Skip to main content

Full text of "Historisk tidskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| :rsity usrar. innehAllsöfversikt I8TOEI8K TIDSKKIFT BTEM8EA HISTOEISKi F0&BNIN6M ÄBGANOABNE 1881— ISQO 
3T00EH0LH, 1891. I. Förteckning på medarbetare. ^ 

JN, O. (O. A.), professor, Uppsala. 2, l, lxxi. 8, xiz. 4,288. 

5,185. 6,193. 7,297. 9,155. 
fNEBSTBDT, C. (C. A — dt), bibliotekarie, Uppsala. 1, xi.vi, xovii. 

2, XL. 3, XXXV. 4, XVIII, LXXXYII. 5,12. 7,202. 

LNHEiM, F., fil. doktor, BerliD. 8,28 7. 

IRGEB, L., fil. doktor, Stockholm. 8,313. 

iBGH, S. (S — gh, Bgh), fil. doktor, Stockholm. 4,343, XLix. 5,161. 

9,13, 10,i, 24, 40. 
iROMAN, E. W. ( — n, B — n), arkivarie, Stockholm. 2, Lvm. 6,250, 

371. 9,9. 10,23, 107. 
iRGSTEDT, H. (B.), lektor, Norrköping. 8, xxviii. 
IRGSTRÖM, o., lojtDant, Stockholm. 7,342. 
ÖRLiN, G., major, Stockholm. 6, bil. 8,72. 
•Sthius, S. J. (S. J. b.), professor, Uppsala. 2, lxxxix. 4, i 5, 

XVII. 5,21, 225, 23, 43. 6,51, 9l, U 8,95, 177, 66. 9,1, 

275, 95, 
iNSDORFF, C. V. (C. V. B.), docent, Helsingfors. 8,285. 9,270. 

10,278. 
)WALLius, R. M. (R. M. B.), f. d. riksarkivarie, Stockholm. 1, uv. 
fQDÉN, L., v. bibliotekarie, Uppsala. 4, lxxi. 

^RLSON, E. (E. C), lektor, Göteborg. 8,67. 8,279. 9,49, 257, 

29, 103. 10,61. 
LRLSON, F. F., f. d. statsråd (f), Stockholm. 1,9, 123, 203, 207, 401. 
tASON, S., fil. kand., Uppsala. 9,53. 

UE, L., professor, Eristiania. 8,16 7. 

iBLGREN, E. W., bibliotekarie, Stockholm. 6,368. 

LHLGBEN, S. F., lektor. Skara. 4, Lxxx. 

c Geeb, L., frih., f. d. statsminister, Stockholm. 8,13 7. 10,17. 

URKLOU, G., frih., kammarherre, Örebro. 2, xix. 10,1. ' Lutande, liksom romerska siffror hänföra sig till afd. >6ran8kningar>. innehAllsöfversikt HIST0EI8K TID8KKIFT SVEK8KÄ HISTORISKA FÖ&ENIN&BK ÄRGÄNOASNE 1881—1890 
I. Förteckning på medarbetare. ^ 

Alin, o. (O. A.), professor, Uppsala. 2, l, lxxi. 8, xiz. 4,288. 

5,185. 6,193. 7,297. 9,155. 
Annbbstbdt, c. (C. A — dt), bibliotekarie, Uppsala. 1, xi.vi, xovii. 

2, XL. 8, XXXV. 4, XVIII, LXXXYII. 5,/2. 7,202. 

Arnheim, F., fil. doktor, Berlin. 8,28 7. 

Bbrgeb, L., fil. doktor, Stockholm. 8,313. 

Bebqh, S. (S — gh, Bgh), fil. doktor, Stockholm. 4,343, XLix. 5,161. 

9,13. 10,i, 24, 40, 
Bergman, E. W. ( — n, B — n), arkivarie, Stockholm. 2, lviii. 6,250, 

371. 9,P. 10,23, 107. 
Berqstedt, H. (B.), lektor, Norrköping. 8, xxviii. 
Bergström, O., löjtnant, Stockholm. 7,342. 
Björlin, g., major, Stockholm. 6, bil. 8,72. 
BoETHius, S. J. (S. J. B.), professor, Uppsala. 2, Lxxxix. 4,i5, 

XVII. 5,21, 225, 23, 43, 6,51, 97, 1, 8,95, 177, 55» 9,1, 

275, 95. 
BoNSDORFF, C. V. (C. V. B.), docent, Helsingfors. 8,285. 9,270. 

10,278. 
BowALLius, R. M. (R. M. B.), f. d. riksarkivarie, Stockholm. 1, liv. 
Bygden, L., v. bibliotekarie, Uppsala. 4, lxxi. 

Carlson, E. (E. C), lektor, Göteborg. 8,67. 8,279. 9,49, 257, 

29, 103, 10,61. 
Carlson, F. F., f. d. statsråd (f), Stockholm. 1,9, 123, 203, 207, 401. 
Clason, S., fil. kand., Uppsala. 9,53. 

Daae, L., professor, Eristiania. 8,16 7. 

Dahlgren, E. W., bibliotekarie, Stockholm. 6,368. 

Dahlgren, S. F., lektor, Skara. 4, lxxx. 

De Geer, L., frih., f. d. statsminister, Stockholm. 8,137. 10,17. 

Djurklou, g., frih., kammarherre, Örebro. 2, xix. 10,1. ^ Lutande, liksom romerska siffror hänföra sig till afd. >6ran8kningar>. FÖBTECKNINO PÅ MEDARBETARE EiCHHORN, Ghb. ( — m), amanuens (f), Stockholm. 7,t06, 

Eklund, P., professor, Lund. 7,4. 

Ebslev, Kr., professor, Köpenhamn. 2, LXiii. 

Fahlbbce, P., professor, Lund. 4,1 05. 
Fehr, L, lektor, Strängnäs. 6,17 7, JO. 
Fbilitzen, H. v., docent (f), Uppsala. 2,349. 
Fleetwood, M., frih. (f), Vexiö. 2, Lxxxi. 
Forsgbén, g., fil. doktor (f), Stockholm. 7,29. 
Forssell, H. (H. F.), president, Stockholm. 10,7 7. 
Fries, E. (E. F.), fil. doktor, Stockholm. 5,29 7, 31, H2, 6,86. 
Fyhrvall, o., lektor, Gefle. 2,29, 103. 

Gbandinson, k. g., lektor, Örebro. 6,9 2. 7,05. 9,a/. 10,.?^. 

Gustafson, G., amanuens, Uppsala. 6,53. 

Hammarskjöld, A. (A. H — Id), fil. kand., Stockholm. 7,2 7 5, /, 40, t03, 

8,231. 9,203, /. 10,270, 340. 

Hammarskjöld, G. G., justitieräd, Stockholm. 9,369. 
Hammarstrand, S. F., professor (t)^ Uppsala. 2, xlv. 
Hedin, A. (A. H.), riksdagsman, Stockholm. l,LXXXii. 7,P. 
Helander, L. (L. H — r), fil. kand., Uppsala. 10,5/. 
Hbllstenius, J. (XXI), aktuarie (f), Stockholm. 6,2.?. 
Hernlund, H. (Ho Hd), rektor, Stockholm. 5,9 7, 59. 6,ö. 8,2/, 61. 

9,68. 
Hildebrand, E. (Ehd, E. H., Hd, H., r, « ^), lektor, Stockholm. 

1,196, 198, 207, 274, 397, XVII, XXXVIII, LXIII, LXXV, LXXIX,XCin,CIX. 
2,81, 159, 211, 264, 276, 277, 295, 355, I, XXXVIII, LI, LZXX. 
3,225, 226, 230, 355, 362, 369, 462, XIII, XXXIII, XXXIX, XLTI, 
LIII, LVIII. 4,91, 95, 155, 175, 178, 34 7, XXV, XXXI, LXII, LXm, 
€1. 5,173, 180, 236, 245, 259, 345, 350, 352, 355, 4, 2/, 25, 
28, 30, 49, 53, 75, 85. 6,1, 187, 235, 240, 253, 317, 21, 26, 99, 72. 
7,193, 325, 88. 8,79, 267, 275, 289, 48, 50, 59, 73, 76. 9,261, 
23, 50. 10,74, 155, 181, 7, 44, 60. "^ 

Hildebrand, H. (H. H — d), riksantikvarie, Stockholm. 1, xviii. 2,1, 
183, 321. 3, LVII. 4,307. 5,199. 6,185. 1,96. 

Hjårnb, H. (H — e), professor, Uppsala. 1,53, Lxvni. 3,24 1, 461, 

XXVI. 4,189. 9,52. 

Ho 11 an der, A. G., f. d. rektor, Borås. 5, hil. 
HÖJER, N., lektor, Visby. 1, i. 3,323. 4, bil. 6,123. 7,2 09, 47, bil. 

9,7/. 10,33. 

Johansson, J. (J.), riksdagsman, Stockholm. 4, i. 5,7.7. * Samt i allmänhet osignerade artiklar. 

* Dessutom afd. Underrättelser till större delen samt Tidskri ftsöfFertikt 
t. o. m. ärg. 9, k. 3. FÖRTECKNING PÅ MBDARBETARE Karlsson, K. H. (E. H. E.)^ fil- doktor, Stockholm. 8,45 7. 4,273, 

XXIX. 5,169. 6,83. 7,7. 8,5, 65. 9,45. 

Key-Åbbrg, E., docent, Uppsala. 10,364. 

Kjellberg, G. M., Uppsala. 8,36 7. 

Kjellén, k., docent, Uppsala. 9^46, 

Köbrsnbr, v. (V. K.), fil. doktor, Stockholm. 2,7 6, xxxiv, bil. 

Lagermark, J. A., lektor, Luleå, o, bil. 6,263. 9,323, 86. 
Lancken, E. v. d. (v. d. L.), öfverste, Stockholm. 1, ev. 

Malmström, C. G. (M., C. G. M.), f. d. riksarkivarie, Stockholm. 
4,1. 5,J. 7,1. 9,363, 364. 
Mankell, J., f. d. kapten, Stockholm. 7, bil. 
MoNTAN, E. V., professor, Stockholm. 1,85, 283, 403. 

Nielsen, Y., professor. Kristiania. 4, xxxv. 

Nordens VAN, C. O. (N — n), major, Stockholm. 2, xoix. 

NoRDWALL, J. E., docent, Uppsala. 10,163, 229. 

Nyström, J. F. (J. Fr. N.), docent, Uppsala. 5,i, l, 55. 6,5^, 65. 

8,N, 16, 34. ^ 

Odhner, c. t. (C. T. O.), riksarkivarie, Stockholm. 1,161, 296, viii, 
XIII. 2,70. 7,25. 9,15. 

Rydberg, O. S., kansliråd, Stockholm. 1, bil. 10,313. 

ScHYBERGSON, M. G., professor, Helsingfors. 1, xxv. 8, i. ^ 
Setterwall, K., bibl.-aniannens, Stockholm. Tidskriftsöfversikt frän 

9, h. 4. 9, bil. 10, bil. 
SiLPVERSTOLPE, C. ( — rst — , «♦♦), kammarherre, Stockholm. 1,1, 209, 

303, LXV, LXVI. 2,9 5, XV, XXVI, XXVIll, XCI, XCIV, CII. 8,26, 143, LX. 

4, IV. 6,374. 8,7. 9,37 3. 10,22. Hist. Bibliografi 1 — 10, 

1—10 bil. 1 
Sjögren, O. (O. S.), kollega, Stockholm. 1,129. 2,261, xxxi. 8, zxi. 
SoNDBN, P. ( — n), fil. doktor, Stockholm. 6,77. 6,77. 8,35 7. 9,148, 

150. 10,13. ^ 
Sprinchorn, c, rektor, Lund. 1,24 7. 6,105. 
Stavbnow, L., docent, Uppsala. 10,137, 72. 

Stråle, G. H., brukspatron, Stockholm. 7,1 03. 8,289. 9,75, 164. 
SvEDELius, W. E., professor (f), Uppsala. 8,29. 
Svensén, E., fil. kand., Stockholm. S,3l. 9,123. 
SÅVE, T. (T. S—e), rektor, Karlstad. 2, v, xii. 

T., 10,81. 

Taube, B. (B.), frih., arkivarie, Stockholm. 2,171, 360. 

Tegnér, E. (T.), bibliotekarie, Lund. I,ii7, 213. 8,1. 4, lh. 10,281, ö9.* * DeBBQtom bidrag till afd. Underrättelser. 12 SYSTEMATISK 1NN£HÅLLSÖFVSR8IKT 5 5. Arkiwäsen, bibliotek, handtkriftsamlingar m. m. 

Alopaeiska papperen i Borgå. 10,17 7, 27 9. 

Anteckningar om rädsbiblioteket i Stralsuud (H. Wibsblorbk). &,26S. 

Arkiv och bibliotek i Sverige och Danmark (Report of the dep. keeper 

of the public rccords). 3,141. 5,25 7. 
Arkivskolor och arkivväsende i Italien (H. v. Feilitzen). 2,349. 3,1 4K 
Arkivväsendet i norden (B. Taube). 2,171. 

Baltiska stads- och ridderskapsarkiven. 10,280. 

K. Biblioteket. 1,414. 5,104. 6,378. 7,81,205. S,l72. 9,153. 10,80. 

Danska riksarkivet. 3,14 0. 7,1 oo, 88. 10,83. 

De äldsta i norden bevarade pergamentsurkunderna. 2,364. 

Domkapitlets arkiv i Uppsala. 6, 'i 60. 

Enskilda samlingar och papper i Sverige: 

Bergshammars arkiv, förteckning. Årg. 1885, bil. 

G. C. v. Döbelns efterlemnade papper. 2,69. 

A. Ehrensvärds fältarkiv fr. pomm. kriget. 2,68. 

Espelunda arkiv, förteckning. Årg. 1882, bil. 

Flemingska handskrifterna i öslerhaninge kyrka. 8,284. 

A. Gyllenbögels papper (1808 — 1809 års krig). 2,68. 

Ad. Horns bref m. m. ang. pomm. kriget. 2,68 

G. af Klints uppsatser ang. 1814 års norska krigsoperationer. 2,70. 

E. M. v. Nolckens efterlemnade papper. 1,117. 

Ph. J. B. v. Plåtens handlingar ang. 1788 — 1790 års krig. 2,69. 

Rålambska handskriftsamlingen å k. bibi. 7,81. 

J. A. Sandels' efterlemnade papper. 1,414. 2,69. 

J. Ph. och C. Ph. v. Schwerins papper. 1,414. 

G. A. v. Siegroths anteckningar m. m. ang. 1788 — 1790 år» 

krig. 2,68. 
J. H. Tawasts fältarkiv fr. pomm. kriget 1805—1807. 2,70. 
G. W. af Tibells utlåtanden, bref m. m. 1802—1826. 2,69. 
H. M. v. Thums papper. 9,2 73. 
Tilas' lefvernesbeskrifning. 9,153. 
M. A. Ungem-Stembergs fältarkiv 1757—1758. 2,70. 

Finska statsarkivet. 3,36 7, 479. 

Flottans arkiv på Skeppsholmen (A. Zbttersten). 6,22 7. 

Franska arkivorganisationen. 7,294. 8,386. 

Försändelse af handskrifter i Tyskland. 10,84. 

Forteckning på handskriftsamlingen å Espelunda (V. KdBBSNER). Bil- 
till årg. 1882. 

Förteckning på handskriftsamlingen å Bergshammar (J. A. Laqbbmabx)* 
Bil. till årg. 1885. SYSTEMATISK INNBhIlLSÖFVBBSIKT 5, 6 13 

Handlingar rörande Sveriges historia i arkiv och bibliotek i Paris och 
Bryssel. 7,293. 

Kammararkivets finska handlingar. 8,91. 

Dr. Kristinas handskrifter i Montpellier (H. Wieselgren). 10,178. 

Krönika för staden Liitzen. 2,i8l. 

Medel att återställa bleknad skrift. 2,102. 
Mitaus arkiv. 6,/5. 

Frih. E. M. v. Nolckens efterlemnade papper (El. Teqneb). 1,117. 
Några anteckningar från östersjöprovinsemas arkiv (P. Sondén). 8,35 7. 
Några ord om chifferskrift (R. T^bpadie). 8,37 6. 

Om italienska arkiv och bibliotek (El. Teqnéir). 10,281. 

Bålambska handskriftsamlingen på k. biblioteket (H. Wieselgren). 7,8 i . 

Stralsunds rådsbibliotek. 5,25 2. 
Svenska krigsarkivet. 2,6 7. 4,186. 7,205. 
Svenska kyrkoarkiven. 3,4 78. 

Svenska riksarkivet. 1,415. 2,2 74. 5,59. 6,J5. 7,291. 8,90, 283. 
10,80, 370. 

östersjöprovinsernas arkiv. 6,25. 8,35 7. 10,280. 6. Historiska arbeten ooh forsicningar, universitetsfSrliéllanden m. m. 

(Notiser). 

v. Amims korrespondens (tiUämn. publik.) 4,354. 

Bergerska donationsfonden. 3,4 7 8. 4,353. 5,255. 
Breslans universitet, professur i historia. 5,184. 

Engelska forskningar i svenska arkiv och bibliotek. 3,14 1. 5,25 7. 

Forskmogsresor : i Frankrike 5,25 5; i Italien 10,176; i Norge och 
Danmark 5,181, 10,176; i Ryssland 1,414; i Sverige 1,413, 
3,366; i Tyskland och östersjöprovinserna (för Oxenstiernas skrifter) 
5,255, 6,260, 8,357, 9,269. 

Oreifswalds universitet, prisuppgift. 2,180. 

Qnstaf Adolfs bref till tyska furstar (tillämn. publik.) 5,25 7. 

Göteborgs högskola, professur i historia. 10,370. 14 SYSTEMATISK INNBHÅLL8ÖFVER8IKT 6, 7 

HelsiDgfors universitet, professur i historia 8,140; föreläsningar 4,880, 
5,256; disputatiooer 8,479, 6,190, 378, 7,207, 8,285, 9,271, 
10,278, 371. 

Historiska prisuppgifter. 2,180. 5,183, 367. 7,102. 9,73. 

Historiska studierna i Frankrike. 10,84. 

Karl XII:s egenbändiga bref (tillämnad publik.) 10,84. 
v. Kniphausens bref (tillämnad publik.) 5,370. 
Eristiania universitet, foreläsningar 4,104, 280. 

Köpenhamns universitet, professur i historia 2,2 74, 8,237; förelia- 
ningar 4,104, 280. 

Letterstedtska föreningen, anslag. 10,17 6. 

Lunds universitet, föreläsningar 2,l00, 4,i04, 280, 5,104; disputa* 
tioner 5,368, 6,378, 8,284, 9,153,271, 10,176. 

Marburgs universitet, professur i historia. 8,385. 
Montpelliers högskolas 600-ärsfest. 10,17 8. 

Paris, professurer i historiska vetenskaper. 6,191. 

Regestverk öfver danska medeltidsurkunder (tillämn. publik.) 9,376. 

Statsanslag till historiska verk. 2,ioo. 8,139. 8,90. 9,153. 10,370. 
Stockholms högskolas föreläsningar. 5.104. 
Stora Kopparbergs bergslags historia. 8,284. 
Sv. regementenas fanor och fältslag. 8,91. 

Uppsala universitet, disputationer 2,17 9, 8,237, 4,18 7, 5,181, 368, 
6,190, 7,206, 8,384, 10,81, 176, 276, 370; docenter i historia 
4,18 7, 10,2 76; docentstipendier 5,104, 181, 10,370; docentur i 
slaviska språk 5,104; föreläsningar 2,ioo, 4,104, 280, 5,104, 255, 
10,27 6; geijerska priset 4,187, 10,276; professur i historia 5,108^ 
skytteanska professuren 2,99, 178; rektorsprogram 10,17 6. 7. Historiska sällsicap, aicademier m. m. 

Sverige, 

En undertryckt hist. akademi (H. Hbrnltjnd). 5,97. 
Gestriklands Fornminnesförening. 7,35 8. 
Humanistiska samfundet i Uppsala. 9,73. 
Letterstedtska föreningen. 10, 17 6. 

Om historiska föreningar i landsorten (S. Bbrgh). 5, Hl 
Sv. autograf sällskapet. 5,^9. SYSTEMATISK INNBHÄLLSÖFVBBSIKT 7 15 

Sv. hiet. föreDingen. 

Berättelse om svenska hist. föreDingens bildande. l,i. 

Sv. hist. föreningens stipendiater. 1,418. 8,366. 

Sv. hist. föreningens ärssammankomster. Bilagor till ärg. 1881 
—1890. 

Sv. hist. föreningens ledamöter. Bilagor till årg. 1881, 1882 
(i öfrigt på häftenas omslag). 
Sv. literatnrsällskapet. 8,139. 6,70. 10,17 6. 
Vitterhets hist. och ant. akademien. 8,23 7, 4 78. 4,353. 5,255, 

367. 7,206. 8,172. 10, 370. 

Norge, 
Historisk kommission. 6,262. 

Finland. 

Finska fornminnesföreningen. 1, xxxvi. 3, xii. 

Finska hist. samfmidet. 1, xxv. 10,82. 

Förening för att samla och bevara literära minnesmärken efter Fin* 

lands berömda män. 4,281. 
Svenska literatnrsällskapet i Finland. 5,256. 6,183, 382. 8,92, 285. 

9,73, 164. 10,82, 279. 
Åbo stads hist. museum. 2,ioi. 8,237. 6,183. 7,206. 9,153. 

Danmark. 

Danska Vidensk. selskab. 1,212. 5,183. 7,102. 

Hist. föreningen i Danmark. 9,74. 

Sällskapet för utgifvande af källor till Danmarks historia. 2, Lxx. 8,141. 

Tysklands 

Hist. kommissionen i Munchen. 1,212. 7,207, 296. Jfr 6,318. 
Hist. säUskapet i Berlin. 1,416. 8,239. 8,93, 385. 9,273. 10,84. 
PreoBSiska vetenskapsakademien. 7,1 oi. 
Tyska hist. stationen i Rom. 9,273. 

Österrike. 

Hist. sällskapet i Lemberg. 7,296. 
Institutet för hist. studier i Rom. 8,4 80. 

England. 

Historical society. 5,258. 
Pipe-roll society. 5,184. 

Frankrike. 

Académie des sciences morales et politiques. 8,288. 

Oommission des archi ves diplomatiques. 8, 141, 480. 5,184, 370. 7,295. 1(> HTHTBHATTSK INNBHÅLLSÖFVBBSIET T, 8 

Historisk förening i Paris. 2 in , STS. 

Société de 1'hist. de la revolution froDgaise. &,S58- I 

Société d'hiatoire diplomatiqae i Puii. 6,363- 7,595' 

Amerika. 
Hist. sSllsbspet i Pennsylvania. 6,1S3. 8. Biografiskt. Ahlqvist, a. 9,374. 
Ahlqtist, a. g. 1,209. 

ABHrRLT, A. 10.175. 

AwHÉna, A. J. S,99. 
Andeksbon, J. 7,99 i. 
AMjon, L. A. 4,352. 

AMMBRBTBm', T. 6,378- 

Abnold, W. 8,366. 

Baoob, A. 7,391. 
Bartsch, E. 8,283- 
Babchgt, A- 4,190. 
Bebofalk, P. E. 10,77. 
Bebmhahdi, Th. v. 7,204- 

Cablsoh, F. F. 7,202- 

COHBBS, F. 10,376- 

CioHADS, F. 8, 1. 

DOZT, R. 3,366. 
Dbothbn, J. q. 4,279- 
Dddik, b. F. 10,79- 
DrHCRER, M. 6,260. 

ElCHHOBN, Crr. 9,373- 

Feilitzen, H- v- 7,99. 
Feilitzen, O- v- 9,368. 
Fbuillet de Conchbs. 7,20». 

FOBSQR^, G- 7,390. 
FBEDENBEBO, A- 10,3 7 6. 

Fdbtkl de Cdulahgbs. 9,375- 

FBTXELL, Ä. 1,207. Qbebk, J- R 


8,237- 


Gbundtvig, S 


- 8,866. 


Hauiltoh, H 


6,93. 


Hämma ttSTRAt 


D. 8. F- 9,88 


Ha BE, C. A. 


10,7 9. 


Hbllstenius 


J. 6,283. 


Hehbst, W 


8,337. 


Heboenköthbb, J. 10, 36S 


Hn.DEBBAND, 


B. E. 4,3 7 9. 


HlLDEFBAND, 


Hbbm. 10,80. 


HtLLBHiAND 


K. 4,353. 


HOKBEBO, H- 


8,336. 


JOBDAN, U. 


7,204. 


KOLB, Q. 4 


280. 


KOBTOMABOV, 


N. 5,181. 


KULLBBRO, N 


A. 4,195. Lacboix, P. 4,353. 
Lange, L- 6,367- 
Lbnobh&ht, F. 8,478. 
Lepbiub, k. R. 4,2T9. 
Lindal, P. J. 10,176. 

LlMDE, L. G. 10,275. 

LiSCH, F. 8,477. 

Ljdnqbtböh, c. J. ä,363. 
Lysanseb, ä. t. 10,176. 

Maine, H. $,S8S- 
Habtin, H. 8,4Tt. 

MlQNET, F. 4,185- 
MÖU,EB, P- v. 8,477. 

Nadhahn, Chb. 8,382. TBTCKTA HANDLINOÄB 17 iludan-MVller, c. 2, lxiii. 

IBIS, P. 1,212. 
iULI, R. 2,2 73. 
liESNEB, E. U. A. 2,2 7 3. 

[JICHERAT. J. 2,2 74. 

^AB, H. 2,99. 

INKE, L. V. 6,187. 8,93, 287 

EUMONT, A. V. 7,204. 

[ANT, P. 9,7 2. 

[CHBRT, M. B. 6,260. 

[CHTHOFEN, K. V. 8,2 83. 

:ehm, E. k. 8,283. 

>GEBS, T. 10,3 70. 

!HIEUN, F. 8,140. 
JHLTTEB, C. J. 9,67, 152. SCHMIDT, A. 7,204. 
SghJLfeb, a. 4,103. 
Sparre, q. a. 6,185. 
Starbäck, c. g. 5,367. 
svedelius, w. e. 2,9 9. 9,152, 155. 
Sylvander, g. v. 2,17 8. 

Théel, J. g. 5,25 5. 

TH0R8EN, P. G. 8,366. 
Thyselius, P. E. L. 1,413. 

Wahlström, J. G. 5,36 7. 

WaILLY, N. DE. 7,205. 
Waitz, g. 6,189. 
WeBER, g. 8,283. 
Weizsåcker, J. 9,37 5. 

WlBEBG, c. F. 1,211. 
WlGGEB. 7,100. III. Tryckta handlingar. >rgmä8tare och räd i Stockholm till riksforeständaren Svante Nilsson tsoa- 
1508 Vi, *%• 1509 V2- 1»39 7. tal€L 

struktion for seniorema i Västergotland 1540. 6,245. 
»gementsrädets resol. 1541 pä rättegängssaker frän Västergötland. 

7,194. 

ttnesmål ang. Conrad v. Pyhy. 8,22 7. 

ttnesmäl af Dionysius Beurreus ang. densamme. 8,229. 

istaf I 1545 ^Vio ^^S' presters vigning i Skara stift. 7,199. 

ogenskild Bielke till sin syster och mor 1557 ^*/g, ^/g. 5,345. 

»rättelse om Gustaf I:s begrafning. 7,199. 

>rgraä8tare och räd i Stockholm om Jöran Perssons tomt vid Korn- 
hamn 1665 "/i2- Ä,92. 

igatemas berättelse om sin beskickning till Ryssland 1566 — 1567. 
7,328. 

1 berättelse om Erik XIV:s besvärlighet i regementet. 8,270. 

lagodikt ofver en sv. beskicknings lidanden i Byssland 1569 — 72. 8,79. 
De la Gardie till sin broder 1572 "/V 10,258. 

tt ryskt bref af Johan III 1573 *-'%. 8,461. 

Lstruktion 1578 ^^/j för spanska sändebudet till Sverige Fr. de Eraso 
samt depescher frän denne 1578 — 1579. 6,3 ff. 

ordragspunkter mellan Sverige och Spanien. 6,25, 2 8. 

xel Lewenhaupt till sin mor grefvinnan Ebba Leijonhufvad om hertig 
Karls bröllop 1579 "/j. 1,201. 

ffist. Tidskrift, Jnnehållsöfversikt 1881^90. 2 18 TBTCKTA HANDLINGAR iDventarium ofver S. Birgittas hus 1589. 3,360. 

Fogden H.P&lsson 1593 ^Vs o°^ Gnstaf Vasas vandriugar i Dalarna. 7,193. 

Relation till tyske kejsaren från Moskva afg. 1594 ^Vg* 3,27 3. 

Projekt till riksdagsproposition 1595. 5,226. 

Ständernas utlåtanden ofver hertig Earls proposition vid Söderköpings 

riksdag 1595. 5,85. 
Tycho Brahe till Erik Sparre 1597 V9. 6,25 0. 

1600- Berättelse om Wolmars eröfring 1601. 6,371. 

talet. Peder Mikelsson Hammarskjöld om Borgholms eröfring 1612. 9,369. 
Philip Sadler till Axel Oxenstierna 1626 '^/^ om sin mission till 

Siehenhiirgen. 10^ 1 7 1 . 
Fördragspunkter mellan Sverige och Danmark uppsatta 1629. 2,293. 
Residenten i Dresden L. Nicolai till Ph. Sadler 1631 *Vi2- 3,482. 
Nils Brahe till Per Brahe d. y. 1632 *Vg. 1,124. 
Axel Oxenstierna till B. Oxenstierna ang. Gustaf II Adolfs död. 1,127. 
Residenten i Dresden L. Nicolai till Axel Oxenstierna april 1633. 8,434. 
Axel Oxenstierna tijl residenten L. Nilsson 1633 ^^jy 9,15 0. 
Generalvaktmästaren Bubnas relation om sitt samtal med Wallenstein 

och Oxenstiernas svar 1633. 3,4 3 7, 440. 
H. M. v. Thum till Axel Oxenstierna 1633 %, ^*/j, '^/^^ 13/^. 8^442 ff. 
O. J. v. Steinecker till Axel Oxenstierna 1633 ^Vq» ^/lo* ^»**6, 447. 
Brefväxling mellan V. Kinsky och H. M. v. Thurn 1633 dec. — 1634 

jan. 3,44 9 fE. 
H. M. v. Thum till Axel Oxenstierna 1634 */,. 3,4 53. 
Bref frän V. Kinsky till en onäinnd 1634 ^Z^. 3,4 53. 
J. Ph. Kratz till Rhengrefven 1634 ^•.j- 8,453. 
Consilium generale i Frankfurt till Axel Oxenstierna 1634 ^^/2. 3,454. 
Riksförmyndarnes ed 1634. 8,35 5* 

H. M. v. Thurn till Gabriel Oxenstierna 1637 2%. 4,17 5. 
Biskop A. Prytz till Axel Oxenstierna 1650 ^/|2. 5,173. 
Residenten G. v. Plettenberg till tyske kejsaren om drottning Kristinas 

besök i Hamburg 1654 ^^7, ^/«. 4,34 8. 
Brefväxling mellan Karl X Gustaf och riksamiralen K. G. Wrangel 

1658 jan.— febr. 1,203. 
Johan Palmstruch till K. G. Wrangel 1657 "/t- 1,207. 
Handlingar ang. Hans Erlencamps expedition till norra Asien, Kina 

- m. fl. länder 1669. 7,287. 
Lektor E. Pamovius till K. Maj:t 1689 */^ med en plan till Norges 

besittningstagande. 9,14 3. 
Förteckning öfver arméns regementen och regementsofficerare vid 

början af Karl XII:s regering. 6,374. 
Karl XII till hertig Fredrik af Holstein 1698 ^ 12, 1699 ^o/^. 1,401. 
O. A. PaykuU till E. Dahlberg 1699 '%2- h^^T- 

1700- Rapport till E. Dahlberg 1700 '%. 1,158. 

talet. G. v. Heydeck till. O. A. Paykull 1700 %. 1,15 9. 

FrihJ €. M. Posse till fadren Mauritz Nilsson Posse från KarlshamD 
1700 '"/g. 2,82. TRYCKTA HANDLINQAB 19 Densamme till brödren Nils Posse frän Pemau m. fl. orter under Earl 

XILs fälttåg 1700—1708. 2,83 ff., 159 fE. 
Teologiska fakulteten i Uppsala till grefve C. Piper 1703 ^j^. 4,91. 
Professor J. Upmark till Olof Hermelin 1705 %• 4,93. 
Biskop J. Svedberg till grefve C. Piper 1706 ^2/^. 5,350. 
Bref från U. Hjäme till Olof Hermelin 1707, april— juli. 2,264, 355. 
Bref från A. Alstriu till professor J. Upmark 1707 maj — sept. é,l78. 
Bref från S. Bark till Olof Hermelin 1707 maj — sept. 6,173, 236. 
Förslag till Karl XII ang. marschen mot Moskva 1708. 8,275. 
Defensionskommissionen till Karl XII 1709 ^^/j. 9,259. 
Karl XII till defensionskomm. ang. slaget vid Poltava 1709 ^^Z^. 8,880. 
Utdrag ur rådsprotokollet 1710 ^*»/,. 9,4 9. 
Magnus Stenbock till defensionskommissionen 1710 V3 om slaget vid 

Helsingborg. 10, 6 7 . 
Magnus Stenbock till Karl XII om fälttåget i Skåne 1710 2^/,,. 10,62. 
G. v. Döben till envoyén T. F«tick 1712 ^7/^ . 9,372. 
S. Bark om enkedrottning Hedvig Eleonoras dod 1715 ^Vir 5,35 2. 
Karl XII om skråväsen och importförbud 1716 ^'^1^, 8,171. 
Bref från Th. Fehmau till gen. frih. £. Sparre 1718 ^Vg? %s* ^»253. 
Generalen frih. E. Sparre till sin hustru 1718 okt. — dec. 6,256 ff. 
St. Poniatovskis supplik till dr. Ulrika Eleonora 1719 ^V?- 10,285. 
Grundregler för en historisk akademi 1749. 5,9 S. 
F. och G. Gyllenram till kanslipresidenten från Gilang i Persien 

1749 »/j. 2,360. 
Sjökonvention mellan Sverige och Danmark 1756 ^Vt' 1)270. 
Ghistaf III till adeln om utseende af ett heml. statsutskott 1778 ^Vii* 1)99* 
K. Maj:t8 tal och proposition till statsutskottet 1778 ^^/i2- 1)103. 
Statsutskottets protokollsutdrag 1778 ^%2* 1,111. 
Egenhändig lefvemesbeskrifning af A. J. v. Höpken 1781 'Vs* 8,137. 
Utkast till det oldenburgska husets Eamiljeförbund 1787 okt. 1,297. 
Knstian VII i Danmark till Gustaf III 1787 ^/n. 1,300. 
Gustaf III till Kristian VII i Danmark 1787 nov. 1,301. 
Hemligt, rådsprotokoll, Stockholm 1787 ^^/ij. 1,187. 
Katarina II till G. M. Sprengtporten 1788 ^Vs- ^'72. 
Utlåtande af gr. Österman om Sprengtportens förslag 1788 ^^/g. 2,74. 
Bref från Bezborodko till Potemkin 1788 juni — sept. 8,230. 
Gustaf III om 1790 års sjökrig 1790 »^/j, ^o/^. 10,270, 271. 
Utlåtande af grefve Bezborodko ang. fred med Sverige 1790. 2,319. 
O. Wallquists bref växling med L. v. Engeström 1792 juli — ang. 5,245. Gustaf IV Adolf till S. af Ugglas 1800—1808. 1,284, 404. 1800- 

Depescher från frih. G. Bonde till Gustaf IV Adolf från en beskick- talet 

ning till Napoleon 1801 — 1802. 5,35 5. 
Berättelse om ett samtal mellan Gustaf IV Adolf och grefve A. G. 

Mömer 1802 ^Vs- 2,7 6. 
Presidenten B. Cederström till Gustaf IV Adolf 1804 %• li294. 
8. af Ugglas till densamme 1804 '^/j. 1,292. 20 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

G. Adlerspånre till Gustaf IV Adolf 1804. 1,291. 

Alexander I af Ryssland till densamme 1805 ^jy 1,1 S8. 

G. Adlersparre till S. af Ugglas 1805 */y 1,295. 

8. af Ugglas till Gustaf IV Adolf 1808 »/lo- l.^U. 

Bref från ofverste J. A. Sandels till frih. A. U. Wrangel p& Sfiby 

1808. 6,177. 
Depescher fr&n A. F. Sköldebrand under resan till Tyskland med 

f. d. konung Gustaf IV Adolf och dennes familj 1809—1810. 

8,462. 4,95. 
Instruktioner för grefve Löwenhielm 1814 ^Vg- 8,129. 
Bref växling mellan grefve Engeström och grefve Löwenhielm 1815 

maj — juni. 8,131. IV. Anmäida eiier omnämnda skrifter. A. 

1. Accessionskatalog för Sveriges offentliga bibliotek. 7,205. 8,172. 

2. Acta Polonias historica IV. (St. Hosii epistolarum T. I). 8, xxvi. 

3. Adlerobbdtz, H. T., Historiskt-poli tiska anteckningar. 8,92. 

4. Ahnfelt, a.. Ur sv. hofvets och aristokratiens lif I — IV. 2, xv. 

5. Alin, o.. Tal på tvähundrafemtionde årsdagen af Gustaf II Adolfs 
död. 2,364. 

6. Minnen ur Sveriges nyare historia XII, i. 2, v. 

7. Den svensk-norska unionen I. 9,7/. 

8. se HiLDEBRAND och Alin. 

9. se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

10. Allgemeine deutsche Biographie. &,184, 25 7. 8,287. 

11. Anderson, R. B., America not discovered by Columbas. 9,123. 

12. Andersson, A., Bibliotheca historica Sveo-Gothica af C. G. Warm- 
holtz. Register. 8,90. 9,37 6. 

18. Les Anecdotes de Suéde. 7,io3. 

14. Anker, c. J., Biografi af general baron F. Wedel- Jarlsberg 
(särtr.) 4, xlui. 

15. Annerstedt, c, Upsala universitets konstitutioner af år 1655. 
10,176. 

16. Annual report of the deputy keeper of the public records. 
8,141. 5,257. 

17. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige. 8, XL, Liii. 7,206. 

18. Archiv fur die Geschichte Liv-, Est- und Curlands. 8,386. 

19. Archivalische Zeitschrift Xeue Folge. 10,180. 

20. Archivio Storico Italiano. 5,104. ANMÄLDA BLLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 21 

21. Armaillé, comtesse d', La comtesse d^Egmont fille du maréchal 
de Richelieu 1740 — 73 d'apYé8 ses lettres inédites å GostaTe III. 
10,155. 

22. Arndt, W., SohrifttafelD zur Erlemuog der lateinischen Palseo- 
graphie. 9,50. 

23. Arnhbim, F., Die Memoiren der Königin von Sohweden Ulrike 
Luise, Scbii^r ester Friedrichs des grossen. 8,173. 

24. ASPBLIN, H. E., Blad ur Vasa stads historia (fisska). 8, viii. 

25. AsPELiN, J. R., Nyslott 147Ö — 1875 (finska). 1, xxxiv. 

26. Grunddrag till finsk-ugrisk arkeologi. 1, xxxv. 

27. AuBSRT, L. M. B., Statsråd Peter Motzfeldts Dagbog 1814. 

4, XLVI. 

28. A. M. Schweigaards barndom og ungdom 1808 — 35. 

4, XLVIU. 

29. AuEKBACH, B., La diploraatie fran^aise et la cour de Saze (1648 
— 80). 8,176. 

30. AuLARD, Recueil des Actes du Comité de salut public. 8,386. 
9,378. 

30^. AvAUX, comte, d', Négociations. 3,xliv. 4,xxxi. 

31. Axelson, G. E., Bidrag till kannedomen om Sveriges tillstånd 
på Earl XILs tid. 8,384. 9,29. 

B. 

32. (Babnsch), G^scbichte der Familie von Wrangel. 8,5. 

33. Bång, A. Cua., Udsigt över den norske kirkes historie efter 
reformationen. 4, XLiv. 

34. Baumqarten, Gescbichte Kärrs V. 5,25 7. 

35. Beckman, E. V., Bidrag tiU Utskottsmötenas historia. 7,206. Syie, 
36. Bidrag till svenska riksdagens historia 1650 — 80. 8,384, 73. 

37. Bekker, E., Maria Stuart, Darley, Bothwell. 2,95. 

38. Bender, W., Jobann Eonrad Dippel. 2, Lviii. 

39. Berg, G., Om riksdagen i Stockholm 1602. 3,237, xlyiii. 

40. Bbrqh, E., Vår styrelse och våra landtdagar. 9,270. 

41. Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808. 9,270. 

42. Bergh, S., Earl IX och den svenska adeln 1607 — 1609. 2,179. 

8, XLIX. 

43. Svenska riksrådets protokoll. 8,90. 9,268. 

44. Bergman, E. W., Bikskansleren grefve M. G. de la Gardies full- 
makter och donationer. 1,415. 

45. Bergström, O., Bidrag till k. Uplands Regementes historia. 
2, xovii. 

46. Slagten Cronstrand. Genealogiska anteckningar. 5,182. 

47. Slagten Aschan. &,368. 

48. Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ätt^^r- 

taflor. 9,72. 

49. Bergström, R., Svenska bilder. 2, xci. 

50. Bibliographie de Thistoire de la Belgique. 7,208. 22 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

51. K. Bibliotekets handHngar. 1, lxiii. 4,186. 6,378. 7,205. 

52. Bibliotheca bistorica (Hist. bibliografi). 8,94. 

53. Bibliothek deutscher Geschichte. 10,180. 

54. Bidrag till SödermaDlands fildre kulturhistoria, utg. af J. Wahl- 
fisk, VI, VII. 10,38, 280. 

55. Bidrag till Åbo stads historia. 6,183. 7,S06. 9,15 3. 

56. Birgitta-literatur, bibliografi (E. Bibi. Handl.) 4,186. 

57. Birket-Smith, 8., Leonora Christina grevinde Ulfeldts historie. 

2, LXVIII. 

58. Björlin, g., Finska kriget 1808 och 1809. 2, xcix. 

69. Kriget mot Danmark 1675 — 1679. 6,368. 6,17. * 

60. se Höjer och Björlin. 

61. Bliss, W. H., Report to the master of the rolls on papers rel. 
to the history of England contained in the State Archives, Stock- 
holm. 3,141. 

62. Blom, O., Det sv. statsrådets organisation 1809 — 1840. 1, Lxxvm. 

63. Blomberg, A., Marskalk Bernadotte. 9,/. 

64. Bloomfield, G., Memoir of Benjamin Lord Bloomfield. 5,^. 

65. BoSthius, S. J., J. A. Ehrenstroms efterlemnade historiska an- 
teckningar. 4, Lll. 

66. Franska revolutionens historia. 7,1 oi. 9,37 7. 

67. se Minnen ur Sveriges nyare historia. 

68. se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

69. Bomansson, E. A., Hvad betecknar Collegium Raumense? 1, xxvi. 

70. BoNSDORFF, G. v.. Om donationerna och forlaningama samt frälse- 
köpen i Finland under drottning Kristinas regering. 6,37 8. 7,29. 

71. Utdrag ur Åbo stads dombok 1626 — 32. 7,207. 

72. Blad ur Nykarleby historia. 7,359. 

73. Åbo stads historia. 9,153. 

74. Brändt, c. J., Om Lunde-kanniken Chr. Pedersen og hans skrifter. 

2, LXVI. 

75. Brändt, F., Retshistoriske Brudstykker. 4, xl. 

76. Brenner, o., Die ächte Earte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 
(Christ. Videnskabs Selskabs forhandl. 1886). 6,368. Jfr. 6,74. 

77. Brbsslåu, H., Handbuch der Urkundenlehre fur Deutschland and 
Italien. 8,385. 

78. J. A. du Gros (Hist. Taschenb.) 6,72. 

79. Bricka, C. F. och Fridericia, J. A., Christian IV:s egenhaendige 
breve. 2, lxxi. 3,141. 

80. Bricka, G. F., se Dansk Biografisk Lexikon. 

81. Bringemeier, E., Handbuch d. hist. Ghronologie. 4,280. 

82. Bruun, g.. Bidrag til den rette förståelse af enevseldens ind- 
förelse i Danmark 1660 (Hist. Tidskr.) 2, lxviii. 

83. Admiral Nelson og Peter Willemoes. 2, lxix. 

84. BrOcknbr, a., Der Zarewitsch Alezei. 1, lxviii. 

85. Eatharina II (Weltgeschichte in Einzeldarstellungen). å,368. * Jfr bil. till årg. 6: »Anno några ord om slaget vid Lund» af G. Björlin- ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 23 

86. BrVckner, a., Das Archiv des Fursten Woronzow (Hist. Zeit- 
schr.) 6,/^. 

87. BOhhinq, J., Venedig, Gustav Adolf and Roban. 5,49. 

88. BUEOWSKi, H., Samling af svenskt och utländskt sedelmynt samt 
svenska förordningar, böcker och skrifter rörande riksgäld, banko- 
och sedelväsen m. m. bildad af H. Bi. 6,382. 

89. Boll, N. B., Stamtavle över den Trönderske Slägt Bull. 6,380. 

90. BuLLO, C, Il viaggio di M. Piero Querini. 1, cix. 2,274. 

91. BuROHARDUS, J., Diarium öfver det påfliga hofvets lif 1483 — 
1506. Ed. L. Thuasne. 8,368. 6,9 6. 

92. BuREUS, J. Th., Sumlen. 6,^2. 

93. BuRKHARDT, C. A. H., Handbucb der deutschen Archive. 7,207. 

94. BuRGH, A. H. H. v. d., Gezantscbappen door Zweden en Neder- 
land 1592—1795. 6,72. 

O, 

95. Le Cabinet historique (tidskr.) 2,102. 

96. Campori, Delle relazioni di Cristina di Svezia coi principi 
Estensi. 10,70 

97. Carlson, E., se Sveriges historia frän äldsta tid till vara dagar. 

98. Carlson, F. F., Sveriges historia under konungame af P&lziska 
huset I. Andra uppl. 1,415. 8, xxxv. 

99. Sveriges historia under Carl den tolftes regering. 1,415. 

2, XL. 4,353. 5,72. 

100. Cabltlb, Th., Franska revolutionen. 4,3 53. 5,^0. 

101. Cabpklan, t., Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och 
boijan af 1700-talen. 10,279. 

102. Carstbnsen och LOtken, Tordenskiold. 7,101. 

103. Castrén, R., Finska Deputationen 1808 — 1809. 1, xxxin. 

104. Skildringar ur Finlands nyare historia. 8, x. 

105. Cederbchiöld, G., Ealf dråpet och vänprofningen. 10,27 7. 

106. Centerwall, J., Romersk fornkunskap. 8, xxviii. 

107. Julianus affällingen. 4, lxxx. 

108. Charmbs, X., Histoire du Comité des travaux historiques et 
scientifiques. 7, 1 o 2 . 

109. Chassin, c. L., Les élections et les cahiers de Paris en 1789. 
8,175. 

110. Chéruel, Le baron Charles d'Avaugour, ambassadeur de France 
en Suéde (R. d*hist. dipl.) 9,H0. 

111. CHRAPOvrrsKiJ, A. V., Utdrag ur sekr. hos kejsarinnan Kata- 
rina II geheimerådet A. V. Chrrs dagbok 1787 — 92. öfv. fr. 
ryskan af C. Silfverstolpe. 1, xiii. 

112. Chtdbnius, a.. Politiska skrifter. 1, xxxn. 

113. Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espada. 6,96. 

114. CoLLBTT, A., Familien CoUett. 4, xLn. 

115. En gammel Eristiania-slsegt. Optegnelser över familien 

Collett og Eristianias fortid. 4, XLn. 24 ANMÅLDA BLL£R OMNÅMNDA SKBIFTBB 

116. CoBNELius, C. A., Sverigefi kyrkohistoria. 6,95. 

117. Cbeighton, M., a history of the Papacy during the period of 
the reformatioD. 7,296. 118. Daae, L., Norges genealogiske literatur efter 1814 (Personal- 
hist. Tidskr.) 4, xlii. 

119. Om J. E. Särs skrift ^»Hist. indledning til gruodloven». 

4, XLUI. 6,123. 

120. Matrikler över Nordiske studerende ved fremmede Uni- 

versiteter. 5,870. 

120^. Dahlebup, Managers klosters og bys historie. 2,lxix. 

121. Danielson, J. R., Voltaire såsom Karl XII:s historieskrifvare 
(finska). 1, XXXIV. 

122. Zur Geschichte der Sachs. Politik 1706—1709. 1, xxxiv. 

123. Die nord. Frage in den Jahren 1746 — 51. 8,i73. 9,52. 

123J. Finlands förening med ryska riket. 10,371. 

124. Dansk biografisk lexikon. 5,25 7. 

125. Dansk tidskriftsliteratur. 2, lxx. 

126. De Gebb, L., A. J. von Höpken (Sv. Ak. Handl. LVII). 2, lxxx. 

127. Baltzar Bogislav v. Plåten (Sv. Ak. Handl. fr. 1886 I). 7,80. 

128. Deutsche Zeitschrift ftir Geschichtswissenschaft. 9,154. 10,84. 

129. Diarium Gyllenianum eller P. M. Gyllenii dagbok 1622—67. 
1, XXXI. 8, vn. 

130. Dictionary of english history (Low & Pulling). 6,191. 

131. DiEHAB, H., Untersuchungen iiber die Schlacht bei Lfitzen. 10,372. 

132. Diplomatarium Norvegicum. 4, xxxvi. 

133. Dboysen, g., Herzog Bernhard von Weimar. 6,2 5 7, 77. 

134. DuBUY, Histoire des Bomains. 4,1 04. 

E. 

135. Ehbbnstböm, J. A., E^fterlemnade hist. anteckningar. 4, lh. 

136. Ehbstböh, E., Helsingfors stads historia fr&n 1640 till stora 
ofreden. 10,279. 

136^. Encyklopedi, fransk (A. Lévy). 6,i92. 

137. Encyklopädie der neneren Geschichte. 6,9 5. 9,74. 

138. Enehan, M., Beså i Orienten 1711 — 1712. 9,163. 

139. Ensstböm, g., La leggenda sulla dimora del re svedese Gustavo 
Adolf o II in Padova. 6,95. 

140. Enqhoff, k., Tillståndet i Skåne under Magnus Stenbocks guver- 
nörstid år 1707 — 1711. 9,153, 103. 

141. English Historical Beview. &,25 8. 6,95. 

142. Ebdmansdöbffeb, B., se Urkunden und Actenstiicke. 

Ié2j^. Ebslev, k. och MoLLBBUP, W., Danske KanceUiregistrantor 1535 
— 50. 2,LXxi. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKBIFTBR 25 

Erslev, Km Dronning Margrethe og Kalmarunionens grund- 
IsBggelse. 2, lxvi; 8, xxxiii. 

SlaBgtskabsforbindelser mellem dansk og svensk adel i 

tiden för Kalmarunionen. 4, xxix. 

Danmarks folkemaengde i Valdemar Sejrs tid (D. Hist. 

Tidskr.) 6,/4. 

Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Ständer- 
mödernes historie i Kristian IV:s tid. 10,280. 

\, ,—■ — Unionsbrevet fra Kalmarmödet 1397 (Årb. f. n. oldk.) 
10,313. 

P. 

Fabricius, ä., Forbindelseme mellem Norden og den Spanske 

halvö. 2, Lxv. 

Fagerlund, L. W., Anteckningar om Korpo och Houtakär socknar. 

1, XXXVII. 

Fahlbeck, P. £., Kritiska studier öfver det frankiska rikets 

äldsta samfundsskick. 1, Lxxix. 8,86 7. 

Falk, C, Östgöta nations historia. 5,3 68. 

Falkman, L. B., Om mått och vigt i Sverige. 5,199. 
. Farrar, Den helige Antonius (Contemp. review). 8,94. 
. Fayk, L., Hospitaler og milde stiftelser i Norge i middel- 

alderen (Norsk mag. f. Isegevidensk.) 4, XL. 
. Fbilitzen, o. v.. Kyrkoordningar och förslag dertill före 1686. 

2, III. 8,9 0. 

Finsk arkeologisk literatur. 1, xxxv. 
. Finskt biografiskt lexikon (finska). 1, xxvu. 8, iii. 
. Flavignt, K. DB, Den heliga Brigitta. 8,36 7. 
. Fontell, g. a.. En blick på Österbottens tillstånd år 1571 

samt gränsfejden 1573 — 1585. 8,vii. 
. Forschungen zur deutschen Geschichte. 7,20 7. 
. FoRSGRÉN, G., Bidrag till svenska gref- och friherreskapens 

historia 1561 — 1655 I. 6,55. 
. Forssell, H., Sverige 1571. 4, i. 

. Erik Benzelius den yngre (Sv. Ak. Handl. LVIII). 4, xvui. 

. Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i 1 6:de seklet. 5,1. 

. Gustaf af Wetterstedt (Sv. Akad. Handl. e. 1886, III). 

10,85. 

se Järta, Hans, Valda Skrifter. 

. Forsström, O., Framställning af förhållandena i Ingermanland 

under svenska väldets tid (finska). 10,27 8. 
. Försten, G. V., Striden om herraväldet öfver baltiska hafvet 

under 15 och 16 seklen (ryska). 5,256. 
\, Berättelse om forskningar för nord. historien i Paris, 

Brussel m. fl. arkiv. 7,293. 
K Franska revolutionen, literatur om. 1,212. 5,184,258. 6,191, i. 

7,101, 207, 295. 8,175, 886. 9,377, 378. 
). Fredrik den stores korrespondens. 7,101. 26 ANMÄLDA BLLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 

171. Friderigia, J. a., Danmarks ydre politiske historie 1629 — 60. 

1, XCVII. 2, LXVII. 

172. Fridericia, J. A., se Bricka och Fridericia. 

173. Friedl^ndbr, E. och Malaoola, E., Acta nationis germanic» 
universitatis BoDoniensis. 4,281. 8,175, 288. 

174. Frikdmann, P., Anne Boleyn; a chapter of english history 
1527—1536. 6,96. 

175. Fries, £., Bidrag till kännedomeD om Sveriges och Neder- 
ländernas diplom. förbindelser under Earl X Gustafs regering. 8, t. 

176. Erik Oxenstierna. 10,i. 

177. Frosterus, G., Coup doeuil sur les peuplades finnoises occiden- 
tales dans Tantiquité. 1, xxviii. 

178. Protestanterna i Frankrike under 18:de seklet. 1, xxxv. 

178^. Frunck, g., se Gyllenborg, Mitt lefverne. 

179. Fryxsll, a.. Min historias historia. 4,353. 

180. Fustel de Goulanges, Recherches sur quelques problemas 
d'histoire. 5,25 8. 

181. Fyhrvall, o., Tjärhandelskompaniema. 1, Lxxvni. 

182. Fähreus, o. i.. Skildringar ur det offentliga lifvet. 1, liv. 

183. FÄH, F., Gustav Adolf und die Eidgenossen 1629—1632. 7,860. 

184. Förhandlingar och uppsatser af Sy. Liters tursällskapet i Fin- 
land. 6,183. 8,285. 10,82. 

Q. 

185. Gabdeke, a., Wallenstein's Verhaudlungen mit den Schweden 
und Sachsen 1631 — 34. 5,5^. 

186. Gardiner, S., History of England 1603 — 42. 4,281. 

187. A history of the civil war. 6,191. 

188. The constitutional documents of the puritan revolution 

1628—60. 10,180. 

189. Gardiner, S. R. och Mullinoer, J. B., Introduction to tbe 
study of english history. 1,416. 

190. Gerhard, H., Nyslotts läns öden intill 1571 (finska). 9,S71. 
190J^. Geelmutden, H., Om stedet for kongespeilets forfattelse ad 

astron. vej. 4,zxxvm. 

191. ÖKFFROY, A., Beceuil des Instructions — — — U. Saéde. 
5,370. 6,J9. Jfr 5,42. 

192. Madame de Maintenons bref. 7,1 o i. 

193. Generalstaben, Sveriges krig åren 1808 och 1809. 10,277. 

194. Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. 9,2 73. 

195. GiNDELT, A., Geschichte des dreissigjähr. Erieges (Das Wissen 
der Gegenwart). 2,180. 

196. Grandinson, K. G., Studier i Hanseatisk-Svensk historia. 4,187. 
5,368. 

197. Fragmentum de vita et miraculis magistri Petri Olaui 

conf essoris beate Birgitte (lärov. progr.) 8,384. 

198. Les Grands écrivains fran9ais. 7,295. \ ANMÅLDA ELLBB OMNÄMNDA SKRIFTER 27 

199. Granit, R., Minnen af Euopio stads hundraåriga tillvaro (finska). 
8, XII. 

200. Granlund, V., se k. Gustaf I:s registratur. 

201. Grät Birch, W., Cartularium Sazonicum. 8,480. 

202. Gbebn, J. b., a short history of the english people (Engelska 
folkets historia, öf vers. af V. PfeifE). 4,354. 5,25. 6,] 91. 7,206. 

203. Gredtfenhagen, Earl IX in Beval (Balt. Monatsschr). 8,^2. 

204. Gröt, J., En rysk emigrant i Sverige af H. Hjäme, öfvers. 
till ryskan. 2,101. 

205. Grotenfelt, G., Några upplysningar om hertig Johans hof i 
Åbo (finska). 5,368. 

206. Ett blad ur Finlands kulturhistoria (finska). 5,369. 

207. Finlands handel och stiuler under de första Vasakonun- 
games tidehvarf (finska). 7,207. 

208. Grotius, H., Bref till Axel Oxenstierna (A. Oxenst. Skr. och 
brefvexl.) 10,80. 

209. Grottanelli, L., La regina Cristina di Svezia in Roma. 10,70. 

210. K. Gustaf Ls Registratur. 7,291 (x). 9,72 (xi). 10,370 (xn). 

211. Gustafsson, C. H., Bidrag till historien om dr. Kristinas af- 
sägelse och riksdagen 1654. 7,206. 

212. GuTZEiT, W. v., Warägen und Warangen. 8,323. 

213. Gyllenborg, G. F., Mitt lefveme 1731—1775. Utg. af G. 
Fninck. 6,2/. 

H. 

214. Hallwich, H., Wallensteins Ende. 8,369. 

215. H. M. Thurn als Zeage im Process Wallenstein. 8,369. 

216. Halvor8SN, J. b., Norsk forfatterlexikon. 4, XLVin. 

217'. Hammabstrakd, S. F., Romerska rikets författningshistoria. 
8, xxviii. 

218. Hand, Johan, Dagbok under k. Gustaf II Adolfs resa till Tysk- 
land 1620 (Hist. Handl. Vm, 8). 2,27 7. 

219. Hannikainen, O., Om förhållandena i gamla Finland eller Vi- 
borgs l&n under 18 seklet (finska). 8,285. 

220. Harnack, o., Das Eurfurstenkollegium bis zur Mitte des 14 
Jahrhunderts. 8,239. 

221. Hartman, E. J., Tsar Peters underhandlingar 1716 om land- 
gång i Skåne. 9^86, 

222. Hausen R., Bidrag till Finlands historia utg. af Finska 

statsarkivet. 1, lxvi. 8, vi. 

223. Euustö slott. 8,238, v. 

224. öfversigt af Finlands Statsarkivs uppkomst, tillvext och 

närvarande organisation. 8,479. 

225. Anteckningar under en resa i Finland år 1747 af A. 

Ehrensvärd. 8, viii. 

226. 7 Afbildningar af vapensköldar fordom uppsatta i Finlands 

kyrkor. 8, xii. 28 ANMÅLDA BLLBR OVNÅMUDA SKBIFTER 

227. Hausbn, b., AnteckaiDgar gjorda under en antiqvarisk forsk- 
ningsreea sommaren 1876 i östra Nyland. 7,100. 

228. Registrum ecclesiae Aboensis. 10,37 9. 

228J. se Diarium Gyllenianum. 

229. Hazelius, A., Bidrag till vår odlings häfder. 1,4 1«. 

230. Hebbbn-Ukbrt, Samling af de europ. statemas historia. 8,283. 

231. Hbiobl, Th., Das Project einer Wittelsbachischen Hausunkm 
unter schwedischem Protectorat 1667 — 98. 2,365. 

232. Neue historische Vorträge und Aufsätze. 4,18 7. 

233. Hbise, a.. Det seldste Kjöbenhavn og den nyere granskniag 
(Hist. Tidskr.) 2, Lxv. 

234. Herbst, W., Encyklopädie der neueren Geschichte. 6,95. 9,74. 

235. HERNLU2ID, H., Bidrag till den svenska s kollagstiftningens hi- 
storia 1718—1809 I. 1718—60. 2,179. 8, xlvi. 

236. Förslag och åtgärder till svenska skriftspråkets regle- 
rande 1691 — 1739. 8, XLVii. 

237. Vetenskapsakademien och Lars Laurels råttskrifningsför- 

slag (lärov.-progr.) 8,383. 

238. Hbrbmann, E., Peter der grosse und der Zarewitsch Alexei. 

1, LXVIII. 

« 239. Hbrtzbbrg, E., Professor Schweigaard i hans ofEentlige virk- 
somhed 1832 — 70. 4, xlviii. 

240. Hbrtzbbrg, R., Bidrag till Finlands kulturhistoria på 1600-talet. 
Vidskepelse. 10, 2 7 9. 

241. Hbyerdahl, a., Beskrivelse över Urskog (Akersh. Amt). 4, XLVUi. 

242. Hildbbband, B. E., Anglosachsiska mynt i svenska k. mynt- 
kabinettet funna i Sveriges jord. 2 uppl. 2,100. 

243.. Hildebband, E. och Alin, O., Svenska riksdagsakter 1521: — 

1718 I, 1. 7,100, 25. 
244. Hildebband, E., Wallenstein und seine Verbindungen mit den 

Schweden. 5,5 J. 
246. Svenska riksdagsakter I, 2. 7,206. 8,90. 34, 

246. Vasanamnet och Vasavapnet. 9,öS. 

247. Hildebband, Hans, Från äldre tider. 8, xiv. 

248. -^ Heraldiska studier (Antiqv. Tidskr.) 8, Lin. 

249. Herr Stens Sankt Göran (Antiqv. Tidskr.) 5,59. 

250. se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

251. Hildbbrand, Hebm., Liv- Est- und Curländ. Urkundenbuoh. VII. 
2, xxvm. 

25 1|. HiOBT-LoBENZBN, SO Thiset och Hiort-Lorenzen. 

252. Hiplbr och Zakrzewski, Acta Polonise historica, IV. 8, zxvi. 

253. HiRSCH, F., Der oesterreichische Diplomat Franz v. Lisola 
(Hist. Zeitschr.) 8,52. 

254. Historiallinen Arkisto. 1, xxv. 8, ii. 6,261. 10,82. 

255. Historische Zeitschrift herausgegeben von H. Sybel und M. 
Lehmann. 9,2 73, 3 7 7. 

256. Historiska Handlingar utg, af Samf. för utg. af handskr. rOr. 
Skand. hist. 2,2 7 7. 8, xli. 4, cii, cm. ANMÅLDÅ ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 

^57. Hjelt, a., Nils Nileeon Idman, en finsk spr&k- och fornforskare 

under förra seklet. 8, vm. 

^68. Eric Lencqvist (1719 — 1808). 6,261. 

258^. Gen. J. Eeiths Dagbok under kriget 1741—43. 6,861. 

269. Sveriges ställning till utlandet närmast efter 1772 års 

statshvälfning. 8,55. 

260. Hjelt, O. E. A., Medic. förhållanden i Åbo på 1750-talet. 8, ^m. 

261. Hjärne, H., En rysk emigrant i Sverige för 200 år sedan, 
öfvers. till ryskan af J. Gröt. 2,ioi. 

262. 0m förhållandet mellan landslagens båda redaktioner. 

4,187, 278. 

263. Sigismunds svenska resor. 4,18 7, xlix. 

264. De äldsta svensk-ryska legationsakterna. 4,187, ci. 

265. Kulturhistoriska skildringar från Rysslands äldre historia. 

8,384. 

266. Hochsghild, C. F., Desirée reine de Suéde et de Norvége. 10,40, 

267. Kolländer, A. G., Svenska undervisningsväsendets historia I. 
6,59. ^ 

268. Holm, E., Studier til det store nord. krigs historie. 2,865, Lxvni. 

269. Danmark-Norges indre historie under enevielden. 5,183. 

270. HuBBR, Geschichte Oesterreichs. 5,25 7. 

271. HuiTFELDT, H. J., Efterretninger om familien v. Zernichow i 
Norge (Personalhist. Tidskr.) 4, XLU. 

272. Hultgren, J. E., Grundskattehistoriskt arkiv. 5,7^. 

273. HÖHLBAUM, K., Hansisches Urkundenbuch III. 8, xliii. 

274. HÖJER, M. och Björlin, G.. Gustaf II Adolf. 8, xix. 

275. Höjer, M., se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

276. HÖJER, N., Norges Storting I. 2,179, lxxi. 

277. HÖPKEN, A. J. v., Skrifter samlade och i urval utgifna af C. 
Silfverstolpe I. 10,/7. 

I. 

278. Ignatius, E. E. F., Några anmärkningar rör. östra Finlands 
nordl. gräns. 1, xxv. 

278^. Ingman, S., Studier i norra Finlands historia 1595 — 1635 
(finska). 10,371. 

279. Irmer, g., Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbiin- 
deten mit Wallenstein und dem Kaiser. 8,286. 9,2 7 2. J. 

280. Jaffé, Kegesta pontificum. 4,104. 8,93. 

281. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1,416. 8,239. 8,93, 
385. 9,273. 10,84. 

^ Jfr Genmäle med anl. af en recension af A. 6. Hollanders Svenska under- 
ningsyäsendets historia, 1. Bilaga till årg. 5. 30 ANMÄLDA ELLBB OMNÅMNDA SKRIFTER 

2^2. Janssbn, J., Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ans- 
gaoge des Mittelalters. 8,238. 

283. Jaroghowskt^ Pttknls Aasgaag (N. Archtv f.sachs.Gesch.) 8, xs. 

284. Jastrow, KleiDes UrkundeBboeh aur neueren VerfassuDgs- 
gesohichte. 9, 2 7 2 . 

285. Jessopp, a., The coining of the Friars and other historical 
Essays. 10,180. 

286. Johansson, J., Oin Noraskog. 2, xix. 6,381. 7,858. 

287. Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar och anteck- 
ningar. 9,268. 

288. JoNCQUiÉRE, A. DE LA, Osmaniska rikets historia från äldsta 
tider till Berlintraktaten. 2,100. 

289. JoBDANES, Getica et Romana. 2,17 9. 

290. JuNGFEB, J., Die schwedischen und brandenburgischen Kriegs- 
dienste Landgraf Friedrichs von Homburg. 8,174. 

291. JÅRTA, Hans, Valda skrifter. 2,363. 

292. JÖR6BNSEN, A. D., Det seldste Kjöbenhavn (Årb. f. nord. oldk.) 

2, LXVI. 

293. Georg Zoéga. 2, Lxix. 

293^. En berömt svensk slaegt fra Nordslesvig (Sönderj. Årb.) 

10,371. 

K. 

294. Eajanus, g., Samling af vapen för ätter å Finlands riddarhus. 
8, XII. 

295. Karlsson, E. H., Den svenska konungens domsrätt och for- 
merna för dess utöfniog under medeltiden. I. 10,17 6. 

296. Ebt-Åberg, k. V., Om konunga* och tronföljareval ur svensic 
historisk och statsrättslig synpunkt. 9,46, 

297. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Stor- 
britannien under Gustaf IV Adolfs krig mot Napoleon intill 
konventionen i Stralsund 7 sept. 1807. 10,17 6. 

298. EiNBERG, A., Slägten Laurin 1574 — 1886. 6,889.. 

399. Gotländska slägter. Genealogiska och biografiska anteck- 
ningar. 10,17 6. 

300. EiNCH, Ribe bys historie. 2, lxix. 

30 L Ejellberg, J. A., Försök till en teckning af Rådets ställning 
och verksamhet 1700 — 1709. J, Lxxviii. 

302. Ejellén, R., Om eriksgatan. 10,7. ' 

303. Studier rörande ministeransvarigheten. 10,17 6. 

304. Eleinschmidt, A., Die Irrfahrten Gustav's IV Adolf von Schwe- 
den. (Hist. Taschenb.) 1,110. 

305. Elbmming, g. E., Ur en antecknares samlingar.. 8,139. 

306. Svenska medeltids dikter och rim. 8, xxxix. 

307. Latinska sånger fordom använda i svenska kyrkor, kloster 

och skolor. 6,380. 7,358. 8,/. 

308. Latinska sånger från Sveriges medeltid. 7,358. 8,/. ANMÄLDA KLLBR OMNÅUNDA SKRIFTER 31 

■ — ' ■■ ■ ■■! ■■■^.■ ■ -■ ■■ --— ■■ ■■ — ■ ■■■ 

309. Klingspor, G. A. och Soulegbl, 6., Uplands Herregärdar. 2, xrvi. 

310. Elingspor, c. a., Baltisches Wappenbnch. é, iv. 

311. Svenska slott och herresitea. 6,93. 

312. Sveriges ridderakofHi och adels vapenbok. 6,94, 379. 

7,359. 10,22^ 

313. K6BR8NSB, y., Gustaf 111:8 yttre politik under tiden närmast 
före ryska krigets utbrott. 2,17 9. 8, li. 

314. EosKiNBN, Y., De ledande idéerna i menniskoslägtets historia 
(finska). 1, XXXV. 

316. Kllubbekriget 2 iippJ. (finska). 1, xxrx. 

316. Kemi och Ijo laxfiskens gamla historia (Hist. Ark.) 8, ii. 

317. Finska folkets historia (finska). 8, iv. 

318. Georg Magnus Sprengtportens officiella korrespondens 

1808—09. 8, IV. 

319. • Undersökning om jordförh&llandena i Finland under medel- 
tiden (finska). 8, v. 

320. EosTOMAROv, N., Mazepa. 2,17 9. 

321. Rysslands historia i biografier öfvers. af C. Silfverstolpe. 

1. .Furst Alexander Jaroslavitj Nevskij. 2. Storfursten Ivan 
Vasiljevitj. 8, xv. (5,257). 

322. Erauske, o., Die Entwickelung der standigen Diplomatie. 
5,257, 75. 

323. Kristina-literatur. 4,i87. 5,104. W,69. Jfr 8,3. 

324. Krohn, J., Berättelser ur Finlands historia (finska). 1, xxxiv. 

325. Kullberg, N. A., Svenska riksrådets protokoll. 1, viii. 

326. Kyrkoordningar och förslag dertill före 1686. 2, iii. 8,90. 

L. 

327. Lagermark, J. A., Karl XII:s krig i Norge 1716. 8,23 7, ui, 

328. Striderna vid Vestkusten 1717 och 1718. 7,206. 

329. Lagus, W., Johan Jacob Nordström. 1, xxxiii. 

330. Åbo akademis studentmatrikel. 9,154. 

331. Landsm&lsföreningames tidskrift. 8,17 2. 

332. Larsson, H., Sveriges deltagande i den väpnade neutraliteten 
1800—1801. 8,284. 

333. Lassbn, P. b., Beskrivelse över Kristiansand. 4, xlviii. 

334. LAadbr, J. D., Mary, queen of Scots, in captivity. 2,98. 

335. Lb duc, L. L., Correspondaoce diplomatiqne du baron de Staél- 
Holstein. 1, Lxxxii. 

336. Lbcky, a history of England in the eighteenth century. (Eng- 
lands historia i adertonde århundradet, öfvers. af O. W. Alund.) 
4,353. h,23. 7,296. 

337. LBPfevRE-PoNTALis, A., Jean de Witt, grandpensionnaire de 
HoUande. 4,280, Lxxxvii. 

338. LiEHMAinir, K., Der Königsfriede der Nordgermanen. 8,^5. 

339. Lbhmann, M., Gneisenaus Sendung nach Schweden und Eng- 
laiid im jahre 1812 (Hist. Zeitschr.) 9,9^. 32 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

340. Leinbero, E. G., Bidrag till • kinnedomeii om vårt land. 5,369. 

6,190. 
341. Finlands territoriala församlingars ålder, utbredning ocfa 

utgrening intill 1885 års utgång. 6,261, 388. 

342. Handlingar rörande finska skolväsendets historia under 

16:de, 17:de och 18:de seklen. 6,^. 

343. Andra samlingen. 8,ff/. 

344. De finska klostrens historia. 10,27 9. 

345. Lenz, M., Zur kritik Sezyma Raschins (Hist. Zeitschr.) 7,1 Ul 

346. Leonetti, Alessandro VI secondo documenti i carteggi del tempo. 
2,275. 

347. Lesigne, E., La fin d*une légende. 10,280. 

348. Lilliesträle, N. F., Riksdagarna 1609 och 1610. 8,384. 9,M. 

349. Magnus Stenbock och slaget vid Helsingborg. 10,177. 

350. Lindahl, E., Studier i den nyaste Wallenstein-literaturen. 7,S92. 

351. Lindeqvist, K. O., Om Finlands förhållanden under stora ofreden 
(finska). 6,190. 

352. Lilla ofreden i Finland (finska). »,2 70. 

353. Ljunooren, G., Svenska Akademiens historia 1786 — 1886. 6,27. 

354. Lognon, a.. Atlas historique de la France depuis César jusquå 
nos jours. 8,176. 

355. Loménie L. och Ch. de, Les Mirabeau. 10,84. 

356. Lossius, J., Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Univeni- 
tätsbibliotek zu Dorpat. 2, cii. 

357. LucE, S., Jeanne d'Arc å Domréray. 6,192. 

358. Lund, T., Danmarks og Norges historie i slutningen af det 16 
årh. 1, XVIII. 2, lxvii. 8,385. 

359. LuNDU, O. G., Norske rigsregistranter. 4, xli. 

360. LuNDSTEDT, B., Eatalog öfver Finspongs bibliotek. 8,36 7. 

361. Läroverksprogram. 7,291. 8,383. 

M. 

362. Mac Cartht, J., Englands historia i våra dagar. 7,359, 40. 

363. Macrat, W. D., Report on libraries in Sweden. 8,141. 5,857. 

364. Magazine of the Historical Society of Pensylvania. 5,183. 

365. Mahul, M., Notes historiques sur Pontus de La Gardie et sur 
sa famille suivis d'une correspondance inédite des La Gardie 
de Suéde avec ceuz du Languedoc aux 16 et 17 siécles. 10,253. 

366. Malagola, C, Gristina di Svezia in Bologna. 10,69. 

367. Malmström, C. G., Minne af öfverståthållaren generalen frib. 
J. Ä. v. Lantingshauseu (Sv. Akad. Handl. LXII). 6,381. 

368. Smärre skrifter rör. sjuttonhundratalets historia. 9,376. 

369. Mankell, J., Om Gustaf II Adolfs politik. 2, Li. 
370. Fälttåget i Norge år 1814. 7,¥7 K 

371. Mannbrfelt, O., Anteckningar om K. Elfsborgs regemente 1680 
—1815. 8,7/. 

* Jfr genmäle af J. Mankell samt svar af N. Höjer. Bil. till Irg. 7. ANIfÄLDA BLLBB OMNÄMNDA SKRIFTER 33 

372. Maria-Stuart-literatur. 2,95. 4,280. 5,25 7. 

373. Martbl, Oeuvres littéraireB de Napoleon. 8,93. 

374. Mas Latrib, L. de, Tréeor de chronologie, d*histoire et de 
géographie pour Tétude et Temploi des dooumente du moyeii 
åge. 9,274. 

375. Maspero, g., Histoire des peuples de TOrient. 6,192. 
876. Archéologie égyptienne. 8,93. 

377. Meddelanden från E. Krigsarkivet. 4,186. 7,205. 

378. Meddelanden fr&n Svenska Riksarkivet. 1,415, Lxrn. 2,274. 

4, LKU. 7,95. 8,283. 

379. Meddelelser fra det Eongelige Gehejmearkiv 1883 — 1885. 7,100, 
88; 1886—88. 10,83. 

380. Meddelelser fra Krigsarkiveme (Danmark). 8,92. 

381. Meuer, 6., Svenskt literaturlexikon. 7,106. 

382. Mbjborg, R., Billeder af livet ved Christian V:s hof. 2, LXViii. 

383. Borgerlige huse saerlig Kjöbenhavns professor-residentser. 

2, LXVII. 

384. Meklenburgiscbes Urkundenbuch. 9,;2/ (xiv). 

385. Mémoires de Chanut. 7,49, 151. 8,i, I3l. 

386. Mbttbrnigh, Memoirer. 1,212. 4,281. 

387. MiOHELL, T., History of tbe Scottisb expedition to Norwaj in 
1612. 6,2tf. 

388. Minnen ur Sveriges nyare historia saml. och utg. af B. v. 
Schinkel. Bihang utg. af S. J. Boethius. 2, m. 

389. Minnen XII. Karl Johan och hans tid 1828 — 44. 

Förf. af O. Alin. Förra afd. 2, v. 

390. MoLER, W., Bidrag till en Gotländsk blbliograii. 10,27 7'. 

391. MOLLEBIJP, W., Bidrag til deu nord. syvårskrigs historie. 2, Lxvn. 
391^. se Erslev och Mollbrup. 

392. MoMMSBN, Th., Römische G^schichte V. .4,354. 5,184. 

393. MoNTAN, £. V., se Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags* 
protokoll fr. och med 1719. 

394. Montelius, O., Om tidsbestämning inom bronsåldern. 6,55. 

395. se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

396. Monumenta historise Germanice. 2,17 9, 275. 

397. MoRisoN, J., Macaulay. 8,23 9. 

398. MoTLEY, J. L., Nederländernas frihetskrig öfvers. af E. Nach- 
man. 4,35 3. 5,25. 

399. MuNTHE, L., Muntheslägten från medlet af 1000-talet till när- 
varande tid. 5,182. 

400. MÖLLER, P. v.. Strödda utkast rör. svenska jordbrukets historia. 
3, XIII. 

N. 

401. Napoleon-literatur. 8,93. 10,37 2. 

402. Neovius, a., Ur Finlands historia. Publikationer ur de Alo- 
pssiska papperen I. 10,2 79. 

403. Nielsen, O., Kjöbenhavns Diploibatarium. 2^ i^xlci'. 7,359. 

Hist. Tidskrift. InnehålUöf ver sikt 1881-90. 3 34 anmIlda bllbb omnAmnda skbiftbr 

404. Nielsen, O., Kjobenhavns hietorie. 2, lxix. 

405. Nielsen, T., Norges historie efter 1814. 4, XLVn. 

406. " Det Dorske og svenske kongehus 1818 — 83. 4, XLvn. 

407. Bemadrkninger ved Särs Skrift: »Hist. Inledning 

til Gruudloven.» 4, xliii. 6,123. 

407^. Hist. Polemik. 4, xliv. 6, i 28. 

408. Indberetninger fra de österrigske gesandter i Kjöben- 

bavn 1807 — 12 (Christ. Vidensk. selek. forh.) 4, XLV. 

409. GrevHenn. Vedel- Jarlsberg i 1813 (Nord. Tidskr.) 4, XLV. 

410. Norge og den europaBiske politik 1813 — 14. 4, XLVi. 

411. Biskop Jens Nilssons visitatsboger og reiseoptegnelser 

1574—97. 4, XL. 

412. Bidrag til Norges historie i 1814. 4, XLVi. 7,209. 

413. Om betingelseme for det norske folks politiske udvik- 

ling i tiden for 1814. 6,123. 

414. 1814. Det förste overordentlige Storthing. 4, xlvi. 7,209. 

415. Kielfreden. 7,209. 

416. Stormagtemes forhold til Norge og Sverige 1815 — 1819. 

7,209. 

417. Grev Herman Vedel- Jarlsberg. 7,209. 

418. Nilsson, A., Den svenska riksdagen nnder Erik XIV:8 rege- 
ring. 6,190. 8,/4. 

419. Nilsson, L., Klosterväsendet i Sverige I. 1, Lxxvn. 

420. NiSABD, Considérations littéraires sur la Revolution £raD9ai8e et 
Napoleon Ler. 8,93. 

421. Nordenskiöld, A. E., Fac-simile Atlas. 6,382. 

422. Nordmann, P., Finname i Mellersta Sverige. 9,9. 

423. Nordström, M., Jemtlands kyrkliga ställning före fdreu ingen 
med Sverige 1645. 4, lxxi. 

424. Nordström, S., Kort ofversigt ofver det svenska folkskola- 
väsendets utveckling till år 1842. 8,2 i. 

425. Nord vall, J., Svensk-ryska underhandlingar före freden i Kai^ 
dis (1658—61). 10,176. 

426. NoRBEN, A., Folketymologier (Nyare bidr. till känned. om de 
sv. landsmålen och sv. folklif n. 32). 8,17 2. 

427. Norsk genealogisk literatur. 4, XLm. 

428. Norsk historisk tidsskrift. 4, xxxvi. 

429. Norsk kyrkohistorisk literatur. 4, xliv. 

430. Norske Regnskabs- og Jordeboger fra det 16 århunibnede. 6,370 

431. Nya Sverige, literatur om. 5,183. 

432. Nyström, J. F., Bidrag till svenska handelns och naringamsB 
historia. 4,18 7. 

433. se Svedelius, Handbok i Statskunskap. 

O. 

434. Odhnkr, c. t., Om orsakerna till Gustaf II Adolfs deltagande 
i trettioåriga kriget. Andra uppl. 2, Li. ANliÅLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 35 

435. Odhner, c. t., Sveriges politiska historia under konung Gustaf 
111:8 regering I. 4,353. hy43, 

436. Ongken, W., Lord Castlereagh und die Ministerconferenz zu 
Långres ^»/j 1814. 6,72. 

437. Oxenstierna, AxÉL, Skrifter ocb brefvexling. 7,206. 9,/^. 10,so. 

438. Oxenstierna, Gabriel, Berättelse om mötet i UlfsbSck febr. 
1629 (Hist. Handl. VIII, 4). 2,27 7. P. 

439. Palmen, E. G., Den svensk -finska bandelslagstiftningens ut- 
veckling från Gustaf Vasas tid till 1766. 1, xxxi. 

440. Politiska skrifter af Anders Chydenius med en bist. in- 
ledning. 1, xxxn. 

441. Major Hauiswolfs dagbok öfver Sveaborgs belägring 1808. 

8, m. 

442. Finska literatursällskapets femtio&riga verksambet 1831 

— 81 (finska ocb franska). 3, xi. 

443. Sten Stures strid med konung Hans. 8,4 79. 4, Lxm. 

444. Palmstierna, C. F.. Berättelser ur frih. C. O. Palmstiernas 
lefnad. 1, liv. 

445. Pastor, L., Päfvames historia. 7,ioi. 

446. Personalhistorisk Tidskrift (dansk-norsk). 2, lxx. 4, xxxvi, ZLn. 

447. Petersen, H., Et dansk flag fra Unionstiden (Årb. f. nord. 
oldk.) 2, Lxvi. 

448. Petersen, R., Henrik Stoffens. 2, lxix. 

449.' Pbtit de Jxtlevillb, La Oomédie et les Moeurs en France au 

moyen åge. 7,207. 
450. Répertoire du tbéätre comique en France. 7,207. 

451. Porthans bref till M. Calonius. 6,184. 

Q. 

452. Q. P. Index, Bangor, Maine. 2,180. 

452^. QuiDDE, L., sej Deutsche Zeitscbrift fur Geschichtswissenschaft. 

453. Rambaud, a., Rysslands historia från äldsta tider till 1877. 
öfv. af C. Silfverstolpe. 1, xvn. 

454. Histoire de la civilisation fran^aise. 6,262. 

455. Histoire de la civilisation contemporaine en France. 8,176. 

456. Rancken, J. O. I., Journal ofver Sveaborgs belägring af HauswoUE. 

1, XXVI. 

457. Bonderesningen i svenska Österbotten. 8,x. 

458. Ranke, L. v., Sämmtliche Werke. 1,212. 8,93, 38 6. 

459. Weltgeschichte. 1,212. 8,886. 36 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

460. Becaeil des actes du coinité de salut public. 8,386. 9,878. 

461. Recueil des instnictioDS doonées anx ambassadeurs et ministres 
deFrancel648 — 1789. 8,141,480. 5,184,870. 6,J9 (Suéde). 
7,295 (Portugal). 

462. Begesta diplomatica historiie Danie». 1,812. 

468. Reifferscheid, A., Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens 
in Deutschland während des 17 Jahrh. 8,885.. 

464. Reinholm, H. A., Kristendomeus införande i Finland (Torn- 
minnesför. Tidskr.) 8, iv. 

465. Report of the deputy keeper of tbe public records in England. 
8,141. 5,257. 

466. La Revolution fran^aise (Tidskrift). 5,184. 

467. Ridderstad, W., Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga 
kriget. 8, xix. 

468. En svensk medeltidsborg och dess innohafvare. 10,81. 

468^. Rikshufvudboken för 1573 (Hist. Handl. XII, i). 4, cii. 

469. Rogers, T., History of agriculture and prices. 8,388. 

470. Ronimus, F. W., Voltaire såsom Peter den stores historieskrif- 
vare. 10,2 78. 

471. RuuTH, J. V., Finlands och Hansans ömsesidiga förhållanden 
före år 1435 (finska). 8, vi. 

472. Rtdberg, o. S., Sverges traktater med främmande makter. 1, 

XLVI '. 4, XXV. 5,181. 8,7tf. 10,177. 

473. Om det från unionsmötet i Kalmar år 1397 bevarade 

dokumentet rör. de nordiska rikenas förening. 8,17 2. 

474. Rydforss, A., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 
och England 1624— maj 1630. 10,870. 

475. Rtdqvist, J. E., Svenska språkets lagar VI. 8, LVin. 

476. Ryska Hist. samfundets samlingar eller magasin (Sbomik imp. 
russk. istoritj obsjtsj.). 1, Lxvm. 6,^^. 

477. Rördam, H. F., Danske Eirkelove. 2, Lxxi. 

478. Monumenta Historise Danieco. 2, xciv. 8,238. s. 

479. Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets 
arbetsutskott. 6, /o. 

480. Sandegren, M., Till historien om statshvålfningen i Sverige 
1809. 10,370, 76, 

481. Sarauw, c. v., Die Feldzuge KarFs XII. 1, ev. 

482. Sardi, c, Gristina di Svezia in Lucca. 10,70. 

483. Särs, J. E., Til oplysning om folkemsengdens bevsBgelse i 
Norge fra 13:de til 17:de årh. (Hist. Tidskr.) 4, xxxvm. 

484. Udsigt över den norske historie. 6,128. 

485. Historisk indledning til grundloven. 4, xliii. 6,123. 

486. Historisk Polemik(NytTids8kr. 1882). 4,xliii,xliv. 6,183. * Jfr genmäle af O. S. Rydberg, bil. till årg. 1. ANMÄLDA BLLKR OMNÄMNDA SKRIFT£R 37 

487. Sbomik, se Byska biet. samfundets samlingar. 

488. SCiEVOLA, Utländska diplomaters minnen från svenska hofvet 
I — III. 6,368. ^,23. 

489. ScHSBEK, E., Die Lösung der Wallensteinfrage. 8,369. 

490. Kinsky und Feuquiéres. 8,3 69. 

491. ScHEFER, Mémoire du marquis de Bonac sur les afEaires du 
Nord de 1700—1710 (R. d'hist. dipl.) S,83. 9,27, 94. 

492. Louis XIV et Charles XII (Ann. de l'école libre des se. 

polit.) 10,50. 

493. ScHBNSTRÖM, F., Armfeltska karolinernas sista tåg. 10,277. 

494. ScBiEMANN, T., Der älteste schwedische Kataster Liv- und Est- 
lands. 8,339. 

495. ScHiNKEi^, B. v., se Minnen ur Sveriges nyare historia. 

495^. SCHLEQBL, B., se ELIN08P0R och SCHI.EGBL. 

496. ScHRÖDBR, R., Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 10,84. 

497. SghOck, H., Striden mellan Olavus Petri samt Peder Galle och 
Paulus ReWfB (Samlaren). 7,22. 

498. Svensk literaturhistoria. 9,7 2. 

499. ScHWABB, L., Heirathspläne E. Erichs XIV von Schweden 
(N. Arch. f. Sachs. Gescb.) S,68. 

500. ScHWABTZ, F., Organisation und Verpflegung der preussisohen 
Landmilizen im siebenjährigen Kriege. 8,287. 

501. ScHYBBRGSON, M. G., Bidrag till Finlands inre historia 1721 — 
31. 1, xxxu. 

502. Hugenotteme under hertig Robans ledning. 1, xxxiv. 

503. Underhandlingarna om en evang. allians 1624 — 25. l,xxxiv. 

504. Le duo de Roban et la chute du parti protestant en 

France. 1, xxxiv. 

605. — — Sveriges och Hollands diplomatiska förbindelser 1621 — 

1 630. 2, XLV. 8, vn. 
506. Anteckningar om försvarskriget i Savolaks och Karelen 

1741—42. 6,184. i^ 

507. Finlands historia. 7,359. 8,385^^9,153. 10,5/. 

508. • Lars Johan Ehrenmalm. 8,28 5. 

509. Schäfer, D., Hanserecesse von 1477 — 1530 II. %~xuji. 
510. Das Buch des lubischen Vogtes auf Schonen. 1,96. 

511. Scriptores rerum germanicarum. 4,1 04. 

512. Seohbb, v. a., De to aeldste bevarede i norden udstaedte breve 
(Årb. f. nord. oldk.) 2,364. 

513. Sami. af Eongens Rettertingsdomme. 2, lxxi. 8,367. 

514. Sbligmann, J., Aron Isak ett hundraårsminne. 8,384. 

515. Silfverstolpe, Några anteckningar om slägten S — e. 5,182. 

516. SiLFVBBSTOLPE, C, Sv. Diplomatarium fr. och med 1401. 2, i. 
8,479. 7,291. 8,90, 383. 10,370. 

517. Eonung Erik XIVis Nämnds dombok (Hist. Handl. XIII, i). 

4, era. 

518. , se Ghrapovitskij. 

519. se Rambaud, A., Rysslands historia. 38 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKBIFTER 

520. S1LFVEB8TOLPE, C, se Sveriges Bidderskape och Adels riksdags- 
protokoll fr. och ined 1719. 

520^. se Höpken, Skrifter. 

521. se Eostomarov, N., Rysslands historia i biografier. 

522. Sillen, A. W. af, Sv. handelns och n&ringames historia. 6,54. 

523. Sjögbbn, o., Qeorg Adlersparre. 2, xn. 

524. Karl Angust Grewesmohlen. 2, lxxxiv. 

525. — - Försvarskriget i Livland 1701 och 1702. 8, lii. 

526. Henning Rudolf Horn (läroverksprogr.) 7,29 2. 

526^. se Weber, All in. verldshistoria. 

527. SoMMi-PiOBNABDi, Di Cristina di Svezia memorie e docnmenti 
inediti e rari (Giom. arald. 1889). 10,7/. 

528. Sorel, Alb., L^Europe et la revolution fran^aise. 6,/. 7,101,295. 

529. SoREL, Alex., La prise de Jeanne d'Arc devant Gompiégne. 9,378. 

530. Spak, F. A., Katalog öfver Artillerimuseum. 8,172. 

531. Kort historik ofver inom svenska armén . . . begagnade rid- 
anspanns- och stall persedlar fr. 30-åriga kriget intill nuvarande 
tid. 10,27 8. 

532. Några hist. upplysningar om uniformering och utredning. 

10,278. 

533. Några hist. upplysningar om fanor och krigsmusik. 10,278. 

534. Bidrag till handskjutvapnens historia. 10,2 78. 

535. Bidrag till handeld vapnens historia. 10,2 78. 

536. Några hist. upplysningar ang. de blanka vapnen samt 

skyddsvapnen . 10, 2 7 8. 

537. Stagkelberg, M., Kalender öfver åtten Stackelberg. 10,83. 

538. StaSl v. Holstein, Correspondance diplomatique. 1, Lxxxn. 

539. Stavenow, L., Om riksrådsvalen under frihetstiden. 10,276. 

540. Om formerna för utskottsval under frihetstiden. 10,276. 

541. Till belysning af partistriden vid riksdagen 1746 — 1747. 

10,3 70. 

542. Stebnstrup, J., Danske og norske riger på de britiske öer 
i Danevaeldens tidsålder III, IV. 2, lxiv. 

543. Den danske bonde og friheden. 8,45. 

544. Historieskrivningen i Danmark under det 19 århundrede 

(1801—63). 9,74. 

545. Radikalisme og historieskrivning. 4, xliv. 

546. Stille, a., Studier öfver Danmarks politik under Karl XIIis 
polska krig. 9,153, 103. 

547. Stoll, H. W., Fomromerska bilder. 8, xxvm. 

548. Storm, G., Om förf ätteren til det statsretslige skrift fra 1656, 
'Norges rige arverige' (Hist. Tidskr.) 4, xli. 

549. Om förf. af beskrivelserne över Lofoten og Vesterålen 

(1591) og över Namdalen (1597) (Hist. Tidskr.) 4, XL. 

550. Studie över de fseröiske sägn om bispessedet Kirkebö og 

k. Sverres ungdom (Hist. Tidskr.) 4, xxxvii. 

551. Om lendermandsklassens talrighed i det 12:te og 13:de 

århundrede (Hist. Tidskr.) 4, xxxvii. ANMÅLDA ELLER OMNÄMNDA SKBIFTBR 39 

552. Stobm, g., ^udnn Heetakotn og St. Margrete på Nordnaes 
(Hist. Tidskr.) 4, xxxvm. 

553. Har handskrifter af Heimskringla angivet Snorre Stur- 

lasson som Kongesagaernes förf att er? (Ärk. f. nord. fll.). 
4, xxxym. 

554. En tale mod Biskopeme, politisk stridsskrift fra K. 

Sverres tid. 5,870. 
555. SSfareren Johannes Scolvus (Hist. Tidskr.) 6,74. 

556. Isländske Annaler indtil 1578. 8,50. 

557. Studier över Vinlandsreieerne (Årb. f. Nord. Oldk.) 9,123. 

558. — Ginnungagap i mytologien och historien (Ark. f. nord. 
61.) 10,177. 

559. Strindberg, A., Svenska folket i helg och socken. 1, xcm. 2, xoi. 

560. Stråle, G. H., Alingsås Manufaktarverk. 5,1. 

561. Sttffe, c. g., Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska 
arkiver V. 4,353. 5,4. 

562. Sundelin, B., Svedenborgianismens historia i Sverige. 6,94. 

563. SvBDBLius, W. E., Handbok i Statskunskap. Andra uppl. om- 
arb. af J. F. Nyström. 8,59. 

564. • Anteckningar om mitt förflutna lif. 9,376. 10,44. 

565. Svensk sl&gtkalender. 4,354. 5,368. 6,96, 378. 9,376. 

566. Svenska Akademiens Handlingar. 2, Lxxx (Lvn). 4, xvm 
(Lvm). 5,S5 (lxi). 6,381 (Lxn). 7,so (fr. 1886, i). 10,85 (iii). 

567. Svenska Riksarkivets pappershandlingar 1351 — 1400 (Medd. 
fr. Sv. Riksark.) 7,95. 

568. Svenska riksdagsakter. 7,100, 206, 25. 8,90, 34. 

569. Svenska riksrådets protokoll. 1, vni. 8,90. 9,268. 

570. Svenska ättartal. 9,7 3, 3 76. 10,371, 24. 

571. Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd. 1, Lxv (vm). 2, 
LXXXI (ix). 

572. Svenskt diplomatarium fr. 1401. 2, i. 8,479. 7,291. 8,90, 383. 
10,370. 

573. Sverges traktater med frSmroande makter. 1, xlvi. 4, xxv. 
6,181. 8,7ö. 10,17 7. 

574. Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. I — III. 1, i, 
xxxvm. IV — VI. 2,100, xxxi. 

575. Sveriges krig åren 1808 och 1809. 10,277. 

576. Sveriges Ridderskaps och Adels riksdagsprotokoll. Åldre serien. 
2, IL 6,261, 69. 8,384. 

577. Sveriges Ridderskaps och Adels riksdagsprotokoll fr. och med 
år 1719. 2, u. 4, cm. 6,261,^5. 7,205,359. 8,284. 9,72, 
95. 10,81, 370. 

578. Sybel, H. v., se Historische Zeitschrift. 

679. — Die Begrtindung des deutschen Reichs. 8,287. 9,377. 
580. SziLAaTi, A., Gabriel Bethlen und die schwedische Diplomatie 

8, XLIV. 

581. Georg Rakoczy I im dreissigjShrigen Eriege 1630 — 40. 

8, XLIV. 40 ammAlda bllbb omnAmnda skbiftbr 

582. SziLAGTi, A., Svenska riksrådet Bengt Skyttes berättelse om sitt 
vistande i Siebenbtirgen åren 1661 — 62 (Ung. revue). 10,2 76. 

583. Såvb, t., se Sveriges historia från åidsta tid till våra dagar. 

584. 8ÖDBBWALL, K. F., Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. 7,206. 

585. SÖREN8EN, S. K., Araberne og deres Kultur i Middelalderen, 7,103. 

586. SÖBENSBN, G. T., Frederik VI:s fortrolige brewexling med Norge 
i året 1809. 10,^^. 

T. 

587. Tainb, H., Les origines de la France contemporaine. 1,212. #,/. 
10,372. 

588. Taubb, b., frib., se Sveriges ridderskaps och adels riksdags- 
protokoll. Åldre serien. 

589. Tavaststjbbna, W., Bidrag till Finlands krigshistoria under de 
första åren af Johan Ilirs regering (finska). 1, xxviu. 

590. Tbgmbb, El., Konung Gustaf 111:8 bref till friherre G. M. Arm- 
felt (Hist. Handl. XII, s). 8, XLi. 

591. T Gustaf Mauritz Armfelt. 4, vi. 8,36, 

592. Anteckningar och Minnen af Hans Gubriel TroUe-Wacht- 

meister. 9,152. 10,^a. 

593. Tvenne italienska resande i Sverige på Karl XI:8 tid 

(Ymer). 10,17 7. 

594. Tbonér, Es., Norrmän eller Danskar i Normandiet (Nord. Tidskr.) 
4,187. 

595. Tbnqbebo, B., se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 

596. Tbbsmeden, C. H., Kalender öfver i Sverige lef vande ointrodn- 
cerad adel. 0,37 9. 

597. Thibbbagh, M., Die geschichtliche Entwickelung der Hand- 
feuerwaffen. 7, i o i . 

597^. Thisbt, Om »onde Jösse Eriksens;» herkomst (Pers.-hist. Tidskr.). 
10,3 7 2. 

598. Thisbt och Hiobt-Lobbnzbn, Danmarks adels årbog. 8, lx. 4,354. 

599. Thomsbn, v., Byska rikets grundläggning genoro skandinaverna, 
öfv. af S. Söderberg. 8,328.^ 

600. Thrap, D., Politiske forhold ved Finnemissionen i det 18:de 
årh. (Hist. Tidskr.) 4, XLi. 

601. Thomas v. Westen og Finnemissionen. 4, XLn. 

602. Thulin, G., Om mantalet. 10,17 6. 

603. TiDANDBR, L. G. T., Fälttåget i Östergötland år 1598. 4, xvn. 
604. Studier öfver slaget vid Axtoma. 8,284. 

605. Kriget mellan Sverige och Ryssland 1555 — 1557. 8,284. 

606. TiELE, C. P., Allmän religionshistoria. 8,.if/. 

607. Ti(}BR8TEDT, K. K., Ur Per Brahes brefvezling. 1, xxx. 

608. Bidrag till Kexholros läns historia. 1, xxx. 

609. G. M. Sprengtporten (Finsk Tidskr.) 1, xxxii. 8, ix. 

5,40. ^,36, S,S3, 10,82. 

* Jfr genmäle af V. Thomsen och svar af N. Höjer. Bil. till årg. 3 och 4. ANMÅLDA ELLER OMNÄMNDA 8KRIFTBB 41 

610. TiGBBSTEDT, K. K., Tvenne förslag till Finlands styrelse af 
G. M. Sprengtporten (Åbo lyc. progr.) 2, Lxxxix. 8, ix. 

611. G. M. Sprengtportens plan tiU Åstadkommande af Fin- 
lands sjelfstandighet och hans intrSde i rysk tjenst (Åbo lyc. 
progr.) t, LXXXIX. 8, ix. 

612. ToEPPBN, M., Israel Hoppe's G^schichte des ersten schwed.- 
polnischen Krieges in Preussen. 10, }^. 

613. ToRiN, K., se Vestergötl. Fomminnesfor. Tidskr. 

614. Torpson, N., Svenska folkundervisningens utveckling fr. refor- 
mationen till 1842. 8,2/. 

616. ToTTiB, H. W., Jesper Svedbergs lif och verksamhet. 5,181. 
6,94. 7,4. 

616. Trollb-Waghtmbistbr, H. G., Anteckningar och minnen. Utg. 
af El. Tegnér. 9,152. 10,00. 

u. 

617. Undervisning om rikets ränta 1530—33 (Hist. Handl. XI, l). 
4, en. 

618. Urkunden und Actenstticke zur Geschichte des Kurfursten Frie- 
drich Wilhelm von Brandenburg VIII. Politische Verhand- 
lungen V. 5,^2. 

V. 

619. Vierteljahrschrift ftlr Kultur und Literatur der Renaissance. 5, 1 8 4 . 

620. VoGT, L. J., Slsegten Vogt i gamle dage. 4, xliii. 

V, w. 

621. Waaranbn, J. E., Samling af urkunder ror. Finlands historia. 

1, XXIX. 

622. Wad, g. L., Om Eggert Christoffer Knuth og Söster Lerche. 
2, Lxvm. 

623. Waghtmbi8TBR,H., Utredning rör. de ridderskapet och adelns privi- 
legier hvilka böra anses ännu ega gällande kraft. 7,P. * 

624. Wahlfjsk, J., se Bidrag till Södermani. äldre kulturhist. 

625. Waillt, N. de, Joinville^s Histoire de Saint Louis. 1,212. 

626. Wallenstein-literatur. 8,369. 5,5^. 7,292, no. 8,286. 9,27 2. 

627. Warmholtz, Biblioteca Hist. Sveo-Gotica. Register. 8,90. 9,376. 

628. Wasastjbbna, O., Åttartaflor öfver den på Finlands riddarhus 
introducerade adeln. 1, xxvn. 

629. Wattbnbagb, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis 
zur Mitte des 13 Jahrhunderts. 6,191. 

630. Vaupell, o., Rigskansler grev Griffenfeld. 1, Lxxix. 8,140. 

631. Wbbbr, Allmän verldshistoria. 2,27 5. 4,353. 7,/. 

632. Wbibull, M., se Sveriges historia frän äldsta tid till våra dagar. 

633. Wbidling, J., Schwedische Geschichte im Zeitalter der Reforma- 
tion. 8, L. 

* Jfr genmäle af H. Warhtmeister, bil. till &rg. 7. 42 ANMÄLDA BLLBR OMNÄMNDA 8KRIFTBB 634. Ybbsbsbg, G. V., Om svenska riksdagen, dess sammansattniDg 
oah verksamhetsformer 1772 — 1809. 10,81, 7Z. 

635. Vestergotlands Fornminnesförenings Tidskrift IV, V. Utg. af 
K. Torin. 9,23. 

636. Westrin, t., G. M. Sprengtportens tillämnade deltagande i 
nordamerikanska frihetskriget. 8,285. 

637. WiBLiNG, C, Om Sveriges förh&llande till Siebenbargen 1623 
— 48. 10,169, 176. 

638. WiOKBBRG, R., Om keltema, Frankrikes och Britanniens forna 
hebyggare. 3, lvii. 

689. WxRBZBOWSKi, T., Vincent Laureo, évéque de Mondovi nonce 
apostolique en Pologne 1574 — 78. 8,174. 

640. WiESBLQRBN, H., Leibnitz' bref till Sparfvenfelt 1696—1700 
(Antiqv. Tidskr. VII, s). 8, XL. 

641. WuNNE, J. A., Négociations do M.le comte d'Avanz. 8,xliv. 4,xzxi. 

642. ViLLARi, Macchiavelli. 6,i9a. 

643. WiTT, P. DB, Louis de Geer. 5,5/. 

644. WiTTiCH, K., Zur Katastrophe des ^^/jq Mai 1631 (Magd. (xesch. 
blatter). 9,271. 

645. Wranqbl, F. U., Anteckningar om Ryttems socken. 7,7. 
646. Från Jean Bernadottes ungdom. 10,40, 

647. WÅGNEB, S., Skånska kommissionen af 1669 — 1670. 6,S78. 

648. Vaesgotae laghbok. Utg. från Generalstabens litografiska anstalt 
genom A. Börtzell och H. Wieselgren. 8,283. 9,60. 

Y. 

649. Ybjö-Egskinen, Y. K., De finska stammames samhällsskick vid 
hednatidens slut (finska). 10,27 9. 

z. 

650. Zachrisson, C. A., Om Michael Eneman och hans resa till 
österlandet (lärov.-progr.). 7,29 2. 

651. Zettersten, A., Svenska flottans historia åren 1522 — 1634. 
10,277. 

Å. 

652. Åbo universitet, jubelliteratur. 10,279. 

653. Åkerblom, A., Sveriges förhållande till Norge under medeltids- 
unionen. 8,284. 

654. Åkeson, N., Gustaf IIIis förhållande till franska revolutionen. 
5,368. 

ö. 

655. Öbnbbrg, v., se Svensk slägtkalender. 

656. se Svenska ättartal. 

657. Överland, O. A., Forviklinger på Oplandene i roidten af 17:de 
årh. (Hist. Tidsskr.) 4, xu. TID8KBIFTBR OCH PBBI0DI8KA PUBLIKATIONER 43 

V. Tidskrifter och periodiska publikationer 

refererade till innehållet. 

Srerigre. 

1. AntiqvariBk Tidskrift för Sverige. 1, Lxxm. 8, ly. 4, ev. 5,99. 

7,45. 8,52. 10,64. 

2. Arkiv for Nordisk Filologi. 8,57, 81, 9,26, 68, 9», 10,28, 47, 65, 86, 

3. K. Bibliotekets Handlingar. 8, Lxn. 4, xxxm. h,39, ^,73, 7,45, 
8,52. 9,92. 10,64. 

4. Bidrag till kannedom om Goteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia, t, ev. 8, Lv. 4, lxdc. 6,5^. S,67. 10,85. 

5. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 2, ov. 0,35. 10,28. 

6. Dagny, utg. af Fredrika Bremer-förbundet. 0,63. 

7. Göteborgs K. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. 
8, Lxm. 

8. Historiska Handlingar till trycket befordr. af K. Samfundet f. 
utg. af handskr. rör. Skaud. hist. 2, Lix. 

9. ErigsvetenskajMS Akademiens Handlingar och Tidskrift. 1, xov. 
4, XIV, LXIX. h,69. 0,35. 10,85. 

10. Lunds universitets årsskrift. 2, Lix. 

11. Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening. 10,55. 

12. Meddelanden från Josephsons Antikvariat. 10,48. 

13. Meddelanden från K. Krigsarkivet. 4, xxxm. 7,45. 

14. Meddelanden från Nationalmuseum. 6,^5. 

15. Meddelanden från Sv. Riksarkivet. 8, Lxii. 4, lxix. 5,59. 0,35, 
7,91, 8,57. 9,92. 10,54. 

16. Nordisk Revy. 4, xxxiii, ev. 5,20, 39, 70. 

17. Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri utg. af 
Letterstedtska Föreningen. 1, xxni, Lxxni, xcv, cxn. 2, xxx, 
LIX, Lxxxvi, ev. 8, XVII, xxxvm, LV, Lxn. 4, xiv, xxxra, lxix, 

ev. 5,20, 40, 90. 0,13, 36, 63, 73. 7,45, 109. S,18, 52, 81, 9,25, 
68, 92, 109. 10,29, 47, 65, 86. 

18. Ny Svensk Tidskrift. 1, LXxm, xev, exn. 2, xxx, lix, lxxxvi, 
ev. 8, xxxviii, LV, Lxn. 4, xiv, ev. 5,40, 70, 90. 0,13, 36, 73. 
7,22, 45. S,18, 52, 67, 82. 9,25, 68, 92, 109. 10,29, 47, 65, 

19. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 
svenskt folklif. 2, ev. 6,52. 

10. Nytt juridiskt arkiv. 1, cxn. 

21. Pedagogisk Tidskrift. 0,14, 36. 

22. Samlaren, Tidskrift utg. af Sv. Literatursällskapets arbetsutskott. 
1, Lxxm, exn. 8, xvn, lxii. 4, xxxm. 5,59. 0,13, 62. 7,22. 
S,18, 81. 10,28. 

23. Svenska Akademiens Handlingar. 4, lxix. 5,90. 0,73. 7,46. 
10,28, 85. 

24. Svenska Autograf sällskapets Tidskrift. 5,^9. 0,35, 62, 8,52, 81. 
0,68. 10,64. 44 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

25. Svenska ForiimiDnesföreniDgens Tidskrift. 1, xxm, lxxui. 2, ux. 
4, xxziu. 6,70. 6,^5. 8,52. 10,^4. 

26. Tidskrift för LagstiftniDg, Lagskipning och FörvaltDiog utg. af 
C. Naumann. 1, xxui, xcv. 

27. Upplands Fornminuesförenings Tidskrift. 1, xcv. 8, xxxviu. 4, ev. 
7,45. 8, 81. 10,65. 

28. Ur Dagens Krönika. 5,40, 90. ^,13. 7,45. 10,4^. 

29. Vestergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 9,25. 

30. Vestmaulands Fornminnesförenings Årsskrift. 9,20. 

31. E. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akad. Handlingar. 4, Lxn. 
9,89. 

32. K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens MåiMuisblad. 

2, LIX. 8,LXII. 4, XXXIU, ev. 5,20, 39, 69, 89. 6,52, 13. 7,t09. 
8,52. 9,5^. 10,2^, 47, 64, 85. 

33. Ymer. 4, lxix, cv. 7,110. 10,47. 

Norge. 

1. Arkiv for Nord. Filologi. 2, cv. 4, xiv. 

2. Hist. Tidsskrift udg. af den Norske Hist. Foren. 1, xxiv, xcvi, 

CXII. 2, LX, cv. 4, XIV, LXX. H,63, 74. 8, 18. 9,09. 

3. Nyt Tidsskrift (Särs och Skavlan). 6, .^7. 

4. Theologisk Tidskrift. 5,71. 

5. Vidar. 7,110. 9,25, 109. 10,30. 

Danmark. 

1. Danske Magazin. 1, xcvi. 2, lx. 4, lxx. 5,7 i. 0,^7, 74. 8,19. 
10v?o, 48. 

2. Hist. Tidsskrift iidg. af den Danske Hist. Foren. 1, xxiv, xcn, czn. 

2, Lxxxvi. 8, xvn, lv. 4, xiv, lxx. 5,41, 70. 6,14, 63. 7,22, 

91. S,53, 68. 0,69. 10,30, 66. 

3. Kirkehistoriske Samlinger. 1, cxni. 2, lxxxvi. 

4. Meddelelser fra Krigsarkiveme. 8,19. 10,49. 

5. Museum. 10,95. 

6. Persoualhi storisk Tidsskrift. 10,95. 

7. Sönderjydske Årböger. 10,95. 

8. Årböger for Nord. oldkynd. og historie. l,xxiv. 4, lxx. 5,41, 

71, 90. 6,.y7. 7,45. 8,5.?. 9,92. 

Finland. 

1. Finsk militärtidskrift. 10,^0, 48, 5.5. 

2. Finsk Tidskrift. 1, xxiv, Lxxiii, xcv, cxii. 2, xxx, lix, lxxxti, 
cv. 8, XVII, xxxvm, lv, lxhi. 4, xiv, lxix, cvi. 6,20, 40, 70, 

90. 6,14, 36, 63, 73. 7,110. S,53, 67, 82. 9,25, 68, 9Z, 109. 
10,29, 48, 65, 86. 

3. Historiallinen Arkisto. 10,29. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 45 

4. Svenska literatursällskapetB i Finlaod Förhandlingar och upp- 
satser. 6,^5. 8,^7. 10,29. 

5. Tidskrift utg. af Pedagogiska föreningen i Finland. 0,J7. 

Byssland. 

1. Baltische Monatsschrift (Reval). 5,42. 7,111. S,82, 9,70, 93. 
10,31, 49, 67, 87. 

2. Beiträge zur Kunde Ehst- Liv- und Kurlands. 9,92, 10,07. 

3. Jumal roinisterstva narodnago prosvjesjtsjenija. 9,70. 10,^7. 

4. Mittheilungen aus der livländ. Geschichte. 7,22. 10,^7. 

5. Russische Revue. 2, LX. 5,9/. 9,27. 

6. Busskaja Starina. 5,92. 1,93. 10,67. 

7. Russkij Arkiv. 8,20. 9,70. 

8. Russkij Vjestnik. 10,^2. 

9. Ryska hist. sällskapets magasin (Sbomik). 2, lx. 5,91. 6,^^. 
7,111. 

10. Sitzungsbericbte d. gelebrt. estnischexf Geselisch. zu Dorpat. 10,^/. 

11. Sitzungsbericbte d. Geselisch. f. Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands. 10,.92. 

12. Vjestnik Istoritjeski. 7,9.?. 10,32. 

Tyskland. 

1. Annalen des Vereins f. Nassauische Alterthumskunde u. Geschichts- 
forschung. 8, Lxm. 

2. Archivalische Zeitschrift. 2, LX. 8, xvii. 4, xv. 5,41. 6,15. 7,2.?. 

3. Baltische Studien (Stettin). 2, lx. 5, 41. 9,93. 

4. Beilage zur AUgemeinen Zeitung (friih. in Augsburg). 5,9/. 

5. Bl ät ter för Handel Gewerbe und Sociales Leben. (Beibl. z. 
Magdeb. Zeitung). ^,38. 

6. Deutsche Literaturzeitung. 2, LX. 5,9/. 

7. Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. 9,09, 109. 
10,49, 66, 86. 

8. Forschungen zur brandenb. und preuss. Geschichte. 10,31. 

9. Forschungen zur deutschen Geschichte. 4, xxxiv. 7,2.?. 

10. Geschichtsblätter fur Stadt und Land Magdeburg. 10,00. 

11. Göttingische gelehrte Anzeigeu. 8, xvm. 5,4/, 91. 6,.?7. 9,9.?. 

12. Hansische Geschichtsblätter. 7,2^. 

13. Historische Zeitschrift herausgegeb. von H. v. Sybel. 1, lxxiv, 
xovi, oxm. 2, XXX, lx, lxxxvi, cvi. 8, xvn, xxxvni, lv, lxiii. 

4,XV, XXXIV, LXX, CVI. 5,20, 41, 71, 90. 6,/4, 37, 64, 74. 7,2.?, 
46, 91, 110. 8,/9, 53, 68, 82. 9,27, 69, 93, 109. 10,31, 49, 66,86. 

14. Historisches Taschenbuch. 3,lvi. 5,7/. 6,^7. 7,110. 9,27. 10,49. 

15. Jahrblicher f. die deutsche Armee u. Marine. 4, xxxiv, cvi. 

16. Jahrbt^cher und Jahresberichte des Vereins f. Meklenb. Geschichte. 
8, Lxm. 9,0P. 10,49. 

17. Mittheilungen aus der historischen Literatur. 6,^7. 8,5.?. 46 TIDSKRIFTBR OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

18. Mittheilungen des Vereins far Anhaltiscbe Geschichte. 6,^7. 

19. Mittheilungen des Vereins f. Ltibeck. Geschichte nnd Alterthums- 
kunde. 10^31, 

20. Neue militärische Blätter. 9,110. 10,86. 

21. Neues Arcbiv f&r Sächsische Geschichte. 2, cvi. 8, xvm. Sj68. 9,93. 

22. Neues Lausitzisches Magazin. 10,86. 

23. Pommersche Geschichtsdenkmäler. 10,^/. 

24. Sitzungsberichte der k. bair. Akademie der Wissenschaften zu 
Mflnchen. 2, cvi. 

25. Wflrttembergische Vierteljahrshefte för Landesgeschichte. 10^/. 

26. Zeitschrift d. Gesellschaft f. Beforderung d. Geschichtskunde von 
Freiburg und dem Breisgau. 5,41. 

27. Zeitschrift der Gresellscbaft fiir Schleswig-Holstein-LaneDbaigische 
Geschichte. 9,70. 10,49. 

28. Zeitschrift der hist. Gesellschaft f. die provinz Posen. 7,111. 

29. Zeitsebrift des Vereins fiir Geschichte und Alterthum Sohlesiens. 
10,86. 

30. Zeitichrift d. Westpreussischen Geschichtsvereins. 2, ovi. 5,71. 
10,86. 

31. Zeitschrift f. allg. Geschichte, Enltur- Literatur- und Konst* 
geschichte. 4, xxxiv, Lxx. 7,23. 

32. Zeitschrift ffir Geschichte und Politik. 10,^1. 

33. Zeitschrift fur Preussische Geschichte. 2, lx, Lxxxvn. 8, LVi. 

Sehweits. 

1. Jahrbucb f. Schweizerische Geschichte. 5,P1. 

Ö8terrike.U>ger0. 

1. Archiv f. österreichische Geschichte. 7,111. 

2. Historisches Jahrbuch. 2, cvi. 

3. Literarische Berichte aus Ungam. 1, lxxiy. 

4. Mittheilungen des Instituts fur oesterreich. Geschichtsforsohung. 
1, xovi. 0,93. 10,66. 

5. Mittheilungen des Nordbohmischen Excnrsions-clubs. 9,70. 

6. Ungarische Revue. 2, lxxxvii. 8, lvi. 5,72. 10,^7. 

Nederland. 

1. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis. 10,49. 

2. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 
10,87. 

Belgien. 

1. Bulletin de Tlnstitut archéologique Liégeois. 10,^2. 

2. Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la 
bibliographie de Belgique. 10,^2. 

3. Bevoe beige de Nuinismatique. 8, lyi. TID8KBIFTBB OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 47 England. 

1. Church Quarterly Review. 10,57. 

2. The English historical review. 6./5, 38^ 64, 75. 7,23, 46, 92, 
111, S,20, 54, 68, 82, 9,27, 70, 93, 110, 10,32, 67,87, 

3. The NineteeDth Century. 10,49. 

Frankrike. 

1. Académie des sciences morales et politiques. Comptes rendus. 
5,42. 

2. Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. 6,75. 

3. Aonales de Técole libre des sciences politiques. 10,50. 

4. Bulletin de la société de Thistoire du protestantisme fran9ais. 
6,75. 

5. Bulletin d^histoire et d^archéologie du diocése de Dijon. 10,88, 

6. La Nouvelle revue. 9, no. 10,88. 

7. Nouvelle revue historique de droit. 1,92, 

8. Revue oritique. 2, lxxxvu. 3, xxxvm. 5,72. 6,75. 7,24. 

9. Revue de rEztréme-Orient. 3, lvi. 

10. Revue des deux Mondes. 5,42. %,16. S,83, 10,88, 

11. Revue d'hi8toire diploinatique. 7,92. 8,19, 54, 69, 83. 9,27, 70, 
94, 110, 10,32, 50, 68, 87, 

12. Revue Historique. 1, lxxiv, xgvi, ozm. 2, xxx, lxi, lxxxvu, 
cvi. 8, xvra, xxxvra, lvi, lxih. 4, xv, xxxiv, lxx, cvi. 5,20, 

42, 72, 91, 0,15, 38, 64, 74. 7,24, 46, 91, 111. S,19, 54, 68, 83. 
9,27, 70, 94, 110. 10,32, 50, 67, 87. 

Italien. 

1. Arohivio Storico Italiano. 9,94. 

2. Miscellanea di storia italiana. 7,111. 

3. Revue Internationale. 10,88, 

Amerika. 

1. Magazine of American History. 10,^2. INNEHÅLL. 

1. Förteckning pi medarbetare 3. 

II. Syatematisk inneh&Usöfversikt: 

1. Hiatoria i allmänhet 6. 

Medeltiden 6. 

1521-^1611 7. 

1611—1718 7. 

1718—1772 9. 

1772—1809 9. 

Efter 1809 10. 

2. Historiens vetenskap. Kalturhiitoria 10. 

3. Genealogi 10. 

4. Literatnrhistoria. Källkritik. Bibliografi m. m 11. 

5. Arkivväsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m 12. 

6. Historiska arbeten och forskningar, nniversitetsfSrhållanden m. m. 

(notiser) 13. 

7. Historiska sällskap, akademier m. m 14. 

8. Biografiskt . It 

III. Tryckta handlingar 17. 

IV. Anmälda eller omnämnda skrifter. 80. 

y. Tidskrifter och periodiska publikationer refererade till innehållet 42. INNEHÅLL8ÖFVEESIKT IST0EI8K TID8KEIFT STSNfiKA mSTOfilSKA FOBENIHeEN ÄKQÄITOARNA 1891—1900. 
STOCKHOLM 
1901 1. Förteckning på nnedarbetare. ^ 

Ahlenius, k., docent, Uppsala. 17,30 1. 

Ahnfelt, o., professor, Lund. 14,29. 15,/. 16,i85, 7. 18,60. 

Alin, o., professor (f), Uppsala. 17,209. 

Almquist, J. a., v. slottsarkivarie, Stockholm. 1S,61, 19,328. 20,i06. 

Ambbosiäni, S., fil. kand., Uppsala. 19, 199. 

Anderson, T., redaktör, Göteborg. 12,244. 

Andersson, A., v. bibliotekarie, Uppsala. 18,52. 

Arnhbim, F., fil. doktor, Berlin. 14,(J4. 

6. 12,59. 

Berg, G., amanuens, Stockholm. 12,i63. 15,218. 

Berqh, S„ arkivarie, Stockholm. 11,/^. 12,?:^ 1^,117. 

Bergman, E. V., arkivarie (f), Stockholm. 11,209. 12,25 5. 18,27 7. 

10,104. 

Bergström, O., kapten, Stockholm. 12,7 2. 
Bildt, C, frih., envoyé. Rom. 15,89, 353. 

Björlin, G. 14, Genm. 
BoETHius, S. J., professor, Uppsala. 11,233. 12, 17 3. 
v. Bonsdorff, c., professor, Helsingfors. 11,369. 12,369. 14,i8 5. 

15,225, 445. 16,115, 351. 17,271. 19,85. 

Brulin, H., fil. kand., Uppsala. 18,4¥. 
BÅÄTH, L. M., fil. kand., Stockholm. 20,43, 
BöRTZELL, A., hofintendent, Stockholm. 12,35 5. 

Carlson, E., professor, Göteborg. 14,2 7 2, 7i. 16,2 5 5. 17,7 5. 
Centerwall, J., rektor, Söderhamn. 16,1. 

Clason, S., docent, Stockholm. 12,i4 7. 18,^^. 15,^5. 17, i. 19,47. 
20,177. 

Dahlgren, E. W., bibliotekarie, Stockholm. 12,3 5 7. 

Dahlgren, S., lektor. Skara. 17,168. 

Dillner, t. S., fil. doktor, Helsingfors. 19,40. 

Djurklou, N. g., kammarherre, Örebro. Il,i3 7, 2 o 5. 14,i3i, 189. 

15,52. 16,7/, 73. 11,46. 19,55, 37. 

DuNÉR, G., öfverfältläkare, Stockholm. 18,S4. 

^ Lutande siffror hänföra sig till afd. > Granskningar». FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE Eden, N., docent, Uppsala. 15, Genm. 16,321. 20,205, /. 
Erslev, K., professor, Köpenhamn. 11, Genm. 

Fries, E., fil. dr (f), Stockholm. 11,29, 18,.v<j. 15,431. 16,31. 

Fries, S. A., teol. dr, Stockholm. 20, /ö. 

Frtxell, k. a., fil. dr, Uppsala. 18,». 

FÅHRiEUS, G. R., fil. dr, Stockholm. 12,.^. 13,22. 16,20 1. 19,307,0. 

Grandinson, k. g., lektor, Örebro. 11,^5. 

Grotenfelt, G., docent, Helsingfors. 16, Genm. 

Hallendorff, c. H., docent, Uppsala. 12,45. 18,/2, 17. 14,i7i. 

15,50. 18,348, 27, 71, 10,177. 20,288. 

Hammarskjöld, A., amanuens, Stockholm. 11, i, 319. 12, i, 7 5, 7. 

18,197. 14,37, 279. 15,97, 72. 16, 1, 155. 17,97. 

Hammarskjöld, C. G., justitieråd (f), Stockholm. 14, y^, 102. 15, 

Genm. 
Hazelius, g., fil. kand., Uppsala. 11,67. 
Hernlund, H., rektor, Stockholm. 12,81, 
Hildbbrand, E., lektor, Stockholm. 11,27 1, 19, 39, 69, 12,81, 331, 

13, 88, 91, 18,282, 381, 28, 34, 14,172 227, 266, 341, 850, 
360, 20, 74, 15,1, 92, 208, 321, 343, 436, 440, S2, 16,194, 
279, 332, 3SS, 16, 45, 59, f<l, 97, Genm. 17,65, 151, 159, 265, 
21, 58, 86, 18,74, 177, 180, 261, 338, /, 12, 25, 41, 69, 79. 
19,71, 153, 166, 213, 220, 283, 54,56,71, 20,108, 194,299. 

3 82, 27, 29, Dessutom afd. »Underrättelser» till större delen. 
HiLDEBRAND, H., riksantikvarie, Stockholm. 11,7 3. lS,io. 
Hildbbrand, K., docent, Stockholm. 18,8 9. 1^,38, 48. 17,i7l, 5S, 

84. 18,54. 20,/ 2, 34, 87; samt hi drag till afd. »Underrättelser». 
HocHscHiLD, C. F., frih., f. d. utrikesminister (f), Stockholm. 18,305. 
Huitfeldt-Kaas, H. J., riksarkivarie. Kristiania. 12,362. 
HuLTiNo, J., adjunkt, Norrköping. 19,15 9. 
Höjer, N., lektor, Stockholm. 18,5P. 17,3 1. 

Indebetou, W., kapten, Huddinge. 14,i5 5. 

Janse, o., amanuens, Stockholm. 18,3 1 9. 
Johansson, K. F., professor, Uppsala. 19,27, Genm. 

Karlsson, K. H., amanuens, Stockholm. 11,3 6 2, 9. 12,25. 11,38. 

19,77. 

Key-Aberg, k., aktuarie, Stockholm. 12, /. 

Kjellberg, C. M., fil. kand., Uppsala. 18,3 7 8. 18,29 5. 19, Genm. 

Kjellén, R., docent, Göteborg. 11,/. 18, i. 14, i, 24 7. 16,79. 

Kock, A., professor. Lund. 15,i5 7. 16,i9 2. 

Kruse, J., amanuens, Stockholm. 17, /i. 19, i. FÖRTECKNING Pi MEDARBETARE Lagerbring, G., frih., landshöfding, Göteborg. 17, Genm. 
Lagercrantz, E., kapten, Luleå. 13,35 5. 14, Genm. 
Lagermark, J. A., lektor, Luleå. 17,2 7 5. 18,217. 
Leffler, J., fil. dr, Stockholm. 11^86. 
Leuonhtjfvdd, k., frih., löjtnant, Eskilstuna. 20,29 7. 
Lewenhadpt, a., grefve, kammarherre, Stockholm. 18,17 5, 2 6 5. 

19,327. 20,164, 384. 

Lewenhaupt, E., grefve, bibliotekarie, Säbylund. 20,15 5. 

Lind, E. H., amanuens, Uppsala. 10,23 7. 

Ljunggren, S. A, fil. dr, Stockholm. 19,2é». 

Lundström, A. H., professor, Uppsala. 18,5^. 14,3 5 6. 17,6 1, 63, 

259, 60, 

Malmström, C. G., f. d. riksarkivarie, Djursholm. 10,2 7 2. 

Nordvall, J. E., docent, Uppsala. 11,9 3. 18,i7 5. 
Nerman, g., f. d. major, Stockholm. 18,2 5 7. 
NoRBEN, A., professor, Uppsala. 14,9 5. 18,^2. 
Nyström, J. F., lektor, Uppsala. 12,25. 

Odhner, c. t., riksarkivarie, Stockholm. 18,7 1. 14,87. 15,4 4 2. 
Olmer, E., fil. dr, Göteborg. 18, i. 19,4 1. 20,24 9. 

Pajula, J. S., lektor, Finland. 16,334. 

Petrelli, J. T., krigsarkivarie, Stockholm. 14,i6 2. 15,4 3 8. 20, 102, 75. 

RiDDERSTAD, W., öfvcrstc, StOCkholm. 11,3 6 5. 

Rosman, H., fil. dr, Stockholm. 20,32, 

Rossan der, C. J., f. -d. professor, Stockholm. 19, Genm. 

Rydberg, O. S, kansliråd (f), Stockholm. 11, Genm. 
Rydfors, a., fil. dr, Stockholm. 11,45. 18,55. 14,59, 81, ti4. 15,24, 
35. 16,25. 17,1, 75 

Sandegren, M., adjunkt, Stockholm. 14,42. 

Schauman, g., hibl.-amanuens, Helsingfors. 18,49, 32 8. 

SchCck, H., professor, Uppsala. 11,281, 55, 90, 12,69, 18,300. 

14,97. 15,39. 16,77. 11,80, 20,/Ä. 

Schybergson, M. g., professor, Helsingfors. 16,56*. 

Setterwall, k., bibl.-amanuens, Stockholm. Tidskriftsöfversikt. 

11—20. Hist. bibliografi 11—20. 11—20 bil. 
Silfvbrstolpe, c, hofmarskalk (f), Stockholm. 12,61, 18,69, 7. 

14,55. 15,221. 16,5:^, 57 samt bil. 
Sjöberg, A., generalkrigskommissarie, Stockholm. 12,2 3 6. 
Sjögren, O., adjunkt, Stockholm. 18,79. 16,2 9 3. 
Sjögren, W., professor, Uppsala. 20,318. 
Sondén, P., arkivarie, Stockholm. 11,36, 18,2 3. 14,4. 16,25. 19,75. 

20,113. FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE 

« Sprinchobn, c, rektor, Lund. 12,75. 

Stavbnow, L., professor, Göteborg. 11,77. 12,39. 18,1, 43. 14,/J. 

15,171, 261, 415, 36. 10,97, 90. 17,6». 18,49. 19,1. 

Steffen, R., lektor, Örebro. 17, 2P. 

Stille, a., docent. Lund. 15,7. 17,17. 18,i9i. 19,239. 20,tf7, 78. 

Stjebna, E., fil. kand., Lund. 19,237. 20, Genm. 

Storm, G., professor. Kristiania. 18,^7. 

SvBNsÉN, E., litteratör, Stockholm. 18,0.y. 15,4S3. 

Stlvan, o., docent. Lund. 18,123, 319. 14,/. 17,55. 

Söderberg, V., fil. kand., Uppsala. 17,^^. 18,/5. 19,125, 255, t3. 

Taube, B., frih., f. d. arkivarie, Stockholm. 17,336. 
Tegnér, E., bibliotekarie (f), Lund. 11,185. 12,5 1, bil. 15,229,25. 
10,^/. 19,61. 

Ti dan der, L. G., ingeniör, Stockholm. 12, Genm. 
Torpadie, R., major, Stockholm. 12,i5 8, 33. 

Wadstein, E., professor, Göteborg. 19,i09. 

Wahlström, L., fil. dr, Stockholm. 19,9 1. 

Varenius, o., docent, Uppsala. 15,4 j. 17,.?2. 

Westling, F., rektor, Nyköping. 11,89. 

Westrin, Th., arkivarie, Stockholm. 12,7 1. 14»79, 262. 15,334, 

341. 10,283. 18,62, 89, 267, 276. 19,164, 325. 20,1, 57, 

196, 309, 329; samt bidrag till afd. »Underrättelser». 

Wiesblgren, H., f. d. bibliotekarie, Stockholm. 11,197,206. 18,157. 
10, Genm. 18,338. 

Wimarson, N. docent, Lund. 20,34 1. 

VisiNQ, J., professor, Göteborg. 11,25. 18,/?. 

Wrangel, E., professor. Lund. 11,355. 15,/J/. 17,331. 20,3 21, 3 70. 

Wranqbl, F. U., grefve, kammarherre, Stockholm. 11,203. 14,/ 12. 

15, to, 73. 
Wrangel,. H., kommendörkapten, Stockholm. 12,i03, 2 89. 

Zetterbten, a., intendent, Stockholm. 20,ioo. 

Åkerblom, A., lektor, Karlskrona. 19,2 2 9. systesIatisk innehIllsöfversikt 1 II. Systematisk innehållsöfversikt. 
I. Historia i allmänhet. 

Fomtiden ooh Medeltiden. 

En historisk runsten (E. Svensén). 15,433. 

De senaste undersökningarna rörande Ynglingasagan (H. Schtlck). 

15,39. 

Om ynglingar såsom namn på en svensk konungaätt (A. Kock). 

15,157. 

Namnhistoriska bidrag till frågan om den gamla norska konunga- 
ättens härstamning (E. H. Lind). 16,237. 
Hvarest gräfde sig Olof Haraldsson ut ur Mälaren? (G. Ner man). 

18,25 7. 

Heimskringlas framställning af förhållandet mellan Olof Skötkonung 

och Olof den helige (A. Åkerblom). 19,229. 
S:t Sigfrid och hans mission (H. Hi Idebrand). 11,73. 
De nyaste åsikterna om Erik den helige (O. Janse). 18,319. 
Påfvebrefvet om sankt Eriks korståg (K. Stjerna). 19,23 7. 
Genmäle (C. M. Kjellberg). 19, bil. 

Påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg II. (K. Stjerna). 20, bil. 
Om dateringen af Alsnö och Skeninge herremöten under Magnus 
Ladulås (R. Kjellén). 14,247. 
Unionsbrevet fra Kalmarmödet 1397. Spörgsmål til hr O. S. Ryd- 
berg fra Kr. Erslev. 11, bil. 
Svar på prof. Kr. Erslevs spörsmål af O. S. Rydberg. 11, bil. 
Jöns Gerekeson, ärkebiskop i Uppsala 1408 — 1421 (G. Djurklon). 

14,189. 

Riksdagar och ständermöten under medeltidens sista århundrade (1434 

—1520) (E. Hildebrand). 18,282. 
Sten Sture d. y. och Gustaf Trolle 1514—1517 (K. Ahlenius). 

17,301. 

1521— leii. 

När föddes Gustaf Vasa? (E. Hildebrand). 15,343. 

Ännu en gång om Gustaf Vasas födelseår (E. Hildebrand). 15,436. 

Smålandslif 1521 (E. Hildebrand). 20,299. 

Laurentius Andrese till Magnus Sommar ^Vi2 1527 (H.Lundström). 

14,356. 

Om kanslern Laurentius Andreae (O. A hn fel t). 16,18 5. 
Biskopames i Strängnäs och Västerås hemliga protestation mot reforma- 
tionsverket af den 10 aug. 1531 (H. Lundström). 17,61. SYSTEMATISK INNBHÅLLSÖPVBRSIKT 1 En episkopal reservation af den 27 aug. 1531 (H. Lundström). 

17,63. 

Måns Svensson Some och Peder Skräm (E. Hildebrand). 19,213. 
Från Gustaf Vasas sista tider (E. Hildebrand). 19,283. 
Gustaf Vasas sista tal till ständerna (E. Hildebrand). 19,220. 
Arvid Gustafsson Stenbocks berättelse om dråpet på fältmarskalken 

Ivar Månsson Stjemkors (E. Hildebrand). 11,271. 
Ett par anmärkningar om 1587 års riksdag (E. Hildebrand). 

16,2 7 9. 

Strängnäs stifts prästers särskilda protestskrifvelser af år 1587 mot 

liturgien (H. Lundström). 17,259. 
Böneskriften i Reval 1589 och rikets stängande för konung Johan 

(E. Hildebrand). 17,i5i. 
Undersökningar till Uppsala mötes historia (K. Hildebrand). 18,89. 
Brytningen i Sveriges historia 1594 (E. Hildebrand). 14,22 7. 
Konung Sigismunds protest mot sin 1594 afgifna försäkran. 20,383. 1611—1718. 

Förhållandet till Polen och Petrus Petrejus' sändning till Danzig 

1615 (S. Clason). 20,i77. 
Johan Skytte och Oxenstiernoma (P. Sondén). 20,ii3. 
Tvenne hjältar från trettioåriga kriget (P. Sondén). 18,23. 
Om Johan Baners sista sjukdom. 18,2 7 7. 
Från fredsmötet 1645 (E. Fries). 15,431. 
Ur envoyén F. Cronmans diarium vid beskickningen till Ryssland 

1668—1669 (E. W. Bergman). 16,i04. 
Ett bref från Christina Alexandra. 14,261. 
Öfverste Nils Djurklou^s egenhändiga lefnadsteckning (G. Djurklon). 

14, 1 3 1 . 
Sverige och Ryssland efter freden i Kardis 1661 (slut) (J. Nordwall). 

11,93. 

Johan Gyllenstiernas riksdagsmannabana (R. S^åhrseus). 19,307. 
Sverige och förbundet i Augsburg 1686 (R. Fåhraeus). 16,20 1. 
Sveriges politik vid tiden för Altonakongressen 1686 — 1689 (L. Sta- 

venow). 15,171, 26 1. 
Ett blad ur reduktionens historia (A. Lewenhaupt). 19,32 7. 
Kristian V:s öfverfall på Holstein-Gottorp vid Karl XI:s död (E. 

Olmer). 18,i. 
Sveriges förhållande till konungavalet i Polen 1697 (E. Olmer). 

20,249. 

Alliansen mellan Sverige och huset Ltineburg 1698 (E. Olmer). 19,4 1. 
Till historien om Karl XILs ungdomsridter (A. Lewenhaupt). 

20,384. 

Karl XII och kejsaren 1707 (E. Carlson). 17,7 5. 

Ett bref från Karl XUis läger i Sachsen 1707 (H. Wieselgren). 

11,197. SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖFY^IKT 1 Olof Hermelins öde vid Poltava (C. Hallendorff). 18,348. 

öfverste Eosanders berättelse till preussiska hofvet från lägret vid 
Bender 1712 (E. Carlson). 16,255. 

Relation om Gotlands tillstånd 1712. 17,65. 

Generalen frih. Axel Sparres bref till konung Karl XII 1713 — 1715 
(T. Westrin). 20,57. 

Västerbotten och ryssarne 1714 — 1721 (E. W. Bergman). 12,255. 

Karl XII:s hemfärd från Turkiet (C. T. Odhner). 18,7 1. 

Frih. G. H. v. Görtz' bref ur fängelset i Arnhem 1717 med en in- 
ledning (T. Westrin). 18,89. 

En redogörelse af baron G. H. von Görtz rörande hans förhållande 
till jakobiterna 1716—1717 (T. Westrin). 18,276. 

Karl XII:s sista egenhändiga bref (T. Westrin). 15,334. 

Karl XII:s sista planer (T. Westrin). 15,34 1. 

Anna en gång Karl XILs död (E. Hildebrand och A. Ämnens). 

12,81. 

Anteckningar om Karl XILs orientaliska kreditorer (T. Westrin). 

20,1. 
Peter I och Ryssland på hans tid skildrade af ett ögonvittne (T. 

Westrin). 14,79. 

1718—1809. 

Taflor från krigs- och olycksåren efter Karl XII:s död 1719—1721 

(H. Wieselgren). 18,i57. 
Riksrådet grefve Gustaf Bonde såsom statsman och författare (L. 

Stavenow). 19,i. 
Stephan Löfving (C. G. Malmström). 16,2 7 2. 
Samuel Åkerhjelm d. y. och de ryska stämplingama i Sverige åren 

1746—49 (R. Kjellén). 14, i. 
Gustaf III, Sofia Magdalena och Christian VII 1788 (C. F. Hoch- 

schild). 13,305. 
Till religionsfrihetsfrågans historia vid 1778 — 79 års riksdag (G. 

Schauman). 18,49, 328. 
Gustaf III och Benzelatjernas plan mot ryska flottan 1789 (L. Wahl- 
ström). 19,91. 
Gustaf III och emigranterna (E. Tegnér). Il,i8 5. 
Ur A. L. Ribbings papper (E. Tegnér). 12,5 1. 
Några anmärkningar om riksdagen i Norrköping 1800 (S. Cla- 

son). 17,1. 
Några bref från frih. H. H. von Essen till G. A. Reuterholm 

(E. Lewenhaupt). 20,15 5. 
Frih. J. Cederström och förberedelserna till 1809 års revolution 

(E. Tegnér). 15,229. 
Hans Järtas berättelse om förberedelserna till 1809 års revolution. 

14,341. 10 SYSTEMATISK INNBHIlLSÖPVBRSIKT 1 — 3 [J^ Efter 1809. 

Kronprinsen Karl Johan om unionens nödvändighet för Sverige (T. 

(Westrin). 16,283. 
Bidrag till Moss-konventionens historia (O. A lin). 17,209. 
Minnen ur min lefnad af C. F. Horn. 12, i, i93. 
Konferensen på Ulriksdal september 1863. 12,229. 2. Historiens vetenskap. 

Om förhållandet mellan politisk historia och kulturhistoria (L. Sta- 

venow). 15,415. 
Ett nytt program för den historiska vetenskapen (N. Eden). 16,321. 
Frågan om en ny historisk metod (N. Eden). 20,205. 3. Kulturhistoria. 

Anteckningar om Lappmarken särskildt med hänsyn till kristendomens 

införande därstädes (E. W. Bergman). 11,209. 
Dalarne och dalkarlarne (N. Höjer). 17,3 1. 
Den svenska legenden i Guiana (E. Hildebrand). 19,71. 
Den sydafrikanska krisens historiska förutsättningar (V. Söderberg). 

19,2 5 5. 

S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom under 1600- 

talet (C. Bildt). 15,353. 
Ett bidrag till brännvinets historia i Sverige. 20,38 2. 
Två svenska frälsemäns syndaregister (E. Hildebrand). 14,266. 
Gustaf Vasas hof- och husapotek. 20,i94. 

Ett klagomålsregister från Småland 1563 (E. Hildebrand). 15,321. 
Några råd att iakttaga under pestilentie. 15,92. 
Samuel Kiechels resa i Sverige 1586 (E. Hildebrand). 12,331. 
Ur Jon Jonssons vandringsbok 1582 — 1620. 18,338. 
Ett kungligt barndop i Danmark 1649. 17,33 6. 
Ett uppträde i K. Maj:ts fyrkant 1655. 16,332. 
Rangstridema inom svenska adeln under 1600-talet (S. Bergh). 

16,117. 

En skildring af en session i engelska parlamentet. 19,325. 
Olof Rudbecks plan till en ordinarie postbåtsförbindelse mellan Stock- 
holm och tjppsala. 19,i64. 
Svenska silfverskatter i Moskwa (J. A. Almquist). 20,io6. 
Två bref från Jesper Svedberg. 12,i63. 
Potatisodling i Dalarne 1728. 19,16 6. SYSTBBiATISK INNBHÅLLSÖFVBR8IKT 3 — 5 11 

Ett originalbref af Linné (T. Westrin). 14,262. 

En inlaga till E. Maj:t från Emanuel Svedenborg. 13,7 8. 

En herredagsbondes riksdagsutgifter under frihetstiden. (T. Westrin). 

20,196. 

Förbundet i Norrköping 1779 (J. Hul ting). 19,15 9. 
Ett ungdomsbref af Gustaf af Wetterstedt. 15,2 is. 
Les lettres de cachet i Frankrike (A. Börtzell). 12,355. 
Några iakttagelser angående franskan såsom diplomatiens språk (T. 
Westrin). 20,329. 4. Rätts- och författningshistoria. 

Västgötalagens stadgande om konungaval i Sverige (A. Kock). 16, 192. 
Tvenne frågor ur den fomsvenska statsrätten (E. Wadstein). 19, 10 9. 
Om konungavalet under den äldre medeltiden (S. Ambrosiani). 

19,199. 

Södermannalagen och dess konungabalk (C. M. Kjellberg). 18,295. 
Om ursprunget till Erik XIV:s nämnd (E. Hildebrand). 14,350. 
Karl IX:s testamente och tronskiftet 1611 (E. Hildebrand). 15,i. 
Några bidrag till en rådslängd för Gustaf II Adolfs regering (J. Nord- 

wall). 18,175. 
Om uppkomsten af bestämda perioder för den svenska riksdagens 

sammanträde (S. Clason). 12, 147. 
Enväldets tilltänkta grundlagar i Sverige (E. Hildebrand). 15,208. 
Några anmärkningar öm uppkomsten och karaktären af frihetstidens 

författning (S. J. Boethius). 11,233. 
En konflikt mellan k. Fredrik och sekreta utskottet (S. J. Boethius). 

12,173. 

Utlåtande af lagman Poppius i författningsfrågan 1809. 16,338. 
Den nationella karaktären i 1809 års grundlagstiftning (R. Kjellén). 

18,1. 
Hvem har stiftat Sveriges regeringsform af 1809? (R. Kjellén). 16,79. 
Svenska Pommeren och 1809 års regeringsform (E. Hildebrand). 

18,177. 

Hans Järtas tankar om föreningen mellan Sverige och Norge. 14, 17 2. 5. Krigshistoria. Krigsinrättningarna. 

Svenska flottan under vasakonungarne (A.Hammarskjöld). 11, 3 1 9 ; 

jfr 12,17 2. 
Ett bidrag till flottans historia under Erik XIV (C. Silfverstolpe). 

18,69. 

Om Vexiö brand 1570 (T. Andersson). 12,244; jfr 370. 
Gustaf Adolf om den svenska soldaten. 12,7. 1. 12 SYSTEMATISK INNBHÅLLSÖFVBRSIKT 6 — 6 

Ett par bref om slaget vid Ltttzen 1632 (R. Torpadie). 12,i58. 

Piccolominis bref om slaget vid Ltttzen 1632 (C. T. Odhner). 14,87. 

Amiral Ugglas expedition vintern 1676 (N. Wimarson). 20, 341. 

Kristian V i slaget vid Lund (Ä. Stil le). 18,i9i. 

Ryska berättelser om slaget vid Narva (C. Hallendorff). 20,288. 

W. A. v. Schlippenbachs lifländska här (O. Sjögren). 16,293. 

Mtthlenfels hos Karl XII i Smorgonie (C. Hallendorff). 14,i7i. 

Karl XII och Mtlhlenfels (E. Carlson). 14,2 7 2. 

Västgötar och östgötar i slaget vid Helsingborg 1710 (J. Pctrelli). 
20,102. 

Om platsen för träflfningen vid Näs d. 18 febr. och för slaget vid 
Helsingborg d. 28 febr. 1710 (A. Stil le). 19,239. 

Karl XII:s sista fälttag (J. A. Lager mark). 17,2 7 5. 18,217. 

En svensk krigsfånge i Ryssland under k. Karl XII:s tid (O. Berg- 
ström). 12,72. 

En karolins meritlista (W. Ridderstad). 11,365. 

Drabanten Christian Gjerttas anteckningar (T. Westrin). 18,62. 

Om Tordenskjold och svenskarne (slut) (A. Hammarskjöld). 11, 1. 

Svenska örlogsflottan 1719 och dess förhållande till ryssames härj- 
ningar (H. Wrangel). 12,io3, 289. 

Ett bidrag till historien om folkväpningen i Sverige 1788. 16,837. 

Generalen Grefve Gustaf Wachtmeister, hans släkt och hans fälttåg. 
1 — 13 (A. Hammarskjöld). 18,i97. H,37, 279. 15,97. 
17,9 7. 

Finska kriget 1808 — 1809 (A. Hammarskjöld). 16,i, 155. 

En lifgrenadiers anteckningar om sin fångenskap i Frankrike (J. 
Petrelli). 14,162. 

Två urkunder till Vadstena krigsmanshus* historia (A. Sjöberg). 

12,236. 

Östgöta- och Södermanlands tremänningsregemente (W. Indebetou). 

14,15 5. 

Ett bidrag till frågan om konungens Svea lifgardes traditioner (E. 
Lagercrantz). 13,355. 
Svea lifgardes traditioner. Genmäle af G. Björlin. 14 bil. 
Svea lifgardes traditioner. Svar på öfverstelöjtnant G. Björlins 
genmäle (E. Lagercrantz). 14 bil. 
Svensk lösen (A. Zettersten). 20,ioo. 6. Genealogi. Personhistoria. 

Engelbrekt Engelbrektsson (K. H. Karlsson). 11,362. 

Svenska släkter med sparren öfver ett blad till sköldemärke (G. 

Djurklon). 11,137. 
Biografiska data rörande vasahuset (A. Lewenhaupt). 20,164. 
Ett tillägg till »Biografiska data rörande vasahuset» (K. Leijon- 

hufvud). 20,297. 
När föddes Aurora Königsmark? (A. Lewenhaupt). 18,i75. SYSTEMATISK INNBHÅLLSÖFVBRSIKT 6 — 7 13 Svar på frågan: När föddes Aurora Königsmark? (A. Lewenhaupt). 

18,265. 

Om Katarina Ls första man (J. Petrelli). 15,4 38. 
Falsk ursprungsbeteckning (E. Wrangel). 11,355. 7. Litteratur- och lärdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. 

Våra äldsta historiska folkvisor (H. Schtick). 11,281. 

Våra äldsta reformationsskrifter och deras författare (H. Schttck). 

14,9 7. 

»Cancelleren Laurentius Andreae tankar om presterskapet» (O. Ahn- 
felt). 18,60. 

Ett bidrag till frågan om J. Baazius som kyrkohistoriker (E. Hilde- 
brand). 19,153. 

Om de främmande lärde vid drottning Kristinas hof (E. Wrangel). 

17,331. 

Upplysningar om det italienska originalet till »Histoire des intrigues 
galantes de la reine Christine» (C. Bildt). 15,89. 

Svenska och finska studerande vid universitetet i Halle 1693 — 1744 
(J. S. Pajula). 16,334. 

Johan Claeson Risingh (E. Fries). 16,3 1. 

Anmärkningar öfver G. Adlerfelds Histoire militaire de Charles XII 
(C. Hallendorff). 19,177. 

J. G. Hallmans sorgespel »Erik och Valdemar» (O. Sylwan). 17,5 5. 

Nils von Oelreich såsom censor librorum (O. Sylwan). 18,123. 

P. J. Höppener. En publicist på 1700-talet (O. Sylwan). 18,319. 

Sveriges historia och modern fransk häfdateckning (V. Söderberg). 

19,12 5. 

Den nyaste litteraturen om Columbus och Amerikas upptäckt (E. 

Dahlgren). 12,357. 
Nationalekonomisk historieskrifning I (K. Hi Idebrand). 17,i7i. 
Svensk historieskrifning och svensk patriotism (E. H i Idebrand). 

18,74. 

Svensk Historisk Tidskrift och finsk-finsk historieskrifning (E. Hilde- 
brand). 15,440. 

Till red. af Hist. Tidskrift af G. Grotenfelt. 16, bil. 

Gensvar af E. Hildebrand. 16, bil. 
Aftenposten och Svensk Historisk Tidskrift (E. Hildebrand). 18,i 80. 
Öfversikt af Finlands historiska litteratur (C. v. BonsdorfO- 11,369. 

12,369. 14,185. 15,225, 445. 16,115, 351. 17,271. 19,85. 

Svensk historisk bibliografi 1890—1899. 11—20 (K. Setterwall). 

Bih. till årg. 1891—1900. 
Tidskriftsöfversikt 1891—1900 (K. Setterwall). 11—20. 14 STSTEMATISK INNEHÅLLSÖFVERSIKT 8 8. Arkiwäsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m. 

Arkivaliska anteckningar från Danzig och Thorn (E. Wrangel). 

20,370. 

Danmarks provinsarkiv. 12,16 9. 14,94. 17,169. 

Danska riksarkivet. 13,87. 15,351. 16,115. 17,269, 346. 18,363. 

Danzigs statsarkiv. 20,394. 

De la Gardieska arkivet i Dorpat. 12,80. 

En hittills okänd paleotyp rörande Sverige (J. A. Almqui9t). 19,328. 
Ett par ord om kammararkivet (E. Hildebrand). 17,i59. 

Finska statsarkivet. 20, 112, 202. 

Franska krigsministeriets arkiv. 19,2 5 3. 

Franska lutherska församlingens i Stockholm kyrkobok. 18,82. 

Franska utrikesministeriets arkiv. 12,80. 

Första tyska arkivdagen. 20,203. 

Gefifroys skandinaviska boksamling. 16,2 90. 
Generalstabens krigshistoriska afdelning. 16,34 7. 
Gumseliuska samlingen. 17,343. 
Göteborgs stadsbibliotek. 14,3 63. 

Haag, riksarkivet 20,393. 

Handskrifna Svecana i italienska arkiv och bibliotek efter 1623 

(E. Tegnér). 12 bil. 
Hjälmarsbergs arkiv 14,9 1. 

Jämtlands bibliotek. 17,i6 5. 

Kammararkivet. 18,i92, 304. 17,i59, 342. 18,83. 
von Kothenska papperen. 20,112. 
Köpenhamns provinsarkiv. 14,94. 

Lybecks stadsarkiv. 12, 170. 

Norska riksarkivet. 16,2 8 7. 19,17 4. 20,307. 

Några ord om den s. k. Miinchensamlingen (H. J. Huitfeld-Kaas). 

12,362. 

Paris kommunalarkiv. 12, 1 7 1 . 
Porthan-Tengströmska manuskriptsamlingen. 20, 1 u . 
Preussiska arkivväsendet. 15,9 6. 16, 199. 20,2 03, 394. 
Rysslands provinsarkiv. 19,2 5 3. SYSTEMATISK INNBHÅLLSÖPVERSIKT 8 — 9 15 

Skoklosters arkiv. 12,246. 

Stockholms konsistorii arkiv. 11,2 7 8. 

Stockholms rådhusarkiv. 11,91, 202. 

Svea hofrätts arkiv. 11,3 6 7. 12,24 6. 

Svenska riksarkivet. ll,20i, 278, 367. 12,i67, 246, 248. 18,82, 

192. 14,91. 15,348. 16,287. 17,342, 343. 18,359. 19,171, 
246. 20,303. 

Trondhjems stiftsarkiv, arkivfynd. 11,91. 
Thumska familjepapperen. 11,3 7 2. 

Uppsala länsarkiv. 12,24 7. 
Uppsala stadsarkiv. 18,37 8. 

Vadstena landsarkiv. 20,3 63. 

Yatikanska arkivet och biblioteket. 11,92. 12,i7i. 18, 19 6. 16,19 9, 

20,387. 

Wien, statsarkivet. 17,2 69. 

Våra centrala ämbetsverks arkiv (E. Hildebrand). 18,261. 9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, 
universitetsförhållanden m. m. 

Amerikanistkongressen 1892. 12, 170. 

Anslag till lärda verk. 12,76. 15,95. 17,71. 18,83. 20,iio. 

Baner, Johan. Minnesvård. 11,27 7. 
Beskowska stipendiet. 16, 197. 18,i83. 

Cambridge modem history. 17,2 7 3. 

Dansk Historisk Tidskrift. 17,346. 

Danska fanor och standar i Stockholm. 14,i8 7. 

Dentsche Zeitschrift fttr Geschichtswissenschaft. 16,19 9. 18,88. 

Deutsche Geschichtsblätter. 20,204. 

Europeiska staternas historia (Heeren-Ukerts). 14,3 64. 16,2 90. 

Finlands historia af M. G. Schybergson (tysk öfversättning). 16,198. 

Forskningsresor, ryska till Sverige. 18,35 9; tyska till Sverige. 11,2 7 9. 

2> svenska till Frankrike, 16,34 7; till Italien (Rom) 

14,185, 363. 16,347. 17,163, 344. 20,387. 

(K.) Fortifikationens historia. 20,307. 
Franska institutets pris. 11,371. 16 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖFVBR6IKT 9 

Geijerska priset. 16,34 6. 19,331. 

Gustaf Adolfs-festen 1894. 14,360. 

Gustaf Vasa-minnet, 16, 194. 

Gräfningar i Arboga. 12,i68. 

Göteborgs högskola, 11,367; donation 14,363; föreläsningar, 12,76, 

248. 18,82, 304; professur i historia, 18,382. 14,i83. 15,95, 

347; publikationer 15,2 2 4. 

Handbuch der mittelalterl. und der neueren Geschichte. 18,293. 
Handskriftsfynd i Egypten. 12,36 8. 

Helsingfors universitet, professur i historia. 18,3 64; akademiska af- 
handlingar 11,369. 12,369. 14,i85. 15,225, 445. 16,351. 

17,27 1. 19,85, 

Historische Vierteljahrschrift. 18,18 9. 

Historische Zeitschrift, redaktör. 18, 19 5. 15,44 6. 

Historisches Taschenbuch. 18,3 8 6. 

Internationell kongress för diplomatiens historia (T. Westrin). 

18,189, 267, 364. 19,88. 

Internationell kongress för jämförande historia 1900. (T. Westrin, 
W. Sjögren, E. Wrangel). 20,io8, 309. Jfr 19,i74. 

Karl XII:s bref utg. af E. Carlson (tysk öfversättning). 14,365. 
Karl X Gustafs historiska fond, stadgar. 19,i7i, 329. 
Kielerfreden och unionen af N. Eden (tysk öfversättning). 14,365. 
Kriget i Norge 1814 af G. Björlin (tysk öfversättning). 14,365. 
Köpenhamns universitet, professur i historia. 19,17 4. 

Lektorat i historia. 11,36 7. 12,36 6. 

Letterstedska föreningens anslag. 11,202. 12,i68. 18,i92. 16,224. 
Loubatska priset. 12, les. 

Lunds universitet, akademiska afhandlingar 11,202. 12,i68. 18,382. 
17,164. 18,171. 20,200; professur i geografi och historia. 

14,183. 

Malmö stads viktigaste urkunder (publikation). 20,306. 
Maria Stuarts svar till Erik XIV (auktion). 11,2 7 8. 
Monumenta Germani» historica. 12,i6 9. 

Neue Heidelberger Jahrbticher. 11,207. 

Personhistorisk tidskrift. 18,3 6 0. 

Statsvetenskaplig Tidskrift. 17,343. 19,17 2. 
Stenbocksstatyn i Helsingborg. 14,9 5. 
Stockholms högskola, föreläsningar. 13,8 2. 
Svenska adelns ättartafior. 14,3 66. SYSTEMATISK INNBHÄLLSÖFVBRSIKT 10 17 enska akademiens kungliga pris. 16,34 6. 19,33 6. 
enska folkundervisningens historia (pris). 12,7 7. 

)psala universitet, akademiska af handlingar 11,9 o, 202. 12,i68. 

13,192, 382. 14,184. 15,223, 444. 16,197. 17,163,269,342. 

18,84, 184, 3 58. 19,171. 20,199; docentur i statskunskap 
11,36 7; professur i kyrkohistoria 18,28 8; föreläsningar 11,90. 
12,76, 248. 18,82, 304; sommarkurser 17,269. 

rdunpriset. 14,2 7 7. 10. Historiska sällskap, akademier m. m. 

Sverige, 

jstriklands fornminnesförening. 16, 113. 

storiska föreningen i Lund. 14,i84. 

storiska föreningen i Uppsala. 14,i84. 

imanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala. 18,186. 

irl Johans-förbundet. 14,i84. 15,2 24. 19, 172. 

Tkohistorisk förening. 20, 110. 

itterstedtska föreningen. 11,202. 12,i68. 18,192. 15,224. 

jrikes fornminnesförening. 16,34 8. 
Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens 
historia. 12,248. 16,345. 17,163, 343. 18,S3, 183, 358. 
19,171, 331. 20,387. 

enska Autografsällskapet. 18, 19 4. 19,8 2. 

enska fornskriftsäUskapet. 13,381. 18,i84. 

enska Humanistiska förbundet. 20, 111, 305, 392. 

enska Litteratursällskapet. 18,2 8 8. 

enska Historiska föreningen : Arssaramankomster. Bilagor till årg. 

1891—1900. 
dermanlands fornminnesförening. 11,9 1. 
3plands fornminnesförening. 16, 11 3. 17,164. 
jstergötlands fornminnesförening. 17,164. 
jtenskapsakademien. 19,i7i. 20,i9 9. 
tterhets, hist. och antikvitets- Akademien. 11,9 0. 12,i6 7, I68, 

246. 18,382. 14,91,183, 363. 15,223. 16,197, 345. 17,71, 
342. 18,83, 183, 358. 19,331. 20,199, 387. 

itergötlands historiska museum. 15,9 5. 

Norge, 

jrgens historiske förening. 16, 115. 

3n historiske Kildeskriftskommission. 18,384. 15,44 5. 19,84, 17 4. 

3rska fomskriftssällskapet. 20,39 3. 

'ondhjems historiske förening. 20, 112. 

Hiit. Tidskrift. Jnnehållsöfversikt 1891—1900. 2 18 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖFVERSIKT 11 Finland. 

Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum. 16,290. 

Finska fornminnesföreningen. 12,i6 9. 

Svenska litteratursällskapet. 12,370. 15,95. 17,271. 18,187. 

Danmark, 

Det danske selskab. 15,9 6. 

Historisk förening. 17,169. 

Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 13,38 5. 19,252. 

Östifternes historisk-topografiske selskab. 18,29 2. 

Ri/ssland, 
Historisk förening i Petersburg. 11,371. II. Biografiskt. Arndt, W. 15,9 4. 
Abneth, a. v. 17,2 68. 

AUBERT, L. M. B. 16,113. 

BaNCROFT, g. 11,8 9. 
Baudrillart, H. 12,16 7. 
BaUMG ARTEN, H. 13,303. 

Bergman, C. J. 15,94. 
Bergman, E. W. 17,2 6 7. 
Bergström, R. 13,381. 
Bbrtolotti, a. 13,303. 

BiRKELAND, M. 16,19 7. 

Björkandbr, a. a. i. 19,17 0. 
Bonde, C. J. 15,44 2. 
Brine, b. ten. 12,166. 
BRtCKNER, A. 11,17 7. 16,345. 

Brugsch, H. k. 14,2 7 5. 
Bruzelius, N. g. 15,2 22. 
Brusewitz, g. H. 19,246. 
BUNGB, F. G. v. 17,26 7. 
BURCKHARDT, J. 17,2 68. 
BusSON, A. 12,3 6 6. 

Bäckström, P. O. 12,16 6. 

CANTt, C. 15,223. 
Carriére, M. 13,94. 
Chébuel, a. 11,2 7 7. 
CORNBLIUS, CA. 13,81. Creutz, c. M. 13,19 2. 
CURTIUS, E. 16,28 7. 

Dahlgren, F. A. 15,94. 
! De Geer, L. 16,29 1. 

I DiTTMAR, M. 18,183. 
EbERS, g. 18,28 7. 

Essen, G. H:son v. 19,170. 
Falkman, L. B. 11,89. 
Flathe, Th. 20,3 8 7. 
Freeman, E. a. 12,16 7. 
FrBYTAG, g. 15,2 2 3. 

Fries, E. 20,198. 
Fritzner, J. 13,382. 
Froude, J. a. 14,363. 

Gaedeke, a. 12,36 5. 
Geffroy, a. 15,34 7. 
Gindely, a. 12,3 66. 
Gneist, R. v. 15,34 6. 
Granlund, V. G. 18,28 7. 
Gregorovius, F. 11,201. 
Gbeiffenhagen, t. W. 11,89. 
Gröt, J. 13,303. 
Grote, H. 15,223. 
Gråtz, H. 11,3 6 7. SYSTEMATISK INKEHÄLLSÖFVTERSIKT 1 1 19 tfARSEJÖLD, C. G. 18,182. 
)ELMANN, G. H. 11,36 7. 
:le, k. J. 13,303. 
CHIU8, P. 19,8 2. 

r, A. 20,38 7. 
r, L. L. v. 12,7 5. 
:r, a. 19,8 2. 

B, G. 13,88. 14,95. 

3EN, J. 12,7 5. 

ING, R. V. 12,3 6 6. 

ENSEN, A. D. 17,2 6 8, 34 7. 

•SON, K. F. 20,303. 

YN DE LeTTENHOVE. 11,2 7 7. 

ERT, II. 19,24 6. 

IMING, G. E. 13,300. 

;SNER, P. V. 20,302. 

R, K. 11,9 2. 18,8 9. 

.ER, B. V. 18,2 8 7. 

K, E. E. 19,8 1. 

NNE, L. 18,2 8 7. 

RD, H. A. 14,363. 

[ANN, M. 13,8 8. 

5NHAUPT, A. 15,221. 

R, M. V. 12,16 7. 

INSTRAND, A. J. 15,34 7. 

S, X. 11,200. 

E, W. 13,303. 

, S. 13,19 2. 

OW, C. V. 17,207. 

R, F. V. 12,16 6. 

J8EN, F. 20,3 8 7. 
ÄSTRÖM, C. G. 17,2 6 5. 
CELL, J. 17,7 0. Jfr 20,19 7. 
lENBRECHER, W. 12,3 6 6. 
OBG, R. 18,2 8 7. 
:e, Th. 12,24 6. 

rzER, T. A. v. 12,7 5. 

VALE, Ch. 14,183. 
'ENS, R. 14,2 7 4. 
.BB, W. 12,16 6. 

lON, A. 13,19 2. 
IST, J. I. 20,3 3. Opel, J. 15,2 2 3. 
Oesterley, H. 11,17 7. 
overbeck, j. 16, 11 3. 

Palmen, J. Ph. 16,287. 

Petersen, H. 16,345. 
Potthast, A. 18,183. 

Renan. E. 12,366. 
Renvall, R. A. 15,443. 

Reuss, E. 11,2 7 7. 
RlEHL, W. H. v. 18,82. 
ROSCHER, W. 14,2 74. 

Rossi, G. B. 14,2 7 5. 
Roth, M. 15,44 3. 
Roth, P. v. 12,16 7. 
rousset, c. 12,3 6 6. 
Rydberg, O. S. 19,i6 9. 
Rydberg, V. 15,35 2. 

schebee, e. 15,2 23. 
schiemann, t. 12,254. 
sculegel, e. b. 16,345. 
Schäfer, D. 16,28 7. 
Secher, v. a. 17,16 9. 

SeELEY, J. 15,2 23. 

Silfverstolpe, c. 19,168. 
Sillen, A. W. af. 15,2 22. 
Spruner von Mertz, k. 12,366 
Steindorff, E. 15,34 7. 
Stephens, g. 15,34 6. 
Stieve, F. 18,2 87. 
Stråle, G. H. 16,19 6. 
Sundberg, A. N. 20,109. 
Sundblad, J. 16, i i 3. 
Sundelin, U. R. F. 16,19 7. 
Sybel, H. v. 14,27 8. 16,345. 

Taine, H. 13,190. 
Tegnér, E. 20,19 7. 
Teutsch, g. D. 18,303. 
TffiPPEN, M. 14,91. 

topelius, z. 18,183. 
Treitschkb, H. v. 16,28 7. 

WiERN, C. F. 19,330. 
Wattenbach, W. 17,268. 
Vaupell, o. F. 19,171. 20 TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER Wegele, F. X. v. 18,82. 

WeGENER, c. F. 18,192. 

Wehrmann, k. F. 18,3 5 8. 
Weiss, H. 17,2 67. 
Weiss, o. b. v. 19,17 1. 

WiNKELMANN, E. 16,2 8 6. VoiGT, G. 11,36 7. 

VULT V. StEIJERN, N. H. 19,170. 

; UnGER, c. II. 17,34 2. 

Upmark, g. 20,19 9. 
Yriarte, Ch. 18,18 3. III. Tryckta handlingar eller skrifter. 1500-talet. 1521. 
1527f|. Sören Norby om allmogens upprorsförsök i Småland. 20,299. 
Laurentius Andreae till utvalde biskopen i Strängnäs Mag- 
nus Sommar om biskopsinvigningen. 14,359. 
Biskoparnes i Strängnäs och Västerås protest mot reforma- 
tionen. 17,61. 

En episkopal reservation. 17,63. 
Ett bidrag till brännvinets historia i Sverige. 20,382. 
Förteckning på Gustaf Vasas hof- och husapotek. 20,i94. 
1542 — 1544. Besvär mot Bengt Nilsson [Ferla] till Bergshammar. 

14,268. 

Ett klagomålsregister från Småland uppsatt af Jakob Teit. 

15,321. 

Lista på svenska skeppshöfvitsmän. 13,69. 
K. bref om sjöslaget vid Öland. 11,344. 
K. bref om sjöslaget vid Bomholm. 11,349. 
Biskop Nils Canuti till K. Maj: t oin Vexiös brand. 12,244. 
Arvid Gustafsson Stenbocks berättelse om dråpet på Ivar 
Månsson [Stjernkors]. 11,2 7 3. 
S. Kiechels resa i Sverige. 12,331. 

Strängnäs stifts prästers protester mot liturgien. 17,263. 
Klagomål mot Åke Benktsson [Ferla]. 14,271. 
Några råd att iakttaga under pestilentie. 15.9 2. 
K. Sigismunds protest mot sin den 19 febr. afgifna för- 
säkran. 20,383. 16311^. 15312^7, 

1Ö37-JI. 
1555. 1563|. 

1564. 

1564^. 

1565^. 

1670i)>. 

1573. 

1586. 

1587. 

Odat. 

Odat. 

1594f. 1600-talet. 

(1582) — 1605. Utdrag ur Jon Jonssons vandringsbok. 18,338. 

Riksrådens utlåtande ang. Karl IX:s testamente och konun- 
gens svar. 15,3 6. 

Konung Sigismunds öppna bref till sina svenska under- 
såtar. 20,19 2. I605i| 1615f. TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER 21 

1615|. Per Perssons berättelse om sin beskickning till Danzig. 

20,18 6. 

1622 — 41. Gåfvobok till krigsmanshuset (utdrag). 12,239. 
1632^. Sekreteraren H. Schwallenberg till Axel Oxenstierna före 

slaget vid Ltitzeu. 12,i58. 
1632y^. o. Piccolomini om slaget vid Ltttzen. 14,89. 
1632^. Kamreraren Tönnes Langman till riks- och kammarråden 

om slaget vid Ltttzen. 12, 159. 
1033\*. Nils Nilsson från Wolgast till Axel Oxenstierna. 18,376. 
1633^^. Gabriel Oxenstierna m. fl. från Wolgast till kammarrådet. 

13,378. 

1633^^. Gabriel Oxenstierna m. fl. från Wolgast till Axel Oxen- 
stierna. 18,376. 

1634ff. Mönsterrulla på lifgardet. 18,3 7 2. 

1633. Rulla öfver k. lifkompaniet. 13,374. 

1633 — 1634. Utdrag ur rikshufvudboken m. fl. räkenskaper ang. 
lifkompaniet. 13, 3 7 o . 

1641^5^. Johan Baner till riksskattmästaren Gabriel Oxenstierna om 
sin sista sjukdom. 13,2 7 7. 

1641^^^. liäkarne M. Engelhart och A. Gantzland om Johan Baners 
sista sjukdom. 13,280. 

1641 — 1702. öfverste Nils Djurklons dagboksanteckningar. 14,135. 

1645^1^^. Hofjunkaren J. Crusebjörn till Johan Oxenstierna om freds- 
mötet vid Brömsebro. 15,431. 

I646ff. Drottning Kristinas donationsbref för krigsmanshuset i Vad- 
stena. 12,24 1. 

1649}^. G. Lengerke om ett kungligt barndop i Danmark. 17,33 7. 

1655^. Utdrag ur rådsprotokollet om ett uppträde i »K. Maj:ts 
fyrkant». 16,332. 

1656^5^. Kristina Alexandra till fursten af Monaco. 14,261. 

1666^^^. J. Fleming och P. J. Coijet till K. Maj:t om en engelsk 
parlamentssession. 19, 3 2 5 . 

1667. Bref ang. Olof Rudbecks plan till ordinarie postförbindelse 
mellan Stockholm och Uppsala. 19,164. 

1672ff. Utdrag ur rådsprotokollet ang. rangen. 16,i50. 

1675|. K. Maj:ts patent och kommission för Nils Djurklon. 14,i48. 

1676-i?y. O. W. Königsmarks öppna bref för N. Djurklon. 14, 151. 

1676||. O. W. Königsmarks öppna bref ang. N. Djurklons kom- 
mission. 14,15 0. 

16772j^. O. W. Königsraark till Cornelius Crass ang. N. Djurklon. 

14,15 2. 

1677|. O. W. Königsmarks instruktion för N. Djurklon. 14, 152. 

1685. ProstetingsprotokoU i Kemi lappmark. 11,22 8. 

1686 — 1687. Lagmanstingsprotokoll från Lappmarken. 11,222. 

1696. Förslag till konungaförsäkran. 15,2 14. 

1696. Förslag till successionsordning. 15,215. 

1699^^^. Grefvinnan B. E. De la Gardie om ett möte med Karl XIL 

20,384. 20 TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER Wegele, F. X. v. 18,8 2. 
Wegener, c. F. 18,19 2. 
Wehrmann, k. F. 18,3 5 8. 
WeiSS, H. 17,26 7. 

Weiss, o. b. v. 19,171. 

WiNKELMANN, E. 16,28 6. VoiGT, G. 11,3 6 7. 

VuLT V. Steijern, N. H. 19,17 0. 

I Unger, c. R. 17,342. 
Upmark, g. 20,19 9. 

Yriarte, Ch. 18,18 3. III. Tryckta handlingar eller skrifter. 1500-talet. 1521. Sören Norby om allmogens upprorsförsök i Småland. 20,299. 

1527f|. Laurentius Andreae till utvalde biskopen i Strängnäs Mag- 
nus Sommar om biskopsinvigningen. 14,359. 
Biskopames i Strängnäs och Västerås protest mot reforma- 
tionen. 17,61. 

En episkopal reservation. 17,63. 
Ett bidrag till brännvinets historia i Sverige. 20,382. 
Förteckning på Gustaf Vasas hof- och husapotek. 20,194. 

1542 — 1544. Besvär mot Bengt Nilsson [Ferla] till Bergshammar. 

14,268. 

Ett klagomålsregister från Småland uppsatt af Jakob Teit. 

15,321. 

Lista på svenska skeppshöfvitsmän. 13,6 9. 
K. bref om sjöslaget vid Öland. 11,344. 
K. bref om sjöslaget vid Bornholm. 11,34 9. 
Biskop Nils Canuti till K. Maj:t om Vexiös brand. 12,24 4. 
Arvid Gustafsson Stenbocks berättelse om dråpet på Ivar 
Månsson [Stjernkors]. 11,2 7 3. 
S. Kiechels resa i Sverige. 12,331. 

Strängnäs stifts prästers protester mot liturgien. 17,26 3. 
Klagomål mot Åke Benktsson [Ferla]. 14,27 1. 
Några råd att iakttaga under pestilentie. 16.9 2. 
K. Sigismunds protest mot sin den 19 febr. afgifna för- 
säkran. 20,383. 15311^. 

153iy. 
1537^1. 

1555. 1563|. 1564. 

15641^. 

1565if. 

16701^. 

1573. 

1586. 
1587. 
Odat. 
Odat. 
1594f. 1600-talet. 

(1582) — 1605. Utdrag ur Jon Jonssons vandringsbok. 18,338. 

1605^g2. Riksrådens utlåtande ang. Karl IX:s testamente och konun- 
gens svar. 16,3 6. 

1615|. Konung Sigismunds öppna bref till sina svenska under- 
såtar. 20,19 2. TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER 21 

1615|. Per Perssons berättelse om sin beskickning till Danzig. 

20,186. 

1622 — 41. Gåfvobok till krigsmanshuset (utdrag). 12,239. 
1632^. Sekreteraren H. Schwallenberg till Axel Oxenstierna före 

slaget vid Ltitzeu. 12,i5 8. 
1632j^. O. Piccolomini om slaget vid Ltitzen. 14,89. 
1632i|. Kamreraren Tönnes Langman till riks- och kammarråden 

om slaget vid LUtzen. 12, 159. 
1633^- Nils Nilsson från Wolgast till Axel Oxenstierna. 18,376. 
1633\^. Gabriel Oxenstierna m. fl. från Wolgast till kammarrådet. 

18,378. 

1633\^. Gabriel Oxenstierna m. fl. från Wolgast till Axel Oxen- 
stierna. 18,3 7 6. 

1634ff. Mönsterrulla på lifgardet. 18,3 7 2. 

1633. Rulla öfver k. lifkompaniet. 18,3 74. 

1633 — 1634. Utdrag ur rikshufvudboken m. fl. räkenskaper ang. 
lifkompaniet. 18, 3 7 o . 

1641^5^. Johan Baner till riksskattmästaren Gabriel Oxenstierna om 
sin sista sjukdom. 18,27 7. 

1641^^^. liäkame M. Engelhart och A. Gantzland om Johan Baners 
sista sjukdom. 13,2 80. 

1641 — 1702. öfverste Nils Djurklons dagboksanteckningar. 14, 13 5. 

1645^. Hofjunkaren J. Crusebjörn till Johan Oxenstierna om freds- 
mötet vid Brömsebro. 15,431. 

1646ff. Drottning Kristinas donationsbref för krigsmanshuset i Vad- 
stena. 12,24 1. 

1649}^. G. Lengerke om ett kungligt barndop i Danmark. 17,33 7. 

1655y. Utdrag ur rådsprotokollet om ett uppträde i »K. Maj:ts 
fyrkant». 16,332. 

1656^^^. Kristina Alexandra till fursten af Monaco. 14,261. 

1666^^^. J. Fleming och P. J. Coijet till K. Majrt om en engelsk 
parlamentssession. 19, 3 2 5 . 

1667. Bref ang. Olof Rudbecks plan till ordinarie postförbindelse 
mellan Stockholm och Uppsala. 19,i64. 

I672|f. Utdrag ur rådsprotokollet ang. rangen. 16. 150. 

1675|. K. Majrts patent och kommission för Nils Djurklou. 14,i48. 

1676i?y. O. W. Königsmarks öppna bref för N. Djurklou. 14,i5i. 

1676ff. O. W. Königsmarks öppna bref ang. N. Djurklous kom- 
mission. 14,15 0. 

16772jp. O. W. Königsmark till Cornelius Crass ang. N. Djurklou. 

14,152. 

1677|. O. W. Königsmarks instruktion för N. Djurklou. 14,i5 2. 

1685. Prostetingsprotokoll i Kemi lappmark. 11,22 8. 

1686 — 1687. Lagmanstingsprotokoll från Lappmarken. 11,22 2. 

1696. Förslag till konungaförsäkran. 15,2 14. 

1696. Förslag till successionsordning. 15,215. 

1699^^. Grefvinnan B. E. De la Gardie om ett möte med Karl XII. 

20,384. 22 TRYCKTA HANDLINGAR ELLBR SKRIFTER 1700-talet. 

1700. Ryska berättelser om slaget vid Narva. 20,29o. 

1702|. Specifikation på utgifter till reduktionskommissionens med- 
lemmar. 19,3 27. 

1707 V- Peter Upmark till sin moder från Karl XII:s läger i Sach- 
sen. 11, 1 9 7 . 

171l2gi, i Två bref från Jesper Svedberg till en länskommission 
om tillståndet i Skara stift. 12,i63, 164. 

1712^^^. Landshöfding N. Posses relation om Gotlands tillstånd. 

17,65. 

1712\f— 1713^. Öfverste J. F. Eosanders bref till konungen i 

Preussen från Bender. 16,2 5 7. 
1713—1715. Generalen frih. Axel Sparres bref till Karl XII från 

Bender m. fl. st. 20,5 7. 
1714. Journal öfver Karl XII:s hemfärd från Turkiet. 18,72. 
1714?. Drabanten Christian Gierttas anteckningar. 18,62. 
1717J. Und. relation öfver ryssarnes framfart i norra Västerbotten. 

12,287. 

Sannfärdig berättelse om kosackernas ströfvande in i Väster- 
botten. 12,283. 

1717. Frih. G. H. von Görtz' bref ur fängelset i Arnhem. 18,135. 
Frih. G. H. von Görtz' relation om sitt förhållande till 
jakobiterna 1716—1717. 18,276. 
Ingrediens pour une déclaration en Norvége. 18,2 5 8. 

17i8ff, ff. Två bref från Karl XII till frih. J. Giertta. 16,339, 340. 

1719*j^. Residenten Bruneils bref till envoyén Cronström ang. Karl 
XII:s död. 18,2 5 8. 

1719. Förteckningar öfver örlogseskadrarnes fartyg och persoftal 
m. m. 12,323. 
Berättelse om Karl XII:s död. 18,5 5 7. 

1719\®. K. bref ang. flottans utrustande. 12,i44. 

1719^jj*. Instruktion för kommendören Th. Rajalin. 12,i45. 

1720j\ — ff. Berättelser och bref om öfverste Stacls duell med 
Tordenskjold. 11,6 5. 

1724^2^ En karolins meritlista. 11,3 6 5. 

1728|. Kommerskollegium till K. Maj:t ang. potatisodling i Da- 
larne. 19,166. 

1728^. Fredrik I:s bref om bidrag till Karl XII:s historia. 15,337. 

1728f^. Frih. Ph. B. von Schwerin till kanslikollegium om Karl 
Xllis sista planer. 15,34 1. 

1731. Fänriken Lorentz Schultz' supplik till K. Maj:t. 12,7 2. 

n4:2^^\ En herredagsbondes riksdagsutgifter under frihetstiden. 

20,196. 

1750|. Kansli- och kommerskollegiernas utlåtande om en svensk 

koloni vid Orinoko. 19,8 0. 
1752^92 Carl YQn Linné till svenske envoyén i Haag J. F. Preis. 

14,265. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 28 

1770. Emanuel Svedenborg till K. Maj:t. 18,7 8. 

1779\3. Memorial af A. Bäckerström ang. religionsfriheten. 18,5 o. 

1788. Kronofogden F. Halldin till K. Maj:t om folkväpningen i 

Dalarne. 16,337. 
1788, ang. Bref växling mellan Gustaf III, Sofia Magdalena och 

Kristian VII. 18,315. 
1791 — 1852. Minnen ur min lefnad af grefve C. F. Horn. 12,i, 193. 
1798I54. G. af Wetterstedt till B. C. Quiding. 16,219. 

1800-talet. 

1800. Bref från frih. H. H. von Essen till frih. G. A. Reuter- 
holm under Norrköpings riksdag. 20, 155. 

1807 — 1809. En lifgrenadiers anteckningar om sin fångenskap i 
Frankrike. 14,i65. 

1809. Utlåtande af lagman Poppius i författningsfrågan. 16,339. 

1813^5^. Kronprinsen Karl Johan till Karl XIII om unionen med 
Norge. 16,2 8 5. 

1814| — |. Handlingar till Mosskonventionens historia. 17,23 7. 

1814. Hans Järtas tankar om föreningen mellan Sverige och Norge. 

14,17 2. 

1823f. Hans Järtas berättelse om förberedelserna till 1809 års 
revolution. 14,341. 

1874. Berättelse af frih. J. Gripenstedt om konferensen på Ul- 
riksdal sept. 1863. 12,2 2 9. IV. Anmälda eller omnämnda skrifter. 

A. 

1. Acta et commentationes Imp. universitatis Jurievensis. 16, 11 4. 
1i. Adlersparre, S. L — D, och Leijonhufvud, S., Fredrika Breraer. 

15,444. 

2J. ArzELiDs, H., Erik Benzelius d. ä. I. 17,34 2. 

3. Ahlenius, k., Olaus Magnus och hans framställning af nordens 
geografi. 15,224. 

4. , Die älteste geographische Kentniss von Skandinavien. 

18,291. t 

5. Ahnfelt, o.. Utvecklingen af svenska kyrkans ordning under 
Gustaf den förstes regering. 13, .^4. 

6. , Laurentii Petri handskrifna kyrkoordning af år 1561. 

14,91. 24 ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA 6KRIFTBR 7. Ahnfelt, o., Per Brahe d. ä:s fortsättning af Peder Svarts 
krönika. 16, 194. 17,7 2. 

8. , Om revisionen af Lunds domkapitels statuter efter re- 
formationen. 16, 1 9 8 . 

9. , Olavus Petris Undervisning om menniskans ärliga ska- 
pelse, fall och upprättelse samt tvänne fragment Om helgon 
och Om änglar. 18,2 88. 

10. , Bidrag till svenska kyrkans historia i sextonde århun- 
dradet. 19,24 8. 

11. , Om Olaus Stephani Bellini lefnadsålder. 20,388. 

12. Ahkenberq, J. a., Ett kapitel ur Åbo slotts byggnadshistoria. 

19,252. 

13. Alin, o., Sveriges grundlagar. 12,7 6. 

14. , Minnen ur Sveriges nyare historia. XII,2. Karl Johan 

och hans tid. Senare afdelningen. 18, r 7. 
15. -, Ur Uacob Adlerbeths Anteckningar för svenska häfder 

1814. Ett bidrag till unionens historia. 18,^5. 

16. , Hans Järtas och G. F. Wirséns brefväxling år 1814. 18,/2. 

17. , Ett bidrag till Hans Järtas biografi. 19,331. 

17|. , G. Lagerbjelkes berättelse om Sveriges förhållande till 

främm. makter ^^—^ 1809 (Hist. Studier). 18,2/. 

18. Allardt, a., Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden 
frän år 1539 intill år 1571. 19,85. 

19. Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. 14,5/ . 

20. Almén, J., Ätten Bernadotte. Biografiska anteckningar. 18,382. 

21. Almquist, J. a.. Riksdagen i Gefle 1792. 15,2 23. 

22. — —, Uddeholmsverken. 20,/2. 

23. Alrutz, S., 1 vår tids lifsfrågor. 17,i6 8. 

24. Alstermakk, B., De religiöst-svärmiska rörelserna i Norrland 
1750—1800. I. Härjedalen och Jämtland. 18,358. 

25. Andersson, A., Breviarium juridicum af D. Svensson. 16,348. 
26. , Skrifter från reformationstiden i urval. 18,288. 

27. , Uppsala universitets matrikel på uppdrag af universitetets 

rektor utgifven. 20,2 00. 

28. Andp:rsson, Th., Svenska underhandlingar med Ryssland 1537. 

18,84. 

29. Anker, c. J., Utdrag ur danska diplomaters meddelanden från 
1807—1808, 1810 och 1812—13. 17,166. 

30. Annales de Técole libre des sciences politiques. 18,291. 

31. Annales internationales d*histoire. 19,8 8, 17 5. 

32. Annerstedt, C, Samhällsklasser och lefnadssätt under förra 
hälften af 1600-talet. 16,60. 

33. — — , La Bibliothéque de Tuniversité d^Upsal. 19,174. 

34. , Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande l^ppsala universitet. 

18,193. , 19,24 7. 

35. Appelberg, k. A., Bidrag till belysning af sättet för präst- 
tjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet 
af 17:de seklet. 16,351. ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 25 

36. Apfelgren, Hj., Om Finlands fomborgar. 11,36 9. 

37. Arcadius, c. o., Anteckningar ur Vexiö allmänna läroverks 
häfder till år 1724. 12,si. 

38. Arkiv för nordisk filologi. 14,2 76. 18,362. 

39. d'Armaill£, Grefvinnan Egmont. 18,38 2. 

40. Armstedt, Den store kurfurstens svenska giftermålsplan. 16,351. 

41. Arndt, W., Schweden, Brandenburg, Magdeburg 1657, 1668. 

14,277. 

42. Arnheim, F., Der ausserordentlicbe Finnländische Landtag 1899. 

20,202. 

43. Arnoldson, K. P., Nordens enhet och Kristian II. 19,55. 

44. Arosenius, E., Om sättet för grundlagsändring under tiden 
1809-^1866. 16,444. 11,84. 

45. Aseer, F., Lefnadsminnen. 18,84. 

46. Aspelin, E., Elias Brenner. 17,2 7 3. 

47. Aspelin, H. E., Vasa stads historia. 13,86,384. 14,186. 15,96. 

19,40. 

48. Assarsson, a.. Försök till kortfattad framställning af kyrkans 
historia. I. Gamla tiden. 15,34 9. II. Medeltiden. 16,2 8 8. 

49. AuBERT, L. M. B., Kielertraktatens opgivelse. 14,j.?. 

50. , La Norvége devant le droit International. 16,ö/. 

51. Autografsällskapets Tidskrift. 13,194. 19,8 2. B. 

52. B^HRENDTz, F. J., Om Sveriges förhållande till Ryssland under 
k. Gustaf IV Adolfs förmyndarstyrelse. 12,45. 

53. Bain, R. Nisbet, Gustavus III and bis contemporaries. 15,25. 

54. Baltische Studien. 19,174. 

55. Bång, G., Europeisk kulturhistoria. 17,34 5. 18,289. 

56. , Breve til og fra Kristoffer Göje og Birgitte BöUe. 18,i88. 

57. Barth, P., Die Philosophie der Geschichte als Soziologi. 20,221. 

58. Beauchet, L., Loi de Vestrogothie traduite et annotée et pré- 
cédée d'une étude sur les sources du droit suédois. 18,384. 

59. v. Below, g., Die neue historische Methode. 18,293. 20,231. 

60. Bendixen, b. E., Kampen paa Bergens vaag 1665. 16,ii5. 

61. Benrath, Jesuitemas verksamhet i Braunsberg (1565 — 71) 
(Zeitschr. des Westpreuss. Geschicht-Vereins). 19,2 5 3. 

62. Berendts, E. N., Sveriges statshushållning. 11,207. 

63. Berg, G., Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under 
Gustaf I hufvudsakligen i afsecnde på Småland. 13, 19 2. 14,14. 

64. Berg, V., Göteborgs stift under 1700-talet. 13,55. 

65. Berggren, P. G., Lars Grubbe, hans lif och verksamhet. 18,i84. 

66. Bergh, E., Finland under det första årtiondet af kejsar Alexan- 
der III:s regering. 14,i8 7. 15,2 2 7. 

67. Bergh, S., Svenska riksrådets protokoll. 12,28. 13,83. 15,<55. 

17,71. 19,82. 26 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 68. Bergh, S., Sveriges Ridderskaps och Adels riksdagsprotokoll. 

11,208. 13,83. 14,275. 15,224. 18,183. 19,172. 20,304. 

69. , Les Archives de Suéde. 17,71. 

691. , Handels- och manuf.-deputationens uppkomst och samman- 
sättning (Hist. Studier). 18,; 9. 
, Jfr Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 

70. Bergholm, A., Släktbok öfver Finlands ofrälse släkter (finska). 

14,187. 16,227. 16,354. 19,87. 

71. Bergman, E. W., Några blad ur Carleborgs grefskaps historia. 

14,3 6 5. 

72. Bergman, J., Ur medeltidens latinska poesi. 17,269. 

73. , De P. Herennio Dexippo et Gothorum illa in Atticam 

incursione quid scriptores et inscriptiones doceant. 18,288. 
74. Bergstedt, H., Backylides (Sv. Hum. Förbundets skrifter. III). 

20,392. 

76. Bergström, O., Kongl. Invalidinrättningen på Ulriksdal. 11,204. 
, Se Wrangel, F. U. och Bergström. 

76. Bernheim, E., Geschichtsunterricbt und Geschichtswissenschaft. 

20,238. 

77. Bertolotti, A., Handlingar till Olai Magni biografi. 11,206. 

78. v. Bezold, F., Geschichte der deutschen Reformation. 14,^j. 

79. Bibliografi öfver Finlands historiska litteratur 1890 — 94. 16,446. 

80. Le Bibliographe möderne. 19, 174. 

81. K. Bibliotekets handlingar. 12,24 9. 17,34 2. 19,24 6. 

82. Bidrag til den store nordiske krigs historie. I. Kong Fre- 
d.erik IV:s förste kamp om Sönderjylland. Krigen 1700. Af 
H. W. Harbou, A. P. Tuxen og C. L. With. 20,«7. 

83. Bidrag till Nordens äldsta kartografi. 12,25 3. 

84. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utgifna af Söder- 
manlands fornminnesförening. IX. 18,84. 

85. Bidrag till Åbo stads historia. 11,3 7 0. 16,2 90. 18,187. 

19,86, 173. 

86. Bienemann, F., Gustaf Adolf (Dtina-zeitung). 16,/5. 

87. Bildt, C, Christine de Suéde et le cardinal Azzolino. 20,4^. 

88. Binder, G., Die heilige Birgitta von Schweden. 12,öp. 

89. BiSMARCK, Gedanken und Erinnerungen. 19,88. 

90. Bismarck-Jahrbuch. 14,2 7 8 . 

91. Björkander, A., Till Visby stads äldre historia. Ett kritiskt 
bidrag. 18,84, 27. 

^2. Björlin, g.. Kriget i Norge 1814. 13,S9; jfr 13,386. 

93. Björling, c. Vår äldsta lagkommentar. 16, 19 7. 

94. Blomberg, L., Th. Mommsens teori om det romerska principatet. 

15,224. 

95. BlCmcke, o., Pommern währeud des nordischen siebenjährigeii 
Krieges. 11,89, 

96. BoBÉ, L., Erindringer fra kong Frederik Vl:s tid af Conrad 
grev Ranzau-Breitenburg. 20,39 3. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 27 97. BoÉTHius, S. J., Historisk läsning för skolan och hemmet. 
I. Forntiden. 16,/. II. Medeltiden. 18,85, 49. 

98. Bonn, M. J., Spaniens Niedergang während der Preisrevolution 
des 16 Jahrhunderts. 17,17 4. 

99. BoNNEviLLE DE Marsangy, Lc comtc de Vergennes. 19,/^. 
100. v. BoNSDORFF, C, Nyeii och Nyenskans. 11,3 70. 

101. , Åbo stads historia under sjuttonde seklet. 18, 8 6 . 14, 1 8 7 . 

15,95. 18,363. 19,86. 

102. , De finska städernas representation intill frihetstiden. 

14,185. 

103. , Strödda uppsatser. 18,362. 

104. , Privilegier och resolutioner för Abo stad. I. Aren 

1525—1719. 19,173. 
105. , Åbo akademis förvaltning 1640—1713. 20,20i. 

106. Brandrud, a.. Kloster lasse. 16,350. 16,^5. 

107. Bbetholtz, b., Die Vertheidigungskampf der Stadt Brtinn gegen 
die Schweden. 15,351. 

108. , Urkunden, Briefe und Actenstucke zur Belagerung der 

Stadt Brtinn durch die Schweden in den Jahren 1643 und 1645. 

15,351. 

109. Bricka, C. F., Efterretninger om den danske flaade i efteraaret 
1657. 18,384. 

110. Brolén, c. a.. Bidrag till Västerås läroverks historia. 18,304. 

16,288. 

111. BrCckner, a., Gustaf IV och Katarina II 1796. 12,45. 

112. , Samlingar till grefve Nikita Petrovitj Panins lefvernesn 

beskrifning (ryska). 18,8 7. 

113. , Peter der Grosse. 14,P2. 

114. , Katarina die Zweite. 14,94. 

116. BucHHOLz, A., Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Reinh. 
Patkuls. 18,79. 

116. BuLARD, G., Les traités de Saint-Germain. 19,253. 

117. Bygden, L., Om ursprunget till den historiska myten om 
Fåle Bure. 11,205. 

118. , Tryckta och otryckta källor till landskapet Uplands och 

Stockholms stads historiskt-topografiska beskrifning. 12,36 7. 

119. , Disa-myten. 16,i98. 

120. Bär, M., Leitfaden ftir Archivbenutzer. 16,19 9. 

121. Börjesson, M., Riksdagen i Stockholm 1655. 11,203. 

122. Bottiger, J., Svenska statens samling af väfda tapeter. 18,ö/. 

O. 

123. Cajander, k. a., Frän Nystads forntid (finska). 15,44 6. 

124. Capelli, a., Dizionario di abbreviature latine ed italiane. 

18,363. 

125. Carlbom, J. L., Sveriges förhållande till Österrike under Fer- 
dinand III:s sista regeringsiir. 18,2 8 8. 28 ANMÄLDA BLLER OlINÄMNDA SKRIFTER 126. Carlbom, J. L., Sverige och England 1655 — aug. 1657. 20,200. 

127. Carlson, E., Konung Karl XII:s egenhändiga bref. 14,20, 365. 
127J. , Slaget vid Poltava (Hist. Studier). 1H,18. 

128. Cederstuöm, R., Svenska kungliga hufvudbanér samt fälttecken 
(Medd. från Lifrustkammaren n:o 2). 20,75. 

129. Clason, S., Till reduktionens förhistoria. Gods- och ränte- 
afsöndringama och de förbudna orterna. 15,224, 43. 

130. , Historisk redogörelse för unionsfrågans tidigare skeden. 

18,184. 

131. Cladsen, J., Frederik Christian Hertig af Augustenborg. 17, r 7. 

132. Columbus-litteratur. 12,35 7. 

1 33. CoRDT, B., Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jacob 
De la Gardie. 16,ii4. 

134. Crohns, Hjalmar, Sveriges politik i förhållande till de federa- 
tiva rörelserna i Tyskland 1650 — 1654. 14,2 7 6. 

135. Cyqnäds, g., k. Finska hushållningssällskapets verksamhet 1797 
— 1«97. 19,86. 

D. 

136. D.vENELL, E. R., Die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und 
die Schonischen Pfandschaften. Hansisch-Dänische Geschichte 
vom 1367—85. 14,277. 

137. , Geschichte der deutschen Hanse in der zweiten- Hälfte 

des 14. Jahrhunderts. 18,9. 

.138. Dahlberg, B. H., Bidrag till svenska fattiglagstiftningens hi- 
storia. 18,38 2. 

139. Dahlgren, E. W., Tioårsregister till Sveriges offentliga bibliotek 
1886—1895. 18,85. 

140. , De franska sjöfärderna till Söderhafvet i början af ader- 

tonde seklet. 20,57. 
, Jfr n. 435. 

141. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte. 14,74. 

142. Dalsjö, M., Kejsar Augusti sekularfest enligt nyaste upptäckter 
och forskningar 13,304. 

143. Dalström, H., Consistorii Academici Aboensis äldre protokoll III. 
1664—1671. 19,85. 

144. Daniels, E., Christine von Schweden(Preuss. Jahrbticher). 19,253, 

333. 20,43. 

145. Danielson, J. R., Finlands inre själfständighet. 12,36 9. 
146. , Handlingar rörande förvaltningen i Finland år 1808. 

14,18 5. 

147. , Viborgs läns återförening med det öfriga Finland. 16,227. 

148. , Finska kriget och de iinska krigarne 1808 — 1809. 16,353. 

17,273. 

149. , Skildringar ur Finlands nyaste historia (finska). 19,87. 

150. Danmarks Riges Historie. 16,290. 17,2 70. 18,3 63. 

151. Dansk Historisk Tidsskrift. 18,i88, 334. 19,334. 20,393. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 152. Danske Magazin. 18,3 84. 

153. Daudet, E., Histoire de rémigration. Coblentz 1789 — 1793. 

11,185. 

154. Danvila y Collado, La expulsion de los moriscos espanoles. 

11,207. 

155. De Geek, L., Minnen. 12,9 1, 

156. Deutsche Geschichtsblätter. 20,204. 

157. Deutsche Zei^schrift fftr Geschichtswissenschaft. 12,i70. 

158. DiEMAR, H., Untersuchungen ttber die Schlaeht bei Ltitzen. 12,34. 

159. DiLLNER, T. S., Tabeller rörande Finlands handel åren 1570 — 
1622. 15,226. 

160. , Studier öfver Finlands handel under tidrymden 1570— 

1622. I. Utrikeshandelns beskattning 1570—1605. 17,271. 

161. Drake, F., Stamtaflor öfver adl. ätterna Hand och Drake at 
Hagelsrum. 18,i8 6. 

162. Droysen, g., Geschichte der Gegenreformation. 14,^5. 

163. DuMRATH, O. H., Furst Otto von Bismarck. 15,72. 

164. DuRO, C. F., Nebulösa de Colon. 12,361. E. 

165. Eden, N., Kielerfreden och unionen. 14, /02. 
166. , Om centralregeringens organisation under den äldre vasa- 
tiden (1523—1594). 19,17 1. 

167. Edholm, E., Några Minnen från 1813 års krig (Tidskr. f. 
Militär hälsovård). 11,203. 

168. Ehrenberg, R., Das Zeitalter der Fugger. 17, 174. 

169. v. Ehrenheim, E., Grönsö. 11,203. 12,250. 

170. , Anteckningar om Grönsö och Utö. 14,//2. 

171. , F., Etsningar från Grönsö och Utö. 14, /i2. 

171^. Ekman, C. C, Dagbok förd under kriget i Finland 1788—1790. 

20,29. 

172. En konungadotters själf biografi. Öfvers. af G. v. Duben. 

20,391. 

173. Eranos. 18,291. 

174. Erdmansdörffer, B., Deutsche Geschichte vom Westfälischen 
Frieden bis zum Regierungsantritte Friedrichs des Grossen. 
14,^^. 

175. Erslev, k., Fortsatte bemaerkninger om Unionsbrevet fra Kal- 
marmödet 1397. 12,i69. 

176. , Repertorium diplomaticum regni Danici medisevalis. 

14,276. 16,290. 18,188. 19,252. 20,393. 

177. , Valdemarernes storhedstid. 18,79. 

178. , Europseisk feudalisrae og dansk lensvsesen. 19,334. 

179. EuBEL, C, Provinciale ordinis fratrum minorum vetustissimum. 

12,251. 

180. , Hierarchia catholica medii sevi. 19,77. 30 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER F. 

181. Fahlbeck, P., Kielfredens artikel IV. 20, 200. 

182. Fester, R., Die Augsburger Allianz von 1686. 16,201. 

183. Finsk biografisk handbok. 15,4 4 6. 16,3 54. 19,8 7. 

184. Finsk historisk litteratur. 11,369. 12,369. 14,i85. 15,325, 

445. 16,115, 351. 17,27 1. 19,85. 

185. Finsk militär tidskrift. 15,2 28. 

186. Finsk Tidskrift. 18,291. 19,2 5 2. 

187. Fiske, J., The discovery of America with some account of 
ancient America and the spanish conquest. 12,8 60. 

188. DE Flavigny, c, Sainte Birgitte de Suéde. 12,70. 

189. FoNTELL. A. G., Finlands sölfskatteregister af år 1571. 

12,369. 

190. Forhandlingsprotokol fört i Regjeringsrådet og Statsrådet 
marts till december 1814. 19, 174. 

191. FoKSMAN, J., Förbindelserna mellan Sverige öch Ryssland åren 
1507—1560 (linska). 15,44 5. 

192. Forssell, H., Gustaf Adolf. En minnesteckning. 14,/ /5. 

193. Forschungen zur brandeuburgischen und preassischen Ge- 
schichte. 14,i88, 277. 19,88. 

194. Fraser, W., The Melvilles earls of Melville and the Leslies 
earls of Leven. 12,7 8. 

195. Fridericia, J. A., Adelsvseldens sidste dage. Danmarks historie 
fra Christian IV:s död til Enevseldens Indförelse. 14,i88. 15,7. 

196. Fries, E., Märkvärdiga kvinnor. Svenska kvinnor. 12,55. 
197. , Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider. 

15,4 45. 16,75. 

198. , Betydelsen för Sveriges utveckling af 1600-talets krigs- 
politik. ^ 18,2 9 0. 

199. Frus, A., Frederik den sjette og det andet svenske tron- 
fölgerval 1810. 18,i8 8. 

200. , A. D. Jörgensen. 20,307. 

201. Fritzner, J., Ordbog över det gamle norske sprog. 14,i87. 

202. Frohnhäuser, Gustaf Adolf und die Schweden in Mainz und 
am Rhein. 15, /P. 

203. Frosterus, En vändpunkt i Alexander I:s regering. 18,187. 

204. Fryxells Berättelser ur Svenska Historien. 15,444. 20,306. 

205. Fryxell, k. a.. Om svenska biskopsval under medeltiden» 

20,19 9. 

206. Från Tredje Gustafs dagar. 12,36 7. 

207. Funck-Brentano, F., Mannen med järnmasken. 14,365. 
208. , Bastiljen i sägnen och verkligheten, öfvers. af O. A. 

Stridsberg. 20,39 0. 
209. Fähr/eus, g. R., Om förändringen af Sveriges allianssystem 
åren 1680 — 1682 i dess sammanhang med de europeiska 
förvecklingarna. 11,202, 77. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 31 a. 

210. Gaffarel, P., Histoire de la découverte de rAmérique depuis 
les origines jusqu' å la mört de Christophe Colomb. 12,360. 

211. Gallois, L., Les géographes Allemands de la renaissance. 

12,361. 

212. Gautier, J., Smolenskhandlingar ur gref ve Brahes familjearkiv. 

18,359. 

213. Geete, R., Jungfru Marie Örtagård (Sv. Fornskr.-sällsk. saml. 
h. 107 och 109). 16,52. 

214. Geffroy, a., L'Island avant le christianisme. 17,^7. 

215. Geijer, k. R., Medeltidens uppfostrings- och undervisnings- 
väsen. 17,2 69. 

216. , Uppsala universitet 1872—1897. 18,/. 

217. Gelcich, Columbus-Studien. 12,361. 

218. . Giesebrecht, W., Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 15,44 6. 

219. GiRQENsoHN, P., Dic skandinavische Politik der Hansa 1375 

— 1395. 18,358, 64. 

220. Granberg, O., Drottning Kristinas tafvelgalleri på Stockholms 
slott och i Rom, dess uppkomst och dess öden ända till våra 
dagar. 17,iy. 

221. Gbanfelt, g., Finlands städers vapen. 14, is 5. 

222. Gbeppi, g.. Un gentiluomo milanese guerriero-diplomatico 
1763 — 1839. Appunti biografici sul bali conte Giulio Litta- 
Visconti Arese. 16,^/. 

223. Grotefend, H., Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der 
Neuzeit. 12,80. 18,i8 9. 19,24 3. 

224. , Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters 

und der Neuzeit. 19,2 5 3. 

225. Grotenfelt, Gösta, Det primitiva jordbrukets metoder i Fin- 
land under den historiska tiden. 20,.94. 

226. Grotenfelt, G., Handlingar till belysande af Finlands ka- 
merala förhållanden på 1500-talet. 12,369. 

227. , Finska studerande vid utländska universitet före 1640. 

14,185. 

228. , Jakob Teits klagomålsregister mot adeln i Finland 

1555—56. 16,96. 

229. Guiraud, Histoire grecque. 11,9 2. 

230. Gunnarsson, G., Förstärkta utskott inom svenska riksdagen 
under tiden 1809—1866. 20,200. 

231. Gustaf Adolfslitteratur, svensk. 14,ii4; jfr 14,361. 15,227. 

232. » tysk. 16,i-^. 

233. GuTJAHR, E. K., Gustaf II Adolfs von Schweden Beweggrönde 
zur Teilnahme am deutschen Kriege. 16,/ 5. 

234. Gödel, v., Fornnorsk-isländsk litteratur i Sverige. I. 18,57. 

235. Göteborgs Högskolas årsskrift. 16,95. 

236. Göthe, g., Johan Tobias Sergel. 19,/. 32 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER H. 

237. Hacklin, a., Olavus Laurelius. I. 16, -2 88. 

238. Hagman, K., Om den svenska statsrevisionens sammansättning 
och verksamhetsformer under tiden 1809 — 1866. 17,i63. 

239. Hagström, k. A., Strengnäs stifts herdaminne. 19,24 9. 

240. Hall, F., Bidrag till kännedomen om Cistercienserordeu i 
Sverige. I. Munk-kloster. 20, 1 1 o. 

241. Hallendorff, C, Bidrag till det stora nordiska krigets för- 
historia. 17,16 3. 

24 1|. , De heml. förbindelserna mellan Danmark och k. August 

maj— sept. 1G99 (Hist. Studier). 18,/s. 

242. , Historiografi och censur under frihetstiden. 19,17 2. 

243. , Bidrag till frågan om publicerandet af Nordbergs k. 

Carl XHrs historia. 19,24 7. 

244. Hamburgische Festschrift zur Erinnerung an die Entd^ckung 
America's. 12,361. 

245. Hammargren, J. A., Om den liturgiska striden under konung 
Johan in. 18,84. 

246. Hamnström, M, Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norr- 
köping 1800. 16,197, 17,2. 

246|. Handskri ftprof 1500 — 1800 utg. ur Lunds universitets hand- 
skriftssamling, lljiif. 
246J. Hanmerz, N., Den lutherska kyrkans prädestiuationslära. 20, 1 1 o. 

247. Hanotaux, G., Histoire du cardinal de Richelieu. 18,3 86. 

248. v. Hansen, g.. Katalog des Revaler Stadtarchivs. 17,i6 9. 
Hanserecesse, se v. d. Ropp, G. och Schäfer, D. 

249. Hansische Geschichtsblätter. 20,306. 

250. Hansisches Urkundenbuch. V. 1392 bis 1414, bearbeitet von 

K. Kunze. 20,^2. 

251. » » Vm. 1451 bis 1463, bearbeitet von 

W. Stein. 20,32. 

252. Harnack, a.. Den apostoliska trosbekännelsen. En historisk 
redogörelse jämte ett slutord. 12,3 68. 

253. Harrisse, H., The discovery of North America. 12,3 59. 
254. , Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa 

famille et ses descendants^^ 12,3 5 9. 
255. Hartman, T., Utdrag ur Abo stads dombok. 16,220. 18,187. 

19,86. 

256. , Raseborgs slotts historia. 17,2 7 2. 

257. Haumant, E., La guerre du Nord 1655—1660. 1S,44. 

258. Hausen, R., Registrum ecclesiae Aboensis. 11, P. 

259. , Bidrag till Finlands historia. 14,187(11,1). 18,29 2 (n,2). 

260. , Dagbok förd under kriget i Finland 1788—1790 af audi- 

tören Carl Christopher Ekman. 20,29. 

261. , Finlands Medeltidssigill. 20,202. 

262. Heden, Hj. Nilsson, Erik Dahlberg. 20,304. ANMÄLDA £LLER OMNÄMNDA SKRIFTER 33 263. Hkdqvist, V., Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under 
medeltiden. 13,38 2. 

264. DE HEn)ENSTAM, O. G., Une soeur du grand Frédéric Louise- 
Ulrique reine de Suéde. 17,86, 273. ^18,i89, 293. 

265. Heikel, J. a., Filologiens studium vid Åbo universitet. 14,185. 

266. Heimdals Folkskrifter. 18,.?o. 16,196, 59. 18,289. 20,304. 

267. Heimer, a., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och 
England 1633—1654. 18,22. 

268. Helander, J., Haqvin Spegel, hans lif och gerning intill 1693. 

19,171. 

269. Henning, K., Strängnäs stift under den liturgiska striden till 
Uppsala möte 1593. 13,304. 

270. Hernlund, H., Bidrag till den svenska skoUagstiftningens hi- 
storia under partitidehvarfvet, 1718— 1800. I. 1718—1760. IJ. 

12,75. 

271. , Johan Peter Lefrén och de pedagogiska reformplanerna i 

Sverige på 1820-talet. 19,331. 
272. Herrmann, M. och Szamatolski, S., Lateinische Litteraturdenk- 

mäler des XV. und XVI. Jahrhunderts. 11,90. 

273. HiLDEBRAND, E., BÖRTZELL, A. OCh WöiSELGREN, H., SvCUSka 

skriftprof från Erik den Heliges tid till Gustaf IILs. I. 14,5.v. 
274. HiLDEBRAND, E., Svciiska skriftprof. II. 20,38 7. 
275. , Sveriges regeringsformer 1634 — 1809 samt konuuga- 

försäkringar 1611—1800. 12,7 7. 
276. , Svenska riksdagsakter under tidehvarfvet 1521 — 1718. 

II. 1561—1592. 12,76. 20,1. 
277. , Svenska riksdagsakter. 111,1. 1593 — 1594. 13,.y2. 

14,94. 15,/. 111,2 (1595). 20,200. 
27 7 J. , Om Kalmare stadgar eller det »latinska brefvet» 1587 

(Hist. Studier). 18,/ 7. 

278. , Gustaf Vasa. 16,i96. 

279. , Svenska statsförfattningens historiska utveckling frän 

äldsta tid till våra dagar. 1H,90, 

280. HiLDEBRAND, H., Sveriges Medeltid. I. lo,.y2, 95. 16,i 13 (11,3). 

17,164. 18,184, 19,332. 20,388. 

280|. , De öster- och västerländska mynten i Sveriges jord 

(Hist. Studier). 1S,16, 

281. HiLDEBRAND, K., Upsala möte 1593. Ett 300-årsminne. l^,3o. 
282. , Stockholms historia under medeltiden. 17,269. 

283. , Sveriges deltagande i Östersjöhandeln under 1500-talet. 

19,249. 

284. , Johan III och Europas katolska makter. Studier i 1500- 

talets politiska historia. 18, i84. 
284^. , Sveriges ställning till A. Possevinos fredsmedling mellan 

Polen och Ryssland (Hist. Studier). 18, /0. 
285. , Urkunder till Stockholms historia. I. Stockholms stads 

privilegiibref 1423—1700. 1 häftet. 20,27. 

IJist. Tidskrift. InnehålUöfversikt 1891 — 1900. o 24 ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA 6KRIFTBR 7. Ahnfklt, o., Per Brahe d. ä:s fortsättning af Peder Svarts 
krönika. 16,19 4. 17,7 2. 

8. , Om revisionen af Lunds domkapitels statuter efter re- 
formationen. 16, 1 9 8 . 

9. , Olavus Petris Undervisning om menniskans ärliga ska- 
pelse, fall och upprättelse samt tvänne fragment Om helgon 
och Om änglar. 18,288. 

10. , Bidrag till svenska kyrkans historia i sextonde århun- 
dradet. 19,24 8. 

11. , Om Olaus Stephaui Bellini levnadsålder. 20,3 88. 

12. Ahuenherg, J. a., Ett kapitel ur Åbo slotts byggnadshistoria. 

19,252. 

13. Alin, o., Sveriges grundlagar. 12,7 6. 

14. , Minnen ur Sveriges nyare historia. XII,2. Karl Johan 

och hans tid. Senare afdelningen. 18, r 7. 
15. -, Ur Jacob Adlerbeths Anteckningar för svenska häfder 

1814. Ett bidrag till unionens historia. 18,^5. 

16. , Hans Järtas och G. F. Wirséns brefväxling år 1814. 18,/2. 

17. , Ett bidrag till Hans Järtas biograii. 19,331. 

17|. , G. L<agerbjelkes berättelse om Sveriges förhållande till 

främm. makter \f— g 1809 (Hist. Studier). 18,2/. 

18. Allardt, a., Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden 
frän år 1539 intill år 1571. 19,85. 

19. AUgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. 14,5/ . 

20. Almén, J., Ätten Bernadotte. Biografiska anteckningar. 18,382. 

21. Almquist, J. a.. Riksdagen i Gefle 1792. 15,2 2 3. 

22. — '—, Uddeholmsverken. 20,12. 

23. Alkutz, S., 1 vår tids lifsfrågor. 17,16 8. 

24. Alstekmakk, B., De religiöst-svärmiska rörelserna i Norrland 
1750 — 1800. I. Härjedalen och Jämtland. 18,358. 

25. Andersson, A., Breviarium juridicum af D. Svensson. 16,348. 
26. , Skrifter från reformationstiden i urval. 18,2 8 8. 

27. , Uppsala universitets matrikel på uppdrag af universitetets 

rektor utgifven. 20, 2 o o. 

28. Andersson, Th., Svenska underhandlingar med Ryssland 1537. 

13,84. 

29. Anker, c. J., Utdrag ur danska diplomaters meddelanden från 
1807—1808, 1810 och 1812—13. 17,166. 

30. Anuales de Técole libre des sciences politiques. 18,291. 

31. Annales internationales d'histoire. 19,8 8, 175. 

32. Annerstedt, C, Samhällsklasser och lefnadssätt under förra 
hälften af 1600-talet. 16,60. 

33. — — , La Bibliothéque de Tuniversité d*Upsal. 19, 174. 

34. , Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande l^ppsala universitet. 

18,193. , 19,247. 

35. Appelberq, k. A., Bidrag till belysning af sättet för präst- 
tjänsternas besättande i Finland från reformationen till medlet 
af 17:de seklet. 16,35 1. ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 25 

36. Appelgren, Hj., Om Finlands fornborgar. 11,369. 

37. Arcadius, c. o., Anteckningar ur Vexiö allmänna läroverks 
häfder till år 1724. 12,81. 

38. Arkiv för nordisk filologi. 14,276. 18,362. 

39. d'Armaillé, Grefvinnan Egmont. 18,382. 

40. Abmstedt, Den store kurfurstens svenska giftermålsplan. 16,351. 

41. Arndt, W-, Schweden, Brandenburg, Magdeburg 1667, 1668. 

14,27 7. 

42. Arnheim, F., Der ausserordentlicbe Finnländiscbe Landtag 1899. 

20,202. 

43. Arnoldson, K. P., Nordens enhet och Kristian II. 19,S6. 

44. Arosenius, £., Om sättet för grundlagsändring under tiden 
1809—1866. 16,444. 17,84, 

45. AsEER, F., Lefnadsminnen. 18,84. 

46. AsPELiN, E., Elias Brenner. 17,2 7 3. 

47. AspELiN, H. E., Vasa stads historia. 18,86,384. 14,186. 15,96. 

19,40. 

48. AssARssoN, A., Försök till kortfattad framställning af kyrkans 
historia. I. Gamla tiden. 15,349. II. Medeltiden. 16,28 8* 

49. AuBERT, L. M. B., Kielertraktatens opgivelse. 14,j.?. 

50. , La Norvége devant le droit international. 16,6/. 

51. Autografsällskapets Tidskrift. 13, 194. 19,82. B. 

52. BiEHRENDTz, F. J., Om Sveriges förhållande till Ryssland under 
k. Gustaf IV Adolfs förmyndarstyrelse- 12,45. 

53. Bain, R. Nisbet, Gustavus III and his contemporaries. 15,25. 

54. Baltiscbe Studien. 19,174. 

55. Bång, G., Europeisk kulturhistoria. 17,34 5. 18,2 89. 

56. , Breve til og fra Kristoffer Göje og Birgitte BöUe. 18,i88. 

57. Barth, P., Die Philosophie der Geschichte als Soziologi. 20,221. 

58. Beauchet, L., Loi de Vestrogothie traduite et annotée et pré- 
cédée d'une étude sur les sources du droit suédois. 18,384. 

59. v. Below, g., Die neue historische Metbode. 18,29 3. 20,281. 

60. Bendixen, b. E., Kampen paa Bergens vaag 1665. 16, 11 5. 

61. Benrath, Jesuiternas verksamhet i Braunsberg (1565 — 71) 
(Zeitschr. des Westpreuss. Geschicht-Vereins). 19,2 5 3. 

62. Berendts, E. N., Sveriges statshushållning. 11,207. 

63. Berg, G., Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under 
Gustaf I hufvudsakligen i afseende på Småland. 13, 19 2. 14,14. 

64. Berg, V., Göteborgs stift under 1700-talet. 13,5S. 

65. Berggren, P. G., Lars Grubbe, hans lif och verksamhet. 18,i84. 

66. Bergh, E., Finland under det första årtiondet af kejsar Alexan- 
der III:s regering. 14,i8 7. 15,2 2 7. 

67. Bergh, S., Svenska riksrådets protokoll. 12,28. 18,83. 15,/?5. 

17,7 1. 19,82. 26 ANMÄLDA ELLEK OMNÄMNDA SKRIFTER 68. Bergh, S., Sveriges Ridderskaps och Adels riksdagsprotokoll. 

11,208. 18,83. 14,275. 15,224. 18,183. 19,172. 20,304. 

69. , Les Archives de Suéde. 17,71. 

691. , Handels- och manaf.-depatationens iippkomst och samman- 
sättning (Hist. Studier). 18, ip. 
, Jfr Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 

70. Beroholm, a., Släktbok öfver Finlands ofrälse släkter (finska). 

lé,187. 15,227. 16,354. 19,87. 

71. Bergman, E. W., Några blad ur Carleborgs grefskaps historia. 

14,365. 

72. Bergman, J., Ur medeltidens latinska poesi. 17,869. 

73. , De P. Herennio Dexippo et Gothorum illa in Atticam 

incursione quid scriptores et inscriptiones doceant. 18,2 88. 

74. Bergstedt, H., Backylides (Sv. Hum. Förbundets skrifter. III). 

20,392. 

75. Bergström, O., Kongl. Invalidinrättningen på Ulriksdal. 11,204. 
, Se Wrangel, F. U. och Bergström. 

76. Bernheim, E., Geschichtsunterricht und Geschichtswissenschaft. 

20,238. 

77. Bertolotti, A., Handlingar till Olai Magni biografi. 11,206. 

78. v. Bezold, F., Geschichte der deutschen Reformation. lå,83. 

79. Bibliografi öfver Finlands historiska litteratur 1890 — 94. 15,446. 

80. Le Bibliographe möderne. 19,174. 

81. K. Bibliotekets handlingar. 12,24 9. 17,34 2. 19,24 6. 

82. Bidrag til den store nordiske krigs historie. I. Kong Fre- 
derik IV:s förste kamp om Sönderjylland. Krigen 1700. Af 
H. W. Harbou, A. P. Tuxen og C. L. With. 20,«7. 

83. Bidrag till Nordens äldsta kartografi. 12,2 5 3. 

34. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utgifna af Söder- 
manlands fornminnesförening. IX. 18,84. 

85. Bidrag till Åbo stads historia. 11,370. 16,29o. 18,i87. 

19,86, 173. 

86. BiENEMANN, F., Gustaf Adolf (Duna-zeitung). 15,/5. 

87. Bildt, C, Christine de Suéde et le cardinal Azzolino. 20,43. 

88. Binder, G., Die heilige Birgitta von Schweden. 12,69. 

89. BiSMARCK, Gedanken und Erinnerungen. 19,88. 

90. Bisraarck-Jahrbuch. 14,2 7 8. 

91. Björkander, a.. Till Visby stads äldre historia. Ett kritiskt 
bidrag. 18,84, 27. 

92. Björlin, g.. Kriget i Norge 1814. 13,S9; jfr 13,3 8 6. 

93. Björlinq, c. Vår äldsta lagkommentar. 16, 19 7. 

94. Blomberg, L., Th. Mommsens teori om det romerska principatet. 

15,224. 

95. BlUmcke, o., Pommern während des nordischen siebenjährigen 
Krieges. 11,S9. 

96. BoBÉ, L., Erindringer fra kong Frederik VI:s tid af Conrad 
grev Ranzau-Breitenburg. 20,3 9 3. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 27 97. BoSthius, S. J., Historisk läsning för skolan och hemmet. 
I. Forntiden. 16,/. II. Medeltiden. 18,85, 49. 

98. Bonn, M. J., Spaniens Niedergang während der Preisrevolution 
des 16 Jahrhonderts. 17, 174. 

99. BoNNEviLLE DE Marsanqy, Lo comto de Vergennes. 19,13. 
100. v. B0N8DORFF, C, Nyen och Nvenskans. 11,3 70. 

101. , Åbo stads historia under sjattonde seklet. 18, 8 6 . 14, 1 8 7 . 

15,95. 18,363. 19,86. 

102. , De finska städernas representation intill frihetstiden. 

lé,185. 

103. , Strödda uppsatser. 18,362. 

104. , Privilegier och resolutioner för Åbo stad. I. Åren 

1525—1719. 19,173. 

105. , Åbo akademis förvaltning 1640—1713. 20,20i. 

106. Brandrud, a.. Klosterlasse. 15,350. 1^,38. 

107. Bbbtholtz, b., Die Vertheidigungskampf der Stadt Brtinn gegen 
die Schweden. 15,35 1. 

108. , Urkunden, Briefe und Actenstticke zur Belagerung der 

Stadt Brtinji durch die Schweden in den Jahren 1643 und 1645. 

15,351. 

109. Bricka, C. F., Efterretninger om den danske flaade i efteraaret 
1657. 18,384. 

110. Brolén, c. a.. Bidrag till Västerås läroverks historia. 18,304. 

10,288. 

111. BrOckner, a., Gustaf IV och Katarina II 1796. 12,45. 

112. , Samlingar till grefve Nikita Petrovitj Panins lefvernes-» 

beskrifning (ryska). 18,8 7. 

113. , Peter der Grosse. 14,j)2. 

114. , Katarina die Zweite. 14,94. 

115. BucHHOLz, A., Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Heinh. 
Patkuls. 18,79. 

116. BuLARD, G., Les traités de Saint-Ciermain. 19,2 5 3. 

117. Bygden, L., Om ursprunget till den historiska myten om 
Fåle Bure. 11,205. 

118. , Tryckta och otryckta källor till landskapet Uplands och 

Stockholms stads historiskt-topografiska beskrifning. 12,36 7. 

119. , Disa-myten. 16,i9 8. 

120. Bår, M., Leitfaden fttr Archivbenutzer. 10,19 9. 

121. Börjesson, M., Riksdagen i Stockholm 1655. 11,203. 

122. Bottiger, J., Svenska statens samling af väfda tapeter. 18,öi. 

O. 

123. Cajandkr, k. a.. Frän Nystads forntid (finska). 15,44 6. 

124. Capelli, a., Dizionario di abbreviature latine ed italiaue. 

18,363. 

126. Carlbom, J. L., Sveriges förhållande till Österrike under Fer- 
dinand III:s sista regeringsår. 18,28 8. 28 ANMÄLDA ELLEK OMNÄMNDA SKRIFTER 126. Carlbom, J. L., Sverige och England 1656 — aug. 1657. 2O,200. 

127. Carlson, E., Konung Karl XII:8 egenhändiga bref. 14,20, 36». 
127J. , Slaget vid Poltava (Hist. Studier). 18, i«. 

128. Cederstuöm, R., Svenska kungliga hufvudbanér samt fälttecken 
(Medd. från Lifrustkammaren n:o 2). 20,75. 

129. Clason, S., Till reduktionens förhistoria. Gods- och ränte- 
afsöndringama och de förbudna orterna. 15,224, 4.y. 

130. , Historisk redogörelse för unionsfrägans tidigare skeden. 

18,184. 

131. Clausen, J., Frederik Christian Hertig af Augustenborg. 17,17. 

132. Columbus-litteratur . 12,357. 

133. CoRDT, B., Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jacob 
De la Gardie. 16,i i4. 

134. Crohns, Hjal>l\r, Sveriges politik i förhållande till de federa- 
tiva rörelserna i Tyskland 1650 — 1654. 14,276. 

135. Cygnäus, g., k. Finska hushållningssällskapets verksamhet 1797 
—1897. 19,86. 

D. 

136. Daenell, E. R., Die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und 
die Schonischen Pfandschaften. Hansisch-Dänische Geschichte 
vom 13G7— 85. 14,27 7. 

137. , Geschichte der deutschen llanse in der zweiten- Hälfte 

des 14. Jahrhunderts. 18,9. 

.138. Dahlberg, B. H., Bidrag till svenska fattiglagstiftningens hi- 
storia. 13,3 8 2. 

139. Dahlgren, E. W., Tioärsregister till Sveriges offentliga bibliotek 
1886—1895. 18,85. 

140. , De franska sjöfärderna till Söderhafvet i början af ader- 

tonde seklet. 20,S7. 
, Jfr n. 435. 

141. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte. 14,74. 

142. Dalsjö, M., Kejsar Augusti sekularfest enligt nyaste upptiickt^r 
och forskningar 13,304. 

143. Dalström, H., Consistorii Academici Aboensis äldre protokoll III. 
1664—1671. 19,85. 

1 44. Daniels, E., Christine von Schweden(Preuss. Jahrbttcher). 19,253, 
3 33. 20,^^. 

145. Danielson, J. R., Finlands inre själfständighet. 12,3 69. 
146. , Handlingar rörande förvaltninpjen i Finland år 1808. 

14,18 5. 

147. , Viborgs läns återförening med det öfriga Finland. 15,2 27. 

148. , Finska kriget och de finska krigarne 1808 — 1809. 16,353. 

17,273. 

149. , Skildringar ur Finlands nyaste historia (finska). 19,87. 

150. Danmarks Riges Historie. 16,290. 17,270. 18,363. 

151. Dansk Historisk Tidsskrift. 18,188, 334. 19,334. 20,393. ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 152. Danske Magazin. 13,384. 

153. Daudet, E., Histoire de rémigration. Coblentz 1789 — 1793. 

11,185. 

154. DANviL^i Y CoLLADO, La expulsion de los moriscos espanoles. 

11,207- 

155. D£ Geek, L., Minnen. 12,1/ i. 

156. Deutsche Geschichtsblätter. 20,204. 

157. Deutsche Zeitschrift fttr Geschichtswissenschaft. 12, 170. 

158. DiEMAR, H., Untersuchungen ilber die Schlacht bei Ltttzen. 12,34. 

159. DiLLNER, T. S., Tabeller rörande Finlands handel åren 1570 — 
1622. 15,226. 

160. , Studier öfver Finlands handel under tidrymden 1570 — 

1622. I. Utrikeshandelns beskattning 1570—1605. 17,271. 

161. Drake, F., Stamtaflor öfver adl. ätterna Hand och Drake at 
Hagelsrum. 18,i8 6. 

162. Droysen, g., Geschichte der Gegenreformation. 14,^5. 

163. DuMRATH, O. H., Furst Otto von Bismarck. 16,72. 

164. DuRO, C. F., Nebulösa de Colon. 12,361. E. 

165. Eden, N., Kielerfreden och unionen. 14, /02. 
166. , Om centralregeringens organisation under den äldre vasa- 
tiden (1523—1594). 19,171. 

167. Edholm, E., Några Minnen från 1813 års krig (Tidskr. f. 
Militär hälsovård). 11,203. 

168. Ehrbnberg, R., Das Zeitalter der Fugger. 17,i74. 

169. v. Ehrenheim, E., Grönsö. 11,203. 12,2 50. 

170. , Anteckningar om Grönsö och Utö. 14, //2. 

171. , F., Etsningar från Grönsö och Utö. 14,//2. 

171^. Ekman, C. C, Dagbok förd under kriget i Finland 1788—1790. 
20,2P. 

172. En konungadotters själf biografi. Öfvers. af G. v. Duben. 

20,391. 

173. Eranos. 18,291. 

174. Erdmansdörffer, B., Deutsche Geschichte vom Westfälischen 
Frieden bis zum Regierungsantritte Friedrichs des Grossen. 

lé,88. 

175. Erslev, k.. Fortsatte bemaerkninger om Unionsbrevet fra Kal- 
marmödet 1397. 12,i6 9. 

176. , Repertorium diplomaticum regni Danici medisevalis. 

14,276. 16,290. 18,188. 19,252. 20,393. 

177. , Valdemarernes storhedstid. 18,7P. 

178. , Europaeisk feudalisrae og dansk lensvseseu. 19,334. 

179. Edbel, c, Provinciale ordinis fratrum minorum vetustissimum. 

12,251. 

180. , Hierarchia catholica medii aevi. 19,77. 30 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 181. Fahlbkck, P., Kielfredens artikel IV. 20,2 oo. 

182. Festkk, R., Die Augsburger Allianz von 1686. 16,20 1. 

183. Finsk biograåsk handbok. 15,4 46. 16,354. 19,8 7. 

184. Finsk historisk litteratur. 11,369. 12,369. 14,i85. 15,325, 

445. 16,115, 351. 17,271. 19,85. 

185. Finsk militär tidskrift. 15,228. 

186. Finsk Tidskrift. 18,291. 19,2 5 2. 

187. Fiske, J., The discovery of America with some account of 
ancient America and the spanish conquest. 12,360. 

188. DE Flaviqny, c, Sainte Birgitte de Suéde. 12,70. 

189. FoNTELL. A. G., Finlands sölfskatteregister af år 1571. 

12,369. 

190. Forhandlingsprotokol fört i Regjeringsrådet og Statsrådet 
marts till december 1814. 19, 174- 

191. Forsman, J., Förbindelserna mellan Sverige och Ryssland åren 
1597—1560 (linska). 15,445. 

192. Forssell, H., Gustaf Adolf. En minnesteckning. lé,//5. 

193. Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Ge- 
schichte. 14,188, 277. 19,88. 

194. Fraser, W., The Melvilles earls of Melville and the Leslies 
earls of Leven. 12,7 8. 

195. Fridericl\, J. A., Adelsvaeldens sidste dage. Danmarks historie 
fra Christian IV:s död til Enevaeldens indförelse. 14,i88. 15,7. 

196. Fries, E., Märkvärdiga kvinnor. Svenska kvinnor. 12,88. 
197. , Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider. 

15,445. 16, 7J. 

198. , Betydelsen för Sveriges utveckling af 1600-talets krigs- 
politik. ^ 18,2 90. 

199. Frus, Å., Frederik den sjette og det andet svenske tron- 
fölgerval 1810. 18,i8 8. 

200. , A. D. Jörgensen. 20,307. 

201. Fritzner, J., Ordbog över det gamle norske sprog. Ié,i87. 

202. Frohnhäuser, Gustaf Adolf und die Schweden in Mainz und 
am Rhein. 15, /P. 

203. Frosterus, En vändpunkt i Alexander I:s regering. 18,187. 

204. Fryxells Berättelser ur Svenska Historien. 15,444. 20,306. 

205. Fryxell, k. a., Om svenska biskopsval under medeltiden. 

20,19 9. 

206. Från Tredje Gustafs dagar. 12,367. 

207. Funck-Brentano, F., Mannen med järnmasken. 14,365. 
208. , Bastiljen i sägnen och verkligheten, öfvers. af O. A. 

Stridsberg. 20,3 9 0. 
209. Fähr;eus, G. R., Om förändringen af Sveriges allianssystem 
åren 1680 — 1682 i dess sammanhang med de europeiska 
förvecklingarna. 11,202, 77. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 Danske Magazin. 13,3 84. 

Daudet, E., Histoire de Témigration. Coblentz 1789 — 1793. 

11,185. 

Danvila y Collado, La expulsion de los moriscos espanoles. 

11,207. 

De Geer, L., Minnen. 12,91, 

Deutsche Geschichtsblätter. 20,204. 

Deutsche Zei^schrift ftlr Geschichtswissenschaft. 12, 17 o. 

DiEMAR, H., Untersuchungen ttber die Schlacht bei Ltttzen. 12,34. 

DiLLNER, T. S., Tabeller rörande Finlands handel åren 1570 — 

1622. 15,226. 

, Studier ötVer Finlands handel under tidrymden 1570— 

1622. I. Utrikeshandelns beskattning 1570 — 1605. 17,271. 

Drake, F., Stamtaflor öfver adl. ätterna Hand och Drake at 

Hagelsrum. 18,i86. 

Droysen, g., Geschichte der Gegenreformation. lé,86, 

DuMRATH, O. H., Furst Otto von Bisraarck. 16,72. 

DuRo, C. F., Nebulösa de Colon. 12,361. E. 

. Eden, N., Kielerfreden och unionen. 14,/o2. 

. , Om centralregeringens organisation under den äldre vasa- 
tiden (1523—1594). 19,171. 

. Edholm, E., Några Minnen från 1813 års krig (Tidskr. f. 
Militär hälsovård). 11,203. 

. Ehrenberg, R., Das Zeitalter der Fugger. 17, 174. 

. v. Ehrenheim, E., Grönsö. 11,203. 12,2 50. 

. , Anteckningar om Grönsö och Utö. lé,//2. 

. , F., Etsningar från Grönsö och Utö. 14,/i2. 

\, Ekman, C. C, Dagbok förd under kriget i Finland 1788—1790. 
20,2P. 

. En konungadotters själfbiografi. Öfvers. af G. v. Dttben. 

20,391. 

. Eranos. 18,291. 

. Erdmansdörffer, b., Deutsche Geschichte vom Westfälischen 
Frieden bis zum Regierungsantritte Friedrichs des Grossen. 

lé,88. 

. Erslev, k.. Fortsatte bemaerkninger om Unionsbrevet fra Kal- 

marmödet 1397. 12,i69. 
. , Repertorium diplomaticum regni Danici medisevalis. 

14,276. 16,290. 18,188. 19,252. 20,393. 

. , Valdemarernes storhedstid. 18,79. 

. , Europseisk feudalisrae og dansk lensvsesen. 19,334. 

. Edbel, c, Provinciale ordinis fratrum minorum vetustissimum. 

12,251. 

'. , Hierarchia catholica medii sevi. 19,77. 32 ANMÄLDA ELLEB OMNÄMNDA SKRIFTER H. 

237. Hacklin, a., Olavus Laurelius. I. 16,2 88. 

238. Hagman, E., Om den svenska statsrevisionens sammansättning 
och verksamhetsformer under tiden 1809 — 1866. 17,i63. 

239. Hagström, k. A., Strengnäs stifts herdaminne. 19,24 9. 

240. Hall, F., Bidrag till kännedomen om Cistercienserorden i 
Sverige. I. Munk-kloster. 20, no. 

241. Hallendorff, c, Bidrag till det stora nordiska krigets för- 
historia. 17,16 3. 

24 1|. , De heml. förhindelserna mellan Danmark och k. August 

maj— sept. 1699 (Hist. Studier). 18,is. 

242. , Historiografi och censur under frihetstiden. 19,17 2. 

243. , Bidrag till frågan om publicerandet af Nordbergs k. 

Carl XII:s historia. 19,24 7. 
244. Hamburgische Festschrift zur Krinnerung an die Entdeckung 

America's. 12,361. 
1^45. Hammargken, J. A., Om den liturgiska striden under konung 

Johan ni. 18,84. 

246. Hamnström, M, Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norr- 
köping 1800. 16,19 7, 17,2. 

246|. Handskri ftprof 1500 — 1800 utg. ur Lunds universitets hand- 
skriftssamling. 11, /i/. 
^46J. Hannerz, N., Den lutherska kyrkans prädestiuationslära. 20, 1 1 o. 

247. Hanotaux, G., Histoire du cardinal de Richelieu. 18,386. 
^48. v. Hansen, g.. Katalog des Revaler Stadtarchivs. 17,i69. 

Hanserecesse, se v. d. Ropp, G. och Schäfer, D. 
^49. Hansische Geschichtsblätter. 20,306. 

250. Hansisches Urkundenbuch. V. 1392 bis 1414, bearbeitet von 

K. Kunze. 20,^2. 

251. » » Vm. 1451 bis 1463, bearbeitet von 

W. Stein. 20,^2. 
^52. Harnack, a.. Den apostoliska trosbekännelsen. En historisk 

redogörelse jämte ett slutord. 12,368. 
^53. Harrisse, H., The discovery of North America. 12,3 59. 
254. , Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa 

famille et ses descendants. 12,35 9. 
^55. Hartman, T., Utdrag ur Åbo stads dombok. 16,220. 18,187. 

19,86. 

256. , Raseborgs slotts historia. 17,2 7 2. 

257. Haumant, E., La guerre du Nord 1655—1660. 1S,44. 

258. Hausen, R., Registrum ecclesise Aboensis. 11,9. 

259. , Bidrag till Finlands historia. 14,i87(n,l). 18,2 92(11,2). 

260. , Dagbok förd under kriget i Finland 1788—1790 af audi- 

tören Carl Christopher Ekman. 20,29. 

261. , Finlands Medeltidssigill. 20,202. 

262. Heden, Hj. Nilsson, Erik Dahlberg. 20,304. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 33 263. H?:dqvist, V., Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under 
medeltiden. 13,382. 

264. DE Heipenstam, O. G., Une soeur du grand Frédéric Louise- 
Ulrique reine de Suéde. 17,86, 273. 18, 139, 293. 

265. Heikel, J. a., Filologiens studium vid Åbo universitet. 14,i8 5. 

266. Heimdals Folkskrifter. 18,.?o. 16,i96, 59, 18,289. 20,304. 

267. Heimer, a.. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och 
England 1633—1654. 18,22. 

268. Helander, J., Haqvin Spegel, hans lif och gerning intill 1693. 

19,171. 

269. Henning, K., Strängnäs stift under den liturgiska striden till 
Uppsala möte 1593. 13,304. 

270. Hernlund, H., Bidrag till den svenska skollagstiftningens hi- 
storia under partitidehvarf vet, 1718— 1809. I. 1718—1760. H. 

12,75. 

271. , Johan Peter Lefrén och de pedagogiska reformplanerna i 

Sverige på 1820-talet. 19,331. 
272. Herrmann, M. och Szamatolski, S., Lateinische Litteraturdenk- 

mäler des XV. und XVI. Jahrhunderts. 11,90. 

273. HiLDEBItAND, E., BÖRTZELL, A. OCh WiESELQREN, H., SvCUSka 

skriftprof från Erik den Heliges tid till Gustaf IILs. I. 14,5.v. 

274. Hildebrand, E., Svenska skriftprof. II. 20,38 7. 

275. , Sveriges regeringsformer 1634 — 1809 samt konunga- 
försäkringar 1611—1800. 12,7 7. 

276. , Svenska riksdagsakter under tidehvarfvet 1521 — 1718. 

II. 1561— J592. 12,76. 20,1. 

277. , Svenska riksdagsakter. 111,1. 1593 — 1594. 13,.y2. 

14,94. 15,/. 111,2 (1595). 20,200. 

27 7 J. , Om Kalmare stadgar eller det »latinska brefvet» 1587 

(Hist. Studier). 18,/ 7. 

278. , Gustaf Vasa. 10, 19 6. 

279. , Svenska statsförfattningens historiska utveckling från 

äldsta tid till våra dagar. 16,9ö. 

280. Hildebrand, H., Sveriges Medeltid. I. 15,.?2, 95. 16,i 13 (11,3). 

17,164. 18,184, 19,332. 20,388. 

280J. , De öster- och västerländska mynten i Sveriges jord 

(Hist. Studier). lH,]ff. 

281. Hildebrand, K., Upsala möte 1593. Ett 300-årsminne. 1S,30. 
282. , Stockholms historia under medeltiden. 17,2 6 9. 

283. , Sveriges deltagande i Östersjöhandeln under 1500-talet. 

19,24 9. 

284. , Johan III och Europas katolska makter. Studier i 1500- 

talets politiska historia. 18, i84. 
284.J. , Sveriges ställning till A. Possevinos fredsmedling mellan 

Polen och Ryssland (Hist. Studier). 18, /0. 
285. , Urkunder till Stockholms historia. I. Stockholms stads 

privilegiibref 1423—1700. 1 häftet. 20,:>7. 

Hist. Tidskrift. Innehållsöfversikt 1891-1900. 3 84 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 286. HiORT-LoKKNZEN, H. K. och Thiset, a., Danmarks Adels Årbog. 

17,45. 

287. Historiallineu Arkisto. 11,370. 12,369. 18,86. 14,i85. 15,96, 

445. 17,272. 19,85. 

288. Historische Vierteljahrschrift. 18,88, I89, 364. 
2H9. Historische Zeitschrift. 14,2 7 7. 18,293. 

290. Historisches Jahrbuch. 18,2 93. 

290|. Historisk jubileumslitteratur från 1897. 18,/. 

291. Historiska handlingar. 12,248. 17,343. 18,358. 19,331. 

20,38 7. 

292. Historiska Studier. Festskrift tillägnad C. G. Malmström. 

18,/5, 83. 

293. Hjelmerus, A., (justaf IV Adolfs frierier. 12,45. 
294. , Meddelanden ur S. Hjelmérs dagbok. 12,251. 

295. , P]n engelsk diplomat om politiken i Norden. 19,249. 

296. Hjelt, o. E. a.. Svenska och Finska Medicinalverkets historia 

1663—1812. 12,168, 59. 14,94. 

297. Hjelt, O., Naturalhistorien vid Abo akademi. 17,2 72. 

298. Hjårne, H., En uppgift för svensk häfdaforskning. 18,74. 
299. , Medeltidens statsskick omkr. 800 — 1350. Valda texter. 

15,445. 16,76. 

300. , Skandinaviska unioner under medeltiden. 17,26 9. 

301. , Polens undergång. 17,2 6 9. 

301|. , Ett svenskt vittnesbörd om holsteinska partistämplingar i 

Ryssland (Hist. Studier). 18, /p. 
302. , Svensk-ryska förhandlingar 1564— 72. Erik XIV: s ryska 

förbundsplaner. 18,.?. 

303. Holmbeikj, E. J., Den liturgiska striden och Upsala mötes hi- 
storia jämte en kort beskrifning af jubelfesterna i Upsala 1693 
och 1793. 13,^/. 

304. HCffer, H., Bas Zerwurfniss Gustafs Hl von Schweden mit 
seiner Mutter Luise Ulrike. 14,i88. 

305. Huitfeldt-Kaas, H. J., Norske Sigiller fra Middelalderen. 

19,334. 

306. Hultin, t.. Historiska upplysningar om bergshandteringen i 
Finland under svenska tiden. I. Järnbruken. 16,35 2. 

307. HuME, M., The courtships of queen Elizabeth. 17,74. 

308. IlfJMMERicH, F., Vasco da Gama und die P^ntdeckung des Seewegs 
nach Ostindien. 19,8 8. 

309. Hyltén-Cavallius, G., Biografiska anteckningar om K. Krono- 
l)ergs regementes officerskår 1623 — 1896. 17,165. 

310. Håndskriftet n:r 2365 4:to gl. kgl. Samling af det store kgl. 
bibliotek i Köbenhavn i fototypisk og diplomatisk gengi velse. 

11,371. 

311. IlÄBLER, K., Die Geschichte der Fuggerschen Handlung in 
Spanien. 17, 1 7 4 . 

312. v. HöPKEN, A. J., Skrifter samlade och i urval utgifna af 
C. Silfverstolpe. IT. 18,/. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 33 

263. Hedqvist, V., Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under 
medeltiden. 18,382. 

264. i)K HEmKNSTAM, O. G., Une soeur du grand Frédéric Louise- 
Ulrique reine de Suéde. 17,86, 273. 18,i89, 293. 

265. Heikkl, J. a., Filologiens studium vid Åbo universitet. 14,i8 5. 

266. Heimdals Folkskrifter. 18,.vo. 16,i96, 59, 18,289. 20,304. 

267. Heimer, a., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och 
England 1633—1654. 13,22. 

268. Helander, J., Haqvin Spegel, hans lif och gerning intill 1693. 

19,171. 

269. Henning, K., Strängnäs stift under den liturgiska striden till 
Uppsala möte 1593. 13,304. 

270. Hernlund, H., Bidrag till den svenska skollagstiftningens hi- 
storia under partitidehvarfvet, 1718— 1809. I. 1718—1760. Ii. 

12,75. 

271. , Johan Peter Lefrén och de pedagogiska reformplanerna i 

Sverige på 1820-talet. 19,331. 

272. Herrmann, M. och Szamatolski, S., Lateinische Litteraturdenk- 
mäler des XV. und XVI. Jahrhunderts. ll,i^o. 

273. Hildebrand, E., Börtzell, A. och Wikselgren, H., Svenska 
skriftprof från Erik den Heliges tid till Gustaf III:s. I. 14,5.y. 

-74. Hildebrand, E., Svenska skriftprof. H. 20,38 7. 

275. , Sveriges regeringsformer 1634 — 1809 samt konunga- 
försäkringar 1611—1800. 12,7 7. 

276. , Svenska riksdagsakter under tidehvarfvet 1521 — 1718. 

II. 1561— J592. 12,76. 20,/. 

-77. , Svenska riksdagsakter. 111,1. 1593 — 1594. 13,.y2. 

14,94. 15,/. 111,2 (1595). 20,200. 

-hJ. , Om Kalmare stadgar eller det ?4atinska brefvet> 1587 

(Hist. Studier). 18,/ 7. 

278. , Gustaf Vasa. 16, 19 6. 

279. , Svenska statsförfattningens historiska utveckling från 

äldsta tid till våra dagar. 16, 90. 

-80. Hildebrand, H., Sveriges Medeltid. I. 15,.?2, 95. 16,i 13 (11,3). 

17,164. 18,184, 19,332. 20,388. 

*280J. , De öster- och västerländska mynten i Sveriges jord 

(Hist. Studier). 18,/<?. 
-81. Hildebrand, K., Upsala möte 1593. Ett 300-årsminne. 13,jf(). 

282. , Stockholms historia under medeltiden. 17,2 6 9. 

283. , Sveriges deltagande i Östersjöhandeln under 1500-talet. 

19,249. 

284. , Johan III och Europas katolska makter. Studier i 1500- 

talets politiska historia. 18, i84. 
284^. , Sveriges ställning till A. Possevinos fredsmedling mellan 

Polen och Ryssland (Hist. Studier). 18,/ 6*. 
285. , Urkunder till Stockholms historia. 1. Stockholms stads 

privilegiibref 1423—1700. 1 häftet. 20,:>7. 

flist. Tidskrift. Innekålhöfversikt 1891-1900. 3 3G ANMÄLDA ELLEK OMNÄMNDA SKRfFTER K. 

336. Kakdell, S. J., Prosten Tideinans Dagbok. 15,350. 

337. , Href från excellensen Georg Adlersparre till öfverste 

Karl af Forsell. 17,7 3. 
338- , (Jrefve Carl August Adlersparres utländska resa 1837 

—38. 20,3 04. 
330. Kahlssox, k. F., Hlad ur Örebro skolas historia IV. 19,.?.=5. 

20,110. 

340. Kernkam!', g. \V., De sleutels van de Sont. 12,.y^. 

341. Kempff, llj., rineuslejonets runristningar. 17,34 4. 

342. Key, E., Om patriotismen. 18,7 9. 

343. KEY-AjiEF{G, K., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 
och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs senaste regeringsår. 

11,369. 14,5/. 

344. , De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Stor- 

britanni(ui under Gustaf IV Adolfs krig emot Napoleon intill 
konventionen i Stralsuiid den 7 sopt. 1807. 14,47. 

345. Kirkehistoriske Samlinger. 16,i98. 

346. Kjellueikj, C, (Justaf Vasas födelseår. Ift, ii4. 
347. , Gamla Uppsala kyrka. 17,7 2. 

348. , Topografiska och biografiska uppsatser i »Fyris». 12,249. 

349. Kjellén, k.. Unionen sådan den skapades och sådan den blifvit. 
18,6-tf. l«,5y. 

350. , Hiksrättsinstitutets utbildning i Sveriges historia. 15,52. 

351. , Stat och samhälle i det gamla Vestergötland. 17,i64. 

352. , Om den svenska grundlagens anda. Rättspsykologisk 

undersökning. 18,5. 
353. , Studier i den äldre Vestgötalagen. 18,3 60. 

354. Klo]'I', o.. Der dreissigjährige Krieg bis zum Tode Gustav 
Adolfs. 17,/. 

355. KoitKN, K., Kartor og Topografiske Tegninger vedkommende 
Trondhiem og Tröndelagen. 20, 112. 

356. Kketscumeh, K., Die Entdeckung Amerikans in ihrer Bedeutung 
fur die Geschichte des Weltbildes. 12,358. 

357. KreDijek, J., Cecilia Vasa. 16,3 49. 

358. , Johan III och den katolska reaktionen. 18,185. 

350. Kkuse, J., Vita metrica S. Birgittse. 18,83. 
360. , Hedvig Charlotta Nordenflycht. 15,ö/. 

361. , S:t Knutsgillet i Malmö, kulturhistoriska bidrag till dess 

600-åriga historia. 18,3 60. 

362. KuGEL«ER(i, O., Postmästare i Sverige och Finland från äldsta 
till närvarande tid. 18,361. 

363. Kulturhistoriska Meddelanden. 14,18 4. 

364. Kwartalnik Ilistoryczny. 16,ii5. 

365. Kyrklig Tidskrift. 16,348. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 37 L. 

366. Lagerberg, C, Göteborgs stads vapen. 16, 1 97. 

367. Lagerblad, E., Bondeståndets protokoll vid Borga landtdag är 
1809. 14,186. 

368. Lagus, E., Studier i den klassiska språkundervisningens historia 
med afseende fäst vid förhållandena i Sverige och andra länder. 

11,369. 

369. Lagus, (j., Ur Viborgs historia. 14, is 6. 10,3 5 2. 19,40, 

370. Lagus, W., Abo akademis studentmatrikel. 12,370. 14, is 6. 

15,446. 

371. Lamprecht, k., Alte und Neue Richtungen in der Geschicht- 
wissenschaft. 10, 3 2 1 . 20, 2 o 5 . 

372. Lanpgren, K. (j.. Om konungens sanktionsrätt vid förändring 
eller upphäf vande af statens ordinarie inkomster. 11,9 0. 

373. Landtmanson, L, Träldomens sista skede i Sverige. 18,8 4. 

374. Langlois, Ch. V., Moyen-äge. 11,9 2. 

375. Langlois, Ch. V. och SKKiNoBos, (.'11., Introduction aux otudes 
historiques. 18,4/. 

376. Larsen, a.. Kalmarkrigen. 11, /.y. 

377. Larsson, H., Halland vid raidten af det 17:de århundradet. 

11,203. 

378. , Grefve Karl Gyllenborg i London åren 1715 — 1717. 

11,203. 

379. , Sveriges deltagande i den väpnade neutraliteten 1800 

— 1801. 14,4 J. 

380. Laursen, L., Kancelliets brevböger vedkommende Danmarks 
inre forhold. 15,351. 17,7 3. 18,2 9 3. 

381. I^vvissE, E. och Hambaij), A., Histoire Générale du IV'"* 
Siécle a nos jours. 19, 125. 

382. Lecestre, L., Lettres inédites de Napoleon T. 17,34 6. 

383. Lectures historiques. 11,9 2. 

384. Leijonhufmjd, K., 1809 års dödslista för Sverige. 20,2 00. 

385. Leijonhufvvd, S., se AdlerspaiTO, S. L — d. 

386. Lkinberg, K. G., Bidrag till kännedom om vart land. 11,3 7 0. 
387. , Handlingar rör. finska skolväsendets historia. Trodji^ 

samlingen. 12,6^/. 

388. , Finska prästerskapets besvär och K. Maj:ts därpti gifna 

resolutioner från slutet af llJOO-talet intill stora ofredens slut. 

12,370. 

389. , Handl. rör. finska kyrkan och prästerskapet. Första 

samlingen. 1535 — 1627. 12,370. Andra samlingen. 1627 — 51. 

14,136 

:^90. , Skolstaten i nuv. Åbo stift och dettas förra andel af 

Kuopio stift intill den 1 juni 1870. 14,i8 6. 

391. , Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne. 15,2 2 0. 

392. Leipziger Studien. 14,2 7 7. 38 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 393. Levin, H., Religionstvånget och religionsfriheten i Sverige 1686 
-1782. 16,113. 

394. LiNCK, J., Konung Oscar II- 18,6'. 

395. LiNj)BEitG, G., Karlskoga bergslags historia och beskrifning. 19, J7. 
3 9 G. LiNDELL, A., Bidrag till historien om Norrbottens bebyggande 

och odling. 20,2 o o. 

397. LiNDEK, L., Bidrag till kiinnedoraen om Messenii tidigare lif 
(1579—1608). 14,275. 

398. LiNDFOJts, A. O., Johan v. Hoorn. 16,350. 

399. Lindholm, A., Bidrag till kännedomen om Finlands ekonomiska 
tillstånd under tidskiftet 1634—1654. 12,36 9. 

400. LiNDNER, T., Geschichte des deutschen Volkes. 15,50. 

401. Lindström, A., Öfveramiralen frih. Pukes expedition till Väster- 
botten år 1809. 18,197. 

402. Lindström, G., Anteckningar om Gotlands Medeltid. I. 13,lö. 

403. LoEWE, R., Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere. 
18,^2. 

404. Lundberg, B., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 
och Preussen från Polta vaslaget 1709 till fredsbrottet 1715. 

18,382. 14,7/. 

405. Lundin, C. F., Wismars pantsättning till Mecklenburg-Schweriii. 
12,168. 14,/p. 

406. LuNDQvisT, K. G., Sveriges krig med staden Bremen och politik 
i samband därmed åren 1665 — 1666. 13,38 2. 14, /ö. 

407. , Om hertigdömenas statsrättsliga ställning till kronau 

Sverige. 15,34 9. 

408. , Sveriges förbund med Mecklenburg-Gttstrow år 16(56 

och förhandligarnc därom. 17,34 4. 

409. , Sveriges neutralitetsförklaring är 1666 under kriget 

mellan England och Holland. 20, no. 

409i. LuNDQVJST, K. V., Bidrag till kännedomen om de svenska dom- 
kapitlen under medeltiden. 18,2 6 9. 

41U. Lunds universitets årsskrift. 14,9 1. 

411. LuNDSTEDT, B., Sveriges periodiska litteratur. 15,2 2 5. 16,288. 

17,29, 

412. , AperQu de la princii>ale littérature bibliographique de la 

Suéde. 20,303. 

413. Lundström, H., Laurentius Paulinus Gothus, hans lif och verk- 
samhet. I, IT. 13,19 3. 14,29. III. 18,2 8 7. 

414. , Om det s. k. vederdöpareofoget i Stockholm under 

Gustaf 1:8 regering. 16,34 8. 

410. , Oeconomia christiana Laurentii Petri. 18,8 6. 

416. , Undersökningar och aktstycken. 18,2 8 7. 

417. , Magister de Hussinetz' Historia gestorum Christi. 18,288. 

418. Lundström, V., Tacitus' Agricola. 17,168. 

419. , Studier till andra puniska krigets historia. I. C. Fla- 

minius och Hannibal. 19,25. 

420. , P]n ung vetenskap. 20,30 5. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 39 421. Läroverksprogram. 12,249. 13,304. 15,349. 16,288. 17,344. 

18,288. 20,110. 

422. Lönborg, S., Adam af Bremen och hans skildringar af Nord- 
europas länder och folk. 17,163. 

423. , Israels historia. 20,//?. M. 

424. Madsen, E., Om fotfolket i de danska härarne under 16:de 
århundradet. 18, 1 8 8 . 

425. Magnusson, A. M., Nicolaus Olai Botniensis ordförande vid 
Upsala möte 1593. 18,.^/. 

42G. , Nicolaus Olai Botniensis. 18,359. 

427. Malmström, C. G., Sveriges politiska historia ifrån Karl XIIis 
död till statshvälf ningen 1772. 13,45(1). 16,.?^ (II). 17,68(111). 

19,172 (IV). 20,200 (V). 

428. Malmström, O., Bidrag till svenska Pommerns historia 1630 
—1653. 12,168. 18,22. 

429. r , Nils Bielke och kriget mot turkarne 1684—1687. 

15,4 4 5. 

430. , Änkedrottning Maria Eleonora och hennes förhållande 

till Danmark. 15,34 9. 

431. , Underhandlingarna om ett giftermål mellan Kristina af 

Sverige och Fredrik Vilhelm af Brandenburg. 15,34 9. 

432. , Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687 

—1697. 16,290. 

433. , Karl XI:s bref till Nils Bielke (Hist. Handl. XVIII, 2). 

20,387. 

434. Mankell, J., öfversikt af svenska krigens och krigsinrätt- 
ningamas historia. 19,2 5 2. 

435. Map of the world by the spanish cosmographer Alonzo de 
Santa Cruz. Reproduction in phototypic facsimile by the 
Printing office of the swedish staff General, with explanation 
by E. W. Dahlgren. 12,368. 

436. Marie Antoinettes bref utg. af »la Société d'histoire contem- 
poraine». 15,4 4 6. 

437. Markham, c. R., Life of Cristopher Columbus. 12,361. 
437|. Martin, F., Svenska kungliga gåfvor till ryska zaren 1647 

—1699. 20,106. 

438. Maspero, Histoire ancienne. 11,9 2. 

439. DE MAULDE-LA-CLAvifeRE, M., La diplomatic au temps de 
Machiavel. 13, 195. 

440. Meddelanden från det litteraturhistoriska seminariet i Lund. 

18,83. 14,275. 18,184. 

441. Meddelanden af Gästriklands Fornminnesförening. 16, 113. 

442. Meddelanden från Nerikes fornminnesförening. 16,34 8. 

443. Meddelanden från Nordiska museet. 19,17 3. 40 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

444. Meddelanden från Svenska Riksarkivet. 12,24 8. 15,34 8. 

16,287. 17,342. 1S,359. 19,246. 20,303. 

444j. Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 13,87. 18,363. 

445. Meddelelser fra det norske Rigsarkiv. 20,307. 

446. Mejboug, R., Danmarks böndergårde, sserlig bondestandens liv 
og faerd i det XVI:', XVII:' og XVIII:' arhundrede. 17,270. 

447. Melandeu, K. R., Underrättelser om Viborgs skola i början af 
1600-talet (finska). 14,i85. 

448. , Om rådet i Finlands städer under förra hälften af 17:de 

seklet. 15,2 2 6. 
449. , Om skatterna i Finland och Kexholms län 1617 — 1034. 

17,272. 

450. Mémoires du duc Des Cars. 11,185. 

451. MÉzifeiiKs, A., Vie de Mirabeau. 12,80. 

452. MiCKiKwiTz, A., Herr Tadeusz. öfvers. af A. Jensen. IS, is 7. 

453. Mittheilungen der K. Preussischen Archivverwaltuug. 20,2 03. 

454. Mittheilungen des Vereins fiir Hamburgische Geschichte. 15,2 25. 

455. MoLTESKN, L. J., De Avignonske pavers forhold til Danmark. 

11,38. 

4555. MoNTELius, O., Sveriges förbindelser med andra länder i för- 
historisk tid (Hist. Studier). 1H,16. 

456. MuNCH, P., Köbstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV:s tid 
till enevaeldens ophör (1640—1848). 20,202. 

457. MuNTHE, A., Gustaf v. Psilander (Sv. sjöhjältar). 19,83. 

458. , Jacob Bagge. 10,33 2. 

450. , Nils P]hrensköld. 20,389. 

N. 

460. Natt och Dag, S., Diarium öfver det som vedh H. K. M:tz 
och cronones skeppsttotta, hvilken om hösten a:o 1644 under 
generalmajorens och öfverkommendantons h. Carl Gustaf 
Wrangels conduicte uthgick til siös, fornembligst passerat och 
förelupit är. 20,30 5. 

461. Nkovius, a.. Ur Finlands historia. Publikationer ur de alo- 
pseiska papperen. 11,3 7 0. 

462. , Anteckningar rörande Borgå stads historia. 17,2 7 3. 

463. Nerman, g.. Handlingar rörande frågan om kanal mellan 
Baggenstjärden och Lännerstasundet. 13, 19 5. 

464. , Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar. 

16,350. 17,166. 

465. , Något om Hjälmare kanal samt Sveriges äldsta kanal- 
karta. 20,3 5. 

466. Neue Heidelberger Jahrbttcher. 11,20 7. 

467. Nielsen, Y., 1814. Fra Kiel til Möss. 14,.y5. 
468. , Aktstykker om Bodösagen. 10, 174. 

4(»0. Nilsson, J. W., De diplomatiska förbindelsema mellan Sverige 
och Frankrike under Gustaf IV Adolf. 19, 17 1 . ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 39 421. Läroverksprogram. 12,249. 13,304. 16,349. 16,288. 17,344. 

18,288. 20,110. 

422. Lönborg, S., Adam af Bremen och hans skildringar af Nord- 
europas länder och folk. 17,i63. 

423. , Israels historia. 20,/^. M. 

424. Madsen, E., Om fotfolket i de danska härarne under 16:de 
århundradet. 18, i s 8 . 

425. Magnusson, A. M., Nicolaus Olai Botniensis ordförande vid 
Upsala möte 1593. 13,.n. 

42^>. , Nicolaus Olai Botniensis. 18,359. 

427. Malmström, C. G., Sveriges politiska historia ifrån Karl XIl:s 
död till statshvälfningen 1772. 18,4^(1). 15,.?«; (II). 17,68 (lU). 

19,172 (IV). 20,200 (V). 

428. Malmström, O., Bidrag till svenska Pommerns historia 1630 
—1653. 12,168. 18,22. 

4-29., , Nils Bielke och kriget mot turkarne 1684—1687. 

15,4 4 5. 

43u. , Änkedrottning Maria Eleonora och hennes förhållande 

till Danmark. 16,34 9. 
431. , Underhandlingarna om ett giftermål mellan Kristina af 

Sverige och Fredrik Vilhelm af Brandenburg. 15,34 9. 
432. , Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687 

—1697. 16,290. 
433. , Kari XI:s bref till Nils Bielke (Hist. Handl. XVIII, 2). 

, 20,38 7. 

j ^34. Mankell, J., Öfversikt af svenska krigens och krigsinrätt- 
ningarnas historia. 19,2 5 2. 
^3;'). Map of the world by the spanish cosmographer Alonzo de 
Santa Cruz. Reproduction in phototypic facsimile by the 
Printing office of the swedish staff General, with explanation 
by E. W. Dahlgren. 12,368. 
"i3(). Marie Antoinettes bref utg. af »la Société d'histoire contem- 
poraine». 15,4 4 6. 

437. Markham, c. R., Life of Cristopher Columbus. 12,361. 
•437^. Martin, F., Svenska kungliga gåfvor till ryska zaren 1647 

—1699. 20,106. 

438. MvsPERo, Histoire ancienne. 11,9 2. 

439. DE Maulde-la-Claviére, M., La diplomatie au temps de 
MachiaveL 13, 195. 

-^40. Meddelanden från det litteraturhistoriska seminariet i Lund. 

18,83. 14,27 5. 18,184. 

"^41. Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening. 16, 113. 
^42. Meddelanden från Nerikes fornminnesförening. 16,34 8. 
^43. Meddelanden från Nordiska museet. 10, 173. 42 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

40y. Ord och Bild. 14,93. 

500. OxENSTiBRNA, AxBL, SkriftiT och Brcfvexliug. 11,45 (II, 3). 

11,278. 13,5.? (Il, 5). 14,39 (11, 6). 15,.349 (II, 7). 16,2.y. 

(11,7). 17,7.s 7 1 (1,2, 11,8). 19,82 (II, 9). P. 

501. Pajila, J. 8., Finska kyrkans ställning under den liturgiska 
striden (finska). 11,36 9. 

502. Palmquist, E., Observationer öfver Ryssland. 19,24 9. 
r>03. Paludan, J., Danmarks Literatur i Middelalderen. 16,77. 
504. , Danmarks Literatur mellem Keformationen og Holberg. 

16,77. 

505. Paulöon, J. et Wåulix, L., Scriptores Latini Medii aeui 
suecani. I. Petri de Dacia Vita Christinae Stumbelensis. 
Fasc. 11. 17,50. 

506. , Om Jiilicher-Handskriften till Petrus de Dacia. 17,50. 

507. Peiiksson, P., Ur Österby bruks och vallonemas krönika. 
20,111. 

508. Pkrcjer, a., Jesuiterpateren Laurids Nielsen saakaldt »Kloster- 
lasse». 16,¥5. 

509. Personhistorisk Tidskrift. 19,82, 247. 20,iio, 200, 303. 

510. pETiiELLi, T. J., Anteckningar om svenska och finska fanor 
och standar under konungarne Karl X Gustaf och Karl XI 
intill 1686. 18,8 5. 

511. PiiiLUTsox, Das Zcitalter Ludwigs des vierzehnten. 14,9/. 
512. , Maria Stuart. 13, 19 5. 

513. PiNGAUD, L., Bernadotte et les Bourbons. 18,8 6. 

514. PiRA, K., Svensk-danska förhandlingar 1593 — 1600. 15,444. 

515. Planting-Gyllenbåcja, G. H. W., Trondhjems rytteriregemente. 
Lålands och Falsters prästdragoner. 20,38 9. 

516. Politische Correspondenz Karl Friedrichs von Baden 1783— 
1806. 16,351. 

517. Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs högskola 
1— XII. 20, /é^. 

518. Preussische Jahrbiicher. 19,2 5 3, 333. 

519. PiiiBRAM, A. F., Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz 
von Lisola aus den Jahren 1655—1660. 11,29. 

520. Prov, Manuel de Paléographie. Recueil de facsimiles d*écri- 
tures. 12,17 0. 

521. Prutz, H., Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. 
14,s.v. 

522. , Die Eroberuug von Stralsund durch den grossen Kur- 
fursten October 1678. 19, 174. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 43 R. 

523. Kamos-Coelho, J., Historia do Infante D. Diiarte. 11,25. 
r>24. Rappe, a., Karl XIIis fälttåg mot Ryssland 1707—1709. 

12,3 68. 

620. Reeves, a. M., The findiiig of Wineland the good. 11,2 7 9. 
520. Regesta Norvegica. Kronologisk Fortegnelse över dokuraenter 

vedkommende Norge, Nordmsend og den norske kirkepro vinds I. 

Udg. ved G. Storm. 18,2 92. 10.84. 

527. Registrum ecclesise Aboensis, utg. af Finlands statsarkiv genom 
R. Halsen. 11,9. 

528. Regnér, P. b., Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809. 

11,202. 

5129. Rein, J., Columbus und seine vier Reisen nach dem Westen. 

12,361. 

530. Rein, T. Johan Wilhelm Snellman. 16,ii5. 

531. Reuterskiöld, C. L. A., (R. C. A.), Om de ministerielhi 
ärendena och formerna för deras behandling. 11,3 69. 

532. , Till belysning af den svensk-norska unionsförfattningen 

och dess tidigare utvecklingshistoria. 18, 192. 

533. Revue Histoi^ique. 14,3 65. 18, 19 o. 

5.^4. Revue intemationale des Archives, des Bibliothéques et des 
Musées. 17, 7 1 . 

535. RicKERT, H., Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. 20,219. 

536. RiDDERST^vD, W., Tveuue härledningskedjor. Bidrag till K. Svea 
Lifgardes historia. 19,8 3. 

537. v. RiNGEis, B., Leben der heiligen Birgitta. 12,^9. 

538. RiTTO, O. P., Rolandsqvadet metrisk oversat. 18, tf. 

539. v. D. Ropp, G., Hanserecesse von 1431 — 76. 11,65, 

530. Rosman, H., Rasmus Ludvigsson som genealog. 17,i64. 19,47. 

541. RossANDER, C. J., Ur Indiens historia. 19,27. 

542. RuGE, S., Christoph Columbus. 12,i70, 360. 

543. RtJHL, F., Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit. 

17,170. 19,2.53. 

544. , Briefe und Aktenstttcke zur Geschichte Preussens unter 

Friedrich Wilhelm Hl. 19,öi. 

545. RuuTH, J. W., Björneborgs stads historia. 19,40, 8 6. 

546. Rydberg, O. 8., Sverges traktater med främmande magter. 

11,90. 12,168. 13,83. 15,444. 16,346, 45. 18,360. 

547. Rydfors, a.. De diplomatiska förbindelserna emellan Sverige 
och England 1624— maj 1630. 11,.V5. 

548. , Konung Oscar II och Sveriges folk. 18,5. 

549. , Kultur- och folkvandring inom Europa (Sv. Human. 

Förb. Skrifter). 20,iii. 

550. RIbergh, il. Den evangeliskt lutherska bekännelsens införande 
i Finland genom Upsala Inrkomöte den 25 febr. — 20 mars 
1593. 1.V/. 44 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER Ö51. RÅBEUGH, H., Teologiens studium vid Åbo universitet. Förra 

delen KUU— 1713. 14,i85. 
ör>2. R6i)iN(i, K., Bidrag till Göteborgs latinläroverks historia. 

20,110. 

553. Rönnblad, E., Formerna för ^[rundlaf^sfrägors behandling i 
svenska riksdagen 1809 — IHdC). ls,i84. 

554. RöHDAM, IL, Charles de Danzay. 18,8 7. S. 

555. Saixt-Claiu, R. \V., The Saint Clairs of the isles being a 
history of the sea-kings of Orkney anci their scottish successors 
of the sirname of Sinclair. 1H,2 94. 

556. Samlaren. 11,2 o. =>. lo,i9 8. 16,2 8 9. 15), 172. 

557. Samzelius, H., K. Skogs- och Jägeristaten. Riografiska studier 
1539 — 1898. 19,173. 

558. Sattleh, c, Reichsfreiherr Dodo zu Innhausen und Knyp- 
hausen. 11,2 07. 13,23. 

559. ScHAiJEKSTKÖM, A., Gustaf Adolfs personlighet belyst genom 
citat ur hans skrifter. 15,34 9. 

5(>0. ScHAUMAN, A., Från sex årtionden i Finland. 14,i87. 15,227. 
561. ScHEFER, Chh., Bernadotte prince de Snede et TEurope (1810 

— 1815). 18,291. 

562. , Bernadotte roi. 19,7/. 20,30 7 (sv. öfvers.). 

563. ScHiEMANN, Th., Russlaud, Polen und Livland bis ins 17. 

Jahrhundert. 14,é?.y. 
504. ScHMiDT, K. A., Anteckningar om Röne härad. 1. Alla 

Helgons kyrka. 1<>,.77. 
565. ScHMiTz, W., Den enskilda välgörenheten under medeltiden. 

18,293. 

5(;(). ScHMOLLKH, (t. uud HiNTZE, O., Politiker und National- 

ökonomen. 20,2 4. 

5(;7. SciiuTT, Tii., Wiirtteniberg und Gustaf Adolf 1631 und 1632. 

l(>,2é?. 

')68. SciiucK, H., Olavus Petri. 13,84. 

H>9. , Rosa rörans. Ett Birgittaofficium. 13,84. 

570. , Om den äldsta bokhandeln i Sverige. 14,9 2. 

>71. , Svensk gudatro under en heden tid. 18,291. 

>72. SciiwENKE, P., Adressbuch der deutschen Bibliotheken. 13,if2. 

'>73. SciiYjjEiiG.suN, M. G., Professor Algot Scarins bref. 13,8 6. 

>74. , D:o d:o (suppl.). 15,9 6. 

>75. , Historiens studium vid Abo universitet. 12, /.y. 

)76. , Finlands historia (tysk öfvers.). 10,198. 

'>77 , Vy Finlands konstitutionella historia 1809 — 1««53. 

10,87. 

578. , Jakob Tengströms vittra skrifter. 19,2.5 2. 

579. SciiÄFKit, I)., Hanserecesse von 1477 — 1530. Il,ö5. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 45 580. Schäfer, I)., Der Flottenftihrer der Verbtindeten in der 
Grafenfehde. 20,306. 

581. Scriptores Latini medii aevi suecani. 17,so. 

582. Seignobos, Cii., Histoire politique de TEurGpe contemi)oraine. 

19,125. ^ 

583. Seligmanx, J., Aron Isaks själfbiografi. 17,i6 7. 

584. 8EiL\rHiM, E. och A., Ans der knrländischen Vergangenheit. 

14,4. 

i'}^,'). SiLFVERSTOLrE, C, Sverigcs Ridderskaps och Adels riksdags- 
protokoll. 11,3 68. 15,2 2 4. 17,344. 19,17 2. 

i)H(j, , Svenskt diplomatarium från och med år 1401. 12,366. 

586 i. , Riksrådet grefve A. J. v. Höpkens skrifter. II. 13,/. 

587. , Om kyrkans angrepp mot Revelationes Sanctse Birgittse. 

16,7. 

588. , Vadstena klosters uppbörds- och utgiftsbok 1539 — 1570. 

16,7. 

580. Sjögren, O., Gustaf Vasa. Ett 400-årsminne. 17,5é>. 

590. , Karl XI och svenska folket pä hans tid. 19,9. 

501. , Karl XII och hans män. 19,172, 333. 

502. Smålands nation i Uppsala. Biografiska och genealogiska an- 
teckningar. 15,3 5 0. 17,164. 18,361. 

503. Snellman, a. H., De finska stammarne vid Östersjön under 
tiden för sin själfständighet (finska). 15,2 2 6. 

504. SoNDÉN, P., Förteckning öfver bref till k. Gustaf II Adolf i 
riksarkivet. 12,24 8. 

505. Sprinchorn, C, Bidrag till Lunds allmänna läroverks historia 
efter Skånes förening med Sverige. 16,347. 17,34 5. 

596. Staaff, E., Några anmärkningar om »concilia plebis». 18,2 88. 

507. Statsvetenskaplig Tidskrift. 17,34 3. 20,2 oo. 

508. Stavenow, L., Om riksrådsvalen under frihetstiden. 11,/. 

590. , Gustaf Adolf, hans personlighet och betydelse. 14,n.5. 

600. , Tal till Gustaf Vasaä Minne. 16,i96. 

601. , Studier i ståndsriksdagens senare historia. Präste- 
ståndets sammansättning och formerna för dess riksdags- 
manna val. 16, j&. 

602. , Den stora engelska revolutionen i sjuttonde århundradet. 

17,63, 

603. , Några ord om frihetstidens allmänna betydelse och 

plats i det svenska folkets historia. 18,4. 

604. , De politiska doktrinernas uppkomst och första utveck- 
ling under frihetstiden (Hist. Studier). 18, 20. 

605. , Frihetstiden, dess epoker och kulturlif. 1S,69, 

606. Stkenstrup, J. C. H. R., Vore Folkeviser fra Middelalderen. 

11,5^. 

607. Sten Jacobsen, Den nordiske kriigs kröniche, udg. af M. 
WeibuU. 20, 7S. ^ Jfr Langlois et Seignobos. 46 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 608. Stille, a., Danmarks politik gent emot Sverige 1707 — 1709. 

18,7/. 

(i 09. Stjbrna, k., Erik den helige. En sagohistorisk studie. 

18,184. 

1)10. Storm, G., Christofer Columbus og Amerikas opdagelse. 

12,362. 

(ill. , Afgifter fra den norske kirkeprovins til den apostoliske 

kammer och kardinalkollegiet 1311 — 1523. 17,34 6. 

612. , Ynglingatal, dets forfatter og forfattelsetid. 18,3 6 2. 

(i 13. , Regesta norvegica. 18,29 2. 19,84. 

614. Strindberg, A., Les relations de la France avec la Snede 
jusqu*å nos jours. 11,69, 371. 

615. Struck, Die Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634. l9,35 

616. Stsjukin, P., Recueil de lettres et docuuients manuscrits anciens 
de la collection de Pierre Stschoukine å Moscou. 17,i6 9. 

617. SuNDiN, E. R., Om svensk konungs rätt att upplösa riksdag. 

16,19 7. 17,32. 

(>33. SvANLiuNG, K., Österbottens pedagogier och trivialskolor. 15,445. 

618. Sven Lagerbergs Dagbok under vistelsen hos tartarchan Dowlet 
Gherey 1710—1711. 17,2/. 

634. SvENsÉN, E., Sverige och dess grannar. 17,2 7 0. 

619. Svenska Akademiens handlingar. 15,444. 19,331. 

620. Svenska Akademien, Ordbok öfver svenska språket. 13,383. 

621. Svenska bokförläggareföreningens Festskrift. 14,92. 

622. Svenska Humanistiska förbundets skrifter. 20,iii, 305, 392. 

623. Svenska litteratursällskapets Förhandlingar och uppsatser. 

14,186, 365. 15,226, 446. 17,273. 18,187. 19,85, 86. 
20,201. 

624. Svenska Riksdagsakter. 11,278. 12,76. 13,83. 14,94. 15,/. 

17,7 1. 20,/, 200. 

625. Svenska riksrådets protokoll. 12,25. 13,83. 15,^5. 17,7 1. 

19,82. 

()26. Svenska Skriftprof från Erik den heliges tid till Gustaf 111:8. 

11,278. 12,249. lå,53, 94. 20,387. 

627. Svenska Ättartal. 11,368. 12,72. 13,383. 14,364. 16,347. 

18,25. 

628. Svenskt Diplomatarium. 12,3 6 6. 15,22 7. 

629. Sverges Traktater med främmande magter. 11,90. 12,i68. 

13,83. 15,444. 16,346, 45. 18,360. 

()30. Sveriges krig åren 1808 och 1809. 15,349. 16,i, 155. 
631. Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll. 11,208,368. 

13,83. 14,275. 15,224. 17,344. 18,183. 19,172. 20,304. 

(»32. Sveriges äldre regeringsformer och konungaförsäkringar. 11,2 7 8. 

12,77. 

(»35. v. Sybel, H., Die Begriindung des deutschen Reichs. 15,96. 
636. Sylvan, o., Sveriges periodiska literatur under frihetstidens 

förra del. 12,i68. 
637. , Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772. 17,29. ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 47 r>38. Söderberg, S., Ölands runinskrifter. 20,20 1. 

630. SöDBRBKRG, V., Nicolaus Ragvaldi's tal på kyrkomötet i Basel. 

16,289. 

640. SöDERQviST, O., Johan III och hertig Karl. 1568 — 1575. 

18,184. 

T. 

641. Talleyrand, Mémoires. 11,2 7 9. 12, 17 o. 

642. Tamm, F., Etymologisk ordbok. 13,383. 

r»43. Taube, B., Svenska beskickningars berättelser om främmande 
makter år 1793. I. Preussen. II. Polen. lå,64. 

644. , Berättelse om Nordamerikas Förenta Stater 1784. Bref 

till kanslipresidenten af frih. S. G. Hermelin. 14,2 7 5. 

645. Tegnér, E., Lunds universitet 1872—1897. 18,2. 

r>46. , Från Tredje Gustafs dagar. 12,36 7. 

647. , Svenska bilder från sextonhundratalet. 16,97. 

648. Tersmeden, C. H., Kalender öfver i Sverige lefvande ointrodu- 
cerad adel, svensk och utländsk. 19,75. 

649. Tidsskrift for Retsvidenskab. 18,360. 

650. TnoMiEus, R., Om Upsala möte 1593. 13,^/. 

651. Tidander, L. g. T., öfversigt af svenska befästningsväsendets 
utveckling. 12,16. 

652. ToPELius, Z., Alexander II:s minne. 15,2 2 7. 

653. Trolle Bonde, C, Trolleholm. 12,250. 15,/o. 
(»54. , Kjesäter. 16,/o. 

655. , Hesselby. 15, /o. 

656. , Anteckningar om Bondesläkten. 15,7J. 17,345. 18,184, 

288. 19,1, 83, 332. 20,391. u. 

<»57. Ugolini, M., La nuova biblioteca Leonina. 13,i96. 
(»58. Und. betänkande af koinmitterade för granskning af inskrip- 
tionerna å arméns fanor och standar afg. den 2 april 1892. 

13,193. 

659. Upmark, g., Gustaf Vasas porträtt. 14,9 3. 

660. Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 16,ii3. 17,72, 164. 
20,111. 

661. Uppsalastudier tillägnade Sophus Bugge pä hans 60-äriga 
födelsedag. 13, p^; jfr 14,9 5. 

<>62. Uppström, V., Sveriges grundlagar jemte de vigtigaste dit- 

hörande författningar. 11,9 0. 12,7 7. 
i}(j^, , Sveriges rikes lag. 12,7 7. 13,86. 48 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER V. 

T) 04. VARRKNTKAPr, Briefc Pufeudorf s an Falkiseau, PYiese und Weigel. 

14,277. 

W. 

G65. Waddington, A., Histoire de Charles XII par Voltaire. 11,92. 
666. Wadstkix, E., Om Olov trätälja och hans binamn. 12,251. 
r)67. , Bidrag till tolkning och belysning af skalde- och edda- 

dikter. 14,2 7 6. 
66 H. Wahlfisk, J., Den kateketiska undervisningen i Sverige ifrån 

reformationen intill 1811. 12,s/. 
()60. Wahlström, L., Sveriges förhållande till Danmark 1788—89. 

18,358. 

(»70. Walcker, k., Grundriss der Weltgeschichte und der Quellen- 

kundo. 12,169. 
671. Wallin, W., Finlands landsvägar under det svenska väldets tid 

(finska). 14,185. 
672. , Finska folkets förhistoria (finska). 15,22 7. 

673. Warburg, k., Karl August Ehrensvärd. En lefnadsbild från 
gustavianska tiden. 13,194. 14,/. 

674. Varenius, O., Om riksföreståndareskap enligt Sveriges och 
Norges grundlagar. 11,36 9. 12,39. 

675. , Nyare unionell litteratur och olika unionella rätts- 

äskådningar. 1S,66. 
676. , Högförräderimålet mot M. G. De la Gardie (Hist. Studier). 

18,/7. 

677. Vacpell, o.. Den Nordiske Syvaarskrig 1563 — 1570. 12,7. 

678. , Dronning Margarete; Föreningen af de trende Riger til 

en Statscnhed. 17,34 6. 

679. Weibvll, L., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 
och Frankrike 1620—1631. 19,i7i. 

r)80. Weibull, M., Handskriftprof 1500—1800. 11,IP. 

681. , Drottning Kristina och Klas Tott. 12,3 6 7. 

(>82. , Gustaf II Adolf och Christian IV 1624—1625. 14,1/4. 

683. Weitkmeyer, H., Ämner og Kuriositeter fra Columbustiden og 
Columbusliteraturen. 12,3 6 2. 

()84. Vehsberg, v., Bidrag till historien om Sveriges krig med Dan- 
mark 1643—1645. 15,445. 

685. Vestergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. 14,93 (VI, VII). 

17,16 4. 19,54. 

6 8 C). Westltnij, F., Förarbeten till den estniska öfversättningen af 
Nya testamentet 1715. Kyrkohistorisk studie. 12,249. 

687. , Meddelanden om kyrkoförfattningen i Estland under det 

svenska väldets tid. 16,34 9. 17,344. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 49 G 88. Westling, F., Meddelanden om den kyrkliga kulten i Estland 

under det svenska väldets tid. 16,2 88. 
689. , Biskop Johannes Rudbecks visitation i Estland 1627. 

11,90. 

690. WiBLiNG, C, Carl X Gustaf och Georg Rakoczy II. 11,2 7 8. 
691. , Ur fältmarskalken Fabian Wredes papper. 14,3 64. 

692. WiEBE, G., Zur Geschichte der Preisrevolution des XVI und 
XVII Jahrhunderts. 17, 174. 

693. WiEHR, E., Napoleon und Bernadotte im Herbstfeldzuge 1813. 

694. W1E8ELGREN, H., Prinsessan Cecilia. 16,i98. 

695. WiMARsoN, N., Sveriges krig i Tyskland 1675 — 1679. I. 

17,164. 

695i. WiMMER, L. A. F., Sönderjyllands historiske runemindesuiaerker. 

12,252. 

696. W1N8OR, J., Narrative and critical history of America. 12,3 5 9. 

697. WiNTER, G., Geschichte des dreissigjährigen Krieges. 14,S9. 

698. Vintergatan 1897. 18,74. 

699. Vitterhets- Hist.- och Antikvitets Akademiens Handlingar. 

15,223. 

700. , Månadsblad. 19,8 2. 

701. WiTTiCH, K., Dietrich von Falkenberg. 13,23. 

702. WlTTMANN, P., Kurzer Abriss der schwcdischen Geschichte. 

16,350. 

703. WoHLWiLL, A., Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Ham- 
burg und Gustaf Adolf. 15,2 2 5. 

704. WoYNAR, K., österreichs Beziehungen zu Schweden und Däne- 
mark vomehmlich seine Politik bei der Vereinigung Norwegens 
mit Schweden in den Jahren 1813 und 1814. 12,/, i68 (sv. 
öfversättning). 

705. Wrangel, E., Öfyersikt af frihetstidens odlingshistoria med 
hänsyn till dess litteratur och konst. 10,34 8. 

706. , Sveriges litterära förbindelser med Holland särdeles 

under 1600-talet. 18,5. 
706i. Wrangel, F. U., Liste des Diplomates Frangais en Suéde 

1641—1891. 11,39, 

707. Wrangel, F. U. och Bergström, O., Svenska adelns ättartafior 
ifrån år 1867. 16,224. 16,7/. 17,i64. 19,332. 20,304. 

708. Wågnbr, S., Till minne af Upsala möte 1593. 13,304. 
709. , Helsingborgs allmänna läroverk under tre århundraden. 

20,110. 

Z. 

710. Zahrtman, M. k., Svenskarne på Bornholm 1658. 18,i88. 

711. Zeitschrift des Harzvereins ftir Geschichte und Altertumskunde. 

17,2 7 0. 
Hist. Tidskrift. Innehåll söf ver sikt 1891—1900. 4 50 ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 712. Zenk, F., Die Öffentlichkeit im Militärstralprozesse zusamt den 
ihr verwaudten Materien. 10,351. 

713. Zbtterquist, E. A., (xrundläggningen af det svenska väldet i 
hertigdöraena Bremen och Verden. 11,202. 12, J. Å. 

o 

714. ÅKERBLOM, F., Historiska anteckningar om Sveriges nötkreaturs- 

afvel. 11,86, 
716. , Pommerska bref. Anteckningar från en resa i f. d. 

svenska Pommern. 18,8 5. 
716. , I Göiteborg för 100 år sedan. 19,84. 

717. -^ , Tidsbilder från Göteborg på 1820-talet. 19,333. 

718. Åkeson, N., Förmyndarestyrelsens planer rörande Gustaf IV 
Adolfs förmälning. 12,45. 

719. Ältjnd, o. W., Gustaf II Adolf. Ett trehundraårsminne be- 
rättadt för gammal och ung. 14, //ö. 

720. Ärböger for nordisk oldkyndighed. 12,i69. 

721. Åzelius, J. E., Uppfostran i Aten. 18,28 8. ö. 

722. Ödber(}, F., Anteckningar om riksrådet frih. Hog. Bielkes fri- 

herreskap Leckö (1571 — 1599). 12,249. 
723. , Om Anders Lorichs k. Johans ständiga legat i Polen 

och hans tid (1569— -1584). 18,304. 

724. , Tidsbilder ur 1500-talets svenska häfder. 16,289. 

725. , Om prinsessan Cecilia Vasa markgrefvinna af Badeii- 

Rodemachern. 17,55. ^ • 

726. , Om magister Sven Jacobi den förste protestantiske 

biskopen i Skara stift. 17,16 5. 
727. , Om Klas Kurseli, k. Erik XIV:s och Johan Illrs krigs- 

öfverste i Livland. 20,iio. 

728. Ö HL ÄNDER, C, Bidrag till kännedomen om Ingermanlands 
historia och förvaltning. 1. 1617 — 1645. 18,i84. 

729. Östergren, P. A., Tvisten om ägande- och nyttj anderätten 
till skattejord vid pröfningen af Lagkommissionens förslag till 
Sveriges rikes lag hos 1731 och 1734 års ständer. 16,346. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 51 V. Tidskrifter och periodiska publikationer 

refererade till innehållet. 

Sverige. 

1. Allmänna försvarsföreningens årsskrift. 19, te, 67. 20,2 j. 

2. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige. 11,42, 72, 92. 12,20. 1H,74. 

15,2/, 58, 76. 17,26, 50. 1H,36. 19,07. 

a. Arkiv för Nordisk Filologi. 11—20. 

4. K. Bibliotekets Handlingar. 11 — 19. 

5. Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia. 11,92. 19,14, 9fi. H,us. 15,75. 17,26, 9.3. 19,7P. 

6. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 1^,39. 18,22. 19,7P. 

7. Eira. 13,/4. 

8. Eranos. 18,^.?. 

9. Från Upländsk bygd. 20,2^. 

10. Försvarsvännen. 15,2/. 16, /9. 17,25. 

11. Göteborgs högskolas Årsskrift. 15, jp. 

11 J. Göteborgs Vetenskaps och Vitterhetssamhälles Handlingar. 1H,83. 

12. Historiska Handlingar utg. af K. Samfundet för utgifvando nf 
handskrifter rörande Skandinaviens historia. 13, /4, 96. 

13. Illustrerad Militärrevy. 1H,83. 20,23. 

14. Jul 1896. 16,100. 

15. Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 14,25. 15,55. 

17,9^. 20,23. 

16. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. 13,.?p. 

14,25. 16, ;p. 17,26. 18,22. ld,16. 20,23. 

17. Kulturhistoriska Meddelanden. Qvartalskrift utg. genom G. 
J:son Karlin. 1^,19. 18,82. 19,ö7. 

18. Kyrklig Tidskrift. 16—20. 

10. Läsning för (svenska) folket. 11,2/, 92. 12,42. 16,/p. 18,22. 

20. Läsning för hemmet. 14,7J. 18,22. 

21. Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening. 11,72. 12,42. 
18,P^. 16,/9. 17,7/. 

22. Meddelanden från föreningen för grafisk konst. 17,2^. 

22|. Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns forminnosförening. 

U,118. 

23. Meddelanden från Nerikes fornminnesförening. 16, /oo. 

24. Meddelanden från Nordiska museet. 19,.?/. 20,03. 

25. Meddelanden från Svenska riksarkivet. 11—20. 

26. Meddelanden från Svenska slöjdföreningen. Ii, tid. 16,/p. 17,26. 

18,22. 20,23, 90. 

27. Nordisk Revy. 15,5tf. 16, /oo. 18,2.?. 

28. Nordisk Tidskrift utg. af Letterstedtska Föreningen. 11 — 20. 

29. Ny Illustrerad Tidning. 16,/p. 17,50, 7/. 18,2.?, 36, 58. 20.24. 

30. Ny Svensk Tidskrift; 11,2/, 42. 52 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER .^1. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen o< 
svenskt folklif. 12,9^. 15,2/. 19, te. 

32. Nytt Juridiskt Arkiv. 11,2J. 15,7<J. 

33. Ord och Bild. 12—20. 

34. Pedagogisk Tidskrift. 18, J9. 14,7^. 

35. Personhistorisk Tidskrift. 19—20. 

36. Samfundet för Nordiska Museets främjande. 16,20. 18,2J. 

37. Samlaren. Tidskrift utg. af Sv. Literatursällskapets arbet 
utskott. 11—18. 20. 

38. Skandinavisches Archiv. 11, P*. 

39. Statsvetenskaplig Tidskrift. 17—20. 

40. Svea. 17,94. 

41. Svensk Tidskrift. 11—15. 

42. Svenska Akademiens handlingar. 11,9^. lS,/¥, 75. 14, //ä. 15,3 

17,2tf. 18,2 J. 19yl6, 79. 

43. Svenska Autografsällskapets tidskrift. 13 — 17, 

44. Svenska Fornminnesföreningens tidskrift. 12,ö5. 17,25. 18,2ji,i 

45. Svenska Turistföreningens årsskrift. 17,5/. 20,59. 

46. Sveriges allmänna handelsförenings månadsskrift. 19,22, 68. 

47. Tidskrift i Fortifikation. 18,25. 

48. Tidskrift i militär helsovård. 16,20. 17,25, 18,25. 

49. Upplands Fornminnesförenings tidskrift. 14, //9. 16,20. 1",^ 
19, /o, 80. 

50. Upsala Läkareförenings förhandlingar. 16, /oo. 

51. Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 18,97. 17,5/. 19,/ 

52. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets- Akademiens Handlings 

13,97. 

53. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets- Akademiens Månadsbla 
11—14. 17—18. 

54. Ymer. 11,95. 17,72, 94. 1S,84. 20,24. Norge, 

1. Festskrift udg. i anl. af Trondhjems 900-aar8 jubilseum af c 
K. Norske Vid.-Selskab i Trondhjem. 17,72. 

2. Folkevennen. 20,59, 90. 

3. Historisk Tidsskrift. 11,2/. 12,2o. 14,55. 16,/oo. 1H,84. 20,! 

4. Kringsjaa. 13,40. 18,5S. 

5. Meddelelser fra det Norske Rigsarkiv. 20,91, 
(>. Morgenbladet. 18,55. 

7. Norsk Militaert Tidsskrift. 12,20. 14,25. 16,20, too. l^v 

58, 84. 19,05. 20,24, 91. 

8. Nyt Tidsskrift. 13,40, P5, 97. 14,57. 15,2/, 77. 

9. Samtiden. 17,72. 

10. Theologisk Tids^krift. 11,42. 

11. Tidsskrift for Retsvidenskab. 19, /ö. 

12. Vaerg dit land. 14,25. 15,2/. 16,20. 17,27. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 53 Danmark. 

1. Aarböger for Nordisk oldkyndighed. 12,65. 15,77. 19,50. 20,2^. 

2. Dansk Tidskrift. 18,55. 20,ö4, 9L 

.3. Danske Magazin. 11,22. 12,20. 14,26'. 15,2/, 77. 17,5/. lS>,/7. 

20,24. 

4. Historisk Tidsskrift. 11—20. 

5. Historiske Saralinger og Studier udg. af H. Rördam. 1C>,42. 

6. Kirkehistoriske Samlinger. 18,5tf. 20,24. 

7. Kunstbladet. 18,59. 

8. Meddelelser fra Krigsarkiverne. 11 — 11). 

9. Militaer Tidende. 14,2^. 20,24. 

lU. Militsert Tidsskrift. 14,25. 15,22. 17,27, 19,/7. 20,2^. 

11. Museum. 11 — 16. 

12. Nord og Syd. 18,2.y, 37. ld,68. 

i:5. Personalhistorisk Tidsskrift. 12,6\o, 94. 13,75. 15,22. 10,42. 

14. Sönderjydske Aarböger. lS,/5. 20,9/. 

15. Teologisk Tidsskrift. 20,24. 

10. Tilskueren. 12,2/, 94. 13,40, 75, 97. 14,77. 16,ös. 20,.v9. 
17. Vört Forsvar. 12—18. 20,.yjy. 

Finland. 

1. Ateneum. 19,/7. 20,24, 64. 

2. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. 19,/7. 

8. Finsk Militär Tidskrift. 11,9.?. 12,45, 65. 13, /5, 40. 14,57. 

16,20, 43. 18,24. 10,/7. 20,24. 

4. Finsk Tidskrift. 11—20. 

5. Finska Fornminnesföreningen. Finskt Museum. 17,94. 

G. Föriiandlingar och Uppsatser utg. af Svenska Litern tursällskapet 
i Finland. 11,43. 17,95. 19,/7. 20,25, 64. 

7. Historiallinen Arkisto. 11,7.?. 12,66. 14,2/5. 15,22, 77. 17,27, 95. 

19,/7. 

8. Kalender utgifven af Svenska folkskolans vänner. 19, /7. 20,25. 

9. Meddelanden från Industristyrelsen i Finland. 17,95. 

10. Nutid. 17,95. 

11. Teologisk tidskrift. 17,95. 

Ryssland. 

1. Acta et commentationes Im]). universitatis Jurievensis. 15,77. 

2. Baltische Monatsschrift. 11,22, 73, 93. 12,2/, 66, 94. 14,57. 

77, 119. 15,22, 40. 16,20, 43. 17,72. 18,57, 85. 20,64, 91. 

3. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. 14,77. 1S,37. 
19,/5. 

4. Dtina Zeitung. 15,22, 40. 54 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 5. FestBchrift der Kurland. Gesellschaft fttr Litteratur und Kunst. 

11,7^. 

6. Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft. 19,i8. 

7. Jurnal Ministerstva Karodnago Prosvjestsjenja. 12,ffö, 94. 

8. Mittheilungen aus der Livländischen Geschichte. 12,66. 13,7ö. 

14,77. 16,ÖS. 18,24. 20,64. 

9. Neue Dorpater Zeitung. 12,2/. 

10. Pernausche Zeitung. 16, /o/. 

11. Rigasche Stadtblätter. 12,2/. 14,S7. 15,22. 16,/o/. 

12. Russkaja Starina. 12,2/. 14,26. 

13. Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
13,40. 15,4a. 

14. Sitzungsberichte der Gesellschaft fttr Geschichte und Altertums- 
kunde der Ostseeprovinzen Russlands. 13,40. 14,57. 15,40. 

16,45. 18,24, B9. 19,80. 20,64. 

15. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft fttr Litteratur 
und Kunst. 11,22. 15,22, 77. 17,7.y. 

16. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
13,4/. 

17. Vjestnik Istoritjeski. ll,4.y. Tyskland. 

1. Alemannia. 18,5P. 

2. Allgemeine evangelische lutherische Kirchenzeitung. 11,9^. 15,22. 

3. Allgemeine Militärzeitung. 15,22. 16,2/. 17,27. 18,24. 19,/«. 

4. Allgemeine Zeitung. 15,22. 20,25. 

5. Altbayerische Forschungen. 20,25. 

G. Altpreussische Monatschrift. 13,9^. 14,77. 15,77. ld,68, 8o. 

7. Archiv des historischen Vereins von Ilnterfranken und Aschaffen- 
burg. 13,75. 

8. Archiv fur Hessische Geschichte und Altertumskunde. 15,59. 

9. Archiv fur slavische Philologie. 18,59. 

10. Augsburger Postzeitung. Beilage. 18,59. 

1 1 . Aus der Heiraat. Lausitzer Geschichts- und Unterhaltungsblätter. 
20,9/. 

12. Aus dem Zwönitzthale (Annaberg). 18,57. 

13. Baltische Studien. 11,22. 12,2/. 13,/5. 14,57. 15,25. 1^,24. 

19,.?2.^ 

14. Beiträge zur Geschichte und Altertumskunde Pommerns. 20,25. 

15. Bericht uber Bestand und Wirken des Histor. Vereins zu Barn- 
berg. 13, /5. 19,80. 

16. Berliner Munzblätter. 16,45. 

17. Blätter fur Pommersche Volkskunde. 18,55. 

18. Brandenburgia. 14,25. 20,54. 

19. Byzantinische Zeitschrift. 16,2/. 

20. (Der) Bär (Berlin). 12,94. SYSTiaiATISK INNBHÅLLSÖPVBRSIKT 1 11. Systematisk innehållsöfversikt. 
I. Historia i allmänhet. 

Forntiden och Medeltiden. 
Caesar och Augustus. En öfversikt af nutida åsikter (G. Wittrock). 

28,195. 

Kyare forskningar rörande den helige Franciscus från Assisi och 

Iranciskanordens äldsta historia (T. Höjer). 27,i99. 
ÅT Skåne de germanska folkens urhem? (A. Kock). 25, i. 
Medeltidssvenska former af namnet Svithiod (L. Fr. Läffler). 

27,16 9. 

De äldsta världsliga privilegierna i Sverige (S. Tunberg). 27,i5 7. 

De svenska klostren före klostret i Vadstena (C. Si If ver stolpe). 
22,1. 

Ännu ett bidrag till tolkningen af »påfvebrefvet om Sankt Eriks 
korståg» (O. Ahnfelt). 21,i44. 

Den »buxelöse Jarl» i Sverige (G. Storm). 28,89. 

Tiden för årsskiftet i svenska urkunder från slutet af 1200-talet 
och början af 1300-talet (K. G. Westman). 2é,i46. 

Knng Birger Magnussons stora kyrkliga frihetsbref (K. G. West- 
man). 24,2 5 5. 

Jönköpings stadga af år 1352 (K. H. Karlsson). 27,i67. 

Några handlingar i Lybecks stadsarkiv närmare granskade (K. H. 
Karlsson). 22,241. 

Ett vittnesmål af den heliga Katarina af Sverige om Urban VI:s 
val 1378 (T. Höjer). 27,4 1. 

Om Birgittas orden; anteckningar med anledning af T. Höjer, Stu- 
dier i Vadstena klosters och Birgitti nordens historia (K. G. 
Westman). 26,256. 

Ett bidrag till den svenska predikoverksamhetens historia under me- 
deltiden (T. Höjer). 26,46. 

En nordisk lensmands liv i det 15:de århundrede (K. Fabricius). 

2é, 199, 273. 

Kristian I:s besök i Siena 1474 (C. Bildt). 28,io5. 1521—1611. 

Gustaf Vasas äfventyr i Dalarne. En ny relation af Folkernius om 

vistelsen i Svärdsjö (J. Sandström). 29,i67. 
Gustaf Vasa i Svärdsjö 1520 (S. Samuelsson). 30,39. 
Gustaf Vasa och Berend von Melen (E. Hildebrand). 21,245. 56 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 51). Mittheilungen des Vereins fttr Chemnitzcr Geschichte. 16,2/. 

60. Mittheilungen des Vereins ftir die Geschichte Berlins. 11,28. 

61. Mittheilungen des Vereins ftir Geschichte und Landeskande 
von Osnabröck. 12,22. 

62. Mittheilungen des Vereins ftir Geschichte der Stadt Meissen. 

63. Mittheilungen des Vereins ftir Geschichte der Stadt Ntimberg. 

14,7^. 

64. Mittheilungen des Vereins ftir Hamburgische Geschichte. 15,50. 

65. Mittheilungen des Vereins ftir Ltibeckische Geschichte und Alter- 
tumskunde. 12,4.v, 94. 13,/tf. 15,24. 16,2i. 

()6. Mittheilungen vom Freiburger Altertumsverein. 18,4/. 20,65. 

67. Monatsbllitter des Vereins fur Pommersche Geschichte und 

Altertumskunde. 19,é^/. 

()8. Monatschrift ftir Gottesdienst und kirchliche Kunst- 20,92. 

69. Nationalzeitung. 13, /5. 14,27. 

70. Neue Christoterpe. 20,92. 

71. Neue Heidelberger Jahrbticher. 11,4.?, 74. 12,4.?, 95. 18,75. 

72. (Das) Neue Jahrhundert. 20,25. 

73. Neue Militärische Blätter. 11,44, 74. 

74. Neue Mittheilungen des Thtiringisch-Sachsischen Vereins. 11, .53. 

75. Neue Zeit. 15,24. 

76. Neues Archiv ftir Sachsiche Geschichte und Altertumskunde. 

12,9.5. 14,27. 16,22, lOJ. 10,81. 

77. Neujahrsblätter der Badischen Historischen Koramission. 20,25. 

78. Niederlausitzer Mittheilungen. 18,77. 

79. Prcussische Jahrbticher. 11,74. 12,95. 18,77. 14,/20. 19,^/. 

80. Protestant! sche Kirchenzeitung ftir das evangelische Deutsch- 
land. 15,24. 

81. Quartalblätter des historischen Vereins ftir das Grossherzogtura 
Hessen. 12,95. 16,22. 

82. Römische Quartalschrift ftir christliche Alterturaskunde und för 
Kirchengeschichte. 16,59. 10,81. 20,65. 

83. Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt. 18,95. 16,22. 

84. Schriften des Vereins ftir die Geschichte Leipzigs. 1S,39. 

85. Schriften des Vereins ftir Geschichte der Neumark. 17,5.?. 

20,25. 

86. Schriften des Vereins ftir Sachsen Meining. Geschichte und 
Landeskunde. 11,53. 

87. Schönburgische Geschichtsblätter. 10,loi. 10,81. 

88. Sitzungsbericlite der philosoph.-philolog.- und hist. Klasse der 
k. Baier. Akademie der Wissenschaften zu Mtinchen. 20,25, 65. 

89. Stimmen ans Maria-Laach. 20,55. 

90. Cber Land und Meer. 18,77. 

91. Velhagen's und Klasings Monatsheftc. 16,59. 

92. Verhandlungen des historischen Vereins der Oberpfalz und 
Regensburg. 16,22, 17,5.?. 

93. Vom Fels zum Meer. 20,40. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 57 . 94. Wftrttembergische Vierteljahrshefte ftir Landesgeschichte. 16,4/. 
16,45. 1S,39, 19,r»9. 20,25, 40. 

95. Zeitschrift der Gesellschaft ftir Erdkunde zu Berlin. 18,95. 

96. Zeitschrift der Gesellschaft ftir Schleswig-Holstein-Lauenb. Ge- 
schichte. 11,44, 1B,41, 14,7S. 17,75. 

97. Zeitschrift der historischen Gesellschaft ftir die Provinz Posen. 

12,22. 14,i20. 16, /02. 17,55. 19,69. 20,20. 

98. Zeitschrift der Savigny-Stiftung ftir Rechtsgeschichte. 12,22. 

99. Zeitschrift des Haarz-vereins ftir Geschichte und Altertumskunde. 

16,22. 17,75. 

100. Zeitschrift des histor. Vereins ftir den Regierungsbezirk Marien- 
werder. 12,22. 

101. Zeitschrift des histor. Vereins ftir Niedersachsen. 19, /s. 

102. Zeitschrift des histor. Vereins ftir Schwaben und Neuburg. 12,44. 

103. Zeitschrift des Mtinchener Altertumsvereins. 20,25. 

104. Zeitschrift des Vereins ftir Ilamburgische Geschichte. 1S,98. 

105. Zeitschrift des Vereins ftir Thtiringische Geschichte und Alter- 
tumskunde. 12,22. 

106. Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. 14,7S. Id,i8, 

20,25. 

107. Zeitschrift ftir das private und öffentliche Recht der Gegenwart. 
20,40. 

108. Zeitschrift ftir die Geschichte Oberrheins. 15,24, 78. 18,59. 20,40. 

109. Zeitschrift ftir die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. 

14,7S. 20,25. 

110. Zeitschrift ftir Kirchengeschichte. 12,22. 

111. Zeitschrift ftir Kulturgeschichte. 20,55. 

112. Zeitschrift ftir praktische Theologie. 20,92. 

113. Zeitschrift ftir vaterl. Geschichte und Altertumskunde. 16,2:>. 

114. Zukunft. 16,22. 

Schweitz. 
1. Basler Jahrbuch. 13, f 5. Österrike-Un gern. 

1. Bulletin intemational de TAcadémie des Sciences en Cracovie. 

12,57. 

2. Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 

11,44. 

3. Kwartalnik Historyczny. 16,55. 20,25. 

4. Mittheilungen des Instituts ftir österreichische Geschichts- 
forschung. 15,4/. 16,/o/. 17,55, 95. 19,18, 81. 

5. Mittheilungen des Nordböhmischen Excursionsclub. 15,24, 75. 

20,25. 

6. Mährisches Tageblatt. 14, /20. 

Hiat. Tidskrift, Jnnehållsöfversikt 1891—1900. 5 58 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

7. Streffleur's Österreichische Militärischc Zeitschrift. 15,24. 

8. Törtenelmi Tar. 15,24. 

9. Ungarische Revue. ll,2.y, 74, 94. 18, lö. 

10. Zeitschrift des Vereins fttr die Geschichte Mährens und Schlesien. 
18,5P. 19,i5. 

Nederland. 

1. Bijdragen en Mededelingen van het Ilistor. Gonootschap. 20,25. 

2. De Navorscher. 14,7P. 

3. De Nederlandsche Heraut. 14,79. 

4. Verslag van de algera. Vergadering der leden van het histor. 
Genootschap gehouden te Utrecht. 18,24. Belgien. 

1. Acadéraie royale de Belgique. 17,95. 

2. Bulletin de la commission royale d'histoire de Belgique. 17,74. Eng-land. 

1. Athenseum. 16,44. 

2. Comhill Magazine. 16, /02. 

3. Edinburgh Review. 11,44. 18,.?9. 20,40. 

4. English Historical Review. 11 — 20. 

5. Fortnightly Review. 15,ffo. 17,95. 

6. The Forum. 17,25. 

Z. Frank Leslie's Populär Monthly. 17,55. 

8. Imperial Asiatic Quarterly Review. 16,22. 

9. Macmillan's Magazine. 17,95. 

10. New Review. 15,79. 

11. Nineteenth Centurv. 13,4i. 

12. Review of Reviews. 17,55. 

13. Scottish Review. 12,57. 17,9/?. 

14. Scribner's Magazine. 11,25. 

15. United Service Magazine. 17,55. Frankrike. 

1. Annales de Técole libre des sciences politiques. 18,95. 18,50. 

2. Annales franc-comtoises. 16,45. 

3. Archives diplomatiques. 12,44. 

4. Bibliothéque de Técole des chartes. 20,92. 

5. Bulletin historique et militaire. 18,ä5. 

(). Bulletin mensuel de la Société de Législation comparée. 13,PS. 

7. Correspondant. Vi^es. 13,99. 15,24, 50. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 59 

8. Figaro. 12,68. 

9. Intermédiaire. 18,P9. 

10. Nouvelle Revue. 15,7P. 

11. Nouvelle revue historique de Droit frangais et étranger. 11,74, 

12. Revolution frangaise. 12,95. 

13. Revue Alsace. 15,24. 

14. Revue archéologique. 16,70. 

15. Revue critique d*histoirc et de littérature. 14,79. 

IG. Revue de droit international et de législation comparée. 20,40. 

17. Revue de Paris. 14,79. 18,24. 19,^9. 

18. Revue des deux Mondes. 20,25, 40. 

19. Revue des questions historiques. 12,25. 

20. Revue des Revues. 17,25. 

21. Revue d'histoire diplomatique. 11 — 20. 

22. Revue du droit public. 15,24. 

23. Revue Historique. 11 — 20. 

24. Revue internationale des archives, des Bibliothéques et des 
Musées. 15,79. 17,54. 

25. Revue politique et littéraire. Revue Bleue. 12,95. 17,74. 18,/!0. 

19,S2. 20,66. 

-26. Société de l^histoire de Paris et de Tlle-de-France. 17,74. 

27. Société de Thistoire du protestantisme frangais. Bulletin. 12,^5. Italien. 

1. Archivio Storico Italiano. 11,44. 19,34. 

2. Civiltå catholica. 16, /02. 

3. Nuova Antologia. 17,74. Spanien. 

1. Boletin de la real academia de la historia. 11,24. 

Amerika. 

1. American Catholic Quarterly. 17,53. 

2. American Historical Review. 16,4^, 102. 

3. Chautauquan (N. Y.). 17,54. 

4. Magazine of American History. 11,44. 

5. North American Review. 13,77. INNEHÅLL. Sid. 

I. Förteckning på medarbetare 3. 

II. Systematisk innehållsöfversikt : 

» 

1. Historia i allmänhet 7. 

Forntiden och medeltiden 7. 

1521—1611 7. 

1611—1718 8. 

1718—1809 9. 

Efter 1809 10. 

Historiens vetenskap 10. 

Kulturhistoria 10. 

Rätts- och författningshistoria 11. 

Krigshistoria. Krigsinruttningarua 11. 

Genealogi. Personhistoria 12. 

Litteratur- och lärdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. . . 13. 

Arkivväsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m 14. 

Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitetsför- 

hållanden m. m 15. 

10. Historiska sällskap, akademier m. m 17. 

11. Biografiskt 18. 

III. Tryckta handlingar eller skrifter 20. 

IV. Anmälda eller omnämnda skrifter 23. 

V. Tidskrifter och periodiska publikationer refererade till innehållet . . . 51. 3 

5 
6 

7 
8 
9 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖFVERSIKT 8 — 9 13 Stockholms återfunna stadsböcker från medeltiden (S. Glason). 

28,25, 97. 

Strängnäs stads tänkeböcker från 1500-talet (I. Febr). 22,i38. 
Stuers, V. de, hans verksamhet vid de nederländska arkiven. 21,9 7. 
Svenska riksarkivet. 21,237, 238. 22,255. 28,289. 21,327. 29,6i. 
Två privata handskriftsamlingar. 25,] 1 6. 
Uppsala landsarkiv. 28,i8 9. 
Vadstena landsarkiv. 2é,3 2 8. 

Venezianska ministerdepescher i Kungl. Biblioteket (K. H. Karls- 
son). 27,249. 9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitets- 
förhållanden m. m. 

Anslag till lärda verk. 21, 90. 24,7 9. 

Baltiska historikerdagen 28 — 30 april 1908 i Riga. 28,i80. 30,64. 

Forskningsresor, svenska, till Frankrike. 21,9 1. 
» svenska, till Italien. 24,7 9. 

» svenska, till Tyskland. 21,9 1. 

Från nionde tyska historikerkongressen i Stuttgart 17 — 21 april 
1906 (N. Wimarson). 26,io2. 

Göteborgs högskola. 26,ii6; akademiska afhandlingar : 28, i90. 26,20 6. 
.29,61. 

Historieundervisningen i Frankrike. 21,i70. 

H. Hyltén-Cavallius' förteckning öfver samlare af konstföremål, anti- 
kviteter etc. 29,68. 

Internationella kongressen för historiska vetenskaper i Rom 1903. 
21,100. 28,195. 

Internationella kongressen för historiska vetenskaper i Berlin 6 — 12 
augusti 1908. 27,2.52. 28,i28. 29,64, 1 33, 266; några anteck- 
ningar (T. Höjer): 28,i45. 

Eristiania universitet. 23,35 6. 

Lunds universitet. 26,206; akademiska afhandlingar: 25,45. 26,206. 
28,121. 29,61, 131. 

Minnesutställning öfver slaget vid Hälsingborg. 30,6 7. 

Nordisk-historiska kongressen i Lund. 25,9 3. 

Svenska officerare i holländsk tjänst. 21,i6 9. 

Uppsala universitet. 22,i6i. 23,3 5 4. 25,4 5. 27,2 5 2. 29,6 1; aka- 
demiska afhandlingar: 21,3 3 3. 22,i6i, 3 8 o. 23,i8 9. 25,4 5. 
26,206. 27,252. 28,56, 121. 29,61, 131; historiska semina- 
riet: 21,239. 22,255. 23,289; Skytteanska professuren : 21,i60, 

238. 1. Förteckning på medarbetare.^ 

T, O., biskop (t), Linköping. 21,144,146. 25,25. ^ 

IN, O., professor, Uppsala. 80,47. 

3T, H., professor, Göteborg. 29,69. 

ST, J. A., förste arkivarie, Stockholm. 22,69. 25,i2 7. 27,i08- 

30,228. 

TEDT, c, f. d. universitetsbibliotekarie, Uppsala. 27, 7«. 
EST, E., aktuarie, Stockholm. 24,i7. 26,9. 
[JS, C. O., seminarierektor, Växiö. 21,23. 
rus, E., förste aktuarie, Stockholm. 29, 124. 

.N, E., adjunkt, Stockholm. 21,317. 
S., förste arkivarie, Stockholm. 22,i6 9. 28, J9, Genm. 28,17 7.; 

C, frih., envoyé. Rom. 28,io5. 

i, E., professor, Uppsala. 22,30. 

, A., docent, Uppsala. 27,44. 

^., fil. dr, Köpenhamn. 22,246. 

JS, B., amanuens, Stockholm. 28,67. 80,155, 77. 

JS, S. J., professor, Uppsala. 25,20 7. 26,6 7. 28,27. 29,2 59. 

RFF, C. VON, professor. Hälsingfors. 21,7/. 22,2 60. ^,95. 

291. 

S. E., förste bibliotekarie, Uppsala. 29, 5 o, 175. 

N, S., docent, Stockholm. 24,321. 

, H., andre arkivarie, Stockholm. 21,4/. 26,6. 27,183, 1 87. 

124,1,37. 29,141,197. 30,139. 

'ITZ, A., docent, Uppsala. 26, 153. 
L. M., andre arkivarie, Stockholm. 28,17 2. 24,50. 

ON, A. B., amanuens, Uppsala. 29,i69. 80, 132, 203. 

N, E., öfverdirektör (f), Stockholm. 22,42, Genm. 28,/7. 

y66. 

CHIÖLD, G., professor, Göteborg. 25,2^. 26, 2 j. 

[, S., professor, Lund. 21, 154, 57. 22,62. 23,25, 97, 79. 

,237, 238. 26,106, 127. 28,/^. 29,1. »nde siffror hänföra sig till afd. »Granskningar». FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE Eden, N., professor, Uppsala. 21, ni. 32,J5. 25,/, 4i. 26,5. 

28,35. 

Fabrigius, k., fil. dr, Köpenhamn. 24,i99, 273. 

Fahlorantz, g. £., vice häradshöfding, Stockholm. 28, Genm. 

Falk, E., lektor, Stockholm. 29,52, S8, 

Fehr, i., lektor, Strängnäs. 22,i38. 

Friesen, o. von, professor, Uppsala. 25,7. 27,75. 27, Genm. 

Fröding, H., öfverstelöjtnant, Stockholm. 22,i45. 

Geete, R., förste hibliotekarie, Stockholm. 29, 129. 

GiUL, T., amanuens, Stockholm. 30,9J. 

Grimberg, c, fil. dr, Stockholm. 23,6 1. 25,ir)3. 27,246,9. 

Grönblad, C, bibliotekarie, Stockholm. 27, 124. 

GÖDEL, V., bibliotekarie, Stockholm. 21, 152. 80,298, 74. 

Hallendorff, c. H., professor, Stockholm. 21,/, 54, 22,/«, Genm. 

21,4^. 25,51, Genm. 26,i2i, 33, 43. 27,6 2. 28,111, 8, 
Hämma RSKiöLD, L., öfverste, Jönköping. 22,7 5. 
Haralds, Hj., fil. dr, Göteborg. 26,47. 
Hazelius, g., fil. lic. (t), Stockholm. 21,ioi. 
Heckscher, E., professor, Stockholm. 24,i67. 25,i04. 26,124. 

27,260, 262, 85, 

Hildebrand, E., riksarkivarie, Stockholm. 21,74, 82, 245, /*, 48, 

22,1, 4y 27, 75. 28,2 7 6,25,5^,75. 25,S. 26,4 9,5 9. 28,113,122, 

91, 29,17 7. 30,2 7 6. Dessutom afd. »Underrättelser» i 21 — ^26 

till större delen. 
Hjelmqvist, F., förste bibliotekskonsulent, Stockholm. 28,9tf. 
Höjer, N., lektor, Stockholm. 28,/. 29,S4. 80,69, 6i. 
Höjer, T., kansliråd, Stockholm. 26,46, /5. 27,4i, 19 9,2.^,49,55. 

28,145, 185, 43, tol. 29,181, ,34, 38. 80,221, i3,5t. DesSUtOm 

afd. »Underrättelser» i 26 — 30 till större delen. 

Janse, o., antikvarie, Stockholm 25,2/. 
Jensen, a., fil. dr, Stockholm. 27,243. 80,144. 
Julin, G., fil. lic. (f), Uppsala. 28,24 1, 31 8. 

Karlsson, K. H., förste bibliotekarie (f), Stockholm. 22,24 1. 27, 

167, 179, 249, Genm. 
Kobb, g., professor, Stockholm. 21,7. 22,2 93. 
Kock, A., professor. Lund. 25, 1. 
Krbtzschmar, J., statsarkivarie, Llibeck. 25, Genm. 

Leweniiaupt, a., grefve, riksheraldiker, Stockholm. 21,ii9. 
LiDFOKSS, E. professor (f), Stockholm. 26,205. 27,ii2. 
Lindb^:k, J., fil. dr, Köpenhamn. 21,i3 6. 
Lundström, H.. domprost, Uppsala. 21,7 7, ho. 
LÄFFLER, L. Fr., professor, Djursholm. 27,i6 9. TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER 17 i\. Påfven Alexander yi:s resolution om reliker till Jörans- 
kapellet i Stockholms storkyrka. 21,7 6. 
Henrik Wylsynk i Lybeck till Tyle Hampe. 21,76. 1500-talet. 

Register öfver birkarlar. 27,ioo. 
I/. Sten Abrahamsson Leijonhufvuds berättelse om ett samtal 

. med konung Fredrik II af Danmark. 27, 102. 
jan. Lorenzo Cagnolis relation om sin beskickning till det 

polska lägret vid Pskov. 29,ii6. 
f. Konung Johan III:s bref till konung Stefan Batori. 29,ii8. 
^. Drottning Katarinas bref till konung Stefan Batori. 29, 120. 
|. Jakob Brzeznicki till biskop Martin af Breslau. 29, 123. 
|. Utdrag ur protokoll öfver förhör med Anders Lorichs. 

29,122. 

-talet (?). Historiska betraktelser af Karl IX. 26, 130. 

1^ — f|. Utdrag ur Stockholms stads tankebok ang. myntför- 
sämringen under Johan III. 30,2 7 6. 

s. Arvid Stålarm till Anders Lennartsson. 25, 11 o. 

^/. Kapten La Blanque till Anders Lennartsson. 25,iii. 

-talets slut. Erik Sparres förteckning öfver hans på Stegeborg 
konfiskerade handskriftsamling. 23,2 7 7. 1600-talet. 

jj. Karl IX:s bref om Västeråsbiskopen Bellinus' afsättning 
m. m. 21,81. 

P'örpliktelseformulär, möjligen användt vid N. Campanius' 
upptagande i Congregatio Beatas Virginis Marise. 21,24. 
De äldsta kända rådsprotokollen. 80,2 06. 

^^. Den svenske studenten Jakob Hunter från Leyden till 
Klas Horn. 25,4 1. 

y. Protokoll vid förhöret med Arnold Johan Messenius. 21, 1 6. 

^ff, Hofrättens dom öfver Arnold Johan Messenius. 21,23. 

y. J. Skytte, G. Oxenstierna och D. v. Falkenberg till Gustaf 
II Adolf ang. drottning Kristinas död. 
mars. Margareta Slöts till konung Gustaf Adolf. 22,i5i. 
f — Ii' Utdrag ur brefvexlingen mellan J. Salvius samt Gustaf 
II Adolf och L. Grubbe. 80, 193. 

^^— 1636ip. Jakob de la Gardie till Gabriel Gustafsson Oxen- 
stierna. 29,17 0. 

^. Johannes Baazius till Johan Skytte. 21,7 8. 

¥ — I* ^* Appelboom till B. Skytte ang. J. Stiernhielm i Hol- 
land. 26,106. 

ii^— fl. Priorn Kordecki till generallöjtnant Mtiller von der 
Ltthnen. 24,318. 

2— IS 2528. Hist. Tidskrift. Innehiilhöf ver sikt. 18 TRYCKTA HANDLINGAK ELLER SKRIFTER 1656J. En berättelse om drottning Kristinas intåg i Rom. 27,i06. | 

1656 \^ — \f. Drottning Louise-Marie af Polen till madame de Choisy. " 
2«,i8:). 

1C67!^\ "V, }{. Relationer af kyrkoherde L. Folkernius om Gustaf 
Vasas vistelse i Svärdsjö. 2t),ifi7. 30,4o, 4 2. 

1075 \|'— -,?• Öfverste B. v. Wtilffen till hertig Johann Friedrich 
af Hannover. 27, 173. 

1682y. Bengt Oxenstiernas anteckning om yttranden af J. A. du 
Cros. Ä),3s. 

1699]J — {.j. Utdrag ur svenska ambassadens till Ryssland proto- 
koll. 2S,17 2. 

1600-talets slut. Anteckningar af K. J. Brenner angående Gustaf 
Vasas vistelse i Svärdsjö. JÄ),43. 1700-talet. 

17007—1702^2''. Utdrag ur österrikiske envoyén G. H. v. Weiz' 
depescher. Ä),2:5i». 

1700 — 1701. Relation från lyska sidan om slaget vid Narva med 
svensk kommentar. 21,3 2 8. 

1702. .T. (Jederhielm till S. Bark. 23,i85. 

170.^.J. Hedvig Sofia till Kari XII. 23,i86. 

1703}5. Kari XII till A. L. Lewenhaupt. 23,2«3. 

1708y. O. Hermelin till G. H. Lybecker. 26,ii3. 

1710!|. Christina Piper till Carl Piper. 2t),i7r). 

1714-3. Utdrag ur rådets protokoll angående C. Piper. Ä),5 7. 

1714}J, 17ir>-,-». Kyrkoherde S. Sernander till T. Westenhjelm om 
(iustaf Vasas vistelse i Svärdsjö. ^,44, 45. 

1717!j. K. Areskine till grefven af Mar. 21,232. 

1718J. P. Tordenskiold till Kari XII. 21,1.53. 

1726[!. Riksrådet C. Gyllenborgs förklaring till rådsprotokollet rö- 
rande sin ställning till Pretendenten. 28,285. 

1734. Supplik från »Soltan-Gjin-Achmet» till Fredrik I. Äl,7 6. 

1743. (irefve Grcgorius(?) Orliks supplik till K. M:t. 25,35. 

1759. Själf biografiska anteckningar af Pehr Wargentin. 28,15;). 

1760-talet. Ulrik Scheffers memorial angående belöning af riksdags- 
män. 22,5 7. 

1772,V F. C. Baér till Pehr Wargentin. 2»,i24. 

1772^'^. J. von P^ggers till Pehr Wargentin. 2J),i26. 

178(). Skrifvelse från abbé Öster m. fl. handlingar rörande kato- 
likernas ställning i Sverige. 24,6 6. 

1786} j'. Regeringsrådet C. E. von Carisiens rapport till Gustaf III 
om tillståndet i Lifland. 25,1 13. 

1787 — 1788. Utkast till oppositionsprogram af Jacob v. Engeströni. 

28,132. 

1788^. J. G. Oxenstierna till N. F. Gyldenstolpe. 26,50. 
1789—1793. O. Wallquist till J. A. Lindblom. 22,249. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 19 1791 — 1792. Utkast till oppositionsprogram af Jacob v. EDgeström. 

28,138. 

I795}f. Apostill fråu G. G. Wrangel till G. A. Reuterholm. 23,75. 
1798^^^. Gustaf IV Adolf till Fredrik Vilhelm III. 23,7o. 1800-talet. 

1809^^:^. Utdrag af H. Hamiltons berättelse om sin beskickning 

från Karlstad till Stockholm. 27,36. 
1809^/. Bref frän en borgare i Karlstad till Niclas Lönner. 24, 154. 
18092g0. G. Adlersparre till hertig Karl. 27,38. 
1809 omkr. ^^. B. B. von Plåten till hertig Christian August af 

Augustenborg. 23, 1 8 7 . 
1809. Regeringsförslaget till ny regeringsform 1809 eller det s. k. 

Håkansonska förslaget. 80, 109. 
1820—1823. Handlingar angående Talsällskapet. 24,33. 
1820[f— i|. Claes Livijn till J. C. Askelöf om Talsällskapet. 

80,211. 

1828. G. Löwenhjelms memorandum om norska frågan. 25,248. 

1828. G. Löwenhjelms betänkande »Om hufvudfelet i ämbets- 
verkens organisation i Sverige». 25,24 1. 

1829^— 2gi. E. G. Geijer till Hans Järta. 27,45. 
1829 aug. Hans Järta till C. H. Gyllenhaal. 27,48. 

1829. Anteckning af Malla Silfverstolpe. 27,5 1. 
1844. En promemoria af H. Järta. 29,176. 

1852'^, 1853^. Anders Fryxell till J. A. Hazelius. 30,134. IV. Anmälda eller omnämnda skrifter. 

A. 

1. Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 23,2 9 3. 

2. Abbrstén, S., Anmälan af Olaus Magnus' Historia om de nor- 
diska folken (i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning). 30,6 0. 

3. Acta pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrorende Dan- 
mark. 21,271. 27,262. 28,259. 30,301. 

4. Acta Societatis Scientiarum Fennicse (bd 38, n:o 3). 30,2 9 6. 
o. ACTON, LORD, Lectures on Modern History. 26,2 90. 28,6 5. 

6. Afzelius, a. a., Minnen. 22,7 1. 

7. Afzelius, H., Erik Benzelius d. ä. II. 22,257. 

8. Ahlbnius, k., Till kännedomen om Skandinaviens geografi och 
. kartografi under 1500-talets senare hälft. 21,74. 20 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA 8KRIFTEB 9. Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432 samt striden 
därom mellan konung Erik och svenska kyrkan. Utg. af A. 
Lindblom. 24, 8 o. 

10. Allgemeine Deutsche Biographie. 21,9 7. 

11. Almgren, O., Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. 
25,2/. 

12. Almquist, H., Sverige och Kyssland 1595—1611. 28,/. 

13. — — , Nouveaux documents sur Thistoire de la Rassie en 
1612—1613. 28,57. 

14. , Handlingar rörande mötet i Reval, konung Sigismunds 

resor till Sverige och polska legationen 1599. 90,i4 7. 

15. Almquist, J. A., Samtida skrifter rörande Sveriges förhållande 
till främmande makter. Supplement II. 21,i6 0. 

15^. , Samtida berättelser om Sveriges krig. Supplement II. 

28,91. 

16. , Nordiska museets pergamentsbref före år 1600. 24,ni3. 

17. , Sveriges bibliografiska litteratur. 24,328. 26,58. 27,54. 

28,58. 

18. , Hans Majestät Konung Oscar II:s genom trycket utgifna 

skrifter 1849 — 1907. 2H,i88. 

19. , Bergskollegium och bergslagsstatema 1637 — 1857. 29,266. 

20. Ambrosiani, S., Medeltidens kyrkliga byggnadskonst. 25,2/. 
21. , Odinskultens härkomst. 27,2.5 9. 

22. The x\merican Historical Review. 28,256. 29,266. 80,220. 

23. Andersson, L., Diary of Rev. Andrew Rudman, July 25, 
1696— June 14, 1697. 28,5 7. 

24. ANDRäi, P., Geheimekonferentsraad Carl Georg Andrse. II. 
29,190. 

25. Anker, c. J., Christian Fredriks og Carsten Ankers Brevvex- 
ling 1814 m. m. 22,i65. 

26. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. Tom. I. Nr 4. 

30,217. 

27. Annerstedt, c. Till Olof Rudbecks minne. 22,381. 

28. , Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Upsala universitet. 

25,46, 122. 

29. , Fältmarskalken grefve Magnus Stenbock. 27,5 5. 

30. , Mémoires de Stenbock. 27,i84. 

31. , Upsala universitets historia. 28,2 5 8. 29,13 5, 69. 

32. Antiqvarisk tidskrift för Sverige. Bd 13. N:o 2. 28,5 5. 

33. Arbeiten des ersten Baltischen Ilistorikertages zu Riga 1008. 

30,6 4. 

34. Archiv fur österrcichische Geschichte. Bd 95. 26,286. 

35. Archives historiques de VAlbigeois. 21,244. 

36. Archivio della R. Societä Romana di storia patria. 27,5 6. 

29,266. 

37. Archivum Franciscanum Historicum. 28,2 5 6. 

38. Argyll, George Douglas, dukb of, Autobiography and Me- 
moirs. 26,214. • ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER" 21 39. Arkiv för nordisk filologi. 23,i9i. 25,i2i. ä6,n7. 28,ii5, 

255. 29,132. 

40. Arnheim, F., Gustav Adolfs Brautwerbuiig. 24,8 2. 

401. , Gustav Adolfs Gemahlin Maria Eleonora von Branden- 

burg. 25,4 7. 
41. , Luise Ulrike, die schwedische Schwester Friedrichs des 

Grossen. Ungedruckte Briefe an Mitglieder des preussischen 

Königshauses. 28,2 5 8. 29,2 6 9, /. 90,87. 

42. AULARD, A., Histoire politique de la revolution frangaise. 24,27. 

43. AURELIUS, B. O., Ur birgittinerordens historia. 29,i80. 

B. 

44. Bain, R. N., Scandinavia. A political History of Denmark, 
Norway and Sweden from 1513 lo 1900. 26,/. 

45. Bajbr, F., Af Indberetningerue fra den danske Minister i Paris 
Grev Ludvig Moltke om hans vanskelige Stilling i 1854. 21,242. 

46. Baltische Studien. IX. 26,ii8. 

47. Baner, G. C, Dagbok 1672—07. Utg. af C. Trolle Bonde. 
26,211. 

48. Barstad, H. J., Norges Landforsvar 1604 — 1643. 26,2ii. 

49. Baumgarten, F., Poland, F. & Wagner, R., Die hellenische 
Kultur. 27,261. 

50. Beauregard, c. de. En emigration. Souvenirs tirés des pa- 
piers du C:te A. de La Ferronays. 22,6*^. 

51. Bbazlky, c. R., The Dawn of Modern Geography. 28, 192. 

52. Beiträge zur alten Geschichte. V. 26,212. 

53. Beloch, J., Griechische Geschichte. 25,j^. 

54. Below, g. von, & Mbinecke, F., Handbuch der mittelalterlichen 
und neueren Geschichte. 26,213. 

55. Berg, G. O., Huru rätt skipades i Sverige för trehundra år 
sedan. 28,2 5 7. 

56. Berggren, P. G., Kalmar nunnekloster. 22,382. 

57. , Kalmar dominikanerkloster. Kronobäcks kloster. 24,i63. 

58. Bergh, S., La nouvelle organisation des archives de Suéde. 

28,18 5. 

59. , Gustaf II Adolfs friarefärd till Tyskland 1620. 28,253. 

00. , Kungliga kansliets i riksarkivet förvarade diarier. 30,2 9 6. 

61. Bergholm, A., Släktbok öfver Finlands ofrälse släkter (finska). 

22,262. 

62. Bergman, J., Svenska folket 1809 och svenska folket nu. 29,S4. 
63. och.SVENSÉN, E., Världshistorien berättad för folket. 

24,5. 

64. Bergstedt, H., Samhällsstrider och samhällsutopier i det forn- 
tida Grekland. (Sv. Human. förb. skrifter.) 22,2 5 8. 

65. , Kort grekisk kulturhistoria. 27,5 9, 261. 

Q^. Bergström, O., Nils Skyttes dagboksanteckningar för åren 
1675—1720. 21,240. 22 • ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTBR 07. Ber(JSTRöm, o., Vadstena krigsmanshus. 21,336. 

68. , Rang och förteckningh vppå Kongl. Maytz regementz. 

och comp. officerare till häst och foth pro anno 1684. ä6,ii9. 
60. , Kungl. Ilälsinf^e regementes chefer. 29,6. ">. 

70. Bernheim, E., Anmälan af Lavisse och Rambaud, Histoire géné- 
rale du IV siécle ä nos jours. (Hist. Zeitschrift.) 21,i68. 

71. Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Optegnelser ved- 
rerende Familien Bcrnstorff i Tiden fra 1732—1835. 24,271. 

2H,6.5. 

72. Berzelus, J., Själfbiografiska anteckningar. 21,33 7. 

73. BiAUDET, H., Le Saint-Siége et la Suéde durant la seconde 
moitié du XVI:e siecle. Études i)olitiques. I. Origines et 
époque des relations non officielles 1570 — 1576. 27, 124. 29,74. 

74. Bibelforskaren. 2?),2 6;k 

To. Le bibliographe möderne. 2S,i8 5. 

76. K. Bibliotekets Handlingar. 21,i6o. 24,328. 2B,58. 

77. Bibliotheque de TKcole des Hautes Études. 28,i9i. 

78. Bidrag till Sveriges medeltidshistoria tillägnade C. G. Malm- 
ström den 2 nov. 1002. 22,380. 

70. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 23,i90. 

80. Bidrag till Åbo stads historia. 21,96. • 24,27o. 28,259. 

81. Bielke, t. g.. Hågkomster af Karl XII. Utg. af C. Halleii- 
dorff. 21,334. 

82. Bijdragen en mededeelingen. 2?), 133. 

83. Bildt, C, Svenska minnen och märken i Rom. 21,9 4. 
84. , Hans Forssell. 28,9 2. 

85. , Christine de Suéde et le conclave de Clément X (1660 

— 1670). 2(J,()4. 

86. , The Conclave of Clement X (1670). 26,64. 

87. , Cristina di Svezia e Paolo Giordano II duca di Brac- 

ciano. 27,5 6. 
88. BiLFiNiiER, G., Untersuchungcn öber die Zeitrechnung der 

alten Germanen. 2S,i8 9. 
80. Bniu ETTAS uppenbarelser. Utg. af R. Steffen. 29,268. 

00. Björkman, R., Fredskongressen i Jönköping. Ett hundraärs- 
minne. 20,263. 

01. Björlin, g., Johan Banor. 28,2 5 8. ;i0,2 9 9. 

92. Blad för Bergshandteringens vänner. 21Ki3 7. 

93. Blanck, a., p]. G. Geijers reseanteckningar från England. 

2S,ll6. 

04. , En nyfunnen fortsättning till Erik Gustaf Greijers Feo- 

dalism och Republikanism. 29,6 1. 

05. Blok, P. J., Geschiedenis van het Ncderlandsche volk. 23,i94. 

80,147. 

06. Blomgren, L., Ägde Karl X Gustaf rättmätiga och giltiga skål 
för sitt fredsbrott i augusti 1658? 2S,i24. 

97. BoBÉ, L., Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 
i Tidsrummet 1770—1827. VII. 22,383. 27,64. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 23 98. BoÉTHrus, S. J., Om tronföljarevalet i Örebro 1810. 27,5 7- 

99. — : — , Från Karl XIV Johans dagar. Historiska anteckningar 
af presidenten Georg Ulfsparre. 27, 125. 

100. , Oscar II. 28,5 6. 

101. , Olika uppfattningar af orden folk, nation, folkrepre- 
sentation och nationalrepresentation. 21>,6 2. 
102. , 1809 års regeringsform. 29,i36, f^4. 

103. Bonde, C. C:S0N, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 22,7 5. 

27,12 5, .')/?. 

104. Bonsdorff, c. von. Strödda uppsatser. Afd. 2. 21,i67. 
105. , Åbo stads historia under sjuttonde seklet. 22,7 2. 24,2 7 o. 

106. BORODKIN, M. M. MiCHAiLOViTJ, Finljandija v rysskoj petjati. 

22,73. 

107. BOTHE, F., Gustav Adolfs und seines Kanzlers wirtschaftspoli- 
tische Absichten auf Deutschlaud. 30,77. 

108. Brandenburö, E., Martin Luthers Anschauung vom Staate 
und der Gesellschaft. 22,^o. 

109. Bråte, E., Nyare forskning i nordisk mytologi. 27,ii8. 
110. , Nordens äldre tideräkning. 28,i88. 

111. Bratt, A., Sveriges yttre politik under de preliminära för- 
handlingarna före freden i Rijswijk. 26,^. 

112. Bricka, C. F., Indberetninger fra Charles de Dan^ay til det 
franske hof om forholdene i norden 1567 — 1573. 21,33 8. 

113. , Biografi öfver Peder Skräm i Dansk Biografisk Lexikon. 

22,166. 

114. Brieger, Th., Luther und die Nebenehe des Landgrafen 
Philipp von Hessen. 29,6 3. 

115. Bring, S. E., Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryckta 
arbeten och manuskript. 27,ii6. 

lic. , Fördraget i Altraustädt den 1 september 1707. 29,i78. 

117. , Stille, A., Wrangel, E. och Uddgren, H. E., Magnus 

Stenbock. 90,6 6. 

118. Brulin, H., Sverige och Frankrike under nordiska kriget och 
spanska successionskrisen åren 1700 — 1701. 25,4/. 

119. , Stilleståndet i Altmark. 29,i8 4. 

120. Bruun, D., & Jönsson, F., Om Hove og Hovudgravninger på 
Island. 90,47. 

121. Bugge, a., Vikingerne. Billeder fra vore forfaedres liv. I, II. 
24,271. 26,2.?. 

122. , Vesterlandenes indflydelse paa Nordboernes og saerlig 

Nordmaendenes ydre kultur, levesaet och samfundsforhold i 
Vikingetiden. 26,2.y. 

123. Bugge, S., Gustaf Storm. 28,i9i. 

124. , Brå valla kvädet. 23,3 5 6. 

125. , Populser-videnskabelige foredrag. 28,6 2. 

126. BURCKHARDT, J., Griechische Kulturgeschichte. 28,3 5 8. 

.127. Burenstam, C, Ch. de Montalembert'8 bref. 26,r>6. 

128. BURKE, E., Writings and Speeches. 27,62, 192. 24 ANMÄLDA ELLER OMNIMNDA SKRIFTER 129. BusOLT, (j., Griechische Geschicbte bis zar Schlacht bei Cbse- 
roneia. 25,jj. 

130. Bussemaker, Th., De arrestatie van Gyllenborg en Görtz 
in 1717. 21,Ä/. 

131. BtgdéN, L., Svenskt anonym- och pseadonymlexikou. 27, is 4. 

28,117. W,60. 

132. BÄÄTH, L. M., Harald Gabriel Iljårne. 2s,n7. O. 

133. Calonius, M., Bref till H. G. Porthan åren 1793—1800. 22,882. 

134. The Cambridge Medieval History. 26,212. 

135. The Cambridge Modern History. 2B,2i2 (IX). 36,290 (IV). 
27,194 (X). 28,61 (V), 29,67 (XI). 29,270 (VI). a0,304 (XII). 

136. Carlbom, J. L., Karl X Gustafs polska krig och öfvergången 
till det andra Sundskriget. 26,2 ii. 

137. , Tre dagars slaget vid Warschau den 18 — 20 juli 105») 

samt de mindre fältslagen 1055 och 1656. Ett 250-årigt 
minne. 26,2ii. 

138. Carlson, E., Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708 
— -1712. 28,91. 

139. , Grefve Carl Pipers dagbok, hållen under hans fången- 
skap i Ryssland 1709 — 1714. 27,56, 33. 

140. , Fördraget mellan Karl XII och kejsaren i Altranstädt 

1707. 27,260. 2S,.?7. 

141. , Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset. 

VIII. Karl Xn. III. :W,w. 

142. Caro, J., Zur Demetrius-Frage. 22,72. 

143. Cartbllieri, a., Philipp II August, König von Frankreich. 
II. Der Kreuzzug. 27, 192. 

144. Cecconi, E, Storia del Concilio Ecumenico Vaticano. 27,6.i. 

145. Cederschiöld, G., Konung Sverre. 22,/?. 

146. Celsius, O., d. ä., Diarium öfver resa i Italien åren 1697 
och 1698. Utg. af E. Lundström. 29,268. 

147. Chance, J. F., The Swedish Plot 1716 — 1717. 2»,i94. 
148. , The Mission of Fabrice to Sweden, 1717—1718. 

2<J,5 7. 

149. , The Northern Question in 1718. 26,2io. 

150. , George I and the Northern War. 29,2 7 0. 

151. Channing, E., a History of the United States. 26,65. 

152. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger. 29,139. 

153. Church, R. W., The Oxford Movement 1833—1845. 27,196. 

154. Churchill, W. S., Lord Randolph Churchill. 26,i26. 

155. Clason, S., Ett principbetänkande om bergshaudtering från 
midten af 1600-talet. 21,i63. 

156. , Dödsfallet på Qvidinge hed den 28 maj 1810. 30,2 1.=>. 

157. , Fersenska mordet. Ji0,2i5. ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 25 Clason, S., Tronföljarevalet i Örebro den 21 augusti 1810. 

90,215. 

och Pbtbrséns, c. ap, För hundra år sen. Skild- 
ringar och bref från revolutionsåren 1809 — 1810. 29,i3 6, 54. 

30,299. 

CoLLETT, A., Gamle Christiania Billeder. 30,231. 

COLLIJN, I., Svenska boksamlingar under medeltiden och deras 

ägare. 27,i84. 

, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliotek 

zu Uppsala. 28,5 8. 

Corpus constitutionum Daniae. Forordninger, Recesser og andre 

kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558 — 

1660. 28,63. 20,139. 

Crbiöhton, L., Life and Letters of Mandell Creighton D. D. 

26,125. 

Crohns, Hj., Sveriges politik i förhållande till de federativa 
rörelserna i Tyskland 1650—58. I— IL 23,//. 
Cromer, earl op, Modern Egypt. I, II. 28,26 1. 
CURSCHMANN, F., Dio älteren Papsturkunden des Erzbistums 
Hamburg. 30,5/. 

D. 

Daenell, E. R., Die Blutezeit der deutschen Hanse. 20,2 1 o. 
Dahlgren, E. W-, Abbe Noél Jouin. En Humbert-historia 
från Ludvig XIV:s tid. 24,2 70. 

, Voyages frangais ä destination de la Mer du Sud avant 

Bougainville 1695—1749. 28,i2i. 

, Les relations commerciales et maritimes entré la France 

et les cötes de TOcéan Pacifique (commencement du XVIII® 

siécle). 29,139. 

Dahlgren, L., En svensk herrgårdssläkt. 29,2 6 9. 

DANgAY, Charles de, Indberetninger til det franske hof om 

forholdene i norden 1567 — 1573. 21,33 8. 

Danielsson, O. A., Der gegenwärtige Stånd der Vorarbeiten 

zum zweiten Bände des Corpus Inscriptionum Etruscarum. 

29,133. 

Danmark-Norges Traktater 1523 — 1750. Udg. af L. Laursen. 

28,128. 

Danmarks Riges Historie. 21,9 7. 23,2 9 3. 24,2 71. 

Dansk Biografisk Lexikon. 22,i6 6. 

Dansk Historisk Tidsskrift. 21,i65, 242. 22,383. 2?),i86, 

264. 30,61,' 217. 

Darmstaedter, r., Neue Quellen zur Wirtschaftsgeschichte 

der französischen Revolution. 30,218. 

Debidour, a., Ilistoire des rapports de Téglise et de Tétat 

en France de 1780 ä 1870. 20,2 1 3. 

, Histoire diplomatique de TEurope depuis Touverture 14 SYSTEMATISK INNBHÅLLSÖPVERSIKT 10 — 11 10. Historiska säiislcap, aJcademier m. m. 

Sverige, 

Hälsinglands fornminnesförening. 22,2 5 6. 

Kalmar läns fornminnesförening. 22,382. 23,i9i. 

Karolinska Förbundet. 90, 152. 

Miehaelisgillet. 26,2 8 &. 90,6 5. 

Närikes fornminnesförening. 21,2 40. 

K. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinavi 

historia. 21,333. 23,9 1. 
Svenska historiska föreningen. Årssammankomster. Bilagor till i 

1901--1910. 
Svenska Humanistiska förbundet. 22,2 58. 
Upplands fornminnesförening. 21,i6 3. 
Urd. En kulturhistorisk förening. 22,2 5 5. 
Vitterhets, historie- och antikvitets-akademien. 21,238, 333. 22, 1 

23,190. 26,116. 
Västergötlands fornminnesförening, 21,i6 2. 23,9 1. 

Finland, 

Finska historiska samfundet. 23,9 6. 26,281. 

Finska kyrkohistoriska sällskapet. 22,261. 

Svenska litteratursällskapet. 21,i66. 22,7 2, 164, 16 5, 3 8 2. 28. 

30,62. 

Frankrike, 
Société d'histoire contemporaine. 21,9 9. Österrike, 
österrikiska institutet för historieforskning i Rom. 21,i7o 

Förenta Staterna. 
Svensk-amerikanska historiska sällskapet. 26,2 9 6. 28,66. II. Biografiskt. 

ACTON, J. E. 22,3 7 9. , ALIN, o. 21,8 7, jfr 21,170. 

Adelsköld, C. 27,251. j Arteche y Mord, J. G. 26,2 

Adler, g. 28,180. ; Anrep, G. 27,ii4. 

Ahlenius, k. 26,115. \ Aschehoug, t. H. 29,60. 

Ahnfelt, o. 30,5 7. : ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 27 r. Erslev, k., Forslaget til en ny Unionsakt fra Erik af Pom- 
merns sidste Aar og dets Ophavsmand. 21,i6 5. 
3. , Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1460. 

21,339. P. 

d. Fabricius, k., Skaanes Övergång fra Danmark til Sverige. 

27,56. 

D. , Griffenfeld og Fuenmayor. 29,i8o, 264. 

1. Fahlbeck, P., Regeringsformen 1809 — 1909. Ett författ- 
ningsjubileum. 29,94. 

2. , Regeringsformen i historisk belysning. 30,6 7, fil. 

3. Fahlcrantz, g. E., Rättfärdighet i rättsskipning. 23,5P. 

4. Falckenbergh, M. von. Journal under fälttåget i Skåne 1710. 
Utg. af F. Hjelmqvist. 30,i4 8. 

5. Fataburen. 20,282. 27,i86. 28,56. 30,296. 

6. Fehling, F., Die europäische Politik des grossen Kurftirsten 
1667—1688. 30,231. 

7. Fehr, i., Strängnäs stads tankebok för 1590-talet. 23,i9o. 

8. 1500- och 1600-talens visböcker. Utg. af A. Noreen och 
J. A. Lundell. 27,i8 4. 

9. Fessler, J., Das Vatikanische Konzilium, dessen äussere Bedeu- 
tung und innerer Verlauf. 27,6 5. 

0. Feueréisen, a., Ueber Arbeiten und Materialien zur Geschichte 
Pernaus (m. fl. uppsatser i Sitzungsberichte der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft). 23,2 94. 

1. , Die Anfänge des Denkmalschutzes in Schweden und 

Livland. 30,64. 

2. Finsk biografisk handbok. 22,2 6 2. 

3. Finsk historisk litteratur. 22,2 60. 23,9 5. 

4. Finsk tidskrift. 27,i2o, 259. 28,255. 30,296. 

5. Finska kyrkohistoriska sällskapets handlingar. 22,26 1. 
5J. protokoll och meddelanden. 30,i44. 

6. FiRTH, C. H., The last Years of the Protectorate 1656—1658. 

7. FiSHER, H. A. Ii., Le Bonapartisme. 29,i9o. 

8. FiTZMAURiCE, E., The Life of Granville George Leveson Gower 
second Earl Granville. 26, 125. 

9. Flaviqny, c. DB, Sainte Brigitte de Suéde, sa vie, ses révé- 
lations et son oeuvre. 27,122. 

0. Fleming, C. Ur Clas Flemings papper. Utg. af H. Schtick. 

27,125. 

1. Fornvännen. Meddelanden från K. Vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademien. 26,ii7. 29,262. 

2. Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Ge- 
schichte. 30,2 2 0. 28 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

233. Forschungen zur Geschichte Bayerns. 28, 190. 

234. FOURNIBR, A., Napoleons Kampf um die Weltherrschaft. 

20,64. 

235. , Wie wir zu BosnieD kamen. 29, 194. 

236. Fra Arkiv og Museum. 20,i89. 

237. Fridbricia, J. a., Anmälan af D. Schäfers Geschichte Dänt- 
marks i Dansk Historisk Tidsskrift. 22,383. 

238. -T — , Revolutionen og Napoleon I 1789 — 1815. 23,35s. 
2ö,i5. 

239. , Fra Wienerkongressen till Fehruarrevolutionen 1815— 

1848. 26,i5. 

240. Friedjung, H., Der Krimkrieg und die österreichische Poli- 
tik. 29,190. 

241. , österreich von 1848 bis 18G0. 29,i90. 

242. Friedrich, J., Geschichte des Vatikanischen Konzils. 27,65. 

243. Fries, Ellen, Teckningar ur svenska adelns familjelif i 
gamla tider. 22,4. 28,2 5 7. 

244. , Svenska kulturbilder ur 16- och 1700-talens historia. 

245. Friesen, o. v.. Om landskapsnamnet Upland. 26,282. 
24 5|. , Två småländska runstenar. 27,2.53. 

246. Frus, Aa., Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Opteg- 
nelser vedrerende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732 — 1835. 

I, II. 24,27 1. 28,6.5. 

247. , Bismarck. Öfvers. 29,193. 

248. Fryxell, Eva, Anders Fryxell: Min historias historia. 28,23u. 

249. Frödinö, H., Ingman-Manderfelt. 21,S9. 

250. , Från gamla Göteborg. Biografiska och kulturhistoriska 

studier. 23,3 5 6. 
251. , Biografiska studier från skilda tider. 26,6 o. 

252. Fyhrvall, o., Bidrag till Gefle stads historia och beskrif- 
ning. 21,334. 

253. FÅHR^us, G. R., Stormaktstiden, senare skedet. 1660 — 1718. 
(Sveriges historia. 6.) 28,s. 

254. För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutions- 
åren 1809 — 10. Utg. af S. Clason och C. af Peterséns. 

29,136, 84. JJ0,299. 

255. För skola och hem. 22,i63. 

256. Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736. Utg. af 
W. Sjögren. 21,239, 333. 22,380. G. 

257. Gallate, Frieda, Der königlich Schwedische in Teutschland 
gefiihrte Krieg des Bogislaus Philipp von Chemnitz und seine 
Quellen. 22,2 6 0. 23,3 3. 

258. Geete, R., Fornsvensk bibliografi. 28,iyo. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 ). Geete, R., Handlingar på svenska rörande »Vårfrupänningen». 
26,117. 

). , Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. 

27,118. 

1. , Privilégie- och skyddsbref för Vadstena kloster, utfär- 
dade af k. Kristofer åren 1442 och 1444. 28,123. 

1. , Biskop Nils* visitationsstadga för Vadstena kloster af 

jan. 1448. 29,64. 

r5. , Svenska böner från medeltiden. 29, 1.34. 

4. , Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vad- 
stena kloster. 30,i4 6. 

5. Geijer, E. g., Reseanteckningar från England. Utg. af A. 
Blanck. 28,ii6. 

5. Gelzer, H., Byzantinische Kulturgeschichte. 30,300. 

7. Gelzer, M., Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens. 
90,300. 

8. Gerich, P. von, Finlands eröfring. 24,i64. 

9. German American Annals. 28,5 7. 

3. Gbrtz, M. c, Historisk Lsesebog i Middelalders Latin. 

25,4 9. 

1. , Vitse Sanctorum Danorum. 29,186. 30,2 30. 

2. Geschichte der europäischen Staaten. 23,i9 6. 

3. (lEUSAU, BARON VON, Le siége de Maestricht en 1814. 21,9 7. 

4. GiRGENSOHN, P., Die Inkorporationspolitik des Deutschen 
Ordens in Livland 1378 — 1397. 26,213. 

5. Granberg, O., Skoklosters slott och dess samlingar. 24,i63. 
3. Granderath, t., Geschichte des Vatikanischen Konzils. IIL 

27,65. 

7. Grandinson, M., Malla Montgomery-Silfverstolpes memoa- 
rer. II. 29,26 9. 30,2 9 9. 

3. Grimberg, c. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 

och Preussen 1804—1808. 23,55. 
d. Gross, Ch., The sources and litterature of English history 

from the earliest times to about 1485. 22,i6 7. 
3. Grotenpelt, g., Finlands historia under reform ationstide- 

hvarfvet (1521--1617). 22,260. 
1. Gruyer, P., Napoleon roi de Tile d'Elbe. 26,6 4. 

Ij. , Napoleon, konung öfver Elba. Öfvers. 26,2 9 2. 

2." Gustaf Vasa, Valda bref. Utg. af N. Eden. 22,i63. 

3. Gustaf den förstes registratur. 22,2 5 6. 27,5 6. 30,2 2 4. 

4. GÖDEL, V., Katalog öfver K. Bibliotekets fornisländska och 
fornnorska handskrifter. 21,i6o. 

3. Göttingische gelehrte Anzeigen. 29,i36. 30 ANMJiLDA ELLER OMNÄMNDA .SKRIFT£R H. 

280. IIaake, P., Polen am Ausgang des XVII Jährhunderts. 20,i2i. 

287. , Die Wahl Augusts des Starken zum König von Polen. 

äH,i2i. 

288. Hagman, K., Sveriges grundlagar med förklaringar, bihang 
och register. 22,i6 2. 

289. Hahr, a., Uppsala universitetshus och dess konstskatter. 

28,292. 

290. , Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel De la Gardies 

hof. 26,119. 

291. Hallberg, M., Minnespenningar öfver enskilda personer, 
födda eller verksamma i Finland. 26,ii8. 

292. llALLENDORFF, C, T. G. Bielkes hågkomster af Karl XII. 

21,334. 

293. , Karl XII och Lewenhaupt år 1708. 22,42. 

294. , Sveriges omdaning under sextonhundratalet. 26,6 1. 

29.'). , De franska Bourbonernas fall. 26,65. 

296. , Handlingar angående konung August den starkes ut- 
rikespolitik före hans afsättning år 1704. 2S,59. 
297. , Karl X på Själland 1658. 28,60. 

298. Haller, J., ('anossa. 2(>,289. 

298 J. , Kritik af W. Norden, Das Papsttum and Byzans. 

27,18 6. 

299. Halphen, L., Études sur radministration de Rome au Moyen 
äge (751—1252). 28,i9i. 

:300, llAMiLTON, A. L., Anekdoter till svenska historien under 
Gustaf III:s regering. Utg. af 0. Levertin. 27,7. 

301. Handbuch der mittelalterlichen und neuereu Geschichte. 23,193. 

302. Handlingar angående konung August den starkes utrikespolitik- 
före hans afsättning år 1704. Utg. af C. Hallendorff. 28,.59. 

.•>03. Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet. Utg. af 
K. G. Leinberg. 22,261. 

304. Handlingar rörande mötet i Re val, konung Sigismunds resor 
till Sverige och polska legationen 1599. Utg. af H. Almquist. 

30,14 7. 

305. Hanotaux, g., Histoire de la France contemporaine 1871— 

1900. 26,123. 27,64. 2S,259. 

300. Haralds, Hj., Skandinavismen. Några reflektioner i en po- 
litisk-historisk fråga. 22,i64. 

:)07. , Gustaf Adolfs Sverige och vårt. 2H,5 6. 

308. Harrison, F., Chatham. 26,29 1. 

309. Haskins, c. II., Nonnandy under William the Conqueror. 

2?),266. 

310. IlAUSEN, R., Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634— 
1700. 21,9 6. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 19 )1 — 1792. Utkast till oppositionsprogram af Jacob v. Engeström. 

^,138. 

>5}f. Apostill från G. G. Wrangel till G. A. Reuterholm. 28,7 o. 
•8^..^. Gustaf IV Adolf till Fredrik Vilhelm III. 23, 7 o. 1800-talet. 

92zJJ>. Utdrag af H. Hamiltons berättelse om sin beskickning 
från Karlstad till Stockholm. 27,3 6. 

9\^, Bref från en borgare i Karlstad till Niclas Lönner. 24, 154. 

9^3^. G. Adlersparre till hertig Karl. 27,38. 

9 omkr. ^^. B. B. von Plåten till hertig Christian August af 
Augustenborg. 23, 1 8 7 . 

9. Regeringsförslaget till ny regeringsform 1809 eller det s. k. 
Håkansonska förslaget. 30, 109. 

— 1823. Handlingar angående Talsällskapet. 24,33. 

Oif— i|. Claes Livijn till J. C. Askelöf om Talsällskapet. 
30,21 1. 

8. G. Löwenhjelms memorandum om norska frågan. 25,24 8. 

8. G. Löwenhjelms betänkande »Om hufvudfelet i ämbets- 
verkens organisation i Sverige». 25,241. 

19J— y. E. G. Geijer till Hans Järta. 27,45. 

19 aug. Hans Järta till C. H. Gyllenhaal. 27,4 8. 

19. Anteckning af Malla Silfverstolpe. 27,.5i. 

:4. En promemoria af H. Järta. 25),i7 6. 

.2f, 1853^. Anders Fryxell till J. A. Hazelius. 30,i34. I IV. Anmälda eller omnämnda skrifter. 

A. 

Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 28,2 9 3. 
AbbrstéN, S., Anmälan af Olaus Magnus' Historia om de nor- 
diska folken (i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning). 30,6 o. 
Acta pontificnm Danica. Pavelige Aktstykker vedrerende Dan- 
mark. 24,271. 27,262. 28,2.59. 30,301. 

Acta Societatis Scientiarum Fennicae (bd 38, n:o 3). 30,2 9 6. 

AcTON, LORD, Lectures on Modern History. 26,2 9 0. 28,6 5. 

Afzelius, a. a., Minnen. 22,7 1. 

Afzblius, H., Erik Benzelius d. ä. II. 22,2 5 7. 

Ahlbnius, k., Till kännedomen om Skandinaviens geografi och 

kartografi under 1500-talets senare hälft. 21, /4. 32 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTBR 

och Nedersachsiska kretsens politiska ställuing och styrka år 
1793. 22,162. 

343. Hjelmérus, a., Ur Samuel Hjelmérs papper. Norrköpings 
riksdag 1800. 24,2 7 0. 

344. Hjblmqvist, F., M. v. Falckenberghs journal under fälttåget 
i Skåne 1710. 30,i48. 

345. Hjärne, H., Gustaf Adolf, protestantismens förkämpe. 21,i6i. 
346. , Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697—1703. 

23,/ 7. 

347. , Kinas störste kejsare. 27,.'j9. 

348. , Nutidspolitik och Sveriges häfder. 27,257. 

349. , Oscar II. 2S,.56. 

H50. , Svenskt och främmande. 2S,4.'y. 

351. HocHSCUiLi), R. F., Memoarer. Utg. af II. Schttck. 29,i35, 

269. 

352. HohenzoUern-Jahrbuch. 24,8 2. 25,4 7. 

353. Holm, E., Danmark-Norges Historie under Kristian VII (1766 
— 1808). II, 2. 2H,63. 

354. Holm, R., Joannes Elai Terserus. Hans insats i samtidens 
kyrkliga, vetenskapliga och politiska lif. 27,7^. 

355. Holm, T., Svenska postväsendets ålder. 22,7 1. 

356. , Sveriges allmänna postväsen, ett försök till svensk post- 
historia. 26,285. 27,259. 29,135. 

357. Holmquist, Hj., Den efterapostoliska tiden. 27,ii7. 

358. , Gamla kyrkans historia till sjunde århundradets början. 

27,262. 

359. , Ur påfvedömets historia under sista halfseklet. 28,.i6. 

360. , Ur Svedenborgsforskningens historia. 29,132. 

361. , Från Svedenborgs ungdom och första stora verksam- 
hetsperiod. 29,2 6 3. 

362. , Kyrkostyrelsen i Rom och dess ledande män under de 

senaste åren. 90,i4 2. 

363. , Franciscusproblemet. JW,2 9 2. 

364. Holmström, O., Linköpings domkapitels arkiv. 21,57. 
365. , Ärkebiskop Abrahams räfst. (Skrifter utg. af Kyrko- 

hist. fören ) 22,^. 
366. Horn, Agneta. Agneta Horns lefverne. 28,2 5 7. 
307. HousSAYE, H., 1815. La seconde abdication. La terreur 

blanche. 2C,i2 2. 

368. Hrusevskyj, M., Det svensk-ukrainska förbundet 1708. 

30,144. 

369. Hrusevskyj, O., Gluchiv (Gluchov) och Lebedin (1708- 
09). 30,145. 

370. Huitfeldt-Kaas, H. J., Norske sigiller fra Middelalderen. 

22,259. 

371. Hultin, a., Torsten Rudeen. 22,382. 23,95. 

372. Hunt, W., och PooLE, R. L., The political History of Eng- 
land. 26,6 5. 27,6 0, 2 6 4. • • ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 33 

Hydb, J., a Bibliography of the Works of Emanuel Sweden- 

borg, onginal and translated. 27, 124. 

HÄSTESKO, A., Abo domkyrkas räkenskaper 1701 — 1735. 

28,259. 

HÖJER, N., Svensk samhällslära. 27,5 8. 

HÖJER, T., Studier i Vadstena klosters och birgittinerordens 

historia intill midten af 1400-talet. 26,2 5 6. I. 

Ibänes-Marin, c, Campana de Prusia en 1806. 27, 113. 
Illustrerad Militärrevy. 21,2 40. 26,6 2, 211. 30,i4i. 
Internationale Wochenschrift fur Wissenschaft, Kunst und 
Technik. 27,2 54. 

Islandica, an Annual relating to Iceland and the Fiske Ice- 
landic Collection in Cornell University Library. 30,29 8. J. 

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 21,243. 22,i64. 

26,210. 28,185. 29,181. 90,221. 

Jahresberichte uber die Fortschritte der klassischen Alter- 

tums wissenschaft. 27, 6 o . 28, 1 8 5 . 

Jensen, a.. Svenska bilder i polska vitterheten. 24,.?«. 

, Mazepa. 29,2 69. 

, Smärre bidrag till det trettioåriga krigets historia 

(1639—1648). .30,299. 

Jernkontorets Annaler. 21,i63. 29,137. * 

Johansson, J., Noraskogs arkiv. 21,336. 23,29i. 27,i2o. 
Johnsen, o. a.. Bohuslens eiendomsforhold indtil omkring 
freden i Roskilde. 25,2.?. 

, De norske stsender. Bidrag til oplysning om folkets 

deltagelse i statsanliggender fra reformationen till enevseldet 
(1537—1661). 27,192. 

, Et trsek af den dansk-norske regjerings handelspolitik 

under Kristian lU og Fredrik II. 29, 139. 

Jonsson, J. V., Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps 

historia 1803—1902. 23,45. 

Journal des Savants. 1905. 26,288. 

Julbok 1907. 28,56. 

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 27,2 5 2. 29,63, 

263. 30,295. 

Jönköpings stads tankebok från 1456. 27,2 54. 

J0RGENSEN, E., Fremmed Indflydelse under den danske Kir- 

kes tidligste Udvikling. 29, 137. 

3 — 152528. Hist. Tidskrift. Innthållsof ver sikt. 34 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTBB 397. J0RGENSEN, E., Helgendyrkelse i Danmark. Stadier över 
Kirkokultur og kirkeligt Liv fra det 11. Aarhandredes Midte 
till Reformationen. 29,i8 7. K. 

398. Kalendarium Vallcntunense. 27,252. 28,i88. 

399. Kalmar fommiunesförenings tidskrift. 22,382. 

400. Kancelliets Brevbeger vedrerende Danmarks indre Forhold. 
Udg. af L. Laursen. 26,2 1 3. 29,66. 

401. Kardbll, S. J., Ur Jämtlands historia. 27,2 5 2. 
402. , Anteckningar från en resa i Dalarne sommaren 1765. 

30,150. 

403. Karl IX, Calendaria. 23,354. 

404. Karl Johans förbundets handlingar. 27,5 7. 

405. Karlsson, K. H., Upplands lagmansdombok 1490—1494. 

27,123. 

406. , Vadstena- nunnan Ingegärd Persdotters (Gylta) bref till 

sin brorson unge Bengt Gylta med redogörelse för Gylta-ättens 
släktförbindelser. 28,5 6. 

407. , Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstiema) och 

Ture Turesson (Bjelke) 1451—1480. 28,i23. 

408. , Släkten »Tre rosors» godsarkiv. 28,183. 

409. , Om medeltidsgenealogierna. 30,i4i. 

410. Karolinska krigares dagböcker. 21,334. 24,/5. 27,i90. 28,258. 

29,185. 30,50. 

411. Karttunbn, L., Antonio Pössevino, un diplomate pontifical 
au XVI:e siécle. 29,74. 

412. Kempe^ a.. Ett hundraårsminne den 6 juni 1809. 29,W. 

413. Kbrnkamp, G. W., Verslag van een onderzoek in Sweden, j 
Noorwegen en Denemarken naar archivalia belangrijk voor de ^ 
geschiedenis van Nederland. 23,9 5. 

414. KiRCHEiSBN, F. M., Bibliographie des Napoleonischen Zeit- 
alters. I. 29,6 6. 

415. KiRCHHOFF, H. Seemacht an der Ostsee. Ihre Einwirkung auf 
die Geschichte. 27,6 2. 

416. Kirkehistoriske Samlinger. 27,260. 28,255. 

417. KJELLBERG, C. M., Uppsala domkyrka. Vägledning för be- 
sökare. 23,193. 

418. , Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 

1314—1787. 27,121. 

419. , Om hembygdsforskning. 29,183. 

420. , Jönköpings stad och dess äldsta privilegier. 30,294. 

421. Kjellén, R., Japans »ancien régime». 28,251. 

422. Kleen, R., Krigets historia ur folkrättslig synpunkt i kort 
sammandrag. 27^63. 

423. Kleinschmidt, a., Neues vom Obersten Gustavson. 22,166. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 23 . BOÉTHIUS, S. J., Om troiiföljarevalet i Örebro 1810. 27,57. 
. — ■ — , Från Karl XIV Johans dagar. Historiska anteckningar 
af presidenten Georg Ulfspar re. 27, 125. 

0. , Oscar II. 28,5 6. 

1. , Olika uppfattningar af orden folk, nation, folkrepre- 
sentation och nationalrepresentation. 29,6 2. 
2. , 1809 års regeringsform. 29,i36, ^4. 

3. Bonde, C. C:S0X, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 22,7 5. 

27,125, !>fi. 

4. Bonsdorff, c. von. Strödda uppsatser. Afd. 2. 21,i67. 

5. , Åbo stads historia under sjuttonde seklet. 22,7 2. 24,2 7 o. 

6. BORODKIN, M. M. MiCHAiLOViTJ, Finljandija v rysskoj petjati. 

22,73. 

7. BOTHE, F., Gustav Adolfs und seines Kanzlers wirtschaftspoli- 
tische Absichteu auf Deutschland. 30,77. 

8. Brandenburö, E., Martin Luthers Anschauung vom Staate 
und der Gesellschaft. 22,5o. 

9. Bråte, E., Nyare forskning i nordisk mytologi. 27,ii8. 
0. , Nordens äldre tideräkning. 28,i88. 

1. Bratt, A., Sveriges yttre politik under de preliminära för- 
handlingarna före freden i Rijswijk. 26,^. 

2. Bricka, C. F., Indberetninger fra Charles de Dan^ay til det 
franske hof om forholdene i norden 1567 — 1573. 21,33 8. 

3. , Biografi öfver Peder Skräm i Dansk Biografisk Lexikon. 

22,166. 

4. Bribgbr, Th., Luther und die Nebenehe des Landgrafen 

Philipp von Hessen. 29,6 3. 
ö. Bring, S. E., Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryckta 

arbeten och manuskript. 27,ii6. 

6. , Fördraget i Altranstädt den 1 september 1707. 29,i78. 

7. , Stille, a., Wrangel, E. och Uddgren, H. E., Magnus 

Stenbock. 90,6 6. 
8. Brulin, H., Sverige och Frankrike under nordiska kriget och 

spanska successionskrisen åren 1700 — 1701. 25,4 i. 
9. , Stilleståndet i Altmark. 29,i8 4. 

0. Bruun, D., & JÖNSSON, F., Om Hove og Hovudgravninger pä 
Island. 30,47. 

1. Bugge, a., Vikingerne. Billeder fra vore forfsedres liv. I, II. 
24,271. 26,2.?. 

2. , Vesterlandenes indflydelse paa Nordboernes og sfprlig 

Nordmaendenes ydre kultur, levesaet och samfundsforhold i 
Vikingetiden. 26,2.y. 

3. BuGGE, S., Gustaf Storm. 28,i9i. 
4. , Bråvalla kvädet. 23,3 5 6. 

5. , Populser-videnskabelige foredrag. 28,6 2. 

6. BURCKHARDT, J., Griechische Kulturgeschichte. 23,3 5 8. 

57. Burenstam, C, Ch. de Montalembert's bref. 20,5 6. 

i8. BuRKE, E., Writings and Speeches. 27,62, 192. 36 AKMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA 8KRIFTEE 

451. Lbijonhufvud, k. K:son, Svensk adelskalender. 21,338. 
452. och Lbijonhufvud, g. C:son, Ny svensk släktbok. 

21,165, 338. 22,258. 28,192, 355. 24,270. 

453. Leijonhupvud, Sigrid, Ur svenska herrgårdsarkiv. Bilder 

från karolinska tiden och frihetstiden. 28,93. . 
454. , Agneta Horns lefverne. 28,2 5 7. 

455. Leinberg, k. g.. Handlingar rörande finska kyrkan och 
presterskapet. 22, 2 6 1 . 

456. Lbnotre, g., Bilder från revolutionen. 80,304. 
457. , Gamla byggnader, gamla papper. 80,304. 

458. Lenz, M., Napoleon. (Monographien zur Weltgeschichte. XXIV.) 

26,64. 

459. Lewenhaupt, a., Calcndaria Caroli IX. 28,354. 

460. , Storfurstinnan Marias af Ryssland bärstamning från 

Gustaf Vasa och Sten Sture. 28,5 6. 

461. , Stamtaflor. 29,i84. 

462. Levertin, o., a. L. Hamiltons anekdoter till svenska histo- 
rien under Gustaf III:s regering. 22,7. 

463. , Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt ar- 
bete. 27,5 7. 

464. , Essayer. I, II. 28,5 9. 

465. Levinson, A., Die Nuntiaturberichte des Petrus Vidoni tiber 
den ersten nordischen Krieg aus den Jahren 1655 — 1658. 

26,286. 

466. Liljefalk, A., Bidrag till Laalands Historie under Svenske- 
krigen 1657—60. 29,189. 

467. , Brandenburgerne, 0sterrigerne og Polakkerne i Vejle 

Amt 1658—59. 29,189. 
468. , Fredriksoddes ferste Dage og Carl Gustafs Overgaug 

över Lille Belt. 29,i8 9. 

469. Lind, H. D., Om Styrkeforholdet mellem den danske og den 
svenske Flaade i Slaget paa Kagebugt 1 juli 1677. 80,217. 

470. LiNDB^K, J., Pavernes Forhold til Danmark under Kongeme 
Kristiern I och Hans. 27,12 7, 49. 

471. , Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 

1660—1676. 29,139. 30,68. 
472. och Stemann, g.. De danske Helligaandsklostre. 26,288. 

473. Lindberg, O. E., Hårun Arraschid och hans närmaste sam- 
. tida i historia och saga. 21,27. 

474. Lindblom, A., Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 
1432 samt striden därom mellan konung Erik och svenska 
kyrkan. 24, so. 

475. LiNDSAY, T. M., A History of the Reformation. 28,63. 

476. LiviJN, C, Bref från fälttågen i Tyskland och Norge 1813 
och 1814. Utg. med en inledning af Johan Mortensen. 
30, /J. 

477. Low, S. och Sanders, L. C, The History of England du- 
ring the Reign of Queen Victoria (1837—1901). 27,264. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 25 . Clason, S., Tronföljarevalet i Örebro den 21 augusti 1810. 

90,215. 

. och Pbterséns, c. af, För hundra år sen. Skild- 
ringar och bref från revolutionsåren 1809 — 1810. 29,136,84. 

:i0,299. 

Collett, a.. Gamle Christiania Billeder. 30,231. 

Collijn, i., Svenska boksamlingar under medeltiden och deras 

ägare. 27,i84. 

, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliotek 

zu Uppsala. 28,5 8. 

Corpus constitutionum Danise. Forordninger, Recesser og andre 

kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558 — 

1660. 28,63. 29,139. 

Creighton, L., Life and Letters of Mandell Creighton D. D. 

3B,125. 

Crohns, Hj., Sveriges politik i förhållande till de federativa 
rörelserna i Tyskland 1650—58. I— II. 2B,//. 
Cromer, earl of. Modern Egypt. I, IL 28,26 1. 
. CuRSCHMANN, F., Dio älteren Papsturkunden des Erzbistums 
Hamburg. 90,5/. 

D. 

. Daenell, E. k., Die Bliitezeit der deutschen Hanse. 26,2 1 o. 
. Dahlgren, E. W-, Abbe Noél Jouin. En Humbert-historia 

från Ludvig XIV:s tid. 24,2 70. 
. , Voyages frangais å destination de la Mer du Sud avant 

Bougainville 1695—1749. 28,i2i. 
. , Les relations commerciales et maritimes entré la France 

et les cötes de TOcéan Pacifique (coramencement du XVIII® 

siécle). 29,139. 
. Dahlgren, L., En svensk herrgårdssläkt. 29,2 6 9. 
. Danqay, Charles de, Indberetninger til det franske hof om 

forholdene i norden 1567 — 1573. 21,338. 
. Danielsson, O. A., Der gegenwärtige Stånd der Vorarbeiteu 

zum zweiten Bände des Corpus Inscriptionum Etruscarum. 

29,133. 

. Danmark-Norges Traktater 1528 — 1750. Udg. af L. Laurscii. 

2S,128. 

. Danmarks Riges Historie. 21,97. 23,293. 24,271. 

. Dansk Biografisk Lexikon. 22,i6 6. 

\. Dansk Historisk Tidsskrift. 21,i65, 242. 22,383. 2?>,i86, 

264. 80,61," 217. 

♦. Darmstaedtbr, ?., Neue Quellen zur Wirtschaftsgeschicbte 

der französischen Revolution. 30,218. 
0. Dbbidour, a., Histoire des rapports de Téglise et de Tctat 

en France de 1789 å 1870. 26,213. 
1. , Histoire diplomatique de TEurope depuis rouverture 38 ANMlLDA BLLER OMNÄMNDA SKRIFTER 506. Mantoux, P., La revolution industrielle an XVIIIre siécle. 
27,85. 

507. Marcks, £., Bismarck. 29,193. 

508. Marinlitteraturföreningen. 26, 1 1 9. 27, 1 90. 

509. Martin, J., GustÄve Vasa et la réforme en Suéde. Essai 
historiqae. 26,61. 29,7^. 

510. Matter, P., Bismarck et son temps. 28,192. 

511. Mazeliére, M. de la, Le Japon, histoire et civilisation. IV, 

V. 29,271. 80,68. 

512. Mecklenbargisches Urkundenbuch. B. 22. 28,i9K 

513. Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. 28,i9i. 

24,163. 

514. Meddelanden från Nerikes fornminnesförening. H&ft. 2. 21,24o. 

515. Meddelanden från Nordiska museet. 24,i63. 

516. Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 27,253. 

30,294. 

517. Meddelanden från svenska Riksarkivet. 21,238. 22,255^ Ny 

följd. 26,208. 27,187. 28,186. 29,182. d0,296. 

518. Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 26,284. 27,256. 

519. Meddelelser fra det norske Rigsarkiv. 24,82. 

520. Meddelelser fra Krigsår kiverne. 22,382, 383. 

521. Meinecke, F., Anmälan af P. Fahlbeck: La constitution Sué- 
doise et le parlamentarisme möderne. 28,25 5. 

522. Mbister, a., Grundriss der Gescbichtswissenschaft zur Ein- 
ftthrung in das Studium der deutscben Geschichte des Mittel- 
alters und der Neuzeit 26, 120. 

523. Melandbr, k. R., Cber die Hamarteilung in Finland im 17. 
Jahrbundert. 80, 2 1 7 . 

524. Merriman, R. b., Life and Letters of Thomas Cromwell. 

28,192. 

525. Meurthe, b. DB LA, Documents sur la négociation du Con- 
cordat et sur les autres rapports de la France avec le Saint- 
Siége de 1800 ä 1801. VL 27,194. 

526. Meybr, E., Geschichte des Alterthums. 25,5J. 

527. Militärlitteratur-Föreningens skriftserie. 27,5 6. 

528. Minnen från Vestergötland, helsning till hembygden från dess 
i Uppsala studerande ungdom. 21,9 5. 

529. Minnesskrift på 250-årsdagen af freden i Roskilde. 28,60. 

530. Minnesskrift vid invigningen af nya posthuset i Stockholm 
1903. 24,50. 

531. MiRBT, C, Die Geschichtschreibung des Vatikanischen Konzils. 

28,255. 

532. Mittheilungen der Gesellschaft ^ ftir Geschichte und Alter- 
tumskimde der Ostseeprovinzen * Russlands. 1906. 26,213. 

27,255. 

533. Mittheilungen des Instituts fttr Österreichische Geschichts- 
forschung. 21,243. 

534. MOLÉR, W., Album scholse Arosiensis 1618—1650. 26,123. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 27 Erslev, Km Forslaget til en ny Unionsakt fra Erik af Pom- 
merns sidste Aar og dets Ophavsmand. 21,i6 5. 
, Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1460. 

21,33 9. F. 

Fabricius, k., Skaanes Övergång fra Danmark til Sverige. 

27,56. 

, Griffenfeld og Fuenmayor. 29,i8o, 2 6 4. 

Fahlbeck, P., Regeringsformen 1809—1909. Ett författ- 
ningsjubileum. 29,84. 

, Regeringsformen i historisk belysning. 30,6 7, fil. 

Fahlcrantz, g. E., Rättfärdighet i rättsskipning. 23,jp. 

Falckenbbrqh, M. von, Journal under fälttåget i Skåne 1710. 

Utg. af F. Hjelmqvist. 30,i4 8. 

Fataburen. 2(5,282. 27,i86. 28,56. 30,296. 

Fehling, F., Die europäische Politik des grossen Kurfursten 

1667—1688. 30,231. 

Fehr, i., Strängnäs stads tankebok för 1590-talet. 23,i9o. 

1500- och 1600-talens visböcker. Utg. af A. Noreen och 

J. A. Lundeli. 27,i8 4. 

Fessler, J., Das Vatikanische Konzilium, dessen äussere Bedeu- 

tung und innerer Verlauf. 27,6 5. 

Feueréisen, a., Ueber Arbeiten und Materialien zur Geschichte 

Peruans (m. fl. uppsatser i Sitzungsberichte der Gelehrten 

Estnischen Gesellschaft). 23,2 9 4. 

, Die Anfänge des Denkmalschutzes in Schweden und 

Livland. 30,6 4. 

Finsk biografisk handbok. 22,2 6 2. 

Finsk historisk litteratur. 22,2 6 u. 23,9 5. 

Finsk tidskrift. 27,120,259. 28,255. 30,296. 

Finska kyrkohistoriska sällskapets handlingar. 22,26 1. 

protokoll och meddelanden. 30, 144. 

FiRTH, C. H., The last Years of the Protectorate 1656—1658. 

30,^J. 
. FiSHER, H. A. L., Le Bonapartisme. 29,i9o. 
. FiTZMAURiCE, E., The Life of Granville George Leveson Gower 

second Earl Granville. 20,125. 
'. Flaviqny, c. DB, Sainte Brigitte de Suéde, sa vie, ses révé- 

lations et son oeuvre. 27, 122. 
). Fleming, C. Ur Clas Flemings papper. Utg. af H. Schtick. 

27,125. 

1. Fornvännen. Meddelanden från K. Vitterhets-, historio- och 
antikvitetsakademien. 26, 1 1 7 . 29, 2 g 2 . 

2. Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Ge- 
schichte. 30,2 20. 1 40 ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTBB 

562. Nielsen, Y., Diplomatisk brevreksling om Norge mellem Wien 
og London (1814) og mellem Berlin og London (1813, 1814). 

29,264. 

563. NiEOLAJ MiKHAiLOWiTCH, Les relations diplomatiques de la 
Rnssie et de la France d'aprés les rapports des ambassadears 
d'Alexandre et de Napoleon 1808—1812. 28,/3. 

564. Nilsson, M., Stadion zar Geschichte des alten Epeiros. 90,7/. 
565. , Timbres ampboriques de Lindos publiés avec une étude 

sur les timbres ampboriques rbodiens. ^,7/. 

666. Norden, W., Das Papsttum und Byzans. 27,i86. 

567. Nordensvan, C. O., Nittonde århundradets militära tilldra- 
gelser. 21,7. 

568. , Värmlands regementes historia. 28,35 5. 

569. Nordin, R., Aisymnetie und Tyrannis. 26,2 12. 

570. Nordisk tidskrift. 22,260. 27,5 7. 

571. Nordisk universitetstidskrift. 21,9 1, 164. 22,380. 

572. Nordlander, J., Norrländska samlingar. 23,292. 

573. Nordiska studier. Tillägnade A. Noreen på 5 O-årsdagen. 

24,163. 

574. NORDMANN, P., Per Brahe. 24,1. 

575. , Bidrag till Helsingfors stads historia. 26,ii8, 283. 

28,187, 256. 

576. och ScnTBBRQSON, M. G., Finlands kulturhistoria. Me- 
deltiden. 30,150. 

577. Nordström, Th., och Dahlander, M., Örebro slotts bygg- 
nadshistoria. 30,2 2 9. 

578. Noreen, A., Om våra ortnamn och deras ursprungliga be- 
tydelse. 21, 1 6 5 . 

579. och Lundell, J. a., 1500- och 1600-talens visböcker. 

27,184. 

580. Norges gamle love. Afd. I: Statens lovgivning 1388 — 1447. 

24,329. 

581. Norges Historie fremstillet for det norske Folk. 28,i90. 

582. Norges Indskrifter med de yngre Runer. 27,189. 

583. Norlind, T., Vadstena klosters veckoritual. 38,ii7. 

584. Norsk Historisk Tidsskrift. 21,24 1. 23,35 6. 24,330. 

585. La Norvége. Ouvrage officiel, publié å Toccasion de Texpo- 
sition universelle de Paris 1900. 21,84. 

586. NORVIN, W., och NYSTR0M, E., Fyens historiske Herregaarde. 

I, II. 29,270. 

587. Nouvelles archives des missions scientifiques. 28,i2i. 

588. Det nya Sverige. 28,5 6. 

589. Nyström, A., Karl XII och sammansvärjningen mot hans 
envälde och iif. 21,p. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 >. K >. Geete, R., Handlingar på svenska rörande »Vårfrupän ningen». 

2«,117. 

, Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. 

27,1 18. 

■ , Privilégie- och skyddsbref för Vadstena kloster, utfär- 
dade af k. Kristofer åren 1442 och 1444. 28, 123. 

, Biskop Nils' visitationsstadga för Vadstena kloster af 

jan. 1448. 29,64. 

, Svenska böner från medeltiden. 29,i.S4. 

, Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vad- 
stena kloster. 30,i4 6. 

Geijer, E. g., Reseanteckningar från England. Utg. af A. 
Blanck. 28,ii6. 
Gelzer, H., Byzantinische Knlturgeschichte. ^,300. 

'. Gelzer, M., Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens. 
90,300. 

!. Gerich, P. von, Finlands eröfring. 24,i64. 

I. German American Annals. 28,5 7. 

I. Gbrtz, M. c. Historisk Lsesebog i Middelalders Latin. 

25,4 9. 

. , Vitse Sanctorum Danorum. 29,i86. 30,23o. 

1. Geschichte der europäischen Staaten. 23,i9 6. 

i. (jEUSAU, baron von. Le siége de Maestricht en 1814. 21,9 7. 

:. G1RQENSOHN, ?., Die Inkorporationspolitik des Deutschen 

Ordens in Livland 1378 — 1397. 26,213. 
•. Granberg, O., Skoklosters slott och dess samlingar. 24,i63. 

Granderath, t., Geschichte des Vatikanischen Konzils. IIL 

27,65. 

Grandinson, M., Malla Montgomery-Silfverstolpes memoa- 
rer. II. 29,269. 30,299. 

Grimberg, c. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige 

och Preussen 1804—1808. 28,5^. 
>. Gross, Ch., The source& and litterature of English history 

from the earliest times to about 1485. 22,i6 7. 
I. Grotenfelt, g., Finlands historia under reform ationstide- 

hvarfvet (1521—1617). 22,260. 
. Gruybr, P., Napoleon roi de Tile d'Elbe. 26,64. 

il. , Napoleon, konung öfver Elba. Öfvers. 26,2 9 2. 

I Gustaf Vasa, Valda bref. Utg. af N. Eden. 22,i6 3. 
5. Gustaf den förstes registratur. 22,2 5 6. 27,5 6. 30,2 2 4. 

4. GöDEL, V., Katalog öfver K. Bibliotekets fornisländska och 
fornnorska handskrifter. 21,i6 0. 

5. Göttingische gelehrte Anzeigen. 29, 136. I. ). 42 ANMlLDA ELLER OMNllfNDA SEBIFTBB 

616. Planting-GyllenbIöa, G. H. W., Norska krigare nnder 

svenska fanor. 22,7 1. 
617. , Västgöta regemente i Sveriges krig 1620—1814. 24, 

269. 

618. Plåten, G. G., Eongl. Skånska Dragonregementets historia. 
Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitärer 
af officers rang 1676 — 1900. 21,335. 

619. Politik och knltar. 27,i20. 

620. Poltavskaja bitva 1709—1909. 80,53. 

621. Grefvinnan Potockas memoarer 1794 — 1820. 22,259. 

622. Pradel, Ch., Mémoires de Jean de Bouffard Madiane sur 
les guerres civiles da dnc de Rohan 1610—1629. 21,244. 

623. Preussische Jahrbttcher. 26,293. 27,64. 29,63, 265. 

624. Proceedings of the British Academy. 26,64. 

625. Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhandert. 22,i67. Q. 

626. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven and Biblio- 
theken. Bd 10, H. 1. 28,i85. 

627. Quennerstedt, a., Karolinska krigares dagböcker. 21,334. 
24,/5. 27,190. 28,258. 29,185. 9d,S6. 

628. , Kalabaliken vid Bender. 80,226. R. 

629. Rachfahl, F., Wilhelm von Oranien and der niederlftndische 
Aufstand. I, II. 27,6o, 262. 28,63. 

630. Ramm, a., Jönköpings stads tankebok från 1456. 27,254. 

631. Rang och förteckningh vppå Eongl. Maytz regementz. och 
comp. officerare till häst och foth pro anno 1684. Utg. af 
O. Bergström. 26, 119. 

632. Rechtswissenschaftliche Beiträge. Juristische Festgabe des Ans- 
landes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag 9. März 1909. 29, 

133. 

633. Registrum ecclesise Lundensis. 26,2 8 8. 

634. Rein, Th., Johan Vilhelm Snellman. 21,7/. 

635. Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. 22,259. 

26,287. 

636. Rbpington, c, The War in the far East. 26,i24. 

637. Rbutee, c, Ebbo von Reims und Ansgar. 80,218. 

638. Revue de synthése historique. 21,9 8. 

639. Revue des deux mondes. 1909. 29,i8i, 26 6. 

640. Revue d'histoire diplomatique. 21,9 8. 26,5 6. 

641. Rhyzelius, a. o. Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt 
lefverne. Utg. af J. Helander. 22,5. AKHlLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 43 

RiDDERSTAD, W., Gula gardet 1626 — 1903. Bidrag till 

Kongl. Svea lifgardes personal historia. 23,i9i. 

RiETSOHEL, S., Untcrsuchungen zur Geschichte der germa- 

nischen Hundertschaft. 28,i89. 

RiNQHOFFER, K., Im Kampfe ftir Preussens Ehre. 26,292. 

Ritter, M., Der Untergang Wallensteins. 26,2 1 o. 

, Das römische Kirchenrecht und der Westfalische Friede. 

28,183. 

, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation 

und des Dreissigjährigen Erieges. 29,5^. 
RocKSTROH, K. C, Bemserkninger vedrerende enkelte afsnit 
af krigen i Jylland 1657. 21,242. 

RODHE, E., Jakoh Axelsson Lindhlom såsom biskop i Linkö- 
ping. 26,45. 

, Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet 28, 12 7. 

Roos, A. M., Ett gammalt familjearkiv. 29,2 69. 
ROOSVAL, J., Gottländska forskningar. 28,2 54. 
ROSE, J. H., The Development of the European Nations 1870 
—1900. 26,123. 

, Life of Napoleon. Napoleonic Studies. 26,292. 

, The Revolutionary and Napoleonic Era. 27,2 63. 

, Napoleon. I, IL 27,263. 

Rosengren, H., Fersenska mordet. 80,215. 

RoSENSTEiN, N. VON. Ur Nils von Rosensteins brefsamling. 

Utg. af H. Schttck. 26,62. 

RuDBECK, o., D. Ä., Bref rörande Upsala universitet. Utg. 

af C. Annerstedt. 25,4 6, 122. 

RUDMAN, A., Diary, July 25, 1696— June 14, 1697. Utg. 

af L. Andersson. 28,5 7. 

J. L. Runebergs hundraårsminne. 24,8 1. 

RuviLLE, A. VON, William Pitt, Graf von Chatham. 26,291. 

, Bayern und die Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs. 

29,271. 

Rydbece, o., Ålen och lejonen i Stockholms storkyrka. 26, 

282. 

RÅBERGH, H., Teologiens studium vid Åbo universitet. 22,7 2. 
RÖDING, R., De grekiska papyrosfynden i Egypten och deras 
betydelse. 29, 137. 

R0RDAM, H. F., Svenske emigranters ophold i Danmark 1734 
o. flg. aar. 27,260. 

S. 

Salomon, F., William Pitt der jungere. L 26,291. 
Samfundet Sankt Eriks årsbok. 23,i9i. 25,47. 30,6 1. 
Samlaren. 25,i2i. 26,207. 27,i84. 2S,ii6. 29,6i. 90,6o. 
Samuelsson, S., Källorna för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarna. 

90,222. 44 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTBB 

672. Samzelius, H., Kongl. skogs- och jägéristaten 1539 — 1900. 

Biografiska stadier. 22,i63, 2 5 9. 
673. , Skogs- och jägéristaten i Finland före 1809. 24,i63. 

674. SCHARTAU, S., Förhållandet mellan Sverige och Hannover 
1709—1715. 26,4^. 

675. ScHAUBB, A., Handel sgeschichte der romanischen Völker des 
Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzztige. 26,2 1 3. 

676. SCHAUMAN, G., Några otryckta skrifter af Anders Chydenius. 

21,243. 

677. , Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte 

otryckta skrifter af Chydenius. 30,/. 

678. Scheele, E. von. Anmälan af A. Stilles Carl XII:s fälttågs- 
planer 1707 — 1709 i Göttingische gelehrte Anzeigen. 29, i37. 

679. SCHIRRMACHER, B., Esaias Pufendorf und seine Denkschrift 
tiber den Zustand des Königreiches Schwedcn 1682. 28,i90. 

680. SCHLIPPBNBACH, A. VON, Zur Goschichte der Hohenzollerischen 
Souveränitet in Preussen. Diplomatischer Briefwechsel des 
Königs Karl Gustav von Schweden und des Gesandten Grafen 
Chr. K. von Schlippenbach aus den Kriegsjahreu 1654 — 1657. 

27,124. 

681. ScHLtJTER, W., Zwei Bruchstticke einer mittelniederdeutschen 
Fassung des Wisbyschen Stadtrechts aus dem 13. Jahrhundert. 

27,255. 

682. ScHtJcK, H., Excellensen grefve A. F. Skjöldebrands memoarer. 
23,75. 25,9. 

683. , Ur Nils von Rosensteins brefsamling. 26,6 2. 

684. , Ur Clas Flemings papper. 27,i25. 

685. , Konungastyrelsens författare. 29,6 1. 

686. , Rutger Fredrik Hochschilds memoarer. 29,135, 269. 

687. , Birka. 30,221. 

688. SCHURER VON Waldheim, M., Tvåhundraårsfcsten i Hälsing- 
borg den 28 februari 1710. 30,226. 

689. SCflURTZ, H., Urgeschichte der Kultur. 21,7P. 

690. SCHWARZ, P. G., Die Haltung Danzigs im nordischen Kriege 
1563—1570. 28,185. 

691. SCHYBERQSON, C. M., Gustaf n Adolfs sista planer. 27,259. 

692. SCHYBERQSON, M. G., Finlands historia. 22,165, 262. 
693. , Minnestal öfver K. K. Tigerstedt. 23,i93. 

694. , Porthans minne tecknadt af våra skriftställare. 24,i64. 

695. , Historiska studier. 24,3 2 9. 

696. , Bref växlade mellan Johan Jakob Tengström och Johan 

Vilhelm Snellman åren 1843—1849. 27,ii9. 

697. , Anders Chydenius tecknad af Georg Schauman. 28,255. 

698. , Heinrich Gabriel Porthan, ein Vertreter der vergleichen- 

den Geschichtsforschung im 18. Jahrhundert. 29,i8i. 
699. ~ , Ein Originalbrief von Immanuel Kant gefunden in einer 

Manuskriptsam mlung der Universitätsbibliothek in Helsingfors. 

30,296. ANMÄLDA ELLBR OMNÄMNDA SEKIFTBR 45 

700. Schäfer, D., Anm&lan af A. Larsen, Kejserkrigen. (Hist. 
Zeitschrift.) 21,168. 

701. . Gescbichte von Dänemark. 28,55. 

702. , Stånd der Geschichtswissenschaft i m skandinavischen Nor- 
den. 27,254. 

703. , Weltgeschichte der Neuzeit. 28,6 1. 29,J5. 

704. Secher, v. a., Om Organisationen af Arkiv v»sendet i Norden. 

26,209, 284. 

705. , Om Proveniens- (Hjemmehers-) Principet som Ordnings- 
regel i de danske Statsarkiver og om andre der gseldende Ord- 
ningsregler. 27,2 5 6. 

706. , Corpus constitutionum Danise. Forordninger, Recesser 

og andre kongelige Breve Danmarks Lovgivning vedkommende 
1558—1660. 28,63. 29,139. 

707. Sbhested, Thyra, Admiral C. T. Sehesteds Saga. 24,27 1. 

708. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 29, 

139. 

709. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 28, 

294. 

710. Sjvedskaja vojna 1808—1809 g.g. T. 1. (Sveriges krig 1808 
— 1809, ntg. af svenska generalstaben.) 26,2 ii. 

711. Sjöberg, N., Svenska porträtt i offentliga samlingar. 26,58. 

27,259. 29,13. 

712. , Gabriel Anrops porträttsamling. 28,5 6. 

713. Sjöörbn, o., Karl den tolfte och hans män. 21,54. 

714. Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736. 

21,239, 333. 22,380. 

715. Sjöholm, J., Nya bidrag till kännedomen om Henric Schartans 
undervisning och åskådning. 28,i2 7. 

716. Sjöstrand, E., Mynt- och bankpolitik under Hattväldet 1738 
—1764. 28,56. 

717. Skara stifts kyrkliga jordebok af år 1640. 23,9 1. 

718. Skjöldebrand, a. F., Memoarer. Utg. af II. Schtick. 28,75. 
25,9. 

710. Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen tillägnade domprosten 
C. A. Torén på hans nittioårsdag af forne och nuvarande 
lärare vid teologiska fakulteten i Uppsala. 23,3 5 6. 

720. Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania 1905. 
26,211. 

721. Skrifter utgifna af Personhistoriska samfundet. 27,ii7. 

722. Skrifter utgifna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 

22,382. 26,118, 283. 27,58, 119, 254. 28,120, 187, 256. 
29,267. 30,62, 143. 

723. Skyttb, NHiS, Dagboksanteckningar för åren 1675 — 1720. .Utg. 
af 0. Bergström. 21,240. 

724. Sloane, W. M., Napoleon Bonaparte. En populär historisk 
framställning. 26,9. 

725. Snellman, J. J., Bref. Utg. af M. G. Schybergson. 27,ii9. 46 ANM](LDA ELLER OMNÄMNDA SKBIFTBR 

i 

726. SOBIBSKI, W., Henrik IV wobec Polski i Szwecyi 1602—1610. 
27,190. 

727. SOMBART, W., Sozialismus und soziale Bewegnng. 6 uppl. 

27,264. 

728. SOMMARIN, E., Bidrag till kännedom om arbetareförhållanden 
vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring år 
1720. 28,Pö. 

729. SONDÉN, P., Axel Oxenstierna och hans broder. 23,i92. 
730. , Rikskansleren Axel Oxenstiernas brefväxling och öfriga 

i Riksarkivet förvarade handlingar. 27,i8 7. 

731. , Svenske residenten Lars Nilsson Tungels efterlämnade 

papper. 28,5 9. 29,5ä. 

732. SOREL, A., L'Europe et la revolution fran^aise. V: Bona- 
parte et le directoire 1795 — 1799. 23,i95. 

733. Sproglige og historiske afhandliuger viede Sophus Bugges 
minde. 28,61. 

734. Statsvetenskaplig tidskrift. 26,282. 28,56, ii7, 251. 29,62, 

180. 

735. Stavenow, L., Historieundervisningens betydelse för vårt 
folks uppfostran till äkta svenskhet. 21,336. 

736. , Frihetstiden, dess epoker och kulturlif. 27,260. 

737. , Frihetstiden. 1718—1772. (Sveriges historia. 7.) 

28,27. 

738. , Den Gustavianska tiden 1772—1809. (Sveriges hi- 
storia. 8.) 28,27. 
739. , Geschichte Schwedens 1718—1772. 28,126. 

740. Steenstrup, J., Tidsregning. 28,i8 8. 

741. Steffen, R., Den heliga Birgittas uppenbarelser. 29,268. 

742. Stbinberger, L., Die Jesuiten und die Friedensfrage in 
der Zeit vom Prager Frieden bis zum Nttrnberger Friedens- 
exekutionshauptrezess 1635 — 1650. 28,183. 

743. Stbnhammar, Chr., Bilder ur riksdags- och hufvudstadslifvet. 

28,79. 

744. Stern, A., Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 
bis zum Frankfurter Frieden von 1871. IV. 26,122. 

745. Stieda, W., Die Quellen der Handelsstatistik im Mittelalter. 

23,193. 

746. Stille, a., Karolinska officerares meritförteckningar. 21,3 34. 
747. , Kriget i Skåne 1709—1710. 28,ö2. 

748. , Fälttåget i Skåne och Halland 1657. 25,123. 

749.' , Om Carl XII;s fälttågsplaner 1707—1709. 28,i26, ö5. 

29,137. 

750. Stjerna, k., Lund och Birka. 29,261. 

751. Stockholms stads privilegiebref 1423 — 1700. 21,240.27,1 21. 

752. Striderna kring Finska viken 1706—1710. (Referat af T. 
J. Petrelli.) 24, 113. 

753. Struck, W., Johann Georg und Oxenstierna. 26,5J. AKMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 47 

764. Strängnäs stads tankebok för 1590-talet. Utg. af I. Febr. 
23,190. 

755. Stuart, J., och Rystedt, M., Handbok öfver statsverkets 
jämte därtill börande fonders medelsförvaltning. 25,123. 

756. Studier tillägnade Henrik Scbttck på bans 5 O-årsdag den 2 
november 1905 af vänner ocb lärjungar. 26, 6 o. 

757. Stählin, k., Der diplomatiscbe Kampf in der jtingsten Bal- 
kankrisis. 29,26 5. 

758. Sundbärg, g., La Suéde, son peuple et son industrie. 21,84. 

759. , Sveriges land och folk. 21,84, 

760. , Bevölkerungsstatistik Schwedens 1750—1900. Einige 

Hauptresultate. 27, 2 6 o. 

761. Sundholm, H., Sveriges totala järnmalmsproduktion. 29, 137. 

762. SURBMAIN, Ch. DE, Mémoires (1797—1815). La Suéde sous 
la répnblique et le premier empire. 22,i66. 22,3 5 3. 

763. SVENSÉN, E., Sverige och dess grannar. 28,25. 
764. , Landtmannapartiet i Sverige efter representationsrefor- 
men. 27,12 0. 

765. Svensk adelskalender. Utg. af K. K:son Leijonhufvud. 21,33 8. 

766. Svensk politik. 27,25 7. 

767. Svenska akademiens handlingar. 23,92,354. 24,324. 26,ii6. 

27,55. 28,256. 

768. Svenska fornskriftsällskapets samlingar. 23, 190. 27,ii 8,123. 

28,123. 29,134. 30,146. 

769. Svenska humanistiska förbundets skrifter. 22,2 5 8. 26, 119. 
27,118. 29,65. 

770. Svenska litteratursällskapets i Finland Förhandlingar och upp- 
satser. 21,166. 22,164. 23,95. 24,81. 25,48. 26,118. 27,ii9, 

254. 28,120. 29,133. 30,144. 

771. Svenska memoarer och bref. 26,62. 27, 125. 

772. Svenska riksdagsakter. 29,6 5, 18 5. 

773. Svenska riksrådets protokoll. 27,56. 28,i24. 29,i84. 

774. Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång. Utg. af H. 
Lundström. 24,80. 26,207. 27,i86i 29,i80. 30,294. 

775. Svenska turistföreningens årsskrift. 21,i6 5. 23,i9i. 

776. Svenskars bref och anteckningar från Italien. 29,2 68. 

777. Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd. 27,2 5 8. 

778. Svenskt diplomatarium från 1401. 22,380. 23,i90. 30,i46 
(register). 

779. Sverige och Ryssland under Krimkriget. 24,8 o. 

780. Sveriges allmänna konstförenings publikationer. 24,163. 

781. Sveriges grundlagar med förklaringar, bihang och register. 
Utg. af K. Hagman. 22,i62. 

, 782. Sveriges historia intill tjugonde seklet. 22,2 5 7. 26,57 (jfr 

27,/fi). 27,25. 28,52, S, 27,55. 

! 783. Sveriges krig åren 1808 och 1809. 21,i6i. 22,73. 25,54. 
26,211 (rysk öfversättning). 48 ANMÄLDA ELLEK OMNÄMNDA SKRIFTBR 784. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Älfsborgs län. 27,75. 

785. Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll. 21,239. 

22,70. 28,190. 26,59,211. 27,.56. 28,190. dO,149. 

786. Sverges traktater med främmande makter. 23,9 2. 25,45. 

29,135. 

787. Sylwan, o., Den moderna pressen, dess uppkomst och utveck- 
ling intill våra dagar. 26, 120. 

788. , Ur den moderna dagspressens historia. 28, 120. 

789. Syveton, g., Louis XIV et Charles XII. — Au camp d'Alt- 
randstadt 1707. La mission du Baron de Besenval. 21,4/. 

790. SÄVB, T., John Ericsson. Minnesteckning vid högtidsfesten i 
Karlstad den 14 september 1890. 27,5 8. 

791. , Napoleon III och det andra franska kejsardömet. 28, 

101. 

792. Söderhjelm, Alma, Le régime de la presse pendant la re- 
volution frangaise. 22,167. 

793. , Jakobstads historia. 28, 190. 29,2 7 0. 

794. SÖDERHJELM, W., J. L. Runeberg, hans lif och hans dikt- 
ning. 24,81. 27,5 8. 

795. SÖDERBERG, V., Stormakterna inbördes 1907. 28,5 6. T. 

796. Tamm, F., Etymologisk svensk ordbok. 22,25 7. 

797. Tegnér, E., Valda skrifter. 24,269. 27,55. 

798. Tbngström, J. J., Bref. Utg. af M. G. Schybergson. 27, 

1 19. 

799. Testamen ter fra Danmarks Middelalder indtil 1450. 21,339. 

800. Thorild, t., Bref till C. F. Cramer. Utg. af M. Lamm. 

27,184. 

801. Thulin, G., Utredning rörande patronatsrättigheterna i Skåne, 
Halland och Bohuslän. 21,2 39. 

802. , Samling af urkunder rörande patronatsrättigheterna i 

Skåne, Halland och Bohuslän. 21,2 3 9. 

803. Thummel, a.. Der germanische Tempel. 30,^7. 

804. Thureau-Dangin, P., La renaissance catholique en Angleterre 
au XIX:e siécle. III. 27, 197. 

805. , Histoire de la monarchie de Juillet. 27,19 7. 

806. Tomasevskyj, S., Iz zapisok Karolinciv pro 1708—09. 80,145. 

807. Troeltsch, E., Die Bedeutung des Protestantismus ftir die 
Entstehung der modemen Welt. 26,291. 

808. Trolle Bonde, C, Anteckningar om Bondesläkten. Kongl. 
rådet grefve Carl Bonde. II. 21,25. 

809. , Öfverstlöjtnanten friherre Gustaf Carl Baners daghok 

1672—97. 26,211. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 37 

LOWELL, A. L., The Government of England. I, II. 28,261. 

LucHAiRE, A., Förteckning öfver deltagarna i 1215 års 

kyrkomöte. 26,288. 

Lundborg, R., Islands staatsrechtliche Stellung von der Frei- 

staatszeit bis in unsere Tage. 29,6 6. 

LUNDQVIST, K. F., Norrköpings hamn 1850 — 1903. 24,329. 

Lunds universitets årsskrift. 28, 120. 30,i4 8. 

Lunds ärkestifts urkundsbok. IJtg. af L. Weibull. 21,i6K 

22,257. 

LuNDSTEDT, B., Sveriges periodiska litteratur. 22,^9. 
Lundström, Enni, Olof Celsius d. ä:s diarium öfver sin resa 
i Italien åren 1697 och 1698. 29,268. 
Lundström, H., Svenska synodalakter efter 1500-talets in- 
gång. 24,80. 26,207. 27,186. 29,180. 30,294. 

LÄFFLER, L. F., Den gottländska Taksteinarsägnen. 23,291. 

26,58. 

, Några svenska »talande vapen» på 1200- och 1300- 

talen. 23,291. 

, Latinska medeltidsinskrifter på vers från Gotland. 

28,55. 

, Några medeltida Versus memoriales. 28,5 5. 

, Till 700-årsminnet af slaget vid Lena (31 januari 

1208). 29,262. 

Läroverksprogram. 21,9i, 239. 22,162. 23,290. 29,267. 

LÖNBORG, S., Om de äldsta kartorna öfver Sverige. 21,i64. 

LÖNNROTH, E., Svenska skrifter. 28,2 5 6. 

Löw, G., Sveriges forntid i svensk historieskri fning. I. 29,134. M. 

. Maal og Minne. 29, 133. 

. Madelin, L., Rom under Napoleon. Det franska väldet i 
Rom 1809 — 14. 27,192. 

. Madiane, J. de Bouffard, Mémoires sur les guerres civi- 
les du duc de Rohan 1610—1629. 21,244. 

. Mahan, a. Th., The Influence of Seapower upon History. 

27,62. 

. Malmström, C. G., Sveriges politiska historia från Karl XII:s 

död till statshvälf ningen 1772. 21,238. 

. , Kristofer Freudenfeldt. 27,i9i. 

;. Malmström, O., Magnus Stenbock i fångenskapen. 22, /s. 
1. Malmö stads urkundsbok: Malmö stads privilegiebref (1353 — 

1666). 21,383. 27,121. 
L Mannerfblt, o., Johan Ekeblad, hofjunkare hos drottning 

Kristina. 24,8 1. 
5. Manning, H. E., The true Story of the Vatican Council. 

27,65. å 50 ANMlLDA ELLBR OMNÄMNDA 8KRIFTBR 

837. Varenius, o., Das schwedische Budgetrecht. 29,i33. 
838. , Riksdagsordningens 46 §. 29,i8o. 

839. Watson, J. F., The Swedes* Church and House of Sven Sener 
1677. 27,259. 

840. Vedel, V., Helteliv. En Studie över Heltedigtningens Gnind- 
tr£ek. 23,294. 

841. , Ridderroraantiken i fransk och tysk Mjddelalder. 26,289. 

842. Wbhrmann, M., Geschichte von Pommern. II. 27,127. 

843. Weibull, c. g., Freden i Roskilde. Aktstycken och fram- 
ställning. 28,181. 

844. Weibull, L., Sophia Brahe. 24,i63. 

845. , Studier i Lunds domkyrkas historia. 26,282. 

846. , Lagerbrings skrifter och bref. 27,ii6. 

847. , Annalerne og Kalendariet fra Colbaz. 29,264. 

848. Weibull, M., Från Lund och Lundagård. 28,92. 

849. m. fl.. Stormaktstiden, förra skedet. 1611 — 1G60. 

(Sveriges historia. 5.) 28,s. 

850. Weihe, F. c. von. Dagbok 1708 — 1712. Utg. af E. Carl- 
son. 23,91. 

851. Vejle Amts Aarbeger. 1907. 29,18 9. 

852. Vendel, V., Urtima riksdagen i Örebro 1812. 27,9. 

853. Vendell, il. Ordbok öfver de östsvenska dialekterna. 26,2 83. 

27,254. 

854. Ver sacrum. 22,i64. 

855. Wertheimer, E. von, Graf Julius Andrassy, sein Leben und 
seine Zeit. I. 90,305. 

856. Westerblad, c. a., Ling. Hans betydelse och hans verk. 27,26 1. 

857. Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 21,i62. 23, 2 9 o. 

24,269. 27,118. 28,183. 29,180. 30,141, 295. 

858. Westltno, b. g. W., Hufvuddragen af den svenska folkunder- 
visningens historia. 21,2 J. 

859. Westman, K. G., Svenska rådets historia till år 1306. 25,/. 

860. Westrin, Th., Utredning om neutraliteten. 22,i6i. 

861. , Ett år i Stockholm. Samtida anteckningar om turkiska 

sändebudet Mustafa ägas vistelse i Sverige 1727 — 1728. 25,47. 
862. , Väntans och besvikelsens dagar i Åbo 1715 — 1716. 

27,254. 

863. Vetenskapsakademiens årsbok. 30,2 9 2. 

864. Widell, L., Statistiska Tabellkommissionen 1756 — 1906. 

26,282. 

865. ViDONi, Petrus, Nuntiaturberichte iiber den ersten nordischen 
Krieg aus den Jahren 1655 — 1658. 26,2 8 6. 

866. Wiegand, W., Anmälan af Inventare des grossherzoglich 
Badischen General Landesarchiv och Mittheilungen der k. 
preussischen Archivverwaltung. (Hist. Zeitschrift.) 22,72. 

867. WiESE, E., Die Politik der Niederländer während des Kalmar- 
kriegs (1611 — 1613) und ihr Bttndniss mit Schweden (1614) 
und den Hansestädten (1616). 23,2 9 4. ANMlLDA ELLER 0M5ÄMNDA SKRIFTER 51 

WiESBLGREN, H., I gamla dagar och i våra. Småskrifter. 

21,93. 

. WiLSKMAN, A., Släkten Wilskman. 28,62. 

WiRSÉN, C. D. AF, Lefnadsteckningar. 21,33 7. 

WiRSÉN, E. AF, Balkanfolken och stormakterna. 29,2 7 2. 

Vitterhets-, hist. och antiqyitets-akademiens handlingar. 21,238. 
|. månadsblad. 21,238. 

WiTTiCH, K., H. G. von Amims verksamhet i sachsisk tjänst. 

22,72. 

Vjestnik vsemirnoj istorij. 21,i6 9. 

The World's Classics. 27,i92. 

WORSFOLD, W. B., Lord Milner*8 Work in South Africa from 

its Commencement in 1897 to the Peace of Vereeniging in 

1902. 27,194. 

Wranqei«, E., Magnus Stenbock, mannen och minnet. 30,i4 8. 
. Wrangel, H., Kriget i Östersjön 1719—1721. 26,ii9. 

27,190. 
. VoLZ, G. B., Friedrich der Grosse uud die erste Teiluug 

Polens. 80,2 20. 
. Vårt försvar (1907). 27,i9i. 
. Värmlands regementes historia. 23,3 5 5. 

Y. 

Ymer. 21,164. 

Z. 

Zapiski. (Mitteilungen der Sevöenko-Gesellschaft der Wissen- 
schaften.) T. XCII, kn. VI. 30,i4 4. 

Zeitschrift der Savignystiftung ftir Rechtsgeschichte. 28, 19 o. 
Zeitschrift des Vereins ftir Kirchengeschichte der Provinz 
Sachsen. Bd 5. 28,2 5 5. 

Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. 28,i8 5. 
Zeitschrift ftir Kirchengeschichte. 26,291. 
. Zwibdineck-SDdenhorst, II. VON, Deutsche Geschichte von 
der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiser- 
reiches. 26, 123. 

Å. 

. Älund, E., Runorna i Norden. 25,7. 

. .Årsbok 1909, utg. af Riksföreningen för svenskhetens be- 
varande i utlandet. 30, 142. 

O. 

. ÖDBERG, F., Om konung Johan Ill:s förföljelse mot ståthålla- 
ren Karl Henriksson Horn och hans bröder 1500 — 1592. 24,269. 52 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

892. ÖDBERG, F., Hogenskild Bielkes moder, fm Anna Hogenskild ti 
Dala och Åkerö, och hennes tid (1513—1590). 29,i80. 

893. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar 
(1907—1908, N:o 12). 29,63. 

894. ÖRNBBRG, V., Svenska ättartal. 26,59. 28,122. 

895. ÖSTERGREN, P. A., Till historien om 1734 års lagreform. I. 
Inledning och öfversikt. II. De civilråttsliga balkarna inför 
1731 och 1734 års ständer. 23,94. V. Tidskrifter och periodiska publikationer 

refererade till innehållet. 

Srerige. 

1. Allmänna försvarsföreningens årsskrift. 21,19. 22,/ J. 

2. Allmänna svenska boktryckareföreningens meddelanden. 28,50, 8S. 

3. Antiqvarisk tidskrift för Sverige. 23,29. 26,/ä. 29,20. 30,iä. 

4. Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 29,07. 
o. Arkiv för nordisk filologi. 21,79, 37, 67, 93. 22,22, 51, 80. 

23,47, 71, 89. 2i,22, 40, 25,77, 29, 61. 26,J9, .63, 62, 21,16, 
44, 70, 89. 28,22, 50, 85. 29,4d, 67, 89, 30,42, 66. 

6. Arte et Marte. 29,äp. 

7. Artilleri-tidskrifi. 21,16, 

8. K. Bibliotekets handlingar. 21, /p, 67. 23,47. 2Å,56, 26,7S. 
27, /7. 28,22. 

9. K. Bibliotekets årsberättelse. 24,22. ' 

10. Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen I 
och historia. 21,J7. 

11. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 23,7/. 29,^7. 
30, ;s. 

12. Bidrag till vår odlings häfder. 21,93. 

13. Bonniers månadshäften. 27,44. 

14. Det nya Sverige. 28,60, ii3, 29,ö7. 30,42, 6 6, 

15. Ekonomisk tidskrift. 22,22, 5t, 24,22. 25,2P. 26,ö2. 21,ii. 

16. Fataburen. 27, /tf, 44, 28,22, 50, ll3. 30,/ä, 66, 95. 

17. Fornvännen. 26,jp. 21,16, 44, 89. 28,22, 60, 113. 29,20, 46, 

67. 30,P5. 

18. Från svenska statsförvaltningen. 29,45, 67. 20,66. 

19. God jul. 27,SP. 2S,113. 

20. Handlingar rörande Sveriges historia. 28,50. 

21. Helsinglands forn minnessällskaps årsskrift. 23,2P. 

22. Historiska handlingar, utg. af K. Samfundet för utgifvande af 
handskrifter rörande Skandinaviens historia. 23,äp. 24,5d. 

25,29. 27,44. 28,50. 29,40. 30,42. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 41 O. 

Oberschlesien. 22, 1 6 8 . 

Odhner, c. t., F. F. Carlson. 23,2 9 8. 

, Sveriges politiska historia under konung Gustaf 111:8 

regering. 25,^7. 

Oechsli, W., Geschichte der Schweiz im 19. Jabrbundert. I. 

26,123. 

Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken. 26,2 8 5. 

90,6.5. 

Ollivier, E., L'empire liberal. 29,i8i. 

Olrik, a., Nordboernes Ragnarök. 22,260. 

Olrie, H., Absalon. 29,65,188. 

Olrik, J., Studier över tilblivelsen af Sakses vserk. 30,6 1. 

Olsson, P., Socknar och sockennamn i Jämtlands län. 22, 

71. 

Ord och bild. 28,ii7, 253. 29,i80. 30,215. 
. Oxenstierna, Axel, Skrifter och Brefvexling. 21,9 2 (1,3; 
II, 10). 29,184 (I, 4). 

P. 

. Pajula, J. S., Sverige och Finland i arkivet i Herrnhut. 

24,8 2. 

. Palme, O., Finland under ofärdsåren (1899 — 1905). 30,68. 

. Palmen, E. G., Sinclairska mordet år 1739. 26,283. 

. Pastor, L., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 

Mittelalters. IV, 1 — 2. 26,64,192. 
. Personhistorisk tidskrift. 25, 1 2 o . 26, 5 8 , 1 1 8 , 2 o 7 . 27, 1 1 7 , 

184. 28,56,119,181. 29,131,263. 30,141. 

. Petersbn, c. S., Brevvexling mellem N. M. Peterson og Carl 

Säve. 29,136. 
. Petrelli, J., Våra troféer. 21, 2 4 o. 
. och Lagrelius, a., Narvatroféer i statens trofés amiing. 

27,190. 
. Pflugk-Harttung, J. von, Btilows Bericht iiber die Schlacht 

bei Gross-Beeren und die preussische Zensur. 30,2 2 0. 
. PiDAL, R. M., Priraera Crönica General. Estoria de Espaiia 

que mando componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo 

Sancho IV en 1239. I. 27,ii2. 
J. PlHLSTRÖM, A., Kongl. Dalregementets historia. 21,241. 
5. Piper, C, Dagbok, hållen under hans fångenskap i Ryssland 

1709—1714. Utg. af E. Carlson. 27,56, 33. 

4. PiRA, K-, Om historiens uppgift och metod. 23,291. 

5. PiRBNNB, H., The formation and constitution of the Burgun- 
dian State (fifteenth and sixteenth centuries). 29,26 6. 42 ANMÅLDA ELLER OBINÄMNDA SKBIFTEB 

616. Planting-Gyllbnbåöa, g. H. W., Norska krigare 

svenska fanor. 22,7 1. 
617. , Västgöta regemente i Sveriges krig 1520 — 1814 

269. 

618. Plåten, C. G., Eongl. Skånska Dragonregementets hi 
Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmi 
af officers rang 1676 — 1900. 21,335. 

619. Politik och kultur. 27, 120. 

620. Poltavskaja bitva 1709—1909. 80,53. 

621. Grefvinnan Potockas memoarer 1794 — 1820. 22,2 5 9. 

622. Pradel, Ch., Mémoires de Jean de Bouffard Madiai 
les guerres civiles du duc de Rohan 1610—1629. 21,5 

623. Preussische Jahrbttcher. 26,293. 27,64. 29,63, 265. 

624. Proceedings of the British Academy. 26,64. 

625. Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhundert. 2 Q. 

626. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 1 
theken. Bd 10, H. 1. 28,18 5. 

627. QUBNNERSTEDT, A., Karolinska krigares dagböcker. 2 
24,/5. 27,190. 28,258. 29,185. 90,5^. 

628. , Kalabaliken vid Bender. 30,226. R. 

629. Rachfahl, F., Wilhelm von Oranien und der niederlän 
Aufstand. I, II. 27,60, 262. 28,63. 

630. Ramm, a., Jönköpings stads tankebok från 1456. 27,2 

631. Rang och förteckningh vppå Eongl. Maytz regement: 
comp. officerare till häst och foth pro anno 1684. D 
O. Bergström. 26, 119. 

632. Rechtswissenschaftliche Beiträge. Juristische Festgabe dei 
ländes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag 9. März 1909 

133. 

633. Registrum ecclesise Lundensis. 26,288. 

634. Rein, Th., Johan Vilhelm Snellman. 21,7/. 

635. Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. 21 

26,287. 

636. Repington, c, The War in the far East. 26,124. 

637. Reuter, c, Ebbo von Reims und Ansgar. 30,218. 

638. Revue de synthése historique. 21,9 8. 

639. Revue des deux mondes. 1909. 29,i8i, 266. 

640. Revue d'histoire diploraatique. 21,9 8. 26,5 6. 

641. Rhyzelius, A. O. Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar 01 
lefverne. Utg. af J. Helander. 22,j. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 55 

86. Vårt försvar. 28,J0. a6,/y, 63. 27,71. 8d,f/. 90,19, 43. 

87. Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 21,94. 

88. Ymer. 22,2J, 80. 28,71. 27,f«, 4ti, 91. 28,51, 9tf. 

89. Årsbok, utgifven af »Sveriges flotta». 27,0/. Norge. 

1. For Kirke og Kultur. 21,io. 23,49, 72. 24,iJ. 28, //4. 

2. Historiske Samlinger. 28,J(). 26,/0. 28,1J. 29,47. 

3. Historisk Tidsskrift. 21,09. 28,J0, 90. 24,2.?. 25, 19, JO. 26,54. 

27,/9, 46, 72, P/. 28,95. 29,49, 91. 90,43, 67. 

4. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. 22,/5. 

5. Norsk Militsert Tidsskrift. 21,20, 68. 22, /5. 23,J0. 24,/2, 23. 
25,79. 29,2/. aO,/p. 

6. Norsk Theologisk Tidsskrift. 23,72. 30,44. 

7. Samtiden. 21,20, 38, 94. 22,16, 23,72. 24,/j. 23,4/. 25,J0. 
26,40. 21, i H, 71. 

8. Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christania. 29,2/. 

9. Tidsskrift for Retsvidenskab. 22,2 J. 25,dj. 27, /9. Danmark. 

1. Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 25,^/. 26,20 

63. 

2. Danske Magazin. 21,20. 22,/5, 52. 23,49. 24,/j, 57. 20,63. 
29,1/. dO,/P. 

3. Dansk Tidsskrift. 21,^9, 94. 22,23, 62, 9/. 23,90. 24,4/. 
26,40. 

4. Det Ny Aarhundrede. 24,2 J. 25,50, 63. 

5. Fra Arkiv og Museum. 21,94. 24, /2, 57. 26, /9. 29,09. 

30,97. 

6. Fra Frederiksborg Ärat. 30,97. 

7. Gads Danske Magasin. 28,52. 29,49. 

8. Historisk Tidsskrift. 21,20, 38, 94. 22,23, 81. 23,50. 25,/9, 

63. 26,19. 27,/9, 46. 28,9(7. 29,09. 30,f9, 44, 67. 

9. Hoiskolebladet. 27, ;9. 

10. Kirkehistoriske Samlinger. 22,52. 2ii,3t. 2*y,3l. 27, /9, 46. 
28,2 J. 29,2/. 

11. Kunst. 27, /9. 

12. Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 27,/ 9. 

13. Militsert Tidsskrift. 21,20. 22,/5. 2i),22. m,i9. 

14. Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 25,5/. 26,40. 29,09. 

30,97. 

15. Teologisk Tidsskrift. 23,49. 26,o.?. 

16. Tilskueren. 21,09. 22,23, 52. 23,:2. 24,2.?. 25,05. 28,90. 56 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

17. Värden. 25,/fj. 26,20. 27,91, 28,52. 

18. Vejle Amts Aarbager. 30,97. 

19. Vert Forsvar. 21,20. 22,/5. 28,2^. 29,22. Finland. 

1. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. 27, /P. 

2. Finska fornminnesföreningens tidskrift. 29,4^. 

3. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar. 24,/^. 25,^^. 
27,7J. 

4. protokoll och meddelanden. 24,4i. 28,86. 30,/9. 

5. Finsk militär tidskrift. 21,20. 

6. Finsk tidskrift. 21,38, 69, 94. 22,tfi, 23, 52, 81. 2B,3l, 48, 

13, 90. 2i,23, 41. 25,29, 63. 26,40, 64, 63. 21,46, 72, 91. 
28,24, 62, 86, 115. 29,22, 48, 91. 30,44, 67, 97. 

7. Finskt museum. 23,5/. 28,24. 

8. Historiallinen arkisto. 21,2i, 69. 2S,3i, 73, 90. 25,ff.y. 28,n5. 

9. Joukahainen. 24,4i. 

10. Nutid. 23,75. 

1 1 . Nylämiingen. 27,7j. 

12. Politik och kultur. 28,24. 

13. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland. 21,9^. 

22,52. 2i,t3, 23. 26,40. 21,19, 73. 2S,87. 2d,48. 90,98. 

14. Teologisk tidskrift. 23,.n. Ryssland. 

1. Baltische Monatsschrift. 23,4p, 73. 24,/5. 27,/9. 29,4«. 30,/p. 

2. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 28,/ /5. 90,98. 

3. Przeglad historyczny. 25,^4. 

4. Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft. 21,69, 

95. 23,75. 2^,18. 21,19. 29,22. 

5. Sitzungsberichte der Gesellschaft ftir Geschichte und Alter- 
thumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 21,6'P. 23,P0. 25,.?/. 
30,20. 

6. Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft fttr Literatur 
und Kunst und Jahresbericht des kurländischen Provinzial- 
museums. 21,95. Tyskland. 

1. Allgemeine Militär-Zeitung. 21,2/. 

2. Altpreussische Monatsschrift. 26,40. 30,20. 

3. Annalen des Vereins ftir nassauische Altcrtumskunde und Ge- 
schichtsforschung. 28,24. 30,2o. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 45 Schäfer, D., Anmälan af A. Larsen, Kejserkrigen. (Hist. 
Zeitschrift.) 21,i6 8. 

. Gescbichte von Dänemark. 28,55. 

, Stånd der Geschichtswissenschaft im skandinavischen Nor- 
den. 27,254. 

, Weltgeschichte der Neuzeit. 28,6 1. 29, J5. 

Sechbr, v. a.. Om Organisationen af Arkivväsendet i Norden. 

26,209, 284. 

, Om Proveniens- (Hjemmehars-) Principet som Ordnings- 
regel i de danske Statsarkiver og om andre der gseldende Ord- 
ningsregler. 27,25 6. 

, Corpus constitutionum Danise. Forordninger, Recesser 

og andre kongelige Breve Danmarks Lovgivning vedkommende 
1558—1660. 28,63. 29,139. 

Sbhested, Thyra, Admiral C. T. Sehesteds Saga. 24,271. 
Selskabet for Udgi velse af Kilder til dansk Historie. 29, 

139. 

Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 23, 

294. 

Sjvedskaja vojna 1808—1809 g.g. T. 1. (Sveriges krig 1808 

— 1809, utg. af svenska generalstaben.) 26,2ii. 

Sjöberg, N., Svenska porträtt i offentliga samlingar. 26,5 8. 

27,259. 29,13. 

, Gabriel Anreps porträttsamling. 28,5 6. 

Sjögren, O., Karl den tolfte och hans män. 21,5^. 
Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736. 

21,239,333. 22,380. 

Sjöholm, J., Nya bidrag till kännedomen om Henric Schartaus 
undervisning och åskådning. 28,i2 7. 

Sjöstrand, E., Mynt- och bankpolitik under Hattväldet 1738 
—1764. 28,56. 

Skara stifts kyrkliga jordebok af år 1540. 23,9 1. 
Skjöldebrand, a. F., Memoarer. Utg. af II. Schtick. 23,75. 
25,5. 

Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen tillägnade domprosten 
C. A. Torén på hans nittioårsdag af forne och nuvarande 
lärare vid teologiska fakulteten i Uppsala. 23,3 5 6. 
Skrifter udgivne af Videnskabs -Selskabet i Christiania 1905. 
26,211. 

Skrifter utgifna af Personhistoriska samfundet. 27,ii7. 
. Skrifter utgifna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 

22,382. 26,118, 283. 27,58, 119, 254. 28,120, 187, 256. 
29,267. 30,62, 143. 

. Skytts, Nils, Dagboksanteckningar för åren 1675— 1720. Utg. 

af O. Bergström. 21,24 0. 
t. Sloanb, W. M., Napoleon Bonaparte. En populär historisk 

framställning. 26, p. 
'). Snellman, J. J., Bref. Utg. af M. G. Schybergson. 27,ii9. 48 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 784. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Älfsborgs läo. 27,75. 

785. Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll. 21,239. 

22,70. 23,190. 26,59,211. 27,56. 28,190. 80,149. 

786. Sverges traktater med främmande makter. 23,9 2. ^,45. 

29,135. 

787. Sylwan, o., Den moderna pressen, dess uppkomst och utveck- 
ling intill våra dagar. 26, 120. 

788. , Ur den moderna dagspressens historia. 28, 120. 

789. Syveton, g., Louis XIV et Charles XII. — Au camp d'Alt- 
randstadt 1707. La mission du Baron de Besenval. 21,4/. 

790. SÄVE, T., John Ericsson. Minnesteckning vid högtidsfesten i 
Karlstad den 14 september 1890. 27,58. 

791. , Napoleon III och det andra franska kejsardömet. 28, 

lot. 

792. Söderhjelm, Alma, Le régime de la presse pendant la re- 
volution frangaise. 22,i67. 

793. , Jakobstads historia. 28, 190. 29,270. 

794. Söderhjelm, W., J. L. Runeberg, hans lif och hans dikt- 
ning. 24,81. 27,58. 

795. SÖDERBERG, V., Stormakterna inbördes 1907. 28,56. T. 

79(5. Tamm, F., Etymologisk svensk ordbok. 22,257. 

797. Tegnér, E., Valda skrifter. 24,269. 27,55. 

798. Tengström, J. J., Bref. Utg. af M. G. Schybergson. 27, 

1 19. 

799. Testamentcr fra Danmarks Middelalder indtil 1460. 21,339. 

800. Thorild, t., Bref till C. F. Cramer. Utg. af M. Lamm. 

27,184. 

801. Thulin, G., Utredning rörande patronatsrättighetema i Skåne, 
Halland och Bohuslän. 21,2 3 9. 

802. , Samling af urkunder rörande patronatsrättighetema i 

Skåne, Halland och Bohuslän. 21,2 39. 

803. Thummbl, a., Der germanische Tempel. 30,^7. 

804. Thureau-Dangin, P., La renaissance catholique en Angleterre 
au XIX:e siecle. III. 27, 197. 

805. , Histoire de la monarchie de Juillet. 27, 197. 

80G. Tomasevskyj, S., Iz zapisok Karolinciv pro 1708— -09. 80,145. 

807. Troeltsch, E., Die Bedeutung des Protestantismus fflr die 
Entstehung der modemen Welt. 26,291. 

808. Trolle Bonde, C, Anteckningar om Bondesläkten. Kongl. 
rådet grefve Carl Bonde. II. 21,25. 

800. , Öfverst löjtnanten friherre Gustaf Carl Baners dagbok 

1G72— 97. 26,211. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 49 

810. Trollb Bonde, C, Ex bibliotheca Trolleholmiae. II, 2. 26,2 1 1. 
811. , Trolleholm förr och nu. IV. 27,261. 

812. Trudy imp. Russk. voenno-istor. oböestva. 30,5 2. 

813. TuNGEL, L. Nilsson, Efterlämnade papper. Utg. afP. Son- 
dén. 28,59. 29,52. 

814. TÖRNE, P. O. VON, De tidigare försöken till en katolsk eröfring 
af England under drottning Elisabeth. 29,63. 

815. , Ptolémée Gallio, cardinal de Come. Etude sur la cour 

de Rome, sur la secrétairie pontificale et sur la politique des 
papes au XVI:e siécle. 29,74. U. 

816. Uddgren, H. E., Kriget i Finland år 1713. 27,56. 

817. Ulmann, H., Zur Beurteilung des Kronprinzen von Schweden 
im Befreiungskriege 1813 — 14. 29,i8i. 

818. Undersökningen af de centrala ämbetsverkens arkiv 1901 — 
1902. 23,289. 

819. Uppland. Skildring af land och folk. 22,37. 23,94, 355. 

27,55. 

820. Upplands fornminnesförenings tidskrift. H. 21. 21,i63. 

821. Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 1314 
— 1787. Utg. af C. M. Kjellberg. 27,i2i. 

822. Uppsala universitets matrikel. 22,i6i. 

823. Ur kristendomens historia och tankevärld. 27,261. 

824. Urkunden und Aktenstttcke zur Geschichte des Kurfursten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 22,55. V. 

825. Wadstbin, E., Ett engelskt fornminne från 700-talet och 
Englands dåtida kultur. 21,i6 4. 

826. Wagemann, Anna, Die eiserne Maske öder nach zwei Jahr- 
hunderten. 24,16 5. 

827. Wahl, J. O., Fclttogene 1716 og 1718. 24,82. 

828. Wahlström, L., Gustaf III och norrmännen. 27,5 7. 
829. -, Erik Gustaf Geijer. 27,261. 

830. Wallace, D. M., Russia. 26,i23. 

831. Walpole, S., The History of twenty-five Years. 26,123. 28,i92. 

832. Vandal, A., L'Odyssée d'un ambassadeur. Les voyages du 
Marquis de Nointcl 1670—1680. 21,5/. 

833. , L*avéneraent de Bonaparte. Öfv. af S. Eurén: Bona- 
parte och Brumaire. 27,63, 19 2. 

834. Vannérus, a.. Vetenskapssystematik. 28,5 8. 

835. Warburg, K., Johan Gabriel Richert. 25,123, 191. 

836. Varenius, o.. Beskattning och statsreglering i England. 26,2 9 5. 

4 — 152528. Ilist. Tidskrift. Innehålhöfversikt. 50 ANMÅLDA ELLER OMNÄMNDA 6KRIFTBB 

837. Yakenius, o., Das schwedische Badgetrecht. S9,i33. 
838. , Riksdagsordningens 46 §. 29,i80. 

839. Watson, J. F., The Swedes' Chorch and House of Sven Sener 
1677. 27,259. 

840. Vedel, V., Helteliv. En Studie över Heltedigtningens Grund- 
trsek. 23,294. 

841. , Ridderroraantiken i fransk och tysk Middelalder. 26,289. 

842. Wehrmann, M., Geschichte von Pommern. II. 27,127. 

843. Weibull, c. g., Freden i Roskilde. Aktstycken och fram- 
ställning. 28,181. 

844. Weibull, L., Sophia Brahe. 24,i63. 

845. , Studier i Lunds domkyrkas historia. 26,282. 

846. , Lagerbrings skrifter och bref. 27,ii6. 

847. , Annalerne og Kalendariet fra Colbaz. 29,26 4. 

848. Weibull, M., Från Lund och Lundagård. 28,92. 

849. m. fl., Stormaktstiden, förra skedet. 1611—1660. 

(Sveriges historia. 5.) 28,s. 

850. Weihe, F. c. von, Dagbok 1708 — 1712. Utg. af E. Carl- 
son. 28,91. 

851. Vejle Amts Aarbeger. 1907. 29,189. 

852. Vendel, V., Urtima riksdagen i Örebro 1812. 27,p. 

853. Vendell, II., Ordbok öfver de östsvenska dialekterna. 26,28 3. 

27,254. 

854. Ver sacrum. 22,164. 

855. Wertiieimbr, E. von, Graf Julius Andrassy, sein Leben und 
seine Zeit. I. 30,305. 

856. Westerblad, c. a., Ling. Hans betydelse och hans verk. 27,26 1 . 

857. Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 21,i62. 28,29o. 

24,269. 27,118. 28,183. 29,180. 80,141, 295. 

858. Westltng, b. g. W., Hufvuddragen af den svenska folkunder- 
visningens historia. 21,23. 

859. Westman, K. G., Svenska rådets historia till år 1306. 25,/. 

860. Westrin, Th., Utredning om neutraliteten. 22,i6i. 

861. , Ett år i Stockholm. Samtida anteckningar om turkiska 

sändebudet Mustafa ägas vistelse i Sverige 1727 — 1728. 25,47. 
862, , Väntans och besvikelsens dagar i Åbo 1715 — 1716. 

27,254. 

863. Vetenskapsakademiens årsbok. 30,2 9 2. 

864. Widell, L., Statistiska Tabellkommissionen 1756 — 1906. 

26,282. 

865. ViDONi, Petrus, Nuntiaturberichte tiber den ersten nordischeii 
Krieg aus den Jahren 1655—1658. 26,286. 

866. Wiegand, W., Anmälan af Inventare des grossherzoglich 
Badischen General Landesarchiv och Mittheilungen der k. 
preussischen Archivvcrwaltung. (Hist. Zeitschrift.) 22,7 2. 

867. WiESE, E., Die Politik der Niederländer während des Kalmar- 
kriegs (1611 — 1613) und ihr Bundniss mit Schweden (1614) 
und den Hansestädten (1616). 23,2 9 4. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 51 868. WiBSBLGRBN, H., I gamla dagar och i våra. Småskrifter. 

21,93. 

869. WiLSKMAN, A., Släkten Wilskman. 28,6 2. 

870. WiRSÉN, C. D. AP, Lefnadsteckningar. 21,337. 

871. WiRSÉN, E. AF, Balkanfolken och stormakterna. 29,272. 

872. Vitterhets-, hist. och antiqvitets-akademiens handlingar. 21,238. 
872^. månadsblad. 21,238. 

873. WiTTiCH, K., H. G. von Amims verksamhet i sachsisk tjänst. 

22,7 2. 

874. Vjestnik vsemirnoj istorij. 21,i6 9. 

875. The World^s Classics. 27,192. 

876. WORSFOLD, W. B., Lord Milner's Work in South Africa from 
its Commencement in 1897 to the Peace of Vereeniging in 
1902. 27,194. 

877. Wrangel, E., Magnus Stenbock, mannen och minnet. 30,i4 8. 

878. Wrangel, H., Kriget i Östersjön 1719—1721. 26,ii9. 
27,190. 

879. VoLZ, G. B., Friedrich der Grosse und die erste Teilung 
Polens. 30,2 20. 

880. Vårt försvar (1907). 27,i9i. 

881. Värmlands regementes historia. 23,35 5. 

Y. 

882. Ymer. '21,i64. 

Z. 

883. Zapiski. (Mitteilungen der Sevcenko-Gesellschaft der Wissen- 
schaften.) T. XCII, kn. VI. 30,i44. 

884. Zeitschrift der Savignystiftung ftir Rechtsgeschichte. 28, 190. 

885. Zeitschrift des Vereins fUr Kirchengeschichte der Provinz 
Sachsen. Bd 5. 28,25 5. 

886. Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. 28,i8 5. 

887. Zeitschrift ftir Kirchengeschichte. 26,291. 

888. Zwibdineck-SOdenhorst, II. von, Deutsche Geschichte von 
der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiser- 
reiches. 26, 123. 

Å. 

889. Ålund, E., Runorna i Norden. 25,7. 

890. -Årsbok 1909, utg. af Riksföreningen för svenskhetens be- 
varande i utlandet. 30, 142. 

O. 

891. ÖDBERG, F., Om konung Johan Ili:s förföljelse mot stathälla- 
ren Karl Henriksson Horn och hans bröder 1500 — 1592. 24,2 6 9. 50 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

837. Yarenius, o., Das schwedische Badgetrecht. S9,i33. 
838. , Riksdagsordningens 46 §. 89,i8o. 

839. Watson, J. F., The Swedes' Chorch and House of Sven 
1677. 27,259. 

840. Vedel, V., Helteliv. En Studie över Heltedigtningens ( 
trsek. 23,294. 

841. , Ridderromantiken i fransk och tysk Middelalder. 2 

842. Wbhrmann, M., Geschichte von Pommern. II. 27,i2 

843. Weibull, c. g., Freden i Roskilde. Aktstycken och 
ställning. 28,181. 

844. Weibull, L., Sophia Brahe. 24,i63. 

845. , Studier i Lunds domkyrkas historia. 20,2 82. 

846. , Lagerbrings skrifter och bref. 27,ii6. 

847. , Annalerne og Kalendariet fra Colbaz. 29,2 64. 

848. Weibull, M., Från Lund och Lundagård. 28,9 2. 

849. m. fl.. Stormaktstiden, förra skedet. 1611- 

( Sveriges historia. 5.) 28,s. 

850. Weihe, F. c. von, Dagbok 1708—1712. Utg. af E. 
son. 28,91. 

851. Vejle Amts Aarbeger. 1907. 29, is 9. 

852. Vendel, V., Urtima riksdagen i Örebro 1812. 27,9. 

853. Vendell, H., Ordbok öfver de östsvenska dialekterna, i 

27,2 54. 

854. Ver sacrum. 22,164. 

855. Wertheimer, E. von, Graf Julius Andrassy, sein Leb^ 
seine Zeit. I. 80,305. 

856. Westerblad, c. a., Ling. Hans betydelse och hans verk. : 

857. Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 21,i62. i 

24,269. 27,118. 28,183. 29,180. 30,141, 295. 

858. Westling, b. g. W., Hufvuddragen af den svenska folk 
visningens historia. 21, 2J. 

859. Westman, K. G., Svenska rådets historia till år 1306 

860. Westrin, Th., Utredning om neutraliteten. 22,i6i. 
861. , Ett år i Stockholm. Samtida anteckningar om ti 

sändebudet Mustafa ägas vistelse i Sverige 1727 — 1728. 
862. , Väntans och besvikelsens dagar i Åbo 1715- 

27,254. 

863. Vetenskapsakademiens årsbok. 80,29 2. 

864. Widell, L., Statistiska Tabellkommissionen 1756- 

26,282. 

865. ViDONi, Petrus, Nuntiaturberichte tiber den ersten norc 
Krieg aus den Jahren 1655 — 1658. 26,2 86. 

866. Wiegand, W., Anmälan af Inventare des grossher: 
Badischen General Landesarchiv och Mittheilungen ( 
preussischen Archivverwaltung. (Hist. Zeitschrift.) 22, 

867. Wiese, E., Die Politik der Niederländer während des Kj 
kriegs (1611 — 1613) und ihr Biindniss mit Schweden ( 
und den Hansestädten (1616). 23,2 9 4. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 53 

Historisk tidskrift för Skåneland. 21,57, 93, 22,22, 80. 23,7r, 

89. 24,40, B6. 25,5/. 26,(^2. 27,43. 28,22, 8S. 29,90. dO,P5. 

Hvar 8 dag. 219,46. 

Illustrerad militärrevy. 24,//. 2o,/7. 26,/5, tf2. 28,22. 29,20, 

89. 30,42. 

Jernkontorets annaler. 22,/j. 24,55. 26,19. 29,20. 30,/9, 95. 

Julbok för Västerås stift. 27,7/. 30, /9. 

Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. 

21,89. 29,57. 

Julkvällen. 27,99. 

Julnummer, utg. af Adelns diskussionsklubb. 27,9P. 29,20. 

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 22, /j. 2B,2P. 

25,5/. 27,; 5. 28,22. 

Earl Johans förbundets handlingar. 27,99. 

Erigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. 21, /9. 

22,13. 23,7/. 24,//, 22. 25,/7. 26,19. 28,22. 29,20. 30,/9. 

Eult och konst. 27,17, 45, 89. 28,95, i/j. 29,20. 

Eyrklig tidskrift. 21,/9, 37. 24,55. 26,/9. 27,/7. 29,20, 46, 86. 

Eyrkohistorisk årsskrift. 21,/9. 22,/j. 23,29. 24,//. 25,29. 

26,5J. 27,45, 71. 28,/lJ. 29,57. 30,95. 

Lyktgubben. 27,90. 

Läsning för svenska folket. 22,/4. 24,//, 56. 27,/7. 28,25. 

29,20. 30, /9. 

Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening. 25,5/. 27,P0. 

Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar. 

30,/9, 42. 

Meddelanden från föreningen för grafisk konst. 25, /7. 

Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. 21,37. 24,/2. 

26, /9. 

Meddelanden från Nerikes fornminnesförening. 21,57. 

Meddelanden från Nordiska museet. 23,.^o. 24,/ 2. 

Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 27,PO. 

30,P5. 

Meddelanden från svenska Riksarkivet. 21,57. 22,5/. 23,47, 

71. 2å,22. 26,/9, 53. 27,45, 71. 28,/14. 29,59, 99. 

Meddelanden från Svenska slöjdföreningen. 24,12, 4o. 
Meddelanden från Örebro läns fornminnesförening. 26,/ 9. 30, /P. 
Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening. 27, po. 29,59. 
Norden. 23,50. 
Nordisk tidskrift, utg. af Letterstedtska föreningen. 21,20, 37, 

67, 93. 22,14, 22, 51, 80. 23,J0, 47, 71, 9P. 24,12, 22. 25, /7. 
61. 26,/P, 39, 53, 62. 27,/7, 45, 71, 90. 28, 23, 51, 85, 114. 
29,20, 46j 59, 89. 30,42, 66, 96. 

Norrland. 27,Po, 28,5 1. 30,95. 

Norrländska samlingar. 23,72. 25,52. 

Numismatiska meddelanden. 29,45. 

Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 

svenskt folklif. 22,14. 23,^o. 52 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

892. ÖDBBRG, F., Hogenskild Bielkes moder, fru Anna Högen 
Dala och Åkerö, och hennes tid (1513—1590). 29,i 

893. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förha: 
(1907—1908, N:o 12). 29,63. 

894. ÖRNBBRG, V., Svenska ättartal. 26,59. 28,i22. 

895. ÖSTERGREN, P. A., Till historien om 1734 års lagrei 
Inledning och öfversikt. II. De civilråttsliga balkar; 
1731 och 1734 års ständer. 23,94. V. Tidskrifter och periodiska publikatioi 

refererade till innehållet. 

Srerige. 

1. Allmänna försvarsföreningens årsskrift. 21,/p. 22,13, 

2. Allmänna svenska boktryckareföreningens meddelanden, i 

3. Antiqvarisk tidskrift för Sverige. 23,2p. 26, /5. 29,20. 

4. Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 29,«7. 

5. Arkiv för nordisk filologi. 21,19, 37, 67, 93. 22,22, 

23,47, 71, 89. 2i,22, 40. 25,77, 29, 61. 26,J9, .63, 62. 
44, 70, 89. 28,22, 50, 85. 29,4d. 67, 89. 30,42, 66. 

6. Arte et Marte. 29,sp. 

7. Artilleri-tidskrift. 21,16. 

S. K. Bibliotekets handlingar. 21, /9, 67. 23,47. 24,59 

27, /7. 28,22. 
9. K. Bibliotek ets årsberättelse. 24,22. 

10. Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns for 
och historia. 21,57. 

11. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 23,7/. 
30, /s. 

12. Bidrag till vår odlings häfder. 21,93. 

13. Bonniers månadshäften. 27,44. 

14. Det nya Sverige. 28,60, 113. 29,67. 30,42, 6 6. 

15. Ekonomisk tidskrift. 22,22, 51. 24,22. 25,2P. 26,ö2. 

16. Fataburen. 21,16, 44. 28,22, 50, 113. 30,/s, 66, 96. 

17. Fornvännen. 26,JP. 21,16, 44, 89. 28,22, 60, 113. 2t 

67. 30,95. 

18. Från svenska statsförvaltningen. 29,45, 67. 30,dtf. 

19. God jul. 21,89. 2S,li3. 

20. Handlingar rörande Sveriges historia. 28,50. 

21. Helsinglands fornminnessällskaps årsskrift. 23,29. 

22. Historiska handlingar, utg. af K. Samfundet för utgifv 
handskrifter rörande Skandinaviens historia. 23,^9. 
25,29. 27,44. 28,50. 29,40. 30,42. TIDSKBIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 55 

86. Vårt försvar. 2S,30. 2S,19, 63. 27,71. 8d,fi. 80,10, 43. 

87. Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 21,94, 

88. Ymer. 22,2J, 80. 23,71. 27, f«, 4fi, 9t. 28,51, 8$. 

89. Årsbok, utgifven af »Sveriges flotta». 27,0/. Norgre. 

1. For Kirke og Kultur. 21,io. 28,¥S, 71. 24,iJ. 28,//^. 

2. Historiske Samlingar. 23, jo. 26, /0. 28,1J. 29,47. 

3. Historisk Tidsskrift. 21,0^. 23,jo, 90. 24,2J. 25, f^, jo. 26,54. 
27,;^, 46, 71, 9t. 28,95. 29,49, 91. 30,4J, 57. 

4. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. 22, /5. 

&. Norsk Militsert Tidsskrift. 21,io, $8. 22, /5. 23, jo. 24,/i, ij. 
25,79. 29,1/. aO,/0. 

6. Norsk Theologisk Tidsskrift. 23,71. 30,44. 

7. Samtiden. 21,io, 38, 94. 22,/5. 23,71. 24,/j. 28,4/. 25,J0. 
26,40. 27,lfi, 71. 

8. Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christania. 29,i/. 

9. Tidsskrift for Retsvidenskab. 22,ij. 25,5J. 27,/9. Danmark. 

1. Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 25, J/. 26,20 

63. 

2. Danske Magazin. 21,20. 22,/5, 52. 28,49. 24, /j, 57. 26,5j. 
29,1/. 30,/P. 

3. Dansk Tidsskrift. 21,59, 94. 22,23, 52, 81, 28,90. 24,4/. 
26,40. 

4. Det Ny Aarhundrede. 24,2 J. 25, jo, 63. 

5. Fra Arkiv og Museum. 21,94. 24,/2, 57. 26,/9. 29,ep. 

80,97. 

6. Fra Frederiksborg Ärat. 80,97. 

7. Gads Danske Magasin. 28,5i. 29,49. 

8. Historisk Tidsskrift. 21,20, J9, 94. 22,2.?, 8t. 23,J0. 25,/9, 

5J. 26,19. 27, /9, 46. 28,95. 29,59. 80, /9, 44, 57. 

9. Hoiskolebladet. 27, /9. 

10. Kirkehistoriske Samlinger. 22,52. 23,j/. 25,j/. 27, /9, 46. 
28,2 J. 29,2/. 

11. Kunst. 27, /9. 

12. Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 27,/ 9. 

13. Militsert Tidsskrift. 21,20. 22, /5. 2t>,22. 80, ;9. 

14. Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 25,j/. 26,4o. 29,59. 

80,97. 

15. Teologisk Tidsskrift. 28,49. 26,5.?. 

16. Tilskueren. 21,69. 22,2J, 52. 28,72. 24,i.?. 25,5J. 28,95. 54 TIDSKRIFTER OCH PBRIODISKA PUBLIKATIONER 

56. Ord och bild. 21,20, 37, fil, 93, 22,/4, tx^ 5/, 80. 21 

72, 89. 24, /2, 2», 40. 25, /A, 62. 26, /0, 39, 54, 62. 2; 

7/, 90. 28,5/, «5, n4. 29,45, d^, «9. ao,4j, tftf. 

57. Pedagogisk tidskrift. 24,40, 5d. 25,tfi. 26,54. 28,5/. 2{ 

58. Persouhistorisk tidskrift. 21,20, 37, 68. 22,14, 22, si. 

72. 24,40. 25,^0, 62. 26, /tf, 39, 54. 2,1,46, 72, 90. 2 
114, 29,47, 90. flO,43, 96. 

59. Redogörelse för Malmö museums förvaltning och 
dO,96. 

60. Samfundet St. Eriks årsbok. 23,72. 25, /7, 62. 26,tf2. 
28, //4. 29,00. 30,97. 

61. Samlaren. 21,9^. 23,49. 24,22. 25, jo. 26,54. 27,72. 

29,47, 90. 30,07. 

62. Samlingar utgifna af Svenska fornskriftsällskapet. 21,6i 
23,49. 24,2.?. 25,52. 26,40. 27,45. 28,5/. 29,47. 30 

63. Skrifter och handlingar utgifna genom Svenska autograf 
pet. 24, /2. 

64. Skrifter utgifna af K. Humanistiska vetenskaps- sam f 
Uppsala. 27,72. 

65. Språk och stil. 28,5/. 29,47. 

66. Statsvetenskaplig tidskrift. 21,59, 68, 94. 22,/4, 52, 

48, 72. 24,2 J. 25,52. 26,40, 63. 21,46, 72, 91. 28 
86, 114. 29,2/, 68. 30,57. 

67. Svenska akademiens handlingar. 21,20. 22,/4. 22,30. 

56. 21,17. 30,57. 

68. Svenska fornminnesföreningens tidskrift. 21, 20, 38. 24,/2. 2 

69. Svenska jägareförbundets tidskrift. 29,59, 90. 30,97. 

70. Svenska slöjdföreningens tidskrift. 26,/9. 27,72. 

71. Svenska turistföreningens årsskrift. 21,59. 23,49. 24,2J 
26,40. 27,45. 28,5/. 29,47. 30,4 J. 

72. Svensk tidskrift. 30,97. 

73. Sveriges allmänna handelsförenings månadsskrift. 25, /9 

74. Tidskrift i fortifikation. 21,2o. 24,/2. 25,/^^. 26,/9. 

75. Tidskrift i militär hälsovård. 22,/4. 27,/7. 29,2/. 3( 

76. Tidskrift i sjöväsendet. 22,/4. 23,.?o. 24,/2. 25,;9. 
27,/7. 29,2/. 

77. Till hembygden. 27,72. 28,//4. 30,/9. 

78. Upplands fornminnesförenings tidskrift. 22, /4. 24, /2. 

79. Varia. 25,/9. 27,45, 72. 

80. Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. 21,^9. 23 

24,55. 27,45. 28,95. 29,59. 30,97. 

81. Vinterbloss. 28, //4. 29,90. 

82. K. Vitterhets-, liistorie- och antiqvitets-akademiens ham 

21,59. 

8)3. K. Vitterhets-, historie- och antiqvitets-akademiens måna 

21,6s, 

84. Vår flotta. 26,/9. 27,/7. 28,2J, 114. 29,2/, 47, 68. 
80. Vårt fosterland och dess försvar. 27, /7. 28,2J, 51. 29,. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 55 

;. Vårt försvar. 2S,30. 26, /y, 63. 27,7 j. 2»,2l. dO,/p, 43. 

\ Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 21,94. 

I. Ymer. 22,2J, 80. 2S,7». 27, ta, 4h, 91. 28,62, 86. 

. Årsbok, ut^fven af »Sveriges flotta». 27,9/. Norge. 

For Kirke og Kultur. 21,20. 2S,48, 72. 24,2 j. 2S,it4. 

Historiske Samlinger. 2S,30. 26, ;p. 28,2^. 29,47. 

Historisk Tidsskrift. 21,0^. 2S,30, 90. 2i,23. 25, i^, 30. 26,54. 

27,;^, 46, 72, 91. 28,86. 29,49, 9t. dO,43, 67. 

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. 22, /5. 

Norsk Militsert Tidsskrift. 21,20, 68. 22,15. 2S,30. 2l,/2, 23. 

2^,18. 29,2/. dO,i9. 

Norsk Theologisk Tidsskrift. 28,72. 90,44. 

Samtiden. 21,20, 38, 94. 22,/5. 28,72. 24,/^. 28,4/. 25,^0. 

26,40. 27,/^, 72. 

Skrifter udgivne af Yidenskabs-Selskabet i Christania. 29,2/. 

Tidsskrift for Retsvidenskab. 22,2 J. 2^,63. 27, /9. Danmark. 

Aarb0ger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 25,5/. 26,20 

63. 

Danske Magazin. 21,20. 22, /5, S2. 28,45. 24,/^, 57. 26,^^. 

29,2/. dO,/9. 

Dansk Tidsskrift. 21,68, 94. 22,23, 62, 81. 28,90. 24,4/. 

26,40. 

Det Ny Aarhundrede. 24,25. 25,jo, 63. 

Fra Arkiv og Museum. 21,94. 24, /2, 57. 26, /9. 29,59. 

80,97. 

Fra Frederiksborg Amt. 30,97. 

Gads Danske Magasin. 28,52. 29,49. 

Historisk Tidsskrift. 21, 20, 38, 94. 22,2.?, 8t. 23,50. 25, /s, 

63. 26,79. 21,18, 46. 28,86. 29,09. 80,79, 44, 67. 

Hoiskolebladet. 27, i8. 

Kirkehistoriske Samlinger. 22,52. 28,.?/. 25,5/. 27js, 46. 

28,23. 29,2/. 

Kunst. 27,18. 

Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 27, /9. 

Militsert Tidsskrift. 21,20. 22, /5. 2i),22. 30,79. 

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 25,5/. 26,40. 29,59. 

30,97. 

Teologisk Tidsskrift. 23,45. 26,55. 

Tilskueren. 21,59. 22,25, 62. 23,t2. 24,25. 25,55. 28,95. 56 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 17. Värden. 25,/»J. 26,20. 27,9/. 28,52. 

18. Vejle Amts Aarbeger. 30,97. 

19. Vört Forsvar. 21,20. 22,/5. 28,24. 29,22. Finland. 

1. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. 27,/9. 

2. Finska fornminnesföreningens tidskrift. 2^,48. 

3. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar. 24, /j. 25,^J. 
27,7J. 

4. protokoll och meddelanden. 24,4i. 2S,86. 30,/p. 

5. Finsk militär tidskrift. 21,20. 

6. Finsk tidskrift. 21,js, 69, 94, 22,75, 23, 5i, 81. 23,5/, 48, 

73, 90. 24,2J, 41. 25,29, 63. 26,40, B4, 63. 27,46, 72, 91. 
28,24, 62, 86, 115. 29,22, 48, 91. 30,44, 67, 97. 

7. Finskt museum. 23,j/. 28,24. 

8. Historialiinen arkisto. 21,2/, 69. 23,j/, 73, 90. 2o,63. 28,115. 

9. Joukahainen. 24,4/. 

10. Nutid. 23,75. 

1 1 . Nylänningen. 27,73. 

12. Politik och kultur. 28,24. 

13. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland. 21,94. 

22,52. 2å,t3, 23. 26,40. 27,/9, 73. 2S,87. 29,45. 80,95. 

14. Teologisk tidskrift. 23, ;y/. Ryssland. 

1. Baltische Monatsschrift. 23,49, 73. 24,/j. 27,19. 29,48. 30,/9. 

2. Mitteilungen ans der livländischen Geschichte. 28, //5. 30,95. 

3. Przeglad historyczny. 25,f?4. 

4. Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft. 21,^9, 

96. 23,75. 25,/5. 27,/9. 29,22. 

5. Sitzungsberichte der Gesellschaft ftir Geschichte und Alter- 
thumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 21,69. 28,90. 25,.?/. 
30,20. 

6. Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft fttr Literatur 
und Kunst und Jahresbericht des kurländischen Provinzial- 
museums. 21,95. Tyskland. 

1. Allgemeine Militär-Zeitung. 21,2/. 

2. Altpreussische Monatsschrift. 26,40. 30,20. 

3. Annalen des Vereins fur nassauische Altertumskunde und Ge- 
schichtsforschung. 28,24. 30,2o. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 57 

1. Archiv des Vereins f. d. Geschichte d. Herzogthums Lauenburg. 

25, /Ä. 
». Archiv fttr hessische Geschichte und Altertumskunde. 24, /j. 
i. Baltische Studien. 24,24. 25,Jf. 26,40. 
. Das Baycrlaod. dO,2o. 

. Beiheft zum Militär- Wochen blått. 28,^/. 28,24, 
. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 23,^/. 
. Beiträge zur hessischeo Kirchengeschichte. 27,/ 9. 
. Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte. 29,äp. 
. Blätter fttr die Geschichte der sächsischen Armee. 24,57. 

Blätter ftir Handel, Gewerbe und sociales Leben. 24,57. 
. Blätter för heimatliche Geschichte. 28,52. 
. Der alte Glaube. 22,«?/. 23,po. 

Darstellung aus der bayerischen Kriegs- u. Heeresgeschichte. 

28,57. 

Deutsche Heereszeitung. 21,2/. 

Deutsche Litteraturzeitung. 21,38, 69. 22,15, 23, st, 23,49, 

73, 90. 2i,24y 41. 25,/S. 26,40, 54, 63. 27,7.?, 91, 28,52, 8T. 
29,22, 48, 91. 30,44. 

Deutsche Revue. 21,2/. 27,47. 
. Deutsche Rundschau. 22,24. 26,54. 
, Deutsche Zeitschrift fttr Kirchenrecht. 22, /5, 23. 

Dresdner Anzeiger. 26, 40. 

Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. 

21,2/. 22,5/. 23,J/, 73. 2A,t3, 57. 26,20, 54. 27,19. 28,24. 
29,22. 30,20, 98. 

Forschungen zur Geschichte Bayerns. 27,9/. 

Franlffurter Blätter ftir Familien-Geschichte. 30,95. 

Freiburger Diözesan-Archiv. 26,20. 

Gebirgsfreund. 27,/ 9. 
. Geschichtsblätter fttr Stadt und Land Magdeburg. 23,.v/. 26,40. 
. Die Grenzboten. 27,47. 
. Göttingische gelehrte Anzeigen. 21,38. 23,90. 26,2o. 27,47, 9i. 

28,//5. dO,67. 
. Hannoversche Geschichtsblätter. 22,/ 5. 
. Hansische Geschichtsblätter. 21,2/. 23,90. 26,20. 27,/9. 28,24. 

29,22. 80,20. 

. Hessenland. 22,5/. 26,54. 

. Historische Monatsblätter fur die Provinz Posen. 23,5/. 29,^9. 

30,20. 
'. Historische Vierteljahrschrift. 21,2/, 39, 69, 95, 2^,2/, 52, 8i, 

23,52, 49, 73, 90. 24,24, 41, 57. 25,04. 26,4/, 55, 63. 21,19, 
47, 73, 92, 28,52, 87, 115. 29,22, 48, 69, 91, 30,44, 67, 98, 

i. Historische Zeitschrift. 21,2/, 39, 69, 95, 22,15, 24, 53, 81. 

23,52, 49, 73, 91, 24,4/. 25,/9, 31, 64, 26,20, 41, 55, 63, 
t7,19, 47, 73, 91. 28,24, 52, 87, ll5, 29,22, 49, 69, 92. 30,44, 
68, 98. 

^' Historisches Jahrbuch. 26,55. 58 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

38. Historisch-politische Blätter. 25,^1. 29,pj. 

39. HohenzoUern-Jahrbach. 23,y/. 26,20. 28,97. 

40. Internationale Wochenschrift fQr Wissenschaft, Kanst u. Tech- 
nik. 28,24. 

41. Jahrbuch der Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterl. Alter- 
tQmer zn Emden. 26,20. 

42. Jahrbuch der königlichen prcussischen Kunstsammlangen. 27, 1 9. 

43. Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen. 29,22. 

44. Jahrbuch des Vereins fflr die evangelische Kirchengeschichte der 
Grafschaft Mark. 28,^2. 

45. JahrbQcher fiir die deutsche Armee und Marine. 26,20. 90,2(;. 
40. Jahrbflcher und Jahresberichte des Vereins ftlr meckleuburgischc 

Geschichte und Alterthumskunde. 21,95. 28,24. 29,2J. 

47. Jahresbericht des altmärkischen Vereins fdr vaterländische Ge- 
schichte und Industrie zu Salzwedel. 24,/^, 57. 

48. Jahresbericht des historischen Vereins f. Mittelfranken. 26,2/. 

49. Jahresbericht des historischen Vereins zu Brandenburg. 22,/0. 

50. Jahresbericht des thtiringisch-sächsischen Vereins fttr £fforsch- 
ung des vaterländischen Altertums und Erhaltung seiner Denk- 
male in Halle a. d. Saale. 29,2^. 

51. Jahresbericht des Vereins f. Gesch. der Stadt Nömberg. 25,<?4. 

52. Jahresbericht des Vereins ftlr Geschichte und Alterthttmer der 
Stadt Einbeck und Umgegend. 21, ga, 

53. Jenaische Zeitung. 26,20. 

54. Kirchl. Korrespondenz f. d. Mitglieder des Evang. Buudes. 
26,20. 

55. Konservative Monatschrift fttr Politik, Literatur und Kunst. 

50. Korrespondenzblatt des Gesaratvereins der deutschen Geschichts- 
und Altertumsvereine. 21,^9. 22,24. 27,20. 

57. Literarisches Centralblatt. 21,^p, 95. 22,16, 24, 53, 81. 23,4P, 

74, 9/. 24,24. 25,;9, 64. 26,20, 41, 55, 63. 27,47, 13, 9t. 
28,5.?, 89, 115. 29,2jf. 30,44. 

58. Mannius. 30,20. 

59. Mansfelder Blätter. 23,49. 24, /5. 

60. Marine- Rundschau. 23,32. 

61. Militär-Wochenblatt. 23,.?2. 24,57. 26,2/. 20,2.?, 70. 30, 

20, 98. 

62 Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins fttr hessische Ge- 
schichte und Landeskunde. 22,/^. 
63. Mitteilungen aus der historischen Literatur. 21,2/, 39. 22,fö, 

24, 81. 23,49, 74, 01. 24,/5, 24. 25,^5. 26,4/. 27,20, 13. 
2S,53, 88. 29,70. 30,44, 68. 

04. Mitteilungen aus der lippiscben Geschichte und Landeskunde. 
27,20. 

05. Mitteilungen der literarischen Gesellschaft Masovia. 21,22. 24,57. 

30,20, 98. 

C) G. Mitteilungen des Alterturasvereins zu Planen i. V. 26,4/. TIDSKRIFTBR OCH PBRIODISKA PUBUEATIONBR 59 

Mitteilungen des historischen Yereins der Mediomatrlker fttr 
die Westpfalz in ZweibrQcken. 21,22. 
Mitteilungen des historischen Yereines der Pfalz. 21,22. 
Mitteilungen des Yereins f. anhaltische Geschichte u. Altertums- 
kunde. 90,20. 

Mitteilungen des Yereins f. die Geschichte Berlins. 25,/p. 
26,2/. 

Mitteilungen des Yereins f. Geschichte der Stadt Nttrnberg. 
25,19. 27,20. 

Mitteilungen des Yereins f. Geschichte Dresdens. 21,7o. 90,2o. 
Mitteilungen des Yereins f. Geschichts- und Alterthumskunde 
zu Kahla und Röda. 22,16. 

Mitteilungen des Yereins f. Ittbeckische Geschichte und Alter- 
thumskunde. 2a,fiB. 27,20. 

Mitteilungen von Freiberger Altertumsverein. 28,4P. 
Monatsblatt f. d. evangelische Gemeinde u. die Ephorie Lutzen. 
28,25. 

Monatsblätter. 22,;5. 24,24. 26,2/. 27,20, 47. 28,25. 30,2/. 
Monatsschrift f. Gottesdienst u. kirchl. Knnst. 21,95. 
Montagsblatt. 29,2/^. 

Mtihlbänser Geschichtsblätter. 27,20. 90,2/. 
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen. 24,58. 
Neue Heidelberger Jahrböcher. 29,2J. 

Neue Mitteilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer 
Forschungen. 24, /4. 

Neues Archiv f. sächsische Geschichte und Altertumskunde. 
21,jp, 95, 22,24. 24,58. 27,20. 28,25. 29,2J. 
Oberbayerisches Archiv f. vaterländische Geschichte. 28,25. 
Oberscblesien. 22,24. 

Pommersche Jahrbttcher. 21, 70. 25,55. 27, 20. 30,2/. 
Praehistorische Zeitschrift. 30,2/. 
Preussische JahrbUcher. 21,95. 26,2/. 27, 20. 28,88, 115, 

29,2J, 92. 

Der Roland. 25,5/. 

Schriften des Yereins f. Geschichte der Neumark. 28,25. 

Schriften des Yereins f. Geschichte des Bodensees und seincr 

Umgebung. 27,20. 

Schriften des Yereins f. Geschichte u. Naturgeschichte der 

Baar und der angrenzenden Landesteile in Donaueschingen. 

30,2/. 

Schriften des Yereins f. schleswig-holsteiniscbc Kirchenge- 

schichte. 22,25. 

Schwäbisches Archiv. 30,2/. 

Sonntagsbeilage der Nationalzeitung. 24,58. 

Sonntagsbeilage zur Yossischen Zeitung. 27, 20. 28,25. 

Stralsundische Zeitung. 28,25. 

Studien und Mitteilungen a. d. Bened.- u. Cist.-Orden. 25,^5. 60 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

100. Thtiringer Kalender. 24,5é/. 

101. Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau. 24,5^. 29,2.v. 

102. Yelhagen & Klasings Monatshefte. 26,2/. 

103. Veröffentlichungen des Altertums-Vereins zu Torgau. 24,/^. 

104. Vierteljahrshefte fttr Truppenftihrung und Heereskunde. 29,2J. 

105. Vierteljahrschrift fttr Social- und Wirtschaftsgeschichte. 29,70, 

92. 

106. Wttrttembergische Vierteljahrshefte ftir Landesgeschichte. 21,95. 
26,2/. aO,99. 

107. Zeitschrift der Gesellschaft ftirSchlcswig-HolsteinischeGeschichte. 

24,42. 28,25. 

108. Zeitschrift der historischen Gesellschaft fttr die Pro vin z Posen. 
21,39, 70. 26,05. 27,20. 

109. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. 23,32. 

110. Zeitschrift des Harz-Vereins fUr Geschichte und Altertums- 
kunde. 28,25. 

111. Zeitschrift des historischen Vereins fttr Niedersachsen. 26,4/. 

28,25. 

112. Zeitschrift des Vereins fttr Geschichte und Alterthum Schle- 
siens. 21,95. 

113. Zeitschrift des Vereins fttr hamburgische Geschichte. 24,.i«. 

114. Zeitschrift des Vereins fttr hessische Geschichte und Landes- 
kunde. 21,95. 

116. Zeitschrift des Vereins ftir Ittbeckische Geschichte und Al- 
tertumskunde. 28,ss. 29,2?. 

116. Zeitschrift des Vereins ftir thtiringische Geschichte und Alter- 
thuraskunde. 21,9^. 23,52. 24,5ä. 26,2/. 27,2/. 

117. Zeitschrift ftir deutsche Philologie. 27,2/. 

118. Zeitschrift fttr Kulturgeschichte. 23,52. Schweiz. 

1. Allgemeine schweizerische Militärzeitung. 26,2/. 30,20. 

2. Anzeiger fttr schweizerische Geschichte. 30,20. Österrike-Ungern. 

1. Archiv ftir österreichische Geschichte. 21, .'^5. 

2. Bulletin international de l*académie des sciences de Gracovie. 

28,25. * 

3. Forschungen u. Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarl- 
bergs. 28,87. 

4. Kwartalnik historyczny. 2o,fi4. 

5. Mittheilungen der Sevéenko-Gesellschaft der Wissenschaften in 
Lemberg. 28,25. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 61 

6. Mittheilungcn des Instituts fttr oesterreichische Geschichts- 
forschung. 21,59, lo. 22,24. 23,74. 24,57. 

7. Mitteilungen des nordböhmischen Exkursions-Klabs. 26,21. 27,20. 

28,25. 

8. Mitteilungen des Vereins fttr Geschichte der Deutschen in Böh- 
men. 24,24, 42, 57. 27,47. 

9. Przewodnik bibliograficzny. 25,^4. 

10. Streffleurs österreichische militärische Zeitschrift. 21,22. 

11. Zeitschrift des deutschen Vereines fttr die Geschichte Mährens 
und Schlesiens. 21,^9. Nederland. 

1. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Geuootschap. 
23,J2. 24,14. 25,5/, 65. 2S,ll5. 

2. Nasporingen en studien op het gebied der Nederlandsche Krijgs- 
geschiedenis. 22,/^. 

3. Nederlandsch Archievenblad. 22, fö. 

4. Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkerkunde. 22,/^. England. 

1. Century Path. 27,92. 

2. Contemporary Review. 22,25. 

3. Edinburgh Review. 21,22. 26,ö5. 26,ö5. 

4. English Historical Review. 21,22, 70, 96. 22,25, 55, 82. 23,52 

50, 74, 91. ^,24, 42. 25,/9, 5/, 65. 26,2/, 4/, 55. 27,2/, 47, 75, 
92. 28,25, 55, 88, 115. 29,49, 70, 92. 30,44, 68, 99. 

5. The Nineteenth Century. 25,/9. 

6. Public Libraries. 24,5S. 

7. The Quarterly Review. 25,6*5. 

8. The Scottish Historical Review. 24,25. 

9. Transactions of the Royal Historical Socicty. 24,5.9. 27,2/. 

28,25. 

10. The United Service. 24,42. 

11. The Westminster Review. 29, 70. 

12. The Yale Review. 27.2/. Frankrike. 

1. Annales de TEst. 22,55. 23,74. 

2. Annales des sciences politiques. 26,4i, 55. 2S,26. 

3. Archives diplomatiques. 27,92. 

4. Le Bibliographe möderne. 28,55. 

5. Bulletin critique. 26,55. 62 TIDSKRIFTBR OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 6. Bulletin périodiquc de la Société Ariégeoise des sciences, lettrcs 
et arts. 2Sy26. 

7. Le Correspondant. 22,5 J. 28,25, 88. 

8. Mélanges d*histoire et d*archéologie. 25,^5. 

9. Mémoires de racadémie de Vaucluse. 27,2/. 

10. Nouvelle revue historique de droit Frangais et étranger. "11,39. 
23,74, 91. 25,/0. 27,4<?. 2S,88. 

11. Revue critique d'histoire et de littérature. 28,9/. 28,5é7. 29,P2. 

12. Revue de Paris. 21,^9. 22,55. 

13. Revue des deux mondes. 22,92. 25,^5. 28,i/6'. 

14. Revue des études historiques. 23,9/. 

15. Bevuc des questions historiques. 21,9^. 22,^2. 25,/)5. 

16. Revue d*histoire diplomatique. 21,22, 39, lo. 22,25, 5J, st. 

23,50, 74, 91. 24,/4, 2Sy 42. 25,/9, 65. 26,4/, 65. 27,2/, 47, 
92. 28,63, 88, t tö. 29,49, 70, 92. 30,45, 68. 

17. Revue générale. 22,5J. 23,92. 

18. Revue historique. 21,22, 40, to, 9fi. 22, jö, 25, 53, 82. •J3jJi, 

50, 74, 91. 24,/4, 26, 42, 58. 2o,JI, 6H. 26,2/, 42, 55, 63. 
27,2/, 48, 73, 92. 28,2ff, 53, 83, 116. 29,49, 70, 92. 30,^5, 

68, 99. 

19. Revue historique et archéologique du Maine. 28,fi9. 

20. Revue Napoléonienne. 23,t'2. 24, /4. 

21. Revue politique et littéraire. 22 j 6'. 28,25. 

22. La vie illustrée. 26,2/. Italien* 1. Bulletin italien. 22,^2. 

2. Miscellanea di storia italiana. 26,22. 

3. Rivista d'ltalia. 26,22. Spanien. 

1. Memorias de la real sociedad Espaiiola de historia natural. 28,^1^. 

Amerika. 

1. The American Review of Reviews. 29,70. 

2. German American Annals. 30,öS. 

3. The North American Review. 26,4 f. 

4. The Pennsylvania Magazine of history and biography. 30,2/. 

Australien. 

1. Science of man. 2?),2J. INNEHÅLL. 

Sid. 

Förteckning på medarbetare 3. 

[. Systematisk innchällsöfversikt 

1. Historia i allmänhet 7. 

Forntiden och medeltiden 7. 

1521-1611 7. 

1611-1718 8. 

1718-1809 10. 

Efter 1809 10. 

2. Historiens vetenskap 10. 

3. Kulturhistoria 11. 

4. Rätts- och författningshistoria 11. 

5. Krigshistoria. Krigsinrättningarna 11. 

6. Genealogi. Personhistoria 11. 

7. Litteratur- och lärdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. . 12. 

8. Arkivväsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m. 12. 

9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitetsför- 

hållanden m. m 13. 

10. Historiska sällskap, akademier m. m 14. 

11. Biografiskt 14. 

[. Tryckta handlingar eller skrifter 16. 

L Anmälda eller omnämnda skrifter 19. 

L Tidskrifter och periodiska publikationer refererade till innehållet . 52. INNEHÅLLSÖVERSIKT STOEISK TIDSKEIFT SVENSKA HISTORISKA FÖRENINQEN ÄKGÄnaAKNA 1911 — 1930. 
STOCKHOLM 1923 

A. NOBSTEIII k SÖNER 
220590 1. Förteckning på medarbetare.^ 

iUNLUND, N., fil. dr., Stockholm. M,10S,36, 35,94. 96,2 5 9. 
37,245. 88,75. 40,164,211. 

iLMQUiST, H., professor, Göteborg. 81,i8i,ö5. 82,i5i,304,i«,5i. 

34,198. 86,69. 88,1. 
Llmquist, J. a., arkivråd, Stockholm. 89,37. 
LLMQUIST, J. E., förste notarie, Uppsala. 40,5 1,179. 
ANDERSSON (Hedar), S., amanuens, Stockholm. 86,1 is. 

Beckman, N., professor, Göteborg. 87,2 93. 40,/. 

^ERG, T., amanuens, Stockholm. 40,27. 

)ERGER, L., fil. dr (t), Malmö. 84,260. 86, Genm. 

^ERon, S., krigsarkivarie (f), Stockholm. 82,206. 86,279. 87, Genm. 

iiLDT, C, f. d. envoyé, Rom. 82,i30. 

3L0MQVIST, Th., lektor, Kalmar. 89,i89. 

BoÉTDius, A., docent, Uppsala. 82,296. 88,71, 72, 74, /,/9. 85,i20,2ö. 

38,2 6 9. 89,41,120,121,206. 

Mthius, b., förste arkivarie, Stockholm. 81, 1 9 9 . 88, 1 1 7 , 1 2 5 . 

36,205,207,289,9. 87,114,139,204. 88,67. 

30ÉTHIUS, S. J., f. d. professor, Insjön. 86,221. 88,221,4.?. 89, 

Genm. 
^RATT, A., lektor, Falun. 84,215. 86,62. 
JRILIOTH, Y., docent, Uppsala. 85,78. 
JRING, S. E., förste bibliotekarie, Uppsala. 82,53. 87,^4. 
JRULIN, H., arkivråd, Stockholm. 89,2 1. Dessutom åtskilliga bidrag 

på avd. »Underrättelser» i 88 — 40. 
Brusewitz, a., lektor, Uppsala. 81,51,269. 82,210. 35,35,263. 

38,24 5, ÖJ. 

Bäåth, L. M., förste arkivarie, Stockholm. 84,i. 

CåRLQUiST, G., förste bibliotekarie. Lund. 39, 10 6. 40, /7. 
Carlsson, A, B., andre bibliotekarie, Uppsala. 81,i. 82,io8. 84,279. 

85,255,261. 86,Ä0. 87,37,127. 

Carlsson, G., docent, Uppsala. 81,238. 84,i49. 37,4/. 38,6o. 

40,123,169. 

^ Lntande siffror hänföra sig till avd. > Granskningar >. FÖRTECKNINö PÄ MBDAHBBTARB Clason, S., riksarkivarie, Stockholm. 81,205,J,75. 82,1,233. 33,60. 

34,61. 35,09. 36,40. 
Cronstbdt, g., jur. kand. (f), Djursholm. 83,54. 

Dalgren, L., lektor, Västervik. 35,23,55. 87,70. 
Db Brun, F., lektor, Stockholm. 89,45. 

Edblstam, c. g., registrator (f), Stockholm. 86,262. 

Eden, N., landshövding, Stockholm. 84,225,245. 

Edler, P. J., lektor, Göteborg. 35,12 7. 

Enblom, W., andre arkivarie, Stockholm. 86,J5,Stf. 87,4 3. 38,5e. 

Engström, S., fil. mag., Uppsala. 40,^. 

Falk, E., lektor, Stockholm. 86,s.?. 38,73. 
Feuk, J., fil. dr, Bräkne-Hoby. 84,i. 
Forssell, A., amanuens, Stockholm. 31,69. 8S,7i. 
Forssell, N., fil. lic, Stockholm. 88,251,^1. 

• 

GiHL, T., förste arkivarie, Stockholm. 88, (9. 

Grade, a., rektor, Stockholm. 3o,55,i5. 86,126. 37,i69. 

GöDEL, V., överbibliotekarie, Stockholm. 36,9/. 87, Geum. 88,«i. 

Hallendorff, c, professor, Stockholm. 83,^. 89,^/. 

Haralds, Hj., fil. dr, Göteborg. 88,77. 34,i23. 

Hbckscher, E., professor, Stockholm. 82,313,45,1/9. 88,7J. 84,55, 

223,274. 37,88. 88,7^, 39,108,1 1 1,1 1 2,1 1 6,205,7,/Ä,.i(7. 40,l,«. 

Hedar, se Andersson. 

Hedin, E., andre arkivarie, Stockholm. 88,149,249. 

Hbrlitz, N., docent, Stockholm. 31,io5. 84,2i 1,221,61. 86,^0, 

Genm. 38,139,265. 39,55. .40,172. 
Hildbbrand, E., riksarkivarie (f), Stockholm. . 81,57. 82,225,309. 

34,j/. 88,116,/. 39,31. 
Hjärne, E., amanuens, Uppsala. 86,1,145. 88,129. 
Holmbäck, Å., docent, Uppsala. 38,47. 
HÖJER, N., f. d. lektor, Stockholm. 81,J. 88,224. 
Höjbr, t., minister, Stockholm. 31, j^. 82,55. 88,52. Dessotom 

avd. :^Underrättelser> i 31 — 40 till större delen. 

r 

IVERUS, G., adjunkt, Uppsala. 39,/. 

Jacobson, G., lektor, Stockholm. 32,95. 33,^5,47. 85,ö2. 86,59,5^. 

37,54. 
Jensbn, a., fil. dr (f), Stockholm. 31,64. .84,187,218. 87,54. 

40,17 3. 

Karsten, H. A., lektor, Abo. 34,2 5 8. 

Kjellberg, C. M., landsarkivarie, Vadstena. 80,253. 

Kuylenstierna, c. W. U., förste kanslisekreterare, Stockholm.' 86,r FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE Xagbrgren, H., postmästare, Luleå. 37,303. 
Xampa, S., docent, Uppsala. 83,251. 84,2 13. 
Iarsson, H., lektor, Karlskrona. 89,^5. 
XiNDERHOLM, E., professor, Uppsala. 88,165. 
liNDQViST, N., docent, Uppsala. 87,2 9 9. 
liNDROTH, Hj., professor, Göteborg. 82,125. 
liNDSTÉN, G., lektor, Landskrona. 88,179. 
loRENTS, Y., fil. dr, Stockholm. 81,i7. 
XuNDBERG, o., andre bibliotekarie, Uppsala. 80,45. 
XuNDSTRÖM, H., domprost (f), Uppsala. 34, Gcnm. 
Lövgren, B., rektor, Karlskrona. 83, 104. 

llELLANDER, K., amanuons, Göteborg. 85,2 6 6. 
MONTGOMERY, A., t. f. professor, Åbo. 80,213. 
MoRÉN, F. V., lektor, Strängnäs. 84,i93. 

J^ACHMANSON, E., profossor, Göteborg. 35,18 5. 37, 142. 
Naumann, E., förste arkivarie, Stockholm. .32,19 6. 9^,66,68. 37,^, 

17,^0. Dessutom åtskilliga bidrag på avd. »Underrättelser» i 

88—40. 
Nordin, R., lektor, Uppsala. 31,3 7. 

Nordlander, J., f. d. adjunkt, Stockholm. 88,212. 89, 103. 
NoREEN, E., docent, Uppsala. 89, is 7. 

PIPPING, R., docent, Åbo. 37, 199. 

Rexius, g., docent (f), Göteborg. 88,95. 34,i70. 35,i73. 

Sahlgren, J., docent. Lund. 32,i. 

Samuelsson, S., lektor, Uppsala. 32,i47. 85,2 72. 86,293. 37,5 2. 

Samzelius, P., amanuens, Stockholm. 82,9. 

Sandström, J., landsarkivarie, Uppsala. 33, 1. 

SCHAUMAN, G., överbibliotekarie, Hälsingfors. 31,^5. 

Schnittger, b., antikvarie, Stockholm. 88,57. 

ScfltJcK, H., f. d. professor, Stockholm. 88,257. 34,94. 

SCHYBERGSON, M. G., professor, Hälsingfors. 88,1 5 8. 

Setterwall, k., andre bibliotekarie, Stockholm. Tidskriftsöversikt. 

31—40. Hist. bibliografi 31—40. 31-40 bil. 
Sjövall, B., rektor, Kristianstad. 88,53. 

SONDÉN, P., f. d. förste arkivarie, Stockholm. 31,i43. 40,36,1 02. 
Stavenow, L., professor, Uppsala. 31,I05. 32,2 17. 33,9 7. 35,55. 

36,71. 87,57. 88,«. 39,1. 40,40. 
Stbckzén, b., krigsarkivarie, Stockholm. 40,/.?. 
Stille, a., professor (f). Lund. 88,55. 36,^7. 37,75. 40,55. 
SvBNSÉN, E., fil. doktor (f), Stockholm. 39, Genm. 
SÖDERQVIST, o., lektor, Linköping. 35, 1. 38,5 0. 
SöRBNSSON, P., lektor, Ystad. 32, /os. 33,24 9, Pl. 35,4 7,1 1 7. 37,5.?. FÖRTECKNING PÅ MBDARBBTÄRB TUNBERG, S., professor, Stockholm. 81,229,51, fo^. 82,i/,25. 83,155, 

156,247,248,252,JJ. 84,42,220,287,19,67. 9^,96,113,114,115,201, 
202. 88,31,117,182,95. 87,6 5,135,151,55, Genm. 40,44,160. 

TÖRNE, P. O. VON, professor, Åbo. 81,J7. 82,7/. 88,/04. 84,7f. 

Uddqren, H., kapten, Uddevalla. 89,io4. 

Wadstein, £., professor, Göteborg. 84,38. 

Wahlström, Lydia, fil. dr, Stockholm. 88,230. 

Valentin, H., lektor, Falun. 85,i68. 87,i5. 

Wattrang, A., kapten, Stockholm. 40,i45. 

Westerlund, c, kapten (f). Malmköping 81,^0. 

Westling, F., f. d. lektor, Västcr?ik. 89,5 5,123. 

Westman, K. B., professor, Uppsala. 87, 1. 

Westrin, Th., f. d. förste arkivario, Stockholm. 81, 132. 9å,4(i. 

WiESELGREN, O., t. f. förste bibliotekarie, Stockholm. 8é,i/. 87,56. 

WlMARSON, N., lektor, Göteborg. 86,J. 40,23. 

WiTTROCK, G., lektor, VftsteråiB. 81,i5,7i. 82,306,3 1 4,13. 88,23, 

42,293,9. 84,142,/7,45,/04. 85,/,79,tfJ,9J. 88,140,198,207,209. 
87,137, /. 80,155. 

Åkerblom, A., lektor, Malmö. 87,35. ^ SYSTEMATISK INNBHIlLSÖVERSIET 1 II. Systematisk innehållsöversikt. 
I. Historia i allmänhet. 

Forntiden ooh medeltiden. 

Inrikespolitiska förhållanden i Rom år 60 och 59 f. Kr. (A. Mont- 

gomery). 85,213. 
Olof Skottkooungs dop (N. Höjer). 88,224. 
Olaf den heliges äfventyr i Mälaren (A. Åkerblom). 87,35. 
Några anmärkningar rörande användningen af folknamnen svear och 

uppsvear (O. Söderqvist). 88,50. 
Medeltidens svenska konungaval (H. Schttck). 88,257. 
Ägde uppsvearne enligt landskapslagarna rätt att ensamma taga och 

vräka konung? (O. Söderqvist). 85,i. 
Västgötalagens stadgande om svearne och konungavalet (R. Pip pin g). 

87,199. 

Eriksgata (Hj. Lindroth). 82,i25. 

Eriksgata (E. Wadstein). 84,38. 

De stående skatterna i Svealand under medeltiden. Strödda studier 

(J. Sandström). 88,1. 
Till den svenska ständerstatens äldsta historia (S. Tunberg). 

87,65, 151. 

Alsnö stadga. Några kritiska synpunkter (S. Tunberg). 81,229. 

Rannsakningen om stiftsgränsen i Norrbotten 1374 (N. Ahnlund). 
40,211. 

Erik af Pommerns jordebok af år 1413 (S. Tunberg). 86,117. 

Drottning Dorotheas svenska morgongåfva (G. Carlsson). 81,238. 

Vadstena klosters jordebok (E. No re en). 89, is 7. 

Sverige och Lybeck år 1509 (G. Carlsson). 84, 149. 

Dokumenten till Stockholms blodbads förhistoria (E. Hildebrand). 
88,116. 

Stockholms blodbad. Några synpunkter och reflexioner (G. Carls- 
son). 40,123. 

1521—1611. 

Gustaf Vasas födelseår och födelseort (N. Eden). 84,2 2 5. 
Mårten Helsings bearbetning af Peder Swarts berättelse om Gustaf > 
Vasas ungdom (N. Eden). 84,2 4 5. 8 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 1 

Kultreform problemet i den svenska reformationen (K. fi. West- 
man). 87,1. 

Sveriges förhållande till Danmark från freden i Stettin till Fredrik 
11:8 död (1571—1588) (F. Westling). 89,55, 123. 

Nyare litteratur om Sverige och dess katolska motreformation (L. 
Dal gren). 35,55. 

Ett författningsprojekt från lö90-talet (B. Lövgren). 88,io4. 

Sigismunds förbindelser med Ryssland hösten 1597 (S. Tunberg). 

85,9 6. 

De svenska rådsherrarna och krisen i Sveriges historia 1597 — 1598 

(S. Tunberg). 36,182. 
Henrik IV i sitt förhållande till Polen och Sverige (H. Almquist). 

31,181. 

Polskt författningslif under Sigismund III (H. Almquist). 32,i5i. 

1611—1718. 

Riksrådsutnämningarna i januari 1617 (A. B. Carlsson). 87,3 7. 
Gustaf II Adolf och tyska kriget 1620—25 (N. Ahnlund). 87,245. 
Ett bref från Johan Hallenus till Sten Svantesson Blelke, dat. juli 

1625 (P. Sondén). 40,i02. 

Gustaf II Adolfs första preussiska fälttåg och den europeiska krisen 

1626 (N. Ahnlund). 88,75. 

Öfverläggningarna i riksrådet om tyska kriget 1628-— 1630 (N. 
Ahnlund). 34,i08. 

Öfverläggningarna i riksrådet april 1629 (N. Ahnlund). 35,94. 

Filip Sadlers beskickning 1629—30 (B. Boéthius). 87,204. 

Filip Reinhardt von Solras och Gustaf Adolf före Leipzigkonventet 
(B. Boéthius). 37,ii4. 

Gustaf II Adolfs instruktion för Salvius den 30 juni 1630 (B. Boé- 
thius). 33,117. 

>^Norma futurarum actionum» (B. Boéthius). 81,199. 

Aktstycken rörande Salvius' underhandlingar med Brandenburg i 
september 1631 (B. Boéthius). 33,125. 

Romanus Nicephori och Gustaf Adolf (A. Boéthius). 83,2 96. 

Wrangel, Vangler och slaget vid Lech (H. A. Karsten). 8é,258. 

Riksdrots- och riksskattmästarevalet 1634 (A. B. Carlsson). 81,i. 

Axel Oxenstierna och ett »bevingadt» ord (S. E. Bring). 82,53. 

Ett vilsekommet rådsprotokoll (S. Bergh). 32,206. 

Clas Totts riksrådsutnämning och »Mémoires de Chanut» (A. B. 
Carlsson). 35,255. 

Svenskarna i Krakau 1655 — 57 (A. Jens en). 34,i8 7. 

Sverige och den östeuropeiska .krisen 1656 (A. B. Carlsson). 
32,108. 

Valda bref till M. G. de la Gardie från fränder och vänner 1656 
—1678 (G. Wittrock). 33,293. 

Riksskattmästaren Gustaf Bondes politiska program 1661 (G. Witt- 
rock). 33,42. SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 1 Bremiska hären och siibsidiefrågan i Karl XI:s förmyndares utrikes- 
politik 1667—68 (G. Wittrock). 38,23. 

Drottning Kristina mot Karl XI:s förmyndare. Tre bref 1668 — 1669 
(G. Wittrock). 36,i98. 

Karl Gustaf Wrangel och brytningen med Brandenburg 1674 (N. 
Wimarson). 40,23. 

Hvilka voro orsakerna till att tsar Peter under det stora nordiska 

. kriget iick tillHllle att grundlägga och utveckla sin sjömakt i 
Finska Tiken (A. Wattrang). 40,i45. 

Ett bref af Karl XII fuUständigadt (A. B. Carlsson). 87,i27. 

Generalmajor Lagercronas instruktion af den 14 september 1708 
(L. Berger). 84,260. 

En svensk arméorder af den 19 september 1708 (H. Uddgren). 
89,104. 

England och det svenska östersjöväldets fall (N. Herlitz). 81,io5. 

1718—1809. 

Ambetsmannaintressen och politiska doktriner på 1719 års riksdag 

(E. Hjär ne). 86, i, 145. 
Striden om ofrälse mäns rätt till civila ämbeten 1719 — 1723 (P. 

J. Edler). 85,i27. 
Arvid Horns återinträde i rådet 1720 och kungaparets ställning här- 
till (E. Hedin). 88,249. 
En samtida teckning af 1720 års ständer (H. Valentin). 85,168. 
Ett representationsförslag för adeln från början af frihetstiden (W. 

Enblom). 87,43. 
Ett typiskt fall af adelsprivilegiernas raserande under frihetstiden 

(H. Valentin). 87, 1 5. 
Till principalatstridens förhistoria (S. Tunberg). 84,42. 
Gustaf III och krigsbefälet 1771 (A. B. Carlsson). 36,261. 
Johan Liljencrantz' memorial angående den centrala förvaltningens 

omorganisation den 19 ang. 1786 (A. Brusewitz). 38,245. 
Några anteckningar från krigsåren 1788 — 90 (S. Andersson). 

86,118. 
En brefväxling mellan Gustaf III och bondeståndets sekreterare vid 

1789 års riksdag (H. Brulin). 89,21. 
Skrifvelser från Gustaf III ur Anders af Håkansons papper (Lydia 

Wahlström). 88,230. 
Till frågan om Gustaf III:s sista författningsplaner (A. Brusewitz). 

82,210. 
En österrikisk diplomat om Sveriges inre förhållanden år 1797 (R. 

Nordin). 81,37. 
Runebergs teckning af Gustaf IV Adolf i dikten »Konungen» (A. 

Grade). 85,5 5. 
Gustaf IV Adolf och general Moore (S. Glasen). 82,i, 233. 
Sveaborgs fall och Caulaincourts rapporter (G. C ron st ed t). 88,54. 10 SYSTEMATISK INNBUÅLLSÖVERSIKT 1 — 3 Efter 1809. 

Några anonyma bref om 1809 års revolution och Regeringsformens 

tillkomst (G. Lindsten). 8S,i79. 
När har Christian August af Augustenborg lofvat att mottaga ett 

eventuellt val till svensk tronföljare? (B. Sjövall). 88,53. 
Regeringsformen 1809. Anders af Håkansons första utkast (G. G. 

Edelstam). 96,262. 
Det »Leopoldska» konstitutionsprojektet 1809 (A. Brusewitz). 

81,51. 

Hans Järtas berättelse om tillkomsten af 1809 års regeringsform 

(A. Brusewitz). 85,263. 
Hans Järta om korruption i bondeståndet (A. Brusewitz). 35,35. 
Den gustavianska oppositionens grundlagsförslag vid 1809 — 10 års 

riksdag (A. Brusewitz). 81,269. 
Det engelska fredsanbudet till Fredrik VI af Danmark hösten 1812 

(F. V. Morén). 84,193. 
Några tvistepunkter i Wien-kongressens litteratur (J. Feuk). 

84,1. 
Kronprins Oskar som vicekonung i Norge år 1824 (A. Grade). 

87,169. 

Representationsfrågan inför regeringen 1834 (G. Rexins). 84,i70. 
Till frågan om landtdagar vid 1834 — 35 års riksdag (G. Rexias). 

85,173. 

Karl XIV Johan och den begynnande skandinavismen. Cirkuläret af 

år 1837 (H. Almquist). 84,198. 
De nordiska regeringarna och studentmötet 1843 (Th. Blom q vi st). 

89,189. 

Skodsborgsmötet och Ulriksdalskonferensen (S. Glason). 84,6i. 

Dansk-tyska krisen 1863 — 64. En öfversikt öfver den nyaste litte- 
raturen (E. Hedin). 88,149. 

1865 — 66 års representationsreform i idéhistorisk belysning (S. J. 
Boéthius). 88,221. 

Bismarckforskningeus nuvarande läge (L. Stavenow). 89, 1. 

Julius Andråssy och Österrike-Ungerns utrikespolitik (G. Wi t tro ek). 

89,155. 

2. Historiens vetenskap. 

Historia och nationalekonomi (E. Heckscher). 40,i. 3. Kulturhistoria och ekonomisk historia. 

Från de arkeologiska gräfningarna i Mindre Asien och Grekland (A. 

Boéthius). 85,120. 
Om betydelsen af namnet Gästrikland (J. Nordlander). 88,212. SYSTEMATISK INNEHALLSÖVERSIKT 3 — 7. 11 Bönder, bergsmän och brukspatroner i Dalarnas historia (S. J. 
Boethius). dB,22i. 

Om »saxeskottet» till Uppsala skola (J. Nordlander). 89,i03. 

Bröderna Momma-Reenstierna. Ett bidrag till den svenska han* 
delns och industriens historia på 1600-talet (P. Sondén). 81,143. 

De stora trolldomsprocessemas upplösning i Sverige. Ett kapitel ur 
de stora trolldomsprocessemas historia under 1670-talet (E. Lin- 
derholm). 88,165. 

Ett bidrag till Alingsås manufakturverks historia (E. Beck sch er). 

37,88. 4. Rätts-, författnings- och förvaltningshistoria. 

(Jfr ock ovan 1. Historia i allmänhet.) 

Ett bidrag till den svenska rikslagstiftningens historia (N. Beck- 
man). 87,293. 

Hof rätten :»parlament» (Hj. Haralds). 84, 123. 

Den svenska jordbeskattningens historia under det adertonde år- 
hundradet med särskild hänsyn till den s. k. skatteförenklings- 
frågan (J. E. Almquist). 40,5i, 179. 

Ståndsstriden inom centralförvaltningen och statsrådets organisation 
enligt 1809 års regeringsform (A. Forssell). 81,69. 

Stahls statsåskådning (Hj. Haralds). 88,77. 5. Krigshistoria. Krigsinrättningarna. 

(Se ovan 1. Historia i allmänhet.) 6. Genealogi. Personhistoria. 

Erik Pukes släkt (N. Ahnlund). 86,259. 

Hemming Gadh (S. Tunberg). 86,31. 

Ett bidrag till kännedomen om Laurentius Andreaes härkomst och 

stadier (N. Lindqvist). 87,299. 
Olai Magni sista hvilorum (C. Bildt). 82, 130. 
Ernst Moritz Arudts politiska verksamhet i svensk tjänst 1806 — 

1808 (L. Dalgren). 85,23. 
August von Hartman sdorffs personlighet och tidigare politiska bana 

(H. Almquist). 86,69. 88,1. 7. Litteratur- och lärdomshistoria. Källkritil(. Bibliografi m. m. 

Svenska kritiska upplagor af antika historici (E. Nachmanson). 

85,185. 12 SYSTEMATISK INNEHAlLSÖVBRSIKT 7 — 9 Norrköpings föregifna tankebok från medeltiden (G. M. Kjellberg). 

85,253. 

Huru Wingårds »Minnen» tillkommo (A. Grade). 86,126. 
Sveriges historia i modern engelsk hfifdateckning (A. Forssell). 

82,71. 
Öfversikt af i Finland änder år 1910 — 1914 åtkommen historisk 

litteratur (P. O. von Törne). 81,ir7. 82,7/. 88,/04. 84,71. 8o,9S. 
Svensk historisk bibliografi 1910—1919. 31—40 (K. Setterwall). 

Bih. till årg. 1911—1920. 
Tidskriftsöfversikt 1911—1920 (K. Setterwall). 81—40. . 8. Arkivväsen, bibliotek, handskriftsamlingar nt m. 

Undersökning af pergamentsomslag i kammararkivet och riksarkivet. 

36,132. 

O. Planers »Gustav Adolfs-Sammlung». 36,205. 87,3 10. 
Om de svenska fältkanslihandlingarnas hemförande från Turkiet 
1714 och deras öden under de närmast följande åren (S. Bergh). 

36,279. 

Återfunna delar af ett svenskt kungaarkiv (Gustaf IV Adolfs papper) 
(S. Clason). 31,205. 

Lignellska manuskriptsamlingarna i Kristinehamns realskolas biblio- 
tek (H. Lagergren). 37,303. 

Sverige och Polen (1848 — 49) (A. Jensen). 84,218. 

Arvid Posses efterlämnade papper (G. Carl q ni st). 89, 10 6. 

Svenska riksarkivet. 37, 130, 307. 

Finska statsarkivet: rysk förföljelse mot dess chef. 87,i3i. 

De baltiska arkivens öden under världskriget. 87,308. 9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitets- 
förhållanden m. m. 

Karolinska forskningar i Konst antinoi^l genom docenten J. Kolmodin. 

87,229. 

Det historiska forskningsarbetet i Östersjöprovinserna auder världs- 
kriget. 37,308. 

Hälsingfors arkivbyrå. 39,19 8. 

Fyndet av »Riksnyckelens» kanoner vid Vikstens skär sommaren 
1920. 40,164. 

Svenska filolog- och historikermötet i Göteborg augasti 1912. 
31,3 05; anteckningar därom (E. N anm ann): 82, 19 6. 

Tredje internationella kongressen för historiska vetenskaper i Lon- 
don april 1913. 32,315; anteckningar därom (L. Staveuow): 88,97. 

Den nordiska historikerkongressen i Kristiania juli 1920. 40,44; 
anteckningar därom (S. Tunberg): 40,i60. 

Göteborgs högskola. 35, 10 8. SYSTEMATISK INNBnÅLLSÖVERSIKT 9 — 1 1 13 \ universitet. 85,i08. 88,206; akademiska avhandliDgar: 85,i08, 

*). 38,132. 

bolms högskola. Akademiska avhandlingar. 85, los. 

ila universitet. 81, 125. 84,44. 80,1 os. 86,132; akademiska 

landlingar: 85,ios,266. 86,132. 37,i3i. 88,13^. 

10. Historiska sällsl(ap, al(ademier m. m. 

Sverige, 

riska föreningen i Göteborg. 85,2 6 6. 

iska klubben. 86,2 84. 

amfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens 

toria: hundraårsjubileum. 88, 6 o. 

ka historiska föreningen. ^40,2 24. 

» » Årssaramankomster. Bilagor till årg. 

11—1920. 

ka stadshistoriska institutet. 89,19 7. 
lands naturhistoriska och fornminnesförening. 87,5 2. 
rgötlands fornminnesförening. 88,152. II. 

a, W. 85,123. 

IRSTBDT, C. 84,131. 

s, W. 84,131. 

BIM, F. 85,198. 

MANN, A. 85,40. 
LBNDTZ, F. J. 40,3 7. 
, G. 85,192. 
□HET, L. 84,210. 

, W. 85,106. 
H, S. 89,31. 

STRÖM, O. 85,3 8. 
)ET, H. 85,19 3. 
!?B0, A. 81,293. 
OREN, L. 88,14 6. 

B, C. Carlson. 88,327, 

xV, P. H. 88,252. 
NER, H. 85,266. 

BOM, J. L. 86,4 7. 
JTIANI, T. 40,36. 
)N, S. 36,131. 
INQHAM, W. 89,108. 

r, F. 32,58. 

[)0UR, A. 87,12 9. BiografisicL 

DiETRICIISON, L. II. S. 87,129. 
DOVE, A. 86,202. 

Edelstam, c. g. 37,4 5. 
Englund, J. A. 84,2 10. 

Erler, g. 34,44. 

FRIDERICIA, J. a. 32,222. 
FRIBDJUNG, H. 40,109. 

Fries, Th. M. 83,i45. 

Fyhrvall, k. o. 86,19 1. 

GaIRDNER, J. 83,14 6. 

Grove, G. L. 81,125. 

Haller, E. 85,io6. 
d'Harcourt, b. 82,5 8. 
Hauck, a. 38,131. 

HAUSEN, R. 37,131. 

Heise, a. 35,19 2. 

HERTZBERQ, E. 82,2 2 3. 
HILDBBRAND, E. 36,131. 89,40. 
HiLDEBRAND, H. 83,5 7. 
HiRSCH, F. 85,19 2. 

Hjelt, a. J. 40,110. 

HOLDER-EGGER, o. 31,2 93. i u SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 11 Holm, E. 8o,io6. 
houssaye, h. 81,214. 

HULDT, H. R. 87,228. 

JELUNEK, g. 81,54. 

KLBBBRG, E. 89,32. 
KOLBBRG, J. 88,60. 
KOLDE, TH. 34,130. 
KOLMODIN, J. 87,2 2 9. 
EOSER, R. 85,3 7. 

LABAND, P. 88,131. 
L^STADIUS, K. F. 8B,2 84. 
LAMPRBCIIT, k. 85,190. 
LEVASSEUR, E. 31,293. 
LiBBLEIN, J. D. C. 32,5 7. 

Lindahl, E. W. 87,30 7. 

LINDSAY, t. M. 35,2 6 5. 

Lundin, C. F. 83,6 1. 
lundstedt, b. 84,130. 
Lundström, H. 87,44. 

MAHAN, a. TH. 84,2 7 6. 

Malmström, C. G. 82,217 
Meghelin, L. 84,130. 
Meybr, E. 84,44. 

MONOD, G. 82,221. 

Nerman, g. 83,61. 

NICOLAYSEN, N. 81,5 5. 

Nielsen, Y. 86,129. 
Nyström, J. F. 88,205. 

OLLIVIER, E. 83,3 2 7. 
Olrik, a. 37,4 5. 

Palme, O. 88,129. Palmen, E. G. 89, 196. 
Prbuss, g. F. 85,40. 
pöhlmann, r. von. 85,39. 

RBXIUS, g. 88,251. 
RlETSCHEL, S. 88,61. 
R0RDAM, H. F. 88,243. 

Sars, E. 87,46. 
SOHMOLLER, G. VON. 87,229. 
SCHRÖDBR, R. 87,2 28. 
SCHWBRIN, H. H. VON. 88,60 
Secher, v. a. 89,33. 

Sjögren, O. 87,228. 

SOHM, R. 37,130. 

Sundberg, G. 84,s74. 

TAUBB, c. E. b. 87,307. 
Thiset, a. 88,59. 

THURBAU-DANGIN, P. 83,62. 
TiDANDER, L. g. t. 87,129. 

UULIRZ, K. 84,131. 

WARBURG, k. 88,205. 

Vedel, P. 81, i 25. 

WESTERLUND, c. 88,145. 
WlBLlNG, CL. 40,3 7. 
WiNKLER, R. 37,308. 

Viollet, P. 85,191. 

WiSTRAND, P. G. 82,134. 

Wordsworth, J. 82,57. 

WYLIB, J. H. 85,265. 

ZEUMER, k. 35,265. 

ÖDBERG, F. 36,131. 
ÖHLANDER, C. 85,39. TKTGETA HANDLUfGAR ELLBR SKRIFTER 15 III. Tryckta handlingar eller skrifter. 

Medeltiden. 

1413. Ur Erik af Pommerns jordebok. (Anteckningar af Johannes 

Burens.) 8B,ii7. 
1492 (?). Fullmaktskoncept af Hemming Gadh. 81,268. 
1492 (?) V^o. Biskop Magnus i Åbo till ärkebiskop Jakob Ulfsson. 81,267. 
1498 V&. Bref från Hemming Gadh till svenska riksrådet. 86,36. 

1500-talet. 

1520^11. Kättarförklaringen före Stockholms blodbad. 88,122. 
1520-talets början. Jöran Turessons (Tre rosor), Peder Galles och 

Erik Getings berättelse om Stockholms blodbad. 88,1 is. 
1560-talet. Mårten Helsings bearbetning af Peder Swarts berättelse 

om Gustaf Vasas ungdom. 84,24 8. 
1590-talet. :»Enfaldigt betänkiande på hvad sätt regementet, som 

nu alldeles dödsiukt är, står till at corrigera.» 88, 1 1 1 . 
Omkr. 1597. Förslag till regeringsordning i Sverige. 86,194. 
1597 3(i2)/jQ^ Sigismund till ryske tsaren. 35,9 8. 
1597 2i(30)/ii^ D:o d:o. 80,100. 
1597 ^^^^^yii. Instruktion för Sigismunds sändebud till ryske tsaren. 

35,103. 
1597 ^^/n. De svenska rådsherrarnes i Polen »rådslag» till konung 

Sigismund rörande konungens resa till Sverige. 36,186. 

1600-talet. 

1625 juli. Johan Hallenus till Sten Svantesson Bielke. 40, 102. 
1628 712— ^Vi2. Gusti^f II Adolf till rådet. 84,ii2. 

1628 ^Vi2. Rådsprotokoll. 34, 11 4. 

1629 Vi. Rådsprotokoll. 34,i 1 7. 
1629^3/4. Rådslag. 84,i20. 85,94. 

1630 Vi. Filip Sadler till Johan Adler Salvius. 87,215. 
1630 Vi. D:o d:o. 37,217. 

1630 (midten af jan.). Filip Sadler till Gustaf II Adolf. 87,219. 
1630 ^Vi. Filip Sadler till Axel Oxenstierna. 87,2 2 7. 
1630^^4. Filip Reinhardt von Solms till Gustaf II Adolf. 87,i2i. 
1630 maj. Gabriel Gustafsson Oxenstiernas argumentation pro et 

contra ifråga om Stralsund. 34, 121. 
1630 ^Ve. Gustaf II Adolfs instruktion för Johan Adler Salvius. 33,i 1 7. 
1630 (hösten). Dietrich von Falckenberg till Johan Georg af Sach- 

sen. 87,122. 
1630 ^Vii- Lars Grubbe till Axel Oxenstierna. 87,124. 
1630 ^Vii- Kristoflfer von Brandenstein till Filip Reinkardt von 

Solms. 87,124. 
1630 V12. Lars Grubbe till Axel Oxenstierna. 37, 124. 16 TRYCKTA HANDLINGAR ELLER SKRIPTBR 

1630 ^Vi2. Filip ReiDhardt von Solms till Gustaf II Adolf. 37,i26. 

1631 (våren). »Norma fnturarum actiunum.» 81,201. 

1631 sepc. Aktstycken rör. Johan Adler Salvins' underhandlingar 

med Brandenburg. 33, 1 30. 
1631 (slutet). Romanus Nicephori till Gustaf II Adolf. 82,300. 

1631 ^^Ii2. Doktor Zinzcrlingius till Johan Adler Salvias. 3S,302. 

1 632 ^V^- Utdrag ur Johan Adler Salvius* bref till Lars Gmbbe. 82,303. 

1633 V^o- Axel Oxenstiernas votum vid riksdrots- och riksskatt- 
mästarevalet. 81,31. 

1634^8/3. Jöns Kurcks d:o. 81,34. 

1634^^6. Johan Skyttes d:o. 31,33. 

1 654 2^/5. Vocation till Claes Tott att vara riks- och kansliråd. 3o,260. 

1656 71—1657^72. Bref till Magnus Gabriel de la Gardie frän 

Johan Easiinir de la Gardie. 33,2 9 6. 
1656 V7. Betänkande af Bengt Skytte om den svenska politiken. 83,ii 8. 
1661 ^^JQ, Rikskattmästaren Gustaf Bondes förslag till rikets styrelse. 

83,43. 

1668 ^7io. Bref från drottning Kristina till Karl XI:s förmyndare. 

36,199. 

1669 72. D:o d:o. 86,200. 
1669 (odat.). D:o d:o. 86,201. 

1669*7io— 7ii. Bref till Magnus Gabriel de la Gardie från Lorens 

von der Linde. 88,302. 
1669 »7io— 1670 (nyåret). D:o d:o från Maria Sofia de la Gardie, 

gift Oxenstierna. 33,308. 
1670. D:o d:o från Bengt Oxenstierna. 88,311. 
1675^74. D:o d:o från Gustaf Adolf de la Gardie. 88,313. 
1675. D:o d:o från Pontus Fredrik de la Gardie. 88,316. 
1675 ^7ii- I)-o d:o från Lorens Creutz. 83,324. 
1678 ^7i- 1^*0 d:o från Per Larsson Sparre. 88,325. 

1700-talet. 

1708 Vs. Karl XII till Ulrika Eleonora. 87,127. 

1708^79. Arméorder af Karl XII. 39,i05. 

1720. »Caracteres du genie des etats de ce royaume etc.» 85,169. 

1723^7?. Riksdagsmemorial af Lars Tisensten å Yästorgötlands 

adels vägnar. 37,4 3. 
1742^77. Kontrakt mellan riksdagsmannen Per Andersson i Mora 

och hans kommittenter. 84,4 3. 
1756^73. Skrifvelse från kammarkollegium till Kungl. Maj: t (bl. a. 

ang. de svenska fältkanslihandlingarnas hemförande från Turkiet 

1714). 36,2 8 0. 
1771. Krigsbefälets ansökan med anledning af dess plats vid Adolf 

Fredriks begrafning. 85,2 6 2. 
1779 ^77. Utdrag ur S. L. Gahm-Perssons biografi öfver Olof Esten- 
berg (om de svenska fältkanslihandlingarnas hemförande till Sverige 

1715—1716). 36,283. TBTOKTA HANDLINGAR ELLER SKRIFTER 17 1786 ^Vö- Johan Liljencrantz' memorial ang. don centrala förvalt- 
ningens omorganisation. 38,24 5. 

1788 — 90. Anteckningar af Mörten Fredrik von Engelhardt ang. 
ryska kriget. 96,ii8. 

1789 (mars). Koncept till fallmakt för L. G. P. van der Borch 
med påskrift af Silfversparre och Gustaf III. 83,23 2. 

1789 ^*/3 — 27*- Brefyäxling mellan Gustaf III och Per Zacharias 
Ahlman. 89,22. 

1789^5. Per Zacharias Ahlman till okänd. 30,29. 

1790—1792. Biljetter och bref från Gustaf III till Anders af 
Håkanson. 83,233. 

1791 — 92. (Upptecknadt 1833.) »Något nytt om förflutna tider». 

32,214. 

1791 ^ji, Anders af Håkansons memorial. 83,239. 

1791 (hösten). »Promemoria för depescherna» af Gustaf III. 83,23 7. 

1792. Anders af Håkansons P. M. till Gustaf III med konungens 

påteckning ^V^- 38,236. 
1797 "/3, «V*. Österrikes sändebud i Stockholm F. A. Swietezky 

till kejserlige utrikesministern Thugut. 31,39. 

1800-talet. 

1808 ^V*. Instruktion för general Moore. 88,284. 

1808 Vs. D:o d:o. 82,287. 

1808"/5. Redogörelse för tillståndet i Sverige af general Moore. 32,28 8. 

1808 Vö- Instruktion för general Moore. 32,293. 

1809. Flygskrift upphittad på Järntorget d. ^V^» 88,204. 

1809 mars. Redogörelse för statshvälfningen (sannolikt till Adolf 
Fredrik Ulrik Cronstedt). 38,i8i. 

1809 1^3—^77. Fredrik Tersmeden till A. F. U. Cronstedt. 88,182. 
1809^^3—8/5. Till A. F. U. Cronstedt från okända. 88,195. 

1809 "/s— ^V». Carl Diedric Cronstedt till A. F. U. Cronstedt. 88,203. 
1809^5—18/5. Nils Cronstedt till A. F. U. Cronstedt. 88,192. 
1809. Anders af Håkansons första utkast till regeringsformen. 36,2 62. 
1 809. Eric Bergstedt : »Något om den projekterade konstitution.» 81, 1 00. 

1810 (febr. — mars). »Sveriges Rikes Regerings Form.» (Den gusta- 
vianska oppositionens grundlagsförslag.) 81,272. 

1810*^6. Bref från Ernst Moritz Arndt. 35,34. 

1810^79. Bref till Ernst Moritz Arndt. 85,35. 

1832. Hans Järtas berättelse om tillkomsten af 1809 års regerings- 
form. 35,263. 

1834 ^V^. Statsrådsprotokollets referat af. Adolf Göran Mörners an- 
förande i konseljen. 34,i80. 

1834 Vio. Carl Gustaf Spens till Erik Gustaf Geijer. 35,17 7. 

1843. Hans Järtas berättelse ang. korruption i bondeståndet 1809. 35,36. 

1 846 Vs. Johan Didrik af Wingård till Carl Fredrik af Wingård. 36, 1 2 7 . 

1863 aug. Förslag till traktat mellan Sverige och Danmark. 34,io6. 2— 2205P0. Hist. Tidskrift. JnnehålUöversikt. 18 ANMlLDA 8LLBR OMNIMNDA SKBIFrBB IV. Anmälda eller omnämnda skrifter. 

A. 

Abbbstén, S., Göteborg i utlandets litteratur. 111,135. 

Acta historica Fennica. Utg. ay K. Grotenfelt (Finska litt. sällsk 

skr.). 83,119. 
Acta imperii Anglias et Franciae ab a. 1267 ad a. 1313. Utg 

av F. Kem. 8é,22 0. 
Acta pontificum Danica. Utg. av A. Kramp och J. Lindbsek. 88,338 

85,202. 

Adam av Brbmen, Gesta Hammaburgensis ecclesise pontificum. Utg 

av B. Schmeidler. 37,318. 
Ahnlund, N., Karoliner och soldatänkor. Stora ofredens minnen i 

Umeå socken 1769 — 86. (Arkiv för norrl. hembygdsforskn.) 

8S,136. 

, Mo och Domsjöverken. Deras ägare och atveckling intill 

1873. 87,139. 

, Storhetstidens gryning. 88,213. 

Svenska stadshistorier och svensk stadshistoria. (Sv. stads- förb. tidskr.). 80,19 7. 
AiLio, J., Finlands äldsta erövring och de samtida borgame. (På 

finska.) (Valvoja). 8B,ioo. 
Akter och undersökningar rörande Finlands historia intill år 1401. 

Utg. av A. Neovius. 88,104. 
Aktstykker vedkommende universitetets oprettelse 1793 — 1813. Utg. 

av Y. Nielsen. 35,2 7 5. 
Aktstykker vedrarende Kaptajn L. C. F. Liltkens Ophold i Berlin 

1902 — 03 og Departementschef, Kaptajn Liltkens Sendelser til 

Berlin 1906—07. 40,47. 
Albin, P., L'Allemagne et la France en Europé (1886 — 1894). 

35,282. 

, Le »coup» d'Agadir. 85,282. 

, La guerre allemande. D'Agadir å Sarajevo (1-911 — 1914). 

35,282. 

-. Se: (Les grands) traités. Aldén, g. Se: Hierta, L. J. 

. » Liljecrona, C. W. 

Alexanderson, A. M., Den grekiska triereu. (Lunds univ. årsskr.) 

85,122. 

L'Alliance franco-russe. 40,4 7. 

Almquist, H., Bidrag till kännedomen om striden mellan konung 

Sigismund och hertig Karl 1598 — 1599. (Göteborgs högskolas 

årsskr.) 86,205. 
, Die Carenwahl des Jahres 1613. (Zeitschr. f. osteur. Gesch.) 

88,153. ANMlLDA ELLER OMNIMKOA SKRIFTER 19 

iLMQUiST, H., Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiska ligan i 
den politiska krisen 1713 — 1714. 88,216. 

, Den politiska krisen och konangavalet i Polen år 1587. (Göte- 
borgs högskolas årsskr.) 86,205. 

Se: Handlingar rör. mötet i Reyal, ÅLMQUIST, J. A., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523 — 1630. 

(Medd. fr. sv. riksarkivet.) 87,313. 88,/. 40,45. 

, Graningeverken. 88,75. 

, KommerskoUegiam och Riksens ständers manufakturkontor 

samt konsulsstaten 1651 — 1910. (Medd. fr. sv. riksarkivet.) 

88,69. 84,279. 

-, Kontraktsprosten Abraham Almquists fäderne- och möderne- härstamning. 88, 1 4 3 . 

— , Sveriges bibliografiska litteratur. 82,22 8. 

Södermanlands läns kungl. hushållningssällskap 1814 — 1914. 85,200. 

— . Se: Gustaf I. Almquist, o., c. Julius Csesar. En demokratisk folkledare för 

2,000 år sedan. 82,314. 
Alter, W., Feldzeogmeister Benedek und der Feldzug der k. k. 

Nordarmée. 85,123. 
Altmann, W. So: Ausgewählte Urkunden zur ausscrdeutschen Ver- 

fassungsgeschichte seit 1776. 
Ambrosiani, S. Se: Dokument rörande de äldre pappersbruken i 

Sverige. 
Andersson, W., Svenskt stadslif under 1700-talet. 88,7o. 
Andr£, Hansinb Pauline, Geheimeraadinde Andrses politiske Dag- 

bager. Utg. av P. Andrse. 86,144. 87,317. 
Andr^, P., Geheimekonferentsraad Carl Georg Andrse. En biogra- 
fisk Fremstilling. III. 82,69. Supplementhäfte. 82,231. 
Annales academise scientiarum Fennicse (incl. Etudes Romaines). 

81,55, 40. 82,75 — 77. 83,/io. 85,55 ff. 86,/oo. 
Annerstedt, c, Upsala universitets historia. 81, 133. 84,54,94. 
Annual report of the American Historical Association for the year 

1909. 81,296. 

Anson, W., The Cabinet in the sevcnteenth and eighteenth Cen- 

turies. (Engl. Hist. Rev.) 34,221. 
Antoni, R., Några ord om förvaltningsförhållandena under det stora 

nordiska krigets första skede. (Sv. intendenturtidskr.) 84,215. 

. Se: Dahlberg, A. M., En karolins lefnadslopp. 

Archer, W., Tho thirteen Days July 23— August 4 1914. 80,279. 
Arkiv för nordisk filologi. 81,293, 294. 82,i40. 88,330. 86,139. 
Arnheim, F., Geschichte des preussischen Hofes. (Fredrik II.) 

88,252. 

Arsenjevskija sjvedskija bumagi. (Släkten Arsenjevs svenska papper.) 

82,304. 

ASHLET, W. J., The Economic Organisation of England, an Outline 
History. 84,2 23. 20 ANMÄLDA ELLER OMNXMNDA SKRIFTBR 

Atlas öfver Finland, utg. af Sällskapet för Finlands geografi. 9^,89, 

AULÉN, G. Se: Bref till Henrik Reuterdahl. 

Ausgewählte diplomatische Aktensttlcke zar orientalischeo Frage. 
Utg. av K. Strupp. 37, 14 6. 

Ausgewählte Urkunden zar ausserdeutschen Verfassongsgeschichte seit 
1776. Utg. av W. Altmann. 84,148. 

Avhandlinger fra universitetets historiske seminar. Bd. 1 : Til be- 
lysning av 1814. Red. av H. Koht. 85,204. B. 

B^nRENDTZ, F., Anteckningar om Kalmar domkyrka. (Medd. fr. 

Kalmar länt; fornminnesför.) 88,247. 85,ii3. 
Bakdmann, o., Die dcutsche Presse und die Entwicklung der deut- 

schen Frage 1864 — 66. (Leipziger Hist. Abh.) 81,222. 
Bark, S., Bref från Samuel Bark till Olof Hermelin. Utg. af 

C. von Rosen. 85,198. 86,51. 
Barker, E., m. fl. Why we are at war. Great Britain'8 case. 

85,278. 

Barnekow, k. c, Dagboksanteckningar under fälttågen 1806 och 

1813 — 1814. Utg. av Augusta K. Bergh. 89,ii5. 
Barthélemy, F. de, Mémoires de Barthélemy. Utg. av J. de 

Dampierre. 87,56. 
Barton, D. P., Bernadotte. The first Phase 1763—1799. 85,ä9. 
Beckman, K., Östergötlands Enskilda Bank 1837—1912. 38,7J. 
och BÄCKSTRÖM, A., Ramsbergs bruk och dess ägare 1810— 

1910. 88,75. 
Beckman, N., Annalstudier. (Studier i nord. filolog!.) 88,155. 

, Knutsdagen och julfriden. (Fataburen.) 83,804« 

, Quellen und Quellenwert der isländischen Annalen. (Xenia 

Lideniana.) 88,155. 

Studier till Yästgötalagarnas historia. (Arkiv för nordisk filologi.) 81,293. 88,330. 

— , Torgny lagman. (Edda.) 88,254. 

— , Ur vår äldsta bok. Valda historiska texter med anmärk- ningar. 88,15 6. 

— , Vägar och städer i medeltidens Västergötland. 86,286. 
Ärkestiftets äldsta kalcndarium. (Kyrkohist. årsskr.) 88,155. Belgische Aktensttlcke. 85,208. 

Die Belgische Neutralität. 85,208. 

Belgiska diplomatdokument 1905 — 1914. 85,278. 

Bbndixen, b. £., Tyskernes handel paa Norge og det hanseatiske 

Kontor i Bergen. (Bergens Historiske Förenings skrifter.) 87,i44. 
Bbnzelius, £., D. Y., Anecdota Benzeliana. Utg. av Hj. Lundgren- 

85,117. 
Berq, g. o. Se: Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll. •• 
Bergens Historiske Förenings skrifter. 87, 144. i ANMlLDA ELLER OMNIMNDA SKRIFTER 21 Bergenstråle, g. g. a., Kungl. Västerbottens regementes krigs- 
historia. 40, /j. 

Berger, L., Bedrägeriet i Karl XII:s historia. Falska och förfalska- 
de källuppgifter angående Karl XII:s ryska fälttåg 1708. 86, jo. 

Berqh, Augusta K. Se: Barnekow, K. C. 

Bergh, Gunhild. Se: Ehrensvärd, C. A. 

Bergh, S., Elias Palmskiöld och hans samlingar. (Nordisk tidskr. 
för bok- och bibl.-väsen.) 85, 113. 

, Knngl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande 

Skandinaviens historia under första århundradet af dess tillvaro. 
88,61. 

, Svenska riksarkivet 16 18-— 1837. 86,P/. 

Två olyckliga episoder i Riksarkivets historia. (Ord och bild.) 84,279. 

— . Se: Svenska riksrådets protokoll. 

Utredningar rör. statens mark och tomter i Stockholm. Bergsträssbr, L., Die diplomatischen Kampfe vor Kriegsansbruch. 

85,280. 

Bemstorffske Papirer. Utg. av Aage Friis. 88,339. 

Beter, H., Politisk digtning i Norge 1814. (Avh. fra univ:s hist. 

seminar.) 85,206. 
Beyer, K. H., Mecklenburgs Lage im brandenburgisch-schwedischen 

Kriege während der Jahre 1676 — 1677. 86,207. 
Beyrich, R., Kursachsen und die polnische Thronfolge 1733—1736. 

86,65. 

BiAUDET, H., Les archives de Simancas. (Annales acad. scient. 

Fenn.) 35,^2. 
, Carlo Brancaccio. Un italien au service de la Sucde au 

XVI:e siécle. (Annales acad. scient. Fenn.) 88,//;. 85.5^. 

Un chififre diplomatique du XVI:e siécle. (Annales acad. scient. Fenn.) 83,70. 

Gustaf Eriksson Vasa. (Annales acad. scient. Fenn.) 85,59. -— , Jean III de Suéde et sa cour. (Annales acad. scient. Fenn.) 
Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648. (An- nales acad. scient. Fenn.) 81,J9. 85,^:?. 

Les origines de la candidature de Sigismond Vasa au tråne de Pologne en 1587. (Annales acad. scient. Fenn.) 82,77. 85,^/. 
Le Saint-Siége et la Suéde durant la seconde moitié du XVI siécle. 85,55. 

Sixte-Quint et la candidature de Sigismond de Suéde au tröne de Pologne en 1587. (Annales acad. scient. Fenn.) 82,7^. 85,^/. 
Se: Documents concernants les relations entré le Saint-Siége et la Suéde. 
Bibliografiska undersökningar tillägnade Claes Annerstedt på hans 

sjuttiofemårsdag den 7 juni 1914. 34,i32. 85,42. 
Bibliothek der Geschichtswisseuschaft. Utg. av £. Brandenburg. 

84,143, 22 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKBIFTBB 

Bidrag till Finlands historia. Utg. av R. Hansen. 88, //o. 

Bildt, C, La Tomba di Olao Magno. (Accademia del Lincei: 
B^ndiconti.) 84,4 7. 

BiSMARCK, O. y. Se: Blixen Finecke og Bismarck. 

Bismarck and Rechberg. Utg. av Gabricle Rechberg. (österreicb. 
Rundschau.) 86, 2 9 8 . 

BiTTERAUF, T., Die deutsche Politik und die Entstehung des Krie- 
ges. 85,281. 

Bjerge, P. Se: Danske Yider og Vedtffigter . . . . 

Björklund, Sigrid. Se: Fries, Ellen. 

Björkman, R., Tenhnlts herrgård. 82,2 2 9. 

Björlin, g., Johan Baner. 91,89. 

Blixen Finecke og Bismarck. Utg. av Aage Friis. 88,298. 

Blomqvist, t., Den första unionskommittén (1839—1844) jämte 

en översikt över unionsrevisionismens dittillsvarande ntveckllDg. 

(Ak. avh.) 87,13 7. 
BoDE, E., Jung-England, eine Studie Uber die Anfänge der eng- 

lischen Weltmacht. 34,220. 
BoÉTHius, B., Gustaf II Adolfs protestantiska politik. (Svensk tidskr.) 

88,66. 

, Svenskarne i de nedersachsiska och westfaliska kustländerna 

juli 1630— november 1632. (Ak. avh.) 88,j8J. 

, Ur de stora skogarnas historia. 88,/p. 

. Se: Svenskt biografiskt lexikon. 

> Sverges traktater . . . Ser. 2. BoÉTHius, S. J., Om statslivet. 88,^/. 

, Till frågan om tillkomsten av 1809 års regeringsform. 

(Statsvet. tidskr.) 81, 125. 82, 139. 
-, Ytterligare till frågan om tillkomsten av 1809 års regerings- form. 82,139. 
Bohlin, g.. Militär statsmakt och individ, särskilt i Sverige under 

Gustaf III:s tid. Militär rekrytering, straffrätt och disciplin. (Ak. 

avh.) 88,47. 
BoissiER, G., Cicero och hans vänner. Romerskt samhällsliv på 

Caesars tid. 86,143. 
Bolin, G. A., Minnesskrift vid Alingsås stads SOO-årsjubilenm 1917. 

40,172. 

BOLINUS, A., En dagbok från 1600-talet. Utg. av E. Brunnström. 

34,137. 

BONNESEN, S., studier över August II:s utrikespolitik 1712 — 1715. 

(Ak. avh.) 40,35. 
BONSDORFF, c. VON, Gustaf Mauritz Armfelt såsom Åbo akademis 

kansler. (Finsk tidskr.) 81, 13 o. 

, Landtdagen i Helsingfors 1616. (Finsk tidskr.) 86,47. 

, En tilltänkt nationalhyllning för kejsar Alexander I. (Bidrag 

till kännedom af Finlands natur och folk.) 88,64, 116. 
Boroström, L., Berättelse över en resa i Värmland sommaren 

X845. Utg, av E. Nygren. 87,52. ANMÄLDA BLLER OMNÄMNDA SKRIFTER 23 

Bosse, E., Norwegens Yolkswirtschaft vom Aosgang der Hansaperiode 

bis zur Gegenwart, mit besonderer Berflcksicbtigung der inter- 

nationalen Handelsbeziehangen. 89,^7. 
Boström, H. J., Wasa bofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 

samt hofrätten underlydande lagmän och bäradsböfdingar, 1776 

— 1914. Biografiska anteckningar. 86,;o9. 
Braem, c, Dagbok under en resa i Sverige åren 1671 ocb 1672. 

Utg. av B. Möller. 86,291. 
De s. k. brabeska konstitntionerna af år 1661 för Åbo akademi. 

Utg. av G. M. Scbybergson. 40,i20. 
Brandenburq, E., Die Reicbsgrandung. 86,214. 
, Untersncbungen und Aktenstacke zur Gescbicbte der Reichs- 

grtindnng. 86,215. 
. Se: Bibliotbek der Geschicbtswissenschaft. Brandrud, a. Se: Nilssen, J. 

Bråte, E. Se: Edda. 

Brauer, a. von. Se: Erinnerungen an Bismarck. 

Bref till Henrik Reuterdabl. Utg. af G. Aulén. 86,54. 

Briefe, Aktenstttcke und Regesten zur Gescbicbte der Hobenzollem- 
scben Tbronkandidatur in Spanien. Utg. av R. Fester. 85,52. 

Briefe Eaiser Franz Josepbs I. und Kaiser Wilbelms II. ttber Bis- 
mareks Rtlcktritt. Utg. av H. Scblitter. (Osterr. Rundscbau.) 

39,45. 

Briefwecbsel des Herzogs Friedricb Cbristian zu Scbleswig-Holstein- 
Sondenburg-Augustenburg mit Eönig Friedricb VI von Dänemark 
und dem Tbronfolger Prinzen Cbristian Friedricb. Herausg. von 
H. Scbulz. 81,J. 

Brilioth, Y., Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora 
scbismen. (Ak. avb.) 37,4;. 

Bring, S. E., En officiell kommuniké om Sveriges tvister med kej- 
saren 1707. (Festskr. t. P. Eklund.) 31,300. 

, TroUbätte kanals bistoria till 1844. 33,75. 

, Uppsala läns Kungl. Husbållningssällskap 1815 — 1915. 87,139. 

— -. Se: Karl XII. 

. > Polbem, Cbr. Minnesskrift. 

. > Roland, C. von. 

Brisman, S., Sveriges riksbank 1668 — 1918. Bankens tillkomst 
och verksambet. I. Palmstrucbska banken ocb riksens ständers 
bank under den karolinska tiden. 38,?^. 

Brolén, c. a., Om den Alströmerska brefsamlingen i Upsala 
uniyersitetsbibliotek. 37, 1 3 6 . 

Bruininge, H., Die Arbeiten im Livländiscben Ritterscbaftsarcbiv 
1911—13. 33,244. 37,50. 

Brulin, H. Se: Oxenstierna, A. 

Brunnström, E. Se: Bolinus, A. 

Brusewitz, A., Representationsfrågan vid 1809 — 10 års riksdag. 83,P5. 

, Studier öfver 1809 års författningskris. 87,137. 88,^5. 

. Se: Fribetstidens grundlagar. 24 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER Brusewitz, a. Se: Handlingar rörande riksdagarna 1809—1815. 

. > Mörner, A. G. 

Bruun, D., Erik den rede og Nordbokolonierne i Granland. 87,i44. 

, Plevna-Schipka. 87,6 1. 

Bräuer, k., Kritische Studien znr Literatnr nnd Qnellenkunde der 

Wirtschaf tsgeschichte. 82, 3 1 3 . 
Bugar, F., Povijest hrvatske protestantske knjiieynosti za reformacije. 

81,64. 

BucKLE, G. E. Se: Monypenny, W. F. 

BuöGE, A., Altschwedische Gildcn. (Vierteljahrschr. f. Sozial- u. 
Wirtschaftsgesch.) 88, 2 4 7 . 

. Se: Liste ... 1548. 

BuLL, E., Folk og Kirke i Middelalderen. Studior til Norges historie. 

86,62. 

BuLL, F., Christian Frederik, prins til Danmark og Norge. (Avh. 

fra uniy:s hist. seminar.) 85,2 04. 

, Ludvig Holberg som historiker. 88,339. 

Burdaoh, k., Deutsche Renaissance. Betrachtnngen tiber nnsere 

kttnftigo Bildung. 88,73. 
BÄÄTH, A. U., Nordiskt fomtidslif. 88,24 8. 
BÅlTn, L. M. Se: Styffe, C. G. 

. » Utredningar rör. statens mark o. tomter i Stock- 
holm. 
BÄCKSTRÖM, A. Se: Beckman, K. 

O. 

The Cambridge Modern History. 82,7 1. 

Campbell, O. J., The Comedies of Holberg. 84,28 7. 

Carl XI:s Almanacksanteckningar. Utg. av S. Ilildebrand. 88,264. 

Carlbom, L., Karl X Gustaf. IB rån Weichseln till Balt 1667, tåget 

över Balt och freden i Roskilde 1658. 81,7^. 

, Karl X Gustaf, Balt och Roskilde. 82,306. 

Carlsson, A. B., Den svenska centralförvaltningen 1621 — 1809. 

(Ak. avh.) 88,55. 
Carlsson, G., Hemming Gadh. En statsman och prelat från Sture- 
tiden. Biogra6sk studie. (Ak. avh.) 86,31. 
, En stridsskrift af Berend von Melen mot Gustaf Vasa. (Nord. 

tidskr. f. bok- o. bibl.-väsen.) 88,206. 
Carlson, M., Bidrag till utredning af den värmländska afvittrings- 

frågan med särskild hänsyn till ämnets behandling i l:a delen 

av Jordundersökningens betänkanden. 8(>j. 
Carlsson, W., Gustaf II Adolf och Stralsund 1628— juli 1630. 

(Ak. avh.) 84,56". 
Caron, P., Manuel pratique pour Tétude de la revolution frangaise. 

88,160. 
Carpelan, t. Se: Consistorii academici Aboensis protokoll. 
Castrén, g., Gustaf Philip Creutz. 80,/. ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 25 

Castrén, o., De sociala strömningarna i Frankrike på Ludvig X[Y:s 

tid. (Ak. ayh.) 82,S9. 
Cbderberg (Saarbnseppä), a. R., Georg Mathesius. (På finska.) 

, Handelsförhållandena i norra Karelen åren 1721 — 1775. (På 

finska.) (Ak. ayh.) 32,90. 

Pehr Wargentin als Statistiker. Untersuchungen in der Geschichte der Bevölkornngsstatistik während der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts. 40,i2i. 
Cbderström, g., Minnen. 34,2 19. 
Chancb, J. F., George I and the Northern war. A study of British- 

Hanoverian policy in* the North of Europé in the years 1709 

to 1721. 81,105. 
Christbnsbn, Villads, Köbenhavn i Kristian den ottendes og Frederik 

den syvendes tid 1840 — 1867. 88,254. 

. Se: Corpus constitutionum Daniae. 

Christenben, Wiluam. Se: Missiver fra Kongerne Christicrn I:s 

og Hans's Tid. 
CiCERO, M. Tulli Ciceronis ad Atticum epistularum libri sedecim. 

Fasciculus primus, libros I — IV continens. Utg. av H. Sjögren. 

87,142. 

Clason, S., Fälttågsplanen från Trachenberg. 85, 11 o. 

, Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon. 

85,J(?. 

, Den kunglige fången på Gripsholm. 81,302. 

, Magna Charta. (Nord. tidskr.) 85, 112. 

, Ur Henning Hamiltons papper. (Sv. tidskr.) 8é,4 6. 

. Se: För hundra år sen. Colbnbrandbr, H. t., Bescheidcn uit vreemde archieven omtient 
de groote nedelandsche Zeeorlogen 1652 — 1676. (Rijks geschied- 
kundige Publicatién.) 40,230. 

Collected Diplomatic Documents relating to the Outbreak of the 
European War. 85,209. 

Colliander, o. L, Finska kyrkans herdaminne från början av det 
19:de århundradet till nutiden. (På finska.) (Finska kyrkohist. 
samf.) 82,9^. 

Gollijn, i., Magnus Gabriel De la Gardies samling av äldre stads- 
vyer och historiska planscher i Kungl. Biblioteket. 86,142. 

. Se: Handlingar angående undersökning av äldre arkivalie- 
omslag. 

Consistorii academici Aboensis protokoll. Utg. av T. Carpelan. 
88,7/^. 85,/od. 

Corpus constitutionum Danise . . . 1558 — 1660. Red. av V. Chri- 
stensen. 89,206. 

Correspondance diplomatique relative å la guerre de 1914 24 juillet 
— 21 aout. 85,209. 

Correspondance diplomatique relative å la guerre de 1914 — lö. 
85,210. 26 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Correspondance respecting the Earopean Crisis. 85,209. 

Correspondance respecting Events leading to the Rnptnre of Rela- 
tions with Tarkey. 85,2 09. 

Crohns, Hj., Legenden och medeltidens latinska predikan och 
»exempla» i deras värdesättning af kvinnan. 9S,iii. D. 

Daenell, E. R., Die Spanier in Nordamerika von 1513—1824. 
(Hist. Bibliothek). 85,2 7 7. 

Dahlberg, A. M., En karolins lefnadslopp. Utg. av Fr. R. An- 
toni. 82,14 6. 

Dahlberg, E., Dagbok. (1625 — 1699.) Utg. af H. Lundström. 88,307. 
Dahlgren, E. W., August Ahlstrand. (Lefnadsteckn. öfver K. Sv. 

Vet. ak. efter 1854 afl. ledamöter.) 88,i60. 
— • — , Carl Bernhard Wadström, hans verksamhet för slafhandelns 

bekämpande och de samtida kolonisationsplanema i Västafrika. 

(Nordisk tidskr. för bok- och bibl.-väsen). 85, 113. 

, Elias Pilgren. En karolin, språkman, bokvän och patriot. 88,67. 

•, Elof Tegnér. (Lefnadsteckn. öfver K. Sv. Vet. ak. efter 1854 afl. ledamöter.) 88,159. 
', Kungl. Svenska vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739—1915. 85,274. 
-, Les relations commerciales et maritimes entré la France et les cötes de T Ocean Pacifique (commencement du XVIII:e siécle). 
82,/i9. 
-, Om den franska handeln i Stilla Oceanen under åren närmast efter freden i Utrecht. 82,1 /p. 
Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord 

och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra 

årtionde. 87,5^. 
Dahlmann, F. c. och Waitz, G., Quellenkunde der Deutschen 

Geschichte. 8:de uppl. Utg. av P. Herre. 82,229. 
Dahlström, G., Anteckningar om militära boställen 1681 — 1809. 

(Hembygden.) 86,105. 
Dalgrbn, L., Pommern und Schweden 1792 — 1806. 87,i37. 
, Sverige och Pommern 1792 — 1806. Statskuppen 1806 och 

dess förhistoria. (Ak. avh.) 84,87. 
Dampierre, J. de. Se: Barthélemy, F. de. 
Danielson-Kalmari, J. R., Viborgs läns återförening med det övriga 

Finland. (På finska.) 82,^5. 
Danmark- Norges Traktater 1523—1750. Utg. av L. Laursen. 82,148. 

86,58. 87,61, 315. 40,229. 

Danmarks Traktater og Aftaler med fremmede Magter efter 1814. 

Utg. av F. Le Sage de Fontenay. 87,6 2. 88,271. 
Dansk Historisk Tidsskrift. 81,58, 294. 82,224. 88,335. 86,285. 

87,230. 88,210. ANMÄLDA BLLER OMNÄMNDA SKRIFTER 27 

Danske kongelige Sigiller . . . 1085 — 1559. Utg. av H. Knudsen. 

87,314. 

Danske Magazin. 85,4 1. 

Danske Yider og Vedtsegter eller gamle Landsbylove cg Byskråer. 

Utg. av P. Bjerge och T. Söegaard. 88,338. 86,203. 
Dardel, F. von, Minnen. 82,65, 311. 88,334. 86,293. 

, Dagboksanteckningar. 40,46, 227. 

Darmstaedter, P., Geschichte der Anfteilnng nnd Kolonisation 

Afrikas seit dem Zeitalter der Entdecknngen. 85,2 7 7. 
Davidson, D., Sveriges riksbank 1668 — 1918. (Ekon. tidskr.) 

89,112. 
Dawson, W. H., The German Empire 1807 — 1914 and the Unity 

Movement. 40,236. 
DÉBIDOUR, A., Histoire diplomatiqne de TEurope depnis le congrés 

de Berlin jusqa'ä nos jonrs. 86,218. 
De Brun, F., Agnafit och Sotaskär. 85,2 70. 

, Det medeltida Stockholm. 88,143. 

DelbrI^ck, H., Bismarcks letzte politische Idee. (Prenssische Jahr- 

bticher.) 8S,63. 
Denis, E., La gnerre. Causes immédiates et lointaines. L'intoxica- 

tion d'nn penple. Le traité. 85,282. 
Die dentsche Archivverwaltnng in Warschan. (Eorrespondenzblatt d. 

Gesamtver. d. dentschen Gesch. n. Altert.) 87, 134. 
Deutsche Rundschan. 82,309. 
Deutschland und der Weltkrieg. 85,280. 
Dickson, R., Malmöhns län år 1800. 85,4 8. 
Diplomatieke Bescheiden betreffende de toelating van bewapende 

handelsvaartnigen der oorlogvoerenden en onzijdigen binnen het 

Nederlandsche rechtsgebied. 87,324. 
Diplomatische AktenstQcke betreffend die Beziehnngen österreich- 

Ungarns zn Italien in der Zeit vom 20. Juli bis 23. Mai 1915. 

85,210. 
Diplomatische Aktenstacke zur Vorgeschichte des Krieges 1914. 

85,210. 
Diplomatiska aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet. 40,2 2 7. 
Dispatch from His Majesty's Ambassadör at Constantinople summan- 

sing Events leading up to Ruption of Relations with Turkey and 

Reply thereto. 85,2 o 9. 
Documenti diplomatici presentati al parlamento Italiano del ministro 

degli affari esten (Sonnino), Austria-Ungheria. Seduta del 20 

maggio 1915. 85,2ii. 
Docnments concernant les relations entré le Saint-Siége et la Suéde 

durant la seconde moitié du XYI:e siécle. Utg. av H. Biaudet. 

(Annales acad. scient. Fenn.) 88,fif, 85,57. 
Docnments diplomatiques 1913 — 1917. Traité d'alliance Gréco- 

serbe. Invasion Germano-bulgare en Macédoine. 87,3 23. 
Docnments diplomatiques 1914. La guerre européenne. 1. 85,21 o. 28 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIPTBR 

Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Utg. av S. 

Ambrosiani. 99,ii7. 
Doorvoer door Nederland uit Duitschland uaar Belgié en in omge- 

keerde Ricbting. 87,324. 
Driault, E., Napoleon et L'Europe. 1 — 2. 85,w. 
DUREHEIM, £. och Denis, E., Qul a voulu la gnerre? 85,28 1. E. 

Edda. övers, av E. Bråte. 83,2 48. 
Eden, N., 1809 års revolution. 91,103. 

. Se: Gustaf I. 

. > Peder Swart. 

Egblhaaf, g., Bismarck. 81,224. (Ny uppl.) 38,219. 

, Geschichte der neuesten Zeit. 31,2 25. 

Ehrenheim, P., Några minnen. Utg. av E. von Ehrenbcim. 86,294. 
Ehrenpreis, M. Se: Nationernas bibliotek. 

Ehrbnsvärd, c. a., Bref. Utg. af Gunhild Bergh. 37,234. 88,143. 
Eirspennil. Utg. af F. Jönsson. 84,219. 

Eeeberg, b., Ett och annat om det svenska vattenregalet. 84,283. 
Ekbblad, J., Bref. Utg. af N. Sjöberg. 82,95. 35,272. 86,54. 
Ekenäs stads dombok 1623 — 1660. Utg. av Emmy Hultman. 84,7J. 
Enghoff, k., Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads 
magistrat . . . 1700 — 1800. (Skr. utg. af Personhist. samf.) 

81,134. 

Eppstbin, g. von. Först Bismarcks Entlassung. 40,23 7. 
Eriohsen, b. och Krarup, A., Dansk historisk bibliografi. 87,143. 

38,218. 40,119. 

Erinnerungen an Bismarck. Utg. af A. von Brauer, E. Mareks och 

K. A. von Mtlller. 35,2 7 6. 
Erslbv, Kr., Augustenborgernes Arvekrav. 36,5 9. 
— — , Fortegnelse över Akter om den Senderborgske Bertnglinies 

statsretslige Stilling i Slesvig og Helsten. 36, 6 0. 
-. Se: Repertorium diplomaticum . . . Etudes Romaincs. Se: Annales academiae scientiarum Fennicne. 
Exploration archéologique de Delos. 35,i2i. P. 

Fabricius, k., Danmark i Aaret 1567. En Fuggersk Agents Ind- 

beretninger. (Danske Mag.) 35,4 1. 
, Franske Memoirer fra vor ferste Enevseldstid om Danmarks 

politiske og ekonomiske Forhold. (Danske Magazin.) 84,280. 
-, Griffenfeld. 31, 13 7. Fahlbeck, P. E., Beowulfskvädet som källa för nordisk fomhistoria. 

34,132. anmIlda eller omnämnda skrifter 29 

Falk, E., Dantes uppfattning av stat och kyrka. 37,5 8. 

, Machiavelli och den allmänna värnplikten. 86,21.2. 

, Sverige och Frankrike från Gustaf II Adolfs död till upplös- 
ningen af det svensk-franska förbundet (1682— 1634). (Åk. avh.) 
32,25. 

Fataburen. 31,i30. 82,304. 

Fellman, i. Se: Handlingar och uppsatser ang. finska Lappmarken. 

Fbrguson, W. S., Hellenistic Athens. 38,/9. 

Fester, R., Bismarck und die Hohenzollemscbe Thronkandidatur in 
Spanien. (Deutsche Rundschau.) 85,52. 

, Genesis der Emser Depesche. 85,53. 

, Neue Beiträge zur Gcschichte der HohenzoUernschen Thron- 
kandidatur in Spanien. 85,5 2. 

. Se: Briefe . . . zur Geschichte der HohenzoUernschen Thron- 
kandidatur in Spanien. 

Festskrift til Edvard Holm 1913. (Dansk Hist Tidsskr.) 38,335. 

Festskrift til Jobs. C. H. R. Steenstrup. 86,56. 

Festskrift utg. af Lunds universitet vid dess tvåhundrafemtioårs- 
jubileum. 88,211. 89, 120. 

Feuerbisen, a., Den andra baltiska historikerdagen. Reval juli 
1912. (Zeitschr. f. osteur. Gesch.) 38,243. 

Fjuk, J., Sverige på kongressen i Wien 1814 — 1815. (Ak. avb.) 
86,40. 

FiBL, P. och Sbrriérb, a., Gustave III et la rentrée du catholi- 
cisme en Suéde d*aprés des documcnts inédits. 34,215. 

t^iXKE, H., Weltimperialismus und nationale Regungen im späteren 
Mittelalter. 88,72. 

Finlands medeltidsurkunder. Utg. av R. Hausen. 81,37, ^7. 86,99. 

Finnb-Grönn, S. H., Fortegnelse över kirkeböker i stiftsarkiverne 
i Kristlania. 86,211. 

. Se: Geistlig Edsprotokol. 

Finsk tidskrift. 81,13 o, 214, 29 5. 32,^^. 88,6 4, 331, 118. 84,4 7, 

135, 79 — 81, 85,/05. 86,4 7, 99, 104, 108. 39,39. 

Finska kyrkohistoriska samfundets publikationer. 81,4/. 82,9$. 33,/o/, 

114. 84,7J. 85,700, 101. 36,70^, 770. 

Finska regeringskonseljens och senatens underdåniga berättelser af 
åren 1812 och 1816. Utg. af A. Hjelt. (Finska Hist. samf.) 
86,709. 

Fliegenschmidt, M., Deutschlands Orientpolitik im ersten Reichs- 
jahrzehnt 1870—1880. 34,co. 

FoNTBNAY, F. Le Sagb DB. Se: Danmarks Traktater . . . efter 1814. 

Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischcn Geschichte. 

81,130, 296. 88,66. 85,42. 

Forssell, A., Ministerier och kollegier. 38,^5. 

Forssell, N., Statsministerämbetets genesis. (Statsvet. tidskr.) 38,2 5 2. 

Fortid og Nutid. 84,281. 

Fonilles de Delphes. 85,i2i. i 30 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

FOURNIER, A., Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress. (Deut- 
sche Rundschan.) 32,309. 

Fridbrigia, J. a., Franska revolutionen och Napoleonstiden. 39, 119. 

Fribdjung, B^, Furst Felix Schwarzenberg und Graf Albrecht 
Bernstorff. (Hist. Zeitschr.) 31,216. 

, Historische Aufsätze. 40, 17 7. 

, Kritik av W. Alter, Feldzengmeister Benedek. (österreichische 

Rundschau.) 85, 1 2 4 . 

Osterreich von 1848 bis 1860. 34,57, 144. Fries, Ellen, Märkvärdiga kvinnor. 2:dra nppl. Utg. av Sigrid 

Björklund. 40,226. 
Fribsen, o. von, Runorna i Sverige. (Fordomtima.) 85, 11 5. 
Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar. Utg. av A. 

Brnsewitz. 86, 2 1 1 . 37,9. 
Frus, Aage. Se: Bemstorffske Papirer. 

. > Blixen Finecke og Bismarck. 

. » (Det) nittonde århundradet. 

FRONMtLLBR, G. T. C, Geschichte Altenbergs und der alten Veste 

bei Farth, sowie der zwischen Gustav Adolf und Wallenstein im 

dreissigjährigen Kriege bei der alten Veste vorgefallenen Schlacht 

86,207. 

Frödino, H., Berättelser ur Göteborgs historia under envåldsdden. 
36,50. 

, Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar. Biogra- 
fiska skildringar. 88,217. 

Frölandbr, Th., Stockholms Enskilda Bank 1856 — 1906. 88,71. 

Fynd och forskningar. 35,196. 

Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier. Utg. av R. 
Geete. (Bil. t. Sv. fornskr. sällsk:s årsmöte 1914.) 84, 135. 

För hundra år sen. Skildringar, bref och stridsskrifter från revo- 
lutionsåren 1809—1810. Utg. af S. Clason. 81,/. 

Förhandlingar vid Svenska filolog- och historiker mötet i Göteborg 
den 19 — 21 augusti 1912. Red. av O. Lagercrantz. 88,331. 

Försvarsfrågan. En handledning. Utg. av Sv. Tidskr. red. 88,251. G. 

« 

Gadelius, b., Tro och övertro i gångna tider. 33,251. 84,213. 
Gbbte, R., Fornsvensk bibliografi. Supplement. ^,115. 

, Ett fragment af Upplandslagens ärfdabalk från förra hälften 

af 1300-talet. 82,143. 

. Se: Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier. 

. » Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område. 

Vadstenabrodern Peder Månssons bref Geistlig Edsprotokol for Oslo og Hamars Stifter. Utg. av S. H. 
Finne-Grönn. 40, 1 2 o . i anmIlda ellbr omnämnda skrifter 31 

Gertz, M. c. Se: Scriptores minores historiae Danicse medfi sevi. 

. > Vitae sanctoram Danorara. 

GlHL, T., Sverige och Yästmakterna nnder Karl X Gustafs andra 

krig med Danmark. (Ak. avh.) 8é,/7. 
GoocH, G. P., History and Historians in the nineteenth Century. 

84, /04. 
GORJAINOV, S., Le Bosphore et les Dardanelles. 84,59, 144. 
Gosselin, Th. Se: Lenötre, G. 
Gradb, a., Sverige och Tilsit-alliansen (1807—1810). (Ak. avh.) 

34,^/. 
Grapb, a. Se: Ynglingatal. 
Great Britain and the Enropean Crisis. 85,209. 
Grimberg, c. Se: Ur källorna till Sveriges hist. nnder nyare tiden. 

och Uddgren, H., Svenska krigarbragder. 84,2 12. 

Gripenberg, G. A., Finska kadettkåren och dess kamratskap. (Skr. 

utg. av Sv. litt. säUsk. i Finl.) 88,np. 
Gröt, J., Utdrag ur J. Gröts brefväxllng med P. Pletnjov angående 

finska förhållanden vid mediet af 1800-talet. (Skr. utg. af Sv. 

litt. sällsk. i Finl.) 83,7/^. 86,770. 
Grotenfelt, k.. Den finska grundlagskomitén år 1865 jämte den- 
samma rörande handlingar. 88,255, 779. 

. Se: Acta historica Fennica. 

Grönstedt, J., Konung Gustaf II Adolfs död och likbegängelse. 

85,46. 

, Svenska hof fester. 85,4 6. 

GuNNAS, J. Se: Hammarin, J. 

Gustaf I, Konung Gustaf den förstes registratur. Utg. av J. A. 

Almquist. 82,65. 88,69. 84,135. 86,287. 

, Brev av Gustav Vasa. Ett urval. Utg. av N. Eden. 87,i34. 

Gustaf n Adolf, Tal och skrifter av konung Gustav II Adolf. 

Utg. av C. Hallendorff. 85,271. 
Gyllenkrook, a.. Relationer från Karl XII:s krig. Utg. af N. 

Sjöberg. 88,6S. 
GöDBL, v., Sveriges medeltidslitteratur. Proveniens. 86,95. 

H. 

Hagberg, B., Gefle-Dala järnvägar 1 856— 1908. 83,75. 

Hall, R , Kulturella interiörer från storhetstidens upprycknings- 
arbete. 86,49. 

Hallberg, S. Se: Ogier, Ch. 

Hallendorff, C, Oscar I, Napoleon och Nikolaus. 88,55. 

. Se: Gustaf II Adolf, Tal och skrifter. 

. > Karl XII i Ukraina. 

. > Sverges traktater . . . Ser. 1 . 

Haller, J., Bismarcks FriedensschlUsse. 88,220. 

Hammarin, J., Beskrifning öfver Färglanda pastorat. Utg. af S. 
Gunnäs. 88,6 9. 32 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Hammarskjöld, A., Generalen grcfve Gustaf Wachtmeister, hans 

släkt och hans fälttåg. 31,60. 
Hammarskjöld, Nina, Ätten Hammarskjöld. Personhistoria och 

tidsbilder från tre hnndra år. 35,2 73. 
Handbooks prepared under the direction of the Historical Section of 

the ForeigQ Office. 40,232. 
Handliogar angående undersökning av äldre arkivalieomslag i kam- 
mararkivet och riksarkivet. Utg. av I. CoUijn. 36, 13 2. 
Handlingar från andra finska historiker- och historielärarmötet i 

Helsingfors den 8 — 10 januari 1914. (På finska.) 85, I09. 
Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne. 

Utg. av I. Fellman. 31,40. d3,fiO. 86,/05. 
Handlingar rörande mötet i Reval, konung Sigismunds resor till 

Sverige och polska legationen 1599. Utg. av H. Almquist. 32,^5. 
Handlingar rörande riksdagarna 1809 — 1815. Utg. av A. Brusewitz. 

37,51. 
Handlingar rörande Vadstena klosters ... Se: Fyra handlingar . . ., 

Nio handlingar . . . 
Hanho, J. t.. Sågverksindustrien och utförseln av sågade trävaror 

under 1840- och 1850-talen. (På finska.) 36,/op. 
Hannover, E., Det nittonde århundradets konst. 39,ii9. 
Hanoteau, J. Se: Recueil des instructions. 
Hansbn, H. Se: Kabinetsstyrelsen i Danmark. 
Hansische Geschichtsblätter. 31,^P5. 
Hansson, S., Det tusende lokomotivet. 33,73. 
, Ur skomakareyrkets historia. En studie över skråväsendet. 

39,116. 
Haralds, Hj., Sveriges utrikespolitik 1848. (Ak. avh.) 32,5^. 
Hartman, T., Då Helsingfors blef bufvudstad. 33,n7. 
Hasenclever, a., Geschichte Ägyptens im 19. Jahrhundert 1798— 

1914. 37,240. 

, Die orientalische Frage in den Jahren 1838 — 1841. 34,i44. 

Hausen, Ii. Se: Bidrag till Finlands historia. 

. » Finlands mcdeltidsurkunder. 

Headlam, J. W., The German Chancellor and the Outbreak of War. 

37,243. 

, The Ilistory of Twelve Days, July 24 to August 4 1914. 

35,2 7 9. 

Hbckscher, E., Kontinentalsystemet. 38,217. 

, Naturahushållning. (Svensk tidskr.) 38,2 10. 

Heden, Hj., Västernorrlands läns Kungl. Hushållningssällskap 1805— 

1904. 37,138. 
Hederström, H., Näsby socken i Östergötland. 38,68. 
Hederström, T., Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning 

med inledande namnundersökningar. 40,4 4. 
Hedin, G., Beskrifning öfver Kräklinge socken i Neriket. 38,68. 
Heffermehl, a. v., Folkeundervisningen i Norge indtil omkring 

Aar 1700. (Norsk Hist. Tidsskr.) 34,2 8 5. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 33 

Hegermann-Lindencronb, Lillib DB, Diplomatliv paa Solsiden. 

96,62. 

Heidenstam, o. g. von, Marie- Antoinette, Fersen et Barnave. 

Leur correspondancc. 84, 4S. 
Heinricius, g.. Från samhällslifvet i Åbo 1809—1827. (Skr. utg. 

af Sv. litt. sällsk. i Finl.) 35,707. 
, Skildringar från Åbo akademi 1808—1828. (Skr. utg. af 

Sv. litt. sällsk. i Finl.) 32,S5. 
-, Uttalanden af finländare om personer och förhållanden i Sverige 1817—1821. (Skr. utg. af Sv. litt. sällsk. i Finl.) 

92,95. 
Heldmann, k.. Fursten- und Feldherrenbriefe aus der Zeit des 

Dreissigjährigen Krieges. Aus dem Archiv Hans Georgs von Arnim 

mit historischen Einleitungen veröffentlicht. 3G,289. 
Hblffbrich, k., Die Entstehung des Weltkrieges im Lichte der 

Veröffentlichungen der Dreiverbandmächte. 35,2 80. 
Hell, J., Die Kultur der Araber. (Wissenschaft und Bildung.) 

3é,220. 

Hellström, G., Förteckning öfver S:t Jakobs och Johannes kyrko- 
arkiv. 88,217. 

Helmolt, H., Bismarck, der eiserne Kanzler. 35,2 7 6. 

, Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. 35,208,281. 

Henderson, b. W., Civil war and rebellion in the Roman Empire 
A. D. 69—70. 31,77. 

, The life and, principate of the emperor Nero. 31,;?. 

Herlitz, N., Ett förslag om stadsförvaltning under landsrätt från 
Gustaf III:s tid. (Sv. stadsförb. tidskr.) 39,198. 

, Från Thorn till Altranstädt. Studier över Carl XII:s politik 

1703—1706. (Ak. avh.) 37,i. 
•, Några ord om den stadshistoriska forskningen. (Sv. stads- förb. tidskr.) 39,19 8. 
•, De svenska städernas privilegier. (Sv. stadsförb. tidskr.) 40,167. 

Hermelin, O., Bref från Olof Hermelin till Samuel Barck 1702— 

1709. Utg. af C. von Rosen. 3é,i38. 
Herre, P., Deutsche Kultur des Mittelalters in Bild und Wort. 

33,340. 

. Se: Dahlman, F. C, och Waitz, G., Quellenkunde der Deutschen 

Geschichte. 

. Se: Wissenschaft und Bildung. 

-, Hofmeister, a., och Stubb, R., Quellenkunde zur Welt- geschichte. 31,6 5. 
Hesselman, b. Se: Olavus Petri. 
Hbyck, E., Johanna von Bismarck. Ein Lebensbild in Briefen. 

35,276. 

HiERTA, L. J., Riksdagsmotioner och anföranden. Utg. av G. 
Aldén. 37,13 7. 

S— 210947. Hist. Tidskrift, Innehållsöversikt, 34 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

v. 

HiLDEBRAND, E. Se: Svenska riksdagsakter. 

. » Ur källorna till Sveriges historia under nyare 

tiden. 

Utredningar rörande statens mark och tom- ter i Stockholm. 
HiLDEBRAND, S. Se: Carl XIrs almanacksanteckningar. 
HiNTZE, O., Die Hohenzollern und ihr Werk. Ftinfhundert Jahre 

vaterländischer Geschichte. 86,213. 
HiRSOH, F., Die Beziehnngen des Grossen Kurfursten und seines 

Nachfolgers zu der Königin Christine von Schweden in den Jah- 

ren 1687 — 1689. (Forschungen zur Brandenb. u. Preuss. Gesch.) 

31,130. 

Historiallinen Aikakauskirja. 91^37,38,40,41,44^45, 92,78,79,82^84,86,88, 

89. 2^,113,117. M,73,7e. 85,/07 — 109. 86,99. 

Historiallinen Arkisto. 81,2 1 a, 38,40,41,43. 82,7j8 — 74^79,81 — 83,86. 

99,104,112. 84,211,^0. 85,70i — 106. 9^,102,104,105,109. 

Historische Zeitschrift. 81,215,216. 

Historisk tidskrift för Finland. 86,139, /05. 87,i3i,230. 89,36. 

40,42. 

Historisk tidskrift för Skåneland. 81,55. 82,58. 88,328. 86,202. 

88,132. 

Historiska forskningar tillägnade J. R. Danielson Ealmari. (På 

finska.) 9^,74,78. 
Historiska handlingar. 81,3oo. 82,25. 85,199. 87,51. 

. Register, utg. av E. Naumann. 40, 114. 

Historiska uppsatser tillägnade M. G. Schybergson. (Skr. utg. af 

Sv. litt. Sällsk. i Finl.) 92,72,78,78,80—82,84,85. 

Hjelmérus, a.. Västerbottnisk hembygdsforskning. Skelleftebygden. 
87,51. 

Hjelt, a. Se: Finska regeringskonseljens och senatens . . . berät- 
telser af 1812 och 1816 . . . 

Hjelt, E. och Tigerstedt, R., Johan Gadolin 1760 — 1852 in me- 
moriam. (Finska vet.-soc. acta.) 81,44. 

Hjelt, O. E. A., Johan Haartmans verksamhet vid universitetet i 
Åbo under åren 1754 — 1787. (Bidrag t. känned. om Finl. natur 
o. folk.) 92,82. 

HjIrne, H., Gustaf Adolfs statskonst. 82, 144. 

, Karl XII från europeisk synpunkt. 89,*/. 

, Karl der Zwölfte. Einige Umrisse seiner Laufbahn. (Internat 

Monatsschr. f. Wissensch., Kunst u. Technik.) 88,255. 

, Revolutionen och Napoleon. 82,6 9,1^5. 

, Stat och kyrka. 32,231. 

, Ur det förgångna. 32,231. 

HOFMEISTER, A. Se: Herre, P. 

Holm, E., Har Admiral Cronstedt vaeret Forraeder i 1801 og hind- 
ret, at Sverige den gäng kom Danmark-Norge til Hjeelp? (Dansk 
Hist. Tidsskr.) 81,5 8. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 35 

Holm, E., Nogle Aktstykker til Danmarks Udenrigspolitik i 1813. 

(Danske Mag.) 35,4 1. 
Holm, T., Syeriges allmänna postväsen. 82,228. 84,/. 86,209. 
Holmbäck, Å., Kvarnkommissionerna enligt kungl. breven den 13 

april 1697. En stadie i svensk vattenrätt. 84,2 83. 

, Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar. 40 j. 

Holmquist, H., Lnnds domkapitels första svenska form. (Festskr. 

t. P. Eklund.) 81,219. 
, Luther, Loyola, Calvin i deras reformatoriska genesis. 82, 14 9. 

86,2 9 6. 

, Martin Luther. 86,29 6. 

-, Pius Xis kyrkoregering 1903 — 1914. 86,66. Huhnhäuser, a., Rostocks Seebandel von 1635 — 1648. Nach den 

Warnemttnder Lizentbttchern. 84,213. 
Hult, O., Forschungen ttber das Auftreten des Typhus recurrens in 

Schweden und seine ätiologischen Memento, hauptsächlich bei der 

Marine 1788—1790. 34,216. 
, Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai. Ett bidrag till 

svensk läkarhistoria under Vasatiden. 88,257. 
HULTBNBBRG, H. Se: (De la) Motraye, A. 
HULTIN, A., Det ekonomiska tidehvarfvet i Finlands litteraturhistoria. 

(Skrifter utg. af Sv. litt. sällsk. i Finl.) 81,45. 
Gustaf Filip Creutz. (Skr. utg. af Sv. litt. sällsk. i Finl.) 

84,74. 
Hultman, Emmt. Se: Ekenäs stads dombok. 
Ht^LPHERS, A. Abrahamsson, Samlingar til en beskrifning öfwer 

Norrland. Sami. 2 — 3, om Jämtland och Herjedalen. 84,219. 
HÖJER, N., Till frågan om uppkomsten af 1809 års regeringsform. 

(Statsvet. tidskr.) 82, 139. 

L 

INGKLSSON, J., Berättelse om Stora Kopparberget år 1716. Utg. 

av H. Lagergren. 84,5 5. 
Inscriptiones graecae. 85,i2i. 

J. 

Jacobsbn, Lis. Se: Wimmer, L. 

Jacobson, G., Sverige och Frankrike 1648—1652. (Ak. avh.) 81,ö5, 

, Sverige och Frankrike 1652 — 1654. (Uppsala universitets 

årsskr.) 88,157. 
Jahrbuch des Völkerrechts. Utg. av Th. Niemeyer och E. Strupp. 

87,62. 

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 81,218. 
Jbnsen, a., Die Anfänge der schwedischen Slavistik. (Archiv ftlr 
slavische Pbilologie.) 81,217. 36 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Jbnsen, a., Polackerna i Moskwa. (Nord. tidskr.) Så,2io. 

, Taras Scbewtschcnko. Ein ukrainisches Dichterleben. 87,148. 

. Se: Nationernas bibliotek. 

JOHANSEN, K. Frus, Sikyoniske vaser. 89,207. 

Johnsen, o. a., Hannibal Sebesteds Statbolderskab 1642 — 1651. 

81,136. 

, Det norske kongedemme i unionstiden. (Samtiden.) 35,40. 

, De norske Staender. 81,709. 

, Vincents Lunges Dräp i Trondbjem 3. Jannar 1636. 86,63. 

Johnson, A., Tbe Swedisb settlements on tbe Delaware. Their 

bistory and relation to tbe indians, dutch and english 1638— 

1664. 81,132. 
Jonson, K. M. Se: Sjösteen, S. F. 
JÖNSSON, F. Se: Eirspennil. 

. > Den norsk-islandske Skjaldedigtning. 

JORGA, N., Les bases nécessaires d'ane noavelle histoire da moyeD 

åge. 84,5 7. 

, Gescbicbte des Osmaniscben Reicbes. 84,6 o. 

, La survivance byzantine dans les pays ronmains. 84,57. 

JULÉN, J., Om Sveriges statsskald 1718 ocb betalningen av den- 
samma. 86,140. 
Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 81,294. 87,133. 40, 112. 
Jönköpings stads tankebok 1456—1548. Utg. av C. M. Kjellberg. 

89,45. 
JÖRGENSEN, A., Samtida skrifter rörande Sveriges förhållande till 

främmande makter och Sveriges krig. 89,3 7. 
J0RGENSEN, Ellen, Meddelelse om et Psalterium, som. fordam var 

i norske Eje. (Dansk Hist. Tidsskr.) 81,2 94. 
, Middelalderlige Haandskrifter. (Haandbog i Bibliotekskand- 

skab.) 88,71. 
-, Nogle Bemaerkninger om danske Studerende ved Tysklands Universiteter i Middelalderen. (Dansk Hist. Tidsskr.) 86,28 5. K. 

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768 — 1772. Utg. av H. Hansen. 

87,316. 89,206. 

Kagg, Leonard, Dagbok 1698 — 1722. Utg. af A. Lewenhaupt. 

88,07. 
Kallstenics, g.. Blad nr Härnösands historia. 40,ii6. 

, Filipstad 1611—1911. 82,i45. 

Kancclliets Brevbeger vedrarende Danmarks indre Forbold, Utg. et 

L. Laarsen. 81,136. 88,338. 85,2 74. 87,145. 
Kardell, S. J., Östersunds stads uppkomst och utveckling till och 

med år 1830. 40, 11 6. 
Karl XI. Se: Carl XI:s Almanacksanteckningar. ANMlLDA ELLBR OMNÄMNDA SKRIFTER 37 

Earl XII. Till 200-årsdagen av hans död. Utg. av S. E. Bring. 9»,ii. 
Karl XII i Ukraina. En karolins berättelse. Utg. av C. Hallen- 

dorff. 36,210. 
Karl XII på slagfältet. Utg. av Generalstaben. 89,«/. 
Karl XII:s banesår. Se: Konung Karl XII:s banesår. 
Karl Frikdrich av Badbn, Politische Correspondenz Karl Friedrichs 

von Baden. Utg. av K. Obser. 86,64. 
Karl Johans förbundets handlingar. 38, 2 o 8. 
Karolinska förbundets årsbok. 31,128. 32,i34. 33,150. 84,133. 

35,108. 36,135. 37,131. 38,63,135,207. 89,33. 40,38,165. 

Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. Utg. 

af A. Quennerstedt. 32,i46,309. 83,i58. 37,j24. 39,jtf. 
Karttunen, k. I., Jean III et Stefan Batory. (Ak. avh.) 32,75. 

85,5^. 
, Die Königswahl in Polen 1576. (Annales acad. scient. Fenn.) 

36,700. 

La legation de Domenico Alamanni en Suéde Tan 1582. (Annales acad. scient. Fenn.) 32,77. 35,5«. 
-, Legatio Domini Alemani. (Annales acad. scient. Fenn.) 32,77. 

Några ord om den lifiändska frågan och Sveriges östersjö- politik vid mitten av det sextonde århundradet. (På finska.) 36, 70o. 
Les Suecana de la Biblioteca Casanatense å Rome. (Annales acad. scient. Fenn.) 32,77. 
Karttunen, Liisi, Ghiffres diplomatiques des nonces de Pologne 

vers la fin du XVI:e siécle. (Annales acad. scient. Fenn.) 32,75. 
, Grégoire XIII comme politicien et souverain. (^Annales acad. 

scient. Fenn.) 32,75. 

Les nonciatures apostoliques permanentes de 1650 k 1800. (Annales acad. scient. Fenn.) 83,^77. 
Kern, F., Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik bis 

zum Jahr 1308. 34,287. 
, Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur). Eine Danteun- 

tersuchung. 85,2 02. 

Se: Acta imperii Angliae et Franciae. . . Kby-Åbbrg, a. Se: Konung Karl XII:s banesår. 

KiNCK, H., Rensessancemennesker. Historien om Niccolo Machia- 

velli. 86,sj. 
KiRCHEiSEN, F. M., Bibliographie des Napoleonischen Zeitalters. 

33,162. 

KiRCHHOFP, H., Seehelden und Admirale. (Wissenschaft und Bild- 
. ung.) 34,220. 
Kjellberg, C. M., Vadstena i forntid och nutid. 37,314. 

. Se: Jönköpings stads tankebok 1456 — 1548. 

Kjellén, R., Stormakterna. 82,6 9,231. 

KLiEBBR, H., Marskalk Bernadotte, kronprins af Sverige. 85,öp. 
Kltnkenboro, M., Fehrbellin. Nach Briefen und Berichten der 
fQhrenden Männer. 86,209. 38 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Knudsen, H. Se: Danske kongelige Sigiller. 

Kock, i., Etymologisk belysning av några nordiska ord och uttryck. 

(Arkiv för nordisk filologi.) 31,2 94. 
KOHT, H., 1814. Norsk dagbok hundre aar efterpaa. 86,63. 

, Grundspersmaalet i 1814. (Norsk hist. tidsskr.) 85,203. 

, Norsk historieskrivning under kong Sverre, särskilt Sverre 

soga. (Edda.) 85, na. 

Se: Avhandlinger fra universitetets historiske seminar. KoLMODiN, J., Traditions de Tsazzega et Hazzega, annales et doca- 

ments. (Ak. avh.) 84,i42. 
EOLSRUD, O., Det historiske centralinstitut. 88,245. 

. Se: Nilssen, J. 

. > Utkast til en norsk kirkeordinants. 

KONOPCZYNSKi, W., Sverige och Polen 1660^ — 1795. (På polska.) 

40,173. 

Konung Karl Xlirs banesår. Utg. av A. Key-Åberg och A. Stille. 

89,*i. 
KosER, R., Geschichte der brandenburgisch-preussischen Politik. 80,50. 
KRARtJP, A. Se: Acta pontificum Danica. 

. > Erichsen, B. 

Erauel, R., Die Beteiligung Preussens an der zweiten bewaffneten 

Neutralität vom Dezember 1801. (Forschungen zur Brandenb. u. 

Preuss. Gesch.) 85,4 2. 
, Die Haltung Preussens in Fragen des Seekriegsrechts von 

1783—1799. (Forschungen zur Brandenb. u. Preuss. Gesch.) 81,296. 
Kretzsohmar, J., Schwedische Handelskompanien und Kolonisations- 

versuche im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert. (Han- 

sische Ge^schichtsblätter.) 81,2 9 5. 
Krieger, a. F., Dagbager 1848 — 1880. 40,ii7. 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. 82,223. 
Kristinestads historia. 86, /oj. 
Krypjaeevyc, L, En studie över de ukrainska kosackerna i de 

politiska kombinationerna 1620 — 1630. (På ukrainska.) (I Sév- 

cenko- sällskapets årsbok.) 87^5 4. 
Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets historia 1813—^1913. 84,217. 
Kuusi, S., Storskiftets första skeden i Österbotten, (På finska.) 

(Ak. avh.) 36,705. 
KuYLENSTlBRNA, O., Karl Johan och Napoleon 1797 — 1814. 85,^9. 

, Karl XII. Hans öden och personlighet. 88,5J. 

Kyrkohistorisk årsskrift. 32,62. 88,148,155. 34,44. 85,196. 86,137. 

87,132. 40,41. 

Kyrkoordningar och förslag därtill före 1686. Red. av E. Naumann. 
40,114. 

Källskrifter till lapparnes mytologi. Utg. af E. Reuterskiöld. (Bi- 
drag t. vår odlings häfder.) 31,13 5. 

KÄMPE, A., En gustaviansk patriot och hans hustru, dl, 10. ANMÄLDA ELLER OMNXMNDA SKRIFTER 39 L. 

Laachb, R., Cromwell og Puritanerne i Samtidens folkelige Satire. 

(Edda.) 38,2 54. 
L^STADius, F., Krigsminnen från Västerbotten. 37,51. 
Lagbbcbantz, o. Se: Förhandlingar vid svenska filolog- och histo- 
rikermötet i Göteborg 1912. 
Lagerfelt, a. Se: Minnesskrift med anl. af Artilleristabens 100- 

årsdag. 
Lagergren, H. Se: Ingelsson, J. 
Lagbrheui, £., Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkom- 

lingar släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. 31, 134. 
Lagerroth, F., Frihetstidens författning. £n studie i den svenska 

konstitutionalismens historia. (Ak. avh.) 86,7/. 
, Konung och adel. Ett bidrag till Sveriges författningshistoria 

under Gustaf IIL 37,5 7. 
Lagus, E. Se: Porthan, H. G., Bref. 
Laitinen, a. a. a., Michael Wexionius-Gyldenstolpe. I. (På finska.) 

(Ak. avh.) 33, i /J. 
Larsen, k., Danmarks Kapervsesen 1807 — 1814. 36,2 12. 

, Et Folk i Krig. 34,144. 

Laurin, c. g.. Våld och vald. Nationalistiska och revolutionära 

rörelser i Frankrike under 1800-talets senare hälft. 31,32. 
Laurosela, J., Om birkarlarne. (På finska.) (Kyrönmaa.) 33,70-^. 
Laursen, L. Se: Danmarks-Norges Traktater. 

. > Kancelliets Brevbeger. 

Lehmann, M., Freiherr vom Stein. 40,231. 

, Historische Aufsätze und Reden. 31,303. 

Leijonhufvud, E., Några anteckningar om generaladjutantsbefatt- 
ningarna under tiden 1790 — 1840. (K. krigsvet.-ak. handl. och 

tidskr.) 32,2^3. 
Leijonhufvud, K. K:S0N, Kungl. Södermanlands regementes historia 

1771—1915. 34,217. 35,273. 
Leijonhufvud, Sigrid, Erik Sparre och Stina Lillie. 31,3oo. 32,70S. 

, Omkring Carl Gustaf Tessin. 40,^0. 

Lbnötre, g.. Gamla byggnader, gamla papper. 31,221. 32,315. 

, Massdränkningarna i Nantes. 34,288. 

Lenz, M., Geschichte Bismarcks. 31,2 24. 

, Kleinere Historische Schriften. 31,30 3. 

Le Sage de Fontbnat, F. Se: Danmarks Traktater . . . efter 1814. 
Levtenhaupt, a., Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar. 

40,170. 

. Se: Kagg, Leonard. 

. > Lewenhauptska arkivet på Sjöholm. 

Lewenhauptska arkivet på Sjöholm. Bref och handlingar. Utg. af 

A. Lewenhaupt. 39, 2 o 3. 
Lhomel, g. de. Se: Lumbres, A. de. 40 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER LiLJECRONA, C. W., Bakom riksdagens kulisser. C. W. Liljecronas 

dagbok 1840—41. Utg. av G. Aldén. 87,137. 
LiNDB^K, J., Breve fra danske Lserde m. fl. til Johannes Schcfferas. 

(Danske Mag.) 35,4 1. 
, Forspillet til Verdenskrigen. Stormagtspolitik 1871 — 1914. 

37,241. 

Se: Acta pontificum Danica. LiNDBiBK, SOFIE AUBERT, Landsflygtige. Af Aubertske papirer. 

81,75. 

Lindblom, A., Björsäters stafkyrka och dess målningars ställning 
inom vår medeltidskonst. (Fornvännen.) 81,214. 

Linden, K. E., »Fältsjukan» och »blessyrerna» under kriget 1808— 
1809. (Finska läkaresällsk. handl.) 33,7M. 

Lindhagen, A., Huru länge har tjugondag jul burit namnet Knät? 
(Fataburen.) 32,3 04. 

Liste över dem som betalte leding i Trondhjems by i aaret 1648. 
Utg. av A. Bugge. 39,2(H. 

LoosTRÖM, L., I svenska konstnärskretsar för omkring etthundrafemtio 
och hundra år sedan. 37,2 3 6. 

LORENTS, Y., Efter Brömsebrofreden. Svenska och danska förbin- 
delser med Frankrike och Holland 1645 — '1649. (Ak. arh.) 86,5». 

LuBiMENKO, Inna, A projcct for the Acquisition of Russia by James I. 
(Engl. Hist. Rev.) 34,2 ii. 

LuCKWALDT, F., Die Vorgeschichte des Krieges. 85,281. 

LuMBRES, A. DE, Rclations de Antoine de Lumbres, ambassadeur en 
Pologne et en Allemagne, touchant ses négociations et ambassades. 
Utg. av G. de Lhomel. 36,5. 

Lund, Hanna, Stockholmstraktaten av 3 mars 1813. (Avh. fra 
univ:s hist. seminar.) 35,205. 

Lundberg, B., Sverige och Preussen från krigsutbrottet 1715 till 
freden 1720. L 1715—1718. 33,249. 

Lundberg, C, Om befolkningsförhållanden och vämkraft i det ro- 
merska kejsarriket. (Sv. Humanistiska förb.) 33,74. 

, Ståndens ärftlighet i det romerska världsriket. (Sv. Huma- 
nistiska förb.) 33,7 4. 

Lundegård, A., Om Engelbrekt, Erik Puke och Karl Knutsson som 
blef kung. 34,5P. 

Lundgren, Hj. Se: Benzelius, E., d. y. 

Lundström, Enni. Se: Strödda bref från svenskar i Italien. 

Lundström, H., Genmäle i anledn. av N. Höjer: Olof Skottkonungs 
dop. 34. 

. Se: Dahlberg, E., Dagbok. 

Lundström, V. Se: Svensk humanistisk tidskrift. 

LuxDORPH, B. W., Luxdorphs Dagböger. Utg. av E. Nystrem. 85,274. 

Läffler, L. Fr., Om det evigt grönskande trädet vid Uppsala hedna- 
tempel. (Fästskr. t. H. F. Feilberg.) 32,i40. 

Lövgren, B., Ståndsstridens uppkomst. (Ak. avh.) 85,5«. ANMXLDÅ fiLLER OMNÄMNDA SKRIFTER 41 M. 

Maal og Minne. 32,i40. 

Mackeprang, M., Nordslesvig 1864 — 1909. 81,223. 

Magalotti, L., Sverige under år. 1674. Utg. af C. M. Stenbock. 

33,9. 
Mannerfelt, o., Ålfsborgs läns Hushållningssällskaps historia 1812 

—1912. 87,139. 
Marces, E., Otto von Bismarck. 85,2 7 6. 
, Männer und Zeiten. Aufsätze und Reden zur neueren Ge- 

scbicbte. 81,303. 

. Se: Erinnerungen an Bismarck. Marriott, J. A. R., The Eastern Question. 37,238. 
Matthias, a., Bismarck, sein Leben und sein Werk. 35,2 7 6. 
Matthiessen, H., Natten. Studier i gammelt Byliv. 34,2 8 6. 
Meddelanden av Gestriklands fornminnesförening. 39,3 5. 
Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening. 38,2 5 3. 39,3 5. 
Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar, 32,2 24. 
Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. 33,2 4 7. 34,45. 

35,113. 40,112. 
Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 34,4 5. 36,203. 
Meddelanden från svenska riksarkivet. 81,296. 33,66,69. 34,49, 

277,279. 35,268. 87,48,313. 38,137. 39,198. 40,45,110. 

Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 39,35. 

Meddelelser om (danska) Rigsarkivet med Landsarkiverne 1906 — 

1915. 40,173. 
Meinegee, F., Preussen und Deutschland im 19. und 20. Jahr- 

hundert. 38,i44. 

, Weltbttrgertum und Nationalstaat. 37,14 5. 

Michabl, W., Die Entstehung der Kabinettsregierung in England. 

(Zeitschr. f. Politik.) 34,221. 
Micewitz, a., De finska deputationerna och ekouomiekommissionerna 

under Frihetstiden. 1, 2. (Bidrag t. känned. om Finlands natur 

och folk.) 33,775. 35, 70^. 
Midgaard, J., Den svenske regjeringa og Norge i dei fyrste maa- 

nadene etter Kiel-freden. (Avh. fra univrs hist. seminar.) 35,206. 
Miller, W., The Ottoman Empire 1801 — 1913. 34,6 o. 
Millqvist, v., Svenska riksdagens borgarstånd 1719 — 1866. (Per- 

sonhist. tidskr.) 32,6 o. 
Minnesskrift med anledning af Artilleristabens 100-årsdag d. 4 maj 

1907. Utg. af A. Lagerfelt. 32,68. 
Missiver fra Kongerne Christiern I:s og Hans's Tid. Utg. av W. 

Christensen. 33,i6o. 
Mitteilungen aus der Historischen Literatur. 34,4 8. 35,19 8. 
MITTEIS, L, Se: Wilcken, U. 
MONTGOMERY, A., Svensk tullpolitik 1816—1911. (Ak. avh.) åO,46. 42 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER MONYPBNNY, W. F. och BucKLB, G. E., The Life of Benjamin 

Disraeli, Earl of Beaconsfield. 86,216.' 
MoTRAYE, A. DE LA, Seigneur A. de la Motrayes resor. Utg. av 

H. Hultenberg. 89, 113. 
MOTZKI, A., Braansberg im zweiten schwedisch-polnischen Kriege. 

86,207. 

MUNTHE, A., Svenska sjöhjältar. 81,302. 85,272. 86,293. 87,/r. 

89,114,202. 

MCller, k. a. von. Se: Erinnerungen an Bismarck. 
MöLLENBERO, W., Die Eroberung des Weltmarkts dnrch das mans- 

feldische Kupfer. 88,0. 
MÖLLER, B. Se: Braem, C. 
M0LLER, E., England och Danmark-Norge 1807. (Dansk Hist. 

Tidsskr.) 82,2 2 4. 
MÖRNER, A. G., Politiska skrifter rörande 1800 års riksdag samt 

1809 års författningsändring. Utg. av A. Brnsewitz. 85,199. 
MÖRNER, B., Maria Aurora Königsmarck. 86,j27. N. 

Namn och Bygd. 88,247. 84, 134. 

Nationalism and War in the Near East. 87,239. 

Nationernas bibliotek. Utg. av M. Ehrenpreis och A. Jensen. Bul- 
garerna. Polackerna. 89, 119. 

Nationernas förbunds första församling i Geneve 15 nov. — 18 dec. 
1920. 40,228. 

Naumann, E. Se: Historiska handlingar. Register. 

. > Kyrkoordningar och förslag därtill före 1686. 

Neergaard, N., Under Junigrundloven. 86,2 9 6. 

Nelson, H., En bergslagsbygd. En historisk-geografisk öfverblick. 
(Ymer.) 84,2 7 9. 

Neovius, a. Se: Akter och undersökningar rör. Finlands hist. 

Nerman, B., Torgny lagman. (Arkiv f. nord. filologi.) 86,139. 

. Se: Ynglingatal. 

Die Neutralisation und die Neutralität Belgiens. Utg. av K. Strupp. 

87,318. 

Newton (Lord), Lord Lyons. 88,1 46. 

Nielsen, Y. Se: Aktstykker vedkommende universitetets oprettelse . . . 

Niemeyer, t. Se: Jahrbuch des Völkerrechts. 

. > Die völkerrechtlicben Urkunden des Weltkrieges. 

Nikander, g., Jacob Tengström såsom akademisk lärare och biskop 

intill 1808. (Ak. avh.) 38,15 8. 84,7P. 
Nilsson, M. P:N, Dyrtid och dyrtidsorganisation i forntiden. (Statsv. 

tidskr.) 89,111. 
, Den ekonomiska grundvalen för Augustus' principat. (Eranos.) 

88,72. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SERIFTBR 43 

Nilsson, M. P:n, Die Entstehuug and religiöse Bedeutung des 

griechischen Kalenders. 89,i20. 

, Die Grundlagen des spartanischen Lebens. (Elio.) 88,72. 

, Nyare forskningar till Greklands förhistoriska kultur. (Ymer.) 

38,270. 

Olympen. En framställning af den klassiska mytologien. 89,120. 

Den stora folkvandringen i andra årtusendet f. Er. (Ymer.) 88,73. 
NILSS0N, JSKS, To og tredive prsedikener holdt i aarene 1578 

— 1586. Utg. av A. Brandrud och O. Kolsrud. 88,270. 
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess 

inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. Utg. av 

R. Geete. (Sv. fornskr. sällsk. allm. årsmöte.) 81,132. 
Det nittonde århundradet. Utg. av Aage Friis. 89,ii8. 
NOHRSTKÖM, H., Helsingfors universitetsbiblioteks Fennica-samling. 

89,37. 

Nordberg, S., Envold Falsen og Norge, sserlig hans stilling i den 
norske regjeringskommission. (Avh. fra univ:s hist. seminar.) 

85,205. 

NORDENSTRENG, S., Fredrikshamns stads historia. 82,«7. 
NoRDENSVAN, c. o., Finlands dödskamp. 88,250. 

, Krigsväsendet och den militära uppfattningen i Sverige under 

de femtio åren 1860—1910. 81,220. 

Värmlands regementes historia. 81, 135. Nordlander, J., Norrländskt skolliv. 85,4 9. 

, Skolan i Härnösand till gymnasiets upprättande därstädes. 

(Norrl. saml.) 40,ii6. 

Ytterligare om Södertälje skola. (Pedag. tidskr.) 85,5 0. Nordlund, K., översikt av de svenska gymnasiernas historia intill 
år 1820 med särskild hänsyn till linjedelningsproblemet. 85,49. 
NORDMANN, P., Från 1808. (Finsk tidskr.) 81,214. 
Norges gamle love. Anden raekke. 1388 — 1604. 88,252. 
Norges Indskrifter med de seldre Runer. 40, 119. 
Den norsk- isländske Skjaldedigtning. Utg. av F. Jonsson. 85,20i. 
Numelin, R., Orsakerna till folkvandringarne på lägre kulturstadier. 

88,269. 

Nygren, G. £., Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid 
Karlstads högre allm. läroverk åren 1875 — 85. 82,i47. 

, Carlstads stads historia under de 50 åren närmast före branden 

1865. 85,272. 

Karlstads brand 1865 och stadens senaste historia. 86,293. Nygren, E., Värmlands stenålder. 87,52. 

. Se: Borgström, L. 

Nyland. Samlingar utg. af Nyländska afdelningen. 92,88, 
Nylands silfverskatt och silfverskatteregister för år 1572. Utg. af 
K. Soikkeli. (Finska hist. samf.) 9^,iis. 44 ANMiiLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Nylund, M., G. A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792 — 1796. 

(Ak. avh.) 87,34. 

NrsTR0M, E. Se: Luxdorph, B. W. O. 

Obser, k. Se: Karl Friedrich av Baden. 

Oqibp., Cu., Caroli Ogerii Ephemerides, si ve iter Danicum, Sveci- 

cum, Polonicum. Svensk övers, av S. Hallberg: Från Sveriges 

storhetstid. Sé,2 84. 
Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken. 34,5 2. 
Olavus Petrt, Samlade skrifter. Red. av B. Hesselman. 34,i35. 

35,116. 36,286. 37,232. 

Olsbn, M., Kung Orre, et bidrag til gammel nordisk folketro. (Maal 

og Minne.) 32,i40. 
Oncken, H., Das altc und das neuc Mitteleuropa. 39,4 4. 

, Historisch-politische Aufsätze und Reden. 3é,i46. 

, Rudolf von Bennigsen, ein deutscher liberaler Politiker. 31,225. 

OsTENFBLD, J. S. M., Studier över stemninger og tilstande i Helsten 

1815—30. 33,253. 
Oxenstierna, A., Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och bref- 

vexling. Utg. af H. Brulin. 36,4 7. 38,214. 
Oxenstierna, Eva. Se: Stenbock, M. P. 

Paasche, F., Sverre Prest. (Edda.) 35,ii4. 

Paczkowski, J., Anmälan av Pisma i bumagi Imperatora Petra 

Velikago. (Zeitschr. f. osteur. Geschichte.) 34,4 7. 
Palme, O., Sigtuna stads privilegier. 35,4 6. 
Palmen, E. G., De finska lantdagarnes historia. (På finska.) 

32,«7. 
Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika. Utg. av N. Eden. 

32,225. 

Personhistorisk tidskrift. 31,57,127. 32,60,137. 33,147,329. 34,132. 

35,194. 37,46. 38,65. i0,39,224. 

Persson, W., Die Exegeten und Delphi. 39,i2o. 

Petander, k., De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige sådana 
.de framträda i litteraturen. (Ak. avh.) 32,45. 

Pflugk-Harttung, J. von, Zur Beurteilung Bernadottes 1813. 
(F^orschungen zur Brandenb. u. Preuss. Gesch.) 33,66. 

Philipps, W. a., The Confederation of Europé. Astudyofthe 
European Alliance 1813 — 1823, as an Experiment in the Inter- 
national Organization of Peace. 35,2 6. 

Piper, C, Carl Pipers och Carl Gustaf Rehnschiöldg koncept ANMÄLDA ELLER OMNIMNDA SKRIFTER 45 Utgående skrifvelser under deras fångenskap i Ryssland 1709— 

1715. Utg. af P. Sörensson. 81,3 o o. 
PiPPiNG, H. Se: Studier i nordisk filologi. 
Planer, O., Verzeichnis der Gustav Adolf Sammlung mit besonderer 

Rucksicht anf die Schlacht am 6/16 November 1632. 86,205. 
Christopher Polhem. Minnesskrift utgifven af Svenska teknolog- 

föreningen. Red. af S. E. Bring. 81,3 o o. 
Politische Urkunden zur Vorgeschichte. Se: Die völkerrechtlichen 

Urkunden des Weltkrieges. 
Die politischen Geheimrerträge Österreich-Ungarns 1879 — :1914. 

Utg. av A. F. Pribram. 40,4 8. 
Porthan, H. G., Bref från H. G. Porthan till samtida. Utg. 

af E. Lagus. (Skr. utg. af Sv. litt. sällsk. i Finl.) 88,ii5. 
Los pourparlers diplomatiques 16/29 juin — 3/16 aout 1914. 86,210. 
Preussische Jahrbtlcher. ^,63. 

Pribram, A. F. Se: Die politischen Geheimverträge Österreich- 
Ungarns 1879 — 1914. 
Price, M. c, The Diplomatic History of the War. 85,2 79. 
Pries, a., Der schwedische Zoll in Warnemttnde in den Jahren 

1632 — 1654, insbesondere im Westfälischen Frieden. 8é,2i4. 
PuFBNDORF, E., Das Tagebuch Esaias Pafendorfs, schwedischen Re- 

sidenten am Kaiserhofe von 1671 bis 1674. Utg. av O. Redlich. 

89,201. 
PUFENDORF, S. VON, Sju böcker om konung Carl X Gustafs bragder. 

Öfvers. af A. Hillman. 84,¥(5. 
PÄRNÄNEN, J. A., L'ambassade de Bartolomeo Powsinski å Danzig 

en 1593. (Annales acad. scient. Fenn.) 32,75. 85,62. 
, Sigismond Vasa et la succession au tröne de Suéde 1592 — 

1594. (Ak. avh.) (Annales acad. scient. Fenn.) 88,i7i. 35,59. Q. 

QUENNERSTEDT, A., Ur Carl XII:s lefnad. Skildringar. 86,293. 

38,265. 

. Se: Karolinska krigares dagböcker. 

QviST, J., Västra Nyland. (Nyland. 8.) 82,ss. R. 

RiEDBR, J., Paa Kongsvinger i 1814. (Norsk Hist. Tidsskr.) 85,203. 
Ramsat, Jully, Tsar Peters svenska värja. (Hist. Arkisto.) 34,2 11. 

85,/OJ. 
Rauhalä, k. W., Kejserliga finska senaten 1809—1909. (På finska.) 

36,i09. 
-, Om Finlands centralstyrelses organisation åren 1808 — 1817. 

(På finska.) 81,4J. 46 ANMÄLDA ELLBR OMNIMNDA SERIFTBB Rechberg, Gabriele. Se: Bismarck und Rechberg. 

Recee, W., Die Verfassungspläne der russischen Oligarchen im 

Jahre 1730 and die Thronbesteigung der Kaiserin Anna IvanoYDa. 

(Zeitschr. ftir osteur. Gesch.) 81,217. 82,i42. 
Recueil de diverses Communications du ministre des affaires etrangéres 

aux Etats-généraux par rapport å la neutralité des Pays-Bas et 

an respect du droit des gens. 86,299. 
Recueil de documents diplomatiques. Négociations ayant précédé la 

guerre 10/23 juillet— 24 juillet/6 aoftt 1914. 85,209. 
. Négociations ayant précédé la guerre avec la Turqnie 19 juillet/ 

1 aout — 19 octobre/l novembre 1914. 85,209. 
Recueil des instructions données aux ambässadeurs et ministres de 

France depuis les traités de Westphalie jusqu*å la revolution 

frangaise. Rome. Utg. a? J. Hanoteau. 81,so2. 
Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiqnes de la 

Suéde entiérement ou partiellement en vigueur le 1 janvier 1910. 

Utg. av C. Sandgren. 81,61. 
Redlich; o. Se: Pufendorf, E. 

Regnskab över skibsskatten aar 1563. Utg. av F. Scheel. 89,20i. 
Rbhnschiöld, c. g. Se: Piper, C. 
Rein, Th., Leo Mecbelin. 86,n2. 
Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. Fortegnelse 

över Danmarks Breve fra Middelalderen. Utg. av Kr. Erslev 

m. fi. 32,314. 
Reuterseiöld, E., Religionshistoria. (Bibelforskaren.) 81,i30. 

. Se: Källskrifter till lapparnas mytologi. 

och WiKLUND, K. B., Linnés lappska trolltrumma. (Fataburen.) 

82,304. 

Rexius, g., Geijers »affalh. 36,9. 

, Några ord om andan i 1809 års grundlagsstiftning. (Statsvet. 

tidskr.) 84,134. 

, Presidentmaktens renässans i Förenta Staterna. 87,148. 

', Studien zur Staatslehre der historischen Schule. (Hist. Zeit- schr.) 81,215. 

— , Studier rörande striden om finansmakten under Karl XIV Johan. 37,23 6. 

Reynaud, L., Les origines de Tinfluence fran^aise en Allemape. 
Etude sur Thistoire comparée de la civilisation en France et en 
Allemagne pendant la période précourtoise (950—1160). 84,287. 

Rinne, J., Finlands medeltida klippfästen. (På finska.) (Ak. avb.) 
85,9$. 

Roland, C. von. Minnen från fångenskapen i Ryssland och Earl 
XILs krig. Utg. av S. E. Bring. 85,4 7. 

ROLOFF, G., Geschichte der Kolonisation seit der Entdeckung Ame- 
rikas. 85,2 7 8. 

Romdahl, A. L. Se: Svensk konsthistoria. 

ROOSVAL, J. Se: Svensk konsthistoria. ANMÄLDA ELLER ÖMNImNDA SERIFTEK 47 

RosE, J. H., The Development of the Earopean Nations. 40, 122. 

, The Origins of the War. 85,2 7 9. 

, William Pitt and the great War. 85,79. 

, William Pitt and national revival. 85,9J. 

ROSEBERY (Lord), Chatham, his early life and connections. 81, 139. 
Rosen, C. von. Se: Bark, S. 

. > Hermelin, O. 

Rosengren, H., Karl X Gustaf före tronbestigningen. Pfalzgrcfren 

intill tronföljarvalet 1649. (Ak. avh.) 38,^7. 
ROSENQVIST, V. T., Gabriel Mauritz Waenerberg. 92,87. 
Rubin, M., Tysklands Historie fra 1848 til nutiden. 88,5^. 
RUDBEOK, J., Svensk lagbibliografi för tiden före 1734 års lag. 

87,135. 

RUDBERQ, G., Forschungen zu Poseidonios. 89,i2i. 

RuuTH, J. V., Finska medeltidsslott under olika förläningsvillkor. 

(öfversikt af Finska vet.-societ. förhandl.) 88,io«. 
, Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. (Bidrag 

t. Åbo stads hist.) 88,i0d. 
RuuTH, M., Ur de religiösa rörelsernas historia i Finland. (På 

finska.) (Finska kyrkohist. samf.) 86,io«. 
Rysslands omdaning. 87,319. 88,69, 21 8. S. 

Saarenseppä. Se: Cederborg, A. R. 

Sahlgren, J. So: Svenska bygder i äldre beskrivningar. 

Saito, Hisho, Japans historia. 88,1 64. 

Salomon, F., William Pitt der jttngere. I. 85,pj. 

Samzelius, H., Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- 

ocb jaktväsen. 87,i4i. 

, Släkten Samzelius. 87, 142. 

Sandgren, G. Se: Recueil des traités. 

Sax, c. von, Geschichte des Machtverfalls der Törkei bis Ende 

des 19. Jahrhunderts. 84,5 9. 
SCHAUMAN, G., Kulturhistoriska och andra uppsatser. 88,1 62, 11&. 

, Om förvaltningen af offentliga forskarbibliotek. 88,24 6. 

, Studier i Frihetstidens nationalekonomiska litteratur. Idéer 

och strömningar 1718—1740. (Ak. avh.) 32,45. 
Sgheel, F. Se: Regnskab över skibsskatten. 
ScHlEMANN, T., Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. 

40,121. 
SCHLITTER, H. Se: Briefe Kaiser Franz Josephs I . . . 
SCHMEIDLBR, B. Se: Adam af Bremen. 
ScHRÖDER, c, Die schwedische Verpfandung Wismars an Mecklen- 

burg-Schwerin 1803. (Jahrb. ... des Vereins f. Meckl. Gesch. 

u. Altert.) 88,6 5. 
SCHRÖTTER, Fq. von, Die Mtinzstätte zu Stettin unter den Königen 48 ANMlLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Karl XI. und Karl XII. von Schweden 1660—1710. (Zeitschr.f. 

Numismatik). 33, 6 5 . 
SOHUBART, W., Einftthrnng in die Papyruskunde. 89,4 1. 
Die Schuld am Weltkriege. 35,2 1 o. 
ScuuLZ, II., Friedrich CbristiaD, Herzog zn Schleswig- Holstein. £in 

Lebenslauf. 81,J. 
. Se: Briefwechsel des Herzogs Friedrich Christian ... mit 

Friedrich VI. 
SCHUSTER, G., Gescbichte des preussischen Hofes. 38,252. 
ScHWEiTZER, B., Un tersuch ungen zur Chronologic der geometrischen 

Stile in Griechenland. I. 39,206. 
SCHWBRTFEOER, B. Se: Zur europäischen Politik. 
SCHYBERGSON, C. M., Per Brahe och Åbo akademi. (Ak. avh.) 

36,707. 

, Karolinska förbundet. (Finsk tidskr.) 31,29 5. 

. Se: (De s. k.) braheska konstitutionerna af år 1661 för Abo 

akademi. 
SCHYBERGSON, E., Finlands bank 1811 — 1911. 35,705. 
SCHYBERGSON, M. G., Gustaf Maurits Armfelt i Ryssland 1810. 

(Finsk tidskr.) 33,64. 34,$o. 35,ii8. 

, H. G. Porthan. 32,fij. 

, Till H. G. Porthans brefväxling. (Sv. litt. säUsk. i Finl. 

Förh. o. upps.) 3é,2i6. 
■, Ålands ställning i historisk tid. (Finsk tidskr.) 39,39. ScutJcK, H., Minne af Carl Reinhold Berch. (Sv. ak. handl.) 

38,216. 

, Universitetens uppkomst. 32,231. 

ScHtJRER VON Waldueim, M., Prins Maximilian Emanuel af Wttrt- 

temberg, en tapper dragonöfverste i Karl XIl:s armé. 3é,53. 
Schäfer, D., Bismarck. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. 

38,219. 

, Deutsche Gescbichte. 32,p. 

ScHÖTT, H., Östergötlands läns hushållningssällskaps historia. 35,200. 
Scriptores minores historise Danicse medii sevi. Utg. av M. C. 

Gertz. 37,144. 38,6 9. 
Selmer, L., Ludvig Éolberg og Religionen. 34,28 6. 
Serriére, a. Se: Fiel, P. 
Seton-Watson, R. W., The Rise of Nationality in the Balkans. 

37,321. 

m. fl., The War and Democracy. 35,2 7 9. 

SiMOLiN, A., Petrus Bång. Biografisk studie. (Finska kyrkohist. 

samf.) 33,774. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Gescbichte und Altertumskunde 

der Ostsceprovinzen Russlands. 37,4 9. 
Sjöbeck, P., Program utgifna vid Lunds universitet 1667^—1867. 

35,269. 

Sjöberg, N., Se: Ekeblad, J. 
. » Gyllenkrook, A. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 49 

Sjöblom, W., Mariehamns stads historia 1861 — 1911. 83,ns. 
Sjöfors, O. Th., Kanslersgillet och 1807 års skolordning. (Ak. avh.) 

39,5^. 
Sjögren, H. Se: Cicero. 
Sjöros, B. Se: Äldre Västgötalagen. 
Sjösteen, S. F., Minnen från tyska fälttåget 1813. Utg. av K. M. 

Jonson. 36,5 2. 
Sjövall, B., Georg Adlersparre och tronfrågan 1809. (Ak. avh.) 

37,5J. 
Skrifter utg. af Hamiltonska släktföreningen. Red. af H. Rosman. 

36,52. 87,135. 

Skrifter utg. af Personhistoriska samfundet. 31,134. 

Skrifter utg. af Svenska litteratursällskapet i Finland. 81,4J — 45. 

92,72,73,78,80 — 8S,84 — 86,89. 9&,1 13,1 14,1 16 — 119. M,73,74,7»,80, 
S^,105,107. 91^,102,110. 40,44. 

Skulerud, o., Catalogue of Norse manuscripts in Edinburgh, Dublin 

and Manchester. 40, 120. 
S0BIESKI, W., Henryk IV wobec Polski i Szwecyi 1602—1610. 

31,181. 

S0IKKELI, K. Se: Nylands silfverskatt. 

SONDÉN, P. Se: Svenska riksrådets protokoll. 

Sorel, a., L'Europe et la revolution frangaise: Personalregister av 

A.-E. Sorel. 31,221. 
Spahn, M., Bismarck. 35,2 76. 
Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1910—12. 

(Bil. A: Bidrag av S. Wide.) 35, 122. 
Statholderskabets Extraktprotokol. 40, 120. 
Statsvetenskaplig tidskrift. 32,i39. 33,63,330. 34,i34. 35,197,267. 

36,138,285. 37,48. 38,252. 39,111. 

Stavbnow, L., Bidrag till den Gustavianska tidens författnings- 
historia. 38,266. 40,4 5. 

, Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieforsk- 
ning. 34,51. 

, Det svenska stormaktsväldets uppkomst. 38,25 7. 

Ur kanslirådet Jacob von Engeströms papper, förslaget till regeringsform jämte därmed samhörande uppsatser och utkast. 

31,2 20. 

Stebnsby, H. P., The Norsemen^s route from Greenland to Wine- 

land. 40,117. 
Stenbock, C. M., Strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek. 39, u 6. 

. Se: Magalotti, L. 

. > Stenbock, M. 

Stenbock, M., Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. En bref- 

växling. Utg. af C. M. Stenbock. 34,i3 7. 
Stern, a., Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis 

zum Frankfurter Frieden von 1871. 31,222. 37,i47. 40,i76. 
Stille, a., Gustaf II Adolfs lifsfara vid Vittsjö den 11 februari 

1612. (Festskr. t. P. Eklund.) 31,5 9. 

4 — 220590. Hist. tidfhrift. Innehållsöversikt. 50 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Stillb, a., De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563 — 1570. 

38,211. 

. Se: Konung Karl Xlirs banesär. 

Stjbrnstedt, L. W., Några minnesblad ur mitt lif. 88,159. 
Streckbr, W., Die äussere Politik Albrechts II. von Mecklenburg. 

40,0. 
Strupp, k. Se: Ausgewählte diplomatische Aktenstttcke zur orien- 

taliscben Frage. 

. Se: Jahrbuch des Völkerrechts. 

. > Die Neutralisation und die Neutralität Belgiens. 

. » Die völkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges. 

Strödda bref från svenskar i Italien. Utg. af Enni Lundström. 

(Svenskars bref och anteckningar från Italien. 2.) 80,273. 
Studier i nordisk filologi. Bd. 5. Utg. av H. Pipping. 85,45. 
Sturzen-Bbcker, R., Oscar Patrik Sturzen- Decker. 82,6 7. 88,332. 
STtoE, R. Se: Herre, P. 
Styffe, c. g., Skandinavien under unionstiden med särskildt af- 

seende på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521. Utg. 

af L. M. Bååth. 31,2 9 9. 82,7. 
Sdolahti, g., Finlands prästgårdar på 1700-talet. (På finska.) 

88,775. 

, Från svunna århundraden. (På finska.) 84,74. 

SVENSÉN, E., Striden för freden. 31,i4i. 

, Svenska historien för svenska folket. 88,4J. 

Svensk humanistisk tidskrift. Utg. av V. Lundström. 87,3 10. 

88,66. 

Svensk konsthistoria. Utg. av A. L. Romdahl och J. Roosval. 85,25. 

Svensk lösen. 37,4 8. 

Svenska akademiens handlingar ifrån år 1886. 84,2 7 9. 

Svenska bygder i äldre beskrivningar. Utg. av J. Sahlgren. 88,68. 

Svenska landsmålen. 32,i4 0. 

Svenska riksdagsakter (äldre serien). Utg. av E. Hildebrand. 81,58. 

(senare serien). Utg. av Th. Westrin. 84,i4i. 88,1 4i. 

Svenska riksrådets protokoll. Utg. av S. Bergh. 82,305. 86,290. 

. Del 15. Utg. av P. Sondén. 40,ii2. 

Svenskt biografiskt lexikon. Utg. av B. Boéthius. 37,3i 1. 88,217,268. 

Svenskt diplomatarium. 40,44. 

Sveriges krig åren 1808 och 1809. 80,120. 40,46. 

Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älfsborgs län. 32,-87. 

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 

1719. Utg. av G. O. Berg. 31,59. 
Sverges traktater med främmande makter (Ser. 1). Utg. av C. 

Hallendorf f. 35, 1 1 6 . 37, 2 3 3 . 

(Ser. 2). Utg. av B. Boéthius. 35,270. 88,i40. 

SÄVE, T., Sveriges deltagande i sjuåriga kriget åren 1757 — 1762. 

36,272. 

SÖDERBERG, V., Svorigcs mellanhafvauden med Tripolis. (Sv. tidskr.) 

32,63. ANMÄJiDA ELLER OMNÄMNDA SKRItTER 51 

SÖDERHJELM, A., Brahestad 1649 — 1899. 82,S7. 

SÖBGAARD, T. Se: Danske Vider og Vedtflegter . . . 

Sörensson, P., Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton, en karolinsk 

krigare och landshöfding. S6,5 2. 
. Se: Piper, C. T- 

Tbmperley, H. . W. V., Inner and outer G»binet and Priyy Coancil 
IG79— 1783. (Engl. hisU Wff.) 84,221. 

TERBWEvmry €^, Memoarer. Red. ay N. £rdmann. 37,233. 8S,i4 2. 
39,114. 40,171. 

Thordeman,. b., Alsnö hus, ett svenskt medeltidspalats i sitt konst- 
historiska sammanhang. (Ak. avh.) 40,16 9. 

Tidskrift för . konstvetenskap. 36,203,28 5. 

TiGERSTEDT, E. S., Haapaniemi krigsskola. 31,4^. 

TlGBRSTEDT, R. Se: Hjolt, E. 

Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmen 1811 ^Viö 1911. 

36,143^/70. 

Till Per Henrik Lings minne. 34,217. 

Tomfohrdb, T., Die Heringsfischereiperiode an der Bohus-Len- 

Kuste von 1656—1689. (Archiv f. Fischereigesch.) 34,282. 
Les grands traités politiques. Rccueil des principaux textes diplo- 

matiques depais 1816 jusqu^ä. nos jours. Utg. av P. Albin. 

31,61. 35,282. 

Trolle Bonde, C, Eonglige rådet och ambassadören grefve Carl 
Bonde. 34,5 3. 

Tunberö, S., Helgeandshusets i Uppsala jordebok af år 1628. (Upp- 
lands fornm.-för. tidskr.) 31,5 7. 

, En romersk källa om Norden vid llOO-talets början. (Språk- 
vet. sällsk. förh.) 33,6 2. 

, Sigismund och Sverige 1597 — 1598. 40,:27. 

Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning. (Ak. avh.) 31,^5. 
'j Sveriges medeltidskällor och ortnamnsforskning. (Namn och bygd.) 34,134. 

— , Till Svearikets äldsta historia. (Fornvännen.) 40,2 2 6. 

— , Västerås riksdag 1527. 34,^/. 

Ålands ställning i historisk tid. 39,3 9. TuRNER, E. R., Committees of Council and the Cabinet 1660 — 

1688. (Amer. biat. rev.) 34,221. 
, The Development of the Cabinet 1688 — 1760. (Amér. hist. 

rev.) 34,221. 

The Lords Justices of England. (Engl. hist. rev.) 34,221. TÖRNE, P. O. VON, Don Juan d'Autriche et les projets de conquéte 
de l'Angleterre, 36,7n. 48 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Karl XI. und Karl XII. von Schweden 1660—1710. (Zeitschr.f. 

Namismatik). 33,65. 
SCHUBART, W., Einföhrung in die Papyruakunde. 38,4 1. 
Die Schuld am Weltkriege. 35,2 1 o. 
ScuuLZ, II., Friedrich Christian, Herzog zn Schleswig-Holstein. Ein 

Lebenslauf. 31,j. 
. Se: Briefwechsel des Herzogs Friedrich Christian ... mit 

Friedrich VI. 
SCHUSTER, G., Gescbichte des prenssischen Hofes. 38,25 2. 
ScHWEiTZER, 6., Untersuchnngen znr Chronologic der geometrischen 

Stile in Griechenland. I. 39,206. 
ScHWBRTFEGER, B. Se: Zur europäischen Politik. 
SCHYBERGSON, C. M., Per Brahe och Åbo akademi. (Ak. avh.) 

36,707. 

, Karolinska förbundet. (Finsk tidskr.) 31,2 9 5. 

. Se: (De s. k.) braheska konstitutionerna af år 1661 för Åbo 

akademi. 
ScHYBERGSON, E., Finlands bank 1811—1911. 35,/ös. 
ScHYBERGSON, M. G., Gustaf Maurits Armfelt i Ryssland 1810. 

(Finsk tidskr.) 33,64. M,80, 3o,ii8. 

, H. G. Porthan. 32,55. 

, Till H. G. Porthans brefväxling. (Sv. litt. sällsk. i Finl. 

Förh. o. upps.) 34,216. 
-, Ålands ställning i historisk tid. (Finsk tidskr.) 39,39. ScutcK, H., Minne af Carl Reinhold Berch. (Sv. ak. handl.) 

38,216. 

, Universitetens uppkomst. 32,231. 

SchOrer von Waldheim, M., Prins Maximilian Emanuel af Wurt- 

temberg, en tapper dragonöfverste i Karl XII:s armé. 34,53. 
Schäfer, D., Bismarck. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. 

38,219. 

, Deutsche Geschichte. 32,p. 

ScHÖTT, H., Östergötlands läns hushållningssällskaps historia. 35,200. 
Scriptores minores historise Danicse medii aevi. Utg. av M. C. 

Gertz. 37,144. 38,6 9. 
Selmer, L., Ludvig Holberg og Religionen. 34,286. 
Serriére, a. Se: Fiel, P. 
Seton-Watson, R. W., The Rise of Nationality in the Balkans. 

37,321. 

m. fl., The War and Democracy. 35,2 7 9. 

Simolin, a., Petrus Bång. Biografisk studie. (Finska kyrkohist. 

samf.) 33,774. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft ftir Geschichte und Altertumskunde 

der Ostseeprovinzen Russlands. 37,4 9. 
Sjöbeck, P., Program utgifna vid Lunds universitet 1667—1867. 

35,269. 

Sjöberg, N., Se: Ekeblad, J. 

. > Gyllenkrook, A. , . ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SERIFTBR 53 

Wallroth, k. a., Sveriges mynt 1449 — 1917. (Numismat. medd.) 

38,209. 

Wampach, g., Le dossier de la guerre. 35,282. 
Ward, a. W., Germany 1816—1890. 37,60. 38,7o. 39,42. 
Weber, o., Deutsche Geschichte vora westfftlischen Frieden bis zuni 
Untergange des alten Reiches. (Bibi. der Geschichtswissenschaft.) 

34,143. 

Webster, C. K., The Congress of Vienna. 1814 — 1816. (Hand- 
books prepared under the direction of the Historical Section of 
the Foreign Office.) 40,233. 

Wedkiewigz, S., La Suéde et la Pologne. Essai d*une bibliographie 
des publications suédoises concernant la Pologne. 39, 119. 

Weibull, c, Saxo. Kritiska undersökningar i Danmarks historia 
från Sven Estridsens död till Knut VI. (Ak. avh.) 37,7J. 

Weibull, L., Erik den helige. (Aarb. f. nord. Oldkyndighed og 
Hist.) 39,109. 

, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. 

31,132,57. 

Vägledande förteckning vid person- och släktforskning i lands- arkivet i Lund. 3G,204. 

Weiss, A., La violation de la neutralité beige et luxembourgeoise par 
TAUemagne. 85,281. 

Wennberg, E., Johan Hadorphs resor: Af ritningar af kyrkor och 
kyrkovapen i Upland 1676—1686. 38,2J. 

Werthbimer, E. von, Graf Julius Andråssy. Sein Lebcn und seine 
Zeit. 33,341. 39,15 5. 

Westerlund, c, Dalfrikåren och dalvargeringsregeraentet 1788 — 
1790. (Medd. fr. fören. för Sthlms fasta försvar.) 32,224. 

Westman, K. B., Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bern- 
hards tidevarv till lunocentius III:s. 35,/$. 

Wbstrin, Th. Se: Svenska riksdagsakter. 

Wide, a. Se: Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhand- 
lingar. 

Wieselgren, o., En samtida kritik af den svenska frihetstidens 
statsskick. (Festskrift till K. Warburgs 60-årsdag.) 33,7 0. 

, >Yppighets nytta». Ett bidrag till de ekonomiska åskådnin- 
garnas historia i Sverige under det adertonde århundradet. (Skr. 
utg. af Humanist, vet.-samf. i Uppsala.) 34,5 5. 

WiKLUND, K. B. Se: Reuterskiöld, E. 

WiLCKBN, U. och MITTEIS, L., Grundztige und Chrestomathie der 
Papyruskunde. I, II. 33, 7 1 . 

WiLLGREN, K., Zur Agrargeschichte Schwedens im fröheren Mittel- 
alter. (Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik.) 33,24 8. 

WiMARSON, N., Sveriges krig i Tyskland 1675—1679. 1—3. 
35,7. 

WiMMER, L., De danske Runemindesmaerker. Handuppl. av Lis 
Jacobson. 34,5 7. 

Wissenschaft und Bildung. Utg. av P. Herre. 33,340. 34,219. 54 ANMÄLDA ELLER OMNIMNDA SERIFTBR 

WiSTRAND, P. G., Anteckningar af en småländsk prästfra, förda 
under åren 1761 — 1810. (Fataburen.) 81,i30. 

Yitae sanctornm Danorum. Utg. av M. C. Gertz. 8S,i48. 

WiTTROCK, G., Förräderipunkten i Nils Bielkes process 1704 — 1705. 
(Karol. förb. årsb.) 88,63. 

, Karl XI:s förmyndares finanspolitik. 87,51, so. 

, Nils Bielkes underhandling i Brandenburg 1696. (Karol. förb. 

årsb.) 88,20 8. 

VOGEL, W., Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. 89,72. 

VoiONMAA, V., Finlands karelska folkstams historia. (På finska.) 
86,705. 

, Finska medeltidsforskningar. Skatter, institutioner, ämbets- 
män. (På finska.) 33,/oj. 

, Det förhistoriska Tavastland. (På finska.) (Kaikaja Hämeestä.) 34,7/. 

-, Tammerfors stads historia. (På finska.) 82,88. WOLPERS, Tn., Die politischen Beziehnngen Brandenburgs zu Schwe- 

den in den Jahren 1672 bis 1675. 86,207. 
Yorläufige Denkschrift zum Kriegsausbrucb. (Utg. även med titel: 

Wie Russland Deutschland hinterging und den Enropäischen Krieg 

entfesselte.) 85,208. 
WoRM-MtLLBR, J. S., Norge gjennem nedsaarene. Den norske 

regjeringskommission 1807 — 1810. 89,7. 
Wranqel, F. U., Origines et debuts du Royal-Suédois, actuellement 

89:e de ligne. 84,i40. 
, Rikskanslcren Axel Oxenstiernas resa till och i Frankrike 1635. 

85,47. 
Värmland förr och nu. 87,5 2. 
Wermlands Enskilda Bank 1833—1908. 88,75. 
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 88,152. 85,267. 88,209. 
Die völkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges. Utg. av Th. Nie- 

meyer och K. Strupp: Politische Urkunden der Vorgeschichte. 

87,63. 

Y. 

Ynglingatal. Utg. av A. Grape och B. Norman. (Meddelanden från 
Nordiska seminariet.) 80,11 4. 

Z. 

Zechlin, E., Chronik der Weltpolitik. (Weltwirtschaftliches Archiv.) 

85,2 7 9. 

Zeitschrift fUr osteuropäische Geschichte. 81,216. 82,142. 88,153, 

243. 84,4 7. 

ZiMMERMANN, A., Die euFopäischeu Kolonien. Schilderung ihrer 

Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aussichten. 85,2 7 7. | 
, Geschichte der deutschen Kolonialpolitik. 80,277. 1 OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 55 ZiMMERN, A. E., The Greek Commonwealth. Politics and economics 

in fifth century Athens. 33,/. 
Zur europäischen Politik 1897 — 1914. Utg. av B. Scbwertfeger. 

40,4 9. 

Zar Vorgeschichte des Erieges mit Italien. 35,2 1 o. Å. 

Ålandsfrågan inför nationernas förbnnd. (Dipl. aktst. utg. av K. 
Utr.-dep.) 40,22 7. 

A. 

Äldre Yästgötalagen i diplomatariskt avtryck och normaliserad text 
jämte inledning och kommentar. Utg. af B. Sjöros. (Skr. utg. 
af Sv. litt. sällsk. i Finland.) 40,44. O. 

ÖDMANN, S., Hågkomster från Hembygden och Skolan. 38,6 8. 

OsTERBLADH, K., Katalog öfver Åbo domkapitelsarkiv. (På finska.) 
(Finska kyrkohist. samf.) S2j88, 

ÖSTMAN, N., Lambertska arfvet. Stockholms rådhusarkiv och We- 
stinska samlingen i Upsala universitetsbibliotek. Ett stycke Stock- 
holmsk arkivaliehistoria. 38,6 7. V. Tidskrifter ocii periodiska publikationer 

refererade till innehållet. 

Sverige. 

Ansgarius. 86,87. 

Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 32,77. 34,82. 

Arkiv för nordisk filologi. 31,8/. 32,97. 33,87. 34,56,82. 35,57,88. 

36,55,87. 37,08. 38,58,80. 39,72. 40,57. 

Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. 39,78,72. 40,25,^2. 

Arkiv för svensk konst och kulturhistoria. 38,74. 

Arte et Marte. 33,75, 727. 

Artilleritidskrift. 34,26*. 

Bibelforskaren. 35,88. 37,J8. 

K. Bibliotekets handlingar. 32,729. 38,J9. 

Biblioteksbladet. 37,J8. 


56 TIDSERIFTBR OCH PBRIODISEA PUBLIKATIONXB 

Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och 

historia. 92,17, 35,88. 
Bidrag till Södermanlands äldre kultarhistoria. Sigill. 
Bidrag till vår odlings häfder. 31,/.?. 
Bonniers månadshäften. 31,8/, /n. 82,J9. 9Sj4i,87, 
Dagny. 92,17, 
Det nya Sverige. 81,8/,///. 32,9/. M,82, 9o,siy88jiio. 86,//2. 

37,J8. 38,J8,80. 40,5/. 
Ekonomisk tidskrift. 89,7P. 40,^^. 
Fataburen. 81,8/. 32,p/,/29. 33,/^/. 34,55,/07. 85,//o. 86,55,//^. 

91,68,89. 38,58,80. 39,/8. iO,10,23,51. 

Finn. Utg. af Lukasgillet i Lund. 33,/^/. 

Fornvännen. 31,82. 92,17,129, 99,4i,i2i. 34,5ö. 35,//o. 87,68,89. 

38,J8,80. 9&,42,72, i0,32. 
Forum. 9i,82,107. 9^,51,88,110, 91^,23,87,112, 87,08. 88,ö/,80. 89,72. 
iO,10,32. 

Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten. 85,88,//o. 40,J2. 

Från ådalar och fjäll. 38,/-/. iO,32, 

Föreningen för svensk kulturhistoria. 39,^2. 

Guldsmedsposten. 34,82. 35,29. 38,6/. 

Göteborgs försvar. 37,89. 39,72. 

Göteborgs högskolas årsskrift. 35,89. 99,73, 

Göteborgs kungl. vetenskaps- o. vitterhetssamhälles handlingar. 97, 1 4. 

Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 97,14,68, 

39,7J. 
Handlingar rörande Sveriges historia. 40,2J. 
Hela världen. 97,38,68,89. 9S,6i, 
Hertha. 40,5/. 
Historisk tidskrift för Skåneland. 31,///. 33,-//. 9i,56. 35,5/. 

36,87. 37,89. 38,58. 
Historiska handlingar. 92,17,129. 35,5/. 37,/^. 88,/^. 89,75. 
Holmia. 38,58. 39,^2. 
Hvar 8 dag. 32,/29. 33,^/. 
Hygienisk tidskrift. 36,55. 
Idun (julnummer). 32, /29. 37,87. 
Hlustrerad railitärrevy. 31,/5. 

Julbok för Västerås stift. 31, /5,///. 32,/29. 34,/07. 88,/^. 
En julbok till församlingarna från Stockholmspräster (Stockholms 

prästsällskap). 33,/2/. 34,/07. 35,//o. 36,//-/. 
Julhälsning till församlingarna i Uppsala stift. 35,//o. 86,//2. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift. 88, /2/. 

34,/07. 37,89. 39,75. 40,52. 

Julhälsningar till församlingarna från präster i Linköpings stift. 

31,82. 32,9/. 34,/07. 35,//o. 40,52. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. 84,8^. 

36,25. 38,/^. 40,52. 
Julkvällen. 40,25. I 

Jämten. 39,75. i. TIDSKRIPTBR OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 57 

Jämtlands läns forDminnesförcuings tidskrift. 91, 1 3. 88, i J. 84,26*. 

Earl JohaDS förbundets handlingar. 35,/ n. 89,^2. 

Karlstads stifts julbok. 92,129, 84,/o?. 85,n/. 86,//2. 87,89. 89,7J. 

Karolinska förbundets årsbok. 91,47. 82,J9. 88,^/. 84,5d^ 85,57. 

36,55. 97,38. 9^,39,80. 40,23,33. 

Karolinska krigares dagböcker. 89,78. 

Konsthistoriska sällskapets publikation. 86,56. dS,80. 

Kontorsvärlden. 9i,82. 

Krigsvetenskaps -akademiens handlingar och tidskrift. 31,7^. 82,77. 

33,75. 9å,26. 35,29. 86,2J. 37,7^. 88,7-/. 89,7J. 
Kyrklig tidskrift. 31,7^,777. 35,89. 86,87. 88,87. 
Kyrkohistorisk årsskrift. 82,77. 33,^7. 9i,56. 35,57. 86,5ö. ^7,J8,90. 

88,87. 89,7^. 
Landtbrukstidskrift för Dalarne jämte meddelanden från Dalarnes 

hembygdsförbund. 88,7^. 
Liber librariorum. Bokhandlarnas bok. 89,7^. 
Lunds stifts julbok. 82,^9. 84,707. 35,777. 86,772. 88,57. 
Lunds universitets årsskrift. 31, 7 j. 
Läsning för svenska folket. 81,7J,777. 83,75,727. 85,29,777. 87,7^. 

99,18,73, 

Meddelanden av Gestriklands fornminnesförening. 34,57. 86,55. 

39,78,7J. 

Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening. 88,57. 89,^2. 40,^^. 
Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar. 81,7J. 

33,75. 85,29. 86,87. 87,J8. 89,79. 

Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. 99^42. 85,89. 

38,J9. 40,33. 

Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 35,29. 86,772. 

39,7^. 
Meddelanden från svenska Riksarkivet. 82,78,729. 85,29,89. 86,55. 

87,90. 88,74. 89,78,74. 

Meddelanden från Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening. 

82,729. 

Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening. 35,777. 

38,57. 89,78. 

Midsommartidningen Blåklinten. 9S^,42. 

Militärlitteratur-föreningens förlag. 37,74. 

Militär nyheter. 32,j9,92,7J0. 9^,15,42,87,121. 84,57. 86,25,55,88. 

Mimer. 33,42. 34,57. 86,88. 87,74,90. 88,87. 89,42. 40,25. 

Minnesskrift utgifven af Ystads fornminnesförening. 38,74. 

Namn och bygd. 34,82. 35,29. 36,55. 

Nationalmusei årsbok. 40,57. 

Nordisk tidskrift. 31,82. 32,78,92,750. 83,87,727. 34,707. 35,89,777. 

36,88,772. 87,58,90. 38,59,57,87. 89,42,74. 40,24,55. 

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 34,57,82. 35,52. 

9^,23,56,88. 97,14,39,69. 9^,14,39,81. 89,74. 40,70,24,55. 

Nordiskt medicinskt arkiv. 85,29. 54 ANMÄLDA ELLER OMNIMNDA SKRIFTER^ 

WiSTRAND, P. G., Anteckningar af en småländsk prästfra, förda 
under åren 1761 — 1810. (Fataburen.) 31,i30. 

Yitae sanctorum Danorum. Utg. av M. C. Gertz. 32,i48. 

WlTTROCK, G., Förräderipunkten i Nils Bi elkes process 1704 — 1705. 
(Karol. förb. årsb.) 88,63. 

, Karl XI:s förmyndares finanspolitik. 87,5 1, so. 

, Nils Bielkes underhandling i Brandenburg 1696. (Karol. förb. 

årsb.) 38,2 08. 

VOGEL, W., Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. 89,72. 

VoiONMAA, V., Finlands karelska folkstams historia. (På finska.) 
86,/ 05. 

, Finska medeltidsforskningar. Skatter, institutioner, ämbets- 
män. (På finska.) 88,/oj. 
-, Det förhistoriska Tavastland. (På finska.) (Kaikaja Hämeestä.) 84,77. 

-, Tammerfors stads historia. (På finska.) 32,98. WoLPERS, Th., Die politischen Beziehungen Brandenburgs za Schwe- 

den in den Jahren 1672 bis 1675. 86,207. 
Vorläufige Denkschrift zum Kriegsausbruch. (Utg. även med titel: 

Wie Russland Deutschland hinterging und den Europäischen Krieg 

entfesselte.) 80,208. 
WoRM-MtJLLER, J. S., Norge gjennem nedsaarene. Den norske 

regjeringskommission 1807 — 1810. 89,7. 
Wranqel, F. U., Origines et debuts du Royal-Suédois, actuellement 

89:e de ligne. 34,i40. 
, Rikskansleren Axel Oxenstiernas resa till och i Frankrike 1635. 

85,47. 

Värmland förr och nu. 87,5 2. 
Wermlands Enskilda Bank 1833—1908. 88,75. 
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 88,152. 85,26 7. 88,209. 
Die völkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges. Utg. av Th. Nie- 
meyer och K. Strupp: Politische Urkunden der Vorgeschichte. 

37,63. 

Y. 

Ynglingatal. Utg. av A. Grape och B. Norman. (Meddelanden från 
Nordiska seminariet.) 85, 114. 

Z. 

Zechlin, E., Chronik der Weltpolitik. (WeltwirtschaftHches Archiv.) 

85,2 7 9. 

Zeitschrift ftir osteuropäische Geschichte. 81,216. 82,142. 88,153, 

243. 84,47. 

ZiMMERMANN, A., Die europäischeu Kolonien. Schilderong ihrer 

Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aussichten. 85,2 7 7. 
, Geschichte der deutschen Kolonialpolitik. 85,2 77. OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 55 ZiMMERN, A. E., The Greek Commonwealth. Politics and economics 

in fifth century Athens. 38,/. 
Zur europäischen Politik 1897 — 1914. Utg. av B. Schwertfeger. 

40,4 9. 

Zur Vorgeschichte des Krieges mit Italien. 35,2 1 o. Å. 

Ålandsfrågan inför nationernas förbund. (Dipl. aktst. utg. av K. 
Utr.-dep.) 40,22 7. 

Ä. 

Äldre Västgötalagen i diplomatariskt avtryck och normaliserad text 
jämte inledning och kommentar. Utg. af B. Sjöros. (Skr. utg. 
af Sv. litt. säUsk. i Finland.) 40,44. O. 

ÖDMANN, S., Hågkomster från Hembygden och Skolan. 38,68. 

ÖSTERBLADH, K., Katalog öfver Åbo domkapitelsarkiv. (På finska.) 
(Finska kyrkohist. samf.) d2,88. 

ÖSTMAN, N., Lambertska arfvet. Stockholms rådhusarkiv och We- 
stinska samlingen i Upsala universitetsbibliotek. Ett stycke Stock- 
holmsk arkivaliehistoria. 38,6 7. V. Tidskrifter ocii periodiska publikationer 

refererade till inneiiållet. 

Sverige. 

Ansgarius. 36,87. 

Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 32,77. 34,82. 

Arkiv för nordisk filologi. 31,8/. 32,P7. 33,87. M,56,82. 35,5/,88. 

36,55,87. 37,Ö8. 38,58,80. 39,72. 40,5/. 

Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. 39,/8,72. 40,23^32. 

Arkiv för svensk konst och kulturhistoria. 38,/^. 

Arte et Marte. 33,/ 5, 121. 

Artilleritidskrift. M,26. 

Bibelforskaren. 35,88. 37,J8. 

K. Bibliotekets handlingar. 32,/2d. 38,J9. 

Biblioteksbladet. 37,J8. 56 TIDSKRIFTER OCH PBRIODISEA PUBLIKATIONER 

Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohasläns fornminnen och 

historia. 82,/?. 35,88. 
Bidrag till Södermanlands äldre knltarbistoria. 81,n/. 
Bidrag till vår odlings häfder. 81,7J. 
Bonniers månadshäften. 31,8/,// 7. 32, J9. 33,^/, 87. 
Dagny. 32,/ 7. 
Det nya Sverige. 31,8/,///. 32,9/. 34,85. 35,5/,88,//o. 36,//2. 

37,J8. 38,J8,80. 40,5/. 
Ekonomisk tidskrift. 39,7P. 4X^,23. 
Fataburen. 31,8/. 32,9/, /29. 33,/2/. 34,jö,/ö7. 36,//o. 36,5J,//i - 

37,68,89. 38,58,80. 39,/8. 40,/0,25,5/. I. 

Finn. Utg. af Lukasgillet i Lund. 33,/2/. 

Fornvännen. 31,82. 32,/7,/29. 33,^/, /2/. 34,5ö. 35,/ /o. 87,ö8,89. 

38,J8,80. 99,42,72, i0,32, !« 

Forum. 34,82,/ö7. 9^,51^88, no. 3ö,2J,87,//2. 37,ö8. 88,ö/,80. 89,72. _ 

40,/o,52. 
Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten. 85,88,//o. 40,^2. 
Från ådalar och fjäll. 38,/-/. 40,32. r 

Föreningen för svensk kulturhistoria. 39,^2. 
Guldsmcdsposten. 34,82. 35,29. 38,6/. 
Göteborgs försvar. 37,89. 39,72. 
Göteborgs högskolas årsskrift. 35,89. 39,7J. 
Göteborgs kungl. vetenskaps- o. vitterhetssamhälles handlingar. 37,/^. 
Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. d>7,i4,68. ^ 

39,7J. i 

Handlingar rörande Sveriges historia. 40,25. 
Hela världen. 37,58,68,89. 38,ö/. 
Hertha. 40,5/. 
Historisk tidskrift för Skåneland. 31,///. 33,-//. 34,5ö. 85,5/. - 

36,87. 37,89. 38,58. 

Historiska handlingar. 32,/7,/29. 35,5/. 37,/4. 38,/^, 39,75. - 

Holmia. 38,58. 39,-/2. 

Hvar 8 dag. 32,/29. 33,^/. 

Hygienisk tidskrift. 36,55. ; 

Idun (julnummer). 32, /29. 87,87. :: 

Illustrerad railitärrevy. 31, /5. } 

Julbok för Västerås stift. 31,/5,///. 82,/29. 34,/07. 38,/4. 

En julbok till församlingarna från Stockholmspräster (Stockholms j 

prästsällskap). 38,/2/. 84,/07. 35,//o. 86,//4. 
Julhälsning till församlingarna i Uppsala stift. 85,//o. 86,//2. z 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift. 88,/2/. > 

84,/07. 37,89. 39,75. 40,52. : 

Julhälsningar till församlingarna från präster i Linköpings stift. ;. 

31,82. 32,9/. 34,/07. 35,//o. 40,52. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. U,82. 

36,25. 38,/4. 40,52. 
Julkvällen. 40,25. 
Jämten. 39,75. TIDSERIFTBB OCH PERIODISKA PUBLIKATIONS Et 57 

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 91,13. 88,iJ. 9i,26. 

Earl Johans förbundets handlingar. 35,///. 9^,42. 

Karlstads stifts julbok. 82,7>29. M^io?, do^iii. dQ,ii2, 87,89. 89,7^. 

Karolinska förbundets årsbok. 81,^7. 92,39, 88,^/. Så,56^ 85,5/. 

36,55. 87,JS. 9^,39,80. i0,23,33. 

Karolinska krigares dagböcker. 89, /8. 

Konsthistoriska sällskapets publikation. 86,50. 88,80. 

KontorsYärlden. 84,92. 

Krigsvetenskaps-akademiens handlingar och tidskrift. 81,/^. 82,/?. 

33,75. 84,20. 85,29. 86,2J. 87,/^. 38,/^. 89,7J. 
Kyrklig tidskrift. 9i,i3,iii. 35,89. 86,87. 88,8/. 
Kyrkohistorisk årsskrift. 82,/7. 88,^/. 84,5ö. 85,5/. 86,5ö. 37,58,90. 

38,8/. 89,75. 
Landtbrukstidskrift för Dalarne jämte meddelanden från Dalarnes 

hembygdsförbund. 88,/^. 
Liber librariorum. Bokhandlarnas bok. 89,75. 
Lands stifts julbok. 82,59. 84,/07. 85,///. 86,/ /2. 9S,6i. 
Lunds universitets årsskrift. 31, /5. 
Läsning för svenska folket. 81,/5,///. 88,/5,/2/. 85,29,///. 87,/^. 

39,/8,75. 

Meddelanden av Gestriklands fornminnesförening. 34,57. 86,55. 

39,/ 8, 75. 

Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening. 38,5/. 89,-/^. 40,55. 

Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar. 81, /5. 

33,/5. 35,29. 36,87. 37,58. 89,/9. 

Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. 38,^2. 85,89. 

38,59. 40,55. 

Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 85,29. 86, //2. 

89,7-^. 
Meddelanden från svenska Riksarkivet. 82,/8,/29. 35,29,89. 86,55. 

87,90. 88,/^. 89,/8,7^. 
Meddelanden från Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening. 

82,/29. 

Meddelanden från Östergötlands fornrainnes- och museiförening. 85,///. 

38,5/. 89,/8. 
Midsommartidningen Blåklinten. 89,^2. 
Militärlitteratur-föreningens förlag. 37,/^. 

Militär nyheter. 32,59,92,/50. 38,/5,^2,87,/2/. 34,57. 96,23,56,88. 
Mimer. 38,^^^. 84,57. 86,88. 92,14,90. 88,8/. 9^,42. 40,25. 
Minnesskrift utgifven af Ystads fornminnesförening. 88,/^. 
Namn och bygd. 84,82. 35,29. 36,55. 
Nationalmusei årsbok. 40,5/. 
Nordisk tidskrift. 81,82. 32,/8,92,/50. 38,87, /2/. 84,/07. 85,89,///. 

36,88,//2. 87,68,90. 88,59,5/,8/. 9d,42,74, 40,24,33. 

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 84,57,82. 35,52. 

98,23,56,88. 91,14,39,69. 9^,14,39,81. 9^,74. i0,10,24,33. 

Nordiskt medicinskt arkiv. 85,29. 58 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Norrländska samlingar. S6,2J. dS,6i. 
Notiser från tullverket Bl,^7, 112, 
Numismatiska meddelanden. 38,8/. 

Ord och bild. 91,13^82,112. 92,39,92,130. 91^,87,122. M,57,83,108. 
S&,111. 9Q,88. 91,15,69. dS,14,61. 9S^,19,42. 

Pedagogisk tidskrift. 31,/^. dQ,i30. 9i,83. 85,89. 9S,88,ii3, 
Personhistorisk tidskrift. 91,47,1 12. 92,39, 130. 99,42,122. 9i,S7,83. 

35,5-2,89. 9ld,57,113. .97,69. 9S,39. 91^,43,74. 40,24,33. 

Pro Novitate. 9i,83. 

På skidor. 40,34. 

Rig. 38,5,2. 99,43. 40,51. 

Rösträtt för kvinnor. 99,42. 85,///. 86,-25. 

Saisonen. 87,59. 

Samfundet S:t Eriks årsbok. 91,ii2. 92,i30. 99,122. 94,i08. 85,///. 

86,//^. 87,90. 39,/9, 74. 40,34. 
Samlaren. 92, 1 8. 83, /J. 94,26. 85,5-2. 86,57. 87,^9. 98,39. 99,43. 

40,24. 

Samlingar utgifna af Svenska fornskriftsäUskapet. 91,47. 9&,40. 

99,42. 94,57. 85,5J. 86,57. 37,59. 9d,43. 40,24. 

Skrifter utgifna af Personhistoriska samfundet. 91,48. 88,8/. 
Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet. 86,57. 
Skrifter utgivna av Ystads fornminnesförening. 88,5-2. 
Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar. 82, /jo. 
Statsvetenskaplig tidskrift. 91,i4,82,ii2. 92,92. 99,42,88,122. 94,83. 

35,89, //-2. 86,88,//J. 97,69,90. 88,59. 99,43,74. 40,24,51. 

Stockholms-gillet. 39,74. 

Stockholms stadsböcker från äldre tid. 3é,/08. 

Studentföreningen Verdandis tidningsartiklar. 97, 15,90. 

Svensk humanistisk tidskrift. 38,40,5-2. 40,-24,5-2. 

Svensk intendentur-tidskrift. 32,40. 35,55. 87, /5. 89,/ 9. 

Svensk juristtidning. 38,8/. 

Svensk kustartilleritidskrift. 36,57. 39, /9. 

Svensk lösen. 37, /5. 

Svensk militär tidskrift. 32,9-2,/50. 33,4-2,88, /-2-2. 84,58,85,/os. 

35,55, //-2. 36,88,//5. 97,39,69,90. 38,40,5-2. 89,74. 40,<24,52. 

Svensk tidskrift. 32,9-2. 33,/ 5,88,/ -2-2. 94,26,58,84,108, 85,55,89,/ /j?. 

36,89,//5. 37,59,59,9/. 38,40,8/. 39,45,75. 40,/ 0,-25,5-2. 

Svenska akademiens handlingar. 35,55. 37,59,90. 89,/ 9,74. 

Svenska jägareförbundets tidskrift. 38,40. 

Svenska kyrkoförbundets tidskrift. 91, 112. 

Svenska slöjdföreningens tidskrift. 31,/ /-2. 

Svenska stadsförbundets tidskrift. 37,59. 38,5-2. 40,52. 

Svenska turistföreningens årsskrift. 31,48. 32,40. 88,4-2. 94,58. 

85,55. 36,57. 37,59. 38,40. 39,45. 40,24. 

Tiden. 37,59. 38,40,8/. 40,52. 

Tidskrift för konstvetenskap. 36,/ /5. 37,59. 38,40. 89,75. 
Tidskrift i fortifikation. 35,29, 36,25. 37,/5. 88,/5. 89,75. 
Tidskrift i militär hälsovård. 31, /4. 34,25. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 59 

Tidskrift i sjöTäsendet. 33,/d. Uj26. 85,J0. 96,23. 87,75. 88,/5. 

39,79,75. 

Till hambygden. En julhälsDing till församlingarna i Strängnäs stift 
från präster i stiftet. 31,S2,/72. 88,88. 84,/os. 85,7/2. 86,//^. 
87,P7. 88,0-2. 89,75. 40,34, 

Ungdomens årsbok. 82, 7 jo. M,26, 

Upplands fornminnesförenings tidskrift. 81,7^,77^. 82,92. 85,^0. 

Zl,13,70. 40,70. 

Uppsala universitets årsskrift. 85,5^. 40,^^. 

Urd. 40,25. 

Vadsbobygden. 40,j-/. 

Veckojournalen. 84,8-/. 87,97. 88,75,02. 

Verdandi. 82,92. 88,722. 40,52. 

Vikarfvet. 88,02. 

Vår flotta. 82,92. 84,708. 85,89. 86,89. 87,75. 40,52. 

Vår tid. 40,70. 

Vårt försvar. 88,7ö. 84,2ö. 85,J0. 89,79. 

Värmland förr och nu. 88,75. 

Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 88,722. 86,2J. 88,02. 

Växjö stifts hembygdskalender. 81,^8,772. 85,772. 40,70. 

Ymer. 85,89. 86,89. 40,70. 

Årsbok, utg. af Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. 

Sl,14,113, 82,7J0. 40,70. 

Årsbok, utg. af »Sveriges flotta». 81,^8. 82,7J0. 84,708. - 

Norge. 

Avbandlinger fra universitetets historiske seminar. 84,708. 

Edda. 89,4J. 

Folkebladet. iO,34. 

Historisk tidsskrift. 81,82. 82,92,7J0. 88,7^,88. 84,58,8-/. 85,5^,89,772. 

36,7 74. 37,75,59,70. 38,40,63, 40,52. 

Historiske samlinger udgivne av den norske historiske kildeskrift- 

kommission. 85,^0. 
Kristiania videnskapsselskaps förhandlingen 36,2-/. 
Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. 91,83. 
Norsk militsert tidsskrift. 81,7^. 84,27,58. 9o,30,53. 40,70. 
Norsk teologisk tidsskrift. 91,14, 88,722. 86,57. 87,97. 
Samtiden. 88,88.. 84,58,8-/. 36,57. 97,40. 40,70,25,52. 
Tidsskrift for retsvidenskab. 87,75. 

Danmark. 

Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. 36,77-/. 

Aarbog for Historisk Samfund for Praeste amt. 35,J0. 

Aarbog udg. av Historisk Samfund for Kebenhavns Amt. 86,24. 

Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 87, 70. 

Dansk militaert Magasin. 40, 70. 60 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBUKATIOITER 

Danske Magazin. 81,/^. 9i,58,84. 85,ii2. 

Fra Frederiksborgs Amt. 33, /22. 40,5,2. 

Gads Danske Magasin. 91,48. M,s8. 40,^-/. 

Historisk Tidsskrift. 91,48,83. 92,40,93,130. 99,42,88. 9i^58. 9^,90,ii2. 

86,57. 91,40,70. 98,63. 40,10,52. 

Historiske Meddelelser om Kabenhavn. 99,123. 

Juridisk Tidsskrift. 86,89. 

Eirkehistoriske Samlinger. 81,^9. 92,18. 

Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog. 88,/^^. 9i,i08. 

Meddelelser fra det danske Rigsarkiv. 99, 19. 

Militaert Tidsskrift. 31,/^. 82,/ 8. 40,//. 

Personalhistorisk Tidsskrift. 84,/09. 99,43. 

Samlinger till jydsk Historie og Topografi. 82,/8. 

Teologisk Tidsskrift. 9i,84. 35,90. 37,9/. 

Tidsskrift for Jodisk Historie og Literatur. 40,34. 

Tilskueren. 37,9/. 

Värden. 91,48,83. 

Vejle Amts Aarboger. 32,^0. Finland. 

Arena. 40,5J. 

Bidrag till kännedom af Finlands natur ock folk. 99,16. 85,^0 

Fennia. 34,58. 

Finsk tidskrift. 9i,83,113. 92,93, 131. 99,43,89,123. 94,58,84,109. 
35,90.//2. 86,89. 97, 15,40,70,91. 98,63,82, 90,44. 40,11,25,53. 

Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar. 90,24. 

protokoll och meddelanden. 32,^0. 99,43. 

årsskrift. 33,^^. 90,24. 40,25. 

Finskt museum. 31,^8. 

Hembygden. 40,55. 

Historiallinen Aikakauskirja. 40,//. 

Historiallinen Arkisto. 31,/^,^8,8J. 92,131. 99,43. 94,i09. 9&,30. 

90,24,114. 90,19. 

Historisk tidskrift för Finland. 37,/5,70. 38,/5. 89,/9. 40,ii,25. 
Hälsning till sydvästra Finlands svenska allmoge. 40,5^. 
Kalender utgiven av svenska folkskolans vänner. 84,/09. 87,9/. 

40,//. 
Nutid. 31,48. 
Nya Argus. 34,59. 40,5J. 
Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland. 81,^9,//^. 

92,131. 99,43. 34,59. 35,5J. 36,58. 98,16,82. 40,11,53. 

Teologisk tidskrift. 40,5^. 

Tidskrift utgifven af Juridiska föreningen i Finland. 94,84. 87,9/. 

Turisttidskrift. 40,5J. 

Åland. ^,34. TIDSKRIFTER OCH PBRIODISKA PUBLIKATIONER 61 

Årsskrift utgiven av Åbo akademi. 9^,20. 40,iij34. 

Öfversigt af Finska vetenskaps- societotens förhandlingar. 9^,24, 

Bjssland^ Polen och ÖstersjölSnderna. 

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Kråkan. 32,/ 9. 
Arbeiten des ersten Baltischen Historikertages zn Riga. 81,7^. 
Baltische Monatsschrift. 91,83. 92,40. 99,89, 
Beiträge znr Kunde Est-, Liv- und Kurlands. 81,7^. 9&,18, 9S,i6,i23. 

9ld,24. 

Biblioteka Warszawska. 33,^9. 

Deutsche Monatsschrift fttr Russland, der Baltischen Monatsschrift. 

35,^0. 
Russkaja Starlna. 91,i4, 

Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft. 33,/5. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Geschichte u. Altertnmskunde 

der Ostseeprovinzen Russlands. 32,79. 35,^o. 
Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft fOr Literatur und 

Kunst und Jahresbericht des kurländischen Provinzialmuseums. 

33,7^. 

Tyskland. 

Abhandlungen aus dem Staats- und Yerwaltungsrecht. 82,79. 
Allgäuer Geschichtsfreund. 82,79. 33,75. 34,^7. 
Altpreussische Monatsschrift. 32,^o. 33,89. 34,8-/. 88,75. 
Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffen- 

barg. 81,7^. 87,75. 
Archiv fttr Fischereigeschichte. 85,90. 
Baltische Studien. 81,7J. 
Das Bayerland. 9S,63. 
Beiheft, se: Militär- Wochenblatt. 
Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. 85,^o. 
Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden. 33,75. 
Berliner Mttnzblätter. M,27, 38,75. 
Braunschweigisches Magazin. 91,83. 

Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte. 38,75. 
Deutsche Geschichtsblätter. 91,83, 97,70, 
Deutsche Litteraturzeitung. 91,83. 
Deutsche Revue. 31,85. 
Dresdener Anzeiger. 38,82. 
Die Eiche. i0,53. 
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. 

31,7J. 32,757. 33,75. 34,27. 35,J7. 9&,24. 91,16,40,91. 

Die Grenzboten. 35,55. 38,82. 

Göttingische gelehrte Anzcigen. 32,95. 

Hansische Geschichtsblätter. 91,49. 92,93, i3i. 9i,27,84. 9&,53,90. 

86,58. 91,40,91. 88,55. 62 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Hei matskalender fttr den Kreis Anklam. 88,</^. 
KiftiOrische Monatsblätter fttr die Provinz Posen. 31,iJ. 
Historlsrtft Vierteljahrschrift. dl,49^84,ii3, 92,40,93^131. 9S,i6,44,89,i23. 

M,S9,84. 8i,/l4« 87,/Ö. 38,/Ö. 9&,44,73. 40,11,25,53, 

Historische Zeitscbnft ^,49,84,113. 92,4i,93,i3i. 9å,i7, 44,89,123. 

M,59,85,109. Qiö,31,53,90,TfZ. 9Si^8,89,114. 91,40,70. 91^,16^40,63,82. 
99,44. 40,12,53. 

HohenzoUern-Jahrbuch. 85,5^. 86,2^. 

Internationale kirchliche Zeitschrift. 9S,63. 

Internationale Monatsschrift fttr Wissenscbaft, Ennst u. Tetåaa^ 

94,59. 9S,63. 

Jahrbncb des Gescbicbtsvereius fUr das Herzogtum Braanscbweig. 

88,/7. 
Jahrbncb fur Geschicbte, Spracbe nnd Literatur Elsass-Lotbringens. 

88,/7. 
Jabrbttcber fttr die deutscbe Armec und Marine. 83,/?. 
Jabrbttchcr fttr Nationalökonomie und Statistik. 88,/?,^^. 
Jabrbttcber u. Jabresberichte des Vereins f. mecklenburgiscbe Ge- 

scbichte u. Altertumskunde. 92,i9. 9S,17. 94,27. 
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutscben Gescbicbts- u. 

Altertumsvereine. 84,27. 
Literariscbes Zentralblatt. 82,79. 94,i09. 
Mainzer Zeitschrift. 40,i2. 
Mannius. 81, /j. 
Mecklenburg. 919,44. 

Militär-Wochenblatt. 91,i5. 92,19. 94,27. 
Beibeft zum Militär-Wochenblatt. 91,15. 85,50. 
Mitteilungen ans der bistoriscben Literatnr. 91,49,84. 92,93. 99,44. 

94,27,59,85. 9^,90. 9^,24,89. 88,/d. 

Mitteilungen des Oberhessischen Gescbicbts vereins. 86,2^. 

Mitteilungen des Uckermärkischen Museums- und Gescbicbts-Vereins 
zu Prenzlau. 88,/?. 

Mitteilungen des Vereins fttr die Geschicbte Berlins. 94,27. 9&,3i. 

Mitteilungen des Vereins fttr Geschicbte der Stadt Nttrnberg. 84,-27. 

Mitteilungen des Vereins fttr Geschicbte Dresdens. 99,24. 

Mitteilungen des Vereins fttr Geschicbte von Annaberg und Um- 
gegend. 87, /e. 

Mitteilungen des Vereins fttr Hamburgische Geschicbte. 9>o,3i. 91^,24. 

Mitteilungen des Westpreussiscben Gescbicbtsvereius. 85,^/. 86,25. 
9S,16. 40,12. 

Monatsblätter. Herausg. von der Gesellschaft fttr Pommersche Ge- 
schicbte und Altertumskunde. 85,//.?. 40,i2. 
.Monatshefte der Comeniusgesellschaft fttr Kultur und Geistesleben. 
92,19. 

Monatshefte fttr Kunstwissenschaft. 86,5S. 

Mtthlhäuser Geschichtsblätter. 81,/j. 84,27. 

Die neue Zeit. 84,27. 

Neues Archiv fttr Sächsische Geschicbte und Altertumskunde. 86,25. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 63 Neues Lausitzischcs Magasin. 3S,/d. 

Oberbayrisches Archiv fttr Vaterländische Geschichte. 85,5/. 

Pommersche Jabrbiicher. 83,44. 36,25. 

Preussische Jahrbticher. 82,4/. 33,89. 

Pädagogisches Magazin. 38,/?. 

Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. 35,5/ . 

Römische Quartalschrift fUr christliche Altertnmskande und fttr 
Kirchengeschichte. 82,4/. 

Achtes Sammelblatt des Historischen Vereins Freising. 31, /5. 

Schriften des Vereins fur die Geschichte Berlins. 87,7/. 

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Dm- 
gebung. 32,4/. 33,/?. 37,/d. 40,/2. 

Theologische Literaturzeitung. 36,58. 

Tttbinger Studien fttr schwäbische und deutsche Rechtsgeschichte. 
32,4/. 

Uber Berg und Tal. 38,82. 

Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau. 81,/5. 

Verhandlungen des historischen Vereines von Oberpfalz und Regens- 
burg. 31,/ 5. 

Verzeichnis der Vorlesungen an der Königlichen Akademie zu Brauns- 
berg. 36,25. 

Vierteljahrschrift fttr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 34,27. 

Vom Rhein, Monatsschrift des Altertums- Vereins fttr die Stadt Worms. 

34,27. 

Wtirttembergische Vierteljahrshefte fttr Landesgeschichte. 32,4/. 36,25. 

Zeitschrift der Gesellschaft fttr Beförderung der Geschichts-, Alter- 
tums- u. Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angren- 
zenden Landschaften. 31, /5. 88,/ 7. 

Zeitschrift der Gesellschaft fttr Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
81, /5. 88, /e. 

Zeitschrift der historischen Gesellschaft fttr die Provinz Posen. 84,28. 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung fttr Rechtsgeschichte. 31, /5. 87, /ö. 

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 32,/ 9. 35,5/. 

Zeitschrift des Harz- Vereins fttr Geschichte und Altertumskunde. 36,25. 

Zeitschrift des historischen Vereins fttr Niedersachsen. 34,28. 36,25. 

Zeitschrift des Vereins fttr die Geschichte der Neumark. 40,54. 

Zeitschrift des Vereins fttr Hamburgische Geschichte. 37, /ö. 39,20. 

Zeitschrift des Vereins fttr Lttbeckische Geschichte und Altertums- 
kunde. 38,44. 35,5/. 37,/6. 88,/7. 

Zeitschrift des Vereins fttr Thuringische Geschichte und Altertums- 
kunde. 34,28. 

Zeitschrift des Westprenssischen Geschichtsvereins. 31, /5. 

Zeitschrift fttr das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. 

83,44. 

Zeitschrift fttr die Geschichte des Oberrheins. 82,4/. 
Zeitschrift fttr Numismatik. 31,/5. 
Zeitschrift fttr Osteuropäische Geschichte. 32,95. 38,44. 
Zeitschrift fttr Völkerrecht. 36,/ /4. 64 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Schweiz. 

Basler Zeitschrift far Geschichte und Altertamskande. 83, 7 d. 

Bibliothéque nniverselle et revae Suisse. 99,45. 

Jahrbuch fQr Schweizerische Geschichte. 40,12. 

Revue Suisse, 88,78. 

Thargauische Beiträge zar yaterländischen Geschichte. 82,^0. 

Österrike och TJeckosloyakien. 

Fontes reram Aastriacarum. 84,^7. 

Mitteilangen des Instituts fUr österreichische Geschichtsforsclmng. 

99,44, 89, 

Mitteilungen des Nordböhmischen Yereins fttr Heimatforschungeii 

und Wanderpflege. 96,24, 97,i6. 40,i2, 
Mitteilungen des Yereines fQr Geschichte der Deutschen in Böhmen. 

88,/7. 
Zeitschrift fQr Geschichte und Eulturgeschichte österreichisch- 

Schlesiens. 92,i9. 

Nederländerna. 

Bijdragen en mededeelingen van bet Historisch Genootschap. 9i,u. 

97,16. 

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. 35,3i. 

Verslagen en mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. 

86,25. 

England. 

Archeologia or miscellaneous träets relating to antiquity. 38,/?. 

Contemporary Review. 84,59. 86,7 7^. 

The English Historical Review. 91,50,84,ii3: 92,41,9ä. ^,18,45,89. 

9i,60,8o,109, 9^,54,90,113. 96,58,89. 91,16,71. 9S,17. 99,44. 40,12,25. 

The Mariner's mirror. 88,^5. 

The Numismatist. 98,63. 9d,20. 

The Scottish Historical Review. 92,42. 88,78. 

Transactions of The Royal Historical Society. 81,774. 

Frankrike. 

Annales de géographie. dS,63. 

Annales de la société d'émulation du departement des Vosges. Uj28. 

Apnales révolutionnaires. 84,85. 85,7 7 J. 

Bulletin de la société de Thistoire du protestantisme frangais. 34,^ö. 

Bulletin historique du diocése de Lyon. 31,7 ö. 

Le Correspondant. 92,94. dS,4i,82. 99,44. 40,26. 

Revue critique d'histoire et de littérature. dQ,94. 

La Revue de Paris. 92,43. 85,7 7 J. 87,97. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 65 Uevue des deux mondes. 92,94. 88, /8. 84,60. 40,5-/. 

Kevue des études napoléoniennes. 82,^;-/. 97,40. 

Revue des questions historiques. 85,5-/. 

Revue des sciences politiques. 99,44. 

Revue d'histoire diplomatiqae. 91,50j84,U4. 92,42,94. 99,i8,90,i23. 

84,85. 

Revue d'histoire möderne et contemporaine. 82,/ 9. 

Revue générale de droit international public. 81,75. 

Revue historique. 81,50,^^,//^. 92,42,94. 9S,18,45,90,123. 9i,60,86. 

9^,54,91,113. 91^,58,89,114. 91,40,71. 98,17,41,63,82. 9&,44. 40,12,54. 

Revue historique de la revolution frangaiso. 88,P0. 86,P0. 

Italien. 

Archivio della R. Societå Romana di Storia Patria. 82,^^. 

Nuova Antologia. 81,//^. 

Rivista di storia, arte, arcbeologia della provincia di Alessandria. 84,^8. 

Tnrkiet 

Revue historique publiée par Tlnstitut d'histoire Ottomane. 82,^0. 

Amerika. 

The American Historical Review. 91,50,84,ii4. 

The American-Scandinavian Review. 9i,i09. 9lo,54. i0,54. 

The Atlantic monthly. 86,54. 

The Burlington Magazine. 88,89. 

Collections of the Kansas state historical society. 82, i 9. 

Minnesota hlstory bulletin. 87, i 6. 

Old Penn. 82,i9. 

The Pennsylvania Magazine. 82, /9. 86,^25. b^-220590. Hist. tidskrift. Innehållsöversikt. INNEHÅLL. 

Sid. 

I. Förteckning på medarbetare 3. 

II. Systematisk innehåll söversikt. 

1. Historia i allmänhet 7. 

Forntiden och medeltiden 7. 

1521—1611 7. 

1611—1718 8. 

1718—1809 9. 

Efter 1809 10. 

2. Historiens vetenskap 10. 

3. Kulturhistoria och ekonomisk historia 10. 

4. Rätts-, författnings- och föryaltningshistoria 11. 

5. Krigshistoria. Krigsinrättningarna 11. 

6. Genealogi. Personhistoria 11. 

7. Litteratur- och lärdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. 11. 

8. Arkiyväsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m 12. 

9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, nniversitets- 

förhållanden m. m 12. 

10. Historiska sällskap, akademier m. m 13* 

11. Biografiskt 13. 

III. Tryckta handlingar eller skrifter 15. 

IV. Anmälda eller omnämnda skrifter 18. 

y. Tidskrifter och periodiska publikationer refererade till innehållet . 55. INNEHÅLLSÖVERSIKT rSTORISK TID8KEIFT SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGEN ÄROÄNGARNÄ 1981—1930. 
STOCKHOLM 1931 

KmOL. BOKTRTCEEBIBT. P. A. HOBSTBDT JC b5MSB 
310697 I. Förteckning på medarbetare. 

Ahnlund, N., professor, Stockholm. 41,273. 48,1,290. 46,342. 

47,350,450. 48,404. 49,1,81. 
Almgren, O., f. d. professor, Uppsala. 41,303. 
Almquist, J. a., arkivråd, Stocldiolm. 42,251. 
Almquist, J. E., docent, Uppsala. 48,202. 49,125. 
Almqvist, D., amanuens, Stockholm. 41,236. 42,193. 
Anderson, W., fil. lic, Limd. 48,338. 
Andrén, 6., professor, Göteborg. 48,86. 

• 

Beckman, B:, fil. dr. Skara. 47,176. 

Beckman, N., professor, Göteborg. 42,152,325,348. 48,396. 

Berg, T., arkivarie, Stockholm. 44,78. 

Bergman, J., professor, Stockholm. 49,342. 

Bergstrand, Hj., arkivarie, Stockholm. 49,79. 

Boéthius, B., professor, stadsarkivarie, Stockholm. 41,71. 42,77. 
47,78. 49,273. 

Boéthius, G., jur. lic, Uppsala. 48,43. 

Bolin, G., arkivarie, Stockholm. 48,184. 47,288. 48,368. 

Bonnesen, S., docent. Lund. 41,80. 42,264. 44,208. 46,185. 

Brilioth, Y., domprost, professor, Limd. 41,228. 42,340. 50,121. 

Bring, S. E., förste bibliotekarie, Uppsala. 48,195. 46,78,79. 

Brisman, S., professor, Stockholm. 48,212. 

Brolen, C. A., f. d. rektor, Uppsala. 42,51. 

Brulin, H., arkivråd, Stockholm. 41,149,151,227,233. 42,326,328. 
48,182,184. 44,76,197. 46,168,160,161. 46,173,291. 47,187,188, 
316,416,443,445. 48,366. 49,82,84,88. 50,101,220,376,377,533,539. 

Brusewitz, a., professor, Uppsala. 42,59. 44,193. 

Bull, E., professor, Oslo. 60,141. 

Carlgren, W., lektor, Stockholm. 41,1,169. 47,311. 
Carlsson, A. B., förste bibliotekarie, Uppsala. 48,183,186,395. 
Carlsson, G., professor, Lund. 42,277. 48,33. 44,117. 46,49,82, 

255. 48,187. 60,405. 
Carlsson, W., lektor, Örebro. 60,196. 
Clason, S., riksarkivarie (t), Stockholm. 42,177,182. 
CoLLijN, I., riksbibliotekarie, Stockholm. 42,335. 48,94. 

Dalgren, L., lektor, Karlstad. 42,247. 44,55. FÖRTECKNING PÄ MEDARBETARE Danielson, H., lektor, Borås. 43,37ö. 
Danielsson, C, lektor, Saltsjöbaden. 42,334. 

Edling, N., häradshövding, Uppsala. 47,310. 

Ekholm, 6., docent, Uppsala. 46,305. 

Ekwall, Sara, teol. o. fil. kand., Stockholm. 49,299. 

Eländer, K., lektor, Stockholm. 46,61. 60,171. 

Enander, b., fil. lic, Stockholm. 47,88. 49,349. 60,108,118,131, 

221,222. 
Enblom, W., förste arkivarie, Stockholm. 42,191,316. 43,388. 45,166. 
Engström, S., fil. lic, e. o. tjänsteman vid landsarkivet, Uppsala. 

45,289. 49,310. 
Ericsson, 6., läroverksadjunkt, Gävle. 41,318. 
EssÉN, Ä., fil. dr. Lund. 44,91. 
Etzler, a., fil. mag., Stockholm. 44,389. 46,51. 

Fahlbeck, E., docent, Djursholm. 44,397. 49,173,244. 60,374,375, 
383,386. 

Eahlborg, b., lektor, Djursholm. 43,205. 

Festin, E., länsantikvarie, Östersund. 43,178. 

Feuk, J., fil. dr, folkhögskoleföreståndare, Bräkne-Hoby. 46,132. 

Fleetwood, H., frih., förste amanuens, ceremonimästare, Stock- 
holm. 42,201. 48,105. 

Forssberg, E., lektor, Västervik. 48,156. 

Forssell, N., fil. lic, Djursholm. 44,278. 46,166. 47,205. 49,77, 
369. 50,384. 

Grade, a., lektor, Stockholm. 60,387. 

Granfelt, H., rektor, Umeå. 46,364. 

Grauers, S., lektor, Stockholm. 42,98. 44,203. 48,207. 49,104,357. 

Granström, P. O., professor (f), Göteborg. 48,294. 

GöDEL, V., Överbibliotekarie, Stockholm. 48,399. 

Hafström, g., jur. o. fil. kand., Stockholm. 49,261,347,348,349. 
Hallenborg, C, f. d. överste, hovstallmästare, Stockholm. 44,60. 
Hallendorff, c, professor (f), Stockholm. 45,172. 46,69. 47,182. 

48,361. 49,121. 
Haralds, Hj., fil. dr, Göteborg. 46,190, 47,28,328. 
Hartman, K. J., fil. dr, Åbo. 47,406. 
Heckscher, E., professor, Stockholm. 43,188,309. 44,102. 46,69, 

78. 46,287,370. 47,196. 48,377. 49, 239,428. 60,1,396. 
Hedin, E., arkivarie, Stockholm. 42,1. 43,98. 44,298. 46,285. 48, 

189. 50,222. 
Hein, M., Staatsarchivdirektor, Königsberg. 41,311. 42,326,333. 

43,80,190,391. 44,83,86,89,301. 45,70,73,155. 
Henning, S., fil. dr, Stockholm. 60,86. 
Herlitz, N., professor, Djursholm. 41,93,230,316,324. 42,86. 41, 

399. 45,70. FÖRTECKNING PÅ »lEDARBETARE Holm, T., kapten, Stockholm. 46,270. 

Holmberg, A., bibliotekarie, Stockholm. 41,69,308. 48,183,391. 

44,72,301. 
Holmbäck, Ruth, st>atsrådinna, Stockholm. 46,174,369. 
Holmbäck, A., professor, statsråd, Stockholm. 48,71. 45,47. 46,414. 
Hult, O. T., livmedikus, Stockholm. 41,328. 
Husberg, K. S., f. d. landshövding (f), Stockholm. 46,147. 
Härje,.K. a., f. d. konsul, Malmö. 44,187. 

Jacobson, G., lektor, Stockholm. 41,155,234,314,323,330. 42,86, 

88,90,186,252,254,257,332,333,336,338. 43,92,95,180,298,387. 44, 

75,79,81,84,85,106,402. 46,165,170,282,383. 46,83,84,181,396,398. 

47,65,66,313,320,321,447,448. 48,91,94,95,194,369,376,378,379,381. 

49,90,247,248,264,341,346,349. 60,113,215,380. 
Johansson, A., fil. lic, Stockholm. 46,209. 
i Johansson, A., fil. mag., folkskollärare, Stockholm. 47,68. 60,532. 
* Johnsen, o. a., professor, Oslo. 46,364. 

Kjellberg, C. M., landsarkivarie, Vadstena. 48,351. 
Kjellberg, E., docent, Stockholm. 41,326. 60,369. 
KoNOPCZYNSKi, L., professor, Krakau. 44,1. 46,101. 
Kraft, S., docent, Stockholm. 46,83,283. 47,1,446. 48,152,190. 60, 

482,534. 
KuMLiEN, K., fil. lic, Stockholm. 49,113,417. 60,488. 

Lagermark, J. A., f. d. lektor, Stockholm. 43,175. 

Landberg, G., docent, Uppsala. 48,99,391. 

Landquist, D., kapten, Stockholm. 41,157. 

Larsson, H., f. d. lektor, Karlskrona. 60,362. 

LILJEDAHL, K., fil. kand., Uppsala. 49,197,441. 

Lindberg, F., fil. mag., Stockholm. 48,1. 49,133. 

Lindblom, A., professor. Nordiska museets styresman, Stockholm. 

44,81. 
Linden, B., jur. o. fil. kand., förste amanuens, Stockholm. 46,76. 

48,94. 
Lindhagen, A., f. d. lektor (t), Stockholm. 42,318. 
LoRENTS, Y., fil. dr, Stockholm. 41,76. 48,191,390,391. 44,86. 45, 

69,74,77,286,381. 46,76,86,87,88,182,289. 47,71,75,449. 48,95, 

383. 49,253,432. 60,114,116,117,214,387,388,540,541,544. 
LuNDH, H., fil. dr, amanuens, Uppsala. 46,343. 46,404. 
Lundholm, S., fil. kand., Stockholm. 47,69. 
LuNDQViST, B. V:soN, fil. mag., Uppsala. 48,342. 
Lövgren, B., lektor, Stockholm. 43,172. 

Mellander, k., länsarkivarie, Östersund. 42,167. 46,109. 47,337. 

48,191. 
Montgomery, a., professor, Stockholm. 44,96,305. 46,182,295,305. 
MoRÉN, F. W., lektor, Strängnäs. 46,412. 47,180. FÖRTECKNING PA MEDARBETARE Nachmanson, E., professor, Göteborg. 42,79. 48,192,193,394. 44, 
87. 46,71,376,399,400. 46,282,399,400. 47,67. 

Naumann, b., förste arkivarie (t), Stockholm. 41,163,164,166,167, 
319. 42,182,184,186,261,323,330,337,338. 48,93,189,387. 44,200, 
202,400,406. 46,287. 4«,180,273. 47,60,61,62,189,312. 

Nelson, a., förste bibliotekarie, Uppsala. 44,398,409. 

Nilsson, M. P:n, professor, Lund. 46,296. 48,107. 

NoRBEBO, E., fil. mag., Uppsala. 49,361. 

Nordenmark, N. V. E., fil. dr, Stockholm. 46,89. 

Nordlander, J., f. d. adjunkt, Stockholm. 41,288. 42,246. 46,46. 

Nygren, E., förste arkivarie, Stockholm. 49,94. 60,228. 

Palmstierna, c. F., frih.,*fil. lic, Stockholm. 49,328. 60,267. 
Paul, J., professor, Greifswald. 44,400. 47,66. 

Rauch, g. von, fil. mag., Reval. 48,117. 
RiSBERa, B., f. d. lektor, Linköping. 49,227. 
RuDBECK, G., frih., bibliotekarie, Stockholm. 44,190. 
RuDBERG, G., professor, Oslo. 42,187,336. 48,186. 
Rydberg, A., f. d. lektor, Karlstad. 49,418. 

Sandström, J., landsarkivarie, Uppsala. 41,294. 48,33. 49,396. 
ScHALLiNG, E., kammarråd, Stockholm. 44,110, 47,46. 
Schartau, S., lektor, Malmö. 48,163. 
SCHUCK, A., docent, Stockholm. 41,297. 42,36,83. 44,200,293. 45, 

279. 47,190,317,466. 60,231. 
Setterwall, k., bibliotekarie (f), Stockholm. Tidskriftsöversikt 41 

—50. Hist. bibUografi 41—50. 41—50 bil. 
SiLFVERSTOLPE, G. M., intendent, Stockholm. 41,320,321. 
Sjöblom, W., lektor, Mariehamn. 48,354. 
Sjödin, L., förste amanuens, Stockholm. 41,48. 46,197. 47,101. 48, 

221. 60,329. 
Sjövall, B., rektor, Kristianstad. 46,140. 
Smith, W., tulldirektörsassistent, Stockholm. 49,66. 
SoNDÉN, P., f. d. förste arkivarie, Stockholm. 41,225. 42,260. 43, 

169,176. j 

Sprinchorn, c, f. d. rektor (t), Lund. 48,109. 

Stavenow, L., f. d. professor, Uppsala. 42,69. 48,301. 47,440. 60,212. ; 
Steckzén, b., krigsarkivarie, Stockholm. 41,75,135,160. 42,329. 48, 

389. 47,444. 49,424. 60,377. 
Stjernberg, N., professor, Stockholm. 60,106. ; 

Sundelin, P., fil. mag., Uppsala. 49,326. 
Svanström, K., fil. kand., Stockholm. 48,70,196. 49,92,261,431.60, 

224,226,531. 
Söderberg, T., fil. lic, Stockhobn. 45,162,283. 47,192. 48,92,185. 

49,244,437. 50,119,378. 
Söderqvist, o., lektor (f), Linköping. 42,189. 
Sörensson, R, lektor. Lund. 42,105,214. 44,217. FÖRTECKNINO PÅ MEDARBETARE Taube, M. von, frih., f. d. professor, Paris. 49,72. 

Tegen, E., docent, Uppsala. 45,1. 

Thebbisnius, E., docent, Lund. 49,430. 

Thtresson, b., ^. dr, Uppsala. 46,93. 

TiNQSTEN, L., general, Stockholm. 46,330. 46,1,375. 47,217. 48, 
322. 

ToiJER, D. Olsson, lektor, Visby. 48,200. 

ToLL, H., kammarherre, Stockholm. 41,216. 48,282. 

TuNBERQ, S., professor, rektor, Stockholm. 42,93. 46,298. 47,322. 
19,87. 50,103,371. Dessutom osignerade bidrag på avd. »Under- 
rättelser» i 41 — 50. 

TÖRNE, P. O. VON, professor, Helsingfors. 46,171. 

Wadstein, E., f. d. professor, Göteborg. 47,69. 

Wahlström, Lydia, fil. dr, Stockholm. 45,389. 

Walun, H., docent, Eiga. 45,378. 

Varenius, o., f. d. professor, Stockholm. 46,265. 

Wattrang, a., kapten, Stocldiolm. 46,255. 50,95. 

Wessén, E., professor, Stockholm. 45,68,162. 46,201. 

Westin, g., docent, Uppsala. 50,607. 

Westling, F., f. d. lektor, Västervik. 48,286. 

Westman, K. G., professor, Uppsala. 44,317,376,386. 

Westrin, Th., f. d. förste arlavarie (t), Stockholm. 42,263. 

Wteselgren, o., förste bibliotekarie, Stockholm. 41,74. 42,81,87, 

261. 45,164;. 46,268,399. 47,64. 48,90,191,192,194,196,370,373, 

380,382,383. 49,249,346,426. 50,102,108,111,112,219,221,373,376, 

382,632,636,636,639. 
WiESiELGREN, P., lektor, Dorpat. 49,36. 

WiJKMARK, H., lektor, Stockholm. 45,169. 46,182,286. 47,63. 
Wittrock, g., professor, Uppsala. 41,261. 42,96,342. 43,96. 45, 

178. 46,90,402. 47,324. 49,266. 50,391,648. ÅBERG, N., docent, Uppsala. 41,267. SYSTEMATISK INNEHALLSÖVERSIKT 1 II. Systematisk innehållsöversikt. 
I. Historia i aljmånhet 

Forntiden ooh medeltiden. 

Stat och manufaktur i romerska riket (A. M o n t g o m e r y). 

45,305. 
Striden mellan Rom och Germanien (N. Åberg). 41,267. 
Till vår fomhistoria (G. Ekholm). 46,306. 
Eriksgata. Ett beriktigande (E. W a d s t e i n). 47,69. 
Tideräkningsfrågan i norsk niohundratalshistoria (P. W i e s e 1 g r e n). 

49,35. 
Sigridis Storråda rediviva (H. T o 1 1). 41,216. 
Sverige i isländsk tradition (N. Beckman). 42,162,326 (Tillägg). 
Erik Segersälls giften. En replik (H. T o 1 1). 48,282. 
Kong Olav Haraldsson. Problemer og arbeidsopgaver (E. B ull). 

50,141. 
Gravstenen över Sverker den äldres son Johan (F. W e s 1 1 i n g). 

43,286. 
Ännu en gång gravstenen över Sverker den äldres son Johan (K. A. 

Härje). 44,187. 
Erik den heliges ättlingar och kronpretendenter bland dem (C. M. 

Kjellberg). 43,351. 
Magnus Ladulås' krona (H. F 1 e e t w o o d). 42,201. 
Sveriges livländska politik under konung Magnus II Eriksson (1319— 

1362) (G. von Rauch). 48,117. 
Magnus Erikssons giftermål med Blanka av Namur (G. R u d b e c k). 

44,190. 
Varifrån har Magnus Erikssons stadslag erhållit regeln, att rådet 

skall bestå av hälften svenskar och hälften tyskar? (Å. H o 1 m - 

bäck.) 45,47. 
En pamflett mot Magnus Eriksson i dess idépolitiska och litterära 

miljö (S. Kraft). 47,1. 
Landsförvisningen av de svenska oppositionsledarna 1362 — 63 (S. 

Engström). 49,310. 
Bondefreder under svensk medeltid (F. L i n d b e r g). 48,1. 
Kalmanmionen. Till frågan om rättsgiltigheten av 1397 års unions- 
avtal (G. Carlsson). 60,405. SYSTEMATISK INNEHALLSÖVERSIKT 1 ad omfattade 1413 års skattebok? (N. A h n 1 u n d). 41,273. 

Itt bidrag till biskop Thomas' biografi (K. Kumlien). 49,417. 

biskop Thomas' fosterlands- och frihetskärlek i belysning av hans liv 

och diktning (L. S j ö d i n). 46,197. 
[arl Knutsson och Sveriges nnionsparti nnder våren och sommaren 

1439 (K. K u m 1 i e n). 60,488. 
'inmarkens »Idre historie (O. A. J o h n s e n). 46,364. 
Lättardomen vid Stockholms blodbad. Ett källkritiskt bidrag (J. 

Sandström). 4S,33. 
iTågra bidrag till Stockholms blodbads historia (J. Sandström). 

49,395. 

1621— 161L 

irustav Vasas förhållande till Sturesläkten före hans val till konung 

(A. E t z 1 e r). 44,389. 
]liistav Vasa och Sturehuset (G. Carlsson). 46,255. 
lustav Vasa och Sturehuset (A. E t z 1 e r). 46,61. 
Vulf Gyler i svensk tjänst. Ett bidrag till belysning av Gustav Vasas 

utrikespolitik decenniet före grevefejden (G. Carlsson). 42,277. 

48,33. 44,117. 
T^ästerås möte 1527. Ett fyrahundraårsminne (L. S j ö d i n). 47,101. 

48,221. 
Sn historisk uppsats av Olavus Petri från 1530-talets början (G. 

Carlsson). 46,49. 
Oackefejdens spår i rättsprotokollen (N. E d 1 i n g). 47,310. 
3ni förhållandet mellan Gustav Vasa och hans son Erik under förra 

hälften av år 1560 (R. E 1 a n d e r). 60, 171. 
Sertig Albrekts av Preussen försök att befria hertig Johan av Fin- 
land 1563 — 1565. Efter handlingar i Statsarkivet i Königsberg. 

(M. Hein). 48,80. 
Föran Persson och Genewitzbrevet (R. E 1 a n d e r). 46,61. 
Striderna vid Nyköping 1568 (A. W a 1 1 r a n g). 60,95. 
Hriden vid Hölö den 29 augusti 1568 (A. W a 1 1 r a n g). 46,256. 
3n pamflett av år 1592 mot Vasahuset (L. Sjödi n). 60,329. 1611—1718. 

^onungsdom och konungsnämnd. En studie i Gustav Adolfs rege- 

ringssätt (H j. Haralds). 47,28. 
Drottning Kristina d. ä:s död (I. C o 1 1 i j n). 42,335. 
Några data angående Gustav II Adolfs basering och operationsplaner 

i Tyskland 1630—1632 (L. T i n g s t e n). 48,322. 
Ett brev från Gustav Horn till Axel Oxenstierna (P. S o n d é n). 

43,169. 
Stralsund och kejsaren 1636—1637 (W. C a r 1 s s o n). 60,196. 
Svensk-portugisiska förbindelser under Sveriges stormaktstid. I, II. 

(K. Mellander). 46,109. 47,337. 10 STSTEBCATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 1 

Arriärgardesstriden vid Zusmarshausen 7 maj 1648 (B. Stcck- 
zén). 41,135. 

Några synpunkter rörande Karl X GustavA planläggning av det andra 
laiget med Danmark (T. H o 1 m). 46,270. 

Ett bidrag till historien om fälttåget i Bohuslän 1677 (B. Beck- 
man). 47,175. 

Kungamakt, utskott och stånd på 1680- och 90-talena riksdagar. I, II. 
(W. Carl gr en). 41,1,169. 

Magnus Stenbock såsom guvernör i Skåne ( J. A. L a g e r m a r k). 
48,175. 

Karl XII och generalmajoren Anders Lagercrona (H. Larsson). 
50,362. 

Görtz' brev till ombudsrådet Miillem av den 4/15 juni 1718. Ett in- 
lägg i en segsliten tvistefråga (K. J. H a r t m a n). 47,406. 

17 la— 1809. 

Polen och Sverige i det adertonde århundradet. En historisk parallell. 

(L. K o n o p c z y n s k i). 46, 101. 
Edv. Carlsons och CaH Fr. von Höpkens inträde på den diplomatiska 

banan (H. Danielson). 48,375. 
Ett förslag från Gustav Ilirs tid om stadsförvaltning under landsrätt 

(N. Herlitz). 41,93. 
Lars von Engeströms mission i Polen 1787 — 1791. Ett bidrag till 

historien om Gustav III:s polska politik (L. Konopezynski). 

44,1. 
Den gustavianska Högsta Domstolen och dess hävdatecknare (K. G. 

Westman). 44,317. 
Några brev från P. Z. Ahlman och H. af Låstbom rörande Hc^ta 

Domstolens och Allmänna beredningens tillsättande 1789 (K. G. 

Westman). 44,386. 
Biskop Wallquists första berättelse och första promemoria om Högsta 

Domstolens och Allmänna beredningens tillsättande 1789 (K. G. 

Westman). 44,375. 
Gustav III och flottan under ryska kriget. Några synpunkter i an- 
slutning till Arnold Munthes »Svenska sjöhjältar» (B. Vison 

Lund q vi st). 48,342. 
Flottreforms- och silveranskaffningsplaner 1802. Ett bidrag till 

kännedomen om Gustav IV Adolfs förbindelser med Spanien (H. 

Lundh). 45,343. 

Efter 1809. 

Excellensen Jacob De la Gardies journaler och självbiografiska an- 
teckningar (B. S j ö v a 1 1). 46, 140. 

Bondeståndets sekreterare vid 1809 — 1810 års riksdag (E. Fahl- 
beck). 49,173. 

Bröderna Nordin och den gustavianska oppositionens grundlags- 
förslag vid 1809 — 1810 års riksdag (C. F. P a 1 m s t i e r n a). 
49,328. SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 1—3 H 

Bernadotte-problemet. Några kritiska anmärkningar. Med en bilaga 

(N. Forssell), 44,278. 
Bernadotte, Bonaparte och brumaire (N. Forssell). 49,369. 
Bernadotte och Walcherenexpeditionen (F. Lindberg). 49,133. 
Englands subsidier åt Sverige under år 1812 (F. W. M o r é n). 47, 180. 
Carl Axel Löwenhielms »Lefvemesbeskrifning» (J. Feuk). 45,132. 
C. A. Löwenhielm om Karl Johan (H. Brulin). 47,416. 
Oarl Löwenhielm och slaget vid Eubn (L. T i n g s t e n). 45,330. 
Från konventionen i Möss till den svensk-norska riksakten (L. T i n g - 

sten). 47,217. 
Kronprins Earl Johan och Yiel-Castel (L. T i n g s t e n). 46,376. 
Sveriges accession till den heliga alliansen. Bidrag till kännedomen 

om Sveriges och dess grannstaters utrikespolitik tiden närmast 

efter Wienkongressen (E. F o r s s b e r g). 48,156. 
Brev från 1828--30 års riksdag (K. M e 1 1 a n d e r). 42,167. 
Sverige och den orientaliska frågan 1831 — 1841 (C. F. P a 1 m - 

s t i e r n a). 50,257. 
Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838 (C. Hallenborg). 

44,60. 
Sveriges militära aktion år 1848 och neutralitets^] änstgöring år 1849 

—1850 (L. T i n g s t e n). 46,1. 
Sveriges ställning i förhållande till Ryssland och västmakterna år 

1863 (E. Hedin). 42,1. 
Några brev från Wilhelm II till Alexander III (Y. L o r e n t s). 

45,59. 
Furst Bismarcks fall och utrikespolitiken. I belysning av nyaste 

memoarer och aktpublikätioner (H. Granfel t). 45,364. 
Bismarcks fall. En litteraturöversikt (R. S v a n s t r ö m). 48,70. 
Isvolski och världskriget. En aktpublikation och en bearbetning 

därav (O. V a r e n i u s). 46,265. 
Rysk militär besätter Ålandsöarna. Ett anspråkslöst blad ur världs- 
krigets krönika (W. Sjöblom). 48.354. 2. Historiens vetenskaiL 

En svensk historiefilosof och hans mästare (E. Tegen). 45,1. 
Genmäle (Hj. Haralds) 45,190. 3. Kulturhistoria och ejconomisic historia. 

(Jfr ock ovan l.J Historia i allmänhet.) 

Den ekonomiska historiens aspekter (E. Heckscher). 50,1. 

Uppfostrans historia (B. Lövgren). 48, 172. 

Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia (N. A h n 1 u n d). 

49,1. 
Broddetorpsantepiensalet (W. Anderson). 48,338. 12 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 3 — 5 

Om härledningen av namnet Eekame (J. Nordlander). 41,288. 
Fragment av en medeltida norsk uppbördsbok. Ett bidrag till norra 

Bohusläns sockenhistoria (S. Kraft). 48,152. 
Finnarna i Värmland (A. K y d b e r g). 49,418. 
Penningväsendet under Gustav Vasas regering (A. Johansson). 

46,209. 
Gustav Vasas myntpolitik (E. H e c k s c h e r). 46,370. 
Tullen efter Strängnäsprivilegiemas upphävande. Gustav Vasas 

första tulltaxa (W. S m i t h). 49,66. 
Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stads- 

grundningar (E. H e c k s c h e r). 48,309. 
Borglägerspenningar, smörtionde och kotal i Norrland 1554 — 1602. 

Ett bidrag till den äldre vasatidens jordbruksstatistik (G. B o e - 

thius). 48,43. 
Biskop Johannes Kudbeckius och gymnasiiträdgården i Västerås (C. 

A. Brolén). 42,51. 
Linköpings gymnasiums historia och Gustav II Adolfs fundationsbiev 

(B. K i s b e r g). 49,227. 
Ett blad ur den svenska handelsflottans historia (1660 — 1675) (B. 

Fahlborg). 48,205. 
Trävaruexportens genombrott efter det stora nordiska kriget (B. 

Bo éthius). 49,273. 
Sjuttonhundratalets planer och förslag till svensk kolonisation i 

främmande världsdelar (C. S p r i n c h o r n). 48,109. 
Den nya stilens införande i Sverige (A. Lindhagen). 42,318. 
Kulturhistorisk utställning, anordnad av livrustkammaren, national- 
museum, nordiska museet och statens historiska museum. 50,214. 

4. Rätts-, författnings- och förvaltningshistoria. 

(Jfr ock ovan 1. Historia i allmänhet.) 

Träldomens försvinnande och de svenska landskapslagarna (S. H e n - 

ning). 50,86. 
Nidsverk å prästs fiske och straff därför (J. N o r d 1 a n d e r). 46,46. 
Äldre inteckningsrätt (Å. H o 1 m b ä c k). 48,71. 
Skatterätt, stadgerätt och frälserätt. En historia om äganderättens 

relativitet (E. S c h a 1 1 i n g). 47,46. 
Religionens statsrättsliga ställning i Amerikas Förenta stater. En 

studie i unionens och de enskilda staternas konstitutioner (G. 

Westin). 50,507. 

5. Krigshistoria. Krigsinrättningarna. 

(Jfr ock ovan 1. Historia i allmänhet.) 

Adelns rusttjänst och adelsfanans organisation 1521 — 1680 (P. Sö- 
ren sson). 42,105,214. 

Adelns rusttjänst och adelsfanans organisation efter 1680 (P. Sö- 
ren s s o n). 44,217. i SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 6 — 8 13 

6. Genealogi Personhistoria. 

(Jfr ock ovan 1. Historia i allmänhet.) 

Ärkebiskop Abraham Angermanni släkt (J. Nordlander). 

42,245. 
En släktbok och ett släktarkiv. De Åkerhielmska ätterna i tryck och 

ihandskrift (T. Söderberg). 48,185. 
En upplysningens förkämpe i Svenska Pommern (L. D a 1 g r e n). 

44,55. 
Ur den nyaste tyska ArndtHtteraturen (L. D a 1 g r e n). 42,247. 
Järta till Carl Gustaf Styffe (O. W i e s e 1 g r e n). 46,268. 
Hugo Tamm såsom personlighet (K. S. Husberg). 46,147. 

7. Litteratur- och lårdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. 

Folktraditionen som historisk källa (N. A h n 1 u n d). 46,342. 

Knut den heliges gåvobrev (A. S c h ti c k). 42,36. 

En urkundsförfalsÉiing från 1300-talets början (J. Sandström). 
41,294. 

Till dateringen av Erikskrönikan (6. B o 1 i n). 47,288. 

Står Erikskrönikan i direkt litterärt samband med den västgöt- 
ska konungalängden^ Till dateringen av Codex Holm. J) 4 
(S. Kraft.) 60,482. 

Källorna till Käpplingemorden (N. A h n 1 u n d). 49,26. 

Ett hittills okänt Birgitta-officium (Sara Ekwall). 49,299. 

Tillkomsten av Olaus Petri krönika (L. Sjödin). 41,48. 

östersjöprovinsemas svenska tid i den tyskbaltiska historieskriv- 
ningen (R. Lilj edah 1). 49,197. 

Johannes Messenius och Saxo (S. Sch ar t au). 43,163. 

Gamla Uppsala eller Domberget? En lärd stridsfråga på 1600-talet 
(E. Wessén). 46,152. 

Bidrag till problemet Anecdotes de Suéde (N. A h n 1 u n d). 48, 1. 

Nytt parti av Schönbergs »Historiska bref om det svenska regerings- 
sättet» återfunnet (P. S u n d e 1 i n). 49,326. 

Ny Bismarckslitteratur (M. Hein). 45,lö5. 

Några notiser om historieskrivningen i Ryssland efter revolutionen 
(A. Holmberg). 44,72. 

Schweiz' historia i två handböcker (A. B r u s e w i t z). 42,59. 

Svensk historisk bibliografi 1920—1929. 41—50 (K. S e 1 1 e r w a 1 1). 

Bih. tffl årg. 1921—1930. 
Tidskriftsöversikt. 1921—1930 (K. S e 1 1 e r w a 1 1). 41—50. 

8. Arlciwäsen, bibliotelc, handskriftsamlingar m. m. 

(Jfr ock ovan 6. Genealogi. Personhistoria.) 

Kammararkivet (H. Brulin). 41,149. 

Två ögonvittnen om Tidöarkivet på 1700-talet (W. E n b 1 o m). 
42,316. FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE Danielson, H., lektor, Borås. 48,375. 
Danielsson, C, lektor, Saltsjöbaden. 42,334. 

Edling, N., häradshövding, Uppsala. 47,310. 

Ekholm, g., docent, Uppsala. 46,305. 

Ekwall, Sara, teol. o. fil. kand., Stockholm. 49,299. 

Eländer, R., lektor, Stockholm. 46,61. 50,171. 

Enander, b., fil. lic, Stockholm. 47,88. 49,349. 50,108,118,131, 

221,222. 
Enblom, W., förste arkivarie, Stockholm. 42,191,316. 43,388. 46,166. 
Engström, S., fil. lic, e. o. tjänsteman vid landsarkivet, Uppsala. 

45,289. 49,310. 
Ericsson, G., läroverksadjunkt, Gävle. 41,318. 
EssÉN, Ä., fil. dr. Lund. 44,91. 
Etzler, a., fil. mag., Stockholm. 44,389. 46,51. 

Fahlbeck, E., docent, Djursholm. 44,397. 49,173,244. 60,374,375, 
383,386. 

Eahlborg, b., lektor, Djursholm. 43,205. 

Festin, E., länsantikvarie, Östersund. 48,178. 

Feuk, J., fil. dr, folkhögskoleföreståndare, Bräkne-Hoby. 46,132. 

Fleetwood, H., frih., förste amanuens, ceremonimästare, Stock- 
holm. 42,201. 48,105. 

Forssberg, E., lektor, Västervik. 48,156. 

Forssell, N., fil. lic, Djursholm. 44,278. 46,166. 47,205. 49,77, 
369. 50,384. 

Grade, a., lektor, Stockholm. 60,387. 

Granfelt, H., rektor, Umeå. 46,364, 

Grauers, S., lektor, Stockholm. 42,98. 44,203. 48,207. 49,104,357. 

Granström, P. O., professor (f), Göteborg. 48,294. 

GöDEL, V., Överbibliotekarie, Stockholm. 48,399. 

Hafström, g., juT. o. fil. kand., Stockholm. 49,261,347,348,349. 
Hallenborg, C, f. d. överste, hovstallmästare, Stockholm. 44,60. 
Hallendorff, C, professor (t), Stockholm. 46,172. 46,69. 47,182. 

48,361. 49,121. 
Haralds, Hj., fil. dr, Göteborg. 46,190, 47,28,328. 
Hartman, K. J., fil. dr, Åbo. 47,406. 
Heckscher, E., professor, Stockholm. 48,188,309. 44,102. 45,69, 

78. 46,287,370. 47,196. 48,377. 49, 239,428. 50,1,396. 
Hedin, E., arkivarie, Stockholm. 42,1. 43,98. 44,298. 46,285. 48, 

189. 50,222. 
Hein, M., Staatsarchivdirektor, Königsberg. 41,311. 42,326,333. 

43,80,190,391. 44,83,86,89,301. 46,70,73,155. 
Henning, S., fil. dr, Stockholm. 60,86. 
Herlitz, N., professor, Djursholm. 41,93,230,316,324. 42,85. 44, 

399. 45,70. FÖRTECKNING PÅ MEDARBETARE Holm, T., kapten, Stockholm. 46,270. 

Holmberg, A., bibliotekarie, Stockholm. 41,69,308. 43,183,391. 

44,72,301. 
Holmbäck, Ruth, statsrådinna, Stockholm. 46,174,369. 
Holmbäck, A., professor, statsråd, Stockholm. 48,71. 45,47. 46,414. 
Hult, O. T., livmedikus, Stockholm. 41,328. 
Husberg, K. S., f. d. landshövding (f), Stockholm. 46,147. 
Härje,-K. a., f. d. konsul, Malmö. 44,187. 

Jacobson, G., lektor, Stockholm. 41,155,234,314,323,330. 42,86, 

88,90,186,252,254,257,332,333,336,338. 48,92,95,180,298,387. 44, 
75,79,81,84,85,106,402. 46,165,170,282,383. 46,83,84,181,396,398. 
47,65,66,313,320,321,447,448. 48,91,94,95,194,369,376,378,379,381. 
49,90,247,248,264,341,346,349. 50,113,215,380. 

Johansson, A., fil. lic, Stockholm. 46,209. 

Johansson, A., fil. mag., folkskollärare, Stockholm. 47,68. 50,632. 

Johnsen, o. a., professor, Oslo. 46,364. 

Kjellberg, C. M., landsarkivarie, Vadstena. 43,351. 
Kjellberg, E., docent, Stockholm. 41,326. 50,369. 
KoNOPCZYNSKi, L., professor, Krakau. 44,1. 45,101. 
Kraet, S., docent, Stockholm. 46,83,283. 47,1,446. 48,152,190. 50, 

482,534. 
Kumliek, K., fil. lic, Stockholm. 49,113,417. 50,488. 

Lagermark, J. A., f. d. lektor, Stockholm. 48,175. 

Landberg, 6., docent, Uppsala. 48,99,391. 

Landquist, D., kapten, Stockholm. 41,157. 

Larsson, H., f. d. lektor, Karlskrona. 50,362. 

LILJEDAHL, R., fil. kand., Uppsala. 49,197,441. 

Lindberg, F., fil. mag., Stockholm. 48,1. 49,133. 

Lindblom, A., professor. Nordiska museets styresman, Stockholm. 

44,81. 
Linden, B., jur. o. fil. kand., förste amanuens, Stockholm. 46,76. 

48,94. 
Lindhagen, A., f. d. lektor (t), Stockholm. 42,318. 
LoRENTS, Y., fil. dr, Stockholm. 41,76. 48,191,390,391. 44,86. 45, 

59,74,77,286,381. 46,76,86,87,88,182,289. 47,71,75,449. 48,95, 

383. 49,253,432. 50,114,116,117,214,387,388,540,541,544. 
LuNDH, H., fil. dr, amanuens, Uppsala. 45,343. 46,404. 
Lundholm, S., fil. kand., Stockholm. 47,69. 
LuNDQViST, B. V:soN, fil. mag., Uppsala. 48,342. 
Lövgren, B., lektor, Stockholm. 43,172. 

Mellandek, k., länsarkivarie, Östersund. 42,167. 46,109. 47,337. 

48,191. 
MoNTGOMERY, A., professor, Stockholm. 44,96,305. 45,182,295,305. 
MoRÉN, F. W., lektor, Strängnäs. 46,412. 47,180. 16 TRYCKTA HANDLINGAR ELLER S KBUTEK III. Tryckta handlingar eller skrifter. 

Odat. Breue offitium ad reuerentiam beate Brigide. 49,303. 

Odatf Vita beate Brigide sub modo laudis rithmice composita. 
49,306. 

Odat. Fragment av en medeltida norsk uppbördsbok. 48,152. 

Odat. Manuskript av Olavus Petri. 46,49. 

1549 Ys- Varningsbrev till Gustav Vasa. 60,331. 

1592. En pamflett mot Vasahuset. 50,329. 

1633 omkr. ^jg. Brev från Gustav Horn till Axel Oxenstierna. 48,170. 

1641 **/e. W. Usselinx' betänkande ang. de svensk-portugisiska för- 
bindelserna. 46, 1 36. 

1Ö48 75- Zugordung (Zusmarshausen). 41,148. 

1658 ^1^, Rådsprotokoll ang. Karl X Gustavs andra danska krig. 
45,274. 

1677 omkr. '^/g. M. G. De la Gardies proklamation till dalkarlarna. 
47,179. 

1789 V 6- Brev från Pehr Zacharias Ahlman till Gustaf III. 44,388. 

1789 i*/6. Biskop Wallquists första promemoria om Högsta Dom- 
stolens och Allmänna beredningens tillsättande. 44,384. 

1789 23/g. Brev från Herman af Låstbom till Gustav III. 44,388. 

1789 ^/s. Biskop Wallquists berättelse om Högsta Domstolens och 
Allmänna beredningens tillsättande. 44,382. 

1790 72- Skrivelse från Utredningskommittén i Karlskrona till Kungl. 
Maj:t. 48,345. 

1809 april — 1810 maj. Excellensen Jacob De la Gardies självbiogra- 
fiska anteckningar. 46,143. 

1809 — 10. Sveriges Rikes Regeringsform. (Den gustavianska oppo- 
sitionens grundlagsförslag.) 49,328. 

1810 ff. Anteckningar om Karl Johan av C. A. Löwenhielm. 47,420. 
1812. Carl Axel Löwenhielms mission till Petersburg och »campagnen» 

samma år. 45,133,139. 
1829 Vi— ^Vi2- Brev från Carl Johan GreviUius till Johan DlrOc 

Blomdahl. 42,168,170. 
1843 10/9—1846 Vi. Hans Järta till Carl Gustaf Styffe. 46,259. 

1884 25/5—1885 Vs. Brev från Wilhelm II tiU Alexander ffl. 46,62. 

1885 Vi— '°^- Brev från Wilhelm II till Nicolaus Dolgoroucki. 46,66. ANMÄLDA liLLER OlfNÄMNDA SKRIFTER 17 IV. Anmälda eller omnämnda skrifter.^ 

A. 

ÅKERSTEN, S., Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteck- 
ning över skrifter rörande Göteborg utkomna t. o. m. år 1920 jämte 
alfabetiskt register. 48,184. 

Acta academiae Aboensis humaniora. 41,151. 48,183. 

A.cta et processus canonizacionis Beate Birgitte. Utg^ av I. Collijn. 
(Sv. fomskr.sällsk.) 44,297. 

Acta philologica Scandinavica, tidsskrift for nordisk sprogforskning. 
46,174. 

Adler, F., Die Belagerung Stralsunds 1628. 48,376. 

Adlersparre, g., Brev från Georg Adlersparre till Erik Gabriel 
Flach. Utg. av L. Dalgren. 60,222. 

Agerholt, J. Se: Olav Engelbrektssons jordebog. 

Ahmed Kefik, Karl Järnhuvud i Turkiet. 46,79. 

Ahnlund, N., Medeltida gillen i Uppland. (Kig.) 44,200. 

, Oljoberget och Ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd. 

(E. Wessén.) 46,201. 

. Se: Eimbert. 

. » Galt, P. 

» Tresk, O. Ajalooline Ajakiri. 42,254. 

Albion, R. g.. Forests and sea power. The timber problem of the 
Royal navy 1652—1862. 48,377. 

AlgIrd, N., Johan Henrik Thomander. (Ak. avh.) 46,169. 

Almgren, O., Svenska folkets äldsta öden. 41,317. 

ALMQxnsT, H., Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiska ligan i 
den politiska krisen 1713 — 1714. (Skr. utg. av k. hum. vet. samf. 
i Uppsala.) (S. Bonnesen.) 41,80. 

, Svenska folkets historia. Bd. 2: Reformationstiden och Stor- 
maktstidens förra skede. (Å. Essen.) 44,91. 
Se: Världshistorien» Almquist, J. a.. Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523 — 1630 
med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. (Medd. fr. sv. 
riksarkivet.) (B. Boéthius.) 47,78. 

, Stockholms stads brandförsäkringskontor 1746 — 1921. 44,200. 

. Se: Stockholms stads tänkeböcker. 

Almquist, J. E., 1485 års s. k. förordning om malmberg och dess be- 
tydelse för rättsutvecklingen. (T. Söderberg.) 49,437. 

, Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets 

slut, en studie i romersk och svensk rätt. 49,247. 

. Se: Sparre, E. ^ Beträffande nnder tidskriftens avdelning > Översikter och granskningar» 
Anmälda arbeten angives recensentens namn inom parentes. 

2^310697, Hist. Tidskrift. Innehållsöversikt. 18 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Alving, H., Genom seklemas Uppsala. 44,81. 

AmBrosiani, S., Från de svenska skråämbetenas dagar. 42,182. 

, Papperstillverkningen i Sverige intill 1800-talets mitt. (Molae 

chartarisB suecanse.) 44,202. 
-. Se: Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Amira, a., Deux lettres du dragoman Alessandro Amira. Utg. av 

C. 1. Earadja. 50,111. 
Amira, E. von, Die germanischen Todesstrafen. 50,106. 
Andersson, I., Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361. (Fom- 

vännen.) 47,191. 
Anderson, P. A., m. fl., Lankasterskolor. 44,78. 
Andr^, Hansine Pauline, Geheimeraadinde AndrsBs politiske 

dagboger. Utg. av P. Andr». 41,157. 
Anstrin, H., Svenska pappersbruksföreningens uppkomst och ut- 
veckling. (MolsQ cbartarisB suecansB.) 44,202. 
ArcMvalisclie Zeitschrift (H. Brulin.) 46,291. 47,315. 49,88. 60,101, 

533. 
Arenander, E. o., Om attungen i de nordiska landskapslagarna och 

dess innebörd. (Språkv. sällsk. i Upps, förh.) 48,94. 
Arup, E., Danmarks Wstorie. 46,73. 

, Rids af Danmarks historie. 41,319. 

, Varehandelens Mstorie i omrids. 50,1. 

Asp, P. o. von, Självbiografiska anteckningar. (Äldre svenska biogr.) 

45,67. 
AsPELiN, G., Historiens problem. Utvecklingsfilosofiska studier. 

(Hj. Haralds.) 47,328. 
AsQUiTH, H. H., The genesis of the war. 43,392. 
Axtoma. Utg. av generalstabens krigshistoriska avdelning. 49,348, B. 

Bachulski, a., Polnische Staatsarchive. (ArcMv. Zeitschr.) 48,373. 

Baooe, g., Det moderna näringslivets uppkomst. 45,283. 

Bainville, J., Histoire de France. 46,162. 

Barton, D. P., Bernadotte and Napoleon. 44,282. 

, Bernadotte, prince and king. (F. W. Morén.) 46,412. 

Barwinski, b., Sigismund Vasa och dissidentema. (Beformacja w 
Polsce.) 41,318. 

Battifol, L., Les faux mémoires du cardinal de Eichelieu. (Revue 
des deux mondes.) 42,83. 

Bauer, W., Einfiihrung in das Studium der Geschichte. 42,257. 48,375. 

Baumg arten, o.. Religiöses und kirchliches Leben in England. 
(Handb. der Englisch- Amerikanischen Kultur.) 42,340. 

Becker, o., Bismarcks Biindnispolitik. 46,156. 

Beckman, N., Anmärkningar till Sjöros' uppl. av Äldre västgöta- 
lagen. (Arkiv för nord. filologi.) 41,151. 

, Sven Hof. (Göteborgs kimgl. vet. o. vitterhetssamhälles 

handl.) 48,188. AmfÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 19 

Beckman, N., Tideräkning och historia, en orientering för histo- 
riker och amatörastronomer. (N. V. E. Nordenmark.) 46,89. 

, Vår skolas historia. 46,282. 

, Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad. 44,293. 

Beemelmanns, W., Der Kölner Stadtsyndikus Dr. Friedrich Wissius 
lind die Eeichsstadt Köln im dreissigjährigen Kriege. 60,377. 

Behbend, c. Katalog över det KongHge Biblioteks haandskrifter 
vedrorende dansk personalhistorie. 47,189. 

Below, 6. VON, Das Verhältnis der deutschen Geschichtsschreibung 
zur Eomantik xmd zu Hegels Philosophie. (Hist. Blaetter.) 41, 
315. 

Benckert, k.. Bidrag till inteckningsinstitutets historia. (Ak. avh.) 
48,71. 

Bendixon, S., KonGimunernas historia. 47,192. 

Bennedich, c. Ur det gamla gardets öden. (6. Hafström.) 49,261. 

Benson, A. B., Sweden and the American revolution. (K. Kumlien.) 
49,113. 

Bero, T., Johan Skytte, hans ungdom och verksamhet under Karl 
IX:s regering. (Ak. avh.) 41,152. 

Beroelin, b.. Karls des Zwölften Krieger in russischer Gefangen- 
schaft. (Nord. Studien hrsg. vom Nord. Inst. der Univ. Greifs- 
wald.) (S. E. Bring.) 48,195. 

Bergh, S., Svenska riksarkivet 1837 — 1846. (Medd. från sv. riks- 
arkivet.) (V. Gödel.) 48,399. 

En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tiUägnade 
Cari Sahlin 19«/ia21. 42,330. 

Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523. 
Utg. av S. Tunberg. (Hist. handl.) 44,82. 

Berättelser om de lybeckska beskickningama i Sverige 1509 och 
1541. Utg. av L. Sjödin. (Hist. handl.) 45,68. 

Betänkande rörande frågan om ordnande av de under kammarkolle- 
gium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivväsendet. 
41,149. 

Kungl. bibliotekets handlingar. 44,292. 

BiDEZ, I. Se: Julianus. 

Bidrag til den store nordiske krigs historie. Utg. av danska general- 
staben genom A. P. Tuxen m. fl. Bd 6—7. 41,74. 48,390. 

Bidrag till Stockholms bryggerihistoria. Ked. av S. E. Bring. 60,372. 

Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter 
världskriget. Utg. av E. Heckscher. (S. Brisman.) 48,212. 

BiLLiNG, 6., Anteckningar från riksdagar och kyrkomöten 1893 — 
1906. Utg. av C. Hallendorff. 48,381. 

BiRKELAND, M., Historiskc skrifter. (Norsk Hist. tidsskr.) 42,337. 

BiSMARCK, O. VON, Kejsaren och jag. Tankar och minnen. III. 
41,76. 

Bismarck-Gespräche. Von seinem Anwalt Justizrat Ferdinand Phi- 
lipp aufgezeichnet und aus dessen Nachlass herausgegeben. Utg. 
av M. Philipp. 48,382. 20 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Björkman, E., Jönköpings historia. I-— III. 41,230. 

Björlin, g., Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången af 
Stora Balt. 41,234. 

Blanck, a., Folkungatidsstudier. (Samlaren.) 48,371. 
, Konung Alexander, Bo Jonsson Grip och Albrekt av Mecklen- 
burg. 50,221. 
BoDELSEN, C. A., Studies in Mid-Victorian Imperialism. 44,399. 
BoELES, P. C. J. A., Friesland tot de elfte eeuw, zijn oudste bescha- 

ving en geschiedenis. 48,375. 
BoBTHius, Gerda, De tegelomerade gråstenskyrkoma i norra Svea- 
land. 41,321. 
BoissoNNADE, P., och Charliat, P., Colbcrt et la compagnie de com- 

merce du Nord. 50,380. 
Bok- och bibliotekshistoriska studier tillägnade Isak Collijn. 46, 

75. 
Bolin, G., Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst. (S:t Eriks 

årsbok.) 42,80. 
, Stockholms hävdatecknare förr och nu. (S:t Eriks årsbok.) 

43,299. 
, Sveriges holme — Vikingatidens svenska flottstation? (S:t 

Eriks årsbok.) 48,299. 
Bolin, S., Komare och germaner. 48,188. 
BoNNESEN, S., Peter den store. (Ur världshistorien.) 46,80. 
Bonniers illustrerade världshistoria. Utg. av J. Häggman. 48,107. 

49,86. 
BoNSDORFF, C. VON, G. M. Armfelt om kriget i Finland 1808. (Hist. 

tidskr. f. Finland.) 42,77. 
, Statsmän och dignitärer. Interiörer ur ämbetsmannavärlden i 

Finland vid ryska tidens början. (Skr. utg. av sv. litt. sällsk. i 

Finland.) 42,186. 
BoNSDORFF, L. G. VON, Den ryska pacificeringen i Finland 1808—09. 

50,386. 
BoRELius, Hilma, Hedvig Charlotta Nordenflycht. 42,87. 
BoRNHAK, C, Deutsche Geschichte unter Kaiser Wilhelm II. 42,90. 
BoRRiES, H. K. VON, Die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zwi- 

schen Liibeck und Finnland. 44,296. 
Bos^us, E., Anteckningar om Sveriges nutida pappersindustri. 

(Molse chartarisB suecansB.) 44,202. 
BouviER, G. LE, (Berry,) Le livré de la description des pays. Utg. 

av E. T. Hamy. 50,119. 
Brachvogel, E., Die Bibliothek der Burg Heilsberg. 50,102. 
Brandenburg, E., Von Biamarck zum Weltkriege. 45,76. 
Brandi, k., Deutsche Geschichte. 44,86. 
Brandt, o., August Wilhelm Schlegel, der Komantiker und die 

Politik. 45,166. 
, Heinrich Eantzau und seine Relationen an die dänischen 

Könige. 47,320. 
, Slesvig-Holstens historie. 47,63. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 21 

Braun, i., Das historische Eussland im nordischen Schrifttum des 
X. — ^XIV. Jahrhunderts. (Festschrift Eugen Mogk.) 46,179. 

Breasted, J. H., Ur människosläktets äldsta historia. 46,282. 

Briuoth, Y., Ansgar. 50,531. 

; Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363 — 1414. (E. 

Nygren.) 49,94. 
Brinckmann, c. Se: Norske sigiller. 
Bring, S. E., Bidrag till Stockholms bryggerihistoria. Del 1: Tyska 

bryggeriet. 60,372. 

, Göta kanals historia. 48,95. 

, Södertälje kanals historia till 1819. (K. vattenfallsstyrelsens 

minnesskr.) 45,69. 

Upx>sala imiversitets åkerlotter, deras uppkomst, ändamål och användning. 44,397. 

— . Se: Dahl, S., Bibliotekshandbok. 

— . » Norstedts världshistoria. 

och Kollberg, O., Gustaf II Adolfs donation av arvegods och kronotionde till Uppsala universitet 1624. 44,397. 
Brinkmann, c, Wirt^hafts- und Socialgeschichte. 50,1. 
Brisman, S., Sveriges affärsbanker. Grundläggningstiden. (A.. Mont- 

gomery.) 45,295. 
British diplomatic instructions 1689—1789. Vol. I: Sweden 1689— 

1727. Utg. av J. F. Chance. (S. Bonnesen.) 44,208. 
British documents on the origins of the war 1898—1914. 47,76. 48, 

385. 50,114,544. 
Brodnitz, g., Englische Wirtschaftsgeschichte. (Handb. der Wirt- 

schaftsg.) 45,376. 
Bromé, J., Nasafjäll, ett norrländskt silververks historia. 43,300. 
Brulin, H., De kommunala arkivaliemas vård. (Kedog. för förhandl. 

vid landdsiommun. förb. kongress.) 47,188. 

. Se: Oxenstierna, A. 

Brunner, H., Deutsche Kechtsgeschichte. 48,92. 

BuGGE, A., Celtic tribes in Jutland. (Saga-book of the Viking society 

for northem research.) 45,375. 

, Den norske trselasthandels historie. (E. Heckscher.) 47,196. 

, Tingsteder, gilder og andre gamle mittpunkter i de norske 

bygder. 1—2. (Norsk Hist. tidsskr.) 42,260. 
BuLL, E., Grunnriss av Norges historie. 46,73. 

, Innledning til bygdehistorisk studium. 45,67. 

, Leding, nulitser- og finansforfatning i Norge i [eldre tid. 41,152. 

, Oslos historie. 47,317. 

, Verdenskrigens utbrudd. 44,86. 

Bulletin of the central commission for neutral investigation of the 

causes of the world war. 48,300. 
BuRY, K. DE, Philobiblon. Utg. av A. Nelson. (Fören. f. bokhantv.) 

42,261. 
BusoLT, G., Griechische Staatskimde. 46,400. 
Bygden, L., Hemösands stifts herdaminne. 44,397. 46,282. 49,87. 14 SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 8 — 11 

Arkivutställiung, anordnad av svenska riksarkivet. 50,213. 
Utbyte av arkivalier mellan Sverige och Danmark (H. B r u 1 i n). 

49,82. 
Finlands statsarkiv 47,62. 
»Svenska arkivet» i Eiga. 41,151. 

Archivalisclie Funde in Estland (M. von Taube). 49,72. 
Geheimes Staatsarchiv i Berlin-Dahlem. 45,160. 50,220. 
Institut för arkiwetenskap i Preussen. 50,220. 
École des Chartes 1821—1921 (A. Schiick). 41,297. 9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitets- 
förhållanden m. m. 

Svenska filolog- och historikermötet i Helsingfors 1922 (E. Nau- 

mann). 42,323. 
Femte internationella historikerkongressen 1923. 48,180. 
Nordiska historikermötet 1923 (N. A h n 1 u n d). 48,290. Kedo- 

görelse. 44,292. 
Det första tyska historikermötet efter kriget 1924 (J. P a u 1). 44,400. 
Svenska institutet i Eom. 45,373. 

Nordiska historikermötet 1926 (£. N a u m a n n). 46,273. 
Verband deutscher Historiker 1926 (J. Paul). 47,66. 
Om organiserandet 1926 — 27 av internationellt historiskt samarbete 

(C. Hal len d or ff). 47,182. 
Den sjätte internationella historikerkongressen i Oslo augusti 1928 

(C. H a 1 1 e n d o r f f). 48,361. 
Comité intemational des sciences historiques (Y. L o r e n t s). 

50,214. 10. Historiska sällskap, akademier m. m. 

Svenska historiska föreningen. Årssammankomster. Bilagor till årg. 

1921—1930. 
Nordisches Institut der Universität Greifswald. Meddelande. 42,263. 

44,89. 
Spanska historiska akademien. 46,184. 
Towarzystwo do badania dziejow reformacji w Polsce. 41,318. II. Biografiskt. Annerstedt, Claes. 47,440, 
Arnheim, Fritz. 42,253. 

AULARD, AlPHONSE. 49,77. BoÉTHius, Simon Johannes. 

44,193. 
Bruiningk, Hermann von. 47,444. 
Bryce, James. 42,262. Bailleu, Paul. 42,326. 

Björlin, Gustaf. 42,250. | Clason, Sam. 46,69. ANICÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 23 D. 

Dahl, S., Bibliotekshandbok. Bed. av S. E. Bring. 44,292. 46,73. 

Dahlberg, E. Se: Virginius, A. von, Einige Briefe. 

Dahlgren, E. W., Jämvräkeri och jämstämpling. Ett bidrag till 

den svenska järnhandelns historia. 50,378. 
, Louis de Geer 1587—1652. Hans lif och verk. (G. Wittrock.) 

46,178. 
Dalgren, L. Se: Adlersparre, 6., Brev. 
Danckelman, E. von, Die Blockade Frankreichs durch die Seemächte 

während des Orleanschen Krieges. 44,399. 
Danielson, H., Till Carl Kudenschölds biografi. Anteckningar rö- 
rande ministertiden i Berlin 1739 — 1747. 48,95. 
Danielsson, C, 1500- och 1600-talens svenska tullpolitik. (Statsvet. 

tidskr.) 45,69. 
, Protektionismens genombrott och tuUtaxerevisionema 1715 

och 1718. Studier i merkantilistisk tullpolitik i Sverige. (Ak. avh.) 

(E. Heckscher.) 50,396. 

, Striderna mellan Värmlands bruksägare och Göteborgs köp- män om utförseln av järn under slutet av 1600- och början av 

1700-talet. (Jernk. ann.) 48,188. 
Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene. Red. av J. Bren- 

dum-Nielsen. 47,189. 
Danmark-Norges traktater 1523 — 1750. Utg. av L. Laursen. 48.38r». 

47,63. 50,372. 
Det danske folks historie. Utg. av Aa. Friis, A. Linvald och M. 

Mackeprang. 47,63. 
Dardel, H. L. von. Se: Leijonhufvud, S. A. 
De Geer, L., Ur Louis De Geers brevsamlini?. Utg. av L. De Gwr 

49,430. 
Degering, H., Die Schrift. 49,345. 
Delbruck, H., Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der po!i- 

tischen Geschichte. 41,75. 

Delitsch, H., Geschichte der abendländischen Schriftformen. 4$.Uh 
Dickson, R., Minnen. 41,157. 

DiECKHOFF, E., Das Narvasche Stadtarchiv. (Sitzongsberichre d^rr 

Gelehrten Estnischen öesellschaft.) 50,220. 
DiEHL, Ch., Bysantinska gestalter. 44,88. 

DiHLE, Helene, Zur Belagerung von Elfsborg in J. \*ffJ. *Y<^ - 
vännen.) 50,375. 

Djurberg, N., Ett kungligt cancerfall, Carl XI:« sna »-rV^. 

död. 48,95. ' ' "• 

Documents diplomatiques fran5ai8 1871 — ^1911. ^ *«5 
Dokument rörande de äldre pappersbraken i SreriV^ 

Ambrosiani. (För. för svensk knlt.]iut.) 4t.2M ' 
DöBELN, Georg Karl von, Berättelse om ilktås»^ * 

Utg. av Generalstabens krigslust, avi 44,2^ » '- .. 
24- ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER E. 

EberStein, g., Den svenska författarrätten. 44,85. 

Den äldre Eddan. övers, av A. Åkerblom. 41,151. 42,80. 

Eden, N., 1809 års revolution. (Verdandis småskr.) 49,91. 

Edling, N. Se: Upplands lagmansdombok. 

. » Vendels sockens dombok. 

Ehrenpreis, M. Se: Nationemas bibliotek. 

Ek, S., Den svenska folkvisan. (Natur och kultur.) 46,75. 

Ekegåjid, E., Studier i svensk handelspolitik imder den tidigare fri- 
hetstiden. (Ak. avh.) (E. Heckscher.) 45,78. 

Elgenstiebna, g., Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 
Med tillägg och rättelser. 46,298. 47,62. 49,87. 60,220, 

Elovson, H., Amerika i svensk litteratur 1750-— 1820. 50,539. 

Enblom, W., Privilegiestridema vid frihetstidens början 1719 — 1723. 
(Ak. avh.) (G. Wittrock.) 46,402. 

. Se: Svenska riksrådets protokoll. 

Enewald, N., Sverige och Rnnmarken. Svensk finnmarkspohtik 
under äldre tid och den svensk-norska gränsläggningen 1751. 
41,71. 

Erdmann, N., Vid hovet och på adelsgodsen i 1700-talets Sverige. 
47,66. 

Erichsen, b., och Erarup, A., Dansk historisk bibliografi. 46,72. 
47,316. 

Ericsson, G., Gustav II Adolf och Sigismund 1621 — 1623. (Ak. avh.) 
(G. Wittrock.) 49,256. 

, Handlingar och brev i Danzigs arkiv till Sveriges medeltids- 
historia. 48,387. 

Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ui 
andra handskrifter. Utg. av E. Pipping. (Sv. fomskr. sällsk. saml.) 
(N. Beckman.) 42,348. 

Ernst, V., Die Bntstehung des deutschen Grundeigentums. 46,179. 

Erslev, k., Privatarkiver fra det 19. aarhundrede, beroende i Rigs- 
arkivet. (Vejledende arkivregistraturer.) 44,77. 

, Rigsarkivet og hjselpemidleme til dets benyttelse. 44,77. 

, Det stockholmske blodbad. (Dansk Hist. tidsskr.) 49,342. 

, Vört slsegtleds arbejde i dansk historie. 43,183« 

EscHENBURG, T., Das Kaiserreich am Scheideweg. Bassermann, 
Biilow und der Block. 60,113. 

Essen, Å., Johan Liljencrantz som handelspolitiker. (Ak. avh.) (S. 
Grauers.) 49,357. 

Eulenburg-Hertefeld, Philipp zu, Aus 50 Jahren. Erinnerungen. 
Utg. av J. HaUer. 44,301. 

Eurén, E., Dagbok åren 1722—1762. Utg. av C. E. Nygren* 48,96. 

E^RS, A., Den svenska brännvinslagstiftningens historia under fri- 
hetstiden till hattväldets fall. (Ak. avh.) (G. Wittrock.) 46,90, ANICALDA liLLER OlfNÄMNDA SKRIFTER 17 IV. Anmälda eller omnämnda skrifter.^ 

A. 

ÅKERSTEN, S., Bibliograpliia Gothoburgensis. Systematisk förteck- 
ning över skrifter rörande Göteborg utkomna t. o. m. år 1920 jämte 
alfabetiskt register. 48,184. 

Acta academiae Aboensis humaniora. 41,151. 48,183. 

A.cta et processus canonizacionis Beate Birgitte. Utg^ av I. Collijn. 
(Sv. fomskr.sällsk.) 44,297. 

Acta philologica Scandinavica, tidsskrift for nordisk sprogforskning. 
46,174. 

Adler, F., Die Belagerung Stralsunds 1628. 48,376. 

Adlersparre, g., Brev från Georg Adlersparre till Erik Gabriel 
Flach. Utg. av L. Dalgren. 50,222. 

AoERHOLT, J. Se: Olav Engelbrektss0ns jordebog. 

Ahmed Eefik, Earl Järnhuvud i Turkiet. 46,79. 

Ahnlund, N., Medeltida gillen i Uppland. (Kig.) 44,200. 

, Oljoberget och Ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd. 

(E. Wessén.) 46,201. 

. Se: Eimbert. 

. » Galt, P. 

» Tresk, O. Ajalooline Ajakiri. 42,254. 

Albion, R. g.. Forests and sea power. The timber problem of the 

• Royal navy 1652—1862. 48,377. 

AlgIrd, N., Johan Henrik Thomander. (Ak. avh.) 45,169. 

Almgren, O., SvcDska folkets äldsta öden. 41,317. 

Almquist, H., Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiska ligan i 
den politiska krisen 1713 — 1714. (Skr. utg. av k. hum. vet. samf. 
i Uppsala.) (S. Bonnesen.) 41,80. 

, Svenska folkets historia. Bd. 2: Reformationstiden och Stor- 
maktstidens förra skede. (Å. Essen.) 44,91. 

. Se: Världshistorien» Almquist, J. A., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523 — 1630 
med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. (Medd. fr. sv. 
riksarkivet.) (B. Boéthius.) 47,78. 

, Stockholms stads brandförsäkringskontor 1746 — 1921. 44,200. 

. Se: St.ockholms stads tänkeböcker. 

Almquist, J. E., 1485 års s. k. fcirordning om malmberg och dess be- 
tydelse för rättsutvecklingen. (T. Söderberg.) 49,437. 

, Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets 

slut, en studie i romersk och svensk rätt. 49,247. 

. Se: Sparre, E. ^ Beträffande nnder tidskriftens avdelning > Översikter och granskningar» 
anmälda arbeten angives recensentens namn inom parentes. 

2^310607, Hist. Tidslcrift. Innehållsöversikt. IS ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRUTEB 

Alving, H., Genom seklernas Uppsala. 44,81. 

AmBrosiani, S., Från de svenska skråämbetenas dagar. 42,182. 

, Papperstillverkningen i Sverige intill 1800-talets mitt. (Molae 

chartarisB suecanse.) 44,202. 
-. Se: Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Amira, a., Deux lettres du dragoman Alessandro Amira. Utg. av 

C. 1. Karadja. öO,lll. 
Amira, K. von, Die germanischen Todesstrafen. 50,106. 
Andersson, I., Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361. (Fom- 

vännen.) 47,101. 
Anderson, P. A., m. fl., Lankasterskolor. 44,78. 
Andrjs, Hansine Pauline, Geheimeraadinde Andries poHtiske 

dagb0ger. Utg. av P. Andree. 41,157. 
Anstrin, H., Svenska pappersbruksföreningens uppkomst och ut- 
veckling. (MolsB chartarisB suecansB.) 44,202. 
Archivalische Zeitschrift (H. Brulin.) 40,291. 47,316. 49,88. 60,101, 

533. 
Arenander, E. o., Om attungen i de nordiska landskapslagarna och 

dess innebörd. (Språkv. säflsk. i Upps. förh.) 48,94. 
Arup, E., Danmarks historie. 46,73. 

, Rids af Danmarks historie. 41,319. 

, Varehandelens historie i omrids. 60,1. 

Asp, P. o. von, Självbiografiska anteckningar. (Äldre svenska biogr.) 

46,67. 
AsPELiN, G., Historiens problem. Utvecklingsfilosofiska studier. 

(Hj. Haralds.) 47,328. 
AsQuiTH, H. H., The genesis of the war. 43,392. 
Axtoma. Utg. av generalstabens krigshistoriska avdelning. 49,348. B. 

Bachulski, a., Polnische Staatsarchive. (Archiv. Zeitschr.) 48,373. 

Bagge, G., Det moderna näringslivets uppkomst. 46,283. 

Bainville, J., Histoire de France. 46,162. 

Barton, D. P., Bernadotte and Napoleon. 44,282. 

, Bernadotte, prince and king. (F. W. Morén.) 46,412. 

Barwinski, b., Sigismund Vasa och dissidentema. (Beformacja w 
Polsce.) 41,318. 

Battifol, L., Les faiix mémoires du cardinal de Richelieu. (Revue 
des deux mondes.) 42,83. 

Bauer, W., Einfiihrung in das Studium der Geschichte. 42,257. 48,376. 

Baumg ARTEN, O., Religiöses und kirchliches Leben in England. 
(Handb. der Englisch- Amerikanischen Kultur.) 42,340. 

Becker, o., Bismarcks Biindnispolitik. 46,156. 

Beckman, N., Anmärkningar till Sjöros' uppl. av Äldre västgöta- 
lagen. (Arkiv för nord. filologi.) 41,151. 

, Sven Hof. (Göteborgs kungl. vet. o. vitterhetssamhälles 

handl.) 48,188. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 19 

Beckman, N., Tideräkning och historia, en orientering för histo- 
riker och amatörastronomer. (N. V. E. Nordenmark.) 46,89. 

, Vår skolas historia. 46,282. 

, Äldre Yästgötalagen, översatt och förklarad. 44,293. 

Beemelmanns, W., Der Kölner Stadtsyndikus Dr. Friedrich Wissius 

und die Eeichsstadt Köln im dreissigjährigen Kriege. 50,377. 
Behrend, c, Katalog över det Konglige Biblioteks haandskrifter 

vedrorende dansk personalhistorie. 47,189. 
Below, g. von, Das Verhältnis der deutschen Geschichtsschreibung 

znr Eomantik und zu Hegels Philosophie. (Hist. Blaetter.) 41, 

315. 
Benckert, k.. Bidrag till inteckningsinstitutets historia. (Ak. avh.) 

48,71. 
Bendixon, S., Kommunernas historia. 47,192. 
Bennedich, c. Ur det gamla gardets öden. (G. Haf ström.) 49,261. 
Benson, A. B., Sweden and the American revolution. (K. Kumlien.) 

49,113. 
Bero, T., Johan Skytte, hans ungdom och verksamhet under Karl 

IX:s regering. (Ak. avh.) 41,152. 
Bergelin, E., Karls des Zwölften Krieger in russischer Gefangen- 

schaft. (Nord. Studien hrsg. vom Nord. Inst. der Univ. Greifs- 

wald.) (S. E. Bring.) 43,195. 
Bergh, S., Svenska riksarkivet 1837 — 1846. (Medd. från sv. riks- 
arkivet.) (V. Gödel.) 48,399. 
En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade 

Carl Sahlin 19"/ia21. 42,330. 
Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523. 

Utg. av S. Tunberg. (Hist. handl.) 44,82. 
Berättelser om de lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 

1541. Utg. av L. Sjödin. (Hist. handl.) 46,68. 
Betänkande rörande frågan om ordnande av de under kanmiarkolle- 

gium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivväsendet. 

41,149. 
Kungl. bibliotekets handlingar. 44,292. 
BiDEZ, I. Se: Julianus. 

Bidrag til den store nordiske krigs historie. Utg. av danska general- 
staben genom A. P. Tuxen m. fl. Bd 6 — 7. 41,74. 48,390. 
Bidrag till Stockholms bryggerihistoria. Red. av S. E. Bring. 60,372. 
Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter 

världskriget. Utg. av E. Heckscher. (S. Brisman.) 48,212. 
BiLLiNG, G., Anteckningar från riksdagar och kyrkomöten 1893 — 

1906. Utg. av C. Hallendorff. 48,381. 
BiRKELAND, M., Historiske skrifter. (Norsk Hist. tidsskr.) 42,337. 
BiSMABCK, O. VON, Kejsaren och jag. Tankar och minnen. III. 

41,76. 
Bismarck-Gespräche. Von seinem Anwalt Justizrat Ferdinand Phi- 

lipp aufgezeichnet und aus dessen Nachlass herausgegeben. Utg. 

av M. Philipp. 48,382. 20 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Björkman, R., Jönköpings historia. I— III. 41,230. 

Björlin, g., Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången af 
Stora Balt. 41,234. 

Blanck, a.. Folkungatidsstudier. (Samlaren.) 48,371. 

, Konung Alexander, Bo Jonsson Grip och Albrekt av Mecklen- 
burg. 50,221. 

BoDELSEN, C. A., Studies in Mid-Victorian Imperialism. 44,399. 

BoELES, P. C. J. A., Friesland tot de elfte eeuw, zijn oudste bescha- 
ving en geschiedenis. 48,375. 

BoBTHius, Gerda, De tegelomerade gråstenskyrkoma i norra Svea- 
land. 41,321. 

BoissoNNADE, P., och Charliat, P., Colbert et la compagnie de com- 
merce du Nord. 50,380. 

Bok- och bibliotekshistoriska studier tillägnade Isak Collijn. 46, 
75. 

Bolin, G., Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst. (S:t Eriks 
årsbok.) 42,80. 

, Stockholms hävdatecknare förr och nu. (S:t Eriks årsbok.) 

48,299. 
-, Sveriges holme — Vikingatidens svenska flottstation? (S:t Eriks årsbok.) 43,299. 
Bolin, S., Komare och germaner. 48,188. 
BoNNESEN, S., Peter den store. (Ur världshistorien.) 40,80. 
Bonniers illustrerade världshistoria. Utg. av J. Häggman. 48,107. 

49,86. 
BoNSDORFF, C. VON, G. M. Armfclt om kriget i Finland 1808. (Hist. 

tidskr. f. Finland.) 42,77. 
r-, Statsmän och dignitärer. Interiörer ur ämbetsmannavärlden i 

Finland vid ryska tidens början. (Skr. utg. av sv. litt. sällsk. i 

Finland.) 42,186. 
BoNSDORFF, L. G. VON, Den ryska pacificeringen i Finland 1808 — 09. 

50,386. 
BoRELius, Hilma, Hedvig Charlotta Nordenflycht. 42,87. 
BoRNHAK, C, Deutsche Geschichte unter Kaiser Wilhelm II. 42,90. 
BoRRiES, H. K. VON, Die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zwi- 

schen Liibeck und Finnland. 44,296. 
BosjBUS, E., Anteckningar om Sveriges nutida pappersindustri. 

(MolsB chartarisa suecansB.) 44,202. 
BouviER, G. LE, (Berry,) Le livré de la description des pays. Utg. 

av E. T. Hamy. 50,119. 
Brachvogel, E., Die Bibliothek der Burg Heilsberg. 50,102. 
Brandenburg, E., Von Bismarck zum Weltkriege. 45,76. 
Brandi, k., Deutsche Geschichte. 44,86. 
Brandt, o., August Wilhelm Schlegel, der Romantiker und die 

Politik. 45,166. 
, Heinrich Rantzau und seine Relationen an die dänischen 

Könige. 47,320. 
, Slesvig-Holstens historie. 47,63. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 21 

Braun, i., Das Mstorisclie Russland im nordischen Sclirifttum des 
X.— XIV. Jahrhunderts. (Festschrift Eugen Mogk.) 40,179. 

Breasted, J. H., Ur människosläktets äldsta historia. 40,282. 

Brilioth, Y., Ansgar. 50,531. 

, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363 — 1414. (E. 

Nygren.) 49,04. 
Brinckmann, c. Se: Norske sigiller. 
Brino, S. E., Bidrag till Stockholms bryggerihistoria. Del 1: Tyska 

bryggeriet. 50,372. 

, Göta kanals historia. 48,95. 

, Södertälje kanals historia till 1819. (K. vattenfallsstyrelsens 

minnesskr.) 45,69. 
-, Uppsala imiversitets åkerlotter, deras uppkomst, ändamål och användning. 44,397. 

— . Se: Dahl, S., Bibliotekshandbok. 

— . » Norstedts världshistoria. 

och KoLLBERO, O., Gtistaf II Adolfs donation av arvegods och kronotionde till Uppsala universitet 1624. 44,397. 
Brinkmann, c, Wirt-öchafts- und Socialgeschichte. 50,1. 
Brisman, S., Sveriges affärsbanker. Grundläggningstiden. (A.. Mont- 

gomery.) 45,295. 
British diplomatic instructions 1689—1789. Vol. I: Sweden 1689 — 

1727. Utg. av J. F. Chance. (S. Bonnesen.) 44,208. 
British documents on the origins of the war 1898—1914. 47,75. 48, 

385. 50,114,544. 
Brodnitz, g., Englische Wirtschaftsgeschichte. (Handb. der Wirt- 

schaftsg.) 45,376. 
Bromé, J., Nasafjäll, ett norrländskt silververks historia. 43,300. 
Brulin, H., De kommunala arkivaliemas vård. (Kedog. för förhandl. 

vid land^ommun. förb. kongress.) 47,188. 

. Se: Oxenstierna, A. 

Brunner, H., Deutsche Rechtsgeschichte. 48,92. 

BuGGE, A., Celtic tribes in Jutland. (Saga-book of the Viking society 

for northem research.) 45,375. 

, Den norske trsBlasthandels historic. (B. Heckscher.) 47,196. 

, Tingsteder, gilder og andre gamle mittpunkter i de norske 

bygder. 1—2. (Norsk Hist. tidsskr.) 42,260. 
BuLL, E., Grunnriss av Norges historie. 46,73. 

, Innledning til bygdehistorisk studium. 45,67. 

, Leding, nulitser- og finansforfatning i Norge i celdre tid. 41,152. 

, Oslos historie. 47,317. 

, Verdenskrigens utbrudd. 44,86. 

Bulletin of the central commission for neutral investigation of the 

causes of the world war. 48,300. 
BuRY, K. DE, Philobiblon. Utg. av A. Nelson. (Fören. f. bokhantv.) 

42,261. 
BusoLT, G., Griechische Staatskunde. 46,400. 
Bygden, L., Hemösands stifts herdaminne. 44,397. 46,282. 49,87. 22 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher. Utg.av N. A. Bees. 42,78. 
Bååth, L. M. Se: Hälsingborgs lustoria. O. 

Carlgren, W., De norrländska skogsindustrierna intill 1800-talets 
mitt. (E. Heckscher.) 47,196. Ett förtydligande.. 47,311. 

Carlquist, g., Carl Fredrik Scheffer och Sveriges politiska förbindel- 
ser med Danmark åren 1752 — 65. (Ak. avh.) (6. Jacobson.) 41,330. 

. Se: Hamilton, G. W. 

Carlsson, E., Den ryska giftermålsfrågan under Gustaf IV Adolfs 
minderårighet och första regeringstid. (Ak. avh.) (G. Landberg.) 
48,99. 

Carlsson, G., Johannes Magnus och Gustav Vasas polska frieri. 
(Kyrkoh. årsskr.) 48,298. 

, Den svensk-norska unionen under Magnus Eriksson. (K. 

hum. vetenskapssamf. årsb.) 48,375. 

Cederberg, a. R., Förteckning över handlingar som röra Finland 
i Bergius' avskriftssamling i Vetenskapsakademiens arkiv. (Hist. 
arkisto.) 48,184. 

, Heinrich Fick. Ein Beitrag zur russischen G«schichte des 

XVIII. Jahrhunderts. 60,539. 

»Revalische Post-Zeitung». »Narvische Post-2feitungen». (Acta et commentationes universitatis Dorpatensis.) 42,336. 
Se: Virginius, A. von, Einige Briefe. Charll^t, P. Se: Boissonnade, P, 
Charpentier, J. Se: Tallquist, K. 

Chlumecky, L. von, Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und WoUen. 
. 60,117. 

Christensen, W. Se: Repertorium diplomaticum. 
Clason, S. Se: Handlingar till kronprins Carl Augusts historia. 
Clemensson, g.. Klippans pappersbruk 1573 — 1923. 48,300. 
CoLLiJN, I., Birgittinska gestalter. (E. Nygren.) 60,228. 

, Ett nekrologium från Johanniterklostret i Eskilstuna. Bidrag 

till Johanniterordens äldsta historia i Sverige. 49,244. 

Sveriges bibliografi intill år 1600. (Skr. utg. av sv. litt. sällsk.) 47,188. 50,219. 

Det äldsta svenska politiska trycket. (Nord. tidskr. för bok- och bibi. väsen.) 41,233. 

— . Se: Acta . . . Beate Birgitte. 

» Handlingar rörande Helga Lekamens gille. Croce, b., a history of Italy 1871—1915. 60,224. 

Cronquist, Maria, Ansgar. 60,531. 

Crous, E., och Kirchner, J., Die gotischen Schriftarten. 40,344. 

CuLLBERG, A., La politique du roi Oscar I pendant la guerre de 

Crimée. (C. Hallendorff.) 49,121. 
CuMONT, F. Se: Julianus. 
Curman, S. Se: Sveriges kyrkor. ANMÄLDA ELLER OBfNÄMNDA SKRIFTER 23 D. 

Dahl, S., Bibliotekshandbok. Red. av S. E. BriDg. 44,292. 46,73. 

Dahlberg, E. Se: Virginius, A. von, Einige Briefe. 

Dahlorex, E. W., Jämvräkeri och jämstämpling. Ett bidrag till 

den svenska järnhandelns historia. 50,378. 
, Louis de Geer 1587—1652. Hans lif och verk. (G. Wittrock.) 

46,178. 
Dalgren, L. Se: Ådlersparre, G., Brev. 
Danckelman, E. von, Die Blockade Frankreichs durch die Seemächte 

während des Orleanschen Krieges. 44,399. 
Danielson, H., Till Carl Rudenschölds biografi. Anteckningar rö- 
rande ministertiden i Berlin 1739 — 1747. 48,95. 
Danielsson, C, 1500- och löOO-talens svenska tullpolitik. (Statsvet. 

tidskr.) 46,69. 
, Protektionismens genombrott och tulltaxerevisionerna 1715 

och 1718. Studier i merkantilistisk tullpolitik i Sverige. (Ak. avh.) 

(E. Heckscher.) 60,396. 
-, Striderna mellan Värmlands bruksägare och Göteborgs köp- män om utförseln av järn under slutet av 1600- och början av 

1700-talet. (Jemk. ann.) 48,188. 
Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene. Red. av J. Bren- 

dum-Nielsen. 47,189. 
Danmark-Norges traktater 1523 — 1750. Utg. av L. Laursen. 48,380. 

47,63. 60,372. 
Det danske folks historie. Utg. av Aa. Friis, A. Linvald och M. 

Mackeprang. 47,63. 
Dardel, H. L. von. Se: Leijonhufvud, S. A. 
De Geer, L., Ur Louis De Geers brevsamling. Utg. av L. De Geer. 

49,430. 
Degering, H., Die Schrift. 49,345. 
Delbruck, H., Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der poli- 

tischen Geschichte. 41,75. 
Delitsch, H., Geschichte der abendländischen Schriftf ormen. 49,345. 
Dickson, R., Minnen. 41,157. 
Dieckhoff, E., Das Narvasche Stadtarchiv. (Sitzungsberichte der 

Gelehrten Estnischen öesellschaft.) 60,220. 
Diehl, Ch., Bysantinska gestalter. 44,88. 
Dihle, Helene, Zur Belagerung von Elfsborg in J. 1502. (Fom- 

vännen.) 60,375. 
Djurberg, N., Ett kungligt cancerfall, Carl XI:s sista sjukdom och 

död. 48,95. 
Documents diplomatiques fran9ais 1871 — 1914. 50,225. 
Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Utg. av S. 

Ambrosiani. (För. för svensk kult.hist.) 48,299. 
DöBELN, Georg Karl von. Berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. 

Utg. av Generalstabens krigshist. avd. 44,397. 14: SYSTEMATISK INNEHÅLLSÖVERSIKT 8 — 11 

Arkivutställning, anordnad av svenska riksarkivet. 50,213. 
Utb3rte av arkivalier mellan Sverige och Danmark (H. B r u 1 i n). 

49,82. 
Finlands statsarkiv 47,62. 
»Svenska arkivet» i Eiga. 41,151. 

Archivalische Funde in Estland (M. von Taube), 48,72. 
Geheimes Staatsarchiv i Berlin-Dahlem. 45,160. 50,220. 
Institut för arkiwetenskap i Preussen. 50,220. 
École des Chartes 1821—1921 (A. S c h u c k). 41,297. 9. Historiska arbeten och^ forskningar, kongresser, universitets- 

förhåilanden m. m. 

Svenska filolog- och historikermötet i Helsingfors 1922 (E. Nau- 
mann). 42,323. 

Femte internationella bistorikerkongressen 1923. 48,180. 

Nordiska historikermötet 1923 (N. A h n 1 u n d). 48,290. Redo- 
görelse. 44,292. 

Det första tyska historikermötet efter kriget 1924 (J. P a u 1). 44,400. 

Svenska institutet i Rom. 45,373. 

Nordiska historikermötet 1926 (E. N a u m a n n). 46,273. 

Verband deutscher Historiker 1926 (J. Paul). 47,66. 

Om organiserandet 1926 — 27 av internationellt historiskt samarbete 
(C. Hallendorff). 47,182. 

Den sjätte internationella historikerkongressen i Oslo augusti 1928 
(C. H a 1 1 e n d o r f f). 48,361. 

Comité intemational des sciences historiques (Y. L o r e n t s). 
50,214. 10. Historiska sällskap, akademier m. m. 

Svenska historiska föreningen. Årssammankomster. Bilagor tiU årg. 

1921—1930. 
Nordisches Institut der Universität Greifswald. Meddelande. 42,263. 

44,89. 
Spanska historiska akademien. 46,184. 
Towarzystwo do badania dziejow reformacji w Polsce. 41,318. II. Biografiskt. Annerstedt, Claes. 47,440. 
Arnheim, Fritz. 42,253. 
AuLARD, Alphonse. 49,77. BoÉTHius, Simon Johannes. 

44,193. 
Bruiningk, Hermann von. 47,444. 
Bryce, James. 42,252. Bailleu, Paul. 42,326. 

Björlin, Gustaf. 42,250. i Clason, Sam. 46,69. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 25 F. 

Fabricius, k., Kongeloven, dens tilblivelse og pläds i samtidens na- 
tur- og arveretlige udvikling. 41,318. 

Fahlbeck, E., Eil^Tättsinstitutet i 1809 års författning. 45,70. 

Falck, A. E., Hantverksskrån och fabriksväsen i Nyköping. 49,346. 

, Nyköpings handelssociet^t. Anteckningar om handel och 

handelsmän i Nyköping genom tiderna. 46,398. 

Falk, A. Se: Kegimn Gnstavianum gymnasium Strengnense. 

Fehb, i., Minnesalbum i Strängnäs bibliotek. (Bidrag till Söderman- 
lands äldre kulturhist.) 41,233. 

Festskrift til Kristian Erslev. 48,372. 

Feuereisen, a., Die Oesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde 
zu Riga vor und nach dem Weltkriege. (Kalender des Deutschen 
Eltemverbandes in Lettland.) 48, 1 82. 

Feuk, J., Carl Abraham Bergman och justitiekanslem Tömebladh, 
en tidsbild från liberalismens kampar. (Festskr. tillägn. T. Hjelm- 
qvist.) 40,180. 

FiNK, 6., Geschichte des Hessischen Staatsarchivs zu Darmstadt. 
(H. Brulin.) 46,291. 

Finljandskaja Eevoljucija. Sbomik statej. 42,186. 

Flodin, K., Martin Wegelius. (Skr. utg. av sv. litt. sällsk. i Finland.) 
42,339. 

FooELKLOU, Emilia, Birgitta. Urval och inledning. 46,283. 

Forsstrand, G., En gustaviansk ädlings ungdomshistoria. Några 
anteckningar av och om Gustaf Adolf Beuterholm. 46,84. 

, Den siste rikskanslern och hans döttrar. 48,194. 

Die Fragmente der griechischen Historiker. Utg. av F. Jacoby. 1. 44,87. 

Frensdorff, F., Das Stadtrecht von Wisby. (Hansische Geschichts- 
blätter.) 41,317. 

Friedjung, H., Das Zeitalter des Imperialismus 1884 — 1914. 48,190. 

Friedrich II, Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen. Bd. 
41. Utg. av S. B. Volz. 60,222. 

, Die politischen Testamente Friedrichs des Grossen. Utg. av 

S. B. Volz. 42,184. 

Friesen, o. von. Namnet Gustav-Gösta, dess former och ursprung. 
(Namn och bygd.) 41,152. 

, Bunoma i Sverige. 49,243. 

, Bökstenen. 41,317. 

, Bö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvand- 
ringstiden. (Uppsala univ. årsskr.) 44,295. 

, Två fomsmåländska bygdenamn. 46,283. 

och Grape, a., Om Codex Argenteus, dess tid, hem och öden. (Skr. utg. av sv. litt. sällsk.) 48,370. 

Frus, Aa., Danmark ved krigsudbrudet Juli — ^August 1870. 44,298. 

, Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Dan- 
mark. (E. Hedin.) 43,98. 

, C. N, David, Christian IX og Sir Augustus Paget i November 

1863. (Dansk Hist. tidsskr.) 49,342. 26 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

■Frus, Aa., Det nordslesvigske SpoTsnmal 1864 — 1879. (E. Hedin.) 

43,98. 

. Se: Det danske folks historie. 

. » Krieger, A. F. 

Frykholm, S. a., Lindblom, Th., Berglind. H., m. fl. Ur Fryks- 

ände, Lena, Snavlunda och Yälinge skolhistoria. Anteckningar 

nr acta, sägner och minne. 44,78. 
Fröding, H., Berättelser ur Göteborgs historia under frihetstiden. 

41,153. 
, Berättelser ur Göteborgs historia under gustavianska tiden. 

43,189. 
-, Berättelser ur Göteborgs historia under nyare tiden. 45,287. Frölich, t., Fjon eller Masfjorden i Hordaland fylke. 46,78. 
Furst, C, När de döda vittna. 42,258. a. 

Gagliardi, E., Geschichte der Schweiz. I — II. 42,59. 

Galt, P., Peder Galts depescher 1622—1624. Utg. av N. Ahnlund. 

41,71. 
Generalstaben 1873 — 1923. En minnesskrift. 44,86. 
GerinG; H., BålagarSssiSa. (Namn och bygd.) 46,67. 
Germiny, M. de, Les brigandages maritimes de TAngleterre. 46,283. 
Geyso, F. von, Die Schweden-freundliche Politik Hessens der Jahre 

1631—34. 46,164. 
Giesl, W., Zwei Jahrzehnte im nahen Orient. 48,383. 
Gihl, t.. Gränsen för Sveriges territorialvatten. I: Gränsen mellan 

Sveriges territorialvatten och det fria havet. 60,372. 
Ginzel, F. k., Beiträge zur Kenntnis der historischen Sonnenfinster- 

nisse und zur Frage ihrer Verwendbarkeit. (Abh. der Kgl. Preuss. 

Akad. der Wissensch.) (N. Beckman.) 43,396. 
Gleichen-Russwurm, a. von, Riddarliv, historisk skildring av den 

förnäma världen under romansk medeltid. 42,81. 
GoocH, G. P., Recent revelations of European diplomacy. 47,449. 
GoRCEix, S., Kalabaliken i Bender. (Revue historique.) 41,153. 
Grandjean, P. b., Det danske rigsvaaben. (H. Fleetwood.) 48,105. 
Granfelt, H., Das Dreibundsystem 1879 — 1916. 46,87. 
Grape, a. Se: Friesen, O. von. 

Gräs, N. S. B., An introduction to economic history. 60,1. 
Grauers, S., Arvid Bernhard Horn. Biografisk studie. I. 1664— 

1713. (Ak. avh.) (D. Almqvist.) 41,236. Genmäle. 42,98. RepUk. 

42,193. 
, Bidrag till kännedomen om det karolinska enväldets upp- 
komst. 46,286. 
-, Det pfalziska restitutionskravet, en rättsdiskussion från 30- åriga krigets dagar. 44,298. 
Grimberg, C, Världshistoria. Folkens liv och kultur. 48,10-7. 49,86. 
50,532. ANBfÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 27 

Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871 — ^1914. 45,74, 

286. 47,76. 
Gr0N, F., Om kostholdet i Norge indtil aar 1500. 47,317. 
Götlind, J., Var är äldre Västgötalagen skriven. (Språkvetensk. 

sällskis i Uppsala förh.) 41,233. H. 

Haake, P., August der Starke im Urteil seiner Zeit und der Nach- 

welt. 42,85. 
Haapanen, t., Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftfrag- 

mente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. 1: Missalien. 

43,186. 
Hagberg, C. A., Beså i Europa på 1830-talet. Skildringar i brev till 

föräldrahemmet. Utg. av T. Hagberg. 48,194. 
Hagberg, K., Av Vasamas ätt. 50,103. 
Hagen, M. von, Bismarcks Kolonialpolitik. 45,157. 
Hagström, k. g., De rffi xéx^rig problemate collegiorum saluta- 

rium. 49,342. 
Hahr, a.. Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags porträtt och 

tavelsamlingar. 41,320. 
Hall, R., Om Sveriges första läroverksstadga. Studier rörande re- 
formationstidens skola och skolfrågor. 44,78. 
Hallenberg, A., Kristianopel såsom stad under svenskt välde. 

(Blekinge hembygdsför. årsb.) 48,190. 
Hallendorff, c. Från Carl XV:s dagar. 45,170. 

, Oskar I och Karl XV. (Sveriges hist. till våra dagar.) 48,385. 

. Se: BiUing, G. 

. » Sveriges riddarhus. 

och ScHUCK, A., History of Sweden. 49,425. 

Haller, J., Die Aera Bulow. 42,339. 

, Tausend Jahre deutsch-französischer Beziehungen. 50,226. 

Halphen, L., Les classiques de Thistoire de France au moyen åge. 

44,398. 
Hamilton, g. W., Landshövdingen Gustaf Wathier Hamilton och 

hans anteckningar från Karl Johanstiden. Utg. av G. Carlquist. 

42,88. 
Hamilton, H., Hågkomster. 49,248. 

. Se: Hamilton, H. D. 

Hamilton, H. D., Min farfars journal 1809 — 1811. Utg. av H. Ha- 
milton. 44,84. 
Hammann, o., Der missverstandne Bismarck. Zwanzig Jahre deut- 

scher Weltpolitik. 42,91. 
Handledning i kulturminnesvård. (Upplands fornminnesför.) 44,292. 
Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm. Utg. av I. 

Collijn. 1: Gillesboken 1393—1487. (S. Tunberg.) 42,93. — II: 

Erogata 1509—1528. 43,299. 28 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

Handlingar till kronprins Carl Augusts historia. Utg. av S. Clason 
(Hist. handl.) 46,181. 

Hanisch, E., Geschichte Polens. 44,89. 

Hansen, H. Se: Kabinetsst3a'elsen i Danmark. 

Hanssbn-Norremolle, H. P., Fra Krigstiden. 45,286. 

Haralds, Hj., Den moderna folkrepresentationens uppkomst. 
44,397. 

, Undersökning av det historiska medvetandet efter Heinrich 

Eickerts metod kritiskt fullförd. 46,1. 

Harrie, i., Athenare. 48,188. 

Hart, B. H. Lipell, The real war 1914—1918. 60,640. 

Hartman, K. J., Åländska kongressen och dess förhistoria. I — lU. 
(Acta acad. Aboensis.) 41,234. 48,183. (S. Bonnesen) 46,185. 

Hartmann, L. M., och Kromayer, J., Römische (Jeschichte. (Welt- 
geschichte, utg. av L. M. Hartmann.) (E. Kjellberg.) 41,326. 

Hatschek, J., Britisches und Römisches Weltreich. 42,333. 

Heckscher, E., The continental system; an economic interpreta- 
tion. (A. Montgomery.) 46,182. 

, Ekonomi och historia, (A. Montgomery.) 44,96. 

, De ekonomiska omvälvningarna för hundra år sedan och i 

våra dagar. (Sv. kalendern.) 48,190. 

Svensk natura- och penninghushållning i äldre tid belyst ur Gustav Vasas brev. 44,81. 

Se: Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia. Hedin, S., Bengt Bengtsson Oxenstierna. (Sv. akad. handl.) 48,186. 

Hedvig Elisabeth Charlotta, Dagbok. Utg. av Cecilia af Klercker. 
42,336. 44,84. 

Heiberg, J. L., Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften 
im Altertum. 46,400. 

Heichelheim, F., Die.auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich. 
47,67. 

Heikel, i.. Från antikens värld. 41,321. 

Hein, M., Johann v. Hoverbeck. Ein Diplomatenleben aus der Zeit 
des grossen Kurfursten. 47,321. 

. Se: Urkimden und Actenstiicke zur Geschichte des Kurfursten 

Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 

Helander, A., Daniel Niklas v. Höpken 1669—1727. (Ak. avd.) 
(S. Grauers.) 49,104. 

Hellberg, K., Eskilstuna. En svensk märkesstad. 41,230. 

Hemmer, R., Studier rörande straff utmätningen i medeltida svensk 
rätt. (Ak. avh.) (J. E. Almquist.) 49,126. 

Hennig, R., Geopolitik. Die Lehre vom Staat als Lehrwesen. 60,108. 

Hennings, Beth, Gustav III och grevinnan de Boufflers. En brev- 
växling från vänskapskulturens tidevarv. 49,247. 

Herdin, k. a., Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. I: Stads- 
styrelsens organisation och rättsskipning. (J. E. Almquist.) 48,202. 

Herlitz, N., Ett och annat om självstjnrelsens betydelse i svensk för- 
valtningshistoria. 42,77. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 29 

Herutz, N., Grunddragen av det svenska statsskickets historia. 
49,244. 

, Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riks- 
dag. 60,374. 
-, Stadshistorisk revy 1920—1924. (Sv. stadsförb. tidskr.) 42, 329. 48,184. 45,68. 

— , Svensk stadsförvaltning på 1830-talet. (Å. Holmbäck.) 46,414. 
-, Utredning angående vissa spörsmål rörande städemas dom- fltolsväsen. 44,297. 

-. Se: Privilegier ... för Sveriges städer. Herre, P., Weltgeschichte am Mittelmeer. (Museum der Welt- 

geschichte.) 50,387. 
Hesslén, g., Det svenska kommittéväsendet intill år 1905. 47, 

448. 
Heusler, a., Schweizerische Verfassungsgeschichte. 42,69. 
Hildebrand, E. Se: Sveriges historia. 
HiLDEBRAND, E., Det gaixda och det nya Kina. 48,200. 
Hildebrand, S. Se: Spegel, H., Dagbok. 
His, R., (Jeschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina. 

(Handb. der mittelalterl. u. neueren Géschichte.) 50,105. 
Historische Blaetter, herausgegeben vom Haus-, Hof- und Staats- 

archiv in Wien. 41,316. 
Historisk tidsskrift (dansk). 49,342. 
Historiska studier tillägnade Ludvig Stavenow på sextioårsdagen den 

12 okt. 1924. (C. HaUendorff.) 45,172. 
Hjelholt, H., Den danske Sprogordning og det danske Sprogstjrre i 

Slesvig mellem Krigene. 45,286. 
, Treitschke og Slesvig-Holsten. Tysk liberalisme og Bismarcks 

politik i det slesvig-holstenske sporgsmål. 50,222. 
Hjelmquist, F., En småländsk skvadronpastors öden. under fälttåget 

1708^1709. (Festskr. tillägn. T. Hjelmqvist.) 46,180. 
Hjärne, E., Erik Benzelius d. y. och hans sagesman. (Symbola 

litteraria.) 48,90. 
Hjärne, H., Japan. Historisk översikt. 43,390. 
HoLBORN, H., tJlrich von Hutten. 50,109. 

Holm, T., Kungl. Västmanlands regementes historia. I. 50,377. 
, Världskriget, dess förutsättningar, utbrott och kiigspolitiska 

förlopp. 46,88. 
Holmberg, A., Ryssland i svenskt tryck. 46,286. 
HoLMBÄGK, Å., Frågan om äganderätten till häradsallmänningama 

från 1800-talets början till nutiden. (Sv. skogsvårdsfören. tidskr.) 

50,386. 
, Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling.- 

42,260. 
Holmdahl, O., Studier öfver prästeståndets kyrkopolitik under 

den tidigare frihetstiden. 42,185. 
Holmquist, Hj., ELirche und Staat im evangelischen Schweden, 

(Festskr. t. K. Muller.) 42,333. 30 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

HRUBi', F., LadislauB Welen von Zierotin im Kampf um die Heiniat 

und sein Aufenthalt in Elbing 1629—30. (Elbinger Jahrb.) 60, 

376. 
Hruchevski, M., Abrégé de Thistoire de TUkraine. 41,324. 
HuiziKGA, J., Erasmus. 49,426. 
, Herfsttij der middeleuwen. — Ur medeltidens höst. övers, av 

H. Keutercrona. 48,195. 
HuLTH, J. M. Se: Linné, C. von, Brev. 
Hyltén-Cavallius, g. O., Ur mitt framfarna lif, hågkomster och 

anteckningar. 50,112. 
Häogman, J., Studier i frihetstidens försvarspolitik. Ett bidrag tiU 

Sveriges inre historia 1721—1727. (Ak. avh.) (6. Carlsson.) 46,82. 

. Se: Bonniers illustrerade världshistoria. 

Hälsingborgs historia. Red. av L. M. Bååth. (A. Schiick.) 47,466. 
Häpke, R., Die deutsch-schwedische Wirtschaftspolitik von der Hanse 

bis auf Gustav Adolf. 46,76. 

, Wirtschaftsgeschichte. 60,1. 

Härnelius, a.. Bondeledaren Hans Jansson. (Ak. avh.) (S. Grauers.) 

48,207. 

I. 

Indreb0, g. Se: Munch, P. A. 

. » Sverresagan. 

Inscriptiones Graecae. 46,376. 

IswoLSKi, A., Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911 — 1914. 

Utg. av F. Stieve. 46,266. 
IvERUS, G., Hertig Karl av Södermanland, Gustav III:s broder. 

(Ak. avh.) (H. Lundh.) 46,404. 
Izvestija Peterburgskogo kommissariata po delam nacionaFnostej. 

42,338. 

J. 

Jacobsen, Lis, Svenskevseldets fald, studier til Danmarks oldhistorie 

i filologisk og runologisk lys. 49,87. 
Jacobson, G., Harald Hjäme. (De störste märkesmännen.) 42,182. 
Jacoby, F. Se: Die Fragmente der griechischen Historiker. 
Jahresberichte der deutschen Geschichte. Utg. av V. Loewe och M. 

Stimming. 41,316. 
Jamjouglou, P., Le journal de Paul Jamjouglou de Constantinople å 

Hotin en 1746. Utg. av C. I. Karadja. (Revue hist. du Sud-Est 

européen.) 60,382. 
Jenkinson, H., a manual of archive administration including the 

problems of war archives and archive making. 46,160. 
Jensen, a., Söderhamns stads historia. I, II. 41,231. 

. Se: Nationernas bibliotek. 

JoHNSEN, O. A., Finmarkens politiske historie. 46,174. Genmäle. 

46,364. Replik. 46,369. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKEaFTER 31 

JoHNSEN, O. A., GildevsBsenet i Norge i middelalderen. (Norsk 
Hist. tidsskr.) 42,260. 

, Noregsveldets undergång. Et utsyn og et opgjör. Nedgångs- 
tiden. 46,163. 

, Tönsbergs historie. I: Middelalderen. 60,373. 

Se: Olavssagan. Johnson, A., The instruction for Johan Printz. 60,382. 

JÖNSSON, F., Sverrissaga. (Arkiv för nord. filologi.) 41,233. 

Josephson, K., Tessin in Deutschland. (Festschr. zur 300-Jahrfeier 
der Abwehr Wallensteins von Stralsund.) 48,376. 

JuLLiNUS, luliani Imperatoris epistulae, leges, poemata, fragmenta 
varia. Utg. av F. Cumont och I. Bidez. 43,193. 

JuNGNER, H., Gudinnan Frigg och Als härad. En studie i Väster- 
götlands religions-, språk- och bebyggelsehistoria. (Ak. avh.) 
42,260. K. 

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768 — 1772. Utg. av H. Hansen. 
43,386. 

Kalkoff, P., Die Kaiserwahl Friedrichs IV und Karls V. 46,77. 

, Ulrich von Hutten und die Reformation. 46,76. 

, Huttens Vagantenzeit und Untergang. 46,76. 

Kancelliets brevbeger vedrorende Danmarks indre forhold. Eed. av 

E. Marquard. 49,429. 
Kantorowicz, E., Kaiser Friedrich der Zweite. 49,249. 
Kantoro wicz, H., Einfiihrung in die Textkritik, systematische Dar- 

stellung der textkritischen Grundsätze ftir Philologen und Juristen. 

42,187. 
Kabadja, c. i. Se: Amira, A. 

. » Jamjouglou, P. 

Kareev, N. i., Istorija zapadnoj Evropy v nacale 20 veka. 42,338. 

Karl Johans förbundets handlingar. 47,62. 

Karolinska förbundets årsbok. 41,314. 42,254. 43,180. 44,75. 45, 

282. 46,396. 47,313. 48,369. 49,341. 50,215. 
Kehb, P., Ein Jahrhundert preussischer Archivverwaltung. (Preuss. 

Jahrb. 1924.) 46,160. 
Kellin, S. Se: Schönberg, A., Brev. 
KiBCHNER, J. Se: Crous, E. 

Kleberg, E., Borgarståndets inre organisation intill 1809. 49,427. 
Klebebo, J., Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630 — 

1865. (G. Wittrock.) 60,391. 
Klein, E., Eunö. Folklivet i ett gammalsvenskt samhälle. 46,161. 
Kleman, Ellen, Fredrika Bremer. 46,181. 
Klercker, Cecilia af. Se: Hedvig Elisabeth Charlotta. 
Kletler, P., Nord westeuropas Verkehr, Handel und Gewerbe im 

frähen Mittelalter. 46,279. 32 ANHÄIiDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTEB 

Elockhoff, o., Folkvisorna om »bmdrov» inom Folkungaätten. 

(Samlaren.) 50,220. 
Enight, M. M., Economic histoiy of Europé to the end of the 

Middle ages. 50,1. 
, Babnes, H. E., och Flugel, F., Economicliistory of Europé 

in Modem times. 50,1. 
KoHT, n.. Inhögg og uts3rn. 42,259. 

, Var »finnane» alltid finnar? (Maal og minne.) 48,386. 

KoLLBEBG, O. Se: Bring, S. E. 

EoLSBUD, O., Bergens bys segl, vaaben, f ärver og flag. (Bergens 

hist. foren. skr.) 42,259. 

. Se: Munch, P. A. 

EoLSRiJD, S. Se: Oslo og Hamar jordebok. 

KoNOPCZYNSKi, W., Dwie proby pacjrfikacji mi^dzy Polsk^ a Szwecj^ 

po wojnie polnocnej. (Przeglad djrplomatyczny.) 42,329. 
Koppel, E. Se: Krieger, A. F. 
Krarup, a. Se: Erichsen, B. 
Kretzschmar, J., Der Heilbronner Bund 1632 — 1635. (B. Enander.) 

47,88. 
Krieger, A. F., Andreas Frederik Khegers dagbeger 1848 — 1880. 

Utg. av E. Koppel, Aa. Friis och P. Munch. 41,319. 
Kristiansen, o., Penge og kapital, naeringsveie. Bidrag till Norges 

0konomi8ke historie 1815 — 1830. 46,287. 
Kromayer, J. Se: Hartmann, L. M. 
KuHL, H. VON, Der Weltkrieg 1914 — 1918 dem deutschen Volke dar- 

gestellt. 50,64Q. 
KuLiscHER, J., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters 

und der Neuzeit. 50,1. 
KuTRZEBA, S., Sejm walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. (Bi- 

bljoteka skladnicy.) 48,391. 
Kyrkohistorisk årsskrift. 41,228. 48,298. 
Kämpe, A., Svenska allmogens frihetsstrider. 41,232. 
KÖTZSCHKE, R., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. 

(Handb. der Wirtschaftsg.) 45,376. 

L. 

Lagebroth, F., Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling, ett 
systemskifte inom svensk statshushållning. (Skr. utg. av Fahl- 
beckska stift.) 48,380. 

Lamm, M., Upplysningstidens romantik. 41,74. 

Landberg, G., De nordiska rikena under Brömsebroförbundet. (Ak. 
avh.) (B. Thyresson.) 46,93. 

, Riksdagens initiativ- och beslutsrätt under 1772 års stats- 
skick. 50,383. 

Landquist, J., Erik Gustav Geijer. Hans levnad och verk. (Lydia 
Wahlström.) 45,389. 

Lange, N. O., Fra det gamle ^Egyptens kultur og historie. 49,249. ANMÄLDA EliLER OMNÄMNDA SKRIFTEft 3J$ Lannoy, c. de, Suéde. (Hist. de Texpansion coloniale des peuples 

européens.) 42,334. 
Larsson, L. Se: Olavus Petri. 
Laurentius Petri Gothus, Strategerna Gothici exercitus. Utg. av 

J. Nordström. (Samlaren.) 48,387. 
Laurin, c. g., P. a. Norstedt & Söner. Jubileumsskrift 1823—1923. 

44,85. 
Laursen, L. Se: Danmark-Norges traktater 1523 — 1750. 
Leclercq, H., Histoire de la régence pendant la minorité de Louis XV. 

45,378. 
Lee, S., King Edward VII. 48,96. 
Leijonhufvud, k. K: son. Anteckningar om Kungl. Södermanlands 

regementes personal under åren 1560 — 1919. 42,182. 
Leijonhufvud, S. A., Minnesanteckningar. Utg. av H. L. von 

Dardel. 41,234. 
Leijonhufvud, Sigrid, Lovisa Ulrika och Carl Gustaf Tessin. 

41,154. 

, Sophie Adlersparre (Esseide.) 48,95. 44,85. 

Lemke, M., 250 dagar vid kejserliga högkvarteret. 25 september 

1915— 2 juli 1916. 44,301. 
Lennox, R., Edmund Burke und sein politisches Arbeitsfeld. 46,72. 
Lenz, M., Wille, Macht und Schicksal. 44,83. 
Le Sage de Fontenay, F., Det Slesvigske spersmaals diplomatiske 

historie 1914—1920. 42,339. 
Le VÄNDER, L., Dalmålet, beskrivning och historia. I. 46,279. 
Lewenhaupt, a., Carl Gustaf Lewenhaupt. Biografiska anteck- 
ningar. 48,388. 

, Karl XII:s officerare. 42,85. 

Lewenhaupt, S., Statemas främste under nyai^e tiden. 46,76. 

. Se: Recueil des traités de la Suéde. 

LiEDGREN, E., Svensk psalm och andlig visa. 47,63. 

LiLiENBERG, A., Stateus ställning till järnvägarna i Sverige med 

särskild hänsyn till inlösningsfrågan. (Ak. avh.) (A. Montgomery.) 

44,306. 
Lindblom, G., Afrika. 46,77. 
Lindblom, J. A., Självbiografiska anteckningar. (Äldre svenska 

biogr.) 46,67. 
LiNDEBEBG, Hj., Anders Lindeberg, hans liv och verksamhet. 41,156. 

, Görtz. Ett offer för enväldet. 46,165. 

, Prinsen av Vasa. Hans levnad och samtid. 41,155. 

, En ränksmidare. 48,379. 

Lindqvist, S., Birkamynten. (Fornvännen.) 47,191. 

, Hedeby och Birka. (Fornvännen.) 47,190. 

, Slesvig och Birka. (Fornvännen.) 47,190. 

Lindskog, C, Grekiska hjältar och ideal. 46,399. 

, Grekiska kvinnogestalter. 48,192. 

Lindström, H., Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809 — 36. (Ak. 

avh.) (S. Grauers.) 44,203. 

3 — 310607. Hist. tidskrift. Innehållsöversikt. 34 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER Linköpings bibliotheks handlingar. 48,93. 

Linné, C. von, Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Utg. 

av J. M. Hulth. 48,189. 
Linvald, A., Elionprins Frederik og hans regering 1797 — 1807. (E. 

Heckscher.) 44,102. 

. Se: Det danske folks historie. 

LiTHBERG, N., Nordisk folklivsforskning. (Nordens årsbok.) 42,257. 

, Runstavens uppkomst. (Fataburen.) 41,232. 

LiZERAND, G., Le dossier de Taffaire des templiers. 47,68. 
Ljungberg, V., Göteborgs befästningar och garnison. 49,347. 
LoRENZEN, V., De danske Birgittinerklostres bygningshistorie. 

48,94. 
LuDWiG, E., Juli 14. 60,116. 
LuNDH, H., Gustaf IV Adolf och Sveriges utrikespolitik 1801 — lä04. 

Förhistorien till Sveriges deltagande i det tredje koalitionskriget 

mot Frankrike. (Ak. avh.) (G. Landberg.) 48,391. 
, Den svenska adeln vid Uppsala universitet. (Symbola lit- 

teraria.) 48,90. 
Ltbeck, o.. Allmän sjökrigshistoria. I: 1853 — 1914. 41,157. 
LÖFGREN, E. O., Sverige-Norge och danska frågan 1848 — 49. Från 

stilleståndet i Malmö till den svensk-danska konventionen aug. 

1849. (Ak. avh.) (G. Wittrock.) 41,261. 
LöwENHiELM, C. A., Levemesbeskrivning. 44,84. 
LöwENHiELM, c. G., Minnen. Utg. av Natalie Rosensvärd. 48,379. M. 

Mackeprang, M. Se: Det danske folks historie. 

Malin, A., Der Heiligenkalender Finnlands. (Finska kyrkohist. 

samf. handl.) 46,179. 
Malmeström, E., Carl von Linnés religiösa åskådning. 46,398. 

, Linné som kulturpersonlighet. 46,83. 

Mannerheim, c. E., Geheimerådet greve C. E. Mannerheims egen- 

händiga anteckningar. Utg. av B. Lesch. 42,339. 
Marchand, J., La mission extraordinaire du marquis de Torcy en 

Danemark et son voyage en Suéde (1685). (Revue de Paris.) 60,536. 
Marcks, E. Se: Meister der Politik. 
Marsson, R., Aus der Schwedenzeit Stralsunds. 48,377. 
Mathorez, J., Les étrangers en France sous Tancien régime, 42,333. 
Matthiessen, H., Middelalderlige byer, beliggenhed og baggrund. 

47,317. 
Mayer, t., Zur Frage der Städtegriindungen im Mittelalter. (Mitteil. 

d. österreich. Inst. fiir Geschichtsforschung.) 50,221. 
Meddelanden från kungl. krigsarkivet. 44,78. 
Meddelanden från svenska riksarkivet. 42,327. 44,197. 45,159. 

46,174. 47,446. 49,84. 50,101. 
Meddelelser om Rigsarkivet med Landsarkiveme. 44,76. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 36 

Meisnbr, H. o. Se: Waldersee, A. von. 

Meister der Politik. Eine weltgeschichtliche Reihe von Bildnissen. 

Herausg. von E. Mareks und K. A. von Muller. 46,73. 
Melen, b. von, Smädeskrift mot Gustav Vasa af år 1528. 42,184. 
Mellander, k., Arkivhandlingar för Göteborgs och Bohus län i 

landsarkivet i Göteborg. (Göteborgs och Bohusläns fomminnesför. 

tidskr.) 47,188. 
Mentz, a., G^schichte der griechisch-römischen Schrift bis zur Er- 

findung des Buchdrucks mit beweglichen Lettem. 41,321. 
Metzler, J., Das nordische Kolleg in Linz. (Theologisch-praktische 

Quartalschrift.) 42,186. 
Meyer, E., CfiBsars Monarchie und das Principat des Pompejus. (E. 

Kjellberg.) 41,326. 
MiNCKWiz, E. VON, Rapporter till tyske kejsaren från Teusina år 

1595. Utg, av W. Tawaststjerna. (Hist. arkisto.) 60,376. 
Minerva-Zeitschrift. 48,373. 

MoHR, A., Kampen om Nilen 1882 — 1898. (Det nittonde århund- 
radet.) 46,381. 
MolsB chartarise suecanae. 1 — 2. 44,202. 
MoMMSEN, W., Bismarcks Sturz und die Parteien. 46,158. 
Montgomery, A;, Några frågor rörande den industriella revolu- 
tionen i England. (Ekon. tidskr.) 47,71. 
MoREAU, E. DE, Saint Anschaire. 60,531. 
MoRÉN, F. W., Kring 1812 års politik. Studier i svensk och dansk 

utrikespolitik från Pommerns ockupering 1812 till vapenvilan i 

Poischwitz 1813. (Ak. avh.) (A. Schiick.) 60,231. 
MowAT, R. B., A history of European diplomacy 1914 — 1925. 47, 

449. 
MuNCH, P. Se: Krieger, A. F. 
MuNCH, P. A., Lserde brev fraa og til P. A. Munch. Utg. av G. In- 

drebo och O. Kolsrud. 46,71. 
MuNTHE, A., Karl XII och den ryska sjömakten. 1 — 3. (1: E. Nau- 

mann) 44,406. 46,180. 49,91. 

, Sjömaktens inflytande på Sveriges historia. 42,261. 

, Svenska sjöhjältar. VII: 6. Flottan och ryska kriget 1788 — 

1790. Otto Henrik Nordenskjöld. 44,400. 
Museum der Weltgeschichte. Utg. av P. Herre. 60,387. 
MuLLEB, B., J. D. von Reichenbach. 44,55. 
Muller, I. von, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. 

46,400. 
MiJLLER, K. A. VON. Se: Meister der Politik. N. 

Nationemas bibliotek. Utg. av M. Ehrenpreis och A. Jensen. III: 

Judarna. 41,323. 
Nauka polska. 44,89. 36 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER Naumann, E., Personregister till Sveriges ridderskaps och adels 

riksdags-protokoll från och med år 1719, delarna 1 — 18, 1719— 

1752. Fullbordat av Ingrid Naumann. 49,350. 
Necrologium Lundense, Lunds domkyrkas nekrologium. Utg. av 

L. WeibuU. 48,386. 
Nelson, a.. Om Uppsala universitet under medeltiden. (Symbola 

litteraria.) 48,90. 

. Se: Bury, R. de. 

Nelson, H., Canada. Nybyggarlandet. 48,395. 

Nebman, b., Die Herkunft und die friihesten Auswahderungen der 

Germanen. (Kungl. vitt. hist. och antikv. ak. handl.) 45,67. 
, Det svenska rikets uppkomst. (Fören. for svensk kulturhist.) 

46,374. 
-, Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbalti- kum in der jöngeren Eisenzeit. (Kungl. vitt. hist* och antikv. 
ak. handl.) 49,346. 

Nestorskrönikan, övers, av A. Norrback. 41,69. 

Neumann, c, Jacob Burckhardt. 48,192. 

Neumann, £., Karlskrönikans proveniens och sanningsvärde. (Sam- 
laren.) 48,370. 

Neumann, K. J., Die hellenistischen Staaten und die römisehe Re- 
publik. (Ullsteins Weltgeschichte.) (E. Kjellberg.) 41,326. 

Newman, E., Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet. 46, 
286. 

NicoLSON, H., Sir Arthur Nicolson, Bart., First Lord Camock. 60, 

388. 

Nilsson, M. P:n, Den romerska kejsartiden. I — II. (G. Wittrock.) 

42,342. 
NoACK, U., Bismarcks Friedenspolitik und das Problem des deutschen 

Machtverfalls. 49,261. 
Nordfelt, a., Erikskrönikans ålder och tillkomst. Några synpunkter. 

(Samlaren.) 48,184. 
Nordgren, A., Det kommunala livets utveckling under senare tider. 

(Redog. för förhandl. vid landskommun, förb. kongress.) 47,188. 
Nordlander, J. Se: Norrländska samlingar. 
Nordström, J., Bidrag rörande Boethius de Dacia. (Samlaren.) 

48,371. 
, Georg Stiernhielm, filosofiska fragment med inledning och 

kommentar. I — II. 45,164. 
-. Se: Laurentius Petri Gothus. Noreen, a.. Nordens äldsta folk- och ortnamn. (Fornvannen.) 41, 

232. 
NoRLiND, A., De stora geografiska upptäckternas tidevarv. (Ur 

världshistorien.) 44,79. 
Norrbotten. I— II. 42,329. 

Norrländska samlingar. Utg. av J. Nordlander. 44,200. 
Norsk historisk videnskap i femti år 1869 — 1919. Utg. av Den norske 

historiske förening. (Norsk Hist. tidsskr.) 41,232. ANBfÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 37 Norske sigiller fra middelalderen. Kongelige og fjrrstelige segl. Utg. 
av C. Brinckmann. 46,67. 

Norstedts världshistoria. Utg. av S. Tunberg och S. E. Bring. 46, 
295. 49,86. 50,532. 

Norvegia sacra. 42,77. 

Nygren, C. E., Karlstads fabriks- och hantverksförening 1847 — 1927. 
48,94. 

. Se: Eurén, E. 

Nygren, E., Våra kyrkoarkiv. (Tidskr. för det sv. folkbildnings- 
väsendet.) 42,328. 

, Våra kyrkoarkiv. (Dalamas hembygds-förb. tidskr.) 45,161. 

Näsström, G., och Selling, G., Södra Djurgården. 50,632. O. 

Ogg, D., Europé in the seventeenth century. (The history of Europé.) 
46,78. 

Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken. IV. 45,375. 

Olaus Petri Phase, Stockholms stads tankebok 1524 — 1529. Utg. 
av L. Larsson. (Skr. utg. av vetenskaps-societ. i Lund.) 49,246. 

Olav Engelbrektss0ns jordebog. Utg. av J. Agerholt. 47,446. 

Olavssagan. Utg. av O. A. Johnsen. 42,269. 

Oldham, J. H., Christianity and the race problem. 46,182. 

Olin, C.-E., Åbo sjöfarts historia. I: Intill branden 1827. 49,428. 

Olsen, M., Eggium. (Norges indskrifter med de »Idre runer.) 41,69. 

, Til Rök-indskriften. (Arkiv för nord. filologi.) 41,317. 

Olsson, B., Papyrusbriefe aus der friihesten Römerzeit. 47,67. 

Olsson, G., Den indiska författningskrisen. 50,118. 

Olsson, R., Bondeståndet under den tidigare frihetstiden. (Ak. avh.) 
47,65. 

Ortnanmen i Sävedals härad, jämte gårds- ocb kulturhistoriska an- 
teckningar. 45,68. 

Oslo og Hamar bispedemes jordebok 1574 — 1577. Utg. av S. Kolsrud. 
(Norske kyrkjelege jordebeker efter ref ormas jonen.) 50,534. 

Oxbnstibbna, a., Rikskansleren Axel Oxenstiernas slaifter och bref- 
vexling. Utg. av H. Brulin. (G. Wittrock.) 47,324. P. 

Pastob, L. von, Greschichte der Päpste. 42,183. 
Paul, J., Gustaf Adolf. 1. 49,349. 

, Gustaf Adolf in der deutschen Geschichtsschreibung. (Hist. 

Vierteljahrschr.) 50,535. 
, Liibeck und die Vasa im 16. Jahrhundert. 41,70. (O. Söder- qvist) 42,189. 

— , Nordische Geschichte. 45,69. 38 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIPTEÄ Fersonliistorisk tidskrift. 50,215. 

Fetbi, g., Kungl. första livgrenadjärregementets historia. 49,90. 

Philipp, M. Se: Bismarck-Gespräche. 

PiFPiNG, R., Erikskrönikans ordskatt. (Studier i nord. filologi.) 

41,69. 

. Se: Erikskrönikan. 

PiRA, S., Norra Vedbo härad år 1542. 41,162. 

Platonov, S., Boris Godunov. 50,110. 

Platzhoff, W., Geschichte des europäischen Staatensystems 1559— 

1660. 49,349. 
Plehn, H., Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgrtindung. 

Utg. av O. Hötzsch. 48,391. 
Pleijel, H., Herrnhutismen i Sydsverige. 46,286. 
PoiNCARÉ, R., Au service de la France. 47,71. 49,253. 
PoNSONBY, F. Se: Victoria. 
Prentout, H., Histoire de TAngleterre. 48,196. 
Prestage, E., The diplomatic relations of Portugal with France, 

England and Holland from 1640 to 1668. 48,191. 
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Utg. 

av N. Herlitz. (N. Ahnlund.) 48,404. R. 

Raab, g., Der deutsch-russische Riickversicherungsvertrag. 45,156. 
Rachfahl, F., Deutschland und die Weltpolitik 1871 — 1914. 45,74. 
Recaeil des traités de la Suéde. Red. av S. Lewenhaupt. 48,189. 
Reddaway, W. F., Modem European history, a general sketch. 46, 

72. 
Refik. Se: Ahmed Reffk. 
Regium Gustavianum gymnasium Strengnense. Utg. av A. Falk. 

48,91. 
Rein, g., Karl Johan Adlercreutz. (B. Enander.) 50,131. 
Renouvin, P., Les origines immédiates de la guerre (28 juin — 4 aout 

1914). 46,289. 
Repertorium diplomaticum regni Danici medisevalis. Series secunda. 

Utg. av W. Christensen. 48,375. 
Reuterholm, a.. Ur Axel Reuterholms dagbok. Några kulturbilder 

från frihetstiden. Utg. av H. Schiick. 42,86. 
Riksarkivets årsberättelse. 41,227. 42,326. 44,198. 45,158. 46,173. 

47,187. 
Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg. Inl. av N. Ahn- 
lund. 46,397. 50,531. 
RoBiNSON, J. A., The times of Saint Dunstan. 44,296. 
Rocquain, F., La France et Ro me pendant les guerres de religion. 

47,69. 
Roos, J. E., Till Sveaborgs äldsta historia. (Hist. tidskr. för Finland.) 

42,77. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 39 

RoosvAL, J., Den baltiska Nordens kyrkor. (Urd.) 44,296. 

— — . Se: Sveriges kyrkot. 

Rosenberg, A., Einleittmg nnd Quellenkunde zur römischen Ge- 

schichte. 42,268. 
Rosengren, H., Karlsliamns historia 1664 — 1914. I — II. 41,231. 

48,378. 
Rosensvärd, Natalie. Se: Löwenhielm, C. G. 
Rosman, H., Bjärka-Säby och dess ägare. Biografiska skildringar 

kring en gårds historia. I. (S. Engström) 45,289. — II. 45,375. 

— III. 48,374. 
RoTHENBUCHER, K., Uber das Wesen des Geschichtlichen nnd 

die gesellschaftlichen Gebilde. 47,63. 
Rothfels, H., Bismarcks englische Blindnispolitik. 45,155. 
Rozprawy historyczne towarzystwa naukowego Warszawskiego. 

43,183. 
RuuTH, J. W., Åbo -stads historia under medeltiden och imder 1500- 

talet. (Bidrag t. Åbo stads hist.) 44,82. 
Rydell, Gerda, ISOO-talets historiska skådespel i Sverige före 

Strindberg. 48,380. 
Rydfors, a. Se: Svenska medeltidens rimkrönikor. 
Rygg, N., Norges banks historie. 46,287. 
Röding, R., Bidrag till Göteborgs latinläroverks historia. (Festskr. 

t. invign. av latinlärov:s i Göteborg byggn.) 41,153. 
RÖNNOW, S., Pehr Hilleström och hans bruks- och bergverksmål- 
ningar. 50,112. 
Rörig, F., Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. 

49,346. S. 

Sahlgren, J., De skånska häradena och deras namn. (Namn och 
bygd.) 41,152. 

Salvtén, E., Bonaden från Skog. Undersökning av en nordisk bild- 
vävnad från tidig medeltid. 44,80. 

Samlaren. 48,370. 

Samuelsson, S., Daljunkern och Värmland. (Värmland förr och nu.) 
45,375. 

Sandström, J., Landsarkivens samlingar som kulturhistoriskt ma- 
terial. (Rig.) 48,184. 

Santesson, c. Historiskt verklighetsstoff i Atterboms hyperboreiska 
republik. (Samlaren.) 50,540. 

Sarrans, b., Histoire de Bernadotte, Charles XIV Jean, roi de 
Suéde et de Norvége. 44,278. 

Scandia, tidskrift för historisk forskning. 48,89. 60,630. 

ScHEEL, F., Lagmann og skriver. 44,82. 

ScHMEiDLER, B., Kaiser Heinrich IV und seine Helfer im Investitur- 
streit. 48,375. 40 ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

ScHMiTTHENNER, P., Kiieg und Kriegfiihnmg im Wandel der Welir 

geschichte. 50,534. 
ScHNATH, G., Der Königsmarckbriefwechael — eine Fälfichung? 

(Niedersächsisches Jahrb.) 50,537. 
ScHOTTENLOHEB, K., HandschriftUche Briefzeitungen des 16. Jahr- 

hunderts in der Miinchener Staatsbibliothek. (Archiv fur Buch- 

gewerbe und Gebrauchsgraphik.) 48,373. 
ScHBEiNEB, J., Olav den helUge og Norges samling. 49,426. 
ScHBOETER, J. F., Haaudbog i kronologi. I. (N. Beckman.) 48,396. 
, Specieller Kanon der zentralen Sonnen- und' Mondfinstemisse, 

welche von 600 bis 1800 nach Chr. in Europa sichtbar waren. (N. 

Beckman.) 48,396. 
ScHUBART, W., Griechische Paläographie. 40,400. 
, Ägypten von Alexander dem Grossen bis auf Mohajnmed. 

48,394. 47,67. 
ScHUBEBT, H. VON, Kristna gestalter. 47,320. . 
ScHWERiN, C. J. VON, Einfuhrung in das Studium der germanisclien 

Rechtsgeschichte. 42,183. 
, Zur altschwedisclien Eideshilfe. (Sitzungsb. der Heidelberger 

Ak. d. Wissenschaften.) 41,152. 
ScHWERTFEGER, B., Die diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 

1871—1914. 45,286. 
ScHYBERGSON, C. M., Från Tilsit till Sveaborgs kapitulation. (Acta 

academiae Aboensis.) 50,387. 
, Per Brahes visitationsresa i Nord-Finland 1639. (BEist. tidskr. 

för Finland.) 42,77. 
ScHYBEBGSON, M. G., Finlands politiska historia 1809 — 1919. 46,86. 

. Se: Tengström, J. 

ScHUCK, A., Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst 

och äldsta utveckling. (Ak. avh.) (N. Ahnlund.) 47,460. 

. Se: Hallendorff, C. 

ScHUCK, H., Johannes Messenius. (Sv. ak. handl.) 41,73. 

, Kulturhistoriska skizzer. 43,94. 

, Lars Salvius. 50,383. 

, Den svenska förlagsbokhandelns historia. (A. Nelson.) 44,85, 

409. 

. Se: Reuterholm, A. 

och Wabburg, K., Illustrerad svensk litteraturhistoria. 47,64. ScHÖFFEL, J. S., Kirchengeschichte Hamburgs. Bd 1. 50,376. 
ScHÖNBECK, H., Prelater. Utg. av H. Schönbeck. 48,96. 
ScHÖNBEBG, A., Anders Schönbergs brev till bergsrådet Adlerwald. 

Utg. av S. Kellin. 41,155. 
Sbaton, Ethel, Queen Elisabeth and a Swedish princess, being an 

account of the visit of princess Cecilia of Sweden to England in 

1565. 48,94. 
SÉE, H., Les idées politiques en France au XVII:e siécle. 44,82, 
Seebass, F., Bergslagen. Versuch einer kulturgeograpbischen Be- 

schreibung und Umgrenzung. 49,244. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 41 

SEJ.LINO, G. Se: N&sström, 6. 

Sbton-Watson, R. W., Sarajevo. A study in the origins of the great 

war. 46,290. 
Settbrwall, k., Svensk historisk bibliografi 1901 — 1920. (L. 

Stavenow.) 48,301. 
Simson, P., Danzig und Gustav Adolf. 45,70. 
Självbiografier av lärare. I — IV. 44,78. 
Sjödin, L. Se: Berättelser om de lybeckska beskickningarna. 
Sjö VALL, B., Om partier och paskviller å riddarhuset vid 1809 — 

1810 års riksdag. Ett bidrag till de politiska sedernas historia i 

vårt land. 42,338. 
Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom 

jubileumsutställningens publikationskommitté. 44,80. 
SoMMARiN, E., Kapitalränta. (Ekon. tidskr.) 4S,182. 
SoNDÉN, P., Hugo Tamm till Fånöö, hans liv och livsåskådning. 

46,147. 
, »Sveriges stamhus». • (Dagens tidning. Svenska Dagbladet.) 

41,69. 
SosNOSKY, T. VON, Frauz Ferdinand. Der Erzherzog-Thronfolger. 

50,118. 
Sparre, E., Pro lege, rege et grege. Utg. av J. E. Almquist. 

(Hist. handl.) 46,68. 
, Rättegångsinlagor i tvisten rörande fru Görvel Abrahams- 
dotter GyUenstiemas arv. Utg. av J. E. Almquist. (Hist. handl.) 

45,68. 
Spegel, H., Hakvin Spegels dagbok. Utg. av S. Hildebrand. 48,187. 
Spender, J. a., österns förvandling, övers, av K. Hildebrand. 

48,200. 
Spickernagel, W., Flirst Biilow. .42,91. 
Srbik, H. VON, Zur Schlacht von Ltitzen und zu Gustav Adolfs Tod. 

46,399. 
Stavenow, L. Se: Sveriges historia. 
Stbckzén, b., Karl Gustaf Wrangels fälttåg 1646—1647 till och med 

fördraget i Ulm. (Ak. avh.) (G. Wittrock.) 42,95. 

, KrigskoUegii historia. I: 1630—1697. (G. Wittrock.) 50,391. 

, MinnesskrÖt till Piteå stads 300-års jubileum. 41,231. 

Steenstrup, J., Historieskrivningen under det nittonde århundradet. 

(Det nittonde århundradet.) 48,385. 
Steinacker, H., Zum Liber diurnus und zur Frage nach dem Ur- 
sprung der Friihminuskel. 49,345. 
Steinhausen, g., Die Entstehung der Zeitung aus dem briefUchen 

Verkehr. (Archiv fur Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik.) 48,373. 
Stieve, F., Iswolski und der Weltkrieg. 46,265. 

. Se: Iswolski, A. 

Stjernbbro, N., Kommentar till strafflagen kap. 7. 46,283. 
Stockholms rådhus och råd. Festskrift utgiven till minne av nya 

rådhusets invigning hösten 1915. 41,316. 
Stockholms stads tänkeböcker. Utg. av J. A. Almquist. 60,103. ii AMHALDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER Strachey, L., Drottning Elisabeth och greven av Essex. 60,110. 
Strömbom, S., Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse. 

(Göteborgs jubileumspubl.) 44,396. 
Sundholm, H., Jämbäraland. (Blad för bergshanteringens vänner.) 

48,92. 
, Myrjämstillverkning i Norge i äldre tid. (Blad för bergshante- 
ringens vänner.) 48,93. 
Svenska folkets historia. Bd 2. 44,91. 

Svenska medeltidens rimkrönikor. Utg. av A. Rydfors. 48,187. 
Svenska prästeståndets protokoll från år 1719. Utg. av C. G. Wahren- 

berg. I. 41,74. (W. Enblom) 42,191. — II. 46,166. 
Svenska riksrådets protokoll. Del 17. Utg. av W. Enblom. 60,220. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. 46,67. 
Svenskt diplomatarium. VI : 4. Utg. av riksarkivet genom S. Tun- 

berg. 41,316. 
Svensson, J. V., Plinius den äldres uppgifter om Norden. (Namn 

och bygd.) 42,260. 
, De skandinaviska folknamnen hos Ptolemaeus och Jordanes. 

(Namn och bygd.) 41,232. 
Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561 — 1905. Utg. av B. R. Hall. 

I— VI. 44,78. 
Sveriges historia till våra dagar. Red. av E. Hildebrand och L. 

Stavenow. 42,76. 48,182,385. 46,279. 46,72. 60,121. 
Sveriges krig åren 1808 och 1809. Utg. av Greneralstaben. 42,88. 

48,390. 
Sveriges kyrkor. Red. av S. Curman och J. Roosval. 47,188. 49,86, 

243. 
Sveriges riddarhus. Ridderskapet och adeln och dess riddarhus. 

Red. av C. Hallendorff. (S. Tunberg.) 47,322. 
Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll . . . 1719 — 1752. 

Personregister. Se: Naumann, E. 
Sverges traktater. 8: 3. Utg. av B. Boéthius. 48,93. 
Sverresagan efter Cod. A. M. 327 4°. Utg. av G. Indreb0. 42,259. 
Symbola litteraria. 48,90. 
SÖDEBBLOM, N., I Ansgars spår. 60,531. 

SÖDEBHJELM, Alma, Dbu stora revolutionen. I: Monarkien. II: Re- 
publikens tid. 60,384. 
Söbensen, Anna, Växelundervisningssällskapets normalskola och 

folkskoleseminariet i Stockholm 1830—1930. 60,632. 
Söbensson, P., Sverige och Frankrike 1715 — 1718. I (ak. avh.) — 

III. (S. Bonnesen.) 42,264. 

T. 

Tallquist, k., och Chabpentieb, J., De äldre orientaliska folken. 

(Norstedts världshist. del 1.) (M. P:n Nilsson.) 46,296. 
Taube, A. von, Fiirst Bismarck zwischen England imd Rnssland. 

46,156. ANMÄLDA ELLER OMNÄMNDA S&Kinm 4S 

Taube, M. von, Der Katastrophe entgegen. Die russiche Politik der 

Vorkriegszeit iind das Ende des Zarenreiches (1904 — 1917). 49,432. 
Tawaststjerna, W. Se: Minckwiz, E. von. 
Tegengben, F. R., m. fl., Sveriges ädlare malmer och bergverk. (Sv. 

geol. imdersökn.) 44,396. 
Tengström, J., Ur Jakob Tengströms brevväxling med J. A. Lind- 
blom 1797—1819. Utg. av M. G. Schybergson. (Sv. litt. sällsk. i 

Finland förh. och upps.) 41,165. 
Thebm^nius, E., Lantmannapartiet. Dess uppkomst, organisation 

och tidigare utveckling. (Ak. avh.) (R. Liljedahl.) 49,441. 
Thomson, A., Grundskatterna i den politiska diskussionen 1809 — 

1866. (Ak. avh.) (E. Schalling.) 44,110. 

, »Liberal». (Festskr. tillägn, T. Hjelmqvist.) 46,180. 

Thordeman, b., Elrigargravarna vid Korsbetningen. (Fomvännen.) 

47,191. 
Thunell, k., Sitologen-Papyri aus dem Berliner Museum. 47,67. 
Thyresson, b., Sverige och det protestantiska Europa från Knä- 

redfreden till Rigas erövring. (Ak. avh.) (E. Norberg.) 49,351. 
TiLAS, D., Dagbok öfver Hans Kongl. Höghet Cronprintsen Prints 

Gustafs resa igenom bergslageme in sept. 1768. (Noraskogs arkiv.) 

48,191. 
Timelin, E., Ministären Lindman och representationsreformen 1907 

—1909. (Ak. avh.) (G. Jacobson.) 49,264. 
Tingsten, L., Gustav II Adolfs politik och krigföring i Tyskland 

1630—32. 49,349. 

, Gustaf Wilhelm af Tibell. (N.Forssell.) 47,206. 

, Huvuddragen av Sveriges yttre politik, krigsförberedelser m. m. 

från och med fredssluten 1809 — 1810 till mitten av juli år 1813. 

(N. Forssell.) 47,20ö. 

Huvuddragen av Sveriges krig och yttre politik augusti 1813 —januari 1814. (N. Forssell.) 47,205. 

Huvuddragen av Sveriges krig och yttre politik februari — augusti 1814. (N. Forssell.) 47,205. 

— , Marskalk Bernadotte vid Jena-Auerstedt och Wagram. 46,85. 
Regeringsmaktens expansion under och efter världskriget. 60,375. 
Tresk, o.. Kartor över Kemi & Torne lappmarker 1642 och 1643. 

Med inledning av N. Ahnlund. 49,246. 
Trevelyan, g. M., History of England. 48,196. 
TuNBERO, S., Fredstanken i Nordens medeltid. (Nordens årsbok.) 

42,267. 

, Gustav Vasas konungaval år 1523. 48,387. 

, Stora Kopparbergs historia. I: Förberedande undersökningar. 

(G. Jacobson.) 44,402. 
• , Sveriges historia till våra dagar. Del 2: Äldre medeltiden. 

(Y. Brilioth.) 50,121. 

. Se: Berättelse om den lybeckska beskickningen . . . 1523. 

. » Norstedts världshistoria. 4:4 ANHÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER TuxEN, A. P. Se: Bidrag til den store nordiske krigs historie. 
Tyszkowski, k., Z dziejow wyprawy Zygmunta III do Szwecji w 

roku 1598. 48,376. 
TÖRNE, P. o. VON, Finland inför västerländsk opinion under 1500- 

talet. (Hist. tidskr. f. Finland.) 42,77. 
, Marockofrågan och den europeiska krisen 1911. (Acta acad 

Aboensis.) 43,183,191. 

U. 

Uddgren, H. E., Karolinen Adam Ludvig Lewenhaupt. Hans krig- 
föring i Kurland och Litauen 1703—1708. I: 1703—1704. (B. 
Steckzén.) 41,160. 

Uhsemann, E., Stralsunds Sieg iiber Wallenstein. 48,376. 

Upplands lagmansdombok 1578—79. Utg. av N. Edling. 60,221. 

Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621 — 1921. 42,75. 

Ur världshistorien. 44,79. 46,80. 

Urkunden und Actenstiicke zur Geschichte des Kurfiirsten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg. Utg. av M. Hein. Bd 22. 47,447.— 
Bd 23. Auswärtige Acten: Bd 5: T. 1. (Schweden.) (G. Wittrock.) 
50,548. 

Urkunder till judarnas historia i Sverige. Utg. av H. Valentin. (G. 
Jacobson.) 45,383. 

V. 

Wadstein, E., Friserna och forntida handelsvägar i Norden. 41,69. 
, Norden och Västeuropa i gammal tid. (Populärt vet. förel. 

vid Göteborgs högsk.) 45,279. 
Wahl, A., Skizze einer Nachgeschichte der Erklärungen der Mcn- 

schenrechte. (Festskr. t. K. Muller.) 42,332. 
Wahrenberg, c. g. Se: Svenska prästeståndets protokoll. 
Waldersee, a. von, Denkwiirdigkeiten des G^neralfeldn^rschalls 

Alfred Grafen von Waldersee. Utg. av H. O. Meisner. 48,190. 
Valentin, H., Judarnas historia i Sverige. (G. Jacobson.) 46,388. 

. Se: Urkunder till judarnas historia i Sverige. 

Walser, F., Die politische Entwicklung Ulrichs von Hutten während 

der Bntscheidungsjahre der Reformation. 60,109. 
Vaucher, P., La crise du ministére Walpole en 1733 — 1734. 46,82. 

, Robert Walpole et la politique de Fleury. 46,81. 

Weber, M., Wirtschaftsgeschichte. 60,1. 

Wedberg, b., Konungens Högsta Domstol 1789—1809. (K. G. West- 
man.) 44,317. 

, Lidingöliv i gamla dar. 44,398. 

Vedel, V., Höirensessancen syd och nord for Alpene. 44,297. 

, Rensessancens frembrud. 44,297. 

Wehmann, M., Stralsund und die Franzburger Kapitulation. (Fest- 

schr. zur 300-Jahrfeier der Abwehr Wallensteins von Stralsund.) 

48,376. ANlfÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 45 

Yehse, o., Die amtliche Propaganda in der Staatskunst Kaiser Fried- 
richsll. 60,373. 

Weibull, c, Liibeck och Skåncmarknaden. Studier i Liibecks pnnd- 
tullsböcker och pnndtuUskvitton 1368—1369 och 1398—1400. 48,94. 
, Sverige och dess nordiska grannmakter. 42,162. 

Weibull, L. 8e: Nectologium Lundense. 

Wendel, H., Der Kampf der Siidslawen um Freiheit und Einheit. 
46,290. 

Vendels sockens dombok 1615 — 1645. Utg. av N. Edling. (J. E. 
Almquist.) 48,202. 

Verchovskij, a., Oöerk po istorii voennogo iskusstva v Rossii 18 i 
19 v. 42,336. 

Wernstedt, F., Ståthållaren Christoffer Wemstedt 1542—1627. 
60,221. 

Wessén, E., Birca och björkörätt. (Namn och bygd.) 44,293. 

, Forntida gudsdjrrkan i Östergötland. (Medd. från Östergöt- 
lands fomminnes- och museiför.) 41,317. 
-, De nordiska folkstammarna i Beowulf. (Kungl. vitt. hist. och ant. akad. handl.) 47,190. 
-, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria. (Uppsala univ. årsskr.) 44,295. 
Westman, C. 6., Utrikespolitiska silhuetter. 49,92. 
Westman, K. B., Den kinesiska odlingens huvudepoker. 49,426. 
Westman, K. G., Häradsnämnd och häradsrätt under 1600-talet och 

början av 1700-talet. (Skr. utg. av k. humanist, vetensk. samf.) 

48,92. 
, Kungsådran i den svenska rätten under medeltiden. (Uppsala 

univ. årsskr.) 48,91. 
Vestrogothica. Skriftserie utgiven av Västgöta nation i Uppsala. 

49,87. 
Victoria (kejsarinna av Tyskland), Letters of the Empress Frederick. 

Utg. av F. Ponsonby. 49,431. 
Widerberg, C. S., Norges förste militseringenier Isaac van Geelkerck 

og hans virke 1644 — 56. Et bidrag til de norske befestningers 

historie. (Videnskapsselsk. skr.) 45,164. 
Wigert, v., Erik XIV, hans sinnessjukdom, historisk psykiatrisk 

studie. (O. T. Hult.) 41,328. 
WiJKMARK, H., Från Nya Elementarskolans ungdom. 49,248. 

, Samuel ödmann. (Ak. avh.) (G. Jacobson.) 44,106. 

. Se: ödmann, S. 

WiLCKEN, U., Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsge- 

schichte. 46,71. 
Wildte, F., Tingsplatser i Sverige under förhistorisk tid och me- 
deltid. 47,191. 
Wilhelm II, Gestalter och händelser från åren 1878—1918. 48,391. 
Wilhelm (tyske exkronprinsen), Ich suche die Wahrheit. 46,182. 
WiLLGREN, K., Inverkan av 1600-talets förvaltningsreform på vår 

lanträkenskap. (Tidskr. utg. av jurid. fören. i Finland.) 46,180. 46 AKMÄLDA ELLER OMNÄMNDA SKRIFTER 

WiLLLLMS, Mary W., Social Scandinavia in the viking age. 43,386. 

WiMARSON, N., Ystad mot slutet av danska tiden. (Skr. utg. av 
Ystads fornminnesför.) 41,231. 

WiNDELBAND, W., Dic auswärtige Politik der Grossmächte in dei 
Neuzeit. (1494—1919.) 42,333. 

ViORA, M., Due interventi di Federico I di Svezia presso Vittorio 
Amadeo II di Savoia in favore dei Valdesi. (Årcliivio storico 
italiano.) 50,111. 

ViRGiNius, A. VON, Einige Briefe von A. von Virginius an Erik Dahl- 
berg [1700—02]. Utg. av A. R. Cederberg. (Sitzungsb. der Ge- 
lehrten Estnischen Gesellsch.) 42,336. 

ViviANi, R., Réponse au Kaiser. 48,391. 

VoGES, H., Die Belagerung von Stralsund im Jahre 1715. 48,389. 

WoLONTis, J., Människans hushållning genom tiderna. 50,1. 

VoLZ, G. B. Se: Friedrich II. 

WooLLEY, C. L., Vor 5000 Jahren. 50,106. 

WoRM-MuLLER, J. S., Christiauia sparebank gjennem hundrede aar 
1822—1922. 46,287. 

Wrangel, F. U., Drottning Kristinas resa från Rom till franska 
hovet 1656. 48,300. 

, Minnen från konstnärskretsarna och författarvärlden. 46,181. 

Vänersborgsstudier, minnesskrift utgiven av Vänersborgs humani- 
stiska förbund. 49,426. 

Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang. Bed. 
av H. Almquist. 48,107. 49,86. Z. 

Zachrisson, R. E., Romans, Kelts and Saxons in ancient Britain, an 
investigation into the two dark centuries (400 — 600) of English 
history. 48,188. 

Å. 

Ågren, S., Karl XI:s indelningsverk för armén. Bidrag till dess 
historia åren 1679—1697. (Ak. avh.) (G. Wittrock.) 48,96. 

, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteck- 
ning. (Sv. bibliotekariesamf. skriftserie.) 50,219. 

Åkerblom, A. Se: Eddan. 

Åmark, k., En svensk prishistorisk studie. (Ekon. tidskr.) 42,182. O. 

Ödmann, S., Skrifter och brev. Utg. av H. Wijkmark. 46,84. 
Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bi» 

zum Kriegsausbruch 1914. Utg. av L. Bittner och H. Uebergs- 

berger. 50,541. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER *7 V. Tidskrifter ocli andra periodisl<a publil<a- 

tioner. (Tidsl<riftsöversil<ten.) 

Acta Oelandica. 44,213. 45,96. 46,206. 

Acta Ostrogothica. 46,300. 

Allsvensk samling. 46,205. 48,417. 

Allt för alla. 44,413. 46,96. 47,332. 

Antikvarisk tidskrift för Sverige. 41,^63. 45,96. 

Ariel. 46,300. 

Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 48,105. 

Arkiv för nordisk filologi. 41,89,164,253. 42,101,197,273,353. 48, 

306,400. 44,313,413. 45,301,401. 46,300. 47,96,332,472. 48,417. 

49,363,448. 50,401. 
Arkiv för norrländsk hembygdsförskning. 42,273. 48,200. 46,104, 

48,216. 49,448. 
Arkiv för psykologi och pedagogik. 44,413. 
Arosiana. 44,213. 

Arte et marte. 41,164. 48,305. 47,96. 48,112. 49,267. 50,135. 
Artilleritidskrift. 48,216. 

Kungl. Bibliotekets handlingar. 41,253. 44,213. 
Biblioteksbladet. 42,197. 48,105. 44,413. 50,252. 
Bidrag tiU Bara härads beskrivning. 49,128. 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 41,333. 48,400. 

45,96. 46,300. 47,96; 48,112. 50,136. 
Blad för bergshandteringens vänner. 47,472. 48,216. 49,128,267. 

50,136. 
Blekingeboken. 50,136,401. 
Blekinge-bygder. 44,113. 45,96. 46,104. 47,96. 
Blekinge hembygdsförbunds årsbok. 47,472. 49,267. 
Bohuslandia. 49,267. 

Bohuslänska fornminnessällskapet Yikarvets årsbok. 49,448. 
Bokmalen. 42,101. 

Bonniers veckotidning. 45,96,301. 48,417. 
Bygdeböcker utgivna av östra Södermanlands kulturhistoriska 

förening. 50,252. 
Bygden. 46,206,300. 
Credo. 49,363. 

Dalamas hembygdsförbunds skrifter. 44,413. 49,267. 
Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. 48,200,400. 44,313. 45,96, 

301. 46,104. 47,96. 48,216. 49,267. 50,135. 
Dalia. 44,113. 
Det nya Sverige. 41,89,164,253. 42,197,353. 44,213. 45,96,301. 47, 

97,332. 48,112,216. 49,128. 
Dikt och studie. 48,106. 48 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER Ekonomisk tidskrift. 42,101. 48,200. 44,213. 

Faksimileupplagor av äldre svenska tryck. 41,333. 

Falbygden. 48,216. 

Fataburen. 41,89. 42,273,853. 48,200. 44,113. 45,96,191,301. 4«, 

418. 47,332. 48,216. 49,363,448. 60,401. 
Finn. 49,128. 

Folkminnen och folktankar. 49,363. 
Fordomtima. 41,333. 

Fornt och sentida från Gestrikland. 41,333. 
Fornvårdaren. 46,104. 47,97. 48,112. 
Fornvännen. 41,89,164,253. 42,197,273,353. 48,105. 44,413. 46,97. 

46,418. 47,97,332,472. 48,216,417. 49,128,267,363. 60,252,401, 

551. 
Forum. 41,164. 42,101,273. 48,105. 
Från By sockengille. 47,472. 49,267. 
Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten. 42,101. 48, 

105,400. 46,97,401. 46,418. 47,472. 49,128,448. 60,551. 
Från Gästrikebygder. 46,97,301. 47,97. 48,112. 
Från svenska statsförvaltningen. 48,105,305. 44,213,313,413. 46, 

300. 47,332. 48,112. 49,128,363. 
Från Torsåkers socken och bergslag. 48,112. 
Från Västerdalsbygden. Malungs folkhögskolas årsbok. 60,252. 
Från ådalar och fjäll. 42,101. 48,105,400. 44,413. 48,104. 47,97, 

472. 49,128,448. 60,551. 
Från Ådalsbygden. 49,268. 
Frösåkers hembygdsförenings årsskrift. 60,252. 
Färgelanda. 44,113. 46,97. 46,105. 48,216. 49,268. 60,252. 
Föreningen för svensk kulturhistoria. 48,105^200. 46,301. 46,105. 
Föreningen Gamla Halmstads årsbok. 47,213. 48,112. 49,268. 
Föreningens för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne 

skrifter. 41,333. 46,301. 
Församlingsbladet, evangeliskt veckoblad. 47,333. 
Gefle-posten. 46,401. 46,206. 47,97,213,333,473. 48,112. 49,364. 

60,135,252. 
God jul. 46,105. 
Gotländskt arkiv. 60,252. 

Göinge hembygdsförenings årsbok. 46,97. 49,268. 
Göteborgs försvar. 42,101. 48,105. 44,113. 46,105. 47,97. 48,216. 

49,268. 60,135,551. 
Göteborgs högskolas årsskrift. 46,301. 47,333. 60,252. 
Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälleB handlingar. 

44,113. 46,418. 47,473. 48,417. 
Göteborgs nations skriftserie. 42,273. 
Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 41,333. 48, 

200. 44,113,413. 46,302. 47,333. 49,268,448. 

Hallands hembygdsförbund och västsvenska folkminnesföreningen. 
46,302. 

Hallands hembygdsförbunds skriftserie. 49,449. TIDSKBIFTER OCH PERIODISKA PUBUKATIONEB 49 Halländsk årsbok. 49,364. 

Heimdals artikelserie. 46,401. 

Hem i Sverige. 49,449. 

Hembygden. Utg. av Dalslands hembygdsförbund. 48,106,305. 46, 

97. 46,205. 47,833. 49,128. 
Hertha. 42,101. 44,213,418. 49,268. 
Historisk tidskrift för Skåneland. 41,164. 42,197. 48,306. 
Historiska handlingar. 41,89. 48,306. 46,97. 46,106. 49,268. . 
Humanistiska vetenskapssamfundets årsberättelse. 49,268. 
Husmodern. 47,473. 
Hvar 8 dag. 48,400. 46,205. 47,97. 
Hygisea. 46,301. 47,97. 

Hyltén-Cavallius-föreningen för hembygdskunskap och hembygds- 
vård. 42,102. 48,106,400. 46,401. 47,97. 48,113. 49,268,364. 
Hälsning till hembygden. 46,206. 
Hävd och hembygd. 48,305. 47,333. 
Israeliten. 46,301. 

Jemkontorets annaler. 48,106,200. 44,113. 46,301. 48,216. 49,129. 
Judisk tidskrift. 49,268. 
Julbok för Västerås stift. 42,102. 48,106. 44,113. 46,97. 46,105, 

418. 47,473. 49,129. 60,136,561. 
En julbok till församlingarna i Göteborgs stift. 49,267. 60,135. 
Julboken. 46,105,418. 
Julefrid. 46,105. 
Julhelg för svenska hem. 46,105. 
Julhälsning till församlingarna i Ärkestiftet. 42,102. 48,106. 44,114, 

413. 46,401. 47,98,473. 49,129,449. 60,551. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift. 42, 

102. 48,106. 44,114. 46,97. 46,105. 47,97,473. 49,129,449. 60,551. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Linköpings stift. 42, 

102. 48,106. 
Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. 42,102. 

48,106,401. 44,413. 46,401. 47,97,473. 49,129,449. 60,551. 
Julhälsningar till församlingarna i Visby stift. 44,114. 46,97. 46, 

105. 47,97. 48,113. 49,129. 60,136,551. 
Julkvällen. 50,136. 
Julpost. 46,401. 47,473. 49,449. 
Jämten. 41,89. 42,273. . 44,114. 46,98. 46,106. 47,98. 48,113. 49, 

268. 60,lS6. 
Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 41,333. 
Kalmar läns fornminnesförening. Meddelanden. 42,353. 45,302. 46, 

205. 47,333. 49,449. 
Kalmar nations skriftserie. 46,191. 46,301. 
Karl Johans förbundets handlingar. 44,114. 47,213. 
Karlstads stifts julbok. 42,102. 48,106. 46,98,401. 47,98,473. 49, 

129,449. 60,551. 
Karolinska förbundets årsbok. 42,197. 48,200. 44,114. 46,302. 46, 

301. 47,333. 48,418. 49,364. 

4 — 310697. IJist. tidskr. Innehållsöversikt. 50 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER Konsthistoriska sällskapets publikationer. 44,114. 

Kooperatören. 60,401. 

Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. 41,90. 44,114. 

45,98. 46,105,301. 47,98,333. 49,129. 60,252. 
Kristendomen och vår tid. 41,165. 48,401. 40,205. 47,98. 48,113. 
Kritiska studier till Östergötlands historia. 46,98. 
Kyrkohistorisk årsskrift. 41,253. 48,201. 44,213. 46,191. 46,205. 

47,333. 48,418. 49,364. 60,252. 
Landskommunernas tidskrift. 49,129. 
Landstormsmannen. 44,114. 46,98. 46,106. 47,98, 48,216. 49,449. 

50,401,552. 
Linköpings biblioteks handlingar. 42,273,353. 
Linköpings stifts julbok. 44,114. 46,98,402. 46,418. 47,473. 41, 

129,449. 50,552. 
Lunds stifts julbok. 48,106,401. 44,414. 46,402. 46,418. 47,474. 

49,129,449. 60,552. 
Lunds universitets årsskrift. 46,205. 

Läsning för svenska folket. 41,90. 42,197. 48,201. 44,115. 
Malmö fornminnesförening. 41,333. 

Marinlitteraturföreningen. 41,165. 42,197. 48,216. 50,136. 
Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening. 41,165,334. 

42,102. 48,106. 44,213. 46,98. 46,206. 47,98. 48,217. 49,268. 

60,253. 
Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening. 45,98. 47,474. 
Meddelanden från föreningen för Stockholms fasta försvar. 41,90, 

164. 44,115. 46,419. 60,253. 
Meddelanden från föreningen Örebro läns museum. 44,115. 
Meddelanden från grevliga ätten Lewenhaupts slägtförening. 48, 

107. 
Meddelanden från kimgl. krigsarkivet. 48,306. 46,301. 
Meddelanden från kimgl. lantbruksakademiens ekonomiska avdelning. 

44,213. 
Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 42,273. 44, 

313. 46,418. 49,450. 
Meddelanden från postmuseum. 49,269. 
Meddelanden från svenska riksarkivet. 41,90. 42,274. 48,201,401. 

44,213. 46,98. 46,301. 47,474. 48,217. 49,269. 
Meddelanden från Ystads fornminnesförening. 60,253. 
Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening. 48, 

201. 47,334. 48,217. 60,136. 
Meddelanden för bokvänner. 41,334. 
Metallarbetaren. 46,402. 

Militärlitteraturföreningens förlag. 44,115. 46,98. 47,474. 
Namn och bygd. 41,90,165. 42,102,197,274. 48,201,306,401. 44^ 

214,414. 46,302,402. 46,206. 47,213. 48,217. 49,129. 60,13«, 

401,552. 
Nationalmusei årsbok. 43,107. 44,115. 47,213. 48,418. 
Nordens kalender. 60,253. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 51 Nordens årsbok. 41,166,334. 

Nordhallands hembygdsförenings skriftserie. 44,414. 

Nordisk boktryckarekonst. 48,217. 

Nordisk statistisk tidskrift. 60,401. 

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 41,254,334. 42,198, 

274,363. 43,107,306. 44,115,313. 46,98. 46,206,301,419. 47,98. 

48,113. 49,269. 50,136. 
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 41,254. 42,102, 

274,353. 48,201,306. 44,313. 46,98,191,302. 46,419. 47,98,213, 

334. 48,113,217,419. 49,364,460. 60,253,401,552. 
Nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922. 44,414. 
Nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala. 47,334. 
Norra Allbo hembygdsförenings årsbok. 60,253. 
Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift. 48,201. 

45,302. 46,106. 47,214. 48,217. 49,269. 60,136. 
Norrbottens läns hembygdsförenings skriftserie. 48,418. 
Norrbärke ungdoms julbok. 46,206. 

Norrlands försvar. 48,107. 44,115. 45,191. 47,98. 48,217. 60,401. 
Norrländska samlingar. 48,401. 
Norrländskt handbibliotek. 46,206. 
Ord och bild. 41,90,165,334. 42,274. 48,306,401. 44,313,414. 45, 

99,302. 46,206,301. 47,98,334. 48,113,217. 49,130,364,450. 60, 

253,401. 
Pedagogisk tidskrift. 42,198. 48,401. 45,402. 47,98,334. 48,113. 

49,364. 60,263,401. 
Pedagogiska skrifter utg. av Sveriges allm. folkskollärarförenings 

litteratursällskap. 44,414. 
Personhistorisk tidskrift. 41,165,254,334. 48,201,401. 44,314. 46, 

99,191. 46,206. 47,99. 48,113,418. 49,269,364. 60,136,402. 
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs högskola. 45,302. 
Publikationer från Östgöta gille i Örebro. 50,253. 
Religionsvetenskapliga skrifter. 46,99. 
Rig. 41,334. 42,102. 48,306. 44,115,414. 46,106,302. 48,114. 40, 

130. 50,137,402. 
Samfundet Sankt Eriks årsbok. 41,254. 42,198. 48,306. 44,214. 46, 

191. 46,206. 47,214. 49,130,450. 50,253. 
Samlaren. 41,334. 42,274. 44,314. 45,192. 47,214. 48,418. 49,269. 
Samlingar utgivna av svenska fomskriftsällskapet. 42,198. 44,314. 

46,302. 47,214. 48,217. 49,364. 
Sancte Christophers gilles chroenica. 48,107. 45,302. 47,214. 60,137. 
S:t Ragnhilds gilles årsbok. 48,202. 46,192. 49,269. 50,137. 
Sancte örjens gille. 44,115. 
Scandia. 48,217. 49,130,269,450. 60,253,552. 
Skaraborgs läns folkhögskola. 41,165. 
Skrifter utgivna av arbetarnas kulturhistoriska sällskap. 47,334. 

49,450. 
Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen. 42,274. 44,314. 46,192. 

47,99. 48,114. 49,130,269. 52 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Skrifter utgivna av föreningen Det gamla Lund. 41,2ö4. 42,198. 44, 
115. 45,99. 49,130. 60,137. 

Skrifter utgivna av institutet för ortnamns- och dialektforskning vid 
Göteborgs högskola. 46,302. 

Skrifter utgivna av k. humanistiska vetenskaps-samfundet i Upp- 
sala. 47,474. 49,130. 

Skrifter utgivna av samfundet Djursholms forntid och framtid. 46, 
106. 60,137. 

Skrifter utgivna av skånska hushållningssällskapen. 44,314. 

Skrifter utgivna av svenska bankföreningen. 42,198. 

Skrifter utgivna av vetenskaps-societeten i Lund. 46,106. 49,130. 
60,137. 

Skrifter utgivna till Göteborgs trehundraårsjubileum genom jubi- 
leumsutställningens publikationskommitté. 48,401. 46,419. 49, 
269. 

Skåne. 44,116. 46,99. 46,106. 47,99. 48,114. 41^,269. 60,253. 

Skånska folkminnen. 60,137. 

Skånskt bondeliv. 46,99. 

Småländska hembygdsböcker. 48,202. 46,402. 

Snöfrid. 46,206. 

Solna hembygdsförenings årsskrift. 47,99. 

Språkvet.enskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. 44,1 15. 

Statens offentliga utredningar. 50,254. 

Statsvetenskaplig tidskrift. 41,90,254. 42,274,353. 48,202,306,401 
44,214,314,414. 46,99,302. 46,206,302. 47,214,334. 48,114,218, 
419. 49,130,270. 60,137,254,402. 

Stockholms borgargilles årsbok. 46,206. 60,254. 

Stockholms försvar. 46,106,419. 47,474. 60,552. 

Stockholms stadsböcker från äldre tid. 44,214. 47,99. 48,114. 60, 
254. 

Stranda. 48,218. 49,270,450. 

Studier från Zornska institutet för nordisk och jämförande konst- 
historia vid Stockholms högskola. 47,334. 

Svensk geografisk årsbok. 48,114. 49,270. 60,254. 

Svensk juristtidning. 42,354. 48,306. 46,302. 46,302. 47,99, 48, 
114. 49,130. 

Svensk kustartilleritidskrift. 41,91. 

Svensk militär tidskrift. 42,198,354. 48,107,306. 46,99,192,303,401 
46,106,206. 47,99. 48,114. 

Svensk motortidning. 42,274. 

Svensk-ryska sällskapet. 60,254. 

Svensk tidskrift. 41,91,166,254,334. 42,198,354. 48,307. 44,214, 
314,414. 45,99,192,303. 46,206,302. 47,99,214. . 48,114,218,41». 
49,270,365,450. 50,137,254,402. 

Svensk tidskrift för musikforskning. 46,106. 

Svensk-tjeckoslovakiska sällskapet. 49,270. 

Svensk turisttidning. 49,131. 

Svenska akademiens handlingar. 41,91. 48,402. 48,114. 49,450. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 53 

Svenska biblioteket. 45,99. 

Svenska fomminnesplatser. 47,334. 48,114,419. 49,364. 50,254. 

Svenska kalendern. 47,214. 

Svenska kultuxorter. 44,314. 45,303. 46,207,302. 48,218. 

Svenska orientsällskapets årsbok. 48,114. 

Svenska skogsvårdsiöreningens tidskrift. 50,402. 

Svenska stadsförbundets tidskrift. 41,334. 42,274,364. 43,107,202, 

307. 44,314. 45,303. 47,99. 48,115,419. 40,130,366,450. 
Svenska turistföreningens årsskrift. 41,166. 42,274. 48,202. 44,214. 

45,192. 46,207. 47,214. 48,218. 40,366. 50,264. 
Svenska vapenhistoriska sälbkapets årsskrift. 46,419. 49,270. 
Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 44,214. 
Svenska vägföreningens handlingar. 48,402. 
Svenska vägföreningens tidskrift. 49,270. 50,137,402. 
Svenskt turistväsen. 48,218. 
Sverige-Italien. 47,214. 

Sydsvenska geografiska sällskapet i Lund. 46,419. 
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 46,207. 
Symbola litteraria. 47,474. 
Södra Kalmar län. 46,207. 
Sönnlandsbygden. 49, 1 3 1 . 
Sörängs-boken. 47,99. 
Teknisk tidskrift. 45,402. 
Tiden. 41,334. 42,274. 48,202,307. 44,314,414. 47,99,334. 48,115. 

49,366. 
Tidens kalender. 44,414. 

Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet. 48,202. 44,115. 
Tidskrift för hembygdsvård. 42,354. 47,99,334. 49,270. 
Tidskrift för konstvetenskap. 45,192. 46,419. 47,474. 49,451. 
Tidskrift för kjrrkomusik och svenskt gudstjänstliv. 47,216. 
Tidskrift för militär hälsovård. 47,100. 
Tidskrift för Norra Vättersbygdens hembygdsförening. 46,419. 50, 

137. 
Tidskrift för svenska folkhögskolan. 46,207. 
Tidskrift i fortifikation. 48,202. 46,106. 
Tidskrift i sjöväsendet. 42,198. 48,202. 44,116. 45,99. 46,106,207. 

47,100,334. 49,270,366. 50,402,652. 
Tidskrift utgiven av Stora Mellösa hembygds- och fornminnesför- 
ening. 48,116. 
Till hembygden. En julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift 

från stiftsrådet. 42,102. 48,107. 44,116. 45,192,402. 46,419. 

47,474. 49,131,461. 50,652. 
Tirfing. 48,307. 

Tjustbygdens kulturhistoriska förening. 47,474. 
Torps socken. 49,270. 
Tänkt och känt. 42,103. 
Upplands fornminnesförenings tidskrift. 41,91. 42,198. 44; 116. 45, 

99. 46,207. 48,115. 54 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER Uppländska domböcker utgivna av kungl. humanistiska vetenskaps- 
samfundet i Uppsala. 45,402. 

Uppsala universitets årsskrift. 41,335. 42,198,274. 48,307. 44,414. 
45,192,303. 46,302,419. 47,474. 48,419: 49,270,365. 

Ur Dalslands forntid och nutid. 46,302. 

Ur kungl. humanistiska vetenskapssamfundets årsberättelse. 49,131. 

Urds slmfter. 44,313. 

Utrikesdepartementets kalender. 46,98. 

Vadsbobygden. 41,91. 42,103. 44,314. 48,218. 

Veckojournalen. 48,307. 44,214,314. 45,303. 46,207. 49,270. 

Verdandi. Utg. av Anna Sandström. 47,335. 

Verdandis småskrifter. 48,116,419. 

Vestrogothica. 49, 2 7 1 . 

Vetenskaplig forskning. 41,166. 

Vetenskaps-societeten i Lund. 44,314. 

Vikarvet. 41,91. 

Vitterhets historie och antiqvitets akademiens handlingar. 48,106, 
201. 45,98,402. 47,213. 48,418. 

Vår bygd. 44,116. 45,402. 47,335. 49,365. 

Vår flotta. 42,198,274. 48,307. 46,100. 49,451. 

Vår hembygd. Hälsingland och Härjedalen. 46,106. 48,116,218. 
49,365. 

Vår hembygd. Utgiven av Huskvarna hembygdsförening. 44,214. 
48,115. 

Vårdträdet. 41,91. 

Vårt försvar. 41,91. 42,199. 48,202. 

Värmland. Värmlands hembygdsförbunds årsbok. 44,116. 

Värmland förr och nu. 41,335. 44,116. 46,100. 46,107. 47,100. 48, 
218. 60,138. 

Värnamo hembygdsförenings årsskrift. 49,131,271. 50,254. 

Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 42, 
275. 44,314. 45,100,402. 47,100. 48,218. 49,271. 60,138. 

Västergötland. 44, 214. 

Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 41,166. 47,335. 60, 
402. 

Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 42,276. 49,271. 

Västmanlands läns tidnings julhälsning. 46,302. 

Växjö stifts hembygdskalender. 42,103. 48,107. 44,116. 45,100. 46, 
419. 47,475. 49,131,451. 60,552. 

Ymer. 41,166. 48,202,402. 44,214. 45,192. 46,419. 

Ytterlännäs hembygdsförenings skrifter. 47,100. 

Ålsta. 46,207. 47,215. 49,271. 60,254. 

Årsberättelse avgiven av stjnrelsen för östra Södermanlands kultur- 
historiska förening i Södertälje. 60,138. 

Årsbok. Utgiven av riksföreningen för svenskhetens bevarande i 
utlandet. 49,451. 

Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 44,315. 45,192,303. 46, 
302. 47,335,475. 49,131,451. TID^RIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER S5 

Oningen. Tidskrift utgiven av Olands ungdomsförbund. 45,403. 
Onnestads elevförbunds årsbok. 50,138. 
Östra Göinge hembygdsförening. 41,335. Norge. 

Aftenpostens magasin. 47,476. 

Avhandlinger fra universitetets historiske seminar. 47,335. 

Det kongelige norske videnskabers selskabs skrifter. 49,451. 

Edda. 41,166,254. 45,303. 47,475. 

Heimen. 42,275. 48,107. 47,215. 

Historisk tidsskrift. 41,91,166,335. 42,199. 43,107,402. 44,315. 45, 

192,303. 46,107,207,303. 47,475. 48,419. 49,131,365,451. 50,255, 

402,552. 
Kirke og kultur. 41,166. 45,303. 60,402. 
Maal og minne. 50,402. 
Norsk artilleri-tidsskrift. 49,271. 
Norsk folkekultur. 46,419. 
Norsk militsert tidsskrift. 42,199. 48,202,402. 46,193. 46,107. 48, 

218. 49,131. 60,402. 
Norsk teologisk tidsskrift. 49,131,365. 60,403. 
Norsk tidsskrift for sjövesen. 44,315. 
Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. 60,402. 

Samtiden. 41,254. 42,103. 47,100,335. 48,218. 49,131. 60,403,552. 
Syn og segn. 48,419. 

Tidsskrift for retsvidenskab. 41,254. 48,307. 44,215. 
Videnskapsselskapets skrifter. 48,307. 44,215. Danmark. 

Aarbog for historisk samfund for Odense og Assens amter. 44,215. 

Aarboger udg. af historisk samfund for Aarhus stift. 41,91. 

Acta philologica scandinavica. 48,115. 49,271. 60,138. 

Bomholmske samlinger. 60,138. 

Danske magazin. 49,271. 

Fortid og nutid. 46,107. 

Fra Frederiksborgs amt. 49,271. 

Fra Holbsek amt. 49,271. 

Fra Kibe amt. 47,215. 

Gads danske magasin. 44,415. 

Hardsyssels aarbog. 49, 2 7 1 . 

Historisk tidsskrift. 41,254. 42,103,199. 48,203,307. 44,215,315. 46, 

193,303,403. 46,107,303,419. 47,100,335,475. 49,131,365. 60,255, 

403. 
Historiske meddelelser om Kobenhavn. 60,403. 
Lolland-Falsters historiske samfunds aarbog. 48,218. fi6 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Militärt tidsskrift. 47,215. 

National0kononii8k tidsskrift. 44,315. 

Nordisk administrativt tidsskrift. 48,307. 44,215. 48,219. 

Personalhistorisk tidsskrift. 47,215. 48,219. 

Samlinger til jydsk historie og topografi. 44,215. 50,138. 

Svendborgs amt. 49,271. 

Sonderjydsk maanedsskrift. 48,219. 

Teologisk tidsskrift. 48,107. 44,215. 49,365. 

Tilskueren. 41,335. 48,108,203. 

Vejle amts aarboger. 45,193. Finland. 

Acta academiae Aboensis. 41,335. 48,203. 45,303. 

Annales universitatis Fennicae Aboensis. 46,193. 

Arkiv för svenska Österbotten. 42,103. 49,366. 

Astra. 49,132. 

Bidrag till Åbo stads historia utgifna på föranstaltande af best3n%l8en 

för Åbo stads historiska museum. 48,307. 
Knsk tidskrift. 41,166,255,335. 42,199,275. 48,203,307,402. 44, 

414. 45,303. 40,420. 47,215,335,475. 48,419. 49,366,451. 60,403, 

552. 
Finska historiska samfundet. 46,207. 

Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar. 44,215. 46,207. 
Finskt museum. 46,193. 
Genealogiska samfundets i Finland årsskrift. 48,108. 44,315. 46, 

107. 60,138,403. 
Genos. Utg. av genealogiska samfundet i Finland. 60,403. 
Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter. 46,403. 46,420. 47,475. 
Hem och hembygd. 41,335. 44,215. 
Historiallincn aikakauskirja. 42,103,354. 48,308,402. 44,315. 45, 

193,303. 46,420. 48,419. 49,366. 60,403. 
Historiallinen arkisto. 42,199,275. 48,308. 46,193. 46,208,303. 47, 

475. 49,272. 60,138. 
Historisk tidskrift för Finland. 41,91,255. 42,103,354. 48,308. 44, 

116,215,414. 46,194,303,403. 46,107,208,303,420. 47,100,215. 48, 

219,419. 49,132,272,366. 60;i39,255,403,552. 
Kalender utgiven av svenska folkskolans vänner. 46,304. 49,272. 
Nya Argus. 41,91,166,335. 48,203. 
Samfimdet Ehrensvärd. 49,366. 

Skrifter utgivna av genealogiska samfundet i Finland. 60,139. 
Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland. 41,255. 
42,103,275,355. 44,116. 46,194,403. 46,420. 47,476. 48,115. 49, 

132,272. 60,255. 
Societas scieiitiarum Fennica commentationes humanarum litterarum. 

49,366. 
Suomen Sotilas. 41,91. 42,199. 
Svenskt kyrkoliv i Finland. 46,194. TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 57 

Teologisk tidsknft. 49,366. 

Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland. 41,335. 48,308, 

402. 44,416. 45,194,403. 46,208. 47,216. 49,132,272. 
Åland. 46,304. 47,216. 
Årsbok för Finlands flotta. 44,315. 
Årsskrift utgiven av Åbo akademi. 47,215. 50,139. 
Ofversikt af Finska vetenskaps-societetens förhandlingar. 41,255. Estland. 

Acta et commentationes universitatis Dorpatensis. 48,402. 
Ajalooline ajakiri. 42,276,354. 48,402. 44,316. 45,193,303. 46,107, 

420. 47,215,336,475. 48,116. 49,272,451. 50,138. 
Beiträge zur Kunde Estlands. 46,107. 49,272. 
Sitzungsberichte der Grelehrten Estnischen Gresellschaft. 42,199. 48, 

108. 46,303. 48,116. 49,272. Lettland. 

Mitteilungen aus der Livländischen Geschichte. 42,199. 45,194. 47, 

215. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde 

zu Biga. 41,335. Tyskland. 

Altpreussische Monatsschrift. 48,108. 

Anhaltische Geschichtsblätter. 46,107. 

Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 

49,272. 
ÄJcbiv fiir Frankfurts Geschichte und Kunst. 47,215. 
Archiv fiir Postgeschichte in Bayern. 49,132. 
å-rchiv fiir Slavische Philologie. 46,107. 
A.rcliivalische Zeitschrift. 47,215. 
Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft fiir Pom- 

mersche Geschichte und Altertumskunde. 49,272. 
3istercienser-Chronik. 42, 1 99. 
Deutsch-Nordisches Jahrbuch fiir Kulturaustausch und Volkskunde. 

41,335. 44,215. 47,476. 49,366. 
[)eutsche Politik. 41,336. 
Slbinger Jahrbuch. 41,166. 
Suropäische Gespräche. 60,403. 
!*orschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte, 

48,402. 46,107. 48,115. 
^werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. 41,166. 58 TIDSKRIFTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 

Die Grenzboten. 42,199. 

Göttingische gelehrte Anzeigen. 48,308. 

Hansische Geschichtsblätter. 44,215. 49,366. 50,403. 

Die Heimat. 45,194. 

Historische Vierteljahrschrift. 42,276. 4S,308,402. 44,315,415. 45, 

194. 46,108,208,420. 47,335. 48,116,219,420.49,366.50,139,255,552. 
Historische Zeitschrift. 41,91,167,255,336. 42,200,276,355. 48,308, 

402. 44,316,415. 45,194,304,403. 46,208,303. 47,215,335. 48,116, 

219,420. 49,132,367,451. 50,139,255,403. 
Historisches Jahrbuch (Görres-Gesellschaft). 50,404. 
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft Greifswald. 46,108. 

Beiheft. 41,335. 
Mitteilungen aus dem Nordischen Institut der Universität Greifswald. 

42,200. 
Mitteilungen aus der historischen Literatur. 41,167,336. 
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. 42,103. 
Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte der Stadt Niimberg. 48,219. 
Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und Landeskunde von Osna- 

bnick. 41,92. 
Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins. 42,103. 44, 

215. 50,404. 

Monatsblätter der Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und Alter- 

tumskunde. 49,367,451. 
Montagsblatt, Organ fiir Heimatkunde. Wissenschaftliche Wochen- 

beilage der Magdeburgischen Zeitung. 50,139. 
Neues Archiv der Gesellschaft fiir ältere Deutsche Geschichtskunde. 

50,552. 
Neues Archiv fiir Sächsische Geschichte und Altertumskunde. 41,92. 
Neues Lausitzisches Magazin. 42,200. 
Die Neumark, Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte der Neumark. 

49,272. 
Niederdeutsche Monatshefte. 48,420. 
Niedersächsisches Jahrbuch. 47,216. 49,272. 
Nordische Blätter. 48,403. 
Nordische Eundschau. 50,139. 
Nordische Studien. 42,200,355. 45,304. 
Pommersche Heimatkunde. 48,403. 

Pommersche Jahrbiicher. 42,103. 43,203. 45,194. 49,132. 
Preussische Jahrbiicher. 48,219. 49,367. 
Probleme der Weltwirtschaft. 44,215. 
SchmoUers Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltimg und Volkswirt- 

schaft im Deutschen Reiche. 41,167. 
Schriften der Vereinigung fiir staatswissenschaftliche Fortbildung. 

45,404. 
Stimmen der Zeit. 48,403. 

Thiiringisch-Sächsische Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst. 47,216. 
Ulm-Oberschwaben. Mitteilungen des Vereins fiir Kunst und Alter- 

tum in Ulm imd Oberschwaben. 42,200. TEDSKRIPTER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 59 

Universitetsbund Göttingen. 48,203. 

Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regens- 
burg. 48,219. 

Vierteljahrschrift fiir Wappen-, Siegel- u. Familienkunde. 50,404. 

Wiirttembergische Vierteljahrshefte fiir Landesgeschichte. 48,420. 

Zeitschrift der (Jesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
42,200. 50,404. 

Zeitschrift des Harzvereins fiir Geschichte und Altertumskunde. 45, 
304. 47,216. 

Zeitschrift des historischen Vereins fiir den Eegierungsbezirk West- 
preussen. 49,132. 

Zeitschrift des historischen Vereins fiir Niedersachsen. 48,203. 

Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte Schlesiens. 41,92. 

Zeitschrift des Vereins fiir Hamburgische Geschichte. 43,203. 

Zeitschrift des Vereins fiir Hessische Geschichte und Landeskunde. 
42,103. 44,415. 47,216. 

Zeitschrift des Vereins fiir Liibeckische Geschichte und Altertums- 
kunde. 48,108. 44,216. 45,195. 46,304. 

Zeitschrift des Vereins fiir Thiiringische Geschichte und Altertums- 
kunde. 47,216. 

Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. 44,216. 

Zeitschrift fiir Völkerrecht. 42,276. 

Schweiz och Nationernas förbund. 

Bibliotheque universelle et revue de Geneve. 49,367. 
Société des nations. Journal officiel. 42,200. 
Zeitschrift fiir Schweizerische Geschichte. 48,203. 

Österrike och Tjeckoslovakien. 

Mitteilungen des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in Böhmen. 

42,200. 
Mitteilungen des österreichischen Instituts fiir Geschichtsforschung. 

46,208. 
Wiener prähistorische Zeitschrift. 47,216. 

Nederländerna och Belgrien. 

Annales du prince de Ligne. 46,108. 

Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap. 47,216. 
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 
voor taal en letterkunde. 48,219. 

England. 

Antiquity. A quarterly review of archseology. 49,272. 
Blackwood's magazine. 45,304. 60 TID8KRIFTEB OCH PEiaODISKA PUBT^IKATIONEB 

The Contemporary review. 44,416. 

The English historical review. 41,92,167,265. 42,103,276,355. 43, 

403. 44,216,316,415. 45,304,404. 46,208,304,420. 47,216,335. 48, 

116,219,420. 49,132,367,451. 50,255,552. 
The Fortnightly review. 50,139. 

The Journal of English and Germanic philology. 44,415. 
The Mariner'8 mirror. 48,219. 
The Numismatist. 42,276. 48,108. 

The Scottish historical review. 42,276. 44,316. 46,108. 49,132. 
The Spectator. 41,265. 

Frankrike. 

Bulletin de la société de Thistoire du protestantisme fran9ais. 44,415. 

46,304. ' 

Bulletin de la société d'histoire möderne. 46,420. 
Garnet de la Sabretache. 50,139. 
Le Correspondant. 47,336. 48,116. 
L'Europe nouvelle. 41,92. 
La Grande revue. 46,304. 
Mercure de France. 43,403. 49,132. 
La Paix des peuples. 41,92. 
Polybiblion. 41,255. 
La Revolution de 1848. 41,167. 

Revue critique d^histoire et de littérature. 41,92. 48,403. 44,415. 
Revue de droit intemational et de législation comparée. 42,276. 
Revue de Thistoire des religions. 44,316. 
Revue de littérature comparée. 41,255. 
La Revue de Paris. 45,404. 48,116. 60,139. 
Revue des deux mondes. 49,368. 
Revue des études historiques. 44,416. 
Revue des sciences politiques. 41,336. 
Revue d'histoire diplomatique. 44,415. 49,368. 
Revue d'histoire économique sociale. 49,368. 
Revue historique. 41,92,167,255,336. 42,104,200,276,355. 48,203, 

403. 44,216,316,416. 45,195,304,404. 46,208,304,420. 47,216,336. 

48,116,220,420. 49,132,367,452. 60,139,256. 
Revue historique de la revolution fran9aise. 44,316. 
La Revue maritime. 44,316. 
Revue politique et littéraire. 43,204. Italien. 

Archivio storico italiano. 60,256. 
Nuova antologia. 47,216. 

Rumänien. 

Revue historique du Sud-Est Européen. 48,116. 60,256,404. TIDSKRÖ^TER OCH PERIODISKA PUBLIKATIONER 61 Amerika. 

The American historical review. 45,195. 

The American journal of philology. 46,108. 

The American Scandinavian review. 45,195. 46,108. 47,336. 48,116, 

420. 49,367. 
New chuTch life. 44,216. 
Scandinavian studies and notes. 44,216. 
Swedish-American historical bulletin. 49,367. 
Year-book of the Swedish historical society of America. 48,108. 45, 

195. 
Speculum. 50,404. INNEHÅLL. 

Sid. 

I. Förteckning pä medarbetare 3. 

II. Systematisk innehällsöyersikt. 

1. Historia i allmänhet 8. 

Forntiden och medeltiden 8. 

1521—1611 9. 

1611-1718 9. 

1718-1809 10. 

Efter 1809 . 10. 

2. Historiens vetenskap 11. 

3. Knltarhistoria och ekonomisk historia 11. 

4. Rätts-, författnings- och förvaltningshistoria 12. 

5. Krigshistoria. Krigsinrättningama 12. 

6. Genealogi. Personhistoria 13. 

7. Litteratnr- och lärdomshistoria. Källkritik. Bibliografi m. m. 13. 

8. Arkiyyäsen, bibliotek, handskriftsamlingar m. m 13. 

9. Historiska arbeten och forskningar, kongresser, universitetsför- 
hållanden m. m 14. 

10. Historiska sällskap, akademier m. m 14. 

11. Biografiskt 14. 

III. Tryckta handlingar eller skrifter 16. 

IV. Anmälda eller omnämnda skrifter 17. 

V. Tidskrifter och andra periodiska publikationer. (Tidskriftsöversikten.) 47. I INNEHÅLLSÖVERSIKT TILL HISTORISK TIDSKRIFT utgiven av Svenska Historiska Föreningen årgångarna Si^^oo (i^3i^.^i^jfo) STOCKHOLM 1943 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

423568 Körande uppställoiDgen av de olika 
avdelningarna hänvisas till innehålls- 
förteckningen s. 83 REGISTER ÖVER MEDARBETARE. 

is, Th. O., Leipzig 51: 443 

ind, Nils, professor, Stockholm (N. A.). . . . 51: iii; 53: 215; 54: 
, 182, 199. 266, 377, 380, 403; 55; 236, 276; 56: 84, 184, 401, 
: 57: 64, 65, 67, 71, 172, 175, 177, 179, 215, 277; 58: 76. 77, 90, 
, 218, 400, 401, 408, 411, 430; 59: 34. 60. 63, 67, 209, 226, 313, 
; 60: 174, 308, 309 

ilt, Artur, fil. lic, Stockholm 55: 169, 393 

/ist, Daniel, arkivarie, Stockholm (D. A.) . . . . 53: 131; 54: i, 

; 57: 279; 60: 31, 179, 222, 259 

list, Helge, riksarkivarie, Stockholm (H. A.) . . . . 53: 428; 56: 

; 58: 175 

jist, Jan-Eric, professor, Djursholm 55: 432; 59: 257 

sson, Ingvar, docent, Stockholm 58: 229 

ten, Per G., fil. lic. Stockholm 58: 454; 59: 72 

an, Holger, docent, Stockholm (H. An.) 59: 450 

T. J., professor, Stockholm 58: 201; 60: 322 

S^ilsson, Göran, amanuens, Stockholm 57: 373 

nan, Ludmilla, fil. kand., Hälsingborg 59: 295 

aan, Bertil C:son, major, Stockholm 52: 265 

nan, Nat., professor emeritus, Stockholm (N. B.) .... 55: 75; 
25; 58: 407; 59: 204, 217, 293, 452; 60: 312 

Ruben G:son, fil. dr, Stocksund (R. G. B.) 58: 210 

Tor, förste arkivarie, Stockholm 55: 294; 57: 150 

lan, Johan, f. d. professor, Stockholm 53: 87 

tröm, Rudolf, fil. lic, Uppsala 56: 130; 57: 113, 398; 59: 157 

Jacob, skriftställare, Stockholm 51: 486 

stedt, Kaarlo, riksarkivarie, Helsingfors 55: i 

ius, Bertil, professor, Stockholm (B. B-s.) 52: 249, 356; 54: 

, 292; 55: 63, 92, 277, 396; 56: 91. 218; 57: 75, 76, 317; 58: 87, 
, 385; 59: 73, 219, 306 

i, Harald, fil. dr, Stockholm (H. B-m.) .... 51: 235; 53: 221; 
85; 55: 408. 409; 56: 99, 221, 223, 316^ 430, 434; 57: 82; 58: 94, 
424, 426, 429; 60: 328 

, Sture, professor. Lund 55: 422 

, S. £., förste bibliotekarie, Uppsala 51: 511 

lan, Sven, professor, Stockholm 53: 239 

1, Herman, f. d. arkivråd, Stockholm (H. B-n.) .... 51: 272, 274; 

123, 126, 225, 226, 343; 53: 128, 217, 426, 430; 54: 57, 58, 218^ 

; 55: 169, 170, 172, 173, 175, 405, 406; 56: 82, 98; 57: 63, 80, 

, 187, 272, 286, 377, 381, 394; 68: 71, 88. 90; 59: 75, 202; 

; 60: 53 Bååth, L. M., arkivråd, Stocksund (L. M. B.) 54: 297; 57: 95, 423 

Carlgren, Wilhelm, lektor, Stockholm (Cgn.) 54: 369; 56: 248; 

59: 108, 229; 60: 253 

Carlsson, Einar, docent, Uppsala 55: 300; 56: 173; 57: 217; 60: i 

Carlsson, Gottfrid, professor. Lund 51: 205; 54: 241; 56: i 

Corin, Carl-Fredrik, fil. lic, Stockholm (C.-F. C-n.) 51: 497; 53: 

434; 55: 192 

Comell, Henrik, professor, Stockholm 58: 432 

Dahlgren, P., kommendör, Stockholm (P. D-n.) . . . 52: 213; 53: 133 

Dannert, Leif, fil. lic, Nyköping 59: 347 

Donner, Gustaf Adolf, docent (t) (G. A. D-r.) 51: 116; 52: 230, 

231; 54: 61 

Doroschenko, D., professor, Prag 55: 67; 57: 129 

Edling, Nils, häradshövding, Uppsala 52: 347; 58: 398; 60: 257 

Ekman, Carl, kommendör, Lidingö 54: 356 

Ekwall, Sara, teol. kand.. Lund 54: 29 

Eländer, Rudolf, lektor, Stockholm 53: 193; 59: 165 

Enander, Bo, fil. lic, Stockholm (B. E-r.) 51: 114, 276; 52: 129, 

130» 233, 348, 351; 53: 223, 224, 435, 436 
Enblom, Walfrid, förste arkivarie, Stockholm (W. E.) .... 54: 197; 

57: 181, 273, 388; 59: 345 

Enequist, Gerd, docent, Uppsala 55: 386 

Engström, Sten, landsarkivarie, Vadstena (S. E.) 52: 344 

Fahlbeck, Erik, docent, Djursholm (E. F.) 51: 277, 278, 490, 

491; 53: 138, 139; 54: 70, 206 
Fahlborg, Birger, docent, Djursholm (B. F.) 54: 104; 55: 65, 305; 

56: 454 

Forssell, Arne, arkivråd, Stockholm. . . . 54: 47; 55: 143, 286; 57: 431,^ 

58: 445 
Forssell, Nils, fil Uc, Stocksund (N, F-11.). . . 51: 117; 52: 145; 54: 76, 

78, 84; 55: 176; 56: 94, 228; 57: 55» 269 

Fredborg, Arvid, fil. lic, Berlin 60: 81 

Fåhraeus, Rudolf, f. d. rektor, Stockholm 56: 50 

Gihl, Torsten, kansliråd, Stockholm 56: 341; 58: 62 

Grabe, Birgit, fil. kand., Uppsala 58: 269 

Grade, A., f. d. lektor, Stockholm 56: 337 

Grandinson, K. G., f. d. lektor, Stockholm 53: 179; 59: 52 

Granstedt, Erik, fil. mag., Stockholm 58: 356 

Grauers, Sven, docent, Stockholm (Grs.) 57: 98; 58: 206; 59: 359 

Greiffenhagen, O., stadsarkivarie (t) 57: 315 

Gullstränd, Ragnar, rektor, Nyköping 58: 327 

Gunnarsson, Gunnar, professor, Lund 53: 34a 

Hafström, Georg, kommendörkapten, Saltsjöbaden ........ 57: 357 

Hafström, Gerhard, fil. lic, jur, kand., Stockholm.... 54: 124, 362; 

57: 255, 418 

Hagnell, Karin, fil. dr, -Xund 60: 300 

Hammarström, Ingvar, fil. mag., Uppsala 60: 153 Heckscber, Eli F., professor, Stockholm (E. Hkr.) 51: ii6, 267, 

272; 53: 346. 365; 54: 317» 3^7; 57; 268, 287; 58: 129, 405; 59: 65, 

207; 60: 43, 51, 133, 260, 319 

Heckscher, Gunnar, docent, Stockholm 53: ^84 

Hedar, Sam., förste arkivarie, Stockholm 57: 364; 58: 237 

Hedin, Einar, förste arkivarie, Stockholm , . , 59: 105, 466 

Hennings, Beth, rektor, Stockholm (B. Hgs,) 53: 137, 150; 54: 

53» 69, 300; 56: 430 

Herlitz, Nils, professor, Djursholm (N, H-tz.) , , , 56: 86; 60; 49 

Hildebrand, Bengt, docent, Stockholm (B. H-d.) 51: 281; .56: 

434; 58: 97» 235, 315; 59: 171; 60: 181 
HildelMrand, Karl-Gustaf, fil. Uc, Uppsala (K. G, H-d.; K. G. H.) . . . . 

54: 129, 286, 389; 59: 212; 60: 313 
Hohn, Nils F., fil. Uc, Stockholm (N. H.). . 58: 118; 59: 80; 60: 230 

Holmquist, Hjalmar, professor, Uppsala 53: 90 

Höjer, Torvald, envoyé (f) ........... » 58: i 

Höjer, Torvald T:son, docent, Uppsala (T. T. H.) 51: 85; 53: i; 

54: 186, 412; 55: 252; 56: 245; 57: 270, 321, 392; 58: 57; 59: i, 350; 

60: 261 
Jacobson, Gustaf, lektor, Stockholm (G. J-n; G. J.),... 51: 116, 279, 

463, 484, 487; 52: 124, 131; 56: 316, 420; 57: 83, 185, 391; 58: 427; 

59: 316; 60: 59 
Jansson, Allan, docent, Uppsala.... 52: 310; 54: 405; 58: 450; 60: 

350 

Johnsson, Per, skriftställare. Broby , 60: i0i 

Jägerskiöld, Olof, fil. Uc, Stockholm (O. J-d.) .... 52: 88; 54: 230; 

55: 88; 57: 69, 380; 59: 180, 462 

Jägerskiöld, Stig, docent, Stockholm , 54: 258; 58: 114 

Kellgren, Karl Gunnar, fil. dr, östertälje (K. G. K.) 59: 218 

Kjellberg, Ernst, docent (f) . . . » 51: 477; 52: 133; 56; 429 

Kjellén, Alf, docent, Stockholm 53: 277 

Kjöllerström, Sven, professor. Lund 55: 248 

Koht^ Halvdan, professor emeritus i Oslo, p. t, i U. S. A. . . 59: 277 
Kraft, Salomon, docent, Stockholm (S, K-ft.) 51: 38; 52: i, 232; 

56: 413; 57: i; 59: 203; 60: 89 

KiiUing, Jacob, lektor, Västervik 56: 393 

Kumlien, Kjell, docent, Stockholm (Kj. K-n.).... 51: 285; 53: 143, 

433; 54: 40, 58, 62, 64, 77, 282, 290, 294, 295, 296, 312, 373, 384; 

55: 61, 66, 167, 275, 276, 278, 279, 281, 284, 392, 403; 56: 313. 31S, 
. 420, 426, 428; 57: 72, 81, 82, 84, 2QO, 370, 390; 58: 93, m. 207, 

312, 410, 416, 423, 424; 59: 215, 308, 309, 312; 60: 174, 180 

Lagerroth, Fredrik, professor. Lund . , , , 58: 337 

Landahl, Sten, arkivarie, Stockholm (S. Lhl.) 54: 302; 55: 54, 

176; 56: 216, 294; 58: 184, 207; 59: 298 

Landberg, Georg, rektor, Uppsala 56: 125; 58: 313; 59: 321 

Liedgren, Jan, fil. lic, Stockholm 55: 136; 57: 258; 58: 394; 60: 

220 
Liljedahl, Ragnar, lektor, Norrköping 52: 238 Lindberg, Folke, docent, StockJiölm (F. L-g.) 51: 262; 52: 155; 

53: 431, 432; 54: 32, 88, 419: 56: 460; 57: 184, 385; 58: 168; 5^ 139. 

164; 60: 335 
Lorents, Yngve, fil. dr. Rotebro (L-ts.) 51: 280; 52: 351; 53: 

225; 54: 86, 387; 55: 177, 179, 4m 56: 438; 57: 189, 395; 59: 317 

Lundberg, Oskar, bibliotekarie, Uppsala (O. Lbg.) 53: 423 

Lundqvist, Bo V:son, lektor, Umeä 53: 440; 54: 329 

Löfgren, Erik O., lektor, Stockholm 58: 295; 60: 76 

Löfqvist, Karl-Erik, rektor, Ystad 56: 406 

Lönnqvist, Runar, fil. lic. Pargas 57: 337 

Lövgren, Birger, lektor, Stockholm 54: 195 

Malmborg, Bo von, fil. lic, Stockholm (B. v. M.). ... 51: 115: 52: 227 

Mannerfelt, Mäns, kapten, Uppsala (M. M.) 52: 232 

Montgomery, Arthur, professor, Stockholm 53: 154, 230, 245; 56: 

326; 57: 326; 60: 289 
Morén, F. W., lektor, Stockholm (F. W. M.) 56: 424; 58: 46, 82, 

334; 59: 76 
Munthe, Arne, docent, Stockholm (A. M.) ... 55: 429: 56: 253; 57: 

281, 282, 386; 58: 204 

Mömer, Axel, f. d. landshövding, Örebro 58: 186 

Nachmansson, Ernst, professor, Göteborg (E. N-n.) 54: 69 

Nielsen, Henning, h0iesteretssagf0rer, Köpenhamn 59: 497 

Nikander, Gabriel, professor, Abo 54: 304 

Nordlund, Margareta, fil. mag., Stockholm 55: 140 

Nordman, V. A., fil. dr, Helsingfors 60: 353 

Norman, Hugo, fil. lic, Sundbyberg 60: 193 

Norman, Olle, överste, Uppsala 60: 72 

Norrman, David, fil. lic, Stockholm 55: ^Ti 59: 77 

Palme, Sven Ulric, docent, Uppsala (S-e.) 56: 280; 57: 86, 425; 

58: 18, 214, 288, 309, 311, 412; 59: 100, 222, 459, 60: 325 
Palmstiema, Carl Fredrik, fil. dr, Stockholm (P*; C. F. P-a) .... 52: 

349; 53: 427; 54: 113; 55: 83; 56: 441; 58: 458; 59: 361 

Person, Erik, Göteborg 52: 219; 54: 314 

Peterzén, Ingvar, fil. lic, Stocksund 53: 413; 54: 115 

Petri, Gustaf, Överste, Stockholm. . . . 54: 289; 55: 199; 56: 207, 241; 

57: 68; 58: 419 

Pira, Folke, överstelöjtnant, Hläsingborg 53: 355 

von Post, Lennart, professor, Stocksund 54: 93 

Rasmusson, Nils Ludvig, fil. lic, Stockholm 59: 457; 60: 187 

Reinius, Olof, läroverksadjunkt. Bollnäs , ■, 57: 109 

Rinman, Sven, fil. lic, Stockholm (S. R-n.) 53: 132, 138 

Rodhe, Birgit, f. Grabe, se Grabe, Birgit, fil. kand. 

SamzeUus, Per, förste arkivarie, Stockholm (P. Szs.) 52: 123 

Sandberg, Arnold, fil. lic, Vadstem 57: 158 

Sandström, Josef, landsarkivarie, Uppsala 51: 58 

Schiick, Adolf, docent, Stockholm (A. S-k.) 51: 121; 52: 341; 54: 

98; 55: 403; 56: 122; 57: 275; 58: 415; 59: 69, 249, 451; 60: 310 
Scott, Franklin D., U. S. A .......:.... . . . . . . . . 54: 271 Sbith, Ivar, fil. lic, Stockholm /I. Sth.)..... . 59: 456, 463; 60: 1^7, 

321, 325 

Sjödin, Lars, fil. lic, Stockholm 53: 403; 56: 277; 57: 36; 59: 419 

Sjögren, Paul, fil. mag., Uppsala 58: 392 

SjövaU, Birger, f. d. rektor. Lund 58: 246, 462; 60: 305 

Smith, William, tulldirektör, Stockholm 51: 418 

Sommarström, Hugo, lektor, Västervik .... 53 416 

Siade, Arne, fil. lic, Strängnäs 59: 113 

Staf, Nils, förste arkivarie, Stockholm 53: 437 

Stavenow, Ludvig, professor emeritus, Uppsala 51: i • 

55: 97, 209 
Steckzén, Birger, krigsarkivarie, Stockholm (B. S-n.) 51: 78; 53: 

130; 54: 342 
Stille, Åke, fil. lic, Stockholm (ASe.) 58: 249, 418; 59: 76, 78, 

102, 211, 216, 221, 223, 224, 301, 314, 453, 454, 455, 456, 460, 461, 

463; 60: 58, 69, 177, 184, 185, 189, 190, 327, 358 

Strömbom, Nils, kapten, Djursholm . . * 57: 185, 428 

Sundholm, Herman, bergsingenjör, Djursholm. . . . 56: bilaga; 57: 212 

Svahn, Åke, fil. kand., Stockholm 51: 237 

Svalenius, Ivan, docent. Lund 59: 341; 60: 64 

Svanström, Ragnar, fil. lic, Stockholm (R. S-m.) 51: 113, 114; 

53: 223, 224; 54: 235; 55: 408, 410; 56: loi, 216, 225, 437; 57: 85, 

192 

Swedlund, R., länsarkivarie, Östersund 56: 137, 199 

Svenonius, Olof, arkivarie, Uppsala 58: 390 

Svensson, Sigfrid, intendent, Stockholm 54: 194 

Svensson, Sven, läroverksadjunkt, Landskrona 51: 446 

Söderberg, Tom, fil. dr, Linköping (T. S-g.) 51: 264, 265, 268, 

480, 482, 484, 489, 508; 52: 125, 130, 137, 235, 348, 349; 53: 134, 

135» 136, 140» 218, 222, 228; 55: 159; 56: 105, 213; 57: 108 

Söderlund, Ernst, fil. lic, Stockholm i 55: 45 

Thermaenius, Edvard, docent, Göteborg 51: 224 

Tham, Wilhelm, fil. dr, Stockholm 59: 491 

Thomasson, Carl-Gustaf, redaktör. Lund 59: 196; 60: 317 

Tingsten, Herbert, professor, Stockholm 55: 436; 60: 359 

Tingsten, Lars, general (t) 57: 262 

Tisell, Henrik Gustaf, f. d. byrådirektör, Stockholm 59: 358 

Tunberg, Sven, professor, Stockholm 51: 475; 52: 353; 55: 291; 

58: 109; 60: 218 

Unger, Gunnar, konteramiral, Djursholm 53: 446; 55: 377 

Wadstein, Elis, professor emeritus, Stockholm 52: 81 

Varenius, Otto, professor (t) 51: 129 

Veirulf, Olle, fil. lic, Bahngsta 55: 141 

Wemstedt, Folke, major, Stockholm (F. W-t.) 51: 119, 270; 52: 

360 

Westman, C. G., envoyé (f) 51: 492 

Wetterblad, R., kommendörkapten, Stockholm 53: 237 

Widéen, Harald, fil. lic, Stockholm . . . .■■■. 56: 451 Wieselg^en, Greta, fil. mag., Lund ., ... .^ ..... . 53: Sz 

Wieselgren, Oscar, riksbibliotekarie, Stockholm (O. W-n.) .... 51: 262, 1 

266, 480, 481, 483, 495; 52: 128, 129. 228, 229. 230, 234, 236^ 344. 

346; 53: 141, 219, 220, 432; 54: 72, 73, 74, 75, 79, 81, S3, 85, 184. 

198, 214, 298, 299, 300, 382, 383, 385; 55: 72, 74, 154, 173, 279.285; 

394. 407, 409 

Wijkmark, Henning, lektor (t) (ij.) 51: 112; 52: 347 

Wikholm, Karl-Erik, fil. dr, Stockholm 59: 494; 60: 23 

Viljanti, Arvo, fil. dr, Abo 59: 504 

Willers, Uno, fil. lic, Stockholm 54: 190: 59: 81 

Wittenberg, Erich, dr. phil.. Lund.... 58: 151, 421; 59: 239; 60: 56, 

232 
Wittrock, Georg, professor emeritus, Uppsala (G. Wk.).... 51: 260, 

301; 52: 299; 53: 161; 54: 321; 55: 204; 56: loi, 103 

Wolontis, Josef, fil. dr, Stockholm 58: 122 

Zetterstéen, K. V., professor emeritus, Uppsala 56: 71 

Åberg, Nils, professor, Stockholm 51: 120 

Ågren, Sven, bibliotekarie, Uppsala 51: 289 Register över signaturer. 

A. M. = Munthe, Arne. 

A. S-k. = Schuck, Adolf. 

B. B-s. = Boéthius, Bertil. 
B. E-r. — Enander, Bo. 

B. F. = Fahlborg, Birger. 
B. H-d. = Hildebrand, Bengt. 
B. Hgs. = Hennings, Beth. 
B. S-n. ^ Steckzén, Birger. 

B. v. M. = Malmborg, Bo von. 
C.-F. C-n. = Corin, Carl-Fredrik. 

C. F. P-a. = Palmstiema, Carl Fredrik. 
Cgn. = Carlgren, Wilhelm. 

D. A. = Almqvist, Daniel. 

E. F. = Fahlbeck, Erik. 

E. Hkr. = Heckscher, Eli F. 

E. N-n. = Nachmansson, Ernst. 

F. L-g. = Lindberg, Folke. 
F. W. M. = Morén, F. W. 

F. W-t. = Wemstedt, Folke. 

G. A. D-r. = Donner, Gustaf Adolf. 
G. J. — Jacobson, Gustaf. 

G. J-n. ^ Jacobson, Gustaf. 

Grs. = Grauers, Sven. 

G. Wk. -= Wittrock, Georg. 8 H. A. = Almquist, Helge. 

H. An. = Arbman, Holger. 

H. B-n. = Bnilin, Herman. 

H. B-m. = Bohm, Harald. 

ij. = Wijkmark, Henning. 

I. Sth. = Seth, Ivar. 

K. G. H. = Hildebrand, Karl Gustaf. 

K. G. H-d. = Hildebrand, Karl Gustaf. 

K. G. K. = Kellgren, Karl Gunnar. 

Kj. K-n. = Kumlien, Kjell. 

L. M. B. = Bååth, L. M. 

L-ts. = Lorents, Yngve. 

M. M. = Mannerfelt, Måns. 

N. A. = Ahnlund, Nils, 

N. B. = Beckman, Nat. 

N. F-ll. = Forssell, Nils. 

N, H. = Holm, Nils. 

N. H-tz. = HerUtz, Nils. 

O. J-d. = Jägerskiöld, Olof. 

O. Lbg. = Lundberg, Oskar. 

O. W-n. = Wieselgren, Oscar. 

P* = Palmstiema, Carl Fredrik. 

P. D-n. = Dahlgren, P. 

P. Szs. = Samzelius, Per. 

R. G. B. = Berg, Kuben G:son. 

R. S-m. = Svanström, Ragnar. 

S. E. = Engström, Sten. 

S-e. = Palme, Sven Ulric. 

S. K-ft. = Kraft, Salomon, 

S. Lhl. = Landahl, Sten* 

S. R-n. = Rinman, Sven. 

T. S-g. = Söderberg, Tom. 

T. T. H. = Höjer. Torvald T:son. 

W. E. = Enblom, WaUrid. 

ASe. = Stille, Ake. ■ I UPPSATSER, STRÖDDA MEDDELANDEN OCH 
AKTSTYCKEN SAMT ÖVERSIKTER. 

Elis Wadstein, Våra förfäder och de gamla friserna . . 52: 8i 

Erik Person, Gotlands äldsta mynt 52: 219 

Gerhard Hafström, Till Värendsfrägan 57: 255 

Nat. Beckman, När firades det stora värblotet i Uppsala? . . 57: 25 
Nat. Beckman, Uppsalablotet och den helige Eskils martyrdöd 59: 293 

Dahlgren, Ledungsskepp och fjärdingsindelning 52: 213 

Nils Ahnlund, Svenska medeltidsurkunder 58: 137 

K. G. Grandinson, S:t Peters afton och andra dateringar i 

Sveriges medeltidshandlingar 59: 52 

Arne Stade, »Den store Jon Jarl» 59: 113 

Tom Söderberg, Det svenska bergsbrukets uppkomst i nyare 

forskning 56: 105 

Nils Ahnlund, »Purgacio ferri candidi». Till teorierna om 

vårt äldsta bergsbruk 56: 401 

Tom Söderberg, Nyare bergshistorisk forskning. Replik. . . 57: 108 
Herman Sundholm, Om tolkningen av »purgatio ferri can- 
didi». Replik 57: 212 

Nils Ahnlund, Om tolkningen av »purgatio ferri candidi». 

Replik 57: 215 

Gabriel Nikander, Finlands äldre kulturhistoria ......... 54: 304 

Salomon Kraft, Erikskrönikans källor 52: i 

Salomon Kraft, »Burgo, Smålands konung» 51: 38 

Einar Carlsson, Konungavalet åx 1319 och dess författ- 
ningshistoriska förutsättningar i ... . 57: 217 

Einar Carlsson, Till diskussionen om 1319 års kungaval . . . 60: i 
Jan Eric Almquist, Om s. k. eviga räntor i det medeltida 

Stockholm ........;....:... ; 59: 257 

Bertil Boéthius, Nybyggesfriheten vid Stora Kopparberget. 

Ett tolkningsförslag 58: 385 

William Smith, Bidrag till frågan om tullförhållandena under 

1300- och 1400-talen 51 : 418 

ÅKE Stille, Konung Erik Magnussons regering 58: 249 

Ingvar Hammarström, Fördragen med Holstein 1352 — 1361 60: 153 
V. A. Nordman, Albrecht av Mecklenburg. I anledning av 

en recension 60: 353 

ÄKE Stille, Svar 60: 358 

Georg Hafström, Hårsfjärden — medeltidens »Portus Da- 

nicus»? 57: 359 

Gottfrid Carlsson, 1397 års mötesbeslut om Nordens evärd- 

liga förening 51: 205 

Josef Sandström, Vad beslöt Kalmarmötet 1397? 51: 58 

Sara Ekwall, Nicolaus Hermannis kanonisationsprocess . . . 54: 29 10 Karl-Erik Löfqvist, Rikets råd och män 56: 406 

-Gottfrid Carlsson, Det Engelbrektska upprorets begynnel- 
seskede 54: 241 

Gottfrid Carlsson, Arboga möte 1435 56: i 

K. G. Grandinson, Vilken var Engelbrekts dödsdag 53: 179 

Nils Ahnlund, Herman Komers Engelbrektsskildring. Till- 
komsttid och innebörd 54: 167 

Nils Ahnlund, Chronica novellas datering. En replik 55: 236 

Nils Ahnlund, Komertexten av 1435 ännu en gång 56: 184 

Salomon Kraft, Karlskrönikans datering 57: i 

Olof Svenonius, Ett tillrättakommet privilegiebrcv för Öre- 
bro från 1464 58: 39a 

Karin Hagnell, Ivar Axelsson och holländarna 60: 30b 

Salomon Kraft, Slaget på Brunkeberg ur handelspolitisk 

synpunkt 60: 89 

Kättelse 60: 364 

Greta Wieselgren och J. Bergman, De nyutgivna akterna 

rörande striden mellan Sten Sture d. y. och Gustav TroUe 53: 82 
Rudolf Bergström, Sturetidens historia i ny belysning ... 57:398 
Jan Liedgren, Nils Bosson Grips anklagelser mot Erik Ry- 

ning 1520 58: 394 * Rudolf Bergström, Det svenska krigståget mot Skåne våren 

1523. Dess förhistoria och förlopp 57: 113 

Folke Lindberg, Varför misslyckades det svensk-lybeckska 

krigsföretaget mot Skåne 1523? 58: 168 

Rudolf Bergström, Källomas vittnesbörd om orsakerna till 
titgången av 1523 års vinterfälttåg till Skåne (med Slutför- 
klaring av Folke Lindberg) 59: 157 

Tor Berg, Nya teorier om riksdagen i Västerås 1527 57: 150 

Hjalmar Holmquist, Tillsättningar av gäll i Sverige under 

reformationsårhundradet 53: 90 

Ingvar Peterzén, Gustav Vasas äldsta tulljournal : 53: 413 

Paul Sjögren, Handlingar rörande släkten Trolles gods .... 58: 392 
Folke Lindberg, Upprorslédaren Jon Anderssons öden efter 

Dackefejden 54: 32 

Oerhard Hafström, Jon Anderssons senare öden ' 54: 362 

Karl-Gustaf Hildebrand, Gustav Vasas arvförening. Dess 

medeltida bakgrund och förutsättningar 54: 129 

Ernst Söderlund, Har Tegels krönika om Erik XIV legat 

till grund för Daniel Hunds krönika? 55: 45 

Sven Kjöllerström, Rådslag avgivet i Vadstena 1565 55: 248 

HuDOLF Eländer, Sturemorden. Ett försök till gåtans lös- 
ning 53: 193 

Rt^DOLF Eländer, Nils Sture och Erik XIV:s astrologi 59: 165 

^?OLKE Lindberg, Till frågan om landshövdingeämbetets äld- ' 

sta historia. Östergötlands län före 1635 59: 139 

II .SxjG JÄGERSKIÖLD, Adelsprivilegier i Sverige och Danmark . , 54: ;?53 
Helge Almquist, En förolyckad moskovitisk beskickning. 
. : Ett bidrag till Östeuropas och Sveriges historia år 1575 ... ^8: 175 
Karl-Erik Wikholm, Rasmus Ludvigssons krönika om Gus- 
taf I. Anmärkningar till en textedition 60: 23 

Nils Edling, Den högsta rättskipningen under 1500-talet . . 58:398 
Daniel Almqvist, Om konungsdomama på Stockholms rådhus 

/ 1592 — 1595 .'. : 60:31 

Nils Edling och Daniel Almqvist, Konungsdomama på 

Stockholms rådhus. En replikväxling 60: 257 

RuNAR LöNNQvisT, Nuntien Germanico Malaspina och pla- 

. nema på Sveriges rekatolisering 1593 — 1594 57: 337 

Nils Ahnlund, Utkast till riksdagskallelse 1595 54: 182 

LuDMiLLA Backman, Ett aktstycke från riksdagen i Uppsala 

1598 59: 295 

Hugo Sommarström, Till slutakten av 1590-talets kris 53: 416 

Sven Ulric Palme, Till kännedomen om Karl IX:s muntUga 

framställningssätt. Några lybska bidrag 58; 288 

Sam. Hedar^ Karl IX: s förmögenhetsbeskattningar. En un- 
dangömd källa till vår inre historia 57: 364 

X^ARS Sjödin, Om stadsskrivaren i Stockholm Hans Bilefeldt 57:36 
Lars Sjödin, Hans Bilefeldts rapporter till Knut Persson åren 

1602 och 1605 59: 419 

Sven Ulriq Palme, Rättegångsprotokollet från Linköpings- 
räfsten år 1600. En källkritisk granskning , . . 58: 18 

Sven Ulric Palme, Två berättande källor om Linköpings 

riksdag 1600 56: 280 

Lars Sjödin, Axel Leijonhufvuds anmärkningar om Olaus 

Petri krönika och unionstidens historia 53: 403 

.^Arnold Sandberg, Arkivleveranser till historieskrivaren Erik 

Jöransson Tegel , 57: 158 * Eli F. Heckscher, Kopparen under Sveriges stormaktstid 57: 287 
Josef Wolontis, Det svenska penningväsendet under stor- 
maktstiden. Problemställningen och metodfrågan ....... 58: 122 

Eli F. Heckscher, 1600-talskopparen än en gång. Repliker 

till dr. Wolontis och professor Oisen 58: 129 

Eli F. Heckscher, Ett brev av Conradt von Falkenberch om 

japansk koppar 60: 43 

Nils Ahnlund, Gustav Adolf, lejonprofetian och astrologien 59:34 

Jan Liedgren, De äldsta adelsmatriklarna 55: 13^ 

D. Almqvist, Fackutbildning och humanistisk tradition vid 

stormaktstidens svenska universitet 54: i 

Nils Ahnlund, »Kejsardömet Skandinavien» 54: ?66 

^NiLS Ahnlund, Vem var »Duken»? i * 58: 400 

C. Ekman, Vikstenskanonema som viktUkare 54: 356 

BijiGER Steckzén, Till frågan om krigskollegii uppkomst , . 51: 78 

12 rBORG WiTTROCK, Krigskollegiets tillkomst. Ett genmäle . . 51: 260 
rsÖRG WiTTROCK, Fyra relationer om slaget vid Liitzen .... 52: 299 
>£ORG WiTTROCK, Gustav II Adolfs död enligt de litterära 

kälioma 53: i6i 

isRTiL C:soN Barkman, Gustav II Adolfs militära gärning i 

den krigsvetenskapliga litteraturens belysning 52: 265 

3ÉRTIL BoETHius, TiU Gustav II Adolfs minne 52: 249 

Eli F. Heckscher, En mätare på svenska folkets välstånds- 
utveckling 53: 365 

^itjs Ahnlund, Nya Sverige i den historiska litteraturen ... 58: 219 
D, Doroschenko, Svensk-ukrainska förbindelser under 1600- 
och 1700-talen i belysning av den nyaste ukrainska historie- 
skrivningen 57: 129' 

R. SwEDLUND, Ett grevskaps tillkomst. Tre brev från Gabriel 

Bengtsson Oxenstierna rörande Sordavala grevskap 56: 199 

!lilARGARETA NoRDLUND, Ett vilsekommet konferensprotokoll 

från 1652 55: 140 

Birgit Grabe, Den nordiska allianstanken under holländsk- 
engelska kriget 1652 — ^1654 58: 269 

Dlle Veirulf, Dalames äldre domböcker om ägoförhållan- 

" dena i landskapet 55: 141 

fiELGE Almquist, Bidrag till kännedomen om den karolinska 

tidens politiska publicistik ... 56: 141 

JaH Liedgren, Kring kallelsen till riksdagen i Göteborg 1660 57: 258 
ARTHUR MoNTGOMERY, Tjänstchjonsstadgan och äldre svensk 

> arbetarpolitik 53: 245 

Birger Fahlborg, Sveriges förbund med Frankrike 1672 ... 55: 305 
Sven Ulric Palme, Sveriges politiska ledning under 1670- 
talets kris. Nyare forskning om Magnus Gabriel de la Gardie 

och Johan Gyllenstiema 57: 86 

GisoRG Landberg, Nordisk 1600-talspolitik under debatt ... 59:321 
Henning Nielsen, Den kliniske Metode og Historien. Gen- 
svar til Georg Landberg 59: 497 

Arne Munthe, Till förmyndarräfstens historia. Några käll- 

historiska bidrag 56: 253 

Th. o. Achelis, Schwedische und finnische Studenten auf der 

Univérsität Halle 1692 — 1774 51: 443 

Karl-Gustaf Hildebrand, Karl Xll-problem 54: 389- 

Sv. Svensson, Czar Peters motiv för kriget mot Sverige ..... 51: 446 
Herman Brulin, Den gamla frågan om Pipers politiska he- 
der 57: 163 

G. Unger, £n legendbildning kring Karl XII:s hemresa från 

Stralsund 1715 55: 3^7 

T6RVAtD T:son Höjer, Alberoni och den svenska Madagas- 

karexpeditioneh 1718 58: 57 

C. 1?. Palmstierna, Mordryktena kring Fredrikshall 59: 362 

Sten Landahl, Ett Görtzbrev 1719 59: 298 ' ■'- * ^3 Torvald T:son Höjer, Frihetstiden i i8oo-talets historie* 

skrivning 60: 261 

Einar Carlsson, Sveriges utrikespolitiska läge 1720 — 1721. 

Några erinringar 56: 173 

Olof Reinius, Konung Fredriks planer sommaren 1720. Replik 57: 10^ 
Sten Landahl, Henning Friedrich von Bassewitz' arkiv å 

Prebberede 58: 184. 

Sten Landahl, En pamflett mot Arvid Horn vid 1726 — 1727 

års riksdag 56: 294 

Jacob Kulling, Dalin och Karl XII 56: 393 

Henrik Gustaf Tisell, Genmäle 59: 358 

Sven Grauers, Svar 59: 359 

Gerd Enequist, Något om byordningsprojektet 1742 55: 386 

Bengt Hildebrand, Pehr Kalm. Randanteckningar till ett 

jubileum och en bok 59: 171 

Birger Steckzén, Adolf Fredrik under kronprinstiden 54: 342 

Olof Jägerskiöld, C. F. Scheffer och 1750-talets författnings- 
kris 59: i8a 

Nils Forssell, Svenska ministerdepescher rörande madame 

de Pompadour 57: 55 

Kjell Kumlien, »En frihetstida lärobok i gällande statsrätt» 57: 370 
Kjell Kumlien, Nyare bidrag till Gustav III:s historia .... 56: 318 
Kjell Kumlien, TUl kännedomen om Jonas Hallenbergs liv 

och historieforskning 54: 40 

O. WiESELGREN, Ett svenskt besök i parlamentet år 1785 . . . 54: 184 
Pehr Jonsson, En dagbok från kriget 1788 60: 161 (se även 60: i8i> 
Arne Forss:ip:ll, Nya bidrag till kännedomen om allmänna 
beredningens förhistoria 55: 143 • Arne Forssell, Den 13 mars 1809 i officiell version 54: 47 

F. W. MoRÉN, Några problem i samband med tronföljdsfrä- 
gan 1899 < 58: 46 

Birger Sjövall, Några problem i samband med tronföljds- 
frågan 1809. Anmärkningar med anledning av F. W. Moréns 
uppsats 58: 246 

F. W. MoRÉN, Tronföljdsf rågan 1809 ännu en gång. En replik 58: 334 

Birger Sjövall, Slutreplik till F. W. Morén: Tronföljdsfrå- 
gan 1809 ännu en gång 58: 462 

Fredrik Lagerroth, Opinionsnämndens ursprung. En de- 
taljfråga i principbelysning 58: 337 

Axel Mörner, A. G. Mörners brev till sin hustru från början 
av 1809 års riksdag 58: 186 

Torsten Gihl, Kabinettskassan — 56: 341 

Torsten Gihl, Hemliga riksdagsutgifter under det nya stats- 
skickets första decennier 58: 62 

Torvald Tison Höjer, Källorna och litteraturen till Carl 
XIV Johans liv före 1810 59: i €arl-Gustaf Thomasson, Några notiser till Joseph Izams 

biografi ...^. 59: 196 

Torvald T:son Höjer, Sverige och det tyska rekonstnik- 

tionsproblement vintern 1812 — 1813 53: i 

Torvald T:son Höjer, £n hanseatisk Karl Johans beundrare 

på försommaren 1813 54: 186 

Otto Varenius, Kieltraktaten. Dess genesis 51: 129 

Torvald T:son Höjer, Nya depescher från stormaktsmis- 
sionen till Norden 1814 55: 252 

Franklin D. Scott, Karl Johans kandidatur till franska kro- 
nan 1814 54: 271 

Nils Forssell, Omkring Karl Johanstidens statsrådsberedning 52: 145 

Erik Granstedt, Geijer och den heliga alliansen , 58: 356 

Lars Tingsten, Rudolf Cederström och skeppshandéln 57: 267 

Gunnar Heckscher, Ett förslag från Karl- Johanstiden om 

reform av grundlagens ansvarighetsbestämmelser 53: 184 

Arthur Montgomery, Landsbygdens sociala problem i Finland 60: 289 
C. F. Palmstierna, Svensk och finländsk 1800-talshistoria . 56: 441 
O. WiESELGREN, Karl XIV Johan inför österrikisk opinion. 

Efter ett brev från Bottiger till Hans Järta 1835 55: 154 

Sten Landahl, Ett Geijerbrev 1839 55: 54 

Rudolf FAhrjbus, O. I. Fåhraeus och den långa minister- 
krisen 1840— 1842 56: 50 

Uno Willers, En återfunnen brevsamling. Bidrag till Hans 

Janssons biografi 54: 190 

Alf KjELLÉN, Geijer och fattigdomsproblemet t. o. m. riks- 
dagen 1840—1841 53: 277 

Erik O. Löfgren, Sverige-Norges ingripande i den dansk- 
tyska krisen 1848. En tillrättakommen huvudkällas vittnes- 
börd 58: 296 

Gustaf Jacobson, En tidningsfejd kring Henning Hamilton 51: 463 

Nils Ahnlund, När representationsreformen beslöts 60: 308 

Edvard Thermanius, Konung Oscar II:s brev till greve Ar- 
vid Posse 51: 224 

Eli F. Heckscher, Harald Hjäme och den moderna historie- 
vetenskapen i Norden 60: 133 

Eli F. Heckscher, Geijer och Ranke. En rättelse 60: 260 

Halvdan Koht, Eit historisk syn på den svensk-norske uni- 
onen 59: 277 

Torvald Höjer (f). Till frågan om den nyaste historiens 
källor. Några kritiska anmärkningar 58: i « Hugo Norman, Engelska parlamentets uppkomst 60: 193 ■ 

Harald Bohrn, Nyare fransk Jeanne d'Arc-litteratur 51: 235 

Harald Bohrn, Franska konungar i nyare fransk litteratur . 60: 328 
Lars Sjödin, En originalhandskrift av Reimer Kqck ....... 56: 277 

Herman Brulin, Från Vilhelm III:s och Annas tid . 54: 218 »•5 Nils Forssell, Nyare fransk forskning rörande Tancien régime 56: 22S 
Folke Lindberg, Nyare litteratur om franska revolutionen 54: S8 
Birger Sjövall, Ett bidrag till kännedomen om Karl Johans 
delaktighet i sammansvärjningarna under det franska kon- 
sulatet 60: 305 

Herbert Tingsten, De konservativa idéerna. En replik . . . 60: 359 
Bo V:soN LuNDQViST, Palmerston och Londonprotokollet av 

år 1850 54: 329 

Einar Hedin, Bismarcks samlade verk 59: 466 

Torvald T:son Höjer, Bismarckstiden i konservativ och U- 

beral tysk historieskrivning . . . ^ 51: 85 

Georg Wittrock, Ignatiev och Suvalov 51: 301 

Olof Jägerskiöld, Frän San Stefano till Berlin 52: 88 

Allan Jansson, Frän Gladstone till Asquith 52: 31a 

Ragnar Svanström, Njrare litteratur om Edward VII 57: 192 

ÅKE Svahn, Världskrigets utbrott. En materialöversikt 51: 237 

Yngve Lorents, Nyare dokument till nutidens politiska hi- 
storia — 55: 179, 411 

Uno Willers, Den tyska novemberrevolutionen. En mate- 
rialöversikt med särskild häns3ai till memoarlitteraturen . . 59: 81 
Officiella dokumentsamlingar till krigsutbrottet 1939 och dess 

föregående historia 60: 61 

Kaarlo Blomstedt, Nyare historieforskning i Finland 55: i 

Wilhelm Carlgren, Ett nationalverk om Norges sjöfart . . , 59: 229 
Henrik Cornell, Wilhelm Dilthey och de humanistiska ve- 
tenskaperna 58v 432 

Arne Forssell, Statskunskapen och historien 55: 286 

Bengt Hildebrand, Akademihistorisk litteratur 58: 97 

Bengt Hildebrand, Arkeologisk historiografi 58: 315 

David Norrman, Nyare polsk historisk Utteratur 55: 77 

Ludvig Stavenow, Historisk Tidskrift och den historiska ve- 
tenskapen i värt land under ett halvt sekel 51; i 

Ludvig Stavenow, Sveriges riksdag. Ett jubileum och en ju- 
bileumsskrift 55: 97, 209 

Erich Wittenberg, Rankes historiebild 58: 151 

Herbert Tingsten, Genmäle 55; 436 

K. V. Zetterstéen, Svenska riksarkivets orientaliska ur- 
kunder 56: 71 « Sven Tunberg, Nordiska historikermötet 1931 51: 475 

Sjätte nordiska historikermötet. Till Nordens historiker .... 55: 57 

Historikermötet i Stockholm och Uppsala 1935 .........:.. 55: 268 

Nils.Ahnlund, Internationella historikerkongressen i Ztirich 58:401 
ÅKE Stille, Sjunde nordisl^ historikermötet i Köpenhamn 

8?r-i2 augusti 1939 .......*. . . ....... ... 59: 301 

Arvo ViLjANTi, Beriktigande ... * 5% 504 

16: RECENSIONER, 
(Ej å avdelningen Underrättelser.) 

Nils Äberg, Die Normannen der Wikingerzeit und das La- 
dogagebiet. Von W. J. Raudonikas 51: 120 

Sven Tunberg, Svenska landskapslagar tolkade och förklarade 
för nutidens svenskar. Tredje serien: Södermannalagen och 
Hälsingelagen. Av Åke Holmbäck och Elias Wessén . . 60: 218 

Ivan Svalenius, Striden mellan Birger Magnusson och hans 
bröder. Studier i nordisk politisk historia 1302 — 13 19. Av 
Jerker Rosén 60: 64 

Sture Bolin, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid. 
Studier rörande adelsståndets uppkomst och tidigare ut- 
formning. Av Karl-Erik Löfquist 55: 422 

Adolf Schuck, Textstudier till Birgittas revelationer. Av 

Salomon Kraft 54: 98 

ÅKE Stille, Albrecht, Herzog von Mecklenburg, König von 

Schweden. Von V. A. Nordman 60: 69 

Kjell Kumlien, Sveriges riksdag. I: i. Riksdagens uppkomst 
och utveckling intill medeltidens slut. Av Sven Tunberg 53: 143 

Rudolf Bergström, De nordiska konungarna och Tyska orden 

1471 — 1457. Av Gustaf Adolf Lögdberg 56: 130 

Jan Liedgren, Karl Knutsson i Preussen 1457 — 1464. Ett in- 
slag i östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets 
tid. Av Kjell Kumlien 60: 220 

Adolf Schuck, Marknad och möte. Studier rörande politiska 
underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland 
intill Gustav II Adolfs död. Av Nils Staf 56: 122 

Tor Berg, Reformationstidevarvet 1521 — 1611. Av Hjalmar 

Holmquist 55: 294 

Folke Lindberg, Medeltida kyrksilver från Sverige och Fin- 
land förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer. Av O. 
Källström 60: 335 

Sven Ulric Palme, Till avvecklingen av konflikten mellan 
hertig Carl och Finland. I. Konfliktens uppkomst och her- 
tigens seger. — Avvecklingen och försoningen. Av Eric 
.Anthoni 57: 425 

Sven Tunberg, Gustav Adolf den store. Av Nils Ahnlund . 52: 353 

F. Wernstedt, Gustaf II Adolf, minnesskrift på 300-årsdagen 
av slaget vid Ltitzen, utarbetad inom Generalstabens krigs- 
historiska avdelning 52: 360 

Sven Tunberg, Sveriges krig 1611 — 1632. Band I — IV. Bilags- 

• baiid I. Av Generalstaben 58: 109 2—42:t598 17 B. BoBTHius, Gustaf II Adolfs regementsorganisation vid det 
inhemska infanteriet. Av G. B. C:son Barkman 52: 356 

Olle Norman, Hakkapeliittain historia I, 161 7 — 1625. Av A. 

KoRHONEN 60: 72 

Olof Svenonius, Svensk förvaltning i Livland 161 7 — 1634. 

Av Ragnar Liljedahl 54: 224 

Bo V: son Lundqvist, Det svenska licentväsendet i Preussen 

1627 — 1635. Av Einar Wendt 53: 440 

Folke Pira, Krisen vid de svenska arméerna i Tyskland efter 
Baners död. Av Per Sörensson 53: 355 

Birger Fahlborg, Sverige, Danmark och Frankrike 1672 — 

1674. Av Harald Bohrn 54: 104 

Ragnar Liljedahl, Die grosse livländische GUterreduktion. 
Von JuHAN Vasar 52: 238 

Ragnar Gullstrand, Svensk sockensjälvstyrelse 1686 — 1862. 
Studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift. Av K. H. 
Johansson 58: 327 

Sven Ulric Palme, Flottans förläggning till Karlskrona. £n 
studie i flottstationsf rågan före år 1683. Av Gustaf Cle- 
MENSSON 59: 100 

Torvald T:son Höjer, Bidrag till kännedomen om de hän- 
delser som närmast föregingo svenska stormaktsväldets faU. 
Av Carl von Rosen 56: 241 

Sven Grauers, Försvaret av östersjöprovinserna 1708 — 1710. 
Av Fredrik Arfwidsson 57: 98 

ToRVALD T:soN Höjer, Sverige och Europa 17 16 — 171 8. Stu- 
dier i Karl Xlirs och Görtz' utrikespolitik. Av Stig Jäger- 
sKiöLD 57: 32 1 

Gustaf Petri, Bidrag till den store Nordiske Krigs Historie 

IX, X. Af K. C. RocKSTROH 55: 199 

G. Unger, Svenska skärgårdsflottan 1756 — 1791. Av Oscar 

NiKULA 53: 446 

Olof Jägerskiöld, Russland und Schweden 1762 — 1772. 
Katharina II., die schwedische Verfassung und die Ruhe des 
Nordens. Von Erik Amburger 55: 88 

Kjell Kumlien, Gustav III som kronprins. Av Beth Hen- 
nings 57: 200 

R. Wetterblad, Gustav III vid Viborg och Svensksund. Med- 
delande från Marinstabens sjöhistoriska avdelning. Av Gun- 
nar Unger 53: 237 

Nils F. Holm, Svensksund 1790 — 1940. En minnesbok utar- 
betad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning 60: 230 

Gerhard Hafström, Fersenska mordet. Av Ture Nerman . . 54: 124 

A. Grade, Carl Johan i den stora koaUtionen mot Napoleon. 
Från landstigningen i Stralsund till stilleståndet i Rendsburg. 
Av Torvald T:son Höjer 56: 337 

Torvald T:son Höjer, Carl Johan och Danmark 18 14. Av 

Otto Varenius 59: 350 

18 Nils F. Holm, Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till 

Krimkriget. Av Allan Jansson 58: 118 

Stig Jägerskiöld, Aftonbladet som politisk tidning 1830 — 

1835. Av Jean Göransson 58: 1 14 

Olof Jägbrskiöld, Sverige, Ryssland och England 1833 — 

1855. Av C. F. Palmstierna 54: 230 

Einar Carlsson, Sverige och den slesvig-holsteinska frågan 

1849 — 1850. Av Bo V:soN Lundqvist 55: 300 

Erik O. Löfgrbn, Svensk diplomati och tidningspress under 

Krimkriget. Av Sven Eriksson 60: 76 * Daniel Almqvist, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 
Förhistoria, grundläggning och första organisation. Av 
Bengt Hildebrand 60: 222 

Ingvar Peterzén, Gustav Mauritz Armfelt. I — III. Av Carl 
VON Bonsdorff ... i 54: 115 

Arne Forssell, Geijer som politiker. Hans utveckling fram 

till 1830. Av Carl Arvid Hessler 58: 445 

Allan Jansson, Johan August Hazelius. En levnadsteckning. 
Av Verner Söderberg, Henry Olsson och Gunnar 
Heckscher 58: 450 

Georg Landberg, Bo Jonsson. I. Till 1375. Av Sten Engström 56: 125 

WiLH. Carlgren, L. Mechelin. Hans statsmannagäming och 
politiska personlighet. Av S. Nordenstreng 59: 108 

Karl-Erik Wikholm, Georg Norman. En biografisk studie. 
Av Ivan Svalenius 59: 494 

Ivan Svalenius, Erik Jöransson Tegel. En biografisk historisk 
studie. Av Sven Ljung 59: 341 

Beth Hennings, Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets. Av 
Sigrid Leijonhufvud. — Carl Gustaf Tessin under rese-, 
riksdagsmanna- och de tidigare beskickningsåren. Av Wal- 
FRID Holst 53: 150 

Allan Jansson, Johan Christopher Toll som militär och poli- 
tiker under Gustav III. Av Karl Mellander 54: 405 

Adolf ScHtJcK, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i 
Sverige 18 16 — 1837. Bidrag till den nordiska fom- och häv- 
daforskningens historia. Av Bengt Hildebrand 59: 249 

Bengt Hildebrand, Genealogia Gothica. Av Erik C:90N 

SwARTs 51 : 281 * S. E. Bring, Skånelands historia. Skildringar frän tiden före 

försvenskningen. I. Av Sture Bolin 51: 511 

Kjell Kumlien, Finland under den gustavianska tiden i — 2. 
Av J. R. Danielsson-Kalmari 51: 285 

Nils Staf, Ekenäs stads historia. Del I. Till stora ofreden. Av 

Alfons Takolander 53: 437 19 Folke Lindberg, Göteborgs historia. Grundläggningen och de 
lörsta hundra åren. Förra delen (1619-^1680). Senare delen 

(1680 — 1718). Av Helge Almquist 56: 460 

Folke Lindberg, Hudiksvalls historia. I. Av Sven BrUn . ♦ . 54: 419 
Wilhelm Carlgren, Härnösands historia. I. Tiden 1585 — 

1721. Av Gösta Bucht 56: 248 

Folke Lindberg, Karlskrona stads historia. I, III. Av Janrik 

Bromé 52: 135 

Folke Lindberg, Karlskrona stads historia. II. Av Janrik 

Bromé 54: 419 

Folke Lindberg, Karlstads stads historia. I. Av C. E. Nygren 54: 419 
Arthur Montgomery, Lovisa stads historia. Av G. Nikander 53: 154 

Folke Lindberg, Mariestad. Minnesskrift 54: 419 

Carl-Fredrik Corin, Västerviks historia. I. Av Folke Lind- 
berg, Henrik Munthe och Harald Hansson. — II. Av 

Lars Dalgren 55: 192 

Walfrid Enblom, Kaggeholm. Bilder ur ett herresätes historia. 

Av Arne Forssell 59: 345 

R. Swedlund, Kimito friherreskap. En studie över feodal 
läns- och godsförvaltning. Av John Gardberg 56: 137 * Arthur Montgomery, Ekonomisk-historiska studier. Av Eli 

F. Heckscher 57: 326 

Wilhelm Carlgren, Skogen och bygden. Av Bertil Boethius 60: 253 

Harald Widéen, Kordisk kultur XXIX. Mynt. Av Svend 

Aakjär 56: 451 

Eli F. Heckscher, Stora Kopparberget under medeltiden och 

Gustav Vasa. Av Tom Söderberg 53: 346 

Arthur Montgomery, Sveriges ekonomiska historia från Gus- 
tav Vasa. Första delen, I och II. Av Eli F. Heckscher . . 56: 326 

Erik Person, Gustav Vasas mynt. Av T. G. Appelgren . . . 54: 314 

Bertil Boethius, Det finländska prästerskapets ekonomiska 

ställning intill sjuttonde seklet. Av Johannes Cederlöf . . 55: 92 

Eli F. Heckscher, Louis de Geers brev och affärshandlingar 

1614 — 1652. Av E. W. Dahlgren 54: 317 

Sam. Hedar, Grev- och friherreskapen i Sverige och Finland. 
Donationerna och reduktionerna före 1680. Av Robert 
Swedlund 58: 1237 

Tom Söderberg, Statsreglering och finansförvaltning i Sverige 

till och med frihetstidens ingång. Av Fredrik Lagerroth 51: 508 

Tom Söderberg, Merkantilismen. Av Eli F. Heckscher ... 52: 137 

Tom Söderberg och Arthur Montgomery, Skånska privat- 
banken. Minnesskrift. Av Karin Kock. — Sveriges Riks- 
bank 1668 — 1918 — 1924* Del I — V 53: 228 

Sven Brisman, Den svenska betsockerindustrien. I. Före 

Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets bildande 1907 53: 239 

♦ ... 20 an-Eric Almquist, Minnesskrift ägnad 1734 års lag av ju- 
rister i Sverige och Finland ..,....., — ,....,. 55: 432 

^EiF Dannert, Kungl. fortifikationens historia IV; 6 — 9. Av 
Ernst Ericsson 59: 347 

Tom Söderberg, Kungl. Statskontoret 1680 — 1930. Av L. M. 
Bääth och Arne MuntHe 51: 508 

\rne Forssell, Idéer och män. Statsvetenskapliga studier. 
Av Erik Fahlbeck 57: 431 

Erich Wittenberg, De konservativa idéerna. Av Herbert 
Tingsten 60: 232 

Erich Wittenberg, Moral-Sense-skolan och dess inflytande 

på svensk filosofi. Av Torgny T. Segerstedt 59: 239 

Sven Tunberg, Saxonis gesta Danorum. Ediderunt J. Olrik 

et H. Raeder 55: 291 

Wilhelm Tham, Valdemar Atterdag. Danmarks Riges Genop- 

retter. Af Peter Lundbye 59: 491 

Birger Fahlborg, Statsomvaeltningen i 1660. Kritiske studier 

över kilder og tradition. Af C. O. B0ggild Andersen 56: 454 

Kjell Kumlien, Udvalgte Breve, Betaenkninger o^ Opteg- 
nelser af J. O. Schack-Rathlous Arkiv 1760 — 1800 udgivne 
af Th. Thaulow og J. O. Bro-J0rgensen 58: iii 

C. F. Palmstierna, Stortings-oppl0ysinga i 1836 opplyst med 
nye Aktstykke. Av Halvdan Koht 58: 458 

Allan Jansson, Frederik Stäng. Fyrste holken 1808 — 1856. 
Av Bjarne Svare 60: 350 

Einar Hedin, Det nordslesvigske Spergsmaal 1864 — 1879. 
Aktstykker og Breve til Belysning af den Danske Regerings 
Politik. IV. Bind. Fra i. Januar 1878 til 31. December 1879. 
Paa Udenrigsministeriets Foranstaltning udgivet af Aage 
Frus 59: 105 

Per g. Andreen, Studier över D. G. Monrads statstanker. Af 
PovL Bagge. — Anton Fredrik Tscherning. Af Tormod 

J 0RGENSEN 58: 454 

Kjell Kumlien, Die Estlandsliste des Liber Census Daniae. 

Von Paul Johansen 54: 312 

L. M. Bääth, Danske Kobstaeders Segl indtil 1600. Af Povl 

Bredd Grandjean 57: 423 

L. M. Bääth, Tonsbergs historie. II. Tidsrummet 1536 — 18 14. 

Av Oscar Albert Johnsen 57: 95 

Lennart von Post, De senkvartaere klimavekslinger i Nord- 
europa og deres betydning for kulturforskningen. Av Rolf 

Nordhagen 54: 93 

Ernst Kjellberg, Alexander der Grosse. Von U. Wilcken . . 52: 133 
Gerhard Hafström, Beiträge zur ältesten Agrargeschichte des 

germanischen Nordens. Von Karl Wuhrer 57: 418 

21 Adolf ScHt)CK, Hansische Beitiäge zur deutschen Wirtschafts- 

geschichte. Von Fritz Rörig 51: 122 

Carl-Fredrik Corin, Kardinal Wilhelm von Sabina. Av 
Gustav Adolf Donner 51: 497 

O. Greiffenhagen, Narva ajalugu. Taani ja ordu aeg. Kirju- 
tanud A. Sövalep 57: 315 

Ingvar Andersson, Die Auflösung des livländischen Ordens- 
staates. Das schwedische Eingreifen und die Heirat Herzog 
Johans von Finnland. Von Sture Arnell 58: 229 

Bengt Hildebrand, Bogislaus Rosen aus Pommern 1572 — 
1658. Stammvater der »weissen» Rosen. Von Elisabeth von 
Rosen 58: 235 

Nils Strömbom, Wallenstein 1630 — 1634. Tragödie einer Ver- 

schwörung. Von Josef Pekar 57: 428 

Bertil Boethius, Wallenstein. Soldier under Satum. A Bio- 
graphy. By Francis Watson 58: 324 

Bertil Boethius, Herzog Wilhelm von Weimar als Statthalter 
Gustav Adolfs in Thiiringen und schwedischer Generalleut- 
nant 1631 — 1635. Von Wolfgang Huschke 57: 317 

ÅKE Stille, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten 
Kur und der englischen Sukzession 1674 — 1714. Band I: 
1674 — 1692. Von Georg Schnath 59: 102 

C. F. Palmstierna, Les relations commerciales et politiques 
de TAngleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. Par 
Inna Lubimenko 55: 83 

C. F. Palmstierna, England und der Aufstieg Russlands. Von 

Dietrich Gerhard 54: 1 13 

Torvald T: son Höjer, Die Rettung Berlins im Jahre 1813. 
Von Konrad Lehmann 54: 412 

Torvald T: son Höjer, Bernadotte and the Fall of Napoleon. 

By Franklin D. Scott 56: 245 

Georg Wittrock, Politische Geschichte von Bismarck bis zur 

Gegenwart 1850 — 1933. Von Wilhelm Mommsen 55: 204 

Ragnar Svanström, Bismarcks fall. Av Curt Weibull 54: 235 

Arvid Fredborg, Österrike-Ungern i bosniska krisen 1908 — 
09. Av Georg Wittrock 60: 81 

Georg Wittrock, Das deutsche Reich und die Vorgeschichte 
des Weltkrieges. I, II. Von Hermann Oncken 55: 204 

N(iLs) A(hnlund), L'époque contemporaine. II. La paix armée 
et la Grande Guerre (1871 — 19 19). Par Pierre Renouvin, 
Edmond Préclin et Georges Hardy 59: 355 

Georg Wittrock, Vår egen tids historia. I. Av Herbert Ting- 
sten. — II. Av Ragnar Svanström och Bo Enander .... 54: 321 « Nils Ahnlund, Bibliografisk handbok till Sveriges historia. 
Av Samuel E. Bring 54: 403 22 Hkrman Brulin, Svenska skriftprov 1494 — 1828. Texter och 

tolkningar. Utgivna av R. Swedlund och O. Svenonius . . 59: 236 

Arne Munthe, Enskilda arkiv under karolinska enväldet. Stu- 
dier i svensk arkivhistoria och räfstepolitik. Av Sam. Hedar 55: 429 

Kjell Kumlien, Bibliotheca Estoniae historica 
MDCCCLXXVII— MCMXVII. Fasciculus I. Edidenint E. 
Blumfeldt et N. Loone 54: 312 

Sven Ågren, International bibliography of historical sciences. 
I. Ed. by the International committee of historical 
SCIENCES 51 : 289 23 UNDERRÄTTELSER, 

51: III, 261, 477; 52: 123, 225, 341; 53: 128, 215, 329, 425. 

Historikermötet i Stockholm och Uppsala 1935 55: 268 

Nils Ahnlund, Internationella historikerkongressen i Ziirich 58: 401 
Ake Stille, Sjunde nordiska historikermötet i Köpenhamn 

8 — 12 augusti 1939 59: 301 

Norden .... 54: 51, 194, 281, 367; 55: 60, 158, 272, 390; 56: 82, 207, 

309, 410; 57: 63, 168, 268, 373; 58: 70, 199, 307, 405; 59: 60, 201, 306, 

450; 60: 49, 173» 309. 
Allmänt .... 54: 78, 211, 296, 383; 55: 67, 168, 283, 403; 56: 94, 219, 
311, 429; 57: 78, 183, 284, 392; 58: 89, 211, 421; 59: 75, 221, 313, 
455; 60: 56, 187, 319. Pä avdelningen Underrättelser införda nekrologer. 

Nils Forssell, J. Bainville 56 

T(orvald) T(:son) H(öjer), Dunbar Plunket Barton 57 

N(iLs) A(hnlund), Carl Bennedich 59 

Erich Wittenberg, Franz Boese 60 

A(dolf) S{chuc)k, Edvard Bull 52 

Erich Caspar 55 

Eli F. Heckscher, E. W. Dahlgren 54 

B(eth) H(ennin)gs, Lotten Dahlgren 54 

N(iLs) A(hnlund), J. R. Danielson- Kalmari 53 

A(dolf) S(chuc)k, Gustaf Adolf Donner 60 

Franz Ehrle 54 

N(iLs) A(hnlund), Bernhard Estlander 51 

N(iLS) F(orsse)ll, Pierre de la Gorce 54 

Théodore Gosselin (G. Lenotre) 55 

Jaakko Gummerus 54 

Gustaf Petri, K. J. Hartman 56 

D. DoROSCHENKo, Michael Hruschewskyj 55 

H(erman) B(ruli)n, Torvald Höjer 57 

Nicolae lorga 60 

Hugo Jungner 60 

O(scar) L(und)b(er)g, Carl Mauritz Kjellberg 53 

B(irger) S(teckzé)n, J. A. Lagermarck 53 

Olof Jägerskiöld, Sigrid Leijonhufvud 57 

Sigfrid Svensson, Nils Lithberg 54 

Erich Wittenberg, Erich Mareks 58 

Eli F. Heckscher, Gunnar Mickwitz 60 

Sophus Muller 54 

(Wilhelm) C(arl)g(re)n, Johan Nordlander 54 24 94 

392 

60 

56 

341 
70 

367 

33 

215 
310 

211 

III 

78 

69 
52 
207 

67 

377 

319 

53 

425 
130 

380 

194 
421 

51 
52 
369 Karl Nordlund , , $g: jj58 

Max Pappenheim 54: 213 

A(dolf) S(chuc)k, H. Pirenne 54: 403 

C(arl) F(redrik) P(almstiern)a, Sergij Fedorovitj Platonov 53: 427 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, Johan Plesner 58: 405 

C(arl) F(redrik) P(almstiern)a, Michail Nikolajevitj Pok- 

rovskij 53: 427 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, Holger Rosman 57: 268 

H(enning) Wijkmark, Hans von Schubert 51: 112 

Konrad Schiinemann 60: 321 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, William Robert Scott 60: 319 

H(erman) B(ruli)n, Alfred Edward Stamp 58: 89 

Johannes Steenstrup 55: 272 

Karl Stählin 60: 320 

Gunnar Suolahti 54: 51 

H(erman) B(ruli)n, Verner Söderberg 53: 128 

H(erman) B(ruli)n, Per Sörensson 53: 426 

N(iLs) A(hnlund), Harold Temperley 59: 313 

N(iLs) F(orse)ll, Lars Tingsten 57: 269 

N(iLs) A(hnlund), P. o. von Törne 60: 309 

Nils Herlitz, Otto Varenius 60: 49 

R(agnar) S(vanströ)m^ Eduard von Wertheimer 51: 113 

K. B. Wiklund 54: 281 

Ernst Kjellberg, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff .... 51: 477 

Walther Vogel 58: 211 

D(aniel) A(lmqvist), Nils östman 54: 370 

På avdelningen underrättelser omnämnda skrifter. 

Aakjaer, S., se Danmarks gamle Landskabslove med Kirke- 
lovene. 

Acta archivi centralis Estoniae 55: 61; 58: 71 

Acta cameralia, se Acta pontificum Svecica. 

Acta pontificum Svecica: Acta cameralia 56: 413 

Actes du Congrés 60: 187 

Adam af Bremen, De Hamburgske iErkebispers Historie . . 51: 116 
Adell, a.. Nya testamentet på svenska 1526. Till frågan om 

dess tillkomst och innebörd 57: 67 

Agerholt, J., Gamal brevskipnad 54: 197 

Ahnlund, N., Bebyggelsens utbredning i Norrland under 

äldre tid 52: 227 

» » , Die Ostseeprovinzen und der Reichstag Schwe- 

dens 59: 70 

» » , Drottning Kristina och Tacitus 60: 313 

» » , Kring Gustaf Adolf 51: 116 

» » , Ladugårdslandet 58: 87 

» » , Namnet Norrland 56: 427 

* » , Stadshistorisk revy 54: 382 

»5 Ahmlund, N., Svenska riksdagsorter 55: 399 

» » , se Borgarståndets riksdagsprotokoll. 

» > , se Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter 

och brevväxling. 
» » , se Sveriges riksdag. 

» » , se OverstäthåUarämbetet 1634 — 1934. 

» » , diskussionsinlägg, se Actes du Congrés. 

Albxandbrsson, N., se Sveriges riksdag. 

Allén, B. M., Gordon and the Sudan 53: 223 

Alkio, S., se Statsråd, de nordiska ländemas. 
Allardt, k., se Strömborg, J. £. 

Alm, J., Blanka vapen och skyddsvapen 52: 232 

Almquist, H., Anjalamännen pä Fredrikshov 60: 183 

» » , Den Voigt-Braun- Johanska samlingen 54: 57 

» » , En avslöjad anonym. Martin Neugebauers sto> 

ra plan till ett svenskt fälttåg mot Moskva . . 59: 212 

» » , Från Azov till Narva 58: 205 

» » , Ivan Petrovitj Izmajlov 57: 281 

» » , Königin Christina und die Osterreichische 

Protestantenfrage um die Zeit des Westfälisch- 

en Friedens 59: 461 

» » , Patkul och Neugebauer. Rysk värvning och 

ryssfientlig agitation i Europa 1702 — 1705 . . 58: 205 

» » , Scener från Ryssland år 1699 57: 281 

» » , se Världshistorien skildrad i dess kulturhisto- 

riska sammanhang. 
» » , diskussionsinlägg, se Actes du Congrés. 

* J. A., Arvid Trolles jordebok 60: 174 

» » » , Stockholms stads skottebok 1516-— 1525 . . 55: 396 
» » » , Stockholms stads tänkeböcker 1504 — 1507 52: 124 
» » » , Stockholms stads tänkeböcker 15 14 — 1520 54: 63 
» » » , Stockholms stads tänkeböcker 1544 — ^54^ ^7' ^7 
» » » , Stockholms stads tänkeböcker 1553 — 1567 60: 54 
» » E., Dödsdomen över Olavus Petri den 2 janu- 
ari 1540 60: 313 

» » » , Förarbetena till Sveriges rikes lag 1666 — 

1686 53: 134 

» * » , Tvenne förut otryckta juridiska skrifter av 

Olavus Petri 57: 383 

Almqvist, D., Israel Nesselius. En karolinsk mångfrestare 

och föregångsman 57: 282 

» » , Om de karolinska m3mttecknens ursprung . . 56: 215 

» » , Stockholms stads tänkeböcker från år 1592 . 60: 54 

» f . se Karolinska förbundets årsbok 1935. 

Ambrosiani, S., Ekeby och Stockholm 51: 480 

Amiet, M. L., La condamnation de Jeanne d*Arc 56: 221 

Andersson, I., Erik XIV och astrologien 56: 211 

» » , Erik XIV och Machiavelli 51: 113 

26 Andbrsson» i., Erik XIV:s engelska underhandlingar 55: 396 

» , se Personhistorisk tidskrift 1933. 
» , se Registrum Ville Malm03rghe. 
» , se Scandia. 

P., Brevsamling 57: 274 

W., se Lorenzen, V. 

Andgren, S., Konung och ständer 1809 — 1812 54: 71 

Andreas, W., Briefe Heinrich von Treitschkes an Historiker 

und Politiker von Oberrhein 57: 84 

» > , Deutschland vor der Reformation. Eine Zeiten- 

wende 53: 432 

Andrben, P. g., Engelbrektsfejdens innebörd och idépoli- 
tiska bakgrund 56: 93 

» > » » se Konstitutionsutskottets protokoll. 
Andrén, E., Äldre bebyggelse i Gävle 52: 227 

> G., se Sveriges riksdag. 

Andresen, L., Die Entwicklung des deutschen Volkstums in 

Schleswig in der Zeit von 1544 — 1721 58: 86 

Annales Institutorum, se Båäth, L. M., Le ricerche Scandinave. 
Antbll, k., se Svenska kulturbilder. 

Anthoni, E., Kopieboken 1592 — 1601 55: 62 

» » , Till avvecklingen av konflikten mellan Sigis- 
mund och hertig Carl 55: 275 

> » , se Baltic Countries. 

Appelgren, t. g., Gustav Vasas mynt 53: 221 

Arbman, H., Birka, Sveriges äldsta handelsstad 59: 451 

» » , Schweden und das karolingische Reich. Studien 

zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhun- 

derts 57: 275 

» » , Svenskarna söder om Östersjön, se Den sven- 

ska expansionen över Östersjön. 

Arboga stads tankebok 57: 66 

Archiv filr Reformationsgeschichte 59: 461 

Archivalische Zeitschrift, band 40 52: 226 

f » , band 41 53: 336 

» » , band 42 — ^43 55: 170 

> » , band 44 57: 80 

Archives, The Central State, 1932 — 1937 5®* 7^ 

Areen, E. E., De nordiska ländemas officiella belöningsme- 
daljer 59: 312 

Arfwidsson, F., Försvaret av östersjöprovinserna 1708 — 

1710 56: 412 

Arhiivinduse Käsiramat 58: 72 

Ariste, P., se Svio-estonica. 

Arkiv för nordisk filologi 59: 452 

Arne, T. J., Hans Hildebrand som förhistoriker 54: 383 

Arnell, S., Die Auflösung des livländischen Ordensstaates 

(1558—1562) 57: 392 

27 X 'Arnoldsson, S., Svensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tysk- 
land 1634 — 1636 . . é ; , 57: 392 

Arup, E., Kong Svend 2:s Biografi 51: 114 

» » , se Dänische Wirtschaftsgeschichte. 
Asch AN, N., se Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok. 

AsHLEY, M., Marlborough 59: 225 

Asp, P. o. v., Politisk dröm 1806 53: 139 

Atlantican, omtryck 57: 385 

AuBRY, O., Kejsarinnan Eugénie 60: 190 

» » , Napoleon Människan 60: 190 

AusTRUMDAL, S., Boltal i Rogaland, Landsky Idstudier yver 

Tidbolken 1300 — 1838 , 60: 312 

Axel-Nilsson, G., se Lorenzen, V. 

» » , se Samfundet Sankt Eriks årsbok. 

Axelsson, B., Satsrytm hos Saxo 56: 414 

AxNÄs, K., Slavisch-baltisches in altnordischen Beinahmen . 57: 172 Backer, F., Karl XII:s dodssted 56: 215 

Bailly, A., Mazarin 56: 222 

» » , Richelieu 56: 99 

Bainville, J., Bismarck 56: 97 

* » , Histoire de France 56: 98 

» , Histoire des deux peuples 56: 96 

» , La guerre et Tltalie 56: 95 

» , La troisiéme république 55: 285 

» , Napoleon I 56: 97 

Baldensberger, F., Le madrigal de Voltaire å la princesse 

Ulrique 52: 129 

Ballagi, A., Karl XII och svenskamas genomtåg genom 

Ungern 1709 — 1715 53: 334 

» » , Zur Geschichte der Heimkehr Karls XII 54: 288 

Balodis, F., se Latviesu kultura senatne. 
» » , se Sena Riga. 

'Baltic Countries 57: 81 

Baltic and Scandinavian Countries 57: 81 

Baltic pocket Library , 57: 82 

Baltisk revy 58: 415 

Barante, P. de, Histoire des ducs de Bourgogne 56: 221 

Barkman, B. C:son, Kungl. Svea livgardes historia 1523 — 1560 57: 278 

Bauer, L., König Leopold der Ungeliebte 56: 224 

» , W., se ArchivaUsche Zeitschrift, band 40. 
» , » och Lacroix, R., Die Korrespondenz Ferdinands I 58: 90 
Baum, E. M., Bismarcks Urteil iiber England und die Eng- 

länder 56: 316 

Beckman, B., Olov Håkanssons testamente 58: 207 

» » , Olov Håkansson. Till 200-årsminnet av hans 

val till bondeståndets talman 58: 207 28 Beckman, E., Fröken Bärfelts hemlighet ; ................. 51: 261' 

w , N., Vår skolas historia. II 51: 488 

Beijer, a., se Svenska kulturbilder. 

Belaiev, N. t., Rorik de J utland et Rurik des annales russes 52: 230? 

Belfrage, N., Erik Soop och Västgöta ryttare 54: 377 

» » , Jakob Spens' mönstringsberättelser 17 14 — 

1715 59:212 

» » och Zeeh, E., Dagbok förd i det svenska fält- 

kansliet 26 maj 1630 — 6 november 1632 .... 60: 174 

Belloc, H., Richelieu 56: 99 

Bengtsson, B., se Lorenzen, V. 

BENGTSSON, F. G., Karl XII:s levnad till uttåget ur Sach- 

sen 56: 86 

» » », Karl XII:s levnad från Altranstädt till 

Fredrikshall 57: 279 

Bennedich, c, se Valda handlingar rörande fälttåget i Ryss- 
land. 

Benson, E. F., The Kaiser and English. Relations 57: 85 

Benz, E., Die Geschichtstheologie der Franciskanerspiritua- 

len des 13. und 14. Jahrhunderts nach neuen Quellen 53: 220 

Berg, G., Boskapsskötsel i det gamla Stockholm 52: 229 

» » , Stundande skördar, mödomas lön 52: 229 

» » , se Svenska kulturbilder. 

» * och Svensson, S., Svensk bondekultur 54: 282. 

Bergh, v.. Ur finsk litteratur. Meddelanden och biografiska 

notiser 58: 88 

Bergl, J,, Wer war der Verfasser des Chaos perduellionis? . . 55: 72 

Bergmann, b., Sjöstrannsgården i Valbo 52: 227 

Bergstrand, Ö., Ett Celsiusminne 56: 212 

Bergström, E. F., se Troil, U. v. 

» , R., Stockholms blodbad och det svenska unions- 
partiet 59: 206 

Bericht uber die Tätigkeit des Estnischen Staatlichen Zentral- 

archivs 1921 — 1932 53: 332 

Berliner Monatshefte, Febr. 1938 59: 320 

Bernanos, G., Jeanne d'Arc relapse et sainte 56: 221 

Berthelsson, b.. Kyrkor och församlingsbildning i det me- 
deltida Norrland 56: 427 

Bertoni, k., se Baltic and Scandinavian Countries. 

BÉRTRAM, W., Ludwig II., der einsame König 58: 95 

Beschorner, H., Archivstudien 52: 343 

» » , Hundert Jahre Sächsisches Hauptstaatsar- 

chiv 57: 80 

» » , se Archivalische Zeitschrift, band 40. 

Beskow, B. v.. Brevväxling, se Santesson, C. 
v » ,1., Gefleriksdagsmännen i borgarståndet 1809 — 

1866. 53: 434 

29 Bestyrelsen for det danske Sprog- og Litteratursel- 
' SKAB, Om den nye Udgave af Saxo's Danmarks Historie. 

Svar til Professor Lauritz WeibuU 56: 212 

9EUTIN, L., se Entholt, H. 

Bibliothek der Kirchenväter 54: 80 

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 58: 412 
BiRCH, £. L., Fredrikshovsprotokollen som historisk källa . . 60: 55 

Bittner, L., Arpad von Kirolyi als Archiwar 55: 406 

» » , Repertorium der diplomatischen Vertreter 56: 433 

» » , se Beschomer, H., Archivstudien. 

» » och WiEDERMAYER, L., Geschäftsgang des K. 

u. K. Ministeriums des Äussem 1908 — 1918 . . 52: 226 

Blekingeboken 58: 207 

Blumfeldt, o., se Eesti riigi keskarhiivi toimetised. 

Blunk, H. F., Die grosse Fahrt 56: 312 

BoBRZYNSKi, M., Polska, jej dzieje i kultura 59: 77 

Bobthius, a., i recenti studi di storia e topographia romana 

in Svezia 54: 297 

» , B., Dalfolkets herrarbete 53: 217 

» » , se Nordiskt administrativt Tidskrift. 
» » , se Självstyrelsen i svenskt samhällsliv. 
» » , se överståthållarämbetet 1634 — 1934. 
» » och Heckscher, E. F., Svensk handelsstati- 
stik 1637 — 1737 58: 202 

Bolin, G., Stockholms uppkomst 54: 382 

» » , Till Messeniemas släkthistoria 57: 283; 58: 309 

» , S., Folkungarna 56: 92 

» » , Ledung och frälse 54: 201 

» » , Muhammed, Karl den store och Rurik 60: 57 

BoLLNOw, H., Die Anfänge des Städtewesens in Pommern . . 59: 70 
Bonenfant, P., se Archivalische Zeitschrift. 

BoNNESEN, S., Gåsgalgama i Ystad 53: 333 

» »„ Konungamötet på Frederiksborg 1658 54: 286 

Bonniers illustrerade världshistoria 54: 300 

BoNSDORFF, C. v., Gustav Mauritz Armfelt. IV 55: 66 

» , L. G. v.. Den ryska pacificeringen i Finland 1808 

— 1809 52: 1 29 

BoRCHARDT, G., Dic Randbemcrkungen Friedrichs des Gros- 
sen 57: 83 

BoRELius, H., Die nordischen Literaturen 52: 234 

Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihetstiden 54: 68 

Brabant, a., se Beschomer, H., Archivstudien. 

Brackmann, a., Die deutschen Stadtarchive 53: 331 

» » , Die Ursachen der geistigen und politischen 

Wandlung Europas im 11. und 12. Jahr- 

hundert 54: 81 

» » , Eröffnungssprache 57: 80 

» » , se ArchivaUsche Zeitschrift band 40. 

30 Brackmann^ a., se Deutschland und Polen. 

» » , se Jahresberichte fttr deutsche Geschichte. 
Brandell, g.. Svenska undervisningsväsendets och uppfost- 
rans historia 52: 131 

ä^ Brandenburg, £., Gustav Adolf. £ine Gedächtnisrede 55:63 

;| Brandi, k., Deutsche Reformation und Gegenreformation . 51: 268 
» » , Eigenhändige Aufzeichnungen Karls V. aus dem 

4ff Jahre 1525 54: 83 

13 » » , se Knaurs Weltgeschichte. 

Brandt, A. v.. Der Einfluss der Seemacht auf die ältere 

deutsche Geschichte 58: 214 

::^ » » » , Hanse und Skandinavien 59: 222 

:rj » » », Lttbecker Grönlandfahrt im 17. Jahrhundert 59:223 

Bratt, C, Karl XII som härförare 52: 127 

» , £., Opinionsnämndens uppkomst och utveckling ... 51: 490 

Breedvelt van Veen, F., Louis de Geer 1587 — 1652 58: 80 

Brenner, a.. Ingå, Fagervik, Degerby 59: 219 

Brilioth, Y., Högmedeltiden 56: 313 

» » , Svensk kyrkokunskap 54: 208 

Bring, S. E., Sueciaverket och dess text 57: 382 

» » » , Upsala sparbank 1830 — 1930 52: 349 

British Diplomatic Instructions 55: 176 

Brodnitz, g., Handbuch der Wirtschaftsgeschichte 55: 159 

*^\ Brody, a., se Isaac, A. 

3t . Bromé, J., Östersunds historia 57: 71 . 

Broms, E., Studier rörande det svenska landstinget 51: 491 

Brulin, H., Camerariussamlingen i Miinchen 60: 53 

» » , Erskeinska samlingen i Staatsarchiv i Hannover 57: 272 

i » » , FältkansUhandlingarna från Karl XII:s finska 

Jarmé 54: 58 
» » , Handskriftsmaterial till Voltaires Charles XII . 60: 313 
» » , Saknade och tillrättakomna handlingar angå- 
ende generallöjtnanten Georg Lybecker 53: 329 

» » , Tillkomsten av riksarkivets Biographica-sam- 

Ung 57: 63 

» » , se KaroUnska förbundets årsbok 1934. 

» » , se Norstedts världshistoria. 

» » , se Om studier och hjälpmedel vid studier. 

Brun, F. de. Magister Jacobus Gislonis, stamfadern för den 

finska släkten Svanfelt 51: 261 

Bruns, F., Die Ltibecker Siindiker und Ratssekretäre bis zur 

Verfassungsänderung von 1851 58: 216 

Brusewitz, a.. Dagordning och interpellation 51: 490 

* » , Hemliga utskottet i 1809 års författning ... 53: 139. 

» » , Nordiska utrikesnämnder 54: 70 

» » , Studier över den svenska riksdagens sociala 

sammansättning 57: 391 

» » , se Sveriges riksdag. 

3* Bruusgaard, c., Undersokelser og funn 1936— -1937 vedro- 

rende Carl XII:s lopegraver og dodssted ved Fredrikssten . 59: 212 
BR0GGER, A. W., Den norske bosetningen på Shetland-Ork- 

noyene 51: 263 

» » » , Vinlandsferdene , 56: 311 

BR0NDSTED, J,, Danmarks Oldtid 59: 450 

» » , Handel og Samiaerdsel i Oldtiden 59: 306 

Br0Ndum-Nielsen, J., se Danmarks gamle Landskabslove 
med Kirkelovene. 

BucHANAN, M., Anne of Austria, the Inf anta Queen 58: 424 

BuGGE, A., Den norske traelasthandels historie 51: 267 

BuLL, E., Bergenfareme i Amsterdam 51: 114 

» » , Historie og politikk 54: 196 

» » , se Nordisk kultur. 

Burckhardt, c. J., Richelieu, Der Aufstieg zur Macht 55: 408 

Burjam, H., se Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
Burkard, H., Die Frage des Luftschutzes fiir Archive und 

Akteien 57: 81 

BuscHBELL, G., Briefe von Johannes und Olaus Magnus .... 53: 131 
BuTTE, H., se Beschomer, H., Archivstudien. 

BöLow, B. v., Denkwiirdigkeiten 51: 492 

BAÄTH, L. M., Anteckningar om det s. k. Sturearkivet 52: 226 

» » » , Le ricerche Scandinave neirArchivio Vaticano 52: 124 

* * » , se Acta pontificum Svecica. 

Bässler, g., se Beschomer, H., Archivstudien. 
B0GGILD Andersen, C. O., Hannibal Sehested og Sir George 

Downing 60: 318 

» » » » , Statsomvaeltningen i 1660 56: 310 

Börjeson, H., Stockholms segelsjöfart 53: 341 

Bottiger, J., se Svenska kulturbilder. 

Cahen, L., Les conditions générales du commerce parisien å la 

fin du i8:e siécle 53: 336 

Calonius, i.. Den österbottniska sjöfarten och handeln 56: 417 

Cambon, Paul, Ambassadeur de France, par Un diplomat . 57: 395 

Cambridge Medieval History. VIII 56: 314 

Cambridge Modem History, billighetsupplaga 54: 82 

Carl, hertig av Västergötland, inledningsord vid Karolinska 

förbundets högtidssammanträde 56: 214 

Carlgren, W., Rapport angående historiska läroböcker .... 54: 55 

» » , Skogens roll i svenskt näringsliv 59: 220 

» » , Skolan och samförståndet i Norden 54: 371 

» » , se Norra Latin. 

Carlsson, E., Erikskultens uppkomst. Påven Alexander II:s 

brev till sveamas och götarnas konung K. . . . 59: 206 
» » , Karl XII och kapitulationen vid Perevolotjna 60: 315 

Carlsson, G., Handlingar rörande Helga lekamens gille, se 

Personhistorisk Tidskrift 1930. 

32 Carlsson, G., König Erich der Pommer xind sein baltischer 

Imperialismus 59: 206 

* L., se Samfundet Sankt Eriks årsbok 1934. 

Caspar, E., Geschichte des Papsttums 55: 70 

Cecil Papers 59: 459 

Cederberg, a. R., Aus der friihesten Geschichte der politi- 

schen Unabhängigkeit Finnlands 60: 187 

» » » , Johan Anders Jägerhoms uppehåll i S:t 

Petersburg sommaren 1788 60: 183 

» » » , Walhalla-Seuran kuningasmielisyydestä . 58: 417 

Celsing, g., se Karolinska förbundets årsbok 1932 — 33. 

Central State Archives 1932 — 1937, The 58: 71 

Chamier, J. o., William II 57: 85 

Chancellor, F. b., Prince Consort 52: 129 

Charlesworth, M. P., Documents illustrating the reigns of 

Claudius & Nero 60: 187 

Charléty, S., Histoire du Saint-Simonisme 53: 222 

Chauviré, R., La controverse sur Les lettres de la Cassette . . 56: 431 
Christensen, a. E., Danmarks Befolkning og Bebyggelse i 

Middelalderen 59: 308 

» » » , Der handelsgeschichtliche Wert der 

Sundzollregister 56: 213 

> » * , Sundzollregister und Ostseehandel. Re- 

sultate und Probleme 59: 70 

Churchill, W. S., Marlborough. His life and times 

55: 175; 57: 187; 59: 224 

» » » , Marlborough och hans tid 55: 176 

» * » , The world crisis 51 : 280 

Clason, F., Furudals bruks historia 59: 73 

» S., se Konstitutionsutskottets protokoll. 
» » , se Sandklef , A. 

Cleve, N., Svenskarna i Finlands jämåldersbebyggelse, se 

Den svenska expansionen över Östersjön. 
Cnattingius, H., Nicolaus Bothniensis' teser om Skriften 1584 

och Uppsala mötes beslut 58: 199 

Colliander, B., Staats- und Nationalgefuhl in Finnland .... 60: 58 
CoLLijN, I., se Sveriges bibliografi intill år 1600. 
» » , se Personhistorisk tidskrift 1930. 

CoLLiNDER, B., Folklynnesforskningens felkällor 56: 427 

Congrés International des sciences historiques, VIII., Zurich 

1938. Communications présentées 58: 403 

Con ventus primus historicorum Balticorum 59: 69 

CoopER, D., Talleyxand 60: 190 

Corpus Diplomatum Regni Danici, se Diplomatarium Danicum. 

CoRTi, E., Elisabeth, »Die seltsame Frau» 55: 409 

» » , Ludwig I. von Bayern 58: 95 

CoviLLE, A., Studies in Anglo-French History 56: 225 

Croneborg, o., Banérgravama i Danderyds kyrka 57: 283 

3 — i23568 ^^ Cronquist, a., Cortéger vid kröiim*gar och hov^ester i Stock- 
holm 51: 480 

Daae, L., Stortingserindringer 51: 114 

Dabrowski, J., Baltische Handelspolitik Polens und Litauens 

im XIV.— XVI. Jahrh 59: 70 

Dahl, Flemming, Andr» og Embedsstanden 59: 73 

» » , Andrae og Forholdstalsvalgmaaden 59: 73 

» » , C. G. Andraes Tåler i Udvalg 59: 72 

» » , Det Andrse-Heibergske Venskab 59: 73 

» , Folke, King Charles Gustavus ol Sweden and the 

English astrologers 57: 383 

Dahlberg, R., Några rader ur Runebergs Hanna i okänd 

version 53: 218 

» » , se Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

Dahlgren, E. W., se Med hammare och fackla. 

» , L., Frances von Koch 54: 53 

Dahlman, S., Reservationer till konstitutionsutskottets de- 

chargememorial 51: 490 

Dahlström, S., Abo brand 1827 52: 348 

Dalames hembygdsbok 54: 373 

Dalberg, N., se Linköpings biblioteks handUngar. 

Dalgren, L., Karlskoga historia 1586— -1936 58: 87 

Danmark-Norges Traktater 54: 68 

Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene . . 53: 219; 54: 60 
Danmarks Riges Breve, se Diplomatarium Danicum. 

Dannert, L., Gotland 1645 — 1654 59: 211 

Danske Sprog- og Litteraturselskab, ny Saxoedition, 54: 60 

» » » » , Bestyreisen for, se Be- 

styreisen for det danske Sprog- og Litteraturselskab. 
Dansk Historisk Tidskrift, se Historisk Tidskrift udgivet af 
den danske historiske Förening. 

Davies, c. c, The problem of the North- West frontier 53: 436 

Davis, J. D. S., George III 56: 434 

Daye, P., Leopold II 56: 224 

Deissmann, a., Forschungen und Funde im Serai 54: 69 

DELBRtJCK, H., Weltgeschichte fur alle 55: 169 

Demeter, k.. Private Wirtschaftsarchive in Berlin 57: 81 

» » , se Archivalische Zeitschrift band 41. 

Den svenska expansionen över Östersjön 59: 308 

Det norske folks liv og historie gjennem tidene 55: 282 

Deutschland und Polen 54: 204 

Dillen, J. G. v., Amsterdamsche notarieele acten betreffende 
den koperhandel en de uitoefening van mijnbouw wn me- 

taalindustrie in Zweden 59: 207 

Diplomat, Un, Paul Cambon, Ambassadeur de France, se 

Cambon, Paul. 
Diplomatarium Danicum 54: 284; 55: 160; 58: 409 

34 Diplomatarium Svecanum, se Acta pontificum Svecica. 

DoBEN, A., Wunschräume und Wunschzeiten 54: 298 

Documents of International affairs 55: 177 

DoERRiES, H., Dunkle Existenzen und Machenschaften im 

Schatten Peters des Grossen 59: 463 

DoNNER, G. A., Kampen om Fresearvet, se Donner, G. A., 

Striden om arvet efter köpmannen Jakob 
Frese. 
» » * , Striden om arvet efter köpmannen Jakob 

Frese 1455 — 1510 51: 264 

» , H., Karl August Ehrensvärds brev till general Johan 

August Meijerfelt under krigsåret 1789 60: 183 

» » , Konung Gustav III:s brevväxling med Adolf 

Fredrik Munck 53: 433 

DooLiN, P. R., The Fronde 56: 222 

DoPSCH, A., Freilassung und Wirtschaft im fruhen Mittelalter 53: 336 
» » , Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der 

Weltgeschichte 51: 480 

DoREN, A., Italienische Wirtschaftsgeschichte 55: 160 

Drolshagen, c, Die schwedische Landesaufnahme und Huf en- 
matrikel von Pommern als ältestes deutsches Kataster . . . 60: 325 

Droysen, J. g.. Historik 57: 185 

DuNGERN, O. v., Freiherr, Königsgericht und Reichsfursten- 

rat zur Zeit Kaiser Lothars III 59: 221 

DuNSDORFs, £., Der Aussenhandel Rigas im 17. Jahrhundert 59: 70 

» » , se Baltic and Scandinavian Countries. 
Dänische Wirtschaftsgeschichte 55: 159 

Ebeling, J. b., Louis XIII 58: 424 

EcKARDSTEiN, H. V., Die Entlassung des Ftirsten BiUow 52: 236 

Eden, N., Den svenska riksdagen under femhundra år 55: 398 

Edling, N., Lagläsaren Per Larssons dombok 1638 58: 80 

» » , Uppländska konungsdomar från vasatiden 54: 64 

Eesti riigi keskarhiivi toimetised, se Acta archivi centralis 

Estonia;. 
Efwergren, c, se Om studier och hjälpmedel vid studier. 
Ehrlich, b.. Der preussisch-wikingische Handelsplatz Truso. 59: 70 
» » , Truso und seine Beziehungen zur Wikingerfrage 54: 198 

EisEN, M. J., se Svio-estonica. 

EiTREM, S., Das Ende Didos in Virgils Aeneis 53: 336 

Ek, S., Studier till den svenska folkvisans historia 51: 481 

Ekblom, R., Idrisi und die Ortsnamen der Ostseeländer 52: 124 

» » , Vereinigungen unter den Nordländem im alten 

Russland 53: 336 

Ekengren, P., Några intryck från slagfältet vid Narva 59: 212 

Ekholm, g.. Ur Tacitusforskningens annaler 57: 384 

Eländer, R., Myten om den Ijushårige mannen i Erik XIV:s 

historia 58: 200, 411 

35 Elfstrand, P., Gästrikebibliografi 1927 — 1929 51: 115 

» », Kronobränneriet i Strömsbro 51: 115; 52:227 

» » , se Världshistorien skildrad i dess kulturhisto- 
riska sammanhang. 
Elgenstierna, g., Den introducerade svenska adelns ättar- 
tavlor 55: 167 

Elgqvist, E., se Hyltén-Cavalliusf öreningens årsbok. 

Elling, C, Pavilloneme i Kronprinsessegade 59: 455 

Enander, b., Carl Henrik Anckarsvärd och »disciplinbrottet» 

1813 51: 261 

» » , Västerbottens läns hushållningssällskaps his- 
toria 1814 — 1914 53: 222 

» » , se Svenska medeltidsregester. 

Encyklopedja Polska 59: 77 

Enequist, g., Nedre Luledalens byar. En kulturgeograf isk stu- 
die 57: 392 

Engdahl, P., Karl XII. En studie över hans personlighet ... 52: 128 
Engelhardt, k., Die Durchfuhrung des Postregals in Schwe- 

disch-Pommem 54: 76 

Englund, A., Hantverkarsläkter i Gefle på 1700-talet 53: 435 

Engström, S., Bo Jonsson 55: 391 

L'Enseignement de Thistoire contemporaine et les manuels 

scolaires allemands 59: 320 

Entholt, H. och Beutin, L., Bremen und Nordeuropa .... 59: 224 
Ericus Johannis Schroderus, Dictionarium Quadrilingue . . 52: 232 
Erinnerungen und Gedankendes Botschafters Anton Gräl Monts 53: 224 

Erixon, S., Skattefynd 56: 427 

» », se Dalamas hembygdsbok. 

» », se Svenska kulturbilder. 

Erlanger, P., Henri III 56: 221 

» » , La jeunesse d*Henri III 56: 221 

Erslev, k., Historiske AfhandUnger 58: 70 

» » , Oversigt över Middelalderens Historie, ny bear- 

bejdet af H. Koht 54: 296 

EssÉN, R., Illusionemas årtionde 60: 327 

Etzler, a., Sancte örjens Gille 52: 125 

EuLENBURG, P., Mit dcm Kaiser als Staatsmann und Freund 

auf Nordlandreisen 51 : 495 

Eulenburg-Sandels, a., se Eulenburg, P. 

EirsEBius, Kyrkohistoria 54: 80; 58: 90 

EvERS, A., Den svenska brännvinslagstiftningens historia, II . . 53: 136 

Fabricius, k., Den ufri Konge — et tilbagevendende Revolu- 
tionsmotiv 55: 270 

» » , Gennembruddet i dansk Historieskrivning og 

Historieforskning i 1870'eme og i88o'eme . . 60: 173 

» » , Sonderjyllands ftistorie fremstillet for det 

danske Folk. Tidsrummet 1805 — 1864 58: 84 

36 Fabricius, k., se Historisk Tidskrift udgivet af den danske 

Historiske Förening. 
Fagerlund, L. W., Anteckningar rörande samfärdseln mellan 

Sverige och Finland 54: 76 

Fahlbeck, E., se Sveriges riksdag. 

Fahlborg, b., Ett blad ur den svenska handelsflottans his- 
toria 54: 68 

Falk, E. V., Daniel Tilas och Fredrik Gyllenborg 56: 92 

Falk, W., Hjämeska huset och dess invånare 60: 185 

Fataburen 52: 228 

Fawtier, R., La chanson de Roland 54: 214 

Federley, b., Johan Tandefelt från egendoms jobbare till poli- 
tisk projektmakare 58: 416 

Fehr, H., Die Entstehung der schweiz. Eidgenossenschaft . . . 54: 384 
Feller, R., Die schweizerische Geschichtsschreibung im 19. 
Jahrhundert. Mit Beiträgen von Giuseppe Zoppi und Jean 

R. de Salis 58: 402 

Fersen, a. v.. Dagbok IV 56: 422 

Festskrift för professor Otto Hjalmar Granfelt 55: 161 

Festskrift til Halvdan Koht på sekstiårsdagen yde juli 1933 . . 53: 335 
Festskrift tillägnad Professor, Juris och Filosofie Doktor Nils 
St Jernberg, se Stockholms Högskolas Juridiska och Huma- 
nistiska Fakulteter. 
FiNK, G., Die Frage des Liibeckischen Patriziates im Lichte der 

Forschung 59: 222 

Finkel, L., Bibljografia Historji Polskiej 54: 298 

Finlands arkiwäsen, kommittébetänkande 56: 83 

Finlands medeltidsurkunder 54: 63; 56: 84 

Finlands svenska folkdiktning 53: 132 

FiNNSON, H., Stockholmsrella 56: 426 

FiRTH, C, Commentary on Macaulay's History of England . . 58: 426 
Fleetwood, G., Konservering och avgjutning av medeltida 

sigill i riksarkivet 59: 202 

» , H., Riksvapnet Tre kronor 55: 159 

» , * , Svenska medeltida kungasigill 56: 412 

Fleming, H., Maria Stuart, recension 56: 431 

Flodström, G., se Studier över den svenska riksdagens sociala 

sammansättning. 
FocH, F., Mémoires pour servir k Thistoire de la guerre de 1914 

— 1918 53: 226 

Folkens historia genom tiderna. Illustrerad världshistoria . 59: 76, 456 

Fomvårdaren 54: 66 

Forssell, A., Källor till kansli- och arkivväsendets historia 56: 82 
» » , Några bidrag till mantalsskrivningslagstift- 
ningens historia 1723 — 1819 52: 226 

» » , se Konstitutionsutskottets protokoll. 

» » , se Kungl. Mäj:ts kanslis historia. 

» » , se Utrikesförvaltningens historia. 

37 Forssell, N., Brigadgeneralen Jean Sarrazin 51: 261 

» » , Krigsberedning, civil beredning och statsråds- 
beredning 51: 118, 278 

» » , Svenska postverkets historia 56: 311 

» » , se Kungl. Maj:ts kanslis historia. 

» » , se Wallinska skolan, minnesskrift. 

FoRSTREUTER, K., sc Archivalische Zeitschrift band 40. 

Frank, W., Hofprediger Adolf Stoecker 55: 284 

» » , Nationalismus und Demokratie in Frankreich . . 55: 284 

» » , Zur Geschichte des Nationalsozialismus 55: 284 

» » , se Historische Zeitschrift. 

Franz, G., Der deutsche Bauemkrieg 54: 215; 55: 285 

Frj^s, L., Obrona Jasnaj Gory w r 1655 59: 78 

Frederking, H., Archivalienkonservierung 51: 262; 52: 226 

Fredrik II., se Borchardt. G. 

Fridholm, R., Militieombudsmannaämbetets tillkomst 51: 490 

Friedell, E., Weltgeschichte der Neuzeit 56: 99 

Friedlaender, i.. Riksarkivets utländska pergamentsbrev . . 56: 82 

Friesen, o. v., Har det nordiska kungadömet sakralt ursprung? 54: 372 

Frus, Aage, Kong Oscar II:s Breve til Henning Hamilton . . 58: 209 
Friis, Aage, paa Halvfjerdsdagen den 16 August 1940. Smaa- 

skrifter tilegnede Professor, Dr. phil 60: 318 

Frus, Aage, Skandinavismens kulmination 56: 425 

» » , Statsraadets forhandlinger om Danmarks uden- 

rigspolitik 1863 — 1879 56: 217 

» » , se Hamilton, H. 

Fritzemeyer, W., Christenheit und Europa 53: 336 

Fruin, R., se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43. 

Från Gästrikland 51: 115; 52: 227; 53: 434 

FuETER, E., Geschichte der neueren Historiographie 56: 219 

Fulford, G., George IV 56: 434 

FÄHRiEUS, R., Magnus Gabriel de la Gardie 57: 387 

Färnström, E., Om källorna till 1571 års kyrkoordning 55: 278 

» » , se Laurentius Petris kyrkoordning. 

Föreningen Gamla Halmstads årsbok 54: 210 

Försäkringsväsendets historia i Sverige 56: 311 

Gadelius, b., Renässansläkaren och häxväsendet 56: 211 

Gaessner, H. , Schwedens Volkswirtschaf t unter Gustav Vasa. I. 51: 268 
Galbraith, v. H., An Introduction to the use of the Public 

Records 55: 173 

Galster, g.. Det kgl. Myntcabinet efter Johs. Wiedewelts 

Tegninger 1781 59: 455 

Gammal Hälsingekultur 52: 227; 54: 65 

Gardberg, J., Kimito friherreskap 55: 391 

Gardell, S., Gravmonument från Sveriges medeltid 57: 392 

Gathorne-Hardy, g. M., A short History of International 

Affairs 1920 to 1934 55: 177 

38 Gautier, E. F., Genséric, roi des Vandales 56: 220 

Geiger, o., Die Urkunden des vormaligen Benediktinerklo- 

sters St. Mang in FUssen 52: 227 

Geissler, b., se Gustav Adolf und Deutschland. 

Generalstaben, Sveriges krig 161 1 — 1632. V 58: 200 

Generalstaben (norska), Elleveårskrigens militaere historie I 57: 69 

Germanenerbe, Zeitschrift fur deutsche Vorgeschichte 58: 407 

Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs . . . 57: 286 

Geschichte Schleswig-Holsteins 54: 285 

GiHL, T., se Utrikesförvaltningens historia. 
Glasmeier, H., se Beschomer, H., Archivstudien. 

Gluck, P., Graphologie und Geschichtsforschung 53: 331; 

54: 202; 55: 171 
Gobineau, c. S. de, Correspondance entré le comte de Go- 

bineau et le comte de Prokesch-Osten 

(1854 — 1876) 54: 294 

» , J. A. DE, Brev från Stockholm 1872 54: 75 

GoETz, W., Die Entstehung der italienischen Nationalität . . . 59: 221 

GoLDSMiTH, M., Drottning Kristina 54: 67 

GoocH, G. P., Before the war 56: loi 

GoRCE, M., se Barante, P. de. 

Gotländskt arkiv 55: 399 

Gottlundska kopieboken i Finlands statsarkiv 55: 62 

Grandinson, k. G., Närkes medeltida urkunder 56: 84 

Grabowsky, a., se Haushofer, K. 

Granfelt, O. H., festskrift för, se Festskrift för professor Otto 
Hjalmar Granfelt. 

Grape, a., Comenius, Bengt Skytte och Royal Society 56: 212 

Grau, W., Antisemitismus im spätén Mittelalter 56: 437 

» » , Wilhelm von Humboldt und das Problem der Ju- 
den 56: 437 

Grauers, S., se Sveriges riksdag. 

» » , se Världshistorien skildrad i dess kulturhisto- 

riska sammanhang. 

Greenaway, g. W., Arnold of Brescia 52: 344 

Gretffenhagen, o., se Revaler Stadtarchiv. 

» » , se Revaler Bdrgerbuch 1409 — 'I624. 

Grekov, b. D., Kievskaja Rus 60: 322 

Grimberg, c. Svenska folkets underbara öden. Supplement 57: 64, 

392 

» » , Världshistoria 55: 284 

Gross, L., Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 

1559 bis . 1806 55: 406 

» » , se Bittner, L. 

Granström, P. O., Ameril^a 54: 386 

Gröger, H., se Beschomer, H., Archivstudien. 

Grönberg, £., Bankosedelf rågan under inflationstiden 1808 — 

1812 56: 412 

39 Grönroos, H., England, Sverige och Ryssland 1719 — 1721 . . 51: 487 

Guide international des archives 55: 405 

GuiSEPPi, M. S., A Guide to the Manuscripts preserved in the 

Public Record Office 55: 1 73 

GuLLSTRAND, R., Bidrag till den svenska sockensjälvstyrel- 
sens historia 54: 66 

» » , Socknarnas självstyrelse i historisk bel3rs- 

ning 54: 67 

Gummerus, H., Konni Zilliacus 54: 75, 208 

GuNNE, G. O., Kvarteret Mäster Mikael och skarprättaren Mi- 
kael Reisuer 51: 480 

Gustav Adolf und Deutschland, Schweden und Nordeuropa . . 55: 63 

Gustavsson, G. och Hägg, E., Stockholms ångbåtssjöfart . . 53: 341 

GusTAWSSON, K. A., Fornminnesinventeringen i Gästrikland 52: 227 

Gyldendals världshistoria 56: 410 

Gt)LZOw, E., Ernst Moritz Amdts Briefe aus Schweden 54: 205 

GtJxHLiNG, W., se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43. 

GöDEL, W., Bergslagsliv på 1870-talet 57: 75 

» » , Riksantikvarieämbetet 51 : 269 

GÖRANSSON, J., Aftonbladet som politisk tidning 1830 — 1835 57: 392 
Göring, H., se Knaurs Weltgeschichte. 
Götlind, J., se Svenska kulturbilder. 

Haake, P., Christiane Eberhardine und August der Starke . . 52: 128 
Haase, R., Das Problem des Chiliasmus und der 30-jährige 

Krieg 54: 298 

Hacker, L. M. och Kendrick, B. B., The United States since 

1865 56: loi 

Haeuser, P., se Bibhothek der Kirchen väter. 

Hafström, Georg, Nyhamn 53: 134 

» , Gerhard, Riksgränsen mellan Södra Möre och 

Blekinge 54: 382 

Hagberg, L., Ordets makt, medicinska formler och besvär- 
jelser till invärtes bruk 52: 229 

» » , se Svenska kulturbilder. 

Hagnell, E., Are Frode och hans författarskap 59: 204 

Hahr, a., Uppsala slott och dess rikssal 53: 221 

Haintz, o., Karl XII. von Schweden im Urteil der Geschichte 56: 420 

» * , Klissow 1702 58: 81 

» » , König Karl XII. von Schweden 56: 215 

Halecki, o., Kulturgeschichte und Geschichtsphilosophie . . 59: 221 

» » , Les Jagellons et la Livonie : 59: 70 

Hallendorff, c. Konung Oscar I:s poHtik under Krimkriget 52: 349 

» » och ScHucK, A., History of Sweden 54: 380 

Haller, J., Das Pabsttum 55: 70 

» », se Knaurs Weltgeschichte. 

Hals, H., se Lorenzen, V. 40 !iMii.TON, E. J., Monetary Inflation in Castile 1598 — 1660 51: 274 
» , H., Anteckningar rörande förhållandet mellan 

Sverige cx:h Danmark 1863 — 1864 56: 216 

» » , The English Brass & Copper Industries to 

1800 51: 272 

^MMARGREN, H., Gotland, en försvarshistorisk och ekonomisk- 
geografisk studie 59: 218 

\MMARSTRÖM, M., Om runskriftens härkomst 51: 263 

\MPE, K., se Knaurs Weltgeschichte. 

/^ND£LSMANN, M., La poUtique polonaise sur la Baltique aux 

XVIII et XIX siécles 59: 70 

cindlingar till belysning av det svenska kansliväsendets his- 
toria 52: 225 

cindwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums 57: 82 

A.NOTEAU, J., se Mémoires de la Reine Hortense. 
ANOTAUX, G. och La Force de, Histoire du cardinal Riche- 

Ueu 56: 100; 57: 82 

» » , Mon temps 54: 85; 58: 429 

ANSEN, H. P., Hr Stafens Regnskabsbog 1672 — 171 2 59: 455 

ans Järtas och B. v. Beskows brevväxling 51: 276 

ANSSON, S., Ur den svenska arbetarrörelsens historia 59: 220 

ARTMANN, J. L., se Studier över den svenska riksdagens sociala 

sammansättning. 

ARTMAN, K. J., Karl XII och hans förnämsta tromän .... 53: 222 

» » * , Karl XII och hessama 55: 279 

» » » , Randanteckningar i anledning av Harald 

Hjämes uppsats: »Karl XII, hans livsverk 

från riksförsvarets synpunkt» 53:2i8, 222 

» » » , se KaroUnska förbundets årsbok 1934. 

^ARTUNG, F., Die Entwicklung der konstitutionellen Monar- 

chie in Europa 59: 226 

» » , se Jahresberichte fiir deutsche Geschichte. 

[aschke, F., Die Sprache RicheUeus nach seinem Brief wechsel 56: 100 
[asselberg, c. J. F., Religionsvården bland lapparna i 

Jämtland och Härjedalen 54: 66 

» , G., Frösö trivialskola. Ett kapitel ur Norrlands 

kulturhistoria 57: 72 

» » , Olof Högbergs »Den stora vreden» 54: 77 

» » , se Jämtlands domböcker och landstingspro- 

tokoll. 
Hassinger, E., Zwei Denkschriften Josias Cederhjelms und die 

preussisch-russischen Beziehungen in den Jahren 1710/1711 58: 205 
Hass0, a. g., se Historisk Tidskrift udgivet af den danske 
Historiske Förening. 

Hausen, R., Kastelholms slott och dess borgherralr 54: 295 

» » , se Finlands medeltidsurkunder. 

Hauser, H., De la väleur historique du »Traité d*économie 

politique» d'Antoine de Montchrestien 53: 336 

■ 

41 


Haussr, H., La préponderance espagnole 54: 384 

Haushofer, k., Jenseits der Grossmächte 52: 352 

» » , se Kjellén, R.-Hausholer, K. 

Hebbe, P. M., Den. svenska lantbrukslitteraturen I 60: 185 

Hbbbr, g.. Are Frodes kronologi 59: 204 

Heckscher, E. F., Den svenska handelssjöfartens ekono- 
miska historia sedan Gustal Vasa 60: 312 

» » » , Den svenska järnhanteringens historia i 

fågelperspektiv 60: 179 

» » » , £n befolkningsstatistik frän det adertonde 

århundradets första hälft 53: 335 

» » » , En undersökning av svenska privata af- 
färsarkiv 53: 329 

» » » , Ett svenskt krigsskadestånd för 300 år 

sedan 53: 335 

» » » , Hur Sveriges bönder förlorade sin jord 

och hur de återvunno den 55: 269 

» » » , Natural- und Geldwirtschaft in der Ge- 

schichte 51: 480 

» » * , Natural and money economy 51: 480 

» » » , Peter Westman. En vidlyftig Stockholms- 
köpman under frihetstiden 58: 309 

» » » , Svenskt och utländskt i Sveriges ekono- 
miska liv 53: 335 

» » » , Sveriges ekonomiska historia från Gustav 

Vasa 56: 214 

» » » , Sveriges ekonomiska utveckling i fågel- 
perspektiv 53: 335 b 

» » » , The place of Sweden in modem economic 

history 53: 335 

» » » , Un grand chapitre de Thistoire du fer: le 

monopole suédois 53: 355 

* » » , förord, se Tarle, E. 

» » » , se Baltic Countries. 

» , G., Konung och statsråd i 1809 års författning 54: 71 

» » , Riksdagen och statsrådens reservationsrätt 

åren 1809 — 1858 51: 490 

» » , Till frågan om statsrådsberedningens upp- 
komst 51: 277 U 

» » , se Statsråd, de nordiska ländemas. ^ 

Hedar, S., Bokbindama Markus Sigfridsson och Mauritz Zim- ^ 

merman 54: 58 

» » , Den senare skogskommissionens i Skaraborgs län 

handlingar 53: 329 1 

» » , Enskilda arkiv under karolinska tiden 55: 275 ^ 

» » , Kammarkollegiets protokoll med bilagor. I 55: 63 | 

» » , Offentliga handlingar hos Stockholms kryddkrä- 

mare, hökare och krögare 57: 63 

42 i HsDiN, £., se Hamilton, H. 

Hedlund, G., Bröllopsseder i Ovansjö socken i Gästrikland 

vid i8oo-talets mitt 53: 435 

» , K., Gästrikländska stenäldersfynd 1928 — 1930 .. 51: 115 
» » , Redogörelse för Gästriklands hembygdsföre- 
ningar 1928 — 1930 51: 115 

Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 56: 421; 60: 55 

Heikel, i. a., Eusebius' kyrkohistoria 58: 90 

Hein, M., Das neue Gebäude des Staatsarchivs zu Königsberg 52: 226 

» » , Gustav Adolf 58: 200 

Hellström, G., Andreas Litorinus 56: 427 

Hemmer, R., Den svenska befolkningens på Runö älder ... 55: 161 
» » , Spörsmål angående den gamla svenska straff- 
rätten 54: 61 

» » , Vad förstår östgötalagen med gävträl? 54: 62 

Hennig, R., Atlantische Fabelinseln 56: 313 

» », Der mittelalterliche Handelsverkehr in Osteuropa 55:173 

» » , Die These einer vorcolumbischen portugisischen 

Geheimkenntnis von Amerika 56: 313 

» » , Terrae incognitae 56: 313 

Henning, S., Upplandslagen enligt Codex Esplunda 55: 275 

Hennings, B., Gustav III som kronprins 55: 391 

Henrichsen, c. L., se Adam af Bremen. 

Henschen, F., Några drag ur sjukdomamas historia 54: 282 

Herbst, S., Der livländische Krieg 1600 — 1602 59: 71 

♦ » , Wojna inflancka 1600 — 1602 58: 414 

Heritier, J., Marie Stuart et le meurtre de Damley 56: 432 

Herlitz, N., Anförande vid Karolinska förbundets högtids- 
sammanträde 56: 214 

» » , Grundzuge der schwedischen Verfassungsge- 

schichte 59: 454 

» >► , Sweden: A modem democracy on ancient foun- 

dations 59: 454 

» » , Svensk självstyrelse 54: 77 

» » , se Sveriges riksdag. 

Hermansson, H., The problem of Wineland 56: 312 

Herre, P., Die kleinen Staaten Europas und die Entstehung 

des Weltkrieges 59: 78 

Herwerden, P. J. v., Oranje, Nord-Europa en de Watergeuzen 58: 412 

Herz, L., Rätsel um Fritz von Holstein 53: 142 

Hessel, a.. Von modemen Fälschem 51: 481 

Hesselman, b.. Från Marathon till Långheden 55: 402 

» » , Långheden och Helsingeskogen 51: 481 

» » , se Ericus Johannis Schroderus. 

Hesslén, g., Statsrevisorerna och den styrande makten ... 51: 490 
» » , se Studier över den svenska riksdagens sam- 
mansättning. 
» » , se Sveriges riksdag. 

43 Hessler, c. a., Den svenska ståndsriksdagen 55: 399 

» » » , Geijer som politiker. Hans utveckling fram 

till 1830 57: 392 

HiLDEBRAND, B., Anteckningar till svensk numismatisk och 

arkeologisk-historiografisk bibliografi 55: 391 

» » , Bror Emil Hildebrand 54: 383 

» » , C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser 

med Sverige 1816 — 1837 57: 392 

» » , Esbjörn Blåpanna och hans arvingar 55: 162 

» » , Forstenasläkten och Siöbladsnamnet 51: 261 

» » , Gråbergiana. En florentinsk axplockning . 57: 283 

» » , Kardinal Stef ano Borgia och Sverige 57: 383 

» » , Scheeleforskning och Scheelelitteratur .... 56: 212 

» » , Till släkten Kierkegaards historia 54: 59 

» , K., se Sveriges riksdag. 

» , K. G., England och Sverige 1707. Några bidrag 57: 282 

» » » , Polen 1704 — 1709 56: 214 

» » » , se Karolinska förbundets årsbok 1935. 

» , R., Der sächsische Staat Heinrichs des Löwen. 58: 213 

Hiltebrandts Dreiiache schwedische Gesandschaltsreise (1656 

—1658), C. J 58: 216 

HiNTZE, B., se Svenska kulturbilder. 

HiRN, H., Alexander Armfelt. Ungdom och läroår intill 1832 59: 216 

Historical Manuscript Commission 59: 459 

Historieläramas förenings skriftserie 59: 219 

Historischer Atlas der Provinz Pommern 59: 463 

Historische Zeitschrift 54: 213; 55: 405 

Historiska och litteraturhistoriska studier 53: 218; 54: 295 

Historisk Tidskrift för Finland 56: 93; 60: 55 

Historisk Tidskrift udgivet af Den Danske HiBtoriske Före- 
ning 51: 262; 54: 283; 59: 62; 60: 173 

Historisk Tidskrift utgitt av Den Norske Historiske Förening 51: 114 
HjELHOLT, H., Den dansk-tyske Arkivudveksling i April — 

Maj 1936 57: 381 

» » , Friedrich Meinecke 57: 388 

» » , Gehejmearkivet i Tiden fra Enevaeldens Ind- 

forelse til Rigsarkivets Oprettelse 59: 203 

HjÄRNE, E., Bemstensriddaren och Tacitus 58: 406 

HoFRÉN, M., Herrgårdar och boställen. En översikt över bygg- 
nadskultur och heminredning å Kalmar läns herr- 
gårdar 1650 — 1850 57: 181 

» » , se Svenska kulturbilder. 

HoFSTEN, N. v., se Lychnos. | 

HoLCK, P., Cort Adeler 55: 65 ■ 

HoLDEN, A., Uncle Leopold 56: 223 j 

Holland Rose, J., Great Britain and the Baltic 1780 — 1812 57: 81 I 
Holm, N. F., Göran Nordbergs Konung Carl XII:tes historia, 

ett tvåhundraårsminne 60: 314 

44 HEoLMBERG, A., Berzeliusporträtt. Illustrerad beskrivning . . . 60: i8o 
» » , Kungl. Vetenskapsakademiens äldre skrifter i 

utländska översättningar och referat 60: i8o 

» , N., Medelklassen och proletariatet 54: 207 

Holmbäck, Å., Uppkomsten av kronans anspråk på skog inom 

Älvdalens socken 54: 209 

HoLMÉR, F., se Lorenzen, V. 

Holmgren, G., Gamla Uppsala och Mora äng i medeltidslagar- 
nas föreskrifter 58: 73 

Holmquist, H., Forschungen zur Kirchengeschichte Schwe- 

dens in der Wasazeit (1523 — 1654). Sammel- 

bericht uber die Epoche 1918 — 1938 59: 461 

» » , Reformationstidevarvet 1521 — 1611 54: 64 

Holst, v., Karl Gustaf Tessin ' 57: 69 

Homan, b., Stephan der Heilige 59: 221 

Hoppe, R., Elias Martins Stockholmsbilder 52: 229 

Horn, D. B., British Diplomatic Representatives 1689 — 1789 55: 169 
Horn, V., Den sturske Montgomery. Kvinnotjusare, kunga- 
gunstling, statsfånge 59: 215 

Hornborg, E., Finlands hävder, IV 53: 435 

» » , Finlands kristning 51: 1 14 

* » , Från forntid till nutid 58: 423 

» » , Försvaret av de östra riksdelarna och Karl 

XII:s krigsledning 1701 — 1714 56: 214 

» » , Historia och historieuppfattning 55: 166 

» » , se Sundquist, Finlands folkmängd. 

Horstmann, H., Wallensteins Flotte vor Wismar. Eine flag- 

gengeschichtliche Studie 59: 460 

Huizinga, J., Burgund, eine Krise des romanisch-germani- 

schen Verhältnisses 53: 219 

» » , Wege der Kulturgeschichte 51: 483 

Hult, O., Om Paracelsus i äldre och yngre forskning 56: 212 

» » , se Lychnos. 
Hultenberg, H., se Churchill, W. S. 
HuLTiN, A., se Svenska litteratursällskapet i Finland. 

HuLTKViST, G., Skottet vid Fredrikshall 57: 388 

Humanistiska föreningen vid Stockholms Högskola, Skrifter 

utgivna av 59: 211 

HuMBLE, N. C, Två hälsingesocknar 55: 167 

HviDTFELDT, J., sc Scaudia. 
HtJBNER, R., se Droysen, J. G. 

Hyltén-Cavalliusf öreningens årsbok 55: 402 

Hägg, E., se Gustavsson, G. och Hägg, E. 
» , G., se Lychnos. 

Häggman, J., Reformationstidens poUtiska historia 54: 300 

Hälls jö, K. E., se Dalamas hembygdsbok. 

Häpke, R., Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geistes- 

kultur 51: 268 45 HöFLBR, O., Kultische Geheimbunde der Germanen 55: 406 

Hölj ER, £., se Baltic Countries. 

HÖJER, C.-H., se Studier över den svenska riksdagens sociala 

sammansättning. 
» , T., Christopher Springer och principalatslrägan vid 

1742 — 43 års riksdag 59-454 

» , T. T: SON, Bernadotte und Davout im Winter 1813 — 

1814 58: 83 

» » » , Bismarck, Decazes och den europeiska kri- 
sen 1875 60: 60 

» » » , Carl Johan i den stora koalitionen mot 

Napoleon 55: 392 

» » » , Carl Johan och bourbonerna 18 13 — 1814 . . 56: 424 

» » ^» , Carl Johan och M:me Récamier. Några 

otryckta brev i det Bemadotteska familje- 
arkivet 58: 309 

» » » , Carl Johans kapitulationsanbud till Davout 54: 206 

» » » , Ett brev från August Wilhelm von Schlegel 

till Carl Johan 1814 58: 309 

» » » , Historien — en försummad nationell tillgång 56: 410 

Ibn Fadlan, tysk översättning 55: 173 

In alto 52: 344 

INDREB0, G., Grönland 59: 308 

Inventare des Wiener Haus-, Hof und Staatsarchivs 55: 406 

Invinskis, i., Die Handelsbeziehungen Litauens mit Riga im 

14. Jahrhundert 59: 70 

IsAAC, A., Minnen 53: 137 

Iso tietosanakirja, se Bergh, V. 

IvERUS, G., Erik August Tersmedens dagbok 1788 60: 182 

Jaakkola, J., Finlands handel under tidigare medeltiden . . 55: 394 

» » , Finlands vägar 55: 394 

» » , Suomen varhaishistoria 55: 393 

» » , Suomen varhaiskeskiaika 59: 62 

» » , Vanhimmat historialliset kopiokirjamme 52: 231 

» » och Roos, J. E., Vuoden 1616 vaditusluettelot 58: 75 

Jacobsen, L., se Diplomatarium Danicum. 

» » , se Historisk Tidskrift udgivet af den Danske 

Historiske Förening. 
» » , se Scandia. 

Jacobson, E., Den stora branden i Klara den 8 juni 1751 . . 57: 72 
» , G., se Norstedts världshistoria. 
* » , se Schuck, A., Kjellberg, E. och Jacobson, G. 

Jacoby, J., Le secret de Jeanne d'Arc 56: 221 

Jagow, k., Jugendbekentnisse des alten Kaisers 59: 316 

Jahresberichte fur deutsche Geschichte 55:71; 56:219; 57:393 

Jakobsson, T., Uber die Schussweiten der schwedischen Ar- 
tillerie der Gustav-Adolf-Zeit 59: 71 

46 Jankuhn, H., Die Ergebnisse der Ausgrabungen in Haithabu 59: 70 
Janson, F. £., The background of Swedish Immigration 1840 

— 1930 53: 140 

Jansson, A., Försvarsfrågan i svensk politik från 1809 till 

Krimkriget 55: 392 

Jarring, g.. Arkivstudier i Turkiet 59: 213 

Jaworski, F., se Ortwed, E., Cistercieordenen og dens Klostre 

i Norden. 

Jeixicoe, J. R., The submarine peril 54: 387 

Jenkinson, H., a Manual of Archive Administration 57: 286 

» » , Ziele und Arbeiten des Britischen Archivver- 

bandes 57: 80 

Jensch, g., Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert 52: 125 

Jensen, H., Dansk Jordpolitik 1757 — 1919. I 56: 310 

» » , Dansk-norsk Vekselvirkning i det 18. Aarhun- 

drede 57: 388 

» » , Den tyske Kulturkamp efter 1871 57: 388 

» » , Fr. Jul. Kaas og A. S. 0rsted i 1826 51: 262 

Jessen, k.. Den seldste Bebyggelse i Norden 51: 114 

JoFFRE, J., Mémoires du maréchal Joffre 1910 — 1917 53: 226 

Johansen, P., Libri de diversis articulis 1333 — 1374 ^5: 276 

Johansson, J. V., Extraposten 1792 — 1794. Studier i 1790- 

talets svenska press- och litteraturhistoria 57: 390 

Johnsen, o. a.. Bergens og Norges handel på Livland i eldre 

tid 56: 418 

> » » , Borgerlig selvstyre i T0nsberg under ene- 

veldet 53: 336 

» » » , Die wirtschaftlichen Grundlagen des älte- 

sten norwegischen Staates 59: 221 

» » » , Norges bönder 56: 425 

» » » , Norges folk i middelalderen 59: 309 

» » » , Norges nedgång i senmiddelalderen 55: 394 

Johnson, E. N., Adalbert of Hamburg-Bremen 54: 299 

Jomsburg. Völker und Staaten im Osten und Norden Europas . 57: 184; 

58: 84; 60: 58 
Josephson, R., se Lorenzen, V. 
JUDGES, A. V., Wirtschaftsakten, ihre Sicherung und Benut- 

zung in England 57: 81 

Jungersen, k., 0sters0en i Danmarks Historie 56: 94 

Justiniani, J. E. F., Richelieu 56: 222 

JuvA, E. W., Finland och kampen om Östersjön 56: 94 

Jyske Lov 54: 60 

JÄGERSKIÖLD, o., Erik Wrangel och den preussiska utrikes- 

ledningen 1758 — 1760 57: 283 

» » , Lovisa Ulrikas arkiv 60: 54 

» , S., Aktstycken rörande verksamheten vid 

svenska armén 1708 — 1709 57: 281 

47 JÄGERSKIÖLD, S., De polska arkiven och den karolinska epo- 
ken 56: 214 

» » , se Karolinska förbundets årsbok 1932 — 33, 

1935. 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. . . . 53: 222; 55: 166 

Jåmbruksförbundet 1906 — 1931 51: 280 

JÄRTA, H., Brevväxling, se Santesson, C. 

J0RGENSEN, E., Historieskriveren C. F. AUen 60: 318 

» » , Middelalderlig historisk litteratur paa mo- 

dersmaalet 51: 264 

» , H., Det 7. nordiske Historikermode i Keben 

havn 8. — 14. August 1939 60: 173 

» » , se Historisk Tidskrift udgivet af den Danske 

Historiske Förening. 

» , P. J., se Danmarks gamle Landskabslove med 

Kirkelovene. 

» » » , se Nordisk kultur. 

j0rgensens Breve, A. D 59: 62 

Kaijser, F., rf § 57 60: 184 

Kaiser, H., se Beschomer, H., Archivstudien. 
Kammarkollegiets protokoll med bilagor, se Hedar, S. 

Kampen om 0stersj0en 56: 93 

Kancelliets Brevboger vedrorende Danmarks indre Forhold 

1633 — 1634 56: 214 

Kardinal Richelieus memoarer 53: 133 

Karling, S., När Makalös byggdes 51 : 480 

» » , se Svio-estonica 1934. 

Karl Johans brev till riksståthållaren Mömer 18 16 — 181 8... 56: 88 

Karl Johans Förbundets Handlingar 1927 — 1930 51: 118 

Karlsson, W., Ett svenskt herremanshem på 1700-talet 60: 317 

Karlskrönikan, se Svenska Historiska Föreningen. Äldre 
svenska handskrifter i facsimile. 

Karolinska förbundets årsbok 1931 53: 332 

» » » 1932—1933» 1934 54:286 

» » » 1935 55: 165 

» » » 1936 56: 214 

» » » 1937 57: 281 

» » » 1938 58: 204 

» » » 1939 59: 212 

» » » 1940 60: 313 

Karstens, L., Die Entwicklung und der Charakter der letti- 

schen Geschichtswissenschaft 60: 58 

Katalog des estländischen Generalgouvemeursarchivs aus 

der schwedischen Zeit. i — 2 58: 72 

Keilhau, W., Strejflys över Marx 53: 223 

» , , se Det norske folks liv og historie. 

» » , se Scandia. 

48 Keulsnbenz, H., Holstein-Gottorff, eine Domäne Schwedens 60: 189 

Kellerman, g.. Från medeltid till reformation 54: 202 

» » , Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan 

1470 — 1497 55: 274 

Kellgren, K. G., Skördeförhällandena på Gotland under 

Karl XII:s regering 53: 332 

Kendrick, b. b.» se Hacker, L. M. 

Kenkman, R., se Revaler Stadtarchiv. 

Keyser, £., Die Geschichtswissenschaft, Aufbau und Äuf* 

gaben 51: 478 

Kitzig, b.. Der Leichenzug Gustai Adolfs 59: 209 

» » , Gustav Adolf, Jacobus Fabricius und Michael 

Altenburg 56: 418 

Kjellberg, E., se Schuck, A., Kjellberg, E. och Jacobson, G. 

» , S. T., se Svenska kulturbilder, 

KjELLÉN, R. — Haushofer, K., Die Grossmächte vor und 

nach dem Weltkriege 52: 351 

KjöLLERSTRöM, S., Striden omkring kalvinismen i Sverige 

under Erik XIV 55: 275 

Kleberg, J., Amiralitetskollegium-marinförvaltningen. Bio- 
grafiska anteckningar 55: 401 

» , T., Svensk antiklitteratur 59: 457 

Klein, E., se Svenska kulturbilder. 

Klercker, c. af, se Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 
Klockhoff, a.. Danviks hospital. Dess rättsliga ställning ... 56: 416 
Kläui, P., se Nabholz, H. 

Knaurs Weltgeschichte 55: 168 

Knös, b., Guillaume Budé och den franska humanismens re- 
nässans 60: 187 

KoczY, L., Danzig und Riga 59: 70 

» » , Jomsborg (m. fl. undersökningar) 54: 297 

» » , The Baltic policy and the Teutonic Order 57: Si 

KoHL, D., Dietrich Pining und Hans Pothorst 56: 312 

KoHT, H., Gråfelden i norsk historie 51: 114 

» » , Norsk historie i lys frå aettehistoria 55: 394 

» » , Vereinigte Königreiche des späteren Mittelalters 59: 221 
» » , Verknaden av unionen med Danmark på det 

norske bondestande 56: 93 

» » , se Cambridge Medieval History. 
» » , se Erslev, K. 
Koht, H., festskrift, se Festskrift til Halvdan Koht på sek- 

stiårsdagen. 
KoLMODiN, J., se Karolinska förbundets årsbok 1935. 
Kommittén för utgivning av äldre handskrifter i facsimile ... 59: 203 

KoNOPCZYNSKi, W., Dzieje Polski nowoz5rtnej 59: 77 

» » , Poland and Sweden 55: 393; 57: 81 

» » , Polska a Swecija 55: 393 

» » , Polski Slownik Biograf iczny 55: 169 4 — i23668 49 Konstitutionsutskottets protokoll vid 1810, 1812 och 1815 äxs 

riksdagar 52: 233 

KoppE, W., Lttbeck-Stockholmer Handelsgeschichte 55: 395 

» » , Lubeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. 

Jahrhundert 54: 210 

» » , se Jomsburg. 

» » , se Samfundet Sankt Eriks årsbok 1934. 

KoROT, V., Cuzozemni podorozni po schidnij Evropi do 1700 t 58: 201 

KoRNERUP, B., Reformationen i Danmark 56: 417 

KoRST, K., se Tabeller över Skibsfart og Varetransport gennem 

0resund. 

KoTZDE, W., Von Riga bis Lutzen 55: 63 

Kraft, S., Birgittaproblem 51: 114 

» » , Kring äldre svenska riksgränser 54: 382 

» » , Textstudier till Birgittas revelationer 51: 114 

Krasny archiv 59: 462 

Kristiansen, o., Norges finanser 1814 — 1830 51: 118 

Kroeger, g., Erzbischof Silvester Stodewescher und sein 

Kampf mit dem Orden um die Herrschaft uber Riga 53: 339 

Krofta, k., se Cambridge Medieval History. 

Krogh, t., Tivolipantomimens Opiindélse 59: 455 

Krokan, E., Kong Valdemars Jordebog 56: 415 

> » , se Skånske Lov. 

Kroon, J., Registrum Ville Malmoyghe 57: 278 

KRupnicky, B., Geschichte der Ukraine 60: 189 

» » , Zu den polnischen Teilungsprojekten von 

1709 — 1711 55:285 

Kruus, H., Der Kampf um die Ostsee als Aufgabe der Ge- 

, schichtsforschung 59: 71 

KrIjger, g., Das Pabsttum 55: 71 

Kugelberg, a.. Första livgrenadjärregementets historia. V. 

Biografiska anteckningar 51: 119 

Kulturminder 59: 455 

KuMLiEN, K., Gustav III och Finland , 60: 183 

. , » * , se Dalamas Hembygdsbok. 

» » , se Svenska medeltidsregester. 

Kungl. Maj:ts kanslis historia 54: 381; 55: 400 

Kungl. Vitterhetsakademiens dagbok 1773 — 1782 51: 276 

Kuphal, E., Das Archiv des Jan von Werth 51: 272 

Kurat, A. N., Prutfälttåget och Prutfreden 171 1 59: 213 

KuTRZEBA, S., Dantzig et la Pologne å travers les siécles .... 59: 70 

Kyrkohistorisk årsskrift 51: 114; 54: 202; 58: 189 

Kyrkoordningsförslaget 1608 55: 279 

Källquist, E., Jacob Rudbeckius' latinstad 56: 212 

» » , Till latinundervisningens historia i Sverige . . 57: 384 

^QPP, J., Drag ur livet i Laima socken under den svenska 

: tiden 58: 312 

50 La Cour, v., Danmarks Historie 58: 70 

» » » , Jöhann Gottliéb Fichte ...... 57: 388 

» » » , Mellem Brodre :...*.. 60: 318 

» » » , se Historisk Tidskrift udgivet af den Danske 

Historiske Förening. 
La Force, de, se Hanotaux, G. 
Lagergren/ H., se Dalamas Hembygdsbok. 

Lagerroth, F., Beskattningsmakten i 1809 års RF.. 58:418 

» » , Hans Jäxta och Sveriges grundlagar 58: 417 

» », Revolution eller rättskontinuitet. Till belys- 

ning av det juridiska utgångsläget för de 
stora författningsändringarna i Sveriges 

nyare historia • , 58: 418 

» » , se Sveriges riksdag. 

La Gorce, P. de, Louis Philippe 1830 — 1848 52: 130 

> » » » , Napoleon III et sa politique 54: 78 

Lagus, H., £n gammal akademisk släkt 57: 73 

Lampe, W., Das kirchliche Archivwesen 57: 80 

Lamsdorff, W. N., Dagbok 54: 385 

Landahl, S., Bidrag till ståndsriksdagamas arkivhistoria . . 59: 202 
» » , Bidrag till ståndsriksdagarnas arkivhistoria. 

Tillägg..... 60:54 

» » , Bondeståndets protokoll * 59: 312 

' » » , von Nolckenska samlingen ; . 57: 273 

» » , Sveriges ridderskaps och adels riksdagsproto- 
koll ... 54: 379; .59: 311 

» » , se Meddelanden från svenska riksarkivet. 

Lanhberg, g., P. o. v. Asp som statsrättsteoretiker, tillika 

ett ord om värdering och källkritik i historisk 

och statsvetenskaplig forskning : 60: 184 

» » , se Asp, P. O. v. 

» » , se Sveriges riksdag. 

Landtman, g.. Studenter under Finlands kampar 1898— ^1909 60:185 
» » , se Svenska UtteratursäUskapet i Finland. 

Langenheim, k., Wikingerfunde um Truso 54: 199 

Langsam, W. C, The world since 1914 i . . ; . . - . . 56: 103 

Laqueur, R., Eusebius als Historiker seiner Zeit 54: 80 

Larsen, o. H., se Dänische Wirtschaftsgeschichte. 

» , S., The discovery of North America 56: 311 

Larsson, C, Till den språkliga tolkningen av unionsbrevet 

från 1397 54: 63 

Larusson, o., Island ;....... w 59: 308 

Latviesu kulturä senatne 57: 286 

Laurentius Petris k3nrkoordning , 52: 347 

Laursen, L., se Danmark-Norges Traktater. 

Leijonhufvud, S., Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets . . 54: 69 
Lehmann, P.^ Skandinaviens Anteil an der lateinischen litera- 
tur 56: 413 

51 Lenk, t., se Karolinska förbundets årsbok 1937. 

Lennard, R., From Roman Britain to Anglo-Saxon England 59: 221 

Lepszy, k., Die Bedeutung der polnischen Kriegsmarine im 

16. Jahrh 59: 71 

Lesch, b., Finsk romantik kring självständighetsmännen . . 55: 166 

» » , Krims oavhängighet och Finlands 60: 55 

» » , Kring svenska flyktingskolonien i Hamburgstrak- 
ten på 1790-talet 53: 433 

» » , Kring Valhalla-ideologien. Ett polemiskt inlägg . 58: 417 
» » , Självständighetsmännen och den nationella roman- 
tiken på Gustav III:s tid 53: 218 

» » , Stänmingar och strävanden i Finland vid tiden för 

Gustaf III:s itaUenska resa 58: 417 

» » , Till frågan om Hastfehrs förhållande till Gustaf III 53: 433 
» » , Walhallsbrodern C. H. KUcks äreminne över 

Engelbrekt 56: 93 

Levander, L., se Svenska kulturbilder. 

Lewenhaupt, a.. En färd till minnenas värld 58: 210 

» > , Från gamle kungens tid 60: 184 

» » , Nils Julius Lewenhaupt 1707 — 1776. Bio- 
grafiska anteckningar 59: 215 

» » , Svenskt sjuttiotal. Hågkomster från ung- 
domen 58: 210 

Lhéritier, M., Histoire et causalité 53: 336 

Liber daticus Roskildensis 54: 373 

LiDELL, H., Om Olaus Magnus och hans källor 56: 212 

LiEDGREN, J., se Studier över den svenska riksdagens sociala 

sammansättning. 
» » , se Wemstedt, F. 

LiETZMANN, H., Zeitrechnung 55: 75 

Luv, O., Das Archivwesen in Estland 52: 226 

» » , Das staatliche Archivwesen in Estland bis zur 

Grundung des Staatszentralarchivs 53: 331 

» » , Om det ekonomiska läget i Estland under nordiska 

kriget 56: 427 

» » , Suur näljaaeg Eestis 1695 — 1697 58: 415 

» » , The preservation of pubUc Records in Estonia . . . 58: 71 
» » , Uber die Archive und deren Benutzung in Estland 

zur schwedischen Zeit 53: 332 

» » , se Acta archivi centralis Estoninp. 
» » , se Svi-estonica 1934. 
» » , se Treumuth, N. 
LILJEDAHL, R., Einige Bemerkungen iiber das Archivmaterial 

zur »Skytte-Zeit» in der Geschichte Livlands 53: 332 
» » , se Kungl. Maj:ts kanslis historia. 

Lindal, H., se Karolinska förbundets årsbok 1934. 
Lindberg, F., Det europeiska stadsväsendets uppkomst ... 58: 424 
» » , En Stocldiolmsskildring från Karl XI:s tid . . 59: 453 

52 <?i>BBRG, F., Katalog över Stadshistoriska Institutets regis- 
tersamling 58: 70 

» » , Stadshistorisk revy 1934 — ^935 56: 428 

» , J. S., The background of Swedish emigration to 

the United States 53: 140 

» , S., Konung Johan III:s boksamling åx 1571 .... 57: 384 

» » , Till Uppsala universitets äldre historia 56: 212 

NDBLOM, A., Från Byzans' lejon till Skånes varulv 52: 229 

» » , se Fataburen. 

:ndbaek, S. a., Karl Johans brev till riksståthållaren Mömer 56: 88 

:ndeberg, g.. Några politiska visor mot Görtz 56: 215 

» » , se Karolinska förbundets årsbok 1934. 

:ndell, t., Kometten Olof Westerlinds »dagbok» 53: 333 

[NDÉN, B., Kommunala arkiv och deras vård 54: 57 

» » , Några meddelanden angående släkterna Cu3rper 

och Cujrpercrona 51: 261 

[NDERHOLM, E., se Kyrkohistorisk årsskrift. 

[NDGREN, H., Carl XV:s resa genom Norrbotten 54: 208 

[NDQuisT, I., Sparlösastenen 60: 173 

» , N., se Kyrkohistorisk årsskrift. 

iNDQViST, L. G., se Mäster Gudmunds gilles årsbok. 

» , S., Jämåldersbebyggelsen i Sverige 59: 308 

INDSKOG, C, se Samfundet Sankt Eriks årsbok. 
INDSTAM, S., se Norstedts världshistoria. 

JNDSTRÖM, H., Näringsfrihetsfrågan i Sverige 1837 — 1864.. 51:489 
JNKE, G., Die Vermessung der vorpommerschen Städte inner- 
halb der schwedischen Landesaufnahme im Anfang des 18. 

Jahrhunderts 60: 326 

inköpings biblioteks handlingar 55: 66 

JNNARSSON, A., Vadstena skola 52: 132 

» » L., se Statsråd, de nordiska ländemas. 

iNNiES, A., En samtidig Beretning om Begivenhedeme i Norge 

1814 60: 318 

iNTON, O., Skapelsens år, månad och dag 57: 384 

INVALD, A., Dansk Arkiwaesen 53: 217 

» » , Dansk-tysk Arkivudveksling 57: 381 

» » , Das Archivwesen Dänemarks 53: 330 

» » , se Nordiskt administrativt Tidskrift. 

ITHBERG, N., Almanackan 53: 219 

» » , Runstaven, en ursvensk rådgivare åt Sveriges 

bönder 52: 229 

» » , se Wessén, E. 

JUNGBERG, H., Den nordiska religionen och kristendomen. 

Studier över det nordiska religionsskiftet un- 
der vikingatiden 58: 408 

I , L., se Malmö fornminnesförenings årsbok. 
♦ » , se Registrum Ville Malm0yghe. 
-JUNGFORS, v.. Släkten Tors(s)low 85: 310 

53 Lloyd George, D., The truth about the peace treaties 59: 317 

» » » , War memoirs 54: 87, 387; 57: 189 

JjLOYD, Lord, Egypt since Cromer 53: 224 

LoESCH, K. v., se Haushofer, K. 

LoNGBERG, J. o.. Brevsamling 57: 274 

LooNE, N., Die Geschichte des estländischen Generalgouver- 

nementsarchivs aus der schwedischen Zeit 58: 73 

» » , The Archives of the Livonian Nobility and Johann 

Reinhold Patkul 58: 72 

» » , se Acta archivi centralis Estoniae. 

LooRiTS, O., se Svio-estonica 1935. 

LoRENz, R., Tiirkenjahr 1683 54: 84 

LoRENZEN, M., Gammeldanske Kroniker 51: 264 

» , V., Christian IV:s Byanlaeg og andre Bygningsar- 

bejder 57: 385 

» » , De danske Benedikitinerklostres Bygningshis- 

torie 53: 432 

LuLVÉs, J., Technische Betriebsarchive 52: 226 

Lundberg, E., se Med hammare och fackla. 

> » , se Svenska kulturbilder. 
Lundmark, E., Jost Schutze, en bild- och vapensnidare i Stock- 
holm på 1600-talet 51: 261 

LuNDQVisT, B. v: SON, se Vestrogothica. 

Lychnos-bibliotek 56: 212 

Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 56: 211; 57: 382 

Lydén, R., se Historiska och litteraturhistoriska studier. 

LÖFGREN, A., Näckströmstrakten och Packaxetorgsviken 52: 229 

LÖFQUiST, K. E., De svenska drots- och marskämbetena un- 
der 1200- och 1300-talen 558: 74 

» » » . Om riddarväsen och frälse i nordisk medel- 
tid 55: 274 

LÖGDBERG, G. A., De nordiska konungarna och T3rska orden 

1441— 1457 55: 274 

» » » , Die ostbaltische PoUtik der nordischen 

KÖnige um 1450 59: 70 

Löhlein, g., se Archivalische Zeitschrift. 

LöNiNG, G., Mttnzrecht im Erzstift Bremen 59: 457 

» , G. A., Staat und Wirtschaft unter Heinrich dem Lö- 

wen 58: 214 

LÖNNROTH, E., Biskop Thomas' frihetsvisa 51: 113 

» » , se Scandia. 

Lövgren, O. W., Något om sågverksindustrien före sekelskiftet 56: 427 

Mackeprang, b. M., Danmarks Befolkning i Jemalderen ... 59: 308 
Madelin, L., La contrerévolution sous la revolution 1789 — 

1815 ., 55: 176 

Mahon, R. H., Mary Queen of Scots 56: 431 

» » » , The indictment of Mary Queen of Scots 56: 431 

54 LiNiBMi, A. och MiKKOLA, J. J., Kaksi pyhää Henrikkiä kos- 

levaa. muistiinpanoa 51; iz6 

LMBORG, G., se Svenska kulturbilder. 

LMGREN, R., Innebörden i beskattningsstadgandet i RF § 57 60: 183 

» » , se Sveriges riksdag. 

LMSTRÖM, S. R., Dagmar, prinsessa av Danmark, kejsarinna 

v Ryssland 59: 216 

Imö fornminnesförenings årsskrift 54: 21X 

LONE, K., Widsith 56: 220 

LOWiST, M., Handel Zagraniczny Sztokholmu 1471 — 1503 55: 395 
> » , Riga und Danzig vom Ausbruch des Dreizehn- 
jährigen Krieges bis zum Ende des XVI. Jahr- 

hunderts 59: 70 

NNERFELT, M., Västgötavägar I 59: 217 

RCiNKOwsKi, K., Stefan Czamecki w dobie potopu szweds- 

iego 59: 78 

RCKS, £., Bismarck und die deutsche Revolution 1848 — 

1851 60: 59 

» » , Deutsche Geschichte 51: 268 

RQUARD, E., Kancelliets Brevb0ger 56: 214 

RRiOT, A. R., Castlereagh 56: 316 

TTHiESEN, Heinz, »Livland» und »Kurland». Der Kampf 

um eine baltendeutsche Staatsbildung 

im 16. und 17, Jahrhundert 60: 58 

» , Hugo, Haervejen 52: 124 

» » , se Nordisk kultur. 

.YR, J. K., Geschichte der österreichischen Staatskanzlei . . 55: 406 

.yr-Ofen, F., Ludwig II. von Bayern 58: 95 

cklenburgisches Urkundenbuch 58: 74 

ddelanden från svenska riksarkivet 1929, 1930 52: 225 

» 1931 53: 329 

» 1932 54:57 

» 1933 54: 371 

» 1934 56: 82 

» 1935. 57:63 

» » > 1936 57: 272 

» » » 1937 59: 202 

» » » 1938 60: 53 

d hammare och fackla 52: 229 

i^iNE, K., England und Deutschland in der Zeit des t^ber- 

^anges von Manchestertum zum Imperialismus 1 871 bis 1876 58: 427 

siNECKE, F., Staat und Persönlichkeit 53: 343 

» » , Geleitwort 54: 213 

nsNER, H. O., Aktenkunde 55: 170 

» » » , Internationale Ärchivorganisationen ... 53: 331 

» » » , se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43. 

BissNER, M. O., se Mitteilungen der preussischen Archivver- 
waltung. 

55 » 
» 
» 

» 
» Helander, K. R., Mitä suuntaa kulki Pähkinäsaaren rauhan 

rajan pohjoisosa? 52: 230 

Mellander, k.. Landsarkivet i Härnösand 57: 273 

» » , Länsarkivbyggnaden i Östersund 52: 226 

Mémoires de la Reine Hortense 51: 117 

Mémoires du maréchal Joffre 1910— 1917 53: 226 

Methuen's History of medieval and modern Europé 56: 223 

Meyer, k., Die Urschweizer Befreiungstradition 54: 384 

MiCHAELs, W., Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhun- 

dert 55: 73; 58: 92 

MiCKWiTZ, G., Handelsverbindungen der späthansischen Zeit 59: 70 
MiKKOLA, J., se Baltic Countries. 

» » , se Historiska och Litteraturhistoriska studier. 

MiLLis, W., Road to war. America 1914 — 1917 '. . . . 56: 438 

Minerva-Handbucher 52: 343 

Mitteilungen der preussischen Archiwerwaltung 55: 172; 56: 98 

MiTTEis, H., Rechtsgeschichte und Machtgeschichte 59: 221 

MoDÉN, A., Ur Gefle slotts äldre byggnadshistoria 53: 434 

MoLiNSKi, K., se Dehlbriick, H. 

MoNT, A., Graf, se Erinnerungen und Gedanken des Botschaf- 

ters Anton Graf Monts. 
MoNTGOMERY, A., De ekouomiska verkningarna för Finland 

av skilsmässan från Sverige 60: 318 

» » , Industrialismens genombrott i Sverige . . . 52: 235 

» » , Svensk socialpolitik under iSoo-talet .... 55: 280 

» » , se Sveriges riksdag. 

MoNTGOMERY HvDE, H., Priucess Lieveu 58: 420 

MoRÉN, F. W., Några kritiska anmärkningar till Schinkels 

framställning av Karl Johans politik 1810 — 1813 51: 118 

MoRSSiNG, F., Närikes präster under den äldre Vasatiden . . 57: 283; 

58: 310 

MuNKSGAARD, E., Om de fomisländska handskrifterna 56: 426 

MuNKTELL, H., Bergsmans- och bruksförlag intill 1748 års 

förlagsordning 54: 292 

> » , Mose lag och svensk rättsutveckling 56: 212 

MuNTHE, A., Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1768 

— 1795 60: 180 

» » , Likvidationskommissionen 53: 329 

» » , se Karolinska förbundets årsbok 1935. 

» » , se Kungl. Maj:ts kanslis historia. 

» » , se Utrikesförvaltningens historia. 

MtJHLMANN, C, Das deutsch-turkische Waffenbiindnis im 

Weltkrieg 60: 327 

MtJLLER, E., se Mitteilungen der preussischen Archiwerwal- 
tung. 
» , G. H., se Beschomer, H., Archivstudien. 

» , K. A. v., Knaurs Weltgeschichte 55: 168 

» » » », se Historische Zeitschrift. 

56 MtJSEBECK, E., se Beschorner, H., Archivstudien. 

Master Gudmunds gilles årsbok 54: 211 

MÅRTENSSON, L., Förteckning över Bondeståndets ledamöter 

vid riksdagarna 1710 — 1800 58: 207 

Nabholz, H. och Kläui, P., Intemationaler Archivfiihrer ... 58: 90 

Namn och Bygd 51: 481 

Napoleon, Prins, se Mémoires de la Reine Hortense. 

Neale, J. E., Queen Elisabeth 54: 301; 56: 432 

Nelson, a., Ätlantican 57: 385 

» » , se Linköpings biblioteks handlingar. 

Nerman, B., Svenskarna i ostbaltiska länder och i Ryssland, se 

Den svenska expansionen över Östersjön. 
Neuman, E., Karlskrönikans proveniens och sanningsvärde . . 52: 345 
Neumann, H., Die magische Seite des altgermanischen König- 

tums und ihr Fortwirken in christlicher Zeit 59: 221 

NicoLSON, H., Dwight Morrow 55: 410 

» » , Peacemaking 1919 53: 436 

» > , Hur treden gjordes 53: 436 

Nielsen, A., Dänische Wirtschaftsgeschichte 55: 159; 59: 65 

Nikander, g.. Fiskars bruks historia 52: 130 

» » , Häradsbrandstod i Österbotten 53: 218 

» » , se Svenska kulturbilder. 

Nilsson, J. E., se Sveriges riksdag. 

» , M. P:n, Forntidens historia 56: 429 

» » » , se Svenska kulturbilder. 

» , S., Axel Oxenstierna och regeringslormen 1634 • • • 58: 77 

> » , 1634 års regeringsform 57: 179 

Nordberg, A., Ur Björsb3ms byakista 56: 427 

* , T. 0:soN, Fynden vid Slussplan och den senme- 
deltida stadsmuren 52: 229 

Norden, Föreningarna, Historiska publikationer 57: 270 

» » , ömsesidig granskning av historiska 

läroböcker 57: 270 

Nordenmark, N. V. E., Anders Celsius 56: 212 

» » » * , Pehr Wilhelm Wargentin, Kungl. 

Vetenskapsakademiens sekreterare 

och astronom 1749 — 1783 60: 179 

» » » » , Svensk astronomi och svenska ast- 
ronomer 1700 — 1730 54: 69 

Nordens läroböcker i historia, se Norden, föreningarna. 

NoRDENSTRENG, S., Bernhard Estlander — 53: 218 

Nordisk kultur 54: 381; 59: 455 

Nordiska museets handlingar 57: 181, 288 

Nordiska museets och Skansens årsbok 53: 218 

Nordiskt administrativt Tidskrift 1935 56: 83 

Nordlander, J., Fisken och sågkvämar i norrländska vatten 54:66 
» » , Gästriklands äldre tillnamn 51: 115 

57 Nordlander, J., Korsmässmarknaden 54: 66 

» » , Norrländska samlingar 54: 66, 369 

» » , Några konungens fogdar under 1500-talet 54: 66 

» » , Olof Ingmarsson 54: 66 

» » , Ordbok över Multråmålet 54: 469 

NoRDLiNG, A., Beröringarna mellan germanska och finska folk 55: 160 
Nordman, V. A., Die Chronica regnorum aquilonorum des 

Albert Krantz 57: 65 

» » » , Die Vandalia des Albert Krantz 55: 276 

Nordström, G., se Zeeh, E. 

» , J., De Yverbomes ö 51: 483 

» , » , Lejonet från Norden 54: 286 

» » , Pehr Erikssons oration 1626 57: 384 

Noreen, E., Arboga stads tankebok 57: 67 

» » , Fsv. — bieren 'björn', skaren 'skam' etc. och 
vårdskrivaren i Stockholm Hans Femerlings 54- 
åriga verksamhet 57: 178 

NoRLOFF, H. P., Saugbrugsforeningen gjennem 75 år 1859 — 

1934 56: 218 

Norra latin. Femtio år 1880 — 1930 51: 279 

Norrbotten. Årsbok 1936 56: 427 

Norrman, D., se Karolinska förbundets årsbok 1935. 

Norsk Militaert Tidsskrift, se Kampen om 0stersj0en. 

Norstedts Världshistoria 53: 432; 56: 313 

NoRViN, W., Barthold Georg Niebuhr og den historiske 

Kritik 51: 114 

NowAK, K. F. och Thimme, F., Erinnerungen und Gedanken 

des Botschafters Anton Graf Monts 53: 224 

NowAK, T., Oblezenie Torunia w r 1658 59: 78 

Nygren, E., se Minerva-Handbiicher. 

NYSTR0M, E., Arkivproblemer 53: 218 

» » , Kulturhistorie 59: 455 

Nyström, P., Mercatura Rutenica 58: 201 

Närkes medeltida urkunder 56: 84 

NoRLUND, P., se Historisk Tidskrift udgivet af den Danske his- 
toriske Förening. 

Obst, E., se Haushofer, K. 
Odqvist, F., se Lychnos. 

Oestreich, g., Kurt Bertram von Pfuel 1590 — 1649. Leben 
und Ideenwelt eines brandenburgischen Staatsmannes und 

Wehrpolitikers 59: 223 

Oliver, F. S., The endless adventure 55: 74 

Olrik, J., Om forholdet mellem Sakses og Knytlingasagas 

fremstilling af Danmarks historie 11 46 — 1187 51: 262 

» » , Studier över Sakses historiske Kilder 54: 60 

» »et R^der, H., Saxonis Gesta Danörum 54: 60 

58 Dlsen, a., Danmark-Norge i det i8. Aarhundrede 56: 410 

> » , Dänische Wirtschaftsgeschichte 55: 160; 56: 410 

> » , Gyldendals världshistoria 56: 410 

» » , Kobberpolitik i den svenske Stormagtstid 57: 388 

» » , Kobberpolitik og Kritik 57: 388 

» » , Studier över den danske Finanslov 1850— 1864 . . 56: 410 

Olsson, H. A., Ministerst3rrelse och kollegialprincipema i 

svensk reformdiskussion 18 12 — 1840 54: 293 

» , M., se Svenska kulturbilder. 

» , R., se Sveriges riksdag. 

Oman, C, Things I have seen 53: 223 

OuANG, R., Norges historie. Bibliografi for 1927 51: 115 

Omstridda spörsmål i Nordens historia 60: 173 

Om studier och hjälpmedel vid studier 54: 282 

Oncken, H., Nation und Geschichte 56: 224 

Opperman, c. J. a.» The English Missionaries in Sweden and 

Finland 58: 409 

Ortved, E., Cistercieordenen og dens Klostre i Norden 53: 431 

OsEEN, C. W., En svensk lärdomshistoriker från romantikens 

tid 57:383 

» » » , Ett manuskript av Emanuel Svedenborg 57: 383 

» » » , Johan Carl Wilcke, experimentalfysiker 60: 180 

Otto, A., se Liber daticus Roskildensis. 

Paléologue, M., L^escadre du sacrifice 54: 85 

Palm, T., se Karolinska förbundets årsbok 1932 — 33. 

Palme, S. U., Fredrik Axel von Fersens memoarer 57: 283 

» » » , Sverige och Holland vid Lundakrigets utbrott 

1674 — 1675 58: 205 

Palmstierna, c. F., Schweden und Russland im 19. Jahr- 

hundert 59: 70 

» » » , se Personhistorisk tidskrift 1933. 

» » » , se Sandklef, A. 

» » » , se Svanström, R. 

» » » , se Utrikesförvaltningens historia. 

Pantlen, H., se Archivalische Zeitschrift band 41. 

Papers of WiUiam TrumbuU the Elder 1611 — 161 2 59: 460 

?APRiTZ, J., se Jomsburg. 

!^ASTOR, L. v., Geschichte der Päbste seit dem Ausgang des 

Mittelalters 52: 346 

^ATZELT, E., Die frånkische Kultur und der Islam 53: 337 

> > , Die Kontinuitätsfrage 59: 221 

*AUL, J., se Gustav Adolf und Deutschland. 

^lULi, I., Hitleriserad vetenskap ...*.. 58: 431 

•axtlinyi, o., Litteraturbericht, se Archivalische Zeitschrift. 

'awlikowski-Cholewa, v.^ Heer- und Völkerschicksaal 57: 186 

'ELSENEER, J., sc Lychnos. y ■ 

BMBBRTON, W. B., Cartei^et 56: 216: 

59^ Penson, L. M., se Temperley, H. 

Perandi, a., Die Aufgaben und Funktionen der estländischen 

Generalgouvemementsregiening während der 

schwedischen Zeit 58: 73 

* » , The Archives of the Supreme Land Court of 

Estonia till 1710 58: 72 

• » » , se Acta archivi centralis Estoniae. 

» » , se Svio-estonica 1935. 

Pers, A., Gamla papper angående Mora socken 57: 177 

Pershing, J. J., My experiences in the world war 53: 227 

Personhistorisk tidskrift 1930 51: 261 

» » 1933 54: 58 

» » 1935 56: 92 

» » 1936 57: 282 

» » 1937 58: 309 

Petersdorff, H. v.. Der grosse Kurfurst 59: 461 

Petersen, c, se Handwörterbuch des Grenz- und Auslands- 

deutschtums 57: 82 

» , J., Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich 54: 298 

Petrie, c, The four Georges 56: 434 

Petri, G., Kampen om Östersjön 56: 94 

' » » , Karakteristiska drag i Karl XII:s fältherrekonst . . 57: 281 

PiCAVET, C. G., La diplomatie fran9aise au temps de Louis XIV 51: 484 

PiLTZ, G. C, Kyrkoordningsförslaget 1608 55: 279 

PiNGAUD, A., La Suéde et TEntente pendant la Grande Guerre 59: 78 

» , L., Bernadotte, Napoleon et les Bourbons 54: 73 

PippiNG, H. E., Landsbygdens sociala problem i Finland kring 

mitten av 1800-talet 60: 184 

» , H., se Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

» , R., O. F. Hultman 53: 218 

PiRENNE, H., Le trésor des rois mérovingiens 53: 336 

» » , se Cambridge Medieval History, 

PiUR, P., Cola di Rienzo 51: 267 

Plesner, k. F., Jordskaelvet i Lissabon 1755 set med danske 

0jne 59: 455 

Ploman, W., Cecil Rhodes 53: 224 

PoiNCARÉ, R., Au service de la France 53: 225 

Polski Slownik Biograficzny 55: 169; 58: 311 

PoNSONBY, A., Queen Victoria 53: 223 

PosNER, E., se Mitteilungen der preussischen Archiwerwal- 

tung. 

Postverkets historia, Svenska 56: 311 

Prokesch-Osten, a. V., se Gobineau, C. S, de. 

Prokopenko, N., Till historien om händelserna i Ukraina år 

1708 59: 462 

Publikationen des Estnischen Staatlichen Zentralarchivs .... 53: 332 

PuKSOV, F., se Svio-estonica 1934. 

PCcKLER, K. v., Aus meinem Diplomatenleben 55: 74 

60 Quellen und Aulsätze zur russischen Geschichte 55: 175 

Quellenwerk zur Entstehung der schweizerischen Eidgenossen- 

schaft 54: 384 

QuENNELL, P., The private letters of Princess Lieven to Prince 

Mettemich 58: 94 

Rait, R. S., Mary Stuart 56: 431 

Randel, A., Johan Kellner 57: 282 

Randt, E., Polonica 1931 — 1932 54: 297 

Raphael, E., se Isaac, A. 

Raschhofer, H., Die tschechoslowakischen Denkschriften ftir 

die Friedenskonferenz von Paris 59: 80 

Rasmusson, N. L., Ett okänt danskt tryck från 1560-talet och 

några likartade svenska tryck 60: 186 

Rauch, g., Naturrätten vid Dorpats akademi 56: 427 

Read, c, Bibliography of British History 54: 300 

Reddaway, W. F., a history of Europé from 1715 to 1814 . . 56: 222 

» » » , Canning and the Baltic in 1807 56: 424; 

57: 81 

Redelius R., se Kyrkohistorisk årsskrift. 

Reformationen i Danmark. Aktstykker og Breve 56: 417 

Registnim Ville Malmoyghe 57: 277 

Rein, g., Några meddelanden från krigstiden under Gustav III 60: 183 

Reinius, o., Sveriges utrikespolitiska läge 1720 — 1721 56: 215 

Renken, F., Der Handel der Königsberger Grossschäfferei des 

deutschen Ordens mit Flandern um 1400 58: 410 

Renouvin, P., La crise européenne et la Grande Guerre . . . 54: 216 

Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder I . . . . 56: 433 
Reuter, o. S., se Germanenerbe. 

Reuterskiöld, c. a., rf § 57 — 80 58: 419 

» » » , se Sveriges riksdag. 

Revaler Biirgerbuch 1409 — 1624 54: 64 

Revaler Stadtarchiv, fiinfzig Jahre wissenschaftlicher Arbeit 54: 58 

Revals stadsböcker 55: 276 

RiBOT, A., Journal d'Alexandre Ribot et correspondances iné- 

dites 1914 — 1922 56: 226 

RiCHELiEU, kardinal, se Kardinal Richelieus memoarer. 

RiDDELL, G., Diary of the peace conference 54: 388 

» » , More pages from my diary 54: 388 

» » , War diary 54: 388 

Riga, se Seuä Riga. 

Rigsarkivet 59: 203 

Rijks geschiedkundige publikatién 54: 302 

Riksarkivets årsberättelse 1931 52: 225 

» » 1932 53: 329 

Riksdagsprotokoll, se Borgarståndets. 
» , se Landahl, S. 

61 Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter cx:h brevväxling. 

XII: I 51: 117 

RiNGSTRAND, N. G., se Enander, B., Västerbottens läns hus- 
hållningssällskaps historia 18 14 — 1914. 

Ritter, G., Friedrich der Grosse 56: 315 

RoGGE, H., Fr. von Holstein, Lebensbekenntnis in Briefen an 

eine Frau 53: 141 

» » , Zeitgeschichtliche Sammlungen als Aufgabe mo- 

demer Archive 53: 330 

RoHDEN, P. R., se Knaurs Weltgeschichte. 

RoMAiN, C, Louis XIII, un grand roi méconnu 55: 408 

Romdahl, A. L., se Svenska kulturbilder. 

Rosen, F., Aus einem diplomatischen Wanderleben 53: 344 

Rosén, R., Om organisationen av statens arkiwäsen 56: 83 

RosENFELD, H.-A., Framtidsriket i den tyska litteraturen . . . 54: 299 
Rosengren, H., se Världshistorien skildrad i dess kulturhis- 
toriska sammanhang. 

Rosman, H., Jacob Gråberg av Hemsö 56: 92 

Rubin, M., Frederik VI:s Tid 59: 65 

» » , 1807 — 1814 59: 65 

RuDBECK, J., Svenska postverkets fartyg och sjöpostförbin- 

delser 54: 76 

» , O., Atlantica (omtryck) 57: 385 

Rudbecksstudier 51: 483 

RuDELius, F., Bibliografi över Karolinska förbundets årsböc- 
ker 1911 — 1935 55: 166 

RuNDSTEDT, H.-G. V., Dic Hanse und der deutsche Orden m 

Preussen bis zur Schlacht bei Tannenberg (14 10) 58: 410 

Ruppersberg, o., se Beschorner, H., Archivstudien. 

Ruth, P. H., Arndt und die Geschichte 54: 205 

Råd och anvisningar rörande vården av kommunala arkiv . 54: 57 

RjEDER, T., Ernst Särs 55 402 

R-flESTAD, A., Historiske villfarelser i Gronlandsdommen ..... 53: 336 
RöCK, F., se Germanenerbe. 

RÖRIG, F., Däs Einkaufsbtichlein der Numberg-Lubecker Mu- 
lich's auf der Frankfurter Fastenmesse des Jahres 

1495 51: 482 

» » , Hansische Aufbauarbeit im Ostseeraum 59: 70 

» » , Heinrich der Löwe und die Gnindung Liibecks. 

Grundsätzliche Erörterungen zur städtischen Ost- 

seesiedlung 58: 213 

» » , Mittelalterliche Weltwirtschaf t, Bltite und Ende 

einer Wirtschaftsperiode w . . 53: 339 

. » » , Stadt und Ostsee im Mittelalter 57: 184 

Sabbe, E., Wirtschaftsarchive 57: 81 

Sackville-West, V., Saint Joan of Are ; 56: 430 

62 Sahlin, C, Svenskt stål löre de stora götstålsprocessemas - 

införande 51: 265 

» » , se Fataburen. 

» » , se Med hammare cx:h fackla. 

Saint Aulard, de, Richelieu 56: 100 

Sallander, H., Svensk läxdomshistorisk litteratur 1935. . . . 57: 384 

Samfundet S:t Eriks årsböcker, register 56: 427 

» » » årsbok 1931 51: 480 

» > » » 1932 52: 229 

» » » » 1934 • • • • 54: 210 

» » » » 1936 57: 72 

» » » » 1939 60: 185 

Samfundet Sverige-Island, skriftserie 56: 425 

Samuelsson, S., De stora geografiska upptäckterna 54: 300 

Samzelius, P., Ett beskickningsarkiv på villovägar 56: 82 

» » , Återvunna delar av ett svenskt beskicknings- 
arkiv 57: 63 

» » , se Guide Internationale des archives. 

» » , se Meddelanden från svenska riksarkivet 1933. 

Sancte Christophers gilles chroenica 54: 211 

Sandberg, F., se Vestrogothica. 

» , P., Fördraget i Kedainiai mellan Sverige och 

Litauen 1655 58: 415 

Sandklef, a., Palmstierna, c. F., Strömbom, N. och Clason, 

S., Carl XII:s död 60: 315 

Sandström, I. N., se Studier över den svenska riksdagens 

sociala sammansättning. 
» , K. G. A., se Overståthållarämbetet. 
Santesson, c, Hans Järtas och Bernhard von Beskows brev- 
växling 51: 276; 54: 74 

Saring, H., Die Altonaer Traktate 1687 — 1689 60: 189 

Saxoupplagan 1931 56: 92, 212, 414 

Scandia 51: 113; 54: 282; 58: 77, 411, 430 

ScHAFFER, R., se Archivalischc Zeitschrift band 42 — 43. 
Scharping, k., Stimmung und Verhalten der Bevölkerung 

Schwedisch-Pommems 1806 — 1820 54: 379 

ScHEEL, O., Nord- und Ostseeraum in spätgermanischer Zeit 59: 71 
» » , se Handwörterbuch des Grenz- und Auslands- 

deutschtums. 

ScHENSTRÖM, C. F.> Kuugl. Dalregementets historia. V 58: 419 

ScHiBEL, H., Kritik von Eckardsteins Lebenserinnerungen . . . 54: 303 

ScHiLLER, H., En karolinsk biskop och hans biografi 59: 211 

ScHiLLiNG, H., Weltgeschichte. Ereignisse und Daten von der 

Eiszeit bis heute 56: 99 

ScHicrrz, J., Elleveårskrigens miUtaere historie 57: 69 

: » » , Kampen om 0stersj0en 56: 93 

ScHMiD, T., Den helige Sigfrid 54: 199 

» » , Eskil, Botvid och David 51: 114 

63 ScHMiD, T., Sveriges kristnande 54: 200 

» » , se Personhistorisk tidskrift 1933. 

ScHMiDT, L., Geschichte der deutschen Stämme 56: 221 

Schmidt-Phiseldeck, k.. Svensk Historietaenkning 52: 343 

ScHOULTZ, K. v., Kejsarens hemlighet 51: 280 

ScHovELiN, J., Fra den danske Handels Empire 59: 65 

» » , Fra den danske Handels Renaissance 59: 65 

» » , Fra Kongegunst til Selvstyre 59: 65 

» » , Tidens Hjul og Tietgen 1857 — 1897 59: 65 

ScHREEBER VON ScHREEB, T., Kongl. Maj:tz Drabanter 1695 — 

1718 56: 215 

ScHREiNER, J., Gammelt og nytt syn på norsk middelalders- 

historie 60: 173 

» » , Kampen om 0stersj0en 56: 93 

» » , Nederland og Norge 1625 — 1650. Trelastut- 

forsel og handelspolitikk 53: 135 

» » , Noen problemer i Norges jemalder 51: 114 

ScHREPFER, H., se Haushofer, K. 

ScHRODERUS, E. J., se Ericus Johannis Schroderus. 

ScHULMANN, W. V., Die zivile Staatsbeamtenschaft in Estland 

zur schwedischen Zeit 60: 325 

ScHULTZE, J., se Beschorner, H., Archivstudien. 

ScHWANTE, G., Vorgeschichte (Schleswig-Holsteins) 59: 450 

» » , se Geschichte Schleswig-Holsteins. 

ScHWERiN, C, v., Grundziige der deutschen Rechtsgeschichte . 54: 383 

ScHYBERGSON, C. M., Birka och birkarlar 55: 394 

» » » , Per Brahes brevväxling med Abo aka- 
demi II: I 58: 81 

» » * , Per Brahe och Åbo akademi 60: 178 

ScHticK, A., Befolkning under medeltiden (Nordens) 59: 308 

» * , Gotlands Stellung innerhalb des schwedischen 

Reiches 59: 69 

» » , Handel och samfärdsel under medeltiden 59: 306 

» » , Ur Sveriges medeltida befolkningshistoria 59: 309 

» * , se Hallendorff , C. 

» » , se Nordisk kultur. 

» » , se Norstedts världshistoria. 

» » , Kjellberg, E. och Jacobson, G., Historisk 

atlas 54:296 

Schönemann, K., Deutsche Kriegfiihrung im Osten während 

des Mittelalters 59: 314 

Schäfer, D., se Gustav Adolf und Deutschland. 
ScoTT, F. D., Benjamin Constants »projet» for France in 1814 55: 279 
» » » , Bernadotte and the throne of France 18 14 ... 54: 72 

Seidl, J., Archivalienschutz in österreich 57: 80 

Selling, g.. Svenska herrgårdshem under 1700-talet 57: 288 

» » , se Fataburen. 

» » , se Svenska kulturbilder. 

64 Sena Riga 57: z^6 

Sepp^ H., Estland under det stora nordiska kriget ,^ ...... . 56: 427 

» » , Narva piiramine ja lahing a 1700 51: 486 

» » ^ Research into Estonian military History and tbe 

Central State Archives , . . 58: 71 

* > « Stephan Batorys och Gustaf II Adolfs krigståg 

mot Pskov 58: 313 

» » , se Svio-estonica 1934, ^935. 

Sergeant, P. W., George, Prince and Regent 56: 434 

Seton-Watson, R. W., DisraeU, Gladstone and the Eastern 

question 55: 408 

Setterwall, k., Svensk historisk bibliografi 1771 — 1874 . . . 57: 169 
Seymour, S., American diplomacy during the World War .... 56: 439 

Shetslig, H., Befolkning i oldUden (Nordens) 59: 308 

» # , Nordens befolkning i steia- og bronsealder . . 59; 308 

» » , Norges folk i jemalderen 59: 308 

» » , Vikingeminner i Vest-Europa . . , , . . ^ . . . 54: 372 

» » , Vikingetidens utvandring og bosetnii]^ i Yest- 

Europa « 59: 398 

SxEioENSKi, J.« Guide des Archives de Pologne . ^ 53: 430 

» » , Les archives des documents anciens ä. Varsovie 53: 431 

SiKORA, L.« Szwedzie i Siedmiogrodziiuue w Krakowje 1655 — 

1657 59: 78 

Sii^DMXK, A., 86 Arfaiivinduse Kä^tramat. 

SiLFVERSTOLPE, G. M., Stoekhokus slotts silverkaflomare. . . 52: 229 
» » • « {9e Svenska kulturbilder. 

Sillen, T., se Gotländskt arkiv. 

Simonsson, R., Milleraiids presidentur 58: 429 

Självstyrelsen i svenskt Baia&häUsHv 55: 399 

SjöTMN, L., Arvid Siggessons brevväxling 57: 177 

> ♦ , Meddelanden om kanslistilar under de yngre 

Sturamas och Gustav Vasas tid 54: 376 

> ♦ , Svenska riksdagsakter ^ . . . . 59: 67 

Sjöhistonska Ssunfundet, Skrifter utgivna av 60: 312 

Skarastudier ^ . . . . 69: 182 

Skard, E., Pater patriae « . . ^ . . 53^: 336 

Skatteboken av Hälsisgland för år 1542 54: 65 

Skrifter ul^vna av HumanisUi^a föreningen vid Stockholms 

Högskola, se Humanistaska iöreningen. 

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, se Sjöhistoriska 
Samfundet. 

Skånske Lov ^ . ,, , 54: 60 

Smith, A. G., The Babington plot ^ ...... ^ ... . 56: 432 

» , W.., Äldre svenskt tullväsen ^ ^ ..... . 55: 277 

Smaaskr^ter rtUegnede Prolesser, Dn phiL A^ge Friis paa 

Halvfierdflda^feo 4ea US August 1940. ^, > 60; 318 

SoBiESKX, W., Der Kampf um die Ostsee ..^,^**^ .-.,.. .^ . 54:203 

S-42S968 ^ SoLLSDER, F., Kriegsstellen und Kriegswirtschaftsstellen im 

Bayerischeti Hauptstaatsarchiv 52: 226 

Sommarström, H., Finland under striderna mellan Sigismund 

och hertig Karl 55: 275 

SoMMER, W., Geschichte Finnlands 59: 63 

SooM, A., De ingermanländska städerna och ireden i Stolbova 56: 427 

Speculum 54: 299 

Srbik, H. v., Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom 

Heiligen Reich bis Königgrätz 57: 393 

Stade, a.. Påvebrevet till konung K 59: 206 

Staf, N., Marknad och möte 55: 275 

> > , se Svenska Medeltidsregester. 

Stanfield, a., fDas dritte Reich» 54: 298 

Stasiewski, b., Die ersten Spuren des Christentums in Polen 54: 383 
Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Udenrigspolitik 

1863 — 1879 56: 217 

Statsråd, de nordiska ländemas 55: 281 

Statsvetenskaplig tidskrift 51: 277; 58: 418 

Staude, H., se Haushofer, K. 

Steche, t., Die normandischen Fahrten nach Winland 55: 407 

Steckzén, b., Johan Baner 60: 177 

Steding, c, Das Reich und die Krankheit der europäischen 

Kultur 59: 226 

Steen, S., Hvordan en kj0pstad blev til. Kristiansand 53: 336 

> > , se Det norske folks liv og historie. 
Steenstrup, J., Nogle Omrids af min Virksomhed som Uni- 

versitetslaerer 54: 370 

> > , Nogle Strejflys över Christian IV:s Tids- 

ålder, saerligt med Hensyn til Kvindemes 

Stilling , 51: 262 

» > , se Historisk Tidskrift udgivet af den Danske 
Historiske Förening. 
Steffen, R., Personer och händelser i den gotländska kalk- 
industriens historia 53: 340 

> > , se Gotländskt arkiv. 

Stegmann, J., The rule of taste from George I to George IV . . 56: 434 

Steinnes, a.. Norske lensrekneskapsboker 1548 — 1567 60: 174 

» » , Tiend-upgåvone i biskop 0ysteins jordebok . . 53: 336 

» > , Um ein skipnad med dei kommunale arkivi . . 56: 83 

> > , se Nordiskt administrativt Tidskrift. 
Stenberger, M., Hudiksvalls museum 52: 228 

> > , Ruinen vid Välsta 52: 228 

Stephan, W., se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43. 

Stille, Å., Efter Altonakongressen 60: 314 

Stockholms Högskolas Juridiska och Humanistiska 
Fakulteter, Festskrift tillägnad Professor, Juris och Filo- 
sofie Doktor Nils Stjemberg vid hans avgång från professors- • 
ämbetet den i september 1940 60: 313 

66 Stockholms stads skottebok 1516 — 1525, se Almquiist, J. A. 
'Stockholms stads tänkeböcker 1504 — 1507, 15 14 — 1520,. 1544 — 

, 1548, 1553 — 1567, se Almquist, J. A, 
Stockholms stads tänkeböcker fr&n åx 1592, se Almqvist, D. 
Stois, M., Das Recht des Staates an privaten Archivalien . . . 53: 33! 

ScoMBERG, A. A.» A History of Sweden 54: 38Ö 

Strandberg, O., Ett par Urban Hiäme-bidrag 56: 212 

Strindbbig, a.. Arbetare och radikaler i 1700-talets Sverige 57: 396 
. > > » Bondenöd och stormaktsdröm. Studier- över 

skedet 1630— 1718 ■. . . 58: 76 

Strömbom, N., se Sandklef, A. 

Strömborg, J. £., Biografiska anteckningar om Johan Ludvig 

Runeberg 53: 138 

Strömbäck, D., En kyrkobyggnadssägen frän Hälsingland 

och en notis i Islands Landnåmabék 52: 228 

> > , Kungshatt. Sägen och dikt omkring ett 

ortsnamn » 56: 90 

Studier i nordisk filologi. 20 51: 263 

Studier och handlingar rörande Stockholms historia. I 59: 453 

Studier över den svenska riksdagens kontrollmakt 51: 496 

Studier över den svenska riksdagens sociala sammaasättning 57: 391 
Sturm, k. F., Der Geschichtsunterricht der Volkäschnile im' 

< nationalsozialistischen Staate 54: 79 

StAlhane, a.. Snacks Stockholmsbilder och Sveciä antiqua 57: 73 

> , H.y En misslyckad kungamiddag 58: 82 '• 

» ' > , Hemlig skrift. Coder och chiffrermaskiner . . . 58: 81 

Stählin, k., Geschichte Russlands 55: 174 

» » , se Knaurs Weltgeschichte. 

Suger, Abbe, Vie de Louis VI le gros 53: 132 

Sundberg, H. G. F., se överstäthällarämbetet. 

Sundholm, H., Genmäle 56: 428 

> » , se Jämbruksförbundet 1906 — 193 1. 
SuNDQUiST, S., Finlands folkmängd och bebyggelse i början 

av 1600-talet 53: 134 

» > , Sveriges folkmängd pä Gustaf II Adolfs tid . 58: 414; 

59: 309 
Sundström, £., se Om studier och hjälpmedel vid studier. 

SuoLAHTi, G., Nuori Yrjö Koskinen 54: 52 

Suomén Kultuurihistoria, se Bergh, V. 

SvABE, A., Die Nächwirkungen der Wikingerzeit in der letti- 

< ■'. schen Rechtsgeschichte 59: 71 

SvALENius, I., Georg Norman 57: 392 

Svanström, R.; Kring Kejsaren : . 52: 351 

» > , se Svenska medeltidsregester. . 

» > , se Trevelyan, -G. M., Englands historia. 

» » och Palmstierna, C, F., A short History. of 

Sweden 54: 386 

Svea livgardes historia, I ..... ^ ; ...*..«. 57: ^78 SwEDLUND, R.^ Gxev- och friherreskapen i Sverige och Finland 56: 412 

» » , Krister Bonde och reduktionsbeslutet 1655 57: 282 

» » , Nykvarns bruks- och gärdsarkiv ,57: 273 

SvENNUNG, J., recension av Saxoeditionen 59: 452 

Svenska akademiens handlingar 1928 — 1929 51: 276 

Svenska Historiska Föreningens publikationer, se Setterwall, 

K., Svensk historisk bibliografi 1771 — 1874. 
Svenska Historiska Föreningen. Äldre svenska handskrifter i 

facsimile 59: 204 

Svenska kulturbilder, bd i — 6 53: 334 

Svenska k3n:kans historia 54: 64 

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Minnesskrift 55: 403 

Svenska Litteratursällskapets i Finland skrifter 235, 236 . . . 53: 218 

Svenska medeltidsregester 1434 — 1441 57: 175 

Svensk Tidskrift 1938 * 58: 417 

Svensson, S., se Berg, G. 

» » , se Svenska kulturbilder. 

Sveriges bibliografi intill år 1600 52: 343 

Sveriges krig 1611 — 1632 58: 200; 59: 68 

Sveriges riksdag 54: 197 

Svio-estonica 1934 ^' ^90 

» » 1935 • • 55: 392 

» > 1936 56: 426 

» » 1937 • • 68: 312 

Svärdström, £., Johannes Buraeus' arbeten om svenska run- 
inskrifter 58: 74 

Sydow, C. W. v., se Svenska kulturbilder. 

SzujsKi, J., se Encyklopedja Polska. 

SzYMANSKi, H., Der Ever der Niederelbe 53: 133 

Söderberg, T., Försäkringsväsendets historia i Sverige intill 

Karl- Johanstiden 56: 311 

» » , Olofsströms bruk 1735 — 1935 56: 91 

» > , Väst- och Mellaneuropa omkring 1555 — 1605 54: 300 

» » , se Med hammare och fackla. 

Söderbäck, P., se Svenska kulturbilder. 

SQdsrhjelm, a., Axel von Fersens dagbok 56: 422 

> » , Georg Carl von Döbeln 58: 82 

> » , Kärlek och politik 54: 84 

SöDERSTEEN, H., Bidrag till ätterna Björnrams genealogi ... 51: 26! 
Sörndal, O., Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisa- 
tion och allmänna maktställning 57: 180 

Tabeller över Skibslart og Varetransport gennem 0resund 

1497 — 1660 51: 484; 56: 213 

Tammekann, a., se Svio-estonicä 1935. 

Tarang&r, a., Alting og lagting , ^ 51: 114 

Tarlb, £., Bonaparte 60: 191 

Tarschys, B., Den italienska renässansen 54: 300 

68 Tbinnjes, o.. Slaget ved Axtoma 20 okt. 1565 51: 262 

Telle» H. g., Die Bewertung Gustav Adolfs im deutschen Ge- 

schichtsunterricht 56: 98 

Temperley, H., Studies in Anglo-French History 56: 225 

» » och Penson, L. M., Foundations of British 

foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury 

(1902) — 58: 424 

Tentelis, a., Dokumenti par Peterburgas Avizem 57: 286 

Terry, E., Jeanne d'Arc in periodical litterature 56: 221 

Tham, W., Axel Oxenstierna 55: 391 

» » , Riksrådet Henrik Carlsson Horn. Anteckningar 

kring en stambok 57: 282 

» > , se Personhistorisk tidskrift 1933. 

Themptander, o. R., Efterlämnade papper 58: 313 

Thermjenius, E., Remissdebatten 51: 490 

> » , se Sveriges riksdag. 

Thiel, v., Papiererzeugung und Papierhandel 53: 330 

Thimme, F., Front wider Btilow 51 : 493 

» » , se Nowak, K. F. 

Thomas, M. S., Onze ijslands vaarders in de I7:de en i8:de 
eeuw. Bij dragé tot de geschiedenis van de nederlandsche 

handel en visscherij 58: 208 

Thomasson, c. g., »Kungamakaren» Mömer och Pierre Lapie. 

En biografisk studie 58: 309 

Thomsen, E., Fra Litteratus og Toldinspektor Peder Horrebow 

Hastes Stambog 59: 455 

Thordeman, b., Hans Hildebrand som medeltidsforskare . . 54: 383 

» » , Medeltida myntfynd frän Stockholm 60: 185 

» » , Was die Kriegergräber tlber die Schlacht bei 

Visby vom 27. Juli 1361 bekunden 59: 71 

» » , se Baltic Countries. 

Thulin, E. J:son, se Sveriges riksdag. 

» , G., Om mantalet 55: 401 

Thulstrup, Å., Andrakammarvalen i Stockholm 1866 — 1896 59: 454 
Thunström, o., Bostadsbyggandet i Stockholm efter kris- 
åren 51: 480 

Thörnqvist, c. Svenska studenter i Prag under medeltiden . 51: 114 
TiLLE, A., se Beschomer, H., Archivstudien. 

Tingsten, H., Amerika 54: 386 

» » , Till frågan om detaljanmärkningssystemets 

grundlagsenlighet 51: 490 

» » , se Sveriges riksdag. 

» , L., Gustav II Adolfs politik och krigföring i Tysk- 
land 1630— 1632 51 : 270 

» » , Huvuddragen av Sveriges politik och krig- 

föring i T3rskland efter Gustav II Adolfs död 

till och med sommaren 1635 51: 270 

TisELius, £., Adam Christian Raab och Hugo Raab 51: 261 

69 TiSELL, G., Karolinen^ general von Buddenbrock 58: 206 

TissEAU, P.; Un fragment des mémoires du comte De la Gardie 54: 73 

ToYNBEE, A. J., Survey of International Affairs «... 55: 177 

ToijER, D.» Sveriges riksdag , 55: 399 

Treial, H., Einige Daten fiber die Landkartensammlung des 

Estnischen Staatszentralarchivs 53: 332 

Treitschke, H. v., Briefe an Historiker und Politiker von 

Oberrhein 57: 84 

Treumuth, N. och Luv, O., Polonica im Estnischen Staat- 

lichen Zentralarchiv 53: 331 

Trevelyan, g. M., History of England 51: 115 

» t » > Englands historia 51: 115 

» » > , England under Queen Anne 51: 274 

» > > , Select documents for Queen Anne's reign 

down to the union with Scotland 1702 — 

1707 51: 276 

Troil, U. v., Bref rörande en resa till Island 56: 426 

Trotzig, k., se Dalamas Hembygdsbok. 

Tunberg, S., Helsingia major 59: 69 

> , Namnet Danmark 60: 313 

> , Nordiskt konungaval 55: 62 

» , Purgacio ferri candidi 60: 311 

» , Svenska medeltidsregester 1434 — 144 1 57: 175 

> , se Sveriges riksdag. 
» , se Utrikesförvaltningens historia. 

TuNSTALL, W. C. B., Englische Marinearchivalien 57: 80 

TuRBA, G., Ist das Original der Pragmatischen Sanktion Karls 

VI. eine Unterschiebung ? 52: 226 

TuRBERViLLE, A. S., Johnson's England 54: 83 

TuRNER, E. R., The Cabinet Council of England 1622 — 1784 52: 126 

» , G., Mary Stuart. Forgotten forgeries 56: 431 

Tunin historiallinen yhdisty«: Referate 55: 161 

TuuLSE, A., Tallinns slott under den svenska tiden 56: 427 

Tynell, k.. Orientering i aktuella ämnen 54: 282 

Tyszkowski, k., Die Gegenreformation in Livland zur pol- 
nischen Zeit (1561 — 1621) 59: 71 

» f , Gustav Adolfs-litteratur 54: 202 

» » , Poszukiwania archiwalne Rzymie dia Zyg- 

munta III 53: 346 

Törne, P. O. v., Adertonhundratalets herrgåxdskultur 58: 416 

» » » » , Die älteste Besteuerung in Schweden .... 59: 221 

» » » » , »Oron» i Finland 1783 — 1784 58: 416 

» » » » , Sällskapet Walhall och självständighets- 
idén i Finland 1781— 1786 56: 93 

» » » » , Världskriget och efterkrigsåren 1914 — 1933 54: 386 
> » » » , diskussionsinlägg, se Actes du Congrés. 

Törngren, A., K. Zilliacus 54: 208 

> » . se Historiska och litteraturhistoriska studier. 70 Ukrainas historia 55: 6g 

Ullberg, G., Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö 55: 167 
Unger, g., Förspelet till Karlskrona stads grundläggande « . 54: 204 

> > , Lars Gathenhjelm 58: 205 

Upplandslagen 55: 275 

Uppländska domböcker 54: 65 

Ur »Kagalens» arkiv. Samling av politiska flygskrifter, upprop, 

cirkulär m. m. tillkomna åren 1899 — 1905 60: 185 

Utrikesförvaltningens historia, Den svenska 56: 310 

Utterström, G., Oscar II :s brev till Knut Bonde 60: 56 

Wadén, i.. Berättande källor till Kalmarkrigets historia . . . 56: 84 
» » , Henrik von Falkenbergs anteckningar om dan- 
skamas belägring av Kalmar 161 1 58:310 

» » , Samtida bilder över belägringen av Kalmar .... 56: 418 

> » , Skriftväxlingen mellan Carl IX och Christian IV 

efter Kalmar slotts fall 1611 57: 283 

Wadstein, £., Eriksgatans ursprungliga ändamål och betydelse 54: 285 
WiERN-BuGGE, E., se Mémoires de la Reine Hortense. 
Wahl, A., Deutsche Geschichte. Von der Reichsgrtindung bis 

zum Ausbruch des Weltkrieges (1871 — 1914) 58: 96 

Wahlström, L., Den svenska kvinnorörelsen 53: 342 

» » , Revolution och religion. Ur den franska 

revolutionens själsliv 56: 434 

Valda handlingar rörande fälttåget i Ryssland juli — oktober 

1708 54: 287 

Walde, o.. Doktor Johann Kopp, en astrolog och läkare från 

reformationen 57: 383 

Waldén, b.. Adliga gravar i Västra Vingåkers k3n:ka 51: 261 

» » , Engelbrektsfejden 54: 374 

Valentin, H., Fredrik den store inför eftervärlden 58: 93 

» » , se Isaac, A. 

> , V., Bismarcks Reichsgriindung im Urteil eng- 

lischer Diplomaten 58: 427 

Wallensteinlitteratur 55: 71 

Wallin, S., se Fataburen. 

» » , se Svenska kulturbilder. 

Wallinska skolan, minnesskrift 52: 132 

Valmin, N., Demokratien i det gamla Aten 60: 321 

Walzel, o., Handbuch der Literaturwissenschaft 52: 234 

Waquet, H., se Suger, abbé. 

Varbnius, o., Svensk tryckfrihet 51: 278 

Vasar, J., Böndemas rättsläge i Estland intill Karl XI 56: 427 

Vassal-Reig, R., La guerre en Rousillon (1635 — 1639) 56: loo 

> » » , Richelieu et la Catalogne 56: 100 

Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel- 

alter 60: 57 

71 VAtJNOts, L., Le roman de Louis XIII 56: 221 

> » , Vie de Louis XIII 56: 221 

Webster, C. K., The foreign poKcy of Castlereagh 1812 — 1813 52: 233 

Wedberg, b., Tämingskast om liv och åöd 56: 420 

Weensche gezantschaptsberichten 1670 — 1720 54: 302 

Wegner, J., Szedski w Warszawie 1655 — 1637 59: 7S 

Weibull, c. Drottning Christina. 2 uppL 54: 377 

» , C. G., se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43, 
» , L., Saxo inför Bestyreisen av Det danske Sprog- og 

Litteraturselskab 56: 414 

» » , Saxo inför nutida textkritik 56: 92 

* * » 1397 ^^^ unionsbrev och dess rättsgiltighet ... 51: 114 

» > , Upptäckten av den skandinaviska Norden . . . 54: 282 

Veide, P. G., se Hyltén-Cavalliusf öreningens årsbok. 
Welt als Geschichte, se Brandt, A. v. 
Wendt, E., Amiralitetskollegiet-marinförvaltningen 1634 — 

I934* Några anteckningar 55: 401 

> » , £n återfunnen samUng koncept från 1809 års 

sjökrig 53: 329 

Wennström, t., Arboga stads tankebok 57: 67 

» » , Studier över böter och myntvärden i Väst- 

götalagama 52: 125 

Wentz, g., Hanserecesse. Lief. i — 2 58: 74 

Wernstedt, F., Bidrag till kännedomen om den svenska 

huvudarméns styrka under fälttåget mot 

Ryssland 1707 — 1709 53: 333 

» » , En obeaktad karolinsk dagbok 53: 333 

» » , Jämkrämare i Stockholm 165 1 — 1890 56: 428 

» » , Släkten Kulberg 57: 283 

» » , se Karolinska förbundets årsbok 1934, ^935* 

» » , se Personhistorisk Tidskrift 1933. 

» » och LiEDGREN, J., Om främmande adels 

naturalisation och introduktion på svenska 

Riddarhuset under storhetstiden 58: 310 

Wessén, E. och LiTHBERG, N., Den gotländska runkalendem 

av 1328 59: 452 

Wessman, v. E. v., se Finlands svenska folkdiktning. 
Westarp, k.. Konservative PoHtik im letzten Jahrzehnt des 

Kaiserreichs 55: 409 

Westin, g., John Wyclif och hans reformidéer 58: 199 

» » , Negotiations about Church Unity 1628 — 1634 . 55: 163 
» » , Svenska kyrkan och de protestantiska enhets- 
strävandena under 1630-taIet 55: 163 

> » , se Kyrkohistorisk årsskrift. 

» , J., Ångermanlands gränser 56: 90 

Westlund, A., Forsaringen 52: 228 

> » , Frans Rodenstam 52: 227 

t » , se Skatteboken av Hälsingland. 

72 Westman, A., se Föreningen Gamla Halmsliads åxsbok. 

» , K. B., Östasien 54: 386 

Vestirbgothicä . . : i 55: 403 

Vibäk, M., Den danske Handels Historie '. 59: 66' 

WiCHMAN, H., Biskop Thomas av Strängnäs och hans politiska 

verksamhet före Engelbrekts död 58: 199 

Widerberg, C. S., Akershus Festning 53: 132 

Widsith, ed. K. Malone , 56: 220 

WiEDERMAYER, R., se Bittner, L. 

ViERGUTZ, F., Erik Dahlberg und seine Beziehungen zu Pom- 
mern i 60: 326 

WiESELGREN, G., se Svio-estonica 1935. 

» ,0., Den svenska utrikesförvaltningens historia 56: 310 

» » , se Kungl. Maj:ts kanslis historia. 

» » , se Om studier och hjälpmedel vid studier. 

» , P., Personalierna över Stiemhielm 58: 313 

» » , Stierhielm och Wranglama 58: 313 

» » , Stjemhielms återupptäckta familjearkiv . . 56: 212 

» » , se Historiska och litteraturhistoriska stu- 

dier. 
» » , se Svio-estonica 1934, ^935» ^93^. 

WiESLANDER, G., Skogsbristcu i Sverige under 1600- och 

1700-talen 57: 76 

WijKMARK, H. t» Kyrkohistoriska fragment 58: 86 

Vikberg, S., Wilhelm av Oranien 59: 76 

WiKLUND, K. B., se Svenska kulturbilder. 

WiKMAN, R., se Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Wikström, S., se Bromé, J., Östersunds historia. 

WiLKENS, C. L., Minnen från Ystad 54: 382 

Winter, g., se Archivalische Zeitschrift band 42 — 43 . 
» » , se Meissner, O. 

Vipper, R., Der Sachsenspiegel und das livländische Ritter- 

recht 59: 71 

ViRDESTAM, G., Kring östrabo och Sankt Sigfrids källa 54: 3^2 

Wirtschaft und Kultur .... 59: 221 

WiSTRAND, K. K:soN, se Jämbruksförbundet 1906 — 193 1. 
WiTTENBERG, E., Das dcutschc Geschichtsbild der Gegenwart 58: 430 
VoGEL, W., Das Emporium Reric 53: 336 

» » , Hansische Umschau 1934 — ^935 5^* 4^^ 

» » , Zur Frage der Ostseeherrschaft 57: 184 

VoGES, H., se Beschorner, H., Archivstudien. 

» , U., Der Kampf um das Dominium Maris Baltici 1629 

bis 1645 59: 209 

WoHLHAUPTER, E., Geschichte der Rechtsquéllen Schleswig- 

Holsteins von den Anfängen bis zum Jahre 1800 59: 222 

WojciECHowsKi, Z., Mieszko I and the rise of the Polish State 57: 82 
WöLFRAM, R., Ernst Moritz Arndt und Schweden 54: 205 Sif— 423668 73 WoLLiN, N. G., se Kungl. Majits kanslis historia. 
> » » , se Utrikesiörvaltningens historia. 

WoLONTis, J. E., Kopparmyntningen i Sverige 1624 — 17 14 . . 66: 412 
WooDWARD, £. L., Great Britain and the German navy . . . 66: 437 
> » > , War and peace in Europé 1815 — 1870 and 

other essays 62: 348 

Wrangel, E., Den första svenska orientexpeditionen och Cor- 

nelius Loos' teckningar , 63: 333 

» » , se Svenska kulturbilder. 

WuoRiNEN, H., The Finns on the Delaware 1638 — 1655. An 

Essay in American Colonial History 68: 414 

VuuREN, L. v., se Haushofer, K. 

WttHRBR, K., Der Skandinavismus 58: 84 

WAhlin, H., Landskrona forna k3n:ka och dess minnesmärken 60: 186 

» » , se Malmö fornminnesförenings årsskrift. 

WAhlstrand, a., se Studier över den svenska riksdagens 
sociala sammansättning. 

Vänersborgs söners gille: årsskrift 54: 211 

Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska samman- 
hang 53: 221; 54: 386; 56: 31 

W^RN-BuGGE, E.» I skuggan av Napoleon. Drottning Hortense 
Bonapartes minnen, se Mémoires de la Reine Hortense. 

"Cbersicht iiber die Bestände des Staatsarchivs Marburg 59: 75 

Zechlin, E., Das Problem der vorkolumbischen Entdeckung 

Amerikas 56: 312 

Zeeh, E., Gustav Adolf und die Belagerung Rigas im Jahre 

1621 59: 71 

» » , se Belfrage, N. 

» » och Nordström, G., Svenskarna i Augsburg under 
trettioåriga kriget och Reginbaldus Möhners svenska 

troféavbildningar 59: 209 

Zeitschrift des Vereins ftlr Ltlbeckische Geschichte und Alter- 

tumskunde 59: 222 

Zeitschrift ftlr osteuropäische Geschichte 64: 298 

Zernik, F., t)ber den Einfluss von Gaskampf stoff en auf 

Archivalien 57: 81 

Zetterstéen, k. v., Johannes Kolmodins turkiska kvar- 

låtenskap 57: 281 

» » » , se Norstedts världshistoria. 
ZwEiG, S., Maria Stuart 56: 432 

Abo finska historiska förening: Referat 55: 161 

Ågren, S., se Settervall, K. 

Akerstein, H., En krigares ungdomsminnen 64: 72 

Åkerström, A., Urban Hiämes resa till Tyskland och Holland 

1667 57: 384 

74 Äkbsson, £., Skall den fria forskningen undertryckas i Sverige? 58: 43; 

Ålandsfrågan 55: 74 

ÄMARK, K„ Allmänna Brandlörsäkringsverket 1782 — 1932 . . 53: 222 

Äldre svenska handskrifter i feu^simile, se Svenska Historiska 

Föreningen. 

Ättartavlor, den introducerade svenska adelns 55: 167 

Östersunds historia, se Bromé, J. 

Östman, N., De förlorade tänkeböckema 1530^1538 51: 480 

» » , Kalvariestenama på Södermalm 52: 229 

överståthållarämbetet 1634 H ^934 54: 381 Pi avdelningen underrättelser omnämnda ämnen i Övrigt, 

Ahnlund, N., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 

baltisk. 
» » , » , se Historikermötet, sjunde 

nordiska* 
» » , » , se Historikermötet, sjätte 

nordiska. 

Alfons Dopsch Preis, tävling 56: 219 

Almquist, H., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Ztl- 

rich. Internationella. 
Andersen, J. O., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte 

nordiska. 
Anthoni, £., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Arkivdagen, 22:dra tyska 51: 262 

Arkivutväxling Danmark-Tyskland 57: 381 

Bainville, J., inval i Franska akademien 55: 285 

Baltemas »Rtlcksiedlung» 59: 455; 60: 192 

Barthold Ruuths papper i riksarkivet. Meddelande om 53: 131 

Bergsgård, A., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
Boéthius, B., val till styrelseledamot i Svenska Historiska 

Föreningen 57: 168 

Bolin, S., professorsutnämning 58: 405 

British records association 57: 80 

Brulin,, H., avgång ur styrelsen för Svenska Historiska Före- 
ningen 57: 168 

» » , kongressföredrag, se Historikerkongressen i Ztl- 

rich, internationella. 
» » , » , se Historikermötet, sjunde nor- 

diska. 
» > , » , se Historikermötet, sjätte nor- 

diska. 75 Éåäth, t., arkivråds titel 59: 2ö| 

Boggild Andersen, C. O., kongressföredrag, se Historikermötet, 
sjätte nordiska. 

Carlgren, W./ kongressföredrag, , se Historikermötet, sjunde 

■ ■•, -•• •«-.. .( • , ■ ' • , ... ^'' 

nordiska. 

Carlsson, G., kongressf öredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Cederberg, A. R., kongressföredrag, se Historikerkongiiessen i 

Ziirich, internationella. 
» )► » , , » , se Historikermötet» sjun- 

de nordiska. 

Council for the préservation of Business Archives 57: 8i 

Dansk Historisk Förenings hundraårsjubileum 59: 6i 

Deutsche Gesellschait fiir Geschichte und. Altertumskunde i 

Riga, flyttning 59: 456 

Diplomatarium Svecanum 57: 170 

Edling, N., Meddelande om konungsdom å Stockholms rådhus 52: 347 

Engström, S., länsarkivarieutnämning 56: 82 

Fabricius, K., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
» » , p , se Historikermötet, sjätte 

nordiska. 
Fabritius, A., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 
nordiska. 

Fedele, P., bankettal, se Kongressen för historiska vetenskaper, 
sjunde internationella. 

Frank, W., utnämning, se Reichsinstitut ftlr die Geschichte des 

neuen Deutschlands. 
Fredborg, E., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Friis, Aage, avgång från professur AS: 274 

» » , hälsningsanförande, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
» p , kongressföredrag, se Historikerkongressen i Zii- 

rich, internationella. 
» » , tacktal, se Historikermötet, sjätte nordiska. 

» , Astrid, kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 
' nordiska. 

Först, W., redaktör för Archivalische Zeitschrift 55: 70 

Förenta statemas arkiwäsen 57: 394 

Förteckningar, reseberättelser, avskriftssamlingar, etc. avse- 
ende handlingar rörande Sverige i utländska arkiv, kortre- 
gister i riksarkivet Över 53: 430 

Förteckningsarbeten i riksarkivet 52: 123 

Ganshof, F., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Zä- 

rich, internationella. 
Granskning av läroböcker i nordisk historia 54: 54 

76 Grauers, S., val tiU styrelseledamot i Sveaska Kistonrika Före- 
ningen 57: i68 

» » , kongresslöredrag, se Historikenxidtet, sjunde nor- 

diska. 
GudnuindsBon, B., kangresi^öredra^, se Historikermötet, i^un- 

de nordiska. 
Halphen, L., kongressf Öredrag, se Historikerkongressen i Zti- 

rich, internationella. 
Hartung, P., kongressföredrag, se Historikerkoagressen i Zii- 

rich, internationella. 
Heckscher, £. F., kongressföredrag, se Historikermötet, sjun- 
de nordiska. 
» » » , »- , se Historikermötet, sjät- 

te nordiska. 

Herderinstitiitets upphörande 59: 456 

Historieläramas förening i Stockhcdm 54: 195 

»Historien och vi som nu leva», nordisk radiodiskussion 55: 390 

Historikerkongress i Riga 1937, baltisk 57: 183, 284 

Historikerkongressen i Ziirich, mtemationella 57: 78; 58: 401 

Historikermötet i Köpenhamn, Sjunde nordiska. . . . 58: 307; 59: 61, 

201, 301 
Historikermötet i Stockholm och Uppsala 1935, se Historiker- 
XDötet, sjätte nordiska. 

Historikermötet, Sjätte nordiska 54: 54, 371; 55: 268 

Historikermötet, Åttonde nordiska, se Historikermötet, sjunde 
nordiska. 

Historische Zeitschrift, redaktörsskifte 55: 405 

Historisk-geografiska sällskapet i Eskilstima 54: 196 

Hjelholt, H., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
Holck, P., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 
Holm, N., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 
Holtzmann, R., kongressföredrag, se Historikerkongressen i 

Ziirich, internationella. 
Hornborg, £., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Humanistiska fonden, anslag ur 55: 60 

» » , nytt reglemente 55: 391 

Hvidtfeldt, J., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 
nordiska. 

Härnösand, landsarkivets öppnande 56: 410 

Högsta rättsskipningen i Sverige under senare hälften av 1500- 

talet. Meddelande om 52: 347 

Höjer, T., avgång ur styrelsen för Svenska Historiska Före- 
ningen 57: i68 

Inventering av svenska privatarkiv 57: 273 

77 Jaakkola, J., kongressföredrag» se Historikennötet, sjunde 

nordiska. 
Jakobsson, T., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 

baltisk. 
Jensen, H., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 
> > , > , se Historikermötet, sjätte Qor- . 

diska. 
Johnsen, O. A., kongressföredrag, se Historikermötet, sju^de. 

nordiska. 
> > » > > , se Historikermötet, sjätte 

nordiska. 
Jägerskiöld, O., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
> , S., > , se .Historikermötet, sjätte 

nordiska. 

Karl XII:s dödsplats, meddelande om 59: 289 

Koht, H., föredrag 54: 62 

> > , kongressanförande, se Kongressen för historiska ve- 

tenskaper, sjunde internationella. 

> > , kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 

diska. 

Kommittén för inventering av svenska privatarkiv 57: 273 

Kongressen för historiska vetenskaper. Sjunde internationella 53: 428 

Kongressen för östersjöområdets historia. Andra 59: 306 

Konopcz3mski, L., kongressföredrag, se Historikerkongressen i 
Ziirich, internationella. 

Koren, K., avgång från riksarkivarieämbetet 54: 54 

Korhonen, A., professorsutnämning 60: 311 

Kraft, S., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 

Krigsarkivets omorganisation, förslag av sakkunniga 53: 330 

Kurlands hertigdöme på hertig Jakobs tid, pristävlan 59: 315 

Köpenhamns universitet, professorskonkurrens 56: 309, 410 

La Cour, V., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Laursen, L., a^^ång från riksarkivarieämbetet 54: 54 

Lesch, B., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 
Linden, B., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 

baltisk. 
Linvald, A., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 

» » , riksarkivarieutnämning 54: 54 

Lohe-släkten, se Silverfyndet i Stockholm 1937. 

Lärdomshistoriska samfundet 55: 158 

Lögdberg, G. A., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 
baltisk. 

78 Melander» K. R.» kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte 
nordiska. 

Mellander, K., landsarkivarieutnämning 56: 82 

Munthe, A,, kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 
baltisk. 

National archives of the United States 57: 394 

Navy Records Söciety , 57: 80 

Nerman, B., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 
baltisk. 

Nordiska historikermötet i Köpenhamn, se Historikermötet i 
Köpenhanm, sjunde nordiska. 

Nordman, V. A., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte 
nordiska. 

Norman, O., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Ztl- 
rich, internationella. 

Nygren, £., landsarkivarieutnämning 53: 428 

Oisen, A., professorsutnänming 56: 410 

Organisationskommitté för sjunde nordiska historikermötet, se 

Historikermötet, sjätte nordiska. 
> för sjätte nordiska historikermötet . . 54: 54, 

195» 371 
Palme, S. U., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 

Palmstiema, C. F., kongressföredrag, se Historikerkongress i 
Riga, baltisk. 

Petri, G., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Polska historiker och det pågående kriget 59: 456 

Rasmusson, N. L., kongressföredrag, se Historikerkongress i 
Riga, baltisk. 

Reichsinstitut fflr die Geschichte des neuen Deutschlands ... 55: 283 

Rein, G., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Ziirich, 
internationella. 

Renvall, P., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 

Rig, ny disposition 53: 217 

Riksdagshistoriska utställningen 55: 274 

Scheel, O., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Zflrich, 
internationella. 

Schiotz, J., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Schreiner, J., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 
nordiska. 

Schybergsson, C. M., kongressföredrag, se Historikermötet, 
sjätte nordiska. 

Schiick, A., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 
baltisk. 79 Sepp, H., kongressf öredrag, se Historikermötet, sjätte nor* 
diska. 

Silverfyndet i Stockholm oktober 1937 57: 373 

Sjunde internationella kongressen för historiska vetenskaper, se 
Kongressen för historiska vetenskaper, sjunde internatio- 
nella. 

Sjunde nordiska historikermötet, se Historikermötet, sjunde 
nordiska. 

Sjätte nordiska historikermötet, se Historikermötet, sjätte 
nordiska. 

Sjöhistoriska samfundet 59: 201 

Slaget vid Poltava, 23o:de årsdagen av 59: 315 

Smith, O. S., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 
Stavenow, L., avgång från ordförandeskapet i Svenska Histo- 
riska Föreningen 57: 168 

» » , föredrag 57: 178 

» > , kongressföredrag, se Kongressen för historiska 

vetenskaper, sjunde internationella. 

Steinnes, A., riksarkivarieutnämning 54: 54 

Stille, Å., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 

Stipendier vid Svenska Institutet i Rom 1941 60: 191 

Sundqvist, S., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 
Svenska Historiska Föreningen. Nedsättning av vissa avgifter 59: 450 

Svenska Historiska Föreningens styrelse 57: 168 

Svenskt biografiskt lexikon 56: 411 

Sydsvenska historielärarföreningen 54: 195 

Södra Norrlands historiska förening 54: 196 

Thordarsson, S., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
Thordeman, B., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, 

baltisk. 
Tranér, G., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 
Tunberg, S., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 
Törne, P. O. v., kongressföredrag, se Historikerkongressen i 

Ziirich, internationella. 
» » » » , » , se Historikermötet, sjunde 

nordiska. 
» )> » » , » , se Historikermötet, sjätte 

nordiska. 

Utnämningar i riksarkivet 1938 59: 201 

Walek-Czemecki, kongressföredrag, se Historikerkongressen i 
Ziirich, internationella. 

80 Vasar, J., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 

Webster, C. K., kongressföredrag, se Historikerkongressen i 
Zurich, internationella. 

Wendt, E., arkivarieutnämning 59: 2oi 

Westergaard, H., kongressföredrag, se Historikerkongressen i 
Zfirich, internationella. 

Westman, K. G., val till ordförande i Svenska Historiska Före- 
ningen 57: i68 

Viljanti, A., kongressföredrag, se Historikermötet, sjunde nor- 
diska. 

Zeeh, E., kongressföredrag, se Historikerkongress i Riga, bal- 
tisk. 

Zeiss, H., kongressföredrag, se Historikerkongressen i Ziirich, 
internationella. 

Ättonde internationella historikerkongressen, se Historiker- 
kongressen i Zflrich, internationella. 

0stberg, K., kongressföredrag, se Historikermötet, sjätte nor- 
diska. 8i INNEHÅLL 

Sid. 

Sister över medarbetare 3 

gister över signaturer 8 

psatser, strödda meddelanden och aktstsrcken samt översikter 10 

Svensk historia i allmänhet. Forntiden och medeltiden zo 

» » » » . Äldre Vasatiden 11 

» » » » . Stormaktstiden 12 

» > » > . Frihetstiden 13 

» > » > . Nyaste tiden 14 

Utländsk historia 15 

Elistonografi 16 

Sdöten och kongresser 16 

ensioner 17 

Svensk historia i allmänhet 17 

Biografi 19 

Lokalhistoria 19 

Bkonomisk historia 20 

Statskunskap och förvaltningshistoria 20 

Dansk och norsk historia 21 

Utländsk historia (utom dansk och norsk) 21 

Bibliografi och arkivhistoria 22 

lerrättelser 24 

Nekrologer 24 

Omnämnda skrifter (utom i nekrologer nämnda) 25 

Ämnen i övrigt 75 83 


.' I . INNEHÅLLSÖVERSIKT TILL HISTORISK TIDSKRIFT utgiven av 

Svenska Historiska Föreningen årgångarna 6i — 70 (^9 4^ — i^So) STOCKHOLM 1954 
KUNGL. BOKTRYCKERIIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

532087 Rörande uppställningen av de olika 
avdelningarna hänvisas till innehålls- 
förteckningen s. 75 REGISTER ÖVER MEDARBETARE Abrahamson, Erik, lektor 66: 333; 70: 147 

Adelsköld, Elise, centralbibliotekarie 64: 80 

Ahnlund, Nils, professor (N. A.) signerade bidrag: 61: 71, 173, 

182, 184; 62: 86, 157, 271, 285, 300, 409, 417. 418; 63: 93» 96, 99, 
104, 109, 320, 321, 339; 64: I, 38, 50, 66, 135, 274, 278, 300, 393; 
65: 152, 231, 249, 251, 254, 269, 301» 364; 66: 57, 139, 273, 359, 39i; 
67: 67, 87, 89, 92, 94» 155» 191. 366; 68: 54, 57, 64, 66, 164, 297, 
371; 69: 142, 198, 395, 413; 70: 321; osignerade redaktionella med- 
delanden 

Almquist, Helge, riksarkivarie 63: 265 

Almqvist, Daniel, arkivarie (D.A.) 61: 86; 63: 86, 447; 68; 105; 

69: 369 

Andreen, Per G., lektor (P. G. A.) .... 65: 265, 407; 66: 181, 389; 

67: 83, 290, 371; 68: 52, 265; 69: 192; 70: 198, 226 

Anneli, Gunnar, lektor 61: 55; 64: 113 

Arne, Ture J., professor (T. J. A.) .... 61: 73, 78, 80; 64: 68; 67: 194; 

68: 161; 70: 78 

Attman, Artur, preceptor 66: 199 

Axelson, Sven, fil. lic 70: 135 

Backman, Stig, lektor 69: 103 

Balodis, Francis, professor 62: 91 

Beckman, Bjarne, lektor 62: 54; 64: 244; 68: 321; 69: 382 

Beckman, Nat., professor (N. B.) 61: 304, 305; 65: 124 

Berg, Tor, förste arkivarie (T. B — g.) .... 63: 324, 419; 68: 57; 69: 

196, 197. 
Bergström, Rudolf, fil. dr (R. B— m.) 61: 80; 62: 82, 381; 65: 

152, 234, 363; 66: 54 

Birck, Erik L., docent 67: 109 

Bjurling, Oscar, preceptor 66: 338; 67: 77; 68: 75 

Blomqvist, Theodor, lektor 64: 398 

Boéthius, Axel, professor 69: 433 

Boéthius, Bertil, riksarkivarie (B. B — ^s.) .... 61: 90, 94, 321; 62: 95, 

291; 64: 59, 60, 287; 65: 79, 259; 67: 317; 68: 380; 69: 390; 70: 229, 

441 

Bohman, Lennart, lektor 70: 206 

Bolin, Gunnar, förste arkivarie 67: 364 

Bonsdorff, Lars G. von, lektor (L. G. v. B.) 65: 369; 66: 58; 69: 307 

Borell, Berit, lektor 64: 333 

Brandt, Ahasver von, archivdirektor 70: i 

Broomé, Bertil, docent (B. Bé.) 64: 285; 66: 60; 67: 285; 70: 425 

Brulin, Herman, arkivråd (H. B — ^n.) .... 61: 69, 75, 76, 103; 63: 88; 
67: 182; 68: 276; 69: 71, 405; 70: 434 3 Burman, Erik, läroverksadjunkt 65: 25 

Byström, Tryggve, bibliotekarie (T. B.) 63: 207; 64: 128, 289; 65: 

58, 255 

Callmer, Christian, bibliotekarie 70: 200, 201, 202 

Carlgren, Wilhelm, lektor (Cgn.) .... 63: 97, 107, 261, 353; 65: 52, 61, 

73; 66: 382, 414; 67: 79, 81, 277; 68: 348, 352, 353, 354, 361; 69: 53, 

56, 207, 401; 70: 74, 192 

Carlgren, Wilhelm M., arkivarie 70: 247 

Carlsson, Einar, docent .... 64: 369; 65: 410; 66: 261; 68: 30, 335; 
69: 337 

Carlsson, Gottfrid, professor (G. C — n.) .... 63: i; 66: 274, 321; 67: 

159; 69: 41, 52, 229 

Carlsson, Sten, docent 63: 369; 68: i, 187, 286; 70: 176 

Cnattingius, Hans, docent 62: 398 

Corin, Carl-Fredrik, förste arkivarie 66: 310; 67: 99 

Dahl, Staffan, bibliotekarie 70: 437 

De Meck, Georg 65: 68 

Edsman, Sven J., läroverksadjunkt 63: 326 

Ehrenkrona, Henrik, fil. mag 66: 69 

Ekholm, Gunnar, professor 70: 160 

Ekström, Gunnar, domkyrkos3rssloman 68: 126 

Elfstrand, Percy, bibliotekarie 69: 62 

Enander, Bo, fil. lic. (B. E — ^r.) 65: 63 

Enblom, Walfrid, förste arkivarie (W. E.) .... 64: 129, 291; 66: 173, 

177; 67: 173; 69: 55; 70: 108 

Enequist, Gerd, professor 61: 252; 62: 115 

Engström, Sten, landsarkivarie (S. E — m.) 65: 151 

Ericsson, Birgit, läroverksadjunkt 66: 275; 67: 174; 69: 188 

Eriksson, Ruben, överbibliotekarie 66: 55 

Eriksson, Sven, lektor 67: 312 '"■ 

Fahlborg, Birger, professor 64: 205 : 

Fahlström, Borghild, fil. kand. . . osignerade redaktionella med- 
delanden, f 

Fahlström, Jan Magnus, arkivarie 70: 193 ^ 

Forsmarker, Karl-Erik, civilekonom 65: 263 ' 

Forssander, John Elof, professor 62: 428 

Forssell, Nils, lektor (N. F— U.) 66: 282 

Friedlaender, Ina, dr. phil 66: 97; 69: 406 

Friesen, Otto von, professor 62: 205 

Frykholm, Lars, fil. dr 65: 288 

Geijer, Herman, professor 65: 197 

Gihl, Torsten, professor (T. G— 1.) 70: 81 ^ 

Gillingstam, Hans, fil. dr 66: 50, 376; 68: 26, 124; 70: 21, 297 ' 

Gjerstad, Einar, professor 69: 321 ^ 

Grade, Anders, lektor 61: 331 

Grandinson, Karl Gustaf, lektor 62: 80 

Granstedt, Erik, fil. lic 65: 236 Grauers, Sven, professor signerade bidrag: 63: 125; 64: 52, 63, 73, 

124, 127. 133, 137, 168, 274. 303, 311, 390, 391, 408; 65: 55, 58, J53, 
155, 161, 167, 257, 262, 271, 367, 378, 396; 66: 48, 74, 174, 185. 277, 
280, 317, 371, 372, 373, 382; 67: 74. 85. loi, 175, 177. 280, 284, 
370» 376. 408; 68: 46, 47, 48. 85, 146, 151. 165, 183, 260, 262. 263, 
266, 267, 268, 347, 348, 350, 367, 389; 69: 57. 59. 94. 285, 399, 415; 
70: 67, 75, 193, 196, 312, 315; osignerade redaktionella medde- 
landen 

Gunnard, Sven, läroverksadjunkt (S. G — d.) 68: 153 

Göransson, Jean, lektor 64: 397 

Hafström, Georg, kommendörkapten 63: 401; 64: 95; 65: 358 

Haf ström, Gerhard, docent (G. Hfm.) 61: 166; 63: 322; 65: 48, 

150. 357 
Hagnell, Karin, lektor 63: 186 

Hammarskiöld, Ludvig, generallöjtnant 61: 38 

Hanirin, Torsten, fil. mag 61: 181; 62: 94 

Heckscher, Eli F., professor (E. Hkr.) .... 61: 178; 62: 170; 63: 429; 

64: 87; 65: 258, 267; 66: 178, 183; 67: i, 286 

Heckscher, Gunnar, professor 70: 427 

Hedar, Samuel, arkivråd .... 61: i, 255; 62: 314, 453, 456; 63: 343, 

445; 65: 292; 67: 374; 68: 168; 69: 253 
Hedin, Einar, kansliråd (E. H.) .... 61: 179, 193; 63: 103, 107; 65: 400; 

66: 229, 380; 67: 415; 69: 204 
Hildebrand, Bengt, professor (B. H— d.) . . . 62: 163, 167, 400, 415, 420; 

63: 206, 417, 422, 423; 65: 45; 69: 441 

Hildebrand, Karl, fil. dr 67: 179 

Hildebrand, Karl-Gustaf, preceptor (K.-G. Hd.) .... 63: 327: 68: 364; 

70: 83, 392 

Hildeman, Karl-Ivar, docent 66: i 

Hirschfeldt, Lennart, fil. lic 63: 398; 67: 217 

Holm, Nils F., förste arkivarie . . . 62: 293; 63: 409; 67: 82; 70: 430 

Holm, Sune, fil. lic 62: 108 

Helst, Walfrid, lektor 66: 175 

Hylmö, Hans, fil. mag 70: 37 

Höjer, Torgny, docent 66: 177; 68: 197; 70: 318 

Höjer, Torvald T:son, professor (T. T. H.) .... signerade bidrag: 61: 

233; 62: 194» 333; ^'- 216, 218, 329, 330» 331. 358» 452; 64: 55, 301. 

318, 395: 65: 158, 162, 164, 165, 352, 377; 66: 70, 179, 386, 387; 

67: 353; 69: 58, 188, 263, 287, 289, 290, 292, 298, 300, 397» 408, 409, 

411; 70: 69, 77» 78, 205, 311, 317, 320, 321, 422, 429, 432; osignerade 

redaktionella meddelanden 

Hömström, Erik, docent 64: 97 

Jacobson, Gustaf, lektor (G. J — ^n.) 61: 166, 314 

Jansson, Allan, rektor (A. Jn.) 65: 188; 66: 56 

Jansson, Sven B. F., docent 61: 317 

Jirlow, Ragnar, lektor 68: 51 

Jägerskiöld, Olof, docent (O. J.) ... 62: 89, 93; 64: 314; 67: 369, 401; 

68: 99, 194: 69- 156, 213, 282 

5 Jägerskiöld, Stig, advokat 63: 298, 422 

Kellenbenz, Herman, dr. phil 61: 73 

Kellerman, Gösta, lektor 64: 69 

Kellgren, Karl Gunnar, lektor (K. G. K.) ... 64: 280; 65: 371; 66: 205 

Kjellén, Alf, docent 65: i, 97 

Kleberg, Tönnes, överbibliotekarie (T. K.) 62: 301; 63: 338 

Konopczynski, Ladislaus, professor 68: 372* 

Kraft, Salomon, rektor 63: 440 

Kromnow, Åke, kansliråd (Å. Kw.; Å. K — ^w.) .... 63: 209, 333; 64: 

133, 286; 70: 182 

Kroon, Sigurd, docent 70: 103 

Kumlien, Kjell, docent (Kj. Kim.; Kj. Kin; Kj. K — n.) .... 61: 246, 

265, 311; 62: 14; 66: 378; 67: 18; 70: 323 

Kumlin, Ragnar, envoyé 69: 98 

Lagercrantz, Sture, docent 69: 293 

Lagerroth, Fredrik, professor 67: 411; 68: 100 

Landahl, Sten, förste arkivarie 63: 433 

Landberg, Georg, docent (G. L.) .... 63: 212, 243; 64: 410; 67: 387; 

70: 210 

Le Roy, Jean, professeur 64: 38 

Liedgren, Jan, arkivarie 62: 396; 64: 122; 65: 40; 69: 384 

Liljencrantz, Axel A:son, bibliotekarie 70: 169 

Lindberg, Folke, professor (F. L.; F. L — g.) 61: 113, 168; 62: 187; 

^- 331» 350» 66: 81, 288; 67: 301; 68: 271; 69: 105; 70: 86 . 

Lindeberg, Gösta, docent 65: 82; 66: 89 

Lindqvist, Åke, fil. dr 70: 298 

Lindroth, Sten, docent 68: 239, 345 

Lybeck, Otto, amiral 64: 290 

Löfgren, Erik O., lektor (E. L.; E. L — n.) .... 62: 154, 286; 65: 47; 

66: 61; 70: 325 

Löfqvist, Karl-Erik, rektor 63: 48 

Lönnroth, Erik, professor 70: 380 

Lövgren, Birger, lektor 63: 220; 64: 132; 65: 160 

Malowist, M., docent 66: 289 

Mellander, Karl, landsarkivarie 65: 278; 66: 377 

Mohlin, Allan, fO. lic 70: 345 

Moltke, Erik, redaktör 64: 202 

Montgomery, Arthur, professor (A. M — y.) ..... 61: 177; 62: 427, 439 

Morén, F. W., lektor 64: 187, 325 

Mossberg, Erland, överste 64: 331 

Munktell, Henrik, professor 63: 61 

Munthe, Arne, rektor 66: 193 

Nelson, Axel, förste bibliotekarie 69: 26 

Nerman, Birger, professor 63: 137 

Nilsson, Sven A., docent 69: 84 

Nordman, V. A., fil. dr 66: 144 

Nordström, Elsa, arkivarie (E. N.) 65: 268, 270 

Norlind, Tobias, professor 64: 134 Nygren, Ernst, arkivråd (E. Ngn.) 66: 51 

Nyman, Olle, docent 68: 101, 272 

Odelberg, Wilhelm, bibliotekarie (W. O — g.) ... 69: 190, 283; 70: 70 
Palme, Sven-Ulric, docent (S — e.) 61: 328; 62: 290, 300, 

390; 64: 56, 93» "8, 136, 173, 316, 379, 400; 65: 85, 355; 67: 206, 

383; 69: 28, 386 
Palmstiema, Carl-Fredrik, fil. dr. 67: 49; 69: 185, 295; 70: 58, 80, 

338. 440 
Peterzén, Ingvar, lektor 70: 27 

Petrén, Sture, utrikesråd (S. P.) 67: 104, 177, 278 

Rasmusson, Nils Ludvig, förste antikvarie .... 61: 250; 63: 259, 347; 

64: 204; 65: 51; 68: 150; 69: 397 

Rein, Gabriel, professor 62: 451 

Ribbing, Olof, överste 69: 437; 70: 61 

Rodhe, Birgit, fil. mag * 63: 112 

Rosén, Jerker, professor 62: i, 324; 65: 140, 173, 391; 66: 296; 67: 399 

Sallnäs, Birger, docent 68: 176; 70: 113 

Samuelsson, Eivor, fil. mag. (E. B. S.) .... 66: 284; 67: 76, 86, 88, 292 

Samuelsson, Gunnar, lektor 66: 348 

Samuelsson, Sixten, rektor 68: 135 

Sandström, Josef, landsarkivarie 62: 117 

Scheffer, C. Gunnar U., arkivarie 67: 95 

Schieche, Emil, docent (E. Sch.) .... 67: 293, 384; 68: 67, 293; 69: 71, 

302; 70: 285 

Schmid, Toni, fil. dr (T. S — d.) 68: 358 

Schtick, Adolf, docent (A. S — ^k.) .... 62: 165, 410, 442; 64: 234, 376; 

67: 367; 68: 46, 148, 163; 69: 51, 67; 70: 202, 204, 205, 464 

Seth, Ivar, lektor (I. Sth.) 61: 76, 243; 62: 298; 63: 336; 67: 287 

Sjögren, Paul, docent 66: 265 

Sjöstedt, Lennart, fil. mag 68: 122 

Sjövall, Birger, rektor 63: 69 

Soom, Arnold, arkivarie 64: 402, 406; 65: 65; 70: 314 

Stavenow, Ludvig, professor 69: 428 

Steckzén, Birger, krigsarkivarie (B. S — ^n.) 66: 63; 70: 194 

Stille, Åke, lektor (ÅSe.) .... signerade bidrag: 61 :69, 169, 171, 179, 

241, 244, 248, 309; 62: 88, 90, 163, 288, 415, 426; 63: 89, 91, 92, 95» 

328, 338, 415; 64: 65, 116, 140; 65: 157, 366; 68: 60, 96, 155, 157, 

353; 69: 56, 187, 193, 402; 70: 72, 190, 199; osignerade redaktionella 

meddelanden 

Strandberg, Harald, fil. lic 63: 54 

Strömbom, Nils, kapten 66: 162 

Ståhle, Carl-Ivar, docent 61 : 201 

Sundquist, Nils, landsantikvarie 66: 94 

Suolahti, Eino E., docent (E. E. S.) 68: 344 

Svalenius, Ivan, docent (I. S — s.) 61: 150; 65: 181, 373; 66: 403 

Svanström, Ragnar, fil. lic. (R. S-m.) 61: 163 

Swedenborg, Birger, fil. lic 70: 82, 208, 322, 435 

Swedlund, Robert, landsarkivarie (R. Swd.) 64: 275 Svenonius, Olof, länsarkivarie (O. S — s,) 65: 252; 70: 309 

Söderberg, Tom, lektor (T. S — g.) .... 64: 309; 66: 395; 67: 90; 68: 90, 

160, 174, 359, 360; 70: 71, 188, 336 

Söderlind, Stefan, arkivarie 65: 135, 300; 70: 35, 127 

Söderiund, Ernst, professor (E. S.) .... 61: 307; 62: 145, 318; 64: 282; 

65: 185, 373 

Södermark, Per, f. d. generaldirektör 68: 38 

Tham, Wilhelm, fil. dr 66: 410 

Theander, Carl, lektor 68: 355 

Thomasson, Carl-Gustaf, redaktör 61: 59; 62: 93, 162 

Thulstnip, Åke, fil. lic 69: 315, 403 

Tranér, Gösta, fO. mag 63: 213 

Tunberg, Sven, professor (S. T — g.) .... 61: 312; 64: 297, 299; 65: 360; 

66: 209. 291; 67: 296, 331, 415; 68: 47, 57, 148, 162, 268, 345; 69: 54, 

73. 279; 70: 16, 195» 432 

Ugglas, Carl R. af, förste antikvarie 61: 297 

Utterström, Gustaf, arkivarie ... 63: 145; 67: 80; 69: 189, 287; 70: 73 

Wahlström, Lydia, professor (L. W — m.) 68: 257 

Walberg, Emanuel, professor 64: 29, 355 

Valentin, Hugo, professor 68: 387 

Waller, Sture M., docent 66: 169; 68: 139; 70: 300 

Valmin, Natan, lektor 65: 93 

Wamstedt, Christopher von 66: 36 

Wemstedt, Wilhelm, professor 68: 195 

Wichman, Holger, arkivarie 66: 279; 68: 251 

Widengren, Geo, professor 64: 419; 65: 95 

Wieselgren, Per, professor (P. W.) . . 63: 105, 362, 424; 64: 131, 296; 

65: 380 
Willers, Uno, riksbibliotekarie (U. W.) .... 61: 247; 62: 160, 169; 63: 

133» 202, 406, 423; 64: 293, 406; 65: 44, 285, 368, 372, 378; 66: 71, 

72, 388; 67: 189, 381, 382; 68: 258, 360; 69: 65, 66 
Wittenberg, Erich, dr. phil 61: 83, 107, 197; 62: 200, 304; 63: 

425; 64: 139, 142; 66: 64, 285, 383; 67: 184, 378; 68: 54, 62; 70: 221 

Wittrock, Carl-Henrik, läroverksadjunkt 64: 125 

Wittrock, Georg, professor (G. Wk.) 62: 104; 64: 131, 407; 65: 68, 

71, 165, 374, 376; 66: 283; 68: 162, 362 

Wollin, Nils G., docent 67: 264 

Yrwing, Hugo, docent 61: 188 

Åström, Sven-Erik, fil. dr 69: i 8 RegUter Öi^er éignalurer A. Jn. = 

A. M-y. = 

A. S-k. = 

B. Bé. = 
B. B-s. = 
B. E-r. = 
B. H-d. = 
B. S-n. = 

Cgn. = 

D. A. = 

£*. B. S. == 

E. E. o. == 
E. H. = 
E. Hkr. = 
E. L. = 
E. L-n. = 
E. N. = 
E. Ngn. = 
E. S. = 

E. Sch. = 

F. L. = 

F. L-g. = 

G. C-n. = 
G. Hfm. = 
G. J-n. = 
G. L. = 
Grs. = 
G. Wk. = 

H. B-n. = 

I. S-s. = 

I. Sth. = 

K.-G. Hd. = 

K, G. K. = Jansson, Allan. 
Montgomery, 
Arthur. 
Schiick, Adolf. 

Brcxjmé, Bertil. 
Boéthius, Bertil. 
Enander, Bo. 
Hildebrand, Bengt. 
Steckzén, Birger. 

Carlgren, Wilhelm. 

Almqvist, Daniel. 

Samuelsson, Eivor. 
Suolahti, Eino E. 
Hedin, Einar. 
Heckscher, Eli F. 
Löfgren, Erik O. 
Löfgren, Erik O. 
Nordström, Elsa. 
Nygren, Ernst. 
Söderlund, Ernst. 
Schieche, Emil. 

Lindberg, Folke. 
Lindberg, Folke. 

Carlsson, Gottfrid. 
Haf ström, Gerhard. 
Jacobson, Gustaf. 
Landberg, Georg. 
Grauers, Sven. 
Wittrock, Georg. 

Brulin, Herman. 

Svalenius, Ivan. 
Seth, Ivar. 

Hildebrand, Karl- 
Gustaf. 

Kellgren, Karl Gun- 
nar. Kj. Kim. 


= Kumlien, Kjell. 


Kj. Kin. 


= Kumlien, Kjell. 


Kj. K-n. 


= Kumlien, Kjell. 


L. G. v. B. 


. — Bonsdorff, Lars G. 
von. 


L. W-m. 


= Wahlström, Lydia. 


N. A. 


— Ahnlund, Nils. 


N. B. 


— Beckman, Nat. 


N. F-U. 


= Forssell, Nils. 


O. J. 


= Jägerskiöld, Olof. 


O. S-s. 


= Svenonius, Olof. 


P. G. A. 


— Andreen, Per G. 


P. W. 


= Wieselgren, Per. 


R. B-m. 


= Bergström, Rudolf. 


R. S-m. 


— Svanström, Ragnar. 


R. Swd. 


— Swedlund, Robert. 


S-e. 


= Palme, Sven Ulric. 


S. E-m. 


= Engström, Sten. 


S. G-d. 


= Gunnard, Sven. 


S. P. 


= Petrén, Sture. 


S. T-g. 


= Tunberg, Sven. 


T. B. 


= Byström, Tryggve. 


T. G-1. 


= Gihl, Torsten. 


T. J. A. 


— Arne, Ture J. 


T. K. 


= Kleberg, Tönnes. 


T. S-d. 


— Schmid, Toni. 


T. S-g. 


= Söderberg, Tom. 


T. T. H. 


= Höjer, Torvald 
T:son. 


U. W. 


= Willers, Uno. 


W. E. 


= Enblom. Walfrid. 


W. O-g. 


= Odelberg, Wilhelm. 


Å. Kw. 


= Kromnow, Åke. 


Å. K-w. 


= Kromnow, Åke. 


ÅSe. 


= Stille, Åke. UPPSATSER, STRÖDDA MEDDELANDEN OCH 
AKTSTYCKEN SAMT ÖVERSIKTER 

Sifenék hiéloria i allmänhet 

Sven Grauers, Biographica 66: 74 

— Bland rättens högste värdare 65: 167 

— Några bidrag till svensk stadshistoria 65: 271 

— Svenskt och främmande. Två essäsamlingar 64: 303 

— Sveriges historia genom tiderna 69: 415 

Eli F. Heckscher, Oresundstullräkenskapema och deras be- 
handling 62: 170 

Samuel Hedar, En geografisk festskrift 63: 343 

Tom Söderberg, Linköpings historia 66: 395 

Forntiden och medeltiden 

J. E. Forssander, Om svear och götar 62: 428 

B. Nerman, Genmäle 63: 137 

Sven Tunberg, Några förvaltningshistoriska spörsmål ur 

Nordens äldsta historia 67: 331 

— Roden och Roslagen 69: 73 

— Litlse Swethiuth 70: 16 

Otto von Friesen, FredsförhandHngama mellan Olov Sköt- 
konung och Olov Haraldsson 62: 205 

Sten Carlsson, De småländska gränslandskapen under medel- 
tiden 68: I 

Salomon Kraft, Ett svenskt och internationellt diplomatarium 63: 440 

A. VON Brandt, Nyare problem inom hanseatisk historie- 
forskning 70: I 

Nils Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer 65: 301 

— Drottning Helena och Vreta kloster 66: 139 

Hans Gillingstam, Ett nytt bidrag till kunskapen om Vreta 

klosters äldsta historia 68: 26 

Nils Ahnlund, Till frågan om den äldsta erikskulten i Sverige 68: 297 

— S:t Eriks translation och legend 69: 142 

Josef Sandström, Marklandet i Svealandskapen 62: 117 

C. I. Stähle, De medeltida ledungsskattema i Svealandskapen 61: 201 
W. M. Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige och påve- 

dömet 1216 — 1237 70: 247 

Sven Axelson, Om dateringen av Svantepolk Knutssons första 

gåvobrev till Vreta kloster 70: 135 

Lennart Sjöstedt, En f eldaterad urkund i Diplomatarium 

Suecanum 68: 1 22 

Bjarne Beckman, En diplomatisk aktion av konung Valdemar 68: 321 
Jerker Rosén, Magnus Ladulås och Valdemar Birgersson 

1284— 1285 62: I 

10 Sven Tunberg, Våra landskapslagar 66: 291 

— Landslagens författning 67: 296 

Fredrik Lagerroth och Sven Tunberg, Landslagens för- 
fattning. Genmäle och svar 67: 411 

Einar Carlsson, Landskapsrätt och myndighetsålder 68: 30 

— Närkeslagens stadfästelse 66: 261 

Gunnar Annell, Alsnö stadga och rusttjänsten 61: 55 

Karl-Erik Löfqvist, Frälse- och rusttjänstparagrafen i Alsnö 

stadga 63: 48 

Harald Strandberg, Alsnöstadgans relation till rusttjänsten 63: 54 

Gunnar Annell, Alsnö stadga 64: 113 

Einar Carlsson, Några påpekanden rörande Uppsala dom- 
kyrkas grundläggning 65: 410 

Nils Sundquist, Uppsala domk3rrkas ålder ännu en gång . . 66: 94 
Adolf SchOck, Magnus Johansson Ängels vallfärd 1293 och 
»Domus latericia fratrum minorum». Ett genmäle med an- 
ledning av efterskriften i Einar Carlssons »Translacio ar- 
chiepiscoporum» (Uppsala universitets årsskrift 1944: 2) . . 64: 234 
Einar Carlsson och Adolf Schuck, Mirakelberättelsen om 

Magnus Johansson Ängels vallfärd till Uppsala år 1293 . . 64: 369 
Stefan Söderlind, Erik den heliges skrinläggning och Upp- 
sala ärkesätes fljrttning 70: 127 

Carl R. af Ugglas, Silverskålen från Kyrkebinge. Till dis- 
kussionen om »rikssymboliken på Gotland» 61 : 297 

Stefan Söderlind, Tractatus, dagtingning, placitatio. Några 
anmärkningar rörande två källställen till svensk och nor- 
disk historia under 1300-talets första år 65: 135 

Erik Burman, »Orkellj ungatraktaten» 65: 25 

Jerker Rosén, Orkellj ungatraktaten 65: 140 

Stefan Söderlind, Genmäle 65: 300 

Bjarne Beckman, När avledo hertigarna Erik och Valdemar? 62: 54 

— Ett sfragistiskt fynd 69: 382 

Axel Nelson, Halshöggs junker Magnus Birgersson den i 

eller den 2 juni 1320? 69: 26 

Ina Friedl^nder, De medeltida svensk-ryska fredstrakta- 

tema 1323 — 1513 66: 97 

HANg GiLLiNGSTAM, Deltagarna i Täljemötet 1328 68: 124 

Hertig Bengt Algotsson och Magnus Nilsson Röde 70: 21 

— Uppteckningen om mordet på hertig Bengt Algotsson. . . 70: 297 
V. A. Nordman, Margareta Dume som konung Albrekts poli- 
tiska partigängare på 1390-talet 66: 144 

Gottfrid Carlsson, Till Margareta Dumes biografi 67: 159 

Sven Tunberg, »Huru thet war talet i Kalmam». Den nordiska 

unionens grunddokument 66: 209 

Paul Sjögren, Unionsbrevet i Kalmar 1397 66: 265 

Allan Mohlin, Unionsavtalet under drottning Margareta . . 70: 345 

K. G. Grandinson, Erik Eriksson den äldres jordebok 62: 80 

Nils Ahnlund, Slutord i Komerfrågan 62: 271 II Kjell Kumlien, Problemet om den svenska riksdagens upp- 
komst 67: i8 

Nils Ahnlund, Till diskussionen om 1400-talets svenska riks- 
möten 64: I 

Åke Stille, Namnet Osterland 64: 116 

Ingvar Petbrzén, Till frågan om de medeltida stadsskattema 70: 27 

Gottfrid Carlsson, Karl Knutssons testamente 63: i 

Gunnar Ekström, När upptäcktes östra Silverberget? 68: 126 

Sven Ulric Palme, Rådsstadgan om svennetjänst 1489 .... 69: 386 
Karin Hagnell, Sten Sture d. ä. och den oäkta Nöteborgs- 
traktaten 63: 186 

Lennart Hirschfeldt, Den oäkta Nöteborgstraktaten, Sten 

Sture och kung Hans 63: 398 

Sven Ulric Palme, Riksföreståndaren, rådet och den danska 

frågan våren 1504 69: 28 

Gottfrid Carlsson, Svante Nilssons finlandsexpedition 1504 

och Sören Norby 69: 41 

— Några problem i Sturetidens historia 69: 229 

Sven Ulric Palme, Uppsalafördraget 1520 64: 379 

Äldre Vaéatideii 

Rudolf Bergström, StiUeståndsavtalet mellan Berend von 

Mehlen och det skånska ridderskapet våren 1523 62: 381 

Gottfrid Carlsson, Gustav Vasas kröningsed 66: 321 

Ludvig Hammarskiöld, Om svenskt artilleri i äldre tider.. 61: 38 

Sixten Samuelsson, Till diskussionen om daljunkem 68: 135 

Karl Ivar Hildeman, Klockupproret 66: i 

Rudolf Bergström, Wulf Gylers framtidsplaner efter flykten 

från Sverige. Ett bidrag till frågan om hans »förräderi» . . 65: 234 

Sam. Hedar, Gustav Vasa och det saltgröna smöret 69: 253 

Bertil Boéthius, Det treåriga Vadstenasmöret 69: 390 

Stefan Söderlind, Smöret i Vadstena 70: 35 

Jan Liedgren, Ett svar från köpstadsmännen vid riksdagen 

1560 65: 40 

Ernst Söderlund, Magnus Petri Stigtomptensis' krönika . . 62: 145 
Sten Lindroth, Hertig Karl och silverbergsordningen 1572 68: 239 
Stig Jägerskiöld, En polsk berättelse om konungamötet i 

Reval år 1589 63: 298 

Sven Ulric Palme, Samuel Laski om Sveriges tillstånd vin- 
tern 1597 — 1598 64: 118 

Georg Hafström, Sigismunds flotta 1599 63: 401 

Sven Ulric Palme och Georg Hafström, Sigismunds flotta. 

Svar och gensvar 64: 93 

Jan Liedgren, örebromötet 1602 64: 122 

Folke Lindberg, Hertig Johan av Östergötland och hans 

furstendöme 61: 113 

Ivan Svalenius, »Kristoffer Anderssons krönika» 61: 150 

12 Stormaktétiden 

Sven Ulric Palme, Jan Liedgren och Hans Cnattingius, 

Bidrag till riksdagens historia under det tidigare i6oo-talet 62: 390 
Torgny Höjer, Brandenburgs br5rtning med Sverige efter 

Gustav Adolfs död 68: 197 

Nils Strömbom, De äldsta svenska tidningarna och deras värde 

såsom historisk källa 66: 162 

Olof Jägerskiöld, Karl Ferdinand Vasa, Sverige och det 

polska konungavalet 1648 69: 213 

Sam. Hedar, Stormaktstidens frälsegods 68: 168 

Henrik Munktell, Till frågan om böndemas ställning vid 

1600-talets mitt 63: 61 

Oscar Bjurling, Mantal och markegång 66: 338 

Birgit Rodhe, De förenade Nederländerna och Norden på 

Karl X Gustafs tid 63: 112 

Hans Hylmö, Tåget över Balt 70: 37 

Georg Landberg, Sveriges yttre politik 1660 — 1668 70: 210 

Birger Fahlborg, Sverige på fredskongressen i Nijmegen 

1676 — 1678. Till belysning av Johan Gyllenstiemas utrikes- 

poUtik 64: 205 

Georg Landberg, Johan Gyllenstiemas utrikespoUtik 67: 387 

Ragnar Kumlin, Johan Gyllenstiemas utrikespoUtik 1679 . 69: 98 
Sten Carlsson, Ståndsutjämning och ståndscirkulation .... 70: 176 

Gunnar Bolin, Karl XI:s almanackor 67: 364 

Erik Abrahamson, Karl XI:s almanacka för 1684 .'. 66: 333 

— Karl XI:s almanacksanteckningar för 1693 och 1696. I. 70: 147 
Nils G. Wollin, Amiralitetshuset på Skeppsholmen som arkiv- 

depot 67: 264 

Nat. Beckman, Ur hovförtäringens historia 61: 304 

Bengt Hildebrand, £n obefmtUg karolinsk general »Carl 

Gustaf» von Delwig 62: 400 

C. F. Palmstierna, £n nyfunnen fransk kartskiss från 1718 

års norska fälttåg 70: 58 

Einar Carlsson, Fredrik I och den hessiska successionen. 

Ett moment ur Nystadfredens förhistoria 69: 337 

Frihetétiden och Guétatfianöka tiden 

Sven-Erik Åström, Studentfrekvensen vid de svenska uni- 
versiteten under 1700-talet 69: i 

Bertil Boethius, Frihetstiden och Gustavianska tiden i ny 

belysning 70: 441 

Gustaf Utterström, Potatisodlingen i Sverige under Frihets- 
tiden. Med en översikt över odlingens utveckling intill om- 
kring 1820 63: 145 

Birger Sallnäs, En kraftmätning mellan konung och råd 

1723. Ett bidrag till Fredrik I:s karakteristik 70: 113 

13 Bjarne Beckman, De danska muträkenskapema för år 1743 64: 244 

Daniel Almqvist, Tillståndet i Sveriges städer 1747 69: 369 

Åke Lindqvist, Skepparekroken 70: 298 

Erik Hörnström, Om författarskapet till några politiska bro- 
schyrer från frihetstidens slut 64: 97 

Kjell Kumlien, Storbritannien och Sverige under den orienta- 
liska krisen 1783 — 1784 61: 265; 62: 14 

E. L. BiRCK, Gustaf Mauritz Armfelts ryska negociationer 

under Anjalatiden 67: 109 

Gunnar Samuelsson, Representationsreformen i Gustav III:s 

utkast till förenings- och säkerhetsakten 66: 348 

Sten Carlsson, Gardesregementenas degradering 1808 63: 369 

Gunnar Ekhqlm, En engelsk dokumentsamling i mikrofilm 

till Sverige 70: 160 

Herman GeijerI, Johan Zacharias Bång (med efterskrift av 

Nils Ahnlund) 65: 197 

Uno Willers, Tillkomsten av »Historisk Tafla» 63: 406 

Nyaéle tiden 

Torvald T:son Höjer, Bernadotte och Bonaparte 61: 233 

Einar Carlsson, Karl Johans utrikespolitiska program vid 

ankomsten till Sverige 1810 68: 335 

Sture M. Waller, Bernadotte och Gustaf Lagerbjelke i 

augusti 1810 . . . , 70: 300 

Torvald T:son* Höjer, 1810 — 1812 69: 263 

— »B. B. v. Plåtens betänkande angående Norge» 65: 352 

— En ny teori om 1812 års politik 62: 333 

Sture M. Waller, Ett återfunnet dokument om Karl Johans 

förhandlingar med Napoleon våren 1812 66: 169 

— Karl Johans brev till kejsar Napoleon den 20 (23) mars 181 3 

och dess publicering 68: 139 

Axel A: son Liljencrantz, Carl Löwenhielms levnadsminnen 

utökade 70: 169 

Nils F. Holm, Lars von Engeströms memorial om oppositionen 

vid 1817 — 1818 års riksdag 63: 409 

Torvald T:son Höjer, Gustaf Löwenhielm och Carl XIV 

Johans litterära propaganda i Frankrike 67: 353 

Karl-Gustaf Hildebrand, Latinamerika, Sverige och skepps- 
handeln 1825 70: 392 

Birger Sjövall, Bidrag till utredande av frågan om planerna 

att tvinga Karl Johan att abdikera 63: 69 

Alf Kjellén, Den svenska opinionen inför det sociala läget 

1846 — 1848 65: I, 97 

C. F. Palmstierna, Ett bidrag till historien om den politiska 

skandinavismens sammanbrott 1863 — 1864 67: 49 

Einar Hedin, Henning Hamiltons anteckningar 67: 415 

Folke Lindberg, Oscar II och utrikespolitiken 69: 105 

14 Nils Ahnlund och Jean le Roy, Ur Gobineaus depescher 

från Stockholm 1872— 1876 64: 38 

Einar Hedin, Sverige-Norges utrikespolitik i början av Oskar 

II:s regering 66: 229 

Lennart Hirschfeldt, Sverige i den internationella poUtiken 

1876 — 1879 67: 217 

Erik Granstedt, Krisåret 1887 i svensk-norska diplomat- 
depescher 65: 236 

Nils Ahnlund, Ur Helmer Keys dagboksanteckningar 191 8 66: 359 

Holger Wichman, Ett bidrag till Ålandsexpeditionens historia 68: 251 

UtlHndék hUtoria 

Einar Gjerstad, Roms grundläggning och dess kungar .... 69: 321 
Helge Almquist, Hellener och filhellener. Det grekiska fri- 
hetskrigets förutsättningar 63: 265 

E. Walberg, Vem var abbot Wilhelm av ^belholts »Dominus 

Petrus»? 64: 29 

— »Dominus Petrus». Kardinal eller påve — eller bådadera. 64: 355 

Jan Liedgren, När dog nuntien Johannes Guilaberti? 69: 384 

Wilhelm Carlgren, Ur debatten om nordiskt sjuttonhundratal 65: 73 
Folke Lindberg, 1789 års cahiers de doléances i den histo- 
riska Utteraturen 70: 86 

Sven Grauers, Kristian Fredriks ungdom 64: 73 

Per Södermark, Till loo-årsminnet av februarirevolutionen 

1848 68: 38 

Sven Grauers, Dansk 1800-talspolitik 66: 185 

Christopher von Warnstedt, Bernhard Ernst von Btilow 
och Adolph von Warnstedt. Ett bidrag rörande den slesvig- 

holsteinska frågans första skede 66: 36 

Erik O. Löfgren, Danmark og Nordslesvig 70: 325 

Carl-Gustaf Thomasson, Bismarck och Lord Randolph 

Churchill. Mötet i Bad Kissingen 1893 i textkritisk belysning 61: 59 
Berit Borell, Amerikansk poUtik i början av Versailleskon- 
gressen 191 9. En översikt av nyutgivna dokumentsam- 
lingar 64: 333 

Nils Ahnlund, Ur den samtidshistoriska poUtiska litteraturen 61: 184 

— Publikationer till kännedomen om mellankrigstidens och 
andra världskrigets storpoUtik 69: 198 

Ladislaus Konopczynski, Den polska historieforskningens 

öde och framtid 68: 372 

/irkiifhiötoria och hiétoriografi 

Daniel Almqvist, De privata arkiven 68: 105 

Herman Brulin, Tysklands arkiv efter kriget 68: 276 

Åke Kromnow, Det danska »Erhvervsarkivet» och »Erhvervs- 

historisk Årbog» 70: 182 

15 Sten Landahl, Förteckning över uppgifter till forskardiaxiet 

i riksarkivet 63: 433 

Olof Ribbing, Några notiser om Simancasarkivet 70: 61 

Emil Schieche, Det österrikiska arkivväsendet 69: 302 

— Tyska Ordens arkiv, dess nuvarande öde och dess öpp- 
nande för vetenskaplig forskning 70: 285 

Per Wieselgren, Svensk kulturhistoria i baltiska arkiv ... 65: 380 

Nils Ahnlund, Historikern Geijer. Ett anförande på minnes- 
dagen 67: 155 

Daniel Almqvist, Harald Hjämes samlade skrifter 61: 86 

T. J. Arne, Rysk historisk litteratur 67: 194 

Bertil Boéthius, Erik Gustaf Geijer. Föredrag i Svenska 

Historiska Föreningen 19. 5. 1947 67: 317 

Sven B. F. Jansson, Om det svenska runverket 61: 317 

Georg Landberg, Nyare Geijerlitteratur 64: 410 

Birger Lövgren, Svensk undervisningshistorisk litteratur . 63: 220 

Sven Ulric Palme, Stjrffe om Geijer 65: 355 

Emil Schieche, Osteuropa som historiskt problem och den 

östeuropeiska historieskrivningen 68: 67 

Utredning angående pubUceringen av svenskt historiskt käll- 
material 69: 155 

Uno Willers, Geijer och Ranke 63: 202 

— Geijer och Ranke. Ytterligare en notis 65: 44 

Erich Wittenberg, Friedrich Meinecke 62: 304 

— Konservatismen belyst av tysk historisk Utteratur 64: 142 

HUtoriéka metodfrågor 

Nils Ahnlund, Den ekonomiska historiens ställning 67: 67 

Nat. Beckman, Muntlig tradition och historisk kritik 65: 124 

Bertil Boéthius, Ett program för svensk historieskrivning 62: 95 

— Behöver vår historievetenskap lägga om sin kurs. Ett dis- 
kussionsinlägg i anslutning till professor Erik Lönnroths 
essaysamling »En annan uppfattning» 70: 229 

A. VON Brandt, Nyare problem inom hanseatisk historieforsk- 
ning 70: I 

Eli F. Heckscher, Ekonomisk historia och dess gränsveten- 
skaper 67: I 

Sam. Hedar, Geografi och historia 61: i 

Gerd Enequist och Sam. Hedar, Geografi och historia. En 

replikväxling 61: 252 

Gerd Enequist, Geografi och historia. En slutreplik 62: 115 

Erik Lönnroth, Är Sveriges historia oföränderlig? 70: 380 

C. Gunnar U. Scheffer, Dansk och svensk sigillografi 67: 95 16 RECENSIONER 

(Ej å avdelningen Underrättelser.) Sifcnék hUtoria i allmänhet 

Daniel Almqvist, Harald Hjämes samlade skrifter I — IV. 

(Se s. i6: Harald Hjämes samlade skrifter.) 
Bertil Boéthius, Svensk strävan. Av Wilhelm Moberg. 

(Se s. 1 6: Ett program för svensk historieskrivning.) 

— En annan uppfattning. Av Erik Lönnroth. (Se s. i6.: 
Behöver vår historievetenskap lägga om sin kurs?) 

Sven Grauers, Svenskt biografiskt lexikon under inseende 
av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
utg. av Samfundet för Svenskt biografiskt lexikons utgi- 
vande genom Bengt Hildebrand. XI: De la Orange- 
Ebersköld. (Se s. lo: Biographica.) 

— Svenskt och nordiskt från skilda tider. Av Nils Ahnlund. 
(Se s. I o: Svenskt och främmande. Två essäsamlingar.) 

Sam. Hedar, Studier tillägnade Helge Nelson den 15 april 
1942. (Se s. 10: En geografisk festskrift.) 

Olof Ribbing, Det svenska svärdet. Tolv avgörande händel- 
ser i Sveriges historia. Utg. av Nils F. Holm 69: 437 

Ludvig Stavenow, Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund 

23. 8. 1949 69: 428 Forntiden och medeltiden 

J. E. FoRSSANDER, Sveriges rikes uppkomst. Av Birger Ner- 

MAN. (Se s. 10: Om svear och götar.) 
— Götamas rike. Av Sven Tunberg. (Se s. 10: Om svear och 

götar.) 
Sven Tunberg, Märke, män och mästare. Några ord om run- 
ristningen på Hogränstenen. Av Erland Hjärne. (Se s. 

10: Roden och Roslagen.) 
^- ^Tugae scaldicae. Några anmärkningar till kvädena om Erik 

jarl Håkansson. Av Erland Hjärne. (Se s. 10: Roden och 

Roslagen.) 
"^ Vestmarr och Grenland. Av Erland Hjärne. (Se s. 10: 

Roden och Roslagen.) 
■"* Rod och runor. Av Erland Hjärne. (Se s. 10: Roden och 

Roslagen.) 
"~* Roden. Upphovet och namnet. Området och jarlen. Av 

Erland Hjärne. (Se s. 10: Roden och Roslagen.) 
"^ Sveriges holme och bjärköarätten. Av Erland Hjärne. 

(Se s. 10: Litlae Swethiuth.) Adolf SchOck, Ledung och maxklandsindelning. Av Gerhard 

Hafström 70: 464 

Salomon Kraft, Diplömatarium Svecanum. Appendix. Acta 
pontificum Svecica. I. Acta Cameralia, vol. I. Edidit L. M. 
BAÄTH. (Se s. 10: Ett svenskt och internationellt diplöma- 
tarium.) 

Hugo Yrwing, Reichssymbolik äuf Gotland. Heinrich der 
Löwe, »Kaufleute des Römischen Reichs», Liibeck, Gotland 
und Riga. Von Fritz Rörig 61: 188 

Folke Lindberg, Die deutsche Bevölkerung im mittelalter- 

Uchen Stockholm. Von Eberhard Weinauge 63: 350 

Adolf SchDck, Senare medeltiden. Tidsskedet 1389 — 1448 
(Sveriges historia till våra dagar 3: i). Av Gottfrid Carls- 
son 62: 442 

Äldre Vcuatiden 

Sven Grauers, Svenskt och europeiskt femtonhundratal. Av 
Ingvar Andersson. (Se s. 10: Svenskt och främmande. 
Två essäsamlingar.) 

Birger Lövgren, Grunddragen av den militära undervis- 
ningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 
1792. Av Wilhelm Sjöstrand. (Se s, 16: Svensk under- 
visningshistorisk litteratur.) 

Folke Lindberg, Källkritiska studier till Gustav Vasatidens 

historia. Av Karl Erik Wikholm 62: 187 

Jerker Rosén, Historieskrivaren Olaus Petri. Svenska kröni- 
kans källor och krönikeförfattarens metod. Av Gunnar 
T. Westin 66: 296 

Nils Ludvig Rasmusson, De svenska riksregaliema och kung- 
liga värdighetstecknen. Av Rudolf Cederström 63: 259 

E. Söderlund, Källstudier till Erik XIV:s och Nordiska sju- 
årskrigets historia. Av Hasse Petrini 62: 318 

Sven Ulric Palme, Klaus Fleming und der finnische Adel in 
den Anfangsphasen der Krise der neunziger Jahre des 16. 
Jahrhunderts. Von Pentti Renvall 61: 328 

Wilhelm Tham, Kunglig majestät. Svenska Kronan och Furs- 

tendömet Finland 1592 — 1600. Av B. Federley 66: 410 

Georg Landberg, Sverige och Danmark 1596 — 1611. Av Sven 

Ulric Palme 63: 243 

Stormakléllden 

Bertil Boethius, Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död. 

Av Nils Ahnlund 61: 94 

Sam. Hedar, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Med 

särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Av Joh. 

Ax. Almquist. (Se s. 13: Stormaktstidens frälsegods.) 

18 Ivan Svalenius, Johannes Messenius Scondia Illustrata. Av 

Harald Olsson 65: i8i 

Sven Grauers, Joannes Baazius' kyrkliga reformprogram. 

Av Hans Lundin 64: 311 

— Regering och aUmoge under Kristinas förmyndare. Av 

Georg Wittrock 69: 94 

Gösta Lindeberg, Politiska förbindelser mellan Sverige och 

Danmark 1648— 1655. Av Åke Lindqvist 65: 82 

Bertil Boéthius, Rid i natt. Roman från Värend 1650. Av 
Wilhelm Moberg. (Se s. 16: Ett program för svensk histo- 
rieskrivning.) 

Birgit Rodhe, De republiek en de noordse oorlog 1655 — 1660. 
Av N. F. NooRDAM. (Se s. 13: De förenade Nederländerna 
och Norden på Karl X Gustafs tid.) 

Georg Landberg, Sveriges jrttre politik 1660 — 1664. Av Bir- 
ger Fahlborg. — Sveriges yttre politik 1664 — 1668. I. II. 
Av Birger Fahlborg. (Se s. 13: Sveriges yttie politik 
1660 — 1668.) 

Birger Fahlborg, Sveriges utrikespolitik under krigsåren 
1675 — 1679. Av Ragnar Hoffstedt. (Se s. 13: Sverige på 
fredskongressen i Nijmegen 1676^1678.) 

Torvald T:son Höjer, Sveriges utrikespolitik 1681 — 1684. 
Från garantitraktaten till stilleståndet i Regensburg. Av 
Karl-Elof Rudeliijs 63: 358 

Olof Jägerskiöld, Studier över Bengt Oxenstiernas utrikes- 
^ politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark 
j och Holstein-Gottorp 1689 — 1692. Av Åke Stille 67: 401 

Åke Stille och Olof Jägerskiöld, Genmäle och svar .... 68: 96 
[ Walfrid Enblom, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-— 
1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets upp- 
; lösning. Av Sten Carlsson 70: 108 

G. Rein, Suomen historia vapauden ajalla. I. Av A. R. Ceder- 

berg 62: 451 

Jerker Rosén, Från Rawicz till Fraustadt. Studier i det stora 

nordiska krigets diplomati 1704 — 1706. Av Stig Backman 62: 234 

Frihetétiden och Guélaifianéka tiden 

Hugo Valentin, Riksdagsmannavalen till bondeståndet under 
senare delen av frihetstiden (1740— 1772). Av Ragnar 
Olsson 68: 387 

Torvald T:son Höjer, Svensk försvarspoUtik 1743 — -1757 
i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang. 
Av Leif Dannert 63: 452 

Sven Ulric Palme, Hovet och författningsfrågan 1760 — 1766. 

Av Olof Jägerskiöld 64: 173 

Olof Jägerskiöld och Sven Ulric Palme, Hovet och för- 
fattningsfrågan 1760 — 1766. Genmäle 64: 314 c. F. Palmstierna, Gustav III. Ett porträtt. Av Pierre de Luz 70: 338 

Karl Mellander, General Tolls krigsplan år 1788. Dess ut- 
förande och sammanbrott. Av Erik Ludvig Birck 65: 278 

Gösta Lindeberg, Sverige och Storbritannien 1787 — 1790. 

Av Signe Carlsson 66: 89 

Lars G. von Bonsdorff, Suomen valloitus 1808 (Finlands 

erövring 1808). Av Erkki K. Osmonsalo 69: 307 

Sven Ulric Palme, Lantvärnet 1809 — 08. Av Gunnar Sa- 
muelsson 65: 85 

Uno Willers, Gustaf IV Adolfs fall. Krisen i riksstyrelsen, 
konspirationerna och stats välvningen (1807 — 1809). Av 
Sten Carlsson 65: 285 

Sten Carlsson, Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges 
miUtäriska och poUtiska historia 1808 — 181 3. Av Sture 
M. Waller 68: 187 

NyaéU liden 

F. W. MoRÉN, Carl XIV Johan. Kronprinstiden. Av Torvald 

T:soN Höjer 64: 187 

Torvald T:son Höjer och F. W. Morén, 1810 äxs tronföljar- 
val, i8it äxs politik och mötet i Åbo 1812. Genmäle och 
svar 64: 318 

Karl-Gustaf Hildebrand, Latinamerika i svensk politik 
under 1810- och 1820-talen. Av Sven Ola Swärd. (Se s. 
14: Latinamerika, Sverige och skeppshandeln 1825.) 

Georg Landberg, Sociala idéer och motiv hos svenska för- 
fattare under 1830- och 1840-talen. Av Alf Kjellén. (Se 
s. 16: Nyare GeijerUtteratur.) 

Birger Lövgren, £n sydsvensk kulturkrets. Rektor Gustaf 
Anderssons brevväxling 1832 — 63 i urval utg. av Bert 
Möller. (Se s. 16: Svensk undervisningshistorisk litteratur.) 

— Svenska folkskolans historia under red. av Viktor Fred- 
riksson. (Se s. 16: Svensk undervisningshistorisk littera- 
tur.) 

— Årsböcker i svensk undervisningshistoria utg. av B. Rud 
Hall. (Se s. 16: Svensk undervisningshistorisk litteratur.) 

— Svensk flickskola. Av Alice Quensel. (Se s. 16: Svensk 
undervisningshistorisk litteratur.) 

Sven Eriksson, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets 

mitt (1843 — 1863). Av Åke Holmberg 67: 312 

Einar Hedin, Skandinavisk Straeben og svensk Politik om- 
kring 1860. Av Erik M0ller 69: 204 

— Sverige-Norges skandinaviska allianspolitik 1863. ^^^ 
officiella skedet. Av Kay Stenberg 65: 400 

Birger Lövgren, Svenska folkskolans märkesmän under de 
senaste femtio åren. Utg. av Arvid Gierow. (Se s. 16: 
Svensk undervisningshistorisk litteratur.) 

20 SvBN Grauers, Gustaf V som människa och regent. II. Ko- 
nungen och kungahuset. De båda världskrigens tid. Av 
Karl Hildebrand 68: 389 

% 

Biografi 

Arne Munthe, Ätten Wachtmeister genom seklerna. I — II. 

Av Sven Grauers 66: 193 

Sven Ulric Palme, Abraham Angermannus. £n biografisk 

studie. Av Ragnar Ohlsson 67: 206 

Jerker Rosén, Johan Adler Salvius. Problem kring freden, 

krigsekonomien och maktkampen. Av Sune Lundgren . 65: 391 

Sven Grauers, Släkten Arfwedson. Bilder ur Stockholms han- 
delshistoria under tre århundraden. Av Holger Rosman 
och Arne Munthe 65: 396 

— Joel Gripenstiema. En storfinansiär från Karl XI:s tid. 

Av Arne Munthe 63: 125 

Birger Sallnäs, Ulric Scheffer som hattpoUtiker. Studier i 

hattregimens poUtiska och diplomatiska historia. Av Lars 

Trulsson 68: 176 

Sven Grauers, Carl Fredrik Gyllembourg-Ehrensvärd som 

dansk lantbruksekonom. Av Lolo Krusius-Ahrenberg. 68: 183 

— T3rrannmördaren C. F. Ehrensvärd. Av Lolo Krusius- 
Ahrenberg 68: 183 

Elise Adelsköld, Jan Anders Jägerhom. Patriot och världs- 
medborgare, separatist och emigrant. En tidsskildring. 
Av Bruno Lesch 64: 80 

Torvald T:son Höjer, Anders Håkansson som poUtiker och 

ämbetsman 1789 — 1800. Av Per Adolf Lange 62: 194 

Sten Carlsson, Christoffer Isak Heurlin som poUtiker. Från 
det poUtiska itemträdandet vid 1827 års statsrevision till 
1840—41 års riksdag. Av Berndt Lange 68: 286 

Georg Landberg, Geijer som poUtiker. Hans utveckling fram 
till 1830. Av Carl Arvid Hessler. (Se s. 16: Nyare Geijer- 
Utteratur.) 

— Geijer och samhäUet. En studie i svensk tradition. Av Ed- 
vard RoDHE. (Se s. 16: Nyare GeijerUtteratur.) 

— Geijers väg från romantik tiU reaUsm. Av Elsa Norberg. 
(Se s. 16: Nyare GeijerUtteratur.) 

— E. G. Geijers tankar om människan och historien. Av Elsa 
Norberg. (Se s. 16: Nyare GeijerUtteratur.) 

— Arvet från Geijer. En bild av Erik Gustaf Geijer samman- 
stäUd ur hans skrifter. Av Greta Hedin. (Se s. 16: Nyare 
GeijerUtteratur.) 

Åke Thulstrup, Adolf Hedin (Svenska Akademiens minnes- 
anteckningar). Av Gustaf Hellström 69: 315 21 Lokalhiétoria 

Artur Attman, Skånes utrikessjöfart 1660— 1720. Av Oscar 

BjuRLiNG 66: 199 

Oscar Bjurling, Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658 
— 1700. Försvenskningsproblemet i belysning av det mili- 
tära organisationsarbetet. Av Alf Åberg 68: 75 

Bertil Boethius, Jämtlands och Härjedalens historia. I. Av 

Nils Ahnlund 68: 380 

— Stockholm vid 1400-talets slut. Av Henrik SchCck .... 61: 90 
Wilhelm Carlgren, Härnösands historia. II. Tiden 1721 — 

1809. Av Gösta Bucht f 66: 414 

Carl Fredrik Corin, Magistraten och borgerskapet i Stock- 
holm 1719 — 1815. Av Bertil Boéthius , 66: 310 

Sven Grauers, Falköpings historia. I — ^III. Av Bo V:son 

LuNDQVisT ; 66: 317 

— Skånska privilegie- och reduktionsfrågor 1658 — 1686. Stu- 
dier rörande Karl XI :s skånska räfstepoUtik och Skånes 
försvenskning. Av Jerker Rosén .,, 64: 168 

— Ur Gävle stads historia. Utgiven till 500-årsjubileet. Red. 

Ph. Humbla , 67: 408 

— Vadstena stads äldsta tänkeböcker (»Domboken») 1577 — 
1610. Utg. av Georg J. V. Ericsson. (Se s. 10: Några bi- 
drag till svensk stadshistöria.) 

— Vänersborgs historia. I: Tiden till 1834. Av Carl-Fredrik 
Corin. II: 1834 — 1944. Av Gösta Hasselberg. (Se s. 10: 
Några bidrag till svensk stadshistoria.) 

Eli F. Heckscher, Stockholms hantverkarklass 1720 — 1772. 
Sociala och ekonomiska förhållanden. Av Ernst Söder- 
lund * 64: 87 

Sam. Hedar, Närkes landsbygd 1600 — 1820. Folkmängd och 
befolkningsrörelse. Åkerbruk och spannmålsproduktion. 
Av David Hannerberg .i 62: 453 

— The Swedes and the Swedish settlements in North America. 

Av Helge Nelson 65: 292 

— Torna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse- och närings- 
geografi före 1860. Av Sven Dahl 62: 456 

Gunnar Kellgren, Boken om Gotland. Minnesskrift. I — II 66: 205 
Sigurd Kroon, Stockholms kyrkost3rrelse intill 1630-talets 

mitt. Av Robert Murray , 70: 103 

Folke Lindberg, KungUga poUti- och brandkommissionen. 
Studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700- 
talet. Av Nils Wester 67: 301 

— Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa. 

Av Ingvar Peterzén . 66: 81 

Jerker Rosén, Lunds domk3rrkas historia 11 45 — 1945. I — II. 

Utg. av Ernst Newman 67: 399 

22 VAN SvAUSNius, Kumla k3rrkas räkenskapsbok 1421 — 1590. 

Av Jonas L:son Samzei^ius . . . ^ ; 66: 403 

'om Söderberg, Lindesberg och Nora genom tiderna. I. Av 

Wilhelm Tham ; ^ 64: 309^ 

- Lindesberg och Nora genom tiderna. . II. Av Wilhelm 

Tham 70: 336 

- Linköpings historia. Av Salomqn Kraft och Folke Lind- 
berg. Under medverkan av Thord Lindell, Bengt 
Cnattingius och Arvid Kugelberg. (Se s. 10: Linköpings 
historia.) 

^R WiESEi<GR£N, Estlandssvenskama. Demografiska studier. 
Av Hannes Hyrenius , 63: 362 

Ek^nomUk hUtoria 

Bertil Boethius, Historieuppfattning/ materialistisk och 
annan. Uppsatser av Eli F. Heckscher 65: 79 

foM Söderberg, Hantverkarna. I. Medeltid och äldre vasatid. 
Av Folke Lindberg ,68: 174 

Vrthur Montgomerv, Svenskt arbete och liv från medeltiden 

till nutiden. Av Eli F. Heckscher 62: 43g 

Eli F. Heckscher, Tabeller över Skibsfart og Varetransport 
gennem 0resund 1497 — 1660, ed. Nina Ellinger Bång 
( & ICnud Korst). — Tabeller över Skibsfart og Vare- 
transport gennem 0resund 1661 — 1783 og getinem. Store- 
baelt 1701 — 1748, ed. Nina Ellinger Bång ( & Knud 
Korst). (Se s. 10: Orésundstullräkenskapema och deras 
behandling.) 

Jerker Rosén, Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska 

poUtik 1558 — 1595. Av Artur Attman ...........,.>.. 65: 173 

Daniel Almqvist, Svensk ekonomisk poUtik under den 

Görtz'ka perioden. Av Gösta Lindeberg ....,.., 63: 447 

Bertil Bgéthius, Sveriges ekonomiska historia från Gustav 
Vasa. II: 1 — 2. Det. moderna Sveriges grundläggning 1720 
— 1815. Av Eli F. Heckscher. (Se s. 13: Frihetstiden och 
gustayi^uiska tiden i ny belysning.) 

Tom Söderberg, Jepikontorets historia. J. Grundläggnings- 
tiden. Av Bertil BpÉTBtius och Åke Kromnow 68^: 90 

Uno Willers, Industrialismens samhälle. Av Torsten Gärd- 
lund 63: 133 

Statékunékap och föivaltnmg&hiétöria 

srich Wittenberg, Frihet -och tnänniskovärde. Av Torgny 

Segerstedt ; . , ; 61: 197 

>ven Tunberg, Svenska landskapslagar, tolkade och förkla- , 
rade för nutidens svenskar. Ay Åke. Holmbäck och Elias . 
Wessén. (Se s. i;i: yåJÄ lamdskapSBlagar^) Sven Tunberg, Den svenska landslagens författning i histo- 
risk och komparativ belysning. Av Fredrik Lagerroth. 
(Se s. ii: Landslagens författning.) 

Sture Petrén, Domsagor och häradshövdingar i Stockholms 

och Uppsala län. Av J. E. Almquist 67: 104 

Sam. Hedar, Elammarkollegiets historia: Från Gustav Vasa 
till Karl XII:s död (1539 — 1718). Av Nils Eden. — Från 
Karl XII:s död till närvarande tid (17 18 — 1939). Av Erik 
ScHALLiNG. — Kammarkollegiet i våra dagar. Av Lennart 
Berglöf 62: 314 

Carl-Fredrik Corin, Privilegier, resolutioner och förord- 
ningar för Sveriges städer. IV (1592 — 1611). Utg. av Folke 
Lindberg och Folke Sleman 67: 99 

Sven Grauers, Karl XII på justitietronen. Av Birger Wed- 
BERG. (Se s. 10: Bland rättens högste vårdare.) 

— Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över 
det svenska prästerskapets statsuppfattning under stor- 
maktstidens slutskede. Av Carl E. Normann 68: 85 

— Konungens högsta domstol 1809 — 1844. Av Birger Wed- 
BERG. (Se s. 10: Bland rättens högste vårdare.) 

Georg Landberg, Svensk konservatism före representations- 
reformen. I: Den historiska skolans genombrott i Sverige. 
Av Gunnar Heckscher. (Se s. 16: Nyare Geijerlitteratur.) 

Lars Frykholm» Svensk konservatism före representations- 
reformen. I. II. Av Gunnar Heckscher 65: 288 

Erich Wittenberg, »De konservativa idéerna». En replik. . 61: 107 

Per g. Andreen, Statsvetenskapliga studier till statsveten- 
skapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 7/1 1 1944 
av medlemmar 65: 407 

Sune Holm, Studier över riksdagen och utrikespolitiken. III. 
Utrikesfrågors behandUng i den svenska riksdagen. Av 
Axel Brusewitz 62: 108 

Dansk och norék hUtoria 

Nils Ludvig Rasmusson, Danmarks Runeindskrifter. Ved 
Lis Jacobsen og Erik Moltke under Medvirkning af 
Anders B^ksted og Karl Martin Nielsen 63: 347 

Erik Moltke och Nils Ludvig Rasmusson, Genmäle och 

svar 64: 202 

Bertil Boethius, Norwegische Wirtschaftsgeschichte. Von 

Oscar Albert Johnsen 61: 321 

Sam. Hedar, Johannes Mejers Kort över det danske Rige. 
Udgivet med Stötte af Carlsbergsfondet af N. E. N0rlund. 
— Danmarks Kortlaegning. En historisk Fremstilling. Ud- 
givet med St0tte af Carlbergsfondet av N. E. N0rlund 63: 445 

C. G. U. ScHEFFER, Dansk sigillografi. Av Poul Bredo Grand- 
jEAN. (Se s. 16: Dansk och svensk sigillografi.) 

24 Bengt Hildebrand, Historieforskning og Historieskrivning 
i Danmark indtil Aar 1800. Av Ellen Jorgensen. — Histo- 
riens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede. Av Ellen 

J0RGENSEN 69: 44I 

Ernst Söderlund, Industriens Historie i Danmark. Udg. af ^ 

Axel Nielsen. I. II 65: 185 

Wilhelm Carlgren, Herremand og Faestebonde. Studier i 
dansk Landbrugshistorie, omkring 1600. Av Hans H. 
FussiNG 63: 353 

— Udskiftningen i Sonderjylland indtil 1770. Af Troels 

FiNK 63: 261 

— Fra Linderud til Eidsvold Vaerk. Av Andreas Holmsen-69: 207 

— Danmark-Norge i det 18. Aarhundrede. Av Albert Olsen. 
(Se s. 15: Ur debatten om nordiskt sjuttonhundratal.) 

— Mellem Brcdre. Dansk-norske Problemer i det 18. Aar- 
hundredes Helstat. Av Vilhelm la Cour. (Se s. 15: Ur de- 
batten om nordiskt sjuttonhundratal.) 

— Dansk-norsk Vekselvirkning i det 18. Aarhundrede. Av 
Hans Jensen. (Se s. 15: Ur debatten om nordiskt sjutton- 
hundratal.) 

Sven Grauers, Kong Christian VIII. Den unge Prins 1786 — 
1813. Av Axel Linvald. (Se s. 15: Kristian Fredriks ung- 
dom.) 

— Kong Christian VIII:s Dagboger og Optegnelser. I. Udgivet 
af Det KongeUge Danske Selskab for Faedrelandets Historie 
ved Axel Linvald. (Se s. 15: Kristian Fredriks ungdom.) 

— Danske poUtiske Breve fra i83oeme og i84oeme. Udgivet 
af Det KongeHge Danske Selskab for Faedrelandets Historie 
ved PovL Bagge og Povl Engelstoft. (Se s. 15: Dansk 
1 8oo-talspoUtik.) 

— Flensborgeren, Professor Christian Paulsens Dagboger. 

Ved Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen 67: loi 

Per g. Andreen, Den danske rigsdag 1849 — 1949. I. Rigs- 
dagens historie 1849 — 1866. — IV. Rigsdagens arbejds- 
måde. — Rigsdagens medlemmer gennem hundrede aar. 
I. Rigsdagsmaendene 1848 — 1918. Av Victor Elberling. 
— Tyskt och nordiskt i Danmarks författningsutveckling 
1660 — 1849. Av Fredrik Lagerroth 70: 226 

Allan Jansson, Statholdersak og unionsstrid 1856— 1862. 

Av Fredrik Stäng 65: 188 

Einar Hedin, Europa, Danmark og Nordslesvig. Aktstykker 
og Breve fra udenlandske Arkiver til Belysning af Dan- 
marks udenrigspoUtiske StilUng efter Freden i Wien 1864 — 
1879. I. Udgivet af Aage Frus og Povl Bagge. — Den 
danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Dan- 
mark. II. Af Aage Frus 61: 193 

Sven Grauers, Europa, Danmark og Nordslesvig. Aktstykker 
og Breve fra udenlandske Arkiver til Belysning af Dan- 

35 marks udenrigspolitiske Stilling efter Freden i Wien 1864 — 
1879. II. Udgivet af Aage Friis og Povl Bagge. (Se s. 15: 
Dansk i8oo-ta]spolitik.)? 
Erik O. Löfgren, Europa, Danmark og Nordslesvig. Akt- 
stykker og Breve fra udenlandske Arkiver til Belysning af 
Danmarks udenrigspolitiske Stilling efter freden i Wien 
1864 — 1879. III. Udgivet af Aage Friis og Povl Bagge. 
(Se s. .15: Danmark og Nordslesvig.) 

— Det nordslesvigske Sporgsmaal 1864 — 1879. VI. Udgivet 
af Aage Friis. Navnefortegnelse veid AAge Wiberg. (Se 
s. 15: Danmark og Nordslesvig.) 

— Den danske Regering og Nordslesvig^ Genf orening äxed 
Danmark. III. Af Aage Friis. (Se s. 15: Danmark og Nord- 
slesvig.) ' \ 

Ulländék hUtorla (utom dansk och norék) 

Axel Boethius, Det antika Rom. Av Giuseppe Lugli. — 
Libellus de regionibus urbis Romae. Recensuit Arvast 
NoRDH 69: 433 

Geo Widengren, Alexander den store. Världsfredens förste för- 
kämpe. Av Natan Valmin 64: 419 

Natan Valmin och Geo Widengren, Genmäle och svar .... 65: 93 

T. J. Arne, Sto 6itatj narodnomu uéitelju po istorii. Av N. 
PoKOTiLO. (Se s. 16: Rysk historisk litteratur.) 

— Istorija S.S.S.R. Av K. Basilevic, S. Bachrusin, A. Focht, 
A. Pankratova. (Se s. 16: Rysk historisk Utteratur.) 

— Proischozjdenie russkogo naroda (Det ryska folkets ur- 
sprung). Av N. Derzjavin. (Se s. 16: Rysk historisk litte- 
ratur.) 

— Borjba Rusi za sozdanie svoego gosudarstva (Rus' strid för 
skapandet av sin stat.) Av B. Grekov. (Se s. 16: Rysk histo- 
risk litteratur.) 

— Naéalo russkogo gosudarstva v svjetje novych danych 
(Ryska statens begynnelse i ljuset av nya falrta). Av V. 
Krochin. (Se s. 16: R5rsk historisk litteratur.) 

— Drevnjaja Rus', proischozjdenie russkogo naroda i obrazo- 
vanie Kievskogo gosudarstva (Det gamla Rus', det r3^ka 
folkets ursprung och bildandet av Kievstaten). Av V. Mav- 
RODiN. (Se s. 16: Rysk historisk litteratur.) 

— Obrazovanie drevnerusskogo gosudarstva (Bildandet av 
den fomryska staten). Av V. Mavrodin. (Se s. 16: R3rsk 
historisk litteratur.) 

— Voznikovenie gosudarstvennago strö ja u vostoényck slav- 
jan (Uppkomsten av en statsbildning hos östslavema). Av 
D. Odinets. (Se s. 16: Rysk historisk Utteratur.) 

— Rysslands historia. Av Michail Pokrovskij. (Se s. 16: 
Rysk historisk litteratur4 

;26 T. J. Arne, Kuljtura Rusi epochi obrazovanija russkogo nat- 
sionaljnogo gosudarstva (Rus' kultur under tiden för den 
lyska nationalstatens bildande). Av D. Lichacév. (Se s. 
i6: Rysk historisk litteratur.) 

— Istorija diplomatii (Diplomatiens historia). Red. av V. 
PoTEMKiN. (Se 8. i6: Rysk historisk litteratur.) 

Erich Wittenberg, Die Epochen der neueren Geschichte. II. 

Av Werner Näf .i .... . 70: 221 

A. Grade, Carl XIV Johan. Den franska tiden. ÅV ToitvALD 

T:soN Höjer 61: 331 

Erich Wittenberg, Preussisch-deutsche Gestalten und Pro- 

bleme. Av Friedrich Meinecke : . 62: 200 

Georg Wittrock, The diplomacy of the Balkan Wars 191 2 — 

191 3. Av Ernst Christian Helmreich 62: 104 

T. }. Arne, Det ryska kommunistpartiets historia. Av G. Zino- 

viev. (Se s. 16: Rysk historiisk Utteratur.) 

— Några frågor rörande bolsjevismens historia. Brev från 
Josef Stalin pubUcerat 1931 i tidskriften »Proletäxrevo- 
lutionen». (Se s. 16: Ry^k historisk litteratur.) 

Emil Schieche, Paméti. Od Mnichova k nové vålce a k novému 
vitézstvi (Hågkomster: Från Miinchen till nytt krig och ny 
seger). Av Edvard Benes 68: 293 

Nils Ahnlund, Documents on British foreign policy 1919 — 
1939 (Utg. av E. L. WooDWARD och Rohan Butler). (Se 
s. 15: Publikationer till kannedomen om mellankrigstidens 
och andra världskrigets storpoUtik.) 

— Tredje tyska vitboken: Polnische Dokumente zur Vor- 
geschichte des Krieges. Erste Folge. (Se s. 15: Ur den sam- 
tidshistoriska poUtiska litteraturen.) 

— Fjärde t3^ka vitboken: Dokumente zur englisch-franzö- 
sischen Politik der Kriegsausweitung. (Svenskspråkig paral- 
lell skrift utg. genom Auswärtiges Amt: Dokument till den 
engelsk-franska politiken för krigets utvidgning; Utdrag på 
engelska i broschyrform: Britain's designs on Norway). 
(Se s. 15: Ur den samtidshistoriska politiska htteturen). 

— Femte tyska vitboken: Weitere Dokumente zur Kriegs- 
ausweitungspoUtik der Westmächte. Die Generalstabs- 
besprechungen Englands und Fränkreichs mit Belgien und 
den Niederlahden. (Se s. 15: Ur deii samtidshistoriska poli- 
tiska litteraturen.) 

— Greklands vita bok: Diplomatic documents. Italy's aggres- 
sion against Greece. (Se s. 15: Ur den samtidshistoriska 
politiska litteraturen.) 

— Ambassadör Dodd's diary 1953 — 1938. (Se s. 15: Ur den 
samtidshistoriska politiska Utteraturen.) 

-^ Polens vita bok: Les relations polono-allemandes et polono- 
sovjétiques au cours de période 1933 — 1939. (Se s. 15: Ur 
, den Sämtidshistoriska' politiska litteraturen.) v,* . m t .... M%' *7 Nils, Ahnlund, Ciano's diplomatic papers med inledning och 
kommentar av M. Muggeridge. (Se s. 15: Publikationer 
till kännedom om mellankrigstidens och andra världskri- 
gets storpolitik.) 

— Dokumente und Materialien aus der Vorgeschichte des 
zweiten Weltkrieges utg. genom Utrikesministeriet i 
Moskva. (Se s. 15: Publikationer till kännedomen om 
mellankrigstidens och andra världskrigets storpolitik.) 

— Failure of a mission. Berlin 1937 — 1939« Av Nevile Hen- 
DERSON. (Se s. 15: Ur den samtidshistoriska politiska litte- 
raturen.) 

— Défense de la paix. Av Georges Bonnet. (Se s. 15: Publi- 
kationer till kännedomen om mellankrigstidens och andra 
världskrigets storpolitik.) 

— Le origine del Patto d'Acciaio. Av Mario Toscano. (Se s. 
15: Publikationer till kännedomen om mellankrigstidens 
och andra världskrigets storpolitik.) 

— Nazi-Soviet relations 1939 — 1941. (Se s. 15: Publikationer 
till kännedomen om mellankrigstiden och andra världs- 
krigets storpolitik.) 

— Ny norsk vitbok. Uppl3^ningar om det tyska överfallet 
på Norge. (Se s. 15: Ur den samtidshistoriska politiska litte- 
raturen.) 

— The rape of the Netherlands (Juggemaut över Holland). 
Av Eelco Nicolaas van Kleffens. (Se s. 15: Ur den sam- 
tidshistoriska politiska Utteraturen.) 

— Den röda floden stiger.. Av Ignas Y. Scheynius. (Se s. 15: 
Ur den samtidshistoriska politiska Utteraturen.) 

— Krigsutbrottet i dokumentens belysning: i) Englands blå 
bok. — 2) Den tyska dokumentsamlingen jämte andra 
tyska samt franska och amerikanska dokument. 3) Sir 
Nevile Hendersons slutrapport. 4) Tysklands andra vita 
bok. 5) Frankrikes gula bok. 6) Polens vita bok. 7) ItaUens 
angrepp på Grekland. Greklands vita bok. (Se s. 15: Ur 
den samtidshistoriska poUtiska Utteraturen.) 

— Tysklands vita bok. Urkunder rörande sista fasen av den 
tysk-polska krisen (Bonniers förlag). (Se s. 15: Ur den sam- 
tidshistoriska politiska Utteraturen.) 

— Tysklands vita bok n:r 5 (Medéns förlag). (Se s. 15: Ur den 
samtidshistoriska poUtiska Utteraturen.) 

— Polska dokument tiU krigets förhistoria (Medéns förlag). 
(Se s. 15: Ur den samtidshistoriska poUtiska litteraturen.) 

Arkivhiétoria 

Herman Brulin, Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und 

Staatsarchivs. Herausgegeben von L. Bittner 61: 10 

Sven A. Nilsson, Linköpings stifts k3rrkoarkivaUer tiU och 

med år x8oo. Av Arnold Sandberg 69: 84 

a6 UNDERRÄTTELSER Norden 61: 69, 163, 241, 305; 62: 82, 153, 285, 408; 63: 86, 204, 

320, 415; 64: 50, 124, 274, 390; 65: 45, 150, 249, 357; 66: 48, 172, 
273» 370; 67: 74, 172, 277, 366; 68: 44, 146, 257, 344; 69: 51, 185, 
279, 395; 70: 67, 188, 309, 422. 

Allmänt 61: 76, 177, 312; 62: 91, 165, 298, 424; 63: 105, 336, 424; 

64: 65, 135, 293, 400; 65: 65, 161, 267, 373; 66: 64, 178, 283, 383; 
67: 86, 182, 286, 376; 68: 54, 161, 268, 355; 69: 62, 194, 289, 405; 
70: 78, 200, 321, 434. 

På avdelningen Under räUeUer införda nekrologer 

Sven Grauers, Helge Almquist 64: 52 

Bertil Broomé, Daniel Almqvist 70: 425 

N(iLs) A(hnlund), Natan Beckman 66: 273 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, Marc Bloch 65: 267 

A(dolf) S(cHtJc)K, Gunnar Bolin 68: 46 

G(unnar) H(ec)k(sche)r, Axel Bnisewitz 70: 427 

Georg Hafström, Hjalmar Börjeson 65: 358 

E(iNo) E. S(uoLAHTi), Arno R. Cederberg 68: 344 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, John Clapham 66: 178 

N(iLs) A(hnlund), Nils Eden 65: 249 

(Sven) G(raue)rs, Gustaf Elgenstiema 68: 146 

— Erik Valdemar Falk 64: 390 

I(var) S(e)th, Guglielmo Ferrero 62: 298 

Herbert Fisher 62: 165 

N(iLs) A(hnlund), Otto von Friesen 62: 285 

— Aage Friis 69: 395 

(Sven) G(raue)rs, Rudolf Fåhraeus 70: 67 

E(Li F.) H(ec)k(sche)r, Edwin F. Gay 67: 286 

N(iLs) A(hnlund), Herman Geijer 63: 321 

T(orvald) T(:son) H(öjer), Anders Grade 64: 55 

(Sven) G(rau£)rs, Karl Gustaf Grandinson 64: 274 

R(agnar) S(vanströ)m, Carl Grimberg 61: 163 

Erich Wittenberg (med bidrag av Nils Ahnlund), Johannes 

Haller 68: 54 

N(iLs) A(hnlund), Gabriel Hanotaux 64: 135 

Reinhold Hausen 62: 153 

H(erman) B(ruli)n, Max Hein 69: 405 

G(ustaf) J(acobso)n, Lennart Hellstedt 61: 166 

Erich Wittenberg, Otto Hoetzsch 66: 383 

I(van) S(valeniu)s, Johan Huizinga 65: 373 

(Sven) G(raue)rs, Gustaf Jacobsson 66: 48 

Sven Ulric Palme, Nicolaus Japikse 64: 400 

29 L(ydia) Wf ahlströ)m, Ellen Jörgensen 68 

I(VAR) S(e)th, Walther Kolbe 63 

N(iLs) A(hnlund), Oluf Kolsrud 65 

H(erman) B(ruli)n, Johannes Kretzschmar 67 

Bengt Hildebrand, Adam Lewenhaupt 65 

P(er) W(ieselgren), Otto Liiv 63 

N(iLs) A(hnlund), Gustav Löw 64 

(Wilhelm) C(arl)g'(re)n, Birger Lövgren 67 

G(erhard) H(a)f(strö)m, Kurt Reinhold Helander ........ 61 

Erich Wittenberg, Hermann Oncken 66 

N(iLs) A(hnlund), Fredrik Paasche 63 

Karl Petersen 63 

E(li F.) H(ec)k(sche)r, Eileen Power 61 

T(orvald) T(:son) H(öjer), William Fiddian Reddaway ... 69 

(Sven) G(raue)rs, Gabriel Rein 68 

Daniel AlmqVist, Carl von Rosen 63 

(Sven) G(raue)rs, Hilding Rosengren 64 

O(lof) S(venoniu)s, Josef Sandström 70 

Erich Wittenberg, Gerhart von Schulze-Gävemitz 63 

N(iLs) A(hnlund), Henrik Schiick 67 

— Charles Seignobos 62 

P(er) W(ieselgren), Hendrik Sepp 63 

— Olaf Sild 64 

Arthur Montgomery, Werner Sombart 61 

Torvald T:son Höjer, Ludvig Stavenow 70 

C(arl) F(redrik) Palmstierna, Alma Söderhjelm 69 

F(rancis) Balodis, August Tentelis 62: 91, 165 

Erich Wittenberg, Veit Valentin 67: 184 

Adolf SchIjck, Väinö Voionmaa 67: 367 

Gerhard Hafström, Birger Wedberg 65: 357 

N(iLs) A(hnlund), Karl Gustaf Westman 64: 50 

På avdelningen Underrätleléer omnämnda ökrifler 

AAKjiER, S., se Viborg Kobstads Historie. 

Adams, W. S., Edwardian heritage. A study in British history 

1901 — 1906 , 69: 411 

Afzelius, a., se Diplomatarium Danicum, Bd 9. 

Agrell, J., Nyinrättade professurer inom filosofiska fakul- 
teten i Lund under 1800-talets första hälft 69: 279 

Ahlberg, a., Tyskland velger nazismen 66: 289 

Ahnlund, N., Före Odhner. Svensk historieskrivning i äldre 

tid 63: 91 

— KäUoma. Mordrykten och misstankar. Folktraditionen. 
(Sanning och sägen om Karl XII:s död) 61: 171 

— Landskap och län i Norrland 62: 418 

— Nordisk historia i svenska läroböcker 64: 275 

■' — Svensk östers jöpolitik under det tidigare 1600-talet 66: 371 

30 257 
336 

251 

182 

45 

105 

274 

277 
166 

64 

320 

106 

178 

289 

46 

86 

124 

309 

425 
366 
300 

424 
296 

177 
422 

185 Ahnlund, N., Weichselmynningen i svensk historia 62: 92 

— sejansson, A. 

— se Svenska riksdagsakter 1521 — 1718. 

Allbn, c. F., Stockholms blodbad (brev meddelat av B. 

KoRNERUP) 4. 64: 58 

AxMi^N, F., Gustav III och hans rådgivare 1772 — 1789. Ar- 
betssätt och meningsbrytningar i rådkammare och kon- 
seljer 61: 246 

AxMQUiST, H., Fredrik Pfeiff, vargeringsfrägan och socken- 
mötet i Bettna den 16 februari 1790 61: 242 

— De ryska fångarna i Sverige 1709 — 1714 ...... 64: 127; 65: 155 

— MarsoroUghetema i Stockholm 1848 62: 419 

— Om Carl Pipers dagbok och dess personregister, med några 
namnhistoriska bidrag 63: 90 

— Ryska fångar i Sverige och svenska i Ryssland 1700 — 

1709 62: 88; 63: 327 

J. A. Almquist, ang. rec. av S. Petrén i Rig av Häradstings- 
protokollen före 1614 67: 279 

— Den ointroducerade adliga ätten Torskenstiema 63: 90 

— Kungl. Maj:t som revisionsrätt 1614 — 1632. En oriente- 
ring med särskild hänsyn till källmaterialet 61: 175 

— Rättstvisten om Skeboholm 1614— 1616 61: 242 

— se Stockholms stads tänkeböcker 1568 — 1575. 
Almqvist, D., De gustavianska papperens öppnande. Ett 

hundraårsminne 63: 90 

— Den ryska offensiven i Finland 63: 327 

— Den svenska dispaschörinstitutionen 69: 56 

— Hannibal Sehesteds beskickning till Stockholm år 1660.. 61: 170 

— Helge Almquist f (nekr. i Karolinska förbundets årsbok 

1944) 64: 127 

— Johan Eriksson Ehrenskiöld 68: 263 

— rec. av K. Hagbergs Linnébiografi i PHT 1939 — 1940 . . 61: 242 
Altamira v Crevea, R., A history of Spaih (Manual de Histo- 
ria de Espana) 70: 322 

American Historical Review 67: 292 

American Swedish Historical Museum Yearbook 1946 67: 374 

Andersen, J. o., Om Niels Hemmingsens Teologi. I anled- 
ning av Kj. Bamekows skrift 62: 289 

Andersson, A., Om svensk skeppsmätning i äldre tid ..... 67 := 77 

Andersson, I., Karl IX 70: 432 

— Skånes historia till Saxo och Skånelagen 68: 148 

— • se Baner, G. 

Andersson, O., Musikaliska sällskapet i Åbo 1790—1808 . . . 64: 134 
Andreas, W., Staatskunst und Diplomatie der Venezianer 

im Spiegel ihrer Gesandtenberichte 64: 299 

Andreen, P. g., Carl David Skogman 67: 284 

— Svenska rederiaktiebolaget 62: 294 

— Till frågan om ett svenskt centraluniversitet 62: 419 

31 Andrén, E., Skokloster. Ett slottsbygge under stormaktstiden 69: 55 

— FoGELMARK, S., Mälsäker, ett Tessinslott vid Mälaren . . . 65: 257 
Andrén, N., Den klassiska parlamentarismens genombrott i 

England 67: 172, 290 

Anér, k.. Läsning i blandade ämnen. Studier i 1790-talets 

press och litteraturhistoria 68: 147 

Annell, g., Erik XIV:s etiska föreställningar och deras in- 
flytande på hans politik 65: 359 

Annual Report of the American Historical Association för 

1936 65: 377 

Annual Report of the American Historical Association för 

1942 66: 283 

Anthoni, E., Biskopsgodsen i Finland 69: 284 

Apophoreta Tartuensia utg. av Estniska Lärdomssällskapet 

i Sverige 70: 202 

Arbetaren i helg och socken. I — II. Hus och hem. Vardag och 

fest. Red. av A. Lindblom 65: 160 

Arbman, H., Forntiden (Sveriges historia genom tiderna) . . 68: 47 
Arbusow, L., Colores Rhetorici. Eine Auswahl rhetorischer 

Figuren und Gemeinplätze 69: 406 

Archivar, Der 1949: i 69: 72; 1950: 2 70: 434 

Arfwidsson, F., Expeditionen till ösel år 171 1 63: 327 

— Förlusten av ösel 1710 62: 89 

— se Meck, E. J. 

Arne, T. J., Europa upptäcker Ryssland 65: 68 

Arnoldsson, S., Hur Johan III själv ville bli betraktad av 

sin samtid 66: 374 

— Krigspropagandan i Sverige före trettioåriga kriget 62: 86 

Arvastson, a.. Den Thomander-Wieselgrenska psalmboken. 70: 69 

AsHLEY, M., Louis XIV and the greatness of France 66: 388 

AsHTON,T. S., The industrial revolution 1760 — 1830 70: 83 

Askeberg, F., Norden och kontinenten i gammal tid. Studier 

i fomgermansk kulturhistoria 64: 125 

AsPEGREN, L., Olaus Olai Helsingius 64: 58 

Attman, a., Den revalska handeln och Johan III 66: 375 

— Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska poUtik 1558 — 

1595 M' 125 

— Vasamas östers jöpolitik 66: 62 

AuBiN, H., Zwischen Altertum und Neuzeit. Einheit und 

Aufbau des mittelalterUchen Abendlandes 70: 321 

Backman, S., Karl XII:s polska detronisationspoUtik 67: 178; 69: 103 
Bagge, P., se Danske poUtiske Breve fra i83o:eme og i84o:eme. 

Bainville, J., Frankrikes historia 70: 80 

Baner, G., Gustaf Baners generalguvemörsberättelse 1664 — 

1668. Utg. av I. Andersson 62: 414 

Barck-Holst, U., Brätte stad och dombok 64: 391 

Barraclough, g., The origins of modem Germany 67: 89 32 Bartold, v., Arabskie izvjestija o rusach (Arabiska under- 
rättelser om rusema) 68: i6i 

Baynes, N. H., se Hitler, A. 

Beard, Ch. a., American foreign policy in the making 1932 — 

1940. A study in responsibilities 68: 371 

— President Roosevelt and the coming of the war 1941. A 
study in appearances and realities 68: 371 

Beckman, B., Italiens enande och fascismen 62: 155 

Beckman, Bj., Dödsdag och anniversariedag i Norden med 

särskild hänsyn till Uppsalakalendariet 1344 61: 72 

— Muntligt traditionsstoff i Erikskrönikan 70: 429 

Beckman, N., Förteckning över Högsta Domstolens ledamöter 

1789 — 1913 61: 176 

Belfrage, N., Kungl. Västgöta regemente 1540 — 1723 68: 260 

Beloff, M., The foreign poUcy of Soviet Russia 1929 — 1941 68: 65 

Bendz, g.. Skånska bondeupploppen 181 1 inför Göta hovrätt 61: 175 
Benesj, £., Hågkomster från Miinchen till det nya kriget och 

den nya segern 68: 66 

Bengtson, H., Einfiihrung in die alte Geschichte 70: 200 

Bengtsson, A., Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpings- 
legendariet. £n filologisk författarbestämning och ett bidrag 
till kännedomen om det senmedeltida vadstenaspråket . . 67: 368 
Benson, A. B., John Lindmark: Versatile Swedish inmiigrant 

in New York 67: 375 

Berg, F., Nömbergprocessen. Veckorapporter till British 

Broadcasting Corporations sändningar för kontinenten . . . 67: 192 

Berg, G., Bärstolstrafiken i Stockholm 70: 73 

Berg, T., Egenhändiga skrivelser av Karl IX med förklarande 

text 70: 432 

Berggren, E., Jacob Boethius och hans opposition mot det 

karolinska enväldet 63: 326 

Berglöf, L., Kammarkollegiet i våra dagar (Kammarkolle- 
giets historia) 62: 159 

Bergman, E., se Från Femem och Jankow till Westfaliska 

freden. 
Bergman, G., Regi och spelstil under Gustaf Lagerbjelkes tid 
vid Kungl. Teatern. Studier kring några av hans inscene- 

ringar 66: 370 

Bergsgärd, A., Året 1814. Grunnlova 63: 329 

Bergsten, K. E., Östergötlands bergslag 67: 280 

Bergstrand, C. M., Intendent Sandklef och Västsvenska folk- 
minnesarkivet 62; 161; 63: 99 

^ Svar till Albert Sandklef 63: 100 

Berliner Monatshefte (november 1940) 61: 80 

Bermudez de Castro, L., El Museo del Ejército Espanol ... 70: 78 

Berthelson, b.. Mariakyrkan 64: 57 

BiRCK, E. L., se Hemliga krigskonseljens protokoll år 1788. 

3— 5520S7 33 BiRNBAUM, K. £., Johan Sobieskis svenska förbindelser 1674 

— 1677 70: 312 

Bismarck und Haymerle. £in G«spräch liber Russland (två 
immediatrapporter av den 9 sept. 1880 fr. baron Haymerle 

till kejsar Frans Joseph) 61: 80 

BjERNUM, J. — Ramskou, Th., Danmarks Sydgraense. Vi- 
kingetid og tidlig Middelalder 69: 51 

BjURLiNG, O., 1672 års skeppslista 66: 371 

— Skånes utrikessjöfart 1660 — 1720. En studie i Skånes han- 
delssjöfart 65: 150 

Björck, S., Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i 

hans nationella och sociala författarskap 66: 370 

Björnberg, A., Parlamentarismens utveckUng i Norge efter 

1905 61: 248 

Björnsson, S., Blekinge 67: 281 

Björseth, b.. Dialekt och riksspråk i en bohusländsk socken 66: 370 

Blatt,F., Under vor Haand og Segl 64: 58 

— se Diplomatarium Danicum, Bd 6. 

Blehr, S., Mot frigJ0relsen. Utdrag av statsminister Otto 
Blehrs politiske korrespondanse 1891 — 1903 med innle- 

dende historisk översikt, i — 2 69: 287 

Blomqvist, Th., Kup og kriser 66: 289 

Blumfeldt, E., The university of Tartu. An historical survey 70: 202 

— t)ber die WehrpfHcht der estnischen Landbevölkerung im 
Mittelalter 70: 203 

BoDNiAK, S., Sjöproblem i den polska historiografien 70: 439 

BoETHius, B., Grycksbo 1382 — 1940 63: 333 

— Jakt och fiske i Norrland i äldre tid 62: 418 

— Pappersbrukens råvarubekymmer under frihetstiden .... 65: 159 

— se Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. 
BoHNSTEDT, M.j En nyfunnen försvarsskrift från Karl XII:s 

tid 64: 128 

BoHRN, H., Sverige, Danmark och konungavalet i Polen 1673 

—1674 62: 93 

Bolin, S., Det ensidiga våldet. Spelet om krig och fred 1938 — 

39. Försök till historisk skildring 66: 181 

— Erik XIV och »säterifrihetens uppkomst» 66: 374 

— Gustav IV Adolf i svensk historisk opinion 61: 247 

— Inn i krigen 66: 289 

— rec. av Povl Jorgensen; Dansk Retshistorie 61: 175 

— Carlsson, J., Historisk atlas 64: 293 

BoLLERUP, E., Eric Benzelius d. y:s Svenska folkets historia 66: 376 
Bondeståndets riksdagsprotokoll. II: 1731 — 1734. Utg. av S. 

Landahl 65: 367 

III: 1738 — 1739. Utg. av S. Landahl 69: 285 

BoNNET, G., Défense de la paix 68: 164 

Bonniers illustrerade världshistoria. VI. Utg. av J. Häggman 65: 161 

Bonsdorff, c. v.. Minnesteckning över P. O. v. Törne 61: 251 

34 BoNSDORFF, L. G. V., Kyrofors bruk 1870— 1945 67: 81 

BoRELL, B., De svenska liberalerna och representationsfrågan 68: 147 

Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. 

I: 1719 — 1720. Utg. av N. Staf 65: 367 

BoROWiK, J., Zadania i prace Instytutu Bs^tyckiego na tle 

nowych warunköw polskich 70: 437 

Brandell, U., Förändringar i den svenska statshushållningen 

under det stora nordiska krigets tidigare år 61: 170 

Brandt, a. v., Neuere skandinavische Anschauungen zur 

Friihgeschichte des Ostseebereiches 70: 321 

Brandt, o., Slesvig-Holsteins Historie 66: 382 

Brandt, W., se Kriget 1939 — 1945. 

Brattegard, o., Skriftprovor frå det hanseatiske kontoret i 

Bergen 1406 — 1760 69: 283 

Bredberg, W., P. P. Waldenströms verksamhet till 1878 ... 68: 345 

Brev från och till C. F. Mennander. Se Mennander, C. F. 

Bricka, C. F., se Christian IV. 

Brilioth, Y., Den senare medeltiden 1274 — 1521 61: 71 

Bring, S. £., Kanslisten Johan Henrik von Kochens berät- 
telse om kalabaUken i Bender 69: 401 

— Källor och litteraturförteckning (Sveriges historia till våra 
dagar) 65: 252 

— »Major» Georg Reinhold Patkull och striderna i östersjö- 
provinserna 1700 — 1703 65: 156 

— Prolegomena till Lewenhaupts berättelse 69: 401 

— Stockholms läns och stads hushållningssällskap 1847 — 1947 69: 287 
Brolin, P.-E., rec. i K3n:kohistorisk Årsskrift 1949 av Sten 

Carlsson: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700 — 1865 70: 311 
Bromé, J., Jämtlands och Härjedalens historia 1537 — 1645 66: 275 
Brooks, E. St. J., Sir Christopher Hatton, Queen £lizabeth's 

favourite 69: 62 

Broomé, b., Nils Stiemsköld 70: 310 

— Om register och andra hjälpmedel för forskare i Stockholms 
stadsarkiv 63: 423 

Brulin, H., Den centrala utrikesförvaltningens arkivbildning 

efter 1809 vid sidan av de kronologiska huvudseriema . . 63: 88 

— Kondottiären greve de la Cerda de Villelongue och hans 
minnesanteckningar om Karl XII:s krig 68: 263 

— se Oxenstierna, A. 

Brusewitz, a., se Festskrift till Professor Skytteanus Axel 

Brusewitz. / 

Bruun, H., Den faglige Arbejderbevaegelse i Danmark indtil 

Aar 1900 61: 173 

Bruun, O., A. A. Levön och hans fabriksanläggning på Alkula 68: 354 

— Några synpunkter på våra firmahistoriker 68: 353 

Brännman, E., Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering 70: 429 

— Museibesök och exkursioner som led i historieundervis- 
ningen 64: 275 

35 BR0NDSTED, J., Danmarks Oldtid 61: 70 

Br0ndum-Nielsen, J., Paleografi 64: 275 

Brötje, A.-M., Samuel Worster. En frihetstida Stockholms- 
köpman 63: 90 

BucHT, O., Anders Sidners ungdom 69: 54 

BuGGE, A., se Norsk kulturhistorie. 

BClck, R., Die Kieler UniversitätsbibUothek 62: 168 

BuLL, £., se Historikermotet på Lillehammer 1948, Det nor- 
diske. 

Byrnes, J. F., Speaking frankly 68: 66 

Byström, O., Kring Fredmans epistlar, deras tillkomst och 

utgivning 65: 150 j 

Bäcklin, M., Kring historierepetitionema i högsta ringen . . 67: 76 <' 
B0GGILD-ANDERSEN, C. O., Aage Friis 16. august 1870—6. ^ 

oktober I949 70: 432 

— Hannibal Sehesteds slaegt, barndom og skoleaar 66: 61 

Börjeson, H., se Slaget vid Jankow. 

Hafström, g., Skeppshövidsmän vid örlogsflottan un- 
der 1500-talet. Biografiska anteckningar 70: 190 

— Wester, k.. Biografiska anteckningar om örlogsflot- 
tans officerare 1700 — 1799 63: 98 Calendar of the American Fur Company's papers 1831 — 1849. 

I — II. (Inledande översikt av G. L. Nute) 66: 284 

Carl Gustaf Hammarskjölds brev från kyrkomötet 1868. Se 

Hammarskjöld, C. G. 
Carlgren, W., Drag ur nordiskt ekonomiskt liv under Napo- 

leonkrisen 63: 102 

— Godsägaren Robert Dickson på Fimmersta. En vän till Pe- 
ter Wieselgren och S. A. Hedlund 61: 242 

— Nytt och gammalt i Nordens näringsUv under Napoleon- 
krisen 63: 102 

— Skogens roll i svenskt näringsUv 62: 155 

Carlquist, g.. En prästmans betyg, testimonier o. d. under 

1600-talets senare hälft 63: 207 

— se Lunds stifts herdaminne. -^ 

Carlson Smith, W., The Swedes of Oregon ^ 67: 374 ^ 

Carlsson, E., Det svenska högkvarterets planläggning av 

slaget vid Poltava 67: 177 

— Krasnokutsk-Gorodnoe-Kolomak 67: 177 

Carlsson, G., Medeltidens nordiska unionstanke 63: 206 

Carlsson, J., se Bolin, S. 

Carlsson, Signe, Sverige och Storbritannien 1787 — 1790. 

Studier i den gustavianska tidens diplomatiska historia . . 64: 391 

— se Tegnér, E. 

Carlsson, S., Gustaf IV Adolfs fall. Krisen i riksst3n:elsen, 

konspirationerna och statsvälvningen (1807 — 1809) 64: 391 

Carr, R., Gustavus Adolphus and the Thirty Years' War. . 66: 388 

36 Castrén, g., Robert Castrén 69: 284 

Castrén, L., Adolf Ivar Arwidsson. 1 65: 369 

Catroux, g.. Dans la bataille de Méditerranée. Egypte-Levant- 

Afrique du Nord 1940 — 1944 70: 208 

Cavonius, g.. Folkskollärarnas föregångare i Finland. Klockare 

och sockenskolmästare under frihetstiden 64: 132 

Cederberg, a. R., Suomen uusinta historiaa 1898 — 1942 . . 64: 289 

Cederlöw, o., Poltavatroféen i Kreml 66: 278 

— YtterUgare bidrag till den karolinska ryttarvärjans t3rpologi 67: 179 
Christensen, c. a., se Diplomatarium Danicum, Bd 10. 
Christian IV, Kong Christian den fjerdes egenhasndige Breve. 

I — ^VII. Utg. av C. F. Bricka — J. A. Fridericia. VIII. 

Utg. av J. Skovgaard 68: 151 

Christiansen, c. S., se Danmark-Norges traktater 1523 — 

1750. X (1694 — 1698). 
Churchill, W., Andra världskriget. Minnen. 1 68: 367 

— Befrielsens grymng 65: 378 

— Fram mot segern 64: 408 

— Marlborough och hans tid. 1708 — 1722 61: 314 

— Their finest hour 69: 300 

C1AN0, G., Tagebiicher 1939 — 1943 67: 92 

CiECHANOWSKi, J., Defeat in victory 68: 66 

Claesson, C.-£., Maritimt kontra kontinentalt tänkande i 

strategiens värld 64: 290 

— Några synpunkter på Napoleons sjöstrategi 65: 263 

Claesson, C., Om haxar och bondeseglation i Västerbotten . . 67: 79 
Clapham, J. — Power, E., The agrarian life of the middle ages 62: 427 

Clason, S., Gåtan från Fredrikshald 61: 309 

Clembnsson, g.. Anteckningar om svensk pappershandel. . . 65: 160 

— Papperet genom tvåtusen år 65: 160 

— Statistiska uppgifter om svensk pappershandel och pappers- 
tillverkning 65: 160 

Clewes, c, se Private letters from the British Embassy in 
Washington to the foreign secretary Lord Granville 1880 — 

85. 
Cliff, g., se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

Clifford, J. L., se Dr Campbell's diary of a visit to England 

in 1775. 

Cnattingius, H., D-källan till Uppsala möte 65: 153 

— Författarskapet till Uppsala mötes D-källa 69: 188 

— Handlingar rörande tillkomsten av Gustav II Adolfs bibel 

1618 63: 326 

— Johan Waetterdahl och Evangeliska Sällskapet 63: 326 

— Johannes Rudbeckius och hans europeiska bakgrund. En 
k3rrkorättshistorisk studie 68: 153 

— Om fromhetsUvet i Linköpings stift under 1700-talet . . . 62: 289 

— Tillkomsten av Gustav II Adolfs bibel 161 8 61: 307 

— Uppsala möte 1593. Konturer av en kyrkokris 63: 96 37 CoATES, W. P. — CoATES, Z. K., A History of Anglo-Soviet 

Relations 68: 64 

CoLDiNG, P., Om Andreas von Barbys stilling som leder af 

Tyske Kancelli 66: 61 

— Studier i Danmarks politiske Historie i Slutningen af Chris- 
tian III.s og Begyndeisen af Frederik II.s Tid 61: 307 

CoLLiANDER, B., Sveriges historia efter 1809 62: 418 

Croce, b., Europa und Deutschland 68: 62 

— History as the story of liberty 62: 94 

Crow, J. a., The epic of Latin America 67: 87 

Daae, L., Politiske dagboker og minner. III: 1882 — 1888 .... 66: 57 

Dahl, F., Dutch corantos 1618 — 1650 68: 360 

Dallin, D. J., Soviet Russia's foreign policy 1939 — 1942 . . 68: 65 

— The Big Three 68: 65 

Danell, g. a.. Huru bibeln kom till 62: 414 

Dangerfield, g., Victoria's heir. The education of a prince 64: 137 
Danielsson, A., Tolv brev från Axel Danielsson till Hjalmar 

Branting. Utg. av J. Lindgren 62: 91 

Danmark-Norges traktater 1523 — 1750. X (1694 — 1698). Utg. 

av C. S. Christiansen 68: 155 

Danmarks Riges Breve. Bd 6: 1306 — 1312; Bd 10: 1328 — 1332 69: 53 
Danmark under Verdenskrig og Besaettelse. Red. A. Frus.. 68: 52 
Danske middelalderlige Regnskaber. Utg. av G. Galster . . 65: 48 
Danske politiske Breve fra i83o:eme og i84o:eme. Utg. av 

P. Bagge — P. Engelstoft 69: 59; 70: 196 

Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen 

und Freikorps 62: 169 

Davies, J. E., Mission to Moscow 63: 109 

De la Cour, a., se Viborg Kobstads Historie. 

»Det levande förflutna», se Svenska Historiska Föreningens 

folkskrifter. 

Deutsch, J., Alexander Eifler. Ein Soldat der Freiheit 69: 66 

— Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung 69: 66 

Diestelkamp, a., Die Lage der deutschen Ostarchive 70: 434 

Diplomatarium Danicum, Bd 9: 1323 — 1327. Red. A. Afzelius 

— G. Hermansen 66: 274 

Diplomatarium Danicum, Bd 6: 1306 — 13 12. Red. F. Blått 

— K. Olsen; Bd 10: 1328 — 1332. Red. C. A. Christensen. 69: 52 

Documents on German foreign policy 1918 — 1945 69: 299 

Dokumente iiber die Alleinschuld Englands am Bombenkrieg 

gegen die Zivilbevölkerung 64: 340 

Dokumente zum Konflikt mit Jugoslavien und Griechenland 61: 316 
Douglas, D., se English historical documents. 
DovRiNG, F. [se även Ossiannilsson, F.], Attungen och mark- 
landet. Studier Över agrara förhållanden i medeltidens 
Sverige 67: 172 

38 Dr. Campbell's diary of a visit to England in 1775. Utg. av 

J. L. Clifford med företal av S. C. Roberts 69: 197 

DuRCHMAN, O., Församlingamas i Finland kyrkoböcker .... 61: 242 
Dyberg, N.-O., Olof von Dalin och tidsidéerna. En kompara- 
tiv undersökning av hans diktning till omkring 1750 .... 66: 370 

Eden, N., Från Gustav Vasa till Karl XII:s död (Kammar- 
kollegiets historia) 62: 159 

Edenman, R., Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903 — 

1920 66: 172 

Edling, N., Riksens stadga 61: 175 

— se Långhundra härads dombok 1545 — 1570. 

— se Uppländska häradsdomböcker från 1500-talet. 

Edwards, A., Frederick Louis, prince of Wales 1707 — 1751 . . 68: 268 
Ehrnrooth, N. g.. Kardinalemas Frankrike och andra essayer 70: 440 
Ek, o., Trollhätte kanal och varutrafiken från Vänerland- 

skapen 66: 372 

Ekelöf, P. O., Samhällsåskådning och civilprocess 61: 176 

Eklund, T., Tjänstekvinnans son 68: 345 

Ekman, C, Skeppstjrpema under Gustav Vasas och Erik XIV:s 

tid 67: 79 

Elfstrand, P., Förteckning över år 1943 utkommen litteratur 

berörande den Karolinska tiden 65: 155 

— Karolinsk ikonografi 65: 156 

Elgenstierna, g. — Elgenstierna, U., Svenska släktkalen- 

dem 70: 311 

Elgeskog, v.. Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga 

skiftet. En agrarhistorisk studie 65: 359 

Elizabeth lady Holland to her son 1821 — 1845. Utg. av the 

Earl of Ilchester 68: 58 

Elster, t., se Kriget 1939 — 1945. 

Elton, G., Imperial Commonwealth 66: 70 

in bok om papper tillägnad Carl Joh. Malmros den 23 decem- 
ber 1944 av Aktiebolaget Klippans finpappersbruk 65: 159 

iNDRES, R., Revolution in österreich 1848 69: 66 

!)ngelstoft, P., se Danske politiske Breve fra i83o:eme og 

i840:eme. 
^nglish historical documents. Utg. under ledning av prof. D. 

Douglas 67: 190 

^NGSTRÖMER, T., En cpisod i rättegångsreformens historia . . 61: 176 
^rasmus. Speculum scientiarum (internationell bibliografisk 

översikt över vetenskaplig humanistisk litteratur) 67: 86 

Ericson, S. H:son, Reflexioner och slutsatser 70: 199 

ilRicssoN, G. J. V., se Vadstena tänkeböcker. 

Drik Johan Mecks Dagbok 1644 — 1699, se Meck, E. J. 

ERIKSSON, S., Den svenska nationalkänslan före 1800-talet 70: 312 

— Pressen som politiker 66: 376 

Erixon, S., Hur Sverige och Estland mötas 63: 322 

39 Ernst, F., se Welt als Geschichte, Die. 

EsTLANDER, E., Ofärdsårens politiska litteratur (Ur »Kaga- 

lens» arkiv II) 66: 58 

Etzler, a., Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. Historia 

och språk 64: 125 

Europa-Archiv. 3. Jahrg 69: 71 

Eyck, E., Bismarck 66: 394 

Fabricius, k., Svenskundervisningens Indforelse i de skaanske 

Landskaber i Slutningen av 1600-tallet 70: 429 

— »Terror panicus» og Christianstads undsaetning 1678 .... 70: 190 

— se Til Knud Fabricius 13. August 1945. 

Fabritius, a.. Det Kongelige Biblioteks Embedsmsend og 

Funktionaerer 1653 — 1943 63: 422 

— Indgiftet i den danske Hojadel i det I7de Aarhundrede . . 66: 60 

Hatt, H., Haandbog i Slsegtsforskning 63: 424 

Fahl, M., En Hallandsbeskrivning av år 1645 66: 375 

— se Ulvenstam, L.-H. 

Fahlborg, b., Sveriges yttre politik 1664 — ^668 69: 187 

Fahlström, J. M., Kring den politiska och militära bakgrun- 
den till slagen i Listerdyb den 16 och 25 maj 1644 ^5- ^^3 

Falkenberg, F., se Falkenberg, H. v. 

Falkenberg, H. v., Henrik von Falkenbergs dagbok och 

bönbok. Utg. av F. Falkenberg 64: 285 

Feldzug im Baltikum bis zur 2. Einnahme von Riga 62: 169 

Fergusson, J., John Fergusson 1727 — 1750. An A5n:T5hire 

family and the forty-five 69: 196 

Festschrift zum 275-jährigen Bestehen der Christian- Albrechts- 

Universität Kiel 62: 167 

Festskrift till Professor Skjrtteanus Axel Brusewitz utg. till 

6o-årsdagen den 9 juni 1941 62: 90 

Festskrift utg. av teologiska fakulteten i Uppsala 1941 till 

400-årsminnet av bibelns utgivande på svenska 1541 ... 61: 307 
FiNK, T., Flensborgs borgerskab i det 15. Aarhundrede .... 66: 60 

— Rids af S0nder Jyllands historie 66: 382 

Fleetwood, H., Svenska medeltida kungasigill 63: 417 

— se Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. 

Floderus, E., Sigtuna, Sveriges äldsta medeltidsstad 62: 290 

Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok. En obeaktad källa från 

tidig medeltid. Utg. av F. Ossiannilsson 66: 50, 376 

FoGELCLOU-NoRLiND, E., Nyare synpunkter på häxväsendet 63: 326 
Fogelmarck, S., Gustaf III:s opera 70: 73 

— se Andrén, E. 

Folkliv 1942 63: 322 

Forner, L., De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk 

och dialektgeografisk undersökning 65: 360 

Forsberg, K., Hults bruk 1697 — 1947 70: 193 

40 Forssell, A., se Prästeståndets riksdagsprotokoll. I. 

FoRSSBLL, K.-E., Bibeln i nyare finlandssvensk l3rrik 62: 414 

Forssell, N., Frän Robespierre till Clemenceau. Historiska 

strövtåg 65: 164 

— Västeuropa och kolonierna under 1700-talet (Bonniers 
illustrerade världshistoria) 65: 161 

Forum Navale [se även Sjöhistoriska Samfundet, skrifter utg. 

av] 1946 66: 371; 1948 69: 56 

Fred och krig. Förenta statemas utrikespolitik 1931 — 1941 

(ingår i Utrikespolitiska institutets skriftserie Internationell 

politik) 63: 339 

Frewer, L. b., Bibliography of historical writings published 

in Great Britain and the Empire 1940 — 1945 68: 163 

Friberg, A., Den svenske Herkules. Studier i Stiemhielms 

diktning 65: 150 

Fridericia, J. a., se Christian IV. 

Friesen, o. v.. En svensk-norsk fredsuppgörelse för §nart 

tusen år sedan 62: 413 

— Har det nordiska kungadömet sakralt ursprung? 61: 312 

— Sparlösastenen 61: 70 

Frus, Aage, Det nordslesvigske Sporgsmaal 1864 — 1879. V. 66: 382 

— Gehejmeraad Peter Vedel og hans Hjem 63: 103 

— George Joachim Quaade 66: 380 

— Kong Oscar II 's Forhold til Danmark, det Nordslesvigske 
Sporgsmaal og Danske Venner 70: 432 

— Ranbek, J., Peter Andreas Heiberg og Tomasine Gyllem- 
bourg. En Beretning stöttet paa efterladte Breve 67: 370 

— se Danmark under Verdenskrig og Besaettelse. 

Frus, Astrid, Nogle Betragtninger över Arild Huitfeldt og 

Danmarks Riges Kronike 66: 61 

Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. Minnesskrift 

utg. av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning 68: 348 

FucHS, W. P., Zur Bismarckkritik Franz von Roggenbachs 70: 321 

FussiNG, H., Adel og Menighed 66: 60 

Gagnér, S., Zur Entstehung der europäischen und der schwe- 

dischen Diözesansynode 69: 188 

Galster, g., Ulfeldts Pjnramide og dens Sidestykke 61: 251 

— se Danske middelalderlige Regnskaber. 

Gasslander, o., J. a. Gripenstedt. Statsman och företagare 70: 69 

Geheimakten des französischen Generalstabes, Die 61: 316 

Gerasimov, M., se Rochlin, D. G. 

Gerdner, g.. Det svenska regeringsproblemet 1917 — 1920. 

Från majoritetskoalition till minoritetsparlamentarism 66: 370; 

67: 371 

Gerentz, S., Gotlands varuutbyte 1654 — ^689 64: 291 

— Stockholms sjömanshus 1748 — 1948 69: 189 

Gezelius, k. J., Släkten Boethius. Göteborgsgrenen 63: 90 41 GiEROw, K., Den evangeliska bönelitteraturen i Danmark 1526 

—1575 (>S: 147 

GiNZBURG, V., se Rochlin, D. G. 

GiRAUD, G., Un seul but, la Victoire. Alger 1942 — 1944 70: 208 

GoBOM, N., se Wettergren, E. 

GoocH, G. P., Studies in diplomacy and statecraft 64: 301 

GoRSKi, K., Huvudfrågorna i Östersjöns historia 70: 438 

GoTHE, R., Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra 

Lappmarken och Jämtland 69: 53 

— Från trolldomstro till kristendom. Studier rörande det kul- 
turella tillståndet bland skogsfinnama i Sverige under 16 — 
1700-talen 67: 80 

— Hasselafinnama 67: 80 

— Medelpads finnmarker 67: 80 

— Om finnarna i nordvästra Hälsingland 69: 53 

Granberg, G., Johan Falkberget och karolinerna 70: 312 

Grandell, a., Äldre redovisningsformer i Finland. En under- 
sökning av den företagsekonomiska redovisningens utveck- 
ling i Finland intill 1800-talets slut 65: 263 

Grandinson, k. g., Ragnhild Nilsdotter till Böle och medel- 
tidssläkten Guse 63: 90 

Granfeldt, o. H., Från krigsrätterna på Sveaborg under 

svenska tidens två sista decennier . . . .' 61: 175 

Granstedt, E., se Prästeståndets riksdagsprotokoll. I. 

Granström, G. A., Ur Sala gruvas historia 64: 59 

Granville, Lord, se Letters from the Berlin Embassy och 

Private letters from the British Embassy in Washington. 
Grape, H., Det Utterära antik- och medeltidsarvet i Olaus 

Magnus' patriotism 69: 279 

Gren, E., Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftHchen 

Entwicklung der römischen Kaiserzeit 62: 300 

Grill, E., Den nordhalländska bondeseglationen 1645 — 1700 66: 375 

— Jacob De la Gardie. Affärsmannen och politikern 1608 — 

1636 69: 279 

Grimberg, c. Världshistoria. Folkens liv och kultur. VII — X. 62: 426 

Grundy, g. b., Thucydides and the history of his age 68: 355 

Gustaf Baners generalguvemörsberättelse 1664 — 1668. I. Se 
Baner, G. 

Gustafson, S., Henmiing Gadhs språk 70: 310 

Gyllenberg, R., Bibliska drag i vårt kulturarv 62: 414 

— Den svenska bibeln 62: 413 

— Våra fäders bibel 1541 — 1941 62: 413 

Gyllensvärd, R., rec. av B. Wedberg, Konungens Högsta 

Domstol 1809 — 1844 61: 176 

Gunther, E., Schwedens Haltung im finnisch-sowjetrussischen 

KonfUkt 61: 182 

Göransson, G., Canutus Hahn. En biografisk studie 70: 310 

42 I Göransson, S., Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647 — 1660 70: 310 

— Prästerskapet i kamp mot drottning Kristinas naturrätts- 
liga religionsfrihetsuppfattning 70: 311 

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523 — 1870. Historik 
utarbetad och utgiven av Försvarsstabens krigshistoriska 
avdelning 70: 72 

GöTHBERG Edlund, B., En tvillingknapp till öxnevallaknap- 

pen. (Sanning och sägen om Elarl XIIs: död) 61: 171 

Hafström, Georg, se Börjeson, H. 

— se Slaget vid Femem. 

Hafström, Gerhard, Ledung och marklandsindelning 70: 69 

Haglund, J., se Johannes Magnus' och Miechowitas brevväx- 
ling om gotemas ursprung. 

Hagnell, k.. Sturekrönikan 1452 — 1496 63: 95 

Hahr, a. — Söderberg, N. J., Uppsala domkyrka under 1700- 

talets första hälft 62: 288 

Hallberg, A., Sveriges järnhantering inför stenkols järnets 

genombrott 1800 — 1820 66*. 371 

Halldin, G., se Steckzén, B. 

Hallström, G., Norrlands bebyggelsehistoria och förhisto- 
riska utveckling 62: 418 

Hammar, M., Människan och krigsmaskinen 70: 199 

— Sverigeskeppens bestyckning 70: 199 

Hammarlund, K. O., Riksdagsåhörare 70: 317 

Hammarskiöld, L., Artilleriet i slaget vid Jankow (Jankowitz) 

den 24 februari 1645 65: 154 

— Ur svenska artilleriets hävder 66: 63 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Slaget vid Jankow. 

Hammarskjöld, C. G., Carl Gustaf Hammarskjölds brev från 

kyrkomötet 1868. Utg. av G. Landberg 62: 289 

Handbok i svensk kyrkohistoria. II. III 62: 409 

Hanell, k., Das altrömische eponyme Amt 67: 288 

Hannerberg, D., Den äldre pappersbruksbygden i Sverige . 65: 160 
Hansen, P. E., Kejser Karl V og det skandinaviske Norden 

1523— 1544 63: 419 

— Povl Helgesens historiske Forfatterskab 63: 419 

— Studier över Forholdet mellem Hvitfelds og Krags Chr. d. 

3's Historie 63: 419 

Hansson, K. F., Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 70: 310 

Hansson, S., Ur den svenska arbetarrörelsens historia 62: 155 

Hanzén, J. J:son, se Widmark, P. H. 

Hardinge, Lord, Old diplomacy. The reminiscences of Lord 

Hardinge of Penshurst 68: 271 

Harnack, a. von, Gedanken iiber Memoiren und Tagebiicher 70: 321 
Harrie, I., se Plutarkhos levnadsteckningar över berömda 

greker och romare. 

43 Historiska och litteraturhistoriska studier, 24 (SLSF 320) . . 69: 283 
Historiska Samfundet i Åbo, se Till universitetsminnet 1940. 

Historiska studier utg. av Vitterhetsakademien 69: 187 

Historiske Meddelelser om Kebenhavn 70: 74 

Historisk Tidskrifts tioårsregister 1931 — 1940 62: 408; 63: 204 

Hitler, A., Frän vanmakt till världsmakt 63: 109 

— My new order (Hitler-tal från april 1922 — ^juni 1941 med 
sammanbindande text av R. de Roussy de Sales) .... 63: 109 

— The speeches of Adolf Hitler April 1922 — ^August 1939. Utg. 

av N. H. Baynes 63: 109, 432 

HjELHOLT, H., Inkorporationen af den gottorpske Del af 
Sonderjylland i Krönen 1721. £t Bidrag til Belysning af 
Sonderjyllands statsretlige Forhold i Tiden i658--ca 1800 65: 366 

— Skriftprover fra Tiden efter Reformationen til Midten af 

det 19. Aarhundrede 69: 282 

HjERTSTEDT, H., Haunibal utan flotta 64: 290 

— Pompejus' flotta och Caesars sjöstrategiska problem under 
inbördeskriget 49 — ^48 f. Kr 69: 56 

HoFFMAN, J., Upphävandet av Nantesiska ediktet 62: 288 

HoFRÉN, M., Helgerum i Tjust. Personkrönika och byggnads- 
historia 1949 70: 192 

— Pataholm, en Smålandsköping med bildbidrag av Oskar 
HuLTGREN 68: 348 

Holm, N. F., Kampen om ryska ishavsvägen på Karl XII:s tid 69: 56 
Holm, T., Andra världskriget och andra världsfreden 66: 389 

— Från allmogeuppbåd till folkhär 63: 205 

— se Kriget 1939 — 1945. 

Holmberg, A., I Bergianska biblioteket representerade svenska 

bokägare. Alfabetisk förteckning jämte inledning 65: 369 

— Om Bergianska biblioteket och dess uppkomst 65: 368 

Holmberg, B., Tomt och toft som appellativ och ortnamns- 
element 66: 370 

Holmberg, H., Arvid Neovius* förslag till statsförfattning för 

Finland 69: 284 

Holmberg, Å., Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt 66: 172 

— Sverige och den ekonomiska skandinavismen vid 1860- 

talets början 66: 376 

Holmbäck, A., Lag och balk 61: 176 

— se Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nu- 
tidens svenskar. 

Holmgren, J., Norrlandsläseriet. Studier till dess förhistoria 

och historia fram till år 1830 68: 147 

Holmgärd, S., Vi ryssar 70: 78 

Holmquist, H., Från Reformationen till Romantiken 62: 410 

— Från Romantiken till Världskriget jämte grunddragen av 

det övriga Nordens kyrkohistoria 62: 410 

N0RREGAARD, J., Kristeudommeus Historie i Romanti- 
kens, Liberalismens og Realismens Tidsålder. I — II 64: 69 

46 Holmquist, T., Dödsskottet år 1718 70: 313 

— Löpgravarna vid Fredriksten 64: 127 

HoLMQViST, W., Rhenländsk stil i Sigtuna 64: 57 

HoLST, W., Friherre Antoine de Hogguer och upptakten till 

Ludvig XV: s hemliga och privata utrikespolitik 66: 376 

Hornborg, E., Bruno Lesch. En minnesteckning 69: 283 

— Finlands historia från äldsta tid till våra dagar 69: 187 

— Karl Siöblad och slaget vid Flisö 64: 290 

— Sjöfartens roll i världshistorien 62: 293 

— Sverige och Ryssland genom tiderna 61: 307 

— Sveriges historia 61: 69 

HovDE, B. J., The Scandinavian countries 1720 — 1865. The 

rise of the middle classes. I. II 69: 56 

HuiziNGA, J., Wenn die Waffen schweigen. Die Aussichten auf 

Genesung unserer Kultur 66: 71 

Hult, I., Sverigeskeppens projektering, konstruktion och mo- 
dernisering 70: 199 

HuLTGREN, O., se Hofréu, M. 

Hultkvist, g.. Om Karl XII:s skottskada (Sanning och sägen 

om Karl XII:s död) 61: 171 

Humanistiska föreningen vid Stockholms Högskola, Skrifter 

utg. av 69: 188 

Husby, E., Den Constitutionelle. Et dagblad for hundre år siden 64: 397 

HuTH, H., se Talleyrand in America as a financial promoter 
1794—96. 

HviDTFELDT, J., Kauslere og kancelliembedsmaend under Fre- 
derik 1 66: 61 

— rec. av Svensk bygd och folkkultur 70: 74 

— se Viborg Kobstads Historie. 

HASTAD, E., Tullstridens val och folkmeningen 62: 91 

Häggman, J., se Bonniers illustrerade världshistoria. 

Härenstam, C, Finnveden under medeltiden 66: 172 

H0JBERG Christensen, A. C. — NovRUP, J., Dansk Ungdom. 

Skole og fri Oplysning 68: 52 

HÖJER, C.-H., Le régime parlementaire beige de 1918 å 1940 66: 172 
Höjer, T. T: son, Bernadotte och Moreau. Ett fynd i Berna- 

dotteska Familjearkivet 63: 90 

— Carl XII:s myndigförklaring 62: 88 

— England, Ryssland och den centralasiatiska frågan 1869 — 

1885 65: 71 

— Samhällskunskapen och läroverken 64: 275 

— se Jansson, A. 

Hörnström, E., Anders Odel. En studie i frihetstidens Utte- 
ratur- och kulturhistoria 63: 212 

« 
Ilchester, Lord, se Elizabeth lady Holland to her son 1821 — 

1845. 
Innehållsöversikt till Historisk Tidskrift 1931 — 1940 62: 408; 63: 204 

47 Instructions to the British ministers to the United States 1791 

— 1812. Utg. av B. Mayo 65: 377 

Instytut baltycki redivivus nr 43 70: 437 

Jaakkola, J., Finska folkets historia 61: 306 

— öoo-åxsminnet av Osterland 65: 256 

— Suomen sydänkeskiaika. Itämaan synty ja vakiintuminen 
(Finlands högmedeltid, österlands uppkomst och konsoli- 
dering) 65: 255 

Jacobsen, b., Livet ombord 70: 199 

— m. fl.. En kavalkad genom åren 70: 199 

Jacobson, G., Bismarck 63: 107 

— Ftän Geijer till Hjäxne 65: 259 

— Elarl XII i götisk historieskrivning 61 : 170 

Jacobsson, T., Kritisk granskning av i boken »Carl XII:s död» 

lämnade vapenhistoriska uppgifter 61 : 170 

Jacob Y, F., Atthis. The local chronicles of ancient Athens. 70: 201 
Jansson, A., Litteraturöversikt 1942 — ^43 i Historieläramas 

förenings årsskrift 1943 (med bidrag av N. Ahnlund, G. 

Hesslén, t. Höjer, G. Landberg) 63: 415 

— m. fl., Litteraturöversikt 1943 — ^44 i Historieläramas för- 
enings årsskrift 1944 65: 48 

— m. fl.. Litteraturöversikt 1944 — ^45 i Historieläramas för- 
enings årsskrift 1945 66: 62 

— m. fl.. Litteraturöversikt 1945 — 46 i Historieläramas för- 
enings årsskrift 1946 67: 77 

Jansson, £. A., Ett unikt sjöfartsmuseum och dess skapare 69: 56 

— Skansen »Svarta öm» utanför Sandhamn 65: 263 

Jansson, G., Tegnér och politiken 1815 — 1840. En skalds syn 

på sin tids samhällsproblem 68: 147 

Jansson, S., Svensk paleografi 64: 276 

Jansson, S. B. F., Sagorna om Vinland. I. Handskrifterna till 

Erik den rödes saga 64: 391 

Jansson, S. O., Gränsen mellan skäppa och spann i östsverige 

omkring år 1600 63: 323 

— Om läst och lästetal 67: 77 

Jerrold, D., An introduction to the history of England from 

the earliest times to 1204 69: 290 

Johan Stiemhööks domböcker. Åländska domböcker 1641 — 

Hi 1643. Se Stiemhöök, J. 

Johannes Magnus' och Miechowitas brevväxling om gotemas 

ursprung. Utg. av J. Haglund — J. Svennung 70: 311 

Johannesson, G., Den skånska kyrkan och reformationen . . 67: 368 
Johansson, H., Den svenska godtemplarrörelsen och samhäl- 
let 67: 172 

Johansson, H., Hemsjömanualet. En liturgi-historisk studie 70: 310 
Johnsen, a. o., Fra aettesamfunn til statssamfunn 69: 279 

— Om St. Victorklosteret og Nordmennene. En skisse 65: 360 • 48 « JoHNSEN, A. O., Om Theodoricus og hans Historia de an- 

tiquitate regum Norwagiensium 65: 360 

— Studier vedrerende Kardinal Nicolavs Brekespears lega- 

sjön til Norden 65: 360 

JoHNSEN, O. A., se Olav den Hellige, Den store saga om. 
Jomsburg. Völker und Staaten im Osten und Norden Europas 61: 182; 

62: 291 
Jonsson, K., Glömda segrare, öden och äventyr i västra Sve- 
rige 64: 285 

Josefson, R., Bibeln i vårt folks historia 61: 242 

Josephson, R., Karl XI och Karl XII som esteter 67: 179 

— Olaus Magnus om den nordiska konsten 61: 250 

Journal of Central European Affairs 1947 (januarihäftet) . . 67: 383 
Juli, Der 20. Beiträge zur Geschichte der deutschen Wider- 

standsbewegung. Mit einem Nachwort von F. Harzen- 

DORFF 67: 382 

JuTiKKALA, E., Die Bevölkerung Finnlands in den Jahren 

1721 — 49 66: 174 

— Suomen historian kartasto. Atlas of Finnish History .... 69: 397 

— Varallisuussuhteet Suomessa Ruotsin-ajan päättyessä . . . 70: 314 
JuvA, E. W., Finlands väg från Nystad till Fredrikshamn 1721 

— 1809 68: 157 

JuvA, J., Suomen puolustuskysymys elokuun vallankaappauk- 

sesta 1772 sodan puhkeamiseen kesällä 1788 63: 207 

JÄGERSKIÖLD, o., Lovisa Ulrika 66: 175 

JÄGERSKIÖLD, S., Den politiska ställningen vid Karl XII :s död 

(Sanning och sägen om Karl XII:s död) 61: 171 

JÄGERSTAD, H., Hovdag och råd under äldre medeltid. Den 

statsrättsUga utvecklingen i Sverige från Karl Sverkerssons 

regering till Magnus Erikssons regeringstillträde (11 60 — 

1331) ^: 147 

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Red. av K. E. 

LöFQViST — R. Swedlund. I: i. I: 2 65: 254; 67: 174 

Jämtländska räkenskaper. II: 1568 — 1571. Utg. av H. Petrini 69: 188 

Jäntere, k., Muistosanat 63: 207 

Jäntti, P., J. g. Herderin käsitys keskiajasta 63: 208 

JöDAL, O., se Kriget 1939 — 1945. 

J0RGENSEN, H., Nordiske Arkivundersögelser i Tyskland ... 70: 434 

Kalijärvi, t., The stonecutters of Concord New Hampshire 67: 375 

Kalnins, b.. De baltiska statemas frihetskamp 70: 205 

Kammarkollegiets historia 62: 159 

KanceUiets Brevboger vedrorende Danmarks indre Forhold. 

Utg. av E. Marquard 65: 48 

Karl IX. Studier under red. av B. von Malmborg 70: 432 

Karlgren, A., Dneprfossemes nordisk-slaviske Navne 68: 148 

Karlson, W., Ebba Brahes hem. Ett herremansinventarium 

från 1600-talet 64: 129 

^—632087 49 Karlsson, W., Kungligt, adligt, lärt och lekt 62: 162 

— Ståt och vaxdag i stormaktstidens herremanshem 66: 173 

Karlström, N., Kristna samförståndssträvanden under första 

världskriget 1914 — 1918 med särskild hänsyn till Nathan 

Söderbloms insats 67: 172; 68: 361 

Karls-Universität in Prag, Die. Die deutsche Universität in 
Prag. Ein Gedenken anlässlich der 600-Jahrfeier der Karls- 
Universität in Prag 69: 71 

Karolinska förbundets årsbok 1941 61: 169; 1942 62: 88; 1943 

63: 327; 1944 ^- 127; 1945 65: 155; 1946 66: 277; 1947 ^7* i77» 
1948 68: 263; 1949 69: 399; 1950 70: 312 
Kellenbenz, H., Holstein-Gottorf f , eine Domäne Schwedens 61 : 73, 1 79 
Kellerman, g.. Kyrka och stat åren 151 2 — 151 5 jämte Jakob 

Ulvsson efter avsägelsen 1515 — 1521 62: 288 

Kellgren, K. G., Gotland 1690— 1720. Studier rörande några 
centrala demografiska och ekonomiska problem under nöd- 
år och krigstid 62: 160 

Kerkkonen, g., Nyländska studier 69: 284 

Key-Åberg, H., Karl XII:s dödsskott 61: 244 

Kienast, W., Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit 

(900 — 1270) 64: 297 

KiviKOSKi, E., se Maliniemi, A. 

KjöLLERSTRÖM, S., rec. i Kyrkohistorisk årsskrift 1949 av 
Hans Cnattingius, Johannes Rudbeckius och hans europe- 
iska bakgrund 70: 31 1 

Klart skepp. En bok om Sverigeskeppen. Red. B. Steckzén 70: 199 

Klasson, c. Det ryska ekstatiska sektväsendet 62: 288 

Kleberg, t., Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteck- 
ning 64: 406 

— Svensk pappershistorisk litteratur. Bidrag till en biblio- 
grafi 65: 160 

— Svenskar i Italien. Bibliografisk förteckning över littera- 
turen om svenskars resor i Italien 70: 70 

Kleen, W., Polta vaslagets strategiska inramning 69: 400 

Klercker, c. af, se Hedvig Elisabeth Charlotta. 
Knaplund, P., se Letters from the Berlin embassy. 

— se Private letters from the British embassy in Washington to 
the foreign secretary Lord Gran ville 1880^ — 85. 

Knowles, D. D., The religious orders in England 68: 358 

Kocken, C. T., Kungl. Västgöta regementes historia 1724 — 

1927 70: 75 

KoHN, H., Prophets and peoples. Studies in nineteenth cen- 

tury nationalism 67: 90 

— The idea of nationalism, A study in its origin and back- 
ground 67: 90 

KoHT, H., Bernadotte and Swedish- American relations 1810— 

1814 65: 158 

KoLSRUD, O., Blodbadet i Stockholm aar 1520 62: 288 

50 Kong Christian den fjerdes egenhaendige Breve. I — ^VIII. Se 
! Christian IV. 
I KoNOW, S. v., Adliga ätten von Konow 62: 163 

KoppE, W., Die Neutralität der ehemaligen norwegischen Re- 

giening 61 : 182 

— Gustav Adolfs deutsche Politik; pro libertate Germaniae 
öder contra 62: 291 

KoRNERUP, B., Ribe Katedralskoles Historie. Studier över 

800 Åars dansk Skolehistorie. I: 1145 — 1660 68: 345 

— se Allén, C. F. 

— se Visitatsbog for Lunde Stift 161 1 — 1637. 

KosARY, D., Ungerns historia 64: 407 

Kraft, S., Jöns Bengtsson (Oxenstierna), den vendiska han- 
san och 1457 års tronskifte 62: 288 

— Senare medeltiden. II. Tidsskedet 1448 — 1520 (Sveriges 
historia till våra dagar) 64: 278 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Slaget vid Jankow. 
KRAG-R0NNE, C, iEttegranskning. Momenter til en förste 

orientering 63: 424 

Kratkie soobäéenija VII 61: 78 

Kreuger, S., Ett intermezzo vid ryska gränsen år 1709 ... 70: 312 
Kriget 1939 — 1945. I. Utg. av Utrikespol. inst. Huvudred. 

R. Lundström 66: 288 

Krogh, t.. Bag Barokteatrets Kulisser 61: 251 

Kroman, E., Dansk paleografi 64: 276 

Kromnow, Å., En kronans storarrendator, Andry Dress och 

hans släkt 61: 242 

— Hur man ordnar ett industriarkiv 67: 285 

Kroon, S., Det svenska prästmötet under medeltiden. Dess 

uppkomst och ställning i samhälle och kjnrka . . . 68: 147; 68: 345 
Kruger, H., Der letzte skandinavistische Versuch und die 

Ursachen seines Versagens 61: 182 

Kruse, W., Liibeck und der Streit um Gotland 1523 — 1526. I. 62: 84 

Krusius-Ahrenberg, L., I marginalen 69: 284 

Kulturminder 61: 250 

KuMLiEN, K., Sverige och den tyska Hansan 63: 206, 416 

Kyhlberg, g., HeUga tre konungar 61: 313 

Kyrkohistorisk årsskrift. Utg. av G. Westin 1940 62: 288; 

1941 62: 288; 1942 63: 326; 1943 64: 393; 1948 69: 188; 1949 70: 311 

Kampfe im Baltikum nach der 2. Einnahme von Riga 62: 169 

Kampfe in Stidwestdeutschland, Die 62: 169 

Kopp, J., From established church to free people*s church 70: 203 

Laache, R., Nordmenn og svensker efter 1814 61: 312 

Labuda, g.. Historiska problem rörande 'Storpommem*. Med 

särskild hänsyn till medeltiden 70: 439 

51 La Cour, v., Danmarks Historie 61: 167 

— Historikeren og Sonderjylland. En Udsigt över Forskning 

og Fremstilling af Senderjyllands Historie. 1 63: 96 

Lagerroth, F., Levande och dött i frihetstidens statsskick 67: 369; 

68: 100, 194 
Lagerstedt, t., Schering Rosenhane, en storgodsägare och 

jordbruksförfattare frän stormaktstiden 68: 52 

— se Rosenhane, S. 

Lakocinski, Z., Cecilia Vasa och Jan Tenczynski 62: 93 

Landahl, S., se Bondeståndets riksdagsprotokoll. II. III. 
Landberg, G., Gustaf III i eftervärldens dom 66: 378 

— se Hammarskjöld, C. G. 

— se Jansson, A. 

Lange, B., Christoffer Isak Heurlin som politiker frän det 
politiska framträdandet vid 1827 ärs statsrevision till 1840 

— 1841 ärs riksdag 68: 147 

Lange, D., Pontus Wikner som vitter författare 66: 172 

Langenfeldt, g., Biskop Thomas' frihetsstrofer och medeltida 

skotsk frihetsdiktning 62: 289 

Langeron, R., Paris juin 40 67: 381 

Larsen, S., Byting og Raadstueret i Odense ior 1649 66: 60 

Larsson, T., Brännvins- och nykterhetsfrägoma under 1800- 

talets förra hälft 67: 76 

— Reformen i brännvinslagstiftningen 1853 — 1854 65: 360 

Leber, a.. Den toten immer lebendigen Freunden. Eine £r- 

innerung zum 20. Juli 1944 67: 382 

Lemberg, £., Die Prager Universität und das Schicksal Mittel- 

europas 69: 71 

Lendin, W., Taffeltäckaren Hultmans anteckningar om Karl 

XII 64: 127 

Lenk, t., Karl IX:s regalier 70: 432 

— Le Cabinet royal des armes (Kungl. Livrustkammaren) . 70: 78 

— Svenska flaggan 61 : 243 

Lepper, F. a., Trajan's Parthian war 70: 202 

Lepszy, k., Sjöproblem i den polska historiografien 70: 439 

Lesch, B., Jan Anders Jägerhom. Patriot- och världsborgare, 

separatist och emigrant 62: 162 

Letters from the Berlin embassy, selections from the private 
correspondence of British representatives at Berlin and 
foreign secretary Lord Granville 1871 — 74, 1880—85. Utg. 

av P. Knaplund 66: 284 

Lewenhaupt, a., Det var en gäng. Spridda minnen frän hov 

och resor 1895 — 1910 62: 420 

Lewenhaupt, S., Traktatöversikt. Främmande makters ställ- 
ning till för Sverige bindande internationella avtal 68: 267 

Lext, g.. Bok och samhälle i Göteborg 1720— 1809 70: 429 

Liber ecclesiae Vallentunensis. Utg. av T. Schmid 66: 51 

LiDDELL Hart, B. H., Nu törs de tala 69: 67 

52 Lilja, £., Den svenska katekestraditionen mellan Svebilius 

och Lindblom. En bibliografisk och kyrkohistorisk studie 67: 368 
LiLLiEHööK, L., Magnus Rommel. Karolinsk krigare och 

konstnär 68: 263 

Lindberg, F., Fogde, råd och menighet 62: 159 

Lindblom, A., se Arbetaren i helg och socken. I — II. Hus och 

hem. Vardag och fest. 
Lindblom, T., Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst 

och tidigare historia 61: 173 

LindbÅck-Larsen, o.. Den norske haer og 1814 67: 82 

Lindeberg, G., Sveriges yttre poUtik 171 5 — 18 65: 47 

Lindegren, K., Tillämpningen av R. O. § 46 i praxis 62: 91 

Lindgren, J., Det socialdemokratiska arbetarpartiets upp- 
komst i Sverige 1881 — 1889 61: 173 

— se Danielsson, A. 

Lindgren, R. E., A projected invasion of Sweden 1716 70: 195 

Lindman, S., Den svenska partibildningen i Finland 62: 91 

— Parlamentarismens införande i Finlands statsförfattning 61: 248 
LiNDNER, J., I handskrifter förekommande bokstavstyper 

och siffror i kronologisk ordning under 1500 — 1800-talen 61: 75 

Lindqvist, M., Georg Fredrik Tigerstedts tragiska öde 69: 284 

Lindqvist, N., Nya Testamentet i Gustaf Vasas bibel 62: 413 

Lindqvist, Å., Politiska förbindelser mellan Sverige och Dan- 
mark 1648 — 1655 W- 125 

— Svenskarna och De Byes beskickningar 61: 169 

Lindström, H. — Vejde, P. G., Växjö stads historia 63: 331 

Linköpings stifts herdaminne. V: 2. Utg. av E. Meurling . . 63: 423 
Linnarsson, L., Sveriges statsskick under frihetstiden. Några 

teser ur professor Skytteanus Hermanssons föreläsningar 

på 1720-talet 62: 91 

Linné, S., El Valle y la Ciudad de Mexico en 1550. Relaciön 
histörica fundada sobre un mapa geogräfico, que se con- 

serva en Uppsala, Suecia 70: 204 

Ljungfors, K., Jörgen Kock, Malmö och grevefejden 62: 84 

Ljungfors, Å., Malmö recess 1524 och dess förhistoria .... 62: 82 

— Mötet i Skänninge 1248 70: 429 

Ljungholm, C, En persona juridica på 1750-talet 61: 176 

Lofgren, S., The early Swedish settlements of "Washington . 67: 374 
LoMHOLT, A., Det KongeUge Danske Videnskabemes Selskab 

1742 — 1942 62: 415 

Lundgren, S., Johan Adler Salvius. Problem kring freden, 

krigsekonomien och maktkampen 65: 150 

Lundh, H. L., Den svenska neutralitetspoUtiken 1865 — 66 . 66: 376 

— Från skandinavism till neutralitet. UtrikespoUtik och ut- 
rikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år 70: 429 

Lundin, H., Joannes Baazius' kyrkHga reformprogram 64: 125 

Lundmark, £., Kristoffer Anderssons och Göran Gyltas krö- 
nikor » 61: 73 

53 Lundmark, £., Redaktionerna av Olaus Petris svenska krö- 
nika * 61: 72 

LuNDQViST, B. V:soN, Västgöta nation i Uppsala från år 1595. 

Biografiska anteckningar 69: 54 

Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. I. 

Urkunder och aktstycken. Utg. av G. Carlquist 63: 206 

Lundström, G., Frans Michael Franzén. Liv och diktning 

under Kumlatiden 67: 368 

Lundström, R., se Kriget 1939 — 1945. 

Långhundra härads dombok 1545 — 1570 jämte inledning, 
förklaringar och sakregister. IJtg. av N. Edling — O. 
SvENONius 67: 278 

Lägnert, F., Veteodlingen i Södra och Mellersta Sverige . . 70: 69 
LöF, A. E., Kristinehamns historia. I. Bygden. Förhistorien 63: 333 
LÖFGREN, G., se Schultz, J. 

LöFQVisT, K.-E., se Jämtlands och Härjedalens diplomata- 
rium. 

LöFSTRÖM, K., Karl Johans pommerska donationer 63: 331 

Lönnroth, E., Biskop Tomas efter jubileet 63: 93 

— Kyrkan och det svenska tronskiftet 1275 66: 373 

— Medeltidskrönikomas värld 62: 157 

— Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier 

över skatteväsen och länsförvaltning 61: 72 

Löw, G., Historia och dikt. Synkronistisk antologi. IV 63: 107 

Lövgren, B., Samhällsstudiet i läroverken 64: 275 

Mac Donald, M., The republic of Austria 1918 — 1934. A 

study in the failure of democratic govemment 69: 66 

Madariaga, S. de, The fall of the Spanish American empire 70: 82 

— The rise of the Spanish American empire 70: 82 

Madelin, L., Les mémoires de Fouché 66: 180 

Magnusson, H., se Hasslöf, O. 

Maiander, H., se Sveriges historia genom tiderna. 
Maliniemi, a. — KiviKOSKi, E., Finsk historisk bibliografi 

1901 — 1925 62: 408 

Malmborg, B. von, Karl IX:s målade och graverade porträtt . 70: 432 

— se Kari IX. 

Malmros, C. J. E., se En bok om papper . . . 
Malmström, Å., Några anteckningar till fastighetsköpets 

historia 61: 176 

Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1941 62: 82 

Malowist, M., Ekonomiska problem i Östersjöns historia . . 70: 439 
Mannerfelt, M., Västgötavägar. I — III 66: 282 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Slaget vid Jankow. 

— se Vägar och vägkunskap i Mellaneuropa under trettioåriga 
krigets sista skede. 

54 Marquard» E., se Kancelliets Brevb0ger vedrorende Dan- 
marks indre Forhold 1637 — 1639. 
Martienssen, a., The Fiihrer conferences on naval affairs . 69: 299 

— Hitler and his admirals 69: 299 

Mathew, D., Ethiopia. The study of a polity 1540 — 1935 ... 69: 293 
Mayo, b., se Instructions to tlie British ministers to the 

United States 1791 — 1812. 
Meck, E. J., Erik Johan Mecks dagbok 1644 — 1699. Utg. av 

F. Arfwidsson 68: 350 

Meddelanden från svenska riksarkivet 61: 69; 63: 88 

Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. Utg. av E. 
Wessén. Med en inledning av B. Boethius samt med upp- 
lysningar om urkundemas sigill av H. Fleetwood 68: 150 

Mein änder, N., En krönika om vattensågen 70: 74 

Meinecke, F., 1848. Eine Säkularbetrachtung 69: 65 

— Aphorismen und Skizzen zur Geschichte 64: 139 

— Das Zeitalter der deutschen Erhebung 1795 — 181 5 62: 427 

— Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinne- 
rungen 66: 391; 67: 94 

— Schaffender Spiegel. Studien zur deutschen Geschichts- 
schreibung und Geschichtsauffassung 69: 66 

— Vom geschichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte . . 61: 83 

— Wort der Selbstbesinnung 66: 72 

Melander, k. R., ang. ett meddelande i Historiallinen Ar- 

kisto X, 1889 67: 280 

Mendelsohn, P. de, The Nuremberg documents. Some 

aspects of German war policy 1939 — 45 67: 192 

Menendez Pidal, R., The spaniards in their history 70: 435 

Mennander, c. F., Brev från och till C. F. Mennander. Utg. 

av K. Österbladh 62: 417 

Meurling, E., se Linköpings stifts herdaminne. 

MiDDLETON, K. W. B., Britain and Russia 68: 64 

Mitteis, H., Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien 

einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehns- 

zeitalters 61: 312 

Moberg, O., Karlshamns historia 1863 — 1949. IV 70: 316 

— Svenska rikets uppkomst 64: 279 

Modéer, i., Sverige 64: 279 

Mohn, H., Was geschah vor Fredrikshald? 61: 173 

Molin, H., Wirsbo. Det som var och det som är 64: 133 

Montell, G., Karoliner och kineser 63: 327 

Montgomery Hyde, H., John Law. The history of an honest 

adventurer 68: 360 

Morgan, J. H., Assize of arms. Being the story of the disarma- 

ment of Germany and her rearmament 1919 — 1939 65: 378 

Mossberg, E., Minnen från tre krig och från krig i fred 64: 140, 331 
MuNCH, P., Dansk Politik under Krig og Besaettelse 1939 — 

1945 68: 52 

SS MuNKTELL, H., Brott och straff i svensk rättsutveckling . . . 63: 416 

— Det svenska rättsarvet 65: 48; 150 

— Om s. k. speglande straff 61 : 176 

MuNTHE, A., Ett stycke karolinsk vardag 66: 278 

— Hundra är i hantverkets tjänst 70: 318 

MuNTHE, W., Professor Ludvig Daae. £n minnebok 66: 58 

MuRRAY, J. F., British public opinion and the rupture of 

Anglo-Swedish relations in 1717 70: 195 

— Scania and the end of the northem alliance 1716 70: 195 

— Sweden and the Jacobites in 1716 70: 195 

MuRRAY, R., Stockholms kjrrkostyrelse intill 1630-talets mitt 69: 279 
Magi, A., t)ber die Verfassungsentwicklung in der Republik 

Estland 70: 203 

MÖLLER, P., se Kriget 1939 — 1945. 

Namier, L. b., Diplomatic Prelude 1938 — 1939 68: 65 

Nauckhoff, S., Karl XV:s port 70: 73 

Naumann, H., Altdeutsches Volkskönigstum. Reden und Auf- 

sätze zum germanischen t)berlieferungszusammenhang . . 61: 312 

Nazi conspiration and aggression 67: 192 

Nerman, b., Sveriges första storhetstid 62: 410 

Nerman, t., Kommunisterna från komintem till kominform 70: 205 
Neumeyer, F., Den hydrodynamiska modellprovningen frän 

Mariotte till Chapman 62: 294 

Niederwerfung der Räteherrschaft in Bayern 1919 62: 169 

NiKULA, O., Boktryckarna Frenckell och deras föregångare 
vid Åbo akademi. £n krönika i bilder om värt lands äldsta 

boktryckeri 64: 291 

— : Malmska handelshuset i Jakobstad 69: 401 

Nilsson, J. E., Sundsvalls historia. V 63: 104 

Nilsson, M. P:son, Det grekiska världsherraväldet och dess 

upplösning 64: 136 

Nilsson, S. A., Krona och frälse i Sverige 1523 — 1594. Rust- 

tjänst, länsväsende, godspoUtik 67: 172 

Nilsson, Y., Bygd och näringsUv i norra Värmland. En kultur- 
geografisk studie 70: 310 

Nilsson-Stjernquist, N., Ständerna, statsregleringen och 
förvaltningen. Striden om makten över utgifterna 1809 — 
1844 66: 370 

Norberg, E., Geijers väg från romantik till realism 64: 125 

Nordenmark, N. V. E., se Svanberg, G. 
Nordfeldt, E., se Från Femem och Jankow till Westfaliska 
freden. 

— se Slaget vid Jankow. 

Nordmark, M.-L., Nanne KärUng, munk och frälseman 63: 326 

Nordström, E., Ekaätten. Gustaf Vasas mödemesläkt ..... 63: 89 

— Källorna till Hartes Gustav Adolfshistoria .69: 189 

56 Nordström, G., se Frän Femem cx:h Jankow till Westfaliska 
freden. 

— se Slaget vid Jankow. 

Nordström, G. H., Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 

under genombrottsåren 1889 — 1894 61: 173 

Norman, H., Rimkrönikor om Linköpings biskopar 62: 288 

Normann, C.-E., Prästerskapet och det karolinska enväldet. 

Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning 

under stormaktstidens slutskede 68: 147 

Norrlandica 62: 418 

Norrland. Natur, befolkning och näringäx. Utg. av Geografiska 

förbundet i Stockholm 62: 418 

Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets daghgliv gjennem 

årtusener. Red. A. Bugge — S. Steen 62: 409 

NovRUP, J., se H0JBERG Christensen, a. c. 

NuMELiN, R., Messengers, heralds and envoys in savage socie- 

ties 68: 57 

NuTE, G. L., se Calendar of the American Fur Company's 

papers. 

Nyberg, P., Zachris Topelius 70: 320 

Nygren, E., Huru papperet kom till Sverige 65: 159 

Nygård, S., Krönens Skoder paa afhaendet og erhvervet Jorde- 
gods i Danmark 63: 97 

Nyländer, I., Om den kanoniska rätten och dess studium . . 70: 311 

Nyman, A., bidrag i B. Waldén, Skyllberg 70: 189 

Nyman, O., Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och 

bondeförbundet 1933 65: 265 

— Svensk parlamentarism 1932 — 1936. Från minoritetsparla- 
mentarism till- majoritetskoaUtion 67: 172, 371; 68: loi 

Nyrin-Heuman, £., Källkritiska, textkritiska och språkliga 

studier till Ericus Olai: Chronica Gothorum 64: 125 

Niimbergprocessen. I: Domstolsstadga och anklagelseakter. 

II: Anklagelseakter och domar 67: 191 

Näf, W., Die Epochen der neueren Geschichte. 1 67: 378 

N0RREGAARD, G., Danmark og Wienerkongressen 1814 — 15 69: 58 

N0RREGAARD, J., SC HOLMQUIST, H. 

Odencrants, R., Haparanda stad 100 år 1842 — 1942 66: 279 

Ohlsson, R., Abraham Angermannus 66: 172 

Öländer, G., Studier över det inre tillståndet i Sverige under 
senare delen av Karl XII:s regering med särskild häns3m 
till Skaraborgs län 66: 370 

Olav den helUge, Den store saga om. Efter pergamentband- 
skrift i Kungliga BibUoteket i Stockholm nr 24: to med 
varianter fra andre handskrifter. Utg. av O. A. Johnsen — 
J. Helgason 62: 156 

Olin, b., a. U. Bååth 66: 370 

57 Olivecrona, k., Das Werden eines Königs nach altschwedi- 

schem Recht. Der Königsritus als magischer Akt 68: 47 

— Döma till konung 62: 412; 68: 47 

— Några ord om löften och tillit i det gamla Rom 61: 176 

Oljancin, D., Opis podorozi svedskogo posla na Ukrainy 1656 

1657 r 61: 73 

Olsen, k., se Diplomatarium Danicum, Bd 6. 

Olsoni, £. — Terä, t., Den finska självständighetskampens 

bibUografi 62: 408 

Olsson, B., Äldre andaktsUtteratur, bibUografisk hjälpreda 64: 133 
Olsson, G., Freden i Köpenhamn 1509 66: 374 

— Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut 67: 368 

Olsson, H., Johannes Messenius, Scondia illustrata. Studier i 

verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhål- 
landen 64: 125 

— Till diskussionen om Sturekrönikans indelning 63: 95 

Olsson, R., Ett riksdagsmannaval i Bohuslän 1771 med efter- 
spel 66: 376 

OssiANNiLssoN, F. [se även Dovring, F.], se Fogdö (Vårfru- 
berga) klosters jordebok. En obeaktad källa från tidig 
medeltid. 
OsTERMANN, H., Nordmxnd paa Grenland 1721 — 1814 .... 63: 213 
Oxenstierna, A., Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter 

och brevväxUng VIII. Red. av H. Brulin 62: 414 

Palm, T., Uppsalalunden och Uppsalatemplet 62: 412 

Palmborg, N., se Tegnér, E. 

Palme, S. U., Klas Fleming — svensk rojalist eller finsk natio- 
nalist? 63: 91 

— Stockholms kapitulation 1520 65: 363 

Palmstierna, c. F., Mellan- och Östeuropa till 1815 (Bon- 
niers illustrerade världshistoria) 65: 161 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Slaget vid Femem. 

— se Slaget vid Jankow. 

— se Söderhjelm, A. 

Panikkar, K. M., India and the Indian Ocean. An essay on 

the influence of sea power on Indian history 65: 376 

Pares, b., a history of Russia 68: 65 

Pargellis, S., Utg. av The quest for poUtical unity in world 
history (vol. II av Annual Report 1942 of the American 

Historical Association) 66: 283 

Peace and war. United States' foreign poUcy 1931 — 1941. 

(Publikation frkn. amerikanska utrikesministeriet) 63: 339 

Pechel, R., Deutscher Widerstand 67: 383 

Personhistorisk tidskrift . . . 1939 — 1940 61: 241; 1941 — 1942 63: 89 
Petersen, H. — Herfelt, J., Retsvaesen og PoUti under Be- 

saettelsen 68: 52 

58 Peterson, J., Kina, Japan och Västerlandet 62: 155 

Petersson, £., Allmogens i Blekinge besvär inför skånska 

kommissionen 1669 — 1670 64: 131 

Petersson, H. — Hiertstedt, N., Släkten von Schmaltz' ur- 
sprung 61: 242 

Petersson, K., Statsjoumalistik under Karl Johanstiden ... 62: 91 
Peterzén, i.. Studier rörande Stockholms historia under 

Gustav Vasa 65: 150 

Petré, t.. Ministären Themptander 65: 360 

— Svenska regeringen och de norska frågorna 1884 — 86 . . . 64: 399 
Petrén, S., se Almquist, J. A. 

Petrie, c, Diplomatic history 1713 — 1933 68: 162 

Petrini, H., se Jämtländska räkenskaper. 

Pettersson, H., örlogsfartygens insatser i havsforskningen 65: 263 

Peyer, H. c, Zur GetreidepoUtik oberitalienischer Städte im 

13. Jahrhundert 70: 323 

PiGULEVSKAjA, N. V., Vizautija i Iran na rubezje VI i VII 
vjekov (Bysans och Iran på gränsen mellan 6:e och 7:e år- 
hundradena) 68: 161 

PippiNG, R., Språket i Gustav Vasas bibel 62: 414 

Plåten, M. v., Peter Frisch, Runius' vän 63: 90 

Pleijel, H., Bibeln i svenskt fromhetsliv 62: 413 

— Bouppteckningamas bokbestånd, historiskt-principiella 
synpunkter 64: 133 

Plutarkhos levnadsteckningar över berömda greker och romare. 

Utg. av I. Harrie — C. Theander 67: 376 

PoLEY, E., Letters from Stockholme to y* secretary of state 

from August 1687 to December 1688 66: 55 

Polska historiografia baitycka (Den polska historiografien rör. 

Östersjön) 70: 438 

PoLYBios, Romamas väg till världsväldet, (översättning av 

I. A. Heikel) , 64: 65 

PoRSjNEV, B., Ryssland och Sveriges inträde i det trettio- 
åriga kriget 66: 69 

Porthan, H. G., Opera omnia 63: 102 

PosNER, E., Drei Vorträge zum Archivwesen der Gegenwart 61: 76 

— PubUc records under mihtary occupation 67: 292 

Posthumus, N. W., Nederlandsche prijsgeschiedenis 63: 429 

PoTiEMKiNE, v., Histoire de la diplomatie, pubUée sous la di- 

rection de Vladimir Potiemkine 68: 64 

Power, E., se Clapham, J. 

Pressac, P. de, Bernadotte, un roi de Suéde fran9ais 63: 330 

Private letters from the British embassy in "Washington to 

the foreign secretary Lord Granville 1880—85. Utg. av P. 

Knaplund — C. Clewes 66: 284 

Procopé, Hj. J., Fällande dom som friar 67: 83 

Prästeståndets riksdagsprotokoll. I: 1642 — 1660. Utg. av A. 

Forssell — E. Granstedt 69: 285 

59 PuGH, W., se Talleyrand in America as a financial promoter 

1794—9^- 
PuNTiLA, A., Ruotsalaisuus Suomessa. Aatesuunnan 83mty . 65: 58 

Quest for political unity in world history, The (Annual Report 

1942, III från The American Historical Association) .... 66: 283 

QviST, N. H., Ådalen, ett bidrag till dess person- och industri- 
historia. I — II 65: 61; 68: 352 

Ramsauer, R., Neue Ergebnisse zur Coppemicusforschung aus 

schwedischen Archiven 62: 427 

Ramsing, H., Kebenhavns Historie og Topografi i Middelal- 

deren 61: 168 

Ramskou, Th., se Bjernum, J. 
Ranbek, J., se Friis, Aage. 

Rasmusson, N. L., Karl IX:s m3mt och medaljer 70: 432 

Rath, R. J., The war and the Austrian archives 67: 383 

Rauch, g. v., Die Universität Dorpats und das Eindringen 

der frtihen Aufklärung in Livland 1690 — 1710 64: 131 

Rauers, F., Kulturgeschichte der Gaststätte 62: 301; 63: 338 

Rautbnberg, H., se Wir woUen Deutsche bleiben. Briefe zum 

Kampf Schleswig-Holsteins um sein deutsches Schicksal 

1855— 1863. 

Reddaway, W. F., a history of Europé 1610 — 171 5 69: 408 

Redelius, R., Birger Jarls ställning till Skenninge möte 1248 69: 188 
Regementsfältskaxen Jacob Schultz' dagboksanteckningar 

1697 — 1 72 1. Se Schultz, J. 
Register över stadshistorisk litteratur 1920-— 1944 behandlad 

i de stadshistoriska revyerna 67: 182 

Reiter, P. J., Christiem 2. Personlighed, sjaeleUv og Uvs- 

drama 63: 324 

Reutersvärd, P., En episod från Karl XII:s vistelse i Bulgarien 61 : 171 

— En flygfäxd från Bukarest till Bender i juni 1939 61: 171 

Revue Internationale d'Histoire Militaire 1949: 7 70: 78 

Ribbing, o., L'art de la guerre nordique pendant la domina- 

tion suédoise sur la Baltique 70: 78 

— Krigföring och samhällsutveckling intill den moderna 
värnpliktens epok 66: 61 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Vägar och vägkunskap i Mellaneuropa under trettioåriga 
krigets sista skede. 

Richardson, H. G., The commons 67: 89 

RiCHMOND, H., Statesmen and seapower 68: 60 

RiCHTER, H., se Wetterberg, G. 

RiESS, C, Joseph Göbbels. Djävulens advokat 70: 206 

Riksarkivets årsberättelse 1939 61: 69 

Riksdagsprotokoll, se Bondeståndets, Borgarståndets, Präste- 
ståndets. 

60 Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, se 

Oxenstierna, A. 
Ritter, G., Die Dämonie der Macht 68: 162 

— Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben deutscher Ge- 
schichtswissenschaft 70: 321 

— Geschichte als Bildungsmacht 68:. 162 

RiTTERBUscH, P., Die Entwicklung der Universität Kiel seit 

1933 ^2: 167 

Roberts, S. C, se Dr Campbell's diary of a visit to England in 

1775. 
Robertson, c. g., Chatham and the British empire 66: 387 

RocHLiN, D. G. — GiNZBURG, V. — Rydzevskaja, E. — 
Gerasimov, M., undersökning av jaroslav den vises ske- 
lett (Kratkie soobäéenija VII) 61: 78 

Rohnström, J. o.. Vem var Shakespeare? 65: 269 

Roos, J. E., se Stiemhöök, J. 

— se Suomen Hopeaveroluettelot 1571. 

RoovER, R. DE, The Medici bank 68: 359 

Rosén, J., Hur Skåne blev svenskt 63: 206, 415 

— Konung Valdemar Birgerssons färd till påven 1274 — ^275 62: 289 
Rosengren, H. — Samuelsson, G. — Samuelsson, S., Karls- 

hanms historia. III. 1809 — 1862 70: 315 

Rosenhane, S., Oeconomia. Utg. av T. Lagerstedt 68: 51 

RosENQViST, G. O., Livets ord 62: 414 

Ross, A., Varför demokrati? 68: 272 

Rothfels, H., Bismarck und das neunzehnte Jahrhundert . . 70: 322 

RoucEK, J. S., Govemments and politics abroad 68: 66 

RoussY DE Sales, R. de, se Hitler, A. 

RowsE, A. L., Teach yourself history 66: 387 

— The spirit of English history 64: 300; 66: 387 

— The use of history 66: 387 

RuDiN, H. R., Armistice 1918 66: 388 

Rundblom, O., Svenska förbindelser med Leipzigmissionen 

åren 1853 — 1876 68: 147 

Riickfuhrung des Ostheeres 62: 169 

Rydzevskaja, E., se Rochlin D. G. 

RöNNOW, S., Wedevågs bruks historia 64: 287 

RöPKE, W., Die deutsche Frage 66: 392 

RÖRIG, F., Gebliitsrecht und freie Wahl in ihrer Auswirkung 
auf die deutsche Geschichte. Untersuchungen zur Ge- 
schichte der deutschen Königserhebung (911 — 11 98) 68: 268 

— Geschichte und Gegenwart 67: 189 

— Hanse, Ostseeraum und Skandinavien 67: 190 

— Volk, Raum und poUtische Ordnung in der deutschen 
Hanse 67: 189 

— Vom Wesen und Werden der Hanse 67: 190 

— Zur Rechtsgeschichte der Territorialgewässer: Reede, 
Ström und Kiistengewässer 70: 81 

61 Sacke, g., Die Gesetzgebende Kommission Katharinas II. Ein 

Beitrag zur Geschichte des Absolutismus in Russland ... 62: 93 
Sallnäs, b., Samuel Åkerhielm d. y. En statsmannabiografi 67: 172 

Samfundet Sankt Eriks årsbok 1942 62: 418; 1949 79: 73 

Samuelsson, G., Lantvärnet 1808 — 09 64: 125 

— se Rosengren, H. 

Samuelsson, K., Den ekonomiska betydelsen för Stockholm 

av Finlands förlust 65: 262 

Samuelsson, S., Historieundervisningen i gymnasiet 63: 415 

— se Rosengren, H. 

Samzelius, J. L:son, Kumla k3rrkas räkenskapsbok 1421 — 

1590 66: 172 

Sandberg, A., Linköpings stifts k3rrkoarkivalier till och med 

år 1800 68: 147 

Sandberg, £., Merkantilism och k3rrkopolitik 70: 311 

Sandberg, P., se Forum Navale 1948. 

Sandburg, c, Abraham Lincoln. The war years 61: 181 

Sandklef, a., - Kulknappen och Carl XII:s död ... 61: 311; 62: 161 

— Västsvenska folkminnesarkivet och C. M. Bergstrand . . . 63: 99 

Sanmarck, c, Augustin Ehrensvärd som politiker 62: 162 

Sanning och sägen om Karl XII:s död. Utg. av Karolinska 

Förbundet 61: 171 

Sbomik materialov -k istorii Zolotoj ordy (Samling av material 

hänförande sig till Gyllene Hordens historia) 68: 162 

ScHALiN, O., Bibeln i Finlands kyrka under reformationstide- 
varvet 62: 413 

ScHALiN, T., Bildskruden i Gustav Vasas bibel 62: 414 

ScHALLiNG, E., Från Karl XII:s död till närvarande tid (Kam- 
markollegiets historia) 62: 159 

ScHAPiRO, S., Pierre Joseph Proudhon, harbinger of fascism 67: 292 
ScHEEL, O., Die Landesuniversität Kiel, ein geschichtlicher 

OberbUck 62: 167 

ScHEFFER, C. G. U., Karl IX:s sigill 70: 432 

ScHiECHE, E., Das schwedische Archivwesen in den letzten 

20 Jahren 69: 72 

Schmid, t., se Liber ecclesiae Vallentunensis. 

Schmidt, W., Bibeln och fromhetslivet 62: 414 

— Finlands kyrka genom tiderna 61 : 74 

— Paul Juusten och Finlands gamla biskopskrönika 64: 128 

Schmidt-Kunsemuller, F. a., Die deutschen Bibliotheken . 67: 384 

Schneider, R., Gedenkwort zum 20. JuU 67: 382 

Scholander, a. F. E:soN, En säregen landstigningskanon . 70: 312 
Schreeber von Schreeb, t.. Några vapenhistoriska uppgif- 
ter med anledning av boken »Carl XII:s död» 61: 170 

Schreiner, J., Hanseatene og Norge i det 16. århundrede . . . 64: 282 

— Pest og prisfall i senmiddelalderen. Et problem i norsk 
historie 69: 397 

ScHRÖDER, F. E., Ingunar freyr 61: 306 

62 ScHULTZ, J., Regementsfältskären Jacob Schultz' dagboks- 
anteckningar 1697 — 1 72 1. Utg. av G. LöFGREN 68: 264 

ScHULTZE, J., Der Geschichtsschreiber Samuel v. Pufendorf 64: 66 

ScHWANTES, G., Johanna Mestorf 62: 168 

ScHYBERGSSON, C. M., Per Brahe och Åbo Akademi 61: 243 

ScHucK, A., Den äldre medeltiden (Sveriges historia genom 

tiderna) 68: 47 

— se Svenska Historiska Föreningens folkskrifter. 
ScHUCK, H., Ansatser till ett universitet i Stockholm före 

1800-talet 63: 418 

— Ingunar Freyr 61: 305 

— Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Dess 
förhistoria och historia. VIII 63: 102; 65: 254 

— Minne av Elis Schröderheim 62: 162 

ScHÄRF, A., April 1945 in Wien 69: 67 

Seidenfaden, E., se Historia, Det andra världskrigets. 

Seip, J. a., Ett regime föran undergången. Fredrik Stäng. 

Ole Jacob Broch 66: 56 

Seitz, H., L'exposition commémorative å Stockholm de la 

paix de Westphahe 70: 78 

Sellberg, H., Staten och arbetarskyddet 1850 — 1919. En 

studie i svensk socialpolitik 70: 310 

Seth, i., m. fl.. Litteraturöversikt 1948 — 1949 i Historielärar- 
nas förenings årsskrift 1949 70: 311 

— se Historieläramas förenings årsskrift. 

Setterwall, Å., Erik Palmstedt 1741 — 1803. En studie i 

gustaviansk arkitektur och stadsbyggnadskonst 65: 359 

Shaw, R., Swedes över England 1717 70: 195 

SiLFViNG, J., Eksjö. Medeltidsstaden och Arent Byggmästares 

stad 70: 71 

— El^jö socken och stad under medeltiden och Vasatiden . . 70: 71 

Sitvne Dei, Sigtuna Fomhems årsbok 64: 56 

SrvÉN, S., Genealogiskt repertorium för Finland 63: 424 

Sjöberg, G., Johan Gyllenstiemas nordiska förbundspolitik i 

äldre historieskrivning 66: 277 

SjöDÉN, C. C, Stockholms borgerskap under Sturetiden med 
särskild hänsyn till dess politiska ställning. En studie i 

Stockholms stads historia 70: 310 

Sjödin, L., ang. biografi över Hans Brask i Svenskt biogra- 
fiskt lexikon 6 62: 84 

— De äldsta pappersbruken i Sverige 65: 159 

— Kanslistilar och medeltida arkiv 61: 69; 63: 88 

Sjögren, I. W., Till frågan om säljarens rätt till »awisning» 

vid fastighetsförflyttning enUgt Upplandslagen 61: 175 

Sjögren, P., Släkten TroUes historia intill år 1505 64: 125 

Sjöhistoriska Samfundet, Skrifter utg. av [se även Forum 

Navale] II 62: 293; IV 64: 290; VI 65: 262 

Sjöhistorisk årsbok. 1945, 1946 67: 77 

63 Skard, S., Beker om Norges kamp. Bibliograiiske samlingar 65: 372 

Skov, S., £n dansk Karl XII pokal 64: 127 

Skovgaard, J., se Christian IV. 

Skovmand, R., Folkeh0jskolen i Danmark 1841 — 1892 65: 58 

Skrifter tillägnade Birger Wedberg vid hans avgång frän re- 
daktionen av Svensk Juristtidning 61 : 175 

Skrifter utgivna av Humanistiska föreningen vid Stockholms 
Högskola, se Humanistiska föreningen 

Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, se Sjöhistoriska 
Samfundet. 

Skrubbeltrang, F., Et jysk Hoveriforslag fra 1788 66: 60 

Slaget vid Femem. Minnesskrift utarbetad av Försvarsstabens 

krigshistoriska avdelning 65: 55 

Slaget vid Jankow. Minnesskrift utarbetad och utgiven av 

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning 65: 153 

SoMERVSLL, D. C, se Toynbee, A. J. 

Sovjetskaja archeologija 68: 162 

Sovjetskaja etnografija 68: 162 

Sovjetskaja vostokovedenie I (Sovjetorientalistik) 68: 161 

Stadshistorisk litteratur, se Register över. 

Staf, N., Korvetteu Carlscronas sista resa 66: 372 

— Marknadsreformen 1788 61: 74 

— se Borgarståndets riksdagsprotokoll. I. 

Stäng, F., Erindringer fra min politiske tid 70: 77 

Stavenow, L., Karl XIV Johan och Sveriges folk 64: 63 

— se Sveriges historia till våra dagar. 

Stechert, k., Wie konnte das geschehen? 66: 285 

Steckzén, b.. Det politiska förspelet 70: 199 

— se Klart Skepp. En bok om Sverigeskeppen. 

Halldin, G., Från kölsträckning till sjösättning .... 70: 199 

Steen, S., se Norsk kulturhistorie. 

Steffen, R., Gotland under det ryska herraväldet 1808 .... 63: 328 

— Gotlands organisation från äldsta tider till år 1645 64: 280 

— Köpmansgillet i Visby 1694 — 1944 65: 371 

Steinkallenfels, a. N. v., Reise in Schweden und Lieffland 

von Adolf Nicklass von Steinkallenfels. Utg. av C. Velten 64: 286 
Stenius, S., Sachsen och Preussen i den nordiska krisen 1709 69: 400 
Stensson, R., Peder Jakobsson Sunnanväder och maktkam- 
pen i Sverige 1504 — 1527 • 67: 172 

Stenton, F. M., The Scandinavian colonies in England and 

Normandy 67: 88 

Stier, H. E., se Welt als Geschichte, Die. 

Stiernhöök, J., Johan Stiemhööks domböcker. Åländska 

domböcker 1641 — 1643. Utg. av J. E. Roos 67: 177 

Stifter-Jahrbuch 69: 71 

Stille, Å., Några synpunkter på den svenska krigsmaktens 

historia med särskild hänsyn till sjövapnets roll 62: 294 

— Sigismunds flotta 1599 64: 291 

64 Stille Å., studier över Bengt Oxenstiernas politiska system 
cx:h Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Got- 
torp 1689 — 1692 67: 172 

— Sveriges äldsta fartygsregister. En granskning 65: 263 

Stockholms stads tänkeböcker 1568 — 1575. Utg. av J. A. Alm- 

QuisT 62: 85 

Strahl, i., IdeaUsm och realism i rättsvetenskapen 61: 176 

Strömbom, N., Den officiella versionen om Karl XII:s död. 
Dess underlag och spridning i belysning av ett brev från 
Johan Henrik v. Kochen 65: 157 

— Kartmaterialets utsago om löpgravarna vid Fredriksten. 
Några nya bidrag 65: 157 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 
Strömbom, S., Svenska kungliga porträtt i Svenska porträtt- 
arkivets samhngar. I: Gustav I — Karl XII 64: 291 

Strömbäck, D., Författarskap och tradition i den isländska 

ättesagan 64: 56 

Studier tillägnade Curt WeibuU 66: 373 

Stähl, H., Kvill och tyll. En studie över några i svenska ort- 
namn ingående ord med betydelsen 'åmöte, ågren' o. dyl. 70: 311 

Stähle, c. i.. Studier över de svenska ortsnamnen på -inge . . 66: 172 

— Vad står i frihetsvisan? 63: 94 

Sundberg, E., Högsta domstolen i den nya lagstiftningen om 

extra ordinära rättsmedel 61: 176 

SuNDELL, O., se Kriget 1939 — 1945. 

Suomen Hopeaveroluettelot 1571 (Finlands silverskatteregis- 
ter 1571). Utg. av J. E. Roos 65: 55 

Svanberg, G., Redovisning för en lång lefnad. Utg. av N. V. E. 

Nordenmark 70: 195 

Svedberg, J., Lefwemes Beskrifning. Utg. av G. Wetter- 

berg 61: 309 

Swedlund, R., se Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. 

SvENNUNG, J., se Johannes Magnus' och Miechowitas brev- • 
växling om gotemas ursprung. 

SvENONius, O., se Långhundra härads dombok 1545 — 1570. 

Svenska Historiska Föreningens folkskrifter. »Det levande 

förflutna». Red. A. Schuck 63: 204, 415; 67: 369 

Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens 

svenskar av Å. Holmbäck — E. Wessén 63: 92 

Svenska män och kvinnor I — III 66: 372; IV 68: 266 

Svenska riksdagsakter 1521 — 1718. Utg. av N. Ahnlund. . . 64: 59 

Svenskt Biografiskt Lexikon 61: 305; 62: 82; häfte 56 66: 274 

Svensk Tidskrift 1943. Undersökning av den historiska kun- 
skapsnivån hos recentiorer vid amerikanska universitet 
och colleges 63: 337 

Svensson, O., Generationsväxlingarna och ledargalleriemas 

rekrytering inom den svenska socialdemokratien 69: 189 

Sveriges gamla värn och fästen 62: 156 

5 — .552057 65 Sveriges historia genom tiderna (Saxon & Lindström). Red. 

av H. Maiander 68: 47 

Sveriges historia till våra dagar (Norstedt & Söner). Utg. av 

E. HiLDEBRAND — L. Stavenow 64: 278; 65: 252 

Svio-Polonica II (1940), III (1941) 62: 92; IV (1942) 63: 97 

SwÄRD, S. O., Latinamerika i svensk politik undet 1810- och 

1820-talen 70: 69 

Synodalia Lundensia. Synodalprotokoll frän åren 16 14 och 

1620 — 1634. Red. av J. Tuneld 63: 207 

Söderberg, N. J., se Hahr, A. 

Söderberg, T., Ur östgötaspannmålens marknadshistoria.. 67: 80 

Söderhjelm, A., Gustaf III:s syskon 66: 177 

— Spel och verklighet 62: 93 

Palmstierna, C.-F., Oscar I 64: 395 

Sörndal, O^., Samhällsläran i läroverken 64: 275 

Tabeller över Skibsfart og Varetransport gennem 0resund . . 65: 258 

Taeger, F., Das Altertum 61: 76 

Talleyrand in America as a financial promoter 1794 — 96. Un- 
published letters and memoirs. Transl. & ed. by H. Huth 

— W. PuGH 66: 284 

Tarlé, E. v., Talleyrand 69: 295 

Tarschys, 6., Från renässans till förromantik. Idéer, gestalter 
och händelser i det andUga livet (Bonniers illustrerade 
världshistoria) 65: 162 

— Talis Qualis. Studentpoeten. Miljö- och idéhistoriska 
problem 69: 279; 70: 198 

Taylor, a. J. P., artikel i Manchester Guardian rör. de allie- 
rades planer och befattning med de erövrade tyska arkiven 69: 298 

— The Habsburg monarchy 1809 — 191 8. A history of the 
Austrian empire and Austria-Hungary 69: 409 

Tegnér, E., Ur Esaias Tegnérs korrespondens*. Utg. av S. 

Carlsson — N. Palmborg : 69: 192 

Tengberg, E., Karl XII i Ukraina våren 1709 68: 264 

— Några anteckningar kring slaget vid Poltava 66: 277 

— Tsar Peters dagbok 70: 313 

Terä, t., se Olsoni, E. 

Teräsvuori, k., Uusi sukukirja 63: 424 

Tham, W., Anteckningar rörande källmaterial till Gustav 

Adolfstidens historia i polska bibliotek och arkiv 62: 92 

— Fransk och tysk syn på första världskrigets förhistoria . . 67: 77 

— Svarta veckan 1914 62: 155 

— Undervisningen i historia med samhällslära i våra läroverk 68: 161 
Theander, c, se Plutarkhos levnadsteckningar över berömda 

greker och romare. 

THERMiENius, E., KäUoma till Louis de Geers minnen 62: 90 

Therman, t., Finlands väg genom tiderna 68: 353 

Thompson, J. M., The French revolution 65: 162 

66 Thordeman, B„ Invasion på Gotland 1361 65: 151 

Thorman, £., £n i^sk damastmanufaktur under 1700-talet . 64: 68 

— Konung Karl XII:s »Fatabur i Fält» åren 1700 — 1706 ... 61: 171 

Thulin, E., artikel i Aftontidningen nr 11 7/4 1942 62: 165 

Thulstrup, Å., se Historia, Det andra världskrigets. 

Thun ÄNDER, G., Fattigskola-Medborgarskola. Studier i den 

svenska folkskolans historia med särskild hänsyn till Malmö 66: 370 

Thunell, k.. Marmorkylan i antikundervisningen 70: 312 

TiDNER, E., Den antika historien i läroverken 64: 275 

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland *. . . 63: 92 

TiGERSTEDT, ö.. Det ekar under valven. Bilder och gestalter 

ur Hässelbyholms historia 70: 430 

— Ett handelshus i Wiborg. Huset Hackman 1790 — 1849 . . 62: 89 

Til Knud Fabricius 13. August 1945 66: 60 

Till universitetsminnet 1940 utg. av Historiska Samfundet i 

Åbo 62: 417 

Tingsten, H., Den svenska socialdemokratiens idéutveckling 61: 173 

— Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen 65: 63 

Tingsten, L,, Hågkomster 61: 249 

Tolv brev från Axel Danielsson till Hjalmar Branting. Se 

Danielsson, A. 

Torell, E. E., Family changes in three generations of Swedes 67: 375 

ToRSSLOW, S., Edvard Bäckström och hans diktning 67: 172 

ToYNBEE, A. J., A study of history. (Sammanfattning av D. C. 

Somervell) 68: 57 

Transactions of the Royal Historical Society. Vol. XXVII 67: 88; 

(1945) Vol. XXVIII (1946) 67: 89 
Trevelyan, g. M., An autobiography and other essays . . . 69: 292 

— England under Queen Anne 66: 387 

— English social history. A survey of six centuries 66: 386 

Trial of German major war criminals, The. Proceedings of the 
International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Ger- 
many 67: 192 

Trinterud, L., The forming of an American tradition. A re- 

examination of colonial presbyterianism 70: 69 

Trudy otdela istorii kuljtury i iskusstva vostoka (arbeten från 
avdelningen för österns kultur och konst. Publikationer 
från Eremitage-museet i Leningrad) 68: 161 

Trulsson, L., Ulrik Scheffer som hattpolitiker. Studier i hatt- 
regimens poHtiska och diplomatiska historia 67: 368 

Trypucko, J., Svenskarna i Polen under Sigismund III:s tid 63: 97 

TuNBERG, S., Halland-Sverige. Ett litet stycke rättshistoria 61: 176 

TuNELD, J., se SynodaUa Lundensia. 

Turun historiallinen arkisto. VIII 63: 207 

TuuLSE, A., Die Burgen in Estland und Lettland 64: 406 

TÖRNBOM, O., Båtsmanshållets uppkomst 69: 56 

TÖRNE, P. O. v., C. F. Fredenheim och historieforskningen . . 62: 417 Törne, P. O. v., Finland under etthundratrettio år 64: 63, 289 

— Notis om minnesteckning i Finska Vetenskaps-Societetens 
årsbok 1941 av Carl v. Bonsdorff 61: 251 

Törngren, A., Från Finlands strid för rätt och frihet. Person- 
liga upplevelser från åren 1901 — 1914 63: 422 

Uddgren, H. E., Karl XII:s fälttågsplaner för åren 1705 — 

1706 65: 156 

Ulvenstam, L. H. — Fahl, M., The Royal Bachelor's Club 69: 57 
Unger, g. Greigh eller Greig 69: 56 

— Skeppsholmsbilder 67: 85 

— Vem var i själva verket segerherren vid Svensksund 1790? 65: 263 
Universitetsberedningens andra betänkande (S. O. U. 1946: 81) 67: 278 
Uppländska häradsdomböcker från 1500-talet. Supplement 

med anmärkningar, förklaringar och sakregister. Utg. av 

N. Edling 62: 290 

Urbans, R., Finland av i dag 69: 187 

Ur Esaias Tegnérs korrespondens. Se Tegnér, E. 

Utrikespolitiska institutets serie »Internationell politik» . . . 67: 191 

Utterström, G., Kring Oscar II :s utrikesresor 1875 69: 189 

Vadstena tänkeböcker. Utg. av G. J. V. Ericsson (maj 1592 — 

mars 1598). 67: 175; (mars 1598 — febr. 1605) 68: 347 

Waldén, b.. Senmedeltiden (Sveriges historia genom tiderna) 68: 47 

— Skyllberg 1346 — 1646 — 1946 70: 188 

Valentin, H., Frihetstiden inför eftervärlden 62: 415 

Walker, E., The British empire. Its structure and spirit . . . 65: 165 

Wallenius, i., Släkten Phragmén 61: 242 

Waller, S. M., Finska arméns reträtt från Tavastehus till 

Österbotten våren 1808 69: 190 

— Georg Carl von Döbeln. Studier i Sveriges militäriska och 
poUtiska historia 1808 — 1813 67: 369 

Valmin, N., Kannibal. En stormakts fall 64: 137 

Webster, C. K., Britain and the independence of Latin Ame- 
rica 1812 — 1830 65: 165 

Wedberg, b., se Skrifter tillägnade Birger Wedberg vid hans 
avgång från redaktionen av Svensk Juristtidning. 

Wedel Jarlsberg, F., 1905. Kongevalget 67: 179 

Wedgwood, c. v., William the Silent. William of Nassau. 

Prince of Orange 1533 — 1584 65: 268 

Weibull, c, Bismarck och krigsutbrottet 1870 65: 68 

— Händelser och utvecklingslinjer. Historiska studier 70: 69 

— se Studier tillägnade Curt Weibull. 

Weibull, L., Gustaf II Adolfs räddare vid Vittsjö 65: 364 

Weinhagen, a., Norbergs bergslag till omkring 1820 67: 280 

Weizsäcker, W., Alma Mäter Pragensis 69: 71 

Vejde, P. g., se Lindström, H. 

Welt als Geschichte, Die. Red. H. E. Stier — F. Ernst . . 70: 321 

68 Velten, c, se Steinkallenfels, A. N. v. 

Wennberg, A,, Lantbebyggelsen i nordöstra Östergötland 

i6oo — 1875 67: 281 

Wennström, t.. Brott och böter. Rättsfilologiska studier i 

svenska landskapslagar 65: 51 

Wentscher, E., Einfuhning in die praktische Genealogie . . 63: 423 
Wernstedt, F., Fullmäktige i riksgäldskontoret 1789 — 1939 61: 311 
Wernstedt, W., Handlingar i den Wamstedt-Wernstedtska 

namnfrågan 68: 48, 193 

Wessén, E., se Svenska landskapslagar tolkade och förklarade 

för nutidens svenskar. 

— se Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. 
Wester, k., se Börjeson, H. 

Wester, N., Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier 

rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet . . 66: 370 

Westerstähl, J., Svensk fackföreningsrörelse. Organisations- 
problem. Verksamhetsformer. Förhållande till staten ... 65: 360 

WpsTiN, G., Nicolaus Olai Bothniensis och den s. k. D-källan 

till Uppsala mötes handlingar 64: 393 

— se Kyrkohistorisk årsskrift. 

Westin, g. t.. Historieskrivaren Olaus Petri. Svenska kröni- 
kans källor och krönikeförfattarens metod 66: 172 

Westin, J., Ångermanlands historia under Gustav Vasas och 

hans söners tid 65: 52 

Westin Silverstolpe, G., se Kriget 1939 — 1945. 

Westlund, P.-O., Karl IX:s bostad på Gripsholm 70: 432 

— Gripsholm under vasatiden 68: 345 

Westman, K, B., Reformation och revolution 61: 307 

Wetterberg, g., se Swedberg, J. 

Wetterberg, g. — Richter, H., Lunds domkyrkas arkiv. 70: 193 
Wettergren, E., red. för Boxholms aktiebolag 1872 — 1947 

(bidrag av bl. a. N. Gobom) 68: 160 

Wheeler-Bennett, J. W., Munich, prologue to tragedy . . 68: 164 

Viborg K0bstads Historie. Red. av S. Aakjaer 61: 168 

WiCHMAN, H., ömsköldsviks historia 1842 — 1942 65: 150 

WiDMARK, P. H., Beskrifning öfver Provinsen Helsingland 
hörande till Gefleborgs län (biografi över W. av J. J:son 

Hanzén) 66: 53 

Wieden, c. — WiEDEN, M., The beginnings of a New Sweden 

in Maine 67: 375 

WiESELGREN, G., Sten Sture d. y. och Gustav TroUe 69: 279 

WiESELGREN, P., Gcorg Stiemhiclm som tomtägare och hus- 
byggare 70: 73 

— Studier i Livlands svenska generalguvernörsarkiv 70: 203 

WiK, H., Norra Sveriges sågverksindustri. Från 1800-talets 

mitt fram till 1937 '^ö- 3^^ 

— Stor-Norrland i exportsiffromas belysning 62: 418 

WiKBERG, S., Gustav Vasa. I: Till tiden omkring 1540 .... 65: 152 

• 69 WiKBERG, S., Gustav Vasa. II: Från tiden omkring år 1540 66: 54 

— Oliver Cromwell. Monarken utan krona :..... 64: 65 

WiLLERS, U., Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser 65: 150 

— Svensk kreditmarknad 1930^1943. Bibliografisk översikt 65: 373 

— Tysklands sanmianbrott 1918 65: 270 

Williams, B., Botha, Smuts and South Africa 66: 387 

Williams, F., Press, parliament and people 66: 388 

Williamson, J., Great Britain and the empire. A discursive 

history 65: 374 

ViLLius, H., Extrait du journal de Tarmée du Roy de Suéde 69: 401 

— Peter den stores beslut att övergå Vorskla 68: 264 

WiNDELBAND, W., Bismarck und die europäischen Grossmächte 

1879— 1885 61: 314 

WiNT, G., The British in Asia 68: 362 

Wirren in der Reichshauptstadt und im nördlichen Deutsch- 

land 1918 — 1920, Die 62: 169 

WiRSÉN, E. AF, Minnen från krig och fred 62: 420 

ViRTANEN, T., Naantahn asukkaat, verotus- ja varallisuusolot 

1700-luvulla 63: 208 

Wir wollen Deutsche bleiben. Briefe zum Kampf Schleswig- 

Holsteins um sein deutsches Schicksal 1855 — 1863. Utg. av 

H. Rautenberg 61: 179 

Visitatsbog for Lunde stift 1611 — 1637. Utg. av B. Kormerup 63: 207 
Wittenberg, E., Historiska idéer och makter. Studier över den 

moderna kulturkrisens uppkomst 68: 364 

WiTTRAM, R., nekrolog över Johannes Haller i Die Welt als 

Geschichte 1950: i 70: 321 

Vizantij'skij Sbomik (Byzantinskt sammelverk) 68: 161 

Vjestnik drevnej istorii (Revue d'histoire ancienne) 68: 161 

VoGT, B., Indtil 1910 62: 163 

VoLD, R., Dagbladet i Tigerstaden 69: 403 

VoLLMER, B., Die Lage des deutschen Archivwesens nach dem 

Kriege 69: 71 

Wright, g., Defoe's ^vritings on Sweden 70: 194 

— Some English writers and Charles XII 70: 194 

Wuorinen, J. E., Finland and World War II 1939 — 1944 • ^9- ^93 
WÄHLSTRAND, A., 1905 års ministärkriscr 61: 249 

— Regeringsskiftena 1900 och 1902 68: 265 

— Statsminister Boström och Lagerheimska krisen 62: 90 

Vägar och vägkunskap i Mellaneuropa under trettioåriga kri- 
gets sista skede 68: 262 

Xenofon, Anabasis eller de tiotusendes härtåg, (översättning 

av I. A. Heikel) 64: 65 

Zangenberg, H., Haandvaerkerlavenes Herbergsskilte • . . 61: -251 

Zeeh, E., Kartmaterialet och frågan om det svenska löpgravs- 
. systemet samt Qaxl:Xll:s dödsplAts-. , u , « 62: 89 

70 Zeeh, E., La noblesse fran^aise servait dans les armées de 

Gustave Adolphe 70: 78 

— se Från Femem och Jankow till Westfaliska freden. 

— se Slaget vid Femem. 
' — se Slaget vid Jankow. 

Åberg, A., Erik Dahlbergh och planerna på Landskronas be- 
fästande åren 1679 — 1680 67: 179 

— Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658 — 1700. För- 
svenskningsproblemet i belysning av det militära organi- 
sationsarbetet 67: 172 

— ödegårdarna i Skåne och deras upptagande efter kriget 

1675—79 66: 277 

ÅK£RBLAd, H., Stockholmarna och skärgårdsbebyggelsen . . 70: 73 
Åkerman, J., Ekonomiskt skeende och politiska förändringar 66: 183 
Åländska domböcker 1641 — 1643, se Johan Stiemhööks dom- 
böcker. 

ÖSTERBLADH, K., se Mennander, C. F. 

östgötalantmännens centralförening 1906 — 1946 67: 80 

öz. T., Topkapi Sarayi Miizesi arsivi kilavuzu 61: 80 På avdelningen UnderrälteUer omnämnda ämnen i övrigt 

Ahnlund, N., Skrivelse till Akademiska konsistoriet i Uppsala 
med anledning av professorskonkurrensen i historia vid 
Uppsala universitet 62: 294 

— Svensk historieundervisning i gångna tider (föredrag; 

Historikerdagama i Stockholm 1942) 62: 286 

Anthoni, E., professorsutnämning 63: 88 

Archiv der Hansestadt Liibeck. Efterlysning av fotografier och 

fotostatkopior 67: 386 

Arkiven i Estland 1940 — 1944, se Estlands arkiwäsen 1940 — 

1944. 
Arkiven i Polen efter sista världskriget, se Polens arkiv. 

Arkiven i Tyskland efter sista världskriget, se Tysklands arkiv. 

Arkivkongress, första internationella i Paris 1950 69: 406 

Attman, a.. En aspekt på Stolbovafreden (föredrag; Historiker- 
mötet, åttonde nordiska) 68: 259 

AuBiN, H., Einheit und Vielfalt im Aufbau des mittelalter- 
lichen Abendlandes (föredrag; Historikermöte, tyskt i 
Miinchen 1949) 69: 414 

Beckman, Bj., Muntligt traditionsstoff i Erikskrönikan (före- 
drag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 259 

Beltzén, N., se Lövgren, B. 

Berges, W., Das Naturrecht als Problem des spä ten Mittel- 

■ alters (föredrag; Historikermöte, tyskt i Munchen 1949) 69: 414 

71 Bergsgård, A., Den demokratiske lina i norsk skulepolitik 

(föredrag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 258 

Bolin, S., Den tysk-polska krisens utbrott (föredrag; Historie- 

läramas förenings riksorganisations årsmöte 1945) ...... 65: 47 

Brandt, a. v., utnämning till Archivdirektor i Liibeck .... 69: 290 

Brulin, H., avgång från arkivrådsämbetet 61: 305 

Christensen, a. E., professorsutnämning 68: 147 

Estlands arkivväsen 1940 — 1944 65: 65 

Estland, historikervärlden 1940 — 1944 64: 402 

Fabricius, k.. Svenskundervisningens indförelse i de skånske 
landskaber i slutningen av 1600-tallet (föredrag; Historiker- 
mötet, åttonde nordiska) 68: 259 

FiscHER, F., Der deutsche Protestantismus und die Politik im 
19. Jahrhundert (föredrag; Historikermöte, tyskt i Miinchen 

1949) 69: 414 

Geijer, E. g., hundraårsminnet av Geijers död. Minnesfest 

23 april 1947 i Uppsala 67: 172 

GoETz, W., föredrag, se Historikermöte, tyskt i Munchen 1949. 
Grieg, S., Omkring mellomrikslovens opphevelse 1885 — 1897 

(föredrag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 258 

Griewank, P., Das Jahr 1848 und die deutsche Arbeiterbe- 

wegung (föredrag; Historikermöte, tyskt i Munchen 1949) 69: 414 
Heuss, a., Die Völkerrechtsordnung der Pax Romana (före- 
drag; Historikermöte, tyskt i Munchen 1949) 69: 413 

HiLDEBRAND, K., MöjUgheteu att utvidga enskilda forskares 
tillgång till de senaste decenniemas statUga och privata 
arkivsamhngar (föredrag; Svenska Historiska Föreningens 

extra sammanträde 22 nov. 1946) 67: 74 

HiLDEBRAND, K. -G., Några problem rörande Sveriges saltför- 
sörjning i äldre tid (föredrag; Historikermötet, åttonde nor- 
diska) 68: 259 

Historieläramas riksorganisation 62: 154; 65: 47 

Historikerdagama i Stockholm 1942 62: 156, 286 

Historikerkongress, nionde internationella i Paris 1950 69: 194, 406 

Historikermötet i Lillehammer, åttonde nordiska 68: 44, 258 

Historikermöte, tyskt i Munchen 1949 69: 413 

Historisk Tidskrift, ang. minskat omfång av häfte 3, 1941 ... 61: 251 

Historisk Tidskrift, förbud mot införande i Danmark 64: 302 

Historisk Tidskrift, redaktörsskifte 69: 51 

HviTFELDT, J., Hjemmetyskheden i Sönderjylland og dens 

oprindelse (föredrag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 259 
Höjer, T., Svensk utrikespolitik från Karl XIV Johan tiU 
Oscar II — en konturteckning (föredrag; Historikerdagama 

i Stockholm 1942) 62: 287 

Jacobson, G. — Wichman, K., inledare för diskussionen »Läro- 
böcker i historia* (Historikerdagama i Stockholm 1942) 62; 286 
KoHT, H., Kvifor det vart demokrati i dei nordiske lande 

(föredrag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 258 

72 Kommitté för utredning rör. åtgärder för att förhindra för- 
skingringen av värdefulla handlingar i privat ägo 70: 68 

Kongress i Chihuahua, se Mexikanska föreningen för historia. 

LiTT, T., Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie 

(föredrag; Historikermöte, tyskt i Miinchen 1949) 69: 414 

Ljungfors, Å., Mötet i Skenninge 1248 (föredrag; Historiker- 
mötet, åttonde nordiska) 68: 259 

Lundström, R., Redogörelse för Utrikespolitiska Institutets 
verksamhet (Historieläramas förenings riksorganisation, 

årsmöte 1945) 65: 47 

Lönnroth, E., professorsutnämning 62: 286 

— Underdånig förklaring med anledning av professorskonkur- 
rensen i historia vid Uppsala universitet . . . : 62: 294 

Lövgren, B. — Beltzén, H., inledare för diskussionen »Sam- 
hällslärans ställning inom historieämnet» (Historieläramas 
förenings riksorganisation, årsmöte 1945) * 65: 47 

Markow, W., se Historikermöte, tyskt i Miinchen 1949. 

Mexikanska föreningen för historia, rör. inbjudan till föreningens 

åttonde kongress 67: 193 

Olsen, a., Palmerston og Danmark (föredrag; Historikermötet, 

åttonde nordiska) 68: 259 

Palme, S. U., Byråkratien som historiskt problem. Ett nor- 
diskt forskningsprogram (föredrag; Historikermötet, åtton- 
de nordiska) 68: 259 

Polens arkiv efter sista världskriget 66: 289 

Ritter, G., Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben deut- 
scher Geschichtswissenschaft (föredrag; Historikermöte, 
tyskt i Miinchen 1949) 69: 414 

Rothfels, H., Bismarck und das 19. Jahrhundert (föredrag; 

Historikermöte, tyskt i Miinchen 1949) 69: 414 

Samuelsson, G., 1808 — 1809 års lantvärn (föredrag; Historiker- 
dagarna i Stockholm 1942) 62: 287 

Schirrenska samlingens övergång i tysk ägo 61: 305 

Seidlmayer, M., Wandlungen des humanistischen Lebensstils 
und Lebensgeftihls (föredrag, Historikermöte, tyskt i Miin- 
chen 1949) 69: 414 

Steen, S., De frivillige sammenslutninger og det norske demo- 
krati (föredrag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 258 

Stortingets hemliga protokoll 1905 69: 193 

Strasburger, H., Der Einzelne und die Gemeinschaft im 
Denken der Griechen (föredrag; Historikermöte, tyskt i 
Miinchen 1949) 69: 413 

Svenska Historiska Föreningens extra sammanträde den 22 

november 1946 67: 74 

Sveriges förenade studentkårers avhandlingsregister, se Witt- 
rock, C.-H. 

Sveriges gamla värn och fästen. Utställning på Statens Histo- 
riska Museum 62: 156, 288 

73 Tham, W., redogörelse för Historielärarföreningens skriftserie 

(Historikerdagama i Stockholm 1942) 62: 287 

Tysldands arkiv efter sista världskriget 67: 293 

Tyskland, historikervärlden under sista världskriget 64: 293 

Tysklands universitet efter sista världskriget 67: 293 

Ur riksens hävdagömma. Utställning i riksarkivet 3 — 17 april 

1946 66: 172 

Utdelningen av finska statsmedel för främjande av den fin- 

lands-svenska litteraturen 61: 176 

Utrikespolitiska Institutets kalendarium 62: 424 

Weibull, c. Tåget över Balt (föredrag; Historikermötet, 

åttonde nordiska) 68: 259 

Weibull, L., Diplomatarium Danicum (intill 1201) (föredrag; 

EUstorikermötet, åttonde nordiska) 68: 259 

Wendt, £., arkivrädsutnämning 61: 305 

WiCHMAN, K., se Jacobson, G. 

WiLLERS, U., £n rysk ockupationsplan på Finland 1804 (före- 
drag; Historikermötet, åttonde nordiska) 68: 259 

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens skrivelse till 
tyska akademien om behandUngen av studenter och lärare 
vid Oslo universitet 64: 71 

WiTTROCK, C.-H., Sveriges förenade studentkårers avhand- 
lingsregister 64: 125 74 INNEHÅLL Sid. 

Register över medarbetare 3 

Register över signaturer 9 

Uppsatser, strödda meddelanden och aktstycken samt översikter 10 

Svensk historia i allmänhet 10 

Forntiden och medeltiden 10 

Äldre Vasatiden 12 

Stormaktstiden 13 

Frihetstiden och Gustavianska tiden , . 13 

Nyaste tiden 14 

Utländsk historia 15 

Arkivhistoria och historiografi 15 

Historiska metodfrågor i6 

Recensioner 17 

Svensk historia i allmänhet 17 

Forntiden och medeltiden 17 

Äldre Vasatiden 18 

Stormaktstiden 18 

Frihetstiden och Gustavianska tiden 19 

Nyaste tiden 20 

Biografi 21 

Lokalhistoria 22 

Ekonomisk historia 23 

Statskunskap och förvaltningshistoria 23 

Dansk och norsk historia 24 

Utländsk historia (utom dansk och norsk) 26 

Arkivhistoria 28 

Underrättelser 29 

Nekrologer 29 

Omnämnda skrifter (utom i nekrologer nämnda) 30 

Ämnen i övrigt 71 LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY UBR STANFORdUNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES STANFORO UNI FORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOF ERSITY uibrar.es stanford UNIVERS stanford University Libraries 
Stanford» CalUomla Return this book on or before date da«.