 

l^tur ifr^a xal pto ivdexd^eSy p. 205. Wes». 
^vktar meruia «phalma «cri- 

Mietse. HIST. 69. 

HIST. 68. 83. twp*'Aca. cd. B. 

^. De aetate somuiaTJ^ze- 84. Diod. Sic. i , 53. ubi ▼• 

le». *• Steph. et Wew. 

79. rijs pro tove et tuiy pr^7 86. - (mMtua hic pronomiuls 

T« cdi B. ^ deiuon^trattvi pro refle.i.ivo uaum 

79< BgtrrpLVwv cd. B. Vif^r^ perqinyii- ii|jrum auimudvertaa, 

^Uar. Vttogr. aatlq. I. p. 40i. quem Chil. ii, 790. 84 CHIL. III. HIST. 69. 70. 92 — 118. 

'Jlg di nQog vovxop ii^ev o SimoajQtg ixBtpof, 
Ti funa^sSg nQog Tiqw odov^ aw&goms; tig» XifB' 
'O dif jQOxmv Tog ova%^<pag fiXinoiVf q>tiaiVf ov JQifn* 
Fvovg TOifaQOvif o HSiataatQig, onsQ avtog idi^lov, 
SvaziXXii, vb ayigmioify anoievYVvsi joviovg. 
Kal %ov ilaMrQv toig avfmaai^ fj^ n^og %s wi atitipffm* 
Krfiaiag %al 'Hqodojogf JkoioiQog nal JtoaVf 
100 KaX KaXUa^iin^g av9 avTti^g, 2«fiojcosoc ual oXh^ 
Tt^g latOQlag fiifAffiviM arw&g, ol da m 


nEPl TOT KATJiNOS. o- 

'/^ ^lvalSv AlviadSp 'PaifiGBtair rSh Avaotagv 
'O Kaitof oviog o nXeirog BXhw Ti}f Qi^ovxtaif 
"TnaTog ^y oQmQan^g ual aTQOTfjyog ''Pmfudm^ 
SQiaii§Qvg TC %ai TQonaw MaTayaywv (AVQia. 
OvTog Tor Htovvlbw naat MaX&g nat8sv£$, 
Avtog didaaxa)V iiMQi^oig nal fov&eTmf Ta navTa, 
"Oaa awoiaB$ nQog 'ilfVfqf, oaa nQog noXiTelav, 
'Ooa nQng QoifAfif / nQOg aXxi^v, nQog naaav cv^ut^fifdr. 
110 Aitbg auz^i dtduaxaXog j^fmo* tSv nQaj^fAaratv 
'FXlfpfixmVf ^PoifAtunSf, naa fjg anXSg natdeiag, 
KaintQ nal SovXovg YQafkikaxeSg fivQlovg nexTfiiAivog, 
Svv %ovxoig nai SaXdviov avdQa xXetvov iv Xopug. 
Ov yoQ fjllov %hv vlbv vfiQiCia&at, to»$ dovXoig, 
'Jlg TovTO^ dtdaaxoftevov tud naiea&an, notJaoanq, 
OuT* ovv ineivoig xQeoMrelv ^^eiU fAiya XQio^' 
Mifa uai, yoQ mg aXfi&oig %b 8i9afiAa Tmv Xiyaiv* 
AvTog S* wg jipi^ fiveTo^ d$8uaMaXog tSv Xoyotv, 

— .-— . 1 

93* ijltyStv cd. B. lia^Apud Flut. c.24. dicltiirj 

d9. Diodor. Sic,^^ 58. Cte- O^alUovJyoS» 
aiact fragi». ed. Lidk p. 94. aqu. ^ 

HIST. 70. , * H6. «rx' oiv cd.B. 

106. Cf. Flttt Caitn. nf. c. 20. 4 CHIL. m. HIST, 70. 119 — 146. 85 

• 

dfofuiv, noAalat^ ntd nvyfiflg ttal StvxovtuulUavXovy 
120 TSh fvfifaaiw, {mruc^^ naofig onXoiiaxlaq. 
jtinbg avrov ididaauB xaSfia nai rfnixog tpiQUv, 
Kai nBfa&ova^a& notttfiovg fieyalovg ^svpuntidetg, 
Jlltnw ko^Mrr a¥%i%w9ak, narta fuatSiv %a tpaiXa, 
^QavQog vnaqffwf %ov naiXog aj^* mi rofr ^i/uaiaiy. 
Olvxm^ aixhv i(p^v^k yuQ, mg hgap noQdivov, 
2enf6tiiAOP UQstof, na^ifov ""Eaxmliay 
'J2g ^fixB ^f\fM nmnotB fpavkatf zVnnXv thv naSda, 
Mi]T€ T»ya TcSr Kmmvog iXsvd^iQOiv j; iovhav, 
IlaQOftog zovvov toS ntudog, ola^^or t» Qtifia <parac. 
130 Oiitmg avror iv iinaaiv incMtve noafilmgj 

*Jlg vore^r ^ai^aoorra ror OT^rv^^or Tor ilaSAor 
*Eiii TeQtia ^vj^tQl yafiPQov ^vtov troi^oa». 
Tcv yttQ 'PufiaUtw av^namog oxQat&VfMtog %Qanirtog, 
ntiSg iu^iatifiaiHig , irefips tovg paQ§aQovg. 
'£» avrvjnim 8i («^iOfMtir t^^ ana&ijg nentoMvlag, 
Ovx fifetiaato (pvyav avv tcZg Xotnotg ^Pmfitdmv, 
^AiXa Tarr ^iAoir netp&amag twag i^ekvna^i,, 
Onokg atQafpirtmv aitv avt^ to Zi^og iipevQ^aet. 
Kai dif aifv tovtoc^ &aQatag Hiaag nQ^g fiaQfioQOvg, 
1% T^ ria^ fuv tnoiffiOP iteQalnil ^Pufialoig* 

Avtog d^ ov nQiW aninavaep oveQewSp ttjv ani9fjip, 
"JGm^ avttiv iqtevQtpte, fiiaov venQ&i fiVQitav. 
"O^ev aai fiyove ftxfifiQog, wg eipi^fier^ toS IlavXov» 
Oltog nvSg tov Kattavog* Kattaveg d* ^aav dvOp 
*Aii(p6teQOk tpiXoaoq^ot aai atQotiffoi 'Ptofialarp* 
"MX* oitog ijr o nQ^teQog iv iQovoig ^Avtkojov, ^"f* fvf^itwv cd. B» recto t/^« quod est in cd. A* et edit» 

1^!?* «^«'^«^y »7 *oJ?W cd. B. 137. De Tts^&anott coiif. -ad 

.«. *wa/*er04r cd. B. Chil. II, 420. 

I3t. Ct piuu AemiL Paul. ...^ ' . u. , ^^ ^ n 

(. io. ^ 21 ^*^' ^9^v9^i^^^ ^ inarg. cd. H* 

^^ Appellabatur Ta^ia, aic- 142. fiiaov pro fAiuoiV cd. B. 

^ ed. B. prOfCorrupto Xfo|)- Couf. ▼•• 319* 86 CHIL. III. HIST. 70. 147-176. 

'O S* aUios vmj$Qog, og iavtbv av^cXtr, 
'O Tfi^ yvifaina x^y avxoS iovQ 'O^tiaU^ <pthf, 
150 'O aitXqAg Kantxmoq nud ^Xoq IIofAnaidlov, 
'O 9ud q^iXoaotgtixoQog xov Kaxmoq xov nQwxpVp 
*Ev xQOVOtQ fi9' xov KataoQog 9ud SviXa xov xvfotn^v, 
^E^m \Aov naX oiiog fdvy aiX ov na^iavwf ovn». 
JlXovxoQxog, J§ovvaiogf Ji68wQog md Ju»v 
Ta xSv Kaxwfortf yQatpovai md xa xmv Snfpnmwotr* 

Ovxm mxa xov Kaxanva xhv itQOXBQOV^ ixvkvop 
Kaiioi narxmv MaauaXog naxiiQ ifAg vn^Q^ef 
MtUQOlSg iv dMuUififiacr» axAXuv fie dtdaaniloigm 
Miag d* ^fiiQag naxQutflg ivfm o n^l liyovg 
160 Tov lAfivtalov j^qovov fie xSv d$8aa%aXeiV nXiov 
Uvfjye, nQOBpipafjBV' iAX" aavYKQixtf xQonof 
TIowv iv Xoyoig av^aa&Mf funa xovgliiXo$liag, 
HvQ ^Svf imxfix^fav §18, nvQywv nQog opxtnaXovg, 
JIoiSv BsXXsQoq>6vxf][V fns, ntsQOinnov InnoxffVf 
JSxe TleQaia nxeQcnoVy roQYOvmv ava»>Qiif^, 
Tm vUh&v iXw&SQOV «coi xmv anoyau)ivxoiVf 
^QXjSv nai So^fig nal xiii^g ual tpiXojiQfifiaxiixgf 
^AnsQ awixe^ aviinavxag tov^ I^ avBXsV^iQW. i 

OuTO» ncadevst /ue naxiqQ^ wg xov vlov o Kaxmv^ 
i.70 Et di xig uai xhv Kaxo$va x^fii^ naiv&aveiv oCog, 
*£fi£ fiXenixo), Kaxanog Snxpvxov imyQwplav 
Kal naXajiiqdo^g xov (jo4pov> toiI naidbg xov NavnXlov^ 
jilAq>a nai yaQ ev^^Xtneg ^ooy nQog ^Xi>nlaVf 
Aenxol, yXavnolf XevnoxQoegf nv^oxQ^x^ ^ ovXoe, 
"JlaneQ iym xo^g aviAnaaiv, aXX^ o iabv IZoulafCijdiis 
Mfjdinoxe ^iAOVfAevogf mg Xoyoi, noQiaxSah' 150. ^ii Hoftnijtov pro Ilofi^ B. Tzetzes aifirmat, M imitii 

vai9iov? Hoc item nomen in diei patema exercitatione plui 

margine interpretatiouia latinae profecisse quam meuatma ma<^ 

po»itum. ^ gistroram doctrina. 

161. ivyye , it{^oo$^lfiaitv cd. 175. xiiV ovf$naaav cd. B. GHIL. m. mST. 7a 177 — 207. 87 

I 

Sm^unHq mai ijfn^ot^ 0^0*0^ W9 fio* naatVf 
^Slq moi tijv «o/iip avjififfja» ianv ij^Tr nmti^a&fu» 

180 '£^ aXovaia^ 9i a^dHv toSto ovyded^fnfice** 
'HjiMi^ff ahfjaStak <pvau yoQ uai tSv ap^oaxovpv¥f 
*0 Kaw9 86 8$dq>£Qap ^ftSp r^ fMj &viAOvad'a§, 
B timg oif^ ^vdofxok ttiv avfygafpimv Xiyo$. 
Aa UQaastg ai f omsStcm yoQ 9iQikai %o noJ ^nfMoABi^. 
'Ify&v fovv, iianBf iqttiiAW, dUfps^ Iv vovrq», 
Kai nf q^tXonBfdiaratog md ipudmiog vna^wv" 
Totg d* alXotg naa§v iiiqtsQeCg tvYjn&voiuiv otiXrihHg, 
SmiiaiiMoZg , mg l'deiia, »al toZg ij/vxinunatotg* 

'Ejfiot di nXiov tov otvdQOg toS Katumog inaQjU», • 

190 To nii n((aj&a9ak tfAf^^^ &vi»hg htl Sinaioig ^ ■ 
IJvQ mioaiv, mane^ Kaiwivi divti^ nagvn^^o^ 
Kol foQ aw^&fig ftyovmg dsvtegog Katotv 
SvXXa Tv^oyy^y nQog outou toi' olicoy aupiyiiivog 
Svv SoQnlidovif tif ovrov naidaYOiy^ navao<p(^, 
jivSQMV ig dda nstpaXag nXewmv in^QOiiivag, 
0Qr(VOvvtag ^^fioMiic 9e tov^ qp^^oyro^ ixeivagf 
Hgog tov naiSaymyhv Ifpti* nSg ToSTOt^ ti^ ov xnlvee; 
*iflg d* o naidaymyhg el/ne, ntoovvtoi nuvteg tovtov, 
*0 Katmv iqyti' toiyoQovv iitpog iiioi ttg ^otio^ 

200 Kaym tvqitiwm» antjimv Qvaofiak t^v natQlia» 
K&iiol dviiog toiovtig ttg iativ inl dinaioig,, 
Kai l^ijXog liiyag 'HXiOv miinQmv fiov T^y naQdioa/, 
'Jlg teQiiSg av Sxteiva niym vvv tijg alayvvtigi 
EneQ i^ijv fio», pXinovti toiaitag atoniagf 
^AQlteQeZg toZg oQypvai dovXevovtag enovxagf 
Kal ^vtag mg avdQonoda tQinotg qftXoneQSiai, 
Kal noaiiimg tvQawinmg ianiovtag dovXelag, 178. iSy f¥ft cd. B. pro <V« ifUffgopUva^ expHeatur pro ro» 
rate. 9tris exposita» 

IdS. In Buirgiiie edit. BmiI. V^* 91791 ccL B. pro ^17. 88 CHIL. 111. HtST. 70. 208 — 231. Kal iBQtSg nuX»9 aUffgoigf ut ovw moA itaxiifovg^ 

2i0 To fidilvYiAa zi KQtitmiv, ovnsQ po^i^ aa^uiwf 
Tov Oiscoii fflSaay lAOQftoQOv ovrq? iSa^^utian^ 
^^ifpf iliafaanaaaaa , Maa^ %& YSPvait^ 
Kai nSv alko %i milXuno» xal jf^ijfiaTa fivgia, 
' '^Ontog tSv novwf aiito%§iiv x&v rijg wntona/iiag 
TovTOi^ a7ro£«yoioi}Ta* ttjv aQf^u^avvf[v 
*0 fiifif^iog , lAvaaQog, ^ navataxQ(*fAOQq>ia* 
TovTOtg nagaiiBaalioVTog rou r6j9ov t^$ ToTdiagy 
Tov dvaoaiUag yiiiovxog, %ov T^xovra^vUov^ 
Tov liovotp^aiiAOv KvMlainogf ^ nXiov ayoqp^alfMv, 

220 ^'O^ &v TU^io^ wg lAitav afroTvf^loft t& narva» 
^E»%vq>loviiivfig dlHfig fOQ %a n&na aw^vqXovvta^ 
Kajk nmg OQ^^Sg av ipiQO$r%o %a nQafiuna nQOg niXtw, 
*'Onov plmomm o ^tnplbg vnoQgu noifffi%f\g; 
'Jig o tQtaMOv%aqtvXXog Smaatig %?lg awodovj 
''JEkuoiV avtfjvnal nodfiySv nal avQm Qnij &iX», 
' ^Slg nQlv %ov KffivXima %v(piAg SiV o ^SlQiatv» 
^AIX 01 Ta niivxa ^Xinovaa dvva^tg vneQ%a%fi, 
Hilkxpwv aQYfjjag xsQawovg, uaxok&s aai ftVQfpoQU, 
Kal fci} naQotpu ittida^ov vfiQil^aa&m %a &ua, 

230 ^Jlviovg IsQog aQx,ag fivta^M toltg PsfifiXotg, 

'Jig tmv §6§fihav aweQxmv TOuro»$ awvnfiQyiiivortf» 209. Cd. A. in coatei^tu jra- 

^ct^a^yf/, in marg, yayygoCvjj^ 
plane ut edit. Basil. Doeit Ter* 
8ui syllaba. 

210. Yideutur siguificari fla- 
gitia abomuianda, quibua Cre- 
teiises aunt infamec. Subiectum 
auleia oratiouia iude a irerbia 
ovntQ iioxXtn eat »; navaioxQa-^ 
fiog(pt'a» biiigula taiueu obscura, 

215. itiyiQtov cd, B. pro uul'. 
Aioroy. 217« ty^ pro toi; cd. B* 
218. Au TQtanovraipvllop in- 
telligit quendam, qui uon plus 
quam triginta folia ▼«! le^erit 
vel scripaerit Tel possideat? 

221« te pro ^^ct^ cd. B. 

222. dfiqiiQOivro tol9 cd. B* 
Hoeger coufert Sophod. Aiac 
1062. I«ob. 

226. lu Eratostli. Cataat» 
XXXII. vocatur 'llvSakimv^ CHIL. III. HIST. 71 — 75. 232 — 254- 89 

JlEPl KATSISOS, SOAJIT^OS KAI 
eEOJJlPOr, oa. o/. o/. 

'0 Katmv Mtog tov viov inaiiswre, vZp dlnw* 
'0 Solotr, xar' a^ug dnov, Sipri jtf Kgola^ xide' 
Mfi nXovT€jf tutl %olg XQH^fiaat »al roSg io&notg afiftvvoVj 
"Et^ TO ziKog ,a3iiXo9 , o §iovq ^wttQmk. 
'0 d* iatgbg OBodatQog, araXBlg in MavQmlov, 
Xayafop iq^iXUaae t^ yivu tSp ^Pm^altuv, 
Einmv T^f toS SeadoTQiiog, ifv taprjip^ laxoQlap 
Kal ii atfjrjg to aJijXov nat zo atQmtop t^$ 7I^1]C 
240 Ilai9a6ipotig aiviiaiktvog xaj tovtov xazanelaag 
Kai nQhg ifiXiav mi anovdag ev9io}g fiejatQixffag^ 

UEPI EKABHS. of. 

*H tiig ^Em§fig nQo9fih>g avfAnaa$v iaroQta, 
'J2g TQmmv ovaa fiaaiXlgf ai^vfog 8e I1qUliaov% 
rivetai doQvaXaitog,%oZg'EXXriak nal dovXti, 
IloXXug tdouoa avfitpoQag nal fier' ciifiaXokalav, 
Kai xiXog ^v^foM* Xi&ofiXrig , fiOQOV xvvSiv XvaaoivtoifV, 
j4v&* iv xoXg'*E!iJ/tiaw uQog ^^Sto naka^vaiag* 
**0&ev ntQ ivefiv^oHsav p ^g nvaxv iyefovei. 

IIEPI nOATMHSTOPOS. oi. 

*0 IIolvfiir^ataiQ fiaoilevg 8QaMSv rfv x&v anavxmv, 
250 OvanoQ ivtog 'EiXrianovtog ayi^Qoog ieQyei. . 

Jvavavg di (piXog Ysyovitg, trlg TQoiag noQ&rid^etcriQ 
*AniHtewe IloXvto^v vlov xov t^s ^Em§r^g* 
^Enel de uaxa Ili/ifdaQOV iQdaiv ovdelg Xavd^ttveif 
'0 fiiycig Jtufig otp^aXfAog firi noQiddiV xh fAvaog^, mm HIST. 71 — 73. HIST. 75. 

24t. fitTaatgiy^ae cd» fi« 251« irsfpijvwa cd. B. 

HlSt. 74. 253. Piudar. Olyuip. I, 103. 

245« ^vfA^OQCts cd* B. «qt Heyii. 90 CH1L..IIL HIST. 76. 76. 255—271. 

**H S* anUftamQifffatta ToSror f^ emnAw^u u 
Shp %ht90K Tovrov xolq 2ouroSg, S muiv» mv Tgmn^, 
Tovtw rvt^hkk, M^KJo* ii on^MnM» twv ofifiar«»r. 
'O JESj»ir/*n5 TpeqrMwfe ofigioTc^ avrffmpu. 

nEPI AIANT02 TOT TEAABSSINWT. og'. 

260 Aiag o Tslafwmo^ , o iwtfff t^ff ^E^poiaq, 
'O Avatibnig ovfwyoff, nar^p *« tow OMov, 
Tov EvQvoaxovg t« mi^p I» %^g dofUMUnov 
7tefi«iooi7^9 «5« ^^^ Teid^Qonog, o Trv^/o^ Twv!iSUijfiBMr, 
*0 yourajij^» ® oureTO^, o ToJr evsaTaoTcxTi»ry 
'O *ia fiorj/ aviAnanag pvt^/itjwi owErfJivr, 
TSr !^x*^^^^ aitiin9eig onhuv adimif u^u, 
^EHvniQiiaag t4» *vfi^ werwr aTTeoTe^ij^q, 
*£Ui]riica TO ^Qi(t(iaTa 86iag av&Qtinovg O(paTT0i. 
Tiilo^ Qotaag t* fiix^^r «oi yrovg Ta t?$ fiaruiff 

270 Avtog airoxuQ Iovtov yfrero* tovtov xoqip. 

'0 Tov 5bgrf3lov ib^ojcimff ypaqpe* to ne^i tovtov. 257. tovrM toU dtnloiQ od. B. refert. Lysidice , Pelopis filit, 

Mettorts uxor, e Neptiino pe- 

HIST.76. perit Taphium. Yid. ApoUod. 

262. Vid. Taeta. tchoL ad ^^ *♦ \ 

Lycophr. '452. et MOlleri not. 5. 262. doQvalanov cd. 3« 

Adde taiuen Pindar. Isthm. VI« 264. Scripsi vowsxv^ P*^ ^^ 

65. SophocL Aiac. 570. ibi^e ^e^J^. 

Lo^**'^* 265. ovfiwarra pro ovftnaf' 

261. Inaudita hic TseUet ras cd. B. CHIL. IIL HIST. 77-88. 272-290. 91 

nEpr ArAMEMNONOS, JTOMHJOrSy TJO^ 
MENESl, AMOTAPAOr, nHAEJlSy SHSESIS, 
JIAIJJIN KAEOUATPAS, UEPI riOr JIEP- 
SES12 TOr MAKEJONOS, UEPI TSIN STM^ 
0OPJIN TOr MATPIKTOr, UEPT 0SIKA TOT 
KAAAlSTOr BASTAESlSy UEPI rEATMEP 

Tor MArporsior kat iiepi beaisa- 
ptor Tor STPATHror. 

'H xdh kbIvuiw afdfviiag, otflaTOiQ iatogta, ^ 
MSXXof Hal noXwifviJtog lor* %al mlvtarioQ, 
JCaja nowov qrfiaiaa de ioiuZ vSf apoififuufm 
Mbtu yaf noXvfi^aroQa avf AiafXB, 'Enafiif, i 
^AlXovg livglovg tvQOtg Sy naxaneaoftag fiUp, 
^Slf Tov^ noXXovg iaaafieg ^mfuf bXlpiyg nafv» 

'O ItdpxiAdiAfOif fiaahXevg navmf rskSf 'EiX^foM^f 
Mera rii TQolag rgonaia axQaipelg if Tjj narQidh 

280 *Slg ^oijiaiUfrig fijg avToS av^vyov KXvvcuiifi^atQag, 
IleQi TQani^g xtelferai aitf noaoig %mf oQUrti»^, 
Alyia^ov ii^t^aft^ikaay wd ioXe^&g av^^vfov, 
Kuf nalg ^OQiaxtig vateQO/f tovxovg avelXe Tovtovf 
XQOfOtg ima xQaxriaafTag natQfftaf tovtov antintQaif., 

Kal AioiAiqdrjg ninome noita Xa9Q0$mTlag' 
Mera yoQ TQoiag TQOnaut uai Tag afdQaYO&lag 
uiHyMXeia yvvmni nal t^ i^o^tf KoiifiT^ 
MeXXoif Toy fiiov imeQttf, (pevyev nQog Ttif Javflaf» 
KaxeC noiXa ra t^ottoio dQiaag '^Quk^ TQont^ 

290 SiffiS v«9^$ rivi/toiQijae iifog idlag nutTQag. HIS T. 77 — 88. 273, w>l (AaXkov cd. B. 

272. Pro nilvtov cd. A. In «-< n:«;,.«,:^*«^^ «•«. »«..: 

nure habet ««.».. 1« cd. B ^.f ;,.^^?";St ^ ^' 
pro f] ttav Mvwv legitur TO „_. , , „ 

Wi; lUttd »t{y-r aperte faUuoi. ^' «P-^yw^^oe cd- B. 
Oppo«itu« e«t locu* Tenui 349. 288. xiv JavUav cd. B. 92 CHIL. UI. HIST. 83. 84, 291 — 316.. 

j4no xiig TgotiiQ itai airog inoatQwpsig h K^rify 
noUas svfMP %ag avfupo^ Iv oixqi to^ olx£^» 
M^diMp autov Tfiv avl^vfOP nal na*8a Kkuai^i^Qai^ 
l^Ba(paYlA^9ag ip vai^ t^^^ '^o^ ittad-^x^v 
Azv%ovj ntudog %ov Talmgy Asinov xov lAmqtowov, 
Oevyit fian^v nov ital avrogy ipBvyu xiif X^ijirijy i^j^oor. 
Tovxia Toi Aevttti^ duox^elg fiBfala dwri&dPT$. 
2i/yZ Tov ^(lipiUQaov , TOf YdgovTa IlriXia, 

300 XfvaoiiavUug yvviuxog Bfipaig vov fiiv ^avovra, 
XQvaofiarliug ywainog olHElag *EQiq>vhrig * 
Jlfi^iiu de Tor ooiijp^ofa^ Toy fAiyotv nQiv TQonaloig, 
IliUQoXg ToXg dvanXriQrifkaaiV iaT£Q(ag TrenToixora. 
^Ev TQOfiSQc^ T^ yriQtf yoQ TOf i%iyiov ^^ojaur 
TovldjiXXiai TOf vXuvov ntuda, noXXa mtvd^rjaag 
IdrifQrifiivov doXeQoSg Tiil IlaQidi tjj Tqom, 
MsTix fiWQov id^Qi^vriaev avronQoadnio ^ea 
Kal anvfivov tov ^ApXXsiov elg fAiXrj TctfirifAivov 
Xsgai xal ^lq>Eai Jthpmv inaX doloi^ Tor^ ^OQioTOv. 

310 ^ES Toy nQiv svdalfiova 0fflAt tov Alyiiog, 
"TaiSQOv navv ivarvpjj naidog avi/QrifAivov' 
Havxag iSi Tovg TQaywwfV nvnTiai ysYQafAfAivovg. 

nEPI AIXMAAS12IA2 TSIN nAIJSlN KAEO^ 
JIATPAS KAI TOr IIEPSESIS TIOT. 

nf nal n8\ ♦ 

'foi Tfjg KXsonaTQog t8 tov^ naZ8ag ^tayQaipsiv^ 
Kai ToS ITeQaiiag tov tAov , tov Maxs86vog Xiyi», 
JlSg ixTQaipivTeg svyeviSg uai aniqnTQOig xai noQipvQct 
^Ev cu^jualoiToiv fiXinovai t^v ^Pcjfiijv 8i>anXijQla. 294. MiqBav avryp cd. B. 297« ipevysi ngos ICg, cd. B. 

296. 6Tt9atf>ayu,ivas cd. B* ^no 'i ^ j -n 

296. De TalTr. Heyn, obw. ^98. ,.«yai«,t cd. B. 

ad ApoUod. p. 89. Eius filiaiu 310. atytZ pro sw cd. B. £a- 

Leucuin uou reperio «b aliis dein huius codicis diTersitas est 

inemoratum. yu* 343. et 320. CHIL. III. HIST. 86. 317 — 338. 93 

JlEPl ANAIPESFJIS MATPIKIOr KAl 
TJ2N OIATATSIN. iii. 

Tag aviiipOQug ixjQaytfdeXf iS %ov Mavgixiov, 
Uag aw avSiyf^ *al mual OotHa Ttf %v^fvovvj^ 
^E^ed^aiAflad^fi ngo^Qt^og lUaov InnodgoiAiag. 

320 *Em %hv lufav %ov <Z>Qmay nwg avnQi&ti Xiyttfv, 
Kal noma/g oaok %QOi¥iMl nal TQayutol fiooiaiv. 
FeXiiieQ ^v xig fiaaiXevg i&vwv %&v MavQOvaimVf 
. ^ff uaia nQu%og ^%%ri9Blg vno B^idaaQiov 
^Etp^ Imvag ^iUQog iiiv aifv y^i^^d ^^ %ii«^oig 
^EKQwt%6%o ToXg 0Qsa$, d'r^jQSiv ttiv aoitfiQiaf: 
'Jlg d' XiiAog inieisv oim aven%&g ixsivovg^ 
KQTfVfig 8e dimfv ii^aXii&v ISoTiaxtSTo dcofQVf 
rfoiiiia nQog BeliaaQiOV nBQvna&ig %k fQa<pw 
KiwvQav, BeXiaiQte, arelXov lioij, aniyYOV, uQ%0Vf 

330 Tfi^ liiv, <ig TQa/tfdi^aahnif %o fiaQV aviAipOQdv inoVf 
SnoYyov S* ag anoiAOQYVviAi» iauQimv %ag nXrnAiAVQag, 
^!Aq%ov S* ag av naxldotiAt nav ^ovtiV tovtou ^iav' 
JloXvg yaQ f^dfi fiOi xa$Qhg aal%cif naQe^Qvti. 
^Eg roi/To yhQ awiiXaaev avQa»%og o MoiQmv /le, 
^TneQVtKtjatu aviAnartag fioQvaviAqiOQiotavovg, 
OvTOg' alj^iAoXoivog ay;9eig %f} Koivatavtivov noXek 
Kal a%ag etg %bv InnodQoiAOV avv totg doQtaXoitoig, 
To iia%aA6%fig iXe^e iAa%aAO%i^%(ov nav%a. *, HIST. 85. 325* aoirr^^iav pro QOttijQiov 

317. Cf. Cedren. p. 403. Zo- cd. B. £st illiid appositiouis 

uar. Annal. Hb. XIV. p. 79. genus, ciiius aliquol exempla 

ProGop. de bello YaiidaL lib. II. commeinoTat Matthiae In gram* 

P' 250. t4|C|. gr. miii. §. 432. 4'. lu marg. 

321. z^ymol nal xQovmoI cd. «*. A. ry crwTjyp/^. 

^' ' 328. BsXkioa^iov et hic et 

322. tMlft^ — orQar^iyoi alibi^ cd« B. Idem vs» prox« cd.B. niVWQar, 92 CHIL. UI. 1 ,#-91. 339-360. 

Unh Tfig 1\ r ror STPATHFOT. nfj. 

M^dav « " \ ^^ig^ atfatfiXajf^, ^^^r . ,^^rir, ifioa z^ fuJWa,, 

^'"^ . ^ A#«« rw atqaxfiXuiri, 

.•K>»Wt aTTOTv^loi^ j' ip9ovog. 

• iti^oy £ff;(aToi^ ^^e^^oveVa*, 
^ im2i2<rcr dottiQ il&&Hf nQOvc^, 

r^lOr ON HTTHSEN AAESAN- 

^ ^ tdt^r PHroTAor tot psimaiot, 
, ^c SAveinnoT shaptiatot. 

ano n^ fAij^Qi qa. oroifvfioff tOMda latogia. 
^ i vataQOg HsQaidog fiaatksvaag, 
. .««r^ AUiofdgog o MaMsdwf o fiiyag, 
. M#w titloov ti^vriM %ai 'AQiofiaQ^aPov, 
s*^ li^^Vj oD^ turuvev o ManBdiav atavQwrag. 
.'^x^ %i ^ii^og ylvetm Ja^eU^ fiiv t^ Ilifar], 
>^ %^^,g tfjg ngotsQov, avti r^c §aaikdag. 
.N*wly T^i *Pai/4a(y di MoQnfp wji atQatfiXaty 
\ .t^ff^ivu SiueXolg fAu&e to tiXog otov. 
l \ ihifaQa Tcur 6qy9aXfAuiv fiaxaiQa owtefiofteg 
^tH^mivovg eiaaav tovg oq>daXfAovg ixelvom. 
.<s' ^fc*^> ^ tovtov elQ^avteg uaXvfin atevfatary, 

.vMvs^?*. el 87. uon sunt ▼. MiXiov iutelligit e populo 
^^,^^«<m%\ Coustaiit. aliquein. 

H l M . 89 - 91. 353. -v ,,c^,;^„, ^, ^^ 

^V If. «•««r Mt siadium, Json ovs arav^iuaai. 
•^yti ^M*s««M «d Suidam s. h. 354. y^yaw cd. B. aeque beae. CH IL. IIL H I ST, 89 — 91. 361 — 387. 96 

^EMhom xovTW ita&* avtov ovyKataanup 9uxi iie$v„ 
Ovzw novinilaiovfASvog 6 otqa^tffog o fiiyag, 
To9 §io9 i^aninvmier ^^^/i/y^» til^* 

ToXg StnekoXg %al Savd^nmtog o Siiaftmtfig Ofi^aitkh 
Hs^ fOQ TO AiXipaMf tuv S^teXaiv t^v noJUv 
'Pioitaiotg %B nai StnsXcltg nolefiog inQoteZtOf 
IJffig einoa$ nal xAntaQag tovg Xffovovg i^agniaag. 
01 SmeJLol xaXg lAoiaig di noXXaaug ^ttriiUvoi 

VOTatfudoigf hejplQt^op t^ noXi» elg dovXetanf. 

Twv de "^PaiuUatv liijdaiASIg lirfi^ ovtqi net&oiiivuVj 
AXXa pjiivovg tovg StneXovg Xeyovtcav i^tira$f 
*0 SnaQttatfig Sav^innog iX&dtv ano tijg SnaQtfig, 
Svv atgatuitaig inaioVf ^ liovog nai&^ itigovg, 
Kat aAXovg Se nevti^novxa tovg atQatuitag ixa^v, 
Kai nQoafiaXmv TOi^ StneXoXgf oZaiv iynenXeiaiiivoeg, 
A% iQiifpfioig te avtolg nolXi awoiuXtiaag, 
TiXog ^a^Qvvu nat^ ix^QSv» nal avvaQO^ag liaxflf 
"Anav *P(OfiaiW atQateviia avv toito$g natan6nte$» 

380 Tolg evfiQjei^qiiivoig de ti^v aiiotpiiv Xaiifiavet 
\4^lav nai naxaXXfiXov tijg toitonf dvatQontag^ 
nXoUf aa&Qd^ TOir av8Qa fOQ ol iuaQol fiuXovtegf 
'Tnh atQO<patg §v9tiovai, nekayei tov AdQioVf 
Baanfivavteg thv ^'^qmx nai TOiSrov to yewaSov. 
Tfjg latOQtag fiefinjTOfr tfiade nal tilg ^PfiyovXov 
*0 SineXog Jt68a)QOg* xiiv ie JaQeiov YQaipet 
'0 KaXXia9ifffi avyYQOKpevg avv oin oXifOig uUoig» 370» Mnx9(Qtljuv pro iv9%e(Q. 383. vTtoatQOtfaU '— aioiov 

^' B. ^ d. B. 

371. u/n^mion od» B. 

378. awai^iiat cd. B. 386. Diod. £cL XXIII» 13* 

382. fAVQOQol cd. B. noti mi- p. 504. Wess. 
■^ recie. « 
I 96 CHIL. III. HIST. 92-94. 388 — 408. 

UEPl TOT STAimt NEKPOT. nff. 

^O avfyQaq>svg ^Hqodoxog^ o naig o tov ^O^iXoVf 
ToZg Alyvtnlaif lajOQsZ dainimQ rBXaZa&m x68u. 
390 OhdTfiq l^iXivov vengov totg deinvoig nagiipiQafw 
^AvttxeiiUvovg aipLTiawag ovro) nmg aoHpgovi^u, 
Bo&v, n^g %ovxov plinovTag uai xQ(aYtw j^ utd nlvuv» 

nEPI TH2 TJIN AAKOmKSlV OIKETJIN 

ME0HS. V- 

^ 01 A&mavtg fu&ianowig jovg iavtSiv olnixag 
Kal tinvoig naQeMipiQOVTBg indvovg toXg iSloig 
KmaYBXaatcDg f^^oyra^ ax^tai xal tfj fii&ijf 
Uavthg iHBt^ovg anQenovg iietQanov xcm qpavAov. 
Tfjg S* latoQlag auQifiwg tov avYyQatpia Xifuv, 
'HQodotog, IHoitaQxog, eit* akkog ov fWiaanua, 

HEPI JAPElOr TOT HATPOS SEPSOT. ^lf. 

Tf^ tov JaQelov av(inaaav dg nXatog latOQfaiv 
400 ^Enmol^g to nBifMSVOv tQavwg oo* dMYQatpBi 

lle^ JaQBlov TOif naxQog SiQiiov tavti ao$ Xifov 
y^JaQBZog yoQ o fiuQfiaQog iX&mv Blg Bo^vXmvap 
ff^Tnaaniatrig f ou fiaaiXevg oiy £9 ToXg tote ^govo^, 
y^E% SvloaoivTog 8e XfA^mv dmQOVf nv^QOV jiXofida, 
{'0 SvXoaSv S* '^v udehpog SaiAiov IIoXvKQitoygf) 
„'Slg iy^QaTfig fietineiia yiyove fiaaiXeiag^ 
„ Trjg doiQBag ov jiyovBV 6 fiaQ^aQog a/ivijfiaw. 
f,AveQBWiqaag di nouS t% ^cc/aov fiaa^Xia, H I^S T. 92.' . . 398. Phttlireh. Lytwg. c 28. 
388. Herodou 11, 78. «M 
Wessel. emeudat o rov udv^im. H 1*8 T. 94. 

Vid. epigr. iu scholiis ad Ari- oqq »^ i • - j n 

HIST. 93. 404. x^^^^^if^ pro ^r^a/rv^a e 

393. fi99vaxovTet e cd. B. re- cd. B. 
cepi pro corrupto fii^vanov. CHIL. m, HIST. 95. 409 — 434. * 97 

if0ijaaQ, Jagiiiog ovftxftiSg af&f^jMoysi^ fa^%m» 
410 '0 ovyffotpsvg ^lS^odotog fffofu xipf UnoQlav^ 

UEPI SEAESrOS TOT BABT^UimOT KAI 
AF2AK0T TOT MHJOT KAI THS KAeAI-* 
PE2EJ12 2APJANAnAA0T TOT 
A22TPI0T ni. 

Tifl yhh Ba^vkmnoq o BBhavg vir^^j 
^Af^Q ao<pog ttal avpmg, o|v$ t^ 8iop ufiva$» 
Ovtog tiv 2aQda¥maXop oq£p thw pffmatai¥f 
'Tns^ffpavoig aiieXSg Qodv^uog tod'QvfJiiUvof, 
2Sv \iaov(}loiV Tqy &QXV i^vpona nayua$t»g* . 

( Tur ontMxoQM Mo&t $tal foQ lyawXstaiiifog 
Evfovxoig lAOPOig &satbg aai naXXaxtag vn^ij%or, 
'EfwvQfmVf ivQ^l^^og aal nsfpvmc^iivog, 
^mfif vnolmtvmp to n$iiijau YvnuaoUff 

420 2tf^/iqp ts nsQin^iiSfog v^y ipneQ 9uA pmtiuigf 
nXrif t^g ifdQtaag ipvomg ZXog ptf^ tvfiamaiff 
'jinoi tov Stovg afmdof ola '^sog tfiXg naoff 
Idqi* vifii]iov nQoi^evfo toS nvfffov tr^f 2UQl8a, 
'^p ngoaeuvfovf fianXtHg ual fisfartSefog nifteg, 
Ta d^ aXXa nofta tnH^g Xoi>noXg uaiQOlg iuvPsQf&to 
EvPov%o)if tdSg uaXivafiaa$ f&f noXofiog uaf aXXo*) 
Toiavta fiXinoff BoXoovg^ oiu ifoyutif ti^f vfiQ^p 
XQffaiAW aviinlaoag XofUi uai ^eonQoenoiag 
IlQhg aftaQalag ijfeiQs Toy M^ Joy Tiy lAQaaufif* 

^ Kai nfoafioXfj t^ nQoittj fiif ^Tfif^i^oor ov&ioig' 
Tfj 8i dsvte'Qa nQoafioX^ tbf Ne^iXof nXruifiVQOvfta 
Ma9oaP o 2aQ8afanaXog (toSto fOQ {f oijficlov) 
To7f afaxtOQOtg nQoatpvfdf uai nvQnoXi^oag tavta 
Avto» ofiov ual naXXauag uai ^fiaavQOvg ovfuaiu. « 410. Herodot. XII, 139. fq- 8i m ti » quod pniefero* 

H I S T. 95. 431. Imo JBuphraiem. Vidi 

4a Pro To iiof in ,cd. B« Diod. Sic. U, 27« 

7 J 

98 ' CHIL. m. HIST. 96. 435 — 461. 

''Aqo&miji ^MaaQ 9e fiem r6v Beit^iog 
Tfi¥ fimffdelav Mfspjtt^ fi^xvr hm^^ %^q. vbnig * 
^^O&ev dq MviSovq nimmKe %o ngatog ItdaavQimv. 
Kal BeXeavC SaQeav t^ awsQf^ Soj^to^ 
"HvneQ 9tal l^tjtfiaajo, navtaiv xav&evtaif t&pgaiv. 

440 Taitfiv h%fim o BeXeai/g Itiqainri nevoiiivtp, 
* {rvfiVfiv fOQ fiovfjv Sapiitej yv}AVfiv tiiv fiaa&leiaf) 
Kata %mig fiev XeYeim iniva» nQoaoYjftX&ijveu, 
'J2$ ninvta %Qfi^axa Xafimv SohotQiai^ V^¥'U 
^EneSmjf M^mv- oiiiv, xfi^jiAaTair afioiQoSvth* 
Kaxa d' hiQOvg kiyetM ml in%&ia9ak tovttf. 
IfevinffnmgldQaanfig 8k Tovvoif agp^Ke^ inaag, 
UiMOVOig inotq^ii^iaev , aii^fi^ iXvnfioi fiSm 
'0 StKeXbg JiiSoiQog yQatpe^ Tijy iatoQlav 
Kai avv qtvt^ nai SteQo^ twv tatoQi^QaqiaiV» 

450 rQaq>ek mi to iniyQOfAfia «o tou SoQSawanalov, 
*'0 yeyQafAfiivov niipvne yQafifmo&v.^AaavQlotgf 
Kav. eUlXfivi$i(ievov tavta S^XoH ta infi^ 
y,Ev dSdg otv ^Vfitog eqtvg, aov 'dvfiov ae^Sf 
,f TeQnifievog &cAif)aif &avivty oo* oit%g ovfiatg» 
yyKal yaQ. iyt» anodog £l^*> Nivov (ieyai/rig fiaatlevoa^ 
yj Tavr' ixo^f oaa" Iqmyov vai iqfvfiQMsa xai fiar' l|^io^ 
ff TiQnv ina9ov. ta Se no3Aa nai olfiw x^va XAumai 

• 

nEJPJ ISTIAIOr TOT MIAHSIOT. ^s'. 

Ovtog o ^latMog fiv Mtkriatog toi yiveu 
JoQettj^ S* insXavvovti xata Snv&Sv t$ HiQaij 
460 Svv ifiSofii^xOvta atQatov liayifiOig fiVQiaativ 
^El^Koaiaig te vavai tcal naai %at* i^^iav^ 438. nouirai cd. B. pro ^«- 452. Cf. Naekiam ad Chocril 
f «*^«*- fragm. p. 196. sqq. . 

439. *Vw^o cd. B. ^ 454,. j^,;^,, ^^^ ^^^^ p^ 

*iAe7, tlvTnjoe pro atfili^e ed, ovriai^ legebatur, nieriun era^ 

B. ToriMime. • «phalma librariL CHIL. m. HIST. 96. 462 — 486. 99 'Onota ual tov BotmoQOV SUpri yt(pjQ(uaag 
Tov MaviQOxXiovg xalq %tQol tixxovoq tov Safiiovy 
'Eml navTsg vitimvxo TIsQaaiv zfy ^aoikeia^ 
Haav owettojQaTSvovjeg JaQsm r^ Qti&ivTb 
OvTog latialog re ual Kdrig ^OQsldvdQoVf 
IdviiQ nuat ixtaxoTaxog , yivog in Mixvlr/Vfig, , 
Kcd MiXTiadfigldtxiMog, deivhg iiviiQ iv^Xoyoig, 
^AQUsTtav te Bv^&itxiog, ovjg r^Txtav MiXtioISov* 

470 ^Slg ovv JaQstog niq^&axsv ijSti xal ivQog toi^ ^'laTQOf^ 
Kai Tovxbv dieniQaae ystfVQu nQog Tovg Sttv^^ag, 
AvEiv ev'9vg ixsXevae x^y yicpvQav sxeivipf, 
Kfifig ^OQS^avdQOv 8e tovtov ovh eia, XiyoiV, 
"OQa, AaQsXe' PaaiXev , ual TV'j[ag u^^raiatovg, 
Mri n(og rjfuv aviXmaTog niari qvyi] ToXg Sxv&eug, 
Kal HeQawwv iiAnXiiawixev toi' ^Ioxqov ffKijyoifiuTaiy. 
Tavxa xov Kwov Xi^avTog) r^r yicpvQav iaaag 
Aag^OQf TOviqj dmQehg Ttlg yrafirig vmayvelxai,, 
^EnameQ &va^8V^<aatv avi^c^ slg xr^v IIsQalda* 

480 Avxog S^ "««rs Sntv^ag s(JipaXtiyv ^Ttarat xaT« HQUTog» 
Ot ^xvtJ^ot Thv JaQsZov de (Jisaov Sxv&wv Xinovxeg, 
^EXaaavxsg klg yirpvQaVy ijX^^ov T^y naQiaxQiav, 
*^Hv ''jEXXfiveg iq>vXaTTOV avSQsg ol XeXsyiiifOh^ 
Olg sapav Snvd^ai yeq>vQav XvaavTag anoTQiyeiv* 
Oidiv yoQ liaitig avTiov "ElXriai xal xotg Snv^&atg, 
^Hmocu Toy JoQsXov 8e doSra* Totg Sinv&aig iixrjy. HIST. 96. 
462. Postquam pontem aedi- 
ficari iiusisset. 

465. avpsxargaTsvovTee repo- 
sui ex cd. B. pi^o aoristo. 

^ 466. Herodot. IV, 97. Kwtje 
'JiQiavSgov, ' Ita iu Tzeua 
«cribi iubet Wessel. Vide ta- 
mea lectionis Tarietatem in He- 
rodoti loco. 

469. ^TTOv od. B. 472. ixikevoe cd. B. pro im« 
perfecto 

474. aTtataiovg pro dnaioUifi 
cd. B. recte. 

475. niori oro optat. cd. B. 
479. Traxgwa od. B. pro He^'- 

qCda, 

481 . fiiaov pro fi^atj^ cd. B. — • 
Cf. Herodot. IV, 136. si^l- 

484. Xvaaatv cd. B. noii lai- 
nus recte. Jdem iu niarg. cd. A. 
est annotattim. 

. 7* /• 100 CHIL.ni. HIST. 96. 487 — 614. 

Avuv %aUv T^f r^fpvgap, taaa$ 8e tovq niqottQ 
'^o Snv&Sf h T^ Snv&Sv a^hp &*afi«4f*4i»«». 
490 'O ""loxuMioq ii %n^ n^^^ IhQomv xqJ yAw, 
!^tj>«ari2iM»C BTVfgwz xr^ yrw^flff MAxwHov. 
nliiv lycffToiTW Tw» Skv&Sv o^xsto* ivwr TcniTijr. 

l}ijv yiipvgaf it^QviaBP Ixvrc^movv tov^ IliQaaQ. 
Nvutl 8e liiafj netpsvymg JoQfiSog ^TnnUfog 
"'Hlaae n^s xv rh^^f «oJ'^<qfa<y Aijw, 
'Aiiql l^ev nertan^x^^lkf qmviiv de arevvOQeif^ 
Kai off /Jo^oog ^ifunov J» t^c iteqaiaq^Iatq^ 
^ov ^latiaCov uiMQaYe^ xal neQaMvvta^ niweg* 

500 "O&ev AaqeXoq dfOQeag 8id(oa§ xeXg avdQooh 

Tov Kdijv fih Tfl5 ovfi/JovJ^c &«« »fl9 nfOtifmg 
^£§ IdtciTOv tvQaiwov noii^aa^ M»TvXi}yi2$* 
. 7*41 'latiabf dUfmai sfT^y J6 t^ MvffOvoiv. 
Tavta xoi fop ^T^aorTO 2ii^£rr no^ JaQdov* 
'O IliQafi^ 8e Meyifiviog , atQaqielg i» Ilaiovtag, 
'Ev 2riQ8ea$v itpevQfiue nal net&e^ tiv JaQtHoVf 
Tov ^lavioSov imaxfXv ntiam Mvqo&vov nohiVf 
"H T»^ MvQ9&vog 'H8mvhg nQoteQOV inaXtS^to. 
MeiaiuAiXta& 8e Xomov AaQeiog 'latuSov, 

510 Kal awanayet avv aitif nQ^g xdQav tijv Sovai8a. 
'O ''lattaXog 8e no&Sv tfpf iavtov natQldoj 
Aa§mv olxitvpf tSv nunSVf oS neqtaXrjv ifivQog 
Kai yQcfipag /^fifiara OTMrTai iaaag te xofiaaa»y 
niiAne$ nQog Mikfj[tov avtov nQhg xov "AQunafOQOiv, 497. Herodot. IV, 141. 505. Jlf«ya/?»fo« pro Meyi^pv^ 

498. ffifiviJQas cd. B. C«( od. B. lu cd. A. priwo tcri- 

501. 9tal Tov K. cd. B. Conf. ptum fuit MiyafidCoi. 
Harodot. V, 11. 506. Herodot. T, 23. 

502. MvTilijvtig cd. B. De 508. Cf. Wetsel. ad Herodot. 
hoc tiomine vide yarietatem le- I. c Eodem quo hic modp lo- 
cdoniA iu Horat. Od. J, 7, 1. quitur Tseuea Chil. IX, 221. 

503. Tov pro T^ cd» B. In cd. B. eet o8w4f. CHIL. m. HIST. 96. 515 ~ 543. . 101 

*% V^ Taf*^^ i^etfMQ te ofcov VotioAm;. 
*thmQ olKiTfpf wd aithg *ivQag ^Agimxyofagf 

Kal iofafvovg %a y^ainiULxa, rag 'EXXrifidag noXa^g 

Kawa Ti)ir tovto»» dimifiif , iij^&Qa&ve t^» JoQeU^. 

TVlog %ug SaQdug inBuse.rohg Idtxutovg nof&^^m, 
520"Off€^ AofeCog infU3t9fip lUYohag iSttaipoQe^ 

SatQanfjg di tkg tS^ neQoSv ovtm JoQikfXdyek* 
^E^Qoitlfe fup vn6dfiiia o ^latuAog toSi o, 
'Po^jy Sk vneifiaato v&to jiQtatayoQag* 

2\nfti9t§j tfpf vno9eaw ISoHcer *Jotco*o$^ 
JEI^ tilog i^ ^eniQam ra^ip ''jQunafOQag. 
Svjiufptpd9nf9 TOfjti^Sr oiTT»' loMfttlr t&v navtm, 
'O ^latteSog atiUna^ avthg naQa JaQeUnt 
TlQhg avikPaaw tSa noXemv t&v awtetaQoyiiivetV'. 
Ovte» 9ud fOQ ^Teatfiaev iueiSvog thv JoQeZov* 
530 OSto^ taoiiag nXiov 8e tag aatatoiaag noXetg, 
^ Kal tifv lleQaida noQetnmg t^^ew nal yijv triv Soiam, 
^Ev t^ nat^§ toXomhv toXg <piXoig diytaio^ 
Meta lunQhv iv t^ MuaSv neii^ tov Kd&tov 
TovToy iuyQfiaag 'jiQna^ aye§ n^hg jiQtoupiQVfp^, 
Thv To5 JaQetov adehpoVj SoQdea&v vnaQxovvTa. 
^EntH de tovtov toXomhv avaatavQOvativ ovtoi* 
Tijv neqtaXfiv ie nipmovoiv ig Sovaa t^ JaQettf. 
^Hv JaQiSog natMsv iioMQvaev oiAitQmgf 
^E^vneoCioag tfi OQyy naia tmv atavQotaivtosv* 
540 TiXog daxQvaag neQiaaa ttiv netpaXijv ineivfp 

ToXg JliQamg Xijet Xovaavtag ivtifuug naia9a\pak, 
'Jlg eveQyitov tSv JleQa&v ik&fiAMg vnfiQyiAivov» 
^OI^Xov naCg ^HQodotog /(o^ei trp latoQiav» 515. T« ofiov pro i/iov re 53L yyv r^ cd. B. pro r^v 

cd. B« r£v, 

533. Herodot. Vf, 28. 

521. Herodot. YI , 1. uM 537. ^ovaav cd. B. 

VildLOi. Tzeteae errorem no- 543. Vera. 540 — 543. citat 

t>t, qoati satrapa Dario dixerit» Valck. ad Herodot. VI, 30. Vid. 

^od Hiitiaeo dixlt. ad ys. 3dd. 92 CHIL. IIL HIST. 83. 84, 291 — 316.. 

Idno xfig TQoiag Tiud axnog vnoavQofpeig h K^zij, 
IlolXag cupciiy %ag avjbupo^a^ iv oiM^i t^ ohteit^^ 
Mf^iaip auToS T^r av^viop tcai nrnSa Kktvai&^fav 
"^^safpoYfiifag i¥ fa$ xbqqI tov ora^^Tqu 
AsvKoVf nokdog xov TaX<oog, Aevnov rov intauf opovf 
Oevyei lioaiQav nov nal avtogt q^BvyBi r^y X^^ri^y yijaov. 
TovKj^ TijS Aewaij^ S^oax^^eig fi»yaXa iwrid^ivxi. 
SiySi Toy l^iAqfMQaov , xov fiQovxa IlfiXia, 

300 XQvao(iafia$g fVvmHog 0^fiaig xhv {iiv davovxa, 
XQvaofnarUug Y^atnbg olneiag ^EQtq^vXfig ' 
IlriXia ii roi^ adqQovaj %iv iiiyav nQiv xQonaioig, 
IltnQoXg roXg dvaxXfiQ^^iioaiv vaTiQo^ ntnroMOTa^ 
^Ev rQOiAeQM r^ TVQ^ Y^ ''^^ ilo^ov fiQ<iw 
Toi^^^U^ay roi^ rtXeivhv ndida, noXXa ^ev^iljaag 
lAvijQriliivov doXe^g r^ IlaQidt rfj TQoia, 
Meru fititQbv i&Qtivfiaev avtonQoaoini^ ^ia 
Kai axviivov rov ^A^lXXeiov elg liiXrj rexiirniivov 
XeQoi xal Stqpsff* Jehpwv mi doXo$g rolg 'OQiarov. 

310 ^ES Toy nQiv evdaiiiova Briaea xov Ai/ia^g, 
"TaieQov navv dvaxvxfj^ naidog avijQriiiivov 
Ilavxag ita rovg xQayixmv nvnxia$ yeyQaiiiiivovg. 

nEPI AIXMAAS12IA2 TSIN UAIJSIN KAEO^ 
IIATPAS KAI TOT IIEPSESIS TIOT. 

ny aal nH. • 

'jEoS r^^ KXBomar^ojg re rovg naSdag dwtfQaqfeiVj 
Kai xov HeQaiutg x6v vlov , rou Ma»e86vog Xifm, 
USg inxQaqtivxeg evyevSg nal anrinxQoig aai noQq>VQa 
'£y aZyjuo^oiraiy pXinovai, xfjv "^Ptiiirjv dvanXvi^. 294. M^Bav avryv cd. B. 297« ffivy^ itQoe Kq. cd. B. 

295. inBctpayfi^vag cd. B. onu * 'j ^ j n 

296. De Talo t. Heyn. obss. ^* ^*y«^*'^ ^d. 15. 

ad Apollod. p. 89. £iut filium 310. aiy(Z pro cw cd. B. Ea- 

Leucum uott reperio ab aliis dem huius codicis diTersitaa cst 

memoratum. tm. 343. et 320. CHIL. III. HIST. 85. 317 — 338. 93 

JlEPl AJiATPESFMS MATPIKWT KAI 
TSIN 0IATATJIN. ni. 

Tag aviA(po^g ixTQaYi^ei¥ iS toS MavfiKiov, 
USg avv avivytf ittti mual OomS rqj rvQavtovvj& 
*E^%^aikvla&fi nQO^QiCog lUaov InnodQOfAiag. 

320 ^Em zhv fUfav %iv Omuap nwg avr^Qi^ti Xiyit/v, 
Kal naptag oao$ j^qovikoI nal tQaytuol fioaiaiv* 
rMficQ fjv xkg fiaaiXevg i&vSv tw MavQOvaiatVf 
. *^t)g uaTa UQutog ^Ttfid^elg vno BeXufaQiov 
^Eip^ Itiavag ^(UQag fuv aifv fafin^ ml Tiwvoi^ 
^EMQvnTeio roXg OQeai, ^fijQSv t^v aoiTfiQlaft 
'Jlg S^ o X$ii6g inie^ oim avexr&g ineivovg, 
KQffVfig de Slnfiv itp&aXiA&v iimeiiSTo daMQv^ 
rQofiiia nQog BehaaQiOv neQinc^ig t& fQaq>ei* 
KivvQav, BeXtaiQH, arelXov (iOi, aniyYov, uqtov^ 

330 Tf^v fUv, mg T^a/cpdifffai^» to §aQV avfAipoQov fiov^ 
Snoyyov i^ ag anono^ywfih dcwQvaxv xag nXfifjifivQag, 
Aqtov S' mg av fumidokfn nav fiovfiv zovtov n^iav' 
JloXitg yaQ ij9|] fio» naiQhg aalTdjf naQe^Qvti* 
''Eg TovTO yhQ awf]Xaaev uTQaxTog o Mo^qSv fie^ 
^TneQVtn^ocu avfinanag fiaQvavfiqtOQa^tavovg. 
OvTOgalj^fioXmTog ai&eig tfi KmvatavTivov noXe^ 
Kai arag eig tov inn68Q0fA0V avv ToXg doQUiXtiiToig, 
Tft fiaraioTfig iXe^e fiaTatOTtiTQiv naVTa. HIST. 85« 325« QunrjQlav pro Qotrij^iav 

^17. Cf. Cedren. p. 403. Zo-* cd. B. Est illud appoaitiouU 

^^' Anual. Hb. XIV. p. 79. genus, cutus aliquot exempla 

Procop. de bello VandaL lib. II. coJnmeiQOTat MatUiiae in gram* 

P> 250. ii|rj. gr. miii. $• 432. 4 • lu marg. 

321. %f^yiM0l Kcel xQOV^ffol cd. cd« -A- Vi ^^V9^ B. 328. BelX$od^ov et hic et 
J)22. ttlXifisQ — QTQaT^yot alibi^ cd. B. Idem ts* prox* 94 CHIL. III. HIST. 88 — 91. 339-360. 

nEPI BEAtSJlPIOr TOT STPATHror. n^. 

OvTog BeliaoQiog o atfaxtffhg o fndyag^ 
340 *lov(JTWut»BiOig mP h xQOVOiQ ajQaifiXajfif, 

IlQog naaav TegQaiAiQoap yfjg lapaniMoag finagf 
"TaxeQOv ^ov^ rvqtha&Blgj S TV%fig Tfjg aatitov, 
^nnoDlAa iihvov UQatSv^ i^oa tqj fuXitUf 
BBXiaaQua ofioXbv doTB rqi aTQaTfikuTrj, 
^Xh tvpi (ih ido^ixasVf anoTVipXov d' o q^ovog. 
^XXoi ifaal taiv XQonxSVf f«^ Tvqtho&fivab rovTOii[y 
'jES imtlfAOJV d' ai^tov iaxattig YByovitat, 
Kal naXtv Blg avoKXfiaiV do^fig iX&sii^ nQOtiQag* 

nEPI JjiPEIOr ON HTTHSEN AAESAIf- 
JPOS, HEPI PHrOTAOr TOr PJIMAIOT, 

iiEPi SAminnor snAPTiATor. 

itno n&* l^ixQ^ ^^* 

'H naXamv ifvdwiiog TOMxJe iatOQia* 
350 JoQtZog fiiv o iiatsQog HsQaidog fiaaiXsvaag, 
*^0v i^ttfiasv IdXeiavdQOg o MoMsdotv o fAiyag^ 
*Tnb ToS Bijaov ti&vriM nal *AQioPaQ^avov, 
ItivdQ&v IltQaStVy ovg InTtkvsv o Maxsdutv atavQiiactg. 
ToDto to tiXog ylvBtM JaQaltf fAhv t^ IliQari, 
^Avti T&fi^g Tfjg nQOTBQOV, apxl Tfjg fiaaiXtiag* 

'^Pfiyovlc^ f^ ^PwfAuifj^ 8i MoQHtf t^ atQatfiXatiji 
KuTaaxB&ivu SiueXolg fiu&B to tiXog olov, 
Ta pXidpaQa tdtv oq>&aXfMV fAaxaiQa owtBfAovtig 
^HvBf^fiivovg Biaauv tovg oipdaXfAoifg iHaivon. 
360 MikqS 9a xqvtov BiQ^avTBg naXv^tji aTBvmatij, Hlstoriae 66. et 87. uoii suut v. MlXiov iutelligit o populo 

Bumeratae. Coiutaut. ali€|uem. 

., , „ ^ ^^ ^^ 349, Tojp naX» cd. B. 

H I b T. 89 - 91. 353. iV - eC^yoas cd. B. pro 

.343. Mlltov est stadiunu Noii ovV oTai/^cuaaf. 

recte Reinetins ad Suidam t« h. 354. yiyovg cd. B* aeque bene. CHIL. III. HIST, 89 — 91. 361-387. 95 

OvTa> itoiiPfiXatoviA^og 6 aTQajfiybg 6 fiiyag, 
Th>9 piov i^unin¥9va8v ^^iUoiju^^ t^^* 

ToZg Si^aeXotg uai Sav9vrmog o Sna^utxfig ^W^^* 
IUqI yoQ %6 AtXvficuov tm SmXZv t^v nohp 
'Paiudotg ta nai SiusXoHg noXeiiog iMQOTeXxOf 
TJf^g fi%oah mA tdaaofag Tovg xQovovg i^aQHdaag. 
01 SuuXol taXg fio^o^ 8e noXXoaug i^Tnifi^o* 
i70'P(aiudo$g9 Jysjec^oy t^ noX$i^ slg dovXaiai¥. 

Tth di ^Pa»iuUwf ^rfiaitSg fcijd* ovtm nu&OftimVj 
jiXXa fviAVOvg tovg SixeXovg Xeyorxatv iiUra^y 
'0 SnaQttatfig Swt&vnnog iX&wv ano t^g Snagtiigf 
Sw atgatuitaig hmiov, iq iiofog m»y itiQovg, 
Kat* aXXovg di naitti^KOfta tovg GTgatmtag «jroif, 
Kai nQoafiaXmv toHg StMsXoHgf oZavw ipcwXeiaiuvo$g, 
AC iQiuj;vio}g ts atho?^ ^roJUa awoiuXriaag, 
TiXog ^a^Qvvu KaT* i^i&QSv» uai avfafa^ag liaxflf 
*!Anav *PQifAa/oy atQateiviuk avv toito%g wxioMontak* 
ToXg einjQY£TfiiUvotg de r^v apiOkpiiv Xaik§avtb 
Zii^ictv nal natakXviXov trig toitaiv dvatgontag. 
UXoU^ aa&Q(^ tbv ovdQa yoQ ol inuLQoi fiuXovtegf 
'Tnb atQoqmg fiv9ltova$ neXaje^ tou ^AdQiov, 
Baanrivavteg thv rjQOM wu tovTOV to yeweXov. 
Tfjg latOQlag fi^finjTa* tfiade tud tiig ^PfffOvXov 
'0 SixeXbg /itiimqog' trj/v de AaQeiov YQavpeh 
'0 KaXXia-divffi avffQa/(pebg avv ovn oityoi^ uXXoig» 370. i¥9%9iQt^ pro ivtx^tg* 383. wtoingotpaU — - aiQiov 
cd. B. ^ cd. B. 

371. unhtuov cd. B* 

378. awai^iSat cd. B. 386. Diod. £cL XXIH, 13« 

382. (ivoaQol cd* B. iio& mi- p. 504. 'Wess. 
««• recte. % CHIU m. HIST. 92-94. 388 — 408. 

ttKPi TOT STAimT ftEKPOT. nff. 

X> wfjffjofi^^ ^HQodoTogf o nalg o fov ^O^vXoVj 
Wig Alywnim tavoQsZ deimmg T8XiSa&o» %6ds. 
3M> (KMfiifiQ ivhvov fsxQOV rotg dsinvoig mgiq>iQafv 
\4vamiUfovg avfinavrag ovtso na^ aoHpQOfl^B&, 
BoSiv, nQog toStof filinovrag ual tQdysiv j^ Moi nh&f* 

JIEPI TH2 TSIN AAKONIKflK OIKETJIN 

MESHS. q/. 

01 A&totvcg iA8&va*ovTig zovg iavtSv olniiag 
Kal JSKvoig naQMfpiQOvrag i»slvovg xolg Utloig 
KaraYeXaaTa^ f^j^orra^ ox^toi xat tfj iti&r/, 
ftaVTog iHai^ovg anQsnovg i^iTQsnof Hoi qiailov. 
Tflg 8* laroQlag anQtpwg tov avyyQaq^ia Xiystv, 
'HQodoTog, IIXovTaQipg, sit* vAXog ov y$vti<Txu. 

HEPI JAPEIOT TOT HATPOS SEPSOT. nf. 

Tffif ToS JaQslov aviAnaaav Ag nkarog latoQUof 
400 ^EnunoXilg to usIiasvov TQavoig aoi d$aYQaips& 

IIbqI JaQsiov Tov vraT^o^ SiQ§ov tavTi aot, Xifw 
j^JaQsZog yitQ o fioQfiaQog iXd^wv sig BafivXmva, 
ff^TnaaniaTfig f ou ^aaiksvg S»f iv ToZg tots }[givo$g, 
i^En SvXoaStVTog Sh ^fiwv dmgoVf nv^Qitv ^Xtxvida, 
(*0 SvXoaSv S* fiv udsXq^og SaiAiov HoXvxQaxovgf) 
ff^Ilg syKQaTTig liSTinshTa yiyovs fiaatXelag^ 
„ Tfjg datQsag ov yiyovsv 6 fiaQfiaQog aiAVfiimv- 
ffAvsQSW^aag ds noUC Tfjg Sunov ficujiXiaf H I.S T. 92.- . . 398. Pftitkreh. Ljcwg. c 28. 

388. Herodot. II, 78. «1)1 
Wessel. emeudat o rov ^v^a». H I^S T. 94. 

Vid. epigr. in acholiis ad Ari- oon »^ _i ' - ^ d 

•toph. Vub. 331. ^^- ''^*'* *^«^^* ^^- ^' 

HIST. 93. 404. %Xavl^ pro %kafgiSa e 

393. fii^vaxovrei e cd. B. re» od. B. 
cepi pro corrupto fii^vauov. CHIIi. m. HIST. 95. 409^434. ' 97 

ff0iims, JaQfHog ovdai»Sg a(iffifMnS fjttqkm. 
410 'O avfYQotpaifg ^HQoSotog fqaffu %rfl UnoQlav* 

UEPI BEAE2T0S TOT BABTASimOT KAI 

AP2AK0T TOT MRAOT KAI TH2 KAQAI" 

PE2EJi2 2APJANAnAA0T TOT 

A22TPI0T. ^, 

T^ yhU Bafivhinog o Bdeavg vnfjfijpv, 
jir^Q ooqAg xoi irvrm^^ 5|vg %6 diow st^nu* 
Omog rir ^agdctmnaXop oqSv tht YwatnloPt 
^Tn9(ffppaimg aftdimg qadvfuag xo&qvfifdvof¥, 
TSv 'Aaavniwf %^ ^QXh^ iMi^orta nayMaMOfg * ^ 

( TSv amitxoQW hio9$ mi foQ iptwXetaiiivog 
Evfovxo^ liovoig ^eathg ual naXhxxtag vn^Qfjer, 
^EfiovQYitif 9 ivQOfMPog $tal mipvum(tifog, 
0o»r^v vnolantvfoif %s (tiiiijat§ YVfautotcff 

420 2%i^f ts nsQiueifiefog xijr ipmeQ xaL YVfoXneg, 
Itkiif T^9 aviQfaag tpvamg oXog fVffi tvfiavn/f, 
'jinai %ov Stovg afn&eif ora ^eog toXg naavf 
Zdqi* vif;i]Xov nQoheMfe toS nvQyov Tijr 2e$Qlda, 
*^ifr nQoaexvfovf fiaa$Xtl^ wd lujwtofeg narteg, 
Ta d' aXXa naf%a %fiXg XomoXg fuuQoHg iuvfieQfoto 
JSvrovjoir totg ueXevafMff§ xonf noXepiog wSnf aXXo') 
Toeavta fiXinmf BeXeavg, oi% ifspuif t^v vfiQi^, 
XQ^Ii&f aviinXaaag Xopa wxl ^eonQoenelag 
Ilfig ortaQalag ijyeiQe Tor Miliof %if jiQaaafjif» 

430 Kal nQoafioXfi %y nQw%ri fiir ^Tvif^ijoor ev&img* 
Tfj Se devt^Qa nQoafioXy thf NeUor nhi^t^vQOvvta 
Ma9mf o SaQdavunaXog (toSto ^ ^f a4]f«8*or) 
ToHg ofttMtOQOig nQoa(fVY<if aai nvQnoXfiaag tavra 
Avtof ofiov nai naJiXamg nud &rpavQOvg avfwuu. ^ , ' 410. Herodot. III, 139. fq* M lU ti . quod praefero. 

HIST. 95. 431. Imo Euphraiem. Vid. 

412. Fro To diof in ,cd. B. Diod. Sic U» 2,7. 

7 t 

98 • CHIL. ra. HIST. S5. 436 — 461. T^ fimffdelav f^vpi^ fi^ h^m^ %^g. 9ix9fg ' 
**Mev dg Miqdovg nintmxe %h tcQatog ItdtfavQUaw. 
Kal BsJieavC SmQsav t^ awsQf^ dtoQ^ja^ 
"HfneQ xal S^fjTi^aajo, navtmv mv&ertav t&pQo»* 

440 Tavvrit X&fiav o BeXeai/g l^Qaaxfj nevofuft^, 
' {rviiviiv fOQ (novtjv iaxn^j yv}Aviiv triv fiaai^JLektv) 
Kara %mtg fuv Uyeim [livw nQO^Offel&ijveu^ 
'Jlg nima XQti^axa Xapojv ^oAm^Qsny Iffif^n 
^EKelvff di$pia*V' oiiivj xnfAOtctv afMi^olimh* 
Kata d* hiQOvg kiYeta$ ftal in^ia&M tovttf» 
Nenufindig jiQoaufig ii ToifTOif ag>iluey (naag, 
nXeiovug inoHpiXfiaev , ivfieQ ilvntfai (iSm 
'0 StKeXbg JwSmQog f^^s* Tijy iatoQia» 
Kai avv qnft^ xoi SteQot tSv laro^Mq^ayow* 

450 FQaq^e^ 9tai to inlYQoniut to tou SoQdaivanciovp 
*t> ysifQomkivov neqivne yQa(AiMmv,uiaavQlo^f 
Kav iielXfivtlii(UVOV tavta d^ldt ta i7ri]* 
y,Ev fiddg ptb 0Vfit6g iqivg, aov dv(iov ou^Sf 
,i TeQn6(Aevog &cAlf)a§f &av6vti oo* outi^ oi^crig* 
jyKal yixQ ifio anodog et^*> Ntvov (ABfiXtig ^aaAevGox^f 
,j Tavv* iX^f oW iqMyov vai i(pv§Q94sa %ai fccx' iqnTO^ 
ff TiQnv ^sioii^oy. to di ^oJUa «a* ok§M a^va XAevntW' 

* 

nEJPJ ISTIMOr TOT MIAH2I0T. q« . 

OvTOff o ^latMog ^v MtXrjaiog tw yivei» 
JoQetc^ d* ineXavvovt& xata JSnv&oiv t^ HiQOff 
460 Sifv ip9o(A^HOvta atQatov iAa)il(AOig (AVQAaai/v 
""I^aKoaUug te vavai mI naac nat* a^iav. 438. nouirai cd. B. pro J«- 452. Cf. Naekiam ad Choerill 
f «*^«*- fragm. p. 196. sq^. . ! 

439. iCvTii^aTo cd. B. 454.. ^^,;^,, ^^^ ^^^^ pJ 

447. tlvnijas jiro iutpiktjae cd. of^acc legebatar, nieruiii erat 

B. Teriaaime. • «phalma UimriL CHIL. m. HIST. 96. 462 — 486. 99 'Onovs nai Tov Bomogov dUfii} Yetpvgdaag 
Tov MatigoxXiovg rdCg jfc^rri Texroyo^ tov Saiiiovy 
^Eml navTtg vitiniuvTO HbqoCIv t^ (laaiXeUff 
Haar awexarQaTevovTeg JaQeicp t^ Qri&ivTi 
OvTog 'laTtalog Te tud Kdrjg ^OgeluvdQov, 
IdviiQ nuai, iXiazoTaTOg , yivog Ift MiTvJ.i]vrig, , 
Koi MiXTiaSfigldTTixogf duvhg avTjQ iv^Xoyoigj 
^/^QiaTCDV Te Bv^avTiogy ovjg iiTitov MikTiadoii* 

470 ^tflg ovf JaQeXog ititpd^ainev ijdri xai iiQbg tov ^'laTQov^ 
Kal TOVTOV dieniQaae yetfVQa nQog Tovg Sxv&ag, 
Aiuv ev^g ixiXevas ttiv fiqtvQav exeivrjv, 
Kai^g o 'OQe^avdQOv de tovtov ovk eXa, XiyoiVj 
'^OQa, JaQeXz' paaiXev , uai rvxag unaiaiovg, 
M^ notg TjfAtv aviXmaTOg niatj qvyi] ToXg Suv&aig, 
Kai IleQatxwv IfiTrAijoajfcsr toi^ ^Iotqov OKijyai/cMTaiy. 
TavTa Tou Kdpv Xi^avTogy Ttjv yiqtvQav iaaag 
JcLQeSoQ, TOVTqi dmQecitg Tijg p'(6iJirig vmayyevTak, 
^EnavneQ ava^avl^ojaiv av^c^ elg Ttjv HeQalSa* 

480 ylvxog S^ elg Srcv^qg ii$paXviyv '^TTarat xaT« x^aTO^. 
Ol Sxvd^ai, Thv JaQeXov 9e (jiboov Sxv&oiv XinovTeg,- 
^EXaaavreg iig yiqiVQav, ijX&ov Tr^v rraQiaTQiav, 
"Hv "£Xltlveg iipv%aTTOV avdQtg ol XeXiyfAito$, 
Olg iqiav Sxvd^m yiqivQav i,vaavTag anoTQiyeiv* 
Oidir yuQ liairig aiTiov "Ei^Xriai xai ToXg JSHvd^utg, 
^Eaaa& Toy JoQeXov 8e dovrat ToXg 2xv&aig dinrjy. HIST. 96. 
462. Postquam ponteni aedi- 
ficari iussisset. 

4()5. ow€*argaTivovT€e repo- 
sui ex cd. B. pro aoristo. 

^ 466. Herodot. lY, 97. Kvji^e 
^BQlavdgov. " Ita iu Tzetza 
Kribi iabet 'Wessel. Vide ta- 
i&ea lectioniB Tarietatem in He- 
rodoti loco. 

469. fiXTov od. B. 472. ixilivoa cd. B. pro im* 
perfecto 

474. anaiaiovs pro aTtaiain^ 
cd. B. recte. 

475. jriat^ pro optat. cd. B. 
479. ^atgloa cd. B. pro XTc^-* 

QCSa. 

481 . fi^aov pro fA4a<jf cd. B. — 
Cf. Herodot. iV, 136. sqq. 

484. kvaaatv cd. B. iiou lai- 
nus recte. Jdem in marg. od. A. 
est annotattun. 

. 7* 


100 CHIIi. m. HIST. 96. 487—614. 

490 'O 7oTiiri;off Sb rne^ n^^^ neQoSv T$ r^ 
l4q>eaTfpwg BTVfipvB r^ yrai^qff MAtwHqv. 
nXiiv iifsaTtatistf tSv SKV^aiv a^mu Ivuv towt^. 
'Aip^n^tvairrm 8^ aw' «vtw» f4^«oc odo3 /Jpopl «> 
Tijv r^^W^ h^Qfiasp hmefatovf xovg lUQoag. 
NvutI de iniaij mipsvrag Jaq&OQ ^tTfgiivog 

'Aidgl liif nsvtan^x^Xf (fmwpf pi armro^V 
Ktd og fio^aag ^ir^TO/v J» t^c fTeQobaq^Iatq^v 
^ov ^IoTiaCov u^QorBf wd fttQawvvtM ftivteg» 
500 "O&ev JoQUOg daQeag 8i8faa§ to?^ av^Qoah 

Tov Kwfff luv %fig avnfiovlaig iweMa t^ fTQOti(ae 

'£| i8wtov tvQawov noiiiaag Mnvlf^ffig* 
. Ti^ 'Iatial(p 8i8omb ntt^v 8e ti/v MvqMvoiv^ 
Tavta xoi fop ^Ti^oorTO Xa§&v no^ Ja^v. 

'O niQafj^ 8e Meya^vCog , arQOK^ in Ilaiovtag, 

^Ev 2fiQ8ea$v itpevQfiue nal ftet&e^ %iv JaQtHoVf ) 

Tov 'latuaov iniaxelv nthjo» MvqiSvov noXvf, 

"H TK MvQi&vog 'H8(ovhg nQOTeQOV Iico^to. 
MeTaxaXtXTiu 8e Xomov JaQeCog 'IotuSov, 
510 Kal awwaarek avv avt^ nQog xdQav ttjv SovalSa. 

'O "laTtaXog 8e no&Sv tfpf iavtoii natQi8aj 
Aafimv oinitfpr tSv ^tatSv, oS twpaXrjv irlvQag 
Kal rfa^pag jr^fifioTo otucto, Iooo^ to xofiooo», 
niiine$ nQog MlXf[T0v aiftov nQ^g tIv ^AQmofOfgiMV, 497. Herodot. IV, 141. 505. M^yapvtof pro M6r»fi^' 

498. tpatvi^aai cd. B. C«6 cd. B. lu cd. A. prUno scn- 

501. ual Tov K, cd. B. Conf. ptutti fuit Me/afiaCo£. 
Herodot. V, 11. 506. Herodot. T, 23. 

502. MvTiXiivijg cd. B. De 508. Cf. Wetsel. ad Herodot. 
hoc uomine vide varietatem le- 1. c Eodem quo hic modp lo- 
ctioni« iu Horat. Od. 1, 7, 1. quitur Tseuea Chil. IX» 221. 

503. To»^ pro T^ cd. B. In cd. B. eat oButvif. CHIL. m. HIST. 96. 515 — 543. . 101 

*Y>? ^p yaiA^^ intifMg ts ofiov ^laruUov. 
'thmg olndzfpf jtai aithg 'ivQog l^igiCTixyoQag, 
Koi anfayvovg %a ygaiAimja, xag ^EXi/ip^idag noXa^g 
Kaja Ti)ir toi!to»v dimifi^yy iij^&Qaiva t^» JaqsUf, 
TiXog xug Sifistg htwss. Tovg *Axxmvg noQ&tflm. 

bTQ^Xhtt^ JaQsXog in^ia&^ yayiXaig idvoipoQek» 

Sttvf&mjg di %kg xw IIsQa^p oSrai JafthfXdyak' 
^E^Qixtlia fuv vnid^pu» o ^laxudog tovvo, 
^Patpw di vTtoi^aajo avvo jiQiaTayoQag' 
TomioTtj Tijir mo9oaw tSamw 'larudog, 
Eig TiXog 4' ^miQam milTfpf ^JfunofOQag^ 
SvptegviUfavp roifaQoip oSrr» XotfiiSv tSv narrm, 
'0 'roTUitog arilXaTm avthg naQa JaQslbv 
IlQog avfifiaaw tSp noXsofP %&v awTsraQtxyfiinnf'. 
OvT» nal fitQ ^nmfiasif ivsSvog rhv JaQsXow» 

530 OSrog Tai^ag nXio9 ds rag aaraToiaag noXstg, 

^ Kal T^y nsQaida noQStnclig tQ^sw nal yijv T^qr Soiam, 
*Ev T^ nasf^k Tokomov so^ ^iXoig inftaTO* 
Msjit luuQhv iv t^ MvaSv nsdi^ tov Katkov 
TovToy iuYQfiaag 'jiQnayog ayss n^hg jiQTaipiQVfj;^, 
Thv vop JaQstov adsX<p6vj SoQdsatv vnaQXpvvTa. 
*En^ di rovTOV voXomov avattravQOvatv ovto** 
Tiiv MSfpaXiiv ii nipmovai/v ig Sovaa Tqi JoQsttf, 
'^Hv JaQiSog oaTtimv iioMQvasv oiJiiTQutgf 
*E§vnsQiiaag tjJ h^y nata tSv orav^oMJftirroyr. 

540 TiXog iaxQvaag nsQUjait Ttiv nsfpaXijiv ixslvfp 

TcSg niQamg Xijsif XovaavTag ivTiiAtug HaTa&irpak, 
'iSlg svsQyiTOv r&v Hsqo&v lisyaXng vnriQyikivov. 
^CHivXov naXg ^HQoioTog fQoupe^ tJjv laTOQiav. 515. xB ofiov pro ^/toS ra 531. yyv rijv cd« B« pro rijv 

cd« B» r£v, 

533. Herodot. Vf, 28. 

521. Herodot. YI , 1. uBi 537. ^ovaav cd. B. 

VildLen. Tzetzae errorem uo- 543. Vers. 540 — 543. citat 

tat, ouati satrapa Dario dixerit» ValcK. ad Herodot. VI, 30. Vid. 

TUM HiatUeo dixlt. ad yb. 3d8. 102 CHIL. ra. HIST. 97, 98. 544 — 566. 

HEPI JHMOKHJOr TOt KP0TJ2NIAT0T 

lATPOT. ri^. 

^O JriiitOK^qdfis ItnQOS in Kgortavag vniJQjp, 
rafApQhg velSv TOt; MiXwog ixeivov xov yvmdov. 
Oixog ovv noXvxQattX t^ fiaaiXsZ t% JSaiiov 
Elgtfiv IlBQaida fiefffina nQbg Hi^ariv %ov ^OQoitfff. 
*Jlg ovv aravQoioag &tzuv8V ^OQoitfig IIoXvnQoafif 
^Fax€v8vT(Sv alj^AXotTog IreAc» ^ijfioxijdijc. 
550 Kwtiytaia ii Trore QTQayyaXM&tig JaQttog 
^Ex Toly IIsQaSv t&v latQSv aviatog vnfiQ^BVm 
^llg /ifinonrfifig ds avtov iaaato t^ ve^^» 
JaQttog tovtov Ine^i^ipa nQog faiistag idiag 
Kal naXi.aHag tag iavtoVf tQavoig avaMfiQvttoiV, 
TovToy iro>T^^a t^^^ ^^^^ vnaQxeiV tov JaQBiov» 
ufC 8* avtcQi^ovaat AotTroy vneQpaXaiv tolg 8(a^nq 
XQvaalg q^M.Xa%g thv iQvaov indxeov ixsivff, 
'Jlg xoy avtov &eQanortaf tov Snitma tr^v nX^at/Vf 
SvXXeyovta td nintovta^ yevea&ai tSv nXovaimv* 
560 Kal TauTi^y o 'HQO^otog t^v {oTO^iav yQuq>ei. 

UEPI KTPOT TOT TIOT MJNjJnHS 
KAI KAMBTSOT. q». 

KvQog HiQarig o vlog Ka^^vaov %al MavSavfig^ 
'iflaneQ o rQvllov Sevoq>wv Kvqov nai8eia YQoupe^ 
El8og tjv uQaiotavog , t^ niilXai, 8uinQin(av, 
^Fvxfiv qnXav^Qotnotatog xal tdiv qiXoiAv&ovvtav, 
'H8vg xai neQidi^iog xat toiv (AeyaXoStiQOiv* 
*Ev 8e taXg xQiaeat nQitfjg xavojv ev&v^ixiagx HI8T. 97. 549. Herodot. lU, 129. eum 

548. lu utroque hic codice vocat ^aMtQi io&yfi^yov» 
ar (fowai e&t scriptuiu per c-oni- 

pendiiim, ut iu cd. A. iufra in 550. nvvijyiaii^ cd* B« Coni^ 

Episiolio Y. G69. oT(jiuOiis, Hercdou 1. 0« CHlL.m. HIST. 98. 667 — 695. 103 Ovvog ewn%pas noXsfAov sfors ToZg l4aavQloi^, 
Svv jiaxvaYeh ni%nf^ xa uci ff^rpqi Kvo^fiiQU, 

570 J9 ag tdtlag slnov nQivy j^g fiijpfig av^qay^nfiy 
^Eti, luiQomov TsX&v dsUmHiiv £Qya noXa. 
Toug liiaavqiovg tovtov^ yoQ riTTT^aag aaTa MQ&TOgj 
Kal nQO avvih, ag dg^ avtovg, ncd roy Avdov TOvKgoSaoVf 
Kav (fihxv&Qointog anaaw mg amapQtav nQaafj[9i%&fi, 
Hoaovg onola$g TaZg TifkdJbg ^fisiipato %ai ddQOigj 
TclSg i$ev o(pdlnv i^oi^ag ftutQag BvaQyaalag, 
TaXg nXaioak ^iavaQioiV di ^aaiXaimv xaQlxfov, 
'Ofdoioymv tB %aQiTag Tovro^ ov Tug TV%ovaag, ^ 
'Av&^ «Sr Xafifiavovaw avTOv Tog dmQedg tdTOvvtBg. 

580 AvTlna Kval^aQei, yuQ rai fiaaAsZ «al^eiw, 
lAv^* £v ait^ noQiapffita «ijy nuaav aTQaTfifiav, 
^EHsZvog d' ipio&vansto fiSTa t&v avanfivovvTtffV, 
*JEm Tmv Xfi(p&ivTmv iisYev i» fta^^ff !^oav^^ 
^ExXiyea&M nav «aXXkatov ual nifinBiv nQog IwSyvovi 
^iSlg da j^eiUityTe^ i^XeYOV ol Mildoi, nQog tov Kvqov, 
rwaiKag nifAnuv %Qii «aXagf ywaZHag Touri^y KvQS, 
JTvvdSnag toCvw Sq>fiaBV o KvQog i^aiQ^a&s, 
Kai si Tb aiXo nsQ vfiZv doxeZ nal Kva^aQfj» 
noXka yovv oaa TtQog xXid^v, noi ;|f^juara fiVQla 

590 "Oaa noQiwvai ^v^iiv nai anoQsaTOtaTfiv, . 
IlQog Kva^oQfi ninofiqtsv avTi trlg atQatrjyiag. 
^Jlg d' iii/Qid^fi nai ait^ naQa atQotou T<p Kvqi^ 
'^H TS naXUqtfi tSv anfivmVf nai fiiovaovQyoi ywaZnsg, 
Kal i) Sovaig ff Ilav&sia av^vyog l^^Qadatov, 
^ nQBit^uv naXlsi yvvuMSv naaiHiv tav nat^ 'Aaiaiv, H I S T. 98. 584. ndfiyjsiv cd. B. 

570. Chil. I, 58. sqq. 587. Pro i^aigtta^ai scripn 

576. fMHQas cd. B. il^atpt7a(^8, In cd. A. primo 

579. lafi^avovat c cd. B. re- > scriptnm fiiit iiaiQtia^ai , de- 

ttitui pro coiiiunctivo. Ex eo- iiide autcm iiltima «yllaba «t» iii 

<lem cd. Ys. ]>rox. retepi avx/- *c luutiita. Cd» B. habet «£«»- 

x« pro mutilato dvxU Ttiai^t. 10« , CHIL. DI. HIST. 98. 596—623. 

Evxaftavfjaag Tqi arffax^ tSf daffiiiaww %a^f 
. 'iSimgfiipflf d^Ofiiu ra naq vii&9 do&irra, 
X(frfif8va$ xovxotg da viiSv o tovtow %(f9ia» Sgonf* 

600 Mfjdog 8i xig ^UofftOvooc anfinoiog dQr^im, 

H dotfig pLutp ifAOifS top liovaovffSv, cS KvQBp 
St(fajevBa^at fio» fXvmov { oino^ i»ivw AoSm. 
^Eipti 8i Kv^fog^ dtimiu jfyfi^ OfioXofmv aoh ' 

/ *t>r* nsQ l$eCi7Vfl|oa^, i) av fio» ig lafipivmv^ 
Ovja xa(fi^$0^M diym toic xffi/tovak lafifiivuiv^ 
Kal TOVTqi fih t^v fiOvaov(fyhv dl8(oai t^ aitavvfif 
Tfiv 8e anfjivfiv nal nav&wxv avf^vfov jip^aSatov 
l/iQaana^Mfi8i(f at(fatffftf 8i8mnaVf wg (pvkaaaok. 
^Slg 8* dnBf nal iM^anag, o» KvQBf t^ ywaSm; 

610 Ma Jla, AntVf ov8afiiagf o KvfOgf imQanaiiv. 
ToioirTOff &v ^fiBlfisto fiavtag o Kvgog ovt». 
ratfiifva^ 8i lAaavQiov ag nQog avtbv iX^ovta 
Kai fiofi^BCv ^BOfitvov, ntnQSg if^intjfiivoVf 
Ov% ug ix;9Qiv ansnBfitfmVf ovj mg tSv *AaavQiaiVf 
Idkk^ il^flv8(fano8iaato ^avtag tovg \4aavQiovgf 
^Av9^ &v FwfiQvov Tov vlbv ntsivavta iXv nal adntov 
Tov fiaatXimg o vlhg aveiXB nBQOVfjaagf 
ldv&* £v ifioiXeto Xa§Blv in a^BXipfj to9 viov^ 
Tovg ^fJQag nQutov yoq fiaXmv ovn intBt/VBV buHivog. 

620 "^Og nei raiatav, StsQOv mQoSov VBovtaiv, 

JIolv fiaatXintitBQov nai8ig tov toS rm^Qvov 
Tofitav anBt(fyaaato avfintvovta inBivtff 
Idvd^ iv 17 TOVTOV naXXanii intjvBaB tbv viov 598. nag* vf/Sv od. B« 616. Lqciu •anatus e cd« D. 

602, Scripti fio$ pro oo». la Cf. Xenoph. Cyrop. IV, 6, 3. 4. 

od« B« ett fts, ^l^" ^povX%xo cd. B. In od. 

604. imi^iTfioai cd. B. ^'^J^ • coniunctlm acribuntur. 

«* ^ / , " 619- ffQwrov od. B. pro nQm- 

607. afiQaoavTa cd. B. t». ' 

610« imQaMiv cd. B. pro i«- 621. In cd. B. ▼idetor esie 

Qaativ» Tovrov. CHIL. m. HIST. 98. 99, 624—649. 105 

Kai Ifum&^w ourqi t^ fi^Uoueray t^mam 
^EK&fog d* J»g nsiQaaama t^ naXloKldaf elnkv^ 
OStoi^ Kvffog o luMg ov to?^ alTOvah fcOMM^ 
Om xptgttmf afiaok xoQfffog ansvhmf» 
T<4^ mufh y ixafifiBiOf 9tal /AaiAov rotg tfJiovin' 
Kai tovjotg d£Qa 8e Movgf Aofi/fayeif nQOCBHom, 

630 Kai nQog %6v KqoXow ttfrflB manoxB xaiiB ^Ufuy 
^Ejm Tovg ^Ckovg tovg inovg nXovolovg no^y KqoXos, 
Toitovg rofc^C» ^tioavQoifg aal ipvlaxag nexv^o&w* 
Kal nahif ^ovg Toitg avrov XaiinQoSg woofi&v iodijap 
XeJUvoy jovtoig ta nouXv % avta tolg tovtwp ifOiMg*. 
Aitog 9a XvQog lifidanaig scooyiovfierog touMa» 
^Jlg lipi] TK tt^ ^og avt6vf ov de xooiAiqofi note;' 
Ofialv avtogj vi»Sg nooiiSv dotuHg ovxl NoofAoSfuxi. 
^Hv oQa dvvofiiM vi»Sg natevnouSv roiiff fpUovgy 
Olaiv or ^(01 tiiv ozohfpf, ravtij luASg ^arovfiai. 

6(0 Kai tl tliv KvQOV ool ^ijfi» jo^fvair firqfiorsvttr; 
Nofioc KOiroff Tig neQoiMog iotk not' a^o^^oir^ 
Tovg dwaiiivovg avfiirarra^ tP^ ano9Mvai, 
Kal fi^ didorTO^ ioxvQ^Q ev9vvaiiv vtai soila{a>r. 
Tovg axoQiotovg Obovta^ %ai fOQ nQig T^r natQlda 
Kal nQog foveSg wd nQbg &eov aoefieotatovg «Iroi. 
Ttiv luv tou KvQov SevoqmVf tijv 8e tov IliQaov voimv 
Kvqolag wol ^HQodotog fQ&povo$v UnoQiav. 

HEPI ABPAJATA TOT STPATHTOT KAl 

BASiAESis 2orsmN.^»\ 

'0 jifiQcMtag otQOtfffogf o fiaaAevg SovoletVf 

'0 tfig Haiv&itwg ovivfog t^g nQb fiix^S ^^eioiig. ^2. yevia^at pro Mxr^a^a* lii Herodot. I, 137. et VI» 30« 

ed. B. nihil de ea inYeniai. 

634. %av%ov cd. B* 647. xgatpet r^v cd. ]&• 

638. ^v oipifa 9vvafMi ed. B. H 1 5 T. 99. 

646. Be hao lege ct. Xenoph. 649. Hic Tema est tanatiit e 

Cxrop. I| 2, 7. ihi^e interpr* od. B« Ia od. A. eaim «0111 ul- 106 CHIL.TII. HIST. 99. 650 — 679. 

650 ToX^jiaiiv^io$g avfifiaxiSv vtt^^s iiara Kvffov* 
"Oroy da tA atQBnomdov fjXm %Sv ^jioavQletiv 
Svv t$ axivfta Tjf avxov vropa at^onov tov Kv^Vf 
^Eth nQsafisvmv i^v aitog t^ fiaaiXtS Bam^Uav^ 
^Slg aiv atQatov kmifAtpsiB avfiiiaipt l/taavQioigm 
rrtaathg yiiQ ^p t^ paatXeZ «oi q>iXog ttS BaMtQhav. 
^End d* *AQOumag nsjttamsv tig iQmta Ilav&dag, 
^*0an9Q aJ/T^y iqfvXattsv iv ttf atQazM toS KvQOVp 
*Enl to fiid*6t£Qov ix(iQei ta nQ^g fi^*r^ 
^H di fWfi dediqXoiKB tavta t^ Kvqo^ nivta, 

660 'J2g m^ alexvviig S^ekXBv lAQoanag tBdvtpU^ak^ 
Aa&Qa (istuneftxffnftevog Xiyai nQog roi/TOy KvQOg' 
KaiQog TaySy iq>i(Ttfinev y l^Qaana neq^tXiiiva, 
Katiaxonov fwio&M ae axQat^ Toiy noXBf/iiovv^ 
^AvBv ontiJQog diq tivog doxovatig vno^tpiag 
Tavtfiv nQOipaaiaafiBvov Tijr q^avBQicv ciTia/v^ 
^Eqi* {i OB nuv to aiQatevfMa fiuUiBi 'tjfidvQOig Xofotgm 
KaL 5ri Xafiwv aoi, tovg matovg xciQeif nQog ivavtlovg, 
Kai yvovg nav dQ(ifievov aitoXg naXnv av&vno<nQiq}OV> 
OiStoi tmg Kvqov avfifiovXaZg o atQatf^Yog '^QOonag 

670 Tqj utQexeV fiev yivercti Xoyc^ tmv mtaaitoiwv, 
T^ Se doKoiSvti doxfiaiv naai, qjVYfjg nQoafjntsv* 
^EvteMev Tor Xvnovfievckv o KvQog ifiifieXto, 
'l4te itifilav vnotrtag toiovtov otQatfiXatov» 
^Ev tovtoig ow ^ Uav&eia tade fifivvei KvQtf 
Oliuj Q> KvQB paatfXev, to d»' ifis avfifidv croft. 
jiXXa fiiKQov uovtplaS fiti tov o;(onro; ae vvv axovg* 
IIoXv S* iyco niatotBQOv dovXov aov too 'AQuana 
Kal qtiXov yewaioteQOVf bv oldaf avvaQfioaotm 
OuTQi fiev elnev ^ ywfi* jcoi Tra^avT^xa yQUf^eit 

tima Tcrsua praecedeutis yerba 664. ontTlgoc recepi e marg. 

atQaTifyog — ^ovo* repetitat _ . t ** ** 

^-- ,, cd- A. lu cd. B. onraadn. 
655. Himc itein Terauin re- (569. rov Kvo. cd. B. 

•Utuimus e cd. B. «7^, n^aiinxiv cd. B. pro 

66^ Cyrop. VI, 1, 31. n^toaiinsv,. CHIL. III. HIST. 99. 680 — 708. 107 

680 T^ jtfi^adara ktvtij^ ffv^iyo^ mtv %h KvQov, 

^O S* otyLa, htog mg slnsCvj nrfie iukqov fAeXXiqaag, 
Sv9 diaxf^^otg iQxetat InnioiV intXduroig. 
StiXksxa$ ie nQog Har&uav avxiina nagii Kvqov* 
^ 8i rijy ooiovfixa Tttd a6iq>Qov rb To£f Kvqov 
Kai oaa 8i9nQa^aTOf ineiin^ i^eXxm. 
Kal 0(;y rl dQaauiABP, (^aivy ct|(oy, yvvoif Kvqov 
Kal rfjg i* rovrov ig ^(lag roiiaade eimotidg; 
To oftoiof (^3' SlfiSs) fefia&ok ae nQog tovtoi^^ 
Olog ineivog neQl ai* mvra ra rtjg Uav^eiag. 

690 ^EQierak uipgaSarag de ev&img ngog zbv Kvqov^ 
Kal ieiuig Xafiofievog ineivov fp/fo^iaru. 
'OqSv di neQl a^fiaia Tovrov 8Qenavfiq>6Qa 
Meyiartjv ixovta anovdrjv wxl Innovg ianX$aiiivovg, 
''Exeittf XaQt^oitevog, inianevSo nQog Toi/Ta. 
^SS InniMOv olxeiov re exaroarifv oQiAarotv 
Ei^ioig awera^axo, 8e6vr(og awoQiAoaag» 
jivrbg 8* mg fiYfia6fAevog ineiviav r&v oQiAaraiv 
^Efp oQinaxog omkifyxo 8e6vr(og toiI olneiov* 
TexQu^^viAOV rb aQiAa 8e tjv i^ inxa^ roav 'inntav» 

700 *Ex rov naXliaxov noaiAOv 8e avzfjg rov ywiunelov 
'H Ilav&eia elQyaaaxo roxe rtf ^ApQoiaxa 
XQvaovv OfAOu rbv d^dQana nai fioaxtovMrxiJQag 
Kai nQovog X§9on6i>kfitov, xo^ noXXriv aaxQanrov^ 
^J2g KvQog 8i nQoaiiyyi^v <qdi} rovg noXeiAiotgf 
l/^Qoanag riX&e n^bg avrbv avv xoig avrov oineiotgf 
^Ov nQmriv nQoi!iineiA\\i^v onxr^Qa noXeiAiwVj 
Kai navxa Xife^ xbv anonbv rovxif r&v ivavvim. 
Svv KQoiaif fiiQ awixaxre n&vra axQarbv inUvow. 680« iavTiJQ pro rf avzfjs 692. Participio 6^a»v in cd* A* 

cd. B* superscriptujn ISwvm 

iv^t. Scripsi fiM^cas, haud 597. ^)yrjodaevoi cd. B. 

cunctatus^ pro uskfjtsai, ^f^ / 1 n 17 

/j^ • r 7« La n «r^ 699. Tergagvtivov cd. B, For» 

wo. ogaawuiv ca« U. pro » *^ ^ ' r j • ...» 

9gaaaiuiy. msi ret^agvfioe hixaduxmiUaa. 

tiyi* riv%aijiaru e cd« B« 700. avx^i rtis cd. B. . * 108 CHIL. ffl. HIST- 99. 709-738. 

'^fia ^fi^ &iifaQ ii ty ov^ioir o Kvfogp 
710 Swharge vh or^cmvfia n^ irpoo/fol^y sroJUfiou^ 
T^i fier lAfiana dcAwmv^ to deSior vd ai^ag, 
'Taraan^ to «iiiMnifiory jjpmr» tov^ ^fifooig 
'Inniag fipovg vov IIsQa&Vf M9K^o%fi(Upove liijpugf 
TdlCg oUoic fitx^^xai^ di aXXa noMiV tulevaag. 
'O jtfiQodatas ^fjiffmh lud Tm¥ oQftatmf ^ffXjB, 
Jaiovfog awvoipoQotv ii, oQnaiuiaif KaQdoS][oq. 
HdSfiv di o jiQtttoiog iJnov mai lAQxaYiQaag. 
CkMQvovxog oif9 iMstro^ t« ofiov ^r^oiadaTa; 
^Haop fjiiAoaQatOQeg tnnim9 in$XiMtmw. 
720 ^EarQanre nS» nediow di zoiUc^i nvQi t^ toto 
^nXi^ofUrov tov ot^oo nQog atf^^ayifv noXiiiov^ 
Ta KvQov linXu Slaiine aai nliov 8i atnontQmr* 
^ Aivii d* ^ niv&eta jflQoiv iinliif» jifioadieaWf 
IlaQmQfAa %e nQog noXeiiov %iovaa 8mQv Xa^Qoi* 
^J2r ^8 al^o&iaTOg aai nQiv o j^fiQadatag, 
TotovtOig ovrloic jeoofiij^eic iSeiofim nai nXior^ 
jiafimv 8i ^jojo; in Tovrov tag ^lag, 
Tffr evnQon f^g, ipifieuaev ev&img nQog to a(fia. 
^Ev Toviff 8i ^ niv&eta anogmQtSv xeXevei 
730 Tovg noQeatmtag avfinavtag tiai jifiQa8ita Xiyee*, 
'Qlivim '^AfiQaiata aok ai^v nai ifk^v iptXiav, 
'MaXXav av fiovXea&ak tfj yfj avv aoi avpmXwp&^ 
jiv8Qi ipavivt$ a/a&^ nai ^e^t^ tfj liix^f 
^H iriv aiaxvvf^ ifknXemiv iieta eiajovoiUvov» 
Tavta liiv elne Iliv&eta. ^avfioaa^ d' *^A§Qa8atag, 
Bvjfmv oAt^g ttjg jceqpaX^gy elnev oMiQt ffXi^fag* 
Ztv 8og ipaivfjivid fio» cM^ 0(191 t^^ Haiv&eiagf 
lAjy^ ipihif KvQov te ijfiag Tenfii}icoro$« 722« £ cd. B. pro miro^rT^t;, 736. fr^or nolov pro cu^/f * 
^od ett iu cd, A. cd. B. 

723. avv^ %aU cd. A. in marg. 

728. BvifQen^s pro evtQ^nys 738« ti pro d£ od. B. 
cd* B» CHIL. III. HIST. 99. 739 — 769. 109 

740 Etamp ei&ifg upifiiuvw hti rb o^fia tovimh 
'J2g d' anfap&nog SMXsHfs» {no^o^ %6v iUp^j 
USg fn mwaanaamto q nivd^au» oiSsr ^e. 
Kaiwai^hX vhv dt^fov 8a nQoniiinovaa intXvov* 
Td o^fia itnoxiuQH lUv, owatumo 8^ inaivfif 
*'Eng OTQaifpBig Idiv avrijy o IdfiQadaiag, elnel 
Si^u mL jp»Q9, niv&uaf aal ^8ti vnogiiiQu. 
*E9Ttv99» ov^^yivxog 8i (pQtmidovg tov noUiiOv, 
^ExtiQ» KvQog IgpMnsoc» fiQOvtiig naTa^Qafslofig, 
^JSv d«Sfa tiv TnnaQxov XQvaaivtaiv Nmrijfi^yoci 

750 *ji^§atv di oQHniQa aal tSp neiSv rd tayita. 
'J2g 8i owipaXov Ofio£f InntSg ta aal oniZtm, 
Teiotm, neXtoipoQOh to nai th 8QmatVfppoQa, 
*0 jipQa8atag ^fiaaoo tohg Tnnovg iv t^ oivtQfif 
^Ehwwotv nQig tov nolefLOVf naQdQpm Mii tovg ^ptlovg» 
^jivtog di nata nQooontov av^Qaf,ag jSfvntlo§gf 
^HXoa aal owitQ^e tovtovg avv t6l^g olna^Offf* 
'£V t& adtfjYiqtf^ ii t^g avfupoQog ineivtp, 
^E^aXXofUvwiv tSv tQO^Sv vnh veoQSv omQotagf 
'O Utfioa/Satag nintatke otrr ov» oUyo§g aXlokg» 
760 Kai ovto& [tiv ani&avov imtoa avfoAnivtog, 
^avivtsg SivdQeg ayaidvi' vtmioag 8i o KvQog, 
^£kaaag nQog tag 2aQ8ug tty aai tavxag 8i noQ&^oagf 
^HQno ty inavQtov twag tSv naQwnutoaiv* 
Idti 9apuJ!fi»v naQ* ^fiSg o jifioaSatag nQmiv 
TlSg vvv a^iaxpg iot$; tig 8* vnfiQittig lif», 
'iht, cS ddonotay ov ^ , ti&vfpm iv tjj fMfij, 
Avtov ti aQfta iiifiaXwa otQat^ tSv j^pmttow* 
Kai vvv ^ Tovroii ovivyog vsxQhv avBXofAivfi 
i &sioa nQog aQfMiwiav, jjnsQ avtfi if%otto$ 739« tat ptp tyQ cd. B* 757. intiwv od. B. 

744. dn^x^iQ*^ <crip«i pro 
tnt%»(fi^» 763. tivaf pro ttot cd« B* 110 CHIL. ni. HIST. 99. 770 — 800. 770 yUftn» fr^(HFxop(ooft oo* tovtop Iv9&9b, KvQe, 
JlQog notafAOP ro9 IToanaiXov og naga^^iet r^ds. 
Evvovjfivg iud ^eQanovtag <pc((T* 8i Tovg ixeivow 
Taq>ov ttf teXevTi^aavTv OQurrBtv inl Aoqpoti' 
Tiiv 8e fwdl^na XiYOvcv noafAi^aaaav roy tiviQa 
Xafial Ka&^adm ngog ri^v j^^y^ ^iav aitaiv &q^vov, 
Katijovaa» rotg ^vaak ttjv stcqpaA^y Ixc^v. 
'Jlg TMtfTa KvQog ^jcovoe, Ttalaag fii^^or ev&iafQ 
Tov 'innov avafiiprpnev ^ tnnfSj(tb ts iiiikiovg 
^Efnl Th na&og ijXavve* scai ne<p&axafg ineiae, 

780 TToUa dasr^vaa^ xKavaaq tb, dne nQog T^y /vMuka: 
Kat av 8^ ovn Safj ^QriiAog, iym 8i ae r«fi»;oo», 
Kai amqiQoavvfig evena »ai uQSTiig Ttjg aXXfjgf 
Kai ae avievia nal avdQi ^ fioileh av^evi&ilvc^ 
Jf^Xmaov fnovov fio» avTOi^ ^ fiovXei avivpjvau 
IlQog 8e avToy ^ Jlav&eia, ^a^^e»^ qnialVf oi KvQej 
Ov UQvtpot ae, nQog omm fiovXoixai aq>iiUa&ai* 
KvQog dnav oati^Qanev olMTelQo>v Ttjv fVvvRnaj 
Oiov ateQoZTO tov ievSQog' nai ndhv 8e tov &v8Qap 
OXav pivaina nQoXimoiV ovh IV avt^v itatl8ou 

790 'H 8' itnoatiivai tv fiixQOV elnovaa Tovg eifVovxQvg, 
^Jlg nXaiaaiTO rlv av^vfov, mg fioiXfirov inelwfjf 
Tfj 8e TQoq>t^ neXevaaaa inBZae nuQayLiveiVf 
"Oto» S'afvovaav I8fi 8e avTtiv avv ^A§Qai8ieta, 
'Evi aviAneQtarelXal to nai nQvqnu IfAaTUa, 
AvTfiv 8iaieiQlfytai, Xafiovau oxtmxijy* 
Bti^anev 8* avTfig Tfjiv neq>aXfiv oTiQvoig av^vyov 
'H 8e TQoq>og liet^ 68vQfASv ovptQvtfMJtaa inelvovg, 
Kai iavtfiv aniaq)a^e tm 8eanoT&v t^ niv&et, 
Kal TQetg evvovxoh aifv avt^j navTeg avroxeiQla 

800 Tbv §Lov iieiAiTQffiaiv avt&v 8eanoivfig no&(^, 772. Tovf ixB^s cd« B. 784. ovSvyyveu cd. B. pro fir. 

773. ^i^xj/y in marg. cd. A. y^va&. 

777. nal pro uk od. B. 793. i'8oi cd. B. CHIL. IIL HIST. 99. 100. 801 — 817. 111 

^Ef ^nsf z6fT(f rh 9u¥0f elio9 ixtSfo ffi&og. 
Ma&wv 3* Kv^og xh avfifiav xcu, TiaQeX&wip ixtXae 
Kai afaa9Blq %h yifoiov »al negujaa ^QtivriaaQf 

^Exoaiifiaep olg SnQensv iitelvovg ivxaq,ioigf 
Svalcug tud ayaXfAaa^j te^iveaiv wfaloig* 

I2T0PIA, n AETOTSA I1ANTA2 AHAJiF 
SAPSAPOtS MTPMHKIAN ISTOPTJIN HE- 
PIEXEI. HMEI2 JE TO AKAIPON MHKOS 
TOT AOrOT IIAPAJPAMONTES SPAXEIA2 
EPOTMEN. nEPI ATKOT TOT MTSOT, TIOT 
JHinTAOr, KAI KAHSEJIS OPAiKIKHS 
HPAKAEIAS THS KAI nEPINBOT. p. 

Mu^ yqt o 'HQoadXfi nqhg '^fia£om$ nXianv, 
*J2ff ^lnnoXvrriq (fiqo^e ^oDtTTij^ t^ '•^^/**i^?7> 
^Ev %^ naQanhf aviinaaav noQd^eZ r^y BePQvxiaiVf 
Xti JrfiniXov x^ Mvatf Avudf dtoQeXrm tavrfiVf 
810 MvySova lecct toi^ ^AiAvnav tovg iieXqtovg viXfjaag. 
*HQa%ketm o Aixog 8e ravrav xaXeZ T^y noXiVf 
f^ffv €Qcntikijv rffl niQif&av, vfiV ngoifiv Mvfiavlaif^ 
Ti\kSi(fi tof foQiaafievov tiiv xdQav^ 'nQOHlia. 
^O lAnoXXodofQog qyijai tavxfpf tipf latOQiaf 
T^ ne^ vTjaaiVj noXemv xal S^ftmv te pifiXit^ 
Stiqafog o Bvtfitfttog ov yQaq>u neQl tavxrig, 
neQb tfjg 'HQoxXelag 8i YQaq>ei tfig ivt^ novtff. 803. ytvaiov cd. A. in marg.y 
Bon, ut edit. Baail. item in mar- 
gkie yewtMtv» 

804. ivTtitplots cd. B. recte. 
Vid. IV^esa. ad Diod. Sic. XI, 11. 

SOS. ttfUvBaiv cd. B« pro 
0Mtiaff/MMJ*v ) quod cd. A. in 
texta habet, cai tefiivtatv «n- 
pertcriptam* HIST. 100. 
806. vunvl pro vyt cd. B« ' 

812. Cf. Cellar. geogr. antiq. 
I. p.' 1313. aq. 

813. TjQanUrjv cd. B« 

814. ApoUod. II, 5, 9. 6. ibi- 
qiie Heyn. p. 181. sq. Schol. 
Lycophr^ 1327. Post totoglav 
cplo interpunxi et poat fii^Xtijt 
coBuna deleri. Conf. Heyn. ad 
Apollod. firagni. p. 431. 112 CHIL- llL HIST. 101. 102. 818 — 839. 

nEFT KOKAIOT OFATIOT. «o. 

'0 KotJuag *Ofttttog 'Fufmlog ^ %$ fiPB$. 
Ovtogt tfmifTog toS axQcnoS noti %ov tSf^FufuiUaVf 
820 ^Jlg nataaxiitv ^ xlviwog trjv ^FnfAijp hofntovg^ 
Mifog hvtifnifi aifjinaai fsqfv^ vgf ivXtrii, 
ToS MofKOv xomortog Qvt^v onta&w MnmmUnu 
Kanelafig di nai KotJuog tov 0viifi^ nsfataStak 
Avto9 md 'PoiiMjp a&mmg xon^ ty tifg ^vfog. 

Kuw ia t^ tijx^^^ ^^ ^ ^^^ ^X^ifi^ ifii^^^' 
'i2* pi9 duQsStm ^ §ovXii jgo^y tariiiafa&UtQ^ 
lArqir fi^iijai9 fQarlfeu fioag Uww o^Tpy* 

KotiJUog iMaJLtiito 81 tfj ToSy 'Aifiaiow fhiaai/f 
'tTr* T^ £ra 6(p&aXii^ imifiaXo n^ fiajij. 

nEPI MAFKOr MAMOT KAI IIEFI XaiUlIf. 

9^ ^XQ^ 9^ i^^oflag nal ok^g avtiig» 

830 MafKog 8a Mai^og ofq^, t^^ ^Fdit/tig nof9ii&9bn^ 
*Em FaXataip, uatafjpnftog t^ toto tovtoi» Sffivvoup 
'J2g aal to Kamtultav fyeXXov au&v raXutan 
Nvxtog n(}6g tipf axQonoX&v Xa&falmg iamX&ovtagf 

Kgavpig i^^^ ^Sv XV^ ff^T^t^ ^<<^f(^*^i 
*Ei,9f8^9ig itvifjnavtag Mb tovg noXeiUovg. 

Kal ovg fiiv natmv &vQ8ff ovg 8e TfjH {(ye^ atpittoev, 

Tovg navtag iavmaato aai Qvetm ^FnfUttovg* 
'i^&w avtov «exl^Kao» ui^jatv XannotXXvov. 

Kai x^mg 8i Tifi^aam^ notom tahg ncattag HIST. 101. HIST. 102—111. 

818. De Hontio Codite cf. 831. ry totc , iilo ten^re. 

Plut. praec. ger. rei^ J. 27. T. «»9 1« «1 a ^.^^t^ jr- 

Xir. p. 190. Hutt. 832. Iii cd. A. conitMiter -&- 

823. evfifiQiv qd. B. pro ©v^ ^r^ W. 

824 vS aooeMit e ed. B. 839. Ilaniat^ Papia9 , digni- 

827. h^ Pfo thu¥ cd. B.^ tu in pelatio Conttentinopoli* 

829. nQ\v ftaxn P^ ^ffi^ f*^" ^^ ' penee yaeta ent cnetodie 

X^iv e od* B« pektii. Dufretn. CHIL. III. HIST. 102—111. 840-870. 113 

840 'JSf IlttXazto^g (pvXatcag ix (pvXaXfjg riig^ TOiSf 
"JlansQ xul nQiv imXeaav "EkXrjiveg iv Itid^^patg 
IlilaQyiuov riqavBiav ix tmv toiovtojv ^iuQiy. 
Ovxog 6 MuQxog MiXiog, 6 ual KaniTa>k£vog, 
Hou nal alTiofAajt neawv tSj^ TVQavvidag 
Kal ^^ fidlXmv 8i,»aazSiv anavTOnv ava^Q^&a^ 
Th KamToiXiOv ev&vg iad^szo fiXsnovtoiV, 
OvmQ avzog inoifias uXei/vag aviQaya9lagf 
Eag XeyoiV uaz^ avzo^i voiqaag rag alTiag 
Hgog aXXo dixaaz^tiQiov Tf^v avyxXtiTOV lUTuyu, 
o50'O^ey To KanizojXiov ovdoXtog ieagazo, 

i^i yivsaS^ab vnofivfiaiv ixtivov zoiv TgonaloiV» 
Toie ii nzeivovaiv avzov* oKXa xal ovtio niXw 
OXav ijjieXaiAqtoQTiae ^^oyov o drliiog 'Pciiirig, 
'^noztwvg Tag xagkzag zdg rrjg &vdQaya9iag 
Kal Trjg xQ^^^OTozfjzog aifzov zovg ofCffifJTOti; TQonovg, 

'Eoi Tiv KoQioXavov Muqxov yevvaZov Xiyeiv . 
Kal aiv avTut tqi Muqx(!^ ie tov MaQxov Toy KoQfitvov, 
Slv (iiv KoQioXavog (lovog noQ&riaag noXiv 
2'riv nXrjaiv KoQ$6XavoVf xal Tautijv xazaq>Xe^€^ 
^ KalnBQ azQazov zov aviinaviog rQandvzog tov 'PmfUuWf 
^EttXi^d^fl KoQioXavog, MaXQOv ie zliXXa Xdyeiv» 

'O MuQHog 6 KoQpivog ie KoQfilvog inexXi^^Stfjf 
"On noza lAoropiaxoiv neTU Tivog paQ§aQov, 
"AyQiov eaxB xoQOxa Ttj lAotx]] awtQyovvzaf 
Taig oap^aXiiolg nezoiisvov ixeivov zov poQfioQOVj 
^Efog aviov andxzeivev ovzog o MaQxog zoze* 

^E(o ii xal tov Kovqziov xav Xaxxov zbv ixeivov, 
'TniQ 'PofiiaioiV avvmnov Tqi Xaxxc^ nenTOJXOTo* 

'£01 KuXaviovj Womv t6, xal zov Eliov avv Tovztjf, 
^'^^HvntQ TO eveQydTfiiia inieQatg noQeyQaqfri. ^. ri^avBtav, maia^ttla li- ^ 854. dnouvvve pro cofrapto 

•^a «crjpsi. Conf. Etym. M. s. dnorivdf praebuit cd. B. 

^ ^» et qnoft cjtat ad Eupho- 870. Tzetzes igitur meusium 

^tt* &agju. p. 154. MiiaeJuiu* Caleudas, Nonaa et Idua derival 

8 114 CSIL. m. HIST.1Q2--112. 871 — 603. Kal ovptXua&htmp iv ovtj; %fj fBQuiTiQa 'Piifi^p 
Kiv8vf8v6vTQip TS Itfi^) navKuv dtatp&ag^va^, 
OSw rhv dfiiiov olno^sv irQetpov tov vtjg 'P<iiifig$ 
^HfAiQag otnoMaldexa , KoAavdog «ora /i^ray 
Ifowog ^iUQog ii onitif xag tiaaaQag Eidhg U» 
'HavfjLog ^llXovaxQiog^ ItkoixaQiog xo nai Jiotv, 
Kal ^&ovvawg Ofiot; YQU(povai> xavja navxa* 
Bttxtov xo sveQyitfifia im nfog KvQfjvaiovg, 

880 KoMBlvoiV 'ia fTQoaafOiYfjiv fVQhg xovtov, xov aiXipiav, 
l^VTafAOififiv x^v xoixov xe naXiv nQog KvQ^;v^Lfvg 
XjoLQOYikaxh vofAlaiiaxog iyYXvtlfavxog indvovg, 
To aiXqtiov nQoaq^igovxag XfxQtv x*iifjg iuBhMf* 
^v laxoQiav IliviaQog o XvQtnog nov^ yQa<pUm 
'JScS xfiv MsQOfixiia Kavianfj;v iiayquipwv^ 
^v naxaajilv jiXiiuiviQO/v o KaXha9ivfig fQaip$$, 
Jovaav ii iai^ ntQtaaa xovxov i^anoniinxlfah 
*'0t» xovg naXiag xovg aifxtjg <p(Xovg noUi alXiqlMg, 
Tfiv fi&Qav ano^Qit^vxag ^V nax* aXkfiXoiv eljfiVm 

890 !£tti lAVQiovg nQoaXaXatv"EXXiivag nal fiaQfioQOvg 
EieQyaaiag lirqiiovag, Xoymv xo iiijnog' tpsvYm» 

HEPI OSTJyLiNJrOT, tot kai ostman^ 

JANRflS, SASIAEJZS ASSTPIJIN Qk^. 

Tt(v xov ^OaviAovivov ii aiiinaaav iaxoQiav 
^ExB$ xo iniaxoXtov ovxwg IfYefQaiAnevfivr •_*. viris quibusdam , Calando, 
Noiino, Ido. 

871* Nomini 'Arrwviviht iti cd* 
A» 8uper8€riptum 'A^^tavov* 
^ 873. Pro Xtfif in cd. B. ett 
ofitov, ^lbidem Yersu prox. olxov 
pro itffiov» 

876« la od. B« cie : vowot 17. 
pU^at xiooaQat^ ile xiooaQai 
Mfoot ii. 879. Cf. Schol. ad Aritto] 
Plut. 926. Hesvchiuj et Snic 
•ub ^arrot; alliptWy et Ecl 
doctr. nunu veu IV. p. 119. 

890. Vid. Aelian. Var. 
IV, 5. 

HIST.^m. 

892« Nomini oavftawivav 
od« A. alterum oovfHipiavti 
•uperscribitur* — Caetenun 
IUod. Sic I, 48. p. 67« Vre88.{ CHIL. III. HIST. H3. 894 -W9. 11« 

jf^Oavfiuwdvag paaiXtihg o fiiyag 6 t&v Svqw 
j,6fiQlQV eijfe Xiovra, noUno^g nofaatatfjv, . 
i^Aff&' m¥ aitov iU&jfBijm, xotQ^tog lAEiAVfifiiif^rs 

IlEPt JPAKONTOS ItOf nTOAE^ 

MAiOT. Q^\ 

Oi HLOfor fptXoXofog viv o HxoXBiiaXog olvog^ 
Hunbg KoXoZ de t^ri^r^^ ^v xal qHXo&saiMnv^ 
ZrpSv asl luuvotSQa pXineiv iSv ^mtav yivtij 

900 Ktti KOjawtXSv ToXg dmQeoAg tavg ayOVTog ineZvai 
'O&ev nal ol d^fjQevovreg HuivOTega id^iiQoiv, 
EvQovteg de nai dQaxovja liiyiarov tw myi&ei^ 
TQuxxovTanevToniiXV^ , OriQBVovah toi&aSe' 
Tfiv Tou ^fiQog TfiQfiaavTeg xoiTfiv nal tag vopLag di^ 
Kttl noie TavT fjg i'^0Qiia nQog to voiutg %al noatVp 
TnojiwQfiaavTog amov nQog ts vofiiiv nai noaiVp 
Sjpivatv udQ^iv noiriGavTeg aayr^vfiff nXetOfiivfjVp 
Kui ctpiYyoiiivttfv no^^(o&ev anaQTltiig lAoxQOTaTOig^ 
^Tno Tfiv moltf^ ^^eyio ^fiQog tou XeXeyiiivovi 

^iO Kai nQOTeQOV dtdxovreg aanonojg %b d'fiQiaP 
Avo viveg i^Qto&fiaav t&v d^fiQevrSv ineivffi 
*Slg di t6 lAeyaXodoiQOV ivina llToXeiiaiov, 
jfo&tq rcaQUTaliaikevo^ &fiQevovatv ineitvo* 
^Jlg nQbg notov dQaiAovrog yoQ, iy%QhavTeg %ifi ktiltifl 
Kai ^ivteg v(vneQ t(pfiiisv aay^vfjv %r(v in axoivatVi 
'inneSg ofiov %e nai ne^ai avv jcporqi t&v aanidoiv 
^En %fjg iQdelag STQenov nQog %bv %^g noitfig '^i^oVj 
Ovn iupea%&%eg ni^Qa)&eVf £g /i^ adeia q>evyoiv 
Kai n8fpQayiAivf[V fia%idwv ^ijv noitn^i anoiQoiAOts HIST« 113« d08. azoivtotf d, i. ^ qnoi 

ww »>_] ^^ X ii prOpter ts. 915* praefereudim* 

W. i^lann^ ed. B* ' g\^^ ^^^^ j^rS imivwv cd. B* 

^* Tii$ pro taS ad^B^ Iteni 918« d^Stltg. cd. B., quod irr 
^^Maf. r^sit • Tersu praecedeiitl« 

8» ,116 .CHIt. m. KTtST. 113. 920 — 947. 

920*J?j7we ii-oi na^ttono, ftij xa» KataPQw9iaat' 
Mi»DV ^^ StaaT^fiuti thr ^^^ ^opv^oiivieg 
'Jif HQOS i^v Koiiijr ijiMvtop avnovag nciftvj^Ta. 
HIqs itBieafoiEOOV iiiniaiv lOf aiixita, 
'Huiitti^ftifTii' iJiij»' di avvi&Xa xf^ uttiiau, 
IJSf iip&aXiibiv i^iiQi^t, avpiyftaatr i^fovta. 
Swtovois Si Suuynaatv iitnlmtt trj oa/^riit 
Kai ovaiftj&slg f»eii<u^t 'JS^^ SoKuif t^fyoXatf- 
T^W fii^gtr&ov o^ovat 3i awiKonnv ixiivtiv, 
HvQ l| oSovtuv xiit <(|'J$^C Xtt^Qotatov iiaiifinmv. 

930 ilfoAt; ovv laurov aZantt loie n^ot IltoXtfiaior, 
Snavoatita ntgtoofj xat anoirj figatfiatar 
■ ^^oovrov ittdaaaivaav , avia loooiiio*' fiijwt» 
"Jiatt Pdio^tav vorE^or onot noic ttSivtmv 
KaXovfitvot c£^'^2"0 n(ht fiQoioiv Tr,v inivoir, 
Kal T^ T(daoaotpo'i|r^ tt ntt&ofttvoe navtotat 
' Toit Xoyott TjV ayiuyifios val rj; ij>otviJ ifj todtov, 
'J2g lnvovniriiiv nQiaptiuv nors TiQot IltoXtfttiiov 
' KeAaufitvov i%i^jta&at n^oe Qa^^og t&v o^tartnr. 
^aSiaqos Y^YQaiprjxt tavitiv tiiv laioQiav. 

940 Tov 'OvTjoiitftiov ipijatv ^lLovo; de Xiyuv, 
'^noataa^Tlv lor 'fvSov Sffaxoviat tpiiptiv Svo 
^iat^5ofttptoviani]][W loy tva t^ fityiStt, 
Tov S' ajSotjKonanrjj^w , fi'^ ntgittiigot lovtav. 
Ovt intSDfijjatv tStlv 'AXi^avS^iOt o ftiyas. 
Tijv oi(inituv ^Qifa Si SiiQx^o&at KtXtiaof, 
Jlf o '/ido; iSiSa^tv ixilvif Hat n^otint, 
Slij nwi ix&i^taamtv itttivovs t^ fiaSlau, [1,36. «qj 9M. SiiuoTrnv pto twimnrtv 
yjii. U^eittQOf cd. B. 

oH" V"' •^*'' ^- ^ VWetar haec nairaUl 

935. l'ro 11 potjng iUud 3i, es«e ceateimia.<iuu-u deciiua. 
"'""* T"2eiKPs 111 delicui babet, 

■"udiuu. 94J, aVooiBOfi, cd. B. CHIL. III. HIST. 115. 948 — 966. 117 

jSdey avTwv rovg icp&aXiiovg laofiBya&etg ovrag HEPI TOT KTNOS NlKOMHJOTS. 
eX^^ ^^ if^^OQiag 8ina avxi /»»a;. gii. 

950 '0 Tov Zeinoliov niv viog, ixsZvog NiHOfi^df^g, 
'O miaag Ntxofni^dstav , naxfig o tou ijQOvaiov, 
IlQOvaiov ixovTog oaroi/y Sv jovg odovjag navrag, 
"JlanSQ AiayyXog iv yQoxpaSg xai tag ^OQxliag Xifi$j. 
'HQadojog 8i Aiovxa SuQdemv fiaatXia, 
^lavXiog TOf IJvQ^ov di naXiy jov *HneiQwjfjv 
^EfUv YQaiiiicug odovron ii jovto JSJvnm(iivo9 * 
^JZg xai Tor ^HQaxXia ds o Xlog "lotv Xiyst 
*'E%eif9 odovjfov jQiajoixov &iaiv aQQaysaJOjfiv* 
'Jlg xal Ti}!' SnvXXav "OiifiQog 9i}W iv ^Odvaasia* < 
960 IloXXoi xai j6v xQoxodsiXovj Jivig ds xai ja xtjtfi' 
FiliOQxov Toy najiQa de KvnQiov NixoxXiovg 
u^QiarojiXfig yiyQa(^s itaTOhyav TOig biovaiv» 

Oviog 6 rov uoviitdovjog toi!tov najrjQ HQOvaioVf 
TV)u xjijjOQOg jfig noXstog nQoiarig jr^g naQ ""OXviknff, 
'O Nixoiu^dfig o Qfjd^sig liiyiazov slxs xvva^ 
^Ex fivovg ofta MoXoaaoiv, nofiojajor ixtbnf» ^. Ita apefte cd. B. pro 
tiMvlwtv et, quod iii margiite 
«lit. Bas. legitur, tvitoiXwv» 

HIST. 115. 

951. Kicomcdia, caputDithy- 
Diae, coudita a Micomede, Zi~ 
poetis filio, Zelae patre, Pru- 
rae aTO. Celiar. geogr. antiq. 
li. p, 2d7. 

%S, Aesdiyl. Prom. Tinct. 
:96. (821. Bloiuf.) 

954. Yidetur Tzetzes iUa si- 
gttificare, qiiae apud lierodot. 
i< 61 et IX» 83. iegent. 955. Vid. Plul. Pyrrb. c. 3. 
PoUuc. n. s. 94.^ nv^fov liiy 
tfaa^ Tov *HnU(fOiTfiv oviiipvaiS 
rois oSovras ?;f«*v, iV oavovv 
yoauuals TsrvTTwiiivov iianoXifi 
erff oaovTvtv a%ii(itim 

S(56. Tovtwv cd. B. Male. Pro- 
noineu rovro refercudum ad IV 
ooToZv. Particula Hi offeudiU 

959. Odyss. XII, 92. 

9tiO. Erat no/t)?. 

9<il. Tifia^xov pro TgifiaptoS 
cd.; B. Recte. Vide PoUucf. 
Oiiom. il. 8., 95. ' • ' 

^64. C01ar. Notit.' O. A. IL' 
p; ^. et P....309- . 118^ CHIL. m. HIST. 115..116. 967-99U 

Ovtog noxB xiiP dionoivav ci^vfw N»KOfi^dov^, 
Mfirifa Tov IlQOvaiov dij Zi^Xov nal AvaawdQO^, 
Tijv Jiu^riXriv xA^eriy iiiv, unb (DqvySiV di yivovg^ 
970 SvnnaiXiovoav t^ §aaiXtXj vopiiaag nolsniav, 
^Eanaaato ntQmavonv %ov i^ihv xov ofioy 
Kai %avTfig aagnag nud oora avvTQlxpag toig oiovaiVf 
^'HnBQ &avovaa nag avtaig aYxaXaig fiaoiUotg 
NixOfiflSsla ti9anto lUYaXon^mwtazmgf 
*£v Toqpip ano JLi&0'j {lift aXX* iptef^qvaoi\Ainf. 
^Og tiupog naQB%fi^BaB l^ixQ^ ko» deotpilou. 
*Ev ii roTg iQovoig Mijp»^^ Tvai^o^ tov OBOtp&ovs 
Tovtov ixdiuQv^avtig tmg tSv TViiPotQvxvtv, 
JSoiov lq>BVQOv Toy vsxqqv r^c ywaixbg i*Bivfig 
990 *^y IfMtUp XQ^^QT^^ GvnntQiBataX(iivov, 

"OnBQ Xafiovt Bg nal nvQi fiaXovtBg nal j[oiV8la 
Xqvoov XitQag ^viYxavto nQog txatbv tQig SiuBh 
7avta nBQi &avaTOv %b uai yvvoLixbg tov to^^ov* 
Tbv nvva ii yBvofiSvov l^ otp&aXiiSv iuBlvov 
StOQjfi Tov fiaatXitag tb nai ywaixbg t^ Xvntf 
Aoyog ifiqiiQBtcu noiXolg tbv fiiov anonvBvaoh 
^^^^wvbg Bi&winoXg YQuq>Bh tiiv latOQlav. 

HEPf TQT innOT APTTBIOl TOT 

nEPSOT. Qi^\ 

Ta nsQl tbv uiQtvfiiOv iv tt^ intatoXUp 
KBiVtak nat* tnog ovtmai toTg Xoyoig fBYQaii(iivai 
990 jiQtvfiiog IHQOfig di tbv Tnnov ava&Qixjfag^ 
Elx8 avfinoXBiiQvvti tu acoi avfifi^jMajijKoca. 968. Appellatur XStjiXac iii 979. rov fn^Qov cd. B« Itfal^ 

^^''io^n^tii^^rJl* r ^^^ 987, BitliynicoruinArriMua^ 

p, 32. Orell. et mater Consmgis ^.^ '♦. — t^wu PkntSna «•» Ri 

iPliu. H. N, VIII, 40. (61,Har^.) f^Tk^'^ vri f/'^^^ ^ ^* 

977, Michael, tertium aetatia ^^""^ ^**' ^^^"- 

linnum agent sub tutek inatria HIST II6I 

Theodorae imperium aufoepil * 

•• 842. laierfectiv «st 867. . 988. Vi4« Herodot. T» 111. tq CHIIi. Itt IV. HIST. 116. 117. g$ 

'Onote 9^ jiQtvfiiog i^inlBvasv efg Kvi 
ICai lipt-x^ owsiiQOTfias KvTfgtf^ ^OvtiatXi^l 
^Jlg ninzmxev ^AQxvfiiog vno tov ^OvriatXi 
^ldtiv Xnnog tov avxov Ssanotip^ nsnvc 
^O^^iog arag iiiafjno (iaxa jov ^Orr^alXov, ^ 
UaToaawv triv aanida ie noal roXg i(AnQoa&lo$gp 
MtKQOv ddv ivvniuxem rov KvnQOv fiaatXia, 
JE3 fi^ dQsnivoig i^xoxpav inaan^val tovg nodagm 

nEPI EPSITOS JEAOINOS. Qtf^. 

iOOO ^Onntavog 8eXq>Zva laxoQel^ Aea§iov v$vhg 
fSs ^^QV^^ iQwttt Xapelv oiAOXQavovvtog tovto^f 
^^* ^tflg q>€QHV ig ^vioxov rov (ieiQam toXg vmtotgp 
Kai navta tQonov nei&ea^M neXevovt§ inetvt^, 
Kal aXXovg ivvottliea&M, elneQ avtog mXevao^ 
^E%ew otOQyi^v te a^QtitofV mg nQog avtbv tbv vioVf 
Kal neQvntvaaea&ak avtov uai aaivekv t^ ovQaltf. 
^Jig 8e fAelQoi ix8fiiAe% tiiv el(AaQiAivvpf tQifiov, 
Kal 8eXq>}g iu taiv ixet tonotv i^tfiatd&ti. 
Kal neQi vdov Al^vog noijAivog tavxi yQ&ipu, 
10 AlXtavog 8e latoQeS naQeiAq>6Qii (Aew tovtoig, 
UXfjv *Iaaaia yiyQaq>ev elvai tov veaviav, 
Kal fieta to yv/AnaaAOV afAitQatg ««Nfiijxora 
Ofiaiv inoxfiaafievov inekvov t^ 8eXqXvi, 
Bagioig Ijj^oiTa neaetv Tor^ vdtotg tov &f}Qlov, 
Triv anav&av ndQeXaav 8e vti8vi xjf iueivov, 
ToSroy Toy lAeiQana niav^v. fvovg 3' o 8eXq>iv th na&og 
*E§ oMiVfitov fiaQovg te nai Qvaeotg alfAatotv, 
^Q&eig eif&v fAetimQog nvQtotriu nviAatoiVf 
UQhg f^ ai/roi' iuaqtevSovu avv lAeiQOHt t^ flltf* HIST. 117. 

lOOO. Cr. Oppian. Halieut. V, 
440. wqq, ibique Ritterthusium. Plin. H. N. IX, a 8. 8. PH«. 
Epist. IX, 33. Gell. VII, 8. 

9. Oppianus ys. 453. Iiabel 
Xifivot wnfQov. / CHIL, IV. HIST. 117. 118- 20 — 40. 

20^(iipm S* ixeZ nariarQBxpof iMitrsvaavrBg rhf piow. 
Kap xQOfOiQ rov 8etneQov di ysria^at Ilrolenaiov, 
AifBif TOiOvroy tQtfirn iv r^ l^JiB^avSQBla 
Kaw rfj Jixau»Q]^ila 8a rfj ^role» ^lraXiag» 

TIEPI APIONOS TOr MHJTMNAIOr. 

"ExBtg r^v tou jiQtovog oma&B!f taroQiav 
Oiaay imaiM»8i%aro9 ^ scai aiQiyntg oqo ravrijr* 

TIEPI KAAteMOr TSIN lUUSlN 
AXIAAES12. pti}. 

HicoQOxXog ^y ^vloxogy q>iXog tov l4j^illitog, 
Kai raiv na&' dCfia avyyBvvHv nQtafivteQog rt^ yiret» 
-Oviog oxev^v ivdedvnojg nuaav rtiv lAj^iXXioig 
^Enavafiag re ixQiiari, xai 'innotg roXg iKsivoVf 

30 'Jlg lA^vXXavg to avQarBVna r^v TQoiojv xari^Xoo* 

rvoia&elg d* avroZg ovxAji^MBvg, IIurQOxkog 9b tvypsvotv, 
'Tno ItinolXonvog avrov, xal dsvreQov EvqiOQpoVf 
TQlrov fiXii&elg ifq>"'EntOQog , i^ilBixlJB rov fiioVu 
,1'lnnoi, S* Alaxiiao (lixrig anavev&BV iovreg, - 
,jKlaXov, insidfi nQoira nvd^ia&rj^v ^vkoxpio 
jf*Ev xovlrjat nBaovrog vqii* *'ExtoQog avdQoq>6voio 
jyOvde^ ivCf axrjxpavrB sea^ijara, iinQva ii a<pt 
fy&BQiia mra fiXB(paQa)V xaiAadig Qis fivQopiivoiai, 
f, flV^o^oto 'no&f^, &aXeQii 8b lAiaivsro x^^^* 

40 )^ ZBvjiXifg ISe^^TTot^oa ^ra^a tvybv ajiqipriQoiaif» 23. JtjtaiaQxta od. B* 31. rvyxdvHv od. B. 

26. AxMim cd« B. et ita cd. B. qiiod praefero. 
ubique diipHci Z 34. Uiad. XVII, 426. eqq. CHIL. IV. HIST. 119. 120. 41 — 57. 121 HBP/ TH2 Kormis srmuAeETAS tjin 

Koivifif Xiyuv aviAni&etav xoiy ^dcav tQv aXoYOiP 
JTqoq alXa, xai nQog aXXfiXa, %lg llapxeW koyog; 
Etno^Bg oZv oXiytata xal rSv sioQi&firjtwVy 
Tov fATinovg a<p9^6(Ae'9a nai ttjg fJianQoXoYlag* 

HEPI OIAAAAH4IA2 KOAOJSlli KAI 

WAPJIN, Qi»\ 

01 «0^010* q>iXuXlriXotj xai xSlv xpaQ&v %o yivog, 
^Slq tlnBQ %iEig SXatov iv tm Xexavlonij 
^Ev T^ anta tj] iavtmv tovg noXoiovg xQatfiaeig, 
NoQxlaaovg aXXovg Aunoivag qtavivtag qii,Xoaniovg. 

TIEPI FEPANSIN KAI XHNSIN. qx'. 

KuX yiQavoi q^iXaXXriXot, , ItyeXtidov %(aQovacu, 
50 Kskimvog iQ%0}kivov 8e itQog Alyvntav ognSaak, 

TQiyotvov o^vyoiviov noiovvtai, tovtoiv ntijaw, 
^Jlg Toy uiQa xinvo^aiv ouico^ eiffJiaQeatiQOig, 
^E%ovai Sa nai tpvXaxag nai ovQayovg, nQoodovg» 
"Otav fovv nQog Ti}y Alyvntov fAiXXmatv anotQi^eiVy 
^Jlg nQog thv^E^QOv notafjtbv tbv 0Qaninov iX^oiftm 

IlQmtov awayeXo^ovrat nQog atijag nai nQog !Xag. 

'O navtoiv de fSQoiteQog jiQavog tSv inetao HIST. 119 — 133. 

42. iia(^iaei pro optatiTO 
cd. B. 

HIST. 1;I9. 

47. Locas restitutus e cd. B. 
In ccL A. a prima mauu ?r^off 
t^r muav tyVy quibva lectio 
recepta siiperscripta est... M^^ 
cod. A. %QaTf]<niQ et versu. 46» 
•rr«i ruiv qnXoaniav ^ quod et 
ipcusn bonum. HI8T. 120. 
^ 52. BvfiaQsararm^ cd. B. 

64. fiiXXutaw cd. B. pro fiOL^ 
Xovair, 

56. Locus restitutus e cd. B. 
Antea erat n^os vXas xal ^r^oc 
arixas. 

57. cd. B. utrum o ^arroir^ 
au nal tt. haheat, discemi nou 
potest. lilud magia couTenit. m CHIL. IV. HIST. 120. 121. 58^82. 

n^Q^^aiAOif '9twiXoxeQSg xal tov argatop tfiQiqacic^ 
Ei&h n9aat9 xetTOt vsKQog» bV ^axltavTeg i$ttZwo^, 
€0 'Linrorrai xfig ngog j^yvnTov nvfiat(»g ual noQsiagf 
'f| aerSiv xai tSv XoKioiv iX3»ii)uug §Ofi&ovaa^ 
TaSkg naw SQSatv ofAOiov nai, %Sv pivSv m finjm 
IftQ^aiiWM S* al 'jfiQavo% nouZa^ai r^y noQdoKv, 
^'Exovai Toy ytqalTEQOV ainaXg odoiro»oSrra. 
jinonmii6vTog tovtov ii^ o fcn* avTov fr^or^/]^ 
Kal Ka^eS^g vfr' ItXkayalg xfiv nQonxrnahV noiovfna^ 
*£v ffj 8i naxanxaiASva^ na§Q^ x^ xijg ianiQag 
^ nXelovg i$iv xa&svdova^, q>viMXTOvai S' olfjm. 
^O xQonog 8i xtig qivXanfjg iaxiv aifxaCg TOftoode* 
70 ^ q>vXaneg iiovonodeg loTarTa» tovtoiv TorSj 
Ai^ov no8l T(Jf IxxQeiAeZ naxiiovaM , lxa<rri}, 
''Onotg imwaxaiaaa^ xov iMov nenxo)n6xog 
"EX^omh nQog iyQ^yoQaiv, xi^v alad^tjai/v Xafiovaok^ 
V QvTmg aifxdCg ^ (pvkaxiq, nXiiv a[iOificU(f xQontu» 

nEPI EAAOJiN KAI ATKJIK Qna. 

Kal eXaifOi q>tXaXXfiXov tij^ovo* no$voiviav* 
*'TdoiQ yovv neQtuoviAevcu f xiig neq>aXag x^&eCatu 
^XXfi In* iliXXr] nXiovak* x^g d* odfiyov xa/iovaijc^ 
^H ftex* avxiiv odonouXf xijg nQcixfig ovQayovafief 
Kai al lo^Trai di na&e^ijg Qv&ii^ avvTeTajiiivai^ 
80 ^vaco* 8i neQ(UOviAevo$ xSv noiaikSv xhi Q»9Qa^ 
Kaxijflvak x^ ordftar* alXf^Xotv xa ovQaXot, 
'Jig av fi^ iTaQUXQinoiVx(u xaig divatg xSv vdaxoiv^ 63* dQliiuvot y oi cd. B. HIS T. 12t. 

76t nsQaiov/iivoi. c4- B* 
67f rarr ^vXaMatt cd. B* 79. awTtraYfUvif cd. B« 

62. naQaxQinmvxa^ pro opti- 
7i« w^xixov^a cd« B# liYo cd« B* CHIL. IV. HIST. 122. 123. 83 — 104. 123 

nEPI EAE0ANTJiN. pt^. 

2hf oXkotQ 9tal Hiq^afjig sia* joip q^iXaXli^Xm, 
. OidoJiMg aitoXelnovtsg iv av(iq>o^tg uXliqXovg* 
OevYOfjsg yoQ tovg ^fiQeVTag nQSzov oif dtaanSfTmi 
01 'a&uvaQoi xai viot 8b ^o^ovff» tuxra nvnXov^ 
^Eau ToD uvmIou (piQorreg yiQovjog uai fitjriQag 
Kai nuv to vnofAo^op *al to fiQtfpSdBg yivog. 
IIaQiig»Qpva§ %iig jQOfpilg nQata ToXg fnQmtiQo^gf 

90 ri^QoaavTag ixTQiipovat naTiQog Tovg olndovg* ; 

"Tdajd nBQfUOv^o$ ot a^QBVBg ra via 
ToSg nQofiooniai, xaSg ain&v u&ovatv ig %h avm* 
Ta de imnaaTiSu» tpiQOvaiv al litiriQeg 
*H nQovoiiUug raSg avraSr ^ roZg dinXotg i8ova§. 
Bo&Qovg 8* avnBQ itiQpimai, ^a&elg nal dvaeufiatovgi 
'0 navTOif o&evaQoiTeQog uai liei^mv t^ fieyi&et, 
STog i$iaog iioneQ yiq>VQa itafiifioiett navTagm 
Ot 8* iveYXOvreg ineiTa nXaSovg noXXovg ttf fiod^Qtf,, ; 
^EneXvov avaatiiovja^ Toy neQatovvra TOVTOvg* 

100 Tiav veoyv&v neaovTotv 8e navv fia&iah po&QOtg, 
HimovTeg awanoXXvvTM (pov^vaavTeg ra fiQiqnj, 
Kal T^g naTQtdog no^^w&ev ayofievot &QfivovQif. 

HEPI jiEONTJiN, AETJIN, JEJOINJiN, IIPO^ 

BATJIN ArPIJiN, HEAAPrJiN, 

nEAEKANJlN. qx/. 

rfiQoaaiVTag rovg Xiovrotg nal aerovg, deXqXvagp 
Kai nQofiara Ta ayQta »ai neXaQySv Ta j^ivn H I S T, 122* Qnanquam inepte dicta in T$oi 

83« inl j>ro m& cd. B. tza Aimt toleranda. 
84. akXnXaiC cd. B. .,,«»* 

92. i9 rd flff/w ctl. B. HIST. 123. 

95. ^UQionnah cd« B* pro In inscriptione huiuf liiitoif* 
^ifXWTa^* ^ ^ riae in cd. A. utraque foru\|i 

96. %wv ditAfxmv pro rf ^<- ntlsMavmv at uektnivtwf cfi 
f^M odi B«9 ^oo praMtit* ooniunct^i. m CHIL. IV. HIST. 124. 125. 105-^130. 

Kai n^keMavTog TQiq>ovai trl rixva ra otxiXa, 
Kal TJj fiudlasi nri^ast re r^ TOVTatv atJVs^oSa^ 
Tii tx^viuSri f^Scft 8if wanBQ 9slq>iv xai ^ojxi^. 

nEPi innsiN. Q»if. 

^jR Ircnot wxTOMTetQOvaaif Tovg ogqiavovg tSv nruZofr 
GfjXa^ova^ ttai TQBq^ovat TOVTOvg avv toZq iSioig* 

nSPI MEAI22SIN. Qui. 

110 MiUaaM fiaaiXsvovTat xai Ta^et dioiKovvTai. 
"Oray o paaikevg avrajv Tijg 7tT»]aemg itaQ^H, 
"EnovTai nuaai, pOTQvdov ineina neTxeianivan. 
Koif Tourou tfivTog (iiv, xaXcSg to OfA^vog dioiusSTah 
OavoVTOg anoTQi^ek dij avyxixviat leXeiatg. 
^v liev ovv yiQttiv paaiXevg tovtojv iaTi t^ ajA^qve^f 
'ETiQatg inoxovfievog ixcpiQeTM fieXiaaaig. 
!i^y de vea^oiv xai aq>QiyoiV, nQonifAnitat tov aiiiqvovg, 
KeXevoiv naaaig linTea&ai TOiV eQytav tmv olxelmr, 
Tag liev avToiv vSQO(poQevv , xhg Se avXXiyetv av&fi, 

120 OlxoSoiieZv etiQag Se xai uXXag uXXa nQUTT^v. 
OlxoSoiAOvak nQMTOv Se Tovg §uaiXi(av olxovg, 
UuvtoiV vneQovixovtag elg vxfiog rs uai Tf^ro^. 
^Eyyvg tov fiaaiXioig Se toXg yiQovoh noiovak 
Kai xa&eiijg xai Tag Xomug olxtjaeig aQiAoSiag» 
Kai OTUV Siov i^eXd^eZv tov fiaaiXia TOVToir, 

C) V Ola OTQatog, avv /Jofi/^qi ts xoiQOvak xai d'OQvfi<^» 
''Orav S^ ixeZvov aq>vnvovv vnvov xairQog xaXiaijp 
Tig avXfiTiig im^^V^^' ^^^ fjQefAeZ ro aiiijvog. 
Ttai Tov afAfivovg iQyov Se xai Tovg vexQOvg Ixipi^e&v, 

jL30 ^AlXa T6 S^ ixofASva xaXXiaTtig aviAna&eiag, HIST. 125. 124. aQ/ioStac dedi pro «p^- 

111. oratf acripsi pro corra- ^moovg. . Cd» A. nou Yidetur 

pto ovS' av, IndicaliYua «{ap- discedere a lectione editioni» 

^f • In tali scriptore non oiTen- i-as., in cd. B. autem hfcitor. 

dit. . 123 ^ 129» 4(SU||t. CHIL. IV. HrST. m 127. 131 — 156. 126 

IIEPl MTSlia XEPSAIJIN, 2KAPSIN, IXeTJlN 

ANeiJlN, rAAIKOT, KTNOS OAAATYIOTj 

rAAEOTy JEAOINSIN, OP.KHS, KTNOS 

XEP3AI0T KAI XOIPOT. qk^\ 

Kal ol ^BQoaZoi fAveg 8e aXXr^loig , avfAna&ovm. 
HeaovTog yaQ tifoq avz&v viaxiy doitg ovqoXop 
*'Et€Qog TOVTOP ataana, 9ud atuC^k tov ^tvdvrov. 

T^ovTO ual OKOQOt dQwa^ 8i Totg nvQTOtg' ifineaopreg^ 
^Ap&iai XQajfi&ipxag de avdiag xoXg uptioTQOig 
'ETiofJiePOit TO ayagaTQOV nonxeip aiioneiQiuviai,* 
^OdoPTtop aa^&evela de fiij adivopreg iyKonxepp,, , 

BoQvvovaiP ipteifASPOv Tovtop %op HQaxri^ivTa, 
'Slg aif Tjj eni9Xi\peif te nai fiuQev xm ixeipotp 
140 Tfjg &7jQag yivr]xah fAaXQap noniPTog tov ayKvaxQOv» 

rkavxog Kul xviov, yaXeog, &akatxioi, ix^veg, 
^EnzQiOfiivov Seifiuxog xoXg xixvoig xolg oineioig, 
'O yXavnog fiev xai yaXeog x^ arofian avyKQvnxetf 
'O Kvoip vaSta nQvnxet 8e naXip iv xfj vridviy 
Kai nu)^iP xavxa de yipvu xov qm^ov naQek^ovToq* 

*0 8e 8eX(fiVy ii ^coxij 8iy Tmv veoyvSiv aXovxmp, 
^Euetrotg avvaXiaxopTcu nai TeXevToiatv afia. 
*A^tB&eiG(Sp fjnjxiQciip xe tu veoyva XQUielxai^ 
Kui To7^ nQopaxotg xovxo 8e yivexm xolg ayQtoig» 
150 *0 %vm ytQaalog 8e Tixvop Ttfia xh nQoiiov. 

Hq&top 8e ^oiQOv yipptifia nQojTOv fiaaxbv &i]^Xa^ei, 
Kai na-^e^rjg xo* xa Xotna Kaxu fia&fAiv olxeXop» 

IIEPI ZSISIN BAIITONTSIN TA OMOFENH. Qk^. 

JeXtpip, eXi^ag, x^^^^f fiiXiaaM, fiVQfAfil afia 
NeKQoxaq>ovai, xa airt&p Ofioyevf] davovia* 
^Aqktoi xtti fiveg avv avxalg, avv Toviotg 8e xa2 fivTo*, 
^Uqo^ Kol av&Qomtf 8i kovip aTUt^ fiakXe$* HIST. 127. Y. 156. CL interpret. ad Aelim. Var. Hiel. V, 14. 


m CHIL. IV. HIST. m 157 — 18L 

JTEPI TOr TH2 HPiromS KTNOS. ^i 

Ti]if ^H^ivfpf Xiyovat ncttda t^it ^IxoqIov] 
^E)^BiP xvva niOTOTaTOV f iudfg inntTQcuphtam 

EvQortoQ J$owaov 8a xor olfov totg ap&-Qwno$ff^ 
160 'JIq *A9fji¥aloiq ifmQyoXq ^Ikoqioq naQeaxav, 

Ovto^ inovTsg nQmTioTa ual avaxa&ivreg pd&ij 
^AitdnrBiVav ^Ixuqmv, wg doiuVTSg qpop/ia^c». 
'Jlg, ovv ^ naXg oi% BvQtauB ZfiTOvaa toi^ naTiQOp 
'O nvm dBbtvvaiv avror, avBQBwi^aag TavTij* 
^Hg yal «^arovoijc vareQov o ftvm awTBdvfintu 

Tag nBQl ^iumv yQatpovat nQoriQag iaTOQtag$ 
"jtiX^avogf 'Onnuxvog a^a t^ ABcavidrj, 
Kai avv avToXg TijAi&eog yQaniiaTmog raJjaShg^ 
Zdmaraait^ fiaaiXBX avfSQOiAog mv iv xQovoig* 

170 Tiiv ^lnaQiov TavTfji» 8b fiBrh T^g ^HQiyovtig^ 
Aikiavog tb yiYQaqte avv ovh oJiiyoig akXoig* 
MiiivfiTM tavTfig nal ^OQipBvg iv yBtuQyia yQaqmv* 
j^AaTQaifi xovqti Sb niXBif nQog anavTa q>BQlaTfij 
^jSniQfiOTa nal 8b qfVTotaiv ivaiaifiog, ev t« fioS^^aufi 
^,BaXXB%v iQVBa navTa, tA tb dQvhg axQa XiyovroB^ 
y^Oivag d' i^aXiaa&Mf inBl aTvyiBi m^coUa 
^ylnaQlov aovQfi Xrivovg aaX odBVxiag o!vag$ 
fjMvmoiiivfi oaa XvyQa Jiovvaoio £ki]T» 
^f^iKToXok [Aiiaavxop (li&ij dBiiAfifiivoi aXvij^ 

180 ,*JMaQA4»v ual (uv aTvq>BXaXg uoQvvifai dot^or; 
j,S(faiA6iAB90^ dwQomf %OQOiiAavioiO BaMjpiO* tte HIST. 128< 168. Oe !timotiieo Gmoa 

165. Vid. ad Ti. 295- ?A?;**!!r *' oiut' "^ ^^"" 

cie nut. gr. p. 2oo. 

167. De Leoniae Tid. qnos 172. Vid. TTnvh. «d Oiplu 

<^Ut Milller ad schoUa Lyco- Lith« p. LVIII. aq. Herm. et 

phroib 754* not. i5. Tzetz* SchoL Lycophr. t».83# ^ CHIL. IV. HIST. 129. 130. 182—206. 127 
ItEPI TOr TOT SANeinnoT KTNOS. ^ud^. 

'0 jttTtaAg Savd^hnnog, navijQ tov JlB^isciUov^y 
Kvifa itaXov noXvxQilOTOP sl^sv, ainif T^axpivm. 
^Slq ovw Sin^fig CjUsXle ica^' ui&fjfvSv exQotavuv, 
Ot jiTT$nol d* in^&iuvov yvvau» nal ta thtva 
Kal noiv o^ti n€Q «ccAAMjToy ug ngbi rijv 2ailaju7fa« 
Hv 9i JOTB aviAnaS^SM xal twv ^(iiQoiv f^oomVf 
TQexoTTmv tb T^y ^&oiMaoav avv toTq avTuv deanoTOtg^ 
Kai fAvmiMiva)V yosgov q>mvf} 'd^Qrjvotdsavaijj, 
190 ToTe KoA nvoyv o Qti&elg ovTog o toS Sav&iimov, 
^liwfv deanOTfjv Thv aizov t(o nXoU^ pefifinoTa, 
BaXiuv avxov ToXg viaaiv ivtixexo nXtiaioVf 
'^Eiog Tiyl fAi^net toS nXoog Xetno&vfAi^aag ^ifdMf* 
^Ov nat Taiprjg o Sav&tnnog ^|iWcf ineXae. 
'0 da ^(oyQaipog lyQatpe IIoXvyvofTog ^ Nlnmv 
^Ev Tg nomiXij Tjj axou ipiXavOQfanUxg ^ci^tr* 
jilXtavog nal nXovraQipg aifV aXXotg touio fQWfeti 
'AanXfintairig Ti ^prfltv outqi jcot' Mnog Xtyanvi 
f^O nai nvvog naXovai dvofio^ou a^^a. 

nEPI KTNOS SIAANIJINOS TOt 
PSIMAIOT. fX'. 

^^E%u Ti inAatoXiOv naaav Ttjv loTO(fta¥, 
^Ovofia SiXavUavog ov% Ije* yeygaiAiAivofV^ 
OSto» de To idatpiiv iaT&v iyyeyQafA^ivov* 
ffKoH Tov Sav9i/nnov %ov nwog nal Ttvog 8i 'Paftaiov$ 
ff^Avdgbg fAeyaXov aTgatt^oVf oazig neaotv iv ^iqij 
j^EneATO m&fAa ToXg nvai,' &f^al nal TcXg OQvioAg* 
ffMovog d* nimv b ovtou ntaroTefog &v navtotv H I S T- 129. 202. iddiptov in UMrguio edit» 

188. Addidi re. Basil* rctete explicetur Uxtua. 
Id7. Pluurch. Theiiiiit.,c»ia 

H I S T. 130* 203. "PmiAolmv ed. B. pro 'Pom 

200. Vai. 648» aqq. lAoiov^ 128 CHIL. rV. HIST. 131. 207 — 232. 

• 

,^IIokiMSg ^iiigaig KagxeQSiv i(pvXavT8 zhp uvigct, 
^yKal T^y aiaxvvTiv SxQvnte tov iJQtaog iuslvov^ 
ij'BMg IXdovxhg vgtbqov ol aTgaTtiyol 'Pmfiaiiorf 
210 ,/Aganevoif naTiuQVipav iv Toupotg ToXg Tiar^oi^» 

nEPI KTNOS nrppoT tot hueipsitot 

KAI ETEPOr OMOiar. Qka. 

'O fiaaiXsvg tvQi noTS IlvQQog o ^HuBiqitfjfi 
ZiTcupov rixvv KeifMVOv uai vtvva Trapeffralra. 
Kai Tov fiiy av9Q(anov evdvg ixiXevae Taqnfviu, 
Tov xvva ToSroy da Xafiwv elxs ToXg avaKTOQo^g^ 
**Ona ToXg naa^ nQoafivrj nai (AtlXtx^v avdgdnotgm 
'Slg S* eldsv ugid^iAOVfjievov noTe Totg HaTuUyoig 
Tov meivovTa tov av&Qmnov ixeivov tov deanoTtir^ 
Ka&vJiauiwv ovn iXrffe »al ntaxoliaivoiV Tovtov, 
^'Eojg nv{jQog iQsvvaiv i'iAa&e nav uig elxef 
220 Ko^i Tovzov idixaioDaev ^iv ato^vgix^ &avat(^. 

Toio VTO nuvv iuq>£Qeg xai ;f^ouNog xtg fQoupe* 
Teviadab yj^ovotg n^ tjfioiv oXiyoig nageldovot, 
KanfiXov elvat Xiyet 8e xov ^at/;ttyra tbv vixvv\ 
lAveveyxetv inugx(^ 8e tilg noXewg ro ngayfia 
Meia ye tvjv dtuytwatv t^v Ik uvvbg <paveioaw, 
Kal aTavQo^r^vai xod &avtlv Tor£ roy naXoLfAvaSorm 

^Enei kvvojp ifAVt^a&tifAev av&Qoinotg (ptXoaroQynr, 
KaXfiov xai IdvantQiovxog $ EvnoXtdogf JagBloVf 
Kai AvaifAaiov avv avTOtgf itai xvvtiyov JVtmiov, 
230 Kai Id&fivaiag de Mwog, xui Jitvpvtiog fiovxoXov, 
Kai tSv XotnSv 8i Xeiafiev nuvta 00« oaqpsoTaroig. 

KuX§ov a(payeVTog aTQontiyoff ^Pwfutloiiv iftgivXioegp HIS T. 131. cane coxiil PoUtic. Onoiaatt. lib» 

211. Vid. Plutarch. de solert. ^' ^' ^' ';, ^^' 
anuual. XIIL p. 164. »qq. Tom, 226. ?ra/o* pro tots oL B. 

XIII. ed. Hutt. De alio I^yrrhi 232. ifi^vJUov cd. B. CHIL, IV. HIST. 131. 233-263. 129 

Oifd^t^ flSivaTO TBfkiZv ti^ XBtpaXiif in$irov, 
"FAiiq anhtreitap avrov tov xvwu/^nagsaiwTa, 

T^ Teiq» ItivaxQioyrt n^og TtioP l^x^/i^rqi 
MBtii oiif^ov %al nwog citijoaif^ut xQ^uadijy 
^Slg o einhfjg i( o^oS ngog iknQuny anrlX&8, 
Kai T9 KwaQiOif ait^ in^ €njV7ptoXov^B$i 
^Jlg di fB %h fialuvtiov l^&fj axe&Blg iq>^nev, 
140 ^l^ijaaip %i scM^aptoy etpvXattBv iifBtvo* 

'J2g S* in t^g Teiov trjv airtfit vniatQBfjpov an^iuntotjgf 
Kat7]l&B th jcvyo^cor anh tod pikiavtlov^ 
Triv naQO&finfiv dBtj^av tBy andtffv^ev Bv&ioig, 
IlollaSg fifABQaig aaitov initaB dutiiBlvav» 

AvfBia^ nvwv MoXoaahg Evn6Xi8$ imfiQxBVy 
"^g Sanvoiv dovXov ttttBiVB tovtov thv ^Efp^AXtfiv^ 
^Av&^ wv natBiiB nXdtffavTa dQafiuta To£f nvQiov» 
Ovtag j^lyiv]] vattQov EinoXiSog &av6vtog 
T^ no&tf TOi;rot; tB&Vf\nBV', iy»aQtBQ&v aaltoig, 
250 ^aqBif^ t^ vatiQio di rqj jBijorji tB&vrinott, 
*S2g o TO0 SiXavtoiVogy nuQiiievB t^i taqpcji. 

Tip Avai(Aa^(^ nvcav dk t^ paaiXBt avvd^vfjanBt, 
Ninlov 8b nQog nanivov ^BOOvtog uv&Qanmg^ 
^xavtBg nQMtov dfdvQOVto TduToy o! tovtoi; nvveg' 
^Slg de oidBig avvipaXBV If ddvQptaiv to nQuyiAU, 
'£§ {^artW duHfovTSg rjQifia tovg nUQOvtagf 
EXnov inl t^v nuini/ifov demvvovtsg tb nd&og^ 

KvioV Id&rivai/; ITitC^i noiB iBQOoiXovgy 
MiiQig olklag trlg aitSiv avv iXayiAM lOiQOvaa, 
"HntBQ nal intxptiqnaav tQiq^Ba&ai dijfioofa. 

Bovn6X(y 8* ovtt Ja(pvi8$ yivBi» SvQonovolff, 
TUvTB owBtBd^VfinBaav , nXavauvtBg nQoiia^ nvvBg* 
^TnonQifTy 8b TQayim^ IloiXff ^aXmotatiff ^^4. MottuSt ad Suetou* Galb. yelas 8* inaltTrOy ort avyeiaS 
i'^0. etiam Casauboiiiis. avtov idwfT^aaro» 

^^^' lu margine cod. fi. aJ- 

9 130 CHIL. IV. HIST. 131. 133. 264 — 287. 

« 

Kai Minof^, avfuimvrm niwp &i€0&a90va%^ 
Kai S^oitagif tpSXrt/ di &Qia%e^ avwBva^. 

n^tira SvQouownov ue^^ vnvovg Si fioSrta, 
{ KeQawofilfiQ yag ^o^sp opelQoig /8}W^fv»,) 
*0 nvoiv ^OQvpovfiePOV oftitQOig ^^ovg ix^pop, 
Ka&vkaatwp ov* ikfjll^epj Satg l/si^ rovToy. 
270 Tovjop iiiataai note nal kvnog i» ^tn^iXTOv. 
SxoXfj TtQoaHO&fiitiPOv yoQ m ncuSiov oprog 
Aiuog iX^m ai^QmJiz r^r iih[OP %i(P ixdiov. 
Tov 8e dQa(iOPtog nQog avrop voy Ivuop uai r^v diXtOf, 
Kataaua&fSaa ^ a^oX^ fii^&Qo&sp natoTtinT», 
Kal avijinavtag catiuTuve ftaHdag aifp didaaxaltp^ 
T(ap naidoiP 8e Tif uqi&iaop ol avyyQOf^ §oo$ai, 
TlfHuoif ^iopvatoif jiUifOQOi ual JtmPf 
nleiM^ T£2.ovrTa imtop. to d* oHQifiig ovu oliau 

JIEPI KTNJiN OP0EA SHSANTJIN. ^/. 

*OQ<pevg ttig Meptnniig ^oXQf ^arQog de tov OiafQOVj 
280 "£Tf tekSip (letQauiop^ OQPig &riQaam XQy^ 

''HX&ep wg nQpg ouQoiQeiaPf ovneQ f^p dQoutap iiifag* 
'J2g oyp *OQq>evg uipoiQa fiep nQog ^^^Qap toip OQPi^wv, 
*0 dQouoiP i}Q(na uat* avTOi;, aneiQag avjiPag elUaamv. 
^E&ddeg Tovrq) uvpeg di dQaiiOPteg fioy tovtov 
Kai avfifiaXovteg %^ &f^, aniutewop iueipop, 
Top ie 'OQq^ia Qvopvai otoq/^ %jj nQog iu^pop^ 
*SlaneQ av%og ip Ai&tuoig ^OQq^vg nov fQwpu Toffno. 266. Vid. Aeliau. V«r. Hiau Deest hist. 132. 

^» ^^- HIST. 133. 

^271. n^a^fiiyav cd. B. — 286. di cd. B. 

pe Hieroiie uanrat Iiutiuiu 287. Orph. Lith. 105. tqq. 

XXU1| 4» Tovro YQatfu cd. B« t 
i CHIL. IV. HIST. 134. 288 — 312. 131 nEPI uiETSlN STNeANONTJiN 
JESnOTAIS. qX!f. 

0vh»fxQg Woy laTogsV ^g ubtop &fiQaaag 
*E&QitlftaOy mi ev&Mev ixeivi^ naQaiiimr, 

290 'J2g udi voor^aavza wot« zov viop &eQan6V€§Vy 
Kal voaiiisvew daitSig, anovdfj avvTOvmavn' 
Tov viov TS^vfptOTog 8e nai nfbgnvQav ax^ivxog^ 
aiTOg aweinno TJj inq^oQu t^ toviov. 
Kav&ivTog tovtov 8a nvga xai ovTog vvmavt>«. 
Kal pjtcuui de asTog avvTQoq>og awTs^^r^aneh 
Tt^ nodfjf Tavirfi aa^Toiv uai TeJieviiiaag ovTta. 
Kai nv^Q<^ T^g ""HneiQOv 8e,T<i> fiaadeS vn^Qxsv 
Onotog TOVTOtg oeTog og ixaiQev unovm, , 

B Tig noTS nQoaqt&iiatTO Ili^^og o 'Hne&QWTtig. 

300 Kul ovTog Tt&vfixoTog de toS TIvqqov awTe^VfiaKek 
£5 aaniag uai Xi(iov, t^ no&m tH} iudvov^ 
Kal &sQtaTiqv T$g asrog i^QvauTO ^avuTOv, 
Av^ mv avTog i^iaataev i* iQuxovTog ixelvov 
Ev T^ iQViimsf avvTefAav t^v aneiQUV tov ^fjQiov. 
*OvTmv 9ud fOQ ixxoijfixa t&v &tQtaT&v iueZae, 
Ovtog araXeig vdQsvaaa&m, ig ijvsyua xo iidoiQ, 
£* atafivov naai usQawvg, dtivsfis tov olvov. 
<^ ds usQoaag uai aifTog SneXXs nlvsiv tovto, 
EuiSvqg ^olSif uaTamag uuTitt^s tov auvqwv, 

olO Idof oq>§v ifiiaavra, mg eotue, t^ ayyst* 

ds QTQaq>stg mg oiliotfi^ t^ tovtov dvaxsQaivQiV^ 
£»eivovg d^vfiauovrag Iddv, avr^xe Ttjv alTiay. HIST. 134. 
2Sa. Ct MUUeri iudicem scri- 
ftorum itt Tzetz. «choliis ad 
^)cophr. — In cd. B. est T- 

j^« *atixav^7j cd. B. 

-2^5. udiXtpos pro deros cd. B. 
« hoc vewu et v. 300. legilur avv- 
»^vjjo««, At vix dubiuiu esse potest, quin hic quoque id 
quod legitur r. 165. avFte&K)^. 
Mi^ sit scribeuduiu, qua quidem 
forma pro perfecti lorma Tze- 
tzes videturjBsae usua. 

301. Xtuou pro l*f*$ ^* 6. 

306. vo(^€vsa&ai *ai cd. B. 

307. ueQaa^^sls cd. B. « 

308. ynaiv cd. B. 

9 * 


132 CHIL. IV. HIST. 135. 313 — 338. 

t 

nEPT JPAKONTJIN ^TAOTNTSIN KAT T/K 
NTNTJiN AMOTBJS. qU. 

^ExBi t6 inmohov Sganoftog laTOQlap, 
Ovtoig avtalg tutg A^|eacy iHBtae ysfQanpJvfiP' 
ypTJoug j§g iv HaTqaiq dQaxoma iaimqov iornipUfoq 
,//ivi^QS\lf$v' og ^iyusTOg ysto^tfog omidQo, 
„ Kaxaaxe&ipvog di note XtjaTaXg tov veaviaxoVf 
^Boi^aavTog, l^i&OQO nata XifaTSv o dQOMmv, 
^fOvaneQ xal tQinst nghg qivy^Vj ad^sit thv v&tviaitof* 

320 l4Qua8tit^i de iielQax$ ravTi tovto awififi* 

^Ev YU ^ij *Tov8aionf 8i toXg XQOfotg tou 'HQotdov 
^ KoQtj 8Qana>v nafApiiytatog ifnilQxe avptad^sv^anv. 
^Ano8ijtMi^aaaav 8* avtfiv oveQewoiv iitlX&eVf 
"Eofg avtfjv eq>evQfjUbVf ovtwg tkftitQfog otiQyW' 
Kai T«yo? viov OerTaAotf S^fiQevtixov jiXeva 
'SlQaiav nofifiv exovtog, tiQodov ntal to el8ogf 
jQaxoyv fiQaa&fi nifAfiefagf nai tovtov Kateq>iXe&, 
fCal nofAfiv tfiv xQ^OfQOov ixelvov Ti^y xaXXiatfjv. 
Kai Iliv8oj ^QOHOiV ix8utogf vn* a8eXq>Sv aqfayivti' 

330 '^atig 8* niv8og ikav&ave nal ti/9og Qi^ovxiag» 
Tfjg ^Tlfia^iag ^uaiXevg vnTJQxeP o Avxouov, 
Ov naZg i^y yXfjatv Maxe8fiv , aap ov Maxe8ovia. 
Tm Maxe86v^ TTirdog nmg , UQoiog xal fyewiuog, 
Kai S^fiQsvTfig oxQOiaTog, aei &fjQevoiV Xoxfiaig^ 
OvneQ f}Qaa&fi ^Qdxmv ng &v8Qeiug xal tov xaXXovgm 
%ff ovv TQetg TOVTOv a^sXqioi exTnvav ii^e^ touTOVf 
^Exelvovg uvTanixtuvev avTinoivov o ^Quxutv. 
2*0 8* OQog xXriaet tov nat86g TlivSog xaTotvOfuUf&fi» 
HIST. 135. 329. Pro tHSiPot, quod iii 

313. Conf.EpUtoL ▼«.660. sqq, cd. B. exstat, «cripai iMdt^xo^^, 

''^% Afliui. Var. Hist. XIII, loci sensu flagiuute. Iti ed. Bas. 

'j^ fertiUA eai mutihis. 

' ^ Si cd> B. 331, *lIfM.a'&iai cd. JL pro cor^ 

' nal cd. B. rupto atfAa^iaf* CHIIi. IV. HIST. 136 — 137. 339—360. 133 

* 

"OfpeK xsfaarm Kgivovai 9al %ix9a ww Aipvm, 
40^149 vo^ev n^wm YWfjg j) xad^aooiv amgfifitartf; 
*'JlaiiBQ o 'Pfltog ta KbXt&v, ^ fiaaavog j^Qtfaov di, 
Tovf vsoaaovg da anih afAagvfai ^Xiov* 
Km icgo^^siXajiv vsoyva th naQSv&i) ^tiQaaai 
*H i$maiv j} KOi nagvona , Bif&iwg y^vr^ivta, 
'£k %&v A^vwv Ai§vq ptQ, olnBQ naXovvtak ^^vXkoif, 
AfrtSQ vnontfog cj^ota* nsgi ti^ rsmvovQylapf 
*Ef tth^mkf aAaiotKr* «epoaToe^ srai to fiQitpoq* 
\i9 ovv amQiAOfOfv fUM^OQmv, avinatpov vijpsSfia* 
*l4f ih ikOMfjiaiSog t^^ bvvt^ xoi Xixovg axoilaarov, 
350 Ki}hMaiiv fiaaavlatQiotf ol8$v odovTag Touroiy. 

UEPI TJ2N rHPTONOT jENJPJiK ^k'. 

'0 Ff^vovfig fiaatX^vg vnfiQjpv ^£QV^$iag, 
*Slg (p^aacnvTeg iyQaipaiiav a&Xotg^ joXg 'HgaHXiog, 
nXuaxag ayiXag fi<kvzQoq>^ pomv mQoCoiiivoiv. 
'II ii To|evoa$ exjsivev o ^'HQanXiig ituHvov, 
^SlQaCa iiviQo sveQV^ Ho neq>vreviiiva 
Jifiav* iioTa2e^6Ta6 negi tov Twpov tqutov. 

UEPI TSIN 0AE0ONTO2 AirETPSlN qX^^ 

HXua fiev dta(poQo$ avivyoi %e nai naifieg' 
'£x niQotig tiig ^ Jlneavov Aiiqrfig te nal KiQHij* 
^Slmofov KXvfiivfig ie 0aidiov. uXX* ov^ ovro?* 
^^'Poiov Tflg noaeMSvog ie Kioxacpog ttai TQwnfig' 

•^^. o(pus accessit e cd. B« 341. 7/ pro 17 cd. B. 

j4!. Hiuc Rheni uomeu ri- 345, j>y^^ h. N. VII, 2. 
c^inr f r. luuio ad Wilieramum 

h 17. et in Glosf. Goth. p. ao«. H I S T. l.^VB. 

iM Germaui puritatem thori «^0 .\. j.*..*..-, «^ n 

H^«io exptorarint , unde iXey- ^^' m^<PVf^^^ «*• »• 

I»;a.«io« dictus.** Schilter in 355. iihqI cd.^ B. ut margo 

•"<**. aniiquit. teutou. s. v. /irein» C^- A. pro na^a, 
Hi. Tzete. schoUa ad Hesiod. «rcT' <^7 
•^l». M IX p. VZ, ed. Lips. ibi- H IbT. 137. 

^^ (»aUf. Ucob^. auuuudv» ^d 360. rov pro t^c cd. B. — 

AnihoL Yol. 111. P. !• p. 265. Alibi Tatona^ vel 2\iwnau . 134 CHIL. IV. HI.ST, 137. 361 — 388- 

NealQog di Oai^ovaa o/lcov xcei Aa^nttla* 

*Ex ITQmtfit T^ff Niyieojg 8e <Pad9mfi 'Hiiidegf 
Tlivtt noQai nallifiOQqfO^ , AvneQ tag uXi^aBig fw&B' 
AlyXri %al Aafiirttlfi di, Oai&ovoa fiQog tavrmg, 
Kai 'Hfiid^ia pLet ovraiVy ojiov ttaX Jwliiwitvi* 
ToZtov ovr Tov 0ai9on& q>aatf oi fcut^oj^o^Oi 

^AQfAa Xafiorta fratQixov 8t<pQ8VBkf i&eifrlaa$. 

"Orra di Xnnm anQatfi %ai anuQOV 8$<pQ9iag^ 
370 ^EnSt(pQev^fjr<u mI &a9eZt ^HQtdavov totg Qei&QO^g. 
Tag a8elq>ug d^QriPovaag di tovtor tag 'HXiadctg, 

^HQtdavov roXg j^eiXeatf alYsiQOvg yeyofiyaik. 
To daxQvov d* slg fjXentQOf TOVToiy fieTai^TT^Mu» 
Kau tatv alyeiQOiV uata^QeZv (lixQ^ ^oi tovda %iq6vov. 
Tavta fAev v&Xo^QrifAOva Qtjfiara fiv9oyQaq>af9* 
T6 d* aXXtiyoQixdtBQov , nXrjv QrixoQiKoniQOig, 
Oi/Toi voeia&an aoi oaqpoig ual frQayfiatkKmtiqagm 
^ Oai&iov paaiXimg ttg 'HXiov naZg dupQevnv 

Mg TO)^ Qfi&ivta notafAOV avQeig ivarcenviyri. 
380 Al avvaifioi 8* iniv&fiaav- neQ$nti&mg Indvor* 

^JSnel 8* ixeZae naQeiaw ^^KT^ipo^a 8iv8Qa, 
Tag a8eXq>ag fiiv SnXctaav cdyeiQOvg yeytfviva^* 
To 8aKQvov 8i fjXeHtQOV ineirav ano^^iov, 
Tavia QritOQ^xojteQOV ovtoig ^XXfiyoQi^&fi. 
O nXovtaQxog 8i XiXvxev oSItoi qivGixatiQoig* 
2q>aXQav nvQog ty KeXtix^ yQaq>o)v iyxataaxTfipoh 
HQi8avov a^ead^vat 8i Qei&Qotg ifinsntoaxvZav. 
Tijg iaiOQiag fiifiVfixai noaog eafiog tSv e|ai. 

361. Cf. Diod. Sicfc V, 55. sq. 379. orQtU cd. B. pro corru- 

363. Komeii ITqo,tv videtur P^^ Jl^^^i^/f' ,^ ^ „ 

depravatujii.' /7f;|»w fuit Kelei ^* ^^-^VyoQV&V cd. B* 

filia. At alia quoque Tzeues ^' Plutarch. de aera num. 

iiiaudlta hic refert. ^^- P- ^* Wytt. 

371. .V,^.,.« ca. A. i„ «.rg. B.^ £' ^r.^^L^Jraf 

d73. T^AeHTQor pro ijlntTQa fayilvai. 

^^ B- 367. cfitoOalaa cd. B. CHIL. IV. HIST. 138—140. 389^409- 135 

TLEPI TJiN EN ATABTPm^ OPEI XAJKJIN 

BOSIN. Qkr^. 

390 nKai xt qtfifil ao$ rd q^vri; 'Pooiov huv ogogf 
ffTriv jel^eTiy Idxa^vQiow , ^aXyiag ttqIv l^ov fioag. 
jfj^ liVKfid^ftov i^insnnov XfOQOvaijg ^PoScjf ^la^fig^ 
IlivdaQog nai KaXXifiaxog yQa(p$$ Tijy IoxoqIow* 

IIEPI TH2 SrrKINHSESiS TSIN TAOSIN 
KAJMOT KAI APM0NIA2. qI»\ 

rQutpu %o iniaxoXiov fud xavxfiVf Uyov ovxmg* 
,fIiXvQUjZg ol xwffii, dk KaSfAOv nai l4Qfioviag, 
jfKaxov xtvhg ^lXXvQioZg %al fiXififig yLVOfidvfig, 
f^iXijXoig KvXivioi(A$vo$ naxa^^ov av/VBVQoxow, 
,!'Slan6Q inaXywofievok xaCg av^ffooaCg jcai fiXa^iug* 
Tavxfpf /iiovvatog fQu<pu x^qv iaxoQiav. 

HEPI MAFNHTIJOSy XPTSOnOAESlS KAI 

AQinSlN. Qfi. ^ . 

^ Mapffiaaa, Xi&oq liiXaivaf fiaQeta, xQaxvtaxfi, 
AuamXffgf awoiaovaa fial noXvxQfiazoxatfi. 
^HaniQ ^OQtpevg iv Ai^inoXg iyQaxpB xag dwufiSig^ 
Kai aw avx(fi xai Scegoh noXXoi x^v iXlayliioiV. 
^vxfi M&iXx&v UQog avxiiv xi^v qfvaiv xov aidtjgoVf 
'Stg xiiv viQOQyvQov iQvaog^ tug ^XeKXQog &x^Qovg. 
"^iv ovr &eXriai}g (iayvfiffaav aidfiQov lifj xadiX^ai, 
2uQQoia xQliiHtg eyyjQiaov. .nukvv S* el O^iXeig eXxeiv, 
Tgiipov avtfiv Qivrifiaxi loil TTO&eivav aiiriQov» 
^I&OM XQiJSfov ie xQvaoVf aiiXt^ nwb; xQiffov H I S T. 138. 393. Pind. 01. VIF, 160. ibi- 

389. Cf. V8. 703. aqq. que scholia. 

3^0. ^ijai fio$ cd. B. H i S T. 140. ' 

391. Cl. Cellar. geogr. auliq. • 402. Orph. Litli. v. M)2. sqq. 

U. p. 31. 405* Ktti ijlticT^QP cd. B. :i : 5r. 140. 141. 410 — ,«• *tt;"-j{ti8og Ual %0)V XOiOVTOTQO 

., ^.nuJ ivJr jcm^^a^oy, ^feofieyov %ovg qpv ::>i*/ TH-S' £N SinTyfSii, nETPIKHS 

JS10BH2. Qfia. 

V/..^^ wa*^ TarrtUov ^iy «oi t^^ £2^iMXvatf«rq9^ 

^^jnf^ <)Di]otr o'&f4^(»a$, $tav* HXXovg di nAeMvwir* 
Am /op Teffaapa<neatdaxa tovtov^ g^arrty o^ aJXo§, 

4X^ JinwAor «coi lifr^vOQaf 0ai8tfiOV, ^laiifjvop x^, 
pinivvtov xai 7'avzaXov, tov ^afiaalj^^&ova xs^ 
J^^iaigav, Khodo^riv xe fi«a xflff ^Aaxvopiqj 
0ai&av , neXoiiiav TSf ^Jlyvyrjv nal XhoQida. 
Tavjrji ^ijTcu fiaoKiqvaaa naiolv tug ^VQOVfUf^iff 
'^dvTeQttovai/ %i avijj neQv %rig evTenviag, 
l^noXXoivv, ^AQtifitdvj nataiv avitjg uekeve^, 
Kal naviag aiUKfqfivTOvatv ai&tifteQW iHBivov^ 
^noXXciiV lAev %ovg a^^vag S'riQ&vtag IU&aiQmv$, 
^H '!^QteiAtg Ir oinai.de %ag uoQag Ka&fi(Upag,. 

430 Ai^ovg d* Zevg inoirfae nuvtag av^Qcinovg vorc* 

Ot d* ataqfot Ka%ixetv%o "^(JtiQog in^ ivvia* 

Ovg ol &eoi xari^xjfav '^lliiQff Tjjf deuatjj. 

^Nto^ri di 9tai Xid^tvog ineivQvg uate&Q^ve$. 

TauTa no(A%pa ftvdvdQta. %6 d* aii}^£9 TO»oSTOir« 

^H^Qvvexo, InoiAna^e %oZg %invotg ^ Nto^ti^ 410. na&ai^iuv cd» B, per 421. Vid. Heyn. ad Apollod. 

scribae erroreiu pro xa^^ai^stv p* 269. — evnirtTov tcal %aXav^ 

quod cd« A. luargo oiTert, rov cd. B* 
HI6T. 141. 

418. Hum. Iltad. XXIV, 602« 423, fJ/v/7r cd. B. 
sqq. — (J^lv pro J^ c<L B. CHIL. IV. HIST. 141. 436^464. 137 

2!vvinQiv8 nohg ovQavw ain^v r^ ftai ra Tinva^ 
^^nivefAB TO xQ^mof Si jcai iam^ nai tdKTO$g, 
j^dyovoa ride iiQQg ai^T^v xai avfifi^ckia zvc^q»* 
44-0 ^lvo (^oMztfQag ovQavog «^xr^icM jovg fitsfukovgy 

^Eym 8e zooovg,- {ub^TO^ z8, iqXovviag ml ifAtpvj^ovg * 
j^ ov*ii »Q6VTwoiV ovQmwm TMkii^ nai ioi^ td&iQog ;, 
ToiavTa (tiv ^ dvarvxi^g > Tra^fitb^ &fipbvofiivfi» 
l^VTiratQatevsxat, d* avTJj ti/j^i} Ttg naXaifAvaia, 
^if^fjfieQOv 'te" ^if^amova^ navta jtoe^i^ ra tinva. 
"^noXhava mti ^jiQTOftiv iq^¥ 9i Tkitovg icre7r«e. 
^HXkf yoQ »viK€wva$ tmv.%m «oi iff ^^XrJ¥ff^ 
'£» ToS ^BQf»ov yhQ nai iyQOV vivkta^ ti Xoh^mdfj. 
Tijv de N^opfjv b^^a^v ivdanQvv J^c^^oif 
4M) ^%}tk navtog av(iia9ijTog iu na&avgf- f^ofn&a 
HQog fAOvav fjvto duftQvoJf ajwv svava^^rftovaa, 
ICai tovg of&QciTtovg oVt». fioi rore mffaeig Iiid^ovg, 
^E^hS^oi&ivTa^ avfAtpoQa t^ ynvHftivy roips, . 
JB£r' ovv T&v imofv&Qtaniav to vtal t&v, aiitkfiQom^i<av 
IMil awiQafiovtatv nQog aitavgj fii] xffiaoaAvtarv rouTOug, 
0sol di tovTOvg, paoiXeig, £&€npitP t^ diflrar^* 
'^/7 <ag avvffitoJiov-d^fiaafv nal ^aaiiUXg t^ nA&H* 
Ei 8* ejg anXfioovg vofiaeiag kid^ovg fMk^TOvg av&Qtanovg^ 
6«ovff rors pok vifflov vnaQxwv ta atWjneXa, 
400 ToeovTOT^OTrco^ &t^^favTag tk t% Nto^ijg tixva* 
SetofAoif PQOvralj n$tta^Qafal &aiMoafig yeyovvXah, 
Tovg amfAneXg Katinetaav d^axffiki tovg teS^notag^ 
Tmg de U^&ivov q>aavv iv9oMQvv tifv Nio/^ff 
yii&ov ^^ea^&ivxa rexnjcw^) wate doHetv dantQvetv* X 4:^8« dir^Tsus cd. B. 453, ii^h^sv^ivraQ cd. B, 

440. ov{tavov cd. B* 454. anXrjgoiitaf^SCiJiiv pro qmX^i- 

441. irooorff cd. B. Nonmale. ^oxct(»^/^'cd. B. 

430« Tt^ nd^si cdf A. iu mar- 457. ijyow cd, B. pro i} oh^ 

giiie. 461. ^aXiitiQ pro ^aXdoariQ 

451. dvatcd^tjtovaa cd. B* cd. B. •r' / 138 CHIL-IV, HIST. 141. 465 — 490, 

AfSUor Moi ToSro ToSr lyi&v loT*y Irroi^^ttmr. 

^^}(0V TO hi%QxiXi(X¥ fim %ag UnoQioQ. 

TSkh KTPIQi^ IQANNm TSit AAXAKA* rPAMMjfTIKSh 
TOT ZABAPBIOT *) TIIAPXONTL 

(^AvTtj ^i fj ('KiavoXff iiBxi%n x&v rg^inr BtSoiv x^t fijro^x^^ 

y fiir avxov ove^iCik, x6 S$nap§x6v 8l^9 xijffhl' ^ Bi^n^a^^rtT^ 

x6 avf^ovtavxiniv* x6 9^vijyvQi,n6v Sij y xati taxoQta^^ toIs 

fikiv iyttm/Haax$«wSf xovs 9i fttfiimxai ^«f>^(»c«.) 

SknpoQet^ T^ Aafffxva * tovtoic icoi yiiQ afiQvvu 
^linBQ KQoZiwg &ffravQclCg tud Midag t^f XQ^^» 
*iIneQ o rifftfig tj} mQO^fj niim tou doMivXloVf 
^HniQ KoSQog, Mb/ojcXi]^^ !^AicfiiiW t« rif /ir8f> 
01 BoQettdo& raXg ^Qtilv, o EvqfOQfiog ofioimgf 
'O NoQxwaog va nal NiQivg, ^Tumvd^og ti} %iXk^ 
' ^HneQ^OQfp^g T^ fiovoM^y tj/ XvQa 3" o lAfAq>ia»r, 
AH di Set^ag t^ otdfjf to?^ di aiXoig MoQOvctg^ 

480 Ki&aQ(]^la TeQnavdQog i ^AqIw 8e %o nUov, , 
IAqt^ XQvajj de S IdrQevg, x^ 9e fiot o Mimgf 
Ty ^ij^oxTorip ie xvr* o Ki^ipaXog ixuvog, 
^lnnoxQoqAa MeY€uifXi]g mi KifuaVf lA9f{vaCoi, 
OCneQ xovg Xnnovg ySanpav vateQOv te&vtinoTiMg, 
^Jlg fiovovg XQlg ^OXvfAnu» vtwtiaavTag l£ innasv* 
^HneQ u^QwtoniretQa toXg ikvftntovbuug, 
'O Sifuuvldfig vUu»g de nwtiiitovta xal nivte, 
Sti^l%OQog totg fAileai, toH^g aofcoo* TvQtmogf 
Tjj neQi Kavvag fiixy de 6 otQai^fiYog Idwipag, 

490 ^HneQ tif Bovueq>aXqi de uHiiavdQog o fniyag. 466* instvo* nal fifjxavovgyiiv 483« De Cimonis equabus t. 

csd. B. Herodot. VI, la^: ibique >Ves- 

*^) Fuit coUegium quoddam, sel. , atque Aelian. Var. HigU 

cnius meminit etiam y. 559. IX, 32. ibique iuterpretes. 

472. dp^vvti est secunda prae- 

sentis. Ita III, 229. wapoifhi 490. BovK$(faXq, cd. A. pro 

secunda futuri. Versu prox* fiovKSfpaAiff. lieue^ Vid. Arrian. 

aute ^arc^ ftup|)Iendujii fialkov. Ei^jped* Alex. V, 14, 8. 19» t>. 
In od. A* est tyVe^. CHIL. IV. EPIST. 491-522. 139 

To9 omaQ mrflifisvog Tgianaldwa ralopmv 
^O 0€TTaX6g 0tlon»og xp^gi^stob 0iXl7vnt^' 
^HnsQ o ^Avxta^ivfig de nahv o Sv§aql%ffg 
« T^ IfkaxUf Tt} avTOv nsyaXoig iyavgia, 
T&v inatbv ininuva TaXav^otv Tifiofi^q)* 
^neg JagBXog, dtafiag tov*!AXw piiv afiffiimg 
0oXo\i oo<pov ToHg lAfjxavaXg ftfivosilla Ty ro^p^; 
Tov naQ ^iaSv di BoanoQov t^ MofdQonla bv)[&ivTa* 
^HntQ Jageiov 6 viog o Siflifig ^v uoiinaimVf 
500 Sad^Bia rgf iiMQ%jyt roy ji9afv S^aXavTuaag, 
JTauh di toi' 'EiXiqanovTOV diTrfj Y^tpvQOvQ/UMr 
^HneQ ^ KX$onaTQa 8i %9^atioaaa Tvp^ d^S^or 
T^ jB\ifpavBB T^i aoap^ Knio^&ev mgfififiivi^f 
TQoXavog Thv ^Iotqov di fiaQiioQff fBtpvQtiaotg 

l^noXXoSciQtl^ T^ detV^ tSv OQglTBMTOVOVVTmV* 

^HnBQ yiQav o aotpbg ixslivog !^^;^»fii}di}c 
^Xi^ag vaTonjQuv lifnavaSg oXnadag Tag MaQuiXlov 
^HntQ nQog ^^ip 'HipaxX^ff, 2aii\pmv aaX JloXvdaiiag 
*0 SnotovooSog a^Xfixfig inoiinaiB liBYoXngf 
510 rviivaig %BQal fiiv Xiovrag mg oQvag itatp&elQw, 
JleidCg noal d' vneQi9i,n&v OQ^ara TVj/yiQOiia, 
Tfj ii %8tQl Tb amiXaiov aviininrov ovTeQelactg* 
Tov MiXatvaf tov jHfofva i& avv Aaiiei^ivtp* 
'^HneQ eig Ta%og ^'itptnXog liBYoXwg iyavQla, 
Tjpc^wr a^iQtav avw&ev, fi^ naTanXSv ii arc^ug* 
*ilneQ Ev^ftog aixig fiaiiC<»v iv S'aXaaajjf . 
'iflaneQ Ttg /^r odotnoQmv ayQOifig bSotnoQog' 
^neQ xb nQiv fieTaXXaYalSg iq^QOvow naXoi fiiya 
IlQmTeifg nai IleQtnXviievog , 4) Bixtg tb nai M^arQa^ 
520 7\ji d^ ano^vfioneiv tb nod ^v Kooto^ nai IloXvievnfig 
Kai Al^aXidrig b 'EQiioS nai IdQiariag aiiOf 
*0 IdQiOTiag b aofpbg b toS KavaTQofiCoVf 508. CL Paiu. VI, 5. VII , 27. 512. xt pro xo cd. A. praebuit. 140 CHIL. IV. EPIST. 623 - 654. 

Tm naisiv S* ojifiQOvg luti cAifioig xui n^oyiiftinKew nwta 
OaXfjg nal nv&dyo^ag re aw tu !^raSa^6^^* 
^EfineSonXfjg MeXltwog o tud nmXvaaptfiug* 
AaiXog reavoag t^ lotfioy iv ^govotg.j^vtioxptp, 
'0 \4noXl(iv$og «initfy oaa fiOMQOv fioi Xdye^* 
Kal v^ aiftSv Jfifnifit^jog 6 natdarjg ixBhvogy 

&30t*'0flrire^ ip afftofv So^ficm nXipf ^eQpiot€*«totg fiovoK 
'HpiiQag r^ai^ i^inae^ t^ipoMf Tor'iitdipr Tovroi^* 
^'HneQ o BafiiAeafiog vlog tov ItiQvafiu^ov, 
TQitai%fifig o ofiQajog bnXrog ifavQia 
KTfirotQO^^ neQuratff nQoaoif^ te xQfiftatmv^ 
Tovi^ tpOQfiadeg %nno$ yaQ x^^ ^*^ aXiMp nartoafp 
MvQioatvg $ad %iXmg iiauig fiCT^ovfi^, 
Ki]Xaff9g OHtaMoaMi 2^^ ttav iv noXijAOtg, 
Kvveg fiohg iv titQmu tQetpofiovoi X!^Qiot^f 
" '!l!/fi8(ii)ottt 9V^6oo9o^ iu tmv hmtnt^ fioQimv 

540 ^A^ift^ti nXriQffi^ fifiovaa fjQvaeioiV vof»iapMtmv» 
*'^y '^iXrig, toitif avvtatts »al tovg- ^£Q9^oviov^ 
Ka$ vey '/ai^ i«ev aiwtai^ov iv noXXoatiifioQim, 
Kul Toy jiviov Toy nv&$ov nXiav *Iia^ ptok Tttrre. 
'KQfjij&oviov nXiov te avvtarta t^ T(^r«^ffi^* 
Kui ffiQ avtbg 6 Hv&iog imQeCt€u nQiv Aaqelaf 
''iraSevdQoda te xQvafjv nai nXatavov ofioiotg' 
Sevoioxty Toy iS^^ijf io navatQatia SevtiQoig' 
Kal &QyvQiov taXavta SiaxilMi dmQelvm, 
Kal fAVQtadag didota^ fQvaov nefOQaffiivagf 

550 TetQoa^oaiag uQi&fie^ nXi^v OTttantax^XUov* 

^HneQ ovv ovtoi, avfinavteg iqiQovovv oTanoQ Snov, 
'^HneQ XoaQOfig ovQavM t^ texsxvitevfiivif, 
Kui HxoXefiaZog noXemv imeiQmv ^uoiXevmv, 
Kai riiog ^lovXiog' fiixQ^ ^iai BQettaviag 529. Pro itQO^ ^ quod hic prortiu e«t iueptum, scripti nQ6, CHIL. IV. EPIST, 5/>5-580. 141 Tt^ noauon^zwQ lifea&ai S^e^ ^toig lAaavgloig. 
"lya fi^ liYtuf 9tai Xoinoig koywp «o«i}(roi fiijffo^, 
^OMm, av nXio9 inavfmv t^ hxiatmvvi^Ui 
Kai tff ^pooKv^ctfd^ya* TJjf niti tov ZafiiuQslov^ 

560 Ovdi nQoaQfinavog ^fAug fQo^g iiiovg oQlvs^g^ 

Ketp Toiti^ fiXamT4$g ovBaiiSg ait^Qiinovg iXsv&iQOvgj 
^^p&Q(inovg nXovatotpvfagf nQaffAoat nepoiiivdvgf 
OintQ anav aw&Qmnvor ^fovrtfu ^qov ufakf 
SQOVovg utd M^x^ inai OQX^S ^* ruqHwg xai tnoQaBig; 
^JXg nQir fOQ Katmv tov vAv inaiiavaav Iv nSa%v, 
Ovtmg ^iuig iiiog nartjQ iv XofOig jmm tolg iQfokg 
Kai nSunv i^meUdavoB aanpQovatg 9ud noaiiUogj 
iUSiUoy T&v aXkmv nXiov lu uataqfQOVBXv ihdfi^ag 
UXovtmv sccM tvqmiv nai OQX^Q *oi ^^9 nQcotoBdQiag. 

570 *£ffvg n8Vtmu8inaTOV tQijovta faQ tbv fQovoVj 
To viov uai tifoXtad^ov tfiQmv r^c nXttdag, 
^vt^ fi6 avvenoha^, nuv noQOkV&v to 8iovy 
^HvnBQ Kaxiov t^ vl^, o SoXwv di t^ KQolatjf, 
*0 S* ioT^o^ 660^10^ inBivf^ t^» Xafovff, 
Xlnortf To nuig o SiamatQig tovg §aaABlg iiiBVfVu^ 
Kai nmg o ilg tag tQOftdg fiXinmv, Blniuv ov tQifm, 
^KhbIvov iaoMpQonao tov SiaaKftQW Tor itifoiv* 
^TntQ insivovg o naxi^Q obI vv^i naQi^vBh 
\AQfag avSQmnanv Xifo/v /uo* nai fiimv }iBtanttiaBtgf 

580 'Enafif[Vf IloXviifjaioQa , Tor jiiavta, toi/g aXXovgj 559. Pro aoi^ quod sensu ca- 
rety dedi ri/. 

562« nlovotoywxcte f quemad- 
inciduni acriptum esl iu «ditioue 
liaaileeiiai, addiceiite, ut opiuor, 
codice A., uoii ausus sum luu- 
tare in nXovoio^^vxovg, Vide- 
tur cuiin hic accusdtivus iis 
fufiuis esse anuuuieraudus , de 
quibttS disputat Bultiuauuus iu Grammat. gr. ampl. p. 221. At- 
que talia quum ausus sit Tze- 
tzes, Yidetur etiam prociidere 
potuisse Chil. V, 716. iiaxvifQ^- 
vov9^ ut a iKaj^vqQSvoSm Ibi ta- 
nieu exscribeucium curaTi ira- 
XvtfQovae^ quum 'jraxvff^Qf^vu* a 
couiurmatione iJloruui adiecti- 
Yoruni uiiuiuiu discrcpct, uul^ 
laque prorsus vel aualu|;iue spe- 
cie saltem excusctur. 142 CHIL. IV. EPIST. 581 — 6U. rsUiieQf SBUaoQMf nai naXoMvg inoaovg* 
lAnh tSf vim %b deucyvff noaovg atl avfvianq 
Ovaiag Jiomx^ %6 nfl/9, &q {9001» » ^9^0X0^^ 
Kaddi^qiOQOvfrag xova de ttal q>avXa iQSptag aXleu 
Ovg fio» SuMVvg inikava fiXine&p Tor fiiov olog, 
OvM in ivUfOV Tov rwQOv, scaro tou^ Alpmriovgf 
Ovie wna tov^ Aanmvag (iB&vaxnv tovg oiaitag, 
Kal lAv&ovg nXattw IXsfB awtslfowtag nQog tovxo. 
OUtio fco* yv| naQtdfeatg vn^Qj^a naaa tom, 

590 ^fiiQa dk didaauaXog vnffQxiB fta^i^fiixTair 

Meta aoifQovtof tvh nXtffSv^ aal itaXkov ataitvovwtu 
Kal nQaxttH^ inXiqQov (io$ toto tag noQCtiviaBtg» 
£1^ fiaXavBXov f^ ^otB dw^aaiv yBfOvivatj 
ToCg iovXokg av iniXevaB» Ag Saxatov uhrt^Qa 
BbSvm tb atQoifiatodBaiAOV f tovg d* aXXovg noQatQej^Btv, 
Kaltok axedbv tvfxavovtog XovtQmvog ^iABteQOv. 
Tag S^ aXXag XiyBiv noQem naaag avroS naiievaBig. 
Oviokgf ig iqniv, naedev^elg nffiiv 8ohbIv tov Piav, 
Oiu inaXfvvoiMu noa&g aaig onQoafiYOQiatg* 

600 BXifioiuu di OB mo&oqSv fiXantoiiBvov iaxatesg* 

Ktti yoQ fiaQfiaQOidiatBQog doMv §aQ§aqoiv anevdaeg, 
lAXoyatv uXoymtBQogf ti^tai/tBVog iv Xoyof, 
uivMa&f^totB^g avzSv avtSv tw avaufS^i^taiV, 
74* f*4 iiBiAVfia9ai lit^daiAoig navtmg deai/iSiv (ptXiag, 

JoQeXog fOQ o fiuQJiaQog iX&dtv elg BafivXSv» 
'Tnaanmi^g f ov fiaaiXevg mv iv tolg tote j^voft^/ 
'£» ^vXoaflSvTO^ di Xafiwv dwQov nv^Qav x^^i^^ 
'Jlg iyxQatfjg iietene$Ta yiyove fiaatfXBiagj 
T^g dwQeag ov yiyovev ^oQfiaQog a/irijficuyy 

610 lAveQewi^aag de notel^ t^g ^ofiov fiamXia, 
Oriaag, JaQelog oifdaiAug aiAvriiAOVBi x^'^' LaciBius vertit cados ferre* tdxiav* At uihil mutaudiuna 

603. Pularam huuc Tersum Pronomeii ccvroc eodem modo 
«ic mutaadum eise: dvaiir^ij^ repetitur Chil. V, 850. I I 

I CHIL. IV. EPIST. 612-644. 143 

!£oi Toy Belsavv atfihip ial riir ^^Qoaxiri Xdyeiv* 
Oia S* o S^oifig Sl^ev Ag nQog tir 'lotiaSop ' 
T^oy At\i^vi{iyp lat^oy Ic3 ml %o9 Jagetov, 
'iJaotg aitov ^fAeitpato ddQoig afAetQOtatoig* 
^£S tov KvQov Toy xakov Toy naga ABVoqfSvti^ 
Tov l4§Qa!iatav otQattjyov^ nivtag fiof^aQOvg akXovgf 
OlneQ anefAVfiiAOvevoav xagtv eveQfeaiag» 

Tov Xoyov fierav^Tra» ie nffbg qtvoe^g toiv iiXojatv» 
620 ^Oavimvdiag §aaAXevg o liiyag o t&v Svquv 
On^ov eifje Xiovtaf noXifAOAg naQaotatriv, 
u^v&^ wv aithv i^d&Qetpet %aQ$tog fAefivfiiUvov* 
TQtaxovtanevtanfijivv dQoxovta IltoXeiAaSog 
Totg XoyoAg inaaovovta Mai-T^ ^Pf^f} ^<9 toJtoi;. 
"jiliAig 8i nah9 paaiXevg ^ifustov A^e *vva. 
'Oattg noie iUfmaat^ Tijy oivewofv ixeivov, 
Sv^na£iii>vaa(v t^ §aoiXei^ voiAkag noXefAiav. 

j^QtvfiAog HiQOtig 8e tbv Xnnov avai&Qi%pag 
Hxe ovfAnoXeiAOvvta te xal oufAfiefAa^ijjcoTa. •*' 

630 'Onote d* o *AQtv§i,og SiinXevoev e\g KvnQov 
jKo» f*ax^ oweHQotfiae KvnQttif 'OvfiolXtff 
^Jlg nintatxev l^Qtvfitog vni tou ^OvtialXov, 
^lioiv o Xnnog tov avtov 8eon6tf]iv nentnnotaf 
^OQ&Aog atag ipL&ieto fierci toS ^OvfpiXav* 
Ihnaaawv tt^v aanida te noal toZg iiAnQoo&loAg 
H/hnQOv 8eiv ov an&ntuve Tor KvnQov §aaiXiay^ 
£} fi^ d^ovoi^ Ikotfwtr vnaonujtai tovg no8ag. 

^Onniaipov lAeiAO&finag Toy no&ov to9 ^eXtpZvogf 
HQog AioXia lAeiQaaa, nQog Ai§w te no&iAiva, 
640 ^£XefOv nQog lAQiova naXiv tbv MffiviAvaiov. 
Ti^ oSvQiiiv iniataaae tSv Znnotv !^2*Al^oi^^ 
"^O^VQOiAivm HatQOvXov Iv iaoxjj nentwnota. 

T^ 8e noiv^v oviAnad^eutv nQog aXXfiXa totv iamv 
^ES nai Xifew ig aa&Q^v nai naQatQijnio tovto. 612« €d« A. iu margiue aQfianti» / l^ CUILk IV. JEPIST. 646—5/9. 

t%9 i%^t9m oi^ %bv srvroc ol^oi tfjg ^HgtfittiQ^ 
Km %^ Zoi^^fnioi; vou %vithg noL vifo$ H 'Potftaiov 
'/Hil^fo^ (MfHov ot^Ktfifov otntg mamv iv lia^fi 
""KMfO mSiiu TOi^ nvul, S^t^i nal taXg o^imQ. 
^'v^naff aT^TOg hgunfi yaff mg ngog qtvy^ 'Fo^aimy 
lsM> Mi^og 8^ sciW avzov mavovs(gog mv narwmvr 
IlollaXg ^/4€^«K noQTeifmf i^vhnvM %ov aviQa 
Kai Tiji^ aloxivfiP 6HQvn%9 tov fi^mog iuehov, 
**Etag il&ofteg vqhqqv ol orfaTfiyoi 'PmfAoimr, 
*AQafi6vo^ naTingvitf($v ip Twpoiig ToSg Trargtiotg. 
"Ei6Qog nuidv av^Qoinog fieta Hvveg oitvwv 
'Ev XQOVOig naw nQi ^fiwr oXiyotg vnffQffiivo§g 
'Tno Xiioiov a/vi^Qfito* naQSfiow d' o uvuVy 
''Eag T^g iu T^f noXsmg nmilXog..9mnT9$ tovtop. 
^JhneQ uvmv ovififAeZ uan^JU^ nQog ti^ noX&p, 
660 T(o navdoxBi^ dk awwv ijfABQOg ^v To^g nSok 

Uavtag iufuAMfoOfAovog uai aalmv %ovg av&Qeinovg, 
""Slg d' qioveifg o fuoQog fjX&a t^ navdoxeup, 
'O uvoiv maneQ av^Qomog Svtovg 'd'Vfioi dtuodoi. 
Z4anuaxov Sqi€QOV avT^ t^ ,iXauiqv^y. to d^ffiOj 
"Eoag navdojflvg avTog uoi navTeg oi naQBvrag, 
SavfAuaavregf aviuQiVov aatpaXaa^aTri fiia. 
MadovTsg Toi/TOf' alm de (povia toS av4^Qmnbu, 
^EnuQUfa «J» T^ noXemg ayova^ %ov fevvaiav, 
Kai aiavQm&eig ^hjiQn^o o fuoQog iueSvog. 
670 Vgqtia Xiy^ nuQOm zoifg QvaofAivovg uirag 

Kal uxeivovtag zov dQuuovta xov uaT. aifTov XfOQOvvxa. 
^Ed) xovg uvvqg toifg ifte noXXautg QvaafAivovg 
Idno nXfffmv Tfi natQiutav uui avfAfAeiQauotv f^xffgf 
Tovg avvaQolavTag itote fiuxf^v Befewv^y 
XttQiv Afiov uai ftst* avTOu neaovtag l| vnaid^QOv» 
^Em XuXtlv xbv atTOv %ov fteiQtAua ^Qfivovvta 
Ktd avvxav^evta fiet' aifiov nvQ^ tfj ^aroat/iq». 
'Ew xaviu, uaxadfiXa xvyxavovxa tolg nuavvt 
'£5 wy aei nQoaftXinofASV toSg noQ^ iJjuiV aXofOtg. CHIL. IV. EPIST. 680 — 714. 145 

680 Iliug TK h U&Eqmq dQOMWta inftgir icmuAifog 
^Afi^QB^lmp. og (Aifmog ysvofAsvog aniSQcu 
Kaxaoyifi&ivTog di noT9 XrjtftaZg %ov VBavlanov, 
Bo^aavTog, i^i^oQs naza Xt]atSv o dQoxoiV' 
OvGTiBQ xal TQins^ nQog q^vyi^Vf ad^e^ rbv vsaviaxov. 
Mii yovv avzbg nai dQoxovra vwiior^Q aaxoQyUf. 

Kay xl fprifA^ %a SiA%}tvxa; ja FriQvovov divdQa, 
^Tqi' ^HQankiog rov avdQog avfjQtjiAivov rovSaf 
ufiftau naraXelfiBjai, ncQl tbv Ta<pov Toude. 
^Ew Tog To£f Oai&ovTog alyBiQOvg dutyQuifeAV 

690 ^HXexTQOipoQOv iaxQvov ^HQiZavM Qeovaag» 

. ^Hv nQiv avxti Ttg naQ i^ilv in t&v tuQaiOHaQnotv' 
j4^zfl uktjaiv inixTfiTO ffvx^ toiI Xoyo&iTOV 
Movog i% TovTrig foQ avvbg naTi^a^&iev ixeZvogf 
Kaym §QO>%ia ii Tim vXan^ TJj Aa^pidi^. 
Al<pvfig davovTog toS avxov noie tov Xoya&iTOv, 
Ev&ifg iipvyri %b ipirroy enetvri TJ]"^iJiiQa, 
IlaQaxQeiAaaav TQOneQu xal QvaariQn tgc q>vXXa, 
Kal navTeg i^aviial^onev , tI t6 avin^uv, a^Qgmg* 
TlXei,6vag d^ i^danfiri^^fiiAev nuv xb avfApuv na^ovTeg* 

70O '^E^Qayri di ry avQiov Ix noQvqtijg eig Qiiav 

Kal navTeXoig aniqiQvxTO, 'daviia xuAvbv xai iivov. 
^OiAWiAi Ttjv aXri^^eiav, Toy qtwTuvy^ q^waq^OQOV, 
*J2g ovS* iv aXXoAg iipevaiAaif anovdaiotg, ovS* iv ToJrtp* 
Kal tI qrifil aqv xa qpvra; 'Podkov ioTiv OQog^ 
Tip xXr^aw IdiafiiQioVy ^^Xjco^ nQiv eyov fioag, 
At lAvxri&iAov iiineiAnov xofQovarig 'PoSty §Xa§rig. 

^lXXvQioXg ol Taipov da KaSiAov xai ^QfAoviag, 
Kaxou Ttvbg ^lXXvQkotg xal §Xa^rig yAVOiAivfigt 
l^dXXriXoig xvXivSoviuvo^ nazayov avvexQOTOVv, 

710 "JlanBQ inaXywoiASVov Ttag cviAq>OQalg xal fiXafiatg. 
Kai TL ao§ Tavia tcc iaixqu xal ra aieva SAdaoxo} ; 
Kal vriv lAayvtiTtv ncSg IqZ qnXlag tov atSriQOvj 
^H noa 9i j^^vcrono^ff tou ica^apoi; yjQvalov ^ 
Kal Ta Xoina Ss tSv XomSVf Iva fc^ yQutpta lAairiv, 

10 • / ' V,* ^ i -^, lY. BPIST. 715 — 743. 
^«^••Mr y^ififj^ re ntu Miiirorog Ti|r ^ijlip^. 

<s. «««^ >^ Mlirag tuil Xo$Tia avyxktiftmi Ttf na&st* 
%»t M f^vt iojOQyoTiQog nai tovioir fto$ ifOJ^r^g, 
* \)|J^ ^wioyavQoviievog rotf fiiov dol^agif^, 

^i^ ^o» 9xiQj(ar aitdnag, evoiAtXog Totg nmirf 
\^ i«ir«»vo$ ral ngoarivtjgf oAo; (pcUac yiffMf, 
|k:Air m9QK»i&Jig ^g JaiSaXogf mg^FxaQog ixurogf 
Ikuy ou^vMCff ayrt^o^ do^j^C X^Q^^ ^ov fpawtr. 
Kai ti y^ ti do^aQMV too xaP.ac7rai^ou fiiov; 
Kor fag fii] ftBTanBaTj tig Toig tvypug naX&^^oiuQf 
liiU^ Ovv narSoxevg aita ^avarog narra ip&UQih 
JCai Xfi&rig XQvntn tqi fiv&i^ xoA XTig afirtifioavffi^, 
Movag alwv q^vXatttg di rag aQSTog, tp^Xiotg» 

730 ^Hv svtvxrig T^iio&eog o otQaftriYig IxEtrog, 
^TneQnXovtciVj vn6QtQvq>aiv f nivqgf nEivvir variQu;» 
BeXXsQ0(f6vtfig jJQ&fi ie nQog ovQavbr nfiyaamf 
^'TateQor to aXriiov xvq^Xor dx^ ror avdQa* 
J^VQavvog Jtovvaiog, fQafifiatiatrig vatiQag* 
IltQaevg f^r ngiv aoi fiaaiXevg, aixfioXwtog elti (iW, 
*0 0ita)Vf ^^afii^ntogf 6 KQoZaogf 6 reXlag* 
^TniQnXovtog b TifAonv dif nXiiv axanavevg vatiQoK* 
S(ii<fiQOiV Aiagf ovi^ero^, aXX^ vattQor naga^pQOfV, 
GeQaitfig nQlv axiQaiogj vatBQOV ntoifiaf yiXofg» 

740 '0 TovXXtog 6 SiQpiogj olxitfig iatiyfjtdvog, ^ 
"TatBQOv ^PfifArig fiaatXevg* lu ttor atQoq>air trjg ti^v 
*Avripag fiiyag atQatriyog T^y oXr^g KaQpfiorog 
Tor IlavXov uai TeQivttor tovg atQatfiyobg nxfiaa;, • 721. De fomu ^ao Yjd. Butt- 72S|. Pro ftivos scripsi M**'*'*^ 

manii. Gram. gr. ampl. p. 646« 

Thierschii Gram. gr. p. b20. c)« 736. Noiuini KQoTaot iu ^ 

Utuutur ea etiaju Grammatici, A. superscriptUA ^o^^» 

ut Moschopuliu ad Hesiod. O. j 

et D. 639. CHIL.IV. EPIST. 744 — 774, 147 

UXkk dfonhfig vots^ov ^v^auH qmQf*ixov noask. 
BBjiunoA^^ t^ rav^oy afya niAv 'stQi^tovtov* 
'0 MfU9^^ SifiiiSiv^t akX* ido^ao&fijii^ 
'0 Oalr^Qovg Af^i^tQtogniyag mjil*t^i(itiog, 

30 Tl la noXXd aot, itfioahxXSy tu t&p aQiatotiQatp; 

TwpXovtai BeXi&oQiog pista tag' atQatfjflag, 

^ExTiafM ivXifOP UQat&f ip6a t^ mXU^, 

BiX^aoQiff ofioXof d6t8 rq) atQajfiXatji 

\0f Tv^i) fiif aHaaBiff' imotwflkol IF o ip^ovog. 

Gijta th n&f IntQsnM^tov fiiov tSf af^Qtinmfp 

Afm uai Mujfk qyoiQf^Of aiXovfiavof iiatatmgf 

Kufn$Q oif ai^ ikttaxQonipf ix n}$ aatatov tvxfjg, 

AW ovv ^ttfittp tuttarta nQ6g to ftrfiif vatdQoig. 

Hov fUQ ^AXi^dQisXiattf ^MaxtSuf .ituSfog, 
'f^^^g nQif .idoMXafiiyipi9 ^f 9ii<r«v.TSr 0aQfiiQ0vf 

IIov 8e Sxfinlmf o naXogj nov r&Cog o KuXaaQ; 

IIov aoafiOftQonoiQ 2ia(oatQtg^ o fiaaiXstg iot/ffioof, 
Kul nag^ avt^if avQO(iBfQgy iiqnBQ V(p %nnfpf aXXot; 

IIqS Ba^vXm OfOficum}; noS di ual Tgoia nohg; 

IIoS vvr ol nQOtsgof aoqoi; nov uiXXri za uQxaXa; 

Ilov fo£f. nsgaiiag Qoiftfj. dij nou tiq^og ^JSsoatXdog; 

— ♦ • • . «. , . 

Uov IlaXafifidovg (fQOffiaig; nov nufja t» aQ%al^; . 
Koftg fpvxqa tc{ av^dfia noil tiq^ iuti aanQta* \ 

I **09tf af&Qiin.if^^ SPQOvtXv XQSoiV ^oii? aoiq>\Hifovvtag, 

7/0 Xoi nii yavQoyqd^^ »0?S xftvxQoXg jov.fiiov do^aQioig, - 

MfiS" ay9Pv6ig itnofioXuXg odvQaa&at n^ayfiaTOiv, , 

IluvTa vofiiliBtv 8i iuinvov^ naai [ietQiovg elvat, 

SQtjifBXf y im f o?ff ^v^oitqvatfyvoiqtpl^ tsual totg ^iivoig, 

Ktti Xiysif 70 IlivdaQBiOV naff eavtovg avj[VaMig, '49. Cd. A. in marg. iv '&n^ efit- Titioitniy ^i II^oii»s. 
h^iv. 11 ^. Piudar. Pyth. YIII, 135.. 

766. pro BQtoiwSf quod aperte Ifeyit. * • 

10* •» t4a CHIL. IV. EE. 776-783. HIST.1.2. 784-796. 

!4Uo «ovri fiiy dwoy oo*, daorroiff ofBJUfjm, 
Kal mQOwSv tA srewiorTO , xii' %v(po9 umaaxHien, 
'Ey Xo^w »o»ff aininTtMcSg, aXka Ivandow». 
780 JRiy 3« »9*5 oeFTtfajfioa* t* mv^^va^ Uiam. 

TOf ATTOT JJIANNOT TOT TZETZOT ETE- 

PAI isTOPtAI JU.I AESEI2 IST0PIJ2AEIS 

TH2AE THS FPA^EISHS EHISTOAHS. 

I^Uuy ^uy btunoiMf tudMfwf UnoQlat 
Kai Miuf vmroviijat ie dii&w wg UnonUte 
"Aou» ifSc ^ovlo^Mfoe evn^matji mfyt. 

9 

AESIS ISTOPlKn &. IIRPI Eni0TAAIJO:S. 

'fim^vlWg 0|«««^»in:oir. /JoTpWlI». vff%» 

I2T0PIA ^. HEPI SEKESEAHNJiN. 

' Mla Tov Bcjtco Aij w oicw* ^* fcrf o^ 

^uo dal xoi /»o^e fio» ifiTTwJg ^irpt/fw^iAwff. 
«|/a^l*i5T»xoff 6 /?a<Ti]»£i)s laie^dff AiywtTiM, 
Jinu&iiiftav nornere ^qvf&¥ xoi Avpmtlm 
790 iT«pi ^^5 o^x**^*^.'?^®^ » «ptfjTiOTOff ivaxviiMqxov, 
Tiveg ngoiTOb Y^fomaw , Alyvnwit ? Oqvftg, 
^^xpiye fcStcJTOTa • xai ptaif&ava vrjv nQlaif* 
Avo Jo/Jwr jJ^cqptJAXiO' 1« f«r^T^$ atrT^KO, 
Ti[V naaav imniXuav noi^aag Ttif ineivmv, 
TltaioZg ow/iOToqpuioJt naQi9(axB ipvkatreiv, 

^' etiXaSehV ii^biQitpafievog iniXva titg fiijr^^ff 


784 Vid. Schol. ad Aristoph. 788. Cd. A. in contextu v^ 

Ranv 92. quAO ertcriipeit. Suidai MT*a:af, et fi recenUon maul 

^h. ^. - ^^ iumargine ^aiAfnt^xos. 

786. Heiodot. II, 2. sqq. • • . ' . • • ^ ; CHIL.IV. HIST. 2. 797^826. 149 

^dBptam^y nwffi n^oaoxj}, noi vaivag vntidyem^, 
Kai oXmUi/p ii to OMHjfia xh' tw¥ PfaqfSw si^io^, 
Ovzm (ih ow inQotmo. luru 9a v^itov X9^ifOV, 

800 'S^ ol oo»funoq>vlan8g ^^or xov fiaa$Xi(i$gy 
TIqox^u xa ^QtfpvXha %al §i%oq jjtH toi/to*c« 
'Xhteg fLo&w» o PaaAsiqy nu» avvajBi^aq t&tog, 
^Qevo d naga j$ah iarl t$ nQuyfia pinog; 
Biuof lia^oiP top oQtov da naQa i^QV^i naXsSa&m, 
^j^QjpuotiQovg ittQifep elim tSr n&nfov 0Qvyagt 
^vtoStiantotg tSp PQetpSv qtiaeg q^tjv einonoM^. 

TovTO TO ^fuav iat§ tavttig tijg tatOQiagp, 
OqvySv nud jHyvntionf dif to d* alXo tSv IdqntalSoxr. 
^^OnoQ iMovmv {lOv tatvv af}g ipQevbg diltoig fQtt(pov. 

810 Oaai tt^eg mg t(paano¥ to yitti tSp ^/^Quadanf 
Elim nQea^vyeviateQa nQog XQOvovg tijg oeXi^viig, 
'iy&ev Sg d^&ep aq>QO¥ag KoXovai nQoaeX^vovg- 
^lXoe d' mg ovvag vfiQiatag KaXova^ nQoaeX-^vovg, 
Tb yop vpQi^ew nQoaeXeSv %aXeX%aik loig IdQmaw. 
'Eyoi toi/g avdQag tov^ov^ de Xiyto tSv nQoaeX^qvoiV, 
't>T6 aeXijvrig evQrine nQStov tag neQiodovg 
Kal tag aiioguuiaeig de ag SMxra ^^vag naaxe$, 
'E^infig liij^ag "ElXrflkV, Sv i» yovrlg *^Q«idoiVj 
• Kai ot$ nQo t^g Svffi di ael t^$ aeXijvaiag 

820 IZv^ ^aXavovg ^xpovteg na&fia&iov iniivag* 
"Eietg To£i BexeaiXfpfo$ T^y olfjv tatOQiaVf 
IdnXfjv dmX^v vmiQxovaitv ^ xai tvnt^ naQoipLiag 
IlQbg oqfQovag te xai piaiQOvg evarpxoig Xeyoi*ivf]iv. 
^Enei di vvv aoit nal *EQHfiv iiiyav *!EU^vaiy AnoVf 
''iva lAfi tbv tQia^iyiatov »a2oi!/ierov TOiAiit/g, 
^ovo nav nai navd^ave aaqSg finQipmpLivwg. B14. Scripsi irQoasXtXv pro detur repucfianda. 

jrpovjAovy, ut II, b82. Vide 819. lu uurgine edic. BadL 

Pusotii Lex. s. h. t. ' haec anuotaatur: „tf//a//i diem 

617. Erat av^i,MHf^0e$S, quae ante lunaa coitum^ sii^e uliimam 

qmdeitt ibnna uou pxoraua ^i- mensie diem. ^. laO CHIL. IV- HIST. 2 — 4. 827 — 850. 

'^Os avffgo/¥&9 ^Oalgidi,, t^ NcSs, Jnmfat^, 
*E<pwQB aifiog te &bov nal rvwovg tSp fQOL^nfLaxoa^i 
830 Kui zix^oug mronoofifioo wd avfinaa& xiv fiiovm 
JMotttt da xQOVOvg o ^AQimg Sffvna SwxAImv, 
*EfovQfptB fro^' '^EUfjaft noXXa %Sv fjQtia*iMV9V€»Pm 

HEPI BAIT0MAMMANT02. j. 

KAnartag fiX§TO(kafi(ia»TaQ 9rp!r xovg fioiQOvg inaXow 
"Em t« toS pXivov, BvtaXovs Xajiavov ns^pvKotog, 
Kal Tov fiofifiar* %ov aQiov 8i ovm qHUfi ra ^Qi^ 

IlEPl MEAITIJOT KAI, AOinSlN 

MJIPJIN. if. 

MmQol fih Tjaav naXmpl ToZg agi&fioXg fivQlot, 
TQBtg dk ol vnBQixovTBg nivtaiv, aiX* &avf»QiTtos, 
*0 MBX$tl8fig, K6go§pog, avv tovtoi^ o MaQflxrig. 
Tmv iv MBXniiiig fASV fafAOtg ^vyBlg vofdnoig, 

840 ^Slg Qv avvBKOhxal^Bxo xjj iaviov avlvf(pf 

^AvBQmrdfASvog xta^, nSg ov^ tvovxai, xavxtj; 
MofQhv Sq>ri fAB oua&Bf Soxb noiijam xovzo 
Kai naQoi xijg fATiTQog avxfjg slg ^^xijv fAS avQtivm; 
To»ouTOff fiev vovvBxiqg vniigxB MsXixiSrig. 
O fLoQOk^og viQi&fiBh 8b iuAvXovg xSv nvfiixmf, 
Jlg 8b dsivog aQt&fifixiig fiixQ* xqiSv f]Qi&fiB*f 
Kai anoXvmv xo noaov wg ov noXXiig Ofiidog 
HaXw ^ aXKrig anaQxrig i^agi&fiSv navo6(pafg, 
Ev, ivOf xQia^ ^BfB ii^ o^c ^^ff fj fiiQag. 

850 '[[lanBQ o noug xSv XMQixSv o navaoqtog BXBivog, 833. Cf. Hemunii. ad Aristoph. Yersa 845. e cd. A* enotatam est 

Nub. 999. o» 

^ 836. Vid. Suidai «. vy. MbXi^ Kigvfios. 

xiBn^. JC6go.fio, , Magfirn,. ^^^ ^^ j^ ^ ^. ^^ ^,, 

838* In edttfl Bat. Kogvfiog» quod ett iu editione* CrflL. IV. HIST. 4—6. 851 — 876. 151 

Tow 09 dta iniigBunf nQanTOQiHfiv ual tgonovg 
6iXomg qjw fioti&ov tiyov x^ Ktovtnavjivov, 
'J2( avTtXiyHV didai&^ ngoHTOQfov inriQBmg. 
^Jlv di TtotyBvqfviazaTog ^^pjjuaToiiy doaei noayf 
*uihpa wxi Pr^Ta jf«a^8, xai ya^iia de aifv Tovtoig* 
^ nal lafiofteg iv t^ifj noJUv ol aviiqfvXitm, 
UQog Tijy natQida ti}v aviuiv ijyayov nal tiiv jp^QOV, 
Jeivhv itmiOoapiatEviM nQaxtOQiuflg nutQlag, 
Tov nQoxtoQog ii Xiyovxog noXXa t6 xai nOixlXa, 

860 Aitog av fAeyiatoq^tovog nal tuiv fiaQfiagoqxivwv, 
AX(pa, §i]xa Kul yaiAfAa te orex^a^s avxyoMig. 
01 finvfiaXoi ifioniv de teQnoiitvoi ineivta, 
Svyxoxftek o ^^uitegog tovtov aoq>oXg iv Xoyoig. 
^Jlg ovTog ovv iyivtoaxev aX(pa, fitjta xal yafiiAa, 
OuTco^ ^Ql&fiei Kogotfiog tv^ dvo ts xal tgia, 
Kai naXifV aXXriv unagi^v t&v uQid^fiSv ixgaTeu ' 
Ejeig fiOk xal tov Kogotfiov. uxove Toy MaQjitiiv, 
£lg ov yigoiv **0firiQ0g fiQtainfifiovg ygaqiet,, 
Ovtog mv yigoiv vovrex^g, avtoxQriua vovg, ifgiveg, 

^70 ^£l^avfiQ(ata 9 tig aviov iyxvfiovtiaag figiq^og 

^En trfi yaaxQog iyiwriaeVf ag* o natr^g ^ ^iJTiip. UEPI MAMMAKteOT. i. 

* 

Tavthv^i^ fihtofidfifiovtb fiafifioxv&og arifialve$, 

^ toi fimgov avyxQvnTOVta fiUfifiav te xal ,tbv agtov* 

MofQe qnial fdg ngoq^avSg avyxgvnTe th fiufifiav aov> 

UEPI AKK0T2. g. 

MioQa pfVT^ tig >; ^Axxdf fj xaiontgov xgatovaa 
Kal tfiv axiav tiiv lavt^g ogSaa tt} xatontQf^f ^l. nQaxTOQix^ inyQHa^ ye- f>ryoiiem iu iitero gestattun pe« 

^tio exactoris tributorum. perisset, pater au loater. .Chil» 

^2. Sov^aloi^ rustici. VI, 597. 

870. lu cd. ut in edit. I|a- 872. Vid. Aristoph. Ran. 190. 

npw tU. Excidit ayllaba wt. ^ 875. Cf. Etymol. Jtt. e. r. 

'^terrogabat, quia ipsum em- axxoi. 152 CHIL. IV. HIST. 6-8. 877 — 5oi. 

^lXijy donovaa YWtuKSf, fpill<ag nfOfffffOQBi. \ 

'Kal %l 90» lc/oi ra ^Annovg; nQir ^fiSQojf oXifmv J 

BeQinwv tov KoTig^fi i^ roS nartejivov %& oTxqj» f 

880 KjoLxomQQv liiya nazidtav fai oq>riv OKuof l^cdiprfjg - 

^JIq nQog avTrif ipitioBt* elSsg tw uvqiov (aov; ] 

Kal iiiXkmv nQog anonaxov anodQaiuXv Jxs^yo^, 
Tov TOt; KVQiov in$ivji naQeCxev inBvdivtjiv. 
'Jlg d* ovx ididov Xalioy, Kevoio^i^g al, lcpi}, 
*'0r» ovd* unoxQivrj fioA* roSro S* tdovreg n6ao$f 
TovTif fiiv elnov, xl noteXg; Mxk 9e vVv fekSoiW» 

JIEPI TOT FPT. t'. 

Th YQv Qvnog tov owxog nal { qpcDi^ roS ^oIqov. 
Kal ygvTfi de axevoQia luxQa Toiv oaTQaxi^eifVj 
Olai T* elalv aT re i/hmquI ^uircM rcSy juQvaojpiav, 
890 Ai noTtajQideg naaai Te OQvioiV axav&idmv. 

T6 yqv fovv TO aiuxQOTaTOV anav afiimiveiv ^iXe&. 

UEPI TH2 IIEIPI0OOT ETAIPEIAS IIPOS 

OHSEA. iy- 

IleiQi&ovg o ^l^iovog, o Aani&cov ftaraQxmVf 
uivdQeia Mol ysoTijT» uai ^iajj iianQinotv, 
^Jig TOif Briaio^ ijxovae to &QvXXfiiAa trjg (ffiiifigf 
JltlQav avTov x^g oQex^g XQfjionv Xafielv Tfjg Qoiliflfii 
BoZg fioanoiuvag iiXaae Bfiaioig MoQa&ckf^ 
jTot^TO d* axovaag o Bfjaevg, ovh ivepuuv ev&iag 
Tov tnnov avafiifirine nal nQog avvbv eXavvu. 
^Slg 8* kxeQog rov BTeQOV xaTeldsVf iunXayivTeg 
900 ^AlMjlovg negipiXXovai , yivovTm tmv qnXriTmv, 
2\^£l HeiQiO oov Xt^avTogj eig aa^ikfjv ^Xiag ^ 878. Ante paticos dies. edlt , scripBi ixetvfi > sciL OMif. 

879. Pro ^amxrj], quod est H I S T.'8. 

iu editioiie, scripsi Wavrexvov. 890. IToTiaTgides i» q. nrori- 

683. Pro iavT^f quod est iit or^^oi' a, niorgai. GHIL. IV. HIST. 8. 9. 902 — 929. 163 

TovTO ftoil yvioQiiAOTfiTog mitiiraa&M fiBytaTtiQm 
ToiovTOvg ovTog yitQ ^iaSq 196* ncd tplXovg slyaf. 
^TniQ fioSv d* ilaotmg fjv tinijg TifiOiQtaf, 
'j&TOffiOff YifOfAM XafieZfy el fi^ tpAlag TQont^ 
Tovto voiu^ig naQ i(AOv %aXSg fie/ii^ar^<r^a«; 
OvTfo de avPfiQjAoc&fioav in tov toiovtov T^OTrovy 
^Jlg xal TtQog '!diSov ftatt^^&^v idt t^v KoQfjv ofifai^ 
'Jlg av oQfta^aHfiV avTifr» iQSvTog tov Ofjaitog 

9l0'l4idov HQaTOvvTog MoloaaSv ovaav aQalav uoQfiv, 
'X^g nal xatiapiwp avTovgy md iii isaiAol Ofiaia, 
Kwi KeQfiiQ(f d* avatQsC fuylatt^ tov II$iq19ow, 
"Ate xai aQnaya el8c^g T^g &vYaTQig ineZvait 
Tov 8e 0fiaia avfeQyov iv (piXiK^ Tt} TQonip. 
JlQog ovneQ 'Idtifiv ^HQaKXiig q>lXog iX&wv vaTeQug 
^Em Tfig dQinf]g nal tSv iwiiSv Qvevab tov Ofjaia* 
"Ep^otg t6 aXhjyoQfiiia tov "A*8ov vvv ttal KoQfjg 
Kai Tov KeQfiiQOv tov Hwog avajwytig Bfiaimg. 
Tfjg HOQfjg 8a Tfjg ^ijfii^Tpoffy ^r iJQna!^ev o''Ai8figi 

920 'ItiXXo To oXkfjyoQfiiia tlnov 8* iv 'Ha$68ip. 
Tb Xiyeiv 8e nud Tig fpi^aw lnacmjy ioTO^iay 
TSv 8fiiiu8Sv Te %ai nowSv, d fiij 9toii tSv anavle»Vf 
Kal xoQtag avaXlaxet fiov 9cal nXele» nouH Konovm 

• 

nEPI AHOnEM^EJiS TH2 ANAXAP2U02, 
0IAOT UEPIOrSIOT 20AJ2N0S. d^. 

'0 Sxv&fig ldva%aQaig, elg tSv ao(pSv vnaQj[<»Vg ' 
^Ev ToXg Idd^tjvatg nQoaeX&MV t^ SoXotvog oiuia 
"Hmk (ptXlag nQog ainov tov SoXatva no^Ham» 
^o^yo^ 8* anoninnovTog t(p Xiyeiv ovt^ To^e^ 
Hobg vfiv ntnQi8a T^y aavtoS iX&Sv aoi noiet (pOiovg, 
^E(pf^6V jivaxoQaig' av TOtfotQOvv, i SoXmv, ^O. dittfioT scripsi pro 8iOfia. 928. aol ex marg. cd. A. re- 

^* Schol» ad O' et D. 32. cepi pro at/, quod est iu codir 

926, tpiUat ne mutes iu ^a- cis textu. 
^av, £6t pluialis. 144 CHIL. IV. EPIST. 646 — 6/9. 

Tov TTo^or o!^ tbv «uroc olpuu xfj^^Jffg^tt^, 
Kul ToD JSuf&innov tou nw6g xai tivog di 'Pnfimv 
^AvdQog fLsyilov «ft^ti^/ov oavtQ neam iv fittt%fl 
^^Ekbiio mOftm toi^ uvaif &rifQi nal xoSg o^iotg, 
Siiinag ot^toc iT^ofrij ^a^ tag itgikg tptfyi^ 'P^yLomy 

650 Jdovog S* %vm o avvov nwxotiijog »9 navTWff 
IloXXaZg ^^iifa^ uaQveQ&v i^vXmtM tov avdfa 
Kal xiiP ^loxivfiif SuQvnzs tov jf^oio^ inalvoVf 
"£Mg il&69teg i/aTC^oi^ ol inQatriYol 'Pt^fAoimp, 
l/i^fASVop uatinQvt)Mfif iv taqKii^ roSg iraTQo^oig» 
"EiBQog naidv av&Qa^nog pieta uvveg oitvw¥ 
^Ev j^govoig navv nQ^ ijfiolr oUyo$g vnf^ptivmq 
^Tno Xr^otov uiv^Qfito» na{^f$ev9 d' »i!oir, 
"E(»g T»^ im tijg niXemg nani^XoQ..^antu tovtav. 
^JltnsQ nvmP ivitifiaS nam^Xtf nQOg ti^ noXt/v» 

660 Tai navioxsi^ 9k awmv fjiiSQOg^ ^v to{$ naah 

Uavtag iniUiXwooiie/i^og nai oalvm tovg av&Qwnovg, 
^Slg S* qtovm)g fuaQog rjl^^a t^ naivdoji^Bifp, 
'O nvoiv wanaQ av^Qomog i'wovg ^Vfioi dmodtp, 
Z4ansiatQV S(peQi¥ avt^ tiiv ,ilaniqr',. to d^ffia, 
"Eoig nopii^sifg avtog nai navteg ol naQomsgf 
Saviioaavteg t oivinQivov aaq^cAaaiatji fiia. 
Madovteg toiitov fivai ii <povia toS av^Qmattfv, 
^EnuQjnD^ -m^ tr^g r^oXBOig ayovai Toy yevvaiav^ 
Kai atuvQOi&Big ^&vijQnio o (iuxQhg inoLVOg. 

670 'OQipia XiyUr^ naQOoi toitg Qvaafiivovg nvvag 

Kai nttlvovtptg, thv dQunoyta Toy nat*, aDTou ^m^ovna* 
^Eia tovg nvvoig tovg ifii noXXanig Qvaafiivovg 
^Ano nh]y^v te natQtnaip nai avfifietQontuv fiaj^tigf 
Tovg avvaQoliavtag ftote lia^r^v BeHtiivefy 
XaQiv .ifiov n€iA fist^ ci^fOu ntaovtag ii vnai&QOV» 
^Eui XaXblv rbv attbv to^ fiHQona ^Qfivovvta 
Kai avvnav^ivta fnet* aifiov nvQa tjj ^aiaal/iqt* 
'J^a! Taifiay narddtiXa tvy)^avovta totg nuaiff 
'£.1 (uy aei nQoafiXinoiisv to£g noQ^ fifiyp oAo/v»^- CHlt. IV. EPIST. 680 — 714. 145 

I 

JJcSq rtg h nirQcug SQ&KOfTa liwghy hmifUfog 
'Afi^Qi^^» og nifunog ysvofisfog aniiq^. 
Kataoie&ivxog 8i noT$ XtjinaZg lov feaptoMev, 
Btnjaaftogf i^i^OQe «ara XrjovSf o dQOMmf' 
OvaneQ nai xQineb nQog (jpv/ify» ad^ev ibf feafioKOf. 
Mi} }^oSy aviog ual dQOHOfra tMijai/ff aatOQyia, 

Kal %l q^iAk Ttt i'iAtpvxa; ra rtiQvofov difdQa, 
^Ttp ^Qoukiog zov avdQog afr^Qtjnirov TOvde, 
jfCnan MaTaXetfiera^ neQi TOf Taq>Of xovSe» 
^EiH Tug %ov Oai&oftog aiyelQovg dutyQuipeif 

i^^HXiXTQOipOQOf ioMQvof 'HQidafcS Qeovaag- 

. ^Hf nQif avn^ Ttg naQ ^iiZf {» Tcuy mQaioxaQnm' 
Jviri siljjcrir IxcjcTi^ro avHfj tov Xoyo&iTOV 
Mofog in tavTtig yoQ avvog uaTi^a&ief ixeiSfogf 
Kotym fiQa^ia di Tkva nXon^ tj} XaO^Qidiijf, 
Al(pffig &af6fTog %ov avTOV noie tov Xoyo&iTOVf 
Ei&vg ixfjvyti th qtvrbf inetfy x^rntiQu^ 
IlaQanQenaaaf TQOiiSQa nal QvaariQa Tce ipvXXa, 
Kal nafTeg i&avinaZonef , tI t6 avfA^uf a&Qooig, 
THsLOfwg 8^ i&afifiiq&nnef nuf t6 avnpvtf ^ai&ofTeg. 

M'E§Qayfj de Tjf avQkov in noQvip^g elg Qiiaf 

Kal nofTelofg aniqfQvxTO, ^aS/ia Matfbf xal iifOf. 

^Ofinifi» Ttjf aXfi&eiaf, Tor (pmTUvyrl q^uaq^oQOf, 

*Ilg ov8* if aXXotg etpevafia^ anov8aiotg, oif8* if ToJrqi. 

Kai xl q>riiil aot Ta qfvra; 'PoStof iattf OQOgf 

Tijip nXrjatf ldTa§\iQtoff %aX»ag nQtf e^oi' fioag, 

jfi livxff&iibf iiintfinof {^('(O^oijff 'Po^qi pXufirjg* 

*lXXvQt^o%g oi Taq>ot 8e KaSftov xai l^fiofiag, 
Kaxov Ttfbg ^lXXvQtoXg ual fiXafirig ytfOfiiffigf 
^AlXriXoig xvXtf8ovfiefot naiayof avvexQOTOVf, 

^iO "SlaneQ inaXyvfOfiefOt ToZg oviiq>OQaXg xal fiXufiatg» 
Kai tL ao§ Tairra %a fiixQu xal Ta aiefa 8t8aaxo} ; 
Kai Tfif ftayfflTtf nag IqS (ptXiag tou at8fiQov; 
'H noa de XQ^^^^^ ^^^ xa9aQ0v ygvalov ^ 
Kai ra Xovna 8e TSf XovnSff ifa ft^ yQdq>a» fiatrif, 

10 146 CHIL. IV. EPIST. 715 — 743. 

^E%U9 xowvxa ntQioou fiYrojisru av^^ccxcc, 
'J2$ h aijfis/oig fiXinofiBf atr^Xag xatammoioaQf 
BQOfOvg nai uXirag ttal Xoma av/xAoifiata t^ na&st* 
Mfl ov fovr aoiOQyOTEQog nai tovtcoi' /io» ifanifig, 
720 Mffie jpevdoyavQovfievog tov fiiov dol^aQl(^f 

*jHV lao oxiQ^m aixdfrag, eviinXog Tot^ nSxsiff 
Kai xanuvog ftai itQoorpffigf 'oXog fpiUag fiftmf, 
ICuv msQOD^jjg mg JaidaXog | ag ^'ixuQog ixeifogf 
Kav oifQafiag avxvyog dol^ffg X^Qoi oov ^veif* 
Kal xi yuQ xo dol^aQtov xov xaJMinoiQOv §iov; 
Kav yoQ inri fAetaniofj xig xtug xv)ipug naXk^^iagt 
IdXX^ Ovv ntttioxehg ovTa &avarog nivxa ip&eigeh 
Kal Xfi&fig UQvnxu xcS fiv&^ uai xrig afAvtifioaiff^, 
Movag aldtv (pvXutxet 8e xug aQetag, fpiXiag. 

730 Hv evxvifig Ti,ao9eog o otQOfxfiybg inetvog, 

^TnsQnXovtoiv , vneQtQvq>wv y nivfigy netvCh vaxiQn;, 
BeXXeQ0(p6vxfig jJQ&ri ie nQog ovQavov nfffoao^f 
. *'TateQOV lo aXrj[iov xv^pXov elj^e xov avdQU* 
TvQawog Jtovvatog, fQttftfiattaxfig vaxiQoig* 
IJfQoevg fjv nQiv aot fiaatXevg, aixftaX(i)xog elxa fioc* 
'O 0vx(oVf V[^aft^vtxog f 6 KQotoog, o reJUag. 
'TniQnXovtog 6 TifAMf iif nXiiv amnaveig wxiQtag. 
S(i(pQaiv Aiag, awexog, i}X vaxeQov naQaq^Qort^. 
BeQaltrj^ nQlv axiQatogf voxeQOV nxaifjiaj yiXotg. 

740 '0 TovXXtog o SeQ^togf olxitfig lattyitivog, ^ 

"laTC^or 'Pdfifig fiaatXevg. cj xojv axQOq^v tiJc ^ijV' 
*Awipag ftiyag atQatfjYog t^5 oAij^ KuQXfiSovog 
Tov IlaXfXov xai TeQivxtov xoifg atQaxriyovg vtxfjaag, ' 721. De forma ttto vid* Butt- 729* Pro ^qvo^ scripsi /Aoi^a^*' 

manu. Gram. gr. ampl. p. 546. 

Thierschu Gram. gr. p. 520. c)« 736. Nomiiii X^oTaoe iu cd.! 

Utuiitur ea etlam Grammatici, A* auperscriutujn jPoJtfi?. 

ut MoschopuluB ad Hesiod. Q. * 

•t JD. 639. \ CHIL.IV. EPIST. 744 — 774. 147 

^A^Iiff di iiup ^mficSnlv v6tb ovyxoipotg yivogi 
'JUi dgmthfig iiatB^ ^m^axB^ qHxgiiixov noaa^» 
Ssnunonl^g T^ Tovgmov alfia «rudr «^o^Tdvrov. 
'0 Miuw^^ &lAa^ivgf akX' IdoScNrJ^ij /M^<<* 
'0 0al4iQ9vg^f^i/jtQtogitiyag Ml^xifn^jiog, 
^AU* wnB^ itg Ki^&ov atifU^ f^liftatBist: 

rSO Ti la TToUa aov nQoa^akSf ta r&v a^aioxiqw ^ 
Tv(pXovxcu, BBXi&iQ^og fUT» xag' ffTQaTijjlag, 
^Eammfia iviavov XQax&v ipoa x^ fitXko, 
BzUaaQifp ofioXbv 96t8 t^ aTQajijXaTTj 
*!09 Tvpi fiiv UoiaaBV,' anoTwpXat ^ o q^ovog^ 
Gixto TO nav ImQinBiiait xov fiiQV vmv av&QOfTmv, 
"Am ual xaxm qgmQn^if BiXovfiSvov ieaTaimgf 
KttvnsQ ov ax^ fiBtatQoniiv iu t^$ aoTciTOu Tvxijg, 
AXX* ovv ^avattp fmavra JtQig to fi^9ev vatiQiog. 
Hov yoQ IdXB^avdQi^U^tw o^MaMBdm ^iHBXvog, 

Wl9^ nQlv MoMXafoiyfjfaiB ^v niaav, xSv ffaQfiaQOtv; 

Uov di SKtiTtiiav o naXogj nov JaVo^ o KataaQ; 

Ilov MoafiOVQonmg 2iaa>aTQig^ o p'aatXsZg ^svfvvotv, 

Kal noQ* avT0v qvQofisvQgy iiqTiBQ vq>* 'Lwnw akXoiz 

Uov BafivXmv ovofiaatf^; nov di ital TqoIu nohg; 

IIov vvv ol nQOTSQOV aoqoi; nov MuiXrj za oQjicua; 

nov fov. JlBQaiiog ^m/vij. di, nou zff%og 'fii^Xios ; 

Hov UaXafiiidqvg q^QovfiOig; .nov navja tcc aQiaX^; . 
Kong tffp}[Qd tc^ apjindvia nqtl ticpQa xai aanQicL . 

"Od^Bv av^Qiin.iva^ iP$ov6«y X9^'^- ?9^'^. ao}q>(^vovvt€tg, 

^ Kai lifi yavQOva&fik tqiQ tftvxQoXg tou fliov do^aQiotg, - 

Mfji* ayBWoig ano^oXaS^g odvQsa&a^ nQa^fidvmv, . 

UuvTa vofii^tv 8e xdnvov, kuat fiStQiovg sivfu, 

Bqt^sXv y ini tolg ^v^axovai^jifOiqtpX^ tsHOLl toZg ^^ivoig, 

Ktti Xiystv to IIivduQSiov na^ savtovgavjpaMi^, '49. Cd. A. in marg. iv ^^^ est- Titioliifli y ^i IlBfaims. 

f«i«.y, 774. PiMdar. Pyth. VIU, 135*. 

7^t Pro BQ$aiws, quod aperte Heyn. * • 

10* t ■ 
t « ., - IV. BP. 776-783. HIST. 1.2.784-796. 

^ ^ ^; xl 8i Qu tk; oni&Q Sp&Qe»itoQ ofa^ 

^ggn ^ Anoif im, 8a6rte$g oweMfloa», 

^^0th «a nQinovraf thv tvtpov nauttrtOXuf, 


P>f ^ror JJIANNOT TOT TZETZOT ETE- 

t^ii iSTOPtAI KAI JESEI2 ISTOPIJlJtlS 

rBSJE TH2 rPAOEISHS EUISTOAHS. 

^pJ^ ^iSy InmoJiMP nai^Ufm UnoQtag 
nSg fiovXo^sfog wn^jwmatji Tii£e«. ^IKSTS ISTOPIKH a. JOEPI EIUOTAAIJOl 
^^xtvipvVXg opun^xaxow^ porqidt», vnag%u 

* . g > 

ISTOPIA^. JIEPI SEKESEAHmN^ 

jgla Tov B&iea£)^ijvot, ovaa ^loto^ 
jia eial nai ftads fAO^ XmtSg ^Jcp»/fo»fi^ni»g. 
^iififii]T«xo^ 6 paaiXevQ liUT^OQ AljwtTiwf, 
Jtm&iiivtap ndhere 0QVfS¥ xttj j^pmiitav 

**90 HBQi ^^^? oQxaioTfitoQ f nQiyiiaTOQ dvaTSxiiOQtoVi 
TiveQ nQmTOk Y^yovaaw , AtyvnTm ^ OQvpg, 
^EyiQivz deSM»TtfTci* xoi piav&av6 trjv XQia^f» 
Jvo la^oiV PQtipiXXka' in fsviTfJQ avTim, 
Tfiv naaaf imiiiXsiav no^T^aaQ tiiy ixeivm, 
JltaiovQ acoiiaiocpvla^i TtoQiiotaxB tpvXatteiv, 

^ 6fiXa^9.f nQOTQitffipievoQ inetva toq iitiriQag r, r , . r " • 784. Vid. Schol. ad Aristoph. 788. Cd. A. in contextu tt<«j 

« „ 92. qujteeiiLkxiipeU.Suidas Mnxof» «» « recentiori mw 

^ h. ^ - - ^ margine ^afAfUt^tpu 

"toR Heiodot. II. 2. MQ. 786. ' Hewdot. II, 2. W ' ; CHIL.IV. HIST. 2. 797^826. 149 

^Axfwvnqy nwfti nfaaoxf}, md Taivag wnidyB9i^, 
Kal mMsvp 8i to OMnjfia t^' tcSi^ PfmpSv tv^itoQ. 
Ovjm fiey ovf Isr^oTTSTO. iuju di %fvtO¥ xqovw, 

800 'Jlg ol cafunotpvXansg riMof tov fiaatXiioq^ 
TfynQixu xa §fBffiXha nal fiixog jjvu JOvro§g. 
^thrsQ fio^cor o /}ao«iUv^y nSv avvayelQag i'&tog, 
^geto al naQa T%ah iarl t$ nQ!uYfia §inog; 
Bixo^ fia^d^wp Toy oQtov di naQa 0qv^I wnX^o&m, 
Idg/ffuotiQovg {'n^rfir dvak t&f n&nmv 0Qvyagf 
^vtodidaxtmg tSv fiQeipSv qfiati q^avfjv einonoM^m 

TovTO TO ^fuai iatk taitrig tiig tatOQiag,, 
OQvySip uai uiiifVTttiwv ii^ to d* alXo tSv IdQimSi 
*X>ntQ imoimv fiov Tarvr ai^g (pQSvog diiaoig fQafpov* 

SIO 0aal tmg wg Sqtaaxov to fivri Tiur "'/^QuaSiav 
£lva& nQ9a§vy8viat$Qa nQog XQOVOvg tiig oeX^vrig, 
'bd^sr mg d^&ev aq>QOvag mXova^ nQoaeXiivovg. 
AiXok S* mg ovxag vfiQmag nalovat, nQoaeXfjvovg* 
To fOQ vpQi^ew nQoaeXeZv uaXeUok loig jiQmaw, 
'Eym tovg avdQag tovvov^ di Xifcn tSv nQoae^^^qroiV, 
*&T» aeX^^vrig evQrixe nQStov tag neQiodovg 
Kai tag aiioiAetoiaeig 8i ag aaia fii^rog n&afjs$, 
*£^fi^9 liiyag '*EXXfia§v , Sv l» fOVTfg ^^QKadoiVj 
• Kai iStt nQo tr}g Svfjg di aet ttig aeXf[vaiag 

S20 IZv^ ^aXavovg Stpovteg ua&fiad^iov iudvag* 
^Exeig Tov JBeKeaiXrpfo^ T^r oltjv iatOQiav, 
'uinXijv dmX^v vmtQ^vaav, rtai tvnt^ naQoiiiiag 
HQog a(pQovag te xal (nfaQOvg evarpxaig Xeyofiivfjf. 
^Enel di vvv oot ual ^Egnriv iiiyav 'EU^vair ein^v^ 
**lva fi^ Tor T(i«afi£/i<7Tor xa2oi)/ievor toniit/g, 
jixove nav nal fiav&ave aacpSg ^»^i/9oifi£roiff. B14. Scripsi VQoasXsTy pro detur repudianda. 

^rpoaeW, ut II, 682. Yide 819. lu margine edit. BaaiL 

^tfsovii Lex. s. h. t. ' haec auiiotaatur: „u//a//i diem 

817. Erat avl^sfUmvesCf quae ante lunae coitum^ nve ultimam 

qmdem fonna uou pxprnia Ti- mensis dienu ^. laO CHIL. IV. HIST. 2 — 4. 827 — 850. 

'JEg^^g fiey o Aifinxwq TQtaptifiCvog naXattm* 
'^Og avYXffim^w ^OalQidi,, t^ Nws, Jwwici^, 
*E<p^QB oifiag ts &bov nal rvwovg tSp YQcqmatmri 
830 Kai tifirai^ JcoreMOff^ijafi xoi avfinaa& tbv fiiovm 
JMetflt 8e xQOVOvg o *AQKag iffwta 8$axiUoKV, 
*Ef9VQfpt9 noQ'' "jESUUja» noiXu vuly jipi^oifiovrmr. 

nEPI BAITOMAMMANTOS. /. 

KAiravTag fiXnoiMififiaiPvag nQiw rovg fiOiQOvg ixaXovf 
"Ex T« ToS fiXltov, avteXovg Xaxavov nstpvHOtog, 
Kal Tov fiofificnr* tov aQtov di ovtqi qtaal ra fiQiff^ 

IIEPJ MEAITIJOT KAI, AOIHJIN 

MSIPSIN. if. 

MoiQol filv ^(Tav naXmpl totg aQid^iiotg iivQh§, 
TQBlg dh ol vnsQixovvBg nirtofv, aXiJ* oavfnQitiag, 
*0 MBXkxiSfig, KoQOkpog, avv tovtotg o Ma^itrig. 
Tmv div MBX^tiSfig iabv }^a/ioi^ t^tyslg vofAiiAoig, 

840 'Jlg ov avvBHOkio^Bto tfj iavxov av^vfip, 

AvBQmtfoiABvog ttai, n&g ovx ivovxai taittj; 
MofQOV Iq^ri iab oiBO&Bf &otB no^rjam tovto 
Kal naQa tijg fiijrpo; avttig elg iinrjfv its avQ^vm; 
Toiovtog nev o vovvsxrig vnrjgxB MsXitiSrig, 
O KoQotfiog ^Qi&iiBif 8b dtavXovg tav nviiitofw. 
Jlg di dBtvog aQt&iiritrig h^XQ^ tQuHv rJQi&iiB^, 
Kal anoXituv tb noaov wg ov noXXrjg oiiadog 
HaXw l^ aXXrig anaQxrig i^agi&iioSv nava6(poig, 
Ev, ivOf tQia, SXbyb di* oXrig trjg iniiQag. 

850 *^SlanBq b noiSg tmv XoiQktSv o nuvaoqtog ixiSvog, I 833. Cf.Heniiatiii. ad Aristopli. Yersu 845. e cd. A* enotatam est 

Nub. 999. o* 

- 836. Vid. Suidai «. vy. MsU^ KigvfioQ. 

r/^^c JCoeo^o, , Ma^yirji,. ^47. Cd. A. recte o> p«) Sr. 

o3o* In editfl Bat« Kogvfiog» quod ett in editioiie* CrflL. IV- HIST. 4— 6. 851 — 876. 151 

Tov ov dut infjQBiav nQaxTOQiHtiv nai xQonovg 
OiXomg Sx/Btv fioti^ov riyov x^ KoivaTavtlvov, 
'Slq avzMyBiv itiajn^f^ nQantxiQiav intiQeicug^ 
^Siv di Ttaysv/pviaTaTog ^^ijciavooy doasi noayf 
*!tihpa ital /S^ra sfJia^Bf «a» ydfifLa de avv rovtoig* 
*X)v xai Xa^ofTsg iv rm^ naUv ol ovinpv^iTa^ 
IlQog T^y naTQtda rijy aviwv ijyayov 9Uil r^y jfoQaiv, 
Jsivov &VTiao(piaTSViia nQaxTOQinrjg mxQlag, 
Tov ^QaxTOQog de Xiyovtog noXXa t6 *ai noiHli^», 

860 AvTOg atv iibYiato(po}Vog uai t^ov fiaQfiaQO(pqivwv, 
jii,(pa, firita xni yaniia xs avi'/Qa!^s av^iyoMig» 
01 pov^aXoh ifiotav di tsQnoiiSVOi^ inslvf^, 
Svfnotfjsit ^uiTSQOg tovtov aocpoXg iv Xoyotg» 
'Slg ovTog ovv iyCvoMrxsv aX^pa^ fiiJTa xai yafiiiAaf 
OvTmg ^qC&iasi KoQOtfiog eV, dvo ra nai TQkt, 
Kui naXiv aXXtiv unaQxiiv t£v aQid^iASv ixQaTS$» ' 
^Ex6$g juo» Kai tbv KoQoifiov. uxovs roy MaQjiTr^Vf 
Elg ov Yiooiv ^'OiATiQog fiQ(ahfif/i fiovg YQutpsi,, 
OvTog mv yiQoiv vovvsif^g, avTOj^^ijua vovg^ ^pQivsg^ 

^70 ^El^avtiQ(aTa f Tig aviov iyxvfAOvriaag fiQicpog 

^Ex T^ff yaaTQog iyiwriasVj uq* o nuTi^Q tj fiijTijp. 

UEPI MAMMAkreOT. d. 

« 

Tavrhv Tqi fihTOfiufAfiavTi, fiOftiAiiMvd-og aijfialvsh 

*& TO* fAWQov avyvQvnTovTa fAafifAuv ts xai .Tor opTor 

MtoQS tprial yoQ nQO(pavSg avynQvnTS to fAUfAfAav aov. 

UEPI AKK0T2. g. 

MiOQU Y^fl Tl^ ^ l^HHcii V itOLTOnTQOV XQUTOVaa 

Kai Tfiv axiav Tfiv lauT^ff o^cSoa t^i xaTOTrr^ 851. ngaxTogtx^i inyQe$a^ ye- hryoiicm iu utero gestatam p^ 

xatio exactoris tribulorum. perUset, pater au mater, .Chl]. 

862. pov^akoty rusticL VI, 597. 

870. In cd. ut in edit. i^a^ 872. Vid. Ariatoph. Ran. 190. 

npw Tk. Excidit ayllaba t^. ^875. Cf. Etymol. M. •• r. 

^terrogabat, quis ipsum em- axx&>. 152 CHIL. IV. HIST. 6-8, 877 — 5oi. ^AiXfl^ dowvaa YvvatxSPj ipill<ag nQOfffiyoQSi* 
Kal xl aoi iU;w rit ^Atatovq; itQiv ^^«^o/y oXifmp 
BtQ&nwv ToD KoxiQ^fi itq xov navxBfVOv rqi oXncf 
880 KaxomQQv fAiya ttaitdtov j[al a^ptjv hkukv l^cUqiTf^ 
'J2g nQog avt^v ifiofiasv* dldeg tov mvqiov fcov/ 
Kal lAdUmv ffQog anonaxov anodQaiieSv ixsSvog, 

Tov Tov xvqLov iKBivjj naQdiBV inevdvjfiv. 
*J2g d^ ovn ididov hMXtav, ftevodo^qg sl, lcpi}, 
*'0r» ovd* anoKQivrj fio*. ToSro S* Idovrsg noffos 

TovTif lAev elnov, xl noieXg; Mxk de vvv yekSaew* 

JIEPI TOT rPT. i'. 

Th YQv Qvnog rov ovvxog nai ^ qxavri tov xoIqov. 
Kai YQvxfi de aKevaQta fwtQa tfHv oarQaKt^mVf 
Olai t' elaiv al re fAtKQcti ^uircM TiiSy %Qvao)p<av, 
890 Al noTiaxQCdeg naaai t6 iQviatv aKav&idotv. 

To fQv yovv xo OfUKQoxaxov anav afffLaivew 9iX&. 

HEPI TH2 UEIPieOOT ETAIPEIAS UPOS 

OHSEA. fj. 

IleiQi&ovg o ^l^iovogf o Aani&iav KaTaQX09Vf 
uivdQeia nal veoxtixi Koi ^iAjj dianQinoiV, 
^Slg ToS Bfiaitag tJKOvae %o &QvXXfiiAa tfjg (pfjiAi^g, 
ThiQav aifxov xfjg oQexfjg XQtj^otv XafifSv tflg QiiiAfigi 
BoZg fioauoiAivag iiXaae Bfiaioig MaQa&Hv^. 
Tovro d* axovaag 6 Ofiaevg, oxfK ivepuiv ev&ioig 
Tov ^nnov avapififjKe scoi 9rpo^ aifxov iXavvu. 
^Slg d' extQog tov exiQov xaxeidev, iKnXayivxeg 
dOO *AlXi^lovg neQipiXXovat , fivovTaA tSv fpAtamVj 
2\>£f neiQiOoov Xi^avTogj elg agpo^/iijr (p^Xiag ^ 878. Ante paticos dies. edlt. , •cripsi ixitvjj « scil. oauf. 

879. Pro navT ixvih quod est H I S T.' a 

iu editioue, scripsi navr§xvov. 890. IToTKrr^des i. q. novi^ 

683* Pro iavrfi , quod est iu OTQai t, nior^i. • CHIL. IV. HIST. 8. 9. 902 — 929. 153 

Tovxo %ai YvmQiiAOXfiTog noi/qaaa&M fitYUszf^. 
Toioirtovq ovrag yaQ ^fiS^ id6& sro2 q^iXoug «Ireu. 
^Tnig §oSv d* iXianag r}v tSnijg tifuagtaff 
^^TOifAog ^^trofio* XafitZVf d fi^ (pMag Tpofrq» 
Tovro voiii^ig nag^ Ifiov ftaXSg iienfjiavila&a&: 
Oifro» ^6 awriQiioa^&fiaav Ix tou tomvtov t^ottov; 
*Jlg 9ud ngog *!didov uaTsl&Hv 8ta Ti}y KoQfjv aiujftOf 
'Jlg av agna^aKitw avTijr, iQSfxog tov Bfiaiiag 

910 *!dtiov UQatovvTOg MoXoaacSv ovaa» mQalav ttoQfiv» 
*t)g 9tal uatiapinBV aiftovgf «o* dii dsanoZ Bfiaia, 
Kwi KtQ^if^ d' ava^zl luylatcjf tov Uu^oWf 
"Atb nai uQnaya ddmg tijg ^&vfaTQig in^ZvoV 
Tov ik Bfiaia aweQyiyv iv (ptXittS t^ TQontp, 
IJQog ovnsQ ^'Atifiv ^HQanXfjg q>llog iX&09V voTiQag 
'£« Tfig el^irT^ ital t&v deaiiSv Qvsrak toi^ Bfiaia* 
^Efvo^ Th oXhrijfOQfiiiM tov*'AJiov vvv %al KoQrig 
Kai Tov KsQ^iQOV tou %whg afafatytjg Briaimg* 
Ti\g noQfig ia t^c ^^H^T^ff» V^ fJQna^eiv o"A§dfigi 

920 yiXXo t6 uXXfiYO^iia dnov i* iv 'Hawdi^, 
To JJyet^ de nai Ttg tpfiaiv iMiaTf[V laTOQlav 
TSt diiiiadSv t« nai uowSv, d /ii} 9T0V tiSi^ onavtetrp 
Kal 2<^Ta^ avaXlaMek fiov ttai nXelm nouSk nonov* 

JIEPI AUOnEM^^EJlS TH2 ANAXAP2U02, 
OIAOT HEPIOrSIOT 20AIIN02. &\ 

^O 2xv&fig IdvaioQaig, elg tSv aoq>Sv vnof^mVg ' 
'£> TdZg lA97Jvaig nQoaeX&wv t^ ^oXuvog olnia 
"jHiTCi (piXiag nQog ainov tov 26Xo»va n(f*flaa$^ 
26X(avog S* anoniiinovTog z(f Xiyeiv avT^? Ta^«^ 
IlQog Tfiv naTQiSa r^y ffavroS iX&Sv aoi nole$ (fiXovg, 
^Etpfjaev lAvai/aqaig* av TOiyaQOvv, co 26Xmv9 910« itafiot scripsi pro Ssa/iSm 928. aol ex marg. cd. A. re- 

920. Schol. ad Q. et D. 32. cepi pro at/, quod e3t iu codi* 

926» q>ilias ue mutes iu tpi^, cia texta» 
Xiar» £at pluralis. 154 CHIL. IV. HIST.^ 9. 11. 930 — 953. 

930 ^J2r iv naTQli$ t^ aavrov, notsk fpJilaQ n^oc /ce. 
^oXmv &aviia<mg de Xoinov yivetai tovtqi q>ilog. 
ToVg naQalXi^XoiQ nXovvaQxog ^Qutp^k ziit laTogtaw* 

UEPI KTMAIOr ONOT. mL 

'£r XvfMj] ovog ytfov&g lidyag vnig rovg ovovg, * 
AiofTog difog Mv&Blg ^pofiov inolu lAiyav. 
^Jlg 8^ fi apmvri xbv deiXaiov IJfisge naoiv ovor, 
^ymnu trvYKonrofAsvog QonaXoig t$ nal l^iXotg 
*JZg ngog dovXdav ngdnovaav ovoig XBgvtwe$v» 

"SlantQ nov yQnipu r^y yakriv o Alawiog i» fiid^o^g, 
MnaneatSkV dg yvvaiov tjj ngog ^BOvg ^uTi^au. 

940 Tfj wiuputfj naaTodt di vvfAipfp^ ipca&riiiidvfiv 

TtfV q>va4/v d£t&tt Tijy aVTfig YaXijgf ov YvvmKog 8d* 
Mvhg iptTvirTog yoQ intH, X^novaa ttjv naaTada, 
'k}Xfi T8 Tov d^fiQsviuiTog ixBlvov yovoiidvfj, 
*'Edsii$ nSaiv icnnfjv Toil^r, aXX* ov fvvaim. 
Kal iiantiQ naXnv di ipfial' ni&finov vavayito 
^ldtiv T$g otnoXXviievov f av&Qomov 86^g elvoif 
Tfjiv %^Qa iovg Sidaoiae xviiaTosv ^aXaaaimf. 
'Jlg d* iQmr^aag, no&ev el; f]9covaew lti&fjva[o¥f 
Kal na^tv fJQhto aSrrov el netQoui ywoiauu; 

950 QOvjog Uiifjv 8e ^r^rrixo^ o IleiQaievg vnoQiet') 
*0 ni&fiwg elQrjuey 8e tovtov xaXiog eldivM 
Kal TOUTOU Tdxva aviinavra^ av^vyov nal Tovg q>iXovg* 
jiyavaHTiqaag oi&iae liuXXov avTOV nviy^va&. 932. Vid. Platarch. Solou. margine cd. A. roce^. lUud 
c. 5. itomen metrum requint. 

Oeett lH.iori. d«c>m.. ^^ ^^^^.^^ h.b«^^« 

HIST. 11. pro ^^€ro, Schueider inavT^" 

933. Aesopi fab. l4l. ed. C* p«ro. Heusiuger itera yevmonBtt 
F. Ch. Sch. p. 62. pFO optatiro. J^dioatiTum re~ 

938. Aesopi fab. p. 23. cepi. 
945. Aesojn fab. 242. p. 100. 

Heusihg. p. 49. sq. 953. S^^at pro (u^^os prae- 

94b. OLv^Qomov pio aXXov ex bet od. A. CHIL, IV. HIST. 11 — 14. 954 — 975. 155 

Ovrm iuSat Xpyotg toi^ ovroEf Aovmarog nov ffaq>B^' 
Tig zSm h do^fj nl&iinov Xa^itffaZq aroXaXq av&gcinuv 
KoOfiSiv inoki fovg noXXovg iq av&Qmnop Xa/v&ivsiv. 
TIq da aaviiog &iarr]g uoQva Qifffog ^iaov 
m&fiHo/p nal ovx w&^omw I^^Xe^gsr ineifof, 
Ta aoQva ovXXeYOvta x^f oxloa$ tovg ptSipagw^ 

nEPI TOT nAPIJOS AAePAIOT 
T^OSETMATOS. iff. 

960 '0 llaq%g o ^AXSiaviQog lolSg Sntaw 'Ofi^gov 
0iQ9ta$ »Qii<p§og iawg iw x^ toS "/Xov ta^ 
CO^lXog ovTOfi 9b viog tlg tov Tgmig vntJQ^p') 
Tbv Atafirfiiijif Ag xoQvhv Tor tov noiog ro^svaaii 
WU* ovyi naxa nQoawtWf , iionoQ avijf fSfvaZog. 

JIEPI PH20T KATA ETPiniJHN. $/. 

Thif *JF^ooy 'P^ovp 9QanaT§ o EvQtntdtig <piQB§ 
IIsqI ^EXXvirarw atQaxriYSh pLad-Blv avBQBvp&inaf 
Tig rovtwp nQmtogf isvtBQog ntal rQltog nQhg afdQtiag* 
IlBQk TQiy *O9voait0g H 9oXap tinQoaiAivoVj 
linoifavXiaarta «Insfr ansQ rdig atiffHg Xiju* 
970 yyOvielg offiQ Bvxpvxog a$co* Xa&Qa 

K%B&va/k thv ix&Qivf aXX* Uif nati orofia.'' 

nEPI TOTj OT FAP EFJIN EPPIFA MAXHN 
OTJE KTTHON iniUlN. *a'. 

%)'t)fii2poff Toy^^EtcTO^ rfj ^ra QatfnoSia 
MiXXovra fiorofiaxtor t^S Alasvt^ &wantBtiff 
^Slg nsQiaaa nal xofiTrij^a o Aiag fjv armiivXXmv^ 
' 0iQBk nQhg tovtov Xifovta' „naX T^\i^og AlaVf 954. Pro ovTw in margine HI8T. 13. 

ra»Ta. Cf. Ludan. Apolog. pro 970. Euripid. Rhos* T« 506> 

merc coad.- }. 5. sq. Matth. 

HIST. 12. HIST. 14. . 

960. Ciad. XI» 369. 972« Hiad. VII, 235. Bqq. 156 CHIL. IV. HIST. 14— 16. 976 — 1000. j,Miv$ i^ov, qura ncuihg SupavQbii, n&fi^villfi, 
,/Ha fvpeunogf ^ ovn olda noleniqui ifym> 
j,Jlv%aQ ifwp €v olda piiff^ v avdgaKToaUiq t«.'' 
Kai M&Bl^tig tov^^EnTO^ liforta tpiqu xavTOf 
980 Mi%Qk zoVf y,ov fOQ l^Qiya f/Lafqi^y w utvnap Tmm.^ 
KjoI ¥u 8e nefolvefw aXla navaviov f}8ii* 

nEPI TOTj OT TAP JOKEIN API2TOS 
JAjf EINJI eEASl. a. 

'O natg vov EvqfOQfmog o vQoj^og AUrjvlog^ 
'£r dQofAav^, o Xiyevm inva ol inl 0iqfia$gf 
^Eteoitlia vo9 BfifiSav Aof^QU §aaiXia 
IIsqI ^A^feUtfv avQavfjjfSv ktva dieQnvSirva' 
Tig noia nvXjj vmv BtiPSiv v^y f^xn'^ avyuQovi^aee ; 
Kal Xiyet vig iitiyYeXog vag uli^aeig Tcufr uiQyeiotr, 
!£jcd<jT(y vSv ^AQYeUav 8e BtifiaZov ievvivavreij 
Aifonv iiuiavij^ vSj/v avvov vovg nQinowag inalpwv, 
990 'Slg fABV awivoievM v$ dtlv& vStv AQyeimVf 

Kai avfA^aXotVf Sg fkOk doxcT, fAaytjiv ovn anakevae^ 
l4lXa fpavevve» doiufAog nava vaiv ivaviUav' 
^XXtf de naXiv an avvSiv (pijalv wg iav$ vovv^ 
Novg fiiv Satofinaavog , xelQ d* o^a to dQwfifiov. 
Ov yoQ donelv aQwvog, aXl* dvai AiXek* 

JIEPI AXIAAEJIS TOTEN TJU ATKOMHJOTS 

UAPBENSINI. K . 

HXawovaw ol vemeQOi, vSiv novriv&v vov yivovgf 
^Slv efig TQvq>i,6dmQpg , Avn6q)Q0iV ve nal aXXot, 
^J2c on Bivig . in xQtiafi&v yvovaa nai fiawevfAavtuv 
Tov l^xtXXiOf vov aj/r^^ fjyantifAivov ndSda, 
1000 BQaxyxQovov iaofAevov, d nXevao^ nena TQoionv, 980. Iliad. XVII» 175. 993. Sept. adr. Theb. r. 550. 

HI5T. 15. Blomf: Piutarch. Vit. AriaticL 

991.^ d%aUvQU dedi pro c. 3. CHIL. V: HIST. 16-ia 1 — 23. 157 

^^T^ jivxofA^^Sovg iMfvnTS oxetlaaa na^spShi, 
^' 'EfdeSviAivov , ig tpaalv, ia&iiTa fWMXslatm 
*0 xoi jlvnoqfgm ovroMyi rfj lAXe^rdga Xifet, 
,,Kal ^^Xw aiitpl aSna rXriaBTa^ vinXav, 
^JtmUj nag^ iaTnHg usfMUSog iimiaag sc^OTftyy. 
TavTa fiey ol tefaTSQOh neQi toS uipXXitog, 

^Epi 3i fiXltffOQtiaa vfj fiifiXt^ Tfig Aiyfovarffi» 

« 

JIEPI TH2 KPATrHS TPJiJlN KJt THS- 
EAAHHJIN SITHS. »f . 

Tfig^lXmliOg^ftriQog tfj f&iiiia QaxjfwiUff 
Ali^ vo ngig naQaTO^iP evrttMTOP Twt 'EkMj[Ptaf, 
10 To Tgoitof oataTaaTaTOf IjutrsW ii (favXlfyiP, 
OvTfo mT^ tmg nQoatfanf^^ t^ f^QV "^V ^Q^V* 
yjTQmeg fier nXoffjj t* ivon^ t iaop, oQvi&sg iig. 
Ileg^ ^£!XMpHov 8i ^ffil tolg ngoaaniQOi Xoyotg * 
,,Ot d^ oQ iaa/p a$f^ lUvea nvetovTeg IdiauA, 
j^Ev ^vfcq/ iieiiaSkeg aXt^iiiev aXXrfl,oia§. 
Kal '6aa cUAa 8i ^o»y iv tovt^ t^i Xf^fhjf» 

nEPI TOT, AAAA T ETSirE AIHAXSIFH- 
2ANTA KEAETJi E2 ILdHerN lENAI. *ij- 

' T^ T^iAi^Qov fQaiiiiaU o *A^iXXevg Alveta 
TaijTii qtfiak tu Qi^iAota 9ca aiTtav ri^vde' 
^E^ijXd^ev Alveiag iniv Touiqi iiovoiAa][^aiuv* 

20 de nQog tovtov S^eQa noXXa nev elnev inri, 
Aa{ el q>ovevaag fis dotuiig feQctg Xa^^v IlQMiAff, 
'£^16 liiv ov^qiovevaeMg, ta9$ itaXSg, Aivela' 
*Avax(»QsZv ig nXfi9og 8i Xifm, fi^ [n&fea^al fio*. H I $ T. 16. comitis Sulsbacensis in regno 

3* Lycophr. 277. eq* ibique Teutonicorum tunc potentiUi' 

><:Holia. inteiljgit Tzetzes yll-^ mi. Vid. rabric. bibL gr. YoL 

Worias liomeritas ad Xrenen XL ed. Harl. p. 21ii. 

Aagonam, Manuelis Comneni HIST. 18. 

«ottuieem, mm^ fiore^gani, 17. lUad. XX, 196; 1160 CHIL. V. HIST. 20. 21. 81 — 110. 

Olxoi noT« nad^sidom z^ 'HfoxZail I» uowov 
""EX&ofzes la&Qa T^y 0vroS niqfa» JSarij^evfwr. 
^X)g afigN» tovtov^ MiTaoyay nai %&f ^odSw dsiOfLi^aagy 
uinh %ov cSfioii %9 aitoy aQjB^maQ aiA^tiQOvg, 

jZ^ (lir liifSp vSp jj^Tr^^eTy top 8* in tSp omv^lm, 

E^sto ovta T^g odov Sfoi tijg avtov noQsiag. 

OLto$ 8i drrtir^oawiro* sc^fic^iero» aXlfiXo^, 
Zdw amivgidog di ortog tov ^HfoMog, 
90 ^liorttg toitov tag nvyag mal t^ cidS cvw xavtatg, 
-^aaslag nai (isXamQijiag nal t^g lAtitQhg imfl9ifteg^ 

IJQog yi^^ Inw^&f^av, yiha» nokvv nal lAipgp. 
'^Of^BQ lAudmw i 'lfy»»lf}g iqf^nsv Hw&iQOvg* 
'H noQOiiiia nawdfiiAog iAVQioi>g lAayiAipri.^ 

7%g S^ ynQVfloiktiifog ^Ok tfj latoQta nXutn, 

lAno vov nXii&ovg tSp noXXSp UrtoQinSv, ovn oIAo. 

XQuxai nal o. AwiiipQW de avtfj i^ ivamlov, 

l^ Xiyei/p tbv ^Xi^apdQOP niyctQyop tSp avapi^Sw. 

Kal OeoXofog fi^firqrcM nal alXoi 8e lAVQioi. 

nEPI TOT KAKOr. fco. 

100 Oihog o K&nog qr XTjOfqg, nXintfig %Sp eviifgppogPj 
*Ep tonoig onov rSr iatlp ^ nQeafivtiQa ^Poifii}. 
'Jlg i^ 'HJQonXfjg dtifiaipe fioval avp TfiQvopov, 
OvtognoXXoifg in tSp §oSp Xa^Qa avXriaag tSpde 
JSnr^lt^ elaefilfia^ep avtov i^oniad^tmg, 
''jlate tira nQoafiXinopta tite fioSp ta ixn 
IfoiAi^ip fi&lXop i^eX&eiP in tov anriXaiov fioag^ 
^H elaeX&eXp Ag nQog aito- fpovg ""HQanXiig de lAoXig 
Tovg fioag lAep.ofelXetOf top K&nav i^ huii nteiPee. 
JUop nal Jiopiaiog yQa(povai ta rou Kanovp 

110 ^4XXoi noXXol te avyYQaipeigf ^Qo^orfeg ta t^g 'JPoi/iijc* 

90. Upiv initlo T6r«ii« addidi, 91. ibi^e Mfilleri not. 2). 
item 8i. , In cd* A. m m ediu HIST. 21. 

Baa. e9t dvava^vQtSos» 109. Dion^a. I, 5. Adde 

97* \Vid. Taets. ad Lycophr. Virgil. Aeo. VW, ISS. aqq. % CHIL. V. HIST. 22. 111-137. 161 IIEPI ASBOAOT TOr KENTATPOr. u^. 
*0 ^Hi^ank^q j$ EvQva&ti: deoideHnSg Xin(fsvaiP 
IIlf}9 T&¥ nofi^rw iKTela ncd dcidsm xoitg S^Xovg^ 
Taif wvniQ a»hov noQefYot iv tcai xo rov Uafiolov. 
"^^nove yovv xaL fLapOave XmrSg Tijif taroQlav. 
Miia rbv a&Xov 'HQaaA^g iXatpov xgWfOHiQov 
Stfodoxelzw na^* avtov iov OoXov vov KetzavQov, 
"J(p" ov tiiP nXflaiv lo^ipcfiir f o oQog ij 0oX6^. 
Ohog 6 06Xog'HQaxXa tqi lA^XXe^t domm noair, 
iHfOi^e nl&op TOir uoivhf tov olvov t&v KtvtavQm. 

120 JitaQafAOvarig '« odfi^g eif&iofg tijg tov ohov, 
''AapoXog tovg ovftnartag KevtavQovg avyxaXdaag 
yneute lAoxip avpiQoteXv ly 'HQoxXa t^i tote. 
"^jrowr de xal lov XeiQwva, yovati to^ev&ivta* 
niQaim&iv tb fiiXog foQ fiQaxioia ^EXaiov 
Kal tovzov ntntu yovat^ xal tovtov oaio(p&eiQe$. 
OwV« tovg nXeiovg ^HQauXijg anixtuve To|6iio»y. 
yafiokov d" ig nQmtaltiov t^g av^qafrtg tiig yiifjit^g 
"AvaotavQmaag, IfQo^ev inlyQaiifia nQ&tSdeg 

130 Aitbg airoC o 'HQaMHjg. navaog>og yoQ vnfioxe 
Ivv &atQoX6y(f noiijji^g, ipd6aoq>og uai itayog^ 
Kal latQog xal SjeQa oaa VQipevg ^ SXXo^ 
rQaqiovtig iio$ dewfvovaw olog vn^Qg^ ovtog. 
Kaiai, de tb intfQa/tiia iv t^ iniatoXU^. 
if Aaffotog ovte ^eSv tQOfiimv omv oirT* av^Qeinotv 
y^TxptxoiAOio UQepkaatbg cnr' eifhniog uata nev9% 
n^fuenM lAifa Seinfov oiAetQofiloig uoQaueaaiv. 

H 1 8 T. 22. ad Apollod. p. 169. et sohoL ad 

111. Scripii MsMstuls pro ^^l^^^JiJ* ^"70. 
*w«««Ttoff. • ' 130. Ca. A..tfJw pro «vrotT. 

12fi n ' j 4 positnm ovy, Idem epigramiua 

Ub. Pro voi.ctTa cd. A. prae- exntt in exeget. in liiada, p. 24. 
^ pwu CL Heyn. obas. orit. ubi oW/*wo. ' ^ 

11 162 CHIL. V. HIST. 23. 138-164. 

nEPi TOT /iiomsior stixot tot, attoi^ 

TAP EMUAIZOI2IN 01 MSIFOI BPOTSlIt. t^f. 

Oijog Jioviaioq, vioq &v 'Egfion^tovQt 
Tvfdvvog r^v wv SiwXSv , ^ rglg inQui&ri IlXuTmv, 

140 *Slg ^iv Tivtg jv/qaqMh xmv q^iXoxpevdoXifotv, 
**0n Iqonfid^ig novB naga JiOwaioVf 
Tig vXrig niarig tov ^aAxov o oQ^axog vnaQjp^* 
^nonqi&Blg mg nQog airov alntv, o iv I49i^ai^ 
Sjt}Xag ^AguiTOyelTovog nlaaa^ )(al jiQnodiov* 
Ovtoh d^ avBaTrihi9'fioaVf oyrag TVQOWoxTOVOi' ] 

^AvslXov foQ Toy "innaQxov, vlov xov IleiataTQaTOv. \ 
Wevifjg ahia nQoatoDg IlXaTarog avrri lila* •. 

^AkXri SevriQa Si xpsvdrig ovi riTrov ovaa ravTrfi 
Adysi Thv ^iovvaiov iv avyyQat^g tSv Xoyotv 

150 'HtTtiiuvov T^ lHaTosn TOtJTor^ anefAnoXrlaat. 
"O» xol avTfi Sa \pBvdiqg, axove vVv rou TCh^ov. 
ToTB xal Kv&iqQiog OiXo^evog vniJQxBVf 
'0 di&vQapfimv noiriTT^g* ^g fjv onotog fiud^e, 
Kai noaoiv 8e twv nQaaeotv inu^iog fio* voet. 
liiXXa nal iarQBniaTara TbaavTa elQyaafiivog 
Ovn inoiXi^&fi ndnoTS rtaQa Jiowaiov. 
'Idnai 8e dituuoiaxa iaTa)*rj Xatoiiimgj 
Kal naXiv to^ov iv PQayeX i^i^yayev ineXvog. 
^EaToXri 8^ eig to fAiTaXXov totb T^g Xatoiiiag, 

160 "Or» Jiovvaiog novfiaag TQayt^Siav 

*Ev TotCg Id^rivahg liilXovaav XaiinQmg avayvoHr&fjvcu, 
Jmfane Jiovvaiog avTriv r^ OiXo^ivtOf 
T^Qriaov, u 0iX6ieve, dndivy Trjv TQayt^Slaff. 
EX Ti 8e q>avXov, %iioaov, auon&v ^x^e^oofi^rag. 

HIST. 23« hoc uarratur. C£ Flutirdi. de 

139. De Platouu Teiiditlone discr. am. et adul. c. 27. ibique 

>id. Plut. Vit. Dion. 5. Diog. Wyttenb. Plut. Vit. X orat. 

Laert. III, 18. sqq. Plut. de T. XU. p. 223. 

trauq. an. J. 12. Tom. X. p. 18. ^.^ p. ^,. ^. -_ ^ ^ 

Interpr. ad Coniel. Dion. c. 2. ^^^* ^' ^*^' ^**^ ^ ^ '• 

141, De AAtipbonte Tragico 164. Pro ^HQifiwftivou CHIU V. HITS. 23. 165-192. 163 Hiom ovv f}P inaiiOQ nQoa&uv ovvog xoxb; 
^AXX* ofioig Jiovvaiog 07ra£ dg XaTOfAtag 
Aiihv fiaXoiV i^fivefXB anctQtattp XQOvtf, 
Kui n&g o akXovg lavxov doiuSv twv ootponiow 

170 Koi xovTOiff 8ovg QvyfQa^^ja tol iawov o^oSoaf, 
IlaQOiVfl&sig t$ vn* avTmv, f«^ nenQaxatg da TovTOvg, 
Toy nlaTOiva fjiATtoXriae TciSg avyYQafoXg viHSrra * 
Oim iaT& TOVTO aXr^&i^, toSto tqii' xpavdedjaToiV. 
KajaaxB^d^Blg d^ iitifiovXog avjov Ttig fiaa$X$lag 
^Afstpiov yuQ Aiotva ovta Akovvatov 
^Ev Xoyoig im^Q(iwv€ XafieCv Tfi» aKfjnjovxiav') 
*EnQa'97i TQig ovxl inav&elg o TQiaoq>og o IlXajtuv* 
Ovjog JiovvaifOg noXXug liiv jQayt^diag 
^Ev raSg Id^d^ip^mg avayvoig, devjBQogj jQizog ^X&bv. 

180 £1; XvTQa di Tov "EitjoQog xailoi!fC£»'oy n dQuna, 
^AmyvoMf&sv ivixfiasv navjag iv ToXg l^9i^mtg. 
'Ev da T^ uaja IlXajoifog dQafAajv yByQaiAiAevcj^, 
UXiav ftoimxoniQtijf ftiv rj TQayt^diag ovt»^ 
Jox(S Toy OTvyipiv MX^bv^ o$ Tfi aQyj^ iyQoupfi' 
^AvToXg yaQ ifinaiiovatv ol liwQol fiQordSv' 

T^g nQoiTiig viiv in^ToXfjg i^sig rag iaroQiag, 
Iinoa$TQ^g slg aQt&iibv rag naaag vnfigyfiivag. 
Nvv ie dsHadag yQaqtovrsg .inHJToXHv to nQ&rov, 
Elt' ow onoaag uQLVOtfitv aiftSv yQaq)^va$ diov, 

ISC^EircftTa dtayQaq^Oifiiv TOff rovroiV iajoQiag» 

Kal dff fisja Tijir ir^oiTi^y fiiv intajoXiiv yQanjiov 
To xeiiisvpv devjiQag tb, Ttig TQirfig xo* rSv aUun no. Vestigia cd.^A. dedu- 

Illiid pro corrupto oq^ovvm ad- 

KlTi. 

180. Dionjsiiun tyraiuium, 
{<^«tam , memorat G. I.- YomIus 
« poeii» graecis , p. 42. 

168. Locua corrnptaBi in quo 
m auxilu e ed. A. olilatum ett. Pro optatiro certe scriben- 
dum erit ugivwftsv et B^ayQa-' 
tpwfuv^ nunc autem decades epi- 
etolarum primum scribentee^ vel 
quotcunque earum seribi opor- 
tere iut&caperimus ^ tum harum 
epistolarum historias perscriba^ mas. 11* » .164 CHIL. V. HIST. 1. 193 — 206. 

At Si f^^y laroQttu nevTfi%6aiai, mavgfftp ofBVt 
El%oak S" fino» oma9t9 nQo * tSvSs , Idi tQBig aiXuf 
rivoviM nBvrfpioaiM Siua^ avv i* av iwia, 

^AXTm d' av hativ tud JBaaaQaKOvra fi(a ts 
TlQdvfiv toitv VxovaiV ivl nQo9vQ0m /?i/Jlo*o* 
Aomhv ofioff Tfilew t^c^* iaxoQiSv fiifiloiO 

**J5S ixaiovradBg, l^ tewideg, nliov vvu 8e tSvie. 
200 *\ig 8i Ttraff aHriaav araxtoQimv ano dofituv, 

Tmdz tonoh «mof. tavtag YQf^<P^ 3* c* nov Iqpeupjy 

TWf ixaroi' tnxd intarolMr, 

i 

I2EP/ TOt ATAAJ^TOS, I2T0PIA JtPSlTR. 

^AtXag Aifivg, Sg q>aak noiCdeg tSv Alyvntlmv, 
Kal lAoXkov aaoi, nBi&ovtm Stitptdk XQOvoYQaipt^, 
^Ev XQOVotg ^v *OalQiiog, toS/ Jiovvaov, TfSe, 
"Ot fiv^EgiA^g tQtafiifiarog, og BVQStfig Y^fiiiaTmv^ 
^EQfifig, o/io5 uai iT|pofi^^«iff nal^HQonlijg, Tvqwvts, 193. sqq. Plerique horum Chiliad. IV, 781. «d V, 19^ 

Tersuum usqoe ad t. 201. scripti Tertini nlva^ historiM habet 

sunt uttmof is hexameni, ^uibut CCCCXCVI, ct ad fiuem usque 

taineu adYcrsantur ▼ss. 193. 194. operis porrigitur." Eodem loco 

195. I&telligitur «utem ex hoc a Fabricio memoratur , quum 

looo , quauta huius operis part debeaut esse historiae texceotae 

gerierit. De eo Fabricius in et sexaginta, extare tantiun aex- 

ibl. gc. Vol. Xr. p. 242. HarL centas» et' sexaginta periisse iim 

haec disserit: „Historiae dige- ipsius ibrtassis Tzetzae aetate 

stae per itCvana^ sive tabulaa surreptas. Iii margine Item edi- 

tres, ita ut primut nivoi histo* tionis Basil. notatum est, hic 

riis CXLI coustaiis desinat in desiderari multas historias. 

Chiliad IV. Yersu 466. hi ilUt 193, Iq marg. cd. A. axi^ 

enavrantur, quorum fedlt Tzetza positum. 

mentionem in prima epistola ad Fabrfdut tcriptit B^- 

loauuem Lachauam (quae tota .wv. xaMi*v*«. •*'VP^ 

IV, 467-780. subiiiigitur), f^' Hac medicina in Taelxa 

usque ad versum 715. Ceterii »^^" ^P«» ««' 

euim historias a militibus sur- H I S T. 1. 

leptasessenotatur^auteV 1,^600. 202. ApoUod. I, 2« s. 3* 

af ik iovnal fihx avryv ^tpa^ He>u. obts» p. 271. Schol. ad 

vio&ijoav tot£ or^tMtat^» Se- Lycophr. v. 879. ~ In niarg. 

cttudus niva^ , cniem tov naw cd. A. tcriptom AI^mo^ irj Ai- 

ofitK^otaiov appeilat XHI, 149. Svt^ m teaLtu, ut in edit. MsiL 

absolYitur hiitoriit XXIII, a Xifiovs. CHIL. V. HIST. 1. 207 -m 165 

01 4fi(^na»r9f jApinTm* *'JSXlfjvaQ ^fvv fii) vou* 
*Jig d^ ^'Oa^Q^ /iMVvffOQ, oovig iavi jcai Nokf 
Bg Nvaatxv', fijv siSaliiOfog rsloifaor ^iqafiiag, 

210 £«r' QV9 Ag Niaav xrfv ^lvimVf evQsv ofinsXovffYtav, 
jETr* Qvp zlg 0(fog vo Aovfiaf, onBQ tfig \^8viag, 
"JlansQ XaXdtilo9f Aijttva» «oi jiQimia»p fivfif 
*'Jlg ovv ifptVQ^ uvtiQ ovtog ofiniXovQfiaff 
OvioyQ/i^v, yBmQpxjqf, v&f xQ9Wf8Sf fiVQiOf 
XQjHioaf xavta xntg oviinaa^f af&Qoinoig iMdtdaanetff 
TJi /vwMjei fiif avitfiovXof a^Big 'EQiitjf xof fiifoif^ 
Thf evQst^f xSf xgiimiSf axoiof tov ^iov niKftm^ 
Tof d^ HQanXia trtQaxtjYOf y^g oXfig M/vnxlag, 
Tof TlQQi/iin&ia xovtdf di iovg vnoaxQaxfffixtiff 

220 Tof BovatQif ^vHxxuf da X»noff xa jijg OotflMtig^ 
Tof S" av \iftaSiof axQaufffOf noi/^as x^g ^§v^f 
Maa axQoxov ual f$oiQySf nal pnfantSif fpQetagp 
Adx6g ixifiQ^ ^*' ^lfdSf ig nQig ^Aoiag xonovgy 
Kai naffaxov xovg aviinafxag .evBQyMxSf xaXg xijgfuig' 
Taixov Twpiff di adaXqfogf ano8riiiovfxog toviou, 
T&y SovaiQif ^AftciCSf xb mai x^^it^ atQaxBvii&tm 
Aafioff avfinaQaanlCofTag nal xQi^iiaxa liVQla,' 
NBmxeQi^t, xvQoinfOf nQatog XafiiXf iXniaag' 
^4XXti ntooiiufog lEQiiJiff naiyB xbv HQonXia, 

230 IdnodQafiotf T^y AtYvnvof ^XffBf Blg KtXtniuf 
Sif &noatit€ug nBQixxoXg nai noQOtg ii IQm^^^tm.y 
Svf olg r^ avtonQitOQ^ ^OalQiSi ouyo/fiw 
Sv^Qa^ag vnoatQiipofXk liajrjif ^rra xh nQStof* 
'EQiioS de Xo/oi^ ntiaafxog aoqfoZg tov^ iatoataxag 
J^ nQhg xif avtonQixOQa naXif lieta&tQafpilfaif 
^OoiQig Jiowaog ^Trijoe xhf TwpSva* 
"^Odef liv&ov livinXuaaf xit liv^OYgafoxv fivfi^ 
^Jlg Srwpmv xa xov Jilog SnoypB nQfifiv vevQa' 

207. ny fio* pro fSv fA^ Ti- 223« ii' pro d' cd. A* 

^<^ur vera lectio eMO. 2S& In ed. A. vvipwvy ut iu 

^* Btt Niaoav^ in Nysia. editioiiet 166 CHIL. V. HIST. 1. 239-269. 

KfOQvxt^ raSra XQVipaQ di XafiTiQSg '^rr^ roy /fta, 
240 'E^piov 8e ravta nXixifaviog ital rm Jii ie dorro^, 
'O Zavg ro XQatog ^(yxVh ^fa^Btle Toy Twpoim. 
Tavta nQafiiauKtixeQa mg QrijmQ aXXfjyoQe!^, 
Jla fAtv pvf tbv^^^OaiQiv mXZv xiv fiuatkiOf 
CTovg fiaaih^g yltQ iiiidvTag Jlag ol itqIv i%aXoifii 
TvffSiva Tovrov J* adeXqiov* ravTijv yciQ «Ijfe flrX^9*y« 
J^TOixeiaxSg Si Y^vtaane naXiv naXeXv juo» Jla 
Tfjv xoafiixiiv dinQ^QoiatVf rov tvkQatov oiQa,^ 
Tov ov fACta dtuQ&Qmaiv natSeg q>aaiv ^EXXiqvMV^ 
Tvfwat, naxdtylai xk xal nveviiaat,* fitaloig 
250 IlQog Tfiv ofyftldv aiy%vai¥ oiv&ig fierdtQantjvmf 
M fiif, nvQog 'EjfioixoS scaS 'it^XaafAaxon^ roVe 
'PayivrtaVj xd-d-rjQrivroDV rc avy^^aetg rag ivvfQovg, 
EfinaXiU i5 iiaQ9QQ}aig anelXijtps to XQarogl' 
Totg \ffi'xtHotg d*. &XXrifOQoh iov JCa rpvv fiO& voe$' 
Tbv roEfv o tyq>og yaQ nxa i ^onttav ra vevQa ioitw, 
"-filwj '^ftw^ « XoYWfAi nuhv rbv roBr tovatar].' 

. . *^Xy ivexa iwt tov, caq)^vg,^Qemv ivaXafipdwHv^ 
OaiQtg JioVvaog wg ^trtiaa TvqfoSto^, 
^vtov TB xai rovg^ nQOvjipvrag ixeirov xa&e^Qyv^t^ 
260 nQog SovaiQiv tov Ooinxa xt^^ ^lfiw de ^Avriaor, 
Tbv HQaxXia ninof^q^e^ yiapiv avrotgavvuqm, 
*X)g 'HQaxXflg elg Aipvaaaaf atQatevaag rore j^dQtev 
Avtbv e^rixovtunfjiivv anixretvev Idvratw^ 
E^m r^5 XcoQog noXefAOV avvaxffag rtjg ixelvov 
Tfi ifAiteiQta roncDv yuQ ixet v^xav ovx el^ev.^ 
'O&ev rr^v yriv avinXuaav jMijTe^ roij lAvtalov 
Aiyovreg' tovtov ninrovra ravrfiv iyelQetv fia/a«^. 
Tovtov ovv eig r^y Alfivaaav o HQaxX^g avaXsv. 
""Exetae xcd Ig 'ArXavtog rijv uarQixiiv ifvaixet, 

246. Mi poat yivatame ia cd« ?^^' ^^ ^ ^' *^&V9**vrm'> 
A. uon legitur* * Vide de duplici huiua TOrbi for- 

maLobeck. ed Phryn. p. ,25. sq. r CHIL. V. HIST. 1. 2. 27d-296. 167 

ToT9 Tijy vixji^ ToS ofdQbi Ti;9 aarQiniiv evponrog. 
'b^ey Tor ^tXarva (paai xop ovpavoV fiaata^eiVf 
*En TOiivov di thv 'H(^x2^r rovror Xai^orta (piQew. 
TavTa ntgl tov ^^tlaittog Uyo^ fSt* MyvnTim' 
^EU/iqvaff Xoyoi TuvTa de C^h^ Tcur AlYWtTio&p 
T^ HQqMA^ nQOoanTOvaii^ vt^ tc^- t^q lATiamritrfi, 
Kai ^tXctru •ttS 'AtpvXf ^lanerov fiey /oyqi^ 
IJqo 8i %B(iauQmv'Yev8civ TliXonog viri^^fieVyy 
"O^ !l^r Aoff . vora^o^ iaw ZiTlavio^ to v tt^oW^ov^ 
Ko^' ^EpQaUov iaT0QiO9 ml xata Tfj[v 'EkXrivonf 
IlQoaoma TSooaQttxovTa avv /6 [hm i^ad&y 
Kai 'HQOuXiog uvo)&$v mg 8vo Tota fivrj» 
"Ofioi^ To aatQati'/viifjia tov Z4tXavTog tov naXa§, 
'£| ovneQ 6 Alyvnuog o 'HQanXflg iyva}X8$.. 
Tq» ^HQaA^ nQiHfaittova^v vH^ i^ t^$ lAXufiTiVffi, 
Kal^jiTXavTk t^ A^fivC, nXijv ^nBQ nQoeiQ^xUv» 
*0"OiAfiQog J^9rarffO(po^ 9 q^vaixwtiQag YQaqtaiv, 
SipaiQag utvtiaiv qifQavov tiiv nQog rovg dvo noXovg 
^TXavta xaTwyopLaas» &ei yaQ oararcj» dQOHtf, 
*A<p* fig nQOiTrigmvfiatoig^ tov ovQavov dfi Xifw^ 
290 'O 'HQanXiig o ii^^iog ttiv a<pa£Qav mQjkTQim. 

nAFOIMIA HEPI TOr ETnPOSJinOlfi 
I1POOA2TN KAI HEPI TOT EIS KE^ 

NON VAAASAI. ^. 

Ai^B^g fio* TaSra ylyoiaw tSv TQontnSv jvfypivM^. 
Eal 8a Tfig aef^otfitog , dal tud roS (lefiOovg, 
'T%povaa^ t^ evTiXemv tijf TQomn^ tov Xofov. 
^AvtI fixQ Tov tvu(poQiiOfv vvv atpoQiir^v dQfinew 
M^ nQOfpaaitV BvnQoamnov ttva fio» n^o- 

qiaatofi' 
Kif U£if fifar TQontniiv onXfigav o Q^tofQ Xifjj, •( 279.^ C<L A* ut edit. Baail. iotoifiav adsciTi • Tors. Utina. 
Mtra t§^atw r< Qfkv ««2 etc* 168 CHIL.V. HI8T. 2-4. 297—318. 

^iUs XaT% %h zvnfjOQomw* ow 9jpi^ fOQ Samina»^ 

Ai^iv iviQW TQontttiiw Xaalvovaaw .%^v nQtixtp^, 

^JZq sbntf «r slQi^nsifiev toMvrOTQontj^ tQontf 

300 ftf^ nQo<paa$v ^vnQoamnop zkva /lot sryoyo- 

alaji, 

MoQfa^OfJvfjiv j^ufioo» t^c m^avoXoflac^ 
M"j d* aU ^tzvhv ^aXalavragf xiavxaq fici- 

, iflvXoyovg* 

Kal avTfi U^^g tQonutii tud tSv axkfiQSv OfiaMgy 
Ovx SamQ iv Au*6q>Qov$ trjiv Xiava$v Xtxfiovam 
'jES inofiivmv Xi^itaVf VBVQog »pd tov ipoQiiiiuv, 
7\ivta di nQog IdXi^avdQov aBf/LvSg AvKoq^Qotv SnaVf 
*En tSv nQOiovvttav titg viVQOQ nt&oQt^dSv afiiad^ms, 
Xqi^Jjuv elnBlv, ov awatp&^g XotnovSa r^ ^EXivji. 

« 

nEPI TOT ATTOMATOS TE KAI KATA 
TON OMHPIKON MENEAAON. /. 

'^lifjQSg nov TOt^ liXsat tiig fiffta Qayft^iag 
310 0iQB$ tov ^Afo^invova tovg oQtat^Xg itoXovvta 
IlQbg tfiv ^vaiav tov Jiog otfiro» tit infi Vrw* 
j^KlnXfianB de yiQOvtag aQtatfjctg Ilavajiauov, 
fjNiatoQa ftsv nQdttata nai *l8ofteVfia afaxtaj 
ffAvtitQ tnut^ Alavto Jvoi scoj Tvdiog vZor* 
yjEntov d^ o7 t' 'Odva^af Jit /i^T«y atiXaivtoVm 
fyAvtoftatog di ol ^X&o §o^v afo^hg MiviXctog/' 

HEPI THS BPAXEIAS ANTirPA0H2 KATA 

AAKJINAS. 9. 

Xal toS PQ9][vXoy^fAatog nQStog tov tSv Aaauivaiv 
^bftfiQog naQaSlSotat aaiptj itdaanaXiav» 304. Lycophr. 139. TOiya^ alti ra, quod pUine idem ttlat 

yf.'alilH9 M U9f6p v€vgae irrv» etiam iii cd« A* « dedi avtofta' 

no¥. ibic|ae schoL Add. Eratn^ ft^axoi ra, ex loco Homerioo* 

Adag. p. ^^^^^ ^ 309. Uiad. 11, 404. sqq. 

lu iuscripUoue pro mutilato CHIL. V. HIST. 4. 5, 319 -345* 160 

320 Ti8B 9120» Jiara ^i^roy tf} ya^im ^i^Uf. 

^AiX 0x8 iri fii&ovs nci fiij&ii srSaiy v<fiou>9(n^ 
^TO» fiir Mtft^iaoff l9v#r^a^i2y «709^/ 
^Tlavfa fnAff alla lAoXa hyiotQp In^ ou Ti^ifiv&as, 
ffOvS* oipafMi^ToaiYfigi <I xai fifu vauiQoq iqv9^^\ 
IliQl fiQopjXqf^iiiatog oSro» tov ^rSp jioM^ifmv \ 
"Ojitigog ngStog lislgw, {oro^unSr to Jl^iro*^ « 
rfatfowMff mg ol Aixonig noit (uot(f^ofoinonf' 
*£nunoXuQ ^^Ec^syo»^ taSl ir^^ovcro^* 
'if2( el taSi lAfj yiitoito md fii^ avinfiaifi mdsf 

330 Irpttvevfia criTX^njaovofir^ onktoovO& t^ TirnroTj 
Xaj Toy £j;^tay notainor Qaata neQaafi&iifres , . 
Kal Xoxovg aviinvaimioams nai nQoafiakirt^ l^n^ 
*Ef oNa^ jsi^oorTa* 2naQtf[if lad Ti^y AaxMwf , 
Koi ^''^aovoi fLfiiifiotof, tud aXla da livgCa, 
't>oa av S^ imatoXMg lieyiXatg oix iyQwpti* 
Alna liovov avtij;ga%potv ol Aanmvsg iv^iQtif 
Kal nataafKirivaiisvo$ avtinsiirpav inHvoig* 

nEPI TOT SOAJINOS, OTt TOU KPOISON 
KAI laSlN OT TEBATMAtEN. C 

Ifa "SoXmog nQiP obnoiuv r^ latOQicf. KqoUtov, 
''jtfri^ ntmmv latoQHiv ivtav&^ neStai ^gfitfi. 
340 "OfMO^ nal niXiv ieloi/isr ooa 29^^ awxiiimg 
Kal oaa ovn iygiffvpaiv mg jh^ X9^^^ ^otB* 
IlQStog^ jdQonmv yiyovev Ai&ijvoug voi/tQyQatpog, 
^Anaay totg iynX^iiaa$ H^Z^ nlon^g Xajptffov 
<Porov T& imtliikov avfiXmg OQliuv, 
Ak ov JfiiiaSrig vatBQOV Q^tmQ mQoSog nuXXe$, ^ HIST. 4. HIST. 5. 

320. Uiad. m, m «,q- . 34^, j^^^-^ ^ j^_ ' 

336. Ploureh. de garralitate 345. Piut. .Solon. c. 17. Ae- 

c. 17. Tom, X. p. 118. Huit. liau. V. H. VIII, 10. 170 CHIL.'V. HIST. 5. 346-376. 

JTqAv 8i £Q(uox9goQ aivo(p98Yiioirmf Ao^^i^ 
MeyuiMg siionliitias^ ip XQiTfi^lf^ Xi^ag^ 
*'Eoixs9/avd^g iHtaatalj Jgcatojr o fopioffd^g - 
Oi (AiXavfy d§^ iufiaTog iovg ^ofiovg ds j^a^ai» ^ 
350 ' Mita imk 'tov J^ovxog fri} ^8i V^fio/^a^oir 
rivsiM ^o^oiV *JiitixoXg 8titB(iOg fpfiiOfQaq>og, 
6aX^g'8*^f <pihi)g Solaifog, a^VYa&f tov play, 
HoiXam 9v^na9ePro' fdf ttjf- SoXoivi ng^ yaiior* 
Ob8h 9 oWiJUyev «urfti* ffidt(fotih 8i 'tovg ¥6fMovgj 
li^MaiQOig p^tne , -nfaynaoi (Aat^if ndfiXgj o» SoXatf. 
Tdtg aQdtj[iftoig"i^uaoiv djAOtOi yaQ ol rcSfio», 
.7& lAivfiixQa Kfti a9&8Vif 8wa(isP0v xaiiieiv, 
^Eu tmv ' 8wattotipuv 8e ^fffVVfievoi QoSioig* 

Ovt<a^%oinov SexaetSg 6 ioXmvixirifiiloai 
360 ^9^X^106^,* anoneigav noiovjievqg tSv Vofioiy^ . 
^ JES triQfi&maiV *MiTiuoTg^ tite ovicnatrj&wtTiV* 
Kal 8fi iai naQu jftiXritov ijX&e ^aXov natQiSa* 
6aXTlg 8i *ovfeaxevaoiv tiva tSv MiXiioUov, 
. 'Slg in 'twv*Jt9'fivSv avtoXg oQti neq>OitfiKivcu* 
, , ^oAoir 8^ ^Qfiitfioef avtCv^ ffijr» uaivikfavvififi;^ 
'0 8^ elne , viog ti&vfixB , ftat^og ano8fi[A^vvtog, 
'H noXig 8e nQoinsfinev nSaa thv veaviav' 
Tov SiXoivdg ^einovtog 8i, fii} SoXoiVog ^v oQa; 
K&ueivov^ vdl, etnovtog 8i, SoXotvog ndig o vioQ» 
370 '0' 26Xaiv ^^x^ai ^QfiveXv nal kataanuv t^ Ko'fiijir. 
0aXfig 8* €{f9vg ovv yiXmti neQifiaXatv thv av8Qa, 
^Efiov qifi<ti ^i tntsvaafAa, navov 8aKQva»v, SoXoiV, 
Tmita fAe ujteotiQfide fOfAOv ital natSotQftag, 
"ji vvv jcot oi rhv SoXoiva tov (Aiyaf natdpaXXei. 
Tavra fAev naQh MiXtitov t^ SoXoiVi awififi * 
'Jlg 8^ ii8fi fioQafiYova nefi Av8Sv tag^ SaQ^OKf " 356. Soloui hoc dJctum tri- 363. VhxU Soloii. c 6. 
buit Diog. Laert. I| 58. Cp« 39. 
Casanb*} CHIL. V. HIST. 5-7. 377-401. 171 

KQcZaog 0^Tiv listinBfiinTOVf &g nglv sZiroy, mistTiUf 
nig &Ti<TavQodg te deiKwaiVf i(p* olgai^Sv t^ad^e&^ 
't>nraig avr^* nanaQio^^y do^ag iatveiSiuiiSvtuv. 
380 'Stg TOVTOv 8* ifAaxiQba^v ov96lmg lAev o SoXtaVf 
Toifi oS; K nQoeiQTiiUiiAev avii€<ag noQcaQi&fl, 
'iSdtv 9e TOVTOv ^iaomog Svto>'na66Qa&ivta, *^ 
S6ha/v, slne, fil6ao<fe, Totg^paaiXevtn nQaTtei f' 
''H Tu &viA7]Qfi iiyeiv fAev ij fAtiSe-VXiog^XiYUv/'^' 
'O di qifiaiv, S jSaamsy xot^ paiaiXevai nQtiie^* ^ ^ ' 
H Uye^v Tf^v W^^uaf^ij iiii9S U(»g lirevv. ' •* 

J2JBP/ OPNEOT TOT OOINIKOS. s'. 

'0 (polvJ^ 0Qve6v iaw Sv If ^9^0^72 tt^ fiUf, 
TaStvog, caQCLiOTfiQog xal, ^ei^fov aavfXQtTtag, ^ ^ , 
Kal xffvaonQ^TKaddaTeQog f ^aviJta xuifov xal ^evQV» 
390 Tug naXiag 9i nriyvvxm 9iv9Qoig !£ a^Qi^aioiy.' 
^Enav 9h ,&iv]]x yiv^tiu antukrit Ix tovtov niXiv^ 
**0$ (polvi^ naXiv yiveTai, S^ptXnofAevog ^Atqi. 
*EnA9riiAeZ 9^ eig ^funtov, &V7Jaxei 9* udi^iontai. 
'Slg 0iXoaTQdv6.g q>fi<hv IdnoXXmviov 'fiioa- 
'Jlg 9^ jHyvntiog leQoyQdiAiAaTBvg XaiQtliAOiiv. 
^E9eiiev ii^ 9i9iy(taak tSv leQoi^ YQafAfAUTiav, 
*0 <polvi^ IS TotgSieal nalenioinia^^tXioig 
Ovrjane^fnaQafevifiSvos iv TinotgTfiSg uil]/(inT0^,^ 

m 

IIEPI MONOKEPJtTOS. f. 
SfiQiov o fA0v6neQ<og Tvyj^am (piXevwi9egf' 

400 %ff fC€^ fA^VOV ttVOiid'& <piQ<aV ,TOV a<pOV .fAeT<6T0V. 

OvT<o 9* avTOV &fiQevovaw ivTixvatg $vw9iaig* 382. Plut. Solon. c. 28. 395. De Chaeremone Tid. 

HIST. 6. Yo»9itt8 de hittor. gr. p. 164. 

394. Vit. Apollon. 3, 49. He- sq. 
rodot. 2, 73. Yeterum loca in- TrrQT 7 

^t Harduin. ad Plin. H. N. ni:ii. i. 

X. init. Adde Gatack. adTers. I. '^l. £ cd. A. accetsit S\ 
M80. 


17? CHIL. V. HIST. 7— 9. 402 — 427. 

JJflcitiug a^fiat({bva«y ooiiaXg eifofdeotixingf 
'lai£al re tUAjivam raff tonmv xov ^fjgiov^ 
jiifvol di mtai^dvnTOVTcu' t^ ii nfofjg nfsvauatigg 
Evdiigi 9^g inigxBtu &eXf6iitfog iueSaB» • 
*0 di %BtQiai fvfwog nkatslaig vnffg/fUnas, 
'iOilai^ ovaaiQ ofdiiatogf iuBlfOf ovpuAvntH* 
Ovtm di roXg i^Qtitiinaif iMtifov d'€XfOfiifov, 
410 Jga(toft9g noftag ol Xoinol tiSf S^QsvtSf, ovg Itfijir, 
2^0 niQag jovtov nontovaiift aiftma&ig tpaQiimoig» 
Tof ^fJQa di flfiXoxBQOif ISaif anotQixBif, 

nEPI IKTINSIN OPNESIN AI KAI APIIAI 

KAAOTNTAI. ij- 

^lutXfog oQVig tlg iatif, ofneQ xa^ovfisf SQntjif, 
^/4Qnaiuf Ta fsottia ta tSv aXwtOQtdoif» 
Tovtof Ik fiovotf lifovaif vdatoif tSf^ oii^Qlmf 
tlLveiff mcuqS Kataq>0Qag fiov^ iSf o/i/}pi]fiarQ»y. 
'iKtidog' atul Intlvov de diofOQuv riff liid^e, 
Mffi^ if aiiq>m liOk^ ^l/^h ^a&Sg noXXol 8onova$ff 
^AXXa IntlfOf oQViv fLBf olof nQif eqpijy foei, 
420 ^lmig di iSof nal avti teXsi iQn&o<pifov, 

XeQaaSof nai teiQunovf fLef o aSXovQOf mutovfcer. 

nSPI TOr, OTl A£0NT£S nskpjin ssima- 

TJflN OTX AHTONTAL 9'. 

Aiofteg &ViQeg, avf avtdtg nai aetSf tb fifog, 
NengSf ovn anofevoftm rh avfoXof amfL&ta/f, 
Kci di iSf nataa)ioHn nal (pafOHfif in tovtov, 
"ylf fenQo»&^ nai XQVi"'^'' naXif q>aftXf vatiQtag, 
Ovniti nymfto avrou. nal negi aetSf liif 
Aitiaf tavtfp Xifovaeff oSoi8fi iovtof elfai, HIST* 8. notatum: alii miutelam ru^i' 

*420* lu nurgiue edif. BasiL cam^ seu pirerram» i 1 CHIL. V. HIST. 9. 10. 428 — 453. 173 

Ktd 6virBQ onioyevaaito, ro Xstxpav o^p f<</a. 
"O&tP fiij3* SatoXelnnazoq feiea&a^ aqfSp fiQtaiiitatv, 
i30*E(iol 8e rovjo ylveadm 8oneC nal afKpor/^oi^ 
'Slg fiaaiXevaiv ovai re xal aXa^Qaiv iifia, 
^Ogviav lAtv tov aetov, %ov ^oi^ro^ d^riQSv 8L 

Ile^ T&v nQaiovnivtav de xal deanmSv Xeovifov ^ 

Kai aerSv ^oi<ag de oin ej^oi rl aoi Xiyeiv. ' 
li4XX* ol/ica ovtoi yevacuvio ovyl vexgSv aoiiiiiWf 
^AlXa Hal lAeXiTTr^UTiov 8i, nXaMovvzoDV nalroiovtwv. 

Oiog vhi]Qxe Xicav t»^ ^AnoXhaviov XQOVoig, 
*i)meg l/4fiaaidog xpvitjv eXeyev oviog eyeiv* 

tXneQ de xataxovaeiag Iv titeaiv 'OiitiQOV, 
440 ,'J2^ di IfW ix^QV 1*^7^^ ^^^ adiiati nvQaa^^ 

M'^&*, mg lAODQol vtv, tbv vexQhv aSiia vofiiarjg XiyeiVj 

MiJt' ayvoelv rov "OfitiQOV tu nsQl rSv Xeovttav * 

Td ^Sv 8i ual rh avvaiiiov aSfia vvv Xiyuv voei* 

nEPI THS TOr TANTAAOT KOAASESIS. L 

TlaXg TiJ^ HXovtoSg ijv TivtaXog «ai T^taXov §aaMmgf 
TiiinXov ToS fiaaiXtvfmog iv 2*0*^ ^V^ AvSiag, 
^A(p oS nal TfiSXog rb Av8Sv OQog natmvoiiiad^, 
^SlvntQ AvSSv iaiateQov nal KQnXaog §aaikeve^, 
nSg SoiponX^g rbv itv8Qa 8e 0Qvya fpnalv oin oJ8a, 
AiyoiVi aQialov ovra IliXona fiaQfioQOV OQvya* 
450 £1 TfiSXog l^uvtaXov yevva rotg ronoig rtjg Av8lag^ 
*0 TivtaXog 8e IliXonaf nSg 0Qvyeg, 01 Soq>6nXe$g; 
TiifiXov 8e rovtov TuvrotXov vtov, ag Iq^f/Vj ovta, 
Hbv Aiog oVEXXvjivig fpaai¥ »9 paa$Ximg* HIST.9 HIST» 10« 

437. Philo«tr. Vii ApoUon- ...tf w ^"^^k^ ^u^V^ 

Y, ^ '^ (1271. HermO ibique Lobeck. 

M^ r j . ^2. CcL A. ut edit. fiata. 

^ w. ovTOQ cd. A. recte, pro jn textu TfMil^y rovrov, iu n«r- 

'^*^' giue autem , quod aperte to- 

440. Hiad. III, 23. nun, T/Malov rovrov. 174 CH IL. V. Hl S T, 10. 454 — 47a 

Jla^ yoQ ^^v ol ^'£kXfp9Q TOtv PaaiXtXg iniXovp * 
Toic de Aviolg wi "/oioi xoXq Iv ^Eq>ioov jonois 
IJqIv IIuX(ivg fiaoiXsvg o avfinag ixaXetxo. 
Ta di ys xrig HoXaasmg iiap&avB xov TanaXov» 
jiQxuQBvg TavxaXog nai q>vaiKog ^ iiiAa, 
Kal xijg leQOHSVVijg iiiv xijs xaiv &8uiv anioxfi^ 

4^0 UvS^ imeQ xa (AvaxijQai ehie xoXg afnwqxoigf 

Tbv iiXiov d* ov 9tQvaxaXXoVf ov nvQ, oU^ oiSi iiiSfOV, 
Taxa ie Xi&ov SXeYe, nXijv aiiq^fioXf^ ^oSj' 
"d^€9 oi lAvdoif Xiyovaw, ^ 7'uvxaXog xo irpoi^ 
6emv xeXSv avvSiaixog %al noivmrog xQani^tig 
Tfiv aupQoaiav, vixxaQ xe naQa &eiiv exXenxev, 
Jtdovg fiQOtotg ^Xixeaaiv, o IliviaQog otg YQoupu, 
'£|ifaTi2 xavxrig xijg Wfi^ff xoi x^g noiVfjg XQani^fng, 
^HX&e y ^ig xo xaivnoxiiov i'dvog xo xmv aviQow* 
'"AiXoi ie di>^ axoXaaxov ixnsnxaitivai T^^aooiP 

470 ^ov TivxaXov lAv^evovxai, na^^aneQ EvQ$ni8tig, 
'*Oxi xa xQvcpia 'd'euiV i^iq^OQev av&Qiinoig» 
^!& xavta de Tvyx^^ovai, vinxaQ nal an($Qoala, 
'Xal ilofO* XQVipm &eav Xeyoiievoi av&Qcinoig» 
AC aneq yai ixninxme &mv xffi oiuXiag. ^ 
,Tb xa iivaxfiQ*a dneXVf, ag ec^v, a^vijro»^, 
Xa^cit^^^i^Ta xe 0^179 T^g aQfi%teQaavvfigf 
TotoXaie awenXaaavxo ol naXaAol xoXg lAV&otg* 
T6 di q>va^6yfifM xi iuqI tov fiXiov, 456. ITdXftvQ est nomen pro- 
prium Iliad. XIII, 792. Caete- 
rum cf. Schol. , ad Lycophr. 
691« et 'Welcker ad Hlppouact. 
fragm. I. II. p. 25. sqq* De- 
auut autem yersui duae sylla- 
bae. 

- 465» ISnXeTTTev cum y , mar- 
go cd. A* 

466. Pindar. 01. I, 98. sqq. 
Heyn» 

470. Euripides. iuitio Oreatis. 472. Quod in margiiie cd. jL 
adiiotatur ivrav&a , nihili est. 
Versu autem 470. idera margo 
moustrat lectionem oTteQ» * 

474. Post ofiriXiaQ loco com- 
matif posui puuctum, et in fiue 
Tersus 476. comma; nam stru- 
ctura suspeusa est e ts. 477. 

478* Ad hunc Tersom in mar- 
giue cd. A. a prima mauu no- 
tatur, akXij xov Xi^ov xov Tav^ 
xaXovm 
CHIIi. V. HIST. 10. 11. 479—50". 

To U&or rovtov o»60i^iu dmouniKtS r^ vQom 
^^Eq^aaa^, mg Ttfioi^fia TavtJJiov neq^vHivm, 
''EnpepXriiAivov piiv ^eSff oiQk S" oQtri^ivtog, 
Kal Xi&o^ ava mtpaXijg UQSfAaiABvov axonoSvtogJ^ 
To£fi:o fii^v tb t$iAmQfi(Aa ioivtog (patfi TavtaXov. 
JJatdfiVTftx^t t^ tQonta de tovg iSvioig ixntoovvtegf 
IlQatt€$v iifidh t&v anQSnSv xai naQavoiimv §U^f 
^Enlaaaifj mg q ToanaXog nataqiQovZv tStv voiiwv 
^Evtav&a liiv TeTVj^i^xa toiavifig T^oi^ja^ 
Bavfiv 9* aXXag iq>evQiixB fiaQelag tcc^ uolaaeig' 
^i^%lifj yoQ ovtog x(d neivu 8ltpav moI nelvav oiav* 
490 Mioc^ yaQ XliAVfig Totatat %eiXeai nQoomXvCovafigf 
Kai lAfiXsSv te xal QOiSvj anUav^ oXXcdv divdQwv, 
BQk&ovtmv navtav tov xoQnov. av ovv nuXv d^eXfiajh 
Eif&vg anav l^fiQaivetM th Idacpog ineiro * 
^v 8e neivSv i» lAfileSv jj nal Qomhf t» "^iXji, 
Taad^ aveiiog ^ntaoKB noti vi(pea axioivta* 
^E^eig ta tSv uoXaaewiv ci/Kpo» tSv tov TavtaXoVf 
TSv oivtSQ f^Sv t$ ninov&Bf dV fud alXriyoQOvvtak, 
Kai tSv noQ^' '!di^tf xal ^pevdSv, nXiiv XuoualaoTaroiri 
'Jlg Tovg iuxKOvg ifmtoovaSVf oiatB nii fiXanteiV fiit^» 

OTI TOaOOOPOS EFSIS , OTI nTEPJZTOS, 

OTI ntPOOPOS. Mx. 

500 ^SIqoSov viov nelQaMa to>' "^i^ctfTa ib/^a<po* 
Ta^oiTjiv {bi}^^qpova^ te^ avvaiia ftai nvQ^oQOV, 
Ktti nt$Q»t6vf xatixavta deXqtZva te ual noaVf 
T^ liep YQacp^ tov nteQtotoVf trjg noag, tov deXqitvog, 
KQateZv iouroy arijAaivovteg aiQogf yfigf &aXaaatig* 
To^oiriv fud nvQfpoQov de avv tovto»^ ^(oyQaipovaiv, 
'Jlg nXrittovta xoi ipXiyovta naQiiag tSv iQnwav. 
Ncoy 8k tovtov yQwpovai, avvapia nai SQqXoVf 
^Slg Tov iQaa&a% icai i{^ nQenSdovg via ipvaet, 
T[Qm(odtatiQ0v {laXXov de tjj via ual wQale^ >»» 176 CHIL. V. HIST. 12. 510 — 533. 

ilEPI THS KAT^mSHUONAJIKOX EIMAP- 

MENHS. »/?. 

510 ^Ef fiipi^ Tfj^ aXtiatoiC rwP ItgSr SoXvftmw 
'O d^ttvpiatnbg ^liarptog ^ laxoQMOq ^EfigcSog, 
Ttjp dfAagiAiftif aiitov Xif6$ lAsyuXofcirofgf 
A% cciTcp Biu&e9 Mi flna^m nsfpvQfidifwg, ' 
MiljiOife Tcjf nag^ ap^om nai naQa ^aaikmiak 
TifAoa&ak Ta Ijtr^oi^ara nXio¥ aBfAvSv ay&ftim^, 
^AXXa xai nvvag, Sogitovg dif lytore nai aguvovgf 
Kal naiomiovg de faXug, noi aXXa 9i ftvgkh 
'TneQTiqiiiva nQog riiitjv aw&gmnw olw xoxt^ 
Kai ytiQ 6 i7v^^0(^ astof, o NtKoptijifig jcuto, 

520 ITiQasvg ixifia ioqxov di ual oQtnot aifr itifotgj 
^AlXoi liVQioi aXla de lAvgia KroidaXtidf], 
''JZamg yaXrjv naroinov, YoXiiv xSv livoxrovmv 
^H Mopoiiuiov av^vfog ^/uSr roS athffjipogov, 
"SmtQ Y^rfl (SyofioCB wd Mt%XtpLne tijv xk^if 
^Jlg %aoiAij roi^ov ndnote xov {fi^ov HQaxf^ifTog^ 
Tindv Ag nghg tijv avptXfpov xijv ^avfiaori^ AvfOvfKaf 
'^QXovttg, iffxaiifiaato tavvv o MejXt^ni fiov» 
Oh d* ^Qvd^v vn' aidovgj nXijv fii] YtXZev otw Afpi** 
^EXeyov nQog aXXiqXovg da ^^fia litidmvteg' 

530 Eideg deanbivtig r% iiiiSv nwg MexXeiina jpMOit&f»} 
*Entlvog olv Mt%Xe^ni toXg &Q6voig t&Sg Qffiv^^ 
EZifi liVQia xmv xQOtpSv ^a^M Mtt9e»aotfiv 9 
^Ev oXoxQvaoig aMevea$ nai noQeatSoi noaoig» H I S T. 12.^ ^ 617. rcJia£ pro yaliU tex^ 

' 514. Jti^Totyi — dXXa^ non cd. A* 

sane, ianium eo quod — M^d ^^S. Movoaato^ hi€ «St im- 

etiam quod canes etc. ^ ^^ |udUtor, ut iiiter- 

315. Cd- A. in coiitextu «- P ; Lacisius. Mouuit ^ 

manu taxQUifiaxa. Hoc verum. Est CoMtantiiiuii 

Nec tameutatis clarum, qua vi ' Sr* ^*"*^' "*.""" 

hoc nomeu, improprie qJudein Monomachu* dictui. 
poaitum» tit aocipiendum. CHIL.V. HIST.ia i4. 534-554, 177 

Kafffpofovmagf aQTOVQfovg aal rou^ vdgoiUQV&vTag, 
Kttl naaap Xiyof di Ao^^r vntiQSToir xoQsiaff 
'Onidotg ot noXvnXovTOk xojjimijk tSt av^Qointav» 
'0 MiiXifine t^ totb liiv ' vih 8i xwidwy Tt, 
IlaQa aQiavarig Y^aimog qfeQOfiWov ToZg tmXnoig, 
AO Amiaf iyB^ t^y ouT^r i^ai ToXka 8i ofAotfog* • 
Kop ov xQ^ooZg iv onB^souf, aXX* iiQYVQotg iad^tu, 
^AfdQfanw oluiv wxi auTOt/ To£f o^tov aTiQovfiivmv ; 
Toitmv ovv TTttrraiy Svena o ^avfiaoTo^ 'EfiQoiCog 
"Minov xaToiyo/ioas naXmg Ttiv eiiAOQiiivfiv» 

AESEI2 ISTOPmJETS, XEIPOMAKTPON 
KAI MATJAAIA. i/. 

XsiQoiiaMTQov, tI vipaafia Ti&iiisvov TQani(^, 
"0 Tojy ^BtQSv ixiidaasTak Thv Qvnov mu xa&alQB^* 
Hav 8i TO anoxa&aQiia 9cal nXv[ia nav TQfa^iiimv, 
Zvjirig^ TV^y nai KQetaioiv, Ix&^voiduiv TOioVTOiy^ 
'0 xolQOhf niveg, TQ(oyova&, liaySaXta xaXeXTou 

IIEPI EeOTS nAAAIOT TOT KAAIEIN ESO^ 

mMAKAHAHN TPI2SS12 TON EHI SENH2 

SANONTA T0T2 ETI IIEPIONTA2 , MEA^ 

A0NTA2 nP02 THN UATPIAA IIAAIN 

N02TEIN. iS. 

^ To nQOTSQOV Tov; ^vfitfKovTag elg yfiv T^r alXor^fay 
*-Ho8riiiOvvisg ol avToiv TQiaaaMig avexaXow, 
'Jls VftfiQog i8l8al^e pipXta Tfig ^08vaaelag. 
TouTO 8* iSQOiV mg livijiioveg rvyiavovreg (piXldg, 
Kai ig tl uneXeifd^fi Ttg, nQog t^ ^on^v aw^QafiO^ 

HI8T. 13. HIST. 14. 

Ut >^- 'a j ' ^2. Odyss. IX, €5. ibiinia 

W ^.'^''T' **" *"" »*olia. Itei yid. whol. «dpid. 

'"• '*«•• «*• A- Pyth. IV, 281. Heyn. 

12 ^78 OHIL. V. HIST. 15. 16. 555 — 673. 

nEPi seors lUAAtlnr psimaikot, nsii 

OTK AKHPTKTEl STNEKPOTOTN UOAE 
MOTS, AAAA Tlb XJiPAt UPOTEPOV AOT 
XHN EPPinTOTN KAI OTTJl nOAEMOT 

KATHPXONTO. tL 

Ti ,n(fOTBQOP xi fifog fiip 'Pt$iiaituw tS9 Amtwm 
Ovxl (FVt^Trra nolsfiaf lixfiQVKvd nQhs i&vog, 
'jAXit T§ {01^ nQOtBQOf S&fovg roS noX^iiiov 
^jdoQV arifiiiot i^mxtp Ix^Qog op)r^y oruMSfow' 
^'En6$ja 8i xaTij^firo noXiiiov nQhg xo i^fog» 
560 TbSro, <pvfi^ JiodfOQogf nSg xo Aaxiva f^tfW 
Kal xovxo lAh ^y naXmhv xo i&og xov noXinov^ 
Nvf 8^ mg SoKiZ (Mi, nfitavtai * aXiuxoQa 8b fidfoy- 
'Pimovo&ff oiancQ liiXXova^ noXiiAOP ovyKQOxipai. 

nOBEN ATSONES AErONTAT KAl MEXPl 
TIN02 TOnOT ESTIN ATSONIA. »5- 

'H Avaofia jojijks xijf ul^a$f xSf Avoofm 
Kaia xwag l| Avaoiog, vloS rov ^i)8vaaimg* 
^Eh fOQ x^g KiQXfig ^OSvaasvg x^g naai, ^QviXovfiivrfi 
Avaofa nal TtiXifotof fSffS xal Kaatq^vfiff 
'Jig nag tpfjaif iatoQmogf ^QOfxtffiff aXfi&oiag* 
TCix^fig nufxav&a 8i (^fpWf laxoQWol »xfifvi8&g* 
570 "Eva liOfOf ifuxvthf avf8u»xQlyHMg Kiqxjj 
^O '08vaaevg nSg Ixskx xa xQia xavta xixfaf 
TsxQanfifaZc^ ^ foaxQl fiiS xa xQia xIhxs$; 
*AiX* if Aifivf/ nsQaovg oQfag svd^vg ysfvuiai ' 
*Ef nal x^ *ItaXia 80 nQog nXiov x^jg AtfivfiQf 
*X)t§ iof&Qfinovg , Hg qaxs, fcrrof xstQaiif]ifaiovg. " *^ * • "• 566. Vid. Tzexz. ad Lycophr. 

56a Cf. Dionyt. II, 72. Lir. 44. iblque MttUer. Add ^ie- 

I, 32. Dlo Ca«s. LXXI, 53. buhn Hdm. Getch. L p. 32. P* 

Orid. FuU YI, 205. 4a laq. Wachunuth* cUe iltere 

Gesch. d. rdin. Staau, p* 65. CHIL. V. lilST. 16.17. 576-600. 179 

'£« Tov mgofifimlov {iiv Avafmg, a^ Xrt^VQW^ 
'H Jiiaofla tvfavo ti^ Avoovlaq icJl^aiy* . 
"AiXok di ano Avoovoq ifwn naXaiorifOv, 
Tm velowTog ViaZo9| t^^ JO'^ fiaetUag. 
180 Tovg 8e Avfovpiovg liofovg fiok Avaovag Xiftw ^ouj 
Mkovg Ovohm&p, Kofmavaf, ngog ^iXaaaav nufnivovg * 
'£1 &¥ wna aampfffaw nal naaop ^lvaliar' 

On TZETZHS KATAMHTEPA IBKPTJU 
rENEI, KATA lUTEPA KABAPJIS EAAA- 

A02 rONHS. •{;'. 

M toS il fii]T(o/iqToip fi«r 2f<^Cou rou ^laimoVf 
Tou lcxoqtOY^ufov te xoi (xvffftupiots froowf, 
Mi]T^ ^f MaaaafBxldos, ijfovp iS 'ASaart8os. 
IfiriQsg Se nud jifiaayol $ud 'Ahxvol iv fifog ' 
01 "rfiriQeg ngmeiomg, oi ^fiaayol devxiga»^ 
01 ^AXavol i^ iajrtMusy Ta|*y %q%&p variQap. 
Tijg TiiT^ov lArjtQOiAiqTOQog q ^Afiotaylg q fi^f}^ 
2v9 T^ deanolinj Ma^ofCy t^ Aifiaayiaay Xiymf 
""Sf ot iroAloi lAXaviaaav ipaa$v ovm OKQ^ovfteg, 
^HX&ev elg MeyaXonoXiV oig avyY^v^g not&^ oJfia, 
01 ie Paawdvovxig ipaaiv mg vno x^Qa mvtffg, 
^ilg ^ Idanati vad'* ^fioig Katatig vno X^^Q^* 
!^(p' ^g o neQidwiAog o [Aifag KanmavTivog, 
'O fi£/a$ jdQOvffoQiog , elg Se^aarhg iv fiUp, 
Tov Xofo9iTov Tov uXetvov naxfiQ lov ^QvXXoviiivov* 
Meta &divaTOv Tfjg avzov naQ^efiXfjg avlSffov 
rma Tfiv lAfixQOfA^TOQo, ^y iqtfiiAeVf toS TXixffiVf 
MiS tSv nQdfiv &vfaTQSv Ttj vneQ(piXoviiivif, 578. Schol. ad Lycophr. 702. 559. Sponte patet, pto nm* 

"* Cd. A. in textu aiordgovy in tilato fiijtoQOi id repouendum 

^%* a tec. mauu nalaml^v» esse , quod reposui. 

HIST. 17. 5^. CouitantiuuB Dnmcariut 

586. Cf, Ceilar. Not. O. A. memoratur a Nicepkor* Com- 

'^ ^ 367. meut. lib. III. 2* p. 69. Paria. 

12* lA Cflll^ V. HIST. 17. 601—628. irtfi lifoi Si aiiQv %ov ^laattoVf 
u t^ avT^ nXovfi^ aWBiipi^a^, 

'ris^tm v^ ^ §aaihom flvmm &iaBh fAtjTfiQf 
'U £iioma ^ K^v^iiy ntti,^VfiK..8i8oZ ravrfjg 
w iMfT i^^iaaaap T^y y^vtav ixTQiq>B$v» 
-uJ^ 5 m^j^^y iiomioma fBo»^imf iapiuB^, 
«..^j^ i^ag aruaarra nQOMTOQiHag ^a^uaroir* 
%^ 9«* ^(Xfoi^TOff drojia fiQuTav vvv ^g ^vrog * 
f^fov ^tfyavfiQ avv dvalv iriQMg &vYaTQia$9 
t\9 ulrj(^iV .^iSoHia i^iv, iHfjfTiriQ Jf^ avTOv tov Tytilov^ 
"jivycD^ naxajifiTiQa niv^ffiriQa ToSror oVra* 
jjfgfilQ 8i TOviov MixariX, og xal naidevtk rovm 
^llv Jioyoig xal toX^ fiQUYiiaaiv &g tov vlov o Kimr* 
Ytog oviog .M^^^r^l ^v I^firjbu ^lmavvov, 
/'^a/ifir, f^iiidiv Ti fiijJafioS to ai^foAor eidoTogy 
mg 'naVTa y^Qovov 8i ao(povg Tovg oHxoig ioTiSpTog, 
Oinoig Iv nBVT09Q6q>oig Si, nli^v (ilbt^ ^Stlg OQyavoafj 
TQvq)aXg vneQexovaaig tb Tog yafAOiv navdataioig, 
c^S) Kai TOVTOV nakiv o naTfiQ '9QsfA(ia Ttjg Bv^jiSog, 
*'0g (^ixQ^ ^^^ axiQcuog vexQog Teloiv iv Taqx^ 
*Ev EvqQpavvi]g t^ novy t^v kX^giv naXovfiinf 
IIoidTiig orofiu^BTai Tavvtig Ttug fiOVOTQonoigf 
Mii Ywaaxovaaig Tig iaTVVf ovneQ (paalv TroUrijr. 
Ola Si Squ &avfjiaaM, fxova^ovaSiv nwd^avov* 
OSrco uaTa fiiiTiQa fi£r 6 T^iT^ijg iaTiv ^I^riQi 
Kaxa naTiga Si ftijrpog yai tov avTOv naTiQa 
Tov^g ""EXXuSog 'Aa&oiQug, yovilg axQa$(pvBa laTfig» 602. JKXofiot^ xlo^otf %l£- 
^off, interprete Dufresu, est ca- 
ifga^ carcer clathratus» „Filiaft 
•UM pari konore digiiatua est 

SaresB et ^ eadem cayea seu 
omo educafit.'* Immo ita: 
Tsotsae aTiam pari honore, 
quo dile^tiMimam fijiarum lua- 
rujii| dignatui eit. 607. *ElaitTWQy i.q. ngdxTog* 
Chil. IV, 859. i*Xt}vTt»g rir 
STjfAoalwv tpoQOiv, Vid. Dufrean* 
Pro ymgywf scripti /taf^yitov- 
Sunt yeii^Yia praediof agri culti* 
Vid. Dufresu. 

61 8« JlivrnfQoqfOiS pro W'- 
tOQo^oiQ e cd. Am CHIL. V. HIST- 18. 19, 629—649. 181 

nPOPPHSIS TOT OAISTIOT EniMENIJOT 
IIEPI MOTNTXIAS XJIPION TEAOTSH2 

TSIN ABHNSIN. #f 

^Emiktpldffi 0cUan6g xig 1» Oaurtov z^g KfiqTfig, 
0'S2g etg ^A&rjvag inA&tov dlda ttjv Movwxlap, 
{TlXfiotoy jov hiA^vog de xmQtov iatlv avifi) 
Karaivoiq^ag 1$ atffoS fiiAfitiv totglA^fjvalo^gf 
UfoiptiTiKSg nfOBiQfpie rade xar' Snog lifotv' 
£2 lAd-fivmoi ^dtioav, ooa 17 Movri^to 
Eg pXaflfjv ovvTBXiasta ztig lA9fivaimv xfOQog, 
^Ev toTg odovaiv av avtiiv xaritpayov mg uqjov* 

nEPI KEKPOnOS. ^\ 

HQStog anuvTotv !^Trix^^ Kinqaip fiaciXavu, 
nQmtog uaXoviAfVog koI Si^viig jomode* 
a 0» iiiYe9og aviqZv dvo nQog ^xog ux^v, 
wH ig ^EXXadog BiAnsiQog nal J&fvnjicig ^^^flMJffijg^ 
H ig %a fettro) iQu%(av (tiVf av&QOinog dk tu avm» 
/ifjfAoa&ivfig T&xa (iiv aXXfiyoQaZv l^C ^Xb$, 
SwfiyoQeVv di neqivxdg, &XXfiYOQBCv S* c jdo^^* 
^lUStaav KexQonidm piiv^ ipfiaiVj &g oU KinQOtp 
nAkMfiv lcjiMi dQUMOmf Ti}y avvsahv av&Qoin<f> 
'0 I^T^fig fiaaihmiv di nQamg lov aySQa Xifkkf 
*ilq nal §aQpaQovg, Tovg avzi^ TOiCg iiij/ug ^TTfHiivovg, 
Tif tpiXav&Q<in<^ Tov avdQog tooovtov avvde&tlvcu, 
^Slq Jh aaiiAa Xoyiiea&a$, fii]d' aivoanaa&at, &iUif* 

HIST. 18. gentiam Ubrarli, qoi codioem 

j^* C£ Klopfer« mytholog* Boriptit, eat omiMus. 

|^«rb. 8. h. T. Add. Epime- 638. CL SchoL ad L jcophr* 

5» yon Heimrich , p. i3. — III. 

»ttfch, Solou. c 12. 642. Demoithen. orat. fanehr. 

^. Iu cd. A. v^iMfav, iota P- ^398. JZO. Reiak. (Tom. V. 

'^ 644. Hic cd. A. fi^eaav. 
HIST. 19. i^c&ai. 

,^7. huerui titulum ne^l 648. Cd. A. cwSt^t^ai. 

^oi, »^', qui per negU- 649. Cd. A. m **. I 

i 182 CHIL. V. HIST. 19. 650—681. 

650 Kai SXXotg toStot ^Mpvq xof KixQona scoilotioiifr* 
jH %&v ^EAXrpfm nif6v8(fW pmiKMg naiA^ !EUo&i 
Ovi &anBQ fvp i^ifwm POfiliAO%g toXg ttviQoat^ 
JtMfff kifivSp 9* fyCymmo naai rotg fiovloiiiwotg» 
HuoBV lomhv fnohHfwSg ovjotg 61 notSiig xoxe, 
Movag imfivdanovTeg intpiQctgy ov natifag. 
Slg 8i iavh jijg Samg nolaug jApmxlag 
{Saig tr iarlv ^ Idid-ijpS %y AlfvnwUuv jltiiaaif) 
Msia xhv nata ''Jlpffov 9maaAva(iov iMsCvov 
'0 KiuQoip naQayifavev ji^fflOAg tijg ^EXkudog, 

660 Tavtag ui&iqvag awlqxag in Sasotg jHfvirrovj 
IloXXotg HvaitiXfjaw nai aXko$g t^ 'EUadh 
NoiAoS^stiiS ual ywaiii zovg yafAOvg ^ohg vofAiftovgf 
*£S mv naZdBg ipnixeurav toitg dvo (pvtoanoQovg, 
To nglv fionjv pvdauovtBgf ig eq>ijvi tiiv fiipriQQ. 
%)&BV KixQOip Supv^g, vofgo&s ig dBt^ag tavta* 
Ovtog anavtofv jittui^g nQoStog ifk§aoiXBvUf 
Kal KBHQonlSag ii avtov q^afUv tovg Idd^tjyaiovg* 
Kal fnet* avthv o KQavahg sciu T^^ro; ^-^fKpiKtvm, 
'0 ^EQijfioviog 9* avtiv dui^ag ^aadavBif 

670 ^Htpaiatov ndSg nud l^&ffvag t^g KQavaou vnafgm, 
IlavdloKV 0Qaa$9iag ntdg noi toS *£^2^oy(oii* 
Zsvilnntfg ual Ilavdiovog o *EQBx&Bvg i^iq>v, 
nQouvfi nal Odofi^la vb ual Sovt^ 9b ai/v tovtoi; 
•JES ^EQBxi&itog naUv 9b nai IlQoii9iag KiuQo^p' 
IIav9lm tovtov KiuQonog xal tijg Mfjtmtovavig' 
IlBlBiag ual IIav9lovog noSg o jAyBvg S^itpv 
Jtjimg ml jivTOx&fig 9b ylvovtak &vyatiQBg' 
^yioig xai tijg Al&Qog 9b Bfpj^g na&g vo&og l^v' 
liHafAag 9b koI Jfjfioq^Sv Oai^Qog nai toS Bffaimg' 

680 *jES 'EQtx&ii»g tov natQhg KixQonog tov 9BvtiQ0v 

Tovg Id&fpalovg SlByov ol nQiofpf ^EQBjj&Biiag. 

^ » 

G68« EQw^t Gd. A* ut edit. BaiiL CHIL. V, HIST. 20. 21. 682-705. 183 

OTI TOnOS TO ASnPElON, NTN AE AE^ 
nPEON TON AEUPON AETSl. u\ 

T& AlinQeuiV iih tonog ttg lax^ rijg TgupvXtag, 
lAnh jov nhQag tag luai XBnQodctg. naipvnivtu 
Kai vovg intO^ Xsngova^M 8i ttomtijt» roif tinov ' 
NSr Tov Ungof 9i XinfiBOff mg ItpfjiPf OfoiuiZ», 
jini €v&etag XinQeiog, avatellag to iStct, 
OvM ano ttig tv&elc^ 8e JLsnQoZog toS JLenQalov 
Th nfok yoQ oiJtqi il<p&oYyov mipetXev IyTVQ^V^^* 
7& tn tpv aZog foQ ficci tfi avXXa^^ nqh tiXovg 
690 Bg o V ti^f nXiatf ixofta narta dMp&Offuniof* 
'Oyoftara 8i XiyoiAef a,fxaiog nal tavQoiCog 
, Kai TO XenQoSog avf aiftotg $umI oaa taif oiAoioff* 
^Aftaiov tmX tavQaiov yoQ nXtfOftoUf nal X^nQcUov* 
TbSf a iA6f nifta dlqf&Ofyof ^j^ fQaq>i]f fioi i^oei. 
7ii d^ in tov eag if luS t^ avXXafifj nQO tiXovg, 
JEig d '8i nhfoinefa, nafta fioi %lfkloyQi<pe^* 
*Arfiag nal tavQiag 8e nal to XsnQiag Xiya, 
Kal oi th tovivtotQonof* tl 8ei iianQfiyoQiag ; 

nEPI TOT, TI ESTI TITANOS KAI TI 

SKIPPOS. na. 

SndQovf 8ta 8t(p&offov fAf Xrfotiig if MBfaQl8$f 
700 Tovg noSag nXvvoftag aviov Xantl^oif, ntelfoif n&fxt^, 
'0 T^ff ovMfi 8e sroi nXrffrig tvnog pistm vfeiaf 
Snl^QOf OfioS 9UU anl^Qmiia nal anl^^og 8e naX^taih 
^Anh tov ani^Qog, o lattf o fv^tifog «siciijfi^or. 
Snl^^ thf yinltof iyfmaag olg yQaqm tafvf Xoyoig* 
Thf nsncKviUfOf Xld^of 8i titavof slfok f6s$' illST. 20. qaod etiam LaoUini teddit* la 

^ Cf. Cellar. geogr* «nt. I. eoit» Ba«. latmgalwy Titioae. 

Miar. HiST. 21. 

^* P^ x^ iiecesaa^o acri- 6d9. Tid. lectionis rarietaa in 

^wa »a, quod feci. Diod. Sic IV, 59. ed. Wew. o) 
^* Cd. A. aperte Tave^^t ^oa PluUrch. Tket. 10. i 184 CHIL.V. HIST. 21. 22. 706 — m JIovXpiQiP 8i %i}f aapBinop xiiv 1« t&v xaXaaiJLatotw* 
^u^Qflvav di (iOif yivaaxt xriv an^ov ovofiaiBtv» 
Tavza 8^ 6 TZirl^fig ifQa%ifs toT^ XQ^^^^^ ikav9avmK9, 
710 TlufH xoXg Ivtvyiavovak (ArixaviHoZg fiifiXioig, 
*£g wv ^ T^vaitiXsia flvetai notni fik^. 
\4yvooviUvrfi Xiisong nuv aiiQa^Til 8s naktiv» 
^v ovv $tai Taura Sixsad^e xal nXiov iatOQlag, 
Ev 9tal xov novov xov fi^iav vtal TOtf iii&v 8e T^ofrov* 
ti 8* ov, IXir^rig liatmog tmv ;^^8ia>di5y rotaia 
SvffQafOiV slg ofmfLovag av&Qfinovgf naxv(pQorttg» TI TO MOPMOATKEIOif. «^. 

ToQyovsg tQstg th naXa$ofV Xiyovtai nsq>vxivaif 
S&sv(u ital EvQvaXsia xal MiSovaa T^y uXtlaiv» 
jHansQ tQioiv slg 0(pd^aXfiivg tb tptSg insxoQ^y^ 
720 Haav 8* at tQsZg nai nisQoital nal SQaxctvtotQix^iauh 
UQoaanotv ayQiotijtt tovg fiXinovrag Xi&ovcfM^ 
Tavtag xai MoQiioXvHsta xaXovat xal MoQfiovag, 
'J2g *AQiaTO(pavfig nov (pfiaiVf MoQfid toS &Qaaovgm 
T^itf^fig 8i noQfAoXvxsiov WMtbg nav q>aaiia Xiysh 
MoQfAdi, fisQiiiVfig a^ioVf Xvnsiov axotovg ^oafca. 707. Lod iententia haec oit: 
JIovXfiiQtQ apptUatur calx ex 
deairnttionibm* Nam xdkaofUk 
tignifioat destructionem ^ ever^ 
tionem* Vid Dufresn. •• h. t. 
De reliqnis conf. Schueideri ad- 
notat. ad Edog. phys. p. 89. 

716. Scripai icaxvifQovm pro 
naf;oifQiv9vu Vide ad ChiL lY, 

m. HIST. 22. 
717. Cf. Hesiod. theogw 276. 
ibid. schol. 

722. In EtynoL M. scrihi- 
tur MoQfi>oXvneio¥, 

723. Equit. 693. 

725. Erat Xvyeiov^ quod qnnm 
possit derivari a Xvyij^ huic ori- 
ginationi non couTenit, CHIK V. HIST, 23- 726—760. 185 

TI TO KABAPMA. ^\ 

'0 ^op^aico^ %h xa&oQiAa roioSrov tjv to naXa§^ 
"^Av avfM(pO{ia tcatihnfie n6X$v d'so(A7ivla, 
Er* ovv Xtfihg cfrs Xoifibs uxe xai §Xa§oq akXo^ 
Tiaf navxmv afAoqcpozEQOV ijyov tig nQhg &volav, 

730 Eiq nux^&aqyLOV nai (paQfAcatov noXaoDg Ttjg voaovofig. 
Eg ronov 8i thv nQoaq^agov ajriaavTeg T^y ^vaLaw, 
TvQOV re dovng tfj j^eigi nal fia^av xai laji^aiag, 
^Emaxig fOQ Qaniaavieg ixdvov elg ih niog 
SiulXa$g, avxaXg ayQiaig te mi aXXo^ tiav ayQlonp, 
TiXog nvQi xatixaiov iv tvXoig toZg ayQloigf 
Kal tov anoihp elg d'aXaaaav i^Qaivov etg avifiovg 
Kai ina&aQyihv trig noXetagj ig iqpijy^ tijg voaovatig, 
*Jlg nal Avmotp^^v pLifwqxal nov ne^ t&v jionQHoiv, 
^Slii nmg XipoVf ok^/JcS^ toi^ atliov ov j^woiaw, 

740 ffOtav aHOQnotg fvla aviiq^X^^ nXaiotg 
j1^H(paiatog elg &aXaaaav in^Qaaau anoiov 
f,T^g in Xo<pmv TQa:J^og iipd^ttmiiivfig. 

jO ie 'Inmivai aQusta avfAnav th i&og Xiyei* 
f,Tl6Xi9 xa&aiQetv nai XQaiyat §aXXea&ak, 
KaA ahXaiov ii nov (^ak nQoito^ iififif^ YQwpatv* 
ifiaXXovteg iv jc^M^* ^ ^nl^ovteg 
,fKQaiiia& nai aniXXffakv SianeQ (paQfiw/eov. 

Kal nii^v aXXokg tonoig ie tavtd g^* uat*, Snog 
,,Jet S* avthv ig (paQfnaHhv innoiriaaad^ai. -— 

750 f,Ka(pfi naQi^uv iaiaiag te xai fna^. H I S T. 23. cd. A. pro niyti. Nimirum scri- 

726. Vid. Fiadier. ad Ari- o 

itoph. Plut. 454. Schleusuerl pHam ibi eat. ni* Etiam heid- 

Lex. in N. T. a. t« Md^a^ft^a et «iua Tertit veretrtim, 

«p*««^fli^^o. Photius ex Hel- 733. v«. 1157. sqt^. 

5l''S'£conte.taha- ,J^elS %'^.^u ''•^ 

ket t5 ^va/^, iu margiQe ac- ^ Welcker. p. ii8. aqq. 

cuiativum, quem reoepi. 750. na^fj L e. nak fy^i pro 

TO. Comunctio fAgj^lac est ^9V ett w>rrectio YTekkeri. In 

ttepta. nio€ autem est lectio cd. A. ««9^« 18$ CHIL. V. HIST. 23. 24. 751-773. jj^ avzovg nfoadijorviu punwntQ, 
^trfiHar ^{orvBfff (^ Ixowrk tfafiumoL 

Km oUajou di mi qnio$v if ry ojhr^i la§A^' 
^,A^ finjm S^fo^, iw di t^ &vim^ 
jfv^mi^C ix^ilg inzaMkg QanHf&ihi» 

TbvTa nsgl to8 ^bvg itiv t^g fpagfumov Svaiag, 
fP^^fHBicov^ff ii «ai ^fofiiiaMsvg mi ipaQfiaMog dtofao* 
^aQfMMOvffbg iiffaTi^g %b xai srailf]n]c 9<>9ftcutoM% 
760 *J2c ygpiiaKWg o xQoiiierog ipaQiiaMO$g ig nfhg fiXafiip, 
*0 yg^fMiKOg ^8 oa^a^/Aog T^g iroileoig, iSg J9i]F. nEFI TOT MHAOT THS EPIJ02. wlf. 

Oi Afovoav T^ )ivfja9iav ^Oiiriqov Ma9$!ko9%Bg 
Rg f^a&Ma lAvdvdguM nfp^ofvftmv rs Xofovg, 
riiiovg IliiXimg Xifova^ moI OiriSog IlijUtf 
SvfiXtvaiv vb xSv &mfj ^Egldog avev liin^ * 
StaHu fOQ avifi moI fifmiitX moI tonov atpavi^ 
V2g fqaig htaBtdovai ajaiovzag lor^oig. 
^H^Eftg S^ a^vji^aaaa taity tfj naQO^B&^ 
Elg li^Xav fQa^paaa xQvaovVf XafiB MaX^ to fiijloy^ 
770 '££ OQOtp^g tB Ql^paaa piiaov tijg faiifiXtag, 
Tnv faii0tiiv avvipB tQ&nB^ Mai tov tonov 
Kai ptappf aVB^QimaBV iUfp^otQoioq^&oQOV* 
Kata vohg liV&^ovg Mal avtog ^EQidog liijXav Blnav* 7S3. ^QpMMol pro 9«^^- 
M4C YTelcken 

755. f^^ot pro hlQiv cd* A. 
obtulit. 

756. Aniciilnm ante ^agfut^ 
mih notruiii eTertentem, d^^eri* 
Hoo Tooabulnm enim penulti- 
mem kio faabet lougam» ut in 
Omoal. Sibyll- Ub. 3. p. 361. 
04. OalL HIST. 24. 

767« Veraua in edit. Baa. uc 
Gormpte legitur: pU yifaBS ina^ 
oiiovo^ craoovto^ iatQaiatB* £ 
od. A% nihil adnotatum eit, un- 
de oorrupta corrigaa. L^ pot> 
ait: Mff 7Qo^9 iMatlSovoa* ata^ 
Covosv — • 

771. Yid. Tzetxae Exegesin 
in Iliad* p. 39. aqq. Sdiol. ad 
Lycophr. 92. ibique ThrylL %.' CHIL. V. HIST. 25. 26. 774-792. 187 

TovTO itQoaZnw *'OnfiQog ovq€mdf6(io$g I6f0$^ 
Avxhq di vmqnjxBvaa Yfatpm aiXtffOQtag* 

IIEPI TOTj OTI 0SMTA02 ONOMA 
IX0TO2 MSTIN, NTN JE 02MIA0S 
TON OZJiJHOHMI 0NOMAT0nOlH2AS 

ATTON. mi. 

^OofivXog tig Ix^g iarh ffa&arAQ o noXvnovg, * 
l^/uptfiiog, ilalas xa nal avxa $mea&Uav, 
Nvv %hi9 oljLSri jQfpsa oaidlof di^ l&xaf 
780 ^Slg ofoiia ZatXov rs %ap» 9ud top TQmtXor» 

liEPI rPAMMATESl2, HEPI EPMOT KAI 
02IPIJ02 TOr BA2IAES12 AirintOT. a«c'. 

^EQi^ffif ttttk tQiaiUfunogf yo9€&g taXg Atfvntlo^ 
Aifmu, nQotTOV iqmQ^v fQaftiiatuf tag aw&iaug, 
Km Stfi' ^EpQoXok Xifotaw itptvQnijif fQaiitiiaT(ov» 
^EQfAiigf o md tQMfiif^otog j otnsQ Toviiy dQriKM^, 
rQafAiiitwv flSir iqmvQOtiig xal xQBttaSoip lAVQUaVf 
Ktd avfiQOfog nal avn^ovlag wd fQaniiotshg vtt^^s 
*Enl tSv dMiniia$viv te n&vtanv tSv nQaYitatanv 
To8 Alfvmtmv avantogf og nata Alptntlovg 
^OaiQig ivoiia^mf ^to» Torr mQ^fiXintmv, ^ 

790 XoT* ^lvdovg di JUwaaog, deSyo^ tud ow«E Nvaofigj 
NcStf uata ^EfiQalovg ii. navaw S" o NSs Xiyu, 
'iftg toSg AvidHg o ^tToiloff naSaw oiioiofg Xiye^. 775. ^ Quod ego posui tovro tat in AnU ConttantiiiDpc^taaa 

pro fovTov» ctiam Ladsiiu ex- dispensator, Idem Ttdetor, qui 

prenit. dtoituft^s. ChlL IX, 290« et t. 

HIST. 26. 367. Dufresn. ' 

^^•p ?T' \. T»^4 ttrb. t. Wchtt., nou pag. 374. 

707. E^l d*o*»iiaemv» aUigni- ' '^^ 188 CHIL. V. HIST. 27, 28, 793 - 8!3. 

EUiojag tovvov naXmov Jiprvaaop xvfiwfzwy 
Oi xov jpiomQitaXviv de «ioi^ tov rijff SegUXtig. 

TIEPI BEAESrOS TOT BABTASimOT KAI 
APSAKOT TOT MHJOT. <. 

T$ yifB^ BafivXtinog o BeXeavg intJQx^, 
jivfiQ aoq>og nai awsTog, ilvg to diov u^vm* 

XffiafiSv di nXttoag Xoyia wxl ^ionQomeCagf 
*Agaau9i M^dov tn9$ae Xa§tlif riiv fiaatXtlaiVf 
800 Tiiv fiaatXeiav Xifa 8a xov KQaxovg ^AaavQiarv, 

Tbv ^ijilvv SagdavinaXov ^mjoayra rij /Mcr/j* 
Rg nXatog ixBig onia^sv tfjvda rriv laxoQiav, 
Ilifjmfv ftal iwtvtpoatf^v %aig nQoaYQafaZg icfiffc^rijr. 

nEPI nAAAMHJOTS TOT TIOT NAT^ 

IIAIOT. xu. 

'O J7aAa/i^9i}9 vlog NavnXiov nai KXviiin^ 
Aiyttm rolg naviXXipiv iipsvQStrjg fQaiA(tatiaVp 
rQaiAfiitwv di ^nxaidena * ta de oxtia ra aXXa 
"TattQOV iifevQi&fiaav naQa liiv StiAavidov, 
To ^ ^/01 xai TO 01, a nal liauQa xaXoviieVf 
IJoQ^ *EniiaQiAOv ra itnXa^ to C^ra , iZ uai xfiS 9dp 
810 Tv} MiXfiaUi^ KidtJK^ de td tQia t&v daaiwVf 

Th ^ijTa Xifmf naito qH, avvafia xal to x^ ^i* 
Kai To oirnu fiiv uXffi&g iv tolg tQiaiv evQi&fi' 
Tu d* aXXa Ta iitxaideiUM, fi^ MQvtpa ai nai TCitifpf, 7d5. x^tatmQudXifv LacUios HIST. 2d. 

interpxetatur ctttatum jircalem. 805. Addidi articuluni TtTc. 

ChU. VIII, 586. Tocatur idem ^^^ y. ^^ Fi*cheri aaimad. 

graecua Dionysu» Zapaonovti^ ^^„^ ^^ y^^y^^ ^^^ ^ Xifi. HIST. 27. p. 5.aqq Pro d^dxov in intcriptioiie ?^3* ^^^ noiipo, pro Titio8o 
a mani» secunda posituni uofid' ^aVfc* Etiam Lacuiua Tertit ce^ 
«ev ut Ghil IV, 613. , ^^ CmL. V. HIST. 28^30. 814 — 836. 189 

Ov UalaiMiiSfig svgipAv, ov /iiv owf oidi 0oln^, 
Ov KadiAOg, oid' avTog 'Egiiiig o mv i^ ^^QitaiUxg, 
^laoxQovov xvyxavovxtg aitq^oreQoi xqi ;^^oi-^. 
mV ^aav, wg 6 T^it^tig <^Oft deixvvei, xai wqo KadftcVf 
XQTiofiov ^fi&ivja nQog aizov T(iy Kainov noQBiaqfiQoiv, 
j,0Qu^BO dfj xov fiv&ov, ^AyrivoQog Ixyove, Kid(i8, 
820 f^Hovg lYQOfAZvog nQoXtnmv i&s Ilvd^oi Slav, 
jfEv-^dS* Sjiwv ia&^ra xal alyaviviv fisra xbqoL 
Kal ra Xoma di tov. xQtiafAov , uneQ iv orif^a q>iQmv 
Toi YQaq>nv ovxi fiovXofiat, naQaraXovv rovg x^Qtag^ 
OvTm y$vmakit)V naXaiav xijv evQsoiv ^QaniAatayv, 
Kal tSv '£XX^vo>v xaXg yovaCg, oi^i xoXg Aifvniloi^ 
"OfAoig povpaXoig nsi&Ofiai xai toTg aax$nxotiQO$g, 
M-q ^iXatv nuvxy touj fioiQovg nQo^Qi^ovg avatQdnetv 
KaL IlaXanTidovg svqboav uai KudfAov tavxa Xifou 

• _ • 

UEPI SIST0OT TOr KJIOT. u&\ 

Siavqiov KSov Xiyova$ vov TavHgov yQUfifiatda, 
S30 Kal nQO ^QfiriQOv yQuxpai de tovtpv t^v 'iXtada 
TetrxQm awtxaxQattvaavia xal ka^oQojvta navta' 
*Aqr ov nQog nXutog vatsQOv "OfitiQqv fi8taq>Qttaa$, 
Tavta fiiv ''Iwarvqg xtg MeXiXiig XQOvoyQaq^og. 

IJEPI JIKTT02 TOT KPHTOS. X. 

Oltog o jf^onxo^ 9170», xaX Jixxvv 8e xiv KQ^im 
^liofievik enea&m nai va xrlg fAaxvfg xQaiffat* 
'£§ £vj fiSff s(pip^9 vaxeQav"OfAfiQOf fiexa^pQi8a&* ^19. Iq oraculis reteribuB ad- HIST. 29. 

"u- »ibyU, p. 38. Benileii epUt. adMiUuiiii p.5l7. 

^» uio^ndBaf cd. A« sq- ed. Lipt. 190 CHIL. V. HIST. 31. 837—864. 

nEPI TETKPOT TPjmMATiSSlS TOT O^Jl^ 

AAPIJOS. X&. 

Ovxo^ TzvnQoq fqofAiunevQ OaXaQ§8og vn^fj^a^ 
^Enl tSv dMmrjosdv rs nartw %&¥ nf^fumm, 
^aXoQUiogy oq nl^aw pikv IxeicTijTO TVQaifVOVf 

840 ToXq d* l'fyoiQ aXlog dUfMog vn^gigip lAfuneld^* 
TW *Arr$Kov yag jpMlxovQyov IleQilaav imSrof, 
TavQ09 dfiiAiovQyfjaana j(al»ovr^ iQfow onoXoi^p 
OuQO» xB naQanXevQU)v ip&ifAevop rqi ravQtp, 
AvUanovg re xexT^vavra ro7$ nv^miiQQt tovtov, 
'[flare tifd iftfiaXXea&M t^ rav^ Ttf laXniv^ 

( Kal nZq vnoaxQmifvvea&ai, Koi roSroir odvfSa&a*, 
. Tijv 8e ^oijif roif Trooxorroff avXeZv iv rOi^ liVKvvifoi, 
AvT$ Te nQoaxofilaarra dSgov Thv raiil^ov rouroy 
0aXaQi8^ je S^ilavTi, nifineiv JeXipoZg roy TavQOVf 

850 AvTov avTov d* otneiQYOVTa nifAne&v d^e^ tov TaSQOVp 
Aipma > TiiiotQ^a&M {eev t^ TovQif Tovg av^Qeinovg, 
AvTov de naTavlovitsvov xalQe$v Toffg T^fAmQkug, 
'O OaloQ^g ivifiaXe nQWTOV avTOV t^ TOVQff* 
^E^a^ag ^/»»^y^ra te scara nexQSiv itcQlnrek. 
Elg xaXnovQyov IleQiXaov eiQfaaaTO fiev rovro. 
Tbv y laTQOV nolvxXuTOV thv aiih T^g Meor^vfigf 
iVooovyra iaaaiAevov rovioVf dcnQeXTM noaoig 
XQfjiAaa& mI xQ^^l^otaAVf aQyvQmiAaTWf nXrid'eh 
JovXoAg, fi^BQana^viait Te xal aXXoig de lAVQlotgm 

860 ^'EyQaipe ftai t^ l^evxQt^ de avvTa^$v ixffiiav 
'Onoaf^v ol to^/a^o» XaiAfiavovai, diHovcu,' 
TooaSra dbv^i ia^ oSftoy i/gatpev i^xeiiv iovvai' 
Kai roSro de jJTijaato scai nQog iTiQOvg XifeAVt 
'Slg OaXoQig iniiiov Xiyei, f4^ Ixe^v dovvm H 1 5 T* 31 . 85& Vid. Phalaridia epUt. 107. 

850. Ut hio avTof^ repetttur 108. 109. — Aiite dno addidi 

€h Chil. Yil , 332. d ak iU «rUcaltun. 
^naoTof uvTmv* CHIL. V. HIST. 31. 865 — 8H «1 

7% ItnQtia^f ^ avtaSi lax^mfs r^ yo<ror. 
TaSia nal ngog IloXvnkuioP 0aXaQidog ta Voya* 

'JZg di top UoXvkiMtov tig iUfiaX^ n^oxrp^i 
Ov fio90P ovn vititiXwa tdg StHoitg iitdm^, 
yiXX* vn OQfiig ixaQoiip intatoXiiv fioQatan^* 
870 -floXvjJiMtog o latQog ov aif nQodotrjiP Xiyug, 
Nooop iiMv laaato, waof tSp afiataf. 
^Afneff yTOHrifiajijaa^ ovr tfJ¥ aiomijV av atioiffg, 
£vye £g iaotfpQOWtiaag* al d^ oVf ttataaovi /lov* 
JSooove latat latQogf &avatog atfQoawniVm 

Ti^ di IlaVQoXqi ttf vt^ yQaqtst'^ (pQOVtufOV Xoym, 
El fii] nov iiiXXs§g tvQaw^Vj o ivoxtQig tvyxav€$. 
i*ov yos^ XafieZv iiop flvmaxs, tixvoVf t^ tVQawl8a 
Tv^avov SvoffQiatBQOV tb iato&io&m tavtfiv* 
Tjj ^EQv^sia ta fii^r^i yQa(ps§ nQoaantHv aifiag' 
880 Kal altiJatat di avtov ^QiiiAaja ft^ (ijToSyra 

JSg ioa%v tplXmv tSiv avroCfy yQOfpoxv avt^ tOkuioSa* 
'AnovoB, tinvoVf 8iVo&al aa xQf^iMatoiiv dg tovg <plXoyg, 
jC3aZa&m di fiov i^attaCv* aXXa fi^ qiStco nokt. 
Ma tovg &aovg yoQ oio(Uu ovto» aov dQ&vtog^ tixvov^ 
MSXXov Xajipivaiv noQa aov , ^ ool aiftbg dMvat. 

rQOKpab ttal JJaQta&ivai di dovxl ttv&v &aiiiataiv, 
Tov l/iQupav$iiv, MjfiovXov d^g nQog avtbv innifLtim, 
jELvm tovg avdQag yoQ avtijf t&v imfiovX^vortatv, 
TouToir ittdQaaxaaavTOiv di o IlaQta&ivfig ^iXXaa 
890 Titg TOvro>r| avnaQ Itpmikav , nQog OoXaQiV avj^vfovg» 
*!d(fnaQ ita^v OaXaQig' naQl ttig nQodoaiag, 
R oipSv avivfoig nal avral vniiQipv awakdvXat; 
*Slg Xayovawv scaTijxouffer^ avTO^ aiftoxBiQUf 
^Eat^ov fiiXXaiv duManav ti di na&ovam; alnav* 867, Imenii m« Scrlpsi tp^ovrtaov» ConL Pha- 

lar. epp^ 2. 3. 
^S; CcL A. in contextis ha- 679. £pkt« 103. 104^ 
^ 99^^ov^ ta nurgiae a sec 886. Bpist. 15. CL etiam Ae- 
^t» 999t^i^v 17 ip^9vt£(09. lian. V. H. 2, 4. I 190 CHIL. V. HIST. 31. 895-924. 

nEPI TETKPOT TPjilS ^ '''''•^^ ^'^ 

AAPIJ '^^" ntQ^ oi^ 

iv jfj natgtdi; 
OvTOg TcvnQOg rQafift ^^ dBVTdgmg n$gia9iw»- 
*E7tI %Sf iwwriomv i . y^yaUiig ^o* toc «uo, • 
<t>aU^og, og JcA^r ^^. ^^^^ l^wriy^tlffo* 

840 ToXgV' iQYO^ aX^ ,,y avrai.fit xxtivuv 9ilmm. 
7w AxTMijiv y« :; xavToig ovv awaov nurta, 

Tavgov JttuAio. ^ ^^.^^ arraaoargitpag naliP. 

*lv! . ^ €>aligi8og tmv q>ihov te^&vriKOTQg, ^ ^ _^rf txoviog, avixdotov di naXda^' 

' " •• ^fjiv avivyov eHtivov tou ^avovtogf :»gov iatuXe tfj ywaixl btsivovf 
» .^ fijr avivyov eHtivov xo£f ^ 

' " ^^ ivindoxav lu r^y &v^tiga 

^ij^V aitiov ngofia^Titat vot; y«^0V| 
^ jcmc tu)^avta tavia nai dog Ixctrfj 
^^a TiiuTijff.T^ Trai^d;^ Ix Taurijc tov irvJVyoi 
»M r^ (f^Aa^iJft Xipuv elg Tra^a^ijxijv. 
..^ jiff nagadiqnfiv iiev io^ tov arJ^o^ Instvf^, 
«f* ^^fSv de dagwv agyvgiov pgajiy x^, 
VM 4Vrre-^£^7ra(Va$ dj nai ansvaov dg tovg jfOftovg, 
««i^ ^6 00» Toir; iT^eov^) ovroig avra ae Jovrai} 
.N,^'ii el idldov ttgf eia/^e? ngo^vfiia* 

jCal Trao» <]piAot^ ibreAXe^ Xa(i^9uvBiv 8o*oiv fuJLXor 
^ ^itro ra>y a(pihuv de tovg fi^ dijAoDrra^ Toifro^ 
>>^ Kh 9*^09 ^^^e/av i^j^oier» nai oaoi fi^ altoTav. 
t\vag nuHOvgYOvg inavasv iv tavgcf t^ j^Axe/^, 
Xa* '^^'^ q^ag(Aano$g nteivaVTa ai/tov trjv oiiswittiv, 
j^fntigo^ to^ Uavgola ds usi 8C ij^&gotg slj^e' 
j\^g S" akXoig nua^ dinaiog vnTJgiev Agiatsldfigm 

^l(X Cd« A. in. margiiie !«- 922. Sic margo cd. A. In 
j^ Voluit ecriba laftwVf aut ooutextia rf — «teiVarr*. 

Ijjftn ^"^^* ^^ P^ y^9 ^ nargiiie 

GCm a» f I ^IL,V. HIST. 31. 925—956. 193 

- wiX SvtpftxOQog if&Qhg &f mrBaxi&tif 
^(moifPiiqof ntgSp in tijg Tlmj^ivoti 
jQomida xa fud ye tutlv itigoig. 
a:i8aq>ayri fier 0alaQ&di ev&ifogf 
midag it T$(ijj ariiXBtM t^ natfid^ 
/ '009 9' ofiorpvxpg ^v xovttp tb nal (piXog. 
.'vovg di fiovXoiAWog 0aXafidi aVYYgifsgtf 
oyetob noQttMXriaBag xovtov^ fi^ YQa^pak jaSra, 
£i ^iXetg fQaq>9$v, liyottog, ffatpof ifitS ro9 Tfonow, 
Otog aitig nad^iaripia nal no8anog doxS di. 
6a»ortog SrfpngOQOv difO OaXaQig vaTifug 
Moy 'ila hfi diiiena t^^ tAsutfjg ixaivov 
*Jlg ii^ avTOV jf»(/lSnm XvTfa TavQOiievehcug, 
Hoa^ TaXavtmv ixaTOv, fQatpaXg tSv &vfatiQ(av 
nolXag oipetXew %aQ%tag fQaxpag t^ StfiavjjflQff* 
NO Tohavza.fuiv o TVQawog o OiXaQig ineZvog. 
01 'xQfiaTOi^d'tig d* aQiovteg vvv ofiq^otiQov fiiQOvg^ 
Mri fAOVov nQoZna lifidafiug nffiev ^iaXv Movteg, 
SeiiVoZg d* av&QfiinOig doiQeag ael dMvteg noaag, 
^Ilg*L4Qnvun to nQOteQOfV in ftQOVtog 0$viwg, 
Kui PoSai» oxpaQnaCovah atoitatog "^iietiQOv, 
IlQoZHa TagjavffQaqiaig. tiii&v Xaiifiaveiv i^avtovvtegf 
*£g iv ^ii^Zg TQe(p6iied'a, nolXSv (ietafQoupivTmv. 
^Jlg ^EQvalj;^^ fOQ ifA Ttug ^vfaTQoak Tavtaig 
TeXg narteviiOQqfOgg TQiipoiim, n^tjv ovil noQvevovaagg, 
^ldnoQfO^g de noi nai9aQaZgf alg TQiq^oiim nai fiovagg, 
ifUo^tfv oif dexoiisvog, ovd* 09' iQiifjiveviiutart^. _ 

0aXaQb8g, ig eqffifievy nXrlaev TVQawov affivti, 
*"£$ lifpag awiUtQiipev liiftxg TIv^afOQagy 
'0 91001 dvaaQiatfitog TekSv &g aviiPniaeig. 
Tig ttir Tct Toif <DaXaQhdog navta XenTZg i^einog; 
^iof nal Tor &ivaTov vvv tou avdQog /lo» fQoupctv. ^ 9«ya» in cd« A« marg. beri pro explioatione Terbi (pi^ 
^^^*>fiaia. PoMit fqatpHv ha- ra«* . • 

13 194 CHIL. V. HIST. 32. 33. 967-982- 

Tovto 3' Mwv 0alaQig cIto toZQ noQsatSaiP ' 
''AffQsg, 0QUT9, noaa dQu ^ oyer^c d«*lia; 
960 El M^^^ f*^ y"P waawy t^ 2pij«* awcmy, 

£vduc «y fox« '^•' ^Pf ^*' ^^^' yav^r 8§myiAiTeMt. 
Tovio T*ff yip«v nofecrwiff ig i^KOvaa vo QiifM, 
^^Qniias M&op i'fiaXB,tov 0alaQW tif^iwg, 
Xoi ica*66^ff «oi ot io»7rofr, Jcoi aig t$vtg lUPf ^r^W 
*J2tf aUoi«<W wiff qpoot, deandrfig ^najaaii&fi, 
Kai liohfiovp J/icrway aiAqtua&Mg itai&fi, 
**Emg Hifix^V ^ou mnQov nal xalainmQOv fiiov. 
Tovtov TevnQog yjofi/ioTfiiff w^px**'» owirfip l^, 
'jETii wr diOt«ii<woir T6 fiavmv tmt nQajiiaxmp, 

HEPI APXIMHJOrS, TIEPI OT IIPOEinON 

TUh U. ISTOPIAi^.- X^^ 

970 Olxog SvQanovaiog navaoipog !^gjf*f*^^^^ 
*IiQ(an %$ fiaaiXBl tSv SiHaXSv vniiQXSf 
SviipovXogy qilXog, ypofifioTevff , fiij^oiou^yo^ frorrofe. 
. T^jcooT^ xoi fiiiAftTfj de tazoQwiv xmv wpoiijr 
^vQiig TO jidxiiiiqiovg iioi fiQog nXarog yefQaiAfiipa. 

nEPI rP^MMATEJlN AAPEIOfT KAI SEPSOt 
nEPSIKSlN BASIAESIN. X/. 

9 

Ta fiBQl Tou AoqbIov ts na* to fteQl tov Sioiov, 
^Ev tfj tQwnoaTji ftQazij latOQiSv tmv ftQdiriy, 
Kal iv Tfj fiBtn lavtfiv de iyQuqtfi taiOQia. 
Kal atQixpag Tovti^r fiordorfi* to di toiv YQafifUKtiaf 
^ifl atevmg XexTiov ao% AaQtiov xoi toS SsqIov. 
980 OvTOi ToCg /loj^o»; taXg avtSv tta&iiiAevo& Tolg ^QOVcig 
'EdQtav TU Tfig avfAfioXiig, ncd yQUfifiaTeig 8e KvnXf 
'Earmteg aneyQuipovto ftavta to toS ftoXifAOV* 

959* Erat dyaw^^. CHIU V. VI. HIST. 34—36. 983-6. 195 

nEPl KEOAAOT. Uf. 

*0 ^nQ K&paXof nax^ fp ^'Ofoc AvoSm^ 
\4no OovqIov nolemg (AtSg TiSfr *ltalidmw, 
lHovTCf nopLwip nuA tvj&niq, aor^p tSp ji&ipmimw. 
^Enl fOQ tSv TQtaxorta Tvgairm/r, «r^ EvKludov, 
Thy n&Qata uaTilafiov T$ng tm 'A&fpnUmv, 
Kai ys nfog xovg TQtaMOvra toq fnf^ ^vpiQorovmg 
^JEftMov aQdfjv vn* aitSf in&aitna^fpm fiiov* 
K) ^OxTttnodlc^ de avTcSg o KitpaXog ianidag 
Aovg vifnfv htQvtanwn uaxa t&v TVQamovnw. 
"ToTOQov il^fiftiwaop Tovtop dQaffudg jpXiatgf 
jUfontg anQofiovXevTOP ^910/ia mQwpiwm. 
*0 di, ovi ovTotg inQonWj aXka ^ovar^f dne. 
Ti fOQ TOtovTOvg Mtna^of 2$ itnfjvmw TVQBanfmw; 
Ovtog nal dtuaioTeQog imavTmv ^r ^fyro^r» 
IZo^' ohep TOVTOv r^ {w^r fi^ ojoBr mKTfffOf^ag'^ 
lAQuno(p£v 3b TOVftnaXtv vnijQxe Ttf KeipaXif 
*Ael naTfffOQOvitsvogj v$nmv 8e avTtdtnovg* 

IIEPI KTHSI0JINTO2, OT TH2 

nOAEHS. Xi. 

000 'H KtfiatipSv TVjjfiive^ fiiy noXtg HeQoiiog fda' 
^ Nvv de ncQl roS Q^^TOQog Uyoitev KifpftipSvtog, 
^'^ Tou ate^fovv xinjcpioitat^ yQutpovrog JfHioa^evfp'. 
Alaiivfig eig ov SyQonife Tor xaT& Xrijo^^wirTO^. 

HEPI TIMAPXOT. Xg. 

TifUiQiog "AQt^fiXov ftiv vlog ffv QiJTmQ , noQvog. 
0iXog T€^ Jfiftoad^evu di, Ttnmitetog fLefiikmg, 
Ov nata Jtovvotov ayveverat t^ orofia HIST. 34. dfifi. Eudides archoii fuie 

963. Yid. Lyaiae vitam a Tay- Olymp. XC, 2. aate Chr. 403. 
U>ro conscriptam, Vol. YL orat* 
gTiec. ed. Aeiak. p. 104. 

13* ( 196 CHIL.VL HIST-36. 7-34. 

OfloQ Sf ovde no^ t*^ Blna ito^slov Tmo%q* 

10**0y fiSUor aofifiror <pao* Ta yiw] Twr §B§ffiMf^ 
jifrmQOffoSg %a nQoyiiata «oloifrrcc IrorTdng* — 
Upis ToSror our Tor ^ovfiaoTor -rfioxinjr owroff i^' 
•H fiijTijp aov ^lox^rij yuQ toCq fie*' W«^»' W®« 
IlQ^g Ty iro^«(cj) if yijaJr fiQm itsiQfifurri 
Si afdQWvra Tor naJAv iU^QSXpB, wu ToXXa. 
Kata JijfA(Wov lif£i 3« irai g)Xva^? owoao, 
•JEirl vI4i Tor <PtiU7rwor r^l^fiQ^ xoTorofiaOur, 
!rfr*' «* vffflw«r l^oar^? dQnvfjg o Jrutadfig 
Oaa$uoff afivdQOvg ov naJiS Ka9an8Q JfiiMa9in^ 
20 l*«^?*»rf&»r nolefior, el^ijr oireiovrwr, 
dedig d(At uai iQOOifig «a^iarijico el^rf^^t 
Ov ar%ai f»€qt'2^ *payf«ouff, ouW orolifioir ic^tou?^ 
Ov3« npoff noXvawdQiov *Aoi g^UoTifi^adtu. 
I7e(i ^ijnjff AeyorT», oi or^^ff, nBl^sa&i fio*, 
Mq oj^Koiriy de ar^ fiarijr ix^oxoirovrW 
V^rriaT^oqi^^ yap yfreTO* ir^/fioToir t^ irolefi^. 
* ©oirTe* woT^^ rir «0**0 yaj, yiQonf Tor yijporeofor. 

JSS»* oi(peior JtiiMSfif ficr %*r mo* ol ©ij^a*©*' 
/ "JJt» fo^ or, ^ijfioa*ereg, ^aof ot ©^/fcw «roi»«- 
30 iVvr d* dol noivifdQiOP nal %onog obtonHkar* 
JoHQVO» tcoi iroXefuoff rvr no^uwr Tor TOiror. 
TVmovto ikXT^^axpevooTO wd «ora tov Jfi(Mdov 
Th OTafio Td ajvooxoiiof noQa Jiowotif, 
jif&^ op elpijnjr orijf 7rpovT«>e# tov aroUftov. HIST. 36. 16. JKara pro »al r^ BCiipu 

7. Coiuentit cd. A. cum edit. De Demade Tid. R"*^«%/Jl' 

in alaxoovwTdPt pro quo posul «tor. crit. orat. gr. ToL Viu. 

aUttQOT^VMf propter ^ia^, quod p. 150. »qq. Reiak. Hauptiiii»- 

•equitur, et propter Ta. 37. In nl dissert. de Demade, yoL 1^« 

aatg. poaifiim Aia%QOfiatmv. p» 243. sqq. 

13. ' Demoith. pro coroua c 
40. p. 262. HarL CHIL. VI. HIST. 36. 35-63. 197 

Jltthv oeinwnofimmif ^qv* nam N^atfog, 
I4nh TQiSw ifffaiiBtt&M hnSiv r^y ifffoaitxp. 
Kat aXkanv alax^or^raiy di fio^fioQovg anomiui 
OvansQ o Jwfvatoq o^oi^aTa ro/fi£iB«. 
Tfp d* iQyaaianf l^v ^ija* t^i^ iMVQmfumvcnj 
\O^Ex tov jlvaiov Qii%OQog aanvSg, YXafpvQon&rwg 
'Pri&aiaaf Snla^, alaxQSg iiavamviag Tavrip- 
*Hj4vx%onfi iMOvov f»Q slns Avalag noQVfip 
^Hxok ^ ofi^oi io?^ ona&g xfj fi^e* ^^XQmAiffi» 
Hasvaiajga^ 9* oSro^ ffi1^fiaB9 ttva^paivda i/fiQ^aag, 
To ^Q^ NiaiQav xbXsSv xqmv ixxQyn^^^iaxotv* 

Olxog uiQi^h^ (^r TlitoQjfig noSig^ o noQVog, 
'0 ipUoQ /tfjfUM^^vovg 8i xoS noM^fOffrofioSrroc^ 
Kal YQafiiusx^ mi,^xoQ9g Svxsg xSv Id&fpaim, 
^Enxa va ailo* ftQsnpwxai xov fdpovg.ji^fivaimv, 
50 Olg mi ^ tf Saa jp»Qa 8i xSv ji^ipmv ovh)^<«^ 
Kaxii AlaxlfOv iatijaav d(»i)ir naQanQ^falag, 
%r* xttl Swxsvg aaxiqjOQog iviaip&v av n&vxag* 
't)fio»$ o3t«i xov JfTVOfo Xifjfoiv jila%ivifi fy'^» 
UqSxu xa&aXo TiiiOQiov deC^ nmoQfrwaoxa, 
*J2$ MifffoXaav tpHov fiiv ovxa xov ipdoviov, 
Kai ipHop IhxxaXoMoif 8i naiUv toB iQVk^&ia* 

0\ix€9 nQSxm xhf TtfiOQxov datSag nntoQVSVMoxa 
TfH^ *A&f(vaio^ af$fiOf htolfpfa favio&ai, 
**T(neQOv mxtiSfm H avx^ avtov di" axifitavm 
^ Tavxa fMT o3r fig TijiaQxov ^dQfiao^o jAafivjiig " 
Tif Jfi^a&ivfi d' l^aio Xvnov %af6vxaf lioxfpf. 
*Emii(povfo xfpf dtxfiv foQ, vovitip^ niautStav, 
^/Jouitov fioyoo ^^ro(o$ xovxcf awoQaiiivov. ^. Vid. Reisk. indjc. grae- ad Aeftchinis Tiinarcheam. VoL 

^ Demosdu s. rQvnfffia. III. orat. gr. p. 23. 66. 79. 

^ 61. Cd. A* iu te&ta lifioVf 

*^* Vid. Tayloii praefatio ia marg. kvufv. 198 CHIL. VI. mST. 37. 64-92. 

nSPl JHMOSBENOrS Kjtl BTJBPJIN. 1^- 

*Ek X^&f^ fvv avfi^iia scat ta roi/ JijiMa9i¥0vg* 
't>fio)C ToS JfiiAoa&ii^vg av ual naXtp UnoQlag 
'Jig inaTOVf d fiovXti&fjgf in TtevCbv mtaaovokg, 
^Jig md nB(fl xSv aXXuv di imtQ anXSg Stir^ouq. 
*0 Tiittv ^^ otarovxak fOQf at tca2 otevovtak vomf 
Tjj o^onpota tfi 8wy, tfj anaY%ovafi ToSroy; 
70 jiXX^ ii ai^lm tSv nfjjSp Jlofo/S^vM xuaug* 
^Oinhp nakiv natauovo ne(^ tov JfffLoa9ivovg, 

'O JfifAoa&ivfig atfavfffog vlbg f^v jiXxia&ivoif;» 
*t^ fjv uai iptXokvotoftog xal tSv ^XafineXovvtm. 
'O ^fitmQ JfiiAoa^ivfig di vthg qy Jffftaa^ivovg^ 
!<dM(oc IbaaivUoK ▼< ^ iXsv&ifov tfvavv, 
Mfitgig Sxv&tiog di vlog * onteg 9i tovto fia^6. 
MfitQog nat^Q %ov QfitoQog ^v KeQafisvg tk rXamp^ 
'tkmoQ nQoioifg to Ilovtwov NviiqtoSov noXeiuotg 
Katayvma99iQ 'daivitov to nQhg B6anoQOV ixipsifUf 
80 Xai dSQOV elis nag* Ix^qS^ tovg Xafoiiivovg n^oi^, 
Kai pjvatni avievywta» 2uv&ld§ tSv nXovaUav» 
Jvo tmtmv iu tavtf^g 8i uoQag U&i^vaig niinna'. 
TSv £v ^ fi/a ytvnm fii^nj^ toiI Jfipioa&ivovgy 
*H d* aXXfi oU^ Cevfwtat tm tSv IMifvaimv, 
Suv^f^ piiv fiv, mg iipfiiAeVf o ^tmQ Jfiiioa&ivff^ 

Th S* fi9og tovtov ^vd-avo uai t(^ovg fiQagd Ujf 
XXavidag tSu dtoiqiimv iu9 ^fiXvnQmSg l^pof» 
Kai avQonf vi Ifiaviov liefiimg iiponvaai^ 
^Efifirte ii uai uo^paXiiv vniuvfi&a to ftQStovm 
90 ''Eneitta ii uaf^Qgsto awfffOQ^v f) Xij^, 

KwSv tfiv %eX^ awaigBg. iei/vhg ^ ^v nmvovQfiiuit 
^Slg Snag'Q^to9Q ietuwai uai V^v X9^V ^^9^ HIST. 37. 79. Em^afdTif. 

75* Cd. A. aperte atuavUwt, o^ * . ^«.« ^ a nrt 
7H. Cd. A. oi^iSot, in luarg. ^.f V^d i««Z ** OHvOiiofi CHIL. VI. fflST. 37. 93-123. 199 

*Ep t^ tmd^jSp naifioafiiim f^Q tov ^7Pn9Ql9ov 
'/^(UFro/MTOiv Qvtnal %aSa xar' inoq Myw 
KvoidaXa xa ISajfiora tSp tQtaaXivtiQlmv, 
'O jtfiiioa&itfig, apM te nal o AvKovQyogf Xifoh 
Ktii niJUv Jum^ti ds tht SowUa Xifu^ 
^En tfiq ^Qhg %hif 'ElX^^anortof avatiatig vavfia](fa^ 
^Jlpijacuf&M oixiittXoiTOf AvnodQyw, Jiifiwr&ivfpf. 
100 Ovtot M TO i^vQH^v IjMiJfqi oin iMovff 

IdXXit nQog diaMajfiQ^ov olXMvaaw fiSXXop tovtov. 
Kid iMt/fdivwaa &uvtX¥ o m^Qmnog in tovtanry. 
M fi'^ awfjfmflaavto Jfuiiag, KaJdmXiig t«. 

IlaXtv nata TiiiiQxiov 8i nal Jtifioa^ivovg Xifi^' 
^AQfioma mioaiiXX^a lov TifiaQioVf.3 avdQsg,, 
Ovn iltf vevQa SxfitB nai ta aefiva tfiQfJTey 
TlfiaQj^av^ Off tJji adfiork ta nXsla tovtov fiSQfi 
OiQOt fvpainogt anav de nQutte§ tSv fi$aovfiivaiV* 
*AXX* ov AvnovQfOf q>iXog fiiv, ttf di jb Jfifioa&ive^, 
UOIfZi^ ^oQ toZg aXXoig pdeXvQog inelvog fuatX tovtov^ 
'0 Arifioa&ivfig di ijp%XeX, ofpififi^ tu aXla* 

'O 8e Jfifiadrig aveXetv tov Jfifioad^ivfjiv Xiye^f 
Svynelftivov av&Qoimov in avXXapSv nal yXfittfig» 
Kal niXtVf noXaS nov qpi}^» nal av&Qomog 8e yofi^ 
Jvatrivovg Xoyovg fieXetSv nvna te nai * toQaaaei, 
TvQ^aaagf olntiaafievog ^ oAla no§Sv fiVQla, 
Il(foano^ta te 8inQva avv tovto$g in8axQvwiv» 
IlaXiv tvavttovfievog "AXovtialtatg Xifei, 
*TneQ ^iutQag Tijg njaou te nai noQtav iXaxfatoiV 
i20 MiXXete 8ta(piQe^&at nQog OiXtnnov, Z iiv^Qeg^ 
^Av^Qbg i%Xononovvt6g te nai ataatci^ovg Xofotg. 
Ktti mJUVf vnb ^tOQog av^Qog nai ywatnelov* 
2IaA»r, fwatntiofiavog %Jiavtak tSv evai^fiaiv ^^ Kuhnken. hist. crit. or. 104. £x cd« A* accesait. Si* 

&' VoL VIII. p« 18& Rd«k. 115. Cd. A. mmiy recte. 200 CHIL-VI. HI8T,37. 124^161. 
Kai ffVQoyr to tf$ax%av » nai gwiyaaicSf c5« l^o^y 

Kai nahvf Tp«/W ic8<|pa^9 sca2 avf^Sg btptivTmw, 
^Jlg ual nmiwtXiasw XofOiC fi^Ufl»y T^y liiii)U}9Xafo 
"iElilu^ awtoQfii&f T» scot orvfiffayrac 4|)i|MMi6»r^ 
Ot ftai auToy jiKiffvarfa» iiai Tijr auroS 9iar^i3« 
130 iCoi xlg ttXSv wd na&aw av vntQ ovtoSv ^voSTflu» 
Xoi Toc oqp^va^ ayaimS> oa^aiM^ o Jn^Tfa^r 
'O ofe j> vA^ TpwxjioyTa) fcq ircidig ^ai^au^ov da 
'0 ^AvQOQ fco) fiavavaag» mt mUiy» nWijc^ r^V^ 
'PffToi^ ovsc l7rix»^off j Siros ToXalr scoi ^scv^t^^^ 
^2$ noffg S* ovH &v lAajmQOVQfOv, iif[tQQg da tijg Sxv\ 
Kvxaf taQaTxek, &0Qvfi6Z T^r avfAiraaat ^EXJyadau 

jHaxlffig 8i thp TYfcagj^or {rai^scoTa Xiyeh 
MuXJiov nsnoQrovKora di* ual nsQi Jfifioa&hovQ 
Koiitpa q>fia$ j^^^^ ^ iiaXanovg j^^^Svtng, 
140 Taniii^QUM aa<piatata ^eir^^ anaidsvaiagf 

Kovdev i^iQog xou amfMtog l%oiP 1% xSt anQotmv 
Oud* i&sf istay q>o)yi^Vf d^&ev avtov xijv yllMi 
Kal uiQwutp nai na^naXrifia scai pitaXogf aQyag xa 
Kal novfiQog kal fOfig di* srai aXXaxov tpfial nov, 
Oixog ^adlofg fcXodei, piivf $SnsQ ysXSaiV oUoi. 
''filseoTroiaf to ua&aQfAa avfmaaav di xr^v noXt/Vm 
Kvatalam nmiuhvs T^r eavToS ^dSna 
'O Jfifkoad^ivrig ov q>fifu. x6 It alXo aiyrixiov* 
Kai naXtVf Jfiptoa&ivffi ds aviatata§, fjpfiat nov, 
150 ^Jlg t^og^ xQlipag xs avToS T^r nsq>aXiiv «I^sfscsK 
Tig fuiv QfitoQfov Xi^Bis Qfi-S^sv sig jlfifioa9ivfff ; 127. Inserui sral ante ntaTa'' nou agnoscit air^ascrms qaod in 

$Avo€tv^ i|uod pro naTalvauv iuarg. ed. Ba». ndtatam Laci- 

praebet margo cd. A» aius reddidit t» otioMis. ^ Lod 

137. Cf. Aeschiues adr. Tl*^ sensua est: nuUam corporis par- 

march. p. 142. ed. Reiik* ibique tem habet tton vwaiem* 
a Tayloro citatus GellU 1, 6. 143. Vid. Plut. Demosth. 4» 

141* Aeschin. ^r. r. na^- In cd* A. a<»entus perperam po- 

«reca/?. p. 209. 224. 273. Cd. A. situs in dffYai. CHIL. VL HIST,37. «52 --183. 201 

Jlvvog avtof ntf nXovoiiv qnjauf q JfgkO^ipqg, 
Tihma denaTiocoQa ovolap xianmUvov. 
ZdlXri di naXtw noi tpriow* «i ^fiay xSf nXovalm^ 
SxBfofOvg ovn inXinoiASf, ovd^ ^fiep tSf imoQaif. 
TH T»Y^ai ual TfVffitgMU tud j^^d-o» vni]Qxor. ' 
7^v o<p^ fiijre^a Xiye^ di zhf iavtov nariQa 
^Ef iujt^w»g avpmtof ISao* 0tiQautTil8ii* 
Kal iivof amf ual htatf ovrol^ iouffv6$ Xoyots* 

L60 IlaiiQa fiov dUfiaXof iog iifOf, nai tk aXXa. 

Avtov ^afovofig de lAffrQog, deZtiu tSf W&fiwaUafj 
Oaym avz'^ if fcffj^aa^ laaok toXg nat^oig. 
X^odff noQirra ta noXXU &afavof tovtov iffaaau 
*!^9aX6g XK TO^laQg/og vniJQjflf ^dAtSifd^ov. 
"^JZf di 0oiifiaii3 aTQatfffog nim ipvXa$ tSf x?W*^^f 
"AnoavX^oag ftfQ$aaa X9^^ ^V^ UldfjifCifovg* 
noXXoH^^ taXc^otg Xfifita§ di fiXtj^ t^ JfjJAoad^ifsu 
rQcnpaftog IdXtSivdQov di nQog Id&ff^iovg ttaitCh 
Aitovnog nai t^ ^AQncAof atSkXca uod Jfipioa&iffiif, 

170 "Eq^iffOf lig KaXavQUOf oif&vg i Jfiiioa9iff^% 

Ni\aof aup^tmff Sff$ata tf^g %ciQag TQOtifffUuf* 

^JEf ioQt^ d^ ixd&ijfto dQcmitfig J2oa6k9iSi(og^ 

^Jig ti&ffpta d' IdXiliavdQogf ^Q^cif H MaKadofotf 

^AwttitatQog mL KdaaaviQogf omo> di Afi^oa&iftig, 

Oi8i ol aXXot ^toQcg Mdixaav^flf dtufff, 

*AQ%tag BovQoZog fnif in naafig t^ ^EXlaSdg 

StaXilg itfttXa Qt^toQctg dg aQi&(Jiif af^tQOvg. 

jtflfioSov 8i cAti^aaftog ol Id^fpfalaif fkOfOk 

'^F'qtOQtg cmBxfLrfiffaf tag yhoaaag If ^Ad^rifougf 

180 Nojicp »al tli^(p(f 'AttinSf outoi n(og diMaaanotf* 
'O JfifAOo&irrig di avvdg Sf if tfj lCaXavQBia, 

^Jlg 6 ^AQxtag ftiq>&aK8 tfi yij<w» rgf ^fj^etaij, 

*Em noatkiSfog 8^ Ibqov 9ai9elf il&hna tovtoft t56. hk Eabttlid. p. 1313« 158. Coutra Aphob. I. inh. 
Reitk. 168. £ cd. A. ^ KoceMtU , / 202 CHIL. VI. HIST. 37-39. 184 — 203, 
€fa(/futxoT tffop ttfo «rolUoS vtpavdoftj icamtXiov, nSPI BTZANTIOT IlTeJlNO^ ON 

NHS pIMAI KAI TIAF" AtJHN ETI 
... HTOEITAJ. iij. 

!Hv ffaiiftatiitg wd QTJtm^ ie wd avf$QfSv Iw UfM%^ 

^Jlg yoQ jAoiivfif itov ffiatv, ilej^e /lf\^9ifnriQ 
190 *Ey oAotfxo*!^ §Wlf9 f^ ^aipttt '(P^nyrov arofia. 
^Slg i* intA&if tig Olhmnov tov Jli^iafa ttamisf 
Kai %&9 fiQOfvm mr^tfouoo xiig Bv^amldog fhinfigf 
T(^ a<pofrog iyiriTO, jQ^aoMgg «ywvif^ijy 
. TQiaaaug ^Xa^eio T«5iry a XaXtXv loicoiro*. 
^Jlg ii6X§g affiuvij&fi de ro ua&aQfiLap ag Uyah 
Kai axotwof nai Te&fffKhg nQooifi$6f %$ iU/s». 

'thif d^ Alofiffig hhfi^^^g, omvb Jfipuoa&ifovg. 
*X)a%tg noiX^ r^» Ili&uinfh Qio/¥%§, iiikof Xo/oi^i 
Oim oISo ovS* ifmQfiaa, od fimpf Aftof fojoy. 
200 Olog fif i B%jlji»%¥ig Qfi%mQ o Hv^m^ l/yw^. 

nEPI KAOTSINOr rFAMMATESlS rUAP^ 

XONTOS nOPSENNA TOT TTPPHNJIN BA- 

SIAEJlSf ON JIS nOPSENNAN O MJIKIOI 

O PJIMAIOS ANEIAEN, Xd^. 

AaQ%ag IIoQaiffag Tv^^fjfog ^ KXaQog f8 IIoQaifrag 
Kaia Tfig ^Pdfifig ^f jmQSf a%Qa%sviAa%$ iieyaXt^. 
Miixkog 8i 'P(»fial6g %$g yofwXog a%Qax¥a%fig 185. Conf. LuoiAiii EacoBu teliiig. ad Oiod. Sic. XVI, 85. 
Demo8th.< p. 147. 

UYCp ^ ^^' ^^^- ^eschiii. de Jalsa 

1115) 1. JU, ^^^ p 2Qg }\fAaiu ibique nol. 

186. Cf. Pluurdi. Deino8th. 199. Dentoeth. pro ooroii<«, 
c. 9; Tom. 8^ ed. Tauchu. Wes- p. 276. Uarl. ibique not. CHIL. VI. HIST. 39. 204-^223. 203 

'thiia nat ox^fui Tv$^&p ^fupuajUvog tota, ' 
XB9QtX wnmvfi^ mt' avjSv, xreTvo* Hoifaiwm ^ihuv. 
Svfm&fifiAov rovtqf di tora tov ^(^ii^vimqi 
lO^ ^ v^ yidoo]] T^^QfpfSip KXoio$vog nExXtifUvog^ 
!^/i9«/yocSr McinioQ tfg pouji!h^g, tyfXP^ei, 
jinintetm tbp KXova$vov anl toy , ffaaiXimQ^ 
210 ^Jlg avajfl^ina Toi/Toy di avinqwo no^^mtgy 
Ti noto TOvro didQanagj tt itQona&w ix tovtov; 
Oi Tv^Qfivog. Ifiofiae^ 'PmfMkog 9i tyyjpkpm, 
KdiiXo^ te tQwniai^k ofkoHol (m$ t^p f^^.l^V' 
Si fvv '9'fiQjuaw weXtSf^. toSto %n$vdSg 3' sI^sMf* 
T^g di x<^o; %ng dtiiSg tig nvQ if^pBfiXruiivfig, 
Avtog iig aXXov ftiaxovtog tfiXsna ftQog JIoQaipfap» 
TovTOv S^ dnortog, nQog ^iuig ti atefSg ftQoafiXine^g ; 
^Etpfi tb itSg TesnXaPfgM» mai &i fth ovn aveZXofy 
lAnl a oov inintBim]^ of l9oS<it noQaiwav* 
220 JSiTrovTog tou IloQaivfa di^ yer^aij' vvp fiov iptXogf 
H) Miimog attiXt^w* el yirri ah *jPDJftaW. 
0avfiaaag b HoQoivfog di t^$ &Q6tiig tbf ofdQa, 
0iXog 'Aifuifo»^ yiifnah, nai fiaiu th t^g ft&pig. HXoT* 39.. " ^ 

217. Fro ^fias iu marg. cd.,A*. noUimii tf*i» 20t CHIL. VI. HIST. 4a 224 — 246. 

t 
t 

nEPI JWNTSIOT TOT SIKEAIAS TTPAJIf- 
NOT TSTEPON EN KOPIN»Jh rPAMMATKT- 
0NT02, KUN IIAAIN EIS THN BA2IAEIAV 

AnOKATESTSU fl. 

{^'Emxo di q UnoQU» h r^ noXvtrroQt 
ngiivif intffToXfj. StQaxtSTiu di iv v^ no- 
Xaitkj^ Pi,pU8M nciXii tSv jficSr noniucnmv 
9VQ0ft8g'h iiMif Tififf vSt tfuSp ofuA^- 
vSVf va^h^ff^TOff iMBhbv, iatfninoXfjiiaffiv j o 
lih reaooQm fahtSv f o de i^f itai raUia 
na9va OfioUtg , wg &fairitSf vavta noQa 
v&fog tfUi^^of tSf neQl t^t fiaa$Xie9g ou- 

OvTo; Atofvotog nQovnQog vSf oUoir» 
^Jlf l^MiiTfjc y^ojtAfiaifBvga vlbg vov 09ti»/Qitfirovs, 
IleQvntoif CfH^ ^^ ^ vavvfff imovlaa^, 
Toifg vn9QQ%ovg miahm&m dtafioloXg inol». 
Tilog di/nXaaag vovg (iia9ovg ovQorui^vSf nofoiiffng^ 
Tipf fiaotXsiaf SktMfie^ d^Sf dh dufa i$vgla 
jifatQB&iifak itiXlaf T8» ^pvftif if v^ KoqM^ 
240 rQofmava t9 inaHevo $ud fi^acp XtwpoQw 
Kal aanfiUloMf firoi^er uaniqXotg $ud xv^aiotg 
jid dienXfixrlfjBto «ai XotdoQSf ^ noao, 
"Jlato doxst^v vaSg fiXinovok ipQBfSf i^Batipfifm* 
Ouvm Xoi/noff ovd' oQt&iA^ vavvofUfog af&QpinB»r^ 
KatQOf Xafiwf vof nQOOfpoQOf nQayftato^ avfBQfuvfp 
Kal (^Xotg Komaaafiefog , Sojp vo tiQavo^ nahf. HIST. 40. 243. In marg. od. A. rois 

233« Confudit patrem et fi- filhropvac^ quod item probiun, 
lium. QL lusdMm XXf, 6. li dwtw ett putare. CHIL. VL HIST. 41.42; 247^267- 205 

nEPI TIOT TOT BASIARHS MAXEJONJIN 

UEPSEJIS, AIXMAAJITOT rEFONOTOS KAI 

rPAm/IATETONTOS HAP^ IJIJlTIh AA^ 

TINJh KAI Or BASIAEI. (ta. 

IleQaavg o tptloxffifunogf TcSy MoMedonxnf afd§, " 
Svf/L^%ovg mmifixlmo avofyy %y rih j^^Yoir. 
AlxfMil€$tog dg 'Piiiip^ ii aw tovto^g SmiffiUfog, 
230 Avtog ig %dCqog hu^jfg^ig ai^ (o^oids^ &f^otitek. 
'0 tovtov nmg 3' *AXiia9i(fog dlfm tifl nk^aw qf^fciP, 
TiPog Aathov fdaftfmsvg fbmaB nXiiw %&f aatot. 

HEPI SOMNA KAI EAIAKEIM, TPAMMA- 

TEJIN ONTJIN EZEKIOT BASIAEJ12 

lEPOrSAAHM. [iff. 

*0 'Ei^tag fiaailevg ^p UqSp SoXifuuv 
Tovtov 3* vniiQxof yQonfuxtfAg Soiivag 'EXtaaalii te. 
Ovn^Q cmoatati^aartog , tovg ipoQOvg fi^ didortog 
l^ ^AaavQiotf paatXiX tovg aviinefpotvfiiiLifovgf 
Oi Tiaaf tQwsioaia taXofta ^ iQvalov, 
^'EteQa tQwtttoam nahif di oQyvQloVf 
*d ^AaavQCagf paaiksig Seffc$xfiQelii xijir nXiiaiiff 
260 ^Erog tetQanmdeKotof OQXortog 'Ef^enlovj 
'Afififi U(d inoQ^ei de titg nole&g *Iov8alag* 
.TeHg leQcHg SoXvitOig di 8vfaiu$ fictQvturij 
Hi^nek SaQdof Jcoi Toy '^Paxpeig jcoi voy 'PatfMoiijir «fca^ 
07 nal tovq tpoQOvg SXa§Of tovg n^ nenQatfmifOvg, 
Ata avtov ^EXtoKelii rov inl rSf {(ijfcarcM^^ 
Soiifa To9 YQOfiiiatiag xe wmI '/oiog aiff vovtoig. 
Kal atoiia de nQog ovQafOf ^yotSor fiXaafpfUiUtg, HIST. 41. HIST. 42. 

247. €£: Plut. AemiL c 37. 253. lo^ph. Antt Ittd. I. c« 
, 248. Cd. A. cum edtt. Bai. 10. }. 2. 

^nin^pato. 206 CHIL. VI. HI8T. 43.44. 268 — 291. 

Kei gifidop ffcdofijrqi^ ta scoi ffaraTail^^awr/i^rqr 
Tfjf j£pmTOP flirofioHray dg Tovran^ ovfi/iog^W. 
270 ^Jlf %jj fvxtl cmiKteifep aj^sXog pX&udoQ 
nirtB Ofiou xoi licaToy avp oydofinonad^, 
'Jlg ^ tnQafiaaiXsiog ToSta dMaxu pifilog* 

nSPI JIO0jiVfTOT rPAMMATESlS HPJIJOT 

TOT BASIAEJIS. fi/. 

JioipaftOQ f[¥ fQC^ifiotavc 'Hffidov fiaaMcoQ, 
XeiQOQ anaariQ /^fifiora dwaiASfog iuiA^9a$, 
^Slg srai o Tlxog §aaiXn>g IwXfog o "P^fiatoif. 
^X)g paatXimg ffa^ifiata lij(p&Big i7t$iaQaTX(uf 
Of^auu, mnd *IciafpKOf» Jtotpaftof de Xcffo* 
T^tog di &f^axu fiBfiQonu^ laySf t&f &aXaiaatmf. 

nEPI rPAMMATEJlN THS BASIAISSHS 

KAEOnATPAS. ia^. 

Tfl KUonaxQa t^ aoipfjf tg xai iQouotatfif 
280 Kal toig Xoinolg di aviAn€ta$ noXXSf insQipBQOvaf^, 
IlQog imiUXBiaf tQiiSf xai tSf oyiSjoiy ^oor 
Xc^QfLMvfa xai TasiQa» tl 8i if^Xova^ tade, 
SvQOf Toy T^it^fif pXint fvfy *IaiiatiXttfif ofio, 
Xal tavta 8iaQd'Q0ufta ao$ taZg yXdaaoug taZg iKslfmf» 
Kata '£'/9^ aiW fXSaaaf te nal t^v Toiy SvQc$f iifia 
XoQiil driXoZ tfif aiineXof, Ovfm neQ^ateQOf 84, 
Tf^f ijf q>aaif ot '^EXXi^^eg neQtateQaf olfada* 
Kata 'laiiatiXltag de tovg *AyaQ fovoug Xefa^' 
IIsQiaxeQav t^v TaeiQOf avfialfovaaf fco» f6e§» 
290 Avtoi nQog imjieXeiaf tQif&f ual tSv hfvfjnf 
Tng KXeonatQog s% 009^$ iiaaf tijg paaM8og. 268. Cd. A. in textu nara^ 272. II Reg. c 19. 

^ST^aafA^vvy y in marg. illud ht<;t Ari 

tfaod reposuimus. -Yersu prae- «-e -«« '• ^ 

cedenti pro ^Xao^vf^Cas-miim .^^^ ^*^*' ffe<"8ov niargo od. HCIL. VI. HIST. 46. 46. 292—312. 207 

Mfgiaviuol nal iatifoi 9ud ygaiinax$tQ'di TOVTq^ 
lCal ^ffro^ff xai ovitpovhn ^oap fAvglo^ aXXokj 
Kal JiiKpavfiQ ia avxog, pLffiaarmbq bn Kndov, 
Mb&^ ov noJiXaQ IvomXeZg tag lAtjxavag inob$, 
Kal^ &ilaaott9f ixifOoiOB ju^j^» vsTQaaradlQv, 
uAii^ tiq ^AXtiaifiQBiav %al nvfjyov aiv8feiQe$, 
0&g iw njHTi omTi^QMP ToXg nXiovo$ demrvuwm 
T^ J^Hpave$ TOVTip luv eig lAfgp^^ag ix^vo, 
300 ToZg ''Eq>eoioig d* iarQoSg, t^» ^oi^r^i nai ^Pov<ptp, 
Eig navia tu uaUvvofja piofipag ug tSv ngoocinmv, 
Kg nuv Te na&og fwamSv xcxi larQelag aXlttg. 

nEPI OIAOSTPATOT TOT PHT0P02, FPAM^ 
MATEJiS TEA0TNT02 I0TAIA2 THS 

SASIAISSHS. ffti. 

<l>»iloaT^TOff o OXavtog, TvQiog oZ/ia* Q^xmQ 
{^AlXog S* ioxiv o ^AxTWog)' o TvQ$og ovv ovxog 
^Hv, mg aifxbg iv xeXg airxov §$§Xio$g dtayQaipu, 
Kg Tou x^QOv QtiTOQonf Te 9ud tSv yQafAiiaxevovTOip 
T^ ^IovXifA HQaTai^ xeXovorf fiaaMd$. 
Sviv]/iog avxfi d* ov ipjioi Tlvog ^v §aa$Ximg. 

HEPI ETEPJIN TINSIN rPAMMATJEJlN 
ANSINTMSIS KEIMENSIN. fig. 

Kuxmv$ T({p nQoviQti^ liiv, aXX* ov^t t^ devxigip, 
310 SuXtiviog xig yQaui$aT6vg iv ToZg fQatpaSg vnovQYe$. 
^Sl$ Tov vibv ovn edamew iv Xoyoiig iKna$8edoa$, 
"Onmg fi^ ^^eoff ficf/iaTOy inelvfp ^(^ecoffTo/i}. HIST. 45. HIST. 46. 

303. C£. Praefation. Olearii 309. piuu Cat. mai. c. 24. 
an Pfailottrat. p. XIV. aq. et 

Mcu«ii diBserUt. de PhUostra- 31,. gi^ ^d. A. pro if^at^ 

^i^^ «P?«^to« a pag. Xy. s,;;^^, ^^ 1^^^^ i^''^,, 

308. Fiut nxor beverl An- BasU. 
gttiti. 206 CHIL. VI. HIST. 46. 47. 313—337. i 

j 

n 

Aitpg 9* Mif8 W9 tii^ mi fi^«rft %al lofotg. 

T^ Sahmfiav &^Tgl ovfinvfiwM o Katmif^ 
Mawp nQhg %09 SaXmrMW' iStv^ag oavroS ncSkia; 
Etnovxogf oide fSfvia 3e^ ti fii^ 00$ fiotJisv&okp' 
^O Kaxotr, ovqop ao» ya^(fOf ufUfinTOP, Xiiag Tovrf^ 
JS fii) T» f^Qog fioii luatXg, ry nofij avpoivffi* 

320 Totf 80 vlov nfhg Kaxw¥a ipoHog xo9 ^zoonoffoff 
M^ tl 00* noffimxXffM» $tal fiiAOtg ovreiv;^; 
OvKOWf KaTmf i(p^8V, mg di aal aiXovg neSiiag 
Tmafonot^cm mta aif ^ovyrviita naXiw fific^. 
TovTqi lUVf iianeQ £noiuv, Kaiatfi T<p 9T^t^^ 
'jETy fQafiiuntvg SaXmfMgf SoQnridmf dsvfiQif. 
^Haaf xal ovtoi fQaiAiAOttSg nai xSf fptXoaoq>ovftmf. 
'£» Tor SQOvtof T6 ovT^ oal TOvcov fQanfmiOf 
'ES ^lovXtafiiiOf ^liiioUf ao» Xiyuf, 
Kai Toy 0Bidat$Of avtof Tor toS Oeodoatov, 

330 Kai tovg Xomovg di tSf XomSff luacQfifOQfiif fi^ &ilBaf. 

HKPI AEMOOTS KAI KOFTZA AETETAI, 

KAI OTI AOJZNOI 01 IXOTES IIAHN 

SKAPOT KAI KASTOPIJOS. fi'. 

KoQvJjotff lAv^of, fiXifrof re xai XiiAtpog 8i avf toittHi 
^!Eir dfrn nafta yoa fio** Xiiifiof H nahf iro€* 
EUIog TVfxafuf nXolov %$. noXXa fOQ adfi nXotmff 
KiQHOVQOk, otQaximtideg f innafotfoi, tQiiiQotg» 
Aiii§ok actti livonoQviffegf favXot %ai inaMtQidagf 
StQOffvXat xai fpoQtldsg tq, noQBia, i<poXfUSeg, 
^XXa to eldfi n$Qma* q^OQtog d* iaxl fio» Xifet/f. 316« Sic ccrlpgi . moiittrante maaus docta in edlL BasiL qiu 

item margiue oim A»^ pro tfav- utor. 

^'*'- , HI8T. 47. 

319. Potiua uupsivynv. 331. g^ripii xa^m^ pio m- 

32&. Exex"H(AiQKtv. Comxit vy. CHIL. VI. HIST. 47. 48. 338-363. ^209 

ninsg i^ Ix&vb^ aqwwo*, «X^ir airapoi;, j«aoTOf(^g- 
t)? maQOQ IxfAtdiTpf fih niiAits^ tpom^v, cig lioyog, 
340 Kal fAfifiVxatai, T^r ^QO<pipf, (Sg ci yoval nQopaxm'. 
'H naaroQlg d^ cS^ucrcw. o^ d^ aif axovarj Tavnj^, 
XQon^ fiQaxtS noQiQXBTOb tou zaXanvdQov fiiov. 

TIEPI BATTOT KTPHNHS BASIAEJ12 KAJ 

TOT 2IA0IOT 
neZxa^ ^ loTo^^a qL aXXa: aretSg fi7j\ 

'0 Batxog nQiv BriQatog 3}^, o nrlaag Tijy KvQ^niP\ 

^AQiaxoisXrig ovxog de naXoiiitvog t^v nk^aiv, 

Idno (porvtiq PaxraQiaiiov BazTog fieTwvofJiaa&m 

HeqI qmv^g yoQ xQ<i(ABVog rtl^sv alg to fiavxeVov; 

n nwg fiexaxQexpBi nQog oq&ov ix toSv PaxxaQiaiunm: 

8e 'd'ebg avffQyjxe xovxtp xaT* Snog Tade* 

nBaxfj em tpomjv ^l^d^egr ava^ 8i oe 0otfiog^An6Ue9p 

350 ^Eg A$pvf(V nif^nu fii^lor^oqpov otxtor^^a. 

OUtoi Xoi,nbv Ix 6riQag fiiv eifd-icog anoxQiieL 
^EXd^mv ttg TTjv Aifivrpf de nxt^ei Kvq^^v^iv noXw^ ' 
UoXXag eveQyeaiag dh noitiaag KvQiivuioig, 
EaxriKe dioQov nuQ^ aixoiv q)vxbv to tov aiXqiiov* 
Aayavov di to aiX<pi0Vj Svviaiog fioi Xiyai* 
Jlitvxeg (pvTOV de Xeyova^v ixeivo neipvxivith ^ 
^DuTOi^ noXvTifAOiaTOVf %ai ye x&v ivaevQeiWf 
Ov nal navXbg avixeiTO yacp t^ tov nv&dov* 
'Ojibq HaTafJieXovfAevi)V fAuXXov nofia xai &aKXe$. 

^"/A' yea^rixaij q>Bvyei de Tbv Tonov xal Ttjv xdQav* 
^vo 8* eiai tu aLX(pM, to fiet^ Ix xwv evoiraiv, 
To de noXvxifiOiaxov j oneQ ol KvQtivaioi 
T^ BaxTf^ nQoariviywxvTO x^^^ eveQyiaiag* 

339. Opplan. ^AXievu a, 134. HIST. 48. 

\ .^al oniffw^ os S^ fAovvos iv 343, Cf. Schol. ad Piiid. 

n^m naoiv avaidois q^iyya^ Pyth. IV, la 

"^^ ^i^riv UXay^v. 347. Versus ayllaba longior. 

14 210 CHIL. VL HIST. 49. 50. 364 — 384. 

Batvo^ S" anaim§o]iLWo^ nfoalQww T^r TOv«air> 
*Ev t(o fO(AUr[Mt^ avtov IxuQoie twtiioag 
Tovq Kvfnvalovg q^ifWTag t6 athptot iudn/. 

nEPI ANJOKIJOr TOT PHTOPOS, OT ME- 
MNHTAI ATSIjiS PHTSIP SIS TON EAT* 
TOT TIATEPA MEMHNTKOTOS. ^»\ \ 

\) jivdoxidov QiqtoQog natijQ o AmYOQog. 

*T«' lAvioxldov nQodo^iig yMciJooff t« tfj dmfj j 

Tovg iinaatag tscmvas fWtdHa o%^v Ag Y^or^ \ 

370 ''Onmg Sii na&iag i£ avttig rsvviiarj tSv xvfflwtv. j 

*0 Uvdoxidfig y«p ^^tog ^v naXg 14» A&ofOQOf i 

XQflfiaGiv vlonoifi&elg avtif ih anaJiiav» * 
Kal T^y avToS aveyfwv Idvionidnig ovtog 
HvqSv nmhH t^ §aaiUl t^ tots tuv KvnQlmv. 

Tov ^AQunaidov di ^ naig &vfatQ^ov vn^^cr. t 

HEPI AHMOS0ENOTS MHNTONTOS AHMQ- 

MEAH ANEmON EATTOT, JISIIEP 

AISXINHS 0HSIN. y. 

*0 Afifioa^ePfig iavtov avetpiov pLnpruUf 
^SU ffJ^oig Ari(iOfiiXfig n^, moneQ Aiaxi^Q tW^- 
Idvetlftil aH^loig 8i tmv a8eX<p&v ot ntuieg, 
Tovg ovaneQ ^ awiq&eta vvv i^adihpovg Xifeu 
380 jideXqndoZ t$ adeXq)^ t£v adeXqtaiv ol naXieg, 
^Avexitiovg ovg eioi^e Ufeiv itifitaifig Xo/oc* 
TViv i^aieXqit^ %ovg viovg' nQog fiiv aXltiXovg Xifs 
jive\piovg, iianeg tovg nQlv, ijTOiye l^aiiXqiOvg. 
Idvexpiovg ftiy «oi ovtov^j oUo §a9fiL0v ievteQOV, HJST. 49. HIST. 50. 

.^71. Cd. A. ut edit. Bas. in 376. Aetchin. coutra CtecL- 

tMLtn ^tos y iu marg. voitou phont. p« 440. Heisiu 
Tseuet ecripsit ^ito^, adopta^ CHIL/VI. HIST. 60. 385-409, za 

AiyB fio& a* aPBij^tadoifg noTQia^ roT^ aXX^lw. 
Toi^ ^vYaiiQoiV ii vlohg xal tovc vtSv vloug H 
BvyarQidopg xal vaodg wd vlmfoifg di Uye. 
*AXiM atsrovw wg dvfotbv navta xqmv ivxiv&w» 
"Av f&Q ig Tiix^rig TtXaxvafJi^ mg taiOQiag YQaqx», 

90 ,,TloXXat nev dBnadeg devolaio olvoxooio/^ 
Ilolial B,v anoXaltpsiav YQaqtijvai laroQhu 
Tuv nQOOfQafy joif nlvoMog ovaoiv awTe&s^fiivmv, 
'JT fiifikog yQocpofAivaig yuQ dg nXitog ovh aQxiao^ • 
Mii wd atevSg di, iiiotna. liixQk yuQ oi vvv yQ&f^ 
^EiqT^v ftor* ava/AitQfiaiv xal t6 noahv j^g fiifiXov 
TQlifjv TtQog ifidoiA^xovja yQoupekv fie latOQiav • 
rQoqw de vvv nevtfptoatiiv' Sao atevovv fie diov, 
]2g nQoayQatpijg tov nivaxog r^r naaav tatOQiav 
^Ev tfj noQovai/ dwfid-oi aviineQixXeXaaA fiifih^. 

DO SneQ arevSg hrev&ev 8i t%g latOQiag ^Xinmv, 
T^Jir[V lAomv nal avaXMiv nQog iatOQiag ^ijm- 
„AXX* oi neiaovtM TQmeg xal Juffiavitaveg^ 
^Kal TQoiuv aXoxok neya&viuw aamatamVg 
^Tao&v iv novljjai fiaXev ^aXeQovg naQonoitag. 
(S Trcu^raj nal avyyQa<peZg^ QV^Qeg, XoyoyQa^o^ 
^letoQ^Kol nal XQ^^^*<^^ *^ tejvitol navtolok, 
^SlvneQ xatixav iv xeQol tag fiifiXovg, uv afiifiXfjg, 
Eneivaig naQeviyQaq^e tovg XoyioiAovg ovg iSei, 
Aa (UxQi vvv xazayoantoi fQaipaS^ teXovai toinov. JP» In cd. A. hic locua ita 390, Diad. II, 128. 
"nptmest:^ viojvovc. Deletae 

*t«itt «yliabae in margiue aic 391. Erat dvQUl^fHev. 

|2«iiae: ifOm}^. Locuiu ita re- 
"^endum fuiaaey ut a me fk- ^* £rat xovg. 
"^ e«, res ipaa loquitur. 14* 212 CHIL. VI. HIST. 51. 52. 410—434. 

IIEPI IIAPMENIJINOS KAI JNIKA- 

NOP02. vu. 

410 Ntnavoga iii^U 0ilinn(o HaQuBViW, 

JvaqifiiAOvg Xoyovg xara aov XiyoiVy w HQatog^ Xdyet* 
^Jlg d' iQStJVoiv o <DiXiniTog altlav ipQW(iaTmp 
Tr^v tvdsiav iq>€VQrfH8f ^^iifcccra czelXsif xovvtp* 
AlyovvTog toi/tov d^ efAitaXiVf zlg XiysA tot 0$Xtitn». 
0iXntnog S* elg ItiiJxoov navvaiv fioi^aag Xiys&'' 
'HiitXg iafiiv ol aQj^ovveg avt oXg roiy vnaitiofP 
Tov XoidoQsXa&ai toXg ^iAoiv, xal imuvua^a^ zoutoig. 

*0 Snu^rafios Se6q>Qaatog touto iouel fiOk kiyuv* 
^Jlg HXatoiV yaQ l^QifftoviXr^g xaXovfABVog to Trpoi^r, 
420 nXato)V ola nJMtvaa^iAog inXi^d^ti j$ ^aix^arsf, 
Ovta »ai oStog TvQtofAog xaXovfAevog^ iateQoig 
To» q>Qi^8$v Xoyovg aQiataj OeoqiQaatog cxilijt^qi ^^ 

lAQMjotiXj] %t} aoqt^ tdf tovtov dtdaanaX(^. 

nEPl TJ2N HPJ2J0T UAUJIN, J12 IJl^HUO^ 

MEMNHTAI. v^. 

Ti^g nouiag t^\ '^HQwiy fAev fiaav ttf ateqnjq^oQm, 
^^Og ntug ^v IdvtvnatQOV xe HLai KvnQ$dog, i^ ^,!/i(atp, 
*££ id*(iTid6g Tftro^ ^mQidog ^loviaiag. 
UavovQyog t$g lAvtCnatQog. in de tijg MoQiafAftfig, 
T^g IdXe^dvdQOV ^vyatQog^ viov l/dQvatofiovXov, 
*fty iaxev ^dri fiaakXevg tvyyavfav o '^HQcidtigy 
430 ^^XeiavdQog yeyivtitiu fAeia 'AQiatofiovXov* 

Ovtog ovv ^/ivxl^atQog f o naXg o tfjg Jo$Qi8ogj 
Tilg MaQiifAfAfig tovg vlovg diifiaXev ^HQoidffi 
KcUf^ 8fl fAixQOv 'AXi^avdQOg cfAeXle te&vriKircUf 
£1 fc^ tovtov nsv&6Q6g, naxriQ o trig rXaq^vQag, f HIST. 52. dam diatribe. Toin. II. Io«^ 

424. Cf. Noldu historia Idu- pi^i edil- Hayercauip, ^ 

Buea, •• do Tita et gettU Hero- ^^ aw »#'' ^'^' *'' 

' ° 427. Aubi Ma{}tafAvij, CHII* VI. IJIST. 52. .435-^463. 213 

jifij^iXaog itaXaviAafogf KasmaSQxSr &f oya^» 
^Tnig . yafifi^ov nal t% naidog de$vSg imofnUfog, 
SvtfTOfAOtfg li^vtoit T^v o^oy akXenalhiloig innq^g, 
'Jlg ngog 'Hgddti niqf^ane, &yiA0V(iev6g tb 8^&99 
'0 fiiaQogj ipufiasv , m iatl r^ fiUa, 
140 ^Et$ tqv ^Xlov oqS; oi ^a^iifig §aakXia^f 
^Jl naTg$xrjg nQaovfirog, c» ava^ixaxlag. 
ItiiX^ ovp i/oi T^$ &vjatQpg avjov dia^6vyfvo»i 
'J2g lifi rov narQaXiTOQa &iXotv yayLfiqov *eKt^o9a&* 

OvTO» ifOQ dQm^g ncd alnofv deivorfiTog fififtod^/ 
IlQog t6 itQajovv fe tov ^u/ioS na&og ^i} avvkveivagi 
^'JSvvaaiv ooov tx^^^fj^ oia deivbg oiv ^toi^, 
^Tnig yuQ ov uQyi^ero, hSTevev 'HQtadfig^ 
Mfinotg o naXg dta^vYjj rr^g 'd'VYaTQog iKeivov. 

'O noXg^HQwiov ftoX yaufiQog tov ^j^QxeUiov ToSd^ 
450 IlaQadd^QV iipevQeaxe TOie T^y aoiTij^/ay* 
AvTog naqaiototeQOV ^A^i^kaog evzifek, 
Stiqag ^avarov tov yafifi^v avv t^ XafieZv itut duQeu 
Xqvoov yoQ ifidofii^xovia TaA/iyTGi^ o ^Hodifig 
Ksu ^QiiVij^ iiaXi9(3^ de xat aXXoig fidQOiC oioi>g 
\dQyiiXaov acaj avpmavrag tov^ toviov de^iovta$. 
Kai ol ^HQoidQv avpmavteg tovvoig didovo^ doiQa, 
*Tn^Q Tou t,bv lAQxiXctov yaitfiQov (At] arf^r^i^^ya». 
Idvvoag ovzog da to nav, nQhg tov 'HQoidfiv Xiyu* 
SHonet fAfi oQa, fiaotXev, xpevSelg eloiv ol Xoyoi, 
^^ na^ai^^^a^»^ tof naidi nQog Tivoiy xattooxoXoiV» 
460 ToTfi xai A$6(pavtog ixeivog avr^Qs&fi, 

^Av^y ov yQaq>iiv ixaQo^ev mg ano *AXel^avdQOV. 

2vv ToXg vioig ''HQtoSfj de ifniiQxs xoi ^vydtfiQf 
''Hf ade^Xcpt^ Tt^ iavtov ^eQoiQa oweC^vytv, 436. Cd« A. iu marg. ^vya- tCtoga , neque in naTgoXltoQm 

fQ^i, aut 7iarQaXo(av mutare suiu aii« 

^3. Addidi articulum roV. sns. Signiiicare potest delm" 

Hcliqui taik&eu iutactuui narQa" quentem m jmtrem» 214 CHIL. VL HIST. 53. 64, 464 — 484. 

. TaXuna tfutnoam 9^8oiiC ifB^ii^ toiS fofiou. 
*t?C tavta noma itofidwf i^a ^ovZf}^ tax^ 
MttA t&¥ aHmf tSp XotnSp Sovloiuunv fio» Tum, 
Tovg tdaaofagf &c ffoiXtatOf a^a fovXofuiiag^ 
^QWtotilfiv, nXtttmfaf MeyHaMf, OBQoi^, 
4iQ nfat9Vfto$p &89X<povg, fiXoai^wftag 8vo» 

nspi SEPMOjinssTOT, nspi ot jioasl^ 

P02 memnhTjH. 9f\ 

470 Oltog o SeQfAoStfeatog $ JtoSagog £g YQ&pUf 
Olfiot^ toS Aidoliovtog naiofw paaAiiog 
0iXog teX&p nuftoiatogf xovg d'f^attVQOvg fififim, 
*!H Ava^fof ij tm t^c ©^««hjc j^aaiXiw. 
^ fi^A^foXiof 8i not iat$f ^ehf mg noan afoQsvm,^ 
ji^ipXji nmpvHou liot* ddate otantQ Xifu* 
Tovg ^fimiVQOvg ifAiqfV&6 %$ BQaxfig Otefffipof^ 
Tov SoQfiniov noTafiov ttatot9t¥ ttsxQvfAfiitavg, 
Tohg ovg aitog oatiHQvntB av¥ tX%fiahasoig fiMOK^ ' 
TQinwf tijf noltf(f notanov nud uatoQvttw mSror. 

480 £Xso th/ff ^uff inai^^^ tovg S* oixiiittXuitovg afattah'\ 

ItEPt TttS KJNJATAOT TTNAIKOS, TIPoJ 
J0TSH2 TON STZTrOH. «^. 

Hvaata ouaa ovft^o; Mv^tXov tov Ka»8avXav' 
Th ia KttfdavXffg AvdiuSg thv axvXonfixtfp^ iey»' 
*!&r«i KafdavXfig idsi^e p)fAffif ouri||y t^ ^vyj» 
KtaifiSf tof rvyfjf ineujef avt^g %bf avfevfivfif. HIST. 53. HIST. 54* 

471. CilDiod.frafiai.inWei- ^^* Herodot. I, 7. JPai^at'' 

MUng. edit. p. 641. ^ff^ > , ^of o/ "Bllijvec Mv^fhlnv 

MmM •.. \ ^ oVo^Mtfow*. Plin. H. N. XXXV, 

474. ni4d.XU, 176. 34.1fip. i CHIL. VI. HIST. 65. sq. 485-507. 215 

UBPI AAITOr KAl EKAEKTOT, SIN 
HjPJIJIANOS EN Tm XPONIKm 

MEMNHTAJ. rL 

^O AaXrog i^tdrQinjp^g tjv zov cxQatov Koiiiiodov, 

*0 '!£klejcro; ^^V9X^ ^^ touiOu mtTmrtofpig, 

Kal TiJQ Aofi/iddov mAXoMi^q iiovjnog ^v , t^^ Mtt^idaigm 

*Jlg T^ afifj foS x^y<^v 9e {fj ioQjii fttfiXfif 

*Ew ^ nal dagoig dixoftat iXl^Xovg ol ^PmiiaXok) 

490 *JSk tov fiovofic^ot; pdv, ov* Ix To£f sraAarfou 
'O KoiAfHodog ^9ilifiaB nQoHevatf «roA^aiu. 
'^JMiili/w buSvov de i} re Ma^ia nQoiTa, 
ELza AaZjog xai^^ExXeMJog' foi^h ^^av^tpah tovxovg^ 
Tfiv XB Ma^iav nalXooif^Vy iuelvovg 8e Ofioto)^. 
*7Vro tfjv nXivfiv rtiv avjov il^fiai, de tov xaQTfiVm 
MiUQOf^ di T§ na^aQiov OTeQyonevov Xofifcdd^» 
2^ mX^oiv OtXonoiAjiodog , Snat^e 0%^ toi^ X^v^* 
OiXovaa ToSfoy e^e de toi^ XP^Q'^^* ^ MaQuia, 
Kai j^ovaa tovtov ivvanLW, impovXevei Touxq»* 

500 Kal q>aQiAaxov aHevaaaaa TOi/rqi didol nQog jtoakV* 
^EykovffiLog tou Xofifiddov ii, NuQXiaoog nviyn tovtoi^ 
N^o^ 'Ptg a&evoQfiiaTog, nfxi naQe^ayek fitov 
TfeaxaldeMa uQaTfiacma tflg ^anfpvTOvxiag, frij. 

IIEPI 0AIJPA2 KAI innOATTOTy JiN ET^ 
PiniAHS KAI ETEPOI MEMNHNTAI. vg\ 

Ta ilkUdQag 'innoXvtov to ^ijAa teX^ toZg naaw. 
^Jlg fjifa Tovrov 0oddQa fi^r 7r^o;^oyov iro^vJrdro^i 
^vroS' j' avtfiv andaaftogj \lf8vdeTa& toutov fiiav 
Bf/t^ T^ TOVTOv di ftaTQif &v^aneA ieivaifg 9taTaQa$gm HIST. 55. 495. Margo o^^jA. «ar «W« 

485« Koftodop cd. At, iten in vovs, Si iicribat tidiuivovf^ edua 

fii qoae tequuntur. hoo probuju inJffsetza, qui per- 

^. Herodiaii. I» 17* ticuUm di uhiyii iuferdat. 216 CHIIi. VL HIST. 57— 5d. 508 — 526. 

JIEP/ EAENOT nPOJTJONTOS THN TPOIAV 

MANTETMASIN. rf. 

''Elsrog noXg IlQianov iih, ffV 8e t^v xifnff P^ocrrigf 
*En Xld^ov atdfigitov de yvovg Tio^fflMf t^( TQoUx/g 
510 Movoq srpoarijX^fiy 'l£Ui}a* , nal i,iyu toq liavrdae* 
V2$ xiwg dsixrvoiv ^OQtpevgy o S* ^gtffiiSf^ ^fsi» 
*Av9^ ovmQ 6 Jffiipopog i%afi8 T^y ^Ekiffpff 
*0 TOVTOv owcttfio^i tp&ov&Vf Tolg'* Ekkfioiv hi^td^ 
Thv y ^OSvaaia So(poKXfig Xiyst ^iJQaaa^ tovtov, 
^Anovra te t^ noff&tiaw ''EiXfia& TQoiag ipQoaoum 

iT^P/ TOr XAAKUET2 nOIHTHS TOIi 

ANTHNOPA. vn. 

Avni(p(foiv thv ^Avtfivoqa TQolag nQoiotffv Xifstr, 
l4va%paXa^avta ^vya dovQeiov YoatQog Innov* 

nEPI TOT O XAiPSlNETS OTIN- 

JIKION. V»'. 

^Ev naQakXfiXoig TlXovtaQxog tovg Bqovtov naZdag Xiju 
Tlxov srot OvaXiQiov nai tovg roil KoXXativov 
520 ^Ev noitQemvit ^otpeQt^ av&Qcanov nata&vaa^ 

Kal tav Iptattov de auTOu (paYovtag awoyLoaak, 

"Otoi^ av TVQawf^ooiai tf^g naXaitiQag *JPaifii|ff. 
Jovkog de ^OvXvdiniog inelae nenQVfifiivog 
Aiyek to imfiovXev^a Bqovk^ nal KoXXatlr(^' 
Bgoviog d^ iXsy^ag entewe neXinsi, rovg viiag, 
Ttji KolXatlvtp naQ^notg naidag Idlovg nQlv(u. HIST. 57. 514. SophocL Philoct. 605. 

SiO. Mavrsias dedi pro fAaV' 'W TrrcT <q 

Tlaf. Haec est lectio marginia, -.^ t /' ^o 

illa Tidetur esse lectio comex- ^^^V ^y^?P'*I.- ^^' 

^,, ^ , . 518. Plutarch. Publlcol. c 

511. Orph. Lith^ t. 383. 4. sqq. CHIL. VI. HIST. 60. 627-663. 217 

UEFl TOT O KOKKEIANO^ KOPIO- 

AANON. ^. ' , 

^OnoQOb 'ovreToiavTO tag nQo^eig tSv ^PmiiaUov, 
Ta xoTa Koqtihavov tovvov (paoi rbv Maguov. 

530 'O Ma^og ovtog , nQotSQOv xaloviiavog xal rvaSog, 
"TarsQOV KoQiolavog aiv zovToig lirsxlif^ij. 
^Poifiiuo» KoQioXavov T^y noh/v noXeiAOvvtsg^ 
^Jlg nQog avtriv ixQUTTriaav ol navxtg hva xQavogy 
Aixog S' elg t^v noXifnov noXiv aTQa(ptlg uai novog 
^HvecpYiAivfiv iq^svQwv hinQriasv ixeivriv, 
jiofknQSig d' UQd^eiaijg r^g (pXoyog, inavafiag rov tnnovi 
'^PvfAif noXlfj xajoma^ev ifininTei tHv fiaQfiaQnv, 
Ot ToXg 'Pmfiaioig iuoyiAov tov aoTQsnTov inoiav^. 
OinsQ aiQaq^ivTeg xai to nvQ tpXiyov IdovTsg noKw 

540 Kai, noQ^ri^rivw, do^aVTeg^ f(pBvyov aUaxiae. 

.j^VTog ^PojfAaiovg aoiaag di, noQ&i^aag xat Ttjv noXw^ 
Tfj[» T^vneQ KoQioXavov eZ^ijxa/isy xcJLsZad-at, 
IlQog Tqi xaX6k(f&(u nQOtegov MaQnog xai rvtuog c^a; 
^Eaie nai KoQioXavog in To£f T^OTraiot; xX^aiv. 
Ola 3' (p^ovog eloi&ev noieXv ToXg eveQyivaig, 
MbtU fiiXQov iv XoytafAoXg xov avSQa ^ri(Aioua$v. 
^TneQnad-^aag S" 6 avriQ S^v/A^i d§»aMTat(pf 
l/4(peig yvvaXna, t^v avTOv, (Af^TiQa xai navQlda, 
IlQog KoQwXovg sQieTaVy xai iixovT(u tov avdQU,; 
550 Kai 8i] xcti naQeTo^aVTO xai xaTa t&v 'P(aiAaiav. * 
Kai el lirj fiera avQpiayrjg ixelvov tou noXi[Aov 
jQafAovaoUf xaTea^iaavTO Tovg iavTojv ^^«Taii^a^ 
Tvikvai TB neQiioTijaav ^ av^vyog xai (Ai^TriQ, HIST* 60. potius (pvy^y, qnod ea qaao<^ 

528. Haec non exstant in ^"i?o "' V '"^5''h 

Dionia reliquiis. Vid. Dionia ^^* ^ ^\^' P^f^? ▼*^«- 

liragiu. p. 1526. Reim. ^^ exaratum ftiisae ti^H8t/i6v, 

-„ ' , , ., , H^od couveuit mirabili Xsetm 

ood» j?ro avTtjv ooribenauin uiui. 218 CHIL.VI. HIST. 60. 61. 554—579. 

*H S^tov^ia re air^ nal BoXovfiPla tJi^otrV, 
Kal ToSroy inohg inavaav %iig naia 'Pvifiii$ fca{*f^f 
*jr 'Pdtffif} Sr iniyfmMa TtfiSy Toiiff sieQfivas^ 
jilXa iUToTc ToT^ T^; f^fl^Qog nava^etg %al t^g a%iifQ9 
noksiAov fih ttaTinavaa tov icoTa iwv 'PwfuuMW. 
Avjog tovg Ko^lovg 8i afpiig nal tovg ^Poiftaiovg, 
560 IJnog alXfp^ yr^if anii^ofu, Tjf Xinij §t§h:^vog* 

UEPI TOT O ANTI0XET2 APATHN 
TON TION UP0AIJ0T2AN EI2 

SANATON. go. 

T^ KaSfUf nifXB ylwovzm naSCieg 1$ 'AQfioviag, 
IloXvdo^og $ud tiooaQBg avv tovrtt^' ^tifoti^ 
*Iwi, JSofiiXfi, l^favfi fcero t^^ AvTOvot^. 
AafiHaaog IIoXvdiiQOv naXg ano t^c NvntfitSo^ 
^lvovg ffal tov A9afiavtog AiaQjpg MoXtniQtfigp 
Ilwd^svg de natg ^Efiovog aai ^j^v^g vfilj^j*» 
T^g Avtovoffi di ovr^^ naXg scoi toS ^AQiataiov, 
Tov tSv itaQnSv iq>evQnoVf itaXg o lAxitdoiv ?qfv, 
^Og Kt&a^QSvif KwriYmv ix anpS/v aw&v ifiQtid^ii» 
570 '£x 8e SefiiXfig ual J$og Jiowaog Irej^i}, 

't)aneQ elg Siifiag fiet avXaiv nai fuaftmv inttQigniv, 
Bavfiata te no^ilo noi&v 8eafieXta$ t^ Ilev^ii^ 
Movog XvS^eig de tSv deofimv oQoe awfjv tc^g.Beaqmg 
^JZv fila «coi ^ f(i}T479 ^v Ilev&iaig tav ^ff&ivtog. 
'i)atig Ilev&evg nataaaonelv ^eXfiaag tag Baxjpiag, 
T4I Ki^atQSv^ nQoaeX&iiv, avififi ^^Q^ iXitfiv. 
Jotag 9e tavQog tfj fifixQi aal tSv BanKiSa tcSg euUat;, 
jraTo^aaaffi}^ t^; li^fitQog elg fiilfi jieonaa^q* 
^'Eneita fvovaath de»vov odvQetat to na9og. HIST. 61. pro SgUf quod perquaiii ctt 

572. Lacanam oodiois exple- aptiun* 

^i «flMito ▼ocabulo noUdm 579. Margo od« A. i?ri( mI 

673. Ili inaKg* cd. A. ml&*§ pro IVmr». CHIL. VI, HIST. 61- 62. $90^598. m 

580 '0 Ei^TttSiiQ iiv9mSg oSro» tolSg BaMxa$g Yfwpe^, 
'O 8*'Iwiȴijg x9^mog akkr^ogSr mv Xiyu* 
Hw&eig xetuAo Aipdanog, fiSUay Ilep&evg di nXiow, 
^i^^fi^oiy tSv lotnw iyyovw %Sf xov Kadfiov, 
Tov nw Idtitabovog avtov vno xvpSv Idimp, 
Am^^QV MBkiuiQxov de noQa natQog f^fitQog tt, 
.E^fiy iXnlda nmanx&v va ainpttQa %al toitg ^QOfovg* 
*tfig 8* fjnovae Jtovvaop ^Toyor yod^oi^ Kadfkov 
\4vT^no§8to&m tilg &QXfig, deoiiiS nQax f^oag tovtor, 
uivaag htaXg de tiig [ifiTQog xtelPBTai doXotg rovrou.^ 

596 JioneQ ^v9o9 tnXaaaifi in tiig lititQikg nxafd-ij^» 
^Efw de tovto t^g lifjtQog elQiqne§¥ nQodoaktfp 

APJl MAPriTHN ME OIEI; ^. 

*Ef t^ SsvxiQof nt/fau T«raprf}ir tatoQlop 
To fvf Ma^tfff tfvQifg fio** Im^^cNp^y ie q>iQep 
Tov MeXitidov niQh te nal iiuoQMf6fto»f aXXaof* 
Ovtog nafq>QOf^AtivaTog tof yiQwf o MaQyhiig, 

*Eia:fflQiitaf tig avvof ifnviiOfiiaag PQiq>og 

*Ea tflg faatQbg ififffjaeff uq* o nattiQ ^ l^^trjQ. 

'^liflQog §i§Xof fyQa^ elg loifTor tif MoQfkipu 584. ^lko pro en*l e nuurg* praeponitur iiucriptioiiihi]» ib& 
od. A> . cd. A. intellecto aubstantiTo ^ 
HIST. ea. oro^. 
Cd. A» ^yiga. Illud t/ omi- 598. De Margite cf. Herm* 
l; nam Tidetur fuiiie corru-> ad AriAtoteL Poft. p» 106» 
e& 47 articnlO) qui fere 220 CHIIi.VI. HIST. 63. 64. «99 — 613. 

HKP/ THS jAKPtorsns en siirrAn* 

MeiNHS NIOBHS. g/, 

(Xeirra» ia ^ laroQta iv r^ tmv irQOxi^ 
linogMV nimxiy QfJ^a', aveXiis ovua xat avrij; 
fi^ax^ rtvl Xoftj^* ai 8i Xo%nal fiiv* aviijf 
ijq^ayia&fiaav roZg avQaTmtcu^^ «cu i^rjTH xaf 
^Aonaviof %ig Tovrci^ ix xmv wvriaafUvm ev- 
QcXv srai fisvaTpatfm aai avf&tlvm Toig Xumi' 
aa^* ) - 

Niofifif nat8<ov rSv avttjg mr* ijjua^ fv d^avovtm^ 
GQI0*'Oqu SLTtvha Avd^tu^ itQog Xi&ov iktQaTieiaa, 
'blAOjg i9Qiqve$ to iewov, wg yQiq>ovatv ol iiv&o§* 
'EnaiovtsaqaQttxoatov ual (iUxv vntiQyfiivfiv 
ToVg omadsv evQr}'aBiag taviriv ti^v latOQiav 
Xeffcen^y sraTa nkatog te nal JtaV akkriYOQlaiff 
Kav iat&v ato^^iatatog , d^ ag aitiag, i^v. 

HEPI THS STHAHS TOT EN AirrHTIMS 
SHBAIS MEMNONOS. l^!f. 

'O Meuvfov fic&g i^v ^ Tt&oxvov rov olitA^v nQkOftoVf 
r^ Al^ionojv iwBX^diV avfifnajipg TQ(am[ yiveif 
^AvriQfito tfj lAfxxff fJ^iv z*?^*^ ^S AxdXioigt 
^Ev tfj natQidh anax^sig itaqni tfj olKeia. 
'610 Kal atrihi tovtoi yiyove nvQQonoMllov Xld'ov 
Mfi%avfitfi. ^aQfioawov d* ^/«epa.Treflire» fiilog, 
^'JlaneQ eniyavvviievog lAfjtQog tfj naQovOia*, 
Tjj de vvntt tv yoeQov efinaXiv aSu ^Xog» HIST. 63. 611. Mfjx^^^^^V recepi e cd. 

604. Oniissa erat in cd. ayl- A. pro /jtijxaviry edit. Bai. la 

laba %u , quod monuit Hoeger alio scriptore niatarem in /^?- 

iu coliatioiie cd. %avwu 
HIST. 64. 
609« OhtitfL jiro olnl<t cd. A* CHIL. VI. HIST. 66;66. 6*4—636; 221 
nEPI M^^ETMATJiN TffS SIJHPITIJ02 

Aieor. ?^. 

*^Hv asrvuoig TaXg nriyaXg el Xovok tig , dg yQacpeif 
Kal olg iteQoig di q>r}atv av£Qo)xriaag jaitriVy 

*J297i€Q naiSog vtoyAov javirig Voiv^v axovaoij 
]MavTevofA€vrig aXti&tjg neQl nQuyfAuto}v navtoiV. 
JStu di UTTOipvxBTtn , na&aneQ Ted^vrixvZa, 
620^En ravTiig nai o''EXevog noQ&riatv TQolag ^91}. 

nEPi Tor nsis n M^rNHSSA Aieos, h 

KAI HPAKAEIA KAAOTMENH, AAAB JE 
H 2IAHPITIS E^TIN, EPAv TOT 

2UHP0T. Cc. 

*H liuyvriaaa ^ Xi&og iiiv jov aiSrjQOV iXnveif 
^Hg Trjv oXxiiv ml Trpf ^oQcpriv xai eicQa §Qaiia 
Kai otg xa&iXxet nQog aviriv t^v (fvaiv tou aiZriQOV, 
HQOteQOV nQoehQrixekiiev akXa ik vvv eQOvuev> 

Tf]v Xi&ov xavTriv (iuyvriaaav ajQoiuvff Tivog yvvaiov 
yiad^Qa ^eig vjio difAViOV t^ yvvaiui eQoiTa, 

Kal fAOvri naaag^ eint] aoi Tavxrfi Tog afAaQvlag 
^H T^5 aTQO)f^viig o»g nQog Tr^v yijv e§oXia&rjari raieh. 
^liiv S* eaiiv avufiUQTriTog , av d* iaTk zoii' anxalaioiVf 
630 ^Ettreivei ^neQifiaXovaa x^XQag rqi a<f '^Qux^Xf^» 

0l8a nui uXXa neQiaaa x^viay ts xal §uTQuyaiV 
**Oaa noieC xa&evdovTag iivdQag ts xai yvvaixag] 

Tolg eQOiToiai nQoaXaXelv uvTmv t» eniuia^iva» 
*AgxeZ de tu fAuyvr^Tidog , unsQ ra vvv elQrixeiv. 

TavTriv xai dvo adeXq>oi ix&QulvovTeg aXXr/Xoig 

KaTi^ovTeg, ixTQinovrav Trig (laxrig ^og qfiXlan — ^ H I S T. 65. 627. Cd. A. in textu etTCot^' 

614. Orph. Lith. '354. sqq. iii inarg. cfTrr/. Eadeiu ratio ob- 

}i 1 5 T.' ^. tiuet vs* sequenti* 
621. Orph. Lith*. 3t2. sqq^l' 222 CHIL. VI. HIST. 67-69. 637-657. 

Ktd TOff wx«g 9^ imonl^fia mrr nats^inm witip. 

nSPl TJIN XTTJIN APrrPJlN. ^. 

Aifwa^ tiff vdQUQYVifOV narttQ iQop xfvff/ov. 
640 ToZ notaiiov 8* o! ^iXovttg ravnjc t$ QMQOf'uliifm, 
Bo&QOvg OQVttowr$ noiXovg tov notafAOv fiax^o^eri 
Hta tnnia tij^urtof, xQvoovr fiaXovttg diQog, 
Aifovok nXffsiioak fuv toS notaftov tf} uohj, 
Ev&vg de (ptvyw mg ntBQol naXtv elg onte&lwf. 
Sc Po^QOvg 9* ^ vdQaQfVQog dwKovaa* innini», 
'£{ mv iX96vteg axQvao& avlXifovotv ixeivfp» 

IIEPI AI9JIN ETEPJIN nAPAJPJMJl TOTS 

EPJITA2. {ij. 

HavtoQfiff Xl&og ovaa ttg tovg XM^oii^ inumbiu, 
lOftoS xigvaov te aai vira fiv&olg ifiaXaa&dlaa, 
'Jig ^ liap^tif aUfiQOv eioi^ev intanaa&ah 
650 Koi&imeQ vai i] tflLentxQog, ^V Xifek^ SiQeviMtp^f 
Kai alitfi intanatm yoQ tag fpvaetg tmv ajif^i 
JoMQvov oiaa divdQiav tt * rijy £11«^ foQ oi Upih 
^HXeMtQOV t^ x^lxi^ouooy^ tag ie Xotnug iwif^ 
Eo» netalXenf aAAMV te nat M&etv otayQoupetv» nEPI TOr AAAt O 20^1 AOr I1AI2 OTK U 

SO0OKAHS. i»'. 

'0 SofpovXfig tQayixog, vlog teXSv So<pSXoVf 
*Ev dQaftc^t tov Aiavtogf nXiiv tov naat^yofpofov, 
Tovtoiv fpiQOk Toir Alavta vibv tov TeXofiSfog HIST. 67. HIST. 68. ^^ 

647. CteuM liidica, ?• ^^ 644. SttQol hand dabie oor- gq, Lion. 
raptum. Videtur ecribenduia * HIST* 69. 

me ntiQoi£. 656. Soph. Aiei^ ^^* ^' 

q^ Lobedu CHIL. VI. HIST. 70-72. 658— 67a . 223 

UQog EifQvamtif» tov. vloy avtov tip iu TBMftJjita^Q 
'jiifona ^TO /i^ <p(fOf&Sp fOQ noQv* iwtiivrov xtxMvJ^ 

HAPOIMIA H UEPI TOT 2T TPJiSAS, ST 

KAI IA2AI0. 0. 

660 Oi "ElXfiya^ ixnUoriBg ifj naxa TQcim i/loxV* 
'Jlg "tfj naQa io9 Kmnop noQi^aXov Mvoia, 
TfiUipov ovvaQU^amog inapiv, fntvznXQvovvtOm 
IlaSg S* ovTOg ^v o TiqXaq^og Aiy^g nai 'HQanUog, 
*Y>y *AitXlBvg nata fiijpoS Tr^Xaqfov tots TQtioag^ 
'TariQatg uvtatQevaw ineivt^ nQoaeX&ovza. 

TIEPI THS ES OTPANOT TE^OMENHS 0Ji^ 
NH2 nPOS MAPKON KEJIKION. oa. 

^Ev naQaXl^Xo^g UXovTaQxog o XaiQotvevg, nov fQotpu, 
^'Tnaiov ovta KaiuXXov toS yivovg tmv^Poinatw^ 
^OaTQanta&fjvM noQ avtSv Ag ^A^wxag fOiQaVf 
MoQnog H x%g lUdiniog iQio^t^vog afQO^w 
670 'jES ovQavov ndtrinovaBv ovtoi ipaiivi\g I^ouai]^*, 
V2 MoQnt av KBiintB, tuds 'Pf»iiaio%g XiySy 
Ai^ aSixiag tag vficuir indixBa&s raXaxag* 
Mbxol liinQbv nal ysYOVsv ^ nQO^Qfiatg inatvfi' 
^Avoi yoQ BQiwbg raXatSiv inoQ^f^M tifv 'Poifiijir. 

tlEPI MIJEIAS nOAEHS. ofiT. 

Mffijsiag T1J9 AU^xov (iiv ^xa avv tfj dKpd^oyyif' ^ 
Mtfiiag xuQag MtiSmv Si fixa aiiv t^ lcSTOy 
uino Toti MiqSov Tou naiSog MffiBiag ayovafig ni^a&v^ 
MtiBiag Si tfjg noXBm^ ISxa avv Sup&oyytj^* 
MiSag yoQ iQvao^miig MiSuav noXinf «T^fii» HIST. 70, HIST. 71. 

66(X a SchoL ad Lycopht. ^* Pluterch. Camm. c 14 ^* lujicte. 22« CHIL. VI. HIST. 72. 73. 680-706. 

680 jtt, Trolcfff 8&(p&oyyiXovTiUi at xwga$ di^ ioro. 
Mffiia xiqa Xiyeig yaQ, MU!$ia de ^ itiXtq* 
^tilq ^liaUa XiysTai, Toiy KaXavQotv ^ XiUQa, 
TSv KaXavgdiv ^ X<"Q<* ^s xai ^ xwv Afyym^iq^w* 
\dvxaXeka %vyyavei da noXig xTJg TIauq>vXlag^ 

OvTm Mfidia x^9^ f^^^> MidBia ih ^ noXig, 
^Hv Midag o xQvoonavrig eu^iaeVf cianeQ dnoVf 
*Pude itai novov dixa 8e XafioiV tijv fiaa^XeCav, 
'Jlg ^aouA, 01$ o JafiH , wg TovXXog 6 2dfpiog, 
'Jlg Aiasv, wg BaaiXeiog o MaxeddVf nai aXXo$* 
690 Miiag yag ovtog aftal^evg a>r tCSv aQOTQevovia^v, 
Boag ^afioiV xai aQOXQOv , i^ijXd^ev OQOTQevamvi 
01 0Qvyeg d^ avaQna^avteg noiova§ fiaaikea. 
^AvoMTOg yaQ x^^lQ^^ovreg awi&evTO ow&iqKaSf 
Tbv nQoiTOv duQXOiAevov noitjaai fiaa$Xia. 
OvTOg de nQojTog dteXd^otv eifTvxtiaa xo MQaTOgf 
^O UTi^TfoQy iianeQ efprnAev, rfjg no^&oi^ MtdeiaSf 
^^Hv Si* l&Ta ygaqiuv ae ^^eoiv avv tfj 8tqi96yp^* 
Meidiag de to xvQioVf o Tvipag jJtiuoa&iriiv, 
^Jlg ^eii^MV xai yeXaaTtig iif&oyyov avv IwTa. 

nEPl JJJTAOr, 2TAJI0T KAI 

ETEPJIN. oy. 

700 IJqIv aTtt8$ov div6[ia^ov tov SqShov tov onXiztiv, 
*0 TQixoiv fiBta onXcov de OQd^iov elxB dgofAOV, 
KafinTOiV ovd6Xaig ovdafAoig' o OTadiog fAev loSra. 
JioAjXoQ dQOfiog ii^nXovg, 'dva noiSv xafintiJQa^ 
'O doXtxog inTadQOfiog, rgug yiiQ nafAnrilQag d^s 
Kal %o xAfAnTflQog ^'fitau* ^oay de linXonf avev. 
'O ziTQaiQog ^y dQOfAog 8e xafinTi^Qaiv 8oidemdog* HIST. 72. 
' 695* Cd. A. Tr^cuToiP. CHIL. VI. HIST. 74-L76..- 707—730. 2H& 

* njspi AShTor. ©a'. 

Aiait}^ %oX tijv ayQlav fih xakovap r^y poxavfj^^ 
Kai iipi^w w 'na^iotfpts^ diSdatfos cSg yQi(pB&, 
'£V Tonoig rotg Fadet^ w «ai Tonotg rotg ^lyvntovg 
fi% tZoiOvv mx^ov ag xvaiAOVy Jf o$ noiovijti uQxovg. 
Mi^rqtah «ai ''ifyodoxog oine^ itaiToCf vSv i<pf(v. 
Tkvig huthiv di UyovoI t» JcoZafAcSJ^^ Nsiho» 

U^i»/ 2EIPBNJIN. oi. 

m 

Tgag ^aav oE Se^Qrjvag ftiv ASfuv^XoifoM navtug, 

^AXIo$ Afijao<pfiiifj[v ii q^oartrf Ayiaoforiv, 

Kal tQltfjv Be^Unetav* iiaav Si '^vyatigig 

Tqv Afflhiov notoqtov %ai TBQ^itiX^QV^ Moriofig. \ ; 

£iff^ aotvp zoT^ ottiia^^sv eig ^Tr^aro^ yByQaiifUvfjVm 

Ovauv %atQOMaMnakoiv uag nfmijv latOQkug. 

ItEPt nOAtJAMNElSlN OAPMAKSIK ogV 

&0'tVii}^'t4v JloUkiainifiiP.ipifih tijv Alpmxlav. v 
Mvcu pnMna. SSvog .^iv Aiyjlmov .^aakXiwg, 
(K tnvag vnidiHavto MsviXaov, 'JSlivfiVj^ 
ldvifAO$g iVQbg tiqv AiYvntov §iamg ixQifivtagp 
Kai datQiqlSg ^iu^xffavxo Tovrovff a^ioiQio^g^ 
'O 0pv liiv Tov MwiXaov, IloXvdafAva '6^ 'EXivfp^. 
Kttl (poQiumoVAfi&Bdavov tM ofvvmv iafQtStOif 
*t> fiaXlovaa nQhg olvov fUv, av tig in tairau ntvavp* 

^EtfJQU VOVtOV ^UlftSatV aXfdfflABQOV fAaHQO&SV, 

^Jlg fiii iaifitXai» iiffiuik&gp fiuv atptkttonivovg ^Xiit-ff' 
tifi UatiQa t« xoi oJiAtpoVf zito ical qpAoy.iialAo, 

HlgT. 74. ■ . ttrST. ii^ / 

m Or. Diodor. Sle# I, 34« ^lO. Vthic. thtQudiiiataV^ it^ 

711. Herodot 11, 92. IV, 177. •"'** "^* '^V *«!»^«^«*f «»*- 

712. Cd. A. leiToy^ et t/. M I S T. 76. 

m Odysi, ilTi 'm aq^ 

15 220 CHIL.yi. HIST. 76~78. 731-747. 

, ^ovff luta oIro9 lofov$ ngit^ 'JSUrqc. ^JiimigUvg 
*E9 ^OivaoBta qpo^ofleoy Xfid^tdanfiv elpi^iy. 
Oix insiMhg *al ya^fiosMi t^i^ AIpmTW nofw^a^Ok 
'Affitiaw mal naiwna xoq affa^xavg dXi^fuq. 
Kai foQ ttai xovg uA&lanag rovg ina&iSg aKoiio» 
MiqtB nXiffcug fi^it^ rofudg, fc^ navaeot, fii^* oLUi; ' 
*AnaQotg iXYV^w9akf fpi^&if 8e nawta Qaaxa^ 
^Slg aUov twhg naaiortog, doudi mi ^^fuatotg. 

* ■ 

nEPI TOr TOjt ojrssEA kaiinon ths 

JUTPAA2 METAulHS ETAAIMONUS 
KPElTTJi AOKEIN» p{'. 

Thv ^Oiveaia "Ofif)poc q^onr h ^Oivoaela, 
740 7%' KaXv%lfOvg a&anitovw vnoojpifLir^g «oSvov^ 
JBl avpimfwif fU9^ ovr^9 «oi avpfiaSjp il^tlqaoo, 
JUfiaolMC /foiiiq^^^f^ft fiA^, UAk ^«MTt ^o^l^Mi» 
^liofta iMvop KCC9 Mnrtiir T^g JavroS narj nEPI TOT AIJJIS TOI nPOS AN0ABIEl4t: 

6APS0S AE nP02 OASaV. OK. 1 

• 

Top adBhphfP ^Hoio9og oQftag anotffiitoipf y 

IHfOfi tpiiat fcoi adBkipij oudiog oo» inofj^u, i 

£tc ro fi^ 9ifByi2^^^<^<>^ ^^ *<>f avaXpo^ fepiadtu, i 

'0a(iaog sfoj roAfci} 9« irc^U^ nfhg oXpbpti scat if2ocfr«ib ' » 4 936. Cd. A« ^9 ^. dedi cuVoiC. m, TOlt^ od. i; 

•eeutus. 
HI8T. 77. 

. o» 744. Het. O. D. 232. 

741. Li cd. iu ^cili^aM. 

746. In maiiK. editt Bii* «r^ 
HIST. 7«. . piiti 99^ fa iucriptioAe pro o«l£ fov CHIL..VL HIST. 79., 748^773. 227 

nspi Tor rrMNjiZE sattoh jipo^ 
' rrjninASMAsiv^ o*'. 

*Pi][toQk%ffl ftcr YtvoHM tii¥^ dinijYOQW tixnp^ 
T)]i9 pi§Xwf ^Egfiofiftivg Si aofpttntHtjv ftot mk^f, 
)0 ^tfj 9* ^ ao(punsvotma QtitoQin^g ^ pifikog 
IlewtaptpXog vnuQju jU^i dg nirtt duuQsXratf 
ISg tM rd ^oj^iifaaikata j atittEtgiial tag svQiaugi ' 
*Id&xgf tud itQog fjii&bdof duvotijtog avf toitoig» 

^Ev ovr toti nQOfv(ima(iaak nSg yQaqiBif 8et dMntk 
^^Er^fitaatof ^Qoyv(ifaa[iti, danateaaaQoif oyTft»y. 
*Ev ataaeat tag dtu(f8ig di tag dsndtQeZg didaanu^ 
Hoaotg iitaatTi tififita^ xal npiotg U9(faXalaigf 
JEft^ 'rag iVQioBlg XifBk 8e nSg iqtevQtauM iiov 
HQOotjiiaf di^ytiatf, afSvagy inAofOvg^ 
GO Kcd nSg xq^i ia nsqfaXata tSv afttdixia¥ Xvetv, 
n&fOtg nal atoii tQiiiolg t« noi nSg 8i t». oUtta 
Etaafm %Qii n^tpakfiiai ototg jtaJ noao^g tQonotg» 
At w^paXalotv aftofal nal Xiastgf ilianeQ ?g)^t 
*A/aiv8g ivoiio£oy^ai,* taljta dtdaake^ .tovtoig» 

. JSv ttttg iaeaig de ema dtdaaxu tag loiag, 
Sioup^vstaf aal yiifsd^ogf naXXogi fOQfotfrta t9f 
^H&og T6 naX aXii&staff^ dswotfjfta avv tpitotg. 
^Slv tfff aaxfqfSta» alttifj th ftifsd^og xal q^o^ 
^liiag XifSt fSftMoig ilaJ^v avfxstiiifag* 
^70 Titg ii Xotnag tag tiaaoQag, sVkHOtatag Ufu* ^ 

Avtrjif ts tiif aXri&siaf vnh to Si9og tattsk 
O EQfiOfiffig dofog, ttal tag inia iSiag 
'Ag nQotsQOf mtiXslsf, S^ aQtt /lo» Sstnvvu* HIST. 79. 757, In inarg. cjd. A. 'ftfs^* 

149. €f. J. Ch. Theoph. Er« tat. 

mi pTMfiit. ad Lexlcon tech- 764. Vid. Lexic. tedmoL •• 

Mlog. Graeoor. rhetor. p. XV* ufwpei^ et iS^a, 

^q. Iitedit. Baa. nAkXHV. ' 773. In liiarg. cd. A* ovtat 756.' • VIrL iMbu tedmoL !• pro ti^r*^ cjuod Tel magia coa<^ 

nigit, 1 ^ ^^( reliquae ocatioiii* 

15» \ « 220 CHIL.yi. HIS - , 774-801. 

' ^ ^oig fwri fihfof ' ' ^Oa^ £v tV«n'» 

Kal y«' .*^ fimt^Ta xov .io/ov» 

Miirt ''^^f jrjwy/iDMXi Trpoxetfteroftc* 

HJ .^ ^ ^tftiiioig 8i. uai xag IdioQ iff^ 

^ ^^^^ i%ovoif, ttva 8i9affnaXlav. 
*f,^'gt^6dov 8e d6fryoTi}TO$ ol aXXo^ 
y^ ri hSoia %m nfO^ifKi^fitwf nciCa, 
740 A^' iiitpiSola %al %a rSjf nq^doifvv, 

f^^Jti ftsXBToiv £Haaiov navTtov tovxMw 
^ ^^t^ Aourj^cSw 8i, &% iovi^hv y ovffyit»^, 
^. • Y^; iXXo^ ^ovXfi&elg ^hHohw %ar ^Ofoii 
fl/ ^f^gvQog anavTixg i£ wnBQ (aipaXiq9ii, 
\j^ Tov 0otPaiifAO9va Mal ^MivoviHfxvov 8ij 
^sM ^^^i^^^^f ^^ ®^* oXlfo^g aXXoigt 
.«£UoK ionoig a^ov^ 8i^ v^oaitdeig tz niana 
MTv f^ iitql pie&o8ov ao& '8etv6TfiTog 8i8a!^a$, 
tdffitxiod lEffXa^aYO tS/v nfovmax^l^i^o>r^ 
gSf f(tQ Ttveg S^aifiAoaidi. tovtc^ awiiyoQoiae. 
rapaXaui 8i 8t8o9a^ TQtixovta Kptl ninep 
•j^ivtov fivXov 8wXiaTQaf uai (ffOvQvov seQiXo{i»(m2f* 
gnD Kai Tiavxa Xdyei iii9o8ov 8eivoTfiTog Tvjjaveir^ 
Jli awtQifOvah mI xi,veg &g ofiofto* o/io(o»^« 

'fif^ Dosunt duae syBAlMie* incia etfunuan memhricinctvmi 

f^X post Bki excidere itiou JE>o neo 6raeca aec Latitia ^ 

7H2. Fahrie. bibL fs^ T. Vt« telligo». Hoc tamen aati» p^^ 

p^ 107. apicue, Opinor, patet, Tzeuan 

799. Hune 'versum, ayllaba Hernto^eiti exprobFare Dimiai 

loii^oreiiii Li^eistua iiiterpreu- <UTi4eiidi\aryatiafi .Ofoi.(M* 

iu> ita ; ohsturi molondiiu moU» X| 42A. \ IHIL. VI; HI8T. 79. Sa 802 .r-824. 22» 

■ 

stiffi di ao* iupotipoQ atuciYfa^t p9&oiovQ 
nTQOfiidf[¥ , (rv¥TOi»a, tov {ofTOii mqp«Mr|»^o(. 
i&oio9 oif datfojfijog ftmoHa fvw fia&df liov, 
Uddfm nofPtm ttg^mff ^toftx^ t^f ^oyyf 
IIov lih ov xfii MataxQilo9ai^ awohag nQOotpiioiQ, 
"Onov 8b jQii, onotov ta xal nSg srai I^^ZQ^ noaoVf 
Kal mv 'JtQod^alad^dn ds nai ivrffata^a^ ddov, 
Hov i* ov nQodtfiyeta^&al ta, oidd yt dtfiYtXa^M, 

10 Kai srop 8b ifinriiea^m, hov di afdtv od ntntu, 
Kai fiov XQ^^ inHoyof, nov 8^ ov X9^^ t&&ita$, 
Kal nama nSg mi noto 8$t, ual liixQ^ tlfog fQwpuft 
*l8Aug noiatg Snaarof xal totg oxn» liOQioig, 
'Effoicug *al ii99i8o$g 8i, 3ii§8a§, ax;i^iiaal t$t 
KDiloig, avf&^^natgjf navoBah ^ toI^^ ^v^iiotg laaavtatgf 
Hafta nQog ta nQ0§Xfiiiata YQaqtovta nat* a£^r; 
Kof tf8oiof vh nQofiXiifAa, $tafneQ in tth aSoimf, 
KSamoQ aiiipi8o^6f iati,, nof to tcSi' naQa86ietf. 
Touwtfi liif ^ 8vfaiMg 8uf6tfitog ii9968ov 

^ 'O 8* ^EQiioyifffi aif avtov toHg ao^oavvfff^QOK 
rQa(pitoHgaf f XaXaltoMtaf, ansQ avtoXg iniXd^ijm 

2ZEP/ TH2 KISJ2T0T tflS. TOT NJiE. n. 

KataSfiXa tiTjorovo» i» n$fi»tov 9u»l Nm, 

Kttl nttg nSf ^of na^agof nal*nuf twr. am&oQtoxf 

*£r taitji nafopinXHao aniQiia xSf nianmf ^fim» ^f^ K9kxaxQ^a^ai0mKtg.ti8» 816. rronomeii tf« pott-fp*» 

607, Inmo ofvo/^, sciL ir^o- 82()« ^ln. TaetBa oompoiHum 
^*^* fotpoovr^yoQot noa oil oft<ni6opl» 228 CHIL. VI. HIST. 79. 774-8M. 

^Ena0Tfj 88 x&p BliiHSp tSv XJBiSr £p Jg^Tr, 
l^no d' onra avpiaunm lio^tm^ aneQ ita^B, 
'EvfolttQ %ai iiB&oiov %b, ^soiff $taX o^yLaxm, 

Trjv di liiav yhaom noiotiiTa voS JLoyoVt 
A^lkoiiov Ttf^oomtOiQ tb, n{^\uun ngoMBtiuroi;* 
780 *!4Umq liiai^ %i^^B9a iiwvifu^ yoQ ^u] 

TS^ avnfiovX^Q hiifa^ ii, mai aliaif nanffi^' 
^Allaig h ToZg aio^Oig 8i, nal aXhug a(i^8iiot;, 
Kai aXXaig naQa8oioig 8i. nal Tog I8iag 1^»^^ 
Ilolag 8waiA6ig Ixovoi, TiVa 8i8affnaXlav. 
^Ev T^ nigl iiB&o8ov 8b ^eivoTfitog ol oiXo» 
Ji8aanovai ra Sv8oia t&v ngofiXfipitixm noia, 
Ta a8oia - aiitpiSoia ml toe Taff . nrofa^o^, 
Kai n&g 8^ neXeTov ixaaxov TtavTonv TOvxofV, 
OvTog iv Ty XovTQmVi 8i, ag loixev^ ovf^oaq, 
790 TavTa Tolg aXXotg ffovXfi9elg SMoxBiV twv fiifi^i 
kal8iaavQag anavTag i^ &vneQ oufBXfi9fi, 
SToaeai tov 0Oifiaiiiiotva ttal ,Mivovxiavov 8i, 
*l8iaig Jioviaiov^ avv oin oXlyoig aXXoigf 
KalaiXoig ionOig aXXovg cW, vftoaxi&iig tb «on» 
*JBr T<jl liBQl nB&^iov aoi ^BiVoTfjtog 8i8o$a$, 
uinavTfov liBXa&BTO tSv ftQovne&ifiiiivmv^ 
Kuv niQ iifeg ^aviioaidi. tovt^ awfiyogSai' 
KBtpaXaia 8i 8t8atai TQiaxovia npd nivtep 
Uq^ov lAvXov 8iaXiaTQd, nai q,ovQVOV «wiofitfW* 
800 Kal Tavxa XeyBk lii9o8ov8uvoTfiTogTvrjiveiff 
JU awBQfovai *al tiveg ug o'fio*o« oiioioiC» 788- DMunt duae tylMae. tnda et fiMmum mmbndr^^ 

^* ^i? V .^"^^"^«'•V'^;- ^ nec Gr.eca aec JUtina to- 

. TftJ. Fabrw. bibl. ^ T. YI. |2ijgo.. Hoc tamea ««*• ?«'- 

799. Hune irer.um, ayllab. rfermogeni ei!p?obi«e ni^ 

lon^orcm , Mcislua inierpreta- dividiiSi jirfttSu. Conf- ^ 

/ lur itar •b^tun molmiuumoU- % ^^•^^V'^ CHIL. Vr. HIST, 79. 8a 803 ^824. 220 

TiMng 84 00$ i»v6tf[rog atfutyfwf^Z fit^o^ovc 
*£n$T(foj(idfi9 , ov¥tofiui, tov {o^ov ne(p9ioiiid¥og. 
Mid^odov oit d€*V0Ti2T0( flvwOMB vvv (ia&tav fiou, 
Kddpm nina Tq^Mcqi, ^to^ax^ ttS Xoy(^, 
Uov f*iv oi iffi 9tataxQfio&fu owolmg Tr^ooifico^, 
t>jr ou di XQ'^» onoXov ta moI nSg xal (lixQ* ^ooVf 
Kal TTOv nqo9i/rffBio9iu ih wd dirjYtXo&ak 8dov, 
27oS 8* ov nQod$fi/BXO'&al te, ovds ya diriYdo&M, 

Kai noo 8e afwriHeo&M, hov di ayatv ov ntntUf 
Kai nov XQOatP inUoyov, nov 8* ov xfi^atf ti9ifa$, 
Kai nawTa nSg nal nota SeX, xal fiixQ'' tlvog yQa<pUP$ 
*l8iakg notatg ixaotop nal toXg oict» fAOQiotg, 
^Emfokug wd (Aa9odo§g 8i, Xe§80$f axi^iAaol Tfff 
KoiXo$g, avf&fJKa$gjf navoeoh 9ud toXg ^v^fioXg doavttogf 
nivta nQog ta nQofilfjfiata yQaq>ovta xat^ aiiavi 
KSp Vpdo^ov to nQofiXfipM, tulameQ ix t&v a8o^w$ 
KavnoQ afiq>i8o^6v ioth, nai^ te tSv naQa^oiw* 
TouMvtfi fAev ^ 8vvafA$g dtivori^TO^ fie&oSov 

20 '0 d* ^JEQfAoyifffi ohv avtov telg aoipoavffjy^QOtg 
rQacpitmaiVt XaXeltoioav, lineQ avtdXg iniX&y. 

nEPI TH2 KISJITOT mtS. TOT NJiE. n\ 

\ 

Kattt8fiXa tvyxavovae tci x$fimov ual JNSe, ' 

Xoi nSg na» ^09 xa^aQOV uai^n&v tSr. Sata&aQto^ 

*Ev reurtji naQeviMXeiae ondQfut tSv fuenetv {oio»^ 806. KaraxQ^o&a$ e marg. cd. 8l6t Pronomen 09 poc%ff^ 

k, pro corruptii uaxQrjo^ak Si» ^pwta^ iii cd* A. deletum, oiBdsi* 

^. Immo oW^ •ciL ir^o- .82(). la Txetn cpmpolltttm 

**^t oo^poevyj^^^o^oc noneitoffen^oiii* 230 CHIL. VL HIST. 81. 82.' 82&-8«S. 

I 

nSPL THS MIOOOITHSEJIS TOT KOPAKOl 
KAI THS UEPISTEPAS EK THS KI- 

SJITOT. na. 

V2^ 8e lUHQor iKonaaB mtoMXvaiiov ro v8m(, 
jiqnjiMf in t^; tufioiTov Tor nogafta §iir nffiroff 
Notiam 9iXwf StnQ^Pofg, mg, sl avgcup^ jcoj miiif, 
' ^'ETkixh vdvQ mQiTtoff oiifiQm ovKixk navhu 
^g KOQoi an$l&(if, ovj^ vneaiQaq^n naUv, 
r^ ^ 830 ^EvQitpm di mdiAaah noXXoiv iuKp&aQivtvnif. 
AsvriQct¥ 8e aqp/ijaf neQWTBQow o NSe, 
*!HnsQ Xafiovaa xaQipog t« iXaiag, vnBOTQa^. 
^^BQ Mul fvwQioiAa aaifig vdaTog uonctaiuiTaf. 

N 

HEPI TOr nPOMHOEJnS. nff. 

'HaMog %oXg £Qfo$g te $umI Toig iiiii^ai/g Xiflh 
^Jlg OTB Zevg ^ovXno aTfXXm Motxbp af&Qtinoig, 
*0 HQOiifi&avg 8b iSeXipif ^EmiAiid'^ nQo^nB» 
*Ex ToS Jtog |ii7 SiSna&M iifi8if unBaraXidm^' 
^O 8e TOVTOU noQ^noog YSfoiierog iyfianeh 

Olor nanov fi^ nBl&Ba^a$ avitfiovXokg Bvav^poii»f» 
840 TavTa liiv optoi iiv&tnSg avTog ravvf 00» jQOff»* 
^lXi^yoQiqaag 9^ T/^atfN» nQlf 'Hat68<f Tavra' 
'Jlg fovg 8 nQofiovXoTavog o nQoptf^Bvg vitaQjph 
: Thf fovf. tifxvaTBQofiovXof XiyB 8^ ^EmiAn^^ 

Uif fiBTa na&og inBX&of^ iMi^fpM 8Bi8BjfiM 

0% 

^E8iii atiiiatfu tij« TpvgpijV, to 8b *E8miit tifl ^^^* H I S T. 81. 841. ScholU «d Hedod. ^^ 

829. Videtur scrl}iea4uitt, o5- ^., j^-, 

TofdJW^I. 845. Port Yerjum W- r. 

deraturluatoriaLXXXin.P'»^ 
HIST. 82. ter hunc unum Terticul»!»- 

834. Vers. 86. CHIL. VI. HIST. 84. 8& 846 -»867. 331 

nSPI 0lAOn6lMENOt TIOT XPAT-. 

riJOS. nS'. 

' ' ' ' 

ITca^ff <|)»lo7ro*>ijy X^pyidoff ^«^ /JaaftXsv^ 'EUa^o^^ 

^Ann^iAw wc «P^ff OQmov itQO xqovov toS ag(oTOV| 
550!rfiroyros W tou Tovior nlv t$ tot« ii6»Zi2K0T09, 
7d6tfoa TOWToy ^ yvr^ TsXoui^a Twy &^o^gMor» 
Oin^iiv TO, poiiiaaaa , 9%^^ neUv^ ivla^ 
*0 d* oiy fermic^roTOc to «i%evo#ir liro&i. 
"Jlg S" MaXiaag iml^&af, Idmv to ««rpayfiA^on 
« toSto; ay«/Joijo«y o (P^Tro»fii]r ^iyw 
T* If aiXo, n wi»«?W« ^?5 dvatidovg lAOQfpiig ^ov; 
"fj*^ 1^^^ 9Aonolnws ^fi^eioa» laxoQlav. 

nOBEN ABTETAI lUPOimA. nl 

Ma&B xl ^QonfiluKiaiihg mt tig ^ noQO^/ifta, 
AaxaYH t« wjX %ixxa§og wd ioAonQaaia. 
860*0 nQQnnlaMWiiog , q>aal ww in iSif aaninxctf^ 
EvQfixM Ik to3 xQha&m «ijl^» «w/iyJovfi/routf. 
ar&VSijff 15 otvov lifB$ 8$ nof TOVTwfdQaf Jci^oir'. 
IZiiilor Thf olfof roQ f^a$ nal minfiXof In rovxov. 
iPfial wd TQVffiodwQog aviiiAaQXVQSf tiji Ttix^y 
Foiay oaTaxrMrdoioar' j^r^r «voiSfii* Trijlq'- 
*ijol yoUr irp07rij3lajr*of*oy T^r iiA?o»r loj(ij»ira* 
•rf«4 Tfvyiff »^ff ^B irijioS, ^yowr «fitou toS orrov, 

HIST. 84. HIST. 85. 

846. Philopoemenis pator quum 858. AuiBch. Mut. Sl. 3. -pr • 

ctaPlutar3io c 2. et a Pausa- 475. iqq. 

«ia VUIi 49. appeUewr iC(>a^- ^j TrypMoO. T. 340. ibl- 

yi«, non duhitoTi etiani iu Txe-. queMerrick. 

7«. W . 865. Sic fcriptt pro iwT«»W^- 

b48k Gd. A. ia marff. ivouoS^ omav , ^uod est in edit. BaiiL» 
^ w -i^ e r T j. c^^ ^^ jjijj^ Tarietetu eat ono^ 

^. Ibidem T«r pro i|. tatum. ., i . . ; • ^^* m CHIL. VI. HIST. 85. 868-895.: 

oTD Enw ovf ngoTniXaiuoi^ vfiftg xaj tmfufdia, 
Xai naifoivta ovr avr^ v/fpt; nai tpXvaiila, 
• 'H Utt^ T« Koi xorrd^ m» iuioxQaaia. 
vnete 9i fvf MataatovB ml miftnime na&a: 

TQofmloe Somitlne ne h natdute 'EiX^mr 
noUiie f«Mr vUae muiiae Koi av^noaW Xiyu' 
Jlv ovfinoalotp iita ner ij iiuhtxQaata, 
'Etiija 9i 5 M6rtafioe o^ov uai q lat^ 
Ol fiot yitQ im^rtse wiro«f ifpuqiatiinie: 
Thqi hniQat xoie xoie «rf xok filnve x$&iwztB, 
WM Ewmoe wiQiioiuvoe £m« xov oluaov. 
t)s 8i nta* ovK iajpm thr iavcov ^oia, 
IltQujitSto lu98f, xSp avfmot&p feXmfxen. 
Toif luhmQaaia /lA.* xhr xoTtafttt» ii fii^ 
3?. ai{(woa/qi ?antto tufhe «a» Xemriam» 
HoQ* kmtiQ^ xov fvyoC Matu»ef xSf nXaaxiyfmr, 
Al ^«wrfaica», /i^aov ii el^oy afiQianUiMave, 
■^riQuxniaKpve , ov« ftafae wfOfuiof oi Tor« 
. Oi «unaatai. n^kifQiavPxse ovf tXfov »4 TevF<w nifm 
Wol aiA XarirV ii, ^ypvy vj^V aai Qwng, 
«W ToSro djrenorr.^.foi' <lc fiUtf xSf nlaaxirruf,] 
Tovtianf iSn/faaaof, inintvfif, iuifovf. 
j^otttipof «ai xi oQTOfOf &ray JxtUovr rovro. 
•«^ ow n niaatiyi rgf 90(>$ Mati^^ xov oifiv, 
Xai tov ^ofor de it$ii>ali}9 ^nae xeKQowtia»,] 
O Mwitaattie cv/KUfUiinaXe iSixet xuf feffofuf. 

^873. ;*«, niMgo cd. A. pro VoL I. P. l. p. 103. n^ „,. 
871 r.1 A - tatfone tum est opiu: Mot TM- 

•*^rodd«kTr*r ''"K "r «*? Pronomini .bW tribStyUn 
Vid. Com. Soe. philolog. Lip«. «is. '^ «**«i «u» w CHIU VI. HI8T. 86-88. 896-- gi& 233 

!£k xovTm9 vfiofg oiiimttoa tial nSaa ipXvaQU$ 
Aiynak nQonrjXautonog ofia wi na^vla, 
Aampf t$ nal aittafiog aai laiXojr^oaMx. 

IIEPt TOT AMEPAl J* EniAOinOl MAP^ 
TTPES SOOSITATOI. ng. 

WO^IUrdago^ T^y aajafi^tv IliXmog hpwanifffv 
^d^a^ fiovkofttfig qnitnv* ifm &8Sp ov Xi/n, 
XSaal Tftva faoTQlitaQYOV' ttvig 8i ijwvdi^/o^o* 
2vi»nXomovat aal U/ouo* ^vQta xSv t/i<i;afiaTQ»y| 
'*Axkva fsaftoviiova t^ X8^^ fu^frvQovvjak, 
*Jlg olf}^^ %B %al nma nal ruv a^fevdeoxaTvtv. 
uifti^iUginiXolnovg.iAiv imQxvQag ooqtoiTAtovg ' 
OvTOig fil^T/xe* IlivdaQOg* l/cu 8* ovj ovtoi^ iffjv* 
!r4U' AnqV aata fytpaow, el fii^ rh diov dQOOjig, ' 
*t) noiaji ni&og noQ* ^fidSy, o j^oyo; oacptag Ja(|8|.^ 

nEPI MSTAMEAEIAS THS EniMH0EJiS 

IIAIJOS. wf. 

910 Top vovv Toi^ n(o/?ov3ioTaToy mXoviiOV HQOnfi&ia, 
HaQa th nQ0ufi9ev6a&a$ aal nQoanontXv ngh ni^ovgm 
l^ di Tov vatBQopovXov tiv f^«Ta ni9og p^ovxa 
^Entiifid^iU XifOfAtPV* ointQ %al &vyaTiQa\ 
0aiiiv trjv MnaiiiXuav ani tSv avitfiaiVovTmv. 
Ot yoQ ov nQoaKomiiaovatf liStoi 8i ni&og fv&aWp 
^Eiovah lietaiiiXMVf xai nBQtxTfjv tfiv &Xtxptv^ 

nEPI SAIKJZNOS. nq. 

V) ^EXiftmv tud Ki^aiQdVf iQff tffg SouoTiag, 
'iSg 'EXoiSvog aieXfSv orToiv xa2 KndaiQSvog, H IS T. 86. 901. ^i^^ pro (^iov e marff. 

SOO. Olymp. 1, 53. 54. 82. 83« cd. A. In Pindaro est luini^ 234 CHIL. VI. HIST. 89. 9Q- »19 — 9*9. 

Olmg aXK^Xovg intvufWf mg ol.Cidbtov vgS89g, 
920 'J2$ Sfifa^ Avali»axo9 Mif o Kvfip^^gk 

UEPI MOTSJIN. nSt. 

Toff iUpvaaff T^c&iaq. ^(paum Jihq leai Mftifmimiff 
^lAgneq Iq^Qovg XiyovQh noifirSv netpvxivM, 
TSt fisvQinmv 8e (iaXurxa nai jSv noifin&tmf ii, 
^Jlg rhv *Ejfiify grjxoQiitSv nal t&v ns&f dk Ufmw. 
Tavxa pth ourco ^v9%xSgf naxa 9* iAXi^fogkm 
Ma$owim Movaa$ Xiyofxa$ y yfviazig xSv fLa9fimmm 
Kal itSam »al fijroSaa» ia m^ aoqfSt itQO/fiaxwv. 
Tavxag rag Moiaagdi ytna to^ elg ao(plag yvmoetg, 
Aoyo$g a(AixQOig ficT^xot^ asftvSg mQcXafiivag, 
930 '0 Zevg^ o vovg o narao^o;^ ofmeQ iaxl fud fo^fmf» 

TIEPI niEPljiS. %. 

^'OQog viig ioimxUtg lUv iax$v ^ IJtsQia, 
"OQog, ftai nolig di OfioS uxia&iSaa r^ It^ifjofi 
^'Og ^y Me^fuffi}? lAeKfipog, At¥ov dh fpvxoofto^, 
^^H IIuQla vaxBQOv Avynog fUxo$voiAua&fi* 
^Hg xfiv a^x^i^t ^S MoXufaeifg h JehpifLdtg mv f^a^ 
ITQSxog vraTff ^Him&iaifog IfiMQOftog joy^ci., 
UQayiiaxiMSg , wg 'Ehuw ^ IhsQia OQogp 
*'OQog dcfci fiohgf fiQolafiwv wg ffQoei,Qfi»»v TO^e. 
Aijovai f9Wfi&siaag di Movaag iv n$8Qta 
940 ^Ev 'EXutSvk Toy avTofr lOQoHg vfiveXv ftaxifOh H I S T. 88. 935. Vid, Voisiut de hist. gr. 

920. Vid. MuUeri indioem p. 5ia Tzetz» «choL «d Heriodi 

•criptor. iu Tzetz. «chol. d.Ao^ ' U. D. p. 29. fbique Heiiia. 

''^^m!' In marf. cd. A. nal ?^^- 1« marg. cd. A. 5reay/.«- 

Movaai pro fiaiovaai^ XivHm 

HIST. yo. 938. Cd. A. nfoXttfioiv pro 

' 934* De urbe Lynco rid. Cet- ' %Q9ai^fl9iv» 
ht. Geogr. T. I. p. 1032. s<{. CmU VI. HIST. 91~Da* 941.0561 235 

Th S* SXlvffbQtimUfop * av IIuQtap v6h ' 
7hv Xoy^iiou th oQfmop, iv '^ fvpv&nmi fHeigug, 
Jiiff fiifiXovg 'EktitSva 8i, awTQEif^fiipag navTtf, 
Xal ndoaamoiaag &$Manovg voZg iavtSv sundaaiv. 

nEPI AEIBHQPIOT. ^. 

"O^o^ arol %h ABi§^9qiov iartv, aUci nai it6X$g, 
T^i f^ff Bq(fmv tSv 'OdQvaaStv, wv 6 ^Ogq^tvg vniJQxav* 
rgoipsk yhQ ovta^g o avfiQ iv totg ovrov fiifiUoig, 
y^Mur d' aye fio» novQti AuptfiQiig Swtne MovaaJ^, 

JIEPI TOT BEBAPBAPSISAI, XPONIOS SIN 

EN BAPBAPOIS. ^fiT. 

*d EvQmlSrig (piQU fiev Iv dQofiati ^OQiatjif 
950 MeviXaov nsmmiievbv vneQ ^OQiatov Xifei/v, 
Tbv de TwdaQeotv dMyi^ Xiyew t^ MeveXatf, 
,^Slg pefiaQpaQOiaaiff TQotai toaouvav diavQitifag.*^ 

JIEPI MEAITOS ATTIKOT [TOT 

TMHTTIOT. h/. 

' ar% ^Attmig t&vA&fpSvo ^Tiivittog va oQog 
MaXk yewa %h nwAXustov fieUtm tSv anavtotv» 
Tovtov 8i aoi th fviiQiaiAa aatpSg vvv naQaatfiau* 
Mvia Qvx iniaa&JjtM i^ihtv ^Tfiijrriiy * 
^Eie.&viuov fUQ ai fi^Wooft loSro %nQonoiOvak. 
Mvla fovv ifi^Tiaaaa <pevfu ^vitxif %pv dvfLOV. HIST. 91. HIST. 02. - 

946. Orph. fragm. p. 490. ed. 949. Eorip. 0r«»u 479. Pon. 
tienn. Not. ad Tzetz. Schol. ia 
l-t^opluf, Y. 410. ' I 2S6 QHIL.VL HIST. d4~96. 959-9791 

nSPl TOT BETTAAOT EKEIIfOT XEU 
, PJINOS TOT HMIOBPOS SPSim 

JIJASKAAOT. ^.if. 

060 ^AankfjptioZ^ '/oaovogy ovtoS tov l^ii^^^^i 

'innofi^ uv(inXitxov6iV Sof&^noi^ pLv^ofQanp^h 
^t&Qanov (Aix^ o/i^aXofil y Innop t^ Karo» |ii^ 
Kal dfi iud ^lovlwfhg o avTOM((iro)Q fHO/j^ 
^Hfoii^ lUvQtp' av&^nov 8* itnoniifdna^ «ifiroc. 
.' .^ Olrog iynatavwnioiAWog fii^k ToZg tnndHsl 
Tovg (Au&iitits iSidaanB ^figaip, i9nroToSt(ari 
*IatQ^i»^f, fiotanMTir, aXkag to sip^ mamg* 
Tavta fiv^oiJi} «riaoyiaTo tdtg itnaJMg mtio$g* 
To S* ai/tid^ig* q^Xiao^ o Xalgwp vntigfiUi^ 

970 Ufmtog avp aXkoig lnn$aii¥ ovQmf tSp liOfaftnimft 
Totg fivd^o^g vnondnrwMP, wg £v t&¥ inna»&(jwun 
*EdidaaMo Innotag di /7oTanin}y acot oUa. 

IIEPI TOT UHAIOT OPOTS. ^ 

,Th Hq^y. th o^g lUf iat§ Ttjg 9eTtaXiag, 
^EyYvg t^^ Mayvfjfaiag di vuy Ilitfag aaXovfiifflS, 
^EmanonfJg Telovofig fUf Ttpog, ovn ijiu Xijiif» 
^Ep tovT(p t^ HfiXUjf ii T& XjBlf^mog fyf mnoif* 

H KATA TON lASONA. ««'• 

Votfaiy ASaofog vlog* og Alaalf nalg Kffi9&»g* 
Tfag 9* ^auf ttp Yimiom apuplfioJio^ f^vigsg, 
^Pow iud jiXmfiiifi 8i /urk T^g noXvfi^lfig, HJ:srT.94. • 965. Versiis dnabui tyniW» 

964« Authol. Planud. lY. 115. lougior. Suincit ivv»ttt9f^«^ 

f T. III. p. 259. ed. Tauchn. ) a^o t> - jl. 4n ■ure» 

a* An^i^M^ 'innav. Vid. Ii^ ^ ^* ^^ *^^9**n^' 

eoUii AiiimadTerM. VoL lil. P. H I S T. 95. 

II. p. 33. 975. *£i€tommii , Epiloof»l«w CHIL. VI. VU. HIST,- 96-99. 960^-4. 287 

TloUov di (pofBvonofnavtai: rovg ^oUiag^ ... 
'Xft^ltofi dfikov¥tog in oAtmP Jtvog iim^B&i^voi^) 
Tm&irm thi9 ^l&aonfa- ^^ «^ilNr^ mtjbita 
Bavaiiv avxhv nhgaa^o^, *<p6fiip'T^ rov IlMav, ' 
(%> nannog ya^^Jaaovog Kfrf99vg, jfioXov fivog) ^. 

'J5V lofmu r^ XMlfam uoiAU^ovat» ig viKvp. * 
' ^'Og avin&€ig md naUlsv^^lg Xtlfmvt x^ ^ff&Ank,. 

^'EMdvMg Yivoxa^ %a^n{j6g AlohiSfV to5 f^ov*> 

B KATA TQN ASKAjamON, ^. : 

ZAinkAptMig ^AnilXtaifog vlhg md K^qwiiog, 
990 'larqmtriv'' H XeiQOifog ovxog ieiidafiiivogi 

^Hmog nplv icaXovtuvog, *A(mXfjni6g tnX^y^tif''' ^ 

'Jlg "A&aiAiv lAoapiovog rifjaivvW ^EitttavQOv, ' 

'^ ig oi 9niXX$a&ak tSv mi ^vnwtw %ovg av&fanoug: \ 4 . , * TIEPI AXTAAESIS. «fl. 

"lAy 'AxiXkkhg r^^ Bltiiog vaX to9 ITijAiaic }^yos^' 
Ov t9ig &aXattfig 0iudog/^XXa tivog yivalovj * 

*'IImQ ^ ital &vfatQU>v XBiQmiog (ptXoaoipovi 

^X>v lud diSaaxakop noXXSv n^etttofisv flQoiaiv, - 
T$ atpif namu^naidoisuu &qQ<iv, htnotoikbivj 

^ldtQiniqv Tt oiv avtolg ual t^vag SiXdg tipag* ' UEPI AAUieSlN KAI KE^TAfPSlN. n&^^ 

1000 AanMatt yivovg BettaXBtv , a JQvag, o lU^l&avgp 
^lj^Kmftbg Moi i^tiadiog, ItiAHqniiiog nal SlXo$, 
'^ IIoXbiaov awokQitriaav fioQvv n^hg tohg KevtavQOvg, 
^tg f&iioig UfXQi^lb^ Ya0'*li(ovog viiog 
Svv tt^i Actnl&ai^ KiftkUQt)k tAti&ivt^g ola <pfXb§ 968. Si€. <ciip«l pro M^mvs. . gg}/ y^^ ,^^ ^j tyobpW 

1054^ In od. lA. Mt ivVMff. ' td S38 CHIL. Vn- HI8T. 99. 5—35. 

Oi di jlanl&aA smlvovir* nolXohq iu xmp Kmm^i 
JltMfSg^* ^Kfmttfgiaav» rhw Evjfvvtmpi f9p 
*fffa nal t^^9 f*i}9fla lui fttQag httaiiovteg» 
10 Tiv9g d* ^aap ot KinavfOi, Ilalat^paiog /up lijth 
HqIv ZmroK liOPonAfiwp om h§ htctgovpxo* 
tnnv^wr 9^ ij^m BvtxakSp Tipr vofaip inroiUfmf 
Nio^ TMri^ tmf a9Mva^p niXijoiP intfiipTBg 
Tovg tavQovg uaTfpcopti^ov* ovgTvsQ tireg idomg, 
^Jlg ravfovg Stitottl^ovtag &viptaaav aortuv^vg* 
'innoiitftSg 8^ ivoiuaav £g no^^^^w Idortsg. 
Xdfi KBVtotavQOvg to huatov, lifide atrtavQovg lifm, 
HaXaifpaTB aotftitatt* xa Ilahuifitov Tavni. 
*H Ofifiaig u$vv(i!»M Qtov IIliHhQOv (foh li/m) 
^^Pfi .^J^m^liiytSg av&Qdnovg luv otsta^ toifg KtvtaiQtvSt 
Ovtto ntog Xiyiov Xvqiu^ noXvawd^in^ liitQtf* 
^Ensl di noQtiitavTO Titmv Tf}'NB<piXy 
j^!^y jpQhmv SxifO yivov vntQtptakorf - 
y,Og ^%nT$o$g ifayvfiTl^saai/v ift^yivto ^JlfiXUf, 
,/£| &v lYivtttk axQaTog piiotog to*; toxevatf 
jfTa Mato» tovtiav ty lifitQl, tif ti npitQ^ tqt ava/^ 
^f^ovaag wxl Toy IlfydptQOV nSg nvi^iMfig tlQfitai 

^X)g tovg KavtavQovg ttsat^ pufvviitvog toSg Xfmwg* 
dfkr Ovi oitmg ^si, UtifidQa. ptav&a^ d' iktoV Tt^i^' 
^lilam MafaiQiiisvog Ijc ,. fUV&SQlov tpivov 
IlaQa Jibg CtQvg fiaodaSg oi/Tai is ^qIv itu^vf) 
, ""HQaa&fl TOVTOv, fwoinhg "JlQag , T^g fiaaiXldog* 
Einovafig TavTa jSe tavdQif htstvog ivajttiottiaag 

^^^ PP^ o^^iatata to atQmiig vo^a(», 

^__^__ _ * * ' * •• ^ 

H I S T. 99. 27. Cd. A. in contexta il^' 

21. Piiid.J?jlh. 11^67, 78. aa Cd. Sum n^Tfrc» «* . CHIL. Vn- HIST. 99-- 101. 36— 6a 239 

^oihip NtfpiUff ^pifovam T^y xl^tfir mmoUa^i 
JI€qI .ia^iff^ ^MWf iHBin^ uovMa&^vm. 

40^IfifiQov nalda Ytfivtfinw, ov KivtavQor iHaXow, 
ThvxioTiy dovXofiwfirov * avQm jrccj fitQ al dovhu, 
Idno %ov Tov '/SiOfa nwm^aavza t^v Ahffavs 
"/ra miaaziivov igZf jovtov fSftwtiHivah 
^Og ^lnpqog avnfiifVyiABVog %nno$g iaig JttafVfiHah 
7!avtiatw, og lnn((i(poQfipiv iv ronoig BsttaJUag, . , 
TCZovg ftvf^ tHf tnniMSVf mg awrffiupivvag JnnOig, 
'X>9mv 9ud Tovtaiv S<paaav .lAipiQog Znnovg elfm. 
Ovrwg^ THtQjg lUvdaQO nefl Kgvtav^mv f^mpH* 

nErr KAEtTAPXor STrrp^ittHS m2 jthjv 

TQuipoiV ovtog KXeCtafiog nigl tfjg tsv&ffidovogf 
&0 "if^ tig iati iurvwtofijnaQ6fiq>i(fig ^eAio^r^j ; \ 
'Jlg ein§fi mgt Uovtog ¥fQaxpo toS I{Bf$iag, 
XXt^ pvv f8 tavQOV Tov KQfiJog ineivqy ^tov nvQavoov* 
^M tov ^EQvjnav&iov ts tttxnQOV %al KaXvdtovogf 
Eix* ow twog iSiV vxjffiXSv nai tiav iiBfiatm iitavp 
^Sls, onmg fQwpmv iffpriKag aai, ^nffQfUvoig kifn, , 
Ui/ma^ fiivt^v iQMr^f» latatm iQvg ta^ aofXag. /' I HEPt TOt ^EMEIOT AEONT02. oo. 

> VlBpda^fjiiiAi'^lg tatiiijg iAi^QOv/trjg^AQfatag, 
Ovaa noXt)v6iAoiTatog , iuX^9f} 8e ^ifiicL 
Ta&tfif iddtdvjAatteio ug Xitov tSv ittQfStayv, 

60 ''Or 'B^iXI^S ioievade itivi ov ^^ awoXoii pXa%jiag; 41* . Inuno. SfiQo^*^ TMeBA- 55. i^, corruptniii. Fonitaa ^» 

MriAnecdd. p. 322. , ^ j^go cd. aonadiat. 

iriST. lOD. ^„a^ :,L 

^49. Vid. Schoh ta Nicandri HIST. 101. 

^ei* ▼. 547. et VoMitnde lii* ^* He9iod«Th09£«327»A|iol<- 

>tonSr.|^.d5^$7. lo<|.tl,5*.l« r 340 CHIL. YII. HIST. 102— IM. 61-80. 'QfHidofg 9ui to QimttXap roviov nl^f^ ^^ifysi 
rvfifdCg mnfl lafionspog avpi&la&ow iatifug. 
J&xa ^yoff tolg ovv§^ T^y Xeofvij^ iftfiiaag 
^Etpofa^ tavTfiy onhaiAOV aaiifiQor ip liixatg: 

IIEPI KAnPOT THS KAATJSimS. ff. 

Olimvg UffotSv fiig AlmlSv xal y^g t^g KakviSfo; 
jiQtiiudog iXi&BTO &vata$g &aXvaU9p* 
"^ ii Tor HotfQOP Ifr«fitp8r i% xSh Olraimf Utpm, 
;;0g aaaa noXl^ iQdoansp, idw Oipijog olor^.'* 
x^nolXSiv avwa&QOMtd^iftm di avayfovtoiw huSas, 
70 ^HlAtaXA»€fi ftQtitfi liiv inav^ iktoSivet. 
*£lta ^iUs^r MeXiayQog at^lvt^ t^ avoatovif*' 
Tovtov d^e^g.iwtog idovg fti^soic J^b nXiof» 
StotfiQvxog xal *'OiiiiQog tuu aXXot^ da gAVQio$ 
HsqI toS nuitQOv yLi^vfptw ToS^t tou iSuDulvASrafi# UAPOmiA H AETOTZA TT0AON TO */- 
AOXlf HJSPI TO 0IAOTMENON^ (/* 

* * Zdnavta ta qnXoviiiva naXa doKtX toTg tplXo^g* ' 
J$an$Q ovtwg «r^^xs aoq>Sg ij naQoiiiia. 

nnf/LtPiKON PHTOH . To Akrov , Hf^i 
.■eEPMon rjjiP Tosson te mjmaka 

rr/.^ TJETXE'/, T0220N .ETAOriA. flf' 

*Ev tifig XovxQ&ah , to ^^f»if (id^/^o^ /ler wfikt 
KaX yavfa nai^iiik^Qvta noulC. aal ti}v itiXvto/v* . 
Eftmvoi ^ij^Xi^ j^ &6Qitov, ^awova^ rovg a/v^Qinfaf 
80*0^ oUTtttff IlivSaQog tb. p^fmMMov fttm»» HIST^ 102« . 6. Jl. I^rtofipi. do «ltt<£ ^'^« <^ 

6a nud. IXf540. queschol. 

73/ De Sotericho Oasite i. HlSTi 103« 

not. MliUeri ad »01101. Lycophr. .75« Theocr.' VI> 19. ^** 

▼. 48a •*- De epro Caly den. cfl H I S T. 104. 

Siacir 9« 5dS. f^q. ^l^o^od. i» 60. Vmi. K€m.IVf fr CHIL. Vn: HfST, 105-. 108. «1^96. 241 
HEPJ TBS XEMINHS fHS EPISA2HS 

y liv&oy^og, Alaamog totg iiv&otq. aitoH r((i(fw, ' 
^Jlg ^ jfcAojyij Aa^owoy ly/jcijofi roh igofung, 
^S2»tl nqog novovg uipveTgy oUlg injginsh vuQttiig. 

nEPI MAP^TOT. g^\ 

*T(p ol ngog nivw. ^/«q^cj^ ioKig, atMx^Wf • 
Tiag -nQip tlg nUr^ i^rQ^ ?&«« t^r/wtofiav. 

nEPI SAAMSIHEJIS ANTIBPOIVTJINTOS 

.m ^iii Q^. 

'0 Sakfimvtvg iu eBtraXSf il9d>f elg tijf ''HXeiar, 
Ktiaag t« noXiVf nal 4fV€hv ucmv^iiaititv Aiit, 
Kai aaefiSv, nal xeQovfiovg 8^^6V ianfiv bsi^Qiy, 
90 '£> fiuQaaig tt nai Ufitiok tolg dt/iiiOigi tSp. ^iffi&w 
BQortag imofiigipj^fpg^ Ji^,iK$Qa,vP4&»ri^ 

liEPJ eAMTPIJOS ANTEPISANTOS TAIS 

MOTSAIS. pif. 

^aHVQig SQaioratog tlg nilXog vnijQyfiivog 
'fff iHtvainog nai ^didB^ • iQtSag W tiOg idhvaaig 
Htti^&fl **«* Tetuq>Xoft^^ tti ptif tov fcv^ov tavta. 
To d* aXltffoi/inait€QOV * '^ na^ritiig f&^dRoi^ . 
^vYYQaxpag xoa^ofAut^ noftajiiXioig (otipHgt:::. Ri Ji^^ '^' ^^« ^^ Lndoii PjHaopBUls, 4. Ti- 

nL T r?*J*- CCXXIV. p. 112. nion, 2. et Tragodopod. v. 312. 
«• J. G. Sdmeider. HIST. 108. 

H,sT. .« A^,^^"?ii^=K-,1J: 

. J^* fto ^v^* e^ Apo11«d. Lucioa. IHatnt. i. 6. Phit. dtf 

>»• 7. scripsi ^/^i^ai. Ceieruin coh. ira. 5, T. IX. p. 429. 

16 . 242 CHIIi. m HIST. 109-.111. 97—117. 

I 

^Jlf KOfiTrcm^c iT tyofuCey law dg 90w ovdira. 

"fqpoooi'» (5ff ai^Tif^cy mg nijog ^dtiv taCg Movacug» 
100 ffAt 8i {oXoKraftsyo» 9ri}^r ^iaap* avTOQ aoti^ 
yf6oonwhp iupiXovxOf nal iKUXa&Of n&aQunvw* 

nEPi nAPomiAS omhpikhs, aetotsbs, 

AAAOISI TATTA MEAEI, KI9APIS 
KAI AOIJH. (^\ 

*Ep ^Odvaaolok 't>/ii}^ ^hfiofiwop etatpi(fB$ 
TfiUiMiOPf «off pXinopta t^fwpSvTag xoifg fli^^pa& 
Koi taXg ovtoS toffnoiiipaog oho§g h fcotMroui^}^£n$9 
JKaT» 4v^ ^ Ufona tQ^t^ ri liioc ifu' 
f^AXloia^ tavta f^At$, ni&aQ$g nal aoMi^ 

HEPI TOT ZJiOS KATEPTKETAI ETPEI 

KOSMSU. qL 

*E¥*08vaaBta oIlQmTSvg t^ MwtXlu^ Xiyu^ 
'Dniftic i Aiag o AouQog ImolMXa ^aXaaafj, 
'0 liifafdiitot^ di am^elg Alyia&ij^ omu^tm. 
110 UeQi tov *OdvaaioK'de tovto t^ eiiog Uyu' 
,fEig y Sr$ nov itaog nmtijvftnm eiffik nott^ 
*iS/of 9raf<}^^fc/|iaTioa QfixoQ^x^ 9i tQomf, 
IlQig th avfiipiQOP 9V9 iiiol, uoaiu^ dntot, ov nomrm, 

nEPI HPAKAEOS EKKOUTONTOS THN 

KAKIAN. Quu 

*0 T^ ^Hmiifi^fig ^QaaXfjg oviQyovSp ar&Qtanovg 
^inavtojfiv iil^QXieto &eQtf}m t^ aaatat, 
SfiQagf tvQttfpovg aal Xtfozag odSv te dvap^Aatg, 
Kai naaa» oUqv aiamjw anoaa&aiQtav filov. ^ HIST. m HIST. IICK 

106. Odya«. 1 , 159. rovrof-. 
ofv uiv twra pkiU^ mi&ae^f ual . 111. OdTii. IV, 496. 
uoidig. , / CBIWVJL H 18 T. 112— 114. 118—137. 243 
nSPI ME9TSOKOTT^BJ2ir. ug, 

7% nfCfnfiXeanaiiSg i<m tud rtg ^ nafo^ptOf 
[20 jiatipi TB xai uoTtafioQ »al hAottfaala. 
m^mfi nQog oydoiqKorta ian/w ^ tarOfta* 
Kal nfi^paQ fidnm liiv^an 1:0 nSv ^fifimiUfug. 

nJSPI TOT TINE2 KTPIJIS 01 
IIAAAMNAIOI. p»/, 

TAjffi^ag qaav iti Jifsg tSp f^onfSf datiAomPf 
*AnoXoQ^ M^ak^Oiogy "Ogiurog ts nai Avuog, 
Kol d"^ N$uoiv to ual Miiuow. aai itsfot aifp rovTOi^. 
OSto$ JStvyhg tif iiAir* ^porteg.f^p ^uofnovp, 
Tfo<pag iai&foinoig angvdovtsg ^ii ylfwsadtak liffiiHiMg* 
OStoi ii aal lAXaatofig iia% Md. IhAaitpaSo^. 
*Ep t^ vq^flfT titg iXag iUp {ai^ d* iatip 17 §^§fi) 
130 ^AUmofsg lorj^qicaa» nfoa^vaatattjir ui^at^^ 

TcS di ndAaiiuAg ual xtfal fahup Srvyhg th v8wf 
Ilfog auafnlap uai ^9ofUPf uiuhrpnm IlaXaiAPaXoi. 

JIEPT nireHNJiN, KATASKOnSlH KAl 

tlfOKHFTKHH. (ty. 

Hkvd^^pag, uaraauonovg ta Ylpofoui /10» tvfx/ipuu 
Tovg oaovg anootiXlovo^ atfat^ toip ivaptiatu, 
KataauoniXp tl ^ovlortMf ti Ae/fva*, tl dfSa$\ 
Tovg oaovg 8* anoatilXova$p tintXp nsfl noX/nov, 
Hijo $ud noy ual dUt ti fiijUovo» noleiAtjoak, HIST. 112. Tzsdi. ^chol. Lycophr. .177. 

Ariitoph. Achar. 524. (530. ibique not. Creuaer, Sym}io].lU 

loT.) P- ^5. Anm. 2. — Pro M^funv 

potius 2ipM>v^ vid. Suldal. 

HIST. 113. 129. In c^. A. •criptmn est 

123. De Telchinibus cf. Diod. « ^ a • * 

^« V,S5« ibique fnterpr. Strab. «rac aXkaz. Hinc facile patef re- 

"o- XlY. Xom. V. pag. 601. ra lod lectio, qnam reetitulmua. 

16 * ) 246 CHIL. VIL HIST. 119^12t 183-206. 

T^ 9V9 di mXiP nham xwoaQaMo<nof9otff 
*^ scai mXX$ ua^itftfjiiiB aaiXtMf xtfi nffotigag, 
Aifovaaf nti^ nfoa^vsfna» Santf ol Kvftpmot, 
Jjprt nSg avvhc i/aQa^B tofLiapum ixiXfo. 
. TftmA ^ <kri %a aihptaf aUryovdov to wei tiltgf 
Kai, to tAufov, thaBfiaat6p, th^fvXXfiTiftnlkginm^ 
"^O ipevYik feaffovfiwow fuiXXop elg tag If^fM^vffi 
190 ^JIg uat Tigr MunnaQip (paal ttiftq tSv fmminm* 
*t>^oioc ie t^ fo^ijM Mnfloc xov oiXnplov, 
Ov (fvXkwp ^moi fuioimovi Oj^oior o¥ oMftf^ 
Th anigiu» di nXmvtatop, dkttitp inhp 8i fi^ 
*En TO V mvXov aavUaip liip , Q$^ap S* i% t^g ^ff* 

iiEPi TH2 rrroT soEHJoms. ^* 

TvikPfiP KariavXfng OeiEa t^ Tvfti atffpf pmm* 
^H tiq fcai avfnaXiaaaa riv rvffff nattdiaf 
Mwst thp HamtvXMP atntfi, mg onoMtBlffl 
KavdavXfif Tav7i}9 avivfop, d^ag nQVfpii ^fviW^' 
• Ov YBfOPotog ntBipug t9 Xa9fatng rhp XavfevV 
200 Kal atfiytag thp daMtvXtop naXtP dg iijv fV9»»i 
FlPBtM nuatp iiAqm^g Xafiwip t^ fiaatXifof* 
^'Exitg ip ngtiuf nlpant tQltfiP ti^p latOQlaf* 

TtEPI TOr nOATKPjiTOTS JAKTTJIOt ^ 

TTjg S&ikoy fiaatXavon fijr Bvtvxu noXtnfQot^f 
^EtiXovp S* vnol^ovatot tot6 tSp jOyvntlwf* 

T^p ail^afp S* jiiioaig intofiiiipog toviov 
^'EfQatifiP* i noXvKQattg, S xiXXtatoP aot pttf) H18T. 119. m. Ul a maMa^ «• #*** 

firesno* 196. Iiuenii wtl»^^' 

im. £rat fiJmrfQ9P. Vid. .,/«« 404 

Sprengelii histor. rei herbar. "^^^ • 00^« 

T oiu. I. p. b4. 203. Herodot. Uh^ CHIL. VII. HIST. 121— m 207—231. 247 

< 

TovTO xoofvf anofialov t^nots onohng fiovXet, 
£1 fii} TTov ntX^ xfjg iiifig d^iXotg of^g ded^&m. 
210 V> IIoXvMQiTfig toifqQOvp dwSg intofiftifog, . 

^Xh bIx^ 9roXin:/f«f|Toy iaxtvJLMf ^HutQaydoVj, 

*t7y zBjpmSg iatffaytfftp 8ttKtvlioyivq>og 
OaodatQog Sdfuog^ vlog tov TfileHXiwgj 

*Enfiag alg anaq^og i^Qk^fW dg lUaof tov nMtyovg, 
Avnfff Xafiwv wpo^ow ixdvov %tj nortiati* 
niiintr/ d' ^iUqc^ sccUXf^rov i^^i/r t$g aXmaag, 

*JZg TIoXvxQatovg aiwif atiXle$ nQig UoXvn^fif^ 
Rg opnag 8antvX$og nfo^^fi&ctg iv^i^fi* 

'^OnE^ oMovaag jiiMnig, ISgpi} %^ na(f99tma$f* 
220 ^SU avre^oiff iati ^ooff > tlg $ dW^foiTVoyy ^Xa^jmi 

nEPi TJiN xPTSJiN nAimsiN tot 

KPOISOT. ^lf. 

Xjk^ag nlMovq^ ig JAtfovg %Sh oXoxgiaa^ KqaXaog 
^EatatXsf naij^vaov ^oifior ^AnoXXaiVk fsvia&ak* 
Tfpf latoQtaf Sxeig fto* 9i^Ti2.ir naaSw nhnio^» 

IIEPI TOT miJOT. n^\ 

'O Mldag 0^ ^nXoxffuaog vlhg vff %oZ roqdiav^ 
*0l; cSr iiYfotfig ofotQavg «Qa T^y paokXebaf* 
Jevtigaf if taXg nfcitMg nh ijpkg tipf. latOfflaVf 
^AlXrffOfOvaaf %ag tQo^pag vovrov tlig xfvoovff^og. 
"Er Tovrq» 8i %^ nlfan& naXkf acnpSg itpevQi/gf 
^Xhfoig vnoQxw OQOtQsvg ibjo vijr ^aokXstaf^ 
230 JES^ tiiv ffaipfiiP iyKeliuPof noJiemg tfig Mb8eiagm 
Eifg ifi^oiMjHoat^qf (pm^k ^evtifaf lotOQtaf* 

HI5T. 122* 
SOQ, «rov pfo tov od. A» 222* Cd* A* foriiXe. J 250 CHIL.VII. HIST. 129 — 131- 273-292. 
2IKPI TOT TIMnmS TOr MI2JN' 

epjinoT. iix&\ 

*7rtU(/nXov%S9 uai inaifHSv nSa$ roi^^ deoiUfOK» 
^EnJiutlfirmp vovr^ di «ov nXouvov Moi jgiifusmf 
'Jig ov8ai»oii vro^ vwos iXdpvg ^^^vto, 
Abyuo^iM»C dwqw}^ ToS itn* ip&iftinm¥ filoo, 

retoauatpSp 8i &fiaavQow h %oZg ayQoXg lipavQ&f. 
280 'Jlg 8i rov nQUfiunog mpt dUdQaiiow 17 9^fM^ 
T^fMMvi ffflUir nXovoioy cqyiUouoa vOTg ifaairi 
Juoi nimg naltv nQhg avTir nQoai^QOOW ig ^O^t 
^taiXlfi naiwv ^ilavra tovc aroalovg JLfyw 
iVvr Tifioiv iplXog, fiWQol, rvr ^«^oc to*$ ffSffN^i 
*0 t4» srlovTsTr ovc^}^o»r| n^rqg d* ^^M^fi^» 
'lE^^m, /iMt^otTaro»! fcan^ Im tov jtt^p^ 

HEP/ TH2 AJKJlNJiN SENHAJISIJS. el' 

3b7c ^d&fpfatoig i^iiog ^v, dadixaaS-m xoifg lifov;} 
'*0&sw nal wvoitalfifto <piX6iofo% %oXg naaw 
ToXg AoMmat ii fonog ^v, rovg iirovg aTnXavf^ 

nSPI THS TJIN KTKAJiUJlN MI2JAM- 
AIAS KAI TOT ASTMBATOT. qM^ 

290 Oi KviAamzg o{ nr^TS^ or ^Anovvxtg SwAion 
SnoQadag ^of ^ott«c avToir tdg funotMlagt 
*EntiAiilag fyHftog fL^lmg nQog aiX^lovg* HIST. 129. m Ibidem ytuoono^' 

273. De Timoiie cf- LueUni •.,^.« jon 
dUlogiu Timon, PhitarGfa. Vit. HIST. 130. 
Alcib. o. 16. Autou. 71. Paiu. 289. Cf. Plutarcb. Init u^ 
I> 30. Tom. VIII. p. 247. Hutt ^' 

274. Maigo cd. A. aXX* pro lian. V. H. XIH, ^^* ^ 
nai^ Inierpr. CHIL.VII. HIST.131 — m 293-310. 261 jtkXa 9efm6^ tKoarog atptfg fvmuAg mci tAofm, 

Sd^oiQ 8i ou naf9iadva§g vnff^a na^ hnhfo^t 

Qt md avtotg aavinfiawo^ fuaaXlfikoSwTBg ^a» 

Kal iXiYov^Qomovfttg di aal ihovg 9ed«ov89^ 

M17 nonXsvHOttg mit* avroiif ojwofi» odrfif xijip tifUP^ 

^'Et^ fOQ ^cror oircifoft vov vavnfffatf oXmdag. 

IIEPI 2EPBIAIJIN KAI 2APJIV. ^. 

SsgfitJUog fiP vnatog ml KoSCooq tSf *Pa>fia(oiir. 
300 M^^odof di dwotijtog, ^oQut^ t^ tQonof, 
*£k SeQfifilim tijg fOfilg lifm ital T&r SsQfiXtof* 
^Jig ainoQ alXog ^^eiU, SiQfiof ^HUaf 9lnw. 
2*ovto Y^ ^iitoQog StfdQOg nai ainpotBQOYhiaaov, 
Xcd nQOfiuun xai scAiJom aal toXg XomoZg O(ioio»g 
IlQhg focMyoy ual ipofof 9i n9XQiia9tt$ ovfuptQOftug. 

IIEPI AIAKOT, OT XAPJN ZETS TOTS 
MTPMHKAS ANBPSinOTS EnOIHSEN. 

qX/. 

01 fiv9ofQafo$ XifOva$, Z9vg aviifUfdg Atftfy 
Thit Akatof ififffptf if t^ Alflfri fi^at^ 
^X>g avifi^sig mtfiaxalUf &f if tg yijo^ fioro^. 
*0 Zavg xatOMxn^aag 8i tovtov T^r l^ijfiiav^ 
310 Tovg if t^ fiiatf lAVQiAfinag tnohja^f of&QWtovg. HIST. 131. 
2^ £ margine od. A. ov pro 
«ov, 

HI8T. 132. 
299. Gd. A. iA Utulo Joq^ 
« 
Pn^imw^ Idem Uuneii deincepo 

-^e^/^i^iUoc et 2i^fifiU(ov. Quid 
iibi velit Sagmv , ignoro. 

301. *0 29QpUaf , iudicU jta- 
f^«9«i(aorov , ieii pedanei spe- 
cies, qui forie Serviorurn seu 
TnbeUonuu, toI Myeoruni oau- Mu la Urbe iudicabftt* Nam 
2sQ§UaVy Serviam Tocat non 
seroel Conatantinus poiph« do 
Adm^ Imp. Dufrem. 

HI5T. 133. 
302. Pro a/irffy Tidetar scri- 
beudam ^lnuv. 

306. De Aeaco Tid. Apollod* 
III « 12, 6. sqq. ibigue Heyn. 
Paui. II, 5. 5traK VIII. T. UI. 
p. 246. ed. Tmchlu Isocr. Eva- 

for. e. 5. sqq. Adde ValclL. ad 
[erodot IXt 7« # 25« .CHII4. VII. HIST. 133. 134, «11^335. T«i fHf^^ina i$ip tiOMMlf ^ ii iiXiffogtm, 

*H Jiyvifm t^qotc^ ff9 Qh/fa99i^famliiam, ' 
Ovd^ ovr olHidag mmftfi^p jjdBOfnf ct ly Tavri|. 
Snfy 9r«i^<Bir J< nal loiatSv moaufAmft^ vug fia; 
SitfiT^aUHg iion€Q liigiiipimg toQvnxoimo pis scomi, 
'Q jitlBmog 9taxaQ^ag di nottSv aixcXg olMadag, 
Mnajaym^ di xal Xmovg uai ovfoutUag %ov%o\)g, 
**iSlamQ lud iuxa ^amtoa tov JSaaov TftiHmr, 
320 Kal d^ag wpofimtaxa {^ IxToa&m^ an^Xalmr, 
MiiafiaXeW tovg fiv(fii|icac ilix^fi nQog ar^ipQinovg* 

n£PT KATAKATSMOr JETKAAIJINOS, SU 
ZETS TOTS AieOTS ANePJinOTS 
EnOIHSEN. Qiy. 

^ Tov inl AtvuaXlwog xaraiclvafiov nava9imgt 
^Enpag ano xijg laqfaxog roS Tlaffaaaov roSg rinttt 
'O JovitaXlaff , rqi Ju 9voag av^Qdnovg jjm. 
^g Tjj atXtvom rod Jwg fiaXXmf dg f^f xovg Xi^ov;, 
Avxig nai Ili^Qa avCvfog, Ino^oav op^Qiinovgf 
"Oaovg aifthg fisK SfiaXa Xi^ovg, sro^^aa^ Mgagf 
"Oooug { IIu^^ itaXtif ii, fvfotwf PxBta ipvoif* 
Tcnita 900* ficr fLv9t%Sg, to S^ aXrj&ig totorSt. 
330 ^Ettpafttg ia tilg XoQfanog af ^Qtg ta $uti fVfoSkUtgf 
'O Big «2^ licaffTOff avtmf, ol af dQtg ithf if itiQSh 
Ai9of tydifttg ilfatQaf /foifioy Jit ipv^i^t 
Twf fVfatMwf iMoatfi di naXtf ittta tijg IIv^Qttg 
^jiiXof paitof H^iqfe^QOf f mtaMXvaitof ^vfovoat. 
*Enoi o ^oay laaQt9itot toXg ipiQOvotf ol iU^oc» 


312. De TheMflM ef. MOI- HIST. 134. 

i^ ^'^•'* "^" ^^^' 322. D. DeucUoa. >(*Voi- 

Sit tJL^w cJ. A. pro »•««• '. 7. 2. «,,. Ibiq». H«J- 

0vwomiioas. Qlad noepi, at vov- 334» M«r§iit cd. A* i^Y»*^ TOiit Bmtan 111 tofsxovs» CHIL. Vn. HIST. 136. 136. ^—361. 253 

Knov irfbg ti]^ notfOTtita toS* nXfid^ov^ anHfr^^fpmgf 
"(h§ ol U&ok u9&gartto§ ifitofto totfoiSs, 
"Oaat^ zU y^ V -^v^^a ts ^irm kai JgvnaXl(orf ' 
340 AifUP ovtag iipBllwteg, ^^&o^ roooihok ^aav, 
"Oaog VTnj^ep itQt&fihg y^atm tSr aiiv Uv^^a, 
Kai Toiy ovp Jevxakioin naXip iwdQSf Ofiolag. 

UEPl nOATTEKNIAS nPTAMOT. ^. 

TlQlaiiLOg, wani^Q^O^riQog iif*lXgad$ yQOtpei, 
Tixva netxiqitofta fsvfS, Ivfia ftiv 9tat'diMa 
^E» T^g ^tMufitig t^g avtov avtvyov paaAliog* 
Tovg S* ukkovg Sais haXhxxSv, ag uai avjog nov Xifu* 
jf^EtTHn' ifol dixa ^6& %i}g i» ffiHog 'tjoaf, *, 

9,Tovg S* uXXovgiAdt ftiuzof ifl liafoQotat fVfaXneg. 

HEPl JANulOT KAI AimiTOT. dAc'. 

'E» Hoaeii&fog yifOftak tmi trig Aipvrig naZSeg 
350 AidviiOij BfiXog te avthgttai o '^/ijiw^ Hiio. 
^tflf Upifojp paaiXavg jtfetak tfjg 06ifinfig, 
BfiXog if tfj Atyinttp Si a(pn ^ga wnaiAeifog 
ASfvntof Ti»Te»> /hxfaof ii dpQO^ VeiXov. 
^'Off SfiXog naio^laag pAf Tiv Aafoixf A$pvrj, 
^Ef Z/ifapta ^ Atyi^of, aithg ig uioovftovg 
*£X9etf n^ttig'Af6iiaato &eig itei avtougtttwf» 
l4aavQ90g ftat IliQffa^ fh(Q tovg paaiXetg dtovaef, \ 
'Jlg xal Al&jlvXog d^iiaxi lliQacug SeiHvvet to\h6, 
^Atoaaof &iXuif foQ tlneXf^ ai&^f^^paailSatg, ' 
360 Mfite'Qa §aaiXiiag te onoUog, etnif oifrai: ^^ « 

n9eov IleqaSf evfitUQa, 9eov t^ t^^ttiQ Ittpvg* HI5T. 135. 
343. niad. XXIV, 485. aq. 
M4k Margo cd. A. vlovt. HiST. 136. 
349. Cf. ilpoUod. II, 1. 4. 
ibiqne Heytt. 
358. AeMh. Pert. 162. 254 CHIIi. m HIST. 136; t37. 362^386. ^foS ini^&fl nai ^sogf mg woiAogl^aavi^otg' 
jilfmtog di nai Javaog ot naXisQ ot %ov Bijlov, 
*0 1189 SafdQSv nsrrfiMOVTa flvBtai fpvroanifog, 
'O Jafohg nefrixovta nal&v ii ^VfaTigMff 
*E% iwpoQortf fwanMShf anh luSg $m* oUovp* 
'imtoaTffOtoo th» Alfvnxov 2{ BvQy^QOf^ Ne&w 
Movf^g vtoifg mrt^wvta Ufu fefovninivm* 
370 Tag &Vfati(iag naoag di Tor Javair Ofiotng 
*Ik t^g EvQiinfig &vfatQig tofi dQfiiiivov Nellm 
Tdng 'AQfvgnig evfBVOvg nal toS Alfvmov naiitQ 
AvfnKvg o/ioS xb naX IlQOittigf ol nai av^ifovg ifph 
T^^TniQiiviiatQaw Avfnsvg^ nQoiteig x»}v roQjfO(fifif 
"Wff Javahg Ifiwfjfler in x^g ^Eleq>avtidog, 
Kai jiiiviuivfiv avv avxaig, ^ IloaeidSv iidf^. 

UEPjr TJ2JV IIATJJIN mOBHS KAI TOt 

AM0IONOS. qX^. 

Nco/fi; naijin<pUm ddiena natieg ^(rav, 
'Slg "QiitiQog idiiaie xQavSg iv ViUcc^* 
f^Ei litv &vfaxiQ€gf IS o vHng ^uavteg,^ 
380 Kax^ aUcvg itnatiqaaQeg gaoy A ne&ieg xavteig* 
Rg nXaxog IjCBtg, onto&ev naaav. xjqtf.ifftoQiav, 
Kal tag ti^iv nalio^v TJfovaav, nXriaeiifg .^nQtpmfki^niQf 
Kal Ti}y Niififiv nlatovaaif ll^ov , . a^fifOQpvmf 
Kai nSv onoaov ni<pvn^v aXX^oQeXa^jM iiov* 
K^ta^.i* £V nQ^itff ftivan^ aun^ n latOQla, . 
IlQoitfi nai xeaaoQanoaxfi ovv Tjf inaxovxaih 368. Vld. Vofi. de hiat. gr. HIST. 137. CHIL. m HIST. m m 387—407. 265 

nEPi Tor, nji2 tots noTAMors ahesh- 

PMtfEHi H TOr SEPSOT STP^TETMATqS 

innos EniKTnTOTSA. pi^'.' 

I 

Sif^^g Hififjffi avf (ngavov imdfoig pivfi&n 
SxQmBvaip xa&* 'ElXidog ta nal jcora ^A^fjfatotP 
KofiTvcjf Trarpa»^ JZBpoucqS sca«roTO|i67 rag ^iang, 
390 FaiQioa^ lih T^y ^alaaaav, to d* o^ ^a^arTcooa^, 
OvK aQi9(ii^aag Tor OT^Tor, ig aXjov di (in^aag^ 
Tov iiho9 TO^BVfiaai toZg ThQainoXg avpiQvypagj 
"/inrair %b loXg agSeviiaah tovg notc^ovg Si}paMig' 
^jOXa VB noaa fiagfiaQa dQoaag tig $unanXfi^B9gf 
KSf» fiar* oittfvfvfi ixnQsnovg iof^nQSg ¥Bvwiii$ifOgj 
IlaXifdQOikiX stQig Tijy avroS iiaT^Ma tiqp IltQatSa 
''Hfiijg TBQjrvijg t^g IlBQam^g ^OQBlafig ir 'EXXi8t> 
"ExjBBQ t^ nQBBfjiP nham tt]v ftSaair UftoQlav, 
Elg fdlmog fByQafiiiitfpf (iOkf tQfUKOOttiv dBKviQtau 

• 

nEPI 9HBSIN tn* AAESAVJPOT KATA- 
SKA<bSlNf KAI AteiS ATTSIN IIAP^ AAE^ 
SANAPOT ATTOT Jt AOAHTHN ' 
ANAKTISESIS. qI&'. 

400 OiQBtai Ufog ov noXXoXg, ffciQiiiog di fiQaxiait^ 
'Jlg 6 JoQBXog HBQaSv ixeXvog dvjonQaTmQf 
t^Kijxocuy ^AXS^avdQov (iiXXeiv aTQaiBvB$v niQaaig, 
XQiqiiaai, ii^toiaaa&ai noXXoXg tov Afjiioa&ivfiv, 
''Onug av aa][ohqa€iBP avrov iv Tjf 'EXXad^. 
*0 di Ofjfiaiovg dvatv%Sg lyBiQu xaT* inBlvoVf 
%&BV ^AXi^avdQog dvii^ tiig O^fiag mTaanantBh 
S{ftpHuSBaiv avXfjfiaiaw avXovvtog^Iafifpiov* H 1 5 T« 138« p* 15. Luciaii, Rhetor, Praecept. 

387» C£ Plttt* de coh. ira. ' ^ 

Tom. IX. p. 429b ed. Hutt. de HIST. 139. 

Utt^uilL «uiiiii. {• 10. T« X. 406. Delevi arlicul* o* . iM CHIL* VII- mST. 139. 406 -43a 

*lf2(nr^ ronglf &nr<(oyra Idinqflovog ry X6(ff* 

410 Ovvng oUtrgSg ino^tiOif lAXi^ufdfog tag B^fict;, 
Kai nv(ya6lBk ii uvimaaaw oliUaVf nXiiP Ihrdafov, 
Sxiyrpf Anoif nij iu»Ut$ novaonotov IlivdaQOu» 
^En^fsaa fOQ n^foyovov j4iiiuP8gov ixaifov» 
fJktitSTM 8e na^adfiktaw uai ^fipioa&ivi^ ^^Xfh 
'Jlg fk* avtov ijtoQ&fjazv ^JXi^avSQoq xltg Biipag, 
OiQ YQatfU, atQeqxav Tijy yQOipiiv ag nQog avTOV jG/rijinf 
^Qvxog o idvQoiuyog lax» vvv ra OtifialoiVm 

« Ovrmi lut Mat€om<ptiaav t^ ^XdlivdQfp &Sjfiakf 
. XQffOjiAog tdig n6Q$Xoiitoig io iiiotok %mv' Btifiaimv 

420 JleQi tiig avaMtlaong Ovtm nat* inog Ufmp* 

f,*EQIifig, I4lx$tdngf,»^ liiavtoiiigpg IloXvtovKfi;, 
„01 tQfgg i&Xiiamne^, avaani^ovai ao, B^pae. 
XmI ^ xct nifag, d ^f^a/tig Sajo ▼•iawoq^mc* 
jiySvag X^^QOiP yviAvtaovg IdXH^avdQog itiXstf 
KXitTOfiaxog B^/Sa^o]?.^ nttvzag vimijoag naXrf^ 
^HX^o nifog ti/f 'AXHdASQOP , ag aa ar64pa)MM^((i|. 
'0 ^paaAtvg afiqQBto, tig $iij te nai niVovi 
Kai og r^r idijadr tt^ov nuxQog aai tt]v avjov Hf^tU' 
UaTQida d* slne, paotXiv .'JXilavdQej ov* jjrfln, 

430 ^Jlg 8i y^ *<>i ^^1^ Ssvtbqov a&Xov tou napfQUTiov 
NtftTioag fiX&e OTicparov XuPbXv nuQ^ IdU^aviQoVf 
^EQwrti&eig 8i tig iot^f nuXtv oitoitug elmv* 
KXfiokv nuTQog xai tijv aitov, natQiia de fii} ^nr^ 
BflfiaXov yvoifg^AXa^avdQogf aTvyvuaag ov /nfir^, 
KtnineQ dvii^ qtsQoiAevog noXX^ nuTa OfifiaLuv, 
^AitKOV do^ag unuTQtv uviQu TOtovror Blvuh, 
"jiv aai Tor tQitov tiiv nvyiiifv u9Xov nafiajjg, Bhtf 
Tag Ofipag avaxtiS» ao$, datQOviiai Tff]if TtutQllhtf 4l2.Aclii«.yar.HittXlII,7. qnod etiam ia ed. A. kgitnr. 
437. 'Ntioiafif pro vtn^Qm^ scribeiidiiHl e$M noMiit H5g«r. i CHIL. m HIST. 140. 141. 489-468. 25/ 

140 'jES vnofx^Q ^jiUliavd^g taQ 6^fiag avantl^ 

AT AFI2TOTEAH EUI OIAinUOT KAI AAE^^ 
SAN^POT STATEIPAS TH2 0ATN9IAS 

ANAKTISIS. Q(i. 

^H SxajztQa %Sh noXBm (ila rSv rijg ^OXvv&ov, 
jToS q\iXoa6q)OV Sa nai^lg l^QiOTOtiXovg avzfj* 
Katiaxa^lfB de OiXtnnog, ix&Qov ovaav olv aXXatg* 

lAgiatotiXrig d* vategov jiXd^avdQov ait^tat^ * 

Kal nah/v avavxi^ovoiv mg dh avtov tiiv noXi,v. 

JIEPI IITOAEMAIOT, JISlPTSlS TOT JWB/- 
AOT, KAi METOXETETSJS. Qni. 

yex&g Waiifivlxov nglv dMQV^B tov NbIXov 
Mi%Qt '^aXaaarig igv&Qag, fii^xe» tBtQarmiQtp, 
IlXatog dvotQi^^QBo^v f wg eviAaQwg elanXiBtv. 
^OQvaaovtBg d' aneoXovto dtidBna fAVQiadBQ. 
450 'TfpriXojiQav de ttvSv einovtuv trlg Aiyvntov 

Tiiv iQv&Qav t^v ^aXaaaav, imiatri toii OQvaaskVp 
Mt} ntig notB tr^v Atfvntov a^Qoag itataxXvai]. 
AaQBiog 8e o fiaaiXBvg vatBQoV trfg IlBQaidog 
^ExBwrfl S^BtiXeaB iidQVxa tr^v NBnd^ 
Kal UtoXeiiaXog vatBQOv Sv atofiiov tov NBiXov, 
^ anb tovtov XiyBtM vr[V xXriatv HtoXtiiaXog^ 
Mijigt &aXa0arig ^qv^s, rtXBtoiievov ivtiivag, 
Kai naXiv avoipivftevov danivatg ov furQiaig. H I S T. 141. Slc. I, 33. ex qnibtia lod* Tzo- 

tzbe error iutillfgitur* 
446. iV/jMtfC od. A. ^ C{. 454. Margo cd. A. Imbet toS 
Herodot. II» 158. IV» 42. Diod. pro t^^. 17 S$8 CHIL. m HIST. 142. 143. 459 >4W; 

« 

IIEPI ItJHJIONOS KM 7HPES12 KM 

nPOKNHS. Qit^. 

7*€f paokXeli wv l/i&fifSiy IlarSiovt rriP xX^atP 
460 ^A^QBvig ncudeg ^aap ra ual ^vfaTdQsg dvo 
I U^oxtri] wxl C^ikofAfila de\ rrjv TlQOKrfpf 8e ^svpiu 

Idvdfl TfiftiZ Tou t^v BfoixCiV S&vovg i^o^rniinp. 

*X)aiief Xafiitv t^k. cvivYov anrjfayev elg d^axijf. 
lio^ovarig OiXoiiriXaV de xijr adeXiffjv r^g II(^iwnj^i 
Elg xag Id&rivag aneX&v^v Trjgevg airrjv Xofifiovn, 

^jinoKOfAiaat povXrj&eig rfj iavtov av^vytfi* 

l^&ea(ioig ravjrj 8e fct/ei^ yXcjTTav avr^g ^eQSiu» 

*'llneQ tojov noiHiXfAaa$ cro/^ari XQtiaayiivfi 
T^ adeXqfij vjj iavrrjg navra Xem^g fAfjivviBt* 
470 'H 9e TriQeoig tov vlbv nal iavrilg tov "/tut 
2q>al^oufaf na&exlfiqaaaa eioTiaae TrjQia* 

"Vg ix xe<pQuiy Mtl neqialrlg xoH t&v iatQonfiQioiV 
Safpoig iniyvoi to fiQojdeV. ol di &6ol iueivag 

'Elg OQVig lAetafiaXXovat , IJQowfiv elg uridova, 
Tfjv OiXofAiqXav ^'^ciifMity naXiv etg 2^^^^^^^ 
IJQog oQViv naXw inona xav 0Qaua rov Trifia. 
Kal IlQoxvfi lAev odvQeroi tov "/tw xov vlda^ 
^H 0i,XoiAiiXa 8i qtfia$, YiMTtav TfjQevg atpeiXev' 
Hov nov 8i tavTag iQewSv Xi^u TviQevg avffoi^ 

TIBPI EnimiA2 KAI mAHS EIUNOIJS 
KAI nEPI ANTinOJJlN KAI IJSAif 
TOT nAATSlNOS. qia/. 

480 Novg, Xoyi^ffAogy ^Aovoia ftal ^ inivout 8if 
Kal ^ ^iXfi inivoAa^ Ixova^ a%la\Aa fAiya* 
yPiXri inlvoM iarif roS XofuriAOv t^g 86iaf 
JlenXavfifAivfi Koi ipev8fig, aavaTOTog 'teleUif99 
^Jlg §ovTQafOTavQav9QfanofV vofUoaiy neqwtivoh 
^ th TMovTor St9qov huffvXiv t$ ual l^ivovf 
'^OtnQ ov8iXng 8ifQxah om^fo» m2 ftivMa»' CHIL. VU. HlSy. 143. 487-615. 25^' 

X 

4 

*Enlvoia Sa 86xij(ng th ov wg ov doxovaa, 
""Eotiv 0T6 jco» xo fiij Zv, ysvio&M 8i laxvov, 
'J2g av&famov Ka^^^ftsvov imvozXv iaxSia», 

490 Jiavota d^ ^ fiaaavog ivdia&hov Xoyov, 
H dox$iAri xal ^uaavog xal 7ioXvnQayiAoavvri> 

V? loyiaiiog aaXaiaifta de xal ^Saig dia Xoyov* 
O vovgtie &6lov nai XmtoVi nuvza voSv nqb Xoyov» 
^OXlyotg de vov [AitBaTiVj oUyoig 15 avO^Qmnav^ 
^lafifiXt^onoQtpvQiog xal nug aoqiog ^g Xsyn» 
''O&sv li vovg inl &bov Xiye /tioi xai ayyiXoav* 
jil &eCav qivaBig navia yuQ voovat, nX^lv aiAiaatg, 
Ov noXvnQay^ovi^aaaab iv Xoytafiov^ naXaCaxQa, 
JKa&oig fiiAelg ol av&QO)noif ovxsg ix %m vXaimv^ 
50O Ktd XoyiOfjiov Seoiievoi, XQiaeoig elg xo yvdiva§j 
JKav t6 Xoyi^ea&ai q>afAev voelv iv xaia^Qiiaev. 
Kovg yoQ av&Qamoig ovdaiJiaig, aXXa lolg ^eioig fiovoigp 
JCav xaxa^j^QTiauxoizeQOV XeyoiAe&a vovv exuv* 

' Oiircn) xaXmg ai) yivoiaxe ravra' xutu xoy TJcVfi^y, 
Tov ovntQ xa^vpQi^ovaiv evexa tovjou noaay 
Kal oTa de ua&iQ^ata, ^Xoaoijpovvta drj&evj 
^ExtQciiAOtay avovatatap aq>vQi^Xata tijv tiivr^v^ 
Jina (Aovov ij Sddexa ph^Xia avayvovta, 
Kav tavta ineyvdHeiaav noamg nXriyaVg povxivtQmVf 
510 jiq>* eavtSv twv ovtoiV de voovvta ti lAffioXmg* 
Toiavta iii aiApXtoiAota qivaeoig, vo&ov riQug^ 
K&v ikfj noXvn(A&iate^ ua&iatrine tou T^it^ov^ 
jiXX* ovv ye eiqviateQa xal tmv ayxivovatiQOJV 
Kal lAOva dri xai xad'* avxavg a&ivovta naV vofjami 
'T^v Iffiffijy Xiyovat nol$f&g iv toixotg eiQHxAm* HIS¥. 143. ^ 511. No^ov ei, A, ln cou^ 

49a Cd. A* nokvttQayfiavfj'^ textu, in iiurg. vi^ov^ lUuil 

vcimc In ooxitextu, in iiuurg* . praeferenduni. 

ffQkvnQayfAOvrfapLoa^ t 

i7* 
640 


: 9^ti9 iw t^ Tifoif, Nou it ^eoie Mai W«i<. „ « ^r* , V , 


6^ Edit 8tm p. «20. ^524. Hic 

Tzetzae. 
532. Verwu Mtttatas e «LA. «t ^MlBf CHIL. VIL HIST. 143. 546 — 572. 261 OtneQ ov nettanovcamg elvrov mgi piAkofTW, 
Ptog nv^ay6fi»g t8 xoi^ o ^Apu^yofog, 
^EfinsdonX-^Q f JtifAon^itog , oUo» aoifol fkvfto§, 
'H ^HnHQmvtg ^aavvd nal SifiviXa oiAolofg, 

550 7/ 0a$vroa ngb xqowov fih Inon/ToSv tooovtoit 
Ta-TiQiv oXif(f/rT€go ijfcofir slnovaa nonnayiiifa, 
Ilaig rov Voifiauiiiv avanva ^TTi^aovaiv ot lUfjaaib, 
TQaifik^ Tfi naflfiovoiv, ola dsdovXamotBg, 
Kal atpoQ Xaog nai ngof ovog nSg tovtov nQaTOvg ^^V^fi» 
Kal ndig JliQoeu, mTooj^oio» naaav-ttjv Si^dwlav,, 
Kal Skv&at nSg av^a^ouo* fMpiv ^pioiMUmv yivu, 
Kav* tnog Xiyovaa Tavrl ffrofioTi 8$fjQfiivfo* 
,/J2 fiaaiXnv OgffnSv, Xolipng nohv iv n^axoiawt 
fjAvlifiaitg 8e Xiovta liifov, fafktpmvia , ^siVfkVf 

360 y^^Og noia niv^qask najQiag nsifiTJXia iffi^, 
„rau^av S* O£^^o£4 fiox&oiv anQ, oidi ai (ffUi^p 
ffSxiinTOvxoig TsiioXaiv ofaXXea&M jKoAa ifiQOV, 
,iEn di ^QOvmv nwij^iv oTo* nivsg aiifpig ^ovoir. 
Tavta §Qaxia Oae.wovg* ^ SipvXXa di hlne, 
Kuv liixQ^ triv anofiaaiv XuptaaiV, ov voSvto», 
Hegi T^ig KvnQOv to ovTiJff nal Tq^ *Av%iOx$iag, 
Kal nSg vvv o Aefiovviog iXavasTCu> otg KvnQov^ 
IIsQi T^g KvnQOv ovta fiey nci TTJgjivTtO)fllag* 
»Ai, al, KinQB taXaiva, ce 9i l^^r» xvfia naXvtffe; 

570 ,,/toiQaai S* ivTSoXg IdvTiOxsia ToXoiV* olXvaat^ 
Tavta nsQi T^g KinQov %o naii Tvig lAvTiOxsiag, 
HsQi 8e T^$ ToS KiXtnog ^iXoiaeo^g Ag KinQov »^ ^49. De Phaeimo, cpiaeitein 
PHaeniiis dieltar, rid. Fabricii 
BibL graec* T. I. p. 171. Harl. 
£iu8 aliqaot Teraas afferuiitur 
^ ora«ulia veterihua adiectis 
oraculis Sibyllinis edit. Gallaei 
^ 61, -.. De Sibylla cf. Fabric. 

il>l gr» T* I. p. 227. 

^* Ltciaius TOrtlt aceipitSf l tamquam legeiit itiff » ^ 

569. In OracuL SibTll. Llb. 
IV. p. 527. Gall. haec legun- 
tur: Ai' ai' JKvn^ raXatva , ai 
M irXatv nvffcc ^aXaaarjt^ff^ipn 
XtifACQiyQiV dvaQQ^^ttaaf dik" 

%Uf^ \ J ^m PHIL. VII. HI8T- 143. 573- 600. 

^E^oatK^ laaOifUy^igf ort nvQoiiog avQvoiinfi 
f^HiiianQfiiiw hQr^v ig KvnQow iKijfe». 

Tatoito^i a^^lditfiJUxog, IIoQ/pvQiog itai oUoi 
*Av9Q<ino$Q eq^aaaw xov toS nagcZnu (Aswovaiav, 
*i4%ji fiovoi^ voi/oaa» uai nQoahnova$ navxa, 
^jif^v T8 Tov loylaaa&atf j) nal wog anovaa»* 

A80 *OUyoiq dia xoviovg luv^ iqmav yov lunlinu. 
"JBfOi di oidi tovtoa^ fs nvQbog ¥0VP nQoaamn. 
^'H fOQ ibtovaapwg urooy ^^^ ouy ia iia&fii»aia9, 
./ ^TO $Uii loYUfa(i9POh & uvtn ^Mftaroiv 

Hnov a AmV' btaawog , variQiag ii Satififi. 
\:*\'^0 voig d^ o/itfoaig anavta voeX nal ovxeitg oId<f| 
^vsu ii naQodeff^atog tui Xofiaiiov scai ^iagf 
Oifda avtovg ovv vow9%i&g^ ayxivovg i* 3rofio{i»* 
IIq^ Tavra m Mad^OQixaTa fiaUJjo» lu wd li^MC 
IlBQi luv vov uai loyiaiAov tavw- md %mv hiQi»f' 

090 HeQi xwv omtnodoiV ii uai tiBSiv ksxtiov* 
01 9rayoo<poft <pil6aoipok neQi t£v uvt$n6iuv 
2^oip6v tpvoioXoYTiiJia itidauovaw 9Xftif;v<ag, 
^Jlg fi i>(jilv avtl&etog y^ tSif ^&aiAaXmtataVf 
*H ii fioQeia ^ fjpnov yij tMV vipT^Xotatotv- 
SvHfiaivu yovv y puii^ovtag iwhovg aqwv noQtlfK 

\' Noni^nOut ivtiiroiag nQOQ tug ij^a>y fiitilastg» 
'Ihtavtn Xfyovok aofpa * uneg vobCv ou o^^vo' 
^JittQrni^, -ij oi$* n^jfnBQOV o yiQtav i JtiiAtavaS* 
Kakeivog ykQ.-^XooXHpov i$iaanovttt votavra 

600 Aafioliv dg ltfiri]v fiYafO uai tag axutg ii iu^ -s^ *• .: > ^ 675. la Orac. Sibjll. p. 515. Item In hoo Torsictilo apt^"* 

.pro §dgvo9lpijt eat apYvQoBlvrfU qnam fiavmt eat i$6voif* 

«chol. Diouya. t. 666. habot 593. jfargo cd. A, aW/^*-^ 

KHe^* Jtera Strab. lih. I. p. ^' E^i*"» cd. A. ovt^.jV 

144. Tzsch. labarum tiumerus flag»tai ^?»»^^ 

67d, Scripsi a ra pro j cv. 696» LtioiaB. Demoai^^ i* ^ CHIL. VII. HIST. 14S. «Ol^ m. 269 

%()^, fcj^ xoifQ mfttnodoQ to§oiiovg dpok ifye$gf 
TotovtovQ Tohg &fvtnodi»g myo^ donS tvfj^w. 
Xel TO t&p &9tKt6do»9 (*9f Tv^Tpvrovori totaSs* 

TSv I8mt di XiYOva$ tQBtg do^ag nstpvuinum 
^^iXag Ivvoiag fif (pfiai^ tavtag o ^Attio^ivvig 
Aiyoif, fiXinmnev af&gomov nal Znnov di ofAoUogf 
'innoTfiia ov §Xint» 8i, ovd^ avd^Qamoznita ^a* 
*AiX^ ovd^ tfci, lAvtta&9Vsg, o T&tif^g o^n fiXinm 
Uov note avd^Qmnotfita , ovi* if toHg natQ^aQ^atg* 
610 Kofl vdQaQyvQOV fOQ siak nXmtoteQOk toS Mnjov* 
Tauta tov "Ama&ivfjiv lAty Xifovok doy^atiiBtv. 

Tifv nXatwa 8k XifovOt do^a^p tag Ufiag 
'Tq^satriHOta nQaffAara uai aXii&fj udi ovta, 
'Jlg aqiQafiax^Qag axQaiXj^tSg ovta ual nQOBVOivnovg , 
Boog^ av&Qoinov nal Xotnmv. nQog a xo ^tSov fiXinop 
JBovv tB noUS xai avAQomov xal ta Xovna iiioia)g* 

^^QiatotiXtjv 8i tpaatv idiag ovoiia^siv 
0eov to nQoevvofjfAa naarig dfifAiovQfittg» 
Oiov notriaat ^itilXmv ttg %Xtvf\v , %ai nQO toS iQfOv 
620 T^i Xofiaft^ nQoewoet nQ&rov xal nQOftvmoHet, 
'Onolav anBQfiaexat nal no8anijv tijv tcXtvfjv. 
Tavtu q>aat dotU^etv fiev eig ideSv tovg Xofovg 
Tof ^AvTta&ivfiv j Itkatmva %ai tov ^AQtatonciXffv^ 

^Efu Se iaSXXov HXataiva iv to) TV/io/iqi evQov 
Aifovta tavTog vofnta dfifttovQfOv tvffovetVf 
KavnBQ aifTO&t aXXaxov tov Xofov tovtov tpiQU 
Ola v<piaTfi%6ta te %ai oia acpQaftat^Qag. 
"Ofiojff dg Xifovat noXXot, xafot ToySy elQii%et9* M, Pro mntilato nQofvou d«di nQotwotu ^ GHIL. VIL HIST. 144. 629-652. 

OJBPI TOT KAI EI TI TOTTJllf ^ETJE. 

niNOrSTEPOK M^. 

» 

630 Ilsgi T^y ^TpSwijv Ygaq>09 a»&Q(unovg mq^vnifai, 
OlianeQ qfaoi JSntaitodag, ntaL yt %ovq ^SlxoUbmvi* 
^Jlv ot fnMnoitg nhiT^Q Xxpvoif afov nodag, 
KatQt^ rijg itBafmpQta^ 9i frghg j^ir narafttaifxis, 
Tovg n6d(»g afajdvaftsg axtav aivoZg noiovat' 
MafoXa ^ ol VZTolucyo» ta «Ta xs*Tfiiiifo$ 
^OiAolo>g auinovaw avtovg rpoTrcj» xoif aiaaiidm» 
Sniljoli ^ovtog yQucpa 8i nal STtQa (ivQla 
HiQi f» MofOif&akfiKaf %o uai tw ^EvatTouoixaf 
Kal iKtQaniXoKV SiXm 8i fiv^uusr ^coiuaroiy. 

640 TttVTa (p^a^ 8* ig cAfi9^, ntfii twv itpavanim* 
^EyJ» T§ antiQia 8i tavTa %pBv8ii rofi/foh 
Oik 8* dai xSv aXfi^Av, aXXo$ ^paai itvQlok 
Totavza uai luufOTeQa &$aaaa9a/^ iv §u^, 
KTfiatag nai^IafAfiovXog, ^laiyovogy ^PfiyZfog, 
^ jiUiavSQog, SanUav to Kai o Idya^oad^iffig, 
'^fTlfovog nai Ev8oiog,,^Inn6aTQaTOg, iivQiotf 
*b IlQoiTayoQag avrog 84, afia uai HxoUfioXogf 
*^nwT0Qi8fig ra avtog uai ol^o* neCoyQatpotf 
Oijg TB auT^$ iviyvama uai ovg ovn aveffdne^^* 

650 ^9* aiv 8^ avTog ca^iyvoMaf yQaq>aCg . (ieTQoavfditaii 
Zrivo^efitg, OsQivwog, avf T($ ^iXooTeipavt^ 
Kai (ovneQ oin avipaixa, iiVQto$ naXif aiXoh 

HIST. 144. Maileri Indic. ad Scbol Ly 

629« Couf. Philostnit. Vit. oophr. s. k. niu . . 

ApoUon. III. c 48. VoMiua de 646. De Eudoxo Bhodio ^«' 

hittor. craec. p. 114. Uckerts VomIus 1. c. p. 29. P» ^'^ 

Geograph. d. Gr. u. R6m. I Th» postrato idem p. 378. D* dL 

U Ahth. p. 285. sqq. tagora idem p. 408. D« '^'^ 

638. Erat ivoTittTovroiy, iemaeo Chenno (cuiui «*<^ 

644. lambulum memorat Voe- dedit Photius) p. 213. De^^ 

iiat 1. o. p. 379. De Isigono^ ^toride p. 314. De Zenotheif^ 

Mhegino, jiieMandro^ Sotione^ p. 425. J}e Pherenico f» *^ 

jigathotthm» ^ Jbttigmo tid« ua PhiloMtigphano p» ^ CHIIa-VII. HIST- 144. 663 — 677. 265 

Ka%aXoYudriv ovyY^9!tf P^V ^^ fiBTQinmvavjj, 
'JE> lUTff^ d^ Iloaeidtnnog j ig *8q>aXaXg raT^ rovtwv 
uii&o^ Tkvig svgiaKOvra^, Tfjv Jcil^atr 8Qaxovtia&j 
jivTOyXvfpot TvyyavovTzg^ uv iv ivl uai aQ(ia i 

*EyY^yXv^fiho/v uanisCv aifTOtpvSg nmg Xiyu, 
Mri. ipamai^ai ro yXviA^a dif nqlv xvnn&fj xqp/q». 
660 Kal tSv iimv xataxovs vvv tSv to9 Iloaetilnnov» 
p,Oi naiafAog aeladiav ini jiUXeaiv, aXXd^dQanovrog, 

ffBdj^i not^ Bvnmym t6v8$ Xtd^ov JceyouL^ 
ff^^vxa KpaXfiQtOfavra, to di yXifqAv oQfAa mr* oAtov* 

yy Tov&' vno XvyxBiov fiXifiiMTog lyXvqwiOf 
ffWwdav xtiQog OfAOtov* anonXaa&iv yoQ o^rcM 

ff rXvfAfia, xata nXaTiog 8* ovh aiv Idoig nQofioXov. 
ff H xal &avna niXe^ fAoj^&ov f/Uya , nSg o X^^ovQyog 

ffTag atsvi^ovaag ovn ifioyrias xoQog* 

Tavra fAiv o IloaeiSi/nnog xai ^vsQa fAVQla. 
670 Kal 0iXoaxeqiav6g (pfi<^w SteQa fiiv fiVQiaf 

Kal 2^ixeX^ yfj QinTovaav XlfAVfiv Tovg lAVOfUvovg* 
ffTaiij d' iv StxsXSv TQtvaxQidi^ X^Vfia XiXetntak 

ffAlv^TatoVf XlfiLvrif xaX el ovx oXkyrff 
j^yflQOV divfjg TfiOhV, 6 nQiv noai navQa Tifa£a^| 

i//£ 8* Idiiog iriQriv i^Xaaev ig %f/ufia&ov. 

Kai OeQivixog 9170* mpt ^TneQfioQitaVf 
^'SlaneQ xai Zrjivod^efng, ofLov ualldQmiag, . 655. De Posidippo 1« c. p» monait HSger. Hino repbaui. — 

407. ubl item hi Posidippi Ter- Versu proximo erat Tf^va^ 

*us a Ts. 661. (qui iidem. le* xq18i^* 

«d. T.uch.) «n««W.^.« --fS. tii-u^i.b5iS 

659. Secuiidum cd. A. Teiti- |ta exaratum est, ^JI^^r. Mo& 

te :^tc. '^ •'"*• ff^ ->r ■ H-d £'-To-. 

'^ ^ ^ haeo mihi TUa est mutandi ra- 

671. 2tntXfi yy poneudum tio: xa^^f^ i*iv ^lvffi&v d nQlv 

<we looo aoonaiftiTorum , TOre wooi ma^Qa mviia£^ 266 CHIL. VIL HIST. 144. 67S-708. C^ 9 3 miag o ^otpoQf o %od Kawngofihv, 
OvTtBQ avTog fiBV inwiv bfixviow oHyoig, 
680 ^Hgodotog 8i piifivfpa^. Xiim d* im (PsgtPtuov^ 
^Aiiffl i* ^Tn€QPoQioiV , oXv* Sfrjptra vamaovaif 
y^IfflM iin^ Idnolloivog, «irei^ijto» noXifiOiO. 
0fiai xai o Zrivo^siiig iv xfj^ nSQini^ Tado' 
SvfioQzov S* *A(f^naanoXai vaU* \ufa g>Sl<H% 
^laarfiSiV Snv&hfif yafioa* naq norofiov. 

Kai *jiQ^iaQ di qfr^tv h xoZg jiQiftaamloiQ* 
j/faoijioi ^iijiaiv a/aUofiaro* rava^a^' 
yf Kai afpa^ av^Qoinovg cZro» ita&vnaQ&sv ofiovQOvg 
yfllQog BoQtoi, noki^vg %b tiai iad^Xovg ttuQxa fcax^oCr 
690 ff*A(pvi$ovg innouH f-noXv^Qfivag , nolvfiovTag* 
^,^0(p&aXfA0v 3* e/ iuaaTog 1%^ x^Q^^* fASjdmf, 
jfXaLTf/ak Xaaiov, nunoiv ajt^aQciTaTOk uvSqSv^ 

IJtQi TW 'HfiiHvva/v di , toiv mi Kvvo»iqMh»ff 
Sififiiag iv I^noUoir* acar' inog ovtm yQa<pBt' 
„ TriXvfiiatv 4' otpmor '^TntQ^oQifav ava dfjfiov, 
„ Tolg dff nal not* ava^ iJQtog naQBSataaTO Ilmawg» 
^i'Ev&a ik MaaaayeTm 9oZv im^riTOQeg innmv 
y^NaiQvat xoloiat 7r£7rotd^or£$ ci^tvfioXoiatf 
,„6eanBai6v zs ne^i qoov i^^v&ov asvaoto, 
700 ^^Kaiinuaov, og aXa Siuv ig a&avuTfiv (piQS& vdoQ. 
,^E% S* Uofif^ iXalutai neQii^MQfiatv iQVfiVag 
ffN^aovg, v^piHOfiOiatv infiQS<piag doi^aksqatv. 
j^HfitKVfoav t' iroTiaa yivog nsQidaiov uvdQoiv, 

Tdiv (uiuur s(pvneQ9sv svaTQsqdmv uvvsov %Qig 
.^Tit^qs yofiqiriXjjat nsQinQUTieaaw SQVfivov. 
, „TSv fiiv d' &a9S nwmv vXaxrj niXst, ovSittTsipli 
fl'/iXhav ayvmaaovat PqotSv ovofia uXvtov, avdriv. 
TlBQi tSv 'Hfunvva^ lisv Stfifiia^ tavta Xifs*^ ■<«» ' 678. Conf. Casaubon. ot Frie* 706. Quid pro rwy^ itc ««- 

deiuaua. od Strab. Ub. f. pag. sciaceiiduin , nou Tidec^ battf 

1273. sq. Tora. VII. ed. Tzsch. »pto dioorotur ov9i v «*yv 
Valckeu. ad Herodot. IV, 13« CHIL. yiL HIST. 144. 709—737. S&T 

• 

^ ^TntfPoQdoig '^ino^g 3k nal tatg ^fV)[(fotg o Tl^ivZtig ^ 
710 MeyuXmg lajjfv^SsTa» fi^ Ylvtff&at rowvia' 
^Ev yy rfj j&&i,onm dit ^lyiia nai ^yvmtf, 
Kal yaXg Ofipto^^^fiotc da tpias^g qffiol rouniTog. 

Kal Kvfiaiag ir^IvdoXg dvuk foiavja Xtyei^' 
*HXsnTQoq>6Qa dhdQa js xai Toir^ Km'OxeqiuXovgf 
Jmdovg navv 9i (ptiai^ l^^v d' ixraiv ayQ£V(jtajmr, 

^IsQO^rig ^amitng rs ipiXhnoQfJw iv Xoyotg, 
yt^E^tig dk Xiyow ct^o/ier xtoQav avifAtiQozuifiVy 
y/HiUbi qfXeyoftivriv ts mi TisQi tavvtiv ariQag * 
f,rvfiVOvg Kcc» imailovg dk nQog x^iQmg t^? iQfffioVf 
720 j9^J2v o( fiiv ineanla^ov to nQoavanov mloig, 

jf Toifg nodag d* avafetvovteg tb avfAnav aXXo .c&fia* « 
Tovtiov %aL SiQafianf iiifivtitai > uai ye tSv OMecpaXoiVj 
Kal tSv denane(paXmv te, wci tejQayeiQonoStav^ 
OvmeQ iym ovn OTroma, tpfiaiiv 'leQonXifig. 

Tavza^IeQonXirig fiiv* ^lafifiovXog ie nahv 
^Ev f^^oot^ jAQ^ionaiV fiiv eva(paiQa l^mi Xiyei, 
^jiv^d^Qcinovg t^v diYXdaaoiyv te fHfi Qon^ nai fiovn 

JlQoa(pdeyyo\iivovg aXXoig te nai aXXoig t^v offf^Qfunotv* 

Tavta nai o ^lufifiovXog nai ^teQa fiVQla» 

730 OvQaviog iv tQito^ ie l^Qa^inSv nov Xiyei^ 
jEi/vm naXafi(av UQOf aXaog iv ^AQofila, 
*Ev oTg naXifiOtg &untovak fiovovg tovg Paaikeag^ 
TwoSknag te nai wieX(povg naX vliag tovtatv, 
^uAXov tivci 8i ovdafiSg*' <^ de taqtii tokide'* 
' ^Ev yovv tk n()iXavotvteg , Sv ^tpfifiev *naXafiotv, 
^Eg tovto ^ivteg thv venQOV nai j^^oyrs^ 8e fivQ^^, 
Tbv ndXafiov firj noipavteg, naXiv ioiai (pveiv. — -- *. • 71.^. Cteaiae I&dJc. 2p. $qq. 730. De Vranio ▼. Vossluc 

"p. 189. tion. • p. 422, ^ 

716, De Hieracie ▼ifl. Vos- 

«ius B. 376. 73». Ante wV«« Yldetur tovg 

726. £rat hHfqimga* excidisse* 268 CHIL. VII. HIST. 144, 738 — 765. - 

» 

\) Tliix^riq lifu* tovg *MmP «ola^ovg t^i Xr^ia 
740 *Slg dioQpHOvg fgaq^ort* rh nXarogf vtg nuneiaot; 
Kal toZg xo ip T^rartoy dvo noU^v ohtadagi 
*^o$ n€Qh (AaQa&oiP %i <paak rmv isvoxiQotVt 
SMOQitlmv t8 ftal M§ioiv , If&voiv i$mj)^iav 
Kai TQinriiioiV fiijuf* Ht fiij nivto^ neQmtiQUf 
Kal ntQi Torr h KaXnif da noXu v^^ *I§ffgtag 
^OatQim, wv to aiXvipog mg uotvimr teaooQwVf 
Kai m^ tmv itiQiov ii nivtav tSv isvatiQittV, 
^jinBQ A naQwiyQaipsv o 2Xitl!tig ttf fi^fiXkf^ 
OvM av avta I^qI^os aal fiora to fi$fiXioVf 
750 7\ug 9* latoQUug iXQIli^ itiQotv av fiifiUmv, 
'Jlg €i ual navta SyQaip§ Ta StiQa ni^itictg* 
^laiOQwv de Irems j^aipijoe»^ cvatpifYUf 
*X)ntag x»^aij ovivaavta ta nivanog ^ fiifiXog* 
JiO §Qa%ia ^'{arre^ m^i V^noAXodoi^v^ 
U&g mg 6 T^i^^&lS oletiu tavta ^vdij tvjj/afUf, 
^E%totB naQtaq^iyyoiiAav Xo$n6v tag latOQiag, 
*ti2g av taxvaaiinav avtag naaag iv&a&o yQa^, 
'Oaoaag q toS nivanog in^fQafpti fio» q^Qst» 

Ta tlQfiiuva yQaq^ovaiv wg atQantl iisv noftig» 
760 '0 di JB ^AnoXXodaQog davtiQif uataXofOv^ 
Wvppf inaX^iHovaav aancQ o T^et^fig Sp^^t 
TiQatu to nai nXaofiata o&to^^ fQaqKaf.iii' 
f,*HiiiHwcgf JfaxQottQoivoif aai ol HvfiMuo^t nhoftt» 
f^SiontQ ot 2tvfa»onoStg, aaX ol StB^of^aXnoiotf 
^jlvtoi TO KtrttoftitpaXohf luia tSv Movo^fMtmf^ 743. Ita recte cd. A. pro yo- 760. Cf. Apollod. fr»gn»; J; 

fiiw^. Latiae gobio. Cf. Artedi 418. ed. Hejn. Strabo Ub. 1* P* 

«ynoQym. pisciam. £d. Sdmeid. 115. Tzsdi. et not. %A^^ 

p. 12. et p. 46. sq. ^ Tom. VII. p. 346^ 

7S6k Ca« iu loimiv pro Xoim 

«of. J^ Ita cd. A* CHIL. VII, HIST. 14A. 14$. 786-^788, 269 

ffJfotOTOnfiTa$,^^$^iif€g, ual*uiatoiio$ ofiol(ag, 
f,Kai oi ^Onw&oiaMJvXokf «ai oi ^jiy^Xaatovvitg, 

nEPI APTOT OBEAIOT. giUi 

'£/!& nif oQxov J7.e|a inaV^m ofieXlaf 
770 Top fvnagov uai cvtcA^) Toja nul mrvQtavi 
Ilfog Koiifiodor ^FovXiog YQaq>€ai¥ di IJoXvievnng 
Hf} fiiv TOiOvToy nal aifihg touto^ KaTOvofia{|e«f 
'O xaiQvdiag aQtog fio» Xdywf nal ofiBXiag* 
IlaJUn qyrial nov aXXaxovf aQTOk di ofiMat, 
OvQ J$ovva(^ ffpeQOP ol ofiBXtmpoQM, 
^Orvag ano lAtdiiivov ts iJ Svo ij rQiSif ii, 
^EfaimoQiUvovQ ofieXoXg* o&on xiiv nX^aiv &2or. 

HEPJ TJIN SAPJANAUAAOT 
TPT0JIN. Qiig. 

Hatg ^y o Sa(fiavanaXog %ov ^ AvauwiaQaioVf 
^Hqxo tSv ^AaavQiofV di, axBdov ^v uoofioiiQijciQ. 
780 Tov uQaiovg tovtov dvvafitp ano fiQaxioig vom. 
M§u iiiiiQa iUTkao TaQohv ual * Afx^aXvj^^ 
*!Anag 8* o fiiog ijv aifx^ TQvqft}f iiVQaXot(piaif 
ApXol uoil uS^ol ual ^)8al, yiovaa naiVTog oQfOVOV, 
'EiflfAoifia T8 «7fiaTa uai awixv Xovxqu Si* 
^E^vQSTOy ixQiBTO T^ (pvuBtf wg fvfaluBg* 
Kai fvvaiUBtav di OToXiiv ovxog ifdBdviiivog 
Sifv TaXg wQaiatg yvvail^if BTQv<pa UBuXBiaiAivog* 
*i)Xog aPQOTVfi ipf, TQwpf^ uai &i]Xvg^ nXipf itOQiotf, 766. HeTn. conUdt fitv^oi rh H I S T. 146. 

wt|«*^<iaw, aut •imile quid* 773. Ce Sardanapelo ▼id. 

HIST. 145. Dlod. Sic Hi 23. sqq. ibk|. lA- 

773, Cd. A. uaxifvSiaQm Laci- terpr. 
>^tts expresait alteram.iloimam 

"^rxifvilaf. Cf. PoUux. I. aefim. f 84. Odyii. YUI, 24^ 

24a. yi. 75. ^^ 270 CHIL. VIL HIST. 147. 148. 789 — 809. 

77 fiaadiia di ovroS tiifovxoig du^xtSto: 
790 To TQVffikof ao» %ov ird^oc ffoqwg nagaS&Mwv» 

^Enl]^QaiiLiiap o yifgama^ rtf roupa t^ ixeivov. 

^EXBig ital rh lifi/^afi|ua wd nSaa^ iotOQtav 
HVatimq iYxeifuvtiif ao» %a»g nQwzatQ iaropuu^i 
JEXg. vtt£«y ivep^xoorijif ntai n^/inTi]y ovv ixeivf^. 

m 

nEPI TOr, MATAIOTHS MATAIOTHTJIN, 
FHTOT SOAOMOTNTOS. QfA^'. 

'O SoXofioip TO ajraror yvovg fiiov Ttiiir av&Qcinmv 
To (laiaioTfig sXeie fiaraiOTiqxoiV Trayro* 

'O XvQMog di HivioQoq ol'ra» ttou naUv Xiy^i* 
Ti 8i /8 tIq; tI Se ov rig ; aniSig avS^Qomog ovoQ. 

'O neviXQog xai aq.veog ^viqaxofiev ofAa narteg* 

800 '0' MaQKog avxoMQaTCjQ Se tov av&Qoinov q>ijai not^ 
MviuQioVj IXxvSQiovy ixuQaTQixlnv vevQiov, 
Kal TTiV \pviriv Se o avTog &vriT6\pvxog in&fUfav 
^Ava&viiiaaiv ^ijo^y alfiaiog neq>vHiva&. 
.O&eiQeod^M xai firj fiiveAV Se toiovTOTQonag Xipavz 
Ei naQafiivovai ^vxai, ijyow elalv oup&^uQTmg, 
HSg i'^ alZvog 6 aiiQ TadTag jroipeFy lojutt; 

HEPI TOTj JISHEP PAAHNOS HEPI XO^ 

AHJSTSIN KAI MAINOMENSlIf 

AIJA2KEL Qfi^. 

Tovg fAaivofiivovg afjia ro xal tovg fuXaxoXSvtag 
'O raXtivog larpo^ q>evyetv qfjaiv av&Qdnovg 
BfjQ&v T« ^avxiav Sa nal naaav iQtifiiav* MIST. 147. 602. Ut). V. 33. VL 14. 

m Etiam cd. A. ul ^t. ^* ^- l^- ^l. 
Bas. ^vaiQHoiAw. HIST* 148. 

600. Uarc AntoiL Ub. I V, 48. 80d. la nurg. cd. iu m^^. CHIL* Vn- HIST. 149, 810 — 834. 27I HEPI TOT, ON erMON KATEJSIN, nJTON 
ANePJlIUlN AAEEINSIN. qiiO^. 

810 'innSfovg KoQiTd'iog, rkavitov rov Sujvifov^ 
^ldiov ^TBlvag uieXfpovy ovneQ ^ ul^oig ijda, 
^H Afiha8rig9 t} IleiQfiVf eha nal uiXxiiAhtigj 
^lfl BiXkeQOVy vnaQ^ovja iwaoTT^v KoQW&imVf 
'£$ ov nuii vXiloiV ia%riiie Ti]y xov BeXXeQofportoVj 
^HMe Mfd^uQ&riooiievog elg ^'AQyog TiQog tov IlQoZtofi 
Zdvzeia wil 2&evi^oia ywii 8e ^ zov IlQoixoVf 
*Slg oyovoA xovxov iQoixa icaxamid^ti ovj^ evQe, 
TtS IlQoixo) Xiyep x^ avdQl piav rta&ilv in xovxov. 
HQolxog y inel axjvxQaTie^og nui ^a&aQxrjg ^v xovxov, 
820 AvTOXsiQia (Aev avxbg xbv q>6vov cmorpevyei' 

JTipcc^a; d* iv mtavv nxvHXM {ovno) yoQ rjaav {o^Ta») 
TfiP avfinaaav inoS^eatVf aviS BeXXBQOcpovxy 
Itinoxoiiiaak na&^ a^rou Sidmaiv elg Avxiav 
HQog^IofiaxTiv nev&eQOVf oittag avibv aviXtj» 

'Jlg BeXXeQOtporrrig 8e fjX^&e nQOg *Io§atr{v, 
Sevi^exat TQani^u piev rjfAiQag In ivvia» 
^lddv ^lofiaxrig de xo yQafifJU» xjj dex&tijy 
Kreivei/v ovn ^%ev ovd* aifxbg aviniiLexaaymv xQani^rfi» 
Hiikneif di xovxov aveXelv XiiiaiQov v^y nvQnvooVf 
830 ^Sig ano&avok aviAnXoxfj x^ nQog aifxr}V viog. 
Aiyovae 8e xrjv XiiAouQav TQ^xiqKtXov '^riQiOV, 
AeoVTUf liiaov oiiya 8ij 8QaM0VTa t^ ovQait^. 
**Inno^ nriyaacf nxeQtaxf^ 8* inoxri&etg viog^ 
^Hy ow TQviiQOvg impig, r^aneQ nxeQa xa Xaiiffi, HIST. 149. 

810. Iliad. VI, 202. Scliol. 
Lycophr. 17. ^pollod. 1 , 9. 3« 
11, 3. 1. Plutarch. de curios. 
i 9. Tom» X. P« Jl39.^ ed. Hutt. 
Erat IlavMv tov tov 2iavfpov% 
Aticulo «nte rkavnov omitto. 

B16. lu Apollod. II, 3. 1. {• 
^ ois Hejniuni legobatnr, uak aStov yw^ 29evipOim^ Ij «al 
^Avte*a. 

826. Erat rnUQatu 

829. In marg. cd. A. l^gitar 
avBMtv fj aviUQitv. 

.834. lu cd. A« est 9» qa^f^ 
an ijyow ait legeuduin non »9^ 
Ha eit oertttou # \ 272 CHIL.Vn. HIST. 149. 835-860. 

{Kei ol nifl ^JtdQlaf Sk Jmiovg faal ta TtZoSa} 
^Exoif oriXov iji^atv Tt T^iJ^saiy aviifiaXXsif 
Kai yliri^y ans^fyaoaro nQoixov nata JSoXvftmrf 
Tmv MvXiSv, Mvhxoa$teiVj Ka&dg ipaaiv ol aXXasm 
Tiitl^rig SoXviAOvg Xiyu dk xvyj^aruv %ovg 'Efi^itov^, 
'840 Ovg''0(iriQog xoi Xiovti ig avoideZg elm^et* 
JsvtiQtj^ atoXtf de vivS naX§,v tag ^Apialjovag, 
*!AansQ ig vgtifAVofiatidag leai uatoixovaag oQif 
JzvxiQov Xifti, m<paXr^v*'OiiLfiQog mtpvnitak^ 
XiiuuQag ovaav nai alfog. xai iitqfaXi]V rfjv T^rtjv 
Tijv dQaxovtog vvv liuv&avs Tigr nsQl to ov^or» 
Triv doXsQov irtifiovXiiv *ata toS veaviov* 
^Jlg ^Io§axfig rjXniie ^aveXv BeXkeQOi^ovtfiiv 
Tfi TTQog 'EfiQaiovg lidxJI te^ elie nQog ^Aiio^ovag, 
Ov liovov S* oifxl ti&vTinev, aXka xai vUtiv eajsy, 
850 ^'EveSQav eiaev aveXeXv tovxov avdQ&v ^ivjciW* 
Hoii^aavxa nai tovtovg 8e Toir liadaQOxeij^otw, 
Elg 0iXovofiv Saxfl^ faiifiQov tiiv AvyatiQO» 
^laaviQOV, AaodaiietaVf ^lnnoXoiov yevta di» 

^Anovaav uai tr^v vxpoiatv eig ovQovov lie&^ Xwnov, 
Kai nag anoaipatQl(etai tmv vdtoiv tov HtjYoaov, 
TvtpXbg S* elg to ^AXiliov olStM KAiKkig, 

*AXXtffOQovvt6g 00» aaq>Sg navta XentSg toS T^tJov. 

^Htf&ri Ta»^ vifuug o aviqQ, ai&iQia itpQovet, 
TaXg vlnatg ag elQYaaaxo tQifiQeai nai atoXmf 
860 Kaivixcug tovtov taSg XomaXg, oia noXXoXg aviiftaivu. 
OiIto» (pQOvovvtog tov avdQog taZg vintati alg alQfpKew, 
C^&ovif daiiiovwv novtiQojv, TeXxiroiv, ^EQkWvasv,^ 
Tvxfl niMQa aai fiuanarog, tvxfl tdiv anav&Qwnow, 

^Avti^Qonog iatQatevae T(»y nQiv evKXfiQtiiiotoiWf 
Kai nteivei, tovtou t6v viov t^ nQog ^EfiQaiovg iiaxi/f 
Tlov TOVTOu Toy ^'loaviQOV* ttiv ^v^atiQa naXev^ 664» Sio dodl pro einktniaxmvm CHIL.Vn. HIST. 149-151. 867-891. 273 

'OSe^ foori|i nfimQ9P i&^fm toS /Kov 
(^BQ q^fioif o liomjtiig ji^fudog roSfliaf * 
Ottfiwovg Ufovm» ol^oXg 'SUov nal Sti^ffig.) 

870 Ovjotg 2iO&not di ajaffj99lg xwip o<^eAiiSh, t^ ncUdotf 
(TVjcra ^onoifoi «f^m» fOQ ^thg roZg ^vtooitSQo^g) 
""H atMfri^Btg mi, toS ifoo^ t^ &UtfaB t^ t»f tinvw 
{Vovg fitQ mjci ^Enlx^f^ov oqS te 9tal anov6§y- 
IhQi fe ¥0 '^ifiby TOffoi^ tijg XAmlag 
JUxQifie iiovoviiefog Sf fo tottg iQfHAia^g, 
ffXh &vfAOf uatiiMj natov av^Qiinoiv oiUe(vQ>ir/< 
6U§oii9fog, IxjQEjijav to ovvoSovg tSv a$&Qm7toiV. 
^djtag nai fOQ i,vnov(i8Tog iud naQoni»^^ navteg 
Kai navtsg oi iAaiv6[mvokj ,£g 'inTfOHQirijg fQaife$f. 

880 lAnav&fomovvim ial liOMQav ^io{yovQ^v av&QiunoiVf 
Ti^V iviitpvkov vofUCovtog oipiv tSv cAXo^lm^^- 

• . *' • 

nEPI TOT, KA&' innOKPATH AIIAmPSl- 

nOTMENOS. Qv. 

IjQo^aoag tavtfiv SfQa^M t^( iivf fQatp^hptig tilu* 
*Aif0Vtog ol Xvnovfiwot, aaif noQan^fog n&vzeg 
Kal navteg oS fwvofifyo», Mg 'inn^ftQmrfi fQAifteif 
^Aitav^QamOvvtm'. nali ^omqov duifotmtf ^kv&QtinotVf 
T^f iififpvlov. voidHoftog o^fif tSif^iM,otQlm* 

OTI eEP:§I,TH2 TBPJZJiN TOfS JVB^AS, 
. JSrPA0H T0J2 £nE?UT^^: . 

t 

B9Qoitv{g o nuQ^*'£l3utfOiv^Af^v-noXg'n(A'Jiag, 
lifovg tvfj^ew -eifevpvg, me$^^g AitmXiagf 
^Averfihg ^AStSi^pog inaQxoJf MeXeifQov, 
890 Kal toD IhjHtog^toilfiiatQibg aihov toBJtoitridovg' 
Hv de tpoibg nal naQaphiip, joiloff 9 nvQzog, ^jfedvodQiij • Y 873. Vii FriedemaMi. do HIST. 151. 

"^a lyltaba peutainetri gracci. 887. Iliad. II, 212. £qq. Apol- 
P- 332. «ot. . • lod. I, a f. 6. 

18 374 CHIL. VII. HlSTi 141. 8» — »17. 

OvTOQ vfi^im ^oNi^ T07c Areotv IrpogM}* 
Oii Jia y^yoc j^tt^ mnhp oi9s dta %ag nqiSMt^ - 
'0 *tVi290f ar^^^^i^s, di' vfiQug 8i ^ftiwr. 
Ouwoig «I ufiQUQ yvoift^ inoiffieof %09 uwifa» 

Ti aia<i>epot:si TEPAS, IBMEION, 

TEKMHPION, STMSOAONt 
EIKOS^ ^f. 

Jmpoffag rSfr emovo ri^og Mit oijfiolov, 
ToS TOHiUigfov is uitov, ovrafia iiai avnpilov, 
900 £l«OTOff JMii mpa/JoX^ff xal naQadeCfimtog di» 

TI^C f<o* fivoMnfB MoXtiv xo Traj^ ^voir offor, 
'J2^ ci^ T»$ eSa^citrTvlo^y ^ T^Ttovff, ^ «ai Tff{6f^ 
JToi nar oirooor lic^vAor ^cofiov <pvai«oi«oTOu> 

ffa^ Tonor dl i^av^ xai m^ jporor ovfmarj 
JSfumXov ttatovofiais* ig qHov iv X6*fia»ri, 
"Jig tk &fmlov Eorwcor^ olir^ffar noQA tonov. 

V Tcii^is^Qr di yhuoMO uai KaU% fio» uvflmQ 
To Ano ipavafo9 tt^vog t* iupavig Soutviov* 
Jlg fiXinm no^Qfa&ev xairror roi*c lor^or dvook* 
910 7*0 it osro e v^/9o vAi^c nfa%&dvy tui fiSUor Ir frol€fioi& 
Otov br' Sr v^nooaifKr ovr^r iv doQatlo^f 
Toltg noXoiiioig (u^ie, seoi ei ti de totovtov, 
Svfifiolov iinav ueAe^ fio»^ Xoyov te tov ^lovda* 
Tov ov 9il^o«, Xttfieie, avtog iattv huXvog* 

Baig ie ircuUr aro^j^aofiop bt X/OftepLSiv nQenivtur 
Otov d Xiyetgy et v%& noffeuetet^ dOva, 
"H uXentiiKiiv ij fio^cinjr fiST^eTa» tiaitifir. * HIST. 152« eoniimctiTO TsetMa pro ffl^ 

' **•• 5lc ed. A. pro ^ ^fff ^* 906. Margo cd. A. ©J rrrf* 
ntcte. Utitttr aic MtpiMinie &mt pro ir«^ ro«»r« CHIL. m HIST, 152—154. 918—030. 274 

V 

HaQafioXfig dwtfofa %pi nfMQaSelyfiaro^ H* 

920 Olasfy iianeQ o ofifiQog fier iijfop aQdavH 'jfiovOf 
OvTW %al XoyoQ Toq ^pvjfuq* I) iq xuap fih r^a, 
OvM aal Ximn/W '^v^ag* «ai n&na xa toiavxa* 

T6 di nagideifiia iau t&v ^dij ytvoinlyw 
'*0{fl %hv ^efffOQOT poh, pXiite top %QvaoX6yof, 
jinoioii£¥ Tor "0[ifiQOv , olog o Jfi^oa9iifr^g, 
Kal nSr i6 roiovtovQonof f o&if liror^m 8iaf. 

nEPI TOT, EI KAI TSlt rENEI UOATIIPO^ 
0EPESTEPOS. QVf'. 

'0 fOQ OiQalirig nf vthg uiyQlov *ai rilg Jiag, 
AhaAimv anoyofog imaQ^pof ficuiAiiaf* 

JIEPI TOr, OTI <bEUIAS ArAAMATSl2A2 

TO EN PAMNOTNTI JI02 KAI NEMESEJiS 

ATAAMA, ArOPAKPlTOT UAPIOT TOTTO 

ETlErPAWEN. Qflf. 

0ei8iag o mQt'9QvXXog o ld%xw6g o nXttaxfffi, 
930 'O fSfOfwg xal na9tflng reXadov zov AQfdov, 
jifOQanQljt^ lOQttag nomv ry iQOiiUftp, 
jif&Qmiff MOBf oim eSx^ ^^- ^^^ nXaarovQflof, 
*AfaXiAatmag naXXwta 0ndianf} tfj tiffij 
T6 if *Pai»fovft^ afaXfia Nsfiiaemg Aiog te, 
*Exslwf imtl^n^t^ imfQaqniv xaQ^ag: 
*AfOQa^ltov afaX(M tovio lori. JlaQlov^ . ^ . 921. Enit ^^tn P'0 V^X?- ??*• *• ®'*««^' ?,^^*- -^- 

\^ 58. p. 46. tqq. De RhaiimuiU 

HI6T. 153. Nemeil Paus. I, 33. — PUn. 

«28. Ent paaaims. .3^^ 4. 9^ -. At artifex Agela^ 

HIST. 154* ^"^ Yocatur. Vid. ad Chil* 

929. Ibl iBicriwtione margo VIII, 325. . ^ . ^ 
c4 A. «xhibet tolrv pro rovro. 932. Ladaiut Tertit hmmni 

930. Conf. Thierach, ilber d. numu non apio. Legit igitur 
Epoehtu der bildenden Kunat av/w^* prO airxaf <• ' Recte. 

18* CHIU VII. HIST. 15?. .963-989. XH 

v K^ fiiphoqiivXali ie dsix&elg o 'imioxQixfi^, 
a naXaia T^ IdrQSv hiiTQ7ia$ §i§Xia 
^al/to pipXocpvXaniov. dii* o ipvYtuv lnitd'tv 
V ^Stavdtg iUxdipWy ^E!Kkaii,y emakltf^ 
^i^ ^jiQTa^if^JI avyxQo^S inoQ/fm ml TTeQSlnKa* 

TTlol Tou ^TnnouQOTOvg de o eBoaaf^og xoi jQ&iMfv^ 
^vq nud iov TlQaiayoQav de rov K^ov wxl iiiQOvg 
aTQiuSv iSida^ev, J/pai/fs de pifiXla 
rgta te uoi nevrrinovTa. eha ual t8%8vtS de 
EtZv vnoQYjfav inaTOv oftov re nal xeaaiQoiV. 
3aw€ov iTuq>f} iiiaov de AaQlaarig nal FvQTSvog. 

^Ema Tovg ^lnnoMQ&Teig de ylvwnte neipvniva^* 
Tor rvma^iMov nQSxov ftiVf ^HQanXeida devTeQOVf 
Tov 0eTTaXoVf tov jQanovTogt dio vlovg 6v(ifiQaiov, 
Kal Tov %ov ITQa!§iavanTog i§ioyLOV 'innonQaTijv, 
^EnTa ol ^lnnoHQaTe^ fieV. ovio^' S* lioi/^aqpeiro 
Sxinoiiv avTOv rriv neq>aXiiv avTOv t$ lnaTlf^. 
TiaaaQag tag aitiag de tovtov (paalv vnoQxeiV» 
^H yoQ aXy&v Ttjv nefaXtjVy 4} mg tSv nnodijucoyj 
'jFf mg ieinvvg toS Xoyi^aikov oQYoivav ravTfjfv elrm, 
^^H nSg Iv x^^ifovQylaig 8e %Qrj neq>aXag naXvnTMV» 
ToSto inolu o avrjQ nal oum l/ofQaqaZTm. 
KanSg T$veg de Xiyovaiv iftneiQinov tov SvdQa. 
*Eg '^Eqteaiov Sa^Qavov tcl 'innoKQ&TOvg iq>fiv, 
**0g ''InnonQaTrig laTQog 'HQanXeida, K^og, 
^HXeyxi^j iYvaiiAaTeve tSv taTQSv ta yivri 
^Bkt^ iAXoi(fiaiq l^v^if^QO^g VStag TQVf&v Xvnag. 965» Slc recte od. A» pro /7«*- pro^iarQiuoip, , Versu 959« esl 

oftft , j A . r 979, Erat anlfcrtQv* 

.^^^'^^'^'^'^^V'^ 9S6. Huiua Tita Hjppocratii 

«ai ry ngalaYOi^ ii roj Ka^v exstat in Fabrtcil bibTL graec. 

"^ '^^^''' VoL XII. p..e75. ed. pr. 

970» H6ger; inalit iarQin^v 988. Pro Titiato ¥k§rrsv. 276 CHIL. VII. H!ST. 154. 155. 937-962. 

' Tavto nouS ual Ssfoqmi^ ii; Kvffovhufuau' 
*EnifQd%p8 ml oSto^ fit^ tot igtofiifOv %i^, 
KvQOv lAtif ^ aripaaiQ vna^e» to /fi/SiUbry -^ 
940 Oeitiatofifovs di iotk xovto iSeQOMovoiov* 
K&v nihv insnQirfioa iuil^a9tnS9vo(pShog, 
Kal nXatav o 4ptX6ooq>og $lg Svoi»a tSf tpthM 
Tovg dujtUfOvg SfQatpB, xaluXlot de (ivqIOi. 

IIEPI TOr^ KJff innOKPATH, atiw 
IMAS KAPnOTM£N02. mi, 

'^Ovtog Ktyog latQog, S fLifog ^lnnoniQaiffif 
IlaxQhg liiv ^r ^HgaxXe^dSi, fLfitQog de (tHufaQii% 
TeXSv intajuuSixatog \4aitXtiTAov aneQiAataifr. 
Mna fOQ Tgotag HXamf if rjf niQata ^Piiov 
UodaXBlQtog vtog jiaxXfjniov vnoQj^wv 
'innoXoxov ififvtiaev, ov SdatQatog IgigJv, 

950 Ov JuQdarogf ov KQlaainig, ovntQ KXeoiivttiSfigt 
OvneQ vlog OeodwQogf zov Se J^datQaidg SJiXo;, 
OvneQ SmatQatov KQlatmtg o devttQOg i^i(pv' 
KQiAtaindog BeoSmQog SevteQog na%ev €<pv» 
*£k SeodwQov tovtov ie o JSbiat^tog o tQkog, 
Oi NifiQog, ov rfMiShXog, S^ oSneQ TVwro^farij;. 
Tov nQtitov 'innonQatovg de x/lod roB notOiSim 
IlaXg ^v ^HQakXeiduif ovhOQ ital ^oufaQittig 
'O lidfagf «di SevteQog] fifov^ "^lnnOKQatffi. 
yv natfiQ 'HQakXeidug ta latQiSv diS&axei^' 

960 'O iu tijg SrilvpQiag te "HQoSknog avv ^ovtff, 
FoQflag Aeovttvog 8e xijv tixv$iv tmv ^fitoQmVf 
0doao(pia9 lut uvtovg Jfu/LOHQttag iu^vog» 

i.u^^TVr^**^* Xenopli. In Hellen. geri diMert. de airthttitia h^ 
W>. lU. f«p. I. J. 2. ibtquo baseoi. 1824. 

j o **®™ **"'"* epistolam HIST. 155. 

ad Bvttmaijii. praemissai» edit. 947. Paus. III, 2&. 7. 

Ai»bafcp.lX.#q. Plut.de glor. 955. Cd. A. m^f> .,._ 
. AtheB. J. 1. T. JX. p. 83. Aru- 957. Hiigero Yidetur «cidifl* 

oiitos aute ovmg. Q^iod prow- 
CHIU VII. HIST. 15^ 963-989. 277 

17a naXtua riav IdjQSv hin^oB fiipha 
Kal To pifiXocpvloauov. dii^ o (pvYoiv Inil&t» 
^Ep ^Stavdt^ iUxdipWy ^E!Kkaii,j emakUf^ 
Tif ^AQra^i^ri avyxQo^S in&qfpvv ml TTeqSiHna* 

Tiol tdv ^Tnnougaxovg de o 0Baaa)J)g xal Jgaiituiv^ 
OS9 9ud iov TTQa^ayoQav de xov K^ov wxl iiiQOvg 
170 *l0TQwSv Idida^ev. YyQaxlfe de pipXla 

Tgia re aal nevrt^novxa, elxa ttat reXevx^ 8e 
^Ex&lf vnaQyiov etnaxov ofioxi re «ol reaa'iQ(av. 
0oiviuv iraq>fi \Uaav de AaQlaarig xal rvQxmvog. 

'Enra rovg ^lnnonQ&xeig de ylvwnte neipvHiva^* 
Tbr rvmatdiMQv nQSrov ftiVf ^HQauXe^da 8evxeQ0Vf 
Tov 0exraXoVf rov jQanovxogt dio viovg 0v(ifiQaiov, 
Kal tJ^t %ov TlQoi^iavanxog S^dofiov 'innonQaripf. 
^EnTa ol 'innonQare^ liiv, oviog' S* if^cnyQwpelxo 
Sxinonv avxov rijff netpaXriv avrov rt^ liiarU^. 
980 TdaaaQag rag alxiag de tovtov ipaalv vnoQxeiv» 
^H yoQ aXySfV rijv neq>aXfjVf 4} ug rwv anoii^uWf 
l^ mg detnvvg toS Ao/cojeiou OQfovov ravrfjfv elvms 
^^H TxSg Iv xeHfovQfiaig de %Qij neqtalag naXvnrMV» 
ToSto inolet o avtiQ jcoi oum IfitfQaq^Birm. 
KamSg rmg de Xiyovaw iiineiQwov Toy av9Qa. 
*Eg ''Eqtsalov Sa^Qavov ra 'innonQaxovg iq>fiv, 
*^0g ^lnnonQurrig laxQog 'HQanXe^a, K^og, 
^BXefieiv^ iYvaiiAireve rSv taxQSv Tct yivfi 
'JSit' SAXoiQkug ^VfiqiOQaig ISag xqvj^v Xvnag, 965. Slc reote od« A* pro B*^ pro largtnSv* Yertu 959» esl 

Q»^ T ^ » ^j A •. r 979. Erat attlnTtuv, 

««TT-^^f^'' JJ4 *^i^' 986. Huiua yita Hippocratii 

*^ "'^*^- VoL XII. P..675. cd. pr. 

^ ii6ger« inalit iaxQiniiv 988. Pro Titiato nsyyw. ^ - 1 ^- • U- VIIL HIST. 156, 157. 

^-t rns sy jpamati optbojdt, 

^ }U^iHTOT AAaSEJiS. jp^'. 

•^ . ^f^ it sov^icKrai^ «rolei Tjf 'JEjpo^^OMiy 
^^ ^» 6m9fflav ait%ovq SvfictQivSp v« 
^^^ ^^ wMog i&svTO MiX^am ronQ699m, 
^^ «if«Ut; jjcfit^iTO navfiPfidov ol framc^ 
^im^ ^Xtf SvfiaQtgavTfi KQOviupwTCug. 
^m Janr MitXi^rov ^^ (Dpvnxoff jl9fpniSCo^ 
^ lyqwo^ iStda^Bf oIxtqS xfi T^/^icc, 
^ mr ^fijvj^ffa* &iaxqov Koi fifilari^^op^ooK 
jl^ \«M( 9* itfllitmTO dQajfAog xotg ^A^fiwcuotg, 
<^ vV mU fiffiiva ijQa^pav x^ dQafAat^ «qf^^o^oi* 
iiUjt mXua$g MAiitov da TiQtv nQQeiQfjaiufd^^^w 
^Kal tOTB ^iji MiXfit8f uaKuv imiifixavB ^m^i 
^J7oUo7a* dfXnvov re nal ayXaa dSQa Y^nafi' 
^^oi S^ akoiOi noXXoXai^oiaq vixfovoh teofii|Ti»{* 
^Xaou y ^fistiQOv AtdvnoiQ alXo$a$ fieA^Vei.'^ 
\lSvilov ftaXg ^HQodorog j^^tff e» Tijy IffTO^frar- 

nEPI TOT eEATEIN UAVTA OPOEA. fH^ 
(iCe^Ta* ii xalg ftQlv \axoQlak^ 

joidaxaTi].) 

t^<vg V ®P?S » ^fi ^OiQvaa&v xSv noQl Btaoirl/fft 
Mtvlnitfig T^c OaiivQ^og vlog uai xov OlifQOV. 

HIST. 156. 7. Ih cd. A. J ^'Aiw». Cljf 

«I». Horodot. VI, 20. •liie item Chiliaduiii 1<>«^?2 

^ ef^ e Uiarg. cd. A- pro ^^^^ ^^^^^ ^ ^,'j,, Ct 

^» mr j A >• Herodot. V£, cl8-^^J^i'jr 

^ Uergo cd. A. miQavf. -„e Interpr. Adian. V«r. H^ 

j< Sehweigb. «d Herodot. VI, SlH, 17. ibique Interpr. I»? 

H^ ^oee dicit legi iu Taetze G. $cbn^deri diei* de ongiV' 

^f^teK. Uude id baueerit, biie tragoediee gr. e^ Vi* 

PhryiiiiSio. CHJL. Vin. HIST, 158-160. 10-27. 27d 

TlEPl TOft KAAIE MES MENRdAOS, KAAIK 
JE KAI APrEIB EAENH. jnj. 

^Anfmav i&iJior$ag ntQl xov ^Odvaaiug. 
MriiiflS ToS ^Odvaaicag 9i dvtoXg naQBinnaaovattg, 
77o«^ n&vtag 9axQvortagf MtfiiMOV , 'EXiftiVf 
uiitiv te top TfiUiuxxov xai Niatodog tbv n(S9a. 

TIAFOIMIA, SKAd^AS AUAITH^EIA^S^, 
HMEIS A" AMA2 AIIAPNHSAl- 

ME9A. pr*'. 

^Et 'na^yiUug Mviioq koJ Ta^^og ro^tpovak, 
^jifUMiQ ani^tov¥ , ol 3* oTM^jrovirTO aniipag. 
20 *H na^iila 7C^O(pvi]g, vnuQXH 9^ ^ Qfi9aaa, 
"Otan tijTwr,TW Jupor &«gor t» ia^/Jdv?» 
*:H ai««o* tijtovficWs fteeor of ** «1^^«»^ 

JIEP/ TOT HAPASITOr, TSTEPISANTOS 

TOT JEinNOr. ^' 

Aipoi tvm naQaavioff M^avkog nov iQatpu, ^ 
"Ow «li]*«Jtf Ag oQiatov jcoi xgit^M taxh ^«oa», 
•7«noT in^n^^ ^P^ »«^ «fttUijTijowir. 
'Jiff «• «Ifi if4o*oaTaW ToiTor fiaSKoiV ^i*» 
JCoi OT^Jlij T»tf Ifiararo Ojijfiaw KafiWTi]e*oc, wTQT i^ft — Extat hoc P»owb. itom 

11 rJ^i IV 184! aq. •?«<! Pl«tarch. de Garrul. f. 20. 

U. Odysa. l^, 10*. aq. ^^^ ^ ^^3. ed. Hutr. ot 

IS. D?Dic5mo et LuciHo lacob. in UbfO: Socratet p«g. 

W gr. VoL V. p. 107. Harl. k. ^«^- ^ 280 CHIL. VIII. HI8T. 161. 162. 28— 4& 

) Joiag Zmag InntMif %}y9 tinfiv iray mrf i m » 
Miffikg i97ti^ tig nafiniff inoU^ ^f ffy 9^^^vff 
30 Kal Smoif o noQoanog iipiqno r^ fiitu 

IhQi ianiQaQ (iohg b tHtntg nteoap iisl^p^* 

nEPI TOT, AJIKOrSI MJtN IIOAAOl 
AJIKEITAI JE OTJE EIS. f^ 

To aSmova^ fiey nolXolf oiiilg ii a8&9uXu», 
'JEjs avYYQo^g toiS Ularaivo^ nQOfriTtTSTM 2m$Qom» 
^Eav$ de 'HMdeiov nal naXoMv %h ^^i/uu 
0ffii yoQ 'Haiodog iv iQyo^g nai ^f/idQcug* 
19 Or &* aAtif noMoi Ttiiu atiqQf og SXXqp ^^^V^ 
H*£F dfi jfntr^ §o\Aai x^ §ovksiaamh tuaUatfi^^ 
\) tovg TOtovTog di iatw mv StmASP ^i»atm\ 
HolXol jy fiCttf aducofrj aQfnafytteg fAVQta, 
40 Vvjpi odMOVfAivov 9i titog ovn adiueXrai* 
Ti ^Hatoiov di ^tht it naQaSol^f^ lo]^ 
Tot adtKovfievot g)i]o» fLtiSohog ad$nsSa&M* 
I%t d* odkMovvta fiSUoy de /i8|p2o»ff ad0uita&», 
^Adtaot dQoaavva '^XV ^i^^^ '^^g adiniaig* 

HEPI TH2 TOT 2SITHP02 EK HEHTE 
APTJiN TJiN OXAHN AIATPO- 

Tovto naai natadtiXot in tov EvaYjeHXoVf 
^Jlg i^ihg S^e^Qe^ deanottig nitte oQto^g 
^'OxXot tht ToaovtaQid-not , nal iiidexa notfitovi 

Tovtmt tSt oQtiot ideiie nJitiQeig aQtotXaaiiitfaf' HIST. 161. Coiif. ad locum Hododi Wer- 

33. Vs. 263. eq. Erat f7^' pretft. 
avnp ia odil. lu cd. A. oT &*. GHIIi.Vin. HIST. 163^165. 49—64. 281 

nEPl TOr, SM02 KOKKfS KOKRTZm. (£/. 

JCoMcvS iart Tf p^toy UQoau ofioZap' 
50 Anfovtog Tov %eiiiSfog de mTa^erm nonuiffit^. 
^w&Qtanovg navras xipm di* to iOQ foQ lAfjpvn. 

H nEPI TJlJft EBJOMAJJIN TOT JANIIIA, 

IlBQi hdv&Qwtfiamg nqoUfm xov amfiqog 
*0 JamiiX 9r^9i|TMcoSff nqoavBiffivzi, JLiYWf 
''Efidofiipurth&Bfldoiiadov xQOfov ovrttkiaS^fiva^ 
*Eal laof^E^QaSnov, nal navau { &va(a' 
'bTO* ifoififxog xov Xqimxov fisr' iniQOfLfif it&f 8i 
TBTQtKnoaiw te ofioS futi ifvevfjnovxadogf 
uii foiunal /i«r navaova^ ^vaim x&f ^EpQolotff 
Z^&fiau di %h n^^Qvyjia %fig fiag diad^i^nfig, 

IIEPI TOT, VETJEA UOAAA AErJEIN 
ETTMOISIN OMOIA. Q^i. 

€0 *Ef ^Odvaaela '08vaa9vg xoCg htBOkf 'O^if^u 
'^Slg nivfig i^rcufiayo^ ntQl Tfjg IlfpeXonffs 
^OnfiSkog ijr o ^Oivaaevgt eSneQ naTtXda Touroyy 
^Eqtfl noiia fiar gxeQa nal aif aimfg nal roufo* 
^lanBf fp^vdea ftoila kifonf jjvfiocoir ofiota» HIST. 164. 53. Dan. IX, 24. sqq. 

In inscriptioiio oinisi Yerba 

wBQl 9$YV^ Hp&ayoifw. i^fv&v HIST. 165« 

SU itnm 9i ^^f. quAO et in «* ^j, v»v ^r^>% m 

cdit. Bai. et in cd. S. pmemit. ^ ^4. Odvw. XDC, m Plut 

tmitiir ei iuacriptiQu, quae de rfor. Atheii. J. 4. tom. IX. 

huie hiatoriae €<mefdU De p. ^- Hutt. ubi item l^yaMr «t 

silentio PythaAorao iocutua ett *» Taetza. Margo cd. A. 7,aM^ 

TxeiMt dbil. VII. hiflt. 116. P'0 '«*• 282 CHIL. Vm, HIST. 166w «6—87. 

JIEPI TOTf TKTTimV AJAI^TSPOS KM 
TBS TETTir4iN MTeiKHS IST0PIJ2. 

'O %h%J^ lAB&vaMoiufog ^liwuitg ojcrfo» 
/Vmiu Xakog, ^dtMog* nS» tig uatiaj^u roi/m, 
MSkXov iax^ lalbBfvmog* o^w 17 no^oifua 
Thrtfa liyu TcSr ntif£p do^M^ natBopjflUim* 
. Oito^ xittii ^diwg SanXa^ toTc ^Xlov\ 
^OZif d* 2i#9 ^vx^gf atontS nal Xif/e» tSp (S^fimiy. 
^Atpantog naaa S* dga^ d^iqlua Torr tettlfmrf 
Eig ptfoinSv atoqifoviaiiov, «Sr nsg ov mldrj tavni' 
't)^«y itaVOiAfiQog d8c»g to tSf TatttYotp XaXof, 
Toig xhtJik noQatMaas tovg TQtimp df^qfofouct 
AflliflfOQtaig fioftag Xoyartf avpixg wpaSag. 
*jig di q>aaif ol fiovnfafo^ nlattorteg tatoQlagt 
^Jlgt^iAffiog toZg tittJ^i naQitnaaB tovg aefiQog, 
^Af^^ &f TOVToyy ovYYCfiig T%d^mfog piQaaag 
'*£» tiig 'HiiiQag titttyog dg (pvaif iisttiii8tip9ii, 
80 AijQog TtTj^am fivd^woci oy iiXXfiYOffitiaf* 
Tiy T^artfOf iQoipLZfOf ^HiiiQag ouxo» fou* 
T9» dfm liaMQoiQOfiof nal raxa dii <pJMa9a$ 
TaStg tiig {b^^ {ft^oig to nai t^ imhq^ di 2(0fy* 
^Enal d* vneQBy^Qaaa nai dinfjf fiQWpvXUatf 
^Ef Xtnfff avfaatQiipato xopftv roS na&aviiiaaif 
HaXvf fsaaai, &iXoft8g ToSroy mg fiQiipog Xij»f, 
"^Enel nal tittijtg avtoi fauCovakf Sg OfBkg' HIST. 166. 72. mt&fi pro «rt/^w cd.A» 

65. Vid. ErMnii Adag. p. 276. ^V^%^^ ^JW ^"^ 

p. m ad rerj. gemu p. 230. ^ ^ j^ ^.^By^e^ V^ 

^^' ^%4My^Qaoiit9* Recta. 

69. Tn ed. A. \pv%0Q^ nt solet 65. Ibidem fecte avfittftf^ 

in hiiins uomiiiis aoeenta pee- pro ownQi^ro. ^ . . 

euri* Vid. Reitig. eyiiti erit. 87. Pronomeii crvr^t • «*• ^ 

e. tlt* p« Vk eeeeeait. qHIL.Vni. HIST. 167—169. «8-104. 28» 90 Etg xhrvfa fmipaloi^^ iffom p«JW x^ tiovff 
'O Tkdmog l§ VYro^g nakir armm&fi^ 

nEFI AOSimJS SEPIOIJaia BATPAXJIK, 

IHg lih pQodtog fiaxfaxk iati/if In tSw a^curaf^* 
01 d* SpviQOiy ovg "Adajoq fBQvvovg ovo/ia{M 
Kal tma%ovgf <po»wp:taol n7.ii9 SBQttpBlm ^oiwit. 
*Ew% yoQ nal ol SvvdQOi, reAovoi tSv aqmmv, 
"Ott th vduQ TO ixd teia tap vneQxpvxQW* 

JIEPI TOT, u^PMONIJHS TJP TIOAAJU 

IIAEOTH 2T, PBTOPt HIIEP O PHTSIP 

EKEIN02 0EPEKAOS. (f^n- 

> 

To9 OiQwXov "OiifiQog £g tinvova tv(9 tixvrifP 
Kal nXoZa awaQiAOTtona Jwi &Q6vovg aal nu9 aUa 
'Jlg dij&BV narQ(ovviii09 £qvi%w 'AQfiovldtjiv. 
100 'JEfffiJ 3« ml 6l QntoQig aQiiottovai, tovg Xoyovg, 
To9 QntoQa wg "OnriQog $lQn^i>v UQiAOvidtpf. 

IIEPI IIAPJlkJm^ KAI KOAAHSEJiN. jj^. 
*£r tia neQl iis^odov oo» ietvotfitog di8aaKe$ 
*0 'EQfnoyivfig noXXriaiv ofio3 nai nagi^tav, 

Aijwv «9 aal aftfotBQa yXvwdvovoi tovg Xirovg. HIST. 167. 
In intcriptioue margo od. A. 
•tlua formam 0i^i<piiMf exhi<- 
bet, ut Ti. 93. 

92. Vid. Erauni Adag. p. 675. 

93. Immo l^icander, Ther. 
620. Alex, 576. (563.) 

94. Etiam hio in cd. A. utra- 
^e form* eit coniancta, oi^* £ fumv* HT.ST. 168. 

97. CflIliad.V,59.8q. Schol. 
I^ycophr. 93. 97. — In iuaori- 
ptioue dedi f^tog pro f t/riv^. 

HIST. 169. 

102. Gf. Smetti lexie. tedi- 
nol. graec vhet. e. n»Qv^im eft 
«dAV* ChiL IX, hift. m Olw elc dMMpMforai ma^iww kiy^ otiiai* 
ZtjT^te, ardQBg diJtaarcU, rl ovtog ideS^Saah; 
110 ,fnaf9hof £^^(rfio|^9 ormrofc^i^ V Uufiaa^e/' 
ToSto fiir foT* scol^Of^^ ov fifiP *al naQt^k». 

Et &9tg do otlxop ^ mtbf Iri^ov TfrtV il^r^» 

Xoi ffSToiptfi^ T» ^ori ooXXijoi^ fier sro2 ror^ 
jAXa nal noQo^dla de , ua&ou fiererpoTrq * 
Oior I9' ^omp eiTrofier «ai ir^oropor IrroAiry 
ffTIaQ9ifO/9 novaSovaav, orairofi/r^ idaftaoQB-*^ 
Kal To el^ 'Ofiijpoxerr^a ^i^iS^ir ed^veoTaToif ^ 
f,Sifmji ItavXov Ixov' Ir^^qp» d^ iXa^BTO IlitQOf,^ 
120 *jEyroff tI Iot» «oUijai^ Koi Tt { Tro^csid/ia* 

* 

IlaQayQafifiatiaiihg 8* lorir J';7KFTa naQt^tag$ 
XSr ^EQi/LOjivfig ovdafmg dlite nai ne^ tovtovi 
Olfuu doKfjoo^ xal avto tvYxmw naQt^lav* 
^OXrig TQoniiv 8e Xe^eafg v6b$ T^r naQ(plHaVp \ 

*Evog di fiorov fQayLyLatog xag naQayQafifAattastg' 
Olov, iam^Q clflroifiar orri tov uoQni, oo^laSi 
*Avtl ToS Q» TO Xa^fida yoQ ^Ua|afier nai fioror* 

^Eyvag fiOij tl ^ noXktiatg xal rl q naQtpSiaf 
Kal ri ovv tovtotg niqkVKB naQa^^Qanfiatianog 8i» 
130 '£^1» di ^^xoqI ^i^fiiy ncig naQo^di^au ^iva 

Kai ovpfoXX^au raZg ovtov, wd doSovmr qImSo* 108. Cd. A« in j^arg* y^^^w. 119. Codex fera, u| edltio, 

^ llaCtTO 

02. OppiAiu de Piic I, 390. Ir/^i^^V Si nilTQttv (dc). CfilL. Vni.-HMT;170-.lWi 'm^iSS. SBi 

I 

HEVI TOTi TJIN Ot^SSljdltKTiin ETEPOnO^ 

jiapiiV' iiu^Qag' ti4X(UV(m t^ {illmifipAilWt 
Hfiv ij tiv if^iv i3At6g ftvaau&a^ thf doMmm, 
^'t^iZvtti 'SfiXctfiiiftntog^t^Q toH q>«fpioM&v Xtif/Ltfg* 
. Kar ^JiJUtfog tn^ ifyMms itpog i^m Uj^^iii, * 
'O iM¥a^ vnh <K^W ltfni&9lg iiMQ69^ «Hm 

noti(€t(u4 }iffd>^ io ^Qf^hifP vdHbQy ff ».. *«#«« IIEP/ TTOJINOS. eoa. 

Ti;9>o^ lar» kai ddiiioiv ti,g tSv ixatoyKaq^aXmi 
"OvnBQ (paal utd t^ Jdit TVfonota noXsfiiiaM* 
Nvv di oipeifog tig af Bfiog, vtVQJiifig tiir qvoU^,'''^ 

"^E^tmiOTt&^ odvoir^^va dhdQU Ml uatd^toiPi,^^ 

' ■ . * •»...»'* >^ 

nEPl TQT, JHN JE ME. A^ASIA EKTSIN 

. Enj&aNKtUBE. Qofi^ ..\ .: 

*£v ^lhad^ "QfifiQogf, ^ayovtog^ tou TlaT^oitZov^ . 

TJaQuyu Tov ^Avt.iXoiov ^^yoijxoTci toi/to* 
"Tov IMBViXaov ii ait^ ttiv avfAq>OQav elnovtogf 
Af[v a^afiiif iXa^w iii wv iit&i^tovMQaf ^ 
Ol of&aXfnbi y i7t%ii(f^iMi^ IWelVdU ttiv 9cixqv^v. HISt! 170.' 133. Marso cd. A. XmfitAv. 
* In tituTo Bcnpsi larai pro H I S T 171 

depr.T«o iifwm. SeiMus est: i4l. Schol. affiycophK «95. 

Jtro bibente.%o«ii etfaun /«- ^^J^S^^T^ "*^" «^ ^" 

*it Muiatio effecta per alterltu -HfST. 172. ■' 

potuin. 145. ma. XTI(, «95. « # • « • aW CHIL. VHL HIST. 173—17»- 160-.169. 

nEPi rars kpassot tot pjibuiot 

OIKTIPMOSTNHS. foy. 

150 ^O KqttmfOQ ^PmiteSog ^ %1$l T^onop <pilo»Ktt(gfm* 
^'ExmP Ixi^ifP fi^ liVgcMiap Sp xm fi^4Mgi<o, 

*H fiv^OM^a najilinooQ ^ t^$ 9o§ipi}g r^g tovtpv. 
OofoZoatf d^ i&ai^ avriiw ^Kfpftqatig oS itnfSm;. 
Tov Joimiov di airop %m9a^fi9%og x^ ukadmw 
JKoi Uyoptog^ i fiofOMy tiJv fiVQatpap ioPfimQ; 
*Efot iUp, m JofiittOf dntp, I^dvr daMQvm, 
^IX&vp davffvm lAVfamm,. angoofpvig ftm^SSoPf 
Sv de ovK SHkavoag nooSg jfslg oag fvpaSnag Ai^< 

. AESIS ISTOPlhjHS, TINA TA KENE- 

BPIA. Qoy. 

160 JKtpifiina xvQtmg fi^r ta peHQ»&ip%a Sua, 

Kal nQog fioQapaxQ^o^Aa, itifii Xva^vBlovPra, 
*An6 %ov eZfm nQog fioQap usfu Kal x&p lunaim* 
'' JVtfv ^i /t ta atpattoiitpa nal XQ^aifia ngig fySo» 
'iSKttileaa 4$^p4fiQWy «avaiQfjo%iMoniQo>g. 

IIEPI TOT, AAAA TI KAI PESAIMES; 
eEOS JIA TIANTA TEAETTAu Qfd. 

l^^jlQiU^it^ IdxdkfS %^g BQtotitdog «OQtigt 
. ^HnBQ ital 'innodfliiMM rqy lAilotP i«aXiirOf. 
*0 iJQOig ovtog ^^j^iUavff t^^ l»ix^g anonav9%» 
'£iUi]voitr ^TToifi^r di TqohtI «iu «totroiiintf* 
Top ^nUoiiOP o natQo«Xog lafimp tbp IdxMimgf ■«■'^" HIST. 173. 151. Conl Scholia «d Kic«- 

150. QL Plotarch. ^ o^oxt. dri Ther. 825. etl)iifreak<^l<^ 

•niiii. 23« Tonu XiXI. p. i8o. s. t. fifiaQiorm 

•d. Hvtt. ReJp. gcr. praec. T. . ^ . 

XII. p. 167. De cap. ex host. 153. Tijt «nte twttft m • 

uUl. T. VII. p, 276. — Cd. A. cd. A. 
JEJpaeov ot KQaoQU CHIIi* VIIR HIST. 176. 17& 170-^191. 287 

170 'JES^il^ £g fKfog niXaiiav* «oi mtimg ovJt oXlfOvg^ 
TiXog vno ¥0v "£«10^5 wxi oSvo; oyoi^Ta»* 
*iO !«^;;^»>lX6v^ 8^ elaineiTa oviJipag nai ^/afi^fii^ort^ . . 
JlolXa xatdiTMrtM fiiy aq>ag iavrovQ Tfjg ixd^Qdg^ 
JESTa xai rovto di q^ai ttg an* aitSiv tSv dvo* 
,^XXa ti nai ^^(aificr; d^ehg dia narra TBXsvtf. 
y^tlQiaPa Jiog ^v^tijQ ^dfq,, ^ mvtag oarai.^[^ 

JIEPI TOT, MWHPOS^ TAP HEAETM K0P02 

KFTEPOrO rOOIO. noi* 

Tetxyf Tor «o^ "OfiijgOQ iivat qn/a^ toS <^p^yov.' 
Tim 9k (piQH Xiforta nal nota 9i tSf fiifiXmff 
JEJi* oiv iv^lXiadi, y«, «t« tj} "Vdvaaelay 

180 05» Ixci Xiftw angtpSg* ritog 'Ofiijpov toBto. 

'O TCeTjijff Noy «/»i/?lii« roQj xav rQaq>rj tcal aieiUag, 
'!An€Q og&tf aiiMnavrat «ai Taj[8»' To^fUT^^q), 
ElnsQ oqSv ptitifQoq)^ lu iimv ravra fiipiMV, 
IdXX* optiag atQeiniatata naaav yQaq>fiv owtccttm. 
^Bttfvg-9i naak ylv^ta^ toXg tpsvSoavyyQaqtovavv. 
ijiv 3* i/nmy ^^ Tax» «ff ^o^ ToXg aitoaxeitoig, 
Kal TO p$fiXUav avsv^s yQaij^ea&ah tade Tt&vrfy 
Ev&v8QoiielTO} if Qog ^iiSg xiS %««^ {Aav&avit&i 
Kal lAfi ywia9m anetQog, yvovg ai^Qi^pSg tJ niiQa. 

190 eavastog avtinQvg lath r^ 4t^Ffo,>«i^offrp^9>«*^' 
Sntntotg' f ovto da yroiet, fiaQiotg dvaxeQcUtmv^ - *» mS.T. 175* 181. Spripii ««i pro ^orraptd 

174. liud. XIX, 90. iqb i«a(>, etiam Hdgero monento^ 

HIST. 176. 190. Quod ln edit. Bts. legl- 

177. CHOdyM. rV. 103. lur ftMQT^afetv, e c^. A. 

178. noif pro koiar recte opinor, aMumtum , ^ inuletnr 
cd. A. * • ' mutMidum in /MTc^^9«m 288 CHIL. VUL HIST. 177^179. 192—209. 

I 

V. IIEPI eANATOT, OION O SOASIV ATAME. 

mS EIJETR Qot^. 

"Ejjug tif nfwttf nlfom ff^rijy ti^ {oTopfar, 
' '^pnag oJCgotoog o Avdbg nQog SoXom» dQixtt^ 
EinsQ evdoufiofiouQOP oldep indvov fiu^j 
Kpl nSg oin ifAOMaQUft votiToy pvdoiMg SoTuoanf, 
Tbv TiXhof il tai KUofiiv nai BiTwa avw Tovroig, 
Olrmg Te^fiar* {^ot^i naxiXvacep top filor. •x I "^ nEFJ Kopjxnssas ktweahs. qo^. 

Kv}fmXog w\ scvi/;^!^ i\ o fivnog rSv oitW* 
200 Kal ta afyeXa XiYorttu tSv luXtatfSf Mv^iiXa$» 
Kai KvipBXa da tko^ nep ano tifog KvyfiXov, 
. 'jfiT tov MwpiXag frelftoooir Blvm mfXXag jneSoo. 
Kal Ky%if^g o KinpBXog o^iirai na^ IfrodjJ^^* 
Jlffig mv tov 'Hsttwog^ olficu di nal ,t$^ Aa^fidagf 
*H l^^itriQ TOVToy ti^e^ «giSi/Mxaa toTs mnpiXiugp 
M^.ol BoMxliav urslvoiaiv., l^ifTOtir jraf IsAw. 
KwpiXfi dh N0|2lp€»deff ijy^ov t» ^ifi^dmx ^ » iilEPr TOTy totto jnt kai fepas 

OIZTPOISI SPOTpiSIp KElPASeAI 
\TE KOMHN. KAI IIEPI TOTy AN/iPOS 
AE n^TXHif ilAAIN EABEIN, 
OTTE, u. \. X. Q0&\ 

*i>liflQog tbv IlualatQvtov ^iQU tbv NiotoQlifiv * 
Aifoivta nQOg MskiXaov daMQvovtat^ 9dnvofp « ■ « * HI S T. 177* De urbe CeDaf. Not. geogr. ant. 

' l^ ofd9¥ s^argo cd. A. pi^ 1. p. 1326. 

^**^' m,r«.^ . « 207. KoxXttBMe ccL A. reote, 

198. Cd. A. /?io*y»'tf. *^ „ T o m -K. 

201. De Cypielo Tid. Hero- HIST. 179, 

dot. V» ga. Peiu. H» 4. V, 17. 206. Odyte. IV» 194. sqq. CHIL. Vin. HIST. 179. 180. 210-232. ^89 

210 ^Ev t$ iiVfiG9^vu^ nQhg avxovg xS^ 'OdwFadtag x^nm • 
T$fi7i niff S MBviXoB, xoZg xe&njHoak daxgv, 
Kal uaQosig afia di uofiSv ifiol d^ ovh OQZfniov^ 
JoHQv^^oeXif id&iovxttf nave xSv odvQfAoxwVm \ 
Tavxa fiin "OfiriQog (ptiatv iv ^Odvaaelag fiifiJU^. 

HaXiv x^ ^lXtadog da iSxa Qaxpt^dla 
'0 ^AnXXevg aaioaopSv xoig ngiafieig xadl Xiye§ : 
'JZg ov neia&elfiP ovdafLSg xtf Aya^iinvovL fs, 
OvS* ciy vneQ x^v ufAfAOV xe ual hovi/v dSga ^o/ij. 
Ilavxa yoQ hoI XtjiCovxak, nuvxa ual iniHxSvxou, 
220 „l49iQog de tpvjiii naXiv iX&eXv, ovxe X^xf^y 

^ Ov&^ £ Aeri} , inei oq nev anelxpeiTa^ SQHog oiovxm* ? 

JIEP7 TOr, ANJP02 J* ETIEIJAN AlJit 

ANASnASIh K0NI2, AUAS OANONTOS, 

OTK ET EST ANASTASI2. Qn'. 

AlaxvXog, ^g o "Ofci^poffi d^vfjxoxffvxog vnaQ)[o»v, 
^Ava^vfiiaaw avxiiv ioiiiei xSv aLinaxm^ 
^Jlg iv vaxiQOtg j^oroi^ de nal MoQHog avxoHQaxo»Q\ 
Svfjfiriv vopii^av xffl tpvjriv na&^ ^^OfnifiQOV AlaxvXog 
Kal xov ^On^^Qov xa Qfixa iafAfiotg (AexatpQal^eim 
'AneQ tptial yitQ "OftfiQogf mg avmiQm iq^fjv, 
^^vdQog da '^VXV ^^Xtv iX9eSv^ oiixe Xetax^^y 
,^0v&* kXexfif inel ag nev afJiel^STM Sgnog idovraw^ 
230 Avxog lafAfioig feyQaq^c^g AiaxvXog q)ijaiv ovtoig * 
jpldvdQog S* ineidav oTfi' avaanaay Hongp 
i^Anag 9a»ovxog, ovm ix eax avaaxaaig* 215. Iliad. IX, 408..8q. Ad avri^y ts. 223. intellige yw^ 

216. Cd. A. n(^io§i9. zv^ c yersu praecedente. 

HISl". 180. 231. Slinilis est senteiitia Eu- 

222. Bvi]t6y;vxo9 est , qui ripid. Suppl. . 777. sqq. Matth* 

pnut aoiiaum oeao mortalexn* MoBch. III, i09. sqq. 19 290 CHIL. VIII. HIST. 181. 182. 233-250. TIEPl SSIKPAT0T2 jiErONTOS, XSIPAV 
nOAASlk TH2 EmAJE AHVOMM 
KPEITTONA. Qna. 

ioM^^xrfi (^iXiqovpoQ ndvetov fidiXaiV mtuf, 
^Jlg IdS^fitotioig a&tog So^ag, Kcci »a&£i^9iiQ ii 
Kai noQauiXsvoiiBWog xal udvstov wvita&M, 
(^Jl cvfiqfOQSv vnegPoXrtgl) 'iva niatv iunvtiifllt 

KmVUOV tpV dflliOGlOV l$Y6vtQ)V fl^ KBXTtlO&at, 

*Entl rivBQ no^ffiaXov ngog Ti^y BlQXiiiV ixf/r^, 
01 (iiv wg nQog naQOKXfiaiv, St€Qoi 8i nfiydovnifif 
240 *E»dtvos ^€waUtata (piXoooq^cSv iniJQiBVf 

Kai t^g ia^fjg Toy &ttvatov vata noXv nQOvtldth 
Aiym Iu^ob ntQalxxova tonov bvqsXv tSv T^d<* 
Xai foQ ual naQWEXXfiai, ual toiSg oaBfimiw 
jEItm duuuuvtiQia tSonH totg iutZa^, 
Kai tSv Ivdads aiAOifiai %Qfiat&v ofioS icai ^vW* 

IIEPI JIN TO 0ASMA IIATPOKAOr TltOi 
AXIAAEA 0HSIN, OT MBN MET ZSlOVTOi 
AKHJEIS, AAAA eANONTOS. Qnf 

Tfj ^lXiadk "OufiQog tpaana IlarQoKXov ipiQUf 
Aia th Stk a9antov aurfloig ixelvov uiXadat^ 
BantBiv oig nQotQtnoiievov avtov tov ^A%iXXiaf 
Aifov triv ivvoiav avtiqv, ^v'^(ifiQog ifjfQaif» 
350 ^HQtoCuoXg toXg kniaiv ovroip avta nQOtpiQfo^* HIST. 181. 

235. Confuiidit Tzetzet mor* 
tem Socratit cum Phodonit. 
Hic enim iu$tut ett einere ro 
umfuw^ quod defecerat, ut nar- 
rat Plutarch. in ^iu Phoc. c. 
36. Tum, rov ^fiooiov (apud 
Aeliaii. Y. H. XII, 49. rocatur 
4 ^fuof) ▼ooant acriptoret graea riv rV^^/rf ^p*"^ 
S«, ute.tapudPl»ton.Ph«?^ 

c65. De dicto S^rat^ «^^^ 
eap. 62. fin. Hbger. 

HIST. 182. 
246. Iliad. XXIir^; ^A' CHIL. Vin. HIST. 183-185. 251—209. 2M 

„Ov fAiv nev SoioitTog axfjdetg, ctXXa ^avovTog' ' 
fjBunts 1*8 btT* Ta;|^t9ray nvXag ^A^tHao nsQvaw» 
jfT^U i»8 ii^ovok iifvxalf sldfola xaiJii^tm,** 

nEPZ IAJ220T nOTAMOT. jtt/. 

^lXiaaog o nojaiiog t^g ItitTiHfjg ina^etp 
*£| ov BoQiaf Xiyovaiv ^Jlqzl&vuAV a{}na%a^. 
Ovroi iiiv notaiAog lativ o ^lXiaaog, £g etptjf^ 
I^vv d' ^lhaaov dfVoiAaaa arofia' i^vig t&v f/Zoiy* 

UEPI TOT ASIJEKAKPOTJNOT STOMATOS^ 

H KaXXi^Qoti Tcg M^rjflg Ti^am Tcug ji&fivatg, 
'^HncQ xttfr ^EweaxQOWog to nQfiriv ixaXeZto* 
260 ^Eyui Be doidenaiiQowov ovtojg elQfjxeiv atofiat 
Ka&wg toZg naXdi ngo ^ficuy no^m;^ijxoai ^porof^ 
HeQi avtov nov yiyQaqiev 6 xoifiixo^ KQatZvog* 
j^Aval^^AnoXXov ^ tGv inoiv tiuv QeviAatav 
jj Kaiaj^Sfat nr^yai , doidexaxQOWOV orTOfidi 
f^jXiaabg Iv tpaQvyyt. ti av einoiin; 

HEPI TH2 ATTIKH2 KAAAIPP0H2. ^i. 

Eig (TTOfUx dadenoMQOwoVf nal Tlg ^ KaXXt^QOfif 
TjQOtpdaaag aot^atiXe^af TayyyQafpSvf ^g oldag* 
Kai liTii* eldojg av xatoi&er neltat ta KaXXt^Qorigp 
^EiHg Xotnov fco* uai aitriv ^'dij nQOoyeyQaiiiiivfiv. HIST. 183. 934w tq. (Ed. Tmae p$g. 1154. } 

^255. „Accuratitit dixism, V I^sl^»' >> 14. ibique Siebel. Thu* 

i* Co&f. Paiu* Attic cap. 19« cyd. II, 15. ibi^ue luterpr. Ati» 

i* 6.'' Hoger. ■toph. £q. 530. ibi Bergl. 

H I S T. 184. "^^* ^^6^ ^* ^« ^i itQwi(9 

258. (kinf. de hoc fonte (>el- 264. Kat^x(£^$ pro ua^a9%w^ 

»r. Notit. Orb. Ant. T. L p. «» cd. A* , 19* S«l CHIIi. Vni. HIST. 186—188. 270^389. 

TI TO jiAPINON. jjr«. 

370*'^9ray to lUfa Xttf^i^hp oSm mldMhM ro€«' 
*Anh 90iU€9g Aa^¥ov xi^v ntk^isiv scailovficrot;, 
*)Otff qi' wtd fABfmiamiiOQ, Sfia «a! frolv^oTO^' 
Kai fioeg lUyitnot xmg ol la^roi i» tovtov. 

OStqi jh niya lo^viy q 1» rov fnjxovg roSii/ 
*!Ef ISa^xoSy irai fUfwtop, mg ^a^^roy jio^o». 
'JS/w scai Ofri fiQmoBmg tovto xSv Xuqm XiyUf 
^vo$j liifa dwiiupop uai orofus nJl^oa* ^ov. 
*0 Xa^ o^ng fOQ li&vg (fOipS xSf oXoitX^fuf. 

impi Tor, Jis o meATOPAS eajstxsi^ 

ME AOJiNON. fTiJ'. 

'O Hvdufoqag aipQafiaiia q^iXoooq^ tiXovg 
280 Sifiiv mtvsfwvaiov ididaoKO xoZg fivoroi^. 
Ovro^ ifmfi&eig noto, noaog avJf^nov fitoSf 
Juwvg TO fioaxvxQ^^^p aiuKfhv qwtwBtg ixpvjfi)* 
Xa^^Qi rqi q>lXip iffaxlfa /^fifia fifi «riirofifori* 
^Il9ig taglxovg d^ ^latQuSlg, mg ioutw, « ^^ 
*Jig IIv&ajo(jag, iiX^l^aig iwta/g i^fiSg a^Kwroiv. 

JIEP/ TJy;? METANASTASEJiS HAIOT IIBFl 
TON JSOTION nOAON KAI TON MTO- 

KEPJiN. ipt^. 

IliftB xov ovfovov qfaai tovg noXovg n8fv»if0h 

To9 OQKtwhv aal fioQuov , og ual aei^anj; '^t 

^AvtaQKtntov , thv votiov, thv aal avfnwQvnt^f^^ 

Zmdtauhv uai avv avt^ xovg xganiMohg tovg iv^t HI8T. 18«. HIST. 1»7' 

273. Margo c4 A. rovrov, «,^w* di 

oontextiM rdWot;. 280. Conf. otiMii "W*^.. 

278. ArUtoph. At. 465. ibi oorioo. 9. T. X p- ^^ **"* 

Int. ot Sckol. OdjM. V, 61. CHIL..Vm. HIST. 188. 189. 290—313. 293 

290 Top &8gwop %of xQonMov nai xoif jpiiis^if di. 
^AJiXok ik n&Xov^ ov (pourtp KinXovg xaXovak vavTO, 
Kal ifdeMa %ovg nvnXovg 8i Xdyovok nstpvnifW 
Tovg nifJBf ovanBQ Binoiu»^ wai %6f op^^byra 96 f 
Tof faXa^iof avf avxoZg ual ini nuak tovjo§g 
MBarjiifiQifOf, W^iiBQOf xal dvo tSf noXovgwf^ 
*jiXXok 8e aXXoig Xiy6va$ tov yifovg tvi¥ nafaofdif» 
Timg «l^ nolof fouof oisvoftog ^Xiov, 
Kal mgl tbf atyonsifOif thf d^Ofioy noiOviUfOVf 
KmQog iati jptiAiQiog. nai Tovravrfoy naUf^ 

300 Odavortog Tor fioQetop nal nsQl tov naQfXvof, 
KaifQog iaivf 6 &eQifog* aXX* f^Sfi po* navatiof. 

UEPI TPTBJ2N02f HEPITTAPAS KAI UEPi- 
B0AAIJ2N TJIN OXAJlJJiN. (fit»'. 

TQlpotf fiiy nQlf q>tXoao(pof tiAat§of vntiQpf* 
^Eym ds to Jfuxrtor to iiiXaf nataxQ^au 
TQkfidviof inaXeaa, t6 Tofy leQaiiivmf. 

TwQa, aninti na^paX^g vn^Qxe noQa JliQoatg» 
^TateQOf if taHg finatg de ^iuf ol ate(pfi<p6Q0$ 
Sqnug ne(paXo£g ine&sfto twQag^ ij tok tvipagf 
Oiaf S(pinnog tpoQeZ o afdQiag ineSfog 
*0 ^Tovatifiafekog tov nlofog inufm* 
lia^E^priv nal t^v tiqtQav ao^* 13 8e neQitiOQa, 
Tijg neipaXTig t6 (poQfnia tSf noXn^of nvQlag. 
*0/X(o8ii neQip6Xa$a Xiyoi de naUf navta 
Ta noaiiina iiAatia^ Xevna nal fiefiaiAiniva* HIST. 188. HIST. 189. 

307. Duijresne s. t. rov^a 

299. xovvafthf pro vovvav^ (tufa« apex caMidis ox iudioo- 

«A)f od. A. nun boiun caudis) legi yult ia 

Tsetsa vovtpui. ^ - Tlfl. HIST. 190—192. 314-331. 

i yf TOT, Tois noAAorsr BPOTSiy 

" AatSTOS ESff^ ETAIPEIJS 

AIMHN. Q^\ 

li ^£|M:TfrJi}C nolXaxov fiQai^av tfiP ^tliat, 
f^ j* itptXiav S^HaXiv ijpavXilfiiV oi/ ^evQim;, 
yjl^ty arai iI>oiviaaaig de scai dQaiicuft» lu^^ 
^ IIolkoZQ ecy^^Troir antazog , XaYSt , &£Onog fi^^ 
^ Kttl tvTvxBTv KaXdv iaz$Vf atpJioy JiNnrv}pun<^ 

Virrop^a» BitLa^ ano (fni, lii^Q^ 9$ancaiUtt^i 

nEPi noATKAEiTor. e^'. 

noXvHXuTog lAfYBiog ^ nXaoTfig xo xal imf(ofo;, 
320 IloXXa xa* JfiByQaKp^oag xo xal av9QiavtovQf^oo£. 
Juo de navTW rcSr avroS iQfwv vnsQvoQOVfTO, 
ZmfQwpfiTrjv duovqi re q>rifa ual avdQtavTa' 
^Slv Ttiv alxora Sd^evto Kavova ioBfQaqtiag, 
Tov avdQiavTa naXiv di Ttig avdQiaviovQy^' 

UEPI OEIAIOT. Q^. 

rBXidov To£f ^AQfiiov /icr ^v fia^i^r^; 0Bi8iag, 
Tov iv MeXixij IdtTivtrig nXaaavtog '^IlQaxXia* 
'Xhtig Ondiag neq> vxoag ^ ^i&iivaiiov fivovg 
KaX av()Qiavtttg x^^ovQfoiv xal fXvq>oiV 8i *^^ ^^^' 
MaxQov iatit vvv Xifsiv fiot 'xag Tovrov xBiQOV^J^t 
SiO ^EXetpartivfiv Id&fivuv tjJ» iv A&fivatg ovoav, 
Aia xQ^ovv OfVQ^XaTov niXiv iv ^OXviAiiia, H I S T. 190. et hic et ChU. VIL ^^^ 


316. Eurip. Orett- 711. Port. ▼. 931. Hoffer fesiitmt , ^ 

Phoenus. 4l4. •cribit *Artla8ov ^^^r^'''^ 

HIST 191 Tzetza talea, opiaor, «"" 

Quint. XII. 10. 8. ^^M^^^^U . ,. 
HIST. 192. 331. Paus. I, 24. ^- V„, 

325. Siebeiikees , Handbuch X, 34. V, 10. «q J- Q"'A tir. 

der Ardiaeologie , f. Abth. p. 10. 9. Polyb. XaXi ^^* 

im. p. 2i5.- Nomen Ageladae XLV, 2S. p CHIL. yilL HIST. m 832^358. m 

Kal Tif¥ foXufiv T^y \49fifuv , r^r '^(pot r« ofiotac, 
Aixop T8 tor afH&iiAc«v jfnokXma iHtZpoVf 
Koi ht(poQovpta 'Hi^axkflr ri^r «oir^v T^y Avyelov, 
Kai SvMQa fiVQla da ttlg Tovrov xscpov^^* 
^m^p Ttt ^ir imtiktto» ta 9o natexmt^v&flp r 
jilXa di nafaviXmna^fBfovtta^ toS ^^orov* 
Tiro d' 840* xa^ Zrrrarra* t^i innin^ ml (poftff 
*H »9CfaXti d* uiftoiJMvoQ avt^ Tcji fiaXatb^^ 

nSPI jiAKAMENOTS. Qn/- 

340 *0 jiXnaiihfiq jflXn^vgfi^ ^r ^^s* n^oMiriTCf 
iCai t4» OuSia avYiQOVog nai rovroi arTa^(aQC# 
^«' or nai iKivdvpBWTB lAingov ^avtCv Oeidiag. 
*0 l^iMafUVtig BifBiSBCg InXattBV ttvdgiavtag, 
jit9]pfog iav ual ontiHijg nd tijg YBwiAttQtag, 
BafAiSiuv di teng ayOQaZg xal iuxtqipaiv tavtan/g, 
Kai &Bia(Staq md f «^ijro^ aal ^iaadtag «Zj^cr. 
*0. di OB^diag ontixhg Tclotr nai fBQJiUtQfig, 
jiQiatfog anQipdaag ts trjv avdgiaviovQYiav 
Kai navta nQattw nQoacpoQa tonoigf tuuQoXgf ngoaainoigf 

350 0QOVti^mv xoofiioTi^TO? nkiov di tStv aUoir, 
Kata ror TXiiZfiv nal avtog tiig ayoQog iniaBif 
Kai q^iXntfiv xai &Biaatfiv Bi%B tifv tijvfiv fiorfjr.' 
^EnBi S* tdifiai note ^iffiqi t^^ Id&fivaUav 
•^Jvo rira aj^aX^ares r^ Id&fiva noi^aat, 
^Eni xfovoir i/tf/ijAwr fi^^Aorra o;^ei^r r^r fiaaiVp 
Wfiqpo} iSTiiAtovQytiaav tiu dijftui XBkBva&ivtBg, 
Tav »r jilHaitivfig laiv tvntf d'Bug nag&ivow 
Aenxov ofcou eep/o^sro «oi ^^vram^or rovro. 

HIST. 193. 350. MonetHogor, anteiril/or 

340. Alcftmeiies fuit Atlie- e^iciditse tu Idern o«tendi( no^ 

nieiKifl, Vid. Siebenk. I. pag* ta in codice deleta. 

m Critias autem ^'i^^rvt, ^^^^ ..^.A^r^^ cd. A. foolt» 

Mti, ErtLl-i$uvSvvfiat, &5d. Erat rovror. i 296 CHIL. VIII. HIST. 194. 195. 359—381 

'0 8i 0udiag om&%Qg rslSf nal ym\iixf^, 
360 Kal avmig fffiixporoTa ipahfta&m tu h vjp», 
'£nolfia$ xo afoXfim amf^g xa xeiJiflf 
Tovg iAv^»xiiQaQ xs avxov fynf ananaaiUwovQf 
Kal xrXka nQog aMalofOP HtlfOVQ xov xSr smomt. 
^'Eiolis MQtSxTOP xov Xoinov xo ItHmiihovQ ehoh 
0stiiag iMhvdvPivo fihi9^vak di xoltg ^(^oi^. 
'Jlg 8* ijQd^fi xa afui^ia nal uloaip iaxa&fif 
V6 niv Ouiiov Sds^a xo Bvysfeg x^g xexn^f 
Kai nao§ 8ta axopunog lo^hf ^r o 0t*8iag' 
To liAKafiivovg fcAooroy icai fiXug jOatapUf^* 

nEPl MTPJZNOS. g^y. 

370 Mvgmv vnfjqx^ Sfa^xov^o^, ovnsQ TToUa ^iiv tfja, 
"*£> 8k xb vuQ^QvXXriiof lAexQ^ xov fvv xov XQOfov, 
'H ffQiv ftSQi oMQonoXif xSv ui&fifSv iaxSaa 
Bovg 8aiAalig xo^i] aai xovg fLaaxovg onaQfSaa» 
*^Hv kofog ^Sv liviuoiABVog ^X&b ^fiiSam fioojoff. 

HEPI nPjiSlTEAOTS. qhI. 

*0 IlQOL^itihfig , Ju&ovQfSv vniiQXBf &v8QiavTagf 
OvmQ noXXtt liiv eieQaf iv 8e xSv 8uovviiwf, 
To iv xfj Kvl8(n ofaXpLaf fviivtj ^ ld(pQo8iTfi, 
Al9ia Xevft^ fiaatX^Ktf, x^ Kot IIsviBXfjaUa, 
Haneg notXoi aal iiiiiovSg fiQaa&fiaav av&Qtin»ff 
380 Kai AtaMOQBvg IleQMiog , og iiiymeX x^ no^t^ 
HinQav i^eXmv xov vaov tS lifj tov na&ovg ii}]^af| 
Ka&^ vitvovg fjuovaev avT^g Xefovafig tck ^OiifjQOV* 
j, Ov vineatg, TQSag tud evMvi^iudotg jijpuovg HIST. 194. 573. Yidetur niha exctdiiM, 

▼ersui autem e genere dactylic^ 370. Vid. Epigr. in Myron. 

Anthol. T. II. p. 248. Tauchn. HIST. 195. 

Piin. XXXIV, 19. 3. Siebenk. 375. Cf. Siebeukees, L c ?• 

I- P- 242. 245. Plin. XXXiV, 19. 10. CHIL.VUI. HIST.196— 198. 384-404, 297 

y^Toijjd^ afLipl yvfmtsl noXvf xqopop aXyta naojptf. 
'/d^^^a T^^y KvJiiav di fropri^y 1« jaiTfjg toju^. 
Tovto 8e ngoq Ti]y TigTvXXav o UxoXeiiaXog Y(l^^ 
E nov %hv 'Hipaunltava ftvdaxug IlvoXeiuuov. 

nEPl ZETSI/IOS. Qxi^\ 

*0 Zov^ig ^v S^gi^g fiiv, donS mi l£ ^Etpiaov, 
Tovtov de elnoviofiaia na&iatfino fiVQiaj ^ 

Z90 jivTog T« MeviXaog iv Tonoig volg 'E(fiaovp 
Snivdav xoag t^ adeXipi}, doMQvak fiefiQBYfLivog. 

nEPI AHEAAOT. q^,^. 

ZwyQacpog ^y xal IdneXXtlg, ^Efpiokog xip f^vee^ 
SvflQOVog UxoX^uu^ ii. oS iaxiov ToXXa. 
^thtfog V7t' liiv%$*plXov 8e (n^Qifpov diefiXfj&^fi 
Kal niSg avxfiv dM^oXiiz eyQaxpev iv elnovh 
£in6vk nifircav xejiviH^f ttoUo^ qiaa$ piev aXAoiy 
Aovxmvhg o ^ijtoi^ te tovto nXaxiotg y^9^* 

IIEPI UAPPA2IOT. Q^i]. 

Kal ovTog o Ila^Qiatog iaiYQitpog IS ^Eipiaov, 
IloXXag nal aXXag ygitpag (Aev ivtixva^g imyQaq^lag, 
40O Aiiov Te Toy Meyifiv^ov iv Tonoig to7$ ^Eq^iaoVf 
'^OvnsQ idotv 'AXe^avdQog o fiiyag o 0Mnnov, 
Kal Zev^idog MeviXaov ov e^ptiv xofiq^oQov, 
TiiAiv^ovg naXafifidfi to ntewoiievov eUovt, 
»,2vQQ ixi&fi yfvxn^, novXvg di fuv ea% OQvpajdig. 386. Cf. Fabric. bibl. gr. HIST. 197. 

Vol. VI. p. 377. eq. HarL 892. Slebenk. 1. c. p. 44«. 

HIST. 196. 397. Luciaa. GaL uoa veau 

388. CL5iebeiikees,Lc.p.445. cred. $#2 — 6. « 

390. Margo cd. A. cum edl- «»Fcm 

tioiie Basileenti »V yaotg t»« iy HlbT. 198. 

V«<r- Pronomeniridetttr cor- 398. Flin. XXXV, 16. 5. 

ruptna ex %oU. Siebenkees, L c. p. 447« 2M CHIL. VIII. HIST. 199. 200. 105-427. 
AUffftm Jrtmef fyga^sf h xdt^ ^E^pu^w. 

Kai Infi tud luiMfiovg 8i aw iilkoig nooo%9 nirfa;. 

nEPI STASIKPATOTS. f^9'. 

'0 SxcninQatfig x^hioVQYog ^v / S^^vrogfX^ firu* 
ToZg ygovoig jiX^ufdQOV dk vTtTJQjfl roS fiefttloik 
410 'J2(ppvaifieya d* SnXatxB »ai %vq>ov nenXtiofiiva. 
jiXX* ov%i nQog iielxaa^a fiOQip^g rSv nlattofiim* 
Kal jiXal^avdQOf iXbySf nXaoom os avdQiavu, 
Kivovvta yflv nai &aXaooav, &anaQ xo nQif i Si^' 
10 de TOtovxov oviofMSig ij&oXsv aviQWLrxOf 
!^JUa HiOQiffig xffi lovroS iiapiQBtav xvnovvta. 

nEPl ATSinnOT. a\ 

Kai ovxog nXuxxoiV xIl jaXvu o Avomnog vntl^pf' 
^Hv ik xTJg Siuvoirog di x^g ^/^cara KoQivSov, 
Tot xov 0tXinnov avyj^orog vloi tw ^AXe^ivS^t 
IIaf£(i(pBQ7} ayai.iAaxa noiwv xolg nQatxoxvnoii» 
420 ^EniypLiQB S! IdXSiaYJiQOg xaXg xovxov nXa9xovQyt(u;* 
Kai yfiQ %ai naQaxQajiiXov inoirioiv ixeZvof, 
Joxovvxa fiXinstv ovqavov ttai nuv ^xQt^aijibf»;, 
'^OnoXog r\v *AXi^avSQog 6 Manedatv ixaXfog, 
/[flaxB 8owXv Touff fiXinovxag AXi'^av8Qov, oi otn^V' 
^Hk axr{Xri Ti^ iniyQaxfiBV imyQafifuixoq^oQog' 
Avdaoovx^ 3* ioixev o ^'"^Xneogf ig Jia l^votBir^ 
lav vn if<e xldsiAa^, Zev, av d* "OXviinof «> «i 
»* 405. Vid. MllDcri indic. «crf- HIST. 200. 

ptpr. in SchoL Lycophr. a. t. 416. Plutarch. de /*)** ^j] 

Aioxptotv* fort. or. I. J. 9. T. IX* P* ' 

H I S T. 199. pii,^. XXXIV, 17. 19. Vl^^^' 

Margo cd. A. in iuscriptioiio Alex. c. [V. /^, 

J7(Bv«K^arov(. Perperam. De 421. Plut. de W^*.*^ii„h 

Stasicrate cf. Grniidrifs d. Ar- J. 24. Tom. IX. P- ^^ "^*, 

chaeolog. ▼. Ch. D. Beck p. 90. 425. Jjumo syttye^f^f*^^^^^ 

m VitruTii praef. 2. ^e«. CHIL.Vm.HIST. 201. m 428—44«. 2« 

Ovtog 6 Sinvdviag o AviHnmg 4 nXaomj^y ^ 

Ktd liiXd^avdQOV niinoTS xS^vov naQaSgaiiovTogf 
430 Knl ad^viiovnog di dsivSg tf} naQOtx^ast toi/tovi 
JTavaoqKog' riyaXfittTOHia tov jj^qovov ttiv jBlu^vaj 
JlavTag ivrsv&sv vov&srSv, %qoivov fi^ na^QiiuVf 
Kmipov , inia&oipaXanQOV , nTsQonovv inl <t<paiQagf 
JlQog' To uaTomv fiaj^oi^ay %m didovxa nXaaag» 

UEPI TOT, TA2 SA2 BATPAXUAS 
0T2irNAeor2A2. 0«. 

* AQUfTOtpaviig VyQa^ffB dQafiaTi Toifg /Sar^aj^u^^ 
*£v ^inBQ TOL ita&aQnata fsXSf Tovg liOfQoaoipovg, 
SvynQvvoiuvovg nahitoig avdQaatv avToaiipotgt 

T<j) ixuv^aidag (ptXfiTogp UQaxrag, axaiQofioagp 
*Exsivovg fieyaXvvovTag ov XoYiaiA^ koI nQtae^, 
4A0 ^All^ «Ao/toTOK taZg ipo»vaXg TQonoi ^axqayfm XliKVrig* 

OvTOi xayoi TOvgq>iXriTttg vvv ttptpf paTQaxidotg^ 

nEPI ATTOATKEfJlN KAOUSIN. a^f. 

*£pfioB nalg 6 AvxoXvnogf naxi]Q ii xov AaiQTOVg 
' Jlannog tov ^Odvaaiasg ii, nivtig 3' vnuQxotv ayaVf 
•fijc Tov *EQfiov ^fa^tjeja* x^y ^tXsnTixtiv Trjv rej^irijy, 
*Jflg vneQ Tor Aiyvnxkov uXinxriv hceCvov xXinxuT, 
Kai ys x&v BapvXwnov, ^IlQodoTog ovg x^ricpe»^ 
^TniQ re xbv EvQv§atoVf^ o0*EXXrivsg &QvXXovakv^ ' 
Avihv Tov ^AyaiAT^driv ts fwra roif TQoqfoiviov 
^TnsQvSQttQ^QiZBiv T8 uai navTa nnuv xAinT^n HIST. 202. 446. De Aegyptio illo fure - 

442. Autolycus pater Anti- cf. Herodot. II, 121. ct cU Ba- 

cleae, Laertae couiugis, matris bylouio eundem lib. II, 130. 

Ulyssis. Vid. Heyn. obss. ad Pro ovs in margine cd. estTwff, 

ApoUod. p. 74. ct ab Heyn. ci- 447. ^ Odyss. 19, 244. sqq. 

taia Schol. Odyss. 19, 432. Evgvfiarf;v. ^, « 

Schol. Lycopbr. 344; Iiem 449. ln cd. A. et odit. Bas. 

Therecyd. fragm. od. Sturz. divisim ^Iq vBQaQyv^kV. 

num. la. Male. 300 CBIL. Vm. HIST. 202. 203. 450-475. 

450 KXii^TWP wd ^Q iAerriiA8ifis¥ alla dtdovg an* iiXm, 
^ESouow d* ot Xctftfiivoneg ra aqMaw iMfifiavuf iraltr, 
Ovjc fjnariia&m tovti^ di moI ivBQa Zafi/?(mif. 
^lntmf fOQ ttXinjittv agunof, ovor tSv ^pof^Himn 
Jidovg inoUi doxijoiy imHvov MwMiwai* 
Kai uoQfiw miiiipfiv mtQO» uXAtrmf ididov nolir 
*^H SsJifirov ij SawQOVf YeQOVtiov aanQov t$, 
Sijiov, voiioVf ual ipaXauQOP, iivi&8eg, tcSv i^Mjfiof^, 
Kai o natiiQ ivofufy tovtov lig SvyariQa, 
^Ep ,^uTOilii»qi dQoiiatk aatvQUu^ ta narta 

460 ^O EvQtnlirig oMQifiSg to mQi tovtov fQatp»^ 

KATA KSZMS2$J0N, EMATTON JAKM^ 

0MJ2S El^EAJlN. cx/ 

* AQtatOipavrig inlaas t^ dQOfiatk fiatQojpuVf 
'Jlg Tov; aiiOVQOvg Troiqiag Aiovvaog fii^ qtiQoif 
Eig "Aidov (iilXsk uataX&eHv, wg ^roii^T^r ofiijf 
'•^AviQa Tiyioi t&v naXcuSv, tcSv te^viumg YQOtpovtoh 
Mffi^ ^g Tce vvv uad^oQiiata yQiupovta (pXvaQiag» 
MiXkwv 3* elg "Aidov uatiX&alv atoXi^exM jrpfiwW» 
"iva noiXolCg cu^ 'HQauXiig dou^ajf ttSv iv "Aiiov, 
. Kat ^orT^y ifdvaTa& ual ^oira^or Xa^ipiivw 
TavTa ToS ^QOuXiog fiey vn^pji^e Ta arifi^a ' 
470 Kai Ta &rilvnQBiii^ata. g»o^6» 8e ta olMtOf 

Tov uQOuaitiv ual uo&oqvov. j^cu^j^ d* dg 'HQoadiih 
'Jlg lii&Oi 8ii&9V naQ* avtov tiiv nQog T0v"Ai8ii;if Vlr^' 
*l8atv 8i TOifTor 'HQauXijg 8&nX^v aroXiiv (poQOVfiOt 
Toy af^QiMov Toy oToXia^ir $ud 'HQouXst nQtndSfi} 
Kal Tor iuetvijf nQoaqfvii ual fwauttaiv ovriogf 46a De Euripidis Autolyeo HIST. 203. 

SaiyrUo Tid. Casaubon. lib. I. 464. Twv «dditum poH )r«- 
4f' Sat. Foeti oui. 5. lutwy , moneiite HSgero»^ 

468. Etiam od. A. «•^•••'^»*- GHIL. Vm. HIST. 204. 476-499. 301 

JV)Uc. nal iwnm iavxwf ovjc Hjb navtfm yiXm^ 
Kayoi fiXav vof^ frUfifia9«y oi/toi tuvvv tiQijxuw. 

IIEPI TON XAAKIJEA ATKO0PONA. af^ 

AvHO^pQOtig yzyofaok dia(fOQO$ Ti]y nXija$f, 

Aw6(pQ0iV naXg toS MdatOQOg, ig^^OfAtiQog nov YQ&piti 

480 Kal iteQoi AvKO(fQOVtg ao(pol xai %Zv aao^ponv. 

OvTog TtaXg tov Avmov di, kita fAev tov SantXiovg, 
Avx6(jpQaiV, nai avYXQOVog vnaQX(ov IltoXeiAaitfp 
IloXXa filv aweyQaxpato 8Q(ifiataj tQay^f^Siag, 
Kal pifiXov, ^v iniyQarpsv T^r nXv^aiv j1XB%av9f^^ 
Eig ^V T^it^fig iyQaipiV l^rjyfiaiv, ual aXXag^ 
Tavtfjjv de i^v SiVTV^*^ iaq>8teQi^t6 tig, 
Ovii tfjv fiifiXov noQ* avtov Xiytav iSij/ijiJ^iJya»* 
IdXX* iQpirivevaiV tu ^ijtu avpinavta Ta trjg fiifiXov, 
Tfiv fiifiXov inixQvntaiv di, itai toXg (ponSai XiyatVp 

490 Oixelov tixva XoyiapLOv, aneQ i(piQpirivevoi, 

^Anovta mai lov Tfsrt^v ie %ai XotdoQav xai tvntaifp 
"Ettfg noXXoi t^v (poiTijTolr tj] miXX^ tf] ixeivov 
Aa&Quia^g naQHa(pQriaavtig icpevQov to fit^XioVp 
Kai thv i^ti}^riaufievov ovt(og i^vfiQiaiiivov, 
uiXyvvovta xai fiiXiata toZg evriQyeirifUvoig, 
ldv&* ovneQ ixXfiQoiaavto pLotQav t&v naXapLVaioiVp 
"Slate xal ua^vfiQi^ea&ai totg evriQyetrifiivoig* 
Tovg d' axoQlatovg vfiQiatag i» tQtaaXitriQioiP, 
*Ev6ow fi^ deofievoe T^modoiy ^^ijorij^foiy* 476. Ariitopli. Raa. 43« iiiq. . HIST. 204^ 

ibiqiM interpr. 480. Iliad. XV» 430. 

481. SohoL Lycophroii. iadu J Ma CHIL. Vin. HISI^ 205. 206, .500-524. 

H AETOTSA, KATA THN TH2 ASHNJS 
OPmN THN TAATKA. ni. 

500 jiiaamog naQutifpiqEi ttov xoXq ^id^oiq to7; oIxsmi; 
' Tot Jia fiiXkorta Ttoiily OQvioiq fiaaiXia, 

*Hpiiqav Tourot^ ^QOtnihXvy uad^ r^v noi^oo» p^^iU». 
*Tiaak notafiiotg di 7rarro)y (^aidQvvoiiimVp 
^J2v navtwv aiiOQqfOTajog o noXotbg dgviwv, 
ToTg navxiov uitoninTOvai nxEQolg i<iToXMf(iivog 
^AnavTW (uQaioteQog iq>avri t&v OQvitav* 
Kal $1 fii) yXav^ yvwQiaaoa miQOV xk twv olxsitift 
TlQottii iijpetXB To avTfjg xal xa Xoma ofiouu^i 
Kai KoXoiog o koAoco^ wg eS oQj^ijg iq>uvrif 

510 ^OQvituv navT<av PaaiXevg ^roig nTSQolg icpivfi* 
'O liv&og TOVTO ^ovXetah nal Xiyuv tcal afiiitdmvi 
JJoXXovg ^irovg norri(Aaak kuI avXXoyatg vXonwf ii 
iVixSy Soxatv Toiig to xuXbv qivask ntai nitoii ffxorm;. 
Tavta (aIv ovtoig e^ovoir. o xoiloioff 3' vnigith 
Kaff* "OiifiQov xai 'I^qutov, BafiQiav nai loiff «Wo»f 
H (iiVQOtiQa noQwvig ^ naQ* onatg oQoqiou 
StfAOMatog xui i'teQOk avv xovto^ qfdai naXiVf 
OQrtv navBvnQeneatatov Tor xoP.oiov vnuQXdf' 
"O^ev doxw nXaadrlrai natg nai tu tfjg iiv&ov(}['nth 

520 'J2g ^v nQiv ufAOQtpotutog , nteQu XufidfV d* i» ^i^*^ 
riyovev wQuioteQog anuvtoiv twv OQviwv* 
JoneX yuQ i^eiv nTiQotaiv ix nuvtwv twv oQvioif* 

SE TON KOAOION ESEAErSANTJ. og. 

uivTiaTQOtpii vvv yiyovev tatoQguiv, cS xinvov. 
Elg iaxoQiav tfjg yXavnbg ^ uoXoioi iyQuffi* IM HIST. 205. 515. Vid. Ae^M Men# 

500. AesQpi fab. Cf. p. 53. ainoenitan. iuria c 38« ''. ' 
•d. I. G. Schueid. (iab. 78. p. cd. A. est fiafiQiaVf lit«* ^ ^ 

oOo. oio recte pro a^M^ro 
cd* A» • ' CBIL.VIII. HI8T.20e.207. d25— 5St. 30S 

t 

Kcd voH TO o|uraroy t^; Tt^iT^ov diavoiagf 

*En&dQ0iia8rjv iYfaxpev wg itlav aok Tog 9vo* 
^Enel d* iy(fa<pij Tjj ylavxog tu uoXoiov, i Tixvov^ 
Tjj KoZoiov ao$ ^^aif^Ofiey fXavHcg ttiv laTOftav* 
^ ^0^$g ^ ylavi t^c lA&ipfug Xiy$Tiu nB<pvxiv<u, 
*jiv&* ovmQ bIxsv *A9fiva tjj iavTrlg aljUSk 
rqami}[V ngog atil^&og t6 air^g yXavm nal Tijv roQyovnVp 
rogyova [iiv, to <pofiiQov (pQovriiiwg driXovaa, 
Tiqv rXaZva, Th fia^vvovv di dri^ovaa (pQOvrnAttTonv* 
Huv axotiivbv yuQ fpQovriahg voiX %ul xiXQViifiivov, 
"SlaneQ nai yXav^ iv tjj vvhtI tjj aKOtitvfj nSg pXina* 

nEPI KH0HNJ2N TPTrJlNTJlN 3fEAl 

AAAOTPION a^. 

Kriq>iivig ^(Sa avvTQ0(pa tSv lAiXtaaSv rijj fivi^f 
^lApta avv ToXg itiXlaaaiq yuQ xvtaxitui, nal TuvTa» 
Miiiova di tSv itiXtaaSv nui uxiVTQa TVY^uvit, 
bV) Kai toSg laXiaauii vnovQyiZ, Tuvtuig vdQoq^oQovVTO» 
MiX^ 8i ovn iQyu^tatf Sg itiXtaaat, nui TaSro* 
''OtTO di liiyuXoawiia f noXv iaOiit liiXt* 
*'0^sv ai liiXtaaut avta yitiiSvog latuiiivov 
KTiivovatv Sg nTOovinvui fi^ 9uv<oatv ivSiia, 
XiiiiStog <p&uauvt6Q iitvov, nui itri nuQorTog av^ovg, 
"O&iv uv^oXoyriattaut axSat TQ0(priv nui piiXi. 
UoXv yuQ nuTia^iovatv f Sg t(priv, ovtot niXt. 
TotovTOvg TOi;; nri^ptlvag piot aviinag Tvyyuntv ro«iy 
Ktd ovt<a nitov inXtQaSv TQVgovTag nai naiMTOvg» 
iiO^^Og S* aXXo tI <priat.yQa<p<ov nsQi nri^primVf 

Ta liiXtaaSv oifn Syv(oxiv, ovts fiijv to Ki^^ifyoiy. HIST. 206« ^ condi ratio etl Tsetsa dlpu: 

5^ Li inars* c<L A. vSv pro quam ciare eemiu 

•0». . HIST. 207. 

S37. Cd. A. rtQOppUfCiu In 550. Videtur acribeudiiiii irf« 

teiUie %£i fiXinu, quee di* ^ Ta tSv nij^t}vaiv» dO( CHiL. vin.< HisT. m 209. 552-573. 
jiEPi Tor, srmuier Tn* jueipakiju n| 

MEM nONON MEAITTHS KHPrTTONTt.\ 

TouTO xo oxtjpia yltaaitB xvfg&ifw tlgwweloQ. 
Kal xlg yoQ og ^j^oijxa novov fAsXiaafig lUh; 
MB^oitf di dsifOTfixog ovto>^ aixog elg^xuf' 
Svyjfm&i xovxif XiYOfxi, xSf iieXiaaSf xo lUU, 
^ro» xovg nofovg xovg iiiovg clyo* ^afi^i^* 

TovTO nox8 Koi 0thnnog noi^ To7ff 'Olwdtoi;. 
Avtif noxe xijf^Olvf&of wu yof ng nQodsium 
Aaa9iffigf nal ol kxBgot xSf nQodoxSf xov yerov^ 
560 01 Maxadofeg dk aixovg ifoiiaCof ngodoxa;. 
'Jlg x^ 0Mnn^ iXeyoff u fiaaiXev, ojcovsKi 
'ihfoig nQodoxag Xiyovaiif ^iiog ol MoMsiofig; 
*J2c ngog avrovg aptiXB^af paaiXtvg aauius, 
^Ex xwiAf^diag det^oig Blnmf ^AQiaxoq>awovg ' 
01 MaxBiofBg, uiia&tXg, a%a(pfj[f ipaat xf^f aitixfrf'. 
Tovxiaxif, cianBQ e^ovoi Ta nQuyiiaTa, MoXoiw» 
^TiAug ngoiotag ofxag di nQodotag xai KokovBif* 
lAgiatofpttffig di q>fiaif if uaiAtodia toDto. 
^AyQOiKog bIiu, T^y anatffif aKaq>fif Xijm. 

JIAPOIMIA» H AJSrOTSA, KAI MBOl 

B0H20T2IN. a&\ 

570 ^Enl xSf ayaf ^fBgSf q>aiiif xfjf nagoiiiiaf' 
^TnBgfioXfj di noifixalg nal ^xogai aaXsSxai. 
Al&Oi fug, IvXa, liixaUa xoi naf ix x&f atfiv^ 
0vai/f ovjc IxBi q^ifyBa^^M aai XaXiOf ngomifiiM'- HiST. m lipp. iiL p. laa. "^^ 

567. Iii od. i* *^^* 559. Cf. Demottheii. do reb. 

ia Chenrboii. p. 99. JieiAk. Plii- oirctff. CHIL.Vni. HIST: 210-212. 574-697. 305 

nEPZ INJJiN. cL 

27|ptti7i| nQoijmg nnixovaa ^hoMoiv antlvtup; 
llQ^tf(9 fOQ diioQnw avt^v ijhog awndUMr: 
Me]^aXfi 9cai mQi^gvTOs ^ ^^Qa di vnaQxu^ . 
Kal notaiAoXg nata^QVTOg, a^oifiaaiy sicidtjgi 
MttaiXw %B neQmXr^i^gf ^oqiv&p ^imWy 
580 EvialiAOiV, noXvav^Qamog , jwqSp naoSv j^ Mttmr^ 
Sxril^a QOn^owQaymfow &ioeug «fixrqfc^» 

H AETOrSJ, JIONT20T STBXil. cti,> 

^liyyvg oqSv tSv ^HiimiSv Cl^itag Si jii oQfj) j 

St^lkat Ting iax^itaa$, a%^^Xa& jov Jiovvaov, 
Ov Tou Qrifialov Xijto H mi %ov ZafioaxovtiXnp 
"JlaneQ t$veg voniiovak ital naXaioi Mid vioh* 
Tov olvovQjiag 3' evQeiov tpfnAl jov Alfvmlov, 
Tov NSe, nal *OalQidog, JewvaaoVf JMvvaaovi 

UEPI TOT HJlkOT SlKEANOr. ai^. 

^SlHeavog jotg no^fjtaXg, ^^xoQakj (piXoao^oi^ 
^laxoQwolg %b avv ouvoT^ mxl^xoig yeafyQatpovai} 
690 Totg (Aiv dokeX %tg &aXaaaa yXvKeta di vna^eev, ) 
^H feg ual &dXaaaa intog neiXeX%a§ naif" inetvotg, 
'Jlg vHaov neQinXeiovaa %f^v olnovfiivfiv naaaiVf 
Xai naaais %ag &aXaaaag ie t^ na9* ^iiSg fewSaeU 
^XXo^g ianBt ie no%aiAog nvnXSv tr^v olnovftivfiv. 
Mivog IltoXei/iaSkog ie nvnXovv ov Xiye^ naaetvp/ 
JEiva^ 8e nal Stnvt^pitov %e fAiQog nQog %ov yoror.; 
'i^«*tovrov nav%eg Xiyovakv ^Jlneenvo^p Sv SfHff, ; • HIST. 211* > \ 584. tn mairg. edit. Basil* 
*fl. _ ^ h««c legltur nola:* Bpitheion 

^^\ V)m» H. W. VI, 17* r Bacchi^ qia aswtms fuerit fe-^ 
^Uni Qtogt. AmU T. II, p» ^ mori. Supra quoque habee^ sed 
*^* ptUdo alifer CM. F, m. 

20 306 CBLIIi* V«I. HIST. 21Sj 698-629. 

3aliuaaag r Jdlivag ^ ftotaiJLOvg^ /^fQiazu f ci^nav Uv^ 
lEXg oi%ovyisvriv xijv ^uaiv Bia^aiXsiV xb kuL' Qiu% 

600 'Ek Tod'£ef)^^^v n(& ivaitSv Sv axofia yoQ ixqiov 
JloUt i^v nSativ ^aXaaaav , ^V x&i^' ^fiSf^ axowi^, 
'lanafiit^ , *TfitiQiiiiivf t^y K^^nxily; AiaovtaVi 
Siwhw^Vf xiiv X^ijmifv, .Atyaiav, UafAtpvXia^, 
'AnXSg $lnBtv/i]V 9akaaaav anoitig ^pLeriQoVf 
Ktd Tfjv Ei^eivov SaXaoaav, SansQ q>aalv o! nXslov;- 
^'d.qfvatMoi SxQuwv dit ita&dtg o SxQa^fav ypafci, 
T^y Toi»'^%Btvav &ttXaffaav Sg XtfAVfiv xsnX&amrff 
Hval 9i]ffi TQ nQOTBQOV, ig xal\^K TadBiQaiav, 
' Kdk Tijr ^Pfiyiov &aXaaaav, tijv iyyurja r^g 'Pd^flh 

610 Tov^ notaftovg 9i tcal aeiaiAoig Qiq^avzag llafOfSou 
AvTfiv Ttfl Tov EvZBivov pthv d-aXaaaav, fivneQ h^^ 
IlQog mafta to BvtivTtiov xai nQOg t^ nQ&nortlk 
Kai Thv^EXXfianovTOV avt6v* Tug 8i lontag ^aUttva;, 
Tf^v radsiQaiav ti (ffi(i$ xal d-aXctaaav 'Pfiyiov, 
JElg aTOfiaTa ia' oivByYvg - ktsii^uiv nitpvxoTa* 

'£!» .tqS isipiQOv xai dvafioiv oinBavov bv fjti^a, 
To I» raiBiQtav, Tog ^(iSvnaaag noiei d^aXoufOO^* 
^AXXo H ^nBovwv in niQOvg'tov fioQsiov 
*PeSfor irtog inohiaa ^aXaaaav ^^QnavUiv. . 

620 Avo^ih ftaXgv OTifiata tk ftBafjfifiQiag aXXa 
6aXaa9ttg ilVhaTifiwaav IlBQamr nai ^EQv^QBuat^ 
OvTi^ ivTog .&k&ivog xBTQatnofiogttiaQiw 
. JloUi ^itXttaaag tiaaaQag Tag fvr /lo* XBXsff^i^' 
. T^g it^^v '« ftiQBOiV aXXag tag ftXvaii; <p¥' 
^EaniQk^ avtiHa yoQ wxBavog xaX^tai, 
Ktti niXBtfog jiTXavnxiv xb fiiQog xh nQog H^^f 
To '^V f^eii^ 9i Kqovwp xal itsnfiyog, vB»Qif *^ 

*H^tog di AxBavog xoi niXayog ^qiof^ 
Th.nQog^Th fkiQog t&v 'ivdSf xal ly^g §oXa; h^^ 

HI8T. 212. faist pliiloa. II, le^PjS'^ 

606. Vid. loau, cU •cript. .^ ^"^.^tj^. CHIL.Vin. HIST. 213. 214. 630-652. 307 

)30 7% nfOQ s^ jismj^Pflmp ii nal (tc^ m nifhg pqxw 
Kal n^QOinoQ mmaipog 9ud iQv&QaZo^ iifia, 
liiQafitog 9uiXe£tat di xal AlffioiKov nortoim " '* 

nEPI HHSOT TAUPOBAmtS. m/. 

'H TaPQoPavri %3v ^lvdcjv vi}a6^ iar^ ^18^10X71, 
Tuip anaaoiv vniQxeQOQ vi]aoiv x^g olxot;fi£^^« 
^Ev TavTJ] xal ile(pavveg ital ff^Qeg di fivQiok 
Sevoavetg nai iucpvXob nal xSv tegaxofAOQcpmvM . . . 
Aa* Ofpeig vneQaioovxeg Ofpemv naaa/v (pvatv, 
^Eaffiovieg eXitpavxdg iv lAfj^avaXg xoKuade* 
Tovg no^^ag neQnfXenovai,v iMeivm ^ xaiv' &fjQluv 
)40 Elg jfjv te uaxafiaXXovxeg ia&iova^ Qaiiug, 
JloXXaxig avaiQovvtai ie xav ovxp^^avv ixeivoig 
^Enkneaovatv elg avxovg nal Kxeivova^ t^ fiuQef. . 
^JlvniQ iQanovxmv neipaXaXg eiQianofxak nai XidQ^ 
Aiffoh noXvttiiOxarok , noXXob.*xcl3Vs avtoyXvqxaVf 
0dQOV teg' fiat aq>QayiaiAata. <Sff Tta^' ivl xal uQiia 
Toitmv avtoyXvcpdv lieXv^ aviQe^ ipaal fiVQio&f • .• . 
JKal JIoaeiiyTtno^ avthgiv Sneai nov fQwpee» 

nEPI NHSOr ^NJIKHS, THS KAAOTMS- 

'mtsxpT^ns.hi^. 

"I^rflog iatk %rig ^lviu^g, ^Wc^ X^^f aalodair^ 
^AXXok d' avtffv jfi^Qovfiaov tpaaiVf aJ^, aifxl vijaov* 
^ *E^QaSoh tavtffv ie 'Oqpar yXciaaj] T17. q(pSiv naXovaiV» 
^E^e^ ie piitaXXa xQ^^ov, ftal Xl&ovg ie navtoiovg^ 
'£| vneQnXiov liuXXov ii tiv nQuoivov Toy Xlffoj' 


> . t% HIST. 213. HIST. 214. 

64d. €f. Cellar. Geogr. «at. 
^ Cf. Cellur. Geo^r. aiitiq* If. p. 873. sq. et p. 879- so. 
''• p. 876. > 650. In margine edit. E^, 

pro Oplut acriptttm eft Ophir. 
^7. GhiL VII, 655. eqn. 652. Inimo nQaator. 

20 * 308 CHIL. Vni. HIST. 21S. 653-684. 

nEPl TH2 ZE0rPlTIJO2 UAETPJS. ou. 

^AniikuSifii EvQog t$f EvQOVotog lUil iVoro^^ 
AifiovoTogy nmi SnBiira Aitpf ZifVfog^ Gfimks* 
Ttvig itvil 0Qaauiov 8e iU/ovai tbv ^Afyiaxfpt' 
Kal jinaQXvtaQ iud Sofag uai Miafig xal Kaak^ 
XQj^iiig nai o&$v &aatog tovraO itmviu ,' fiaH 
^Av ar^g £g nQog ovaroiMg nQoafiXinmv rig ^iUoi^ 

660 Tii di onia&ta xa aa navjo^g cotfi irr^o^ dvaifi 
JlvtSv IS airflg S^arolrig jinfiXtiirfiv v6f$f 
Kara rr^y x^9^^ ^^^ ^lvSSv nui fier* aiiov vof £tf«^ 
IlQhg xBtQa aijv ti^v Se^iuv nai del^ta ^Miag. 
'JSS^ff di Tor EvQovoroVf og in IIiQaidog nfi&^ 
Kai iQV&QSg &aliaafig di, ijrtg nai ldQa§iou 
'O JSorog d iv Al&io%iftv ttirotff ual Alymxim^ 
itoXg nmi &i, Xiyoi di, rag iunvoag f^ot^rai. 
Atflovotog Aipvffv 8i nat Alyvnrov xwQiiu' 
*0 Aiiif ia iuZrcu fiST' avrhv nQog 6vatv t^$ ^i^V 

670 Ta 9^ta mnX^Qmnag f^g fAiQfj 'ftQog rbv Ai^* 
ZiipvQog 'ivaHiog ie nvsZ r^ lAnfpUdriif 
^ *En r&v raiuQ^ ts avr&v nai ^Janavav V/fi^V^* 
Tbv ZiqivQov roXg onta&ev a^g Qoxioig inifvni- 
J^vv S* in roiv onta&ev fie^ojy in xSv oQtatiQosv u 
IlQog t^y iifav xuQU fioi naXtv in foif BQoaidoif* 
9Qaaniag nvtS r^v SQBrravSv nai Tv^Qfpli^ !«?*'> 
^Pa^fiaiovg t« nai FeQfAavovg nai IrsQa fiVQia. 
f Meru 6Qaaniav ii avrov bSsvovri nQo; &i 

JIsQt rijv BovXijv uvsfAog o "AnoQntiag nvish 

680 Svaq^iyyovisg afitpotSQOt Aenhovg ^lraXoig t»* 

M«' IdnoQntiav b BoQ&g 2kv9w^ nal f# ^*^ 
Totg ^TQnavotg nai KoXxotg ie b Miaf^ nsQi^i»' 
Katniag H totg 'HftoiioXg OQsak nsQtitvish 
*A nsitat roXg uQsareQoig fdQoak %^g 'Iviiag* 675. £rat 9^aii{ov. CHIL.VIII, mST. JW6.217. 685—709. 309 

f 

jnJBP/ NHSOr FAJErPAN. avs. 

To ngoiTiv woiAoiaxo tijf uXfjoit Koxwoyaa* 
To yS 8e radsiQtn pQa)[V aif nal lAtntQov fco* yfofs. 
''ElXf/vtg radsiQd qiiao» pJ9 T^ijZoy vnaqis^v 
Tgapihf piQ yoQ So$x8f* 0&9P fiWfQOV dsZ fQa^fiWV. 

690 <Doiyȣ ii yX&aaa raSaQn Xiys* xovg Xt^oaxQdtovgp 
^Jlg oi 'EfiQaSo§ I^afia&a ronovg zovg h&aaxQfojovg* 
0oinx9g KaQifidova Se rcSg ronoig xfjg Aifivfig 
*'£kr«aav xoi rijy radeiQtn, iXd^Qrxeg h <2>om'3M]c» 

^Eate nai tto^i^ radoQa x^ tSv C^oivImosv X/uQat 
*E^ ^g *A\pivfig radaQeifg ^ijxmQ iyeyovek^ 
ridtiQa itev xa&* ^'EXXfjvag lianQov iynineig eXnUf 
*Jlg in ToS pj Mol xov de$Qa * ag yXiiaafjg de OoivtKonv 
{radetQafOf, uig elfxojAeVf <paai tohg Xi&oaxQtivovg} 
BQOXvvexai. oin 1^8* yoQ in yfjg r^ir oijiuaouir 

TOO^AXX* in x^g ya trjg avXXaptig anXSg oqii^v Xaiipdveem 
3faXXov 8^ iati nai fiuQfiaQOVj 810 nai fiQaivyQwpeh 
^Jlg Faiov, raQaiiavtagf ri^aXa, FaXailaVf 
Kal nuv onoaov in tfjg ya x^y nataQx;jqv XaiifiivUf 
^JEXXfiviniig ov fXtiaafif te nal yXoiaafig zSv fioQpiQetVf 
£1 fi^ nov SmQmciteQOV elg aXipa lietetQonfi^ 
*Jlg fidetQa nui yaneSat yoQvetf nai TOfaSra. 

nEPrsAiTios noTjMor rAJEiPJiN. ^. 

Tf]g Bcnxinrig tSv ^lanavSv fiig notaiihg BaXttg. 
TSv ^lanavSv Tvyiivovaif tQeZg yuQ ai inaQjj/ku, 
^H Baexwfi , AvahtavSv nai Ta^^towiaiatv^ giST. 216. HIST. 217. 

693. Mirgo cd. A, yidaQ^. ^ ^^^ Conf. Celkrii Googr. 

ln titulo est ydhiQi^v. Com •"^'J- ^! ^.^* r** . ^ * 

•pirilu etittm ▼. 694. 698. At 708. Articulus ai od. A. 

^t. 687. ^et aUfai yiit^Qa. 709. In od. A. kvmiTavuivm V. > ck:l- viu. hist, 217—219. 710-730. 

^^; r^c^ fmtaal^ 9vv noxafiog o BaTti^ xb ttoi BaHm, 
.Vi« JF^^,^^olotg notanog uai IIoQTog Si xai Majr^^. 
X t^ nilug BagPfiaoXa de nal Baikmv re im Majfifi^ 
Xm, KiXnti nohq, OQOg t9 suu arij^i] oihf Ijcc^foi;. 
IkgM Batatnnm di avr avroVg ravTtig hi^ nUu;, 
Kai Kouvovaa noltg 3i, xa Jode*^ il i^ffo;. 
\ifog di TO MaQiavor» rig aok ra nuvta ^^miom; 

TIEPI NHSSIN ESnEPIJJlN KJI BPET^ 

TANSIN. a»i}. 

Al BQ€TTavldsg v^aok ft£y xeZvTttk^nsQl 6Qimim' 
Jvo oi niyiaim naaoiVf nQfoTti ^IovtQvia 
Kal\4Xov§inv fceT* avrijy* avro* r&v akhif f^^^ 
720 Kai akhu, H TQiOKOvraf xoiovfiara* 'OQto^ig, 
Kai 6ovAi] lyyiata avTaiVf akXti lAeyioTfi vtlifOif 
Elg lAnaQHTiov ti]v nvoiiv tyyiaTa nB*hniffi> 
Ek roi;rc»y twv xQioxovTa elatv al 'EansgiSeg' 
IJQog /ic^f} yaQ ianiQia UBlvTa^ r^g BQStxana^ 
TqiSv di Jiovvaiog nokBosv fidyoy IdjBk. 

H AETOrSA, IIP02 UNOAS NOTOT KAl 
THN MESHMBPIAN AnOKAlSI^' 

O Tif lAiXQt^ fdv towBv { ^ioig oinovttivtfi. 
TnQuai di fiBQi^ouB^v Tolg iiiQBaiv ixBivriv, 
*AvaioXjj TB xal dvofiaXg, oQHTOig vtaV fiBaffiPW' 
Eu tSiv tBaauQanv di liBQaiv avBfiog Tig innvish 
730 AntiXuuTtig uvBiiog i* tiig avaToXtlg liivf 710. AlibiB«W. Coiif.Geo- r^v ToA#r, v'^^^'^^!! 

S-aph. d. GHech. u. R6m. ▼• Queiu lociun rep«?^ ^\rl 

ckert, 2. Th. 1. Abth, p. 343. in Glomr. 8. ▼. ^""^^' ^^. 

Marcianus Heracleotea iu PenL- tses quidem ditersa iuc ^ 

plo : uaraltjYn Si nQot ftMir^fA^ disse Tidetur. 
Ji^lav ws tTtl Tov TTgoiipf^fiivov HIST» *'*'•. i 

paov Tvff 7/eoff, t^TO* BMva 717. Ifiir acccant • «o* . CHIL.Vin.HIST. 220.221-. 731~7W. S« 
'jfi» tSv dvtri$mv b (iqntgog, i^ opicrw o pogias, 

nEPI TH2 OIKOTMENHS KAI AOIKOT 

AieioniA^. oh\ 

IlQog lAigog rh jAio^iAPgivoVf o&bv b vorog mi9t, 
HQog xtXga a^ ti]v diiia» otomk aoty Saneg lnn^, 
^Jlmtafov lASOfififiQiVov nQStov iaw'^ %vakg 
Kai fist* aiti]v ^ aoiKO^ Ai&honia «£trai. 
'£> fig ^ oUovyiivvi de noXiV Al^ionia 
Kal fi9t* avtriv ^ Alyvittog NeiXof ^(aQiioiiivfi 
Al&tonlag o^urfcoir. Xiya^ ik tug It^ag, 

740 Al9^niag ts ofioS nai Alyvntov mavtmg. 
IlQog yoQ aiftSv avatoXiiv b votog neginviB^* 
Aipovotog %mQi^i.db niXiv iv tfj AiPvjj 
Tfiv ianEQlav Alyvntov nai tag AlOiontag' ^ \ 
Tag ianeQlag Xiyot Si, aoixov olnovfiivfiv* ' 

Avo xa» yoQ na&* 'J9fii}^ov alaiv At&ionUn, 
,/jFr fiiv dvaofiivov ^TnBQlovog , -^ 3* itiviovtog.^* 
Tug olxoviiivag Xiya di^ ov fi^v ual tag uoiKOvg, 
OvS" Ai^ionmv poiXBtot^ ta yivfi dtayQwpByVf 
Tiiv StQov&otpuywv , jina&Sv , ^ai tSv ^lyfivotp&yftiVf 

750 TSv ^TXoqfoymv, nai lomSVf ivnsQ liVQim idTJaBig. 

TIEPI TOr APKTSliOT KAI TOT BOPEIOT 

ana. 

To HiliiBvov nQog tbv fioQav liiQog t^9 olnoviiivfig 
jiQtncSov bvoiiuCetui, ig aivByyvg vnaQ%ov 
Toii noXov tov noQ^ avQUVOVy Xiyio de tov Aquk^ov. 
^Ev xoxrttf fi ^EXinfi yaQ, jiQUiog ual KwoaovQa 
^Ea%ov t^v nataotiQiaiV , scstfcayo* nsQi tovtov. HIST. 220. ^^ 1»7. frinlv oSv C-^yaSagxifvO 

746. Ody$i. I, 24. fo Ttuv ana^otv jii^ionotv t^voB 

749. Diod. Sic. III, 18. p«g. to avvoXov itori f*^ x^^a^*». 312 CHIL. VIIL HIST. 222—224. 756-^778, 

IdBtnfof^g OQiifUfm, fifi divovmk fiffiinm^ 
Ovrm T& niQ$p6Q£*of lUgog Ttlg oiscovfiiyijc 
^^Qxt^op mxmonLomak t^ noXof tc» %&t a^fnw* 

nEPi jirAerpsjZN. c%f. 

W^KT^ov i9wq n&pma to yivog ^Aptd-iqom^ 
7^ Tov jinaqtntov futal^v uBliisrop xal BoQia ' 

TdSg Jioruaaov ia xifu&g 0^09 nal ^vQooig joifw 
Tipf ^Mfa&vQoonp taxfpta uXfiaw nQoaipvaoxauK* 

nEFI rEAJlNSlN. oif/. 

^AQtn^ov xai vo reXmpSt Sd^^ ag ^Aya&vQOtn, 
Miaov xov lAnaQKvtov xa ual fUaov xov Bo^, 
KaxxaxaQOv da ftal/Aavov S^dvovg xSv uiyadvQoaf, 
IlQog xfiv Eviaivov d'alaaaav vavov in xov B9fk. 

nEPI MAISiTSlN SKreJiN KAI SKTBPJ 

KATKASlJiN. ai^. 

T^ xk t^vfi xSv Snv&Svy £v fiiv^im xag wi^Wi 
MatSx» wd Kavnaai^ok ual ol ^JlS^oi 61 
Ma$Sxig XifiVfi xig iaxtv Sfpaxa %ov BoQia. 
,770 MatSxig di na^"^ "*EXlfiaw aurij. nJlotfTrf xhf «l^w» 
Jlg fifiXfiff nal funavxQM fivovg navtig Ix^vaf, 
'Onooot, nQog xov Ev^a^vov nal fro^ ' ^piag x^QOvoi. 
- Totg Snvd^mg avxfi KaQfAnaXovn 17 Jiififfi «2?wf f^' 
T6 KaQfinaXov* d* iXXfif¥r9if noXtg tx9va9 Jiy»' 
To KuQfi fSxQ noX$g OHv&mSgj xb da tlaXavt l%^f 
Kal xa^ iv afifuUfovai^ xb KaQfinaXovn, M««t«' 
i7«pi Bod&v ^ XlfiVfi ^«^' ^ KaQfkniAovny Mmmtif;' 
Mamxai, fuA ol Snv9ak ia of ft^g avrj JuOotitM* 

HIST. 222. HIST. 224; 

ftiiir^. "*'• ^773. Sic Biirgo cd. A^ 

700. In cd. A. fioQ%a, faonakov». Recte, ntf^ 

761. Er^t xai^. ti« docent. CHII..VUL HIST.224— m 779-800. 313 

Ol S4 f9 n(f6g rhf Kavitaoop xoy Snv&inw xi oQog, 
780 To^TQxavlag eyfiataf ovmg ol OZwoil Ov^o$, 
'Dnov wd Miatig aveiAog xitg iunvoag nouXra^, 
(Ov Xiym yoQ jov Kavnaaov to xijg ^lviiag OQOg) 
Suv&m naliV Kavnaaw$ iax;iqxaa§ r^ nXfiaiV* 
01 ni(fit¥ de veiAOiAwo^ &aXaaufig ^TQuavlagf 
Mna riv Miatjv aveiiov itQog to Kamlov ^^o^ 
Kai SovySMia t8 aitfiv^ fig rcotaiiog o V2|off« 
Kai Sauag nal t» iaxaw itiQTj oQoav ^lvdiag, 
Tovg ovg Sui^ag ^HQodotog iafovg ovofAa^i^ 
Suvduk elaiv ^JIlSiavoi uai Suv^m de eqifo*. 

nEJPI TOTi OSHN O HOATXETMSIV SIKEA^ 

JSOS TrPAIS ATKAAAIS FHN TE KAI, 

0AAASSAN nEPIEIAHOEN. aui. 

790 ^Slueavo^ roXg aXXoAg lAev uvxXoZ t^v oluoviAivfiv: 
'0 ntoXeiAcUog de avtbv nSaav nvuXovv ov Xifei^ 
Ilvak ie nai anvulmov t» ^Qog nQog Toir votov* 

JIEPI TOT ETIHATrAZONTOS EATTON SET^ 
TAAOT STPATISITOT TSit ATKOMHJOTS 

0AAAMSI%. auz\ 

Tov Id^iXXia dmccloyy ig in natQidog 09lagf 
Tiiv AvnofAi^dovg veaniti fafAtj^ Xafiovta noQfjVy 
!fi* nXflaig JrfCdufieia, i'§ fjg vtog o HvQQog, 
^Slg tavtrj awiUtQk^e ttf fo^ nai naataiky 
Mv&ovg tweg avinXaaaVf ug"EntOQog t^ qpo/}<y 
'H 0itig tovtov iuQvxlJe ttjf AvuofAi^iovg olnt^^ 
^Slg noQffV afAqniatAaa %itSva fwa$n^ovy 
800 M^qnag iunXevaag avv atQor^ t$ Toly ^EXX^vohv ^avoe. 786. Erat ^owitaSa et TQfar, ie iti iaIoow iUg^ew* liQ^e 
Uio&ys. Perieg- 747. ^ovYi^ds^ %£as« 4 

i 814 CHIL. Vin. HIST. 227. 228. 601—820. 

TIEPI TOT, MHAE TIAPA TBIi MEATSS^N 
AXAP12T0TEP02 riNOT KI10HNJ2N. 

4 

Kri<i^iiveg {oio avvvQOipa YSPvSttak xaSc luliaismg, 
Miyiara %8 «ai a»€«T^y vdQOipoQtS Tr.Toi/rai^. 
KfBlvorfak Tolg luliaoaig di xa*g$ r^ xoS pifiihas, 
M^nwg iiuXvak &iif9mv inb tQoq>^g ifdsiag* 
^'OfTa, fOQ fis/aXoffw^o to yiffi xSf xfiipiifav, 
27oXu uaxofuXifOMOvoi piPQiianofxa v6 fiih. 
Knoff axaQiaxoxeQoe fi^ fifov di jrij^raiyy 
'br* t6 fiii* tQdyofTBg, dg dnof, oi vi^ip^vafff 
Ov fifOff(u ujaQiaxot xSf liiXKXaSf t^ yifu* 
810 "AfxetaipoQuf 8$iovak 8i xavxaig , vdQOtpOQiof* 

Sv S^ iQfififev€tf ToT^ vfiSf i^fifii&daatg fii^loig, 
Ov liovof oujc BviuQtaxog ipaifTj xoXg EvcQ/ircugf 
jHXa uai Ut&Qa md'^ igfioiy ktiQtXg unQeneaxaxng. 

HEPI TOT^ MHHJIS, KAeA 0HSI HINJA^ 

POS, KATA SIMSINIJHN THN MOTSJN 

APPTPEIAN nOIHSAIMEN, OTKETI 

HPOKTU^Hi TOIS H^NHSIN. ojcif. 

01 XvQtaol xonQoxBQOf efQafpov afaQjvQmg» 
^HQi^axo nQMXog ii lAurOov yQotpBw 6 Sinufldfig. 
Avo yoQ TWXfifuiiefog atfiiina iiuSvog, 
To liif iMttXu datQeSf, xo S* SxeQOf ^a^^T^vi'* 
*A yovf fQUfpuf ikaiifiavsf, iti&it tufiuixuf, 
*X) diOQeSf iualaat' lotnov ovv IfisoroDTO* 
820 Tb x&f xaQixm di uofOf utfiwxtof vniiQXiv* HIST. 227. 1. PluUrch. An seni si» resp. 

607. Conf. hift. 207. ger. ). 5. T. XIL p. 107. Hutc. 

HiST. 228. . De curioe. §. 10. T. X. p. 140. 

614. IntcripUo hniut histo- Athen. XiV. )>. 656. Scluerer. 

riae est corrupui. «ft Theocriti Idyll. XVf , 9. — 

616. De Simonidii «TaritU Stohaei floriL T. la 39. £d. 

▼ad. AeUtti. Y- H. VIII, 2. IX, Gaiaf. Lip». Vol. L p. 2^ I C H I L. VIII. H I S T. 228. 229; 821 — 841. 315 

^Av ovv avtov r«9 aina&l yQaipa$ TroTff ^ilov, 
''EXsyBj dvo HfiPcatol elaC fioi tj} olniay 
*Jf liir naXBCiait ^mqtSPy ^ 8i ys rdiv ^^aghoiv, 
u4v olv avolio} mfianbv rSv daiQBSiv, BvgloKap 
*Ev ovg av ISaiyi^aaifia* avi/inav l/ioi j^Qeioideg' 
Ksviiv d^ avQioM» hi^o)t6v avoi^ag Tfjy j[a(Utoiv, 
Kai T* iQumieg l£ avtrlg fivsla&ai oiiH iaj^voi. 
Oilroi Xiyoiv vnoQyvQa nuaav fQafpriv inoUh 
*Sig IdvaxQimv te aviog KaiXiiia^og ts 14^9^ 
830 Kai ttBQOk iivqIoi de tSv iXXoyliAOiV avdQeg, 
Ovd\ vfivovg lyQaq>8 S^soZg avtbg o S&itoivldijg, 
*£x*Xivofv TO avaQyvQov. ijQatpa S* alvovg naidmv^ 
*Aqi* iv lXan§avt noXv jcoi SiaQHieg ^qvoIov» 
^EQtatij&elg de nQog tivmv, xi nQog &eovg ov fQaq>Sigf 
TlQdg naXdag atvovg yQwpsig 8i;,b Sifimldtig elnsVp 
*'0t» ot naldeg fkOh ^eoC, mg i^ aitSv XaiAfiavo^v. 

HEPl TOT^ OTJE TAP KATA TON KTPff^ 

NAION KAAAIMAXON ESHEPION 

0IAEOTSIN. an&'. 

'O notf];trig KaXXiiiajpig ovtog o KvQtivaCog, 
IleQi T«yo9 ov aw^ovtog ataatv iv tij q>i,XCa, 
IdXXa iJietoXia&aivovtog xal fAetatQenoiMevov, 
840 Tavta <pi}<r» nata Qtitbv aneQ oxovoiy lid&e* 
f^EaniQtov (ptXiovaiv^ avuQ atvyiovaiv ev}ov. 825. i^an^o<o/AM pro i$a»M7- HIST. 229. 

08/*a* cd. A. 341. CaUiiMohifaigm.XXVL 

829. CaUimachi £ragm. p« 401. p. 347. I 
J m cHiuvin. HIST.230— m 842-860. 

ItEPI THS AISSIUEIAS XTNOS TH2 m 
AArSlH JAKNOTSHS TSh JHBEN 

0IAEIN. a3L\ 

'0 pLV&OYQuqiag Alaamog Xayoip hoI nvfa (p^ 
l^U^lo$g naifjuf ^ihmag, i^Alav 9vy^«fcirouff, 
*End d' Savfifia%6v iauv mg ngog fpMag rikor 
KwSv fov^ &fi^vi,itSv nal layomv xo ying, 
IIoUS Toy xiva t^ doxtXv tiv lapoov ovfiir«Ssif 
JaxvovTu Tovtov awexiSig iv ipiXtifiatwv tfinwg* 

UEPI AESESIN ISTOPIJIJSIN, BOTJtm 
TE KAI rPAMMATEIOT KAI TFM- 

MATIOT. aU. 

'iflga iarlv o fiovXvrhg vad'^ f^v ol fijg iffim 
Tovg poag anoXvovoiV oqotqqv ttal tSiv l^, 
850 Kal TtQog oluiag rag uvtSv eg)ipvT<u nfo^ lonipv* 
'0 fiovXvthg fiiv ip^oiHag onoiav cifav UfW 
. rQafAiiaT^ov di fii&e vvv ital ri to yQafhfiatviw* 
rQafiiAattiOV to yQafifia fiiv, o xoQTfig fQoitfutf»^' 

IIEPI XEIPOTONIAS KAI OION HVl EBOS 
THS HAAAIAS XEIPOTONIAS. olll. 

To itaXcuQV ^ aTQaTfiybv fj allov tSv hqfpftta 
*jiv i'fielXov ftoifiaaa&m , to ovofia iaalow. 
l4r ovv Tqi dijfiM aQsaTbg ^v o TiQofiBfiXfifiift^t 
^HiQOV ol navTeg ds^tag vag iavvSv dg v^^f 
Eifd^vg T6 nQoefiaUaTO dg t^ ^h^ ixetvog» 
TovTO ro S&og fivoione t$^ nglv xi^Q^^^^*^^' 
860 "Av a* oia ivnv vSv &QeaTSv o t^v oQxfjf M«^' HT.ST. 230. HIST. 232. . 

842. Aesopi fab. 135. ed. I. 860. lu iiiar|[iiie .«"; -*' ^. 

G. Schueid. fjr , unde ' HSfiero, tidatur i€" 

H I S T. 231. bendum , &p ft ovn V*' 
848. Odyas. IX, 58. CHIL. Vni. HIST. 233.234. :«Bi— 868. Wt 

M d* ^y laotfiQ oQi&iiOv rSv re rsifartmv %6tQds 
Kal %Sv titg xt^Qag xiSiq aitSv avfoXoag (t^ tewavtatv^ 
2*d\}fig naXiv iyivtio nolXoaug TtsQl ioitov* 

nEPI STNOJOT KAl STAAOrOT, TZNt 
. MA0KPOTSIN. '0Xf\ 

V 

jMqfOQitv awoSov tb ^a^e jeoi^ to(j aitXXofOv* 
*H avvoioQs awiXevaig in n6X$a>v (ivQtwv, 
SvXXofOQ di awiXivaiQ ituig noXimg nXi^&ovgi 

TIS JTAOOPA nAPAItAHtOS lCAt MAINO^ 

MENOT tLAI ONETPOnOAOTNTOS KAI 

ONEiPJlTTONTOS. ai6\ 

IlaQanoitilj , (Attfla ie ntal { fnBXayxoXlaj 
B70 ^Ev tiv$ dioiqfiQOvoiVi' vvv aafBatazwi fiat^e* 
IhiQaKOn^ Hal aiv dvttf nai ^ naQanXri^ta, 
HaQatpQoavvfi tig^fiinQay tig nvQStoZg lABtQi^tgv 
lAnonXtillaiv oi XaXa» vvv nal ^innXfj^lav» 
"Eyvwg th tl *naQav\>nri ual ^ naQaitXfiiCa. 

MeXayxoXia, XoyiafAov aw&oXwaig §a9eXa^ 
^Tnh lAeXaivrig t% 2^^^^ axotiiovaioi tag JffQivagy 
Xavvovg nbiovaa nai SnXovg toyg tavt^ avaxe'&dvtagi 

^lt 8e l*afla navteXetg (pQevoDV Iqtiv inataaeigf -. 
"AyQBoit nal dvaoiuXpif naa^ tolg ivxvxbvai, 
680 ^Slg Xl&ovg eXneiv, iiqfti te nai nX^ttei^ toig tyx^ffjf^ 
Kai fB qoQafem itpantead^a^ noXXamg aat oinekav% 
rivetM Tovto 8ii .ioXtjg l^av9fig ^{fneQ^eaaafig. 
*Ev tovtoig 8iaqiiQ0vatv olaneQ tcvi^vi^ dQf^nenv . ; 

HoQononfi inavia te nai ^ neXayjoXta* 

Nvv 8e rh ovetQonoXetv nal ovei^fitteev fio^e» , ^ 
To i^eiQoittiiv (U¥ iote, fOvo^QVOvivilQo^. ' 
To d' ovetQonoXetv iativ oveiQOvg wtvoig pXene$Vp 
Elte nal nf^ei/v texnnSg oveiQotv tag infiaaetg* 818 eHIL;YIII.HIST. 235-237. 889-904. 

nSPI TOT, TTPETOHTKS JI09EK AETE^ 

TAI. cU 

890 '£k TOi/TQir. jrai to jv^avro^ p^o/ouc JTrexli^^i}. 
Siaioi, fotQ ol Tv^^tivoi Kui ^rigiciSeig oyar, 
• ^JZ^ M^V^ ^ '^li^tawog UgovpYiXV uvSgtinovg. 
*£'» Tovxcov ovi^ To «novovp/civ rvpeveiv (vrofioai^ijy 
£»r* ovr ano. ToS foXaKro^f oV«(>.Ti;pofroiOV/iefr 
£vx£rre$ jca» ovoT^V^rtegi nij^^rvries re nvrun;. ^ES^/S IST0PIJ2JHS, noeEN ATOUON 

AErETAl. oV/ 

!l^T07rori. ayoraajratiory «7ro2ei(i> nri Ixow* 
ToTiovg Tug ono^eifei^ ii q>aiAev^$cai .igraoiagf 
*En Tonoir olg oi uvvriYoi yad^uejipf Xadgaltng 
7\ivg &ilQag ttartQ^tti^oviui 9ta^i xreirovoi ToSeiai^» 
900 *'0/4i2^o; Tourovg Ti^odoxag tov^ Tpnov^ orofiaCc** 

nOBEN EKAHOU TO SKAIJIPOTSIN. aX^. 

Sttaiov TO inaQlareQOV nai fiaroior vira^^^i, 
^'JlQa roeiTai S* 17 tpQOVtig i^yow fiovX^ nataia 
Kui nuv uanov 9tai novtiQov Ix toJtov axaitoQia, 
H in nvyiitt^ov tou oxoiou rixdSrroff narov^j^ioi^ .r HIST. 235. 
^899. Conf. EtyniDl. M* t. t. 
Tvparroff, Scholia ad Luciani 
Catapl. iniY.» i»t quae leguutur 
iu bophod. Oed. Tjr. p. Xlil. 
£rf. edit. mai. ^ Tro ntivovg^ 

fQV¥ acriptl 1iW9VQYH¥% 

895. Mar^o od. A. mwXmvtHm HIST. 236. 

897. *Sgyaala% auat exp^sitio^ 
nes argumentonuru Cf* £mestU 
lex. technol. gr. rhet* •• h. t. 

d99. Margo od« A. narvM^ 
pTo vo£e/aie* 

900. Uiad. IV, 107. IIEFI TOT, MHJB Kj^K TOIS KAKOIS 
EINAl KAKON. 0%^. 

XaQiXkoq-Aamtav iii%k(fih^ ^^^tt* '^^ Avuoi^Yinh 
^Enouvoviiivov tovtov 8i nfog uaXouaYa'&iaVf 

U fif^ofi TOi'^ icaxoi'^ avTOi^ ^uuuog uav vnfiQYiievog ; > «M • rrjSr^ ^A^K^ASAPMAtA, A KAI <I>AFMAK0L 
. ETEPON^^ 01 0ABMAKEIS KAI MTJSPON 

01 OAPIflAKOnilAM. aX&'. 

Bg aluootfjiv iiQaaptiqav ual tgCtriv latoQlaVi , , 

)10 JJXtjv tovSi 001 jov nivauog dg uuoairiv uai iQ^tfjv, 
Tig qidQinauog uai q,aQiJiauevg> ual vvv avvioiAwg qfQuaoB. 
*0 tpaQfiauog to uad^aQyta TOiorde t* vniJQx^' 
Toy tiaviav d^OfioQqffnatav.uttvaptvxsg {iiaifsg^ slnov) 
Eigi ua^aQjkov z^g noXewg iv .avf^qoQalg lAtyiajaig, 
Triv riifQav SQQatvov avxov naaTj ajtdov t/^ noXshp 
ToSro fiiv ovv xo uu&aQfAQt nQiv (paQfnuuov iuukow* 
*0 tpeiQiiauBvg o ^^^cofisyo; ipaQuauoig sig to uiBivBiVm 
OaQfAauBQyaxriv udXBk te uaiya q>aQfiauonmXriv, 
Tov ipuQJAaua auBvul^ovxci uai nQuiriv xSv ipoQiAauav* 

nEPI eUPIAKOT OAPMAKOr KM K0INH3 

ANTIIUe^USi. au. 

920 01 itUBwaxal d^riQiauSv ipaQfAaKoiv avxidottov 
Tovg ogeig ,uai i%iivag t8| tm di^^XijTij^MuJi}^ 
KQaxovay Uiiii,i%\iiiVovai, t«^ wipaXagy ovQaXi», 
Mvgioig tt oQxviiaai ausvuaav^eg ug iiov 
Koivr^v tr^v amna&etav naa$v iu tovxiav dQSaiv. t . HIST. 238. 5. Adde eiind. de inTid. et odio 

^905. „Charilaaa fuit filina $. 5. T. X. p. 168. de discr. 

Polydectis, qui fnit Irater Ly- amici et adulat. 16« T. VII. p» 

•orgU Couf. Plut. Lyc. c. 2 — 179." Hoger. 3e# CHlUTni.HIST. 241—244. 925-9(0. 

CwM.lf*'^ fuii tovs xeatovQ aco! iolo^^atpws nimi 

JtSPI XOASINTSIN TE KAI IIAFJIUIOV,. 

' TSIN. oiia. I 

Tq irafanaleiv ofia tb ual f$ th naQaMntm 
IJa^fpgoavvfi t«$ iiixQa ita^iaxtixev , £g iliror. 
XoXuVf xoXfj fitXaivg di axotlf^sa&a^^ti^ ipfiKS* 

nSPI TOr, OnOSON KOAOIOIS BJUMM 
KA9ESTHKE MEylHSlS. a^f. 

930 ^Eni tSf navTfi naftelSg tivSr &qfQortiatointBf^ 
Tiit TfOQOtfiiav Xdya ttg vnaQxovaav toS T&tIw 
UoZ fUQ iat$ toXg noXoMig q>Qovtig t^s ^offiiilaii \ 

nAPOiMiA, n AETorsA, n aetoistpj 

• • NOMJIN TOT UAATJINOS. w'. 

^Oiiolav ii ual tavtriv fco* ti}V naQoi^lav vUh 
Ovaav ToS T^it^ov nal aitrjv xal ^cr' avi^ «^(«5' 
tlov fOQ (pQOVtlg toZg aBtoZg tSv Il^^atiovog ivjna^^ 
Xal vofimv tovtov noQrixSv, a&iagiwVf tSf ivnojtt^t 
Ol Tttff fvvaZnag yQaqfovoiv elvM iiomg totg VMifj 

nAPOFMIA, n AErOTSA, KAI i^M^ iff- 
l^ JOSIN APISTOTEAOTS STAAOriSmS* 

KaX tavtfi^ Xor(l^ tatg Xo^naXg t^ nctQOiitta^ foftt 
SvXXoyiaiASv yaQ tig ipQovtlg iati taCg affiotsif} 
940 ESitti nal fiifiXojp olaaotv tSv IdQUftoteXaioff ; HIST. 243. .^ 

037. Pro fiovae ceniet noivae legendmii eeie H^« '^flc» CHIL..Vm. HIST. 245— 247. 941—960. 321 

\ 

% 

ILiPOIMIA, EI BOTAEI, JIPOSeES KAI 
TSIN XPTSinnOT. Giii.' 

Koi Toijfiv T^iTtov flvaHJxa T»)y fropoifcior dwcu, 
'Ofioiop m^eQ tq^f^iiiv ^QotiQtMg ftaQOiiiUug* 
Hov yuQ (pfortlg aiMoyiOfiSv iatl tcu^ cnidoa^ 
TSp jiQtatojeXelatf %8 wd yt rSv jov Xgvainnov; 
''Og dujLeMTixmatog i* XQvamnog vn^QgBf, 

JIJBPI APTASEPSOT TOT MAKPOXBIPOS, 
nEPSIKHS AE TANTOSjiPKOT. af^^ 

'0 l^QT<i^iQ^rig "EXXriak (iaxQoxeiQ iuaXatto, 

^Slg iHtiMQOjiQat iSv %eiQSv v^r fiMiy ntxxfHAivog. 

IliQaak 9k jov iu»n(6xetQa q>aat ta/woioQniip. 

IlflS H AJPIANOT nOAIS AI4IA 
KAAEITAI. aiii^. 

' • • • 

HdQUJWog ^AdQWfOv rov ^tpQOv naiSg vnoQxofVf 
950 'Ett' adeXipfj Tqq(^vov TQaCaviTi yaitPQevaag 
Kal luxa &&¥ajov avjov Xapisv jt^v ^aoiXelaVy 
Kaja Sxv&Sv ojQajevaag ji noxe «ai uvvfijriaag 
UeQi ''ASQiavov noXiv, jeQf&eig je jy axQevaeif 
To nQiv liiHQov noXixviov nX^aiV "'OQeajfadg, " 
**0 ^AyaiiiiAVOvog vlog nQiV fjyeiQev ^OQiajfj^, 
QEm: Xov&elg yoQ noxaiioXg ia&fi jfjg i»avUtg) . 
Ka^flQfpiwg IddQiovog fiaaiXevg, ov ^^rnVj 
^AiQiavbg nal AiXiog, dinXijv Sx^v jipf nXrjaiV, 
Eig xaXXog je xal liiYt&ogavfiyeiQevaviiqattg, 
960 niXiV 'AdQiavov, noXiV AiXlav ovoiiuaag^. • : ' . HIST. 247. 954. Cont Celkr. Geogr. «iti^. L p. 1324. 2i 392 CHIL. Vin. HIST. 948— m 961-178 

TUPOIMIA^ B AETOtSA^ TttEP IPTm 
KAI TOnAZIOPk aftif. 

T^v Uyoiwar» Miip M^iNyoy wti td vMia{ior 9i 
J^voht yiiQ mo&uvixatop vnAfjfl$ vtHg ordijMOif. 
XifwAg ta fratrro naxo f&oXf ffWOQ fvv^ nolc^v, 
X^vaoc Mlpitey f^Ti^Ky Milc, mUUUp nSr «^p»;»^ 
Ao} xa j[Qvaou /icr n^oJijila to7c ffv^ooftf Mfix»v 
Ti 9b tanilC^ iox^ U9oq tSf nQOooxfom, 
Ovjl XofMfig, oi 84mwf^gt if oi Xom^l «wf ^i 
Oia di xa nfaaiiofva TiTxoret xmw, oorfinti^t 
970 Oio0 ncri^roiy d" iadfuia nXiov», nXvp&hj, nfmufni' 
ITfaa6)igov9 ^* or^ sroiwo^af ^(^ nifog Sfo» iif^ 

IIEPI THS EUirPA^HS THJS IIEPI IffWr- 
P0I2 TOT nAATJimS THS MBJEIS 
EISITJl ATEJZMETPHTOS. a^»'. 

IJf^ xSv nQo9vfwP TfiSr ovtov ^fa^fag vn^^B 11^^' 
Mffiilg ofiioiAivffjTOQ Aaixm ftov ti^ atiffp' 
Tovxianift aSikog fiijAsic nafua9f%ia9m xffi^' 
^laoxffi fuf irai dbmcp iaxi fmfAOtfla. 

ii!epi Tor NosorsTOS, tqt niEKSU^' 

TOS EK THS OIKIAS ATTOT, Aff«' OJIlEf 
O EAOJiy ATTON IJEIN 0iAOS SKAFTlJ^ 
BPAJTNSIN KAI OTX TnEXJlPEI^ ^'' 

Tiffaxfi nov q^iXoYtkmg x^ iavxov ptpUtif' 
ji^fwaxof hnaxiipaa&M nafifiaXd xig (flXog. 
*Jig ovv ovji iSaWoTOTO «oj vnexwf9^ QSarth HIST, 248. HIST. ^^ . „, ^ 

967. TojtaS^ov pro ?rft&ov In cd. A. in iii3crippo»f 

•cripii cum Scbaeifro in Ind. detur este : M w^^v^* 
ad Gregor. Cor. pag. 1036. a. HI5T. f^» ,^. 

Vide tameii Indic ad Chiliad. In inscript i« «>• ^* ^ ^ 

t. T* x^niiMVm dvrwf pro ff^aHvntf* CHIL*Vin. HIST.iai-253. BTO^lOOa 323 

n£P/ EmKOTPElJiJf 4ErONTJlN, TO MEAI 
/lEKATHMOPION AMBPOSIAS. 9^ 

Tfiv 4}4ovqir doEoCoiioa v^ilof ^i^ooo^uiff. 
Out(U %iimvxtq ifiwifi^ nui va fkvmia nina, 
Ti fiAi ydq»q di$tmo9 iMolopp ififiifoalag* 

SIS HPOJOTOS 0H2I IJEPI THS ETdAI^ 
IKfONOS APAfilAS. OT^. 

TTpodorog^ Jii8u(fogf KtfjoloQf Tntrro^ £110«, 
Aiyovoi T^r wdaifiova rvfximf ^JgapiaP, 
'ifloneQ nal f^ r^y ^lfdiuiit zvwiootatiiv ayav, 
*Aif»iia0i9 iunpiovoop, ig ual vtip j^^y ixsCpfjg, 
Kai UAovg Momoiiipovg do ravtfig aQmfiatl^ur. 
90 Tovg di &p&Qafltovg xovg tuA Xti&imag elcnSiatg^ 
'OotS tivci wd uifa/ta aal ifvoBig thg i^tHttg 
Toto tfanvlSto9ai Xoini^p aal aftuttOa&ai nahv, 

TIEPI TJIN dSiPBMATJiN ANTJINIOT TJiN 
HPOS KASOnATPAN. ort^ 

*H roS JiOfvotov fih &VYatfjQ UtoXsficUov 
Kal HxoXsfudov ovvaiftog HioTtOHa KXeonaTQOf 
Ouoa ooqp^ xal tvfhottog nai navBVfAOQq>otatfj, 
Jlg uaXXei nartag &iXy6iv to nat rpioiv ttHv &riQla»Vp 
^avoyro^ rauTi^ toS ^rar^o^i elx^f afi(pio/^ri}aw^ 
nQog a8alq>ov tov iavt^g nsQi t^g Paoi%6iag, 
End di uai nQog Alyvntov 1^9 ipifffioiv o KaiouQj 
1000*0 KatoaQ 'lovliog, raiog ixavog, 

HIST. 252. HIST- «53. ^ 

985. Herodot III , 112. sq. , 999. ZaiaaQ cd. A. et hic et 
Dtod. 8ic. 11, 49. Pompouius ^Alibi. At ca4U tocfiL Kalga^ 
«fti« W, 8. t). Ibfque iuterpr. 

21* 324 CHIL. IX. HIST. 253. 1—27. 

^ *jAl* o liif taitfi^ adtl^s, ovt^ o iTrol^cuo^, 
Eig pfiPM ro tov KaloaQogiC iauiov ilikEM^ 
^S KXsonatQa de avrij atofian ovfrffOQmm 
^Entl y ^TTaro^ 9iXovoa v^y Wxi^y fAeraor^^f 
Ti} KaSaa^ li^iirfi^msiv' iotm fmotif ao^y Kataa^ 
*Jls ol ifitol avfi^yoQoy tijv diufif nQoMoSoif* 
AitonQOamnwg ovv avt^ !k* ifiuvt^g m, KtSottQt 
' SpvloiM fififtatk Tqi a^ Xiyuip, a Xi^ai^&ilo^ 
10 Tovto navaofitftiatata de^afiiffog o KaiaoQ 
' . 'Enivovo* nai /}i}cioro? XafinQov ovfUQOtfi&irtogf 
'H fiaoMg «lo^fiTa* nQog tovto KXeonatQa, 
Kai uiXXoyg' nQStOP wftQonaig tolig vniQ tfvaw tovt^ 
Xei^ovTa» na» to ^iatQoVf nawtag tovg 8tm9noXov;, 
T&9 KaloaQa 8i liaXtata ninnm %t%ifivtak nXiof. 
'Jlg 8i 9VV ffiXkovg oatQanmg inoitfig Toi^ a^Qi^tot; 
Aojovg iidvu fieXtxQovgf 8imnM0vgf Mwnoftovg, 
'TniQ tovg Xofvg NiatQQogf vniQ ^8ag nvxniovgf 
'TntQ tu nao^^QvXXfita tSv SuQffli8oȴ fiiXff, 
20 XoTaiiAaj^cVre^ ovfinavteg fo/or aiyiif ioxiitipu ] 

Tl t6 ifttv^w yivotakf ttg ayvo^ (pQOvovnogv; J 
**Eojp 8ixtvoig tQoitog Tor KalaaQa to ir^Tor, 
Trjg l(i(pQo8lt^g avdBOiV tox^v avtov dcofcconjr, 
AovXol tov avtonQotOQa, 8ovXiaoavta yijv nwm, ^ 
l^vA T^y 8iMif^f toxfjiKOv a&Xov tifv fiaatXeiav. 

Mtta ^aviiv 8b KalaaQog riuov ^lovXLov, 
Jig &iQfioxiQaig ^ntm nQa/^atotv KXionatQo, 11. In od. A« avyQortf&iproc, minatur a. Nam a remanstL 

cui iuperscriptum ovyxQwri^iv^ Non dulntaTi w^flT , quod Ho^ 

wf , non, ttt in marg. edit. fiaa. gero iu mentem Tenit, redpecew 

ovyx^unil^ivrou Quod ego po- o« ^ • a • 

fui, exprestit etiam Ladsius, ^^* ^"r' ^ 'I' ^^^^^^t "^ 

^jioraio. " ceutioria Graedtatia. Vid. Da> 

25. In cd. A. ut in edit.Bas. ^*^"*' 

^J^Vir 8Uijp t9t lacantu Ex- 27. Scripai ^a^uoriaot^ pn> 

cidit uutium nominis quod xet^ ^sQfAori^wp. CHIL, IX, HIST. 2A3. 28—69. 325 

Tohe JSLjvnjioyQ ti}^ ^^9 hfQnSaa xSv ^Puiudtarf 

^ Avfovatog ^OKraovkog 'Poifcii^ uf^tSv %a oii^Yf t^j 

K) "Afs^pth^ &9 KaiaafOQ ratov *lovUov, 
Tfjfp itttaQolaiw ovdaiioig tSp AtYvmimw ^fov^ 
^En adshp]] tfj iavtov «l^viv ^Outaovta 
"Exmf fanpifov uivtdwMP, ojiHik nat* jAfvnttM, 
^Jlg ^faau Tovroii^ tiji^ o^fc^f navaag T^f iarta^lan^» 
^Jig KX9onat(fa S* ijKavasv IdvtiifMw atfojsvski^ ^ 
KaO^* iavifig elg Aijvntov fisra atQatov fic/oloVj 
Einova navv of(0«oy Yfaxjfaaa nakhivg tavtrigj 
^EnmoXag Stikovaag t9 l^y tou \dvrmlou 
^^nBfixps n^g ^ivtdnov» og tfj axia nai ^ovij 

10 Tji T% el«oi'Q$ avais^tig triv av^vjov iufr[WV 
KaX KUonaxiiag fivtta^ %ai fAi^vg^ JXfvntUav 
Kai Tor^ 'PoifiOiOts noXefiOF ovf Tovroi; avve^QtijfVv. 
Kai nQSia fiiv xfXQi^iM tfi KlaonatQa ddiQa, 
Tov q>omxSva aviinavta tov tflg *IeQt%ovvtogt 
'thtov ual th noXvtkfiov divSQOv iati §a^a^0Vf 
Kar* alXovg 8i qtvtoQiov, ov divJQOV vnfiQYl^ivov. 
Tav qpoinJcaivd ToSioy t« ual %(iQag 8$ livqiag 
Tfl KXeoTfovQa dCdoiaiV ^AvtdvMg t^ n69i^ 
Kal IlaQ&fov de tfiv avfinaaav aiftnv ai^aXnalaiv 

50 Kal tov TtfQavov tov tibv avv ^j^oioiTiofiiyoiff. 
Kal fiaoiXslg ania(paisv sv&us tavtrig noa^vg. 
Ka9(oan$Q ual tov MaXxov di UQafiatv atetpri^poQOV, 
Kavneg o ^OntaovCog, ovn ivspmv wjy v§q»,v 
IXg aisX(priv tiiv iavtoSi nXr^aw ^Ontaovidv, 
^Avt Hvtan^iov iiiv avto^ Xapoiv yofi/?gor AfQiTmav, 
StQoreviAata mvrjaag ds nui nata y^ff nai atolQV, 
AvadQaiJuiv t^v i^nsiQaVy riX&ev ei^ Toy AtvnoKtaVf 
Kci noXsiAOV paQvtatov ineivo§g awaQaaae$ 
Katd tsyifvnai &akaaoavj &g ^alaaaav fii) nXaaSsu, 47. Vto fotvtMovvTu scripsi in cd. A. txtare Tidetur. 
Hlat^otvtmuvptj qaod et ipAum 326 CHIL. IX. HIST. 253. 60-8a T^ MarattVQtw «rotofiod^ atfitwp omwvovc- 
ToifQ Xnnoifg yitf ovfifiMfb foi^ noliiwmifUvg, 
^VTOvg xovQ imfiitag r^ ndi&f^ T«5r oiiuitttp 
Mifg^ fmi&wp hnff[)it9&m* toffoc i^qv^i fiwq* 

^Exi TaXovoij^ V* iv afnqfotf rtlg l^apfi ho^n 
Kava x6 yrjf ual ^aXaaaav, aal litiderog nMano;^ 
*0 Kalaaq *OxxaovCog ivsfoXx^ vrjf t»xi}9 

70 ^Pi»iialo$g inoi^aaxo raSg uaTaajQatinYUug* 

BvQaaig fioSf yag iaxfftoae xovg X6<povg vttxoonai, 
JKDti 3*' aixoSv, oXia&fiQShf tiiw (pvaiv vTrf/pyfJW, 
^OXnaSmv ni,fj&og amigop navaofpmg nad^Akvaas 
JSlg ^aXaaaav ttif on$a&ev atoXov tSp jfipflnla9, 
jiltpftig uatitQonfiaaxo rovrov^ natanlajifxttq, 
JSjol xof uifxdfiof avtof ^Qmhx^ rS xQontf 
JloXkoXg ifatafta xaQteQSg anixtswaf tf} ^«{17' 
Zqi/^ovo* KXeonatQov di nat tixfa tavxtig ivo^ 
^AQaef xai ^f^Xv, "Hhof tfj xX^aei xal 2eli)V* 

80 Xal XXeonaxQa /ucr avTijy arfXXe toH^g aaniOiv, 
jii][IAuXmtog lAtj &iXovaa n^hg 'Poifii^y a(ptxio9at» 
JlX^^f fefoiAiffi xal fexQa to axiq>og ^f XQOtovoih 
'JZg lAfidi lAeth &afaxov trig xetpaXifg ixnioj» 
O KaiaaQ S* ^OxtaovCog txelffff xaQvjpvaag 
Ty udeXq^^ tj lavrov xat^yayef elg ^Pfi^ffl» ^ 
0QtaiAfiof lAiyaf xal XafinQOf xai nQonOfAitiif ^^V^ 
*HXiov nQonoiAnevoftog avtov xal ttjg SeXiifflft 
TSf nalSotf Zf elQiqxuiAef avx^g tijg KXeonatt^' ea. Margo ed. A. ftXvp^iAv^U 75. Idom ffi^^^ V^o «|K; 
o&tA^ noraftatf. 83. Coniunctinu PJJ °f 

66. idMi ouurgo iyxolviifmv. innito* eH • mMr^* cd- ^' CHIL.IX. HIST.2S4w255. 89-.lia 337 

nSPI THS TOT MAHJIS 0EOr QnTJSlAS 
KAI TIEPI SIN SOH. QtV. 

90 "B&hfiiP ov littQtuQ 9i toitQvg ^ ^«Hrtfli. 
'Ayy^Q ii T^f fvnuiA 9miM^ iire^oH} 
*E9 jqi o;^ Ktti Blgfpto taujipf Tfn^ nmitof* 
'H 34 9i]a« Tfjl Mawif t^ tavvfi^; awtwittjM 
Xai og i^voBP iQitpor md i&no ttg nhfor» 
'0 ayjOiog tfj Qafidtj^ ii inonaie T^y nitQav 
Koi qtXhi aQ9'ekoa 1$ avtfjg iafaXotou to &viAa* 
Kal OVT1] TOTC lup ^ qfXoi «1$ ov^yiy ai^%^ 
Kai fi6T* avr^^ o a/}rcAo€. o MatoA dk XifU* 
Oatovfio^a, cS j^vnuoy, ^fio^ ^ftily Iqpavi]* 

100 Tovra (ih dno Maroio tf} toto intaaUf. 
Mota di TavTa { ptvti nena faaxfOQ Xafiovaa 
rorwS Toy liifap Tor JSaf4^y op naaa §oa jl&aaa> 

tlEPI MJISESIS AAMnPTHBENTOS THk 
0EOT 0ESIPIAA. ati. 

'*Oqb^ S^vi^ Moivatig 'de^ nQoaoi»$XiqaaQ, 
"OiB ttatayuv iiAeXXe tag ^eoyo&Kfovq nXoMa^f 
Tji OfkifXla t^ ^eov aai nXrfS%aiaek tovtov 
li^^ijiOK anaatQa^eai, Xafmi/vpexae t^t OaPy 
V2c amfiXinei/w nQig aveor ttipa fii] smitiojum. 
"09e¥ naQanexaaiiatk to nQoaanop scoAvi/ia^ 
^EfigeUo$g dUXiyeto. ^vfiftp y»Q t^ nQoadnif 
110 Oidelg aniamop lajve nffig TOVfoy ipt^Xinup. HIST. 254. 105. t? pro roS anto ^toS o 

89. Lib. lud. c. 13. cd. A. 

HIST. 256. ^ 110. 17^0« «M ia cd. A. lu 

103. In jnarg. cd. A. J^vd. '^ edil. Baiil. deott. ^ CBXU IX. HIST. 256— m 111—130. XSt9P0STfm2 TOT nOPOTPTJiNOS 
OPNEOT. avg. 

9 iMffiHffrny ogpsw 070» mifff^ oApgoWt 

*j^nTfrTK^T]f_ ovr ovt^i .^£^4ayofi nai oUm 
9)li irc^ ^o^v^Mvrog YQwpQva^ toS o^yebii. 

^fiS/i" ISTOPIJIJHS, nOSA SHMAnfEI 

TO ATEPIIX.OS. Qf^. 

*H X{§$g TO afiQoi][og rgta Offfudvu roSro^ 
*i&9oSoV| oprofi^rijy re, roy v/f^urrqr (jvr rovroic- 
^jiyignxov xov tvdo'^ov oifra»^ Irvfioio/SAi 

m)r jrro](ovfi6yoy afov ini xov figo^* 
^Ofi^v, tQoq>riv ayetQOVTa itttX&v, xov a^roSsfrinr* 
120 IlaXiv di aysQoioxoVf &YiQwxov fio$ XiYS^ 

Tov i§Qi9XfiVy lioifLWOV ajav inl iQidesv» 

AESIS TSTOPIJiJHS, SKrTJAH HOSA 
SHMAINEI KAI UOeEN ETTMOAO- 

PEITAI. ovii. 

*!££ xiff ONvrciXfjy ftvotanB afiiMtlvovoav , a imd^B* 
Snvxog vi ntdov xas f^yag naUhav xSv iiav&ttvovxm, 
SuvxaXfi nai Ix^vg iaxiv' ixXiq&fi di ottvxaXfi 
T^ nXfinnaif navaiiq^sQfig oZaa tSv nottdnv anvvu» 
Eai xSv ianxvXm xa oaxa icaXovyra* bi anvxiAat^ 
Kai Qofidog di xeTQuyotvog xSv itaQiiaQeQyaxovvxm» 
*En xov xexQoymvtaiiaTog irofu{!oi di $uMi raSra 
T9jg ^g anvxaXqg tipfiiiev r^ rifcoi^S ra»y liaiton, 
130 JHjoi nSaa Qipdog Xifexm anoxaXog nai anvxaXfig, HIST. 257« lia. Desimt dttao oyHaliM. 

115. Scriptl fji li^$c. Articii- PortiUn ronue fino exddit al- 

]i» ^ abcrat. Couf. £tym. M. Imv» lu Etyrn. Mi. ett, a?ro 

•• T« ayiffmxoe» tvv Siyap inl ro y^Qae aj(c«o^cu« CHIL.pi:.'HIST.m259. 131—160- 829 

EIt* in TOv axJ£o>y ri dtilovv oifflSoiim, nlfid^tSoa, 
*^H TU axvflr/iov xai r^^ OQyijg TAcSaa xal ifnovQyovaa^ 
^Enrfi da iitixovaTog Aantivmv ^ oxyTaXri, 
Trjv ^vnsQ iKtpQaariov fio* ig olov t8 oi/yTOfiii»^. 

Oi jiaxmvsg nQUf lAiXXovieg ^ OTQaTriyoXg 4} aUioig 
BovXag invaTfiQtaTidag iv yQamkaai otnialvuVj 
^Pafidov Xafi6vT$g ^mvovv Tt} firfm' PQayytaTfjiVf 
Ktu imfAfjnei diQnaTk Ttuw otsv^ mg (01177 
140 Tvjv QufiSov imqtavsMV naaav eiXovvieg TOVTip 
^EyQaqtov ansQ ij^ekoit Hl^eaii toS diQovg, 
*'ji xal uveYTVoiaxovTO toS diQOvg eiXtfiiivov. 
To avvoXov avafvotatg ovx ^v di Tmv p^pafifiaraiy^ 
"jiv ix Tfig Qafiiov ti^ avrfig atpdhtie to diQfun. 
nihv i* aveYtvwoxovTO tJ Qafiitf Tjf Qfi&eiari, 
iXneQ eiXii&ri to avxo diQfia xai nQoafiQ(ii6a9fi. 
Ovrmg, ag Scprp^f ^^^a^orreg a^petXiaaov T^y Qufiiov* 
Kal lAe&^ iTiQOV SoTeUov oTg ij&eXov to diQiAa, 
Tijv Qafidov lie&^ ixiQOv de nXtiv oifv lAeyigTij axi%f^. 
150 ^ExeXvoh 8e 9e%6pLK90k T^y Qa§8ov xui t^ diQog, 
EiXovvTeg aveyivoioxov ^ wg fipijfiev xal nQtaiiv. 
TovTb xaXSg fib» ylvmxe AaMmtixriv oxviaXrfP, 
JiQOg elg Qafiiov litXTOV, ypdqpoy povXag XQvtplovgj 
2q>8v86vfig ovoav diivainv Tfjg Fvyov n^h tou Fvyov. 
^Ean xai eldog otpeotg SfiiofLOV ^ axviaXfi. 

UEPI TB2 MJiSHAE M0NH2. av&\ 

'H vvv pLOVfi Tov MmafiXe tov MaofiXe f^v olxog» 
*TOtf MoioriXe nQiv axQaxaQxSv SovXyuQOtg ^xTriiiivog 
T^ niqav iiiQe^ tSv nfiytav, fiiUoiy <pvyeZv eig nXokov, 
^AnoTViiav Ag ^aXaaaaiv avonXog unenvlyfi» 
iQQ^EpLoi ^oufiotciy S" eneiaWi onmg aviiQ ixeXvog HIST. 258. 135. Vid. luterpret. ad Nepou Paui. 3« 330 CHIL. IX. HIST. 259—261. 161 --182. 

T(^%lfag th nglv bvtifviikoa £g nfig fpsfmwviUa». 

HoauliSit ^«&r &aXafSQ&¥ mi ^wtm wSr v&ow. 

n^POIMTA H AErOT24, KATA TON Al- 

SSinOT AETON EMOIS AKTnTEPOlS 

TOSETEIN ME. ol^. 

Y> iiv9oYfa/(pog Ataomog tot^ iivd^oig airoZ nlittu, 
^Jlg aetognsteiiisrog i(p* v^povg holSBv&fi. 
^limv ra fiilovg di ntofa tmv &st$imv 09tat 
*EiAoXg ntBQoTgf ipifpw, ifm fvp aattfiX^&fir. 

HEPI ISAAK KAI HSAX KAI IdKJlB. o^ii. 

*0 ^laaoM uipfaai$ vlog nud ^ ^Pefiium 
170 Tiof fSff Sai tbf*Haav, TOvYamu^ dsvtifmg. 

Tuif mw 'Haav vnijifio ftir daavg ta Moi nv^^uMfif, 
Kal fiiov lAStegiifASfog &^i^Qaf mm ftvfffflag. 
'0 S' ^lanofP ^v oixovQOf tbf §lof xsKtfnurog, 
*t>g ual atQaq>ifta tbf *Haav r^eriAy in xvriifiag, 
0ax^v Sijnaff ifitr^aarta, ovk idtoxsr ovd6h»g, 
"Emg slns, nal ddifg fio» Ta nQmtotouw aov. 
Kai ovtog avynati&sio iUfi^» rsnntinirog. 
Kan tovtov 3^ ^^'Z^^ fpmtlr arti nQmTOtoniofP. 
*£| ^lantip ir ntiQnafiaf i^tok anatfiuia 
180 Hobg tor ^Haav thr fidel(pbr yiyors tovs o nQStor. 
Tb ^lanwfi ds ntsQriaiiig na^* *^EiXfjrag afifiairu* 
jMfLmr twtofiirmr yoQ nQiutog ^Haav ^^l^e. HIST- 259. ip^vra xov — vtjimv — • Cv^if- 

161« In cdL A. Tidetiir este aavra, requiruiitar datiTiv ooa- 

§&§M»^tl» In marg. scriptum tuugendi illi cum Uwvffr. 
y^mnMviyfjt euffocatus *it.^' 

HIST. 261. 179. E mirg. od. A. pro « - 

174. Pfo «ecuMtitis OTQa'» nilffjfM. 
CHIL. IX. HIST. 261. 189—215. 331 

Kax6m9 xovTOv xoi avxog tiJc nxiifrfig d$dQafiihog» 
Ovxo» Xoiitov 9tttl 'Iaxo>p ixXii&ii xoXq T8X0va»y. 

^Ew ^IoMcifi xov miQiPKTxov nxifvufiia xovio nffaixov 

'Jlg nQog 'fifoaS xhv odBltpoPf xh tSif n^mmmlm, 

*!AnnQ avxog oqpef^ro, iovg T^y ^cotqy stiifiitm. 
JsizMffOv aXKo nxiqfia^ xi fx^ffiV imp&mi fcoi * 

'O^Iaaim ifnpXvomSv ^^ xotg pjQutg xS^^ 
190 Kal roaq> crvrexojNeroc ngog xop ^Hauv alf qire* * 
Tinvow Ifiov TT^itfTorojror^ ^otsv fioi iMXfifiivOf 

^E^iX&s, '^r^Qevoot Ifiof t» nfoatpMg Ag fiifSat¥f 

*Jlg av in toi/tou PePfoiHag oi xixfor svXofi^am* 
Ovxm Aoifriv fiir ^Haav i^iiX&sif inl '9ii(mv. 

'H 8a 'Pepiuna xov ^Haav iv pilaBk Xh»^iiv%9 
Tov ^lanAp dk axifyovaa, (pnalv mg nfbg buifvov' 

^EiaX&a ngog xa noliivta uai Sgupov fio» «Soy, 
Kai ^Qoiiiaxa ansvaaoiiM xt^ at^ naxQi, nal <payo$f 
Kai evXoylav 9iji ao» toS i^eAqpoS oov^ xinvov^ 
200 ^/4^9$ Xomov iQUpioVf aqiixxn awxoiiag ToSro, 

*H l^V^fiQ awxanavaaa tovto, navxoiav §QSaw» 
To 9iQ}ia ToS l^oti ii x^ ^lanmfi,nalinxei^ 
Tag %BtQag nai xov XQajifj^f W ig ^Haav 8ix9sly. 
Ktd 8fi XafiAv xa /9|K»fiara ipiQCk nQog xov ixaxiQa, 
£l9roiV| l^oS mnXfiQmnaf naxtQy xov aov x6v no&ov. 
0aymv ovv imvXofU ia8, nl^Qov xag vnoaiiaug, 
'0 di xuqSv atpiiiBVog $umI xov Tfiq^Aov xovds, 
KznaXviiiiivov iiQiioxkf ig i'ffiv, tov iQltpov, 
Ovroi nag avaxp^iYYaxai wu XifU ir^o^ liceSror* 
210 'H liiv q^wvii xov ^lantifi, ot x^^^ ^^^ ^Haav di, 
"Ofio»^ inBlvov mg *Haav gvXoyfiaB rqi rora* 
'Jlg di ^Haav iavaxBQOv ^l^e fiera rijfc &^Qag, 
KXtttUav nai odvQoiiBvog nBQi Xflg BvXoylagf 
Mna nQQg jovxov 6 nattiQ* naaav r^r BvXoytav 
Tdp odBhp^ aov 9i8m%a d6Xoig xoXg xijg liffXQog aov. 

211. In nurg. od. A. iivlipjo^. 332 CmL. IX, HIST. 262. 216-240. 

2IEPJ ISTIAIOT KAI APISTArOPA, H Ul 

ETPAOH. oS^.. 

'O ^laruiSog jivu lup Mdtiatog vir^^^ 
AttQBttf avin((ttT9vaas fo(f Si(fSov navgi n^ Suida;! 
*EnA 9«iUoif Mtti&aQGaf iTi}^« to^ Ili^tttQ, 
IlttQa JttQ$lov d(0(fmp iaxB Mv((HSfov ntlieiWj 

220 ''firK Mv(fHXvog 'Hdmvog nfotifov iuaXtiSvOs 

'0 Iliifi^ S" o MByifiviog awfafpeig in natovfag, 
Attqdof nBl&Uf fii/da^oiff mijjiiv iSr MvQnifOff 
. *AXtJa nffhg Sovaa ntd'* avrou Xafiaiv rof ^laruioh 
*0 ^lawtaiog tb Ao*nov ttjf nod"^ tljg naT(fliog, 
^Jlg aof Ag tavzfpf in HzqaSv anoaxaXeifi naUf, 
Ton^iu fkfjfiarliiiaxk ataaug duf^ag iyzi^ 
Aa§w olnitfiv kivQO tifl nBfpaA/qf inslfoVf 
> Jlpciqpeft ta f^ofi/Rara arucTa. nofiuatxVTa ii nah^ 
Hifvntk toSto^ cI^ JUttqror n^og thv ItifiOtttfi^t 

230 "^Og iv fttfifi^fog, ttvexptog ofioS Toif YoTioiotf. 

SvQttg di tovtor futi ttifthg nal iafuffoitg a»c t^^' 
Tag 'EXlfifldag in HtQaSnf naaaq aipiata nolc^i 
Kai ji&fifttlovg tnuao iag ^oQdug innoQ&^ooh 
AagUov tolg aviifiSat di fLepHmg tt^tifioSyroc, 
Satfanffg Hiqaf^ ftaqtattig ttg Jieyu t^ JoQtkf 
^AQYoXtov di iiol iatt &$op Sg n&¥t afOQtvm* 
,y ToSro fiit th vnodfifAa (^QaxfitP 'latutiog, 
,f^Pttq>ip di vntdfjaato aito lAQiata/ogag* ^^ 
- 7\^vtiatt, f^f vno&taw iiimnap 'lattdiogt 

240 ^Eg tikog d^ iJSani(fttw avtfpf AQuna/6(fag' HIST,262. 219. In texto cd. A. «^' > 

217. Immo 2:%v&ai. Vid. wargiiie *>/: ^ie\' ^ 

Heroaot. IV, 137. V, 11. 23. Bai. ««p/. ReP«*«* **^' . ^ 

24. 35. »qq. 97. «qq. VI, 1. 237. Eit dictum tbArtepw^ 

Hoger. Erat iii icxtu Iligaaf^ na Histiaeo, non Dano. ' / 

quod haud dubie o verau pro- Valck. ad Herodot* VIi ^ 

xuao ifTepMrttt. ger. CHILJ IX. HIST.262. 263, 2«— 265. m 

JIoQa Jaffdov xiXpq 9e ateJislg o 'iGzuiog, . 
'TMapiliivog ovfifiaffifP t&v noXmv noMjaofi 
Ffjf T^y Ilefatda noQB^xiig i^Qsw uai y^p rqy 2ovaa>r,^ 
^Ef r^ natQiSt to Xo$nov rolg q^iXoig it^fraro» 
T^w rzkBvrifV d &iXBiq da fUi^iZP rov ^lartalovf 
''Exeig nhnioig oma&tp raSg nQoifiP {(rvo^cM^i 
£1^ itmptparhp Sxrop fiad-fihifi ^a^sjn^fLitrpt, 

nEPi TOt rXNEseE wponjmoi jis oi 

OOElSj JJMIS EPMHNETeEISA ILiP* 

EMOT, XAPJENTJIS KAI JSTEIJIS, KATA 

MEeOAQN 4EIN0THT0S, nPOS TO 

EMOI JSTM0EPON. a§/. 

^Ev roXg YQaq>uXg ralg IsQatg ratg r&t BVOfyfXUof 
XQunog ffffil nov n^g avrovg rovg (Aa&firag xai namag* 

250 yfrivead-a mg ol oq>Etg ftev fpQovriaiV xatriiiiifoiy 
,y^AxiQ€uoi 8i ftvda&9 c5g cA ntgiiateQid ^oi. 
Tovro 8fiXQl lital Xiyti 8e x^Q^V ''V i^^tae* 
Tag a(fCiv rfjfiBlre xe(paXagf ftaO^aneQ nal o o<p%gi 
'X^g imfiovXevofievog f rvnrofievog elg tpivov, 
HavroiOtQonaig xetpa^Aiv riiv iavrov avyxQVTtrei* 
Ovto»g vfieZg^ imoaroXoit , xal evaefirig 8e aviinag, 
TvQowoig niimQOviJLefOif xal aaefioh r^ yivu, 
Tf^ xetpaXiiv fpQOVQeXri fio», niariv t^v fi\i9tiQaVf 
Kal fifi &eov aQvi^afia&8 fiixQfi f^^^ov ^tarov. 

260 ffiixiQaiOi 8i yivea9e, mg ai neQiareQat fiOi. 

Kai Tovro naXiV to ovto 8fiXoZ th srai afUialvei^ 
jixiQaiOi yaQ Xiyovtai neQiareQol rouig^Sf 
0Q6vi($oi, oianeQ Xiferai neQiareQa tou NSe, 
IdnoXv^iHaa vn* ainov xaraMXvaiiOv r^ XQ^fV 
KaL naXiV vnoarQitpaaa nQhg x^§mov riiv NSo. ' HIST. 263. 259. In marg. cd.A. ^iov, 

246. Matth. X, 16. 332 CmL. IX, HIST. 262. 216-240. nEPI ISTIAIOT KAI APISTAFOPA, H KAl 

ErPA0H. o*^.. 

'0 ^lanaSog jivu fiiif MAi^aiog vir^^x^ 
Aaqdof avax((ai%iaag fOQ SiQ^ov iror^ 9r^ Suv^as, 
^Enti ^Uaw na&aQav ir^^s To7ff ni^ouq, 
IlaQa JoQttov 8atQ9aif &](e MvQuXvotf str^iv^ 
220 ''Htk MvQKSfog 'Himvog nQoxeQOV inalsiTO^, 

^O HiQa^ S" o Msyafivfflg atQaq^lg in HaMvlagt 
AoQ^or net&Uf fiijJafccSff mi^ip ISr MvQUkvor^ 
. !^Ua n^g 'Sovaa \nid^ ovtoC XaptXv thv VaTunov. 
'0 'larmiog th Xo^nhv t^ no&t^ j^g naxQliogf 
\Slg a» Ag tavtfjiv in HeQaSr anoavaXehi naJUr, 
Tot^da fifixaffi(Aat$ ataaug duvag iytlQeh 

Aafiwv olnit$iv t^vQs r^ir MipaSUJy inelffovj 
, FQaqiu te fQaiifiava atwtd. nofiuaawta de nilw 
HifAnek TOUToy cl^ MiXfitoif nQog ror ItiQtaTatfOQOif^ 
230 *^0g if yan§Qog, aretiftog ofioS tov ^latiaiov* 

SvQag di tovtop nai avthg nal opapfovg wg toiQtfiv, 
Tag 'EXXfivldag in neQawV niaag axpiata noXeigf 
Kal A&fivaiovg knem iag SoQSeig innoQ^^aeu» 
AaQelov to7( avitfiSa^ ie fLeyaXag u&vnovvtogf 
SatQanfig niQaf^g naQeatoig tig Xiyu t^ AoQeio^* 
^AQyaXeov di (iol iat^ &eop Sg nisvx" a^^o^voa»* 
,1 ToSto fuiv th vniififia t^Qa^peiv ^latw&og^ 
f^Paxpev ie vneifiaato avtoliiQUttayoQog*^^ 
*- TbvT^ffTft, Ti}ir vno&eaw deiofnev 'latuXogf * 

240 *Eg tdXog 9* i]^iQave9 avtfiv AQmayoQag. HIST. 262. 

217. Immo Xnv^nQ. Vid. 
'Herodot. IV, 137. V, 11. 23. 
24. 36. »qq. 97. aqq. VI, 1. 
Hoger» Erat iu textu Jligaaf^ 
«fuod haud dubio o venu pro- 
xuao Irreptentt. 219. In textu cd. A« Mr/, ut 
margiue inii ntQL In edit. 
Baa. nsQi^ Reposui flra^«« 

237. Ett dictum ab Artapher«< 
na Histiaeo, nou Dario. Vid. 
Valck. ad Herodot. VI, 1. iTo- 
ger. CHILJ IX. HIST. 262. 263.. 241—265. 333 

IlaQa Ja^ov Wloff d< atuXti^ o 'limatog, . 
'TiuaxifiiivoQ av(iPaffw r&v noXmv tcoa^oos 
J^y T^y Ilegolda na^ixoig i^^€$v tud y^v Tijp 2ovam,^ 
'£V TJj narfidi %o Xoinov TOft^ ipiSloic ^^tSto. 
Tigy TSiUvT^y el ^fiXec^ ds fia<^e7y tov 'loTiatoVf 
"E%itg nla%io}g onuf&tp rcSg nQmpf laTpQiaig, 
Elg IterqMMJToy &Toy /?a^fioy 9;a|^«}^x6^A^. 

HE/»/ sror rzNEseiE wponimoi sls oi 

O0ElSf AAMIS EPMHNJEreEISA ILdl^ 

EMOT, XAPIENTJiS KAIASTEIAS, KATA 

MEeOJON, AEINOTBTOS, IIPOS TO 

EMOI ^STMdfEPON. a§/. 

^Ep taXg YQacpatg xoSg hgoivg raXg tSp evayyAUav 
Xgiatog «pi^ol nov n^g avtovg tov^ lub&fitag xal n&nag* 

250 j,riv£a&8 wg oi otpntg fiiy ^govtiaiv »extfiiAivo$y 
jy^^AxiQaiot di ylvia&o ig ai nBQtateQoi |uo«. 
ToSto dfikol ^ci 2e/<4 ds xonQii^ t^' ixsZaa* 
Tag a(pSv 'niQBSta xnqioXag, Had^aiieQ nal o o<p§g^ 
*X)g ImfiovXavofnavog y tvntoiAtvog eig g>6vov, 
HavtoiOtQonfug xetpaXiiv t^v lavrov avykQvnta^. ' 
Ovtug iiAetg^ anoatoXot, xal avaefi^g di avftnag, 
TvQowotg tiiimgovnevot Hal aasfiSv t^ yivei, 
Tiiv neqiaXiiv (pQOVQeXti (loi, niativ T^y ^nstiQa/v, 
Kal inTj &eov aQvriaf\a&9 nixQig aStov 'dttvarov. 

260 yjA^iQOAOk 8i ylvea^e, mg al neQitateQal fio*. 
Kai TOVTO nahv to avTO 8riXo% ^to nal aiuialvw* 
^AixiQoim jaQ Xiyovtak neQmeQal totdgSe, 
0Qovii$o%, oianeQ Xiyeto» neQwtOQU tov NSe, 
IdnoXv^aaa vn* avToiS KaTOScAvofioS t^ XQ^ 
Kai naX$v vnoatQitiwtaa nQhg Mfimtov tijv NSe. ^ HIST^ 263. 259. In marg. cd. A« ^iow, 

246. Matth. X, 16. 934 GHIL.IX^ HI8T. 263.264. 266— 29a 

*E» javvf^ ovu tntoqfoitSf el ft^ jma^et 90&fi, 
ifCai fi^ t9ji&tXoa h avr^i aXX* aXXo&$9 ag^^aa^ 
Tu ItQii pth Xiyta ovtm ttiQ^w ntXev» 
270 Sn^y UBqiaXijf t^ir iavtShf iiyovt ^hSp t^ ttmn^ 
^Ey^ Ti]0(SV ^l twfoXii9 clirof iors% Ao;^> 
Mt96itf xt duritfitogy ^oq$w^i t^ Tipoiry^ 
Tag asipaXag fud Toi;^ ^fioly av^ittag wd dsmoTug 
TfiQiXPf fii} inanXintEa&m aal ttnataa&ak doXa$g 
7!oXg TiSi» aXmtOafkov t« sca2^ T{bvpf{oa)^{o»r| 
Tovg oSg Ix^^atorfioav , tMftaaap ajlovg 
XApd^lfwno^ uX§t^QUHt Ofior|i07ro» nEPI TOT, MB riNOT OPONIMOS UAPA 

SjfTTSh. ajy. 

Tovro ipipsit JSoXoiiSv, itaidBvmP tovg af9ftinovCf 

Mfi avtQfioiXQvg jlrtoi0^a$ ua^ tSf aitaQ^anovttetr, 
280 XgSa^M ds ovfAfiovXevovoif. fyi 9* iigr^nuf tovio, 
I4f&* p5 ffwpwf iSiyV^^ 'Of(^(iov T^ Avyovatifp 
^'Exovaaif aa^ .iietaq>gaaif {fia^sv^^yoK otlxotgt 

IJfStof lUf tetQadiaHta^ tSf o/AUfioraroir yifwpmff 
'Efog htuatQv un* aitSf ftij nXiof r* jnuQovftog 
^OxTca aai iydoi^MOfta orc^oir avf difiHudt, £ ^ 

Tf aad'* ifi iXufifiafOf diidexa tSf xfvalroff, 
Xfvairoff fomafiawr di, nXi^f In Xtvnov xg^^^» 
^Enel nvMvouf di litirv&Big tovg fOQtag nQog oXifOP 

T^ ini dtoiu^otoif Telourr» r^^ Avyovatfig, 
290 Aafiwf 84 t^ TstQudior lAiyiotor i]^yQi(pi$r 'm^ ^ 268. £ jntrg* od« A« prO gifw* Mihi Tideiur ingnaS* cor- 

«x^tlij, ruptum 6880. 

- HI5T. 264^ . ^ 290. Sckwars. de oniamentie 

283. TiTgat^oMtor^ TtrpaSioVf libroruin p. 160. putat TsetaBam 

rcrpaf, significant quatemio- f ignifioare. Tolnlsse, te <« mo^ffo 

»em » ,(|UAtefna folia aimul iuu- guodam quaternione iingulae |mh 

cta. giuaf per ternae colamiias ecri* 

285. Lediinf Tertit cum mar^ psisiew 
CHIL. L& HI8T. 26S. a6& m^2i9. 335 

Kal fuilhp 9i mi HtifT^r» mUm tud ig oiiiw ti. 
jimfim fiiQ taSta fiM» vidif htXif^g cnwnaXaeh 
rgcupB 9i 7^98 avimgSQ, ii$/rinf^ ual iMoroi^ 
Kal ijma fi^y avi$nHQWH9 ajfjg d»f9itg vmtoQ, 
J7(pog ji avtoO nJi^^^lnffftP fy^ai^ f « j^^eiq^vaw ' 

HEPI AAITHrmV, nOBHN SKAmHSAH. 

A&iiOQ notB natiajfiHB liBflaxfi lial ji9fifag, 
^JZg ifif^TQijjBW namajpv tovc -ifmmiQuniQiwg, * 
300 Ei ffwg iMBlvo^ iaiova^fj tffO<poi iXoiofig fivlfig. 
EHHtg fOQ isaQBilaQiortEg iv i^i^iutt^ 9^1^11*^ 
Tii eUfO koi alBVQa iJQna^or ix tfiQOVttwiv. 
^Eu tovtmp AX$t^Q$og xoJU^e» nag ttOKOVQfog. 

AESSilV JIA0OPA, TI /IIA0EPEI HAXTS 

KAI nAXHS. of g . ^ 

Hajyg fiey o aofifftog av^g nA^aiV q>iQe$> 
Hapig de o nataaagxog nai nineXi^g xaXBttm» 
^EiAoi de xaxaaaQnogj wg xal *AQiatofpape*f 
Tlojfyg Mnroyofia^eTo» 9 scai o avofitog di» 
*0 yoQ najyg avo^og tS» q^vaknSv tor^ Xopng, 
Ttov e^(o foQ ol avfmavtegf voXXol dk nai tSv liroiy 
310 jES^vijy guxa* nai ^vXaniiv yfvpig elva$ to croi^a. 
^v ovv To oSfia nicpvne naxif nal nkfAeXoHBegf 
EiQyei de o/i/ia trjg rjfvxtig tSv vdtitSv ti pXineiv 
^Av di yt naiiofffov iQtif, oh nate^Qfvve^ toaov, HIST. 265. niptum ex altfnta. ' Ladtiuf 

m Pl»t«h. de cnriof. J. ^«'^V^^^g^^^g^- . 

16. T. X. p. 14d. Hutt. ^^ j,j inacriptioiie pro W 

302. ^'Aha mihi Tidetiur cor- margo cd. A; habek r/V«. 336 CHIL.IX. HIST.266— 268. 314—33». 

"Jlaneg inmoXaiu t$Q ^Xiov acilaoftaioir, 
. !^y Sfdor 8l(ff9VTM (p^vfSs viXtj^ ^^WtM''^» 
Eitt nMVQOigp q doQoig, mb rotovrof^ aUoc^ 
Ovw No* oa^ofitoQ wxi n$iteliig ofiojoi^ 
.IJaivg KaTOPOiiul^Tm ifMl to scoi hiQoig. 
' 320 napns di ji^nivalaiw fig vn^Qjfi atfati^itfjg. 

, . nJSPI TOT, O MH EISEPXOMEHOS JIA 
TS2 eiPASj ASTEinS EPMHNETeEN. 

evQaj TO &sZo9 iiiay^ to tSr svaYyeXlmv, 
Ah fjg oiog tcZg &iXovat¥ elg avm fiaffiXdarm 
'O yovr /117 dGfQioiiSvog dia tijg. &v(iag tavttig, 
KXintiig tv^ufe^ tud Xtfotfig nal tohf aa$fisatatmr, 
Wviag Xtitfim^ fvoBfiSp ual dainoQi naQiynf. 
OvQa fiiv avtti tcug yfaqfoSg iatl taig ^e»orc|^a«g. 
; :*Exti d' aat8k»g cJJ^ijva tSv liOvaotSv tohg fOfiovg 
eifav tSv ^vtiaVf ftaXXov di osiivSg, iv MOiPofiiea. 
Mii dia S^iQag §aivuv di Xiyt» tovg xXamafifiaSag 
330 TiJuatovgy iyjtXstatovg , eXKovTag d'fiQiaf atfiXo^atag, 
Jlavzag oao^ nagu ta v6(iiiia doSai tSv ffiatVf 
Kal tSv [iovoTQonoivTuv di nXf^v iv iQrj(iOV tinoig. 

nEPi TOT, enPAS eaksin jishep 

OP0ET2. t^. 

*OQ(p€vg fiv efu^ ii ^OdQvaaSv, natgidog SiaaXxiag, 
. ^TnaQteQSv tSv fiOvaixSv navtaVf iv ifoiog eUiev, 
^Jlg Xi^ovg, ^fJQag, nal q>vta xal naaav d'iXyeiP 91/41*7 m Cf. Thttcyd. III» 18. HlSt. 268. 

HIST. 267. 334. lu marg. cd. A. oVs pro 

330. £rat oTaXofiurat. t»v^ et in inargine co(L etiaxa 

332. £rat T^onots, EXiua L«- ^dof pro filof» 
deiiU hftbet tocis* CHIL.IX. HIST.269— 271. 336-^357. 337 

Tg funmMy rfi imvtovf nal iM^siUvcir vnSni. 
TaCg nfiw mi(fyg 8aMmnw rovnpr t^ Iflrroffar. 

HEPJ TOr, MH JEXESeAT, AAjf MlO^ 
nEMHElN ES OniSJL o|^. 

To ox^pu» rovto stoUqai^ jcZg ^^o^ tvfxam^ 
AiiTfi i^ lozlv q iroUqoic^ Xtn^^ H ^0§iSovp 
340 MB^odtp fi04 dufojfpog ^f^^am ovpt^if&iftmg» 
7?x<* IjUipSdQap YOQ avtog ^ptfiiw i^anoniimu»* 
*EfA Tck ddivfoXa 8i fitpLa %Sf ukmtaf§ii(A9. 
Ti ii ^ nai^a t« «oi scolil^i^^ al^mr, 
£1^ TttffJo TqV JicaToaT^f ISqxoangr jyravqn 

XFliSIS ES H2I0JOT, ASTEIA AOriKH 
XPEIA rETOmiA TJh TZETZIb. ao. 

M^ nov T$ fim^m xatAp AmpotWf o Itiouftaog 
HlnOf ft^ fi^fin fii^a^ &9fi90lg i» z^g Havieifiag. 
*£fo» 8i To AiT^ofii)2o tud diXtTQoit^Xa di 
Tdiv idtnTafifiaimw Snko^w oi^mir anonipmWf 
Mti voi; nojcor t« fiffiTOk, ano&afai^ afniiovg, 
350^'O(ro» Utfag fi^ ii^riina*i ^ffkafipaia ApiVo&au 
TovTO i* aototaf .^mh} jgtia TVfia»» ftaftetgm 
^Egtt fOQ Tiff tvT^iimtkog ait9fomog t&¥ aoistatr, 
Ta altntapfiaiwr tipaana JUTfOjifila o TSit^f/g 
StQiifur, fii} ^oyo» iffiijlo^ fMg alUTffog ap^fdnmi^, 

TIEPI TOT OTTE TI MANTIS EJIN OTT^ 
OIJINJIN SA(PA EIJJIS. aoa. 

Idno^tfiia nafAuxlfag ^fi&iv liOk tSp aors/oirp 
Kdfttvov ToXg tnmoXoHg^ o n^re^or iUnr^or, 
Eai fioT* oi/fi Tor fuirT^r ii wd rir otoirooxoiror* 

,.. HlST.-m HIST. 271. 

341. ''Eqy. 76. 

,^^ , HIST. 270. 355. Odyii. I, 202. 

^. Bnr^ 77. 

22 :=rr TZ, 3SS-3M. S JfJCoioil* 

*SOI 


>f rix M iiifcri|it. t* ad .CHIL.IX. HJST.m m—m. 330 

nSPI TOT ISIONOS TPOXOT. ao/. 

^I^UoP o 0X8YVOV noXg, ia9 jiani&Siv ix fhovg, 
^Eajfl n^9 fano9 ovvewop Jlaof Jf(topi(»g, 
*MXo$g TBXovimg Si, naql^ TQOVVQ iov^diXtou 
Ovvog no$iqaag OQvyfia xoi nvg vnoaroQiaag 
Kal avptaXi^^lfag ayoi^fiy t^ oQvyijiif doXUog, 

30 Thv nw&BQOV narinQfiaw, edva {i^To&rTa tovtff» 
IlQStog aiT/mxToyo^ 8a ywofisfog l/Eioyi]. 
SaHpQOPia^Blg (nninma qpevj^s» toii ipoiiovxdQtp, 
Kal nQog zw JU» nQoat^wf na9aiQetM toS qporov. 
^HQoa&fl xot tilg"llQag ii, §Uifyw lnh%BlQ(!k. 
Einovaiig^^Qag il Jittriv toXiiav tifv ixshoy, 
'0 Zevg &iXmv dhansiQov Xafielv %iqg iXfi&elagf 
"HQa ve<piXf(V Smat nal avjnon&jBe roittf* 
*10ff xfi vtffiXij oviiiufBlg h ax^iMttt t% ''HQag 
^EOjfpto naXia KivtavQOV, av^Qumof t&v dvanoQfpew, 

00 ^^0; Xnnoig Mceyvrj^tlitaw iv tonoig toS IlriXiov 
iVfi/rvfieyo^ iyirvfiaev {mrofiij^c?^ KsvtavQOvgf 
^JZg HMaQog t$ fiy^oupB nci avimag nv^oyQcupog. 
Tflg toXiiag tavtrig 8* Sv^ ^Hbav iv t^ '!d$di/ 
*Ev atifiQV atQB^Xovimog fQOxff notniXatattM. 

Mfi9o$ fiey Ta£fTa naXamv, tffvxttg lifiXovvtBg vim* 
MefoU 8" afiQWOiiwog tK i^ iUijyo^a*5> 
HaXabpcnog ipiX6ao(pog, In StmnSv %od fivovg, 
MfiSiv 88 Xifmv fii^dafiiuc ^&v fcragfwy Aoyov, ^ 

Ijii(V fLOVOV iv "JlMffitlih, f&V TOVTqi 8i T$ ^v&tf 

110 ToiUa naQri%hv anavtay tiiv^^HQav nai thv JiOf 
MSghv vmpdffi, KivtavQov aal jOqoiir t^ KsfmvQOV, HIST* 273» ^^ dubiojn quln rvv JIa yc- 

Sic. IV, 69, pag. 3l4. SchoL «^ ' 
ApoUoii. Rhod. III, 62. ^^ ^^ 

393. Cd. Af in texm riiv Mav» 408. ov8a(tmi c^ A. 

22* 


'S ^^ 

'•Ot ■ *« 

*■ «l N CHIL^1X.HIS:T.^73. .440—470. 341 * - • *!/inou9 8s $m fuxV^of 6 nina oaqifig, i» ' Zt^itov^ 
2Sv T« K§ti nSg fiqvXo(A9Pog. ovn mtmhg j^oq toSto^ 
•£7 Tic If fihf ^ftvdoiJ^, liaf&aHtT ir t^ '^^^f!^ 
K&w T^ifOiP, 9&if (ftXiffQ^f «ay Simxog tvffivji* 

*t>to §»ht (nvfihipn rhf nm^m^ 'i{larry 
IlffSfpa iotk voir aXvf^SPf uci 19 91711 Miflpifioc*' 
Jia d' ^«S^a fiq rif vovfy /»17 roir cUfn. fo$h ' 

Mfi avQtmff n iihov f lifiii t^. ei^pjH^nyiV • ^ ' • 
t Mfijy* oiUo oq^ffdfcmr» aatdgm J6af raiUUf" 

T(^uff fr^ fo^ narro^ fiaaiXiSg Mag ot ^r^y Imii^ovv; 
u^ff^ nv £^ov ToS ^09 .^&rrov /SlnaU^y 
KoM ToS oinri^>vov ^iop »9 fiacA^g ninovnog* 
"^r fo^y 'Cly irifmrqr ^Uorroff fioIi|ar «V^fotP onogi 
^Em^ Moi Ztvg l^vfo^ff^ nag t^fig tijf titB, 
*tl fiMtJMaf Saxffi» ^ noyarinwpfor» 

' Zevg foZf t^g ^amXtvg, *r^hmm9albi^h ' 
OlhteQ tifg^ffQag yufmnog ijtok tiig fiaatXiSog 

)*H}iaa&fl xa^aiQOiisfog, ^ 8* ovaa twonfQSfwfy 
T^ tavtfig jSlaSer MqL d* amotth iuehiff 
^Jlg "Hgaf «arsxoafii^aer avQOff NB^hrp tkfpst^» 
^Hfnef */S(Q)r ovfifii/sjc X^f av^or 'xvsi fifofy 
^'Af^Qomof dvaiAOQipSiaiof, ^tiifiQoi'^^a]iqtfa srX^oir. 
X^av^or inf9hc^'8i naXoviAe9or,'ttftlS»g89'^ 
Oii ig rSf tavQiOf jc6m|T^r {nsftotavQOU. ijig^f faf»)# 
*dXX' mg in 8oying ysffrjiof, niftavQOf ffar i;0vror. 
KwtSf Tgtwr c^Qaf yaQ , tovtitn^ rtir SouUoaf . 
^EiuXvof inat8oiffTl90f , ^fiifiQOf Xaxorta «i^erir. 

^ Oid SiffoiSg tiff avQi$f 8i'0fiiuLtfovoaP v^r< JovAi^r, ^; Videtor ojLcidisM ^oyoi/, 464. In OTid. Motam. Xll» 
^ ovroc« 310. ett Imbreui CenUanu* J 342 CHni.IX. HIST.m 471—496. 

V2c ^ ^iTanif^ 0aQao§ it^g mrafiiy «ar//h{y 
uivQai naQtnoQSvofxo tavTij 8e fui ^ovU^. 
UUa TOVTi >iy ovToKrf. T^Anio 2' ittS^ 
*t> fiaaJLeifg inl t^o^ot; Sso/tqoo^ ai^p^ovy 
lZMM}2MiSr^ oif^oiPi t9c mnfieias xopiis 
Tor Tj^ofi .T4V 7&090C «{^ ^« «ai Ao9^£U|(^ 
7&f iivi^iToic JTerTOv^yj »( ovrA-Miia dovUfBi 
Tono%g xnig nofi iJijJUor W|nir Tof %nvnip «sAZei^ 

480*10^ umtom^oag scoi CraiAstc «ai.^^awmrj sKfd^ f^9>«S 
IJaidag %9mAp ovj^ fiQaxdgf ovV* ^mdm^ nfig^ g M ^yi 

'^ Vfriroic 'loSrC 3lb/rqTM609i fii)7»[ifroc H^ l^p» 

Svfk^vffv^hw noi avTcSr, ov, ITirda^ fl»c ^^T**» 
AhjgSig adt iatQoniotaxa tat fii(» U ^q^ter, 
l^lXiK ovjTOfiroCdfMroc oirr' iffVfiniopdfOig, 
StQothp Inn^rfp^ ^avfMaorir ^^Qmimi^ i uUo p vu» 
^EnoxovfiifOvg SottalaSg Jnno^ tmp Mdjpf^itmm, 
\flv fiffiiiopoiii «ai XQfiOfihg oiitm tot* £toc Ufmmi 
ftPalijg i^ir naofig to IJnlafff^of "jfofog ofmfowp 

490 ,!'lnno$ OettaHUnal, Aanedwiioniih 8e fimSMog, 
ff^^fiQeg 8* ol nlvovo§if vdofQ naXfjg l/iQodovofigm 
ffAkH Iti Mii ToSr d' «Itfjr ofcefrorB^» oS to fuw|ii 
n TlQVf&og 9atovo§ wd !r^;pscqd^ noXvfLiqloVf 

l n^-^QftH^o^ hifo&cigfinogf nift^ ntoUfioio* 

ttTjuig S* Aif9iiegf ovto.tQtto^, oiiTt T^TOfroi^ 
»Ovu dvoiimmoSo^^ ovr* if iofif, ovr* Ir oQ^d^. 47U Erat i^ffovain^. 402« In oAiA» oT rt ^ g y/u 

csrit xnr, 4d. * *^ t^^' ^'"S** «^ ^- « •c*«i 

490. In fchoL Theocr. Boit- •* Jf »r«C««* 

it*«4. OL Heina. Loctt. Thoocr. . 496. In nuorg. cd. A. o^pC^* 

p« 365. Itonun exut hoc ojrigr* 04ff. In schoL Theocr. S ftm ii - 

hku 291. ffaro*. Recto. f CHIL. DL HI*T- 274, 275, 497—51». 343 ilEPI TJ2N JESmnOT ^KretKXlf. aof. 

\ JiStmrag o (piloaoipog , fivcm]^ mw ^laf/ipli^ov, 
IloXku fifir avr€/9ai^o xai frs^ fi^fi^^ 
*£v T^ Iri hitvjof x^ dq mntffOQiiiQ* 

JSuii Swefa, £g tXgiiKa. ^ovov xo h d* wiffw». - 

IIEPi SEMlPAMEIJiN TEIXnN. coi. ' 

TGp ^aavi^Mif anfjaaaa xig, Jofuatit v^r «il^ff»r> 
Niu^ T«yi no^x^fisxM d$ iQnra, SvQtane^. 

^Efyvog, y9f09vCa 8i, . x^9 ^iVAijr o^davfi^S 
T«iif /liy ^aifMwayaqpc^yTO?* TaKoSoa 8i xh fig&fog 

*E9 voir^ &fQotg l$ni&9XM. aifx^ d' avTi}ir i^piXkm 
Hg Xtfkviff T^ xov MvQ$dog^ ovnsQ scot airsTrvfyi}* 
SvQMP fQatpot da Xifovanify txdvt avT^y fwiad^ok* 

'O&av ovii h&lovak xtvSf txdvour Svgok. 
510 !rm' iaxiof fvv tffXv xa JeQunovg nXaivvw. 

T6 JeQHnovg d* iv xotg ayQOig fiQi<pog ant^QmiUvoiv 

^Eu xSv noiiAvionf xSv iyyvg neQtaxsQSv xa yivfi 
ThfQif xlokQ^ nal yaXamk iivotg ifiQeipoxQOipow. 

'Jlg oldov ol noifiiveg ia xovg vnonxiQqvg ftXinxag 
SvXmvtag fiXa xh avxSv uai tou^ xvQovg ofioieig^] 

. 2vv ufeluQxif x^ ainSv, ^neQ ij nXijapg SifAftag, 
Savfiaaarxeg oniQXOVXM l8eSv xl 8QSa§ Tavro* 
BXinovae fiQiipog d^rjXv 8e fiaaiXexoXg anoQfmvoig^ 

*^ %%&fjlifSv xSv nxe^xSv xQeffOfLemov olg tfptp.. HIST. 274. 507. Marg. c^. A. ^ittg. 

De Dexippi Scythidf of. Geo- 509. Cf. Oiodor. 1. c XeooiilL. 

graph. d. Griech. m. Roiiu Yon Anab. 1 , 4. 9. Lucian. de Srr* 

l/kert, L p. 138. §. 14. Cteske Pers. XIL p. 92. 

HIST. 275. sqq. Lion. 

502« Cf. Diod. Sic. II, 4. aqq. 513. Margo cd. A. thaQf^ 

ibiqat WesaeL quod in textum recepi. ^ Bek- 

506. ifAfakXu cd» A. In edit. ' keri Anecd. p. 73. %)^q6^ %v- 

Bat. vltiOM iufdlet. QOSi i yiot ual nQOOfato^. " i 844 CHIL.IX. HIST.m iSO^UO. 

Kai tJiflm Katjmoitan S^dfaiu» maXiXa^ai^ 
"Jlfatae S* dg vn9QfioXfj9 yajmifiirqc ttofijc, 
ToS fiaaiXieag Xoftatiig (fxnal ttg %ov Nlwav 
*Bn* iytXSv tmtaanonfj, xSv Jiinmp nal r«fr ailm, 
^JU Miwwkg ij ifXfiaiq nw, Ji6ioi(f09 ig fpo^PM* 
VA»r di T^ St^lf^Wf a^^iai^ oiaavMaULag, 
J7m^o7 im4 iMa(^am nal 9<ifo^^ .dL ii^fQiot^ 
"EapiaB TOvnjr evrevror Xafimv ani tou ^ififia. 1 

V2^'ar aal o/jfrovr di nQOQ Snmr ni^wtffar, | 

630 KaifB uai nafBvnfifavop , aviifiovXor d<Star te 

T<f PaaiX^ Toi jBttKT^ M Mttp nohoga<nhh%f 
>fi7<J3r d* orvair a&ifOft$, nafHr a J7ipox«fjbultj9, 
V) nfotayog ToSr Tafdfr ts 9rarTa»r Torr h vatifo^gf 
jiifB$ t^ Nhtp ^aatXiS- i atstpfiffOQt Nln, 
JSnBQ naQtjw SBfLtQa^^ ijnBQawBvnita ftof| 
Eijpg Sr £a»tQa nQig Pqo^ hmoQ^ffiifta jgofof^ 
Xal 3^ ual instaatiXXortm tA yinmop ei&img. 
% ^8 irolv diaatfina o8ov iiiXXovaa ptdruv 

640 Jlj^or l/if^xanjaaro OToA^r JrrsxroTaTwc, 
KaiXvtiMffl iAiag tB aal oiAfiQu/f vn^ffdffiff 
Kal T^ ^o^Srra UQfOvaaf pvoia%Ba9m ^aitmq^ 
jETt*' In toB fifovg TiSr kf^QSiff oTto Tvn} rvfjan^ 
JCai nfjhg %h 9r^TT8»r &rarTa Soa tig- nQ&ttBaif ^iX»t 
Ovaaif ioBlffif T^r atoX^ rSf &pif ovNir^roir. 
J1 ta noXXi; mnoQ&fpief Qaata BaxtQktf noixm 
!££ anoiiagov ipoQa/fog ovr toI; a^firo/JaroSaMr 
&&iaig ItfBQnvaaaa, %Sf aUoir fiaj^Ofi^roir. 

Y> fiaadavg o Nlfog Si tavtfig. ^4v^^ *V mUa 

650 Tor MBQaaifOQaf Mifoww iuBifijf avftvfitnf 62$* A DfodoFo II , 5. ap- ren ad Cteaiae fr. p. 99. lAoo» 
poUatiir MBfopffi. Vemni no- &34. Sie acripd pro ar^T^- 
mn Tidetnr Itlrrvf • Vid. Heo- foB w. t^afmf. CHIIJ. IX. HIST. 275. fiSl^.m 345 
27|pSrvor IMm|0« -fmftciS" tuvv^ «viy i€t(ftgo9m^ 

T^ iavtov &vfmiiiOf, Sm n inm miowiuffpt. 
TovTOV Si iv9xitfml90tn»9f oatqjupiavp 4fteQM^ . 
Mirotfng ovmi roi^nAw hunitg if^w ht himig 
*^TX^VI m^oc iti^vtot il^i^fafo^mov fHovd • 
Myo^ d' ln ^lifii^afu^ feivifoii( tov^JSfftvw 
Xal §ur* oJU]W Tt^vipo^ 1?.?^ /SyatAatg» 
^Hwfj tfj JB»fMigif$§d§ mi vy iM^^'* l^tmSia* . • 

i60 *H M T^y mZv^^Uqrey iinfoe J9a/fvXiim" 

'£V fffv^uxoft t<2t»roSy dcoicDoiacc SAocg* ' 
^Exturo ravtrip di noh/p inaVt^ xid (^inf 

jiuo ontijg tflg nXh&ov fiitf oStr.ono HQttv oioaif. 

^QntiiP di nXif9o9, YhwauB, ^tilf f^ifoA^ MaioSfitp. 

Th BafivhSrog sctIo/io Yiig vni)(2^ &' fitjoJAov, 
I jtftl V iapiotov fiaiy)odTor d%af jyoqf^^apqir. 
% nSoa d^ HBgliitt^ ^^M' Bm^vkSifog 

StadM tQumoaiM IS^fromi Ktffoimf 

Kata di KXeltoffxov avtiw «oi Tottc fier^^^^iUSafj^oti 
570 Kai aata thf Jioi^dof aHtof thf 2*«e%6r ii 

TQwaoauli^^iKorta xoA Wno ii otadwf. 

KoKMWxfhg di KuatOg Jkar, f ^^^ Aattfm; 

Tstfiaaoala/f kfqar^ tavtf[f otMtap sinu. 

^HQodotog d' avfYfaipsvg h Mkvamg- tiOg tff^ 

Kal o OAoatfaiog avtog If fitoj^ Tvofimg 

StaiUof oySoi^xorta avf toXg t€t)faMooiotg. 

^Tipog ff9ftfptOfio(fpnof tuxoift ^ata Ktfiaiof, 

ZiKXoig ftoftfpoftanfjjv* ip^otm ii KtffaloQ 
Tif TZdtirf aXfi^iats^ avjf^iuptaf tSf itigmf^ 
580 notg olg antQ 1^(0^« ne^i t^(^ Bap%A&fog. 562. Addidi nokw. 572. CiL Dion. Gua. Ub. 68« 

27. j>. 1141. not. et fragm. p«g. 
^ Diod. Sio. II, 7. p. 120. 1526. Herodot. 1. 178. sqq. 
Ctei« fr. p, loa Lioa. 575» Lib. I, 25«. p» 32« 346 GHIL. IX. HIST. ;H^S.'27& 58i-.609. 

ZlSaor ovrlSf^ mplfitr^ vnoffw ^Mqf^oftt. 

0{ d' oUo» nafon4imm nXiap $ui mXiw lawi^. 

Owi or fuutfhf TOv' diorrog «o^vfaM i» vyiif. 
S^' OTrvovro {ooiff fiar mtnSdw 6 Kupiagf 
^Ham l|i]icoyro£/wo %a v^ <o f«Sir iriojm, 
Kid i^ mmmffortQ^jvta xoxb Tf^aSr «o vVfij* 
'XVri iroUfiiir iioi^aaftOfiaSr i* iSbiiiic ooTOinroiiS^Mo» 

590/*'raTi^ or q JS^TcJfofxo^ Kat no^ ftsT' y£U£iM^ 
JiunTsFdoy ovroi TOTroiyo ToSr OQifVim,%k v^i 
*J2^ iryo^ friJt&^ lioTTOMrcT fioilic irooir iafiifTa* 
. HXttTU r^g BufiMAifog d* ^ «oto xivag to Til|(oe 
*!££ o^aoir Infiooifior» t^» di xo^' Jt^i^. 

Mia^ %^g BafivXSipog di ^ norofi&g Ew^fjlii 
^Jig nQog T^r fiooijfi/SipW di. Ti]f &^oigr froioraf* 
IlQog pUgog di Imito^ tov ffOTc^ov fv^^orov 
BaalXua ividfvxo^ XaiinQSg i^Biffpiaftdfa, 
Katm&w aolxfig nOTii^pS &oXoig i^p^V^W?^ 

600 *'£2orro T»]r iwfiaaia, ig ^aoftaafioa na^uf* 
*Ea ii x&v, S^nffaiumg atfjaXrixjtimm nqoijjmmi 
JElg Saaaxog ijivBxo tov Teij^v^ iarMr«;oTii^ 
^Evog aai ov n^gatx^v axaiiov OTi^bfi^ov. 
"JS^mg xii Jofii^^o aBixn aok j^ffafLfUifa' 

UEPl TOT, ATEIXrSTON ElNM TB« 

SnAPTHN. aoq\ 

. HiXm fier ^rro^iotoi .to iioi fiv^ xSv JaMom^, 
KaXXiaxa Xof»i6fmot aoipy t§ dmvotaf 
^Slg avdgig qtvXaaeg xuxoiVf ov tiSt oaJkiSv xa re^i 
Totg onXoK «oi toi; OQifiooi, xcSg ^iokg invffovff^i 
Ta xBtpi 8i xSv iroAooiy noUaioc nagfifovfto, HIST. 276. Lac Ages. XXIX. iWfla«*3r«- 

606. Vid. Piaimlu Apophth. lenb* p. 410. ed. Lipc* CHIL. IX. HIST. m. 277. 610-636; Mf 

UoT^ jcafT»^ vfSr ai:^fq}w^> f«Sll^>^oSlTes^4itirr«ff 
/ JTtiftrotiff SumlSetf anu^s tovg (piKoMos tSiiUP, 
*'Onai»g htaYpmfm%8Qa Ttpf qnAtmijP ^oiSvrmj , , ; 
Ktd lAft^&a^g^aameg avtoXg tig vnfov iutfianSatp. 

JIEP/ TOr XFHSAIOr TOT^ BOTS BOHSEI 
KAI TATP02 ePHmSpi. aoff. 

Xff^hg rjf nefiipoQfiTOg Kwfaraft^fonoXtTatg 

Amh %h Povg §or^QOi Tt aal '%av^og di ^Qfi^ 

rf)tf8«. 
*£k TOvTOV yovf StfinXcnrof nai avfiipoQag nal ifo§ovg. 
V2c d* apLexQ&Q^iiok otqotoI ldhM(iafSf nal oliUvr 
Kava Tflg noXemg avtfig n^oy %^g KomrafTifoVf 
620 Kal naatf infiXni(ofTO mTaaKatpai^ nOQ&rfas§gf 
Kal ntifTeg ^aaf iki^XaytXg fcal tSf ifetqoip6(tw 
T$ t6t8 nal '^ ovivyog toS MeyaXeTatgaQj^oi^, 
^stiiaTOVitiffi Tplg OTQaToXg inehotg ToXg imeiqotg' 
J£ccl To7( XoYOnowiitaah toXg itv^onXaaTOviiivotg, 
ZdfexnXaaiafig t^; ^MnQ iaelffig t& Ta£f ipofiov^ • 
^OfOQ idoKfiaef OQof %a nQOTod-QvU.fiftifaf 
T^ Kmfarafihov nQSra fier nXif&tfOf i%evf tCjfig^ 
.He^ fioog di ayoQOf ^to$. n^ig fiovf Tor Tonor. ' 
^Edonek §Xinev9 aai otQarhf nai nXi^&fi nofonXiag, 
630 II8qI %hf %aSQOf d* op&Qomof «a^ijfteror n&TQoiQovf 
SvfmXarafovfTa xeXQag %a nal avf&Qff¥Of fioAftai 
TovTO Idovaa nQhg avTOf lfii]nHr« tif THit^fif, 
^EaxoTfig elnu aviAqtOQag toSto Xofi(oitiffi* 
^O di %eXxog %o nXif&tfOf oaQnSf yffg Sup&oflaf 
Kal i%og ev(poQ(u%a%of V^fi tjj Ktafaxafnifov* 
^/oTf TTif evtpoQiaf di t^ tot8| ol noQOfreg. ' ' HJ.ST. 277. 620. nataoHwpal od. A. pro 

615. Ita cd. A. pro Kmvotav* aocuMtiTO. 
flwQw volitatt» _. ; 346 CHIL. IX. H19T. 277. m..637^66!l 

Kal vir 'mtfoigow ap&ftmw thir ivwa ttf^ to? foSp 
&n%'Y9fMat n^^^ttifia (pi|oyiAr nSy ^vUoifAHri 
640 7o£f /9oSc (^l^) /><>q<re» vo iroi vav^o^ je 

nliay oU* o£x flSc IfOfjoof cflirc^ yooSo* (pofiovs, 
jAV ini tlf avifiq>ifan§ nSa$¥ ^fiMp noXltoug. 
Kal oMOVooVf napoifiaatof aai iHaxmo md aXkoi, 
'O 7t^r£qc {l^vaa) iyioi Ofitm xaii dtdaanu» 
Sovv fiey ^fttXg vip ^ijleMiy ri^i^ tSv fioSv MUoi^f 
JRLSr aai tinf taS^ minotB aai fioojoy fiovf woXufui* 
v TVnf^ mi^/tt^ dJi /!o£v thw afoefa aalovnef. 
Taf fnSfor tovuNf d* YmiUr jroloSffir ot Aattnt' 
!Er /loSff 1} i^fifiri^ ii movw ij Kamtanifov, 
650 *JFf I» Toly Tov^ VroXiur TVifMMW &rT4qiev^ 
'thiJUiv naiftoimf fi^vaa, ^niiatonfp at(iatsvimar, 
SoiQom th niAoiuabf fmta tSf aftinukuif. 
'Q voB^c ii i ^ltaXie | ar^roff o jroir utathwff 
Kqi «{^MioM t^i ffol^ rou 9o/7ov anii ^^ijf^ooi 
!lir PaaMmg ov nuai^ roS «^roeoS roT^ Ao/ok* 

JT«>/ XPffSMOr TOr AETOi^WOS, OtAl 

soi jsnTjiAoms, oti or xiaia^seis. 

» 

aoti» 

(>iio( oo»j w JsrnUoyo^ or# ou x4^^» 
•Xfiqofi^ VTrf^^sy fte^ JCotfrffrorrirofvoiUroift 
"JlansQ th fiovg fioiqom ta aai tavftog di ^^fflo- 
^Ead de ToSror iXvaa aalSg nai avfiqiSQOftug 
660 "Ofof ifaaifta fvfaad toS Mq^alsrac^a^ov' 

Oval aok S*f & ojrrolo^Oi i^r rolr orrmiOTonor* 
^lamg fofraa vig sr^og qfiSc tSw avfotSw diffit»9 637t Sic pro ntmaklaf o inarg. ocL JL CHIL. IX. HIST.m 663—68% 3f9 Ot ^TOQsg €i&i(fio^ 8oKOvo$ %Sf htagjjif, 

2*6 fiovg poiqae$, nmg 14^$$^, xoi Tatf^ di 9qfi[t^09h 

JEcra* Inl av^(piQO¥xk noXmg Kmozafzhfov; 

Ov Xiysk ijsQog x^afi^^ nsgl %ijg KawravrlfOv^ 

670 OucU aoi, i enToiXoips, ou ov xiXuxos^; 
"Ira ^ow lifi ngoqiiQfj %ig %ov%o cenoXoylaPf 
jivaiv %ov &Hinintortog ip^aoag inoHioaiifir, 
Avaag mi, %ovzo niXktata %al avft(psQ6v%oig xotoi 
JStnatp fOQ Tjf %ht ovuQOf %olv%of 9sa0afiipfjy 
(Mi%o§ naXXta%ag 906$ fiM «ai noXsk aviA(psQ6fvugf 
To fiodg /Soqac» %9 avto »al %0vQog di S^qi^^, 

¥fioSi, 
Kal TO oval ao&f S eniaXoqm, 9%$ ov x^^Xmos^, 
OuToi^y Vfpfjp, fosl%aHia9f fc^ mg avtol voovatf, 
Mfi €f liiQogf inl^^fiiiaf ovai tijg ^QtivajfiMgf 

680 ^vo niQfi %ov 2o/ov dif ov a^ijoiy, nal al di, 
^H%oif KatfataftifonoXig, jcay ovxl X^^^<rtJ9i 
uiXXa xtXUof Vaoi&sv xpoMtiy mtaXv&i^afjf 
*'Oimg ov al xaiyS^Qfjfog aotf >alXa xoQa iasStok' 
"ffa iisiio»¥ Kjiod^fiarj yoQ «ai nXioif XaiAnQvf^Of/f 
Ka%aXv9fjaij nQog tuMf %iXg wxtaXvaoval as^ * HIST. 278, 

663 7- 665* Eaedem lacunae 
sunt in cd. A* quae in edit* 
BaiiL 

666. Scripai rf pro ro. 

667. Scripsi fiovt pro flof» 
Eodem iperfu iu raarg. cdL A« 
ttt uqIvm pro XiyeiSm 

677. Versiu duabus syllabit 
loiigior. • 683. Ut tali forma uteretnr 
Tzetzesy coactus fuit ratioue 
versuum politicorum ia syllaba 
quarta decima acceutuni poatu- 
lautium. 

684. laftn^fw^yav e marg* 
cd. A» pro lafin^vp^idis^ qnod 
cd. habet in textu. 

685* llilargo uataXiovgi» 350 CHIL.IX. HIST.279. 2Ba 686^709. 

TlEPl TOTj AEI jf OltAOTEPAm ASdFSa 
0PENES HEPEeOJSTAI. ao*'. 

^OnioTegog Kvgimg iiif o riog argaTuitifif 
'jHvM noXefiMoire^off, ani tov onla tpiQU9, 
KataiQfiawuoziQo^ 8e onXoxBQog nSig riog» 
Tlovg fiovg H p '^iAfiQog deunfiatf mMofiovhnfg 
690 Ovxm JcoT* Snog tyfaxfm r^ fiiifia *IXm8$* 
ffAUi J* onXoTiQotf itfioSf ipQifeg ^eQid^orm. 
Tifp hofilaif pwfn^y di ftioi neQl jeQonwif, 
ffOlg d^ fiQm lietifjaif, ana nQoaom nai inlm 
ffAsiaae^, onwg o£ aQma fier' aiifpotiQOiOh fiffitO' 

w 

» 

JIEPI TJIN OETTAAIKJlN TEMIIJIK ew' 

Tfjif BeTxaXlaf flfoHncef fi^ t^ BaaaaXotbtfp^, 
'^JlcneQ mre^ yofi^idvo*| x&fm nfy naliatf Hnoff 
UoXJiMag aal fi^ nai^f de dta uiAa^eaTiQOvq» 
JjuQoif T^r BvTxaXlaf de avfennuiif^ fio* yow 
0&lag nal CfOQoaXlag di, AaQiaafig ftai Tg^xMoiMf^ 
700 JfiiifitQiodogf *Ieih(OV nal FiaqivQSiw ual OQlffjfit 
Kai noXeotf exiQtef de x^^Qa ij BexxaXla* 
7<^fifi«} 8e aai aoiXmiiaxa BexxaXioa uai offit 
^A Ilfifeiog 8iixo%lmf o noxaiiog iuQiwf, ' 
Kai liiaog 8e ^peQoiiefog Qovf xaxaavQei xovxaif» 

*0 Ilfjfuhg 8\ ^OfOffifog^ aai Snefx^ihg fol oU» 
Kai SaXaiifiQia naQ* avxolg flaQfiaQoig ISimfatg 
iZg noxa^hg If nXeioaif ovJfiaocr vno^M. 
^'Effo^ fuA xa OexxuXiM noXa xvfxaru TVfi^ri)' 
^Efm 8e nalffiff eSQfpta xa xiig OeaaeJioflxfis^ HIST. 279. HIST. 280. 

686. DeleTi artionl. ent^ onXo^ ^^ j|^ ^^ j^ pro tpmil"^* 

xtQOff vel auctoiitate motua co- ^* ... * ^ u UL !• 

didr, in quo aaepe pott literam .. 7"^ Aelian. ▼• .«* " ♦ 

maguam eadem panra esuurata *™T*« ™- 

ort. 705. In marg. cd. A. -w»r 

691. lUad. UIk 106. aqq. x**of. CmU^ HIST. 281. 232. 710^733. 3M 

710. Kal ynQ^ ifla^f$nA9fffu» ct nlatovQ ex^Sovfftmgi 
Blfiy^ovg ofaiftmanofTsg tSp mUuSp ovdoXmg, 
^Jig %onovgj xmgag, liQofiMja pfdonm cafwjaxmg, 
Kal &fioavfiovg iQV90&M, Xoyovg aotpSf fiorrolMr, 
TSp a^Lad'&9 iuntrflMf ds nXotty iafiv(iiv^ci8e§ 
Motji vby yo&y nQooiiofxBg not MmmfiXsviiifji. 

« 

IJEPI TOTf TJSTE 0IAOI, KM MElltJl^, 

JSni XPOmN. ma. 

Top ^Oivaaia *t>fi«}eoc t^ fiifta Qa^lMfdta 
0i(^ naQtifOQOviiafof t& nXi^&ti rSf ^EUi^fmf 
Kid aoQteQtlif nfXgvofra /S^aj^vToror nQig %QOfOf, 
' *'Eag af inmQd'ijaaHn Ti]r noUf tfif vSf TQtiwf, 
720 Svftonof 8i Tfjif n6Q9ffii/f alra* t^^ TQotag Xifttf 
Aifwf afjpuXaf TiQora to tovtoic nQOtpaififta^ 
Kai liOfteng tovg Xofovg 8i tovg htl toXg afifLdoigm 
Tavta 'OfLriQ(if *08vaa9ifg ^EXXrjfwf atQat^ Xif8$, 
'Efof tSf fptXuf 8i Tm TOVTa to firij Xifta, 
HQOtQinwf tovtof nQ^g lUMQOf ifkaQteQfiaa$ xQOfOf» 

ILBPI TOr, OS JE MH9^ ATTOT NOEJIN, 
MHT utdAOT AKOrSlN. ow/f. 

'O noifj[trig *Halo8og ar^ aSek^f t&v niQOfjiff 
jyKaXof^ (ffiatff atp iavtov fMf tifa to nQinof. 
„KaXof ual Hg ttf XifOfrk to, 8iof vnanovo^* 
jy\)g ov foeZ 8* aqi* iavtovy ov8* aXXov iniia99aifOt, 
' 730 ^ Ovtog loT» ^ovloiaTOc tSf anfjfOQevpLiftaf. 

TaSra fcar i 'Hato8og nQog a^e^ktpof t^i^ niQafjif. 
Avra liif {pijoo/ieyo^ 9ca/<u i'S *Ha$68ov 
0lXtj^ tifi ual fM&fitjj nQoatpveatatmg elnof. HIST. 281. HI8T. 282. 

Titt rkA^mm rr ooq 727. O. et D. 291. tqq. 

724. ArtlcMliua rci iaaenii. excidiM% et tavtu •cribendunu 3&2 CHIL. IX. HIST. 283. 284. 734^758. 

IIEPI TOT, EPJI^ ER NHSOT BAS20V, 
EAETXISTE ZSIONTSIN. mj\ 

Hq j&oiLtoaf ^OSvaowg ayi^o#$ iS^§ihog, 
{NTiaog ^ jaoXta H ^P^i^ '/xaUag) 

^EytmaMXiiatOvg ip aan^ nartag Xafiw¥ CEf^|io«fo 
*JSiro^ 8i f$690v npiovrogj ig fff9 n^ narfUa, 
^End wnB^^advfLffOo i^g imokflg uHoXov, 

740 'Tnvmaag nQi vov nfiojaQOf tp&aam n(fog t^ nmdk 
^'EXvaav d' ^l&aar^oi» aouit xov %St u^iiimf 
Mtarhv avvop foiiiaameg j^qfiaToyy ^e^vMsm* 
Zinag S* iMnwsvaag avsiiog v^ ^oiXaiaaap iorfifa, 
Kal tovTOv nahp^iffqg^ t^w mvv dg JEhJJar' 
jAoXog xovxoy mitdmf nal iQyga&olg nfoniftofy 
Aifwif, ovjjb tmidifla oviinaan:ag soitg of^otip, 
'^Efa 8i oo^ thf nQ6aq>0Q0f uaaa v^iuf fiom; 
Tig ^ aijta xijg ojfOip^g .t^ ngbg ^ftag fio« U]^ 
El fif} nov napjmf yiyofag naQrfUOog, mv dnw* 

750 ^'E^Q* in tfig f^aov toXoinof qMvXotatt tSf {/tfnof* 

IIEPI TOr, NHniOS OS TAETOIMJMM^ 
ANETOIMA JIJiKEI. anH. 

y Tifog tvf^if» to ^qToy^ in X^&f^ i^a^eov^» 
Eij* ovf 1$ ^Odvaaelag jb na&iajffuef 'Ofi^ifOVf 
jEZt* ovr higov noii^oS. fiifiXovg yoQ wOil 8vo, 
JSTra nai tQelg, fj tiaaaQagf atiQVotg iftoZ^ ovfMfVVUh 
Kal aQyaXeof fAoi iatif &$6v mg nuvra XsfOf* 
Elnog de ncd Xaf&ufea&M tlvtov alai ta ^^^' 
^EQpflg YUQ 2^vad^^a7r*c ov lAo^iejM Jg ^^/7« 
Tiag o fovg aa^atatog na^&iattine tov inovg, HIST. 283. HFST. 284. ,^^ 75a Odyu. X, 72» Wdetor 

ffisci» 751. '£. ^^V^riitZM- CHIL. IX. HIST. 284. 285. 759—785. 353 

« 

> 

MiOQig al| Xifwvog ifiov t^ ^ ^TQ^^ tadSf 

VvxQ€Xg iXnlo$ Ttmot^mg tscr^si^ t^g natQ[8og* 

HEPl TOr, nOIMAINE, IITKTETE, jrfOT- 
AETE, INA TA2 JTO FTNAIKAS. ani. 

'£$ *rovdalag '/oxw/f tlg Meoonotaiitav 
^HX&B ngog Ai^av, odBhpov ccuToCf (ifitQog ^Psphoiag» 
'Enra ^poVou^ noifialfaiv di t& noliivia indpov 
Atiur ngog fiiiov itafia T^y tovtov ^vyariQaf 
^O^p&akiM&oav ovaa» tc nal XQ^^ nQBafivriQar, 
Ov tijv 'PapiX tiit tia» H nud ovfLmifmfiiAivfff* 
^AiXovg ima dovUvaag t% iffiAvnvg avnf toXg nQotiQOtg 
Kal vijr 'Papil ^fOfno faiiaig t^p fro^ovfi A^. 

770 M 9A»g nal ti fivog 8i toito fUMAOw fLOk^ lio&t» 
'O l/ifiifaain nai o NagwQ ^oor vlol to9 Ba^Qa^ 
Kal *AQCsif nQotiQog avtwVf oansQ md nQmtog ^f^oneif 
Tlop tip Am awtoianw^ Mtl^ di ^VfatiQa, 
Tri9 ^ VTQog fafiov Hafio Mskjia NaxitQ o '&Biog. 
Tjf SvQmw ual 'EfiQoUvp di wxr' Zoor diaXiuttjf 
MtXxa dfikol fiaaiJuoaa^f o MaXxog fiaaiHa. 
^Em tfjg MbXx^ fSfiviMinav naSdag NaxwQ o '^itog 
"AXXovg noXXovg nal Ba^&ovriX avv toXg noXXoZg Imjtoic* 
*0 Bckd^ovrjX ftjhfrpm Aa§a» di aal ''Psfiitmaff 

780 'Ex tfig "PefiiuMag "laaa», "HaaS nai ^laaafi 8i. 
'0 ^laxwfi dovXevaag di toXg diaefiiopioig xf^^^^f 
Ti]r Aeiav laxe nai 'PaxfiX titg Aa§af 'd'VfatiQag, 
Kal ZiX^f xai T^y BaXXaf ii, TOVToiy naJUoiiag ovoagm 
^AaneQ fiaXmf i^ifiaXe dmdena natQMQxag. 
UeQi t&f dvo fVfakuSf Ix^ tiif IqiOQiaf. HIST. 285. 784. ^ Vix alibi Terba fiakXsif 

768. Margo cd* A*'SXXo*s ^ et infidXXsiv eadem yi qaa hic 
tQovfHi, usurpantur. 

775. Pro corrupto HTiwv 
•cripai K«r* iQov, 

23 a* CHIL. IX. HIST; 285—287. 786—808. 

Jia9 dntSi^ vi ifoiiuuva nai di^Xeve de ^iiwPj 
't>ffaig nfhs fi^V^W Xufiyg ito$ tag 8io rag fvmbmQ, 
Kfd «rvxTSve^ nQoai&ejo, xo itdig elntXv oi» ej^ 
790 nitnf^ md yaQ %op *laMm^ tb aivaloy ov* oldof 
nvMifiP de Aelag, Zihpag te^Pax^X te uai t% BuXia;* 

nEPi Tor, or pap auo jptos ei, st 

Orj* AnO IIETPHS. ang. 

Ot naXaioi £atJiovatato$ telovpteg tmv ap&Qmnaip 
*Ano 8qvSp tb naif netQSf Hokow yayhfija&a^ 
Havtag, oaoe srpo toS avt&t ijoor ia^Qfananf ferovgt 
^J2g **0(ifiQog tov ''EntoQa Xiyofta ipiQe* Tavra 
UQhg ^AiiXXiaf ov XQiw^ ta i* dQvog xtd nivQftf 
AifUf ifii, eig Xiyovok noQ&ifOk te nai tio^, 
IRipi^^o* Ktti fea^ayteg aXhiiXoig o/uXovPtagi 
Ta d* infi ovtofg ix^vaify uv nat* oq&ow Qfi^fif^', 
800 ffOv fiiv yaQ ntig iatif ano dQvog ^ ano nirQfjs 
^T^ ooQiiifievaif iite noQ&iwog ^t&eig te^ 
fillaQ&ivog ^t^eog t' oa^'i;eToy aX^Xouf. 

nSPI TOr BAKU02 XPHSMOr, Jl MEAEOh 
TI KAdHSeE; AIUSIN OErf ESXATA 

FAIHS. on^. 

*Onote SiQtfig o IleQaSv ix^fog ateipfitpoQog 
Stolif §aQtl te nai neialig atQareviMtatf ineiQOtg 
Kat^ Aitinijg iatQateve nai nay ^EXXa8og naoffi, 
0o/loy «rouSy toig "EXXriat ^ tuufotonel tag q^aetgf 
Tof A&oif ^aXattwaag itif, OQog onXfiQOf nai (tija, 
*£XXiianoftOf famiffag 8e 8tnXij fe^vQovQ/ia, 

m 

HIST. 286. 

"ti*, l>0 Aaidrea Hierosoly- 704. Inserui tov. Hoger malit 
^tn»^- « iVt>l<t«> A rchiepiscopOy ia vtojv. Jnedit. Bas.a Jmr ^ rcur. 
\«I rj^KrUs Kibl. Gr. Toui, X. 800. Iliad. XXII, m. Ody^ 

y^ I.^U tK |»% l^^tH XIX, 163. Platou. Apolo^.c. '^^ CJiIL.IX-.HIST.2a7-t289; fl09— «30. 35& 

Tore Xotnbt ol '!EUifjweq deifS^ iniormivo$g 
310 Kal dfj XQfiOfunidotovfASfOk nsgl oviififiaofAdvoiff 
^En x^^^ifiQidjv fjnovaav Buxidog XQfiaiioloyoVf 
t/Ji fiiXeoi, tl niiid'fia9e; Xmwv ^evf^ ia%tna /a/ij^. 

IIEPI XPHSMOT SIBTAAHS^ ABrONTOSy 
uiNJPAS 01 BTZANrOS EJOS KATA^ 

NAIETAOTSIN. ant^. 

* 

Tivig liiv rdvjov Xiyovok jfpijcxfiir elvw S$fivXXfig, 
01 di T^9 ^Hns»Qioxtdog %^g Oaswovg imivfig^ 
"-iXXog d* ^v toS Biauiog o ne^ Bv^vrlov* 
^Eyai rmv dvo di ffft^nSv fiigfi Tiree awatffag 
HaXivdQOfuZ t^ fia&fiT^ rfj Bv^avtidi Xiym. 
*'Oxk di dvo ol xQtiafioi, toy Bamdog nQoeSnov 
TolSg lAmuotg val "EXXtia^ tote nQo&sama^&fjvai * 
B20 Ovtog tfjg SifiiXXfjg di ^^(^i^fffii^ t/ Oasvvovg 8i 
{nXiov ioHBV SifivXXfig 9i SvBua Bviavtlov) 
Kal neQy Jioyivovg 8i i(poifiaae xal TovQiuov* 
Ktd ta Xoma iaaoifAev, Xd^iufiev di (fQa^ia. 
t,^fj tote Bk&wSv yaXav Xvxo& otki^aovai, 
fyZf^bg ini qiQoavvija$, xanbv S^ ini,p%aexak livdQag, 
f^AvdQog, 6t Sviavtog ilSag natavaietiovatv, 

IIEPI TOT, JJIPON ANTISTPOOON MEN, 

UAHN OION nOTE ABPAAM 

nPOSHNETKEN. an&^. 

HSg lAfigaitfi nQoariveyiiB iZgov ^c^ toi^ noSSa, 
Kttl axooXg tta^^iatfine xatidfiXov fiavaiaoig. 
^EvtavSa 8e o fia&fitijg %bv iavtov natiqa 
630 ^HfiXv nofiiiovta jQWfo/g icai 8osqov aneatiXwi. HIST. 287. MIST. 288. 

812. IKon fiadSt oed Pythia 815. Scripsi J pro ovxoi 8L 

Atheiiieiisibus hoc oraculum 8l7i Haec uoii ntagis intel- 

^edit, Vid. WeMel. ad Hero- ligo, quam acio quia sit ▼. 822. 

«ot yil, 140. Diogenes, 

> 23* 356 CHILb IX. HIST. 29a 831—857. 

HEPl EXEIIBTK0T2 rPAOBCS, MrSlIUlS 
TE innOKENTOPJlN KjU astpa-^ 

BHS. n. 

*Epimuigf namU^ffow Ǥ rh nmfim nvfUoQ^ 

!£k dhigov nsiufis A' ^ojffm iiifpm Tijr «1^1» rovr^. 

*H nsvMfi /a^, wg Smpvkag ^ijafv o Nmntftttixr^ 

IlapnX&^fia ollvgm, rijg so^vq^c ^umaunig» 
*Ex9n9wug ii %o ntMQow ontg nmtfa» ixe&j 
^Hxo^ ntxftaif ntavfig itdv^ iattffv 8i navxfig nioca. 
^EnsitvKoSg fth nvftm Ui»g daip ag £<pfj¥. 
^PfjioiftMSg di Moi ditiwSg ifgt^tda jXvMvxitfi. 

ASiu %atvt %iji9fmfmog ovr» xoig lifotg dnw 
840 'O fiif ifi%dxn aot nwp^ IxjenevM^ OTal^vcu, 
*ilzot fQaq^p iit^pahtovaw imoaxolfiv nmiiov. 
Mvanjf lottP o olaxQog H^ iotvq^ow ftta^ »; 

Msylaxag filafiag di fiovol nolaaag in§(pigmf. 

Mvwp iaxi tnvtptop^ ug ifpfp rSy, o oIot^* 

^'Eatt Mol MipxQOP iu xaXMov xovg Xnnovg Mtvovp t^, 

Hxiqfatg inniwp MsiftBPOP, ngoa» ii SeiBftifOf* 
Itiaxqafifi Ivlop og&top xoZg iUpQotg xSp agfmai^ 

Mg o imMSMvqiaatp iJWojo* ilSpxog. 

Aaxgafifl «^<r*y *' eiXfixa xoXg naXatf^ig apSfaatr, 
860 'Jlg aaxgap^ Mai oQ&top xop iUpgop xb xfigovaOf 

Kai xhp fipioiov alxop tt} /u^ naQoXga^aipup. 
''On6Q ol fiaQfiaQtixeQOt moI aaxQam^ aaXovat 

Kai xavtfip ijjtaxa TQOx/Sip Xi^vat neqnmipat. 

AXXot di fittQfiaQtiteQOP Im xSp aoqmp ap^Qemuf 

Hdog xvfxoPHP aQnaxog Xiyovat iigy a^QafifiP. 

Sif 8i xov dlqfQov x6 oq&op iiXop iunQofif^ 2i/e. 
^AaxQipri' Moi ^ aiXXa di ig aatQafi^ xfiQOvaa 

o^o r?''^'^- ^^- *2. et Vosdus do hirtor. gr. p* 

833. Herodot. Vf, 37. ibi 4l6. 

interpr. Item Creuzer, fragm. 851* rf pro xov e WArg. cd. 

hwtor. gr. witiq. p. 102. iiou A. Ibideoi naeokw^afur. CHIL. IX. HIST. 290. 291. mSSt. 357 

TcSg wJtoic ipmidi^9m %!ov Xfitnmf rhv tnnia. 
^Eqt* ov T^f XSiu inip avjog (palvofut^ ntxqfiiiivoq. 
Wi *H oiXXa di &a%Qififi xo %ai oiXfka de )cai aiXia 
Kal inn$iibv l^oS^oy nal aipsdQaiV icai SdQa 
Kai ifpeaiQiQ md, HvoQa iiVQla di nakevTM' 
'H iipoajQlg tvyjgivu di nal ic^if^^ Ifiarifov. 

nEPi xPHSMor, TOT AEFONTOS, innoi 

eETTAAIKAI. om 

HoqI rov UfOVTog ^^ijafiov tag 0etTaXag rag Innovg 
MigAVfiruk fABv aal Ma|»fco^ tatOQioiv toXg Xoyoig, 
'^Ag tatoQiag^ iyQatpe rQtiYOQiog o fiiyag^ 
^Enog S* ovdiv, ovda fiQo^^if j3v tov ^QfiafiOv el^ijsiM. 
*0 Si yt OoodwQnog h fiifih^ r^ Idia, 
"Hr OeQonatav l/Qa^pev ^EiXtivtmiv na&Siv iif 
B70 Jvo i^Sv in tov x^ijafioSt doiial fio» lAVfipLOvevei. 
Mvaaiag de o IlaiaQevg iv roXg avrov fiifiXloig 
AvTOvg (priifif %ovg Aly^g toi;$ iv %fj ^]^% 
Tovg AlTmXovg VMiqaaVTag iiaxij Tfj nara atoXov, 
iNiaSy TOVTOiV nevTriKOVTtoQOv nv&oZ ava&eiAivovqj 
Xal inaQ&ivTag in aj;r0 nw&Jafsadai, TJj vlxy * 
Tivmv ^EXX^vtov nQelTTOveg teXova^v in* ivdQela; 
Tr^v 8e Uvdiav nQhg avTOvg rade va Ar«} ^a$, 
'IdneQ iv Tfj ^U^iovog nQoeSnov ioTOQla, 
Ola ottMevae OeTTaXSv Xnnav noQeYxe^nivmv. 
880 Ov yuQ lionovv l^fiiy [le fjQtlav j^afiov iv&ade. , 
^Enei 8e nQoatpviaTaiov rovroy neatHv ivTavd^af 
Kal vvv avToiJ mTunove nahv fioi XeyoiAivov* 
nFaifig iiev nuofig to neXaaYiuov "IdQfog anuvov, 
^'innok QetToUnudy AameiaAyLOvm 8e fwaixeg. 859. Margo cd. A. <>' ^9» 871. £m ITrara. De Mna- 

HlST. 291. «ea Patarenii s^a Patreoii t. 

868. ye pro tb scripsi. Ita Yoasius de histon gr. p. 134. ^ 

est y%, 925. •» In Theodoreti 873. In marg. od. A. pro vi? 

ediuSchalzii T«IV. p.689.ftqq. naT» est tov ndwa» 358 CHIL. IX. HIST. 291— 293. 885-908. 

„*AXX^ m 9Uil tSp daiv afAeivovegf o? to fuxd^ 
ff Tiguv&og vcdovok nal ^dQuadtag noXvptr^lov, 
v^Q/siOt Xivo^tuQf^g, xivTQa noXifAOio*^ 
f,'TiuiQ 8^f AlY^eeq, ovzo TQlto§, ovte ThoQtot, 
890 ffOvta 8viodiMat€i[o& , o£t* Iv Xopff^ ovr^ iv agt&^^ 

TovTOv ov itptpf Tov xm^l^^^ ^^* ^'^^^ ^^'^^ ^J^* 
Mvaoiaq Alyuva^ fiev aiftotg j^^ijofiaidi/d^^fai. 
'O dk KatXifiaiog avtov tolg XoyoiQ ia^tinintm 
Oiu Alyma^v tlQiptw, aXXa Tvltg MBfOQsvmv. 

nEPI TOT KTPHHAIK.QT ^IA^Kn, 

EPPHQB. n^. 

IleQl Tov KvQfpfaiov aok Sihpioi) InoQla 
Tif nQciTf^ XBtTa$ itlvaxi ixatoatii d^natfi» 
*Ev Tt^ dsvTiQtp neZTOk di TkaaciQaiitOiFTOYdifi» 
^Enatoatij 8e naX&v 8a nal iwaHai8enatfi* 
Kai UTlQitpag taSva nai I8(iv iKti&av avaXifOV. 

ItEPI TOr, STNTOMJiTEPOS KAl TJXl- 
NSITEPOS KEAAEPOT. avir- 

900 KiXXsQoq ovoiMtt^ova^ Tovg Taxivovg ^PkafAoCokf 
"£« ttvog KiXXeQB Tv^QfivoH, ov KiXXeQa Jpip* 
Aiyova^ yap, «5^, ntiZovtog rijf 'Fcujiii^y row *ft>?vIois 
'Pifiog S rovrov aSeXfpig to inrfafia Sianailiov 
IToXXaitig ineQfiXato Ti}V Taq>QOV icT«i6fiA^- 
IJinT6i 8^ vneQaXXoiiBvog nal ^i^ijoira «aT* Iwtfiff* 
01 8i 'PmiAvXov Xiyovai xteCvai, 8oqI fiaXovfat 
AKXoi 8e KilXeQ 2\}OQf^vhv Tajpitatov elai/av, 
*^ MTeirag Tovroy niqtevyev evdi)g dg Tv^Qfp^' 

H I S T. 293. XaXtg, iylkbaniin niimepo po- 

901. . Versus 'videtur sic le- stulaute. 

gendut: IW v««^^ Kahg Tv^- 902. Vid. Lit. I, 15. DW* 

ifjvov^ oV nal KaXe^v lyi?»'. 11,13. — \ ottU Eiym. •• ^* 

lu ▼•• 907. pro KikXsga scripsi tribus» CH1L.IX. «IBT-m 295. 909-933. 35« 

^E^ ov ^Pwiifuok uilUQaQ nanttg jaj^g.nidovw^ 
910 '£yw d^ dQoiVBVOfABVog aau'Ca(Aolg ual naipav,^ 
Nm^QOV, ^QaSvnodiaiaiOP ananw ardQanodoiV 
T^xvv^ov vvv ei^ijKa KsXXifov no^l 'Jy/^ciou. 

.. JIEPI T O T I <t>'I K A O T. fTtS. 

{i^Qn^n ^^ ^^ *«^« '^P^^ f^^') * 

*/g>»icAoc nv 0vXaHQv naigj naziiQ HQuKtailaov. 
'TnEQ^BQSiv 3« avfiQ jSv OfiijliMoy xaxe^f 
ToZg iiv&oig naQtyjiyqa^xm OTibjvafey afw T^^zwy»;.; . 
Ar^ %a%a»yav aHQog 3a irovipori]^* toC J^o/aov. 
^T^ Ty 9r(iaiT(si nfyaxf Tvj^am yayQaniiivfji 
^E9 Tontf teaaoQaxooT^ avv tovt^ a«ai davT^^ 

WEPI TOT, OP0NIMJITEP02 0JTS2ESIS 

KAI NESTOPOS. a^i. 

TIbqI tdv, OT* q^QovifAog.o Vdvaawg mi NiawQ, 
920 IJtQl a(A<pbvv "O(AfiQ0g tade «ar' enog XifSi» 
nsQi %ov 'Odww«W lAev xjj Pnxa ^a^^ij^' 
,^Mb di T»fi &!neausv Idw ig nXn^lov aUov^ 
\;\a «0710*, n ^h t^^a'^ 'Odvaaevg ia^i^ fio^h ^ 
. juBovlag t' iiaQ%oiv &Yi»ag, noisiiiv xb noQvaamv. 
, mQt ii ya to5 NiaxoQog tpn^tv i !rf/af4fi>faw 
'£•» dtaipoQoig x6no$g xe ual oi% ivl 8i fAOVt?' 
,,Al yaQ, Zev xe naxBQ uai^A»n^il wd^AnoiXov, 
„ ToioiiTO* 8iHa fio* aviAtpQoSiAOveg elev "AxaiSv. 
„ T^^ K8 Ta^' ^fijjofiw noJug IJQwiioto avauvog 
930 ,yXeQalv vcp^ nf*eUQfiai,v aXovau xe neQ»oiAivn te. 
Tauxa ntQl xov NiaxoQog iv^IhadogUyotg. 
Ty "Oivaaeia naXiv 8e neQi aitoS nqv Xiyeh 
^WevSog «'* ou» iQiu, fioAa yaQ nenvviUvog iailv. ^ HI3T. 295. 921. Iliad. If, 271. sqq- 371. sqq. 360 CHIL. IX. HIST. 296—298. 934—954. 

t 

HEPI TOT, MmM0NESTEP02 TSOKPJ^ 
TOT2 TOT PHT0P02 KAI JHMHTPIOT 
TOT OAAHPES12. m^\ 

. 'O ^law^fig ^i^Toip lih, ^o ual njy r^p^ TQ^^^I^ 
XmL dmS^pocrTOff mtog, o TudiafLO^ xo itfufp, 
Km mn avtov ^q|i«i]rpior ly^tfwt 0aXfiQ&i, 
jinart(U¥ finjfiot^^aTe^o* ^QviXovrtm xSp ir /Uf« 
^ ^TneQ yag Vtfi inaxov afiq>6xegoi h fihf 

' Z^aartBg, awsyQatpofxo ovYYQafAiiata fAVQta* 
940 '0 H^ %0/ovff fiaaiXMoigf xij^aq nal naQcuwAmq* 
6$6q>Qaarog owiyQaipB nahp xovg xo^QaxxiJQag, 
*Etw¥ inaQiiiav imthf naQB^ hog nal (Aofov. 

IIEPI TOT, O MJIMOS UANTA fiPJiN 
EATTON OTX OPA^ cHff. 

Thv MSfiW %ai xffi A&iu&if tffaciw ot fiv&ofQi(po% 
Ta xSf hiQm pUnofxoQ^ xh favrofr f«q fiUn»f. 
^O MSfiog fttjQaf ^ dml^f uaxijuf h xoXg ifMg 
Ta iavxod aaxonff fih rq^ ^ij^ paaxi^ 
Hofxm 8h xa iM6xQUi fynQOO^Bf tpiQWf fi}4n9^ 
Ovx» xh JUSfiOf fQaqfovo^ xfff Aof^aif di na^f 
Oino$ q>aal xovg itp^alfiio^ig noAnxovaof h bffBiift 
960 Blinzvf fiffih xSf iavxiig, e|o> d* t^oQjpfUffif 

Tovg oq>&aXfAovg xoitg iavxiig laffifiafovaa», nSf fihm* 
Aovmofog nov ttpftfo xa fto^ tiig AofJag. 

UEPI TOT, TAS EMAS 0AAAINAS. HOJM 
AE SHMAINEl H ^AAMNA. irqq. 

^alaiifa xig Ix^vg iax^ 9aXuaa$ogp sci^oi^c» 
IlaQit xi oUoo^a» dg tpSg tpaimfa naXovf^iffi* HI8T. 297. HIST.298. 

943. LucUo, Plulosoph* f» 2« 953. Erat ^Xhufa^ et sic Pltttarch. decurios. p. 6i5. aa. T. 
II. PhUofUat Yit. ApoU. I\ , 2^. uoiqve. CHIL. IX. HIST, 298, 299. 955—978. . 361 

^Em nat t» imvllw¥ tpoAam xakavgUffi, 
*t> ToXg Xvxifiate tnTotm ttai rqi nvgl de ^0U8§i 
iJapa %h aXlso&m Blg tpSg $ud ot/vi] jiaJlavfiif^. 
960 '^ ii Tiag Og Av^toqffofa jfioi iSin^^srff» 
Kal mQl rovtov lyQatlfa vowt yo8 C»vJUfou. 
"fraTir 9al imop SriQop fpaXmva aeMlrniifow, 
OaAoim, ^vpl» ^9» «• ^ nvfownovfiOQog 9i, 
't^fre^ tfwsl HowoTeQOP meg iim9riXoa§iinQat. 
ToCro ik fiovfiaUnanag r&g avQeiP ovu ctriine, 
IlQig of To inmolUof ifQwpfi fWfiooNOffoy* 

HEPi Tor, soTS je 2O0ors TOAB^ors 

NENOMZKAS. tn»', 

Ovxog fiovfiaXonanag fio/iooxoTrair TOKi^fl^ 
^ wtpeXslag Svexav iyodtpfiioaf xSt vituv, 
Avxhg fioQfiuQtag SyQaxpsv cig itSd^sv ftmnt^ilav 
970 £1^ naxQioQXfiv xov SxvnrlVf uneQ qiXvaQ<ag eZirs 
Kal x^^Xeq^ov iyKiqtaXov ehtoiV xov naxQtoQxovm 
Bafial T^9 fiaQfiOQoxfixog uai rij^ avato&i^aiag, 
Vvxag ifAog (paXaivag xi xai xa TOiaSTa avQSig/ 
BovfiaXe fiovfiaXonana fioQfiaQa XfiQa yQaipM. 
^AQiaxofp&Vfig eyQatpev avxov xaSg xmfi(adUug, 
fiivoiv ii^ OQplg intiieif xov Tr^XBqtov. 
*ExeZ 8* ifiqavxixdieQOv xaxaxQfiattxmxiQog 
^Edi^axo xov Ti^Xeqov avxi xov iYKs^aXov, 960. Schol. ad ts. 64. ibiquo ad a. il43. Moniiit L A. Fa- 

not. Thryllit. bridus iu iudice scriptor. in 

965. 1» e. inBuUus Papa t. Chiliadibus citatbram. ' 

Presbiter. Vid. Dufresae •• v. q-o n^^t '^ 

HIST. 299. 975. Aristoph. Ran. 880. ^i- 

970. E«t Leo Stjrpiote^» pa- vtav vn* oQytj^^ i*X^S ^ov T^^ 

trlarcha CPol. ab Mmo 1134. Is^ov* f B62 CHIL. IX. X.HIST. 299-301 97^-3. 

"Oii dlpSfia 'Jtsnclhiw TtiXttpov fSfciY^ijc» 
980 'XinBQ ^j4Urxv7^09 «ii^ ««^poi» ly l6yo%g uraTQinn. 
^ldvil. %oii if^wpiAiQv ii TrikBfpof avtai XifiH 
'i2^ tov 1^^901^ nic^' avfov d^fMto^ ai^^i^V} 
Zfp9 a igiiAj» thv 2^i]X6fpov e/^^ narf$iQiffig, 
'Jlg vvf ^bIv 09 f. fiiQfittQB, T^la<p09f wg Ittufo:, 
liol ffir l^udifajLOf ^dq^ttClf. »vglo)g louio Xiy&»; 
Tavxa ,Yokto%w ofiai Tavra avf^xcfa tt&mj^, 
^Qv in^oi/n^fQavffifQifiBpo^.im ipihuvai uai tfw^&k 

nEPJ TJiN NEI^JiJiN PT^KJiN. x\ 4 • * 4 ^ ^ Nsililoc jApmtov novajAo 
Kai ytiv totg neXaYiaftaaiv OQitav IxcAyi^ nuaav, 
WdOvta xi&6ig %$ nc^vijuov icai nbXvfpoQontuTfiv. 
Neifldovg .8* eln:o9.\QvaiutQ iniaxoiMV vvv Xofovg, 
NeiXfufov, NsiXonav di jQaqitiv QevfAatmv diov^ 
Kai ovv avtoXg i^aiXitav 8i 8ia fQaq)tig IJira, 
'Jlg ix^Xrj&htog iv aitotg tou oJ roiv T^siXoMtv. 
IfBiXaioiV tov NfjXiotf 8i xal 8iq>&6yy<f NsiUmg, 
'ilig ix NijXevg nal Toii NuXsvgf 8iq>9oyyo/Qafpn j^atfnh 

HEPI Tor, rJlSlSSAN thn aaaistepai^ 

TETtltSlN KAI ATTIKHN. li 

Ol tditiysg ^vqtia tvyxavovo^ tiSv XaXotv. 
Tkji icavfiaT» tov ^aQOvg 8i lAaXXov XaXova$ nliof' 
KavnsQ uataaxfj tiav ntSQoiv tovtou^ f i^ natioai ^e^^ 
1000 MaXXov bIo^ XaXlatBQfil, Hcd tmv oxXfjQOtiQotf, 
cui-"Oi^sff Tor^ XaXotg XiYBta^ tounvtfi naQoifAlOf 
^ Titi^ya 8o^^B$g tSv ntSQfav ta^a «sscpaTijx^Vai. 
*■ *Kal on XaXok xivtiyBgf ttata8tiXov toXg naaiV 979. Yid. Valcfceu* diatrib* • nesdo. Jbi pnrria , reudenda, 
p. 210. 8q. legeudum, fel TcsQirtal 

986. ntgmla corruptuni es- HI6T. 300. 

•e, ostendit Tersut ratio. La- 995. Sio acripti pro ^^^t' 
Gtaiua 'vertit obpia^ quo iurOi ywdim* AoMmsg fiQoxvlifOt Ji toitotg &rt$veiHiiag* 

nAPOiMiAi rnEP jikeanon jmdAri^ 

Z&N. xSt. 

* 

HXiiv vn9gfiokfirf.^iQfiokt}rovS* anlovotitfiv» » 

^Jlxeaipig fiiQ aiiiindaar onftAifS^' TfiP oIkoviUvti» i ' 
Jlarta nXiigSf ua^Mfti m mcs» naaag toc ^aXuaaag. 
10 Kal xlg Stv ns\^fia$$9v inif aitop iv XofOtg; 
Ei fi^ nov dohig"OfifiQoif, ij wov noMv ^Ogfpia, 
^H Oasvvfii.^.^ Sifivklav, a» ve uMi %otov9ov* 

IIAPOIMIA H.AErOT^Ajf THNAnOOPAJA, 
TATTJifi KAL.Ek<iyTAON. xf. \ 

'H anotp^ ^ ficaijTijy r^vntq fAiasC %^ <pQuaa$. 
^Haav xoi imo(pQ&iig de rotg naXaiotg fiiiiQnit 
''Ev aSg TiGh awififiaav^&Xlymg ^l nfQMxaaotgy^ 
^J2g zotg 'PmfMthig ndnojB %olg ava%iQvi XQ^^^^f 
' 'Qnota anBQf^pfievot nQog nolsfAov xa! lAaxriv: 
"Eneaov tQiax6a$oi tov fivovg t&v (DafiUav 
^'Oze xal nvini^ suKBiaav na&* i}v tmX&ov ovto*, 
20 Kal tfiv '^fiiQav taitg lotnaSg fifiiQaig ovn rJQix^fiOvv' 
'^JZaneQ nai t&vfi tteQa ih SAXa^'jiteQ%ataaetg 
Tug ag ^fiiQog %aZg Xotnatg oim etattov f^iiiQUig* 
^EXefov de titg nQO avt&v nai fiex' avtag iv xXiqaei,' 
'Epteivag ovn "^Qi&fiOw He %Zv^ ^fieQSv t^ »Ai]ae«, 
ItiW Dvtmg IXefOV Tii;{oy| %Qitii no& fiet^ ineivfp^ 

HIST* 302, • HIST. 303. 

7. V«u. inmedio-foede 4^,^^' ^- ^' ^'^^''^ ^' 
^""P^- 15. Erat aU r*. 

9. Sic vcnus re«titutn3, e cd. ^ 19. Liv. 11, 46. «qq. lu cd. 

A. Eral iracrav x^v ^dXaooav. A. f ««'/«^» . ^ ^ ,^ 

' 24. Vid. iiiterptet. ad Ovld. 

10. Cd. A. %9Xafiotiiv* iast. I, 49. aqq. 364 CHIL.X. HIST.303— 305. 26^51. 

%r niiimfif &v4}f xtd lomal, $tai ^* inh^ miW. 

Ovxmg ov tmmoiiatop rore tac anoqfadoQj 
*AJX ^ rcfjii xr^qiB lX$yo9 ravvag ^ (0%* Jxt^rip. 

Ovro» r^y airo^^oda ^iy oUo^ Xafiovoaw lulijair. 

30 To IWg^vXor jeol IkfwUoy ovro d' lil^i| siaLf 
^^Uot^y^ff, aiUo'r^, iX^fOWf im xmp fiaffiifa9f 
^H iMfpvlov iioQunoitf aai dumvioip ovvw. 
01 nfflv yoQ ^iloftig rvm fiig oQmp iiogUmi 
Etg (fvXla ^ uai oaxQam. oygaipoa ni^o§9 rovrov. 
£ig tonov i* airtrM^erro riro u^nvgmiiipoTm 
^v ovf Ag 2^«a noo^ intXva neQiiatfj^ 
^ iioQia rov «ii^o^ Mafi/Jors ro niQog» 
R 8* oVf aareX^Lnamo dmfziw tfj natQiiiim 
IlQOfnipkQtaw bIxb 9i toXg 9ro%ato7ff orJ^ootr 

40 ^OfioZ in(pvlXo^oqrfl%g ooi ISoor^iofio^ iL 

nEPI TTOSINIKOT nNETMATOS. tg. 

Tvtpmv tMatoyndqiaXog doi^oir ^«^OfrAooriTra», 
^Xh nai ror Jia Xiyova* toZg n9QavroXg tapQAnu» 
!£| o5 Tvtjpip sra^ avepLog 0(po8Q(itsQog naX§itah 

AESEIS, EniSKTNION KAl EMBPOl^ 

THTOS. ti. 

Th Inionvp^op lor* th liiQog tSv otpQvmrf 
'thfiQ noti x^XaaartBg toZg tino^g rcSr fiX&poQu/f 
^oxovfier uyQiol tmg elrot icoi ^fiQmSsig, 
'^Pfl&it ii itfQiotfixog riSr anvftmp nai ^i^etr, 
^^H in rov okvC» onvnop nal imonvviop di* 
^EnPQOvtfiTOk nvQio»g di ot rovff O7ro/7oilorreff 
' 50 'Tfro rov «^orov roir fiQOPtoir rcSr ayaf fiaQvntuiwf' 
AiyBxm nataiQfiotinmg nai nag inmonXfjgfpiipog* 34. Iiiuuit Petalismum SjtB' Sic XI, 87. De ostnciHQO t. 
ciuauorum^ de quo Diotlor. Plut. Vit. Arittld. c 7. Uo^ef. CHIL. £ HI8T. 30S. 92r-80. 365 
ITEPI TOT, /IANLUI2 EK BA2AN. ts . 

1f2 w¥ T^9 naQOtaxf^a^ x^q TOfff}$ vq^ Moumdog, 

1C v^$ 9fijc^ AifiiUeftif; Baaap JSo^fcijoaoi^* 

!Ejc tou 9r^9i/T0ii M ainhg ijfftjaaxo m loftfi 

'!SZg nov »al ^ fiaaiXtaM inalvii Eifdonla, 

'H Tov fM/cUov Aiovxog ^ aroroo^og ^dtqfonjpj 

Jlpa^fiaTftiio^ fia^^T^ ovoa ^Tntqefiiovy 

Iloti aai to8 V2fWoc fiin^iv anfoaifi^ 

60 !Pi]TO^»oir^ itifnv di nai gulooo^of^ aUoir^ 
Ta*$ §maq>qaaaa$f avT^g taXg d^* inSv dgipm^ ' 
jQv$g Tifg Baaa/9ixidog iatoiavfOi mg YfatfH* 
OvM ejnn Xif8$r imQ$fiSgf tixa t^ ZaxoQia, 
ETto vfj fmaxfffaau di to8 Jo^h^X ojnouog' 
T^i^ fuQ omavtvxof avTfig nal ovfyQatpag itifag 
MiiQt pvf ovu Bvtvxffia IdtSif uai avayfSva&f 
Kai iMMaQiaak Tqy W^ffl imipfiy fiaatXidaf 
Kai rag ^fikiQag tag xfvaug oiiaag ix&lvfjg xoqw, 
"OiB tOjMvtfi dianowa aal iC inSt ual ovxoig 

70 ^EyQaqts TejrunoTaTai fiijdo attffiijy iSaa» 

Tofvf de tQiatiayia%a tSf aiia&Sf ftmSaXm 
BlfiXovg fiaQfioQOvg fQaqiOfta nal xQiamtfiaQpaQOvg 
'Jig Ta^p^ixoi ifi^piiTTOi^rcM to*^ iw&vaoxoxjafiotg, 
Kal texf^^nif fi^ yQa(port$g [^fidiv, fii^de aliotegp 
Tj^sgpofKTO* nonQSvy di ttlg KiQUfig avBxviag, 
Ov (iovof oin i&iXovatf iaf to tQdysif nonQOf, 
^AXXa nal ev Tig ^Odvaaevg *!£pfiou §aat&^m \i(aXvf 
Aoyovg nafifag te tzyf Sf, aneQ xoofioSo» §loff 
^En xolQOff TOVTOug fiovXfi^fj ti^faig of^Qiinovg dQaaat, 
80"Oao$ fQvXXog na^ avtSf, ^ fioQ^oQog 8i noofi^ HIST. 306. ^ 80. Vid. Lobeck. ad Phryu. 

&3. ^Matgo cfL A. toaaitij9 p« 102. 
Pfo t^ tiafj^ 36S CHIL. X. HIST. 311— S14 131~i53. 

I 

VSPI TOT, AAjC OTN JBTJl EnETXOMM 
TOIS AAASTOPSItf. na. 

Th XsnvvnX, ^xfi^m ta, Ha^» y^ awvdgtff 
^Enaiu TOvTMc ta nauaf nSfMt§ aitSp hgaila;, 
Kal nSp omQQV aya&iv aiitotg in^gaaofifpf. 

HEPI TOT, TTMNOS ESHA0ON EK KOU 
AIAS MHTPOS MOT. w/T- 

*I&^ imXfog noXhg totg mifaaiAoZg toZg TOffOK^ 
AutQnayaXg, anofioXaXg XQfifAaTmv *ai nfayfiiimf, 
. *EniiQO(iaZg §aq§aQW ta, nvQog ^ ovQoifiov^ 
rvfifog i^iH^oVf SXeyev, ano fifitQog xotXiag. 
Kai nfBvnatk fitabp de neaoiofig tfjg olMiag 
140 Kal narttMg oQdfjiv tovg avtov noXiag anwitufattffi 
KvQiiOg, dnav, Sdmuef, naUv iq^tiXeto ftov. 
'Jig t^ avQhf tdoS^ap i ovto»^ ifhsti ito$. 

IIEPI TOTf KPEITTONA IJ2B SOI ERl' 

STMBHSETAL %^y\ 

Mtta nolXovg tohg nuQoafAOvgf fistii tag nsQiaiiffu;} 
' Ovg &eog imiQaaav 'Zu/f tif elQfifiitov, 
^iOQnayaXgf anofiolaXg ygiifiatotr nal ngayfiataff 
OUtiag natantmau te xoi naidatp ataiQiae^, 
AmQmu o^o^iJt^ to, nvpiag fiet iajiiwi^gf 
^.Tytim TOVTqi Ma&aQOP t^g nQiw 8180Z xaXXim, 
Kttl naX8ag SiavXaoiovagf olniagf niiqvfj, taXXa. 

HEPI TOTf NEKPJIN KETBMJINA KJl 
SKOTOT nTAAS AIHJIN. «y. 

150 IIoXv8mQov 'Emfifig to nai tov ITQiafiov naZ8a 
'O HoXvfii^atQiQ intnvev, toiv BQanSv naiiQ/j[mff 
^A^ ov tfjpf TQoiaat Ifia^ay '^filXi^a* noQ9ffif(ifai* 
KaX ntiivag slg ti^v &aXaaaav S^Qiipe T^y imaSf 

j CHIL.X. HIST. 314—316. 154-177. 369 

KatnhQ lafiiuv ita^ narQog^ onmg avtOQ ^uJaajoi. 
'SMufirig ainiaXeitov 8i ovatig Ip Xe^QOviqofi^% 
^Entii fOQ ttai %d avQazsvfia imiiQXf tSp 'EHiqfmw) 
^ChoQ <pav6lg IIolvdmQog rfj o^jj lAfirQl 'Eitafifjp 
''Onag avtov imiinsivtf o JToAvfcijoroi^y Xeys^ 
Kal %a kovna di ov^navta XanTOfABQtiC t^ Xoyi^ 
160 OvTto xai' tnog Uyu da duk toS EvQvnUov, 

„"HKm vwqSv U8V&iA&va re nal nvlag aq>dg ouotoVf 
^E% T0T8 tolg (pvyovok 8i demjg 1$ a^Qoajlagf 
^Jig lytQ&ekaiV ix venQoSVf Xifonep td TOiaSta. 
ToVg lAfj fia^ovot yQoupoiAev, ov totg iAa9ovai,, taVta, 

^ IIEPI TOT, MH EINAI M^BMATA £N 

AirrnTJu. tU. 

noJilov laov «ot' tQfifAOV ^vfiaHOvtog tSv ^EfiQobav, 
01 I^Svteg SXeyov Motaet, lAeyaXtag dvoqtoQovvteg, 
UeQi tov [AVi^iAata, Miuatif (*V ^^'^ ^^ Ahyvntof, 
' ^Slg &avaTwaav iiyayeg ^fA&g iv t^ iQiifAff* 
^Eneaov 8if mg yQaq^ovaiv^ ano tSv foyyviovtatv 
170 Aina ofco£f nal tiaaaQeg aw&Qfinwv xiXiaSeg. 
Eixe 8i mg yoyyv^ovteg ineaov ot T09o£fTO», 
EZte nal th avAnahv, neoovtmv tSv toaavtanv^ 
*Ey6yyvtov ol eteQOi, &ehf yiVtiaKe^ lAOVog* 

UEPI TOr, IIAPA TA eSSSAAONIKHS KAl 
TA nAlONSlN ESE4PAME2 OPIA. tvi, 

'H yCr eeaaaXovbtri iaev n6X$g ^ XaiAnQOtatii 
'TnrlQiB tuoiAfi, #ep^^- 3a t^ xiija*r Ixa^erro. 
Kal lAixQi^ vvv th niXayog th tijg 6eaaaXovi»4fig 
eeQiAoSog noXnog XiyexM, anh t^s &iQiAfig «ufitjff. HIST. 315. HIST. 316. 

167* Quod recepi, nsgl rov^ In inscriptioiie pb«t na^a ad-« 

hoc in cd. A. superacriptuin e»t didi ra. , , . 

priitinae leciioui na^» te. 474. De urbe Thesaalonloe 

24 V V 370 CHIL. X. HIST. 316. 317. 178-202. 

^Hir noXiv uxtaoQ Kaaacfrdfo^, fafifiohg w toS (Miini^ 
OsaaaXofhfiP niKXtinav bIq ciropa af^ifov 

180 0BaaaXoPintig f &vyatgi^g xBXovafig tov fPilunrov. 
Kxi^Bv nal T^f KaaaavdgBUiPy stg ovofia viiKkW* 
'AXXo$ Toy 0iXiinn6f qpoa» ntiaM 0BaaaXo9tmiff 
StoqYJj naidog, ^g fipi]|»8y a^n BwaaXopiMfi^ 
"AXXoi S* or* MxtiaB tovg derTaloi^ m2<^<f. 

IlalovBg ii ol BovXyaQOi. fc^ nsi&ov to^c /}oii|w«(} 
y/^Uot;^ Ttro^ tovg Tlaiovag roiiKBiv nal(ja xoitm 
Otji^iov voiiliovaiv BtBQOv TOu BaQiuQfi, 
Kal l^Btov , ovK ^A^tov fao* fQ€Uf>^ dup9iff(», 
"JlansQ (ifids anoiaavtBg inoiv rSv 'Ofii]^i«v! 

190 yfAvtoQ TlvQaliiifig ayi Ilaiovag aynvXoto^t 
„TfiX6&BV Sv&w XXb^bv^ an l^fou «v^i^onoc- 

^Ano To8 Tliviov oQojjg di nai TiSy fiSQSf Ja^ 

Kal in toS JvQ^ajiov di naXao si^aToSnag ffio») 

MixQo axBdov TJjg noXBotg avt^g vfjg Kamtanlm, 

"AxQ^ fov avtonQatoQog nQatiatov BaaiXBioVf 

' ^\^ navtBXSg awitQixlfBV inBivmv Tor avj^ 

Kal doiXovg tov? ov^ tidtinB t^ tSv 'BofuJtff tf^ 

nEPI TOr HPOJOTOT TJZN ErKJlMlP-^ 

AKOrSANTOS. r<'. 

Thv HiYQfiv 'llQoSotog donS nai tov Mmyfff 
IlMOvoiV ovtag oQxovtag j ix&QBvaavtag hiQOii% 
200 AiyBi , no»o^tag t^v %i)r XafisZv tf]v tSf Ibuf^ 
MfiT* aitkx^g tr^g iavtSv iX9€iv ig nQog W ^^ 
^EnBiiaB diazQifiovtog toto nai tov AaQBtoVf cf, CelUrii Not Orb. Ant. T. L 194. Erat avt^ nil^ ^*^ 

p. 839. et de Cassaudrea p. 843. ffxavxtvQv, 

^ 189. in cd. A. Tidetur eoe b«,/L Slriain M ^^^ 

nntvaat. In edit. Ba*. axomrav. inio 

190. nUid. II, 848. »q. T,iJ- *""^ „,-_ „, 
*!» t£ 'j/^v3dlw, aV l^iiov HI8T. 317. 

•rV» 198. HModot, V, «• •«'• CHIL.X. HIST. 3t7. 318. 203-227. 37i 

MSlXw nXi9f fopJ^ di Uolv tovjou^ toS JSig^ov. 
UXr^atop di VMV(mGmimg iMsinpf &no9tBUm^ 
*7nnov iKalmv afOYtkfnQog noa^f, ngos o^AsMir. 
*JJ di notov itsQttatMaa vov Tnuop oraep £na¥, 
"Tdarog te nhiQuaaaa to iij^g o mttSjfiw, 
jivtijg tB ^tiSaa neq>aXjj, j^a^ d* igiOVQfovamf 
Tijf di aetQcof scar^ouoa toS Xnnov tfj apcaXTjf 
UO ITQdg aieli^f twv iavziig nuJUf oicfjr^ ^qi^m. 
^ldoftog nartsg Hiqaak di ttal tovtwf o aatffattng 
^E&avikoiaav th fupatovt Xiyorteg ni&ev ahj. 
KaiQov d* ol tavtfig adehpol dQa^afiefo& eif^itov, 
niQaai, (paalf xcd fiaaiXev anaafig t% nefatiog, 
ToioSro* ovfiiraaa^ cio* Ilaiovuf al fVfoXHeg, 

nEPi TsiN nrrosTOAsijN errATJBPjijv 

ILiWNJlN. -u^. 

IJQog HiQaTif ^Haloiog roy aieXtpof cI^km* 
„M^ ie ifvfri ae foov nvYOatoXog l^anatatta. 
Aiyetaif nv^oatoXog de d%a tovg dvo tQonot/g' 
^^H ft\iQ mg avatoXl^ovaa nvySvag ual tovg n^j^etg 
220 BQaxtovlmv ififioXdSg Xiyetai TtvyoatoXog^ 
''H mg atoXitovaa nvfig, tu neQl edQof liiQfi, 
Zfivcug nXateiatg UQoaatatovg ixovatug nal Stvaa&vovg. 
Kol ai IlaUvatv ^cfav 8i tOMStai '^vyatiQeg 
Kal (ii%Q% vvv TOiaifia» 8i dovXeta ty iaxaty, 
Tiiv ^v MQaxatotatog BaaCXeiog o ikiyag 
HSaav idovXayotpiae tiiv yeveof IlaMfwf. 
^Etk nai yoQ neQl nvyag tug eavtmf ix^va& t ^* Erat rov tovrov. tamea mutationem noii omnino 

W* Margo cd. A« pro altero praesdterim. 

"'^r^STcknd Herodot. V. J/^ «"«» ^ ^' '^'''^- 

12. corrigit Kop^oaaa. rjTcrr 940 

211. Pro friaa$^ quod etfam 111 01. 318. 

^ cd, est» gramff tcripai. Quam 216. Op. et D. 343. 

24 * 372 CHIL. X. HIST. 319. 320. 228-252. 

Ztifug nXamag fpigovififf ^cdiotfdcKf mltw^MRrovf. 
Kci ni^xwg Ss ctoXi^ova^ tovg iavtmp o^ofaKi 
230 B(^i%onoig okdt^oXgf lohndlg xo* veJUroK* 
'JEyioTS ooTO^ux xiva aox^yahliifi 
Kal ixBQa xouivta di dlxy Poaxiotlmv, 
jl&ffiolg turi wwdfiowrm ^^toair fpoQovovr. 

TI TO KATA TON XPTSOrASlTTOH Om- 

FONUEAON, nrrors AEeAooopon 

Ai AESAiA nrrAis APOHTO. %i»\ 

^iQk% th¥ lAj^i(ivova '^fitiQog iv 'JdSto, 
1*6 rsixo^ iuMovxa to nQog tov ^AjhVUa, 
AmQa noXXa nh StSQa Xifovta tovto^ dovvn' 
jyAl&mag di Xifitixag ielkoaif dmd&ta S* iffsrovg 
yjTIfffOvgf aed^XwpoQOvg , oi aidXia iroooif oQmo* 
Ovxmg "0(irifog nti^vg , tovg evtQaqfBig ii^ta, 
240 Kal ta ai^Xta noaiv dnsv oQia&a^ tovxovg. 
^Eyoi S* aatBi^ofiBVog tavtag nvf^vg dQi^mf, 
Kal ta ai&Xia nvyaXg nal ou noalv itQia9ai» 
Th ajfil(ia tovxo aKovaov onong xaXeXv ai diof* 
To liiv nvyovg avxl nfjyovg naQayQoiAfiaitaiiif f^ 
jivxl noai di oqovxo, nvfoZg OQOvxoy niJu» 
7^ oj^^fia Xiyuv te][ViM&g v6e$ fio* naQ(^8iaf. 
*AatB'Cafiotg afitpotiQa tavia di xf^^H^i^h 
Kai tuaiiiodlaig nQoaq>vu ylvoMxe neqiVKivah 
^SlaneQ o afia&iaxaxog tov Sefiaaxov aoi fQofpo* 

nEPI TSIN OSTSIN, J2N lEZEKIHA ^^' 

NETO eEATHS, nx. 

250 naXat liiv '/e^ejc*^! ixetvog o Trpo^i^zijc 
' Ileiiov id^eaaaxo penQ&v oatimv nXiJQeg, 
Tle av^Qotnov di avj^ {pwvTj q>QiXw8fig ^t^* 

HIST. 319. HIST. 320. . 

234. Iliad* IX, 123. tq. 250. Esech. cap. XXXTII' CHIL. X. HIST. 320^332. 253—274. 373 

Xlgpq^TSvaoPy d {ijasra* rayra fs xu iaria^ 
Xal fASTa ravja iit" aija nv8V(4a d^kov IntjXd^B, 
lCal (Tvrsdi&fioav oaxdi ootioig^aQfj^ovUug. 
Xal tfdgxss di xai diQfAawa xai nvsviia HSv iio&ti 
'Oaraoig jovio^ totg ^i^po^^ xoi t^rioav sv&img. 
ICai avwnina^^inipav a/v9Q€mo$ rSv jBlsUaif 
Sq^odQa aq>6iga fBv6fiB9Q$, TutQBftfioX^ f^jtiXi}» 
260 £3s TikfiBv afcmoufBtog iojoTijff ^V doxouficy. 

•* ' « 

nEPl TOT KTMAIOT AEONTOS, nm. 

{nQOBYQaqifi ii») 

^OvoQ iv Kv(tfj yByovoig {iiyag wteQ tov^ orov^ 
uidatp doxSv ip ItovT^^ Ix t^$* qxav^g iyvda&fi, 

^snaTfiv xavifiv svQfjg de Tilvan^ t^ dsvtiQqf^ 

* » 

IJEPI jiAES4^JTOT EntJPAMONTOS KAI- 

PON KAI THS tOT XPONOT HAPA AT~ 

SinnOT ANASTHASISESIS. w^. 

> 

*H latOQia s»7Taft f««|t Iv t^ intfftoXb^. 

"O(i09g awtoumg USwfiey xttyrav^a nsQi taitvig. 

^O JkfoMBdwp^AXiiavJQogf o fiaabXsifg o fiiyag, 

^HaxaXXB xqovop ixdQaiJuiv jtotB tSv nQoaiiiitovttav. 
TotB tASv d' a Aiamnog aviQMvtOBQyatTig 
Tov XQOvov ^/oilfiaToias aocpf}^ t^ dtavo{a, 
270 Ro)(p6v, onta&oqfoXoutQov f ntBQonovv ^l atpalQog, 
IlQhg TO natomv f*aj[aiQuv Tm dfdovra nXaaagf 
HSarsaq ivtsv&ev vov&BtSv, xqovov (Atf nuQatQixBiv. 
JutMoatoatfi iativ iv nivanti dsvtiQcf^ 
'^ovnsQ tavtfiv iipsvQmv axQifisataimg fia^e. H rS T. 32i. 266. Margo cd. A. ^ilwv pro 

2^. Cd A* Xi^ofktv pro Xi^ tklwv* 374 ' CHIL.X. HIST.32S. m 27&-297. 

IIEPI ThN UAPAAHPOrSTJlN , TBN TOT 
, XPONOT ANA2THAJISIN BIOT ETNAi 
ANA2THAJ12IN KAl OT XPONOT. 

Kal aviiiMfia donffna ovjfi imfiat Xmfiovng 
Biov at^^i}y Avo^ufyv , najSKOiAnohmv^uWf 
Ov fiiqf f8 X^rov iipeuntop aWra mfvxivah 
280 T^v qy arijlipt o Avawmoc d^YttaatOf wg ISpipt 
7\Sr w¥ falSv tAv rv^or ve 9tal T^r avofjolav 
*Anilteiia TfafOTora na&fifOvpLivfi^ fQaq^mf, 
Hgdg or iutSifo$ ftqoTeifov iX^QOVW ta Towvra* 

Kal o Avalvfiq yaq ^Tmfi vfj o^omiiMf P^^, 
Tig xara fcijfya ^iuqSp i9e^ wr ftgCp lu, ift^» 
Ovxl nefl ovala de ual nXovtip filov eins, 
Kal fag tuauS fog vaje(fOf fiiof koUUo &sfe' 
XfOfOf de naQOt^piiefov ovSelg Xafi^f iaxvetm 

Kal AfiiAoa^ffig dk xoHpir Moi fpeAaagip nav Xejet, 
290 ^Jlg tovror ortwc iYQaxpef o Avamnog huXfog. 
Slov d^ eiitifa lUxQ^ fvP ovdelg itp&ffi nX&aaq. 

Siof ipi de .l!uyQaq>eSf ooto» imYQaqiOig Hyeij 
*jif9Qumof YQwpevf fih XapinQOf, ^QOfovg, o^x^» inufeUSt 
Kcd ^tSeUor fia^vanotoff nQvntovaaf ^i^qprii? fteana, 

IIEPI TOT, XPONON AE IIAPOIXOMENO^ 
KAI OBSU METAnOiaSAI AJTNATON. 

tnf. 

Ihifta 9eog ivf&imog if ovfi a&ifet fidror, 
JlCi^ror T&r nope^^drra te nal nenQafiAifOf nQofita 
IIoi^oM lifj yefoiMfa, fiij naQBXfiXv9oTa* HI8T. 323, 285. lob. XXIX, 2. CIIIL.X. HIST. 324—326. 298—313. 375 

Ov j^itQ yifovio xav&^f onwg ovx JSS* if^up 
^Jig SotfovfXrig uai SveQOi ^eygiq^ao^ [avqIoi. 

JIEPI TOr, Jl XPTSQT rENOTS Ano^ 

MOIPA. m'. 

>00 *Ey i^ffo^ i *lfy,Mog nal voXq ^niQatg Xif8$j 
j9 XQvoecf ^«r ngtijima fivog fi t^OTroir av&Qwnm 
f^-^^arazok nokfio»^ 'OiU/fifria du^T^ ^omrsff* 
Xtxl ir xc$g 0at>foiUfotg 8e ^Qajog naXir kifUf 
y, Toq^'' ^Vj oqiQ* m nuvo fivog iQwmov SipaQpaVf 
f^^^^gj^vQif^ d^ oXifti je, koI ovnit§ nofitnav Ofco(«]« 
Xipwovv di fivog afUfeSg av9.Q»nok r^ff midag, 
^Ek Tovroti fivovg vop ^(vooil navrag tpaiuv av&QtinovCf 
'OnoQOk Tft X9^^^^^ ^^' ^^ fi^ elQfooiAivok. 

OTI 01 KEPKTPAIOI ^AIa^KES AnANTJZN 
ANJPJIN EKPieHSAN NATTIKJITATQI. 

01 KetMVQatok Oalaueg filfih^ %ijg ^OSvaaelag 
310 TSv navtav vavtittdteQOk iKQl&fioav 'O^^^, 

^Jig vovv ual qtQivag ToXg auioSi' vavaiv ivte9einiva$, 
Kal n6Xe$g, jonovg nal afQOvg, neXaffi %al hf^ivag 
vdifoif lAOvag iniojaa^ak %di ivg» nv§eQfT(iov. H I S T. 324» 304. In Arato pro n^7vo est 

m Aiac» Ya. 376. Lob. (371. /"»*« «* pro^oV^^ etiam «w>^. 

H«inu] Lectionem oftQlrj tamen praetu- 

UTCT Qo< lit ct recepit i. H» Vostius } 

HIST. 325. quem Tide. 

300» *Eqy* J» ^^' •^" Margo 

cd. A, QviX ovrtt»^ Bi ^x^ir, HIST. 326. 

303. Yers. 114. fqq. 309. Odyss. Yill, 557. tqq. 376 CHIL. X. HIST. 327. 328. 3i4->336. 

imPI 0JrA^IJJlN ISTOTS TEXNOT2JIN, 
OIA TE 0TAAA MAKEJNH2 ^ITEl" 

POIO. TJCJ'. 

tEV *Odvaatta ^^fifiQog, wg q>9a9ag nQaugrgMetP, 
NavTUltmiQOvg Oaiauag deliag av&Qnnw ncanmw, 
Eal yvvoixSy tSt aTtaacSv rag tovzw^ di yvp^uog 
JElg UnovQjCav uQelrTOfag dilSia& fiMfiovXfifiipog, 
*iOffoy cl ^tkilaneg, fftprh^ o^Mnro» r&v anumur, 
JN^a <^o^y Id^vreiy xo xat nvpeQfSf if «rolr^, 

320 Toaof xal al jwaX%Bg de Tovroiy ai ^aUuiUttQ 
T&f fvfaixoif tmf anaoSf vniQvhQOk zei^vai/rf 
'loToifg inkTSXi^fiaaa&m jonoig tolSg UnovQpa^ 
i^^Hfiavaif OMX w qfvlla liaxidrfjg ol/c^oio* 
fjKMQoaimf d* o9ofio»v anoXstpetak vyQOV flotor. 
Tavra neQl r^^ latoflag [nif, deV 8e (is nal rt^v X^ 
Tavvv in^fu^aaa^ai, fiif nmg Xf^Q^g, mg aUio^' 
KcuQoaig ^ 0WQqpe*a tov vtpovg %ijg o^oi^i 
*H nvxvofaigt ^ avv&ea^g arriiiovoiv nal tijg MQOMtig, 
'£{ ^g 970^^9 nwtviuaeiog aQlatug vqaaiiivfigf 

330 '££ vqiao(Mat(uv atlX\lf$g te tpalveral iK *«i mj^i/fff 
Ola iattv ^ lelwoig nai arlkxpig tov ihzlov» 

KAEIPAS MEN KAT TAS EK MHiONSlN 
TTNAIKAS XPSlMATOTFrEIN ET0TJIS 

TAS BA<I>AS. iKiJ. 

^^pLf^Qog r^ tfig diXta {iiv fpfpjl nov ^xfM^dia, 
Tov MeveXaov toievfia Xafiovtog iu UavdaQOV 
Kal tSv fifiQSv fiaipivtfov de Qof} %y tmv aliiatcaiv 
*E*(fQai(av iv roi fiovXead^ai naiCenv idvvaig aUimVt 
ff Jlg i* b'?e rig t* iXicpavta yvvfi (poivMi p^''i'^U HIST. 327. loxigior. Vidotur praepovtio 

314. Odjee. VU, lOS. ""^^ ''"'''hisT. 328. 

32J. Verin» doabus ayllabis 33i Iliad. IV, 141. "CHIL. X. HIST. 328. 329. S37*.359. 377 « • ,yM]joflg iji KiHQt», m^top fyiAwa^ J^nw. 

Ov yaQ ntat9vofLa$' noiXoXg i% ati^avg tcma YQOufHV* 
340 fyT(n9vT0§4' Mev^M, fktiv^^v cSfiorn.fA^f^ ^ 
yy Ev<fviegy'XVfjimlh ts idk' ofpv^ ^niV vnivsf&ev»' 
^Enth noi Mi}ovtdag di iJHOvaag md'''Kast^^ 
Ma9o nuA lAi^ &]fv6€i['fi»Qk, tivagiiQiv ixihc^^ . " 
KaeiQM lih oi Km^pah yvf^^ t^ Kagidg, ' ^ 
AV MffOvldig.nflA^ ie^ ai> noctpimi^ Aviiag^ .* > 

' ^JZvnsf Avdmv paolXeiov vntiQiov-^Qivval Safde^g. 

• f ... I 

TA2 MIAHSmH JEM^JlUASKOTSI ilEPt 
STPJiMNJlJt EPrASIAN KEPKUA^ jil^EJN 

JESIJIS. -ntdr'. - 

Th naXo^ niQl arQoiiivag tjiP tff. Mfk^x^ .^Tj^fir 
^Equ» Ttt MiXfioM, nakXiaia yoQitetf na:ii^o>v,z' «' 
Kav iat.tuv Koiga^ix&v qtiQOBia 'deaieQma^ c. ;a' 
350 *'0&ev fpvffAt 0iikmtoxX^g, l§ Id&t^Sv eig Hi^ag 
{^KatfifO^d^^yoQ iew&g naQ* A^riVaiotg^ Tora *T 
OTa (pQovSv ta t&v TIbqo&v upi ffta^tig SiV %av Sifll^v) 
UaQ ^AQTol^iQiav %ov viov %oiv nQO^fpd^vtog Sio^ai: 
.' Xata Ttvaf tQnZg iXafie noXetg i» jovjoy iSgof,^ 
JUvQaVy Mvsivvta, avv avtaXg %al MiXrixov, ^y elnor, 
Sig lAev atQMiivriv ^vMihfivov, tkvtag 8' elg ohov/iiiffov* 
'AiXwf di nivte Xiyovoh tovto^ do&^rm niXeig, 
MvQO^f Mvovvtdj Milfitovr AainlfaKoVj 3Jayvr}aiaVf 
Bg olvovy oiffa ual otQtonvug^ oqvov, elg vnodi^aetg. HIST. 329. 

348. DelauaMilesiacf.^Wes- 
teling. ad Herodot. VI, 21. I. 
H. ,Vo»8iua ad Virgil* Georg. 
III, 306. p. 59& 

360. De diaaidio acriptomiii, 
ntruBi Themiatodes ad Xer- 
xem, au ed filium eiua Teuerit, 
^t lam Plutarchua iu Vit. 
Themisu G..27. Sdger. 356. E margine cd. A. nbi eat 

Si fiiv' M o-xpov ^ recepi o^niv 
ad integrandum veraum.^ 

359. Videtilr legendum otto- 
dtiae*Q» Vid. luterpr. ad 3Sle- 
uoph. Analiaa. I, 4. 9. Diod. 
Sic. I, .52- Ifoger, Scripai vno» 
Siia^ii pro vfcoSvgM, ^i 37a CHIL. X HiST.329. m 360-^384. 

360 Tifkg bt^ 9i XfyoytK aus»? Mtiw nolng, 
Aifovak icoi liaXaihiikfi^^v ^ oAhff TMa %o sroiUr. 
Svyfmim^mrt i}firy el ikmiipvufi ^ 
^HfyaXeip i»oi iou ^<or iig, fiian a/Ojpmir- 
"loanw o{ o^mig ^ «ai mi;^. ^u i^fiiPTOQp 
R im.^llmv Yfa^OfiW^ ^ fiefi<X«TQ/4ir0^ 
Xai et ov frpoiTOOx^iog oiJffi} jarjy 17 fiifiXogy 
Koi .A oij^ wxiufot^ ^p W^9^ ^o toio^, 
22U09 ^' ot fUT^i^afM)» 090 T«tO0 fiifiUov* 

'^ik y ^ Milf/tifg (TTfoifcvaff d^* ^>^^i^ iia2iU«Ta;, 

370 noJiXol fkh aHoi, liifinprgmf xcd Ifigtcxoipttvfig 
*Ev T(^ fiax^\jm ^j^ar» Jtowaov tioafmr^ 
Uipoc Toy Sav^iav tov avxov Xiyorxa dovkov tcxAs. 
TovTO Ynkotov av, sinsQ av Suv&iag 8ovlog 
"firri atfmfkv^g n^xiw§aO' i^v iUf^qafapr, 
*Enlv8ig oijffiiaxflda ii, lyo» d* ola aig iovlog 
^JEftfov av aiAlSa ao§i ig ivov^afjg tuvxjj. 

Xbiji tSv MiXriaUav fijy Stpa» froMo» iglan, 
Ilegi iQtwv KoQo^ h ff(fon^ H l^fitf 
'innmvtti ovxmg eiQfpte fLixQt^ fmXSv tafifimv* 

360 ^KoQoiuidv liiv ^nqiuaiiivfi lauro^. 

Tovg KoQoiovg ii nal Sivdovg e-^q xvfjfiivmv pi», 

HEPI TOTy Kdl TON XPHSMON jilTIJlMAI, 
OTI MH KAI eUBAIJAS TIU J^OFSh, nPOS-^ 
EBJSTO nPJlTElA 0£POTSAS. tX\ 

IlQoqfd^ttaag Hnov tov x^ijofcoy nai t^v ^xk^ ^^^ X^m. 
„ raiffg filv naafig ri IIsXaaYiXOV ^AQyog aiieivov, 
nlnnoi O^iTxiafy Aauedoiiioviai di ywaiitsg. d69« Enit M€LXXlcTOvt, S77, InMmi ft^y, nam iamr 

37J. lUa. 547. jqq. ^ ^^,^. f ^^^ ^^^ ^^^ 

373. Mkrgo od« A. y/r «nte Sv. ecribas , impedit versus ratio. 

Videtar TMtsee scripdeee, wv 379. Hippouftct. rngm. «d. 

^oviler. lYelck. p. 71. J^ CHIK X.^IST. 33tm 383—405. 379 

^yAvfi^ d' ot n{yov<r*9 SAa»^ wXl^ Uipe^av<N|ff. 
^ {oTO^ ir89fo( f(0» vo7$ iiri«^oi|? voiroifii r' 
JkMOormrqicooTi^ Mii ni^ti} M ooy »vv«i^^ • ^ 
^lhf ot^ijlMKg iuQ^iinam fMc^i «ai $ma nluvog. 

7^ TOr ISMHNOT UQTiJMOT KJjUXHO^. 

'O */ofif}vic 9roTafi&ff 6fifiiS9 rOr httcanSiMP 

390 Kai q ^vri ^ ^^^ 'o ^voe*- reSr ogiAr^vditrttr 
Juxvfmof' xal ortttpiv M ffot ;^6 nroAd rd l^Zov' 
Jwf6vvTa& %oXg v(pa0ffao» rot^- ii^ 0iiPSr r^ 2<tf^, 
7\i t$jviKOf al xtlQeg da rofy d(ffa8fiivfxt¥ xa^^k. * 

UEPI TOT, nOrON HAAHH^ OT XPrSOIIH- 

uiHKA STjiXtN SuLiSTHSMEN, nBOSAA' 

BOTSAI KAI SE, TON AETTEPJIS 

ISMHNON. tA^. 

KaSfAogf mg fiv^o* yQaqiOvaiv,' o itaXoMg inatpog, 
XQfiGiAOV lafiotf Aniaaa9a$ fiovf anb povuoUov 
^vdgog Tkvog IlaXayovTog xiiv al^ffiy naXoviUvov, 
Sii(ifXa txovaaif r^y fiovv joioSb nal xoMde, 
Kal ^yeiAOva tHg o8ov tavttiv nenoirinivai* 
Kal onov av onlaasuv ^ fiovg bIxb nal niao$^ 
400 BvoM lAEV afpaftaaama r^ y^ ttiv PoVv intXaBf 
KaX nohv ntlaaif &Btval tb r^vntQ i^iXe$ nXjiaiv. 
Iloirfaag nav th rov |^^0fi0V| njy fiovv ro aq>ayiuaagj 
Jvo tSv <piX(ov SatBkXBv, SvnBQ al nX^astg cuSe^ 
JfiCoXiiav t^ BvLf SsQupog roi ixi^, 
"Tdmg in nQt^vrig ^ldQBog xofifoo* r^ dvaUf' HIST. 332. 394. De Cadmo ▼id. ApoUod. 

Intcriptio est oonrupta. O^o Ilt, 4. Herodot* V, 57. ibiqu<^ 

pertiiiet nQoala§ovoa§? Ad tub- YTessel. Ctem interpr. ad iuit. 

iiiteUigeiidttm x«^«ff? Blaorij^ Ovid. Metam« III. iait Fi«ch. 

««•«y pro fiXaoxiioetBv est e ad Palaeph. YI. 
fld. A, • 380 CHlUX..ttIST.33a, 406-436. 

ju^ M* «-*• <Ji To. aeci.<^:%*SMr^^ 

Xi» maUv innuuaa &' ad^Anx^» A*./? r 'bmi^ M» m «eowrTOc, ov dnor, roig idoftag, 
*ES i9 9i ftaaoailK^ ifileunfiaa» ia^Snn^ 
^ K^ mfi^ «U^imv «oXcftot xal itAfBtQ avJtxQozo^. 
Tip urto^ ^vov rvr naaap ax^vQg, nXaximQ. 
iVwf «• ilkjiifo^iow fiM TOF deoxorfa, oaorro^. 
^4k%* 0V9 oiofxa^ oiia^&^ oMoiaag ^iU^arroyr 
UipufTOV f^ilov olioitaMa, xoi Xoyovg IlahuipaTOv 
Tov ajonnoVf tou fvoixoSi T^eifov ao^dT; Ji lorov^. 

*jii/pXifOtfig JfOMWf ffff ^ T07ra^;^d»r Ijcetdc. 
V2( oZr Jiffb^^orra .xoi JSIe^^or arstlcr, 
*0 XadffOff tnxufBf avxof htwHwSf xoXg q4,Xo§g. 
Kei Tovg odoftag xovg avroui xovgovXXr^axagavrx^novgt 
430 Tovg ipoftuhf avfSiaafOfxaq, ^ nai 8iiii0B§a7XTag, 
KttTianuQW, loxo^^fir cl^ rdnoi^ Htaipofovg, 
jETg T8 Ko^ida xal Ioattov; «ai el^ avra^ xag ^fiag, 
raiAPfonoiriaog IS avrair Tiro^ Ift^^aoTarov^, 
*JE5 (ur OTOxv^ ipXaavffiaf f^afxaxf ZSvooTrijlq^, 
*ifroi BnpaCop ifftf^g fgvaonXoi reaWa*, 
^T« oA^ff paaihntig Koi fivovg «arijyfiA^Oi^ 409. Non ausua sum «Aov- 424. Locus comiptut. Vide 
oaf l&utare iu xtXovija^. lu Chil. VI, 799. 
n&iaio habuit nokir. •/1 •9, CHIL;X. HIST.332, '437—466. 3Sl 

'^TntQ naTQidog fhovg xe iiaxopiBvo$ totg aXlotg* 
^£^ Qir odorteov oniQfiatog i^mxr ol nhts ovroh 
HihaQ, OidaZog, X&oviogj ^Extmi 'Tjrcpijyo)^. 

440 Ein6v xiiv latoQiav aok nal fjXltiYOQfiaa ao$* 

'iva di lAu&ifg cbcpi/9ajl$^ wg yQaik^ava ^EXXr^vm 
Oif HaXaiAfidrig evQtixeVi ov 0oivi^, ovda Kadnog, 
'JlaneQ tivig tZv naXamv aaH£niotiQ(»g tlnov* 
JCai noXXaj^ov xatinsiaav ovroi xaV T^it^riv yQa(fUVf 
No(*laavta XoyL^Ba&btv tovtovg ttal yQU(petv navta, 
Ov lirjv Y^iqmv ta So^avza uui ta naQatvjflVia, 
ZAQitfl XQiiaiiOv najanLOva tov Kaifin^ iedoiAivov* 
Kal TOvr^ neZ&B aviAnavtag tovg tmv aansntotifM, 
Tovg Xiyovtag tu yQdfiiAata KadiAOV iq>evQfiuiva$f 

4&0.AiymVy & uanentoteQOif g T^itlrig zaSl vvv Xiyei,* ' 
£X Kadnog evQe ^pafifiara nai '^yayev ^EXXadi/f 
JEHnatef n^lv iX&eZv aviov axBdov elg r^i' *EXXa8a, 
JlSg tovti^ eiQfito ^^i^ofio^ Xiytov xar' Snog ovto$\ 
yfdfQu^eo dfi tov lAV&ov ^AyrfVOQog f &tyove KwSfief 
y^Hovg iyQOiievog nQoXtntaVf Id^t Ilv^m Sia/Vf 
fyH&ai* Syoiv io&^ta uai ayavifyv fiera %eQaL 
Kal nuv to Xovnov tov X^oi^ovy oneQ to£g fii^fiijg 

ddXtoig 
^JEv tfiXavyia^ yQaiAiiaa$v iyyeyQoiAiAivov qtiQatv 
^O Tl^itifig ovyi fiovXetiu nai t^ie naQeyyQoq^etv, 
460 M^ niog natavaXciaeie totg nXatvaiAolg tovg xuQtagm 
IloXXai de deHudeg devoiato blvoxooiOf 
HoXXai vneaxriiAivub 8e yQaq)^vaif tatoQiat, 
T^ 'd'/a6* T.^ ToS nlvoHog exXei\l'mi yQaq>fivaiy 
Ota tfjg fiifiXov toiv yoQfiSiV tr^gHe nQonXfiQmd^ivtasv. 
T^img iniyvag fio* doxS av te xai navteg aXXoh 453. Vid. Schol. Euripid. 456. Erat Ma S\ Verstt 

Phocn. 641. A^istoph. Rau. 1256« prox. dedi kofnav e iQarg« od. 

Otauiu auctar. lexic. graec. p. .A* pro XeXitov* 

m. 382 CHIL.X. HIST. 332—331. 

JKjai iaA tUfovQ to6 tgii^fiov^ mg on mi 
*ffirar hii to«c ''EULiff* $uil pfiitfuta wm 
J3 j« ir^ Kai^ov^ ngi Jifra-^mSr 
HoXv navxag nQ%o§ixtqa ^ nQO toS 
470 K(d n^ TO0 <t>o(miro^ ainov aal mw a 
Kuv jolg no}Jiotg ^noTi^crar sriu JXdt^ipf 
Ta uon$ma inr^ftaxa xSr xQiaahTfiQmf, 
^^f&((umo9 Xof^ofAsror lca d^awatm ^vio^ 

nEPi TOT nrppoT roors tot tuo stao- 

SJINTOS AJEAOOT nOATKPATOTS 
jOeENTOS AAPEISh. xl/. 

AaftXog Siv vnaanufiiig, ov fiaatlBvg dain, 
^Em SvlooSwtog XXapo dSfOVy nv^Qttp xloyiSgL 
£Ito S^ ifCxiQOig fiaotXevg fsfofnm^ IltQoiSog 
To9 SvXoomrta ti&eui9 x^g Sinov fiaatlnu 
7^v {oTO^ior fvQiig ^04 xoSg nQoixatg laxoQiaiig, 
^EtfmtfpsoaxoxixaQxof stg xonop fBjQaikfkirrp^, 

IIEPI TOT, nOAAAIS MEN AEKAJESHN 
EAISSOMEHJIN ENIATTJIN. xXH. 

480 ^Onnutrhg h xy avtov ahsvovarj filfiXtfH 

^Ev xolg Ix&voiv ov qnprk aifiag r^r dlxtip jjnr, 
Tor uQBtaam uaxBa&Uj/p da yovag aa&BtaaxiQovg. 
lHta iptiatVy ov nQo nolXov ttal iv x^ yfj S* ^r Toit% 
JUtfi xi avvoXor ovn tjVf noXsfiOif di xai fM^pu. 
Kal oaa fQa^u Sva^fl^i xt^ §19^ nB^vKOxa, 
*^Emg xh ourintQov Saitina xo fivog xiov ^Pmpodmf^ 
^En xSv ^PmfiCMuv filSAXov di SefiiiQog lAvtomtvog» 469« ndwws pro ndvvet e 478^ EUam ia cd. A« etl «vjni 

ed« A. pro $vQps, 

HIST. Vi^ HIST. 334. 

. \: , , j :,. 480. Oppian. Halieut. H. 43. 

^ lu in«cpjpUoiie pro inl dedi 431. Em oifiatvr. 

^^^' 487. In cd. A. Tldetnr 

474. Herodot. III, 139. sqq. 29viJQ0i. rr- 


CHIL. X. HIST. 334~m 488---514. 383 

ki^.t Mva q^ifk.nfhg tovq ^aovg nBQi avjSf rcSfr dvo, 
* ^fSK, jf Tovg fio» ual Qvaa9$ nai (linadow l^vrom, 
^*9p, ^lloXlaSg h danaSaaa^f iltaaofiinup hmnSf» 

y^^ nAPOIMIA, HTPKAIAN AimOAIZTON TB 

KAI ASTAON EJESAMHN. xU. 

rm- "lf(l^<nog TiQ Alyvmiog h j^^yoi^ %oXq roS IWie, 
^- *X>q NSa nal J$ofvaaoQ Mol^OaiQig itaXtXtm, 

*E<pMvQ8 nvQ ual viyfag di tSv in nvQog onoaag, 
'EXXtivsg atpfra^^Oftai rof^HqmUaror inttXfOf 
Svf aXlttig noattig nX^aaaif oi^^7ro)y Alpmvlmff 
Bsoifg avtSf ta Sqiaanof ixdfovg ne<pvndftttj 
'Jlg tSf '^ElUifaff noifitSf Alfvnjtf naidev^ifTUf, 
Kal dM^inwf ovio» di yofoXg taSg xijg ^Ekladog* 
^Em tov 'Hipaiatov toiyaQOVf tov nvQ iipavQfiKOtog 
rX) '^TgKttOtor nal tb nvQ qfzfih ti^ avQotfj hrlatig, 
^Enal nvQttl '8i ifvko$ arofrToyYiu in Svlivry 
'^g iffiijpaiarovg ts o^oS naXoviiaf nal iy^vlovg, 
^AXXm di avXoi nvQttl eto* rSf ivtiqmlaTOiff 
'jil^vXo^ di Ti72c[rot;otr, ig nsQcnmiff nQtiarriQarf* 
Trly nav^mijf nvQnaXaf, rSf odvfSf T^r (^Oir> 
HvffKaXaf aff^qfttunof nal SivXof aiQ^net». 

nEPI TOT, H MH J20EAAE rENESBAI. rXq\ 

HatQankav vno ^EnroQog naaofrog if nokiiui^ 
^AftlXojog NiatOQog inQl&fi noQ* 'Ellfjroir 
*J2^ naid$na t^ ^AyiXXA tip aviAtpoQav ayftZXa§. 
510 'Y)^ axpvfyiifog nQog avror, oi/io» teaT' Snog Xiy^* 
**Sl pL0*9 IlfiXiog vli dci(pQovog, InnodaiAOiO, 
Havaottk oYfaXlfigf ^ fci} SqtaXXa yafia&m» 
KaZrttk IlmQonXog* finvog di 8ii aiAtp^iaxoftttk 
,,rvfiroS* ovTo^ TO/o ravxa^ ^n sco^v^a/o^og '!EkToi^ 9P 489. Vs- 685. aq. — Cf. Iliad. XVII, 686. XVin, 

H I S T. 336. 18. sqq. 

509. Ita cd. A. pro ftatdt naL CHIL. X. HIST.;337— m 515-^537. nEPI TOr^ XAPITES JE lUNTOlJlN 

KJbUlN. %XC. 

^HaloioQ xQiSg Xig$tttg Beoyfma lij&f 
T^ l^fhuaPf ^ilaenf futa x^ JBi(ft^ocm^ 
*Ejm Si irftT hion^ig Xa^tag oro§»aS». 
JVg 9m9* *Hipi» md Aiurd^v qpi^a» 8i nat Jtfowueo^ 
Ut^ vo5 wilXovQ t^ 'H^vg tado mat^ htog lifm. 
520 ^UoLkmk ¥ H f^JUmw Xifmg ^dop- oi 8i nahuoi 
^T^tig JaQnmg ^foiaapto notpmimu* tlg 8i vtg 'Hj^Bs 
^C^9mlfAg pXim kmnm Xa^tmok ss^^iUk HEFI 2IAHPOT TOT XAATBOS. rX^. 
JS9fg ifpmm nloSr t^ T^flEssfbSrrog. 

a fohfpm lalsov to "kifoaA ftoc, 
Ois wak tmtao ni|ifffi» nLoivtm wv Xaiifim. * « 1. ^ •• HEP/ Tor, Kji ^v rEXHTON Ti jiisxr- 

FM20STM, HPOS JO0APSIJN EAHAA- 

KEXM. xiar'. ♦^ * »• ^ ma aixoo i fi»\L m^ «fv^o^ Jb/pai/SM* 
I^Lt^ ii lijm^ y^w ^aqtov to fu^witaf 
UOlr* mii^ifm^tm «l^ tm f^o^tffo/Ofm- 
a miim fto f ^ii w, mUm ^oov n^avoia 
fyrifkwmf iic mm tm aSiim* 
«^rf M» IUmmig Iro iomS ati nv9aj6^. 
t^ Hmaaaaim 8i aUif o Mitm offtQoUfog, 
Xm jm^iip wa mmi f>dmftia Hwai fio* lif» ToSror. 
, 5^ * Xi/a» w^ y^^iiy too uoafMv fOfOfiwa^ 

4 iMtmg nlaw^tom Ofioifiiimg ^^ST. 337. StSm Mdsaei carnu ▼• 63« iln* 
9UO Heiitrich. CHJL.X. m8T.339^341. 53a— 697, 38S 

• ■ 

Eig v^^oor iMwai9 , omi to7 Kq&pov .oIkoiv 
Bffofpjt namh^ MtffAnov H stS luutfOxgorov ff(0fO9 
40 Aiyu it^g oauM^iMftw vsro^y rij^ xSv tfOfo^^ 
*& bW; Sy oi9i/}i9oaro# vi ovpdifaiUfr totSgde^^ 
Xai xfpf ^o^ T^y «oofiuiqy t^ r6to fofopiim» 

JIEPI TOT ArXimrSTJTOS. JIA0EPSI 
TAP JJOrr KAI AOnSMOS, ri$\ 

Noag ual vovg M ^<oif uvQloig leoi iffihmf, 
*Enl'S* Sof^funm ovdafiSg xt/f^ 9ovv ug Xi/st» 
*E%iii^qm aai ayiiwovg di qpafiar inl ap^ftinuw, 
Tb tovpoifig ii Xiyoimp aavaiffpmMuai^, 
Novg yag aw^QoMOig ovia^Sg, wav iriQng ntaX IllaroiW» 
Novg 8i oXtfOtg ^itoaxhf Xiyo» ao$, rSt ar&fSno^v^ 
^^nidoiia fitQ oma^ov aal rovro aa<pearato9g» # . 

ifiO f^vti ToS XifU9 XofWiAOVf fovv 8i giaiuv noXXatug* 
ffAofwiiog iatif 17 naXaiarfa rov Xofov* 
9/0 vovg 8b Xonrhg xai vo^ n^o toS Xofov* 
^Ewnoaxffl md roaaaqaixioarvjiv aXXa scni rqirfjiv 
TaXg laxoQUug ovffrig iao$ xaiiUvfjv rc^g 8evtigaig. 
Kai arfitpag ravxfiv fiXino fio* aal liird^ava nlenitig, 

XPEIA TZETZOT, TON THiJE BION KAATi 

eMJlNOS UEJON KAA0T2A KAI KTBEJINA 

KAI SOAIPIKHN OOPAN, ASTAT0T2AN, 

nOATSTPOOON KAI OTJEN TTOOT 

UAEON riM. 

XQetav ToS T^ixl^ov Xof^aiiv, r68e fco» rixvov voeu 
KaXS ToV rfi8e fiiov fOQ ni8ov ife$ uXavd^nSvog 

HIST. 339. ga^ sed ^ eit iii rasura; et iii 

538. Cd* Am v8q^%qow» margiiiea mami recenlioTl ixi^ 

541. Cd. A. in marg. iiteU ^ •»«• Supertcriptum deletb to- 

^vt pro r9iSo8§» oabnlo IItb^. 

HIS T. 34a 548* Sicmargo cd. fro liymvi. 

543. Nose appeUantar angeli. 551. ChiL YII. 49^ o* Up^ 

V id* Dniresn. afM9*naXaierQa ii wfl fvwgtf 

^7. Etiftm od. A« habel fra- 8^a Xirov» 

25 CBII^ X. HIST. 341. 342. 558—582. BlflJF ^nhmrfotfms awnfO<ptffg namolmg ar^ofimi§U99^» 
i Af mu9 %oimf wd wdip muUT Tijwpmftinr^ 
»8 ttiav&fiaiifOQ ^mt avrop frnm^ofiuSm, 
Ute nlifn noM»9| OMii«po^9f tmifuSv, daKfimm 
V w o oo»^ oyoii {tt^f d« «oj Tou aUionfoaaXlLov 
KoHLS nai uvponfa iL iianeQ foQ h t<^ f^ifioiQ 
^jtXkoxo aHtt paiXortm, oiIto» uai h v^i pUf 
^AKUfto aiXa fbmtm lutapohOg noadUug* 
Kai a^oSfia» di fioXvotfOfpow iu tSv aotitmw li/m, 
7bS mmatfwpov irmm wd toS fi^ Torc^fiirov* 
Ovdh^ ii TVfOV ii$>nJi8m nahp aatovoitaS», 
570 *t>i» omSc to aai namoS roS /f(ov 9(8f imTOs 
JCJN^odoSta mne^oS »a2 Tvyaiofc oiroa% 
*J9i^ttlr Imootov yiffiainSq toSto lo/i£bfi^v^ 
V2$ ai Tifioi xal do|a» M jcoi nSy ila^fr^y toS ^ibo 
Kmvog olo* IvoyTof to ourrofioig dg ai^ 
JCi^vooff, mxfAg ni^JLoQ hnUf, wpaafMta iif «oti^ 
^lfyS» 8i noAtv i na&il^ titpfa t^ aotvlaku 

m 

lUPOmiA, H AETOrSui; Ot FAP MOmS 
H nPSlTOS AYTOS EnEnONOElS, o 

nEnomAS. tnf^. 

TSp anmvtmp Tt na9^v twa iiivov $ n^joy, 
Oiwffv afu nu^ttriv, to 9i ovr aUoi^^ nfSow. 
Movov n€^6vzog th iuvov, aoavtmg di ttai n^tov, 
580 %> SoipouUjg IAO& liOQtVQBZ nMfdaiVf Ufonv ovroi* 
)i Ti fof iaisvonv oiutlSa na&fjf iiffiivog aUov 
nIIaQan(faiavtogf luyHag oAvya^ vjforsiirvi. HIST. 341. 66. ad numm •uom dicit D^- 

M4. Tereiit.Adelph.IY,7.21. nMiratua: ovtw vd^t clire^ vc 

569« Ita cd. A. pro fttnituty. noivnde r» rmr Xiyoftitmrf iMr- 

ln aMurg. ftmlsov. vij ii vwolfmne^ fim ftoiidmv 

>74 laioriii v«. di. Iblque Valck.«« ^T^Mr. 

HIST. 343* 580. Soph. Au 2ad. JLob. 

^SteOiler «pud Herodot. VI, (253* Heriii»j CHIII.X. HIST.342.343. 583-606. 387 

*0 Softmi^ idf ToS ifig na/&6vtog v^ ntMfftan^ 
't7(ii] iarlp vnidetiB' ^tifion^jog 8i naXiv 
To8 fi0^' lr/0oiy avi/ata&fXp vh fiirQiop Settm/»* 
^fiizfmg ToS JaQatov foiQ rfjv avivfov ^ftiifovftog, 
MofOP avTOV nXaaifMivog nlnw iyzXqai xavxfpf^ 
^Ar TfiXg JoQfXog ann9Sv 9iXiiaug &f&f(ina>f tvfo$, 
Kal raiirag noQi^QenpM tfjg YvfatMhg r^ Twptf* 
90 £Zn6rvog xov Jaguov 8e svQiauHV fii^dafiiar; 
JflfiOHQnog ayrs/^MT' oi ^aaiXsv JafiXSf 
TS} im* ai^og pttf fih ov8etg tit tSt aXvnanf 
Kal nSg av (Aovog aXvnog 9^X6$^ if ^ip^ dfm; 
Mara tuv aXXtof aal avTog fpiQs lUTffwviQafg. 
"OnoQ 8ii aal nmohi»8f al^&iwg o JaQtSogf 
*E» TWT ofLhQm o8vQiM9 TQandg eig aifiifiaTQtap. 

EIS TOTS THN ONTSIS OIAOSOOIAN 

ASKOTNTAS. Tfi/. 

^iXoaotpla fiif i/ffiv9^9 ^ Xoyoig oyKovfiiffi, 
*thTa^ q>tXoaoq>ta 8i xSf fiovaarSv tSv ovxaig. 
AvTfi '&avaTOv fia^fioig %ai vivQOMig aaQKlov 
iOO Kal yvSaig ii t&v ak^Sg nal t&v ovxa^ Si ovxatv, 
Kai xov ^eov Ofiotaaig, ig 8waTov av^Qoinoig, 
Kal xfjg aofftag nal ^eov na&iaxffie ipAtaf 
Tijvff xejvSv ftal imaxtififi xSv imaTtjfiSrtf xe^ 
Kai 8^ fieytaxfi fiovoixiji taiQiM^ ^pvxSv xe, 
'Xhoe XB aXXo$ oQiOfiol eta^ «piXoaotpiag. 
Tff aXXy foQ aQfi68iog ov8etg iax$ xSv oQOtv. 564. De Demonacte et Herodo H I S T. 343. 
^rnx Liician. de Demon. 26. 

587. aMv pro avrov od. A. 600. Erat ovrwv ovtmv.^ Ho- 

Tum acripsi nXaaau9voe «im- ger coniidt ivxftv ovxwt ovxwv. 25 388 CHIL. X. HIST. 344—346. 607-.«22. 
IIEPI BASAJiOT AteOT, TSS ATJIKHS. tfg. 

SiwofOQ Xi^ AifSmii MfS»ov9a «o fgvaUnf, 

*Em%09xn¥ tuA «twm^y ipi&fi^ vs ilirr «ovrftK 
610 Tcdlc {ofOfloK iiMg fm tdt^ vSr ovt^ mifiiPivk 

Kjilf OMfBPOS TA Eim nTEPOENTA AETB, 

OMSis or MOmN sais juspsin 

EMlIEZEITAt. tfii. 

'O 'tOlfiq^ «ifffOina m faq ovo^iaSb, 
'%F ovft ^ ^ttrt; ioxi t^ nlq&p «oS cUfoc» 
3& fnn^nw %$ nixoinm oimIuc h o^r 
JSTvt ftijy wc TaxvToro nrmoona oI(^im». 
Ov y«( lon ta}puj0QO9 ovdi m$f09 1 08 ilo/o«i 
£1« rViJai^ ^o^voo^M» i»i fof nal no^^atifah 
*Et fiqaxvtaji) x^ Qonfl Xiym dfd t^c XofOtQ, 
Uoooic S* qfii(OK ma^&f ofbijTa* Fojo^ok; 

n£P/ EIUMEINJlitJA TOr eHRdlSlN 

STPAT^Or. tfLg. 

^EnaiiMbnMaq at(faxfffog 0q/}aio»r vnfiQfiU90f$ 
620 ^Hr nai^v idtoQojaxoQ, tSt iXsv&t^ynixaf. 
UoTe de xrinaza tivog nQoaowsfnovxoQ tovtw, 
Ov fioror ovn idiiato, aXia aai tadt dno' I HIST. 345. ^ 
Jm Inacriptioiie • ftor^ feci 

HIST. 346.. 
621. De PelopidA PkiUrdiiit 
in Eitie Viu c. 3* rwv Si ipi^ 
liotv vov09TOvvTotv xol Xiyovtuiv^ 
mt ivaynaiov wQayfiuvoe oU^ 
rwfMf vov %orffMLta ^tuv, A^ 
vaywi»o<^ ¥ti Jia^ NiHoStfftt^^ 
IgMf, xovtfff idlai t^va %o»lo¥ naX TWfXov. Ex guo loco tf^ 
Bostrujii comiptam nagvtofjj^ 
<|uo in niarg. cd. A. irtt^^f») 
iu nfjQovvra Tidetur mutandua 
eue. Manna docU in va»Jt^ 
ectitionis qua utor, poiait ««' 
Qayviov. At tic Tertns efficii^ 
syllaba longior. In ApophW' 
heg. et Imp. T. VIII. j>. l^ 
Hutt. eat %wX6v «ei2 avamiffr. 
Add Aelian. Var. Hiat. Xfi ^* CHIL. X. HiST. 346. 34!^. 623— 64a 380 

s 
• r 

jlMiSag t$9d atf$fiXina8a nal ^oQVtQ^ In yoaojb^ 

OuTog non o avfaTfffoi vnaa m a i iiv «far^or 
^tv* alxiMlokov mnMr {^oofoy iScui^msa,. 
Toffr loruvoS .vtraffmirTfiv 2iiaKiif tv^jdig^. 
^9raiy iital amSog pit %^ iimwaS cfoniA», 
JO j4iLfwig «ai)v$ ipttB^w ii iwipm ittitti)2«yor. 

nEPI KJtTJlNOS TOt PAMAiOT. f^j'. 

Ovjog i K&tam at^ttiyig m&gifct9 iSif 'ff^aUtv * 
'^Up jtmifff wyj^QiPog^ fiov' !r^lf^iMfoii ir^Of^ 
To(FOt;roir< aTwpwnaog ,mu *£» oiloi(pOTav«ii'^ 
V2c avw oMf OK fiof^sXw iw roQ jhri{f bn v^oifou 
ITfil o^orpa;ff{bv avro?^ imtriw&m ftoXXuuig^ 
"^^Tor n;]pSyra' ic^^ rvqia aoi olfor licf^ir/air * 
SvrTftiyoftm auk nlwoma naX Sta^ Totavxa, 
^Jlg nal vorf rooijoafra naQ* UnfSf oaoi/oo*, 
^JZg ol lAtj nlxlag ftBioattOf oifl jafiroi rooov. 
HO ^J2g arfiffitfioav li^g nai ttoSi ir iHfu nlxlag; 
jESffor jwegf AavnoiXov 8a n^no$g o$telo^a$ nl%lag. 
^Hp yiiQ baXpog Tqvqftilog vneQ ^Pa^iAoiovg fiarfa^* 
'O K&toMf ovn fi^^i^ffli ri]r sr{{Aar /9«/}^a^ra«y 

ELnanf tor m^^iUijfoiri or7r«f ifS rirf XofOP* 

Kl fc^ tfwpSr ^r ^«i/xovililoffy o Xafoir ov» fir «Cij; 

2% Xoron^Off ftor Stv^oTi $ cSf «{4Hpi«iy> IVmc* 
'JOr« oai ojoy^oraroC} *^y % ^^ f^o* fMid«* 

<&i}fiq Tovrov iUtnoxB nal |^9* ^(«rrarjag* HIST. 347. <mlli c 40. et Apophth. Tonu 

• VIIL p. 161. hbc dictum Pom- 

641. U§vii6Xl$v 61 ts. 645. peio tribuiftur* Bdg€r. 

s 646. Cd. A. tt^ijmop* Verom 

'^•tmoUaf od. A. jf^Ne«i^ Tsotsae ««ni loqneacU 

64^ Apud Pintarch. Vii Lu- jcottrenit. 
*iW »0ror 

4Kr ! C 
khm, '"'«» 


a» « ^ •*'^ A«.«^ 2Z^* *V«*««W7^ O * 


C; CHIL. X HI8T. 347. 34a .680^707; 391 

Ar 'OUtthjgop fiifiltov yof Imfcnrq^ latofhaf 

icL 'O TtHtbi^ M$p imif$fiSg, w oii^or» £u 9i(k, 

.^^ nEPI MSri2T10r TOT jtlLdPNANOS, 
^*' MANTEJIS 4E jfAJUimif^ vfMJ. 

^ r. 2W9y da ftamuoiioifo^ rqf fim w Aamfm. 
^ Kal nfSha 9V<^ yvjmi |tlr Tiyflic' fe Tdr ^/fanwMMr 
. ^AviifaQ hoiri^v^, pta)po^4udS^dolhmiii4fov^ 
. .. Tag nafonlhiQ tag «jrrSr fixfif uOftaiiMiJ^ac, 
^ ' S^ tovtOK Ag atfutinaiop naf^ntaAf th Si^ov, 
O6fio¥ noXip htohfio Htoi iphop ia fwfhf. 
Ol lUfOtH fOQ Mfuoaf tovtovg atgati^ ih^iiontf» 
' ToSto ft^TOfr inoi^fiof lig atgatwiia to IlBdooh* 

A$vt$fof.AMfidov M avr Aamm^x^iioig ^ 

MiUioftog tt9znattoa9a§ avpmaiah toXg PafpoQO^, 
HeQi TO jiQt$iitoiof donS 9i tifg JBifiolag, 
JES^«r aiftovg imftBviuun/f ^ £g fi^ ^afiXf vov^ n&ftagf 
Elnwf onoaok ll&fi%a lioffj ^iQtaiuattf, 
"Anaiftag 6no9frionata jaigol tdtg^ tOf fiafPoftff.^ 
'O Aamfldijg toiyagoif oinpfooi^ to5 XofOVp 
TcH^ aihng aSmaif* omroy ft^iiad'* ^fia»r o^/Kotf^i 
'Jlg of viuitg «Sr Xal^ifafOf ^ta XoMtof *£Uadi. 
rOO Avt^ fiifog avfa^ltag da liata tQtaaooto^f 

IloXvf 909or alQfaaato t^ fAjpj t&f fiaQfi&Qatf* 
TiXog di ntntu aal oAtSg ovr taXg tQumoaioK 
SvfLnatfi^iftag t^ ojqAi^ t^ toatf Talr §aQ§aQm. 

Kai MeyHfttag o nXaafbg oW toitoig iefauQaltaa, ^ 
Avt&f aMotag aOQ^pmg ttlg taXavtiig tof /MO^or/ 
^AnaQxoiUfotg juq avtoXg n^g ovik§oXiif ti^g fMiiifig, 
jivaQoatTjaaftog tffog^ noS i| noQBta vovtoi^; HIST* 348. 6d3. Htme «rromn iani tu- 

682. Cf. Wessol. et Vftlck. pra aotavimu* 
fi Horodov VII, 221. m CHtL.X. eiST, 348-350. 708—731. H£fif ASKAaniAilSnH TJ^XHHJS. T/iy. 
710 jionifpnof, ^AnoiAumi ftu&^i Itn^g xrif xi^np^ 

uiXXok 4', flwwaf.y^axifprii». oJJrai qmai Mlfj&^mh 
't>ri o$j( ^a 0fcilXtiQSa$^ «ej^oSo^o» vovfi aw&Qtinw;» 
^nag «pi^ yo^ osceXlroy. .fresc^y ooTod«(Vl^idff» 
^vkir^oy qZv &QKnojif Htiycci .dctf&s fooovff 
JHwQohg iyeirlaoar ^vror i^iw ayaC»o»aoiy 
720 TvvdoQmv, 'lnn6Xvtof,'av9 oin oXlyq^ aULo§gm 
lAa»liiniaSak'%otfaQOv9 naXoSfta$ iabp nvQuug 
^Oooi navayovok ifstQav ano vov yifot}^ tovxou 
Jpxp laTQoi oar Szbqov iaif aanovvT9g filorf 
*[flaneQ o 'innonQjiTfiQ ro nal ST^QOi iavqIoiu 
01 latQol ii Xiform naTaxQf^TmaTiQa^ 
*AanXt^^a8a$ aviinavTBQ ano t^^ *^^<r xoUmq, 
Ka&ug nal o NwoitajfiQy naiiiQ^AQWTOTOLovq^ 

" TlEPl TOT 0O9AAM0T rEPOTSIAS. v!. 

Ol naXabol (ih .oip9aXiiovg inuXow §aaiXiw9 
TovQ nsQ^Ximovg tSp afdQSf, vovg nQoitovg t^g ^vf^ 

nXiQTOv, 
730 "JlanoQ AUijfiXog ifp&aXii^f Bhro toS SiQ^ov elfo» 
Tow Bavavixov jtXniarof» & IHfdaQogii naXkift HrST.349. , 0I8T. d5a 

710. €f. Paof. II, la iJ. 7aO. AeschyU Pert. 975. ili- 
26. tqq. Apollod. IKI, 10, 3. 4. que Stanl. et filoBifr £. 317. ibique Hoyn. Ol. VI, 2a Bqq. Plm. V.Art». 

727. ZWov cit laclto tMTgU 12. De Curios. {. 16. T. l^ 

M. lu ipso co&tMLlo, ▼idetifr p. 147.* 
ewe «ut tovTQVy eut mrTery. GHII^ X. HIST. SSa 861. 732^759. , 39} 

V 

^Enta anQslag xSt veufiSw £9 ctdff avPfiyiAhag, 
Tohg atgarfffovg inawof 8a juf aofQiuiv sr«f«^oiVf 
Top d* jifupwQaov elStXv oifu olxo Tdig anQglatg\ 
^H ffj fig aifvvlp uQfUin idiSazd intXpow 
jp Ho&a thr ^/fytpuiQaOrf mo9S %hf ^CKHlMffir, ' 
p, Toff iqfOidiibt t^ arfaTiSg^ ^ankg ifi fm&Qio^^ 
Ty2c fiafm SiTO h^iaX}k09 iil-yM^xrfi fsvi^atov. 
740 Ovtmg imiovw i(p&aXiiovg,'iovg ftBfifiHditwavi afifeigi 
Kai' wAoQfitag 3namg ol Tti^ot' pddiUo^ 
MEivteig Ofiov nal hnQOvi xai tiQnowtag ^v/iiSUw;. 
IloXhl^ a fiSUor awafnSw inolvovg Qvaofiiwovg "• 
^Haaw natofOfi^fiZowxtgf trX^^ir HsQOtn^ tfj fluhrtrj. 

Tovg ovtQfAagr niQOM fuQ naXovOk iQoaiffag. 
*HfieZg,d* iato tt Toii^ IleQaSw nal f^aXatSw 'EXi^iifotn 

Hiwtag naXovfiaw 6<p&aX(iovg tovg iiAcpawtSg nata t$% 

UEPI TOT KEKTAPOS. «fci. 

*i£ a^/S^ooMi §QSatg t%g ^tS/w fMv&ofQaqnTtm, 
*J2^ a^Qoala ovaa tk> ovj^ pQOtSw H fiQSaig, 
750 ToS fi fuaoXafifiaawtog AUJUni^ tS tQont^* 

NimoQ ih noaw tSw ^tSw ftoX&w ipoufiw ol fiv^oif 
HoQa t6 wfi atdQfittnhw fuxl ntS di ti ipowev», 
NdntaQ,iwofu(6ftawow, n6a$g ffij ntMfOfiiwmw* 
Ovtm ti wimaQ XifOta$ n v Qua i i ^ Xoftf* 
^HfuXg ii wintoQ naw fXvni (pafiiow, iw ftaQoj^Qfao^ 745, De Oro<aDgU oonf. He- HI8T. 351. 
rodol. Vlir, 85. ibiqneYresseL 

et Talck. Huno item ad Hero- 752. In marg. cd. A< inl p/o 

dot. VI, 30. HSger, In cd. A. «re^* , quod eai iii textu. ^'^ 

di . . pai naffa* m CHIL. X. HIST. 352. 353. 756^777. 

HEPl TBS AAaHEKOS TttS TON TTFOV 
BK TOT KOPJKOS AnATBt AABOTSB2. 

Xfft. 

« 

JMv^oic AUtinQV ^pi^m tQtSfmw tvgif wq «ofaE* 
jtafia^ no^ovaa TOf wffoif i» toiivov de oUmiE 
. 0i(f9tak vovry Xifovaa, ig 9^fifiOff d Mo^p 
Kai wfUfi^fiQ aai $uMg tni nama «£Ua 9^(a9 
760 *t>ira og^iw tnff&ao uat^o^M fiacdia, 

Chmjg fiimjg az9ftauif di tud labof fiaaAda^ 
^Anatff^iig o ao^ ii vo7c *i|C «e^oS^ hnimg 
Sol&9 tOQow an^^f^axo, vJr di tv(fOP iup^xg9. 
*H.di Xafiovoa thp tvg^ in9&68o$g Bvfi^ffjpafotg 
Idi^p^ TOVToy mgOMta Xafifoimp to aai a(fillju¥. 

TIS ErrMlTTOrASTJlP, NOOrASTSlP, 
JLMIPOPASTSIP. O KAl XEIPJiNJZ 

9 

tff m 

^JBffXomofaatmQ Xifttm ftag o XaXSw h fXmooif, 
Ka» t^ XaX^p i$nQigM/f ii fip iavvov foaiifa, 
*Jlg nanog oi 8§diauoftogf mg ipaXtgau nal fpilam, 
0viiJUxoi m» noXauog Mai XifOfteg iuntXa 
770 Kai ^JOfog avfffyofot ual oao$ 8i towvxoh 

Km ol noXkoi fiofovg tpaalf ovtoi rov^ cvrfffiqov;. 
Tifog iffXmttOfaatoQogf ovto» ita&mt iffmaoig» 
^Kal 61 iipMQfifjftvoftog tSf iffXontOfaatiQmf. 

*0 foOfaatuQ ii iatb {xataxg^atg ti tovto) 
*t)g Xoftafi^ avffQaiMfiata avftattmVf i^fjf^amg 
Kal atlfQvg futl ftoifipuna, tQiipu avtof iu TOvrnfr. 
* *0 jptQOfoaxmQ naXif di fia^Ta» fud %UQmf€^ HIST. 352. 765^ lUEurgo od. A. ^irea«f«r. 
756. Fab. 123. pag. 64. ed. I. 
G. Sdmoid, Ibi autem KogaS HIST. 3S3. 

noB^rr^oV, ted ngiaf in oro 77^^ Margo od. A- *«Wo>«. CHIL. X. HtST. 993-356. 77«|~800, S9S 

*lBan S* iffoljifmog mt tS§t xmQSw tcSSg 9ffO$gi 
Tfiqtw a&riip dwAiMfog^ mg nSp vig x^9T^'^* 
780 Kal fi%filoff&tf09 anana rotf Toig fioi otivtt^fMi» 
Ktti x^^Wfaaroda ^fuw oAfmmna xof ,TO*oSror, 
^Jlg taXg x^Qol tQatpofufo^* jpf^dtera ia naUr^ 
^Jig tSp Jtt^v immoSopta xSw iavrov- Mai fiomr* 
Td omS TQia f&p dijloT. oaTOMOvo ie tin», 
Btop, tir paoMa to jjmt tgkop tAv dwnotfjf. 

« 

UEPl TB2 APrrPEAS MOTSHS. tty: ' i 
{noXXaM$g i^^^^f}.) 

Ot -notffial nafteg to nglp tygcupot apagyigtog, 
JUior^oS 8i ngStog fiQ^avo fQatpei/p o SifAatfldtig. 
Amtoatfpf aaX «{stooTijy oj^oi^i' ^Q^9 tavxfp , 
^Ep t^ naQOft^ nlfaxk aaXSg t^ Uftogtaf. WSPl TOr TON ILAATnNA TOTS JIAAO^ 
rOTS EI2 SIKEAIAN lUnFASKEIN^ 

tfi. 

790 ^ nXatwf ifkXSawpog oiiToS tov^ duMXofOvg^ 
2\)VT^0Tf ta avyfQofLiAataf ansQ aithg inoiu^ 
^Exofta iQOiti^a€ig th ofioCf nai anouQtaug 
^EithtQaoKo t^ JUofk wai t^ JtofvaU^ 
Kai toXg Xom^g taXg &iXovai>f i» SMoXSf Afia&Oi» 
ITfotxa aal imQfVQng ii oviW avtSf iiiiov, 
Ovii t^ Jtmh avttf, og ov^Qfitsk ToSroy. 
Kai th tov OiXoXttOv ii th tov IIv&aYOQoiov 
^Aino x^tQ^^ mfiqaato fiifiXlof nofoiufmf. 
^QXia fOQ ^ ilioa&ak tavta nv&ayoQaloigf 

80O ^EtiQOkg fi^ nmXaa&M H Ilv9ajoQ9im fflpXovgm HIST. 355« B6okh. 1819. > 20. — Diog. 

Laert. Vk. Pftiiag. yilL }. 15. 
797« CL Fhilolaas des Pr- ^ 799. Ita margo cd. A. pro 
tbagofeort Lahm -r toa ml- o^«o«t quod mi in textii* . ^m CHIL. X. HIST,«56— »7. 801 — 828. 

X/d xQvtQ 9i:X9iQilJnQ% lUitQm m§ uq9qvwt§, 
14^ ^^ jQSufu v&v ,2%fcaior moA %m Zomkc q lOimwf. 

'Afifhg QQtpo^ Tov SmipQQPQC, owtQ^ Sufm QimUnf- 
Koi toSto da jp IZJaTab* McmftP «c no^pSir^. 

!^9' oSm^ IfiAfifjoaro fQi<pet9 tovg dudifovgf 
810 'J2( h TnSg SfXiMg fpahsxau, i 2lfia»tr jiafjpofpatr* 

't>fftoig oai ovra mtf mwov MmffjgYmipdinig 
!n>S JlmQg oS tfprif^v o sroraoipoff JlXawmw ^ 
Ovx awa^Qag ovd^ avr^ iSidov %Qvg fttpovg 2o/oog. 

Or/ X^ OV^jiPTTTIKHN O IIAATSIV 

BSHSJKHSEN. twg- 

1t> IlXaxmf o ^pMoofog Sp.tSiw ^iitStmw 
^Ent T^aneSttSr SwBkm&v ovoSw nai¥9^ijota%Wf 
*En %Sf ovyYQatpainimf 8a Tovror Q^ffonoiiiMg, 
''Haaw dom 8* Sigafiog Ofiov nai 6saQim 
Kal Tivsg aXXo$ oifv avtoSgf l£ iw fia&dtf IlXutm9 
Kal T^v otpoaQxvovoav JSijv^/faSxe* Tej^vijr. 
820 Ov 8i YOQ ov8a aneiQog ^v oo^og h naoi, 
Kal S^aQonsbxg TQane^v nXovalmv »ai TVQawmV' 

OTI TTPANNOTS O UAATSIN E0JlttET£H. 

Tyf, 
*t)n nXatmv id^mnevo nXovotovg nal TVQawovgf 
O&aaavTBg fr^o^i^iffffifier. ttal fop otg SmmUaiv 006. Dq Sophronis mimis 817. In marg. edit. Bat. qui 

itnil Diog. Laert. III, 18. utor , manus docta poauit ^'a- 

HI<5T v;iL Qafifioc. Do quo conf. Soidi» 

815. De meitiU Sifiplia vid. HIST. 357. not. ad ooUeet. epiftt. greee. T. 823. Hoe lacieliat Aristippu. 
I. p..l7a» ed. OrelL Yi4 Diotf. Uimt» II> 66, exf^ CHIL. X. HIST. 367. 3S8. 8a«-8f7. m 

jtninA»^ nofA Jiam wi Jmiwif A(* 

Koi toitoig avifdUtg^finf, mg d^ in «ifo fitii&Smif, 

Aifm mlkkk Irfors- hqtmwna hdfOHf 

HoQ* Ihuf 8a ffiXiowfop apiqa v&p il8v&i(fup. 

s 

. JiEPJ ^IMSTOf TOr ISTOPIKOr, KM 01' 
AOSENOr TOr KTSHPIOT JI9TPJMSIK0T, 
T0' JiH O nAATJlN lUPEtJOKJMaTO. 

f 

^lXmoi ovitOQ or yafMt o UnoQWff(&ifot 
Mefakug ^f TAfioifimg htl JiOyvaUf, 
830 *EXif$TO ovf^fM yoQ I^VQ^ Jiofvalovm 

^Tirr^^ jf* oStoc ofd xo^togf uai otaau 8i tov dfffnv 

l^fcaQa^olg Ivv^to naQa tSw mMtdaQkov 

*£x vov jpokBvorvog nodog if niaiug Xmq^QOig* 

Tovjo 8onS I* Tlftimff o ZiueXog nov fQa(p9§f 

ToS *Av8QOfAiov vlhg ip&ofOf 8ufof ifxQiifaff, 
^Jlg SmXbg ry SmH^j &g aio^og if8otif* 
ZdiXu %avri fuf vazBQa %a ntQl %ov OMatoiiu 

Z&P S^ afi^Q ffl ^lfoog naQa J§ofvaUf* 

*0 8i aoifog ^Aoisfog^ o 8i/^vQafk§afQSufog^ 
840 ^Uf yifu inif Kv9iiQ$og , iXev^tQog 8i ifvai/f. 
^EatiQfSTO 8i fioiUoTO nai t^ JiofvaUf* 
Oivog Awfvaiog 8ovg tQafif8kif tovTif 
OlMtlaiff nofiiiia avtod ovaof Jwfvatovf 
Ufaffioa9^fiu liiXlovawf XaiinQag If taCg ^A^ffliuQ, • 
'Einvf avTt}' (l>iAo|mi i8o t^v TQaf(f8Uxf, 
Kai » Tk ifavXoif^ xUoaof* o ^ itn aQfff\g Ag tiXog 
Tinf naaaf aatviUaaBf indffif tQaftf8Uxf. HIST. asa cophr. Item AeUan. XII, 44« 

835. lu pro nv&^ifov G51- Ibique Jnterpr. et ad etmdem 

ler de situ et orig* Syraeus. p* X, 9« PeriJEoti* Flut. de Ale^ 

125. xandr, fortit. Or. II. !• 1. T< 

839. Vid. MiiUeri Indic scri- IX. p. 52. 
ptor* in Tsetiae SdioL «d Ly- aaS CHIL. X. HIST. m m. 8I8^86& 

Xv9iug fi8f fn^frnro iroiUv J^^OTaS^ Jmrim. 

8&0 0tX6iwog voM&Tor M s» ft^^ ^9^ ht^hm^ 
Ih^iWv^g h axvum. talmnoXtAoj^^oaef 
Jenoaug nal nluowoig 8k rQatifag soMvwTfinmg, 
Ovxl VQ^^y <^v nAn fm, nat to lonna Jmmmg. 
MoUg wg ^x^ nmnoro m^ Jwwabf, 
^AMoiaag naXtv UYonog r§ to5 /liorvotovp 
Ban9vaa& oyq^ofiero^ oviolmg vo ia^vor, 
HiXw lu &naYuy§%Of dnwj olg Xaxoidag* 
*Efm aai TtiTiftg ovdainmg ^ov^oa/i<y ^mndavl 
*0 IlX&jmv ie aal oviinanag (fxovTm nXotagbj^ 

660 'Tnb OiXUnov mmmv to aal OtXdivav rovik 
^Htmto, iavzofa noXv ipifo^ Jiopvobjfm 

nJ2S nAATSlN 0JiPjieEIS TIEPI TtPJS- 

1IIJ02 KOINOAOrOTMENOS JlJim J09EI3 

lUlAIAI EninPASKBTO. %w»\ 

Aipmow ol ^iZooofKHi frapo Aiowatov 
Tov nXatma nmrQaanea^ah r^ IlmXtdk 8o&iria* 
01 jUwf otk ifmrfioi norOf (paatv, ineSvogy 
HclSog anavro^v TOiy jaXxmv aQicrog iar^f UXatmv. 
'O S* dnOf JwvvokSf Jt^^TOir %alamv anavrmv 
Sr^Xag "Agiaroyeirmvog nXaaag aal Ugitodiov. 
'^Ev ToSro njmvdoX^ffiiia rvfx^vu 8S4. Herodot. TI« 129« uU 
9V ^^govrl^ 'IvnpttXtiiiim Ludaiu 
HercuL 8. ibique 6choL Apo* 
log. pro inerc. conduct. 15* 
Pkilopatr. 29. ibique interpr. 
Boger. 

858. Cgre^e Tero Tsetsee 
Piiiloxenum facit Telut de ip«o 
▼aticinantem. 

HIST. 359.' 

867. De Haimodio «t Aritto-* 
gitone, Hipparcfai iaterfectod- bu8, Tid. Herodot. V, 55. m. 
VI, 109t 123. Thucyd. VI, S 
saq. ly 2a Aelian. Var. Hist. 
XI , 8. Lucian. Paraa. }• 4S. 
ibique interpr. De leaena an- 
tem oonacia coniurationia ab 
Harmodio et Ariatogit. oontra 
tyrannoa iacue cf. Paua. I, 23. 
Plut. de garruL c 8. quibut 
adde quae laudat laooba in Ubro 
inacripto! Socrate» «d Inuio lo- 
cttm* Hogm'* CHfL.X. HIST.360. m 869— 890. 399 

Ol di 909» , irufjfi^^iiem t6tg tHifmoQ ivtSioi 
870 Kal 8td voSto dovJUtSg in Ilmltiog lir^ij. 
TaSva S^ t M lij^fiaTa fiMralq^NSy o9^(anrair« 

'O nlitwf inwlii&9i fiif i» IltiXtdog povifiov^ 
TovTHf to99ig Wkto nfaf98lg mqii Jummiotf^ 
^Jlg ovfk§ovX»im ^fm^a&tig Jiiom tv^annflia* 
Y> Jlu/9 S" qy 096^1^9 otfM /liovvotov 
Kal adshphg tijg yvimaog. impuihg di tito 
Tovg ^aSih^g Ufst^ ^o», &pmQ nowSg ov ffoffigm 
Ovto^ ItklciM ninfoto iMUrg tvQavttdog^ 
£t 8* ^t t§g wiog SMMg ttf toto paadavwPt 
€80 Ovu or £g naivaitfif fiiy o HXatdia 8%tnga9fif 
IdJJi^ i^poni^fl namoig or 8oaS fio» fiVfmag^ 
^Sig V9og iati SiUtXotg totg tematl OQatovaiW. 
Elt* oit vniat^ aniupsvoia Il8(foSa ual tSa ^jiftalmP ' 
JSkti t§ 8vo]flQiotB^p aXio naAmv t$ nad^og 
^Efvenm 09 fiafvtatot ligUtfp^ tvfaopUog* 

nJZS 01 AiriNHTAl KATA TOTS AAISTPT'^ 

TONAS^ nPOS TON AIMENA UAPEISOPBU 

KOTES, TSU nPOS AeHNAIOTS JlflSEZ 

MIKPOT AieoiS AN TON IIAATJINA 

AIEXPHSANTO. t^. 

*£r '(MtiQVtfio 'X)^fiqog thv *08vaoia Xiyeh 
Meta t^t naQa KvaXamog natafiQuaia <S vfXalff 
IdtthpoVf EvQvXiovtog^ *A(p8i8amog , MwitoVf 
Kfitpimg nai' StQatiov te, ovt SS Xwp&iS^otff oUo»^, 
890 ^Jlt nXi^oe^ ^AfifpMiAag to^ *Aiiip%aXogp AvnaaPf 660. Etiam hic cd. A. not 883. Edam Plut, Yit* Artax* 

dtttitail. In marg* €8t onapuu* 16. hoo suppUcii genus oonuiie- 

^c« Laciiiua Tortit i^elut rarus^ morator. lu marg. Gd« A« ott 

aWrde* An scribeudum tdMi^ d(fTal^<»v» 

881. Pro cormpto iovrsv^ift xrrQT otin 

quod Lacitiua reddit defoesuM «15)T. 3W. 

jmsst, •criiiti i^opMi&ij. 887. Odytt. 11» 19. mtl* 400 CHIL. 3L HI8T. m 891—923. 

T^ XiUUrra ftM&VQfta noifuiiinw rv^lSmm, 
HiAlii n(foPam9 n lafiat toviov Mtd &nofnlsSom> 
*EX&a9 n(f6s jioi^fVfovag di, to nXotm ii «os^oi 
JElg %lf hpiipa v^f avrofr Srnir €»9ftmofi/m^ 
JCal ^OSvaoi» rqr avroS nfoi^i&oatiftoo r^ 
*£$« To3 <rvofia«!c ^qirt srfar^oaft voJi iifUyoe. 
Tbvo H Xo&aovQ Yac £rjmi »901 XiiUfog ailaaL 
^daoataiMifm ii T^fa^ ^f!^% ftSnu to r^^ fB^i 

900 7%ng avtfjg ol aavoiiio» tml noianol tcXg v^osroi;. 
. Otrro» d* ll^orv«ffi &v{or vSQtvoiiiinf ai^'. 
JloXg ^r T08 V^m^arov U, K^TOvrroc Aamfujimt 
"jEficep avvoil^ siaT^AsEo t^ XP^Q^j ^^^ sfoioSna. 
Tavv^ J* oiiolov^oarrfff^ dEAor avr^^ f<iF^lp«> 
*!loi|r «( o^vg nogvqfp. aatiatvYoa i* tiovtog^ 
^H ii rir lAttufatia Si ayogSig iaaXn. 
H&ntg ot yJbuatfVfifig ii ovy Sfioio» or^^MOiCi 
J^fyofri ^o ofj^ofioioi iiimxop iatlpovg. 
Oi ii £g 9l%00f Siptvyov nfhg tavtwo rag r^op. 

910 01 AamqvfovBg i* IfiaHov j^fioair cMfoi^mf. 
^qpop .^e aorafiog aaaog fjyiQ^fi ttata vijag' 
j^AviijSv t iXlvfiivmv, Vffiv &* o/io o/rv^anwf.^ 
OvToic avtoZg ininuvzo ot Aoiatffvyoveg tott, 
"Eatg navtag aniatettav t&v Svisaa QXxaiiov, 
Tovtoiv ^omro/M^otr ii ngog t^ Xifiivi totO, 
Kav Xif€Mi Tijr ifovBvaiv figSotv ia AaiatQVfOvmff 
*AbtotBiiatv To netafiota t^g iavtov oXaaiog 
*0 *Oivooevg aai fH<pevy€9g dg niXofog iodd^fi^ 
^JiX* ^ natipQotalg iotiv in KvnXamog avd^Qfinm 
920 'O (povog^ ^ avaiQtaig, i^vntQ orifpovr tovtovc* 
01 SineXoi yoQ KvnXanttg nQiV oXtyaiv&gomovvtBgf 
^Eti ovteg nal annQOi tov vavnfjy^v oXniiag, 894. Odyst. X, 87. sqq, 912. QdjM. X, 122. 

898. TaVpro toit o niarg. Gd.A. CHm X. HIST. 360. 923 — 953. 40t 

Sipovg Tovg natanUovtoQ laUwtMw i% (j^fiovp 
M^ no»g aix&9 K^rijaoKr» tj; fiiffa jfreil^om^ 
OvToi naX ^Oivaaia de TOvto^Q nfommlevxoTa 
Ka&&ify» mi afjjfow da rovvovg nal rovg hat(fovg. 
"X) Sq>aaaf luntififoMf^p ol nuXm fAv9oyfa^po$» 

*H If daX$ di TvtplMig toS KvxXomog toiide\ 
01 ^Odvaaio^g fyeXXop ^i^oimy ifmtetf/(idfo$m 

930 XffjiMta 8ovg 8i *08vaaevg thf Kvuhma lie&v», 
^Hyovr %al5fOfP htohjaep eig tb ifopevaok tovtovg. 
Ovtn Tjf Ti5y x^fiaTaiir ih (li&j] avyxavm&irtog, 
Jaltf tovtov (foveyaafteg qmvyova$p iu tfjg yjjoov* 
^'Hroi nv^ J^oiTfxqj ^JEkntiP fipf ^vfatiQaf 
^Hp ^e tQonop i<p9aXiiov, afnaaopteg inapoi^ 
CHp iqaa9e%aa fOQ twog oi/Ti} tSp ^Odvaaiotg} 
0evyovai,p Sxnoptegf ovt^c (PQOvqop i^apoil^aang. 
'KatadfiXop di fiyope naa$ toZg niQiH TOtrTO^ 
^Jlg JCvxXomog aqffiQnaiSap t^ "EXnfjp ^yatiQa» 

940 ^Jlg S* elg tovc feltopag avtol KvnXoinm AatatQVffyag, 
Tovtovg noptag &(tixt€$pap, wg iqfrjPf jicuatQvyopeg, 
UX^ tfjg oXnadog tfjg luagf ^g elnoPf ^Odvaaiu^* 
lAipeiXop jcoi Tijy ^EXnffp Ae to8 Kvphanog ti^p mOda, 
Kal KvxXami dedmnaai* futp 't)fAfiQog ov Xiytf, 
*^ng Sy /i^ ta IXvtQa tov {iv&ov aPantvllfj. 

Kata tovg jtcuatQvyopag 8* ovp tote nai ^/ir^Tai^ 
ITQbg toifg XiiUpag tQi^opteg i$lae$ t^ ld9^aUop, 
MwQOv op d$exQ^aapto top IlXaio^pa toXg Xi>&oig» 
Haap ot jfiyip%%ai foQ (plXot tSp MefaQifap» 
950 Ovg MeyaQeXg o neQtuXr^g aneiQ>^e T^y teXelap 
*E§ ayoQugf XiiiipoiP te naptap T(Sy ip ^A&f^potg, 
^iqipioiAa inl nivoMog &eig ayoQoig ip iiia(jff 
Idp&^ £w, £g iXeyep avtog o UeQixX^g o fQatpag, 

^. Cd. A. dninnifov. ibique Peiiz. — Etttm cd. A« 

^50. Aeliuu V. R XII, 53. an^^B^ ut edit. Bm. 

26 402 CHIL. X- HIST. 360. 361. 954—981. 

Ot M^YOQfXQ iiitsfiap r^y tov &tov OQfiia^ 
VQyht^ 8a niinos Ugog ?f Tofr fii^ xtiHfOfkhm. 

'0 IlepixA^fi tpcvJifJByoff , oauov ¥vv iAfi&€VB$^ 
Tt^p 'AanaaCav ovoav yoQ MsYOQixijp |r<w^ 
960 'O JTc^k1^5 coc vo/i»^of «ifxijkc avnwiTiv. 

^ IJ0T6 Tolg nQoaoTBloig di Tavrtig naQeieX9ovaii$ 
Mtta tiufig »al nQonoiinijg xai &^QaneUig «ooip, 
01 MsYaQBig yivdanovtsg f ig wpiV, ^tov OQyaktt 

. Tiig Iriq^^odUfig di ^sow, T^ff I4^fivug ov Xip»t 
"Aaiiiotg dutidtiaav ofa to nQiv YVWQififj. 
'Av Tijy 6^/«<Ja 3' ittfiOVy oUev i7c(txX£i|^, 
Aai Tovtov x^^^ SyQaxps to i/fijgtta/ca iiUivOf 

00 ivi%a dg Alywav ifitXkt ^Vfianuv IlXutm. 

OTI TPi:S^AKI2 O nAATJlN THN :SIKEAl 
KHN ESEMETPH2E XAPTBJIN. T$a. 

^H SnvXXu 9tal ^ XaQv^iig aioft t^^ SwtiAa^ 
970 \4XX* fi fiiv ^uvlXa niq^vui n riSr aMQWTfiQiuv 
nuvv 8e^%bv Kai dvonoQ9iAOV iQfiaai ts nal niiQtu^ 
Kai ^aXaooioig de ^fiQai filantovat/v ov fA£T^Mi$. 
^H XuQvfidig ii QBvfia t* dB$v6v ioTiv ixeSas, 
AififiTOg dixfjv avatQOfoXg deivaig avaxailaCor. 
Jeivrjv d* avtiiv iQyuf^ovta^ t^v XaQvfiiiV to QEVfta 

01 notaiAoi, Sevoav tBy ojaov uai l^dQtagf 
Elg nilayog *l6nov BiapukkovtBg uai afiqno. 

^uiXXoi Ta Tpia XByovaiv, ii aol nBXnytf qfQfiaoiy 
HoiBlv detvijv Ttiv XuQv^diVf inavl^ovta rh QBvita- 
980 ^Ek fiiv dvauMV 16 TvQorivov aTBvdtaTOV inoQioff 
^Ex v6tov 8b 16 S^hbXov, ofiov tud to t^q KQ^ff;' 954. Simile est factam Cor- 960. Cd. A. wrevpdri^. 

cyraeoruia Thuc. 111, 70. 981. De mari Cretico tid. 

958. . Aspasia futl Mileiia. Sophod. Trach. !!& ibi^iuf 

Plut. V. Fericl. 24. SchoL et interpn / CHIL. X. XI. HIST. 361. 362. 982^10. 403 

To KQfijmov vna^u 8e wd niqoq toS Ioiov. 
^Ek tou §oq(a\ ifuag t6 naluv lo jov 'Adgiov, 
*'0 TriXayog ""foviov uaXBlxok xov 'AdQiov, 
^An^ 'lovov ^jXXvQixov T^y uXijatv ieitynivov, 
Tov Tonou fiaaiXavovjog ttal tSv inBt xonQuoVf 
OuK an^^^IovQj &q XiyovaL Ttvsg, t^^ JOvUvaxov. 
Etg faQ OTSvov to Tvqotivov niXayog UBHXe^aiiivov, 
To nvBVfAU uai m&ovfiBVov ix nBXaySv tSv aiioiy, 
)0 Mfi ^xov di diBxnvBvatv, dBirmg ajQnfpodmZtai, 
MoQiAVQwv dixtflf XififiTog nv^l TS&BQiiaafiivov. 
Tovjo TQiaaaxig SnXBvaBV o navaotfog 6 IlXaioiv. 
TQlg yoQ iX^aoiV Blg :^$XBXovg TQiaauxig oTn^io^ij. 
"^J^a yuQ Bx&Qag Juuvi xal Ty Jiovvaltp. 

SIS nAATJlN UPAeElS EUI IISIAIJ02 TSh 

nreAroFEisii apxttav tsii tapantinsii 

AE2nOTm TE ATTSli. KAI JIJASKAASI^ ' 
TSIN tireArOPETSlN EXPH^ATO. tI^. 

'Ex UwX^Sog vavuQxov fiev t^i yivB^ SnaQTiaxov 
JlXazmva tov q)iX6ao(pov cirijcraro l^QxvTag' 
0tX6aoqiog xal oviog yiivj «U' ix IIv&ayoQBimv. 
JovXov ds ffjjtiy idida^B xaV Tfjv q)iXoao(piav 
AvT€f Ttiv Uv&ayoQBiov. tlxB xal yaQ 6 IlXonosv 
XX) Kai TTiv Tot 0$XoXaov Si fiifiXov Uv&ayoQBiov, 
^ij 'Ofioimg xai Tovg 2(SqfQovog fAifjiovg SvQaxovatoVf ' 
^ *EoiVTifiivag nQlv aur<w 4x Jitavog %ug plpXovg. 
Triv 0iXoXaov fABv elg lAvSg txaTov Tada nX^gtj, 
Tfiv :EwqfQovog ovx olda ii, ov yoQ ixBl naQrnit^. 
Kai in Tfjg 0doXuov /icv xXinTs$ zb nuv o UXaTmv, 
"Oaov iaxi nBgi tpvx^g, xai sxBQa fiVQla^ 
Kai Tifiakov yByQaqirixa xci alXovg 8iaX6yovg. 
Ex fAifAmv 3i tov Sdq^Qovog fiefierra* duAoyovg. 
y Sdq^Qw *Jaa yQoq^Bk yaQ, dai Twy anotfiaictv^ 
W '£^Ti]afiF, &n6xfia$v, avfAnavTa XBxtfifUva. 

26 ♦ 404 CHIL. XI. HlST.3e3.364. 11-29. 

TIAPOIMIA, Em MONHS TATTHSI THI 
AFKTPAS SAABTOMEN^ HH 09A2A:NTE1 

E0HMEN. %i/. 

Ta nilora to?^ nJiafBak uai fiSilAoir r^ Z^f**''^ 
Ilollaig Intorfiflierm afUV(faiQ nai 0*dif^Ofc» 
Kal fAoUg aaXov diwainM ipvf^9 tbv xov ptfMtOQ. 
"OnsQ 8a nlotov hc fuSg o^fi/SsTO» aptvfiag, 
J/oiU^ ijpk dvaxiQWif aoi&^na rqi x^<»^ 
*Eni /uiSc v^ff i^Qog ravTfig &a^QOvv apwQog. 
T}}9 Ugav aptv((ap di slvm avtog fio* vo» 
TSv apivnSv Tijy fiatfom» t^ iv StnoXnmkugi 
JSg amtnQiav ttjg vmg vatiQov 2aloifim]r« 

OTJE HPOIKA HAI^ OTJENOS TI AJMSJ^ 

JiOMEN. AJIKEIN TAP OTTJIS OIOMEBA 

TOTS OSOTS H ^TSIS ESHMBAJISE, TBS 

AKPIBOTS AIAPTIAS AIIOSTAHSJSA. 

tI^. 

20 '0 Tliitlfig aHaQOtatog ^v, naXat&p t^ i^lBff 
^EnafAB^Vfivdov , Katmogf %ai SAXm TcSr toihvimi^ 
Kai naQ* oQnovtm aai now&v aai fUamv aai tm wka^ 
HQcZna (iii ^ihav t* lafiaiVf nal to» Movtm nim, 
'J2g nai fieyiatij t^ XifA^, aQgoivtog TcSr ivdo^m 
Oilovtog aitf^iaiov tovtf^ nai dovloig ipiQUVf 
EiniSv avthv o»g nQog avtov evQffg ytiQmofiitag, 
Tov iZitCtp^ 8^ oii aQfiodiOv f!^ wg piQmnofiitif* 
^JhBto fOQ cig aSinBl ovg ^fifiXctasv ^ fvoig^ 
XoJLovgy tvq^Xovg noiiiaaaa, nvlXoifg nci itmn^v;i HIST. 363. ^ ^ Epicteti fragm. n. 89. T. m. 

15. Uiide dictum : Ovre vavv p. 95. edL ^chweigli* Hoger, 
a ivoc dynvQiov^ ovxB ^Cov in 

fuat ilviSos ogftunrioff, relatum H I S T. 364^ 

inter iragm. Piutarchi T.XiV. 21. Itiserni aXXofr. Potolt 

p. 368. ed. Hutt. Eautat iater item nartwr eaLddere. CHIL. XI. HIST. 364. 365: 30-58. 405 

.j^iho^ 8* ovd^ iQfifpftvftounp iXaitfiavB %qyatov, 
'M6X%g 8i Pgiiiia:ta, nozovgf,onfiQug nal TOiaSva. 
^vtov 8i xa avyYQanftata d^iXovat imafQa^uv 
Kai fioli^ mi oUyoig ii tud 8adouiiiaa(AifOig 
^i& j^valov Imrov idtdov fUvayQaipetPf ^ 

^Jig McA UX&tM nq6T€Q0i¥ avxov xovg Stakojovg. 

uilX' liiw ZJZoTQty nal avtov moXSv Toitg itaXoYOvg 
Km uoXa^ ijflf wd fiayugogf nal TrayTOff di ouroi^M 
^vt4> 8id6va§ x^^^ara^ &f&a&ai xo fitfiXla 
(0 My&9 licaToy iiXBtOTmv re* iiamQ xo ^tXoXaov 
*0 ^Uot iionf^aaro nai to tov Soifpfovog 9s* 
%> T^^^fig nal Avyovatfig 8$ tovzt^ atstXtiafig dmQa 
Kal oMmv fiif idi^ato. Idoia 8i tpoQtiov* 
IlovSv nal fQufpmv 8* fy^Hl^* amtQ fua9ovg Xayt^toif 
Tf^g a$fiaatoxQatoiafig 8i fidnjg. icai a^ia&Uog 
jtoa»g XafL^m ixaiQW ix nanw tSf oy^^noir. 

AESI2 ISTOPIJl/tHS H TI E2TIN EKEXEI- 

FIA KAI UOBEN. t^^i. 

*E%e!yp%Qla» vou (iot aveaw nai aQfiav, 
\in6 To£f ixuv nal UQateZv jco* nav$$v 8i tag %$TQag 
Ei,g iQyaaiag jciVijoir. iaxB T^r xX^oiy taitfiv 
bO "ExBxs^Qia ovad tig^ ualfa ixsxeiQla, 

Koj* AloXtiSg sc(xi ^ltavag tov x^ fietatQanivtog 
HQog YQOfAfia namta Tcur xjftXoiv. tSv fptXoizSiv yoq ovtoi 
Kai anaiVMMig uivjwol tptXovai ual Saaiay 
*Slg tovto T6 nai SttQa. navv 8* alal fiQaxia^ 
^Slg nav8oxtXoVf aX2a t^ twa ual tSv tvQid^fiiav. 
B/ISXXov aviol yoQ tu tfHXa tQinovatv itg iaaia' 
^Effiafig^ ^^^ i^tarig yoQ. tcoi iUog>oi scai ov XUsnot. 
OUroi 8aai(og Xiyovatv, ovxi fptXoHg avfifpmvotg» HIST. 365. 55. Inierta ««/. 406 CHIL.XI. HIST.366. 366. 59—84. 

Kai ironrft 8i iaaziovaw* %l ih lutx^ogovfut; 
60 Aitmok d^ ilaiv ot xoq nvya^ t^wrsg XsMvox^eou;. 
OuTo» nana daaevovaiv ig *Aixuioi, mg tqpijy, 
To TiafdoKaiov a/ia di tta* x^v ingptqiap 
Kal SrsQa P(^ivxaxa tudjt xStv tvQvd^^^xm 
Kax* AioXiZg xai^loivag xffikotQ tpaoi Hoi ouro». 

nEPI THS EN KPOTSINI nYPnOAffSEPA 

HN orrszN nTeAroPAS ejs metahontos^ 

TESSAPAKONBHMEPON OXrSlN NHSTll, 
EN TSU TSIN MOrSJlN TEMENEI 
TEAETTAi. rgg'- 

'0 ITvd^ayoQag o cotfog SifHog ijr t^» fitu, 
SafAsiag nvddiioq lAiv, mgaiag vniQ ^vow, 
Kal ToC Mvfiodgj^ov dk viog* og Mv^oa^g vnil^ 
Tiqv xdivfiv fiere^}(Ofi€yo^ ti^i^ danxvhoYlvipmv. 
. Ovxog IIv&ayoQag fiir iQdCog i^v xfj ^ia* 

70 SvfiQovog noXvnQttxsi 8e TqH §aohkBX tQ? ^a/iov, 
Tc} PaoiXtZ Aljvnxov xe l^fiaai8$ xtj^v nXrjanv 
Kal T(M HeQOoiv xt^ fiaaiXei KvQta Tqi ntxfwalXusrt^ 
*<9g fAairj KqoIoov ijtxfioeVf inoQ&fioe to^ SoQSaig» 
Tovxoig olg S(pfiv avf^Qov&v ovxog o Hv^afOQagi 
Svv x^ Oat.fj Kaxi^xovae xov Svqov 0eQe*v8ovgf 
Kal nQoixog navxmv eil^ijxa KaXeiaQaa g)iXooo<|)oic* 
Ji8aa%ekv 8e nxooifjievog iv SifAt^ noXvxQaxfi^ 
Jh ag aijiag 8e atydi, ^vaxQonovg vnfjQffiivag, 
Etg ^lxaXiav aneX9mv iii8aa%iv bteXae* 

80 Kixa vwnehfoitg fAiafj&elg ipQvfivoig nvQnoXeXxai, 
^Ev noXei^ fiev xy X^orojn» MtXatvog 8e oista, 
Tov TTalaiOTOi/ toS MiXwvog^ tou naay &QvXXovfAifO^ 
Svv fxad^fixatg 8e xoXg auToi; noXXolg avfjinvQnoXeiio^ 
OiiTa» x$vig fAev Xifovai/v avxov nvQnoXfi^^vaa» < 63. Addidi y** CHIIi. XI. HIST. 366-308. 86-106. 407 

) 

I 

.7%Sr ^eQfiOtiQotv fia^ijrdiy avTor itpaQnal^TaiP, 
'^HT wxl GTQOMivTorr iavTOvg tlg nvg y^a^vQog dUtiv^ 
Kal d*' avTSf ix$lvov de to tivq ixniqtsvyoiog, 
Oi/ro) 70 nvQ €ag Xiyovatv iKrteq>evYmg ztf tots, 
90 ^vydv TO nQog Mnanortov , Movaiuv iv r^ TBfiivu, 
^En^ T8 avynQvnTdiievog , aQxov fpaysZv ov» Sxonf, 
^Eq>* , alaig teacaQttMovta ^fiiQwg , X$fHS d^v^ioMBt, 
^Et&v vnaQiw ixarov, nXiqv irovg hig ftovov. 

nJBPI nASIKPATOrS, h stasikpatots, 

TOT BIBTNOT HAASTOr, OIAS EUQIEI 
TAS AASSANJPOr EIKONAS. tEC- 

{iyQi^pri 8i.) 

'O Staa$MQarrig xahtovQyog iiv Bi9wog rrji Yiret* 
^Ejpig triv loTOQiav di nlvan$ t^ naQOVti, 
'Enatoatfiv iwatriv va avv ivBVfinovtadt» 

OTI ETEPO09AAMOS JfCAI ETEPOTPAXH- 
AOS HN AAESANJPOS O MEFAS. i|i/. 

Y> fiaaiXevg o iniyiatog 'AXi^aviQog OiXlnnov, 
rXaifnov Toy eva o(jp&aXfAov exeiv &QvXXeSTai naa§, 
MiXava di tov Ire^or. ToXg ofp&aXfAolg totovrog. 
100 ^Hr di nal aifAOTQaiTiXog nai naQatQaxfiX&v di, 
"Slate tonetv nQog oifQavov ivuTBvl^nv to^tov, 
ToiovTOV nai o Ava&nnog ineZvov ixaXHovQysi* 
KffA TOVTOV di 'AXe^avdQog iitixaiQev elnoa^v, 
^H STaa^nQaTOvg nXaofAaa^ \pev8ia$, tvq>ovftevoig. 
"Oti d' iiv IdXSi^viQog TOtoSroc tvjfv ISiav, 
Ji]XoC nai to inlyQafkpLa, oneQ ri^am toSe, I HIST. 366. per fratrit dolos iu iiisidias iii- 

B8. Videntur Tzeuae hic iu cideute narrat HerodoC* II, 107« 

ineuteii) TeaiMe quae de Seso- Hbgef. 
stride iii Aegyptiini rodeuiite et 406 CHIL, XI, HIST. 368. 869. 107— 132L ,,rS9 vrt* ifA tif9$fm^ ZtSit av ^'.tUiipsov %b 

ISTOPIA, n AETOrSA, KAN AI TSIN ES- 
erMHMATJlN ETPESEIS HTOI PHTOPIKSl 

JIJASKAAIA2. %l»\ 

!l? fitfilog ^ ^^ofutqy ffiqr toIv 9oqpMn«iioniir 
110 'AjTO^ofy (ffiiyq/o^r fo^ l(i{iiovra fiifiXia) 
HmufibfihkQ vfRi^M fiAr» ct^ flr^Sm dun^fWy 

iESff Top l^^ag T8 auTac t& T^rapTor fikfiUoVf 
Hq %h 9r0^ f^odov %$ 9u/¥6%fi%og %o nifurror* 

M[ai Ta /uir ff(0}i;firaofiara «aTJi t^v '£^fiO|tfr^ 
Etg opi^fior dg SadsMa irooor^* frpo/?a{rsi| 
!r<r<Mni6vi2r^ mTaoMvqr, fi^a ^«daaicaUa, 
*£73iufiior jM|i ^;^r Tt oaraoiMv^ OfLotmg. 
JMan» ^EQfioyiffig /op. !^9^onoc d* vinifmg^ 

120 Ta ^of Jfisia Inoitiaa T^oopo ts sca2 d^iia;i 
Wroowv^r Idimg luv, scaraoMvijr d' lilotg' 
'OiAoUog Koi ipuin$op Idiotg ual Tor tfrofor» 
Ou ovrig^fi^nog 8e avTa elnroiri cSc ^Ef^oyifffr 
*t)&8V ix dmdwa nouX %ioaaQi %b ual dim. 
TSf &faai%iL ^rofiara nQ&ta fio« tpfHu^ dio9' 
MS^og %9 $tal d«i^/i]fia icai iQtta di uai jmofiiji 
!^raoKtfvi]9 scaraoicsi/ijf ^ o scoiro; d« Toiro^, 
^E/jcufttory scai yio/o^ ^ij| scat avptfmg avw %ov%otg» 
^H&onoiSdf &9paoi^} ^iaug, rofieiai^opa to. 

130 Ti TcSr irpo/vfirao/iaroir fier TaSra fi$fillo9 ffa^poU 
Tor liS&ov ^EQfkOfiinig fiar Muaau no^vaimk 
Thmvf, aaffi^ scai ovrrofior scai ir^^aror ovr Tovroig* HIST. 369. lia lA matg. ed. A. &s9- 

109. Do HonnoMiis opor^ r^gmif. 

cH Emfltti Lox* todinoL Grae- 11<S» Ili^aiw pro n^^ff^i- 

oor# rhftor» praeC p. XV» tq. #«« odt A. CHIIi. XI. HIST. m. 133^164. 409 

Cftmq cAthv iQiiid^dP ftfvutP&u^ Mtfpalttiotg, 
^AOXa nud 09 noQidomB litfQfAffitmlfww liiv&o^, 
OvM l(orf» iiMog ovdajKcS^} aU* jnijp^fia ri^ 
Ztino fB tiig na(fafioi^g tMiym ntei fkvfffifimiff» . 
'^ il ol i^fffov^wok fooKOiMT» nzf^ xoitovy 
ui^fog tvfxioiink ngo^paifiig^^M(/Sr a^^oifevtm^ 
140 JZii^ ToS fiv^oi; iiMovaoQf n&g 9iop t<nitop fQ&ipBWf 
Xa» jiif&onog avtop «ra^^ aai mi* oft^di. 

T^ 8if9 JHjj^fcar* noQinovtm S| taSta* 
JJ^aomov, ng&fiia, jgopog to, tonog, tQonog^ a}r&i. 
u^ oQetal di tiaoaQig eloft d^tiiiAtoiff 
SoKpigf liOfaXanQinBMf avwtoiiop, ni9afof to» ' 
^EXkffHff^hw ot tioy do (paaxova^ tSv QtitoQonf. 
Ov%l liOfaXonQineiaf, aatit tovg nQlf ^TO^r. 
JCSv otUQ^Sg de$nrv(»atv o Xe/oi, al I9iai. 
^£itth fOQ ovaai^ dg aira t& T^ooa^a hovvtm. 
150 Souptiveta xal liifB^og aal naXkog ual fOQfOTrig 
Kai fi&og nal 6Xiq^€Ui avv tovtoig nal duvoxr^g, 
Tag oQatag tag tiaaaQag tmova^ r&g tov loyov. 
Tb lih aatpig aaqy^vata, tb liSfaXonQenig do 
Ai>th drpLot ti liifB&ogf fOQfOtfig awtoiilav, 
Th ^og «aj aXfi&BM to nt&avov 8b niliv. 

*/9ou tag Xofov OQBtag tag tiaaaQog dQfinuv 
ri/vBa&M, SanBQ SSBi^af 8i* HbSv tSv nivts^ 
Th KoXkogf ^ I8ia 8b ^MroTijTft avvaiia 
Ov8ev akXo OfHiaivovaMf q o^ro^ toS X6f0Vj 
160 Saxpig, {iBfaXonQinBiav , avvtoiiOVf ni^avov to, 
*t>T» aal naXXog Sjpw 8tii 8etv6tfiTa to Xofov, 
TovT^OT» itaXXtinBiav, QfitOQiufj rfj (fQoaBi, 
Kai avv avtg ^Btvotfita ^io* oiiioyof»(ay, 
^Jlg fsavta XifBi/v nQoatpvSgf ftffiiv 8* dxfj aai (iitfiv. 137. f$ pro M auirg. cd. A. 410 CHIL.XL HIST.m 16(r-197. 

T<iltg8$ McamtMCarm» cSv fwoiit. t0$ .«^aci^ 

Tiji s^^ «lcii^ flra di Koi 2« co£f ivoivteis 
ItaQafiiAy n$Miausm nal na(fmi$ifi»ajl d$f 
170 Kai iMfni^.naXauht finn^ "*' &uiU/iy. 

Tii[9 fta^fnfQittw vahnitf naUmu^ ^^ 

*'H ToSdo iWT^^ov |4^, ffoS di ,ngmahi^xi^v^ 
'jEf fiopvf uxy fralauSy or irepuih oxm ixVCf 
X^ tif wni naQaXfi%i»9 ojijfAar» «ctlouficr^. 
IIbqI 4iB9 %Q9lag aok %aml nal nsQl ypafifjf elnw. 
^AvaaiuvTiq^ MataaK$v^Q, «e^aloia ojctoS re. 
!<^vaoff6i;^ff dtafioXf^ roS ^{ayrog frpoooiivov» 
''firiT^eo^ ro tou frpa/fiaro^^ oTrep ayaoic€iiaC<<$* 
180 T6 aaatpig, anl&a»ow^ aiimxow ovv xovxot/g* 
Avxo %o ammoXovdov , xo imQ$n$q cSoavTo»;, 
Kal xiXoQ xo aaviif^QOifm uai xrfi naxaaMev^g di 
'£S hafxiov xa avta jrs^alaia vndQ%e^' 
^'EnmvoQ ith xov ^'^ayro^ nal ix^eot^ nQoyiiixwrf 
Swpeg Ofiov nai m&avof ftat dvvaxov auv TOuroK^ 
'^JcoXov^oy Jca4 nQsnov xa avfafM x^ aviapoQia. 

Kal xi nXaxvvu xa aaq>ij; xa^afoXai liov joQxai;; 
Ta uaiQta Xanxiav fto* vvt imdQOfu^ Xoytp. 

^H fiifiXog, iiansQ itprniBf^ xSf aotptiaxoQfjxoQtaf 
190 Hafxifitfikog vnaQxovaa, el^ nivx$' duuQtUM, 

£Xg xe xu nQoyvfiviffiiaxa, xag axiaug^ xag svQiaag, 
^liiag^ tig x$ lii^oiof det/voxfixog ovy Tavrai^. 

^H xSf ftQOYviifaaiiixoif fiey §ipXog diSiattB^ xidSf 
'Jlg forft TTfo/vfif^aofiara xiaaaQa x$ xal dina, 
Kai ontag xovxtow Snaaxof ivxixftag yQiqt6$v Siov. 

jil axiaeig da dtSiaMvtn rQianaUlena xag axiaEtQf 
Tif axoxtMiihv xonQoixof fUf, xbf oQOf de SavxiQmg, 172« li^ accoMit o cd. A. CHIL.XI. HIST.369. 198-226. ' 411 

*AwzUnaairf ianipdfin0f lAniaxaaw, ovyynifiriP, 
200 *Pi}T09 %s nal dtdvoutv ual rov avXAo/urfioy 8i, 
^^VTkvOfAlaVf filr» di nal xijy afAqufioUaVm 
Tiiv ia liBxaXii^iv aifvaSg Tarm TQiawudsKaTtiVm 
ELja Mal m xstpaXoM inaOTtig aQi&iisXta&» 
''E^istg nal tov tSv axaaeanv §$fiXiov tag 8wa(ie$g. 

T6 de negl svQiaea»v lAav&ave, vvv fiifiXtov, 
TifAVBTai ptev dg jiaaaga TfiijfiaTa to PifiUov* 
Kal neQk nQookiitav /tey to nQ&iTOV inSMam, 
^JZv nQOomifov xioaaQa na9iaTfp»s ra udti* 
To i* T^ff vnoX^^^emg nQoatinmv nai nQaYfAamv, 
210 '£S vnoduuQiaeatg nal ix nsQiOvalagp 

^Anh naiQOv to TfiTa^ror* Tavra TOif Trpairou TOfiov. 
'O devTBQog o TOfiog 8e 8i8aaKei tov fiifiXlov, 
Mri liera to 7r^oo£fuoy evd^ioig dM^/cTa^a^ 
(^TBivov elvai tovto yoQ uai oHeTai xat Xiyei) 
XQfjia^ak nQOxaToaTaaBi 8if rjf xal nQq^AtiYfiau, 
Kal tOTB nQog 8ifiYiiaiv q^riak ne^oiQiiitivak. 

T^iT^fig 8* a^Qf^TOQevTOgj o aiio&fig inaQjpf 
T^ navaefiaoTtj^ iCafiorij^aiy in fivovgf 
f^PriTOQa ig iifiQv\e/v aivaKTOQlotg ivi olnoiQ 
220 ffJai8aXov ald^iQtoio awiiiioavvaiaiv OQiaTcug 

jf TleTQOiiaxaaxoninovTl^ov , tiaYyaQioVf ivXoaovfiMV, 
jyBovfiaXov, oQxinanav, nayffaQvnoVj iiifiaaiiiaXov, 
jj^TQxaiv, ^8i ye XoQnog aiiOQyiVov^ kQpLSOV el8og,. 
jyNvHTeQiov el8(oXov 8aiiiovog eaneQoiiOQcpov* 
yfOitQavog ov OTevaxek 8e ual avTfi yaSa nsXaQfi; 
iiOaThyfsg 8i nvQog oim ifXeyov vMeQloio; 217. Cd. A. d^riroQBvrou aut Taietzae Ace^xoc est generis 

216. Desuut tres syllabae, A ueutrius. Lacisius habet galar" 

locus est versus. chus, 

219. Pro (o9 potiua scriben- 226. VidL Apollon. Rh* I, 

dum og, scil. hnagxo^* 1297. *- lu marg. cd. A. Aa/c- 

223. Aut legettdum laQMVf nijdQViS. Voluit scnba lai/^jr-ti^ 412 CHIIaXI. HIST.369. 227-267. ffBovfiaXo9 ^laoQSfuv Paoti^tHog Mo^gw ail^g, 
f^9t90g aiaxi^oavfrpf naXtvfitvor ^fccr^pMO. 

230 Oitogi a^QfiiOQBXftog o TthCfig, tov vnoffo» 
Tov ifjitOQa ufiQilartog tov fiovficAov tow ofoFy 
Elg TO niQl tvQiawav iw rofi^ t^i d^vtd^ 
Tbu ^EQfioyivovg lifoptog otantQ dMam Xo/oi^ 
Mii fma ti nQOoiiuor av^img difffiXa9ah 
^At9j90/9 toSto joq qffftk nal tS/9 a^QfiTOQBvtmw, 
XQfia9a$ nQonataataa€9 di, vfj ual nQod§fjj^^au, 
Kal Tora nQ^g dk^ffiair xfOQ^w, iianeQ dMaw. 
Oitog Ttitifig o Q^&dg ^cttoSc ifaimovta&, 
Aifmv, 1} nQOxataataaig ual nQodi^ffialg 3« 
340 Ov Xifovai^v, mg Xiysig av9 av, nQonsnQofiUpa, 
SvronttaSg 8e kifovak ra lUlXotta l^i&tjpokp 
Olaw T^y n^mtaaiavfp fynQoa&9V fgiXXetg Xifitw. 
OiS* 9iaael OQiioitov nal t^ffiuhv 8i Xif9$, 
VZ^ Xifttgf i ^EQfLOfemgi fgSiad^ak nffomtaatuau* 
^'Eatk fOQ onov texvutor t& xf^^^^ nQOOtidoigf 
vfiri 8vai te nal tQtal uai tita^k nolXumg* 
^nov 89 naXiV fifjAifi^ ff^aaa^m nQoOkfito» * 
Kal aXXaxoi 89 tap^tuov om Xif9k n^tpmivah 
Ov fioror T^ n^ x^aaa^ok, ^ qnjg, fiQo8$fifiia9tf 
250 IMXa nffii 8krifffti9 to avvoLav tk&ivok* 
'Jlg ttXXaxoZ ofiioStov pt^ %Q^aaa&ai hf&aiv, 
*Ev aXXoig naXkv rafPkuhv inlXofov fi^ Xifuv* 

^AiX ffifi aa awix99V aiia^^g ^a^cp, 
'O Xofkatiig TJrr naXakSv, oi 8^" lafi/Siw fiifiXog, 
2Viv XofkaiiSVf fQuiiiiatiuSv , ^tOQOiv, q>tXoa6qf9tv, 
TSv liotQkuSv, iatOQiuSvf itfixavkuSvf tSv aXXetv* 
*MX* Sanog aXXog VjfUav; TfiXiipov tQtiaag 8iufy 86v9ff qtuie «t explioatio Terbi 230. Margo Gd«.A. t^ »»«(•* 
oarhffi^, Vid. SchaAr* ad x^« Videtiir hic quoque inae^ 
echol ApoUoB* L c. xov ecriheiidanu CHIL. XI. HIST. m 258--m 4i3 

Avthg nihv loacTO» t^ oifjpmi» itaO^aQaQ» 
Herzafi^fiiag^ mg ffpfHAWf 17 filfilog tSv ^ogmi 
260 Kal a Tr^o/vfifoafuaoiy inh 8idiunu$ v6 fitfiXloPt, 
Kai aniQ di to ataawp, nQoitp&iiiiW dM!^a$, 
To di nefl 9VQia$wp TiaaaQag toiaovq Ij^m^ 
^JIp neQl nQoo$iiUov filr nQmtog inMaaH&, 
TSf nQootfitaf tiaaoQa TVfimfu di %a eldtif 
Tb in tijg VTTO^ri^tf/aaic nQOodnatv aal nQayfAatnPp 
To in tfjg 8ui§Qioemg uai ix neQiovolag, 
Z/ino na$QOv ti tixaQtowm tavta tov nQcSvov t^^ov, 
JSJal eik to ngoolinovt oS fiixQ^ d<7 nXatvve&p. 
'0 devteQog toinog de didaanet tov fitpXlov, 
270 Miq lAeta to nQOoiiuor ev&iotg ivi{jpXa9m, 
ur^TC^voy SiPak TOVTO yiiQ nal oletae nal Xiyek* 
Xq^o&m nQona:taataaet 8i ty nal nQodtfff^ae^f 
Kal T018 nQhg ^M^/i^iJirV (pf^at Mj^Qi^fr^yai, 
'LineQ ^iitSg iXiyxopteg i^^X&oiisp elg nXatog* 

Aiyett sroi tr^p ii^yfiaw o^ xqti nXatvpei>p tQonoigi 
KaX tQetg di dAfff^oeatp didaanek aok tovg tQonovg, 
^4nXovv nai iynatuonevop avp t^ iv9Manev(f, 
Kal nov inaattf tSp tQwp aQnod^op nexQfia9a$* 
Tavta 00» nal devteQog tovtov dtddane^ TOfio^. 
280 *0 ToS negl evQiaeatp tovtov di tQltog TO/iog 
JElaaYwyag iiHaanu aoi, nai Xvaeig netpaXaioi/v, 
"Ot* ta aa nefpaXaiM deZ &6ttnSg elaayeip, 
OI0P9 naXop to nQattea&ai ^iXetg Xiyup nQSyfuu 
KSip &etinSg elaayiig ii, oItqi$ elaayew diov* 
JjQStov intxeiQ^iiatk , elta di iQyaaltff 
Kal tQhofg lyt^vfiijfcar*. aviiniQoaiia di tovto* 
^H nai inev&viifiiiatt, noti nal t^ nXaatif Je« 
Ovtmg eiaayeiV liiv ta aa neq^aXaia didaanei* 
TlaXiP di Ta neq>aXau» Xveiv tov anidlnoVf 
290 TlQStaf TOVTOi^ to7( titQaavv oigneQ aoh nataXe^ot, 
UQotaask nai vnoqfOQa, avt^nQotaaekf Xvaek» 
Meta d* airta Ta tiaaaQat &iaek wiQtio&ae Xiyeh 4(4 CHIL. XI. HIST. 369. 293—324. 

OloVf ov xffi toSa nouXVf oi yoQ «aXhv 8ui tu 
Kal Tiji l9r«x»^ftmj ^ra t^ i^aala^ 
' JElra rqi lv9v^rmaxhf o ovfinBQaiwek ravta. 
Kai ys inw&viAfiiiaTk d '^iletg nai nkaax^ i^ 
"O iQltog tSv evQiosiov oi/rai dMtnce^ tifiog. 
'O ToS nsQi 6VQ$oioiiP tixiXQTQg naJUv to/io^, 
300 2^17^^^^ iexatioaaQa 8^iaMB$ tutv ayomav, 
'X) xad^ vno&saiv avrog o TXix^rig dvai Xiyst, 
^Avti&sxov %lmv86itevog iwZvog ovoiia^wv. 
Elg TO n8Ql iud^68ov yoQ 8utixfitog 8e$nvvsij 
^AXXo Xaki&v ivtl^etovy c^ iv&a8i yjevaxciei. 
Kal TCitJ^rig oiog niq>vxe, 8ewvvei tolg q^Qovovai, 
^AXXa Ta 8exatiaGa(^ axfjfitita rovrov fiiSe. 
^Avti9et0Vf neQio8og, nvevfia nai ^ uxia^ ^e^ 
Tiatg te^ tb 8dti(AiAatov, naQiqxriatg nett xvvJLog^ 
To imqxivniia, rponi} nal Xi^eug aefivotfig, 
310 £lra Kai to nax6ir^Xov xai iaxrmatiaiiivov, 

Kal nQofiXfiiAaxiov avyxQtatv eiaq^iQU teXevtaXav. 
^'Ex'^^^ *^i '^^^ svQiaeoiV tovg tiaaoQog tovg toiiOVQ. 

Toiv UleSv ^ fiifiXog 8i elg 8vo 8uuQ^teu. 
'Enta l8iag Xo/ov 8e tavtfj ao$ nQStov Xiyee, 
Satpriveiav xed lAiye&og, xaXXog, YOQyoxfita te, 
Kai fi^&og hoI aXfi&euxv^ 8e$v6tfixa avv xavtaAg, 
^Slvneg tag tQeXg lAev yeviicag 8idaane$ neqtvuivoi, 
2aq>fiveuxv xai itiye^og xai avv avtaXg ro ^^og^ 
'££ l8bO)V etiQotv ao$ Xiym aweatfinivm* 
320 Tag 8e Xoi^nag tag xiaaoQag na&* iaura^ vnoQ^^v, 
Tb naXXog, rijr j^o^^^orijra uai T^y aXri&etav «Jc, 
Kal T^y 8eiv6xf]ta avtf^v^ ijr ttai tQitriv oo» Xi/u. 
. Ovtoig aitag tonQoteQov inta Ti;;^aye«y Xiyei, 
Eld^ HaneQ iuXa&^iAevog inta elneZv iueivag, 305; oTov ciL A* in margine. CHIL.XI. HisT.aea 325-356. 415 

Uoifif^nag fag Uyu aoi, Idiag aaf^Blaqj 
Aitf^¥ Ti|fy ntaAaQOzffta, ftsrtt t% svx^siog. 
^'£S naiUy tov \ktfi9ovg ii, mmeQ ai nXt^auq aids' 
SefiVOJfiQ nal ni(f%fioUi9 tfajiVTfig nal laiinQOtfigj 
330 JliiAntfi av¥ tamai^ ^ la^ri «o» Smfi 8e otpodQOtfig, 
Ilo^titas ToS ii^ovg ie tiaaafog, £9 cd ai/i^astg, 
^EmeiKig^ atpiXaw, ithq^BM, fiaQvwig. 
'^Jiv ri fia^tfig m^ amipf ov dvvaMM avattjfa&^ 
*En tfjg hnuxelag ds avtijg 9wd a(pei.eiag 
Blini)g 'vv9 tijv a^^uaVy fi&g h t$ ^&ee tatte$, 
Kal ag ima ftglp ikeie, ft&g i| vv9 elal (Aovak. 

^xa nai fio^ia djtrcu t&9 iHe&v ematfig, 
T&v eidtttSv, ov fevkxSvf tavta q>fiaw a lii&e. 
^'Ewow9y U^iv, lii^oSoPf axfil^^i v« ^ itSXa, 
340 Sw&fJKfiv nai awiatavaw ftal tov ^v&iibv aiiv toutoic* 
Kal iv tif ngmttf tOfMjf lih t&v lieSv dtdaanei^ 
"^Ex tSv intuB^ lieSv, fteQi tQiwv nal lAOvotv, 
IJeQl tfjg aacpfivelag te, lieyi^&ovg ttal tov nalkovg. 
'£y t$ devtiQM TOfK)! di to^ Tsaoa^or^et^ Xiyeij 
roQyov, fi&og^ cJifi9eiav, Heifotfjfta avv tavtrng. 
Ol ii&ovg aol idCdaie tiaaaQag titg idiag. 
Mtav dk tfjv iXri9uav eiftev in tovtoiv ^vdu • 
^Ev t^ devtiQtf tofuif fiiy didaanek fteQl Tovroir^ 
Kai noiov tbv dttuxvtnbv XQ^l Xoyov ne(pvnivm, 
350 IIolov Toy navfifVQtnov , nolov trjg aviifiovX^g te» 
Kai xptQfx*^f}Q^S ^^^ 9^ aoipoiV Sidaa^et Xofiov, 
Kai aviAneQoivet toXomjQV t£v IdeSv tfjv fiifiiovn 

^Ev t^ neQi fi6^or)ov 8e dekvotfitog fiifiliif, 
Mffiev lAt&odov ai$ov deiroTijTO^ avffQa\pagf 
Hivte de nai tQtanovta tQonovg didaSag iiovovg, 
Kal tovtatv aiXovg aaatpwg, oianeif nQaxogixet, 325. Versus comipttK, cui ert aUa 
laiuuido remedium e od» A* aon ovoas? est aUatttjn* JLa toMvTojQonM 

— - - ^ mm A ^ 41« CHIIi.2X HIST. 369— 371. 357—378. 

KdHkouQ %imv9Sc^ Snipmg 84, ovg ^iUrlar • Tfih^ 

^Jlg aXXovg niXt/p iAiaijioS ^rogagf fpdoawfovg, 

Kat naaa» tixn^ Ai^iK^r anXmg fiOWBfgofihovg^ 

360 ^Jh fiifilog o)U| fdffanrat %Sp loywfMW vy lU^, 

*\)g aiiai^g ttrK^vttnm x^ aefiaoj^ inifj^ 
Tlg 8i nanag ig ihi^iig srovao^ ww noamofm, 
Toiffo itii^acf AqCar o ^Egfiofipfig niofm^ 
Kai ovfcirifofait Sk njr r^p^ %Si9 ^of^, 

'£r ly irsft /LO&Sdov oo* ikmt^vog (hfiXbf. 

nEPI lAISSOT nOTJMOr attikot kji 

MEAITOS TMHTTIOr. %o. 
(Ijf^oyq di.) 

% '/Uoodg n^(^^ mg noxaiihg vnifpgj 
^Piuf i9 T^ %S9 ji&rpfSv. o ^TfMijf^hg dk ofog, 
^Ev ^ lAiJU %6 jcoUiorov onirtm %Sp fuUvw. 
iW^fio di xov liihtog %ov%ov zov *Tftijmov, 
370 Th lAfi iipin%9o9a$ avtovf fiffi^ Ir»{af6ir fiiiuig. 
JS%W9 %ovxov 90U de %h9 &vii09 n&pvtUfOi. 
'O *rf4i}TT0C fiox&rag /of inqtvB^, ^viiovg al^OiW, 
*£$ iiSy %h lAih flwxm liiklaaatg %c£g i*BSa9, 
^ihteif ol fiuHa* ^ei^ovoii Ty 8Q$iiVfii^ %4ni 9vfm* 

TLEPl TSIV ASIPESIIX, AS ANTJINIOS TH$ 
KAEOIIATPAy XAPIZETAI. %oL 

^'Effug mUda%wg cnroooir Tovrijf T^qr la%oi^, 
Ai,ttxoa%iiv ffrmi]xooT^r nal xQlxfi^ fio» ffmptiaaa. 363. Margo cd. A^ y^ipuv. finem hnius hlitoriao luni wai 
Ven. proximo desant duae syl- ouini ex parte aana. 
labae poat di. Etiam alia sub CHIL. XI. HIST. 372. 377^404. 417 

jiEPi Tor, APm eoj2i kai AeHNa kai 

miQI UEAB2EI KAI AETIUIS KOFAIS. 

toft, 

^vo al tatOQloi, liivf iyqa^^aav d* wg fila, 
KjoI akXak naXiv aXJiaji^ov* Xsxxfov 8i [iok Tavrag* 
^Kv *lXUtd$ qiigeuu '0^^^ l^q>^lTfi 
380 ^En JtoiAfjdovg tfj j^tiQl doQau TetQooiAAfi, 

Koi rtj^ J& ia Xijovaa t^v iv tfj ika%i) rQoia^v» 
*0 Zevg avT^, anij^ov 8if tptiaivyiH rwv t^g (lapigf 
,f Tavta 8* *!AQrit &o(y Mal jid^fivfj navxa fisilijffcft. 
*'Ej/ug T^y fita/v iv&aSi Xiql^aaav tatoQlaiv. 

Zt^KOve xat vriv SXXriv 88 vvv Xiyovtt oo» Tavrf]!^. 
raXatak ol iajtiQiOky ovttoi dfi xal iSo&f 
Toii BQiwov fiaatXsvovtog TOiiro>r Tor^ toto XQ^^^^p 
uivaaxiQtiqaaaak noXXal toS 'P^vov fiVQiaSegf 
^eriXatovvteg^ i^Qaiiov naaav ax88ov 'EXXaSa* 

3dO ^J2q 8* ri8fi naQsvifiaXXov 9tal neel fi}V Jehpl^a, 
Tb leQOv IdnoXXotvog i^iXovteg ovl^ooi, 
Mavtevoitivo$g totg JshpoZg in <p6fiov ne^ tovt099 
X^OfAog imhttek lAavtixog iv iafiPek^ (titQtf, 
jiEiAol neXiiaek tavta xoi XevxaXg itdQMg»^* 
Tf^v ""A&riva» xai ^AQte^kW Xevnag 8^ a£^'«m noQag* 
Aomov ix tonoiV deSidSv ual Toiroiy 8va8Uffi6Xtav 
*0 leQhg fLovog Xaog aviinaaiv avtiatavteg, 
HoXXovg xtavovteg an^ avtSVf noXXoig ttai TQaviiatUug 
AewiSg natetQavfiitiaav ual BQewov 8e avv Toi/roiff* 

400 TQaviiatmv 8e oQi&iibg to auQipig ovk ol8a 
^^H ^eaaoQomovta noa^ ^Tr^^a iiVQta8ia/Vf 
£»T* ovv ye teaaaQwtovta oftotoig pXiiSm* 

Ovg natano^ aviinavtag i BQivvog elnmv TOf 
Kal avv toltg aXXoig nai aithv fM} iii9o8iiuv tovtotgf HIST. 372* Tum in Gr«eduii Brenno duco 

383. Uiad. V» 430. ^ P«us, l, 4. YU, 6. X» 16 

386. Do eaLpeditioiie Gallo* — 23. 

27 416 CHIL-XL H 

^Slg aXkovg mhf9 ai 

Kai «Saoif %ivfV ^ 

360 "^ Jlf §i?^ o^ r^Vi 

^ ^6 noTtSc (»9 o 

ToSto 3*3a§o9» A' 
Kai av^naqabm ii 
*E9 Ttf «rc(i f^oi * ft •S— • «- V «> IIJSP/ lAISSO 
MEAi: •Wart' |y rfj %Si 
'£v qii f«<^ TO 
JVoS^fio di T 
370 Tb lifi ^9^ 

j£t$09 tOVTO^ 

*0 'TfiijtTog 
*ES mv rh fi 

*^8Q al [Al 

JIEPI T 

X 

jiuatoai 363* JMar 
Vew. proxi 
labae pof t 


foy9 


^«ii*i n^^ 4 
lff.O^ f(t/ '.ST. 373-376. 434— 4fi7. 419 m 
m. liSil 

u Ai iarw, 81J8 fud ytj^ onolag» 
.Tijy di r^r iavxov f^tiga 
i^8 rhv J^fia^ov Inea&ai, 
ivaoiifs avxov t^ TijJle/ua;^^ 
X^dorv iit/ivsiai Ta QUHtif 
£T(U %o rourqi mnXaafUvov* 
&r^vag xal vmatg inehov. 
^tjXiiAuxoq ixBlvov iikXayftivov 
aniajQaxiiS nQoixov innsitXfi^^ivog^ 
>£aT4]xeyy iiyow ao<pbg xcd fM^og* 
avSg mg nQog ixiXvov Xiyotv, 
JelvSj qiivTig viov ^e nttQO$&sv. 

yiQOVTk, nivfiTi, qawvivrj}, 
[ofr ^'OXviinov oinova^Vf ijyow aoTQo^g» 
ta&iaxfinagf iiyow aoq>6g xal lutfog; 
^Qog lavra di iptiat t^ TijXefia^^. 
Uog elfHf tI fk a^avaTOWiV itaxs^gj 

, OrjE JJlJEKAKPOrNON EXO^ 
WOMAj KA9A OHSIN O KPATU 
N02. »0«'. 

^QWog nilyii ^A&ijvcug KaU^Qoti, 
i KQaTiVog de niQv aviov nov A^/ei* 
noXkov TMV iniav tSv ^ev/uaraiv 
01, nfiyal' dotdenanQowov orofia* 
iv fpoQVYYt* xi av efrTFOftfi»; 

^^ €d AOriKSlN 02TPESIN KAt MAPTA^, 
\^ .1' PIIN TOi. 

I * ^ &aXaaay rg ^lvdSv, iv viflv^ tleQmovig, 
' Pi^a<^ T^ ^EXvQa 8i, ftai T§aw aXXa^ v^ao^g^ 


m»' HIST. 374/ 
^ii ad OiU. VIH. hitt. HI8T. 375# 
457. An naQ^ftovXn? 27* 420 CHIL. Xr. HIST. 376. 458-489. 

*£f afiaM &akua9ji 8if mairB m&aifmtaTfi, 
^'OaTifea Uyog ^vsa&a^p a miu rovg fcapfo^ioug. 
460 Jmoig de Uyov^ Xiyovo^ ttjg ^MqYaqoyowiai;. 

Ov^ ficy yaq tovtow Xiyovaiv l^ imqanf^ yvf9Sm9m^ 
OvQ 8i 110$ niXw Xiyovoiv elvat %HQOTtoiiqxovg. 

Kai ngStov fio» aajoMOviB rovg aoTQoniig putfjfi^. 
0aai Tftfe?^ %a ootQta tavta tit tSt fiap;^a(»r» 
. J^ mvxag opantv^aftaf fUvuv ^vetjf^iAiva. 
Ti}g aatQaniig axfitpaafig di iiiam nrviSv iMufmVf 
(£!Ifa* yoQ itpfjiv afia&^ t^ &aXauaav iMUVfjiv) 
Ev&vg a<pai^ova&M Mat* avta ta oaxQea liOQfiQov;» 
jElvah oatQiatv tovtfov ii qiaa$ nai fiaatXia, 

^70 "OanBQ Mol lAel^o} lAUQyoQov aal xuXXiatov iMipvu. 
. Kal xa^^eHirjg di ol XotnoL tavTu fio« nsQi Tovtof^ 
Tovg tvnatoig ds iiavdavs vvv fud ^^o^ofroiijrot^. 
Ti atifiQOVV tvnuQiov elg aq>a!Q(aa&v naQyaQav 
KQOtSv xal o§tXlaxov di, oatig &fiQa lAOQj^aQOvg, 
HaiQXBtm xai ti9fiatv V/Ytata toS oatQiov 
To atdfiQOvv tvnoQtoVf toi d* op%XiaifUf vvttu 
To oatQBOVp IxQiu 8i t» ag IxmQ iu tovtov. 
*'OneQ 2«^^)^ ^ %vnm&iv fUiQyaQOV nfjitv ipiQ»* 
TavTa mQl lAaQYoQonv i^iv ipaatv oi yByQOipotsg. 

480 ^Eya 8i th qfvaixeviAa ttlg aatQantig ov atiyWf 
"Efftata lAv^mv 8i 8oxS xovg i'i IxfiQoiV naXiv. 
Aiyoi 8* ixit Tfiv &aXaaaaiv «Iro# ira^^a^TaTipr 
Kal TOff ixtXoi XatyYag noidv oQYVQoxQoavg. 
Kal Xinfi tSv oatQimr 8i TOvrory tSv lAaQfOQlSm 
TvfxavBiV aQyvQoxQOa, sco^ x^^ ^^ luiQfiQviv. 
*'Oam 8i XaiyfBf ivtog niaoia^ tSv oatQiofVf 
rivovte» ^mvfiatBQOi Tqi Xdtf tSv oatQaatmiv, 
Kai atlXtpuv 8i XaiAfiavovai, uai py&QfaQO$ fmXovnm> 
\dnavxmv tSv ftaQyaQOiv 8i UQBiwtovg oi ^ ^Mimg, 459i Cd» Jl. ia textu oorQBovf^ Yifio icribiie; in ouirgiiit Svr^n, CHJL. XL HIST. 376. 376. 490 — 519. 421 

90 ^TniQXBvxok «oj inlXfioftsg scoi vuiy eiaqiatfio»¥ ovxiem 
^Ev BQBtTttvoXg de jt^ovzai uai x^Q^*^ fo^ iTiQUig 
Ilg iA€v AxQ^^f ^fj ^* ^^^^ol xal ny mv Kaicoaqpcxi^aiv. 

Kal tixviKoitg inlaTaiiak liaQfdgovg ix fiOQyaQm. 
MucQOvg liaQyaQovg ^Qavovxeg nat Xvovreg iv tix^if 
^4Xlovg aq>aiQ0vak [ABliovag. tavxa ntQi lAaQyaQmv. 
*X)aTQBa vvv di Xoywa xag fiifiXovg orofia^oi. 
MaQYUQOvg navrwg t§ avrSv , doxSj vo$tg xovg Xoyovg* 

UAFOimA H AErOTSA, KAI AWON OION 

UETPAI PATAJES ANATPJiN KAI 0AEBE3 

TOTTSIN JIJINEIN EUISTANTAI. Tog'.. 

Eiff^zfig xai o TiyQkg ntal 6 *Iv8bg xal o Sovaog, 
01 lAiv XaXdatmv notaiiolf ot di yo Tf^g^Iviiag^ 

OO ^AXXok tkvig T8 sroTOfioi %ai^y rojy dtaqiOQfov^ 
Kal lAuXXov di ol avavQOk ual Qiovteg x^H^h 
*Ev tctSg ^ayaak t&v nttQogv tSv naQ^ aitoXg auikivw, 
rtw&ak Xi&ovg iiavyBXg^ Udovg tSv noXviliimv, 
Avjvitagf afi$'&vaovg te, aanipsiQovg, vauiv&ovg, 
Kai nuaav aXXiiv (pvaiv di Xi&oiv tSv noXvtiiio»v» 

Ovtatg Iv nitQoug ipvovtak tmv notaiiSv ol Xtd^ok* 
'AXXok de Xidok fpoQayyk yivovtok PaOvtatt/f 
Eig pa&og pa&vtatfi fiivj aXXa xai t&v afiatnv. 
KsXvtak d* iv tavtrj ntQkttoi t&v noXvtiikaiV Xi&aiv. 

10 ^Enel d' advvaxov iatkV in^ae xara/^^ra», 
JN6oaq)ay»if veodaQta ual i&vxa cxsdbv uQia 
^ExeXae nata^Qintovakv eig quQayya tSv Xi&o)V> 
BeglAoXg d^ ovak toT^ HQiaak HoXXSvtal t»96C Xi&ok» 
01 d^ iv toXg tonoig aetoi, t« KQia ratkdovteg, 
AutoXg ImnetdattVieg , avayovokv ineX^a» 
01 Xi&oi, xatanintovaiv Xoknbv ix tSv UQeatofv, 
*Ev HOQvqmg talg tSv netQSv xai tonokg toXg iKeXae» 
01 Xid^o^rlQai de Xoknbv tovg aetovg OQSvteg 
'AyQav uaXXiaiKiv tpiQOvaiVj in^ae avvdQanovteg. j 422 CHIIi.XI. HIST.377. 378. 520—545. 

nJSPI THS ErKTKATOT UAUETAS. »•£'. 

520 ^EptvKJda liad^i^iiaTa , xit Xvgwit xvQinQ, 

KvQioig %B Mai nQd-naxa xavTfjw t^ nXi^akf ojvyrvy 
*An6 ToS srvxloi Toy x^Q^^ ^^^ Xvg$nov iaTSTa, 
^AvdgSv orra nersiqxorTa, X^fur toq fUXipiiag, 
^EyKvnXia fiaj^ijfiara, to Xvgixa uvQiiog, 

AiVTigtag de lyxvxXu» fia&^i^fiaTa KaXourrm 
'O HVKXog, TO ou/urre^ajfca TcavT(ov Toip iia&iiuaxm, 
Jnpa^fioT^sr^^i ^flTOQmtlg, avTTJg ipiXoooipiag, 
Kal xwv xeaaiffmv de TejrSv xoiv vir* avT^ wufLirm, 
Tr^g o^i^fiova]]^! fiovoix^c nuuf xiig fmiitTQtttg^ 

530 Kal Ttjg ovQavofiaiiOVog avTfjg aaTQOVOiuag. 
*EyMvxXia lia&^iiUTa dBvriQoig TuvTa nana, 
'Jlg iyQa%p8 TIoQijpiQiog iv ^ioig ipiXoaoipffir, 
Kal SvsQOi livQloi, dk t&v iXXoyiiitav avdQsg. 
Nvv 9i ft T^y yQaiiiiaTixfjv iyxvxXMV naiSeiav 
ElnoVf xaxh xaTaxQtiaiv, ov Xoytf^ ii xvQit^, 

nAPOIMIA, H AEFOTSA, KAI TAP EI K(K 
AOKTNTAIS KATA TON KSIMIKON 

EAHMSIN. TOjJ. 

T^y naQO^Iiiav Xiyovat,^ Xtiiiag iv xoXoxvvta§g, 
Oig xoi ra niw q^avBQa ioTiv tiyvoijiiiva. 
Idno Twv Tvq^XoiTTOVTotv de tatg X^iiatg taSg liaftaTOig 
'H noiQOiiiia ciQtiTM, xara vneQ^oXiiv 8i. 
640 Hov y(tQ T»$ Xfiiifi niq>vxev lavi ToXg xoXoxirTatg; 
IdQtaTO^pavfiq fi^fiyi^TO* TOVTfig iv taXg req>iXaig* 
^iQtk nQog STQexpiidfi yaQ Xiyorra roy SmxQaTfi, 
'OQag iv eldek fWMxmv %a»Qovaag tag rscpiXag. 
O 3e ra n^oSTa /i^ oquv q^f^al nQog tbr SotxQarfiV* 
JSZto q>riaWf mg lioX^g ptiv, opuag oqS HIST. 377. HIST. 37a 

532. An voluit Tzetzea **- 536. Amtoph. Nub. 327. 
AQaTQaros ? CHIL.XL HIST.378.379. 546-673. 423 

Eiw di fud iffvn^v ineiim ipaifoiAifmf 

UtdkV JSaiK^vi]C i(r^Pff avTW (fvfsk liif SxfjVtpwH^^ 

IIAPOmiA, H AErorSA, SXEJOTPriKJlIt 
AABTPimSlN UAOKAI. %o»\ 

'O ji&fivcSog JaldaXog x^t Mivm iv XQrixii 
550 0(fovQtov nolvihxTOV, HOxXo9i>deg xfiv ^iov^f 
Awsin§axo¥ Ai^fiusa%o, AapvQW&ov x^ Jclijffw. * 
JSig ov riP o MiVwxavQogf fioap&Qnmof ^Tiglof. 
nolXol di ipAnoiufOk ifuSaa &¥i)QOVfXQ 
*Tno xov MiVcnavQov fi«V, uamQ xtah &p^(nc«it 
Kai EvQvnUfi] di aifx^ iv dQaiMxk 9fp&. 
Kaxa xwag hiiQovg di m^naig iva^%Uvxo%g. 
^Jlg 9* ©ijueic avv '^Uiw H vtaxtokg aXXoig 
Kal avv naQ&ivo$g di mxa nQog KQ^qxffv inteaxalfi 
( Jun Xtfihv fOQ fial Xoifiov ysvontvov jid^rfvatg, 
560 "Av&^ ovneQ xov ""AviQoymv xov aiQaxrirov to» Mftw 
01 ''A9f(vaioh Smwav iv xoZg iuBias xonotg,^ 
Kav^ Ixog antaxiXXovxo 16 ^A^fivmv slg KQtixfiv 
'Enxa naQ&ivot stai lirra avv xavxatg veavlah 
"Onmg /?pw*wa* x(? &riQl ftai xo ^etvoy nav&ahi) 
'Jlg ovv iavaXti nal etiasvg avv vioig mi naQ9ivoig, 
'H "" AQUtivfi 9 Mivmog S^vyaxfiQ vntiQYiiivfij 
Ofiaiwg a%ovaa SQmxa didaa$ iiitov toiStcji. 
"'Ov iAixov S^aag o ©ijaeiff oQxy deaiiaxfiQiov, 
To S" vXXo lUQOg xaXg iBQai naxixav xaXg olJceto»c, 
570'£l*(iy tlg tbv Aa§iQiV»ov, MhvdxavQOV liiv XT6tVe#, 
Tag avarQOipag 3' IgiJ^afie t^i f**rqi avv xoig vio^.' 
ToioCTOff AapvQtv&og nv a ini xr]v KQfixf[V, 
0QOVQIOV nolviUnxov, noxh^sidig xiiv &iaiv. 

HIST. 379- Schol.Arietoph.IUn.476. Veip. 

555. Euripidis Theaeum me- 312. Atheu. p^ 454. 
morat Pollux, Ub. ill. 80. Cf. 669. Erat om%m. 424 CHIL.XI. HIST. 379— 381. 574—600. 

'£/!» da xQtmufmBQOf iuvotfit^ ffjtoQnw 

nEPi AoriKJiN irrrjiN. tm. 

^'ivySf ^ ogvig ^ uifnllgf ^ aeU$ rd ovgaSow, 
*'HmeQ nai ae$aonvfu»v naloviiev ipegonrvfmg, 
^'Eatir iQSa& avvBQfip, noXla fOQ xQV^^M^v&w 
Kal ^ idUog tb maQhp to ntigi to ovqoSop 

580 Ava^teXtS ta ^ifiata, Idlmg di iatior, 

^'0 nogi otiQfor lyswm», XofiLfidomieg t^ ^^tm, 
TS» neQl ntiQvag ofiOAoy fiiomk tSv {mreW. 
*0 tQoxfiXog xov Soiov 8e XvaiteXtH^ nQog oliU^ 
Kal oXof oXonXi^gmg 8e nQog iQatag tb &tow, 
^ExretaiAiwov totg nteQOtg int tivog tQOjiiamv 
Kai avfineQiatQetpofuvov elg orofia iQchteg. 
Tovto ttvQimg flfomxe tiiP Ivffa vnaQieew» 
AXXok th fiiXog Xifovok, na&daneQ o AvnoipQnw* 
Oi de nvvQa» iiifiteXfl^ vAXok ie naw tb '^iXfov. 

690 "O^ev de navta XifovakV, ig 2t«Vfi?ff «ro» dManeh 
Ea Tov oQviov Xifovai t^g iiiffog^ ov &fffv. 
BiXfei fUQ mg nQog eQonag uai aMafiniiCg MOQdiag. 

IIEPI rESlMETPIA2 KAI OnTIKHS. tna. 

PeoifAetQla sf^aifio; itoXXaXg ptflxovovQfCeugi 
HQog te eXnvatig t&v fioQ&Vy avafmfagf aipiaetg 
neTQonoiinovg nai fnfixafog aXXag noQ^fftfiQiovg, 
Kal nQog .ixnvQauTtiaeig 8e tag ano t£v xatontQeev 
Kcd awatimg di noXeotv aXXag fAfffavovQfleig. 
AvatteX^g feqfvQeug te xai h^evonotimg,] 
Kai fifjiavdkg, cu &avfLaafibv nokovakv iv t^ fiif, 
600 'J2g TJi x^Xua aai ivXkva uai atdfiQa nei taXXa c.. ^"i^T;^^- , 588. Lycophr- 300. 

577. Conf. bchol. Theocriu 

II, 17. CHIL. XI. HIST. 381. 601—634. 425 

Kal %h nBTQeXv 8e lifjxavcitg aTodlovg rijg d'aXaaofig, 
Kal pjv toXg o8oiiiTfotg 8i nai STega fivpus 
remiAerQiag niqnmtp Mqya, nafoo^ov Tijrrig. 

nivTe 8vfdfieig 8e avr^^i atg ftforrat, ta frima. 
*0 oq>fif nal ta noXwnvaaraf (AOjXbg ual o tcojJUa^ 
Kai ovf aifTOtg o Siiof 8e fiera neQ^TQ0][l9v. 
BaQvoXnovg xBliifag iie tl 8iof^ 8tayQa(pHf; 
Xekdfag oQvtnQlSag te tal rag onXoxektivag 

610 Kal tag aiiniXovg iXaq^Qogf xeXeifag uaXoviUfag^ 
Kai naaaf aXkfif fnjjoyijy 1« roiy iro^^fjTij^airy 
Tag iofafovaag fioQti te, Qwataxag lAOfOXfiXovgf 
JuuiXovg md tQutuXovg te, %ai fe tovg tetQaMwkovg, 
^Atpettmg te fiijjayoff, ofor rog neTQop6Xovg, 
Kal xaTaniXrag tSf fieXSf nifTagf xal yaoTQaxpitagf 
Kai tovg noQ^ovfTag 8e UQtovg tqSt noXeotf tu telpi, 
KXiiumag nai jca^^^oia xai nvQyovg vnotQOxovgf 
Kxd naaaf atXrif fn^x^^n^ "^^ 8iof naQBffQifxpevf ; 
limg te ^aXaao}] yeq>vQ0Vf xal notanoXg n&g 8iof, 

620 Aai nSg 8i ta xipmTtu, aai no8ana Ttj ^iaeh, ' 
XQeatf ttaxaanevaieadcu ta ttjg Itfitfi^ov^/fa^t 
Kai lag afaMa^aQasig 8e foi nXtS&Qa tSf Xiiiifmf* 
^Slf naftmif TOvrctfV xa« XovtiSf \i%tr[Q femiietQU». 

Kai ontmii 8k avftaXei ovf tfj yeminetQla 
IJoXXaXg liif aXlatg iifixafaXg nai tijfij Tfj ffiHfQatpwf 
Kai ayaXiiatoif Tiffaig 8e xai otifSQiafTOVQflcug. 
^ei fOQ nai vxpfi avfOQuf nai lifinfi nai ta fiaQfi, 
"ifa nai oQfafa noifj oQiioSut t^ vipB$, 
T^ fiij»e* nai tqi fioQet te oriUo^ oiiotesgf 

630 Kai tag liOQipag 8e tSf fQamSf nai tSf nXaoTSf 

Saamag* 
^AXXwf oQf&mf 8eXTM foQ to oviiiietQOV ri vxpog, 
^Jlaavtoig nai to liflnog 8e nai aviiiietQOf t* fioQog,* 
^AXkfof 8e %a lionQOTeQa, eTiQ9»f to ^^ea, 
'OfioMtfc SfofQaipUug 8e nai af^QiofTOvQfUMg» 426 CHIL. XI. HIST. 381. 382. 635*-661. 

'tXra lih Vffma tfjg f?ig lAiUovai oxinsw tjpa^, 
SvpLiihQovQ (x^tt tuQ lAOQqfog anana taSta nqiuw 
*iha d* dg aQOiV (rufcfiaTpov ava^^e^^Mtt ^^ 
XQiup noietw nai tag inogtpag ixeiVoiy oiQotiQag, 
*tXia d' tlg vxpog v%lnilov ftCTO^coSa^itt luH», 
640 Xfmv iusivatp tag lAOQfog tSr affv^ytitQm nlmtWt 
^Jlg av tig vipoff lapaoh otiifta t^v ovi^iutQUar' 
Th iitjfog uUntew cuo^s xai yoQ tJ]* S^emQUi»» 
Km ovfifiOTf ov noulfiWMig toXg tcoToi ti^ «iicofBi 
^Apm ota9&oa» lio^g aVf ovoa» aviiiioiiVKvSav» 
"AvneQ di sflao^c '^V^ I^oq^PV aaviiii9tQ09 tcZg aigm, 
Th ii^og naXi9 aviiiietQOP 'dcMcyvc» T^r eticoMi. 
Oiitofg vnaQiai ^S^oiiAOg noULoSg yompiOtQiaf 
Kai avp aiftfj aal otttcic^ icai ficU^ {iwTyayiacg* 

tSTOPTA^ H AFsFOrSAf UAPAINESIN 

AMEINJI TH2, B2 I20KPATH2 nPOS 

JHMONIKON STNETASATO. tn^. 

*0 ^IoonQotffg QtitmQ fiiy ijy ^d&fivaXog yivt$, 
650"Ttoc ^f 0eod<iQOv 8i, au^OfTOiov Tqy ^ijCPV* 
OiitiTug iffnftog titag avXovg iQfaffiiiitovg. 
Ovtog ^tioQ IfQaxjfe §l§Xov, QtjffOQOiV tijnpf. 
Kal tmg YQatpaZg tdikg aiUaK 9e tdCg tovti^ ovfpiafetomg 
Kai toZg tQioiv iiQ^oato ei9eoi QfixoQelag* 
Awannovg yoQ i/ga^jfev, ov^i Poaxloxovg Xopnvg* 
IlQog EvayoQav yQuipe^ 8e KvnQUav fiaoikia 
^Enalvovg te aal oviApovXag xai nQog xuv JNucoicUa. 
Bavovxog EvayoQov 8i yQaq>ei nQog naZ8a toutou^ 
^Jli nXrjoig ^v JrnAOViKog, noXkag to^ naQaivioeig^ 
660 Kal Xiyovg navfipjQinovg lygaxpe fciy tcai aXJiovgp 
Kai Toy eig Hava&^vaia tbv pUyiOJOv Tor XoyoVf tmmmmmm-m^^^ HIST. 382. Markl«uBd. ad Lyaiae Epitaph. 

6S3. taU po8t 8h iiiserui. p. 101. Reisk. et ad Aeliaa. V« 

661. Cr. Plutarch. Yit. X. H. XUI» 11. Perii. 
orator. Tom. XII. p. 235. tqci. CHIL. XI. HIST.382. 662 — 691. 427 

Ouneg tiv rour iavhffsap HXi^ o jigunsldfig. 
/fetXovmog av^Qtiiiojv di ^v ^IaoHQaTr}g nirTmPf 
'J2g iifi9i 8vo fca^ijTOff ofiod itpsQfitiPevao», « 

yiiywff hl de im avxoif, aiqiteQOV TOvr(p )U|»| 
Soi ie nal&v v^r avQ$ov naQofiolov t* A^qi. 
^Ev noaoig XQOVO^g d* iyQatpev, ovn oVSay xa fiifiUa. 
Aiyeif AvaioQ yitQ avxov iv okoig dixa XQOvo^g 
Tov elg xa Ilaiva&fivaia fioXic nXfiQSaM Xiyov* 
670 '0 ^i}TQip lt4XitidaiAag re tovxov iv aAilo»^ avge^» 
"^lXok 8e Xiyovai notvSg. deinvvet di noi ovTog, 
Tovg ^Ad^rpndovg lUlXovrag OiXinntf nQOToSv inaxVf 
TvovTog Tf^g fia^i}^ t» iewa nQog ^laongarfiv (pavm, 
^EnHnoXiiv aviifiaaeatv nghg OiXtnnov x^o^Q^^* 
XaTaQ^aiiivwv 8e avrSv nal^iAOXfig nal noXiiiov, 
Kai nQog aviifiuastg nQog avTOv Tiv OiXtnnov iX&owmVf 
Ovnm Tavifj^ eniQavem fQifpe^ 8e A^rivcUoig* 
^^Omog iiAOv nQog TavTa 8e ijTOi t^ fQdxjfa^ TavTa, 
,f"Eqf&fixe nQog Thv OiXinnov non]aaa9ai elQi^vfiv» 

680 Kal Avaiag avv noXXoZg tSv naXatSv QfiTOQotv 
XQOvieng avveTaTTOVto Tag avyyQoxpag inelvtav. 
Aeye^ nal o Avalag yuQ nal heQOk oiioUag. 
Ov fiovXoi»at^ yoQ eytaye avyTaTr€«y ianevaikiva. 
Kal ^AQWTeiifig 8i <pi|<j*y> o QtiTOiQ o Snv^aXog^ 
Ov tSv^ iiAOVVTosv yoQ i(fiAev, olAa tSv anQtfiovvToiv* 
OvTiag ol navTeg eyQaqtov Qi^TOQeg 8ta xQorov. 
'0 d' ^laonQaifig anavTag vinS t^ fiQa8vTfln* 
'Jlg Ta8e Xiyeiv in* aivt} t»i^^ in tSv aoTeUav, 
Oi!8aiAev av^Qa q^anQoVj aXXd Toaovtov naXtv, 

690 *I/2oT6 nai tov iyni(paXov OQaa^at TJj q>aXaMQa^ 
JonelC niaiAf ixiqfQOOk tSv InavSg aTonuv* 677* liyai> margo cd. A. de glor, Athen« $• 8. Tom< IX. 

687. Cioero de senect. 5. Lu» p. Ul^. 
clan, Alacrob. $• 23. Plntarch. ^ 428 CHIL. XI. HIST.383. 384. 692— 71& 
KAI THN TOT PSIMAIOT KATJINOS 

rnEPAiporsA. mf. 

'^Onm^ Klnmv %hv vlor hudisut^ ip nEaatp 
Avrig iMffnw axQ$fiSg ttai vov^srurF vot nmuf 
*!Ex«ic i^ nSifav iugifiSg Ag nXaxas ictofiap 
Etg tonov l/fdo^iproaTor mi^fffif iv zaig n^Ttug. 

HEPI TOr, KAI TON HTTONA AOrON 
riMNAZONTA. %ni. 

'SBTfTMr ilofo^ 9a9iimiu9i9 o zSv aa&svitttifmv. 
HolXoaug da nai o ^jfsvdrig jiffi* U^simv liyog, 
*Ef ^ lih aXXog ^'rTi^rca. o ia texvhfig ^i/roi^ 
'Ewmw tovTOV i^ifiBPog thp ^'rrora ra»y Ufwv, 
700 JeiiM fvogav fiov^^ri^Big tmp texnMSv ro a^eroc*, 
Ekte nna tovg ixovtag rov^ UQeittovag tSv XoymVf 
Tovg laxvQovg aal akti&etgf ehe Mal iaonalovg, 
Toifg avMxvQOvg scai tpevdeZg, toH^g UtxvQotg , detxvioA» 
Tovtov ffaal de evQtt^v roS ^rroro^ twv Xofmv 
Ol nXelovg te nai aaKento$ nlatmra ne^vnivat* 
Tovtovg iXifxmv de XafAnQmg iv dtav/eZ t$ Xop^ 
Tti^^lifigf IdQiato^arri /4£v nQo IlXatmvog iemvu 
Tc^ ^'rrof ft ^(^oaftmr Xoyo^ tepfiHmtatmg* 
.Kai ror SmxQutijv nXutmvog 8i8aaMaXov reilovnci 
710 0iQH nov Xoymv tmv avtov (ivelav nenonnUvov, 
^AXXo te nXi]^og oi ^QOfjv QtjtOQofV, fpiXoa6(pmVf 
'Jlg IlQotajQQag aofiatijg evQe tbv ijttm Xoyov. 
Kal roi/rovg fAetQuuteQOv iXiyxe^ iptvdoiAivovg 
Ilgo navtmv Xiymv "OfAr^Qov , itXX* apefiipatmg ra^a^ 
Uatiga Kai roS jfrrovo^ roi^roi; yevia&ai Jlo/ov, 
*AXXmv fAVQimv te aoq>mv texvmv tud iidayfiutmv» 
AeC^ei Ss aoi navmteQov tm ijitovt tm Aopi 
nSg noiAuxov 6 "OfiiiQog ^Q^tai, tjj UXtuii. CHIL. XI. HIST.386. 719—746. 429 

TO MTIAS U-HrTAAH^ ETKJIMION. m4. 

'0 Mfjpi^l fiir WaXkbg ipvXhtg iynafnifju, 
720 'Jffiaiy TtQQ ^^oyoiy inathif ax/ia{a>ir ip x^ ^«i^. 
Tovio nouZ x^ {^^» ^e Aovxiatov zov 2vfov* 
Aovnuxpog yuQ iyQaxpzv iyudiiiop rrig (Avtagp 
'J2g voTBQOV Swiaiog iyxdiiMv q^JLaHQag» 
^AvSi^ mvnBQ o JCQvaootonog o IlQOvaasvg o Jitav, 
IIoXv tbXuv naXtUTeQog avTOv toS Swsolov, 
^PflxoQimmg owiyQaxlfB %p6yov «aia qpaXojr^, 
Kai aiXoi aXXarv SyQatpav iyxwnia scoi ^oyovg* 
'J2g nXazoiV xpoyov syQayta rtlg xiyvfig tdiv QHTOQWf 
KaXSv imivriv tlduXov noXttixilg fAOQiov* 
730 TovTO (paaif noiilaah de rov IlXatoiva ot nXalovgf 
Kat jJuiXXov ot tpiXoaoqioy Tiyvriv il^oyiitvXovvxBg, 
rvftvaiovxa xov ijxxopa ov nQoeiQi^uetv Xoyov» 

'0 8e q)iXoxpBvdiaxatog T^ix^rig av^dQfinatv navxwv, 
%) xfiv aXrideiav iiiaaiv inlarig rqi &avix(af 
Tovg Xoyovg xovxovg qtXvaQOV naXsZ xoi oyofiatsi* 
Oaal naxa ^rixoyiav de nXaxma xavxa yQaxfm, 
Od^ovc^ noXX^ q^eQOitevov. lAsarig yuQ xi]g noQdiag 
''H\paxo TOVTO nXdxotvog' icoQa yoQ o nXarmv 
T^g fpiXoaoipatv Xiaxr^ xe inxQixovxag xovg viovg 
740 Kai nevovfiivag xag avxSv diaxQifiag xeXiafg^ ^ 
jiawxeXrj didayiAaxa nQog filov didaanovaag, 
Tag x&v Qrj^oQiav de axioXag %Sv vimv nXviQOVfdvoiqf 
BwHpeXfi didayiuna Tovxoig indiiaanoiaag. 

Totavra yQa(pova§ noXXol iynwitta nal '^poyovg* 
'Jlg jiXn^aiiog iyQaxpev iynmiiiov ^aifaTOV, 
*0 ^EXaiiTfig^ avyxQ9Vog vfro^oi? ^laonQatee* HIST. 385. , 731. Videtur iSoyniXlwrei, 

721. Margo cd. A. tvW pro nax iioynwM^vfH Miriboadtua 

ovXXt^ , quod habent cbntexta. oMb 
72^ JPkton. Gorg. S. 18. p« 

7(>, ibique Findew. 430 CHIL. XI. HIST. 385. 747-775. 

Koi i'YQa%pB nai f^oup» di uotl Xifu MO&sKaaxfiif 
^Epuifiia elg ^oforov liVQia ifniQ Trarrac» 
750 noUobg xov jiXxMfiortog arsYvmnoig lah loyovgf 
AifTOv TQi l/jcoifi/^ di fiij ivtvxofP ^avorov* 

Kal akXo^ aXXcnv VyQaxffav Ij^xm^ta nei tl/6fOvg 
j^QtaTOiparrig 3' SyQaxpev lyitwfiiov niviagf 
Kal KQoixTio nlovTOv deinvvoi, %vyxo^e$v rijy ngvlavt 
Kai tfiv neviav 8Hxvva$ fiS^lor piaimg nXovroVm 
'0 '^OfkriQog nQ^ navxmv de QtixoQoiv y qtJLoooqfovVf 
jAveZ xov Jioitridriv {Aev noQ* oli/v '/AmAs 
Kai ^OSvoaia avv avx^ ev xe x^ *lX%adif 
Kai oXvjv /}i/9Xoy XyQa^ev lYxoifnov eig xovxoVf 
7G0 ^1flv ii avxov 'Odvaaetav xr](V xXjjacy orofioiM, 

Tov Aiavxa xov pLiyav 8e xohf ^AxatSv xov nvQfov, 
Kal JSioxoQa xbv avfifiovXov, xov fieX$iQov iueivov» 
^JlvneQ xi^v XvaniXeiav axQat^ x^ xw 'EXXi^voov 
*'IaaGh rtal a{ axpvfOh xmv dvaia&rixoav tpvaeig* 
'PrixoQoitv oiV deivoxaxog anarxoav xSv iv fiit^ 
2tyu nal naQaxQtxe^ 8e 8eiv6xrin xSv Xoyoar, 
''^Ev rl nai 8vo xa Qr^xa q>^oag elg rovrov^ ftovofy 
Elg 8e ixeivovg Ivavovg Xoyovg nXriQOVV ptfiXta* 
To ao&eveg yoQ 8iexai noXXSv iQfir^evfiatonf 
770 To d' aXti^eg nal loxvQOV ov 8eXxa& nowMag. 
"O&ev ineivoig neQiaaovg naxavaXianek Xoyovg^ 
Aiyoiv a Xoyotg xoig avtov natavaXot nQog xovtovgm 
y,Tv8ei8riv 8* ovn av fvoirig, noxiQota^ ftexeiri, 
„^He ftexa TQoieoatv OfttXioif { fier' *Axatoltg. 
y,6vve yoQ oft ne8iov, noxaftijf nXii&avxe iotntig* 753. In Pluto a ts. 423. 770. Ex Euripid. Phoeiiiit. 

755. Hic Tersus Tidetur cop* t. 472. 

ruptut. Le^poaeit fiia^a^ rtUv^ ^^ ^^ y ^^ 

wovf uisi iorte seusus est: mtU* ^ \^ 

to fortius ostendit^ paupertaiem 775» Cd* A« ift intuk at^ irt- 

M« divitias* Conf^ Tft* 807. ^/or* CHIL. XI. HIST. 386- 776-807, 431 

Km oaa ffwpu aXla%ov 9ud mQl *OiuQaimg, 
"Oaa fpffliv Ir xaiSg dval to7$ XoyoK «mtoi §l§lko^. 
Tov Ahxna i^ lalyfnaw, M ifj^Jtaaq i'nB$f 

rSO ^OvTog S* Alaq iaxi nohif^, £Qnog l^x^u&v*^ 

JKai an mxm xSv V^ffov di niliv iv alXo$g Xoyo^gf 
"Onov Tov Akoptfiirpf liiv t6v notaii6v tiv nfuifiv, 
Tov Tog fBtpvQfig q^dQovta tolg ^evfiaa» nai SQXfi, 
EivoJj^ ngog tov^Extogaf avd^ t&v anaXapivWf 
lAwffaqovvta S" onta&Bv, nalBvovja Mal a^Xovg, 
^Jlg noti»iAov t6v"E»roQa ptOQfiVQOVta Idovta* 
Thv Alavta nQOtpiQu de liiaov ik&ovia tovtov, 
Aovfi MtaivtSv thv ^Apupiov vlov tov tou S$Xaf0Vp 
^Ev&iauQ dg tov Alavta ta ioQata tSv TQomv^ 

790 Jiufiv iifl!kal^fig aviVBjfivgj i<piQOVto nvHniaek- 

t/O^ia napupavomvta , aaKog d* avadiiato noXXoL 
Ovto} nQog X6yovg toifg noXlovg ovg diopkffifig Xiy», 
Avai Xoyotg imidu^s tov Alavta thv (Aiytxv* 

ToiCg oXoig tolCg fiifiXioig 8i tSv alvmv *Odvaaiatg 
Avai naXtiv anidu^B tov NiotoQa Xoyioig. 
OvnBQ to iv tfj aXtpa fUv nov QaxfHudia XiyBi, 
„ Tov nai anh yXdttfig fAiXitog yXvnuav Qiev avSfi» 
Kai ^ iv fiijta de oifx^ ai tov tov fiaaiXiofg 
Oim *Odvaaiag , ov ttvag aXXovg inBvioftivfj, 

600 'J2g dina tovttp NiatOQog avpupQadfiovag yBvia&a$f 
Taxiatg noQ^f^fjrai to Tqr TQoiitv fiovXcSg TOvcoiy. 
OuTQ> noXXovg inivauiB Xoyovg inBivatv mvotg* 
T^ Alavth nai NiatOQk d' iv Xoyotg fiQaivtatotg 
^EuBlvoiv Xiyo^ toitg ftanQOvg v§na^ nXij[V XBXfji&otiug» 

Th ta touxvta inMVBiVf %pvXXag, <paXanQag, f^iifag, 
Kai ipiyBiV tfjiv QfitoQtniiv nai inmnHv ^avatovg, 
AlvBkv xai. Tijv nBiviaiv di nXovtov avTijy dBBnvvvta, 780. Iliad. Iir, 229* 797. Hiad. I, 249. lU 372. 

791. Uiad. V, 619« 432 CmL.XI. HI8T.385. 386. 806—835* 

Kai ^«Ofi^df}y uaH avjov ^aivaif , vofrYMtwjca 
'Tnig rw yiifa» AUma scoi Niaxo^ hashfw^ 
810 KoHf 'D^^oc M(i laZxa da duvSg na^aanriy^ 

Kai Ttana voioiixdT^Ofioy Mnawiv ra sial ^yWf 

Tav i%(fO(pap£g Toi^ ^ra^o*^ /^oiporsa varayfux, 
"Hrxoya Xo/oy Xeyo^vo* to ^XoaotpoaM fhfi, 
'Jlg xaXg at^ihAtg dabtvva^ ual o ^A^moqtavtigf 

Tif naifluiP* Toy ^«iir^Tip yuq na^u SMifnpiiiipf 

Aiyotxa tovT^, didall^ tov naXda {lov xovg Ujovs, 

y, 2'oy jr^ fi^TYoy* oirT*^ iajl tud tov ^TTom. 

^ yovp T09 jjrxoi'' og nxa tot jt^TTOfa. tm 2o/«yy 

OUroi toSto qpA^ooo^o» ira^Soir «fTTO» loj^or. 
820 'PiixOQSg 6/nmfAiup da nai ngofilrKMTUv ud^ 

TiaaaQa xade Xiyovak avfinawxa naqpuxcro»* 
Idt^q^idd^a, naQodoH^a, £rdo£a av9 aio^^oig* 
^doiiar liev iyxdiA^ov noQvetag iq tcal fii&figf 
^'EvdoioV di atfAvoxfixog itai aQtxijg anaatigf 
*Aiiqti8oioVf xo inawdv nQoyfiu» xSv fuaaaxixwVf 
^VnsQ xiaiv inMVtxov, aiXo$g tf/fiscTor dami ia* 

IlaQadoiov iynoifuov elvm xaXafy fio* vou, 
^O nuQa xfiV vndAfji^y ico» ddSor xai ti^ YvmpLVfV 

Tiiv x&v anavxoiV Xiyoxa^, Biia xai Toiy niUidfQir» 
830 ^Jlg xb ntvlav inaivalVf ^avaxov, ^ ^olax^, 

Kal av^nav xoiavxoxQonov xoHg aUoc^ JfWTMig. 

nEPI KAEITAPXOT STTTPAOHS, IIEPI 
TEmPHJOmS. xn%. 

*H xsv&Qffitiv, iwuipiav naQOfiOiOV lAeXiaaji. 

*ji fQUfp» ie KislxdQgog nBQi t^g tov&Qiiiivagp 

Mg TOi/Tmr Tf}r ixaroorfjr tvQVfiaig UtxoQia». 

Kai axQi^paig avoftvoMmi xav xanov tbv baX^ CHIL. XL HIST. 387-39Q. 836— 85«* 485. 

nEFI 0EIJIOT KJl AAKAMEmrS. xfrf . 

{^ nQOByQ&ipfi.) 

Ta nBgl rov Oetdlov re nal ra tov jiXnaiihovg 
STQixpag evQt]aB^ onta&sv d>g nXitog YeyQOiigum 
Elg xiiv enatoatiit a^a ^mijxoaror^JTi;. 

IIEPI SHPIKJIN nEPlBAItMATJllt. mf 

Ot SiJQeg nal (A Tojoqo^^ I^tti iyyvg ^lvdiag, 
140 'Tq>iafiata tcc nuXkiata vqfatvofteg inavtw, 
Kai ta noXvt^iiiteQa %olg nahaoXg %&v xQOWfp 
Kai ^lfiriQeg ianiQiOh nal KoQoiol Ofiotatg, ^ 
^Ttpaaitata la xiXXiaia eluit iQiOVQYOvrte^ 
Vivf de naTaj[Qfiai(ievogf mg o{ noiXoi, elQ^neifp 
T6 in OrifiSv, in SfiQnnSv, ovn ayvoSv ug aHofm 

nAPOIMIA H AErOTSA, JIS THN EPMOT 
TEXNHN EIS AKPOff EgHSKHSAS. 

%n&\ 

'EQiiov teyvoh duupoQOif nal ioj^o* aal naltuatQa^ 
Kal iiAnoQia nai loiatal noi ii nkonii avw %avta$g, 
Tfif ^V nkoniiP iftav&a fVf tipffif ^EQiiov elQiinetf* 

IIEPt TOT STAPElPOeEN SOOOT KAt 
HAIdOS TOt APISTJINOS. %%\ 

'^AQia^otiXfig o aoq>6gf o noSg tov Ntnoiiaj[ov, 
850 *En tfjg StafetQag noXemg vnfiQxef ^OXvf^iagk 
nXatatf de o qnXoawpog oir ji^f/faXog yifBh 
Kaia %v9ag BfiPdCog di, &nd €hi§Sf %aiQiovi HIST. 388. Lueialk. Catapl. {. 21. Sdioli 

839. De Seribus cf. I. H. Yos* Macrob. 5. de Saltat. 63« Piu-. 

liui ad YirgiL Georg. II, 121. Urch. de Fyth. Orac $• 4* X« 

p. 314. Adde Pliu. H. N. YI, IX. p« 253. 

17. quem citat Cellarius in Mo- H I S T. 390. 

tit. Orb. Ant. T. II. p. 887. scr* 852. Videtur confundere pa- 

^ 1« Item Faum. Yl» 26| I. triam Platonia oum Pindarli ^jg-trVH. toS— 874. 432 CHIIi.: /^ 

810 JKS^'D/ /»^ 

Koi Jr J/^^^^fWOC ToS J7Aaro»M>g wil^, 

^^ Ji^^pAw^tfo^f Sioq^gaatog Ixli^i/ V2^ y^ 7 ^g/J H AETOTSui,, SIS AN ESEASt'^ ^^ fov AtvXxiMov TouTO TQfXfSg ftMnwi 
^i .W^^ ovri7^o noAsfiov Mmapitatg, 
f\!LaffO Momfittah 8if T0$6vdB th noio^tsu 
f^ffioi nofVttg svnftn^g atoXlaansg mmkfMii 
Ajf^ fnmoi tov %ao9 tov '/a^^A fisi^odqi* 
^j^ffifoiiivpvg fOQ avtovg taZg ywat^l t§ i^ 
^at^i^ scoi inrfiqow 8iy ^Qavafia noMvne; ^ 
'0 0*WQ io vi^g avroS tov ^EXeaiagf 
'Og '£Uai^ ^r vHg Toif jioQc^ iiuifoVf 
78«y tnv ^Qavaw toS or^roS toaavtfjff fWfihifi 
5lf^ Zdt^Qfjv to noA Xaafil fwaXvta Mwtfitat 
SvfMO^iKaiiipovgf intwe doQati neQorqdcfSt 
Xai vlnfpf anehQjfiaato naXw ^laQav^tm» 

nSPI TOr, TLiElH MEN FAIA 50W2A 
HAEIH JE eAAASSA. tnf. 

'0 fiiv 'Halodog ^qott ip ^otg mxi ^itiQfUQf 
^ltkd^ piiv YoXm noKSw, nXeifi de &i3Mff^ C^tenmi irlde notata « Gram« 865. In nav^e c* -J' 
maticir ^o Vita Piadarl in edit. ifvynotfio/iivovs ij om^^r 
Hayn, Tom. II» iu textu ovy*twfavovi' 

871. Cd. a: ovyuotmi^^ 
HIST. 394. HIST. 392. 

Wk Ltvib eap. 25. 87d. 0« tt D* ^* ^' f 
>' *^ . fXl. HIST. 392-390. 876-8«. 436 

4^ ,-^ Si sf^^ ^TO^ff 9ca^7ra* na^Sta, 
^ /nlslfj fih yoQ yc&a aoq^ujv, nXBlti ds &iJtaaaa^ 
aQay^pilAaTtanov gwMr» d* oi noirpcai ro axrlfjiay 
Td xQfia&ai ToSg TO»oi;ro«ff di dei^forriTog lAB&odia. ' 

I 

ITEFi TOT, TATPOrAT<t^ES , EZ JE BOTAEt 

FJISOFAVDES. T^/. 

TavQOi Tov fifovg rSf §oSf ol a^Qwig Mx^oufnM^ 
880 ^'£at$ ncal yiiog Snv&ixof, ktet d' adfilof ToCfro^, 
SaqfdatsQOf iifihoaa ravQOVg xovg QojgttaXeXa&a^ 
*Ef j^ dnetVf ravQoyXvfpig f QtoaofXvq^ig S* el fiovX»^ 
^lSloTtSQ iq)eQHfifavaf ao^ xi/feg elaW ol xavQOu 

UEPI TJlN 4AIJAA0T XEIPOTPrHMATJlN 

ETPAOH. %^y, 

'O EvnaXaiiov Jal8alog nc£g xai MfiuaSovofig, 
\f2f aQxtvinrmf lAmnogy ayaXfuaonoUg re, 
Ola inoUtf naaop tb tovvov r^y {oTO^ter> 
^Exetg iffaxaidixatof roi^ nQfifiv latOQUug. . 
IIsqI fioig Tov Jfifmog imYQatj^f 9e (piQSit. 

IIEPI TANTAAOT, MESON THS AIMNH2 
E2TJIT02, ESTEPHMENOT JE TJAT02. 

Tfif Tov TaftaXov avfAnaaav slg TrZaro^ tatOQiav 
890 ''Ex^tg nstiiiff[f dittatof ToXgis taXg latOQUug. 

HEPI TOT, TETAPTON OT PJiS, AAAA 
TJlt FENEI MTS02 ESTIN. T«g , 

Mvalag x^^S yhmis Tavtag TvyxafUf 8vo* 
Miaf T^i^ jfBQl Kaimof Hai ^'OXvfAnof MvaUtff 
^AXXfif MvaUif yifmans TVYX^AfSif Ti}y OvyyQMff 
Tfif nal nsQi tbf Jafovfitff iiansQ iy&i voiAli», 

28* o\ I 
I m GHIL. XI. HIST. 390—392. «53—874. 

"tOrre^ X«(^ f^W^ ic^iy Kuif9m^ilui^ 
nhg ^9 ToS lAQiino»vog, nXtjaw jiQmotd^q di. 
Idno 8e ToD xaranXaxvg rai oaifiaT* t/sra^av 
i2Xaro>yoff uialaiv Vaxfpur in %ijg l^QiaTonUovg * 
JCaAaiK^ xoi 06oqppaffTO^ tov JlUroiyo^ vati^, 
TvfTOiAog nQiP ncAovnBfog, 0i6qfQaaTog hlfj9if 
Idnh ToSf fQafyi,p uQi^rxa nal anoaTOitflittSut* 

m 

nAFomiA n aetots^, jis an bsba&i 

ONEIJ02 E3 EMOT^ JIS JIFJN EKEIN02 

OmNJSES. 860 *H ptfiiog rov jiivmnov tovto TQovmg didinuh 
'Jlg ^laQOfiX avf^Qoto nolsfAov Mma§iTaiq, 
*HttQtto Mmafitxak 8if TOiovda r* noiovau 
rvyaSnag noQvag svnQm&g OToXlaavTBg svnoaftmg, 
Ovvm ftnaak roy Xaht roS 'laQaiiX iis&odtp. 
SvfYWO^ivovg yoQ avvovg TaZg yvfatH^l rg ^» 
Kar^XOV nai Snr^QOVp 8iy S^QavafAa nokovrTog fUfo. 
'0 Oiviag 8i o vtog avTOv tov 'EXeafjaQf 
^g ^EXsttllaQ ^y vlhg tov j^oqo^p insifoVf 
*l8wt Tfiv ^Qavatv tov OTQatod rooavtip' ptvofUv^f 

870 JSvQtiv ZAftfiQi^v TO fcoj Xaafit fwaXna MmafiTWt 
SvpiOifimiiivovg 9 VnTUVo ^OQan nsQOv^aag, 
Kal vtnfpf anBkQfoaazo nahv ^laQatiTUtaug. 

IIEPI TOT, IIAEIH MEN FATA SOWIN, 
UAEIH JE eAAASSA. vifiT. 
'0 fiiv ^HcrMog g^oiir Iv gQyatg nai ^fiiQaig, 
tfllXtki fiiv vaXa nanSv, ftXnin 8i ^aXaam. matici» do Vltj Pmdarl m edit. ovyKOBfiofUvav^ ? at,yy»wviUmi, 
H«5ii, Toin. II. in tmu ovynivofiivovf. 

«JCK Uiiti etp. 25. e7d. O. tt a't. W/ CHIL. XI. HIST. 392-390. 876-8«, 436 

TovTO ii xatit ^TO^d^ Ka^7ra* naQmSta, 
T6 nlelfi lih yoQ yt&a ffoq^uv, nXelti ^^ ^aHaaaa» 
JIoQafQa^fAanaiiov (paat S^ oi noiTiTal xo c^fjiay 
To xQflo&M xfiCq xoMkvtotg de dufoxtjtog iie&odta. ' 

I 

JTEFi TOT, TATFOrAr<bES , El /lE BOTAEt 

PJiSOrATflfES. x^/. 

TavQO^ xov yipovg x&f fioSv ol a^Qwig nalovvxai» 
B80 ^'Eatt xal yivog 2Wv^»xor. inei 8* aitiXov xovxo,^ 
J^aq>e<TxeQOV IdijAoMra xavQOtjg tovg Qo^gxaXela&a^ 
*Ev tt} AneXVy tavQoyXvtpeg , QmoyXvtpig 8* el §ovX»f 
^[fianeQ iq^eQftfivevoiV oo* xlpeg eiaiv oi xavQou 

nEPI TJlN 4AUAA0T XEIPOTPrHMATJlN 

EPPAOH. t^y, 

'O EvnaXaiiOV JaldaXog nc£g xai MfitioSovofjg, 
''J2y aQj[iteKta>v ^i^nKo^, ayaXfunxonoMg. tc» 

Oia inoietf naaav xe tovtov tiiv UnoQtaiv 
^Exeig iwaitaidixatoV' ToSgt nQdrjv latOQloig* 

IleQi fioig xov JHivmog imyQag^v 9i (piQeif. 

IIEPI TANTAAOT, ME20N THS AIMNH2 
E2TJIT02, ESTEPHMENOT 4E T4AT02. 

xni* 

T^y Tov TavxiXxav avfAnaaav elg TrZaro^ {oro^W 
890 ^Exetg neifiivriv diftatov taSgde taXg latOQlaig. 

HEPI TOT, TETAPTON OT PHS, AAAA 
TJli, PENEI MTS02 E2TJN. x^g. 

Mvalag xwQag ylvwaiie xavtag xvfxaveiv 8vo' 
Miav xrjv neQi Kwhov uai ^OXvfAnov MvalaVf 
^AXXfiv Mvaiav yivoHJne xvyxf^y^tv xiqv OvyyQiaVf 
T^v KoA nefi xbv Jatvovpw, waneQ iyoi vofiliiD», 

28* / 
f CHIU XL HIST. dO& 896 — 92L Ilwlyiifog owTBgi^ negtfiy^iju fe^uf», 
ifm ftgritpgaaa ralSi^dB roVg lofiPniotg. 
mg r^g om yvy Mvalag ogovg fia^. 
*IS hnifog ogog piit JaXiiattav ^eri^ 
*IS hnfonflg Savov fiiv avx&ip Qiv^m 
MD Miffi^ n9(f oS f^^aau rig elg 'Smg8ov lo^vg* 
rgoftptf^ 8i rig nfOBUfw iu ftsainifiQlag 
MijgB neg aittig r^g x^avhg Mainidovmw, 
*0(fOvg nOQ* Y>pj9^Xov iikv ^ n$Ztm n6dag. 
*E» rtig Su 8* OQUtiut 6Qa»una yirri 
Mi%Qk KtafiQOv rSv qovHv MvaSv nutmf 
MifjQi XiafiQog avfiqfvfj JavovpU^. 
'JSS oQiiittiiii&v OQog 8t TOt; 2aiov fiiQog 
MixQ^ niQ aiftuiv rSv Qomv Jafovfiiov» 
IlQbg r^ KiifiQ^ MvaUt vaUt yivti, 
910 01 Ja^avo^ 8e nQog Manrfiovmv %96va. 
To 2iyyl8owov Mvautti 8* iatl nohg, 
*Eyyvg ^o&v naXuna toS Javovfilov. 
TQinoQviov 8e ngi Qoag toS Mova%ioVt 
To JoQtiMov re avv ye OvCikivaMl^* 
'H 4* ^O^Qia n6$Q<a niv in Javovpiov, 
OS *Ev8evig te nal n6Uig aXkah noaok*. 
To 8* OvXnwvov l^^Qifiavtiov fieroy 
2Wovno^ %e «aj Naiaaog, aal Mvawv noXeig. 
Tov JaQ8avmv t&vovg 8e r&v OQia^atm, 
• 920 TavTa neraq^Qioag liiv, elQijueiv nuliv. 
Kttl riiv Utttw vvv Mvaiav fioft fQonriov. HIST4 396» 

§95. In cd« A« axoTsivtSsm 
696. Scripsi aneg pro £v7tipm 
688. Conf. CeUarii Nou 0« 
A* T. L p. 571* sqq. 
911. Cf. Cellar. I. c p. 572. 
913. In Ptoletnaeo Moo%tctm 
91^. .Do hoo looo, qoi (Uoi» tur Orrea^ ^orrea^ Borrea 
Margi^ Tid. Cellar. L c p. 679^ 

91& Sic aperte od. ^ prp 
9non$X rc. In margine ra 0*0' 
ir*«. Vid. CeUar. Not OHv 
Ant. I. pag. 581. ed. I. Item 
Naiaooc dedi pro NaUaov* 

921. De Moeeu iaierion ni 
CeUar* L o. ^ 582. €HIL.XI. HI8T1896. 932— 9&S, 437 

IlQhg imiQOf^ jHJr toS Kwfifov ^ovg ^n. 

SgaHfig liigos d^ ivefnw iu [loai^fAfiQlag, 

Tot' in KutpQOv wd nQog Alfnov rojr^ nodag, 

Kal nofTtnov niQorog ^HQfAhov fiixQ^* 

*££ oQntiatov Jwovfiig in KMk§Qlov 

MixQ^ nQog avjijv jt^Mvnohv noXtf, 

^Af^* ^g Jifovfitg nXfiaw alg ^^Iotqov tQinik, 

Kai fUxQ^ novtov x^^C^^^ Jaivovfiztmv. 
930 %f S* av ima Mvaiag nXzvQa naJUv 

*Oq1^m fiiv ry noQantltf x^^^ 

UsviaatofM^f fjv ^latQOg dg nSvtov Qiet» 

Mb&* v^v &iaig nifVKB tSv 0Qanrig Hqw. 

Olnovok r^^ natta di dvaiiug Mvalag 
^E^vfi TQtpaXXSv. Mvalag v^aot dvo 

Xvatv nQog avtrjv novttntiv ta&etfuvm^ 

Idx^XXimg v^aog iniv ^ Aavnii |u(a« 

BoQva&ivfig aXXfi te vtiaog 8evtiQan 

IliQafV Javovfiiov di t&v Fot&m i9vog, 

940 Kmv t7) iASta(pQa(Je^ 8e tfjg 0Qanrig i'q>fjiv. 

€^nrig toXotnov trj[v 9iaiv OQiatiov* 

^H Mvaia (iev ^ natm nQoatZQxtia. 

*E^ ianiQaq avm de Mvaitng ^iniq, 

Manrfiovoiv te ra nQog ^OQfi^Xov Xinag, 

MixQ* tiXovg OQOvg te tov XeXsYfAivov. 

Metd tivag 9i fi^ na^e^^g tt»v atixanVt 

Eialv iv avtfj r/jf fAettMpQaaet ra^e. 

Meta fAeariPQiav fAev fj Mva&v nofj^ 

''H ^AfxiaXog , ov ttSv aar^fAtav rtff noXig. 
950 Kav toXg OQWfAoXg yrig Manrflovwv f-'(priv, 
Manrfiovm oQVspia vvv ptot yQantiov^ 

^OQiOfAog avtoXg in pLeQSv ngonnQntioiV 

'H JaXpiatig nXevQa ts nai nXevQn naXtv I / «37. Vfd. «d LycopbroB. r. 948. Cd. A. iu nurg. tmv <*- 436 CHIJi. XI. HIST. 396. 054-961. 

*H dvtriiin^ d^io^f di nivtog 'AiQtw, 
*£» Jv^^axiov TB nal /i^^* KjeXvdfov 
^iXfl naXit, aiJia da MvaioQ srcipi. 
y) KXavdwg f^iapii fs avfata^VQiUmij 
K&fi^ avf avxi} x^b x^ fcera^^flurs*. 
960 Trjg Mvaiag de v^ naQMf^09xiag 
Mw(fig TjKioiaiig Mvaiag nliiatf tpiqwt 
^Slg nQog lUatpf ^Trei^y 17 Snri^hg 7ro2«ff> 
Kai 4g ItQa IV^fci} ie avv m>x^ ndli^. 
0QVf6iv 3i xflg /^^, «Sy eVi TQuag nohgp 
Tov ^lhov yivonfm nghg [UaffP x^<^^^ 
Tiig S* av fi$flaxtfi Mvoiag nolsig iul9b» 
Jayovta nQuxov, ijr* IdnoiXmvog nohgj 
^EYYiaxa nqhg qovv ^Pwdanov xB&amivfi, 
Klxa TQaCavov xtg naXovfAivri nohoi 
970 jikXiia nai IlQBnivfiaog, i} xe IlifYafLog. 
JijfiOi 8i MvaSv nfog (iiv aQnxt^av &iaw^ 
'boroi noSag vaiovok xovg ^OXvfnnlovgm 
01 rQkfiBVO&ovflCxm di nQiig dvofi^ luJUv^ 
Jiv fi TQOMMifov xvYY&vBk noXigi noXiiq* 
01 IIsvxadrifAixM di nQog fAeafifA^QiaVj 
ToSv £v fiBxaiv MvaoefAfAanfidansgn 

Totavxa 91701 noXXaxov neqtvQfAiva, 
Mvaovg onff JanSv fiiv a/XHrTOVff Xiywv 
laxQov noQ* oi&ag nai, Javov^siov Qiovg, 
9o0'i9frf] di ipffOiVf ota xa xfjde fQa(pe»* 

Tonotg d^ iv aXXqitg x^g YQwpijg aXXmg Xifn» 956. Byrrachittm et Epidam- 958« Uirgo od. A. <? I7voi<- 

nat idem locua sunt^ quare fiaiios* 
MnMfivov, quod poit jeai ia 

edit. fiaa., etiam in cd. A., ut 967. Con^ Cdlar.^ a T.H. 

opinor, legitur, eieci. Tum in p. 38. 
contextu cd. A. est naXv9vot\ et 

in marg. nora/Aov. Conf. Cel- 981 ^ Ita margo pro tifw f^ 

kr»No«»O.A. Toin. 1. p.ia29. ^^y, qaod eai w tesLtu* CHlL.XI.XU. HIST.m 962—4. 43» 

KofAmmv, HUfcoiv, avatQotpilSw ifavzliuQ. 

^i7m% muXe%9 Mvaoifg 8i toipQ OSffiiQvg fiu- 
TouxSm yfonpag ual zoaaiuTa fi^fiXtOf 
{K&f av .fmsfQa(pfiaaifj olg tm T^OTrM^y 
JZipanKMijfd^ fulSvtm de ital mpvQfiiva) 
SvfiAfiuntoXs iioSa aal nolokq %iiSf 
Tdvg h Ji^fOiq xzkovai,, fii^TO» §aQ§aQo$Vy 
990 XbIqw 8i xoIqw, olansQ hcQWav XoYOhq. 

^Av&^ £vf ^ohg avaaaa zSv noXuffiijiaVf 
OlnzQSg ai dioaa xai tQinXa nataavivoi, 
Jidouta fOQj didoiKaf fi^ nmg paQfiuQOig 
jdod^^g akttTfi nai y€9i^aij paQpaQn, 
^'Ovog vhfifi&f} aok de ual xoXQog Tors, 

V Tovg ovg ivlfiagf ov uatoida r^ TQSnif, 

'£» tSv ta/i/Jow tSv ipkSv riuriuoug, 
Tiig KXavilov te avffQaipflg MvaSv fivfi^ 
IloUig T6 TOUTODV, jcciif XaX^ naipvQfiiviag. 
1000 '!Ea TO 2o«n6v tov viov jsuifQaipov. 
cui- FvDiQiaitata foQ ovdaitSg MvaSv Xiftif 
3^ Jr^iAOvgf noAsigf OQfi tsj QBVfAutiav x^^^* 
Kal navjaxfl 8e tovto fro*€7 avffQUipiaVt 
AifSnv fOQ Sv tk, fivQia noQatQixsk. 092, Cital hunc looum 'War-r ThAooriU ^.%lt. Gafttf. 
wnut in notltia •choliomni 410, CHIL.Xn. HIST.397. 5— 2S. 

nEPl TOT^ OTJ OTK HN O FJAHSOS T0I2 

XP0N0I2 TOIS TOT SJITHPOS ENjiff0PJU 

imSESlS^ nOAASlk JE KATSITEPOS, ^V 

TOJS XP0N0I2 ANTSININOT TOT KAPJ- 

KAAOT. KAi AUOJEISrS TOTTOT, £K 

TSIN BHPIAKSIN EnSlN ANJPOMAXQT, 

rPAOENTSiN nPOS NEPSINA. nT- 

Y) ToLfJi^o^ lar^Off» oracp /JodSa» ^P^ 
JlottgHa lih Bvtvp^B IligfafAOf T^y n^ TQottaf* 
*£r xQoifotg ^AptwvIvov de ^x^aCB Ka^KoXov. 
TloQ 8* ^y a^ftT&Toyo^ avdgog nai ym^gov, 
JwK& Ti)v xXriaw NlmavoSf JHym ocMpm^ ov» ipk 
10 Tlg in j&v ftoi/iooicoTroiy ik ^fio^ fi^ ainao^o»* 
*0 TXixtft^ yoQ ovj[l ^eog, avBV fiifiXlww fQafuiVf 
f Kai TOTe nai neQianovda uav* aaTQanijv dg r^xQgt 
l ^Slg litida aJSloif naQB&Vj xonov^ inifftiqv, nBQata^» 
IlarQOQ lABv aQXiTiniovoQ Tivog xai yBtoniiQOV 
HaSg ^v FaXfivog* i^aanaXog 8a tovtov 
^O UiXotlf fjv latQog Blg laTQSv T^y '^^TPV' 
' ^ExBig Tov xQOVov raXfivov aatpSgf rinQk^m^ivmg. 
£1 &iXfiig ll^BXiYpiv da Tovg in yaavQog XtiQOvvxag, 
Kal Xiyovrag laoxQovov bIvm JIT^iaToif to7( XjQOVOtg 
20 '£| jivdQOiAaxov rviv inSv tSv Blg OfjQtaxiiv 8b 
^EXbyxb Toixovg aKQi^§wq, ^BinvvB ipXf^aapoiviag* 
Ta ^Av8QO(Aaxov inti yoQ o FaXtivog nQO(pBQB$f 
Slg naXmiiQOV iavrov ovTog tov *Av8QO[iaxov* 
'Ev xQovotg 8b tov NiQmog Idv^Qoiiaxog vnrlgxBV^ 
Olg xffovotg iitoQTVQfiOBV o IliTQog ts ncd IlavXog. HI5T* 397. evToc. Verra ptozSnio pott {v 

«ddidi o. 
$• Vide Vitain Galeui prao«> 25. Sic locut restitatiu e mai^ 
«litMm a Kiihnio Toro» L Qpe* eiue cd. A. » iu auo est ro« 
twi Galeua # pag. XLL Nigmvos $ iftag^gifW* In 

eomextu eet, m ia edii. Buil., 
iS, Vtdentr pam 4v weidttee 8i eef ^frfv. CHIL. Xn. HIST. 897. 3S8. 26-51. 44t 

^Ettov de ravra XeyQnog yily anova nal (ta&e. 
f,KXv&k noXv&QOviov §(jtaQov a&ivog anttidotoho, 
jfKaXaaQi adBtfAttvxov dai%0Q llev^c^fi^C* 
30 jfKXv9if NiQfoVf IXoqi^ (aw imnlsiovat faXiqrrnv, 
^'EyvMq, wq o jivSQQiAaiog r^v NeQWog iv XQOvo&g^ 
*0 IfiQoiv di navditQog XQiatov t^^ no^vaiag. 
Tov NiQOivog 8i vatBQOV rov Falf^dv iyvc»Mstg 
*En tov fUiAVfia9fu tSv inSv avrov xov jivdQOfMajiotf 
^iflg naXMxiQQv «avrop* ^ifnqv %q Utnov oldug. 

OTI TA rPAMMATA nAAAMHJHS EOET^ 

PHKE. KAl AHOJEISIS TOT TZETZOT, 

OTI KAI UPO HAAAMHJOT KAI KAJMOT 

HSAN EAAHSI FPAMMATA* nn^ 

JCaxa TO TvepcipopijTOV xoi 9QvXhii%h¥ roltg nuak 
Tov HaXafAfidtjfV itpBVQiXv t« yoaiAiAata slQtixuv. 
Aiyovai yaQ ol avfAnamegf avQtCv liv HaXaiAiqdfjv 
Oif TM BiuoaniaaoQa ^QaiAfAaxa Kaj aTOt^tta, 
40 Mova 8* iu navTtav dBHai^j ansQ av fvoir^g fAOvog, 
*Ev TM elntiiv fis Ta Xoma noiag rag xlijoacc ix^ 
Kal Tlveg tovtow BVQBTal> xal dii aa^j^g Aexreor. 
0aal fABV TU innaidBtia bvqbZv thv naXafAfjdfiv, 
Twv de daaioiv rmv tq^v , tov iT^^ra, ^i^ , imI ^ ds, 
KadfAOV (paaiv lifBVQBTifv tov ano ti^^ M^^tov, 
Ov Toy ix TvQOv Ooivt>na tov KudfAOV tov iv 6fj§aAgm 
TqaSv dinXSv dh bvqbt^v, tov {^Ta> {? xai ytl dB^ 
*Ei^ixaQfAov BlQfi%aa§ tov in Ttjg SvQanovafig» 
Tov fiTa naXkV %al tov oiy Toiy iio fAoxQSv Xiym^ 
AO Tov Sifimvidfiv Xiyovaiv iq>BVQBTfiv vnaQXBiv, 
EItb tov tov AfAOQYOv 8e tov Sifuov inBvvQVt HIST. 3d8b Bekkeri Anecdotit, Toai, 11« 

36. mtq. Conf. quae de ISlO- . P* '^^^ ^ '^^' 
Mruin iuTenloribnt legnnlur iu 37. Er»c i^t^^* 442 CHIL. XIL HIST. 898. 52—83. IloiXovs Af fibjf di^m [UWf 91% ira Siftmtiip^. 

Oiim fMT ti itmaidam Ygififunm m 9%mpSa 
T&itig ^pemw ifpBvfHpM avrhg o Uatfla^if^. 
Ta de butm iniXotfna ot t^; o&^ nQoug^mn^^ 
*0 Kudnog uai ^EnlfaQiMg f^na tov S^fmwidov, 

T& di dnoaiTiaaaga 7^/ijuora smi ctoiji^, 
60 ^OfioS avvvimiiitmg tt ual Ihf a&(ia ipaifirta 
IlaQa SafLioig BvQfpta nQSxog aiwajfcta^^Wf 
^ia YQaiiiAatmov tiwog r^r nXiiatf KailtiatQitOfih 
TSf ovffQaiiiiAtagf nqStOf fier ^rrttnf l( jrb» iimt 
JSita hnfoamdism tcc ov^srarra oroijpiai 
Kai sca^sE^c f ^K avtSf tSf slMoaitwaaQumm 

Ovtn yQaiAnatoif evffeata oi fier t$ IlaXapi^iuf 
Ot d' jix%JiXimg 0olfM natiapty^ iaiimp, 
^AUm S* aXloig nQoaintavaWf ol nleiQvg 8i tif Kilftft 
*jiQffuotiQfp tSp XoinSVf ivniQ qpoo* ttXoiut». 
70 ^JimoQ^ nofot ^iiOQtafop toHg Xofotg mswoyiAoft 
^Jlg if liVQtoig oiUaj^ov aal nQaypMa^ aai lifaag, 
*'Onov nua&sig Sg nalauXg aivolg aat tajgfOfQUfOig, 
Ovdohog iioQSVPt^a to&g TiitJjMalg iQaimug, 
'£y aSaneQ % oAfj^oia & %aQvg amtQiiok» 

*AX^ if iQavfa$g T^CufoXff ToSfo taavf Sautdat, 
^Jlg ovtB IlaXaiAiidijg nip ti fQaiiiiata l^eSfer, 
Ovto o ^otfili nQh avTOv, oU' av8" mtog Xii^. 
IIqo IlaXait^vg "OiitiQog ual ^oinuog foQ Uf9& 
IleQl T08 IlQoitov toiail dia SeXkeQO^poPtepf 
80 „KteZ9ae fi^ q* iAiuvet aefiiaaato fOQ sofo ^v^tf, 
^lUiine di pMf Avidfivde, noQOP 9" ofo ar^iiatu lin^ 
firQi^tag if ntnfaM^ ntvat^ ^viiwp&OQa noiXi^ 
fiJiSfyu 8* ^wifu ^ nop^OQ^f o^* inQloeao» 79. Iliad. ▼!, 1^7. «99. CHIL. XII. HIST.39& 84-* 115. m 

^Eyifag l^oi) zii j^^fumi orra fi^o IlaXapiiiSQvg 
Ktti nfo avtoif toS 0olviKog im t&v InSv 'OfiiJ^i;, 
Tov tSa ''£kliqtwp ta avtSv noUfiiov wd tw T^m. 
*JSn toS BalXe^oqwftov fo^ ^livn6Xoj(og iHnpVf 
^E^ ^lnnoXoxov rlavHos 8k o Au^^ffiovg f iXoff. 
Oilxw ^viBtq iduiifiifUVj o^i Xiyova^ y^aikfMtonv 
90 Tof naXapLffif(if ev^i^ icoi CPotyMca cSoovwc. 

Kai tovg tbv KadiAOV Xifovrag itpev^iljv f^afifiitwiv 
uitiove vvv nSg StliopLtv ovtag tSv ipsvSf^Yogtav, 
TQaiAiAutoiV oao$ Xiyets iq^evQttriv Toy KadnoVf 
^^ovM nug ipevdeo^e, iianeQ o T^iz^rig XifM, 
*0 afia^iqg^ o adofjg, o anoQog iv XofOig, 
'O iieXiyx^w giffiaiimg dwaiievog avd^Qdnovg,' 
Tovg iimdoiUvovg anaivtag xai tSa aXf^svovtetv, 
Kav nQO itSv itiyxavov tSv i^nwxiXiiav, 
Kal tSv e^anoaiotv ii aal TOVToiy neQamQ&t, 
100 7^ KaSntf TOvitp f ipate ovtog tpfjow o TXitifig^ 
IlQmmg Ijc t^^ ^oivlufig luv iX96vt$ nQhg ^EkXdia, 
Kai negl t^^ EifQiinfig de tfjg adeXfijg j^fi^ip 

OvTO^ idod^fi XS^!*^ JehpSv ix X9V^^9^^^» 
^EXXtivuutXg taiCg xiQ^oeait aal yXaaafj t^ ^J^iiai^ 
Kav x^Q^6jievog viaIv aal tovto avyxofQi^ao9f 
iPowimfV yXdoai} tov ^piTOfcoy toto do^ijva^ KaSitfpf 
MetatpQoa&flvat d* vate(fov dg yXSaoav ttiV 'EXXada. 
Kai, oItoi naXi/v tpevdea&e, ^aav yag aat ngo Kaipiov 
XQriaiAol te aai ta yQOiiiMxa, av 8i ye xat 'EXX^o»v, 
110 '42^ del^ek navte^ o ^^ijofio^» nooor iate fio* ^vatat; 
Kai dfi aaovete x^ijofiov tov KaSiitp dedoiAivov, 
ff^QoSeo 8fi titv lAv^ov yjiyfivoQog Xmyove Kaiiu' 
nHovg iyQ^iAevog nQoXwmv li^i, Ilvd^io dtav, 
,yH&ay ijpxv ia9fita aai lAyaiviffv lAeta ^e^i* 
Kai %a lousa 8e tov {f i^fioS , iijteQ pM&^ tig XQiK*"^! Q2. Ent SiiiaiAtv. 44« CHIL. XIL HIST- 39& 399. 116—142. 

Kai oM aXia fvaQa i&ilo$ t$Q fLoi^&imif, 
jES ano ati^&ovg nXdaiuif liym, cwpSg nu^aa&m, 
IlfiVTa di vvp ov f^ipoiuVf ^puSoiiem toS xn^^^ 
Tioig rlnvdeXg iieC^aiup^npinag 2o/tifrpoSc nffuioig, 
120 "Oaoft f^iMiMatmp WQnag Xiyova$ yreqpmrmu 

Tbv JIuXaiiLf^irpf , Oofkuna woi Ka8iA09 uai TOMvvrap. 
Olg nflv nayM natd^oiiwog iX/i^vp ug buSwo^ 
'Jlg sfai iv aXko^ anaaw, amBQ ov» i^iitttxuw 
^Et iAa^^to^ lo^iiifig mt Tffitiuuf ry tgeu^ 

TIEFI TSIN ENIATTJIN, JIN ^HST METJtS 
O jiSTPOAOrOS, O UATSANIOT TI02. 

t^&\ 

^O Mitwp Itl&ffifoXog tjWj vLog tov JTaiNranov. 
TStr ip ^OXviknkoik di iYdofinoa9Bfi86iiif * 
^^OTTO^ aavQoXoYog ie tBlSw vneQ tovg neKnoQ, 
Haafxta» nQmzogf ig Xifova^f tmv aUtav aatQolifaa. 
JIbqI anavtav SYQaxfmVf mg \ifsi8ovta$ navtow&a, 

130 Tag iwaMotSwettiQldag ta, xal ^i) xai oUo. 
*t)T« xai^Tttv^a 8i q>aai tovg Xofovg lifmofierouc» 
Aiyovttg tavta nQiiwtov tovxm ovqzXv t&v £Uair« 
TSv iXvfyiSiv vvv nnovOf ovoTrcp o THh^fY* 9^0^ 
^EXifianv rovTOv^ wg ypav^r^ yQa^favtag ovsc olijw/g^ 
AifBk yoQ nQ&zav ^AtXavta ysvia^ak aatQoXoY^f 
*Ev xQovoig To£f *OalQi8ogf toS Aoit, Aiovyaaovp 
^OnoTS t(V nal ^HQani^g Aiyvnttog ti} yifsh 
"OantQ ano tov jixlavtog aatQo^ iaj^tjnu x/jp^* 
*Em qnial thv naXaiov ror jitXavva ixaXvov. 

140 'p ^AtXag o noQ* "EXXfiatv^ o Alfivg aatQoXofog, 
Afp* ov ''EXXfiv ^HQauXijg noQiXafie tijv tixvfjiWf 
OvK fyav naXaMxeQot tov Mitwvog Big xqovov; 
OifH iyQayfav mti ovro» 8e nsQl aatQoXoyiag; H JST. 399. Flttt. Vit. Aleib. 17. «l KkiM. 

13S. X>« Metooo Tid. otiam 13. CHIL.XII. HIST. 399. 144—170. 445 50 9» 
9> Xm avfjifa^mfLS9 avrovc ft^ tH^t:^ ^^^ rovtw, 
'0^9£Vff fidyag, oiyxi^og ina^mv 'HQoxXti, 
r^^^pag iifriliSQldag %b Koi imdexavvjQidag 
jRTai hsqI o1^4)ov axQifimg, iUfjiu Tovtovg rlftvorag. 
Kci TMV ii^iABQidoip fih 'OQipiotg agxii vodt * 
IlavT* idarig, MovaaSs &i6(pQad6gf ti ii a* avtifu 
6vpLog, inmrvfilag (ii^vfig uaTa iaoSqov iuXoa$, 
^PfXa TOk iisQim, av d* ivl q>Q€oi fiiilBO afjaw» 

Teiv dmdBHSTfiQidofV di { naraQjpi tomUIs* 
^^evQo vvv oiiaTa [io^ na&ciQug anoag tb nnaaaagf 
^^Kittkvdk To^fy linaaav, oaiiv TinfAtiQaTO dalnunv, 
i^E» TB fAttig wxTogf ^d' l| ivbg riiJiatog avco)^. 

'£a! xal tov ^OQq>ia dij sl ^iXovoiv iuaSvo^» 
'O't)fifiQ0g nuvaoipog ovu i^v iv aaiQoXoYOig; 
Oim iv fiVQioig ifQa^ipa Tonoig mQi TOiovriov, 
AiyoKV wsv* inog xa ^tu a vvv at/ro^ iv&iqau; 
yyEv fklv folav iV^v£'y iv S* ovQavov, iv di ^aXaaaav, 
yyEv di TiiQBa navTa, tu t oifQavog loTe<pavaiTa«, 
fyllXriCadag ^^, ^Tadag ts, to tb a&ivog ^SlQiotvog- 

^Haiodog o nQozsrog naTa rivag 'Ofi^poVf 
KaTa Twug S* lao%QOvog, voTtQog ua&^ BTiQovgf 
KuTtt ^fiug Thv T^^T^ijy di, Tug T^oiag fiov roff fUag, 
*OXtfOv vaTBQOVTlmog %Qovo§g TnQaxoaioAgf 
Oif YQaipai, §i§Xov aaTQixriv, f^q Ttiv oQxtiv oin oldaf 
*Ev fiiat^ Tou fiifiXiov di tu IVrij utXVTM Tavta; 
jfOatavXfi ffis KoQotvlg ivaTiq>av6g ts KXisiaf 
170 9, Ckuti ^' IfiSQOsaaa aoi EvdmQff TUvvnsnXog, 160 149. la Orphieomm editione 
Hermanni p. 494. 

160. lUad. XVni, 483. tqq. 

162. Cd. A. (uQiotvoQ^ 

165. Margo cd. A. x^ayyd^ 
(»oy. Menrsius rC6%at interpre- 
tatur c(Uculo9. £ margine cd. A* 
m niarginem edit. BasiL haec 
mba eunt urensicrilptex Tio- chas et votBQoittinot ttia qua* 
dam formula dicit, ut alibi ira- 
tQOiia%aaiiomdnov%iiov f et tCay^ 
yaqiov, 

168. *£v pro ov e cd. A. 

169. Uetiodi firagin. LX« ed* 
Gaisf. p. 193. ^ Ibi ultima sic se 
habent: a^ *Ta9at uaXiovgtv 
^l %&wl fSX* dv^QwnofV^ 44« CHfL. XIL HIST. 399. 171—201. 

Kal |y rjj fiifihip ^ftBQ&p WTQOfXoY^ '« niott. 
H^ ovv ngb tovxmp svffpfB Mivm asr^Ao-^a»^ 
Tov ffflOaiou ficy "jithxvxoq ngb ^AxXm^ ifoxi^i> 
"jE| T« uai Ttaaaffaxopta fovaZg Tslovrtog n^vw, 
jitlavtog tov n^igov de n^tov n^g ^H^axUa 
"Ola§g tfioi taXg yw&iXq, ^neQ iaova$ rovtov, 
Elto nai wg dtdaaxalov eia^Qovw in^pov - 
Kai o ^Ogtptvg laoxQOVog t^ 'HQOMXtS vsv^, 
180 IIqo x^o^»*^ ofttg esraroy toS Tqommov mli^ov. 
'J[kg 9i 'OQtpivg iv Xi&^KoZg nsQl avtov ffo« ]iiyi$, 
'Elivov ti ^QaxvtSQOv vateQov thm Xif&, 
Toixov (aa di yeveS ""OiAijQog vateQl^ 
'O uata Jtovvaiov avdQa tov KvxloyQaipow 
' *Eni tSv dvo otQateiSv keyofMvog vnoQxetf, 
6tlfi<Mtjg, 'EiXi^vmv te t^g dUt tifv *f 
Ji6da>Q6g ts avvTQoxa Ufe$ Jtowai^, 
Kai StSQOi iAVQio$ 8i, oTg «'/TraTO nai It^fi^, 
''Emg *OQ<piag iiHovae neQi avroS 'XaXowtogj 
190 'Sig l'at$ t$ flQaxoxeQOg noliiAOv toC tSv TQum. 
'0 8' jinokXodmQog ^fja$ tov "OiAfjQov vnoQ^v 
Met Mtvi oydoriitovxa noXinov xov x&v TQmtv, 
'Onote xai { m&odog 'HQauXeidSv vn^ev, 
Bg t^v ^OXvfAnwida de xi^v nQdifjv iu ua&iiov 
*OKxa uai xQiauoaia uai eluoai xu eri^; 
JTara t^ ivdeuitfjv di fjv tSv ^OXvftmadotv 
^Haiodog qmvoiAsvog oufAoSm iv t^ fiUf^ 
^EfidofAfiuovxaxiaaaQa avv xoZg xQtauoaloig 
^Exfi 'OfAiqQOv vaxeQog, avev (Afjvojv ys dvo. 
200 'OfAfJQOV xiaov vaxsQOg. av ''OfAtiQov ov Xiy^g^ 
^Eni x&v dvo aTQuxetSvf Ofifiafufjg ual^ TQcmVf 

174. Quum Tetustna Atlas antecederet integrU tribu* aeU- 

Atlantera poateriorem auteee^ tibus? 
deret quadraglDta aex aelatibus, 

Atlat «utem prior Herculem i6l Ittargo cd. A. ti7« /laV^c CHIL.Xn. HIST.399. 20S— 231. 447 

*lAy 89 roSg 9vo TCtvroug fio» rbf *'OpifiQOV Uffiaiiig, 
Kal iKarhv mvtiqxovTa nXdova Sj^eig Srfif 
Kal jIti vnopipaaov 'Haiodbr Ig nXiov* 

'Halodov oaiovo}V te laojQovov *0|uij^ov> 
^H rhv 0aixsa ^'0(AriQOV to? EvtpQovog iao^ m»j 
XStB itai tov SvSavuov vlov tov ^AvdQOiiaxovp 
TbS 'AvdQoiAaxov nal MvQOvg rSv noiriTSv tov naideu 
tiO Toaovtov fniv ^Haioiog vatBQog m ^O^riQoVp 
Tov Mhoivog da nQoteQog ivwtvalo^ nmXokg 
TQiaxoaiotg demei avv ya lAr^vSv onTadt» 
HSg oZv an&naxv voTBQog tovwv tbJlSv o MhoiV 
jtiysTa$ nQoitog cvYYQaa^v oatQovofUag fQaipmj 
jlriQovaw 000* ^fovab toiavTa neQl Tovtoif» 

^AQi^tog navtm ie ttXSiv aXiTog tSv aatQoXofmVf 
^JlQOaKonijaag axQhfiSgj HQ^Triaag te aatiQag, 
HbqI Ttig Hoaftov ttQriite TOtavTa awTeXeiag. 
JBQaxbg toS fiaKQOXQOVOv fiey ^oro^ iatlv avd^Qoinov 
220 Rg To in^aQxiaat i»oi, av aQt&neiv ^6^aoi> 
^£v fJLVQwai tSv itSv noaatg awtBXea&elri 
Ovtog xoajAog o tsQTWog , o rtoapLog o ^QciCog, 
Havttag avvtekea^Blri 8i, otav intag nXav^tatv 
IjQog Toi^ vdQOxow iX9oiatv oluov ofioS toS Kqovov* 
Ovtwg Mitoiv eJi^xs» nciig o toS Uavaavlov^ 

Soipoi Tiv9g d' inokiaav ivtevd^sv naQOtnlav, 
Kata tovg Mitoivog aitov ivuLvtovg sinovtog* 
Tovriath ^QajyxQoviov , Ix tSv i^Sv inaivov* 
Ta S* aiAa-&ri m&aQfAoxa, Ta XriQoaxBionXoiMi 
230 '!AntQ uatsfiaQfiaQOiaav t^v Tixvrpf tSv ^^pafifiaTONV 
TaXg §ipXoig fLri nQoaixovteg, iv alg navtotog oXfiogi 214. Cd. A. in nurg. curr^o- quiii, owriUod^iltj y genninum 

Ao/Zaff. ait. In margine est ndrtais %ff 

223. Etlani cd. A* ut edit. f srarroae» 
Ba»» onttiUo^tlft. I^on dabifuni 448 CHIL^XII. HIST.399. 232—261. 

'Jtg viMvoQ ii amvptsPOk MonQiag^ tag dvaiofuwg 
{^AffiXnav fitQ ov &'ilovavif a^rov 90/8^9 oS jo»^) 
T(^ yQOfpw xa ^«^piffiara Kai jal^v qikva^t^» 
'HiAifMg xa^iTTO» ra7$ rify ^rXvxu^ re xa* i^Sv^ ^si. 
I7|p6ff ilingu anei^iAtiaag , rtou rSbvrS^u ^* ov sn^ 
01 nipxa avdQSS fioi ix^Qoi f^mvzig da&9, w ^OMh 
'O d* vnvog wxi mtnvog t€, uai allag ia^nXai, — 
Tii 8^ aiita&il na&aQiAata ravTa, ra nonQoqiifa, 

240 ^EiHovfi^&ipta toSg avtotg <po§tdia§ naUtagioig, 
2'iveg todMitmog eta«9 iftavtol xot zaXla, 
Miaovvtsg ro^ dKp&iyyovg re naaag xai tag tgiq^ijpv; 
Kai rog diXQOVOvg avv avtalg xai tovg navovag ^m; 
Kal navtaiv 'tSv §k§Um di naaag tag orafvwiaBig^ 
*bnBQ »; fiaQfiaQog tlfvpi tovtotg afatvnwatfy 
ToXg fUiQaxioig Xiyovai» ravra 8* ijnm^iidvOf 
Ta tmv fiaQfiaQtav fQaqova^ XoyvdQia ttig flfiXatg^ 
Tavrag noiovvteg iv avtoXg Avfiiov icoTr^alva^. 
Ovro) ne(^ tov JUitatvog, nai ncQl akkotv noattv. 

250 Ktti lu aotfSv liiv fivovta§ avfx^oe^, nl^v fiQujfsim^ 
'JSk di fiaQPoQav Poq^oqoi nXtiQoZvtag ivaoaniag. 

^Eym di vvv tovg Mitmvog lv$avtovg BlQf,*t$Vf 
Xai lAOtQinSg awiyQatpa r^ xoofiov {oro^tay 
^IaiA§of lAitQof tifvnuf, uav atsXij mxi rai/ri^r 
!^g)^xai fiXintav aviAnavtag ro^ tsfvi«bv luaovviag^ 
Tit fioQfioQa 8i otiQfovtag, Z avinqiOQag iafiti^* 
Tiag toifg neQi Mitmvog Xi^taiAev vvv iaiAfioi*g. 
JiodmQog nai ^EtpoQog xai navteg fQovofQaqoip 
^Onoao^ vneQifOva$ tSv aXXotv XQOvofQaqatv, 
260 IleQi tijg oQfaiotiitog ^EXXrivo)v vai fiaQfioQogVf 
'OnoZo^ &Qfui6teQ0if idCataiav lABfihug* 235. Cil. A. ut editio Biioic, gas. Per ironiam «lua appelbc 

£ marg. edit. recepi ^dvs. Hoc auayem aibi et dulcem* 
^eraiculo Tidetur Tzetsea iiidi- 

care , hia ipaia diebua aedero 236 — 38. Haec qaae icripta 

doml queudaia achbontem au» auiii a Txotza adTeraarionun CHIL. XII. HIST. 399. 262 — 293. 449 

I 

^Eyoi di Sa^aQ aMfifiw^ ngoriQOVQ ioig fimQfia^vQf 

yiijot ngog Toy /l$68i»QOf Tada irar* img ovnm* 
"jE?>lfl%agf ovg Ij^Qa^pa^ ttai TQtiw yivog 

^'Edsi^a navzwg vajaQOvnug §aq§aQoikt% 

Kuif JiodoiQSf Xombv aifjolg (ioi Xiys, 

Mii paQfifiQO^ (PoirVi^»! rotg ^pmtlotgf 

Zdvxioraiovvjag ilg iQovovg mvstp Xoyovg» 

^Eyo di uai yoQ Ag ajhvov avrco^^^i^Vi 
70 Tatv liiQpiiT^iovg lifj^vav ^9iav fxoi, 

JCai WaiAfiirixov vijg ipQatog noXX^ nXiov 

KQloiV ngog avtijv toi/ te XaXdaiov yitovg 

Kai xvlg yovtjg Sfca 8e tSv jfi^yvnxiotv. 

^EQig yitQ ififpotv wxi MEMivtixai oxaaig 

HiQi noAMOxrpog avtoiv xov iqovov* 

Kai fce «^iT^y sfaAova* nal ttQivzw diov*' 

'^TTfii di 8voxiQMa noXX'^ xai fiia 

TuXfi&ig elrtBiv nai ro^oa* t& nQenov* 

Oviiv fuQ avxoi t&v aatpSv texfAiiQiwp 
160 Aiyovaiv tvnQoaatnov dg niatvv Xoyov, 

XQOvovg de tov^ Miturog daayovai (iOf, 

XQOVovg UQ$&fiOV doMivXav nsqievyoxag' 

'J2g fuQ ixetvog axQog wv aaxQoiv U/oir^i 

^SlQoaxontiaag Kui vtQaviqaag aaxiQag^ 

Eine qf&uQd^iivat xoafitK^v naaav nxiaiv, 

'OiuvneQ intug aatiQmv nXavwfiitotv 

JEig olxor auTOu np&aQxi^tLOv rfviQov KqSvov 

^Ofiov avttigdQuiAOiaiv elg xov vdQOiow, 

Boajyg de nattog eaxiv avd^Qoinov fiiog 
290 Elg Toig aQi^fJLOvg wv Xiyoi ipriai xqovoiv» 

Ovxw 8e Kui vvv XaX^aiwv, Aifvnxiwv 

'Linav yev&v avatrffa fitiSiv ti Xiyov ipsiu3 8ugiIIaiidoruiiicau8a,auili- fiue erat nXiatv» 

ma laborant obacuritate. 291. £rat XaXSaiMui^. 

^iU Aiite r>;c ouusi o«* lu 

29 450 CHIL. Xn. HIST.399— 401. 294—313. 

Swpig, SuxftmQ stg inlnQmv Xoyov, 
XfifQvg insta(ipiQ0vat9 ov lAsrQovfiifovQ. 
KSm %&p S^ Ifftvf^v nSg donovat ziiP ngim; 
Tavii neQi tov Mitmog d^9wiuw x&9 xgimw. 

nEPI IKETHPIAS JIAOEPOrSHS UPOS 
IKESIAN, JIS TO AITEIN KAI AITEl- 

S&AI. V. 

^lnetfiQla (iiv iarw, av %%g noifi dsriang, 
Einova apiQui/v iv %BQalv , ^ nkaliav ^ XoLiiniAa, 
Fatb nai %aQ%fjiv iyyQwpov iiovza %ag 88^a»g. 
300 ^H Ineata 8i aTtXSg naQanXfia$g iv XopHg. 

Al%tXv ndi %b al^alad^M 8e iv %ov%(f SianpiQ»» 
Aix^v nvQUag Xiyo\i9V ini aivaito8oxaiVi 
*An€Q oin avzujTQiqK>v%aif mg nljuQf^atg ^ 8avog' 
*En^ avT%a%Q9q>oiiivwv 8a XiyofACP %h oiTua^iu. 
Ov nvQ altS fag Xifoitev, ov88 Xoma d' oiToE^a». 

IIEPI ATnPOT ETJAIMONOS SIOT. w. 

Ttf pUf %i} 8if8alfiovl %t XvnfiQov ovn in. 
^Av ilv9ri}foy fOQ Sxrj %$f ov nitpvnev 8v8aifita9. 
^Avxi 88 %ov fXvnvnknQOV ov ^iXo» fiiov exi^^» 
^tkifiiv iv naQanX^asai na%axQfia%inoiTiQoig, 
310 Ov ^iXu filav XvnfiQov 8v8aifiova nsnTfja&ai» 
Kal EvQinUffig ^^ q>fiaiv iv 8qu^%% M^Seiag*. 
Mi| fio« yivoi%o Xvngbg 8v8aifimv filog, 
Mffi^ oXfiog oa%ig %ijv ifiilv nviio$ ipQiva» HIST* 400. ^ua, aed arrov/ia*. Noiaiuk 

•edes particulae Si. 
905. SentQs^ett: non enim HIST. 401. 

dicimue nvQ ai%£f neque reU 311. Med. t. 68S. vi* CHIL. XII. HIST. 402—404. 314—334. 451 

IIEPI BASAfiOT KAI KOAO^JINIOT 

XPTSOT. v^. 

BuaavoQ Xidog [lihupa^ douiiiaax^ xQvalov* 
X()vabg di uoXo(f€ivioq i^ oqovq trjg *Aoiag» 
T<{» KoXoq^&vi xovTt^ ik %i$ oqu xijg jiautq 
X^vaoq ywuim maXXwjoq navTotv x&v yr^ ^EXXaSog. 
*£S oh inaXsXjak xoXw^mp nav %h t&vSp nfonaVor» 

UEPI UEIPteOOT TE KAl 0H2FJIS. v/* 

(^ nqozYQatffl») 

H nsQi xov TLiiQi&oov re nal neQl tov &ipinq 
20 Elg nXazoq laxoQia aok nQoxcQov nQOtyQoq^i^m 
*0yd6fiv xavxfiv iisig de nivaxg xtS ievxiQif, 

I2T0PIA H AETOrSA, APPTPON TE TON 

ES AATBHS KAI AfrrnTION KAt TON 

INJON KAI MTPMHKIuiN XPTSON^ ISTO- 

PIAI TPEIS ANTI MIAS. v!f. 

lAXvfifi noXtg uQunav xov uQyvQov yewoiaaf 
'Slg o jiQvaovg HttxiXe^av "Ofii^^o^ Bowxuxf ' 

y, T^t^o^vt 1$ lAXvfifig, 0&8V aQYVQOv ioxl ywi^Xti. 
^AXvfiag d^ ^ Maxanovxog niXtg xilg ^lxaXlag* «. • 
IIuvxiuv j^Qvadiv 'EXXfivwoiv 6 KoXoq^oivog UQeixxo^, 
O Alyvniiiov XQeixxoHf de nal xov KoXotpioviov» 
Oif fiovov 1/^^fta yiiQ iauhqov evQiaxexai xai afiiAog, 
AXXa *ul fidiXoy , eyyioxa lAeyi^&ovg iQepivd^fov* 
30 'O fAVQiitiniag di *Ivdog anavzmv vneQq>iQei. 
MvQiAfixeg ^QvomQvjpk fUQ fiiyeSog aXamiKotv 
Tovg ipwXeovg xovg iavx&v Ixovok xQvaoawQOvg, 
Sunuuvg Xafiovxeg d* ol 'Iv8oi itat dQOfanag xnfiiyZotVy 
IldXovg iiovaag veoytovg, xovg ndXovg fiev Xmovxeg, ^ - HIST. 404. 330. Herodot Ilf, 102, 

324. U, n, 857. 

29 * 452 CHIL. XII. HIST. 404— 406. 335— 35C. 

jivtol liOfcuQ o9tiovci9 ifuXoB xaXg icofA^lotc* 
l^aZg di rvftr odavovai^ irroovficro» tovg jgunmgm 
Tovg ooKHOvg dh nXfiQotaarfeg , atarteg tag «oyi^lsi^ 
0evf6voif dwnoiABifOk tolSg liiiQurfiw iMeltotg* 
Al HfaiifiJiM Tiyf n69(f de %&p nmXm9 tcSt atmsmw 
340 TQixova^ avvtwmi(^ nal q^yova&9 inalvavg. 

lUPQIMIA H AETOTSAf GTK EIT ^OPJl, 
EniSTAJh TJh niNAKl. vL 

Hoi Tflg xaQi£9 evQiaaofg ol YQaq^09teg xoig vo^too; 
*E9 inaTQinioig ifgatpor, ^'lo* aariai ivlotg, 
Kal ini liiofig ayoQug itPiqQtonf tag awldag, 
'[QaneQ ta9V9 ol vnaQipi noiovat xolg wioig, 

rQafifiatiKog S* *4QlaiaQ)[og vnoQim IIto2sftaio9 
^EnBioe nQ&xog fQaiiiiata japTa«^ ^g 'Aifiijy ^r^fB- 
'0 tov ^AttaXov Inuta fQaiiiiaiuiog iq>svQe9f 
*£m tovtov tiifa OQyiffieig^ taig fuQxaq tag giefPQaifai. 

nspi Tor, Eni xptsais je vtxbs 

KTPBESIN. vg. 

01 a^09Bg tiTQafmotf tQifmoh 8e al nvQp&q. 
350 Eifov ii ol iA£9 a^ovsg fo/iov^ xovg idtdtctg' 
At nvQfieig elxov toiiovg ts tovg nsQi dfiuoalot9f 
2StQatfifm9 ts ntd aQjfi^ nal ieQonoitag, 
Kai ei tk toiovtotQono9 iat^ tm dfiiioaio». 
Kal Sti ol lih a^09eg vniJQxo9 anh ^vha9, 
AX KVQ^eig ^aay de xalxaX, ov iii9 tk ano SJioir. 
£vQ09 S^ avtag KoQvfiavteg , o&e9 naXovvtm stv^ei^i HIST. 405. nal naxv. Yid. Ottfretn. 0. h. 

442« MaxgCittav^ mairicula^ T. De Solonis a|oa« Yirf. Plu- 

sic dicu , quod in liguo plaso tarch. in eiiu Tit. c 25. et Daog* 

et latiori, quod mattriem pro- Laert. XI, 45. 
prio Yocabulo yeteres appella- 

Daut , catalogi describerentur. 348. Etiam ^^^<tf^« Vid. 

Uude apud Cedrenuin Marol- Dufresn. a. h. t. %agvwj^ wm 

tuov deniiitur to nXarv J^vaov aliaa geiieris maacttliJii* CHIL.XII. HIST. 406-408. 357—378. 453 
"^fif or* MJfo^uqpwyrai am ta xal n^g vxpog» 

njis Eni MONm m APiSTonATEiPO, oi 

EAAANOJIKAI TON NOMON TJIN OATM- 

niJlN nAPJEBHSAN. KAI TINES 01 

EAAANOJIKAI. v^. 

Tijif laroQlav Vx^^g lih vrig ^AQtaxonaTstQrig 
60 likatifng ^^ST^pafifi^i^r aoh xaHg nqtafpf loTOQlatg* 

£lff elxooToy kai tqItov 8a ravtfiv WQi^aug tonop 
^!AQth xakmg ta (iuv&cmj tiveg iXXai^odiKcu. 
'KXXavodixag tou fio» tovg nQiv iiati^ivtaq 

Ti^v 'OlvfiirAur lopTiJv %al tov aySfa tovtoy. 

Odatglov naivMiiviov ijfv yoQ ^ '0Ati^7r/a. 

Ot tov aj&9og tovtov da tag %Qiastg iq>0QSvw9g 
^EXXavodixm avfinaavif iXiyortOf ig Mfpi^. 
"^Hoav ilXavodixai, de in tSv 'AiAff&mvovcaVf 

Ol AltwXgl di iiuXiaia nai avv avtotg ^HXetoi. 
lO^Haav iXlavo8lna$ di ot AltoiXol toiagds. 

'O ^HQtixXfig (iiyt»g yoQ analQW IS av&Qfina>¥ 

T^ AltoiX^ itatiXtnw 'OlvAqi tov aySva 

OiaovofiBiVf 8ievd'BtBlVf nav neQl toutov x^tmv. 
'££ ov lABt^v toZg AltoAolCg xij^ iXXavodiMlagB 

nSlS KAI AAKSINES EHI MONJh BPASIJA$ 
TON PIWASniJJlN NOMON IIAPEBHSAN. 

KtBtvsad^m tovg Qitifianidag noi tovg XBinotaHiovnag 
Nofjiog iniiQxB AantmaWf olfia* ii tov AvKOVQyov. 
^O&Biv tiwa JaiiitQMV, tijv ta^iv XeXoinota, 
AiftojfiiQla Stttamv ^ fiiirijp 13 obtBia, HIST. 407. imag. 11. Hermot&i. 39. Thu- 

363. De Hellanodicis lege cyd. V^ 50* Xeiioph* Mem. i, 
Paus. V, 9. VI, 2. Luoiau. pro 2. 61. 4bi(|ue Schneid. Hosg. 454 CHIL.XII. HIST. 408.409. 379—405. 

Elg bV ual th Int/poftfta tovto itafsrBfQiipri' 
380 ffTov na(fapuntt poitovg JafAUTQiov Smxo^b l^^Ttf^, 
jf T^v Aamdaiiioviov a AanBiaifiorla, 
OvTu rofioc To7^ jifinwat mtirM lovg XeinoTaxra;, 
Kal noa^Tag di Q^xifaamSag» inl 8e t^ BQaaUa 
Kal Toifvanior yiyovWf bW^ fio* nal Xunior. 

IltQl j^iifpinohv dvTfiv Bita T^y J?<pasrTi]^tdv 
"loToirTO ol noJiiiiioi dg yijr h-nxay^irou 
Bfaaidag aneiliqaag di t^ uvfisQr^T^ TorCi 
V2^ Tfjir T^i]^ T^v avToS axQtg ^fuooug fi^pot^ 
^AratiroiM ngog Ti^r pjrf oviipaUiu noleiiUng' 
390 TaXg tSr itipmr 8i avfnonaig ual z^au tSt o&fuxm 
'£» To8 XunoAviit^iiaTog nXaYtov nmTomoTog 
*jEi i»iimr tovtov if aanig Ag &aXaaaair ix^fl^ 
Ov liotor 8* ovn iminTurar ol Aaxung Tor or^ 
^AlXa nai OTifpovg aiiw^g ^fieiiparro sai iiQnr* 

nSPI MTBIKSIN nTEPJiTJlN, JJHJJJOT, 
nEPSBJlSf BOPEAJJlNf BEAAEPO^OIS'^ 
TOT v&\ {ifQafpfi di.) 

Ot iiv9o$ Tor T8 JaldaXor avraiia ^lnaQto^ 
HxBQtt <fao* TexTi/rarTa^ fpBvytir In iTfOiJTi^ Mim^ 
Kai TBjnn&g liir JaidaXor j^^iieror t^ nreQviu 
Si»^fjtm nQog Tijr KaiHQOr nolif Tijg SBmXiag* 
^lnoQior uitiro»g di xQmiiBVor t§ nTBQv^ 
400 KaTttmaBir nai ^ivaTov bvqbiv iv 191 ireXofeii 
^ Itn* avTOv ^lnoQiov (iixQ^ ^ai vvv naXeVTai^ 

Ta£fra liiv liv&oi nXaTTOva$* th S" aXti&ig roioiln» 
*0 JaiiaXog nTooviiBVOg ovxi litTQlofg MirUf 
*S2g Ilaa^tpafi avrBQj&r t^ Miroiog av^^vyof 
Eig Tor tov Tav^v JtQona tou or^aTi^oi; «ai fii£iri H I S T. 408. Lacaen. Apophth. Tom. TIH. 

p. 258. 
379. Exatat apud Plutarch. 383. Thucyd. IV, 11. 12. rx# «^ CHIL.XU. HIST.409. 406—434. 455 

2vp ^lxa^ ttjl vl^ l<psvyof fiirfeg nXoUff 
^jff nai dvaif iv nloloiq 8i, olaneQ ntt^ xa Aa^. 
^Enel d^ gvn^ola JaldaXQg r^l&iv dg SixsXlav, 
^IxoQiog d* iatinntno ^aXrj aal ntwtyia, 

410 ^'Effoaav xix^^kntmaza JaidaXov meQvx^iivca, 
^IxoQwv ^ffioaiifvov 8^ axijivoi %fi n%^i^Bk 
UiatSVf anonv^yijval %e elg nilayog, o S(^v. 
' 'Onoiiog Tovtoig mBQcnov q^aai xcd ifhv IleQoia» 
Ktd yoQ TQt^qQH xai avjog, tionsQ ntBQa %a Xuitfti, 
. Toifg a^Aoiv ^vvs XafAnQ&g, ovg Xeysvm avvaai, 
Kal nidiXa maQoevta 'Eqiaov qiaai xsxTJjadat» 
'(h§ raj^vg ijv voTg noaiv, j) ml Tuxvg nQbg Xoyovg.* 

Kai Xnnog di o Ilriyaoogy 6 %ov BkXXeQoqovzov, 
'OvneQ ol fAV&oi nXaiTOvoi> %&v me^x&v vnaQyjUv, 

420 Med^ ovneQ uaxeiQyuoaro ta TQoncUa iuuva, 
TQi,riQfig ifv ohiMgj Xiufpri '^'^ Xayovoaf 
Kai ih vdaioav tQixpvda '^aXaoofig nriyaiovTtav» 
H d' unrfg,.nmg elg ovQavovg ovtog an^tix&fif Tfi^tff}» 
Kiaist&ev KaTaninjuxsv ital TvtpXoiOAv io)ppce$, 
^^iinovoov tovTO ovv avioZg 9uu oa(peotdxmg (lu&e^ 
ToZg oig TQOnalo^g eXQyaoTOy uai Toig evfUieQiaig 
^ExofAna^ev, iqfiQsro lAeTaQotog t$ Tvqx^ 
^EfpQOvet vyffiXoTiQa nai vt/;ov^ roif aid^iQog* 
AvT^ S* altpvfig avTiQQonog inijXd^e dvoxXfiQiaf 

430 Kai aaianinxe^ nQog fiv&ov dewSh avXfiQfiiAaxiov. 

Tfav o<p&aX[ASv oteQioxSTaht tSv nailSoiV twv q>iX%axiav> 
Tov ^IoaviQov yoQ ¥xxe$mv ol SoXvfieg noXiixa. 
Tf^v &vyaxiQa ya^b^ de ^evxd^eXaav xai xexovaav 
Noaog h^eia Sxxeive. tavxa ^, Qi^ig 'innov* HIST. 409. 426. Margo cJ. A. r^ttjgii 

406. Sca-ipsi ^lnagia^ pro */j«a- %fi ^tj^eiorf loco verboriun mU 

^c^. Nam utraque hic forma xaie bvtjfta^iats* 

utitur Tzetzes. ,, 

421. Deaunt duae sylkbae. 434. Margo cd. A* ijQXWt 

lorftitan auotor scripsit ruiv pro ixrem. 

eknaimv. 456 CHIL. XII. HI 8 T. 409—411. 435— 45a ^'H fcai i^^w&v na^oMtmii 19 in %ov nit^ovq xixrm, 
J^h ual inXa»&io fU9 Ini Tijg iQitifUag. 
Vovg yoQ scora ^EjilxaQptov ofi t< tni oMoiut 

Ta 8* aklaniq^vnB jwpla, tanra uat srs^ vovros. 
440 01 tov Boqiov ie viol roS 6^x17^ fiamtlioig, 

Ot ZiJti}^ t« uai KaXaXg Jo^ifarao* r^ «^^oir, 
AiYonak nix%o9ak &^i¥ mg wv afifofio9TQvjmrf 
Kai taitaig di noiknaffitnBg aai dng^fcevoft ffi/tu 

tlEPI TOr, TUEP^PONSl THN S0jiIPJN 

THN HATSITIN, TnEPBAINSl THN APEOS 

KAl THN JIOS HAPEAATNJl. vi. 

*Oxjai <paai Tov ovQavov to^ Oifalgag, tag sca» ^va^, 
Tti¥ anXavfj xai avaarQOV tcal tmv inta nXarqtmr, 
KgovoVf Jiog tuil ^QeoQi ^HXioVj Atpgoiitfigj 
Eq^ov JToi T^; OfXrivrfi dif toSv navtoiv 9uttanifag> 
Ouimg SktcJ vna^ovai tt^ aQ^&fiM ai afiUQa^, 
^O IlQOxXog d* q>iX69oq>og iwia tavtag 2e/ei> 
450 OlfcoA triv 'fyv tdCg aatQaob awaQid^iAmVp ig oUoi. 

HEPI TOr, OTI nTBArOPAS HENTE mh- 
NAS 0AAAPIJI STNJIBTPIWEN. mo. 

*0 0uXaQig *Af^iy(xvtog Tv^rro^ iKsCvog, 
O Tl^it^u diMuotatog nal navaoqtog vnoQiaVf 
E§ AatvnaXaiiag fiiv natQidog i^v ttjg Sofiov, 
riog 8e AemSaiiavtogf av^vyog ^EQV&eiagf 
HatiiQ HavQoXa di ttvog T)]y xXrloiv xalovfi^vov. 
OuTOc ooa inoifiasv, iv aXXoig liot iiQiS^ti, 
EvQyg nXatioig navta di , el &iX7igj ysfQaiiiiiva 
^Ev taSgie dg tQUXHoatiiv *ai nQdtfiv iatOQiav* 438. Cd. A. 6(f^. edit Bas. Cf. rs. 461. 

HIST. 411, 
Pro ti acri|>8i niyrs e marg. 455. Erat IZavQolaov. CHIL. XII, HIST-411— 413. 459-478. 457 

OvTOQ rnMpog o ^XctQ^g nuai, donSv fiara/ai$ 
460 jiunrvu xaitfiv ffXvuQOv vijy iiS/at» mfpmivou 
7^ anodsCiiU nag* at/rqi nevxaiifjvov £lg j[q6vov 
Tiv lUyav tov ipiXoaoqiOv duiiai IIv&ayoQaVf 
*^0g jfoi PQa%vg noQa TiOiV tifiiQog iHOQtiQtim 

njiPOIMIA H AETOTSA, KOMUAZSl MAA^ 

AON H EUI NIKm THk EIII AETKTPOIS 

KAI MANTINEIA2 EUAMEINJiNJAS 

EKEIN02. vk^. 

^EnaiiSivmvdag ajQazfiyog Biipaloxv vnfiQYfAivog, 
'Slg i&QfivBlzo veXemav nsQina&Sg Qfi§alokgj 
^F/aanLuvmvia , liyovatf. ^v^anrjgf aifv aol jhu 0^fi€Uf 
Tixvov iv pU^ fii} Xincivf tixvov iw aaiv ansQfAaxa^v, 
^AnouQ^Big ig nQog avjovg tais nai d^vqanmv Xiyei' 
Oif itev ov &vrjaKai aTsttvogf oA^' evxsnvog, Sfifi(uo§* 
470 Jvo yaQ naraXiXoina Ifcou tiig &vyatsQagf ' 

Trv inl AevntQOig vlnfjfv te nai t^v iv Mafftivela, 

HAPOIMIA H AEPOTSAj OT O EMBPOXOIOS 
AI0OS, TON AI0ON EIKONIZE HATSANIOT 

MHTPOS. viy\ 

'O Ilavaavlag ta HeQa&v ^qov^v iXfjlXeyfiivog 
Koi nQoSidovg toZg HiQaai^ Se irayraitf to tflg 'EXXadog 
Kal 8ta toiIto lAiXXatv de tovtoig avaiQe&^VMj 
T$ leQt^ nQoaidQaiAB. navtotv 8* anoQoviiivotv 
Tl 8iov nQatie$v Itt' avTqi, S^ayeiv, fi^ iiriyeiv; 
'H TOUTOv lAT^tfiQ aQOtaa toS Havaavlov ^i^oy 
Tov ieQOv ivi&fjine tovtov iv toZg nQO&vQOig. HIST. 412. que interpr. Paus. IX, 13. aqq. 

464. De Epamiuonda Tid. rlut. Apophth. T. YIII. p. 133. 

Comei. Nep. iu Vita eius c 9. Au seui resp. ger. T. XII. p. 

10. Aelian. V. H. Xli, 3. ibi- 108. Hoes^ 458 CHIL. Xn. HIST.4^3— 415. 479—497. 

^O jvitxiq ^oMaveg, tttinTiaav titg nilag. 
480 Kai 9civdwBvoiv toi hfA(S ^vtiaxsiv o IIcnMmvtas, 
AvTog avjov iKdidmtxi xoi ofoivp%Q IS OQoqnv 
MinQOV nonivTOQ ikifog n avaYOjm nal &v^an8$. 
*End de vvv t^ iiovaiog yeJ^ toifg ctvoi^TOvg 
Ai&ot ilifiMu (FToV«T*, ig ptii hdoki dii^sv, 
^O IXjh^rig tovg vnong$iag navtag nai tovg 8olt09i 
Midmv (ptialv slnovtafia tov U&ov m<pvniva^ 
Tov Jd&ov, ovnsQ eq>riit9V (tfitQog vov navaaviov^ 
TovtiatiVj edu nai avxov li^o^g «p^^im CfOfUh 
Kal ovioig MXuiiata xov fiiov iniis^Q^aa^. 

AAA' El TA e^HTSlN MH KATAISKTM' 

SBE rENEOAAf THN HANTA FOTN BO- 

SKOrSAN HAIOT OAOrA AUEI29E TOIOS 

A* ATOS AKAATHTON TPE0EIN. xh^. 

490 T^vto noQl Ol8lno8og o Soq>onXilg nov Xiyu 
Meta tfivtvifhoatv avtov tiiv iv avtoiHQlcu 
£2 Toiy av^Qfinoxv ov8aiAmg alaxivaa&o to fivogt 
Ai8tXa^o yovv tov iiliov nal nQvrpats toioStot, 
Kal fi^ iata ipalvsadm nata8riXov tolg mff* 
ToftoZfTOi^ ovia (uaa[AOV nal fivovg nai natQi8og» 

nSlS O SEPSHS ETII THh AMETAPIOMSh 

ATTOT STPATIAh HS0H TE KAI AMA 

TOTS O^OAAMOrS JAKPTJIN EMESTSlr 

' SEN. vii. 
"Exsig sig nXatog anaaav tavitiv tiiv laiOQiav 
TQianoatfiv ^svtiQav oot nsiiiivfiv iv taXg nQuitaig* 

479, Versus duabus syllabia HIST. 413. 

brevior videtur aic restitueiidu. ^g^^ q^ ^ ^^^^^ ^^ 
esse: onsg xal yvovrts uiaw»^ 

vbQ^ ut ChiL I, 196. 493. jScripsi yovv. In texto 

484. Cf. Plut. de garnil. 14. cd. et edit. eat Kavov^ iu nur- 

T. X. p* 116. de aolert. auiinal. giue Kavov. lu proxiuiii ent 

10. T. XIII. p. 158. ed. Hutt. ngv^pa r' «r«» wQvtov. 
Jloeg. Aeiian. V. H. IV, 7. -- / CHIL. XII. HIST.416— 418. 498—514. 459 

ILiPOlMIA H AErOTSA, KAI OTSEI 
eHPAMSmTS. vtg. 

'O- OfiQafiiffig ^^i^r»;^ vnijgi$p EifQiiJidov, 
JoXiogf navovgyoTaxog , kv9ev ituxsC&ev Qinmp, 
500 "0&8P avTov nal no&OQvov inaXovp inmvfjiwg. 
Ko&OQvog de m&iaTfimv eldog vnodfifiaTmVf 
uiQiaTBQoZg nal 8e^Ig noai nQoaaQfAOTTOVTmVf 
IdvdQoai TS fud yvvai^W moavttag oQfnodUov, 
Ovtog inl TQionovTa TV^orroir vnfiQffkivog, 
JloTB TOVTOvg ffQi^iljB wxTa tSv *A9fivai(aV9 
IIoTe Tovg ^A^fjvaUivg ie niXiv scara TVQavfmv, 
^ilog bfiov te nal ix^Qog vnaQxfov afk(fOTiQ0%g* 

UEPI TOT, TETPAAl At S12 EOIKE FEN^ 
NHBEIS AAAOIS HONSl. v^. 

Tov^HQaxXiiv Uyovoh ^fjfvog T8T(^dt 
Tei^ivTa, nolXa tXfpta^^eiv iv toi fibf^, 
510 Ad^Xovg xeXovrra nQogTayaSg EvQva&imgt 
*Ai^ ovmeQ ixQatffoev ^ naQotfUa, 
^AXXotg nopovat, nQoaipvSg XeXeyfiivri* 

HEPI TOT, KATA TOTS rEFHPAKOTAS 

TJIN MTeSlN MH EXSIN JAIMONION 

SiNOTMAI rPTAAIJION. wjf. 

Movarig t^ TQiodiTkdog ipiQeTae fivd^og Xijmv% 
^AXXog ftff fyov dtUfAova fjfOQoae yovQOvvw, HIST. 416. ^506. JBtiam hoo yentt pro 

498« De Therameue Tid. Xe- ori acripsi ^otL 

noph. Hellen. H, %S. Aeliau. V* „ror« a ^ 

H. IX, 21. ibique Periz. ^^, "'^-^' *^®- 

513« rovQovvtQ est grumiiua» 

501. Cd. A« 111 textn v^o- porcua, sua* Vid* Dufretu. a» 

SjjYfAdTm', n* T. 
***:j»^^ 


532. C2f"J*^- *22. 
5. ** "*«'«. V, 66. 
CHIL,XIL HJST. 422—426. 634—666. 461 

Ka¥ vars^v ysyofoait axdina, 8enallvo. 
Aiaitvfiq yqa(fu zi^v <pvXf}v Sinatov fiigog 8lva$* 
'J\$xxvg d^ ^iv TO %^i%(^ ^vXT^* i) di ye avpifAOQla 
V/y &Qid'fihg iS^KOfTa aafiujoiV, ov nXsiovtov, 
^Slg yoaqiBL Jtifioa&ivrig nov avfkfnOQmv tJj Xoy(^\ 
^E» tovtoiv 8iov fitxoa* Trot^oo» avfifiOQtagj 
d40 'Jlg vvv ampma ifovaav S^rpiovza hnaaxfjv. 
Kai ToUa 6vQrig auQtfiwg avfifAOQiSv rqi XoY^f. 
OvTo» %vQi(»g ^ tpvXfif zQmvg Mal avfifiOQla. 
Ta 8i fB owaydfiaf TQmvg tcal avfAfAOQiag 
'HfuSg Tovvv «i^^xeifiey xarta^QfiattnoxiQtag* 

H AErOTSA, AnOKOTTABIZSlN. wx/. 
(xai avxvi 8i nQoeYQatpfi.) 

Tig iaxk nQonriXaiuafiog ftal xig ^ naQoivki, 
Aaxayff xs nai %6xxa§og nai imXonQaaia, 
Eig nhixog SyQaxfta xh nQiv. %aL axQiipag BVQjjg xavxa 
^g xovxoiv oySofiKoax^v nai nifinxfp^ iaxoQiaiv» 

nEPI TOr, TINES AETONTAI KTPIJIS 
: ANEWIOL vnS. 

ISg &iaiv xtig nevxfinoatijg taxoQt&v xSv xfjSef 
560 ^Avsiffiovg avQiiaHag nai xovg a8sXipi8ovg 80 

Kai v£8ovg nal vlmovg nai xovg S^vyaxQi8ovg xo 
Kai 8fi xoiig av8yfia8ovg nai aa^psaxatoig fiid^e. 

Tt KPHSOTPETON. vni. 

^H anoXui naxatpvyff nai xmv 8vaanoanaaxaiv 
^En XafivQiv&ov xov KQfixoiv nQfiaqfiysxov InXff&ff. 

HEPI TOT nOATKAEITOt KANONOS. tmg. 

'O lioXvnXsixsiog navotv zorc onia&sv iyQaq>fi 
lig xfiv inaxoaxifv nai Ivsvfinoaifiv nai nQoixfiv. 338« De Syiomorilt p. 182« 18« ed. Reisk. ibique Schaef. 462 CHIL. XII. HIST.427.428. 557— 575. 

nEPI TJIN j£SfJPIANTJlN OETJIOT, UEPI 
TOT MIKHNOS imiOT. vn^. 

Msta ri}y IIoXvHXelTOv 8e xdrm ual ^ 0ei8iovm 
T^v Minmog di ^So>fi€v fvp apri j^g Ouiiov. 
*0 MiMOiV q iraTa tivoQ IloXvyfonog SatYfuqfogp 
560 '& Tfj noiniljj %^ otou Ivviroi^ hiuyfaqfiqaaQ 
TQiiag noQaiiuYQaij^asp ToSg naTo» fiX$ipagia$, 
Kai Toviov fiovov Sfena Tolq nSai , 8uGi(fti^ 
TovTO yaQ J7r«li]if»»|foy elj^sft o InnoQ fiorof, 
ToXg aXlo»c ^^OC axQlfieuiP TOaovrof elQYoafidfog, 
^tflg fi^d* avtop ag nQog avta lAiiAxpw roy MSfiOf (jjbu, 

12T0PIA H AErOTSA, AIAPMA KAI TO 

MEFAAOnPEnES 2TN PE TSl^ JlPAIJh, 

STNTOMJh TE KAI TJh \IU9ANJU. 

TiaaoQag Xoyov oQeTog XeYOVOh neqfvndrai 
'O 'laoKQaTtig QfJTmQ re avro; 'ual *AXx$8afiagf 
'O OeodiHtfig afia te nal Mivovxuxfog Je, 
Svv oig ual Aiovvaiog o 'AhxoQvaaaoS^ef, 
570 0iX6atQaTog ual heQO$ fiVQioi, t&v QfitoQoaip, 
Saqiig, pLeyaXonQinetaif aivtopLOf, nt^avof Te, 
Meta T^g mQaiOTiitog QtitoQtu&f axflfiatoif' 
^EiAnedoxX^g ngo nirtmp Te^ q>iX6aoq>og o iti^ag. 
Aife^ yoQ Ttjt aauipetav (teXayuaQnof ynaQietv, 
^Jlg xeXatvdnav Tor ^vftov o Soq^oxXijg nov Xiftt* HIST. 42^. ItaMn. p. 84. -- Pliiu H. N. 

558. 0q. Erat Nlnmros, et iu XXXV, 35. Maiina doctt w 

inscriptfcone, et hoc Yewu, item fdiUoue, qua utor» dtat Aelian. 

yersu proxlino NlMmv atque Hiat. Aniui. IV. c. 50. 

nolvfvwaxou Ceterum oouL HIST. 428. 

Beck^ 6ruiidri£i d. Archaolog. 574. Vid. Stnrz. edit. £m- 

p. 77. Item iuterpres elegautis- pedod. fraguj. v. 14. pag. 513« 

aimus libri inscripti : Lauzi ttb* krat /uieiynogop. 

die Sculptur d* Alteu. Aus d. 575. Aiac ye. 955. CHIL. XII. HIST.428— 430. 676 — 699. 4t., 

9 

Triv (pQiffia^ ds aviAnaifrsg fXaiminida fioSah 

Kal jAaxLptig TB&priHog ib aaaipig nov Xiju. 

JIzqI tou /iriyLOa9ivovg de rovto apriaw iH nmg* 

MBfuXa fiQBv&voiABVog ngbg Oihnnov XaX^aiu 

)80 Tl axotmbv nal TS&vri%bg nQOolni>ov AQtiHti/v*, 

TiaaaQBg avrak aQStai Aoj^ov ao(polg avdQoa^ 

Saq>igf (iSYoXonQinBM , avvroiiovj m&avov xe. 

It^ipslg liSfaXonQinsiav ^Atp&oviog Ss Xiysi* 

Safpig^ avvTopioVi ntd^avbv nal ibv iXXriVAaiiov ds. 

TC^tCi^C Si Tbv iXXrivMnbv ttal Tr^v xvQlav Xi^tv 

^Ooyaiva Xifsi roil aacpovg, j^q^&ovis, ifnaQj^siV, 

' Ov Tov aaqiovg ds StSQaf HansQ avzbg yofil£6i« 

jKm STSQa iTvyjiavSf tSv nsQiTTSv in^Qxsvy 

EinsQ aatp^ iTvyiavsVf lU^wafioB nQoadsia&as, 

H TlEPl TOT EFMOr ATOPAIOr nPOTT^ 

nJlMATOS. vx»\ 

590 ^EQiArlg T^g Maiag b vlogf 'EQfiijg 9e xal b Xoyog^ 
^EQptijg nai avinnag avdQiag nal b atoQbq tSv Xi'd'<uv. 
^EQfirig xal nag b i^iirivsvg s!ts fXtaaauv ij XoYm. 
'EQiAfjg ual ayoQoCov 8s nQOTvnoiiia ^ nlaaa, 
^H nlaaa y^vooj^dw 8s nQog ^v Ttmovob ^a, 
6ivTsg avTfjg inuvoi&sv oqyvqov rj iQvaov ds» 
^O novg T^g nXlvrig ts sQiilg* yQaipsTa^'ds 2a>Ta. 

nAPOIMIA H AErOTSAf O ANAPIAS O 

AMOPriNOS. vX\ 

lAiAOQffiv slvoLk v6s$ noi Trjv TQvya %ov iXatov. 
^Oqyti goQ aaTa ^lfuvag o ts nr^Xbg moI niaacu 
*'09sv bQyaaas liYSTas aai tov nfiUv fioilaScM. 578. Edit. ReUk. p. 219. ibi- HIST. 430. 

*I"® Tayl. Cd. A. in iiucript. rectc «- 

587. vofiidiS margo cd. A. fiS^ytvoe, noit djioQrpvot. Cf. 

HIST. 429.^ £tyra. M. a. r.^anoiMQ^aro^ et 

593» Cd. A. i^ pro ^. a. v. oQyada, y^v. 4Q5R4 CHIL. XII. HIST. 430— 432. 600—623. 

(KK) j^fiofffiv oviQi 8i q>ai»eP rrjr toC iXatov r^^a, 
^Eitl To ufAfiaTog o^;^y ^'to» iti^Iov V7ra^8iy, 
'H TQvl^ iXttiov ds nrikog, o xW^^f^^^ aym. 
Tit anzm atfKu, aiifAa di afAfiOQyfi ts Ofioiotg 
JtnkoZg iyfgwpeta^ votg fiS| *af6n x^ miiMZov. 
!^/io^)^ d« naz* ^lmPag ip fAV ta nal ipilLovrat* 

JIEPI TOT, ON EPMH2 EN UOATHPATOI^ 
ANTPOIS KATEeETO. vli. 

^Ef iA&tMoXg iJiayfiaow oSvctff 'Qpqpavc nov lijUt 
^Tfiv&v tfoq^iap, Xoyovg t» nal to nffooijptiv fiifiiag' 
fl^Ot 8i n89 ayd^TTM nsnvvfiitov ^ro^ iafmyy, 
fj^Eg noXvt]QaTOV ovtqov iasX%^ifuv 'Egfiak», 
610 nliv^^ ofB naivioiow aya&aiv nari&fptBv oiiilor, 
fjAl^i nsv afAqiOT€Qjia&v ovtiaia noXXu nofti^iav 
ffOlnaS* anoazeixotj nQO^pvYOiV no^^viaxQvv ot^ur. 
Ttkg filfiXovg, aviQOV tov 'EgfAOv naTOVOfAa^ oifm. IIEPT TOT VESlPrOT, 02 TJATI KOIAAH 
2LEP2I JESWITAI TON APTASEPSHS. 

vX^. 

'O l^QTaiioifig fiaailevg neQaldog vnf^^fAivog 
HaQfiXawe dw Tkvonv ytoBQyfKaifAmv xononv* 
'O fttaQymv inttae de TeXmv t£v evprmfAOVotVf 
^Jlg slde diegxofAefov tov fiaaiXia TorS) 
Oig d^Kuaetat avTbv fAfidoXmg nenzrifAivog, 
KoiXaig xeQoiv in notafAOv tov QeoVTog i$itSci 
620**TdoiQ anoQvaufAtvog nQoaiqYaYev ixeiv^. 

^O di T^^ nQvcuQiaemg uyafAtvog tov aviQa . 

IdafAivmg te idiiatQ nmi tnnv '^dimgp 

KaineQ ov XQi)imv v5aTogf ovde diymv t^ tots. HIST. 431. ^620. Cd. A. ut edit. Basa 

606. Lith. Prooeni* 17. sqq. ina^Qvvafiivou 

I118T. 432. 
619. Aeliatt. V. H. I» 32. .>! 3^1 3^1 CHIL. XII. HIST. 433—435. 624—642. 465 

HEFi TOTy noeEN oppjijein aetomen. 

Tov o^QUidaif ^ Xi^hg ^ev cnjjua^m th qiofieta&m^ 
*£| o^QQv trig mQicrsQug, toS scoi luaanvfhv, 

*\) zQsiiev Tijg neQiaxsQag t^ ^pofii^ ttQonoviAiffig* 
!ff oxi fASQog adiiatog o o^Qog, o xal javQog, 
Toiv q^ofitid^ivTiov fitc^ei^ idQovv ta itai idUtv* 
!H nXdov tovto eJQiitai i» q>6fiov t&v aXoyotv, 
630*.^ iv t^ iiu triv ovQov iv toXg f<i]£07^ avatiXXu* 

'jFZ fix tov OQQ} , To o^ficj , xal dia> , to deaiiiu ds 
{Toiv ntoovnivoyv ^ OQfif^ deZta^ yoQ xal SaaiAeZtat') 
Eit^ ovv ix TOif oQoi, to fiXinoi, xal tov dim* 
{JeaiAsXtai yoQ ml tb oQav toVg q>6fi<f XQatoviiivo^g>) 
Ol udioXBXg 8e ipAoital ftal il^Qovg netpvHotsg 
Y)fioS ipUoSof te avth tud yQoqiovai dinX^Qow» 

TO JOKOTN TOIS ASKAHniAJAIF, TOTTO 
JE APA HN, O AETI02. vX^. 

lAanXfjfniudai Xiyovtak uata xvQlav Xi^tv, 
"Oaoi yovfiv iax^Jq^oiv *AaxXrpnov aneQiiatatv^' 
I^vV ie mta nata^^Qiiaiv tovg iatQOvg eiQ^^xeiv* 

n^POIMTA HAErOT2A. tnEP TA ESKAM- 

MENA rnEPHAJl, KATA TON EN AAMA* 

SIN EKEINON ePTAAOTMENON ^ATA- 

AON. vXi. 

640 KQOtmviatfig OavXXog ti^ nivta&Xog vnfjQief 
Nm^qaag naXiv ual nvyiAi^v, dlaxov ttal dQOiiOV* 
Kal tSv iiev aXXotv nwg vQem tag vlnag 8u»yQaq>eiv; HI8T. 433. ttlST. 435. 

co/i iT- j V. itr . _ • ' 640. Vide de Phayllb Valck. 

^ 624. Vid. Etym. M. 5. t. of^ ^ Herodot. VUI, 47. Heinea 

<'*'"•• «d Buidaai. ^ 

633. Oeaunt duae ayllabae. 641. O^auat duae «yllabae. 

30 ' 466 CHIL.XIL HIST.435. 436- 643—668. 
Tov iiXfiavoQ jcat dioMov 8i, tovtov to luzfof ftiSi'. 

^Jiawvat S* imxov niw^ anoX&noiUroMf. 

JIEPI nEPSESlS, BOPEAJSIN KAI BEAAE- 
PO^ONTOTj TPTtAIJlN TE KAI KANBJ- 

PJZN. vls' ' 
(£v xa liev iygaffif tcc S* ov.) 

Tii xov Ile^img ngotBQOV, vdiv n Bogiov naiSm^ 
Kai ta BeXisgoq^ovtov de KoJMg fio» ngoeYQafpfi. 
^ Ta TM tQvyalortf oirove tvt de xal ta Ha»&aQmr» 
*EfiipvXioi natitQvxop nolainoit t^v 'EiXaSa 

650 TaXg tatv Aaxdvoiv fiaxaig te 9ud taXg tSv *A&ipaim> 
lAQtatoq>avrig rote de o uaiiixog tvyiawv, 
TelSf QfitofQ deivotatogf wg Id&fiycUovg iiQa 
Mii nei9oiiivovg iiffianL&g aviifiovXoig t^$ ^^1^9 
ToZg iyeQatfiaiovak di %oi &OQvfiafdeaTiQOigf 
^Jiv iQa&gijg dianvQOg tud ovtog t^g elQiqvfig, 
To avit^ovXevetv q>afeQ&g avtoXg neQi-ei^ffis 
'Slg anei^iak naQeixdg, aXXtjf o9of itQanfi^ 
Me&odfjf 8e de$v6tfitog xQ^f^anefog j mg Sioff 
AdvQiiaat yXvifaivovaiv iv tQonotg fuuiitj^Siag 

660 IleQl elQ^^Vfig iyQaxpe xai aXXa fiev pLVQia, 

TfiV AvataxQtttfiVf "'AxoQVflg nai aXXag nmfu^ioft 
IlQayiianxalg talg ataaeai navaoqiag aviifiovXsvaag* 
Kal vvv oiioiotg di nouZ nQafiiatwfj lieXiti/. 
Avti Tou ipavai di, oif xQ^ f*«Z«C oiiOQoig ?X8W> 
Axovaov nSg yXvxaivova^ nXaaiiaal re xai Xo/otg 
IlQfivvei TOVTow tov &viiov xai nav avvei ^aora. 

T$ t&v noXefitav awexei t6vg yeoiiQYOvg daifiQek 
*AyavaxTi^aavtag noXXa xai tovg ayQoifg irot^vfrogi ^A^ 3, HIST. 436. 

645. oioKivae pro Siuneve ha- a 

^t cd. A. 657. Cd. A. dve^&^a». Vide- 

tur «IteFi lectio dnei^ova* CHIL. Xn. HIST.436. 669—700. 467 

jreof^ui 9(qit fioT^vg te, ual xitg Xo^naq onoigag, 
670 Uod^eX^ Btgiiniv icpeVQBTv» ^g ovh htjv stg yfjv 9s^ 
^E^ ovQavov q)Q0VTiaavT8g naTayayaXv i^sivriVf 
^EqfSVQtiytOTsg xav&agov to non^tpayov ^aov, 
^Ev ipaTvaig nQwTOV l^OTtiaaVj tug ni^yaaov 'de viov. 
Ov wg nQog iniifiiXsiav dvo olxiTUg dovteg, 
Ev ye diUywQ^iiaaiv iXinavav av&Qantuv, 
JMuXXov iv vyQotiQbig di ^QetpSv ital /ttei^iW. 
''Eneita o tQvyalog 8i Tovrq) inonxriiA^vog^ 
uiviQyjBtak nQog ovQavbv avvafia 9tai olkitfj» 
^Ev yfj Tiva de xi^ovta tdatv iieaovQaviqaagf 
GSO^Eyei^j av9Qmiei poa, oqvI^ov^ xQVxjfOv tavra^ 
Kal fAVQa de neQi^QavbVf fi^ rjf oJfi^ ty ipiXy 
'J2g nQig Tijy yijv ual nQog avta o mav&aQog lu»ia^if\ 

Titag iXd^iav etg oiQOVovg t6v irvdotiAov evQlakeh 
^ETtanuXovvTa aWtQipfiv &v&Qoinotg 6v lietQiav. 
li/IoXig note elg an^^taiov Xid^oig nareatQmiMivov 
*E(pivQQv itaTOQii^avTeg iiteXvo ttiv elQ^vffif 
KoQriv naXXiatfiv, veaQav, ooQ^l nenayvaikivfiv* 
^Hg olxiti^is tag nvyag ovitag evoyxovg ^Xinmv 
V^no^av/Eia^i neQieaSg T^y t6afj;v svaaQniav, 
690 A%%ev nQog xf\v layyotf\Ta t^; y^^V^^ na^pakXom 
Ovtcag evQovteg i]yayov i5^ nQog tijv yij» ixeivffv» 

^'Eyvmg nSg nai^tav teyvw&g o nmiAt^dog o ^^totQ^ 
Kal aviifiovXeveiv lif) donaivy aQidtoig avjM^ovXevetf, 
^Jlg XQV ^i^^^ '^^^ noXenov, alQeta&(U tijv elQi^vijvi 
EvQjjg ital nav neipaXaiOv iv nQfiyiJiaii avto&^, 
To (pvaMtov, th voiAiiAOVj to dixaiov CvvaiAa, 
2viA<piQ0V te wd dwaToyy Ivdo^ov xal infidivovi 

Kai TOi noXXaxig iC evog Hal iaovov ke<paXaloi^ 
IlQayiAattnal neQaivovTai^ wg ini JriiAoa&ivu 
700 *Ev liovip t^ aviA(piQOvu ol 'OXvv&imv X6yo$^ 683« Cd. A. oiAm pro riutt, 695. Inserni ivi 

30* 468 CHIIi. XII. HIST. 436. 438. 701— 72a 

IlaQ oUoie t4» WfJnif ii, dmdtf ooq' hi^, 
Tuii 8val Ts «0* T^l Koj xixiiaaWf ^ naoiy. 

JMJAAOrS TINj42 KAl JKAPI0T2 IITE- 

FJISANTI. wif. 

Ti vov JatHXov tvQflQ fiW wu ta rov ^lwa^av 
^Efzav&a fiiv nQh nivxs ao* x&v q>vi,X(aw fiffa^^Um, 
Etg iwatuudeHatfpf te iotOQtmP tSw nftofip^ 
JI8qI fioog tov Miwogf ^ nQOfqofAiAa fio* qM^ 
^EufH di fMkXop ifQaxpa tavta nmXatvafUmq» / nEPI TJZN KTHMATSiN TH2 AETEIAS 

rONHS. vknl 

Tfiir tteroir ol ¥twsQol &q tdiv XoinSw OQviuv 
^Ano oiair Ad^aaw in^isa&an^ ASp da 

710 '£x owovolag a^Qetog tB%&ivtm ttai ^qlMS* 
Kal Y^yovotag veoaaoifQ o aetOQ j^firaC»* 
^latS nQOQ taQ aKtlvoQ ^oq intlvovQ tov ^Xiov» 
Kav niv ovv aaxaQdaiiVKta nQofiXixpioativ iiuivoQf 
Frfjauxr ntQlvu tijv yovriv^ mti^u ta xal tQSifW 
Et S* ovy aiitovQ iiiioat tf^Q naXuijQ Mvf^oQ* 
Orivti S^ oiujlQiiOV 0QV60V tavtt^ XafiovGa tQ^&» 

Tavjo xai o XQonoSetXoQ toZQ astoVg noui ih 
^J2q nai avxoQ nov iyQaxpa xQovoyQatpmv «ofA/7oK' 
yfl^w^ fi£r mij ^rijca doieiQ ^kinet». 

720 jyEnuv S* an^ avtmv ixQvy tb anvytvLo/v^ 
^/O &iiQ dtnaatfiQ yivatai, toiv Ixyoroir* 
fy^O fi£r fotQ evdv t$ Xapo^ ^wvXXimv, 
,yK(ivomaj fivZaVf elte tt tSv naQVonav, 
ftKinQinev avto fi^ yov^Q elvat vo&oVy 
jtTQiq>u te Xomor aQ <pvXatzov T^r q^vaiv. 
„*t> 3' av ye vm&Qov adQaveg naXiv tiJo», 
yfAvetXev ei&vg wg donrfOaQ tmp roi^oir. 
SToir o6Toir fier to oia nal veoaaoi toiolie* 

HIST. 438. In inscriptioue erat nvii/iaVaiy. OHIL.XII. HIST.m 440. 729—752. 469 nEPI eHATTONSlN KAl TTIIIAISIN KAI , 

TnHNEMIJlN. vXd'. 

rvnag rmg 8i aauvnoi Xiyovak ^a Tijrreiiry 
730 ^ExBiv 9tal yiXa xai inaxnovg ttal SvsQd roiovf «# 
'.£701 S* mg MVQor a^Qevag anavrag ehm riYQ9§gf 
Ovro» nai ^^lv ro yvnSv itpiVQOP ovfiTraV' yivog» 
HhzB d* ^iMiga^g nghg nvpi^ mrojMro» afiiAO^g^ 
KvqU^ avlXaiifia90va$ yoptiv vnTpfBidav» 
^Ev knaxhv %al uxoQOf ^fiifatg di fsw&n 
Ta vnfivifita oia. hf 8i TOiavra§g aXkagg 
'£jc roiy euoiy inXinovatf nal vsoaaovg notovaiv* ^ 
^Ev kwajov ^fi^pcM^ ih «ai eixotriv hiQoi^ 
Mi^Qh lud nzfiaBwq avzSv ixjQif^vatv itcBivovg^ 
740 rovfjv yimSv vniivBi$ov 1%^$ rijir ^fiXvyovcsv* 
0av8ig ovBiQotg 8i o yv^ivunov ariiialvB», 
Ola 00» n^ojcar^^.6^ owfSg ig AiyvnxUav» 

nEPi eEioT AUTPor, kai ti eEiON 

KAAEITAI. Vfi'. 

deroy ft«y ri &bU^wv vniffiwv aa<pSg voBh 
etXov wi %h ^vfiuxfia, o HBQawog tb d'BloVf 
Kai nav avv rovro^ ^avfiooroi' S^tZoVf 9tai ol imiQBg- 
Kal { ^vxfj wai ayyBXoi mxi ra roiaSra^^stoi'* 
e^Zov liiv ro &viiiaiia ovroi KaXtXa&ait roei^ 
'Jlg lov nai iQxoiAsvov &BoXg rqi ikBnnviBHV* 
eBiov di zo &Bia(pioVj mg UBQawtf oiioXov* 
750 esioidij yoQ o KBQawbg fiaQBXav oJfi^f ixBi^» 
nXriv oaov ayyB^og iaziv i% tiyvfig ZovyQafpiag, 
HXbZov nQog ro d^Btwptovy fi ntBQawov d^ifAvri]8* HIST. 439- 
731. In Cd. A. rixQ^if. 
734. Pro »v(flm9 m luargine 
cd. A« iv xavraiQ. 
741t M*rgo Cd. A. oQtlM. HIST. 440. 
751. Etiaiui cd. A. intlx^v. 
Lacisius Tertit ex arte. Me id 
quod aperte vitiosum est, re- 
liuquerenii scripsi in titviit. 470 CHIL. XU. HIST. 44a 753-780. 

*J2^ Bi&e SutetQog avjrlq liixQi' toS yvr vni;^^^^. 
Ena9ov n )(aj ^^^iUiTO^ to) (po/Soi toi a/i£r^« 
T^aimov t^^ 9roAc»$ l^^vff /o^ M^* j^cu^DyTi^ 
2jci^oS jfvdcWo^ M^vyoS n{fiq dz^f fiou |<^^ 
!r^gpa«^^^Mu filfnaa xQljfitg ts koj Tor oifior. 
'JS^aMvr T^ ](<^ ^£ ovTO^ ovdohog na^exirouTy 

760 Oyda imQw ov8a(iSQ ngog deitov fiov fiepo^y 
KefavfopXfija 8e Tt&rtkP Tor cSfior ff^oaedosoiyi 
jTai Tedn^nirof scai avTog fcsTa fiQdjiBXaw oipar. 
!^U' in Tov (pofiov {oKo^eig /Jol^^ ^dTrs^ Ijoxovr, 
*£k T^ff oafi^g tov xepavrov finr^ov rex^o? ar ^fiijr. 
7*011 (Ufiov a0ro]fi}9a$ ^^ IrioKiji^ar ei^ vitQaw, 
TooavTi;^ ^p^i/ 8i oofiij ix tiJ^ nli;;'^^ iudn^, 
Slg Tijr fioXtlf <pvy6vxa (ts Oj^edoy ^aveXf i» xavxf^i 
Ttjt di fifiiovoif avT^ tj Inoxog vntiQiof, 
TgofAOig XQtyiM itivoiaxov fiej^i kcm /Sovlvoiov* 

770 Oviaig oofc^^ xr^g mtQavyiav n^QOV nwitQaaf iaifftuff 
^9'' ^ff sra* T^ &£ia(piov, &6ia(piov naX&fiai. 

OeXov S* avTOV xdv MBQawov niXw xaXela^ai foUj 
Jlg Ijc re^MiSr awxQltpzoig nvQ &Btov vnfiQyfUfoVf 
Oifn IvvXov in ivXwv Si y eXacov nal TOiovToir. 

JZg &iag di eTraSior &Bi0v nuv d'av(iaaxiv iiy 
iSlioti o^ oaxiQsg &bXov Sij Ix tov ^eoi, to filinw^ 
"iH* Ijc tov ^io} nliov di , onsQ SriXoX x6 xQijn», 
'FvjfiJ Te nalol ayysXov nal xa xouxvxa ^bXov^ 
*H in Tov p)<inBtv anavtaf vobXv xb nal ^^crcaaxar, 
780 Elt^ ovr eig aeix^rijTa in &4biv na^ ^ov tQimv» CHIL.Xn. HIST. 441-443. 781—796. 471 

nAPOIMIA H AErOTSAt JXT02 A" AI^ 
EeEAJhS', mSETAI, OT JE TI2 AAAOS. 

^O ''OinriQog rhv KvnXwna h ^Odvanla tpiqu 
Ugog ^Odvaaia Uyavra fiarcf xi vvqpilQ^^ycu* 
Tou IloasidSvog, ^OivaoBv, vlog iym ri^j^ayai. 
jfjivtbg S* avK i^il^a', Ufl^xm, ov ii thg oAXog. nEPI TOTy HjiNTA KAjIAN KINEIS, JIS 
njJNTA AieON KINEI. vii^. 

Msra IlBQaSv tov noX^ii^ov v&v neQl MaQa&Siva 
lAvSgl ;|^pijafio^ ixixQfiaTO T»n rSiv Ai&tpfaimv* 
Trp fiyijfii^y d' anodidgaxev ifiov ^ toviov «^^<^cff» ^ 
^JZg navra nalcav de niVBCv ual nunag ii tovg U&ovg» 
Tovro nouiv ineXvog 8e uai nav avaiioj^Xavatv 
790 ^TniQnXovzog IfivBJik, nXovTOV evQOiV iu M^Hm. 

nAPOimA H AErorsA, tqis mnTAAiots 

ES9HMJSIN. viAy\ 

^'Ea&rifAa iwaXiov arQaTianSv rh e^a> 
"OnsQ KoPudfig liYaTa^ ano Ka^uSou IHqoov. 
*0 S* ^Ewakiog &8og noXefiinog intaQXBi. 
KaTa Ti^vag, o "AQtig fi£V naXg ^Ewovg Sv^HQaff 
^XXokg vlog tot^Qeogf iTeQOig 9i &6QanoiV» 
*A^^mvif di aXXog tig^AQei iafpafiiivog. HIST. 441. 
784. Odysa. IX» 520. HIST. 442. ^ 
787. Margo cd. A. rov8^ pro 
tovTOV» m CHIUXn. HIST.444— 446. 797—813. 

nEPT rnOTAQT, KAI nO0EN TUOTAON 
0AMEN KAI nOSA SHMAINEI TO 

OTAON. Vfiif. 

*'T7tovlov %o navovQYOV ts tud choImv xceleTroe» 
'£W TQavfAaxoQ, o Hm&sv douei fiiv vficUvuv, 
''Eirm d* iaxi diifioQOVj, yi(iov o^dftovs ^Axotig. 

800 Tinaa^fa Si.xoXg nalaioSg to oviQV d^k^jS mh' 
jTo vYidg, oX6xXi29^9 oXi&QioVf ayovQOv xb, 
*0 Tiiv^fig rotg,rtaXa$otg de nQogxi^tfik %k 8vo* 
To fiiQog TO ToD oojfiaroci omQ iuAov(i6V ovloiVj 
Kal nav avv Tovroig iiaXaMov, slaq^QSi ds mu z^i^ 
jMi ovXov fniQOvg adfAatog iu atix^v xSv AiaxilAv* 
'£« rotlF 'Ofii^Qov iiakw ds rou fiaXaixov ti^ XQV^*^* 
„OvXoiaiv llifficlSaff evTQSfjpsg yahu 
ji, XXaifaaif ivsfioaxsnim , ovXtav ts Tasii^xm* 

HEPI TOr\ KAI KEPJAKISSU KAl UOOE^ 
EIPHTAI KEPJAAEON. vfU. 

lAnh Tou nti^ovg Xdfsrm avfinav rb msQ8€tXior, 
810 ^H ano T^g aXmifSXOgf i^v ital usQdm itaXovfUV* 
Ilavv fOQ navovQyoTatov na^iaTrpis %o ffSov. 

UEPi juefmph:? kai tis h metaipj. 

vf*g'. 

^H MiicuQa o tf&ovog %i iari, nai ffaoKavta, 
l/init MsycUQiig dalfiovog %svog (p&ovoQatatQVm v«" HI8T. 444. dicimus verdotmro^ i. •• ^ 

801. Itt raargine edit. Boi. ride obscuniBi.** 

XIII, 639. e«t forte color, auem „.®?^V^f^Tl* ***^^' 

HQI teriiAculA lingua iu Italia *"*^ ^^*» ^^ CHIL. XIL HIST. 447. 814 — 840, 473 

nEPl BJSKANJIN EPINNrjlN, KAI AAA^ 
STOPSm TEAXINSIN. vii^. 

JTSffoy poufnavlav ylvaHJxey tipf 8^* ofiftutfuv fiXapriv, 

Ji.a (paitov PtUvovaav xal pXi^peoig OfA(AatoiV* 

tloXXoXg yaQ lottv oqi&aXfiO^ nQO^Xixpu pXdntsiv ad^ivoiv* 

IlaQ* '^JEXXfiai, de datfAOfBg t^s7$ r^aav ^EQivvvegj ■ 
^H TiaKpavvi, Miyaiga nal^AXriHjm avv Taviatg* 
Kal ^EQtwvg di Xiyovaiv aviag ivvfioXoyoi 
820 ^Jlg h T^ ¥Qa nal tjj yfj t7]V Oixriaiv i^ovaag' 
*^H avvovaag tag aQog, Tovjiatt Tctg naiaQag* 
Ak \%a outo) TO XQvttov lith to ^i^ iuipiQsiv. * 
'£x To2i €Qk iaoqIov 8i 9tal vvaaoi T^iTirig Xiye^, ' 
Ai ayav dtsystQOvaM ^ diByfiysQiAdvai* 
EtT* ovv ^EQidovveg re ml ^EQtvvvg in rovTOVf 
'Jlg iQtSag vviA(pevovaaif ^ vifACpah t&v iQtioiV,, 
*^H nXiov al sig i^lag $tal SQtg vvaaovaai ys. 
''O&sv xal yQacpsa&at lAaxQov (priat xal to toiTa. 
IldQa To Ttstv TtfAojQStv qiovstg 8e Ttattpovri. 
830 'H MiyaiQa ittXi^&fi 8e ix toS uanoXg (AByaCQSiV * 
, ^H AXr^xT^ 8* £g aXriKvog oZaa rtQog i^AStx^astg. 

\iXaaTOQegf ol aXag ts TriQOvVTsg xai Tog fiiafiag. 
^O T^ivirigf 0I iv aXatg 8e TStQovieg xai ToZg fiXdfifug^ 
y TetQOi TOQOg, to 8dfAaafAa^ mg ix tov ipiQo} qiOQog» 

TeX^tveg iiaav 8i Tmg twv (p9ov6Qchf SaifAovoiv^ 
lAxTiiCog, MByaX^atog, ^OQfASfog rs nai Avntog^ 
Mtvtav ofAov T6 xoi 'Nwtiv, taong 8e 8ii xal aXXok. 
^Jlg 8e xevxQtiSetg nai TQaxBtg i» toiI ixh^ov Soioi/j 
Tf^TC^S ^TVfAoXoyriae f reXetovxlvovg ovTag. 
840 ^H riXog tk iitetov mi (paQfiaHSSsg bVT»^. HIST. 447. 832. Erat illas^ et ▼&• pro- 

814. Una syjlaba redundat. '"'a^V ViU Chil.^V^^^ 123. 
816. Immo nQoofiXitf/et» 838b Erat T^aa(^(« m CHIL. Xn. HIST. 448. 449. 841—869. 

nJPOIMTA H AErOTSA, KIMMEPION FJF 
ONTA ME KAI AH^HAION. vfi^. 

TovQ KtfHfABQiovg oi noXXol S^fog q,cuTiv vna^sir 
JlBQi %09 TaivQov 1&V Shv^wv 9t(d ttjv MoMtw Uimpf 
OlnBQ aqniT^toi bIo^v, ilhov ov]( OQoivtBq. 
^Ev (Xjcom il diayovoiv Vv xb vvxtl fia&Bta 
'HfiBQaQ tBoaaQOUovta. nmQog 8^ avtoVg xov OKorovg, 
*'Otav iv olyoifiQtOTi, o iiX^og vnaQxjj. 
"Oioy iv Ttjf noQHlvt^ 8i o ijhog vnaqffi, 
'HiABQag teoaaQaxovta oX6(pmto& tBXovokV- 

^AlXov S* akXa ijfsvdiatat^ liyovoi wcpi toitarv. 
850 't)iifiQog kiniiBQlovg di naQ* ^ltaliav 14^6^ 

Kai aq>oniatovg BiaaBi rovtovg q>fialv vnaQiuv. 
Kai tovto &6qv§ov noXvv toXg <pvoiiiolg noQBoxBr^ 

Eiai Se pl KiinniQm (iBQog ffQax^ ^ ^ni^^ 
^E&vovg tivog 'itaXixov. at 8b oixtiae^g tovtoi^ 
*Ev qiUQayli ttai noiXoig de ttatadivdQOig tohoi^. 
Ktti ovtoa iiXiog aitotg ov^o^^ imXafAnu* 
^EkbZ snm XiiAVfi 'fig iati Si&ia naXoviUvfi^ 
^Hk nai ta qtvXXa nintovta PvS^i^Btmi taiv diviQoiv. 

IXAPOIMIA H AErOTSA, AAA^ J2 HAAA- 
MNAIE KAI AAITHPIE JAIMON. vii&\ 

Hag naXafmig ual ^^poJy avioxBtQta ntBivmVf 
860 ^^H xai ti iQYa^ofiBVog xaXBttai naXofivoiog. 

Kttl uXflaiv Sb vvv nav&avB t^v tSiv aXitfiQitav. 
A^V^ag notB ftaiiaxffiiB liSfiat^ taglA&fivag'^ 
Ot 8b &0Qvfia>8iatBQ0i ftcH yivovg tSv aQiiapav 
. ^EqtoitoiVf naQBtiqQOvf ts nov tiivnog i)v livXmvmv, 
Kai aXia xai ahvQa &iXovtBg 8iaQnaiBiV. 
^fHK TOUTOu navtag tovg KaMvg gictftey ahtfiQiovg. 

T^it^fig 8^ ag to navatfiQiog q^fjaiv ano tov nav», 
OvTOi Tor oXiiiqQiOv in toiI aXitto XifBh 
Tovtiatif tov afnaQvo}Xu uai a8im noiovvta. CHIL, XII. HIST. 449. 450. 870-892. 475 

870 Jainm 8i xai o B^mkQog ntaXiixak Ka&* it€QOvg 
^aT^fioiy T^ ital i^fiiveiQog vnuQjiaiVf iiansQ eqpay. 
JaipLtav %ai itag o (povitmg %ai nomk%og t^ T^^r^?/* 
^E% zqv dat^oi 8i qifja& tovjo xijv uXrlaiv (fiQsi. IIEPI AMAZOmJSlN KAI SKTeiJSlfi KAl 
SATPOMAJSIN rTNAIKJlN. w. 

''Or* %o yivog fiaj^ifiov to voSv ^AnaiovlSoiV, 
Tovg navwg aq>efiiv(^ ^Oi iwxiov IS 'Ofi^^ou* 
}i To xqIxov aZ xatinsqivev ''AiAa^orag avtiavelQag; 

Ked al Snv^iieg navta^ipv avSQuai> ovfAnovovai' 
Kal^^taig ftaxdtg ncd toXg tQyotg 8e av(Anaaip hiQOigj 
HSklov ta Sgya avfinavta eQySivtai al ywaXxsg- 

880 Kal Tojv SavQOiAatoif vosi fio» to^ ywaZxag, 
Snv^oiv xai l^fAa^ovotv de yovrlg ixnscpvxviagf 
'IfloneQ xai Jiovvaiog ^ijv» nsQkfiyiiaek* > 

yjTijg yag TOt q^iXoifizog l4iAa^Qvi8(av lyivovto, 
fiT^v note di} fAt^&fiaav in^ avdQaok ^avQOfAaTf/at^ 
Ol SavQOfAUtak Sxv&m Si,^ ovg neQaftudag Xiyeig. 
JEig nXaiog naaav 8e elnetv Iqi ttjv lotoQlav. 
Tffv evdeiav ntmaaovfAOb yaQ ovii fAtxQwg tov xaQtov^ 
JMfinwg noXXag iuamfAev ayQatpovg iatoQiag.*' ^ 
'^&ev fAoi XQBttTOv edo^e ne^i naoSv fiQotxeoig, 

890 ^H nXatviatojg §QaieiSv iaioQiSv fiyijo^^yat, 

Tag de Xoinug tov nlvaxog Xi,ne£v afAVfifAoveviovg» 
"09ev vfAlv oUyov rs nai qiiXov vofuatiov» HIST. 450. 882. Dionyi. Perieg, t. 654. 

875. Iliad. Vi, 186. ^' ^ meinoria Tzetzes citat. 
878. Addidi tals, 892. Scripsi Xinetv pro eo 

880. Yidetur avrmv post xal quod in cd. A. legitur, Xinov 

iiuerendtun. -vel Xtnwv» 476 CHIL. Xn. HIST.451.452. 893—916. 

ISTOPIA H AErorSA, KAI TA2 SAKIJAl 
KAI MASSArETIJAS. wa. 

Tovg Saxag l&fog yiviuan9f env avQSfAu ro (fuMos, 
Kai al yvvaXnsg lovxiof de aviifiajjttuMk aa^qaatiw, 
V29 nal Kiviaiaq SiQf^xSf xa* tiBQOk fiv^^o*. 
„Al xSiV SantoHv ywaXxeg di fiaj^oyrcu d^ agi' Zmtm, 
„Kal naXiv 8e 2tQvaXiog avi^Q zig i» %3v M^m 
,jrwaXua %&v SanidoiV fiiv MatafiaXuv 1$ Innov. 
Tovg Maaaayitag voh 8b rovg lAfiaayovg vncfpsr^ 
900 Kai Tovroiv al ywaiHsg di totg «mraroc^ X9^^^ 
Si/v toXg avdQaak toXg avtSv taZg fiajoK ixaQtiQow^ 
Kal tovto yivotaxe uahag, fiijA^ ae Xav&avitoff 
'Jlg Iti^aayoi xat IdXavoi mai Sawn 8i tud Aaxaif 
01 'P£g nai SavQOfAatai di xai ol Iditag Sxv&m 
Kai nuv onoaov nQoaotxov S&vog nvo€ug BoQiov 
\ KoiV&g xatwoiia^ovtak Sxv&a&, Sxv&&v rif xXiiau. 

OTI TEPAS UAP^ ASSTPIOIS EJOKEl 
STPATETOMENH SEMIPAMIS. vw^. 

Trjv \kiv txfi S$iiiiQttiii8og avfnnaaav tatOQiav 
Aiaxoatfjv iyQi%pa^ev ifidofAfixoatoneiAntrjv. 
Nvv $e TOi)$ 'AaavQiovg te^ SvQOvg xal IdaavQiaiv 
910 Kai, onmg iatQateveto SeiiiQafiig iioi, fia^e. 
jiaavQiOk iiiv Xiyovtat, ol MeaonotafutMf 
SvQOi di navteg ot ivtog Kaaiov xai Ai§avov, 
^Jlv noXeig ^Avnoyem, Fa^a xal ^FXatg 8e, 
MaQaq>$g xai lAaxaXmv di, TQinoXtg xal 'Jotti}^ 
^^oiTOff te xal eteQa$ noXetg ov^i §Qayj^k»* 
Tovg 'AoavQlovg Syvag fio^j avv tovtQ$g xai toifg Svgotf;* HI5T. 451, oatur apud Dametriam Phale- 

897. Ctesiae fragio* p- 126. reum in Ctesiae fragm. p. 119. 

Hoc Tersu GronoYio pro JSrgva- -' De Sacarum muUeribus \ide 

Jlcofi repouendum videtur ^r^t/a- etiam Aeliau. Var. Hist. Xllr 

^Afoc, quo uomiue Medus yo- 38. ibique interpretet» CHIL.XH. HIvST. 452. 463. 917—940. 477 

7>}v di Swtinrni^ aviArtam$g $UMXava§ip lAaavQlof, 
'Jlg T0 SvQia ofiOQOv xww hv(toX6yo$g* 
"AXXoig d* or« xaxiavfva& nataKXvafAw f^ notaa* 
920 Kal xriv tSv IdaavgUuv de ytjv 'Aa&VQtaiv XiyUv, ^ 

Svvofia 9ud SvqIov Sk nXiiv ou SvQiav uoiXiriv. 

To d' ontog S^snoQ&tiaB SeiAVQaiug %a BimxQa, 
^Ev T^ Inslvfig tyvaskag nXaxsia iaxoQia^ i 

Kai SxavQo^axfpf xov ^lvdwv nmnoxa axefjpfiqtOQOV, 
JoXoig poiieXiapavxag noiijaaaaf ixxQinsi,* 
'ETTfii d' ixilvog Syvwm pta&fiv l£ aifxofAoXov^ 
"Ot4 fABXuvoMf fiiv §oSv deQfiaia av^Qatjpivxa 
Stg fiifAfifia iyivovxo tlSfiXuw iXef^vxtofVf 
'lAvoi&ev Big xa^i^Xov^ 8i datlf ivxe^BAfUva, 
930 ''AvxiaxQoqi^ avfifii^avy fioXfj xe anovxiov. 
Triv %eiQa SefiiQafAMSog xQfiaag poX^ uaiQiqk 
JlaXivxQonov inoiriae xijv av^Qaytiv xijg fia^^ff. ,. 
J^o/CsTOt d^ ^ SefAiQafug x^ xuyfiy xrlg jcafi^^ou. 

IlEPl ATAAANTHS KTNHrETOTSHS UAP" 

EAAHSIN. vvy. 

Avo noQa xoXg '^EXXfiatv vnfJQxov 'AiaXdvxa^f 
'H fisv lAQxag xai nwfiyog, HaQ&svonaiov fiijriyp. 
'H d' fiv naXaiaxQiHfi fiiv xal xSv dQOfAaioxoixaxotv. 
Ti} fAiv HfiXel naXaiaxQixSg av&afAiXXfiaufAivti,^ 
AQOfAm ViHoioa ituvxag de no8ojv x^ to^vtiJt*, 
iVtxaia» MeXaviaivif, fitlXa %Qvaa Qinxovvxt. 
940 Kal xavxu 8e awayovaa nai ovxatg ^^xxfi&eZaaf HJST. 452. lnde Tzetzes fiugere superlati- 

929. In cd. A. est nafiiilov, Yum dgouaxtaratoe ; atque cqo- 

Ita patct xafiylovs e»se genuir' fiaxtuxdTOjp y non Sgofttuoiubta^ 

uam lectiouem. CeteruiD cf. twv^ ut es> in edit. Bas., "vide- 

Diod. II 16. tur esse lectio codicis A. Ne- 

* que abhorret a Tzetzae^ iiigeiuo 

HIST. 45*^. compositum dgo/iaiitntvSy aut 

936. Qnum Graecitas barbara Sgofiwitve. ^ Hoegero^ legenduin 

habeat ^QOfiai^ currax^ potuit Yidetur ^QOftof Oinvtatoiv. 478 CHtL» Xn.J HIST. 453—455. 941—960. 

lyiSXkov de TOvzov igonp noiX^ mxMjt&^Umf 
Tdtq xad'* 'Hgo^ %ay AiafSQOVf mg IfQaifm Movamo;^ 
'HTz^TOi 'inT^OfAidortiy ovx 4 McviJaXog Xkyu. 
^Slg YQuqi8t> de OBongnog ovtm nav* enog 1088^ 
Kal %Sv inofw xazaKovB Xoinop tov SeoxgiTOv* 
y^ fnnoixiffig ona df] Totr noQ&ivof fi9sXe yofUu, 
„MuV iv x^Qolv ekdv, avve dQOfAOV. a 8* l^nulafi^ 
jf^Jig ideVf wg Ifiariji ig ig Pa9vv oUar' eQona. 

nAPOIMTA H AErOTSAf KAl EUI MTSOn 
eAMBOS, H lEPA MAXOMENH. wS. 

• 

Jvo Mvalag elnov 00» nQozeQOv neipvxdvau 
950 Nvv de Mvaovg /10* vofioov XiyeiV rovg nOQ* 'OXvfSf 
'H 'liQa Be Gv^vyog vniJQxe tov TfiXiq^ov, 
'"Etp* aQiiaTt, d* ifAaxeTO, xai al aifV ravTij nSoitt* 

KAI HAPA KAPSIN H APTEMISIA^ H AAlr 
KAPNASSIA, H TOT MATSSIAOT nZffi. 

wi^ 

^AQxeyn,oia ^la \kkv %v lAhuaQvaaalaf x 

'H tou MavaoiXov rov KaQog avvewogf adelqfiq ti, 
TiS SiQ^f) owefAaxet de ry scara aToXov fAain. 
Kli^&ivTog 8e tov HeQainoVj duuxofieri] Tors 
^oiviaaav vavv ifiv^iaev avTavdQOV rfj Tr^ooxpovaew 
*0 ol dtoiitovTeg avTtjv tdovreg Id&tivaZo^, 
SvfAfiaxov elvak do^avreg, ania^ovTO diojxeiv. 
960 '0 SiQ^tig noXefAiav de T^r vavv doxriaag elvok. 941. Scripsi rovtov pro roi^. 

942. Vs. 154. 

943. Margo ed. A. vjS pro ty* 

944. Theocrit. III, 40. sqq. — 
De alia Atalaiita vid. Aeliati. 
V. H. XIII, 1. ibique interpr. 

945« inoiv pro lotiroip e cd« A« 948. Etiam cd. A. ailZe f\ 

qui aic adiuyat £a Theocrito 
lectionem ailar^ 

HIST. 455. 

953. De Artemisia Tide He- 
rodot. VII, 99. VIII » 68. c?T. 
93. 101 ^ 103. ibique interpR- 
tea. 
CHIL. Xn. HIST. 455—457. 961—983. 479 

Tfjv di fiif&laaaav ddmg ovaav IdQXBiuaiav, 
Msyahog avsfiotiGBV e^ ^yaXiov oQOvg. * 

Ol avdgsg juov syivovxo yvvaXusg Tfj vvv fiaj^]]^ 
Al di ywalxeg SfAnuXiv l§ ^Qftov XaiAngtjv ttvJp^^. 
Miav 'AQTSfiiaiav (lev l%eig t^v TOt; MavadXov» 
^!AlXfiv lAQTSfAiatav de ttiv 'Exaiofxvov ixsigt 
'^figMki xal OTQaTfiyiTkdag , yswaiag afAcpoTiQOg» i/ V nEPI TOr, TA2 OrSEIS KAINOTOMIlNf 
SlSnEP EKEIN02 O SEPSH2 O BAPBA- 

P02. wg\ 

Tfiv SiQtov tavTt[¥ anaaav eig nXuTog laTOQiav 
TQianoaTfiv davTiQav ts svQ^afjg iv Tatg nQtaTaig. 

TIEPI TSIN, OIS AOrOIS KAI EPVpIS ZSIN 

EAT2ITEAHSEN APXIMHJH2, KAI T0I2 

SrrrPAMMA2IN ETI AT2ITEAEI. 

VV^' 

970 Tf]V IdQfkpifiiovg svQ^g da TQtaxoaTffV xai nifinTfiv* 
Tivig fiifiXiov Xiyovaiv ev yQatpat, ^AQX^fifidfiv, 
^Eym de tovtov avayvovg dtWfOQa §i§Xia^ 
Ta ne¥TQO§aQi%a j maTonTQorv Tuug iiaipsig, 
Kal Ttt imaidia, xa2 etSQa fiifiUa^ 
"^EI^ oiv'*HQm, 'Av^ifjuog nal nag fifixo^OYQn(pog 
Ta vdgixa ts MyQaxpav 'nal Ta nvsvfiauHa ds, ^ 
BaQVoXxa ts avfinavTa ttai &aXaaao8ofAiTQag» 
IloXXa TouAVTa avayvovg fiifiXia l^QxifA^^dovgf 
'uiMovoiV oXnsQ Xiyovaiv eV fiovov yeyQatpiva&f 
980 Haaxoi nai Xiyta Ta avxa, ansQ IneXvog slnevi. 
*y)g elxe OinXav av^vyov , vVov de Toy navXiT^fiv, 
*'Ovav' uaTSida tov fAoixov neifAevov avv t^ OixXa* 
-^ldatv yaQ toSto^ ixnXayeig tUA&^ iaVTOV ^Tio^y 962. De hoo monte yid. WeMoL et Valck. ad Herodot. VIII» 90« 480 CHIL- Xn. Xin. HIST- 457—459. 964-6. 

JSineg avvog itmVf ^ SxiQog %§g aXkog. 
^Eazoig ovy iXo}^l^8to uai Hiy^ TOiovra* 
^ldov Toi/TO IlavXog iiev vnaQXjBt to naiSlof, 
AvTTi zov Ilavlov fciiTij^ de, ^ JcoJlovjurnj 6iJia, 
Ovtog eifAi 8e iymfs. l/oi 8e %lg rvyiirm; 
Tavxo uaydt taSg fiifiloig 8e roi; ^AgxiiiiqSovg lim 
990 ^l8ov avim nat8ia nlv ina^ovaiv, ot IlaviM, 
^H 8^ I^^ifiij^ovff lyypoqp^ /uiJtij^ aviSv, ^ e&Jia, 
01 8* lt4QpiAri8ovg XiYOvtsg vnaQx$iv hf ^ifiUov, 
OvTO^ 8i}^BV iyei slfii,. iya 8i rlg tvyxavm; 
Kal xiva a aviyvointa, f^ ovag xavxa d8ov; 
^ESoxovv nal xov /ifoQiov ixHV 8i x^^^^^hfa, 
Kal linav 8e xo yvdQiofia aafig xov *4ixM*^8ovg. 

UEPI KA2TOP02 KAI nOA7JETKOTS, 

ZJiNTSlN ETEPHMEPJZN. wij. 

(iyQaq^fl 3e.) 

'H ItnoQia KaaxoQog ccfia nal noXv88vnovg 
TaSg nQdxMg xiaaoQaMoat^ yiyQanxa$ nai oy8i^ 

HEPI TOT HPSIJOT N02HMAT0S. w*'. 

'HQ(i8rigf ov oMovofisv, o fiaaiXshg 'lovdct, 
1000 '^O fiQsq^OKxovog nal avxov xQBtg ano%xstvag ncSiag^ 
jSaJs ^^"9^^^^ ^AQapiaafig ?y vlog %ai lAvxmaxQOv, 
xm. KaiaaQog XQOvotg Sspaaxov nal XQorotg KXsonaxQtt; 
Kal xy XQiaxov fiQ8(p(i8s& 8e avyxQOvog <qiU«ia« 
JTaTpoff S* ov sapfiv aysvovg wy naXg navovgyoxat<n 
HoXX^ vtnS xov (pvaavxa navovQyioiv x(^ xQonif, 
OomsvoiV vnsQxofisvog navxag xovg vnsQOxovg. ^o* xr ^ ^ ^ '^' ^^^- t ^- ^* ^^^* lad. I. c. 33. n. c 1. 

98*.^viaetur excidisse ovxoQ qui locus est repetitua iu Tmh 

ante ««'^»/* ^^ ^^^ delenburgii Chrestomatli. FUt. 

HIST. 459. p. 56. iqq. 
Cf. losephi ArchaeoL XYII. CHIL-Xm. HIST.46a 7-34; 481 

T^f SafiaQEtav «roXiy yaQ avxog i^amtvlaac, 
KalaaQ^ XagtiofAevog , tiu Se(jaajif Ineipt^}, 
^i&eio uXiiaiv Sefiaaxiiv uvri rijg SafAaQelag* 

10 JKai KXeoTTUTQa dtoQeag tneiAne fiaaiXelovg. 
Kai ote '^vnoviog nv^Q jfjg KkeonaTgag 
Triv a8ekq>iiv to8 KalaaQOg iupelg ^OxTaoviav 
Kai oTe ^yroino^ o^ou xai KXtonttTQa 
Tov lAeyav itQog Toy KaiaaQa noXefAov awexQOTOVPp 
STeiXag 'HQoiSfig yQafAfAaTa^ iQfHkaTa voi TQir^Qe%^ 
(JinXu d* riauv Ta yQaiAfiaTa rot tot8 dedofAdva, 
Ta fAev nQog tov IdvTiaviov ^, nQog SePaiOTOV 8e aXXa^ 
Totg Toii' ;|^pijfiaTaii' nofAtaToXg nal Toiv YQafAfAaTorv dntr^ 
^EynaQTeQiiaai t« fAiHQiv xai mTAdeZv tb tiXog, 

20 Kai TqH nKoim naQaaxtZv iniatoXag scai taUa, 
Titg de nQog Toy i^TTO)|i8yoi' in&aToXag avptQvxfm» ' 
Tig tuv ^HQ(i8ov yQi^ffeu navovQyioiV ti fACQog ; 
KaTaaye&eig fAVQioig 8e tSv voatifAatojiv &viiaxe$, 
uia^Q^ 9 8ew(} Tqj nvQeTtjf , xvtiafA^ imqtaveiag, 
KdXoav o8vvaig ttal anaafAoZg itai tav no86iv opKoaie^ 
Tov ritQov afine86vif te axdXrinag iyyewday, 
Kai oQ&onvoia, t^ ifA^ fAtaQOTaTjf voatf, 
^Tij^* ^9 xai fiut^QfAevog n^eov naaaiv twv aXXmv, 
Kai nQO TOt; 8iovTOg xaiQOv JiQfiifoP ixnvevaak §iov$ 

30 Auficjv elg ^eZQag fAayatQav 8ridev mg iiaaiv fi^Aor^ 
Tiiv 8e§iav aviteivev wg iavTOV aviXoi* 
^Avexpiog 8i, mg 8oxSf MeiQorifiog tr^v xXriaiV, 
Trfv fAaiaiQav iqiriQna!^ev ix Toiy %eiQMV ixeivov» 
"TateQOV &vriaxek 8i mxQoig, o8vvaig aqpo^iJTOiff* 24. Etiam hic locus confir^ Xafigof. Sequitur hic Tzotiei 
mat in losephoi fi. I* 1« 33. losephujn. 
{• 5, loctionem XafQog pro ov 32« A loaopho Tocatur W- 

%iafio9» 31 482 CHIL. XIII. HIST. 460. 461. 35—54. 

I2TOPIA H AErorSA, TON UAP* OMHPIh 
KATT0nn}lON^ NTN EHETNJIN BPAJU 

nJlAOTATON. v^* 

Tif *!AJhii9 'lOfcij^o^ ^a» nolXaxK «XvrotroiXor^ 
Tor 'Atdfiv nai vor ^araror , ano Toir av^fiai^ifnm. 
Ol %ov &atatov Znno^ ja^ IT^iaovozoi tok nooir. 
^ Eial di 7« Tajyxaxoi» xiq ya^ avTOvg hufvpu; 

^Ahovb nud nat* £noQ di el ^ileig, tov 'O/aik^* 
40 ffEvxog ifiol 8tiaui¥f if^vx^r d^^fS* nimonmif 

HEPt TOt ePTAMBJKOT KOTPOTAIOt 

AI0POT. vgcu 

Ta xov ^QUxfifiMv narta xov nov^vvllov SUjpnoiu 
^'ExB^ xo iniaxoXiov. xi de 8$X ^^qpe*r nalir; 
't)nwg xov &^aii§tvorta %Qlaatxeg niwafia^ 
^H Koi aiVomiSitijf ii Itp' S^fiaTog laxSa^ 
Kaif axiq>afOv di ^j^^iSaeor xfj nsq^aXfj Xi&^ovaw, 
^Onoaa nai6i(fyaaaxo , ipiQonfia xvnoi&irra, 
Kai x^ ;^6i(i didoaai dwpnvov Tovrq) nXadov 
Kal fiQaxiOVtaxiiQag 8i i^§iXkovaif iM9ito§, 
Kal navxag aQiaxsvaavxag atetpavoig axB(pa90va$Vf 
50 lE£ aQYVQog xijg vXtig fiiv yQanxoTg xaSg aQtarBiaiQf 
Kal noig inl xov ixQfAaxog dfifiooiog oinixf^ 
^'Onta&sP xovxov taTOToi Tor axiq>avov StvijoM^f 
Kai Xdymv toiircf) nQhg xh ovg ' naX xo naxinw fiHni - 
nifxa xo imaxoXiOP ^di t& Toir noiQimv* HIST. 460. 
38. Inaerui yt, Margo od. A« 40» niad^ Y, 054« 
inipvyjj. X CHIL.XUL HIST.462. 463. 5d-.78. 483 

itAPomiJ n jintofsj, or tjp srjl 

KPEITTSIN TIETPOT KABESTtlKAi JETIA^ 

eoN Tt MiKPonpjsnES. v^ff. 

T\olf iatOQtoXm { ngrinigj o HOQVipatog TlixQoqi * 
lUiiHQonQSUtig tt ninov&e n^tov iv rfj atavQdaetj 
Kai nQo <pf»Vfig aXixtOQog* ta d* aUd atytijion 
, Kat fitiu tiiv afaaTa^hv naXtv (pOQu deviiQa 
ToVi*tffiovf fiou iiuknioilf fiadi^ofta '^aXaaaji^ 
60 BaXotv avtop eig &aXaaaav anb t^$ aXiudog 
KXvdmb nQoaiituXtU6 i naQdiag diata^oiiafig* 

ttEPt TOfi OMtOlltSTlS itS Ti EJtSTJ^ 

SjSi APA SOt EtSKOMm AStON EtNAT^ 

TPEIS JSmS ANTt nEOASSAI. v5/* 

Vi]€rot)$ {ikv ifAog Siata^iivU t^ TtitQo^ 
*'Ott al^Tov ivi§aXt Hviiaa^ jiig ^euUeaiiijCi 
Eig tlj 01 6Xi,fonUftB^ iSlataaagf elQtiiu^ 
'Eym mil l| 'Oiai^qov de itolXrimv naQt^iiifjf^ 
. To «Qa dri tol ya SiaHOfiev aiiof tlva^* 
Kal 8ri ncd naQBPiHhva nid tb Qr}t6if ^Qeitovtaig^ 
Tb tQeZg avtvnaqiaa'9al, da uvil ivbg <pij^i da. 
^HtOt &av6vtog (iiv evbg i^toi Toif fiyOviAivoVt 
70 TQetg tov^ eieQyetovfiag ae tpav^vM avt* ixelvov* 
'O"OiiriQ0g ovi ovtoi de toi»^ Xoyoi^ naQeia(piQe$$ 
jiXXa Jriiipo^ov tiva utevvavta tmv 'EUoivaiv 
HaayBi iynavxmiievov t^ aveX^v ikeXvov* 
TqiSv iato tSv TQiitaV de naXiV otvffQTifAivai^, 
^ «Uoy, eW oilf Alavta t'6v fiifav naQ6iaq>iQeh 
T41 Jrfiq^6§i3^ Xiyovta tavta uat^ Snag outoi* 
ii Jffiipofi*, r} OQa dri to^ itanoiuv oSior elvokf 
ijTQeig Ivbg avtl ne(paa&mf inei av neQ evxeai, avtoigg 

HIST. 462- . HI8T* 463. 

57. Scripai xoid' aXXa prO 62* Wip accessit e cd.A^ 

taXla'4 Va. proximb iiterui TT>* 77* lUad. XIII, 446« f ^4 , 

31 • CUIL. Xlll. HIST. 4^ — 467. 79 — 96. 

njporMTA n AErorsA, or me^ r^p bpo- 

TKIIi K£0Ajiai KATArriA EEKASTAL 

'^EfAntionk^^ xl 6 ^tnq^ Tada Mxr* l'nog JUfu^ 
80 ffOi ftif yap figorii Kefj^lfj uavit yvXa luuafnmf 
„Oif (nh inal vmotv ye duo ulddQi atdoov9t;it, 
,,Ou noiBgf oi d^oa yovva, ttai lifjisa kaiftjewwOf 
„^Uo ^ijy iBQv} uai a&ioipatog inltro fMvtotp 
n^ifOftiok noa(Ji09 anavta naiatoaowja ^PoffOif, 

TIEPI STOPrHS ABJHPITSIN HPOS 
AHMOKPITON. vg*. 

*0. ^A^SfigodrjAOMfKxog o naZg ^HyfiauFtgatoVf 
Tov di Aeiminnov fta&riri^g, tov ^tt^f^rov MJUaaoVf 
*i)nmg^ Tw? ylpit^Qixaig {iiv iarigyeto a^^T»$ 
Kai olog i^v, iyguxitafisv iv nkarsh ngiv <Fvii|iiT^} 
'fi^f^iroGTj; Koi ngoiti 8i iaroQmv tuv n^Twv. 

UEPI TAPIXJIN IXerjlN JlSlANSiN ^\ 

.90 Jl^iavovq li^vaq iaoi tagt^ovg $lfa& vou, 

Oineg fiagfidgoig fuu noivtiig fieg^itixa xalovvTOi. 
Oi di Soyiiag nai omo^, Xa^agoi xai XBQamvig, 
yino to^ "JI^ov norapiov , o^ aq^&p rff xp^ga ^iu, 
^•/2|ia»'0c xakdorTM, Xra nai loiyioai« 

dePi Aoror tot s^psot iiepi aptemt^ 
si^s PHemros, oi menanapes mox 

ITNAIKES, EFENONTO, AI AK rTNAIKES 

ANJPES. vSf . 
'Ev latogiat^ ftiv ToXg ngiv Tpiasroar^v dovrdQtt^ 
^*'X^ T^r Siglov avfinaaav dq nlitog iatogiaw* m Kd. Mura^ p. 525. Ibi yvta uinaorai. Et ▼ertu terti» 
iaiu» ▼ewu' •ifc tcnj^tat .'••tt m^txo fligltante ymvv^ •»/*,!. CHIL. Xin. HIST. 407. 468. 97-120. 486 

Tovg X6^ovg d^ ovarikQ cl«|« mgi ^AQtBH^aUig, 

Ktu mgi Ttolag l^le^e jovzovg ^^QztinaiaQ^ 

JSS; r^^v tSw fvv Tfir^axoar^y fievvijicofft^y ual nifinttfr» 

IIEPI TOT, JlSnEP EKEfNSli nOTR TSlk 
NEIAEI MIAH2I0S ArPOlKOS. vgij. 

100 Tov KodQOv naldBg Mddiav t$ nal o NBdtCg VTT^^Of. 
Kai o fiir Midotv in j^pi^afioS t&p ikaiSp Tttf^ ivo^ 
AintQ nafatQ^fiofiivak alaXo9 un^tiXovp, 
'Et Yjl naiQidog iiaTOUcs^v itax^^ «ij^ olmiag. 
Ne^Xsvg di fiart$v6fAWog negl T^g unoiHiug 
^HMOVGBf* ^ '9vyatfig oot T^y joi^ay nataXiit$^ 
AHq^ft^g d* iMhiftig ^xovoty ovatig uatlYtanitfig^ 
Umovaijg afof ineiaiov aal tp^efYOiiitfi^ tuSk* < 
^Eg KXa^ov ij Ig MiXtitOf ayov KuQai ti n^^a. 
Ao&nov negi vi)r MiXritop innXii^ nal KuQlptv, 

110 Kal nuXiv de lAavieieiM tolg Kagt^voig fMavieioig* 
XgfiaiA^g tio^ti rouf^ dit XMQav XafieZv ineivfjv, ^ 
"OiTot; mfQaaiok ttg avti^ fioiXov tcufv yilg pmXu^ww^ 
*'0 NetXevg anrinocigf ig fier Avnoq^Qotv y^aqieif 
Kigriv x^^Qio^ KuQiniiv^ ^nutffis nuvovQytag. 
Kui fidiXov ia%e nuQ* ait fjg, ^ro* niiXov x^f^Q^^p 
^J2g ivaqQayiaak fiiXXiav th t€^ tovjov iunivXitjf» 
'0 fjiev AvnoqQtav ovtotai Xiyti y XafieCv T^y fiuXov. 
*!AXloi ie uQtov Xiyovqtv ayQoinfa il^outflam* 
^'^Og uyvomv z^f alttiaiVf ^v o NeiXevg aUtlrai^ 

120 rfjg fimXov TOVTC)» iidoineVf eite xar* uXXovg Xi^ov* HIST. 468. 112. Margo cd. A. itafafftjr. 

vm \^v ^'1'?' ^•';J?'*** 113. Cd. A. hic quoque Sit^ 

108. lu scholiia «d Lycophr. 114. Haec fi^uU filia iu Acho- 

est ra^ov. Foraitau htc legeii- liia Tocatnr Kduga. Lectio cd. 

dum a^oy. A. Tidetur e«io Ktfgiiv^ 486 O H I L, XIII. H IS T. «68 - 471. t21 — m 

Kal ovTwg QVTog lYngaxiig tyivoTO t^$ V^H!^ 
Mieffrp ovpaipag u^TBQoaf KuqoI ttal Mili^oioig. 
. ^AlXok d' olg aiXot XiYoptJi xovro {dw fBfOfimh 
JCai h iTega Xfiga di, ov MtXfjTonaQia» 

JIEPI TOr, Kj^N MTAN JIPAN OTK JSIT^ 

:S4TE ArprnNHSAi met* attot. d?*'. 

^Ef TV ^^P^^ ^9* 7"^^ OTavQom nai na&u owrfifUf 
TqW liad^flfog KvQwg Iq^evQijnoig vnfownag 
Taio (pfiolf mg ngog aiftovg Toi; Qa9vf$6S9 ixT^eirvr' 
^«tf nlaf iigav fiet* ifAOv vfi^g inoYQvnvrfOn 
OvdoXmg iiMivoaTS. ^lovdag ayQvnveX di, 
13Q ^Sig 'fovd($iaif xoiCg ^BQoiv elg <f6fOf naQadwrth 

nBPI AMiA2TPI402, nQBEN EKAB0H, 

VQ, 

'H itaQ* ^OfifiQtf KQSiifa i^h fvf "AfiaoTQig iKiX<7faf| 
*Ano AiiaaTQidog natdog scara Ttvo^ toS Saw^ov, 
KaT^ aUov^ ^O^va&Qov di^ THqoov ufog t^ jifa^ 
^PtiQOig i'4 ovqiAaTog TifO^ AiAa^ovidog. 
Ka^untQ uai T^f "E(fBO0V, StViinfiv nai tqc oUo;, 
^Oiii^Qtf ^ Sifoinfi a Kaoqg t^v %X^o^f tpiQat^ 

fSTOPlA H AErOTSA, JISHEP TIS 0jLU 
PIS JiN, H 4JONTSI0S. voa. 

TvQOWOi^ ftal afi<p6tBQ0i tSv. SiuaXwf iniJQjflVj 
^O 0iXaQig naXuiTeQog in^ tqS HvStayoQOVf 
'0 di Y$ 4iofva$og nXaTmvk oin^ej^m. 
i40 HufTSg m^QQvg ii olofTak Tovrovg Tv^airoug dfoi. 
KaTa Tiji^ do£ay ds (tVToiy fayo» Tavi/y elgfinw. 
Om ol afd^ig ^oov 8e ual o'iovg l/^oi xQtfm, • HIST. 470. HIST. 471. 

t31. Uiiid. II, 855. Cellar. 142. Cd. A. in mftrg. r«nfr>' 
NotOrb. Ant. T. II. p. 309. sq. pro ^>«i. CHlL.Xm. H1ST.471— 473. 143—163. 4^7 

» 

Tiit fih 0aXigt9og tgavSg svQfiang latOQtav, 
. TQuinooT^v ml nQ<atfpf fiey t^de t^ xaTaXoyt^, 
^EniYQatptjv de (piQOvaav, ^y av evQeXv /tia* ^riTeij 

nsQi Tov TevMQov OdXaQig ov el^e yQdfAiAazia» 

*H To£f Jiowatov de x^rai (ao$ lavoQla 
^Ev %i} devtiQOjf niVasu Tq> navv aiuuQorvnf^^ 
TQiTfi ofAov nat elnoarii xul felevtata ovaOf 
160 IleQ^ %ov OT^ov Xiyovaa tou> toS ^hovvaiov* 

nEPi Tor, TPAniuis qmot kai hpa- 

TMATIKJIS. vo^. 

Tolg XojfOhg fiiv ro TQayinov o JiaQXfig inedetnw, 
l^vuiQa nnl av(i(poQag nal ^Xiyteig nataYYiXXtav, 
IlQUYfAatinbig iSeinvv de tavia nal in totv eQywv, 
^Jlg eig ti^v SQ^aaav notafiov neaofv nal pepQeYinivog^ 
^Slv fio^ tk fiQaxvtatov avuYVoia&fiVM tovtov, 

ISTOPIA H AErOTSA, O U0TAM02 SH^ 
AT2 H ePHkSSA TJU OfiTI KAI BAP-^ 

BAPOS. vo/. 

0Q^aaa &QanSv rig notaiAog iv &fiXvH^ t^ nXi^au. 
^Ovttag 8e OQjjaaav eXel^a nat paQ^aQon ineXvov, 
"Otk xaQtfiv toVg vdaaiv ianuQdie xai Xoyovg, 
^Slg nQOteQOV ianaQalav ai 0Qyaaai tov ^OQ^pia, 
ICO Thg teXeiug iiiaanovxa taZg nat avtaXg paQ^uQOig, 
Kai ne^Xf^v ani^Qixifav elg notatiov inelvfjfv 
Kai fiovainfiv ti^v d'iXfOvaa^ nal ^r^Qag nai tovg Xl&ovgp 
*ji nataavQe^ notanog elg [iiXava tbv novtov. HIST. 473, 160. Videtur ttaravtaU «crf- 

159. Lucian. adr. indoct. $• beudum esse, idque cum «a- 
11. fqq. '^«iC, X. 576. compArandum. 488 CHIL- XIII. HIST. 473. 474. 164— isa 

MiXaq 8i norgoq XiYeicn niXaYoq Jf^rtiAiinj;^. 
'H liovainij avfinXiovaa tjj ntsfpaXfj 9* ^Ogqtiwg 
Kai HLWovpiivfi tug xOQdag vn^ avXtitaZg itrifiOig, 
MiXog vnfixsi yozfjov^ Kwovt «tc 9Qrj;ftjfiiiag. 

IlAPOmiA H AErorSA, OIJINOS AESISU 

TATOS. TA TAP ANISINTA SE OIXHSON^ 

TAI STN eESU EIS OPOS, H EIS KTMA 

HOAX^AOISBOIO OAAASSHS. w*'. 

TitBg icvQioig olmvel nai no^w ie KaXoiwra*, 
HQmxa n^ navtwv (Aav^avs nai na&s!^rig tud tSUiL 
170 Fvneg nvQi(og oUavoi, &iiXv yoQ nav to ydvog. 
Otoi nal fAOvai nvovaak mu fif^i* l| a^Qivatv. 
*J2a YOQ vntivifua fewwa^v, ig nQoeZnov. 
GvTo» uvQloig oUavol naXovvxak fitv ai fvnigt 
Kal navia de xa OQvea na%aiQTiaiiniOTiQi»g. 
OUovoanonoi de oi nQiv xug mriaeig Toiv oQviatp 
Tag deiwg xe §Xinovxeg r^xok xag In xrfi £oi, 
Kal xag ano xpjg dvaemgf aansQ Xawg inaXovv, 
Kal Ttt^ tparug nai xug ^oug unovovieg inelvonv 
^EnQifOV oia fitXXovai xit nQuyfiaxa Y^ia&ai. 

180 "^Av ovr i^ hoi de^ioi lq>iQOvxo oi OQveig 

Kai Tos fpoivug nQoineiAnov evai]fAOvgf uexQaiUvtag, 
KaXXiaxfjv xiiv anofiaa^v nQOvXeYOV yeyovivcu, 
^Av in fiiv irjg ianiQog Se nai avv aa^iiotg rpoipoeg^ 
0avXov xov anoxiXeofAa nQovXeyov jelea9fiva$m 
^Ev oloiVoanojTiag fiivt xovxo xvYjaveb el8og. 

^AXXo S* ohovoanonfifna fAa&e AativoiV yivovg. 
^QVtg xivug ayQiag piivj nXf^v yivovg nQt&o(piyovp 
KQatov9xeg ixi&aaaevov» naiQ^ d^ yiiomafiatww H I S T. 474. &ef pro corrupto ouv&j^ lUwl 

repoAui. . . 
lu inscription* dat cd. A. guv 173. Margo od. A. m jrvvcc. C Hl L. XIII. H I S T. 474. 189 — 220. 489 

KQ$&itS avTotg ijl&sPTO TTQog PQpaiVf nau, ioiQW 
190 Etb avTOS ia&iovaiv evfAaQsaTazi^ jgontf, 

EtT* ovy nXTiyakg toXq Tojir ^afAqtoiv anoQ§i'ATOva& tavTOgm ^ 
Kai oSroi di t« fiiXXovTa nQoiXeyov ysvia&a$, 

^AXXo oUovoaHonrifAa OQvi^av roiv xaTolnoiv, 
'£S ofV xwQC^ xai ovofia iylmaaxov anuvTotv, 
iVfMoviQiyy ^TToi/i^Qir T8 %al T&v XoinSiv an&vxw» 
Kai toSto de aatpiajaTa Xi^ot TclSg a^^aQiatoig» 
KQi&ag QlmovTsg oqvi&^ fAta Twy naroiitloiv, 
^AXfpa ual /JiJto xal Xoma fAifg^ tov co OTO»;^«fOV 
^Ev' laQTaig naQsviyQofpov nai tag nQtd^ag iTl&ow» 
200 ^Eaxonow - tnaiTa Xom^ Tvj^oy n$Qi noXifAOv, 
"EXXtjv uQa o vtUfiTiqg ut* ovv yofii paQPuQW, 
HiTQog^ ^ IlavXog aTiq>avov Xi^iffstat t^ ayiov§f 
'%r nai MaQiav f) Zcu^y fAiXXsi, Xafiitv d^g yufAOV* 
^^Av ow ^ oQVAg SXttfia xpii^^v tov e aTOixsioVf 
EiTa TOU X, *'EXXrK»a Toy yixi^Tijy idsinfv» 
Kai ^ Tov e iSriXov H nai fAOVt} nQi&fj tovto. 
^v di Tov fiiJTa T^g nQi&rig l^iji/iaro ^ OQVig, 
SoQfioQoig nQosai^fAaiva T^r vinriv ysyoviva^* 

Tavio nani t&v a^QH^ is nXriasfav xai nQajfktnm* 
210 Tavxa oUovoanonrifAa nvQloig inaXsHo, 
>, JCax TOuiQiv avfAnuv fAunsvfAa xaTaj^^OTiXoirtf^Qig 
KXridtov, nTUQfAog, awavTfifAa nwmVf ^ iQvyrl ts 
Kai avfAnav TOiOVTOTQonav, Tig aQ^&fAr^aok navTa; 

Eig OQog de ncd nvfAara &aXaaarig noXvqiXoiafiov 
Olxriasa&M nQosiQtina Tog ^Xixffsig TtAg insivov, 
^En Tov xov TaiiTa yQufpavTa yiQTriv naTonXva&^rm 
Tov noTafAov ToXg ^svfAaaiv^ ovnsQ naXovaif 0Q^aaa9M , 
Ta tnrf Taura 8i qfriaiv 'EXivr^ nuQ^ 'OfAriQc^ 
'Jlg nQog avToy Toy'!£ixTO^, oiiroi^ ^Wi^ fiaXovaa* 
220 n^asQ ifAsSo, nwbg nanofArnavoVf inQVoiaofigf 219. Iliad. VI, 344. 9qq. 490 CHIli.XIll. HIST.474. 475. 221-245. 

^Oiieo&M nffOfpigovaa icaxi} arifnoio ^idiXa 
ffJSlg OQOQi 9} alg xvita noXv^koiofio$o^ ^aXuao^, 

nEPI ArTPTETTSlN. vo<. 

^AfVQ^ok jitBQ XiyofTa$ fcai no&tP , (iir^ari fiou 
TJ^TOV ol ovroQ a^Xrirai fud tw fptXdiev^ifmv 
u^Y&rag atefpafizag fiir ii^XovP, ov/i dm^rag; 
Kai atitpapov iXafAfiaPov ^ovoy rijg piatig 8S(fOP> 
JSra jcai tou^ dmQitag di ficrif^orro 070190^ 
T'^^ noXtatg ^ ;^^? d€ 6»Te wog xmp iiqiiup, 

230 Ta dS^ xolg piu^aaatp pepkopxmp aq^oSimgf 

EIth aai oQinQVxog hvogf mg lAjilX^g IlaxfouLf* 
^Enel di sun$Xv&fiaav noXeaif xwQatg, i^fung 
JCal ovxoh ovan$Q fieSa aySpeg ol 8nQ&ia$j 
01 a&Xfixal XaiAfiaPBip t& X9fii^^^ ^<^Q ajSaij 
Mii XiiQia nal ap&ii di xal §oxavSp axi^mmg, 
'NiMtiaairxtg iUxQsxop xrfv ayvQkPj xo nXti&og» 
Xoi ovToiff avvfjiQaviiov ^^ij/iaTa x^ o/v^^ 
Kal iril^oii' iaxov ayvQxSVf Sg ix xSp Ip «7«^, 
\4&Qoil!ovx6g f Xafifiapovxsg dSQa, xiig Wicij^ jwpii'* 

240 ^AXXog yoQ aXXo xh avxolg iiiiov xSp xov nXjPi^ovgt 
*'0 HxeP 13 nQoaiQtaig vud ivpafktg Ixaaxov. 
Kai ovxoi, ftaxaxQTiou fiir iXiyopxo ayiQxaim 

KvQimg xoitg a/VQxotg de uai fnjm/upTa^ pou, 
Kop fiSuUor ^jf Toir a&XfitSp ovxok xi^p iiX^o»r Saxi^t 
Olol elatp ol naQ^ ^fi7r av^itapxeg aiypoipoQOif 223. Omiasum erat f*'» et . 245. VexilUfer» Glosaae Gr. 

pro oti •criptura ror«* Lat. ^tyvo^^c Hanipulortu. 

if rcp A ft Taetzea de circulacoribns, quo* 

HX5T* 475, ut miraculorum effectorei sog- 

230. Pro dpiwSiwy •Giipai gillat. Dufrenu In margioe 

difft^iiotf , quae item cd. A. Yi- edit. BasiL haec yerba tunt ap- 

detur esse lectio. Etiam Lad- posila: ^JF^r/* infeiiigit qttcs 

9ius Y^rtit condnne. Stationarioe pocani.^^ CHII^. XIII. HIST. 476. 246-273. 491 

'Onoaoy nsgitQij^ovak %ciQag ual nQoatutova^ 
Kal oaof jear' &Qxit*flvoif xrjv ^lavovaQiqv 
Kal T^ XQiOTOv fsvn^ask Sk %al tpcirw tj} ^(iiQaf 
'pirooo* nsQiTQixovai toq &vQai nQoaanovfJS^ 
250 Mi^Ta ^dSiV t} int^96iv ij Xoyoii; iymfiitutf 

Kol d^^Bf iv nQoq^fiaBaiv ipsvdeaiVf evaq^oQiAOtg, 
OvT0$ navT^ uv "kijoivxo HVQioa^ lirjvaYVQTUk, 
MiJiXov av aiyvQqiQQovs /lo^ av fi(£oi^ TOioi^roidet^y .. 
Kai frar' oQiipLfjyov huuqqv yoijopf^ nBQt,TQiizi,v 
Kai nQoaaiTtXv iv rqi XafisTv iinSQ naXovaiv ovro#y 
JMiflfaYVQToiv ifavQfinaQ r^y oQftodiav kA^ocv. 

Oi naXaiol ayvQTai yOQ, iiansQ Ba^Qiaq yQatpUf 
*f!v ^v^icxfi/Joi^ Toig xmXoXgj ov Tolg iafipotg Xiymf 
Kai avv auTcJli nai eveQot t(uv naXaioiv uai fioiVf 
260 JEig ovov &ivTeg eldoiXov ^cS^ avTalv r^^ 'Pif^9 
7\finavoig nBQ^riQj^ovTO TOff nmiAog nQoaatTOovTBgf 
M^T^ inaafAoiTOiV i^ai ffdoiVf aeXtiVfig a^x*fii}ro»$. 
^j4xovaov 9iai fiapQiov di t^v&v j^oiXSv ianpaiv* 
praXXoig ufVQtaf/g eig ri yo^vov inQu&ri 
ffOvog TtCi ovn eviAQ^gf alXd 5va8w!iA09v* 
JSZfa naQei09oif nai naTaniQPi i>ije^* 
^yOvTOt de HvnXia naaav i^ e&ovg sroifiijir 
^IJeQiCovTeg Sleyov^ Tig yoQ ayQQixoav 
ffOifH oldef*!^iTif Xevnof, mg infjQd&fi ; , 
J|^70 ,,Tif ovy aTra^o^ QOTr^^ tb nai airmf 
jyAyvi^ q>iQaif didoaak TviAnuvm ^Pelfig ; 
^Eyvoag doxel^ fio» t&v uyvQxoiv Ttjr qivatv^ 
TiiT^fig axp m iyQa%ff$v aniQipeZ XoytfB \' 248. £at festam EpiphaniaOt 
V* Dufresn» -.s. tpona* 

256. Etiam^cd. A. ut edit. 
Bas. ftTjvays^MV, 

257* \n marg. cd. A. Fa^ 
fiQiae* — Vid. Schueid. labt Aesop. CLXIL p« 83. et BabrU 
fab. XIX. p. 126. — De Atti 
vid. Lucian. de dea Syria $• 15« 
Deor. Dial. XII, 1. de Sacrii; 7t 
^ schoL ad Iov« Trag. 8. 492 CH[L. XIII. HIST. 476— 478. 274—292. 

nEPl TOT XOPJETETN KAl nEPI MATJA^ 

AIA2, KAI KTNOBOPAS. AAAO AE UAPA 

TBN KTmBOPAJN H KINABPA KAI O 

rPASOS. OSMAI FAP EKEINA. 

» 
Xoftitvtw laxlv hxBffa nqo§axui9 nz^limiVf 
jilUug ^ XQiXogMxoaa di, to aUorreiiftfr toM, 
MaYdaXta di nXvfiaxa ic^cSv tb fud lx&vu9f 
UXiof {(ofipi diaq>OQ0k nal nXtiiAaxa xouLlBf 
*'Aneg diiova^ xolfioig xa xal xols ^tvaiv Ig^Msr. 
*H utnfOpoQa Si %vwv t^o^^ nai fiowawj 
280 'Oaxia uai xk exeQOVf vis atfiaxa iAa*iXltjg, 
» Kivafigav naXLV xcHv aiyvHv bIvm xov fiffufiov vost, 

rQadov, oaiiiriv av&Qomaiiv di x^v n$Qt xas ^UMajiXas» 

HEPI AESIOTHTOS BHPAMENOTS KAl 
HEPI APXIMHJOTS MHXANSIN. vo^. 

Tr^v BfiQaiiivovs txeiq lio^ ivxav^a iaxogiav 
Ktmivfp inxdiiinaxov , xexQOHoaioaxi^v xe. 
TS}v lAQxifii^dovg Ix^is H '^ais nQiixats laxoQbuSf 
'J2s nghs xQiauoaxoneiinxov xonov ifyeyQaiiftivfj;v. 

HAPOIMIA HAETOTSA, HMETEPON HAI^ 

TJiS, AAA^ OTX ETEPOT TINOS UOIHSEIS 

EINAI TON HTPAMOTNTA. voiq. 

'0 nvQafiovs xo nahuiv fieXtnfiMxov vntiQxov 
*Eu aixov re nal fiihxos fj(air nms axevaaiav^ 
^'JlaneQ xavvv o atiaafiovs wU exBQa fiVQia* 
290 ^HfiixeQov noifiae%s di elnov vov nvgafiovvxaf 
^'Hxoi, xh viMfixfiQiav f x^v rfiovfiv vtjs viMfiSf 
JE7t* oiv fe nat ri ena^Xov. nat fitf teXg fiiM|fopoK CHIL.,XIII. HIST.478. 479. 293—316. 493 

I 

Knil Ina&^M ididovto luXlnfiHta jctSg vlna^g, 
*AQiatoqiavfig Hq qtfjoiw, l£ oi; nayot SBt^wty. 

nEPI TPtSAAITPOTt TIEPI TOT AJinOS^ 

nEPi nEOTS, nojoKJKHS, nspi xoi- 

NIKJIU KAI KAOISIN. vo9'. 

Ta tojy aXiJfiQioi9 va xai xa rSf aXaatOQojf 

"Onuf&ev ftQOSYQaqtfiaav» vvy de XeuTiop taXXa* 
uionog To Xdnog yQa<f,Bjai iaixqqv to toS ttQoiiiov, 
AvSnog da ro IfAijiov dtd %ov a> lASYalov, 

^O Hai ivjav^a vvv ifiXol. niog di tb aidotoVt 
300 Kovano^ 8s ftai %XoMnoiBg, ovanBQ cpaiiiv fLai vXanovgf 
Kai oaa 8e xaxvrovai^ rovg nodag, nodaxam^. 
Tu twv nodwv de aidfiQa, co$ xai l/iQtajO(pavfig 
Kai ol ^omoi de XiYOvaiy ;^ocy^xoiy ipiQev nX^aiV» 
Kai nav de to neQi^sQigf wg nodtoVf xoaxivovg, 
Kai xQixov, scai tu eieQa, ^oivixag Xiyoval iMOb» 

^Ev TOfr^ ata&iiotg -xai liijQOig de JkoaxovQidfig Xiyet 
KojvXag fjxo^ inivag XQeXg tov ^omxa vnaQ)^uv, 

^Hyavv dvo xai ijiAiav aja^iAOV Xuqwv tvyxdvetff. 
Jixa oiyyiag olvov yitQ exaa jfi liiva, l^eu 
310 Ot/To» JioaxovQldy idv o %olv(^ vyQwv. nijQOV. 

lAQioJOipavfjg d^ aXXaxov i^ijQov t» ai jov Xiye$f 
Tovg dvp Xiyoiv ^o/nxa^y datdixajov nediiAvov, 
^Xd^eg vn^ uXqtijaiioipov naQBxonfiV di^^omxqi. 

^Ewg xai ta jov xoivtxog» ja tou xXotov Xextiov» 

'uinag o neQi jQaxriXov deaiAog avyxXivmv tovrov 
KXotog najovoiuiieja$j nXSv thv ^gitivov %v<p^ H I S T. 478. 314. Plutarcli. Vit Solon. 24. 

^. Aristoph. Thesmoph. 94. Xenoph. HeUen. II, 4; 42. III| 

HIST. 479. 3# 11* 

313. Ktth. 636. Adds Ecdei. 

447. 494 CHIL. Xin. HIST.480. 317—338. 

nEPI TOr, ATHAATEt TA12 TIMAIS» KM 
nEPI nAAKOXNTSlN, KAPTKBIA2, KAI 

IIEMMATJiN, vn\ 

Kal dvo daawoiAefov affiXavti vna^i$, 
To aan$QttfOQ ti T»ra ual fAtaijfia ilavvM 
320 Kal vh cSc afUf z§ta iXavfBif^ uaTatQijpifm 
"Oti, d* affiq liiaaQogf ^lmtdfai ovtm fQoap»m 
fi'Jlg ot lAtv afiX fiovnaXij^ MatfigSvto* 
*^E)flig TO affiXatfiiAa» X&ttiov ffoi to SAXa* 

'£« ^^^TO; 1] aaufOQog naP axsvaaiia nXoMovrte;^ 
tlilAa S' l£ aQim anaaa noiutXfi nXaatovQfiOf 
Kal in tov nitto» nifAa 8i Sv e^ei fiv uai fiOfor* 
niiiiAa 8i nav otMoiAfivoVf mq iu tov ni^nm nifgymf 
/fia Tfluv dvo fQatpBiMf ov di* ivog tov fiv de« 
*H di uoQvufi, pQwiAa t^ noiuiXmg fjQtviAivov* 
330 *Ei f^g anav svuQtfitov uai iidvaiAatwv fi^ov 

Tf^v uXrja^v uatenXovTfiae fpiQBiv^ ti^v tf^g uaQvufig, 
*^Hv TCit^fig nafj^oigiuog Xsntwg alnelv oiu iiUj 
*!S2ansQ ovdi Toy /ivttojioi^ Blnstv diij^^^fieywCf 
nXiiv OTi lAovov eSea/ia noiuiXov, iu auoQoiatv» 
01 Se ffoqpoi uai toXiAfitai uai ^fifoivaQ ual xaZta 
Kai etEQa lAVQia de', aneQ ov8* ovhQ elSoVf 
Kai fQaq>ovteg uai Xifovteg Xiqgatg uai neijpvQiAiveig 
^EQV^Qiciaiv oidaiAOv» t^$ avatdeiag oafi* ■^«^ H l8Ti'^4SO. . 2644^ Pnt^Bli. rottaat #p«v«1«, 

Erat in iuemptione naQvU'* asino» In achoL «d LToophr* 

ueias^ et ys. 329. naQvnniim 436. est scriptttm BovKak^ 

319* £rat SaawofAtva, 332« Rtutifii^umiu ^ intcrpre- 

^ 322. Fragm* ed. Welck. p. 27# Utur manue docta ii^ inai^. edib 

Lacieiue et Flbt. de metr* p« Bae« qua utor* CHIL.X11I. HIST.481-483. 339—362. 495 

nEPI KAejPMATOS, TOT KAt OAPMAKOft^ 
KAt UEPI 0APMAKEJ12 KAt 0aPMA-^ 

KOnSlAOT. vna. 

T^y m^ Tov na&aQiAUTb^ avfinaaaf laTOflaPf 
340 "Omeg nalovfisv qfoiQfjiaHOP , ttal n$Ql fpaQiHtuiiag 
Kai tdif Xotitwv iyQaipafisV aatpSg, ifitQtfiQifiivotg. 
l^aSg vvv d* tvQi^aetg cixoffT^y xal TQlttiv iyMiifAiffiVf 
Kal aXXotg tonotg ii ttatv, o^sf imfAsv tavta* 

nAPOIMtA n AEPOTSAf KAt HTN KATA 

THN KOPTOAtOT^ 2ITATA1 MEN nETPOT, 

WAAT2I2^ TIMATAt AE KAEHTOT B 

KAATISISIS. m§f. 

'O uoQvq>aXog tliTQog nQlv akvaa^ Mtftivog 
naQ8VBpXiq'9fi nQog elQH^riv dun^v ta uai ^oqniSfi* 
**HvneQ vvuxog o ayYeXog Xvet, xai HixQOv aii^e$^ 
Jiviff if aXvatg^ aentr^ mxVTOfV ntatwv ta yivek* 
"OfAag yvvdtiteg eifjevelg na^ tiveg tSv oQxovtmv 
KXent&v afifiadortf ixovat nXanovg ttfAUfitiQOvg* 

UEPt TOTj AAAOS J' AAASlt PEZOTSt 

KAEUTJiN AIEITENETASIN OT TAP tlAN^ 

TJIN ESTIN OMOSePOOS, OTd* lA FHPTSi 

AAAA TASISSA MEMIKTAt, ttOATKAE^ 

tlTOI A* EISIN ANJPES. vny. 

350 Tavta ix t&v ^O^riQov fAOt KoXX^aetq, naQ(^dUu4^ 
*'OfAfiQog yoQ totg ineatv ovtmg avtov elQriHetf 
ffAXXog d* aXXof ^Qeie &e£v aietysveTCuuv^ HIST. 482« 349« Klino^^ dayus / oma' 

jpi^litixxn Testit. Vid. Dufreso* 
347, ln'mu^, od. A« aeftvi s. li. t. J^aleni omatuii^ iifiiUr' 
pro onmi. ficat iteia nldnwots» . 496 CHIL. Xm. HIST. 483. 484. 353— m 

Oix mg ixpftcav Tuly xXsnroip a&upaxor ovaka^f 
• .^fiil' ig &d aXXolotv TB xal aXlortf ipatvo^iifm* 

Xtti 7iah/9 aXkoi^ ^'O^^Qoq ovxm nov I4yu moi;* 
^yOv yoQ nnVTutv ^ev ofAOg &g6og^ oifS* ia p^^ 
^yAXlA yX£ao* iiAifHMzo , noAuscAi^ro* d* ioav o»ifs;> 
*Eyw di ndXiv SXeia xai tavza nag<^diiaag» 
360 Ov fog navtoiV iaiiv 6fio$ ^goog, ovd^ la pjgx^ 
!/^Ua yXoiaaa ^iyanxa^, noX\}%k€nxoi S* eiaiv ati^f 
01 noXiv yaQ trjv avaaaav raiovttg KmrataniroVf 
Oifyl fAiag ipoivijg slai xal s&vovg ivbg ftovov, 
Mi^Big yXmaaSv Sa neQiaaatv , uvdQeg tmv noXwOMtxvn^ 
KQTJieg »(il TovQKoi^, u4Xavoi, ^PoSioi te nai Xmo^ 
^nXuig S^vovg toH avfjinavTog, To»y anaaww jou^&I/n^ 
^uinarteg ol nXentiotBQot xai xexifidTiXevpiito$, 
XeiQOTOVovvta^ uy toi tjl noXei KmroTavtivov» 
*^42 v^ff toaavifig vfiQmg avd^Qoinotg tmv oojtoiwf* 

• 

JIAPOIMTA H AEPOrSA, EASE POTN, EJ6E 

T/JN TAX/STJJN, INA KAI ST TPISKAI- 

JEKAT02 A9yL0S TH% KSlNSTANTmT 

FENHSHi, KAI AABH$S HTPAMOTNTA 

NlKHTlKJlTATOTf. vnV. 

370 *0 vovg ovto; na&iatfiKe taiv tfjSe Xeyoiiivuv» 

^'EX&e uai ov ^ Z nayxXenTe, t^ noXe^ Koivaiavtlv9Vf 
'*AyiOi yerfioofievoq y HaneQ ol a/^Xoi KXdnteu. 
Zi&Xog Se tQ$aKaidiKaTOg , mg nQoa&ijKi^t^ tafn, 
''AdXo$ yaQ navteg SdSeKa o} 'HQaKXiovg j^oor* 


HIST. 4834 HiST. 484« 

353. Iliad. II, 40O4 . 3^3. Cf. Gerbelii Mraefit hi 

357. I]iad. lY, 4:37, lll. £d. Bas. Ita a na^a eit 

'362. £rat yikditfTeC^ qtiod «a^^/cCa, corca&Jik VideGram- 

ttiaifiu docta in edit. Bas. qna nat. ling. gr. Tttlgar. p. XXV^ 

Mttor ia VHLlovttt mutaTit. fiu- GloaMrio Onfitim 1 GHIL.Xni. HIST.484.485. 375-394. 497 

'O Ijc x^q "S/lv^koD a&Bog noxi is Jiayofag 
Elg navdonBlov ansX&dvf XQTii^'^ (paniiv li/;^<re»^ 
^Jlg iiXov ovj^ iq>evQMUsv, avQAv xov^HgaxJiia 
SvXtvov Svia %ttXkunov afoXfAa xoiv ivxixvtov, 
ylanxa Xenxa tsaxaxtftMf xovxav iv xfj iilvti, 
80 Elg jiiv nvQav ivipaXef 9(ai nghg ixsXvov dins' 
/iddeua iniy iTiXeaag, ai "HQaHXegf xovg a&Xovg, 
^l^ye de vQUjKaidiHaxov u^Xov ixnXi^QOV rovTOyj 
JKai X71V <paxijv vvv Hxftiaov» ovztog o JwyoQog 
lA&Xov xov xQiOHaidinaxov iianeQ nQoad^i^xriv elne», 
K&yd xb xQioxMdixaxog ovna nQoa&i^Hi/ elnov^ 
IJQoa&i^HU i* elnov, nX^v nXenxmv navxfuv no^vro-^ 

xQonaVm 

nEPI TOTi TATTO EnEnON0EIN tm . 
lEPSll^dS rTNAlKI. vnL ^liQmv,nQiv,xtg fiamXevg ^ xSv SvQanovaie»v. 
V2{«, de xov 'liQonagf ov SipiiiteVf xo cxofio* 
'Jlg J' fixovae noQuxivog xovxo 2vQan6v9loVf 
190 'liQOiv, axoJAaf Xiyoviag:, o£e* to oor a/i^^i 
'liQtav naxeiAifiipexo xff iavxov av^vyti^y -^' 
'Jlg; nQpunovarf fitidafAag mg nQog^ iu^v^v tovxo* 
'H dif 'liQoiv, elQtixef navxotv aviffiv xo aiofUM 
Ovwg idixow 9va0t3eSVf ov{i «^001^ H lA&fov. 382. lu marg. cd. A. hoI pro VIII. p. 89. De cap. ox hott. 

Ji'. ^ TitU. T. VII. p. 279. Lttdaiu 

H 1 5 T.' 485. ' Hermotiiii. 34. de Gelone. 
393. Plutarch. ^ppphtb. . T. 32 496 CHIL.XIII. HIST.486.487. 395—414. 

nAPOIMIA H AErorSA, eETT.dAO^ 

miMHSAI TON TOT nHAEJlS EKBIHOIi, 

TON OETTAAON. mg. 

^AlXo 9MnXofbtn ts «cu aiXo 0Baaolta. 
OtatrcAoptMri iiSv im noXtg ^ nQoifiv 0i^ff, 
KtStiu va niQl tavxfig re tfakSg isStdisyiiiwa 
£lg Tonop ixMatdinaiov aif9 roZg jQiaaoaiQig, 
Oliww BiaaaXoflitfi ficr noXig 17 n^i^ ^'w^* 

400 ' *iFr 09aaaXta x«^ 8i, ^gnoQ noiXai aw frolaifi» 
AoQUfaaf <lf&ia, OaQaaliogf TgUiufi lui SXXm niam, 
Om€Q dai'%al Oairoulo^y ag uii$llsSfg tuu oUim. 

Oi T1JV Soaaahmufiw 9i navQlda am^tidtfOi, 
"JlaneQ aal ^ iyQaipfiaaw SnsQ ^pc^ j? ipdiia, 
Aiyoftm 9BaaaXoftutZg 9 ov Bmaiol i^ sX^mr. 
Oi/Toi 9i avTOvg e!^xs«r> ig fQauj^vai» ba&wot* 
Tl di TO lUfifiiia iatiff onoQ fuiiaa^ Xiym; 
Tovtiariff vnfiQitfiaoVf n^OTy hfiQfrftov xu 
Kai ^AxtXXivg ifuXwog yoQ OmaXhg o seouU» 
410 AvtoxBH^ (pigitta^ MQootoii£9f doitQoimp, 
'Jlg 'i^iifigog ftaQfatfiaif , ovtw to £n} Xipar 
„ Tv i* ^V^ Avtof^im, Ti^ro i' oQa iSog jtgJXsiQ. 

IIEPJ TOTf ST AB AESlOS KOSKIVSU KJ^ 
0AIPEIN SITON STP0ETJIJH THS EK^ 
KAHSIj^S. KAI UEPI TOT SAKKEAAISJl, 

MHAITAISAI. wrf. 

Koamm OQyawa fioi aa^oQata xoS attov. 
"Eaxi Mai stooiciror xtXovf toji^ t^^ iMtiXtfilag^ Jm tUnlo tciipil diico cd. A. CHIL. Xin. HIST. 487. 488. 41&.438. 499 

^Ev ^ anXovVTig mg ngog j^9 nSr itauTovv butoo 
nlfjYaXs anom&al^wv ara§iafr roS qinov. 
^ 9r^o fiu^v scai didQOMi vm roir 8umm6pwPj 
Oif TQ>r oaijfiQir nal uotvSv, ovdi tov JHnrQ» fhov^m 
nSg aaMaXXUun I^ ^* I^V f^v^bfot, ^o^f. 

420 ^H&iiog, aaxoXmijQ^Vf tQVfomog, vhariiQ xe, 
''Oqyovov Ih na&iarfiWf na9alQ09 Qvnovg oiVair. 
^Enti 9e iQomnuiitBQor neQl rtwog aToitTOu 
Koanina&ijtM 9iQri»a £g avQfperfiifi aZrov, 
'jFfro* XafieZv ra nQinovra t^» T({^iy rov scodirfrov, 
Bilonp elnetPt scoi lyxXcitfoy avTor if r^ aaniiXti, 
Xai ToSfTO T^niS(c»T8^or, tig h rQvyia$g olveiiWp 
'EiQflKa mg aauiikiaopf iilla pi^ divkiatjgm 
Tovriart <to« neHaheQOf, ov aoqwT/i^ Xif99f 
Ovrm 9e elnop tijnMSg 8e$t6rfirog fie^&odif. 

430 To aaMeXUae» auiet fOQ ofjiiaheiv nal to 8vo, 
2% aaMeXXioM re avt^ scai jicifa^a^« olffO¥f 
Kal TO sfor' ^fiipaat^ airo uai iaifUian^niifovi 
To ifkfiXii&liftu Ih ^iik elQMtfj- rfj rffg aaMilXfig: 
*0 de ^^fiAc uai rQvj^nog nai vXiatfjQ avt rovto$g 
^Enl ToS oiVbv Uyovratf ov fi^r sca} t^^ aaMiXXtjg, 

lUPOlMlA, KAN UEPI TOfS ErEPTETAS 
iSlJiN 0AJNOMENO2, TI MEN OXK 

AJSlPHii vnvL 

JevriQotg o ^i^iovag tfQeupfl taroQkif 

Kuv aXX4»g scal iriQetg di- oiiwg d*aaSg in^iffi 

Bg tonop ivevfjiKoariv ssoi hvawov rSv rfjdef 419. JaueW(nVy edain 0««- 423. Erat noo$ua&n^$» 

XiliCitv et oanXiCiiv , per sac^ H I S T. 468. 

cuium txprimere, Yid. bttiresi&. In intcripUone erat fcai«f yj* 

JSamaUoxiQtovy colum. Yerbum ^Quanquun qaom erga mnni- 

eat oaaaUiCtiv , inde oa$mili^ fiooi Ixion tit, enr noa eafpen- 

on^Qtov^ derii?*^ ^ 

32* dOa CHIL.XIU. HIST.488. 489. 439—466. 

Katf dg dtOMOOiOQm ifidofLfpiOQvotfjltof, 
440 '^nov m^ «ai* nhuijeQov ^ linoQia x^va». 

JIEPI TOTy SISTPJKISE KAI IIEPl 
0jiMOTSJlN. tm*'. 

'Ono&ev TO iaTQuxtaep IXix^fit iMf&avi fio^ 
Kai x6 IqtvlkofioXriaeP Jiaawna^ 8i aifv Tovry. 
01 l^d'iiflt{doi (UlXoprsg wa vniQOQl^ip, 
Oy nQatsQffv^iinigiiof in&kvov %^g navQiSoe, 
MixQ^g.av o\f^B9iaLiav.Tq ^iiiQav iQtaiUvfjiVm 
Xai fiSj^* tavfnQ ^^ovaav xiXlwv MawfiyoQanv, 
JSvfAnooovfAivw, uQi&fA^ wv voK^ aviov Xayovtm» 
Eig ooTQOMOv fOQ yQi^v,Hg to. ofO/ia imvov, 
^E^Qinjovv ig KwoaaQy^g. tonog i' *AAi^atg toZx% 

450 Ov nui Tohgyo&p^g ^QQMTOvToZg Kfotoi^ fOf$ n^tiKe^ 
^Ewlq$ uai Ta opif^q HoQim, i^iaioVf. 
y/v oSy ^ifio %§ taoTJ} j(lia i^vQi^f 
^Aavima9oig ioiiXlLMtQ nQog t^ itntfo^aiv* 
.^ El S* fiaav ano9iovTa va oatQaiUi^%$iitmv, 
/Ev T§ natQif$ ^iiiVatVf^VfinnvxfifV.^avfYVoiiifig. 
^OaTQaKiOfAOg iuXiq^fi iȣv ovvtog ^ i^oQia, 
*)Uv xal 8$iuu6iaTog vniatri 'AQiateidfig» , 
MeXXoiV di yeXoiotatov u <^^oa* vpa^oi Tavn]?. 
Xaf ' *AQ§ateiioy tSv noiXoiv Ta oor^axa ^^qpomir, 

460 lig fitaQogf afQOfifiatog ^ firiti fiXapBig in toviov, 
*4Xla fAfiii To,tig iati ymiifiwv ^QiaiuSfig, 
Tiji jiiQiQT^Sy nQ0Q$3i&wv iiai oatQaKOV fiaaiit^ 
^Emtivff XiyHf, yQa^fOv iAO^.ivTav^a AqmtMi^. 
*^*0 8* civ iniSiniat at og iyQaxim t^ oor^air^. 
^Ensi d' €lg to KwoaaQysg ani^^itpsv ittsivogf' H I S T. 489. 454. Ent oorQa noh Vit 

449. Vid. Plnt. Viu The- AmtM, c. 7. 
iiii»t. !• CHIL. Xnr. klST.489. 466—491. 501 

I 

^TnoinQ€Kpina iJQero tovtop o '^f^ineid^' 
Z4(ia Ag ai t» ingalav deivov 6 l^QiOTaidfig ; 
JEinovTOg di fiij^e Idetf [Hfide yivfuoxeiv tovzov^ 
lAW OT* nivTeg yQiq>ovaiVi elmv ag rovtov yQitlfjjg. 
470 NsvaavTog 5k mx^ deiimnog Tivog ix t&v naQortm, 
"(ht ^ iiaXiynak iativ o IdQmneiirigj 
JElneVf oniMo} xai iQii to oorT^xoy iwl&ev. 
'O 'jdQvaTeidfig eiQye 8e tovto miioiviKinth 
^Eiriiei de xai ievTeQov oaTQaxof ,vnayQitimf 
'Slg ^uTTOV yivoiTO iiaxQctv oatQaiuadelg TOiovrom 
^H i^OQia ovToi fiiv oarQaiuafAog inXi^&fi* 

^Euq^vi^ofOQfia&v d^ avT^v oi/Tn» KoloVfAev nihv. 
^Ev TOTTOig, olg ovxi naQrfv itpevQeaig oaTQiaaVf 
Eig q>vXXa fiaQSveYQaipov , cianeQ iv ToXg darQixotg. > 
480 Kal T« Xoiita iTiXovv 8i , wff iv ooTQaHoig Vfffiv. 
MovOV ig TO Kvvoaagyeg tu q>vXXa oxfx i^^inioWf^ 
Mg Tonov aTiyetv q>vXXa de dvvifAevov uai XQvnuiv* 

JEIt ovv ixipvXXotpoQfialv qKtftev T^y i^oQiaVf 
Ovn ano tpvXXoiV xai yQOtpfjgf ^vneg Tavvv elQi^xeiv* 
IdXX' ix Toiv anh iivdQOiv (ih ixq}vXXoq>oQovfAivafVt . 
'Ev q>&ivonciQif t^ fuuQvf xal ToXg nvoaig avifionv. 

Oifjiovaa ii fiok Xiyea^M tok vofioyffiipoig voe^ 
Ta iyYQaq>a XfiQi^fAuta xaTU tqi# imsQOioiV, 
*!AneQ Xa&Qaioig xai XQVfpi^ TO&g ayoQoig QintovvtM^ 
490 Ette xul fiiaoig ToCg vaoZgj fivT* oZv eTiQoig Tono^g» 
Oi vofio^ TifAOiQOvvTat de Tovg TauTa feyQafpoTag. 469. xovrov e marg« cd. A« pro raZta^ 502 CHIL. XIU. HIST. 490.49L 492— 5R 

lUPOIMlA B AErOTSA, OT MTN nTOOf. 
MEirOIS, THN OPMHN A* ATIOTPE^ 

nOTSIN m. 

Aiw ua&Bvdmp nXatt^tm, ov fiCg dget^egw mrp9% 
*£§ vnvov xovTW ^yBt^ inB&OQvfitiiUvWm 
jihin9Mg 7«2«u0i]c 8if o Xionp ainaM(fi&9i, 

Oi fivp mooZfmf t^v di OQfiiiP inrQinm* 

IIAPOIMIA H AEPOTSA, EI EN TJh SHPSli 
STAJh TOIATTA TETOAMHKEN. v^ 

Xm ^vi^ ^xfj T^ hjg^^ 9MP Tt} v/ipy vtf ivl^, 
Avpafiig lariP ^ avt^ tou Ao^ov (im nai fia^e. 
*0 lAtp Xgiavbg nBgl avtov Xiyatp evojrTBiUoiC» 
500 Svt,op axtthp ipofkaaw vfQhp ovto» n$^ Xiyw 
R if T^ ^iS^ Tqi vyg^ itoXfAfjcap totavta, 
Ti ap ovjii nroAijoovoiy ip tif if]g^ t^f Evloi; 
KauiSpog ivXop fiiv vjqop avtop jmtopofiaijUf 
Ola &€bp Koi Biaasi {oli^a xal naq^vnota* 
To 8i ^fitop aTrav ifiQbp nai naQaQQiop ivlof, 

JCop In* iftoS ii eIno$fi8P ipt^ vjq^ t^ ^vlf, 
El ip Ifioi T^ ivpatf uai noXvfpmatm, poi^ 
SfiQOP di ivXop ro«290v tov^ iia^eptiig fio» tow, 
Eap sl i» t^ ifiQf? <ivXi^ ftiStm, toXfiS TOtavTa. 
510 Kal Tb l^fiQOP TO ivXop ii aPTi rifiSp pofirau 
^ Kai oilra»^ ov IvfiatnTa* to t^$ fQf/^Q ovdolois* 
AfiXoX foQf ^ ov nQoasatiiP Infiag altiofiutmp, 
^tlyovp Ti^ovoa iupoQfi^ elg tb XfjQt^p Toiavtai 
iSvlof^ ti 9Qaia9$ Totg vjQolg^ ovg aqtoQfiup iMfiaitg» H r S T. 490. CXLV. pag. 74. Babrii tertw 

492. £d. I. 6. Scknoiaer. habet SuiiUs •• t. ptQti^te^Z*' CHIL.Xra. HIST.491— m 515—536. 603 

"Er TOVTcp ie nmXfiQonta nci on8Q ^}fiovl6fifi9, 
No^liax^ X^aaiisvog iBivif Ilaiafkiug, 
Ibig' iuuxajag vniQ aifv^p nmo^fpimg OHonsZa^mf 
"JlanBQ el iS^Haiorro avtoi ^diKtiiUvo^, 
Ktti fi^ iouBU iXKoxQW¥ trfl iimirfl nBffvniraij 
J20 Elg riiuoQiop mBvdeif tB toS nat* i/iov Xfi(^ovvtog 
Kal htktQiiuv nQog avtb nliop IfioS fivQioig. 

JeSIS I2T0PJSIJH2, TI2 2EtP0MA' 

2TH2 KrPJJl2. vnfl. 

HoiXol juir TO anirtiov scaAovo* oM^Ofiaorijyy 
^'SlanBQ scoy t^ toS Omig fOBSta§ latOQlof 
*J&V J ZaiifiQfjp caihnBWSV ip TOiJrqi «oi tijv Xaa§f}y* 
KvQioig do oidif^y Toiy tBkofwv vnoQxBh 
' *J2ff liijag o§BXl9nog t$g, ^ n^TTorre^ Tovff aawtovg 
Ta uXBntotBXwvoviiBta roouo» sca* «^touoii^. 
^Epnag Xoinbv xai tlg iaxi KVQU»g osiQOiAaatrig* 
Tov 0tvBig ds jraiTOi oo* naXSg ij latOQla 
530 Tontf TQiaMoaioat^ ivBffpioatonQfittf* 

IIEP/ 0A0OrP2ESl2 KJl OAOAXTMOT, 
TJNI JIAOEP0T2IN. m/. 

'OXotpvQfihs ^^fos fuV, iXoXvxiMt evx^ 9'> 

Jiiovai na^Bf^naxa iivQla fio* tt^o^ tovto* 
'£fidoiifiMOVta9vo di igiitivsvtaCg *E§Qamv, 
*En X^&fig oXpiak 'Xiiaoiv , oXoXv^itai nlxvg 
Idvxl tov oXotpvQBa&oi , inQatfiasv o Xojogf HI8T. 401. Vit. X. orat. 17. T. XIL p.258. 

516. Hoeger ^a*avUwi intel. Hanc "»^0»*«»^ P'^1^^- 
ligit de Demostheiie, qui fuit , HIST. 492. 

tJv dtff^ Uautnevs. d. Plut. 530. £v wbua uuUo doieTi. 504 CHIL.XIII. HIST.493.494. 537—564. 

Kal doyfM yifOfB, HOitof smwy ro itmfiyftiuog, 
^Avit ToS oi^oqfvQeo&M xo ololv^v Xiyuf* 

XoQig noM,ij oe v^ ^i^t oxk ov^ tVQom ovsm 
540 Eite lAdaraaiov fier iXzs Ufog itiQOv 

Ti}r nQog Toy *IovlLmf of imatoXiiv Imlffff, 
^Ef ji th ^QOvntov lyQaxpsf avti atpavtatitoi}, 
\eivti Tou ffQoviov YBfQdtp&q TO itQOxmtoVj iq fOiti^, 
^Em Xrid^fiq naftmq 8i 9oxdi ' 8io xal avQu Tovror 
^EntXfoq o KaaaitavQoqf nal YQatpH routo^ tade' 
XoQig &€6tg, xotXvaaa^ ae qtiXof ^o* yefia^OAy 
ToftovToy aiAa9iatatof f og YQatpug fio» to fr^othrrofi 
jiftl tov cKpaviatatov* nov toSto noti iqtevQsg; 
'Jlg ovf ivtav&a yiyovev ^ Xi)^i] ti^ ayi^, 
550 Kai avti qfQOvlfov yiyQatpe to nQOvntov, J§g woftiC», 
Kai akXa 8i noX)M, tig av iQeZ ta navta; 
Ovto»g avt oXofpvQaetag ^ oXoXvyikog \xi9r[* 
Meta9eaig d* ov yivertat fOfAOv toCg ofta^ia«y, 
*OXoXvyfiLOf 8e Xiyova^f fooval je thf ^^vov. 

XoQig iieyiatfi 86 &e^ , ot$ ov| «v^oy pvTO* 
Kai nQovntoVf oneQ Sqtfiiiev,,th Supofeg in Jy^SffS^ 
Kai tovio yoQ of nayiov i^i^ato ttavofo, 
IlQOvntov uatovo^affia&tu to SiqMteg toZ^ nSau 
Uag 8e uavoVMV iQoatiig uai tipffig f^vyootatrig 
560 Matfiv fiavavaotg iacoaXg qr Xiyotv toc TOcavTO. 

ILSPJ lOTAOT KAI UOSA SHMAINEI. KAl 

UEPI OTAOT. my. 

^lovXog iat^ fier Ix&vg xai axmXf]^ fnvQionovgf 
Ktd ^ f^av&fiaig tQi^wv avtaiv tdiv xov yeveiov» 
Kai lovXog 6 vfAVog fiiv nXriv S'i2^Kf} t^ «Xriaeh 
'Jlg iv 'EQfi^ 8Mauei fio» xaXSg ^EQatoa&ivrig* H I S T. 493. Abth. p.'133. E Tsetta corrigw 

551. Desuiit duae syllabae. Etymol. M. s. t. *7oviUif, uhi 

HIST. 494. est ^tof pro iQ^^os ei iiiM9i 

564. Cf. Uckert, Geograph. pro nvle<avos» 
der Griedi. u. R5ia. I. Th. 2. CHIL. XIII. HIST. 494— 496. 565—588. 505 

fyH xsQtr^Tt^ Vg^og i(p^ vtptikov nvXioipQg, 
j,JavdaZzig axei%ovoa^ uaXug^eiiiv iovh>vg. 
Tavia nsQl lovkov fAiv» £'£ a-dfjXoZ t6 ovXoVf 
To vyUqy attiQMOfi^f oXd^Qtof, oyovQov re, 
Kal 43VV aixolg to (kaXa%ov itf/i trTOfiosf oc %h liigog, 
570 Aitog w dvo tavxa dk jotg aXXotg nQoae&ifitiv, 
Kal XQ^i^^^ TovToiy diSuna 'Ofiijjpov Uat AfaxvXov. 
Oi naXatfOi yuQ SXayov la tiaaaQa ual fioya* 

HAPOIMIA H AiaOTSA, HAPEMOEPHS 
OTTSIN EAPSh, OnOIJlt OMHPOS EIKAZEI 

TON ET0OPBON. vni. 

EvipoQPog ^Qatozavog i^v rtg xov TQdmv yivovgy 
Tlog Hav&ov nai ^Qovridog , (og "OiJiriQog [AOt Xi/s$, 
^0Q(f6vg 8k BovxoXUavog Kotl xiig AfiaQpt^ifigm 
*Tno Tov Mm^aov dk tovtov avr^QtiiAivovt 
Kaj* Snog javTa"0(AriQ0g naQl avTOv fAOt Xiyu* 
f^Slg S" 0T8 xkg tQitpu iQVog avriQ iQi&tiXkg iXaitig 
^fXdgff Iv oloniXcff o&* ali^ uva§i§Qvxtf iidwQ, ' 
580 ffKdXov, jriXs^uov^ xo di tb nvotal doviova^ 
fjnavtoiorv avi{k(avy U€ii rs fiQvek av&eC Xevu^* 
,fEX&(av 8* i^anlvrig aveiAog avv^ XcUXam noXX^ 
yfBo&QOv % i^iaxQexpe uak ileiawaa* ini yaiy 
yfToXov oQa Hoof&ov vlov ev(AeXiriv Ev^pogfiop 
yfAjQBtSrig MeviXaog insi uiave^ tevx^ iavXcu 

AESIS I2T0PISIJH2, H AErOTSA, KSIMOTS 
TMENJIIJIN ^JEIN EJOKOTN. vns, 

K^IAOg ital novog fCffr' ^8S¥ ovfAnoaia uai tiQxlfetgi 
'TiAivouog yaiAog 8if fiSUoy ol {i(Avo$ tovtov* 
'Tfiivaiog 8k Xiyeta$, mg ol itviioXoyo^y HIST. 495. 578. Iliad. XVII, 53. sqq. 506 CHIL.Xni. HIST.m 589-618. 

'^H 1» tfjg 8ia^4vi^ naQd'8inMOv vfUi^f 
590 '^ b^Tft iififog viog t$g^ ^lfsvd^ di ual tu 8vo> 
'O x^lQwi^g oiu 1%^ ^ dta^Qfj^ vfihog, 
Aomif oHi ipOwmog xvrtP^ «»r& toiitow. 

JZdUUv A viavog viog dk vntl^ew^ ig ipaffl fio*, 
Thv tpMp op IfQiaipig, ov (Af[v 9m dup96f^v* 
VBvdii ToBfa uad^iat^e ta 9vOj a 9V9 Aaw, 

"jOiXok s(^»rTOM»$ 9i ipaoki mm toSto t%^t[Ui09, 
IlaQa th Sfia tolsir to vvpuplop aal tfjv vin^ip* 
uiap Unoffiaif frego* iiihvak 9i tovg Xoyovg* 
01 fuv lAQf^op Uyovtog 'Tfiiimow tvyxo9€tw, 

600 Tla&ia tvig TBQ^moQf^ 9i mmoS ^tpanofiifor, 
01 9^ WrTMcor 'Tfiiwuov qiaow, oiix^ ^A^otf 
EvQtXv nagd^ivovg 8i twag XrjaTcSg of^aj^img* 
OvansQ iw yufioig inuoB roftcfiofff a^oo^fjnu. 
' "^En TOTO 9' ol vfiiva$o& Tff yivu tw^ElXiitmw 
£ki9aaiP ina^sa&M roXg xQ^^oig totg tSv yiitmv, 
Tov fisv l^aTrei^Ofifivot atpitmv naava^og, 
7*^v 9* ^AzTinov tvxofU90% Swofiov av^vytaWm 
Tavta inoiow ^'EXXipfBg tolg XQOVoig to*$ tmt fifu^, 
KaXovfXBg tov 'Tfiifaiov tov jimxov iu^vov, 

610 Kai fifiop f6ft$fA09 avtaXgf ov SnQa^sv lauvog, 
'Jlg ovv tovtov ol "EXXfjveg naXovaiv iv Toli; fofuitg, 
KaXiX nal tov IbXaaiov to fivog tSv Aatimv* 

^Eisig th xQiog Snav ao^ anoq>Xfi&iv teXing* 
Haoag tag t&v mviatmv faQ atnofAOV latOQiag, 
M aai t^i 90/?qi nzQiaoag otsvSg awefQa^fanfiv, 
Miqnag ovil x^QV^om$ ty fiifih^ avfHXua&^[va$. 
*End 8i tavtag IfQatfm, Hai tonog iatl xi^tov, 
Jiov tovg aveffitag 8i avaatfiXovv iv Xofotg, HIST. 496. I. 9. Plut. Vit. Rom. 15. Vit 

609. Inaerui roV. Fomp, 4. Quaest. Roin. 31. 

6i2. Do TalaMio Tid. Liviua Tom. VUI. p. 83a CHIL. XIII. HIST. 496. 619 — 648. 507 

Xal nmrrag Sna^g di|'nOT8 XvatTeXBtg (po^ii^irpag, 
620 <Z>^ cS^ htl nvQpsoiV, nre tnf&p al^ovtoff 
Kal fivog tv '0/ii]^e*or afaairihaaa) rfjde. 
nkilv 8i nopu arBVOTaxaf iwua lAOtav TOVTOVy 
Tov yvSivai aSf %ig ovivyog 'O/iiJ^ov t$ aai naldsg^ 
Tf} T^g jivyovaxfig pifilof yag xaiAa fio* nQOsy^aqf^, 
^JitntQ xa wuQuixBQa ital xyia naQ$YYQi^» 

*0"OiAfiQog navaofpogf f^ ^atXaaaa xSf ^oyw, 
lHfl» yifiovaa xov vinroQog, oif^ aXiivQSv vdaxarv, 
^Enxa naxQiimv Xijtxak xvyjavuv afi^c/Joloir. 
^Enxa naxiQuv .fivvri(ia, xal xoixwv a(iqfifi6hov, 
G3p Sit 8e SfivQvatov yivoKfKs xov "OfitiQOv vnnQ^etiVp ^ 
Vlirv de iii xov MiXtitog ovxat nal KQt&riidog. 
*E£ xa iAv9a)diax8Qm yoviig xtlg tovtov Xiye^Vm 
^idaaMaXov 'Ofi^Qov de xov IIoQvanldffv v6s$* 
Svvevvog {v^Ofi^poti de t^v xXfjaiV EvQvdixfif 
FvtiaxoQog elxe TLaaxoQog ^vyaxriQ xqv Kvfudov* 
SsQiqKav xal 0e6^dog vlol 8h xov ^OfiffQOV, 
BvyaxfjQ ^AQoii^ovfi H, rjv iyfiite Sxaolvogf 
Sxaalvog o xa KvnQta avyyQaptiiaxa non^aag, 
, '!^neQ dl nXeiovg XiyovaiV ^OfAfiQOv neq^vxivai, 
640 Eig nQotxa de avv X9VI*^^^ do^ijvai x^ Sxaaivap, 
^4QxxXvog MiXf^akog rjv fia^rixrig 'OfitjQOv, 
Kal dovXog 9e xc^ noMffxy xXiiaiV vnrJQxe BvxxatVf 
t^y fiixma xal qfXuaxma naiiatv o TtifiitS Xiye^. 
SifiXia xov ^OfiriQOV de xQia elal xai iixa» 
*0 xQ^fog xovtov avyxQovog rjv ixaxQoxeiaig dvOf 
Oilfiatxfj xal TQonxyf xaxa noXXovg IxiQovg* 

'0 S" ^AnoXkoioiQog aixhg o XQ^^YQ^^ ^h^ 
TeXeZv fiex* iydoi]xovxa itrf xrjg TQdatv fiipj^* 631. Margo cd. A. Kf^rjt^ tfnmv 9i Mo9 noxijgiov»^ Ita 

doi, emendat Meursiut pro tpaonofVm 

643. (pldonafv» GaUi Flacon Dufresn. BUfov i» q. Blnou [a 

diGunt. Hesycliius: agvpdooa* marg. edit. Baail. additujii est 

Aov» Korvktf ^ tplaouotv* tpld" umam ei lagenam» 
• * *. ^^ *? 


«?***»»*. cAA. •«V iv » _. TOT ATTOT IJIANNOT TOT TZETZOT STIXOl lAMSIKOI *). A ', JoL fiifiXog ^AX(fa T^bt^mSv novriiAaTOiVf 
J^ovarig fiiiQa qt6'{)0vaa tijg ^&yvQtidog, 
^^H ifiv rroJwf svQV^fjiop ov tf^QsZ fiaiTif, 
Tlaaag de (Aiaaif 'di)[Qovovg xai tQi^g^ovoifgf 
5 KavoiV 8e tixvfig ovdafAoSg aitz^ ipiXog, 
Kai ti yuQ av . iig T8;^nx<ji .yJDa^oft* (A£tQ(p\ 
Tloias te triQol 'tiG^v%aiov\ta), iiiQOvovg, 
Kal TtavtU XentSg £g XQ^^V ano'iiot, 
^laosv doxovyrooy tepHKoiV xdl paQ^uQOi^v; 
' 10 MuXlov 8e koXXov §aQBa^v tiimnivaiv 

* t * 

Kai t&v atixvoiv mg (JO(pSv nQotovfiiv(ov ; 
Kai tavta noloig ; toXg doHovai navaoipoig* 
Oi/TCD 10 icaXov i^aTtintrj toS fiiovy 
Ovtoi <xaiei(Qairiasv ^ Yvdouatrig. 
15 ^AXX* ii(dLdaKxiov fcot toI^ (pvioanoQotgt 
Kai lAuXXov avtoiv olg (fiXoaioQyog (pvaigy 
*'Hv vvv ayoi/fiviididaaxeiv ^Q^ tfixya, • ♦• t t • « » *) Videtiir hoc esse Telut au- farailiarib. p. 4i4. ed« Francof* 

ctarium Ubri Alpba dicti, quain- 15@3. 8 
. _• -sl , r^z* ■ *r t?- tpiam lieque sic reBpondet ^er- 
5uum immerus» E mafgine edit. i, Erat. rijQfj. 

11. Margo cd. A. ftQatovfAi^ Bas. Versus |>rinii vigiuti duo , vtuv, KQottla&ai h. L est plausa 
coutiuent. Tzetzae praefationenk excipi. Ex iiB XtV. latijiis numeris reS 
didit loach, Camerarius in Epist. 15. Erat fie^ 510 lAMBI. 18 — 22. 

'Jlg BVQoSn T^ qfOQa rfj tov filov, 
Tefitv^f nhnsZaWf ^v^^i tuh avnoftotw 
20 'Oiov zQoniftsq Mal tw^Ioiq Ipmrftivijv, 
M^ f ^ fittMQuP ne»g nal arevfir mSewtotBg^ 
IIofQvg fiOfov Xa^fook royr anfrpnnw **)* To sldoQ toS Xoyov avfifiovXsvnKOf. 'H xvqIuq Uis 
TOVTOU fioQVtfiQ <()• ei foQ 9ud q^iv o QfjrtoQ, ovrM^ at- 
fUf Toifg naZiagf ojijfiarft fiorov q>r^L fiovXstai 70^ w 
Tovyayvioy bf TOiS vnoq>OQaXg vnsQOQiag a^iovg Suxfvg loc; 
TOiovTOv^ <favXovg, ital fAanaQi^iaf tov Oihnnor, mm; 
noffiQOvg 9u»l fioixovg slg noftiQonohf avfotmiaarra Moi ^9^ 
finohf^ fi fitfflQia naXBlxai» tavTa fiif ovtaBg» *H & 
ataaig nQayfiaTW^ f iaififiaxtafiiffag pa3ittfj&tXaa nara xl 
nXaytof toZg $ aift^g MqHMXaioig. Kai ^ ^kf tAusXa i 
QfitofQ daaystf sl Mti fiOfOf doui^ani to ovfi<KQ<^*i ^o dvya- 
Toy ual TO iipffiOfiSfOf. ^Ef de Talg vnw^OQoHg toS anir 
iiuov XifOftog afOfAOf, odixov^ adoiof TO&1O9 ovto^ fmth 
ansvafjuf dij^Sf iffOfiOf, diMaiov tovto xal JVdo£oF, aa«^e- 
fiatsQa hdtf m olntXa nsfpaima tov arTi^uKov 610070. 
TOVTO YciQ aQstfi fi) T&f iapifiatiafiifaif iatL Tsig igpc 
fiatifftotg ds iiQSt^ toifavtiof. ^EffOfg ti slSog, t^ Uiarf 
rr^f ataaif, ntu ot* to^g i^ n^q^aXaiotg ifisXstii^t m 
Jflfioa&ivovg noXXantg fiofi^ t^ avfMpiQOftk pteUt^igfm* 
anovs Xotnhf nal ta tov Ao^ov ojrrai ptOQta' ij ivfota, xo* 
dapa nal ^ fii^odog. anh yoQ avtov tov nQifiimog o^ei» 
nai aq^yfifiatinaig. ^ Xil^tg ofAoimg, axiifiata rs xoi 9&U 
nal r) Tci te*na tQia, a nui noQSQya sla$, £1)2^ di noapwt **) Argnmeiitnm este hoc o) Ita cd. A. pro flouiivjt. 
Yidetur aubsecfiientis oratiouis, 
Tersibus descriptae iambicis, in fi) £rat affrij. 
qua mores hominum deplorat 

atque Yltuperat elegsntissime. « y) Accestit frea e od. A. 
£ margine tditm Basil* Z' I AMBI. 23^-48. 511 

vt^sPTMy wimaMOi/ii pittig ual qv&fgiq. Tavxa n&na avf- 
oXtog dniSt na^ga tlai9* onfi 9i wa nal hifm IdtSf. 

ILiUJiN ArSirS STNTEAH2 TJU NTN 

BIIU. 

Svi^nag naxfiQ anova xSf Tl^ixiov ^oyw^f ' ^ 

"Onmg XQBtiv aa 9vv didaamp Ta xinrny 
25 Kal nritiQsg nuam 8i ainf xcZ^ natoaaiP 
*Anovixiaaaf9 toIv Ifialv dtdayiiaxmv. 

01 (ih naXatol xpi^ fiavavaovg nai Xoywf 

Tdxvag iq>6vQOV ngog xo xQ^i^^l'^^^ /?/oi;» 

yyEiai fag, slah, ag 6 KQOiaog nQiv &pti, 
30 ffMa^avxQuu fiiov xa nai xalaiv fiQvaeigjf 
Idxtjviok dtikov de nav xovmvxlov, 
^Enel di TOtfTO to7^ fiavavaoig nai fiotof^ 

Mive^ nenfiyog nai nQaxel xa xSv vojAOiV 

Kai ftixQ^^ aixSv x£v xexvSiV xSiv iaxaxoaVf 
35 E! xig naQonxaiaetev elg §Qaxv fniQog, 

Snvxevg, xaQ^x^svg, Svayevrig iQjaxfig 

Kai uonQayatyoiiV xmv dvoodfnmv iQyaxfigy 

To»9aCexoi xe nal nanhg nXfiaiv (piQek^ 

Ta xSv i6ymv ij{6* 8i n&v xovvavxlov* * 

40 ("Ooo* fUQ eiok rSv axixvwv, fiaQfioQoiv, 

Sxiyaig xe noQvSv dvayevSg xe&Qafimivae 

Kai xnXg xanij^oiv nat8ia£g fiantj)Aivo$f 

Totxo^vxovvxsg nal xofidg §aXav%UaVf 

MmXXov 8onova§ xexvmol ne<fvnivai, \ 

45 IlaQetaqiOQovvxai S* dg avanxoQa UQOxoig 

SvYnXfixmolg, noi xo^ta xoTg neQi Xoyovg) 

SvfipovXog ijnot vov&exSv xo avfA(piQov* 

XQii xov iioXixfiv eAvoeiv yoQ naxQi8%. 31. Sic cd. A. pra rovW- 36. Foit ^vaytv^ii Tidetur ex- 
Woi/* cidiMe na9* 612 I A M B I. 49 — 82. 

50 iVvr T^( iffojfili ig XQ^av MaxaQxtiorm 

*Enar o naXg titaQTor IniQapnj tO^^^ 
*K% triQ xwi&Xifi icoi pQ9ff&v tSr maQfavmr, 
Zriretr iuta dB^ioig diSaonikovg, 
2o<povg %at tt/ifoi %ai Xoyoig 9tat nQOYnaaif 

65 Tb uoofiiOv (ptQOVTag ig fiixQt' 9iag* 
UoQVfig S* 'iv otitoig Sa^iug ogxfiatQidog 
^yovteg dlthr' wg diSaaxaXoig^ dotSf 
MivBvr ixsiva^g tatg aoq>aXg xatouuoig, 
^'Exovta xPQxov iiai ^.t&oatQOitov xXlvfir 

60 Koaiior Xdpovaar odtQiar toXg oatQoxoig. 
Ovto}g ixelvatg' iyKa&evditm atiyu&g, 
'Jlg ar tiAiSito t&v Xoyo^g fiovoig timg^ 
"Euig Toyoi«^J vcQog lo iQur ta f^ff wjpijff- 
Kar fier xataQd^oiao3uer , sv evpovXlag' 

65 El d* av a^palatiier f %ai nahr evfiovXtu^ 
Tig fOQ avax&eig oianeQ einoiiev tQonotg^ 
^TQOi^vriv xfe TT^r yr^v hXuxoiv hbt* ootQeoiVf 
Tr^rig nxoij^ jj avatQoq>oiv ntatatyiSag; 

4 * * * 

Mirojir Sfi noQvatg »oi %anriXo»r talg d^vQtug 
70 Kai yQuiifiattatoug §aQ§aQOig naQeQnitof^ 
*J2g 9tai dori^astg twr Xoywr onotQineir* 
Ovtoig iK^lvog de^ttag te&tiyiAirog 
OtHOtg 18 noQvtir %ai icoTri^Aoiy taSg &v^atgf 
Kai d^ avr aviotg paQ§uQotg iiSaanuXiotg, 
75 ^'^Hr ar (AetiX&tj. tov filov TQtfiov tate, . 
OvrinoXovrtpv ^ lAoyotQonoiv tiivTjVj 
*'H TTjv Xoyovg aTiQyovaav, ^ Ifo^^g ^Qotougf 
nivtag vneQntJj ttai qiavy n%i^(p6^i\g, 
JIoJlXov norov dtxa te ttai fiQaxeV X9^^* 
80 'H avvtQoqtog yoQ fiaQfioQotr novotifjUa. 
UoQVfi fiir tv^ev iudQaiAOvaa awtovag, 
' *E%eZ&er IX&otr de^iog TOijcopr^o^i 1t 

3\i lAMBL 83~lia 513 

*Enw99i0 oUofi; ixT6fisifQ fialantm, 
Kat TkQ no&ip atoiioffog, idaxfig h Xopng, 
85 "0X0119 ifOQVfyog oIvbSpoq imviWf ^ 

01 n&nBg tlq Sv ouyd^fiomCf ct/roroig. 
£2^ oiifc^ovg aQOvait £q avTtjHlg tpiXoif * 
Tovg dsitovg de ttai uotjpovg nai noaiiiovg 
nXvfovoif oiaxQSg aqHSv MaxamvajoiQ X6yo$g* 

90 Kai mv rtg ai^ ovfSfi^g, aefAvig xQ^no&g, 

Kw oldep avthif iiAij^Sg tOijnugvxorf 

"H^v&Qwtov i^iytatov, alaxivijv fiiov, 

'Oiiatg aumfiv narteXSg aym l6yo$g, 

^H ncd owiora toZg ao(poXg avoMJOQOig, 
95 JuvSg mofi^sig hfag fiolag rSv fiaQfioQo^v. 

Uoaavg naXoioijq &t re rSv viaxv noaovg 
Toiovgdo dsivovg inroiiBXg fiaXanloiV 
Kal naaaf^ i^UYiatov aanovvtag tiyvr[V 
Ol8ag nQog oZqov svQOovvtag taSig tvxaig, 
100 TSv ds^iSv dvatfivov &vtXovvtaiV fihv; 
'OQag ituXvov^ tovtovl fiXineig naXiV* 
^En^tfjg adag wg nghg ianiQaV tQinOv, 
^d^Qei, nQhg aQuiov, aig te tbv votov fiXine, ' 
'^EXiaae jcvxXcj) titg fioXug tSv ofiftaroiyy 
105 '!dnav th fijg dieX&e XentSg fio* nXatog, 
Kal X^ov, olov elaoQag noXv nXiov', 
Td de^^iSv te ttal aoqiSv ntal noaiAioiV, 
^H tovg x^Soii^g nal doxovvtag nava6(po\ig, 
Otlliaig qihtitSiv %al j(0(o7$ o/iOT^onoif^; 

110 £3 yovv ayoiyfiv aviiq^igei toiavd^ ayetiv, 
Kai ^aatov lojh nul fiQax^X ntata^ novtjf, 
Houb de ttndSg nal aocpSv vneQq>iQBiv, 
Tl 117} nat" aitrjv ra tinva natdevonev; 9i, Erat 17 pro ^. 109. Pro xoQtSit pbtiuf X^i(fo^ 

33 r 
/ 514 lAMBI. 114 — 144. 

f 15 Kal .%St cbcfi^aSy 0i}r fioar^ n&pvKovag. 

Tounpia xQti noUdtvotv aaxaiv m rinta* 
"H^u iofog %a%a ii x^q i\ amonuKf^ 
V2ff Tov naXamp inxQift^ tovxl vonov, 
Jlanfi T« no^Qotf r^ xgaxiax]] t* aS noltt 

120 ^Ovitdog ciaxQhf Ig ado^ov xov XQonov^ 
KaX 026T%Mx(aiy i(ina&mg tSnot xade* 
<1>€0 x^g xoaavxfjg iuxQoniig x&f nQaffL&xtaf* 
*Ep xaXg ^ataiaoig x&v xsfv&v fJvu ^l^og, 
Kal nag ittBifoiv fcij ^lirxotP xoitg toiiovg 

125 Toi&aSnal xb ual douiS xixffig ano* 
*£r vdSg Xo/oir tfjpmg dl nav xotffafxtof» 
Ot yoQ fiafavatag iniui&ofxig xh XofOVf 
VtSAXaf ionovah x&f ao<p&f vneQffiQUf, 
Kai&f T8 nafxm nofxaipv x&f {^«fotaiv 

130 KQaxxof tptQOfxiof if fiQoxoXg xafonla. ^ 
Kai avikxpOQ&g tpovy ipzv nunQug dvafiOQbtg: 
Af T,nnog iaxl xvjpw&g xQijimf dQOfiovg, 
^H aal nvoff xig iei^og ^«^/p^rij^, 
Kal j^otQog avxog xov nauiaxov fisXxtm, 

135 Kal nuatf akXo^ avfxonfj VQoi^t^ iiof, 
JZSy «^iTToyeuoy X^of lor» xsgQOfotf, 
Kal xotQog avxog, «Sr XQitf^tat, §0Q§QQ0tg, 
Tina xi Ayoy, ov naxBl xa fieXxlw, 
Kal ra|iy olie ikffiaik&g nai(a$Qi%%i;f. 

140 XoiQlanog i nQ&xog yoQ ei fivJZfif ^iX», 

Maaxof nQata xof nQ&tof, &g nQ&tog xfionft 
Ot ir av ficr* avrov xohg itpBitig iSiug. > 

Owroi xa nQelxxw nofxaxov xtpuixice 
^Ef xoZg fiQotoSg ana9 ii tpav rowofrior. 131. JUorso od A. fco/w#- m Slc cd. A. la editBii. / ^ I A M B I. 146 — 174. 515 

145 MSXXo9 jh nf^ ^ <"** rifMjr/off 

"^iiovaog, alifXQog^ koa aoqiov i^f^V 9^Q9$\ 
12 %ig di JMova&v zepfgttus iyvfo Xoyovg 
Kai %ai$r oaHsZ, dsvteQSve^ poQ^aQmr^ 

Totavia qmlfi axejha^w T$g noaa, 
150 ^laxQoifg nalSv xovtovq ts xal iMneudvtagf 

OluiqtOQag t$ nQoaq^velg yy paxQoyfoVf 

^AliX ov aajomlv tk nsQifiUnjov nohv, 

\flg IvfneSvag x&v xepSv scai fioQffoQOvg 

Taj[viiv inelvfov tSv ao(pSv wu uoafiitovm 
155 0lhnno9 alviah t$ %ov liiyav X6]^ig, 

*^g l£ anawuiV i^eXav noXiainajiov 

Moix^vgf non^QOvg icai itaKSv anaiv ^evog, 

^EareiXev olHetv elg noXtaiiara dvOj 

*En^vog avja roXg nauoXg TOvxo^g uxiaag. 
160 KXna^g evl fier xSv novtjQSv ?v noX^, 

JIol» de fioi^xSv ulTiaig ^ fiiVfiQku 

OSxaig in^vog de^ia oQiaek xote 

SefLV&v duiiXa tovc uaxovg noXiaiAaxav, 

^JZg nQlv voikog SoXonvog elnev elQyvveiV 
166 TSv aoKpQOvovaSv noQViuSv avgAnav yivog. 

'Exon^ ^« ««i ^^ W*' ^^^^^ TAvTijy uQian^ 

^Ex^^ ^^ ^^Q^^ ^^ Tkls^ff^o* Toy voiiov 

Kai xovg, uaHlaxovg IgeAaww c5^ tot«. 

ToaoSto; ^'|«* x$g ven aauonmv Xoyog, \ 

170 'Jlg 1'uvoiiov t4 nQoifiia sfot no^^oi dUtig, 

jiioliia xe TJf neQ^fiXinxff «oAfii, 

Xal oxwlMkFfio^ ov PQOxvg xSv nQariMaxmv. 

^PSaxav d^ inelvm ^eUy^M xov UyoVf 

AeSga», xi aa^QOV vuaX fimvdoiisvav ^f(v. 151- OL A. f»«Tp«X«H', ut 155. Pluurch. de oarioi. f. 

33* 5i6 I AM B I. 175— m 

175 ^AA fdfio» yap «al xh nhta rov /Kou 
TQanr^ fpOQO» IjOudf ueA Toty «vpM# 
JKoi JMUfa naivtftg /(faro* 9cat^i|]fA^^. 

XoficSyra vi ngli^ ^mp *A^f9im jhni * 
KaiQoamg avtSip vig noftag ^mjfi^oi 

180 "JS^mo ^oofior fii} KOfiSy m §Uf. 

ASmM uoi&Mb frofoe^iff^ Tovg #dfiovCf 
Tifi^ff avs^qd'^!^ Ov fiuc^S; 1« rSf foiwv. 
KziQS^ McatfiHwv x&g nBdlXw fXcnaaiitis, 
Tavvtug nodta&Big nal neamif h ofinHoig^ 

185 Kal xr^¥ yst^iada di nQhg x6 oviitpiQov 
^E^VQh X^Sg, tig fia^v9ovoai¥ fi&ffug. 

'jtmsQ da xai fv9 x$g axonSw xo ovfupiQOP 
Th ipoQTtSdsg tlXa xSv vofmv fioQogp 
^AXXov S* iXutpQov innaQ^^s x^ §U^ 

190 ^Jlg ol Ta Travra de£«oi viavia^ 

Taq (poQxuidetg ileXovteg di^ipovgf 
Kal avftnmovvxeg ^oi^uc^f SmsQ aonQOiVf 
jEX Tig navdv xa awtaQaaaoiV xag q^Qivag 
T^g itsxQWfjg t^j^c ta aal xSv QtixoQon^, 

195 Tl xawhv i^d^aaxo, xL tpiysiv iff^, 
jiXlag XB novov vvv uaXtiSg vonov Xijn» 
^Ejfii^ rdfioy xt^ivxa xov ngiv xaXXiaf 
2iaq>ij ywai^l %ai acipotg tud fictQ^oQOig» 
Eirog o aiv avxog xovxo q^r^g xai, ntj voftov, 

200 ^laoa&evovv i'&og xe xal fdfiov voei* •— 

Aixfig S" av ixxog tovto av Xiyyg, fiode*. 
JJoXv itxaiov XQetxTOvevst avittpiQOV* 
MtXQov fOQ fjdixf^eVf wg q^g, xoig Xofovg. . 178. Herodot. 1, 82. Plutareh. 186. Maxgo cd* A* oU^ffi^ 

Tit* Lysandr. I. pro fiagvvovoar» 

181. Herodot VI, 106. Ptui. 
I, 28. Videtur •crUiondum nav- 195. Margo cd. A» vorl» 

09Z^¥0V, pro JMMI^V. I A M B I. a04— .m 5i7 

205 Kal nS^ fiimvw ^ l^ rar ^fiifm 

Tlp fr(ma qp4(>fo^ H^hXf tovwott inifLoo* >> . 
jTovrov d' ccf <8r((i fl^ T^ fi£UUari i^«. ' 
'/^jo§6iy 9Tol^ j9e Tjf mAsf iU/<<^» • 
210 T6 iti^os inficpff nQiii^ higStm t^no^f 

*Paava ItoMOvow ido iwm&avw J^fovQ* v^ : 

Kai nag fopU^k f^^S^^^ 'fovg if noXu* 

Tl 8* av njaqwrfQiSg fog fiamiaovQ (io% tiffagf 
^^ag iKsZfo^ fLjnr (fvXajxovgif fo^ovffy 
215 A£ xZf Ufcop d* ixovat, mif roiffaftiof; 
^Jlg dvafiiM&iig d ual Ufmf noXiMf Si]j. 

rvfoSua n.o^Of 9 avfif/UYtHaaf Mg&aif 
^E9ifog T» T^jtf^.jcoj tfxvY,tl %ag MoafsSoug» 
^AXXo^j xsuovaoif xSf i^fmf aviufWj 
220 KelftM nhf^Q^igf »s zBMivxeg t^ fi^(p^' 
TovTOig 8^ ixfiXfjM tLaX\6f sla^ t^ .?^t« 
Aatftg^ nofoyaok jfj ifSf^ waymlio^^. 

Mia^ %o X^vMOf, iiansQ ddagt Al&lo^ 
Mikof dl KQsXjTOf fiv^oif XsvmSv y^et. 
225 Kal ipvQsxai aToHg %oXg noaif Aifvjt^io^, , 

XsQal d^ -iMSbfotg nfi^og innaXaaasTat. . .. 
'Ef o* av ji9ffya}g' ^ooy 6t Hiniaanolo^ 
*£!k rSf aiiovatoff oi aoifol 8* in^&iliovf, 
Vooyc intiX&sf nav [iST^^af iv^iis' 

230 jHaxQ^ do rJH^nf ivai»A^i}i( i^l /iq# XijMhjn 
Ov yvy infXf^S^jf^ nQ&TOf If puff,%id»* . . 
'Asl 8e T(/i^ '%joif Manov(p(m ^v §iofy 

217. Ciut Hoeger. Herodot* jAhus^ He/^odot. V, 6. ubi. de 
T, 93. cL J^elian. V. H. IV, 1. Tiiracicis |»ael)ii, * 

iQnior. woribns ; Herodot. IV, «W W «1?^. 

172« abi do MaMmoaiul nnilie- 225. Herodot II, 36; 510 I A M B L 18 — 22. 

Tefnv^Vf nlaT^aVf bvx^» ^^ awroiimw 
20 'Oior xQani9t99 ^ tw^loTg iyvuafuptiv, 
Mti xijf iiaM(^t nmg *ai arcy^y idevKOtag, 
IIovQvg fidror lja§took tSw awtjfvtotv **)• Ti Mog ToS Xoyov ovnpovXsvxwov. 'H xvgiug Wa 
vovTOv PoQvt^g «)• A yaq tnai ^ijoif^ o QtitmQ , oSitmg iai- 
fuv tovg naXdagj a^iAaxk fiovov ^ijol. §oiXstai fof sor 
xovvavtiov h toiSg vnoippQa£g vnsQOQtag a^iovg dttxvig zm 
xoMvtovg (pavXovg, ual lAaxaQi^tav tov ^ilutnQVf ntmm; 
novfjQOvg tud fAOixovg elg novriQonoXiv awotaiaavxa aai i»oir 
finoXtv, ^ fiirtiQia naXBliai- tavta ftiv ovtug. ^H ii 
ataaig nQayiAatiH'^ f lo^ijfiaTio^^nus fuXertj&naa mata ri 
nXa^iWf tolg 2$ avtiig TaffoXaioigm Kai ig ficv fAaaia l 
QtlxwQ Aaaytkf zl «ot* iaovov doicij(m t^ ovfKpe^, to dvw- 
%ov aal TO Ix/fijoojuaror* ^Ev di taZg tmofpoQolg xov orri- 
dlnov Xifovtog avopiOVf admov, o^otor ToSfOy avTO^ aajor 
amvaHnv dri9$v hvofAOV^ iiaaiov tovto scai IVdoSor, aa9ir 
viatsQa indiv ta olH^Za «eqpeUUua tov arTiJMcov daij^ 
TOVfO yaQ iQetii fi) t&v iaxfilMJiafAivwv iatl. Toig iwx*?" 
fiaTiproi^ di aQBT^ toivavtiov» ^Efvmg xo Mogf rqv Uiav, 
Ti^ axaaiVf xOi ot» toXg £( nt^tfaXaioAg iiAoUt^d^f roo 
JtllAoa&ivovg noJUoiri^ lAOvtf x^ avfAq^iQOvxk fuXet^awio^. 
oMova XoAni^ aai ta xov Ao;^ov onTai ptoQia' ^ iwota, mu 
dapo nal ^ fAi^oSog. ano fitQ aviov xov nQayfanog o^jctoi 
fcai aa^Y^iAaxin&g* fj Xi^Ag Ofioioic» ax^iAata xo nai nSia 
nal ^) Ta JObtna xQta, a nai noQOQya dai, i(qlif 8i smqTalf **) Arfiumeiitum esse koc a) Ita cd. A. pro fiQmxvxi/u 
Yidetur aubfec|aeiitu eratiouis, 
yeraibua deacriptae iambicis, in ff) Erat ap9T^, 
qua morea homiuuia deplorat 

atqne Tituperat elegantiaaime. « y) AccomU «ctl e cd. A» 
JS margine tdit. Baul. I A MB I. a3^4& 511 

vt&ewUf aponavaigf fiaaig nal Qv&iiog. vaZfTa nima aw" 
oXag dntiSv w&aQa bIoip* onti di Ttm ual itifwp Idtuv. 

ILilJJlN ArjlFH STNTEAHS TJU JNTN 

BISU. 

Svfinag natriQ ojcous tSp Tl^itf^ov Xiymfp 
^'Onag ^etiv a$ vZv di,daaunf za rixw», 
25 Kal fcijT^ff nuaai de avv zolS^ naToaaiV 
^Auovittoaap xoh IficSy didayiiaxm. 

01 lih naXatol t^ fiavavaovg Mal Xoymf 

Tixvag iq>svQOP nQhg tb xQ^oifiov filov» 

yjElal fag^ alalv, ag o KQolaog nqiv Sqtfi, 
30 f^MauVTQuu filov T8 uai MaXSv Pgvaugjf 
*A%9yvia^ iviXov da nav xovravxlov. 
^Ensl di TOtfTO toZg fiavavaoig ual (Aovotg 

Miv9i nenfiyog xai UQaxeZ tci t&v voiioiv 

Kai l^ixQ^g avtaiv tdiv tB-jfV&v twv iaxatatVf 
35 Ei tig naQantaiaem elg ^Qa^pJ iiiiQOg, 

SnvtBvg, raQ^xsvg, Svaysvrig iQfatfig 

Kal nonQafotywv t&v dvaodiAwv iiffatr^, 

Tt»9a^Btal th ual uoMhg uXriahV fpiqei* 

Ta twv X6fwv IxBif de nav tovvavtlov 
40 ('Oao$ yOQ elai, tSv atixvmv, fiaQfioQoiv, 

Stiyaig te nOQvSv SvayevSg ts&QaiAiiivo§ 

Kal taCg KanriXtav na^iiaXg ^oxi^^^iro», 

ToijaiQvxovvteg nal TOfcef^ fiaXavthsv, 

MaXXov doxovat texviuol netpwitivaif 
45 IlaQeiatpoQovvtae d^ dg avaKtoQa uQOtotg 

SvynXfitUfoZg , ftoi tc^ta toZg negl X6yovg) 

Svi$povXog ijnot pot)9etSv th aviAtpeQOv* 

XQfi Toy noJLttf[v evvotSv yoQ natQt8§. \ 31. Sic cd. A» pro roivav^ 36. Poit Svoyev^i TidoCiar ex- 
rtov. ddiue niu / 510 lAMBI. 18 — 22. 

*J2c tvQoSm rfj qfOQS r^ xov filoVf 
Tefnv^, itXaTfXaify ^v^^^i '^^ ^ 
'Oiov zi^irreg nai rwploTg ipnoa^ 
Mfi jijp iiaM(^f 9tmg ual awiit 
Ilofavg aoifow Xafimat tSw awtivif^ / Th Bl8og tov Xoyov avfc/fo^ ^ 
vovTOv PaQvxfig «). bI fag nat^ \ t^ 
fuv xovg itaXdagj ajfiifioi» f«oj% V ^ 
xoiffaftiov h zaSg vnoippgaXc \\^ * 
Qxomg npayfiarMciJ , ^i^k % 
wiloyioi' %olg 15 avxtii ^ Toy «oi TO |ji/JijooV^ 
AtKOV X^yowoc oyofi^ 
axevoC»)' i^^^fi' A^ 
WoTfl^ iMuy xa 
xovxo YaQ aQaxfi 
lAaxipxoig di of 
Tiyi' oToatr, ' 
JflpLoa&ivovg 
anovB Xotniyi 
dopo %ai ^ 
fcoi 0912^1]' 
ual ^) TO Tid«tur jOtQmVf 
.dag; 

iClJ^V TOi^ ^VQOig 

oig nageQaitWf 
fwv anoTQsn€ir* 
xt&fiyikiitog ., .. 
.ai uanrikoMf xatg ^vQoigf 
ig poQ^iiQOhg SidaQxikotg, 
,, xov fiiOV XQtpOV x6j$, . 
#72 lAoroxQonaw Tc^rijv^ 
jt^g QxiQyovaav^ ^ l^^H9 ftQoxovg, 
n$Qnxij ncd tpavy ^t*ffl<pofiqg, . 
novov ii%a t€ mai fiQa^eS XQ^^ 
irtQOipog yoQ fiaQ^aQmv uovoTtadtam Tersib^ 

«I"* ' jrri liiv tv&ev iMdQafAOvaa avvxovmg, 

jS jp M9ev IX^^cliv de^iog totjpDQvxog, 

■■»4., ', *-- <' »Tat ttHt tviatg, 
anXourriM filov; 

(^ j9a%o; roiw ojifiataiv, 
~ Si'X9t imtmt fio* itXaxoi, 
tof "^'^ ^^^' ""^^ nUoyj 
, t "y »« ""^ (Joq)fti* tial xoaiiitaV, 
• yvS<*iovS *«» Soxounag navaiqioiit, 

E? yotiy a/ft»;'^» av^iffli tomfS' afetr, 
^ ^^ f^atoi> io" ««i j5po);(E «atB* noftf, 
TT ul'^ ytfials xa» ooqHui' vmQipigBtr, 
TS. nn *"■''' "'^^^* ^^ tixra navitvofLsri ^ 33 612 I A MB I. 49 — 82. 

^Enav naXg tiraQtor iKdgifiij ^^ror 
'£» ffjg ftpi&Xtig lutl figB^v tSt unaQjaifuVj 
Z-qxuv luTfi iBiiovq iiia^noXovg, 
2o(fovg nun ttjuf 01 ffcxi Xo^^oc^ ntai nQaynaah 
55 To ifoafiibi' iqpfipbvTft^ l^ juex^ &iag* 
IIoQVfig S* 'iv otxoig ^eStu^ ogxflotQiiog 
^YOVJsg dlthv wg diSaoHaXoig^ 86x8, 
Miv€tv inslva^ xatg aoq>aZg xaxouiiaig, 
^'Ejpvxa xoQtov kal 7.i^6axQ(oxov klivriv 
60 Kooiiov lupovaav odxQioiV xoZg ooxQoxoig. 
Ovxo)g ikelvaig' iyxa&svSixiu axiyaig, 
'Jlg av xiMoixo icSf Xoyotg inovoig xitog, 
"Emg xovm&^ itQog to dgav xa xijg ifp^ff. 
Kav uiv xaxOQ-^foooiuev f ev svpovAiag^ 
65 El d' av acpai.wiiBV, mat nakiv evfiovXiu* 
Tig yoQ uvux&ag olomg etnofASV xgonoig, 
SxQfonv^v xh tr^v yi}v ivXaxoiV fisx* oatQioiV, 
Tvvrig moriS^) ovotgoqtuv naxaiyiSag; 

Mivotv 8s n^Qvaig scat nantiXmv xatg ^vQoiLg 
70 Kal yQUfiiAatiaxaXg ffagfiagoig nagegnito^ 
'Slg Kui 809X40^9 t&v "koY^ anoTQineiv» 
Ovtmg imvog iehi^g xe&riY(iivog 
Olxoig %8 noQv^v »ui uaniqhov xdSg ^^vQOiQi 
Kai 8fj ovv uvioXg ^ag^uQOvg 8i8a(jHukoig, 
75 ^'Hv av fiexiXhif. xov filov xgifiov torfi, . 
©uijTiolovriTWi' ri (ioyotQonoiv xixvrjy, 
''H xfjv X^yovg axigyovaavj fj jtfa^^ff vQoxovg, 
Uavxag vnegnx^ nai ipavy viHfi<p6/Qqg, 
TloiXov n6v4fv 8ix^ xe nai figaxeS. XQOi^f^» 
80 *H avvxQotpog yag fiaQPagoav rtovoTo^la» 
. HoQvri fiiv tv&ev iMSgafiOvaa avvxovmg, 
' *E»el9eV iX^&oiv 8elii>g xo^x^gtxogj lAMBL 83—113. 613 

Kai Ttg no&h otoiiOfYog, alaxfhg h UjotQf 
85 *t)Xov9 ipoQVfjog oIvbSvoq iunviur, ' 

01 napteg elg St avvdQafi6vteg ^ evTOVWQ , 
J^ ov(fc^ov9 aQovoiV £g avToHg (plJioif* 
Tovg daitohg de noI aoq^vg fud xoaiAiovg 
IlXvfovoip oiaxQSg a<piSv natamvarotg Uyokg» 

90 Kai nov xkg o^p ovyevfig, aeiAvig xQinoig, 
JKSr oldep avthif ifupafSg to$xp»Qvxo9, 

^v&Qomov i^aymov, alaxvvfiv fiiov, 

"Oimg auonfj;v nartoXSg aym UfOiQf 

^H aal awiOjS toZg ao(po%g avantoQOig, 
95 JitvSg ntoi^&slg hfag fioJiag tSv fiaffioQav. 

Iloaovg nahuoiig &t to tSv viaxv noaovg 
Toiovgdo dswovg intOfiBtg fiaXavtlorv 
Kai naaai» i^&YiatofV aoTnovvtag ti^fffrfl 
OTZag nQog oZqov tXfQOovvtag toffg tvxaigf 
100 TSv ds^iSv dvattjvov ivtkovvtoiv filov; 
^OQag imXvov^ tovtovl fiXinetg niktv* 
^lMxtijg idag wg nQhg ioneQav tQinOv, 
^&QBk nQog aQHtovj eig te tbv votov fiXine, • 
"fiUaas nvnXt^ tiig fioXag tSv oiA(iatmVf 
105 '!dnav th f^g dieX&a XentSg fio» nXAtog, 
Kal Xi^ovj olov elaoQag noXv nXiov, 
Td del^iSv te xal aoq>Sv nal xoa(AloiVj 
^H tovg x^^iovg aal doxovvtag navaoqtovg, 
0iqiimg ^iXijraiv aal xoQotg oiAOtQonw; 

110 Et fovv aftoyvflf aviAqtiQei toiavd^ ayew, 
Kal ^aatov iot^ nal fiQaxet ntata^ novifj 
IIoM de ttndSg nal aoqSv vnsQqiQBiV, 
Tl lAi^ nat avtiiv ta tinva noAdevoiAevi 9ii Ent 17 pro $• 109. Pro xoQtfit potiuf xo/^oic 

33 514 lAMBL 114 — 144. 

*jiff^ ^fowov vavg fLOKQovQ Ufieh nifovg, 
f 15 Kal .tS9 SinsfdSp «Fur fMMc^ n&pvKotag. 

Totwlk xQTi noUdtvoiV aoneSv %a xinta. 
"H^u Ufos xina H x^q i\ amonwfy 
^Jlq xov naXamv inxQiith xovtl vofiov, 
Jixfjg T9 Tfo^^i T^ xgaxloT]] X* aZ nolu 

120 ^Ofiidog ciaxQhf S^ adolov tOu tgonoxh 
Kai oxstho(axf i(ina&&g oinoi tader 
<Pev x^g xoaavxtig IxxQonijg xSf «r^ffiartfr. 
*Ev xoXg pa^otiaoig xSv xtyySv piitH POfiog, 
Kal nag hi$lfai9 fcij ^litxotP xovg oonovg 

125 Ta»9aCBtat xa aai doxeS xijp^tjg ono* 

*Eo xdCg Xoyono tfjpmg dt naf roinmfxtof» 
01 foQ §afavatog i»iia^6ft$g xy XoyoVf 
MSiXof doMOvok xSf aotpSf vneQfpiQstf, 
KalSf XB nifxtof nafxaiov xSf {««fOMMr 

130 K(fatxof ipeQOfxof if fiQoxoXg xafoftta. <, 
Kal avi^po^ig q>Wf q>tv niMQSg dvoftoQiag. 
Af T,nnog ioii xvjpvfSg xQijnm dQOfiovg, 
''H lad %vmf xtg iBlhog ^fiQa^ittigf 
Kai j^otQog avxog xov naMioiov PsXxlotf, 

135 Kai naatf akXotg avfxoiifj q>Qoifiif diof, 
Tluf MQBtttOf fimf X^of iatt jfitQOfoyf, 
Kal %oXQog avtog, scoy XQiipiitai, PogfioQOtg, 
Tiita xo X^of, ov nateV xa fitlxio$, 
Kal xaitf oldo pLffiaitSg noQonQixttf. 

140 Xoft^ico^ i nQSxog foQ bI f«iiJ5if ^iXot, 

Maaxof UQaia tojt nQStof, Sg nQStog Xfl^f^ 
01 ir av itst* ovrov tov^ iq^e^tig oSAv^ > 

OwToi Tcl MQBitta nofxaxov xtpujtiar 
*Ef xo^g fiQotoltg anof di qisv xoiffaftiof. 131. Mtr^o od A. fvfftct^ m Sic cd. A. la editBM. 

^*^ MQtS9WO¥ tVlM^ I AMB I. 145 — 174. 516 

145 iKSil2of f&Q ^p nSg Pn rif$^iog 

l^liovaog, aiffXQog, nal aoq^oS (p^fAfpf ipiQu\ 
JEZ Tt( ik MovoSv XBpwiag tyvfa Xoyovg 
Kai ToSiF aaKeS, devtBQBvei §aQ§ttQm* 

Towvta qmhi axBrXM^aiV vig noaoj 
150 AUfxQoifg nalSv tovjovg jb hoI iMitBxdvtagp 

OlxiqtOQag rs TXQoaipvBtg yy P^^QOffafy 

^AiX* ov najoixBZv eig nBQi^X&njov noXw, 

*J2ff Xvf^BSvag xSv xBpSv ml fioQffoQovg 

TbxvSv inBivaxv %&v aoapSv wd xoafiloiVm 
155 0lX$nnov aiviaB& %b %ov ^ijav Xoyoggf 

^g IS anawoiv i^BXaiV noXufinuTUV 

Moixovg, novfiQovg uai ttaKSv ana» yivog, 

""EaTBtXBV oiHBiV Big noXhfAava dvOj 

^EMivog avva roZg fomoXg xOvto$g ntiaag» 
160 KXrnavg ivl fiev %Sv novriQSv tjv noX^g, 

JI6Xb$ di (AOtxSv xXijaig rfl fiiVfiQkh 

Ovtag ix^vog ds^M UQlaBB rota 

SbiivSv dUtXa jovg uaxovg noXiofiattov, 

*J2g nQlv voykog SoXatvog dnBV bIqyvvbbv 
165 TSv aoKpQOVovaSv noQViuSv avfAnav yivog. 

^EiQriv di noi vvv tijv ao^^r %aitfj[v KQtai/v 

^'ExB^v to nvQog nai thXBla&oB tov fro/4oy 

Kal tovg^ nanlatovg i^BXavvBi/v mg tot«« 

ToBOvtog ii^B^ Ti^ an* aanono»v Xofog, ^ 

170 V2c invofAOV ti nQciyna nal no^^ dintig, 
jidoiia T8 T}7 nBQifiXintfjf noXBt^ 
Kal axBxXMiapiog ov fiQi»%vg %Sv nQafiMatmv» 
^Paatov d* inBlvwv l^aU^^Sa» thv UfoVf 
JbSI^m %i aa^QOV nal ^udofiavor fcaTi]y« 151. Cd* A. fAaTgdx^i u^ ^^^* Plistarch* de oariot. f. 
cdit. Bai. £ cnius margine re- 10. T. X. p. 141. 
po«ui^T^2«^. 174. £ marg. odi jL pro 

^ffOVfUVOV. 

33* 5i6 I AMB L 175— m 

175 ^Ael fofio» fitQ nal th n&nm rol; /Kou 
TfOTTi^ 90^ I}(0v0« woA xm9 WQom^ 
Kai 9uuva $(ai9<fig yi^etw woi^rffdQav. 

XofuSyra %h nqlff Sflw ^Angffim yini^ 
KelQwng crSrofr Ttig noiiog ^mjfciroft 

180 ^E&wtQ &wyAf fiij «OfiSfr m pUf. 

ASmM ua&Ms nafatliinf rovg fofiovg, 
T$ii^g 0Teffi9tlg 6v luufSg In xSp t ofioir. 
KsIqbp Mcatfid&v x&g nsdUoiv jXoHJoiiatg, 
Tavxa$g nodio^elg nal neamp Sv ofmilo^g^ 

185 Kal rr^v yopoiada di nghg %6 oviitpiQov 
^E^VQk Xintwg, mg fiaQVPovoa» (AoiBug. 

^moQ da *al vvp ttg oxonSp th ov/ufifop 
Th q^oQTt&Seg elXe tSv vofuor fioQog, 
^AXXop d* llatpQOV iiinaQr^^e t^ fib^ 

190 ^Jlg ol Ta ffoyra dBi%ol oeaftatf 
Tag (poQtmdeig ileXovieg di^ofotfg, 
Kal avfAnatovtteg ^OkQiMipf HcneQ nonQow, 
BS tkg fuxmv te owtaQaaoofV tag fpQivag 
Tilg [AetQW^g ^^V^S fe aal tSt QtitoQotr, 

195 Ti xawhv i^etQyaaxo, tt tpiyuv Siov, 
^Xkiag te nfHov vvv HfoX&g vofiov Xife* 
^Exeig voiAov te^ivxa tov nQiv naXXUa, 
2'ttq>ij ywai^i nal Goq>oXg ndl fietQfioQOtg. 
c^og o o» avxog tovxo iffjg nap /417 voftov, 

200 *raoa9evovv l'i9^oc t8 nai vofAOV voei. -— 

Jlntig S* av ixxog toS/to av Xiyt/gf fio^a' 
JJoXv i^calov nQe$xxoveve$ oviUfiQOVn 
MwQhv fOQ ifiinfiaev, wg q>yg, toig Xiyovg. . 178. Herodot. 1, 82. Plutareh. 186. Margo cd. A* «Um^ 

Vit. Lysandr. I. pro fiagvvovcav» 

181. Herodot VI, 106. Ptna. 

I, 28. Videtar •cribendiun nar- 195. Margo cd. A. ^rlof 

OMifVovm pro fMt«rvr. I A M B I. 904—232. 517 

!rfSlil' taoiiofgtaig 9S0 fwfdttug stod Pfi^ 
205 Kal nSg fiimvw «oi fmi rar fi^fiifnp 

Ti} n&na fiig^ov i^^Xap tovr^ «^011« . . 
T&vvov d' of fiSqi ftg t$ n^UUaTi Ufs. ' 
*Adoilap srofor de Tjf «rQAsf iltifyaf^. . 
210 To 9tif9og infiopff ngfi^oif hii^qy ^(^nov^ 

^PSma ItoMOvaw ido (icif&'imv !^op)ug» ^^ 

Kai nag vofUtu ^Bl^g tohg h nok^n 

Ti S" av npiQWrgfQfig fog fiamiaovg fioi liff^ag, 
'^mg iusZvM ^ fpvXaTxovai, fonoysy 
215 A£ %Sv ^/i)»y d* ijpva& nav Toifvavtlov; 
^Slg dvana&iig d aal kofoiv nfsMMV di]j. 
rwaim nf^XoJg ovi^uyiaav avSq&aiv 
^E9vog T» Tijtfa.ica* fftVY,tl %ag aoaisiovg* 
^AXXo^j Tsuovadiv tSv i^vo^v av^ufmVt 
220 KaHvTM nhyi^Qtigf ig tSKovxeg ri A^qptj' 
Tovxoig d' infikvw fLaXKov aia^ t^ .%6xg 
jiarQtgf novovaeik t^ %ȴ^ myimlLQ^^. 

Mus€C %o isvHOV, iiansQ ddag, Ai&lof^ 
Mika» Si aQBitTOv fiVQloiV XsvxSv Ivet. 
225 Kal q>vQ9tm araCg ToZg noaiv j4lyvjt^iok^, ^ 

XsQol 8^ ittsivohg niikog ixnaXaaasTai. 
*Ev S*^ av ^A9i^aig ijcray ot ^ixaanoXo^ 
*£!k tSv ofiOvaofVf ot aotpol S" in^&^i^ov^. 
^laatg insC&sv nav lASTv^av l^i^ade. 

230 jfiaxQSv 8i T.$(fiiV 8vaiw^Si( %i /iq# XijMtg i 
Ov vvv inocv^j^ n^S^ov Iv §it^,Ti8ar 
^Asl 8s T$fi^ tSv tujaufVQYoiv ^v Pi^x, 

217. Ciut Hoeeer. Herodot. jribus; He^odot. V, 6. ubi de 

I, »3. cL J^eUanJ Y. H. IV, 1. ^hracicis pnemi. '* 

iibi semio de LydoFOfti pueUis» «^. ti;«^«« c^ v' aa 'Ui 

Herodot I, 199: ubi de Baby- ..^j^f?:?f^'' ^"^ ^' ^^' '^' 

Iqmor. woribns ; Herodot. IV, «H% W «^^^- 

172. nbi de MaMmoaiul nralie- 225. Herodot II, 36; (18 lAMBI. 233^261. 

EvQva^imQ t0y<pm9tog oStoS Tolir nwug; 
235 \Mfgt^ frovq^oS, fnjU {^r iicoiBfiw; 

JCo} V&9 J&uKor «S !<4^ftOTe£9f7^ l^fDi, 
OUiaQ aMOfwmf ipi «r^ iSarpaiMoyftAw» 
Tii9 <l>ow(aif«i v( ypoa^ ao» Um9f 

240 !^XJU>vg ff ooov(^ To ff Xf]f(/ftoi«S; {Srroff /SE^; 
Tow ^' l^OKfUnovQ ^Qt^i^ovQ, oJ^ I? frooor; 
*Jig KXBgeq>SptotQ nai xffwpSfvaQ (ktQfif^o^ 

*0 ToiXhog Si^^ovg di t^c *A»ffti7C ft^og 
*£ii fftOftXifcoir l<|pev^^ ov aoifiSp xQonmPm 
245 !i<iUlovff iS T£r rilr ^o fft«ip(ovff lifetp» 
Tif H^ii^ifif ov Xoftf^i/ xiv fdfUf; 
Htnjighv aml&f jr joq oSro^ t^ fioif, 
*0 fLriiavaXg a^ftorra «oofftair rir /9(or« 

*t)f<i}(>o^ ai/roffi ^ ^(Uoffoa TiSr Xofmi 
250 Tvq^lo^ fr^ooaftroir fjr, fywp T^o^^r fiiJUQi 
^dJiXm tQVfptifTmf oida {^r ^a|ftOir« 

Ovro» frailaftor loTftr^ ov scoftror x6d9^ 
^tUnnog matQouuta xovg nanovg toto» 
J7|po d* av ^PftUinrov Tft^ oroS JHfvntlmfi 

255 KXintfif iip9VQif9 ov fcair^or fi^ijgi l^J 
Ovj^i oog^or to tcaJ Xo/Oft^ tmmfksfof, 
Jo^ag an* avtmf {^oft^fftsvoa* r^i /fc^i 
PofftOft^ &vfatQl ^evffvu ty (piXtaty. 
lamg 9i xat fdf aviAfpsQOfimg if fi(ppf 

260 Ol ivafia^tSg ^ifOfteg dg Xoftaf tixfagp 
TaXg nXonxuuffg Si i^wg ^a»i]fftero» 235. ^ln marg. cd. A« iro<f^ 254« Slgnifioat Rampiiiiitoi^ 

tfvXlafl^. Intelliffitur altera •yl- de quo Herodot. II, 121. 
Uba Tooulae fttjoL 

245.^ Margo cd. A« movrJa 256. Veif»o ovcl eiipertcripti 

pro Tiur rsir Si* tunt TfrlMi ov ^s^fr. I > I AMBI. 262 -''m Md 

^EfQvak nfiijv toS cwp&v nXito§ yiwovQ. 
*Jlg Asfioi fOQ bnoiuS^ fialMtttWf ' * 

26&' S^orrs^ aj/rfif' TOMr Tajvdiir %a fpogthi ' 
'JSlitipi^ tifyaicmo nS» tip^g fi^Qogp 
Ilawt,' fvfoi^i 9Coi fOfcSg fiQ&pMCm. 
Kai nSg imtvovg ov xqwp Tifii^ JJpif» 
, *jiXkug T8 TOVTdu Mat iioXm no^iQni^itov ^ 

270 ^Ofog dk jpAMovg Utnmd ni»Vttiitm, 
^B^atQ099^ iatdg, in di tSf onw9{mf 
jh^Qmog ohnQogf is»YQaiip&f xw fvf filov^ 
Jig alna ti nflf V^ttixo^ awpbg JC^^y 09« 
Eqni^ aai yoQt^ nQatovftt t^ Tore. 

27& <l><6 oviA(po^f of&Qomog ij tvwf af ofOVi 
^jEcrTOi 2poyo$ fotQ toXg fkM&vatiQOf XQ^^^* 
^Otaif iftod9$gj ivOfw&g wA wxvXlak ^ 
Kal nag afiovaog Aaqvdg vtrjimitaf 
KQdttotf foiAtad'^ tSf aocpSf nai uoapUoiif^ 

280 Oinro» idf dmf jttttao^ naXa§ KQOfog,, 
*'OfOf TB je^og ual, rhf af&Qomof toto* 
Ovtm xh ^iTTor aai xQmf ncttdag ayuf* 
'H noaiiia natdBva^g ^ nQlf i^Qv^i* 
Ti T^jwiioy di naftaioS IfiQog lUjag* 

28& - ^Hnovaag, «2^«^ 9 hikojttov to nQinofk 
IdW ovn af aiug ovdqaSg ovtm, Xdfug, 
Tiif nQif i^ a^mfflf, tiif awpiif luA noaidafp. 
ZdftxQOf S^ug t(^aQOVf th natdtof. 
^AiXog yifQ itfd'^ irvy if af&Qmno&^ fitogj, . 

290 Oig fXSaaa nQStOff nai XaXsi yhaaafii^ nXiof^ 
Ovioi doxovoh tSf aoqtSf ual «oofiXwr. 
Ta S* akXa um<pa, nal nXatvg lari.flX^*^' MhMMMi^aahai^^p 


m^ lAM^I. 293—^911 

. TOT ATTOT STIXOI nPAIKOt: 

\ng fpiaap, oTmQ Ji^ano* olig^ia, TouTa Ai i3mf& 
295 Ovn IdoPt ov da^ai^ica ^^vifvoc offfiiff Moi^fjfip 
Oidi filfiloKf yoro^fpf lfiire((fi|i*op^ o? ^* M |«i^ 
Hanol^ fkMQoitBUflk 4"f|M^vyqir l^i^ogar. 

300 'fiS' Soo» j; rof<!j7V TO mA agwiovqoiA xilev^ovc^ 
Jbvjb, ^8iAun(fn6hn Is^g yiroo^a ^ifuczog» 
^ia ^'de fiifiXog 7^(1340 • da^aMi d' oiroi^, 
Mi^ uqia eif/ofqwo jrro*'!] ^ifTcop o loyoyfi^^ 
^Ov uiXvOk KiqQvlav, o/Ao7off » ofio7o» loTie;. 

305 *Pmc ^'^8 fiifilogf poiofteg nQifats i* ^^nqc» 
V2^ irvjQir KQivovQW OQtikoiia xinra leorcnv» 
JVorraff j* ola Ao/o*o* ooqpoi jc^tyovoi» sroliTa^ 
^HiAuiQfg noXiPQ fiaaiXijfidoQ hpast^QBg 
^OUivfiiniiP aotfirpf ov/icJIiJtov mXavcav^ i^avr^; 

STIXOI IA9IBTK0I TQT ATTOT AMA&OTl 

KAl jiPPHTOPETTOT , JlSnEP 0ASIN 01 

eElAZONTES, OIA PHTOPES^ OIQTS 

HPOAQTOS AEFEI BAPBAPJZJEZTE^ 

POTS JSeNESiJ^ AUANTSIN. 

310 Sl tai fiefiijXovc nal mtpvQJAipoi (pvo&i 
jiv9Qiano TCfCflSr nal narofnSr dg xSoov, 
Zfl fiaQfioQovg Xofovg ro nal tixtfig vot^ovc 


293« Erat fijvoQi^Cm Commodaa ost Mnsot, d ^'« 

295. Deest syllaba. Tel yna iatelligitar gutfa •ril 

303* Artio. o delendue* oceani eruditionie » qid Txetia 

305. In cd«. A« * " \p£a* L«- ett. 

eieiua Tertit StoreuM hio Uber^ 310. Cd. A« ia inaig. fmvmi^ 

«t poathac» ludiera kio liberm eovf* 


lAMBL ^lS^rSIS. 521 

315 \4lX A itfiaaisf^f^ tiffii$i^ Mfflm^ ftc 

Smfobii iuBltovt ay w^ff?^ ^i f^, ^ .. 
T^ tag ayviOQ naftj^ov vi^qv^^uv. 
TovTOkg aahSg^dM toiff ^o^o^ff ifc^k^ .»^* 

*Jlg fi^ ^eavdvg %Sv iv ^pimau, &yQCf$g.^ 

320 Ek taSta UQlmf x6fdB thf tqoiiov ^ii^, 'J^'- 

Mdovua [Aij 001 tfj eotpy tavtij^uqloH ""■'•- 

XalQoifp foiao&^ ual jd^eog tSf udv&aQm. 
Afpttog faQ IJtw oviafiov t$yl ^ioj 
IMJ^ oifQavov 6(patQmaig ayihv duftvveif 

325 "l^atQU, a$3LriVfi, yijf &aXaoafig ^^x^^^f 
^EQya To koiifa t^g ooq^fjg ito9(t^vQYiagf 
\)nol6g iatt>, 4miv ttg op a^hnij kiyBiv* 
Toifg uav^oQOvg di ^ag fiMTSB^ uai^fiiiiQaVf 
ZowXkta diatfjva, fioQPoQOV tfvpivf 

330 Kai tag iuBivmv ^ivofOVBtg atfufQotiiqftag^ 

Ovtm domt fio», tov^ aoq>ovg fABV fictQfia^vg, 
T^vg fiaQffoQOvg ofitpoitg di av uQivBig Xoyo^gf 
BktiQSf if avtoZg tovg avaktoQaf dofiovg* 
Tovg iyfBvhtg di uai noUtag ov fo&ovgf 

335 TSf oQituSf ta tiufa ual aotpoiS fivovg 
QXifiwfVf naQto&Sv, Jiv iS uXi^oBtg fQttq>BiVm 
jiW d UBQawovg ov ntof} ual %fj;v 8iuf];Vf 
Kal fijv QafBtaav, fc^ ffaXtit ai taQraQoff 
*Jlg nQlv IdpBiqAvf mg Ja&av d'QvXXovnivovgi 

340 ^Ex^ ^^ *^ (pQOVfiiia uav ov PaaiXimg 
0€QUV dk* aldovgf fi^ UQivst «ar* a^iav, 
' *Jlg iv naQotQlxpB^ to AvStuflg Xi&ov 
Tovg aovg iXijiji tBg;fi9uitata Xofovg, 340. Etiam od. A. udvov. L«- 342. Erat m 
cifius Yertit eanam* £go diTiti tULf Of» S23 IAMBI« d4« — 360. 345 ^^m^, Safiemip ^ ffovnf tdj^ /fai(/tBeotv 
OuTo; a|i;VNil^/ Mjviiwiff dMofic/ fit. 

%^ftTO, W ipp&deHKf dini fioft tot8, 
<KirTa»y hmlmp fitfii yqS' to tov Xoyov* 

350 trdtXX* Z SotpoiAus, Z SoiplXlov nm^iopi 
rmfmg imafpQapifi aaSg th fiifiUow, 
Ka9 nov^f ai^^^y ai^|pa ^avfiaottif&* 2ri^ 
. ^Og liffiiv &9 fOfaSotf tl&* mfuifiava^f 
*t)^' o{ ioKovfTBg 9vy9i^g mtpvKivuk 

355 TousSt* ofiapTc&ovoir if Xofotg 2iti}. 

V2ff a»%8filti9fi TavTa t^ nffmaffofotg, 
TcSta d^ iipevfi&fiaaf taxvi lofUf, 
T^i^i^ 9tat9atQ(i&fiaaf if tq^ asx^tp, 
^Tnoffotptif d^ iapptof ijf twa §Ximg^ 
360 TXlit^ffi lopav^ %wf naliamf nai fim. 352. Sopb. Aiae* 1062. Itti» qaX Alpha •Bpn*Tocainr 

d59» Hio poterit omo titnr. Ubni E margino €dU. BasiL 4 •' « * t t l' % »• TZETZOr EniSTOAAI 

JIA ''\ 
ISTOPZSiN TIJfJlN TJIN HPOTErPJMMENSUf^ TJh ZEPSiTAtsu MBTPorioArrsm «) HA^ 

TPSIN, S12 AnO TINOS. 

'^jgarii fuw m) Satoiitpw 9t8(A to ff&puv tlif fXSTzc» 
iaj^naiuv, S teQmrdts dimom* oS hm» nai vn89jM6iio&a 
hiHnilXm tfj off ofdTfir^, nat tijiw Ilv^afOfoiap oajcovr- 
tog flSfcofM^a CMn^^t, ua&k aal aMg ^pXv natomUlusag* 
aalxok aai ovffovtKfp^ ncnQO&oU&ow etoff^f tidot$s ti]- 
fiovPxaAifO nfbg ijffSg* XU^y ^ ^ "^oXg fQOfpaXg IIv^^ 
fOQuop ^oirovfcer tijt awntirf iAX* oifjl nai ttiSg iffotg 
inoavf&Cof^f ovSo natftfag ^fAtag q/tcsr afi9i}fiov«g, aiXa 
naptobog td nqig^ aij;p ^oqamla» ianoiioiup» fioadtXg d* 
ov% ^fuHg tio^ tig imoitlSiig TdSfr o$r toleaiiatmp i^orqn 
fLOt, aUia iuna fcir titp t(tof09 niQvoi '). lsfa»Wfii|f di)« 
oud aAxhg fmiomg T^r iwtfatektp toB ic^raioS ^f^p 
^AvtOMQttxoQogf T^r nfhg KJUniop nai jipuoxsMiPm *Eota^ 
li/tiaaP hAp foQ naQ^ ^fiofr niQl tiiP *AptkOfW$ip tots oS 
nQiafQoiffOk , onoig vl ant^dl^f^i xaiwfitBQOP fipohPto. iui 
fioUg o%po tavtai onBieiaiM&a, tpv-napasPeatatov <rejurdS 
«v^fov jiiQUjcpod tavtag anonoiitoaptog. !ff ffQaivtfig ii 1) Ita repositi 0aee rd. A« ' iocessitrarr e eodice* 
pro /tf i7T^oX«wf .* BdneHsaimo Mt" 2) Ita conrexit fftQioo 
tropoiiiano Fatrarum, hx tittilo ' •ecimda ia cd. A. 624 EPISTOLAE.1. 2. 

x&f^ afro9<»S6oir f£r tAsafmm t^q 9u9 tfggo/dae amt £U 
lo&ip no&99 iyinfo, i^ i» to8 fn} v&t yfofyiai^ftfw 
inox9tfiO¥ difw j^g a^g a/corqroc * hk ti mi tov ft^ m 
fii)fi(|)^^fa» tfoi va TcUa/iaTa. 'ti^ii»; «ai ovm vov n^ajff»' 
tog Ijoyro^f q^C oiT/avMijy aifin^ ini d tt tino9o§ , ri kS- 
nof i&BfonwaaiAiP , $ud xavvag oarohifQtiaanBg ^) mmtiL 
oeifMy T^ og Ufotfixk. Tfj/if MyoyiOit «ov- ii(MMroidifioo os»- 
OToiou' anilafiop mal r^» ^fi/aavpri aov «jvxo^lffriyoa ^)< 
nf^€ir28 ^8 xh lef oy ooy fifafAiuif dfi^ovf (co t§ crff o/iot^ 
liai-Bi xitog l9 xQBlef fifotiifpf xSy Svra»# mb» fPopLifm ob* 
x69§. *Eyc$ di, ev ia&$i wg iioi»ak fier ovdovo^ Toffp avT»9v 

ovii Sr T^ ajf ayuagyvfj id^Xuqtf» npX^Xg foq Ssafiefioiim 
xh <piXor$ii69 aov aal lAeyaXodmQov 9 itoi ovri^ di xovro Xia9 
Momaxc^ in6mffiuM$. /I«4 w if0vxo,.u^ ji tiaog iifQfiijf, 

pin l?«» nQ^ m^n ^ «vjrwwWf Wf^ »S 9 W ««x^» 
nal iififaXodajQOVf tufl jMf^ to, 94^.i^kaxafia999 fffa^m f>«> 

'fi UfQ^. ooy aai ^eic^ ^vxn lPew*<l^. W*? - 

Jli^Qr JEmSKOnON ^SfOTNtA \MET ETrKJl' 

I^OSTNHS TA ET^A^QM^NA JfAF\ ATTOI 

AEXESeAl^ KAl: IflJN^Ib TSNf) AE . , . 

EnifPAWANTA; HPOS QN MSTEAAETO 

TA STEAAOMENA. 

... • > ■ TO «> I» 

Tijy Tra^ T^g , o^g le^ravfjg z^i^^ onJUSf of ^/uf 
cvXoj^/ay, &BOipiXiaxcn^ ^ianofc^, (ii}f£4fVl^4 ^< ^ qse^- 
Sopo^ai Zra ti^ jioi ^bIjoUxbqop a2rvoifi6r. bv^^ ^o^i ^|i£f Joxf» 
T» sc^TTor oJc^ai^oQ; 9iliac ^ai^iJiiaTO^y oyd' ar to £v^- 
raSiior igfiS^r nQooBviyHOi xig aihpiof, opd' o? Tfjv ^170» 
e^efdorqy^ i} TOff IZolv»(^TOvg daxxvXiOf, Jq xag fjQV^ 

3) FonStaa miro9rlfiQfuoaw9C. 5) Lac^iiu Ucunjoit slc ex- 
Z^acuius Tertit» tannvmn l<^;v- plet: /oomix ingrati ammi cn- 
•et cTiroAi^^f/aayrvff, ^ mtfn inBdibpnitm. 

4) Iaiiurg.cd.A««v2a^i0ri2O^ EPISTOLAE.2.3. 525 

ixiims nXtf^ovg toS Kfokm p nai &%flavQtafuna Midov 
ra nalvtaXairsou ^EinpmfWfOQ fitQ ^[uXg SatQ$Petgf ov fto* 
wop onfi tb flfuav nXdop nartqg, aXXa 9tai onfi na^iarviMB 
lAtKQOf T» ' noXXoaTfiikoQiop iXmAfiftas vvifiTOQOf. OvtwQ 
^ltXf, S i9(fd aoifaX^f dtMth uai amdeata ta ak ^oxoScr^i 
dwfi^fiatat 9ud mg &f ng dnokf 'deoaBota. ah d*, £g to^ 
neff affo^iioavffif ^fMufy mraffohg aal afaymflaf ual neg^^ 
nereiaf, fiar* evyfmiiLoavffjg ^fcSc aibotg tfif anoXfixpif ttomI- 
a&M tfjg a^g wXoyiag. jiXX^ bv ro«^*y mg fLOftig &f *) opt- 
aiog iaipakov niXm» ^ineXg j&q iaiiOf ovx ayfmikOfeg, nafneQ 
nghg ai nQotefOf axQatffeat&^ij (jftXla trjf na^Qfi^iaf Xa-^ 
fiofxeg ^ateuiiiAe&a. av 8*f ag iyi}ym, aaX mg fioQOvg ual 
ipayovg wag dedoiumg wd &fiQ$(ideig elfa§ fOiAiJiaff aai r^y 
^^(uy XeoftaifviiOf nX^atPf eig &fiQmfvi$of {letaxaXiaagf 
liezitfirpag nQog iXaQOf te aai xaQncifviAOf. ^A^ ev Ia^$f 
wg naMoSg ^iiag foiAi^ietg &ynii»afagn ^HiieXg fOQ Xtaf eifyfd^ 
lAOfegf nai xmiQ tr^f AviMtif Xi&of tijf fiiaafOf iapLef toS 
dioftog in^ditofeg. aXX* el T^r nQif (piXtn^f na^^fialof 
nai tb aatelof nai xi^^ief aimQtfiiia xiMQtaagf avyfiHa9e toXg 
%fig tptXiag nteQdSg nQonetevaaotf» 

. nPOS TINA rPAMMATIKON. 

El fi^ naQ* fiii&f Qaiitog tovg %iQtag iXififiafeg, oSx. 
af dvaxeQSg anediSiug» lAXX^ el aai lioXtg xal dvaxeQ^g 
vovtovg ^{iXf anoiolfjg , X^Q^g ooi nQomeiaetdb TOt; dtdi-^ 
ygAatog* lAOfOf anodog. ^HiteXg ie tov Xomov ti^ nid^ek 
lea&ovtegy dvaxeQmg toXg izigotg didofteg, Qadtoig anoXaii^ 
fiifotiief. *'E^if(i}ao, Tinmag not^f tovg af^Qdnovg xai 
§AetanXattaf eig ^fjgag nal '^effilaaiaf iidiax(u9 uioxcomijv 
uai KyxXwnoof jAiagXXiiXiaf ncd to aaviifiator* *) wv acceMit o codice. m EPISTOLA.4. 

• • • 

TIU MTSTlKSh KTPISU THtKmOPSU TJL 

2EPBIAISU. 

fiovX^ f %Sr nglf Kaiaa^mf SM^§diw9 aniyQva» Mvd^Q i 
^ip 0BTva3Logf o di %Sr T^g'EiXu8oQ iawanfv^aag afpsimi 
naQ&fOvoiif AlaMOW xo %al J$v»aXuai^a, vow ftcv vo r^; 
Aiylvrig avat^Qomov ivaxtfalvoPTaf JnmaXbam iifmaxit 
JBovgaiov {utSvop oataKXvoiiov» 

T E AO 2. 


INDEX RERUM, DE QUIBUS FIT MENTIO 
IN TZETZAE CHILIADIBU& 

Numeri maiores Chiliadem, minores littera h non prae^e« 
dente yersum, hac littera praecedente ordinem luAtoriao 
indicauty et littera ipsa historiam. • A. jALbdera, utIm) Hercules eiua 

Gonditor II9 306. 
Abradatas» Pantheae nuaiT 

tus I, 70, III, 648. 
Abraham IX, 771 sq^ 
Acamas et Demophon, 

Thesei filii I, 180. 
Acc^o, mulier stolida IV, 875; 
Achilies in Scyro I, 288. IV, 

996. VIII, 793 sqq. eiiis eqnl 

IV. 34. VI, h. 9a 
Actiaca pugoa IX, 57 sqq» 
Adrianopolis, antea Ore- 

stias, etiam Aelia VIII, h. 247. 
'Adrianus imp., interficit A» 

pollodorum, qui Traiani pon* 

tem feceral II, 82. Aeliam 

urbem amplificat VIII, 959 sq. 
Aeacus VII, h« 133.' 
A^galeus mons I» 978. XIT, 

962. 
A e g e u s, Pandionis filins I| 17&. 
Aeginetae X| 946, Aegisthtts'i ThyestSe iSlius 
1,452. 

Aegon, Crotoniates II, 569. 

Aegyptii, somniorum inter- 
pretes XII, 742. In eoram 
epulis ligneus mortuus dr- 
Gumfertur III, 388 sqq. Con- 
tendunt cum Chaldaeis, qtrl 
antiquiores XII, 272 sgq. 

Aeoles, tenuibus litteris gau- 
dent et q geminant XII, 635« 
^interponuntX,75t. litteram 
% conTertunt in * Aeoles et 
lones 53* 65. 

Aeiculapius, ApoUinis ^-^ 
lius, artem medicam a Cbi- 
rone edoctus, antea dictna 
r&^rwff X, 710 sq. VI, h. 97. 
Asdepiadae X, 726. XU, 
637 sqq. 

Aethalides, Mercnrii filiuii 
fyrwQ Setvos II, 717 sqq. 

Aethiopia VIII,h. 220. 528 INDBZ RBRUM. Agaiaemno et MeneUvt 
•enrantiir « caede Aegifthi I, 
456. Tyndarei geaeii 462. 
Agamemno interfectoi a Clj* 
taemneftra Illf 278 aqq. 

Agathyrai VUI, h. 222« 

Aiax Telamoniiu III, 260. 

Alcamenes, ttatiiariiis, aemn» 
loa Phidiae, opticet et geo^ 
metriae rudis YIII, 341 tqq. 

Alcettia, Pelei et Anazihiae 
filia II, 785 tqq. 

Alcmaeo I, 9. 205. Cliathhe- 
nes» eiiia £liiia I, 208. 

Alexander magnua, ooiporia 

. eiua habitua XI» 97 aqq. 

Al 7 b e , optimum argentum 
generat 'XII, 322 aqq. 

Amazonea XII, 874. 

Amphiarausy Tatea III, 299. 

X, 737. • 

Amp h i o n, eiuB frater 2etliti8| 

£lii loTis (1. ThdoboontiB) et 
' Antiopes I, h. 13. YII, 4ia 

X,4l0; 
Amytif, Astyagis filia I, 96. 
Anacharais IV, 925. 
Anaxagoraa II, 892. IV, 525. 

V, 437. vn, 548. 
Ancyra, Yid. Jklidas. Uzide 

dicta , 1 , 136. Anooi^a aa6ra 

XI, 16. 

Animalia auoruih cada^^eni 
' sepelientia IV, 153 sqq. 
AnttfeUB V, 260. 
Anthiae aibi mutuo awiilian- 

tur IV, 135. 
Aiitiochia VII, h. 118. con- 

dita a Nicatore Seleuco. 
AntiphiluB, pictor, ApeUia 

aemtdua et calunmiator VIII, 

395 aq. Antlpodee VH, 590 eqq. 
Antiathenea YU^ 60& 6ca 

612. 624. 
Antiathenie Sybvitae f^ 

lium I, h. 29. IV, 4a^ ^ 

A p el lea piclor,PtQiflaaa«aa- 

pore. Caliumijie inago Am 

fiicta VIII, 392 mij. 
Apea IV, lia 
ApoIIodorna, arciutectBi, 

Traiani tempoiibns n, 91. 

IV, 504. interfectne ab Et- 

driano II, 82. 
Apoaiaarea, Indns» III, 9IL 
Aquilae XII, 708 aqq. con 
s dominis mortuae iV, li. 15k 
Arabia felix Vin, h. 252. 
Arcadea %^lij99^ U, 880L 
Ardya, filiui Gy^ I^ 1S4. 
Aribaeui I, 75. 
Arion I, 393 aqq. 
Ariatides, AthenJs per oitn- 

ciamum eiecttu XIII, 457. 
Aristopatira I, lu 23. 
IdgyfVQSia et ^gaos&a Phi- 

neae filiae I, 22a 
Arsacea et Arbaces, n<^?»^wf 

<ioufusa, Iir. 435. 
Artacanias, rex PiuygiaB 
magnae I, 73. 

Artaxerxes ftax^x^^t P^* 
aice vavvold^Hii^ VHl, 94& 

XII, 614; 
Artemisia XH, fa« 455. 
Artybii equus III, 988 sqq. 
Asboius, Centauriu V, h. 22« 
Asclepiades Attali regis 

grammaticns, membranaa in- 

Yenit XII, 348. 
Asclepiadae dicuntnr medi- 

d XII, 637 iqq. 
Aspasia X,959. INDBX RBRUM» m Atabyrimiiy noni Bhodl, lli 

^o bot«i aeneao IV, 391. 
Atalantao ^iuie XII, h. 4SX 
Atreti#V ^^ i^tie awtea§ I, 

h. 18. 
Atlicae fegf» inde e Cecrope 

V, 666 it^q* 
Attici hoapitaleiy Laconef non, 

Vll^ 2d8 a<^. Attici rarioe 

tenuam* asplratai XT» 55« fi^ 

n^'iyogo& X^ 4» 
Attie XIII, 269. 
jiieo¥B9 'PetfteXo& 1, 724^ Ai»* 

aonea et AnsonSa V, ht 16. 

SoU AuMfiei Anaonee V/580. 
Auspicia Xlll, t76 8^< 
Autolyena^ myaaia itUa Vm, 

442. 
Axonei 4i ev^/fA^ legtnn 8o- 

lonii XII» 350 sqq. 

B. 

Babylon IX, 560 sqq* 
Bacii, eiui oraculum IX, li, 

287. 
B a c t r a expugnat Semirainii 

Xn, 922 tqq* 
BaeloUf fluTiui et urbi Bae- 

ticae Vin, 711 «q. 
Baetii fltftiui VIII, h. 217« 
Barbesola, fluYina et nrbi 

Baeticae VIII. 711 aq. 
Bardanei flUTlus est Aniui 

X, 187. 
Baailiui perdomuit Bulgaroi 

aeu Paeonei X, 195 sq* 225 aq. 
Battui III, 879 «qq. VI, h. 48. 

VII, h. 119. IX, h. 292. 
Belesyi, Babylomna, Tir aa- 

piena apnd Sardanapalum III, 4iU oracnlle ednfielli Ai^ 
cem in coninrationem excita* 
Tit, 427 aqq. V, 796. 
Belxiariui III, 839 ii^. 

Belle^ophontee VII,h«l49. 
vBellum indicendi moe rome- 

nui V, h. 15. 
Belni, eiui fllii Ninns, Age- 

aor, Phoenix, Aegyptne, Da» 

naui, Phineui VU, 159 iqq. 
Boreai, eiui filii Zetei et Ca- 

laii I, 210. XU, 44a 
Boipori dno I, 832. Alter 

Damalitea l^ 829. 886. 
Braaidaa. Laoedaemoniomm 

dux XII, 383. 
Britannioae inaidM VIII, h. 

218. 
Brutoa VI, ^7« eine iCfiba, 

ibid. 
Bucephalua I, h. 28. 
Bulgari aunt PaeoneaX, 185« 
Bntei I, 176. 
Bycco, Homeri iermi XIH, 

642. 

c. 

Cactti Vy 100 iqq. 

Cadmtii, eiua rei Xs, 394 iqq. 
non eit litteranun inrentilr 
441 iqq. XII, 47^ trei a^ra- 
tas iuTenit ^,9,1, V, 810. 
Oraenltim ei datuin V, 818 Iq. 
X, 451 sq. XII, 100 iqq. 
Cadmi et Harmoniae iepulcni 
IV, 395. ehii libeii VI, 561 
iqq. 

Caoaar, Inliui, III, 76. 

Calandui, Nonnui, Idoi III» 

fiAO 
O09* 

34 590 INDBX aBRUBC; Vlir, 25& Xt, h. 374i 
Calpe yill, 713. 
Caminut urU Sidliae I» 506. 
^andace III, 885 t^. 
Caadaulia tuu* VI, h. 54. 

Njiaia. Candaules 1$ 144 

Cania pephali I, h. 20. Eri- 
g<ines IV, 157 aqii. Xanthip- 
pi 182 aqq. Silanioaia 200 
•qq. Pyrrhi 211 sqq. Galbae 
232 sqq. Anacreontia 235 aqq. 
EnpoUdia 245. Daril 250. Ca- 
nia Athenia oatendit sacrile- 
got258. CaneaDaphnidia262. 
Canii Poli, Mentoria, Theo- 
dori 263. Gelonia 266 aqq. 

Cannae, ibi Argyri]^, 1, 760. 
pugna Cannensia. 

MaQf^TgaXoin^ Tox Seythioa 
VIII, 773. 

Ca r um et MaeoB.nm usorea X, 

, h. 328. 

Caator et PoUux II, 686 tqq. 

Cato X, h. 347. XI, 24. filium 
erudiena III, 102 aqq. Xf, 604. 
Catonea dno, ambo philoso- 
phi et dttcea Romani III, 145. 
pofterior ^&Xooo^iMtuTe^$ 151. 

Cecropa, filiua Ereohthei et 
Praxitheae I, 177. V, 637 aqq. 

Cediciua, Marcua, VI, 669. 

Cephalna, pater Lyaiae V, 

Ceraatae anguea iudicant de 
Libyum inlkntibua IV, 339. 

JCiXXe^ IX, 900 aqq. 

CerTorum mntuua amor IV, 
75. 

Chaganns III, 237. Chaldaei V, 212. 
Chalybea, feRiiaTantoml, 

523 aqq. 
Charillna, Lycoigi fiibr 

YIU, 905. (lu Ha^a 

HieMoi^ Tid. Schaefo U 

Demoath. ont. pn Cor. ^ 

84.) 
Charmiatto «t Taira,€lBO- 

patrae miniamie VI, 282. 
Charybdia et Sc7l]aX,9ea. 

Charybdin laciant mare Tjr- 

rhennm, Siculam et Oo- 

cnm 978. 
Chiron, Centamw V7, h.9i 
Choaroea III, 39. 
Chriati dictam IX, 248 a^ 

XIU, 499.aqq. 
Chryae, ImniU Iwlka VIII, 

h. 214 
Chryaippna, Pdopia filiBi 

apuriua ex Axioche I, 417. 

Chryaopolia, herbalVt^l^ 
Cilicia VII, h. 117. 
Cimmerii XII, 841. 
Cimon I, h. 22. CnDiaa, em 

fiUua. 
Circea liberi ex. Dlyaae Avsobi 

Telegonna et CaaiphoBe T, 

567. 
Cleobia et Biton I^ 31. m 

Cydippea. 
Cleopatra et pharaa IT, k 

33. eiua liberi Sol et Lum 

III, 313. IX, 80. Cleopttrafi 
. Antoniua VIII. IX. h. 253. 
Cliathenea, Alcmaeania fitoi 

1,208. 
Clitomachua Thebaima, pt- 

triam ab Alexandro intua- 

rari impetnt VII, 426 aqq. INDBZ HBRUM. m 536. 
Codrus, filint MdandiL Eins 

£lii Neleui et Medon I, h* 4« 

I, 183. XIII, h. 468. 
Coeli ^>liaerae s. soiiae octo 

XII, 444aq<}. 
Connaa I, 289« 822. 
Donstantinopolii iaocdae 

XIII, 360 9q(i. 
[^oriolanua VI9 h. 60, IH, 

856. 
L^oroebiia IV, 838. 
l^orTinua III, 862. 
[^orybantes XII, 356. 
KoriifCv^ nom. propr. IV, 879* 
Sotinttsa VIII, 715. 
^rassi maraena VIII» 150. 
i^reophylue Homeri hoQiee 

XIII, 658. 
BSilvy^ rd «^i9V*«ei^ III, 

210. 
^ritiaa VI, 132. 
:rocodilua Xlf, 717 aqq. 
[^roesua I, h. 1. trauait Ha- 

lyu aicoo pede I, h. 30. £iua 

dictum de artibua, lamb. 29 sq. 
Dromiia nunc Amaatria XIII, 

131. 
[^teaiphon VI, 1« 
^umaeua aainua IV» '933 aqq» 
:urtiua III, 867. 

yaxarea I, 65. 

yclopea VII| h. 131. 

ynoaargea XIII, 349. 
[^yrenenaium numiama in 

Battum cum ailphio lil» 881 

eq. VII, 187. 
Dyrua lU, 661 aqq. D. 

Daedalus» Eupalanii et Al- 
cippea filiua, Atuion aororia 
filiun^ interfidt I, 494. laby- 
' linthum Mtnoi conatruit XI, 
550 aqq. 884 aqq. XII, 395. 
404 aqq. 

Damatriua, Laco XII, 377. 

interfectua a matre aua» 
Damoxenua II, 602 aqq. 
Banaue et Aegyptua VII, h. 

136. 

DariuaUI, 35a 399. 
Decebalua, rex Dacoram II, 

59. 
Deiotarua {JtiAwuvffoi') ^ G*- 

latiae tetrarcha I, 133. 
Delphini amor In adoletcei^- 

tem IV, 1 aqq. 
Democedea medicua, Cmo* 

^tm^ ganer MUonia UI, 544 

aqq. 
Demomelea, Demoathenit 

ooniobrinua VI, 376. 
Demonax VII, 599. 
.Demophon, eiuafiliuaOxyn- 

tea I, 180. 
Deucalion VII, h. 134. 
Dexiphanea, mecbanicue 

enidiua , pha^um Alexandriae 

aedificat IV, 503. VI, 294tqq. 

(Chil. II, 26. pro Kvngi^ acri- 

bendum est K^Mi^) 
JiavXoQf ovdStow VI, 700« 
Diomedea III, 285. 
Dion, Dionysii oonaobrinue 

X, 875. 
Dionyai oolumna (non The- 

bani et Zaboaonteiae» aed) 

AegyptU, qui etiam Mo«, 

Osiria VUI, 584 aqq. 
34* i&H tNDBX REttUftf. Diophantuti Herodit tcriba 

VI, 27a. int^cilur 400^ 
Dorceta, Assyriortuii regina, 
s eius filia Semiiwiiit JX^ 502. 
Draco legUlator, Demadii de 

eo iudidani Y, 342. 
D r a c Of Hippocratis fiUua, ine» 

didaam ab eo edoetus Vlly 

969. 
Draconea grati IV, li. 135. 

Ptolemaei draoo IV, 697 aqif. j9Xsc^ii;i»a ^^^>ttra XI, 520 
•qq. 

Eifka^ftivii a3iuoS V, 512. 

*^fliA<«roc, Commodi «oir». 

vtaQioz VI, 486. 

Elep liaiiior,um muluat amof 

IV, 83. 

"HliutQov dicitnr/^e^fWs^Vlf 

650. 
Eliae Jtelua IIi; 202. 

£ipe» GycaopU filia X, 934 
'!Bvval^oQ XII, 793. 

Epamiaondas X, 619 aqq. 

XI, 23. XII, 464 aqq. 
Epicuri «ecu VIII, «81, 
Epimeaides V, 629. 
Epimetheus, eius filia ilf«- ' 

ra/tiXua VI, h. 87. 
Erasistratus VII, 173. 
Erechtheus, filius Pandionia 

et ^euxippea I, 175. 

Erichthonius, eius paren- 
tea, I, 173. Uf, 12. 

Eridis nudum V, h'. 24. 
Erigoaq, eiua canis IV, 157 / JSrittVii n, 303. fHoc kc 
eoim jDip//cov eet kgvsdgi 
pro ^/rotr. T. Salnms. ExAT 
Piin. p. 160. d. e} 

*EQ$vvvec Xil, 817. 

1>^*c, cur «vSoriT^? V, 501. 

Euphemus If, 613 mfq, 

Euphorbne, eiiis pareBia^ 
228. XIII, 573 eqq. 

EvvQoaatKCt srpQfoM "^, 

m 

Eurydlce n, 843 eqq. Gabaeuf I, 74. 
GadeifS, insola VHI, Ii. 2IS, 
Galatia orlentaUs Xf, 410. 
GaUi ocddoitales, eorum «- 

pedido duce fireitto XI, ^ 

sqq. 

Gelades (imo Ageltdu) 
ArgiTUs, statuaritts, Phid« 
magister VII, 929. Eius H«- 
cul^ VIII, 326. 

Gelimer, eiua ad BdisariQs 
epistola III, 322 «qq. 

Ge 1 o , lupus eum morte Ubmt 
IV, 470. 

Geloni VIU, h. 223, 

Geometria, eius udlitaj H, 
593 sqq. 

Geryonae.ex sanguiBe arbo- 

res IV, 351 sqq, 
Glaucus V, 25 aqq. 
Gorgones tres, Stheno, Eo- 

ryaleia, Medusa V, 718. 
Graculorum mutuua aiDQC 

. IV, 45. 
GratiaeX, h. 337x . IHDEX RERUSfT. m S r a u m mutauB «mer IV,' 4$. 
[>yges r, h. 3. VH, h. 120. 

H. 

. ... • . . 

H[alyattes, Sadxottis filhis L 

* 

Ef a^liihal I, h. 2% Moritur 
Libyssae in Bithpiia^^f , -7^^ 
Otaetdum ei- iiatum. -StiMsrui 
eum condit. 

H a r m d X U8 et Arfoto^tou J^, 

Hebraica nomiiia. **£fi^ikwg 
*I wva s ne^ioTt^dv , 6 S 

" lmula'iiidiGa V:V<>^'>^ ^™'^ ^^* 

^^yti Tovs ki&oorg^TtiHfS'^ • ~ws 

of' 'JSfi^B Ta § a #<1c' .rtfhrd vl 
< TO^C*iU^^(rwroc'ff' Vtlf, 691. 

XfiebbLm^v««inf« M; i^h •'' 
HeeiibiM, 242. ' ' 

Ke 1 e fl tt« i Priami iHtu« ' TI, 

6(».6a(X • »'» '"' 

Hetio<yA et Cilhaerotti iratt-et 

VI, 917. ' 
Hellespontaa I, 887. ' » 
Hephaettus.^ 491 sqq. 
Heraclius Hf, 39. 
lie^miMiJhBgr^tiatfj tQtcfii/i^ 

oToff, IV, 827. V, 205. 781 aqq. 
.Eiu&«itte» ICI, 846 sqq. 
Hiarm«s'>Miiiae filiua IV, 83i, 

XII, 691. ^Eefiov €tvt^if,''>U- 

&eisK[I, 611. 6i[5«' > 
Herode& re» Xtl) '999 sqq. 

elui' fiW VI, h. 5fe. 
Kller^sU-BTiracainil i^'matB 

olens Xni, 387 sqq. / HirfUeu» 111(458 ^q. Hr- 
•tiaeus- ^t Arisligoral ' IX , h. 
262/ . •' ''•'" ' f 

HorAtVnreoefes IW; 8l8.* " ' 

Hyacinthus, Amycli et Dio- 

* medeafiliui ff, h.'ll. 

Hydrarg^rrofyr, B. 67. * . 

Hymettus', merHymettAiW 
VI, 953 »qq. XI, 367. . 

• • • . • • • 

■■.'..... :rl •'• ■ 

la •oh-j eius' ttxoret IX, h. 285.. 

lason^VirSjJV- •' :• 

Iberer,' Absiffl et Alanl, unUm 

genui V;-596:- '''^ ',: 
Icarius, Daedali e KKuertftt 

ikincrfs «erta fiWliif I, 498.* *' * ' 
1 c a r i u « , • Erigoneir i^ater JPV, 

*^ -■»"■■»»; T 

160 aqq. ' • 

Ideae Vfr, 604 8qq.-*'' ' ; * 
Idomeneus, eius uxorMeda 

et filiaClikith^ra InterTectde 

a Leuco TaU filio III', 29t'. 
^rk-T -7 y c , avis , ' ' Sitia UQ-nfi , 

atque Inxli item aXiovQos di- 

dtur V, 413. 421. ' 
IHsBUS Vm, h. 183. 
Indi VII', h. 2ia 

iobu8'rii;st.' 

I o n i u m mare , unde dictunk? 

' X, 984. 

Iphiclus n, 605 sqc^. ll^ h. 

294. 
Isaac, Esau, lacob IX^ h. 261. 
Ismenias, Thebanus, tibiceu 

Vil, 407. X, i412. 
Ismenus fluTiu8f eiUB Tis X, 

389 sqq. ' 

ludae bscultmi Vn, 913. 
^iovXor, hrtDkik Xfll, 563. &M INDBX RBRUM; il.p.XTII.4} ct 
pwXIXtg}. 

I*Fi<tr« mt Mralogitt II, 
1591096. 

ijLioft vn, 31 in- n; ii. 273. 

lirtrat, «lat fil n it 4fflL 
lyax Xi; 576 aq^ £abrriftt&a« XI, S5l «q^ 
Lacedaemoali, eomm ierTi 
iMbiiaitar m, 393. ^gp^ 
^rV^ V, 317. X, 6. XU, 
^ 516L Im^aaa^ VTI, h, 130, 

LacoaleaecytalelXi Idiaqq. 
Laetat VI, 485. 
Laivt, pfafloaoplmt y qoi Aii- 
«iodii tenipore pestem tedaTit 

n, 92a nr, 527. 

Lapidet danabmit Vm» fa* Lapitfaao et Ceatamri Vn, 
fa.»L 

Latiaoram efewMmrqi^ 

300, 18& 
LefaMivt Vir, 566. 
a4«if^f*ery mont et urbt 

I^immt Yl, 945. 
«Mforat, pater Aiidocidit 

^•rMe eteqoQae mortnot noa 
V, 422tq9. 
i4t 3^ 691 tqq. Pertit 
Artemitinm I, Tdphyliae ttm iHToitor, mim 
^ ;» 4B aqq- littera- 
XIl,36tqq. 4i7.P^ «?rr*r Xt, 606L 
j^WjotVl, h. 74. 
Labar, moat Armaiite?,2l!. 
L a p i, flmriot treilcifimes nr, s^. 
Lycargi lex I, G9S. XHr. 

frater GfaafiHns vm, 90S. 
Lycargat, Thraeiae fex, ob 

•dietam, ae Titet phatm 

V»37tqq. , 

Lycat, Mjtne» Deipjfifi&i 
. m, 809. 

Lydiat li^ TH, fa. m 
Lyaceat et Idm» JlphiB 
filU 11,688. 

Lyacat» dicta «rie fSciM VI, 
934. 

Ljrici prino tcriptere sbc 
merbede at^oe ad Simoiudea 
VIII, 815. Lyncot cfaora 
XI, 521. 

I«7sippat acjQifat, &Bo 
•erariiit » mri^iowtuffir^ 
Vfll, 416 tqq* cuiat iiaigi- 
nifaat ddectafaatar Akxtfdcr 
XI, 103. Temporitinufo 
tfa eo lacta faaliita a qoiba»- 
dam pro Vitae ttatm vm, 
43a X, 268. 280 eqq. 

Lytiertet U» 571. 

M. 

Maoareat FcrinililBi VBt 
380. 

Macedoniae finee XI,9Sl. 
Maeotit, Scy^diotaCan- 

paloo Vm, 769. 
Mageth, flaTiat et «rbt Bic- 

ticae VIH» 711 9q. 
Magnet IV, 400. VI, fa. 66. 
Maadroclit poae 1« HtlH- 

pomo I, fa. 31. INDBX RERUM. 535 Maiioet, eiiu filiot SanMoa 

IX, 89. 

Maragdniy rex ^^lmDi 1,77« 
Marcut Maaliiis IIl, 830. 
Margaritarttm origo ^XI^ 

458 tqq. 
Margitat IV, 838. Vr, h. 62, 
Mariaattt mont VIII, 716. 
Marayas, Phryx, Hjagnidit 

filiiis, doctor Olympi I, 353 

sqq. VII, h. 106. 
Maaaagatat iont Aba^^KHy 

fiOQ 

Maaricina ema axore libe- 
riaqne a Phoca tmcidatiftr III| 
317 aqq. 

|d[eg aclea duo, Athenieaaea» 
alter Coeayrae fiUua , Ol jm- 
pia ter Tioit , «her Pytliia I» 
h* 5. I, 573 sqq. 

Mfrgaera XII, 813. 

Megamede, Theatii nxor II» 

Megareaaea Attica prohihit& 

a Peride X, 950. 
Megiatiaa Acanuai, Tatea a- 

pud Laconea X, 682 aqq. 
Mel dedma para ambroaiae 

Vlir, 964. 
Melanthua l, 182» 
Melitidea IV, 838. 
Hemnonia atatua VI, h. 61» 

Conll B6ttigera Amiathea 2. 

Bd p. 147. 
Meaoenia IX, 525w 
llastra II, 665 aqq. 
tf atoa, Panaaniae filiuat A- 

thenienais, aatrologua II» 884» 

X, 534 XII, 125 aqq. eiua 
ifwatuuiBMjQU 130. aententia 
de muadi iateritn 218 aqq. M§z^9fiffit noauia. feliaau- 

goatanae, eiua cnra V. 524. 
Hicon, pictor IV, 195. XII, 

558 aqq. 
Midaa I, h* 2« condidit urbem 

Ancyram Salatieam ad Halya 

I, 111. Item OctaTina, iater- 

Ibcto Deiotaro VI » 690 aqq. 

VI, h. 123. 
Midea, nrbat ft lOda coadita 

VI. h. 72. 
Mileaia lana X, 348. 
Milo, Crotoniatea, Pythagorae 

aeqoalie II, 560 aqq. 
MinerTa, ia eina dypeoGor- 

go. et aoctua VIII, 530. 
Miaoa eiuaqne tanrua I, 47S 

aqq. a Cocali filiabua intecfi- 

dtur 508. 
Molionida^ V, 69 aqq. 
M^fi^os et ^a/ua IX, 943 miff» 

XII, 566. 

Moaachorum philoaophiaX^ 

598. 
JIToroaapaiff V, 3991 
Menomachua, imperatcftr V, 

325. 
Hoa aatiquua ter aomiae to^ 

candi in tena peregrina m o r- ' 

tuoa V, h. 14. 
Moaele, exerdtnadnx, aBuIy 

garia Tictne, ea eina domo 

monaaterium. Aegyptiis ita 

didtur Neptnnua IX, 156 aqq. 
Moaea in Sinai IX, h. 255« 

Hebraeorum ad eum dicta X, 

h. 315. 
Mundua, diTeraae de eo opi- 

aionea X, 527 aqq« 
Murium temeatrinmcoBaeaana 

iV, 131. m INOBZ RERUM. M tt^ll VI. h w. 

MygdqnU fUBbf» ]^«riiithaa 
Thr^^, ^KHHktiir H,enclea a 
Lyco III, 611. 

Hjro %t^h<^m99 Vfij, 370 ffm^ 
xr, 89i «9q* 

N. 

HaTcitsiit I, h. 9. 
Kecho Nilam perfodit VII, h« 
141. 

Kectar X. h. 351. XI, 420 tqq. , 
Neleut et Meddn, Codri filii 

I, 183. 
Niciae canes IV, 253 sqq. 
Kico, architectua et geometra, 

Galeni mediei pater Xff, 9 w{m» 
Kicomachus, Aristotelia pa-> 

ter, Aaclepiades X, 727. 
"^Kicomedei, eiua canis In, 

950 tqq. Kicomediam condit. 
Kiobe IV, h. 141. -VI. h. 63. 

Vir, h. 137. 
Kireut I, h. 10. 
Ko e Dionytut et Osfrit X, 462. 

XII, 137. V, 208. 790. Eiut 

mfi<uv69 VI, h. 6a h. 81. 

o. geue X, 745. 

BiaalriaQy inaigiiia |0t w- 
#iQ# 1, li. 12. y, 142. n». 

940. x, tu x«. i«L xm 

:075. vm, «. IX. m ifr 

igu^lit Hercidit XU, |0& 01 

A canibut teryiitiia IV, b. m 

«^ii. DipJtym Jjfoe F, a» 

Ottracit^ut XIII, 441 1^ 

Otymandyaa III, 893. lY, 

620. 
OvYYQia, ptn Vyti^e XI, 

893. 6ZYrQi^96/^ 
OZ^Qk VUI, 780. 

oZyvQi VIII, m 

Oxyntet, iUint Dcmq^fHi- 
tit, pater Thymo^ {, ij^}. Oceanva {«iei^tiU* VW, h. 

212. 
O c u 1 i dipui^tur li^iiiinet illu- 

ttret X, b. 350. 
Oebaretl, 89. 

Olympiciludil, 578; 

Orov (tfT4i, tioii^? ir^ ♦^«jfijir ' 

I, i2a 

Optioe.iaM iwit. 5^1,524 
Orcadet iutulacr VUJ(, 7J20L P. 

Pactoluj I, S. 

Paeonett eorvm £liae haniBH 
que oniatut X, h. 319^ 

Palamedet Nauplu fiiius m, 
17^ V, 804. #n littennmiia- 
ventor? VI, 604 a^q X, 442. 
469. Xa, 39. 67. NiwqiuA 
katnt fiUt ll\, 175. 

Pandioa, Xemt et PrQcac 
ViX, h. 142« Pandion firior 
filiut Ericlithonii et Plvui- 
theae I, 175. Pandion ^liter 
filiut Cecropit ei Metitbia^ 
paf«r Aegei 1, 179. 

Mavta^fi^, hipis VIt647. 

Parit .vulnerat Ittom^dm IV, 

960b 
P af m e iLi o «I KicaiiQK VZ, 410. INDBX ftBRtnHL m Parrhttius Epbetlvty piotor 

yilf, 398 fqq. 
Pauaaniaiy LaoedaemiiM Xlly 

472 tqq. 
Pegasua XII, 418 «qq. 
Pelion, moiu TheafaBae YI* 

d73 «qq. 
P elop 8 medicnt^ Galeiti praet 
• ceptor XII, 17. 
P e u e u 1 9' item Ouochonoei 
Spercheus, Salambria a bar* 
barii dictui IX, 705. 
Peutheus Vi, 672 sqq. 
UiQay^ ByimilU^loeui XI,407. 
Periander I, 403. 
Pericl7m^<uu.i Ur 6ft aqq* 
Perilausi eius taurua asaans 

1,646. 
Peripdude et Elyva, iBsulae 

maris Indici XI, 456 sq* 
Persarum lex .contra in^a- 
tos Illy 641 sqq» ffico^swK^ X, 
88^. 
Perses, Hesiodi i^Ater yi, 744. 
Perseus» heroa XJI, 4llb. 
PerAeuf, MacedoniAe r^ Vlt 

247. 
J^etaaaeast «r^rosvvaiiQ^ei I, 

94. 97. 
Petrus Apoitolorwn ifpiTS^H 

XUI, &4.. 
phaeaces, Corcyzaei reinau- 
tkaB-peritassimi X, h« 3fi6> 
Eorom mulieres X, h* 327« 
Phaedra VI, 504. ^ ' 
Phaethonti^ popuUFV, 357 

sqq, 
PhaUrlal, 643 eqq. 7,8^1 

sqq. eiui mori Vi 959 'iqq. 

Xa, 451 aqq 

P hayllui OrqloiiieU XII,.640. Phereolua Hannottid^ Vllf^ 
97, 

Pherorai firater Herod^i W, 
463. • 

Phldiaa statoarius XII, S56*' 
amioo euo Agoracrito Plaiio 
tribuit eiusque credl "voluit 
quas ipse sculpserat imilgine^ 
NeWsin Rhainnusiam et l<i- • 
YemVII, b. 154. AUae ehii 
imagliiea VHI, 336 s^q. OpU- 
ces et geometriae peritus VHI^ 
347. 359. 

PbilomelaJ, 196. 

P^ilopoemen, Craugidfti flJ^ 
lius VI, h. 84. 

PhilosophM irera X, 59f eqq. • • Phineui, eiui i^ae 1 9 '2lSl 

22a 

Phoebeet Haift^a, L«iucip|t 

filiae II, 689. 
Phoenix, avii V, dSt. ' ^ 
P h o e ni X, AohflUs praeoeplor, 

an inTentor Utterarum? 'X, 

442. 470. XII, 68. 
Pholoe, mona dictus aPholo 

V, 116 sqq. 
Phrasithea, Erechdiei uxor • 

I, 174. V, 671. Eadem dd. 

Praxithen I, 177. V, 674. 

Pieria, mons Boeotfae,' et 
Urbs condita a Piero, post 
dicta Ljncus VI| h. 90. 

Pindum ulciscitur draco IV» 
329. Pindi geuusiibid. ' 

Pirithoui et Thesetis iV, 
892 Bmi. 

P i i Qe.s . quidam mentuf piiilos 
rv, 134 sqq. : i . 038 INDBX RERUM. PdH tm^d actoria €ui2i fid»- 

lisainuts IV, 263« 
Poli coeli quinqoo VIII» 288. 

cydi undecim VIII, 292. 
Polycletu*, jiiclor et gtatfUH 

viu9 opdmu^ VIII» 319. e&ns 
. ««f^ XII, 555. 
Polycratee VII, h. 121. 
PolydamaaJI» 555 «qq. 
Polydamna, uxor Thoaiii 
, Aegypft regi» VI, 72a «qq. 
PolTgnotuflt pictcr XII, 560. 
Polymestor IH, 249 sqq. 
PorphTrio, «rif IX, 111. 
Poraeaaa, eiua scriba duei* 

nu0 VI, h. 39. 
Prax.agoraa« Hippocratila 

difcipulua VII, 969. 
Praxiteles Mopero^ Vni, 

375 aq. 
. priamilibeiiVII,h.i35. 

Procae I, 176b' 

Procrit, filiaCephali etPra- 

jiitfaeae, coaiux Cephali I, 

642. 
Prometheua VI, h. 82. 
Proaapidea» Homeii pra^ 

ceptor Xin, 633. 
Protesilans U, 759 aqq. 
Proteus II, 625 sqq, 
prusias, conditofPniAae tup- 

bia ad Olympnm III, 964. 
Psammitichus, Aegyptirex 

XII, 27^ 
Psylli, Libyca gens IV, 345. 
Ptolemaeus III, 65. 
PythagoTraa 11, 688 sqq. 

Vin, 279. Pythagorcnm ei- 

lentinm VII, h. 116. Verea- 

tur qniiiqne menaes com Pha- 

laride XII, 461. Pythins, Lydns Iir, 3a 
Pythoa, Byaantins VI, 186 
sqq. 

IL 

Regnlus HI, 356. 
Rheni, fiuTii, Tia IV, 34L 
Rhesns IV, 965. 
Rnfua, medicns VI, 300. 
ef !P «; ^, gena Xn, 904. 

& 

8aca« XH, 893. 
Sadyatles, Ardyoa fifiaf I, 

155. 
Sais (MiaerTa) V, €57. 
Salmonene VII, h. t€7. 
Salonius, fcribaCatoaia ma- 

ioria, Tir ddCMs lll, 313. 

VI, 309 aqq. 
Samaria ab Horode Ai^gditi 

Toeatnr XIII, 9. 
Sampson, Maaol» fifins H, 

508 aqq. fX, 102. 
Sar4anapalas Vn, h. 146. 
Sargetias, fiurina II, 6L 

Sargentias VI, 477. 
.Sarmataram BMlieres XIT, 

880 sqq. 
Sarpedoa, €kloais luttioru 

paedagogua m, 194. Catonk 

acriba VI, 324. 
Soari sibl mntao «nslBsBtiir 

iV, 134. 
Sciron V, 699. 
Scythae VIII, h. 224. 
Semlramidis moenia DC, \u 

275. Semiramis XII, h. 462. 
Senoa et Hadiiaa flnTii \ 

97a 
8eresXI,680L INDEX RZRUfiL* Sd9 Seriphiornai naaB Vniy h» 

h. 167. 
Seriphoi&y Homeri &SuBt 

XIII, 636. 
8erTi]liu8, Coii«iil et Caeaar 

Rom. Vn, 299, 
Sesofltria III, 83* 
^etb, inTentor Htteremnt Yl^ 

782. 
SeTernf Antoiiiiiiu X, 487. 
8iach«, laciis apud Cimmerioa 

Xn, 857. 
J^i9tjfiM lapia VI, h. 65. 
Silphium Vn, h. 119i Coii& 

Battiu* 
Sirenes I,330aqq. Leacoala» 
Ligea et Parthenope, Tel, 
Aglaopheme , Aglaonoe et 
TheUiepea VI , K 75. filUo 
AchcAoi et Terpsichores Tel 
Melpomenes* 
Siayphut;, Coub, TeucriaoriF- 
ha , qoi ante Homerum Hi*- 
dem scripeerit V, 828 aqq* 
Solis oonTersioaet VIII ^ h* 
188. ' 

Solia coniugea et lifaeri IVf 

357 8^q. 
Solon III, 232. V, 336 aqq. 

ViU, 193. 
Somnas et Elialdm» serihae 

Ilcaehiel VI, h. 42. 
2ov9ot fiuTiua XI, 498i 
Sparta IX, h. 276. 
Stagira VII, h. 14a 
Stasicrates, Bithynua A]#- 
xandri magni acftate xahwvQ^ 
y6s Vin, 408 tqq. Xf, 94. 
JSr ^ X « • Jtatrvaov VIlI, h. 211« 
Syloeon, Sami rex X, 477» 
. Syri XII, 912 eqq. T. 

Talasaiua Latinomm HymeT 
. naeo Attioorum reipondepia 

XIII, 612. 
Tantalnt V, 444 sqq* 
Taprohane in«ula VII, h« 213. 
Telaug^fly filiufl Pythagpree 

et Theanufl II, 903. 
Telchines VII, 123* XII, 83$ 

flqq. 

Telephua VI, 662. XII, 951« 

Hiera, eiua ooniuau 
TiXlos^ 6 OT^ari^fk.I, 30^ / 
Tempe IX, h. 280. 
Terpander I, 385 aqq. 
Terrae flgbra VIII, 726. 
Teucer Phalaridia acriha V, - 

836 aqq. XIH, 146. 
Thalea II, 869 sqq. tV, 524 
. Com eo Pythagoraa audlTit 

Phereoydem XI, 36. Solon « 

Thalete monitua V, 352 sqq. 

Eiua madbinae et lunaria f<^ 

aa I, 821. IV, 496. 

Thamyrit VII, h. 108. 
Thehae X, 409 sqq. ab Ale^ • 

sLandro dirutae et restitutae 

VII, h. 139. 

Themiitoclefl, eiufl fuga ad 
Perflaa X, 350 aqq. 

Theodorufl medicuaflubMaii- 
ricio imperat. Chaganum ami- 
cum fecit Romania III, 236. 
IV, 574. 

Theodorufl pflaltea IV, 264.* 
ubi de eiufl cane fideliflsimo. 

Theodorufl, Samiua, Teledi^ 
filiufl , acolptor ittflignia VII, 
213« m INDBX RBRUM^ T h 60 Uq t, Homerl fiHoi Xllf, 

636. 
Theramenet, Enripldis ' di- 

Milpiiliis XII, 498. Mod-ogvos 

dictut. 
Tlier8lt.e8, eios geniit' ViT^ 
•/887 eqq, 

Tketeut II, 741 sqq# 
. The88aHa Xai» Wd sqq/ 

he88aianice urh8, Thenbe 

dictaXIlI, 3»S. X, 174 8^ 
• £iu8 eosditor CasJiander t. •■•1 178. '.'• The^ealus, Hlp{»ocratl8 fi-^ 
liu8, artem medlcam ati e6 
edoctue VII, 968 sqq.* l* " '• 
Thet^e IT, 654 80q. ^ \ ' 
Thraf^iae aitus XF, 941 aqq/ 
Thre^aa £tiTiu8 XI 17, 156. 
Thufe Vni, 721. . »i ' 

Thyeatae fim e TMde; Ag- 
' laue,' Orchomenu^, Oallaeua, 
' maetnitur ab Atreo l, 449k 
Thymeetee I^ 1^2. * « 
Timaens, Sicxilu^ IV, S7a 

X, 834, 
Tlmnnthis pictotie.Peleai^ 

dea Vtll. .403. ' . 
T i m o n Echecratidie fiUiu, mi- 
tandv^F^ VM , b, 1?9- XII, 
273 8qq. in SiiUa X, 8ip. ' 
T itu8, Tespasiani £lius f, 118L TodhariXr, m. 
Traianua, eiut pont lalri II, 

h. 34. qiiem tolTit Adijami 

II, 78. 
Trfaed^XiFf, dfy. 
Tritaechmet III, 1. 
Triumphut XIII, 41 tq^ 
Typhbn, 08iri& frait^ T, 

225. daemon VlII, 141. 

- ' • V. 

Yenti duodedm Vm, G53l 
Yeapatitfnui, mx^awntw rit 

n6ngoP ti)r «o/y^T^oir^ 1181 
Yindicius, tenruj Vf, h. 59. 
Vita h^ec fletus, alea et rer-- 
' gatio aphaerae iiiftsbilii 3L h. 

341. 
Y u ) c « n u# Aegypthia tempore 

KocF, inyenlor 4gnis et artinm 

qiiae igne exerceDtur X, 491 
- tqq. ' • 

Vttlttii^c* XSl; -?29 tqq. 

Xanthipput m, 365. 
Xermodilfeittrs VI, 4?a 
Xerxes I, h. 32. VII, h. 138. 

r • 

z. fleumia Ephetlnii pdor VUI, 
388 sqq.4a& . ^ . t » INDEX SCRIPTORUM IN T2ETZAE dHI- 
lilADIBUS LAVdATORUM. • R A b a c Q c {lii/ipaMoifA } pro- 
pheta Xj 105. 

Acestorides VII, 648. 

Adespotes (incertus) in pro» 
saria hiatoria Vlir, 653. 

Aelianut tll, 940. IV, 10. 
166. 170. 196. IX, 113. 

Aeschines Xll, 536. 578« 
contra CtesiphcAtem VI > 3« 
contra Demosthenem VI , ^1« 
contra T imarchum VI> 53 «q{[« 
138 sqq. 

Aeschrion Mitylenaeus ip 
rais 6tpfi(iBQ(ai VIII, 405. htfi 
et idftfiovs aliaque plura -scri- 
psit 407. ^ 

Aeschylus. I, ,281. II,_14. 
VIII, 222. X, 730, X[I^805. 

^ XIIC57I. iv yQatfaZs III, 953. 
rov 'Ofif^gov ra ^fjfiara fA^xa- 
tpQaiu Vllf, 226. 231 %fi, iirrd 
inl efifias rV, 982^ IliQaatS 
VII, 358.- 

Aesopi dictum ad Solonemf 
regibus iucunda dicenda, aut 
nihil V, 381 sqq. fabuiae IV, 
937. VII, 81. VIII, 500. 843. 
X, 757. XIII, 493. ,0 /»v^«- 
yod^ot IX, 165« A^athosthenes Vlf, 645. 

Alcidamas, rhetor^XlI, 568» 
Elait^, Isocratis aequalis, en- 
comium mortis scripsit XI, 
745 sqq. hoc reperire Tzetzes 
aon potuit, licet multas alias 

. eius'legerit orationes 750. re- 
prehendit Isocratem 670. Con£ 
Reinesil obss. in Suidam s. h. 
zi. Ceterum recte Kusterus 
ciut Chil. XI, h. 385. 

Alexander (de Alirabilibus 
Indiae) VII, 645. 

Alexandri magni epistola ad 
Aeschinem de D^osthene 
Thebas deflente VII, 4l6. 

Ol f$n UUlaiSQov IX, 569. 590. 

Amasis epistola ad Polycra- 
tem, Sami tyraunum VII, 207* 

Amos, propheta X, 97. 

Anacreon VIII, 830. IV, 234 

Anaxicrates VII, 177,- 

Audreas Cretensis nafivt rip 
fieydXff IX, 786. 

Audromachus, poeta, Ho- 
meri Byzantii pater XII, 209. 

Andromachi, qui sub Ne« 
rone fuit, carmen de theriaca 
a Galeno laudatuni XII, 20 sqq^ 542 INDBX SCEIPTORUM. AntHemiav ft^ayargi^ 
XII, 975 tqfn^ wa^a^i^yifd^ 

ifos i(, isa 

Antigonjus (MirabOiiim #ori- 

ptor) Ytl, 646. 
Antioohtnuf, duroiiiciiSMai- 

ptor (IfMnnM IklalelM) I, dlqi» 
de Orpheo II, 34. IV, 220. 

Aphthoniut XII, 584b w^ 
yvf^raofMV XI, m 134 142. 

Apolloddrut I, 557. VH, 
754. Chronogmphn» XII, 192« 
XUI, 647. Vli, 761. «V wi 
9fi^ f^aoit', noXMwp mdl A}- 
^«HT Iir, 814» S§vri(f^ naxm^ 
loyov VII» 76a 

Apollonius, Khodiut, d# 
agno mnreo I, 227. 436. 

Apolionint, Tyanenaie, ^I, 
925. IV, 527. V, 436. Wd» 
Philostratuf. 

Apsines, Gadareniit, rhelor 
VIU, 695. 

Aratus VIII, 93. 515. iv roU 
^atvpfiivo$s X, 30X Con£Rei* 
neni obii. in Suidam p. 32 sq. 

Archilochi PerU fUlos I, 
685. 689 sqq, 

Archimedes V, h. 32. XIII, 
285. dorice scripsit II, 129. 
XII, 995. JSCtyr^fia^iudf «o* 
ronr^otv c{aV«f C, intaiita etc 
XII, 973 fqq. Eius fpecule 
tiatoria, quibua naTCf Mar* 
ceili incendit II, 119 aqq. IV, 
505. Xr, 597« machinae Tariae 
II, 103 eqq. fia^lmot nviv^ 
fimnufff vS^auomual II, 155. 
Madiinif Archlmedif ett opuf, 
proTerbium XII, 270. Senif 
Syracofii dictum: da locmn €xtra tmram ei 
terram II, 130. 111, 60 aqq. 

Archytaa, philosophiia Fj^ 
thiigoreuf, Platonent a Polids 
nanarcfao redemit et pkikw- 
phiam pTthagocicna 4iwt* 

, X, 996 aqq. 

Arctinue> Mileeins^ Honad 

. difdpuluf Xlir, 641. 

Arif tarchne, g r e mmatJB m 
Ptolemaei, inTontor pepyri 
XII, 345. ConL Rfiiwiaii obss. 
in Snidam a. h. t. 

Arifteas IV, 522. Proeonae- 
ains Uy 724 sqq. • wov Xav- 
er^fiiov VII, 678 eq<q. uhk 
TnetMf ait, ae ia ciai 
Teiinf incidisss. ji^tftmoMt 
II, 732. Vn, 686 eti^ ul& 
ex iif Tonuf afferantnr. ConL 
Reinef. Q|p. in Suidam p« 
d5 fq. 

Ariftidof I, 623. yif^a^ 
StfMrlSov §v%aQtarla9 II, 14 
rhetor Smymaeiif, av v»r 
iftovrranf^ alX aa^fiavvTmr 
Xr, 685 fqq. Eiuf Panathe- 
naictu f , 852. ex Isociatia 
Panathenaioo cxpresana XI, 
663. 

Ariftophanes I, 62^ ms- 
ft^^a ntvlav JPtftmvlhv VIII, 
564. 569. IX, 306. 976. Xlll, 
294. 302. 311. Comicoa idsm 
ifixmQ iuvdraro^ XI, 707« 
XII, 652. 'u^jtoemc XII, 661. 
Bdteaxot VIII , 435 sqq. 461. 
X,370. ^ymifM>virtvia€(Piu' 
ttts) XI, 754 Bi^lvtf XII, 6601 
^votoT^ni XII, 661. Ifo^i^ 
Xm XI, 542. 815. INDEX SCmPTOaUBS. 543 lArittotelet, asiinim dicit 
oSvipioav r, m. III, 962. 
Vn, 617. 623. rX, 113. XI, 
850 «qq. In eius gratiani pa- 
txia, Stagini, ab Alexandro 
iiutaiirata VII, 440. '^^toro^ 
HUtoi. filfiXoi^ Vlir, 941. 946. 

Arrianuf Xli, 796. B$^i^ 
moUm, 967« 

Agclepiades 11,618. IV, 197. 

Atclepiodorng VII, 179. 

Atlianatii siTe alterius epi- 
stola ad luUanum XIII, 540. 

A tl a s , Libys , . piimus astrolo- 
gus V, 201 sqq. XII, 136. A 
eo Hercules artem acoepit, 
142. scripsere ambo de astrb* 
logia 144» 

Attaens YII, 177.^ 

B. 

BabriaSi Bafif^lov ot^o^ XIII, 
493. %v /Av^tafifioi^ rots ^j^oi- 
loU XIII, 257. 263. Pafi^as 
VIII, 51^ 

Oi fiaQfiaQtuTB^ot TXf 852. 
854 sq. 

Basilica, awt/yo^otp iii^Kovra 
fiifiUa Xr, 111. 

c. 

Callicles VI, 103. 

Callimachus IV, 392. VIII, 
830. IX, 893. Cyrenaeus VUI, 
838. 

Callisthenes, scribit Ale- 
xandrum diruisse Thebas I»- 
meniae d^^tKu^wp avX^fHm^ 
I, 328. III, 100. 387. 886. 

Callistratttft. gramraatiCQS Samiiu, primnt simiil litteria 
Tiginti quatuor usns XII, 63. 

Chaeremon, o AtyvnxM 
yQaiki»a%%v9 l¥ MdYfuto§ xmp 
is^dir /pa^/ftoW V, 395. 

Christiani et ethnici scripto- 
res, rotp |{a» yaQ ot ovftnap^ 
Ttc, flroZlol M jMl nu^ Kom 

IX, 309. 

Chronici scriptores III, 54» 
221. 346. IV, 220. Vid. An^ 
tiochenns et Georgius. 

Chrysippus Ikaltmruimtatos 
VIU, 945. 

Claudius (Ptolemaeua) XI, 
m 999. VIII, 596. 792: jrt- 
^Miy^9i, XI, 896. hf rsT^tfl 
flfhf ad Syrtun II, 166. 

Clitarchus Vtt, 49. IX, 56SL 
590. locus de teredine XI, 
834. 

Comici I, 593. 

Cratinus comicns XI, |45a. 
Vm, 262 sqq. 

Ctesias m, 99. 647. VII, 644» 
713. 739. Vm, 985. DC, 568. 
577. 578. 586. XII, 895. de 
Babylonis circuitu Tidetur Te- 
riora quam alii tradere 579. 
Medicus, Ctesiochi filius I, 
82. Persica Ubris XXUI. scri- 
psit I, 86. 

Ctesiphon, rhetor VI| 1. 

D. 

Daniel, propheta VIII, 53. 
£ius metaphrasin 9i' m^p 
composuit £udocia Augusta 

X, 64. 91. 

Demades V, 344. VI, 112. 
178. 544 JNDBX StEItT.ORVM. Demeat VI, 103. 

D e.m.e t r iuf Phalereoi IX, 936. 

Democritiis U, 721» 979* 
jifiifi^ohifMM^tdi Yir, 548. 
^(ill» 85 tf^ 4r«t^9« IV, 
528. PeHiim calidonuii ▼»- 
pore per triduimi ittttentant 
Ti^am ibid* Hippoc»ti« prae- 
ceptor VII, 962. Dario v^o- 
rem e morte aiuoiMtiimm ee 
promisit, ti trie.lnetiii ex.- 
pertiiim liomiimm mmiiiia in- 
Teaerit X, 584 aqq. 

Demoathenes V^ 641* VT, 
h. 37. X, 289. XII, 579. 
propter ipsiim Thebae erer- 
we VII, 403. 414 sqq. Vkvr^ 
^iot. Xoxo* Xri, 700. JEv/*^ 
ptOv liro9 Xir, 539. 542. 

Dexippus, philosophus, f»v- 
oTtfQ iuv 'lafipklxov IX, 497. 
£ius in categorias scriptum 
eyolTit Tzetzes 499. In Snv^ 
^tna et alia eius scripU non 
inddit, 500. ftovov ro tv 9* 
dviyvotVf sohim unum scriptum 
lifgi. 

Diagoras, Melius Xrif, 375. 
. Herculem ligneum comburit, 
Rhodius I, 594. 

Dictys Cres V, 833. 
Didymus iv naf^tfdait VIII, 

18. 
Dio Chrysostomus, de Tyrtaeo 
I, 696. Eius Tituperatio cal- 
TitU XI, 724. 

Dio (Cassius) I, TOa 11,84. 
133. 149. III, 82: 99. 154. 
877. IV, 276. V, 108. Ao«- 
n9utr6s di X<to«of Jiutv y(fa^ fait Amdvmm (Jhki/Mm ft» 

maiHi)VfrA27. IX« 51Z. 
Diodorua Sicidiu I, ^9015991 

668. 70a 967. 11, 14. 33. 13t 

149. 559. 567. Ilf, ai. 8i 98. 

154. 386. 448. 93a TI,lia 
. 708. VIII, 988. IX, 515. 5:a 

XII, 188. Gbroaogi^splinSlI, 

i259. 267. 
Dionytina i mtmltffifai 

XII, 185. C£ SebM. ExsR. 
Plia. p. 866. E. 

Dionysius Vm, 727. si- 

(i«i7^i70S* XH, 863. 
Dionysius HalicaraasseB» 

I, 701. III, 154. 878. IV, 

276. 277. 398. V, lOSL AJtt- 

tor XII, 57a 
Dionysinj tynnmii, Hcmo- 

cratis filius, Platonia «eqoalii 

XIII, 13a Eins dianm: ». 
toU yag ift^ai^voiv oi fut^ 
figotdiv V, 138 sqq» Eins tn- 
goedike Philoxeno non pro- 
baue V, 159. 177. X, 844 »n- 

. Platonem, non acriptia eiw 
iuTidens, sed ob societitem 
coniurationis Dionls Polidi 
Tendit X, 870 sqq. V, m 

VI, h. 40. ^irea VSmropos T, 
179. Kara matofvot V, 18t 

Dioscorides iv volt aru^fM/^; 
sMii fi^T^tS XIII, 306. 310. 

E. 

Empedocles II, 688 v^ 

VII, 548. XIII, 79. abi quiB- 
qoe efus Tersns de deo, ^mJU- 
oofOQ f^iyufi obscnritntem ss- 
monis dixit fuXayma^ov Xtl, 
573^ Mslitottii IU« mtolm^- INDEZ SCRIPVORUM. 545 ^aff IV, 525. ri rffC^if wv 
tfwifnwv VII, 522, Conf. Rei- 
nes* ob<s« in Suidam •• t* 
anvovi p. 27 sq* 
Ephorus XII, 259. 
fipicharinutf inTentor litte- 
rarum f, {, y» V, 808. XU, 
48 aqq. £lua ^ctum vqvq o^tf 
etc V, 51. VII, 873. XII, 438. 
Epigramma in Laoedaemo- 
nium detertorem XII, 380. 
In imaginem Alexandri a Ly- 
aippo factam VIII, 425. XI, 
107. SardanapaUIII,45a VII, 
791. Hercnlia in Asbolum V, 
133. 

Bratosthenet iv '£e/^S ^^h 
564« 

Etymologi XIII, 588. 

ETangelium VIII, 45. IX, 
248. 269. IX, 321, X, 126^ 

Rubulus VI, 63. 

Eudocia Augusta, Leontii fr- 
lia X, 56 sqq. 89 tqq. disci- 
pula Hyperechii et Orionit 
grammaticorum 58. eiut f*<- 
r€i^Q»osis Zachariae et Da- 
nielis Si ' inwv 63. 91. "Ofin^ 
QOMVTQa 92. Ali» Eudociaa 
Bcripta, ut metaphratis Octa- 
teuchi, non Tita Tzetzae 65. 

£ u d o & u 8 VII, 646. 

Cluripidet 1,330.433. 11,708. 
V, 469. VI, 511. 58a VOT, 
314. XIII > 532. Theramwiit 
praeceptor, qui ab astutia di- 
etut cothurnus XII, 499 sqq. 
1^;Ui?tfwc II, 808 sqq. Uv- 
Seoftdxn II > ^^ jivroXvnt^t 
aaTVQMt} ^Qafkaxk VIII, 460. 
'JSndffn h 513. m, 259. X, 16a eiTasvc XI, 556. JV^^Jsmi XIT, 
311. *OQi0tji I, 433. VIII, 316. 
VI, 949. 'P^wff IV, 964. Tr^ 
UtfOQ IX, 976. 979. ^o^vic' 
0ats VIII, ^16. 
Exechiel, prophet^ X, 250. 

P. 

Fabulae IX « 9l5. o» fit/^o* 
^^ct^oi IX, 943. X, 41« 

G. 

Gabrias. Vid. BabriaS. 
Galenus II, 32. VII, 808. De 

eo plura XII, 5vsqq. 
Georgiut cbronicus II, 33. 
Georgiut, Leontinus , Hip- 

pocratis praeceptor VII, 961. 
Gregorius Nasianze&us. In- 

fra in MaxJmo. 

H. 

Heraclitnt II, 721. 

Hercnlet, loYis attrologi fi- 
liut , iv ^«a'd'3/xcuff Hy^ayjiv 
svo^oic, dvwvvfme II, 203. 
(h. 36.) aequalis Atlantit, m 
quo astrologiam edoctut V, 
268. XII, 137. de astrologia 
scripsit 144. Certamina ab 
Eurystheo ipsi imposita II, 
231 sqq. XII, 511. V, 110 sqq. 
epigramma in Asbolum V, 128^ 
133 sqq. astrologus, pqeta, 
philosophus, magut.V, 130. 
Hercules graecus ab altero 
Atlante edoctus XII, 140. 

Hermogenes, eius opus rhc^ 
toricum, quinque partibut 
ccHistant, quae sunt ^r^oyv-. 

36 64» IKDEX SCRIPTOR0M. h. 79. Tin, m m. xi, 

t09 tqq« 
Hero ft^xav&ygiffot 11, 1S2. 

*3ClI, 975 «qq. viQtnd^ srvtv- 
* fMiTAJMs, fa^vohuL^ &aXaeaO'» 

fdJrQaiy ibid* Confl Marini 

Yit ProcGL, «d. BoinofeMid. p, 

83. 

Herodiani tranunadd Mv^ 
6 na&olov XII, 605. 

Herodianua ip x^or<«^ cit»- 
€ur in Cbil. VI. inacript. hiiU 
55«, imeUigunturqae Mbri hi- 
•toriarum Herodiani, qui ex.- 
•tant. 

Herodorua Pontioua IJ, 210. 

«fuO. 

Herodotns I^ 19. 51. 145. 
409. 625. 831. 853. II, 14. 
568. 735. III, 99. 398. 4ia 
56a 647. 954. VI, 711. VII, 
68a VIII, 446. 789. 985. X, 
198. Oxyli fiUue 1 , 19. III, 
388. 543. VIII, 7. iv Mvioait 
tak iwia IX, 575. 

Heaiodus VI, 744. 833. VII, 
232. Vni , 41. IX, 339. d6a 
726 aqq. eius aetas XII, 164. 
198. xrrr, 649. Aficraeua IX, 
345f Homero oUyov voreQOv-^ 
«Ciifo«,« 1. e. posterior annia 
quadringentia XII, 167. clrca 
undeciniani Olympiadem XIII, 
650. — Tkeogonia X, 515. 
JBifiXo^ tjfiB^ XII, 173. %» 
«ol ^fU^* lOi 874 VIII, 35. 
X,dOa ad firalrem Peraam IX, 
726. 731. X, 216. Bifilo9 o- 
tvQm^ XI(| 16a nbi tret tei^ aue ex illa epere. Tketa 
Botae in Hetiodum IV, 9l!i 
VI,841. ^woi^om ma fnla^ 
(^fM Vlir, S4w 

Heay chius illnstris IH, 8^. 

Hierocies ^Uore^mv iwU- 
yo$9 Xtl, 716. 724» 

Himerius ^, 327. 

Hippocratos VII, 154 o^ 
i€9ttL Fabric BiU. gr. VoL 
XH. p. 680 sqq. Harl.) \% 
B7i. 8M. Asdspiades X, 711 
«- De Hippocnte etes^ 
genere phira VII, 944 m{h. 
opad Coos p^Uo^laJt^ f« 
.naXatd twv iav^v ipfm^^ 
P*fiUa^ 964. itripm^ libnt 
LIII. 97a HippoGnlce «e- 
ptsm 974 sqii. 

Hipponax V,742sqq. XIII, 
S21. pit^ %mLSt9 ioLftfam X, 
379. 

Hippostratas VIT, 368.646. 

Jlomervs I, 228. 317. 3». 
If , 383. 63a 662. III,12.$6<1. 

IV, 33 sqq. 417. 959. rt. 

V, 7. 16. 23. 6a 30& 31«. 
438. 551. VI» 720. 739. W\ 
73. 112. 840. .8431 868. ^ 
VMl, 73. 77. 97. I75w ir. 
208. 222. 226 sqq. 246. 2& 
382. 479. 515. 746. «>1« Cs 
689. 716. 795. 921. X, U 
189. 234. 239. X, 511 sq^ 
612. XI, 38a 428. 714. m 
757. XII, 79. 184. 529. 7$t 
806. 850. 875. XIH, 35. % 
65. 67 sqq. 131. 137. 2i& 
d5a 355. 411. 582. 571. 5% 
— £ias patria (Smynia}, ^ 
nus ^ teUia XHI, 629 vf^ INDEX 8CRIPTORCJM. M7 atiat XIJ, 184«qq« mors XIII, 
651 sqq* fitfiUa rov 'Ofni^ 
8i Tgia jitol ual ^iscc XIII, 
644. aenigina XIII, 660. A- 
strologiae peritiiA XII, 158 eqq. 
o ^ivginpoi^ if 4^dlaooa reSp 
io>aiV XIII, 626. Tov vnig 
vivrat avavra tov "Ofn^^op 
Tov fifyav XIII, 669. Hiade 
VII, 343. 37& VIII, 145. 213. 
TJ} yififui Hii^k IX, 690. 
Tfi §iJTa ^axlf^Blq, VI, 306. IX, 
716. 921. 931. XII, 324 Ty 
yifirfia ^axpiif^lq, V, 7« 319. 
XII, 529. Tji T^t ddXTa ^a^t^ 
S£<f X, 332. T^ Cvra V, 23. 
iv twTa X, 234« Tf v 'Ofi^gov 
y^ifAfiaT^ V, 16. Odysaea III, 
958. VI, 551. 739, VII, 102. 
107. VIII, 12. 60. 180. 20a 
214. IX, 378. 752. 932. fitfihf 
Tv^ 'Odvoa$£as X, 309. 314. 
887. X, 428. XU, 781. — 
Tzetzae ex.egeiia HQmeri et 
metaphrasis i}fiaitvfUvo*s crr/- 
2o»6 ad Auguatam IX, 281 sqq. 
Homema nou Bolet putamiua 
£di»ularum ^plicare X, 946. 
in Twv 'Of/tfiQOv icoLlifa<«ff, 
yga^Siat XIII, 350. — Mar- 
git^tf Homezi IV, 867. VI, 
698. 

Homerocentra VIII, 118. 

Homeruf Byzantiua, fiUua 
Audromabhi et Myronis XII, 
209. 

Homerus Phocentis XII, 208. 

Hyperechii grammatici di- 
acipula Eudocia Augusu X, 

Hyperidea contra l?gtmi tranagrestores VI, 92. oontra 
Timarehum et Demostheiiear 
VI, 104. I. lamblichus VII, 495, 5;40. 
576. lambUchi disGipnltts De- 
xippus IX, 497.* 

lambulus Vll, 644. 725 sqq. 

loannes Lachanas, gtam- 
matlciis Tov ZafiagsCov^" ad 
quem scribit Tzetzes IV, 466. 
471. 558. 

loannes Malelas V, 832. 
VI, 581. Supra Antiochenus. 

lobus JII, 21 sqq. Ansites X, 
284. lobi Uber III, 29. X, 
135 sqq. 

lon Chius III, 957. 

losephus o ^avfMtoTos /oro- 
^tnos *£fiQato6 iv dXMou Vj 
509. 542. 

Isigonus I, 469. VII, 645. 

IsooratesxlX, 934 sqq. Xn, 
567. Theodori avXonotov fi- 
liu8 XI, 649., aequalis Alcida- 
mantis XI, 746. timidus, qni 
non posset duos simul disci- 
pulos instituere XI, 663 ^i^i, 
— Epistolam foederis ad Phi* 
lippiun tardius absolYit, quam 
Athenienses pactionem X{, 
676. Epistola sA Athenieuses, 
qua ait illos prius pacem cum 
Philippo composuisse , , quam 
ipse formulam foederis ( im^^ 
L.oToA7)f ovfifiioMotv) absolyeret 
/Xl, 678. — > Laudationes et 
consultationes ad ETagoram 
et Nicodem, eC adhortatione^ 

36 * 54» INDBZ eCRrPTORUBl ad Demoaieum, Eragorae fi* 
linni XI, 657 sqq* — Jvmv^ 
»ol X6yoi XI, 655. Zo/m fa^ 
ciXknoX IX, 940. nai^wioM 
ibid. Panegyiici et Panathe- 
naicut quem exprefait .^- 
«tidee XI , 661 sqq. Deoem 
amiot in Panatheiiaico^Iaocra- 
tes elaboraTit 668 «qq. 'Pi^ro- 
Qw> xitvn XI. 652. IX, 934^ 
,940. 

Iuliantt« imperator VI, 963. 
sa09/r«ti^o6 XIII, 545. ^ov-*> 
t^ivuQk Xoyo^ 1, 357. Athana- 
•ii tiTe 'alterins ad lulianum 
epiatola XIII, 540. 

luliufl ni, 955. Caesar 76 tqq. 

lulius Pollux. Vid. PoUux. Leoaidet de animaliboa 17« 
166. 

Leucippi disclpulua Demo» 
critua Xin, 66. 

LcTitici liber XI, 860. 

Libaniiia VIII, 23. 

Lucae eTaagelii locus c. XXIII, 
T. 31. iUuatratua XIII, 497 sqq. ' 

Lttcianut II, 32. 602. 631. 
784. IV, 953. VIJ, 170. Sy- 
rui IV, 666. Rhetor VIII, 
397. tptioytXatg 977. De Pe- 
rilai tauro I, 667. laui muacae 
XI, 722. de calumnia VIII, 
395 f qq. de lamia IX, 952. 

Lycophron I, 330. II, 671. 
708. IV, 996. V, 96. 303. 737. 
VI, 516. XI, 589. XIII, 113. 
117. WA<{ay^fi V, 2. multaa 
tragoediaa acdpait VIII, 463. Tsetsae commeDtvitim In A- 
iexandram aliua neacio qois 
pro iuo rmdiuAM dirapala 
peratringitur VIII, 486 mfL 
812. IX, 960. 

Lxcophronee plnrea Vm, 
478 tqq. 

Lrcurgua orator VJ, §6. 99. 
Lyaiaa rhetor II, 14. VI, 4a 
XI, 669. 680 aqq. 

Lyaimachna Cjieiuteus VL 
920. 

M. 

Marctta impentor VU, 800. 
Vm, 224. 799 jqq^ 

Maximua Uro^uh xovs 16^ 
yorff, ctV lof^at ^j^tff^ ^on- 
foQioQ o* fUf^ K, 86S. 

Meliaaeua h J^intnt VL 
935. 

Melodua a/c t^ 'B^m^a^ 

X, 52. 86. Melodormn grae- 
corum indioem yide in Fabii- 
cii BibL ^. VoL X p. 13a 
ct in fine VoL V. edit. L 
Apud Tsetzam Tidetnr iate^ 
ligi Coamaa, de quo yO, 
Ducang; «. terpaii^. 

Minucianua rhetor Vl, 791 

XI, 568. 

Mnaaeaa o Uara^^ IX, 869. 
893. 

Moeragenea II, 974 
Muaaeua de Hero et Leaadro 

n, 435. X, 5ia. Xfl, 942. 
Myro, poetria, mater Honttri 

Byaantu XII, 210. 
0»Vti^o/l»a'9o* n, 764* V, 

236. 462. VII, 306. Vm. 798. 

IX, 402. X, 929. INOBX 8CRIPT0RUM» 549 N. 

Nicander, Alex. (▼. 301.) I, 
358. Bii^ianoU I, 266. 299. 

£x Numeroriiia libro Phi- 
ueet hi^rU XII, 523. 

Onesicritns (apad Aelia- 
num) 11 1, 940. 

Oppianus I, 410. 111,1000. 
IV, 166. 637. VIII, 112. iv 
vfl avTov dX&evovan ?Vhf ^C, 
480. 

OracuU r,, 110. 192. 387. 422. 
881. II,, 426. VI, 807. VII, 
419. VIII, 3. IX, 488 sqq. 
616 «qq. 657. 669. 809. 864. 
868. 878. 880 aqq. X, 382. 
395. 447. 454 tqq Xlf , 104. 
112. 786. XIII, 101. 111. 652. 

Or i o n i 8 grammatici diacipula 
Eudocia Augusta X, 59. 

Orpheua, ei tribuuntur trea 
rersua II, 610. ir ygwQyois 
IV, 171 aqq. Boi^exaerriQidotv 
anitium XII, -153. itpfifieQiBotv 
primi Tersua XII, 149. iv h- 
'&sK0ie II, 857 aqq. IV, 286. 
401. X!I, 182. 606. — Muai- 
ca Orphei IV; 477. genua I, 
305 sqq. VIII, 8 aqq. aThreia- 
sis diacerptus XIII, 159. 

Oaeas propheta X, 94^ P. Palaephatus 11,683. VI I, 9. 
Stoicna II, 838. IX, 406 aqq. 
X , 424 aqq. 6 in n^Qnrdjov 
l, 557. Phyaicns X, 425. Pappua XT, 152. 

Parmenidea VII, 521. 

P a us a n i a s ir ^Avxwi^iat nxi- 
oei VII, 167. 

Perittas VII, 177. 

Phaenno Epirbtica VIII, 549. 
550. IX, 814. 820. X, 12. 
eius Tersus sex hexametri VII, 
558 sqq. Epistolae I, 659. 

Phereoydes (II, h. 55* Vos- 
sius de hfst. gr. p. 447. cor- 
rigit Tov ^vgiov,) Vid. Thalea> 

Pherenicus, poeta Vil, 651. 
676. 680. 

P h i I e t a e r i u a Ir iU/««voflroM«t«s 
et' ■&efteXt(ocsai Teerff na^&a^ 
XaaaiaiQ II, 87. 

Philistus historiographus ho- 
noratua apud Dionjaium X, 
828 sqq. 

Philo fAfixavoy^dipoe II, 152. 

Philblai Pythagorici librum 
a Tiduis emit Plato X, 797 
sqq. sive Platoni Dio potius 
XI, 42. pro centum miais X, 
893. XI, 4. e quo scripsit Ti- 
maeum et reliqua X, 805. XI, 
7 sqq. 

Phildstephanus, poetaVII, 
651. eius Tersus, hexametri 
669 sqq^ 

Philostratus, Flairins II, 784. 
TTrius, rhetor VI, 302. XU, 
571. Yita ApoHonu V, 393. 
IX, 575. Alius est Auieus 
VI, 304. 

Philoxenus Cytherius, di- 
thyramborum scriptor, maluit 
damnari ad latomiaa, quain 
Dionysii tragoediaa laudare V, 
i51 sqq. X, 839 sqq. .^ IKDEX SCRIPTORUM, :^«k^a^4m»otti riietor VI, 

^^^^«tclii tragocdia, Mtli" 
mm ilmmc, propter qutm ille 
aMl> ^adinut multatus ett 
^ AdMuensibns Vn»997 aqq. 

riiyUrcliaa IV, 287. 

Fim^arus f, 668.668. If, 617. 
:^ III, 253. 884. IV, 392. 
T73. V, 465. VI, 900. VII, 19. 
^faliQ uhvvQa 80. 697 sqq. 

IX, 402 483. X, 731. filint 
Daipbanti I, 8. 618. eina ae- 
dibuf pard iuMit Alexander, 
quum Thebat eyerteret VII, 
411 tqq. 

Pifides Iir, 54. 

Plato philosophus X, 533. 547. 
XIII, 139. ex Cyuooephalit 
irico Thebanorum oriunduf, 
Ariatouit filius, alio nomiue 
Aristocles Xf, 852 sqq. Ten« 
ditus a Dionysto V, 138 sqq. 
Polidi X, 864 sqq. a quo eum 
redemit Archytas X, 997. ter 
«dilt Sidliam X, 993. dialo- 
gos 8U08 Dioni et Diouysio 
aliisque Tendidit X, 790 aqq. 
812. XI, 37. opsoniorum con- 
diturae artem tenuit X, 819^ 
XI, 39. diTitibus ac tyrannis 
«dsentatus 822 sqq. ab Aegi- 
iietis prope obrutus lapidibus 

X, 949. 969. an inTentor f/r- 
Tovo^ koyov XI , 705« o nav- 
aotpos VII, 542. amicorum 
nomiiie dialogos edidit VII, 
942. iu avyygaiptie tov Illd^ 
TQtvo6 itQoadnxtta^ ^oiXQarji 
VIII, 33. Tituperatio rhetori- 
cae (in Gorgia) XI, 729 sqq. es ideae VII, 612. lesM VT 
936. ovddf dywmf Ur^^m Q <Jc> 
xm \m^ 973. TiMMo TT. 
542. 624^ Vid. eHun Phikv 
laas et Sophroa. fwridiim 
regno Dionysii IMoi 
tenendas regni 
hortatus V, 173 aqq. 

Plato comicus I, 617. 

Plutarchus I. 2a 82a 11. 
14. 32^ UI, 154. 398. fCT. 
IV, 196. 384w %a^all4hus\S, 
931. VI, 518. 666. 

Platarchua innkir, 6» nibus I, 343. 
PoetaCHomenis) VTi; 868. 
Poetae graeci in Aegypto m- 

Stituti Xj ^» ^ vewra^* 

Totv noir^rmv IV, 995. 
lulitts P o 1 i u X ad ComntoduB 

imp. scribens VU, 771. 
Por^hyrius VII, 49eS. 54a 

576. iv filo^S ^ilooo^mw XI, 

533. 
Posidippus, poeu VH, ^ 

VIII, 648. eius Terans YIT, 

660 sqq. 
Proolus, philosophus, notai 

coeli aphaeras &cit XU, 44^ 
Procepius Caesarienaisr,35(\ 
Propheta X, 58. asro fi^^U^v 

nQoq>ijrotv QwiyjM uior^tn 

X, 109. 
Protagoras VIT, 647. ao- 

phisu XI, 712. 
ProTerbium/i«ovoi7« rifcrf*»- 

dir^9y hoc est, Tulgare: »% 

fx^ ^aiiAova ^fOQaa ftt- 

Qovviv XII, 514. 
Psalmi locua IX, 358 «qq. 
Psammitichua, Aegypti INDEX BCRIPTORnHt; 551 Mx» ^^9 271. 

Mi^h. PselU, qni oennua «n- 
nU Juile TiMtzaxa soitpfit, 
i^XXfi^ iym&fik$w XI, 719. 

FtolemaeQttf 'vld< Clavdiift. 

Ptoleaaeus reac III; 806. 
Iden de mirabllibui Indiae 
ciutur VII, 647. 

Ftbleafteirt Hephaertio ad 
Tertnllam Vlir, 386 •«»• 

Pytliagorat IV, 524 ^rena^ 
tur cnmPkalarldeVf^ddS aqq. 
XII, 4a5. VII, 164. 647. X, 
533. PythladiaSamiaeetllne- 
sarciii filius, ibkL Eiua genua, 
aetaa, etc. XI, 66 sqq. aequa- 
lia Polycratis, Amasidis, Cyri 
XI, 70. ainditor Pherec^rdis 
Syrii, eius mors VII, 164 aqq. 
•ilentlum quinquennale VIII, 
279« vitam pQaxvx^ovioi^ pau- 
lisper se abscondens si^ii&- 
cat 282. 

Pythagorici libros suos Yen- 
dere iureinrando prohibentur 
X, 799 sqq. 

< 

Q- 

Quintus, JTtiVVm o ^iavq- 
va2bffl[, 488 sqq. 

« 

Regum libri X, 116. 
Rlieginus I, 489. VITI, 644. 
Rhetorum TtavtdfiipXoQ XI, . 

112 sqq. Vid. Hermogenes. 
Ol itjtoQSi ai&igiot IX, 666. 

iSi i^naQ aXkrjyoQhi 241. SalomoA I, m Vn, 795. 

IX, m 

8 ar ab n a da art# coqidiuida X; 
517. 

Soylacia C«ryai^fln|ia Ub« 

VII, 629 aqq. 
SaptQagiuta d«o iaterprMt 

XIII, 536. 

Sibylla VJI, $401 665 sqq. 
CCoM^* Suidas sub hoc no- 
mine.) 573« xvn^l^^ XX, 813. 

. 820 sqq, X, 12. 

8iat.mUs i» 'JniU^ Vll^ 
684 aqq. 

Simocattus III, 100. VJII, 
517. 

Simonides duo, unua 8a«. 
aius, Amorgi £Uns, alter 
Leoprepis (a^ns, Ceus I, hr 
24. XII, 52. Simonides hio 
inventor ^. 6t o» litteraram V, 
806. XII, 50. eitts Tictor^e 
LV. cWl. I, 63a IV, 486. 
Epitaphium I, 634 sqq. Ter- 
eus da Oqtheo I, 309 »qq, 
iapM de Marsya I, 372. de 

> agno aurecT I, 431. Epigram- 
ma itt eum, quem ipse sepe- 
■ lierat I, 630 sqq. primus car- 
jaina mercede scripsit X, 787. 
VIII, 815 4qq. ttbi de duabaa 
eitts ards. Non ecripsit hy- 
mnos iu deosr IImi ri apaQyv^ 
QOV^ quod nuUam inde merct^ 
dem ferretj sed laudes |Mie- 
rorum 633 sqq. 

Socrates X, 719. (moriens) 

VIII, 233 sqqXr,. 709. 
Solonis legum aiovet qua^ J52. ISfDBZ SCaiPTORUBl dnti «t »vfffit&c triqnetri XTT, 
350 tqq* vofioygatpos I, 23« 
^goqf^fWH^s quaedalii dixit de 
Croeto I, 44. III, 233 tqq. 
VTir, 193. a Thalete momtiu 
V, 358 iqq. 

Sw^ifi chronographm V, 202« 

Sophoclea V, 447. YI, 514. 
X, 299. 5dO. Xir, 575. So- 
phiH mitiB Iir, 271. De Oe- 
dipode XII, 490. Aiax fiirent 
III, 270. flagellifer VI, 655. 
Eleotra VII, 239. 

Sophoniaa» propheta X, 102« 

Sophronia Syracosii mimoa 
emit Plato et ex iia dialogoa 
eoribere imitatua eat X, 806 
aqq. XI, 8 sqq. emti a Dione 
pro Piatone XI, 3. 42. 

Soranua VI, 299. E^heaku 

. de Tita Hippocratia VII^ 986. 
197. 

Soaibius, ii^rf Jdf¥*d§ iafi^ 
fioiS II, 595. 

Soteriohna VII, 73. 

Sotion VII, 646. 

Staphylua Naucratitea IX, 
833« 

Staaini hni 11, 710 aqq* nv^ 
jf(f*a avyyQaft/MiTa acripait, 
quae plerique dicunt Homeri 
iuifse, cuiua iUe filiam duzit 
Araephonem XIII, 637. 

Stephanua diaoonua et oiar- 
tyrum primua X, 130« 

Stephanua, Byzantittua III, 
S15. 

Steaichorua I, 640 sqq. V« 
925 aqq. talv 1, 682. IV, 487. 

Strabo VII, 722. VIII, 607. 

Strato Phyaicua VIII, 607. Stypea, patrlardka IX, 9ni 
in eum comoedin ^-^^fttiia 
quem Tsetaea per coBtcniB 
fiovflaloffasgaa Toont IX, SSIL 

Suetoniua (T(pa]^»«lio« J^ 

. %t$to9 ) iv waiSsaie , de Ui 

Graecorum VI, 874w Cod 

.. Reineaii obaa^ in SuidaiiB^ eit 
a MQHero p. 253« 

Syneaiua VI, 354 cina ba 

calTitu XI, 723. 
2v^w¥ y^a^i^ fabula de n- 

gina Detcetone ia 
, UU IX, 508. 775. T. 9 

tv vagatrfgiats Tarrhaaaa 

VIII, la 
Thamyria muAcos vn, 92 

aqq. yronjT^g jirvaXoQ avyy^- 

rjfas aoo/to/ivua9 n^vraxcUui 

arlxoAQ 96« 
Theagenea iv t^ ««^2 At/U 

V1JQ VII, 312. 
Thearion acripaxt de arte co- 

quinaria X, 817. 
Themiatiua VI, 328. 
Themiatogenia SyracBiii 

nomine auam Cyri A***W« 

edidit Xenophan VII, 939. 
Theocritna II, 58a XII, 941 

Chxus III, 65. 
Theodectea rhetor XII, 5SS. 
Theodoritua iv fi^f^ ^ 

BBQamiav tyQa^iv IX, 868^ 
Theologua (Gr^oriiia Naa.) 

V, 98. 
Theophiltta, Proconanl, p«- 

triciiu, quaestor et praefoctm 

Conatautinop. iv 0'SfieJUmo^ INDEX 8CRIPT0RUM. 553 Tcaga^aXwrolots 11 1 88. Vid. 

FabricU BibL gr. V. 6. 17. 

Tom. y L p; 489. edit. pr. 
Theophragtua, Tjrtamiis 

ante dictus VI, 418. XI, 859. 

IXf 935« memoria YaleuA 937. 

aetatiB anno XCIX 8cripait 

%a^wr^pa9 941 aqq. 
Theopompua iv %i tcb^X ev- 

0c^«/ac XII, 358. 
Theramenes. Yid. Euripides. 
Timarchus, Arizeli £liu8, 

orator, contra Aeachinem VI, 

9. contra Demadem VI, 16« 

contra Keaeram VI, 35* 

Timotheua granunaticua Ga* 
zaeua, qui Anaataaii imp. tem- 
poribua acripait (de animali^ 
bua) IV, 167. 

T ragicor um 9vviir^acIII,312. 
321; 

Trjphiodorua IV, 996, VI, 
864« Tyrtaeus !>, 692 aqq. ^iXii 

. IV, 487. 

V. 

Virgiliua H, 31. 
Vraniua iv %Qltt^ ji^afitnoiv 
VII, 730 aqq, 

Xenophanea VII, 521« ' 
Xanophon 1, 51. 56. III, 646. 

in Cyropaedia III, 562. Ana- 
• baain Themiatogenia Sjracu*- 

aii amici aui nomine edidit 

VII, 939. 

z. 

Zaohariae prophetae meta- 
phraain (?*' iitdiv acripait Eu- 
docia Auguata X, 63. 91. 

Zenothemia (poeta) VII, 651. 
677. tp r^ isiQlnXt^ 683. ubi 
diatichon ex eo affertuf. mm 9 / 

/ 552 

dfati et %{ 

350 sqq. 
Croeso F 

viir, 1 

V. 3> 

Sopl> 
X, 

ph 

d- 

I jrLORUM NOTABir-IORUM. 
..X.1I PARTEM SUNT REGENTTORIS 
^•SS, IDEOQUE IN LEXICIS FERE 
XON CONSIGNATA. S n, 979. 
:, 4Kr. 476. 
.. ^ I, 230. 
J . 210. 
■ .. X 115. 
' ^, XIII, 318 sqq. 
..■w XTII, in inscript. 
^^ ayv^ai ibid. 
*^ ^alalmv VI, 765. l4XXiicaXX4lo$t tnwati V7, 437. 
IdfurQUQt^putt IX, 61& 
"jtptfili^ IX, 350. 
'jifioQYfl ^I^I» 5^« 
'jifupni^ indedlii. V, ^9B^ 
*j4valiy£a'd'a& y reUgere^ IX, 899. 

Coufl 'j^raXo^Btar-bk I>«oui«. 

Glossar. 
'j^p&Q^imoTtfQ VII, 609. ^^W, dvf^ffioly iia3el^tt$ • u4rio6oTQoq>o9 X, 564. ^^ta I> 590. 

^ftffoc fidoiff conHmmm 

\^ l 950. 
^^r*ny Xr, 229. 
j.^> •* oltito^a^ XII, 301« 

^^^^irtze I, 93. 

^^^««cvoff (quod prohari non 
^^) VIII, 896. 
10,567. 

fS VIII, 597. 792. 
d^dvrov f/tvlov X, 425« 

• /if ♦ *• «• /^^^'y VII, 129. 
•jli^, ca, IX, «02. XII, 865. 
jtfiff^C»^ IX, 303. XII, 861 tqq. 
•jUmnivo} XIII, 276. ^jiyravaiQ$ta&a& ^ vicisum Jaier^ 

fici, I, 195. 
jtpwtmoovQiipm V, 903. 
'jivTaQoia, rebeUiOy IX, 32. 
u#nr«*ff90(»a VIII, 810. 
UvTSQiCof I, 354. 384w 
\4vTtn9QatTtt I, 896. 
*j4vTtmuuo>Qim III, 256. 
^jivThoofploTBvfka rV, 85S« 
"jivTvl ovQavia IV, 724. 
jinaoTQdyf8o*v a^^ifrMtf IX, lOfv 
^^raTcTy, cum dativo pcrs., X. 

471. 
'AnaTtjfUa IX, Ida 
U^o* «Vd /i^^af^Mff V(l, 78a 

dfco atjQloo fUix II, 513. INDEX YOCABULORUM. »55 I -roYtuovwra f ra» III, 166. 
/.To^pa/Mov x^ Aiyvnrw ^ qui 
aufugit €x Aegypto V| 230» 
\4ito^Qaanai9$ I, 502« 
*u47r(mv(ye&p M 9Qia^ If 420. 

els ^alavoav IX, 160» 
'uinotfiXm {atto^Xrj^iv) XIIT, 613. 
^^notfQai , dnoip^aiiQ yfii^oto 

*'Ajtx€o^a& otoX^ I, 194» 
'A^yv^Xi^oot XI, 483« 
^jiQBoriov VIII, 212. 
^Af^fJTOQtUVOS XI, 217* 

^AgroCyT^s IX, 116. 
^^rov^/off V, 536. 

*j4px^/*V*'^^ 9 Vi (Caleadae, ineii- 
$0» inltium} Xril, 247. 

'AoTQapfi IX, 847. 

^AoTQonTOi VI, 53a 

*AoTgoTixv7i(Aa V, 282. 

^Atotcov VUI, h. 236. 

V^r(>ceyi70 Epist. 1«^ 

utfi;(>a* L q. a§Qa& VII , 46. €£ 
Reinet. obsa. in Saidam edit* 
a Miillero p. 3. a. afiifcu 

AvTos repetitur IV, 603. 

AvToootpoe VIII, 437« 

^AfpavToot IX, 506. 

*A(ps9Qo»v IX, 89l« 

'AtpiliCot IX, 145. 

*.^9cA/0acu IX, 148. 

'A^QovtvodfMvof V, 63t 

Bail2«(y, f ensu obaceno, IX, 785. 
BaQ^aQogf inde femin* fiagfidQa 

Xi, 998. 
BaQfiaQOTfiS IX, 972. 
BagpaQOidiaregof IV, 601. 
il«(»voa«o6 II, 155. XI, 609. BaQvovf$«po(ffitaT09 III, 335» 
£ aowtWa Xlf, 814 
BatrdgaofAa VI, 347* 
BanoaiXipfo^ IV, 786. 
£ «(»{/r«ica XIII, 92. Oxiani pi- 
> acea Sale conditi , aeu qui tx 

Oxo fiutio erunntur. Vufr* 
BioaXoQ, ^, later ex latino 3a«- 

salis^ IX, 564. Conf: J>ufre9tu 

8. T. h. Alibi eat gen. neo- 

triua. 
BifidQiov VIII, 152. 
J9»^Xo9vilaic<oy. VII, 966. 
BCmo^v XUI, 643. 
B&vfiQCa p. 5ia 1. 12. 
BXdfioCy ro, V, 728. 
BXtTOfidfAfeae IV, 833. 
Bodv&(fomo9 I, 489. 
BoV^ciUfayrsff XII, 92(;. 
BovfiaXonanas IX, 965. 067. 
BovfiaXoi IV, 862. IX, 974. XI, 

223. 
Bov^oCvfjt epith. Herculia II, 

571. 
Boiwc^aJtaff ij 809. IV, 49a 
BovQaio9 itaTaiiXvoftos Epist. p. 

526. 
BovC fiofjaea ftal ravQOQ ^QffV^^ 

oei IX, h. 277. 
BovTQayorav^dvd^QomoQ VII, 484 
BQadvnodwTaroQ IX, 911. 
BQax&oviov X, 220. 230. 
BQaxvXoyfjfta V, 318. 
Bqvxiov L q. ^QVxvdov II, 550. 

r. 

roxoQ» I, 907. 
JToil? (Katze) V, 517. 
JTaor^a^^rM XI, 615. 
rivffTos et dyimftoQ X, 529. 556 IKDSX TOCABULOEUIML r§Qaf$$a m, 842. 

rtqtVQfgyartj^ II, 82. 

Fefv^v^yia I, 931. 

FtA^ia V, €07. 

TtmmLa^tiiP \U^ 268. 

rnifonmiUniC (patMper qui pro- 
pfer senecttttem ab aUie aU- 
turj XI, 27. Con£. Vu/rauu 
s. T. y^ffmuo/Mwr. 

Ftrr^vfUop II, 122. 

Povfovwff XII, 513. 

rgafifiaxtop et y^afifuiTilop VUI, 
853. 

^ip»* mriy IV, 887 fq^. 

^. 

JsnaaoQiOP^ ro', VHI, iiiscript. 

USt 251. 
JtnavCa (decuria) XII, 521. 
jBxdnXaafAa j xo, IX, 292« 
Jijfio£laiirat (LacisitU: popuU 

accensoresj X, 430. 

J^dXear^a VI, 800. 

^taVoia vri, 49a 

J$agvid (forma^ ipecies, ^«a-. 
iflao&Q^ T. Oiifireaii.yxI, in.. 
•cript. hist. 364. 

jManetp ciun dat. X, 398.. 
^ti^jcaff IX, 285. 
JtntiYoeos VI, 74a 
JiXtrgaioQ JX, 342. 
Jfha^Qaf^flXop IX, 347. 
J^olurjitns* in\ 8totn^oiotp V, 
787. 838. 969. IX, 290. 

JtnXovrQiTrXova&ai XI, 417. 
Ji^^ov£ ( gui (f geminantj et 
dmXoQovt XII, 635 aq. 

Jtafivgia OT^arid I, 914. 
^ovilo;^^fn7Ta« VII, 41. ^vio^Mmc VI, 4S7. 

468. 
^l' ^ml ^tfiaTmr 

provineiarumj V, 
^ieorr/iBic VU, 657. 
jQaMOpTOT^xim V, 720L 
Je^f^a, 9*, IX, 838. 
JvoaffiuTifTOf V, 9S4i 
JvawXiQiifna ni, 303w 
JvonetoTim VII, 34b 
JvoTgaxvlmp I, 427. 
Jmieuar^^t XU, 146L Tfi9oftiptdCm X, 675. 

Mfi^fAipcov^efSoftaTos Zedpot 
Viil, 54. 

^X^^XitftTO/aorai^ X, 766. 

tyywc ciuii acciu. IV, 570. 

'EynaTapmTiZofM, VI, 965. 

''EynffVfAfia {insidiae, t. DnireiiL) 

XII, 519. 
'S/Kvof ciim accna. H, 173. 
"^yiv^ X, 502. 

!By|.5e» "^, 512. 

j^^a^taibc III, 211. 

^9d<ptop (Grundtext) IV, 2Cfii.* 

EiHinoTaroi VI, 771. 

&'c* o efc eU enaarof «vrar 

VII, 332. 
Elodyap I, 11. 210. 

!^icJ(>aajra> V, 889. 

%nexnQia XI^ 47. 

'EnX^um I, 556. IV, 453^ 

'£«9rvf amrttfotc Xf, 596^ 

J&KT(>v3r5^ VI, 39. 45. 

*EnTifWfiaTa (translate) V, 515. 
VII, 507. Obii£ SchleuMM. 
Lex. N. T. 8. h. t. Eodeni 
modo dftfiXmfeaTa VII ^ 511. INDEX VbCABULORUM. 657 EnqnfXhfQ et hupvlos X, 30. 
'iin<pvXlo^6(ft]ai^ X» 41. XIII, 
477. 

EnxQVolm I, 107. 
Eksyftde' XII, 133. 
EUv^$q6^v%09 X^ 620. 
EUavodlxai XII, 363. 
EkljivoTQOtotp&OQOQ V, 772. 
ElwQOv X, 945. 
E/iflaaCfULXoe (Lacisius: qui so^ 
leis utifur lanois) XI, 222. 

'EfifiQovrfjTOS X, 49. 

E/ifiQox^os XII y inscript. hisu 
413. , 

Efif*v&6ia 11,^ 625. III, 24a 
Ef*f!tiivm cum geniL VI, 537. 
EvSijyfia n, 944. 
Evf}(paioTOt X, 502. 
EvvanatdeKSTifQCdif XII, 1301 
EvotTliofia^ II, 101. 
EiaKToiQ y, 607. 
BSanox^o» III, 327. Nifi leg«n- 
dum o^^aXptoiV «| dntxMO, 

E^oYnvXovvTef XI, 731. 

gway(>iJyoe<>«.VlI, 264. 

BnsnBinifo X, 428. 

Eir^^ayarioC I, 400. 

BjTiVo*» VII, 487. 

^TTiofroir^ VI, 975« 

En&onvvtov X, 44. 

^'fft^uAAU IV, 784. 

ETrrae^ XI, 342. 

EQyaoftai Xir, 879. 

EQyaaCat VIII, 897. 

iE^pitifoy «7i}off XI, 223. 

ie^^^ff XII, 590 sqq. 

EQoe I, 147. 

Eaoj sec imperat. IV, 721. conf. 

Reisig, praefat. ad Oed. Col. 

p. XIV. 'ETeQOwSwfiof Vin» iABcript hi«t. 

170. 
'JSTSQOTQax^Xoe XI, inacript.hi3t. 

368. 
^tQOfpd-aXfioe XI, inscr. hiat. 

36& 
EvaiadyiTioi IV, 451. 
EvnQwtifUvoie in Tersa* primae 

chiliadi praemi^ais. 

EvQV&ftfJTOe VII, 158. 

EvQw^lviie yily 575. 
^E^tQfifjvevatv rtvd (/docere aliq.) 

XI, 664. 
*Ex»itevnls IX, 831. 
^ExUm XII, 840. 
^EotXjOnQoola VI, 872. 876 sqq. ZafloanovTiXiie VIII, 584. epi* 
• theton Bacchi Thebani. 
ZetpvQiTtS nXevQa VIII, h. 215. 
ZoivXUov, lamb. 328. 

H. 

^fiaiivftivo^ arlxot IX, v282. 
„Ver8us politici Ydut yulgarit 
per n6X&Vy ciTitatem, usua 
(ut iroXiTiny pro 8corto\ Eu« 
stathio BtjfioTinol. , Tzetzae 
naTijftaisvfiiro^^ Graeda di- 
cuntur Yersus non Yersua» 
siYe Yersua prosae simillimi 
neo quantitatem syllabarum 
obserYantesi sed tantum nu- 
merum et accentus. Quindo- 
cim enim syllabis coustant 
in quarum nona noYum ind- 
pit Yocabulum, dedma quarta 
auiem accentu gaudet.'' Ita 558 INDEX VOCA^BULOEDM. . nota in Fahieii hibL gr. T» 

XL p. 242. Harl 
^pi^ifod^fM nvnlo* l^ 782, 
iHgas ic^ri7cr«6 II» 189. 
^(^{ai^o$ lY, 868. 

©. 

Sakaaoo8ofi9rga$ XII,' 977. Ih 
GlosB. Dufresn. ett ^alaooo^ 
SofUTffOP, pyxis nautica quaa 
mari* i^ias metitarm 

Baiarroyffdfos l, S43* 

eavv IX, 25. 

eetaoT^Q Vin, 346. 

^Midipeiov XII, 743. 

^MOfr quid ait? XII, 743 tqq. ! 

BifMixa ^provinciae) V, 608- 
885. ConL Fabiic. bibL gr. 
VoL yiU. p. 3. HarL 

efoo9oT09 I, 480. 

Bii^MXQonoi I, 314. 

emftoHfvtoB VII, 802. VIII, 222, 

e^vo/ta {caedes) XI, 866. ^^v- 
o$s 879. 

evyaxgidot VI, 387. 

Bvya^exvoy I, 595. 

*laiitp^tonoQtfvQ^ Vn, 496. 540. 
'iKerv^^a et Mccaia Xll, 298. 300. 
!riv9r{f» XIII, 421. 
^l